Citation
Florida union

Material Information

Title:
Florida union
Uniform Title:
Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title:
Weekly union
Place of Publication:
Jacksonville Fla
Publisher:
W.C. Morrill & J.K. Stickney
Creation Date:
March 14, 1868
Frequency:
Weekly
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Jacksonville (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates:
30.31944 x -81.66

Notes

Dates or Sequential Designation:
Began in 1864.
General Note:
Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note:
Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note:
Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note:
Supplements accompany some numbers.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
002038457 ( ALEPH )
02707184 ( OCLC )
AKM6247 ( NOTIS )
sn 83016252 ( LCCN )

Related Items

Related Item:
Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Item:
Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by:
Weekly Florida union

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
----S .
-
-
_- -- __
-T------ --
!


%/ If I ,
? \ y.VOU'MK -

-


\
-'- -'----- ------5-- S
: :: : -
--
i Tt1TiX"V IJNKW. ___ : -.---
-- :i-_ -- ----
-
-5--
; ;-t -5- -

I : -
.
; i /4 It ,_* t _,_ .i : :
yyr.i nja rjry-roqraiv I ._ 4 t.'l' 4 : > < TKUMS :

.vc W3SC1RWEflS :

'I j : : fl-'tei' >4V
w S tftflIth,... .. .. ... ............

.. JM. 4.I ,: ; Sft.IIUTL........... IMIt
L
a
I 1 Jtf rfi f IOlllcial ,, .
: : : t T.1)vERT1Er :

I r.'t .............. ... .. .|l 10
: 35.1$ ,nhw'issctit Iiisit-rUoii. ... . :
i i c E : .' t &pt.t&4t, uti't. tin-t ir.v'rtiou, er line.... . Jt>

jJ E.-tLIt .1.'qtIti1t tJk-trttsfl. . .. ... .. . 10
I Ill

kt : i ) it4tt..rI Dv&t&s-.. . .. .. .. .: ....... .
( ) r, '
'
-
Ja( I4lU % i11* ( SOiNVILLK.) Ti.OUIDA( ) ) .rfATMlhAV) .M l .ut :.ii I 11. L.siib. : tflSt! lit it.tVtt. K. res ti or pOpIlpL ?Vk

I NiMfli1t t t ftI'l.l -' Iii' .. ', .. \ ,ii |ktow,1 onturtin

\ VI'i i ? thitc t.k42tJ_, or over.
AUvprtfsomeiitltlWjt1 '.- 5--
i l.T.Al.I I -5------- - --5-- -
j KSTAT: i --.5
!.i .
.t i i'i. !;-_>-' nt AiUi-il.-; i i IV
i't-;i a muu at work. ii 1 1 % ,u. wiy ,,a: i, j jj, .-. I i.iflir.ntd tht

W 11, UOOPER (1 I I. (n) K 1 1 PA> iiE< ? N (JM 1"f.I1Jlt) al lc. und orfi'rfy JHH however LrS4 6-i' ita>M. t tiv nluctioii> disc4 very vl the oftcrtain mintfal J/ea
1 I(
\JJ-1)I'Al. th Unittt ftattj j'Luit und tho
lti.i
111' I tM.Ml. \M' N iY&u lri.ij.'bt I man-
I.t.t.l I II'l : ,I tij I f. t ht It l I nf. -S it6 Ut' th rotor
,-, 1'tvI nvr ilimnj,' h the S in itihi 's ,utiuti unprofitable. JIany plaittatioiis -
: L tlI bl: ti.,. t ,.I. I I7it'W IIII.N j Ul. I U4."IH :>- Jut. -.!.t 1 '- I v .. :5 m l-'londo. have !bw.ii
1Xrj -- 'ham.Ii4! > > iit tho ( worn out in th
: j tsIu'r; 'tWji
1fl I'7J. nn lliI.ttI vTII in.-'i I '. iifl .
G. W. Edvvai-ds Ms l t -,1 :VMI j \i h-\V -I ihi-i.$ j'Lvftt Hero
D t
t it"I : i > ; .Iu'N 's utkutiwti_ i'olt .SIr t, ks rxro crapo myr-
I ert.
f" I
I // icW/ a : : v. i -h
/ fVv., Orctttt ,v//-/, i iy: nisTcj.rvA.Ni: .. b in ih -ir tlowrring time
I t I )U', p. ;liii wtit.'Ri, 'I '.Vii ?; .t 1. h arc a wontlrr.iv.
ytiI 14 .4 .- b.i.-
s1. '% I' I 14 dtrAsr///c. /c/a. : ilYEiUJA.N'; & SURGEON. Tiitnl.-Itt ut th> at t ntury : .it ; It'4, I ; ur.SiMkeii riavKM of Lost or
sipiP'
1, 4,1b.744N : ; Al'-lMlM: I H., .'uss -.. ,:, -.!. tr.ips.r\ f h.v se""
: .\i t;_ c. I... ui'; .,ii. |t511j], wj, j. ,.1 ; Emigrant Aid Company; I / ami I k.- tuiun ol the lit-vt iitoi ., !lsc. :to tisilitrisit"l 1; I- Jiigh!. t ll.1l them iu Yicksbarj 3

t,. imx-i n> << il I tEiS141( $ ..ml Hi, niii i i t"usri-tla -, the tiiinont 1 Uaiitit'til of planU.
| | \Mi4-i sj ? QFi'tCE |i4iM iiii m it- |--i.nii-i ittij.tUH antiijuitit. |>lat.-t .. ,\ -. .tu.incut ; di"s
IUI 1 i: : iIp 4'14n ; firinifir'4Oiiiis.i.titii- ,,f ( '?. vjiiou: i I rivl I.- .,,,,111rnwNum ; iu the -f ** wiere shrulx. rh ; art) hamljmc
centre f.io
4 a .1 J.t tIt : will iti\- IfJ.SfVIIrJ.. F'Lk ilb it-t; : im .t .-!]1. Sati 1s i.ti. '. 'I. < !'. t ay f-et high
'. :&'.4' I.b'3 MJ1, f' 1 z' ,, pd tIs' 'I I. ? i 1- *iij.j i<_> tin i uuliiii nt eruU l to MxauiLiiturutv, i.t )$>fi' iti.iiblilutioii tl.t' [. till 1 U tlw with-traxht tlran Ikiibn.it. .
: I tt.* uH 1ml ratfu'f l1 1 iss lh J t.uvt ol' tSI I I ij rall'.i Srvuik for it i is entirely ns-
Ij'I' ; flow
m1..5l.Sit ii'A.SUA I 1 1.1.1 } 'J..tPR. I I.IM II A I. til Iki Ii t "I Hi. Aulill.i } t .4 > -.i'4 n''I I The bark
\ Mf m ; t ilit :t>tr.i\-, >r ;n> >t>n i s'f ot th" mutability Vi human c\cnt.- init4 |> -f-Li aw.tj aiul: faL! of, Icarinjf
Iji'Alll !llll! !u ui Tli r.4. 'JI.II41< 41.t SjltMitliriJ& : : : 1r'l'1 -_: 14 i 'l'i. ni.'i: 'Ii. t, i;. I..H .v! t..tt )II., ( ) ti'I | ] ,. &ttu.k STWTK.th and Tjjit- .
{ -| Jtuliv iblutnls tnnvii I''li.sI--( t'hiu.t t!< ;n it dully of Spanish kOlouto*. Horau t.i It -Jk k ; .mn -

i wK.1' "- # ; J3MU.E T. SABAL, 1 U ; .' ; ,, j a U.HTOW 4.It11btZII bt-lu ;p u ;ni.} ',, 4, v aU-t of loading from the town aiu. couliii"! Ly .pxi' i: Ian xtltc.w n iiowcs.wfl id a j'iy, now bearing' .

MAIL f? J>& EXPESLL ttli4 < uli ol Ii.jt-t> nttti tl'v \.i' i -i-.it' t i .l tfl>- walla, ami the wholr j't.i*>- ims th :urt jj.5- : ,U. ::4 ot rfatcuiu.. fn wveral ganlrua are

1' 1.-j' I I i I.. C QPF1Q J3; Florida Agency ? tiil Slrt-ain, all it> 1 1.'i -. .. t I < 't, nn>l which has awn, btUtr ijLtx *. lln-n-.> htrt- fl, 'I' I,...': ,.iul L5arinR )hoit'Nof->, using liit\; or forty ilot

nil ifevii Jin' :Mu 'h i* Mtw and what i i. not '. ; grejit ti .it cry leaves
> I r mi.I "mi1 1 | wtrm ,n rn. .- >nvia- 13 lu-w JJOCH hfT ,
I IU A.iiji'iujliiio' & Jacksonville.; ; MMu's i. I3T.QC1I s I iv M..I'i I rit'ni. I I lU.III SlH-Lltl>M II I till' | 'i. H'lUvt1), 4sM '.-i: ,W4 trr, it i W.IIIUOU ; X1; r i lll>il t.s l that- I OK .t'i I | Thtown was un inti''iint t { tuif niiit it'ji.uiii i'-{ 3II11L1i twinlra: j'lieiio.Tinier, -kamiw. of thcdo boar ripe

1 % -/- I f.j ?,,. 1 1 i I li. :iM 1">'i7 UI iiv.ji: M.! .tiKJI.V.; } ] ./, ijp1' ; KUvU*=. Thi t .S.ni.ni ii; ) :uv 1k'b > tlomumtiwn. b-ii bttm-. > :>i.i is ._ .in-fumi t.f jonquiL,,

2\i iIO. MM''ii'i'v KM.Mj n, \ < J u.: WIIHI. : J'tsi* ijs -- jiki11-. .'i I 'I.t;; ''I ti.- '""H, 1 s t> idily baekitutdt i' i r'tu .?. m Ji. SrftWr i_ a hvlLvy perfume

.. -'" *I. i.l\ 11 'I ,1 I" .\, I III, I'll --< III .' 1 i s'IL I I ; WICITI V. it'" : ; t; \-I. -.h. 1.hi 1. -\ Ulk' 4-s. st (tn t f" Ita\t T 7.: >::i ;I lt It'ttMi i v s J gi'v tInt! tIo
; 111.1 I "
.tki. !! Hit. u I l'I'l' I'I'fI'uIL'rfl14 )!
j I ).|' >nill\| ii s ." V. V.4lnU || mi"! i\-I I. -ir\- 1. I.1! l I IiI 1 I -I D. MITCHELL, M. U., $ itt in $Ui< "it"i i i 1< -iU m- -i..t.v': th.it tltt* *'lt) titvUt. ,1W\V .tit; U..v. ',Its iPSt V'r'' : ? th. ir tist Lo.!

.1. I :. I i'i Hi i I'I.i, in l.ii ,iKI- i-inall I |p.n ui wifJuiii, ; I Iulin4 \,-\,II ( V. hiflt HKikr II.I.U: ) ..,_M ('i 1 It; 'It'.JH \ ui 'I' -, l -o'r s, W Ir'i: I,5 S ,:4 o..i .. y dittnguiMh the- odor, of
U. | Tiuiovaii: I fii'i Itj IAN A\l Ml;< K' \ Iia4-1. in i llti- f.ii tin iII, treii
y.v EICIIT IIUUHH i ; Hilltil! Isf.I; | l'l; l lii"li'v '-xjit;. Ills : .;. .il- itin i>iu>"'iti< >nith i it.! : .f tnv andUwyaroalaoverr
I
I I ;, I- .iii.j I._((&-r. .. lfl. -* l.iriLflfL
.ut.I fiu I| 4-4rii 1144Vt > i it'I .ittII.. 4 *j.i.i ul; J-s -I'IM i in .'< ni. i..mil i I tl I> Fti' ( hi' 1I! s. It. .;,, "- ill\ .. M I I Ir I iut.fttt.ihiujj li-s: air. II. ,! color. Out! growing
isi : -s witii j iii"i-iiii.i- '* < : < tali
<
; i"i :
I II I I 1" lit. 't lll..tl.l ,.".-, l'' -liltli"lilli t ; Cul.tl- Kfjv, AtFAIMx ( .t;- 1 -' -' I _I.s. .ii ill. 1s-I.. II I I'-i -nir n -I'lii- .>nl "I I Iin M..! V.IHI i i tV 'Ifl'ifl l in I,. j lanil ui'sl( uiirfti si; i> ; > t t'- >'?t.ji.> f ., .. i iit -1- u ; iittbito.t iu 'ei I. ti- ':i .u>'i tiirt, I ili it t I41..d1 fi ia i>aaya with palmatodIcarcs!

'" 1 I'stti.tI jot I l'I gi'liuA I :s-- ii> tin-pin.-IKII'I-, s ii l Is ji will.I iij"tul i liiuii Zfltsvith} a viiuii ,4nl ntitsl tuu (Sluingit.iiioi I' I a n ti-l. !unl tn-im; ih I' La ''** t- !! &)n ii fur ,tmtirt.llaami a fruit like a
i I.in,1. in lust i.1s! nulli \itw in <'jiii't.iiim$ is' tin ; uni.--kin. J.>n, : r'>v.ini
;
[ SIX 1 DOLI.AKS.) ( i { ; :tjltl i v' -iI! tlif.- I i.>!i4 f !t''. li.ti-v t.t.j'.,, ; m Luiu I.ts liko bananas.
I St.tic )hi* -i Ma.5'ii Urfilii : many ytai > In.
<>r tor ( 1 I.IH'IHI.- ul 1 iuv> ittnt' ttmiCil I snlt-ly, tin ,; ;i ;tlli'huilh y I it I ran, J. fti.t it

;; ti> il I .- Inn- j".i--. 'iiL--i N mil jfn i b i-.is.li MI I <>.iiiil Issi it.il') Th's. BROOKTNS & CLIFFORD f.tIitI.I) t :!II .'PI1Y} In tin' t'l'UiA ; ID I,; ) .t5Jfl5 lbs 1 1' auf' ::151, .>!! I!. n. 1 that' .vl Aiit.i>ttii IK. a t> rtui n +#-I{t TiT, n thtIxtiikN, ia sonietimcd found growTtl -

;; I'lil.'l. us1) \\illi lo liilipir," \Misuif, i2Stiti in >U i lIs> i Mi tv I IF1V iiiildiK-Sj! i.f !ln- c Hm Ut> ui'ii.th.ui I!. .; c v.i! ul.-.. Tli' n.-\t: tfu r-ij'hy, tiis ; s tin i of the ui'ptT. St. Johns.U"t5o.'L .

.. tid : I tli.ni I "i ''ti" i.'iili'. I'INFtI. iiJ\\'Ali) MJ HWfKY, tilt Jcrtliity! ijf th<; siiI t-ii.tiil> N j i' > j'ttHI'ft-k-! t iUl-.3. ihiiiu, tiWkUi i-s tt -- his hLIiI ilI 1..t 1.-. y. is'rt1ts- jjrow-, hfiv in the \iofAC-st soil, and

: : ltifhty<-*> for 'i1f1e-t l'j-jiit < ( '!cms/ d t ./. -/ / YI .SP. \ .1 '/ / /. /;. / '/ (' /;/ />A. .1 .XI I.HII.NMII.I.K, II. l : Tliiiliui.ili.. tlitj tq-is..Hv, .>! tiu uiitiy, !I' 1 K.. fc-t. Auyttotintj ib now left ;ibtt'.t .-.iLst. ii_ n_ \t a W'> ,mr ii; uia.lt.I.y'ultivalcj itd cultivation many ywtrs

I. ( )'/ 1 'I'liital.li; ii' !).i'/i cam tiU.l hut .uul ],Its hotels and lruanlin-h ttiWir.> i it fir market now.
r tv< *'// // tiitil' prull,))!///. vtytUiIt (itj.tj i ulU t [ *'4. .AitgnRtir.u

i.. .. I *> xV* >l i I'H'l- .it.-i's III. I I'm IHlltM 1 < fi IID'IT.IA : ,-,, ..kiiitin.. iiu '-.-<"-il'flinf!_ inn:-ii tf liirwliu! J 1 y oplo are left to that: >wn msojat, WJZ& l t 1 titii tirtnivrly pnxluruil! largoqu.ui-
-iI r. -, .f
< -
.f. |i.lv| ill .1t.I 1, iMil! .V I'i i oj.in
1i'
I P. j .i Itet.r U,111- ;" :tui.I l Hi .M.-u i ii1n-. .il iiit- l--i..r. "-i.\-i ''py t. I tin, bt-ht inurki t.-- y rupiit ;I tie very incj frf, tILL chief j>rvtItutioti.vi; IJi I-' tliati;t-4 uiariwct whit-Ii wcro cstctnirtisurtctft -

I., if-j' Intl., XJ.J; :MIX; MeKI'li.: I'M-( ii- :. -( j ;.tiitl i;!.' aji v iili-r tIIjjtUtIftiIiIIl, ,uu tttru tinu *own Ticing chilUren! and oranges, .o.t! t thti) r Ui41.i'i: -. Tiiufnwt tbor-t gumii on th.St} Johns

HI _. UNION HOUSE i.. ui.tiH.ii* t nf inniiii..tifV'Jftli ttIfllotth.. I !'titans arc; ownul by a scwe w b ol iiio jM d-, I HI .1! tiitit} of 1S-'J.> kilfi-d the trees fce

: 1' '" ) IL15 I 1 t .uul tiwui i t11)liiLjJV "dhcjr tIt In imiu.thkk iu St Ani
gi Kliljl.Kl,1; : I ; IN t Si.iilhorn Mato i.aniixt easily font, ttu.uktt, vhtJv! tic tin iflUna
: : ,inl
-
I- I i ,
.ti-h'& a ;ttt-i-\v.mis the
: I viiii-h tc> bUtliitf B<> J.tpi'iu ;uul grimifi in i '4oIti.t 1.rtn 1eipirLc-M, ,'t liqt8, btfl itt. .w.ing ortharda were
I iV -- xuh&t-d l
3I; II. r.l i IJKH:, .Ir i \-.iJlh; w> >t1Iy; ,i-> 1&4< 'n ihu iivi r St 'ii I* truth Li. though hitaiM.*}. 1 I milieu; ( I r.--:
47 Doy) Street Now( York (lluy. i\i. ,1. A sI! l MM'H V. .%, III n I III' !.t iC1j'Ui .-II -, ) olt tUfitI i i! 1 r-: .viiiirlino;, lilt i-, !li .;.It) woi'h li\it.. < I. pi .> ', ;t> t- \fnin. l] rarttj and sun. Old! orchards aro
> ; <
L..1. 1 f'TOUULY; AT LAW, -I Nut i 1 1 fi !'I'liu'ti .- iiutit4'fr>ui: that Mii-y, ottcit t >nUoi ; .. i- 'Jinnii',bt 'J-'i'l thfth.. ;iniii.atrl} t1t.lLttLitL; of young trc*-n
tr; >i tnu-l thi.-t
f
i I
Am\ .1 i"
> s5.l I 5 544,5!. I iHt>iinM, iviiil t'iriii s"tit'f\ ul -.' t I. '-" i'li'i_ J t th a-i3oii.; Tlirrc arc not tho bent
'I > |5.l>! s a timir 4>vn > l ouviUl-tc i-> Huij.i.l t.u |I.I I.i. I.! :
T 1/--U4" It'll till. i .i i iliiuftt t:, *
it
\f < lllll.l.'h O'lUNjj' ; ; or l I. \ri\: .\i.'i Ii> in'vi J ? fii< 't i I H "Irri jjiit fruit
J .I--! '.' i n 'irr.Mti.i: ; : AKJ s-i-ni i \ : IM1I.I. In Ill.i.l'l. I i n< Tlilcliirt, ui.o.ij., Ih,. !IslI, \.tji>tlj tils --i.i !" ..u'ishith' 'in ; \ .U f: .. ,' t -.fjt.. \ !; f I-i in.'i ; hriir, but busincwvii

( 4 -4 Jack j: imiii < .toiijia: ; v'id i.I.!.. I f'i\ > t iji.t.ai"_ ina'ati '[I '. !. i lit.I' ijuf? Uii. l.i' < tf.. .j k* arn is.I .
I
sou vilU PJa. hi
) cooir
? -
t oi .it f th
nil syIf.I.1fJ.1 Y.V. /Xf'/5iq//f.; /. f hoim 'Ii ni< i .I'U liuh, auil tor jvalnL-i$ umi t.htir: ifiic I ilt.t f lim.ite in eummer-TMJ

.n_f a wtt.lt I i. V..v "Mill- iuI-I-( l :, l.'l.i: :; -I l.\'l:: I I.t iii 1 KVKI', ll.i.s I Kl; I'.h!jI i i'loba! ly lIt) Nalr; in the' 'mwii 'silt t'b njyal ," i,s... i' ,- -i. b< coim s i-'ifc-It t. I In ,.jiti- I u .:'i y -o th'} f rtnouii'tor ruifli ninoly-fiTo_.....
4I"H! I I
% s > p. f'i
1 a:4sl .! I'd. IIsIfl$1. Itit 13) N t KOSTEK( I .J.Jr.Vi I j.i.iilU- pi. .u il I Ki --- -i.tiit,..1 .Iff.ti <*f TVIilium |-' a.iuta 11 u\han L s? liuiatt-oui- tlw incwt < "
: lu uablo
'.ru N34 1 '" ,- I U" I it! :.in I \.ini' i. i 4. tu \civ i< ) ni.iu. 'Uni'i ti s- 'I I 'i. a i -' 'ti !' lliti. i. iw oI1ifl.. ; I iit-aUtttrtt :ri the : | ar.d

I .-.i' 1 nv I |. i ix Mit-t < .. ,, "I I-II. T\MI I :-' .'.. .. I ;. i jniuiy _thfiusaii'l- ;':j'i ( > .it..t nl landwit1 *'! I i" t.vf tIL two t* [Lin it tiiy LioeI. wild, f il.irioii't diseases ftro
\ < ii n ill 5_ Ii.i .J
I i sp.ss| n )II u C'llitWJK : : unknown
h |
-' 't : i'l Sj."t JI'llH i- Iisi.I-.i l.t| t li. II.1 1 ,.i.. 'I I -SI !, I', ,!': rfU-i'i I ; inili/J: 4 4 t iia\iV-JI.l! tii-ini ''t>I.i it itdi l t I Th. day may yet coino Trh>
I.' i* ifV Iq..II-4)1 I n. I :-.11 I! in.i --i I M.m'I L .""I !Ii) ; ;r .iiMK7 j; ; AT LA\Y ; :N..I. O1 5 ; < t. Itt; :.u > 'i." l1 t'U f.ii'i| ?--_' p f .\ itt.t-{: will Ti

Mill I t'l j.ll II- i Cl'Uil 1 u I tiun iIa'htfll \ .-it l..ri.: | IM.I I uili l IMOI.I I 'I nui n PS ait'. .ivfifaw.H to ?4llcie.! A v.tvk'h wink .< 'i ( J }>itli' 'IV$1t i i: illl1; Uitl .t 1 I tI l! itteei : ita.a: L (' ; Ii.tttiji&I -n. i r i -:iiii.i--: i i Ifl'l), I .1 I f f> "*,M-ri! 'tti'l
44 alt 1.iu V.1 II.M.i lA'I.tiJnti. \ ...iis':4- !tft./,1 i'i' : I/A/ ius;< .<. /VAV-, n. i i. Ut f "ll it.i-.HI.-l-i,- !i i., -_ i.t.titti i.rand Itt'y ditllau.r > .i'l j Ijally imil-l .1 < "t;(.; ;i h'Ht1.$ It i.-> t\ii.itty-Mn > n Jiifft.tt lieu ot ;iiiUL'i' ) wi-alth! and a n-att-r num-

11dtba ; .sirs.: i. ; t- ,- 'vi'jf .- tlu ,! O.ir !I I ._- > tin .1.v' !. :. ui ..tinItctivu rtlM'na it will I I.
; t\ .s 15.1) I K' nlii I <:1kIitsi.t'lI.tYit!, '- .1 i Hi"- s: vt t-nj.ii d hv L.s a.- 1/ii ii! ivilk" ,..,it _tl.l. t*. fi-r; ',
'
t i.il
1l' ;i--r. atII1tr.'sI! s1 tJi.' Inni t I.tt. .-. / *< 'J i'.ttuc.: Kvtl\V.: ?5 "l 1 "i -.Irltfiitailll ul' I.t; : ; .. ;ir I.- .:, ..si i'c, "t-1! I .it-- ,: f th I attr.tt-tiou.s zw w<.ll an purw
: K. .M.tfHANDAIil.! : ) M.NOI1Ti1IO1JIi.( ;arc I i" t nm->faif: in\aid-!
u--f- : I tuiditititjhl pi:* nut! '-:yjt.' .- > trw ?. I It. I ih < a-\ '*>i"I'' > ->.-- till "t j'i: ;: UCu.J I aiid-thus regain itvitU .
.
I M i4L414; >,> j I .iit S i'i :. i iuj uiiotitjh \It i'_ .i itt a djty tbiuld a ct niil I .- .,'i t tt : ait. '. I 'I u .t i II P, .uit1 \ JtKw ; fiiiiiifiitly idc! I.eoIlo.
S rVLTORWEY AT LAW .... .. .. ... .
u..,. :tiuii.i.. >s.i-ii:n c"! ,u < in,tlt i till- .1.UH j'Ot- \, -lUt "ii'-i 'TH! I-lfl. ?tinn; _-. l I.i ,. > -,

S li 1.1.-, t n 1 h- ---, i s. t .i 'i I. .. ti-----.. .... iiltlihtlior :?t! j I v/all-'t-ii! ? tAlc Item,
:* ;mIi4 \'r1\ I 'E t'isn -.4 iv "- -t U>?:; !S.i.tKi.In it- h.r- vv.iiii; ; pt .tv t1i-ii.- .t Ii. ..' tLiv -
: ; '
I I- : ,
l .
,
I.rnPitq't.. .hr .Mtr .WiJi ; M A.M A i III./ ii'ii' II \ : '"i'I) ; -!; i J- i M'l it I 1 Kf\'l.1f I ii.f' -I V- ft "v tl., i fi'i ltni-; < i-X4-, j'ifhi Uv .'.jus .IIH) 'h.t -\ :ji'l'ilialiiva \. ; .-.: ,. viii1 -. s -1 1 i' -j'.ir, .v '. t..t; :,' ,v |1 VVVs i- t\n\ rlr.-tt. Mr. .!. Ii Hitk!> .sii tftxl-

!inWii ti; ? !- /; / / / /, j.7jr :' | t-'ii 'i mivti\ tu i/luai: lk.lt ,. *.4. .- J _M Ii .. -I. ft1 1 u ''hff '
in. nil ti .iking
[ h wilii
v.iimr a rat .
'I. aTIIIII.I \\ !t : Ii..; nil I I. !.. r.ii.lui'i.i; | Oi i n: >n I I ix I ( 1 l-ank; ru.i's I
I Z ht. .J- !.J in .\\ti4.iiihiii'! i.i i i I ii s i, m'fiMvtj; <..>; ? 'Ii.- ;i vi-ry jt/. !' t.ilnmt: wh'' < .tMiu! I.Ut t1 i fii>ti -.t f ,t.t. \ .1: :, suji I \\ > ;'. i 14,,-;: !!1t .t, trot hunt I.nt wetfc. ,,

14 % r.-n.-tMV i. vvi.iv ,,i M' .nsi ainl d; i-. IIi4rt4 .1 P SAXDKKSUX UNION( ) I nouss 1 ( ) ; i lu- ititv:- iiici It') i"f u.i'l ktv. :t 3. .. f .u uul oiltrti ; .t. J'I.! 1 I- a- .t u. i .- !ll.; ,; .r .. .i .1[ lif riiHy gn>wn wild, lat.f. If,, (fm'.i -
rT
.j9t.4tl ;J'uir;' t. IWaI d j .1 IIl&.. 1li.' lw"'I' I tinUl .- t tkS tI fi himl-, 'it. t" i ."ifa i\ti: a 1 1.a*t'i lu )
t:4. l.fl- :5' .s.-'lltsss2it ni if..s..iiv F h )!>; 4 li. i<;>i f .L&- t iuiih: s-is ( ui with hb ru-ity wuch!
al -'ny< \ ;. 'Im i tl p1 i Iso! ftti 1'jii I it.NFV I f"A'/i'/! \ ( 'q) ) /; svy / / l / an l ili 4-st i-lltiiit} b- isti.si.l L lbs 'Jl>, T, .1.11"Vlttd, i-l. Ii. 'l gun, it-
-d1t. ;:;l. bn'i 1.-u. s r- .4 ,uIc : i : iT tjPkW ? ( /,. / ., j < : : rtq| ;ran ; i-u HI tin-! ; ; ll -- \, ll : "r..t.- I.I i ; by tin ir life's buudr! ansi finally! an.

tL Tl; i\KKM.I; .1 A K.SU.NJI.LI J -; TLA. 4 ttiin.l'l yC'JlV Hull u!. ilia i qittu-| 4_. ilHltl Iv ;II-: -'i .'. i\_ V.. I'V o r! t iui:jt !rl L> if.Iivi i *>fp-1 f iti hrui ttitr ta> bay the whole

; v/ : I- I t't-'I; '-nix !; t\*'- lil.ait tttt tin_ lust \ '.';il. 'j'ix tut.-> i*> I' .sI! ; ..t' .: if't TII., }L > .n t, luio" t k' '- 154\11 pit ;tvLiit. ihitt tf.'is, and cashitr. _- party-

ft4 -'* 5- 'I I'EN'FI N 1 'I'1 i V't.-.rH .1 I''I! ) ; iiii'l-! -I : !>. I l. ui'1 .. '151I.< .. t- -! In i> .f: i n ;tpu: t t f t1I u is fo uii'li tilt a-'j' ...-.V ti.i i-ul i i. 1 1vuy ;l ?.) all-1', t iii j uBfcthit lit i* stay should !be autv.i i.-.

I'I-4II. l1- tu l 11.1I4 .it it.in II4IIUI UJ1, 1 iiKxlinii- li.'ii In iiu'v ->< < inf'III4- I'IK lo tllull. light. ;it1T: < I'w. A ti.i ; v. l"i !i it JMU' ut i Im tli i' ..it, t -o t -- i ujit> in n.', .itir1.

r. -i.I 1'niiitu.. f;* '.; .T! 7. 4 E3111t JIsUVy l; .tti.i-4, O. il 1JAUTrmKV ,).In i .1 fluItl $, ;i t.nt; luini'--*, uii't }p!' (IJ.! .fuJ twnIxil.iL :i v I. u-: i u- > .,.! -. infeh jitu-Tt! ._ 'I'll- .,t" >rs; "t ?.k --rs. Uowden[ & Collins, of
Ktt.sr, ;: ri.A-.'; iidrst.: this t..wi> w ..' f-itii'e.l I
MtJ J-joni XywHnnnii J'V.i"I! 'Mliid.ui I tfl 1 fI f'T Wide MHfit In-/cp.' ; .- ; _\\M rof.NSKI.int,: Al LAW, -.- Jitttrst&rd ( :,, ,lt lii.) ; .-!ni i>i i\\i yii.tl-, i ;'Utiouif 'i ihfl, it in iiniiiiiiu'l .s.i/,* kiiult.il. e&ftt( ;lt1I k ; 4>n the r.iglit of th 3<1

"Im'.i. r. ..in1nVif l jtr&yHt.C7SliilI< '- !'ri4ku S r.ulii 'd.i l I In i .il.-:'ii <-> .("( .I'lfini. .! l.I lii't} ton'- Ifilts 11. < >it iliit- 1'vi'.ti.'f i.tt-l: uil'l> ii.' -. ;i I I'I m.ui_ > ttI; !* If ii U..1! H .t iJtniSfe ot-t iinA r1t- i vt several hundrfl dollars, *
l i.f., t f .- -. m. .ttll. ] "* 's -- \ f II 7l.ni'1 tut'tth'! .us'I 1'ii ijilt4)Iit.b4. J J.M'hMi \ t ILL !;, I. II.I I li.r., '., tti t Hi I i.i.-S .. 'pi; I ;-,..titt-IIttti.-( ; |i.t i-/| i ; i.11 .- .mil in< .' J i.nui'S, ti.'hlv it't ou ., \.ifh .h -. '' i 'i. V. orl k .f ii-k-l-mu'sti; t'iothuiir, dvnietjci
;
r-sls-. Ih. .I! .,' : i. .t ; t >- -, -v.r y 'ti r. ; VtJ-il'. and
N : 'In .dt.I l iMlj .f f tacti St ? ( IU!| 1:1,1! ..1! '. h.- .j.iu'itl.- i. .. ilh rfi4r.
i, v : Ift t .. s ii- 1 r ;
cjxi .
Atwii1 iijj.1' g, : _, i! \\..u! -| \4 ii. v i' !I.I ;?( Ui. uul Uiisti.: .St.t< Limit I IU tIii. b.iis. -: ti>r .' {"> Which ,-jIj r; itI..rtitiIy I'.ilu-- J 'I tutn si i.u \i >ithuutdtJi it-ty trot.it .
-. > ( .
) .HI .Viiitii
,nviiv; : ; 4.IF'I 111; t'' Is .i' I.t-. 11151 b J io lin N. '_ .c uur' fe.try wan tffrt.d
': Ji'Y i ol (.ttIi .s: II l 51 prtis.idt. iainiiy iur ; inxxt.iit+)ii. .-i.il ; ;onl qe ori Huriiiay

ntntJ' :. Ifs.fii tuf ut Is' .V :ittI -sit- l. i'h if ,- -ttt ji Ti4r J; JIIH i. iIild5flIU 51111' tI' :.i.; k ittitl ratI I I*.')Lt'i i -M niic 'i I your x.'! itlo -. I 'Itjho i.i4Fi. : tin jrii-nastiof Sirs. Hailey, who lot
t.. .fl Ci(4 'IV. 1q ITj f e4hiitttLt' \I (1itt\i : : Wilkiu5Oti Call Iiti isi.otti. Un II. itsI sittIat4dt Istrt t I I a I)1t1dt t (l'Ilt1fI.hiftfl.irt
J. yLiitiu fsii 'l ..,tit '.pts -.I% ( .t IsiiI; [ii-t- 1I inJ.nM!. lie :iuiy'.i j .til lilt; (-itUly lift I Ibfl iu IL-; tlh) H' ,wunda' in tl*< i>4'unild of bacon,

.%n Pl &,.. ; 1. etdIIh : Htci" } 5 Tntjiit ,
tM4i'i'Jth! ) d ) i T.\II..MIASMJ I I I ; -; TLAJtTi" I ''I I ;. -I '- V I'' '''ti!&sliti r tj.. s sit ,'' j.. s- '.tt 1 IsiL'-ti-it l.stI' k ; '
;.t' 5. 15I t..i ,i.- .4 -- I,'. ilti tt ..fl .5; iIrI ls. fs.b..Ie$ --- I hY j'HttIFt' ..nut'iiUi *'. 4Uflnier t tuty-ilvfe i t--J.-n* fr iti > *'if'rr**"- \\ !l.arti from Colontl,

d .. f:\t '?:' -r.--iti-.il .- i ;' _sn On Sii|>ritii< .im: x1"iut tl'itlv isitl- tI..t .. inn i.I _i.4 t-, r, t41if t z tild tIlJ Itt III i I ut5 I h;. ii jz is % ithflt '- ;_ l- tf.ttt-z kI4 I r' ft.t fli I L4 I < t : T FV"> ..' .vvrtli U'atti.tain Suter

i Ni 2I2. -.:ril' V t -T-, Cuinl.f |I"| i Ibsi| in IIIiiiirN ol I tin 1'. III--'. ]I.t ,- uj.| .i.I !* l !It5 l 'illatnr \ I WO-"I: In.-, ir.u'lMi.1 I 4c4 "I V- L.IlJ' t iii 1. .I t f it.k& ._ t t us I : *'j 'j > of Kiiginu- ho.-i of
( ( I I"F( \ arrived
c 4 I >,
p .1 :l.'li -l.ir < in -. I il i 1-iMllltU-ll 1 I.\ : ii'nnc4l limn M.ut,>i : / ,6 I' in-! .' ir. {iu-l J lsnt- if E 'I- ij- '.s L ; i tt-j list.
'I. i t -it
s.s
Ii. I .r < i illiii 1..irII4i:
-iin \ i-i in I \\ 5; S'-n. ,!-!iici. ".ii i l.i n., .4 i 5.. \ ,' 1. n- ; n i loakin'iej>.- ir< on Forts(
.) : t i -, l : > I bfl > flit! .UK! i iii.it I t "',( i m.itv M t'V m* :s- -.( I-lltn.j.. >.l< lt .i- TtdIflti: ) 'il he, '!""i 1'tit 'Is-- *.int ,'s t li-if h I'l '. i- M -. !, 'l ..- -vr... '. r S ;. :. :---I I .HTai.-.a I'id tl.u (

% ixcI1&4'L l lh 'I) III Jl II s Illl. Out) he will Mi1, it to cut v
1iiiI-el ts COTTON PRE I GCLLTS, ,,, MlK t A i\TON.; !: cooking. Tin; i'.iim: iinMii. .? t-i i-iiinul v -i.i.s l H.s p > i. i.i ', -i. t r . I I vit.ici.i u al.j4/ltitlv fojuirttl locality
%' h 9. I' L' ( V.? j { /?, .\ ,,,- I | M,( 0:1 tho fort* and at
illlll \ UH'liV.. til i4.l\: WlilLi" t i itllhitl lliopt Vi': ft i'>'i'- ;an' i.s--; -i t.ii'n; tv.iv n ,.n! lii- \stvy Y.r.1 J( it nM
I l\ I 4" Ul J.sl l )>\ -1 ituli I .I T'I :. I'A i / i"M.r} JT I j. .-t ::1. -S.-- -S } : 1 m i.t.vif w. rUEml labor tv tie
N will !. ly-ii't I'r1i! -- ,tit .2 I.I .iilfl I/ \nl I $ v. ; jIr \i i1'J't_ : t.t (tt!: tIJr i ])> hut v. ;,iir'! a< tar \ .HI i.. .->f 'nzmy i Hei3 now hi our eotrtuiu.titv.

.iM'l f'.i]wy< ;.i< 11 .1 1 M.ji "jy, v-'H Jj I i i'tt itisl.t'-l"nh', ..< j r: f n Y < ; i K iv: i-u; si i ii \ \ : 1 M I- \ I t U \ Kl. \ ,r Ifciainos T i : v u K 6 ii o i ; il i-: hou'-i _5. ;S-fiui. .t i hL Ahrtl tj s.j s. < uin .' jn-t.ial- -.% tlLIt.IIIt t Uk. : t.i4 fI.i' .

|..l.iiinI! tlm I ii L.. > <1i-- i'.iv "i 1 tli- 'Irip! may iM 4, I Hi. :titi Its4.liiII' II, -.titIss t sj, -iji Z :i. I ly, will I In) ; poor ;; i.uts.iytr .in! >".-t ulwa.uul; ; 1 B i'lm''tliij' .' t.'fit1 a"l t.Siii lli'i-if! ; I"i: lorI.I I II f

Ipftlcdnul'ul. l rnmra4h< n1aiirt'i'JutlM' t nv u ) j r 4iI4., <.'.itt>tU>u ->l'icn, tan Lo ui.i'U t'.t j j'.iititalrl' In.i : I L I itit.t '.- i \-.l; .ttl "l \. il ? itn i .' !,_. v u-.i i.oti A i.jujj nt tailors turned
a II'.s.-. -. 113151 :sIt ,..* ill t.ts t 2 l 23; 25 ant"" 27 li) / -. ;.,,- .. ., !.oo..0i
s t 'I 1/oWYori] ifet5y
oat1v-ty.
l n-ik 1 ; 'ili! it- ,1'liii'c niailr I f-\v yisti"), itntl with vtjii'f: .- uL- 4 IiI }1'. J J Jirovhli.l V' .ii's 1 lI :t. Tin .to tvi > i i "I 1. 0 ; on Saturday
!1.1 ; njiitu -ii v j : ain .t'< 1 I'V I ,S I t 'UMl I I.\\ \ > tI.IlII'itI l; IN is I .
-ulliriiiiirV"! .i'n I l.V -f"Hiii! i.t (In- 'njiji .1. !5. 1-n.l !Li. I IV.I "/.; .>?//.. Citlirftli'l tr'l'fIt': | with} a rIsfIIi.i's -!' tin >jtf t J- !I!; >n i.1- '!'I--! ; j :t- t.k. > ), i v. .r--l .,' ; to.nytthrmwitlia. Iwwit-fcnifr cutrtht

i < J; t! 17 Iiv riHiil, IVA; V.-ii. I ,i I..iiL fruits. To oLtjtHt a sii1 i"ti'it' < i.iul it cflif'srt I :I t.LILVI t.t. ': : ;; v. > 4.11V wbnu |Lii m.j(, ,-, nimcncin ,
1 -s"i' :lliatoi> "' i'u-U/j'' ) t"'i"1./" "rt''ifiut'. % -i v.II.j1lIdi.: ;. I--I. i iv ( IN 'Mil I : IIIMMMMX( I'l.AN .i. -, h-ui .
f ?fs} iTOul-J- ieipijfito' nJH hI. flnpfiic1' .titk- >ulnii.Uiu'i i.i ;u> i.tv in l l'i l"riti:i ..tit v.i 'fl) i t tt L li 1 I'.iliu-; I-. i'i' .. .' h: ''it j Mr ,-i-au.th. .. wh.j ho* woiuulul two

l tILHI KVKVi IHtlVi: ,-, ttill.iti.1 .., t' l U Jtltil, tl ,-;N.l'-i Iti. : t .-i.Rt. f.nvir,:. there hi
t' 'ril i t'n, Iss t1I NOTICE. il. Ji III..AI.I l's l ltli"flf It otU I! .4 j'l; ti.i j"' tiiMrt.r iitit t" I-> iii l< \ i ii
w. M. IVES, tii- ti.m-ltn IlIt. 'I( InI I K-ili..rv i- ]*.> i'ith "iil.Hit t t i t)> Ini'.f tu !. .. I' '.. but ( '" iu' i i-- i.i'-i' .hurmu 1I> ii rit-L-, an-1 l.iird and
On I m% til! fim.i .i <.;L-? jI Hi i Is-t \ i ; .: liutt .i \ i .in, ; ;" s i U I ,
.I'.i I 1.-f- liattis ] i'i. .' htt.'r.
\VIttt.I I IIHL iiii i. .11.1 Jii'.n ; U i-< in i lun. .iv.vniut ': t, btabk-t hi-,
I 4 >: i -,- \\j.; i SI r '-'Ij I 'I i: \ I I- K.\\V. | Iht-y v. iv murh iltsiiKttf work at :tll. >.tu I i TT> t > \i i -. very 'NcriouaIv -
l.i d. Ith.- j t
it ''t.bu iii ji u,jlto.U >v 4" 1.4'i IoI' 't'l'l < til. :-.i.- s.t tit-t I i ; I IMI- ni i n : -f t'l" i it, i- <-n Id. In -It v ( iisitl I i. M.fnJtira
VI.. Hi : !Ls | t. ,, South,- -I WI-.I.HI : ; .vi i-nmn-t laiids -sJfst t tit -i t t'i f't! ; i" T1 < : -. two :.h.H (nc
1 Iii fiisjii-r. .ifi. i-.l i 'i i'ji 'ill in. i n i <> \ iiuilii; 1 1 's t. I m ni I u-.n.l I ni.l lpui-iit: i" nil" ;! .ui t t ;i t-s i i t fi ;: taking
n ; < I'M i )ii\- i i asntn. //Ay. / / ) / / ; <" !i' .
i i' KV. I.ViilV 1,1. |1.111*' if'&I K.nii., "! ni'l .-iti-iiuli: ,;;.it ill-l"iV*, bt.L u-U or tin ) a re >..'%-{ lal rinV s nor.i m u- [ f i hti' .1 f ti") in tia: '"hint"'" ?i"n I in1 I lt i> Afkr V-ia; nit, shot, and
i'I1entj) nLit .&sUt1-a-fl-! r <-on"u li_ .1. L't')15IJ- : > ti 'lii.t SH'VCI'$ li"iii| )In* I Illw-nil I :WfAniiif ltlnl* f.'T ._1 -!i. .u. n. ctttLLtd t.. tvj
i kcte. liul lh 1 1- Wi..i Sljuh: I. .sl\\av., vdi -t 1. il .. nuaiiirs, where
i. Vunii ut--a: t.it 10 i i .- t I the
I rn l in rLu1nj4, 4 j ili. unit;. Jii't'tniaskr .)\- 'M'' 11* l' l > ', 'il) I'lllllitilli 'U I i'l'1'' IXiVfa *'\ > l' L d' 'J.U.14'1
iiutt 1y ;niiuil Ibs, iitract fcrtin1 A.: A. KXHJMT.Ar'nrji'V n. '' f m.t t'tin j Ui. iI fcr. m luHl. -Iu.-ti-.; li.J100; .rm.;

il ft* inni t' .' I II.-! i.-'.I5s- :5.f j. n ittstii.1 vvi; H wiititilul ;- t 'irtM'r 4"! tin t'tfi* i>iii hundit-jt and cI < .n muJay in..rnins. held him
tI; ils-yii A: th1' sv just rutti't.t1 :INJC) I (J 1E f I'K.Mil'.l iiilli 1:1.ii 4 i \\iU.;- tlif i'i ni..< > ipi'iini't lifty-f'jur 'iuiilts I. ..ai\. ,i or Li r '- .; -. it ,- ,, . ..J ,. ul tun tt> tlii military fns.tfo

% Is! t1s ) LIILWI1. 4 11' LII L AlLj.w, Solicitor in, t1aurury!; iii'l! .<-i ;ii ( fill .t tt.T tinI'l'ili4 I j it'i i.-tmi-'lv fliXI'li'll : tot I War Ki-x-s, on tho C.n'f ot 31cxt- ,S St. _\ n ;u.>ttiU', ami f. ' !I I "' 't.tk.ti ''' *i 'Ml koti.-
l'kk'
4 1isIii1s- sf 'd1&t1jii :ai.ilmivil.. and UM SIX 111 MII'I ill l I \; i! i |>|iv! 1 I-. Iii ":>_ .I., s i I With IXl'iy Ji'll'4< V ul U'C 'tt:I.M'li _iI! 'lUlxlul.lti.ili ;:. u\\n.-i vtfft Ai'i-a ot luti'.l, M'liuj, ol it v'tft-y !-. 'titii litni4> I i'\it'n>hv and Itll-L'! t if- w---.- n- '-I It I It i... vwtcrdav
> inuuy tJttnls.naItaiu
I .1 I ) .. < 'l. JNDCwniiussioiiti: Hi,., i attf-ndiruV
; .iiii. d. i ,
i i- .11 ::: | ;II. i <-, tin vt' bial < v. ii; :I-iI it s <:'i tu _
qrv.
ry -
t-'j '-' !t -tIO\viiu! tb'T- in i :nii-iiii-t.ii..| .1 Hi I > ;.:( 'of f \\iii. 1 IM , .| 'I hi in-.111 Ii ,\ :.tj z IK--II :"-fiirniHli'--lan-l I i.-Bi.rnt .I I, \.. t wtllt-is To thi j ai ; Dtuitl t tliti i nuntvy itt-Utf than any i h tu lir' >..tifiiii. t tt. tu.-ii; t taj th.tt h woui.l, Of

fur ;;j. s-'ila ijiTic sc ii Ilit ciAitnii t 1s.&y. lliw >. n 1 4 *,niii v, !' .1- .1! : of Duudsnui'i in-I n.il.li-.! In "II, i iU.i l.n ilitu J l"i I tin- ij4UiuiL; I ;ii'of ''.1 .s> who ctt1.- two mih'i vrnionrroiii i :-Mi"I l5uckiiiih.iM Nuiii v.h-r t;. .-| i...:, : .u'-'iUtvI (.h1rjilter.-j5 illc a. ve of.itMi

tLt ss LVI( t ittts4sb14cr --. --.illl I I II. \-! i ;' ;-. out CHI ashiti'>n it/ ?l\'if tijjhty acres : swts t j.s lilth" if, hui :a ;'>->llt.-ii-.ti \, Mu i- v iil> -tt t | "s-tcol ,
.1 ., i in.I jiii-i 1 J.if.N; r.-rvi; II5.Ii (.1,1) K. X.J1A3K; : ,v ti:: I. tAt inilo fioiii th- nlalK i taivi
I.4t
i-j. ; i
t ; i I: : y at itsii ft
i Jvi d iiiI1 uibiiip. tonfiun- i >'l t .- fnj-:
1" ..vt > h I
flrt nt 7 '> i* j-uy Cm; /> -j jlatrd
III .
'.- .. /. llli. ,,i .- -unit t-,1 l'litiii.Wirlj.i I I'i. ) ; iiI ,. ) i: iicaits i'4. .tv ,.._ it i. Titi I lis.t. 31 beif and! ,, .
i-rtrtt tt'! :t. las :
;dl'iwyf.'j j3usiib.jt.r i <. .Mii-ui'iali'-n i>ji ,- : :; .111N r''- ij.! ; ttda S'ataniiv
ul tI.! ,&t.- 1 l'cl< i.il i'. 11ii ;tiIIM.itit, l-Istj-v dib'I1pP41) AWlIl. I'.i'lti DESIRABLE LANDS ON : I ( >" .n ; inr i j oiiiaw -!;v n-t .1 t jfi 4 Ic" luatr.fng of the
i-.h. r !:; .. ., n.n" T.I 'iII.i'| ,si.-f..M.I .1 HII I it..I| _t.ttc \I i.-t isI.I.\N 1:4J : anil !lln- X" iv b-t< "jt 1 itt JM; jfrlrtj': .' \i-iv ittLt j ;s finbr.K I !(IIlflLfj. tin bandiwoil
snl.I jsu' w14rrts inithgiOTimlj ivvtal :
$4 lb.- ntIt.siitint utiur :i-v ,-i of '
I ur enterKir
j I ,- -t'. .ill s 4'iaiiiu sI| thy I iits.I l >! i* -
ul, < ; :r: .ni'M > *
'
the tit1i! At the- .Mnt I liin .h v 11
w1 '!'ri'1'usLa.tItj : Fleming's Island For Sale.7' \ pr f-onntrv aU'ri ]iiii kty 'laiiteil.; Vt;: --r: :t Jja-* ---. i,
s.1 l IfttTjt.Lu-1: 4il : : rlM J N CiA) K'KiiV'AiiilMi I Lliu lino of Shu ioad.-rt| vIl-y i } &*'*-ly aotllf.1, and j yI ;ius-1l t-: kia ( ;-tI-S ? i ,it !- u*. i.r..t.- i ,- j jn l.Htt v;-.,>)iiul: soiiio five urM'x tons capacity

f'.rlfiruiit .-, .' atisl'1s' titssiiiitjAn. \ \ "I1' I ursII 1", ..i i i'.MIt ll'lll'lll.l I .sr.-.i-- ,. | I the onipaiiy: i.> \iliii l" > yi "- awav half ft i its j n ; rt-h v.'hifh :stvt t i ; fp- ij tin-t : *.. l 'U- j ;ti. Ut;. lit-tt atttiupt ui the kind byMr. Cohrt,
: ( : \VI 'OM MISSION :
Ml.iiilN
I. 1
I1
PI'
I
f f 'lining | < "li ijiii', l.unl. 'tiiii' \ ]
\ J tiul in .nil i r'f.> '.htaiu ? !-- ini aii.l siial lfc I ;
<- 'fi : I'--s; in.l <,t l HIW .11.1 ,..111111.Mi>. i'li-tuiii -4 5,4, l fun -in t-( ti. JI.I I\\J.' 1 I !I.Jll' I ) Ji I V I AND j : > ;< : j hri".sl"'l i >UBf, a --liijtum ui t ,UiM' i.m- i.si.i'Ui-i .in i it t tify > tim tnribliiKr. i t tnte; a success, and ovi-

ZJj ii.u&i.hiU 1ii. tt Jits'1IJ'd 4't, .411.1 I I.IJAll.l i Is'' A til 4Hltl I l>Ul <<< T" I'j'ld' f4-land? Hil-tbli. ,: t k- I n i.t.<.h --tI k .I( JI-. jt ul, j jivi'iw u- 'it.- ..i; ii1t4 tLubtulJi tan do upon a
larger
.|| -!, !' .-:' .iii-l 'Iii| i Juii jiitinnu 1151! l Istis .! \ I I' i'l V/JIOLKiJALi; DEALUife IN i i Til" lo\\n! 'h f i''l iia aiu n w and Htiifill. 8- j (, In t is h j- .ii : t-.tt -/Jfi,' ( 'uiiiif,
othee . . . : -.. I ai'.ut. a J. -t-i t'l.ui ; iL' :
ill.- .1. Jirin- iiii;;I t. < \ ------t 111 a. -;L.t' .i*' !. -. :. > Jl.t.s, .t- ,
? ; trunks aiHt'j. t ii'-vpi thi\
; 4Vjf\; i.N1)A1,1a ) i If 1 1l.i.in.f L.Ps.W. I IQI I :' ;.\ i: -.: .- r uIiti.t. und X'.u Vorl. :u> as :-u> stano I fi.- .tl I .- ,.I-'I.nitisUieVelI&tI
tin ill
intiiit.il-I >' 5, iii V. V, i I'r i r. vt ;t t-iv( IK.UII rtwl I inone-
| ( n! .ii-iilv H liv -J>i ; giaduaSK, .ti. : ot -& .jj.iiitlI
(ist.4.t $"N, M .J I. Iii.', 1.I,, .. 'i tv. N1'SVTNJ. s.ti'. I'- -. r Ii r! I it: T T i ; I ii i i'i'; M.I.M I I lot: | lir.i KN1 fKI'Kl.sh I IIAMKKi. |M>]iil'tlion Titift iitt >: ii!> .1 II !-.tll- IILI i- It t.-tt | I, t tab'i.i } uur l--ad The; iuiia '- v iv nt44li&y zijht fasf.aiid we wtfu pliiued! to find

: -. ; y TIU.V- 10 1. W llV, .. ..:. A. Si. I U. ,-..I1VI.. ill, ,l.ic'H>|.- illi ,..f,4..Inn .! 'in Ilivst l''l .riti.i! i-'t.rtt.tJi; :::+, .I8'k .ir.iili-, M ;ami bt ULu.t.: Th. I 1. ixt.M.uit Owl ourfr'H5tii.U CkIiZtlh' ;Urt U-innin:;; tu fttl somo intmite -
wry
'V SI 1I1NIaILI h1 far.; ;i. ai
;
.
: -
A i -IJKH1: >l ITI.i nl- olJV rU H f.I :. TIJ'J ; :u .1 I p. :,1I I An. 'it.itiiic. rtud Ki'\ \Vtbt .110 Uutlil pi.tt t.j h-r'l| -iTitt Uiji: lii.i 'hut-f't'l pww, J htt Ltrgtrauil i tt.tItg. a nimiber boiuff, in

avti:4'1r < ;> i! l-.uni.., M.ii'. iia, II \-i M J.i< I.MiVil't l', j xvh'i h liin: ; more Hum u tliuti..anl isihubitnii-! I tn !> ui'i ii.n. I tint --hiiiin-i. 'Iin- rtttrItii;. : s" IntLt ln tip .-niL dizig if we
5.5 IiI riiiin, I IIsr.; 'i'I ] i, ,. WARROCK: ;, att- Wilh, out ity tu K:
l't ti'iixlin.t ii siii.tll Milt trust'tr.
M.I. : lias i n--it: li'i It !iiiitei i .! i Un h "J I vcry man must put
.i.iiu, V. mi ,11 t J. :: )),. -. i:. iirli I'IN'AXCIAI.VM I .. '.i .ti :v luitrmvutt.ai wthi't"i In.uld..- to the
(2sn.-d I 4 >V 4.i.'. l o'ii' r-, N-.V. i$115 < 1n>w- ;i isoW, AVITK: 'MII: : ; .\M ui\ii: : : \i. C f'tI f\ : .i- it i-cct'lli-i:* l.-i"i! : r, anti is th t'.utt-ni t. riiiiuu.N | I tin V' !Ii.! i. uulhitl.I. iiiti iu! > !, tu ili< r ht-J!, aud w-ith a united and
,rt.kio.vwjiinrca 11ti / yJ.-i (;JJ'f) I? ot thtj r'lnritli Jt.ulroail( th ; > p.-! -.i-,|.-nt :ffoit sui-ctaa will follow.
; ; b- .
Mi.ia'iir |I1t1sIfltsI5 'j'-tn' Tht ;an oui'i-i IIII. ; tires, fht! traoNxtlK

I tV415, ,', .:: L.irIsW i4ui.-4 Xr.nui ''' ;i--1iI I'li% .I..i. Wink, urix.'n miI !I.. \ \ LKDWITl' \:. Co. t.i; t r) ': i-i.'i.i.-i; '.I ; 'ANO.VI ii v.v, i I. S "t \. L.tii. holmfj\ iiiuk"-j ;.1 iiiJv i i.i t'.i: 'i.! .;!.i: ii I' M-'ui. I* t l's iv.tts T>i-ttuil '1 4> iiu i iIH.I ; to ; ; ; appointed
tis..s ; t ; !
i c(. J"iIt..i. i :uii. \ i'-i i' < I n i' > >> i. iii-- teW w'l'l lu i>ix-.it inunU.to' with
l'ii- Oi .- .tI.] .ii' |I. l I.stIs : i-.ii.l| ii to !
ii 'si .iiiui\; >i I fully nuwtigato the
A ..WTOf HHJ ConhH fsiM.-. 1 > if- >-v \ ill II I'll '.'- .ill I T'"I, }IsII!! \\n Ft iitai.nt! \ .iitii uuy! rrru.u'k.ibhii M.-i -.- tV .-iiiilltjjetlFhU aubjeet. This is a mat
I'l. I.
"' lii.il-, in i-\i I1I1HI_ -n.-imti" ti! i..t-i >!' -- i.ii>! I J- j Exchange and iMIoi Brokers > |i.ui. I I I Ill I I "III | \ ; .l! i' I VA .1.1 i $; calli it th 14tt *t.- ter !li
UVAUnWlml. < I lion. nl slit $1V'iId l -jKti'in, 'iti.l I tinli.I iu.li'm| - -' S I ; its ] trillion.; I It :IM OIl u M-a i..tti'L when* >-. "ht' ..HIm.t.iy IiI-t ; T!.-. of %vt( 'L can t.t ntut iniIsrtanec., and will lie pushed for-

.5' u j.i.' it i : Kui: iA'r 5. iitmn i i stIs1sIiIt.| i lift I i..Iiii.j iiI I Its ni f sli.i!<5 i\- 1-( | .-t.I i I liji t.initu: : 'I is nui'Ui; ,ia>I l.v. :air !tt.t' !i'tr thtui I Ii : fii lit"'qr-j uiti ,. of ttifl! v. -.: .1 ,u, .,t tdily irt i vvsihlo.) 1 1 U but natural
Usv-Btr t nru IK l.iiuru in tin- Kii'/lj-li i.uijiii, liVillMi; ;. f I i/ 11 // ur vii-'I .It.iill n I ,s//'A/ ; v i ; v'ltsuuttti tt> CXJM: ; ct that with that route
_:_. -iS .. : V'.unM 1 >. Iliiiti-I I. -' a % ..I itI,1s! ; I t.I| itI.-i-. Mtir.vik. t I>i intorioi L r itt'ish 'j' tit.tt! !, 1-i'cly i>u>Uhi on wild or.uiic iiL.JL-ki, !Iii'ht! draft opened for gleam-
( ) CA.RI\ trs.'t
linn.it4fur aI r.\i'IIANiiu.N( ; M\\iI ; JOHN kbulivillr, L\v.-iity-i\! < lit '. .-. it t. I li.i. '-1. ti we bhall share largely of the
t ) It i- writln in |>! till tiir! > is's \ t71II.UVM_ ;i > >,l-'l I. : uiat\ )V.tt-i au !ijiJi.ttvitlt if ait.iUt'u ttuo-

1 .1. CIJ11ss1UI.IIEJ : 14.i tdsr, tiiI iss i1Iue1il-sI; 111 4.swtr4I.s is! ,'i. Isssi'fi if ,,I il. ( ml') .tuil iiiniiinint* l-'uiul ,1 I i'' rivir, ia :i ju't tt atrl !lv: ; ((3 tint :i .1 tinti; j t ( L'II ,.I'l! "tt't. l hztt- b'Jvtl t'l-nlllt.'I[ t iirjt.trk r vei f ti-ad; -
( ; ; All Hi.ii.i''l H-I. >!Iu lln- i .si V. h.; .Mibj.ot a road
iipi.\iin ? youiis | | "Ii I Ih'u<:ai4l inh.iliit.int-! : t. oi.Miu.ttl tit\raii.l' t nix tin I 1.- thi-f wagon to tho main Land
-i Thtii'o isoiii
-/ I i.itiimin.ni latami 1 liniiu: I tinK 1 ,t-( Iliij-nl j I i IH.II; .- t-'IL
11111]> J < IlI'w: ; ( ; : MH.I -, n : u: I: III wHak Irwn-ht Itforu the
1o inan "il Iiii, t-liiiiii.) n-i'l tliiii I Isi.'I.| it ill tn-i- s< ilif I LLgs-t 1'l.ico in :ail ]-'l'J.. i I u> the turin :r.-ts tliHlv) <. nir htnmlil I- I.lojuaiia. veil I li uil tln KUKKDMAN'S) I.IK.iu: I < IN AM I > 'I, > :- i. 'il'ViS' t'i Uio tai'io.uluiicli int.aM -t through lit.1 rt Ninth, aud a ablution passed
a B N B It A11 1tE I4 I U fl R 'y j'Th trust ;,n\v .Jundk>.U ,.u luiu s tju. tlu- requestin -
I II U,,,l. tli.il iiniRt Ih1 1'H-kiM ls niJ tissi In .i' 'Ili! H 4 JJV-tSi.VI1III.I I ( Fl.ivi. ..\.- ., ...Ut.! rn jiait t.f tinStat'- (to Tallal..uiat.i.! tii.from XiAMnln-j S. A'i! ; :; tli.. t 'its < 'ouneil t,. ,:-mploy an engineer to
li'ill-. ti I ill IM- milt tn 1il.'l -'- (tl HiftttH s.il Kilbiv; 01lotitsij -
%% .HIV "H "I! >'lj'l : IfH-al l
:j ;. tv.; i. ttl make
a <
4 'If :"V-Mn- -Itr.I \\'M Yt V" ll'JSjiru. I li'i BiN ] ( ? S .uul I1, lii Lo cuatinuutl to Jlohilo, ami it -aiia! > ; wiv-n i, rij-fi:. hk .;-t .!}>flf Thi 1 oaiv an out cstimatos: of its cost

_/ 4 Iw, I".IIr$Ii, I hil.i.lr.l.l.i!| Sly 1 ;SAVINGS t to ri.ntinl tho l Ubiii4js.s, of the St. John's livtr. i ;; toUr v: i\itits sst 4>raiiiTf> in-n ihu -sriLtv This t tt ;;aul .w a matter of the highest iml -

DAVID G. LOVJ5 : J.i.j.iojuillu j ainl I'Vtn.uuliiia; : aio Li vztl.s Tho ilau. ,- L atxuris thc country tra.lo and
t 1 j the hiltt4'Vt<'l, the aWvttUul t tht, Tail-l4r.; it we
1 J % : IIM- > \ ii4iM.? niiinMxr.: : SAVI.V ISxi > I', in.uitliiii:uis h.iy thai tinkir at tho! mouth of ] ;7H.iiiil.uiu tht l.ttlt v ntall aud d.ti- trust n.. tiinc will uv lobt in urging it on to com-
j j, SKLKCTS'OHOOJ/; : .4E4CIl vi-ry >try
: : ; t I-u; .NI ) C\IM$3IlIN 1 IietioJi.V ith tlieao! two
ii.. > .K-hu's will I'm .luki. ivillc cnterprisea
TUIS1' 4S vt. I'ri-N''iit >! ; i il i ious, a n.Arlty ill l''Iorid.. 'tiit-it .ux- the oifiir completed,

v(: % 4s.A5 I'.AV STKr.KT: : .lACKSON'Vilil.M;: ) I I'l.A. l fi DIM lifint' ? .1 so.ij'oit town ami tin.I.iiksouilli.nit [ ,i npr :tentative1- the eilron 1:unily) liv vinelii'i we may .-oiiuaently expect an increase of buainr.s -

'I UK 1 S li-.. I inlili I list .ni .* ''iin- tli.; i i> _n li.. 1-1 / U' I 1 K'LLJ HY C'NCL- Knni.4 lii Mi -n ll.iiriiJ.iui4'> A: <;i>., X. t.. \iV j, \ : adtxt to coiitiinu IViii.iudina :ui .1 s.intl j i ij t f Icnitiiis, which bt.ir iiamt'ti&j tn.p.S and the Icginning of an enX of prosperity

> inn i 'I 1 I'IIH, mil IK itiiilinui .inl: min< J .ii! < i vi irAhdFL'K'HVASII( ) I.\iT( < 'tX, I I.t) I II. iu\ \V.H tI. ii .V t-'. tiu-lM.i, < l., lii.inli, II, .V < ;...ii4.S.ii j hill, out ol thovtiiKl( anil &'l uo 1:1lo tho t i:itioim, with fruit tike -jjiuuli Vntjin the for i-nr tity.i ---- i-i'f.t1iart Cuitfie\
w ir ,L( r 14 ll l'i" .. M loi.. MON I .inn tli) < < < .
: Jiir.su!; : ii'.v' OK) sr.riKMr.cu M.\'i \nii i I i-i IM,; I'l IsF1tANKLIN \\ > : Alfan\\hilo, i'viiiamlina LI. t .. lim.'Iy, t }1 bi.intht-s ti> the j ioiuitl ; IIIIHT,, t'oveii il at OIICD, i'KN. & Ulie. h.tII.iaAD.--\Vo understand
: -
rii I E: HANK IN JA JK I NVIIJK, iiii'l 1 ouoait :i'traiiK'is [ItilV-WIIi-Wt.it kly, at It tl.
; with
'. ( fragrant I'hsss.nis1 : >cn and tijH; Jruit tLc that there i. talk
; uf
ll sI. s s'.5Ii. ( 't lii. I. I5fl .n :ii i siine taking the
f ll tillI4N. .tl II III 'ii't|I | l IiJJ'f. -4 All" up iron on
4 I 5. 5 lit,)! "i )5' II".' t'll'l4 I( ()tildi | | 4:4 Flu., j i.Jin Jilciloii I'.ay Strct'l i 1, \\hrrn' UHIBLE.tIII'I''N 5-- :,ti up to .1 l.iclwou\illo ami aUnti I .1 Ji, k.jou\ill4 I ;s'.t.tiMock or grape fruit, shaped like an orange, the lallahussee! anil .Vt. Marks Kailroad and

J It 4'' I >, ... lit > I'l. IM <1 .111-1 1 H.lIlK ll.li.l. flUVi'iity-lMt. milto iakin: nvxr triigltt;i puit thi- i but citn.ui. ,
) ; | -lr U large :tJ a uwn Jt t, linish
: II .....I .II ... ... .I.... .. l > .ll..t ....I .... ; > the roatl from this place to the
I I I'I lII 4 uS J 55 .MlJJfllANT..tci.s'i \\h.n\io d .l.iclv.iuiisill.( .ni'l 1 ji.ibt I ti.ivhaivcs
I'l iliJ.u j l.i,:- -ih JM-r .Month .- .: milii i.I! ''ill .J' (i..i.it-. 4'I l iin, I >.il.n! ur I K. iiol.r f t l-'igs arc i-iiuinton, :u> over} whuio: : vJoutU. Jlr. ApaUtintola; river. We aro not particularly
Foiu.tiiiliiia well to Suaiuiah tiid .
I A.K.ui4'4-.l 1 ( 'la-vMS ni I.sk! 11.-u I tp A tI. t.s i r. M.X. ./. / % V 11.1.17.. I. t> .is : Smith h.w live xariiitit-v. I'h n- ..tiinun.., ..TtitI.LVzL advised i.t tin pi-uJiU of tho Tallahassee and

1 Iufj ; 1l)1L:( ) ALE. lit I 161titI sit Al.ijfin LZUI4It :. C. lUiXNLTI< ,Ii..i. I'luil.ii. |-ni"lir-.l: I. ul ..nUi'ii'cin: IM-I; in iii | It tlI.Lt It'it'jit. I bushein !Iteltttxtl .sfuaticii'-, ;:jul tit y St M.uks: l.'aihtMil, but we very much doubt if
M I i :-t .t '
i-s 1WL. n.nlli i> i ,sitI.| Kiii'.nt i.-iinii ntlo t ( I'. 1 Ml'lili ti.t V.jt !, St. Aitiriisliiiu il.-M.ivc.l ; a thai'lcr hy i( -' 11.i IHMI' fiint t'eely. Thf-se 1.u1l' < h.tvc: a !rrUi thiv eoiiitl tomparu with the business that would

KM i : i\ olio kiiiiua it i i.Ihu oUlcdl tunn iu linnation. boiutthiii ,It- dune! tin ruad from
le, M 154t115'4 iI.lttblV. i: liko a lui/.i-l. The! triut fc (%t.ur 0:1 : this place to the Apa-

4 ; uii: i rsrvj1: :. FKANK: SMITH.! AMo. J'tit I i'' is iuully to 1 In, touutcil with tin i't. nu-ht.t long, ami ail un.ii "t mt
I .tt.ip _IH.1 u.I.IIaItM :4 I S S.- I' I 151113 5 4' II ...t.-1 : mm'.cin louiis. I Ii L i.siatln r a li ssi1 .a'iho Spaiii4h t i. 'ljuC 1 SOW \veit I'tiitt My Thtk'ijan w.ill lap the resources of West Florida
ll.lVI tilt. |l'illlH| II :litl'IIMl .tt till, lt.QI-I4s"ili It. Ju|. ill.fllbt J ; ) LANJ ) ACJKNUY.I It i-, ami shmiM IH.juit yrteii and insure ,
; < :.ni autiiity
ig | : ; manIanan t plants not altogi tiuiTiarclv \ ioud Alabama and ( teorgiapaIriMiajp -
'.1 .u< ti Intnl. Block
1Wb1tYNU lluOE1) } / .1. A. S.l.4JIZ. I Saiiiitiid uj> .! > a ( lit iusity in ii stile hibtfiual muw11:11 i lure, \i-t lijH'Htnij I'i-iut ni-:ally every %'.tr. A as well as Liking a step towards carryin -

I.-L '.'js til' Aiifr.; II, !'i.:. .,! UIJr.l.'MJ.NH I 14. F. DKWEY) & CO. anil ni.tKtt room for a t.flil lit t.u- iivilitll aiuallaiiiiy; recently intttKliitcd, is haidu-r, ::; out the oiujinol: intention of building the

? ,' 4IL1. .J'KfN'I i..i :, I 'IAI l jmy., to li\c itt. \'ou tutu thu lily thiou hv j and i.i Is '-..ttti popuhuA..vtrJ \.uiaiis if t..stit l [lt> IVn&icula, by which event the stock

L )( ( OLiC(. A Uoriioys ul lliriw : ;t-t-.ii t mil I --IIIIMII_ nn-"H Siili H ,iii-l Himil; : ifjalr in an i.l.l mast'iuy wall, as it \ oiivta- 1 wild iilum .. t-j.v MS ( hi- :;.udt i:. N-in- aiteiy will at out-c become ;a paying and perfectly safe
I
HA-I
39lJ4i1 WKS'J1 I M, --- l'ik -111.1| II .iin-, l.ii.l, KuIUi .ii'.l in an 4iM !':lIl ('['(-,-Ltl (llt\ II. Tlie.stiui'l.! arc narloxsrr large and t lOIs. Ni-.uly twtnty ditleieiit kimbaio iii% I btiuent, and the industrial' resources of Florida
iiiz.i.,. .1 I lit i.iMiiiK only I'itiit sir Vt.i t'l Ii.-, M I i i. f Kri. I in M.H t n I-*, li.ilt Kim-Is .iin- Kil'i,.|I- than! mutlu'iu ritits j
I tinN>iii Issi MI Isi .ii In if, will tin.) it i.s tlu i iJuU.Ullir.fi1 tii-li .in.l Ili'inii i Hut ami .l.tx.t: I'ulliT, 'It .;, r.i.iki-n .uul many allfys Itt MIIIUol found iu the n.Mxls. Thenare <{niti .v \ ill bt immeasurably developed. We hope

t'oJNIIc: '4' K1M1 \ IH \\L Ms U 4Jlll 4JII "f .fJil't-K I..VA/.N nut 'ilk; ri: iH'iiAXh'i\ > .V.I/.A.I t iII 14-liin-'I I i i Hux""lit I liuuiln'ti I ;.iii.l lto I ulicil \Vlu-l.iy I J. tin ru t\\t ntv aiL homo( ot Ihum t.i\tttii I ,otwMf. ) hughes, and tu; api-L ; iee that looks Arubbj'and thr r-tfj-rt will! bo seriously entertained by the

K. I IJ.; fli\.M ,'ii\ill.- 1 Id] A L -i4':1rIrIlT7' wlin-li an1 1.IK MM! l-y lh vn I L.ii- i>n1y. :Most ol tic !liou.-t; ->- aro strongly liuilt ot i has. IK-I ::, ,'. i. t-: t'-w ijetdhlii j>pkj. CIILt'cl..i of th XViLLL () uw (oiiowa1th.
J.uLs i I AJ .L L.L L.A
Noi.ltlFAIIIIJANK'S; I
J'luritl.i. thouU! 1 i ipest;.tts; lalliil I KHjif'iM, a t masn I I olMILill I Thete ait tit. .sot tho I >ownint
uuiLLvtiy. t\\t>
1') II.I
Lot: C in ..Block 51 hhcllrf, }M'rfmt Itt f->im ami t MVro hini-
growing BELL
-- n i ')\ <; or ADMIRAL or TUB U. S.
Uliicu ul' (Ocean ui'l I (S1LtLltifCA'SiIPC
IS.iy
< oiner ; ; taloarwua
WANTED SCAIJCS. hy a itcpotjit niailo hy the drttlears hetoie iliscovered
Uowr.ing the Min.1eico N\\v.-Uy telegram from b'an Francisco/th

1; 2.4tIZt* A it ii.tlioii rfo 'IV.i. her, in n S.'lioul 01 K.uuiK t-v .i< /( /'7tr.I u ll-tish[ tliiinbuUt.s. Thi'hthotiMf), lwut1.tig haii'l | ;is ho oupptcl., I u a et.raur: is i a l.ILt; 4'ah- tlealh is :tnnouncud of Hear Admiral llcnry ILIMl

l. Hi' li.4-. li.ul l all), an built hniiirilial" U < n I Inlut't, uml bago pah'.u ttt> \\ith it.- trunk cotirul the
( timtn; (.t-ntUiikiii, lultly JjtiiU: < ni.itijjcuir .. \ILL A/A'/.S'. j > xviih a cii- eonimwidinij United States Asiatic
,. IX' JJtOinNBON. < (1411l1f n.-riii Kn..Uin.l, I i.t .cf.tr.'i < k-iiuai> ..u.lw XI'iiKM I I A'I'li'X J I liii ii i s.I n.IvIl a)P1 i>!ujti i<'ii, utln-i jirJ (sitlil !have: 1 hali onifovi ill:ui'/iiii; the slnfl. lions lIt tv st k ft" !l.xraje teal btallcs itt pl.iioolhik. siju.itlron. The tclesjram states that he

j; rf'-> t in Krcm'li 8Il. Tni.ni.,. A'Mivmi -mi;itv( ,ir liy li tl.T, im li inir -"MWP |.> !pn-p.ty ]mlV'il Wlifi'tIsihoniiHi I : huiiNis I iront; iiuh oUts-V, thf Near togeth-
..KlSl.rjlUl.K: at HUH n 4UJIfNlTUKE. AT N'HU'-VOKK) 1II'I'! ( by i in a JitHlge of rosl i-itlai's, rnw* t-r with a Uiat'vnw of tho squadron
111 :5- \ II! iM> ii.l l-i I tin' in.i.'cniciit: df I tin.LnUt4.it ol was
(yjtt-1. '. IH.II i.i ,i-i'li-,ltd I I lilllil-liinu I :i1 .-I liuts: nf 1 lillrH, ilrawillt'ij. I I iul'tbilii'it.can: almost IiaKo: h.tiiiU across IK"alittjt. I ami oranges inttrininglcd, is a tall yii'ttu i.1u- drowned while rossiurj; the bar at tho mouth of

'-.!U. :s ui.t i p t nun tuMi'"'", in.ikiii1 I i ;. i-nlkijlioim, :unl. llimn lintt C. L. ROBINSON M.iuy-nif in luiua, liv)\\iii only have j liooo, troin wliOMj upright stem whifol tLtgeTsihainjd tho < ihaka, Japan, on fK> HUfof February last. ,

( ,I ini'\ .- ,itV'.i>liiiituii} ( ] >. C., to tlio jiiOM-cutlon ot \vall.iilhln N\hi< I It tn i -. y.\ual im-lain tliaintIcr : and need'.u-l'ointetl! Ictvt4ii.t l i.it| [ The motiMi of ftc river had been
all k'gitnn.ito Lliiii)8: ni>nuit tho u.it iiMii-nt. 1 IfRIOAL cloaodby a
Aiit.XT Foil: 'lilt. STATK Of FLOltJIU.7itr. : ;tiC flowing. Tinjorijilo :aio peculiar
o like lt'lloi'.s in avlanl. Tliis must h.tv*' Vn, .Lihl bar, which had formed
*: \VAHHOCii To tin it. I ly wluM'i.i r Ai1)| l.J, .1 l.iiw a $mliwni "J as writ Jia the I1 )Itses. Tlnyaifthe ilcM-cml- j the angtl i'i the Seripttirejhosc swt.nl mintetliev stoion. The Admiral had been daring a heavy
I Tailor aid fVitURi- JxHIkiUcaiJ, CliailH ami Tnl-lt. H, waiting far aer*
ESTATE[ AGENCY. j I unt.1 of a t..1.JtIy ot Miiiortaiii. and .110 thuhaiulbonifj'l Jt w ealletl tho Spanish digger ual dayo ty tho bar
at tlio lUil lu..t j ir|> b'iovftim HOME INSUliAMCE COMPANY OFlSTcw I iuii.it aitivu: pivplo I have MXH ] and its leaves aio sharper, than int td-iggtis: auilas toil, corapanicd by Flag Lieutenant Rood
t thing yd. v C h KOULNHON, at the Ice-HouKc. I 'I I 1. NI ) IIuiNJI ) HAS FOH) SAI.K, LOW, South. Thtir t'yiarc lui htaml; their movcinrntH I htiil'as wood. Among the indigenous plants! thirteen and
r Jl'jftjt.Asutjt I'I t-.ifi-lul. admiU'ablu
I -' I ,I.t'! I h 'jiiulK'; :tri.I tbq_'t Iitrt', inKiint Flor- art; itijiM They tiro arc thc ;\veet bay with handsome ami aroma- \yhilopassing over the bar, going liz ,thc direc

It MARINE AND PI11E INSCltAACK. to look al, hut at tj mule ornamental than tWftliaje5: (the ewoet niyitlo, whoso lcav tiv>ielikotloliyouasujoja ton of Osaka tht* boat

flaoVjrn ANJTtJNJUJ'JVBJ] : ) EEDS AND BLANKS 'i h ,,'| i h- liu> ing njul ..filing Lands StIR! Town I ii&i1u1. Their tlioiuclinutuui to labor la rcmavkablo -- ; UrnChinjb. viiio board capsized, and all on
;, Lui i n I Hi nsi'* i itaw>naWc > Office oa the curncr ol Forth au ndi For Sale tennn.O OM'ii la/y pc iojs1e, handsome globularbunches of bUC-k
; cit-v l'CO. L. lluUINBON..aubvj' 1CFJL V 1), bernt- bodies were recovered, and btricd
ncatiiraouth -
J al Jilitc 1roktw AT TillS 01-T- I :' 1SO( <, 12-U Dec ;i-u may walk through the City for an hour ami not and the indigo riant:, from which indigo rw I of the Osaka rivcr.ZYy' -


,-
-
... .. .. .- --- .-- _
------ -- -
-- = --- -- -

i'ht' ot1l after n ttic. uij'l. v and iinp.n 1 b"l O. V IIIJ i illl"lMl il 111 frl 'lll fflitn eIi. tL I hi: G.,'. : larIItr fi ant the Ea tcm (iiat. Iia MertlitK nt Mnrtnuun. MARINE NEWS.

tial ;.oi-l I a.ii..i lin. to e-vuy 1 l.f.lfly ( tI iii.III. I lie t'- mm u ASI i I Lo01- Lii ,-..- Kxrio-o.N nrSltXM A l.iige Ralitkalion MOM Meeting ol Republicans -

iuvcstigati'1;. .. tIII4)! 'i the ( tt'1i..iliii 'irimj I : Ml! I 1.1. liOIMU.-TlU. I In tat; : ('K'.Pf. was held at Mar anna on tho 7th inst., at JACKSONVILLZ, If ARCH 18, ii :
Jacksonville : So far UPv ran ;.Itli(41 fioin tho 10- which thai following resolutions were unanimously
1)r. I XUXM'iN aI l It'tclll- I, | IM- CON -. | lMIIN b0 \ passed.Vl. *.32Zv.4e.

TYiLA. T331t 11, 1J3. eoluiion\\ o ( ibjeitioim .110 uryed; lo : "II I1'tl'n i>uin,,,,,< r, l-i-l t'.( ? <> "nr xr< 1 Poet ( )IIAt.P, Fla, Mirth, 1.S.# \ re.w, Tho I Unitcil States Ct ugre 9, in tho )Much. 7--Khr A.B. CraVtw, Orovtr. B't. M. XT.w. .

the Constitution, lir.-,t, th.it it jeup.irdi- ilitiifry /"/ nl-ih tlii fi i/n'f'lit lit i/n t.,fs. .fI..i 0.0 h i. ) : I l ; I.itea'f II" ['limit :-The smull schooner failures attn gotKlm.s.nf its j ixxi r, made smooth M rrh 7itr littlfl Addle, Pmltb, aeor rto n, Hun

N ii'tiifuj will In kik"M otannoyinu? coinniuili.ni eos the political i : riglitn I of t tho I lolorr-d ( ?a tfPUa/ l'ul ..C If) ru. I t sail It, ml (j' : ii thia, of .latkftinxille. xvas rapsi/wl at sea, for under us the their load to freedom bamu, and into bidu the golden march ter.March 8 tr City Point, AlkiBt, Vbrfr.tonJ,1,J*
liiumphant r
'I :. Tlh ntirae and addn-ns o in i'avor nififil'i r ami. ke p Ibi. -.tradil) in HUM.I. 'I )hen- fin1' I Sunday ni'irmng, t the 'J.vl i-f l-Vbinarx bios- fields ot | ca o and equality ; and *Mew Bro. ? '-1r HaUi, Maatfleld, ZaterpntF. J. i Krl

ust. 1n gitvtt a.- : guaranty tfgs'ot faith. of the disloyal' and ttqfll( I that il Ill.iy bti ftbet iili'l I Ib'-ie) max I"; l t ll t.-i nm hmiv .itTIa ) ; nvi-rliourd I the eaptain, All<-ti Hour, and Wheu.is, Maj'uV: J. I'liiman, F.manualFoitutie : rat-k.MarcU' 9-aloop Artfal Do
\> :. ., mvlt Mike t lotutn or pruBcrve for <' inxentrd |l.'i | ht pel I let t w a.ikin '.t 1 the atiit olht William1', provides unequal 1-1.1 ( ieIIt.tti'tt ill la h'tl hitiiM If tolhomablniid! houi our f.-lliixv iti/t n iudtklonat 's to lie hitw Constitutional 10-loop HaryWaUV L3uieh,7.alev.t rm..
xvhtcli not used.liopubllcaii \\ 1u1t.$ t-yi-t< m, Tom m.iy 1'tf le'l Ibis, I ik 1 Hi)..it, ( ; t came ;
oniniii'ti'::- Mf rarri'-'l out March ll-eeh M rkiltottfmWnm. !
I 'mi v-ntion of the Stat*', ? $ ,fij.
tho branch !f tho
law-malviug ovein- and! ll.niy llm) nlbi-r j-foplo nniy nt>t all ngi-.s' ati'ni } ; it I, I lh" xts1."! alwiul a milnbcloxv Movjuito I In- xxith niifalUiin fidelity th! 1 V oust ruction .
March 11-srhr Jane* Joi.sjon,, Ni. T.r. _
ujiun tli-i niiMiiK; bul fi l'.ng as tins ptral oi>'l if tutu' lictt l Timms lepoiled that the xeswl xv u on ita I Laxx.s ot ( 'ciagriss, and assisted in establishing Inter, KuweH ft Co. v ;

State Ticket. mcnt.W.-' belie\o that the gentlemen, upon ,. i urol, xx by ihmiM) x\o MOJI an-1 i axil IHI iius' 'iiixvh' ). 1I out I Indian Rixc-r to tludvbonville, and on foiexi oui punt ipli's and liguts! on tht immovable A M.ixh.tr Bro. Dictator, Willey, Caailerton( ,

'.'n x-ty "i 'f"f'ay W113 iit't it'1'j.ItaL in heeiit- ind A I. of rough xvoallier, I lie explain( toiaa-i lud-I foundations of laxv and justir !, March -IMtlthrto0r.ekZnt.rpr1wj. n rk.
a iiu'ro careful study of I the Constitution, Tlu-refoii- ilicaolxeil by this meiting of the March K-a Luii 3d, LaJlew, amanab, t'ii
nag I lie same gieal e'intTbo ite, % 1> to i omo into l' irt, bul on changing: thai conise .l.xckvm that the atlion of e
citizens county, cr.BA.HEr.
YOTETO ilATIFI TilE CONSTITUTION
1
will themselvos I that both tlieseobjt'ctioiih (
satisfy
( 1'iiiK i]>al objirlors lo tho (L't: >iii-lituli"n. nsa 'und den I thai xc>j 'l, brought her bruadnidu lo Iho} xxind, our akix-i: named d(a legalrs in tin: late (Constitutional March
tr.Darlinft Bre*
<> J nlrBrtf! J Ufni.
are groundless.It : xx hi tie, aio tiaiaa) ( n xxh'i think Ihe-y ennn"t gftan .uiat a heavy Silt iati tick her and t,1''izea1 In r. (Coiixention, tin ruby making i a safe andsmutc Irch 2 -.tr Litti. A4df ftb, FaTstk*.
xvoik f for our tights only (fulfilled Mirth -ttCfty rolntAlkfia.,
,'4I ( t flIIIE4Afl1lltiX is true that the i (CoiiMilution I <'onfers "Hue! nnilef il ami Ihoso) xxh'i all; nnl KliexoIbal any ( lailha bolonged to Frank Smith \ lUos. ground most tordialapprobation tin liru.Mart'h.
:>t. and noxv rei civrs our
; KKKD, upon tho exil.M>ls t tho I right I lool"i ( I tbo ia.'niI.] < hbouM) u\e'in t thcmsclx-e'S. In _- ill..,. Tho cargo, sail mullet and.hide, tt.que for xxilboul t this a I lion onrConslilulion Ruf'cII I 10ibr C.. CLsr-i. MMferI, 7iU Irr, -r'v-r

I but ('III" '>ini; il ;tiicl l Jc-fcatinj il >rr ala tarr Furl Ihrilit'i the [ been mostly sax'cd.: Tho captain ha :i f.iin- would hate been built on a foundation of March 10 schr Orralte Small, Nev Yank t \r.
I,
This is tlu'iu right
giving Ill I new Mirth 12-.tr Hatt1. MaartM,!, Bnterprlzf. / I'lir
J'uXfii 'unit.I'or 'h'fll.1'.' triihr tu I'lFic-xtihdf nncl Ired living at Waircn U. I. John Williams was sana!. March
ij'cinj ; ) 12-Mhr M. B. Varm,St.tift>rd, Fhuhi4eIphi.
one \\hich thoy havo ahva) .s pobse&sed. I a'sol va.1. Thai: xvo tutu ii Sl :and thank ourtlt.legata.s ; Rait*!! C..
that xvian: < vetniiMit within Nabs.iu.
yjnn gt < fair and equal
tho colored l-'f the ui'.impiis'bioni: !' Mfrch U-*'*p Artfl1 D It also tile to I
t.lr,;1t-ikaiilliiYUL1JAM gives amo liglit in W lIlt Ii all tho( "evi'lo t-hall huxc ax town, Knil'Moit.-Inet I Thursday xxt>tk, an a'cidt-nt manner in it hit h they b-giMalt-d up"ii the rights .

people, and t-o !boslovs upon them "ice in lia.ilring tin: ltHThi.s a.I in the I : > CILI i-iwt at Um Steam Mill of tho 1-'. I L. iV L. and piixih 4.5 of all iti/ens, for lh" noblest t March Bro. 11 .tr flvtator, WilUy. Ckarletton, J.lir.ri

\ ; ? 1L OLEASON, a privilege whirh lln-y hav- Wit alasposseted. I ( '.'iastitiil it'1 ib-elaie.s tho gii'at ala..a trines"I xorth ( ( I,. at Ibis !plaeu. A Uuo jut one of tho boil' rollaivcd pi ill' iplo, in polilii' S ;w xvell ;i3 in blt.-ire-.v, i.s "to
.
live and b-a t lixiRebolved
; -
ol 1Li4u tuu1. It is u matter ot t i-ren handed <>niilioii.il$ fiilb I ami. j>njxidc" fr Iht-ir cnl"in ments thtiowimig of!' anti bicaking (thu boo l, That all the pifpU 4.! tho State, ;!vnimf!!!.

c nnd sm-1i moro -l-aily recognizes f ineitl aii'l! Ib'-ir |ii"lei lion. Thiwcloi trines A in i ing bii'.k, iron and lioiling xvaler with xv ho lose pi-aee and justkc, calL noxv shako hands -
justice, as
an.I tb' t-iite.; all hand weio at tfigf-thrr a-. friMtd-j and brolbers upon Ihe e ni-
; lights "I I Iho xxliobj \ i' plo aro 8cvcuro for the Foilunalely
I ? : It Inbfr f ( f Itl'I.i, and vindicate( ; I the 1 political j I i table Constitution framed by thai late 1..'riven-
au.! nia.lo jt-iniancnl uule:>s I tho |IP1'J i themselves other ) (- lion, !and that XMxxho, a'-k'd f.T moro THE COTTON PLANT

0. M JIA.MII/1'OX, equaliU of the t\vo ra' *s than any discrimiuutiug i li'm.xe tip a liIlig.l them.V sh"uM Mi > and I The l.usl cat's orange tiop is noaily all in than our Ri publii an equ.il tight:, and "hances,

ena..tment could do. 'I hat commend again our d legates( f'-r th. ir wisdom
me our rights IKIW xx bile they aio within eurle.uh Bhull bo maiki-l. Oningcb I delivtifl to bii eru bring
ol &1c.i I 'tmulri'lie and clcxntion and diflaiu lo th-m'Well demo
this eour. jeopavdisi''s llm political !1''i in Ihe thtiifojs: (,f j.ailie-s and, the ,uxenilo : jier hundreil Ivre.Sii'M'H good and faithful, rx-anl''., our lasting confi-,

rights of I the ( oloicd peopl"[ i i4 unlni.lor f i i we.tknesr, at 1 human; judgment.! x\c kn-iw not ; l>( 'th. Alter( a f-h-ul illneM! Mid. M. deiiee a hhall bi xoiir honor and u-xx.inl."

ibllmving geiithnm'H havo be.1 their rights 1 being declared :and protrcted xxhat! i may. bo 1 in t I lh<- fuluie*. Th') prese'iil L'on- ho n- ; j I I ., xxife.i of Capt. I D.inieh, "t Spiucn Cn-tk, I Ri.solvid, That: in candidates; linn. liarI -

>]x mi'il arJ inaua (*r $, on the jiait oftli mesM.H'-i.s; u, this itunit} but xvhal the huUljMAIttl. on Iho loth( nil., of l'Jpil"pny( a tlisi-aso In -IS'alt I Rn.d, for ( ;loxtrnor, Hon.I I Wm. I I. Oleasnn ( -
aj in tho Coustitulion( jtSlh1, no lau fur I.i.t! -4 toxctnor, and! ( olonel! C'. Mllaiiiilton. .
llUUt'. ul tin1 iiiijt'su-huieut trial : ne\| mix d.ive a nmi"l; tc-il. I Let t us lay bold i-lt she had biin fiiibfit) : for several joaib.
> I
< i 1" ; t.a f 'ongri-abinan: iso \\i.\va tho unuMial -
I them j in jeopardy < an i pasted,
of lY-nui-jklxama : Duller, of placing <.! what i j-, "ocxl iintl! pieMixe it nud i if wo findallrrxv.itds uale ( I fortime uf baxing the tight mtn for tholighl

and number of vote- and ii-i number -., and! them, ourxotts xx-ith
no ) Ibal xxc-I'.in impii.iv o a upon x\hal xvoluxe of Mibllcnii fllnt* McftliiK In tlnk ux Hit-. plai' wu plcdgo
iihi'ttIHn; ) luiin, of Ohio ? ( ( as mm h 'Ii asuio !as in the xve rrccived the
of votoift. lau iufringy nj'ou th- fundamental I lh' poxxu |.i icmoly 01 to ehango is in militia I | I'.ct
around stieet.s( ( hul xxtekallfd
H'Hit\v vf Mass'U'liusclts Wil&oii" oflowu Handbills I pouted our niLily plcdgesol their devotion and worthiness
; law of the l.iud, or J.iK-1 away Mil IIXMI }hand<, and i\ocan ii-') tluil power in ; I l Pt' a '' Ili-piibli1 P an I Rally ;al I fit tt ill ( ho eaiise of freedom and patiiotibin, and m

; William ol i'vnn'v1vunia ; and "Ul oun g.iil liinti.Siiiniiiiti them the eounliy( haS truo aud I lied: fiicnda.xxhj .
from any tlathe rights and privil hIglSVltjlt I iiat (I Salurday last. Tho call, in.-.tead offi..uui l lin
I i,1!' I lie' 'i. 'HitTH iveio about xx ill never fait* i in their labors leT the good
iLU: genera Conunitti" ifisuul
that fundamental laguarantee; :milling the County a. .
and liuppiiif-Ni of ;ill I tho people of the Slate.li'isohid

.:' vviity anem1i rs to them. To iiis-i.st upon a viinl'n( live > of I lie CoimMtuUoii.Ve liy and x\as bigm-d by soinu lorly( ol! oui citi/i us, I That; that;.--.' mi.lulioiK be forward-

ate, their Tb "l: 1 lor pith.1 i. atton to the Flmida! Union, al Jaeksotivi.1 -
\ own iet-pon.-ihility. :
publisbid in a Mippl'-mint, lact xxc-ek, the ippaienlly; on 16 THE BEST
and unnecessary j'joscriptioii \\oiild gencral..A 41..I llii'. l.tI.'f.iililif-.m. _tt iMirfv nl_
i
In l'1314'liflg< iiiH t i the coming fc. iiolitic-al have been both unwise and unju4. It in,CunMilnti'in in lull! hut as it i is a longd.iiiunint ILl I I I .jaa: I ol me tnuc'ting, .13 c.xpre.v-eel in the faint the Mat"; 7 t Flotidi. ttj

.tinjiaij it i.s the luly of cve-iy IJopub)1 t, and many olur icadcis may: not nhall ; ( xva-> lor the purpose( nt taking smith t.-Lia.ti I.' tI.lN li'H.i.KI'losident., -
is safety and not, levrnge uiton) whith bo d"-nieil to thai liitifi- lr. Fmlay-'in Setrotary.lt" LIGHTWOODO
Jiud' tini'i, a'aiitav nol ftl 1 iiK.lined (I'i study iltli"iitu may nexc-bsaiy seatile ,
)lAL11 to <\ nM lf r I'iiiiu**>tly Iho I important i ;
the \\holo voik of recon-stnu-tion has I lily I l"i- I hIavtia''lv..., xvo piewnl. (lie fol1'ixxin'can j.'at of the Con.stitntioii, anil (the hiir.ec>.-> of
involved and lh xvfight of rc- tced i tat lion it"Vlim 4iL'.ta lay Fire al St.
isMU'h been based au'l' this :.safety .secun-d, all :; fillip. pKp.ued ..vnophis : 1 r-pubIit-tit patty ot Floiid.i in tho ensuing Mat-ks.

:-'Mii! ililitv uliit.li lots hiiiibe-lf a thai ( li'Ltion but belief picxailod lhal the
| > upon a strong "V
irritating discrimination should i-aso. Tm, I PICI)u M I: XIION t 01 K'KMIIont.iins rid > i (.1.1._XI a l.a's'aL IKOiEKIi.

a in'Miilwr nf llu j nly, and asti citixcnof That the n-pre.-cutation in tin- lawmaking -xv l".ilui".i.; It d'x hiri-h Ih.il all men ait by dobt State : xvai intcnJod for soino athi-r j.uipoci- At it'll-, di.si-.li r hoJ oeeiltied lo the IVn. &

i: the $Lttc. I Jti.s jio iiiuo nu\v tu iu- io naluir i lice .ind iiial| that all political j>oxxni The mooting a4 olganiLetl by thai i hoiectt ( ;i.i. R.ulioad. *ii Friday: morning last, the IN THE fcOUTH.
brand i ot liu> government port ..\.. S. \ Clalt as Chairman and \ ,. V. xvau'housi & "f lh i Company at Sf Maits xxereIind
iu or tu fai i ink'i"lit in t hi's thai I the State shall
t1Ig14 jitTKunal j'tx'judicc.s i- pe 'plo xvorki. and on.siuned with extenBivt Wharfs, the
o Jar regards Jin- two l'at's.is < ,
unequal, us I ). iv.f 11 tf C. L. RO3ISoN.
llu fuvs tti' iU< liuiial; altiicatieiiis.Wki'n .- I xi-r uiiKiin .1 iii'-nihvr, of th,, Ann.ncan I'nion ; A uu u I I ( ;xx e'y i tary. ii hia.La x-alui at nol k.;>s than ?3iiOUO i not a
aKo mivtakf. The Constitution I'tot.. Welch, Colonel 11. Hisbce, .h., J. S.
u eox-cred insutance. The
dollar of xV'ts by
in that I the light i.t tii.il t by juiy shall; 1-e s-eitired of tho'
tlverofiu f.iiuily quarrels .bh.ill! have ill '", (C. I ,. 1'obinoon, Colonel ll imilt"ii. I IL! g>-neial opinion id thai (It.) fire xvjw the work of United States Subsistence
provide.that lounty
m-ry and iiinain inxiolato
thai
I to ;all, txti the frc(> '
tli j>astvlivii fcu h cjiiane-U could If I. l.lak; and 11. Kee-d addretocd the aarzl.1v, an ini--ndiaij. It xvas dif-coxm.-tl tally in the
the general at.tttbiy one ieproontative .viiii.-c and I t iij.| } niml ot nLj ioujTofp dion oxtix- moiniir too Ial'; t"r fxtinguuhmt-nt, but all
'< *>aicly inl.ulg'ilin.-now tliero bhuttldle r xxhi< h the, iolloxxing iciolutioiifc, lalitxing Department,
at largo and one additional lo I ('\i-ry om- and wi'iship ih.ill foii.-xi l.o alloxxed that the th" ijia lUiwtanci; s bhoxv tlearlj that it was the
Coiihtituljoiiaii'l. emphatically md'-r.-iiigthe villain.r.i ATLANTA, O* M.re5 ;
the
I \vbIO thf-ro was onif division t ; hiiiidixxotk'i'f atonal -
]1'.iv' tin wilt ol h.tbi.Ma shall not
piixili'4- i :
but the oipns makes
thousand legisti-iod voters ulai ticket, xvctc uiianinto'ibly pasfetl.j i sides the loss to I Hi" Company nninbcrs oft FROrOSALB, in trpi.-au! ar HvitM u.v
rih 'j <* should 1 lu> uiiity of jiurjHtse- thi3 provision claim he; .,u-ji: nd"d nnk'j-i lie puhlii 8nl I. ty ii-o/iiita it 21 1 it t i/.. us biitfui dvfto had gootU lor the interior SEALED oVIaek on Patsntey, Marrk tl. \M\ f.ir
prolestautagainst inia- ot iibilliitnor inxabion thai ix'.es'jixeb. ;: ,iinThat, in (th<: ( 'ou.-filution ad-iplidin Wan-housis, for furrdihmr the I'nitti Btatf* bthta3Pe T1.'rart.-'a.t
!%t4 action 4"ur salvation Ji1 a State j MInil i in i s xxaitiiig tiausportali"ii. -
tU th :should be, based I I'onxintioii t at TallahaieeH on t thoMb tho mtitication of tliu CouV.Ituti' fft lepix-vulatiun ''ti1 l ihall not bi U"'lil| < dx.. thill ci elsaiti- ion of : ; : ; .\Vegixe thi; li-t ot sutleit-is ao far as withFresh Beef
d1scti1s 18GS and' submitU lo the
tijiuu a'ono' n'ithout n'g.ird t'ebiu.uj; now people xxi baxe1m; able (t" kaintI'l ,
( n. an l
to sectional' .. ; Athe H1prest'iitation all t-ubjei tt, btin. n a bpon,.ihlts for the abus"ol whcro j embt-diment of the prineipka ot: rc-j.ublii ;an g". I Ido >a.. S.ott ; JO) d-j., A. Z. P.ailt AND HIND MEAT.neckf

i : party . I-Maxwell! 1 bbl. Hour, 1 of FORE QUARTER .
I the Con-jtitittiou of the I I'niled tttes. ( shank* and kidney tallow to b. exfuie! !.> in
by
:
th' .ubli ivket.Vo atlurdto poik I !Li. i-ofl'-e I. R. Hairjjs 1 tomb stone,
lioj :au can < infamous ,
basi'.. a < .aj.it.d oi ot <"i\xi.-.u irinio unlcsb nf the endorse and ouch insntitiea aa nay V front tirn. t. line rejairrland
votor of last a lrnlrnThat xvo heartily atptthe
as *
year Ri v. .1 Ander.Mjii ; bexes radio, C;en. Ander- ahtll bi 4wffaaf th9 mm-
such by
day* at
: on
(tu-givi anti forgc-t hut i\* .uinctt af- upon puutntininl oi iii'li. lini.nl by a grind] ; C"iistitution, as a eharte'r ol i the member oi' both ft'iiato ,n juix that the niihi.uxhall' !bu suboidinatf to 1 t the b.ilegiiiid( r>f Ito rights nf ill wic-n, and nituie Jim i'n'kvr 101 bolts of
innl tu *atariit! Jill 1h-it! i is just and true1, It-red. ;and tin ; Hay, SIX MONTHS,
Will be ahao.-! e< | ii.illy divid< d. tin < ixil jMixxti (hat no rii-'ii hall htimpiiuK1 -- the bulxvatk! nt fie-e govcTiiment t'J the jn-.j.! nt \ ',. linlliuil ix. ( 'a,.. It* bales[ ik>., Williams &
uiid h/e, lur iht s-ak* ol intlulr in quired ( I'l'.iida.Ki April lit. IM<. To be d.livere4 to tb* r.
iiig
M'nttiaoii[ '. d,., R. A. Shinedo.: < John tomraenciog
favor 'I i the ; ,
with a Munii advantage in i-n hiJui ol hand that kJoatUle, Florida. vslT 5-
i. ypt in < *o ; : t That the tatiiliMlion "t eh'l'i n.titntion S. troops *t Fayra
> rtonai! i iqIi s?. or in thn vain attempt i> "(a i ii.) ilium: iic I Co ,', i (.'do Ijupcj and 1 bbl. Ctotk- made in
Vt | colored wliiK' il the ...filiation itttl Itt .--I Itxiiy ncf* inxolunt.ilx s'.ivitude i.He, 1 lumiukn duty "I th: pe<)pl<; c-t '
rotor iepi ex's barred I :; "i-y. J. >. nham: \ < 'a.. U baU-s of Hax I % 1'. J. GOVEHMENT FUNDS, MONTHLY, -
to rasp nt inure than 'uvithin our bu-ud jtupulaiioii, tLl.iiJgt1L pi( aa pnni-hiiit-nt (t't i iini", hnll oxi-i be tho I I l'l"iidi, and! the ace u to hop": of iniinc-diale i is- I IVikinsA ( ?., :.9( lale.s lao J ( 'ateil'' 11 .
was upon deli and BtDee. Bidj to V ilir-rt1 1th >
ae
In- upon frT
I and s.Ieuit'll-
loration I" the I'nion xv-i icby ,,
iadi.Hj I .s.n ki coin. bbls. l rtk.1 1 1 bbl. flour. 12 bu.thplstorn **
1 iHii) basi.- I the win to I'll' Irtlfl, l >M tho t..' I ratification and! : : e un.kr.aine4 l and marked projoaais.
its
oi oui.-elves to suppjil.nr ;
( <;tMiui At: pliily;" (> bblb'ul. y. .'t.fl. Ndxes :2 b A sound ix'jmblk-au Constitution, \\ hichuW'ant ex-- i-ling tho < oln < -
Hj esh aUi'':" rights and pi ivil. gcs.i' population --. ) xilknoxv enter upon thai politi'.il ( ;anva; .' xvitha Sit: J. \V. Skippor10 sacks do. and 11.L1 ct.f! C. &. 8d Mfl. Dictriet. .
; oniii.liter f would I ghetoilacorrrpoiiding I he-tish'jd tonlideiue j in tlio aati tiP.t patiioti--rn, 11 *t Boora 5 e. 1, WIiIiijbtt iidi.g.SAVANAE
\ Ai.ii'i 11. 11 I I i'ioxidu> thai (tho, r-eal of g-ntin- xal i poiK, A. lH. ilii: 'n fixturrs f,1Cotton
W < tuii citizen il Ls olil'rcd for our unaxvfiixiiu' fidelity, and i ogni/.i.d ability "f! -
] all VLliltLgl(. nii-nt shiill iininn al Talhihasseo until olher- nole I J's, State and I l'i- >, 1 1. I I.add let of funiitx-to. Ac., for- TflE
the nominres of thai Congubsionaltick'
licket. t 'a-.saux.
| u'.f:' fptaucu : a it'gitr Jiojiublican If any LYpublMuiis: ; : white or i ol! n d, x-i.i; I l'M ,it-l Ijy a majoiit} vuto oi (tho 1 licgislaUIK rath s I .t, a S !announced at Tiillahiin.-i e by Ihe I C..uixcnti'in :Njiii'. ;'I'i'; '' bull i of I Cotton xvi-to buinril, as

1 cwnjHscd 7f: 4 0 .1 .jiul truo uion. isoikndAir hope ssiicies&fully to assail th (Cuu.-jtitu-: I and! a iii xotofil th" people.Ai.iKM. ( ot Ftbrnaiy3; :! I IM;*, and"xvilh I tlt lolloxvlio' : .V'ew3 4 Herald
tie
'ir ''lection : the lirtt will I I HI I I I dibtnbntid th'3 poxveio of thoi.ix"iiini"iil i ..nstituti"ii as our plalkum wo ala hereby ') ball i. i onsi wl to Hath Cuiiuingh'imA : ,
tion at unjust or daugoioii- iU pio- into I J:Mxiitive .! i_laic the said candidates lo bo Ihu th-tii e _,t the : (Co I1d'.'. to H. L. Riti h A: Co 1 1 do., Sea
l.t'gi-latixt -
anJudit :
*<. euro' a ihm .'; !: -ial.AIMIMI..
AudliKs'n.i' v.-illin.suroits] ; The polls. \ (c"j _' do (t'> Smallwootl[ Ht I >.lgki. vV I Co ;' 14
m'-iiT prop- giound than that contained( in thcwroaolutions. I 1\' xi.U thu lugiobitixi I authontxin ate ( 1 i to ". I5u. r I'ito'; Sxvtaringen i. lltnderson ; 10lo 1 B8LUILP

t-r said impartial ahiI1iJtrttiuj.: a Sn.itu and As'-Mnbly, to !L. -ignrtte. txr i Inb Iccing In ('altiuibla Coiiiiy. WrightValker: l.-ft by St ..'iu'-r Allvnv.The Family and C.nm reUl !V.wspa cr,

\\Id &.arne*>tlyJul tipou all 1'cpublivaus Mil": I gilttiii" nl tin- Stato ol I'loiida,1'thild ot ; A itt ga. and! aitt hu-itbtie Tditss Meeting xxio i olton i> uiuknstood to havt- be'.a geneially -
in-.Hn.-il, eipt in a si u hi re parties had.itoied CU5TA.IMK* TB
work before 1(41 I the lirtil (hit 'tti'l hat 1.1 at llie "Walkvi S-UIetm nt, in Columbia
lo unik in the ,jrwil Tlie ('.,i ( It ii I lots.l11Lt .ttiii ( .4qMoiin, on : : I it to xvait bhipnii it.

v.s : to JiiaJiC coitus -n :aucy; for the common ilrdidi ol .1 itti. I I': ';"S, anil thi'i"jiltrr on tho the > [ i-oiinty, a.It Wedmsd'ixexening ol this xx-n-k. The euthe, laOS to the Company, m'lividii-ild Latest News by Telegraph and

is gttsi llU Vu. wb 1, pi t. i.$. .-, lit 4 'l'it"--d ix atti HIM. liit-t Monday Januarv. then I I Ii. >. l U. Conuxir and ( 'apt. Knighl addiCKedIhotioxxd and fiiSUl.Litar: Companies, cannot be lr.ss than
good, and to liltt out (Iii this ; : '))00.__i-I.,, li'nt
c7- >
giving f-ijn.il jti'jln *. (I.> all. ..1voibtotx'tn (' 2ttlIlI: It I'll', ( inxi inoi max innxt'iu, i.xlia ei s.sioiia bjpiiM lieu ; I ( I I'll neatly two beaus J 'r. (C. e.plaimil \- >,

I iii'\ us OU ? mall, Ihvcoiuing batll" for ." Ne> j>'tl<'t l lain nl I >x< iniiienl laiii.iti"ii.) Ills, iii'mhoid! of thai Anbf.mblx.ball Hoad, ( to thrm how things xvtto doll" at thy No i 'iVt K.--The rrjaorL that :a: meeting of FROM JILL pARfir.-8 woaittA

1roedorn. h.tscv r l* n ile-xi-i-l bj man. .mil b i exiiti I Iiicaily -. 1 1"J ih'isin bii nnially, thoi-i of the lirslI : Ci 'it vuItiuut .ind xxhat Iho Conxtnlion did 1 for CoiioOi valixi > tiat; xxeek, in Jaclioniville, noniina.ta.l daily telegraphic report of all ftweij a aadmsrkcti
lattly, l a li' k.t fur baverna.t Lieutenant Ctoxtrnor; together with a full daily lepoit of (the avan-
t gVtllttil4 iii ni.iy Jj'1.LI.t' Ii I., .i ii.- I A-gitlalui": on Iho liirl Mondax", 1'u4IiLanal nibbed thu 1-iyal pe"ple. I M[. said that 31 r. Hilling, and Coii icv, is fle.,tttulu nf th" sli hlei>t loundatioii n.ih cotton, grocery, and yrodaoa maraeCa.

\\\ i.utc bt-loi4 us a piinted slip, jii, tiienijf jity r\isl5i <,1 1 a-lminibl'lii! ::; i il! Wcilni s'l.tv! ol Miix I I IKhS, and! (lh<. a ('dItILOn ty. I Riehaids (eta. xvcio not put out of (the, C"iixinlioii The! lepoit :;ix out of the fact that aft '. Ever report; Friday ol the 8aran&ah s publIsh k market full financial, confAlnin and eomraer.nl price-

h2adItI '*i11ti v i the luombors of tho] tin<>itgh buman Halite( and lh< injitfiiie-" the In.sl Tn.'aday ald-i I thy that Mond.tx of Moxi'inlrr A I t I bteauso ot any enmity existing in t lie -xv gi-iitleiiit-u got togtlhe-r aunt dis-usuod '"the current, comparatiYe lUtemeat ef eettoa, and full mercantile -
I situ.ilion i a," and that IN the hole uf it.- I'lonI statiitiea, carefullT wmpllH under and by direction -
A. M. R. thuli: ',I Florid! in CVmferenw oltun inllieled in the t.tnel nsiuv: til the Uv. i1- ''!tini; <-ii'ing; with!, 1S70 Si/natois nhalb" moved ; mind ot their opponents, but Un.anso to haxealloxxed ,., ,t of the Board of Tra4 of Ibis city.

zttqiublid.:' i'liis wlip twntains a gcts i di# juitude :and . dono I Ihfin lo icmain; there xxoiild! haxo: nnj In txo I laxersi nqilo cilloiMe-tul Adjutanlieiiei.it ID purtus the futort the,itralht U in tha forward put. ths, earawt 1caw, honest AID lliiitnUl policy.>
;
: whif Ibtj l.oiM ib in Ibt ,! tf --i lii" i :N IIIIK iirt lilt iihir.! :. <.f! f the AHi'.tnbh hut I tin. S<'ii- $h I ) j'.uillud thisa tight.and tlw lib:rti"b ol (tbe v a i> It will oppoie KadliMl detpttiRo: which i. no Ufghting -
( Thomas In'tof. th" Couit of
d tho second : Supienie thi country in all It* ekaagt and o&lar wbitever
ol -fcoljtioij at
fcWM'H j'AftS [ itiitivfjjiu'r.. talb'-t; luau ii: Oe- Itt. A "ii :ii.is in .l l i_l"i ti d 1 horn iliMtkta d'-bignatetl b} ( linn -tho l"ynl' and ft Ill) at'l'itl nun -tindt: .legated the 1 IM-.III- I tare I tieiniamnu.: ." iadlev and Jletkk dL-vico it mmy appear. It will oppcae fcnatlejim and all

auuuai t'uuffitiiiuj of tILe A. M. K.Churcb ijtUti. :. io laxv,
u'hiflivas lit-ld, Tallahasst-u b. nat leel )by tb- |1W'I,1IG in 111111crcigI w>x- hall! t-hall; bu .l"iti l biunnially. Senators Knight read from (tho Cvn-titiitioii, xxill be remeinlw-Kil, commit lei a per*'iial as- of the State torernment by netree aad Kortbern alventurers.
tli-u I. .. suill upon Jud-re Ui-hit[ boiause bo did not .Aa heretofore, it will! fire naetakag atteatiou. -
lat t\t ikt trilifiyinj tho n(",v C'onstitu-( C3J !t x. ina'i'j 1" i' pi1 '- ) and ni'.nibvid ol tin .Wono!) must bo diilx, it-gali ( bhoxving xv h:il il does fur loyal men and "lebtl rule 1" hia oxx n liking. 'I( he SurratU have been to State Internal improtemeai*, the abet uf e4s-
!10 > lt- '. lb i'.ll1tl1.!; tiou. and 4sJviiPg it ratifieation.Tho Ihenrajuii'y. i-i ''jualifi' 11" (t'.i a' in the incsj-ettixo di tlll tvliottcius test to. f uod liii-nd.s! of 'sI E. Johnson and he tenders a caws AND IlBaAio be the enan of any ditrar.. the

x\5io'o; and llUiue1 .ui-1 limit Iho j-oxvc'i.. t.f i lLlrrrvuts I iiie piohihitul) in I tho Stato. sale (the light to a xoto on the adoption "f I the C"iibtitution liltlr cumplimenl tt thja lit by mploying their nave of any money power, the ciazapiea of any cetnpteorpontion.
jnost binjfular feature of this jiroicul I l.ei'Nlstluio in I lie Mat, <>f j".- fiom for laver-*. 1 1 is a -.light ".uipt-ita.itieni, xvo slIpp'x.e It will have .. eerriee* to ten, no fafors
them
; in th I | None bill 'pialiliod( ilei.foib, -iind n't porboiitonxiite ; it vlu'ii ilvta drawn aid l':,r Kanginj; (ine ol th t m. -Z.'i.'A 'i"jMOHI -: Ccnatltutleaal
ib that and be ,
loving defending rtfhts a paaetos
up tie-'j, and in .lie: '.v.ntiv : ( hiiuiln'i *! <'I! nun", unlcu rtbto.i 'd to ai vii Iho i'tah.tlicet'3, and showed then the nee-css-ity of and hating the enemiw ef liberty, peae. aid fratemttfbe
jd. th" Constitution had not 1 btonpnblifvhrd. l united the irgular Republican; tieket.At I Ixct.M'i: XKI XI.-o Thutsday night a prejudice.
i' :- laxxc eing on
I I lie juiicd. :
A f-itiititution, dilhtiu >in oidinaij i ; a-ight.-c, tan siixu on Tho :
!last the W. in
i niii-criTt nt f J It. mithxvitk, the Connected with the paper are CoL VT. T. Thoinpsoc
and the ommittu \\ Ito iviioricd J ILs ill it, lJ1 131.1 e.iiv, tl,' .riiii h of i fI 111:1- I K"gulai. '-'i'ati nt t tho I/egiblaluic I may ixIi ; tho eonelusionof Capl. K.'B teuiaiks, ieb"lu- Centiexille luj; hlioihooil, in IhL-i county, was late editor of the "Moralnf ITeva," and veil knows as

tin U'Bolutiuns,-though they neiirv( ilurabihlx. :Il i i i 1.* the) balaneo: xxlm 1 (I nd to :MJ.ty da\ w, but ijai.'t-ia1< hsioiiH shalnjl a f : ( : lions xvero olleied tendering unqualified suppoitt :set on the an.I continued: with its contents of the Joncg author formerly of Major of the Jonea'.Coortihrp"TllsbsNee Jnerldian.,** aad Dr.** 3. .
in the Held about fit a; bundled bushels i.f cci ii. The tire
all tbu lc] ,.iti ni.it hine-ty in inainllie < ied txxi-nty daxh. t i the Republican I candidate.noxv ,
liuvo) luul genual idea of its t.OltL.1li1Ig; x _
may unav ci'inmuni' .ili.-l to the: 1-nldi; (ii in the yard, and TEEMS
piobablo thanuler from the imperfect tiiiiit the gi.ji oi Iii I if -. jliig 1.i '1 1hic ( ',vai li'r and otln) high oiftt.trs may 1 lao : I Lit risln Reed, Wm. I II. (tlea-jon, and C. M.llamill" bum! ttii I thousand( pounds( xx* re buint. OnSatmtlay :

1 I'lottttioji el thei xxe-ak, Ih'j puiuhhuicnt oftlifc i imp'-af ht.d for mib'1'.ino.'inoi in oflieo. II i I ( !!. nihl; his kine xvuj tired in five dift'er- DAiLY, a year .................. .................. ej*
ivporUcf committee's published during "I l.'esolutioiis i coo also olkieil and adopted t ii- t-nt t plaiis 1 l.y I the b.ime; miacrcantb.( Thu an Tai-TfBiKLT (Ifoaday, Wetoeeday, and Friday),
: xxieketi, Ihe Mlety cl 1 lilt.I, I Ibe i nj.ixiii.j nt AKII'I n. V. xtf-th; th'-1 supiLino exuutixo poII I f a year ................................. ,.... fSfiubscnptlone
tiie aef-iiou of the < 'onventiou -did not <; Urant fur 1'iesideiit. and Win 't.NMt iinUiitiioiilaboier a htu been dt-prixed of thomeans
1 natural tights. In all j ond g<;xi-iiiiiieil. i ,i< h in thy 'mxunor, xxho shall hold his ofli' o f" zier I [ alt ,tuag en. ol bin larin hid rscdtrt fcr any leattk! ef ton* from one
month
xxt.rking xxht-n-by own upward : and If ye want tavtauh paper,
know and could not know what the oiiueii'lei- I tfic. otbi'it: b-> iiiitihuf hoar %ail, Ex-( .oVel lIcE and' Kx-Mimbii of I Congress nend ono dollar sal the K HrAL for
of thf I'oc'l'b' l-'iii ya-tt-t., but I the < o\"iii'ii fit it ili-tlid fahal t iniily imt only sutlliH but laliorcra are deprived try wj A B a

Constitution, wliich thuy thus hastily his ilebires ati'l i tidi ha.1 I'.IiS a* ui-ij I b, m 1 ibary h'.ld until! lh" iip'iiing Of! the I l/i gi--laluir iiS7''i. loo' of New Jersey, for Vito 1'iebidinl ol einpltijnii nt.- TfU
condemned, ieahly provided as a wholo. in oiJc i that the lijjblri aii'l J-IUJM r

 • othtibiiuix haL iuiiize that the Minn, ;; .sb.ill | the I nil'd Slates anal Ki |>iilillinik Nonilual lug Com t-nlliiik Ion BOOK JOB CARD PRINTING OFFICE.JVH .
  TW.jmnicleni who composed the comiuiUe hill xi'.iin a < iti/.intn' : xxhilo Ihe t.tntilx au( Mr. J. R. Bradford xvere at
  -. c-i lln; xve.ik iti/.en ol! D-aida. lie is ; I I a I i Alitcltiiu. In some ciiteictl the adjoining room and order, by mall er otherwise, prespUy attended tAll
  C. I II.J JVaite Win. Bi ad well hut x\ith iIDj'UhiitV| ('j'j'n xxiimq;; thi": yiaia a t coin- con niijue: commumcattont, to reeeira prop attention,
  *-, an tin nu-, th-il} tin} : ptxxer e.l lh. inajoiily :hall niaiid"; -ill-a hid ol tho militia ; must bee that ol I'liihiiant lo a call of Iho County KMiutixeCt'inmitlie stol"! thetflVnm a xvoiklmx b. longing to 31 rs.liiadfoid mint be addresced to
  and .JohiUjon nro leading meiiibersof xvhii h foiilainul about -5-00, besides KAAOy Major
  jnot oi.i're-bs !li': few. I Ibu laxxDiue laithfully M--uteil may (ill va them the Republicans of lacuna nut in i Editor* and rroprlaton.Ul .
  manxother( ValIIai.Ik iXrliek-. The
  : ) rocuexxi waa
  the A \J K.'Chun-h: and men ( lutit thi'; fo\vb Ihu) nu-cily ol I a ij.ivtinof i ant jUi. a-u., xxliMi no mode !I., pioxid"d by law i I I delegated t taut ( iltiull at ( aina IaStile, M..uh ith I H( acquainted with tho promises and the habits e- ererywhere B.y street trt tnthoriztd StTtaaah,to Qa.Postmtaters .receive

  of intelligence, good bciiM) and much Ineilt f la.v.--and Uwj ,nt, : iiintb! : "iia! > iinlil (lh" ii"\l tl"< I tion ; may Mispcinl the col-! ncblly ISdS, (,n put in nomination( suitable e.uulitlatc.slor of (the family, and i.s no doubt aume one em- ..ub'aeriptlone.1'APVMEBS.

  jn'ihoiud iniluciitt, and \\c aro batisllcd( /there oxJ&i.K.'iij ,%vluii, n i wirl<* citiuin all l aiutahity h-itiini d liiif.s and ioiieiluii at., and giant 10 of I ( ; the si-x'etal Stale' and county olliees.Txxi pliiynl by. Mi.'I hi.s I fl ,i.-,or fixe that timoB had. (that been Mr previouslyeinploxid. It. has

  that Jiony ol theunvould illingly mislead < l ihtirus ,";uti'm. The ( uihliliUi"ii, ill i4-'iS l"i- :a ti'im mil txti eding sixty daxb. has 1 I ( 1 nly-lix'o delegates wcio alt'a'ttl, itpnoenling been robbed iii the last lixc niuiithj. ATTENTION !

  or < vin- The I .i.-iil. nanlox"inor .hill: be il'x.led alh" about all I the piecinetb in the tounlv. Colonel ,i. Williams also robbed ,
  their people( or knowingly do injustice tltt ii. fch'iuW L1. tile <-<>iim >ii atjN"iMiil: up xxa one
  I tune and! plate as (th" ( ( fine set of hariiesb. Ho
  pact oi UKi 1.J1)lc i j1r.<-iil iiis; Jiii-l ifli1 S.IIIH; eil}' Tho[ ('tiI unit jailt oigani/.etl by i let-ting the a L. F. DEWEY 4 CO.
  in matter of much public moment also has IH.-H xietim numl-er ol times and ,
  u so ; a a ,
  be m.nl lur hit ItllliJII his t 1. rm ol I'lhte and! i-ligibilily bhall l b. the that i lulloxxing nOiifiri : W. K. CCSMI.I, Tiibidtnl ;
  whatever ru.s limy In i-iiiinidi lahle evtent, of late.-//."-i-iicn.,
  but MO fear that they have unwittingly 8111 ttti 1HV3111 VI cuiseUiii uI1li.sLiv 1' sain'; he bhall l I..: I l'i"sid< ill of I the Si.nale, and tale, Henry S. llaimon, John K. Hills, and Albeit Having perfected irnoiamtate witk rtliftbl* de !,rt,in
  guod, New York are treptrrti to ftirnUh to trier thart e-
  outl'eiod themselves be misled by othcr lIiiui ; a xi; < ancy ill the ollifu ol ( ;0it'iILt'ihit, McKinney, Vitc-ricbidcnts ; lloiatio JtnkiiiiSceictiiry. -, Jacksonville and Vicinity. tiro all kinds ofAgricultural

  and taken lor granted the ropre&cu- bUC'hTho Joiifctitution ul HoiM.i now illcn-l l"i bhall l IK i I'H I in I the duties ot! I thai olliec. & Horticultural

  tatiuiis cf designing mmithout first thu a ;Ci i-liinto 11 Uj., %li"ii ol lh" n.ijuiil\ 4.1! The ( !ox .iimr "-hall!! )hi; asbiVl"d byaiabim.( Alter a long and interebliiig debiili', in xxhiih I UIKI COMVXNV.- On Tluuday afternoon the /

  prudently: vxumiuiug the ground for our j p-oj.lo vsill! Ixil, :vl"i't-l. tli<- < nnu'iii t ..1111pait Ij .idinini'-tiatixe i olhtcifloniVting of a Sttrolaix iniei a Walls, Jenkins, Cetbiia, and Harmon xxcro the Ftii nd.ship 1 HiH'k and Ladder Company of Jackbonx IMPLEMENTS

  .. taeinselveti.As ci th<- jfoj'l11. H ih an ini'iovnin nl ni .'ii til AttoiiM'i-Gindal; t C'omptr.ilki-, piimipaltHoratio I Jenkiti" xx as nominated for ilk (paraded xvith their app.uatiw, and also

  : all luiJim a nMitutiI" i-'iu-t: it is lh) < \-IM- TiiaMtn I i I-, Snixrxor_ < itnt-ial, Supi-iiiilfiid.'iiol bj i Iho :Senate, Josiah Walls and! Hcmy S. u.n umicia with the hew a.tngine, xxhuhwas tested at the A.D .

  these gentlemen suite in their preamble Of the I'l"4j -l1. '' ');'. < lltf 1'iiblii h liihtinction, A dj titatitt( iia-ial, 1(11(1 ka, t I l > lor Assembly-men, and Joseph Valentine, 'l'i I- M.itkel l >iitkatid; :;a'.e gcneial satisfaction.Tho AGRICULTUBAL BOOKP,

  as uiiuistcis of th'j Church and to-day, :md aho'iM.-- : i.roi.s <-l llt; l'i'll ;
  loaders of ihoir people, they are bound aiL S
  by every honest i-oiibideration of chiistian bright Swathfiu ).tn.1. '1 h" I'-ibl d'.< !l.iH.l 1 tli.it liini.d! 1 1.) the Sfiiale. Hohall( alw> a]
  and bcntimout of onu man had p i .Lt4r I iihl to life and IHTVILI! by and! xxilh th" roiiM-nt ol th" Snuitn, all coin- ( After an absence of a few minute the Committee V. can ilvftyt be found tt th. tfie tf the
  duty, by every fight ), ta-i- I K.: T. I Moxl, of Xexv York, died at
  FLOJODA 4FD .AOIRC7.
  liberty than iinothf i ; tin- 1. elba lt NI) l H tint all mi->si"ii"il ollii"is in lhr State militia, and in on Resolutions reported as folloxxb :
  chrietiuu eok and demand all ;; I louse ,
  : juStice to > ) (IhoMickn.-y I on Sunday motning last where shall be .
  of tu.\.s and. lollccloiul we ntputi te PT tiftnatUoa to par.etuur
  the rights privileges: and blessings that men have i't's1 t rgat: tu lit", l<> 1iIij il\ tu a.ta Ii tounly an assi'bM'r i (' Jit ideal, I 1. That xvc heat lily endoibe I he usa agul. lilly _xears. Mr.I Moyf I who tame here in r (tMi ( the eott, TIM ui Z'S&tiS 'ama of
  < ;lJ1. 'J'h nil", a lounty lieasim-r, ii.'iinljtuixt'xor, such articlei a* may bi main*.
  tiuishi i. xi
  'wtion ) > <: '
  '
  their but for thobame \>TQty, t<> )jir ] il Ut ii lull!) p.ibscil by tho (Slato Nominating ('a in- the Fall, in search; of health, inpie&sed all with L. y. DBWIT,
  belong race, rea- liuti nd nl < il t ( omnujn nho 'lr-, and live
  inultjlu-lo )hl 1> t-upi J. 0. ADAH*
  tl-vlaur.1 that tho ini icrn \ -
  \ them the
  xenlion and that [
  liaat was wo adopt as platform his couitrowt Ifaiing: and fik-ndly fittings, and
  JackaonvIlli March 11 1198. 11 tfVf
  bOlt and by the same conbiderulions they '>,i by the- whims and |'USsi.jiih ef 1 tho Kinj; l'I i tiunty < ommihhiunoiH, of o of the Republicans of this Senatorial distiitt.ln mado: inanj friends in this place.On ,

  this Ihu rt-o.-il wijHlh.il all VI.j xebts the jii.liaial in O UOtJ3 B V O B RWT,
  ; are ako bound to discharge duty the luivik-gcd: class ; i> ; Aiititi.i a poxxer a gain < ; : >tirttf, -. That xvo hereby endorbo the Republiian Wednesday morning last, Sirs. Abba:

  U.al is Uio ijyht lo goin the: cum I I, tircuil tmirtH. county couits, L. r.DJwrr co.
  and take Mipitni"
  oiefully aud( (cieiitioubly to political IMJWCT nominations for Governor, Lieutenant King -:Icy \\.U.K Wjfo of l>avid Warner cf .
  11 tf R al BteU Broken.QITY
  hiw" Ihu- "I tho Tho : ; t
  the and I SupieiiH11'ouibhall
  ilutlarc Mhuhsiilh ; > justin-M peace. dieil (
  heed lest in demanding too much,- :State to ( ioxcrnor, and Mcmlier of Congress, and (hat Cleveland, Ohic) >, died of consumption at the
  far bhalt thou "- is in the whulu, pU'i-h1, and! 1 (-oiifialol' a Chid .luslito and Iwo assofiatt LOT TOE BALB
  I yo Union House.LniKAKV .
  belongs : xx o pledge them our earnest and unqualified
  .in. fact than in strict justice tho (Jovcnio
  wore not in one! Juan moic than ill .timtha'. / : ju.-tiK'5, to be appointed by L.p..Dzw5z4ca

  as to them-they do not imperil the The i :ibtilreaJwl iniioation.is Ic.ulnl; ofhang1 and tonliint'sl by tho Senate, and to hold their \ I I I support. I t AsMin\in 1 \.-The gentlemen of Utf !ZiM*Bioker*.

  t fcocurity of Knah great practical principles (: cnJuiu-l wiong. j-eijicliatwl wionktpt -;, ollicca for lifo or during good liuhavior. Soxen hiru ( Adopted us reported. tho Catholic chinch have organizetl a'Ueneficial jinh18 TOR BJLLB,

  p of ami justice asurcaljoluto- Jufetico hlindiyl'k-J M lh.it: bhu .uud! notBCO cii'ctiitjiiilgas bhall be appointed by the (;ocInor crats. The President being authorized by resolution and Library Society, with the following officers : LVD2WTLCO
  right of (.'on ven I ion, appointed. K. Cessna, II. S. President II. T. ? Vice-Presidont lltf S ) .ts ro !
  Capt. laya
  hold their office :_
  ., the weak i 1.ttL. l upon. niibfoitune andioiilirmt.il by the Senate, lo Co !
  opiirt-bbwl
  within their ich\iud it alto becomes ( nor ,
  ltil.lflhflV. Kbron E. and K.Duihiim .
  ly .
  withhdd the ei ziings ui labor, lofcleimlignoianco for light yeais; (lie State being divided into McKinney, Dr. K. I Wobbler.. Soemtary and Treasurer, C' P 7 O A L ,
  t their jnd&t responsible duty that in ; as the County Republican Executive M. Bravo Lil-rarian J. C. Androu Trustees
  ,
  by law ; punibhol those why gLve; anal Bovtn a ircuits, and each judge must reside in, the t'y DZWIT co.
  and tho \ Corn niittee. Henry Clark Cyrus Uisbee, and Col. William 11 tf E lioker'.
  deciding uionientpus ,
  .. tli&cusbing upon thou who nreivtd knowlcdyo ; was baibnroua tin-nil to xv filch ho i is abfaiguiil. There bhall bea

  ; r issues which now confront the and ;ciutl. The >c-nt declares in lax or ofprogress county court in each county, the judge to bo from The Committee organized by making W. K. Baya. Tho Association proposes to hold regular TT OT7-8B8 TOK BAZ.B,
  piu Cessna chairman and II. S. Harmon secretary meetings and to tit a library and reading .L-i.
  up
  and favor of b the Governor und confirmed by; !
  ; eople, they do eo deliberately un- i agaiiut wrong; in light; appointed } the and treasurer. Address Gainesville Fla. room. 1 it II *Utl PreW'
  derstaudiugly, pronouncing judgmentonly against oppression ; in favor of compensation for the Furiato, to hold bin office for four -ers.J thro* ,

  k '

  ____
  I- -  -
  w-
  .- .

  .
  --
  -
  -' -.- -
  -
  >
  -
  -- --
  Cntiftinttct of !u A. 'I. F.: ClinrrliThr 1 |ru: ui'lithers connected with thr MiiJUMim til FOR ---
  NEW
  .it \\ hum, I'stapod. YORK HARDWARE AND GROCERIES "II.\'I hI I AV.OK1TED .
  n..nda .Annual, iilloL ii. i <.1! th' .\ huuu IRON BOLTS AND NUTS ,
  Tin-
  following is a list ot thu animal* I UKrui t J" '-
  I.MI M I I": Chunk. .ushottiliied in Iii i i il\ on'itiuittd.it fom 1 STATES MAIL.
  lion rubs two largwli', IwjunN.!
  L )rt. *Ui 4w_ii 'U1m. "i B.tltiniorM .:. ;i I 11 i D l
  > t 1'111' pantht-r two hywiae, two hlaok! Iw-ars. i.n. r .. q"ltMl" .if I I > VI SIOIMS; for Palatka East Florida.

  '1 jm-inli-J Th'Hw iv lull \j.n-ai'btTR white Vai. one Ibex, two Ij ILL. onilirazillian] .... : '. ]. ,
  = irs*
  .th-It. ,.." .... Eight i 1.)1)111- .UI' iiuu Kldcr I tiipT, tom )IM.nlnl'inAA, t'Jur kUIlOn.1ls: Mit tw4 whit. -- ---7 -- _. "-. i :STAi'LI. I) I ) ODDS( ) ) AND
  "., ..da 1tt'. |IK..IC..l.klo. lo ctht-i with all of the birds, parrot.burned. .-. Till. l IiN I. A. I .STKAMSIIir.; : II 01 : ;tA&.1va4vlil2v.J. J..teK.'Xr1LLL.I..vp

  4' U r am M iwtnI, \\'nfiratlwell J 1 I tUtJllk, ., i.. \.., ull tlw tipper 11'101'. WfT' all-t, !I

  twi i.. Miiadbant: wm. .1l\J iLtgat4?, 1 I. tin Fa 1ag LTQLroI.s.JtliN- : J'/t'UL.fT.I.

  .".um;; H'Ii'!: 4 :.1110.1" ,'bid, 11\(<'tn in Thr! itilli'wnjg; named aninvt1Ii : wrii t.iktt: ,

  \\"l\i" 1"I''. 11 1'. J..y Ilk ''IitT. of UM-III} ill\ I lninil. \Viil.U.r! .. -T oo: 1 E1a 18 j" '''I .
  ; ;. ,,iJ jjj liuiKling. some ( I -i 1 1""i. .. HIM. ,I.M, N. w 'nili.. 4-t.: "',.n-.F. an..d Shoes ; ; ,
  die li'iJH naunvl I.,,,. l' \ Mii'liiltn I l-i.iL'H ivill I U s r 1 1 J
  i'l |tn .1. \\tt ; 1t11\)11l.1 J.nIlL: < itt. inift'! '', i'ii m'X>so, ono 'W' l.ikrii "' niii liM.iti, 'I'

  .11..1 Utt'lv1 ,UU/ 5 H WnCi'u4iw titiu all.t I II.., j .;:' n-d bull, line young elephant, l\vc, I 1:1111tunt : !.->. trim.t 1... ,.*'H4. : II. | twintv-iivf .1..11,1| ) .lJr t:7-V-.I'ft--fj_ 1 -
  ;
  .I'r i 1111"11'11. .-i.l\! | t-i tliv ri-.ri'l i Knl.i-l CLARK -c., ._ "
  ., 4 ,. .n..t..m f .11"11l" (
  1'4ttd.l thlHlun"'ltwu.I"l'anl', t.' hog ( 'I'lp.III| S I = -- -
  ,
  I 4i' t <. will lioW stc iK-il: ". .10'11' in.1a4 4 tim- I'eif-i.ui: bhurp. onlliii I I (ios-.ui :.ia' I ,
  MANILA AND TARRED ROPE .1: : > : U vNI > KI.Kt-AX'i: : "TEAJI T.V Ki, .
  kRiavitIft4'K I tJitokjiiiMroos, two pilicantwo Mlv>r ,11.j -..\.- 8.1:0111' iI\I.O1iV -.j I.4 KMiwn. .

  C OO'UhUlt.' .liUtll'1M.1I1 1.011 Mtfld1l' 41t(1l .uil-, 01114 Ucna11cul'.1I-.1. i thicv 1 pon ujiiin un '
  j tezie
  Baker
  IVrfHllflll. \:; 1'I' II ;
  ".11. : Illh Tllll I.
  . ,
  Hit Mlo win ft ;uv tv1l4A4t .1'I"liuhIo'1't.! : < \ !:trii iiumljtir ot small animals wciv ..". ; \i i ; .;. i .\1. \1\1 : "" .v UK.' : \\' I.h.

  t.l4 Iii'iiil4 I H "ri.uu I I I' I1aUhanl4 ; | i'afl The girrtflo w.is buriifd ho h.dlt1.:11. it !F".LI! L\i' II4PI-, ; ANI I ) (rilAINS. tAPL MIKE VSIXAf ,

  ;j. ti1 .'\-t kdI to live during th- da\ I it I was One of the Largest .
  "
  Ii f 4t. \ :tttt.! ti at jlIIIIIU.(> Th'si i l rcsriinl Iii : ; :.. I: 1 I.r.ATIlHK; : AND) FlXDl \G; v \, ..' I '- !> fartfe*. ..''lvV\ Vfcicva l- .TYi. .
  ratUalaaMt.tili ii.u I 'i..t' 41''tutuI !< S '. ..ins I .' 'I'VisUnfe. Iktvriina will l lv
  th old Muti'Um t
  ; ;II. at was bunu-d. Till'.J.iT4lioln \X1 .
  I t- fi t1+unty- -*;. Vitudm ol :SADD1.KKVS ; J : I '' -, jtUiirtiay an'.inlr: and Kcrmar.Jini.ii
  tinmusoiim was lLl :
  nearly n(:w. ;\ I' 1.1Notice. I' .. 'r.'t'ntf' r. \On-\r.: 4 n'IIoInab.'t.""
  .,. ILVWin ., '' ; ... ,
  '1,1.J.u,"- :1' t. '.11'1'! Public stiif; .I.'i isi:) *: ifi n-viii lnl."bU"fU
  i half and WiI.'allll' .
  .
  'j'l, .
  at "i/K'ii. :
  j .ig" ., .
  it .
  .1 ..1.JhnN.fQIIU. ,. I j' | tJnownoiB lit 1 tinmu_um i j. i-Miniuiiu I .it ; K A l St & # D 8 ,&.GGING1 A.KJD: 'rvit l i-; : 1 1DJ !.. tf-i" it'-r t' (I".sirf' ..1 r/ .; I ti,,. uflu-t. ,ufor.
  ::
  11.*tt"'I'Kdlt.JI >MM,00t.. on which th'-n i is an iu-iiram-i! ; f STOCKVlt. .; t m \i-nrtb-t wtit.if, *>rt.,
  ', ,,,nl-U i:. U" tl'1fftti .'1.IU"I"X.iIXOII.Uf.
  4 ,, } I ta.4OO.) The. sate is in the i uiii.,, an-!:: ; Lwamo -. 1'\1'1: 1 I'l: "I 1'1'11, I.I i. f _

  \1.tltti'1IiU.\ Jl -MiNl I U. JI.'A'lun'j'r..d". ..!'t, ud't.
  : -tl\'l' thn-xvii ;
  \ > .im nic ,u!
  j.-i .
  ..U*-S.A t.l'ui3' .. "'\\41'\ .i..1..1./ I.:, \1,;. .(\r' ..1L
  n1 itnp'.oyini-nt! 1y.t t tin im 'l'i} i>mj..iiih.ui
  i I M '14,1'I
  t--rrIld. .s'"
  \h44iII1I' .-.1'1.. \\ i i1lg in )iri'iaiaini) a j-iei-r for wliiui a Kif -- outlay; "',.ii' r .ll..I" i.4aikd t to tin ulnMi'J .1 'I't .L. )lle L "'.s, .Sugars, Cigars. 'It'a' ...: I u. S. MAIL ROUTE

  lii' i JMS-H inai]< ill tu.u'hilll'n) and M< iiry.. Thi." .il. ( :II.: .! :n".L.! '.. :II 'Miitaillcil. ill < '"JI"'M Pitch and .
  . (" ,- < *ak- i.I,1"1': Turpentine ; : Yeast PiHyru'tK. mnl., .. .
  .
  j I, I II1:1.1"'; ",1.t: ,.tJ \. ..iaU ,li-.rnytd! I It was vahul I at j I !>.HOt\(! i ':-.'!, \. ". !..\lith. Il will IttMtiilha ? )al''autllt':, j .

  i -:%U- 11, \ ;., .nl. i ,\ \patrol ligvi'R t huuiijil wuv valued at i.i\IJI.! \ .in n-i\ ..iiiiintiito -olloct the State Ta11. \< .- Vin.'gam. 6tunh, duh.ttii .j}
  'J .IHUr. :
  f.
  \'HH\lt' "f..L.t

  )t I.tftl..itlt Hi.lloipJ hI ;..,!1l' A niitntr ot: jH-ih'(
  "' .!'iid.dll\'iH. "'m.1hWh..t I Lj : um "I t .I.(.iiniil) privaUlos" .!. { ; ( !ng) : Steam( ) Packing' ; t It =-; -- -,

  f IEIIIS .. W.. ... ,. JIL.\ I '; I iI.: :. Il I IIi MIUTAKY IHrtT., 1 :,. ..\It. unl Oil K''rv\Cw )it.l
  j I14ilI ,
  ", t. '11\ jn.1,, ,\,'" l.t.'" :'" ''' M tI1'tI: 'IlIlIIc\I.: I <-; .rjuv. ; 'I] ";i,\'S/1.\.-'.lt.. (.iKiiiioiA I:'',.'.iar., .lt't Jc Al l.1.Mnvt.An if"1: !. -l"\-. \\t''II.\; ; 'V 'I/: rrS\\-\fa. lf'\1 i.i. \-\T I'KM lO'JEI'1 : \ .! vlat..;, \t.., &e.I ritE: JTAV> Uir; ;. VEAMEII)45iFL5NTN.

  1. 'WJ.1 ,_. \\1" :' .HE; ANDVIt.I.u\\ \ i I. ,
  \. "' -fll1'1..1 T. ', '. I i .. '. o, .;. i.A"<(. I-1-. [ 1 : :

  \ ltUtl I'.1.11 '" .tL. i 1. \\ I: 11.lTli." i ; : .1A r-n.i ii I J.u..h I P. I 1.' .

  "''J'lil'. i :"I'7' 1, .. ,. '1'I.h.l.1.1 ,.,.. "1'1'1f"1 llic p't 1n't'k 11oo'CI! i'.11 ""1 I :0,1l\I.' .i.i-: l rioriti.1.t .l.mwiry.. ;1IMV Isfis I lit .4, M'MJlUll;"hll.tt..llI'ill T.tllil'l'l-! -'I;.,"li! >v.-in".;" -I'll.t.tI't till1 I|i.J. l :lr" 'll'illll \ ':';" \ tld! \ Il .' lIl'plil'i: l.illdl\. II!! :111 I "I I. 1 I. ;i-nir. Uafon, 1'urb, Uuttt-r. Lu .b.l '.\I"l'UX'on IUOCK.UAVfXlJ : .
  11.S
  ,. : 1 .. ,
  1 "P ,
  I \
  .t .l
  \ .11,1.\\ -J.4L" \\. :\1. J' .:.1'. I tJ."lm'.IWIt"1 !.. a .I.Uv, ; i 1.. |I'. ,/t 1. ';> >/"'' /!>t".t 'Jit- I'fKfil. '/ Pti>.-....; ; 1ra( I If' II\ ': I 1':1.: oo.t', 1Im.kt'lf.L lI uu-. \I.d.[ 2 I : ifttr4nt'N'tlkT.Kii' tl.rulULtt!. J-ickmnvKIc n !ltt. .1.I in 110*ain n.l kiit.aI j.liiv.

  ', ...1. t E .j .\j..11t. ,; L..I.. al. ;.1'.M A. 'r rft<;.. hrht.1" .,;., .. !g...iniMi' .: .11..1'. I I'.i'! '' .i. ''M to,", i.]".:-*,'"II l'ntt"r". ol t Klni'Kl.1*)ii-ii-. uH'"iiviii.tit :i:,' '" 'lliii CHARLES: : FAIkCIIILl I I ( ). (";, i it\. !I''Mtl.-; ; ttil. I I Wi-. ': ,' -t.'i?"[r.h! *t .iH:tntcnn'.* ..iiaHiint! ., Untina .J....
  \ ::, O !iH iy K & iL; "t 1> ('dod'll'nl"lka.
  ''4-i1' 'i. >: '0\ : I 1'. M. .vi.! h(. iiiu.-.i! > -li.1! ',' ''n-lailuHt't, ,I. '
  .: "i / | iv I: uliy Sin rill "i iitlnr Bl't'L! 1 : .1 ..m: : I t>cItt:. .ini\ill!! at, KnlVr'Tm.i' r
  ', l Ull"r". ""U t".' I. '41 "'UIJ't'1'hIH' l"i lit" woi I K.-i;:' hjHi. I ntlji s i -il tl"I Sl.it.t" -rl 1! imiliT <'Xi.i' tt"ti, in lit I" "r I.i li jsifjt \.i I. .\ !I .. I I.i._ t.. :>J. R'-titfsiBjt vrsli: ''ravEiilirjiru; \\ .,

  1 r'i. '' .f'1' \ '' < n;t.iteli 10" .rititi'tL h.tn .I'."JI' I.. .;'.";,, i ".. f ,:i ti-! .'-t.il- my |,1"1"'f ', n-nl 01 p' i.*"iiit:, t.t l lmv Reed's; Block, Bay Struct; ." -.L", > n; .l!.!' .", o'-iix-1! l'n.tk! 'f.ur..Ly mortilnf: 1
  I.u :: : An.. ic'ul: I i.mi'Inmi: Ih. f'l'fc. ".:(m miln>clutnaiiunp "a'. Mii'U't' -'.IIIJ !b*' tiuil ;,wl"i.i.1. >'. '.. ':, .:iii'iiJacksonville! : wcWk 1'. M.

  !, 'aJiQ'jPI.! ,I' -.j'! :' --- .-- .-, _.- '1 ;ii.it 1H<' ''.il-< I t'.i! ui ..11,1"!; %..-, rtati"i>uii\! ,>i.d!tf I t '( Ill" ;..'ii.etl Milk, Buckwheat, fl"t.. W. : ..:. ,, u; i.; -,('!irti>i. jo Jliil.I!.Vinf vvtry Fill.
  ritf..5frf&t.i I -iT.? ...... I lb 5Sj -. ;Muni f il'] ;.!, i-lii'l t t! l I" Misf'in.I.| I Iv .JACKSONVILLE f f. \ y ,\.. .. 7 .. fc ..MvilU-' .\. M. '
  ____,_. __. .
  1IS'I t tF LE1TI I-- 'I'ii.i I uli -. ftii. --- __
  mmin tni -00 .
  *' ;i'l-rt--4 .i in- t'l[ tin- iriu- Applf'-| { t I'utatl.4, Onions I f'i dd'h.. 'un -'er\IK. Atnt.s
  ViMf' .- trru. .&lJ-v4.ir <' ,..I'u.1! t.iM s, liai! I" tintlmilli' r l k.I" >l. ,..1."\ I l' I:, .', W li4tr.J..1ot.nnll.. h.
  in the 1W t ;,fljr' at 4 i hsmivili. *srt I'iVicn; ti"Iti. l1l"nl 1 1t.- -it.1.! ;. ( ;
  'i.l! .-ri -1tl'. lt\Y !. ) 1"1' .i ii"v. iii'.iiititiftn"iit. l I 'auneil Fruits anti Vegft.i'! .._-'--'
  "" 'FI"lhfnJJU'b .13 1S6S. :. .Jlaill..h.lill'h."I! ( ui fi'toii'' anl? ) l I. nl-H-i' FR.ESH SUPPLIES.Ba : Y
  \11" "r 5 h -- .! .111 -I-\ ;, .' ,I !I'. :"'. '.--\'.. ;Uii! ;iiti.4iiti( ui, tli.-n fm.Tii. of all kinds if! MM1414LTE.t .

  I'111I iKi'i' | --' ii..i: 111 : lAal. l.aUI.tI.I I' .,, .ill: ruTiuti4Hiit! ]ir"MH"ii-'mil"'.!!I. ii.itHit ft. .
  A Ml Clrll.111 A. lliHr
  .uu'h'! "".It! "'''It: .1Oil.. 'hi.p.in .\1 l 1i4'ti.fl4 ili'urvl ; >? ., fi.irtsof tLtlMft( 811.1 l all I lawr viifHt.i t!! .! \\ ii I. '

  \ !i .tL \V.Jl-tt: ( ; :' \"!.<(. \1ft.'l'l .\-_ .Nth. I'lh'' t""I".f;;.:' ( i!';";,. 'i. }'iIIII1II1l'C this onliiuim-i fll;.1.r.H' JII'nt.y I..- -. i-'lliMiin:,- j.<-iiiT .1.|I.-..|, i, v !I'---! .\ ->\> .'I .\11 1 '. i ii t -E vr j LEl-i1IIJ STL4JJLLS :

  l\n.-i'-i: I!j..j"< .lIj'j'\| \. i r. r '? !! -i1. :" :'iiiii ui JIIHHV tu it-rili'ln'mvii'-i! ,
  -
  .1..1:11! *. HH.Vat.. I"rn'Lt1*; ,. -,-; ,. 1.-"......- .I.\1,11..lllIallltl.l liILIUM" ; & I\ee ) ':"lt
  1
  "im'JJ 'i "" ui |1'1''-
  r ,iftf.rii. r. .li'li'i !
  iru, !
  '.III..11I1 MI, ; .?: iir;!j-': *' i.it. J>.- ., U A 1: ,\.t.' .. .Sl.T. ,in. .all ri.t ]iriin tin-4 ..llii-ti'.i, d..1|. i ; YfFf tJlllJl1 flf a ,
  J A
  t. -.4 JUT'H!I.- a-> W.I=<-f i ill! .l-tll.i1 lill-il JH t t lJ ..
  -, \\h, :':1I.i! \ l"1 UtH.hu. )\. ;. -. 4 liT..H""r: : )j"I'I' l :, '.nv h.",,., i..\lI. or ntlii-r I lili-.rir : tii.rt: II. .. .- ; .rr- -'

  .- \ "!;. .!.:. -. !It..v4'l! *" :i t. "-,1.: .t. 1:1u.lktt. \\ ;.\ I l.. ,-i | i'Tin ,!IlIl! 'hl..I..ll.t"1] t -in: > li'I". ,11.,..l..l.'l I --'or.-------.i.-
  i I. f 4i-.l-TI1" I'!
  < i
  "i.titulKV in .
  t I. tlio-iftiitn.
  '
  V ..111.11.11 \ \\ 1.11.t.,1. t ,"* .1.; ,1..:, r'lif"\t.' .. f HATTX'E
  I. ;'j.-r. icn )liv \ 1lt(.' ,.l thijil'ii.i'i'. :
  1I4i 1. : .,; j' I J. "mitt. .)'r1t.t .-titu-''' n Ai1nt < ":ri'!".]1'1'ui til. (.t&I, :f> ., Vt, '1 i. It I'M.,! .l.l t. illI"! : I. t''ehoontl.I" !.: ; ;, : \ml IH'ID1: t, .. KLiU TUBS JBBOOMb &-,, .;, !
  <4'. "LIlo. A nI111, T V
  'I"' Ill' .4\ :T..4f : ..., ... J. i .. H II i. 1'ji-'i.t ral ft ii... 'FI.ti.i Militiity l'i>tiic, ,,un': |I.>ii _1 'J.1.t. lI ... '" ,. NiL.d' [i'' 'I, i "itintntof .
  : .
  111"" 1. ;
  ;?!: | lit ,1! 11.1"1,10r'"I..I.; .\ I 'Jai:)t. f:- \ lTi. i. "ITELD
  \\ (Cl;J 1 ,
  !1.
  1111' l II: I i' M W 1Io-'s.. "nt. .
  i .. '. )" .'' '1'I'I.n.t .,,;.j .irilinniKr, t ,.. jil M Iii'l I II i .t Il LJ.-. "i I it; \ 1. Hl-; {'! V >"i d'I.i '-
  : li lorotiliT. .J! .\ ;I. .iii.'j .i. J ;.> ;it.'* wor-l-. 'Tint !l I" nijlfi tl'-n ,.f I It ..illI l ioc L.ns: AN JJ PIt O''U 'L:: ION S I"it:1Jr; : H"t. : h i.u "l1W i rui,:. i t \ ... i Jl'r Ii "un. .
  '- TV XViViM S .
  Jlt.1I;
  11" .
  '
  ,
  .. ,,
  ., -. "();i'\ .,,,1! Miilll-ifil, .'-,11 !1. M., |4, ml- I. u.t&et.EM1W1IJU.y> : :11.
  l 1 .., fl V '\ i iUv .1. I 1" ,'",1" L1Iy4. 'i.i !.";. .;.,- .]I. 'IH-IH-III.M| | ,- (h., 1.:111': ) Ii.ii, : 11.11'i ;.

  \ J 1.t. j. W I.UJ.-l. I' 1. H.I"\ i .- '.. .r-1 -l!:ii ii (,J(4it)1: IiI i .:, ...t! v.iii'Ii: : I. I I."t",.. I 1..1'; t jf.//IL i ."I' : I J.I.HL'h"r. i i' kHIJD : i 1.1' ''i"III'} >r.tl. Ff .
  .
  um'.Ma, uu' ..:iHea..dl" 4 : T, JauifIv..i.r4 i Ij ..Hit1'; ; ',. t' > i'tuti-.n" i. Intiiim,1. I ,. t C.Jiivi.linn :;tone Jars and( Jags. ', i .. : : ".i. I ,. rtIIXI': .-) .
  Ua4 .\ 1li'!.. .I..J- ,11.1 I. I :.. ,.,. '. :. i :.I ,!: I :; . t'.4f!$ 'rlft.'WHI\y
  1 -!!'I1I"\.j.! i :II t-iii'iiHtt'-i, ji.Mii.i'-, I 11 I !' I m.
  : v > t .. "
  ,1./1; / $'. '. : 1 '" 'J.I u L1 44a1t-. \\1". U"fH", ii ''. :1.' !I" ..-. .>< I limp.; of.; ;':0111.! :), ".-ii r.ti?! .; .' I' ;,.1) :' ". .. ", -11 :. Kni'-tpn! ;!! lit.''..-'. I' M
  Jo' VtIIJ. : ; ;i /> E H. .< // n T A x/ /.fj .'1 .t. of l II t. TI-.- $1Nlt 1 \" .
  f.irv \
  / [ '
  ., t. ,, q.1: 1. I !"(10'' 'I.T) thi' r<"-nil' ii* ,hu, cl'i, '<>"* Ii.l !h.v, I I. MI f..ijfTJ4."I- -' :' / ,. .. ni .
  I." i I t12I. ; to t-S .Uvirv :11".na.. .
  Ci.L..LW
  -- : : nt i it Hiil ; .1.If'''" th"-, i It' ..I.l tJi- "L' ,
  i' -.r or. .
  I ,' |j. ; I ., .. .'. S ..' .
  ,."'.' 11Howr. 1''If. I.-. .. I. '> :tl!' ;.t /-HK-IV, !f M
  l'If; ii"A '.1( ; i. >l- iti.iin"! ti>"I'l.'l'! t1'1 t- :! 1.1)1.l j .j'i < ILMiitniin'i .
  .
  lI.i: .1.-J. AZluUia.td \ ..pirtmcal ul J-titf anti :'H'.I :I. ::1: : ,H" !:. 'lK 1 "dl "l I. r"t: ;: 1>T.h"i !M TT'i I :' .n.: h. 1'\1J..I. IM'1 II"-" i i i.iijii I 'I "J"tI 1"-. 1'1"n .I"")!l' t'I I.. 'r.ll.tr.-. 11.-. .. ,
  t 1.1 1- I, li.7- 1.1.1 .! ..; I ir.ivl .- \.- ,JoaUI' _ttLtinttr.! > UHI\' ;" :'1 ..i L'' tin p, .... ,:.i- 001.1" i "f"I.' ..:... ,.I". .i. f. Asrsv X... lW* rbllyVJtul *., >, ., " .
  -. ..ii I Ui I li I 14.111.. .u J il.iJ; Ni 'u :. )irt"UDl. : 11811. J., f i B; "t.I, t t-"J'n'h'III".1nJ: I", !. ..,s "I". ,.. !, --h-.i, \n! '" \ / ;J ::: > S. r. ,. t.u '. ..'-1' '1 pLy toJv.us

  .i k: Jk'c\\ Mr- MUKIHcvirt I i.,1' ,.,...'.. ,,I ...., ,.. \ : i TntdViwj.. h. .
  "i-u It: > i l.is-'t ,Ii'" ll% !\-1' ":('J'-' 'Joo':11t: ,. ; *I.. .. -::" .I .q.! II": : I I. 1 I I tI L.\r.I"
  hull, Jli < Ivwi'-i; I;.. ," "' "( .\. I \ >
  .r 11''wl,1
  .1" ;' ( "" IIi
  :
  n.' .'.l' 'J :, ::j'iiilt.i: i ; ML tU T_, -. n. I II I .1 II 1".11..4' I I, I.I .11/1.11.1.11"" ... l 1i: SrJV ,E R.E C.&Ccj S "W". 11'011 friwI.t\ S i .A
  .. "-5: ; 'i Jt' 'i.UJii .iOfl( ., .1. :,11 I Kill I Mi** Kit I 1 ,-
  ,11.! \ :tii \.t! :: t- i c ;: I li T'll' 'ill' 1 t".I t !t.,1.) l'-l-H-il! I .1. ,II'' ) ."IW.! '

  :) IluittVM 4. L h- ... ., I'--! ilf> '. -t.. |' finn'HI l.: .i..LIt' Hall. ..Tcnmcllollani \. lyt itv.it lln i I il. <,; '4l I. :1.111 n! KliHi-I !.: lit, I.)".- j
  ; ",('11' '. .1"I1'! l1ceti. .1"11111\ . J I t I' Et-- Of \ .\I-; 'll atch and
  > ) H ;-> uiltrn-jm in! !I.t I"- til- ;." ALSO :
  ;: ;5s.jL! \ ;;iri' H'' i-.t"i: : i.-.Ui' ,al h ll1. is! j. 51i3.\ : ..:: ,vi\.i !. i.! ,. In- *. i- I.., "i.I.It'II : j.i, I"I! 1. I I Jewelry.

  f.uld'IIIJ: .il.'I' ': '1..:, ::1"11'1" ,,'1.1 !i.i. .1 I .\'I. \;ji'l. i Hall )1 I,-* (111.. .:,.j t "i; i' till, if! 1v KM ltti. Mrllrrtlnn "< 'I.i'I f.., hI.| IJ

  .fj"I' .' 1 i i. -k < i". I y. M lauJiiii. f -' ..-t. ..t'."" -. IT iiDiiii'iii'l"1 \ .! .!. tii" uliiuj : /7/""S Pffl'. I.yi 1; 'U/.' A :h"J; :
  i i.-: ; Hint-*. 011\1'1. Mi-MUIJ )1'! i I :. ;..1 'lnt>' ".) Mint,; .1.1f. l 1 C"I'w'" : 1 Il' ,t.." ., If' I:: t tti. % 1'1"1" '" .1 lit! \\ j..... .Ii. .ii('! I rI.II: .11"1" I ( i ri.:45X: ). .1\ !i'JU1C

  inn ; ,".). d. :it' '. -1 'I.". '-* Ut-np mi! ., I.in..!1", .J lit W -: I II ., .r.. .,j 1..r''II..1' \11' ,... | 1

  .- ; o'' -I'iii". I4'Itiv4'd.] M U'tinnwii.; Mif l A Cj I l' I f i i lull ,\..,-"rtin'Ht <>f I II'.LIt '.;- '.
  vi-ti *ii"i: t : !'II: 'I. 1 ,,1, I.'lRopers' : Ii "r. \ -;; : '.Il. M \ I LtI. ,
  ( JP I \.TOT ia:
  :> ':; \i' : t. I j C
  ; 'i'hi'.1 _
  I.J..L.J'u
  il11'1
  I Ml. .tht'.i1'' 1H* IH. .1. .
  .
  :1. 1.1 j.j.4.i ..: .: .r. Jlh c.." ,.' I .4 kiwi.1. -
  ,,"l( tho -. "t. i' j 'li:i ': 't. 'I'.:"r.-t'llj; jiu-l; i iI : k.'' J. .. .J '
  t'JUJ' U.TI.JU.-. Repeating Shot; Gun Th'H1.l1I1I: ,!- .ni t. d.i -. ( MI.I. THKM I.\I.' ; AT THLJOINING ii"'s
  'ui [" iei. .1... :f'i'i ;. 1 i ,tii. iiiiiwztl ff ;, i ;, ,- ..*..fitM.t\ TV;.. I I I-T- ': I.. 1 1'1\1-:1: _\IIi I \1. 'IH'irtidt.! tovif llUlII"f"" I'

  < 111| Millai.u < .tI a:; :. > ." .:. 'IJI thr "J'Iit iit-.i, .-, f I...!i' -, .\I'. 14 I I. A n f'rrtlnt, _', <"lii.Hiii .- J :. .:''J."IjII.lTI.; \1.1'1/1.1) 01 ) I ; Tiih j \1.\ 1.1\ 1'.1 l i ': > 'I"! '" all! of which trill ]1... -. .1.! i'( !NVU. :.! ;i'1.' .

  li--4'1 l \\'Ii.tl1 "" lu 1 ,tt .."X.t tl.- < ii U1tl .. I I. :: ; I Iv..,.. !h I. K'* \'!ir.l stwlr 1. Jo''II' 51.I TIt... ... ,. ,, : ll.l .I.A.I".I. !; il" .'
  ": : 1..1..... V )?.. 1..h..lfo'ry'1.1! l'UI"ll.l. '.":, -; ,-j 1" 0/ 1"11 :11,1 :.I"j __._ _ _ _ _ _..5 I it>\\ lor taslvVlioiesalo .
  I' .
  (111'1\-
  v.-itli t : .1 ( -
  lii I
  "Ik ni'.i.. rtl--: '"- i j jnisi l I I. .
  II\V. I. :-z.tli. 1, l'-kini 1.I 1 O )1."-I. i. U M .
  ..., '. ;j. '. ; :,' ::1 '!l1mhl": .. .. .
  \ I' r..li : I' j <. -!-a.j1"n'"ut I. :.Ii ,''l. \\ L 11.l.l..II v and Retail.r )

  ,'I.! 4j ...ii, li .111"11.' tin 5 ;!: :Jl;: 1u.lin!! ,' ; -." i U <, :. POST OFFICE NOTICE ._ T'r.
  --- --
  i ij.i T ily .'.,.' '.if! fl..".. 'j i\\>l.U.n', il w;., V"4I. ,_ .. .

  i ,i-. ..,Sjtt !. -.-,.v,' :.\ I ; h> l .j.-- .;tiiiii&alt. oi ', ; .\.1\11"01' 111. E'ICEoijr GtO UPOGROCE CR.A1'-I.I'S I .
  j..i
  I'. 111,' I I 4.1 1\\1 :. :.'1 .!1I 1'::11:1 .- ; yff'"q\ KWSASH
  3j.i1l, < >l-ll' l., i .
  111..t.l1 .' .. .
  :u. ftoJt1U j4-J.l t II.. : 1.. 'i' : : ;" I''uutl...: I a J. t}
  '.t> f c'srMi < "i 1.1 "1.1. ITMIH I' to-r\1l !
  .,: t" 1 I" '. ,
  'I
  hlJ ...H.i. .U J'-inm.;. uisd; iSi-1
  "" I' .I' :
  ; \VHt:\:n.v ( 1'\ .1411. 'JO. IHjiS.!; )
  I 111.\111 JII..m ';.i t\' ;iA"t t ':..! !11'/! iit'li\( )! .
  '; I" rtuil Ill'II.' < ali your attfiiitiou !n th" 3.V.tA.ILS CEOfliI -
  .\111" I).. 1..11 ::. :.i.l: '. .;1. .110.1 : 101 1Ul i : .
  \ !it; !I. '-.1 ml'1 prai-tk'e. a.1"|!t,l by th'i..- ;
  .. ftoO"h. b '. I: 11'1"t .";!. }I:. 1 I.... 10. !" 'J'l't.l' I.' lflfW y..tI, \t .. F OR .
  (1.1. in. ( -ui-l at 111 pn-si'iit t :< -pii n; .. .... p f11
  H .
  I 1W.4 .h.
  ,
  \ i" 1 1.: U.IUla! I : .I. :
  ; thai;
  r'..'U: 1h':11 .' :. .,;:.II.f" ail .. 'JJ'onI.J; fawv ; r.
  t i.ki'r. ,,'' ,'' \\lLI. :J. !1",11, au;. awl a : ; .. L b.l'il' ( ; .t .."IHh.. F'nIll1tdina.--1'1'ItI.! I IIt.: ,I; ,HI i 11i ..'- 1r Tt.'r 1T
  ii it j ;ih.tl ,
  'l".ra1irm w" .
  i". J.i 4 in! ,: .til! !.!... \si't (iiii. Tli. ;.uy J.\ .-.j.' t.. r ." ."..-"iai.t I K l'I.u.l' lUI."yo __Sj 1l.J LL L' I. KKSllJinr". ..I' u-.titlj "t; iivTui ;> w ;ii ;.:, i t'K .'
  fi'i 1 IU.. J in thitiollii'' li''ul'l IH- a.1 i "1iitI; lIh11! Ti TIM W.\:. I .luw ,iI J ,
  I' : < | ii. ii; <" 'i i "'j"I t. i "1'''' I i.-uxi .ni I > I ,1 i ill; J'11. bUd urti. I'
  '. !Ii n.ti! "IM' ''til- ;.ii< |'J"i.< i'l\ Jl! !-f.ilulii'.ci i.I' I' : ,. .
  ?i.ia ).I.I'! 'iIh| to <\t\ tin appi uaii'il.I1,. \ ) .t { : :ai.. *;-t f .. (I- -r i. tits' l.uMI
  '. .t. .tl.I'.L. 'i ( .; Ki, v ",fi. "fl'! Fining- '-, ;*. h: .L' rl'-t.* f.r'. .

  "Hill;,. M 1. ,-.' ,; II! .i'l l 11 l, kl ll. a".1! --itlt-1! in. ml 1 i "f thi JIu'uftill. 'UItl.t1c'm1.; ,'ii i .,-IUo': I 'AJI i s .-'. iu.r. .
  RIES. 9 \ m i) \\T oL-ll{
  ili. \ .1 Sutif.! .. Ii'1
  iiii ;n ii''i. 1' .1 I 11''j-i t Mitrlmift'm) 'wll1.., : ..
  -iV-4i--i4sl 'J lw
  AJLSOSf
  iuiginitii.
  I
  wt*! :: I' ":
  i .
  ..
  I U's .
  i 1 l'4ii i M.iir iwttvr in t.i ma.ti'.11 ruUoou a lUll i : .i. ? 'i..IiI., 111.i. !
  4 mi'l.-.a I) ]I.:;i i; "! .lj]'cU:>a : li'" >-h. .1 i ;uum.- '>vt \ .. ,
  (<1 .I'! 1 i1 "i1' i'j'1i ; r40NEY OFTERS.L .
  /I. h1U1I ." is1 l u .Iri. 1u. -uiail I1hitll alx v. i-r. .f4Jt 1 i iry.
  II S ia i. ,- dt ully, -
  .U' ".."". ,' 1'1'.J :ll1r'.' ,.".'.Ij" ,'. i.w- I i ; 1'1. ;]. ;"i.r'| ; ";.1 q. in. l \('>ritmi! '\uy "I.oJ! DIME7I 'T.ITIIYEl..T,
  Vour oltidient servant, .i. ii.i'j j 5- :;nv |1'11! > : I Hi.! i.t.I l I-'ll' I i-v tbiI -
  ", and :' i.v -.1 tl.('' \\.L\ vligUUy ing4.-l.!I ..: ; /.i CIIISL:;.
  i .. ,
  R M( i JII1.1:1">" :,: M\! .. .-, < '..:: .. vi.i :i ". in HI i ulH'iiit tl.ij -a -- --- -- ,
  .' ';'JI'%': t. tl,. U *. li'.i' 11., lit'. _llJlJafotlUS W.lO Clerk (Court'YM. t* .- "!*;. ;r. A! rjLlETY ht' ttTftUi .fCTlCLtLin' ...
  Sup. Pld--.tt'r E Jail'YindhV
  .4' nt! HtH'irt. ..i viu ::; ami Vaiickiii !tro .t, .. Hl'i 1- t I- -1", '.' I I. l-'IIMt t" flllt ;.('"I. I II '. .! BERCKfflAN'SFEUITXTRSEltlKS ; S.. : >? r. }4titf. .I' Di ;: ':..- "t j.>tkiauu *. Inn \
  tiin. :\ t I u. .'I'Ytt. !I. ',\1,' ;.I.: ...f 1 n.i'l') \ In 1 1I ,-. s T A TJONJR Y .i.'t'1 i! AthM sWc.; .i. I> Ihxk fI"lIl
  !II. \.1 "vii s-n iii': <-> ii')ra 1116 j .\ \ P. Jn in r. I .- in .' '. :Ui: .tl'..:. .. il. B" iV lUiitiihuf. Kth. t.

  41' it'k"n1(10' (yiiiil! "i l lUt 1..401'Isr.wr: :trr\.l; 1 1tIMaIi : I II.I I. I I' S. < 'in nit ('i,uit, 1'iflh t'11'Ut.I1 i. j j.. ii. I ui-.u" I r. jf! i : AND ._ to __" __ _____ _

  '. fi'MUittJ, a'll1.1 ) Iktt; tiu: IiI" nl'. ,t. "I 1 : in :J hai iat Ha5" AT i Till' I I i ; I i'OST) Oi-T"i I i I : '

  v91jiit ., 111, Ii-I' :, #(.\-. ajul int. tininiin' i 1.4 A\ ..1) WXN rJIp'J I _) :hLa; l' \V\I ( U-{( )TEIE,

  t.j 11"11 .11' 11"] iuTlhil::. ,..wldw.J .$ u tulliri ntl I ; S. dm: t il Cot in. ( UJ''''. i III!171 i"t ; ii4 I'i ... ;II I ii-i' :' iiiH tli Mt"l'li-t i_.ni1, i" KI.i <, I hi\i )ir-t- n-"l. t.ij.!! .: > .ill.IoI., Ill.."i. JI .11'.1'1 i. 'EORL : WATGH-2IAKSII,

  j"I" lu..t."i.l.Il ih l ; Ji4; tad attairrd fu-Kj ,
  h..ivIsy lio.L it \,.. i4inh iiJij fcisil/Lj to NIV ; ..,., I.-,<.'. \p', ,, Mftil !llJi'Htlll; !-,. 'Illli > Cwi.: o,' S ". ". ('. .
  1 : TK l.tHJAI; CAP 'ft.
  ( t 3J : .
  j ,
  1'1- sk1 111 Ill 1 1:11 I i I. t: I FLORIDA ..X, TO .... "v"y
  Hi i-inbhmr. lt tlan i.titui.with jilirrrnil ..t i, .1tf. 1..1... ,,'t II:.. AGENCY ""\c '
  ; "" ''iiOlM ClfU.4 '.
  Jw.t.ijli r Ti t fin.! 1 *' ;I'lil"i! i ii'I: J'tr. K't. *11 |'h".t,"' "'II"'I''W'| hF.TTKl! : ;. ( \ .L
  JUI) tiiat.itii-'tjp?! rt J ", LP'! wins I Hill.l'i"'II.III. .u. ; '. ; .- i -liiti'i"; rliaiiii'tri '! (1..1.I hi. I.t'lit ; .\) MAILS 'iI'' ( Ii tlrujJgtmoclr.. B-: Street,

  ",1 llw- fiuiiJiiK: ;uii! .. tr.ix' u v 1< >.- inx ,--.i! '. \ ):.i, '.j! Mmi'rti- ', .1.! : .. .'Il.-'il, 'llUi1"- -, ","|"('1..1 nil I I.-- ;l.V\: I'I.\ 11'1'-, TJ:1...- !I. :. ANIM.ltM\ i I f ril.\1I' I f. .1 ..9 I.i

  ,. | ,.' .', .-....J md.n llt't I'" "" till pl.lM
  .,. 1'11'.JII Ii" l. .l' t" *
  ,
  .IIIY 'j.a : I ; 1.1"1 '\t. 'J, /< "/, 'l'tiv 1 tijinti thi. lilitiir
  !t'.4s.A ,'lJi :.ur Ii. ," ';" ':" 1'" I : j'jfI! ; :-' I Ii...'i "i rtfO'i'l i'l..u:1t 1 uj li\ "'Ilt 1J1 lini'i i .'", \i. n.If. "-. WII'1'I: : FI.I"IIJ I 1"HTi'u.I"' \, '\ :i'.St'W rpl'I.I.y iRfcrnk. th'dti -n* >,| J.. tuvil'

  'Afl4i,4 ;4 **, -' :.4 ', ; ; !I'M -.4: ji-'i I ':, tinc''uust'l !fl' tin 1.'tIL\I.1 'H" \rj\ii.i\I; I i-i.u(I" I i.n; : I.UlUt" ; I'. W. W. HUBiJAilO.V H" '. ..uulb4nity.. that Lv i iut. rttunit-tt :aiu am.W.
  <'1' .\J'I"I..tI.1 ajUH.'aiAiici1ot xl1(11) /'O(1 itt ". -. ,! . ; .
  lttItLLe .L.\'L.
  iii4. .kltJf-4. ". In t''I..tlH i I Uli-Ulil": : ( J 111t:1'}! .I Ll1.1a .t "
  jH'l'ii''n ?:: .11' ; iluinliH iiii'noror HpjMjllant hhall lie entcrt'sl .. ....... \i, K- ,, 'I. >! it ... mi. i wj i.. tntl I I.- .
  !I | / j i. f alu-l-t I I-.IS-i t.-Mi )I': 1.1!; .11 v. N.-.i. I .i-lI Llth.trrt : t. ; Laiijty! t.- r. ri atit>n. I ''- t.1t' prf** *i..\-l\: ""\ >.to .<' .!. Th- an-1 n" iti'.t iti 1 t.. ilismiss, f.\< jtt on qiv .!! .,s>- .. k.-'I"| -,. I I.. .!t..l! ,., i .oo' h. .t I -,,1.1.!. :Ni .-. 'I .irV ,11 ii v andW.i'kK C.itiiln:.. ''iI.,i .i. .! i < .! t?!"> 4- II&.t :. luiti) u* w nnr.-? wish to hare theu

  V, '*' 'il>jf :UV4.. .' 1. :, ; .1111" ;" "u ridI l) i I 1. lwll IHJ )Lcnrd uitl'--j- ;"I'( ,1I..j t |I' j .T ir!L:" \1! i'-l/llli i.( iKOJJT., \ 'I' ) 1?' wit, b < tntCt&ks.. ft'Jw1 ..n.1 :1I"r..u.h'I.uttl IinI...
  Uw .
  cuiitt c. i/j\viY
  !: { '
  \ \.J.
  j jI Hgnm''ii ,. ,: th .its! hbo. .. >U'Ut.iiVitchuiu&cr t ,.,
  t* -1 '. .-uMM'! : \ "I! ; .-. : ii ; ill II Tiigttir .. PLANTATION: ) II 1: .I 3| .,,11' |I prnvioi.n ii.itnvh.ii; i Imoti ;nt'ti to tli<- -nlvi'iparty | --1.' !'. 'i < S'.flI:("III. tinmi. tl., .. I...: r-irtj y>''r. iittit- "-'itufi> :u\l Euro t.. lie wIt!
  '.l t iu ... .1., vi liui II I \ ,1' i.--; I Hori-b, .....Ic-",."'I.i I'
  J II. 41 10" 1"'I.I'lIy. .
  ) ; 1 "r l\w\ ,-'.IPn't (ji att-jrncy <,( "\11 I h l' ''."!.> ', I, i. ICt i I ii-.ti; ,. li'orlt 5n ;ti'ir-1.' sti* full; .ilI II":( -"''' t" sf win hivt1. 1011WUS
  : .1 lie. hi.
  1 1.11.. %Ii*'*. jo1tl1i 1..1; down : Iud l j I 1-1'( 11' -al L'. -- Ht..l'\-.n 'T.i I I-- ;i.. l ir; .th.ii wutctwri womuitcil cmJ'fw.
  .
  ..u..j 1 1 Ill H"l'm..l.; ;:'.lLi( 'IT jU1Ud iu twJ'ii I j I A it u' (': -/ s/// \ 1"pI'/> y IIi. Jau27 tt
  up : -I )ell' .
  I i Ail"M P. 1 Vv MI % 'I"llL; t'Hl l II (I' .1' 4. II.!. M.ll -"!! "''"111'.11 1 ii _.
  ; 4''U 1-: : i. :. % :41 1 1Jl thievo v.i.o .1[ f'l ,n. C S Cin-iiii ('
  a' ,'&lII.L.iu IJH v.-iuuf. c''lui: k.. la Inr .' 1111111.1.1! 1 I-" .. ;..II. 'I. ; ..i.ii.iiiiH. U :..iluiiti; t.t1., .", RflRUSO '. ,n"I: rii Q'ffl $ KESOA.IIDEK
  !NinrJiim tI".1.111.; Jtt1I l i" !! in ] 'i-tiiaui 1'kii.U. H i. i I r.., 1.1.I.' : I i.-luii.' (tir/ti, ..HIMli i :> : Hlitui t ;IMIIII. L. R rr ft1'a !
  f.ii Jl rl.ti J
  .tjijir" 7 i
  i -. --- -- ,--- -- d i '.. I 1.1f \ -1\ 1 1. '.Ii' 1IJ- 1I'.iI.IU.llllnll l"-l ivitlin.'i.uy I I
  "', .h ,i f.si'-iilixal: :' ,.iiiuuitt ut t j-r.'j ity Sli :\ i !I.IL& lui'iiny fit llicu liiiiu-, ,itli !i
  i 1( 'I'! > 'il Aj'j>.iiiitin<'iit.( 1I | .I ( RERI II .
  ,1 tl1l' "l"datIt: tl. :ilvi jiiicli d of U..il : ,4 .i i ; 1 l'-M 1 'I1! ll 1' Oil SEEDS !
  I ITIfJ. i$F TUK: ,\ IIIlt:0 1.AM' \ 1.\11., .., 'I'I1 t-uF; : SOul )
  \.1. .&llil'alht., 'J It. 1. ,' .u tl.. jluPAlIlli'lIktlb.1 1 I II-! .01.! Ail. .I.j! Ui.l :H'.lt jvl'.Illli- I.I.I J') Conuirol, Bay; A Ocean SlreotsIMniVV 1 ; i'\
  ,
  I'r.'t. lurlh. h.II.I' 'I'I..III l ,
  rali
  Ill <
  J'lt KV I "' 1111. "l HT \ 'l' I'.AlOJIi t 4 : .1.! r "' (1" ; |fii {
  .
  - 4i \ \ idw1s.: \ a.j Aj.d'I..!4V !.bit. ,'I WA-MIM.I.IX. Ji. t. K.. V 'Jn.! IMW i ,i' .. !, ,!1' '14 f'i 'I vi iin- Ii 'lit I'll tip p1\ int.ill.ui. I \\ ]i-"I.! -Al.K Oil I Kl'.l: : .Al 1 MYr. :

  i I I i.jll..ttij.Ult' i-i; ulnmt i j ; "->'K,IJI", It \'.' 'JU' rt-.i.- l I'm tiirtlt'-r 1..1111'111.11', >l>lu15i L 1''i,1': 'WH"L \l..I 01. iiF-4; AlL,
  ni''ini.i. but tiniikl hat '; JH .4 Id ll/ff/W II .1/.1) < f'1.\ < i.;;:\ I II -'. '. > ; !I.! ,iii.ir! ,'.t. |p"' I vtlill.i.., ir: ,nMi.hi'iTo !r. r >. >; i I II.M: 1 !3. rn \ "- KI It n. I J. ,!: : i I

  ,. uiiK'inil.. "i inV'nfj \ ccnt- I Ti'l J' 1" "111 l ..t'- ..,iI\ I'll'TtllX ll.'ll WllLUV. 1 I' I I ; :'.< iKili.\: I I'Mo.N.lsTOaICE .. .1':1' : I'M, -,; 4-.i' "... .;, ,. .', |. ji'-ii, i...*i -1 .. -' L. KOBINSONm

  +? :. 'd. U. J.'- .t( St. .\\.utni'Kl..ni.i ,'lvik t nt tin 'M i;"! inl.." Hi. |I'. '_. .. tin I..- .".,-k \III(IiI4 i I .' .I.I.: I'' BY

  _: i.i" ;v4'.iiUijiialBHihl.. uviuiy i<- 11.,. lato- (I.ml.,1 lit.''. tiniiti-l 1"1,1. N'-rtti'Ti$ .lii'lI'Mi: j l tv (".'(":>)li-t4 .1 !t-.j I .1.11" tilt i.--t qiljtlit, ii t '. S

  u 44 tin, h'iur ,; vlik-ii lh hit tluk. &itL Jli-tn t .l 1 i.'ii,. I... i" tlif ..1'' 'ltI\ ..iiib,.i"! -.i \-.' 3l I.' i '.Ill!I! I.. .>.,l.i, .1- .
  ;
  'J"\I .'ME I.I' < \ I.,. TIVI.Hf n.j .lii'iiii.i: ,.(' tli f.ull I.. I 'US.-.I/i/.I. t.: .I/ J'Jr /. .. KIM +.' t.>// ritift..t. I110 /. .j.:11.7'.11'1. : .II/\ .
  .' i .f %"t :; /. & F. EllSTBR\\ & CO.
  >n ;iui 11 > W:12. "el' 1I1'i.J Ity i-ai'l I "ml'and' l i.jMfHin-nt.1' in \"!'' I"dl| "i"I i'.iili-t., ,
  I, .,II (.ry ai .1..IUtll.l'.l! ; ; 1 11.\\1, I.' 1W U.IX11)Iln.-., I I: Fla. A. & G. C. It. It. (CJu.L '

  ; "i !UItLi tJ\1'c :".. .'1. -1 j'J' "II t .h..J. ; ) tfll3Ig\ i E4 l. 1I11.II'r"I'I1..tor.| 1 I jvnTiiii'itc L . I .AXNii: > Fucii.-; AND) MF.AIS: iiii.r;: [ I 1LLet'it 5li.j.t.I1L.-.:
  .. K.: n. fi. I i ; .1.J ,iii,, .ii UK -- MI-.I.I. if ni tin- I..iii tC
  \L "it : .tli. 1 '! ''fl. 111Ioj,1'J 11 I ."n.I : -*. Ii. I K : IH-I C. It. I ; ._ 1'1 FL1LV .It i.l t.s i.\ c T ]E I lh's-tl, ,u.t LuilT""t'
  1tol'" !" """ I lijiv thi- ..1,1.l"j, Mi O"lunit) ir I I'r"-" i i iIll. i |I"..ii% ., i-fi-ii ., : t. I I 1 in' l I "IIEtI: ;( I :>'. PI.CMS. !tAsi'i.iian-: I :.

  .t II.'lJ1'..1 U} NJ'j!, i .*. < ". :i.d.ji ;itL ,uI'I( lllV'it J.lrU-MUlllc, InrrrvIM, HUll"cril"| |."'- I..r tl- !. (m

  '.- ft: tlItilS'Af .:..I .I !&.: :,. l I' :IUo1 li\tun.1, .z44, ,..i-k. uit'l t( .lj1.l t"i tho r;nio ir HIV ':.11'' III: .. TUtlrf. IL.I. MAXK) '
  j ; J.-r I., .1': ......110.'o..r.\ />f lliiliu I, : itnl oTIuiVM. i'I \\ .\ .. !l' '.' ''1..- >',' ini'i'NV \KK.Mil' : F n *, ; JI.lelUl'Tlu\ 3CJ' ct
  > II
  '. 1$ \ ,. t'IIiIImilol. nl .
  aiwr.4 ;; ; -
  of :t ,
  .
  \ I' )Ib )( 'IU.\\ [I l I..i L II: .ritarSlTeltU$ I

  ( .": \\ ;"'&:1.1 ',7: ',:, :1" f ,1t11 1t' j; liy 1' \ '.Ii: i in 'M :.'tIttrti iMtti"I M.-n-li. 1-- --- ---- : I !! I KI: t II1..1: : "" 'iMvt'M I : inKRANT I CITUOX, ItAI INS. PEACH i- (>l' .'. [1J:. AT I ALL T..Hf-s
  .19 .
  I .Jlii.cJhciflJ1; .ji \tin :j js llln! 1I''J1' 1,:. H. 11tig. ---- XUTIUE.I /1

  'I\. /1 itl iu,' tll' th's '11,1 !i'Nt 1 Ii) .Jolm 'Viiuk Dr.B. HERNDON I I L" I 'MJ.l; J hJ.J t.N i iI'1 I ": 'I" -

  .' 1 I aLm.. I i. .t.i ou t3v iir* floor it y 1 1. .' I IN > I atu-l ..hlltI 1 \ lll !ii-l| | > tu tin linn. u"l. I IIS: AND ..u'ri.sJUOXVI1E.t'F. : ;
  : j t ... ; ."."-..t I." l)irvil I (.'IUlII... !li-tH>i H'l iitliiiinlhU.ifii.'i ff"
  .
  h.1 iaji. t3ur' IPliysiciiui: I a ; > 1' \ (Ll'lUR.IAI.t I ( I.:
  Ill', jitii; Au.1 1 LIof i..atiCii lvo).. tll.\11) : geoii < '' "! iI.. ,t.it' "I lIt'rIiy Wilwni I Ill., "I t tjiul! 'Ii ; 1'1 1 .

  ..4. tot'K'li I" HI" ,lIt:1.4'1'. Nij. ,;'1.j \\1o..u.. J I .'0.\111.1./I ., FVJ1JIJ.1. ..1" .1 d( I 1 l'1 U" N; .! ru I' I II It-1.: KAXJK: ( : COCXTY HI I ..LI _

  }j4..i ,.j; thOfis j l' itn! hy thr llil'til Sewing K, I i., i 1"1'10"( .\\ I It. '1. Iii INEVI :

  &< iiiii-- i'IQJjIJit> n5i till' MtxMid HiK' l yVni.. CALLS.la.' ,i i. h!'v.\j.II.hlllllll1.I L 1.:10't ft\.ulll linKnUiHr l rus uf!>i"i'-Mr I 0e' 1'1:11'T: :, t; CAKE i i.tIMIN1)S ) NoL

  U411.! flluloi< ,HWislur.ttudutitlu. Jlinwr Hour l'y Jcfan T. 4i,, 'lui.i. .tlti i ni' lit.' 1'iiy i); MIDICIS: ) 1 ( :, '-

  \ .11 ."Ub '. .". All will| jojflcr a Iwuvy los.on ) ENfH.ISl( ; \VA1.NTT.S. HH' I- iiitaIUS' BLOCK, BAY st:,
  | .
  i i.: :> T J d i; EXT.I. : ,:'
  OrFl. I'I\: ('II. ((1"F1'l! :.I.:
  -1., ..1. I by la';' IitJ w..t '1'4. ul'hvlilt.1') bWH' 1 { G{ j ftT ,_. ; : 4
  .I\ -
  1"1.I. ; '
  -'\ \'II' \ 1Ao.ii4i.z
  .
  IICWLY \ cllrnl -
  "1 'allJud J'. inland mSlorccr btro ,. I I I.i ." IIIl'ro.) : : FnB1RT
  DtUltIIiij. \ I I. 'I'i .11.i .It"' will ,
  i' .ii VO.N LuntuJ out. \'t"'al! othujiiarlii.t' iua.! i I j' .It. I. '1 .10'' 'I. .'
  ; 1'4' '
  I \-".-A".I...! .. N il.. I "' _"!I' '.'I 1.. ,'Ii 1\ "i sir.L I'EACAX NCI 1 lU'TrEK; NUTs 1':1.: : I KM1 I 1 1 i I! i i- \ i t. I."'. and 1.\ .- i "
  ) tt a I'I.i. i; U n I I: :: I -, ,111\1 \\\n\. \ 1 s i. ; iM -;. I I.t '; m.,.; ,lrr-.uIful\UL. W l'thft ft'ltiliy.url'.M.J
  \\l II'Ji. On i t'u\ had bocti iu ITugtU"lvr morelttt
  ; : It. : I U.Ki.i.: : KIMuMVLNtT!: : : Ul I II !,'1':<

  I i an ii* m ami the f.'utiintuir of th'j'JUildin j food Hun ., J'iiiill.. or ntit 1I1l..1| Sa>Mlr llm -. .SE1IVES.: ; : (( .AX1UI' : !Itt.AD: ANH 1l).' 1f. < ri 'M 1 .- 51lH V.11EtL&ItS} ,
  : jf turjriiiy iluiin inIII.1I ,!! Bv C'. II. \ )"::\, LniiKiMH* '.. B.L CRAM AND AM .Ut tXT: !Fill
  .
  ;, \\&' (iiu : !:) 5 ,
  ; ofI i,. _.4, >. IIFOR ,. iuttr Iis| for tntut willi our
  1\ it Mnund iinjioseibk Uut any lilt oould R Kenmmw t ; Lard i I & Lubricating XL lW'-H.X'-I w -t ju: ri oUr own ,
  .
  ". -- ----- j'litii i... nil -very liU'kI"t" 1 \' ntult! our Skire the.LiWEV
  (lItt for 4t eingle instant a BUJdaj cry ol wonder .i .ni.l.f. t..; i.iwiiJet I '.\i.\'tc 1 >AK,

  an! honour rising from a groujt of ruui SALE, Ai I 1m 1.111 ;i lull ,- '! lIla nl in .ill kiii-U 1 ut I Ii'I It. tt Jjfkwmi II: t'i.iALBKRT '/. X'7i/) DEl'OT

  It'h'J1..) fciiinding near th' iixnit of the build TilL JAI.ANC; or ruuxiTDitL 01 .\ I.U.! i 1.\1.1.1.11, OILS ; .I TU'SSEILHi . k. ii :t ci:.ini.Ictc *tock

  '0:1.11: ry tn the i-jioJ, \/I1(31 to the U' ii4.li tom-j! to Knclnri'lJlio FAMILY GllOCERIES.Z i. ul tit hiiuU of(!:""u. t ... .ift.l } 1'U'r Stris sautabletui

  &UI.\1A.111CU1.j tU. uittt bUt! bJ ..llalTo ( (''\..i'1 Walnut JI-IITI\ I.in.l Ik-ml'ti'siil ain! I.,.- oarml. .ui.t tIjiu4t. TJH-a-fc-tc, *.: inyitr,>niijUcittlic
  : 1UUr '
  ., )f.tll.n dn..lII; htlr..u, our :uJM'ri'r \ :_I%_. C."I. i ./""!-.''(<. mill/ ;!." > (' <", ;it'.'atl'n anol l 'H'Jt-n ,>f all iiik.r$tfttaiiin lit h.4\'wg ood
  aul wauled thai it wis itiJi jijbilili. to tell willlh- FAMILY GROCERIES .-,- Iili"t! fl-'li.l ."..1 ; .. ". .i., ill IHf I 'stj./ -. -tn. lb- fim-st .u.h- .'fYor.cs.

  er it \vi lig n-, Ivojuml nr i fai, wa hocii faintly IIII..M. ('K-J'I HCH . liu lu loroc ilts from Uu LuiTJUo L. WOUKOCK.rt'in.i) I K r I 0 V E II Jus: 1.Utill': :uUoWi1lL ("r}'al aIlil Wi1a.kll lant'iu
  rtrug, :, \\ iy out ; : Walnut J.t.i'1-liwl" nti'l I I\.tl h.-f<-(', 4>urValniit( .;

  pit of death. Tlmru was :i uiouiciil of tihuicc Ilt'ii t'tii1 < .1t.I I. I\. I'OIinll11ill( fl.llno. I 'lrt| loi I PROVISIONS) '
  and recoiling "1 tIll! trowd UK. wictcboJ 1'.1.111'111* ,' 1.' I AMPS1TI1 I } I I I TilE I I I I PATENTA' 1 i i .MI 1:1.ttI. "k.Ctl. I 000 1'arei ilat Dutch Turnips,

  a.s t"i St 4MIIS CLAKK: al M. Kt..U whnrl.T 11. 1 000 ., Turj-lc Top ut. UagaKol .
  mature with a dii ':ralc cfturt Ll **
  blazing jiilo of comuuhliLles that luiuiuo.l it in, .---- .- .- --.- -- .\ 11il Sliip SLore.sviirn ; //// 'Htti'iu't' fttttt i'hiiit m\y\ t'I.I1I1') .! jII: T.\l\I\I.( "lPt'; IO\ : I*
  lluta
  hall tumbled 1I i: 1 K r O H M .\ T IJ > GOO Skirving'tf >oga,
  and }hail tj th udovalk.lor .
  ejirang, 1 ilii-traMf fur ..It inJiiM ttifcsl IfeJc / tttinij'or UII DENAUX ] luiAl and } Ikct
  Ihc ?
  i-rniiirih ino-1 jirojuTty. (( J.oni >
  au Jiutont it fctuod .taring"il l"\ anmnd, : l-i..i..l.i.i.ii .,'!.\<' t., L. F. nWfIn : :\ A CO \ : nsi l : f i.r.Mini:H:, ,...I .. .' .. '1. in V .\...\:. i ?u. 1 000 .;.En I)rmahc.\.l ugu. Ca'Lbage,

  tfnccrUht whvJi to turn. Then with the | II Real Ell tAt.: :" .\:"-. 1 om.1! '
  way fud .. "
  / tiuj viiij' Kuly York
  Ca-binot t
  U.itUtTt :;00
  first st.'I'if to carry itclt further away from tho -- SCUI.I'.S OAK.SANlSVEErS.; TJpliolstorer, iii **

  blazing doom it had t>o ,;ztuJIy ;'ajKxl, nature PRINTING OFFICE S "JIll.Hl .\XII Ocean and Forsyth Streets, .;;00"00 1.'U'gc"Dutch.cr.

  i'aWii)', and itfi-Ubtran;ludatidftrugglin tufcidn ) : 1/CA.TTitESS t\.1.A.KER7 500 h ; Loaf "

  th > walk. It wau ob\ ious nion-y to put the FOR SALE. Corner Ailiim.uiJ.. ['Iitv i-tm-t.-, fc'luuvrV building..lACKSuXVIl.I.i .!.! .-n I Tilt lilOi.oxi. 'IIJ" C" .t .300 susar Long Umngc C'iirryt,

  t.IUr wretch out of its agony, and a prompt i politr.mall .

  drew his ruvolvur, but burnt, strangled, < 'l-Tl-u: l-ii -ali t!"t "tVirrtKii" oBjci', In lrti..in-t i.tt.JT --- -- -- -- :, 1T.A. J. r SAN1)E1ON.V1IE1I 300( Collanl,

  CIll&u&toc1liB tho poor creaturc'lab, i its hold of 1 ti".., HumU. Tfic lutper IH nov lietn; ]1I\Ih.I..I., 1.1'--\ hiirvoyorV Yt-rtiicr ')) ''*, ncaili HNllFL( ( Ii H) V LAMPS ; hb.. Z, l"ti;-1)'. 500) i AU Scarkt liadLh,
  OIt f' \ ----- "
  Hinl ,ii..iiiu-a| .* i.O4I H bin-iiK-bji UK any other i mrnil ill l :;.00 Early
  lile was wonderful, and more than a dozen hhotsduchargod UK' WtuU' ..- arc two lir t-r.iti' Haml }'(' e>>, Xo. t ".w. Aliii.v 1)kSOIAUTION.r \ I. in: "" i.icrr ojiMKic. Fui: WOKIC. __
  'ere into its Ijody before il ilnally tliiocuiMllVntr ; llw'. Jnijirovtil 1'3r, 'ult. i with ipnfntniv /'i.: r/r; ./:'.. H i-i. CIIMX. MORTAB
  Ni AXLE GUKASL 'iii: C"t1111I r-hl i| In ,i'-t'ilorc l.j..hll- .t-itnicu the li-it. Sign of the GOLDEN ;
  Tr
  ea now, : Urrc) imroflii tunes ; U'fiiiKrfont.of | !, ut It. ll. C'lUVM.
  to btrugglc. Nmiimrci, Minimi, J'rt-vricr ami Ixius I'riiwr : 1I.jUJI'C un -- -- .
  }I'HTHEH. J'AJl11crUWt.-'fhc room in wliirLw fioni 7'$!MiiMM-iuiii| y niiiliutl K>IIM' Itt.S Ol-'I-'ICKS TO LET.

  e fire broko out was called the "iJird Dejurtttcnt. -i I tan .1 .irtiiii-ni ..'r Job 'J'yi IM-W Mi-lal l-'urniiiii. :I I I'AKTIKS I I i\: \V.I;. MOXKI.AKi HEXXY.iDT ; :, ;. ,I. I\cr UIY 1I1 tulr: ,.n .1111.11 1\.1 I LV roTlt l1'n..1 tTOKEtargt \fait V

  ." It ili upposoJ that tho fin originated .ulioi HnMiip. Iliili" : ImjiroviTl lir.t" jull'-y, ti'ialioull GROCERiES. c.. LOWUY. I 1"\\ K.: r. C <; \1 1., luacdirr >v :-->rner I! \y"anil Lnum IItXeCt.S .
  liarpain P IK'lia.li '
  'In re3I D.
  .ii-li ( can
  I "I til') .l' U C L UOEL.\jY
  from aLowa.s occupied ,1't l"b "ilfil. e.
  a defective fluo. The room ; It
  ldrct t lroirirtor, at Jarkion\illi. :I'lu. inn I, I J.IIH111.LA) ( H) AULNCY. IHf. Junuarv l.-t !

  bj the giant, fat woman, C'ircabbian W.A. SHOBhK. b 11 S


  .
  ;
  .
  .S  ,- -
  -
  --- --
  ., -
  -. -- .
  I -  ___ ., .- - -- -" sr--- -- ---- -- -s .- ---- -- --.__-_..____-_ ______._________.___- I'u
  --

  ( Oil U i t -, I. II. I 1 I ui. v. -i. 1 -
  i ; -.t.--- U'i'r.I >ii .tin! k.t-' -0.'. I '. ---ii'i-' '. Jamsiriis.ltl'.t.. Iniiili i ". -i i .1 .u K..C i."iiiH H.-.1 .in .m-i unit -n- 01 tlm numUf rt f thiS
  L'UULK' AOTS oK : I ; i lat; 1-1 -i ll n t 1. I i ,i( t'if' -.I'-M.I, I L. I I u 1 'I i->il l nU'ilit'0 t IIL* lid H J._ittitut tiiij -i, vj-t. iii.ii i ii-iti! I I I-- I'fiiiiry, vislilt i it i liiiinli. -I 1 in I Itiltj l-iiriMii "f -I.-.mi en..i-ii i-rinjt I Is1 --I..IIV-- i-in'.l- !> ,fli.-' r brim, nn.1 tonlinKtnt rxIKIWI -

  i-. >rniri.i';i* h.ill 1 L. hold- : t tietHt'i',4, tetlttuti -ti-t -n.u. -tli."i-iH'i' 'I .ll.li.-. Ki--r M.uiK Kink", l.indinir, HUitinm-ry ttiul mn.-i.lli- n ol i he .i.- mlily, twiiiiy thoiiKUHl !olbru'.
  NINTH iiri'l live liundrvd dollar.I'.ii .-* Territory of M.IK Kor *itttries of govvrnnr and .,, .
  ; t a -.xiiJi! ii .t tn.iji.iity ij f Iii :- : itt p1 i i'1 lt.Jj qt? tf. i ::1 i -i Ii lt r.'i-t-&t It 1 >\ I'u.I! tin ..i in- t.h! i ii .111r .ui'l iiwift.tnl, riti-iik-i i of tJi 11 .in of j iuxi it0003t nn-I clothing : prrintettdeiit ii lndi.nl aiT.iir, thirf pi-tic-o nn-t two ,. .

  01 lilt >xnannd lial! iiRjjeiuh! f INljind 11111L toll if> liriUlM'Ullii'tx ii tn.iy Ittiniiit-il i hit iiii'l I men '-. .ind l t n ii..i; lit t I till'lu-atiim -i-irslu| | >, ulili.vnthn Kor l.Liuk Imtilvs, stationery, ixnilinisctll.iiict.iii items .s..riit,! jU.htt. i, nn-1 M.-cretary! twelve ttKnioind ili>ilnr>i. "l.drc.1 .

  cMTi-3" *si ; fi\ days n iiei( : shalj! !Le j -; s-'vi'ii } iln- tiit I |. .iii il'.ili'i I I :ami .1 .il.u".. ono thousand lix-i him Ired dullars.t !'or toiilnivt ; tlIIsirti-t ol this Territory. "n, thou
  '. IVllllll t 3 Ml till- ( ili'i-- .! tli.-i.iiumu i i i'.m-i ut 1 I lifii.in :itl.i itI -.- t I'nrtMu s1 moilirine an.l surjjtry1'or samiKor 4tjlttt- .
  A.\t.1 .U flit. ; iat irs. at \vhii-h nu-i-t- i[ cent.-- i I 1' i < ,>". I 1'i.r liia'.ik Ii.l !k->, iiili'lin--, ftntiniK ry, ;ami inlin'll.i- hi ink IxMikA, Rt.iUoiifry, mnl ini-uvt-1kuiioti item', itltqit ,t i 1 ion htMl titI'aut. .' of tJt yt ittl-r. r f ffri..

  ; : ; } : may i-nm-t hy-law!< not in- I i I'or eolltimrent \ln-eM < o! Un t I ..- > > i .. ji.tU-iil-f.il |mli.n'.i lu-ni.-. i\-ins\ im-lii.liii-4 tWit i.l the iliily cily IK-W-KIIT| i.i.ht l.unilrttl .loll.irs. It'gi.-h.Itii ta' .111 Iy, ntli-i.: p i.trhi u4 Ieti&if.f1ni; i.-

  v< kniliiiuation f < $ ) t) \ > >! lli<- United Sttti-.s: I 1 01 slattontiiy, t\x-i-nlv-iiV' lti-'i'-.m.i .i Ii : ; I lie. : ;. t.) II't t'il'tl, loninl, :intl t t'i'i' ti f'irlfitUK- .1! tin- .Illrt', l-.ir the ( li-ncral I'lirjHWt of youthwcsl ICxe utlvtUiuMtni j -ns. (.( the.. -Viiil.ly, fvii.e IhuuKnvi uIitLt.

  :-o. '.$ .\IFI bu fllZ tlt4-4 I nun nt t of iurHira1iiiii.] I i .r I iie\v.KpaM: | iv, lixe thoiir.j.nd 'I! .'i i u I IKoi t-, tt!,.- IV.i'i '-! ..i- -. < r n I it\, il -"l.llll Mm- ft iiUu.t' tuouiituu! iiI Uifiiaiiili.I t.Itari. woiifr >! pvti.iioniJ'nr t--i kilnm-rs;. -Kor t.l the rom-K-iifatUm vuthw r.vcutixe of nine t.nililins xx-iitiliuit-n! ctvintliuiiMiii awl nor Terntorv and mtt 'iitewtcnt MoittUKi. i" Koi fit.Uin'u Uttpttattiiltttta rt1r.iatttt..of. f jie.ti.K'>vri,

  .tt -i .ttio't \xhk-h filiall IK- : thi i -itti-ttiI, That llu- :;nx-- < ''inriji-ionililotie.( thiilv-iixi; )tL----< 1 -! -:. i1.-ii-t: l. i-i; -'j I'.ir'li.it.s' -.' ul ttcI .4-ititrtiiTy, vngiax nnr. .unt retoiu-hin, .httt--. f.n I I.i liuii'lrc.1 an.I thirty IWO tliill.ir.-i. thai two :(* *, .. iSIIIIiIIitI sii-n'Itu-ytti-Jp ikotuq.-j

  th"i.ii1i v: in tin! 1UIIIh' : ; ei.ity hall hi: \i lt4d in a iivi-hmidrtj and, Jhiily-txvo il.ilai'h. I IKor I il : ;iiiu- trlitti) ;i ti .niii; > jjtht I Iniiiiitx-I l.iii't w.tir.int.prinliuc aii'l l.tii'lin tint Miiimiitlitt.'iuniU.iiri. -, Fur ooiitiiiiT'-iit CSIIVIIH-S of tt.ii.1 tuiMmi;, x'u.i dollurn...
  i !I I % iiml I ttut: lug tin.snin..-, ;-mil: mi ti Uim l-'or l.iti-.r, Yiii-l, li' hl", nn-1 mi-itcllrincouu item, tvtiitlitUKinil For nitli.gv.TltMen tvI thttTauttur out tIit.t
  .lian's t not K.s ih.in thirteen the i -
  In- and printing
  T nit-ni- tins
  I
  -ijia- rCjM.ii ; pivto --a i Hi itolwr!'.
  tl.iK.VI iitixti.it'i.. in- HlK llt-nit', iliflil'liii t .i-u ihilly; uft-WIqhif|>i-r-i, tt I IK- tilt 1, tivo Inuiilreil iMInr.i. -
  L1LlZ tWtI4ItLI in ih the al t in Iii'I] ) iilv iilolMl"r; tho lirst ot t i.-it-n; c v of the } Ot CWflf'VtbutMiti .O.ul UttMtIi? uS the
  t-ht'iI
  ,1I & hy t.oriHjrators ; t i- .t. vc tlit.it .i ti.1 .1..It r- I I'imiiii, iituI! nii-fH-i-.t-il liti tinur.o cit tlio otSIt-f, anil f r t'ost Otliiu 1)epartlflCt&t.-Fur coin-'Ciuatiou itmttsq. itt..h .

  l thomul a tlii '. ilu'i'; : -ii .c | < Said Kiard of tru lc-.* shall fortieth Con its, I twenty-one thousand; I ; : t F--:' '. ,t1'.ii ii ftJ..4u& li-tf-tinn tii'l iiixt-vlixsiliuii "f frnii'l. t-rcnty-txvi. tliouIli'l rot-tiiiafti-r-Ui-ni-Ml, tlirttnnsiitint) i ostBi.i..U r* uji-ii rnl it.nat'h ant) tincriilltiK. s-i
  -! txrt-nlv tltub- lift |!ar<.
  1t i -. in lml law liiunhi-il and dollars.Km 3 ; | iisMi-iUitit ul t s.ii"! niiit'li -- iltrlljliv. r.hief t-K-rk. -tipcriixti-inlent of in-y-nr.tir r vj-hlcm, >
  > \-iv II'- | :Lrti11'lUP| \- : : ; ( ( tn- ill ; litti' ht-i-i-tary mcludmi ItiflCIWitlli
  fvuiiiii.f of i'iiiii.-' i-liii'l I ( Mil ; th "inii'iU'ttir -il jiu'.li', IMU ilniv'1t'ui t'.jixjraphrr, three thii-f nierk.n.L the clt-ik-*, ( -
  Ith1 II1 *1 t4 t t1I 1 td t llu- hen in- I the ttal Afldiltouai f'hii ) i 1 i I 1 "tALtti, 1 : tfcillaroiih. e ,- .- At. ii't-f .trrua
  It( L W IL1 vi jmxvi-r n 1ii11i4t1 JqILt ; ] i I iii| Kttttistii -. t-ii i Us. tinint'tr, n-- t"UK4.ii'i| "I tincii> l oil public tiht) -thurt fenuU- clerk, nt nine luimlri-d ii ?, ,.

  hitvilioon: nii,.lc tsliall 1 IH- d( : ; i i ; u i'l the) ;0n1lf lor I thloht ( i l !;tlinix'i.* in his tiilli i-, --isty-Sx-t- l.iiiiOui rt, an.I tinrk! ant nii.n,:' r I in In* cHirr, four : > iiitsit.ur. :vv>iKtiut nii-.t-a-iigi-r-i, wilt limi-n mnl! Atturnithnt.ii. !, -.titt.tnt.. .atkwtteyau.wu), Ia* .

  ni-rshiis tinlnsa swncw.ilslii ;i ; which they may alter ;at t < : fnf repoLtiit' : tli" proi ceding.i.t (tin; I llii-u. tli-ii'.ftu'l; MVXI-I liiinilri.il ilull.r-: l.iln.rt-m of -.li'l doii-irtnirnt, txvu hninlrp.1 :anti -i xvnty- and tu-e. chief t wtut cU-.k.. e\ u.md t-"u! tUr,a-vl:..rj.ih, ., it,! ,itt--j .
  !' ul I flu- l-'oi -laliuurry, lil-ink lio.k. i>!.mi, ilr.miin.iml; thitt-i' tlii.'i-'iud) out: hiiii'lrfl .md :-lxly 'luHar.s. y- c IIhtflIffl% datLIig'
  atitl Hi-is;
  | iintk't- tIie t \ hy whit h all d.-e'K. diji! { attor tin iiiVt Ke.ssi-'ii ol thu foilieth i t t 3 I 1 t : J?,. -toiitiiigontii VULI IshI it:-. t II."| l.iv.n I in i ]iiin- i-tlii r cmilinmiil I i-vi--ii-. uf i t InolHu tivi' Imii'lrtdrfurv'YorhviLH I I'oi a-Mitiiiiuil coinjH-nn.iUi to oiit.tir.lin.ite iui.luyiii For a4tlit-.pat. vwpwafan. to qait. '*Ittt'r wiituir.t

  ltl1 : nnivei-sity s-hall .ind I "i-jht hundv--'l dollar i.i'-h. fmu t IIifl *. iliuli-r the pniviMotif of act of July t\vi-Hty-thr, t-.i .ttui Iit .1 .y wtithrut. r-ta.; .. a.
  T
  : pasn ; I I ,| ; ol tin t tft.ilirt .ui-l -ni- '""'
  Soc.; : 10. And 1 : il : : 'I'lu-y d&tl1lct t a jire i.Uil: itt-:' i \Vwliitvloli( I-vrsi'' v live tli"i i -I at .mil ',!I-( IIM.IIIKI.l.r ..oiiij.- n ..ili'iu i iiliterii! linn lieu nnd sixty--'*, two thousand one himIriil t-.itting.: .!iiKor i\14 .. U-.- lti.t.---- -- -1 _
  I : t cl tin-I -irxi'yi! >r- i-iifiil! <>f Minni-c. timin I t tin- i-K-rks and tufty d-illnp "t -- .tt.rnitentI
  ( $ (4 t1L *;LtittIiV-ii ; I ; treasunr. The. trea.-'iii r 1 .i i tnt i-.tihtilet'; : ft t tli ( l ami >,< Uma On- !l.-v .m-l ilii u- ill lii flit! r, fiyfct.tlli.Hln.UI',1 tlilX-e bitsu.l re t titti :irs. l-'or ad-litiyn.i.1 cmd ttunporary cl rka, t>ity thousand ( ii. nu ii -. -

  mulcr UH; name td'aiiy 'n. : a.s I th" hoard of trust n.- I I'1 I .IH- and Apiwulix; t f ir ea< h y.-nattir in (ho 1 lcpiliiHiH: j ;in.l M".I'I-! ||! ilu hit l-'orioiupi-iv itioii of the Mirvcyor-js-niT.il ol iho fr- dall.ir- Ytir lu.- I tk, .r. hi tI '. .- -, u rc, i4 MIIPIaILn.-

  tmI with l lioanl shall ab-u ii't tielh < who has not l I iit nl i ; s.uu--. l"'ii tli.ni ati-l 1 I litoiiitof 1 iMkulii and uI '.hittliIi. ainl I tini.iriki i in I;*" I 'tihit liuI '-itt Kxjienscs ol the Po-it-I )lflce It-partuueni.-- ttiti jt.-lu--, u ) -
  *ral iiivtiM-i-n: i 4fl ( : ai'i > 'onprebS, ; already lull ollii'i- ix th m-ituid thu-\- liuii-lriililoUnrti. for liliiuls 1'i.i.k.bindiniand nt.ilii.iit.-ry, liu-l f tr the ptij. '. .. ULV. .. i ..u h.i.ok.t tu thi.

  of thu \x ijT&l t'o. nr tOU' ( iirescrihnt tho niini- Ihi-m : l'ri.vidi-1, hoxx-ovcr, That; ; : any ; 1 j: I k Itiuk 1 t-imilinv, lituii- -. ami Kor roiupciiaatioii of yiuviyur-Ki'iMr.il of Kain.is, C--uer.il jioi.ttjt'iicbuilding( iuelndii og the mnUtorV office of the Attnur' j 01. ,. : . ut i .u .tntl l li>ilur.<.

  41'tmint ; awl in any the amount ot! their 11 who h.is already; as a iiu-inher of the 1 ) ; ( ,( .

  1'initkt, t t'Ji t'1tL4t t.i t I shall also uj'poinl MI. h i'epie.suiitatixes, reo ived a p ntion ofj a item. two t lnm-'Jii'l!t I 1K < liu>i ft! 'l For foinpcii ition of tlm Min-cyor-Ki'iM.-r.U.of lnw.i tiiv-t-olliu- l.iiildinoiin> furniture, tcLizini paintim :, the I'niud! Stilit.r t) -- i -t- ,.f the 1 touutnw nia
  any btate .
  and lur- otthtKi t9it til., .
  tli< _
  aii.l 1 Xf br.i fa: tli-cl.iri'il .1 iii.vtyiii ilMtrict Iiy tina- 1 of %'h'It'- v.i-hihtL', and fr kt-ejiin liri--liiccr :
  p I1 t114'S F hip. ur 1f i-nf'ifi; a ;, ur "inj.loyt.--s, as the 1 want: tin-'onijrosioiial; lilohi; bhall only he : : nutinir 'molts ami I Mx--T'm'i-p < -ingi .--4 fiilillt-d I "Ail a1 to ri-ni'.x-f the olliiiof mrxiyoriii'iK nai-i-? iiiord-r, f>reii.-iiitT for -teiiiii engine, l.ixirt-n) Jtfcsti >- of tii.- $uj't. ItO t'u nif tSui t'niletl Sfc l. -.

  tIflI ,, thu giwtal jiarlinr | : ( ) : fiiiinlin<: totiiii"d--ntni'l to levt.ive, as HiieU i"iialor, (the addiliotial I ; l I J m.ip ral ot tie Stale' of I IOXXM ILtt.IVtu 011-111 t to xr.itvhnieii repaint ot furnitnri-, and for uasccllancoiisitini' For stl uu t. ., i.fttie ',... r u t- -uiil $CTib a..rr.*r. -

  na-nit; IL. uatm-i shall In: i : ; : 1 their i 'nii] < imj, lillf-ii t lli--tt-.ui'l.l"l- 1 ri.iltMiiouth I N t-t raski: : ," apj'iov.-t I ] I July L-s efli y-t-i.Iit, lin> -r-ix tlioiuiind doll.irp. nrtiief.ut, 1 ; ..- ,-,: I: tiu: : .mdilx-I t 'Miii.tnnt.Mt4r...
  viCilflhIhiS Km
  MtrliUi n hiiii'lnd and i.lyix, xxhii-h IR I'lTt-.l 1 at two I "P| :o tint-lit of Afjriinltutv.For rninprn'ation on..if- :1-' p t1 -t tlHMt--Mfcl toJfcir*.
  Imsiiu-sb t.lmll IHth<: tuly 1 may ho failed: in ui h lhoti>anil three hundml att
  ;iind niijjtiilgiiKnl 'r l ; shall I'leserilf, and nine Ltis. fii.|HI l-'ci r.-iit ol"Aiil ;:.''iiiltliu.| iil- % I Ii t lit iii'iiit Iollars. eltcnu.-'t, mi'I Untjirk and i-ini'li.yet-a ia lux uflc.tIiirt ; iiint.iir: .H .if ;. ; ': ; .-tti (.| the Huj'ttiue f. niof
  ;, l-'i.r rmnpi-ii-sitioiiof l'iv -< >'iurtl: I of I the tirrtlnni } -euttht thou.$.uid unit twenty dulfarti. tht- 1zu.--I! .v'! .I ; -? o-i t !:. ;iii.4ivldnllji.Fors.i.i. : .
  -fcndMil l shall onstitiiU Koi the ot I tin- (Con -.irvi'yor-s
  .
  dt-ffulaiit
  > ; puhlthei> i
  lid < r a tjii": nin paying .
  K of Color.ulo aii'l! Utah i and! the i-lcrk ; in II'H Fur rimtiiijpinci-'. xi/. : l-'or utationery, frtishtui-- (i.r tu i.-t jutuhtt ufml'niU>ttHl.it< -.
  legal iffoct and 'i oiuti itut (:i i< (anil ire, t ill u -i'u, -' f-Ii tliiiu-i.inil iloH.ui.Ko ilii-eof lil.rary, l.iborutory, lut-l, li- ht, rent, mid nii-- one Iiiiu li. ,1 .. .. '.\vt ti' ti.e: ilionximj fly-i-Lii.b-it d..'

  shall: IM' <'iifirril and : < nuniher tif! eopies lakcn ono i.oiit tor evei ; y .- i ii&-u I -ti itlil I i.f -.iirvi-yor-ui-mT.il! of New I c-ll.iii'-on.' item--, thirtct-n tlniUM.xndtMI.irn.Kor lar-
  Mr I 'uoin I Aii/.oii.t, I thrf-t thou -ind .L.lullurs.Kor i-.l'ic.itiiK a-rieulturil! htntUtii-i for annual sn.l K.-t: ..tii! t- ii t; I : 'lit'Of this Hiipn-m-- '. ...iriot
  jia.itnci.-'hi}* a.v-i-1b a.- i! liiriher enach-d.; That 'In |':iti.s exeeediiif i ;; t thrt-e I I thousand I I, i ii I titli I I of four *albrm n ."i-l i I two i.dtrri i :
  i "iiipi'iii-ati.in of the tutt t.uy.'tgui' nil ol I'aliforni.i'iii'l ; i hunt tlt) ) n-jwirtH, ten thou-wid dollan-. tiniKnlrnt of t'j .!t.u!>M, Ibt: uwtit-iuta jildKr :Ufi
  1 h-miliad Iw-ti r< - ciph-ins'- tir;. nincUen tl-jiHii.iii.ld"ll.ir

  a.th" l oaitl thousand dollars.Koi I. x i/ : For Mlarr ot th- i.-it r of the tlienckinstif'
  p'i tli. ; ; ol t tru>ti-< .- i ut r.iiil I liiiKiiiiiiy.i Tor .- rt Uw Knpri'iii.
  \ : i u : i.in i.t tliurvi m-r.rl ot I'lihoTcirii'iiv l-.ir ]>iirh.ilof I tere.il, -: -, ai-d tluwer .see-L-, .- t.iirt of tTs-! fj-'t-d( f-l.iti- t vthouni l |jv ,
  I'LI ii ;
  ioi.it" ; yor-K"
  Anil 1 iH it 1a ni-rinai. sceontl. rtille l lerks lo eonimittei--i$ horses 1 .
  Si-. I U. : : : giil.-; : i p.iyi-K. :, urn! :ni- -li.ui.! mi- [-- ii-i-s, tnt
  Di'l Hit t--iki'! in hi oltici', live thoUKUi'l iltiltF.i nut fur la1.r I in ].11(1 i fig iii .-ed.ittl li.i .-, .tnd inu ct-l- hundred d H.IIKin -.
  tinniiiiio 'f any ci-tl |1' I : : fmirlh, 1 tw ; fifth iiirtl ine. .tn jails, fiftv-lixe thouband S'-ven hundred l ltittv I I ; ; I :i ).nirtiu.i. it.-nix, eighty tlioiift.ui.1 dollars froxMcd, That Utur !... "i ; r.I- of tiiMifie'rae l.nrl ot
  i
  I l 1 ti"-i "t! ( In H--c
  HIM thin with Jiift |ivity, l tkllar.s. : lit. m > m | n.< -i '-uiiut.ti ol t the -.um-vi.i -.. :-i.vl ot On-i.i.ii, I the i .iinmi-: i -in r agriculture hill only inirclia.-e ;inditrilittte the I'liiti \ t-l.i1. !"i I I'.v. i i..if tliv Iaariauitit oft.
  : ( ii-l |ltt riri'-t.nii-- ot tin
  I Ihtll tifJt1Lil.IILILIIIIItII \ jirj lw > : $ jxii'l '. !tiu ". 1 iKin I hi.soiK'f, i.thmniil live liundnd.l.i.u I I tI I nil I the fund 1 lint eiit :'ippriijiriated; fr tkilIIHI .te, i.'i-- 1 1401i. ii'it ilt'. : us. -
  :ji noral i-aftiv-r, awl Ut l tuithiT ( tIIti'- I. That: the I Ki'i eajiilol l police. 1.VttitV I $li\e ; 1 ) HiiH't| ; iMim:; httci-f .ii.t l .1 i i'taut
  .I : > pHi -'-, suched.1-i a.ire rare and tun omiiion t i the I.r i nin; p ittniii.'n i-f ; !t-v di trlok *tin-tte's, vi-.vtt. .- ,
  .- transi' l'i- hiisin* ss ; ) : l "itt il t tin- M-veral ilenarl- dollarKor -.. .-,, i .iiiTi-i hint. m.t i.-.t- i I anil K..: i.iutpi-ti .t'l' '!! ol LILt t.ur\fyoi.---ner.il I or Wash- ruuiilry, ur u- h .1 ; can l-e inadiiinie piulitalili- l buy fre'i'Hiit t1tttit-.in; I :, .v Ititt4ru..tI-h: hilly ajalsrtp.,
  .
  | !t.Itt l Illlli
  ) h >
  | tvt
  ncr fcliall) iHtui-loro, -. -: < ( the eontn-1 tif the tinsh : .-. I expi'ii.ses ot lit-it in-' and xi lii il-ti tii I :it. t | tllln n_:lon T'--. rn-'iy i ..in1 the cl'-ik! hi oltk---, tune thou- 1 <'liaiiiefri.ni on.- part of our UXXTJ r. ntry t.i nni K.'i i.-niiu-nfattoiii wf t-- itt ttiwt nims&aki. .ht! < <
  -! .- : ; li'.in-Uiil :and hull 1ti1Iiitu it: h l I'mvi li-l'I'll it I tin-r.'iiiini.-i.- i'IhCI htthI, cun .u '. .- :''toii .iui'l thru btuii41 'lJ'Ipr4.
  ho ;.hall 1 ie ill *i !< 'i n !;'- In their ii- jnvliv*; laenU-ir, pai.ilu.-( I twenty-live lhoiisan>l doliaio.K'r : cl tin iI t. ; "; i i IIH I d'Ti' rin
  I KOI tuiiiinn -iti-ilt of i-ii:(>nk-r of l.tnd tllk-n in MtvrMiiin I I .re I tiii- t liltt-i-nth I dij of I Deci-mlM-r in each) jir lit ic- 1 ;>.- insT'-sratry e; ft4n' 1M taVfl', tID $ 11w .
  from Uin 1" tiinu l-tt1d. ; the eotir. -1! itt i titls -4 -lIilt-;% Il iUin.<, thirty I It. -I1I-L1II .1II- 1 :'ttt! !.il> in-i > in i.i, i-SSn-.
  may < i In r lUni'lH-1 ilollan itt.-r, in.iki !a r.p.ht| in detail, to (COIH-IX-M, 'if all iiiini- itill .It ti jf Ctte.inry ant ktri/.ing Jw
  ttlur'!! .
  : | Ilirf- I : ')- | '-t > < :
  and jirni-jossof tin-] pail i I ; \x-ith tinidvi; >-e of tin- j.n-: lars. I ol t :-. on '. --in-li-, II. i liii-f il.-ik, It-jut ol Him-ejoM-tJcnii.i'-' ifj.Kor ii-nl of s-ur- -rxi'i-n-l'-d I-y him. i fl ltttsti miutitjt b4Jr;
  )
  | iwr.ilV otli'-i; in C irt- ;i tfl, lid, book, ntatiom-ry: Kurt i he ->iticliu: fof the (Jloxvr MII.-II-IIIII t-n iliou.111.1 F'ir t.o-itjtttt'n cuntinutiaei.tjfl tjwt-- $? tt.p1it.tin' .
  vipo us to thi-ir iiauaSd : -?*' ; t "xt-li.ioks, e'tiilerh;; l-'or i-ompeiuj.tltoii' I t ativi I i mil I' ti; of t iit ti1 i l t ) : t=iui,<'i. .1 i- 1 ml ni'Mr i iiinl I li-; XVXOI--KI ,
  >II| otin-i 'I iin-iil'-iit.il I I-XH-MS.| i, iiiI I ludin- |pity of nuvwaii -. d"ll( II i ,. 1 l.utii.st..kw bvItitnert ickrr.ipltftittiitbiiI.ll .' in-I
  1- And 1 i it 1 : sii"h dijilonut-s aroiisii.ttlv tin t lloii.vsuf 1 teprusetu.ilix.- deh-jjatcs : : ; li* i
  : a :
  '
  : > I lilt
  I jiiit' uf the sim wlii ii 3 : I itt other 11111 VtISiIIt'S. Ten itori.is, ono million one, handled ) ||;ar.-oi'Ui"lii -t .I'ltUdu i-l.ii i !. it., ti.I( K..Ii.irt i i ul r-ni u i vt-vol :'' iHnil'olli'; i ol ( ,'aIi( .i-hil.i, 'LEt K.-r t \i'-ti i". in .1-! :"t.tIIt{ ar.'limiiihiii'.tit t.ututJu &u- fliit' .11. t tL tr

  hIV: ( -nlrihtitoil !t') th i : ; 1 1xxilhdfawa ; further I enaeteil, That; t tin- it. tllIIrb. l -iu-Liitit! imi---) .;' r, ..ml l.ilxiu-r lit' I, t ini-ili-t, hliitioiiiry, mil I t otli'-r inriiknt-il c.x ptm.iiUK -.., l-'nr |jii-iiiiittia[ ant di.tlributioii tit plant -, nttinu-', h I'erv-Ji. cir--i.r<-it in i tIttiltI-tfi1tIii trrot.Hrv
  I Iii'lin i I I'.iJ "I I ni'M'tmI'm l.ioiis-.unl dollars.K .-iii'lliriil..---, I'.nrtcin thi>u.-aiid dulUrri : fruviliTb'it! itol.--<, l..n.l -, ,"id ..(l. -v--tiriti.-r.-,,, ,i( lh IiuittiL: ( $ |.- .
  ly liim *.r |jti4 t I m ii ))1LV. .' PWI't 1 t.i i. iii i 1 Kor ci'inpi-il.atioii ol iho oilin tj. h-iUs. ; j tlnin ill-! Iliiif !Ii'tii'lu'l 1 U'l .*.i.\ly n 'Ilii'-i ut l 1.ti the Mim.-yn-Kiii'.ril ol NVas-liini- tin- ii .;..ui.ttiiitt uf i-lnnU, cuttinips and .----drill nhait! Ini lx i i--itV: : "I tipUttta'il St--*, ..ne tillridri'
  1 !
  in tlio f-hajf. tii dividend-, j or other oilirurs eonin--i- -eiiyers and others i ie"ivin;;- :in atiinml: :-I :i ul I ii t--- .' -mi, .i-liii-t 'ii1 j 1 -1i-ik, I-ut Ti t inl-'iT I t tin i, (doo'-, hlatioiary, :ami othi-r incid nl.ll -inliiii-'t to Harli a" are it Lu-t--d to tfenentl iilliv.tti'-n. .&it-l 1 lil'i! i ,riikai.il .

  luriiif tlui >--'int"tiuui''i- 1 l : xx-'in-n, in their j j ud-4111': nt in t Ihu scl'vico of thu I lioll..i I ; ot I leipl -. I ;;!'!-, uu'i i-lant t.t'---fi. i if'j .''nil l.i- t \pl ii-i-f, I'.'. Illtill-Ullltl clollirH.( an I to i-minute the if-'iieral iut< rintf Intrticiiltiircairlijii' l--.t -tuj.b. _. I ii liii : -- i.rt.! fit, itir pvtp I -t
  Iti .ill- rxti' "! tin' MHXiioi.nriiil ot Kiiliif; : ulttiiv thruii'jhiHit the litite.tIttI4s.. n't-a.-1. tl i ttte. '.utiiUt.l ind Wty'th.uin1
  any jvirtin-r may : ; t iniivt-r.-ity shall nipiiie i' xi.i '. : C'ltrkof tin ; ll''ii.iof' Uepr.-seiitwlivi fiVt lilltkill-:.I! I ll'- t-.<1ll.\ 'I u- tliUll- I'll.,1! f.1- -. -t.iliom iy, flu't ''I It.iiiudt-iit.il u.IIM-.-., l'.r i xpc.ititinlal.uilin( in rttH-rvntiuii niiiutnr ti d l'-; pud" -

  ti'usil larn.KH i.'hl Ih'Mi-mil t Hil>t hiui'lred iloll.ii =. F.ii it t' t- .%u art r ,
  l | < oil'i n-iit ol tin- - 'niymi'tit of BiK-h tsulc-i'' 1 ; : : juihlish, an :annual i j "hiei i i lerk ;and mi" :i.i1ant; ei i k, l.wu I i MIHTt .! -Midi 1 IM "ll 'I 'lll'l < tutu i at Ijilna.: 'i i.fn
  < l.r.i.-k.i, !ill- !, Kioks, iliitiout-ry, and otln-r iiiti'Unttil iiiiMtrtr.; .is.'iyr, ni'-ltcr an-l I refiner, I hirf coiner tint klW.-l'lU. t I .,''Vl'- >"'t-t *' tK; iKKUtx .
  of stu-h 1 1 thuall'.tir.-i ol and dt.'l-u. Ii. i I trin-i titn.li. .in.| t i'I'ty I'ii.c.
  ol tin. nnixi i-i hundretl ,
  uiaotutt ; live i
  uripn.tl < ; : niiiely-lw" n '
  ; i i I .fl i-\-n] i : two lliou ,:ui'l 1 'lolkir.Kor .-.. eii-nx-ei a."j .taut; :istr and njveu tk-rk thirty-i ftttl.thi.e.i i i .:S'ii.; .. :. 'j i \ ami (bt .-It! i ti t- .
  jLiynntit <>f tiiii-li intoit-s', ; thotisaiid one hnntln-l :and eighty-loin; I ; i.l tin tt.:' j-.tu'li ..i'l-Iil'.i.' i i li" I i-l-rh. I n' nt ..I.1uurvi- '.i--.ii-iii-i-.ir.iollici- the t.i rit"rii .1I thiitlr--.ili.l lixe. hriidnd dollarri.K'irxxai \c- t .ii.'I' "' < i !I. ;> *- |t"-it -. ffctjnntii.. hit ,

  .tin to l"j l.t 1-11111.111; *>Qjiy"s flWelil.I .--

  lion of Mioii iirtilits.Sx1. : : uoriorittiou' shall tj.lti! i.t at t two thousand: one liundn d and :.i.\y! I t ; # Oil.- lilii 'lii'l V-I! i in Hi'iitml: iiiliu otliu iii'-kUiiUl iKrliMone tUuUximl one liundndii.u :and txx.iitlivi thoii-and dollar.. (tiutliFi- _! -- ,
  !- : l-"i i.ni'l'-nt.il and lulltmiT'-iit cxiKiist.,, Uii thtieittJiIi1i.ittu o I .u'--r.- itt 4 tm4e 1.1 ; i.tt.ttt i.
  IS.: Aiid J it ; i l n. : :ril ( -;raiit duv-ise, or 1 eaeh.: txxi nty-five thousand: ni: mtiuiiitu t I : ilnll-ll-i.i.f tin tutu .-ii'iih i i ii" I < Ii il. ami. Km i ill ot n'lii c lor -.urx-fyor-K'-'Hcral ol C. i'urt-: t-- I-- i -', -. (iii'--h-i-f :n thirty IihtUir. i>-

  it hhall apj' vvtliat hy : s-iid i tv.t-nty, dollar.s ; i-nr i-hief nisnyer, ll.l l i .41 tI if If >> i HI In4 "Hi--, fuily- i-> -.i I I 1 I't.i'i 1 Ii iriLt't "- :, fuel, Wikrf, Ktationcrv, and otli- I I'or sj. -iiiifift uf on* ;and eijius t" Injircsci vttl lutlul".i. -
  i i Iii i !1' i.l.il i j'tiL.i4, Ixxw lltoiiHund dollar.'u ; ,_ i "I tli" lima xt.x hiin-Irt-d dollar- t-.t- ntt> 11 i.. _i 1:1 flaIl rapit.!, i, .
  iollaiand .1 1 ,tnl 'l'l.i.
  if iii1ilB tv > i-al I it ltti lh'-t- -iiarti-d Thai tin M-III:' '| t in thi Speakii'. livt; | || I" -it.t ; -
  i ] any tt! lt'"I iJ.- it fur '' u, I't.t! t i.i'"Jiict 1 ol the L'Ujxcyor-K'-injr.il uiL 1.Ltltitw.t I'-- ti' !n-i.ht: mi itliiuu and "in, tivi- thuuit -tui.t 'l"i.u! tli..uiit--i t tii U' t. i it *.' IT'..
  apital liasIxtii n-iliKvit$, : > | .- not i emjiloy its Ittnd.. o 1 fx-si.v, i tiLt jH-r day a1 h, tola thousand 'i i lit>", .in li'I* ( i Jil-! ,11, I thi.1 ; my fork tli"HH.it.d I d 1> iLri. 1-i.inrli Mint ol San l-V.iiu-Lseijl\iti6.ri-ii. Triirt.il.ttis F rc.ti'-f .uL-. -.1 1? '*. -- In.t-rom.- ntll'f -

  1110 i41t1iP 1id1 i4ti14.l : 1h. -r-of in hitnkin:; oj.-ia- huinlVid l .md L four'I'lllar-j; :and i.- ilj ct-i ; i nn I'tti i', .iti'l Hi't 1 il..'iei HI lli.- /'i.i 11-11! ot uiliix- tin the auivfyor-ai-iit.-r.il ot Xvv.idi, fj| -nij--ri>iUii'liit, treiiHiiriT, aw-aycr, nu-ller amilint I .:..t'i' -.: lt> -r-ln:
  two ii."'! :and I d'-lliil'. r i", > ",ro-r, and Mix clerks thirty Ih-niraud live huudr'd'ttlir. K. in.n.. i- i -- -i i ..- f .'..!.t ii'i Lwtrti-u.-: ,
  lI4S3V to mahv: ; ; ; < ; i-i ohjii 1 t otlier thai: iJin" miMn -r.--. -LI! one liioiih.uid :our 'tii'l iniii[ 1J -ti.-ti'i- I'll"" llu-ii-am out-- ,
  ) | I-\p.! :i-i-of fjiutul I this United .SUlc.. | Aor dIV.ij .- 1I.j--. .. .tl', 5 i.i' I i 'l.il4.-. tiirtPri.lt>-.-.
  I il.ill-n
  with intuix-hl$ < tii 1"u ii. } th> fiislx* ti.iti i oi' tJiis .tri and I'll I I \ dollaih twh; four thoii3.mil tint-1 t s-itt-h : ---u' .
  ; >ii i-l I tli. ti ..ini .it Hi" Turin! iu..: tinxp 'inc. t the uprt-im; Court and dirftrii-t 'or wasiM i if workiui.-n tat, ;iiitittt-r.- > kiiiuljreil ..uiltr. -r t- -
  S.V.. H. Audiit : 1 in tliisa i.ontaini-d i-liall o> 4tn ;and ixxuityiloilat.? ; one eagiuoi-r, ei ; i ; '4 1t r -_' -i--t tiiI_ -i..Itit-t i-oiu ;tu nt ill.- I nit'.d j : bitiK, including tin- ihtri. t ot e lh"ti -.Hid four hiiiidrcd and fifty I.ILtr',i.Kor i. i-'or iu > ;. .' "I i-tv wibu .
  Ultiii Co'iinilii.t, aid! ..iif"i uui ii-- .tnd v.'itni'mti'in i aid I of in- id.'iital .md coiiliii'-nt -iMir.s. ..mdwiti .. ,.it'I --ib.i-( t ,us 'i I'i r.K Vi-ny-tiiItjtt.., _
  1-I lime L.'I'ttlii ; i--- -n--i- -i-l.nit I-TJK nstv,
  dollaio :
  < MTV nah', u. >';;4im< iti, <>f : \ ;J.reVl.'Ilt.HIlJTeSf? IrullI :| | t l.'indreil ; J 1IIIL' > ) | t I.-- t- .
  ( tul l- ', I It iiitis nnUiiall! t f ill ndditiun F'i.. --) it -- .. 1 ,
  I I t hi k hit' 0 j t 4.iI.t8tit 111t..4l l- ii .1 il. nil | : irii-iluii-x, III <", to .ixnihl.Kprofits Ifty---! 'iiI .p-j
  i '(il % 1 & fl't$ t 5I1(4 i : : i'tjoa1iiij; ; the uti one lhouv.iid; J'tui; liundieil jind hit ly 1 !.ii ujtii--, i>:i" )liuli'lrt-il itlnl t eijjlily- I lu. t lit ii! u 1.&i i n lii. J ChIt tlmti.rtli, eiuhti-cn litimli< d I tli'.it.and; .md t'irty-seven dollar.s -t-x-uuty-tUl've tl-t- .- I - -- 1 : f-f ?Pttt.Irt-4ttt ll..r'l.o

  g zierd: iai tjui inai1liy t ; l -h 'i. 1s{;; eaeh.; t lo'ir tli-iii-sand Ihret: hundii.il ;and :! t liiiiuhtil! in I I' i -'ily Ooll tl- '. 'id MAf. i i-lit; and piuviuitit yerir", and lilj-wi.-+- for ti.i i titt.. t-ii it.l I .1 ; i.04tbtiIuung.ti

  u'l-in-ral >artiKT wlnat iiiSpijili.in dull.-it ;. M\ Jii- -iti. n. ;il t; o llaranil: : : --t Ihtt i'-t. } t-ituu-s :t '' ) in.I ; t !it t-.sj !.-!. ;* t ii' ttttili-i in wim h tin.Vinttil I .Statitu Kur nj'i inn--- i if on--, three hiinijred d"B ir t-tvt* i.ihit nt Ui i i 1.!' Ii'i i tWt-1Iut-L: hoii
  j 1 1 !. iK.iini! tli. Jill. itit' > r.-. (I.. 'lit: i.i-, .1 I, in. Iii itiig k-jpil ,i.-rtisUinct- (Iii- At torlujti .\-i:!> l Hil. .- at Ntv Yerk. Kur. Kilariol- strt. imt. utr.-L 6.-t ) -- -: .
  of itistilvmy,, lii } t .% A < t j.noilen, i -nt.d ; .- uiils eah i p&1 day, Jlxv thou. ind ixvu r, it'i'l Inhrut m i I" "III.-' ,r"'iuj iiuit.'ti-, .. 1.uI, and I ..tlii'i.iptxial I :tnl I \tniordimiiy i-i- udi-.it ;i-ayer, iind melter and w-hwr, wmstan: aMJ >: it't': .. .. -:,... 1 t ..(. J111 l'rtti..k ui

  ti'Hi 'it'tho ifiwil.Miy i1 I lln) > Treasui"x-I j'.iihn-! and l lilt v--iK dollai.im; < lerk to i I 'I iii-l t. uty -t'tt..r' |><-iidiiiii-" in f K-- iii lli- $upt-t inn Cumt of tin- I nitid 1 c r, 0$lI''t'nit, :md clerk! twenty-live tiiou.Hiiid! HCXXI tl-ili :: l- .:.' il.'iit!: .

  with the inli-i'l oi :il% tiiji 1 : tli'l 1.1 : -! waxiid tnn-mbt-A'-j thuiit.uii1 liv'- I ] -I( II.i- .- -.!n-it"i i nt Hi-- !lit tti \', -i Stall -. in 1 ivhli: i: th I'niliilState art iom crned I, and olI' hiin.lrt-i! I 'i thtr.i. K..I..M,. -, -- .u I- "- .- ., tb Vrc.id..lit -
  : tlriK a.t-i I the i !1. ik II-T.'I.| itnl 1 <" -n mitm for 'ilt'-Jit-i-- r.niiiilt'-'l| against lie Unite I K .rxi; eif win kuutin, m ad-iitiun tt uttixinkl I tin--, i : : ,. i ;r. .; .
  '
  i -niit". dollar. 11 Ii rkto coinniil
  'lit.i tsfttr niii'txtvx'o : ) -, t it\ 1 i.V" tl."U"'H-l .' i-Illin- SUiti t-, .ii'l: fa ;ih" ;.utt -ttt i-ptiir: vf iiriiwncsv, ouc inillioti l..il.iiii-- iurnur ai'prupri.itioiui, forty thousand dol. For tutiJi' n ,!i".fl--( t71Y'. -n.,- .-. -HI tju- ..Jnetv
  tI 1 1'% X jut1iaizt < .l. i i' i I ; the S nat-o and Hons-eH !l.-; pi-ttju-ialinii-: I Ixvo tli'iimnd iix'e htindr* llin i; li-iu ii\-l thoiir-ii'id d.ibrV.ii' -. liii *> th-"i-n.. v :, ,,'i.. 1 1. -t ,:.. -

  .i&rity .iinai l y Mih |* 1 1ji.irtnir 1 1'nil'il Satt-i( oj Aiku-tii-,L nintv two dollars !' ik] to i'otiiiiiiUvt. uu -I IS,' iiutniiiii-il'!" i nJ if loin., \ I k.it| tiii--.nl. bii uoiii[>. uiiation of (lu. wri'fc'li > in.-id'5ital and ntiMtnl txiH.-n.sen, evenly IIRKII'r.im Kor.oioj-.t l'" 'nui.ij.-i i I- L.! (.it, .ilh h ..l
  f i- tnt of! unchiff clcrl ami thvi situ.1 ,tihi.tr'.. i.t t; :1u-.Li'- i.- !/?,.! > ., Jt fh,,,, ?...
  > xv.ir.
  unJi-r ilic litu- : Th.U the. ;.err"t4'y; ";1 1I I li" iatidv Ixvo thou.iiind oiiv lutndttal .inJ f I 1 I <1t i kitu'.o n s", '-ut! ISfi-I I I I ilxrli-t t .o -i.fixl.uj :
  ; S-.ii.ir-.
  I i f ; Mi'iu--iU'l inn'- luiii'to-t --I I i\viutv rs! i.naw r, a-Mtint ini.snp'j-( .ind ilK.rer-- I' Mint at I )ehtVtr. Kur Mui-vrinUnKut, iv.-iy--
  tin' Iik4. intuut, shall ?- 1 : I : l iuav. } iut r, hy an : lt1 d'll-ai's clerk to i coujmitUe"iitlaini>. I txvo \\i'n 'ifii- tilon'' LlioiiKiud thrvo hun-iriil .ind t-iglity ii iu--i: r and p.-finer, coiner, aud uli-rk. thirteen tbousind P.I* i "-l--. n utet"' -J ui .i.K i l.' iK.r M ih* i'rilintVh -

  iturs (ol Midi i ulnhijSic. I ) and i.U'i.tl( i iiiil 1. (o i-- sand oiu-hundi'd I and 1 Mxly i : dnlars! ; .- : 2 1 } I I..t- -lo.l ii l d..ins.; .. ', !fit ::-ti -I.hi!
  A'ur .'. .on, i t tin clvik. and in th'ot K.-r 'it workiiit-n. tktnt.iti.t .-ivcilhitiiditd F-.i anp.t.-i 'ti ot t tt" r-T: i.t v. --Imiaii at tli pnlIi'
  : : int-M.-uu-i-r w.uz.-- twenty-two
  _-t1 tvinj-
  and l.i'u'-
  hun.licd u tu
  I 15. Aud Inil ( .tit; ttut n-taritTi n5 llu Lt.th txvo tu) u-ItIltL live ;; ui- !t te. '
  .111 HtaMt and i-r- . .,
  : i.f tile
  t I tt- u!.' tin- .| -:: m-r: l, txx-> Uiin.liT'I and si.\tevn an-1" seventy dollarF" -. : i.ip. ; tapit-'i
  try Hii.i'-ial| : }iaitii-i vlii 1 : Ii, i ti in 1ii s14-til -.i- Ix-.o dilhttehik; In il.i ft'trn1 .- t i : < r'llii: i niit'ti lli : "i tl-I < tIll-: i. v% ihoun.ui'1it! ii iiuii'lrt-d dollar.'orriitiijn .-. in-I'lt-iii.tl.iiid cutitiugeut cili'iibtK, tiflci thou un1thw:. tnd !. '!! .

  jf UK- last .lti into th" thoii..iml huiifhcl.tud sixty dollat / i.s-Utou of the i-lfiki, ;icttuurttlilt sun! Ir.hinulriil d-dlar-1. F;>r I'Huj'.i .sis. -> ii :It: V,- 1' M .- ,i IK rtx-rv.iti
  jirmiwoiiB t ofnmney jmhli. om | : ) t t'i-r's- uit--<*ii:: :r-i :IiId! !1it in "fa lin--n''Liiri
  -in-l !LtbtttIiIII tiLe oflk ot the I lii-i. u n lent Tranry.Kor .viiahe of the ;ikt.intI : ntini'H r t-. -, I : : ---- 1 !f-i'rt't MIar.K. -..
  1 tli.a.s.iit.lti.iiliii" t iiy.'i.- u.a.irtfnu.1.- i
  iii tiiit : ttit for (t-.s- dishtti- -itt tin i-.iiil-al-arms! : on- I : ; "
  4bIll dir : ; ; ; i1t. to su ,
  'ieir ] *. :
  --
  Njiigor ; -t- .
  :. t ilkid! !-ieht u-I! < irrul ilns'( M- I-HI-I.I', i il.iciiiiii>l-i-'l ant niiit-ty-niiic tlioii ,indthii" i I it-i. uirr-s t.! tli t'nited tiUitei*, at New York, fiubUni, t-'uptn > i : -.xv "-pa-r5a$ thI'oi'
  l 1.:; tiniaitiivi| >lii|* ur' hy ; j -" of money eerliliiat'hyI. four htuidreh ;and f'-rty d'dlars ; .) '. i! 1 } > iii'r."K. irily !tit.j -in- 'I l nhi iuutiiit '-* liiiiniii-.i i t ; I and oixiy illlac. Chill .l--.i, uiid M.( IA IHI. \i/ : l-ic the iH-.istiiiit trt.inn ,- m.-i', Utid.tl.; S t-.i '.,; i, tui-i i .n .1! I _ii.p-t ie-rnth.t--it I

  bhsill; h" liahlc ai .ti '- j tft1n. lrtJLs; iti I thotsiud live hundied and ninety-twu d(> : ; : ; ..mil 'n nU| > 0 ol f tilt /,' t- muiH.'iiiiH'ii| tt! tii<. ..lii-.t I i ttrk, ck-rkt, UK "-> iiSir i nt Ni-x.- York, iiht ttttittt dulfcir- ; Ihom- ,il.1..U 1i Ii.it-li- ,' '. :t' l-' ;. *, -i: -*'' i siisfy cvtit.-.

  : thoiu uid in'i i K.ltinll 1 t1ut Jol- ,-, Ii- -!t.iit! in' f .'ttr8. .tn 1. lition-r* IB the tiilkv ol I ; .-. .'.:'i'l ."'i. l.i.ni.:, earll, live tloti-ttiiit dollir ; suvtlu l-i- c-ii'i I > .1' lx,., u-f.'j<'CXi4 at thi tt
  t-Vv 14;i. Ainl 1 11; it ] i i iti13' tuditt.-'1 ;and feUhV! I liisV ux-islant il.-trk.-1.--1.I txvo >: !itlit li'-V, fVM: ) >!i Mil '
  .. I l-i 'fi t. i .
  tlraw-J-it .f the
  ;it
  .1 < i Itt.'mtatu.l
  the nayiu-uiU-r-.o n-ra!, t'x- huu-In-d and iiiim thwf-.in-l one at ( 'li.iili.-nlon, txro thotixuid live htuulied du! -
  LuU' "1 111int$.jl\iiv v i. : 1 I ; \\airant.s *> sidled; shall: In I dn-tl and tutu 2i -t W dollais ; postinahier' : : i .ini.iiiM-1'iln--. ili-piity i < 1 ntmi .*nt-i > t--u liitn-h'. d :Htii : .-. l.ii-.s ; t\i-i-uly ihoa-an-i lixo hundred Jollarrt.Koi for fi.-t.tt!, > >i-i i >i-. "r.w: : ..uuIJ4 tfcn-e tiimdn

  i* $Ib. ( ,; .- : : : : : eitiuc validity ;ui il Ih-y h.e!]I thoisud live h'.t'.idi-4 t :and nineiy t txxo :; : dixiiitjiuiiil fli-l.t : i I It uil >n-it-liv- /* loinr' n atioii of the .,ku k- 1iInut.til.u'iit, and Luor-! a'ldiii-'irxl! .tfuiy of thu treasurer of 'latuilit a L .wl hlihiOL% -. i.{ i'.o:'' -' '
  Iii JtI.ILd in ( hi .iiiim! of Ui'j it.nnai.iiy- & iiir.kl, tifty-totsi- I'hii.id' ll'i.i.i, uiic tiiDii'.in.l lixi.- hundred dt-lLu.- K-.r .! > 0t ..it .- t uittk-r Itirf 1 1haiiof II
  1k ; 1 t.iettvv .1 : le.- u !Iit.I $ittlL1 i., 4 l.o! ; .lit !t. itv-luii Ill-Hi .' !; i loin )
  : ; .;flu.; -. t Ihoii nji-1 I iota tntn-Ii-ol 1 and forty dollar1.Fur Knaddilioiial; cttlary uf the treasurer of the br.i&iiinint ih. ll >.: -: t : -rD'I. -is hiiutr,4tars. -I..;

  itilil Ihijflahns "fall tJ : 1 1I : j eight V-eiijli'' dollai : liv> nits ; ] : \ !" r, .t---- ',, l.ir i..pt.-| tt-t: l in- i OMUH.U atu! ul (lit- ( ferkx. m--t-iwr, and lair ,U Xe.v Uikj.li.-, live hun.lrol dulLiri.Km -

  l > ti-twrdu; i!* thtill 1$3! sali.NT. .-! : 1i :. ii7I t one thoi--itui: > x"ii hfinditd and (tI i ( ;t- I' flu..: t'i-- 1 i l MiWn-tii.n-; r !;. tin.iiM! ol UK. etin-gi-in-i-al, forty-Uirrt I .Miuitlal.iry: -t thtrcsiMircr ut the Id.uiol L For foiii ;' i.as '\ .itt In- 1.ii gfrau&huii.i| .

  17. And IK? it t : I dollar.! eat( h ; I wo i l.y.> ', -.vl oil"! ; 'i 1 ]' ol tIP: ni' -'H tI! ri'Vi-iU<- ti"irlre. i (nt'.vK'r .
  1ti'. .it HIM. i thf t-I-t-k.-t. nml 1 lf l.i- a-1'liUori il j-akiry uf thu tream rii11 the l.r.im-l i. t. I .'. ..t; n .- :' --_ trr at tKi ft. -i
  n un t'uiti
  .! t' i r-mijH U ,
  t
  nils i"*>|*< ctinj? 1hz' ( ; ) I I .\ii Act 1 itt :11n4 nl an A.-l.'ii.1 and eighty: i 'lioi'ea.. li ; i.luipai >i vt Ui i l l_:. E-i R.-iiii-t v i- r.iy--it' Uit.iy t .I1i.MI : ..r't"l.tiltV-.\ *. (>i'-rs n I I Un-'iu!' ; u of Uii- i.liirr'tnjritu -'r, txv nty-i iulittiiiin.in : mint al .-?-.ui Fr.tutli-'eo, Caht'.riiia, lifU-fti liltii-lri-l dot- k-HtV hi. -". ix L. i.-f--l "ifir-! : .

  hall to IjwusJLt Irt ;n4 ; : I" jititiEI.ilat.-< tin; i'iti.Ul: : I'in- hundred 'lolfajsi ; leiOTgrapUw-.ttu IW'i I : tfnn ,:i-r;! -} 'liOJutltd d<-llar.eui .
  J'i .' ..tt.tLt- of ( I h", < It ifc.-' iiud I in tht tie! foig pttu-.ItrItiilat: nlatiii-! the in..t! it- ; ti, ; i -, i '-, : r !- -. t& ll Rt.nd itt
  iinit
  l'irtnii-8cnl.v; cict-jil in ; and tn dvlin' and i ix Hnd thri. hniidtx-1 amiiijlily: dolliti'a : ,- (-\ji n"i> < .t.-) t f-. >. ,i -' <>: <, t- t 1li.' iiiL.e-ir? -t .ti-} lit .
  iliousand I Un..1! ,. Ill- 111 _' .'li; .- of the *-oi.:iH of ordtrni'-f, \ty thuu-viud .1111! I'-itl Ucaxury uvt-r that allt>wt..| l.y c.xi.-uint; Lmf. t -. illy |r .- i ,- i i -: r in tfer J'lt..l. .i>.-
  ;I'liiXIMUII is llU-tJMl"-1"l" ; : | the fiuiiij. Umli.-i.t "i I'lldim; loom' ixvo ) & .>1 .. t .j-.i' i j p.t.!b'- ll" I'MlpJT t with tin lorty ,|..ll..i for ,-..aIariuf th-J elerk.s and nscHa cr6 in the tItir't 'tLt tit.i'i *iul: t ,. _> ;' < -, j'liMu' pioitml."-
  : : .i i ;
  ; i
  HII-M .shall ixd< im-l a'4'n : Ih" Sonatc and llmiv, "I! I'-. I drcJ and ;-'i.\ly doli.ir.-, .--tit riiitt/idxiit :: ( ir I- : .< !)t ;l I X.UIIIIIH pr-iVt-s'im ol /'..i .-tiiuiuLt.Ilitlit t t-.*is ti'jn t" t nn>lt>yt.-i in lhlltii > oft ci-t.mt tr. a-tinr at JJ-j-tuii, f.vctity-livc. ttutt-titt. _:tte- ;.-i ., l > -j .' i ft-ili-Mi'iu-if, un.l 1i -.

  ; ti ).a1 tnt2&,bij.i cniid 1 ] I I'tn'tcd Stat-b cf Amn'ii. I --ialam; -,1 i li"! ii-i j> tnu-4it io-/tii, at live i r.jU.Ji'ijil'i'i! n-\i sini f vpti-.itt ./ .-. uf th-i Sii-p-Uiry of AVur, .ulhituiit-:uiciut. iuur| twib IthIhi.lri1 tl.It-irt. Ii, i-'t.h- > .-' !lmiUtdiiid ivlx
  lilH.i1' -I( I.n', M-. iiiitl--.i i -1 1 1Uts I'r-- ti-nti-i-li-r-i-i-iii s'.i !, I'liii I It -&! ..-r, and chief i-f ordnam i I--.i salariu; :. ol etcrk.-, lue.-cviigers, aud VL&CtiPiv1t "nollicv l lI I tt'nt"'l..l.ui't i --
  4 E"I' i'i T:0.i : ( '- U'hat tin-acl: iititli-d andji vei-.i\ -al\ win.1'Li1 f d.ty t LVt., lour i 1' 'ti' !lit l -> > I- iitPi t .' inuU-J PIO.-IH'HHVI ..f l art ul July txx-enty-third! ti1&ttyii I of lie a i-taut trea.urer"at 1'hil.kUIpUi.i, eutitin M.-th.t...;. Ita _, +- .-!. i .-> ;iuti1 utiirrio' .

  j'.iii'd i with flic ori thu Natinnal l'Iitilttgt-tl I Mid txx'o hundied and lidoiiar.i- ; and l ) i I '.il.it'y p* muisui.-, i m'-'t i' ii.' -' litindt-i. 1 iiud t-i-xiy-i-i-f, six.I thousuiii! iiin.ri\l :t.nil I tliDU'viii.-l ihnx- hun>lnd doHarn.Kor kuy I.HIH u t.'I !l" i'i-J"i' o.11' iwliee las lite llsln-
  l : nlli onthousam! lixi-i l'.lt .- .1.J.Ll'. -ji'ai: ks of clerks, ines-vntt-rs, and watchmi-u. ii L M oiii'uV i, t*" .> ei-tit (butt ttut& iUI.Minlred .
  MI any suitis l&uuglil H ; : May: l.- < t jtl.-> el-, vn im-aociiin' rs, al It'. -.i-u I'.iiil'i''I ) tin Ni-iif. '
  I--r "f t-ti ii -t !Lu-., t'.vo tIM the .- ot t'n-' aj--i.-'t.int Xew Yoik I niid I t-i'Iy : .r Vn i the iniH.-n.silioii ol
  t'l Wlli'll i--mipti! ti.i i IB. ( in I oil i trua-iurt-rat om L
  and i-Xi-cit, idso, Uu; < .IM u uItInIlM.r ; ..ixty- six. IKJ ;ar.d iho *.im i: -.jn : | '!!ttltUItu1"!l >y ili-.itli m 1 h.- i Mi-tiHiii\ ll.tI|Iu.-htui' iii. -Mitul oilice, two ilif.is.ni 1 1 i- lit hundicd doll irt.A'ur hundred and txventy--i.x tUouuicl one huri.lnd ani I said iii.tiopoii'an [1- >u .. '' -i'-t-r's' ;,ri,| clerkT' >. .

  t2t 1 i .* loUo\x.> : 1 lolii: iioil.ir.- t\vt v< iii' -M mji-S.-i dlllili i eoun vJi ili"ii; of I'liy iU.i! of t > l.i-r. 'our in tin l-.venly tl'dl.-ir-: ;n-i ,e ..hic'-L- :y i' i. >- lot per i-ot'ini 11--:

  I SK- IP Ami l li: n j : ittet': ol tht. al 1isi Hiid ior-. I jsi"ii .il llu. i all. iii I'i'.irt'i-n hniidn-d uni 1 :: t : i- ni ; !iTi. i--m l >- ; ninn I :II i' oili; i uf t;>l-Ii..i.-I- of miibiy| .u.&t,. i.iy. on. thmi aMii Kor"talirii -i oi clerk---, messenger ami mtchnicii ii L thti i- -t'iit ;'. .. .!.,-. i .. 'i, < I'l'UII.-lit Jig Ol th-
  i.iit lilltidl'-l! l d ''.'MI"i tin"lli'v the aa.si.-.tmt trwuurcr at Saint Loui.- uimtii'.ii.and iir-t t i.t tln-T-- i in ,
  ) > ,
  of suil 1. -, ; 1 .tnd hi-i'-hy IK (-ltt.iIgI-1l to luLl; L j li-iHai annum uh.x.vnUioii.iiitid fixi --i.-ut\ ; I 1-v-t- .
  in an) cat(; t { ; pt.l l -i, 1'iii'liJi '. -< Hi.i'-- iI'I.-: -. / e-miHiKiloji of tin- !. rk' mt'i fir ol unlit. I' tv' n liiindred and sixty dollars.l'or jill IXM.Vli> : i v ir'V; ihinstoit ni' !
  '
  -jMi-ial: i artn ..TSai'l : Jiti.1p.ica1, InslJlnt ; Lift]L jili-eil .ui I Oxi.-'tx li-iil.r.-. } Um iiitijt-, ..- ''. ft i- ;- .. < Jin ni-lii i-, x-i u ti-i!' | ."i i t t.x / l i.iiudit.l '|.>iiir-. ,nifitinal! ,si'.irk--' ., the uat-useii&tcr, at four UliuUi 6tol.t .- '-.1------' i-i '- L .. : .. W.i4hinten, in ti.-
  tli t txx-o 1' iiiKrit l'j'.t .f I the \V'i' I- .ttiii ut. Kli- !il.t! .inniim, and! to the foiir watchttti-n, al Ibu it '. t -L I tIl'. 't I i : 'ta t-'utI Iflu.t.t t
  'I-luillajijt Uiat -.{,i ; : ; I Kor .t'ltnin] A taj-itol jxdk'O, j ii 'ft. all 1 i-nlltH i Mi, i i.---! 1. i. | ;> 1 !l' t (it .

  tiu'tu anWit iiaWi-1'i' li i i i.tiii'T.iioration m.-tv !."ii I { and ei'ht\-i t iuhi. tl-jllafu liijutc-nvat, & > -it"-I for w.i L. ,. -n t' > i< i iil' I -ii( l-! :S f !.u > "t W.ii I mihititdrcd doirs! per aiinuni iMth, in the olli.-.. o 1ttj.1 ._ t ,: ti --tlU fth...! tl .- .ify ;
  II..- *.l i.k! I,,| .I. '_, --t. Vlill.l Irtl.l-. l.l.l.J I'V- I ii. :t__i *f.i.> t 11.0' '.! i-r .it SAIII ljim.fi'ht tiiin.LiiiKir t.t -- - -ott' tit.- > i..t- --

  I lI( tuUZ t inuv |>r<)f"< it t" i ; | ill \ ahiiml i \( : Itnti'iii' -1! 'loll.tr > t sw < nty-nini pi'li -- ; i t -l ittu-1 J' ,,u t'.i'-iltuvt-i.l i .; :, ) ; 'I fl ti ---a-- if XV.i.-IiUhr.ft), '" V -':. : i' -of Shi -i..t city, uni

  urahnt UnjiaiUn.TS lii : : 'i tlUusand: tlolii-!: ti ;a-y at I'liu thuu.-ati'l iivhundivd ;iu4 i i.- : t.tt ,i .-- .; ', .u- .liillnUll. j -.I 1 i r;> >. '>!" < !-rki, porter- ind watchmen iu th-- thu levy e.ut ', itt s.. '. a i4 they are iKTcb. .
  ( New Orliannine autli'i.u.L: .i.i-l t- -1 .. .' --iu: Lh ta. sa.-t
  wati-hmaii uiitI t-Itu'uti -u.u- t.- ': tf( lit'- '- ;' :uuit---io i! vit'.t the assistant treasurer at
  I44. tb. lilalniul' ; luiLir.! >. aiiiiiim; :und one ,
  ttii' ( i .r o.iiu -.ittuin f- the
  t'r l.l.uik l ,,iUr- f.itiom imltn- .uiit fit' .-. -uid.-ix luuidred duiL-its. uf ( .i.l'i-- >r 'ui' -
  1 : I ( : ii: !ii- ,! !< r, iivli''>,, u I iitli j- ry unj'l'ii t '
  : |19- only |iarti: lofci -' : i .tiit it*T tve-ity-fifi' :hiH.-.ti: 1'li-ll.n r>. l--ir i>>ftij'in.ttiuiti to sunup clerk in the ullicc td ito.t. .t ;'Vtial! :: i'ki'l--. i !. .i- 'Hoi iGfit.QnIEIII I -

  inn lhat tin; ]iarui(3.txli- 3 I 1 1 ?L- }1'ri1i-t-.1 .Hid! ILl iiui' *> th.jii-j'aiid ftjiii-'hundu'l and uij; ity-i iqht; ; l | -- lid- Hl-.l1| -tlh .iJ'.Ji t' t't.t ili. < Hf-i-{; of Hi" ij.t I hi.- ;i t; .I--r--i-ih i Ml ,1-mt.Uint tr--a."urer .it S-'in I'MiK-imjii, two thousand lour il'oiiit'il| .ib j mitr fL-u'. "- .. .' > .ifumwhi> ha.4 hut -ci\, 4Iii !

  hahlu hzLtIk! <-ov I *- tin i.- ; i t : I oUifih tILl ihnx; i < i d uiaivin ui.O huniil. d latul !ilty-livu I > II I iti.-ou iKiii" mi-l HiHI.U 14- I n-ilUri-i t''in lij-.Hk luniktiti jni ry, 'liinliir., -ii"l tinII.i: l.ini'lr.: diili.io-. tl.- ..t i.1t.tt.i'-it.. --'t&c- I :. .>.J SLstcivniiil rc-.fivt-J
  in z.tu.k
  I ttiv ,--f iii.I n-Hipiivlk-i : iitt.iti iti in.1-, thu rtliv..- I th.>iin.liK'larMl'ii. I -<. Fur cuininita.itit'U ut the dciHWitary al Santa Fe, iind an tn' <' j.u.St lu.
  plainliin and il < -('* ( uitni.iU <-' nv tli-' i < iand liumlr.-d and fortynin; < dollars.Kor 2 And >- il fin-tin f (. ; / ) '\ ;.. -- t.( t'l.' 1H '!t-: UHM'.HI! < ol" tii. |Ii i> lu.i '-r.i 'icl'al : (hit nlurkvat.- lnn.iii. and jiorter in his office, tour thuu- : i'rti.
  A j I1IZ1fl4flt; (tihlaiiidl a ; ; lhin;>i whi.-h uaily j p. r- I oonUnjt-un 'uu L-s lit tilt mr I'lmK 1u-!. -ili.iiii iy, l-int'iiu', .iii i :tt i .iitih l t-iirht htnidrol dollars. I oiituiiitil iti tii.I'dii' Ntxi'vii oJ th.nptt-r two hunitrt-'I

  uid h.i.il t t9Mw in HIIJ tnit- Stah Iho I i!: lii i .lUtlidu ti -i.u Iti m t u Uii-iii.-siiii'l! il.'ll.u s. t'.ril try ol the clerk to the tiux a-wi.st.uit tii-.L-ti- at-' l.n tit' tti'I 'I'Jis'v' "ihi, .-ihte-t n hun.Iit.-i! ..itilrtv"n.
  >artnciK nly ; -n Utti V*. it VIA :--- '
  .
  l pnv "iciix. thousand hundred dolian" flu.'t! !' f -.n.i-l tt- rmhract- .uitt
  Ultiu-uf tight
  I "iiii-i- ntriiiliii. ; ?< ikiiii, tin-i.niii'HK-i.iy-ijt'sii-nit ii-r at r,
  .t: i n 't otiMI
  ia; jiaI tzI3 s ni ti-iuw i< i ftirh I |iriiili i-.s l,iint; ; tin-, I Kot LurU c. thixt. th'iiuaitd dijltl ( : I | \i- lttiu.IiitlIt! u ,.'ur h.itiu1! < bi..'k>s fiatl.dit-iy; mill l.iii.lnr.ni'liilin! : 1:01uIti t -. ul elerkj in the otlkx- ot the deitary at tV1UIII tli. I'iatiil.-littr.. !hull b a puirty itt the court itt

  lia-i li'flft Iiail4 8 t : : ; in tidnivawtsv: -l-ilai! >. -Mt.ni< ti'"r -mil ul t t>iii-i. alit! Jiirc ut watUuui-n, l"nru.tn ilimi dtpiOilir'Mit 1 Iuu-i xil'e. live thon-nnil nine, hundred and Unity d'dlir iiniiuilucr i-lilititiil nrS li-inlant.
  S- :'.. An-1: i' iVil'iini TU.O, tht-
  hritif? a hew (-nil agai hi i ipmliMTH 1 Ii :L'! I l-.i 7 It'u -I.-rkt.! > i oinniitt. -! -.-> and ti-mpmaiy I I it'f nintitiii.n.il I itt t- 'fL It 'UQP.l iI liiti I trt-tar}
  -I t"iUtvtli.j
  th., fliK-i '. r-l.iu\- clerk in the oftke i.t the 01 W.ri-i; hi-rt-i'V auth- -!!/' a ) antI
  c l- at
  I" -I de-HBtrtary
  I ( ins I*' III- anil uhlititenr >i
  ; a'i! in stu-h .- : [ .I 'tin. lU.usa--il -lIopnjMiitalivcM: thii i } 1 i-ttli.| '>, tv. i nt \ .Ih iho'i pv 4iull / Vn-I.T.uiK l.u'- if|,- -.itinni-r! > lit ii.Iiiz, aim.! tiu-tcl.lt i 'in.; aI':'". uxo Lhu i_ and fix h hundred d-jllarc. ...niiphit-.fI{ l t.c1-Io'i-( .0 i-f tins tenrisorjr l' twct-n tht

  .ml ai nf .nnn.\tl\ Aali i t i < An At -\t tin|, tliivf U.uii.siii'1 lixu lutri'lnil .1''lltiu --' K..I ..l.uie *. of tlt-ik" and watchmen in tin oHke of l.Kvj! Mtmr.t.a ari'ft1.! i'IT.t. 3icfH.li intinnt. iiit. i'nlwinr -

  if tlio aiui'Ut 1 d-ii hy lh< 1 11.4i : oti"iliin : ltit I I Is l-or I Ivtnty foiir t .jtli til llu ( '.m i.- : i t..i J .nt'hl'ir ( Iii-- tl.tu t tiiic.fit,, .ul : thi-d'-ji.Mtiiry. at riltabur( three lUuiii-and tour lumdre tinr"tr.f ui- nn i .I the I'awlV nitro.Tl : I'roviilf1
  t Stjuul ; t 'I hat the -.nn (' :i t dune nut ot ,-jhitjnalitto-
  I
  t'nr luiinL n'k5 l.iiKloiir .nut! iniMt-Il.i- 1 !illiir.
  d'ht.hall ( i II. oach nn'inhcr ]Ig i I AIM'IIM l-i SiiU t lltll" til."' Ulllllr.lll'l stali'itH-iy, -
  tncrbhi1. th *x.-iwtt! .uid jIitijt,* ,I t.i'ihc; ] and App-ndi\: & tiitm.: HLUW! iiitilu'liii-j; ; nut ot t/flitoj Ilium llwiin.ui t Koraliirici- of clerkrf and tiu- --enjn-ri* in the otlice )( "

  ; i'I1.tiniit l u 1trriI t tig.tnit tho I t'liitiol Stale. .1 l in. 1 .tltiil l tin : t'i ti.tIt < 'iit.-; -:.- and < tit : !! t |tI ln liiu% : ..u.'iii'-i : diAIut- the dcjl>">*it.iry at I.tlthivrtevcn tlwu-aiiil f.ts. hundred PlQt .!, Jlut i -; 1 -

  : any jiar1ntjr: 4 ; : l That -dtt'iiii t'i-i it iopM -> 1.1( 1 tiio wttm. foi tin I I.t.t! lihrary, I j..i t; ,;r, finiisluii in-l u t lul -II.ttt'ue OtHiiul l- --liii-1" of niliiiitiii i: : d'-llir!

  othur >m1u r ur |.artmr. ih-jitoa-ii'llivu himdn-'l and tuiti.-ty-t : -III Ill'l"'t! tWlU' Hi-A-JiUjH-H, / 'ui l.bnk I.IH.H. tvitiwiu-ry, luii'liii..:, ;ui'l l III! cll.i- ; Vt.r i.danitof t-leiks in thu uffice of tlie n-it-i-itattt CHAP. CI.XY.liAt.t -V. -. i.i.ikuiu .%Jpt..jrI.itit.iutt'r
  ] ]
  i jimft-jiijialu Uio Ittstqi.littit: : { n u iitiin HI ins, lix-i: I tlidtiKiiitl ili.liir.-! <. lre.k-.un tat &m l-'nineb-cv, loinIhuUKiud live hnuJredKtT llie .
  "' l hu niinJrv t. .x i }..siii- >t \eriiiiu-nl for Iii.ih.
  S. i, I' Ami t*; it | ia tiii 1 'iMlri'] I ,14 :'olmnbi.i ," 1at--, or v.i n.ii' h Uuol its m.-vV t I lli- .u-jl! i i"' Hi'.' T-i i !H'l l )i-'j'l-| Oll'sn' "f Mlliit.1 } jll lifi'ni \ ,-. '- :--l':! .! .)in--: -t .:, ttt. tighUvn hunJn.il an.t I

  liKMiluliun i.l< -T flitti-iiit-ty; I'linlii-i .tii-l I titi..u.'ll.i- i-al.ii: i't'f citrl.rt in tin- ullu-e of the dt-jK. ilary :at itit .' i iit. .iu-t ii't ullilttztou.rs_

  |'..iitnerehall talii-j.la.1 1 i : t i I t ) ; (lit winnIf hi-ix-h}'. tt till i I tic- al 4 l lb.j aail ApiK-ndi.v, acoor ]lm<; l > lh>j < \.i i.- ui Ii-; -I.-| v U ft lli.ii.unlI. t ni'tniHi.iitii bun! tin| licutial- tiioiisiitiil I'lii'iiiiMH two ul lnni'1-.fl thei>rlln-'i.4.|t'I.tt-! -KxfutixKuiltlinT. -*- Cincinnati, ten thoil-nnd two hundred dollar-.. lioitt-o.it.-1 l-y tin i-t .t -te .Mul HtHt t'J Irptruiiu.-
  Vt'it.iItrie.; ., id adtlitioiial chik itrid a'Mttiun.-d euiiinUioM tativi uf ll.ti I i-'i. -I f : uf Amt-rua
  i i .1 in ttflghi.t4-
  (. -ifif-fJ in thrliii'H.t" i i th.1 hi r of t 111i1-.J taken ono uni lor 4ti: /- nt' .
  lot C' lutirxMtIein
  jn l ai. t 1. o\t..nd tht; tim I : ] I t tii! iica.-u.i i coinj.i.-ii'tttlii.it njM-ri'ili-ii'Ieiit, | ol uili'.er and cit rk-i, under net uf Ausustj tuibt't'I! Thit t'--J'! iwiJ-- ..uMII UI H-, trst ito. Kimtiir'-

  thy fTtifiral of its iin l ; t&li.i! tL tin.-, I-M-IJI ![ th il p.i;;i.0 I M.t-1-diiiji tl-rti- IhtiitKiiitl, im f :- ;. IIM- I > "" 4'i i ll'siullnl f : \ u, tutu txxu liVnn.ib of nortlnvist i-xi-ciiUxt-, j K :"th, eii'hti > n hundred! and t fortyix, fur the livttcr or- icreliy. a1pr .t'4littl, !- -: i..f .'l-jt-cu htfeaAAIIelt.rt-sseii.{

  I4u' '1I i1 iht1Ii of : xciili-eiitli Stro-l and tho tad- :-.' .-, and hf.x.j ul tin- I 1'nili-d StaUv, : 1'iiii.lin.r I i I .thittlhoutaii'1 t-i--lit Iniii-lic'l I aii'l I liny ilollin <. i.ini/.alii>n iii( the 1 n-amiry, nt e.iiatinij r.utsixty tliouHind i>r thy U-cal > ---toI: i--1 iimlu.t"i! Juiii-, viukttti!
  : -iji I tin i.-Ui /-'ur li 1- it-. fii'-l, I liylil, .iH'l iiiiM-i-lliiia-uUi1 ittmIxxin- '
  it : 'l.'ll.ir.i'"i .- hitiii.i.'t .ti'l -.ty .t-.ttuun'.ey .
  -
  ( fl( y 4,1 tbti adtii 1 t \ fti.from 1 Iho firsl d.ty thousand doUal'o. I iti-ti- iuniii. --li'i( i'lifiitllii-, tj (lli"u.'iii.l-iliilir-i.] '
  | .u; Hi. < oni|>'.ii ition t" dtMiiiitcd tK-'ofil.irii.| > tinUrluiirth ol 1.--C .kI. I--- .. : M .rxryot' AtUnti.in. .
  | -t.- "i tii r.u.-'i" .Ii. 4 ii I i. : ; .
  f I'mon. >iul.lition.il nibinlinatiin.l
  uut until *u. itti1.| t rt>lii.i-ii..ttii>ii ti- \ -
  I jiartncrs, t himdiod 44 nd bity-bi.. I I | | .'-f-Uiiii uf the :a-1 "f Ancti.-it. ixttmikLit n hiiidnil .* liiiire" t i.t I. 1 .i'I.: ,i Slui.s, inclui'ifu! ; it>oi-
  lur .:i-li l U1-:- -' i.titivin IL) ) uln: nn-U-r 'xW-iiin m"tho of
  act
  Ajinlj\ ti", July Iwi-nty-tkirtl
  |Pt
  i-hali'li.ix'i > n hl J ati'i! tSi7. | I &-r t til'lirHMii ) and t''t tty-iiix, tor the ttiilt'tiontftkctpiii, piPI.Lti.lt .t li.U: i ill true work, Iml tit Iu.hiut |-
  l ll.- .t!
  t 'M'I t ll I I'ttHtltVllii Jl l nA' ihttt -' Intii'lu-l I ni-l Iniiulrcil iiii'ltwritly
  ji '
  ;VI : I .1- > i ( i : : isty--i\, M-XCII
  liMi'lin rrflitfaiM J.ii..ji -tud iiti.4-
  iffirfi in whirh) (It i (, In-i. l I'll. I--. tIti I -i-n-'i tin. .ili-l liV (Uilmlii II ; i \ tlolliii-; triin-fer, ;an.l ili-liui-eiiicnt of the 1-ublic lexx-niie, cufhtthuu. ; ..Y 411 t--.o! .t i : ullici (-1 thtiiri.ij jut-I i
  .tint !
  .iii'i t'i| fttatutcM, 'in. I' |'"i- ul .->and dull.il. tt-t tt- I .tuL4 tlut.niiy tnht-t.l
  rdi1 l, an.l I'uhlioh.jd' I I'IM i ; i'li .1, Tluit iwliist' iriit-i-lij i.-ni-n Ihat I llio n-ui'l Ittit liini'tii i-li'il.siH. / 'i.f I Ihu liriii-ml j I l'iirMit.t-| IJiuMiii'orm( r i>l Imil' -' .i :
  l-'nr eiini-en-atiuii t., tlits tu cxauiin.the -I! .
  | siit-i-LiI lt..tt 1:1 I hit' .t.u i I-- :ii-! ; iitty l.tr- .
  ni tii<-i', iit-.li'u-ufiKitUic; I i'liit"! Ht tU4vit; t t Hi xi-nlii-iitli I u i.it ri. t-L. /- i.ri-'mii't.-nti.-iliiiii I ufniHr t: -
  } m An A't making A'piuuia .
  wfn-ks .- | | Mmj.-r ul t ru.-I'Mii-$
  two f fj and .
  itt iiHWhj> lnH.1--! aciount.-', nituit-y on hand at the sexvml deu Km-cumUi : : Ui- 1 t l-! wt-itt-iii t-'iU't oi th.i" -
  lli'- lii.--- iti l imi-V.-iiii-lt-l-- < l tin- t.'i.ilfn i nit. ml.-lit loin xxitti-liiin-ii it.L tv.lalmiTrn itiilIniililiii l
  : I l"i' -
  the -hik of lh > \ e\oi-utive, 4tnd jndii ial i JHIII | 1IIi S llumoUi: ili-iii., iiii'l I i-luv! tuitii it (> itt>rle>, niiikr ;ict of the -ixtli of Au u.-t, fi ileenluiii.lr.il United: M-i ---! .'-. ti--ii-a ot't i vii.iiL.; tiiliftrtl -
  fctijnun < ; if.lii! .uni Aj.]pt'il.Ili lni 6 I Ii 'iii.iliir, -- : thii'-i- tliotiszind t'ilil Inni'lrc-l ami liftxil"l I l-
  iili'l ufticial : ;
  fni .l
  1
  UU- .i-t
  f.aii": t.-j PhiL'
  ) .md tot ty--iui eight thiiiu.ind ilollanKor -. til- :. I I
  "i au thiu1t.tn't
  fi Ih" il -II v.i-t ?: llirrly
  < 'ovi-riiiiii-nl .a- Ki
  1
  ( 'olinnhia, vliich) ]>ol | iiii'l iii !I. -.iti-, I'l'.xul.'l I l.ii ) Uu t I .t -i t' i
  .tlli.lavit and -voi4id *w l ll l .: ol Mnne. i i iglilti-hi him i j-.i. : I li! < iuliti'i'ii li'.ii.l-! .ui'l hf-.tv-I tutr. I v j/ : for fui I, i tuni i.-iin.-iti.'ii uf liivnun, .- u'l' uiiBtoH.iuccuillurn -- .. iii'p"intcd underact uf (lie tbiiticth August, I.r tihittttitil' i Inianitn -- ..!. vy 'i Hittx.itli t'luri.l.i r.t-1-,

  l f.i- thy jiuhlu-atioti < l'tli i i ht, and t.-i; other I I'lnj-ov., I thi-llr.ill'l I "i Inl'liiij.1.| lii;|:'l'i.|>.:i,1i-lt un !lii'lur111 ii> i u.ii li | i iI I t- 1tuI _.-.-- 4i.tI |.iiMui; ii.- tliiiiir.ttul I ten thoif-iml ili.ll.uy.f'or.iililiiuiiial ewlitecn hundred and lifty-ttro, fur the Letter (.rotettiun. shoalky -----.iu-utg-vuitqtt-lIiituout: ul omli.ili -

  ination; tnch l l y tin: .S.H.UV; and 1 llouw tiE) I l-'<>r i'iii'1 iiiiil liuiitf, ii" ni.lin:; jf'iliiil-it'x! : ; i : I ; < uuiii>ii-sitioii tu KiilKinlinal'- i-niploy- uf the lixe. i.t.iistflgtts l.y i-teaiultiatj, witli trw-cl- ;;a. 'd tin-! : rutextlri.lrit.! .; [.;iy an'l Cin.>l
  | i'i ii- t iiirrin \ ni.>, mull r )>roxisiiiiiH i.f art uf July ttxvnty-tliirtl, i.-i.-h-, lniK; :and other exjien. s incurred l>y (them includir.x Ute il'in nt-: i-t I lit- ci'ti t t'.4 .irrava>nl-"n: vr, awl itlT
  ,Si .20. An In-it fin Ihi; Vniloil Slulm of Anteti.I.i ;i siiiir.nnl| : i tii: ttitt-, I iill.i'ii t itlu -tti4; iii'lhifi4'urliiriiitiiirri .- -. ill tt! "Illiu *;i\i : lii> 1
  < i j hit Nj'.c.tiir t'II" !!:-! |i-in ti-cn huii'lrtxl- ;iinl 1"ixly-Hix, ,e\ nit liuiiiln-tl ainl twuty'nr e\i-en--eH of thut ur tnitu.tt ineetiiii:, and fur ii iinnv tliorniiijh t th..r< .ii.I! :tI -.til.-I '. tv,, i-ia-itjeil; ( ui the work.

  HI-IM rat jtiiliH-ni J all I : i I; t I ii ,} -t1 Th.il.I i tin i ; following i ] lli.'iif-iii'l I i'il.u! -!|>ainanilfii>. : i inxealiatiun of t1iecaiiM."f din.itter to XX-K.---! tw'-lit) -t I Ve tl.. >'.. anli 4- i .

  '.u-h other anJ to tin; j j i ) same :aio In re-hy, :ai'irupriat"d, 'li-iy J-'or Iniint-' '-in: i-Ii-., siivl '-t.t. t li .; -- -, ton imii-l, of I.t!.iliU-lllill l'\-lilu-il.ut.! / I'm- iciit-iiil; t'liniii IT tit tin- lluiliiiu Ciinn-i of I ruiK'llid in xxhole in in part l-y t-tiMin; and for |>rorcnliotm I'-.i- |Hi'ii-h) u U.v '- "> vrx. !tii'ift. T1L4iIL' jr. the iro.irt.nit
  HIII- or, uut-t: -.i lit-iiii*,
  ; for lolatioiis uf the --aid a't and the act- .tiitet.Li.t 1'iih I il 't
  \ !lt -. Vfi ; : ti lili-hilin
  in the treasuiy not tit} ixvin: liumln'il ami tliiit i'r'l'-ll.u( >. I-'and 1'illLviitli Strict.i.'ur r MiK-riiit"ii| >!i-iit, xxitiliiiii : \ : s, c'>ni-
  l
  of tin- : n 1 ii.-t>s t lilly! ItiDii.-.iii'! il.-li.ii- .
  inaiiagcnicnt I ,. I. l 2.'i-, HM-lii 'i.'j -.IL'1 >"i t ti1it i-\p. n, r. nt, f'l.'l iuuhit- .tiiil lai-icclliURoit itclii", II(tel-ut .,i-y tht-reti>, hiiii'lrcdund leu thousand 'l.l.irsKor |Kn.itn.'i i.l .i-.Un ii'ittitl tit UiewoiL, Live thtiit ,-
  i"1iity. tIt (.1 ijt .i I-' 1iii t itiath v i :xpI -'- : iliillavr.I'm : j ->tl'.r. 1-.t ttilltlU! Hi i \l-i I-1V: |i.tiii-| < tlll >ll.i.ll.l U'lll.ll.-. V e..ntiiipnttxin.niii.iiiitler the n. I of the L\lh of _. .ii| JvltaK. -

  AjpL uvtI: Match :', I ; !; year ending th) thiitieth oi itiui ly-.1iifi. ..-I.litii.ii.il! : i-viujii ii .j'tt.iii I- ."ii -. firiiiluncarjictf.'', lour Ih.mKiiid it.j lit ti.I tt iui it..- ii .t tiks, ami Niixy lt--irtiiii-iit.| >'(>r -t t-oniiM-n itiiiii t>l I lii- Set rot .\tiu; >t, eif-htei-u hnndrttl uud forty-six, for the fll.i.-- .>r n | ii: t-1 .- i ut the miU-nu-nl vttr

  and n nt Hi- N.ix-i isLiiit "f I I "lirtliir tioii, Nifo-Ueei.iiij, tnui.-.tt-r, :and dubum-incnt of thepul.lic %t-----1-' :t- thirty ttuus.in.1 iM
  ; ltetl sixty-ei"xht; naiiie- rli.iii) ;. "f lIuii-H- v.iii-i' In ; -, /n- iiii'lii-il( .n u.1t.uhl .t.HI ol miiiu4 'niiiinrlif- j ii-rt-lary Hitnixy: -
  |I. r ili-lii i'n'VIn- Inm I -" tli' 3< iiiit-nt ii- 1 \ .*. iiiul iiiixnl jiiil vt.Ivix-iilc--i''iii-r.ilt! thit-t clt-tk iiinl tinli lexeiuie, in aJ'lition lo the prvnnuni whh naiylie Ian'.
  I -
  1 I AP ( I I I. --- An ti-iiii-t! it.ti"U.a-! j ) iU.--', ii tu-.- -I i iiij' r, :m-intaiit I iiit-fM.-nji I i i aii'l I LiTmrciin, reeeix-fl on tr.initl. r dnitu 1'n.x idcd'Hut i IKU-I t'vi i> i .i. .l- I -. .imt-w fcr fuur ttHiut.ri" >

  Howard rtiivcCMty in l : 3 Koi t-tnIttli4atiuzI and! iniieat J.'tJ illicit! in tltl '.' HI itil< lliii i U"-t.1 -nit ; l !: I .loi liinulu-'l t IK-, U.-uHiiry t'loil-aii'l ill partnu-itl iloli.n .nut i t IK- \\itx oliiu-, uliyiuIit I tlii.iihiiii.1 I -i-.htt I luniilivl il.iU-in ofaid t rum r-hall IHc ciH-ndt.il for tleiic it i.i'ru ice-, two liiiili-: In: i ''v-1 -.- '' i". unici tirvcy, 'M l"iiitri. :

  Ru til- : 1iI1tt1L4i and funriwii liioit. .ind .ll--.t I uiiUihx i'1ul'tu l'inrpy.-t-rt of tho Sonllii-u 4.-l-v \ utivi-I /'in- < oiui-i-ii i.iiii'u of liittliici uf tin- liiiu-iiu ul yanlh hiindre-1 and! liity thoiu-and 'li>lurs.l..VUJSMEXTS -.iIl'Liii -I 't- ', t-: X.iar ..- -t' nt. Ha Ihud-t.ia.l J .l-.lI

  by : iit-.v '>rV.Viil. i ili|iHk: >-, t lit- i-ivil I i-ii .iiit-t r, t I hit f rink, iiicw-tin"r l.ili.n'i IN Till- IkHHIroKIK.Teriitory .-. -
  jiijn-i j Ilu I Kor '
  \t'1141'tt. .tt
  it.ht|
  :; ; i
  itliip'-n
  j lCi.4iIItL1itU ut tlic) i .' h i.s, iui.l I l.illo\vii.itlil i Ln iiii'l i ilfniiklitsiiit-n, wit it Itiil.i l-uUtii-.t! < i -. the Atloiitiir, liulf,
  of lbs olli"ers eleilts : t : .iiul do I'll I litmicimil r.jiiilu-iiNl! of NtAv Mexico tor s.Uarit8if .,.tv.-iin,
  nn--
  ( 'ultgrc.-is lILtI; L : ;tit't I. ltII' : .. .-:. i..' i'-t ... II I _- I lii-ri-iifti; i to it 1titni.t-t I, xitint' tli-il k i.f clisi Imir, I.tki', :tn.t I .a. ti.u t3
  -ixlcill tilOUMUll llUII-llfl I MllilI
  ,, thin hi.-f and txx-o : Lite juJirei' au1.frt.ua
  i justkf i>Mjt $ %, Ll'Itcunlitht ;.
  : : ., i recx-ivint an aninril -alary tsi. ilttiI. : txv-ii clerks of liif-H I tlin-i-, uiiicloik t.f t lasx: tm into tltikni 1r u ii tht- : nil
  4n11 i I3C4I9) (* Li I I cliitf i.iif, an.I I itiaimlil.Miiau, ut n Mlary ot t-izI li- Itt. Ive tlioiis.ui'1 JolLitr. tiiL! 'Vkk.-<. '.i>.-. htt Tt -. !u1ut' i skatti.wtiituuir. upicutnii -
  i tie "xijat"l I of 1 I l'iijit nlni_' iiinl j-n'-H "1'1 1 "-' ''"' itt '
  1 / : Mint.ny i ; : i-sjiciifv 4 f i.iul litiit'liii t I ;;, \is, : t..r l- i.r eontin eiit txjitnMof -.nd! Territory uih. tlmu- ..
  fur ttrl't'ti
  utnhu.a ;&uittxiity fil.'lif i twi-nlj-iislit riniiii-iii'l I I ilnllai1 tt eui I litutil/t-il i ilnll.irs JUT a into u ii, fixtccti. tliou :ui'l KIXlittiiilrul it- i.i win--, IH tIr >"s| 4ti -.
  and I .- i iiii--i-liiifotti( iU-in laiutiivil
  $. tln-i-u hundred tweti- it i oi.c rand lixe l-.un.lrcd doll.ir-. ih ni
  : stliuc % iiuirlit1
  in Iho l : tli.jti.siiitl iniil it'it loIius.L ani. u.lt I.--' I -
  liahj.Tnl arts < fur > tnU' inav, tW-tt-iv\ t n )
  > | .
  I'm h I Ir.ui-latot the utix tilt-
  1 I eh.irgi-tl with dishinx-inont*- K.II !tl..i ii-iul ii.l'iiti'-n.il i"iii-iiK.tti.m| tu I ; ,'in t-oin-vti!* 4 f :
  namo, bijii-- :and lilly i Iiitg-- lor I tiniv'oiuii I ami it-el uitinj t-Iiit-l t-K k ami lie cli-rUf hitrt-Irn.t o 1 -u--i
  : ; hundn.il :and ; 4iity-ix d i- I l.'if "t tl.'' lluu-f fur ilii I '- I4 ivii'jiiiil I liitilii-; ; : '. ,' Unl hi tIt; lu-aMicy liitiMilig, ; i ( int-.St-ii. Kmoinjieii'iitiim and iniivn i* tif memU-r-i of the .
  Mty. thous.uid Niiliii4 I i ii'- jir.'it-C'liii--, ol t I lli"I 1 lltiu.v-1 i lit I I It t KIT, liii. I l.tliuii-r m lii'is ollicv, f.iinti'iu tliuUKiml I niiuIniinlrtil .liiiiuK.r :
  thi'i- l
  tlijll.il'I'lJU'i | ; ; lfKi-il.it i'1'iivr-t t-lt'rk and
  iivscmlily tout indent c i-
  ------t! '- *', atitt
  ; ainl l.l!!hans. .I- Utipnvuitt ;
  S l-. 2. And U: !i 1'iiir Ihu'iH.ui-l: i-ii-Iit liuii-h. ti! txvvnty itt---! -
  i-.ti-i
  tin .li t > ir-> the i iuu"-,-tui.-] '! KlT I OlIlp'MI vttlllll III' of the a-i-K-uiMy, twenty thousand ik1ktrs.I'intt..iy .
  executive tlork lit I 101 .ilniit ] ll.c /'iirti.iii'fii-.itiiii| i if the i-halff I the I turf .uti uf n.ixi-ig JK-II-H-M r.-liiti i t_ It' I- -
  : I'l'iitiiH' ? ii
  ui-1 C. I'timcroy, ( I'ti'i'.i u t"iii'i-ii | ; ; : i tinliit'si i.;i a i l.ini 1 wi'H-iUV I i rlilvl ol Utah. l-"r Kt.me-t ot K'iTt-rn..r, i liu-Ijtistite 1 i -_
  ) y of Iho ScnaU-, at tw t'-ii'l.! i/ t lln- lilMJtl.iiUnr) ; .iil'I tinrltil, t 'iKtaiitirn'.ittciii'fi- thoU, 'hiti-i-loik aii.l the t-li-rk--, iiicuwimrr, sm-l l.ilr iEt-thl -- -
  Howard. 1'mtont.. 1 uii' Miiitciiij trill Ins ( two .ia-HH.i.ite Jtl-I IHaud rnxt fcuy, twelxtthiu- ir.i.i.ti 't ttt e-My-IMu ktuwp.
  Ill iFllU-i-. ..- tI.''L'.ttiit! li'-- illlil .iiHui.i uUit.i-U-ii Ihuii-siin.l t-t l.nn.ln.l an.l txxciitxdolLu -
  dollar II! .
  and! liib lti. tl.
  .laiin.-H, U I Huli'ldiijion l )& ninejy-two : NOHp'l": i 111 i r, tvrty- iglil < i i.ait't t il it Ebiitii.iu ----intl i :*. tint* a'.ust.nt.
  x. iit--vii tl.i'lir-! .1I l.ritiitlll'.nt 111.in. .. r..4,..... tt.u..
  of iht t i.-riiui..4 >.f. .a.- '
  l i kt in olico! iii thesueri tary -- t- liuii'lr.t i it 'ti'I1SI.
  1'Mjijanihi! 1' Jlonis! : > Kv-i t.iitiiifclU xj"; Ii" "I t ''ii'- i-l'ict-. ii/ j 1 --iu .-!' I'!' .- iii'-mi- iiui.-i ill i' tin1'n-!-. l / 'or loiiipeii .itiiMi I i.f tin- i-hiel t of I Hit' l.iiu-an oi onl- -. .! live huii-lrtil d.-ll.tr-. Ii Wtt .

  William l'iuin-y, I I.I ; : two )hundt'ilatll I %% I-ti.- 1 hi 1< i.. t\. I"-' '". :.'i.t'.i"i'liiriatun i -. Iini! : t i iclji, It tP.t-i ttuuigIuI'-tuit.u, .1 Hi.-t.ml uu.i ii' e. and ,.ii ti-I' h-i l k, cleikx, i Ir.uit1ttittusii, ho-w ..il.tiy t-.ir i >niH-n ii.n: and railt-ujt' "I tin m. tnl-fr* sf lilci > I iI-.r f --1 t it: .' ti-uute..t- '& -'- I 4 J'-likt.T.l4iiWi

  'd-.hm.ui llii.-un ;: : 1tN.Iwi"I the staVion.iry, I txxi j,. i-i ui'i" n'wl ixa itii.tiii; nii'-i-' ILtitl'. : t t ll.-. Ill", .Tl-4''V, ;lt> Mtit :. n. i in, i !h.-n > .taiilifluil t at inhtei-n It tutu nil) dollirn per ; .!..ititIIIH ailiiy. olHci r-, ..te rk*, and t otituut ut Is i .u i n"i.. thlh, 4 HKfitM.1

  ( and twodollat.and foilj I lui-li. ii ..iiilI"! itt.-. t tt'it ; 1 t n, :iiui j li.S/li-1-; in ti ,. ',tlti--. ,it: hull- .'iniinii, inci-i-i n.-er, and KilM'it-i-t in hi oiliee, Mxtulilioiis.in. IK-IIW -. uI (ii'- .ii*- cmMy, twenty tliutitlutLmk! X.U t LUIIiZIt' in4
  1
  \V. I t; u.ini. *< It I ; ) | I liti IMill! Jil'itUlll '. L li'tii' l.Ulniit! >1 .it. I t i -hi Ui'is.-.ui it-I IlIllu.lit'.I iii.ll.u- I .| > i\ I Ii midird and I twenty t d llai s. _l.( ititury \jashtittqqt.. tal.iuuiJ iiinr. t \j tuntiiii; t---I 'ihireuti** I -' t. -- ,iri. atd thirty HUM-

  I.-H-IIUS, \.. und tit -y 5 1 jigiiit: title UiouMiidtxvo him li! jii -i i' -lit, i lnm.lii'1 ii>ii i tlu ilttiii f fJ : .,' itt a.i Ir.iix$ ,_i < I U t il.- MI ll"- i-Mi-tl| / iriiitiilH-iNttioitof I tlitttlikf of HIP l.ureuii of conlrii elm I JII-.IHI-, lit. .t. Lite |il'Ut.--u l sv"Xttn tWt 1>O J.lil.l-.l..t Ht1. .

  a b..1y olliiuitd ; i ; -hix doliarn .v h ; uim pa i;, al ..v s |j-- i tit- |..t.lt.| i Miiim :, M-XI '. 'ii,, ; : ; it'arl t- i.l thii'l M.urli, inttiiuUMUul > lion and r.uir| eld.-f K't k and thvcU-rlos driumhtiii.in. *- thptiiit.-. nil lixi hundn.d ilulUro.l'"l >- -t i-S trt u... I -.> >- |IS1t. -- t mrntt.

  l> I iii 4-.1 tt. ir., itit 4-H It.1 '. -i-' : I' Iif ljl. t :i:. 'i" | 1 1 t Il tt-t t ttr.t n I i ui ). -itnI !.itj. ituidI fchr.e.d.iry i.-. h.-rv? ivlalli-dii-d at iuUUvnliiindi. .tlllllKi-Ut cIlzts-[ tfU.l Twrt MiMTV, .*s th"ttr rvm"ir't;--. '. t 4iwl I IiqiiutMiL h*. ,.,
  -
  filI I-4i i'Jfl ill (IiI I, 1 -j jr, two Uiou-H*nd four hun I't '.' : i'lli-llf; tIt '- .-L. '.lil.o Tii Ih" I'l-i.illi. .- .tjl.Utii thou-and I fcmidrol .
  4Q.ziw 1iitui vi t I (" t I f! > M (I. < .1 ts.t.- IHO iiul taentj i tItj.i-s.uI.tn| ait.tuttiarii4! tit- im-ttih. r- ul iht i 'U' III LW.) --- --- -- I W* 4ulii.
  tiUe of 'llio j Jl.i\x4r>r >t.t.ntiloorki-jiu. two UIOUMIM !j,. li i>.t! i < i" Mivli .1 t n.u!. iMy-'i-s. ;I-i: 0 ; n .it lit-ib Iftlilll, lmll it> ui.i It.is| dt.ltiii -. lt'ui I l .11. t.i -eiiittortitrr> *, t i U i k* AH | c ttiAiiiiivii-i % .

  and fI tuik* t. t ht -tia1' !'' > ii- .t- njtl-i .. )j.I. ...isin: i.i- i; 1 Iti t1t tH IIU tt I'Lt.I i ? j t "Vt '' /'or roinpii-MHiii! ol tilt 'lintel I tt.t ? itii. iu uI I. unc lw-mu-I-s --f ll. i-nt-iiiMj. i.i itt ilw>irs.ii.| tMkur*. I -' i a ui 1* Ui* isl I Itt

  name litktluy hmnli' l 4-,14ti.i : -I .It. 1 UlUil Iftja.tiii" lli.tir-iu.l-l.4l.MK i J'b, o' 'ij ill" 'l.tX Mtik '*|..|illi ii--- ininri.; .', chu I i-f.' rk mil I lIt' .Ifrk-, iii .i'i-Itt'tutuii, I huut'ii ) itt Nl-kiftIJik.L IA., s.il.rs .4 .t.-i*'& tin ; '! ., -> tsai t4aJ
  l lu.nfllMth1it.| :ilt*w I t : I j.., !i "imfrtj 'ilS' ">.i m"i 11 u I tt. i i 'I i.tti- Kifl; IX *ii' II1 HI .ttj!t'f lTl9* win.- tfciry i-. hen-by >- ,il.i: | .li.-,1 ,u i-i
  tlfiiiM'lv awl ll-ir i tititil.tiriiiiitt I I H! i-tK'-jf t |H S.:' X .i i I1. :'i | | i i i !tii | ,'it 4..r.- fiiii t,.: i U.M |N i |>ci auniini. ftuiftiu4 ktlnirt-r in Uu om. .-, li.i-t-ni I ti\ hiti tom- .1 4.iflirs t 'Ii-' It -- I t. t tiM1.atot

  piuil univcici'j < : nly --t iit 4Ifttl4tt* 11111 I I /'I.' -J $4l9 t- "- ut l .' I v4 r.ii.in f i -I I iiil 1t' It ', ifeli ill U- twelve UttiiiDiuttl l io linmlfitl md turnty d.IUir ; toil] K .r -.eitinui--'nt .-sfv-iiitfi at iu.l Ti-.pks-p. tititu.I?. l*. .4-Vl *" i Itip
  aoy ..n: "i'rt -, -. 0 i I- ii'lM-i '.l' .1- f-i .tAi.I l lo -ztttil ,
  of mii'hrk f 'ts.t} Wt Mt* MV-M--MWMI.<
  i tWtiLIi14Zi4 i1ulIt It i> two, KO. h ui h $$1 Iliw., 1nd*, ti'i i. I it- I ', 4 i uttM-i -. t. I iii 'M ii"it-an-i h.ttt 1 )liiiiHltid d'I llai.f K.>r i ..nil" iir--itx.li .it 1 mtK 2' <*| the IHSIUI1-rv. t> uu.-4lut. siti = t -t o to- thui -- -kvt.

  I h&'ti'h. V4l t1 4fMfh. t 11-t'tM, "lit; th 'Un I If -.k'. ii .ii. ', '' ... .. II, Itt- ff uu. tI- -- -- j- .1 '41* *-' > uiu.wnr.tiHia of tbrrliK-l uf iht Nuefiii ol pfii -.. 1 --F411tt i. ..i t&4y iiri, .1ra 't estt.uirsPt tot-i- i tMfc 4 tfcl1!*' tt nflMMh0t"

  & % iit tUtg I i4I.i a.iLnt I I i -I -- ii.l- : i' '- \ ': i ii..t i"tiiHiX.lii. l.tt-iti ,i'l.l lit t-rkp. in.-M .ui -! i inbJx. t-r'-irtjf llKmnaml A. 4+ I a t- U tf H** M 1W
  |"wr *t' n* "l < r' t4 I ( U 4 1.1 -- -- -- -- --- .- -11.1 Iuf. 'KerrH..ry "I 'i.irti Ir'orAtrwx tntm** in I Itit. Mk
  t will *t uUl ?I44&irtMj I UT IitI14M I i' W1)f)4Wtt tttIM4'tuiI ,Dt *tL1M4 4 .ui4 It .t--4. lit---
  >UI *M! 44 -1.lit. i tf I ,. titt i t t% 1.ttV in. !, u li itt .rf lu<$linM .t>t*irilutl mutti i i *l Ii- I.I it4 9t144 bsNt
  I *Vi : tt .i teI44t1i 'it Ut fftl I t" t.iM I .1 I -. !L .n ., .- t I I it. !. I -hv -d Kh. *| .
  :8IH tt5kiti4 of .hi- i-hi- f .4 lh .4 t -'-.ktit. pi rtH > > *>*' it4ltu.iit t> -lu -.) I *
  IJ 4 ht htUId4t.t 44 jp1 :- i 4. ut t I ..i-prip.4u si4i4ht
  ,
  I.hL4vbi ui4 uai 1 t.'b h t ul-t % lip- tt. I H i v. .M tott 4H.J itii iiiiii, ii--iti p I" 4u<
  Jit i t I Il huti .s ) k *j-
  tt lHI4 44..tlIUt ui-t( ut- .i. i .i I.. .IW, chnon hti&tItt I.UTin hfItIJt4 I I 'i u
  U iIds4st4 bl I 4 *.-*. t-- .thhItu itt .4 .44 rra s e b..ti&tu.I pit 44Iuf p5 I tMVI
  uti -
  '*
  -tluttMMlt) l J''jM hlttxlti 'I d' l.a! I t t-t t t iI. I I. *1- --- "
  't 4 th i 4.fli-*. t.- -
  $" h Ml4 t t 5 lt4.Iik t &W i I. i t I I... -1- itiil! i ..il; L-tI.| .: ,. ,.| Hit $IIi t- hi i .'rnp iI $hwt > '
  l* fc mjr 4I41W tt Ii t K1 t 1- I '- .H! I .1, t$. I t.4.-t ai l,w A ti t .i-> .(< ib- "S n h3dsbtlR al .tikri )> -, t ti-Iiui. I S Yu-m. t.I *.
  h. t. i't* --- v' !* pttt1uut' l Iii- ntt.t iJ $t t'u-u I.
  : -i t-1-if1,s f -r*- u- '- ) t l\.. X i i0 -'ti.
  ii4 'a '. tt t 4 *t; tNk4i I 115 trt'j> b sl i !* ti .! .li;_ ji. .O- it i liv Ui.nir.'l 4. ll .i I'--ii t .1 llitt* zi- t i Ii -tM_ i i I t -***

  tlx i l I4i u.t i u t 4- el 0 1IiI lt hilt- -, ,. ul. t tI ilk .... ...i. '-t t % sca4 ** 4r I i I-
  thiPi i
  Mw- ffi LIi* ii44i ttt L I f T ." I t |4tu -.3'---- tt I i..t-s4i ttI tii ,!. lui- It bl I t itttsa.h.t
  i tNt ) m4 I'n -- 'VJf 1- : itt i i 'u i i i.Hrfi- $ I.Vu. .>- H-
  .uli4ht i It4 Lti -i 'a4k'
  'U W1* 4't t H I I tt$4tu- Jlt-I l. II'-S'Blv p.Ia is1 ibti ttitflu u tottss
  4tHI. tt I ttt I tt___ Lu 1 1 Ii '. *. .< < l t $. i i4I lbtIU4 4 Uk/rb- *- ,- -t'i i I t Pt'ti- -* t. l.-m. ruts **,*l4st $1 Iuu r. i BILLS OF LADIM.1"ut

  I. 41114 .- It .4 4I I I44t d Is&VCtiu.4 .
  } I t. I -. ; VUt k :: $
  I
  ..4 <* -* ( t------ u t'i $ -t-w' -i.iIi t ,
  *wt it 4i, p 'r4 us t-i, Ittin;. I alr t't l Ibt Iiit4 i--- ItbtJ t t-tit 4tJI...* Itpt.44 ,- a

  t I 4 th. I It' i t SI t -u u. f t M1u14 t54 to ,- f *. ptusaJ vi t. awbtiat

  .s-wV'h .- t- -' it I' l v % .4-s.! akI

  ___ t 4.- ;. I o ) -I 1it ut1* *> I ii* If ..
  t --S ,> -4' I I ._ _, 4it *tp (4t-bic

  I; l *- t-4t- 14I I f. s 4> ; .. -_. ... i -'-

  : - - -
  ------ -- -- -a -- ; --I-- -l .4- -
  -- -------- - -
  -