<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFF-
thi r
ArtMfl. '
leax be dt-isisI i"t by th( (-(, :s 1 xeli-, ? : l'i si't'T P J.- ''Itit' --- *-. -- : -, :' :- t I .:-t -. _
>OH taiiutu injrnt -d f tor hive, fcxr, lavor, Approv.July ,{!sl iVo. ls th rat.- (, tter--t -l I -':'- -' -' Vdeu.. -
-
ii. ;5cti'ver II ; i-: tbius2tr- o-r-- : r, ; 5lJill. ,- !, : t_ T1'.& -
atfeirtion: rewjrd. "" 1: ; !.') th"; >: ii-it haIlS t'av i -- --- 'sIi.-
; :
: j'.lit v u !! s-i---i s. 1' '
:4t(1 u- -44- >cii't.--.iry jun tl:- purjio--.1 'iiil-lin.,. or i. --. I t. IV'_ S : s-ml >wr-M t. i pettytv-5 1 r*

iivarti.rti i ; 1" 11i '- ::a'd! J.a-t'.4'irt ihi! ictm!_-, :i tli.-y .n.j.- -.. > vir uotv- An Act to proi e Jor u : i 'uorjjr.mut'C'.wtr.. ..?.-i ? --''' P- l- vorkH tit the ''ity. tt,-j iilenitii! ruin and ; -i-fl -- ---4)-- p.ri:. ixs- per .tua-!, In :r miat *2) ; x1s
ede iie -;.rt1iu T . %cr it.- ;< > i_ pLs : t-:5ibrt------------
tic l
., b I 1' i 4 S Cl4 Itp I )x-a z'h h. tlier !a:; C .H. r ii-n; .1. t. o> I'ut'v -So'i-'d'ii .-. < I I1. !itor, any rtheTuunidpal purJK ftif; : ';?.f .. A.-I-. ../ .* .a'r, r///Y-' !.i- ci v-. j 2reof_ with 's-m" 4tt5IstthCrt yfrri ttm'-r te: ,_ etIbn: } c'i --
i -
: t f I .. -' i:' Vt TJ'iV i'd. uiwt4 SEC7)-. t. Tt.upj-: :"it i'.oie tj jP r.-* j oa, i, < !h i :) jUtifi to bo'ir the-j-ai of f the corporatu'i. ttCs _t 'it5y. tvC rr'rm's-t '_ Tha: iThat qtid bons.sIttI b .iZlied hy ct r- I' terur fh '-** 238aa?

'. Iv t ; i+. '-lii..- l.i a.-t i .r' h. t.jr'1 ..1il 'Jiali b. :lltnifluiter- j'c."i/tu.; f:-j Xfrtt;.: a*. Z tat1{ u'a si-ict r/p-. ".-.d to '.- f-icno'l by the in ..yoi-nm! c.Ei: !Irkto 1 nowt>"i '-h ill .-iur into KRytuttU <.r tem1.'rtLLbut in" n'rt'il. InO SKit'afUvWret''- e ad -" '- tee? Bjfj.ju ski"J"crt!-- C-C- ,
,
y jwv'jj t-t1! -
111tiae .f
tMl lJivti
I 1t .Ja'n'ikh \ <) r ic'lo'v-. C.--wS-vt-ii'rj: ; S .- 5SS 5 hv I.w- :ae iVihp
: rrUaI
li.il- rne
ii'ftU. ,
; h L '
t .,' ., ., tty -rxon. -
-Jhi. : dif .uy.itat MU : : 1jii' cn.ip'-s : 1
.
ji.i
: : Tht! il -: : .y-r1! 5o.j : 2)' ?4COii
f : ir'jj.any if
ha'c tikiiJ : : n : w'r- Ib '- ; :_rr- t55Y the
t'ty 'ii- : 'simtt
-* l.'iurt <> i inJ .if v._ rtth .r' tv-t etr Ietcj. .
.
'
y ioi I
: S.-
> ij.ctJ > i. -i >t j orS -c-5 i-- '
II- < K t I -t 2
j, 'a iia-iui.1! to be ,t-d : t! :
:- ; fa.: r >. "vor t3W2 :i Sitli '..- v.t'\ .- 'ltit'l! .- s''t tiIe't etI txs
jI % 't .1 wi -: ; -o! ,-'ip' it' i i"r) ;m-i isi :hc s-iy i-;. car Rin si -j- .
-
icjkt1.
: : to '. w' !, < < -'sy .n .
: -m'in"o ,, -5'1 t < **
'I .
: iiit : .n-or S !. rhi' a&i T"
I .' \ Lo itp i 4- -is t.iiB ;rod ir. siLr-i'icr. wo: r -? : ha" c '.& : .y ;-5fl flflUt. < ; >v< r.'or miiv.'net. --
,- -f t ;* *. *-. *-.. -t'j 'M> :t.'ii1 "lf .u.u.V..osi'i; 'c'n----: '-Cacrllto t-Vxt" -8'-. *. 1ffj-nifrri,t\ti Tn- :;. -s----'a't h'iii-.t- i '. -S ., _3n .. - -
k : Set. 14. The fur. man: : .< : }V.rofibi ikti'> ] ? >- i.ob. J Jtt.i.1 l"y : c _;. : ..asS5.. m *elP sc
..." .- ; '*- lt''l tla 14i T tlic.t i > \t-ry ,;r.i id jiii isUtc wipowt' J1'J: l Or i' J.rt.iIr tn E..fr I, I-i i. b -I Ib .);-.- any rtf eo.is.Jiit eister in .k pi..; -< shi.-, fjas ai.d ijwti.uryr Is :-. ..' _:rh :,s.-r ler-.n s- -- t.q--'sii, ::- t-, .-r _:e.tSh' .- er'aUa* Oct. -i T }*, tSdit ,
In E1L
j attoiut-v, 44 >: r j>r.--M'-inin olik.who shall be ,.0.1 l- j'Jarc -fjui'd t;, e-lio'it into any !jnd w : -I tiSl 'I : r' ik tlsrsofplat-? I ite itlT -- .- cheVaaJiCi:
>.-- '. .L nu'i > 'V :'K .tut 3d pri.ges, tcr .e ttr riu soiiu irq-> >f i-stini:; thei'iivv S-vE-- *! t.'je! nac u nnndfth Tn >
1- : t'' i hi forthfiii, lnll; h.i--authority to administt-r all '. S ..- '" ,t-i ; u'liiiunt to bi iat4hai!! be tubini'.l ane'wird'ipui m -: ti.; rjiu: ot tfi jwrn .'nhi'l: to .-- -:. f itu p"rpoe o1 Taymm; uv amo, wftlcti mt be rr7 6------------------
*
a:
r
jatlis and utJinaaiioji- Thiinaunr ,--' i..n tht-rs'oI-. tithd sine front the zte o ,, t. .
!' to-.k-'* ic j: d, and <..iideiL j precribPd by SEC. ii. !: ; i-i I .t: tlitiud eh.*.tjts'X ta ; city, acoordiny ht shasol urarntoa7 f'. :cl :id:1aA---- waa :
I u Thu.
t. J-'CV-r IA whcct.er > )
.t'-hitw wth ttti
;
- 5uw wttatv-es !Ii'j before aiycOTiaiuui'.y tra' oamu f.)5ttfl
I lu x* h.tM .ijipe r sub jury I -j t .: !L-t Uif'wfratio.i j-t That If tny [lursoi su ,:.1 dclt cf ti m : ILji SUUt fI
1- ;14eir ; of E"A'! d.'i.tc 10 fnrni prtt-idi' tid .tu ..itw -'us: nav.> onn-r-i 'jt, rst s-im- .tr-t undtet ,-
: tr 1lt tt lnit.r p'j--or.9 rr u"iljrpjr cuter > Uuii- ..-.- tnemer.es .' -. tlow'd by t 3tV.'i'r > % -
lurIrb' ;: any o! '' '-t'o: ; 32 l8 _
I
to .!r. tIt. i: 5- t -i* .irt-1-uii'nit : d, i -- t--h !ll.-r 5A'' : t ) -
I tif f u ) ti1.v l "o'liizm.- t IbeJorcnis. >. i DJ. .T e p.-jvii'ou of tn.0..ia. r.-ij'tr/-> t pv n by ,i\v. .-: f anypjrsbl -- rut-E.tI- i eint : -' --- _*ttr-/.prTl
inayli v haIl
. % 41p < re- i1 cy SEE.I! f.r i r rloa ot" 20' \< > tn vair.v d -. s I if_ r '' i'iTc as :n.t; -i-d: -. c- < .t'I! --v: t t rrd 'ntu. y :and+'jri--- I nk4.. t ').a .t : : r 2----- )

,J .' I .&-ti: _: turn to tiiirtuli' u.1! r !. s'nid! "-._ i soc rewepip'': o. '.j''jcooaa'.j -iry r-jr- : '<- <- f, conn.iiiid; si y : i tisijor'ty men1.- .. ;' -T !l? :. ial* .. -v :ij ;.;': (: ur p oevi ;,',-. S t -- : :-' i-e_ -- --- ;: :.S'!! :-e------ -.- - -.z.; :

S -h .1- .il iiiiv-- .-.icijrn beri: the fraud t1' r. .rt' -- voters vot1 1 iti f i-suin t'M! .1 i.' caor i-r r> vt jr'sv. -:':- : i- i 5 S ( : > cil'j H Sr'u -
} i
J.u.ir -psrvi .
.
/. ; .
t. ">< !ilJJT 11' or h/ pOt .. t!. rcj p ..veo.. t'i.; S re I .. S_._. -- :' : :
ten .t! o'ut-irC. 'i- .1 _
ir during .m- i. ; iusuc till! -- tiled Oltvt .jfp -- n, ) : : '
> -- -
.. S S-- '.1 Imount y eriasnlfuiorbyutU :i S i'
$ ,. i -; ,ti.i -.; ; in,, S -ori: : "Ji-iec'a'.e: \ : .g* t uo*. ce re i ,- 1 1 pr-po-o'dto 'i'nrIt1svn wht5! StrhJ u---r S ( _
rd lerk.Snv I fssre1tuuy, by .
.
ti vcr s titte hport.sei' .
by > ; <- t ho bmfi ; i
I IS> i :. t t--.t it shall be lawtu! tor ifiis ci hi-es buu : --Y. 1,5c,
'- p. 'd .r'U84 .tl L Dcr-,>'.- o ..re rcfjidlT d vole's rca.d. ni.'i'.i netn 11 )0 .>r whatever e-lite lie hold orcia'-rn: i ::dzyone, ar t 9 -
J. i.i tUtj
J
I't.sr.ti of 5rnnmberu
th -
uyppint.T
ury I ci! u-rwjsc of -zi'titcn tmejrstt dEe
( ijw; tti utjt'1U.. !'itJ) iUe iho yixd cor r-ite 1'usUs w'-' bha 1 i not.Hi.c. Ltndts orteiiiiints'fwhtlt h : )' the
p :j : > be their c'itsrk ,- ce sutcdia >j wa.s> dlsp.n-cs-c! >.hal! S JM bJ1.ktjI! Eon HeCleBaa*
to .
minuus $ T.ie .
pr b'-rvt oitx. U' 5. :rtini'rhahL re-r frc-nti, ?>it''i t.vcOitcit .
Bciij'iart'i-Trviifrt
> ,, 3 ii ";.ja i-c '.! I*' t T.im4liVi 'ito'r /, ; t'i'' njl: jc: .o s.-t aDC at u ce-ia'n trne r.jd plH 'ito That il tiereby at any tirauwitnin three yccrs tn-re"'tcr b.fiusV.J -o ; .f..t 1"f-liruonrK -
,.., ,
." or > J Jcdi'i beki*v t. f-n, which tnitiutes sJiitil bi> ,ali: < ,iu' of i ho d--i.-fS-ii-r: .in;< ri.t ta py tr.e i.iu.--1 t.ufsitpon j / ; ; ; Pope'ii rtttc-i'
h
iii ciiy cotii.-il and eol- tbtumuar -hdy rciu siitd.Sr.e. .
'hcIe- ad to ssss _
)1 !
1 _
: ; : .. j; -
: tij; -
the ui--- -a5t -
governro. tetird' t'o
k1i-5-t&d to tUc Sta1 att;>rn. y "..njthe tfrac.i jury l 1'- '. !! r''fr '. JB<.- r *:=j'jnd ofth
ii -
e'icu t-s from fie citiz. us ami tt.c f- / c T., {, -rtiat( any pcrwii u! irg. LhaucrI1Ij.
1. tr. -: upon !
: :vin,! ii > i--t tt. cN'cw York it GetTTTrr:4'Iur
iraf.'y
,
: : 14 tri -ball i o direct.nn :.- ,& i/uT/-r ,-c..', Thai when-j-.rr .jq p op. rtj .MUi'.ii I I therin-, ..> : .n-.trvibr tp.iv! : j inter tir -'us! i'n .-it,-n-i lit a p-.rcsiVe' ;ruia: < r :.- citi uch i -' 'itiks-r -. S ';- r ) r aY F--- ,. Lh the Vrpt : ..3stfl
16. WL-u tl _;r ;i'i ;_&f ,- ; *':xi4 mcat t'; ; e interc-t ...-i; {' any I M\-: or H-a'-iJ! -. :f-, i-. -'. .>nf i- iwf-.'. 't 1 1at. CW-
,
; as :> i ii"j! ) hi5-
: iipn .s-1's : 5'5-
.. U f-.t.ai--: II iiihss
u.jLi-itU.l rt .nd fi
,
$ govr.il i itiwsei tLaV5tt
: -h.il%l L.i.- ii'r iir! : r f!> --xp .r.l..ii: ol hi- rth! : -.it.-'I conrlnr. f> ho .i ,
: u- U4' arfl S- L'y ; : N ,.; auv.r' Ihu*. '.'.ert- .. o :: re-* tiuncir- r ,. ; > ; -, aaiu-U1e Cin'nt (if Ut' prti nxltiett to t! > -.5 trV' S 5'S :- -- II CC iaiTPg! tir5t : si.thh Uo *..&Sev, not tne

: ,. :- i' .5-h_ :'- 4llll tfriu,i'ty.-I rlich tj'U'- .'.- t.i, -. '- -. 'Aithiu; tt tunii-. .y t to Jcj .- ; !-J, ;,1 )r-") il- Z _, i s: J 51 i-- rtllIptLS ss---tni i1 ptrtvo 'iit1- wh ir ta..it f hcteefut ""' "r I ttits. -:I'-.ii.y rii.Lt'.t: : Arm.- 'i jfojtic kwt |K(
( ; "V
; S .. 1 t;.'' i-Mr X } d-vi.rtU! : -.i' iN.'t'.o i.Mrc i. fur : r-. ssr't -. I-- I
4 :. 'tlr- -ii r ; ; S,3 a ti.fp.; \: y. : : ltt4sIi .
? (
J! 1-h : t'irtUv dt-'j'cL; jf :any : j-uj .J. ; : .:; /:;-- ,: jhttrtcr f.\vtv.: 'I'n tl-.s sit ', : : .- tmIitr.' m-----_ t tm l ? ; -
.- : i ,,. ,. il t, .<>.ira4ltd .; < -v lied as A city, i.Li-uniitlfd f t-- I '
; t tI .5t. ..l-. : )r1L.i. t _5 in: pr.vtU >f H r Ij. Ail mt1-U go; rr- tj'Aii ; int : -., .! )ji i.nv }p.tcilIfr y r.jv.d {--if tae } rt ;Itr i ; -.5' : -- ) i : -
.55 ; : .:i I jur.-r i *r ..t'.o.fit t tt.ju i, l! j jf I ;i-'n lt m inst hi-' I_ --ht. j !
: S Ur.ti J'A>Injr 't-s r aurr of volcri .I.u.i: l 'JuKenr. -pS>-': u t t.v pill tin1 iiiiirin.; -ad t.- ; >i lh", athI : : -Jt ttj, -r.T -

,S S di 1 the 1Ct thS jvi;. t**. ana laesaano ure btr ay, .i'-l-- I ->: : 1": :, cV..inJ .ipr.j-. : -r t"" < ;,- Lij.r1l' ,,- '- f .. I IOf ; <"t- ;n --'*S itint .
I : fl.t n ; : -? +,1L. S -- }II. .Y -
; -f .J* -s 5.' 'Lt' I -v-S :-rL J :Is.'_ '-v_ >rL.--i I I"AiV :-, '..- ; :; > -- : S Iij'i ut -- '- :_ t ti.- it.T ,' : t. ..(s1.' !I.. ; riny crt-rru! !
r- '
.5 i' S : : 'izn' : -ri. : t- t lp* > ,-r I tjv' t'jrti't \: S -fmh II ; Ii s' 1 : ,- : --Lr ', ; .-.- 1 1'v; _\ ', v i? ill- St Ue: r'ti'i tt1ht,1 l"' t. ., ,

S : :_: ; j'M.'' u (, Th.i: v.t t. :.,:,. .' -I ; S.4 IS-- 'l it .v g > i S _' \ > t--: <, _: \ : r ;I- : 5-- ,_ : '' mt m- 1, ht Jti: -0i .t- s

I a ;; :- .: : -d ::. : .(} |uii _<;_ -r -- S -. : -: -.m. ,- I -t: itL : '. ia- 1. tiy -
) -i-rui.; s : I -
tv;
:- -- ;Sr.--I: : : ';t -c- thi1 : -- :'i' .' r55-- .'i. -!. .il o'l:. Ti1 iI >- -- : S -

S : -. 5-. ut; j n.'' --i- :- '_ _t, )2i'I : :s :.---- iii i_: S-- -- - i -.v> -! ,-, ,; !, k-s l.-: '. _:_'_SN j -, ; v'Lu-; .Juiy. -S' ;- -.- .-... .: .
S : 4 :n .tin r ar ly w* t iis. : : '
:v 4t3 -- '--I"i -i 5, '. --' 'Ii. S S S S .v j 11-- ( --- ; .'.' 'i ; e\ .t jur.--: 1 -, .

5;,; S :S- j_ ) ; >* ) i .->-' ; > S >rni s>r.-4 iles":1 > -_ S p hj' I-i. S.- : _.5 S. L I' : 'Y u :, S I ,- SI : %1- S 1 *. : (- ; :> -i-7' t--.tr 1 tttt
i.tor..J : S ; ? : i :. -
: : >: i- .- .-- t. I. I. ,. : ; -1 :5t1'I I IS. ; tt 5 ; _- ; JS: S I .
: ;i'S S i P I -- -- -_ : ,- \ ri .. ; F
S : t i .r
"S lu i i .i SiS
S 5, S. : --.t r 'd i '.<;y-o tjj : V n.fW.io.a .: -y I ti i- : J.l. 1 I _, ; ) ., -. i' : '_; _S S S S S Ia L 4 s' 'S : t .rS-te litth" p.-.- s4r---.,; y 5-- ., ; k-li :..e r- ..-

S -' '. iii : ., :: --i : L5U -5a- drd5 'i 4'P. I--' L t l"S' S Si' S :t-h .V'r.r : -
t si. ./-. 5- 5- S r ,'- _: -- -S 5&L L" ;5 : ILL.t: : : .
z : -- t: .- :_ : .; __-i i ti t --- : '.. ; .-------k. i -. -: ':t. : '_i :_ SS S : -. .,_-r- ---.r-: : ': .iS'E- t :- s -

S. S S S _: f rs : 5ir- 3.5 3.-- ,;_ : :; tcflJlrI L 1 I: .jrj u. ,- s-S u .1 .- -r--' ri. !l \ "' S 'S_ '_ --- S S' -, i 5', -v. i.1 .1.1! by .". > k '.; : ti?_ 5 -

: .- ; i* i 2 *:. '..i i. !'. t- 'i'--: ( :'ittl : I s 1 555i3fls_ r'r -iJ -:- 5- ':t riv'a'!! .'- v:.: -, / : r. .>! ?.. 5- 5- 5 S S. __. : ;. : -:- : .. -. >T S 'iL5 : :t-: '-r ( rsSt: :, itilili1 .'.r -- !

S S 5 S -hi S SS : t-- I-it ; 'i tt: -WJS_ :_ j; : : 'u luting t iiwasa time '
: S : ti-&t : S S : ,: : 559 sS S jvi MsMiUoy -
u 5L
: : ; l l- i t.i ; --S -y l I --i -.; 'si, ___ -
.1 j i. T'.1 "i-- i.:- -. t I _;- S : .: ..- t- -: ; z-y : < '',. : : .. ., .. \ S 4 : nv-v. : i.T.'S "'. '. t ; j i I liwlJen'r! -
i.p _-- : .', : ,.- fch.i:! ejr.' i.eiii ulcer t: i: 544 jt1 -.rprirat! ., -ja-oi uionty /-B \ sj fj."i- _v I i- S. : ': ji1i St -
i f. '
j
: ? S .
< Jt S- r -3 si-ht--1 IS att '_ >_5, > -n.- .>: I5'4 <-fhe i1- ihj *
tU4 t155 i ir- : : : :
: IIiiLnz .5 t -
: -i .i .I.- ,
: t up .- iidtt-yl .-.-
Sissy s : i. ul! ri an 1 t'ef. etrL
r. : ar frn tw C'I ,f' t- :: -t- l--- : .juir '-a > .! t;-:\ > S--i ivrtf: } ,
'
-M trv : ?
f 'tli u J S S : t t., Il-5attt: r f trs-55. :r-- : '-. i. > 1 .i-i-5 ) ; --5---- '
jSS. ; : : -' -t:4 : ,_ :i/' ">'! f>r i fiirji'.< (jui.V ; .-. :ipitj: Jra-u L' il .. : u tri'o .rsburwit,
'i : r > ., H t SS Stir OtI5t1fll Itt-I --t -. -' : -- -- -_ S \- -: ; .n: .i--I' ai"tiu ". *
-. o t j S :. ;' _n- ;: 1 : -v -r. !%_' .-., i.. i I'at. % uc t.ii. ,rantt.J 1 :MKj -. ;. 1 e t -'- .'. 1 -t u,,' c.--t!. '- : 9 ; -. }i" -i -\ -.. -- -- -'V..X.; H i.i portti ia tHi* tke I siege uf P rfer L>'.irr, asvl I ttft tIt mutlw ia -

'- -.. J tU. s S irt 5' S -. ;". "L_.! i.iija a.y CA--- ..,-ply; : to tr.c T-'TI o- I :.cj, i4, -I lo iif.ii--" t;. rct''ifts> ami colii-et ion j osit i-oun.Vr ts ttii tt-'iY t 'iJiri. ;- lat -.* ... ) '-s.i'i. M i.-< Tht !Za-.*"'"r-' ff Luja nnrun appunted its ai thereto, tip u> the fia-s siinrndi'r of Lee a

-5ita _.' ; i : : -iJi Lij liiii boiiua-ry *> of l wn* ur f.-" >. I t'-J-- :r> : i 'j. mitii.. f as the lt--I iiRint und I npon the dui; ofts1 c'jiu-ii.iiat ,.r.i: Ji-. i.ji> : -- -i <>'-'h <. "i N: <"* ib ..Mri*. who, units-n ;he
;
i T > \ i, .1: il. "Ir- u. 112(2 : _. : ti Z.- i; < tr-recir4 uc.rpo.ti v tie roS '. '"- 1'i' hiole ,'ff eol!-* ;It'J. IJjl i.i no iiiscj I iiLSUflOI 4the fthwiiit t Ifcm : & z1st-t : i-rs t' t thplcaurftheh Apyosjarjox 4s5sut: IloiiSc: Kfc* 1 ,051 kiIe! ;
'.. M -jiittsr.v w. t (;t,42: Wndtl IW-
; : -1 : : : %!Jtii. "' f Us' M..0.Sr j V.. < i > b -f-I: cay sIr ;c>v.i: c a-'cil rmve ;t'er to t Thrz SA&IFLOUttJ.- ;
.
1,
*iI- S v-1'i'-'t'-'i- : -v- S t h t _: t. } ',ov- 501.
:-, S : r5S AeT.i -.- .. 5a f. of jrcUur..; ; '5
aion
a--e--neat taxes. -
-\.t trur.w"r.Jv.l : :. ti :.i rtAtv W Tim t F- i' -
us aa n _
: -, i.u. : : .- ;; :/ j i.j. oun c S comttliiu .'ri 1 I I.- i I r :Ls-i t 1
-
; tri1i. vtit- I UV j' n hi ::i.m ;f hSi :> j FromihUttU cvi-.J-at
t 4 S' : .-fli-i1t vcltuln *.!.Tt'C days fron. the dttto cf t :c taid 01 v ..4'j :J J'rt'ier -:4'-5-d, ItiHt lit- city or .. -t-.L Ij I-- -tittii s f iiimae.. cIsher.'v t'Tl tbatjii.- X'iaf
f rtIitU!
: >:- & :, ,!, >; r- .. :, : (", i-i- notUtruiM' LsU.C'Il S wsthiu Tiij"iuty t> y !'j s : :ts- Piitoointir.'t: tae -
., "f r411t 4 !> (ni ti, tn'r iiuyur fit.Huall tint .ts>r come ,u- tL3 > .. ctial lia\c ;puwf-r to provide lor the | :f.ir tjtfor'ite jud t. 01 ourt't-jjity cotiir for MU-I <.ni-i.'y. -- ,tlsr.nid -; Army <'I tUeanl> > ijs ietti'Iv

-Lt.-: _' L : tulli nt :i.uv.'r! t'jn.i.-, duly'dra-vj uutticj : diu.i' 4'ftk'.f this !-' -,t.-, il.ofoJ.j InjtoitViofbii'c -:'ec..- -1 !l'y tt'u ga-.tided: Vt-trre 'A i tlior! town ior irjL''i"lC"! ri for --i: i iT"ily, a-i the ca-c >.: -: '10 i-i'_ : i7i si- ..51tt. 1f tI-. -iZ ;i'.t ;'r sfs'.I rr n. ie9u5 4'>.00?> !lwr ,.t-a atu-r Gnmf u-k eoiutaid
j '
t i'i:i 'i !" .-. ; .--.irt_r tats--r Ht.d Cit Cf or ol eity or town in rh.-iir-t "f is : aw 4T-ra .t'. I. ti. : lus
t h :t :; ;! !2. 1 A. Ji., ttjr.'li-:j' iy '.v.i.ir, or altri: :. (i ] on tIme Holiday htiu; i. u$ tUcj : before tliat tirt. The undrt
t. J ri:112 !, tl" : uts1iaiI euejurtr-' | t'i.- .-.!. -uc.i other v wU: ft' i.J dcd t.rie cont'.ii.iliuij boiv .- the
t 1 F'iorl .1: c. ( ,
J ltL at -i- en ci.uie
-- : b.' It1 -:: i .55' --of ..j'v.--rtf: C* 'a -n : > : captures* ; :iiQC53.ir.-.nt' gmt.5nett -
; ,M'utit: i >n -ri: : :ii iletandtr- or from t.- d'-eii n i .; i'uIt otl1 I hc : I t-iUliOhl ol h''n tit'lh"! )! *..\ iIm u.ilI
txp'ie-lt t2r
i ilte 2Z
I
> : Siat-s und -f IVuiti zflly .
., id vr.i-unt <:: : .
(\.- \ 1 ."., <' ; :.- -I ;r. t: 'jnnsn....;S : yiii'.t I --u.ie.'wiii ISC- .iz. : :i'.i 'Si h 's : -i &si lkii i i ue tw.v j.eri4Kl in &till tr|>r'rikiag;
(vanf. .115 .: 'lie -wni-'l. r : i- % >n U-5 .--r unt'.l t .0-: -j --. -,. or5 nj< o eK-i-ted I i ajipnrt.iiu Thai all "
jiMKi d -i ;> .:* fi.irtri ( I :- f K %..' .: '-, a .iri t .i: P.-mts, OoniO 'I h.ivth--u rti'ithcro thK! wnl.i !) I .r! ; : i-.G/'i.. Ju5".C""t'' tSF- --1 need5s ttt i tiu1trtttioL -
J MX': '.;-'. llH' S tr. i- -<) > nmd Iroin Iht bvJ.ii i will bcjti-- .jjil/ .. .'! and qualified..j. Jn'i'I 1 11.luy .rhsrcontiti in ts : iii-t : .h. ; -i i.i i-i.. ''.' *. ..ij l >-'!' L ) -r- 1.! t 'j : -t i :, lojaif. i U Hn> -- c!'-ruit, tr: -S:,S! c nnty t<>r circuit. .: Ibe
l< r->, .1 l :-.i! 'anit.i : ii<- -In nil t r :. I I t t- rhl I iw tLI : .-; ->. :>'- i' j'ittttf fi.jTlrv., : ilaH; \\ta the i h" thitii : tntiun u >A ...TuU irn? MttVr v :-t -iW,'*''t! to h.1 1 RTera e 8tren :J. of iiicJft.- -sic *rFm-
i the iin. ) o
!', 4i, i.'. ;_ 'I "! 'i! n'llCj? M ( cOIr uy "
.J JX i dintrc! ** d '..*. tinin to ('C tht! fit. ir."u.iK'C-!' I Hiea I'9 9-" -- -I-- y--! 5 or nTi-- tu.\ic b.uii d'* 1vith" tutn ic under it* V.tlithi. COfliitu: 3
<--'iii} .1 >; -i"tr: .i'iy > j 1 jfta-r-sund'-r tleconf..iat-.vi.i ; thit i v;, :i latlb- ilu'J ijoi & : A. tl. IS 1i ,
;.o
tU
id f'U iM' I"
'f< '
onstti
r "w >r : .> .' .!. iz S : 'poaih.u.
lz .: ( jflt-4U !: t ittt I j c i ; ; pcriunii .ul thvstliilnJ.; ; ot tit office of iti'iyori 4-- r t'unciI.r ; ;& ; -cl_ j1 4trUzer ai'ci i I t- -t.tL :tL t I 55 fli'Eh1ZI2SR t>> lust s--trrfiiIer ol wjJl'3 ; -'

; $ :i : ;5lv i&i -i r-: 1 ie .. i 1 I aboa* So .ir '.', .at..yri/1'-l, %. ;ti the eonrciit t't tu>- k ; Mt ttlbi t U1SSXHi !
f. .% ; ; i r.l : -. -. ri': wr'. un < I tll 1 on v.jiicii ft n lo enter. help :JB ift eunty rlt-t. the etc i- -i.s- ; '../ -.- .tin. K.' vrnn-of;inTrfwrrv'J..ii hut .p.ury

t-'t >:" i ..; :.t1il Ui .iiu >" at-.' .tli -l _t.i lit .i r.vn :t- _iarric- j iri.-'Iji.: : And Ibc in t.sr. u ,jn bciiv.; s>i> -u.iit I I tOiitI&Z 1ICt! P h- tirvei ; -- u'.ftj.'ia*, .j-CcUvl to r!." -'teriV! ot fi >:..uuiy. i in ij S S"vi:."- .-: I-.t.ir"nr: thirst t'-.1 'r'ariE tatUu'' t--c. 22tum ltt.lI itjj'rerLtrirtr tmrgb1yorinizesL
; i .
S I ti w. it V_ .-i: :! viiutoi-fr to tuearmor: and luc ocr n.'i- i ,i11. 'j. it-lIt'i I H.-.'v' --..irt' 'tlhti.'i; pi.-t.ee, j oodur.'i j I snaf-iiih-l tiai !l oUHMiio.iit .>.-'I.VI.K-. ::'>-<'taiil Uv. hutS Ih- : t < 'tnaiii -- of ttcet!:'.tc._ r_ w- .-- hsmt
.. nti'd > : w-- : Q ?OO. btg
t : M. -> m.ii. _: -iria
j l I ot ht-! vihl.in tin* S lUt l rezttr'4'tt'r- of tmt- cjtV. S? : : : IlS' $ wr'- th. ir t-ii9ii f sI7e
SE'_ 4. 1 ;ur s. I t : O t i-livi tii eke oath r.d luoiftavoi they -!: !) :S $ !-J ob-i-rxTtio luunicipalusattr _5- S nte
< f, : '' >" -. 1 i'1 ilt"" i' 'IT. 1 i tv: S I I ami not oi kiisi> either 11.-v. It- tt-'iit! j : iii ...nu'it.. '"i f> ..U : 'r.i .vLi} tli< eop.iu'f-.iti.ju t.i'Mid; police to Isiixt.d : : ;;
v i
jur ; % i.4i.i. tny por .n.j.; r.-i fa"y qtul-: voii:..: : :.-l*: .'itiot. msi : ;
>. i ",,. ; f .i < i -.vi[ <'ji ) S S \ -. toiinty cbtrt ou the Uay sir tite term n> wUi'-ti I ; < -.>v.--).', --,--urwwu; l iH-ps-elo" -f lzmnmh.- they wens hAiln- -
i
i- ii'd! j ;iOr Us r .:i Huow wtivti.1.'i. : dutif jiU r. ,faiiit.'d l.y tin1 city or town eouneii. Aud 5-
: > : i .t- IKIW tt'w cu.-r -.:> m l. c": : ev ;ftii S j I ih" writ i-> rtvtrBUbU j4i rot-, tsp t.-y tuv t mit!.u'i i-- itnrt.T lii's a"t of ov m ciI3*. ; -es. e't &l oth.- _
4 I jsl-t'-! ;o i iVi- '- j'-.J.V.: f. !! .IH.V iatf" s! ..1 ; J lie said UoV'r K fun h.-r atn'iorijSci! and *.II11O"etCJ, S afs'altL!! anti )' the ssi'l action t-> rrJtins ibli- i" the > Is- 'Kt'r- t b t t't v"iovrtl byrh -rs-r* ntt ricuu- 5- ---S

-4 4 ; x 41t14'iI.r it 1L -S, .iiutr li.i- \jir--(5'-z t.flj-tl l ..n> opinion, oruuH !- '- L- i. y;, u'': -r ttG.5t d. That.' fi.rnrul r >:u by !>is .ii.ti. .itt. dire'-trit to tUo ci\y, < r / >n-u mar- SCUlt I'-'ii. it 'ijll be trit by nct jur->r* ..- tniy J .1- *'i S:I:-i i u-I:-i 11 rhi* Httlc. >.- v.'i h-.l tti* ''r -"."> > < *a:% tlifet Cipt $he Cud.t .

4 \ : 4,1 14 .-, u ,,5Jud4ee ttrt ; : i4 S r.n-e : r.-t Ji ;:; o' : t, -i :z n i':. t > :'i$:r. vri ihf !> -I! T'J a jn-Tiei-; SiJti! )LI'e-, 'I '.vi.l-tiit .it tht(lerfl. nti'j ,ti, -.vi il r ?.' hi.i l ii i--".'" d: i ... :-. M.i". .r- htrcl> r *s.'>. -I.: t .i-\.'>'.- ii'j r.>- -

:: '. :. 4i & 1 olv i-' MU '.itli" ( >,i'.>ritt'iyiiit.'inlftiv <>-. '-vS 1 ire i .< f <. ;e oily% c-r.., ..; ,iffi mt.. J-t! .', a: i-u'.i TI..I ni", iHn.ntMiiii! th'rt <;i >c( .'. HciHurtfi t- -< -..-/.'/ That > I In"Ji: ": '' I -.,!.-- :'- -t -- bttrbr-l.S. I2 IIP.IZiAii t :i--r i .I ii' ;>>-> T -

; y. u-j-K/rt 'i thr 'j -ti> "i -, -----S heu' e.1mm t115 S | <:iiduiU: !* ,H,lc U tns.il tcna >( tli.'r- T.5 ;t tfc-.V cuts with ti! I 94wtU9'I S
-nii.p--i.t -IK- .1 ;- ... ,'X.1 Irlio **'*Llo-; iiy .vlilw.2 ti.: iuic.L ...... !- 'S :t ) tt .tsy j.erin 1'i nu
: ': 1 -, >i,- .1 i : i .-nit "r coauvfu uri. ,,s tlsc r.-- v..i.\: It,'. nri'Iiinti Ivsriv '5 i-- h sfl 14 -' -- '-S : usc !'h'
tht tiial ti,' jnri r >ueiuij " Mi.'li :
j i!f il ajipeaf l< : cym \-. -% S-, t.i-tliii0-Qr ut jUdli.lcU t itqr X. -H- ;- ; :v lea-t th jjots to m i ts-rt4'Ie, w.t-re
:
ru
ttu for- Cr-tf4. us
ii.rltfl< f nr jt < :u' (J.ijhi ti.t; -rm -u"s .- -- S-i Li.- t-t- .
; tttt -. Ir -u d iidiftr-nt in tL- 1 : z ,<:;.! S' utylijo 'r>-*in*, ijeat, oiiJ t'-rritort-il hus._s c.u in! -i.cti t'1 'uc'i ju tIC or .istdsre i"ttiorizcd!, !i: !h ;r iiiciaii.tWt. .,u-i 1 Mint i* -hi >>-. -,-,I.M -, :. 5-; !c.::0- --, ,-.-...-,-. 'H .> '*- ..- AU.t ; i.l": l.iil.i .<> > >;j will tri:9tent: d ; tt.i : vr- H !lit tIrvr i -. ,*.

; ,- v'i-v j ii.i.u.i ; '-! 'iit, ainn'i rMiawiil! -u -iiidps-. -i ; -. I.-.UOB, uaJ t'.e' ?IU* o: th- ulti'-.T* -.c--t, I : i : ni-.srt't > >tts'-K.I i.-'- "f ttiii'! e>, t.i .i.linini-S Iv 5 tSlIt5 o'i sm m'- -4I ii '- s ) .-_ I 1 ,- )-u-ni. il t tt'iilf: t t't"- -'..avnrtvalatu : "hiu' .-' '. V.'ut-a tlw amt.. i! hs :itia St 'i-t.!" Ia IB .-

:1I I.i- -1'-d! f. t !* truth oi S '- .r, --e it5 f r-Om : t ; s.- : I 1 !,! .. iti-s---' wli.-. '- -! t iviv : i.-ivitjt> -. uty hss4. -t8>li i-.t--s thr ftstHi t.KL-i 'o ; i Ui- -t->:n ,. t.

+ 4 I .itl ;>! tl i i t,.-iictuicut.11.d ]"-ii.i\i'.H--t! \ -r .! i S : B u'uiai.ilcd by t o ;i<'."-v ..iitl *- s: -i'. ; .!,, .' .L, ;> J -. ,. .i v.uiy: v ..> dettniHiio *n.ii! the ex ; S tsuttSil is ; s 1'--------- i ..--. '! sv_ _I'-4- > .' ..r-e''t.- -> ':? v.i'j.I awri'T

: t: tt. -- '".rtL S. : .iil4' : a. ; I itj : w --.l > .h.I; L' S is' : ..-- ait riI-. i 5--5-t1-t sjt" tiis .. -xa.wu I etssy i.i t OKi fcaotlh !t'' u" : l1 -- S iS __ : it 5- '. uy s-9-t.! \Vic-nI ; ima is m -

: 'f 'i -. -S -.il'tin' S .| tui- ; m, ntiei:4_ -.', .s--v hS Kri.;. : I S i Iv ru .-- .."I.M. U jjs"c -.-< > { '} nthr reei >,
.- S utnits
$ t 'iy
t S S : -- i Li! '5' Uie < ,a-ait c >jrt in v.-11 >r .: : .', ; !.-: ii. ( pre-ver.- _
.
: -- ,, ,: ? i .1 5,J 4 '- 5- :.- '. : S l Y t$'. -l : < i n-ii th. corpof.ie .I1Ut" .ic] jC1 i, .. ; ... i..i .'.- :, .. -j t-i euv.-'e! -t_ -..-::(. ; 1x-a--ii--t, i'l..it anj', ton.- S- S S--'l--t. 'L Kitjttrl'..S ts rftur.i'- tl'i- : : .- .- i .. S :' _f. --- --:-,' :<-. 9itb'l t .*- [.J.K--S : .ri ..,-;" *, c. *i a

i... .- -: ,i 1.v -: rti. tI : ; ta.n fl litii, _: iil.c ho -Or-d t-:\--cetl S i at oif ;- : t > :i ; i HI r.-! v. tU !
: 'S S -lJ pasi r-'S- ; S -S'ti ; : M.y Mil i .t.. i '. it !II- i.J .u'.at;. -. .no ., :> r... S .n. ? t ?

t : >ai'. :- '-= >* -- S : t _: S-j- tI)_: i,) :. it ; trti dt t l-stIr- S x ii t-i ill'rctji'l oni 'iitv t>f t'i -s > ', !f rliuil l ">' .ti .; > all hift >- : ii;; j- -'M I n.h" t niaI Ii..

: 1 : 1- '. ,: ( i ( -- :' f.t thr ,. I !h f- \> i.-U ) u do'il'to tho aiiu> iiii ot Micc'i'l'i 3 -l"hn'iivr I-1ili' in wiiti '*' eitn i' :"f? t t"" ;l i'i TO PRINTERS.I >: i.-! : f. !. -nt m \. (s- K- j"1; J. > !<> $ not

.',-, "N S : .i\\ t'ac circuit to i- i I rI'ii i t-- t.i'i-i. iiud i if u ithi--1'* in :i'. 1 .' .' ---' -S
t -, ; _- ;- :--. 2 ..t Sr : '-- (4 : .- __' :: -_ i ,.\ (-L .,ij ut-e mi appeal lo turt a.t.c liltaM.. ; -iri-. !.i.- OS-5 > I" i'l'i.. MsiiU
:- : ;4L"l' ti t'' I :- 1c t vI- itrty whict ajpiml hatI n'-t a I -. ori i-i -uaifriuvd! t'.o LI. t I'tci-tl S il 1 11 >' i.i-- '
I : : i : ,
I ,
:- -- bcitt is -
.
i.i' r. ,ii >- i5ei-_
ui- -
i ii'it-ii'-vi-uJthe > '
5.S .i in ) > i- S ni ;
: 4 : j:... : : ._. i._ -:- 5-S 'i'r uiil1 -- tr! V' '!'i:' .r-;, sU.V.1 tbc'vUpv'- i : .=i-. J ') i >..joi.i'iritJ ..ZJ yfe >I further fn.Tt', Thai there Mini'i 5- i-i! If ) I r |'< r.- --!.---.-.'---rtf>a.tttar-T---Iwvr.v.: _> Ih-able i The horr Itt
i.j t t'iiUihflTy.
r : rd r't -. &1 f : j tL.'t r.1d : wiiii iiii ;. r 'l'i .i U 'i.ljf.I -,_; ln-pt .1 dtu-lift !..>ok in hseli'jill; be recor .t.i ex Iris .5 >-c. ; .- / i .wt'fy-j ,i -- :. i.i u.. ju --I-' i .. i 'ir vil" .. :Trjiit 34 M'XS'art ami ? i ss9': .1 1 : ftTC : lstlflL1
1"-
4 :. .. :i- -% '' ': U'.i-S, ..-, atur duvii :.. .. .)..ijii5. ;; ; .-. t" i.oid! prwifrtj", <-- -nl p jiii', an.ia :I : li."l: v" '. the jud fenl rendered therein.r .-lIs-mn'. 'It( *'!', r 1111'' V1 -\ tl''H ., 'I 1,1" I .[' i i'k K l& a hurry b- :u-i-* o 11.-: ,t' v'tss

d '_ ,f? ii-l :. ->u .. .1 _i-e, s1 1 1IS* r tuni i.tt I- .: '. S .. ti control :.ud d.ij.e; ; yf f.i: .< iLl foM r :;T. i+. iij'i.rthi-r ! I'll. Z* my ti'iie >. H'M ti't: "- "' > I .,r:1 s az1h'vws'I' l -- ------ -- tit -- i fa! betur--Lo i ,- -.. ,' .. ., A !. iry \ -J'-t into

I, 1 t t h 1 .. : -sItliii' h5i .!i ,.-1- > "'t u t-rilu''. ll'i- < .' jr.i iv : ..a.5; : .isd heat iatr--." of! the ejrjn>'ut'oi i 1 (- >i *.f t : c f'ly or lo".i -"iinoi! lo kttp fii'i'.ui !'it tIt'St:' : To- iitiJf>lj-iil :i tl)-i-- .i;.iI.. Jit lorct'jr of i. N ; ';' rI : -- \I .b IthCL.s .'* *.\ i i .i I i i..n .t'1 i.:

: t uliar i .'I ij-'ir r'eediii ..RIoi'i rj I int'V ,'i:I i. 'ipiKi the pr ji. iu ;!ti m c-i.-unUi .* 'ai --' i; itihi.voultant 1t4)U? 8-Utl
:: ; xj'li S. i > ; 1' '' Ijw'-ipi'h aOh-ti'il.j-'M 5-5---- .tt t' UJ be bUCt, ,.fl 1i'teds1 e h-t J I I'-'Oi'i j : 5 \v -v : it- -
> !' thti time jil. tit .l t r ituS.H '
i ii.; :: &i m. is t>
tul fti-- li l', 'fl '. : ; ; 2F to do a21 ai ct S-S -i", tit tl.l v-,,i- i! in-'M-ul-iatt-without >uii i a51.-nd.li.t : tI IiuL i Pro Ill-/ hht.Ilt -i k- iu i- : -.vsnt oftI5'
S ; t I i l5_ it ;.,- Tb : (5nTS, ) New llaiiway Newspaper :*
liitI & I I 'S ai itura a bC : u 1 I -,'-. are ii.oident o corporal*. h nl.-i>. r Mry t.tV all !1.: .. -. utul orJiii-tii'v w.iich t..e-' S {in e-'itui t'v! > nf Jit the time tit 'i.liiir.is r.irj_ ,a-Pt. I I iii: >i-. -_ti'p.: ITr t t. s.IJsfl4)L5a.t -

t ) A( Li I a.&u ui lt'iLdI.- ti Miic a &- it funhvr fftitfi. Ttatiwt: > t :...t --.! .- .1.i.iet.. ''V ': lyrt-n 's-- aiau at l'ie t'oor ot thciij t. ( I Ic, .( tn !,' s.rrrt !,, r L U5I5 Ski i it v- b t. bt-it tliir i.a uhtI: !
vtHg px-cyo
2 .. ,, .. I they- olowa'u :. ind I :.;; pu'jiu.market pliice, or i ibv _" ) ., u tli- til.Ite S
r. v -? v ??, .j-- ; lit4r 4Wfl hf cjn-> .'rid a quuliil'tJ clu'liirut :i'iy i.i. li-'ipj. ( asu y s r-t.r--r.t--- t: \Vbiks- --':. dr.c- -- ----, 5Wp i-e, 4.1 tFm i .: v--.r-: ti. '--csr.i tCZ! 1iI

'4,4 4r11.iJ, 1. t 1JuaoiL-L SZ'Tft'X 1.LI fhaliV'kVrotu Uiecoi-rt >.uue Juil-i'rt-cspW-iti..'! Citvtion in this Sl4L*.' .IID r..:ill mil f '.c ..'. nrd ] 1iutliiii.g! th'.- .z.r.Ie i t .iy nuwspauer in baidciu I j jor ( -,, .Is.t 55 'U id. I i. i it *t lipt i t S Hiixtcireui.ilura with upi. autnt -e-. v.Ci-io'u! rlr.-.n, I -ii- e : tt cna-4tLzi.-
i wbt, 1 th St44It in .' i'/i' I I ot its t'nn', ht f I ti.-s555t11t--5I j t l i h.- '..n-t :'t I&s i..iil i I Ij hey l ai-o. Job '\-ro: :t"
i qi.4L.1r4 etLulb \.> "Hf' *>' -' ty-'nl.- J1itr: H'a'lin'l' l !: "' !r---idd town, > -i i --V .1 j.rrto i M.ictilr: and oiucapable o : n "
l.tw.u' ;
of the hall) lie titlics : \ >MI i i-i-mlf -* r inutol it ti'Ii. This iie ;sied: > *
1.T4tft stiOtlt 11 t.111. i-ly! ov oue BI.-.U a P-errIip.3 ri -
tc h.Acn 4l .vetks.SEC. -rii-tion. Il :m nriy ,
tg il.--
juri cept .e 1. lao/'lliH.nul ,uti. four
i- :.- 151L jury iiI.s (I u&y t-.L-v, v'.i | ti U"t ; v A. > : .u- wlnl'i tie tit -mlt jt.Iigr.nit very I0i111
thill well! aid r i.: '
r &ruiide4. iuu vi.w tii.- Tor '< -' > us m-irithh -3. l&\j\ritrt'. : truly uv pt-ert .)fl'O') imprv Mi>n* pv-r )nr. HE.{ ly M.-iim w SleWO rovWon of uriiuif, emthijn ti a''y
iiti'.i tiiu tcrt'ii
to > ( or Wtfle- t* +- .
..: .1 t .'. 'I'f party, b. < u t p.tratc j ci'i tlnTon.-jiiof t'i- i I'l.ii'itl T. >vr > uglily tio pc wthout.oi*.' or T&-S filth4nls'ives
hour
jar. pri' time
: ;g1.in;.. .t- hi& Ji >tn t. & .fl- il i 4"li', "i aiiy property-aaHi', or d.ateiy cid.njj Ue h.ud .ItT-iinil, uii-J i % ho rhtilno council fbMl nuvi J.OAIV' to regulate th.- co'iipeiiaatioii -C.-iou of the r.'ilcIti- in-'i tn> .1 I > I -Ci'ill'1'1'1'1 l" !. or l.-rJO' per il 3V\10, ff.'t ttnilr-m I* worked !niir.v'ni7 here tLc t..txl plenty, su.l {js *u'>rt

; h r & : Lh. 4 .. -ruirhi 14aL& nttfttI tliittL"j..i" iiij t'' the ciuiiroxrrpjbetxvcci: t'.i.' |' r- : liu\c bv-cn daly rgi.tt: icd u irquirid liy tisu ot the itx < ri -iiaiiiop.iI olrL-i ; I'.ui-i-lcd, !if>cvir tilliu: ; wliMhtr i IK- -:tit I'of.-im' I-- h iih > held i-o-- w.uirt.i fret i-iuii-!h-.i!, \'- '.-, b >\-t tiTO pound*. Their :ti.tl retire to a :,L ttti tr> rn-

gUltt u1 jn4 of curt (it-- hti& it .lull aj.piar to thy -oiirt t li.t .ut-1a (.(< >!>ii'.ulion ind I iwjt tliit fttauuuJ > lli uct, ( 'fii-it they s-ha'.l in r.o ea'n e exi-c-iM the- iiintllied -. H.vinn thereof. a>''ani-t! ilK-t-n'i-i-ntnf? ho i'i.itnt.tf, Uhin "in.Ti! Lnrr-\ -i-r 1 mn.mte tht-t! : foo'l at their
r : jtQ krk t-sut1, ntfr fl ". this it at. ioho-va to wit : The (-ahiry sf I three tcHMiu-st Ix.'rtirithe xliibltiom.i ihe M'I oui--
view i- '. o s-r toajuht dv--Uloa ; J'nnliLi', me and !l.e it.t uli a-5is5Is&iit j, tdt<, tint-K, or -'rducsiiupo by f

nc ;itL t t4.ei, b.Ii') \ :.n2 i : tl jj.utiu ,k-.u tloia l 'It lon 'latl u.i\unc.: au IlL iUtt-:! -ed Ijy tuc iuuiicipjl; fTuvcrriULZit uidtr tin uiRXor-h.ill itt e\- --d oar vhou-uiid dollars sion phii'il"ILk; the;uid tencmout t httli'-r the nforcitii'l.p'ui.itiir nui h ii y.ni i !tsi fhi'l rU'-t) Cniiaxerconliu > jw"---- RAND PRINTING MACHINE, -

) th4: utiiv Tit>. "icr cu1kge, K-ni to dilrjiy thipftic-. ot tl,.- jiirv -"tvl t the the power* pr.iuti-d iu Usk tict.SKC. pjr iinnum. The Hilary of the lity or town clerk slisi. au.! asemi s i-itch sbtniztge'--' mai rriVer-tI Cauaei or DUeaMe-Uarkufjolar and Dirt.chemical .

:t r. oud 1AcIwi 01 igrpiarat&d 'tetdez.1v. i.llUirbo t1tnd ti.m i" taking; tlte xi-: *, whicht.1)It 0.) Jle itfurtf.fr tn/icted, 'liiat tI.t- eity or town i-iu'l not exceed litteeu .lUidrcd d-nl.iri pur aniiuiu.'llits I IJ the fvi.l.iicc, co h.l[> >o'i Uo i.SKC. i. iia!, n rop.v-iiiiit ted durable rrint- and

; ''itt! Lster iui .wh enmnsnCIt)1.) jr.i : -li:ill klt< r nrd* be taxed Jikcillur h-sjal council fctiall have: lull pjiver to lo'.abiislj; ruldii, n-p- salary of the city or town treasurer bhall not : ;a. Jiiitfutthir tMtM Tim 4 ;U-'jury. lKinifOcworn ir ronutry Machine.1tC1 rapahV-, : doliv the inUre work of iin out- lisjbt consist ot li.iuiu almost as imnl -

;J4:4n : i ct i un-i o- exceed the emu ofeijjljt l.uuJroJ dollars per annntaT. tue court slull. as in alt other ca-scif, aiimlt all Kil lug town offic-. It i* d.-/ne! to ran by hand at a rpcod of calorific rays, and appears to of

)I- :.Ar lm ''tuh iT-1v4L mill no It-rrjnian tllf hlllt.E 'i-r*. ion the unnua! ilccuoii ot iiniuirip.il ofJct-rh, ..-- i alary! of the asooor and collector of city or : te'ifltiflY. and this cau-o rtiillir ceed. the court. Silo per Soar. Kach machine i 14 w3rntVd, and will not xntant for the wen-doing of a as vege-

to *cii I.&ijicd: fi-rry, alt! fcupt-rinlvii nt*, 'ngixrr iu < ). \VlKii by n nc lwt ,i .iy J i ie .lulit-b; and lor the tlliiii f>f i.ll vjiuucicn whk-L. may occur tow n taxe i-hall not ccocd the auia of five hundred Ivlnjj fiu'li lit m-trurtlo.H enacted a- the Thatihel'ormoftheveidlct tmur m of the cai reqntr.us.SE" fill to sive enure H.Htii'laction.Ve nbe! li'.'. With what unmtj le satisfactioQ

-* &cd coilvL-tor* "of i uranal or rui'.road uuifcoriul required- in tbi chapter to be perfoiut-d l Lir.rny tit In the city or town coMTinurJit. doliaroper Aiii.utii.ma Ihn salary of the other mu- of the\1.1.jury In itfurthtr t"ic cii-** provided, fur in thi* act. srmll' bo, in \ miu.iifHCtnr alimh-t! ev.-ry rticJt 1'Ute.> rcqulro Pnctlnjr.for Boo letter cI' alt the Domestic animuUbe thensIv& 13

by the Jc* of tin) Mate, uay i> 'rtiou ofbd the ofliccr*. orpcr ou Lureiii mi-iitiou I Ihi-Jnj-or* Sec. 10. lie it further cuftfted. That the city or uiclp.il ollict-rs i4.o.I not ''xceed the! s= uui of fisc luinureil ra't" f if-rt'llileor unlawful entry, t-ahstaniiallT! a l-! rrte-. iJthosriphte or and Copper St -r.tjptD '. ard rcnilj-h suusliine ? la its brightn warmth ilin

% : U.uI b actually oonotrueU-d and used. All bu raururd fhall not be duly drawiIiid.iuflrnoiud town coiiiictl Hiia'.l! have power and authority to do tars per unnuru.Aio. 1 lows : \VV.tlie jury, Ilad that the dofenilinil li.l (or did liiuiliuu Elcctrotypln each. coal pin

: ?srwj'i > w.jtUiii i\t\-riVi' jc-arn of zge, and all to I ) :ttind the court, every person ijaJUy'of Judge of the tU-cliou return-, und qualiticalioun ufit 5W. llU further( cnortn/. Hut whenever it not) within three yi-ais next bforithe llliDij of t'uis c,tm- ontf.ts We wouM fo'nplcte call for uttentlon to our Section Stereotype creature seem to rweL Iet iunencef

wis not of sound mind ,riii crction, and persons sucbiic-rlcctBhallpayaCn- wiecdiutw nty owu in mb
vttjurl f> to disaVlay limits ol(S town in tills the real ectatuiu the complain iiifi.tioiu'tt!, aiut tu*: the 1'abincH of new deniK'n and all >tlic>rw Wfiltjunrtgfd do Flxtr
anv tiliiy in3nnity jouuitptin}; beJrnpued by the aaue court. mdpaidjiuto ; for their own s uiJiince and K vernmeiU n* any incorporated city or aaiu; ; \ 8'*nd, anhr3a
to tlie; ucfoniUnt -
No JH?! U who U Dot qualified ricctor of dollars the treasury of the county in which tho oft-nee they way dei:in cxpi'dient, urut to enforce, tliu same I State, H shull he lawful to do PO in the tolloinij pliintiff did nut ol did 3)omst not >>continue ion thert-of to ;hold that the puentoit i.Izcm'| &Undli.2. iJalley s Patent I'ocket Bodklnc, Printer'sKnives liable \arrcay particular d -
(or ) of own Inipon*- more
hi t uv, or ;o> .i>- y p I4 cournitted.SEC. by line ijr penalty, nriyor then t>f. at the date of tinMiJ co-uphdni! and WP anfiui and Cylinder.PrintlucMachincit.
tot<-ii of rv, bribery, tor tn', ix-rjury, larceny or )J. 1 the clerk oi any ourt .Lali .Ii's guilty ot its munbens, and two-third's' of tht- council may by definite rt1st.amd boundthe I proposed the sI.timtiat tlnllairt. lir in cai jofun unlawful tlon and nwde epreay lot our Newspaper -- -b1j thitiI Itdttlts ur apt to AiaubtgI

3tL.i.r ugh ctuue, unk-M* ntorv'd to ri\il ri iiU, of fraud either by pntctlein- a jury box. e4)eI:! si incmtHT of th oaiut', or other ofllocr ol ttir change'in I tbe cityor town Hmit, to be published detainer fl'-jaliM the pLtitmthhis consent, that [then] In detail. flirnishcil. A new Catalogue, 4a- ,

.s.4 Ji I- permitted to w>rv'' on juric.. previously ui v to'a draft, or in drawinga juror, ii city or town, for disorderly behavior or iaatcoiisJactIII for tour buejetoive wreks in allot the -public joiirniU HU "unuiallv a* r.illovT* : We, the jury, And th-t the de- Eittitnit.run anti descriptions of many new mjcnlaeii mot (

M"J.. Th<- board tjf r mntyoii oiit'bi 'tn-i>, ut a j the bu t lie nane oi ji jui .;, ftIc- .,the pljce, or by posting atthe inaiket house fi-mljiir did (or illd not> at time time of the iUmnt of the taming btforhown in their book. wtthdirectlofle torup putto UCIb

tn U> \>v tild! thc Jirst *et-k in tsi-jiteniber for I had"biciriax\lully drawn out, arid drawing or *ubetitutitir Scr. 11. Ik it furtftiienaelai.. .1 bat tht c ty or I ami city or town hull nnil other pUC'.M ol puuiie r-- cuiiil| tint in thi-i cnnce. w ron<:fiilly holdpo<>e'Kion the of eonn'l.t tnc- vforkin?. ic., and other tweftil tBflnBUO" i 31 tlocn dhimb

y.-ax l-yw.( and at a mcrtlnp lo l>c held the fimUnuarv : another in bistend or In any otbr ..ijin town council bhall ttrpowtr to p.i-i. nil such ordi- sort f<->' a like period, hall direct a vote of the tpj.iU- null estate of th.i mentiniie. l thai'n the the --aid complaint detemUni ajaiui't bath (orhath completed, nod can bo lad on appllatloa. -- .. Splpand
plaintifl'
4ek of each scar thereafter, ba.U ftlretIin lilt, drawlug of jurors )hr shall, oil C.III\WI.. Hhereof ii-siiceiuiid I.IWB tia may i hit, expedient and uuc.-eas.iry tied tleclons in the city or town to be taken, as to nut ) HO held pn 4 >6iim thereof aptin-'t t'to c.nm's-nI of tluplaintitT ) M cud
tri ji. u1'rcri4re4 voters iu their rtvctive be punUbed by a fine not exceeding for the preservation ot the public- lvztttand nn> uls, wln.'thtr or not the c.tur. shah bo made. The within tirficurs ni-\t before the liliu of auruiiipl.iiot ;c-york poultry irafeaw

nLI, said make out a iip'L of throe hundred per- hundred, dolfaw, to be paid Into the county treaty for t'uiuipret.on| ot rUits anJ ti-ord'-rly atiiiLu' ; i-nalitied elector of the district which it is proposed J Jt" ; and that the plaintiff! haL! (or hUll not) thesiIst

S IM3 Dju-'K .juulUJcd to frcrvr t' iiironlo -, MbOIudI iircii'-C J- eijtiiiiittyHrr. and. lo; tLc ood ortlur utid o.vr.iuiuub .eL iU in-.l-.u<" or ixcJlulu fchall at Uu wuxu time, niter <>f p..UIi irt-tbc n-al I ,,st4te itrainnatn, and we AVi PtibiU1 (if 1t1ThrttZEttt their- the dare rays 01
PM tt lsef .r g.44 of tbe iCrtitflbcthc of tIii clc-rk OioS'iSSSsS or town, and to Impose jucu piitii puiijitlv'4, flirty dai' nolle- aeiihbhi to vote thereon in the >m the d mivRc* of Ike iitatultft at Itohla?'.. Jverti .ement, displayed ** above. three time m root out from
31. duty if city precrib'aI iu time becond and fourthbectlouu i4.c. 14. He it further encn-tfi. That In the trial if all weekLy paper, with tW a note- not not wIthout, any t1a30 not thrive d well ** where iii'
lw-l'.cc
ol luUiity"fair
_4ruu arc approved at the ( lid of cali tr- una forft-liuro* fls iiiiiy he ueedot t', eurry the ss-iw manner -
court imt )
I circuit &'r county akc If two-thirds of the votes cast at eiuhot cane arl'.ing under thl* nrt, wtdcoce cb.ill 'HI Admitted, prevloo 10 January, VI9. not *ter. provided they 1n3cbecng rays. D5
*jta.r.ter: ; fromid judgment and inUlli eiKcHbiehwrtiln i&tcourt Ut wltht. t(11 tlee ttiereatter, to Into frcto.; tikL, That isiu-li oMuuincuj Khali ot thi act. to the monthly ronnt value of the prem!*>' aud. In came purchiwe or maUrlal of our mannlkcuiro for four selves '

4 avd vignt-d l>y the cbairuiun of the ,,a cert5Lleate, toc1i Juror cerifviu the uuTb( rof not beiu'contiiittcnt with iheeo.iHiitution and laws I these election, counted separately, shall concur of recovery by tho plaintiff. tbs Jury thail Bx hi* dumage. times the amount rp of their bill which -will be allowed iaettlem haTe had under ol 0 Syei

nl, tli ll be fttrthwiUi dclivi red to the clerk, and out a attetidaflcC, the number of j1er tratxI, ot Uio United 8Utca andofthU HtMle ; Antjjroi'jjje4 i In approving the proponed change, the now boundaries at ilou'tlc the rental value of (premises from the time nt of out*, on- receipt of copy of ttolv paper the jnWand counties of Eog

TIM recorded in the talnuto ; l'r, M, That $if iu I IoI dILy f eonpcnatiO11 due hbn : bidi furt'ur. That for no (ill otfen? s mndu |.uiilhimble by shall thereupon be certifIed by the city or of such unluw nil or wnmcfal lioldlntr' u* ti> wlmh evidence containing the advertisement. &-3C d11tuearlY t-quaI aize, obt

tbe ronuticn In till* State the "-uantj tminbrcn. and the tlie ordiuanecu and law of mid city or town *hil u town clerk over the seal of the corporation and recorded shall lie admitted ; Prorldtd. i5htt dun.iavH; In no comfortably eight orshortlioma. S
ate of deed in the CAA of detainer be flxed at more than the rental value log -ovcre4
.rLiLk tho record *
( he HiMtntKttd in this office tot
*,ball not l>e able lo M-kct lb- HiuulM-r reid fine of more than one hundred dollars of the premUuH, uoleiu the Jury e tutlefle-l from the cvi- The Inner i U enl
*
con-ddei-ed the flaW'
V>y till fcwtloa, thi-y .ball be authorized toa non imprlsoiuneut lor-a prrioJ of time greater thnn county, and shall llnncciortb bo 1t4 rtoncc that urh detention u wilfal and knowiusly wrong Middle Circuit of Florida.IN gla-w and slated rn 'f; btitnot
32. /
ttc. I lawlu. I1sniteoitbe city or town ; /wWfhmcwer, a lofty COmUiiiiO
iiumbcr und inva thirty
a teHi abil lilshcht jxiemljic; I UtY ihoUltt 1811 tO ilajH.WEC. ful. The baa ,
e gnuid Jaror* t-ball not %IM; i-\etnpt from UDY grand or jivtit of thia ebaptCr, tb judceof I U.: Jli H furt'ur mortal. That the city or '[ nat the Inhabitant ot any Uintrict brought within $Ec. 15. lit U further aactd. That If the verdict of the to tlraugbts. outer th- covered

ling upon jjelit Jurle* al lUc Mtrac lime wcord1fl to the provbiotiS the clcrk to draw ju tile town council *hall KpecUlly here power to regulati-, 'the limit* ot a municipal corporation, in the manner jury hll be In favor of the plaintiff theu and in that cue LEON CIRCUIT COUKT-IN' CHANCERY.Mary'J. shed, continaous with tbe J Vlerswe %
court may direct f.liall be subjected to all the obligailot the court haIl avrarJ for .ho plain that ho 8Wvrftter. supplied
the above a judgment are
for l be 3urIr1 alur' extend, and orn 6treU, IMKC, prescribed yard. Bt>lb! y.-irda
If and petIt ,
fee 4. cause bucb lilt ahull not improve
uiy In tlik oct, gnind I liable to f peeler ul taxation !mused recover posnecilbu of the property described in tho com duritsrVUfl
prosided and
bcon .
ma.nur 'dlrecting to c nsu erictioas '.,tLs and obttruc- every iv l' ta of *
delivered of omeer avnuc Bantu ) S'cc5. :
;
and afor aid board other ana .
a < the and ,
by ftenIre to the theritl or I luhnbltunts of the Raid plaint *aforesaid with his damage* nod full coat
ty commiMtloDcre it t-Lall be their duty to make and 1ue forthwith to summon a eumelent t3m- 1 decyel building i S '" w removed, > upon the orlijiaal citj vhHll ward a writ fiaberefiiclcupoutztlonan, to be crecated v..- >BiU for Divorce. -ciit-vc \ilnt.-r3 >:ave bren CZacty a1e

bin' tUo parties injtconipenesitlon < -jcU rwwomble.p. or town. without also writ eiecutlon for Matthew Barns, ( Ty emTLtLh!
and
to both
make delny. a Ia they
al their
ffitixUUverlUe *.ame next meetinff. I
such hit of the bet for iuela grand and petit June'slKC. JOWIng and cii -. '> '.u benrtitttd 8rc. SO. J3titfurt\erettaet 'tl, That all the power p'alnti'
5. On rurelrtnic the clerk Z. On the trial ofany civil eur-e of the sir-I rcjwonabl V52 5 .5,5 muj t>a siree4 nponi.id and privilegeseoi>b.-rrt'd la iud by thi act, tuny be it the verdict f hull no fol defendant, the court hll ren UPON defendantTeeldea out f the State, U t* ordered well but the occupanUoibelt !

,1 t; court kball write the name of tbe pentcmDC4 Of bereafte? to b COUImeIWed in auy enUtPdto I each eiiid council and pan!.*. an4 i- c"c.cth exercised by any city or town Within the limit of Ju.lgtnent igainist thi plaintiff tk-t bU rompUl-t ba that a h arlnir npoe. the fneu chareed In t-aid bill b' had they ore further from ii Joor, !lovsri-

therein on neparatc hats of paper, and cult tourti of tiM Stite, each partY be 1 l>y the ntc6nbv ." n the council .ball tbU fitate tieretotore lucorpwratod, and it shall be dltmiMud and taut the tVfcndaal recover full co W, acid- before me Cha-nber. on tbe 34 Monday In July, ]S&).' nblv- cOme out Ju the spring M.tuttad bett-r cti.t-

roll up or fold uch piee a of paper ko tnt the threa pereiPt'7 cbleugei' ofjurOr ZflPi1tin I SUCh ;discreet m ): holder ot r "lTut slaite lawful for any previou.ly tiMforporalud city or town exocatlon may Imae-hrrtfi! >r.Sic. I( i* fun her ordrrwl xha t copy hereof Na pn bll abed In ra'lier more ewdlrioaf.wj&M can

thereon hail not b >uiUt> aud abullftueh appoint flvc ptwltUla to re tbvlr municipal guvuruiuvat under 1.1. StUfurthfrtneuUd, That If etth.'r party think cine pnbtlc newi-pip of this. Mate, fur tw *pace o* U
wrilUu Of eotintrnctod saidcsue.Src. tcunlabznent S I aW cit> or town, to u e.srtaln and fl* on the arnnlzd bltn-e1aggrlevrd, [hit idII have a risjht to Appeal la tbe (lirem, uiunch ascribe only U tb% Inct ft t5iitasbre
ln b01 when
t vl<*M* ted pspsr |Lndat& teset M U rty Jny ., 34. On the tnId of crlminui caeC oUieer, ,ijdIbe I one baud a fair tnd equitable ft5seumeut- and on the tbe pritmlou tbtrcot by amid s voluntary aa orxaoUatloa surrender under of circuit court tn rax: the complaint trIed tu the county Done and ordtrtol at Ch/unbor. thU tbo 4th day of ol auahin Ii..rV LbM1 fiowi In.

t viay be tLgbUl iii cgptta1 the pTOIeCUtl1I 1 their charters, privilege (court or to the aaprcme burt In ei'e the complaint i* April, iw AI.EX. MCDONALD. almost es fely i
the etUii of ae7 teuIgt t&im of the circuit petempt0fl1Y the ptr I estaeei the city 'r tills set, aad upon & fellnr upon tbe part of any iu- tried in tie circuit courlt'wtih Uil* dituence-! however. apl IKUa Jail*,) IcMd-o ('1Cn1. the Inner yard >re out.
b rcqur the clerk oftoUTt1 entitled to chulleuge xnre and on 8zc. 1$. furter ,
WhiCh a jurY and uo ;
st In the pnifafe of the tbenflf or a dep.t eon* tCtUtflCJ aa ttrO ,-L

tee cs.- .. __. __-s

==: -. jrs.-:--:v ;is-&h<: ir'UHetl by Dnrf
>

I-b'd U-r.'.<- 1 ,Mhiir ; 1 v i' .-r riii' ." .U"'i jii .. '' 'i' r----u.-f: r r. i\i'l. t" v 'urn .--i."i| < 1 fi** !vjja5r.t-crT-cnil fhdll ordrr tho c.:ncrnl officer I tit of this Bute, iho shall, neglect or refn. to rendezvous of ncrvlee. orby ny othef call wita -*hc protx'lons ofappolntmeut. term herilTot, to&nea Uie writ to t
Ier( ti l\l
mid 4larin_. : '.. t it, .- .1 : '(- "t"1'd'et'i"t .43.id and orpinizc when ordered by the Com In accordance ct,, county, romraandin-: him to
: -i-n.-: : ..n : 1 IV v .- .-'- a!' 1 u id, .' <- >. t'* ui- ut > .1!: t'u pr.' ; mnistuti:..: -'I to organize compa- put ,ac- twenty good and
ru> }u r-t.i. *--Vl ii4i' > ..ot ri.n .... disobedience tirnkacttbrtUetlUln-fofor.cinBl .jj. ffler.. i Ixw'iz1Jutor5, rcsbtwtf
; -t ) .n.\ i ; i- uc'h i.it-'a n.cinu i :mu rt.oinnn.Oii to the comuaoder mander-in-chief, shall be deemed guilty of
i .it i 'inii'.ion of all und- b..rji'. u I
;propem i-: i [
ot
1Uvcr3 -%).CLOT, hy .txK roaiJuc! : GO. The cornrnl3 the county, to t bo drm*., and &dectit
thr ?
I- ltea, Ii ; .t. \ jm i l < ;id i if av5 -tKti printer -Imii nol lie uud-r L'uiiunrc > -in-chUf tl roiarh the proper military chaniieU of order*, and shall be tried and punWied for a c. lUTO '. In t
t hjI l ' .' i iiilir. of bolIi term of nftice dpeiid5 provldea by U-v fa the circuit .i
tl.e to til the field and staff offices of misdemeanor by court havin-i jurisdiction w hen >urt
.. It- t4niMd1 fIU -( (r rtn'.!nWct or oiJirr jKUfonTlv < liJ !>hai! *.tat. k h-frf ti--Ci-tOI1 tlu -.iiuc j, -. j !>ons any ofticer by chont hi 14 $pTO.fl C( !tbCtIfl'tdItJOthpprC'tWhlOttrflof
1'i l I and o-.idi-T the retclimnt. Thi- '-ninnaaJcr-in-chief thall take the case, and any person of the enrolled mllitiu who th e W.red ttIcocr
< o. Tourtli thtnunil.r.trTcth ( cone
j> .r' .Yinttn'j> t.Mmil; I'iI11 may S vtee h *% rit it tall
Itin under"cousiiltnitiai reeommesidfttlons such nhall refuse to rendezvous and organize u c b fcer l not i amVC w whv < bo the ditty of the ebriT
JOriii- -I. ; of tin for or neglect I '
< rnAi.4t o.tttt.1KN.A -.. lion of t'n-volunteer m'.I.li.i.i an-1 thr-tmisrlh! Of
STATE OF FLORIDA mrollcj juilit't of tti.t'lUr.t ii<- -h.l al-o iuaUbn.l reipnuntal 'Mice.an.l, ehall then art as in hU jud-; when drafted, iw provided in thi act, *hall be subject I as vucaUd un the qnallflcatiort AYorS I!II cnl.rf .> < -f a-uftldtnt number shall nr.t /.In

< nin,: JV-rti-i..iv trat-.r.r.l an ann.ia! r.turti oi far i".iiti.i! of thi- iiKiit s-haH N* forth'* moreflirient orctnizatlon of to a fine of not le* than fifty nor more than lire and 'hall bi no noted upon the proper boo. I l I or for 437 cane "-Ore jurors iure needi-d t\,
n
1 *
t.. 4 1l T TIU ; M- : : .i>i iMti1 5 >> :. -'l i \ -'>ni aih<' poll* 4if-s.il tl.-cti-m' 'f 'Tl>. 1 >tat< pursuant to tin n.iureni.ntof! the ait otViiirrn volurtcer*.. aiul tincooil of t.r! sutc. After hundred dollars, to lie recovered by an action to be kept in the office of the ,djutant-cem-ral of -cwlal < AV* may l'ite. or the licritrmaviurn- a

final:j i i.-! '.1. tlii. niijMTToi"Lull jirotvoil I" ITIIIVHtin- ,: -- ol f Marili M < '>nd. o'lrli'-in hundrvd al"lUsrO' HI'I "il.irrhill! h.ivi h hii ftp-mint' d 5 c t.>- i oniiii.ini.ir i brought by th: -t.it attorney: (iu the name of the State t i iSEC. M.UTJ
IIclil nd r(1e PI.'tc1 4 .iidII 114)11 III X U'- Cl t .i' Wllln-: i I ..iI'. aiid ih.' <- ll\l'r- .lljl! 1)0 l.ll'He .- t.i the IVi-i-iili lit of 1 t'.c i nilel M t'f .opv ii'-ehicf. cornim .Moued, anil <>liitn-.l, tUcj I I.ill State of Fl. nd i. upon the ecrtitii.it'of the ofilcerappo'ntid 01. The comti4Pkrifl chief aitlhonznt at "SEC ? Thllt l'IC' tcrri "f the con'itv' cur ,, .

If ItlnrhlJ*. Ttt-, niid '. itt; n -t1 niitinn .iiljoBmrivnt null (-omp''tci' : o| u'sn-.i.: ilulv I'i'rtitii'il, In'-',..il Iu liefor tti. IOMIinandrr -... ininif.liitt-.lv proc'fj to or .iiiizf, ilUriplhif( j : to rnk't1m<- dratt, l'ctrtiiV onrt of t I any time, by issuing 1 his order to ;bat tflVet, to illv conltonlouct kn5thof Mia w. the itimig. .

lot vot.hi'I lt( .. -tt l> h rtivtr-ninti'd.- (afttl If tintmm whu >e4t41 N "I li IM'i u-L1iii .li'tiij-. :'tt'. He f-lml! al->iHrfonii ,.nJ drill heir rrri.uentundir thr ordiT* of their I j competent jurivticlio-i in tin county tfc-m which ;; baud any portion ot the volunteer forct or ot ihtenroifrtl ( deem iicce ,"ary >- 4xt'etIient. ant !h.. J.al5; liarf

iu1nsr 1wr.n' u S mch wan dr.fted. and the tlnr recovered militia nititi ret int ervice. which fuR! ? at nch times
r.orof.ivr cr.on m .
% |od. !tr nyri'r b\ th rli-rkV l-.r. tli- ti.Uup'Ia'! ,, nil otl.i i I' rtutii'ppcrtTiuhii: tihiottuv.. or Ali'ch -up* j jr. power to call special & he ra :

*k 1 '4 I.* ;gt.. r,4r '.o Ui"I "< ii.< eid en- r>-p1--i l 'tu tJ l. l H'i. and i<-iuriniil j| ta > Itiyoiixi ou him br la.ii. H.hall N' the > 'J *. 1 he tieiii "ft5--, r- of..m reci:. > nhall: bo a (-ha.il. bt rui.l into tho trcaMirj a'onirin.c' to the i evince amnlinon.*, dlsorderlv Jiiob-dirnr :*,***r*' -.-tL tr3- ;. tto. exercU* Cli..: civil nr.mt >

,w. 1iui.t.i : .1 I pU)4Ic1ydT&WQU t and ilfMrij' txi.pti>ii iu.. r > f -twh %I medium;* oi ii.ilit.ir> < .i-n'-po:>..l.Miu'lli t tit- >' 'tn S roloHfl, 'i H.'tuuvui' i >I.nt-1 1, iiii-1 a ii.ujor "l 1hC' red- | continent fund of the State.Af. and to deprive-them of arms ; a copy o! uh-cd order I S 'tiaL nd.t o: tbr-

f frt 41I ut, d rhU ; -qu1 toJi e'-'. i ton-jJer-in elIf.I nionfulut? % h.'il ou-i-l ol.'.l s. Utitmit.. a recjimeutal'uartenniVrtcr : W. Any privite: of th uro-d!! railitia called I t.hal! bo lran-i.iitte1 to thr' clerk "of tin- district jur! -diCtt.'lI. ::41tbl.._ Ve.. S

t1UtkL $Er. 5If tw or moro AvtUotx flwl In- futONll"l. fu4t4! rcjini.nul Ilnchofl.t.'rofthi draftetl into ice under the Ulons of this I of the counties hich? and placo to bv sjivea tothcpdrt'in .
t [ Sec. t>. Ou tlii-t".pimtioii of lii- t -rm of ortic.', tit-- ; I an.v.:1 -urr--oa. t or pen prov CJUtt or courts county or in J _.

t.- ..hr .' :t'h rDt ( tfl "t 4 h' 2 ]jnfcuil-.joK'ra-bull! liim I ; 4i\f 1'> hi- Mine'-- or al:I : nzuiv"tar! : -'n't' li.vithr r. t'k oftirt ac t. m-iy fnrni-h a- --nbititutc, any per-cm tit forihit.iry I: sioh torcewa-. ni-cd; ; nfitr nhieh it 'hall t hi- a which s-hilt! be i-mul by the rtorlc and
li.i'l hi' wM.t M'- nnSil % 'If ihe rntbj
; utv. \' lIt, hi- hot teen called or drafted j dein.anor in ny person co dNl i .:ai.-Jril t tt> the shori.l at leu't 'ue
U A >tMM in th* ,*T.J r..omJ S Srr. t. ). it-hall l the, out m I into -ervice.Si. \vith State annia bis =vs-iion ;jH.inted lor hotdhi'i! the tuim ; but o-ijurr}
I abe *ppt'arunr of i-UI-h a p.jtr1ty; t-t Uit ;iv ; .- to tin- ** ?-'. Hud! a'l t1--f! >o. k-, p.'per-; LV. rv lorma--: S po or 1-1 HIIJ portion ; l.rjininoueil itatt .

.I. : u '; Mltif., (. -4.fi- inn Ut 1.10 Ii i -hall t* of th' {nHiiiuii sh.t Ihi' bi'lol ihn !>t'Jr.i In- j!i n4fl', '. H-ni., .u t i.i- 11'nr.' ; itt p. rt.'i'j'iitr to S .11 iiiiicer t'fIn_% Um&4tt.LetRLl! vnSunte* onipuitv in ,. .* $1.1 Tin: coumiander-tn-thiel tnaj, iu hU dLretioii .- of the volunteer militia, f.r ol the i nroiictj! tuilitU i for ucU pvcial, term; 4-rn-pt .

..rtU'6'l.* J-U %* *r.'in-4 Ml ra4.r-t -
....v.ewni..r: and 1.1, .'.turn t.. < ;;Iit. isi.i -**.- *- 1't. l'\t-t\ a''i: '!. lk-1 ni.4.-inli: ; :il'iU.iit 01( thi-> mav" dirt -i t > inu-tu-Hs company; ar.d to make militia of the Mate <-n two .i-t of well .VUT. fcucll f mustered into merrier-, under tbe penalty of not les". SEC. H. That it -hall bi lawftil fur ,.ft- ili rU ... ,i,

i .( -. ) . tw.'i'n't if .-- .ilciitii M sin! i- rtv-i V.- |, flu i in tn j1i.-.tte. muster roll i-.l'jn.. forth the S i in parade to oebd! within! the Hm'.H of tin- briirade to i limn ten nor more than one hundred (dollar for nwnd and receive ecurit.v for th.'c.-t. brflkr. n 4
ti8cat ot! li" rr-ul! IK' il. tn ttio !
1 leti '. ..r. : i.r'IfiU.< rmitainlii.! in uonliittcn'swu up Hi f.jil l-tu i) jHTtnr_'tt. il.o 'i \-.ir-, u i '... ini. I':. VJ -hiiH* H riioj- ; 10 iiiili- :..iu- :and !iuml 'r ot thr menil-- rot j iI'oitipany, j 'rhirb (. ;.*'! .ron--, rf-prrtivtly Vlonir. and Michjnibli" each otli'tiermd: : such jvr-mi fhsll hi; pre-c'trdetl civil proct % is>ncStc. .

4 ii!, tti i4w. mi n "" -. *.1 ." 1l2n u ..: nth jHTMtu t'H".l .r. fo- i<-u < uir.-. ihi t i i | uirili'.* .. id ; '< .i-m'i.t .i- i, r-in- f'. >lii th-- o'llct ti I 'm-' -rk !r uF their rink. 110:1.1111111.ion !-. I } parade- -li.UI 'ie- nv'f: t til1; v.omm.mJer- against by lh* tate'* attorm, in the n nii4of the 0. That the clerk -VriT-na'.l! : tfolsertlce -
.
:- : \Oov.Tti-traiti' I. ui.t.uiKir--r.w.. *' '* *' "S l ul \otv < j-t fur .i 'h ]>.%t-<- f.i" u'-ii i ;rt'-'-. \> u"Uft i reeted.r -. .loliieu-I ain, tinprivali'; -, ill alpab.tli! ai or- j ttt-ehit1. or in hia!>--ner I-v IHA mljnt.iiitC'wr&l.by State of Florida, before any compittnt couit
11.1.t I.4.-.1 I 'v-ivfi-tiryt-M in t4- y.i.IhI'm* thitvaa. r. M-.to Vnt<"- '" T"5./ V'11. ', r.y. tflq1elull ht .i"ii y ttl. ..uidkrL :* <_. t II I'hl.il tIc; following I'I iun' ,.re i* .'innt.'il .l.-r.: mid sl.itin: '.: ::t lh I loot: of 'ieh!l iuu-trr roll! a I' the major-general of tltvi-ion, or bv the ottlctrof w her.- Pitch pen-on may happen tube, and J ( the ft-e-* allowed by liKIMINAL t

.I1flt. r.\l itistri ". iu Us.ar .'i4i! ii. fcun-.i'U and h .ii 41111; of 4.urt'c."lht.
4-v nly.KIMITV l-mrva' ** ttnr.-P r.: :N. '. "'* itt t1i ,I of> tin-withont rircint iVity court! .Vlhvsvil.'ciWU..ml tit-! mlicr in t-n'*n. t. TH tliuclo.-k! ofi religion; ha.iii-; .' lie -uor w ritten Lvi-Ienci*, aceo'ditiij .-'.' -'."".-, 'ii'l 0' tI. r property lulon-jm-j to I ihe j after Mi'-h troops h.i\e Iji'.n rivi.wed. UicyhaTl thi.; triinur- a" part of the coiithnxt-nt fund of th* JCaitfDICTIllVbK
:
.*1.l! iiijtB, T..l ll tricta tlic .ir ,.c'liiv Ui.iuln-d,: mc mid n- I|i tin* riniiily : an.l ihc IHJ.I lit Hii'l unit"u.!!county tti' 1t-tctnr ju'y j jt to tin' nil***, of their pirlicnlar$ p 'r-ua-'oi or or State;t iu h.-: i>o--r- i 'n. oi.e of \vl.k-h iim -.U r roll", j m : be insr.eC't.-d l by the in-ii>Ttiri.. ra!, or in hi* adjat.tntnrral's otti
-. ..4'itt .i. wd .' vrylV'ur-V-IH'lift r iiun: re.! Ul I t ant|<-i-ilaMilieiraii-u.itc.l! nUli I il.cr.rlifI ( (( j jarils.iti.if. I Hat U t. sar.in h mini-fr.! i u!* ritiian.t di iertitieI' !he-hall lrir.-mi tbron'i' hi, co'.ri- al'-t>n-t by thr divition or brij-ule in-jvctor, and KJ. The offierr i-ni "oliji.-r-i of tho State I fca vi and cxercNc the criminal JurUJietiim htreln

.i.,. r- i..i'- I Uc?*. ts.-'j&ty If the j ti*_-r.-i.4 ij-btcni. .* ..t .lAn'i n nfiH ,I J K- rrk\ i.f (hi* "-- nil t'i.n-T. to ti-- Ill il 'I in 1:1.ir''r i." tiiiiilary 1 .: ,vr-i of th11 niu-d Si.iliall I ortieial I r.1 p- I mvhiin-ro'lic., r to I lie ad'uIitt-t.' I'vrhl nf tl--V:i*.' : ?neh in.-pi'Ctinjr.otlk-er, alter it minute ;in-jHCtionof tl iilit tit. \vhrn nnifonne-l.! -hull v ear the uniform I before providrd.uml that wh-ncTcrn u junttcc of

-HI 4.h! "' -nil | tT-.ciii.itU' of t fir. ijii; umt nun.'iitni>l all pi rvnii hi- .hit t ii !>- oi'in: i tIme ultlr.of the .-oantv eitrk "t I the driv an-l military bearing <-f the lirlil olfifer* prewnbt d for th I'ritcil Stati-ini-tuT. t pe-uec, or the jade.' of the- county eourt. iiali Uui..

.... HI tJip >. tr.-fi.it..ii4iua; .lr. .t l M| ** "<*S :m Iv.rx 'k&t' -in1.t- ''L l Iron; tnilitar, ili\ ',- il j iu\- ol" tin-! hir.: mi.iv. and -Im'.lkeip: ttv 4.iKra-'i: vo'1-.l.i-r timl comini--iopid.tafT, and th : < >ih <-r- of cotnpa &Tt KJ. Knell reiin-o. when uuiloimt unlircUtpp t uny ciurniaatioii of a complaint In a c.c within, UD the, ,

in T* itlt'tvttt.'r. -4 5 .a 4i. -jtI. t I. t J aii )... ur .:.in.r. I Vnit.lUt.. .-. : lor hit'i-ell.! It -li'-n eonipaiijliall! lonn, a ;p\rl of tii("-, ii'iil thr arms ueeontronitutamldr..** of wh.l.Ii.'r. >'tthull I have i L'r.itcd Snt .s iittl l the juri diction ot thr circuit or rounty eonrt made

it the, vfli4ut! }itxm ui.-n r-'t. jv lis'l i 1'< t> : Sfi. 1- lli 1 I >'r-.iint> .:----r < .i uili anil t Vin S iitiv L or-r-ni/eil lo i.ru-iit: t, 1 tli'' roinnian.ii( I I i i.Mi < r -. will rr" 'rt th: --ult t.l f-uch insjHTtion tohN I State ili o-; mnsfrt.! I Ttir adjutiut-central! $ for-i him. iktcnniiic tti U there are utUcient b -
.
vi AV. j J4.< ri"i. ( a t Of ili.'itiality ;uL 14d t 7k )t tlit nrcnit C.)-rZ 1.1 I oui.U in ihi- !* um -hall, at lln--iun t.uie imarii I tht r. o! sli .'! 1 tranimit tho '.iiii', v.itn m a !..n tt-r roll !t ( urnmni'lin1i<*cr ; /Von.That nt>u ocoi- l Jnrniiti u.. tU-j tipoi t'i. proper n auition.be. to hold tlC tM-cu'cJ fur tri.it, feet-lull eronnA.

4. -ir atkvfiow.. usa IK-M inu tbr flknriii ajtl. 1 !'iinnundin otfic'-r of evert or an hold to Kiil[ the! -aid party for hi* or HIT commit ppt-ar *,.

a ,- n'.jCJMt. ,r oltr !! ziiHy.! 'n th ( ) it'y : s.tt'it' i.Jal>iuinlof l.i-. county, nroll all tin- in- ;: 'I t-.Z'iur l ol i tin* Miti. Hiroii( ii t'.t ,.i.I .'' > i t. rut of i lU'itnpiirtanei. the mimandin;* otnecrol lithe ed coiii oiy s-lmil. dnrin-j the tuonth-4 cmfJnn- sn4 at the ui-xtterin ot the CirCUit or ne

4i.'ri'1i a (Icat IJI b.tW' 41'I 1u; t.itaTit- m-ytvt vo military -Intv whi.-h li I liH'in. 1- 't! tnilit r 1iii'. hrisatlf fhall li iv.' a itlioritv to order out the couutr roti
roll : :
r tkrkt1ic *tii-rili" fSiiil t.fl In hi* p.J<% -.; .irdh} :.Ii pipnwertl S : t or | > oii--1'iin S Iiri-iii.4, r ot ta- t. jf.ir. lurnl-h theuiJuanT-z.ii-ruiI utr.d forthwith r. tisrn tbe pHper-t in the c
-r
; 4.rI fl44'UL4''- tfl ttVt-44t-Pt %.**iq-I"- II .t) 4ir 1j to ( 'iii V3W ttiu ..,toi> jrivcn fr the-t-vi r.ili -hall: Ivoni to liv hahn, and d of tl((- IIi/t-l?( .1volunter : volunteer militia to :joinurh p'r.i.1 two-lhird of I \itfi .ii.tt oftN** t.vnr-t of the lion&JLi* (1ltP.r of clerk of th psi--ircutL t>conntv i to i flm

I i i iiici4 atidi.cr"'inj. j. *.ti.ivi hj tho l.n.oti Ain iiiKc i -. l [do: ] tw ard of county conimi-fioue.-! j the tin ri'inmiMoncil olii<*t-r-i of hU hri..I l.* h.ivinc 1r*>''l t -
n\ .1rt'dh ?* lI1I1'4'41iOU tuaf i u iiii. nts and .-ornpaiiii.hail ul.r rank U.rnpiny; TV :, i tltnd r ;!** 5i. It.: 'lit: t i.t Ru.: riM-retmuga tr,
ti'i' t O.V.: cf I ) >- tt f riifh ci.'rfc i.rjvt ...nrlMil thin iiihl. i.utLni I 1,1 i.iii.rar'l ivt the -afio 11th.' M-. i-. ) idtd Li<-. >ti'J him ts or.lrr r tieh para-lc, :tpil the jur.ul" eu1iowt
Z' rrqai- Ili'-'fiiitl
1 \Vtieu; tl* rtstlt .- te'.tr tt 1" < .
4or. ? I urcwrlitn : fillo! ;l.. f whi> s nnoni.. r .if v >;i-i whi'ti l<*i of tin- ->mint r.n.k ar.of th vatindat-\ i S \i I'- ntui.nn t rub. of h- cLSiIt-rI! v t.4> Imt pTt phill tit: nvjulrra eveepl tl.itapljnt! bat < .
tU) of the board .- '
ti-' I' I of -
-.i t *- r. s.tjtit i 'i .i; L 'urt> eou-.Dii'.viont'rs the < -t.. All mtnsh&r.f ti.r -voluntt-er miliui t.tth'm I
W 1 jiv t'n n.r-nr'i! ...S'fxil.'i ...u' i.it UKpi IMH.- u.r wh-fl keep tin ir rant --hnli >>.- del-nnineil! t by> UnUi of i-eniee J t sri. ililn') in ucC'jrduacith II : r.gntt. s.cid ttt- .utHrk-i/'t t.i pf th-- y.urry '- itiipon HL
i' '; i i-nH fur .'-l. ntlic- Und l'n -. < of *-iti rot. opui fjr in-ptotioji, as provided bv* iavv; tor in tils.taililia.. iu.l I it of i.-itil --rvioe stilr, i-oniini-sii nod or raateri'.l L an-ucJi, and I or
U ( U.i: s.a'1 ; volt" \ .r g.v.fl tlnul ( r : th'"i bv lot. i i*rt'r! ilirinj: tinjtar.. i- n.to r.s'i- hrr tr'.il. ih..t tl- one j U dcrit with

A ii'ti',' di st,' .tIk : ) \" ,, '.4i..uebptr'iu f.irt.Uf.'iili!"' wa"hr'n"i''a'.ilul the' civil e-ef.-Utit roll. 1 jicx-M-t-orchail prompt Oflecrt'f orviilod sol mmiteer rt irnet.t'. and Vui.iinii all tnemltrof the tnroiU-.l niilitli, Uraft-d andmnt'r.il >5 l> i a <*t-ri.acatf to that .-licet.iti.d ifnch f-.mn: met ft bl!e .-erta ,ty ii th.-conijiluin% :, which ohall rrx-OLA,.-
1fl- t ') lnwk b Ut I.ly fj.T.vnit: l H dopliiMle of -ai-l rrlit.irv 15-.1 iiH-> a.ticervice tiie1r the of thl" T worn
T'4.I tl provbi.-
; > in roll t
I'i 'rin a pt tli/ifs ( r totli. .
; i-t.i.il ii all 1 l. '
m'v'i ; di'i-med of
nJ--r'i e in. r..r.K .. i.hail! '
rrnii" f'UIbt
.;Ii. ra4'. .' |j.i i-iiperior ei I. o: rorapiny a ot tl.- tiviubr. lo by thii irty imiriinc time: s-iint.
dir l1It !>'i y >' :uai. iv.t: o: "dj fiajilir.u' -hail' ." !itTn aiijut.int -'iT.t. j aitha.il t bv ex mpt troui jury duty and Irotn "..crvia S
t.'lr VM w1 % .C.'Trn I to oSteett of the i tirolled militia of thr S.UTI. trtde, f !t.i-! < i'iit'i.itir! vh.) h\V ilollf d.HT I .v> .if)* ?EC. I- t r i."it ia the tri.uit l of
-, ;fl 41' 4 .:. .r 4rvmh"ret : Hi t41\ Tr.1'. '14IU> l-y *i. '. i i.hi.u.r.'h.- *-n r'r 'f St i-. Ci.i i'i.:; Tiif I 1'o.ir.l .I 1 .ii.'itx ronnni- .io.i.r-! shall i iCI ir r.-Itiv.. <. tin-tl.ite .f( t'ie-ir c'-tniTii--ion. oa rnv *x>--.'. tiw'titiu, e' crpt when < .OU d '.> doFO p.t td > .. UU! rtlrir.; ot'vi'i-. h* -fi .. .-ti cojr 'vi'.r. lUcrsUU! I b. erliut.it ri captain j tan S
tiiitlt.firt.ilii ; n htof
i _', nil T Itu"-- I to\.in-i -. rtt ti.r .-i.t i iuiUt-.r.t : \ -'. or mil at t'ie time ir 1 ihrir iaili.iry capacity by the conitn:m tr in- > peremptory
f ii -'iin-1: .
?.- x'.'. Ii i" anv i-nui t.. i !"'- M's'. i >- < '. .' iu si < : U hil! I r tinduty'H t ..cU and; .' ..TVliii inn.i- ..i by < OJ'--raartl.'. 'r c-tohitf: ft n [ i-:- .ml!!. ii-- on the par: of tlir Stat.- ami but
; .1. t'ii S three
u,U :.vi.r 4t 4. uMi -.4i.i in iLter ;i- i- ,.i -, u -il !il.ni.I for ehifVt.t-ivvor-t'ini-Jtiberof the vvlaute-tr r tttia.fl.Kll on
S t'' '.. r> cli lit | h'i.hull .1 i it'n -i.e.j.i.iril to ivikt from"'sr' --t -"-!tV5I1L roUrti.jviJ i cli'ill! t'.- ,f f
.. t t.'tJ .j < i. f .iii c x 4- i'i crnj! I nrv.ci. nn m irc'ivcr -.t'cet t< i tf.ir?; tin tbi Kirt i the prisoner.sr. .
: J '. ,.! .- I <.4'ri.tinn .f t.i": i-iv.-! ; !.-t ; .-nil U -Lali I.il.Jaty ..- I I 1-v him fr.iui !! uran>"ni t! t4 i'tror, in or.ltr tocntitl. dim .
rllltmi4olliii t
4 ( -. t ? r krtion : Hctilhi-clsr.. rtmllt' 1 lli> el 'rl-. <-t t lr! iioirdof -% I.Hthin t.J'.v ti.-: -j\ < .- Kv.hin; .tre.l i:;. Tl rtt rh.* triiI of all
S l .' : t of t-! : *-.ni < !-l J> ttranir.: to the! .nljiitarH | to tt.- t-IitI.n: piovi.ied in thl-i; section he-.ii.ill ttttir't' c-umrt *.- -, i iitltt ia ta-
q .- t 1't lo'i l: |i r- 'it.hn/-m>)*y '! 'OcJi rclurr1. f OIR I I c-ii..uy c.-iit'i.I-sion-M., and Ironi t'i! mu>i'r nard f 'r MM i r.-i- v.ril in tli.uua..' v cooi -.bai; ho b
"4r l .1 'ti t 1 S : i"tir.H.. <" >{n it r. tjS' 4irtif fi:( ..| pa.tn! S yrm'-ral ol u mt- iSuit. :. i-t; ''.:'rti.h-d by him within fti I I iolrwcivcd by !hiii tr.jt.i the of.lc. f enra.\uiii' !" ii-.i iir- .1 1 :.. j.rot'.u'j-1 ti tino.li! vr f-crvla w'l h jury umt the! proctic-1mm i>?
: rc>
< V
tln' .- in of ,
'7 | .r t >i>.r. : ,.".'. ,,-i t-.4i't to I'ri vf *!' M- Unv-. -Jti-rJjt- '.' .tr.i.ti 1 e.>ui.tv_ onirnision"rr'r.!!I !I a.iJ re-jijueuta '' -n-i-.in-, j iTtiric.it" of ti. .* rornrandinz (offio. ofhij t.i: attorney -niy ronrt romp ;tutit ju- trial 4;: ca.use 10 tlsc circuit eourt5 Ul I be th-- rml-
t ti : in thL, -
<-.. ,- T ii.ii in ii'4-i-Ur. : pr-rihtd ai I. on or in.iort'.o r'-t'.etcn! .ltd 1 li.- jnM: into thr *i>*>tt'gent: f'in't of tiec l iu thtf couuiourt ;w far.iar
l.i-v
jn ;': .: }\if.rrK haxer-o-rn: .' 1. i t1!. .-OUT--li.u- and tin con3 i n-i. S ] l"-t Monday it e.inli! enmpvi.v, ccrtU ilt'. t.i. l.u: niotubcrtUip ot the plUabhct! th,.
'C '. ,'I r .. 'M'li-t* 1 -'. *. -. i ( viuir, two I.n.uiU'. t Im'udjaitnt.geo.* rai'ofiicc.. tart k* in i\U
.. : .i'is ;; > | ; ; : rt\ I'MII LI!! 'tf"j' tit1viuioui sa'il inilitirv hist l or -', i i voluntivr uiilitij: -.a-J that he is tit for active e-crvicc nay < or rnra.ii.tl itt.. rnity c.in_ .
S 1 roll- (to !he n.titli'd "Mu-ter! ,
oi.1 roll
rt the \\ilun
; ; I- r- .1' >. i..' ..." .- 'I:, rar >- i!." .;.> ; S i i-Ef 'o The of t '. trial U "
-i H. president to
M i.r, t.i t j ( .ai! i" ii l.' "-. f..i. like MTV if.-- I Miitl."f! and such certiC'"itc hh.v'.l b.ir date Mrith.u tbi. iU :s aii> tr nm t es .jast a sy u jury ft U-. ; s-t& t... .r ir, ,
| J. In n .-. > .''.Id* *-,, ji. i M-r.- K. >. 1,1. ', ,-<- )& jf ti'-r t.'n- llKil", nivinkm. > :a'a.-3einti'eJi.i. t parjuincfof th >.i>i() of ililsaet. wai.cajiiry
l i : >* It.'i'V 'pi- i :iltojjffnr.ft .
: 1* .5 5 5 -: <'4. ft;* i* t 'I '-,',:--: c-i' ..'1 ,'l..fl .u. Jill > i.' e-yr-hal! mifli i <.-r Mfut I und t--! otl.r to I 1. -iLl tic I \t tmttr roll of the KnlolM So f it-j preseu'ation l la the p.j-e of rommiSNioned nmk ( "fhat'thHi
.
:' i.oi.: t-4 ; ..rf.-r.ii uiit' "f I tlf .luti'V; re.'tiiredof I officers i' .i tF.cfn. may H requi-.tij'.i upon ti.-; !wil:! of tv : H. ,. .' : ,, .
4 s I'7.I '4 t. UIV j ; hitnliv tills H<. m mu' MHi'wnfth.' Ilrijni'le. D.vi-.iou or uol-c.-'rBIui, 'nl r ot st-iK. Uie u.jr- 3 *
,
.5 5 ''i t. :H i l u IUi r j rI$ .fl T% b. i .r 1 t 1 I J, .! '' >;t-.t l t" "lif-Ki1) ;i'uiUii-s.: Unlntitk'',I l l't i'lt'!." lirof; : w-i! ,'' \ni.ai iiK'lni- Uieiit-rms ,of i i.i'l projection e>f their rnmniikv.iH or warrantcf! ip- C count ill which tte svssion i* b. :Id. for s io; vhbtriJfto I r.j it.. ,ouiiv ooan shull f,,. piJ. |Iitu\ ti, .' ,";

.. ; S '. JTS j 1: t- ii : _s -:,' i. > ] i i.' aii .i4u-'i.- ;-. s i- ]ir-.Jt nn-I! IA lav t liii r a ni I t'iiofi'i*. ro; hi-) -t-ifl" an I all thr flcurlion( p )jiltTt( nt. and. jf f r'nuiri4d l>i the court th '.roiith att< nd upon MXC'I! cr>U"t >pr-wvtt ;.. (
I : ..4-: -- v ,' : ir -I." li> '. i ir*S j jl'-v"' or r., ,i '..i !jw'rf. nn any of the diitii"- reijuir-.l t |I.OItIt \ c'onanl.-f-ioK' i offic' 11t1i.iC'L.Iluriicer, S tnt! Uiry irarle -a'.iibcri ,:f the vo.'nuteverwilitii'.f : I; tliAl: and i-ueU deputy nUeri'f at ..11 i-ceivc br Hattin.lw.su -* | rn u* r>n torfcttarc ->f re. vi-.L-A-.c*'

t i- a,'r. : > .','J rj. 11 > mf>rI ,,2 . I. -, auil pr' '>' the atn" I pay and ttci.t>.l he iubJ.'.-* ri> lid to i.-.eet uti'
i .' : i : -.1 - 44 f th- ''I.t'i .l st-.v t,, %.It4I- ol th#: o.; :il7i-il voluule' iinentHand ti.-; St' ;'-. shall b, aeemtx! cufllricn! <.i.l'ri'r to i t pi < > tivWHrir. K.a .u&Cli
1 c
'
I" > r o -Ji. h cor.i-
._ 4 n.i < : i. i *> :* tli--anii: i"-j/on-ihl'illv..i; < w'in-.f--ndiit.. ru .i: t':.> -j-y >H- m.-arr d I !H tti': S
t ir : :< .Ul I.i-i'--tt ;.n ;f. a i-iiin ol i.ol '- Jiem-'t then from uutvSac. ? oity Iii
: ; 5 c r ., >r ty O'T.UU r.Tr.V : : pauiof l i-: lirir.idiin thrordrr nt their or ani.iti'in. jury ( cM.I..I
I. S it'l'd it: .i" tli. 43. Th<> conna.idt'r-Ii-eui4.l t-.i i i3 iniiof a i diatrl court; an''i r'-ii "t iH'IV i : r.'tirt, ui..i tivu th*. t-evi-ral
: : ; <-> n- tuoit-ati mat in tii- -,c-o-i.l h>- -'!-. lUfluUr iaalphh.tuii .- i appoint rocatif
i .,: : .. >- .,- .d: .'. rf-r'iT'.en'a: o i1. irr.'VM: rou >ii.>riLin.tv! i ;.a\ 1..1 i &
: -' f''' t' ;i : t. i
5. 5 t '5 .. : > i :.: < 'i..4 li.,.. IIS !|. I > '. ',. ..5 5 5 i ;.. -i..-t ,'r."p.! J i'l.oti': S to noTiUiv liu o'tirimlof! the-eriu-ti-r roll- : of thc hUitfot; t thr roinnia.iK-r-in-citct.! fh'm a rtf-ni-: -t.I up / i t-iv c-o-ta'> ot thr couu : to -.U'.nrt.. ixo-yi .K pro* id, t 4t-rj. <. i

S 5 5, '' 5". 5 .5 1| < i'HVli- li'" 'Ift' -' >i' : i'u'm > Han' .' S -!.-,'' .: I iv t i.y i :.t: .'--.1! of hrijji'ii'lull! In- til'-d in h.ittti'i !-,. (i Ior-ener.ll4: ot
S 5. : p t- L : -' S. 4 I :,:'il :i t < .' ;i''l. .d t > ,f f ..1 i: i_ i-. nii i'o n" i : ,4.1.1 dsii i itiiird tial lor lh Ti :. ..f -t.t'1 otV.cer-.ot their ilsvi-iun. t !' llni.i.<- tae! -mupty and l& tt' i i. i: tti.re P t. U tv
t- n jf .12 ILl! fur t.
5' ,, 5'' S I' ..''. S i '5 '! th--: '? -:. i'.. ..-i 4-I,,k'-''>1.,.H .t-'v.i"I .. h I i ,.. ;. .-I. ..i-Jti-' I --ri. I.-i .1_l ".% i (i'' jt' 'S iti-i! >t i> tiin t lo tiii' <-ii<< opirUKR ml l of re-1secti I'o..hvi-S : tint I'rLa'l'vand foi tin- frll and stif'!'' t> 'l-rr'! ...frtocirptri jiKti ieuart ; and tin pa> and tjen of m.ueh ctclsity *]l5liriffor gut -actm i.in.u.! i if lseLumLl t.n it'Ur", ."
5
t .. S : r : -1.' h .5 ii-- J S l n .: 1'- :M UK- I.tir. li-I or; ii'l', : '..m. aail'in tl' ,uljit'intr'nt-ral of the SUU t.f their repertiTr division-:.IS-n.a-I \ eonstttble skill Inpiuti on the vrrtifieatttjf- mIir -oheit.-r, I-, toij j.* o-- ,im

s -_ I'-t' \'tu.'- l 1 li.' t I ri i!' i :-. U'- .' '. .li.-i.i I* .'1 ]>..i.he. .ii.: S c'.i-'r-?< ii'i i -t itU jppi.iai ellttts-nr.n1t! I",' t S S : t ihe jn.l! e odvocftt'am! wiitraiiT ofth..itljut r &. .ca.S.tirttst the juil--, wlnfc.c jJaJ. i ii i .

:.5 .d: .. i't.; ; :...- ". T v. t. i" .it .i'-; > !hl'. i t i .. i -i ." ri.fit- tl>. i. !I.I _. ii -I II h.- Jilt- ilttiv of n.r-.i itnlt: tl''! tr-il'--'iill t .t tatti* ii'id rovimis'-i-Kiei i.. -. -.,, Urtl.ui l <: 'm-Ml. v t'ii-si .t--ip .:-'ir-r rr"itS.! cortuiitt; d!n-t. ,m th- part t th mifl tP rriminio .

-; : I i'*' r*" -.. "i; f: V. ,| tin % *.t. ..I-- Id l''l (u-. i i .o- -: ".i i I. i I.V.Y. ii j i-i mit'ieiirril .'f l ilivi% ioisj ou i.r before t Hi'-lo-.irtii j iiinU n tin. npectiv<, bric.ivtiiaudh ; '.... > .S. : c-. t. 43EC. S i'*_ uti.in-t tIiZL.0L4 I'e1rt- r'

S ,. ?! i, .. j ,,n- > 5 1 'n -1 i i. ,.iS--i"--: : < "1 --'j- i ''I '. \|l-mL:, tf (>< i-iii r oi lit! y.-.r to make |i-oni tlit"rol'uii < :." f.-(--- oi rcirnntImnil! .i-jpoli* < .1.:. .- bo. When bund.- ..f rail.-"..' -.'jail nojt ** hcri -I t.,!! ri-ct-iv. t. ., -,;- -cr ki-l Iroz Um-i .izir -i

'5' .5- ;>, i. .L. i .5. *. 5. i : '' 't :! 'd f-s. t'i' i.i: fi.tm., le! ilin -. .. ':;* sL, s.y ..> ,., tev and COunt Utifl S

S :-. .- : > S !! I I'I.1 I ml4'I.I. .. Itim-t'( roll-. i>.n t e'l: t i 't j.'i -.t .-til.. !'-., an'j ;>ri'. m. ii l u > .ctt r th1 n cUiion-t r.i the army -t the CTuitnl t Matt- _;t i.lg- .ttitt! .on- ,ini-Mfnew, ma ( VrMX. t I.e

.. .. I -'iiis-.' "in 01 lh Volu-itf-r Militia of 1 tiif rtiiiiit'nUTin; oncer .ippointin. .- < :. .-.lunial it -h.d. be L.wfi.t; f irurh rtitr.tiit or in>! iti-.11 IDS i f. .-,! '.:' ...zr .uudrv-d -toiar9! % deem : '
'. '
i -
5 ; S Tu '! 5 S -.;r.:. .r f i : > : : ..... .. i.i!! 'I- i, ,.!..'..< i >' -. l Iivi-i !<.-n. :Usl l'i' otl'ir to f hm> mliil'd l "Mu-Ur" j jioll will u-v.-o tli"1 iirtieeeduiir- ..ni't'o: -'. oi disap pnnj. thn.'ax'i : nn'r--nain'r oiiictr, t liirth* tier afuii-; .

5'j j S : 1 4' ii :Ii< r.nroii.'il-Miit..i! ; ol tin I'i.i-iou, isi ti. ..tilBj"5'rf .Mrrriee o* -.nJ: f 'tfli-t.-L.l -t t'. irown ) KEWtTESfz.
S ; M -''. < < ; < \ prove -. roit-: i..irt' .a', ut.il v ilialroet nij i- : > < \ S

S. ': S S Y )! : ._ S 5 :.: 'it.- i- ,1: i'i. .1 i <' forn.'r to b Ki.'td' upof: thtnii.v'-f.f tt>*' oStcvr.I -, I u.i teeutiou: o: t-i.i -> ,ii. ..' r < i.iitiiie p-.ti3C, or it .r ttzl;., f-ir Uil'*.'--, ai ttwt Hjtatt;'* e\- 14;. Timt tlj. count*F cor; ak-i-' ,
:, .. tr.<- : : t- S ,5 S '. S i IS : ( .tI.t''.> JIT- t nn-lniflt, or pardon the :vr,'oa ..- piveimoijvu' peCTi.ii thper*- .2- no f ..uplitjcdhai!. dflXiflI, b ate tfiutlt )ocnH *> aiail! tiwcItjy t15Lr.1. ', '
i 'i '. '.a.-: c r i.ti'i.i.. -jfiiliriu:iJi-- >fhi<, divi->( u. accord S lat the .. tit'.ut\ -f t .eir be bul>' I its bltmeand ,.
S -S : -. S. : ': per oa or 1ii': !u-, aOiUn< i'.tuw. etuAi"n r. ,.ri tUijMt*; r Uitrt-of j<5mt b.,t '. -
S :c !t- t1'r Z'i>. .' "Tl.! ,-.fi"'i! "th rt' lIe tna t .t
.' !tat
[ ujid ; '
-. i-1 thft -ari r-j ulatlcms.iiro*.
5' 4 iSI I' :' r i r! ; to cotamanilc.tncuU to n.thr l Tn tit-tt-ilitarji t itJ perfor.t mIl $lmdtitisa..
.f I2. th l:iu-t''r .oil- IIL! 'jruilt'it luliith of ,
:'_ .i. | ed..n-b and to body ; ila which they tltr
II !I _' ; i ispprore tUi.us, or puutim: the 313rve. 3*wio t'e- *r.d dr.hiis ci th&-jtii
S
t ; 5_i hn;, i,;. .-. -. ni. i'i-a .n t'si: "j.-rcoli. ; > vtlf.n I. J i hEf'. 67. tVo- ; t
.
'tltl.- I.i -iny'-ierHe.- *
I wiiiell -
II .. '. '5' ; cnlc ti.i 'rt-io' : ppiovinu time --enHI' :! raUed to-3r iccabal I t(flrt -_ f.r'> >.-t .1 iioer I
j oilL'iiir.I-; : ... I- r.'tl-. -lnId t tit < roiuitUftwit. -, ?!
: 5 : i- tuit.-l' '..11-- : r-i-wt t'' ; r.-ct't-i. :i_> ;!u U'-i- ca-i toth offer at or after the tlni! o renUeuu- suitablesnlwtituU' | ;tlmtt t --{:. s tu.sulk* aferred '

S :j-, r V.eS'.J, -:..'il blt'i"i IM hljo brr -. .-
>
.- i ..t'&firir.. thv'l an ,
: S : : .. .r. .i .4; > j ri. >t u I'sn--mtt' .'.'; j (tvflIt...' -d! .li tiu?;'v ...Jt t..;.tit flit- .T; n V.'edlogesiitti. chaJl cousv-ut I" 'mtinsr to ttbr. *. him- up*!& i, ui- j. f.:. ,i.titutlo.f 'thu .t

: .:. i ': j S ', ': : '- : 'l (-t tL '>' : od.nth. ri. ..-f; <.-j ail the duties fin". furfeiture- ib *a:.
1 .5 S L-: .,.t. t-*. S r' urj tsion tUcnou. Cuurls111:1. *, und i fehtaentoa SF.m. t I. Tr.t ii. ., ; .i ji> *

1' S 5 S. li S; .. .- ( 'uimiproc.. .-? ..4 irurj; "ftI. 1 : .-'. .. i ,i.i, o.n! '
: : :' -i.iirj.'iiv.' : iu-'liie', .4j. uirtjor-irtnirftU uni ti-'if; sryi,;i vn .IliiZC t ID UK ir nu>lr, todb* s-ubjoct twti.i j(' rt i..l &e pcrjonaj'yf! r: -I:, !hc.--tiit !>c a. pted L *mid.sh..-r. a-v no: tirtttir.tublf- lf '

: S S ; is'rt: ..cm.usci! all oie.-r. ot t.s j j.- -. >,.*-'. rIiemsLd bv tie: i '- l : iS n runiuuto; l \- .r.rur; coaittaartial t .r : : ; utv.iraft ; -ud ta-i s.wn* ru"ch1 I nutiou -&cts( ..r-ib.it . ., : -,
; .5. i---: ; *>v..i-t ,. :'.T .u! c iani.xi'j:;r-(} oie j ii >'i m f-jru a.* in t'3! Unitt-ft :i.n.arnir. i r-ip.y t' i i.-" t'tntf-1 < ter' A ofvjlijst'cr p.- u ? unmd : .
.5 : -c ( : -.hit.i: istv.ti..*- > r"-irer'"* ?bl> :- ; ,., fB .' : ,,? dj. .

:: S : -- ... .. .. .. r : __ .f :-.i u' : .: v'lu :S -, IV--.M v" --. .np.siri u-., -*.; )?. .raad prlv.jtf. -tIttt pcrwvr to VSJAii> .a<- v.i i.Jauti! ot wuivssiajtf. cc-niv-ai.--!. tnt.> ..<-..irt.lev: : ; tJie ;*-t'r*:. .t ,* ,. -rmi. v.

S : : .- -. : l! .. ( v.r: : ,- : nt.. n1 WLIe '5' \' ; duLy feuiiimoKci! by Us. ;u Jg.bdv iftu, I to: e t.ani3-JIcj! ; t l.irer of m hU'm.. jr.j f r t2'* reii S | ;for ,." .. ; r.. : -. 4 bi, ,., a

S SS S .ni ?.! l-,r' i t' t-;, ;' : tt' r..k. t*" roil oi iheir repect pm It i -t1"r mnt. 'ii 'j.rt-r.m' durirj I j, nietti. Burgeon l>ei&4 tli i ; cf liiita.rrleae: o j rtav--_ .-. .: -r xir-tI.t, ,, ,. |,< ,. ,r_ ut --i

: 1 '.. r -'v-ji: -ii cotnvi '''-1! dfnomicrttc/ tbtir -5.mn. i"-l '- Ir: r-f :.>> *..obtttttcmtf' ".- 4 *. fc : t-
-5 fT': S tutV0. a t nsc t.t- nipt)1) :.t.-.t.ci r : .is- whoe.tftf *- t[ parti, .! :. C. i -. ... .. -, .
5' i.nti ; ,..t j of U.. ut'" f Flor.ch: : '. iai1 Vc ; -
: l *
-
5. : S5 S : -'- ci rr.t.rt -ui..n..i: :. b<- i -' -"ilKdtUrv > tCC'Ctt1iL bi. 't KID? fro-ai j and t. .

I : : 5' .5 .5 5 : .. S : .S' ;' r :._-.! :.-- t' >. .n "ti'>Uri : s j-- tlev ,. ,tr ; ;'.' -' ;: ; --. .. -i- lo tu'' aw" S.- t.ru. durir.fi-1)--1' rai't.f5 nert-'c! '* of sab-that't i I IC" c rir: .( .l .: ." 'V.' rt!Av : .-

S 5 i .5, :; V.--. S : : : : : r. i b rd1i ;_ i. W.i'! S '.' 4' > t. NJ UJtwa -' .11 b maintan..l.in trtw -> > r .' ctud are -, : .
; ..
t .-' I'r: .nl i ?
: -.. u I -'- Xl 5__ .5 5 : 'i. S S i -Ui--r 1,1! i? i ri jU t. ; Lor. -t : : pr. -

. .. S ( :1 ._S --- --- -- : .' ,. : 5- IU .' r-d' -. crtUiwity: o ;co-it i-f the I S :. I5 : .
S tioa
: thei iinj'H
'S i. r ii. t ... *
-S. 'J i- -'t.. .
-_, _:Ii: L. ii-.1. ml.: .. : .: **>*; .i l' .1 -
r.; >f'uI i't i..
t"if < iia or tho '
< : cation
e\- of
r. !-t-:_ 1-i -.d. ; r : u.-i I ,.v1..H iv.tL. m. flr-t irii 5- 'ntei.ri t5 person ft fih O!.*: .. .f.--4 *i; ..i ,'. i .

'St !Vi .- I ; oj.u. ii : ;' ,-. i iua tr 'if. tn': wSJnlant- iss.r.i'. vn.. t ot tc"Jitiry doty, if &&neu per-ioi f fiall tav rOi s-h.sl t--- '. v i-! i 55. 4

( I i-.m I 4 I. ', c.-. .., !. .. .' ea duly kmi -
I I5 IS i l. t l5IIC.t .t '-} ;a4'd5* run -Mfcf'4 ntvnn I \ sucinoced, i r-oaii h.-u .- i Set"1:
." i t'f > .
u.i. _
I i e ._ CUtlotlfii .1 i
l t t | -
t.tVjiVVr
Of t .nd -
till i* a'ir tliow liii *
I > itWjOr-cpiit-.u or Lriitdt-r-emtru -- S ,
s..hi th.
; t tf .
j or-; cenrt .tttt_ .. .
f v-'i> '' i I' : Ii! e .4 wirr J '- ,_: f ,'.. ,
I ,1 ,
o -
S S mnyoti-cer of .b t SBC. Oi _
l 55 5, Unites 4 ar.--2t Lrcz. th. : Go'-rts of '
''I- tti!" :or mon tfctuj tr.rtv! ja- inquiry: -n-ty t, v -i rf i by the
'T... .- : .S tti'-.i. .n. "-. :
r. > within .
5 i-- t.-cop' tf stuJi. wul-tmt t.. jj4Ji5 > cf I cotn.aa-.dcr-ia-cni*: "" "
.n : ;t. asljaUutv'.Mr' \, ue e j ut ;: < ncral
I. S. .t ii < in.5i '-' t *, *. "I : ; crby h' l .
41 ''II L'nitt-d .V"1 i t
,. i.i.v StHttififtr Hi 4 y ,
I -i' -.rUt \ ri i.-
.s limed
}
: .
S. :ml lo t avu rw-ijt tl h offic" any ms-jor-jjenerai or tr grfl.; .r--"neritt *
a
'u., .. > : > ; nca C"ur4.aa > tft! the: rcrtli"ii-
,, : 1.1 < : uinvc't' cit *iy eitr. or nf : -x4i VViK' -. J be 5ov.red th' 4js- .: riHcconjpIi .-.
: jfl .. .1 J .ny iei-aayof ilinii'it.i.K.f; by -:ine r a:, jiraiUr jnrt? : :

I-.' .- i S : ;. .r .. -, t i.'n' i t i:;..i"der i chief s- -: boii's 5- -: ..i .1 luti- .;. tivt-i-L-vi':!' by list -. .v vz- i >r. ii t t.- tIlted SU'.ca anay, ;y shell! fea-re th'.trii'i r.tuiia' (.u-1::, + -, u,. .
t' .. : i orcriar:
1 : .j i : i U- : i-r1--! 411 t-ort.:" -I ticvou.ii i tr.'it; -. Ui'S '
jwer
S > n i c \e t--: i-ao-: .- Unrttd Statft ( : tr.ccior;c oriln- .anisi ,
pay ,
S f-ostrzipw t .
> -
I -' I S'" i : .5 5 :. : ..t.L..& < f : 'i-- SUNIn i i-t- ti. TI ice -.Ifr". j :?_* j,, K'oi-lcid Any gen nti .r :U.d ftaJcoapel th utteadaace cf w j ifl f-s. a, coTirtj S prmedti. at.tt tI ;-nmhrtikfa it .i-t '1 1S
i. t.,' t.iii-i '-ft tn iti-J frota Hntr d tI, ita dhei&n
4I r.- S 5' l'. t. ittal, c. 'rli '$ : : l4 l., e mervie.sicj, 5- nartial! have. 4'ui.C iuc Izime:
.1 I : :. ur .. : .a.< S..s; i iunm.'ttt-Is-! ". liiinunieuf | i-btii-. iS vsitd I 70 Tor tt t t- tC t4 .t.ttL-: : tt. ,
i'-V r.x S 2 >;.. ._ S
t .1 : : l.t r. I I .1 2"U. {uc-- r tatVtfi" re.pteti'nfli.. u- .Ln'r-A-u-! ordered lig
u. 1. ii I n :- t i. ._* f S r- .L ; I r< .: .1 -- '. .; .5' -.If i -S.-- (Iv. ti* : '.. tt'gL ritjiiii ft divi-lun rr p, -. t'15a u.v.-. .;i S rail 1 5ntj f .5, i -om.. .-- :-'rrr-i '..i i'.. "ri'us.-f EbSTI t-ti 5ttbjC( t t ti.i-t thiz-ect, ccen ii $ flfutefltfl1Cntt :;.

:.: :-. 4 ,i .IP I 1 t .4' : .' ..- '.II i i m ,. i n .-. .1. ._; '., .. op; IS r' :L .-..- i er IL i < '.. : i : t '.' I Ir i./ to thI .t -5 .-'. dtk-. : '- rfn.f r....jie-t of dut I crnibk' him to r1fld. i-.ttM1 It_ i.r 1: cbi:: t '-

i < -'tift i .!'. t !k ; S : : .. : .'" ..i i. :: -S t'.f' UI'I. I >! i r< .. ( -. '. :, I- l.m cla ::1 i t i 7 >'' ; .. : '. v -> t "! : tf '. J hnt- ;' T -it onarHi -.bail! r- i r a.e or acri: :t..r '-ue. jf 1rmi'L -

t':-.-. .- .f- .,'' -..;'..)<.. I- r..1""i .t;. r '- !-. ,- r. t-j .> 'i :- : --:' !. ,' : '. '.. : -S ,i ,I'.. 5 '..Y. ,. :> i .1 ; rvr.o ini. -: |I LI.iuini m i >.i il..t"3.' < r'u-t-* > ) I flCi u. ; i i :nip -.I': > I 4.V.-L. tt5t' tusn v'ji ilv5 t,'.?-tli.:. (....-il't.* C %>H il.,.,..>r c, (. t.,' .-; i to .ap-jroie-J by .L.: e-5r. .-'i.-r-Ia( : "Uef.= -f t a p itrty tilt adtmirrrer-t :,, ik eeiuIr llt. 'i-. ,

i .
-t-aii S 5 -S S 9 : -'.' j >-&J.-i .' i .i.i r ..:iil t' 4 -; : S S S : !. -.- -x i ;li-ii-fr-: s.t-r.i! o: tlR i ui.i-tioa. intt in .\ j :5 CIMI .'t 4Z-pmi. .j
: hinbaeriCi.
S. .j i. Iu ( t' ce.i.v-Jslit..r.
4:; '. ; S r. -'. .5 i : ., _.ti. ,-.v-rfr: S \ ,.. iii liie rt'i i i"-rO 't.'diLt'J ac.krv;"' _. nUoiktra..r.U.Tth.-Shi4pe-; k eien1rm-.rat Ti'. nptI
r '
: --5' -_ : '' impossibility ot proinptU ( imniuuiiiLiii : dec. J'! \Vi. '_ S b.T. .dir< i aa : ,ti 411 to .
4- iM .Sio .. Vv'h''i .i.v i .
: -:. .- 5" .5-- 5 5 ; 5 5 u\> ,. : :. r .-'..ip..jjiut' I t with; foinstt otltrinulet tilt c r ; e.o. ai r.k? i r.e.c : *- vjf. S ., m.l
.p : : : .. "t < S rrinL-i "- Cnir"t! ; .fin: tin; i.-vi'lt the ofS' '.'r ittxx-t Itetlet! in'inl. utr th>'returu : > tn St it--f/t OT.5. ---- t'rodncd. : 111 ( '-- r (Ctr! .. -rs.r .. ,:it-jtt
i i. % : .i--1 .'uut.unUinj-'orJt'r aayarias, eqnipmtrt- j : i -e
.,f '2 J ,: t l.'ttti r i .1 i > .'iLl lisr ;;r''iupti totn.iiunicati: il! "T'I I, iflilitc.-y kiO'-rf -_ .itur : if O-iihciiy. : h ltlt r't..t-; ., -
------t:
v 5" ;'l'b i" tli 'jiLm : propt.rty'bcij'11- j ofi-n-iryr.-- : -.. ; : n. : !
c1roim3-r-u.c' I -
; :
U5 j' ". ,, i ivh-j ._ I by .tuti.orized .; -.t-n ,, ,,,, : ; :
-S L. 1.1, J-i. t'i '.. Ill v. i'-w. 4 tt.. r> : cv m jnfrtoth.- 0-1111 arm.- ; : b/ r'0flthr.in.rtef. aui'i ., r :' -;
II-T4.ZI. r itr niiii.r! a a t.i- U'
> : > nuth'-ntii i.illitsrj J I .uws'caj'fTEii.tirydtitys % :
n : 11 ,. tirdfw1- tor wtb !;o Ciiil"i ( Li of hii property _it : .'--d-: .
? S Jioopa Bfcail t ; /
$ oimmtud. LLt: /ew- iratncU _. ; b !i : .
; >. liciiwct1 A
rfl( j.i : -tin. ro the il.v.ccHMi'a.'ir.U1
I- io i iitcor suvi.trif -
f owciru { S
: hi,4-- i
.
2, >! .1! Awcetii u..' ; ju in-i bCK S t r.intirr.din 1 u-'r. .Lt -
-
Sq tbitittioa >
o.-J '.. uir d.! I ii .s up' :. ; 'i-m -jov v. tUorisodiutfncheirJ- rt. : i zt.. -, repBajfromAir. *, : ,i t> t. .- .
riuJiUli c.'Miuii.der-ia-r'ui i : :: at > t'.cULnuf :
j : viai < <. '" i !li..li t sipprf'i' 1 l! i iLimjL! .
.4. t -i : r.JUtTWr 'l-U.' >' ii .- : 4 .. : ; -i- r.c-.i t ap; ;: .* ."I!, hi- ih..il ujii *r-.n ordi ruponp'j j t the e be (tliaapprovt i by t.c: G .t107 -- for the eataeantl tiicri': tl.iocotidstios :n.cu: j l"i. ':r 'o 'J-i't'r. n.-itivr.-al-: -d ufdr.r: r& i-d ,tlt'ttmn.i:: : rh,. c (,; /v
( --4. i r : S.- trOopIIIC I into', *irvl.e '. 1'il t Hi- rtKU S (
-U ..
Lac1' tIJTIAL! d.. rtin : 1.1 5- > ; : id prc perty4ent.ed! ia I nii.si-.ji., -t.-.r.: Crt'H.s -.t vCc--lR-t S
l eaUi -Lo--ac-.i--
< tat-VeMi by tIt "
j
-. : :. ; :. : '_' ,, .' : ;' TS 1 ; .- .' : 3 ;., I'ls'.v. '..oJM! uotilj t.!. i-'iSn.. u-kiui najulj: iis'i t- d t ILitt.y dicbundi j'.ix! <1, i-nd' tuch .'1ie-r! o-Uhv- _t tzfl.rooja :. (it-. >-' not be prcaiptly tleiivtri.d as sS'.f cttd th.t; [ ciir.a< the LIMB i afotJc!, r-U s -f-' .- fv SZ4 L6. : n : Y i
: ': .T'g irriin.' c '
t it uty'cuittl.3 >
: 3. ; Ho
oIitoiu tL (S.nr *- (t i.i
< :. ol r j.acl ,
"
: i ; retjiitiT-jhri* h Pun order L- !L'rtbdire':; '<> J ? .. rrmX'tc.. < t *rtO'
-* .. Unci'rBr.: .' 'L / tiiV ortcn ." : .-. .- .- Ztt :: '* SEC. TJ: Tr. r -"-;. it
: tr< .Ai "* '
.T.'SI o > tf coacrr.dir jdent.mder.orde'-
I I IS w cillt.
!
: : > It1' upj'i n -.1 '. t..i l .llit1 t'i | c o; i"., .ride, t
pty t '
: InjV( ttduttrt -,
'i- 5- ; J : .-. i-.i -'u.J ;- by ...1 <.!-< '' -- ., tit.;'. revl-: ., or -!. au I ti. oflt*. t- ;.; ; ti-Iwkl f'r.ih
r.-oj '
: : t* l : I 'i'; ; ,. rii'l
tS ; ..i'::5 t -.:r c'lir! : 'v /j'i iin'_ :: v Ij ant" : 5 *. .aic v J::47s c/i-r t. -
n.-i.oc.-iHfi7' -C >
: : -t4 s- :- I 'I' SS ( t.i ._ .tK'' ; Si I -r_ -L. a-r i-ct1' thai tTItfl5! "
1.1'f cjir.;! l .,- '. -, I vi : -ti . .- t-j 'J.i : : t .' :. ? -
..1v' ,5S Id : ..I I t t :._ u f "i u.Mi .Ii'e. \J ni.i--.. a:r i r; ] I jo*! :ir-t < i5 .. ri-ti i *.i : :. -' iuj S -. rr > t i > <
.5 .i c : S i>tu ft .-.ff, 'i' ..:: 4j ..na. ::1 : .:- :: 1 i. -: .ji- .. t 5'i 5 .i ; c t ', S
5 .. (. p5r.js 1 :: .. 5 ', ., j">.iriit > s -. tr' LI < i, .w 5 Ij. ;- 1t i. ;; S 5- 4 i- \ .: >!.:. <, -an i U5ii j j-. '. t Li i -i..rt : .. 4 .vir t>?rr :- '-'
; '
__ : : trv,. : tS
: : ,. ;r r- :5. '
: '
S
-1 : i'- ifroid :; ( -
1. : ri. : c-irc
5 j it.Kj -u 5lu'i.i.- ; r v. _* _; .'- 4.-c ha.u'.rei ci.'ilu i j rtt h I j -
> ; r.tr :
C
S S t.r .. | iirty ,, .1 x f-Itsl; fl/t/ths-/ > : : !tk5yIpr- >
5 I tr.e'c'ticer ;
5- 1 I *> re wit'. Vie aI to .-i,',l.. j-atU .. .
$. 5. .t'-h -.. : of J in la.oi -1, It:. '. tr'-asinit .ney : repor' .t : jvivw.a b- 4.1fttto j I tmcuithy tl-,1'5 ati ru : r5lLi rietz : ?-0"J.. I. -.jc tvu
.- 4 .- ., : : k L '_ J .'j ; u ci/py, l.tiLiirir- o inJur i.roctitl rr j rnj IT- Sot. >. / !
.it < to
5-
: .j ,
5. :- .- .L : t'.iltsrf u ti.aji r-eQenil of d'.v ->.n !t .i. t. : Tjtac rT fie-jLite I4 : 2 -; ': ? u. o ,t-k--j! :i. r.'er
to cf J"ioi'.ia t oi tt-l BTv.
I S t'.sulju1. -.. i icr .1!, vhu,; upon i'I! I ff nsi tu t, juli: t j ; ) ,;, aid i.tti IO.t1 3
'mL be !
5 C i J rt' .. j i? S_ < p! Cf S ul once cornir jr.icated tc the' i-z :.S. :L! I.. I.Tjay sJ.. j.r': f ': *. ; d c-o i t'r.:i--::J: t-.j rood""re'--Si tt/\u--
; ie ) ,
5 -: i i faid j< Ve0' i: >i : ofwc.l. of: .
c
1 4jn \i- < e i H hw div4i .
.
; -? :; I{ j >ii'n, r. i t t y th-.' t-n ali i te t liic r> (,M..' irS.u'c r.Iolt c5'i-- : It rr -l ..I. r.. .3aocrair. -
i:. bi r.t l .Jiipon t *
.
: ; ;
-
nrlati.c .: i 'L. f r klv-urj" rf -
5 n :.c s i -o> tt- ,
:respective bn sdi sir.1? :
S *-!iw '. ? ; f' ] : ; -. :' of ; ainvofP.otr if <. .rrriirwiil i. -- tjv.i.f fc-.tii ttt .id J :n .i .. C C.. i-.t-t i-.u tiialioper- > t ? :
'.: I 'j.. : t i amij.r i > tu.- ""Iiittrv I.v': tiiu brd cfji OKI S :>y t3 'j. .. cQit-e-i Y, 4ttl 1 v t'- ar ?- .fc--/ -
.. r CCCiVilSnih j
/I.H
S S' -. frt : .:: -_ : L ,, 1 t-biU.! ; 5. rf; -.- -. :!.r.> o.'J-.ervyalaai.tc h.tt .. j ; ...( ii _l. 'k'i _. ii: which ptiWic] ait ae- n'j; ..s herein directM reseeC'ltandr S ..5 t.. a- .i < ci tb-i- '.r< nt. ". --ief t-.: -l a* i .::4C : : of t ; ni 'Lw, IC I- urn tl.. < T of l a i *>. .> '..-! -'--- .-*! ;. =. :--a
,, *tIfl.V oSri-r cn ni.1 .( 1, :. t of-frdi !> ?. "
I !
t : 'n : S ;c ou1ret' ',. i-ti-iia rtctAi. J'' ._ t .! : : cten1it -
.
i.rc ; :t-5k arm'
UT-SI. i : -o <> I tt:1 -
-i-.i fl'if :
? fstnte ;:ST an onjai.ij'cd I II t.c.t: '
iiv' .
ton. r..j -
: > &Im m i ivinc; tcrvvrrtlrI IS ; -
;: -
d.n
t t s.rovjt': a : f- : r 'i.e. ai1 ; 5 t --r ,-r'nof th ;t:5 t
.- ; !
-! : .5 S S 5-5 n! < .! : paltt: ou: ji I S fS --n-: .
< owft..r'IncJ.ii j i I tmnedidtciy prlr-a t : -j: i :: ; iu r-1--.v- *
tJu r.tm13tci
-S u. ;
I i I' \\-i .; : vif. *
<- -.(, tlId
1 : t5t5. :. ,- -.i.; ?m1e! ..mi or li "
y ; O
i 5.1
ii; t-IWc ( i. .
.f f. -1 ; ; ; f. e.r- j _. f lTr.4ly )) :( .- S : .. ., .- : ; ::, > aSS
.4rror.i iJt-i i. "" t *
-> t'i 4lf.itIZ il \r.uftof; -onj'i'its.in r t. .t -o.i.iiI -a .. avl. t"clvf ':3' l *: ofo.
.
t. .. :
i j
'. 'I <
i .1 S.-. i i i S i < ; > r; i.:, hi. j.' it-c: ti-n In Emu,, iIIU ; \\r- il i' .-. V : / c,>u:.
< ; .p. :* \ inpttie is 5 re
; tuJutivR ; ; : .t .. : :. v : eottlirruw
t't iid .
.5 5 '. .:.. H.I"A : t '' -5 5 ::(:J.- 1 L.. t c-jCDi,. : L-J.l'ti Of tl.1.'O- = : 'C n i -cE Lii I:: r > : r I.-hyr, ,iav V.I..T, ?. :-: ; > t tit eiBS -
'
: -' -- (. : '. .' ., : 5 ;*, r. ''I. Tin ommti' iii' r tn ?ni, : .iiiii: uad vf-'CiUtt1 -n wk: : z n, j; t-:5.: ; sr- cc-h 'r : 'o-a--r. 'o- ,' ofih.-, nr 'Ht.rli'* Li ton -. ,i. 'ftrv-:? e -: t' : .
_
.' 4 U l I 4 .' I 5 -. ; '- ; '' .; S- 4 5 4 5 5 5' S S: S S *5 4 I'"l 5 _'1 VI, i.l I .u-i'i;. '_ (!"ii! .T i : "t! ..I. ir t-.uin fu l H' > I ttje: ra!! I ','i.v'r. .'..ndac Irt-r--i! II '!? .i ;>> I Ic r '<. ., hiit.'i& j j ,- .. : t.i- t I '" tj : ( ;v i.irnjvior.K' miliwry; dat>, I.ij.'li be irnrD<.- S

: ,1. .-4 1P1 '.. I S I I l !, .t. ,,-, -Hu ). 1 pv. nn., ,.'. ti rsii's: ,dr. ..u'i! 1 I r :5. i :- b i : .-_*, iz ; O. 1ii. :. i
lfl'S tlUltiy .
t4 ,' t > -)U :.K f! )1r'I i .< 1 lV 1 > '. .,. t < t n. Al..i.U'f; ji.lil v : hv.KV ; ; i.a' '4 urrf, rt Jtep; nl the dtreU L : : : -- .
S V a -' 1 ': 't I ltV IjT { L s I S ,j 4, I 4 ,' ;orrt L ;: iA.i; j mn&m.: : m. r: *i n'.c: 'jaj.r! > i i..i.I 4)) \ -v.. : i if thw.: o.nr-: ii ei4)fe- ef -j h eUt7 o ctijeh e .- i
i.- t. tUfjrcw r; :
: :
.' : I \ i -, fjuipi.tf nt-. r.iitjiriu'l'is : i4.itt ned iny'i : e
; ;
5- 1.5.: 1. ..' rtll !i" w .. 'it r11 I. thenuriit.i. .- '. uc1 .c.iTritt-cr "' ,s4 rzteot -
C- -rgion I ; | (>i 4iih >r' .t .* < h-I! t' -" : o: .ri'!.' ,:,.' ,'i vli; u :t' .. .. ito .- i-iil'.l i-. c-i;', :z(4' C-jtZi t .r-'t .
-j : thusim of -
-5 (.5 i i -iKKy v ,- I'n, 3i Tx.1 : : 'i ral, .. '' ', -S : : '" I' ,rk rf to- iji-lwifiu 10 i lt iSJi'iiAtilciiniuy ofo'in I. n in n- -. 3 '. : a.-.j ,c :.v. I a:! .-' !: : ;pe.
l '14 i 1pPP h'. ,,;,. > ( (11'4 S. it5 ::'i 1 be in *'t'.1! ,i n iy hic-'i ,onru; 01nilitsn i-ii 'oiiiphnli'uceort'lKir t it : r a*. nauir-.ftio-4 or re.' mi.m, "o tinaz. ; ii >:, t .s 'Au .*b t'.' &tr.'i-- n..ii ta.i beta ; 5it ,. it i-.tS: twe tt5. %

5' U. <4thM < .5) )j -SI.. -5' 5 . .. : .S forf 'Hid in irurljun.-, -; ( ) nt. .' m d11IY und ni\ s o' : !uu.i h.s'.r.! ;! ir.Tri*.*] t-ir ". ct.-p.: rv : S ,.1, 4 r',' ::fo:-<*e th'- trtcttioi ni the ctmitte-J ; aiitt. : or-o; .: -ti. .tl b.sthj.t ts arI S 2s1I wi t-; :t e&itry, :Uzd. ic rvi4 t
t .
"l t ., 'S S S I1 1tII., U fcU'iuiiiter.fJ : lc o aniz-nor. at ..ICI 4 % t-f
: < j T % : d _. ._t -.. : :. l-U)1ihI: L t :*-r tsroperLy, uLl uiti t'uut :ii'i"i Sl.tnianr.. i r the United tatttI! suall rp-t fay any court cnnp- : S CI flLCQIrL rturij to t' ;
.. 5 r vrr-rrihed b- amd,
'r in
f.i thi dIcLa 1.0 forth,
'- : nt'J *oi-ceiO'j of Hit >- r.ct, cvcro' compiled for the ; : fra fcroaci of 'be ,
'r- ] mtdjut:4t-tflflt: it couiMander-in-r-uiei tin.- p-wv :ti-
.5 M..t. -- i i-urti. u, to th.. pabHrati.t t .r & mt! be :
L *
.5 t itic'e UCCe-v
!' J -t.t.t-: u i t" rteii1 'or ] :. i.rociaiJia'.or. o; :i ocer AcLiLg in hii 3tc. I :* i.Rjet-r ; ) t-ea
the coilicir
Thatm
.. --r.t ,- ..- '.-';- 'S :-' : .r. ". i..ity fMmAuir.'i rttipt slum c.iIJin place as proTiJwlin te-tion.-t, .ny n >n eonnsLioIoiit-driuseer, or todicr aorr, iirvc -
ilAd
: -i .IS r.ut tIn u.i "t.1 S
4 .-e !' S ; L i i tlupli'-ati t ;i. <. ;/> to t'ii.'ed in: tlcoil'.Cv oi itia, il pic r. to pi.icc guru troop uni-r the tcuipor rj dir-'ctton j i :- :iiHit37 dt y, who iaU ditobey! the lc roti-ij rcturie sitid copy atai io4 bt

5 4 '. .- l i. .:' i ** 5 J iit.I'M)'-, rl'tK! :i\U one iu ti.4 -filce:! ot di.tUi. l t mni: ..- .--\. t utiejc.t nti.:i' fru.t: ot t..i-! uiaye-r :'I tnj ity, o! ti.e- of !, giLt ordersf li3 upenor, C.C protteifl! ?> tci; a the t'* as.1! '. t
S Uiij hiMi" -, ,.t,i,, ,, ,, ., ,fi, ,,: S. > '* ,I 'I. it .vjiji Ihu adju.it the' conioiandir-I. rhU-f county jadyc any any or ; round if iSti
.... i. j. i.t _'< t.in.i -i.ill i Jiave lUthoriiv. ,f tii c-;0:ity, o: of : niir.i.-.a'' of buthl.mn4naZ!-.- It) ;fs.i tUcwrt thIr. i .. -
i, r. v'4l' ,, 4 ;_vUr\ S '.,- r'S., ., -> -: .. i't ; _:.' S ; .mu l .rcuioii urn bond or Oii
1 2: *i--, ,".e : : ) : '. ..1 .. ,.-* '. ,4,1.4 l.l\l- III S 4. i.-', S _,< k r. .- .. i.- .1. 11 nfis.lv! I .rt1or --Ijai t-u dccinir'v oid. <' t Th'1 t1 -nt, to din'rt that .. .rtlon of if, .t' ismi- .pin!'*:; rf te't vis-l aei.- it f-hall bt- : ,deintr Tintctt in jao ttiiofdee or i t,> th .ue-itu. .

.5 .i iS,',; ts l. . 1: .....: ii.r'f i,,S, : t v l ai> t'-i-. .- .< I' > vir-u-"i trtrira'* if .11 s I.i i 4 fiii i-- or djnriui ,i voint'-e: = >-') i'-i-.tiiiic t'.i'ia-elvi-' Luli!! '< co., -, t' .-i.i\_ : ;..uiti< tr.>"-7- i ealU'-l out hattS t.eiiii( r. '-i tl! t'e itntuectutetv ptieed undu r i.rr.-.t it :t.5 'Fttit nias- t --r
.
; ir.! i" .;Uim i iieJ.to iir tk--rec fr
orir.ii/-.l
:' l r- > : l volunteer 11- *
i rr t r i. < .v*'! T' 5 cntop.ip't'riruah! t t-t-- .: --.f" anob: l h .II1 t fiictr uid it t umn--oinnitxtnu-t ofit imw comnty c
.
-l.tr4 : -ol-
I or vi stItltIPm
:2. ,
S Z:4:: 1I ; 4 >4i AS! rm. jy p.rn- i : -
: % i-juipiii-- :aud iu ilarv in u'Tivrirviei i I t()
: .r Th. : whoncir.iKre I ; nt m
--jf are 1 I'-- ttt'tn f. 5f-u.t : t. tii .irine'.I
.ilU\: nnrt :
S 5 11't >.n i--'i' i! arn u : r .vt : ,- !Atv., r-uch it otti' pnt u'ider gutrtl, ud S eilLr4rthire} : :
fl j. .iifHfonprovitti'd. "ill lull ot her
t. !th; ,.r jiull all ctnipit'ntfDt pii-ftribt'il in i
r. taJ ; hi" act .IUI! 'l.lU! uiv duit'ur t4.1 tmd
wk'It! : !
.Itt'-
': .- (.t t t by t4eiu -!1_ .: : '-!. .. : ; s t_ :- I. (.4 : I'm.I', l.l jjte t i ...linin.il..ii I.; the inpe&r- tlti, vi olunttrij5'fits'] ; $ a : i-.l i-1< > r''t (-ll-vt t.jtt--upv- rtmnid ty ;; 'urt-'ni"ttm; Ifl tr, JJimtu. .mr jjrrni *

i-d' -, .' rthfta- .. : .tLd1 I ii'i ordtirtsiei.- Uii .rzmnz :;- t : : I ISte. J i.or i. tli,*. '.' -. ..; ;-t: th. .1 v.U wy !hI! at i-orumio luw ii id L1iiittr1 ute.. 'rv'5r t4ll erp _. '
iej.t j tir(-i4in.--i,S I _:. .' uI .! r 4.' L_ i i' < !,- t tint'li.ti'. auii bjny other [ < : wee' St. eL le-, i--
Uii
ir'
5' -.. f. ,' "*w !. -U.1. UI.H t1 i ;' iTi'-s r.liiiriiKt ? t [ p-o.-'t.ffi: t-> t .-_f :Tt t'r-f uj't sit! lu StC. 'J. In ot review .tf p-j t'.
: i.ivt
lauy sv"! j n/ lin& : iiiljulirit-ireneivl lor tlirif. j :. ,. i.'thci.nntbcrof! ; t- ; -. en *Ttof
1.4. .. '. ..lOu *'! rt'f.r.( u *i a M.tat.. r uUottur < >nr.i>'5.. 4 Ir.s I -. 1 nip"i! i -uil. "Ulcer hhall liud I limn-fUir I'luiiU *. :t- >> : ii ''''us fin'-T; i ;:: :mI4t' ..tt < : tf e. ,i-" o.i; : \ u.i'u$ i-ii-a i tno i-r or: iinisl z-. .-I t sv troop- ( t" any 'jrijradi.ay c..sath an -:
: I I-.B fi'jr w11-14'. .r. it my ol such t thf piai ., cf M'Diii'zrtiit- ]\ br attla.-.Ir.l txtnka..-*.. p.mray 'i2itL2 uit&
: jrt- ; .n :> I ot .! Ii.i.T- t-'ir in'i.jiuaent ,
i Mt.H r. : 'if '-; :' .. -. ii'.i a'nat. -i ur-i d-r.l d -" < sliml be z4 tcr nto
: t. .- rn t. .1 oj pttc
: :.- :>. .) } rop j. pair, injiir.-. saflL tF1L'rt i i tLi csi1 !
: t' v .
; : ii" < !
r' i ** ; lItdent.
; : ni.ia l''r-ir > ij .i.-i p-rarUy Cmmt.: & 1- :nt.
I ( lidO ; i-i-siaat
: t n
f > !h' for es-lLvt : .
; MI : :
s.j ( t" >< i'1'J'* i- -. i ttni'i'( Jt.ii ; j'r tiviitut JurNoi'lao.r / th' dtttio *> ) i.itic
%
t rt. : .-4 io ict -. :1 : : .41)p! :st'" < i < I.'y it j srt i ;.*. nur.i tiron-jh 'i.-- r-iik'J.: i'-oiin r.otTioi ufei' t'tt ':
: rn I' '
; : t
!
ri .1 c: t. o t'v! the tt ild tli'- ; ;
< : ;(
Iir.jJVrir w4i rizin.n,
5 t 4itI. bf r.ir .. ;, j ; i- --5 ,1 r .-. '. .- S -. i.ji"-! i.l! > .0,' f ti::iiin' i- Uiadjutant-;?"raui, MV> ,IK-.I! of tin brl .idfiii : > I'hi( U '.i't. t .jat: t.'tIi.tziL: I.: I': > -c> te-npora.rily or anL;.*'! ..j.niiAl .it'lkr ,eIfflC5j4 ; -
w.'iic1 '
.Z( | t'.t H i 5ta tivi. !! b" '*'
es ..di -h'll t :.; ..inii'.i '! j tnj.| fldei hthe tserit
b otiieer
'' -* %t2O ba i.4! :. : ; ji. > > :-t ;L. i: . i.t4d itwpti.r : :n .M" _i airi!. ;t-i 1'jt J : i }-.ii. i U. ( taI t!>'dt'.ri. .t.! i-i- proiTipt i''''>rti.i t.- ij-aft f fj.nri : eo'ip ofrt st ;
t.i r.btfl.. 1 uik l 1 ih>- --'ro'i.'il! i m- -.< : ..< Iu: .. i .< >'. :. .in, -di-i- ;.r- -. th-v 'H>a ',\'itiitosn iiv-ii4!; il. 1'h >>itr s i1
; r ,. : caitrUl
'v..Hi.vx..t..lKlij43.-1uti I. : > L t > ,i..t --it i..ru -. vilu i--" I i upp! t' il h, i h :i a r< (ii-i-;..itlistiul fcii.il! of ''ii.- lin ". upon .i j 7coipaauidfc t'.t i, Z
5 .. ,: r. .' .tfl ? ,..., .. f i ; :, r.. ? o a tiflieicmit iiti'iib-r t-f uic l< > t-\ iitii i> I i>' ttd l i*>C tin IrLfid' for I ht ,r Uqp8y"i"n {
: .. I > .. u :1 & aii.it :la me -hit: drr'h v r11 : .
.J r ? ,t S t .5- "(u ... '. : >y ; : Ct-t't .-e -> st'tlv'a'o! 'jrr-tjjtrtial' 71j : wijaLoeyertc -
.
tl. 'H1'.1 i ( ,
44l:1 S 5 i t. L--rs fi' 1 '.'. !l.a- tAU i
i- I :
.
-' r : lI. LtS. : : 5. : i f !. -I' t. .Tn n'.r'--it l nl! I he i nroiVd rnit Sp pt.M..
; ;
ci 1 1OrCul.'ll :l Ssi. tim-
I'1't : t '.. 'i iI: ,. .! ... t thcc->nitj: lft Lmr .,- t.il-1- tii. r-i; | : <- > .-1 5 ... e -' -nil pmniitsf fiiier -uIi'4.tij1 i S
: .
-ft. r dIflLV & ''w't' 4tI S .S a S'i.l 5 ( :. .i i-\ .1 t .Hid .i'.. .1 I IM 1... ..iiJut..1.1 ; S"' ',I ''l it' o'd! 'I lM-t- > < ; i- ; t*. C-- : i
: f. niO'tijt
:Q..IK.as't
T nit *
tWIJT f' r'th. :M: i J i _"' i -. .. 'i > : I..1] C. fH S.5 I 1 ': 11'1t (l-h to be wii'dn i e ftpuiy pmpx-rt.. of
;i & 20 1 .
: -i : < o"x '
-: It End
t- .r j --..: .'--' .- ?!. 2' 1t 1. ..'.>V i ,' i.i-: :lit I .. vyll.! '. t'irmi S : ( ; ; pr.fScitnl nun.htr of: tira\4.i! .. r' '' .1 S ;; __ i.-i.V: i.I -. t -.4,' a.I i.i- ;ti" i .1 i ?. .- ;!i .,.- t. r-i... U .j i' i skiti b wititi 'tLC
'
fl, JJf be n' i..l v tL' ;...' : tuiirJ. St '' i!' jiti ( S.- 1.<-: : in,1' i rmi-iiNii., \*. -::.' :Vit.; .-, -i : i l-_ tUt i tjf tin. S v I'nritniitiir'i sianu to iittifif1. thr < .fl.! T'it i; 5-i t il : .L : tsty -il.iI t. 1 o Astit ?",ni \. i-ulioa. ijndr ,. tps e unt: e.mrr_ d1A4Zgit d : tttirt -
iidjut.i'i _
.( lii.t.jtjur purnoii-i uri90 drawn will be i.un-: lCt.t ( I.. $2<1 : > ii lift- or t E ,i ott.1. ,
n4F'.Ifl itat r5iJ. K.i .n< T.j i.i ch : 1 :l : 4 4reiti purtvnJ juti.r 1i t r.-cd-1 1I 'f
ilt th' t t l
t jiiv tia u- : v-- > -'iiJt i'J ..!U .rms <* moiled In ofH t, S a.i o 41 -5 '
I bL .' _. qjiipnjinti-, .n frcr rtllccr! i.t! the ? 5ind
t* Z I-pL-iIr- t"i" FI rnMttw4
: appointed for dtehmmsx
thul! rI'ii.
irx.Ut I1')4rt t na. ifi.pi.hi.JtCt41IrOflI'U.ttt.flflt m id :iiiti.r.:! e.i; .- :--i-d 11- ...i.nfiroridtl tr hc paipot' tic :; nf'; :r ( > >- U .1. :! I l"- .:omn.idrr i In bet!!.)r- p.si .!. r'Ltiui j ba ; n't pcbmit: pm -- Ii :
> > brindr-enera1. iu the nistint-r eiiiet i'r i-Uct ti.i' tr.Muifl. in- )hsr.b tht-r reurdm4ty
;
.. > r.-e'mrI+ ( tt,
1 L .r ': Jtlti t. in W..UM i m"i I t i'. 'iaHi. ; -I' el&4tte
.
:- .. l l S j'tiOl f Kliail b-- i. la 1 "
.? J.IIIJ.HTJ prc-rl-I l.y tor tini.crair.on',0 ari1 i wi
'th.i
II t ? o > itn'--i' ini'iHOlive ApprA'R t 1i-
S > _, they ar-
.tIL itk. A. M. r. .t- -tr- p_ j ri,. 1C'ii.l Sill i j'-uiriT-ol f ut! t ..j.ui''jx'- t ) "t t i rcn-I tjtd-
1i- t: li.i ,',.t' ) V),:j'! b I. I t IVj..ii 1 iJ.ltiHijt, and (W- in civil tithe tinif mid > t tIt i
tZI
place ordfre.l th.s t
i.p'iv.!: .u: ii Ti; KtAlful n'4il 'MI1 1 .' r< '.Ii..ni and .( cUa--n.\.ir; . ..f jj.x! tlntt.i.d.. t r ntt hgtl: iiloc 'ir'e- .
: at Ol"M < < ptatod in I the sunitron". toe( ti.'or..j \: Ae !l.r -.' i .1 ii ; .. (
t l Df it !i.. ,) -l'5t in.i.vl P.- n i-- i ilti" ci jsiy *rtsipfoju'H'vl.n'j ,-, : t-onl : m 11 1 Tl I. .11 -'-. S i.r III
PJ.L H "j "f".hall j tncr.:, tu- rtiaafler prodd" *:.iail! l l ji -i.ui i-i ii.c cuioi uiin ijnriurjl lo I'-- iurnandIn, ; '.{-c.5 --avi.i his di-'relit' rtI I'ott'iii' .' oi i ,.:, i. ; S S
j -i i .u i h a.i.k-Oi: C I ( c :,si< nj''jj .!- s'-f!. c-icntif* -!. il! iiL\ ik.i' i.t md own .. S run *-j-.
t tc.
-. U iliKnt. II ..I : < to prti : to m lt.1; i I'titi( i1t ii i:.- ( ; l1. wit; ht.t L
n .1 irlftmg ITt t
UK4p : .fit ii. 11' I v-lrtjuii ct.i i rtv .el: t t j ( .
> : ihidjourn juVrii.i MI< i'i! j.: nj-xt-'a, <\th ,tilth.r r-turn to ifa"Stai' <>". ht- (It im1 : at. j.roprk-- uttackicir s'r firiii *:: Tn
> rolled t-nlii'i ,.
-Mur.n :..utnJ"I (uJTja. i I l of ll- :.s. --eoinuiaiid II i : i.n-itr i>ny ; by !.'- CC'H.I.I iti. ;r-i'i- i u :"initli t. ; t '
< .halt : 4 ; i wh-
u > : ] a > -.ti'-afil. : .i t.t 'ir.Miil <- -hl--!>I( f. A! t.if flint -r ; .---taiblasfe. I .
of ,
-.4rd.! tu '* major. 1., K : (.tit( (j li-i.ii.; y-itr th' nii- chili, but hi-, eKIi 1 Ti.11t'jm.. i"5p. I ;, our% ci tt.i1 ti'ttC
kil
v- .f HI) till prt-ir )i-t !1't t.i ir4) \i! !
il-J- ( I ti trv lrfiJv ej. j.
-& .llt.nl! li.x.Li? iti( .:ht't'tvr. hi i. j ujtjirtmUtl dy -.at < 44nm jdiijollio r or tin- n-r' jutttjttr''I! sb'illHS!'- th'iii'H'initi.ri'.u :i <.< jjicaiu.n! tu 5 tnt :i trupo? Uy n i-uurt twwtij .t < **>4iN'j. ri Mf powt.rmtnd dit-, jtiJ"1
i : i.i' roi'-vd. .
.<,. .*? -nrY :- : \ -. Iu -.i-c "t'.e t-.tit.l. coi-ttuit"tl. < 'xjn.'w < : .- *:<..TI J.
th. S >
o' rtjjiM; from !tbep' 't**_ t ** ntnt. .1 iiut-mi LIC.g: : <-IMI 1-.J.) t lU' ini-a .Tu S with p 1't -'-..(.'_- IL rj t!( !. i.jmir-. (.t( a.sMaitv lfltI :il>-ii,( < t.r i ilfjsty if th-- r' I'.IT: 1-iwit.llj: ) ) after thep 4.'ctiingI TUat aeo-.jnfy:: rr'urhull -.r inlxtii > urt4.ti( ( tiefl 114 ; :
\ l ? !' -n1 the -ia .i! i.tiid fn uhotf .
f-K :8.1'lI.. &b' Itir I'it tt-nrtiv. ftfecl* H-d & Cndi'iff.* i"irt i i.i the pretnUe-y-bnviibefii i !! :
i dcLt.t rnli
-i th.i tbrobIM3L
;< P-p. otiM I f r4'j : d iiiu.ni: and 1 ItUcilr.SVt >utl .- ft! thm
d&$ U.t- 1 ran'h. of tLr > -
> : < : ot
I "tur '. I-trt< rf j SEC ;i 1'teg cjemi .f d-:. aiii'imit i vt rr l i ,'d> |fauU Hpt'TAi'd a? j/iisc'PuJ !si th1 aef shal! > ttitt iv-H! hoU lfliitfr-.4. i-oUt ehI rid
? l i i.'. I.L. !.. '!.I'' .aim no im! > s.u.J j ri-aiimty s. ut vi t ih **.* urunq(1
44 f-tl.t ..: ( { iLk- f.'rU'l. t'j. iU.ij'r- S U3.t- lire k.er&t n.-dt- v i (Ion- -iv rrrin- r-rd t th4P J4fl5., fce
& t4 '
[ ifl.r 'i: i I Ka-iH" Of i th.- MtIfl .f tht bJ.'l' ei.iltc'jib'e by law and > I
.mil H t II. li ihir.n.- -Ur-
j i41iQfl m ; bo J !. : ;
; acw J i ti.i- I ncral e r.iz. OR *
t
lime tI tin : ,
I >
i. i-'m 'i.
Or !. i. ) !I'J ,. i.f tc i:. s J 'a-4 -, m.-t
flIT 1 f.1- fjii-iii Jli.n.inv
f ) eroa ct
4uv4 for ;
; KI <-i"-"ii! i :t) ir l aj..ntm" ; tw (1t1'Cf ,. .1 ii.iuu.ii ; to-.j the same shall l-o proe'diila S '"
of :
.. $ -< v-m; hi I i Juiri.rj: M'.ircb. .
: T.t Pfcuh
ta j-aiti t' :ir Bounty m.indtriclii<'i, '-U4 1 U-.j' .* M--y. S j-tr-nN! '-btil, i't
t.t.! uiu.- t N 1114'
re9gtjvrt2Atr, but tJjy.- \\t "ac l' ; by tftv Mit'4 attorcev ill the tb" rea-n" r. .n< chu.reft.tr. 10
; t54'jJ7 I aaus
&kd i iv i S.. ur F : : : ;.. LI I "enor -lit .1 m couil >n ti:i' vaai. orlurm I Ihi tli.uif *' 'er. > 5' 5 5,.5'., it" 4-z!vt-t. tt.r
ILL I puei'.Ui. alt
% t ttra-u >r dbti
: : ordimiry !it *
I; ,, tat- u. ; -iilctj. f t.u.nhutr a* the ordi: ir t\. -\1 -iy court l Lt l.tw in bin : i .- -.*., ; .
ti. pq. Z of t > :itlid t- aid into S f i..ral ith! y : any eis-.' ,' Of ;
; ni.fi tile twittrd >> ir. d'.i' -or th1'w -
: 1 ; uipirt i 15uon ..' .t < 'u.Jdmf .rs1
:. ci.-
their .
tiv. li\i-i i r t ofeotnpttc'U j'unp3i.'iuo itt h
rcr i > Jlit-i.iunt
?1i-h I): : ail t Ifuii'' rk.t r.! ,: thiuiinctn j.i .i.HIKJ ori aji n3 ujffa tli Ldt.! tUurtirJ. .4l>.ili 1 till lillU'itt : .Lt5Ut ) ; tIPI ,icpy j ruil ourt, "cnj tli- days t"T. -h-!! Ioj! tr tn lte.t CiU.-LCt.
imny > CiC: f.lllU 5 --i hi
er. : -. .
n .-f
4 Ii i iDtI mtil; b'- (-t t .-' luiich ft th li'iditr I It b'I-t-i.il -h.! ,{ !- eit
If p<-r*. !! t.tV.. I *-. ij.u : rccimt-nt or fumannvchJn| ? w-J arcititin- i :udjuta.'jt-tji mini. e : ftud appi"v: l a.- n.Utt-* totii''iir.posilioi !the coni'v .. iicr : rsjieo.-if ;vra *>iSs
!--11 % sod I'niitid l t lit- ,i1'- ( .sirf r.-1". ei-
: '
t
-:1: de--iiuit thrTCI. .. '. jutarruf .!Htr l lJt. -4--it ( i. r icoj.itMiti.d: m s LhI.l i ; i:ii H.-iil approa'! of uen I .: i.ur.: uad itt : .-
i. n i 'i ]. *- m MI i < \< that of aJjulant..liall Src. 'J?. Th" tr.Ih-lstivL.1 i> tJi--, cirtili l Unl: i'.s. -. 1 i.c -
of
(
')I IU!} -! ; ;
: IZi I them OUzity *
' t' urr.t iii : to( tin- curt :HaS"
iL.tn.'d !-e roiiJ.ndMC yrfc ivdljmin" nN incut- and tquiji-j vo'untt.orpin', C IiIn by { el3ii-r HUthori/tJ !-y IaV4 to lh"auu bi I Id i Mirb coaatj ,
' ; comui riou ini'itaiyton- i-tutd approve i on Ili.t-ec-on { ld'ir
-. l'; to llir i-n-U! orzasizitlojs to their < toiJ.v "
-E iri&n .
< -:...1 V t(. t.IliZik4 -' 1 tn mob nyimcnt or comp.iny.1!1ncfa staffoU-pcri( rccintd hy the Mali troopc ur : rnaiMna'n if U" ri' ill .-; sha.l'- -'-iVivril o ev'ide C1' 5 in ti cape ; auil :: Ai*. vvijich Jinli.o >! tiOurta
: iinOtt ni'on it -
in kuy ofilojjjily I '. the \rn\I-ioiis of tlil. l>i rUtht1IAt l'titII to :4Ll. -711 i.f M.Cl will Hintiuti4-- to buld tliur uL (I--s until their net fliall re f>h: noimn SfjCi.jriBi.ct t : ul'Sii'ieil: itt-hall I-.* ebllicti'il.-I : .txi i,, : t.i aIJ
tht' bMiIot4 ciifctti- ti'i-outia.id ) tt-miii.Jji'rtli-- : ) th-
P Ic .'. i r i-iiJor dirirtiui. m.mri dr.t'toJ the aid ( )
ii-n. l..c nntV
of' tt! m j U e : > :
; (h 14nItiCtfl- beat
adjutant-gent ml ( '' ,
st 16i4 U a pt :.11 lat rtiJl olbi rwi-r ro\1ilc'J fur I wild the : m'.n\iriti .. ccoinmaiidin i'-- t3L. -i..-y as i t'snlti!_' t.; t. '- n fl-rft | roo- ( Hlkd j \uucbvrb for ii-.. of .
i, to4"'i slsi:. l I. 'ha! -tu-i' .m 'b&tLtmie4u t1t
: it
< -
trdn-j'orlatioi wln-a oUJctr t'.ali:i p- -
:I- baI
4. $44 nut qT11 intoat'n' Kcnijf.St. j ? <;r.ilj'- the- roisaii'iK" ... i 11 ral's ukt.i |' < i --\n\\t"T\ [ I5g' Lwri frt3- e-.ii7
ty tu audited
Inrpi-rtor or I.y ntivjthtT by adjutant-jretx riiI! in pr. iiti JMT :
( bbtill be the
paLl
< tn : it : -
|M.r- a tj 1Ii.4 i.Jjf i. uj.jxi'ntitl uu-J.-r th< a the wairaot: ol t tho organization ocnipr.j rinvu orr : 'i.: .5ls! : : aaiii
qiat all '-b-cnr. 1. < U law* .f thi- Siatt.h.ll 0' S coiptrtUtr.'r.c. ofourtocr! *. hat 1 c eh i1i bf, ami i- ,- .- iti.ri IdI't di.-linetivv S .v eo't.it.i ..mr.Uah l.e e.-inrt ita!! bt te1d tbcir rci'htf
t
iflcar u tH'rwm j ii-iimii-ioccd l>\ tJn.-Goi 5. 2'o ) .lie ; I uailut: : btIl be1 e."Ji' ? ; countici
tL Lt !. hld ll <-a.11.\K.| pul isnnr i-'tdpnKnt- mdz.try lii-rey.! lulhcruoJ tn i: rti.- C'9'rtfl( .tttts to buch S ". i- aftSjioril, a'ul shall bu *,>r4Vy I t)0t .} a
Tiiur. icli ;
thl1rawu : .i: ( : ( tuIuIiLL.flli 311 l'- of,t jrhOns > :it particular kltur i'i tLi !> .*il or real- ti.dik -
lajipl'r tkiIIt ii : Jl -
pc G ftiatl OUttcrigHv.J bUull IK i-utd : b.tvuj j i'lri-dlv-tum
ndraliii.tcr to li'm l. to unv IHI IMI an htr wjj ricoi'iiiu'i'd to the cciKimi'.nderoliicf ;- 11 alf- -vila-,!-* (4 ti.!
the f1kwtg.g *thu _i thr.vr.-Ury i.l SUtr, not (II ;- t i. t to wl.ieh i it I-Joi'jco" : th vrhire-1 g SSBSS
nun ULU.-.I U V u tiiembi ot tht 15)reW.t ar ad
) U10.UjU- r voitiitt-r uiilU'w ol 1 I for inrntrover.v .h.ill ,
do r.eai ij *( y,,. are, Unt-frrm ral or ofllcfr callus in 1 hiplac., .% und the rolled i.iilitl i t.ilHJ! into or UKen- j coiji'Tiii-MOns, ut.tl thj action of tic roiuniandcr } :"iS! "Xf> jHr.n piai! b ri'. f ni! i IVIi tloliuraiJ v -'teeit three'liiiinlrrd .) m-h.t t .' '

'4 agv *ba IU tltt.tli hf -ei ; (ttlircrfto .muiuncdluU tuk :ai tivi: hcrvici', ixreptin i -in-oh.ef tii'Tcon i.iI l be nude Lr.ow n.Snc.CO. i*. fipa-i.-- at tl.feaiiie ticn iiii"i'-iu(-nnor .nj.l ite juri t except at thi- re ite- 7oryt'r3m.
4i.t (or .nd bnlcribc j timcol iasurr. : dletlti-i *>i.a!! t'v in :
the war ttion .iual!
(k iou hntt 4 ) "! ". j onth (.fIflM-: or ;public dJnST'T, m Jni- i ;. "i. In ztt! tivtl < S eik--1t est.-.ially: proTldixJ b ?
j-.n.i-eriU'd the Aiij ." c :.(:. I'lmt 5u of .ire thf law.
ty cav AlJ-jnt-tir
company coi'ipanicn ot the
inIihaj : .
conHtitntiou Imminent ri.'iuuili.i
'4 ti* I jd s112 (Ai oe before I tb.U the c<'Uiaiai.ii! 'r-in-clifff cl.uil! cousldrr ei.rollfd .t b. S < i.< unt-, try tint.ot Jt"Tn.indin-r jtrrv, tnal
I f ?
(; b J 4.01111 ofllcvr! nuthori/vl in law ; rnilltia> dssft' and ;:5 -i-n'i j'ul f. .l. cxcinslve may h-sve tPeireeu irl t
tA vJ-.g j Xi'ti ;iIn thItht to ndininister oathf j 1 tb tijc'i! ubHc6afs.ty rt uiM- liim organised rilrcetion < -u.irid. a tiajinlstr.! tie ; .r. ut >r ot ft- !-. oin lin-.i tndti.Jli's jury tptriodem h *
and to tuaUe neL iiut. i- i Itn. .' th1' rrtft .
j .u&, : '1 T.
4Kith luill 'l the ; fcivt
< utrim
;
*&t oie thi. oirty i41 nLtb. iej of th Ulilid$ luiiucdiaUiv hi the Ofllcc I I II I in whklj case uu accur.tti atccant, ljall tInk comri.uiikr-in-rhkf. bhal! l.r.r4.1J h ) < rt t iir
prE!(cdtflthu ri ; |l.*f voa )laP in* 'riIi-4 ,t i hi.l.ot .' J ocJuUnt-fcnenilf aud ,the comrnfreloB slull be 1 i-rt ofturh iHMitd awl to ; inn-tt-tcd into any r simt'i.t of thf 't i'2r-ir.U''l L telihi- Scpt; Ju th. .ibii-i'- u! ai.j iipprt-pnat'* com- :i tention cit 11i1)) ( &n.i ui'ltwf.it dccmi-d ] viiuin ; tjte. d
: J niadc. > a!> Itilt .
m* tWlunV they aie VZZu-
; hive 4
'Iectlqa .Dd *ktL hwJ ltfiH4 lo ->i.tby' the W.M outh in the ottieo<-t oil the -day of the Ulintf of i HEP, '3. Within Kir month's Ircnithu li. ha\5nc; : 1tatmn! ten <-.-' : '.' -, ) nrdnkt:: ; ir.vjd.-r. I li, i.i-.f :.n mi;!, in v.-uiiuita't of troo i i and prowattpovvi :>. ndri it tuil irro'J ;tc a- 55

of tkv KjjuU4Ut-f-x-mruU thisact j i.an-i.i: ni I ni-not the enrolled! raiiiiUfi:.' (.ritnj"t i.ilo j wht-n i- -l..ert '- ithi c.lt.Vi-i' .l .. other ijji, .:Jtln'i: : ; :9.4 5 -
sI1tLr Ih rt s.L j iM't>f (- iuir t:.:
' t .biltb.r ei I JUK! tt<* new eouirals lou >tUee 'luillbervttewcd, i;} nlw> floW orpmlr.cd UaTioc in liin rompa- > rna* at th" di-rrction it ttii- .t.m.sri l-r-ii, i S c-- \t tu u> .iu.'i<>r.i yiat I i-on'titiJti cf Itil!* rxT..orVc Euct'rtvz

$ It TbertS bt datt iiu take t-fleet froiu Its I i u.uu., j.Ui'fiun :mv !I (.i. ,. u llV t'liri>!!i-.l i.n.l mm.... ,'.,..--.5. .5 1.. _... : : EC. f X llvt-ry-clor ofUctr iu his S DLrAr.ui.
-provukxl tin xmnly ( 'IflflbP4Ofl3 bnll ran tt UM v4ui|>iuciii ana inlllturv, ton lit LL.n2U tu ? .ww iA.JllJ.KeomKiny upproprat! M'.V.X; Taut t-.fjail: .! sS
[ ;
pit-asure -i l
jf the > the Sttt b6llti> to the c>t --nrt.hdjttljtu! liav- e..iitujnJ riiaiUiiVv *iulliorlty tue'.ntrcst i tuuiity rf Utitij \ *ue S
ovlaiiiaud'.r.4ii-rhlcr h I not tic heLl.u-e S1 Tl.i
cx< eitu U ; u a ttjurt f ptCvxiJ
A fur rounc In UMil uUrta boavtMjil.ach brr>re. prorUedSec. S turvla oUn-rwIoc I; SStfffG! ggg TgtS'$$ I ill;; the tall numl.'r; (vuthorizti! !.} ltwr..n.1 hlc.i S o! t.la JanJrtr in eeeoril'vt.ec with the frinriplc-! f fmitjr liktj'ii i f prt-t-a t-, .- ilh-rwi! '-h.il I I hiiy- iIIIICI .urtkjt u % f t( th
& vt4.64 Ith a soet 01,4 j ha. klready l.ccu ti-.s lii. LIi- .; th.i aaoftce iI.d
try. Ttcrr halt be-m : intlleil iulu rtctlvc rvirv. ; > ful-or nx' n ct-der the ljui > : !. Jt-.u iind tk.Jriiv'5t
i-ourt
K ;nct4iedut *< .- to .t1
1 p'tZ. of the ** ti:7. uagc pntt34 ksr tb'
thrusi j I4II hoi. q biigtt tha* *otus. > djma I general, tV.rrtrrov :n" t- !!Vfcrtl! i tlut jr" "ni 11). tnIhr4 Ststt euntzm.k&, to IttiC! III lrsu tie irtt! .i.iy if t IbttTtciroa *4
r ttrr.
rbi'Uv at t.uIi9. ewrplIn thncoftxthet-cnlecwf ttc r-1"-! uPlmcutt; IIl (SI v.-; .twy I'Ll tt.JnnH Zu2nsu it I-t. iin I mior pTOiJ. dor
a fle the rice' to ) ui! tJillrri er wlIiltt L
takeh&rgo ct I % tt,
; trigIG-- i1 5'S, forLiune)
r -lul. -. .iul 5 eotlitth ,
t'I to ,
r < J :
j : tn attvut iaI
CLk b (ol MG4 Epspoi g bljt4-t .5 I'.K'.VI .f --i titid 5 to boM S
S f1I aepi-ttr.t&fl eul ,) U* carefully Ruara and to flLiIt't,. r oklUd ( a i t ; tirtls ; teirr'rtth. ,
ir-tr. l&tLuiL oi
pri.cne a1 t-
bIIWetlq-k Lo i.ot| n.-< .- lia'l ms .! .- j : ,i. S % ts. UItI-4Lt ,
4itaI ti.r1 t" toroualor nil .nr&iL. t.e ii.tJ thr.o '
r b tItI
tIlth.rI1th WTO*, arroutremenU uznutai rt- rut>rt thftn ': d 4-rt isimsi I xli utt&
,
ifll4 ( O, r.f esi-k bose. it p ontMDce uc1 : itflrls! ut to < .-:titui. icort tnnfri t X t i-t.ii S I( .1 3i It-nmit'pati.Iu. dcc's' i"t-t
th ii4
ttnrrv. *nd oth- prop-rp. on S 1.t.tar3 er" 1 th' pru ?
mlllury an v I tu t i1(*i.?
I.y *43 Irt. ,k iipN ),- ILIaC to thi $tte. .r to t prptrty biIon. b<.cd hrrtti.tc.ro.htu ty him tu tlm But. -.jd the complete l-ritI. i-r otd con pi. I'- dlvwii-r. th n-I t b .. I. :.l r nittc4 b t .r. ., Lt
pniiuxt it < the i tti tri-4.t&t. z
tire4 !I ,J a* cbwa1 #11 P Urn L'tUfdhUU > Congrti Mid' in-pr-lv rlmll l ttrin ( & i htn luU ( UtUIfttUIdi r-lttchth! t hiUl *>4< r.-nniz| <* I Mt.. -wiii I Ui..s5mA .. ti t- .:. .: ctsi .lhtsrtt .rur c-f tiM-
$11 !bfl Tore ( x. t4 '
( lwpec-t ,
i.l tl i iMur
.p..etal .klj.s iie u t'c rLtl: I. % dcmtnate th. atei* t f. i ytrt4 oftte r.lttIn
ln ( .* adftu-Ih.- ptrtii HadiRi'Mrr l .i .Slf sit at rr.:4g t m.
p ,14 I 11fiw ubu.4U. tUi 'taeru pIrIiu e-. Eiittcra -4tt-tt.hC !
.a 4 5taW
4. *
iakw :
nUtry lad La
g iii ,
j ltrnIUr ait.t Liii .1 e: -. Lai1 ,. mfloP-gclit.rjl 1r I ; s4.d. S < ... il hors L-Lrs-d it1. I &t 14W. msht er to
h.'i Ir tt 4-. tImiel Isi vi t\j:4I4d hit ( tfl PUP! h. biit
% ? ', .4 a 4 s-uj-s 4 a 14 r. IttfwWcb ,Ljj t or ( v tU I4Isn fl *.psy 1 .ci. t-r r1j&4- ; &ttr Zn
th or ii I stt
: >o,*:i s II *lmne trii SSti 4t br.tpeq-
d* InfuatoUi" auz i iiIm- fo
-a ftZ L !*. fth Latr j } nrtr. julp- "*. | a iy U1I' IttLtt vst- SaLi b.ty itr.tim..
4 I 4 .I I &..-! 'I* in L liicntsr ii.llilm p h4. 41 i aflY kind t. Al! V.H .m & .J l4l hi i nun ah'i tjjirroiUm tt lhM t. J.-. ..; ote. $'AM tiw.a 'mM W1Gj
; ld
I ta li i IN
I -4.- i 1wIiw *bij It g" l'L'3rt,4 < 'r< ln ta ii C-Ui uU s$ .KMUillS OAtl .4 ft'i' Ia
; t.
rI-I.Irti sn4 i 1tIIrhiIT4 td '.I i UU i/aCt C c15rnIttdftM
I ,
l d'o ,. wilit.ry t1HhaXouDle,* 'u < .fltt-r. n rIh *. i.if, Wi ibc I3a itst.
.4 ? I i.rIai'ri > pt % 1-.. a. rs MI 41 tlt.'r-J tti .t -r1.nr b a.* vf lUk htkt I .
wtUu tJae t ) tb ruJv prcrlt t.'e'-.m
>
<'t T
of 114. I ,. pshIi. sued to inch p.M>>. i .f t Uttntc l.ew ; -f'i4i, 1 fkrl J'> tW cww- tJl&Ittm4d. i-hi eu pl ailu-i t>i ,l lavtkv| : W th -
jC1
p a pN } I i'4.. .. 44 th* IJ4 DoIea s g Lc4 t'qwf44 k'i-p or ai and lsstiilIb.1!1 < iu'i't I rvttg 'n1.rIiy ts rv- ir.untsr-th! chl f, III4 tIp.. .-e..il b tt tO niP. t :m l uM. ni.s'. it I Ui -9 t U. t 'i' a.. | !itI l) '4 i-f rtrfult n .. v I '

.1. It* -JT 4r-fMIU4l>|; U !.WI of k. IflIga w-.uiti by b. Th. Inuar in Ut Mine in tw! 4: fl4ulyg4 iftg 'inert of Itrctfith.. ..r 1 1 tin- ItiI1LnV. in maui t fcUviv his ifc td J sta se' J44- hayius. .&.liChjk Iti 1. .4 C'1 ( t it t1 a-i. t.
nd i. ttr
a iutr
btil rr-n
IM t
< ee
v It auy I spswbti eflIi pIS4)JI) u1 I5S -
,
h w.t *i | .s no 't-t or S
4btr'W'd it-ihn' t IL
msm7'utmn !
.y *
Si ntfu r"wt" v.m.eit
4M.i& 4 I. 11.4 Lj k., .I.Ji mrm.5 1 tiePidfltdfl ? k f-.b4--MtK. 1 emar4 4 I ni"it, l
.w.ftl '
I,, C pi 1.. ,
the tou1a.id.t--d4 taiUtory ot44a1 t tb' tp t aeti .* iie srHthi-r' IIIP3 libMs.p
54 ty .L&J Mte. for hU lia Is 4ei>W U bt tiiIsarv 1Ie -

.41a d* "4i .4 ...t I P44wI tu I.)4-tt. 9k aj -- 1ay. 9,. private otc, wi* Jr 94IIat t. $th mti ttc buv bOI'at t** an ut t. : kr r'rPiat Itver r2r :' ***; eisa, I/ i.tipr Vt t>, I ,w4 lii ft l"4t. I t'r'.H.. Ak4w. E v4 s. S

$$4 i1' ...ste.4 ., of Aitt tr.a tP.ts hi ISr tINUte. *#id If tb. $ 1 tii ,41eIn.t i M mMrWH. *4 tb*
I. .' &i .v a. t. Mua4y 1. 4 rth iIfly du fur su.r $ f **'ifc<: .-' 4 tbr mt-i jlksf UM *
i h.lt uPst hl.
't.M-.il *, or ,
) t- tt.
*
& uI4 t it'frtet *
S 1$ ti. )uilail tUequr. tI4 L3r j toll, hISf'ft-(1t4.1tII$ tp nm icn 'Qlfl1 IJVf *. tlW **!!., i r I, b- s.

5- u $$Md C I,4I. _,,, dli sI *. L'I-)1U4) t *U 5 >tUit triJ, KtuU PS'PYI fct* rrn9-n! lb t.tt ;& .t-p fti4 'th$4.iI ry I. -as si La-bS. o .uItjl
,1 1' I'41tot ,4 I $ IS \ ** < *M t" *fcj-n CE US 4
t $ II-drs I MN 4v tiatr, a,4 it tLi $ ** f Iii "Sb81
in I 1
i1aM. k
tiit. .4.isnj4 t.'u P"-.t-t-4 ul.$ p44 I1t. tb-i tth'r U4V .i lrU*.- ., j t w4t i** MOW s J aI 1p J mI11. *$ 4mtz t.x
Vkri1t b.U !
z I .v''nt s- 1l tP1 ;- I-ta.'t* a .(tL t eL.It1.yII lUl.41It u&* eIu4Li4f.Jissp. ve if ti l i." ,* II'IvC Ilk* t *. 4 vt 4UM r44*> .$ .a .*- ..li ifbt. *W. .iif(. 4 r' i;' sM ei .'-
iS $ I ILU U- I 51 T *
.4 g s.. ar4rvt i- It %4** r-tr *. rj-i a-u4fl9 f
r I4 bi4 t i' 4 -v.*, i lamoh. >*MC* t/f Ur* .ve
( tPfl4.s-
fl .
-* .
4 ; I S S 'a- .i4 (
54rh. I I a #
5-- JJ tt e-- vs *U i u J
v S
S .1 f
pq nL i
_. UCr
_. ,9a 9 t 4I' v l j u, *> i4l ** -I :-.ft U i a i ,L- m by LZieSt ,eit. IS.w

_* .1 t S
1 5
: '- 5-

'-SFlorida union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00053711/00116
 Material Information
Title: Florida union
Uniform Title: Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title: Weekly union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.
Language: English
Publisher: W.C. Morrill & J.K. Stickney
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: August 27, 1868
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1864.
General Note: Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note: Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note: Supplements accompany some numbers.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038457
oclc - 02707184
notis - AKM6247
lccn - sn 83016252
System ID: UF00053711:00116
 Related Items
Related Items: Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Items: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Weekly Florida union

Full Text
-- -- -- -
i- ------ -
-- __ -- -
-
-- __
.
-
*. 5- :_- -104
--r


t XloFLOMDA \ t 0 -F : S 4? U TKItM -


; p$1' lIIIliiItbb4 It.) i.IJlfO8Ii %*

4,. _

.
fl4M $ 'a. *....- ,.

o ,'. -5 .- .

I .

,
*
4.11 5455 *'* f' 5,. ,

's sIM5.sasu4ti*.. .... .. .
. . ... . Ia.

.. _
iv L ;I:1.YS ; '(5 .

It ?' .$ .. *'. Vi .Ih.I. MK: I V < 'KSONII.I.: : I I iloHIhA{ THMCShAV( AHilSTJT I ( :! Lsiijj. M-'MISEK; tu.k 4' .10.0

- .
__ -- --- -- 4 5 li' 5I5i5.
7- -. ;-:-_ -_ S -_-_ F
r.4 _
I ,
t |M lil IM* nl A DOmiTER'S; HYMN. rt r \i ni'i < f < ol ltitiui.ifltii$ i., I.hg.r Akt.d tI --- -- -_ -
hs4
UNION Ii ,
in
I and
powir, lttfVf.
ran 'ejr* I.. rlLzfafl '
I lv. vi 'ii. list s. l'.f i 4t.io.f| 4I|<1 1f \ i ] I. > i lu .' /"( !'/ ., Ill thlS Ut-k'* i Hll luQj tmn t.f bun).,,! iLiily to lh. Mv 10* .
nrvrr.
tq4iiiaj aj.iMf.lfttrtt. ms4.' *n4 1 t.lillewiI < r I. .4 1k II i'-. ...itu !l lV M s.ttiiv4 ft. m I'lon TCP. Italx its .l.tinu. i.iti..ii lfliIt th '! ti.rnl Hill! and with titbit tor tha IVtitw v.t. .tmis .fw..
Iii s. I, it t [ in i ii .I vfl..sII Jinn .fti .( Pt tit I j fn>m non hnndntd ,. 'M.iIU. .tuguit i-'n. St.
fit. '*t. .t fl..ii.Iq iu. < ni tKit.ifit ur ii IOv. an-l fifty !.> :
fii'hut.l SsjsN
I'.vr i .-I >' lvii I.1 th" l:. nblii) m \V.n> fui hit ri.. .
j pnrlj HIIV
St&tc Official P8 per. i. }-io'b I f :Ji< i .ottulerluit in eu ii tJt,i' ft r.ric4.rvv u ic' v I II h- .iiU fjlhn into th. "Aked *tnntu t "\ orjaf- .erst n. .Mtprn0t, oX tflhet iI.

ittd .i.I'i. fi un is. !i.Ji'--, v.1 .1 .51l) hts lll4tiist7 I.I I. titm n-U.'itil| nir ,anl t he puliiof tim IV- tt rr.ii-.ii to pit.v 'hi* fI1ISfj.,15 ln-U Lut if tTty mnta rut.itions cu It. "r

:- .q' iCviiEi.. J.II. la t kt Jillol<ii.! t Wilts or !IviltitIlis i.; 1 Pt! Id. nu pailx in this Stn' in adopting Iho rwr ihr-H d\ i 11 a-.i nd it >rarrim U'ar lor am* under A hii* j-un-d in 17Sfrrfiry ***, nt

lUe .. im 1 ;li> :.4 "ti iu 11 X'ouniiolt! r and | as if w.- h.i-tli> npu ui. ht. ifeci.rnt tu fjrn: a tb
Official Paper. .I ..!- .1 ..n1i.'fi.di. elivur fl -i UMI guta tVl.,... I .1. ili *<-i(' iui jlil Imt loItii.t r jii Tim j t' vr-. labors bid f.iir: not h-ixo n<> doubt the I.l i : *M: />'..<.. i! ir.tn further 1i.giatjon; H hat en lh. itl/j'rt.

Id ltr < s mix ton-linn. ,,,'IiIIt .. t" .ii.tvt. students .' liifitofi. x\o think tho howl of dcnc-iniu- vI xxould join t the eimnjfrj* .' !.. -.nd tf.u' i' Hi"lit.xriR >r*. ia con eiju )c., hlivojn.trd .r. -
tU.il -, mUuilw It tiruKitioii -
(JiruitNIM.1I1IU.1U' T.iws.i_ IV G> VIM *|> tlir s. s1iM'thou.]. j Ioqs>4tli| t.f s rune or iial.1.> iililitvt11) fi .':u iti ;tt..itului! il.iiiii-l.t, but to .-tlirvnti I I xthiih ha-i gi'iit* nj> from ox-rry Ueb< l prom inI xrilh tin-imprnvnl ficiliti'J l>ofh for tOO apj ti! t" (.' Txrf to meet en tb. day tvv

eo&l ?I of the Forth indirial _Ervilt.ieve. )l'il\\k \V. \VttlMIK.utt \ ei t4mr uiihui our hnol u lilit, hivIitafl"t- K <1 no doubt) that i iil. I the "siate: tullx j-ioxi .i the wisdom oi our ionrs< piintinjj nnd N-hoaitng by .t, Tlit r rii.--t ( f tin- s.rlct i o.I ; yiilij'i i- one Irvight with int( n.-.! I In nil ) nt Ions t live thomnnd flail tt';.'
.'iIpi.Ls'is41 /',' l itrtintt C. T.l (.' \i *. i| Since 1 bx thit coupe d' <'tttt! we fpikiil the gun h.-id tlitilv- f.'i. exfry Au 1
i I and'all totutno I that nil. ii-l % Itt- r from K/\niw r >
lirt tt-
Ii iI1.'I.5
St 4.ll lf Ito Mlil iv h.i.v I' l t ;1T
Jrs'If4". (1*, tn.I r, >, < [-( illlKKl; I > < \il-I, JHlW.I i 111" lii-l tl..' sliownl L ol tie.i.-i'ii and! snii ri-MiI the enrmj' with theit The >ratr-.l In-lmns
kLjIlr. t Mn-.u "f iI'I In toy f tu tm< 1 Xjit"u i until pioloa- xxa-< j 'iMr.! I lfin.-io\ Vj niin.il is .i thinj j Ottrag.s; by beating mu and

!\>MtmHUtMtr ff Iq'wl.vi; -.-. I 1 1. A I 1 1 N. I .In ;zjoiitt. ul 1.'1..) liu'.i. t.iN tin' t.'t t ol an l.5! | b.iti iiiiimnu, f'I t xxhiih (lit) j liL-llMi di-Mgnt. still t I i mm it u rod, t hey hinslioxxn xxtirth philn> iphieixl auut.lysr Down Snuih; .nitr.icjinir w.i'-itt j in it sh-n-Xtng maiiiirr.

--I. Tli I -i't'I vii t!.. .ii tli in.l !Ii..i\. nN" lutll I i uvtii. I iii >1 i in itMiiinnin-liiil i i on,.-ionit of a C"nqticr (l ant grofrfy, It : .'iioiiNly stafrL that ItoxiVn visit ta

MMII b lli io r kiiuvtii T.u.: : <|ui(- oth'-r, hilt wale&tued t I., its nonu.il color, oppreK'i; ''i. are still inflami.d ... a simple Virginiii i- for "fl.I1llitiiti with (irncriil !>.

Seventh Judicial Uircuit, -i rut.MV. n, blut.il and tare |lotitthih. xxho Mir.v xxhit. ver i ii told .rg.i.iimi; Mexican &. '.t'i"ns and Sonthaern *-
the srravely
OciI Fapr of 4oi.it ''.. .il :iK>-tliul.. the miiiil, ; I tbi: wi.i'l-.u an 1 iiolding a land'.c boh in iti.e still f I the j j9t tti-d tnra-iucs: of t the I Cifl1oraI them, if j il liarnioni/.cs with their wjsh.5..VC l >nteintirc t-. Ot! :> j-:''tie nay that
iltlhut
Iit f/.vJ.J.tS&-iv i, 31. llXM'UI T.I UU ll'<- 'il nii'lli. ii' I !
\\ Kirh jflClUilW'l tho ,, >( IK ucccptetl I for IJtwirnrm ucsircs to consult! I Urn; iHl *
ltr nd _ff. j4l1i-.I x>. 1 ll. Wi-ioui. < >I. 15. llxi.i.KT n.> l.\ turn MI lliiu .' ..iUuli \ and I thi lia'lo-V3 ol tlu hard substance. I Jlitheito I ( ioMM.1[ truth and thin inert dibitmihief egaid to the views, ptirptK. nnd jr.I..0d. ae-
"
vr. i InithlfHi tii.l. lt iil! Knrn I'ml InWho it has len itupossillc to inject the arteries j a'l tt bier latin oi levlorin. tho l..st e'aiiV Ijet-n i ft'-ett .d. While n hero in h.v :ion otontht rn lVjri'ier .. ..__'.._
fun i \\niilil pui'O I In luJKlilj sh.ill fiji ; the Nortlj,
IIini t.lt iini t t.. luiil lli.-il I. with w ior otl.i:r v4It4iic&'s tiMd itt unatoniic. j *i"ani5ff ffflftife 1 i. ( KoM'crans ititc-ii.I aiMnwii'R the Wernni
'
C t( I IT .. II I I r.l.i' l studies, on :ie1(4t.:..pwhelals! xxhich fw Ill ; \\"ehK.- it'. .L.' ..I '. ...... "",. I%<1 ""-ii'" and | TMrTA.mi-roy'of iehxhwably r- i efureleaving the country.
t.f
m.iiite
RATES FORlAt. lilt .T uitivi.il tirv'uit-I Homer < 1'linlid /. I I \ll.l I III&11 i' l' t'U II III .h.tt -I Jll'l I' ..1'i ill (tin* ii lot |ii M tiIOitiliv,3* Uf oixrd by -*. .tems 'mi n hivivi in this Mate on the .'5rd of Noxi mhrr, Kadical interest aforethoMijht woikin m tit** | Ni thing n positix-ch ki.own beyond tb t'Vwtrati.H
tin null -if and 7
i w.itili M.I'I
W.il.-li on, t'\rr to advaiut; : the Ka.lu.i.
"_In. A. <.vHk. j j3rd I hit ;x'1"' "" $ "'i ii- Unit iiii'l lit.ii InllK-itj i I known whrac ,ltv M l mill's tho I 1'iicdnit-n xxotild liuxe been pre-ventcd 1 by itiso-xx e hay not met the first one xof. wh j gos to Virginia to see Urn. L y.
Vr.KTlMMKXTS) Hi" uill I t.i( .i it : i > 1 bein'kitid i with i I t the MibManio Mt.'I11t15 Minister Au-tii.i i is her wait-
l.raSAl. AJ :: \ >l kt. < .i"ii )lI pi a .JI | M> max thyji of sufli.i.- di.'es to ,
violence fiom exercising right ; not with in l.i'
; ThoniHs T. I HIth nitt- .iix_ to li'ilitite- I'lilett' st.tI1) of mill the ; agree IH regarding the tr; iitttiittions.
i Ami i< ii.- .:. ii.i; !li;it hum ni Kim! and to sh'txv thin I in no idlenpj!! ni- t.'ro--e' IlL ift "t a.' thy t most eff.-ctix'o an-1 soOt iL.1
of nation,
} .'. .'. liuiclit..1th ; l.. ailttti- i-x-t n atle- many ji :ais ptcf-t j xpU'pf.e Th'-io xx-isu l tong t'abiuot mmtinjfhith tu-J.iy,
frr I-tl.rol A. I I hi mui < luiv on li .in ,! iin. ciful camjiaign; document now ij-suetl in Ith.tli
b&t-e pr isli Ap1ui.ttItU ii...tllnfl I 4N1 .1. II. ( 'o.o.itk I to .1.1110 It" |K id-it hull.if. Const li 111.4 tl.iiunhc.i- ot the sndentt! xhoat.iiui'.h tion.In. .,,t thelUdical andidnto and : ', xv .is lull \cept SccretaryVtil< .
tION. 1.j J LIIp' TI-I-.II i.l ill. niiii.lV limb in the iet e-1 desseeling. paity. It r"v:!i-
Eii''t..r's iutee Mif' an lo> 1,1; oi The '
1)ra.r.for-.M.rl or li li.wtl.. -. i :.u < .Iauiti '1'. Jla | it JI t jili's .tein ihill denuJi the 1 I IKtimbei h I ISii l i?, I IStiik I 'loiter. y dioiloi.s t.5 inc-ii xt Ini e-inuo: 1 Is riached either by the r"bInna neoipt 10-115) amount (55
: ;
Mn.l lM, h.iyo. curl Ii ,n..iti u... | \ < kn .tir loS .te >lItIf'( '. "rl' i..* rtiuu.... uiiN ;tit Jolin i 1'iii 5. I A ln> I.>\itli .mil who ]H.i.Mtli I will. it I its xtnoiii anl ptCMiit' a humle sulijtit to lies lt ; Au uit l' .-_I initial ( irant't Adjut ntiiil. -( -.'.- _
T h iMtltuUou t of Unil l-y Attnilii... n >'.|iu- tl.i-li ot ( ii T- inn truth sty' ill ..i.vll the- student, tvi I this. gain alono hutnanity xvill j IStiS .jiii. will be li-imed in tverj toxxn ,uid icai 'mi i-it: tinil how many ot the'. ; ithat lui.Tiinghai rcioTbreil tiom lii* r e.Vti
- (if n.'t gi. ..rli liaxihad I i.titii gi.ititudc.I: cording 1 1coin. eity in I the I I'nion. Jx.1 I tln-spclubs Incomposedi.i ini"f. Kan lines' wife is also better.lx .
u | iirrroissiv : brntallie
Fijer In Nn,1gigi. ( and tontinunl foroiitics
uf UII fl !
JMtttUtJfl . Oil not li.it 111 In t ul Ii. .i'li.liittui II .! of tin_ n.-t' : i i1.lttt.j I anatoiu.tthis:: tho n nt order ucd (.Jciifral bbs,
i'.il. .u -
tK.t z.1' ntro; I.1IIMrl-.) I Unit v 1 llftnoi' I at s n/i / < / / Ii, jnjli i\ fyi jit. I*.! it t' ai.itiilit s we- iyit'-iel I in-lox? ? 1 htit ut! ei is> by
1st Jii'iiiial Ciuuit ij jioi I h.itli.lin.lt; l .v iii Ij.l. l.ill ii vll, point I Kalna.V 1'iiinedmon .*.t his pu-para- n-f > ... ... ni JfititAtaj'rthrte* Aluu >
C) 111 III': al.lM'lll.ll ktll'Hrtll'll I HiMtli.H"1 dit.uluid in :; them l lie diil'.i-d! in tin. manual; ot aimand! I lieas 'hL1.I0l11i1,0! :! | I.ixxxt i-. i .u- n.i. just .uo'r: .* ,
"tl. i tioiir he (p i .--ill--( ai at in SiptirnUi > Caunaioo hits gixrn rrsnrvation
P. Ilotkuo.
i .n 2i1 hyiee
JOit-rifl-iti'l i iNrP .ty A. vote a
ll llI ..itlu > il
'i-t tin | I hot
'rti- t.1 \ P aIIII-l | ri-'i.| t-pi-Il shall l'i% 'Or. >
lI.1 or
*I ( U? D$1JNJ p.r .itrr. ftu.h in* ertl ii. i i.rrx ;ittl .Jiihit fl. NVntHik. I 1"S 1''>. .ill tin. oigan-i whieli enttt into lii', lonvusant with tho, ieiic-c >f military la1 [ l J\\een K.in.-.is, Texas, Arkansas and tIm L-

I IIIep i'nhs fl4 piirtit iiiU'I : Hi- tiun i I u tin i n'.i.ill .ts.l li. ll iu.>\ httuii, i.onipn&iti-in I <.1! 1 this 1 i i nieinbt i i r-skin, tk'-uo, in i ve, | tics ciaoeialle priniiple-s. Thej m.iy hundioilth meridian (rt-ntral I H/' rvm *
r.wiri'd,, t4 cn jo-i itii i':. K. J'i.&tti.t j j1U I Ilii- ktionil. .l.'. ot tin tiulliuf tlnnI the colm
rt.( dllittl inu-i, K'\i, ., liaxo ptetiuixud si'e, eonsihtoti. UipIs In tlir Soulkr8t.. i iI i.ittndM the icfcrvation.Lutcr .
be this rivaL ifNiggi
li.l.l 1 I lllull ieiiiiied to display knowledge
IIIIlllll'l t.l
? MIflP. I ( ez&Atn the 1ier .i tJZiu'.I 1.J rul.l Ultr.in > ..1V.. Cul|>t|>; r. j '\ || I llltll I Mil" I li I In- i ',lll'.. I'l .111.) y anJ >''t} li-no-j-s of :ti. flush orpse.. not jot I oloin 1 rnl.. II. 'Ihoiptdraxxs mhi3 lon I. adxicex indicate that the report of Itdi.in \-
,..td I Tin 1 aim ni, b*' de-sice-atotl to-ilax and :r or I'a lii al killing (-hould t le in order, (ajit .vt m eApiiienio -
ti-fid
l y rated. (beit.
tyjw are Adjutant
.aq1IIi outragis
'3t1. f. It. e-xaggi
.q AfwM'i"!
l t.pI 4qtj..metl l ? t wtiieli iIi i alvau.-.a (njI.-, .11 flKfRKTAKY _i ,.T_ti lllll III o.v I 1 bo nadl t fo.: an an.ttoiiiic.il I dctnoiisti i at jut i, pic- t is: in itNls: in.I JIi>sippiMhi-x xxill 1 li. aro.ulj -, in tho S itith-.xt I fit 'oine inton-stinjj I Intoiio 1..1 Me KOI vepoits right men buried, thrximiiiiig *-

J. IIh Lv if th. vlLr OH aril.ti I. I :. i1 n>.ed I hut xcun .inl;o, in I Ihopi.o :nlioiit (dii'Min whiih l I in
i $ I.e the tItlIy it tIIt 1.ut.li'h. r.4 ; iti1) .H xv.ib fn, ll.it liiiiti\ ill to Intin to the izioui ulal ? arc jniLIi.-l.tl and nxi: xxoiindetl ou Salomon's river.

rfIfldf4ttuIItP4.r1( .te pflhhetl J'rnri'.I.iiII tutkii I'Iit; lit%IjJ i4 ;i.I.ei.r tIw.arllP' Tlir Soil of 1'lorlca j : tM -I -< hivuti l ol l'.tijh.I of a I Ilomocialii) : 1'io.idr-nl on tlo I lib ( tin- August nntiiVr ol t //'/,;'?>.'< JfmttMy. IIortJlu Other npats fctate that twenty wen kUIwl
WilhUt ; ".Xvr n I this ol Maiiiii i applleablo i is
piois Ibid the Indian liura
hi pit4i.) 11) ntIei Or atverliiem.tit.vi KrpuOIUai plitt.irtt. NVt. idLi the f >llowin>; iiiteivi'in i hit l l aitial ol lie htinian (torm larch, l (hi.I'irhaps .' : ot a di Ktaikrit of ( i neral Philip SchuyfrI j evening's Express says **
sIIiwi 4 t.y tw 3. t. iili-ie.l tbiri t *?Ii. t. .. ) 1 1 j : ItlIgIuiiiIts :rf ists that the telegraphic reports from the Wrttin
lf thP t? I Tin N-itional: licpuhlkail part) oi tlie 1'itlte-d on the MI' i ml! I tli!| N:it' lii.ritli.j I if> / ,/ /[ MIL' i }< J-KN. ixtd t"i an i_ntiri) jdir, in a fie>h I the Hmitltuii can | this .ill: ) hi.l, souio thiitx- \ ears ago, whilo traxelling i in i u-ititit.uto Induii hostilities are esaggtrat 4or

--- States t :u-se-mble-d in Xation.il Con ii t jolt in the J'huyft unitl''loiida of fct.xte. MM- ''i bi.u| ol J'lol. Jxlititini. ul L'ajjliaii i, that t eii'jn.l wa sot i.pon ban ontln**'. llc | wholly untrue, ai official information I lead.a .
r iiHlnni )h otiu ot tli'- l.n.j'Kl Mali-s | away. NVn lull t the attention ol our tihiid
I t. it, iu.l four inontli" alicrd.atli
: < petiilxin
ret "Hi :; t dilT'-iunt iiclii iwii. It woald
nyvi-y: OP i city if < '};;C.ujti mi the :iOth! ot Mtiy, ISiis; m.ike thu I'nidn, iuc.i-uriii( Diur': tiliflilit| iiiilcv than i 'ires.v-d it, and had a photogla|.h ttiktnso lit!' to ii, and '.' tit lurthtntUxvlopiuents.. Li>oxoti ( > x.-ry there t i> = interests Mom be
Mi.it ( rUin to
C riTiH, T*i I ** ( r, Ki U.AugimllOih arc it speculatixe
IMv VwH theMlowinj; lieeUlutt..;; of J niifiplevFiisf. Xewoil>, has m-xi itlit,5i.t-5 been an unknown 1 1hi i iI pelf.--1 .it-.d: (':c h1l$1 _- n, to d. light all I thoec to t. ix iti-jt.L I'l/nei-ix iloe not ropreMiiit thu "The man's m.r.ieU Ciainble ; he ii-t-'le-oin- t-iid by jjrtling up and CirrlTlttiJlg( reports .f
Iyi.1Atort r thi, $titt tf FL.isi.s! iL ti.' land tu th gtt'at inijoiit\: cfthc iilh'\bitoilo ul! waskuoxxa. lit th r milled nuincr.ibiu r.tiiidtrK and JutKtl *
'hi \\V ratiibito thu llioa wli.iin ? jfiiiiKutsI arrest >
con lonnu ox :: Indian and the ] e-iartuiuut li-r.j hastea
Deinoii.iti. Let lllair outrages
4.. thrir<>(, twim n tt. r ''t ifiiiiicd l eot! I lie loinmiiaioii oi the Modi-I or punishment lie hid tetn rC1.atedIy warned l to credit of ho tilit'oe *.!*
< *
u
< *
I e rumor
.itiMttUtiut1 of i4 4 t ot '
the ( pi & ii vl of th > I I'ccoiiAtinction any
l. mrttiM, 4.t An Art to l'ro ijo lor the rutlliMtiuH ul j siir< M-.it-eas > piojti com t ptK-n( .is t to b In r ( Illume, ftOil I, ; IIi} iAh Ii r i ii l AL.IIII.X! ;; cit! M.uini; .uus'el' the j the si fond xxoithj I on jour 1 I'rc'.idciitii tnktjI by the ceiii&titut'tl authorities of his tt.de, ole ree ivefl onicialh".

:>Art,Ipvp4 tPcisI l Mini Iynl .A.Jvorti-H-nn-nt >.. '{ Cmigre** ta ..yjj< iil by tho adopt inn in \ in.i.i tli.11 ai tiiifli'n, Milling liotu '.heit'iuautu, i-lc.-n I Iof :ilnji'l\' i oiiini. nitil putt, tai Lion I.j 1 tho e'ip'eof I In hli luttei t of .1.lime'itith, ho says : "Th> re claretl! ni outlaxv. and u large reward was then Southern K ssYu. _

_w'.l J.lT hit, JPM it a wit*' S1a.: nt Flan-la. rr\\i jority it tho Stiti-t l-it.y| lu ii-licjliyn of < oiijtitntions the old Sjiaiiihh li.itttltUlClt who bclic\cd' ,i t lviii xoai .hild, re'tuiii- t-i it all the ap- | n I but one xxjij to ri -tore- the ( iovc-rmneiit and oflere-l lui his arrest. Sehujler was a stranger, t Uieii- 17. Judto AleT. UITM
lM 73 'II t iteriiaV I Ijo.ith :August ,
Mflitt> that 1 liv 10 't ItS to IH- found Iho spiinsj lic-hm- .. xihiih it itill niaintaiiH, and at lie I lime-V..H .iitin at tho village t'iveriyr '
S. fI du du't t..tbi dot7 yE tinK.TtUrT ni Mnlito ,4w.vIp jwxs. pnMii4ii'4T>.|iirthrlj in tinilv, of I to all, Htid iinj.ird it tt. the dtitj jt th.- ''J.ixetn-i i ti'jAHi.r) v.hit: h.! onlhj b h> a\\ iosjuts bruin, tlip'-pin 1 1 luLl ('(PS the tii-t d> li.-ale tisti j ilott iu d cLue thi y aeta null ;.ind 'oid, lompil I Itlio xx, an %% jUt :i ntunlxr of tho xillagurs sitting ... atable and Jtidrn of the Supreme Court ot Virginmbartcuine

?ibib.r,#wkicti. k'r lull"f ha'Jaikw.nTilU-Lui>WD a-i "tin? i>m III.->..il| j.iiv,>..pirs ug tent to iiitUin lhe inititiitioiH aid to juixeiitthe. ti-lild Icjin that e> ui ill t tI4C{ I ldtul ot r'iiwla -( -. of p.rhulngii 1 al I ioii.iatii n, aie- ptifutlyijroMn.l alinx t.'. undo its usurpation at thu South | iiiiiii&ing biuiM'lf with coorergatiou and out in

4 Fa nt.w Jests> .>f !.l. niU," ai 4 H> r.vcn nf J.jt li ii;il i g.r- IsOIilt.| ol l such St.i'i-s liotti hi'in.; leinitlt 1 tci&i4.li1 hUill and 1.ill"! me nri i->--,(I y to JTodli''ionot : ** ;iti. .'.1 I I ti,< ii Ivmrli,.i I .,] pi '( iti iiee. ,uid iII.ul.o.| t''>e CHI {I" t ti":: Si %t'j jo\crii.C.U| and 'lr.Iuhtivig ut tho unu time in fits of liughtcr.buddenly support mail h of bafic-ball between the if*
gaiao
ttit> j TioWlurr ry-
l it *tty > i Mlan p'4 # ill\ t ti' r r \ a jell I Iulniutt
.i >Pii.); : M nilLioStopit. '
W 1.IIil)14'4.l | ) .11.1' Io vflldttl onlur. iuK.t ii.1 Qi 'iniii: liv.Si'tvin'j. and tiiiVv.iuti\) int,,tinati.-ii a- tt.th.ii | .. tli'.l t Sf-nnloiy and Keprosontatixts.'o I-nid tcam-whistlo land (( 'I ub, i't lialtinioto, and the Pastinv, ef
iiI Ai which
the iSuuvl }'iofl.IM .q14.eD p..rlNiIIing fif tlic Stil*to g.'Yt rnin. flt..l' 11. ; li Coiii v.v.v ill .il atli.n' I tion' ol this its _\tt tinJitli j"-l tl.i. luinintj ol tlio t.stt.-. It ixu ..titli led no vn-. /'">'' iiaxea Piciiknl who) will e-iitute: tlio XTJll was follow by .1 x-ollcy ofbrHgnadoclu pithcts Kichmond, i( 8ultid in t the defeat of the latter.

n1df1IrtiLeu. 1 tlU U- the duty ui tin'triliiy oft titNNtNr iiO'i st, (to itU !..y.ti Ill'ill Ul tIts 'iiI.ti' M.a lrdIIlC'l l.i'i a tail I tiimlj wanting ;.ii ains-t tin) oat. of lali.m of it ivy oi tllini nston-j pusj-llilx Dim olitui > I I Ihujtvplo bj tinnipling into tin. dust the- and thf iivral inquiry, *\\'hist tho people I Iround ATL\NT\. August is. -A Uiand Kopubliconialili
.. vlllwiM corriTt iiiiilc* .if nil ho I Iun < ati ii intxting was ht-ld hero to day iahonor
li ppi.r.i .
fw dtub'ovilHji.t.iliietointtiy!
: *$ lail'iie.eul.J: I'-pihially whim all u- the I:thin o 1 u: ititking all thut noi.-u i
i-paeitj.
W *> iI'I A SJ ) .4 Jli it tin* tl4lt' I8aI.ItUIt, liy ovri \ fi>ii&tili iiiliini t vii l |'iililnjof .t lets', wi-i-l'l- and a slight ti ,i nipati'ins I j ol l Congiisknown h a- I I lie rnoii- ot the nomination ( Jrant and Coifx.A .
tliur aiuoui ) : j joransie .vloot .
tui 11:111: to ; .ili.iiMiI. 11-it tliero i
lutiuuruuunt tb<'i. ; ejid i niuiotiN 1'iatliis > no e.>:ig- j
,Kkn Sw. I.tkinr Th da ia] .,tvlnI.eflNati.Na tttii-%, .1 nI 1 iii'i .1 'i. ; i:liii- gio\e nndh.i loitj: to i.il.i I i'11I the |I ulUi"ii I xtn ot ihi ,.:: iilblaimno! sr.mtilous Mriulion I .11' l 'Iho lattice in the locality turned pile as large pioces.iioii marched through thy prini".

1nith *iitig (lit* P.ii'-p in.I -> hit 11n- qiti.t i''lt u v in tl, loilknta ol il.i. u.tfil ii eli>- It'll llll- lli'! Iv Poll Klol Inilk., tiny reiognii-cd amblc. lor j
Imt Iiuw i.iot l lSj ivi'iai.itiIt 1 till Ipll> I !
I Ibi mixK* ]
iJmll where addit-nhfd extJoxrnoJoclaown.mil
rttr w ifomwlil. .. .. .. Tin. oil ol I tho State nt tot t .t eat ii lets ini their ill iiv.itic.n- .' they .iw their xa. iiiiNehief in his frcn/itd it xxai Ly *-
t
olI ( ol
( lit. l.tuf of! ilv to I Hi- n'- oi >
nil liiHti > mi eye
Urthc > ii < St.itd > iH'lonjjs (
| |
fk rnll lbt tM | I jin jM alia'Jrt ,U1'1 I Ill Ii:lit I titih n pie-i nt t the- I position t ot I thu I I'inoll.i'J : I .I.iine-. .J.din0415 .losliUfi Hill _ _
Nnt . liitiiutu kept l.u vi tiL MI lh ji :tlI : Tho outlaxv, hat lag d'-lixenil himself of the |
.. lielift ?'tttt. leu inotil-1 'Flit 1 : vt it' r [Mil -. l tll v : then H lei toVado Httnpt'jnxrh1) < that and oth ''ilXA.I.IL.I.
4 mk. (the lichtit .u ; lie i lie. b.i' ho; h n ;alii.i.lx dula'-I to the opinion ; i xtiy man pro-cut warauii.akavt ,

4 4. 1n,1t It tluVmt ti)III! ttK 1oi 4u1*.y .(.1e.i I Iii'ncwsI..L1.t c .%.it ju.tti i. .iiIihIii.A 14 t i. fi I ThiplVc
 • U '.. .al't. I I loinn i-n.ii ol tin M.clii.il A'adiinx <.1! 1 I'Uitteiiti '\ ..iso | roiniiiiiit in tinnoniinilton of1Si a ( oxxard, einl.it xxilh itlilratcldischarging a Au-iiot 1I.! -A party iI men nir.ia'ks _

  1Id Ltilkm fin'.uU. Dt iu uinc i Irruil lu'M :IiIj.itIfli i ti.ni as a national iiiiiie, itu4 the n.Ui.'ii' .il lionoii ooM'tidith .1 i o\th, iiioif nrl 1v.- hi ;ny :i'- Uiat li' v\ ill I.-M .d IIM MI n I t" tin in. .indI I x IliaD iind L l >liir.At : i ino'ithliil ul tobutco spittle upon Iho pol hcdi approat.heil ;to iuinacu \Vnwne county,

  tmln, ki< h tial) I* kixou u- "(ho ttfttrml piu.ero1 itiirc tliu ol tin* >uba! it&1tlitid1ttM t oidin? to thi stat ntfth ul tin M, |. 1 ;j'lito aii'IM.n I al'i I; .. 'xaido( to th'pi.bln-, ,iio >n as tin) y chill : i boot' of Sthujltr, xxhe xvas th.i oi\ly\ J JiiJii in ; wht-re tin' einplvxecs wire armed arid drilling.
  ktj ti ta' i"iinl: I Ito '. sot wliiihI I the diiinei ot tlf- Alumni al ( .o ii. I .tai the who cou'd l 'ciiuinal A i.ompiomiie w.is elleetcti win-rtV the fur&jionion
  to OHK.UI! <-iivui{ rnitil, or In all litoisit lioiuraii'I gi.--- i |'H v nl tI.tii t n poll I on tin i 1 1 iiii.itt room hy appearimo, beprono.a.i'il >y <>
  ., v Uting'WK"utut, ittilii the ...u xvero to ( lattt dulling atkd nurrciuler. thoicaie.

  p s7 lf7 vii;iiW. ie.eT1IvflovI| r. iuirril. l-r l.iw 1.1 f.rpI6'.h.4 :11,1, tit.l: ; tint fitly a> O'uling to tinli'.ki t nilitofoiv haxe; l< rine-1 I tin- |iiui| ; iil l \\.allh ol i i'lii i iojioi. tl.ih< J'.ji'M' i;: 1 1" n' '. t tllilp.pli i I t i I III 1 Ii.- .mi,.i '>.. ot tin.tiektt .- I 1e1i1i*. tutu ititieced this i.e'ii 'm'ulalod theuin-K. lh.it ..-. to thin Satn ithoiktu-s. Th waskersoq
  lit.T i"' t |nTNtm ; nr ( ml| i.ll nuiKfi. 'nniitil.n'l FUii'l.i. 'I hjM: it i:it.-i-j. 1:0 .1.1and l 'td with amit [ the bloxv had fallen[ ; their it turn, weix SUv-l on by the SLenft"
  kherillii anJ i.t her futility ofliifiiountf I but the j-ii'i t i4} (III'Ltn iimliT uliii.li it \viu c1t- thoi *ev i-ii [' ill. ntill'1: i ;am ii'. uUt r and 1 H.iltluivlc thd of July ho ujxiii a htlphstraxelVr, pi.
  n( ul t inexhaustible in ; on ,
  1 MertaS4t1 wt.ii.l''l ,
  I ttj-U
  \arii-d with l a\il\ | and t'.at in the and f from ambuscade-, and attir .i'c'
  1 wv.ilvrtil sklrlnanhulg an
  vlti iul 1)0') Mini circuit hull IK ]>uMipltitl.l. t .- butt disi! ai'vu,1 pi Sue litvt cures. }; catTtrophc returning
  ii I
  II A_, It ih.U Iw Ibc duty t>t the |*iil>lii.horr cxi liptTM4f tr.ict xl. rkhnos i.illid "!i"ntn-" l -, and j j III i'. Uiili lelttli"! th.it In h.i'I! apilied| HID .Mar-: s.iid the Idbvl, iHIMhad IHI-II made biif; lit thu that niu-t foilo.xtlny could ma'.i their c.-iiipe. I I i.te, (iliiirtwi.| 'I lyric liti/tns were ciunt2.i.1,.

  : iKMtml. to |U/rh. I'roxkii.all, u-iMrrn'J hit hr IIIH lull! ndvvi.mwMt nut- l-'i>uiUi. It t ii" *ln 1<> tilt labor ol the vial ion with intif-lu.s and !ma--v: ponds whiih 1 1 I lurniih i i nit l'iid| to oui ot In- .nu ulatioiit ali'iitclj nomination i ol S<>j mout and Llaii. SajsTli '.To Si-huxhr this intuit xvas i-li-ftrj., -vnd,, 'i one tsriIilsfy! and, oexe-ral lu-rsos kiikl.orIthvE. .

  ..imnirUri1* vltbnut to ,pulill'll.Irlny tiny IH'tii. cr 'l\olti <'lii<-Ht.wliwlbrfxc hat tax.iti'-n MiouM lie uilUalII7A'tl avid KHlitct lich: and mcriiltnt tas > 1IV i.itlle, :nd in:inj |j n illi i IK: i i nt the |.'iir'in that -aid iitnei-, >:iiaKxxing I jr, "on the ;'Jid i>f Xoxtmlierne.I i ri iiiiir with indivnatjon h.t ilunfenjcii. ol I ;nm- % Ntws.

  | nllowt-1! by l.iw li t il'>r<''| icrfiritli.| as rapidly: us national f.uiliiy will jHTinit.1'ittli. which aie capable e-l" bii; Jr in. d so a' to I xxhu h had |h't'5 1 1 .!. dttli lu lil I hit i.tpiditx t'-i. I bio l _oi xvi\oiv\ htelory nt thi) time he knew noth- I.VMirt:. l\ vt 17.--iIr.Sfe-.eti8*

  .. Tlwr tool c<>inH>n>>stlnn 10 tM )%*i.I llio rliHll P'Mj.I i Tho natinn.il t, (0111 i.ttttI as it I. ing into tulti\alion soino oi the lit In 1 1 itulin two, iii./htl..7, .ii.l i.i.i., ... ._.iidi.. to t tii.: liMini I t ,' Am, lie.iji! i.o.uido vil ii.Ut.uxor to restore ] tiiner.il took placu tu-iUy. AnimmciuM crowttXXM

  %.rm LA. lr n.he-* tIit ofluiol I'.ild tn nn tliU1t* ilt-u! ; i' .M'lf- :ipi 1 han l ls.oit h r the jin-Mrv.uion uf tlir Union fur tlio tite. while! t'u.\ i'\ ollii itu'\li.tu. til.li-j 'ii>. i oiild not lie i \tiipit. 1, h.fl: hot n arthi I thi'M' Stall .i to Ihtir eoiistitution.il lights. i **l.d) ou jiit'itjtitiI\ -
  .t.oU4 l.i! cteliai-U oxer :i i.inKiiod t-toio of thu lichobl iti I i/A1 1 *r the pn> l.ivi.l l ;i atio'i .1 Matir.i's theiwill bo of civil ''lliimblo xx >m sn.iehli-u nth and itonishnunt .
  : Ni..N W of t.i.iet. I all tim- to toiiie, 1.5 at 1 pin liquid.I Should it tail, an uphi-axal ] > rage: ; ,i tiom ,.H pvrt: of the Stat, Tho (Jovt-rnt .irA

  !v. T. No Iitjil l Ixitntf. iir nitviiliM'ini'iits ulttr (lie | ioi i.tlt-inijtii.il. ,iu.l it is tlut duty olConnieto I their soil tir lathtr: iniiek ln-iiie'.nijio--I' L j'iitii.1l.allx ; I I Mb.I i .-.M-, :..Ktill I tindi i < 'lie t Two XM men ind tlu.n should Congress sustain tho i| and oalouujiu' could ircnx-i-r : > otlur Stivte t'Oiec-rs and other ilistiii uwh*.! in-
  lnnc lone or :
  .MNinf l, iml.-w(hi.tin-.rt.mine lOmll.liill K- .aliil.vr lv r>ul>hlil in uuj tli pajir |; I ictluev the i.ttu of interest thi icon ol tl.e Jtuily decay ol tin: reeds and vii-: .illci fi Jl xvitli inli tilt! ani-i t' ao now lit-in:.' war. tho ruins f.f the xxiiololliditi'.lii t nio ol hii tongue lie I tliiinil<-! >:d cut ixiduaU; were in the proecssion. Th iiutculUudres

  ru>"J totrM a tlH-ofililal JWJHT .if tinirruit : whf ii.xr it tall h..n.-Ml.. le done. es that jjroxx ho luv, ii ntlj iiiu;) tjiftii. tieatid bx linn in (tin h"-'il.il; and but 1 li.1 txxnk I'.l.Kkallies; : ) xxili ( oxer I 'Vis ', an-1 11 ejj: ti.o .auu> fur you.u| c it.\t J Ji | .-> w.s &khireii 4 by the lt v. l>r. %Infl&i.vi01.

  *> *k !. Ih ilaMi ilriTtlm-mi-nt ii butt vuli1)-i) U-. luivftniiuft Alnl- I IThni I Si\th. Ila.I tt I lh.-1.eM (i.4 icy to iii huh ilt our The pnt* liii1 1: ot the Stateeci uj'j'.n.; ll.t vi.I I h h. V .> .t.'i.i ."i. i I .';III lid t'xNli' ,| i tiusc.' lat lutoto lie eonUl carry hiu:. utttn. i I of St. .'.lines' Kpiseojiif (Jhurili.i .

  ri> ,f t iv i-l ally tn.iy Ii..ti.' , alt the ai t Ii, oi the ( ;ioxiinmentf i threat into execution Sxhuyler Struck tht o-itlaw !i Dnuoii. Anijiiat &;.-t'to&ssorVatK n. cf _ _

  i4t.rI.'inPttf. it "ijl UivIfT 'iMil llitl ".it.t jn'M"-i capitalist& xxill ve'tk to loan Us money .it loxxcitati I ing t to Mix.iiilil.ihty ot I i ii |'ti)-. ciicIll Mali aliL.i.lx | indutid ll>< df-iid tlletl. Tin -sur f fgi for I tl.e lait thiic xiais an- null and xoid. and] Midi a blow itt the i hI that the Indian with the lV.iri t>bs' txatoiy.: nnnouncc-s the ,1a.-

  ss .hsll k min mi i.OiciU 'twin'lc- tsyid. II a-ik itatico about it In. xv.ll, ilL ; liiin-wi'li' iiini )bi-iuiiii hi will not tho nun xx bo i.ilm4'tutl for the adoption of the tiint tinpaitics clo--J! .ifu other
  V'. '. All- < "I :!. inriiiiM-i. nt uubtiie to jij.1 -" long a- icpudiation, p.uti.il 01 joti a l on r""i: i ei :u ; % taMi a -tar (-', tl.v tenth iiiagii.1! u lo.
  t or VIla i.i.sKini
  out oi ten regard joti as a gictnl.oin xial the iii'iu'.ljurvta ot xxhith it io comjo-etl. constitutional I p'o vif.v mi tuit >t ( jo''i. and :ti mblo endued ia wlm.lii
  tvls.nN Ot thIs .irt un1 Ji-p (.;' i. -ill .1.! total t'lvn >jtoviu ., !jiyatj* "d liE MINJIICtid. rltLS | n i i.i < J roi' h-.jiiu-li tight Fort igu \t-xx-f.. _
  i.,. Jhfn'fvrv, J, O' >r:>- .J. AMrn. Hwrct.irj of ; luehaijiK-Atlein, andiejilj' lontcinpluoU'ly | I Hi-iu-tiln- hii.1.i.ll! l bx. "axing that xxhen he lust 'llniand titus only, dm-i tji} > ltvi.iocir cj'tall. i caih paity atttinpte-l in vain to us" their I. ,
  l Johnson
  17.
  lit llio
  flat vr- \ remain
  elIl..4atiarr7 &1ijitC tC futl.1W170; )1Jl'1 to I that "it won't opiout ogw j j'-a1-. apjili'd tho lotion lo i am i is, ispiuallytointini.li kiiix'us. The spectators fonno4 \ ; anti look- August nt
  .MsgI # l th<> *tal of l'!. ui\i., : The Sexonth.) 'I'he ( ioxfinnie-nt of tho I t'nitedState.1 I In the liuuiivii of tii itul.uss -. ( !o; \\ ..ill.iit'f this Mate, ih-el.mil: at I < urg Southampton xxheie In !Jicceixis muih attention.Hvxx.N .
  .._, .am iiuVUrlicJ) 1i, It < i U. it ll.'l lit. ,'M.ut ll. .t \l f yl\il\l\\ \ \ ,. cd I ni coolly on a.. it had been ,i dog-fight. If
  r&i.h. i't.sfUarI admini&tt te-d with the stiictcstteo" xvill not *. 17. A
  l)4J
  vessel
  ?*jt.f.ipi.t e, tbe YL',4i I'tausi, n lif w-'pimr ]>iit>!ili- ihotild of persons, no land i.t %>:
  4 iN tbr city of Jar MMKlUiV 4Jd tbc lVli jrlH < )l.svr- >>B.} :unl the euriuptions whit It h.ixc IM-CII pioduie abiind.intly; ) car alter ) ut J' .to.I.VlLIs and I f. teitil 1 A nil low I I'n- hat beta had
  l't" by IvUn-vve
  t, > i4kr I'UbUlUoJ Mr 3 1 i-li.uiKliiliy nur.a-t.1 ; wilhoultuUixatie.il. captured. iuiprkAncd the
  I so
  >WI
  | luli'iit.i m-f liaiij ninl ni-intirinir, aud ,ilui< 't I % Ion !iel l lv.v> -. hvioitgivt Inn liquid to wliut hti eoii- able than to submit to the State did it make to them : The tight continued without '
  (. I b"it
  inj present
  .itr.s. vreo call for yi'l nloiin. mount i graves I'rusvau a.roi thicatcneit I hi Ilntish
  rNi'.t thr i.ffIto.I, tilltclltll ...!> iif Jl VSf-t, A. J '. deploiulhe} hunting and i oin*; the, goxi inmi nt.Veak ed for Uiiti--h min-ot-war l-.ivori'o is jupar-
  I t. t. Eighth \\Yprofoundly nnlinie'yI their |Itivivics und "jo t oxv i on his; own tunih, lexe-al m i let. a moment tmm chantiou ; 14tu. s tLijwero
  I i'.I..ilh of Abiahmu Lincoln, and re- the tail and ath. i -. Jiild, thu nialixi-nu thod nn.aliloMte.it \ hat do these cipressions uu-au : t) lsinbat.L 1'ortau'l'iintc.aiast .
  M: tR(ji: j. AI.JXJIK1II '. tni' : baek in (( > -j ] >_x M.nini'-'i ; ; al-oiit lo rt r. thin contost tLo landlord in-
  u4 fl t.U 3 oI ttiitt. 'grit ih/i aeiession ot Andrt-xv John-ton) to the hind is not gotid. Thy fait ii> lliiit ..'.tiiv' ol I the cd: in oiu M'.u-li.i.i: I l/< iit tuienilii. iio.vt, ,>li>l lliia liitli.I y iiel r, one :and ull, indict Jdngcr.NVInn .- terte-red, and suggested that both men be shulup Lpciieoioi) : Die UtU-is irt the State <>f

  | J'rt-iidt-ni-y: c.4 Ju. Jj s iuteil treat lu-iously to the b">t. tat nib in the) State .Hi: compost' ) d eiitite- liijitM liano MIII U and in'> ih liti ii tiA 11- will find in a dark room, each armed with .1 ro\olxe-r \\rrv C' Uivilcd.{ The City of Vera Cn;* iii
  A IICt iji.I Uiu) causehe wa'ile.tgi.i1 Solon Uobin-oit bits gixi n alt > it conns, gmtU-incn, jou usleadx. -! ui with malcontents. The city anthoriil'i*
  KJOiln| who t Itl'tt ly ol pine land. f.il, and a bowio-knite, and bo thus left in a: ouiet, w.j '
  *l IIRIALIH I tItt 1 lets lumped high legiiil.ltixo of the Vst in thu 7 ;'ie..t'. 1 >; Vtra Cruz have suspended their funetions.Sv _
  I | to c'ljiji. u-count oi 0:10 I Illd |'i illtn .illoli> alit tin iuot t i litioila though to fight it out like gentlemen.

  and judici.il litnctions ; h.is: itftiknd to co know ol f another near TampaVlui tin oxxntr ptlhap'- ol ha-t !pi.uli -a! i.tllity ot all hidi "rho proposition w a reeUvcu with chccn, ; > FRVNCISIO, August 13.-'I'hi. stvnmtrlolorado
  CIRCUIT COURT, has u-ed his high othcc to induce oat :. .i'o, .ill In- nt ij.li-; Tlie-n ami X has ai rived from Yokohoiua with datee
  j cute tho laws ; >i ttlr.l tl. ic vjj.'i. jt eox < iii *-, a--tinx i animal <'lii et ttiii on> o u-duti-d and lUmble especially endorsed (thu proposition

  lutiitli .'liuti !. ,. ot tiu! t.tiui-i.'i: j, points trutlu by GOT.liui Schuylor was silent, but bhoxxed himself to be j the 20th of July.

  (1JrL AUliarl 7, ISt.S. t his Exeeiitix'C; poxxtr to lende-r insecure that I the Kind "wouldn't t fcprmil toxi \ a- ti lleith at .ito ;<:< ulim otilv iiiuinmiiu I at4. j i ,. JU mUtiNC ut tin! Mxlu vt l'l.>ll.la. ;d lilxitxand life of liiiCltllCflS and now l.ii.-i-*> n >tinol | in hi- uigiiiiil: was when he contrasted I at Nngttashoj.
  % tin' tinjirojKrty, jc-acc-, Hut )hi liii-d.il tin) in not, j He haittiliid| livethi.t human beingsaiidanimil duelists were placed on the opposite bid-- ofthe
  lulJ iii
  ir* &. .j.vu i tirr.vf toguu ttli-l tttl-t'vl the pardoning has the St.il.i.i>l )li.i-x tjiinSinond tin- -puil xxiiii li ai tu iti-d the Rebel legislature Ytdil' has been captured by the S->nth : u-
  '"l.f lIve $c., OB'lcrtbinsi. vJ 4'oiictltutioii yoie.IN i : haM: power the tinbt tan1 fl -;. .1 i ptiiilinl nii'dal ot < i.u ili.il.h's blood at room bj- the lan-llord, and a-, he xviuTttut

  ct nUtMKUBrtt rroiiJu >w tbu jtkUiCtIui% denotim cd the National I/e-gisUttir*! as uncini- to nonein that oetiimll v.1! i->imliAnd I pi tiiliid; nbbit. Mi...Me. itt IIC tin:in with a >l IM> 1 and the policy Congress and tho Uepublti to tiisappear, thrhrixo juid : Half oi thet city was btirnod, ineliMlin

  *.' ib* La*. BB< Ofljcul awd L, doiio by w ht.i( would IKJ i'(111o.1Li'thl i at! !i:nntni i ami Hi' _x ;:iu a t iii.t i.t .s'one, ,i.'l 1, liUij inife-steil iu the work of ".Major, bvo: a i-iop, lctyljfor mo iu htttuifiuiiits. 1o temples. The Northern I'rimts propoea tut.bniit
  I .in t party a-j
  airtiredJiay I.'i.m 4. It linnbip U<4. Jm IU S,.l IOit>ity of:the Circuit .Iii.l T uf biateil by isx-try ji; iuio in his jKtxver exCiy proper the noilh or xxest, but a fcl.'XtnUj. .->tt in ol > ultix j id.I.u, I Ilie-x bie.ik; I i into I liaununth i it I hit I haul i .' Stiinjlir Saul : exuting dilliculties to arbitration br

  iublivli.'vI"tltt this i'itri4LtJ: : of tho St.itesj J5a jilt jul41 appliiatioii ol I he l bsI n-'iivh, but not old and itioiibliiiclloii.I'ut '"If I fall I %ntce. and England, and the United State,
  .d JuisI ( 4i'tt to drvlgtt.Le u.tv 1rr ) | attempt at ition. thej an. as a-s alt no, } t>n will f lind on mx pi-rion j u5.ir
  kli tiltUt, 4 r in *nuc draip4l twit .oI.iuitiiii tifliu.ilOnuft. j liitclv ill rebt'lnon hi-t pel vt-rtud tho publie jiationagc known piincipli.-a ot'ar/iunlhir", the ;:n't lHalx it you h--l! -i Iihvl !,. )bind lltein, they ;uo Ir.ita-: : I inluliualion itt our lualiy u-tidtii xxe1X11 xxatth and thirty doi..ti- 4xe C ivjfj. utoiic-j ; ) ui.i.0; ii.viiie .ivi :ud i.'t.lgir., the ]Iiic.viu'.

  hiptu, wlui.li v It JuAiift lmll I br knuu. miJ a s lu tho wl.iJj nil into an rngintj..f: wholufeiilu coiruption, I of thy "x\oithlti! }pinu barniu'ot 1 loiida, $pan ul .it 1111i'L' .- A hi List fp.-ih.iiii, thpio'fvoi < thin pUIii It It-It id (to""It : buiy (in.i.- derCtilaiid kiep xx hat remains abox'iinitfciry > l-tJ by the decision. _
  fb
  I.g4ofiec.gsaiI Pipsrt4 li-nt', rfUtjuirto tln-iu.14 laiuj ha bct-n ju-ttly iinpciehod for high eriaies might bu brought. to iis high afctatL o'i 1'&v.dtiLivcnI1s ttnioMii-d a Miiall: tublo bUinling in I h.i-KI-II i-id that l'uli tiii.ton; inu expcn-M s for your trouble.' I August l'>.-Tho yachts Aline, C'anvbrva,
  |
  )baiixrt oii| > -
  '&I(siari ., to siiy fijWIt ty Uf 1'roujic Cvurl wnluut and mlndunors, and jiroperly piououiiced jis that now fxhlLltid by lltj t net) tin-mil! lie o| tinUK 1:1.: x.hii li, tu ,)ll ,i.ftiain "The landlord then retiicd and locked the doorlIui | Ounaia and Mudsor accept the halUngo of the

  %t rtnu'.t: sill I.'pl l outlet ul Wei r dcacnjitioii>n or j.tiuiis jviul-, guilty thene-uf by tu. ;;ofi.' (if thirty -nx '- Stnitors. : .atKl W''itLltt*) soil oi Nexv .leiiiy, UiUt- ttijiotting e, :i toil I in I I.I. < t I luiLiilliiu I I mo-i.tlc e-iuiustid: kviljiiu.'. t ti lil) *> r bair.Hiiii Fpot tators hanging round the oatido j lu-hl Sappho just arrix'ed fnuw New York. Thi
  kt Uv t jr
  K hUUbr< liy miy the
  alldSItintrif> r>Midriffind tbor r.rtuily oti| fP< In |> A laigf; populvi'iv"' ;'I"'* cant hivig in ll'i. mdiii:nx i > iiii nt. 1'ointiiig to lie blight Noniil.nl| e.iu 1 lit nii.-iiMiu >1 without a 'vt! tnd.tiil. tilatingon the rbstilt, or Kiting drinks i r-iei: oet urc. on Friday.

  I., y ii tjKl rlrenil ulull Lit ")UbftiJl'd."L'nion," n Ninth, llu d.Mtiine ot (iix-.it Init.un ..inJothrr Suto: IV'i 1'jt.1' 1 hi said "Hi it j is human blood, that .iint llu: infill nt ine-isiue justice i-n the und sums ot monojto back up their opinions.

  Ilwtbmforrur4urfit tUtt ItS uIivrid.i Jilthc ol that 1xxauM3 a mun is All that xxi xxuiiliob.'!; ;;; I thin about it.. A lot ,1- biiil-M l Iv s, ih.il lo l' TlioM- purple bit" IH.; Noti poison in that crowd buliexod, thit Schuy1. eatS. Iwelt'e Emtloite of C>ru."Maik .
  l rw .uftIiahej nt J ii Hoii\illr.) vnunty -: ;i.'( "' IHIWOIS ill I el OIK "t I ,< I |'.iitiea V. bait thither 111.111 in\
  'iIt | >
  'usl> ttfcm this JuilliLvi Cirr.ut !tie nn.l tUo Mi.l jgir| subject ; ji nhvajs so, mu 't lx ictisledat iuiniigtiti'iiot t thore- who ha v lvi 4tfls ..i.tl l i.iurj.1.- lix-ir.: {!;u-i'. li-hS llioie lutigN that is bile :: I 1. r etooil the wlighti possible chancp of es< ap ," writing irom S.lma.ou the 11at of

  hi.r.t.7 l Jrvipuit. s "the offliial |iitjWT for the unco a by the l.'uitutl States as a nlicj and art not alraid to IISII hit it xigoiuiiilx and (the-11 nu lit ol t.i) wiiule 1-liuiiiuu l-loltic" 111.. ion vii'n i- to li ,IM tint iiicstion| lo In: d.ii.ledbx ing with tile lirTheso( frontiersmen conid notliehe : Arril, to the Ciniinnati Vttnutrttfl, gives the

  ''ViilrrrtiiQtnfut-'ttkJwJtmlCirvim," ia r- H.i-ifi bnb>-.l l all m 1.n..ij nil .notiw X'tion 4 au.l, in of exerjhaanl Uia icudal tini-jB, not authoti tid. by the UxvI who xx ill not. t-ati-lied with a .lercvti'toin lab!' xv:11 !I. i old than maiblc, but a. >lid. stub ti -l.iu.liii.l ..1 I.H opponent lo (y e. nsi'u > e- that a (lrlj!! ati ly built, gentlemanly man folloxving:

  .4Purt>i Ju4lrt: I fipiiit, tw n.Mintr" tli;l\ vt cscriii.t and adopt. I In the i' eutStiI'i.I. with citi. mmaUi face and fair hands, could becijual "Talking! jostnuay with an e\-'onl dormt "-'
  A. t. K s id irr.l ind ado iICII loxxii nt llaxli i potatoes to touch uu encounter."Many Cii mnil tlohn '1'.
  34thNrt1lish4.vL Xatuiali/ed (1twA'ltsaro iii- biigiir njiuji ( Morgan, a cousin t.f the famous
  and independence. ii.) I 1'hiTmnir. ot in tin Lite re-liellion, what would tin
  udu-Ul OiixuitCIBCUIT haiku
  ,_ 11 It .1 Iu.Ixi4l 1 Utlt J to bo prot cU-'J in all their lights ot eitizemhip and a lexv long ttioiitiil, i.i/.oi betonds elapsed be-foro ary Uwuu was Kentucky raider,) on lh,. ubjo< tofVot

  though thewei iut-ivu 1l hogs fur nit.it. With an in.lmliious \\ n M i ii I i- \MI HOW i -i nI exticnic: M ic ionists havt done to a eili/en oi .heard ; then full"\Xvxl quick reports of thor pistol 1'oiut and the nuttiUr of its olhrer whu 'wentwith

  t1wEM-Il JLIiftI.U, IIN as of the United States, w but her native a I thiitU ]><;]>ulation, oui Sl.do xxill i .ij.iil. I the Vnituil llttl i':: We find on pago U-) of thu ; U aids evident that a deadly struggle was the Se'titu' during tho late war. 1 Itarnnlsouiotuing

  COUET.Jreiriit. no naluiali/txl cili/cn must IK- liable to arixt and imDrisonment ly grow to rival her tuiiii it t1'iolitvt.t >s.indxxculth. I i 'I! Inli I ulllo I la .1 Kind and ef i-f niUhlinjoni itul, ishi ot a Ikaliy mfe C'onxcntioii .''oiri| | d of 1861, tho answer to this I going, on, and one of the party soenied tu havoi about Oct. Grant titti! i i* worth re-
  or i-ti t itt me, a too li
  Inn'oils I i i fallen the Uoor. Aztoin
  on stuille cnoicd und I
  fur aits done a Liting. boon after the breaking out of tiu war
  PF'iiiy CIIK'I tT. )>y any foit-ign this country jKjxxor ; na 11 10 arrested Hut be-Mdc thi lute land, them, an' M.IIMIIMIill ; fi. li.i, bniKul[ in I the soil of xxooda at a d.'lIJLj 'i qustiuvui in the following words ; i anothor body tell. a number of rebel oUkrrs, ol whiwn my informant .
  At Omiubmis .4-U7U 7. 1st1-1- or word Mpoken in and alonmoht v.1! l--! watircoui8t .v-.eiul in his, and is miieh estct mod as au esinlnit. "The
  r'. -,., Tk. IdNlatUit. oftlio SICLC ..I J"l.>ri.l.1 t, at and impri no.1, it i, the duty nf the S<,rintrf. over tho Stato whit. -ilc.ued I Itibiiot xir> txteiit-ivclj 'citown "Ik it unl'iiiutl l j the topic of tin. Suite of i persons' \$ the barroom now joined wa' ono, were discussing tho irlativo mr-

  'iii frt crniiun tlur.iif, t.IIJiUI l sn.I livid i4 live fsJ4.! I Il if in their behalf.'iVntli. the lieh hammoiks, oiu-t- but is ular in '\ I'turiilii tu Ctmitiifwit (11134flbkd, That the sixth !trtiiloof thp d up stairs, and, headed by the landlord, the itat'fX i" :'it und Southern fitlicerM, and trrreeoii
  al l.f U-riv.tr, tiiHi<>rtluiinu.lituiion ..f 1C.A, tur- icrtlri4Vpt arc t'Iitiitli'S mines tt wealth. Enn: without in I thi* i oitntry, xt iv poj h'i ailt e. constitution of this State bu amended 'don was opened. A terrible sight of blood i altu.uip.g theinselvts tlunt the best of th
  .14 aagt BUU> 4| au .1 Uil'ruxl.lo f.tftU.1 ul.li.AIK 4sf' all ls2M W41" (aithlul in the ti ialij for tho bUbteinilicuol tho land, the.-e 00 Ivy ii' the x it-Id' this Jo'ir: is repoiteil to Ixj xcry met the of thtso t mblp t'W'cit Pointers
  any Cal C the addition thereto of the following section e-ycs men. va hml j'>in uf Ur I.aws Kit.] OrtloUl Wfl JJtl .olcrtt.i'ftsrIvti.1Jitty the UU war. them weio nonu nnlitli.d iu in. reKrial almost no-.tr wear out ana .noiiiious. I I'l mil diblies dref-i-d with thTsvegetabli' by
  ot dod and
  liauiiaoekhtlds the
  % :.IX, IV.S.o-wIt : and to become tho 1'Jth section of such article : ready Schuylcr lay on tuioi i-- j[ cause.
  koWu-u aoi- ,
  IV bra* of ullivti..n it is ( atu '.ontidofid( 11104c ttiitpling I than
  than t
  t NtinN Ju.luf.-of I honor iiitolhieiit .vvtpm t ; smutlilo from lobe of blood"Xothiujf -
  <
  It nhiBUidjt iityof tlxtCintiit with alt "No eiti/un ot of the States or Teri'itorio : "Afte-r the namt-j) of *>eveinli of IhtiMi likoly to.
  ** Julii til c irnIt t.i d jiuMi luil who cndtir.Iho hidhiph .f :impaiKn if what SIll b 141111 misht U1cipable. when droh-eil in our; lashion. Tho history of any
  < *cuti- "inpujicr men imiKisbiblo to ay ( could exceed the that bestowed i the best Ceiiural in Itu
  care was N uiK had
  of the United HtatiMi which at : > toen
  war provo
  aro now
  ;*mlii tin-nit or lit (.Hi,., t n-iit iu-ct nnihitf and etuiand imperilled their li\es in ih Horvico Those hamiiioek mo bcaltucd in i i"Water tin I 11 ulllo ban a doudedly lasaiual thai)$ ;actor. | ,
  Ti* ***"* "un? Is. Lii.nn tinOfcesl! I'upor vf | the : tho botinti ios and iH-iiM.ins all veer ti t.i H.iU>. Thiu i ifs I'll.- urlu-ot hut j0 0 ni it that has IKMII tound is'in 'i with the Confederate States, shall ever be ad- upon Schuylor br his nc** enthusiastic mentioned tK-neral Hwcll, who was ot this poorty,
  W-IM Un git. Hll.t IB -hirllM I/-pJ NoticM Jilut AdJ of country Jefendt-m of thefl&tjoJ3 or ktos extint i mittod to tho rights of citizenship in this State; frontier admirers. They sat by his bedside and spoke up, and.iaid. there was one man living in.I .
  brave tit All.inc I whose
  iii.nals
  J* rtm rrlstmt tu use vivid Circuit tiwirt. or t i*.? tnokled by law for the scarcely a towiibiiip whieh! dots not loiitain tin by wealthy pop | such shall vote at elections, be tiligi- i watchod Li a* their child. In a few weeks U'.nou or Missouri, about whom llu; Notthcm
  Mini i-lr.-uit. All I-- never to bofoisottcn ; ulatioii it hi Id in high estimation. no poison I
  ujljotfiirtate Oi-urt nitliiii ijjlp&ititifll 8 The rh ai.d smallti btnam-s ate i xx.i- Tho'licet
  ; uIi.'i, of wif and skilled .
  rplSM
  ; i* ,?, j,, 41' tN15eii IN end aft X .tl<*< of I the widows ? ii. all moicor less ) !' fe-bsion or trade, bo engaged in mechanical, people tho country round, catno to thank him ; furo the battle of 1'ort UoneliHjn). Ho hoped.,
  ""n' th" !u-i* a.i.d J 1t'ptey detaihe-d bodies 1% lag on liii i I In Koine I Ibis xi i table xx as even molt '
  .iti.l| of
  >.*N4tiibrr in thcwnls |I't'l '
  iu iunly appro- hij is further
  uoiitv Ccrr tiny there lire Iro-juont ini- tor proxvos* U stated that, by they wouldn't find him out. IIo
  '1 manulacturinir pommcrci l bap' qsutanco: (KwcWhal
  Prft 1.4 aisfl' ltepul.Mi.J." iu ili*" quoatlie-1 tw tin; nati.mV protw( tmsj CHI maruln ol lake. i.n4 ;j.iiiJ.. t" i.; il.tt..i1 in the utliti &I. At "I'iendid baiiuue-lM! wheromany thoujanJa other business, under pain, of confiscation; to j I the advioo of hi j friend the landlord, who re- strved with, him in California and on Iho iron-
  *" > T1M'>V 1)0 >or l iLtjsI.iI 'Uo I inluiHUil to lii I tin loiiijiii ol t 11/114/ !) turo st'roudat or ,
  l"l i suioundllli' ) Ia.( ,
  '.hJuam .uIie' Culi'ii" cnth.} 1 1' .t..41l C3iij-atioii.; hich -:.l. ,. i.{ thu : plllt 1 fused all remuneration for his hospitality tier and ho feared him in
  *lCin.iiit. i> "Hond.i l Klc: ; tiuilK-t.! Uixd the use of tho Stato of all property of such ;per* j| j the present war nwio
  I :.l1Il..4 J rk "Bnllc, Uurnl Count), in tin F.sirt1t1l4iaf pant !IIvi ii44t4 l 6 o much lo i:m4l wealil! ), tlcVelop- havo inentionnd J.OHIO o. % [ 1.1(1 UlV I llU'sl"ho' vii C .to .1 condiment i' son as shall violate this clause of this Conslitu. ;| Sehuyler went to the capital o f the statu and ob1 1 than he feared any other oHioer, it ho gwts starttd. -

  27"1K lUMiumti.la..Hiiliiirt.ttUf tIPfrIg.| 4'-4 that Ik.MiW u-lilli jMlKial- Klori"jo ment of iraourtua iuwJ iw-rcao oJ |uwer to the contain largo 1MIdils of hatninoi k, but I tutu tu at iiiittht.lt. *!"-lll3 al'l' 'tl\S Q1ucullus ,| tion." \1 tamed not only the reward set upon thu outlaw's His name was Qront. lIe had scvo ootaigh

  M-wfivMrt,t ibH lu1 in tlir nty .vt .Ii< k2li nation, tht> asylum of the oppressed ot all na- that unless 1 went o\ei halt the eotintii,, in the t land Vilelliii", M'"lein nafuiatu-ls have like- ]', This xx-as passed unanimously. !\ life, but also was the recipient of a complimentary i of hint to know that if he got a fair chance ho

  II.. I):'ti wnty.. Ue dcsinatrd i th" odIt4t' l lione, bhould 1 ho losterod and encouraged by alliUral State) I Khould not dojustiee. 1 )haxe Lad opK xxise iIr% Oil .1 eomo itt itiitjt'fl and ininiiry to the '' dinner from the (Crovprnarand other j would strike some heavy blow He did not

  t.tb..i1gJ1 iiiil I"1tiW1Iittdp Judi.ul Orrtii lo pv ) l'i.li.tu nil t' Icjwlf" r"" and just policy. | ,ittinities vtn had lucrative and believe there was much genius in the fellow ;

  swi.fo $5,. (;.itLnty or Iriilvie n-ljtlus Court tc h utviv1 $.'veti Twelfth. Thin (2uiiveiilioit tlotlaivii its smp.tjty 1 river as hiiI h as EntLi Pt I/.C. :along the noithtin j| lie in a kind ol i.itishiooiii or gall nut, giowinluiitath -*; wo x\oitld ask them to road the above r.erred to hononvhlu in tluceme'tits held out to settle f rrmaneutly but give him men enough, anti he'd keep

  h hisi c.,1111 i-vna XmlowmH any 4eCrtptl4ii, with all the tp1vt&Pd jMsipIo wIiit h are I patt ot I Indian ii\er,, lit the t tiulvt its INIWIUI t the --uifa. o of I the mitt on tho loot ot'Mho pio.ohoii Constitutional amendment daily, for in tho community, lint his experiences pounding at a place till ho took it. He bolier.cd -

  'Iir4 Iii; t >w |.ubti lM-4 !.> nnvH< 4Mi sir tifli|M< v.trngilhiig for their li ight the Apal'ichiool: :i and! S-.nv.uireo ii\eis. and inAhwhra I oak, ju>t tin-leal I gall is foimod on its | in the back-wood were not agreeable, that the South had mote to fc.ir free: the
  i..iOi.s nfSbcrinii Mini tlir tl.uiifi Maiion Sjintui. I Hoinando, 1 bi.ineln I It is also Immd near birch, elm, and tin--ivi'-e: I't'ono xx'ee-k. and heibturnod to his native New York
  iii 1 atubbon and
  iy .0it N ItblM Mill Hirult slilI irtiWii-lK I. ..tided 1vy, considering sit dogged obstinacy of this Mloxr
  'IV' f..ilowi iili. U' Hjliri ,tiwie by I I'-n-'t ti < e4. The la-si Hpoiimrns are _
  have
  ..IUIIXV.. I'lJlt'K. HilUb Hough and Jlanauo eoniiMejatd o'.lm its dangers and temptations preferableto 1 if he ever got a chance to show himself than

  a1 jf. Ju.le ;ti h JuJical On.ult Hutoul Ylui i.I.i. (ii-nia-al fail Sthnr/, and .vloplod as pait ol I thofncgoingpl.it I scarcely e-xer pasMtl oxci a (ili 'S I tiaxol! without 1 blnik. A xvhitoaiuty is found in (tho di.scits a life ia tho pine fort-rt1. of the South." l from the Keaiua or ability of officer i.i tin _
  whvi'o ill's ot the ( .( iitaI Chailes, (K llalpino (Miles O'lleilly) any
  --- Aiubia in profusion same
  form : meeting with Ixxiir-s of hammotk of gicattr or ot army. This was Ewells opinion of tirmt
  -- -
  iiih-ibitantv I that in this limo the editor of New York --- -
  thu fit
  I less extent u vi to potatoes ate was sotno a ; I > i while tho latter

  JiruiirJ, That w lli hly coinnu-nd the hjutit j L'herc are also laigo bullies ot bwuiup taint, leountrj-. In India a Iiqui.r is distilled from it Di iiiui iiitii'- paper called the Citizen. Tho following I HEITHLICAX LIBERTY AM DKMOCO.ITIC Tvu- } nnder Fremont in was Missouri commanding and I don't te rvtiment think

  magnanimity and forbearance with which i-tlloxxed duiing 11w wet whieh) ii hi hlx' pri/cd by the flhitt' It ro'ipiiics 1 ISY.-Were Mr. Uriawold, the Republican nni I ,
  of partially or wholly notice of the La Crow Druwcfat written E well knew that he wa., rven that high in the
  tZ' iT1r. 1'T I f .tll.1. ., .. I..v;_, t.ss.attiiesil t.l the men who have M5rved m the rebellion, but i of which can IKdiaimil and a xiair lo bung the loots to a state of i dida'o! fur Ooxernor of this State, (says the N. !
  '&d eomo scale when ho
  tlit k.4I 1to.,4( $ntt.. Ihxlst.iiiLi ltiill4t.at < 'h-unt ixlIVpot 1aI4i'r now f.aukly and hone-bUy co-oi-atc| with us inrrttorins season brought, into culti vat toil. Muih of t this land is .maturity The value of this crop is not generally a foxv weeks before his death, indicates his opin- Y. Times,) to dismiss front his employment, and j;\ military have just related." expressed himself &j \

  Uw l-oace of thib country and rocon- exceedingly lie-h and undoubtdly willnoone-ror know in this country. In tho year 1835 j lulL of the revolutionary tendencies of the radicalduit'iaey. i depute of means of lifo and thoir daily bread, '

  the IceHou.e.vaIuaii structin- the Southern( Slato go cninionta upon later Iw roelaimcd. Uut it is unnecessary to < n- over .>i/0(),<)(M( pounds of trnllo( were reported 1 Ih. tw clvn or tliiitce-n hundred Irishmen en- i I Line-ago i it; taking stop to secure K park of

  (the basis of impailial justice and equal rights, largo upon this class of land so long as such .1 from tint rrinih polls to supply tho English tCd in his works at Troj-, because they wero considerable magnitude. About seven mile, in

  ; Patent Sale. arc rocciveJ back int" tho communion of the vast extent of dry land remains unsettled and and Anu-man maikits, as well as those of "l'hoss. who have uxe-rroailJ'nan ['aol 3latt nI's I 1 going to vote for Seymour, his conduct would 1 a direction n liitlo south of west from the city

  for loyal pooplo : *tzd sit, fAV"r .tl>c n-nnoval of the wild.I iS-Aotleii, IJussia and Turkey. The valjfl ofi great icxolulionarj paper, / Ami I'H bo justly denounced as moan and rrnt-I. And' is a beautiful tract of land known as the

  A: luJkL"wt Pirprtuul Draw und lliinicrV.mll.w JiiiualifioAtiot.il and restrictions imposed upon would bit) in i losing lh.it although the this npoit was about U'20,000. The exports cannot fail to IH? siitu-k i with its genoi io similarity jet, NVade Hampton, one of the most prominent side farm. It is situated on the An Plains rirer

  .1 11xr, t11'Luigr Uk1itt4 IM tiwits ituod or ooril. the lato rube)" in the same mcwiiro M their hammock land is richer than the pino land, yet iute bivn gradually incivauing front jear to of style to that xvhh,: 'I'riek 1'omeroy' edits ; Democnitic leulersproposes fo deprive *>f em- river, and embraces about one thousand

  1rt. Lalt It MAke.t. biIl.I lOurt, sn.I ,lImi nakia, more lime ctuly thesip.th.n spiiit of loyalty will din< t, and hub! > way bo it requires gicat labor and consideiablecxjciifce jcai amounting at the piesent time to nearly nor is"their !history dissimilar. Marat's paper ploynient total thou daily bread all voters of hundred acres of excellent soiL The riYrr ona*

  f .rNdH iiiiyrvhii III consistent with thu afoly of the loyal jioople.Rr in clearing, and it is my firm conviction, found. | One and a quarle-r( million dollars. Among noted under the licicetorcing processor national the labeling classes of the South who may vote flow through it in a winding direction from

  A.111; *<*I"IKU tb 1'iilcnt 101 lIorhis (iii Live prim i od on observation, that the amount of labor and gentlemen xxho xvi'tc passionatily fond oitiullles pasiion, gie-xv up xxith ex-en greater rapidity for Ocneral ( liant. Stith meanness anti cruelty north to south, and a of the
  roeosni/.o light part land U
  Ui !? K1 tati c.-ptO.MTli)6'r) Lm4 on M Jrrd. That we hammotk would iitnl Potncroj ii. and attained a circulation in on the of tho and wooded
  if
  i* *i* 1 Hivw..-imifroTwI To the immortal IJnrlaration of cxpenso noechsary to clear we mentioned Kmperor Soulouque than at'sr parl capitalists employers of I with aih and oofc timber. Tho is tobis
  I'nftTrtJ. in park
  151 1.ai1irk In a penuuient and linylnhl pboth laid down thi true foundation of TlemocraticKoverntnont spent upon pine land in improving and eniidi- of llujti, the first Navnlc.en| M h- Due dti ; months. grtatcr.than: that of toll tho other (the I North xxould raise a storm about their heals.I I connected with Chicago by a road

  Martlan.I t.r Miy oiut Independence M and wo haH With gladness ing the soil, produce results fully ejnal, if net 4CainbacercH, 31. d Talleyrand, 51. de Uartigiiac. journals ol 1 latteo put together. Wo ha\c not | foot wide, lined on both sides with ono hundred

  1Itiitp .s Gull a4 nta'her eIehaflPet'v UUd or OUUI iiidrivi.2i tfl lvi." toward, making tht e principle Ai ''superior, to I hooo mil i/ l fmm tho- best ham- I/id Hjtroii, lUihsini, and Hairinchild. Roths. I yet reached the da) H in which Jacobins 'of the< alit'oiuia figs are purplo, the si/.o ol a man's grounds are to bo laid out and trees, and the
  guou Sbrt school or ('oppt-rhuada of the ornamented fn
  every W.L.A. lutlr) Pomeroy flat and
  weigh a quarter of pound. I
  MivK j )o.(MrBrl c. roiuj.WT Pfc. i living resiity .fl.5Ve17' inch cf American w il. ,,toek. a this highest stylo of landscape ganknb .


  .
  -

  _
  -. -  -
  .
  -


  -- -
  -
  ---- -
  ---
  ---
  ,- :T. __ _y - ii '; )ifls: Itt7p444'fJrJAMFAIGN
  ; '' tII r \\\r\
  ; \
  .' r f j1 ttatts OfAhh I'i'
  1- 1 '
  -I U -in.
  population of : .::7 to I the -l1tt41' mil- whole population of itlx Ut D. r.i .u.ll'i nil.liit A Win Il.tf-i'*:,_ on Ad tI i. ion :W '"- **W? K"ii" iii' huM r"1'1"1- j ( SONG.L. '
  a
  kc FUrdia! 1, 1 : :. them I rail (Ib'u 1 l'i' woetatienettrj.ij- u I I1t1hli.h4I tU.t; ilL the (ivillii} ,fyii-. .
  mattered : o a. to preclude s-oeial inteicotnM' any reference to the d ni u4 justice Iin; u
  E_____ ;. de- | l in ;iiine (j3-iny Southern bta'.t, i>r i>c- Msh&a'1tI't / .;ner el 1'inirc..lluilt \ J t'li&wuI it

  to thy great extent. Vft* the."rS ." tr riglikvAvlev cMxntoafe rusitho glowing jciiods: t fVatleHampton's tyiCaitrHcy, and inl. rdol il I it ntJft m din I _i hivi 'lii ..q 1.i& 41 ';L W(' W1 &ut..

  *. JCICOV1L.1.12.. density of her imputation f'l"?! ttha1 elites**ic that v3 tttony AM kflll aindthc C w (s l onLyDoznocray i sj-cwhisU South (Sroljpi. Tit thoof1 glancD atlll40lil7 : 14 thfimi t1 t' ':- hI I .i t'' l''u i ': .< In-re l.. \.Iclorj vlt, -

  .. URSAdtJG: U7ItWU of Massat liusctts, .-he would c ntiAft up* ) to :; ov( r llie {'mrUcnt aisorUOhs (.ontRincd 46 t.uo' r.i'arneiia, ft edit ct hit' It) 1IIiIILI, prI(4't institttti. .1111. :i' tO I .. I'iiiii. Il-iri4li, hurrah, Zpst* :

  ward of nine millions IIIeO. i in the iou i i141fiJc h-nnt.n of "leijriMV not l i'ugr two-tor\hbunt1iIt b\ ( '.IIt -1i.r.i; ., tri'ijc't rt(' u'v4"'I'lIL' Il /<*. i r nmrtyrM: Ir't1nr.r% ?t,

  JTo notice u-ill 1 htkvii ofunii/juiu*& nawuTlio In such tiMtuation what can site h ,pefidm present campaign: would be to continue ]! loyr.l '.r.fs whoso niembois afo soi-inrly! contains thirty rooms, will I** flli1lL-d in .-eiuiif.r I I'\r .rti-iinii-li ltttrriI ibai, hurntb tre,lisitI hurmli ij nl, hurmhurr vira.li .

  k----- tut1n.* cainoaud &Lzftho \vri1er' 1 e-ilortil v.h l.irdeis t the 47T' wintir. Ii t 'i-itt itt Pi.a rrt IIltr4llrhumI. | f !
  i |iki-'l! ii"t lo finj'li y an> I irrscin < :
  d faith.V the triumph of the preient ilotriiieouininri'Fjwricthat the enjoyment of the right of sulfrage ; a't1efTl !
  must lie gi:1.** KUraMvf;?>i TTutniir.eaud ; Vv t-TIl', .' 11.LVI 5:'
  ; ( mnr.t a member of Ihe IV mocr.itic parly, or ini Al-o fevo"i! ->r ci-jht m'.n* VII>!( n wo : t siil.jet I lut I-UTJ 14nI'r ,
  \ $ cannot undertake to 'ituni t vr pix?. : ve rffitsT slic'iutillibly 1(1( tlie'colofed race. t 1LI'I% il'ti I. .'.lL .4 iO tL:4,4: Ill. l4tI I llurr.th I litirish.tiirr, fj' ( /
  I nninunication which arc nut ucd. I i 4.iiuy % av, *o ivilrpni.T nriy northrrti 4V who iti : ; ii-e: to mna'ion.j I flat!. 141St' I : h.i-i l, .i ta % 'I air'F ii. flI.'II W... U li.t-.ftit u *' lM.ep4.tf9',

  depend .fur, a re.storati of And again, what signiiit aii< e c..ui"by j jany i r>u.-oitcJ| c.ng'l; fiionJ to "Uie nigger." I t'r ri-tttorw. Ui& ._'Ld.4LIt4 i--_ _______ _-'lur->-'"' hIirrh, t4Irh.h

  V koI.: I'it'iIei. i ? Ir L P' sensible-man: Arhothcr Dfmocrnt or I IRepublican 'tI 1'iiit lho--t "Mil-ring :i1'p".th"ef' tolore-.l l >eiuritic j \ur. CKI rv.-In, oiir"Vv*. .liw-T.tys p: ;*.-r, of the n.ul--! opinions t'I! ita v-isloju: .* tt A'/IS 1(111. !l 414 I s. t.abU tit'
  : I 11l WC iij (ih.t'Iif the hii1ttji f a *. i4t- Tonxi'dt .n.idu.ilih (li.t'4 I C"
  ij ..efose. The( *>\.r
  yrEs STGRANT.* Ill4.F.1tfltthvrne1Vcs .straightened in : ,- IIP 'attiiHitfl to the preva- | ,><- ; riralms V. ill not l 1i likely to pcndralr in il.eir /fcurifwrtiWnai, d 1JT
  dNeonM-itl 1
  Imd iJt-.i i.f Ihi uid the I Lilcfals :* :
  W ul I ir.an: in Sanders >n, but no ppoiv
  .TJI l.V) ; : 1 't' I her.It lent hue and about "negro thu .tti-ntivc o.ir" of their colvve.1 hcait-is, nor bv whirh the working cIisie's ..AIHut KurrHh. hninili, hurrah'Iliinali
  eannot suprcm-
  wiiLtory,
  holp cry
  iuc. ii& the victim ()
  _ For VUSCHUYLER-- stt-iit( uf the outrage till wo saw
  0 il- \vo iIfl.IflO that many eolonilotts will Lu > ill b-g.i.1 piM--i is'i of u iiumerie.r1fiKUtii; t'.ie to".t..i t'qIIti IT4t.t4 it,1,11, ,
  I is mainly the introduction ol ac'y'anil the mvessity of restoring A'white James !. lv. to thin city enThuml
  COLFAX. upou ji'ii'i-il for Sninonr_ art'l Klair I It I nny should ( <( ;, was: brought ty.: Craie doub-. :iiee.\j.ie.-;' I a'< to how than

  -_11 -VZZX-J"- J' 1114'fl9 luoortmd capital from other pi T- man's government ?', Is it til< : Inf'iuiJ: FO 'loht to every sentiiP'at of grntitiulp, iv : vi nini- (Oi all the lacerated, bruised iiew i l.-ctois! Wlll i I when then ach I the jo"-! hurrah, bumh h43tfl

  Convention tn ii ili'HI I that lie 1tut that man I human Wings we ever saw he wai the v.yit.Tltc It is s.iid the fur u M4t' clet'iou l-iibeiy w ill
  of tin Union ] rely. be intelligent
  Itr21Uegni
  ; tilItib supposed any sn MIinl lo the lust siUrrrsl-s of tl.oir: l.i'.o du\vii- be inereail. On iv. i.nituuy it is ai if-l \\ nli I.raiau4L 4I W.i'P1Liii

  flLjUtA, ); S1JE :x ; jv I ji I Will repudiation and general confusion really believes that under existing circura fro lilt n au'l pcinTutc-l rate, a to aid in clcvii- man at tiII woic his shirt covered with blood th ii the e-hc-s r.iv\ly admitted h.uc 10' pn>i riy1.ind wl ii itlI'il444 itlri1i, &f4fiLuO;

  i J.ci -'vn.t :, Aiur, :>, les. ( 1 whiih had dried to )hi [ anall PlTl.ey pr'p I ,
  i-r.iple liurr
  I and distrust re>ulting, oi course, in tauces. there is a probability that time 1 iwwt-r uisfeii-.j'ii''iii.s a no ilcsignin:? men.we ti. I"inih
  him f flesh Mi xl nr.d I'Mit.. from il but \
  inw.ir. a titkcr.ing mass f > the s n i.il! w(' -spriiiirisr; ,
  ri i.4 ill! irJd V 1h- li'i'-jUIiau Male I 'iVill lli"iudnce subordinated ( urso hunt to irn { a liiii.m-i.il. eiibis, help her > the whites wtll be subjugated or fhiit. The of j-hyjiei-m present Wits nut so profoundly as t'' Hi.ilwi t ith *r u <*lll the j. 3
  ,
  llxvwi'.iye; ( inmiUcown U.j 2h uit lor from abroad '; the colored whether ( ntiil the JHtthcs cf their lit' inc rtlie: loaileis.'c 4j'iZIfl :\ 11 I d I Thry h.ivl :a reg.ird (or the (Jut? n, t.u- j jttitulion 'r kp; ,,, wtid Hurrah( eeI'r)hurrah, INI liuirah ? t!
  immigration tn race, politically 4 that: the min e-oulil not sur\ivo: his injurirs.H
  nominating Convention
  , ______ mi tin* Zflayff1,1f'tnL.'r !tli. J j.; h *wiKywithdrawn. Who dot-, not Me. that tares to see, or socially ': sfl in Now York ilarn UIOMauful I :i-, huto: eor.t-c-ive how men of any i are tails, and tic la-t as ,i ny.U'r.i of whwli tliry'lkaow \\ lull i 01-oi.x. 111Hir IkilU ef MaliWitii -, '

  hack bi.-iore the ur ridur, pi>nsesst-.l with Iho ordin.iry fivlin-js olhiiinnnity. little a:>-l earn less. Th<; nital an I i"eleitn.ll | fftHi-tMinrt! IIOIHH-
  tlmt a r> volulionary annulling of the If we go to a period dnjs of i iol ni-.il hi loiU-lu-din l R'5, Mhi-a culorid tlattwlltirrtli
  ( t-meofthe in.w eb-il.'IS M not lip to l.urr.ili hnrr., Irimi,
  _ '1'Ia' tail '.MOVii U"u in 4tet1I.4 i 4mlil tu41Itt'r.n,1ic. roMilts reconstruction, as threatened operation of tilt disturbing iulluewes! of ; inr-n >vrriliun to the l.imp IHJS'S ill L.miuni, cnulJ .T-sist, or t".tn >tand by and MI* I that: i.f the old. The I Kngli-h dcimw.iiley an I I llurr.ili.I ) liuir.ili. I luiimh

  l.'y.; JJlair, Mill remit the whole South to the rebellion, the censm will give some' MllVt, Illlil lilt' l.-oloS'lll (Mill.HI 4I-i| \ 114111 \VaS; .1 in.in or 1 brutu'.t I life i lot lurnJo-.it of him in so said to Ii.- MMejitibl* "1 id. .M and lapabli; of1 i Nt.titj'. I Ji*!> my NIT*. ill MV, f ',, .&
  nr1. lilfI .ickod( and lnirni'd hy ( nvtrnm- Sci.tunr's it-vnltinj 4 I i ; Lr41 (II tier.Ve nil k-rstand that suncof IL1.I,1t to tarry th'-m e-ut. lb.-l tltii'tL'|, cli-; >' ol j liurr.Mi$ hurr.tu, liurtair) .
  Uv
  confusion and still the cpuestiou.( Iu I o, the! j : I hihi 'iil than'! I' 'Hit- 'lw i nl'irt ol ,
  a :sUlo of ( anarchy light on thos.i piint-iiially: eoiiceined ia I IllS ali'.iir have \\oikme-n pos'S't-ss : r M' lapabilities; ) iH-iunrn-Kj
  *. Jl. Cui.i ] )i-niocratio fiicnils. other and this h; id.-nii'.il,( with I lliirrnh.hurrjh, hurt** : .
  _ + V !'< f"; more hopeless luau ever befre.l4I population of Florida was constituted) 1 lint AVO give our ioliii-i-d pipulutioii! c i edit fur been (1t i''tcd. Thus is tho third ta.su of the any workmen pohtiealjpi LII '
  Th
  aro iiioiu yn-
  t >\\tr. pionc 'III t.iiuti -i'ei--thrii-.Ii.it4p4iu.1,. _
  F elected follow'sVltites I7 ij: free coli tinpofsrsMnu of I lni inuihuoaiinon: hx-nse to aid, kind that has orcum-d in the. Stall( within :i
  ( Seymour and Blair be as : : i ial i-b-iii and d.Me'iplim: than tlie ah'pkjiers.: ; f fS.i u' ill t r"o'| tin.liuili v> wt-11 Utilirrxli. _
  ; ID; --..- .- ,., hy tliuir Jnlluon--.1, or vnttsJujriaciii 0 M r I thiir niontli.t I Is il tiuieth.it h t the 4i.i'l' miiit ii-'opt new I Uurrjli, Imriab, liurrnl.)
  _____ I x .o .1 O-M -1.- -i< ,. :!t1ii. tnvinyr a total I not high I Miprem.ieyof tia* gicrnins -4 m-w

  the editorial chair of tlw' TaI1aasso and; flU stream: of immigraliiH of >7, 1 I 1-:>. Iu 1 Mi'i' the population was, Uou.l.thi'ir.! ill f-iin hontta, I UKin.I cvoixi wl tlian) CVt dual H-iTiitly h and \vhoM hi.ld the l.iw be asst-rtr>l and j ju-.ti-.i; enforced ill a labile'I his L< not immtilui'ly iifou&iry, R* IItiiClh.rn.h, binIt
  1 : I tin* ii'-w electors are iinorgaiii'"I t mi'.l Vjtl1I.t1t t tIf 1 p lit it, .ill't! A in l.n iIun..u, fight,
  NOJ/ZM/, sin'l will Iu-ivaft -oaliuo luiuiself. thnt has brought millions of capital whites 77,7 l IS ; free colored f i--:! ; sla\es restoration to |>o\vi r would hu1. ("IISigU; thi-ra to legitimatemar.or :? :idis, and tin old M.tlc ullnn; ;; a III ntinflt..* 1 1 urrali, I.ui ruli. |i rr l ;
  1 tin- vi-iy lowc.st iun'< in tin "i-.J.; of humanity. I >rc > iiitry.icviloaiaii'lthj right,
  ,. -Iufciv Jy I" ihc editorialincut inann.- I and thousands of industrious men 0; I J,7 J':'. The increase of the whites was \\"4- lor-k", ( on'idently, to SIC an ivlrn.-i: of I tluJirirr.ititu.lu 1 Iii.MOCK\Tir :ti rTl-l< >n Wc-l'iosd.iy ni htIii' for a I lm; < I thr'.iigh l'i-' i-ii'l: l i..r' I i ,!>- ., vntis llnmli, Hurrah, liun u'

  ol'tho Fix.iiiA Us! :' alXi Jav1ijiiiIk. to every part of the South, \\ ill cease taI "Jl1, -' llt>r cent.: of the- free colored <1I,- u in I thi-ir 1 snppoit t of t (hi: /r--it 'olJu-r, I I Dili) in.st., the JlemuelMi-y) ol Jiiclooiiville 111.Hut .*. ''lent nior.ii e-h.iuge h.i-i fH--ri eii'--tt'ii 't'r" IIImt. .C.'L' Ji-jM t' I'd'I /.'"
  v-l.o.--c iivitchl.'M} --kill and v.ilor ltjlrl asund! it li>i' uie tv ivtitv.UurfJili.
  : rtlu
  I Jluw : lh<* clloit lo upsi-t the policy oii 1':! per cent.: of the slaves li'.LVJ.'J. i hain.s: liyhiili lilly wiuint i-.ili-d!! and met in I I'.eMelini's! li.ill. 1 I'.ir llu: p-rm.in< utninTi bv tran-i.ji>;:i{; the lt4.Il b.ilanee. ot"MJW| *I- from. liun.ili.( hurrah, hinil> _
  tlie tl.iM.II
  t of tin* I'.ioii i.f and I Ulair Club.AboutJCO th" -Aiie-s.-piyiif: : : ? I'J wagi -i-ariiing Unreal'', l.urr.ili) Ieiji nih'
  .llr
  IM'tier campaign dufUiiK'iiiii ttjlllilI'l i COII P'-S** will breed universal disconUn1 Again the \\hites in I lb.i I constituted ifltr41'.Lt! youn.. .tt.iti-sriaii w ho'-i : ii Seymour I will iiend: time f'-r this per to eon.s .li m-nius is aikiir.\li.d i.'d hy all, and h.is hallciiiritl cviit with] iihi'S adoini.olond
  i wt-ro pi | : | h
  ,I tjIIetr'd Idf jl&1ljUIlj4U4litrilJutiI.JL wii'r tli'I ut] '.iitces. tli--order : anarchy' .) per cent of the whole aud the colored ; admiration! of Iii, iil.j andfis alike kept puMn oj.ini 'ii at .
  puople. ." like h.etjtiti.: hill mily :n-
  lay i'n.M. j ,
  by ilie ( (niinit- I and civil fctrif'j nuist follow, life and people IU per cent. Uut in 1 Miu I;(), th 4 I An ii.vnV'd 1 s s v.-ith tin: nanius: l of (!UAM i aid ( cI1.I't1JPO1 \ 'J'lio: following: wet theollicrrs thoM iiI : ('' rely ti> wi, h gone.ii thin.; and t tt! < ,v tan I hive it. Ucncml

  our >aniic-i$, we man i forward The i.intlirei f, fit ltr,', and! l.Vent, but '1 h'l, ait- .''P > New
  ] low valmin their] changt: n.Sl. in 101k
  1.1 than tho MI--IX ;iyi i'propertyill losing whites constituted per cent while to a vii torv whii'h will Iw coinplitiA -. I I'li-Mile-nl. .la. M. I .ike-.
  it his lo bo reeogni/ed that I'.irK.inunt now ;its .it.*.
  I
  t i.umr Jiii'l JJluir iiml lull ii'jmrts of the i beinr.il I I'ix i is in linjjland mi may ofMill'

  : -.pitches of the l > norrali lealev.par; -] confusion must ueceusarily prevail. I tent. Here there i is demonstrated 'by. h'.ark iiiiiuitiin h-ii'di-r:'. with, :and tile Liariiij following! ; t the I ijiM-riptior tmual 11:1: :duns, i i.ln oj-- ( '. i K.: bluvuir.Tiea.snnr S.HMof vi._ potisibility. Tin or ani.l l.trn- I ). '
  I I. V. ( Jamie.A. that hagovi ir.e.l if we.tker tita-i evtr. ;aii-l ih'- 'I'IIC >>iltau'a! ainii-'enit nt ut reading niic ,,
  tieulavly f lh* S .J. I Uus.sell tin Ii rL ducll 1 loll 4
  'SACKI.II i in MI.MOI ; Speak-r, jind
  mi: clasie-s 1 tbir i.il New Vui
  dopendi oil k hitsJrctti lied
  governing 000
  : iiijnftl ) ( and destruction. the of tlu feai only 053J
  proniiia-nt absurditv alleged
  puMtinuti j oi tin-l.oluuxl Orphan Asylum! of Xcw YIIC! loud mi till d.ingt-r to bu appuhi-ndi.il (rorna power .intl skill .nd m.-ver on t-m e. 1 h>-\ hud: I r'i t"i'i'.

  in tin* 1'UnliTfchip 01! t3io Memo- ; of negro supremacy: and, if this I be {rut- | hiiiivii*> hiirniil In a >!iis .1 lilY. I ISi;:!, ',\- a de-tei I IIMpolii.i I ; appointed by I thef I iovrrn. and haveno: real f.uve to e.ill itt Aiid .* if M.uuiakir j, tr.iTh'4 vcithmyriii4it f

  rats.' I \ great di-.il of fooli.Mi ando iiii'.cltic of former' times, how much: juoro true nilliailly: ni'.ihvhv WMU, -kn'twli<.i\\l in.i: followi.il l.'tissi.II: ITt a .sweeh: fIrlIgi' 41r. WVUI ti'lt' tIt' \ I TI 1415. '
  di'! '-cl by I hut 1t14, Si-yinoiir, ( 'oviinor of Sr\v for they d.U'o uut use wha.t power( ihfyhave. J N'orlk (i-crniany; binds Away evtrji Mvrmoq5
  p Already ilio r-lpudiaiiiij; auiiuusol tlieDciuntrsitie o tilllc hw been iiiIgUC of late will it be in I tho future. Uther thinirs} Yok, ;i n, hf'in lii.s'luond.--) .' ( od srivetlii- riilii.t 'I inliiih I i 1 I he i in.iinaninou-I! l- ilii-lar; ho W.IK : And furth' niton., tho inillct-tnal! : I.a: : iniasarr..Montana' ..

  jtlatforru, and th- ivvultttioiiury among c-mrtrats and shaky (Coiiservative being 1 iynorod, the natural increase of- New Voik !" for allowingpeople' to think us they pleaded.J.ivolo arc disaffected with the i-xstin r sy.'ti-m. Tht I < uthibiU a jjobl b> r worth in coin
  _ t ; Iho iololtd: people prcb'-nt, \\h'i' had fei I that tho old n-ligion cf ['at li.flluTIL and iro | :.M t, 7-'i.>s.

  xlaritiuiit : (il'1 its leading stipaiters 1 Itepiiblican*. about "negro suf- \the colored race is loss I than that of the .Ain '. ITt n\i -llrlt'qati-s iilli-niKn: thuij'iaihily pi'd.ublv htiaul of Ihc "\\hitii man's paity," ti.idj isuiert: ant, and th.it a n. .v ..irnlita.: '. J Jsv.stem IiLi4It1t1it Ywung sa's >Ia1t I.aJce City hdS.vi.ral )

  ]> liaye seriously alinuoil: ihe tuuivcuiisielerato 1 frajic"and 'Scgro supremacy," and the whites, and( yet upon this liwof natural iiii-utinj of tin: "Ayiii ultui.il and nun h iiifni t; mat ion as to who 1 1 their 1 i hiends wereand ; administered is need..l,under by whi--li.liter--I tin I e g-'M tii ii'limit-lit'113. Thl wilIJo 20,1)011 1)l1u1atioII.plaits in KnjjlrfnJ- j.ut women' on the

  : tueii ul' llie parly. 8111 h r*n.-tant ri'-iieration of thc.se phrase*, increase exclusively, must be based: I rmiii-jratioi: A>sovi.ilJ-.n," will In. rom \d loui.dly Lhi i.itl I lie parly 1 hat 'i.iil made' government was that "I an .irUtix-r.u y. Tin) hit of electors. ; /

  men n ] {5v<*!>, of Kti t Virginia, 'liicrJustitt even by iiieii who probably do not believe ally rea'-ouablo expectation of the increase upon the Ii'ailrond for f.uo ono wav. '.(ilL "freedmen." I Itl. leforiu ot IJWilet: m a popular i iciuc-ol, al.d j I The 1"itA Grreno Hallerk monanwmt y.tt
  that has :augmented it-. povor until the. ". i'MIing i; ?? 100) fi-om San Francisco. -
  . ; 1'ai.yms. if'X jilh < Yin-Una, and I their oi\n statements( tends to disturb < of the coloreil race, for; no one SAVXAI: \M Jit K.IIT..-Twj sti-ainin Si veral MIO tpnt-lii-M uc-ie 4 inaiJo in which j el.iss hold oili-'t but d ii"t rule., They 'f With all their t-tT.irt the Ciuuuliaiu cI '

  L I o 4: Se\inonr and I-l.iir! \\iie loudly euh-gizeil, arid if.tion, but i-annot < riat- it. The I iM j 1 of American silver. .,
  < 'aiii4.l i.t 1 XVi'rt' V5;' lni.: nri% driv.*n and uust-tlle .some mind. I ,expects appreciable increase of the i ii aniutiir.i.i-d an prevent |
  any locoiinncin-i: thi-ir n-jjn.ir! tiips i i In in j I inthinstil; about) Frank'*, bntiiings ;and ile'.ilings ijue.stions oi iho d.iy arc oiistiteti> t. : i'iiin; i- j| If Adamverc alive ho wonit! bv 5fl3, ver'
  : into tho ranlis of the -upj vikiv tiftirnul Tho emancipation of the negroes, j i (colored people through immigiMtion.-----, Savannuh lo Kuiopi-, coinnicui-ing ill :Nou-mlt'r ism, land teiuttedutali'>n, I.iw. the eoi. lltiuiiiuf I oM the loth) of next month. *. *
  \\ hue on I Ito "ni. n it to the ie-ii. The
  ; nn l (Gtilfax, ftinu sni <"ti-i't tuiivii'tioh though it wab decreed and conbumatedby hut with reasonable ::t-xt. Their icgidard.iys of drpaitum': I v.iil IH I Inland, aie the problems of thi tim. and !, Father Fidc-her wilt noon iwuo tho coiMlttmilTin' J ,
  I cin-ouragomo.nl oil 'I- inei-tintj a-ljouincd in tin: proj-er way with in ed i on.-truclivc ubiity. I Parliament ii sa.d not j : life in Mexico. -

  . : ; ifthe! tiller lit, ivlv-iiue of financial I thu publiean party, was u l *giti-j-j the part of the State amid with a mod- th.- liret and Cftocnth of i-ach month. hurihs: ; for Sevmour :;:id I I''air.Itonrt ; tob.- so eom-tituted as to help!! the.r >lutiiin.- I! ( *hii> Lets ore rcirctory. They nett"

  .: prosperity, material |)n>*i>'fr ar JK. iuat and inu\itabl result tif the rebel- ,crate expenditure of energy and intelligence I >! \!UI( ItVTll Mll.-IM.[ : | AM> AS'IO>VIX| !. Al I'XIKAI The t41i1U4't'fleivi'' to 1,. ri-.mtly on tlu ikj j .i-irni nor make honey Ihi* year. ., ?
  | - tu power A I'hiladelpIiJan 1 is making a good things fcyi '

  litital ini tif Jr yiuiur uuji'VU'Ur arc linn, and ofom indirectly brought I','' 1 by I tilt (Commissioner of 1 immigration J l'i\ii>v.i>.--The I >moi; iati had: .1 h:>ppy I .(l.v K. '>NVIII.I., August iUill, IMjO.A I will sivi tVnc-rvr: n. e-lfnl to taki: up ai-l I t- (! .lain,; Maltese eats at ?30 each. '

  t-loc-twl, ntul tho d ptriiis < ; tjj-ir- jsbttc. about b\ those who iniugurati'd the and tlic existence i of f a 'tal ilL" time a* I'-aldwin the (lUll j' tlay. Alii( r liio ns'ial regii'ir iut ling if (the- I'n.ard i f Tui'li %V.I.5 lie these thing.1, and i n.tble I .i iiiim'nt to unIt!- }' ieneral; Napier, of llai lala fame, Lz J* sent
  I ifv the sybt.m in jill o\\a 11.tV. Th: ;iri to. raiv an Abys inian ISible In General form I Iu the C1o11enlilnvllilt first I IDuujiuaiud amount( of v.-hi kiy and !
  earned >
  ( ut war. [ government, it i is entirely( within! bounds' rcvitlution.iry .spi-ikin: hold at th.'ir room, t this evening-l >4r. I llaitridgv, muM. hi w to the new :iece.-ly.; I li it i.ouM Thepinu..- Empress: Eugenic ha-ijincceedvil uf *'

  < ''no tiiftcr tiuotlua- Hu* and I iitcoIn,1 lie tiuwoundup' hy I putting t I their (ti aching.ii.lu: send e.iial! to 1 the it iiiirrHlu into France.A
  stri..g llepublican parly |' to antici >:ate an annual increase of the Viti i : 1 Pie-iide-iit I, I in the (:'hail.i Tin-minutes ofI out a m.in ( in- in. \ mighthave bitli-ligltting .
  : hitherto ] ; I prai-liic t \V ate i i iiilijniii-1 1 I th'it I :: man nanedJ ;41 i mw ttsinri-ot -j-pf il nof. th" man Sttid.-ntof )Itonn swam eight miles on -tlwKhine
  T4ii'tht tiom.lcs! and in I ,' ie.il nnd .
  iIt unwavering 'pledged ) solemnly tinI j t. IHI ing wen: approved.ISy
  j Avhite population of Florida, of from J Vi'ikin-: shot N'it. Xohin! and lil-! will rouu* from the p'-'ple, iin-1 hlrengthe-n t their in an h-iur and three-miarterB. ;_ *
  1 >cinoeratie paity ainuiiv iho poliueai I Ipapt I mi:>takiblo: : language to uou-interferent o ) ) Mr.i 1 i.. Wuleek: : cause. The i '.uinges Ill 'liii ;.;e ull of prirliit-, "( ''ire iiI4 l :" siid an Irish w*it r; "wwg
  iA/MKi to lOjt'tio( tiirotigh itamigrsttion. What u liajipy: funily ( lie I Dviiirii') ) rit.s: would IH I Ki-"jlved of !ft I .-id! 'iU! int if i hUh it an' *"
  That and isn't
  art1'tleclarijig I ii co'umilli-e. of unc bo apl not ; ir.i w ; iht-y itt got : forn. bafe jo manoiAilih '
  in all th
  I
  ; rs parts Il mi-try, wilh .slavery in the States when it was !
  } alone.j ii tin -, iituld uhrays; IIIIMllieir I oxi way. l
  ,. fur Jr.iiit sind < '.*lfas, from i.. rc&' 'xiizc'l ] ty 1o .al \njmd there is noto j Yluis the law of iucreaand: all tin] ih minit-Jeri.il }'reiiomith : -j.q.rtjlthty! 11: c 1 as an ainanucn iil>y tk'nvral Harnej.i .

  of the itiolish and danpTouS'pT.'Opo.ition i | !'I. UIJA Al.UILl I I U i.(I. A ilKl I Vlld.S. -TllidAr'ui for the JUirdof Tiade.' I ilL administration : inte'lige-nt di eht'.rt: nw>ii j i The stn-ets of Boston ate filled with fttr*ag -
  tltrlUg1t iluUit r.-t.oi& doubt that they would have '
  :% i probabi!lilies, brand a* "nonsense, the ialion will hold its (lir't ipiarti: ily rnwtuiij: 1'hc t'h.ii.- iippointed Mr.t t '. I );'et". [ prim-iplc-; Ksg 'Lilivn, aiul this roaiinnniitt* i-t || i ers, ami retail traders arc doing a flonrishn j,

  . ; .' i h "lie: j laiKuiii aud I I Ith iultilli.il that ok-mn pledge. i loud talk of of sit-1 1 on :Mnnd.iy i t theM; : ,,( able miniaters in oRito. ( >i -.tti! > rhaix< -*> "han ,, busim-M.
  tindanger negro S.-jiti-ml)' : at Ciuiiicy.i ) -- 1 J JHiports ( >uv JJi ed beingreseit.| : addressed the meeting
  : cliaractt-r if th" noiv.iuves. and j these have III-MI iidvar.t.tge-iii: ly nvlt pf ( i---is There is a inn in Califonia who ba out
  t from It then when had "
  ] was just j-lavery ) {nun hraili-i: asciations; will be ,- at !wj\n length in regard to the iuli rest and j nnd lho.-.e that
  j I prfjmacy. priiited ; I ly, ; are now i pi-ij--i-l i i.- i Jt-i i -woin a hat for twelve year Ho declared in"

  l divadof the iiec-<-s-ary <*t ji-.tr jiwu *ft* uDoincciatie 'j through ihc public and solemn pledge j There: ;i.> a coiilinjeuey aiippu.sable in i iwhi !, and tin; Kubji:<:l of a n'ciiHiiii! aid ilIllIli- we.ll.iif; ui the lily, and assured the I 1'i.r.ird that j! fended that they ... -Ill I'M.. ? s-i*. e '. .liii-l i ii lS-j(> that hit would not cover Lia head until '

  t ttttitii will lie ('4111 14(4t'l by tin socii-ty anda1i lie eould d- ; i now the pe"pb; i.--l tin in > 1*. in d.tn ,.-i Th > (ten. Fremont w>s elected 1'refidpnt. HU
  t utx-ess. of tlio IJcpubljcans, M'Ctticd all that the j anything > lor I lie intti'c-st of lie city
  ; :; < h tlie. 'jiipromar-y ol'the colored fonislry hts- no weigh! mi t'eeintun-: f Th J Jeoloniej [ hca J will never be covered. "
  The patriotic and M uiliul couclu-! {''iuo-1 ultra tould Uie',4lr for a (;i... itigj h i ani/ati-jn an 1iilili. wu ould deprnil upon. I He :il>o -itatcil tli.it huhuiu.il .
  pro-slavery man ever 'i-.ice would become not onlv iio.-sible but au: tn>iihlr.-Mw and i"y.! I lat.d |: Andy Dully, the defeated pugihit tr who fuled '
  : ion ufl fi-ji. CJrant's; letter ol' acit'ptiuicii\\ have dreamed possible) M-CUIC : and i ity of the uhjm-ts of the \S.'L.t iLtjIl1. It I the I l-ird; ; oi 1 Tra-Io wonld take such ae- renun: lIT agita'i 4 Tl.e I I'loii-l; St.iti are !| to win the laureln in tho lntly.Ituiay 1gM

  *" ; en tain. I 1'ossessing now a numerical' i ito be h.-pml that full iluli ations from all titii.ns ;- thou :as In MIIIIto the fommt.-rcui ii.teroit e-f | glowing .Hit! ;are. r.ot f.it.inlU !I'i !'!i112'h!; tel I II !iaiit SeetimLcr, it will be icmembercd, died s
  lAt u -havc] poat s Is iuii and Jnore 1 Jin i the face of the palpable fact of I 'O ehangi; .'' :i" :n i-b-d lot iwell few since the Plains
  0 vi-ry superiority, holding nearly all the I tinStal 4' will I I ho prownt.'e I :iIi(iii- the. Stii'e tin- full bent-fit of our railioad and inleiriil home & si'i-ty : d.ij s on Since his defeat
  appreciated day by day, audi aia... increased property | as pro icss. The phii"hi| -alhi --! !mvciphcitd he has 1-ecn dissipated, and from the combined
  that the lailure of iH.-ession would inevitably !
  | pae !?ri at to-d bun u this ut-ii-ty. its .Ilivur.
  .
  1 i
  of the State are stem. Hoilso in- I
  improvement
  through : 1 what thu ell .
  47lIlIO'tlIiitVhaving jjivc out ITtI; -h--uld b- ;iLl I fl.vts; < : force liy cunipartMui with tin* t involve the cxtinctiuu of .slavery j the most of the cultivation and '. '*!h1 eituciis. practical and cxpcrir.-ieod, ug'i ioiiuiition, that a eharJer! had IM-CH tjriitnl to infuj-I'm of in w bluod in!., ihe !:!i"nl ..-. fi m.Tho '1 he daughter of the I'rinco and Fiiott ofValuH

  ___ ___ Avild and repulsive rauthig.-I IIT)1agng14' d< -.piraio a.i u matter of e'jt1rtthat I ihe leading li'iiiK or i't'inirr.fl; ; from suf-h men will 1-e valua-: have a flUe <-f Mca-ners from .faths-juvillo upthe POPe! fe-l: th.it tliiire i i'i .yj iiind".riLupieasitru \ who was christen! on the 6lh oi
  i if I
  | intelligence : t tit-- dominant An l< I I hie. I 1l1WI thotii.Vh'u th- I .v.. unite n 1 August, received the names'of Viotoria Alexan '
  .JIil 1'4bft1 (I74tlfl'i. Southern politiciant- driven on bytuir -! .ltihiM Kivir to eonneet with it line of order of things nin.t I that dill I )! .
  Saxon race, should ever allow the ro new IM t ur an mu.-t lji;! .Mary.Ficing
  Tim rri ie in the ]prk-f ttfguM], ajiK,untujxiiuc (lsilIls4ifllel ambition forc--d the j nej Jacksonvillo i 1tl-a I 11(1 .4 from I lOS poinl I I to Savann; ih and a lineS l he a great infusion of ,dr-ni'" rat e jMiwrr JntiT Iiapti&t mininiers for informing tWsievanunt -

  i to surpass them in knowledge( and skill, j ji aud Vicinity.Schr. lo :New Yoik.I Parliament: and the go\ertini' nt of baptism i is the newest thing irr'

  ing s-ovcii jwr-txiil. ujKHi the mail's of the South into rebelliin. The i j devotion to Liberty and iu Couutrv and I Mr.! Wiiiiock ci'e-rc'd the fallowing icjolutiaii, The movements that atil-et I'.iitishgisi.iti.! .>nir 1'hil.idelphia. A clergy tuan lately had a" fifty- .:

  I publication ol* tli*? pntwodinjr,,, * iTitical'y wat.-lnd hero, :as Ihi :y all hIvt4,; I dollar greenback for a &er ice of thia kind

  .in general capacity, then possibly would Kobi'its.: fium Abiio N" I'.. ith some mc-anin:.' Tliin I peiuiin i uio\eiivat will I A prouiinrnt officer of the 1'aciflo railw
  ,
  New York O uvi'iiiiui aud llii universal \; a i aio of y
  L ; slav.ry, dt creed and ucromplUlied by become( fixed fact j li't-.iolve-l, hULL ( >ov. Kecd's name It pj.tcedn U> -.vatthed with uiuir.ii.il iittt It't. a.it I brings has made u bet of ten thousand dollars that the

  uueajiucss nn]l nlann isi f th<> F<>nnd t'.itIt'?pitblieJiiis but reallyaust.d byjilw : negro supremacy a piiif-apph.- the li.-t of honorary nmnl-i-is, and th.it ho that oi'unlvy iaoii.euiv In our -uuu.inl, and roul 1 will bo completed by tho Oral of May. *"
  for tho wise and immutable law of I ) lit lelicved from paying$ duos.liy is
  II i-.ileiihited
  and rcliStL bufciuc -ry\\luav cmotraey tvi by unipovnutig I Ihc p -jplothru Philip \Vien'-bid, of Pittsburg, oflirs to
  o invii ', ri-bellioii. j J-1];!I.. The alariii ul lint, on S.ilimiiiy I I iight to The tv.natietis amieable donate
  I is. that superior intclligeiu-e must Mr. S. Fairbanks : put: on mom : any number of acres to that city fora

  are infallible uiduitJoiis, iii 1hat general1' De jrninv'tiion enianciiiit: :d, what is j \\.i-i eiuiM-d liy (tire b-injj ili*<.:i>vi Ii .1 iu th: stinue.i and pijiiauient I'elalions. Ail ln> have \\ :>(eunl pukpro'. idut! no li.ruor thaI ever be sold upon
  aud lie-solved 'Ph I I lion. < I
  ; j' shall rule iu all political : it ii-o. lliiit, M.ivor ofSt. the ci: lor
  >upulai" Ui. hul it. ,
  iation aud revulsion iu business I progn.-ss. u ie-1 I'y Mr.I I Iti: r! ul k whu 1 In* Kit [Miogre" l'i pv .i -
  tap j jwhirli ( sin.i& :-Mr. l hit ittu1t i K.:
  Augustineand L'arr ot
  I
  to be don* with the colored :ir h.iBeen .
  ( ( people ; Under I Uepublican! institution.what itii'.urjaivl it 4(11 I hULl > aie>, 'I Nc-wburg N. Y.) girUarc getting
  ; Upli
  ,
  ] will )iivvitiUIy re: iit fnnii I'cnso- 111(1 Mhicli 'j ; the: btoiij hu lit a uigar iu-l Ihic-w the inrileii on the !4'lItd: h.f1'L', lI; e-lei tell hoiiol.liy mimlie-rs of will readily ua-lui'ataud that it tan riIIU'.l b".it race.

  ratio j'i'lii-s was ijui-j-tioii Congresswa 'over, may 1 be the case socially, ;aud politijcally the tl-.ijrjiind il must haw e-iugla; ) U'oin lli.it. this I lioant.I even more than id here com cd-nl. und thai the A monuin-.nt i U to be erected tb the memory

  I MictYb* ;'1 ,- (:comiH-lli-d to face *!id to sctlle. ; iu the long rui.: Drains will as- I Theiuolution w.is ade{
  .k 1 Ihit! whatever tlun.Mi't.s! ul tin.North.. Tim iour millions (colored people I Ii i 1; A P\MM. l.\\ rir.M. -\\',' h ul h"j ed that j I I'.y :31 i r. llulinij : ari toi-r.i'jy ait will bu l-cin ii ial to the ; i u'Ie.'I'hcri Loll of Pennsylvania- wa the author of

  the unavoidable slime and retain; control.Is before this, maws til our tit ;.* ili: e-it/cii*; ; May Iv trouble and high v.ords before the pies'-ut syatcm otcoiiinion schools in that
  lii' ipi ; ,
  foas ::4 < mii.t: eitiier; : be ri-dtierdagauito felavery, I it (Ill account of th<- impending superior would have eteite-d il puhliiKithhoUM) -. SnreJy.inh tht" .hing is decided, but il i-j tuiv lo ei me.ri'fctlIuJiii .--- E State- which i-c prenounced the best m the
  -
  I
  z South, the injuiiuu.s ivlVct that will be''I I'l.'h Vi-i- ,-tlt ..I.witiiH.llttv conntrj.
  they must it-main u iiortion of a demo- intelligence of 1 the rolorul I 1 an Institution would town uf and eauie-l. I tho
  lit .1
  : duc-ed all lu-r material iu'iPiix-U' !I rate, pay Lt-inij put ; f..ilowing l Pr. Fisher of !Sing Sing, X. Y., reports
  pix upon ji-ratic popv.lutii.iii, but vvith no civil or that I ''emot-ratici'i-atoi-s are tearing their 1 this .si/i:. J Jtm.iy I tnt r.ither Lite lm \\ttill j-eiitleinc:!, I i' : K. IJ.us, I'i. I 11.I lord, and I.I \I.\ I I KInir i* Ilc; unlt-il ti| llomt. that he was recently railed upon tu attend two '

  are matters wortliy t.i'viuii- tbouaht.Joititntc ; 1 political rights whatever and no power hair the of ha\e t-.vo moullui ol the halhiii: :; MJUVJU before I '}. Siiti] .*p w.itduly clirti: d as memlH-is of the All know .Nviiicthin** ol tin. earl eflbrts i-f F. gonuine eases of Asiatic cholera in that village.
  on prospect "iiojiro supremIHDiiiilMN ; 1'. I I'-l-iir; ji. in Lvha.ll'uf the .niti ,
  Ward Jlecchvr'a
  al.iveiy tIlse. Henry salary of
  ) flnoney, dfiri >nt in credit.dcfponitpnt I ] u l-i-'ide.i warm .spelli in winier an 1 serinSit --. aa pastor
  I lo protect thi-niM-lvi'$, or mu.-.t be endowed ae y: The '.t. I L'.mis l i .i" / :.-.' th-.u, .speaks of him riymouth Church is ?ll ,OOOa year, and the

  iij fccliij teuJlcriup from a with all the right* of citizeI1hi1I. | The Wlowinij Ti ID Table: fiom the 1 Pilot.-i "(;t tIt ILI 1'lair was once ai honored 11.11111. in pn-tits of Lis Texkekill farm are ?.5OOOjnu.

  L general lack >f 'bu utterly] .\ 111 1'dlit.rVo ,. ui.u\4- < >n Siiiid.iy niht, si i ih-i.lv Lud: !!! was nad; and upon mulion, ic-itivcJ: : this State t JiTHler credit it. iivm himLi-- A bpctial dispatch to the liuzettc says that tlmroliinda

  .f tu-sj; v.onryi. Uongr(4-. chow; the only alternative that \ iiii no-v uinl tin-si uiaiiM-'l: l, .iis'l I al lnni-s liy iho iiainn "I li.jb ',j Mii-l (d> h.ive .'.niii in of the University of Virginia took tireaccidentally -

  i+ ( i. tll)11)tfll.LLId' fctiile ul I honor, j ju tif or good policy would 1 Jioitet lx il' $! .i> vahi.iMe the e.ily ciiH of I Ihi* otlU.-Ijjl t t halt hrt really to-day, and tho building and
  ) (
  per-1 I 1 >, ,
  llvllilii il ,
  III tin IMJ-CIS etk t I lli i; I 1-SiiS
  .VIIIICD! 1 ) atriiti c.tliijiii.iHus I I I I in IXli tlidinjj Anjll < Ahowinij thotime dei-irxc.s atnli in kiiulh
  'eIt htha awl lt, in I 'lleetifU of his library were damagud. A train from Chariot-
  :: I :- rrtu have rJliop > mil. indeed, it was tho only! potfiblepolicy. iua .tii.i in ] !ii.-sai--! > ', luit noinliiivcwilled 1 iin-1 M-iiiijowclry! from (('apt. I IV.ink linen' on ol" high ;iter. Tin-it) is 7 fet-t ofv.ittr ailiriittc I M-i\kt\., UK: tiadit-ul.- lliis State tcsville took down persons who put out the tin. -

  I % of rpcnpcralkm ccpt lit peace. And notmily i.> it trite that thin $.> ciitiicly I u-iii.i'.iiral I I t 1 a1141 l i iiu-onsisti-nt I as I tlioiry I the btuini tii. .I. A. Slu\iii$. TJnj thief Ii.i.II on th'-b.iriil I low u.ili-r. Ki.va'td fall of the havu m\ir''arcd t*> !ci>.iii! tho n-spc. t whiihoth The lo.ss to the library is not known.

  . And Florida ''MJV all nut 'iK-fii t (to innniiii ( ts might fi.d for him and ha\t i n it tted to Considerable excitimtatt ex1sf in X. 1"
  oth uf the faiiglit Tm.-s-.lay Toy
  ,
  : ) : ,
  i.f till
  1 r citenpion of tho of \ i-\v ;&: < i .s; it.-i-n ;niry t" tin; tIC; ofIVfiil'ijn tidi 'ruin .. to 7 fee-t
  right culfrngv Was : > : Fie it K.-.Mjucd bbis o'.vn lundlli t. I H'l .' ib ;i political in regard to a walking match between Wwton

  .: Southern State t-j ujei 1 aii'l piiao: III' the only poli'-\ ]io )Hible for (Jojigress, j i aini-ii tlu col-tri-il 1 ]>< >iif! II| the Slltlh. 1 h. in. II. in.AU.I.I : [ ganilili'-r. as rut khir'. ;an-l now in hi> min and j oung Uaync, of Albany. The contest

  ub.tolutelyJiiJi iensiiblff. Xo i$tal* iii I .ate'; I )I'flII: I IL1 jI- |j-.i: ] ii t'li.irli-sl'iii, N -v.1'ilrsiiij. I I'l:I i.:>lliAlli-.N.I All lid-r-i-lii I nlilli-d to icgiater il I 11 I 17 I I'- (110u I as di''jH rate as can 1 In* found anywhere in Ihcland. take*, place iu Uenix-eJacT I'ark on Friday and

  : but now, aud; ttndcr any I oiu-eivublu cir- I nr.'l KI-UIO oilier I hnyi- titH-r. r-tuli!I ui"ili ': liii ,M call .1' the oliivu ol tho I'leik i i of the > I ti. ;: i-j no) Sober nun :it the Ka.-t have a.sked, with L'aturi1ay. The I'ark offers a purse of #1,000 *

  ,_ the Union has i'r snll 'ro'l hull'as'ltunir.tamt; ,, and \\ haluvcr pru'ly policy (Cotnt I, and have: I Ihoir I iiaiiii-5 duly I nvuiilcitIninony I Ii 11 1 I:! III) wonder, whether the reviiu'ionary: Ir'ter, recently to the one who lirst makes one hundred mileo, -j
  I : i: MI ami 1 Hix-m's 1 liin-I l.iialil! tin* lai-t I't :iu j jwiirlil '. !t' I :.S 12 HOi. ) [ jirintid foiild h.ieoim
  poijMbly it b done
  ; much] as hns 1'lorida from jjtrileaud! pu- i the f-itfw-iw r.f I I'Jorid.i. The IMXM.S from provided within twenty-four hour.A .
  I uiay prevail in the impeudiiig] fctruggle, tltILi I I II tint J s nic I,l I tlnii I 1 >i.im icr.it ic au I i.:; j 4 is; t rj: U Frank IJhiir. lliit th) IM- who know him l lUer < 'rand convention of all editorial Maoeiitlion -

  litical dirtijuk-tudr j.nd war and internal | it U the only po iblo jHiliey still. i1It1.g.I haVi IK LII al l hcsswl liy culvli-1 SlJvuil || now i.j.eii. I I 'i in I;> onl.j ) have lonjj a.o. eeased to I ,- "tirprioed a' tho manifestations of the United States is in progress atNa '

  I onvul! ions, I i-2 |1tI :j r ot a de.-pi.r-itii.iii \\ ilk It l-oidorson( -"uvillo TeuucstFv.Thu .
  P"-
  | 1'oitr millions!I of people, who I have cttt's i their il'Uiiuy, vJinrutni-Mly i.ilii'y the I l'i.iso.N.\i..-His I i I Kxt-ultiuyr: ) ( uuv. I iU-c-d '' litical
  -
  > ailivcd I- l in; ( in!I) i:; i; insanity. 1-y hibtNr .i uti his nomination thirty first annual; convention of the diocese
  , Tt 4so uote: ,
  I It t i is high '%.tti t' on lln: "t. John., IJ.ir .it
  Spain to Kugland, from Jnj1aad to h'iitah lor :S-yiii.iiii aiul r.'air.; Uml"i Allmfjeivlhi"; *.i.-\e.-til il.iy in this uily, ho luigiiiii -, lulj ilL his j PVdL' to the hat iv u-liicli hi IMS so It.us; Churih, in Balfalo! N. Y., at nrBo-'bVlorlc thfc
  who haveii'irc rod the earth with thl- and! h.tIll ol lie .it 7 o'tli'ek aiul ) tiiiil I lo ulestrot'. I
  ( : :IIIMOII, ill Loriij 414' be letirmil that tb > morning Kor.
  thme citliiiM.i light Cox
  t.s lately aJ'ln-N-.cil I lUiJKKr.itir Bishop presiding.
  fmiu flue I'nited a to St. hie
  Spainv4ittd to $ \vhi.-neo ho ill
  iSjwiu ; August \\ u-liiiu t miHo "
  boa.| 1 m-ide it I
  of fn-ejiMMi unit minute( ,. proud : eati vru-.li it, was I >ne hundred and
  never can never twenty-four
  States : iilera-.tiitM( for n il II an:; au-1; ui I !4
  l will be ugaiu iinltteed to slaverv. liiclliii ii flIP jin'ify' rf ( lIrij tliii.'iAct i yiI Ii). on hits iiii-si! eujinccted with tIle aH'.iiis: of tin: adjourmd.K. that point that in Mie.ii at least, he eai help Crop ports from Calcutta to the 23d of July
  Jndiuu and then
  I l..y w.rK, jur-t A. I-'KH.\VM>I/: Seiietarv.Tlie .
  iSuppo.-e th'Democvats.( to nn-ce *il, of tlio "I'nf.-nilicil!, Fa XOVUII'A r next. the Stale. I Ho I is in yuo.l; health: und hit, j piritvii'.id I uny." j-urty only blniiiv; .1 a ati-It-late k ny linst slate I that cotton in the northwestern districts ot

  as the floud-iof misfortune were giiug ThijutfL.. i>i' Jhi.M! iu.divi.luaii. ; nul Miyk"in it India has suffered fiom the heavy rains. The ,
  aud and 1'lair i-U'ctcd still not eiuiiily h.jj.cful ol'lhiluturo.. -
  xvay, and prosperity bej ai: Jn'e more 1(4 Seymour >11\1_ i( < <".vt il l'\- I lio! iiu-ilirn-ii I j>! I if-piit: and'i n niiil Xo\v. Si N Si-ui) I*.. Duiinir: the ;pa.st tuo ,,- iitionomerb *- > held in that part of the county will fall far below
  oal;. the Southern States alone could not ( 'no i-f tho troIlgekt points m.ule by Uuv. the estimates of the planters. ''
  visit 1i'r ltTgd injo th" inaoHtrom of ri'jlon.jiMKivlinxs i-nsnr-1, wiivh r.c.uly%t hvl I totLi have obsti'M-d many larg>> hpots Oil (M-ncraHJrant; ft
  Iyii\M i: 'I'u. .1. T. J.I\-ls.--(Our) rl.-ii> the returns to AVashington on the >
  i-ieq IJei'd in his
  accomplish the "islaveinejit of the colored tj inaugural: was when ho ('olLtretedthU un. They aj-peai on tilt, ciu-tt-iu hidiaud
  ; ii-iri.i.-r! i.f IliiMiii iiMcd mat'- l.y Uj Luc 5 of *
  p M etSfl, from v'hi'ih bliC i is jiwt no\\ ) mill iii in of U. \\'. H.U'ily V Co. l.nvi: : 1 l.ilily' it uhii.liactuated the Knbel I ill about fuuite-cu 'la\.s_ (ilis.ij.| car o\ev tint ttiotiiu September. I

  but all l tho force of S1iil Leglslatuieof One Mr Calebnth
  military fulluisai! I llu connected with
  people, >s. was JuM-uiil liy tin; |>oi! .t ed.e often an"i
  I t'nn'rgn v.'ith n fair pro>pr>cvt of ro\ iv- l>nniijhtM'it: iho) IIIg .1. '1'. I.e\\is, a stniini h and I 1 lS<;il I and t the policy of (I'ungrm and iho Itepublieiin exhibitin- their trausil: many iron establishment in I'hihdephiaisre1ortedto! 1'
  the fdiitinont could tiot elj'ect the object.They ami !;iiai iu-.l licfuru a niiigii-tritc <>ii a vliarfjt -/* curious ihan es (.1 Joim. A ijmt of coiii-i.Kiu.'hl., .

  lug LLLSLnIW.. tU4l itiC1'4Si11g I41'Pt1lY u.iht lix-ad the ufsist'iiet1 i ii: itii;;; in riot :iivl lihieds-iir.!. "I'hi- 111:13'tratt : "?- n-nvi-rliil' lowing vc-SH-I. She is under I eoMiiiandof jiarty a3 nlaniftvited! in the uork ofreci tinT is now % isiV.e: on : !n e.ixliin limbof the .sun, lie-a Tho def.iultcT in theum $200,00.. '
  negro raco out ( njit. ( 'On. I I'raiif-iid, I I'M* f.noiili) and aecnui- and in rcpoits from Southern and Southwestern
  2St t ion. :i tew d.ijs
  Hit lie
  i di.Uxted
  t how isj'hy( alfc :tnd by tho! pfesont..political *. ho\\t\t-i a raJiuil lu-puMiuaii, ilibuii.-.si'il maj po.--.ildi 1'V Ueorgia are very gloomy. The cotton yield isoing
  and ;-hr-d the Ist: drop of negro 1l1ii11IltfuIii-1 MI wi H known to all whh.iv" For t lid ir.'ormation i.f le.ideis the \i ison. A--m ki-l : !.i.vsv.ill an.\vi i 1 for u _
  ijituation, audvhalwill I II iiino) < iucy the r<>!!ij>!.iiiit t oa tho ji.t :;luiiiiil.i I lli.iln( 1 inon our many w bhicM.ghinst thu liirhl I Puiiu { to Iiu light unexpectedly light --
  bloyj, bUt the la'.t lixiug negro having 'S I i.'ii'S oi sailessil.4: l In he ieiuovr-1 from anv give; the pas.iagi: : ; icfelied lo : ;; thepnMnt Tho Knglish: wheat han-c-st promise well,both
  vccrc I'liiillt! if triumphant do for her" '"lint tlii1 liver I f-l-.i-ie 1 The I Lowis in and
  I on or If j In It h-is lif-rn quality quantity.
  oiif lived u Ireeuann, would sooner politli a! ami n li inii* \-1\$, but a'sn 1-i saul that oui (.'ullstit iltjifll is "I'nli'y'fh.uacler! e\en in -es ol from two
  JCcview{ her pnseat situaliou: l lv rvj-u-ss >}*l''ll IM oid.-r, iiud ]' elli'l'c-.l l 1.> I'a'iona'io.: pu-aciiptiM'i Is this so ::- to the inches a pet tint. The pn-suit sjot is ririiuikablc An exchange bays, two posts split from tbcSHIM ,
  dii- fr---4 tliau live a hlav'e.Neither them % il t In-lit li t "ih iu J i IICL.Xoi : log were set for gate posts, one top end in "
  the ronfession of hrr tiUxens: amt tf the I No subject ean In* nu-asurid: ; Mith.uit a standj !- for tin.-- eloi-.di aiptaian: < es.Vith tilt groiintl. the other with the butt tho first
  would it-be1 pti. sibkfor tie! haxr \Many <*l>jiTli! >ii l-> this I ILl 414 iu vl Hi M.I.II or i liii. Sr. JoiiNh __Altt-i* .1:1 ex.e.tlj .-.- :l Ifleseopo haling an ax itun I t>l' live intbis.andi ;
  general uontpaper pros?, in u btate ofbaukruptpy. I inultiiuiici* but tli.it j .aid, and the liiglu st mc'isun: of jptice on the : linvitr { owfi .'I! I V"'i bnii.b I id and 1 Klly I I admirable Ia.sted seve-ntccn $cats, tl e other ten year;.
  thought aiast
  1 1)cmmiitratv, if ftiu'ei-aful, to tolerate thoexis.leneo : s.iy v.'i: :,i\ heatc-d turn, followed hy )hea\y niius.i A Mississippi correspondent pf the JijwFanner
  part of one of two parties who d'uV.; ut-nits l .- obtaintil. Tho
  I '1 14'r plantatiob: in some III!' more than imp-third of the sttoiijfly ilfuilil the tiunc.-.ty of a'iy 41.4'.44! ,1 KJ.UI. !) ( wtl iiOT< was nnt ICIl.LICII?[ but in this the I (juL'51'ILill i.s to h-iivo Iho iuelioli| to r bo upon:divided any !$riin >:riutuie I \\iii can.it 4 tun.* Iv veiy ;appaiontwiih "iii er": expresses the wish that the word "pUntr 4

  oFthob;<*>t eou.itii's oiitJixsl! for. Kale( at who lc-ic*> a ruttaii tit |-ov.rof bis l l.iii- IH.U0ii53fi.i physicians ia thij eily JI.JVP hica happily[ iliMiippuin'avl. I Mich Iiuii lie stricken out of the Southern vocabulary,
  population of the South, as ti ditcor-1 by sueh Mandiird t ;as his npionont| r 'ItS&'U'IIttltd.iy and thc word "firmer" tak its i1ce. Very
  may
  : anilvicis.( : : I Il t iind h.is Iniiin u I .
  : is Jit.ilihy.V
  the l<' -lhart the ebst of the \t-ry nsiblo wish
  .
  iHi$tf.evrn I 41.tltl, heterdgenous and mx-essarily hio.I preseiibc and adopt. I In the event T/lm hito ieiui.| >itioii lor .Ll lOb hum >o\er.il of that.Xegi
  .1 .. AViiu- lnij t.> s.iy :sh.it st i' i.u'.iruiluit 111.111 \ ; hear III f many t.iht! i-a-e i.f lever uji tl.e the Soul let Stats >4 iaHona hnrc brcn opentd betweeTTaItt'
  Stittv load 'Jith I uf ii wet n.tu.s.il in !
  iinnjveiheals ai with bti-jeuis in the late- itlM'llionvhat would thovlirme ;MCUI( l'tile cl'-iiu-utof popuTation, invested 481! I liu: !:itc f-uVli.lK'l-i!: '<\441 o kirn! llisl-is! lo \alley! u'! i'1 1 whif-li rraililyield lo ln-iitnniit. 1 1In with the sittht Milioii, i.t u ill-- bill m.ikini rippioptiationi in New Vork and in Virginia for the i igrtioii f 3

  t debt, ttrtitu-d at a (t4i-atnf! r tie! support -| no civil or political rights, on hint ac- tl.i'itthitm:1 .li--.tiViii' H II l iri'1. ih 'thc-h' )haiul.-*, 1utwi I iii-p'hlioihooj: of 1'ii-ohita, at ii now frclIliiiieiil M-11--.sitinist.s) Iiavi-ili-iii-to a liti/en ofI : for list,nVUI% lorthnye.ir c-ndiii .Innc J and t-ettlcmcnt there of a large l"resbyterian "I
  I- the Vniled Statru :'i We find on <>i of the 1MJS.; It and Methodist colony. They want about fifty
  p-itji prescribut that furlNr-v
  t- ofjjv>, crf\wient Jtt rf than t.Iizttnfani 1 .jtdii'iil' orginii- ihcM-sand
  of land sitnaleJas.
  ('t>fl\ ( lit i'it1 Journal of I 1S01 I Iho an wi-r lo Ihisiiei tion t1t! (tli' iiuiilia bl.all take plau ill any of the ncres tu compactly

  ! other : ftA: ti'w iIOIt depro.-L'itud, millions -'liu 3 a t-tal of'tnfon-od'vngranoy, uneasy, who li.tvo liist il tin1iii' >fn s nf lilM-ily, \\nnM'[ ; :it fever'and not, :a sinjjl-s death.: Many!: >tion ;n the following wmd-i .- States l-5elltit'iIeII- in t Iho st'ctit'a. ur nny iiiatril ilItion PrI'th able, and conveniently near to a rail

  _
  lauds without discontented ui with and be willing to riitiirn to' liiwr frunir trfvtii'l-.t;I inits'iuoM \M-II* n-.it ill over I two or (hni* day*. i.tnniisLo ui.i.lo Iu su-h n Im-ly "of militia road. They would expect to, build a town,
  I _ of acres of JUT purrtliai -1 I ; war an unjust '']! if erect factories churches
  < u-iuiitf,/ tiie jit'fijiff n/ tin' iflulf cf under any circumstances whatever: till authoriivl whonN, nnd K coll {*'
  favuraWo! haiacti-i while! tin1 vast X diie.l.ihes -
  I : : o rj> I-t ( il4t.1gl4IIl| ( : leiiehulll.i
  >ery.. af iifty cents; -per _lyro$ \vitli.out -. lyranical >ciety, altl 'ft Ivay ready for l-'lori' tn ('imrrntinntinMfi1, That the sixth ar- by finthei legislation of C'lIglesM; ..Ve.
  of tilt-in wouM ii and health! is oud. -
  nuj'tiity ic.nlnv < \t 1(1111 the4ternaIlt'owt valley, ; now ;; tii-le of tho conslitution r-f thi-: State t bo anirndI 4
  rujultv; without pcioi ,I oflrtil] Ihom, '-( he UK lilxilyoryivi I eil I bj the addition thereto of the fillowingec-- Tho New Vork Tribune recently mentions THE PEXXSYLVA.MA OAii Attort r < en-

  any otlu-r &.ttt oi' hall' livo or bvcret hostility against those : uio Ji-ath !" .'t Ill I llii.-i i ji micof L tlie borriblo l >v. i 111 I';t-- .\ ihort I limo siiieo wr li.e>k me -- t 11th. to licivni'iho 1 I'.lth bi-i lion of MII h article : I thu receipt of ono hundrttl 'hoii-iaud: bushels of end Kvarta has submitted to the lYesidmt hit );
  "No com in Now York, liom !jt.; I'Uk vin opinion in the matter of the United States Di-"
  piti.-.en of of Iho Statt-sor Terfitoriosof ( Xew Or-
  T_ her agf iin|>(K'tiug j rnin. corn nuT>i ;ar.tvithoiMf i! whom they t-uuMiOijly regard a. their iiiioinaljt-y to wJiiili vv alludc I, that any siou to ciianserati'! PCMTal of the stoics in the United States any, whMi nrr n-iw at war i xins ill c-i htetm daysat a t'O.st of ouly threw trict AttorneTship of the Eastern Th trict of

  a uf icturiVlRviXlx Jtttla; oi'ileh. f)141c4iI; urs, it is impossible to conceive coloreil mail \\liii.tII.1: l lnkn i'ii-'c I'liulavcJ lO'i'J < "infei: | oillui: ju ihii'iitv.Uuit with the Conletlerati' Stntet, shall! ever 1-rs ad- et-uti pi-r bushel for tiar.hpoi tation. IVnusylvaoiaMr.. KvarU holds that tb* "

  hotic'.tly: a I llio (iclii y rf II-MMUM to Irs a luniihf-i- ilwi-llitis.i aiu alw ffir \I I jnittyl io'th<> ri fhiiu i>f c'jti/.cush'ip in this'State: : 4' serious tight f",fc ,! otlice i is vacant and the 1're-iident can appoint a
  oft1elia'ik tlitt tiuled exist innwderato at Atlanta laot tk
  .ClO1)flLSjd with ti- :i society ,cou ( to I ) ace 'i successor toJlr.. ( the i jcujneiit
  jilbett >
  -
  c-. .1 : rLriI1i'ti5ift, S th" IMW r 'I.> i-Iitu* him in (hut nji -we ii'-liee .niiM-| 111.1,11; olhois I the followin j' no hiieli person shall vole lit <\\ci tiouii, l 1i o i.lJgilic Mwccn tile indicc unij H p rty of negroes. Ooc It in undcrsttJod thoridgt.present |; '
  finite ajti< ultliral capftjtyxiuid fatijltie4: aei-uritj' or jirosiierily.li to I'llifft.) hold rral t-sliite cxciriso i'if i jirjfl ijpfom*
  ; : : the
  l > fniflilie'1-i tin of Church any pro- rifgtoa ; wtio killid unj two wounded
  -J< tin'i,'l rorulitii'Mhi !i tln-y) -.nr.i-li r h1 "ina'iriinl'lii ; r. --U c-on.or (I li .si"n O'Neill, who was nominated for that' office'during
  >- or tr.i-lc. bo engaged in ni> h.tnieal. -
  for cotuiuereo but IK) cotunier i avl; li -u 'as'tli'f- ilorod pcojiloucl uhf 1 >' iny it lha n ml muli.rn and U. in fci--! .41 u imn, )arij: two-story hotiI I manufai: turin:,. einiimi-rcial, 1 biukir.j;. insuianeI Cenora1; Howard the session of the Senate,.bat what*

  -- little ::4x :IIlititatAi n Iiux1 roMirtinnof t1161 ilouM I hat thiufiiilillic Hie wnr nviiit 'if I that promr tt> (I.> ln. :airy and (OluIf irfitble. I or other 'hnjin', nnd'-r pain ori-onli-Mation to I]t(ton the 18th. He w.il itt! not; dntttn visit Horid fur Vii-ksbui-jj : nomination of was the not Senate.acted npon before thi' adjournment

  4iI4 '?I 5  ..
  ip -ur- -- -

  I >
  -
  -

  _ __ -- .
  -- -w -.i:: _
  ; --- -- _
  -
  .
  -.* -.44k 4 SIt. --i: --- -- -


  Il i ..._ II. ) ( 01 I'WI/t f. A DVER'i--) : Mi.141.i


  1.44"" its): 1.11w (I'k teiu; i. ; I k'; [ A.I ( i.t IT.iri.ia.An iisl 2". > iiiilctji ,

  ki1T zti 1 'c i h 4* IrMi, v. hi-i'1 we Lad tho ltl't! rc; t-)ti tn j,, il.-, oi Kill ( 'iimtlockA lainons M outa hate j l .t' l. AIIII..i -n .j.,. .,ik. t i ) tf1' t al

  : l I .1 I'I14r I 1 .it HI tliit: .t H'jlut'oii (, ; :. > : -H. r.; '-uui'! i Ill. Tlity wni' murdcrrli in* .lull ami n-'minn! *with Tin' raUToe. pnij; t*- *..- ; ItJJIJAtL1i'.L1..i."lI. 1F.DICAL
  +9"" iitn J inl' T4 : ; .
  Mr J J''**' "J. '".'
  fl bI 't li 1 : 1' s ., ,I ti.-t;.. ,;. i.f ll.iir.VUn-J1.! V.iit .itt- i. 'jIi1'l/ nt ifiu'n.stitlihi n,. nl yi' \ l... I.47.i l''Atj"1).. 3t.iit. .p. 41.4I PA U. t t Kl MI > \.
  > '
  '. ; [) : .1 II : :t I | r.-.iit : (-iI.lIgtItIIIIlL 4fi-. ; I:>-l-t IL&i1..f..I Ill Dr. Z. B HERNDON
  'in l"r thr-U ** t-*..' Hin, I f. : u.-irirli w j. i..,| .4 iIt.J i .. ', ". ;-.-. hi-tin I. ,:rrni I4rrTM r I. ,
  ,
  ;nj m*.lf y a'-.1. .1! i' .1- i'f n'.i : j ; Ihtyi I-'II'H.1 1 lin Ii.L t-:, ill-- i > t* intii-iiiui' !- 'lull nnij limvy. I
  l-'il.!
  i4i1Il'tt.eItie_ %"j7t-t jMl
  I that i..tint\: t f.ilr! HI':.- ; r ; ?!. .- lt .- ,i . v.lio.- L tin i .ilU.n- M.itv $i-.I.I 7. >..J.lk.Hi U .iy. t 'it* '
  t jtl) > a> \l niitiN HI : .1! : ": ;i t i t ( u .1! r i nt:: t m.I-- 1 1n- \tk ir.f.i.iivir.. Tlis) 1I'l ui.liii 1 rli.-l wliiiscv iIl.-I t 2t, Arti- XVI . 1 b ...iirt >-.iliiu.fMi! 'l.-\\t-raiini-tK uI'guz1
  | (
  'Y11 "Ps ( I I 'iea9r ; ::6 'U ZI .a i.'n-1' "itnti\ I l"i..:, r i.-c.' ; 'i..i h 7'-. : l \ iiiint..ire I in li'j'tit| ta -\ .. .i.4 a- )., ,. ;, [, ? .. it tiutttuti i.9iIttlII',474 ..I4tb' -
  ,, i L ,4Uth.-4
  ..4fl fitii .u' r.1 .i-. t i .ii :r | j lt iui'0'l I.' 4.2.Urt'i3V7 : Grw1tik i4rin i1L9 (run-AVhi'at, 234J.4trlr: -. tgin, If ic. lwwrs.r f kil Iarr ) J I A rILLL, i L J.La.
  iIavif 'iut-r .. 1t: 1li'r -
  2tb
  1r
  '' .. \ '' u ?- piJl? ? -'" L.,J'- itui-dK loti.trat.rj4 U liiit j'itTtis1Lifc t.kiFinn Ticnjvitiiinf h .
  wcfhii-n .. t <
  : .1.; FI.OI-, J.'M-M.II ." II, Liii. I .ti. -t"tt r 'iinti t .4 A LI.> ni.i) ) I. :ti. .luring iaattb..
  n tt 1 '- hit lii.. J1 t ; -. t: 't es ) ,>4: ,.,* AII, Hw -inJiTH '!: : i H, iII&a. he wi iimii 1 bv ii,. ,.. -Me** poik it.ti.-J at.V) ; (B.'s ; lurij- 14 11jX t. ::'. t-.ir.1-ii-i l ht-ra t.i.rni .- ti 71.1'iIIII1. ;1 ul 1. l"i. kV I.'KnAI! tl>n n iJrnc oi Jtr

  a ,:', ,: 4t. :.. : t '' *' 'f l'afixl'rikt' t VJK 3'i r-r 7 t.i ::1 -I iti 1 i."i.i wt.f !,;, u-.I.- ". .. I > :: :< > ; i I .'< .i ii .t i in- 4.f J.is >i.i- "ivhi- l.iw i. t lIt I .t i r>. ii :.. i rt.t .-U.. J. tiiuiir.all.. r uu-fct 101)S.

  I ".. ''' '-! 'V I r- i..ii' -> '". J.-IV ::i l-!, iULJiii ; t.11t it-r. ".J'7tt.. .4f 14 .
  2i'i 1 n .t n\ N ;l : pM .-i; n1. i i ,io : LTIV.IKKiuni --. i 11. imial-V tr<:iuu nW ii- j t- pt-.tsm vs; .u* i-.u.rtcv-' : M t ,., -

  ,_ 10 r $ .6 141,114 I i 1. U.a ii ,' 1 > -' .- Lit ;b ri-i r :e. & .11 ;! ed.! 1<> ', I.i 1; ISiJo, !P !.i4 : Jij 4"i l>i<] ; iI.uo. til.; tI h.in) I'I t.- iVw > i-lwtii fttU tit ir ni.- ,. .1.iran

  1. t (C'-i--l.I h ; oun! < n "iif vvlml ii j is !LII j,, .. ? rid ua .1.1k 7 : d I m".r, ii 1ml; >: i irtti t.'iirulma, llt-S;, ;1 t-i>f. ; ytt b' HJIV.I.' ;. '. t.' irt1 .>* 1v tn'- tM. Linir ..Ts W. Edwards, M. D,

  ,' '! ri. u U' 11 ..;.. ? : : ) i ih I hr.'. ''.! ,v> J
  4 t' j : 'i.! -.jiJA-rs; )? ma'r. J : ;:->-r t .n. n t .tp.--! ? m..ny afo.
  inuail Jii Nfli ; vi-.i 5y ; Ki..;; .11'h.- ; iniin -TVIi.-ii .1 iiI! n*>.| <* .1!: ,-orn Him hit, ,
  i,1 v \ f. :.. .Vii ;>ol 1 it j.irJ iit Cuiiu- ) nn hinf! : i tl IN.uta Iu-T.y 4ti r, '.iri' .4' ..1u
  1:11 ( ; 11- .1 v: ]M>;t r.vi ; M m ot in'ii.MiV 7hail' 'i>- ids..N' > .. i3f'I PHYSICIAN & SURGEON.vK .
  iM I lii,ii.a :III u iiu.Hiwtir arrestcil to- lay j .
  : t l .I };' fi' i j; i t.vAT!. Aiiuu-1 32. -i'1-.iu; tluH U7id4t'hIjtl244t Ic'- 'i p.1. of J 't*. I'--tt Vtrjrs\at t ic.h. -. M:

  -et rIVujt ,rtCjII'v C tnctsU-Jl tin1 aii vt> f.u-Ss a Mi.j-ji-frtUi. > 1 U- :i.i- >!!'Til! !. The >-juij.oii.d tJjuiin'1 :ii a- ; 'iirn '! :.:; in Vir. WSO'ir: 'WJiNktj hc-U! z i t4t4 4IItlc rs t.t orPEc; : :

  > ''' : the rhci-i'K t Ui oiit'l.Tl- ( iLt, j.-iri -.J> ;.".; l.irl, i4c LILI4tlI4 riI; L3.It-i4 IEn fl'I(4It1l w144-r t: -I 'Vt' mt..;: 7 .
  e .ti.i 'C. ;1rh la n .-. i J -.spiit 11> : ;:. .-r- r.v.'ii% iii i.j! UM \y.l-l. ir M p c tmIlci tt 'Yt 7)'eMT .s !isJ tw1r -

  4l ;: ; tn rhtJ 4 5.i .Vct ,. I j.ifl7f. r. th"ft t} t14! l : kX .tNI.) ADABIIrTRKITT

  : I it in a 1 iih hiI (,iIlrc4, .iig. Z, IiIiiikt.i-SL4A i.; ; N -( r10.. 474. Uit 1, .11 1.I: ;

  : ;: n-iiie T iur li''fKr jTT.t-t i.il 4 &thti..i _iI ', i.I.i1i't; : la i'n. i'.ii-iiic i'Mmshiy .in : New YorK cibf.. .7<; iwvmluw.tt"ii. I C1}'. 4 # ti :.- "$ H,( T I'I4. *; -.j-i* : .if ;K.-ja i" .,,. ( sj.'i-i.Lr. Ft A.

  % J % .LI \ ,, ( '' I ".: g '. : .-. r ..nl.-r .. :,. .5 >n L \- -.-. I 7lIiI11V .''jlorado uirivt-i tiiis Qnit-rand st&u.I : )1I.Vi1iii ttt..Iui; UI'- Y-t-tt. r\ tVff>n .t ? 'rti| rf fhi. <-' ,- .; .

  t I 1,1 A' l. L9' .% Iu L.I: i: i1 Lt1 :&I lft' -t'i'iti! > lt.> Kite-! ; eti'oi t MF r! itI.tII ? nil wffl-rxtrtJcj1 u'I! .
  ,. 1n.i t ; :tn -lt.l! v. ti.i ii-iimtk iju.l.' to iiii1 t-v. ,; 'iu: fl i"o" iiki'l)'ina il.it.th.tn July .
  n .n. 'i .
  mil1Sir J\ i7 '
  t Iifr. (1. .
  ) : .lIj'V1 I ,.t i 4,5 prmi"rtt' is .cs'51" !"!: .
  .&I ...,r.i .i h4"n. inf fl.t r. vr i 1' 1l.( '., %'jTki "r-pftiii'u-] I, ''IIUII- -tii'iliiiiautl Hj.ng'Kong.iI.it' .- nt If-iin -'i'iu.-i" I W." 1 1'2'J;: iat>, tni.'} .it "O,". Kn.n; E, ;l-r>\ : l.1 f if t-> t'1-i* -;- .> -.1 .. DR. EHILE T. SABAL,

  1.$ .. T' ;( :r a' I, AVr. i.-v pI JrIf4t: ; ,. nIrlttI : : t :.. :-.t lii-; > i i j4h raliin |.a>.- -iiii'rmd: I,.- iii.t ,1'rn ** .1 *H*', -T5 \ .. ..5,*., -
  it 1 < .: : ii.- a.'m! \\h- \ i.ioi.JUsj.. i Jttritli"ii' L a hat'.y: ai ;i :- ut '.t t orr i OB:
  itt.-J'ik M'.4U. itt ihin cuuiuy it .> > .. iWt- -md .ill34LI' l-iisr.itt- in tho ,u-t und In r $ '
  i. ,
  ti nt f: 4 > ; : i.i-tv ; f ji !s i h:i' raw i iI -
  _1I im* u- ,-i4.a.! iH-t" l i.-'l Hn.tIMTI" I.r! : lo---, \ ,< St 11' II 14 I Ii .'t %I&S41.IaIriI: Ilb.
  tf9 ft 4'. s'.i- <_>;ii'U-n.-i--: :i>. w1h v.i'l: ] ":ir sit in;; IK-JO. KT IN iit.thtt l4i4c.n U.a! h .vttiU; iti --I ii'S>Ikt.> tliuu :tr.il j idt&ol i : UlilLi'IIII.. --C14. d.n; .i.i ud: _:.- '' )I, i .f'ib41 .. :. 7117t4 4- ry tor 211 twor,

  > nit t c<''al'f Afiiiim-'t-T. imv .iTnltK ij .pc>f*, nTn.il: u.t-iptu I* I l.il. r : fXinr'f, n:.it>-. ; j ,i"t_. .t ..i ui... ..-. i ii... t i.t ".: n n tItliT-I..i.- A.i-vtXS BLOC _

  n.tut. ui-iullv 4tn| :.nttH y wmfintk t il4tlltM -tit..I: h-s'aatilj" v.,; If l.kr\! ( ., i-.nriaxr t |' .. '. .-iit" i-v lilt1 1 ii'i.ii-j fr..iii \iiMi. kii .LI\: ,..Tj.. 1.fl. iJ.J>; 44j Stfi. -r>niri"-, TdiJ" .ii i in H* ir w} : .,-.% jtr -. i. 'V I .n.. tt'.i IntfatiG 4uv, -i T"*!I.Intti I.-. ft 1.A4.ri-1..r j. tFcb.2.tIso-lj'.
  aT; :
  | tl*' *>tl}*tK lltj Ul th ril'j.y I 4IrniEt. tit'iari % ,round.. 1 lif pai."i t .sl'my flW41iiTli i :: : -- i .0.NVw Y..ir r i..-p. -u.r..Mn tnt.t.tuiit.l. tlttiri'liims'-tI& nh.oIU? L 4)1 uv' r ,.i- .. I It -

  $' i4itie tva.< 1'itrtjy J1l! htiy-ttt! f H.-J i'Js.) : ii 44j1. :L th tt : i'LCu I ta'-cf u "tjl ji 'r. N.i4kri.ki: iti :i 1. -Ji-.); Xj2ii : UJ-TIUI, *I r-: :..r mli i' *'" t, ii '4 )_ t.1.i .

  i' .: : :. i tlrowirttl.-n .' 1tj.tlijiI.! tinrt x ;,u-.J. ,;: ;;4'. ,, _i. .. .. _- ."
  .tn1 I it T. taku i Ut1'> c '.] i Jim'-'I. thai it f9r- ; -i'e-i-i iuim-. a4 I am qaiu. ;t t4 tiiiE ..iirtsrttiul ; : I -
  l Ili . . . . ( i1-! :.nni.ETt>x.Aiij{. l 7iG.tnD-; tst-tierv huIiLns: inA. I7.7.. t4 ('tI7., 14.tt'I'1 'I' '- r i i 7.Ihj J. D. MITCHELL M. D.
  f vi" "L'ttIC ..i t l l(1"! .it !iit I.i .
  Lt.ti''s ,
  I that .f ; : i ,
  ; tin1j..li iiu-i ..
  all t.r.rart # : U1 3 rt\'i-iis --ra. f i : : ; ihj > o wrt LU.i' .i .kii.K >inittiihuu: n.. th I t4. .iI .'' .. .. .. .. I-I : .

  ,, l.ui horn n t 4.r diMsa-rt. m.i 4 { tHlf nsy *s.'i.1>.,"> 1 ini-lst . . . . . .l.llil \ 'I! '. .(J.!]! 111. ..hl'lV.I: : O.-l till- illtl-l- -1 1i ', ";: JE.kS '4LiIi- 41.11.1 WM.% $ t-ii LI. 4V I I ; -I 4.I t1- 4 VHVMCIAX AM, 3CROEOX
  tl
  u.1 1iiflP. iii1 thy ;it ai : il aii'a ,.*' Hl'-s'n.it) nr litt, fl'-il : that a' a-' . i . () :ttiL4ce u 4 Jnl1.1.I fill itt' :iIJ. fti 1IIIIC liy 2ty>tlU j rI-ti-- ,-. .. Ii- 4 i- -4.511. t S.
  iii iy :in.yivitnli. *.| -2--r.-" *. /jtKn'tiUf; % l liiiirui I :. the '' .- -.- V Mt. li-' r 'I ..'_ L7I44 ,"I0: ..lIIilIt7.- .,4pI *'2i' .- rt bt< ISViner riLmri% corarr efu For-3 : .
  -. at .
  ii4 : it .s It- -i-iM thui t'nuv'41 : ;ktiuc- !. nt.y! .u wmuniiy hui as "nun hil Ihil TI i : ,7I "
  $1-,. ; -. . . . . . . . L ht I,. t :; jIpI7 1h r 'I.- .i"! ul '- >>. t/n U l 1 I".t. t xi <>71. tIIUi.L -U- ..t.xtri- -. 7-u--.r. ..:r. i il. tl
  Will UM-.J.M 111
  itk.i gtap. w% c 'Wths < .jt .:tiintii t it i.-i ';:nc. with :i 1ii1'lvii r31 .. 11 fSl'KCJIAI.: NTIES.i.'tNI < lt, it .r/fnf t n . . .. . .Uctttbrr l-'J Tin1 allackss .
  'WMl
  I4 ; 1.I--: tH:41y uc *h-itj litIt lisas hah
  IuI Mt Uxifct-Alti _no i"JJi>tfI.i'5'f 'i
  "U'' \i1ftj: . . . . h tul'. r .! I Hall' tit -lit<>, incltiiliii- t \v, l.irijcilt ( wn* h.s' th
  41 V'
  11it'
  1 A f U7III1tI7S
  MOMI' ( : "' w -I:!.tr* ktilIn 7-r tt. .
  l1IiIM w \ orj-. . . . . .. Knvctnht.r : hiH ( NUT 1C K.; -:
  '. tbi !1t r flt.sej lluw. f..t 41fl '" walnn.luiiitM.i' > j, \\ '>, "lt#- "f tli'-in f >hk'iic <- of ;Jliii. wa 8 I ':; Vt41 tin .flt-uj fj ; u ..r- i j, i- 1-

  th V 'r y . . . . >; t1.PVli. t-rty MIIba i ttMia; !i> i f th.4.HW- WitI!S "mi ihr.i
  tU iiu'.ti I' .iti. tt 4)! tV." :.,l I. t ; ,iki.' ; 'j.i i1 1IiI'L! : Ini.'t. .11 'UK I: tvnlamHlnK uf ZcruTiUilit T Outt(>l r. .v-t i iil '
  rum it U . . .. )% : 1 'J'lun< :-tli-'iit I .II Utt-Lii: inilc .vinlh I ul I : 1 >% An-h Mii-imK lirti! mi ti! <- let aivtnlM.iu.l iv.f o Lhei $Ik 111 t.t-. .tI ; i'th.i J. S. S\V AIM,
  Vati it
  tmivaslxasti' 'hi- i'I. t.A\ >t II j. } m. l$ VI % '-i..rkhsij 1 th> m.akitvi ;::;'!! :!!! 4. ; 4- ill I --- ,: I 1.11Ii I tIt' I. II ) 11114 111.1nij
  / . . . . llfc 't1 i-Ki'ith.
  a.U iBriiW'i a I % fnjsIil bi wc. u thofi ) I
  r.iv.'r\.ii\ lt.H'i'fnlHttiwi' ii Uaii :
  a'U trt tho a1ttt'i 5v j> l ( b U I itmiAiui rtiAius v. jjju.y. M. K. u. v. Itt -
  and . \ . . TCini-nil" '. win I I t-.. t J fl ir.sticeof the .Peacc..
  ,f his IMIJ.I f j, ..V.an! 1 Sutdiuua, i:' whrrli t tin: lalti-r ( w ii i! ;; Rfl': t Rlv h.t', II'I
  'ttflt1V t% th frt" t- p isitiatditItil ty : ont- or'nvjnf this -u>'st.i:, sst- ;. in.iv :17; ti
  lit.p . . . .- lTernb '.j i.-t ilti'. : ,: r.>- .-: .!tI U--s.is. :.
  ; i t t.-uti-l with tni1 io< %. ;
  "'. 1 1.1. u'l.Atmin ; I .. (.1 ;Li 1iii. i21fli'1iliii jnsliifli in my wltl ? tliiMt& -(1111 . . . .. ... .. 3 > I 'U.I : V ,II t L.is oflk pr.np.t t
  but i ik vmj'iiatiralh : !hcr' : ii,', nl ; juaii jxjtn| >vjj!<} have t'ltntinut-d t
  mi : ( "'it.i . . . . . XiHi'M.lnr .i; .1 iu! Mika-'n; rniiil- :inning, all native: L.S'I ir> t-if.iB'.i .J, At i ilk" i it""'t'I il '
  iiinti"i <
  btr' '-i atiywUt-u' Nliiti .uut.4i.i &iziuie. .fil! : ;.i ih, '. w -. : v i i. tcu-fc.Vl ruitt t t>\ ,-iyiX '*. .. ] tI. it t 11. A. W. !>> -?. sIt
  It niny -..4.1..t-I. .; .j. --r,.. ._ .;..ISoM'Illif-l '-' til.! Nvnal ntiiins hail'a L
  tra' (*'? O1IthILfsJj- inci-rahcs tu |lit > .u.J : L. ; si; Li.s imtjjiatil t-t jt'U.im-- w )-iai.-- i in cxt-i ; ill 1 t. _.U'l l a.i ir.i.-.t: I.uin! I.u.vN.! .. I .. K. ." -- -- --- --- -- -

  a I llf JKi -. ,-r. .-. . .- . NoVt-tnlfT '' jilin-i- \itastz1; : and Sf-ncsl.i. wiUiin sixr.! : A. V. M. ,li.-: o>i fi'>. I-'ir-t ;,n"l Thir.l I'tiilav .1 '
  nt tlw Jr.Tx'fN.T
  II. T.ISBEE
  nj thf U-ry'pindin thenchacss traiatCnjs Qir-i 'iv: >\ a liutjii iuj :ui }V fl; i.F.r.: ; NTtCi. .
  ijM
  .
  --vL, . \ hi : Hi \ V. l.AU'Mti.V. NVt.|t.
  ,
  t ti Ita-n tiix! th.t-trii! Irui's t' r'.j mi'! ; "I l rtAu. ., ? & *\
  ( l > >
  ..I I itimuM. Itt; .a-l i".m'.y. > iJ ; wtvtnn ja ; -TIJ : J i. pf.fs":!:. s. ,-.
  !. lj ju.idi t.f j1t1n1at44uI : hII.I1I .__ 1' ., inberl1t I ,jts iilsttt >i t iluit tIp' .NotLi. i-nI. |'iiutt li.Svc
  -flculwi'ly iidav'ttilsn :-u > i'i 2 .t'j; { -'---t. ua ; a jtai t Iii I AT LA V.iFrktif .
  M
  JittVx li"
  l I i.lfliI1il 1tIli I'ft7I I ll ;; l ,f 14tx.LTJ
  i A rv .1& I. aT 'ji'li'ji'.MttKfc i Mf> ftiir all dSlSTcritr.-!
  ,'ll il" flllll tf tu t'- I.I th.;. 'I"t; 111. U'i'' : ; v ;

  I : ,It.u Ili ".1r) 1jv.r1.r. ?: VT.r<- all H- ; -'.-', VfHv, .i.ifatfi (111Ir |. ni fl'. tn'.Vii .u.nt i it.'.n .1 1 iIiIIt1l'1. I"r. i."c ilcu! S .V .. .k.-. I I .-,. .. .. IN IlvJCft'* )I UJ.lX.'NrILLL
  *. p F- llnfli ti'in i ni Vtj-n-.i: ; tti rat'l'y thu new tin- I iiiiiil 1 Stiii > .41.: L in c.:.-' th'iiU'r
  ttif'Vin.& "srT.-i!' ia : .. 'lj. up t.i li.i UM,4 1; uif !<- ; ijv lu'Lr'- '' ; J4. (I.- jii. 4iiit .,. 4..4:; ) ...#- Ztfr .

  thins nJall titlu-i". tl.-.Miil, tin- tiiu.tti'. UJoJu.: tu r \t-, awl h-j-.v iiiU'-ii vii i Iw. t-jioiu'1! t,* uotitutum itc'iAiijtil: I IS, 14 1, and 10.tj.t .< .a /'_I ; l Iti i n--i'i'i.-iiility! ;: lilly llntiun .- i',' -ti-yi 4' 1I71 nIt tt J.f..,\ LSIJ4..

  ItTl'i Hill '. _
  ibundm'-tt- afVitt?.' anil tt "itly n wittti! li>- ijily tiie t-'I1'ry when tli :t I uti : lUl! ;ir- v<,." liii' ( ) ti hi'4 t h.-r,ieli IorthtiI.tit1iiii! -' FOR( ) JIKNT. I2.. ts44I 7 St .1- 31. A, !i.J3fAI.IN"Mvraut ( .i ty _. -
  itislo ': "u-'i. !1t' -- jut'iiiiuta nfljoM Un-jyi'tM u ioii1 of :tin.n hi.ini itt b"th tlii iiimi '
  .. Lctliur Ui- will eiut u tLtrg y turoap ;' : 'in
  .II. :'; 'I4 k' iveutioiiI1 II K. FOSTER Jr.
  9 I
  '.iU: ei
  llrr
  thf-oliten) lirvt thcM out U. us J! in- I tin- |'ait "I 'Mik 1 I iu. N I.7: I : :mi.i..>-l !' .- ; '' p -!i-I! IIM mtiii.ttv. .t I i' J. o : j.4. te,; .j .i, -i,. I ,

  5Tj.w I i'-i; IIIH (:4vrt4'--,(, 4 .! Thi-is tl-il at all III 'jI -'.i". tud: it 'In* I I'mli-il S'ati-.i; ? 7-1t .ini. r- l'iMM.niiii| Sni-- j"i For p. r K-ulum: iti'iiiir .it .ifti I ; I 1 tI .I. $ 44, -t II- .

  tt'g' ; ''ic it v L TV' Il' j ii }1 ti! 'IlIIlt t. IIe !. rih. 'I.i. ill. .unl M.iniiH'arc HIIAnrl. II- x u sun tiKux ix: IL1s n P. r % t I .' i..4it UI ) )t44dJ( .., A T T O li N" R V AT L, A tf.
  of Win,' ( i. ill
  ; fic > _
  mid iinHjilnii nf iuti. [
  1 iii! ai.-t-r.isri' ji- 2, .,t ; -rJlim t :i liatd ,,' Lil'ttit. r thf.rlt itifui. I t fiht-lv win- ; '.'. i .4 Iiti. '44iI.. & .Irrei, piI' .t'41i ). s .

  Eur'q. rM 1tisin one Itundrt-t and iiity tu iuur [ ,. lMur !#. (? t I 1,1 1'entflt-nit'r i'-"i'v it t(1lt1.I.! iinJ.ruh t.f I IfUHUI'- !> ul JIl.tiil I ) .111.1! t till- \ i 14iIt(7i; Ut ; :-- .. -I- 141 h' l-rtUt-oi Ailuii.tolmlii:. i.-i t-.
  M \ fnirsi' y.I 1VT .1 Cf.1 i.'TINi, ft* I i>
  > .iidn: I t" 1. tality.xii" disrn \ .1.1at u TBIH.l.ijii $ ,
  tiity gallon.- :t -i til-it-- l-ii.1ktb.4} > f-iirts ljii-h ,1iMiiiinii -' 5-
  Lunii4 -
  nu
  MU.SIC U1Iuu1. .
  j !. .
  I' thn
  H.; ; : .1 i."Vt. nn'! \ -.11. < ) 1 I it, :t: 1. i t ,-.t -
  I l''iiil\: .nl I HIU .Ii
  ( II! li-il Kor.minj'tet
  ,4 itin-j tuvirt tlw liiuialt- Mtici.i : > I : )
  ; : I -,- :i!.v91g; <- jijiij-i iiJ th- jittwji' '
  thtt ig'ia ; ; syj.iir .
  I -! ;.ndi.ttinti I tin'trhn 1 : t.f j ih-- < ] .1.:11it2Ld: -' ) i I.U1.nU1114,
  4.1 i'linid.t imatoniC l ho irn-.itiM yi-rt-1 )) I ,.-Iiiiit-ti.nini'-itj.rn! < i v- > :; rialIKU ." ifuiii! I-H! !.. jt ll irvudlqjr ublir ; tin I I'-ntish I'iri-i*, ni Jaj an. r II 1. i.!.->>.: ignl uul 'IJi4I4 in Mu-ii ,;!i. ji oil ll c t, i )L..i. ..;-,44. IS .1. r. SAXDEKSON.rroiusrE's .

  lthnsl t' 'n rrr.vn by a < u.t' \| ,- .... i -, Ii.--i' : 5t !i u-i'iiit.li.-in-il 1-y iliidil c.i--> ; J 1 : vcial pr..i i II", tit -in-omriltcil! !, and( I Ilunili I tli.tMUf r MUNIJ.XV i-n < II l'<>lihli( itr.-.t, luI'ti.n x : :1-- 1; ? 14k'
  SM-i'Mij-u.-s tlj.it ] 'ii- i. ):.ii.j>i-u n! i im i- ;' .-. '- Iilii* tijjui.uI'L.IW.. J-njnl u-.tl.oiil -
  jjiit-n > .. : A.T
  1 iiii'tit anil pnui-in-il. tI IA.w
  Iliiiii.uiiVii '.llli'llt b la-: n Jr-ith iufy !> < ; ,
  Jfliw.t tu. p. i 2'-l i'I IH--I lifl aiaut-t fiuijuiuuic-OBsly 111 b id JP it j.,, }I'. ::ul I half :ib.id as tii-i n uh- tini-i-j' I.i I-t I.I--. i RMI..* inHarmoay 14 I7- I A .z;_ (LIbi.: $ :
  tisi' .tiI1 V ''H I&l l Uiis likf oilier sjiiiii. 'in i ; iiitiu.tn'I $ ill'- !VI''Y'L7t: i"-; liDfli.i | .J.\CK44tNV1I.LN FLA.
  4U Ut tt i4 I an nt i.vuntiy many won] 1 b. f itsad in il.i-1 vi'iit i.t i vi -, tnum .11. : : tt T.tIt t. I : -: : ,
  iat'c&a. ..- liu; \ .iiiul/-! it'-i i- .-.' I'-n ly :a'lvm-ut'il. Composition & Transposition tf. ii.47 a -: ,-i.. i.-- I..
  it1i.ut fj.ti'T.in j lit's t-U-i 'i ,:i. 1 It! :- i i..u- h i .-,- tl- }- .pi'l ; : .. I Iui .... '
  1 1ii Y"ri. .\ii n-.t jo.Tho) lI'-iiiM! l )I.i; Kin !: it -, a. > i.i
  \
  ) A. t. i "4 M Kn .uh.i. Mi. Ai<>Xiti.i i I i'uii-j: > hali- > i 'i" 'lt.t J. II UCIIL"'ft. .-:, ,. -
  .
  u 4 j AV thit. in tin- a-- -yi'| ceJNVatlu llai.i-: .% ;iii-. .:> !.Ilt;. A'i
  ; at Ifl IH i id 4 'U '. t' I i-.c 1 a jiilt: ill far jit -.*,! -* 44 i Ufai! :i; 4t. .n. t i and 11-.v.I ::1 i t '..bli .tnU X.-.H':. !' 'rrt. .r.-.l' I '' r.iin jl" U'lvl'" i*. ircuvid inr'alliritt.iil.iil\ \;\ .nlft, whirl : I _. -':I .1 .ir ,i ruf M HII.YAXTKli |tl.l UM Uil.j! ll'vlJt .tI..i. 'Ui .x.. : ;. K IFR1fl

  hub lWT1 t.t.'a th iii. .ir1 .r" *' th1.r -. atiii itLnxt' iSHbU' flbt-,, Itt t'firlutv u ., tl t:,. i'-stuii! '- I'.tJi.-i- ati-.l i-ii."l.tn.-: ', ':> ie- f .1 tli.'l lltiniatliid ,.A. I'i'$>* H .w.t ,
  ; \\i-n: !1. lu.Mii tlirtu Ui'fiih.iiid \ ar- -.?:' ivt U 1 I.? ; S -4f_
  .unut.! n tiiultti.il t-il.3t! I'HiU-nrtu : unit ;u liilb '' TO 1JI2NT.H.r. .-
  JLtids j juutiy iit'tiwill i *MI riilnii* stiinii natii,n-il < _
  :ut i.ur
  o i* u.+;j i m mtmtm l i luB ATT.III-Ny AND COUNELL.Ri.w
  J: t d' ...! ga1tm; wtI ii& (-i.iiiiir |inb>4U> iiu.v l luu jinttt.i \<> i ,\. ( i. iLL1,. 41 i' irj.iih} ,,.'! at ( < it' <. r ? r r- 1
  in titt'p .j 111; I.l(1 % ir, it, I i. I ,. ;;% ?, ', ,- inr! .1 ll'.ii ,-. -,\ a -oifl t-ii.in;. f.4 jr -A.T '.

  tinintnt- .itin dtLPt a 4jita .. -. VtTiiiutfi X. I''i'i-; :i. a; i--t.ml Mti-iiti hi vI iii-1 b- tinMjiii! y th.-1 I HIM in.in nt a- t t'> tliu Ii4Ii .!>' I w.ih hI-I-I I .-. i.-i- 1 -IK.Ail tn'asrtb ; t : W fcALi>. ,. .. -
  -
  ut thtt .pt.T tit> w ..uSjjtui. fi I i.i .- 1 l<;:i ,1 Jla! > tilKi -. til < !r.tJI-i1, XrW .'. iw V, 41 I1 t ( tI 1Jbwt 5 mil*, \ii_ usl -' :* i'jif'tihiji iiiubiiiit, t'tir-j" "i' ; : Oa iJ--. -..- -. -- .34) I I', if i; T s T k f! R T
  T.j $ flijlI'i. \ (tk4 l ,iiir i/. 1 It 1. 4.j s-c-i cil \>ytJurgov- fm I'j j, .il1. 4I.ut
  r.41HMiUVihP j Southern! It, it I ih. .L. ;t A. JIvClr-llaad.! a. rl.-n'-tt t | 1 1 .t (7)1117 Iy- : > is -
  -
  1w <:tl t'U ix ;itiu ''U.II .III. iuoiilli'nt: t '-.nl .tG!!, -
  And a.u.1fr' p prn4i f 1vn1utCh(4 'IL ale ot" Bankrupt Property.
  u"n II
  h k +. 4" 'IV I I II.t7.i! wli_ n lc, many iiii1.oNiiy WANTKli.: 2y
  .r wiw. p4., 1.sr iuii i1.'ntifl 1 ji1"f fltjOs :i 1" t.hII:9:: : !i.lI l lvtl11i V, Hi __..__

  4.uI'1 : j.itt ira'? fry Clii C.t-Li.IL \\t ean i' 4itliV., atuJ otlW vrj li: ip.rc1.r.s >'j Aliens' --. A j.ixi-M'iigi-i timii in-ill nriJ.i; ,.t7!. r 4u, -.4 S, k Ouw.lc.. 1lI4dd.4 .
  :;i j.i ; Alnr\ii-I A '. ti I luiiif '
  .s .1,1- j ATIO) IN ,'J.,-. ,A'. 1ttiV ,$.i5 f M; x:, tr
  tli.tnU aii-1 til" ni.nl.1 IL\STKLlll: >
  4t it jnui'e zjba: git ) Lt'i chi q 1i s ? i' ttt tli jts ;it flI.*ai9' with .i 'h, t, KIJ ;urrfay t vwiBig; IIi l> a Mr. 11-I Ultca'lAilii l liiaU i-anscti-j--; A' fn .'i1'I : r4i'! !. s-t.K. JL-tac..l.- ) -I.i 'l4f FINANCIAL

  ElL.r tMIi. r llijliu1V '-iiS. .L.i = j t txiii'i w >r g1L-6:- !'lI.t.! t u Iw mitfa ti-iin Thrficn ::; Cijlmn- ln''i i I .1 -t I''. ma liait I : i'l cfijiMtitni| t- i-t a ; :r i-L-.i: .1 F: .Ilk1. nlxl-. K. ..: ..dtj.. -i fjil"

  1''i ti\t. j1i..c Tin j.iijn ik-tldt1i'f ;. tJ41 i'wit ti' U11lLVU j.I4lL".l 5 s W4i i '-f- svoj vvtri; killul Lj tlic J < li.tii > N.t : w.li 4 .1 1 ..ft i-tl i.. ,- I- :.,. ?.
  I1't l.y 11IC r'r-
  ) M -. -- \y..Tt, ; K !..:.
  ,!5'-.lot; This l'1.c ,' 'a'l'j-jLvt il.i.ttr6- }
  l uic IttUi-il.ia )
  < ti i nee i' 'i ij-iidi. i |
  1 li.-7 ithi' Mr. 4i"wii
  I 1.iiliALi. I4 A .
  I t' iii Eiliit''is. I14.I :.n-
  1U1tI it i! J'tt't ti) 1sLtii; dit: z12t : 1 ; -l i : '-ii ZII! a :is! > tlwt .it, and jutiif :| fi'ji,;iit ti.iilt i ;u: i* in. win : i !iy inliit-t-n l-' I IK nfvin- l.nriiid t'i ; I4Il.P..te4 I4Ttj y KHKKDMAX'?

  licri' it l.iiiug1&t 41.J% II ik'uwt t.tit'tI1n (' .i. \ J" t.: i" J KWI.V A cu.iti .
  i&te1tii1Thc !
  ; *>iiif r yi.i 1114 switch tti-ar; Thiiiiip.-'tiii tl v.'ao t
  .
  ? t fi.t.niK <4 1 eu9i. Atfli t i1 tl.'tfl. i ''' iil": .-.nit'i"I'i! : in,;') h'it Ill ii'i-f.i'i .' i i s, M. Au.'v.< -- !*hi! autliiirhii-> \
  4A1UL1W( f't ap4 ti u a> th-y ,U- Mini, ; ttt h t L'. Rig, .. toas.-.i---.iii- NOTICE ; SAYINGS BANK !
  tit.iMiivjuti .fa
  ( 44l., .1 i.it.1 I17. 1lP j..1. .1 ILI' i ii+i: -] ) < ( ]im:
  t1t _4it iLi L2 HI 3rb ; I tE''? 1 "* .44iitl1i_ ;u ii 1 -i ti -
  *
  \if\i\ In
  ( v 1 T1111I, e1 .l7 1 i JIll t is Vj' -1'i i t iliitiui; her H'ii. Sf'ItIUt NtTl1.( -
  inaw iii'rn n4i -tiir', tt -ti'i: : y. :: .41t I i isuUi5: i I I iL... I;.
  main *in" ; .1 ; i u : : auf .L941 rt ::t 1 itt -

  wi..h lt jint ih-'tnuut in l '.t-'tnh. i. J' :t..it-> ..; Zii 1 1':; 1 -. t -.-, t li- 1r a J 4 / Ii.--- I it.I (it. +-\iciM.t.; A.I I1 i.---i; ii-t ,7.-ii, i0n I 1s,. -'t i. -.4 : .i :-'-.. 71,,.i-I.1 : vtErM.N': $ SAVIS A8Ornrsr >

  ..l.--t .-; -.udl! I !,i '- : l i>. \i-.i--i' IN"Oil AMI XI-KKI I < 'viai- JV J- riKXI V"M ) / V Wfh VKKK:: a" \> ?i .
  i iti--' -
  I'tilnuary. Sinuhtavj ; nl Utfuih : '-I'iyrf i > r .u| ..?_ !,. i ri i'l! iiurns vf Iii ii-.t ..u i lli.slrirt <-.t ,. 1,1.1. .4 .li t( : ,1 .riMS 14.rlt1 roI'.AXK .
  win i is tvivt-i. d'vS'ii !!t.ii._ : -' '- 1 ,\ ''tHiSSgrnti. at vTiTcss M ttiI< 'iiai >- [ i, M l ; RI p.laEi: in 4U ih.eii1i S -
  d''l! ujHiti Ihtiiit- n ( tt n, UvgiOW ai-i 'it! : -I': > ; > -<* a--i .g i 11 > t! t Ii-ii'-h! it, Ji k ,. tiiI4e.| $1D'J. .
  ip'tu "l"' >< l* 4 ,-. 1 tlj. *!>< WqiO.l' Wtn i'tiul'-rfMtitf; limir-f. iia-i-r i ir \"u.-: 1'.. I M L :. $, .* ,.. 1I4TEPED
  th'tn -iiiK ; in
  tw j4njnt ; "i1 :;?!tmij -nia ;n ft jiSa"j uK.ii' i- IJc-inQ, 1 Po1Ii ;.. -.. _- $ -. BYOONO65.
  !.,' ;JS the dirt HJiMv i ..iiiji-i.-l; ; and I !i-; i < ,1. 1 t.i".tiw> Nn'tntii1.ii&l : ( It ma i" .11 .! > >'*>.' e-i.lt- i, 4. I1 ,7 : I IIU'IIt'4 tif ;;.- i I'd kP.tiI1| :4irI4 an acc'iuu i-i *' J'-l .1 5'i : N. -

  fui.ii.tu. II *hrtiH 1 tk litii- In ;J s'.i 1 > hf ** II1V :.i :" 4- -: .1 :.i t-s r '. I. t. It. .. .. : '.' i-i'vis ,.: '.i 'in- -'-..4 "I t Mr. .1.' I I'. S.'mkcr. ,. .: i .nrtjir.tu.- t'1Lt:1As1t1xTiut (, (

  ; 'tIlI ,> ft- :> ,. liii-liii. *, an n.; ..i. litJ-IHU'l 1 LAND ;FOR: SALE. ,-. :.t '. tI. :'t1 J T) I 1.
  | Ul < I P itU i>
  ; MitiJtance v Hli V. I" ii" :
  inii- r-
  il !
  i alntttst iu*|ui-' < f t-i | .n.ia-j.ti-; .y-'i; 1'i.sji ;.- HU'I.UI : "- :; tlua -: i IN .JAC'KJSOXYILLB

  flitting witlirtir. l-fiti-, an.l lht tijr'n i tl.-- i :i Ii .. < .:' jjrfti mailer >wi hVhttuj. j 4 1i I-fl t ;,. i, .i' .l. 1 (t .4I.J 1 Kitv.t- !..' .1 '. L d| ;i' iiuttniltaty.iTw'liMnti '> .."ttJU.. t*.Ii.t v It-- .: :N1 .''III, tint *Uii tt lUiia tWO tt Ik., L I t t.it -- ,1 : Flu., l.it-iitcil on R4)y Street ,

  Iascij.lwti ii1.l.'t .1 1.1 : -1 i I. p r.l'iitl.i\! % l.uiiis iV'.Hi u in. ittft -i.J fl.I't! .' '. .* tt *, I '1--t 1 ..- i. : wleveI
  attttidt-d tu hy thiii>t J.t.v.-3'.t. vi : i-i' L 4. j. .*' -4.i. ,jr I Jniliiin: rtibtr -4.1 ( .1 Tt.i. i>[ .MM lieltIr.l.s -' I : I .r.-

  4Ms t'i TKni.i'Ili II .1 I ; It' : I H:. i I'i v< >ni 111 1.- i sis *h..il"?>ti>i! dti FiitLiy.i IiiI.3.---- -, I I 11 4. v.I- ;:I ... r. .stsl a.i L lrIitt, pii4.

  V'Ufl it ZLItiti.L! .lfl i J1 i' ti I. : IIlf4 11 ; i tt- li ir .- ig iit .-! .' .' ( 1 .luiiK-rV Stitti -iiihfc ; : fl.M3i'K' :': .', I U -- -- : e : .71.! L1'WIiI. Ii--mt ill -..I! -' i,) -. nf K.ve lAxlitro nd ua.i" .
  i .t .i- .i-
  : j. : s .
  A _
  .it lAiIbB .
  I I :1, :t I. I fltZ. 1 .i.i' ti. .fs' -
  't.i iifosir i-san. i.n ,'; .I! hi r1', i: ) II;,,..i;. >.-.. 1 L :I' II.! --.; -.jino- tj VtV.-l.j u'< -.Viltiiin ion Kailr-util.fi.-! f {'. > .- i !> -.. ..ftntitt.W.. I.?., ,Jt; u.! i>h Hi.tr", j; l. rt I,P if A.. 1 .":.. ,r 1 tntiv .. Xi. liit UI .' '--; Ikiisk trtit lip--H.-nr=: li f(1IW'> -t: T!IhFr toXKM.V.! tn; rfwiTH.JSs .

  KfTE TP : ; i.. i : -. In,.. t.i: :.-! it. t tin- v" h ,.: .T>u .tt-t-im- ., ', ,
  iw JD, btt' :.4Mjjiiu: i ? .-.ui-l "II..1S-.I.. i' i.-s .fuitu ; 4j Iii ;., -.t'-. I ..i'flC.. ; u 1 1' i-.f- ; : ; $J ,,:! t.Vatt :, > U COAX.
  w .4 -i th.- : :.mf tcUii' > 'i.-. t..5u ht' .i '.-mfi 1." calleil.K' :, x i >IMTU! S'lCAi KI; CITS.li : -.- -v- JC.mr Mtvl '..- .
  : :r- -i": ITS -. -I.!
  it '
  --r' l i ; : L'hu 4 lf I : 'i, .. .wi.iJLAL .
  i ii nj-o i
  1' 1t.wk. .
  'H -
  .
  Uiii'n $ ni < -
  ;,I., I :, ; I 1 '. ; & : tJUr.Il' ..;. I : 'i its- II-- tli-ii ttl >.i< t
  i. -MiMi itc.ijii'ir.-i! !i. A >;\ :.t Il.l..in T Tnsr.iiS
  t.it at-h wax': 'tlup ; "Inkand ftil thW.i' : iit :U3t- .I11 jdi2jt'Jii. f, lmt. \ If | | I.. I'I .; i K.. !tttt.-! '., 1 u.i.1 Kv -

  halt$ lull i\itU.iUivf:4: (.-i IiM1 'i'iirt>w ti (ithf : .:. -t' f . t
  -VMlAKT. f L ; ; :$r tti* isa.i.1rnzV ritVtS, pr1eI4.Lp14aL .- '-
  liiauurtt.i 'u M % :il in towv >..r'x' iiu h.'f 1'. ; '- .It- >t tj t l ;t; rzr.E( I3Iflt. : ,- 1. t'- -. i *, ...74 --. 4" '7, .I a tpi t;.. I P11 .5 I.

  *A tinMiltat" t'n.i'i '' aU ]':t-'k 'h-Mltrt wt | iu.tit.ti ..i jI 1 'ta in ;jiiittit"Ji (..4of DIED. 1oi Sale.I'Hi i it 4 >1aIIII, au4 th'- t4V1t..L iit T4II.J'4M U1El7i-
  tt I -r.i.iiul s ,, r !-'- 'liCis II4t r .!f tb rant.
  .LrI'I4 1Ai.. e CUj!' li'tvntg ih' ctt1 i 1wv XItI1L 11.i 2 ; r thisqr.cio lIt "IV.> lilii u t tJi A it' j! ,i .; ... r. > i I '. ..t i .- U n ul !li !IIIIH. ( 1: .-,-!. i V. *-f.t KM UT," fiifi-m. Xni M. I.. !* K.4ERV, LAND AGENCY.

  than tI.twrf.' 'Vl'ii tif: vi', ii to yiwMi"it'lut lint il'j :ntc, a? !>' Jisit t ;xis&.h .d u .1 n:1': I I .1. ;.I.i.'K.:. >4 'I lt tM-.t --MX HI..nil.I. !.- | :.i \ir-iu ill L4I! >, i.l tilt- I lii-.t Illilt-rirtS tti8'9I I .*W u ii- *

  h, E.j. 3I 1t.j1- 1.llit' 'it ti1 t ix, ,"- a.iiii '- ., ..- )I..! I >-i 1 III!| I- t ii.-.l I \ I.. | | |.>iH'! 1:1 i-asK n ;n?. ainiiit'i'i>-". ril.-i -t'S I.

  it..1T5jLU't th1 4IkP !A hchiar I fci.i'-'r' afei"ii" t ina1liui I th* ii 1i.bk i. lh iIIII S"vlK' M "(tT t-ln,* . *" P| iTirf'iiiiiliu, .', tv- i.Hii'ktili.i ji: ; i.-tiuti'. whiiii il ik : ortv *
  *
  one ; : I' i' .1-' i.i'i--l I 1-y *",1! 1 lii-'i'- 1 1v i <> :it- L I'i.. i ,.:? .4 t tin..,. f\\ > t Itttl- u> ii [ I .. '. t iCiyV.* l--jit ti i, 11v it i.r :Mrt. h ? in j-j bitlfaiyli *: ; U !. -!. ,, 'i u llv ii-\ -s.; j For i uiM-it'>r11111 fiirtlii-r |..ir i, ulnrs. tc
  -
  Wtist'iTi i1 til ,. il 1 j'.i'i listMI 3 :::1. : II tt. l&I1&I.". hp 'i: : I I.HitfUiii! -iffiurl lunS.miJ! jpiicirtj 'iu .- ur CIIAIU.KS A 1rltIfL.h.
  a hard t 1" U jug ihtiiM' iiatwi-t thojtlid --itVaRJiiiJtii; *.---- 3" F. :v 1 ill.' ,.uii, :,. tit Uri'itihir- t..m \ ti.t; -.ilia H-it'l .1 !II-A ...li- li'-r.i'- !It'-i' 'tt'. ILi! t-i: t'l Ut.i.un'i.i.iva, BFOJi 7.tr4. I ,
  As r-
  tint :ktl. ; t.i t '* -Ui tWid :: i 't tj7fl I I 1 I f .T i.-.'i Ii I+,I II t't i.zit'r '4 ,l
  k< Hi a IttlJlli whi'-li i'.l:i hi. d thf} i L'i i ir] :1itfar1 !' i i- L..J.I'viii in- tu jtiiii lici .iiiUii littklirtitli- JOIJLNT7cri (.. i.4.A. I IW.1LIX4k IiFrI; r: tx THE -' rxhlomesteafls BUI1.1)1G.'

  di>t n nil ..1i.r JtJinci. ,utinnv. '' j.i'-1 nt: 'i "Inil.iittiC! ttiitr iii'-.litlis am! ill tin1t- \ SALE Uli 1IKXT
  tvurcly.HOItl !It r. SntUh. ofad. i- j F \ MERCU 4ik".NSILZE, J&A. flJL
  'i'nis is '. In < < ainiy j \. ml. j jm
  1.1! ..: t- l''im< u--- fijt. <>
  i >-I V- i" !. -ii'*' I. KVj.KAI. i.ooli "I L KXIiiiKXIV: AMt i >IXt-LEt" 1 11
  iJs.ii :; ;ul'lt in Vance.. The kiU'Av.u.;. ]j'ii .:.- : A Uibnt : .; t i l' -:- It-Shi- (-itiii li, I 'Ih-1- stitilltltliftll'oVr, I trtujs.ij I .> In vr.Ki.1 liK.nti.ji. .. ik' \vu; i.l; : -i 1. : iN
  Uov. .
  Thin will d194i! <*iitht-j ujujft tir -ali'y ; nu :!;<" J.'.tl4- c J <>rinf'fJI. Ai.tilyto"it : Locatc1.
  in Kltctiuij sitdat : t<.--tU) A* !t ><. *' .y'fAu 1 i 4 4'-- ... !. ri..flltIi7U III, 111.4' : -;i 1.'. t.: wiuna;, jMiir.tIIVVK -.. i. LCIKS. i' t ; H.SY. : itijc
  mt'i a.t
  ( .( ) I1I1 'in .--'flu.pl T % gy :t. vcr '- s % 11 rujt stiU ; include tit f. IItis i jtt Ai''i liitai XGK..I; I IIbr4 : 11I-atkr2*
  > ;x .. r. )
  ,, i abun1Lul tin- *.az. and 'e I J19; 1 4111 '- !li>t ljW1 d I iaiji! i. 1.1 .- u.111 ,'iii h.tTi.L l'l l "ii* '. rEwCO..
  1'utlust \.U.lti-- JIlt .
  4 l e'v1e ) lion bU II.-DJSOU at i iI itIl" ,.T I& i In 2; tt
  b i Xi11'I1t1I army ]'!' | Ami tli*' xf l \''|IT wtKirn! in tltvilii >UViiU :R1E3MovAL.
  ieiticst 4ti is toV. ;;vt 4 .t1i Ii x )i ;i'ji oi t I'tmaro : "]'..' it ;ii. tt d, 'i'lmt ;ill .1' Ii I 4. u .&3i I.. ulIr .7.I h.1fl h-stun, HI.- l I'! II -- S

  .> IB, jittht2U ten t r tttct4i Iwt ajurt a> you 1i. 4 : jiii Ltt jUIIP%' W.iiti ; iiuiKt.'d; L}. mKrivtin a!! i-iir I i i.iti1 -.-. il:'I. -\ -iI'i-! oi'irifili',1 ; '

  likt- with tailing Irotii mif tti tnih !. i'j.i.Aiiiuunt hi f ai;"' ,<:i 1 th" M'li? ti.'J i-l I li r"tldum' ; liia; ; i silt's hOW >jr Xoiih < \ I : ; i ,->\ -I I !i..ni inj f-iriiii-r pl.tto the *paT )ME i\SUlLV5LCE 'OMP.&NV OF All Wanting Farms in P1oriI
  >t tii-s"t: Viigidi;!. I ( <4ut, .
  irii'u! AlUrv IMT tfttiir Ii.-:(1. nu 0 our ittri 1 n.-'t IiiniHinx.ii'! i : lionS: .M II .k;: i I
  Hindi ir aadlOK -l a' 5--i't ionf i i'uii.;
  : *
  tailiii tiwiV 1ory
  t.t <> tith ( '.u'jHtr.t, ''.--wijia. Ihel9bt, AIabuii.i. I.7. HI.--IX t jrnMlliii?, Ht tin It'tii T Iit-iit" 1 hlIl1 Iiti the

  ; u.- t1 11r1u1& l-ir 'f\ .1! uk iihwut tiiu l '-'ii ;ailII T Jn ili'liin'.v" Uuildintr. oSre\v 1-Ia von: C'oii.lARI.XK !

  tiuJicr i* jit'alitiil and c -nk-nt jt!! tf. 1 ii.< :>-" ftut t.uUco.! 1h u; -ra'zi -ftI1'1 the .. .. $, .t1t,Ut.. 'IU. I,. Ik- ;., u'- Ii .rt MI ik-ni. j *- i iiiniti Florida Real EstateS B.egistr.

  oltht fir th< .x-ond 'jiis* \ tamly -. dnuet>:i ;i ;t v ii .> ia fell *:..ry. try Hit- :idiiiiith. <,ir Kiitii i, 1 liti-h? >, iiiul hart ma: ic l.irviail AM> 'Z1UiNILt.'E..
  arfwrins yoar tiU. ttuiTBii.ivtc i' I i' th : Mminr.ihliiil'it K, iH'iJiyrttui ,I I.i. L.i.[ ., mill, t"o v lui-.i--! I hliall: con t.intlr Lct-n a tarsiuu -S ul 74 ...iv :ol.Iitas o ruie'it.t i. iIlIIS) I, ,

  n-qiann ; btakt*, tan IK o .ct. J by I.i* ;ini; a Ji-M si.y.: bi16' i-- *< .**J. 1- by jiro'iibiti I. hi1. 1 Ii r v.iunaii' \ i! i .ttrin, tli. -(t-iirH-l.ini| will grf-i. ( ..-I ( I- : .k. I H.- !! -!4 i'WTir f P. : '. :i- i if ; i ii v ;if .,) .. L. F. llKWKY *

  all UK t-witk *U>nc jit atXMit ol 1 1it&n dollar* pta tills t" Ui'i '> --4 boJ* Ht I \l 45 Ju. atliT uli.iluvir until thf} t.tinh.lli !>< i tuiilii I 'l.uliii? IM'VH wthj In-- i*.<-| niiIIi.ii' -. *- !II. i ;-iI'i 1 111V t2t J.WLsnnylie. Fix.HOTELS. .
  jfljtii'.i, l-pr"i tihow ,- > -uti -! ,,u,1 .it".i: t till i in. ; ) -, -.A-II. 11.INLNAILi, I ': AsiU
  '-n. MottfArm :n' tan waive thin at lt-a>nrji ILlS lli.- > u--, U.'n rt-s.-1 Tin j'tr-M;, .li. it ,!I.II.it f ,
  t./.i-d
  'I I II :;F. l-y \V. W. ii. ixirriii : :: PCMFI.I .
  lilMe" s'arccly V lJni. ji ntaeh : :i' g2Uuil i t ." 1 II. :.\ I .v IKONfii'i..- -
  it.ti 1-ii-l 1 :i- a" i > l : : sru.\K\\\KK.)
  ,- : -$ ; F Fi s i ii-t.th, 1' '. .
  ) t w.atl.A .
  little until thtvrr n ii" ...-. iiiit-.t.; I i v 'tny? li'tliy) IIW.II'. a'smjb.J'UtiOKKKY. -
  <-v & r a Lln.lii-ld LiUii-.h .
  > t : jiij > !" :1I'Ittii
  > \
  t .il
  | .- .. .t i it -
  'iln vi-i'ii' t:4. -I iiruiutc : XWAIIKVAIK. JOHN ( CARDYi : : -
  th<: rtrtirtri :id. Tin bL-i.! nu: ,; ;; j Slutuc 'lii --
  ) uiiIi. .t-
  :! irnli'.iii "i i '< in MIij ..\>> \ : :. KEIII'I-'I-NI. 44:1.1.II.I.iV : ..
  timr f'ff tlli t i In .vs niii.-.i-.l! will UI .! : r ; )"i -. 1t- n- tiuiiuiirni.aiuii MJ-! l'E'tI4"4UL'( !, \ ? C K K V E X
  ii iv uiy ; :iot U.'j t.U.-4.4 uvip, ."i noli A \v.\ii: ;, I.AMI-S, Hor S; K.
  i..iiiatefii 4 U .\( t1Ft: UY
  tliid tic .ltt4-11t I '9 j-.i'M ti.-n- ::it.'.4. iiija hut ;i .Lilt. ..w> in 'the1 '
  | ujnjn 1..1 ; etba troi1i t1 :ho oincc-:8.ftlo''i.mj\j jHi.jluty.. J f h-.i-.ril 1C. Aug.Vi, IM >. 3. I';. Kiliiii I ; l* li" limv I in my i-inj'liir, lint I ..t. int"
  AVi think u ( au In d.iti" \>\ \tta inn ytid "atto .u it ty ff *. *j **ff 3i M. \\i K.-:> >!NK.ISv ?: ii.i.s. sn\
  I li.it. ,1
  *" .tti! k'l.iiitui ii.'lui-> li i ; I.-IK-I uiiu
  Iiitijfl i-i.rit-hiu thiyiil.. w.4Uitii;. .\<'-., :nfeteur ttiAt 1t'-; ii'-ii'iu w- iivh"-! <> ?Tiny If b tnntlsirlitc j !L.Eii'I! ;il ; \ M.I 7>>. lliiihtht >;. I :' : ..\.i enctj.JI s.LA4\.r1.4I1, &A.SAT1IAU. .

  p ix vi-4t. JViiurii ;iijltt.-r IJ.* VC ,|< IYItuiidi1 :" -- -:: J-a'i: : a;i'J1' "' U' 'v'ili- w-1.; .. \ri! iuN'-r-iN h : ; Anjjitsrf -::1.-1 Ilirutn I ; Kt..ih'i.iliSf : r. >!1. -,>. .' II.. j l IKI.Ii..r.: ; : TIN T11it 'h.U.VI'LLJ., FL.1.

  vilftn tfi i.lif ?|n vi. -.., I In..' -i iiiu.i> tinIr..>!,-. .! I'l u. :ii. r 4.; ti nf ,,n 47:i., I Ii'i lli'l VijJ.-, \\ l ; TIa :iT.te IIOTKL of imMlvra
  he lfl htn ; i'.iii: is. Hr": -).. ." t' '- |'ilt Tt-aMit ti.-dav, utnivinir i iHun. iIt1q% tftJII. | I, .' .jt i iLi: P4 11:1v.;. j. .,. ,. ; .; ma.
  will tf.
  K .4- ?
  jtntn.-tis. i } l-Siin 'il'i I" ) .I.44.
  ? l.t' ill ii''u' 4.! ii t- i.fiil : j jitiitnint with -Cl thr rcnvcnim ,>' (J the txol ;
  1 ,.iL\ &; t'<>.\ It! rjtlilM; mt.I.ill >
  \Vjir.varts: will i-pt-nd Uvtiiniont. ) ii ja -liiilrr I tinAC.. U t U.'i-i. w p.rfill. 1' .r
  i h-js r.-cettlT ,
  la : lltit-lp. ItIftkt4 hIiIt4
  l4' tlw imjirijVfm-tit iu nnulnt- < '! aji|W d.itu- ; T % : ; 1'vow
  ..I .. i r >> k .% i\ i ,i i 1 i i jVl. ,
  cn5M-l natttntl SM.XK -!JiijMut: sagar III ill i J J.-i arit ; v .nn.hirt4 br*
  < HiWrM-uuUl l>e at 11(1 my *- \ d
  iu. JluTvc c-fJiu1 <*f tlKihicrhifct-ord'-r in Uit..ict- Th" .vuiiii'-tit i iiij'i'iy'.ta h.nt! j ji v4I. 9,11th /ny ji- rA ft ml Xftl for fees// >
  ofmvuit-v %% i'h t4I.LI iiijih c ;0 :
  y iii.flI1I'I I l1.6 1 !... th .Syicliity fi \\ir'a :tt1I1NI'J 1 !i 1 yE\VZ.l :f Smuris' Block
  jun- hut I to i-jx-ak a1vi..Uy a.. I U .- tit\i: i 411 <-iiui-.ttii- An I'jt ,ji-nl ujiiiuiht *= J 1. : '
  I.u.1ir.] 'i:
  t- l -irxc.II i innul i.tSAlltT.r. S. Nickorsoxi
  11flVl.IM h'i41 'J h'jiirUw. 1'iV I iit"ii i..i ;ii. ; mv :; .iy*
  rl.kl Irtjin t-lii tti; rtjVt- utih<--'atinuiy! : in.ik- .th' I- .:.ij.1iIMiL ii tJ.d 1 ,. ji.n i ulf'Ut tlit-ttjlit i.- .i'tu'-i'; iSt $. :-.: I. ,

  tUf KMcrtiun La-vnl "f h lkl.ttrl! ill Sw.il.-n. aid! ]>tcniiuulln.d i"i 4111tiiat the tlcbatiand vot -. 1 ini: >.!it..; tin : U. II :: \ll jt .tNVLLLE, F I.. .
  UK'I| : ifUfi!} ; l'jhi'iti I I'- i'H.NTF.H.L1int .- 114ITIL, .1Ugiali 41IwJ. H.i,,.
  upola| n MII Jl M sic) < t w .ijjiv HirA.. thkt uu--iij'! : >:. t f li.ti arlir'n: '." ua ilJI4if'g: i ia'.t .K.itc: lit 1 thu l-iii. in..u; .itL-l nu iidu itou l-.H.r.i -.1- ,.-i I-'. l >il.l'l.-I I5t" -in- ; -li-k-nii- A -. .HM I T.'a: 1 ,II,,lf,.*. ttrn-uii Hi'L-ii iiit>i r.ti.mi i. an.! NICKFH.IOX IIor K. Otlumbia. &. C.

  oitotiisiun je i thf) "tun- tiling Tit-iilfuT"! i-ir (.citji- '1 M' *>A T, U4.; i.1lU1flti11 has SM en .r- !4 i-; to iullnw thi! 1 1 dm t ion i..l \ 1--: 1 1, ISi.s. if j tl- M. 1'k :uit ll.-irn*. Lir.!. Iluttir irl T.-t-t linmtnre tlmiu- hriut snot the MUMJt>e>ui4 4.

  tbu Danettil I .S .vt4, -, The: -ti-ti '. ti t ,lin'dti-'tU1 l.A jil i : IMMuk.ui Ii: i :.rr>-ts, huf 1>;uTfl* inJ kis. I' ii'ti<, | I,>-r.iiiniKPcrupulou.lTrlian Mt4wrU **rt.-
  |! -rnutgitif>. and ulli-riy t .iiilftnn! p.r.y thitiftilf on*!) :11U us'- atflfflg MIJ.SMsrifr Ili'-ilur I "Yir inT.i :-t I i .ii I, ::. I ). .r.t..j.. t. .', itii.l Il--mia, l: nd Java Ca.ilt-f.TfH. Brokfnnijtl i 't.l, ipi.1 tliti aUrn.LiIt.-e W rau.-Ulc4 kr a fw> U ttwolltil.

  jTuuijn;. la'ifl-r] ] ajiytliinj; ol the Mitt.ft !i 0 \i-iii- aiwitys <-ro. vjus t..jn-ii-i&! ofujpir- T. tIe as tdliwTtii'h: FIcrid .Ipii.irti. I I.. r 'j'iin. ami Itycti'ieilVTiinkiy, .

  >t t-i aiit.. '.'- I-.I-TII fnun <%> gnd lat; tho "">lli- '"" '!l th" r''''' '* lijc'!> t.' lj(>- id L \\Y>!rin Viij-iiiia.i I llLt.Sh, N-nth ai.d i ii -." r--i I., ,\i-, :,- .! X'nl'ilk. f. W Ilaiily i h antitlt n-J .".j IHI pak.-. '. on'y.ov. Tnarli-n Hoj.i.l-i- the abote llotrl wiU thxl ftTnurLs

  j juwruii. tIti&11'r1flth't1O1JI"1 Ivin. <-. C'atoliiv.i ; 1 w-lf.h. tf I ; ()iji.i, I 1Jt i'.l.i. and .; .. tf I ) aut ctmvrziiit-es of their own tiunea.
  ,
  t' iL i :LJ iaI4tLNP FWfii rfajil* uUi Thirtt-rtith I .- ;11LIIIt i.iiid | 'I. J I ::. hi I..l'I t'iii, :i: ii, lii'i J t- t II,. ,,, ITII tiE {iro--riclor. i>!Ct4P,4 hiinrnHf-thut rnrr JetMM- .<-
  } SJ3.i. .
  Inb-rna :
  1; :i -.ilu. > 1I-.L ntli.-r l.y nortlrn or iKiutU-m a.irttbe>
  Aikati'ii"l'u.utt- lit It. 4--xas ; r'll'Uviith, ': ttliiil.iiihl'u'1,1.. 1'alatL.i. .luliii Cl.nk I limato Soil and Productions 9iitinty) vuppUiHt! to bU table.
  viiu iii it hunntal (n ..iti.tiiliii.r.'uiit i'\! inImxitiB Sji : 1 ii- iiM W1 il i t- : I V.,; :il -.. Il II u 41
  Wanted-
  ,. ; '. kits Jl ftr l-.tiin) Ktrii, I'uiitl.I ( 1 in.tiil'u iiiiii|; gents.L" .
  'ht-) fcrhi.r. It itlul (ii iv w.l'iIr- Tiiidiiuit SftjItii.iiH" (. WItS i-Illlf.- !
  1t4 ,.f tin-L-stcllwu.! ? with bkctch of itsisto
  .us[ -.t ik-Cu'.itTh h n tak' n tu.iti''>n Oil n
  tti niiLv atvu <>1 ;r. ii fl. iJiat a ; tin i fiiolwl'1 ma Tutduy last. Alining Stutarv CL.1A.R L1J. :r I'll M.'ii'* t,> -t-It thf Xiitiutial t'.iraliy W.I -
  i.oniuatirt.jijr.-jJjK.'UtWs.. I > > \ Natui.il; Features 4: hkicial; Cundiiivii.A I it' im; Mi'-!,i.ii'tlii* machine i- tqni to the UNION HOUSE
  K rich i>l-t' xiill rui r ol' UUH kind IvpvHctl oM tHtPsmati iso uii; :M- tr l.i./ii- I li.tkt-r; J-ileyvrM, CMitniiiiub, F.ti : ,
  I i; _( drv.ttti to "iVbrjdlji.: al ."-U.lill-,', iililO6! tin ti.. 'Klairl j !.!,! -. Kinril I ma, laurw li; vvtry r.:iiiO-t ao.1 is =OL1L kt lie ,
  [ FtiK-11-.t AM)0 vhirb Js J" oc j burn d.Shiiinai .1.1fl'I MAXU.VL l -n. til 'i''). A Irm"
  M1% } 'I1 I hi.rrri Uiilrual, iti \iiir $11 tIt. It'Hil M'uii-v. Cliiirtii-ii>n, Ji'f.V | r
  --
  tintomli of his "-J XA I lllX.Mj SEWING MACHINE) ('1).. IT
  iti i HTjx-litt' if'HU- I
  ; Jin.
  :
  \\ wTiS be <- | V.-it.i .t-iiJ i&I! -< .lu-i'.i'i'hfSctiiiulK/r.ttt \ -' J I J.ltllf SI. I .' Ut'Iiiil-It-I ( 'if"iinatloH ronivrnins I Ii- I:. -..Ifl .-- ifv junc U 1 "in I'ltt.-l.ur) I'u.I' .
  'eiill give tint'pinitm >ir t! u..t> rthVriti"! h.I ti l'isi.-1.4'it .t, '. 'U'I -< \\-l- I 'UIH. AllUllntilli-
  ; i 411 -" atunti.. "t tiit-, I Indian outi.uiart.e Mattn., .I tin* I Ill lIr111. oU whit Ii it ulitrlu Iiuiniuiiti ,
  o thhat with all the ad\4uta, ofMi'i>ara.uslor I A-.S.H i.ulon nf 1 1t Ai'aj.It i VV IMJ.. MURPH-1r
  .JimnilLibrary .
  ; .
  tiu- .. ii-u- mth u t oinplctt- i
  I oio tn t ,
  ra! Hiwidati t U lo tajdis thuy aru -J- iirS II VVtMMll.itry, .1 \VttsIlniT, IH.S- ,
  ciiaining hit amount "t a"il. tL:4r.: ic., .ikMIt.nhiI.: <.k: >uity At-autmy. in the t u nivcn' : <: i, \l.-u i Ktrir.icksoiivillc. '- Jk Otovotpun, Jf>Ji.ltr of thP o'Jt.uwit _3 iotUZ
  !ilo for dt.'uil. -" 'IOJVXSHH' Jr. tr. htwiH; ot liroft.-s'U-i'iKV Cu,
  & .% : jrwrn. '1 h i-"Utivt s thf dcfttv"! arrinclud- j Shi-nnan dint tn I y,)hctidan I !tu follw a.-m ..fiinis.tor UKX Kl: *)F J.AX-RA AND MTAL wrt17%

  .> n.akm i hatVn Ii ( UOVKaiTLKX, t'ULI.EK ;\ O >.
  thu) iik nirtC c- (UK, iM>, )IW i< to suiiinrtiv : JNLarlcctMI'rft. eink-iivi.irt.-tl Jacksonville
  (n-uj'jKinon iCTawillv a -i\! ;ilin.uiti'I! VVt.-lli' }has ariid .it Nt* \i ik' >\i>. I In INpri-paratinn, weliuve tit, iitAtrili Pla.'U .
  Ir i" I.UII'-UM- istn'.iiy utitttitntl? of inffuirtft uhi'ti .';e Loiitiutuill I tiavw runu 1 t-/ iKm
  \- *
  that .
  rti iIIv MMI.-. t antn.t trtlk liv I1l.
  J A xjiatkl- tn- t.1t'l'
  titi. .1 fuiLnUlf i.iu bi= tnVjxt ti .n tuiir. lIP tctuins t-t-n: tnxtAi .-. I !'i 1'.' I'ni.i I/ II iltt'-ml if < l in idt-ntmnt t nr Stntr, nn.t tt> i1\isiH-h fftientJn 14 1 I 101-3 i K, KECEXTI.Y >I'EXKr>.UA$ BM.J*
  any | ar 1% r 1,1.1!{: i(>ti.ti' i Lk. : .:i \ ntaliv* 114 lluii.ln> tliiuk of ri'initi to t"li.ri.I.t tottli N \tiioon-.t. rP41t1ty pn-jwwl iorth'iirrnmniotfcitlonnf Tnib.*

  i* m'Ttt.jiinitm, tnt it i ba jd u'ti. the uilJiaj-sf-M-'itn .tr- ini ::'v!11111 f-r! in.ii i !j : lit .t- Mill I I Innxi'iiiH tu "t'tiiiu.S'nt w- .IIZI tbitnl! lint l wintei.Thu .

  U'-t. that in om hinijih1) way. wt' in .tiia'* 'y w.tii. .' -li-'n-.n: I 1 i. tt, n. .! 'l. .i. i iM'K: %, V.1 Augurf 2'J. '.lud.-. tt.i-' .) VflC. OXVII.I.I-., AV tiiti 4 .; T. nI.}:.; rt mpplio-.t will, Hie rhnwtxt artU*
  Iwti.- llrtit-r tr it Xt-w York.In .
  V\Vin.i'r > uKiNl byTrarwicnt th Thm.tt
  the Alcxandii.i and : : AMieiiopt.I. into f m.4T111, I r-4riy4.,1 lrii.rtli.
  ( ,1 lifct-tri
  ,
  ,
  I'lM'thlLTI1.0,1(1 <
  tiiitk. (..iiMtii| 0 *"i'l t Irtwt'a tittdt-r lie ., .f -*. vrL P. HEWr.V A- tX>. *- .

  !ly in cx|>ti
  4roni two ) Uld$ t.1 itur. iittt.g th .. li' I tv8burO. J. Pkky &nd 1d njM'i i.- i.ds Ttiiins will > 1iTIVbft... ... . .... .. .. (it rt-i oRaMc) terras. IJ-tt.

  4 ft-nw-sita- t : CXCCUUtIi' -' \,3usu,.. . .. ... . I .i 1 I.e) .J..tiI .1 i-.i :!, rI'.1:. : I'. ,..iF .n.*
  a fiftM-I an m I11l.fli pItw, siitu, iiiiiiiil < uittr> Ihi i t"UilM, -..'- 11' I., t xKB.lM.uiut.

  lion, by tiaiini; MJUU- tni jtt'.tv >nt luud. ..lr ill v. Aliquot ''O.-' Uro n-i asut in j j.o .'(OK NEW DRUG STORE ... tut in I... intii > t., limit'.ut; ih, :r f-jn:. r.miii.1 .- 1'KXSACOLA OB8ERYBK.
  .
  l.'iir.-aii.ttiini i" Ai : N. i' I'I.I .. .... ... 14.! ; l.l.l ii
  that JIUIJHI Atu-r al.i! in Chat lutU- iii tAI.- }$II1I)} r 44Tlm1I* niiy m w rn'r4fl-.h'1a1 in "I'nn-
  ti1jit.y L I'uiwralty of Virginia at j I.dry. Xi *ilu m i.i.n'l. I It I I. ((141 iIV tnrn: &U.til tiiutiuutf lu Litp our tintaf.. theuc
  3 thIs PtLI iI $t'iii'tti Tho iutui.d.1 ft-.tifs- ai l 4'4)fli4----- 14I'.xn. ( : ( tN AMI rfkECi.-. t us tlit-y alvay- bt-eu, M any Cr t-
  *t u to tu-lu-li *y piwailiiliiy ,t4ur4'ttt4izI that! KV110"1 : one thinl, onI wtf
  KHI-tii-atiiiS. iiM-- W1T.I.LtM
  'htin Kt1ii & VOMr.v.Iflck1rTIo:1
  kk and itaMJiBgil undixturhtHl until IIIC Wj1L \ ivniht Jfuliun trilio* wlilth. it wlairniJ. ma -otisd-.rably: daru.igi ..1.I ... & .1 u io.ONVII.LE, FLORIDA.h | J J3U. p -tallyoiiut! L t.v lartus :itn>ut 'ulia.iiioim- .

  in I iglItly ilL ; t flfleftt > The library \ S l I Full weib1-i '* 32 His., bka ii: -> 1 -i-ion with ali oUwr ni.ik.er, julj- ty.l.v.
  made. Soniirhi*> WJ I h. lump l-'th.-ir wants, Auujl h I II. I-OIUX-JOX has urtaUinlir. a VTlii.U-e.ae
  1-flu-r aItT't4-I l.r.nu White ut1.Itnr Spring ..I I \Viittrn I lli 1 2fi :
  II1I1 J fgi .
  (I
  oti-jp after abtit trn 4a. IHteri' i1n' it t-i'Ilii f'lrl 1.1.1 s tetnil: I>rnir store at the above named place. IL I Ijl ---------- -- -
  tc"t arrived
  Nu ml 1 u Tikf'v to J-niv <' riiut-h iiinic 11.-( cnctaKjbut Ji- Li-* U-ry L IIA-, u ii'-w nnil ti-i-l| ansortetl Mock of _.qjI. monthn .... .. .. .. .....
  graduklly within hq tiimnnr.ti..tnl.. itt (1 their) annnij if U:8 foufodcr'es K.i-A.'i ii, . . . . .. .JHT ewt.
  -
  doubt hut i ir wmiLl tis ui84i Ix'lttt" l .MrTit<- !iin hIll <1ifVyiii< Thonuts (.t ni ht i"tvcnl prominuit ? Ni.rtKcrn, . . . . .. 140 ft? 1 tW } rnorUIM .......... .... ....... .... . ..- sf-5
  thai Medicines &
  j, i. I&it .4Ml .yrtf'tn J.. i n I Intnnttid.I art hi'tc. < r" Uwa-cra", Miniii.cr loin LUll rugs, Perfumery jtoflfowEa (In

  .. elude thu t'liliifly from tlw 1giilnhi. by it-i-siviMi :i rer' :& i..n tiorlh ft N-l ris-: at the K'Hkbridgc, Alum Scrings, j 1711 4L14l.Il.l.. . . .. ... .. I Tit* Miu f-'tabti.4 Journal
  .l l..1. ijil IiII, l.irhlir will lint lav prta*. (rilcriv n. means if a rrofikr.1 tuU- with outti ; i'I l .* '! tI'"' Mi '". i il7, flU1 iifl i-lw-fd aid hu* wTUri-d ii wltngu huro, and will urrivo j ; 1iii5: VriijitUitiii jmt up with car ..t t.t-nHhitir.w.Ux! Tiwr of the fart tbat Pca.iir.jUW

  ill tlic bung; of thn vr.WLroiitaii>i'"Jrht' inu1, i 11.1 3Q1&tII1td! .L ( .i.&raL l I Lilt-fly.. :Tho: u-tti-'hl. It w 1'ietty ticriilly, undi-rotood that ; : ri irnit, ( ,i ..tiitjoIlW). \. .' .... ''J/Sj.Viti''. .. .!i.N v fN'u i.Ttuiijli.T.uli:! >.>!ia < ramniikaUt>a with tk, y eflj-

  the other rnd of th i tobteti i.ii '? into'a V.44l! ( z 1iw1iw and ( 'msuchog I iui.- ki..1. (i.s'I blight. .. !Tt AM. llori, :DAY OJl X tilI'f.jltr I ...iv i. ft7* r.s.Ti '- f r'- :c.t:: anau-cofiiir aiwint of intm-at t-> ent'--p

  conUinin If ia 1'IhaP4. U1fl.0 % : : Lo n.t -' : ". l.1I11I n.i .t'e iu.ivoHccrans jia i in :nin.' jrlinl Mi'M-sin KilBiikr. ... .... ii.,., -S I. .: : 'C 71$ 1b 41.V4)144 to *h dt'roimpnt of she rtat.
  watrr. ixation lyinj VlYVVBn '"* ::! .... .. I Ii.. ItJd. (-ia4- it) tiib .p.IJj'nfE )ti1j '# 7- IITd1 n j. .Stntof FloriJa iiit4 in .
  i-in1 .r n I-- 4.f great important to the couniv. ; I [ur.'iiii .ti -I I .\ - .. I. !*w1 d.p..
  for me to a\ munuj n m.tkin? xt Aik uud '1u* lOfiili: nrri3iti: and ilttritn-ni KlLlittl Siile-i nmokrd.. .. .... .. .( ltl.'III'" i, L..' it viIi !iv4)I > ft'1liIIj attv-ntiMH to Ihc ircmeue
  \\ 4UKIS tho All .ii-'
  I'
  \ -
  valitaiil b ( \ < J.-iu-ral KoKccrans- wa* outsKkt-n| on i itd 2i; I t llTI1sr
  ran $ EIl4-kl"L.. .:_ ii ra.1yitwiIIit 1i Its
  more inii.rniatu.n fiiiitnaiid oi ( ii niTal I Ila/tn. 4r tIbtil its lii.iuirn- '. M i -i- .. >.!!..i.j. 1p vi4mItT, U
  ilicvheriupon thii. ]art t.f th* Mibjtvt nndt il(r! as-ii K'-d t" 'If iU ill it'sAiin' to hisniisM'on 6n ('te4ri.IIs, iiIi1fl.k4t1, .. & :King; tinNi 1k11 ;""iiur.lil. I'. .It. -'. ; ",. .... i i,.r. the ear4 iU read.y wijj

  ion idiTHli.'inV will *oni.>frisi 1-""'- winHifUy; i l.tn rwtj.td) Jihf linn Ntiaj n*. : 7flWJr.l taU; will bo giI'n IitIIl.I tiDi t (.i'r $ t unn.kel, fthi!.( Sj.-. ..' !.uI Jit ;J. > i i UslOUifTtlcr : 4 (' rPMn.ty aivard..
  } ,
  MV ,! ji-.r I.anv tli"t ih'r) >'" s, ( i T.i'i.i! Anbiir of !l.-nfir nf tin: U&flI4l'JJ .ml tI:- } *iil ;: t Ir i 1-t :itteiI1Ps.rN. ,\ 1011. itVr.. -. >1 lXu: .

  tiEr, ILbohat tl manner f eUirrii.ff the graj4i : : rtiid Snakf Tho drtiiftt of n >sofl 1Xt. '" IIthM'I i.... ... .. ... .. ... .. ... 2 ( iZ. : II. hr. IIIl4lMtI. 8 r4,1I1t,. qtIl, I $ fli.lflI I'rJt-r->r I'.IL .1. 'Itla .t.tstin.Ih'iI .1. 'tT4'FtI.1f Ifli'ntj, oIkit.. jI3I,4

  ud obtain in; th. juit-ti, ai tlu-M* tMnj nrdt1!!.' it f)rlit.ii"* Indiannn *t.t s. NVw M#.'-, Oiuiie in m.nkrt.) it I lVnii-.vl>.111 III. iii': ,., "UrrIn-, |ir*>ft-iuv>n.il MI .tit.. -

  'M.'4 drfl 'ilhor '- < >; fj> will itnit < Jiitof: uiding the) '_'. I'inhtial ii the Si nalo 1'iinir ri'i I.tii'itilmi' 1'lij 11 : in .ui'l r -i ii.n 'iI!>' $tI4ql91 J 'CtS.I7%% 4431?
  > 4iw t
  iruiV-niannir: titan i rrq An NT/ Anjii> > 1iiziti1w
  > ind to ohlain .11,1 l uti. ili.; 1 ;
  i. h i1oir iu ctv"in -, pavj vl. } 1 IiiT
  V Tait until tho &IN4 ar<- lulli fw--1ia. rr iiadtvarant by Ihu "Xj'iili-hin ot linulli v (ronihe .. & .. [0 "ARKifOy/
  lb..lr tnruIIhc
  forkM M.ii k und'f th- vint-i ajul iJiai. d' .i .1-I i 1 uvt 1'i-stik-t. wi.i. rimteil lo :i'l.uu| 1 Kulu- tInI4tty
  11 II!< nmrki i i- mUeil, ;ui.I l a :.i. MI !,.iiii.a'J JlIAUTliU 1'AUTIHS ISIanks lor aae atiftic Ilii u hanI mn-t fcr mle lots
  upon adoih f.prtoui'fM'Ui' j-urpfw I' \ '" eivwl in L-ei-ti-r toJaAtB IH. nays 11 ( njitmn u.tmU all 25 t-cut. but nnwlly ut *1buanieK ,' .1 m to iJ
  : All 1LICI1.jjo
  JUT
  l rit ha'o >,l r.cvr CottAn WAIrot *>. nhipjx hould have, thirn. July! IM U jtily
  only wiIi to make a Dinall quantity j 1)111 them was sworn in and took his stat. jcntfriUly vt-ry lull. L&f

  la i tnh and mwh them with a light innul barleaton on the -3.  -
  ----I :
  S -
  -I- .  .


  .._ .
  n .-- '- .-- -" ....
  -
  - -- -
  .- GROCERIES FOR FE- ; -
  UH.\I.: OTlr'E; BANKRUITCY OTlCE:. .

  'ri-.1 rot rt1' I'Ltb. &:ItII..ilI. bI' ,. --. -- - --_ ---1 HARDWARE AND IRON BOLTS AND NUTS S "v., ) -- -- -
  large..ij I J I PROVISIONSAND

  J'orty lirc now lianitf :" iHtlutii fiouiif ADMIXLSTL'ATRIX XOTICE. Assignees I Semi-W ee Line.

  I'.r18 Ccnsm. atorv ft )["pic. 1)\\ I i- PANT It. an t-rlt-r the Hon. County O.ttrt 1 IT i : y
  ii" Ihl\"al. ,I,'1 irlMf i-ilIIcauHir.n to the l s\ie\ .l Nul'lCE OF .AprOIr IEl'i'l'. I ,
  Miss( r.raiMr-n, ib' novelist. is ctonm;; !I., thin Iwiltr. In hunt <.1 II". County 'ourt HuiMinIn! the I STAIW ]) KY{ GOODS AND UKOOERIKK: : I
  Conntrj.ilontana. "lv''r.'lT.kr: < sk-:! >'lllo'cl'Hl'-ln"I on the 1lhoflshl J.'i (,d. l\nrt fiftht t'. S./1M NOra".H bitj I MA JKIJXANDtNM. .
  1-Asi.11cne 11.)1!IEI:. ii,'\t rooulai, th.folIos lute ICral KitUto 1 tllu i I..d of rzuri4a. lQV"ORS.IJOHN .4 --
  hjirll '" '!t.tn.'r1i. : !ctTy > tI.p ..
  iioprty t>tatc c.f AloxanrttT Uoliiip*, !teVJ ,, .
  t\e buffalo. eca* tu-mt : Watt-r Lot No. I lurty'Ijrht (No :t) In On- ssu.It.ri.i Win. ,'. $cott. Iu 1ankrurtt-v..
  :| f.lii! 1.tI!,. nv.irrn sr-1.nrbs of sui.l tity of Jftck- 'J. wtiom II TUTT renixtn Tlip iiiiJcmgnuJ Isorv1.e4 THE: FINE: A 1 STEAMSHIP -
  Thl' RQTf1 f llnmnita i it nut Jill uti"1-1 >...%.i'l' Sujd ,10! ic> U 2Iat.] Jor tho :r-.cnt ol 1<.\ilf.MAIJV {;\ hotico; of Mi uptiolnlniriit as :'. [ of Wm. w. 'vv001 J3a 18 L1ac12c,3&
  la the latoit Urarilhm advirx*. .;.\XI: }tiIlR-i A.lmin'.. Sroir uf ?Xrvninnxlllp, .""chu: rnuntr. *nd Si.iliuf T ;
  i iThn .1.i'l ,. il.; .A'l3ll 1", ),;. i, i'l nrj.l-t. wiltim n.sl.1 ili'tiii t. who !1.01. bin ajjngcJ H '
  lint bat U>of riorlja cotton Msm< iuJ :1.sls.i1pt.% upon 111. own i"'ntu-n. !ly the JiMnct i-ouil j; CLARK
  in faarfriab ..r>ti j t,1Ilrirt.
  : on ILc 13th irut.Tliori I'
  In Circuit Court .1 f. I.I.I.ILI.1,0| '. .
  ) in not a forcigm pap T of any tL.iJc of of Florida. ,T. a- ii\iI!<., .1 013 11 I, J ssM.; 3,- :I '
  AND BAY M' .IACKNVILLE.
  MANILA TARRED ROPE
  ,
  .1ItLc TihifhiloM J tl-c l\ -- --- -
  \ not 'nounro IU-H 1.1- I 1.- i Ill J' I.HUI Cir.s-st. D|-m. fin viv.I I !

  tI': 1,1atfnnn. .LI l I I U', .- .' I!hV.. UrflliiitUK.a Iu ( h""J-rt. A SWXEEOOTICI OF APJ'OINTMENT i
  ,... | 11%4 Jt -T IIU fI\'U'
  They arc talking in 1onglmJIt batmnrl'Utwa05ciJulnAtona ll: a 4- .II_.. 1'lIill' JII ..r J'I1.. 1 i'tift '\.,",1 ,hue I'uitftt .SMt,far lie Xr.rth ;; t
  i
  1 1 eland-fonrl.tn I Jtu'"I".ui| v >I'f iiaiiul j.i.-'f I that n Jiill in *,-
  tim! a Imlf milc, nt an OTpn( of .83,1 00,000. J "..'I- II.IK l.ti f fikil in lir! abox'f. ,'ntitl.'d Court, l-v the, 1m ] !*tfitt of Tim'Mi'. ; ANCHOR*; AX1J (CHAINS t One of the LargestBEST
  [
  ail v >niiiUinat.t: a iin-t t h.- al.l d.\ ipniLint mul i
  H."ttilt' lit Uii JllIlIt"r (\Yllltrrt.. llrnt., ll.iuk.iui'; >!.
  A ni''" stivuncr U : in lYaivo which i I
  : buiMinjj 'i ';jj ditin'Unt Iv.it'lcn oi.t of tli<> Male of FJ"II'\I\ '1'0I horn it imy rnnrcrn The stisierigise4 ,li,,,1., ; LKATHKU( : AM() FINDINGS. \:J tI
  *ill, it is thought, ftnm tinihanncl: in Sli'rcc ujnm motion. f>t romiilalnnr.t'i. clirit*iinrc ofVnltrr t x. G
  tjuarlpriof m hout. s it m vi "i ii.l tl..t" ln-vnn; iijmn the facto chanted In'|'' 11. Hunt of "Kcrnnniiin. Nn<'.iu rnuiitjand HUite of : flADDLKKY.) I ,
  tin .: ilill t >>ihsij Ufurp the ,itt Coint, on Monday. : 1I iiritIi. Ilhin s.si1 )1.1rlrt. ,111' I.,. Ilfw'u aot.iul'1 :; SELECTED
  A fostil ('If'Ihnnlll.1s btu Jug u. r.l Kitten: '! tIu l. 2.1 J.iT ..f XotiinVr. .\. I). ISf;s, ;it the Court a r.nnlruj.t: upon M- own potilinn 1 1-v ih"1 I li.lrlrll"Oltrt j jof !..'atin: Firnnndina crory othrr 8ATURDAT.iiU .
  :111'Jan jni,Ii-ling 1:i 11",111 J u-V'>:uil!>, In Die Nl li.1| ] oiintof 1 u"l\l. mid lii-trnt. :
  portions arc nonrly i U'I-tM \. ,\. KXIUHT Circuit JtiJ" ., .J./ (.. UIIKJ.IY.: : ., ','. i' SEA ISLAND BAGGING AND flr41t cnn ba Rit n for Frpl't t>* tki ItM to
  TWINE
  a tu"k eigUt/'xA long.Vc&rly ; STOCK arid from JaikMiax-, and all
  Konrtii .1 tkl .itt Cir'ui:. Jfvl-.7nli-; Jtilj'. 11, iv$ 3n i iASSIGNEES ; parties on the ft.John
  11.1I.J'ftf ::i JHJ I. 1111". RIveT (7. rjxr Han Ay any ttkrr lint
  tlic Ij.n.lon -
  nC\\'Flallt) K.iU' for mcanurcmcDt gntn\n M rent.. .
  "outain ,. bol".ttl'itnuy notice ot the NOTICE OF A1TOINT.MENT :i t ttioifitt I j Ol the ul",cv .\rlit.ken r l ruiiht I., tin* MurU t. \\ K011 "3 cents per 100 ponixU.K.r .jxtr HVizlit >(

  1 t ti 1'h".t.1f'11"< Steven. WARNING. 1 I \\Paint8 and Oils of all I ind# lirce! .hi|>mpnt4 spociat eoBtntrti ran ho III".:.
  Coud'1 thf: United XMc for(fhr..Yurfl,1'1'1l j ; ;i CuO'I-II:-i. of 1
  1'ho uj'|>.r.lunc..r stttii: *" (-.rt>u-t i ii.jxin i" ulid.lIJ' 1.1'1.1.j ..n- UIL wann-1 not it tra.Jp l>.i ci :. >"t;.t:1 I'ASSAVE:
  2.X o:IUIH rruiuiri>ury Xi'tc rinn l Iv' HIP to 11 itun > strict of Florida.In r
  e .>i l>y ilia) Hiif*' 'llldhl.] niof \Va.1iing-- ; Tens, CJjtfces, Sugars, Cigars Tobaccos j First (lItL,. fn.'IlIJ/6I.C'n\jJ1.to New
  I, Al I I LN hr (s.n.;: 0tte4|''jiiL"oiitillp, Jiily, 2". 1""IO..n\; \ Tork.... on
  1 >n oWrvitory.The I ..Int.jlvr, ( I '. 1S!(.". 1'1,' 5.Tsrtdsr.ttisMi ft w'hirh saW SIte matter of L. V. moy.. Kankrupt.To 1 Soaps Candles Yoat Powder, I'On.1 CIa.ss ___ ttll
  ... horn it m.iy: cnimni : -'I 1 uinlfrjixiio.l, tieass.viiOtii'C '. Tar Pitch and Insurance l I. thiJIliRl' .
  I I nuU ctxrn Iii'; lug bill..l ; Ifn.1 l I lipreby gixP fiirvmtiiuilli Turpentine ; \ one I'r tvnt.Zii.t
  fciinar croji ol 'iuisuni: ll.i' j.<\.1.t :n'lr .t I will i,"t 7>.tv .ai'l inI.nnIe t I B lomixlktllaw. \ r :i"eo' ot bin npi'oiiitmrnt .'1\ a..lgn.x- of I.. ].. Syrups, Yin'gars. Starch, &e.t III Nt-w York J. K. KOBEK73.
  Ii i'XHX-ttl| tu )m about one hnndrvd thousand: '> F:. I.. I.OVJK i JHjwey, of J..I'I."on\'Ull' Durnl tounty, :1,,) StHtc of ITI Chamber itrrrLtor
  11o'i-.h'a.l I "".11'1 I.. 41 Florida, nitliin assist DiKtrKt wins Inn been 1I.1juJ.1 l a illankrupt t -- further |mrtculan! iii'iiirr| of It. 1. CRAM.atig .
  U]}on liH own ] >tition. l-y tin- Distm Omit i IJaibiiiH, Salt, Lard Oil, Kcrowuo Oil, Li Cm Hay street, JlK'b&DY1.Ie.
  Apples miricd from lloston to China: i 1.:ukwl -- of Mia tiktru-t. .1 c OKL'EI.EY, .\ 'PIn'JsdksoI1i1Iu "-. leather Belting- and Steam Packing ; I .- _

  III K-C, seth at Hong Kong f-jr two tloll.us a lo- \ APlXISTIL\TIOX.> > June 11, l&>* Jw j Molasses, &'., &c.
  -- : ; -: MIANUE; OK, DAY.
  ,',-n. 10).1.; j t'HCl.i-; letelo-'inulh"Ion) \Ve.lsso.y; .II. li.ihJ. ; ASSIGNEES NOTICE ur _.Ti)1oIN.1M1.N.i: IUVh[ ?. M) JlIILI.OW1:1! : :, 'UN \VA15K.; XluNiVAUK: .AXI CI4)CI1IIY: I
  'J'h XctfTorV "'F.Xll1"1 lUiciilf tho liu>i .r> ,, .1.'Y"1 S..]..inUr nrxt -jjipiiCKtinu ,'illlt. mn Did iti lie
  { th,. I I.'I.I-l .1 u.I lnrof l'n,l.i>toof l iival ronnly fur an r Com of Unitid *S/rt/tJ rule : .
  .UJ 1'v thi Kngli.ih to the don' ol Kin, Tbeo-', t -. t. ]3rat: | J IiM.it; i>f I Ili-iny Wiloon, 1-itr (.f : Cheese, Mackerel, Until, Meal],
  .III. Northern flittrid Florida
  ,1'Jr. I "'omlL,' tlm) Math' .j'1 t I. ..\ .1.) tinhlit. ( ( of! V l'1lid Mill I in i nil its
  an adly high*- stty to pny II B1JJE then-} .Ir. I In the toaSter of John I". Xibl.tck. ll.uil.niyt.: e: : ( Mipplie)) : Ship Chandlery; I i Hominy, Beans, Illvv, For Palatka, East Rorida.AT .

  '1I.t18"ct-Uin; ahrn.l I.t Ilic |'.il rTtin! f'\'N) .\,'\ iu tad of E M I {'I.,,...,., A.lnnni-fr.it.ii.. To Wilful it may ,- itThe un>U-hi.ii'.l lmi'1-j i hr\1wh; ,!". !; Beef, &c., &c. rur.'u/yc ViRUS BKi'Ssirtcx. SA,'
  "Illite. \'. 1 I:;, ." iw ;-1"8 notice ol !hill uppumtmciit is; a-'-iiH'e( ot John 1-. I
  1 NiM.irk, of Ijikit'Ky, Colsi nil's"' tutinly, an.l :1..1" ot I, J (CHARLES] A. FAlRCMlhD .--- I .V.IKl .:. rt.RXNVI.YAJA'K.iOXIILU
  Hi\\'r$ If 1\1111:11111. li.l.\'u ttio I
  t 11'1' ; i iI
  : yimitla, within KiM l>ii,trii-t. who haliecn ..ulin.l.'c-l !' j Condi-used Milk Buckwheat Flour
  1 Malik* of( I lie !country f..' nuking: tuilitiryv- > ) or 1A1fXI-1Sl11P.: ..lIIl.ruI.t11'011 lif OMII prtition, l I.\. tlic Dl-trnt mint I AXD 1'1t.'OI.AT" I

  i...tiufl'Iu10 rcU1 the lynching of tlr; otiljriNii.iw II Olt"fOS of l J C (fUtiKI.KY; Ai:nif.ASSIUNIES Reed's Apples, 1'otatoes, Onions, Picklen,
  "V'OI Il 'K: 'Jitirlu Ja..k..n\.i1 .)unI I II 1.1"08. :1" Block; Bay Street
  < i piu 11..1 1'"IIlI.I.iI In rt tuil -
  in lilt' cus-tody nf the Slat.Vn -. lle { Canned Fruits and Vegetable,
  j..Iin fl \.11 I. :1el. XI.II KM I I.MI I-
  ( En ;lnTian vho h.td lucii Iruubl-d by I.KAC1I .\;4. lvtliPiuunintpUtyl..- : NOTICE OF APPC( )UNTMENT: ; of all kin 6.
  f .\. c'. '.,.. )h :1.1). JACKSONVILLE.
  vrit9 tinIx, ndun > SI"I fc { i if )lieivl.j < i.I"I.I.! i ;
  ;
  Iuo"'juih <' in Italy, tff ) }'fllw.rb |
  W'JI 11 SIM'SI.MIIKMIAU Dutritl Court of 1h f Uniltd Stales fur llr', -
  tliai) bo drove them from his bjpl.i -
  rouin :
  : M.ACII: .\ lAKiK( ; : ASSOimiKNT: ) tiF
  lilt in it I a branch, of wild J'w'ni.iry.Nog'itmtiont .\Ii.".:-t I.. I"'.'. I ll\ Xorthmi Dial flit if J'loriifa. .' FRESH suiiEsBayn
  -- in. MOW AMiKL>:oANTrrEAif rAtnerzzie
  j i' iiaUxl baxn the '
  Lave IHVH : !
  : SAI.1X lu llicuuittvrof A. Jl. ,ihiiKou .%. Co. :;..inkiup'.sTo : Wooden JrttJ'e .
  V-i1h ( erntn ('o(1nf.krLt: and tin TnitwlSiatt9 is li.in it
  may cono-m : -Tho unijii.l lici-l'T .
  fir a tu-nty *curing protection nd 1'11" phmjiotkrot' L'n .ililMiintmcnt jU air'int: of .\. if. 1-I). Baker
  oliuMjM A: Co., of .SliCttiiotiy, Alarliun alll l ,
  iou i
  sity
  .".r trcatnu-nt to -migran1s t>n use hig'n sm* Mate.of Klond.i, Iwltlun Mii.l. Ih-tnrt. 5'- 5.15 '. ..
  U. S. Sale. who h0l1 i l.i-on '
  1r.ine ha h the 1 'unil Marshals n disilgesi, 11.1IIknllIII], upon their iiwn I'e!!"". I.." tlic t I-APT. MIKE WIXA
  spent W> muc on :
  tnouiy
  li"tnct ruit 01 -.li'l-li-trut. y & Pace ; II"IKI'TTl'US: : r.uiio.Ms.; r: ,
  I..I,! \\r,litiHHi Lzfu-ns, tu iii'' di i. \
  which it call the lo! liainl". that
  1 1it B.illu.
  rborg. : .iu, .1 C HKKKT.KY.HO'II: .-. \ Iii hat fort tin 1t1JtJ9 .
  1 :>i. 1 tli'ttut'l I, I will al.uNk ; litOilur a. reularly ; rlftt'9. e't'ry w.
  iiiu u'-cwdod in viiuiling hvr for H tarn and ..1 rlrlOI J.itk-oi.\ill.tily 11.1'1 t ts. :|v.AS "o'clock. .
  : Kt-#, \ k's silt, Oi'nl L'1H1! AY, tiniTth , OUL'n 1IOE.11: I.AM'ATI'i.V ncwlay morning at KctontBg.
  iu ifdaoin; li.T i-pocato eix !Smuls uii h nn. Al'UL'sr, I I..., ..t I 11 I o'elN 1 I in tlir fuix-nouii. tlw MO.-J' JIll 11. \unix: II 01i.; J"rk.tI'lIIelr)' Saturday morning and Iemsad.
  Jl itms..; i. In i l.ii.iU tkh'.ll'prd| ] ami turisit use'. I errry buturduy lU'mu'j, n truing nl :... r,4iSun.
  .\lOi.stigl& the I1'1."inlh hJi: is g. I ijylju AI.KXAMiKll lL\firIEI i:, NOTICK OF APPOINTMENT( say Dlomm/.

  inidi-r the diiiftioii ol 1 :t. IAJUIt'ounty, 'I ju! 11 1 '.i I t'i: >M.ir- : orl.IIIIlri.1.r,-II.)" ,.C ,. l tlal' ,si.' .. Ditriit Court of the I'mted Mtttf, for tit, *: H'"to litin Muru awl arc l.iuJiug jwr NclnHMivi: "VICKNlIUKt( ," Hii-l ".SItKltIAN J ," i Stone Jars and Jugs (-u-wngeYP.1 his boat hai. Inrjp: and airy Mate rttuAt .IIiafXM.

  MIMOUU. has, attxi'jcd a doj.th) of :1'JOO: fn't.onsidnitU ) ; Xcw Yoik, an cxi rll)>nt ,tcuiorpna.sstGROQRU ( nl for frrUhtir i>-' air, tti.plj-iit! eitcr, vti titIsi'sateani

  ) 'u""- than hull u milo, but It Io1l1.\U Xorllil'i/\frid I of l'!",-id 1 V 0 U'J)K K, S H O T AXJ LE4lJ. k ccn\lS..K.
  "f 'I\It. %lias bun t.aiul-l.
  tjiian.Uv jti I h. in.itti-rot .J.i sues K.: Ilini-iii.I: 1-s ii.l.rui.t. AND): PROVISIONS t Acnta at aivaa.4.
  To wlioin it may OOIKHTII:-TinuinlirM iii.-il Isir.]!.:: K 11111:1.1"t'Blat: JaelrYtUt'_ 1t
  \'ttik\ .n th.<% new fui$j>i-ngioii Liid;r .it ;hI.;- I JOB !;i\ti. not it-u of lu. "]I.])"intiiiiiit :i" iviiiiiiiv of .1asssC. t Full Abiortuicnt of Nino and Net Twine -
  iiia rall< i< vitnrmiMy pruvx-ulcJ.( 'Jlio filth I lI.inlMMi ot I l.nijlurl '.unity, iin.l I stale of F!..ri.ti, ':'CmiMttiug in lUlL' (it C'wllir, Sui.ir; JJutUr: I}:.i.1,. 1:.h" *-, 1'1;,'k"I HII.C Hominy, lal, Flour I'ollin's .\., '>(} Xo. 10 I'kmijhg, Storf

  t abl- w,' pla -.i in portion on 'Jlmrsday. The nitliin *-lIi.IIJI'lIi., whu lias KTIInlju;.I:1 I KuikiuitiiKii ] l 1'ork. I.Woii, A.C., &1'. I md, Wharf TruckAVheclbar- U.
  lu< own 1'1\110., liy tin lliHtiul 1 court ot snnl: I !l S. MAIL ROUTI
  I abli- and anLtI&Iragsl tus- l>i tncl. .1. I' liUKKLKY: : : .,siiii.lw ; -. ruwlO, i
  Tin. AniinilturJ IVparlmentL-isapiKiiutcd) aI 'khon\illi>, ,lnlj' 11 I, I iv.s; :;\.- -Fe ge-tb..er with

  > KF.CS; : OF) NAILS.Aiil I .
  iiiniiwionor to investigate) thc catllv din-abc, :

  'Llt'll, :11p.tl ii to 1" fll'rca.lin in t h.- XI.'I it. ASSIGNEES: NOTICE( : (OF)I APPOINTMI'.NT: Kaniu-is and 110u"If'IR"HlIt Mith a"! 1'111111.11. I l'l",iti;)hlinr\. Ilanii*. ('..dlar, 11)l.".., J'ovidcr I I 1 Ii

  Thcdira'<* ttribuUHlto to Texas 1Mlmw')- PRINTING \ Did rit f Court fifthUiutfi! Hhitt for the f and Shot. X Itil.i"f'', (OVMIB, Sj.id; II, Ii i, 2J.-1AY'i"X 'l'.1t J' JrIII./t.n: '

  log through tho country.

  A i ontol 1 U-lwoon tuiu\ lire: i-u in and .1 : Xorthrrn; iJfsfriil (' Florida.lutliLmatUrof rVV.A.Fl..E: : dbc. dbc. .1 lull Aoourtni'.nt oi I.i'|n.:rot FAVORITE TE.&Mft1).LLRLINGTO

  new ntnuwphr watci- power look 1,1011'1' .ot ; .,.\.. .t.. T. 'Vi i1at. II.inliti.t.liwlioin | : -- all kitifls j I
  it in.iv .sIi.in :- Tinuii'1T.i ni.t h.'nl.v'jiCH
  ] ansi rvsultod in fi\iTof the Also other Articl N
  Ky.
  .oul \'iUe too to
  --, -- noturofhi i.|'r>iiitin. ut usaioi!iite ot A. .1. 'f.1 nuuieroiii
  latter, fivito one. The attnoyphcri') I"w"r anI Wnslit, of I.ikf f.'r. Cr.liiml.i.i county, niul! HI ate ..r ALSO mention all of whit h will ho sold I, C'All'AIN" JACOB ROC .
  fl\rni .ha1i i CJOI4.ut IItm. Jloriila. Wit Iii n si II 1'i.'nI t, \I.. h:i- IHVII aolilJol,-"-" u I
  r c 1I.111I.nll1] .'" la oun jirtiti.m. ).\' tin- District o-.rt I low fur; utsit. I 1.QII..r..IIc1&J"r. .. t.
  Mr. Johnson is singularly uiifiwliin.il in lliopersons CHEAPEST vf K.ii'i iiiHtn.-t. .1.c IJ; : *EI.EY..i.r.:! : ....-. I.j'llllllri, 1.) the i.<4i" flush 1 Intnl.I \s hi. h lh-\' |I.r.,1.oo) .rlliu *l Wlinle.. nl.i iimi i Ix'-tuil, stud :iacEIEiAP j 1; H.\\'IXC l o'.l! route between Jllcbo""U1 eph**4 1 54stwd..
  Jit.ki-nnIltt.luiIv ..' .-.
  11. 1- pri
  .s. Wholesale and Retail. t. t"T.t'illlC
  dcloctod by him tow.it doxhom to cNtcndrsw"utivp 'i' H'nternirdUte point, ImTh Ja4.a
  ; .0..iII.!) (.v-ry "UBtay| morning at dfc. I'iolat
  t -- -- --- .
  rU-uiino' ) iTuhn K. 'fa\ !' nfFud- IF IsTOT CaEAPE --- t MoncLta.iitjflW 4 oVU,k. arririntf at swut ,"

  tiirk, MJII\I l.nid.; ,;ii'. V.4S '..'-1 thiu: .t nmnihjro AXHFLORIDA Ji gn: 0-< : I : 0'cl.H.k 1'. M. K-tiirninzwiH; Irnvr- MBtrpr .4

  > .'uti-if i i in pay)': a lino 0111.1 l to IKiiujniaoit.. NOJ Elf it: t AITOIXT.MKN' : i iltiliul flh.uiim: o'hn,: I iM.ihli.-hinriil: l I III iK. ('iM I 1..1 \I. 'El II I C.M: 1 A I 1'\1.1. AT! 'lilK l: OMtNHlI: AD Watches and Jewelry. i. 0.1..11.nAil\ mon ltrTIXini>"'K5 at.'tl Ja'nTiUe..k.l.lIlatlrl11"lrtltlAy o'clock 1'.K... f _

  V .d l..r rmi.. liau: :! ; as .1 di-ill; ,'r. AVMS jiaiJi'ii-' JOINIM) U; TilE: MAUKirr; \V'lM' >nulkerttf''larT'ltoMidtllebuiverrfrFK1-'

  t .don tin, "ilh i i"t> <: I T.ut: ln-foie( thu rw-fipt ellI J E 5 a U Cuii/t f J thc I'niftd; Stafet .Ii,,' 1'-,5' ..l.KUs.nxillMi.J ; ., I)Ir.':. --.;JrnGrO ,, lAYl'iYitii.1isriso's'rtIIpat| H A. M. .

  I nt pardon )ic ,.Yoli"f'l Ft'i&idn. I jf 1't'; Wharf Jacbaetvuie, .

  The ..11.1'11'Ju."I; di.-(::>\.{.'. tb.it .1 kwJoconds I 14.'5 \5.5.5: \ '- i> I ----
  111 ill. 111.11"1 "''lu..III.I 1I.-A 1 ..-. I l..lltkllll.; | I
  pjvrnmti! to an c3.11h'l"I1.1.( thr tntgmt 111. 'lo whom, It1: l''u''rTl.TI.l' ii"J.'l,iII-il Ii. n.Ij .,
  temporarily lo-os ils They hdiI131'ui- ;.i.... 11.1... c-f hi; aJ'I.otnmn'l :mi "..;:1". .r !..II11UiO. I'\\rt 'If / i I' .' IRL MAIL
  power.
  KOUXE.THE

  fiusly eonbtructdl a light frame sujiportiii) a UNION \\ilhnr..ud. I IlowM-.n!Jn-triil Oral s ,I.I M I miiiii.iiiiiU lie. li-: I l..;' at, ",a.I n.|'l ii,1.Mjtcol! -,'.I! .1 'I Inr.lni.t:Flouts] S3CBO CJ:..ii:'! : 11"1\1' l I |j .

  *. Jvor'.o-bhoo inaguot t. beneath wliith i is a l.ul'i[ ii lHI l njit>ii l.i""III"lili"lI.] I.) tin- J'l-'IM: < oust olr.illlrlllit. .. .:.:\ II.l. i I

  metal : to the armature is attadiul. a weight : XBII' ,SPLENDID ? ThAJLE.XIIL&uPIIII
  ii' .1 I' Ii;I:1.1',1.1I': '. .
  J
  I 10 that \\i fn the magnet becoming p.ir.ily/od; .. ..,, I .
  C .T iI.. Jnh 11, |sr\. :,Tj i
  $ IhOVflijtiV! Uiup %nd elriUiii;; the <-lij>. aivcs the I
  .l1Ltm. } ore in the huus' thin .cck's] Ih". -- -- -- II I : .

  albeit jm for\IT,:.-1). 1 l' U I \ TI I J Mi( j O F TICK.is I ( j. ASSKJXKKS}I ; : XOTK'i: OK Al'l'iilxniKXT[ ; I F OR t I 1.

  .JJtxft'tiC'ulit Hi' l,' !(rll S( tcs ; thf H. ""
  .\ Wilkesluim1, IVimyltAnU, ,Ii'--.Lldl 1 aJ" of >; for "

  that at t'1ul:111 the coflcriva in that sot'lion, i i tlu nil ('uiiiplcti- Ill oxten.sivo !: .,-"/' /",'" I I.oll'ld''JI'.1 ff. i

  jeccntlv 8topjx
  in the: Ixhiph legion, all the iulluiKiiiroin i ':'ail'liti'Mi tu :I 111 I I I.- ill ill. I .-I) .1 Ulirtl.:. WllM. I li.lllklllpl! 1I I I
  our .
  'f.1.h in it niij' .n'1.rn : Th. unlui'ii.i| In u-l.j (111It. GEO. MANSFIELD ,
  the Stockton woik-
  at ;
  ojH.-rnti except ,
  :
  i
  g<\ "* not .f appointment aa'" i'imof Ji:iii.-< l !
  _ und the operatirrs rill .rlOn.-o to vs..tk Ihut 'lots ai:. nf I l.iki* Site, Colunibi.itomiH I :1..11.1 '1 1 H.- '.n -luccd Knn-inently .n the Tirrt U ri.oiton
  In -Clu 'lkil14'O\1nty the ininw> aim tIt hill,;; ..Gordon's Improved Job Press, ., rioii.l.i, \\it Iii ii ::i.I lii.triit, \tin Ii:H h...n :uliml.a. GROCE BIES. will th' ltirhinrtort, nAaklngsiIwElKLr
  idle, but," fnun prctent induationill! un.ju.Js. j H..II.UI.II1I..11 hie I on'n in-mum, !I.y' tlir Ili I tri! <-t rtllllll.1 J TltlI'Lsa

  _ tionably fjii to work in a few days. < *n the IA.- : (tljv ouly ole iu this cit)) which cnaLes J:, MidiliMiKl.J.irk-oiiMlli', .Juno 2;, IMiS.1 C CHtJ:1.UY..i11I:'\vp : ; ,. wi.l; kstr,1uk.onvU t.Vl7 Wrof..a 1

  iil w&d the the the p __ |, MOUNINt at 9 cV"raUtlrTlU.' ',
  iigh Vallvy) j4 !s\ftoinot eying) : ub to c.vttitc liner (: : -- -- -- T.
  descriptions > ,... : Inif at I o':lot k; rri>' at
  hind in/ Ent"rpri.-eat
  (1)
  i-n : v ; s lntp.| W.
  Thu \ j 'It- ii cw 1',1t.
  incn bv the hour wot ks .lmi[ th'. t'l-' ;n : JOB \V( ))1K with ncalues-s and dispakh ASSKJXEKS( : XOTK'i KKhi : t rd'.rmn will Il I1'' ,
  : : < iitvv' 'HXT.MKXT T \'ato'l.UI.I .tu ri-lr\. an I .ill ntlirr r.r.t--1: Knk-rpri e errrr HCJTOA T .
  \vork (uM us Ionian they did 1 1.ct..i.i :aud < t I u=u.illj k- |.t by tin- tiaJi-, wbitli In oilr. 10 the p'lMip i: inseato'tlok: l&il-ttkias es-err IU D.,Tn S
  have I 5 .E
  S jin>.isi'U ili}. t-amo puyNiinragua \ ( recently procurod a ]);*fd Court of the L'niltd Sh'tr ./iltI" c-- at ,'.1...< .1) i ri.... fI,i iift'2 :f Iin; 0'11.tune k.to arrh..ntt\. ;wIth H* Jack.ollTille the Train .|t r(S|.irjw"r .'eJedI.. aM r

  I:. II Kl.KJi.: Ldiaiue-.
  i-iiice her .1.LlUll.1I hum the Xoithcnt Diitrict of Florid J.A.IJSfare 111.I. MIII I !.U
  HOE'S RAILWAY PRESS, \L: () : n. I turthT information
  nther ( .'ntral American M '.*, 'lias !largely mTf REED ; apply to
  I In II. tunl"'r of K.-nnon <'all..I. 75..isf I U.i!. : S u" & MATHER i i
  l her and iinpmU. Tin: iniiioit-; 'lo whom it niayionrtiii-Tin1 un.l r.iII.1 l lit .. I MmSCUH .
  exports
  aM % i. 'J
  r into IAVII although an inland it) niiil;iuxof K.inmn Cim PLANTERS ANJ ) T11K1S.) ; { Post Office : ;j 1..': r, I ;i H!. -grat. 1 i
  1'n-ss in and IIU\'. of \ "lu.ia01...,1., county, and State of Klondi .Building I '1'.1 ::1If'LI:1.SEIVLVij. asrj
  Power -
  2.000.000 and the 1 t.i ?. | uo are now II
  -
  :_ last year t! cxj-yiU ,, prepared Kit Iii n wild IIIMrwthl has Kin adjudged I 5. isL .
  ' lOO.'HtH California i tH\c' a large portion tIt l lli to (e'ute all l kill"> ol' uj">ii hi_ own ]M-tition, Intlir Dintrii) Court a,.f r.tid' l ill l.pl.- I I r'HL J. (ii.itlon the l..Mlm..t. Chrtp i.il i'.nnl'c'iiii'iliv. <".t .ind inoKt!! ,liiirtbli IHM: iii.iiii.1t I's5jis.:-I "')".k.alo'IIII.IH"L,1I I I A II..1 I I'ARILTl- OTJ1EK M.t< mxii>, : ,\ l. (RO'l'HE .
  trnt. J. C. (jICEl'LEY ARTIl'LLS I, i iI I ;
  in \--iII(1. ,
  and eliiuulua
  r and cotroe a p-u.it in Hoc : two t-o.itH will uit sass, iuiv.d with Ii redS
  cugar |' pure as- .
  \I!I kin-ia of airmi
  JoIll..IIUI.: .1 ui) X,, lios. .It\; I Stationers & Booksellers \I rt i> ; done at hon notv--. ant Tprk ,
  : Lu nUrjniM 'flie rwids .t tho country havoIA -- ----- iiI, !I 1 w"rr\I\1; 'd. At tin* oiltimd I of C. 1>. Oak, O'''n '; :" W ATCH.M A
  II mui' h intpro .cJ, mid tii.tchim ry hag IHUIintioduuJ JOB PRINTING -- i 1 Will Last 10 or 15 Years ; I tnt. .\. M. Heiil's Iluildm,:. Feb. 3 tf I Jnm t
  j ASSIGNEES: : NOTICE i Viril.I. kiti.ionM.intl\ b
  br o""h' both into ricultiiio and I APPOINTMENTJJinnt ( )i.uitl.it r.owti Pii.xstli.ia NtXT TO ARCHWAY I
  5- of almhlbrown.il beautiful I ihotolatt tolm and T au IK punhiMiiI i'U-\luixin U1C HI..h".n
  : artlcl.-s 1
  bOot ::ssnl'tiagill.t ItI
  The
  ' jelining-:(QtDO;population in I ISf.li >car w.i: : from the ;smallest Curd to tho largest Court oft 'tuttd Mutts( for; the lit Milt In-1 tin handed: latitu to of'rc"n the,k.id toiihiiim-r.,i-lonc, drnb It t i.iliuMc olu e on naiii fur, of :bUlionrr Li- J. HOLLAND I t Is II-tititsui.'s Br.o{.KBVTJacksonville TIU1''J1

  I I Poster in tho 1et manner iu thc: \ Xofthern dUtnd( of Florida.lj i: BsaiiiFeisas, (...ria;" anj C.irinakii.iil>. and HOOKS. SCHOOL ROOKS, Jv., 'r. :
  _ \ ting < iiiiuiuan, in !an l'r:1Twic.o: ma.Jt ant I ; Woodiu-aie, Agricultural Jnilili-iniiitu, C.iiicil. I'-oili)
  "%lp hi.> nun I t! forsaku flu) cu>tflnib of his ('OUZ bluirtCbt time. increasing bpced I 1 i III tile iiMttcrof H. C. Martin. i.tipkrait.t.| .1.uk son\il li.-. Kl.i.; Jut) I l.isr.s.; I 1 Fla. _
  I
  1 'lo ii hoist it iilu)' l'onC"rllTill': tiitkrIgIsdd .In'n'liycm YE SEJ.SXU SHU'S' HO'ITOMS) [ )
  try and imitate Anv-rieam. Ho b';itt by cut- M e decrease tho cost, and, can therefon1 -* iiutiiv of lit, upjKinitiiifUl( ad :1.-IjII'( nl |U.; s.I (.'. K L,I'i-C I I-T'LI.Y informs the citiiniille .( ...

  : ling off lila taiL.Th.it.. or comi'thinj due, furnihh better work at a ,I Mm tin, ot Ijikc City, Coliinilua luuiity. and Hl.itc a'SlorieLi. C.'inxaH, Mt-tal and Hliin.lr Koofn, (i it I !l't tinglitr aii r -'l.-1 hf OTinntrymcn to take \engcanro. The: }' within K.ud lJi.-lJkl. 's iso liasKrn .ljule.1 I Water tironf,. Floor Oil Cloths fOIl Maisaahsiettsier Jail'* oiK-m-.lhwpl.iiet.fbudmc' .,in.above.
  t ; a ll.inkriii.t, upon hi. own 'i -titioii, l hy the IJI mtmtCouitnl InK Uietl :'KXHI, bids the ii.ttfar,) ami! a- a paint fur nny BERCKMAN'SFUUITNUESE1UES :/. U.,,11 *Joe h''l'Py to receive the nittmo .f k, a
  v
  cellar hill h1ind tied
  VOU'LJI WHH taken into a bcLind L.OAVKU: i P.H1GK: I ..i,1 slis-ti l 1.1. 1 purpose i. iiiiKiiip.i>'(il tur boily. durabihtj ila-tii-ity, :. i t olJ 1 '. <. nod as many new ones M wVk t* Iwr rW* ,
  him, and ho was flojr rd with Ii\\ fut barUarit J. C. li 1toILEY.1.:11.; : ..-. ', and adliffiventi", I bhl will Hiipplr ; ) Tlio offenders ha vo Ijecn ail t:-tod, and .lai; .0', "ill.. Jill 11, 1M.S .t U i! to ctinii- Z lI,:t with hi.t'X1..ri t' IL "I' t.'tlcal 'Vatchmak.-*r .
  ; i than au othor olluo in ]h.. the Ijt forty 3 cain in this t
  CsI.'stiais .Taekstl rtmntry mi< Eorep, k*dl
  will "lctb. that
  Valifoinia our ) -- t ,\IU\\TI-II) 1A 1.1.OJ.( > -- bc.hie! to |1t1\.1 fuUutLi&ctian to an who bar*
  modes of punishment aro not to 11f'1'lhlall'l1tbt'n AUGUSTA !t..fc- to I. .j,.n..1. All watch" "
  :- !. Letter I llnuliii"Hill, ; HwuU( Hull HOUSE( TO KENT.AiM.il IIMIKI\I-. Sun! f..r.1 cir..ul.ir, si lush ci\t" i lull I pintirnlars. I GF.OlidU. )" 'ur. lTaIte4 Jan tT-tf_

  'I None irenn.munlcaH bramlrd, I in n traMI.irk! .
  t Tho )1'1'tLI'tlOOllte Lixe .JULC u! luJll/rldUL Tirkol; AuctionHilly : 11.!, tiiiiflitd) ilntlliu'j U..u.e'illl lieu iiunun' (' Untfton mi-nil I'.iint. -
  :. Pr ralll') : .I..n', usa }'ors ttie i-trvrt, lo l' I .Iln'T. FLORIDA ;
  changes in the custom regulation of < 'ila and IKM r. ll.ilt- Jl. MAMiV.i .: AGENCY I J KESIl
  :
  ; I Jlaii'l I 1 (Ciirulars i !i ri.I liT'n n'.ltI.II" Kor lrt bar ]Ifill II' ul.tr. imiuiiu oti "
  : 1'orto Rioo, ('omm..ncing with liist t?.'ptuubtr.Uanifc Bi:. i II. \V. DAVIS! at i I 2J in.ij ii i Sai: .l.iikHonrilli: Fl... I

  t must cxprcaa tho guneru; ilaaoea of f Invoices, 1 ) !*, Card:,. i IUIH' II I I tl S Fiiniitutiruuiu ,ics; r ..i>ot. TKKia: *. J'I.AXTHXJJ Git H'E CLTTINOS -
  Ulla
  I
  good or t-ontcnU of packages and their JIOMIweight Jwe11e GARDEN SEEDS
  - :: Hills /ic I'ari". r : !
  or a fino will be imjionod. JI alters and Ladil Hoci'ipls.INislcr. : NATIONAL I

  unercargne moo comply btnotly with the I I .-, I Law: I Hlanks.I ; GREAT BARGAINS : VL.tUL.ZNG.1. native I-KAUH. TIlEi* IJtVIJJl' n'I/x !I! AND DEALEH; 1\ :''Hm
  rult, as t1 Klighte tariatiusi imol\c a fin I e-11,1w ..."lwlllllg t""ie. H.. \V1IOEKSALK OR RETAIL
  ntu'l i I'hu-anK Schcdu1 I : :' -: .: ass.! hillel, I I Fino i .
  and bathe pignaturo and xialof the : sit Ii'st pi iI'';'. Watch Solid Silver and
  Hpanmh Consul adixt-d to all inaniicfcts. liilUol 1 I Invitation.s.Railroad C. SI.A.GER, ; l''lalolllll' rurlli-1".1. 1 I Ii ,

  .tI hflnUh roquiro till banic certificate. No t.rrections :, FREEDMAN'S SAVINGS ROB.:. C. LOWItY, !! : BY
  General Commission Merchant 'I. "HlaloclJWares.I .
  v are allowed alter Je1i4'orint tin mauift : ( and( i ',!ut fur Florida, tlatkaonrlllc. Flu.

  t to the Custom House boat, and gtiodit found ; .\'1' i I ;
  J. E. P. WEBSTER
  'tl'l11lhoat Xo. I IIOI.LAMi woiiM & CO
  Hoog's Block Buy St., n-i .ftfully inform lite
  ,
  on board br deliver not manifested wi1lIJO 1 i' a I'1'1-' that Itoi\ill; taught out Uieintrrv-il uf C. ,
  .ubjw t to a fine equal to the value of tho goud Printingoj'anv .J.\CI\ OX'lI.LI"I.A.. TRUST COMPANY. CRAM i A. (.1.-, III thc late firm vl C. .'. Caw Jk Co lie will
  I R.B.. IUH- all care; stud diligence t.. ...111; UirviMUtiun rf!
  A ij4chi from Xanhxillo. Tenn. ba fJ.aiit :- i 11'lllIil'l'll l SiZe. and ovcryvariety ( _?:- th, ol 1 I f t.ind for iH-llin; Wholesale and JtetnilISTO

  niftht, ut midnight, a paitv .i xoinu lift j 'I'Vl i I.y olj 'Ini-ntlx "11.1 UIP pnlilir ppm-rally I .,.uil fll.Irn.1I Jo, IIC'f 01OFFICEJtS.' l..NfU..".. ; A COOD .tKTICLK .ir .1 .
  Hlanks in HI.I"uX.IfILI.tJo.
  or
  oiatkt hoiheim-n rode into FranklinVil- ; are jirinled) I I I I A unnoniMxthat I am nnw opi-isisig| ; unll i ron-lintly ritrivlng -- I
  4 a toinpktf ami o-liit cloi k of > Join; G.Hxl Work, sets.! c..lill! ,; i 10"111"11) HUd f.lirh ; ru.ggis'ts.
  'ilh)
  liamsun county, and broke open the Mom of a I H workmanlike,: style, at tliisollice.To ) :Jimv HOODS.; ) l KA.Eit |IIIi ,I:, S'tVhiu'' ". OUM! -'. "I'lviiut t ir h.;". ...i-JtM
  Iiirrl"u4d Itadical. .
  : Jew named a Dierfield. :as .
  cnort OS he mw the masks, attcinpte-l to KKADY-MADK: CLOT11IXU,
  lOOn as
  ; __ James
  ___ but fired and full dead (riKocuisiKs, : : : .:))-\.\ m:. .1. W1.: .\ S aRI), rn-sidi-nt. S. Doyle,
  was pierxedby
  4weai upon I
  LEWIS
  Firm ViLvfroMilt FAMILY
  UUIiKNS-WAKK CJ.EI'lI.AXE. lit.I
  t five bull! <:'.. Lavrcnoj 1 liowman, a colotvl; SUCh of our merchauta order BOUT A :, ). W. AN"IEUSOX. .Second! Vi.-e l'n..idri>,t.DANILL t. GROCERIES :i wh. IIIIH KmMinUinttl. HIP ",'I'ul.| .".)-, of K mn-enor 1iIf '
  a> : ShoEs: ,
  man, cleik to liicrikld: was hot, iDol ran t>fl, EATON, Actuary. woa kaisjzs!; sits'! Ct"H!l'nt to 'n.lult' .i t.sa.ins.as til tin.
  I i
  but W48 afterward found in a lot, whero ha had their printing in New York wo would L :: HATS d CATS, AM L. 1IAUK1H, (Jeiu-i.il. In.-,)I''I"I.H'"kingJlou..I.I.nll II I S j kind far in all Its braiu li.-s. We Mill Iet.ijsa tile) ".i,, n,.l'nryI :

  takrn refugu. mortally woundod. He died this' bay% that v.re cnn (fill their orders in as I i TUITNKS, Mreel, Wunhmiftun, H. C.).h.llllln'IIUI..I'II. r.-l I''ili: 1'KOVISIOXS( .Mortons[ (
  iolil
  VAL1SKS IV-ius
  morning. l'irlild' body has been brought t : A*'. I 4SAMMIS'

  hero tor buiialt' The maAkors ssa-ss unknown. ,".111.1..1.(1).1."" Uij.l m ..tPirstClass ;: Branch at Jacksonville FlaXO. iu tins town, UII,) luiU, ciidiuiTor t., I..cp the' U-t ".* ,' '

  Tho aflair -cnnd jubt after t1M. looo ot a cir- Good Style Store. :, L\lHI hip Store' 1O.lIt H of tabI % .u.1 I10.:: cutlery >u I'-' Bccijon.-( ,. BLOCK, BAY ST.
  ; to ,
  liserittlis'
  ( 'lIlIulI,1
  t eui exhibition and mail)' J-coply ,'eig on tLvtnvt c'nfjdi-iaci..iis't |Iantn-Taas5.e.- -
  'could ilv I linc Wn iJ flAT .\ntl-.lT. of 01.1 customrrji and! Jrk-nlN I r'';' ( tfnlly ln\lte all t-.
  *. tome of whom interli-md, but not nu.nl.-i bought with FjM.xi.il I.,. in. I.:a come \ l for tlii-mxi-Uey. Jll.CK;o.YrILL..lJ'; PL4.I .
  lbs tsnFisinat'st. It has treated I iufnw and at a small advance on Now tholiijt-rtHtKof rustomcrH uiul (IIIIoTltl'C111 yoo.!! an: assorlmrnt -- tll.y au jj
  -
  very -
  .
  : --
  prevent l.iii ilny tainsI5t3 and -
  i | f\t'iy Hollii.ij tXc&ilcal.freasia WIIITJo'I ,
  | 1\n tlu-rc I la to be foutiil in this markrf I': LUMUBlt, '--
  f in I'ranUin. and would 10 A. >i., to ;j I'. '., and l -
  "-lins York prices, respectfully RfI- t-- I npott Hlr! n k mi examination of my Mock. Saturday fienlniit troni Ii
  1. :'ii,jU to 8 p.DEPSJSITS. ). META14C JJUlttAL ;: I
  FISK'S CASES lIng aauulu
  lint thi-ir orders. > arrangl.lltt'nt.to be
  Count Von )1"l1k.hI \.irtuallu..tol oft lit,, SCULLS, OAKSA.N1) :, front 1\ larso kl-I't fruhty.urJJ.d

  North ( errnU1 Cabinet, in the abbenro ot Itismark Or .VXV AMOUXT 1IKCKIVK1): VK01IANk 8EEl> VARKHOUSE.vliaollii.

  rucantly gave his view of what Germany NEW FIRM SWKKl'S: : -. --'- -r- .
  Iwcome The oaji"u of Von Mullk'b Kl'h;>U>. awt-,1"rut np for our own traJc. with
  ought to THE FLORIDA UNION: : ...1011'011 cai- puckaVe or
  tho N'orth ( : '-;II. have made ow 8t_IN,
  to iertnan
  eJlttl.lJCh| was an application "\X71? takttlii* iin-tliu.1 1 infuiniini; our lends In. the J'. |".nli-i' 111.11\I,a).lif drawn Million: iminc. lh\njf\ _' _c
  from the jovernuit of Btt'lin11". an ': lt" ill Sf fie me r"JIII111I HKTI.- All sit has-di-nii-Jt' .' ."
  Diet appropriation l. TT interior, n sad I the jiul-ln' Ki-ncrally I lust v ln\< ] *.11 ... (41RD1X SXKD 1
  of about 0,0i)0,000! ) for the )puichaao : ha roiuovoil 1 from the old stand I MUOecuii fornutl a (..."rtu'r.11I1' unilrr I llic name i'f n.p"i.11II U reaitlas.k's" or National Hank Ililla.liittio.it .-. 1)EFO2'oh

  of iron-chtd nary. Tho PrusMnullinisUr ]uj.ible in .Iallunl')' .".I July, ill fiiih, >fai, J. II. tmn-tttUtn; founder ot thu old! and favorably -- '.II..t tloritl1': a'J will\ at"., k. .
  an
  and
  its
  street, to new commodious i- uinl! by viM-cial rule, on tleHMts| ot Jill and upwards reiiiiiuni ) eurnpiet ktuck
  explained that it was thoobjwt of thRKing' J. P. BRACEWELL & CO., ( in the llanlt at Iciixt, thirty 'J.i\rt. known hou>o of Orovcattx-n & Co.iuovESTEEX KEl'llirpjiun.il' con 'ml)' IUI 1'0111"; ; 'IUJ 1,1' aite. I "UI 101. for uUl.in.l.. ,(O..I..n. FwL. AI&.1 Flower Heial itftbhr
  Ml
  to establish Central l premises fitted up oxpressly I for its All the ]irvil( bvlutsg to tile drH] >*|ro i.'. to lunll8h our and climate. Therefore,we invu.,and.uhIcIt
  in
  Government : I ilo Gunurnl ) 9 AKI5I.K: FOR the ttentl.n anal order,
  | to a (JoinmiHtilon IIn.in" IlranthtM lu.iv vHtaMi.-hnl ( I MONUMENTSHEAlJ of all Inet1 h ,
  in tho in the ctIIifrom Fl'I.LKUA! S nlllf geO"
  use iirin.ii (
  nation strung unough, both on thowa 0., .tItttihlj STON | Garden, anal the Bue l kimld of VegeUhlS. \
  Europe( a .: J. I' r.iiiCKUKIU lufuof IKlhill.i. 1'l.iri.li. X.-" YOlk to Vw Oik-ium, ami moonlit can lie %
  and on land to render ftuCCCllloful attack iuipowible E. M. 1'itAi.iiiuii, from Uulucy, l-'loii.l.'i. tmiii.fein.-d from vile Urnllch lo aiuillici-' without ehaive :..". M,'re'r $I", N. Y.The.l.mt AN I) AM AOKNT Vtnir I r Just receIved, the Mlowing- for Pall.and ini )
  Bt1
  >terp :
  and to .' prevent a cannon from win! UNION BUILDING KrrKK -roMe J It llumn A. IJrn., J T tfoiar.. or Intt-nuptinj! tins inlerubt. IRON n;. CM ,, jog;

  bred in J'u; without pormibbbn." Tliis cx- .. J I.McFurlm, M.... l>u\I>lmiu k Ixjuc. (juiucv ;! The Institution hag now on dciio-.it oxer JM/II.CKHI and "uic--"r) iou, lawnH, ic CALVIN OAK. 000 l'.AporiI Flat
  Dutch
  pe I thU llraneh has PlANO-FORTES.
  ondt-iMH.it over jir.ooii. Turnip.
  : Mt. MiiDrot, M.nite A. Co., U '. )llamon, III" .
  plodt-, of. oum>, tilt old notion that i>eace inEuropn !j On the South side of Bay stroot.I i 'rsIIiiIi.i.'s' ; Nimiu-l iil.wloii, Monticullo; UufiM b"I.| MercluiDl.s and otliers tli'iirtni to dfx>>it .ind ihitk _u _)6-tf _'_ __ J..cbonvilc., i 000 1'urple Top KuU Baga.Kod ,
  ., hangt on maintaininq; .1"JlII.lancu of I I\ek.n, MuJiiwn ; ]1 M Jn -kwon. >l principle. It I & prvpoiol that Uszanv .- S eo. ; U Munuv, K-.II.).. Lake City ; I We southern draw ExrliitaKe, on New lowcHt York, ami.all tliu prominent ins the admiration of iMith cntic :ami >populace "'c. ,\ '. fFRRDMAN'g 600 Skioin Ruta
  powor U'o't1'f' Towfll. A .1 roihill. 1 j-i., IukiJit#up, 'HeV'1| ctlii-R. ut the niter.l mention tiltt.'l.'lallOme of the clalnisiof this 'ii Bags,
  by.nniting all German nationalities Ubr FOR SALE: <)nlt-noiirlo.ing Ch) tall nxn-lvp prompt attention i 'ran* ou New York lire payable' at the Banking UUIC\IIIK the exterior nhouM be as beautiful new to the I'iano. '' I 000 Long Blood and sugar Beet,
  llouiie of ,
  constitute herself Jay Cooke A. Cia eye SAVINGS I 1 000) I
  one government, should i BLANKS t Strict atlontlou(n>en to iso M:ilo ot Uoiernmeiit l>rafU ou tiavannah. t'harhtton'atli an 11",1(01)0 the car, we Imro paid feTOU attontion to' Large Eng.Drarah .b. ;u Koroj and tlw dic.Utor, Rcttiue them up In a Hlyle that t U conceded by all who bOO V rly York M
  wrongest powcc ington iasINew York ultto IJauk liratt.4, ,
  and Certlll have
  All Kinds of ttccof **" them to be tbe liandnouiCKt Tiano-Korte AND _
  from her coutnl position, of IHJOCO and w'ar.- Country Produce. i j le o--lt cached Kt low""t rates.Uold They are eiitircly new style with four round made. TRUST COMPANY. 500 Large" u
  d .such Oormany: ; would bo I nmw. I Hilvcr mid Uotermiivnt Hemiirs bought and heavily curved corne!. 600" "
  It Uel Im that a ) \Vc will in a few davis f.n rudi 0\1.1. tei. u II and )'. ba" richly moulded and DutcK U
  I4gwU' Jgrertivc would innut upon tho I WL1; OF LAU1XC, open : oklstmiof = 'n'j' t'> contain our latent, new wulu and action. The tone i III I Branch at Jacksonville 600 Sugar Loaf
  I>ry GooJK, llaUunJ JaM) Iiooitaiii1 I I Invcktmrnt'* arc only insole hi HecuritltM: of the Uuli meloUiou, and lu Fla., 'I '.
  and would a4'I1..I *. ,lid Ii ... ,III aduplabiuty to padBajrog of every : 500
  *
  tfti4O e.i e\-crywhcn AJTLICATJOXS ), : I i twl Statw.i shade of expression,from tho wnent munner. the Cre. Long Orange Carrot I .
  eoma, what lib, hat nrror been, a nation ro4tidfJr : II I i o. B. 1IAUT, cendo the )'F, Iri".the performer evi-ryadvantaire Xo. b\Y STIIaET.li1k oo .t Collard
  FOR) HOMESTEADS Sell at Cost I II rhmrniin A dimiry Commlttit. of the concert grand Trice II
  r'l'Uw.:: ')ut \0 world.it .- C\ F. DAJJuY, July 30 ly 500 Long Scarlet Kadko

  '. VorTlIoltko'* floclaraUoa' baa r..kcm 1511 I AND LEGAL BLANKS j I )a order to i-li.-inpi our IIUBIUVM.J. Sucretary. N EW FUIISITURE BlXJRE-Lari -ware houR_ .: rrbl'l. (! "iU PW-clIlt8C "t 1..t latei, thId, 8Uvtof bOO Eady" II

  \ cnthuMcc4ny.; 4biiJtura1.ly I T. BKACEWELL A. CO. W. I;. COAX near thoirrovi', corner Bay.ond Lamn .t}. ovemnl"IIt Saeusltfra., I --0-
  - bsre.kiiambtt4aM&s.- ," tT JUt: SALE AT THIS OFF ICE. 1 21 tf Union BulMinif$ ,JwknonvlIU, Flu. I I I "'i"tIng Ca>hier. IItf C ,. ItQltni N. n U W.Acttnl L. COASt Caahier. i fI'I Sign of the GOLDEN MORTAIJ.I .

  ,
  a
  -
  ay .

  ,
  -

  .
  -- -
  -
  p _  -

  -

  -

  .


  FLORIDA '


  UNIOTSUppfE/.iENTrf. ;  p JACKSONVILLE: FLA. AUGUST 27 18(58( ;  i-_________
  '!it .t -In-ritl. .,,,.1 -"- -a -- ---- -
  ; 1'. ----
  \ ,
  iIi.t- ,
  nn.t-
  : : r ,? jj., ...ir :
  fl. tnl I rf l < rimina! 7- -
  u- -- ,
  utiuin. ,
  .
  :;n-ii-i! ih.! ., ? ,,t ," -
  & /T Ii.t i. flflty, .r-'d t :lpiL.1. : :.,- i-r. .- :? i 'Ii : I. '4 t ,' ,t.5 % -':- : te sldI *__ -51 I -i i i-r v'i- ? ; ,- thit -
  L lr'in tlh.n: i :,, : ,. ? o.i-l i -ionoi ir r iths.1mt; i i- f- >-i 'Vr > .:y .-r: :., the ctrci -
  1-ttlit.rti IK.I; m.m. !!,.., thlkfl s..ji! -.,-i-i--,- tt-d t t0. -.. .. '. ,,.,,. .:.u '. '. i" -I I --- ''ri.m.! :. '..--I: ; ,--. .t. T I !ivpa.roi Ii- ,i, t vitltt i -i\ mt'iis-- : :--r :' .. .,-:- n.ii.i ..tl MI- ;, .- : i ,- zr;. th.- rrn tir -h_i.i u j tv- s i-- anew upmi ( r.snt. ..ltr-r-t Ua 5tc oi- ( I.II.

  Mn.' tH-iij -troc; p .oib., t -.i: : : '.r.ir -:'.<. nom.-r- S 1>_t\ iiuiit-.mil .,!i > lkn: .i tS re-.jii.reKteo-vii.: iul i-, _i_ ; ,( -U'i 't i ity .:r < .'<> a -I' : j, > I5Sr, ...rt'U'">- Its lih'Cit', jut wih.i itMuiim,; wni--n ltItasIln.04 l
  VJT.o.d juror-! : -h tiwiuia :>ira IV l> -\ F.
  th -urt. mU of ; :, : ; I. it l e tatt; l'hju! t'i!' -- t- z-p..5-t-; limit* in ,- .-iMni"t I.:, '!' >!' .n ie !h.- ni;> >itl I If frv.i she im c.in.rt Iu thsmiiwm..-' iron _> i f'oft.rw :.

  (1i4r13'ILUI.SEt.. "''X *"'* l.rvt' '" I-01'-' j'rr, :.. -a. h *; ii Jn: ,' : ; s ',-. fd&t--t-) tti: c 5 -L :;x S __, < uiil.i.ii '.,,.1( -- : -t.u.tiii .-:, "iktrounl ,t >r.i -.1 if '_/ se'i '.- / ?.. ;, Itmt: *. n > olior s ..1ity I .flhLtT vitt'r, -sunR.,..' a*>p-"il -ha'l !tss' i-i >--i.vjssit heard a. 1:1 ieiHT.t! Ur.tnt h-w be-en '
  tircir sex-eral ] v. ( .ijtpt' Ii .1 :_ .r:u '- ii- 'o-H-afwllv ch.trte
  STATS OF FLOREDA ';. Ti.- ric.k..ftu'irtuitiourt! county t.-a jmni-.d i-opi of thn ar-. j lots anti L-1; ;tinane: in repair. S IT ton -lull In- antlirized to -n.il any -.Ml t *- ixwirt.h.il i.suSr. with .in .-vraviij'am was .,; Ute in
  hall, twenty PEr. :.1.! i ] and u; on failure !,> ,! > tli. --inu! wul.i'j I lite time ..uidj tlc: for lav-. ank'Si tin- ont't
  / /' <* a judgment has LiNt ob- /
  ty$ rt Iet'i Ul<: Ilr' \ F Ta !; and to T thv .iieriff l -OI---N is-uo wiUi the P Wo of thh : K- her.tiy.tpprovd j pro- -rihud th..iid. CMttiieil iliay have S t.iiin I in tineirvnit court lor th.' t.iv, ..ml.- unlensa.f j !. ;n < i-'.- jf an aj.ji.-ji! from' ',-- -unty f't'thc'ci-niil wltchreltlel( l in tSc n that sin ,.

  <-<. deliyr 9 &: venire or under u.-iff of th I the sain" sl J. ,- .n.l k-vs u-ui r.lect! th'-! cot taereotj ( t'- -IKI! -,,i- ;tfcordin T to th.- law o* ib-St t-- [ "( ill!, rile with merk ,.l tb.: rmu: v c-jnrt .1 trvver-e iss i Hut if oTcrrhrmy ,,f W crn r

  Ii'-iI.4d (ktitttI1uii .m.-f.r, ) UI1I for the gam* jury aud 1, j t-wuti'.n 'JLLU"-t the lam-! -,i-l-, .tiitllttteh- I i-.r I troHeetioii oj' State tax.--. thwoff-ct : ?s. It. uilaiuUfforii.'ten-Unt, j.t theac jity 1 Nan inrm-stinjrmul instruct f-ti:' Um

  ,itta f i c flui :t.t jury, wilder the .d of Uu- com t j -st 1.t': i i\l l- ia wf aii! hits. Si.t. R ,t fitrth-f fH.f-u.l, That nit '.hv- amid Of) aiF* the iniai'itl.m| in thi- vti* not tree ami pravn the
  1 EJrhia. oonitiwndin-r: 1-n.i i.) Minimon the t drawn An A.-t to iti a't As-tn-n [ #iC. I If, n-Uj'urtufrfnjfttii: ih- Ill.- iity ortoMii i'.ui---. n| i.wioiitlictin with the prirlsi.iim- this an appeal to th- cirr-.u r.vwr : upon. which the clerk '4 mic: front Ha'l Run tip totltr ruiurVcf 'otu-
  ;rnnttl 3urur .. : to the C-.i-j i ai4 court shall -ntlyii of .
  i JT --j"i' *in* *>tii court ut uf : .-. Uh- "nu-il flul!! have to and !L-' and | opy lt.r\ionl to tli- circuit i J.ri J
  power at.&ti uuitr .iet tht- !
  MiU-USuu teem ,
  prevent at
  -.sime.
  an- hereby -rein-alti!. riS
  k "IvhtI.4n. ) S:
  before Uu- hour ,,11'vn .,'J.u'I.] : : : nas Artkl. XIV.S to rct'iiire S court on. tin- 3K'lui| ; si\incSmt! SJ th .ippcllep, \ lts rCx in
  -
  : ,
  '
  day of t IKt I f.rthpaynztst c.t* oceii'.tmwjmy Mrthl ;
  4t 41it' .1- "1 u11 -iul 1':r. <-rii tii-r.-of, to-m-a, rand iuwn- ; .r- i ( ilt i'e I pool- .: -Vatsr ..rc likeiv! l .- of
  aid Uu- SS1l r.ire to > to till h'-' -ipp 'jt. in esi-cne juJU'n': ol thf aitpvllatc c.mrj At.tt.-am siai! UcUTsJ.ursr. it
  "
  -. (1- ..tZ.d4.; I'jtftft >u .Vw I1ii P.T.HitrAvm :i- j.'tit jur. r- to appear I Io'clock iI.S,%. a! if.. jOll'J.7i1: Thut Uxe t'j.-i'i' up, I t. event or n.ir.an\ .i.--uiiulati<.n -\ Vt to iYo\ide lIST the !l'ttt'lk-.mt.s um of thr Lm.iiui "Juill !> ii-.ini*: him. tth'tli -.-i.t ioinl bal! !t." ar1r.rs< I tulsuivc gained ?,, ? {

  ">* ii s !<- STATION 1. t. 1Ii. ii4 tr d'x! elea ; tllt :tltjtttlfl ot'the Lu1ttd <>t I r5hi, littii. or other nutter on) >">r within their I I Ojlii-ial and Legal Adxcrti-i-inen-. J by mu- jud- ..I -..i.i! niitv.Hirt. /', -rid1.. Is.ii----- r. ovi-rttih-inly an iirsitcat -uS- -

  4u1 4tu n1t.ry-c1iir1. A. M. on i firk of th-M.-riTthW MT t" StALes, :is prp..1'.I !.t' th )fl5re ; of the Citit.d I 1 r.-.iii-cs and the -tree-: adjacent which may; i-Jitie j Thar an app--.il -lial' iii i. t--t.',-. -tl.-( from the ivnii: t I it.SLt: won- -rt-itly It Ct1i5of Uose i incunr.I'

  it -; 'm-a-petit jr.r.c; :.ncl !-, -trtic.- Xiv. ii--e, or e'.l.'et tbe iiealth m' r. Ti.ijJ-- i tt,. -'tit. f 1 "t.,i--F; tlu-tirfnit.ttr frimi th>- *>ir'-:iiti> ch'- -npr.nicumin. t) t iimi'- 119ltT (15fl1
  tu t'lser-
  rIv ol iH-t. t i device >uitajfe ot ihr town Itameji
  city or t.
  i >
  '**'' : *Er. 7. Th: hi ir deputy j-iierlT ht.nd_ ths L- rttiti ,l u1ini r_ llI'C PI OWnerS of lots 4-S '"i / .-v/i't'* ami .l f vin'Jy, Ill) ,-tt.-S ,;< J.-f!., < aii--i a anjKT'vd'-.i- the JmuL'mnnt on the writ of poion. -- I
  i .. tiic U the -treuJtoart- oml cur.n,4 t-h.il I sui- -- ,s vhl l2aOcs,9lI k-l aoc- It -hil lie the .- hi- bond nhali ,. ,1'-5 -iL4'ttr re cPnN.lmse ft tlm
  : o l Utl-4 >
  ,. ? 111011 the > All r duty of lime -retarv: ..-'state tie r> further comlitinned for r TsIS-9
  to
  itj pt .e4borfl
  t. :r1.1 L A" tieh viii'i.' ., r I2.tturaj d i ; eti.is-d. L t 1 t.Wls 1>\ .iittiii and 0 fe mnEvrt-shn I'
  .irM'tj. M41 tU1tUt.. audi (yours : atttd tt t ;I1tcd tttt4 _., ( removing the 5jnstlthree mien =.|iiperpubtihed re-pccti\clv fhe payment of -nch il i n ijvarmv br a'usLeit -ttLre letsiry, g
  ;j. J n 'W in I.V i-1 &ftV < 'JHty. ";v1tT.- llurri ...tIt' 'I'1" p.tit! j"1"". :i- the --we mar t'f : ; inrbdictjui $Jfll' :il! & -- gros-tll s 5eIs :txid Other th.! of ttflaIt--.t-t, Ii'm. tie triunpi 't :he enu-r ;- WLCii! by

  1 .. <t(. /Af>i'h', .."' -./. That i> u tin-r'.linr cf tti tlerhiks-n. t' .i.sLeri im tim.- %V.Ir i.
  k% F.5ir
  ti st'U l .? i 1fcc eonrt by jrmii- ]p. r- /tl I notice to each : crm or I Is IU ttl.:5.- t&lI5. X() sat lilflkO or j 11 I .i ep; :.11 pii p4irtition fenceard M p.bII 'slti.-h -hmiiI )be known :u- n c.: IB the rim-s-nh c-Mint tlt- t.! -rk of saU c->irt >haJl I Ii : of5t hitiin
  tIi' i.-axin-ra i wulto.j, ,- WhrtI &,hall tl'rjst! htt-ms.l :"llniitlieKU iwiKr-, ot the Mate ot Florida '' ;,nlin i$ ;u.. it rMil.HI lo the pli. ani tmt, tttitIUthtt lr9u-
  r1Hr uuz1 jeiips4ueiv ittvr ice it hUpiaicoi re-id, tic, : tlj& ;)nirih' ordinances which rn iy l I'f-i.-ic--. for the appelkv. notlfyln him .>f nltl! apiwal. wa-s i
  ; ,
  **'-"'' 1 tt ..u, j.jr .- tlie wane"a w ii u Mm- .. rfl ,-. .)pi-ra-fc I It- elI.L1I ri-tu-n I lnmunttt' t 1tlZClF st ths L riited Sutte orl !j.iViS.T-atii.n vt the puMKhealth.. 4 .ii-a ot xxhioh nil ijenenil law i mi-c'l at any st'iitin which shall tx- ervt"lhy rli --tu-i-jar lca.-t t ndti"* mn-ijzsl of 1! hme nns 'SIItt

  .a; S' fhiii trtu3v- rlIi xcuiivMo tlJ.- : -- &P st -taLc sietri% I11 ;)crui f i5sfc, litt-rtv i .->.:?. 1Ii. it of the State Le ;iUturehall t bpubU htd, before th- frt day of the trrm tc. which! the ;appeal !* reItTare ,!, ttih ton th.t-m 1101
  s.t ii '
  further
  or iuakj. flu ,
  nl I *'..U'ii"ill.. .ib! i imiir'or opening titr-. -f, 'rty :tstt 'lu' : th 'itor .-ii'l U.-0( ) all olllci.il ordersnotuv. .nl advt-rtl-i hroairht. anil iu t4-- -m-'t tr% I't' ..i c-tnMun t snt>. ? Tofn'-
  : per-
  .'-1. w114-r4.l : i r'i ;_ %VII" 4k tpt'i'ilying tlm- T. uainoni'dnd .' )\Vjti', :- ; s-s-- OtlaV, zzr tlenv t5 : .ziv i r515* '"' ''>": -h.i.l Ir.-.e po>r-rtiu-oi-tra! wliarv =, nitiitpert lining t the j iu.if i Fl-.r'! !I. twsetL an htrvinWor "aitv-!. thi-n the UITIA mtliit! unj careful i-rnriroUta ment, ,!L-aWl| (ltj

  4-r'. .',? < Ml iH --rtittfl i*., Iiiiu manner' hi u iiirhsi : : '. wa* li.-t'.fied. i Si,: tI! w-. ti's *- S jutr.ami fl-i.l- ; to r.S.I i'tt' <' w h.ij.i ... ttshie.! mh-j';s rUu-i it sf t.i. >ute s.oru.'ii m ..it.S r t. .11U for tri.ti .1- the ;'ttrev of r!. --3;-i v'rc-tir conr at the )i5flCm''s .Kt ;b> topat aa citti t, HIP dt&a

  ; ? S. 3f ""-v '! '' : drawn ami .tutl t:s anti tI ik )l l1 t \-e-5l- '' ':-tt'Mi 'f ttr: .t 'm'S. butdirv amN l-I.s
  -ui! I ? Ji'tH 1 l"-'r" ruuiraoJt i 5 ) Wi --tr-. waste f
  V. ,. Ith !
  n< l 1w ,
  n.
  .: t.-in :!_ : tl.eluiy of tii.- > 1 1lIl \> ,- .
  : t.'f '
  1 i id; :i. jiir :i t II. _l.ssIrtsijs' :tli>- .iip'ir.- limit tlfllv'tbsrwi Ji'dXy ; -SE-. i r. /;- ? S That inal! ci- > ..f
  a'rnrt &IiiU i-- ap
  : i r Tt'" rrui: t.rtL uciitctrt iii- :.uiu>;_ :It- .vv. ral -trmi S .":i.ittto tuni'-t: 1 trt'iit ;)I-- ; < !! ru .- f' mi.r ..is.HD5 i we gnnteM. S eI ee tIts'-
  4 i iJ .% illio :, ay. .T.: ; ,. t.n. a.irdiflg U tb.-ir ret law, to v-ti..-tin-t bridi"v .ihH-h? iii ; ; r- : | SS ) ; :: ou-t, :'napptri! hill >
  : ':tT4; 4ri dr tjMW, h hall n .. ( jcrri..m4: eopiejif !! t-: ,_-''1-- th hatmne ofhfertm-!
  # : !Ilil--! ( -i LhIZ th' hoii I' i.ti. -.I'- r itv ---i., ,f ti.- i i- r-.f i i'Imn-- '. ih "1I--------t ;., rh. -np'ait' seiwr.1
  .inv.rtlj,.- v. nuilsrsr .j _
  t tuid
  tt-rrusje tolls !
  ; :] to
  ? .:- : -ivct all!
  W1.U.haH.
  ,
  Statf
  u.ii"iyl nef-srv Ltii-it'-! : in'her ,, ,>
  : .-
  S tmils < -h -
  x: r -ht st!. -. -
  > ,
  s ; >
  | li\ I ,,. '....n ; \. tin.jur,,,. 1 1u ill t (t1 sIat xIudb ntlftl' I'-i'iii'.' -. 1ll-: and wntrol arts! di-po-o of tile -: ; cs.--; 4 It.ieK TOOK 4
  Jr !" "'' !%! '' *' ,* S' $Uil| 15n tti JimIrnritu! tls-T--iI_ ; )Wi tci: ,
  r -- 1V Iii4' .1, .int! !ui.1 M : right'ne at ny t1i; Jr thi- I -aaei> i: -ntii- t <>t t-Hvorto\vn' "** ;: .
  tflt:1 .
  nlrt. 1 .
  ". l1c fl 1.i r 1i : tr t-urv l. in iv r- ; : : j1jt- ,,, ? < .: i : t
  : 'i'd._ : hi ':1 '. f ? !r.- ''u.; .. ::lur.-. : :, % .,n-r. ,_ : :: ll-t r- -.r 1ztsitl.t 'nd Vi-P---i-: ; .-. iinik .,-. i-.iik vcii-, .-r. ct ptu.ij.-, ,hi L''dr IHI-. -4 ; ' 10r -' -- -- -l1:5j'1 -' ; -- .. .r rihi.; >' i"t .. inn .1; -. .-. S i 4 -h i >> ,::
  - '' i f-t--: tit. : t.m 1.n zui _
  ; S -- it i,5Llir.tou. X t '
  I i-.i al) S.- S : *
  i- 3"-
  prntt-t-- .
  u' .
  tn r.--drr.-
  : ; Jjix ;ar-1 :' l s -- .Iflt! .' : 'i.'f ? i --'' .N-r
  i 1'l ; .
  r. --.ill' ; < f -Hr"-i-i ; 'l VT V'n ) rcU ; p---- --i ri'r l.s' ; -
  g _I _._ -yi : .--ii5-.t! t-: r';" sf i rS
  .. S 3r -o--: :4-S "ri" :- -" -_: -iinitu--. f> :-rj'e .t5r h'>. tI Si :.
  ; '
  ? : ., hh tLI.I. -
  . \ i-r! > : i' : -
  : Meaii-r lS- -
  -; 4 :.- S r- s i i- "t' :>-. !> :?;-ats. ; l(.-r,'f ;- ,. --. < ** *--t- .*n -iV 'r : : I -- -- --. -- : _
  *
  > ;: s. > .- ? ... t--: '" : :r'l.. > lltO iHVc !;: tj ; i ,
  i -"i l -il1" '-
  o! U :
  ( -Lt
  -
  ,
  ;[ ; : i. ; 'Iu; .1 1 T ., | i- <-f '-h < ". Ji.i'i- -5 i i S 'i 1 "**i'i! iti-'i f i S -
  i -
  5 -
  : i it t-'ifl, t i- t : :t S : -:- -
  t i V. > S : -- -- -
  < --'iS, ..
  > t s.- ff ,_ ,- ,1 ; < .
  1< J ; ; itl/.j. 5r *
  l tVTb
  '
  ; 1
  j k* l r Zflt I -
  l t _
  i-- 'I
  -
  -
  (1 ) tlUTl iV l' > 'Utt! Ii i : s ,
  -I
  ( : -
  ; SSy < ( S
  S L ,
  ; : : 5, ; S S v' i jS .1. 5.1 i -: 'Ir-,5.. ; _: ,-t i- : ton
  '- 'l t- or i -i -- i .a '_ ., [ 1i M'J.I l5-l! -S S 5- 5ji -
  S '; : o; n-i>rot. : ,, ..:| j--i. h t.tli y : ., -i lttfl S J4
  "" rierS : : t r '' h-LU L-- -'"_- : j'Ut.-: 5k-s-'I S S r_ ::0 i S S I ttS. .s
  -Jfi\\ : : :
  5 : i : ii rrd t I- -t -s. )' i -. S is : < S 55
  :
  S _
  5 ;_; :t. e It 1.1 : ; S ;j m t:5: _-: -S .5- is
  S S e' l 1 :' -- -- &s:_ i t-i : .. ..i .S"r 'U. -- -t t! : --- -- the- S S -
  : ,
  _
  'S __ -
  : S Vi* h -: : i- ; --- :
  : : r -
  ;
  : :
  I ; -
  I ---r- v in
  v : -
  5- t
  r S : -, -i ,' S :. : : I
  i : L- ,, ', : -- 5-- 5 __ i S S
  .S : ;' : S -
  : : ;
  :
  -
  I1i -
  : j :;: S : ,__ 5- 5- 5 5 1 _

  4. i -

  : '
  '
  I -) .s. S : -r I
  1' .
  S. _z'S S Z ----- S_ _, ,, '! .-t Ir > : : _-
  : -
  1
  : : < >: -
  .jj S S ,- -
  : H- : --- ii- -: l- 5 : ; i i5
  t I .. '-, S : : :t -- : -5--- t -'., ;::-. s ,- -- -
  > i tn! i -
  S .:-_ -.'. ,1 ,t ',.. -_ , St S i.-------- -S ', --- S S : ;/' :/ : -,- : -... IT : .- .; S ; -. .- --.- -- .
  ',. S S S S -- -- _
  >r : : : : ': : I S J _
  ; S -: 'T. L-5_ : -
  : -i- -
  \.x r-8". < r i .1 it!, i \ ; : '- : i ii .- S S S S 5
  '
  l S : LI -I --5- S -
  s S -: ; S -
  -S
  : i -t : ; ; ;
  -
  : .i'f iiH -
  S :. -S--S S S -' : ; ,- S I 'S : .
  .- : : ISHBS -
  ' ?1L-! > : tis ,
  5-5'i 5--- 5 5 -t : -
  t; -
  : ,
  : : ; j

  S i S 5 > .- i : -'- -- -- -- ; 5 IS I- _'5_ 5 : S : : : S I
  .. : ( : -i i : -. ... tc> : -;-_ : -
  ; .. - ; : ; :...r I ., ;_ ,., : .- : _,- ( .i : -: -k:5: i _- S : t- -S Sti1i --I 5 -s 1 -5 5'i
  i:,, -
  .
  -r i : _
  : .-" - S '' -':-_ i IIS ,-; a S 55 5
  : i v : : '
  .5 : .r. '
  i : : :;ij -IM 1- : '.1 v -- _' : : : :- --- .- ---L :, -' -
  .
  -f4 flts-; -
  ,
  ,
  : Ifi. -
  S.- .. -.. .- ( 1\- tK.ilx :
  t ; -t ,, _
  .i! : t. ; t 1 '.i.j id ..' : ,r -i-S- S S S f '
  t.; ; 5
  '
  d / ..j''U :.>r.' ".; .ui.irrc-ciSon o.r'"fti1 is)5 s5 ,5 5i i' :. >"-- !u-u '. -. s-i -- ---- .t! S 5
  .
  a-c'-r- 'l- :. 'n.j o.i'i| MU; iijii i-U ; : ; tilt-i.i Vi, <:(t. -1: iii :. h" <' -ti.-j.'tl. But aciil.tne u- .ir 4ii' "T ITI"-V! 'r ''' !;t'f- > ilH, > ----i-- u : -_ : 5.u-------_ t- ..: :_,; .,. ,,, j (,v.:,, v. _. (IS

  S nti ju 'ii tii: t'y vh-t-th-- _t ia-S : ,
  :i' hv! 1'tii 5- -I : ; : f.- ,
  -L '. Si 9
  L t I u r ..- i t.'vs u-r *\\f butte, rhall u-ssumeor 1 ji tr*. -, .- in,1: iidtvidu-iU tli -j- _
  : pvv : re-rtiu: a I .
  <
  ) imlytif- ----. io 'ot-'iiitilv r.r'iailtrmu: f rout of j I 'lf i: : .' -__ --- ill : -m-S ;-.I ; .' .: .1 9 :
  : .' 1 .-iy t--t ostziui; T! incarrel i in Jd of inilUgul S't.: I1j h) '1 tLls i ) S- 5. .' --S-'t1I- :
  .
  4 tlh '.IBO 2t* >> 'vtli.it you xvill"JIHg.utly! hi.iuir--. i 'r-'lrtr t ti l h-- p''I- -.mt-l ; I Ili .tUi- i. : .- ; :9i55hL.i S 't': t\
  t_ : .1 f. nn-'ib : ii.i1 z- aid _'-, : r'-- in tt 2uited Stte or any ( .li j : -r i -: - S a' : *. I -'--, .! < I ,->- :. .>. -__ S n-
  -
  - true i riuiw u< ialjc, uj all such ufatter, and r -, : : I,, .' hi--h-- -, S
  : -!-.>_i"-Ij.t" '.. r*;< :nl/.vj a f -l.i1t! fur th ci- of InSJ ; loai---: S : -- ILim _r -. r i Tu------ -- : -- t trri ----, S
  F. Iii: gis .ii roa Inebarjc thii i i -t iS- 1iiii.Y1-ti-i, '
  sJhDrtl counsel tii '
  tJ, *;, < nirt. ., a-il 11* -!. ) > i1 t tii- Sf1 thi' Stati-i Florid I i. yoor l<*Hon.taJ; vom-oTs-ii, j i u1i nud dtbts1 vtjt.'. iLll : ( -iii1 hd I ist S-.'_ :: -rh t -It veu f4i.iS :_ i'tt lsam. hraft'r ;s-r.-j-.j iir- tit'&iiia.i5i it- S : r> h/r :' 5 S S?; -,; -
  -ity thi hav
  'P'1" -i ,
  : sr Y I. : Qu2kt1l UTIe' r.qUil\d tdis1tie SEC. S. The CiU'4tvN i-hall have ): : Vit I :_ ;) ) ; 01 tIU .IIiV I;' ,tl. ':1. ath ttti s--p,5' ---: or B'.TTLS t.

  of tile %
  ; : t i t : aui isv nnv t )tl3Ieti49t[ : a eh:.VJ prosent f. pjwur .o oi- 1i1ji.l-tv tsg-l.'rttl '--r 'i the dt lI'-r-tOmMl tlmtt ti! tstiI'l HI.I.f fl)1iImi :S :- : : : -
  J
  rri tli *
  Uy ajipropl.viiji'ziIatitia 1A'5lbOllh ) .
  : t rov : s of li-Jtl;) 5UL tttejj hlt-t---t ; t. ,,itts! _1- :mL.It-.l_ S Sl -
  Ilts flU; $ luriivy, lt.itr\d,