aiji. md ill 1 u'liiiatii'jr; !" di&burMtii'iilif tin.- i if-jiiity! < .. ,.| )I. r, i It-rk" nicini i :ui,; !lil-nt i n"n for ll.flhltll5itt1.fl of the cleik-, in- -M-'ifi ,rs, lL-si-tuuLt- -.uui4 I luni-lp-4, h..I-ur-! ixift-utK. urnF,,r .. .--l-- .iL it .
.UJT. i 1:
i.l-at-ariiib. thousand
iiig.it. w.ri : one I I'.I: ., ; iu rvq-Eu11i
; t-.v iii lli'-i.smil I.ilut1ui in* I iiiri.ni'tl tburcr-H in the |
&
of
l, tl i iaitiita'--iii'! .i xiui. 'i'i! fr. ii.nl.1i.. ) > <: tint uu.irtirin.MMain.ral ti lent TpMi.ry.Knr -_tLiritoh tht* tiDaL,1T, t"; f- I -- i. '
y | iy ; j ,- ri-'ta v i tjtifjt. I a-jsi.stint i : -, 'hAlar-.
iiixa- .
fitutliunuireb anI i -aaI flit.-. ,
ilollars iii! Ihne
u.s.tj ( I J't'l'ir, .u hunilre-l
; Jmty ; dmjrki.'Cj'cri tw* ;.i |>'t'itt-i- .I! t inulatiiiiMttf -; an 1 niiiety-jiini Uuni ami i tit- Ltl. r.< -if tii.-! I'uitf I a'Uiti-t l- -
rfi-w -
Vnrk t t -
ut -
l iuatun : ;
,
bhull n lialiln** a :1 .d! j .t. In-1 j jl I z- ..ili.r the 1 iti'l, i-xiit; > ) i itrrutsUu.lm ifxly -
; thoutsiiiid hinidHtl and : xIT .
live ; dm .
reusing ; jiiiieiy-Uvii dollira; : >lii: aii't -: Ixitiifiz.i lr thftini lo-i.tattt Ili.1I.,. 111.Il.t .1-_ _ii u- -,- ', -:-, I
l$O.Ajidl; 1.. i i' 1HIit,4 ii | < -.- iji.u--. iii iiriii-'t-; in / -iii.i n 'I". ? -nth.il .in !
: t. J j- .1 1 !. it- aitiiN d .tudiu.'d i-n'ilol jri -.sin I t--.ufl-- iiit i nt tti- chi. iKrL, cKrk-, nnu-- t NIX.Voik
iiIy at1 :a
-
-i Lhia.itiu' -.
: lii>l a siftaii4Ldf {>rl.i.* .- tvco lhoiu-.iud ii liundn.d 4'ijht I Ilion-uml iljltirtliiut; .. I -I : ; : -- J
J. sixty .
v. ,1II 'I i a a tent.
-u .
| tit i-- a 't I .1 ,h.. Viiirttiiiil
ca14) 4I u iiitit1i31&iJa : .:.. -- !' !I-;, t IL! uiUL t-ui h waii\tiita J2i-i. 'A{ I l.sti> IVI : '!t. I.LiLi_ eat ii. live tb'tsitu.l ..luiUr ; anlinmil. -IS I I'-- ,,-- ---- : _. !L.'f-i-cr* at tht t -
two yiiuiMtrr-.i-iicRi' t-v.
; Hfi i 1 ;. --sit :p-.t !. -. ii 'ii f ly-lw K-..' .. p hiin-lreil .ui-I nine thouvm-1 .' ;.1! iii: iil.-toii, Uri* lhoiii.Ui-1 uvi- (itin-tiitl if>! ,bar-!. 1 t -- --- a. I, ,,f the fnrnm.i.
j-i. ,. tLt irii .
> j ili .1 : e : ninety two doll.u'-j > lliyiu-iui-l lix.j I .
liiuitlrctlilt.lliir ui.t l'x-i
; "itly **. l"r '>;>, I -.i_. -
lie : i.im !. .' | i lii.iii \\it ini-i.i-! I li r'-' f'-it ai'n -1111 &hj vt. !uUui'hi-i-.t
; i- ; : jl-i.-n : i' I In ttc- Sa.iiiirv .i! lhi .1 < i-t .uit-ni'il n.vi' i.miiHii .J the kikIIIUVH n--rH, ami :.tl jr- Kttr I Iti-n--J .
i ii.i myIJA1 lu--t .(.-.sictiint I'Uatiirntf f Iv.o tii-n.iaiul "iudijghtyt a .ihury of thu Ui-amirrr nf iht- mint al t Mt-l r.im-i i- l is :- 1
-
until Ific ea1iiir (4 all tic, I 1 : I, :' l.- -i _- -: _- : Ijt-t Uloala- i III the ili: i: ol ili : 4 <.miii:* -
: ijjlil dnllai.liv4 nnsscig ;rs. ill Lu.-1- .1 it1l Iily 1 lh'.>: ,ii-l I tout liiii-i--i! I -ni'l forty il'iliar" -inji .1- uut&viii all l I Ii
i.ii1z&ii i4iii, zil I" Iii:41 b'/ .I'l'Jilioii.ti calarjof the trt-it-iurer .f the lit.mt.1 ih. Iiltor ->'. --a i ,' '. ,r- -".
.; -- : It Ift?. 1 r ] nl. .! ', .: > r, .i' > inr W-r ,.t' t tin I < -i.v ItnntTcf'i! !h.-:
I uiti: thou--itui i ii'it iuindif-d and tvvrn! v-ti- hld'lllai' j ; > : S.iiit-) i-l: in i-- i.uiiii'1-n -ii : cli'rk-j. mi --i-iw r, ami Ii la-: unlit .U Ni-.v 4)rhiIii, lix-i- humlrt-tl ..IohlatI -.. I-irs.
lS Uc. > 7. Atid In.-it fttrii ; i !!.; ,' 1. ui : I'-; I l-1 ;:j i n- 'im tl. "I I -I>I l..t- ; t'l-ii1-t I i- 1 Iit: U.ih..: oh l tin. ."t-un-gutuial
loriy-ttiice ]- i
t rii' I h iv.o i'l.nl If :il thoi-.uii ->: > liliuniivii.nx "t ih'- tH-Jniiri-r the hii.oiI i iu1is i _. a -\ l
) I.I1- : :i >
iy.- ', h 1 > .i i i. I n f-'rutTUui
t Si..tr
-nit 1he l-u-niii, .il ] ; I.ILr: tn'M| tt.-) ni' .k.I t i'i->- Mm-> .-'iJmi tl."i-i.cuil! tight htm itit nut iloil.ir | -
fxt-jtu.lint ; ; < ; lotty .
: I lit
; ; < .i'lV --\n Ait loam, mi! .\.t.u- nnit .t n. r, iivc 'nun lrr'1! ilnllarf.t'nt nil'itlitiir.. I :.
.in a and tl iiui'tai.h chaiiaLuot '. .- -
eighty Uiu llou.niii .-.'- l -I'nir. .! *- : :' .l.v "Mi 1 Ti .>->nr.- / -t- ,."iiiiii .itnvi I ot the i'li-rk'<, aiii. it. itn-I I ia- ii'i'iilloii i
-.liaUlfo Lrou i.t by .(flj: Llt l i..i i !i-i Ail A.t a t t" iflt-uE.'i.tl. 1 I i t tlaliry "f the tri-iwi m 'I 1 the IfRintliinutT.it I I ior'I.. i- tlu
at IV'-i-
tinNttsfjnil Ill IV IHIH.'v- I..I1---, i- ;
tin Hii-I "I'lj.if Lhi.t
| : iiundrcd 'l-Jfurs ; -: .- < i'aj.hei'sl'.iur, UiouKUIII L-iMfJi tL I 'I-! }' I ..'t -i luef aagnu-'- v.- iFV-. i: Iitt'l'iiiNiii i-.ti l-'r.ui'i-ito,
t'iilifyrni.i lifti't-n Uiu'h.w
*"*. 1.11.-:
|l'TtThrfly. iivofit' in tjii- < i" -d "Jin h..t'a! iv'1..I. : hiS.. Ailur, I I ) liumlrt'il tinti.tr I it ti.i'.u- .
i hHtulm
'44IiCL: In4itiait.' ., a.I t i. ;jTnvinit.* iti iitj-.jwlif-i'4'i' in '. ; hd.t i i1 j ulnnrn t'u'l! ihi: IMIV.'I-. uf the Sann*. : i-i.'jlity : i-uK'iiii- I-i > I l.- ,- -ill i' MI .( '.I" 1 1 1i I In ;.nil nn.i-fiin-1 in the .try in t'nf!*,t g iinitp.irrKripli4ri.itii! ii*> tiHr'aofil t'i th )- '- I--------t-I, t- I -I- --- l. tuuit.kil ,l..hharIi' -
li'iidtiit i'tldin
uJ t *.: iijoni, two ihiinsrui'l i on.tmu a -i -- Ir, I .1 11.1.- l 'li i I'i -i-Int :--.i| f'i.'=- 'if the ( vli.i'-l! nf ir,|: 11. imN'j" nli'iil -Zd.4faiy.ii.I fit
i-ua.-t
fcltall i io! iitwx.
j i -
itiniiti'.cfl I.y
Hit- ,
Sniato \
Iiy itnl HIMIM. .1! I l.V- dr.-i .tii'l I ,-i.itiuuiluri. jiij-t-iinU-'idi-nt ind lii_: : ; .r. \ ] o.,1 t-.nt. ,. illitli forty Ji'U.iif. ; iII i--- 1I inthtet'it"!. ..L.
_*j ii tnt-bij.i it-.i Lti R' .k1.. ;. wi.UiiiT'il 1'Yii MtLiriof til-: cIt rk.-i lull met nm, in llif nilltt.of .- ii-.- ILl ...I'i t- -I S j.iitiJa. .
i r.-- / 'uL.
I si-bltili ui tin-I'L zai1-E StV. vi -.j fitiriiH.r'! :' l"l t xiiifi.* .r.ixi-i-iii4 juliiili.jn.il mi*. .-.lUvii in ui.
Auiiiitsti. | I eiiij.lt> id -
vt. > in fi-laiit
.- 1 tin- fi ji.uiiiciit 10'in. ati\ \ .1. !!. i tr. iv-W'r .it Jjj-tuii z-it.- '
u .- '. t-vinty-tive thuI-.ut.h ht..t : 111 : -
'
,. ..Hi--, w.is-hurn-i, an.l
.
I .t.i nf Ii
IfttI$ -ty 4-ii 1.4-.th i.. < Vi.i i.nbI.u1 > a j"ni.ltt nil. > i.x.tin. (- '{<-c.t.; u tho St--ni.iry oi Wir, .udjutatih-.-. i.i.tI, ,
it >, Uiial th .iuir- humln'fl I 'Itiliirt.l'.r .
; : < art it it It- I"An L = i Iff... !.. ,
!
4 and '
t-.iiid diA tI&.i : M\4iiiv-<*i\ iviitp.i j d iy i it-h.) Ivui; liiuilJsaii'l ,il. .11 .t'-- t1 liin Hi -I fm i IV '- Hi"i:, -! ii ITS I'rrvili ti-ii.i-I'a---! I-i,1!, 4-hii-f i-n.-u:.. r, ami t-hit-f of onhi.iriu t'Uii'iri-tl ..uJ ivix
-al.iri ol ,
w i g.lisl- :u1- ii t t'i iii'jrjf'>ttiif Uii-1 Xtitiuiiitl; friit-i l >gMaljft t\vo hundu-1 ainl lu < dnll.ii.aiil l lijhlynd !L Ti, ,'. a," *i- '-.a t.t i .', .. -i L .!!i (.. ,uai1 tt unJ.'i | .,- -* ,, .. .,i'iut ol Jill twtlitLhtr.I.ilttu vtclkuitNMiigere, :aiitl xvau-Uin.-n, ii 1 t-f t -l.ir- .u. ; -

imy bilit$11 uugIt ;Lt- -u<'h jsi iit | > 'iti4ttrnivd :1'i i : '- :. u: tin tl..iv ", hiifi-u! Jaii'l! ) -ti "lilt'of tin .1 L- Itili tnii.-urur at Liuila.ij.i.t| ti-'h. M..tifil..!.,:! -. ... i- ---' .= !a. .-. .11.I itiitrnr-i-
] May: t -iilli mitlii>ii*>: 10 .n'iiniidr [ .In.-: I !-- MI'"li'.t :' i.\ty--ic, -ix thuiiiml 'iic )hnn.lrei.1 ami -
iv.- --iiiJ iliRi- p
nj IVTI! nil-sue) rs, :i-.i tijht! *>. ti'-ii ti"ii hundred iii lt.irt ILV 4 M Z t-- ii ,IIIiilff
ittlil for ,
hull UMJ
IX41 lau tn i.i4 ftin t I J.t-, l-lslf
: i ,tSue. t--t itiuuiuiii1Lr t-itJit huiidtvil aitd ii : .I -* -, MH.in tit l.itIjUar- | tf
; MNj-i( >i\. hu .i .j tlini atii! i.lli i.- -4 l i.i- iltis aid hix at lourii1. hundu.d iindloity Ktir-.t'liinB of clrrks mcxH'iigiT.*, ami xmtfinnt-u ili ill 4 u.ui,.t. a. t tt -: ''il
1ji. > ; : n ; t 1:1: tr "I l i iiniiiif->iii'- In inl t.L i.tii'ii- --ilf.'l Ii -riililtili iwati--L; 'A t two t.h.ik* . i < HJIlllldltl: Uir jllltlANS : dollar.- ; tv.'i.hx ui'.i--.iigfi-- .lining* tin il, ., I.i'I !oj v .T ir'iir
li Aiwi IA u MiiiiHI --; tt4, 'J'Jial :1 j -. x. 1. '1'liat lllUJl'-mii ol Uu. il.H'-iii) I-- ---- tI.t-i .-it.-. oiiiijieiiKUi'.n 4if cltiit liuiitlre-1 'iml lweiity--ix tUouwn-l oliu hua Irtd ami I .--. iui. iiojfnli'-'in i "8'm-r-t, a'i,| eit-rki.If.
; of I.-H
; ttif- -,, 11 .il th.'iati. an-i tl.e .
1 l.-rty ;iuc .
4aMuf 1fl3t 1lI.titet n1 aia : a I----- I ,' th. Tl. .- ; of 1 1 IMTi
ail} ; i s -i :tn.i1 idiztli I.- ntl I ot (ii. t- Pt It- ;:L uiit.i-E of ftttht.iiy .ti iMkI.ty. lh.mt a'i'l rttiuitt Il-'a-
; ihclitnr iiiit
1 ht'ii'hy ;; !.l F. iii.ilItltl ti'illui UU i Ulil. eK-.Lii thousand I lui. I liiin- i -- l :, '' I Knr r-al'iritu oi 4-IiTk-, nn-J-njti.T, ami mitrliiiu-n iu tht.nif.ai.i, L '. : i 'i
11L41t4IL1safl4 .itt4h-.1; id ii--------- IH. i I'-I -' t'p- !- --) -l.ny .) It.- -1 .t\ ''f'al liiW'l--l! I .. uj-. >'i>im> uuii)$ (Lit tin
4 li. ; etiiititI il'-sjcal ia1itnt-. Jdn-1 ntd ( iloilai''or -.-.- !' I'Xir.-. l.ill'il. /' tI.tthi.* "i tin- ao.ii.-tant tnauuri r nt Atini I I.otti.-, ni'i iir Hit; .jJ : -. I-----; .in I 'ixty-riftitii ii-l!
lWfj.ity ; s. ilt.l--i.u Ii I _* ,', ti: .lnhu. iiKtUun of liiv) i rlv. **. inth-, illi'.i ol ,
.tiAil 1IL1. th i:*t .: i luitit.ny tu'iit.-.ui- ti huiitlri'l au-l rusty Iohlirt-. in, re.i5.tt! i -- i i-L ,,
j.i.U : > : .
1.-
;l.i-1t. traii-i.itm-j inrnj' : laiimia'i; .. -.1 I i lii-'t-'ii'l 411 \Va-iIintt., !
ot dku. ; r-, UI, liiilii t-- v< is t *u huinliitl .1..hu.ui : ii am
.hUL5IiLtJ >
i .ijitain t-ajiitol two l--ir IUtaiuta.tIa.irit!
thiu Mul iialtVl lii IT : "i i -b-i I_ I------ fu.r = .t. l-t tbi. ni'-cj-eiiirvr, at four bun < iniiit t '-JTI.. .. -i 1 ..
ar < : Lithe .: it S1 I. Iii.tt ib. t-p tu a 1-.Iks i- u -i - - t i.'i'iiliikAiit, K\-.itM! ul the \Vai itviKuUif \\.tf-ainiitpn, in tt.j .-.
i.uui! i>i | iia'i-- may b"ldjiJ mid i-iht\-i4.hl d-jllura liuutenvut i-Tshto nl. Ollk.il [ li- -t! .! II!l. : |i-i iiimiiii. ;am! I I., tin. four watchmen Ii i tin ; -a i'i.. .
iuu! i ul t h -
; nhmihed ''furc -, : *.
iiui'itin for titS iti : ti
vuurt pt &e.i.1 t > {jul! M. / *.l < .i.! P i ii i i .i,, r. fiI ii> isij .t \V.u j i.' ii tt> ti
inity it i ; > 3;. n allat< ill aIut; li'.t 4)." 'I" _.' inliumlrifl tioliar.i JUT .immm f.ich, in tliuntlli-.I I IIMil'i. i -.t! 1Wiiiinu 1- .
t; dolfai iwt itt *, -nini, j ji iiii i nn'ti ;arhil ) i iii. 'i.'iLtn. Iu- M.nk: l l.I., '$tiI.ii* l.iW, Ui .i-. ti -r-.y <- *h" ii'yto. .-a
y -
tin. wii !L ; m : -, ; th"
authi ,
jiailiKTi ; i.tj'f{ iti ." !::i a'1 ) asi-t t..ul tnii-irer: .it S.iint 1..u ni--u, tight liuittlre I :*.!! t > % .
Jit1 i !I I ..iitivif.
; thmixuid doli.tiii :tiu ; < .: tliutic-.iii 1 Iiv. huiidn.il and I -a !, T i l _L a-t: hut.uu.t: tcauu-tivu-uiy llpit-ut'l .J-.IUf! i, an' fh.-f
Iii\ in tin -iyi'-iiiuiin4 >u> ii -:. !. jui' .. -.. ; ughtyl.urdnii.ii. Hl t..- --- -- --I I ,I .Ll ion \V-l-inn-4.nll, \ ;- -- I -j uf till.U.J City ttidl.uii.t

Mmor.ly iiartifr> d .1ftH --j-I'I :jt.t' .uiiitiiii, itiid oiio wa'-ihnia.n' at iVt lo- I-- i-a: "" _-, .,i..I| .. I Ii-: ii,i -' .Ll,, tl t- ., ;. nf tI t'I i1! ,!!!K-i,-.a.idiii -t" Vrkii, 'rhr, :iut-j watchmen in tilt ii lilt k-vy eiiiri* -:- they are lKn-l.> ,
,
4t tin.xtlii mrj.-il.tll'.a .4iJl in; -li i.ilii.hc-1 iind tilUtwo i dijll-ils, LVi3.xLyJvt : it! .1 i.! -'. ] ', !t---'i.-- ', i ; ,, .- i, li iI! l.tnk, I li'i'lt..t.t'i.a. '.iiulnu Inttuitiuil titsiMin-r ut Xi-xv tirkan-, nine; anh'Ti.i.l! -ut! i I _, ,t !5 Kit 1.4S 11.4 l \
lug that) 111" I.u-tI(! t, bh'< id: > it. d> l.i < : >: 1 m-rj .141,1 tuiithI u- ;1II- :i-in_1.1luuitlritl) ilollacn.K 1-----uIIi ; _
,, ) i j it i Iii III' i-'li 'I' .i - -- lit
4 i--iu< and j-t tin it-t! | IliaL f'-rlin*
j'n\ili iti '
; ij 14jj1 'u- thitt-"iiid 1 f'mf hiiiidn.'l and uighiv-i-ight ul. tIuu4 iiiiilrii[ ri tn-i'll. 111', twi'iity-livt i uiii-lifi liailo thai! H v< ti: !1- -i.\\ ., i i -r t'"iiij>f-iiAtli >ii tn * > < < :: ; I. .1 ; i .! iji-.tiui : ; 9Il4-ii I '' .i 1111 1- < li : : 11> ria'-oii "lial! I-
-iti i-i ) than thi d la l-- & I ; ijxu 1:111 :er--xlnl. i
: ISA i .
: i m.tLiat. hundt'daiid HLiiit .
mid ii dit i-l LL1 L ; 'a.3 )IiIt.-Ihu TIiu'iattd t-vt -I i' i :t'i I n ii .ta. U' ', / II! -- tn-i.-'tirtr: h''in Fr.in''i-is two thou.iamt four alit ultit'- | ,..st. ii.- a------- ,. man *ii'i ha,
I'lainlitrs ; < n< >*r i > 1 < < > i. unit l'i.1 t'hriniian n't in- iM _ii'iiif- iu I -I.! ll.iis t i "i L K-.il.-, t-! ui (1-., :< ry '(inilni tr.t tin-- U.t- lllllrlritl not u-ut. .1!
; itiini.-44'3 '- nJ il .iti-l ll'iil.llr.For .
-r < in I' .
and .in'V n.tx t
i luuuiulu -'l .1SI
artv uiai.uI.llui iilOrt"I
; ,. (I-- l i I t- L c 'll'l i'Jlllil'-| 1 i 1 inn- ii'-tn-. tliit-t --t-,' tii'ni* > nI! tiliil1ar .. kt.inj- Zu-x&vt<1
\ 4.-
jud.nntiit' vi ti\t\Miif\ .1 < i1 urrvi i i. ti .l I" ;;t'l' n'in i .I'-l iiiid tiling which HMiall\- 1-- .in i : ;" r t'' < f-jiiiiini.ttitin nt tU lU'pofit.iry al i&iiil.i Ft ..UKlit u>i iiivj..r.t! '!>- ,L; J- -
r- Fur 'i Ii'I| Hi- '
i i. : -
] iiL oi tlie ll'JUfen1 I I 1 l.'e-I : i.'i-u t ; l'.jl.i) Ii t' i -_ 'i.il ,
| >ai1nciit only, alid tii..ililia i i -., ,.J <1.di <\< : that !.* u t 1" inuiiTMliu* in the I'niUid -itlti.; *1tuili.iin -MnUiig' uJijteiu-e-s | !1-. I.i; .-. <- 1-b tILlS 1* >">. .tt..n. u c, )l.sii.iiiii-, ,u) i :i ;- elurkWILL.ciirhl linn-Ire.. Itiiutn! ili.liars., .LiL.t! ]-ortcr in !ii-j ollire, lua lluuv.tii'l .->. .fAnd :11 l! lii.-li.i' i i.i-.t-:. Tlt.t tile IIPO'lit.tint *!*.

9Mw ia iaVtJHri '>i s-ntu ni- i- flI .! < i IIM-SH t .L vI'm / : lir i !. ->', .- in t ..unfit"i i-,: .:, ,lm n lll.Hl. .l, 1 .h! .it. .1! ui t.ii I'm -.i' .1 nl f.i.-4-'tt-r twit liim.Ir"!
.I'liiii.-.Mnii
i... 1 __ .,_. _.. i.a.t.. ._ .....- ..- ... I... .... ; t-. Mii-ii priiib'gi.-n l uij; tin.J .- f.iii'l tiua unjt: :t---i it.int tie.i.-it- ai: '. !i "l ill"I. '. .till, -i.Ii-t-n! htm.l>...l ...I
!>H _. 1tin,.> llufllnl 111 U'ttil ll Ii ... til i. -iI1A1 It I'I I I I- i.it Ii< -ix- r, "it lhou.i.ut'11isht huii'lri dollarf.r'r litv-f--!... l K ...- -" .1 ht,. 4-mI.ra nil
.i! iV itllll'ih 'I A'nr lilanli tiit >
t , .uiI, l tIJi'liii' > > tvlinhtii' <>
IiIitg new 4iuit tgIitii.! -u !i Hsa..! | ,u J r I.I't-.t Mfld : ;; ill, if. i ii Mi III"f*lli I .IlllltU I I I nt i.i.'i t i-: unit l.irt"I.itinin-iy.; nt .it.Jiinrii: Innrtt-ui, iniiilnia LI-LU I il mi "t i'irLin (lit, otllfiof tile ili-|.i-it.ii\ .tt t r.iit.tl .-tua. .!- -ti t Ii.. :L P.11 :y in the court ot
Fm I .uul
pit! tnir ; at d in ,-ui-l uji Ihi- ; iihi! js : i tk-'io i iniKutUi'aitd, ti'mjiii.n\ i !I. ut1 ;- r-i vi iii-! *., ..Hi, im'tnt'ii- .n.il Pitt-- .- ., '.-.* *> I lullOllif-*. l.rttiifxi.!'', ii.thoifiaiid! nine IintdridMid fnrty illlir ::Linu; 1 > >-itii''r i'utiit! : "l1 I trotlaiil.

f rtd a If. 3-gl4 1it i zitta 14. lf I tin I lluusc nl ilej-HK-t-nlHtiieS. thiiU-ly'.if ItUil I I' :,--i!,n.f, : Ill ll'i i' i hI. -I .I'I'I l .nl tin.flul eHgiiit-vr i'i I S ".. An '--- .'' I- t It. -. n M Tli.it tlie .
'
i r' a1 1 1 ..- *! I .I! i'luix. Fi. -+!.*iii-> vt rlfiKi* ill thtnllkv vt the ik1s't.irv ,t tV..r ,.. Ju.-r--v i ,)- -ii, I a'- 'tins f
at
1AV.: i t Ii
'ftIi ai.- d .i$14ii .bi4i. i. An .V *\ < *iiini I U. 'I i n.iJnr 'l--iv.- > -.1--i It- IV.tvx. ,nn, li-.t- thnii tntl /, !I-4uiut.! I -"I. atlntnt'i), I'.n.lin.:. .unl tuivA-llt L'iii; i'i wo ino'Limd nix liumiri-'l tl-tllar.s. [ -i-inpfn..iU'X-I" *> iH"U "1 tlw it-uitaduth an-

t tit! ; I '. ;ia.1.| IHIU ol i nil.iiu Stutt Utih>. l''ni- four -j.i. Mil Ihi! ( i.uad ul+",.u.i iii-iii., LILt, r i U>iij.util Ihe Ituii'lrtil >Itillitr*> 1 l-.n .il.im-t i-'f ; territory It-iwceii thi-
iI.-1.t ii1l u..t 1. j ; i', tvuity '; ; : Ill 'll.-l.l'n-- .I tin s. ; i I. ll-'il'T' 4 Ii'-,' ol tU ,* al! ileik-'iiiid watrhmen in tin: oUUv >( K' !x> Mim.-.U.i j-i-t; i NnXent.U im iint iiit. I in-
licitua<'l'il by 1ie -.Svu.i.tu; .ind I llou-n I : nl ( U obv and' A >}fi-itdi\l each nn-inbt-r and il'.lij- l'iJtvi'l.ll'i etiigf-oii itiit tin- .hi-}-,-taaa-y :tt Piltsbur-;:, three tlioiiifaii'l four TurnIrtil '"'' ,! '" r' !aiu. "V "" "' "fthl' Vr""ir"J'ro)
Iii i14' I4 -'* .i-4 i ] ; til i ; li-ii- nl 1 t ttt'l'! tbll' ilinll.-.mil t'vt lilanL l b>*i>k-i, still H-Hcry, I l'in>,liii.imi( itti.-f -1i!! i- '!''jlliir.i. .t"nV' *! : > >
Jin-1.!! iti.4-.4f tIiI I I'n.tfd S'iti- .( .tti nl 1 tin I iitieth ....f.UiItii*- vi.lt th.IT I< ., doiKr out of es'ittinr
Atn.-ii.-.t I 'mrriMand 1IOII1lUUlif..
1
Irii UlclU'llrilll api.roprtalii
l i ; ; ; ; oiif i : hud lit Ollil_f, ttfltt'll tll'.il.llltlOllitvol -
aHit.. for
aran -alitrii-i- *
: : any |4nuinurtfr jiailiKii.s, an ; ..myctlli.T ;,. i.flir.! ..I tl ltIaa-p -; ilfrhi* iui'l iiiienser in the uthuaof >ti-<.
iu (< lzili.--------I- !
*
iii-ii v, aSMMiilflf-d I haii '. I ,' ol tin itt tlu I 11'iii.u I
uu1nti'r IU1tlati. : .ia M-vfiitff noi | i4 > : uatiif librarv li-itty-; For t-tiiliuliity, ,.ti I.S.-1 ,4ininH t in.) iiii-ii'lUin- I'.- .Jii.-t nf tin-ttt-ji'nii.try at 1uItItLvin-, -ven thou-an-l en liundrril Apx
tin- Act: im "'ii'iituu| iiiiM, Id-tltq.< iitin] liv.ilioiirxiil'l L livu Ittuuu I--tI; iUid liim ly-livo tlrd ,. ,. ] ,. ilolliir.t'nr .-.
S *, I1'. And Lu it tuilticr viiat-it-d, T4.i4 MHJ i-L---- in Ii, ]It t m IH j I. J tu | -ily ui n jitHtM. | ->, / .)i 1.t.tttk l-ofk' * UtIit.j < <* in Ui.I I list i nl t 'nlumbi.i lar. h tin( nol It !,.il.ll..l 1 .lull : iv itt livi- sukuriiuf eleik--x IU thu nSRo of the) it-Vl-t-lllt
duuuti 1i 4-t24- l .< m.atiy < : MI mill ant.'ty: : ntC'S'-JtW'y: iit till in-1, Ilinii.-Tiiiii ilnllai.oni.f'nj I .-. fIJCVli.
.n hu' j> T.-h.ji >\ ,i. t 1L;<: i-iLgiin i: .it ii.in rraui-i.-cu loin thou.-a'ul Ail iitikinu Aipinj'tl.itinn-l..t
Ill I III live l.uuilrnl
piitiitialaU Uk { ( ;< ;')41- ( thv imi- ]*inil I July; Iiai4.ihti u )iiiiitdit.il and J-.ir :iviiifin: ; ; I'ulilNi.is ol the I I'ongieiAi'i'.ral s-i------I? it't' til! *. 1 I' :1 'Mill,'. l'l.'tIlli'lit I { /-"- 1 lilUik 1 until!litfiil.-, rj |ii.-lii-i: .l-.ll.iK-. .imury t.-,1, 1 t i -t ,i :Ue tiuicruiuvnt for tin-

MM'i.jfll| in tluMirtiii' 4 iM.i' j its formal nwi, tt ,' \ ..j..aahi., ; wad thv MtiH its InToliy, still fur- ( loin.1 and Ajiju'iidi-v. ae''o'linv to tii; nuni1 !I--i| itiitiaj.'i.it i v) i," ij im tiii-i! l-'ii 4 UH.II tilt! Irtill H it'-in" .tint* tiinii.-v.uiil, t-l.lti'llUty Ivx'o ,hilliilvl, Iflmlltu,Iffll'tt".111.1! .till-v.'hI.i- I Knr fal.ti if., nf I-UT'.H: i in thi', ulhf! the luo. itary at \.ir ,jilt. .]*a., ami.Jimti ttiftu, ;:u-4u! cnhti-cn bunartit awl

the ( e1titiCatft (Pf its niuwjil; unUon i in muhi.ijtKiicm .- tin rnut ash ii, (?n af> to f\t t nd I tii) .' ti;tI foi I tin* 1 IM i' oi <,ojii4--j taken, one c -i1 !lor i-n\ livt i : lli.1f.: 'iit tin. Mot-Hill I'liirHwUnl the JS't'iiln-ii. I lifnlixilinltir Onciiiiiali.' ti-u tfii,>inonl tnohundred dollar-! inly I'it eiMt.1' I'V tin .-' i l'iuo Mkl} >>t'i.ili-it

i .1ttVI' < l hit t.11.114-! Jim* Hi d! .. dill ihlui. ilKilitillii! I Ill I I-: ..ilu-.-. Ill tit: Ut.f.11.1 4 :. Mir tfjinif'iittlltm nf iiMrifiti"lfit --K.il.irie.,.> nf ifliiilii'iial rlfikr, an-1 t ii-Mitiitml cuin- i .i..u: til I: -|ireiieRtam. -
>rUie d.-atli oil-lie ol ihu t-\M-jit ag. i M.< i ,; in-Imlilii; ; ii! (* l"iiri s "f Ihu I "'ti.l t .i t-r Aoeri; Ill Cunaiciu.
ji.irtiM-r--, >a tti- I 4.t- ,Iut.- -.t :,- ,. it :.; -I li'.n nml l.iU.ti ., }nn..ilinii tf oili-.er-j .til'I i-Ii rt under .vu-
I -- --- -_ I ii. tun It f t llniitirlhui if.t nf Ausu.tt.tli
ilntiKiit'iii\\ff.ti! ->l iMiultxithu M.inliK-'l 'Huit hb lie ,
Ml i
j'.it SriviiU'Cntli iii !
Stro-t iui'1 tiLt 'Ifr.f. and i la\\- ol lii. Fniu-d f'Uittiiltiin r.n.tuiut t-t ua.t tLMine
if tho trtllii -hi 4,1.-ii'-! : > II.!' ii-l.tf) -
f anlieivl.y.
.411.n1-y | ]). ( r ;n -n< 'Inllai'm ,
4 -ijjt-'t I.'t- tlitv-' Vf'iis fi-fitti, thu lirrt. d.tv ui.i.tiuui jii-uu-itud uj.jjJtii,. Ill, II I i.uli-i tinl /- I I.tiinf ; lifty iMiii/alion nl thtri.isurv! i-.iiUin ; a( pm.nak.| i I"i .li-- | >,-li.reafUr fr-jiTennetl
fm
1PrttiOrM, until :t IK>'U t .! zuthU.--. >Iun..n I, I lii.t;I t, itii'l I niiM'vlktnvoii iti-in", Lit ullI ul :; rate-', sixty tliouiiil tot the aal > -i- fi..i I I : iutt..r Jaii-
,
i tghl't'u luiiidii'd tiifl t-ixty-bix. ruriltl't t I'1 ln! *'ill,4il -'i/lii1; l.i- .Mrtl l ii i M-l.iti'! itt-i :_.- I iUoiit. lItTi. I::> lh>'ii--4.titil tiniliiM. l"li.ii-i. eight-
I. "
.i&I1 )i.i._ i-n 1tJ :iini i-.I'!< ->! in : hM'R! ] .i a.-.L -I ,_-I IlILl il k is.
q Aitl'iuii-d, MAin-it ..' I.S..7.I'll -'a-; | -i'l\: i:1: Ji i n- i :. -M.ttiuni iLu i -s ,n t'. < L S I I -.uu-I 4.uiJi-, z&t.i it 1,.it.uI rt'tLt J"t'-stl I' it I.. sails'atiuiatu t-itu 'l I'.ir tttiiii--ii tlion t" Jt-.JKii.itcd dfiituil.iri.umli r ,! teyt a t : 'I-'---L! ,
; rf
iifcn in wliiil Ii Hit original <-( : liiical'l was i>- __n- > -nil LIli ill !at.atiIi.:_ ., liu ii'>l r* ---i tin- .utH- nl -wJiritor 4>l UK li i n, iiss'tor |'i 1 mimiin'Uiu .M-I of July tw.-iit) -huitiI) i Iuntil i tu ill "f Hit.f t nf A unit. ixtli!, t i iktit n Iiu .t- i, t ;ttic i a .L -I'. I ...t- I i-a-s tii > ut.- Atluntun.

iord4. Mild 'U1i4l.M) i vii. a ivi-J. fui ji.ui lii-o, l.-! t.- 'Inil -i ii ; i liiuii.m-I ivbtiii: a In -' -.- :! .i.->' l"-t I Malik: Itnvk", )Ifjufliiif-, i--itiftii n I 'iti"I) nn* .-ii'iil> < 'i hdii'Iu-l I :tii'l -i.xty--i *;, ..I-M-II lamIn4 .ui'l dn-,1 au..t! Imty-MX, Itir the inlli-rtiitn, "afi-fct-fpnu. [,ieiij.iii'jit i i i it.i.M :> .1 iu ihi'oik 1. slWhui.hi,, cofli.

I L .vi-i, I i'lid ., 1it I : )li.llM'4HtoIll| **, .411(1 1 iilTr| !. l "Iff ri'1lt- .111 SW.l nlv il'>llnin : -. trult- tt-l-, ami ,IiliuiT.iniiit ut the puljlie amliirhi.ilii. -
wo 'ki in two HHAv.sjuj, t.t 1 Li' i1tii-.j l l ( \1'. < 1AV1. Iti rS. u1itt I i. IIIHI | iflM ) levtinu-, euhl ._ )IY .-.:. .>,!..... .! ...U- S -I liii-
; y An Ail in.4l.inj!. A |<|n <>|uia -.1 liii),.rri.; th4.1.1)1 ftf ,tlti! iiUtl Si Utvi;( t -lunuaiiid .i 1 : % I'l.ill tli'iif-lii Ix'f. I Icnti'iinln .iT-if. / tin- I Lt.-.I. rui,1 ..,-. nl Kinliliir. I'nrmrnt l KUM tll'lU-.lll'l I .il'll.H l ,-. in. n. ". i'----- aritir jn.1
nfii.fi'.
tlm < li-ik of tli! tujT'inr < tiii t ot thu I I'islii' I < ) ti'in ( ..itIia- li i'Ltthit I i < hi.or i tiiiV..Hi'l l"tl f I I i ill li.t_- i'illllllllt'tl| <'! l-t I'lrli-lll. J-i 1.1 iil.-' lit ii Knr rninifM-atinn l-> 'u.ut-iI ii iutt.t ; n.ivvvni..y.t;
;; -\i3iutivi.uid judii |ial; |I"u | > C"it-ff-iini.i! >'tri i L-. /ir t-'i-'iiiiien-i.'itioii| nfniHr- 9] ixauiiii" the ill I Hi-I -. ..' .. '. '. -. '.-.. .I .a.-.1 tittv il,..., .in.r.l.nin
( 4ilumli'u, vliich ]jiuLcti.ti! IiI:1.y: 1e j4btt.1t !I-.i: |."iin.s nl'rln- fM\f niiin nl l-.i thf "J t n. .ni'l A]<]ii-nlix Im i.itlt -ilt-itiir, r.-j'H--HI.triit*, !1-1 -!ttt. ,I' ,3 t.i; nl Ii-tit! ,n ;. HI -, ;iici -ln i! fi.iinu int. nileiit, tola i\.i.trtiiii'-ii, :aii.h tivn laln'rer t"l -.ml hi ".l.! <, iici
affidavit and nxx>rd<*l :u hcrfvi < jub.jip- iniiiii'tin Ihittit.-tli .ir .tiiii 4.! !, '.it. ]-i ,.}. ("l > tin .nl ,tq-; [.ini.l. .Ir'ly I filth.U I I ) |> iil4"-, .-milan li'i (liMtiiiir| "Itiriui I liiiilihnthiie,: I Ilimiftaml ulr.;; humlrt, I ami I lift V illlar. (mittirieiind.r : &.t nl" tin -ixth uf .\ii4u-t, li hleen Ltiit. : .-t.t i.i -I, ? that_
< .1 .Iuii', i ihtiin; linn I'.i.iUi I tu'.Iitvfii iiiiiiilr'il.uiil,, n .U-M'iit. i'!* I li f tlitltutii'lLulitli'Tii .-. )iiiiii.in il .ind I toi I} -i if, ti. lit IhniLtitml, dollar*. is.- l.- ; i u4ihi.i.. -U
'
thu! jMiUic.itii.ai tlmalion ( itirtt. 14- illfi I .Kni bi tv-iig1u: ( Hll'l Ini nl Iff I 'iu i-ts. ,, 1 "I i lill'lltl.1 il'i u.- ii ..!' lll'llULHi: it4 .-. It'll) -''A', I ) -.- I Iniiif t, x'i.- : 'infn I I. ii in iiivilimi of tilt Knr ILiIL1'* nf ten aiiin rxiiiim .iU'1' fifty-nine il in- lZ t tI.- "' uI "" -- ----tie I ar. tltrIy ,,

of f-nch ]iarliuTkhii} i lc! il tiUM-tfjii l hy thu Nii.il<- iiii'l 1 ll'jii.-c nll llM.hr.iii'l |I' t1.r.: I IH- luij-4- iI.LUIL.tL Uj.ttJ i- .u.'I fHi.-.liH: i Ii. lli.illr tnil item1 tell thou ;-am! tlull.tr'I lli. II, ami mi-cc'l.iliecii; j'l'torM, !aij-p'.intt-il undt-r art of the thirtieth( August, F'.rmnliuiiiir: lit" : i.x y >f tht .South Horn la

.;,,-. :20.!' An l.c Hfurtli< r i i *-(I..1.. n.i' LL4i'n'raI l:< -}>ii.xuaUvi4'it( tli'u I 'r at1 l StiitivAnifiii K'-r Ini-l ; ui-1) liuiitr, ii i. inlenttion t.i. ,Kiilujrilinali' ,I-..v4t t-iuhttvii the lixecf Innulri-J and fifly-lnro, fur tin l.tttt-r I'ruUtlionof shn.ll.-!. >' ., i.l ui t.a-' -'.l.hiugcuaLitnslgion! Vt retfc civil-*_
ai iiKinait'l| iiuiirniil-i; tilnfit 'Inn-an.1 ii.| Iar>>. | | nt a ti i:' -Mini! x )iiii-tnxi-i-i Iiy ile.iiiilt.iU, xx ilh Ir.kW-l-
Ij.Ll% L. iuui.hi r ..f u-t i.f lain.** i-n :ijt 4! '- Ui*,' wi-l i :-.ii f
.attnt-r |'ri.V-.imih : >
t. l hti''ii
) :v IAf i it1 ,iun.t-- xs-actiililfl Th.il UHfullinviic l'\.i ( .. i Km' luntlli :utt t Ii-v- nl July livi-nly-tliir.l, ei llliK .ni'l other incurrrd ucclntliiiJttyavtcni.il
unhItturr'ru-j.iL| :%!L..I (' iiiL' I"I .f.iirtin| in" uj t .t nlliiv) 'i i i ili"ii m I I & humlrctl'! ami h : e.xi'fiLU s I'y lliem, ini-Iudiu.4& the. uimnt-- t tn-oli.i-i-'t! 1t.4
.
ai h utln r and ta Ujr.j i i..! jail' IKis It,, UKmui Mtti--: riatffl, l"ily t1. .utuu-i .Si.riai-. tlltiilli'.fni-. *! .,! .- -.ixlv-vix, M-VI-II huinhttl, mcl t-vi-iity; t-l] -n'i uf their auniul imt-tini:, and fur a inure tlicruiiali tub- i-s M:.: an- -. ,.t '.-- : .-,vntyiuKl, ei'.ito.t.l; na r, nml r-cttr

: &gcmufitt> & umi.ori' l>-..Ui iu l.t and I'.ir: l.tHM-*.. .-: nIu-.*> -, :tli 1 ,-...Hrttl I ti II tii i> .-. ( in"I.. LII--. t..lt4-i i.l intrriKil nvitif !tixt--ilix.itioii of the iit-fo,. "f tliH-titer to x-en.-4-l m fj.eFor work.
.f.jl iI .xliy iimiiiy in the li.-abiny lint ntlii'iwiM' li.iiiiliiil nml tl. l K-'i-'il1'! Ii t IIMIII, I.-i- /Vi Hittcinial I < ; a i'lilj-i'-- ot t tin- I'tiililil irnitll 1 in nii'ile in l ti.IltLltt '- ; I
Itvn :: nly '!jii irr in.ii, itit-i't-ittii' : if'inri, : ; Curm l nf | 01 ]nt: >y Ueam, and for )pn>M.Tiilinlih Lin- .
jnity. iii.ipaitttiL f i' (lu.- Is hi.-ri-iiif _. 1' :t'l l i !I.'and i'lllceiith Str, flu fur I i vitilatinils of lh --iii'l I i pii'i-Ii u.. i > i.i.ito Hutto ir. the 1-rtr-re.j.
i t1.j cIuI: ;.,- I .i I H-L--. t-R' 1u4 i-\i t\\'* tIt % I r-.iusiii'i! sl.ill.tr, >iiK'rinti-niIen[ !, wiii-li- >- ; a'.t and l the arU uzia_ L't.u- os the .. -. -.- .
vcd, MaU-li '.', I 1M17 otl, f >r tin-li '-;tl ytar: I'tidinj tinthiilidh) il; iIflL ty-t !ut-v d.,ti4ri I l'.tiix.! -i.iu i a iff. i-'ni i-ii'ilni, nl L i \ | ii-i*,.. H.UIH Ill n, i> nt, fin-, light .tml mi-A-i.'ll.ii.i-ijii ituin-, lifli'i-u tui. ) thtii-li', mi-- hnti'U-i'tl niul It'll Ihou-uml di'ILir*. ; iLl. -"iti- % iuKhtl.laii.** .
; n t.i mil it. .v-.4 in
t Jii'.ii1. i-ir'it 1- ,, ., iLt.. .ttu. t I j. iy, iiliO' a't 2)J) J I'n-inliiM*, <*urL| litlin-' u.i IiI -, iiinl I lhlMl.l.tllil llliii.ll.s. 1-'ur u 'it liIg-itt xI.t-nau-s under the at of the nL\tii nf IH I Dillon i* the wviVtivctht.u-
1 _
< *) ii h-iu-lrutl and -jf--! 511 ', : -
fi .
; Mxly- !! nanii !u.l&t( HIMIW.ai- 1'' I In < !.-- !htnnlml, 'or I'nmiH'ijjlinii nf Iii.- $i-s re Aiu-ur-t, ei. hlttii himdietl and l forty-six, for lhei.'iltitinii !
: Kt-r
4 I lAP. ( I.--u % 1. iftL4l13. Jv *'" '" lnnMiiiu' fiiin'1'- I'm i--! -ii.Ii'i ti ii nl I uy nf'Ih" X.n v nf p I I.II.T- i-'i t u. ii-.i o- tL eODkDLlqi tt
; v -In- I tin mifiii t li -.ii si'.ui.iu t.iliti"t liiiutt miuiii-, ; I.It l.fl aicKtiiittentary; I the na\y; -"I'.i't safe-keening, triiiinli r, and dulmrsi'iiieiit) of thee \e--i-l- '
Howard U4uit kz-iia in 1MrkIt1; 4iLn'ii.a! i i.7 i iuii'.i l..j't nliUH-ii.s.iliuil iilnl iiiilf.i.f;< In.ii.ln.l-l-. ili i l n I tiinii .t'til,I uiili.iiir'ui -, L-r_ ;ami na\al jmi'Te aol Vi.tItLt--i.-ig. nil, t_!Lit t cli-tk ami I the .t&h ii'venue, in aJ.latimi ti the pn-iiiinm uhirli m L iy lar.-. : -t > : '. xey, tuir.v tt-.OU4.in.il dol

1 ; tIkil1i.lti fi'-ir; l--l lui-l.li in <'"- i* Iti llllv-; .., t ll-i I .141 .ii.lt -:.ilt"iii-ii lui lit tii'.iMiiy .I.! (i.trtmi'iil .ti.it tin i I- ikli" -- i n-i-1; i :ii-ijtiiit: nn--i'ii I :t i aii'l' lAlmn-i- l ie vi'teixfl on irannli r ilr.ttU : rr\nlel u Tli.it no i.nli.l
.i liniulri-il !
; .netitft.1 ll4if t M'jiit ; [
ui.J
: 1 f.furio'ii l-Vi .
1.1 U : > tiii .iiul.luliaio. ..
) : : >ii >. tr- .ml lLlt12.u )- >1 -'. i ; (I- tti ;l Ii! tin.i.i- .- tinIn! t'n' n a.-i. .In.i! !ii nlHit', Ml., i-k'.i.l tln'il.-.ili,| ri'lil hiiinlrfl'lollirr.1 u anlurn "lull In* cxpemleil l for tluriu.il MT\ two ['I't .il >ri' :
1'iTMjiitativcaof the rni..tS'Vi-: Ai i ;i< a in ui -p t' a I .- iiI I-'nr liu tn-iniil riiimrt( > nl I ilic ->i.iitlitu) ul.\ nil. /'. -l' l at* !. >..- lurvry, !.? hoiput-r,

( ni1grts InLIkI, 1h.U 1 t. fl: 1- 4bt 1i1.4. For fjiiijt-iisatiiMi ol thf olHt t-i >, -i'iL'iii.. j.II- li'lii'ltiiim) iti im,; id., IAI; ii'i'ili. I-'nr "mi" II.I.HIIIi ilickthe i ivil en incir, i Im f leiK, nito-eici-r, I ItI i.i>vmN BST-i IN Tilt i inr->upm. I >' ti .' X.iv > ; i.-'rm nr, Uti lhon->aa-I dot- I -

I ..i i aii is J i"
ii. I.-L
t Jnlry 4t.-LUM.J. in tii. aiidnUici.rcoiin j Tnij > n: >- v.i > n .. -. !
< lli>ttit 4>l < "1- wi. 'i> : ; an :iumiil .dti ; | Tt l.iiftillmr-i r--r-i .. -. .
of F.I. tha,
; v tu.. In ,l.|iR.t! U'ltarr, t'S<'Culi > liuil'tin,;, i.\t'iii liiut'-iiitl lixt Ij.-.n in ,1 :,iitIS.t an I li'ir.ifttl i 11111 Ia.t-L-t ii t, \ I idue rink of i l.i.-- Imir, nitory Kfv Mexico. -}ur silartuH nf uuveiimr, > Allan tu-, I ;ulr,

uuiMa.a UTiiv Thity fur th1t ution it 1 in tilt: M r\i--4- ui the Scijatf, \ i/ : M-I a t-l.u-v il ll.tSiTiiti. a l-.i; r [".rliiijaml |..i'i' ) 1.ii a 1 1, i-- .AulI 1:1 l t. lulv- ) ilniliii-. two elurks ofcLuM thrtv, 4Uie eleik, nf i-hu-vs: two, mie ih-rk elin-f juftu.e, ami two a.-mjeittu juJgw, ail I -ei.ret.iry, I.alt:111.1 I'.lt'iLl >A l-i '
; '
in tho liatcriil arts and ..-i; ,, tiii4v (our tliuiiiciud thitxliiiiilntl :iitul tviu1y lil.'l-r. -nj-iUht! li,.i- ,:! ilnIL-ir I- r "iiiiiiu'nit i-xjutu-) f -.ii-l liiitliliit"I vi/. I'll- nf iia-- nil-, an.) tine iii ihaimlilMi,, ; ] al a H.iliry nt t ihleen l.n Ive iliniiAin.l I Jollart-. K'r **ii'i; iyiin* thu i'5'i. -i-H'* .!!"! h-ueun-lhh-jt ,

nain<\ bljli- aul litli- ".fity. 1'ti. diillaii: 4illictr dunptl with tliliui-M'tncnt Ski utiltMIIUlV! VCIltj- ,l'\lll U-llril.l: UulllU: Suit!, i.-'lll I.ltltir, .'II t llllrt il lilt uiilU'lllf, t'l.c I.UIltllVll hiiml.'ftl ilLill.irn IKT annum, -iMecu thoii-an; 1 hii l- t- CIlitiitt1flt expense-i ui >;iiil! 'Territory, one thntiaml oil, wit k", ;t.u--u i hilILn.taiiloi! skiii,, >whuiiuu Pr'hr

!I-. i t ii-'u.u adili'.ii i n.il i
of tiu- S n.il. li\t' humlrifl and HfVi-nty-MS ii.iial t'lolHfm HJ" I I.l nt I.uiulli-! II 111.- UIUTH"! II i tut ill I t-lf-lk.- / tlMlllfllK Itlfll of Slit* ellli f tit the 1'lirr.lU nf liUifinelit iiiteq-rett-ran t Ir.m-lator ill the vcutiiv ollitf, and tithe. u, fi-- ..iyxi> .iv-i oi i I lIe o-tine, anJ rt'|I..Mt-

Sw'. 2. Aixlfv iuitlui4i < :>.. tI, Tlut &ni -IuauftIeiktIirts: Unjiis.iiHl doll.Ui*, j-rinf i- )I. I -: tin.n| i.V'Iili .1! tinilou.v..'. i ;;!it liuiiuiiil rqiiilin A-li'it.-uiiinl! I IK- :iifuliii.i'fiiti.l 1:1 tli'; (tn.i mi hull hug, ant recruiting t-hitl) I t'eik lull,) the rlerkimensfii- live humlrif! I iloll.in<. hug in-1 k.-i-i'-; ..! a.-l'.ur thli.lumj! ..ifrnrututwo

-l C. I'tynrii, y, Cluir! -sHoward. ,,H, < JFvcrand 0. |pal vlork auJ |iriticip.il executive cleric in llnilSic ,|. .:i <: .' t.1 |l. !tU- 1tai- -,-u i'ii'li, *( Iitlli-lu.! iluiln1'tiii.i .. It.u, l'': 'IlKihit ,iiil.u-. ii-r, ami( Kilum-r in lii* oiiico, fnuiteeii thuun.mil nine eompen-iation: itnil milea* nf the meinlier 4if the hundred! iloli.ir.ni'l ;*)iixv: :ii .-aL -i-vni iiiitntrvtl ami IHTeuti -
Kxi-Litivt .
II huii'lrt'il m
1'riuiiiit l-'ui | .rllil'llt nl tin.' Ilit..t I--r :ami twinty ili>ll.nv.'or iiH-tembly, niheen*, eli rk ant
) I. lui! ton C ( '.,i4. < 'liail'-e II Howard, ,i-.t .U.-U >._ 1 L \i sIt -trnh.ru-ing- nml ]

.1 luiniM JJ I HuUlii I ( Miii, licrry: A !'..isiir, fiv 4; )hundrud and ninojy-two doll.itt- s-. ,, -i i>: In o iiv. rlrviliiuu u _itiil, liif- In.ii, lioi ii| i iu iimlllif ili-iki-, 111'1--t-iu.i'i. :.iiLuii u>- -mumi ivi. elin-f eloik anl t thu ilerkmeem.'er, aiul lil-r-l Terrilmy of ltahi- t-or Kihirivn: !: nf xorrnior, Vhii f n-littin. luhll.-r aii't ''n-ii-Sin ,.1'iiii.fteatIiiTeHith, *

IVaijauiiu F. Jloiris! lUnloith U. Nit-hols. i ih!t t-itit ilt.'iksin ullkcui IhentxTi tuy oi ihfSl.i.l .< vt.--u, ,J.-i:! fiiiiliiiixm v..i. littifii rtinl lilMiii-r) iu lit: -ItIvuty-. i iphl ll.oiiK.iinl i 4iIii hioilii.e, tit Ihuuvin.l to hninlivit ami i tuenty jiiMtre, two !lt.-5tlutC jllilji.il, ant mxHl.uy, twelve thntit twi humr.-l! .m.l livv tti.t'i. itn-1 di'.I.ir-. 1
: ., .- xt u Inn, l.-itl '1 ..ILiiiu.I ilollai-i >.iinlilftl.ii-t 1 I Kor-silari---oi !;i\o hMitrliol .ind ei.u y-unK* tei-pvr. j
'JtHJi ul i lit" >!'! ,
William IJ. 1'iuui--* i.w\\t.il; II. Slovoiih, 1C.: M. .11 Iv.i' tlniUM'll'l twit hlllliJl'l; dlllld( tWl 11- | i i ir r' 1 nr i u li- iiinti. a nl" tI.! For it<,nt indent exiHmienf thu of li4lithiiUM.tml L li-irti -I! l 1-f.uMiiM. 'iittl their_-.
t litant1.
ji. i.i -Miii; I.itiu.-l iumituii, nl.lj.i rulittlll* loin nf tin* .' llfi.ll /'nr Territory thoilnaml I
ty, | i, a Iii ihii4! I i 1 i i iini.'fii .liion I i.t tin )hii-f f nf the one -
< 'uKlim.tn Hiiani I Unilour II W fliuil.ir.H! h ? > -f- li J u.'i lii-i i liineau nf nil- live hnmlre'l ilill.irI'nr ttu huiutnd.if.l 1 lil.v! l.i'if :I.. !ai-i.t lt*!t.is.!
I ) llu f t ji'l' -
; nl .
liinmjii.T. i'.ii ; kitfjitT i t\n. .4 i itiiiitli-i! >
( : st.aion.iry. I i- Lu'u-* u i ii wn ont, :tun iiii-nJi.iiirii'is I IIVIMUMllii tInnijlil*>tiiJtu, a HI.-I; nit n.iii'i-, .iii.) I lin-l i I li-tl k, cleikx, ilr.imhtniaii ]iii'st
\\ T. Il.ixmi.; S li ,lihi.a, and SiL-tt ]Llxx tlitii'S'ind emu hundriil; and t\vutollarj! .uvl foiiv a 'II !
t-.n '.IK j-ii! In- ;I'liiuiu.iniir I.mi.in.; .11.,; |I.j I ji. .' I -, v..tlflitiiin, ;nil f.itvii l-, ii In-. <.i.i.--. nut liuti- -I IIILLI Ill, uu.--'tU't-r) nml! laWu-i : pt-r hi.iLit i it i H-HeiilMy: ollieer-, olerk, itml l enntinKeut ixjK'iiH4s vtity-iirit tiniru-iiii*! nine lit.lli.-U ilollarFiriiun -..
juitv-i in
>niist In- and tht-y arc liii !> iliN-luicd t< IKJi < cinivu at urn thuuii.ui'ltwu] hunUrt'.i ,|Ii i ..indi hL< pOiee, i-ixtciti nf the I n"r.vf i ..ie .tml
y > iiiijauig lit i ill .t"l 1 I'tjla Imndrnt :tt.1 l listy i]>iltu: >. II i t iiy-i iiit, ; tli-i.t, ; l .v.i, litiii'lii >I 'li-li.tl'H. lliniis.iii'1 I i ix Immlieil ainl twrlllv ilnilKru. iiK-emMy l twenty tht>mf.inl i ilolian. > i-ji-iir-, i a | -, hil4iIciiih

body politic btltl rorporaU AVltli \ft }' tiuldcol :iii'l iiincly-bis iiiilia. iu-h ; otio l puge, at I ..i iv.j- i 'ni illI'tiUit: ]itiiiiin i-<-i 11 u.i.i u. -'! .ma I'iv. ( nnij.i ii-.tti.iii .411 itiMitlmi.i i li iKd in I''t.-1-tu-niI /'m IIII.N-n-- iti'iii of tlio iliitf"of tie luirean nf Ti rnlory &.\Vashitigtuii.| lot t-.il.tues! of irmenior, -;i'in.inl l .&t-tIiiti luht v<---1-t! > trt hundred andvfiityniie

Euctmbion; in or in law t j ali inli'iits and KL-vt-n hu'.idri-.l i an' ( tV''nt} d ilLus ; bt-rgi-Htit-; '_ % .h' r.-i i.: aL--ltuuILilI %LL.I ii. -iilit 1.11. til.-liiitiili-fi, JlnJ-.I| uml i tl.. 4fl of lilii-ti 2ui. ,u-li, n"" lllullrstll'l; i i-u ti'ill uiij r, ehii-fclej k. anil tliet-erLsTilranilit-i-! enntrin i-h'n lhnm I >.uni jn.ftii'e li\e, lAoauniatijmlct'saiul liuinliTil ilollars.Fnr -ttret.iry, tweUtl' .>U.ir-t anil lilty tli.rii irilt.Fo. -iii>.-l. M-VCII hucdreil ;aid thirty-nine,

1urIiu$._M vhalsocvor, > tin1 name, Klylc, and iit-arms aiiddifjtkii-jK-r, two thouuid lour 1. taua.- i-it i 'i/JUl' li'ty-lht*, pinitiii*! l.'iinl *, !.uu.l, uinl m.iii. uh--e alary ii lirrnt* i'flalli..hi'l al ei- litetn i uutinieul oxis.nxis'ul roi.-iiy, tli-Jiiins,
1- 1 t'l-' |i< i'n: ,* h.liiJini: ;, Unixiui.l: : .| .i | (,, ; ., ,, t-'f.J l.'Jfl Ill'-nill, IllIJ-! l- llt |l.nllTll'l, fix linmlii'il! ilullar I'l-r .iiinuin! ; expuinca of aa.I I Tcrnlory, onu thnur.il laintrDf, rt'iMiriiij*.
UUa of 'llio I IIiwar.1 jjIiihjt;. l.yvlii.h. dftnl dollars .i-isihtiUildijtiiktx'jK-r, two thou.saiitlniitl lln-u-.iii'l i I liim* iiuuilif.1tiul I i-itjvi\ ilnll.'ii .4 Juin -, -I! IH! ;ui t !. !, > I I'luM-l. ,1 I, Tli ii tit! f.uirtuiy I'ii oilier, ii )hteili thou-aml)inenm-nirer luo I'linJre' ami )l.ilmrer in live hnmli'ifl Jnllain .I'liv-ioriiu. iindupi't*, in:; lOHt-1. ot tt-inoun and IIUOJ-M,

name and title Uicy and tir! B-JCH-OI shall foily d'lllai's ; j> jbliii.uiUr the Sciialo: I'm ni.ijiiiiirj in i..M-. ]k-u.Iin-i'iii U.tut t- i ,,ii I 'l Hit-I Inlfitur, il Iti,. diiu'iulitm, hlnili I In-. >iini I In is ilullarA'ur-. aiij t'.renty For eflhltMIr-tttion) ami! milea.ee of the iiieniK-r.s nl the an-1 ami for rliainJiinl -iuP.r< for thtHIIIK*, t5 o humlrvl! -
Jivi- l' Ixvintv-two thou-and bundn.il
1,1 ilit-I' I'uittil talttiint.tlniii .in.l itiilLng.I'.ir i-iiitlii'iizt-'l, to uaiiy pnninii, ul'Kiul .L-iI..I I- j/iil.itui- a-.Tinliy| ntliiirilcrk, ami t eniilim.'eul e.\ tlirtc aud lilty dvlUir -
1ICCQIflX4C11&| at law and! isi t.juily, to take to twtj thiiutiand fiin* huitilrud dolUi'b ; n- iotiiJitjnjmiUi L ntlunmtj.lilii!' nml fn r-ivinK t.r, a Itt, r, itlioii I Ini- | it t f-worlc, nr 1y the il.iy, >xt-l Ii. mniiili, <>r nuniifil.sUlfli ol tile llllit'ul tlii'I linn.ui of Me.un -IIM-A nf the a-wniMy, twelitv tliollNlinl ilull.in.

Ui oivcs and tlfrir MKttxv.uti, li>r tinHI ofRiid a.i-1 iiiiil-t'un'iiT tli'ii-.iii'! ti i .t-.mfl a yt'.n I, :tl. ui-li iiilu ..i.li" cnmnix-riii;;, rliiet rlt-rk nil I the & elt-rkd ilraii lilMiun Tiiiitmy of Kebrahk.i. 1-Vr } np.in-i.ini ln LLkIlL-.h i'.ivn-ita nl
mi ; t>tinhuudriMi I I II I ,:IK; .! 1U--14-| ciil.itui'i .v\iiit--li\i I tlmuviil'l .u'lkint. nr niUv; l hIlly tin in HI t .unl I I.iir. ralarii-n; i-f lioveimir, | rifittiiii; and

univcm'.y, nuy < Utc xUiatawvcr in any and l I 1W4 iity-t ijjht d'jll.n> : twu mail: I l.il.nii'V a of I 'iniiTl-t r --.. I'lii'ioiu'i,-M-, tli I i,, i ,,f liiprnn.iiLlii.t lint i vfvliMi: n Milary oi txtiixv liiu.'ii'; .1! -i.-i.i-! > |.. r it ln *- Nil.iry ii lieivl>y eitalili'-heil I at emliteen hiimlrejilnllarx i-hiel'I jubtiit.,, two axrtoeiate jujge, ami secret.iry, tell wit imp ixin, inc-iigivil? iui-l l-ailling-t lounettej then-
; .
iiiiniiuii'l: : I liullH'r jer niimim, iiu-SKfinrer Lull lal.nrer in liiHtillii-e. thmisiiul flMhumhril I ilnll.iri.Fnr tnvut} ihousuht .lolkiu.I .
IXIVK >-. i.Hit li'Ufflii'HS' itinttc-nsiT, :ut.i: | I.Uum jiroxitlml Tlitl un li ,t"ik l wlull 1 I In*
.
: thip.l.i
'rmdilKhi'miIlaim4 ijticthouisind r ,
itiuHsaagn lands, tc ltnMji; at. twoliuuilrr,! iljlliit.tai.Ii;: fji-.i l LI 'n twehu thniiNiinl 1>YO hiuiilreil ami ilullarn aminf cnntim-'ont r i-ci'i-it-ti 4f xL-itnii: .unl
nii.y of
twenty
: I t\tlIi5O5 aiil m:4iiUiii
jvr niix I.i ; :
n tlio't .unl -it: F.'uJ. .-1 ami' ijjltty tlt.i.iil'or | ui.lI-ait; t I I( l il- -- aii-l lo Teirilory, flic tUouwliiil lighu aud
and olliti- fi't-tt Li lo n.-iviiritii'ii two tlH>
.-hatHs! inoueys, !, hy gifts, < buj I.IMHII, niiu llimKuid w. nty ]i-r f'-iitiifiiaiUliliynal, nii the- ;tl.\i-. t uv, itt 'l' >i I'l Iht'AltlimM 111'I -"I'lit'I i ll'l I '* t'. I t III, UIU'Ilinii-aii-l fniii, herui'y iiulhorui-' F u.-uil dvllari.

% in> grant dimatioii.liai'Kaiii, xali-, cwnvcyaittc, 4aiht; huudiiil dull n s ; two ahsisiatits in I I l-- i'\fll llllll-ll-'l nil i I tlmK.hi-t), 'liirl.H; :ill* 1 ni'.ii ii.iity iluniij; tlu* l.ti liti'iirili"ii t .in i in Inilmic' / 'ur liiniilii-il l ilill.ir <. Fnr fmiiiu.nsitii'U .ui'l fllj-I-C nf the nu inl>ers uf the i-enmrnix-itDnrfat Iwo aaiul one hall |tT ivutuiu to
j rfiiini'il-.tilon nf tin thlff nl llu lotti'latiM* sin -llieriiite| Ht-M-.iiari-! ,
only I I'lllt-.lll .
II Uy tw i'nit.iyif nt : ninem'ily olli'-eri. rkrknit -iitilli-.I t. the ,
] in ,
aasurancc, or will ; and the imc t< grant, liar- II. ) 'tatfl'ttt inii$ it our-tli.ju.s t ) unl JiDjr h limited I i l4irc llt--. ntii'ti'iilCJ.jiii-i-; H-'ii! iilir.iry, twu lii'.ii! mil )Km- iiimj'i'ii.-uiMii) : ut ]>liii i'i>,on iiiiiiin.--i. i nl I inli.in LI imii .tnU t Ittthin t tint f link aii'I I tin1 t-I-rks. iiit--proX' *t-ii-- pire.i of I I tin* a.-emuly, twelily llioiiih-tli'l t Lolitlflt ili>ll.in).itt ex- this -ruvL-iiin-tti I Uu, ivt-. nf M.inli third, ti httt-tl.tine under hundn -

aii.ii d 1 IIII'M- .iiij: forty d.yllu'i sich linU-u.li .il.ti! l.i, i t-'i-ik trnitl I l.i'mr.' tivi-nty-tn'i* tliuusm'l I hunln-l Tenitnrytif Onlnri-lo. ,.ii*t in; I > t 11.1 ii't" I l.i.n il..tinoiiitt
pain, toll' tninbfor, : ronvoy, ;u>iiu-c, < : btiju. i.l thc 1'or | .JI i) LJki 1 1L"tL- : t -t! U.i.auu.1 .mil tin- i !,-t.-4, iiiir..ii.*. I i. i--i Unit. uiio and Fnr Ntl.irit-3 nf novenmr ami that may tjc
p: f'jlJiiii nn .-.- MtiiT, xntti-iiiiit it ;iinl I itmirr lxxfiily II11 x *it! riiitfit.leiit of I ii>li.in atCnr- t-hii 1 illnir.t.l Iiy tin LI, I'.xt ixe I tliotitati.l I .i iiLsrs.
d x-larr to two and fani: let und to j'li I 'nlon riKjm, one tlA.uPLtt.liutt hundiol dol- ,- ilI'm :I-ii -_ nt lii i.iti.r, I ilnily- instieu uml Iwo
1.1H 111 I. .111,1 IA.r c"iii'i'iin.ilimi) I nf tin- t-hit-f nl i tin* l tt-l.-- ii I'.ir rei'.tir-i) .> tli-, ,
li v'i.ni
I li MX llllllllrUll llul'.ll-,. liiuni: nt iiifli-) aiioi iut'j j taLL twenty-live hnmlretl ilnllai .in I l.tiiMiiutt tin* buoy
E i ui crrtl, Hir tlui UN: ofaid uiiiioi'-iiy, HJwicb luHui': ) iicMi'iiii i *>. 1iL1ga! :ass.ilint door- f.lll.l- uirt-Iaai 1 liiw; 6ltor .til lilirjiry, Jtw.. .li!i itn'Mii 1 I-'. ', i 'in1! liritliim; ot ill.- iniiiiiii.-iiinr! f-l ii-ivinii- I'liio Ii ithuii g i v. ttfl ,1-nit .111.1 I tin* i-lnkt, inrit iu-tr, it hen hy -. --: --'. amiccrvtary, eleven lhoui u.,whu-h>.iml tit- >t, \Votnl' It. '.. Sl.i.u.Luivlttwajilli thoa-uutl

tnancrasto thtm, T maiori\! ol f thi, ki -p.| is. at "iif.thoH iinl tigl.t Lundixd dulhus I J- u, -tuiuic,1.au, iTi Iun,. lritIIiilt rtw-uu i liifl -h.! i li, :ui.L tin i.-lcrk-i, ni'-.--. lu'i-rn, -1s -lsiutt iin-i i >,- uu.! l.ilHiifr! in liii I'lilcf, vIc tuat tliiju.-i.uij f mr hiniilriit! oi ,lit liun)i. .i . d 'l.irs.

: hall b downoi must 1nu1ii< ial to s-iid inotitution i.ii-h. .-* vtiittiji lIuissiuguat tine thousand taint-. I-. -. iI. L $I t *. -in I |iin?li iMiijt! tn-ti-L: -ui-l n n_'< l -... Iliat-ll, .LLL.j) |IztIs.. IN i-i lit*, nlli -, I In-., hlinilrtlin. ami twlLtlIUIII&i'. For c..i.tineut tixj'tlitvi: ; iNinl Territory, t tt*: thuilnuinl alt! "!- rn-ilii in 11. Ii'lMiiiKMrl tt, in.tke.uiJj alti-r-

i Inur htiiirfrud and lorty ilul.iis! h clerk pltru'if, liii-Iii tin-iliii-Uml i ( nl I tinlil'r.uy I i aiiiiuiiU.'ff I I ri.-.ti-eii tlKiU- iuil nil-I !,iin- .n.l; I a Itt lIly I hu'iilt nt.il .iu.1 ( 'outim-i lit I\K: nl i the i IulLut sFor 'tas id..I I *, ix n fii.ammmittit I'ouit, Frovidt -
; and to toafivi- the M-imc, tlnir reaU wut c.tt i nrwxrutuy ,! -. | IIM-M N.ivy IV- v'ilaipeIl.4uttuult anil mileuv of the h HI* rivt-r, ,4.. toiilitivr llw eibibitiyn ot a light, lif-
(.'tin --. tlir.v Ih'iii-iiiiiil, Ilin laitutiiil.Ollii- meiiilHT-i of *
'it r Ininili..l u I i ] ) ** nf the I ) Stiii-l nf tin
anjprofifs, income anj intorct, riiid f. < iipj'5ythesamo to the 1'jxtjidolit df tho SctiaU:, twuUl l-'irj-i u> -uiii-iiiitfiitlfitt I t iiti'l u-ISt.I iit.- niit l- ,i- .iiliiiii'jn.il, th-t-I.s| in iln-. ;.i n-i"ii .Hi.-, fiily I'lii* I-tr >tiitiotit-ry: I itmr. try Ih.* N.ixy IogisLithvtas- embiy, utliccru, Ui-rku ami nnlinuent exIN '.i llioii.v.tr.l) ) tl.'Ilai -.
.1-- !I-
for Iho proper uso and licniiit; of : JitZ l lnnivcriiity 1 <>ii , Iti.
hill Tenitnf Voiiit Koche- ; !
.il : Aiix l.lai-c Knell I'tuni
t mi div.ulitiJi.ul 1'aki'ta.For : luliind
1 clci'k ( thu coiiiuiittoe linam Hull nt I'll-lit; :raiy tniiiinlltii! nl" Cnii-.Tt-v, ixuiie L I. .1!!.! it, Itt-ii Iiy, itii- I :Inn.iu nf yanSii.iiiil ilut-k-, aarii-! of o"iernnr ami ,
; o on : twothousand'wo -
tin l n
and to I I-.. 1
eumc naiiif
hy I .
a I
; ; IIMJ :u. .i. I i llw 'rtai niiperintcinlenl of Imlian allai > irlinjilnii I IV-iit-nt, rriii't--- iantI 1'oiut Judith
i lunniic'l ,| tt il"i! uiiy l' nl i eu-h| u < iiniii.itiuii f> I ..il.tl I *, thief ju..ticc and ,
ai| | r
| ] two
nami t.
>fly-li\u t-iuht lit-rv. litNiks 1.miilniwiini1
tfiitx.l'to iuI>
1 Ito mod to and 1 La irnpltifjvjilixl[ iu hun h-cd and' twenty dollars ; ) |i'uttA.iiK.i or by On- day wui-k | ami tiu-l ami nine ihoU8.uivl twiiity-fciiii ihnti-Mii-t iv-ti luiiifridikllara.i | .
imjiload ,
any; t Im nly IHI I i". iiililu :i.lihij; i ;: i. :illnv.iiici-nii I I | .i > nl innth, nr j'-.ir) alt MM 1 Ii 1 il t utlii- tlii'ii.iml tiIit liumhvtl ilnll.irH. secretary, serin
in nil ].ik to tlic tt/niiiiitto' on rJainu; two llumaandtv.v 1 Hit* ru; i>.-1 I i'fi .1. m1 limy U''i-ii j'l.t :in.t f.iii" li..tauIiry ...' I '. hnmlruil iloll.irt). 1'n' hi- euttitueJ.tBILLS
courts of law and (1i1it j ) inaniiiiof: h'lil .ilmvr, t'vtlviluiiiiliiil mill l4-iiily-iiiuu tlulliu'.1111KIMilIl I l!: a ol litt-lxu l (tI-Iul nt i'iliiiiieiit| | aii'l I iivriillini : For coiitiii-cnt
httudiwJ and dollars delIv to thut 11 111". Inni.lixil iloll.uM |i-r 81111 11111. l'niHi.tliniiriy iKMik-1 ami csuenvi tho Territory, ono thou-
Hction and prWodings whatsoever, and tcin.rally twenty ; I Cniililvi-nt I I '. iiiioci'll.iiicoiu itcmr, m-vcu s.ui'L thutiarFor
|Iltlt14SJ iput: a I ul the I ,
1'iir | .i.-ti liitiiliir.- lmnln! nn.I
j'liifliuflu- lilt--ul th ilnll.n .
; < ii.i'lin M-iiiHlii-nl I ...' fitly >
l y and in tlic Kimo name ta do and transact : Miiniitk. %tn iiiiiitiiirecords, two thousand iicwbiiHiifr.toi- :-atiJ litltiiy, uiiu I tliuti-siinl, { I Ihe luiinl.i; i j I L (Ji i ,-.- nl t lit txt-n-t.-lrj" of llio Inluini : ]!tii't-au nl iiaxk-alion: eonijifiiMjlioii and uulea o of tho meniliiTH of tliu

all and tho Luuincfis touching or < . every a...tI I>, i. -I.; .mil m.ii9 fur Uio miscvt! i* of the
That ) _iIt thatt of the 1 furnanci-s thousand '' liliniry, leu I llmu'-tn I ilnlLtrA. noon., item-, txv.i lltnu-.iml loin teiuhly, liltuen thon-saiiil ilnlKirTenilory -:.
thc premises : 1'rovidod, t- --.mi.- ; Iii : one III t I ( 'i.lllin. l iu.i.iii it i.l im juil lr ".' Ill'Cm.Ill (gf i i I nlli" liiiilitui iiiclmliii llin-r'.ii: nf onln lani'liitl uol'arii.. t-f Ari/ona.-For salaried (
-- v
do not cxcood 'Jio value of fifty thousand dolUm j l in !huiidn-d and forty dollars ,lant in ,i nl C'lilll.tllC' Mllulhli l -I i.int.lllLllliI ,
I PUtS, iit-ititr, tliiff Ifil.! ', IIIIM.I il.iiKuii* it/in t I linlin
i ui"l.i -i : ni t > t- l..tilil,( aici lltnll i t itlll.tl I 1:1: tliuli-uiml ilnll.ii'.fi.
1jtl hundrt-il and
and lu "t ( three) ,
urnacvn. tixtyin hiimln
annual income and above ex -- eight i ,1 1 ilnllnr fnr
not over jnu-- n t'ifiitif tlnrty-*- -! tli F- ltlmtora'l.cr; | 03V tliOlltiU'l For For Sale
>n unl tlin-- i i.pi ii i ul |a, iaiii: aiij ilotribuliiicougfciii'iii thrt-o coiitiuji-iit c Xit i1Itof the
oduralionand ,ri 1 1 ijnli.i.i lal in of ..rivato j liuiiilml tioll.ir.: Territory, one thou-
thargu
jvc of tlio roccipU for the BUpj >oivr ] IMSJ J in I'l'iiiii I i iiil it'ii'tnni'iit'l I In itnnniini.'C ot the iio/i Uuicau of iijiir>trui.lion .mil t *,unl ilixl.tr
:
repair
For inkirrctcr .ind tranJatur the vsccutive oifice, AT THIS O1I


S


-. _
-f-- -
-
--- --

-- -- -- -a- T- -.- -
-
.
- -
--
- lif -- -- -
I "*r* -ttSF'l *"-. _---..-------------. --
.- -rI. - _-w - - -r--- --- -- -
.p

oI I 4 h I -- '- ., fl,.. ? .,?a; ). -?>!!;ut -l -I.-; I'-.f --itMn. ry nnl mif.nanoon item-. tIiotc.-tfl.T-1' ti.. .'nI I-- i I--h'- .
i .. .I n-; ,1alIlld I .. :. .. -. -,. '_ i Javujrr. -i-Tiil' '' !- m'' .1 .ir I II wm IK--' "" ,""'' ""'. *' < thr m.-mU-f. ..! th
tL L. ;
ACTS "K '- .\ In.' ll In o'i i I. - 1 : i. I I .', .ti -- .. .ti''ly.! "I-1 r*. lnk. a'l)
t'iJIil1I: Tin E; nmm I I I t :- t I t- -.4. .i; rt>"j > t ) aiun.1 fc- :.. -t ; :t I r ry. & '- LI; I; .ryit 'f st.aui nii-----1IIt tttiliAKcnlHt.Ms.H
hit ii." 'tinp ot raid cMjitu. ..vt : I I ilt> -n-. i">- tit"'I! "li.itr. K NINTH OWJIIKSSflit. t t- u t.iii'ii thouoand live hun'lrcd dollin" Ti rritory '.f 14Jto.For tubriei t/f an-l
tt thi' time and .vir. I t I'l' I I. ; sn-lu-i- i i..u,4 itrtii* Lil gortrnr. -
>
cl j> > .t tiiit \ t. b- :-t-t' .1.1irI %j ti'! Hi" i'-in 'i -sit-I' nwW-i'it i'ii4.-iih.i r nf the Itt&n.itt of pos iMoiut' unJ clotlun ; prfaiUmlt nt ..I Iniliw *Sblw, thw-f[ jtmtice a vl twurjatr .

l)$ th jt.-.fiis Iwrojii a"V! naiumi iII ,so : s ; .it' ;ii. H. -, : > 'i; -:> tlie bentincipiwratif.. u.'itwn For 1'Uuk l. >stationery, a nti usii-&U.useuus siui.., jiulK* s Mat! cnt'tary twelve ttionv. trcl Iibi,.

INcfI2' til fl: f* that i-uri-o1', and wday- n'*ttc*: fJwli : : i .II..H ,i .; ; .iiai one tUotfc an.l five bun IrcdIlaroau -t' Ilar- tu tiat'L1u d the T Triuwy.i1 -

i a4' 4i Ht' -M> -/ >" jpvx'ii i t-ai }h ni aitl f rj Jiat.'r-. tt whit-h nui-t 1 I -H t.i :lii *,'tV>' -'J ill' .",'snui. i-p-r..! Indian aflurr.i [ of mwhrinc an.1 .-urry sand JuILii-
'tuiak l lSi*, UiwliiK.-, --itinnt ry, :ti il iniVi'lla- For Mink Iitstk'. iiLttzncryals L isItIib"UtiS *IVVJ-3 Fur"tnl.., '- i"ti irf iso. ,' of tw jw in'- f

4JUIlt3flUAtiIJfl tiiM' CIA I > in iuud "rj >rat'v may f-naft byda <* zit .n-t |- I >!. r : .; 'a t it. W',, ta-l-Ltuat tWO I the Jnaly clIv ciht hundred JoHir[ li-tplatsa+ .1k-- ..nIH "fbo-r wkrIsssivfrpns e--;..Ittu

<-.4tit4-tnt % j1i. (.< law < !lnTnilcd Sl d I I 1 < .. ii :i0! lo'iit'l. iitwl pni TvM fw *li* Ii'I"I 1 ''l'< "tUff. For tlir O -ncral rurj' =<-* ol t tLtytnithw'.l i.x.Mil; pent.4 ii.,. ... ", *' !s.t>; tsoiijtif 1 hl

tiL. .tuii be tarUws i U li t""l J liat t it4ti.tien rc? ,uliting lli lyvt-nmitnt c>f the i <.rj tratin!!. : t" '* it i ji >. --",. itWutvt >1 1'l-'lurs. i lil.Im -for e-omtii.atiowi ol nine watrfctneii atnl Tcrntorr 4.t.tat.! V-i mtfrmjtlffn ti-.

; fvhicb fchatl 1* n id in !>* tittuitw S. c.4. AndU il tuith't tts J 'Iliat thx t I 1 *. t '1k f I' .jslaluIttr ''s rni.lt. two li'ionT' of tin -ou'.hwt' t xtrntnc buiidus:. iwvnus.iH nor and .t- '- s'-I.! r I 's.v .iffiiir hif ii: ..
cnv ivfmnntit i : *. iflLttWo.L-.J.I 51. j : -I I-riarv.f.-fu' st-ii-
F..i .4-ui.jnpry, enstmin :. .tt. retouching j'.atfr t.'t i > 1 MX Uuii'ln.il and thirty two iloU-ir;*
paIn 1d jfl j, ittl'jr. uf jc of tht univii>!ty jiliall In- \ 9.t. l in ..1lf I ; ; : ; I.. -js- i.t'tl w-ui-uttf j>riiHiiti! :and btntTi'tjr tiW Manv, For .intnzi'nt npviitof Mi'l tujHuur, % i luhhiFi -'.

itiG Cap4t** 't' ?4Ifl s tlHsfttrf. f iti any 1. <.ii--l: f trn.tv of not f f>s than tliirlnnmn I- ; I kv&in-iiuiv, :it>l -uuw the mav; ;\nl; ini-t> IIImw For txlKrtfiifl, li bLt. nnd crlUaronij sterns, -vi ntuHis.ind ; tutu t>nt \ < Tirt.t r-.iM-u.

tutflw W **wkwl itt lHM>tijii.l f iHtsll-vit* l CJ-8, 'Vs ho isiiall ladwtod by the 11! ; l > : l llwIua, atrits'Irn! ," t 4otaI. lU'Wi Mtftx, tI> IK- filcl.tiHii !live liiiihlrx-l doll[ i>. ontl '
f torj-oratur .-ntl inf-uvt.i I '[ the u- 4 tlio utSff, tnt 6>r I\s't-flfl' t: 1 stpaatrtucr.t.For cumfei[ >. 4LJInI t'
a sj'i th ir fit>t Hiix'tiny.; SiijtJ bvan of tnu-tfje hall i I : ; :- *
vflty $ | arf tyi>lii;|> vir 1> i. iii i;: .-iv re itih hat |' Tj"Clual saciv-Mion in di ol or in tfv.: 'L & _ttiL I.- n' _., I .:. :, I "t-.Lirr. ; rh't-f it-rk. 5upt'nntii'l.nt of rm ify-orlir -Tfi-U-m. I t-i---- 1' ; S- ., 4.

st*. b c.i ha a1t'r aii : r.'u and in > !njii Kttall !s' vtiltd lli T ti'iim l : i i i ;. ( kt..t!_, .- : .h iaiiii')' r "i ji'iMi.I'm -lioj- tiHurr. rht-r, thmchtf dwk- and the rlftKs (inelid- '

is-eijevim4uIlLi l"'i.'l. 1 J jwt. I i ..-.til I't *l-ti-tUll l.. ti.*. l<" t' t mj*.':>*-.uiin 01 th>- f.Kimiijti.. r uf {>ublicUiithnj. ins toity-thn.1-> ni.ili cicrk-, nt nint- hun Ir"4! JwLirh tMi3t iI'a a- II.sr- I
., ?L.
< r t-' ; } : ,,j-aaT<>l lt tit L4..T.Lti)1J. They j>hal!1 ( tl.- i'. t tt lti t -. '_ t -t-tLTL1 ; ; ., :;*i' ;h- il. rk ami 1 urea ii,? Iass his otlkf, tour > isla-P$ u.--r, aj-.Mi.int m' ,, -tsg. r-., w tt t nt -ia .sn.I l _Vttor. ). hit.l.. .;_-.nt. iL -_- ) _- '*r.il, bs -

n.MTiJuiuuloM nen.1 w ; :. i .t'i ii' .: i-nn .i'in Hal.; whii h tfxytnay alter .U | t.ZIJvfltt ':h '.-,tL'! \ ;i linit'.nxt 'i"Il. r- cl.iii .rt'iitt'f iid ilcp-irtmrnt, t w-.i htmdr" nndi Vintr- ;in.t.'Li' f : ;;_ t ;' ''!>;-- l Hi Iti. i'i.i.t .

.bi|% nl rtlica vi :. r 1 tl.. l ; }I.;. t '. itniir ad by ltii h ilI! d-i-d1*, dij] >: 1 ; I ; : nt i .;t-1t "t titt i'vf -! iiittttt-r>v liUnk ivik it .iifs Jr.iwt.'i.ni'l limth"! KUid oac huudri-1 in-l lily kIlkU .__ -, tw-a2-:% L) ..Lh ti-li.u;

I I ,'lt 1.fltIJL: 0, -; :. 'fe.a r cuiiuM! t t fXjt'H"t :I- 41i'.' tivt hiiridrftlit lot jd titionaj cimipvlukiUon[ -ufxwditntc ti.s -kvttul For vJ-lit! "ijf c.ifr.j. -'- : : ,.
<
till ;tid a s i'f ihi tmivir ityIrall \>n?>- ui,' ) ) 1 ; :- |I. 4i-'ji" fi tht- ."-siii.tin"I T rndujlars. 1..tI.j .., r Uii' |ir' vi it>n of act of July[ twtntv-ton-v, f|.r.lti-.u.n- j - a- -- ,

ti :. 10 AuJ s. f't '-i 1 i I.. auUijitikd. Tin y tyi.iil t k-ct a jin i.l-'i t ; .i 1itr-tiu I -. ; ; t.t; ; ati.. ta, atni U;'_ sr t.1tki'r -; is; ta-h- i.latt-*-i li-inlic'l .ind Mtty'-'t' two thoit-nn-l r.c l.m.- drt---l : -. '

IIilk i ut tli- ]< u.nu ,' li.itu4.ttIvfl441fl.ut&U i;. .! 1 t frtiit try. .uid a tt'-4aitii.r flu U'< a-u." i t ; 1 ( ; --: : *;'- -un-'yt-r; ,."iifi.'i: ; <'f Minno 'f;;, .tn 1 sin ;lrk' tn 'I l ind forty d"ifctn| ,. t. -; tar -, ,t '.;. ..- : ( I--- AtGfn.

-H- i m 1 liaii I .i :._-, ai;,' ,. tuntt, .- l..vv .j'i.luit-' .it ill- i.'IIifijJiTUtlK'UsUlii lurw; iil.: .trt' I ilvU il>. Fr .1 tltttn-tl mid tuiop nirr clyrk fuity tkutuiI : il, ;. >-' vFi.r.'U -
: '' h
> .i :. ( : li-ittili .-> th' }h ardf | '
> > tn. -- I | { ; .-i.,'._ 1. i .. ', '"LI I o'l-i-' .- !:< :In-- li.r 'inji''s-ilk'ii.>f th".irvfyrp t.. r .1 i.f lh Mttotiir -i.i;.. -- ', >K 44 ai j *rtmsr, wid a-ith i.i w.ib! < MI .t ;M! ;! '.-. tn-iy: tIzit. The b id Iturd shall asI LI'] ;--" .it ; I t :,.! ; r: !ti-jj: t-.'.iot "t 4 mil-. (. ifwu atft I uf D ii.jli anil M"I.II.I. .in-1 ttI&---- in I-"* ( onisi--- ; -aO Eflt' .,( li( r-t-oiee [k'prnKItL- tttis iS.-fi' .. -.in '

if th 3 word < V ca icnj'iTi. ... !i I. '. -i I vd.Lxniiuc titj'tv* -is>rB and UitonijiHKifTiliilij tIu s i. :ii.- : ; ; : ,rfllxtl.. .Uxiutl Uiitli -. ;, .-.1 L-Ltrac.: FirI.sk !k.Mmlintr, nn"! ntationrry, fitvl fi-r theaier.tl f-jt t-ir t I.. i. i-4 ins_ tin a

and iu any t. U-iti >i --5J.* < 't bir. aad diVtiiiiniti. thi' ani'tunt ol$ tip ii- I ) .,i. rv Mi'kh!: ; -r-ti.n Cxttirt .an.l I tor ruiapciisatioaof tinjivi'yortvi T.i! of lv.iiii.i-, jKtoiSiu..' buildinf, iuclndm the an.Utot';' t ffic' wl U.c Vtt". s --" dk[ILir
; PtijifjttiV'i'
tiMiyht ; IL.- 'sL.t:>ii tlfll.u ami thi) : clerks In tin otlif ..v\n lhoii atKl .1..11;tra. ', (-il, ga*. and uiatllui, i>nutiiis:. rt pair of the entralp I For ti- ir. d.t c t a- rti'i -- -
.
int Mr I h I : I I ; c'un''Ott'ifciai.. tan !>.i'-a-"t t 1 dvJi' In fat f- nii cii *tion ef tl.- alrCyur-tIKraIO Iim-.i vtot'i.ihtiildm % ofli (* furniture clizint;, jomtini:, tit,- I'fittfi SLutfta t-. -I > >. 1i-rti.- -' ,

'4 1I Ild +IP.: Ij. .i (,tlj' 2 fttCl aguab., 4sr .i'Iiyu' 1h : t.tt I.;. ) I 1 LsD4 N'tibraitktii, ck-cbtvil..t -'. .vuriii''tli-itrict by the-t'.t of it'-wa.-hina' ', ;an.1 f"r kn-pin:; thi* lireplar'and furis Statf, t." tWi-it.'Mj iV.l"tir .|.-.

'I -. .Lt'<, jirmUi'ft1 1-. an-l in t !ii v' t c. i- C.siteiilttlt.i "An :a t tu 'ritnnvc the nflittof > iird'T for ini.i-r l borfi JtL-'tt' li Li. ; I 5 t. sute'I
-Jiflu, UKiJUH-ial: J'arlli'f < i | -i : .1( th" univrnitr InV fnjmtiin jl.> tinM'd<'ni.i.ud I, 'r t i urfjtrtfi'iii 03. in en; <>ir strItlal ciurine, I air -- -
4 n1 nr itatwii t4tI1 l L.: w.4) inli'l J IIM ; all I ;! *. t nil vf til'- M.Ufi i.f luw.i ;ui.l \Vin- 'in-ill InJ'l.ilfiuD'itli tr.itchni" n, repair; "I funntunand f"r utim-vlrmeoiin i.' i.t ul t'uE-Vt, f i. "t <"*T -n *.- ..
Ill tuNrfixing t'jtir i.oniji'-tu-.iliim. All 1 'L t tik Lux aii'l c*>i>. .tirWu-fi.; lLvU-.ui'I r voil July t % ittyil4ILt, it.-in-, tiult -i-it thoiuan'; dollar. jttftti, ., r -' tl-'I ''i'n a rlj >tfhj.-

''i anr e fS tdl !'. Uwiy iif.1.. u v iami '. titling!, "f stid !L'at ;1 may IK.ill*>l in mil l fi.-htfi.n! I liun-In .I t ;iml (.ixty-sit, vvhit-h ut lixf.1 .tt two a I j.irtini'Ut of Atrncnltuiv.- For t' njn'ation cfci F. t'ti. ---- -, -. t t'i, '-ili'I dollar..

t ; anyjuilgin til "r d *Tijr i'v .i ivi} .t t.aild lfl41Ul41- as the trusl shall prcM-rilk and ni'inI'fthijti ) >cntrninii 'Mi>iiir of atnculturf, chit-f i-lcrk, enl",mt.'l >!ri t, For S r aa I '. i.l-.e alilgis. I t'

; .. F--i i ; t tl ; i; -t-i.t1 thtwanI ioUars. and Use ..:.I.T'itand in !1a14 offlcc.tliirij mntt! 1 full
Uall J.-u 1 lie tinJc aNfeinUol shall t-mslituV' ;, t-hfiui.-t, employe: 'r i.it Huprru.H.i -
i t a junniiii 1 1 ( I : .u Ii.lj'ari1aii.l J- -r f'tnj" n-kitii.ii of tf! -'..ii'Vfyoritoiicr'.lI i ILttet- fiht thou ind t and; twenty iollar tatl t.Th L >

;' >;al 4"tTtxA atid "jMjratiun. ;< .d i viy n' :.' ti! *< -< I t. do "ni-.mc.ss, and a less ninnbtT may a'l["
t-hall 1I mnf"nf 1 and la\; liki i !<. t *. -i I lifl lJm 1 WH ; ;ft-t.tititii tt..LII1 1 .1r,1t-l ; ':i .- yflif_ ,_ -..'VCtt tln-u.-kii.il 'UiI! ir<. <. of library, liboratory, ut-l, ILit) rrnt, :unl stiss- >'ie [it ;: trI .. : ... -: u, I live Iispb- -t tI

ltn'ri ltiiiTiJiit a-vv-Ua.- ; ) !,! ;/ Ij-i *,z.ix..y. Atid Ij" it lurther in.-u.bil. That : 1 s: -tIJ&IecLIutl ..f t.C IlIvtyor--ent-r41 uf Ne r *llan".Jii- Heni-, thirteen thousand, tlollan. I tr- 4 -
; JK iii I> j ; 1 ;i ,. ti )ii nf f fi.cr s.ti tnt-; I; tt-t .t Mfxiro; ; tirl Arizona, thw. tboa -.itnl &t lhr.. Ktir f.-llectinj atnleultunil statIstic, for ;anntiul; and F ,.: ji : -f 0-- m i ',- -

1 i.itvi liii tfz1 -4in't i i -ii.iitiiiity tltaUiniit <'f th.* f-Mvwaig diy.iiv- I ? :it f'UtV sil'h; _r. (t, ; r lt) .t-.et-I t hrt. a- For I'niipfiiKithin, of the ".uiv. yrni.i monthly reports, tfn thpn in
patn4.1 RI !I iii' Kin, and such othejo a* lh' l 1. trd sif f tru.te. hI t ; .' t'jrt-iT\-][ tl4fl.ti! -. iiinl; itf flftk- in lit ollicf! fuartet.il thiw-iti'l, tlF"r F..r l i"iirclm.-r and dwtnbtition of ne-. r and vj.5u.iblei js'lgtf ti- r

I. An4 it wiai-J.-i. 1 ,,i.'iit cxj di: f *>* *t4 i'liiljiitf- : i .r I'MV.T.rrirory. ---t! For wl-irv II .1 : f ..
;. >( lurU.T n, <. ilth' I jtn.ty establish : First normal., aw otMl. <"oK-jiaf'! l \ / : ot r> ,- > ttvrui-.nst.t th- s.pr'rstl' .i
> "l i il l itw1 i i--jicuran.l jni-' *:ui.t'i-. n-i-*, tfii! .l.iitj. I. ;- t.h IlL'- urt-yor'.t'rir.sl r.n pur h.i.-e of tt-rt-al, vtvfciWo, at--I! flower se"-i-, timrl of I rf- ?': M a '<--. < .', tionj-.iii.I h- .
t naniu *nj--fi- J"si i : e"t I II third, tti"oltfgifal; ; Mirth, law; ; fifth, truil-i iiitt'i ; 1 i I ; ; ,; ; tn-. Atvl Ihc! c1 ife in hiotfic..', five tlmu.-an.l I tl l- :and fi.r l.i'-.ir' in putting up xnilxiil t tu s, and 11110. !1- nun-JrviViI : -

1 tii film wftli liis firii( ; tidial JajI 1, 'I. 4z.1I4ra I ; 's. H-'rictiltnn.,. >q.-ininu>l. I- t n>|itu.>.Ui' 'i "f t'i' S- hi- l.tiuuu.items fi-jlitp tluunuihl *k.ar.i|| : I'rt.vtdtd t 1, Tluilthf ; t'tn- ii"I i ,rem-.- 4 -it' .t

iaitiiir. a.iv It 'i 4 I -' n. And I* il iMith !' eiiMti-l That Ihi I thi I'nt ary, t a ii'yitY' l.itif ,( tli, K'tr t"'tnji"'ii-tt!" i of the slit vcym .1. f.tl oi heism, .stui-: nt r a-rrifultwre Miall only ['iss.Le an.ldiKtribuir I tin- t'n.H .-: i' >. -- f Its.' li| .trh t>,. .
t : | ; I -.r}: ; % I-t; _: t tt. ; .1 ,, :;n-t'-i-'i rt* in Mi i lfi'' '. *ii tU'iii--iiHl fivv huinlrtl J I "' .
tratwa'i t1- !' i-di -tj t lt 'a ItO the fund lieiein :'ippropriatfd t' >r thUjmti.k f-.itr! o.i' .i ii'd 4! v. .,
; \ > .1 ,;,! tt l j 'ivt itinn :il .t) ih'n vetai, departj ;. : t Iar. '
li.-v1" tt------- l4llt t n *- -" ;ii-* i. .UI'l'| [ | -"-, ssda.t.la; aire ntre aiul I 1111* ominon 'I5 the FIT 'i -> uu, "Sit.i 'Ii 4-? ' ritt Gll'tcae,r, i.i-, ,
j I tI&.1I flkr-1er4!, .*Dtl t1 ) t I j t i. nth, itih'ei-L) to Iht. tontrol of lit.; t&u4. ; ; : i [ lit.n.n.l it.t! ti.lit.t-i! t'niii ..!! I iiiih I'll- .sIik-ia-a1.n d ti- or -uhiitl rv, "r -n.-h .t cin K- nia'lf iii,.ae )piolilablo by Ire thoi.-.tu I it.'.. hunil-u.tt .' : ', *t 'i W w.Ft. .

b (JfalUx-divnuj n !;i'r: i !! |mtn. i. !>ut b.tU I" intrusted t i jlhiw esj-'"'tivc la'-nlt'. ; u l t uly ilollar* :.ii4l-.n' Tot niwry.; aifl the clerks m hi oil--. f'-Mir thou -4iif nt i-haimr-i fmrn on.jnirt of our own iiiitry to alt .: nij.tn'svtMW.vi' t: .a.tr.irui4aul-. .
t ; !-. !;t .t il.. : .n-'ilti. ilu til'i a ;*;..! -I -t1 ;,ut. iiU-tss -
> > I oli. rri.ltil. TIi-H
.
: i I i--.niniia.-i.infr hall. In-- th-'i hut.rn'1
it. '
Jrun tin' 1. tiiui. t"v'.ii ili : b'it t'tfHft"I mi i>r ?: tt.t! e t
nay f ; ** sliail tvgnhite tlie& <:o rs .f( tnfi' J : -, unvn..-. i -.: I .l..iu t L. hi- :!i Fu) tA/inn.it; ' liltivnth ilay of Keo-mln-r in .-a-I, -ir In n- 1").' ,tt--slur ceft-------I esr IITttt 0ial

and jii-ngroiiitrflh part iw.-.j'; n riv tHi ..rivi'so I < l''li, IIIIVM riti'', with tin' advii-e ,f th< Ji) itiw 1 tttstiri'1; till. il!" | .' 4 litrij d Itill..lt!. wiurt, livi, iiiui-lif 1 ..KilUfH.IJ ;aft r, in.ikf a tT'ti.irt, iu detail to (.'onitrv -, "f> all inon- .itts of i itu ( tauvePnauth-t-tutg1u )nit th s---

as t', their tuniia1:' iw':'' !. -"!>, thi-enr-art, ti-xt-l)1-! *, ?.tif
Si-. 1 .!. Aud !wj futU.r frt.a '.' i i i.I ta3t i." ;1.j ir*"' and h dijiii.iiiH.s : -.-. no-ti.i i i-l I '. l iiiffiiifr.. ami I li- > '/r-st nur lV tdti.'u in Or: r<>n, t id), books, ftititm.'ry. 'tit} pnri-h.w of tint UIo\t-r MU.-H.UIII, tin t limn.tit. F.ir ftniht.ttTn.r C.>i*)? i n"ui- *i I ; ti t7.it '

oft3I whit j j-rant MC ;tart; nxaaU-v ; L f1 -. ; L: ;t It-t ; I ; ."i I < tiit.-i ini- >k'iit.il x1qa-| -, in-'tuiltn? my of rar.. >-ii- .-. .! didLu t lF.r [ atul I'-u-iii f>fc.l*>si > fle.-frJci! !' !t' : I-. forty tb ,
iw i at uf'ttand; ] ; ;;iiitit"l in other, iiiiiv.'isitics. 'j { 1 iaiy; 'I l 4'ir- --I. lai'-wi iiuinlri-'i dutLtrl -. i-iiiplnyvei! iu rci-d rOOm, live Umu-.. iml two lian- li.ll 11 ; a

frtltrfliatc'l > Ihi- ; '' l !: }IKI'' !b. S- ;7. Atid In-il fuiiht-r enatrtiil, That iib > .- ttt'li; x---h'! *ii. I' "t L. .ui t t'-jr' f'-sit; ol riint-'Vor-if.; iifrjilV oUi.-v ot Culifcriii.i, -st-ti .t.ttIuts F"rtjiftvf ill tl-'i-.i .f I > : .
1 -
% i1.L1rawzt 11 l.y liitnor |1.4il i l'.; Iran f-1. d i. I f id l irntifuM *)hiU have to x&t -t,: t -t t-I.tt '- :I htl I, ltjk liiimiy, :iii i otli-r mcl ktit:>l C.XJH iiaili'lithp --, For |lr.Irtits.15l ami tl.tribtttu ot I'l.int- sstltts, | 'r---n fi"i'i- 1 iri i r f-iiimt(j t i1.tsttt.busuutt | ., .-
tinvv-r it-tu-i.- } i ? ;' -jxty tl'VUntD'T |'t.- Ivni'Ti'l I ;iil 1 ivt; >-l! ; -'assg-- T, livt L.ahI-wttIit l ifoiUri.F.ir .in-1 I ) l .urtt.n th- tr t
.illj i tIsIsI tlulUrn
-IIUH. ; : rroink'il. Tlii!t h..b l ---I oUt. -
tb inti.i .
in *bj4J (f : ; I nit.I SI. .
j ll: .i tu1.r ulii'i ..thisj- -Itt' -' intlsi- !!
t 4J t. 1 ofVi. .
u ; ; fOrxi-yft-sviicwl hii'iflrti
) th |> ;-.:. .. during thiifrtttinaati'i->1'ihi ) 'V'j! .1. .'. jiistituti'iii, wiicn, in, thvir jud rtn; n;tt! J -;.. 'ii.-. f ll- i-- in '.i'l.i I .1. it I..,., Tinil'-ly, ti.ci, inw', nialtontry, :inl other inci-b it- r-'i.tin. .1! t>> "i'.irh a* are atUj>t.l to iffntTiil isliit .0-'ta a. iifiv t r -. .. : > i.t -s I.MIL I.ats't If. -

any |*art er may :muaH> ;> Iv. '..vhl! ; ...;, .; I... I i.t Itit tiI4h ..t'l1:* IItI! i 1Ut.LI L--tilt ItML- 'i .I I-, hal! t xiKU-t Iw'> tht/ti-viiMl iutltr! an I 11" l i-um..te thf u-ismi, iitMVt of horlit ultiirii'H I r ,i 1-11 l l : -' I- -t. r ih"- ;
'I4a-, fiv>- Iiitit.li 1 .t>l .,i'liU 'I t ti- I uj '!if <' rt.l i>> the iivtui-m.iifiul Jl h-m .v--, 'lit r.-
:i'ii':? : tliroii-'lmtit the I'liititt Siatti.jHjim'ntnl ,
the iU-,1'i'"i ; -
t.i3t i.v > -a- ; ; 'hi-ta- -i .
on '
Mini :
> .Hi i Ami 1w it fucttier iia< 'i-1.! 'I l ;J..J ., him-li'! riii'l 1 l-jitj Irrinss.t ; .. ;, 'I !-. -. t-Ui/ii. ry, uii'i >tht-r imidt'iital cxiiir< >, !'..;- -. iitl''ii ;:t tta a :.at. '
:? in t 'IFt .
n-sfrvjitMn .
I
1IyIn4.1lt: if rn:1, ti1i L" IU t l i-, l 'I| i it-s.! iuiiui"eiijlil r t re -
< : -i I 'i.ilibh'tUjitthliMi an annual, i;'*; ; ; l .) > tVm-xini ricfit hnii'Irfl! tlollar)
: t L .' -
.
jn. ; : t -
original awotuit of r.tii b > .1 i t ,I t', i. ; .ui viiibit! 4{ thvallliiii "i litutir.. i i i t ; l il- i.' -' t-, "! .. -' > MI.. .. t :i&t- i t' L H'i, v ix'Ht' tiC tin- ,wi ;iu.l I Miiitut jt'litl.'n; |. Iplna. Kt.r tlarif.., of tht1 l,: i u.4 i-a r- Iss--11th. ,
; XtiMjk.! ouKi- -
lu .
;j'ajTn'jrl !
tw. Iiaj-tiai 'Ilktr.. ; *
i :. -- i-. :'t- -s. a. '
; t
;ain lu In; divi'li"; !, 1". tii4> '!> > i'1" i. .- Aii'J U, it Imtli-r I < nt< ii-1 t, 'Sh.i''iui ; l .- :. -:t !. i.l I I1- .ul.h i'' t T tij- t I Ifir nit 01( v."i'cntrarj udn.11 tu: tciritifits fii tli'i'i.-.iii.t nvt .u.-1-tint tnt, hr'itlrtil a-.iivfr tlullarii.ant n.Vfii clvrk -, thirty-i 12i--------------- A f.r -

t lion of ffiieh | n.1il i i :I i-.i'i'I i < .f iiiai1 w.rj 'oiiUk n ehalt s1' -l.t; r !ii ; ; ; : ; -., JIKvi.. ," :,Jti; 1 ,. : i'ii t ;s.-. itti: :: ( i >.iki>Ui ;tfi-l il"iitiiia i I'lMlw lo<, bitt .ii iyr .tn-t I K'-r wairiof; Wf-rkmen an.l ailju ttr-. utn, kutnio.1ari'l I it--------- - Lu'I- : -, -;- -a rnhl., .

Soc. 13. Aiidl 1* it f ul .i !t.it t.-! *' : rift Ivi-. :* i-ixtj otU'f dolltn., o'l itltii'ir" r-i :. ;, 'It.j; t.'n| ti-lK. 'I)'.li*".i urt.iisJvUiit.iI CSJIC-IIMW, one tltdU_ iinl out liuiulritl I tvn rti -lice th'iiean.l duflur.itt'Iist.d .-. ti.! >:if.izd ti -

*;haU aj'jHjWtlial; by ih' }aytn' .> i '. i i..nt I-- in, i ftmn tin!, .iiid < '..rjn.ralirr'H t : i n-.tirii; i-f if I-t'i- ,. :t> !,! | 'I iii i I Kmit itt of o'U'.v; iv'i tin* Kurc-'yiir-tfuvral ui t'"k iiin. : ..l.-lia-Fin 'tinI fu'.itiiii'nt t .aiviitteSt tli"Hii.J.b I t; .1 .'> I, -' ht-sr.o-

1,1 1.rtfi1s to *n it" a1 Ii411l $ ; J And !1.s: it ltulh.4fiwtoJol'iuti ih i = : t.---if/. : -."! '.! -j- !..iftti '-. iyity. .a;. ---i trrsh It fuu, ....i.k5L.iti.nvrv, .is.i aLis- 1 oi !>j"i iiiifiirt nf iirt't. ami titiiiMttlio tte'ttetha dollU w.i'.i i *.; i .. ,! !ltLf )

ajiital Jias U.-u i-mlumjd, th' f+.ui -. :' I shall I iI ; -; ." !/-.t i; .t.| 1 fiS.., -I. -. : i"l- ulrtl i'Xi-r'.i -. 1 Ia.o tiottt-tzid cFIlas-; ,. ,.!.",11 t>l ill*.* iniiii. *liiin-lrc'it il'.llarK.ir L: F..I -.
\ i.ttioti ji'jii tn.liju] a-- -
t .
"ij liiii.l"i I
i : -
i.f
., itiit
<
; '.I -iirm oi t'-1 af.Lt.
; t. '
lIio Lfb 31J&11 1$ h'4L4 11" rmtoj '. !! : '. i : I iUr\< } r-ii''Ufiil ut Ilili.i. fn i iht "ii bulls, 'U :ttiIojai., tiv<- th'Mi-.tn I 1.!l. ,1u tii"l.-.;-: 1 'a.. j' .
tii. ii- "* r '.irt Ilim-uuf iu li I ; %r. l I iJutiir >
i.- any | battkin.; "j -i ian I 1 : ; :]intUsi: lit, I''jn t i ;i-"i the Uf.il) > ti"i' zti < Itt.iiifli Mint otun- : Kntmno Oili&.tt-u. Fnr -
ii.itry ha inict .i.i 1u 1 + Lit i ..--'i-.Mil; M -iii-i i ,u'I I lit- ll: .' tin hi /' r a '-sit of ofiioelwr the ral vt : t'iri' t: ( --i.- -a. -- a ; -
iurvtyor-mpm Xfvi'iu
"i j ttiy j.tiiH| >j- t.'lij.l otltei than I t (! t "I -.tij.riist.-si.I, trt-i ur,T atr Iff au-l ,ii t fIT. ,
i i I : } 1 : i .., ibri iytr, tn ; a
'.nJp'.l w.'i !> I 1"'IttI!! <.
t <
1. 1 ; ::i' -t I : f." "i..i; thvit-ati'l uii"
!I > oiw
f !,' 'M-Ii !wJin j tbi-! linA s tioii .l 1ln- r hri.a-, i.irji r. .tii'l sit cfcrkn thirty tli">iij aii .t. l I l I i .
; ; t ; tlt-Jur 1 ( hik.Hj! of C'uii't.I I tiie ; ttL.I.t
) ; | (ruitt-i -
sii.j :.
Sue. I Audio Uilit..i u >i.f J- Ir.-l't./ilir-. a .
I. itv ltniL.j :i t 1. i1'I _
!
; .4! ;ih-tt H..tiling; in tliiw jet ontaini -ti.t! l I* -l i !. ; .-I tii. lr.-> ;: .t I H.' I'-" I ti.i> m tSic .!{ "ix.'I tlic uIlru&ie[ I utirt ,'urtcl 5 ailfti-t r-two buii'lri I tu't '
4 rv oal ;, j*>-- iiiH'Jit .r I t "1 1i y ;r-uii'-t ;ta l<, ;.i'i-v jiit 4IsgI.- Ifjju ait.i -! !! ;it IF" .u------ i : -. ---1 titi .,.-l lt tuuit*
1wily f* fflVt ui -4iinersJ 1.utT.. r:4.: e''. i : ., ..., >i .I- -- li->-, .. ; lui t- *!> i 5 Vuni'ii ., ..aal.it- l-n rur<,r., :o ,i tt'lliin J, ill .il.lvf KIT MH iiK'iitil an-l : u> at t. ir ,
<
tf : .
i : i.diiig oi tin. cuntin-nnt I
: -ualins *'T fl.-t- I'U.'i ,
'4.IH I | --ru.t
f ; I : 1 lf' fk* fiiii.t".- Irwm njMir..u 1 Jx tt: !
t ;' if- i/ .ivistaiit IH--i'i.* ,.- ini< i, l atiiatatitt f irfc-tluirc v- < ."
; !'' -u.li. ui wi ad'litton
Ly :' .t.- in .ivailable F.jrHit'
; jiartiHT, ; : i 1 profits $nfty--/1-;tii't -
2. isi-7; < ; ; ; \ \ 1 ; i i --t- ; : -i. titli v, t.. ,. It t-.tt.-? l stii'Iuiity- tinu c >! >t-.tt i f..l j ? Juiw; thstkthnhtatu htin-li. I Him ,u. l'irly-Mv 'l.jlljuj t'i- .. .? ti1)J.h..a -
g.21ral trtZI4r %%iJIZ I i i uti I i ". I..I t ui.i'ifl in t"i." ily .I'lllit-. ..ii'l.Uy 1 !.'ht, az4 }.t' vjyux yearuml ilk. tf.. r 'Vf.i > ami -wcuty-ttme I [ --i J- ; : 'lp [ '! -I .

t 1t1ticu (,fUilul.fl4' _dJii t ; .ti.L-! i li. J .-i-t.; i f l ll-!! >ii{ ltct.-xj! <.ii--m.l t.tbtiii it rt.stt;. ;*i. t'1.tiv [[ in.-'t-.
,, t12 .i i i .- | < ( \I'i I'l.XHl An A't ; ; ; :t > Wttt' tiw 1'ii.u.t 1 M.H.- I.-- .t- -t-. Iit f ,,m- .. tfir-'e bninlrril it I.fl lrfiai '
i-njuiti'iit' nt.tl iry.X'.v j:a .' :
( | t .hM; .' k, ,ii'l lit .'. '. i.-'ij.'r- L.- i_, :.- 1 ( : a h.h.t .
: : in.-t -- ; rut tIn it--iiiug Kval >inUnv tu th nty--1\ -"
UM
of < Alt ,
i 5 SItu-- it V.,
> < l I L ; !t lib1't thi-TreaMii '. .1f -' % rk. Fur Kifctrit fii ...ritiay .. "di"i.vI
/ ,
t ;
v i. iiitr.i i' ; : : ; .; ; I I t 1_ ti- It } -I ;i-t.l, ami tn "pt-cuU .tud i %tn"rtim.iix "
vv ate tlio intent of J* >HX .! .i.! I tt'u- >--r, an'l int-lU-t jubt rcttwr, -iiilii..Ti'jim'I --. I'l.-l-l-
>i.i', lUi. woit.il nl !">t'il !lll-> 1 'V m "}is! t } } ;. t) r, ckik'! : fJCt-nty-Iivc tboa-'iii'l '-cvtaF.ii ; t I. ,,a :., t !i'
I -L
'I
Ii --s
H-litoj of rtlfh it .
1 ; ;: :
jMtti'Hs') < 1 l' 4 .11 I ', ii"i t and;; : < i it nni; > r t t 'r t,'- --n- I, -- .

ttid.-w-ry jui *iniit '"i.i' i iM ,r it t : \ < < !:;i, by tb. Si-tl.ite .Hid ifo'j-j i ) I I. 4, t I 1 .;.i- :.t t-1- Lt .-, .1 U;. Ii.1. 'it J.L.I --..-,It'-_ :I IlUUOL Lit.ut.i f'r- hrItfl'ti." r..ua1:< -1 t-i-j'Hij& '>iuiuUti of] .il' t ti'tI.Liu'.cl I wijr: < f wof kni'Tii in ..nl"iiii! toUtljnoi Uti, xpcrt-t-1 ,tU- -- - -- -- -- -
j ] ; :
: prisIcz' toil-
gh4il 1W : uf f'jrnur ..ii'1riipri.iti.jiitony tUou and doIus !- F..s.si .- .' .
4' -urity Mi'i -r 1 ,. :.f.tiivi-.1 thi I I'nitfjd StatI Anniita s ; j i { huts tip J -in in t tl.uts't itIar-. [ [ # at :: a'lud

ji.ii-tinT undi*' (lit lit- !r.'i.: ii '''I : -iMi-itibli-d. Thai I ; -.1 t- ,I1".I -i iI : \V.rl't ;> .: tiif ui. LVh coiiijx nKiiioit of tot fe.t iii- ,t._ .
the F..r
j in-Htntai md ,
.p-taix .i f ri ; L0lithE ot 'b' l-o _. ., _
; ., tSfHn. -, -v verity ) i- --n. -' -
$ tlii'lkinU) .-t, film} !! )>- vii t titoiT ' .< 11 vli'iH J .i j llu 'tin--! tinn.- ;r, i-I t'>- tilr-ni; f \\-.r, .1- i i-nt v-n.laiy uf U.tr, chl' f tk-rk, an I tin sunl 1 d"ll.tn>. .. - V II--
i j'1- i. j \vt l by ;tu t t : ( i : -t. : .'.I I.- 1> ur" I tw. sttv i ".'. ihs i uie IKI f, a.-rmUiut- ttit-.i1ZrY -iri'l t HlK in t.; : tts' -
l.i'i- .
of h l.i rcr" ; .Miiil Jd-nvvr.I
nut ]iartac!> ] .d!. 1 h-, i.J u For fiiiHfrinttndi ni, a. : I iIE.i.t .
j. ; t : .;, ; I .md '(t.:; M al. to !. J* 1 In- udk. utj; OBlUuuiMiitl tlirvu huntlttii jn-l >
Sic. I j. And init lutib. > ; .' eighty T, in ': >-t and p'liuvr, cyilier, ;and irk! thirtt.iK..r 1tts'tu.u'at -- -- .- I
i .i nl'Ji I > ,t---t-tnt; rUarkt ; ; : V l, : ., .. ?- i I .: -. 'I-i.ai---. ; aLI.- I'LZ'
: -
% iaj .j ; K. .s ; ; & : i ; "i ; ; : t;;. ,...j F-t- -.rii' |,. i'.j.j'i t tin tiak.i ajul ,, : : k .: -
.fly ; I.attIA $ itr ( : .g tevn.c-rsiT tlj' .
.JN i !, ; ; -"TH ill hi t.ail 1 w.i--" -'it tvorknii n, th., F'- .
: tit-'j ;* .til v..i- t 1 I .'. .". ._. j I. > .:!.' i -ij! t'ii ajjuUnt-ia'iifinl Iwnly-tW'f u>and r-iia ; -asa- - LIIit ItIs -.
the >viwon of tin last iv t.. .. VKV huiHJri-l tatpl suEy.xs i hiii.drvtl ;aiilcvcnty ddfcirF ,
_
\"tx > v .tra.klalt'i .
-
: : Ui' .
.
"t ; ,
i n htUi tho t
ZU.t..ai'L iii.
itliall oincur iu or aw.'tit !< .at v nbv ) ; t 4. ul. iii-l j-.iviii..I; ; "; ,iI ; .ti1 ttinney- I- tie diobili-.| ibli'i ] ; ;;?;: ;. T li.: : '. -,; :. ; i.. '; : t";. /'ur; ti'tiij. tsn ii-AlMaof a-.ii.Iri-.t; Ut tI..d1ar--; lrk-_ .'r in idt-biai und foiiuugeut isinst.#, tiitti-n tlioa.iiid flLus,,.;.. i t t a! ,. ,1'tt -
;; ; : tii, asiMstjuitiu !! -' linn ti-d
ij. ir JH.M'fi > ib.ll.irlii'i. -
j jI
1't .. ,
.
; ; ; '. '-: i.
; :,
tin .L -. ,,!. -L
< HIibt}
; ,' I'aitntj.vlii' .i' iia in i ibhall : 1j < iflf i iXTj lit tiw at&fji' ol .
y 1. Uti.aitrttriati.
.
I ; ;tr : .4 iivsrs v I. fi 1 .' i n ieiit Tr- ni.ryFnr xilstrifo of tin- a.i i Utah', tt I .
tiiit I -
} : } ; ;] e-.t ,- :nit-; ) -:!t-, i .nnUhu ; t-s-wnim', iit iiitn.lr.-.l an I -hlar-.
tlwisi
f liable atier : : I t.d I '. '.'ti.iin; ( .l'i t niiK'ty-iiin. .tiui t'i-t. K-.i-r i.f tli-- I'niti-i taU>, at JTew Yt.rk, Boaltm F.: 't-t' .1. I .
.j-i a '! jirh < the !r."i I'i.; And nitJisicatMot L ; ; : Chal. .t .i.aKd M. Lssiuiz.. : !- r th i-i Uuit 515-u-. IrI.l4'I I ,
> > tna.unt _
: ;
rii1'tl! .
.i in < i 'L *,
I iii-:; ;v '2I .tZy :rtudili'd ,u.d .- ; ;; I < ] -if -i- .lU'.f tiftll. a--l\\- n- ; vi: -ii tiiIiKI! !.!< ik, (.IcrJ.-, iiwn- .it 'Vi York Iitfl t "it
\; i-i.-ht
; 1 tttvu-4tnd tuUartu..i 1i. Isnu-ta---t -
L: tin inw'K'ti. x >. .i 1 t ; : b rr I' y. ; -% ; 'z .1 h- t-.i:; t 4u. <.-r'., ittiit Inrt1', ant LiIt.r.-r. the > : 't et! ..
I HI : i in t1k. wf 1 : a't| _
t11 IJ ; vtiItz LgIIi-1 .li.t1 I ut-raI -t-i 1I! !> the -- .
-
1IIiflhl1Ia )i ito ?< > i ii 41i .. 9 ..... iiayiutixtrr '; t m hun-tn't l -ui-I nine thonvtul Ch Itt :11 t '
j .ii out; .t k-ntuii .
v.ixt. ; i -. nl !lj il turn llKitwuid tivt luimhij !I.-! .IritM 'I ; .
j .v taiinvalidily m tti'-vtitd 1 i ; 4 i ii.riii'.fi.;! : .'. i ..iiv'iiuiit. sn.nt't *. t JIiLltJr 'I I tie P-- '- -pa

., be : !1W i i ].. u i.. i. S.:< '. '$ : lt. I ., tii' Jitt.n'j. .I jli 'i'n.t -iiv I l'.t : '; i ih.i I i..ii>, .1 t .l'i- .1 ..iti-ri! il nv- /-" ,r tt5i-a, ik'jttivn ''f the --fc-tkf, tuc. .'iiifr>, :ti.l Uioirin i.tr Fox; tii-iily ailditi'.u lliuti. ai:-! fhiindrud d'diar-.. _D_( Ir fa't -- -- ; hithu -hr I

intil tlit! < !auin iI ail tin1 '. 'i 5a ;I't : t -.. M.t '. !. -! .. ),".. -mc t lii n ,i: !t/m < tisr nKl .; of ;lit-.' (i>!Itt iItVtItta .ilaiy of tint troaHurcr i 4 '.ht mint at .us'L siw-t-. '-- -
lifty-ivtir i'liil.ld'
; ] !! I 1 tiily .1 1 ii.1.- t1s,. ;- nt 1ui Iuos-Irt-l :pJa, one ihonuud[ live huudrfl J'Il.iFII .-. F r ; ._ ; t--. ti.kr
;ti1asi 1&ie .1&t4U I. W'Jiafi. j :nit fjflv Ij1far. st -.a :
; : -
I 3'th7. : :. ". additional salary uf the triMiiror >.f tliv l r. ncl hat! of titllj "a a : -
i- > > >
r,
; ; } ; ; ? ; : ; n.i. -- ,&..-1 in- uri'on.ii.u! .1: i.f iJii. eli-fk?, in- --i-iw r ami Jar !tuntr. .. :--
,
id Inj it -
17. A U Urlt
UC. furtii- mint ; N'-.y Uvc humlrui
uus dolUm. 1urs.
= -- II 1. ,
] ; t.! .f -lI-L, : .IIjI r K tulli.! (,t ih,. t vm-jifmTal
_'j, ..etug Ui'1.ft(1.. .4 .. ; 1 i- i t 1' I'H'IV; I An A.t I to amend i ; I 4' tk T I- t. tIll;. tht.tt. xtl t l tIt Ituu Uetl and f" rty .loiLir.! utty-tcicf >..i .. MitioiiI.u! > ..I th'treonurtr vt the[ l,uaictinuil E.tC')5111* I. -- .:- a : aki -- -
-\-1 !Ii' -
ii t lit Sire usia
; Iteil
en- ; r. ;; doliar1.Jr'f. 0 IiI.strs'lr- t-t' -
haULi, Lrouh1 isii L i'ip. ly T.-ni'y /1-r -imljltstll.: a''I| Hit..' < 3 3rIt!>, IuI'll. ,iiMilitt Ii- t
i ,
: -I Au At.i. I t" iucori.>i.ile thi; JS.iii'.n.'il ( L % Stt. ; h t ---- ---- I.H--S in U i-- <.!!kc af tli.' clu.-r mrini-r t adiiiliun.it! al-iry of t he treant irr i31 t the linn< I Ii r -,- --- .- -- -- ,- I hi. !

( ( p1 In ii I i ".i-jk'a! lilo'tJtnii; ,'' nw{ to -en huntlnd dol-t I; ,' _.. '. 't ia.' -- aIt51L -

.vi.i.s i4 h'L iL < x1 ;- 1 1 : . .. ... : Ltr- tv.jvidt.-l I, That there -hall Ir t- -u..t_ -
1'i TI t i. : 2.i tl oI thu ... . .r- f'-jft. itlil :t'li1"i 'lf tl" 1 1it- i'ii.1 in. .- n "i-i in Use tinfo" n. tmr'iiof -al.try a -- _:_ tj f I- -ut;.,

t, 1 a11 i.e dettii .tt ; 4 aj -1 I i ik.: l t.'d t. I 1 : 1-, ,v.- .- i. ;,-tl! ip-r- "II i'n; :' -,{ thit .tiw4! uf or.'ia' i uty t1a.tsuat-t .mil in .inuparicriphsn-itii! t'' thv in.f"-j < ndjiil : .' t -- any- .in.f ;
ti ; i.-nai by tin.Sutiad-- and llitiv '.l! I I.j I.-: ] di ; : l : 1 ; ", I- .j-(.i -hltlt tip foity d.ItnJ.t -. Ucuoury .VIT iliat alluwt.) t by c.iiittiiii; LIWH. r. tit ; j-- -
*rtacbLiti ni .iI ht1I i iitstivt the I I'niti. -_. ,, For -L-i.rt--u uf tho elttk.-s .uut flau-54 fl- in thf f ,. i -tf--
j ; i ol t-iti-s 1 Ani'-tica: i il ( ) i : t ; ; ; ; i .;' '.-;-.;-) 01t ,i.iili.-n li i" nijh.-uu.ji, t'v t inpluv<.t .- in lluo of ot-tant -ts viU- 'I' Ii rr tiu''i -
I r. ',II4 4t1 tJJjU .1' 1 .t: l a'-vntbltsd ; -j. ;- i'--. i.f Ihi .1 tr.n-nr.r at Jrj-tuii, t-Ttnty-livc tiio.t.ra.t ;_ LIt. ', ; '
1 ; ; VVjr
n.'nit-s; jit1; Un a<;t eatitlfr.1" j tct- --pt STti.try jl nJjubuit--'iiial. ..IU.ITt.i'.t *-.> hnndn.ll difllir' 44-is. at&t&
.
i _
t..ueiil it3 t1L.e 4.1' I.tLv !< i : : j ; ; ; t L ; I ; 1g -! r-i;; IK !, hicf t-'u- ; t-j .
: > l .jii'Tin Ai: ,i : to inorfxintiu tJio National 'J'ui -; ni!<- -r, .iinl !m f tt'vr ; ,ftg a) 1 1 ; _- 1. I of we..enatrut..t; n-alchi'icn itt tt -X- i..rItt ,, ,
I .ruvtt. '
Miits 1uuIi. !h 1I. ; it M Z 4 Julj tWfiity-tliipl, ei1b1ti-I!
any -t-4-j-t MH j-.Htu: -ii.j : : ;ijijti'oviil May: t<;nlh, uin thou&iudi I. ; : ; : - --- hu'i IK at..i! MMy-xix, .it I thvii-Kiiiil MS; i.uiklrttl simltjinH ,tii'of li.t. .. .-.Urn'% trturer.il i'lutou. ![.!.U, t.-"h- ;- -' _. "2 utnt-r sitttv -. -
and eX'tjjit, also, llir i .is- |4'.vi.lt I !'it .11; ; i m.nutiiljir ; t> n th"ml thrxf tainlrcd t"ll.trf. : .
: i.t ii'iii'lt. 4 and "-iity-six. bu .ind; lln-saim i.tin -- : -. s. 1 .I t_, 4o11-u -- j-1L t -- -- for use I'-s ,
dr l ; I ; % F..ra'; n if) of ckrks mes. and : 5 ,; -. ,-
-t eni'r-s [ ,
tun.S -t-i.-; t. j ; r i_ watrluneu i" ; L : tJ1'i.4t-
!h > ink .t n.- i.Ibjis II'-.atI ; ;- t> f < tliu t !
\ < ; ;
: ; t I It- ; I.Iaai ,1a' ttu, Itictnaii, i fivht on ; : ,
<(j.; I *. And U: u Ji.uin-* Hak'i. i'hat it.i.'JoMi' i i ; huuut vl iluii r. Ituu-lrt. 1 and tniLI t
iuii llqjjiatii': ol th tJrisid ta L.. twenty-six tuounud onu hui Irtd and nt.Ut iuti'.i '
eur- :. 1 1t .' d t k t f tl.- Ll | ft, a't.I rh-via-1.art 1.
fli t1l) 4abI 1iL .II4 t i r '. -irtll; In ; 1 : : ;- .I )dr in f.vt-nty IoUar-; -: -J.i-; ..D, i. .
I Ipii.titiia4 and lieti t Ii I '
it ; .t
j1 ; t y .suigii t. :li.atH ti ) ; --t' -t;; la.-I-l.r. tab a ,y ;KaLL a. t't. h.. i-t l.raitriL! of -.t. I.tr i-rbt-Llu Lath ;- -. _
tt 4i'I4i1 .. i ; ; "( I". .-- (.-.t-! -' It >- -t lLt-t; -u .t ". clerks m' enirer, and witchiiicn iu -' .-.-.'-.ILl -. t-iiai. tt
.4 I 'titj ] Utne
-, that ii! ; .. .al: t i-'n. : 4 ;tt ; II .Fca! j2lttjjtIt4. ttI.1 I I : I I -. !.. : f .1. '., -. .;,. i ,,' V. r L.JUIJInn'i'.iynof; lit- !I. riv jtithilit vl luilit.tiy tU'the>nund"Hi' c of the Inndrcd aaai.UL-, time lii-t.iij; .f. r iu ;ir-fT, ;;, ." -
; LII
n. : rty.j j l i s-ti; ttt.i.------------; I t a,-ln I -. a; -ty'. i ili' I i .' nI! l.i-j 1.l.uiiL.i! irari tr .tu-l sixty dollar. ha. nt'.I i i .-! : of W.Wtin-tfii ; I Ir
} 1 liall"v. ;! i | t > i--jr aii'iii'![ ntl ___ a.
.
k u i ri-in :
Ml aal.irieto
t the
:
.1 j < Tt.4t I Un .iiit" i.oijHJiai'in: }i"dI i > ,iiii., as' I-ki;! i i. i-. i ; u-. I' "ti' 0i4Iit 1tu';:; ta'f ihr Wtl IV.Uui'' at.- HR'-jvuirirat! four UUE- "St ) u -r------ : t vhc to' a'' t a
I the cvatt IIaylI'o4..44, j.-' n.-ii' .i > ) I j ,. 1 Lite ill Vai'li. may ; ; i ti-i; -, % -jit,! for U---------- i -. 41; .)I t. tay .t \Va; ; Oi.-! -li'dil'H.! I-KC a'.umni. and to the) four watclion-n, at ..). t 4 i t'i t t i
; Ii'i "I"- hiuidntl iloltar
i tmt %
t'V ; ; per ;i.flsiUilI each in the flt, '. -
t 4tI'of
4aint ) ] 1 IL .LLtIk I,,, iet-I. 7 ; ; ; :- ,!.% 'i..
\
jz'Uivr3 't' .i .I- ;
-1 v -
j.-
.4p1L4 .L i ut
I It--
: 4-i'i j I
t l .t.-a-1-taaL a
triairer at
llfth'tiaud t-'i b.imt
; : d'.ij.tf. I Vt"ianr. .
-
it jiu.tight hundtetlji.M t- >
;bit- in n' ; I -- ; ., : :,Ttz Lac, nal i.aityclbaac-oaiu ITTI, nat ,h-------- s
tli"-aiiii-iMawn' ,
> h |ti ." : It----- :1 1tesnhsity Itiot'itz. :- | -'. llf \\.l. i., '
i ; t-----: sI ; ltt4.t.-lt, 5" '' : of tJtf- r-w\I Cltv" I
'he only jiartittedifeulati': t'.* ; vi"'. i\ : iing i- '". Hi it ili' ik.ii'1 .' I ;L.t-L-; St ; .' .51. U I.,; OiKi'f of tlic !vljuta! it-teiiir! t K.r -i'.r;. i, < .0'rkt! |iorter, an-1 watthtncn :n the tin.kvy f-iar: au i"a ist tty axe Fji-uf g., '
that (1w t >ri"i-iti'i] ( shall ..sI i t : I : .-'. :-, !I--> ., .. :, ; I /'or -flti."t ihv! tifcjisbuit tns>Mirer at Yew >kan-, nine nii'.li..T--i.l u..l .
wlio l'L i.Uuii ;
(6-. -u
lartiio.t. n: i i- ; ; ,.i!I 1 ( .j 4i LI r t.itililr}-, t-tnIn-_ alit uzt-.ctIia- tlu .t : t. s ,. t i
liablothal! i-i- l-t iA'ud i II! j'tuiii ,_;< .1 aud ..uijtt'fi.l \t} t 1 1 ; -.I 1 Uii li-t! i'iiitpti ;;.!i .' fiv 'n, itttm-", I weII v-flv-?;,'ti.4iil'i t I'1i.r-. >ILttltL iuuidrvi 'loil.it >lil-I'! ', .t ; -- a. -CiUIR !- ..tthit? I>U'
thi } ti "
;
< -.1' ;
ltx.'ov if .
:r i a c 1 : ; l iti.-l, ; f l I l-'ii 'iiilu5.itL'iit t.4 HUimp clerk in the ., l4-gi-.3.L.l I .
> ni'i-itj; 4-j /iil.ti.Uian; thn j ( ifi-iii .i.i I ; i .1- ''lui,a u. t- ., -,-.! ii-iiii- .. t.ii t t&t.i- i-t tin- ,tlrrIl'i.l-1yJttr.d tliti'i the at L .iI--r a) f-t.fl : -
1Iahitilti ; anil ii i tt'tIjis I .' $ ; I : ; ; 1 ii, M" ijitiio'-I itii /* ,, I'ttaI a-.ststaist trsisurr at Stn? Frm--L-co, two thouiand four nj.-utsuttI .. uae; t_. .'
v..i': t'l- < !i. !-lTtT' tin"--! } i-'iiitir !. 4i'- aii-I: ) i ; f. i. Ui'rtii-'ittl; 1 'l"H.irs. ; : l>.Kit:> ,-tdi'.rier. iiimCiit- :ap.l ,s. -' .Lt- Fuindrcd d'.II.irFor -. itt ; .t'uioirh b.v no-i \ .;
.
a judifmunt b1otiiol 1 a-nin -. >il 1 til.tc; -nd'oluptr.'iitr fji. 11isciii". i. -I : t
ot a > > i t c : : t uHIIK '! a'l .' : thirty-iiTi' tlintinildiillarf<. ut-1 ft _t tyt
> ; s: i uf iud Ihhi ii whi' h n-u-iHy r- : : -ist _-f cymiaiu-ition ut the itt poi-itary al Santa Ft- ,! un l.vm r.iMf -I;- !t------
(
ai only and ftiadill.. .. ..tid.itlt',1 h j j. Z : .i i.i .i:; U. -. t'l I ,i (-1 1 It'.' j.-ijuia j ;; i'-r-ai-ii'-raJ : alt
; i ; ; it I liu! cl'-rk!
'
.i i t iji'.v.ivlio in tin u-at-tiai.ui. ;and jorter[ in his offiff Joyi tln-a- St-c. 1. AtiJ itiu.-t'at'; '
; rnit-td Natui, thot r.r l I'l l; )ik I,FIS -I liimiiv iii liii '. -,.1-1. rie.t the ,
% I I y'roaitceittuils.
jNcial iartn-.s 41L -/ltl(' or.r ni"H : :n t thivn t tui < .: t !liii--j>ii 1-1 MM h jiriiili' i't beitij f i i li in-l ..ihtI5I s Kl. 'll- itiftl-, I* li UlUU <*ll'I tltlti.lt'-. ; tti ;st it- 1-an-l i-iirht )liiindnl doliars.t''ir..tl 'I! Hi <.;'M I'uf'I -. .i-ju of ti..I't&r Iwo l.innlr.!
'at-
Iinmt liable an rptit i .S |*aiptn t'ii' twual in
i t nidunivt'iititio : .. at l envi r, "no thoUriand fight hundrfl dollars' ,iI--.t ..
In suit .ir; hv.lllll.lrfi| .I'.litl / tir bkuiK, t: htkit A'h- iv f. -trti.-f tu -IuY.Tae tilt .
itg; hew agaiti ui !< > itl ;ti t i n. i Matinorry, and Hn-hn:', >>K.ln -nittti.vluili
sji j m 4L! Siaifii ; iu F-c tl 1 nit i "t fl'-rk.< in the utiee ol
Xj'l't. 1' J'ii7; : of; lli- -.ozt-i aii'lit-; ifit .1 oili t, and i.irt. ut wciUliiucn the tlii5itarv at tii- risU.il.l.kttSail t ; [ lie a party in the
tni nti4 j in sueliuit 1 fotirtut n tUutta iiiI l court i>t
TbII tii ; 1 tin fndgm. i* i' > uv : I '. ;--, ohjifnrnitiuf; .ti.d mi--l s m.-tm t.ilath.MIH'1:
f-t t4I 1 as *'' I H.V; < J\V. Ai A.-! .tiidin'u.. Tinlort'if ; I n- ,( ilf is''.. Km iintB vt t lerks in the olKce or the of W.r-; Iwn-,--tttti .1\
I if tho atu .''i> t d'n by ttn j J4111fli i.lip. .,! 1)1) -* ; ; t.V'iitv live IL''i .tnd /'ar W.iiilIM I!: :r.uii.niTX hmtlin, ;uul nib<;vlU! ( ';"t' .iuIn *i thottand nix 'rtrtncrfclii il-bt I < -ftujili < IOH ')! nt.tin Snout IUf'.. I t < ( HI-KIM ilun-s lliKiIh.jii ut.l hv liun.lrtil ttoltur.. luiihlrfl tMlar.Foi .-*. t!>|"''j.r*f>hit.tlfxi-t"! > t!"!> "< tIa IrrntXiry brlwevit tht
hlu'l I .tv.
iit "riJ iji }
| | n. l "i ; i ;it ; : : : .,i t;,, i.ulJ4 ..u.ii.-! < t'lliceot tl.t .ilaiif[ ufilfik aud watflinioi in the "like oi i-,. ii -'Inuntaatti; ,'l P t I'' *!' rat Xc'nMlaiiv-yntAiii'in-

I IlIUU11 4, 4. iilafl'i) by lL vH-uitu; and 1 hib4 $J I IJt. < i ) l t ,Ii( j I.. n-. | J |!t. ,,|li th"u., Ul.i-.ili'l AT U.uik l'ix urgctin-miic.il>k>, t-Uitioncry: '..inJuu.aid rll ii t'-.l'-]ILItLry ;at rillabur, three tiioiiiiaihl four i tm- clniSra tli"r' '!ii ..r r. .;; "1!'the 1at-itk riilrorut; : I'm
.
*gaiiit. any iiu iflii iattiiz u ;jin-Mi' ttivi-41 of lh- I I'liitfl Slaf'1; Ani'-ii'-a L : I, : Ucu., iiK-luding ixui ut olCus tilti-vii tlKiiir.ni"HUM iuctiiu -! thi-l !-AIa.rr.-. viiU.l, Th.it this c.tV .: doinj out of csistinij apctoili'iii -

ctlii.T) iiuttfu' in t 'mifii >.- a-5.H"Hil.| -.|, That t-.n I M-vntii I no i .| ; I ;; ,.t tb, i hiti. ,.;.ii- -> dolltrr.Offio. For i-alanon of (.leri.* ;uid inCB-enscrst in the tlktvl ""% >*-

] ur I'aHni-i $ tin .\ l I ; ;> ) | ., l.i.rt lllflllli'it iii.l I'll i i Han. .,t lr. -ii i !." Iiii'f uf urdiiiHitit. the ilejuMiibiiy at UUUuion1. -.even thuu -an, u l un- .\iJH'.jVt[ J, Jl.at': i T -
<: l'jiii'
> ,ialu I I In" Ii .
; ; fr.l dolizti-s.
S.NI4 tl And lie it lin-Htu t d. TU.it iiii .vii'liojcilitan ti.-b! .
iiv ; .1 { ( .'
if. HI lii iv. > :-.il\ ,in; A > / H.ulfu td < in tin J ''i.ti i' < pinM| luitdiiiu, .unl I nit. i.[It- For xilarks of i-lerk
i "i 1 'oluiubi ; l thu
d.4utin 4I bUlb .aimi-.h.p by .t LuIbItI 4Ttqsafly. i tI. ; .lo.'i |at- iii miilfliis, the thouxtint tloflyt.-, iu tiflitc of the :a.vi--t.iti
ii trt-a-ttr' r at J>. Fniurwco lour thoucund CIIAlCLXVU.: O A. l t. lonu
) ir. lirsl fi )ht.- live huujivt .4
.11 ,
tIlt L$ 1ia.t1 ta.1' I I aj.j July n tinndit.il and | : : ) a-- ti..iit i i.-r up. 'IJ.'I: ,- l-ALur-. pim.it! 1.1. ps"L'riaastsu--Lb.T
.
i fckjr.i
;; t 't
y tUttivvcriimoDt
ej'ifi4 in th- fiitliii' -..iUJmii'4 iff, and thv SMIIII IK li'fi-by' still( lurt'n al < Put iuiL !wl-, l.iti'iiuiy, Ktuitii'. .in I "in <. iLt51405 Y.-r ;' for (I..
.t.( i !ts fi-riiiati' : : :: Jis- It.-
t tiIathtctfl
:
"i intht ;lit -- .. F. i--.il.ti -
i of eitri.i ImnJrnI
xjw ij. ti. i.- -ii-i un i !ls- .nut It f5 'tt tlt ,lINuId ttvo isist I.'t I'..11- i.\ : in th' otfirtof the d.j itarv ami
< (xtlificalo of ith nii'vva!. unlm* in ...liw.iU"tit i anii uiitij, ( af. t'i'i( lid %in. tiiiK. for Ih.; l ( iJ J .it ti4 4 tat L'atrpo-n, ot tise NtIs-i -P.I P.------ C'iiii-iiinati, tin thmi-arhl, two rinndrrd il'illar-s. at: J\ty t .ilit, .uul lur "tn- flirtt.ilitr" **-*!".

:<'i rtl j dfatli) id < tut'ol t tlit" jtiiltu'-! S '.IIj.I ti.ltl; f>l th'; l.tlluitl I Jiut", pt Ih iti..it l lj. ..I .L: bt-a it.i I tssi[ i n ;.- F t' ( 'aIl--la-i I I.a ,I' tIPTI tt-i.k-it$, l F'-i rviLint-., of adiliti.inil[ ti-rkis i">d additional evin lit ii l.y tI! U .u; t.iitt tJt it.of
tuif ur
..f thit t 1 ...
thu j. t tlii-Hiif in'hv.-i.-n Si.-i nbtllh Stro-l and On.ij'i l ;,'-,-.. t t : !-, -, ., tl I. ,!a. anti .tt I ii'in i u, ami.vu !,tt.>ij tf the nurtliiv .,t r.vtutiviui.Un IM.IIit mil, ol oiin.-r .iud ci)( rk-f, under tit August fti i>i Aiiriit2i in tuni f>a jSCILtI.t'I *
s..t-'ney i Thai the !
tij1. ..
'
4 iiarlm-i. < < < < -T" nitat) ii..V4fwii.ua Sc
I tli, tii'liti! .v>i the
tlut't th >* : m hundri-d and ,
:, >iwan-1 t-i/lil MITH-ar
) .: lur llin* yui.fnmi thi firci l.v tf) I liiin'hiilainl I liny "lidlai 1 -. S.rtyix, fur tin- !,"-Iitr r- Ju--t.-l.y, 3hus-t.cit4sb, !, Ir ...,. vl.jrrir. -
lrtitcr uut until aii ; in .t) tirh d-: > lu'/o : & | : a ; i.t u.i 11'i.jtii a at l'\tr Uliiir., ), lijjl.t, and iuii-t-yljatitoisa. C.IfliLtl',5i ..f tin- treasury, at '--tijting thou- [ ; hrnfUr rxi'r .n.0.
item" rattsixty
..tiaU l I' i'n h1J! :and n.n -!"! in ; !:. iiii-! il.tiuuiv i ighl<*iii liiindi.'d and btt.yi3.: ; f i i ; !. i., if,.. ilin, 1. .fbi < i'tniie.' lli'-u-.iii.l .iulnrt.[ ; Lurest ,- -ind -l.ill.ir.-. for Inmli, thy, .1 li-cul! ..,.--Lav.! >tit vi.'i ft-> !.,. '.L.. liiiiltt.li June, tiihti't-zy

tmto in hii tli orimual Aj-i.iovt.iJ, llaitdi 1, 1K<,7- ( doll.irn. utt'Iitkni.il; <-..in-r..,limit |,, tib.rdinzittusit For i t.nii'-.iL-itiiiu to ,li 1-11:11.itcd tlfpoiiuirtundtr .i. '
tliiif.tt. .
i -
t -
% i'- ynx a-in-vi-y-tit ti- f..l-t. f'I I t.. ,.
a it :> .lif'iti.r d toiirth Ui the
> Uif ini'k-r -tion -.t-y
I ln--iM.ij t I l-i -viioniii thu at-l i.f July Iwifiity-thiiil < f the a-1 .f :\ iuu.ixth, tisUlt-iii; lin.idnil ; ; Attantitiii.iii..ii.
iijrdI, and j.ulilinli.l i.ii" wi l. lu fom l ;! ,. bindm, 'la'.tiiis. twlit"-Tj and! t.n.t Uttict-- a-I t.. I tStik's, 5lU.lu*
a > ; ; | ; )? ( ij | ti .s Mid a I imf- hmi'lii'iui.l I : iIV-i 'c, .wen liuu.lrc.,1 and[ 1'uly-i.iK, tor the tleetionuftksrj>iiiA hi.t s.os.
wN'kt in two j 't ; .t i -, ,ui4 f.ir t.iii'tH iiI tivt iMlur tr.usafttatsi.l l e ii.u..uu> i tI( a it ,- work, ts.f|
ninvihjiajK. tu 1 dia-inal-til liy I'll1"I I I 4 IAV1. 8 n-p"i-; ,md lor lily 'fl-tJut-vlLaLiat ot the public levxiiue el. ht titln.liiu -
the clrtk of the An Art m.ikniK Atj.iontati'iia | | >l ) ; I lui'i tlioittai l t IvtobMti'Ji'dfl I i .;.i.u ,._ t'ui I I th') lii'in-iiil; ; I I 'isr--. | jiuiUili', .' thou.-.ind, I 4''liii-. ; i j-.y .y.: i".oli. .. .". .' -'ti: < .H .-ftK- army .ss..t|
Hlj'lilllf t -i 'l| t-ii-I.Hii-; :an'l Hi vt'iitfi'iith Htnt-L. A'urc'iiiiMnitiun( t'oriM-roi I K Fiireoiii|<'ii-atioii tu iiefi.il ;tgtiit.t iauiithi II.; -. V -,tL_ - ---- 5; .t t ts tnt j,; .3. ,I
] )
uf
I iltiitiI.jt, vliic!) ju1uati.n! i In- .-m.-l II < jl I I lui 4 t.lliii.I; | >.iiiitT ln iik-- I ii; til- -'k -.-. '-'i>f.--l I :a>. titty I'.4U' ,.ii.r.il.tr.| .
inti lull-lit
s.iy | liyi .j "iit; '. .Jilii' < J.Ai imii'itl l-.i Itn"l .u ; 3 .IKI..III -, jii-l I .iltni turns loin watcliiiU'ii, :and tw. lil; irer-> I l"r.uil aciuunts and inoni-y on hand at the sev nil dcpoii.jru .

,. nnI | ,tip|> fill---I .l.'ilaiv., and 'nii; b.t .K-.nliim| ofliei.-U Ian-I luiil'liir.. ;'. tlifci'tliKUiiand) I ; ij iglit hiiii.ind, und'.r ut: of the -ixth ofiuiLt, eighteen UissIi F">r iifiln a- _'_ > ---aa-tli' : t i.v-ht.'," ..t-Itiit O t'-.ast 1,1 th

>r tin iitiLlicatiMKif tlHMiitiru-.t1< > t-n tin-} |. ltni and I fijrty-n.\, eijjht thou.- ind dollars. 1 -..ithani !. ru
.rniiliijn .
sivty-ui ht atid l-.i otln'r I'MIJIOMM I ; lt>ai.l, vi/ : For s ilari' of lets ixiii 5.141 a1.-re: I act thiljr thuiiisui.
df ; f'or fii'.l; < cua'tlimi iiirH-ri !; .iud rifty-nine :il us.fsetors -
; finch ( i t.ini liru.-aii imtl dQtttr,
|itttuvt1q.| lit.i : il ttiarfod by the ,N n.il< and: I Ions.-- nl.lU.4tt I i. iIs t-1t-Is i-- ,ti/ti tvntau < < tu ilioii-.iiiil a its'sssten UiouHid JoH.ir. lui-scclLuivvtii .| uppointetl undi-racl of the thirtieth \ngn.'t, .
S -. 20.( An I:: .. Fnrii'iil.i.uii'- a-y the tniuth
un it furtJi.
q > i'lorhLi .
i i :e I l. i. YJ..I! th. .-<:iitativ1' 3".1 tli' 1'rilod Sutt nl Aini-ii. A'oradiliUimal; ( eitfliteeii hundred and fifty-two, for the better | roteitionof [ irrf .
;.t I | ; : ; t-uj.tr.'i-l! Ii t lh I > tuiii-usitiuii| fi Kiiliunlinalv fiiipl'iv. thu live- of sI..t-, l.a y -. ; I-i Ou --- --
"nirat | trI! v .' 1 ) oh civil-
& IartI1tT '1M I 1r1i,.. i.i Ii. ill < 'oii; 4i*uviciitbnl| Th.it tin fnIowili"] | -iit i -_ ... .,...._ ._.I II ,. ..TI-. .. ti 1 .-i.', iimlcr KHM-UHS 'Iast of July twiily'thinl, li ifsL fish ; and olht-r iwciii!incurii* !* y H.-.iiun.it.s with tr.vnl- [arts ina.'t 1 ;'hta -: .* "..i tLxcl7vlint anl
: d j.ty mit.l
5 yxuciraut[ by them
otluT and jq tlifii IN ( ,.1! | ai1tif-i itti tivlntl lif. and tht li huiitlrtxl ;and Niiiv-nix, Mrvt'it huinliva aol Iwri-nU, including thetxinf mm lit 4,1 I'v.fi .-a .>i i'.t.amy .'t Davy
f their nmj
Miiii-r; ; S.IUK: aiu In n-bv. am rotii-iiit.-!. 'l"i--! ; .I aumul Mrrtinir, and for a inure thor- jttr-
%j>&jonifiin.'f tiIVIItll iJ : t i .iiiiiiih ofii'tr* 'iii'J; :st- "f I .- .. 1-iufiuvc.l
(*II.t2 Z', in !lsi .ii i irarli out; t.l l the 1 : : utiiif i t iiiU-iiiril t'vt'iif onah inxi'stixatioii of the OltL.t'. "f iliivi.tter to vert-el.- ta the wurk
ill li.ahiii
any money v not t.Ufi winaiij.r'jinat'J. tt i I 1 tnt A''i s tiit: UuiiL'i.il twi lit) Sivv IL ii; ui .1.i ....' .
V ; : lit II.tL., !I-a ii-, i lii-ft'illli.! 't) i'l'MH, i'iiri[ i-- ut t tinItuililir.x I I : Col; m i of j.roptll. d [in wholf oi in pait by, htiMin, and for
i'-t tinobjit& N hereinafter I I t i t- HI ,. .. I, 1 Kand Fifti.iiitli Stnvtri; [pruMctitiidu. l'r |iit'i! !>ls u tin1: t-i -it. T1ic the
; rod Match i jiiv.v- : ; L'\1, iiM-- ftytu.I,"! "Ifll.ii' fur Mi[ 'rinlrn.t.it! w rhiii. for violations of thf.ii1 I a..t and the ai-t- .ituca.l.i-: ;r. j-ri>;ni.oSthf.i .>
A1pru ?, 1 M'T'HAT. t1, fur tinIIW'.T! jt-tr i tiding thiIliiti<'tti i.l: Isl ]| ; ; : i.iii u. >-. i'xi I'u'iiiii..1' ; i \.i ti-i".., 11,111,4- n, it at, fin-I, lusht- .tml mincvll.uii.viiitem( -, llfltx-ii tor> thfiTt. ., on-- huti'lred und! tvn thousand iMLir I : ". t'I I S". :, l t-iitis, itttlmliiisconiMi -

Jut.e. ej rite.-it! ImuJrvd and M\ly-i isjht. 1 : .' I 1'iniiiiitf, iariHi.iiuin.! II,. lilt -, ai.tl Uiim.i.in.1 il.ilt.u-. For f'Hitiiip'iit i xieiu>u iiiidt-r the a-'t of the Kiilh .f _| itifi niiiuiui > !' --.t.i in thu vutk. tire ttou
naitii !' item-, toUr lii.iir.inl i ,1 I .iluis. Xu\y I'tvartmi'iil.or f'itnH-n.-aiuii Aii-. Uht, u, hlevii hnadn-d h -.1 ul.hit[ -.
I rl.Xfl.-Aii 1 A.t | tt( tli> St-t re- and lorty- ( !1. iiu 'a- ly t In t II! Hi" t. KIT ;rt Hi- HI.. .
itK l.ir t ; ; ii ui1.111 li .i l tunic' ituiiin.-; rif- ) X.uj.aJt-iitam; -ti wiary uf thf I luny: .liri Kife-kei'ttinc, tniiir.tt-r, and disbursement of ih l ol t tht o mi-Unit nt i>t
Howanl I'ntvomty in lit<: 1'iMrk'tnl; I l.t .;i-lativi i i F'.i i iiin;>.'iisatiiiii and Mil. :ui t I t tl ; I ,t. itt&t. l.ir a"lid naval jtaiIt-c !a.tvs.taLe-L-sIer.ui, L.U I clcik :ami tin1. )iniblii: U'Xfiine, iu ad.Utioii l.i the [pn-ininm which iu.iv. %t'1.1. -, it th'r-c tou-I a. i

I'm it Hii: <.l4il |jy til.; S-n.il<- UU4 lli-t *' 4.1 *'. ..| - 1. ili <, in -. iiij. p :i.-inl.iut, nif ciiui i and! LiK'tvi '- in be i-fifivt-d mi tranfffr tlratta Provided, Tint no tars.

it Mnitativcs) ( hit I 'ii.ltd'rt'i ., dot ; -, I ; -, ..'if IttstItt-t| | t --iI .ei.l .l.ii : ., .. Ins yilico, lilly I lau! thoui-.ind t-iijlit Imii.Ii-i I .' t d.ill-iri'. olaid Mini Khali If expended I for ilciiuil juirl l.r ;.f. ..,. .f jttii. lot lout .tvHiurtin.i.i -
| o lain.l'o s.t-rs
.
| AatmumLiUxl -i iees t'-vo
< i .1 UI : u ,. sal rm > ol' tli .-. i ... 4 mi, .u ., 1:1 '. :.4 Ia'y 1 '
'! | | wM.> > a tli-. .t, I. '. a t tinut > ni uiie tu nit utlif.iu ol vartli- hundr.-d ind! tilty Utouxuid dollars.HiMEXTl : m> K.nirtr
( Pngre Tt.a! I lii-rclf. i I.erni I. ;- 'aiiicititiiii of the oflifi.is, eierk.1nn-.-- :L iiii:; llif i\l-II-I-HI.: l--r i iii'ii-.iiuii| ; ;ni'l I ilKiKthf ivil I yIs.Uil', it hi. { rlfik, snci. "'r, I.l- ;MIIUHI.: >l :, Hi N.i'. .. *!t' ir u-u Ihoii,'.va,! ift.l-

i hC&t-1!>' ULliiJta'tl, in Ui1 Niiyprs; and othei receiving an annual: v.thuy; I ) ; ; :: i ; .tml cli vfii I lii..ii'1-.l' l tl>. M.iitfiii.l! ; turn is, :....L tin ((4ill4winlinks m.l tli-aii htMiifii, trust Ii I '\ IS Tilt TiKStirQaiI-.

uail'ia a univjhity forth' ilti Lti.fl1 in tho rvire s1 lln-Scuati' vi/ t I l I txu-iti; tliu'iMiHl livv lt.i.: u.-I I .m.l an-h'-riMftii uiilhiiri/t-il; vidm'I t-l.-ik nf t I.t-- tour, 'IVn Utiry of XeV Mexico.--For wtlariti of jwve i nor, iuUtiiiiii-i;; fvii.i.. -IV. the Atlanta-! liulf,
v'tIi frt ; : Niictaiy .it tl.tSinaif t I ] ;: i ; tt a D I'lvrk ol' l.u-n tlirit-, tun* clfik t.l flax-t two, mie titrkI hi'-f jii. tu.e, und two :i.-hoi'iatc jiitlA-H! an I kxret.irv Lske, and I 1'i-tat.. .tki" .

in tho lialmnil arts and i-i.i n-tiu s, k141t lit. lour thousand tlmx.' luindre! and tvvvnot 4 ;I, ; I I I -& : 1'Xjmitf < MI.I( t l.iii..iin :, \t/. tur 'I (JiI-;' iino, .r.i.l on. tis ztutd lilKinan: ul a tkihirv of iijihlitii Lw' Ire tlioiin.ind Jollarv. j' r sLI, ivtthe ha, aj-t .u.a! ct'nZhaIwtts;

tiHtntbi( lc, ati.lt t f TilIttivt I nitr.ilv. s1st11ai ,tIjrsi, )i.irti1 it)1) & J I i-, .111. t i nil--, il un- ill-til*, fi.f i.imiirul Imiul.va tutt.t'r ainiuin.; s t-iilfeu tlioucan.! his contiiiiri'nt e\Hn-es| of -asat! Territory, one tlmu.llld oil. wk'ks. i.w! i-I'.irnn r. t liann'i t vtuns, vhiiui?, upsr -

." S l -. 'iiinilriil iin ih'j !iv
: nal' <: hundred and *. veiily-bix d> .i-.ilaio t.-; | : | ; l l.iiil'ii-, : I.i 1))i. .44.iuieuiMiil.i..i ul iliikh /- coinit-iiii itit'ii of tin-chit f of thi bun-.m iiftiiui, For interpreter) an 1 tran-l.ttor in the executive office aii.5 ti.! u. t < --..r> v\i < .if-s oi use saincan.l r.1--r-[

S '. 2. AndU: uithi i :i.n 'tt!. That 'j.in c-htuf clftk,.thruu thon.i.tiul dolLn.-, j-riin i- j '' t | I u ; I ,sa&os! t na'I! ( I i., tin.( trti-iiii Inn, !ling. .in-lit an.l ixxruiting i-ltttl i-lvik ami IsO rlt-rki' nifssfucvr | livf hundred doll.tr. in:; an. ki-'i"" a n: n j-.i.r th>- h. tittup apraRitu, two

*ifl O. l\imvi nylllWard CIu..ii. s I. JIUI1. < Miv j .i''t UK- lii'-i.u. Kui- I :an.l 1 tu'tnty il. liUtltmC.faun C..t.1 < 'hal. IIli of tiw eocrcLiry of tho Senate t I | iinii'it.ttiiiii nf ) and contingent tnxv \-
.1 at two | | | i ;' i ) | ; ui Iln; lut --i.i .1- i-l.ll.l r-. flfi.llV flili'l f.iiiii'Cii-atioii( uf I lie chit of the hurr.iti nl naviitinn. i- I of the as*'luMy, twenty thoiiMind ,!toLir! Furniuir.n.t :u ..i[ 'i.iat cij[ n-t.-, iiuj-cvving nil
1 I
I utt 1.1iuzI, I : .t Ij tbti iltout-'and: livi; hundrtxl and dol'ai-h! ,. I ; ,! flf.ki" _; thiffik-rk of rt-liltiiiL li hti.-'ii .
try r. ninejy-two -i t s ; I l t liiL-s.-ftiefi :..MM.Uutii... SM.n i is, ana tho t-lcrk-, nn.'OM'iii.'fr, t I.iI.r- Tfiritory Utah.lvr Kaarie: i.f Kovernor, i hit.jn .- :m I uiMi -s .<.tiufch.il tlii'ri-Hith.
tijainin 1'. tfILI1$, tanlmtU I fl. "NjrliuN, t h > i iIit tlciku in oflicool! tlicsotn tury of the -ft. {L a lIIntvJIii bji" ettii.% Ivrty-clgiii ihtju.-iutt! t-r in his oiLii', U'li Uiuiisan.I two l.iin.ln.l an.l tuuity >I ice, 1 'i.icctxi.ito ju.lijei<, auil miTt-tiry, twelve thou- tt ti humlr.-l ii"! iivt- t I'. a- al!,P ,li\i'.r-; .
: I i>.< !. tloliai i t .ind dnli.li-! .. For .-e.I.trut01 live hll.tUvtl t.1
I > L : .i: f-liiT-iiiiif
William I ] 1
will il.I _
kti-vr
l-'itint-y, # SI. vt-iih, K. XI St ..i it I I'v.i t1tstiiitL two hundred and twi n- : |
t : i ; : n 'i tl tin-1-1 For foiitiiiijfnt ITIHIIMof the of h htii'ia.tnI Ir.'iiJi ti bnK-.>u><. uij their
ol
i ifnit-'iiin-'i n.-r.il Ki a. tanttv.
I > sm
; ri n.ifii .itir.iii f thf) ihifi Territory, one thotlind --
'uslirnan : -
lliiain HarUicr tif
1.! W, l'liflM1t. t\ 'lull! u> e.n h : koejx'f ot tin- t.ttivn.trv, two j I" t 1 u ; in !,, litt.iili-i't iiiia i liiMittii, ;: ---tuil a ( ii.iii' f, .iii.l iln.'f l Ifrk desks the bintnti 5 nt .r.l- .. live hundred dull.ir-.. huinln. 4! a'-ii iiiv! l-'ta' tifii-.tn-I .loll.ir.i. -

W. 1". JU.v.'oiii. S It .liii-.i, and SUuc ItI.HIIIUK tliut'S-tml ouohundixil and twouollais and l i t tytxnt. lts. J : : ilfi !L', iitiwi-tup-t:!, :<>. 11.ti.I s i-n; .- luiin I iv i-' l.frf'.y' .SaMi-hi-l, I tit m-Ulifu, 'trisi1toi.iiais liiimlntl, 'hiiM I > i..il.i- For eomiicnxtlion and nul.-au-o ,,f the nifinlfnif tht } .'ra.t tin wi tin ty-tfuiL tut if! < ul

\1Mrn !t. ; ) i. t at, :tii'lltlvitir,; [ it, IMH I tloil.irn j.t-r liy.Nl.itue; a-Meiiiby! olliiirt.erk tvi'iity-lhti-c ti,>usiii'! uhu* liuutlr. J tlujlai.
; and thy ;alt: Ju-lt.l'V. dtt iatul tnn\ .? two lutivsuigvf, at tint ttioutjandtwo hundred $ : t .liii-f. itm him- :i'lininn, iii'h.IUIT, an.l l.tU'iiiM in Lh ollicf and I i-oiiiiiigfuttx I *
li. utitl li! t i.ty-, i ;!.t th'ti.i..iii ; ; lrmi.li.! -I! .t..li.in<. thnii.iii.li.x l I'linilntl out f-iitci-n P.-IIWS ol thf iii M.'inbly, twenty tls.,its.sss.I dollars. For -eatu si-: > v. .,i'-, u'iif--| i"! |f.Il-! ..al! tnt.akiLt
a Jy jKjlitic tiirpora'u'vitli in'tjulua! tnd niuuiy-bix iloliare.i< h otnj at I -'.& '. twi-nty tI 'i lit-it. of i'SH.-i-.H.it OS 1.'i tt -tItit !
; pai u, | : | ) t : a .l stllitiut. ; | IK 1 in ll'iL't'iirnil I >;.n funiH'i-itti' ] ii of thf cbiif of the Tirritory Wanhin tun. rr -.iui.-s! uf pixrnior, > tijit V.f two Iiumlrt'il :m.l
euittit-bion in locd f>r in law: t all inU-nts ,mdpuqKXios seven liuadre.I aii't tw-'iity d'l'.Lus' : : bcrgeaiit-; -*\ ; ; ; }- I tl.f I art of liiii.i i Mau-li, i-iiv tliouqu! ,.L ;stun tiuii aii'l rokiir| chifftlfik I ami t thui'lvrki.bnri'.in of t-on- rhii I jiiMiee, toas.jM.i.ttf jndces, and xnt.u-y, twtlvc &-ventt--osse thun-iurl seven huii.Iit.il am! thirty-nimJi.ll..rs -
vhatwH'V.thf ) ;unit (;Mty-liv *.', piiiiiiins h.imlj I.in.l! suul inaiivhnf Jr.tinrlit-t- lliou.siiid, thu hundred dollaiv. :tiul ni: > iviu.Fo. .-.
,
naiiuitylv; and ;iitannsanddnorkn'jKT' two thousand lour )liundixd .il.iry in )luTuby
)
fflalilL-hfil
>
: at .
J ; t I 'i) -jf.rtlu-iiiii, liiit a4lit ti.i-ii-N'ii.l I MV- Intnilieil tliill!t i i Ltitn } onliiim.nl expuiaea of boitl[ .Iertitury fx' iivi'Atil' iai. in r tifjiiuic! ;. I'auituii' :, i fl'sairiu1
t thouii.d ,
UUe of Tli J Howard U iiu-u iu ii-i-i-r-iniiuiii, one -
lv dollarh
< $ \v5iiih l nifittfiujfr an.l l.tlmrt-r
> ,
aShi-4antdomkt.i'jK.r. two thoUNtinlaiiti in .
tii" I I i I --iiij I'.iilu-I ., VttiU'liil, Tli.-t tin- .Niif- I'ituHicf i.-htiiii ihoa-aiiil t t live hundrtil dollar*. rt-m-'tsi-itsl- 1 -uj'i.ivin; IOWHnl tiwM-L.ni aiiti hsuyi.,

t name and title tliry and Uwir euwx-uwi-h hliaillo fui'ty dollars ; |ii Mtinastcr itKy St-nato, 1 I | ; t;; ; t I I ,t.t .tt hit! Uirtclclniii, Mmli In-, -ii.i t I Init ilullar.. Luau I'ini4lru.lauiltwi'iity For isspt-ss--ttion and mileajre of the nifiiiberi ot the ati-1 for fh.iinr.ntliuktrs lor tin -.uilf, two IIL

competent, at Livv and in tijuily, to take to two 11ituiatid iiin- hundred dollait; ; .tsM'. lantt..i..tin.t..ei 1 t i I ; ; / - i '. .iniK-iL-.tlivii ol t It- UK has
I r \ t'r by ihf tl.iy; wult, ni..nili,, ,,t ; 1 f of t Iai i tis -.ttt uf -tt-am: penst-H of tin- :tuesuIIv., twenty, thoiiNind ilull.iri.
llt 'tnsclvi t and ttft-ir Mii-fij'!!'!., itir tin- lift of [ a.id mail-eairier: tiut! .' tti'iii.-.tiiii' iseveiiiiiilidnil I II- I ; t in uuot. 4.-, Kc nmy: .K't i in in- .u.il I i.iir, enastt'-truii, rhal rlt-rlc an 1 the i Ies-k,1 dnuixliLMirin, Tiiiituiy of fiobraxk.i. for i-alarieu; t-f k'"Vfiii.r I ktf.tin.] : .in.l imhK'i.uI[ < X.t-u-n.a i-l nCttnii; ami)

mid imivtw'.y, any it.ilovUatsutjvtr in any and twetity-t it lit dolUis. two mail | L t a ;i-y| ut tVflVf It, i..u!t-l.! | .il.ll e ; .. |n |- ul lusst- Hilary; N liwvliy t-MalilMn-d: at oi littrn hnu.lri-d. chifl jtntlieo, two awueLitu; juJgefi,, and tecrcl.try U-i!, uiij- ivini tin.--! :uit| taifcltnlountctfa tbcn-

mo.uig: lands, tJ>K'mctit lu -dtjuiiiiilj-i; : ; i Ii*,. j boy--, al oiii'tliou-htiid ttvts litilkirt .1! tlollara; eai.Ji ; Iit- < ; ; ; ; \ Iartt ttk.1. iui'tlifi', Tluilitit'li; vv-ik .tli ill I l.f dollar twt-lve I i : *tlioii-aud for aunniii, nii-MW'iii'cr and Uhurcr in ILLS ollici', tlioiLsind P t (i\f liiindn.il I ii.sIl.s ri.. wit'- ttvt-uty tliou-iut.1 ,lotLtrI ..
r ; 1 VO liuiidrnl I II .- .
; I -' > ;and tlollarn Fur i'XiciiM > vl-.i'ai lul
if : in iii.lijt lIt riri'iiin--" twenty ; and continent
.iii.l I to ; ; expenm-s of oaid l Tetrutorync iUtittUnii[ lixhUt
tUou'aiid niiil
rhaltels, inoucys, and othi-r a fl.b t by glb N J! sujicrintendt'Jil the dt>< inu'-nt nmiii, mtu thott- K i : I | : I ; I.. Il.f U'liKlWrt t.f ,..l'ltf.., t, h-i-i | -.1 1 ill, of one florkfir rlat t tarts, "nliiih& if hfix-l.y uuthunAill : tl.ili.il -. out :ii.U to naviipilK-n, tnt> tltun.-uit.l h itullirs.

t ixi, grant, donation, l 1trgui. tat-, cunviyaituagsuranc'C ,. i sand ( Ll4t huudiil dull it.- two ahsist.'intK ia Iv s I L I a% .au-jii; ,; ilu..titt."ii-iK"ilifuni ttu lii'itniio mi-/\tli .it-tst't finn;;a lilln.lii-.i ilnlljii-. Knr roiiijH nsation and mitf a- c of the nieinlierK of the F i-t.nuMiUij.insat tutu) ato,! one halt }HT tvutuia la

or vill ; and the same tu gnuit, l ;u-- I dii.'iniK'itt% 1J. t1I. at OIK: lii u'.ttttI Imir hundtol I LI ; I ; ; ; ;u'1'-! .-.. in ]n.-i>oil vi.-ion-.uul a -TiH'rM-.iti.ni of llu. thift o! thf IHIIIMII ut |fr's.' Itvi-lalive n' finbly, s.tri'er.herk<, an I cinitinjent exiMiiea i ttil -iii'frintfii.l.'iii.i-.in-final..-.! t-. Use -.imc under

and dolLirK. ;| a -, .ttl of tlie (X>tmni$ >.-.i-if i "I I I linli.ut, fi.itluni:, ihii-f ilcrk and j (lit; t K-rkc, nn> 11Tand of t the L-Meiiibly, twenty Ihoiioand doll.irs. th .i-ivi-iiMi-.fi the t-ii'f l M.ii.-ii thssrl. wightersi Imn-
. pain, Bili' tranfcfer, tifsi.ii. finvcy, ah-iuiv, duiiiwdtxlaif forty : sich ; snjH-iintcndent of the i ; aztL till .; ; l.i'xir.' tnvnty-twu thuuitcd I of fa tlr.tii'l, I'.ltv I- .
t I'U'lt.t, llltrM it."., | .s-i I.Ult : OIHlmn.nl| and Territnry Color;* Foralariis of jroveruor ami I' in ; !tn! |, t-n tLf t .tiu.iniit that maybe
to uiw and farm l li t, and to jJaciiUtt foldii. room, one thuuijand dght hutnlru.1 dol- t n :1LIIIa.ia, :uil I ltl.ifi- in (Iii i. vit'lvt., thai ty- i tu. .lily >l" II UK. HIIJN rintfiiji'iit of Indian atr.urrlu.. f IIsst ito and I t iwo til- 1HM-.1 by Uif>ii, lai i'.f tltutMaii'l iktlLim.I

on inlurrtit, for tho us<; of saiil univiiiy, u: bus tlnvi nivMt-ngiK; ).at:ti&ia ;ini>iMiiit Joor- | ; ; ) ; l ,tx linijirt.'il! lioU.us. / 'rcoiiiiu'iitutiiiii, of thft-hit-ful tin- l.ur.ini .1! nitdirini'an.l.mviy tiK-i.itf jiidftsuh twenty-Ill e hundied l tt.iL.iswhssyh I- -'r rt-i ,vipi lIt tli' \tli.iri'.ntt l.uil.liii ut the bOo
.. : thu :u.-i.unt, aii.l; llu I I in ilf -I, Woihl'. II.-.,
keen ; ot tutiimii'Moufr iHjvion- : rlnkii, inr,*- -ii. r hcriby : -- and -eeretiry. rlcven LL--.uhu-hL, twelve thomiujil
wirb roant-nns lo UKTI, < r a iiiajoiily) ol tlu HI, | i N at onu tJiou iiul ugl.thundriddotl.tiseaeh. j.' ; til'-'iJcrk-% iis '-.--- ttI-r", ;iintinl: ni.-n-, ;iii.| laborer; in hi < offlw, c let on I thuU4.ni, f.iur hnndrud oi''bt hiin-.i. .1 ilolkur. tboiiii.ui'1 lit- I.IDrn.rrii.iMii-.

hall Ijfl d<*mo.l nut bn( Jiciat (til v.iiJ: institution eev'iiloit nu..ssi-'njiTsi, at ono thou-iand, ; ]I L I I I ; L :anil j hit-in; ix in:, )lit:' tilli-, iw.. liun- and tu'c-nty 'tulIas.liiei.1trstal .". Fur coutliijcul cxt-st-t-it ol t>iid Territory, i no thonHanddullaii. ; l", --h'li.iubiunl t.u in-lki" Miib alU'rnti -

; and to rxrs-'ivo tlu; inu-: their rt Ml*, i issus& four; hniuii ol and lorly iol.us! eu; li t lei t k ortotrtftiry ,- l I ; t ; tluiu-j.'ilitl uhif liiiitilii-l! ;ini.l avi sOy iii.l CuiitiuKrnt Lilt iiM-Huf MIA in thf .) t h U i, .in .u tViimmifut I'oint, 1'rovi-
t't 1 | ] I the Navy; Dc1'ai For compensation and mileage of the .1.I 'i-f rurr, ., 5.. nl it lei liic cil.ll>Uiil ot a light liT-
and ( inco and interest J to the J'lX'sidi.'tit of list Suiiato l I' tiii.'iit-Oliicc of tin; nuMiiVrn of| tin ,
|trufis nc an t'* ;tp.iy two l- ] 1 1 | ( tlcilm in thf [MII-I..II ..Jllif, l f.iv! .nc l-'nr Sccifl.iry i.f thf X-iv v : ItxiHl-itivc a.-toem.bly, ottircr, ckrku, :and 'Vntinijent '..ttiiitl.s.in.)s .1| 4ar1 | -.

the batno l>tr tho |ii-upcr um: and Inaiuiit til .- ..liiltmivcrvity tJ'< >n>;aii>l wuliiindruland twodolLiiuand 1 foitye t 'i--HI I ; l I'lovi'itfl! Th.it I II. .* ta.-5Ity 'I tliu% ini-ri llancouHun[ htittiont'ry; -IiI, liviIhiiiinind ii-, S iaw, [.ai!v.it"in- i' fi'Howini; .vt-itionx,

;* ; and by tho name natnr 1t> us: amiIn <>:iticlerk: tp the cuiiiuiitiuu un linatsi.e, two I li.jn : t lI-'ttLI,.!!, -h.lll; I I-, .ui.1 K I 1-'l.y, ;ill. I Jin.MII (,f iuilD.uid I tlnfkl'.r -. Territo.-y of I i.iki'ta.For i.i.iiio! nf iiovfrnor :uit.1 vi/. I'tiint Anx KtKli.Hloc.. ti.uk, I'hiui Nlaml,
I ..lie | I tiny ji..nitni (.f .H | $15It'rilsClsl.'IhL| of Inilian HUair U irlin tnn IV i. i.ii-. ['ri'. e- l-jy, .nt.1 I'otiit JoUitb
.tiiiiniii.ttiuii fi-r f hief
] nt.tiec
BUiil hundred and | ,
to imiilcad and bo itnjil.iatli-t, [ ) !; in any I ltiiinind two Iwunty dultars; ; !| F. t t ; ; i | i by the tl.iy I ww-k, iii.ntli, ur JI-IT; :til -.sa li I il in', i-ltt..iiny thfiixuid, IwM.ks, |t.I.iiis, .Ir.iwiniiF, and inenleliUl a.-iH'i.ite jndKtand Hecrctary, nine thousand and two twi'.ity-lt.ni; th ,ta.sii-I tw.i hniitlr. 'lotLurts.
I'i'iht
courts of In w audoijnilj.in. all niann.a of Miit, tl'-iV to the conunittci! on claims, two thou.iand[I II j I t Itt- : j I I ; ; itt may d.-vm j'i-t : ji4| I.iir, nut iv'. ii). I .tsre.alt i.f c.ui.inciit[ i| und liundivil s iivrnitiini& dollaiD.I hundretl tlotl.tr. MIVHI t T.F i i tmlinui'tl..)

H/lion, and prbo-odings whatsocvir, atul svnir1 1 tvv.i hundreil and twenty dollars ; clcik to tho !I ; > Eiititssts--I tat ehsi limulrol ilull.ui> )IT ;uimmi. I'ur Hi.itioiiriy, IxmlvH, and niititi-ll.ineoua: itvmi1. KWell ,san-t For UoilarD cunt indent exjivu. ol Uio Tenitory, one tlwu-

ally by and in tlic Kinititatno ta do and transact I c .'inniitU.. 2"" 1'rmtiii-J' rccorJs, two thousand I j j } l ; | ; ] ;t I irtary| of lit'iriit'iiftit the :Int. s ul tlto I Inttiii.r.- I liiindnil, nnd lilly tlullars.lliircau For eomiienwtion and
; j iinr : [ uiile-ii-u of the
all ansi every the business touching or mi- j twu lant'Irtd! and twenty dollars ; SUJK'rinU-nd- I I ', funiiuiif.ini.1't oihtroiRliimi'ii' t if, ami iVr Matioiicrj'nl 1 nat, : iatiosk,; Wank: leginUUve iuuembly otncera, clerkH, and niemKrs euntiiiui'iit, of ilit- BILLS OF LADING.
KokMn.liiip ex
;
ctrnig the j>rcmi.-K-i- I'mvidod, Tliat tin -.uu, !, i nt in ehatyo; of (llio; fiirnanccs, onu tlwusand: I I &' t ( | | ;] it-us-, fur of t1s the JilI1uy, u-n tlinn--iii i I ilnlUn*.. iicon- itcnij, tvv.i tl. tI-tILtI fotu lamdml, Jol'nrs.tsiiI iniiiccll-t- penses of the aurtemhly, lltteen thousand ilolUra.

do not cxc-ood tho value of fifty thousand dollar,. J /1.'Iit luunii'i d and forty dollars ; assihtanl in t 1i. I { I ui'.t I ji.tvt.-iiifit iiitt; 'ui I ntli"ttif I l.iiil.lni':. incliia- 1'u'fin of onln iiiit- jiintito Territory, mid of two Arizona.-For aalariea ul covemur, ehie
"i I oKl OKoounte
win's ; For ,
juJsi and
-
net annual income, OVIT and above and CM lu j 'sat t I lurnaii: >. right hundred and isixtyj !! lit.I put-- ; : : :. i ; | | ,,, ] I i tweutvr [Jim huii.li.i.tiii'iieiv t .' .1 L ilollar and- for miM.-H.iiK.tot tt'min I liidin? thousand tlollan". secretary twelve

education-and : j 'in i. .It.t.| iabon in of I !> -"I '. kisa' au.! d.u-itiutiai GougcfKfai.iii thrn photogrnvLcr, Oae; lliou-un; t For cxutiugcut .n.ivs of th For Sale
ivc of the rvccipia for tho PUJ.II-/I r iharge j.rivatc I'.ia-' j ttukI n ii 'iin-tiniitil., I I In ; huii.li.ddoll.ir-j : B.uid doHar- cxi Territory, oue thou-
imraimuec ot I Itea: o .-i. liurcau oi > instruction and

rojuir : For interpreter and translator in the executive oitce, AT THIS OF1i
--
--.- --- --- ___ -
- --Citation
Florida union

Material Information

Title:
Florida union
Uniform Title:
Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title:
Weekly union
Place of Publication:
Jacksonville Fla
Publisher:
W.C. Morrill & J.K. Stickney
Creation Date:
March 13, 1868
Frequency:
Weekly
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Jacksonville (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates:
30.31944 x -81.66

Notes

Dates or Sequential Designation:
Began in 1864.
General Note:
Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note:
Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note:
Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note:
Supplements accompany some numbers.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
002038457 ( ALEPH )
02707184 ( OCLC )
AKM6247 ( NOTIS )
sn 83016252 ( LCCN )

Related Items

Related Item:
Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Item:
Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by:
Weekly Florida union

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
: TI I I1 : -I'I, I-TI1I1J4)t1U- .


TKUMSTO .

l f E'H
: ,
4- itJ13CII13US :

I.- onx
.
.

& .: A S *t ifcn I. ir riMHiUi-***....*..*...*.*... 1 MjV

; t f i a .. ... .* .* .... 4*
) JN .J4.4L1 :
"
H ; p ; illSufi TO AIK IVET1xEI --S

I .. q ..,rnu., t-: .. : ldii._ ?W Aly t| -- I tui.: .litmwrtion- ....-.II $0

*. i.irli Btilwrtjuenl iiiH-rtiuu.! .. .. 7*
: fWitI uotiifA. first hwrtion, por lino.... I".if'M.iKflt4iis
!. .: /'OFFICE: : t-II: ? -. :rti >n. W

IIhi$4Hrie .. . .. .... . 'P I"

oe.I'4.1'J; ::1jt: ; : ; ,tsd: 'i wi.) _,-, i UIi&I&'I

VOLUMIO( ) : III is kqr.i' t IEI LIXIrI I V
0. -
'<-- faiZ.'Li ti'! JAl'KSUflVILLK.( FLOUIDA( ) .oATMU! AV .MAUCJl I 11. l.siit,. tiTflEtt 11. 1 A I|! .iit: .l., .,uut 4% i.l tt ulluwnl: vii a4ve4trcnwa

., J *t urllP.! ? thr.c month or over.i -
-------"_ LS. ;_ -
-
omcinl-AUvortisonicutl ---y-
% I

i1tri i'.tixf 3 It1tt !.tt'Lb.' i E\I l1.\'FI IFI-Ilit1.r A.U.-.Ji- 'IFI.tIII I! sit a man at ut/rk. i'i v .11. v. iv >; .., i r:iU' ;i >11 I'l- until tin; di-ietAi-ry of certain mineral djesiu.

)_ 1 nMo. stud "rdi-rly opl. h w4 V'f ;.
j <>wevt r In. I'tudiK-tiou ul the Lmt
'1 -; w. H. COOPER S I1 l 1. (it) I K' I IDA' A ( J H N (J V ,, the United Staltsi .-*)! tivi* wclo bro-lt; ; tthti ; ut the r'.W i> ttntl thu maQufartiitt -
J1-II1; A1,. I III'i i I i >| \ l. % .I-l \ ht.l 111"l I ;II.'I I'i: t.Jlli unprofitable. II any phutt.ii"ii -
I i town durini' fir S. niitio-! thei" I
-. 4 I ," w.r > .t. ni5 -- us HtritLi liavv IH.VII
1 \ I'll; %i.I |< I.stI'f.II t -- I'I-. 1 worn out in thu
I 14..1. 'l* .*.ri.>1tljf t4 >! ti I I'll. -I I.wi. 01j ill; Vi- -- divunhi.j- in thu fluff anJ >-i iwN! >-, : t"'lFii )I'Mitiikuown. -. ; i-Hi .i thii j.UAt. Hen,

-
S N n-L iiI.il 1 t-itit i.. 1 1.vuv!. .. rtl.r 't, thv i-- .
-
.. t 4 t4 un41't. \ S. lhe 7'oxf I/Jid": Orcittt ..-// : < /, IENJT4.N I ) I I I ti.I !l Hy, I"--) ui-.E.'kt.ii ni.iwfl of 1030 W
I%. 1 (. .rq1t tit'id'-is oi thi- I l.ut ctintfiry ; *h.M t --h.-ili i!. I. ttnijfH-ry. I h.iv'vn them in
U4 4tS I lH i- P1t? I I.i $ Ti !. /iiA'oi 1'ILYLIUJAN & SURGEON Si. Aitii.v t 'ti-------- 'i Vicksbarg
1,: .r.4 j//v.. //i' '. Emigrant Aicl I -tinFlornhi ill. luin oi tile ; .ii'lio! .- li'i. a"' 'iih -- Si- i )lifH ftt UK in tii.1 moot li-.nitiiul of

,,_j %tff..AIatuIuI: ':' 111; .\ i i; I-AI ti'i-i'-, i M.iii !h ttt i. I i\.i. ,.; .1 Cojnpaiiy, i-- 1ii-.'idii! in it- t-! '- ', rr.sht.il antttilit.| .. .i xI-: p.ir. ., A LI. !I"" UK*. 4.'ie shrubs. flu-He aro handdomo plant*.
ill IIIWl Illl .1 Illi Ililrt l .'li.l ... OVi-MCK ;
III. ul.'i.'l "
.
| mcnt in l he et-ntrw ff fh-i Pkusid i '
.1 I s ."?' I 'I 4 ..ip1i.fni ', --iriil ; fn t J.ii'v" "> "I I I'n \ nunrl, i I. | .n"! .i. '. ./.! .'A.v .\ I'/A/JtV iAi* l 1 I'1'j. -, ita u gelation, ati: iv., |j114) frftj ip ;i'.ij>tiy, t IVit-t- ; !Il&! !> I. ..-t high, with straight! dean lintl*.

i nitjiov lit, in will I! --is! tin, i IM H in i.',, i ,, ,,, ., -.,, .. < 'II.! : < M I.AXM I > AliXM.'l' IIKI.TA.S ) "u;it it tu-.ticely s.-itun to u> tin- uiitttirniull lutiou. elected Iu ,uoiJU ,t mornt uv uub'-u !> >u.* ltli i* the tru.ik for it in t-utirwljr na-
'
t IVI- IV'1'Hj"! '* O '' '' '' "'J/ "> '" '' 'MM.Ml| -- { :;t1{ : 1ml iat'hl-v t1 1- tUl.irwi; *I t.I; l illAntil- constitution ft' I IT.;, j, now rnthu.n: -. mi f i i.' The bark pf.-Li ::4W.4 y uud falls of Icarin
n 4.5itt V "' y (/.\ I //./. /' I'LAi I-IIIM 1 1'At. til Hi"I i ) Events ,
Ot flu> muUMiiy U human w.f t jj-. i ilntiallv .
\ ii Re nl Mn-.i 1 .. iil." > ; HI. i I ll"iii 4.iIt. &It ElI) 4'i ; ] i (rt tl' 'tVst LrU4cwoth luaU bare..p .
Mk uJ iTm Uu .. I. N fIt .nt siif.t, I r i.ti'ii, M. f.uiiH I i i u f j ] oi' Spanish eoI'.xi. St/juo'wk ULJ .* i" \ ..
I'I'EI -
t-U' 'linn 'i ntji w.vt I i., a mppy, now bearing

RKWflt"} ; S j T. I P.. KoUUlWII I, :fi-iniai-t. i $ pi, ; iII )%% Itt i ;sj :4Lc4 oI leading' from tho town aru .-online.I )1- U>n< Inwalla a. VI.UGV lk>wtr. In several: gardcua
; .f : DR. EMILE T. SABAL, J( 1 : f and the whole j>l.uhas the air c 4 I'-.- VIi I. .. fii'o are
; i thetu115 ol :Mexiro and l Ii! vv.s. .:. Va!< l .4 th'r I .u i-ulrii !, imin: :; 1 thirty: or aty tot

I 1' '.. 1irf. it t 11 .r' in'l( !i'I '..ill., MAIL & EXPES 1 OFFiC5 J3; F1oridaLgpnuy i ''[!I Unlf Slr.-am, :il! its 1-r .u. r i 1 ,:.-, und i .whieh has net-it better ti> ?. Tliert'tj litH,- 0.- ji-Xi .ui-l U arin. hrct'ls of iri-tt; ii athery learw,

: :; nHiu ifa wiu'fct an- warm Mit'b.iin.. t 't '..Vlflt. jt i :* J fl&1W7; anil what ia new i-s t ot iooit. :I-k.* .t iiptutii; plume. .SUIHV of the*> bear ripe

tt1Ek41iLTua3Ii 1 IS .St. & Jacksonville. i ; i i. -nut'.' i. tint ti.i.I M I l-'ltw.i. Shed (uvcr IVt-tMtici'i I Ji* L-.iij.I. I s. ti'i'j it, t.i ntlinli coob-r in .IUIMHM r, thai llw a-! ;f Thi-J town wa.an imUiiit| : onv iur >t' i > ti.-: Uaidt-n H>rltr! < .ire fumed c f jonquils
Augustine 13TaOC1 I :Sjsini.sh ta.prn Liu:4. &iut< aemirto i II. -- I ii ,
; II\VAIH: CHUNKY. .i-. &Izii.Ii: Stalas_ ('it. -r I(, U u y ))18% tl' li. ; i"< \ -ib ti rutea. Thi-re! ia li.-avy perfume
S bt :, I. i ...,..".- '?, /'.'... I 11'. l>. ls'.7 IvS. .I Wi'l.iy T --hk.il, I :> .1' i i- .1!. -.fill. !"'aI*, I J abadiiy ixirkwiud t-vif ,- : I'm .. i II. in! !..- I. ton, tune .ui'l ei.r.i j and
the
AOAII. l.r.K'M-'l"\f| : < : Kl; II; \ K.Wllll ; : VaiiK'i-.i :M'.m !t' IiiHe I. -ILiL! |i-lf t ,U groves,
; .
i-4 -
| jjewmll.v iff'- --'id.i\' -hi h "i I x u. s
I Il"l .1 !'" Illl.Ill. > "U'' .1 I ;Ui'Al' warm t. > :: Ij > i art !pittijn:? forth tluir first lloeit -
,ll-jil, I ) L. iIII ( U hiti ji I-hf tlfii lIt.p.itl ;'4uH tf.t to' .. I ; ,- 5- .
I 4t
[ t -Illl. t'1.1 I. I l-- ntf'.i' .' I -r -Ii.i Vi-' l -S.; D. MITCHELL, M. I)., !fl- -.i ---c- -i .3 ; ii.y to JiaUnguinh tho odora of

_1 U&w'j.; .. .i l iiI 1. i 111, Kli'ii'l.i, in litl ;t- ,i t-in.ili |..IHI'| wtrJi.'U I" lil < (' i M hit-It iiii.l.i'." y..1 U ..', ,,1-UK ol Ihv I4\i(5 ; "'JixMi -; :---, il- IIIit44P5 1I1P flIIr 4t SI- t!. 'hi-. trot and t hey i\ro &L o very

'T I'H'lAN AXU ItinL''N: : li.-i.M-in i.r.4-tlli p-- l I. i lit. -.11111 'in .i]>i'H' .'I ll'i- "!'>. Iir.I tolt u t.ilii- i' KMnsii'-.tti'iit wilh IJ. ft "f Hittt.ciii. ;it'.u I h .wtk'; 111 lurin anti color. I find
Till: ( 1 (; II ix Eiaiirj.it.uu 11(1 ij::: growing
I |, i filially "! 'by'It'll' >-. ii lI 1 tI in hus: fcutltttig !-xt' ;iir.I i"-.t: !.. J..i. till
i- ;
; i .1 with !
il, -I) 'inn, i i. .I: p. t nI ,lit l "I r >" J "' papaya palmatod IC&TCV
I I'.v% His ..! I -nl. :mlli witli Hi--l-.ilf.-- t.'r .. iittl'l. not a 1 'l fit' +.! > ,. i ni > .. ">.-- I Ir jI III -tt'LL) t Ill .441.1 1 Ii4fl ft4*ii- tii' ii.'fi |I''r
i ix.itij'tll I .S- I..I I .' I I. ...mill.I'l., 1 ?. .' tt t, | V| I -IIII .- "-&i "t il> JMM LI... '....r iU"Mt-i II. m-j, I > ; rij | ; j UTiilTillas :axiaL ;i fruit like a
; '
'I 1 ill.ib.t *> 1-Yiiitii'lini, Ci-Lii K,-yV" I lui HI.ill."i'-I .i'l\n.i I .. H. tlir'lir.(' 16'j" -x'l i>i >:ttl'I ,,).(uit iil l rifli wiOi i u-v; t.it < :id tm 4 t in'UiiiiUii .t 4Utiotl JIT ;It ; it li-i'-l. .Hl'l fpitn ''h-: i'ha ''i it n-iMi- UM i:-kjn "rtrti int; in Imv hta like bananaa.
I nl I I.ill.l.in l-'luii'la--ilii, :i vi. w I. .-iiii--f.itini I" I U-II(41' trfluItIv vtsu.-r. K'.t-o :'> u i"t>i.y! luit. J i ti
il'l'l ,
; tI! >
ali'l .1 :i! ) -.- : > lt" i l it. i j j'APii: SIX I 1)0LiA) ( ) I i US. St.it..r li.rlh.' nir .'i iof inv. nitia! WpiUl ratti-ly, tntd I growitn. -
| | '
I, rt uIiII'tItIr ,
xx 1$ 1. Ir 4r t sr.ft
jrs BROOKTNS & CLIFFORD '> till- '114 :iiii'fnl :i>iu iiim.i. ; 'I .' wrtif ,n 1114. lankof: tlio
; 1'iolit.iMy, < 'ii.ij i'i1 l l:. Hi'l'i! >U'Kiiij| ij( !..j-liiii.ii_ UJ>IHT. fit. Johns.
j Uj ilv-lit-I !>.. ML-v: 14 n'l KII llniiiuh in it.ivilxrt.tl.li! A-t Itt .- wliWi tltt- titj''htr-s.? t'f ( hi1 i i.'iit.ifn ruMii't tii.ui 'rihy invali'ls. Ti.f] U'-.f ,- : ;-rrt'hy.| tin-; 114.1 j ArVxvif ,l grows hiniii tLo ooil
l.t. !. 4LId ii b Ii- li r, ,.'* ,i 1 hsI F i'Nt: II I----- 'i times IhIUII4 -, uni t.,-ul ht Uewi i I I iii\v'\in: : M: 4 IIF.NHV, U-rtfiitv "t t iheK'iil i-n.iM> -< i! t'i |>ii li,,-t I ; iin>A wrij uia.kI.y ;t cultivation
I j I 'I'll.- cliui.il'tliu n tin- I t', I*'..r' :.L Aujjuotmw is i.vnv leit lniiftts! <>h : V Ni many years
.1 l t > r [ > WU'uttiva
i-mtttiy .j.
i M h04i. lii.K, I 'I j > i (& x* it for markt-t
now
11(11 Kt1* Jiir; *tttlfllii'H J'li'j'ffSh (?Vlllfliti tfiI.Wi'if I J1/t/lY/// H.- hotels and lioatdint h .iild
: MISU an
( |.r.iti'-tl, >I>- > i'-i :> l i-im ait.} Unit uud veyetu- | i ii.t> j I AIgIxIihu f.run.i-1y prIIeed Lirga.

r..et:1 ftlfililltj: 1ii-t.mjfbi II I.!.hi.Hi", '- tilt .Ci7-.ili'fiy; .'I Iii ill il >:f Us" UIl-'b|I !' pcoplo are Itll to LIIPII1! ; own ttsoiin, whj< i. (tiIi-t of ot.ifi i .s tit iii.irkut whi'-K qnan-
'I1' 1. 'ti'-' tilt--1'I lt 1 "I'1U. ; Fi-i.- ; were esteinI ,-
,. I I r r.i- ; _. '.i'iv| | iii J.i'U niiMlli :t! i'T i'j > f.ry It- I tin.- Isbt -iitki !: 'ii!'tin I Nurtii !l'y ttijiid aiucrv iiit-.Hjr*', tin. cliiet'pijtliu.iifti'v t.i tht" I I rit.Mitcf.-r tliiu tliiK-r j'K.\vii on Um St Jolinsj
I II
j H.>ns4. ;" :inil in AuciKliui-I 111.K ,.'. 'i i ::, ,_ f town >ieint children and oranges ire! tli. tr !
I'dml., > ,. I ; >i ii j j .mil rlttaji vitf; 'uiijgmituation, .iro iiUnit-tiiiL' ; j Citti ThuJnwt of IS:>-> kilfi-d! the trees <

I/.IVI-" .!. |M 10 U. NlvlSUX McXKM.: IV t IIX -!.., | UNION) HOUSE( ) !._ :i't'ntst'it' ( "f t immurnitit--. XorUtind: St -.ith. j :an.iij; an uwind hy a SCUM; or so ot tuu \* iph; ; -1| t tiui.imh.. .- thick ia St. An ustina- vcIturn.

\mw. .'' i I \ i S ,l lI I I ,uid tI'iiflibft1JV, uI ilIraitth.n, 'ti4toI I and r.-tiittot ixtsily }hi. nent tu nmrkit, vhile tIIuiIritu j tin :0 -.mil .tft.-KW.u.l< thu
llrt | l ilKl- '. !* '!' tt youn vrrbarda were
\rrivtil'"f: : | tIL) 15. KULl.KU:, .'I whi. h u. oclUint' i.ij.-iiy md growing iu {t '"'' hrint-lj>phl7 s. |jr MTlit: {>>, T nt no jir.rfiL trujTbu !l-y an Hi>i< t. For :i few the
I bY yt-.irs piwt
I'I J5IS1SEK; -Ii'ATTOBMEY \. .81t11! -.w ,mrtiu, uu.- ihv tiv-i r St.ii.hi trulh L.. I } iuigb lileiiiuiy L.v i iii UteuI i inv.t !i i.. >ni-n ruuly stfii. OM orchards

l; nidi f I -'. iisil hi *tILt- I.tiailitl| i. \Stt'. \oii find r1,1 :S;, I&tI-il.,, lift, t. Ii.f.'Uy worth living for I pf. h.. > i, ; \.t.li ;and I Iliuii-.iiuU, of are
,
M. .1. .M
i
; I 'iri'M: V.MlUXCl Iran
I 7 Joy) ; Strool, New York (Oity.I'i'KTAUI.r. ) AT 1AW.I N'tfiiiun'tni-ii 4 lII2II i'-r 'iis Th'i! Hu-y ultt'tt r.>nU : !!i. I- fh1tiit- h' th'iil' ibaf tii, !t4' !ttttj"mii ; :, : ->i thw wiioon Thrre nro not young tho best

4niit 1 'll.iil. i >i iiusiitc* :iinl liiriu it S' i I-t\ *I l- limito xiI -- II I Ixb-t : .tIIuMe; i L thcp rri_. ifl $it. jfci.1'nX.I t: l-i ,LtrjiiIg! fruit IIITU but buaine,

!/ zi Hi Hi.ill'' 'I I "iiiiw .' ..tS )I % ii $.I t t I- ,. IU I. 'IN IM.Et..t' li.; II. ( : ur) I. III.'NI' Irt'V.M. .- i'fil'.JT i I Iii i f *ittti'i: -tti.ir.ij., tI!,. j' n- V.M'Kt! iitri( -; ii ) : *,\hiflt liny v.il i. ,. j! iiri, t" will ?.uri" tiaiii'iii.'J ,

\ tI .[ '.; i11"I. ; AMI ST\I i- i-i\ \ : 1 I iM.tii ( itor&iii "U'd I !. I : :. &. xtu iiuJ.it:1; u : !}' '. Ttn! : .tjIlit.. 'ilk f.l.t ?T-. -'I.y-j, V. 1 hti ir; >i>ini si ol (hi '-lim.it,' in

q II1It .'".'\ III.t.lLI l'III.I .TnclisonviUp, FJa. ..-. h4II14. iuuli-t-I jtl.ly: :n.tl for in vat P la and oihef itiitj l.ii -, tLv Iht eiimmcr-rt>ry
il.I'flt'C 1.411 J> riin>:i.'t-tor ruirh ___
v i-ii.ii lVG//.Vf\ f / / /. /. j .'. ii.. .. .. ...ifli 1 niuoty-firo
> / 'pin.HOOK.; III-I.XTI.\; : :: ;NJI'tt.\ > IIJ.KN { 'U..tMtI l H Ir' hiMlt ill UK "ni.j| xlhio mni.il i u.LIt.I1.tI4 ( ; > j< vOlU'-b II ill* .ultf- I' .:.'K- ;!- liui.tti-oiii-; lh: ino.Ht

.. S I |I.. .i..llv 1 J.H i |i.nit? ; > tt.--; .ii.ni.,-L.ib.i of *">)fr'r i I" tf.t vuis Ttuj-i tir.i.| ., a > .- '- -!. e.'vluiii.-t' 'I i1ii-i> s.. t'otlihii; j )lnilli, > cxjuablo ar.d
: M..i. ;L I-J'M j! 'IX'I .'.in HuKM' i r< \ 1.1Mn ; 1-1 K. 1 KOSTKK( '; 1 : Jr.A'JTOiiNKY : !;' | ILJ wi.nt a. i ( e .n the \MM.! M.d.irio diseases
iliumliu I I'll l are
\iq vNs4 i iI. :Il bint. t. -. 3 { lliijltxiu.-! .1 l U. til l.ituK '-!."-. I., .<.:i-. r.'tI I j.i lwi> oi llu;. I. it illy liue jar; i.Lti..4
i a- t.-i n< lan. iiitkiiuwu
'Hi-
.. .' ittaiiy
.. ..V.i Tin TAni.CS: ;irt-f. ; ;-t! Hi !' II.. 1-.I .tfk-lri. j J.iy iiuiy y ot come when
-M t I
I I. < Ii i!.M t l.iH n! i > I' -, >l .i|>|<) .i\ l < 'M' Il l u .... 't.1| n ."i .. .v :\ni, iMfl ;!" tilllii-.l I l.\ ttl., II.IKI., ,II.. ii-.l.! i ; ...I iomli'| } viih''t lVtH't; u milts I'.ivi'-t''!" -ti. ,;tn-, vv'.ii' I. : di 'I. [ll I ym ii'i > "'i ':." > -u CHttii'' toalis, |p;t .\ U !!.-f:::.:\vii! : : Lin< <
\ui. M i-in nr< WIlWlt
i i > i- s-n 1I1s, : t..1 :*;1 i- i '.4 I'l I i AT LAW, i..I tiu'n.y' > WM' ] -, -; laf iu-l.tfi-I.t aiuli ( HI HM.
j l SUltl, A v.n-k wiuk } ]
!?*//4f>fiI'l'Ij .' '. .rtt- 1 -=1.111.01sunn an.-.ivi-n: awui >> t ithtt| |nrti f4-rrry 'Hi.l wa-.LItil and
tkp Machinery, Imti.l; .unl Imili liSt > Ti7in I i. |:' i'T i I I.- -I- -: .'m'li'i I Ji -i I lit.-. mi&s :i Creator numluif -
t'j 'J'.i.i !u Coiul li.u'.i. 1 i ii. ., t.itb.. ; I'tfrh,&, I ( "M/.W t(15-l'IVI / / i I. ..ill.-i ..It-| t.-i.-. to.I: I i I. tiLt Ir, andViHy tl.it!! !.>, -v.l't ,Ij.illy t ImiL! ..tr "f1'' -t hotts. : Utfiiiy-ii5\' t. the !II ; ut".i Liix! -i,l and kclivo i-iti.i-'n*, it will I

4Ul tIt kin .4 Ii, .,, \V I tj' r.r .,- !., .,i' tl, il: -nu----I< -I! >III.\ ',-, .5 .-iL.jIt !I.> t ti''sufiv. I iia..: t i'nti, i ihr..i'' t; '.i' ili1.-i->. ... tivta ;tM. i ii. i fl'-r Itr- ,- ( I&ttrxa-tit,114 woll
2thttAL ir :II, 1 1 ,ii4', 1J.T), t- I ..i : :i I tue ;w ad pUrl
t I i l-'Vitvv !: T :. ; !,-' : nt' l.i.i xr ..t'ip1'. l it tIt. I.w, t iit; :-. : ,. ; thus regain it'.
MAGNOLIA( ,
g-ti'L 1JtTE.l ) ,
tI i,, Q* .4 -- E. M.6K'\.NDA1.1., ( i iud Hlr.uyht) !jni stint ivji.t.N. JIM--: I It IM-.I.- z .Lr; .r It i a 't iUi 1tii. eIILIuieuItly iiIo! pvoIo.

I ? S t v, uul ouutigh l Ir .i ui I a iLiy tu !>uHil Ui>iiili! >rt -.;'i St LtI" ; o.i.t. A I -& : rI it -Ute, r

i ran.Ilc .4 fVLTOUrJEY' AT LAW ST l AI'I.I'M'INK. I .A 1,1': 1 Itli--. Sl.-4l-i! > 'i, tll.llif nil till h'lit V'iHl ; i'tiv'l. : 'ni't :- .I 'hill, i .U. l.ilii i. {t-..4, &Ijle ltCIIlr .

;$ flg 'i'. ct-.I.I). : S \\rt\:, -. '! I.e.- \ ii I i. i i.f. -. vi i vi.lt-! !T41r.4: '1.r-! -f : !L. n I In u. h.t- %uiii!: ;< I %.- .!I r I 'i-i iI! !i\.r ILl-! .> .t IW tl.iv.i (

.la % .w" 'j JI-1 tS.I ; n A.M'A i II.Ll. I.Iii'II' IS i I r. i.i. i-. 'i -1.-I- i .. i I u. Wirds i-\(-- j.J tn 'ii. .'".ii- iii-l !., .\ IIlSr >vv -ll"' ., .iinl -. .: "-. nv.-.i- tin-,, I J.w | 'wc1 Iftin I tlmt Jfr. .f. Ii ft i1 Ls stirrr-til '

qli9 hy tjb ('. ;1 : -in -Mi; i i I'l I I KfVi. I'-'V; I .'. liiillic.-; I If'il; ; ltinl !fc .* '.> i-h ..tt tll.ll in: IsiUs! *. -, ..: .:.-: .. : -. :. *. : -. Uuu ;; ". i i4 .11 v- -4. ,ukst x a wild .at bunk

L. !ifINJ. I'ii :i tip.i? .0 4 IIL : ;,,! / I. : nit, i-I. .1. iuii.iniMit.i--: 1*" in-i.I i l 'Ii' / viiv, pi/"f !i.tli-un} S\n.! 1,1 i/t iivili t ail" 'I.1tn "": -.1i1 t It r.i.---- ; 1 1 W)> r'. ...1-- .;- I ill f//l

iii..u iti. 4'f tIL .%,t 1 ilI Lii.! .4 I. : h i UNION iiorsio't i-uv I li'i.> iiM> n-.i'U ;vf. :. 'ir.' <:i..lo..i.t! i .'.U th.t l--i 1m 'sif t i ..Miil.rifi! <- nilty truwn wild tib. IIe? ) '
tfl' 1ii 4i k ri Lt'.' .4 ; ,t am ami < i i-. I I'ilii-r'-* XIEI-N j ii !.. .i i .! t a a't14& Uain with *
) r i ix1 '.- I H I t.-t ut i r.isx tu I-I!. .- '. jiiii l.tutl.,. 1,5 l M irt. iivn I I. li, .i.i"-'T-i, his trusty gun, which *-
) ( ii t. .i.J4Ls, 4- EI '.. t '.it, .si :(- I t_..' 'plt. &ut I I. it v *tin. v.oiiii l-Ht ih" I li.jtji.faf. .1 !by flwn Hf/ blood
i-\'ilh-jii rt. id' and
i / auil .' l. -i'-'ili''i' tin MI tin I t; \vtl-j inuw trI finally
41 si.iiy$ I' 'liii nl |.n SmtfnilYi* I It "I.NI'W ETTi'T1 Se r t.iw (; /> //\'t/:! \ ) ; .v-//, /? \ G\ J-/.A. cri'jtian J '.fM Bti
t J'riiiip
\t sZdv. av.-t..i! r __ ) ( tk.I\( JI.I.I1'I.A.: : .P.I.1 'I'i.. !I. -t.1 i.i t.i piiMiLi! fer .(-tots uud taahiir.
J $ :>1 HAKKKI. I ti. in i : -"IN l.il" |il.iul thi-in tht. lu.Nt$ jiu.: Tin Uua.m. i"-l 1 i ;- v'lapait. : .titi Uainesrilk .

( .; 1I I .. :. : -; _t. tliii.-tt! i.-mo m.ili ilntt-h, ,41 d t Iffill I i i! i it! 'i i.> alit0..t! iltj-.* lhit'ti< v*. they ahollltl tit; ui t \ > / / r-.
Il 1 I'1 N'l'I N1 $ $ I I 'I I I : ui'.l.ll.nll".- -i I I j., t. .. .. -I r-I i
.unrfV''? ft v IZlIt :""T '""'"' -v- '" "' **** t'-ls a -I i -' i i -i th- > ..it. t' f .- i itiith iu ii.iviu 'I'h. -
,
iiy i'-1'1' t-.r M
$ ll-'ll ll.'Vth.H -t .
ft rro|"--'' invi "J lu W'lii .4' U-JUikn, tuL Stfinrlii. II ,1" ll.iW "J | t lotltliniMii ; s-rh. Uowil.-u & Collins of
O. Ii. HART .. inuii-H tart hafMi.-s and ni.KimS tv.-.i 1.s. i i .n : t n :' ,. : > iu.>h piottil. ,
.!'' T.-IHIJ..I. \ \ KjUn: Jlctiry liv'tiiii'i i4 i. u : pt > I *wi t PWI', wik Mih-rtil on I ho r.Fylit of th
'i !v j. ; I LAW Ft bi L.\I 1 hiniikiHl->Hu ., .vT I tho} n ,
.i-Mtt.--.JM' AM'I rot'Nf'KI.Ioi) Sbi. JuinJrol
ijt.I t"a ? lI r!. '.",'t i'i* J lii'lism Ujvfr, /ii/ (vMjilt'fi ("e' tfitf iIUftli I'f/4).b ,:$ fI I'.irti. !.. 'I" i .'I i'1'-! :"iti'iiii.-'l| I.Hi.. ft f. -n- ;i t-'inif'-it cLIIIr..i.v. .ir.'i .- -I.ULlrlI.I-: .1 I I.1t.r inili- ,i. liit.i.;_ > at'.I' It- -i 'i.U It, ,.l.II l Joll3.t of ti.uly-tsiu'li- dollars'HIrIIr

:rnIW'T. iil MditI j.T..Wr Jr 't'-!! ..! iii: -i/-l.m'l :iu mUt.Mi'l t'l.'iilt'i liti-; J.I 'A MM t-I/J.I., l'I. I.I I.iii I. lli-M, -I Hint; I ]:*' IH.? .'ll'l t IWIII.lI'i HlltUU: .*- fct.fl I '. 1 1 r I4tI'l iini.i*. Al S.trtii .I L-U;_> .i u. .Ui-it' '"%. ', : | :-ti- i-i i :v-.. n i. t'.ii- \.M-d-*. tf4i-, '-othiiij, (IVHIeItic$, autti114'rt
b.flti n .ntli 1h: t ,- tinfl.. Jo'll.,, .> iH! !i.o j 1I .
t l r-t liu1.' ei.-.i t. n.> .ilitllN Uul 'iitinui
% .; .' % ) ''i ''"- .if.i; '*" I ln& of vicar 0111 4pb. I J..W... v n. ;ii.-! rl lc ;iIII i lTniU-1 It.tt t.IiIi lllll"Tin.1 "-. 14 br 'Jrf wjiji h 'v.-Hl rci it'.rtil'ly li.llu- 1 | i vi.i it .it .ilti-r vi t y strong ..Ij.s4l4.iiur3try waaff.cta.i
I 7 1 -- 4i I.M'. .I'll.ul I-I.! .. ItO. itjr. ltit Iuiiily iyr the m-xt > i-i iii. ai.4 t Jvitti-.i! ''fii.it ;i> ; i v i.i.uis, :and MJ'I'ttiii'K on Hunduy
411(4
: ; ;-viiv: ; Jixii I. n I'l -'! > ; ; jiyf 'I. ""' ] ; >;> Hi. .r-itots.of!: Jfrs. !
{
:it.Ji' xw !t t:3.tI:. -. 01. tvUy |: tliffiiiniliii.-: an-1 I .mjM"I 'l'h"i Hn .imtriii.ui |. ,ivhim -i h.ii>l-S"tni BIIIII ,,' >' k ;and lair r ".iisl- ; 1:1otu: ..'. i. ( ''hrl! + ;ut tiij a tu; 2t1 <,i I! iflrt4o hundrril Itailry, who lot-t
inj1. 'Wilkiiicou Call .r lilly i'i* ti., ( *,i tis,- 1-Ur.t ;.ii'l ..i.iiLa tiI-'tJwrt i I ] >undd (bacon
>mtiii u tir h ,.IIS.r wtld'I55uiiIIiui4 ,
.Vdnt 11i.-y iII I4 i- I i I -
Hi uttlt hr > u
: 'i I'LANTATION( ) liia i.i, in. : K' J-il tty I >
i 14' } 't'IitI.bIILt' : MACillXKIlY ...nil.I" irtiinj'M'N--.|\ f.ir l..nii'tt, -. Ii' lau.V vj j kr.AtIIu4 t, tflovIioaiacici11; ite -
.1-.1.t,1 i ;< ti--l: ; ;- l.l.oi; AT i.ANV, thus sIl- i ,. I IIIII( 1 wt I w hsun4siI It-ii.t Its feuy 'jiayist-i not si runt iftld \ >flifti ,,1tC I : it. tin. v..i."U. I t-l.l 1 :.... !I.- Lit! At. _II tt'I4k4lil Era.dt .

ktct i. ih.'t4'' 1 ,iid.jlh ''jilciiH-S Mi4.MI J TA I I.A MASS Hi :. I'l-A. .-I. i.ii, ii.--1 \.I, I- SIitptuuir I-ji I, i I -- I- .r,, u -l.iy AfltI I liitii (..isliua '- nut I I'.t.v.Stn nMrfaiiJ a-i't t-tuty-iivi- t.t- l.4t fi--K ?.-. >-* \\* anI from CUomI
.
4M&4th) N p -;; -l i,. UI .i.ii4 ? itS ItuI.; tt'Id1r t- wh-ifi tiifv tint." ii Uu i-iiii'' itl.'ii' .i'li.; ui"tilc! < a'-- ; iii.iix !I.I, -. ii.-- _. _; II- I ;. *- th that t : titin Suter of
._ -- iII ,uiIi fl4 !.. t.ui--/ 'ii--ii tI ,
4f g' 4 h -I S-S I II flj u.1.rn iIt t'it:, t tI p i.
: I I If.-i Ut 'ii.l '. .L.ii/i. I- I -d Iu&Lr .._ Lt, tt,' I' Vrjif Kii'-KM.t-r.s l ltj.4
.li-f. arrinil
t'V i'-w ,
: N'J 1 I.: i Cmiil--ri-'li I .uul 111 I lit"iirlJtol tht I inlli.v l -- ii|> .ii-l 'fr-ni ir i Vu/'U.- ;a rii-ir r- { -- -- -- hero
AI ( Ii ( ,x fl : i ; ,, %\ .. .1 4-t -(I.M'n. -. I in ii.- i nuili.il 'i'S; M ''i"" I 11-mni; ii-i i'.f'l I Iniui $4. A i-i'iu>- l. I '. tI t-) s..i\ ti. -ufh in il- > ir. 1 u"v' .' .-litditttt'Sv ; -. i -5i\--: -rP : i i .1 : 4U| ti..; {. g11.1! of inakin:.' H--iir.i on Forls

I i- i-. r iII; I .. 1.1 ti-\ I u iii itlil. tl I ,1 ll.I I' ;'"'-S. "-tt I.,,HI; I.),rr-, ]. > ii' i.q -.I niv 'l in. .... 'i',. I-. tiu\: i /M '!>;.-< 1" 'T, '"tit" tl" T.M ,f i j-, mild J 'tl.-1t x.. t M ti, '1111! 1 f .* wt.{ 1 i 1 i.i'!; t i- '. ? a I Il.trtati.; ,uHid tbv II. ( tovcrnmcnt
,
\ I jtq-it r j Of _- ir- '
yt irn Il
.. I ily i L n .11.1 t ji in ...i tilt-. l'Mt.K .4t lu> will hftiM to i-til vory l I4I b-, ev {.t f ,ri 1 >tt.eix tiL. 1-.IM: .' u... i-- -- ; i. -- -- :-l lI .I. hI, i n- fourth tI!- w'ji. in this locality
r1
!! ; U.' COTTON PRESS1; ? I (J. GCLT.1S; : i A I'ATUN. kiiin- Tin: KI.IIW; iiiil.hu ,* <-! tlnmiK--I Iiuxii .- i it\i i 1. -s.t -. ( :. 1 M'- wl.ivtt! it ulijohittlv r >: |uirnl on tlio fort.* and at
4 ) /.-, f... .. !,., /..vA ,..-, i I. tb4 -..;. I tli."N
ilifirV V V". ihiar"| Y.M lit
r.-iiii-'i .
tw.'r.- j..nwT'1 > ItS ;( sttoh t.e 't'd I 4 I. : liLa t i .t >. t -. rv ii-mi-'i ni ti.t.t.tr : vv W'.ui.l :t i;>nl labor to tl.e

l-v ;i 4n>jUi.istiJ 1u"iJV'' >'j l' "II'"I, I "' ""'""'' I n! r> t I inKY /IT I.1IJ/ '. -.-- --- .-- __ 1. $ i.k-Iii.'i i: \viil wt.ir \-iy I11-; ia i-f th-.ir > i'lit v. t'. t t.ih1.t. .- ., iii.; 'v JvUi:- I't; t tunny id-.i! nowlsi <.itf o.mmuaifv. Pi-wmla

NI.J..IV vill iK-n'-i'1'; i!'irfiiHinit| M-Miii-iiiMl; <.: .t-.I-i: JIV4IN; KVIU; MbI4. IM.MK A I Kl. \ 'I S T i : v t: KB n o t i ltjii--i >. .-' 'I'll '-t lii.i fthMl l t : "(' -. rut IiI t-.j>ceitliy : Atl' 'lSll!:. j.'Siik- '-I, :t : ,tliit t. I : l/-5. r'. -

4 .111.1 fn -t'-u: 'l 'u t4 I ily I I will l ill t {tour ; S.iitjriigju.thmt ulwnuid I Iti.ttOlI tuiu.t1i; :' b. l-Itt .t'.I .. !-I-x! I I f t\ :. ..- l.i.f. A
Hitri 1 U Tnle.i l"a.li*. J.| .v.'ii, r ittiln iu. .ticf !ii< i' lit t\t" ."' .bI > nntplo oi tailors turned
-t ..
i' -
\
,1'Uiit. ,I Kin, t -iVjMvi.i ] iimyUtlpdnctod. rLI111, tfl It Ya 1t 1 1.t { f' vH '
.. .. JJ. Dawlnns ) I
41.111 :S I I' !! J"l.--l- Wltll 1 .tames : .1. !"- itiii.-
(I t V .t') !! ; I : > i sty on
'(,r nii vi'4't -iM-l..' iMidliilii- II'.IM I'.i i-, .tii.l l all Mi.j'1n| .sin l.-i. 1 It -.- -1 1lou.M 21 23, 2& am1! 27 IJmii'lwiy. flew York:, few yuir Jiinl with vuy lit 'UI t4ai li> <.iu: I' y.ir.s| Ii- !Ir: S'li !I--s. '. 'A ;> i 'i 'I -- -. I .;-t.i I .ii. -tMm I : r.-iih Saturday night,

IM linsikomi.. ; -'I v 't1. .1-1 -..' ; -: iuiiU: ami nl.-. l-I ,1 I |'.iUX.V AT I.A\\' XMl Mil.Hi K HI IX (ili .ifS i.li.. ., ';.- ,,: t (irovidul I with a ]..r'fti.-i.I1! thi- lit'i' !i : -it "ti'- Tl.i 1 y .. .' t I 'Sai- ri ( cl L .- .. wlv'tii A bowie-knife l.i cut right

,i..t MII11L; i ir- vii i. (1iI-t .uI I i "I lhJ I;. |l- ;ri.l.KC. j L'II I-V. i mull-i. To obtain a s 1i iMeiii iftnd I it ujmftir! ', !,i.tti\ i I. .. .... ._ --- -- S. ; i > .IK > iirl, rommericing
,; tt 17 |I1.-> ts4N, .'.i-Y"i1. c'ii. i II N TMI : irr.oiM-\NT: : .' / l-! < ft'>u, ", wiiei'i ho wi.inuled
.flML1JI.TL: 1bi 1lLtL4 & ,1 liJi; itun. I f.I Xt.-.FII.l.E. II. I. I II IM.AN. t'ItIt '.uI.4.ia- i L I-4..y in Ii.ru'li ;t. it. V. ( I i ; tl.1 h''inl. !.-, K- '. :I'- Ihi" ; thi>. .> it.-i-tit. two

J %*: hi4 ;j. iG(1t IuV 1." It'rI-I ir111'i.' .- .' .4! I In ,iu > V. i.t.UitiilM'.1!, it tifi'-lt :*. lI.) t( 'I, I| vUii' .! .. It" l tlllll' rr. .!I. '" I1. I S I''i, j..t > tnu.u( I litiMtrifLt I li'-avini there heIr
<' i" 1" 11 NOTICE 1 I Iff. IVES' .. 'II.-I ..- i-flK i.llt. I Uu-Il '. l'' I. ( and 1-iird, and
.ilisliH'iril\-'iNplii'i"V: : "r ; W. (( t ti.iu-liii j.i.l.'i' I. .II'rP < l"1'' iMt.l.liin : .isy, .-" t'nit in- 1k l.-ni-to v."ik.rttl.:. ti.it1Uti'v { -I -- .1"i-i ?L1, l.i'tiT, J.iMi.l him
.It tt 4i1 IiTIit .1r .. !I'. iiui.li.intin..0 In.. .I'CiMiiiun ; it I im i li *i; |ii%>Miiitvt. iTsih1"! -.Itl- I very Ncriona-
It rk itill. >
fi.i > .
t irni.ii; K \fl I l !i' ; v. mt?' t > \vc' : S
I.'UMAM': ( 'il'; \-I I.f J."i: I \\v. t.. id- l.ii-ii ..ft'f I j i- I'j. Inliv. ry j ; \ i p. .ri.-.i-v j.| rttitni two .sh.it.-
| -I.-I i ; .ilj .H -it ; ;
j .. ,
,III-I ; I I- iti..i: <- .tin 4t r.ii-lu. .y ino taking
I. lv4 tn -, xt :: t t'ithi-r and tin itvir : :.' i. a r
'HiiB- lauds ; "
II41aflt n-'t t tin I -
| < '-! I : -
an.
I I- il'i. .Ii. 41!! "In.I i-\ Jin-til, .1 t I! .jIIt Ii.-.n n.i'l XVirtin i i rav. I aii'l t I4>ljactiit 11. till '.!.> | ; I.; 'I-' t ; KAfter Uinnt.
in. .1 ">ii .1.1 : -hot
Lntxfusing.. afi< rdijn.iti.T < i. iii\- .MM I t inia>-J Jl'oBtnia8fcorKrtw KV.. l\IJHWM.I. I Ii : UK-: fin: I-I. /. 1.1 111. Ij'.ll K.ll!! ,.l'l .-lllllllBMt ll'-JMlU. i iTli" j In .l l.tn-I or tiny :ueviial iiiils iioni itt.u- jthn-i--l' tin u i Ii:1.1.: x iJiisi'-1.-i !>'ir-! I.ti i- 't. ;/. .u, i -.U'.itt-l I I., hw and

ti1nt1) J.1tn ,r !M ( flfl- i i-:. .1. .' *' IIN :- ;> i i S. t-l'-vrii i li'.itw I In-,' lilwr.il ar n in'-i! fm |heU. Uul the I i-Wul.i l.'wlio'i-l: wakli ituittj; ahv.iy.) it- > vii.l I. ;u .. > >-- I j (jtIItXtarithcrt the
u ni-ll IIIII. un-l I i-- : -j-luie'l J iun Mt-itiro
ov"! .V/i u it !-> IiuI -Ca-'ii lti !,
i'v viyii."l. oo
i i-i iiiI iii I1U4q; I111 14 tL i1.L I4tt1&i. 1hP j I. ni ini.i| <'*, i MI. u: f"t I I1'.itiif.'it ..uiltit.! rl.Ltii'i.'iiti.i youth t fruiti !rn.indiiiii! 114 the ii"ith.tt i 15.r.lhltka-h.t-; : : tii.i i '. ilii'a -turi.x.; itt ,-inntiay iriornits- ipive

: -alliBiyHii rHho t-oiitrart (ortWmibftyi A. A. KNKMIT.y il* nun 'i. 5- Tl.. I K..IHU :u.m"tl| :tn.l i II untiLil"l i ( rni-r "t lbs St-itiS ono htitt-livt nit'l lifty-fi 'ttf"i Tin re Itt I. t.j -'- i.-- -. ; vAuyu.fii" SI M.U t- ;tI! hitji to ;, held him
the instruetiotiii P I J I I I'lullll-.l '.i itli tfl.>.l ll.itll u III.' ..II. ir I II l M r j. -y. I'itmilifary fur safo koei.II .-
] C) ; miles t'edar th.5 tia'f' ot 3Iexi ,
;'thej>ofWHeKlyvs/T: A 4 [ li..W' Solioilor in OhamCoiinuissionur -. It-rInl.t rd i .,9.. tuIII .ui.l, i It. I.1r1 1 ', -rnj.1- to Keys, on I | j.town. I 't. : >itd! r- '! 'i-, ;_ -" I"I. > .-- t iktitl-i i-'uii l'ieki-u ywtcrilavI

of thg lp.utiu uL 11<- may alter ttn'lie > III .Mill .lit. I'l.-1 I v. .1 -l|| | > 1" III' I ll.'ll.I t -Ii.-U.- t u.-v. ii'liil with t t VI.-, ) J.-li'a'.v i/l. U>v *i-INUU "iml,.:i.itt- .-. .1 '. :itma ot land, ot.'iue oi' it vvy l-'i- [ the lit"-1- extt'trsi'.ittfl l iin! t tt?; i : i iiiit tI --I 4 l1.44itIj! 'l r. Ir ,f nitliuii, who} T.I

4-1I.lt1l' .f ., i&rtn in.1 tt1iat- and SIX t I i' ii"t! II .,iIi..i. < ',.inT % l.-i ''i-ti. il'j ".i { nil.- ;. tIt, tin vtry LizL ft V. I.-li: ayiVi* v>ji ttilsil -> 4t- | thotountry ii-iti-r th.ti any I h.-n.- lill ,rr IrJ' >U. l.n-'i x ;-jy-th.it !hi., attending
1 tt1owiii ti.-t-c- ill Win. IIie I, % u., .('.- I fnrtuk.-, I ,,, I- 7i .fttf'I. %r Ti. tlftM who woaii-U ;uo of a Ye/y
4l1.t H't! r3.'y ; mv I >- .i I lli-i-M.ll Hi i'.I.IMii'l boltli'iH. settle two miles er it0t1I4. :i I & Iiix i, u. I H 1- g. .!-I-tf ', n"-it- T itrt
;- ; tt-> '.hara'-ter.
-I of Dmlsj ( .11.TII il'lnl I u In oil' i < -.ti.i l.u-iliti' l"l i.<- .ijiujloil. zi it"t I -J < !'scol t Otj
t Utlt' 1- I t'.ii iiii' < -
Luulra. j..i> uiy :>. .-Ainu, .\iiitiiDEBHIABLE ; ; li-a-iiiiMifinirpiii' t. itt'.rifrom xt &ati"ti it :I r"vi-? (-ihty acrc-s : stHlUik his, lite hf-n-, h.i.: a t-oUt t.-i'i \- fr. U 1- ,-, > Ih 'It (t

,.* tvj e iii .. I IItiUI iIIft JILNI-I.. I IIIi -; liiiii. >.. cu.vsi iII i-:
.,-ht tk 4 f pt: 0'n |j i'j < ,, ', ,,tl ,l I: "H ''IU $ ...> giL, uF'-l I'ltlllH. (;Jin I'i !-. !I.. tli.ll! 'h'li. IIUIUI l'.f\t.U ..'.It. 'Hit V i. ti I f IIta1tII liel'i' an-l sm-'f.t! ii..J! ;;.-ti"i- i > -.jd| j T i -if* f :- rs its eolr! > ted i-n S'atunlay

aflij1i J 11th11X4L 1fljItjtt'11t! ( -S. l.uv! at'-M.\ty i.i isit.n, iuii-.i;! iioiii l'\iii iiidin.t.Ir | k5u-1 i iij! t h.-t -ftiuit-sij
; % ,ii ., n-' -iH.iii tL i-iat- .111-1, r.-i.-i..I! ( "iiIt.' >" j IIILIIIS I VLIII4iI} ; 1e, uixiuxiii. ;.u ,- L- | theTuiX'f'r.'ng of the
flw ano&r 41ibL) 4444..sh.. 1iL4hInhlI ; LANDS) ONFleming's I |I"|... .(, ,: ( .1.I H" yil.l.l.l.-| <--.lllt.'ltll. I'llH-l .'.t.llltS ;\I tj-f III.N: ))1 IIt$. j jin'l: the x ry"l ">t t I th.-r i i-cih--! ; \i-iy if ; !| Smith's {jruiuuijemhnKe .-t. v itd: ; :tu, .:KI ,. I-' -': 1- .' t-- -i -5- -iia, tfi.h.ia.liivorfc of our enterhrt. -
:
( I1 w1tr- f, -ibi- i' 1 \i.siI antI'I.j'uah i ,;'bt( f.-1''I t .ill chutur jnsmiHt tinUliUtsl $tItt.. j till siiilf At tlw- pn-i-nt I liunih..' country al"tix; Uillie kly t-IIu4t.--1. \ I I i: ;at.. i&irt t I tUIs& -'"* i--siiwiiin i II.: ,f.. I' 'Hiis i iii n neat

(. Island For StUo.WK ij/viiU ot'J'v, i-'i y J J < ) l L-1 I N CMA t UK Hue ol tin; i-iniii-iw Vttry .->inw.t-ly Settlnl, uud I } 3., It u'fJer ( i-jthi.! ,,u> 'i '." -.i.i-, .. t.-, j'Lt: .4- a.-i oi MIIIO live or M'X toiia capacity,

:q.4k3 4.r t 1 .i : nV .- iim; irl. -.I K'Uti, Ilini-Iiiil ii"l -. .I.I I II. ..:., .-. M 1 '. ,. .: -. (thii.i'ipany : wiiJin' lv JJIK .\vav halt art it.'ijai j an-h wltieh Mi'tthfa; lri It---------! t ir i ** '-! IIi": iir>t aUfiui t the Laid by 3Ir. Cohrt
I I :LTI4I ( Ie' in 1 III,i- K.lining 1..H..I I l-"l. inin-, I I | iniim 1 'O iiKWAIMHMi: AM > 'tMMIS l t 1v'rni 14.J.fa1ft" I :: "Ii : it iI.| .ii.tt Hl : 'j r 1. '. 1.t-jini; mal.i tkujj lIrlIbrI, Il IitIflI & 1,1 _xI.r'-t' rii JIt I &t-I j ait :,. iV i-Jte{ .1 success, and ovitl
-
1t I SfS ..tii2I4u ..( l l. -l nvaii i I .H'ltim? Mf'- ri.iniii'.mi I'l'Miiiii-r i lln'rii J I I.I 1 I I I I 1 J I V j I 1 'at i
ir, niul I.u. -n .1- illA IiHI in ;I1''J'' l i-'l.Hi'l I Ih ; j. j 1 v n-st, .I I !!; I.iti.l, !-'.! 1 I'tfy it- : ii.i, h .u''.-.r: i t-' jt .iut.| | tlI v.hU thti J.uilJcr tan do upon u largtry
4U *t t.h tutpaI Y/JULKt5Al.U[ 1 DBALUll-) Til- Uiwii-i of Fltiriattut < w-an.l i'ltuj!, .tI4 I -'io-
l .
.|i-liil'iiti"i .1111 'lui i ion MiiK'ti: tin luii-i.r I \ I. -j' i j u- t\ rtvtI I, t ;tii I. III .1 x -- ti------- thr j- -

iost -'..;-..l. Jinn*. ".*- I' Uli, l>:', 1 r i I'b v l .-< I < N s, i Ii \ v. .I.tN i '; i iAl.l.M ::; IM t x > S.. *ii u *" .ii' .i1 u t -i., ;--. Alux-u- trtxiIt : tuu. 4 Ii.I 1 ,,.: xI; uI--: : Stiut, Ihlit : 'i'lu 1 _
-J \ViaxiiAi.li' ci'In 'I /vr I rit '!: ;. ; tI liu'-i-t I t \\v \ii I K 1* th'r.itl av'.U.I f..t.t i.fTr.itl.-.yavnud again on \Ved-
< t. ;inU '- li; -i -LI4t.tt 4iL.III.LIIy 4i-I ai
,
K..ftnln.ruil. ,iI..,- 'J.i in .ij'jilj i'i 'tV.V I I t Llli3V utht fast: ami
b4L.1.b 41fi fL H eX. Mnl'i''iurKin..tn W. NKWTnX,.!.:. l. i-.r!. ; r r i : T s 1 1 I ; 5 I J-DU I UK -U-Hlf.K'sn.AMKU.| | fiuhti"H| litil. in .: < i tI. n. h.ilf U. i P-ojti-ii ftIn ab'A. yi-it ti'-a'l Tie! l.diar:.i : v ix iu.\- U fit vhixKHn we wife pleased to find

-t .w !'.. ; yb. : Trait"l I W J '. MHI IiV, i fcV; A. Jl.1 K.Mli \\'J..ii.J.ia-ii.-.iU.1.KU.! I | H".st l''l l ,nd.t. Ftm. :.liit; ..lark.ti' iilf, M r.: !: and vi-ry :.iii>ia'.t. Tin Ii.i.i.. al>- >mr itk are Uinnintj to fl somo iutve -
\V H: lli.Miii..S: ; ; 1 ) ;sou, Jiii>.' I'S.; > ; Au'ii.tiinu and Key \VvL ,ur- take iily pit ]t >i. i.ttUini;?, .j-iite a nimtU'r heiiig.in
__ t. 'Mh'l( t 'itti-thsn-.f lik.- tiniM'-i'Sn >t-4trr but largt'rt
;
J-iK.-ii.srrriA; : ( ii-- ( ,ir.r.u 11. 1:. I II4 'M 1:1: I IS S [ j attoi-fan. .. W'-must Is- and
-A-. Whintipiiti'; '-.in"-. M.u'-i 4T ij -'-.-.-1 4:q, i.e.' i-l'ItI.IiI'j4'j -, l'ii j I wltt'-ti !have: ir.ui-t lh.ui a thi.uaandinhabitants in tiit; tii.k; n.I i.L1IL 141141 : 1 it31) whJu ; up : doing if we
L. WARKOCK ; oiu-1 Uy t j r. l :
l roa1 Kvery
i'
I Ifff.. q 1i jtr- ''l-t '. iiMi'ilina i.i :-iinl.! : 1 List h.ts n.at ? >. man moat put
( ,,i.siI.. l'Hi si.- ; .. i j"i .1 ; litiiiliti i.i. t .1 ii tU'llu! lnno\Vuil V..uniU> iii.s -.hxiild'-r
to the
SI.i. .i .. .t. ': 'i' i.1'1Cm.m l-'l N'AN'i'lAI.. !. niielliitt f.ailmr and i th-s whivl, and with auntted and
si.in. lIsI. < t
; iMftiYii > r- J Ii. .
., \rtrri ( xiKi: : ; AXI < ; IXIIAI.: : COIMII.I.N? t Itj x y i- I.1 I. 1h' 1.b 1.
'
M 4 Ii .ho? r.-.Ml ai'rt
lit
% *
H-r.-t ;
sm-ttss will
M 'V I I .
rik' 'i ij (;u/qJ
,
: f Uii l-'l'iritla lUiilroail lit nrtiiri'-tois
Ml.la'IIAXT, 'iiiiiia.-- ; | I .1 'it II&-I. Thtait >una.t:5trrcs.. tn! ; troo Inland itavi atiun

IN Worrc-l.'r-imi-Vmi.,1' j IHninT *'!* r,, ,,, r -oI I in ,. .,-;i.ilV iK, ...nin.. !iiuili i \v1 LKDWIT1I) \- ((1o. :;.t I xiiJ.I. i; .iIeh.v I iti i., ..t ui.tjt! Lnjio to n.aki. it a iii.k i i.i t'.i i *l ;!!t.an.s> vt'le,'I '"-u! ;. lnitui.lattfi[ i !u ioa thunnidfc! 1t Ut' 4oIt3ideriXl with Um} St John's was

I > l rmHM'ih, : ; \\ :tl.iil H U i P I I l. II I i I Ilrtj.' I." I',r M.rt- i '' ; .. fotile to( tli-- 1 I'ii.; Il'u i'h..i'-. 'Mi.l,; is v. i it iin-y :--.iu wiltl iit nuiul, dvttli C ami a couunittco appointed
ii.\ ; \ i"i
I.-IIN t I" 'ill- > ijMf.tt
;
t ?-.| -4j '-'-! !ctt. 1-ilUi*. l'i-.i--iii-iit' !I., l ,,illi, ni ill- : l< t. Hilly iiiMstigatc; tin: Miljwt. Thiu
iMMlYii.rt I in-ill v > j jtii.il" i
t'li.i'it-4 in r-Vtiiaiuliii.-i: .ix! tjcu! ri-trkt'' li- u a matt
A bnn t KwJ *AMF. in \intliin-4; c"ii--i-iiti-lli'-; |-i; ,.i, .t.' i--'J- j and ]Money[ Brokers, % ill i II, Ii I t *I ii I ) | | :i y ;III: : l..i- t.itiety.ull less fliM.tallitt Ih. htittiTh .T of niiui'' inii'tirtJinuiand will 1 -
1..c.RTb HK.WltoKjli I DI.II 4 our ,",-.viiiU ...virt.'in, ati'l I tn1't.Mlinti.in: "i iit i Ex1iangu i wi Ii, nt I.i.n'.i- t iii.itI I I't | ii< I- i p! ita i< -ition. It w "in a MM :...l.iinvhtti! : '. : i -ft- tn.iltl.uf'ml- ofwill t i- ,_. i ,, *> puahcd for.ii't -

.W"! IJ'-t.iil. '; **" !-, '. tstiiiI otlHiHiin:, III li.-lina II ll i I"It,: fl4) II-M.X.I... i icii.i" i .'s ly ,.tin I IJOHN t :.miU: > !.-> nutitt; i ai .L I. ,. IIji ( III tIt.iti Ito L. .-l Ilil ; :;trnurtL .r rr. -l_ tliT %4LxtIgI1LIL % ui on-xtliiy ii.> |vs.-,i)>Ie. 1 1 w hut natural
... t in 111.- Kiizli-Ji I \Vi Ii.si 1 1 II II I o1l- Ii L, I.I : IIiL7 t.> t\'i t-t rtuit with that route opened for
tl. Ill-v-iK I. r pivi u IIMgIat- I.j -i; interioi t.r: ni uii I ; Mii.t!! h.Mv ij-.i iviitl hal sl-jt-ks ateamht -
t
.2--3-- ..jJE.. _:i V"unt, M I .. Hiii-i-'ii--I '") It \.ilii.iWi'iiii.l I intiuM I" ( 'cAia> on uru.v ,$ ,-* % draft \vubJiall share
..- I*. It is writl'-ii in )'l t ''in !.miit-i' t.t 1I! w ii<-iuidif ..I i i \ \ TJ II. :rv N I'fr1I.: rx; 'ii.\Miiix; MV'I ; .. : i !ksoiivillr, ttti-niv-ftvi! ti.ii.i ii I., l !.. Nt.' mitv liowev.'i ;t.i toudf. -.vilh iVttit. Sivotlt.1 t.eltriJ.; .-. largely of the

:iiI is iIIi&st t:.1.I tt iti! VSMII-! 'I! .' iImiifr.. I I 1 \ \ V.il., t i"l.l t .111.1 iiiictnrant l-'uiiiK !'' .1( T"-' river, i.s :i pti-ltj ati'l' !Hvt ly j.w-3> ..t : j, t)( -ii\i- ts.inv'i i--: : > 1i.i. J xn |'s. tit. --I tot" ix.j
M A NCF l MTl'iKl( ; ; t t
j.(11R15'1J1'IIEJ.( JIt.4iLI All yi.iiiM maiii"J"i.} | Ih ;- -I I t H ,I It., usaitd inlial'itant--] ,nivani.--! i ity, and ut.irftit! int t II!(. t i > !tii S -.I.! '!*L) tuv is .stbj! ; .ol a wagon road to tho main land
C it I,4.tItZ, iii.ti 1 1. ". .dl i 1 !Ii.' ii'I'I '-' ""I" 1i' uz 4ITAM l-\ilNI: ( :> I-\\VMIM.-I I I !" \ '. l I wi- : Jji >;ri>tijht Uforc tho
.in- i l.lCt ail j1rd.. il i i-i the ter- mvutiug SIr.
., .fl, .i ;lat l> ; iLk : on- .*! t t'.i: tu ;. .tiii'iit.l iii.iiitrutttl'trfts.h by
'I" it'll'1"T.lK t '
1 tlu -
niam.l l hi" t-lniiiM .t' "" t&.utt
1' K 1.1.1-: 11'iv: AXI"i; IJ l I--< iuuti! .4L't .1 solution
.OBNBItXL 1fl1.A1RflR b lw.k Ui.il niUft, In- I I'.li'1 1 1 "II"' '".' '' ""' "i" i il i I III..IIH ICA.V(#.Vr////-\ H.A. !I li I -ithi-ni jiait t.i'1 tht Slatto; Talalit.-!: : .t.i.from x.-\ :u.rx ;. .*'' > -. ;j i.-k -n-; Ikor :; tli.. I'll) 'immil I., ni.loy an engineer to
l I ll ttull-i M-III III.IHV..II .t! ;!.- ii-'lj.l.i: 'if.intH : I-VI. .' .. |M'7.' I. !I.s .j.. it i'-d :in-l i..ikiout tstim.itos
| i and : : cer
,,- AMnI'i.I WM Y" Vll'JSi'ni I I' n i This
'I-! SAVINGS HANK rt.ntrnl tho Lusines the !";t- 'tuhzxsivt rti i.y.utl:; .id a matter of the highest im-
I'l rto K..mtli, I l'liil.i.l'-l.liM I | '- 'y i I to V' i are l t..ut varii.ii; ; I, ot "iKiiwfts nt-in lln J-uvil-! .
\;VS''A DAVID U. LOVTVr.AV .11.1.A, i\il'u and I'Vriuindina tivul.s The |I'M.it.ui< L" MXUIC I th- country trade and
Ii j ., aio j j the hiHei'-sWt'-l 1. thtr w4-t .uul UK. hiuiia.ian. we
"SJJEiKfiT ,EI'I., ) > U'"N'M. I'-HKKIiMAX'S, VINMNi I I', iti i iiuliiiiaiu-: : ay that the har at tho mouth of j nuuiilaiiil th .. I l.iltiv vi-ry Mituii aud viiy tLli- trust nv lint.: will be lust in urginij it on tocomliletiuu. -
( )( Nil itt\l lt14tN ii IrIl NT \Vitli thesu twu
: SCHOOL.- 1 TirsT; 4uMI'XV.j il.. St. .Uilin'a will f-it: v; 'r- -xxL J.i Kinnville j i ions, a rtovflty in Florida. Titt-K .U'e thu ot't- cnterpiiaes completed,

j s'riKK'ii.iAM\stiN"vii.i.M; ( ) I'I.i. ';I fut '-i.-inx a w.-aporl town ; ;asi'l tin.l.wkson J t- i-r repri.ent.itivt- thu eitrun I'aruily! lit r' v.l- wtmay -ttiuiduiitly expect an increase of lusi-

r.AJ-J;) ''/- AV.. TIIK I i: S-li.H-1 i tnMiilwtl I I I on i A.J.ni! ii. Murt, $i ..I ti.- i! H.U-1 t K'fLJ I !Y
nn-i
I .c-Lr fA M .uis :> L '""l />v"**' t'jI: ( l&. I ION -. ; hi, i\.t.iM! I Al.-anwhilf, I''eni.iiiilna: iri j finely y I htanehes; to the rotnnl ; limes, uvcml at 4fl1t&- I'KX. & ( {EC. huu.Iw41)\0
? I t-s;; I'' understand
1 II t-: i'. V II $Ei IIfl 5' tiui I t
-rsillH I ISANK t IN JAOK.SONVllJ.H) j ail ocean titeamers daily: semi-v.-ei.kly, at h ast t with frat rattt: lair! .sriiiit, i-cit and ripe tniit, the I th.it thenw some talk of taking the iron

''I .i ,i.t.-I ,I *hi ..n I irrifl it-4* 1.rtai$1 Z&4UI lk11Ih ,. f.Mtit"' K-" <-'tlOII| "I |.tipiI| | J Wll MA1'iiuiaiy 1 H: Fla., i i .liKutriliiii, 1 l'iy; Slivcthcrn 1 t FRANKLIN DIBBLE j -- ,- up t,, ,J latluonvilli> and abo\i; .I.u kioiivillt: .,!i.til
Li; & '-I LjiI.I'. ps J JSiI.V S ih '- t % lull iiu, *jventy-li\t. iitiled: t.il.inj rivvr trt ih; ; past Iht- halt l large :u> a eitnm. to iiniih the read from this piano to, the
y :
| Vi.-i-l p ill.. v..tiHlUiimHi.fKnt| > I Ih.ll ui. u.l .l.iekaonvillt .ili'l ji.ut ti.t. whsttvx- 1' l ihicohi river. We
Imi ( : IflC CIIUIUIUH Suuu. Mr. are not
vcxywhs.
Cl.i6w* It r M'uiili f "" ; ,- l.ik; II II) .% M.t.I I I. I.I' -k. VFII.LI I'lI'liMu. 'I. ;Smith his live xariitiis.; flit xa. .in. uum, n.tui of the 1'ioliU of the Tallahasaco and
T' { ? I Advaim'I H'Ia, m 1
: :c. C. I'JSNL..I', > I'liirhii'i-J. "i ..i'Uniii" in '-..-h ii iiiii.i.l. til j t'li.uh-fcton. tna\i: htialies in >!u-Htn.tl Mttialioti.-, ,-i'! tIxr 'St t M.ul-i l..iilroad, hut we very much doubt if

; ( I/. I ill ..tt III Ut 'I&t2 i ii 4ft l lJ M I'. i.- ( .I I... I. ,, I.'fin vii '.-in in ,"tt'J I '. !'. I 'iI-II-. >>'' V.iil.SMITH. I St. Atiriislino, ilt-M tvo.a t.haiti-r| hy tlv It.f.I |lifitr frtiit It --y. Thf se hushi.h.tve .1 Feat UtIS! coiiid compare with the Lusincas that would

t.s IMT ni'.ntli) I KM-IJ-oiRi littowa it is the nldeal town in thu Minit tiling liki.1 haI.< 1. The! U'liit Ltuor I', iloiiu ou the road from this placo to the Apa-

t> IMJ M-II.l iniiiI1sly. : KSTATK.1 l'lNE Aul. n.ili'ia. I ;Jut K is h.tully to he rounicd with ;lui.'t.- iiiehia Lang, aud an nu-h or mon in Jiaut- Lu liit.oli: livir. If tho road ia continued, it ccraiuiy -
.
I
niinlei n towns it is i at h r a inasil nl'tlii> Span- Tho-'o I will tap the of West
rinfi** JH.l nimi'lmiM1 a"' "' !,. I'IulIv ,' I'1'--' I utt a- saw wcivj-trici'iy rit-u Ther-c resources Honda,
Ifciiitl...' |'UiiU| nxisl.-r.-l at tin rdo&.I "",' l keIi-"'' F'11UJ1lA LAND AGKNUY.L. ifi] ;Lgt.,. It Is :a i uillMprly, and should 1-e an: many Iiaiian t plantnot ultugi I tit< Mi.utlyi 141141 insure ;a goad Alabama and (Icorgiaprotia *-

Lt1iuit F'iIt l :-'( I,1MI .1. 8 Iu I Y. No1 .Sa1II3IIJ'NviJ.i.I Block put uj> M a (_ ill ixiily in .some hittt.-in-.il inuse- |lui--I \ >-i ripi-niRj; I fiuit nnirly t-viTV yar. A v as welt as taking a step towards carry-

J ._L -. i-ill., 11g. 1 '4. 7. ,1t t tIls41 1' DKWKY & CO. nut, :and: I iiKik" room jut a town lit I.tor ti\ jIi.tiI I|[ small at i ity, ivoontly iiitriiditttal, is haiditr, iiiout. thu original intention of building the

,IAM\S( > :, I1'I.A. lieingn t to li\e,, in. Vou unlt-r the tity thiou h j and i in 1 lj<.i-.>uiiu,4; roput.ur. Several.uitUts ol' oi.l to iisacola, by which event the stock

i,. tIt I ( A-in St'.u- ui.linninr.iii.ti Si.l.? H .ni-l., SJmul :4 iittt- !ill ain.ld ina-soltry; wall, as it you were wiltl plums f'.i'i': -: nt tin y.inli-i S-'im ;utveiy w ill at ouec become a paying and perfectly safoui -
( La\v
) ) ) A t 1.1,1'1I.4 it I n I In M'l'"ik I I "iti-l, H-'ii'-i' I I--'. Ili'tlti ;ii..l' I i in an "Id I Kuio-an[ t.nMt"The an; itar- |l.ii-ge an-l t ilif N.-aily tw-.ity ditli-reiit kitiil* btiiit-nt, and the industrial resources of Florli -

-1IiJ'U1: WKST ) ( IIItL'I IlL I.'IIf 1III I .:IIit ; .: ; Cln--.f, NI... k.-n I iiiKui.-K I.'if Kii-n-l-aiii-Kil-. < '('JlVlinn.1 lower than: lany all.-ys in it.nth.-ui (-ttiLi, sonu-' ;aiu found in the V. a)41I'. 1'hi-re ;;tt: I1IItI Mu k. is, WIll IIII.I It t II ia.I'tIIttl' llm, iii.l.l.ni Ci'llif.'roii I |:r..ki>ii .tifcl Li!
I ll.-nnn ,
1)1t) :
I. : :
ttlI( 1.0 v.1111 (II) ui t.i.l I .i..i is rsi: 1L juIeJi.l b; I.VI x.II. OP n-lin.-.l, riij5.u 5. "U I out Iu ;ui'l I IttxiilU'l I\Vlii'l.i-y, ol I tht m I tw. lily and MMIIO ol thoiu sKtiutfvetiviili I ]hu.ilit-.1'4, and tt .ipj.L l.c'' that loi/ks ft-fulub} the fl'j't will ho seriously entertained by the

: R,1lt ( V CKUAIi; ; & TJlV s1 S % huh iir .'IK it ri l ly IIIifl'k1'1' I'hly. \ -. Most of t tinhout.. are strongly l.uilt oi ::tu.d II.4 1Pti.li '. r.t lw SVtU1LI vJlu-t.i- oi tl. j roatL- (flinty CommoHtccaUA.
EST.VI1E.
(J.K Isi''t il'tJ'lUl I'l'l 1t1\L Ntu.I.I (I tin; Ii hi-ll 1 linifsli'iie ealh..l! I Sj/. :11i1' a 1110x1 of I Thenan: ties i at tIt,.- wnin mulheuv, tvoo

II I Mii.ill f.holu pt-riixt lit f >nn :and reinented I ;feet in dianu-ter that ii '
: w< i-prowing hero 'ntn- l.I\GtiFAIM1ILtL BELL, OK THE U. SLw.
LOt G,, ill ,Block- M WANTED S lzf; Oiliee ei.'i ncr nl' (Oeean ,and U.ty .Streils( FAIUIJANK'S SGALIOS. f i-liur hy a caloarei'tiH ileposit in.itlu I.y lie deed yestiu Infoi'Downing di.tovend thai si* N \ .-JJy ttlegrara from San Francisco,.the

I ./ncksoin'illct.. rIi, [ll-li.-jh thettiwilvis.) 'J'lifse: houses, dwelling j (eit's thu tuj'poetL I In a tvrnur i ia a hu 4'e a- 1-ath is announeed of Kear Admiral Ilonry H

: -i!; 2jl ,L l3 ..tt' .' situ.'t lull I t-Ii. 3t'I I, III I.tII.t.l.1 $ lus. I'I 1t*.i t iii t ,,iaII I. I IL -. ALL K IS lift, and I .ill, :an 1 l.uilt. i ituiuiiliati !y It tl"ti' t, and L j jolten liujju palmetto, with Its trunk eoviiulvilh .1 itt- i-ll; -siuuInlthrhin the United States Asiatic

(iLl ItIIfl d. it'Iti1t'''fIt k-i.n.IR j'n.I.tii I.'t( I 'I.&Iu'i :tr I (it I1IIU '"'1 i IXI-'uKMATIiiX I l'iirniMit'loiiai'1'Iitati..ii, cillit-i 1'tr1 have 1 Lai.nies ov.-ih.-ui-ini: ; the sir.t.' 1 t. j rit.iw iM-twotk 4'l.ir! t. lea stalks ia pl.u t: oi s.ti| iilron. The tclegrcm states that he, togeth-
$
"*" u 1 J ni'ilfv I Ii.s.I lni srtMiM I > D-t- Wln'i-t, l-ah-KiiU-ii IIOIIWM Iron i-u h othi-r! tin I bik. Ni'ar i Iwd of l oiit'
"I?: 1/JlOltlNBON. 5' ft .yl.-ttiT, uu l i-'T'y I"Vi" AT \K\V-VOKK IMMfl-X: j ; hy a e nut >l-iit tr 'th .i i cn.-w of the squadron, waawhilt
4g ii, \ 1 iiu'ii.l I I !I.' I ll Ii.' nirin.iai-ini'iit {lie etatiof 1 iul'abiU'its: t-au .4111,"st shake hainU lit itrit. tin .md oratii-ji-a inteimin ltd is lip ,tLa'WxI&'I the bar
:
J I:-tf i n..11 I i. ..i'l. nis liiinWiinn, :iilvlru-t.s nf litlm, ,1ra jug a t.illyit-t a. i.-rossinj; at the month of
.- .s t! Jiiitiii't| intiitaiu'i"i ; ', timkins I oulk-cliinm i ami. thnniKU C. L. ROBINSON sltei-t. 31.my I tire in iiiiite, -ih-'Wiiij? only Ian; ( liuoti, tii nit will-- ; uptight! 't m whit] artLg- : the Osaka, .l.ipin, n tfib HUfof February last.

IJINITUIIE.To : att.um.t\Vw.luiisltniJ ). C., to tlio ininmition ol I w.ill.s within( whit h tin* s .vi i.il im, -h.- indi'ainflcr i tt.T-;; >h.ii eil aud iii-ede-ioiutetl! | le.r.i.-- --.aii.l' tiitliLa 1'he mouth ot the river had been cloaodby
sand
CIGAK,1 -* all KfpUiiiiiUJ; iliihuft ngnuiht the itHi-ninit-lit. 1 llKKAL .rIL-V7- full rilK STATK, Of PLOUIIt. nrc glow ing. Tinv-aw.pkliii'! pti-nliar, j l I-ilth-I' ill; .t H 114% 1. 'Iliih ntti>t ii.t\ '' T har, whu.li had formed during

,I.f .- Y Jor iiaIi byt \VA11KOCKBmJTbe sri t. by ,. )ItIIKF AI Id, a I irIe ILI&IIIItbjI 4I'arlor 7Hf. i as wi-11 in the lioiwes. Tin y :an- the tk-Mi-nd-' i j the aiitl; I of C thi: St-riptiire.jwhvweewi.nl! I t -i if..mi, The Admiral had been waiting a for heavy serual -'

; -: ---;*-.: ------.- -- aid 'Cttt 'g S'tt', I-L-14 a LI, CIIAIi bIi I I lII&$ lSTATiT: AGENCY. I aitt of a colony ot Miuon-aiid., ami aru the J t vtIyiI) I IL w eallctl Uio Spanish d-it d.iyt tv cross the bar, when ho finally statnl >

tLM. fljI 1i,1 ]hubliitg. HOME INSUKAMCE COMP.VNY OF) I liantlsoinett, 1U<*>1 active [H-ople I h.ivtstxll j| and i its leaveti aro sliarpu: than iuo.-.ttliiijn-i ;and ( accompanied by Flag Lieutenant Reed' and

KJtb | ttm.riji"t4u>tt rio-r'tjWv Icc-HouBC. 1 ri iii: rNJ'ERTNE1)? "AH FOR SALE, LOW, I South. Their cyan; 1-i ut1t :and their inovcI ;is .still ;u WOK!. Among tho i1laligutiu. iIatI thirteen in boat
tttingycl. v c h KOUINWWU at the J men a from the flsxtrd.Vhulu .-
> IAiD In
Apply
ttrm.ariiUn Tutu
.ii li ft-r.il ii or I I
in
Mavcii adiui-
and nilul.
s-u New Cori. "
iiint.i They are :
.iftie I nro rapid are -.wet-tliay with !hamljoino anal
Agent for JttkaonvUKl \
tIi- .I.-4-4It% ulle, an'I t-Lcw here, hi Eart 'lor aronn- posing QVCC the bar, going in .the direc-
> ._. MARINE AKU FLUE IiSLLALC1. rahlo; to tIM .k at, hot uto iwiw ornamental than' i tiEt foliage; the swctt myrtlo, -whoso leavt* tahtc Lion of Osika, Uid boat capsized and all oa

IMPEOVtt' u, .ni. nU '. bujiu fln-l K-lling Lamb ana Tow iinct'ul. Their disinelinatiiHi to labor is |t-kliko.dclieioiuispcta! ? tlio China drownJl ,
BLANKS vino teaiini board
) wcte three ;
AMlRV ltlPl.eVED"vf l'l'u, m t.u. ywt na'uiahIe tanM. Office on. the corner of Fowyth and taccpt lailors. The
glytuLir bunches of bLvdk
btair. tL F. I) ]Uu rztxj bodies vctx"recovered and baricd
*** .L1 For Solo (3. L. 1LvbiON. ILl/V ng
- ?*" : PJ Vi

_,- S

--

-
-
__ .
_.
----I---- !- --- -- -- 1 = -
I
Letter from the Cn lriii C m lurK Mass Irtaig *t MNrImnu*. MARINE NEWS.
\ tflro"ran fii.t'i < f cln-) Ih ( r *trmT KMV icint HS1'iriHK manTiofi' '
tmly after -. 1ami 4''Z 'i n-j* : aj
a M : < :> iinji.iii
!T1i' IOfl(1i luut Katitiation M.w Meeting ot Rpublioin. -
( l Lat Kxri"-ioN nrSitvn A hugo
i I ti-tti d'i'1 x-'ifvn lid to cm y l-tn/ wining tht. 4( ( a he 'le me nit.aI % t'' h..i i.ftp t Sairi'w VM> At' o i- -
tial investigate .. hi-M Hi Mar anni c-n the 7th inst at
w.u JACKSONVILLE MARCH IS 18 Mitt iH-nrR. Tin I R\Mr. ( 'R- r ,
hallK1 ,
lfbivi"i A SUAlt"in!
thi' nmty "t t tlu- ti, T i g'wxl v which Ihi- following insolutions were unanimously -
So f-ir ,1c f.1 luug.ith"! fiuui thw n--
Jacksonville ; Tilll fi I V.MI"> oi ((".lit. I- IMF '"I 1 1- a'p"ititeJ| in each tiicnil, t U> li"M oHior t & p.isst'l.AVI xvLe-

GIvrtItLIA.d1rn.II; 1-1, ieee.. solution-, two objections antirpt *l to Tl H"N -'// f'ilt"i fiionti-H* f t > "' ''. >' i f"tir rir. und c laMthitll !l.' eli-lt! in rout It11 t.P, I'U, Manh! ;, l'S.I rc-.u, Th t'niti-d N.t'.t-s t'oiigirt 9, in thofullnos Much. 7-telir A.B. CimVCrw, Orr. B".t,a M. \r.Prr .

the 42uijeti1Uti'n. Iir4. that it jeopardise ikiiifry b.i tth''i tl' j,. .c').4i i '/' '/.' ii li t"fr ".v h countv, on* 1 'r inv 'u hiiiidieid vt.leii : .1 #.; of i'" /""",, .'-'l'h. mllMutlm sch"n"r and go.xlni.v- "fit- j w-r, mid* smooth Mirrh T -r trttl AldK frnlth. QeorfKova. Mt -

colored 1 lt \\l tl-i | but h..H 1 Ltwat lc-c t tn-o iti.l of .l'k i'nvillt. vv.u i a i/ i at ev.i, for n, the rood to Iro'litin, nn-1! bid iu march tr.If
i Dla(1. I |
en4it44 wiii b' k 'k -i of .nnoyrmi comnu- thy *politic righto of the itifyr i'< #OuC J tij.r rmcnilx I evrty county und. thir triumphant bann r into th" g"Hin arch S -itr City Todit. A4kio Cbtrtoloo. J **IMIIc

t ,n-l k' tht, slc.vhU "m1 1 'I( hi | $11.11flI"t than t t ivAVTI'M on Sunday nvrning, t'n' < -'.>'! of Kibiu.in_ l->->sin Bro.Mirc'.
iti
niGdi4L Tii.mrac and aflr'9 If tho 'iitorrndt pcoplo )b} eular njr tJAfraijiIjis1. in la- r p fields of lt'-a.'f :and tonality an'it'it.i5 < -p tr lltUu, KaufleM. Zatrrpnc. J. i l rt.

Jnia\I l* 'th T HII tJi.-i na.n I-' l-t"i invhinUrv VII I I. li'j'lll.lte'. th' lllltltC't tllH C.lb- ,; 'verhv.ar'I th<- captain. AlU-n I Jlctir, ;and \\ Major W .' riirnun, Kmanual March -iloop Arrftil DOd.F, C.rp.irt.r. fl''a nlr
rn T! d* -i irmi *nty i f p"O .1. tit udie t<, itrtutn : hmn: : l f f-ir the |i' or prcrte provides for unequal r.pr&'nttU"ti! in ; I nnd! .v-hoif our f.-llow i iliii n.s und! eh 1* K-itaii hit hit lute tonfctilnlionitl 10-&k p MurWaQ M, Ljivh. 7.Vr t ris*.
Pilll l-h"d hiinv If the
whole MM in T ini may I pn Kr this, I i itk I Id it.I .\HIKlr VIII I I I ITIlk < | lt'% l-a'ia l--r th nun, tv must t am
". '. 'lii-"] i'cd out Jtxirh U-.ciTM r .
tom3nnwI > *i< not I'.mv* ntion Of the SUl>. farri'-l WlffiSfbia" WtPl. Hi >
th" law-waking bium-h iii Ui ym em-( i'tl.. nil i-f nil ihildrui tli Mat'-. h"Ul ditiii'tvn with I th" vessel about 1.t 1'tw Movpnto l I Inlet
I mid I HiiTj; th> r j- ii-l March ll--briame. Joie Jonea, K.v Tor 7 _
uH.n ihv nir',iif-. but t.', \ ns. as th f guM? ond if I
Hepubllcan State Ticket inent.W* bdk'vo that the gentlemen Upon I ".iirol. wliN --hould we tti'p Hivl < a' il l l't i us a uniform j Jjttun of 1 t 4.It.III'u ..' Kexd* way tie-in I Indian Kivrr to ,''u' ksonvilli1, and on r oia juun ''pl'-s and right- on thi- immovable A.Ma.reh.tr Br',. Pictttor, Will?, CUrkstue.l 3e'r ,
foundation- law and
\\H4ii"t in and instrucli"n in whiih h.ill IT .ueo'int of rough wtiallnr Ih'j c.iti.lia'l- : justiit. March I* < Vretfc J ( .'
:> way "i M..r" S rt\ ad'-ptcd ratnr- d university, exptain j PuliBftoo. Zalerpri*, *.
a iii'tre f tire fur Ptu-ly uf f the' -oiistitiition, 'l'Iurfurt-1"- it reao'.vt-d by this nn."t'rn ti the March K-ttr Ltxn 8ktr.MircbS Laa,,, vaansa, f'rt ,
tug the game gi-nt tndTlio fit*.- < irl which shall I1 !tIpI'ubrtt1 l l-y u a h<*,'l ed to ( omo into | jrt, but on changing the course citizens of Jackiun i:ounly, tint tb- a ti'-n of CLEA.D
TDTET02ATJFY HIE CONSTITUTION.
will lliviiiwlvos that b ti! UIOM
eatiif} <> priiifjpHl ol-ji'i t' rs to tho CVnalitutimi a<- fund derived from vauous specifi"mine*. of thivejwl, I, broJghther bro.id.-idy; to th'jwmd, our .ibuvi named: l l Ii -j.vt'-s in thel.l. ,ti: ( 'onbtitution.il Vrek, ,
tr. Darlieftov, Bt ryrli". J limit.
obj .-ti'jns an1 ioun lks.- a whilt aio tho) '.'. 10. think they mnnot pKMI AKTICLK IX. exempt* from f' woik fur fulfilled rrh 10 -Btr Citr Total. A4kni. nwrt '#(M ,J,fff.t,
3.11,1 1fl'tt'i, It is truo that: tl) ( 'oiistitution cuiif <'fln ttnd'T it. and! th".vv\ > do not ln-lifc any ptc'.css of law, i-vrpt f.r taxes c.rJ t Maltha; belonged to I'rank Smith \ I'-ro suit-ground our lights only ic HIV
our re-pn--l. and now ri* e avt' "at m'-et ( '-rlialappiobati"ii
that th<- j-hotild tbcm Hcs. In ronlract for the iurcha c-1 1 ekscmvilli'. Tho salt mullet Mwrb 10kr CUr*, MMfcM. 711 P''r. Kri-' ,:
and.hidr
UIfttt HKKD, .rs ujion th"! cx-n-b'-lb th iiItt Is. Mil-- ji1"-1] g'vrn | v or iTnlr'itan.aat carg'j, ; f.,r without this ai tio-i "nr Constitution Ruauchl 4. O.Matrh .

This is i tln-iu u-i new right. but 4I'I"'g it and difoating it .rr dulait ttift flu the Bjmo, a homcetead to Iho c\tc-nt of "iic- hundred has been meetly e.tvvl.: Tho captain h.i-s :i f un- would Lave ban built on a t' itid ition of 10wrbr Omlhw zni.iJ, 5ew Turk, C. W.
giing
I'or eb.v.'cl. ./.,? >',,.,,',*
ou,' which tli *y haw always pf>-> Hi-solve! That vvtnid"it ; ;and tnank our
.
KftuigT Rn el A C*
that v/e are '.jipi4 in t'lf-gnrrtnmtni, or a jjovnun. within the limit of an int'aI.t4It.1| i ity or frtjiIi Ntoru,
It also thf lijrht tu hIP n-l- d'd'-gut'-b for the. utiiai'ai.siontttl.' tur and eipiAl Mtrch 12-t op Artfit Vo'fpr. Carveater, IficMiit:
LkIltuast-v.s 1101. gives same nl in whkh all the po.-j'lo chall lia\c a town, owned \by the Lead "f a faimlv I'-iMjiii; 7>! Marl, U pit th' *tor, Wilt.,. Ckarlf, Jr' ,
or.d jtoople. anti !>< bestows ii'ii thftu \iiii-i' in in ikin;; the JHWS in the State, and al.'j ono th",us-ind il"ll.trs' "Ceuin-l at th" Steam Mill of (lit, F. I L. V I.. aud plivil'-grs of all i ilitnf"r th' noblest Bro. i4B.A

WILLIAM II. GLEASON, .1 ]invil *p.> which th *y liav*' wA :tla\ > ThU ( 'jii<>titiitit.>ii xlin-s tho ;n'-4t d' trims worth of personal I'r''l'ity ,ind lire iniprMVc- t_',,. at this place A il'ie-m tiie) of tho boil' t,', i'rili"aih.t in j'olilii'i' s a.A well its in bu.-if'--c., i a- ''toIn.
.- and bt HvKtsolvcd .
of I-1,. (.'usuityItIfl posse'ed. It i in matti-r oi t'Vi'ii hanilj!j of our national filth, and ITcJ ilt' f>r th' irn- merits un the real l istitc.Auncir "olLtprcd, thiowing off and bieaking that h"d, Th.it .ill tin. p 'pl-J ct the Stale, 3tv! gvtrtitntsts.THECOTTONPIANT.

(.11 j1'ti( ( ml a.s HUI inor ( !l4.IIlV fl- 'tcoguizca f"r< mont and! th"ir I1fotiun. 'Ih. m? 4j\ trims X. {Tovidi s that pnbliinMitutii'ii.N ? i.ittriing bii-k, iron and! tailing watt with vv ho love [K ,vx aud ju.itirf, tart now shake hands

and the 1 iglits '.1 the hula j j.'.-plo iincttnru for the b.*)''fit of the insaii'-, Mind and d .tf, and grevit t'le' l'eiitunat -ly all hands, vve-io at tcgrthcr a*. I'ri' nd* ansI brothers Hp<;it th" finit.ibl -
luat tin- litial
f tC and viii< > [i > '
< I lit'- ".
i' "ii5tituti"ii the
.iiivuntion.
and made puiiMiunt uuks-j tho jMt-plc thrmlxis oth'T tticv "lent initituti'jn t-h.ill IM-: (' -.ii-fd diniui.The1. tratat' bj -
Uality uf thy Iwij ias thai cliuxhamatiu .ind that vvivh, in-vi r isk'-d t >r inure
M. HAMILTON, any ..<- < li.Hv t" ihatiipth; < m W, s-h'-iild Mi -- and sui'poit"d 1'sthe_ -"t.att( that ::1 -.tttt.I'I i.-> n List jem'rt uiango clop i i- nearly all in than our KfpJiblii ;an i-iual! right and '-IiancuS; ,

04 .!*. >1. < 'ountr < ;; 'U-i. tuiviituuM ilu. 'J 1 hal in*: our nihli; now while thry aic nithin our sh-ill ho c'ilablishc-1, anti tt huu.-r ..t rt fuy loruvinil the anat kt t. I 'raii-jcu d> luued to bin 'T lung i t.iarnisaisl ijj.iiu our .1.! l"j.it"i/ thir v\i-lom

thi'oure je4Ij.aF41Ns the 1ubtil411 i'Mih, (fl in tli'1 ihui ns "f pntif; and tht | ( offenders und! .1 wikhou."i( c"nittU'iiragrant : j_* o'l) j>cr hundrtii h'-re- and dcv"ti"ii, :and di < laic to th>' rt"Wiill, done,

and l.iithl'ul iuitour Lijticg confi-
rijrhef IKt d'li'i --liall, bv -ur honor iud

;E1e f,1tiwiig grntif im>ii liav> btji Jor th"ir righiL bt-iug le'-larc>rutict wli.it in.iv l-o in th'fiitiinj Th11 pns".'nt O'li- the npectivh countus shall piovid.- i>-Hir- I I ., wif>- :.t! (' alt. I ),inieh, 't! Sj-uuw (t'r. i t k, l Th.it in our landidaU?, ll'-n. liar-

ajtpoJnt ai z.I82a1Igrs fjrt the ]il"pM 11 dis ,v- ; to I lS'.lt i;. _.f l, l'.r ( iovtrnor, I llmi. Wni. I II ('Ieah'ii. -

'\t d"I ani"ttill. Jxt XI I. that .ill! ..iMf-lx-lm! f''r I.i' nt. t iove-rn< r, and ol"iiel I I MII
Hauix.- ul tUtiinH] < us l Iiy )hvM provide whit h t>ho lard Kn Mib|<-' I fir M TI ral: v aisIII
platiu tlicin in j"<.panly an ho {pISS41; I I iiuiU"ii, $t'ii 'uii .ni.aia, **t' h.i'-f the nnuu.il -
Hleveub of iViJU-xhaiiia : Uutli-r of '.1 1 what i io good and pi"fiM' i i' in.I if uc find male inhabitants of thy tt.itcKtwii n I the ays' .
: fi'itmii of having the right tm n toT tho
and ii" nutiibr-r < ii'vote-s ami n- > ztuni- I allorward'- that t i an impioto 0 UJt''ii \\ hat f of i-ightcen and for ity-hv, t-liill} imihtitnti'i th'- riiat pi.n; t", art t sc.letlgt: them our vote-t, with
Ma >atiiUfe t. : Uin baui, t.f OJiio |IIItltcfiha Mn >* McttlllK I III .Ini kmlli I illrII .
ber of votf-i:, ( an )iifrinj>u UI[. >H tin-) fuu-'i hi.a '-. th< IMJWII to icui'-ly "i to .han e is inout tn'htia. that the -gisUuiu( thall pn.vid" fifjuipping w mii'-h |>li .titire is in the 1.-t we nt tivc-l them
IJ *utti'<4], uf 5Ja5i liu-solts Wilson, ciia I I indbsll- "t' .1 iirc'iiud our -.tiet.t.1 1 lut wr.-k :uiv plftg. ', ol th"ir ikvoti'm and worthineaain
Jaiu ntal law oi the la ml, or tak- away owa hun'land vt, trin n-f that pontr in and dis-.iplin'iij thy HIU'' th.it lh!
calle'l I f"r II- publiau K.ilh .il I llait'lovo" I the '.ins.1 "f frii.tl.jin 'ind'patii'jtibin and
; William*, *ii ] V-nn>ylvania ; aiiillIga1. a : mthm
I 'jUt o n ffAA timo.tiiiiimni Adjut.int-Ucneral shall iMvotho Krad-ot nujvi
from any tla---. the rights aijil l j'riviii'p-s ( i th' lonntiy ha i> true arts! trk-1 friends,
on Saturdiy: hiat. The call I in-U.id I "Im
IllJK'-ii Th about ,
f ire v.-ti> central, and that the ''Jwrrnor; shull: ..tj'p'iintbv v.h.i will never f.iltei in th ir labors f"r thig'xvl
which that fun.1ainutal law guarantt.> fic'in the ( Comniittn, iu i-
.:4iveIi1y iubrr, and with the ;..duu ind 'vn -.ntof tli 1. ta- muling 'ounly a- ami huppiii'-v, of all the j"pl ; of ih State.

to lh'-iii. To iiipi-st upon a vimli< live- ty nf tlte C oii.tttnlloii. arid f" '.tial, vva> siitmil l bv p'-mo l"ity cd o>u t ilin?. |h.; -. Ir t .j. Th.it then"lutioui, l" fi iwardl'r -
ate, t\vo major-general 'tu bi'ijidiei-
aii'l jTosf-rii'tii'ii wouM W inil'li'-hi-l in ,i jppl"m r.t. l 1.it wf-k, the ;apptiuitlv on th"ir own i t.1.t'ai.ib'ihit 'Ihoobjei ''I publi'.iti"ii to the R.-rida I'm-'ii, .U .'ackiv -
Ultlieay encralAKTHH
Ill ul41ig ur'ta tIv 4..4.TuiI3g jJhtJial now Constitution in full bnt m it iA long ; 'S. ilt th' "a'att of i th- Ili-publie.tii l 1trtY of 16 THE BEST
have been I both nnwiM-and unju- Jtis XII I I cn.ts t that lh I l.< :-lutun t "f the mueting, as i'res.'ti! in tin h.ind- the Mai''t Fl'.ndi!

(.amjuii H it i-ltiv 1U144 <'Viy IJtpubilaut i iffty! awl not, whiih dnmi'iit, and many "Iur icadcis imy nyt (.hall provide for a unif'i iii .ind! i-pial i.itc, <-f ftdXHtion bill, wi- for the purpose of taking biich ali"ii (,'VIVIN 1C1)1. '.it. ., l'ra..itnt:

tv t ,It.i4.i l -u; iiOhtly Uu! iiujx-t taut icvong upon find! lini'j oi ma) not f' I iiK.linfl lsludv it that tl."j capit.iti-.n t the whole: "voik I oi u-on-sliii' ti*'u ht; :*
i 1..i lli 'iiif'hp .
th..i..ughlv > we pi s'iit tin- fiA1'iwiiu .tti' of th" Constitution and tin if
i iu4 j> iitvoFveql J, ai i.s1 l llH At jght) of rtmhibilitv cecd one dollar an mini lot all .n &ii" i
ber-u 1.t'd.: !.:;'l! thi. :baloty cui-ol, all ; tan I lullj pnpait"a Mifpfis : per i'ti's'that cs. the K' publi' an pally ot Fl"tMi in tin: riidiiini; ) :i t.lii>ii uS' \\ li.,i tons l>> Fire xt St.
:.-| < %.JIi.ii l i iits IIJHJII JiiniM-lf a- thy Ivtgi'-Hturo nay piuvid" 1-n iv-nm ,1.lI ki
imtating: discrnuiuati'jjt sliould caTluit -''. 'I'm. I I'H', i M.t; uioin I II'IMIT contains nnt .> < leeti"ii," but a strong lIif pievailoil that U.<
.4 i, **Mifw.T il f tli i 1'Mly, Jiii'l a u iitin State bonds bailing! intenst to &.'. me that, Sut>- 'stj.tt 1."" 'a 1 ii.'a an.i i .
ihv- n-jii'f-nt itiou in th" law- .w li-atmo. Il d-i liras tint all nun ;ait l>y milling vva* iiiteriJe11 fir si mo oth r J'IIJH.I
of Hie J tatc. Jt tim' iiuut debt, f"r the erection ot St.iiet; bitilding- otip- A ,-nou-, ; di-.ivt. r his oeeirti l l-j the 1'tn. a
M IU < iiiduig.
making bruili ''t tin1 ovuninn-nt i.? n.itunlioi'; t and t-jual that all p-jlitl'.al jowtii port M.ttt-: instituti'jiif-, and lo jtifcit publi' The ineeling waenganize'l byth''ihoki ot1'r.f ( 4.t. Katlr'-.i'l. On Fridty morning Last, theV4at' IK THR

in jHwinal j n-jitliocs, 4.1 to fa:* i, inhiint t in th'i jt"--] that the St ate- shnllM.T A. >. Wel-h .v, Chairman and l I. F.Ih huns "f tin '''Iaip.iIiV at M MaiL.were SOUTH.
Jh two work-.
uiw jwal. iarnsivgard < ra< < >
LlJt' of iJt: iujial ult iiatime.Wk liied and eonsum'd, with extensivebans, the
i'is I 11 maui :.1 wmbtr of th" Ami rican 1'nmn I ) wey >< .ntarj.
i-. al-o a uiistHk''. Thv (Constitution Ami'ir XIII I. providtfi i'ji tin < ii tiiti'-i itti''It wb'.le.; vMlii.-l. at hot \1-s-> than i-J'MJyf', not a. lltf C. L. ROBIXSfiy
r.* tJ *r U4-M* fttuily qnam-ls iuti" that the light "t t tiial by |uiy shall I.c setartJto l'iot. \\tl' It, ( t.luio'l II. Ihsbc' Ji.. J >. .
of th'j inhabitants cf the tdtu and .1 new ajportiynni'nt .- dollar !>f vv\:< ? .us i ovi r d by insurance. Th*
.. provid"> that rvcry tounly shall havein all I and I'.main, mxiolatc tint Adiui- <4'. I,. i'lobiiis-jn, (Colon'-l I tarnilt..n. '. nei.tl! i-j th.it the
jiUMt,- .\vlicuu) : < h ijiiarn-ls could 1111 t tho frci'iii. of reprctcnt.iti'-n iu I 1H7'), ,tail i i:; i>pini"u: finvvw the work of United States Subsistence

,a1eiv > f'rofaTtoT1 bveiv' tf.nth jcar thcitaftuAPIKLK I 11. J'>l.ti. k, and 11. Hcvl addresaCil (lie a-.eth'l% an in. n-lsaiv. It t v\u dii-cove-i'-d cailv in the
1' inoiiiing 1-T but all
and additional to and .. -lull f'ljfvi it!> r w Iti' h the following nlutioii!., i.ilifviiig t' t >it> I'.xtinguishinent.
at Lirgo OHO <-\ery on* vi !-hip ; i Kall" %i"l that thiplUll' Department
XIon
1 i r tLi i tin rt wi, OIK t 41jVjSj1 Suftia i': anl l.litjibilitv; -, th- ii' umatiiii' '> iliow t lt-. rv tluit it was the ,

thousand legisti-ird vot. but the, i of tinV.I It of hab<>,ia 'tt pus h.lll not makes a qu tlifi'-J votci ot cviry in.ilipi tac-n < i I th': Coiii-titutii'ii.iii'1 emphatically c nd'-r-im; th* hiiudivvoik'..f rJ raf-villain. ATLAKTl, (;i., M$rfh -. I*'*
ih.i iJ4u1s1 l
>f unity J M. .,iiop< nd"d link-, th" puMi suM ty it lilts it ir uldi ti< k'-t, were unjinimo'isljU.l'"i l'a.1. 1)ides' the lovi t" (hi (Joinpanv. numbers of
FROrOSALB in .
uas prottaut again it thio }>roviiionlaim j 2 1 jrars .iud upwatd;, of nlmtovci late, mlut, SEALED trfpU.-*!*, r a-cit-i j-
Wtit'fl. 4 tlViLti1 jtj.ctIaS autfun-d IM.V' had g'cnl In' the interior o'rloek Fttsr-hy If .
411 j.1e1.vnd in la-'. of iibilli'i'i or invasion that \' ', -.i\ 'lhat in tho I'oii-titutiou ti l on rrh It. I'S" f. -
nationality or pr'-vi-ju1* conditi"i who \I' itien that th- ifpr'viitatiouhould) I baMdon > u i tor'-'l in thf \Va-.i-h"U o vv.iiting fur ttutf sijfa.e Prrsrrrj.i
ti.inspor-
ujiuu / Mates, and h.n; iceidtd "n- t.iti'-n. .\V'-giv tli- Ii-t',1 siitffri5 .u. fir av. *
,Kinulati'iiw: \ n-itltout any n- aid 1SOS, and now submitt to the >eopb Fresh Beef
r 1jt11ti..1,. ua tfiiv q n Iipullithtf ] .:I'-n may ful\ -peak and unf'j a liia t.nliun.n year in tho St.itcand sax mouth* in tin. ouuty e-f 1 'l"rid.i for rat ititati.ra, we r'Iii/c j thermbodini'.nt I b iv l-',n :ab!. tI'.irn ,

toP-'itional! i .-! ,ft'-ii'ution. Alhvicprix'iilation on all 6iib|'.'< U, biiit4 rcfpon-ibl' for the abus"ol I J", bbl-, I'oik .1. I iMiham \ Co 12 d-j.," l>r.m.l.m of g-xrl meytt'tab!. g an 4k1.' is *11111 f>ur A-&s ofV where ho offcis to vote. No o.i'h i-, iti'air''lr.xccI.t | of the principles, ol rt-j ubln .in \ -
I I'.1" !tie'. >. ott 20 d-j. A. Z. I5ailI
: -
is now anan i-d, Utling th"rf'ii that light that no (tison rhall 1 l.o tiit-d for to defend and the I u-i'iii' itt guarante-ol to e u h Statin tiir1'nii.ii FORK AND HIND QUARTER MEAT.
dt IL1,1iu ti' ket. \ < van nllurJto 'aJIIli t 'juMiliiti"ii I d- I 3I.ixvvcll; 1 bbl flour, 1 of
.. hi I'M I bv the Constitution, ot th'1 I aaitoi l 5-t t rt' ,. :
>t<'U'd \ulor.i oj last year a-; a ba-.i- .t .ij'i'al 01 ut i u ) infamous iriniu un1eu1' -*- of the United Mates and tliu c'-ii'titution and ( |M.ik. l )l..i ; titflf <', i i. R. Harrss.( : I tomb stone, tnetk. thiniitDd kilney tallov tob eirfuif' :r.atitltie
ioj-givo and iorg.Lut: w .* .tunot af-- _IaI l.T4,4iItiuitt oi ItI'4!( (mitat IA J'tslrtrI, 1 hat vvo heartily cndoite and a1 opt I Hv: .1 And'-i.-oii. -.* bi-si-s miLst Gen Ande-r- 'ich a. m y V* from mt t. thne rf- asrrl
the jii'Mub'-r- both 'iialiand A ,- a grand govc-rninc-nt of Flvrida. \ "tci ..IMto 1 l.t; I'jjit'ii.d '' tin ( ""iistitution, ro a charter ol pjiubbuin lil>- ; sod on sich ;tays iibalt bii 4 *fStfrtb th) r--n-
l'irf; 1 &a :rif;><' .H lh.t! i j ju tau.I tiue, fii> that tit, militarvhall buboidinat" tot of tiara : ,n. :,'bblprlii', Stewart; kt shingles v't'in4ni oeer,for a terra cf
"t all and
tho
Kdu'.atioiril MfrgtiKt"" rights wrun
..itixiijhnll 1- Mty ,
peailtly.: will !bt? ahuo! tHjually divid-. : quahti" i.- and tin ;ait ui':. Jim Tu her U>ii toli-s of liar,
uud *j/if, ( the _\c-ai l S'i I I liiiilbutt I .V Cu.ii; b-tle-s djViliams"! &
with Munli in f.i\or ..I! thy .
a advautago
jietib'jiial | i | fcp. o1 iu lli" vain attempt '' f'-i d'Jil, i ':upt in i. ii- 1 1 fiaiid that Aniin.E XVI. jiovi'U thatiny! *>nd. M'.riison. : 't di,., l; A. Shine. :i'o> de, John Lomaenem Aonl lit. !**& To b? d.!if eie4 to tht'! .
jci i: wlt f 'lhat I the latifi'-ation of ih- 'on ..titution .
r-oloivd vcit-iiv, Aviulv il th ivpi."iita- niOiei ..l.tuIy nor I'nohintiiy vitu-b. > : i >< nh.itii' .V ( '.. ,; oil, !;. j .md 1 bbl ('ictk- S. troop t J'aib-oe,1fle. ?:orita. f yra rt !! ."
s-u '
.j
tu 44 J4 at inure tk.au i within .ur c* barred from holdinij fhcc. by the -.d; MX< I. H "Itho 1 i i., tin 1-oundm ebity of tin j l'I'i'_ of '.. made in
rv -I. !Ii. nh \ ( 10 bal-s T
nn nt J.
tioii wa* ba-ju-d upon opulaiion. taking "ptai .t punt-hi.ii.-nt foiCIIITI-, >.htihl i.-n.-i ljtoliatcl Fl'i id i. and the g'-euio hopr "t nnmrdiate-; st"iati"n Hay. ROVEKMENT FUND*, MONTHLY.
,..1a(1t.AS&1U1141. llth diti-k-ot (Its, piop-iic-d rtiii' ra.lii'iit t" l'.i ikn- I '.,., :'JO bii'l J. ( 'aetJv 11

th. tviisui: i I J" oi: 'Lai i th; whitopjpnlatior t \<. the -'oiistituti'Mi of th" I'liiti-l St.il.-! i d t. b.n r< d t1' the I I'nioii and vv In re by ->!. ninlpl'ilgi \ :,?> k- C'.ni. J l.bld j-jrk, I bbl Hour. 1.J biiahels np'n dehvrv aal tceejUDf Bidl lot* dirtltt -- ,-< >
(:o,1t1tutal. vhie IiC'3 ota.-i.Ivcs to ratification the nnder-'il, ani m.rtei
& ii) AMIif I I. d'-rt.iil th- andupjoit propo1s.
t '
> t bound.iin- 14 1 bbl) l
> t thuMat tilv A. It.
ex < liflg th" ( Ili.F4'l l ynoam from holding ofhco in thai M.U" but vvh"iL'ongrcsH i-.i, ,.r, 'f hat. t the Kepublicain of J.vk&iii- toni, > Ndy-s. 'J b j.\esm-ir- TH08. C. SFtUTAX.Brt. .
u.2at',- 1 # ail i1: i i litoand i ivil 'gvit4 > bl, 1 J.-l.! Ikt! \V.i\, I J II I M.giuniM ; 30 Lt.CLc.s..r.5.
would it shall remove this dij.ibilily (h-j ruin'- vil-! now ontrr upijii tinoliti'.il| i anv.i-s with A
o; ""jiiaiti'r j give 10 u .s.ikSail ,1. \V. >ki > sacks do. Ckfef C. 8. MO. Dvtrict.TKE .
and M
4,1 i L irrod .\1i I' ii I II i'i1.5 that thc-H-it of | purIO 1
I IIj1141 -Jiluj <* lor | OMIUni'nt a ihe-iiihe-d confidcii"; in tho IMIIK-I patiiotitntiH3v .
;\ > our
val ehall abo this 'I R'.oin
to h' Snninole
applv State ?il l. 1t"L, A. liiibimHxtur; *- for Cotton e. 1. WIflIIgb. mtff.
ad
corr.-5pojidiuj; vjuittig t-htll Kinfiin at Tallnha'-sLO until uthvr \< a '. lug fidelity, and! I'xouni,."! abihtv t
: a rcp/iar -jtublk ti -kt I I'll-- I I'. I Irdd lot ol f furiulvti* .
; ; : $ u < I Indians ate., entitlc-J to otto in inl t inni'.h Ai ffr.V'lii'
if'any whitei l .i'd t !i" atnl ba tinnomin "t of tlnj State and C "iign osion.iltif :
Ki-publiiuns, \ ) : ma.iuiit} vote' of (th'j Irfsla SiTAJtKiBJTeivs
,. o ui| v.-- "f u" i .jiitl trttu uiou. isoik ) houiH of the.Iji i i-Littnc, vhiiiiul 1"numbeis k- 1. as ;announced at TaUahiin.by the 'onvinti"ii -
I tui' and a miijoi it \ votof'l th'1 -;t't; b.ilei of < 'ott"ii bnrnr l
hope tuciosolully to assail th < Vni.stitution prophAi.MMl tot vveii: a'
1 and with tht
of the triboK. "I! IVbinaiy. ,
ixi for urkftioii : tlu Jin-it will I. I III I I distiibntij toil'''.' -
I a th'j powi-m "f the < institution our platf"im Ito do In-re-l de- Herald
a-s #
.
M unjust or thuj ''iou-. in itpi< ) : ') 1>ai e"nsi n-l t-, I'-irli
cttr&' a liun .-. ;: 1 just fwiiu of pjovoruutut ::4 ovf tiiiui-nl into I JA'giiLithi, Jxt.uti\f' an! > l.iittho t sii-1 andidatt--, lo IHJ tho eh-ii', "t t that'I.j'ul.litait > v Cut.nii4li" imX ,
viiions they miut lind souie mui'" t-nii- A. t O. f. Hull KIH<| < 'o. 1dee t" II. L Kit, h \ Co 11 do" Sea
as it-, it.ind ird-1-o.uei at tin.
iud ilif ;-id' v.-ill insure its J iidt :al.AiiiMii.. partv : I l-Ui.d; .uid-JT tN"iai.v
h proper than that cmitaiiK-d in thew7lH' The (complications Oil % It 'Itil;: tin- i-uip.ttiy IH.HS sh'.it.t.ipk, lroks DAILY AND TRI-WEBKLT,
bictjvound I I I\ .tU the \ I C'j "_'" d" t'. Smallwod 1 lIiHl ki '
; I \< Iv i-Utivt authonUin i v <> ] I I4t
mid uiijKiitiai a'1ii] iianisritl ate d'Pi'.ult t', 1 b') und'ji',to'>l .'.ud hiv luii.ini- 111111.*
r' ',lutiun.! a SiMtuand A(," 'inblv, to 1'" ,5 S lt4rt'! l t> tc Swi-iiringtn i. I Henderson lfto >
: W ? .ame tJy rail qion| all Ifej.ub'ivaus d'ignHted"tin1 txciilangly interesting. 'Jh' a.- .ta'. thin 'li>-isot tni MtethiK iu Coliiuibiit < otinl.v t \Vri.hlVilk.r; :, l.-tt bv Stt.mi r J.7"'., --.
Fnmlljr and C
lugiKl.ituii; of thi Miiki I MiBCOSTAIMJS.tt1sI sw.patrr,
10 uuiU< in tin1 rl boforeus nl I'loiida, to cii-dlt'Ta Kfiid'H sI.' i'khvld* i .. v \\f. I TirntMortgngo A 1iig'and; ''iat hu-iatit_ Ma>-> :Mrrhng; v.a, Tl.;'' lt'n U tind> i>t""
jjieal vi : < UllKtillltlOIIJ hold annual .-' uMvns, I the first on the MioudAI"iid.iv ISondholdeie, with ,\ fust l"n ttjuat In 11 .rt tin "W.ilk--i S'-ttl.-ni. nt," m r.'liimbi.ijiint ; itt .urol, i-v < j.t itt m whtre p.irtic-s hid TIM

: to tuak<> c un.t u cau o lv,r the coiuuuMi of 1 .1( i mi'a s(4, and I th"i"af'fr I th it"iil l it !'. v.ait shipnit'it'I ?.
on jlir tho Koad Mock >a. and l .tnthait. on U'e-'lm-sdiv e-vt-ning "f this wt k. '
Rolling j pets -, y,
hat i ;j--c'i g. \ News
gocid. an i Ui Jilit jut ou this -t J'tt,-:.l iv alti thi fntt Monday in Januarv.1'h'i | by Telegraph and
giving ,-<)1ij.i1 l jli' to ail, m'l ItIItIlI:; 14- ; then the Fiee Land Hoiidli'ild. i *. with .1 liistli'n l >i. S lj. l.'ouovtr and I apt. I Knight ..iddicoth'j'iowd and Iiu>ui.uui- C'oiup.uii'-s, cannot \,.- k-s thin

1 lin'\ si (uo laan. 1U, enuing Until" fur ( MIVIIIIOI maloincnu: ixtia & tjrfl., 7.iiQa-J ,, i4j.
bypitMtamation .
\I>16 t'J IH'II' Xu />- < l"l \1i til r. C. e.pl.iinoil \- LA1L

1ree4ium. tv4r ] < a 41..r'i..1! li\ in.iii .iu
h.ill 1 l"j ih-'S'ii, hi. nnially, tbom. ol llic firfllAj'isLitmon l iai1v a < nt : )h t 1.> H H-i A daily telegraphic report ot allfcrrigm .
iniHJJII.I' \ uimsrkeU. .
I 4 oi7 i-
W jiuto bt Iviv i a piiutfd slip, lion, tin Ii'jr-Mt\ r\isti ,1 t ii'lniinif-l-in:.; itthliiigli \\t1ai'sLts of I hats M.iv lit at l Monday ti and, Tmtd.iy tit. and nithc'd njppli'-f! ic, without any hn or <.' < inity 'a- the loyal ["-"pie. I II I.. f, C"ii a t ti'k't. i, v-fur, I ili-titirie*':\ 'in"i ,"f I.u-utciiiint ih" -light''Jov.rnf'r.ind t t-.un-- nah cotton. together, roeei7p with end prodnes ftll daily wecrt<*.of th. Csrinmwtt -

after
1ta14; I1ro1t 4 ih LI.1ullFS of the liuuiatl avlrti; aii'l thtJlijllMkc t Moituii the t on I liiilitid-iV (C-o wnu not put out of the tonventioti J.ilioti Tli- r'ts.It IJP-VV out of the t.ie lhat a Every 1'rW j w. pnbliib a foil 3.ae1aI nd eomoieri.il -

first Ttii.ylay atti i the liidt .Mondav of Novimkr A >ortion of that Fiist 3Ioitga jiidhu'J'r l'C-<.,iu- ol an enmit in thu trw ntli men togcihe-r and dis 'uo-l ''thesitu.ili'.n '. report of the 8av.eaah wket, eoa *Dtng priei'i
j i r. u } \iitmg -J got <
inibitfd tli' 11(1 l i1 l tli' I.tv. urrent,
A. M. K.; .1mi.li yi Floi ida, in Conforiwntains iLL *- swim.* r comjwttlT* sttemen$ of fettoa, sad full mrrmntile -
Mid h-.iit. tJ in tinJ.ivv 'JJIIItxt'li' itig vuth 1 hO S"niitois haIl moved to I'rtro a cdloed thc liond; v\hi< h vv mini! ot tln.ir oppoll'-ntd, but Wan to have; and that is the. whole ft it -Ylortli attittitieL cmrtfuUT M Vll4 nnder era! by dirw-
gUs ' < IIIUTI 'J of the
Ijils I 1" thr.-vii lot (f.iai .1 hun Board of Trad* of tfcU eity.
a \\l-l It wlrJ llnj t.Ullt ll! ll tl.i I 'J < Ill'' 's jiaib .il Ibo faunplat'; and dune in form on tho 1th itit fit the BUIU, c.f allovvi-l tin in to lemain (there s.uIl! I h.ivu mi- In the future, u IB th* peat, tb* 2T iwi AIO Iiiit>

j2;4'M T,24l1illU, : at tip; sctfjudit '}. .. tutu .IK iuti'ili.1-, i-l the Anv.mbh, but tin. S.-iittoisijil I looro, > thov le"iniig the putch.v>i.i"thcr -,. h..Siili.d! tin lights and thor Iib :'rti'.i5 of tl" vIIP i ( t two Law \ i-s i in|>I"ifl to di-Krid A' Jjut intI'li'iuas wail purtue the ttrmlf forward nnt, hoowt poHcr.
litOii'i than It
ti u'l'.i !' i r. n: i> A"iiib'i'uti" i.bfltid a ,.ait tat lst foi" will oppow Radical de.p.tltn>, whl h it now bUrht-
.LILUtAI ; !<- we <,f tli" A. yi E. ;. la Uw iiuimwiiik l.iv., : li'iin ili.-tii'J-i d'-signated byivii Rondh"ld'T5, howevn vv.ipit t"ait, n-I Ito loyal and I tl in eoloic-d nn. n -I tic d It !I.- the1 1 ,. til'Suj i'-tu_ Couit of mg this country, in *1I Iu ekn| sal aM.r wbatev -
i < i | ji nmiili is t-iiall; hold but -ti i t tj.iri; th iiil.uii'iu.-I ltrilI v and Mcr- de-vico it my pper. It will eppM fcn.ti, an Ull tl!
t two
Churub, % .IIih} V.HN lii-M ntTnllahassvy 6'iiucti (" J" tia ltd by tIi' j jitj l in thi u- HArrcijrii jeai"-, to that who plolotc-d Hgsmit the "ill", Ui'lel l -ini; .111 gatco iipresenti.-d ikk'T'i'' d. f. n-Ii.l ,!fi.in] Suiratt Uiudley.: it the montro. tls, hsmfcup, and deluaon* thl grow oil

OIK half chall K) il.iti-1 1 biijiinially. Stnatois undecided stion Itif'HO thu t thu real fic-m (ho C>'ti-litutioii will rcin'-mU-iMl} r.jiiiinitt l aial of it : the stupid ind birbworupoUde* *a J imrp&rioc
last htn.4] tiili< iyiiig tho now Constitution caj'iuily. UIt.: : t n-jiii-.i nt tlm ni-Isf: oltlio and rpu( i unit a !I'> I'apt Knight a pcis as- of the Sut toTtrnnwnt by De
10 I t1i. iitm t.. ol I llijT im mlid of f tin- .\ttVtItI) must be .1 ialv'u.tl legality ot t th"ii pieieu'duie, listing thou fr">- (showing vvb.it it doe-j for loyal im n and 'Teli l Miilt upiiii .lud' IVU i. b"'au-e he. did not A* heretsfor*, it will give weutag tteo-
aiul | ihi.i1< !1. ("IN i in the iiifsi bio KVVII liki ig. 'I If Surra! t. have been lion to state Int,rol improm. UM Mtjeet of Vacation
> hoV, mid '-'. : most taii ular -atiiroof this" \Jir&l-> 1 Mtcii'% alt piohil'iUd in tho State.Xine sale had not bctn and that ibinitioiiexiettd voto the "f tin f i'"iisti- litt a New, AD HBEAIO be the *rfan of *ny elino*. the
to adaption !
5i-rviu1i> in thu l t :slatunin flio Mat .f |u.tice .-.- given, a c* i> : light on "inpliine-ut t" th. in b"tuploving. their larc of any money power.the clut of

Ljt i is tliat vlicii it w.id drawn nji andpas.ux1. and in '.lit! oX'...:itvi, : i \\tiun\nn-\ but qualitiu.! tkttoio and nj pcr&ontonviitel which excluded (OaaIIHtIt lull iid: gate luti'jii, it does not prohibit (them ha out voting for lavvvcr-_ I It i ia ali ht i .iup. iio.itie'ii, woup- It will hats M terrke aa to pill My. BO wraptcorporation. fmrors

( of mmo, imh .s nttoKxl to ivilli l">ic', f I--1 )h inging i'ii' of 1 th.'m -I't./i', to ask, no paMloB or prtjiJlc to lemd U Mtny-onlMs
Hi" uiistituliou had 1 < thin ;
nut tenribiiJic.d the purchasing parties au undu..idv.inl.igv.. Stat' ollicets, a'ld showed th" no--easity ol toTing and defendisf CcD tltuU.B l rtftas be a pMtioa,
A constitution, difiti lug Jiiu oidmaiv lavs, ights. c.in M i\u on juries. .M'.Hi I IM MI\KI-I Thursday and hating the eneiniw fbe tbrtv! pet;*. **i fraternity
united the -
about tu ket.At
and the cKminittmlio: re- Th pro|>crtj' had cost em? and .1 <[imiti(I r being on ugnlar Itepubliean night
; L.isiii a, ol l nt ( :--itV, Ht- j-nmijl'' of( ]HTHIIiviicy IJ'/gulai .tei'.iia of thu lu.it the 'oin-i-rili ol I 15. XV .Nuithwick". in the a pnjudin
:
tin iiltitjt I-egiehtuu; may ixti millie'iiK Thopiotcding buiidhoM'is hav lileil! I thy coneluMi'U of Capt. K.'n iruiaik-t, lewltlliolit ConDeted with th* p.n an Col. W. T. Thornttoc,
1viitd iff> ns,-though ilu'y e1uiit.i1ity. It I i I.> Uiil: >.<*-wlntlcoiitiolling ( nd tu ; i.\ty d.u.but ( .'ntit r ill" inagbl..rh"i>d. in I tliis eounty, was late editor of the "Morcunf ir eee," aaJ wU kno.a as

1 may lm-o had u iao genual idea "of its all tin litsc'i liiathiti'Jij in umiutainiiij rpi.tial csions ehall a petition in the Court of t 1'tiilviupt''v aid an- wi'ie1 otleicd trndering uii'pialilied ->uj'vit| t on lii- .iai.L .'..II-.IU.H.I with itt contents of the author of Major JOB**' Coaruhjp," sal J3t. I. *.

not i-xi. i'fl twf-nty d.i\6. endeavoring to have) tho ..iflaiitin1! OIIIIMIIV to tin Ktpiiblii an candiduted now m the fit Id, iib..ut lire hiiudii! i u-h.'I- -t coin The r ro.i Jnnte, f"rnierlr of the "Tatlsbrse n nih B.**

jiiobablo, < liara ter iioiu the imporfect tli! good < IdfV i f sm ietv, i-fnidiiijt l>nthu '1 he ( t'jvi' i nor and oth'T hig h olft'.trs <. 'ilaliiuiij' .ttti tu tin tl.l.i' in
boimp".iche'l thi-
and
: natty finally woundup under the I'aukiupl lan I llarris-m Uecil, Win I H I Gkn-on, and I M. yard, TERMS
vcptrLi of conu11ittfM.' during : i'lottxtiusi tt tho wc.ik, tinuiiinliiiiiiit] of for iiiifcdunoanor in olli&t. xoini' t I' n 1 ii'aa..ait'l i 'iiiinlrt vv, ic 1 burnt. (On.Situi'liv :
It i is understood that lh tilion in bank I Hamilton.I.'r .
the suasion of tluVmvention< tt: witki.il, thal} ; 'ty cl Mitli<' i iio\nii| tit if t tluituial AKIK V. i ni.ht:, In.- it ut.- was flit,! in tire dlfternt DAiLY, a rear .................. ............. .. ...
did
not n VMK tho I: oluti'ins aotkicd and I .
,- la all xl -iinn-it- LOf .upumy exuutne j'ia ruptc-y is to bo rcsiet'-d JIiS i I llonoi I .1 ai.I.. l-'ii- wc-io I ad"pltd n- |i.l.t. t- l.v' th- Kutif niiscif.iutft. Thtii an Tai-Wity (Mceday, We&eefey, and Wdsrj( ,

know and could not know what] the lights go ;g.n. ; i> 41 in ihu < iov> nor, who shall )hold his oftio f"ifvin zier has appointed next 'Ihursdav tinl'I 9tha, t-> 'l''i shag 'en. Grant for 1'iesideiit and Win A. iiidttittioiK,, l.ilM.icf hits lit-n d'-iTivfl of thoUK aetsr ......... ......... .. ,*
Uw JKt'l'l' bUlHll-lcl.- tjl Ollli Itj VI III<1> 1) ..in.1.1 Subscnptloc recoirH fct tuy Iriytk of tim from one
('vIibtitutj'n, which thuy thus hastily : jrair., hut the I CUM-IIIOI linl I'li-ite-J bhallhold hear argument of i ounicl \nwtll, i K\-: .t( oveinor and llx-Meml-u "f COHgiess W'.rking hi- t.irm. ta ii'h'y his own month upwmrd ; tad if yaa weal a 9v.auh rape
of lii li-siivs and iin.litia'.n-' uia1 1, ,. tamilv !
: > JM-H not 'n ; oiUluis iiit ltiM"icn uriileprivod end ono dollar eel try the News HrtAiB
>9
vuItlelnhIc'i until the oj IN nin of the I Id givlatuu. iu 'Iho sefvites of Gen. .1. .1. Fmk-v and ( '..1! 1 ii.> ; too, of New .ferae, for \'iee 1'iesidint ot .. > month fc-p-cunen eopte eta b* A for a
loalJy proridod an a whole.wlu biry: in oiuu tL.it tli'j iij1it. and J-IOJKI iliMUtot emplonu ill.- 7"#> 1 7-5. 'I In, ( Jovcii.oi must bo a 'jualitied roltr, 1'. Holland havo been Nijtmrd by jiititioiiingiirditors. ifcnta.
1it t1 1iitLr$ ti'iiiposod tho iomU. othtib uuiv )haiiD'iiiiAlii' ; < t thv aUon..h.ill. ; Connected with tbs e3c U ft
Himvial..-. :i < iti/.inof, the I l"nit inittc' ((: J I iiol \\ jIll iiO >uuit\ I'l'j-n.- wioii-* tin \\,\ik while tintuuiU PRiNtING OFFICE.'J .
auf Wan. lh atiwell | ot Mr. J. I IL Uradford at
t1.i o' visiii, a dti/.eii of! ll 'i ii. I He it. were
!
iomiiiui'.l'i < I.'ul'i.- I .
gditl'-man .
m. '
an tin UK-, tint} thii JBMI ol th. ni.ij'jiiuli.iil riaiiingi i r, Alucluin.riiuu.tnt tot, sotnu logut elite led! adoiuiug| re>oin and orders,by m.U Ar oth.rwi!,!, pr.pajy .w idrf t.
4111 Major Johu-j nro leading meuipublibhcil ; : -in-a htief ol llni militia ; must that commumeattee,, to reeet's
tee of Not th Carolina hiii Ken in iniin.-cl with pop tttentlon,
not >.<- tJi'ut : !< %%'. 1 to a all of the County I livnutue: stontlntttiom :a won kb' 'c l.t longing lo Mrs.Ki.i'If.'iil. h n1iat be a'i4rese4 to
beis the A. AJK.i :. Oiim-h and men cj'j.ji ,the h l.ivva too faithfully txi-i ute ; : nn indi
< i t tin"rin% i, tho itciitv ol ;i IM.VI inlaeni ant ollnx-s, % heal no mode ipiovi'k'd by law in:in,' olht f valu.iblu urtitl'1. The was Editor tnjj rroprlMo.
1. intt1hienc*' jocd bciiMi aud mucliH'lbonal : i itixens ol Ja' kbonvillr; Live IIM.H! t.l carnrstl rogue HI B ,
B
eonvditioii ( sheet aaaah
gated t at Nairn svillo M.-.ub I lh ay Qe.
,
wrll
of la.-- itnJ l.iwi .no aIti.iik i mt.t, until Ih's: lu-xt cleition t ; may wi-jicnd the tolhition .u'tiainUd| with tho promises and the habits 6T I'ostmaaien titrr+bm tr* tqthortzed te .
{ iiillui'iHc, andv <- aiobatisiledth'utnono lot monthb pact to bi tilt, a i on ilnlation ISdN, tu put in nomination suitable candidate, of the f.unilv, and i.j no doubt &umc one employ ceivc sulwcnptlon*. r*
there oxisu hoim.v.biic a i to ciiloMt .iti'l ..1oitaiiitv o| Inn--, and fuiifiluii'.i and
\\tt\\t
giant 10piifvi of this road with the 1'. A; t ;. load( 'I In-1 Moil foi the lal Slat'and olliee.s.Tvvi d by Mr. l> or that had been previouslycinplovid.
ol thcnnould \\ illingly mislwad st'Vt ; county
( < 1 thor fsrruti'in. Tin- < oiintituti ii n. Iii a turn not .
txcittling hixly ilajn. 'Ibis i-tivr,
1tlun. han timed that Mr H has
Fuctfdlci], and! itt huncsii u bidI i I nr to build
their pit>plu or knowingly do injustice bhiiubl Lithe <.o'lmijii a.mi--in nl or Compact The I l.ii ut n.intioeiiior< i-hall: be il'xtui at nl) -live delegates; wcie pie-sent, ie |
$in a iiiattt-i' of su much public moment of thu) i vpk:, )Io ru" uliaig: .in-1 liii-. tiiag llw >anie I hue and j'l.Ki; ius tin- ( iuir.vr, and up the i ity and imjrcaMj the attic: of its piopiity lag about nil the piixineU in the eotintv.'Hit (Colonel J-J. Williams! was also robbed, one !

and iti busints.-, and we- .sin.-tuK I h"p : (Convention oigani/.ed by electing the nigh I let week, ol a line sel of harness. Heal
whatever rulijh It itiddo lijr thu his leim ol olln.e and
but vo fcir that thy have unwittingly limy? MMIIIIOII i lijjibility fchall IH': the that no movement looking to H H-VUM! ol this following i.tht usV.: K. Cib-na I'lc,itliiit : > has l bt'iit a vii tim a number ol times, and L. F. DZWEY A CO.,

good, siiij the} nicaiii of toinjHlliii oN'li''ii<- to Minihe; ; h.ill Ii; I 1'irsidnil nf the S.nale, and I to roiisidi rabl!.% c\t'-nt of l.tte.-I'l..ri4ics' .
autlt'tod ihemsclvi-bto be misled oth- sale and return to tho tilt! Malnd will *
a
by thing1., I Heniy I S. i Hainion i John K. I Hills I and Albrit
fcuth tulte.Tho diiimi; a %iat.UitV in the oflioj of ( tovaiioi, hebh.il aving perfected erriBi m.nU with rUabl Iesire! iii
cr?, nnd taken lor granted the suet'ceti. McKinnev l titt-J'I teidtnts ; lloiatio .lenkins, New York, ire ?rerare4 to rnt.b to ,rey on 'hefl
representatiwis
Coiibtilution ol J''lotidv nowllfic
cf defeigniiig men \\ithout first ai.-fij.tanicj IT K ) _< $Iii.n of l tin- ii.ijoiit\ .1 The l ( !ouiii"i shall IHJ assihtfl by acabinttidinini'tiitive Scc act ary.

prudently examining the ground for our |jiupk.j will In.1, it t'IVtt.l l. tliv oiiinioii < mn- '.4 ; oIlHiis, ora..i-tiaig of a Swre- The Kltctloiiv A tier a lung and interesting de-bale, in 't lilt hWalls i FIKCmuvsv -On Thuiday afternoon the ft HorticulturAl

1 IKSl M IIURI 01 1HI' I 1TI1. OV I VI! I II.I V II MI M. Jenkins, Cc&bn.i and Harmon tinpi I-'iii ndship 1 I look and! I Laddur( Company of Jacksonville
t.icznblvcd. vat t cl tli<- i-c-oj'li'. It it an itii[>iiitiin nl ujx'iiall l.uv ol Sl.itr: Attoiin-j-Giniial, L'omjitrolki, vvcni IMPLEMENTS

The follow ing di-pateh: wavcMnd. a c' oivnlbj iiuipal>, Horatio Jenkiu was nominated 1 for paradoil with their .ippaiatus, and also
AH these gcntleiwn Ulte in their iunuci i. uf>tittitic it is lh< Urin' Tn.iMinr l i Suiu nr-Cuui.il, SujH'i intendntof iy

preamble Of the J'll-iUUt. 'I <.!/'/ <* ffll v'IA//( > lj (III inillttf t I 1'nblii I hibtiui.tion, Adjutant-icmral! and the Snators and li? pus' tat slit ".-, i 1 f Ni bun- t the Se-n-ilr, 1o.jthSaails and Henij I S. Haimon I with tile in-w ingiiii'. whuhwas} tested at the A.TD

I as luiuistiTs of the Church and < fo-ttay, ami abo'.ishv.tin: tiiTois: Ill"tl wll (JKinmiMioiiir of Immigialion, all of whom ka, front tho t ;uvcr nor of th.it Stair( 1 Iota. J >avid for Asscmblv men, and Joseph Valentine, Til- M.llktt I DIN I k and -ai- gcilrr.ll b.itiaf.lctioQ.;

lender* of their people, they are bound l La.L> Sonic vf i ila j-r 'isioiii ate nexv'iu this t-hall U1 appointed by the ( SUM i nor and u>n- flutter, dated Omaha; March ">. ISoS man Yalrnline, John K. Hills[ All'-n Jc'ins, Thelouipaii} tot aicti out in a uniform of red AGRICULTDBAL BOOK.

by i-very honest t-oiibideration of christian bright SuutL Itt J.in-1 '1 lw l-aht
duty, and )by every entimout of onu man had gii.iUr lights tu hfo and ]
cLmtiaii justice to M-ek and( demand all liberty tl.au nuotlui ; tho j-iow-sA t-.i s flit :ill i t (Iniih in I tho Stiito militia I t and in fight gtjuaro; on principlo ( 'ongi ii--!> hilly mstained. After an absence of a few minuted (tht' Com- I vi i it.- n.: T. 1 Hi'vt, of New York, died at WeeAneIey.b.ibua4etth..e.t.rzo4 *

the rights, privileges and blessings that men have tifil rigiitb to Iilr, t<, ll'mtv' to Mih mimty an avbwr of taxus and collector Copperheads" took c'ltn( giound ;against milli'O on' Kesolutious reported as follows : tire .* t kii'-y I House on Sunday morning last L4.YD 4 L''C7,

,
prop ;ty% to jri'wtion, to wmshii| ( 1. 'i'liopa ol j.-vuiu'- i ta lily (In-asiiH-r i n-uiity impeachment. //iVW'f/, That vvo heal lily endorse the icsutionsj'.iswil ttatioatopnr.
burvejor, ag.il filly vcais. Mr. I who chaser. rsed
belonglo their race, but for tho same rea- Tho municipal election in < > .ih last Hojt, carno here in the cost, use s relator '. of
*' il'iluicd! that tho luultitudo iniiht IK'.y\ Nt1tt t itittittit itt of t touimon Mhoolc, and five m i year by tho State Nominating Convention the Fall, in seauh; of health eurh artltlf t* may V* rejoin
inpiesoed all with
ton and by the taine considerations they crnoit by thi whimmd i j.SiI11h> cf the IiIig;
: ; yre alto bound to discharge this duty the ]uivilogiJ (.loss thrcscil fcajtilh.il: all AnncLi. VI. tests the judicial power in uMipirni" over three hundred. This IH a Republican of the publicans of this t'natt'ri.tl district.AVW ni.ido: many friends in this place. filings, and Jabonaill.hll il't?"
at the
gain home ol Goneral Thavirand
;i carefully und conbcieiitiouuly and to take political jKjwt-r-that ib, the right, tu fo\ctn the comt 1, circuit courts, county t-vuiti t Tnffe ns will lw ,. of HcprrbcnUitivu hundroil :- c ('en, bcvcn -
"
I hccnl lest in demanding too much,- State ; to dcclure: thus huith the l.iw (hut, and ju.tic of tho prate.) 'Hie SuprcmtC'ouit and eightythrt't't'o'on41' nominations for Governor, I Licutt'iiaut ;' :Icy W.u.n 'A'ifo of lUvid I.'. Warner cf r.JBwlBtfeU CO.

t luore.in fact than in strict justice belongs far bbalt thou go "_ is in the wlwlo inx-pli1, and bli.dl < oitM .tof :a Chid Jubtico and two associate. Goveinor, and Member of Congress, und that Cleveland, ( >hic, tiled of consumption at tho lltf Broken.QITV .

not in man moic th.in i in iuiotlur. to be SKco>n vfKDier 01 1111: rtorir ov IMTI vt n- them Union House.I.IKKAKY iari
one / ju.stiu1*, appointed by the Governor wo pledge our earnest and unqttalilierlu1'put't. LOTi FOB

to them-they do not imperil the The piust UriMdal inno> .ilion, % .i t loulul I olhango ami continued by Iho Senate, and to hold their M t T. .
L.

( security of eftuh gltsat practical principles ( c-nduifl wiong, |j.i iHtj.itod] w 1JIIg, oIlRrtt for life or during good l ehavior. Nit en \.tt44IMIoN election news, March is unfavorable 10.-The to New the Jlampbhiro I'emocratg. -- Adopted aa icportcd. tho I Catholic ihuuh AsMM-iArinx.haiti -Tire gentlemen of lit F..DSWBT Zislttokbri.A CO. '

of right und jufetico as are absolutely kept Jubtico liliudioUU-J M> that she toitld not circuit j judge* bhall l lao appointed by the (Uoi cmor The President being authorized by evolution and organizrd; a'leneficial F 'OR 0ALB,
Library with the
.' within their reach, and it aUo be- see t-rror opprobbi'd the weak i i jott.l tijMjn mib- and confirmed by the Senate, to hold their office CONCORD, X. H., March 10, :3 P. M.-Kcturns of Convention, appointed W. K. Cessna, H. S. President, CapL Society II., '1'. liaya following, Vice-President officers : Htf t. r Diwvr: coPLANTATIOH

foitune withheld thu CLLL uhtlgts of labor, lotteied for eight tho SUto divided into Haimon W. Kbron E. S aisa 3.at. rekwLPTW1reCa $-
-comes their-most responsible duty that in ; jeais ; being received etrongly indicate the re-election of McKinney, and E. Dr. K. \Vobaiter.. Secretary and Treasurer OM.

ignorance by law ; punibhcd those \\ho gave and seven c ircuits, and each judgo must reside in tho HaiTi'man by an increased majority. Durham as the County Republican Executive TO K A L x,
the inomcntous Bravo, Li I rarian J. C. Androu
and deciding Truateea.Il9iiry .
dibcusblng upon Uioso wbo received knowlcd.jpviis; baibarous circuit to which ho is ubbigucd. There ehall bea WASHINGTON, March 10.-Seveial dispatches Committee. ,

issues which now confront the declares in favor of from Concord havo been received hero from Clark, Cyrus 13wbce, and Col. William ntf X tJZ tat Broken.
and ci uel. Tho precnt county court in each county, the judge to bo The Committee organized by making W. K. Tho > *
I3aya. Association

j>eopie, they do BO deliberately and un- progress ; against wrong ; in favor of light ; appointed bj the Uovemor and confirmed by the Radical Radicals and Democratic hav carried sources the ,S'ato indicating by aboutthro that- Cessna chairman, and II. S. Harmon becrrtary meetings and to fit proposed up a library to hold and regular reading -- TOR BAZ.B, *

fl flerstandiujly, pronouncing judgment ag&in t oppMrfion : in favor of compensation for thu b'eriatc, to hold his oQico for four es. *thousand majority.. and treasurer. Address, Gainesville, Fla. room. lilt L r Dimnr lZatat.IrokerL* co-1 .-
--- _
.
-
-
--- .
-- -- --- -
,- -- -. --
,.-. .
-
..f tic .\. M. E. ('hart). gil i- .n'1 others connected with the M Uttf'Un. .til : FOR NEW YORK GROCERIES i l\N' ; fllH.Y.! .
; .t whom 1poJ. HARDWARE AND IRON BOLTS AND NUTS ,

I lhr Ft..ob"I"llt1! < '. ...Ie.. n"i thl'tri- rIte following i is a lift of thu animala ]Iniiiu il UNITED STATES MAIL.

.,.111 t I': < *tm-L, AMwmUul in :Mils < ity Oil Four lion cabs, two largo lions, fom h..1'1"tit. : East Eorida.
{ Z1l. Hi' B ( ) VISAX1 I ( ) :\ : For Falatka
11tillltJT'J
I hOlI"'l.a Lv4. 1"1fI''ap","'' "I '! panther, two hyenas, two blaok l .-ai*. .u.. I utlA I Ii
....adu.u iu ,
!
\11 't'-wW ''h. :, wrlit white Ix-Hr. I.IM Ibex, two lii\l : one l>ra.iHiauti \ '. ;// '- i 15 tt2!?.\. KKi'XfirrcK, SAIKT

tt ftii.Ui" t. l-irI': Jfc-at.' ..!l. "".' r.Mtrswrit I tf, luui I .n urint'S, tour kaniiroot two white = -- i :" I'\ 1'1.1 II'1) 4 noiS( ) ) AND) ( il-ucfiiFS)( ; ; : : I II J ITJ IIH:J','. All." ...1t.I,1.X.t. J.II.'J\SUX PILLI

i>olwinilII I jH-.u.-otks. together with all oftbo birds, juirot: ?. nil I : FIM. A. I STKAMSlIirWl I I I.i' .

< I'mtvtM I Mcw.tnl. Win I Indwell niuiikt.\>, \.., on the upper Il-ior. wtnils; ] -.. I I QJOHN U ( ) J: I -.1yitt&L.t Ti

t.i i H. "!, iidw"10'*' lAnrlod dtitgjut* iu lh Imrnctl.Thi .
< J ral ..nlm. '"<<. wliJt-h: HH.-t* hiV j 1ELg .'
,inn-! .-' .Ii7.1..i', l. I \a! > HI. I IS4.t i1 i-. > -vT(: c: 1 J3a"ts an.d3b..oes ; .1" .J'
\ tl.iiiuilJing.. #>mi. of Uidn li.t'ti\ }'II1I"; : :: 11.1. ., I inn. 1.11, X n Vi>rl:. i- \Vit.i .-.| ; h. ; .. .tI
-1 (tI In '.1., \I. wfHiJlwi II.t\ I1W; > v N! !' j It i l lit.. i I" \vtll U ;- : .'Y.'iJ
I 1\ v1' I < tn ,ilarI; !! ', milIIIIKSC, '/ ; ,\:'.'1 /. }W-i. III'i.I' < I i/ir' t.tki u i '"! iiix.li i.iit' r w_ \ ,
,. 1 I HO !,:*-' ." "'. I '' *itt m ..'.III.' 11 ,11 1111.; tiTle young ilejihant, tv.--. < :atului !h. Hi. i j'1.1. b tWt ltI't-f".. (IttJI.II I CLARK: : 1- : ,- 4
!I'm I ii'i' ti..ll..nl. !
i "iMi"iiti'i': '!'I1" Jot ( I:!.-ill ..iII
I 1 .,l'-i : ; i laina! l\vij Japam-.xi XOg. "114- I- ii -I.! .J i 11\.1 :';' :of; I'I ,

?, I .:n i i.t ". lii i iiU :l.-( Uv&l axvt-lirtl 111 luui, one I''ci .i.tri siiuf) ]>. ,'Il" Jliiiiloff'au I I ;:.:U.thi4i MANILA I AND TARRED ROPE >.I: S H1' .::1.1'\\: STI.tMLi. 1'Kt. i .J

.1.1.1\11.1 k.-Mi-rJiroos two jK'lieans, two -i1.'it plica Savo: "S"Ol1r1.01H'Y] ; \\.1.1.\1'1-\-11.! ; '

I h. 4 ti. 1.II"U"uW ult Monday after- t CIoutfl, uu 4 BcnILIIoul'J.l'Il. thu-e puixupinii. I ; zzie Baker itAi'i.

.
,
Wtti1nLA '
: 1 IM-! tH H Illl TII1IJ. t "

I Hi- lull"1 '" : ..1' tii' aj'| .iuUni iity : Itr-: nmn1.\ gm\ll animals! w<*i\ ..j--'' !I..;-. i .\ !.i.i: 1 MiiM.v M; '.v. i II. t MIKE l T t/.V.I

(?7.4M' 1't' H l'. \ht i. 1 I" L. s t-iiL! The gimn'u WAS burned MJ brnl'y thti: j iii .C .\ : I It iII; ; \I \ I ISI One of the Largest ,
i'.m. ifl i .t "-tti1r-4! t. 'live during the day 1 Ii v. ;:- Wt' :. ,\ i'--", ..rly tot t1.' .'mvi I'lui.a iTl-TT W4fi

1.II..It40.1'.II..Io>'iI'111.1- < .1 M.c.tnm.iu: \tltl.,1 at f\IIIlII.!( 1h.. s,"l ft'M'lI.l l I I., .!m ,I. l I'' 1'1: \ t. I !:' .\ '1'111:1'1)! I i'i I \ i I ) XGSKA. .. \M-1Ii I wJ I.1..!!-..4', .,) ,,,"J'ttimtejf,nil .t"> skt.. .Sti.'.nine Kt-tfirmnp, ami ..Ftr.et'Iui wifl k'atuv -

I t. "n 4.tltlty C"II.. lm, Suit ;.t LI... old Muwum wa4 burned. Tin \> nl- :.i..\Illi.EI) ; : i r :u.i'1f1ia.I"'b. .,.W.
u.LI i.ix'of tii--. inusouin was nearly now. )}" iH > ) I "
: 1' SKJ.HCTK1STOC2L I ( J
I'>
1'1"1"1. '
S I ) ,:.'. sit: ) -:,', r.viii "D\.btlvn.
I '..,' ...ir 'j". I- '.ui, ji-M"i! ) .MI ... t. d since the tire of two \ --..um II I .1,.1t i ,-tititt '-

,' .I..blll'-\. ,'"iit.i ..-.. half aj;". and waa valued at *..;, )M";. 'J I h.jrf Public) Notice. }: ISLAND BAGGING .A.i4J:? )) I'WtNH t t : j : :'f fiur.t! ...., .5 .t tl.. .n. ." 1':0'm "
the i \ 4..S---.1.! ,t. .r I,>
i iJilK! ) --I'' I 1I.t! -o1 i i owneio "j t the inuwiun i is i>tnn.t'nl t .it t.- \. .II.'t .N .. I'NXINUltAM
f4 "II.l-fl.l I ; J'.iun I on an > .\.'t nU at Hnraunnf
\t..iitnrn,-- U MI .i' 'ii.u'i I- 1.jOPlO.( Tlicsato is in the i thus. .41: i :.. TiA.-nY: : : : ; UITII' I r.:. / \.1 f. 1"I 1 LlU .r.'IYiUu I It

\.iiiii-i'Ut| MisMnn TM i" ..It'III14 1 ii.tmi 4if th< cinnpfttiiis arc nut kit."\ i. < 'luiiiuilnr r i: t u\--ii.i! I Fir.miv; : I. l's' \ (tilll-t; tnnl ()il.s'if if/ etil ICid N ; ,

v; I- St : } ilU wjttl jx-r.; V. ,
i. :r H\ii / F-. i ;.tin-tin tnt tinVI
1'1111"ilk11.1.H'% ". > ( 1- ...." i.t 1 'ml''.' : mOlt by the tin The <.;'''i.I'\ Si.tJ 'J 1".1'L' .. ,iLU-> Supni', (CigarTI.K i: .,. \ ": S i V1AiL ROUTE
,
\,l4lli."l4 --'nt \ .:,; -. illl.n'I"'I.ilioll.1 i'ic<-4- J'>\\hiili a lU'4e t.Ut1t3 Ir "u\ ,tt .'.iiti>ji 16 failfl to the 4. 11"1'I .I' "I S I IU' .

I Ip .. "-1o1.r1"\.I "'hI iivl. J I" ui iisu'li: ] in ni.ii-hiniry ll.II"t'OII'I''IlJi l : .it. ( "-I' LIIl\Ie\.I; ,.. :a viutaineil in THI.It Tar, Pitch? and Turpentine ; -'Ml'[ ". ('aiiJlft., Yeast fivvtli:-. J -

i d.< < 'ily -Maj; ." ,1.11'11 ', x.,t- .IU! .1. -!ru".il It van; vahiil; 1 at flNi .oon.< it.hiN.". l'>, hittittitli.I i ]I will lit Mtu I h.lt : JStansh. c\i ) _I.

\1|. tiit 'J'alUu'Iia\ ;,1 'I .nll_' i A !j-svii-; i-t 1 ti j.ia-s bin 110.1 weie valiml at e'j,IICIH.( \ "u II.\. ) .'.intinui; to eollect the Male TiiM f vrulsri.inegarii. _f' to .n."L i .. .

i ""I' svillcKivlvwU '\. i::u'ln A iiutnltei <>t {"'ih'insi'tmnectf-l with the )sI! :a l'. I II.I .\l' '1'1'Iillt( Tit .I .IIU. I.mihcT; t Hcltinii and Stcnin{ ) racking ; i I -II.._..._:.-. S _. ---.- -.,.:. _- '

Hi .! I't t.iLtii4 um 4iii.iiniil 'u ivtttq- Iust. ( iI31isiact' I .
;.. uiHViti. :" 1 ..Litu'" alt l L.u'li E i)il.'hit. !. 1-\.1'.l.l.'
'. Httniw \.Viw.1t JIKAl'i I US, I llllUIl I I I s MIUTAKYM.-T I : l I It. I, 1 1 r!!. r.\v.u H -1'J.al.tJ: .
Mii"n .'i Ul'l. Ti.. .1!;. M'A.iMr ." < ;'H'lu.lA. Kbn.iiiA V Al Mt.. -i'\l--| M-; t 1I"l.l.oIt I; I I \VAKK. SIMM I I M. \\Ii i ioi KKI. % J 1 &t.. &1'. -
1 Uimiiif j! .\11.' .1 '. Ii.unl: u. .1111' :r'. I.,' \\iniiij N \vIK: : ANt "- 1.1.I I: i \ II I ) ..\.l.T: I. .wC..rI'N
t -".t\itit': T'i !L. Mii'i'lbdiHinlut'JIi'ai .. n _. I--.H. 'I f Oi.i 1V. 1-. I
.i \ '-,u.iili.; ; I. \\ ii i-..-. Tin. I .'U-titulnitii il! I iii.tniiiiii' i'1 liuV.tli t I I AIT.V1X .J.\H< OU IJKOCK.UAVIXU : .
| .|ACKTII 11, il' ti- li 1.*,. IM.Si ., !".r"nli. nit in 'r.ililin--! ., Inil t.? Slr.ini Vf-.M. i 1:011 i ill \ i 11.11:11"1 \1 (: 1'1.\11' Hal'un; 1'ork H\rtttl' i.\rtb.
I M IH'V in nf- >n en j ( : : -lIl'l'li.( ] > : -h-! \ : v IIC1IAKLKS 'Hm ,
i i'To I
M'" .* ;(" 'ij.j.Htl.U i 1l">wtMilit-r faa ilif juict -1'1. li.-i- liroii 1-.u imiti I.' .I.!., I .1.eiiau), IS''*. ailopKil tn! l.!.,,,' .,- ,.i d;. t. it!..t. mlilrtttnl' !; in nsalii Jl1.: .Ii:
t. 'NY.-1: '' U ,iffr-? .tin i i I.ra i I .11' ',' L .,&:v MiitlvtMcl, I lain51[*-ill.fltniiiii. t I iM ,,". U-lwk- J t. ki mvitlc anil tntrr
M.-ii.-t, l.n -, .fil |tOlU"* j': IH 11, tfllt' '.Ijr/'I0".I'I'J 'It' /'Hif1flnfi.l,- ll 'Itaf I k'nintf..IuiL.tA. ..
I'll1 it mtenni
\t.il'i"- -iiti"V mi HIM-ti rau ao : : |*V"- -toJ.p1iu., : | niinti -
"I.. S! L ......-1 at 7 \. M W. 1I1"1..t i" Si ii ."'..ii.-.t\ .. I!" j.." 1.tFl..nI.. ni 'onvi.. n A. 1 FAI1UReed's 1 1 C III! 141)1 > !, !ttIIL: kit ; J ,,1n ,-,} ",.11.1,. mi t..ii.i: y t.'clurk. 1iIi.Ika.
I, 41.. a '1 ::u. I .0 :! 1'. M 14. ;_ ; ."..1. "-,, Illllll-l. 'I 14-JI finm JIIIll nttiT I It.. } t":[/!. i r till_ y..; ;' .nM.tt.i', uVk-t; :. irrivmw' at KiitMu.fe'r .''.. .. tr
:
1J.o'd""I'\"I""I', 1 'it.I'l lI ..,". .. ;l 1'. M. .;:'. ..'. t < I.I lUll.it'. itriu1! II.' 'leliratiil' fiirimy Slitritl'iM .:I.. I I B.d:; : t. .\. .,I' r M. }'- iimini'l .-iv t"r""Iri..1: -
1 IIIJ'" ;it.. I .u I;... 'I"J i'lnl".1'II1.I"1 111p -<">:> '.:> .,!,-.. ut the Sl.tti- tii -.'II ;. i-TifUliiiii... m otlii-r l li!J.I yt..1 Bluck Strut irJ'.tv nittittuu ."; "'.-!..", lV.utk TIur..lty m *Dln: 7
j jII lEiui'.....*i )i.i. lanp-d from .p,."341 in .i"-i| I' 1 hi *- .:i tin M1' -iiy !jirujnTty, ival ttrixniial; ,, amiuv .1 t ; Bay ,, \ :"' 1''j. -". : ,\>I-$9< of run, -tiimic tli- ',.,... .. Jill ini-lti'f.. : :0 ." ".uli .'.nll '. null an*! ..:.. Win: .ti.... iti-tj. \1t.rtr'l'! .tv Jli'MlctiunrvTtry FUI-
.1':-. '..o1_- !r"- \-' ';lI"I.. : i_ '- -- --- I '1 '..T I Ii.- wi'4' tint i! -it, alll S la\f.. Jo'I".. OMIII'X' 01,01! l JACKSONVILLE.I I II iii-i" it ,ed \Milk BuekwIit&Ak.t.! l>.\ Y ,\i- I .-..sniiUt !. .i.. :r.

'' i'':'.. ... fifcf( t- \1.1'". ...1'. I, 1'. : -- I.ii't..i.jl''!' .h:01l I" .1111.1., .1..1.F1.stt I _' :>. ___ _ ._ .- \ I'"i's; Potato1., Onions. I'itk-! ., .'uUS1.11". Airnt.T ,
\. 1 LIST 1 1HI.KTTKK I I I : : :* Jill! i o..I'Iot'I" tti w in ('.uitiifiifii: i tli u niI'nj.tji'Ut | I h.7 -0' ::" ',1'. WIWI'.J..1.'hVlU". "It

M.i'' iiuiJrtu.* .' fttfv.irill : 1 .tUtitlll in the Tobt "flin. Hi .! blJlI'ill. i I / 1 I tuxiiNUiaJ: fti linr1..r.I.! !h. turtlmitli rili-li 5 n-lfst**!, .. .1 in', I ',UtI14l Fruits anti Vpgi-tu'-.i; '! -
i-lP.nil
i iI
> 01!' i' ( '-< |j. r ,11.11' -in
t 4..- | ,. pi i 4V!. 1"jll"].; e S MAIL IMJUTlifjapi.
; 1-1..1 uiLt; M.'h .I tl Ihb.. ; it,".i.."l. ,liaIl lit- In 1-1 piiilt j ..1 l.'Jiiitt, .tII", 1 i iiih'in I FRESH SUPPLIES.Ihyn of all kind
\i. it tn.ti: !: 1 l..ill >!I"!. -' I ;1't..II") 'i''-'' :iit: 1'1111.111111111$ i :iln-rtftit. .
1"1" I ;..:0\1-, '. 1.1.l.lu c\\- I. In I t T!. t ill: i ''>tiinti uiil jiiv\t-i na. ""I"'t
''1'lm..1.I' .1..1'| i: .)1, C1..U.1II A Mil "t.-.. MS, jurtof Italia* v, ;mI,11 L lintniifii'tMi'. : will I I! J'lI: ..virtV'LEVhTh STl.J.JJ'l:
1 ..11I1\.1| '.. ''l.L,; "Mil i 1". ,\lII""flII )3.,10' > t.. t t.'ttH-' lOf tln, r4jjtau".., ,\'t. Itri-l.v! '.:1 1"11,1".1 I \ I v.K!: : .\ tItI.\I!: mTj !

\ji.il! i. :hi -t hiVu"iR>i..t. I Fill-l'i'l't 1'.1. "111'1.1"! 1 isItllt.'XV. l' i > -i -. ,., :I,. r-lmiiol jtn'iMTty t. nalitlul tmiii'i 1 H )
IJ.uinil\ --..l..I.u6t1I.l 1} ]!t"T' 4'Ht.., 'l''ruu.T10' ,. ., .- :! ..,,< ;.in-f.l"[ 1 Hint tin.rillll.iil'i I MI |1'I '- & Pace C1 ;fAIAfr1IT't' / f l. :.J1 : '.,
ltll f.-ui.tr .1 liti t
Fulfil \ >, ti- i- 'is'j; ll i"1 Jiri'Veii* tiniillix'ti.n i.,1| .10) i : '.
Il i..ju; --I") 13i.t.fl1P. : .. 1.111W. }.'III' A l: ,:" n; :>i'>< ...n.:1; na:f.- :..1Ina! lulm I''I' !kl __ '. .Lt.-
i il1. 'tlatl"tJ 10 4. luvni-, "' -' t t.,1,1.1, I inuiv lii>u.-<, titilil or wilier Lib-inv ; tii.it ii:. ::_- ''-F--' ._j.
-t 11'. ;..-il. n. Kaui'lvtl.' W A !, Jl'lin'Ulilliie 1 ,tli.1 Iiil ,." ";
H..IMI. \ ..H.-. .1..i.i ,! ,'... hW1.1, .: I i I I nnjinWellfl <| -I .Itlli < i .ilnil!
< > "

I Vullt-y.lk Illti l"'nr"ijl.I"'iA'l.I".i, .iI :!' 4 M-- .1..t' ii 1."UI't'w'l"u.nuilh.(.L.r1.. )1. ;. J i.. ; t-ri'dr. ii.u.',.'1.u i-y; .AirtiiiM-f ii. A'tif tin 4't jili'ti.iry!'Bpii'iK4[l.i.--in ilii,, i-t'"till,iii IJ\t ,"u, '." .. ii |i i.' jinf V-hotmi i- \ i1 I K t .i I 1.1.I ..tri'lSlir.ltM'I :! : j 1..0. .KLJ. TUBS Bf- Oftlo.". t* iIII1I:: !

\ ., ..'11\ ...1 .t.aT I' I''. | l II,, .., l.tiihtt A -",'III. T1 1 J' .I.--". -. 1.tl' rill ,-I, il.eTlniil! )I lllitlll) lUMiii j i, :.n4 Ifi.ar 1 I.Iii\; ..i. Ni H 'I i .:' -. .i'n i "lUntntcfG.UOCHHiHS : GLO. MAKSTIELD
\ii.. .\. .1.'flu-- If' -.. P h. i : tin, jn-iij'lc ,.f Ki-ir'ilu.; \ < .I.j..
} \ 0. t:01 I L. -111; ( 1. Ii'SI.;;. i'I \ 1
"It 41,1.--\\'m ( 'J, !.\ :. ': II, ., \! IV 1' ".... C4 : !, ". l.r.I : Tli.H i'l "i.m' | i>nlni.iiiit-. ivi-j-i vlmi I n ;15.54 IKTIH ".. ":!!> 11:1 his: rucr in u-nim .'
: L". u i. 1..T..i1. ". .; 4 .'. I ,. .; ..il I I.5 i'l :1.! '" ,,,i-I-. l1.-il 1leioii'l-t.i|| ..1 iiI ; } ,AN jQ PKOXM.'iiO.MK J hi";:- \ltlEX HKBtono -. :Jltlun. m. ...
]: E.tly, M'-i.u 1- v.- 1..\.- !"'. .' "j.,1 ...1. htt ,; 1'i", .1.: i.,' .1"1",1 t. J..". ,,I,,., :.1 i
jld'lll !!lN V I I ''i." 4 F. i, lTwj41ilk. I.IIIN "I' ill ..,_ '..' I I -I. 01 t-.t,,.,ii' in titil .:, i.0 ,,:.1. I u .1", ; )M l' 11 "I'( .I-. s i .,:'i' : l.t.ld ('her-f.I 1\\1 u I.H t !11111"'f..I1.| |! : > Jars and Jugs. I .A. .: .,....iucaL-, i .. rvI.NiM. \\\I'\t: \
.VL"uO I-. -Ittnu h i.iiul: < li (".. t.r.in-; ; U tiiiiw.1 II.! \ (',. .'i' I :. I-.tilt. THt'UHI'AY ni wi
nU'1ltUIU'" %1n.'us i.u.1. : < : ItV I. 'I'I I I.: .* ,
.. ? -
r-.Vfci.-Ij. | M
; 1 t .LH1 t'i. ..". _\it" b ,:_'l 1"111 1.1 "- 44 it-. W-iii. lltitr. ".it. .. .a.XV.1K .< 1"->'' ..' Cit'in I 1. i"I ii.+Hl-u I ;"i'ii .,:,!'i Hi t<'?i' .1 l I'f ; / ;;r ,'*./: /.' .< // or A x /> f, F 1 IiiI ,, .'i.. .> ".-., .,i ";.'"ron' n.* r,101\ Y ni'ir.i. -.
a..J
Jo' r.'J. ; .,. 'Itii.l I-. -' J -.i. eitv "Xll'IIIIIIJI
t nxl1ln 1''iI..f.I..ld..I1.I! .
In." '', a.r:
; ;" "
.11.! "" )I' >" -i, I\< 1 |.IMHi i Till: F.ui--r 1 J [-".;: ill'l \" !'i-'l; .Oli-l "." i'n -. II' .i'lll ':' ,.; lb. 1..06 .. ;..;.' ) : 'cv :;. .A.-L ,. .I. '. ,...\ Iii! :.t I to'Yfc."k, 1 1t C M
.,'II>/,1I1I I uIt.t.ii I.A41H.-I.I-I' hit ,tiuti .f U'i n'l.11'1"0.111'11101' "II t enii.titiiii.iuKrfv ; ;I- '.' \-.rJD1t nt lIf ill" alit4 ".I 't l' ; i-, >- .it' ,'. Train r AtVitSiHiih .r.iT t .
I !II Ill! -I- \I. >' i ? ., .l,.'kUuHoj'J. A .'. I'm; li'.l! i I' .; ,"oI, 1'"Ihhw I 1 'il liu.- '" ', '
: ':1'I.i ; l I. I' ." :.! I '.'ul t 'ii. i i | I" Ir" i r .ni i i .
\1) l t:1 1.: .'', I l-M I. llii.jM'.rnrtiji() A i h..1" diII Jaw .I.tmth, M.u'v -i.t! :; .n.ytlH i : l l. "i. fa.ul I r -<.--1. ....1",.,, i.-tt.." .4.l I ., V. I -. i 1 .\ \< > '> Xu. 10 HoHVhtii > } :> :; l; I ,. :: : i.u .!...M. "[,'*> tuJHll

.,il .*;, t Un 1 tinril 1.'',; oi j.2ti II'JlItI'.-, jJ u'lw ...nt.II Sla' Jot! I ItBoaij. in 'Iti "ueirfOll-li'-'I i1 -Il,i"l! ii 'T '" -I"! ..int''t t., I : ; \ I I Trtlt'k.... WlWS. .i,.... (1\r.K.
4 .1 '! )1 lr- \1I 1-.' t .. I ,
Hcicr. 4 *t.l. '-- r .lijifi"ll illil .tT'iif" t I'l t M'in.! .
'1i1"' 1irt*. J$4 1' ,;i n < r<*' :iii Jin .:lh. .1 j ,. )1 IiiKiu, : .. .yinfb'on, : '
\ I.i hull, 0.. F.-i.it. > In.U O' -.j.I; li-i.ti I ,. C" ? : anil I .
"I1' '.j'K-/'JMuv.: .. : '*, .'; .iillii \lt .;. u1 J i *\i' ,1.tot..I'1| I t 1* if '' -I.i!.i "HMintH'T. .J .: ,J.ft I .1A. .a.I -_ II i.I i. -- ---
'| 1'\ Vi; \nl.'iiL-': Mu.r-ii i i 'i'lt-Ohuiu! : .'.T.-E.-J.. j,. l.ini IIjIl I. 1.\1 |III.l | Tin .r.t'.i i- ii"t 1 I'll"I ""."'". -I .'- IH'I r.. nn-
1 I" i JlTH'-llll. .lltl.tl Hall .T<,'\: ,.!\. -t'0 1..I..fll.I "!:tl le r !i. <,1! jUun"lit'll 1 ti. '!\\,1\ ?L ': ili -\ v.i,< .!''.". -. J-lt i Mj II < : "- 'oj I .. .;.' ''nlin.-nt' ut !..iti:. T. ''- I ALSO .
V 1J.a i. v.illi;; Hi- li.t..f is.ut.a i'tllt l. .it, Mi-' .1. I.;' 1 l\.oJ ,In ..' !.' >. i lli )I. t" !l.i4.i';'l.-i Iu--: ,1h In'tli I .
fi.un.l iiiij'' ',.ii.'' '. \ii"mii; ', lii--iiiu, .1'1.1 !,. Hi At- \:nI' 1 Hall Miloin ,".- '.. 01! '" -.lit. 1 ,- i vtl: II.- ...J,. I'.'II n..f .lt r f''i .I! : t h'. i A VY/'V*' Ttnt A'j-t r' r'l"i'I' ,I; T.1 \

, .'Uiiti'jii i: v .,' 't* in ttji "-.i i io. :li.t i.-k <-( >'*,' I,..;.! M 1 aJ ts' S Mu- ll1mi 1 JIll. .. .- ,' ',1! ii"! -"r..m""I"'I.l',1'.l'b'I.I-] I 1.1", t ,', ,1\ ;.1"! ,-j ..t i.t.,. u i' 'ill .\ ]ilifi-t i.III At' \\ i i.. 'II'' !. I l'i: I t.J. .|Ti| | .. t 1 ( IKO. '. !IM'XUC,
)1.01.1
l..iy.( Ili-niy 'iinii, : ':.:t"at: nl l i I if liw- "-ithriai..' t>i' Mil"' ''I'( i"!
.initlm-! !-' Hi:11 ifji'-'!::: ', .*.!'! .-Hiii;; viil ;; 1..nuo'Tu". -: 1.I I: I.'. I'; i Mii'.f'fi l ,, rstl MlMliF.I' 1 .5-1 I lull .\.""rtuir l of ljii flt..I'" ,' ,1. .. "
,i' h..i.1 .01'1..1.' 'iid: 1. I' ..lil} 1"'J\l11. I I 11 1I.m"'I\ ,- .\ t .'. !.IM.'M: I \ 'I NO h'! tie'; i ci.r) -or'1- \.TOT' ciu A.p.-f r .
I j.! _CJ. rv :
)0111' I
} ; f .Jl fcinLi -. .
'i ii.' xliinrt, i" I'mj.i.. -i'' inihaI l J.x !! aixt lit p \1".1J., !,...ftl! -v.: .1. ..I.rIIU' I.. -UK- ; f ,\ -ri.t 1\1\1.

'I 111': MTj!.iki I I"-':;- ': ..!, 'U. KjpltUi: a,1: i irn hit.- Ropers' Repeating Shot U un. i 11'.11$ "iiiy.-'l.-i I -' .1.11I"; II. '.. tl\ I-. 1'IIJ1( I IIIL mtcNEK! AI ti I.OrO I.\1 -.. .r WI' .rticli'4 tllO uitui.si'i1t1 : -

I "ui1'1l".th '1"<<<. ISM '..-, Iud i llic I' ,1li1.i141J.J ofI I JMV> ,. !.';' '. .Hn'tltM.I I. Kit I 1 -1-J.IS, I I'{)MNIN i J ; '1 II I. II l \.I! ,I' !'.T i !-tt')}\ 'tH of Avlii'Itrill I J.t. ->. '!flI. ; :;E:1 I.. t. ::4tNLt.L : i
11,1i1I, aIM1 4 aJ' ;'f'j, \ lflc,..'.1: -fl! 11. 'I".! ; Ifft-M, --1.! ..'II"r'. \\..;.11.\ P <' ..'.'1'' J. \li.!. )' i.n'i: : i .*.; ; !.m. Ai.ri'iim I I : nil .I"d :,:. .. : '.' f.
,! .l r :. t; W.ii.,* I. IvUjiriI.1.; 1. 1 H.IM.. %J.., !' u\ \I.tfor fjiijli.vVholesalo .
I h.. F4t.u: ai*! t;, F.t I 13:. t1" C.itntc.l .. ill.! L t 1 :nl "i'l l -ii -II .:,1! -. .
tfldf. l, J ,t.,. V. P.?. i. ..1l I.-IT I, J -vvyiu.tt 1. I.-': i., i; nl.t M: 1. U"i i )11.:0 -. i I" u ,# \
H'.i: 1)). '
,.j I "*h.-z- 111"11..:I'-::. :.5, i v. t JAtii- I. is "'.t. I. :,iti. 1, M.-i'iai. I. W M..M-K L \\ M and Retail.fcr .
: i -t".ttii\: viivn.. I 1.0" til':1:: "llImh.11', ;.I'm, '. ni. I. : -' on"11. '*. smnr 1. \\' t HM I II l. t ,- .

..l .1 1 .*irJ''IIJU'' 1.tItZtU! t.t i, l.il. < 1uiMiu;. ... '. \\ 'i1' ,...!.. 2.I POST OFFICE NOTICE - .... \. i ".

1 i1,1I dii l tic t4pi'--!. ]tiJat itwat>fc>un<1 1t ---- cJEtk1 'Ei I .. I" '.: 1"

"'I.iitl.. t.. :..t\'U < ::\ ,1 1w! hii.uIIIIUaI. {.1.1H. I [i,11.1l1&lm.. lit. ;; .Jf-r-ICI. iiou.1. IQGROCE n ''j R 'IJ"1021 iJiIt-. .-.. ; .- ', .

.. Iii"" .I. .dj. 4.1\11\\ :. \11' :..iiiLrhI. I, .. ;]j Cl.l.l4t' lIIICI.l | ij S ., A Ij. : Jtt'w.I..., U ) -
.fiwTj' 'j1' .J.l.t vi lb ..titu.dI1 : .. tJ. r-
C' I'MIHI I Sr\ii.I -
P1 Ii I.
j .i e'trm. 'nui < 1 i :1 '_' 1.)1.IvIAILS .
1: ( I' d..l"J ;J.Clt.", \, '.;';..tiluL;. uuil tli: \ I "T\JIj'l'Io.i ; OlV, .J.U1. :'P. I IS'.S ) -. zy (.\ :.'... ) .iJ

'".tlll.l.d fitj.a.q.j Jt t" r.iij', "i .!.t.:1.1.l: \ !' 'V.:. !1', ruih. )" t. ali your attcntii.n 1.. lit'U'iil LOL i C '! t' iif r \ .

.....uu.lt.i'! '0:1u U..il vii 1hl1' I" h.,, .4 l itllt 4if 1 a-1'.ptr.l by lit.,1.I U- dusk Ll .' -
!t.-- )
'
I ; prjetKf, I: ".,... "I. ,.; 0'. I... 1 I. 1"1'1'I.' X. : \'i1) \ ,. F OR \oj K J 1
d.""' xt*. > the 1':1 .in-1 >
,1.1'} 11.1 1'uirt at prewnt ii. l'j ii jiiw.vt ., .1.." I 47JJ
f..w yt U.>- iu uml. 'J;: Utu !tt'ufhvjiy anuihv ,' t that 3011 will takft IIK OUIUS to jiul'lish i i.1h! < -..-, i; i ii I :. ..' ,J""iJ. AV.Uiii.teu\ re-i.il < i -.r.-
t1.II; H ,1.iI: ; .tt"" uuail iitjjianl: .. 1< \\ 11111 HI VlllI"14X.: 71" 1',1',11.1",, \ "t .1.111. 'j -"po "! ,- "
1 too I. \K.- i'iv. (;.1''"' ,!II<'. 1"-I1IJludiUlI-I1".I" li.'iliml : .I' = I.w.t' N. I ; : : ,.I.h! .. It. .;
'iifaiii.and '
..i.Lri-r t"f1.tI"'lit. tin ua- 1 < :! n v lit : i n,1.1
| 'I'll' j I 'ndif ii t iM'r.'itir'n it imveandry i tli.tt cvnin \ 1 li e .ir .1.j.'I'I.: .. 1:1111'.1 liui.t *< ... i i'It J i JIL-. I KKKI'o\ tti.. ..i I )luwrlntr..1! nil!I olh. i Hftirtt.
ji. l n .i ".thiti.tt: ii'i'J., ".'1.' s-.t JiU [ tirl tilt -1 iti ihisoilueliouli i !,: a-( <,Ainpatiieil, : .ilfi! T..
'. triiti; }im.-iiiii :h. jii\>"i" LY ul! Uu < slubi'oi., i 1 le. a. ]J.I''I''{ to ,'nt. r 1lte) apjM-aiaiii 4. oi .vniii \ e.'i'.i' .5" ', I" '"

,. it .itinu I V.". inV i.j l thi I Jlar of OIL -\11'1'.111' Court "Ith. : < I101'- | m- mill CiimVt i-, ;v. v
i .
: '-' ;'i.-411.1 l'Al.S !' III. RIES. H \ i) \\T ToL.oL.I{ i
III tI." M i j. : i-Utxl jjI Uiifjff t ,"'< "tUi -' 1 Fuiio-l! .Suit j-. t.; '. 1J'-'. |" "fl'!' I ]>.trltllK'"ll '\II! !I..::t. ALSo)

i "4 <: lii iiuruixtNiiu! The ;il.tll' iwi I ..' \--ur litiUer int'jiiiiali.'ii i ..1It ioso. tt1l4JL :. .1 .. Wi L.. >i.ii.. o. .1. ..!'.

,''.. If, u i- i'tr ..1 Jitaii! "
i tH). lUlU a vitrn-iy jI *uil ;f.nmitin ;'.i' \ 1 1\ ;. .-j.L'Lt1UlIy, DIME 'i1".LTWXJli.Y."Iln.W
1.IIw-1 :" "J") -.l II. HID I.I \|I.,'hll..tt! .1.1' iII ,
..11)1"tJ! .I l tlfUi Lad iiarr'.w "-"-li" s, "
olndiunt 1.'h. f'lI1.\"J
Your servant, M t j yn;\ |wrt f! tin I'niteil si t I. vi .
*.i..uui I n kv of tin ininm ",'1' "iJt.bth' iin.l- I I. \3Iufll't1: ,' I 1'--; .'. M..". ) < >ti';' ;. Iui siv in i'i ..!It.oI ..1 tiiiit ---,--__ ___ _'- -____ ---'- ,- -- i i'.1 r.11. 1: iT 1i FV. "TEI.J1TR'L.b.s.

4> :; in tho) i'-it l tlti.t; tinliu a.j>ititi.at us v.t"aViii :- ClTk Sup. Cuui t I > .: Pla -;.tt'r'; flairYitulov :. I .t.r.'tttitrt.t d..II" .: '. : ,' :,..tt' t, iuti w.1.:1.1 .".
; ;. 4I.- '-1- ;i. .I: ,]. i....,lit !" mil, j.1SA' li I II i ..! BERCKMAN'SFRUIT .. ,
C
ih'iifitriNjuinu. :.1.1111 Varitfc ttrtvUk t r :' S I. At tlI : f' 1 'k, Its all
;
.\ ;, !it.! 01'tt.'I.:'. 1 I. '- i ,thA, r.': ei i lll .i'I.IIII-. si.ii1ON.J:1: -Ir."- il. It."l' ul.ult Kch. IL tiWM.
; wuov4t h-u iiiinii.i.jixan; tlio. tuin I \ t. "' T. J>'O< uu: \; }j' ..,? <. .., -. t. AXI II ,
thi'1ann "O uiitliii} I..t.,*-.' a ol.ainur arrivnl; I 1'1.I it. T 1 S <"in uit tWit, Tiflh Cin ut. ).i.uliin 1 i:: ii. ii-j.i; r.-t i 10LA NTRSEKIKS: -- - --- -

'1141 i"Ui<-' g *''un4, and l.y iliut: ti ,v th- nil i. i
>k..i H t4, tin tif-i :I1,'\" uid ititti tl" mL11; I .::\ .1- \\T.\. N TElt. : :) .11 t ) V5 t'. t..l '.

ji-tftimi trf t'tf; liuiMinij! ;tnl "It.i1 H Hillivifitt ::. Cum ir Uoiiu, ('LH I.It'I'\IIIII'I i ( ,\ ,. ./I. ft ,. .11."I'! .':.!.' i I".n.i. in I-..,. I II I I I h" < t.!-: : .Lot..n :u.'l" ".", "'.: <. "iiinin'" -itIII .11' / /.KOIWLI l WATCH-MAKER, 9 _
tlj' I'IHl.ad ultairrd cmliLirftltt'uy A />/.'* ," In "i, i th-Mi .ii-.il : -'i l.i -M.liini it' i '.ii-aibn, :.. -, : .., -
f.iiii' Iia-r .itt1''j'l Si AIRI 'TINP, Fhl. IVb.1 1 ;. 1-M; > 0" at f. ii-.01.i ii.Vt ill _! w 1. ; (.Ii ..
tLal it %%;uu..:4.J ly iuiHNisibii) > to istvt ; '- < I'M! 'IE ('"im "I Till I'vnt .n SinJWt J .:, ..j, ....' /.:."'. ,. "I, i -\-ir\\ t-i lcf;'Ull-. r-t- Milii NI oTI :, I I.IUJAI.I : ; i <'A'i i'. FLORIDA AGENCY 1rj ,"-,: '-''* NMXT 10 AULltV.AVIn

"1. 'f.4t1u1u-} .. flmii" iii':iit .'iiltt. l-ircf ;at.il Term.7.\ ': ,"oJ.If.. tr.f'f'.r .It' H.'s 1.1/ITKl: !(0'0.,1.i'< ( ) '
ni;
.
nil" will : "
r ,11< I I.Hill? i.iti.J: 'Cur :ti j.'t-i- I-HII j !
J1,11)' t1ld.tl' 4\ 'lj :1 J t:11 t-1.t.tnl' ,1ill'Cl.,1 :'1 : 1'1.111.. .. -, --1,1.1': !.. -i .."'. -liitm-' hat i." '. .O) I i''.t 'ii. ..1'10, Ii; II. ( .\ ', !:n i I.I.ET I'lil.K.l! l > .\ A.M I.It\11.i t I rif.Ni I : J AILS &.C :: Hnritlge's Block. Bj Street,
,.i! 1\ .1.,1 linn I.*-. Mii.'iinl', nl I IItII'P' -: :N\ KI.-il'KS: : ,
H.. ..ei14tjr u\l% 44,4l'zi' in J:1 : :Ij.t \: -'"-.1; I. 1'1'II.: i ,
;
1.' &I.-.u.! \l'5 .. .11I. :N"ti' "i '' Jacksonville Fla.
stiurt41:11; *. "i i'iiit.vufi Ih. 1'11",1'' .L ; th "1..1 uu'i.ii. t ,isii,ot| I l.i.nt i nt linrtli"I "ii ttif |.I! 1i:iNs.: I'KN: II0LlII'-| | > !.lWKITh' ; -. 1.,1,, .. ,
.. tin. ul tiiiiicuj.i ;
t"I,1t'l\.ly ". /" T1i.tt iii 1"11 tiling i i ,., f. .i..l.t 'i\ i ,.1".1\ < 'flLi1.> tl" I 'I\.I..tlo\
i'it.1. :ii"l t''. alj..h.ill: .; ....il 1i,:" .1 j" 1. 4- J'I"ul.t bvVnlol I IIiTi't: ," ,11'1""i' nil- ; l-'l.l'lli, Vt'KTi-iil.iie-i .- ,\ .. ; _) ,.,1'1 4 1 Kl'M-Tiiiftmi-th-joituin* t.| .It I IIV "on
i.J ti.-ni'l i .
'I : up J' l..MLiri.u ii nH.s I lirntiEiiir" \ W. W. HUBiiAUOY -.:11. usiit'ir.mth..t 1. luiiituiiwd : an,.
)\ JUMI 3 iu i''J; I'-' I"i' "tt I I. .it 1" :, .r Aji'i.-*!. the .tppeaiAnu: ol the omiiMl hit tin' II. MAI.'SH M.I Hi. v. "1'1/110; ;fll/I.A. \ Matin'lit, -t"( ",-. "t-.it.1 hs- i'-"* ',1 '.,.-illO..-. .> -i'i. .

l-u.IttJ', 1"1'1 ;"!"' a' ." Iii' OIl l .tI4 : I'luiulHl nit m>r rol' pjM'll.tnt s.h.il! be viitej'-l. : I". / .' I Kitlthi-: : i. I Illiirn huI. I ,11. I !i- It- \j. I Li. a! N s'I I oI-u rr .r'l.i- .1.', It. ..> .Mill, l.it hot pi it 10. f.i.v.t'l''; !.-'!-:';; t' .'.! tf.i, i itnir.ii i.f I.,
L\"I' ,".11"11.. TIM' ; J' |i.1 i.- / / I .. \ j. .1110 OttJtliOi'I ', tin' *.-. ,.i.ii .-- ....11) I:, w ..:n-.. ;i.-i wish lt> hr T" thvnu.
11;11'i1117': .1'.1 nl'.4 and tin !M ilinii !.> di-tnifcs; 4.'Mtj.t on hjn.t i.i! :>>- t"I'I.1: I 1KOJ5T. ., .
I.-; .1.1I. l I 1 EEl.htlyillc' : \ .: b .trj .111'110. ; I "tli ;"rJ ki- ,an 1..1.
\v \ -
:"
i.uitdl
; -It i-.1tiTu. I :
it''eL. ; i'u4J fL.'u4 ;i. 1'' ) iig nn-'s% hy tint) Chili t, shall IHJ, hcaul unl;"- *- : C. 1JVI'Vl'i ?:tt"! :.L-I-j i 1"1." "- .. .' i-uifc.ii 'Vatrh.klT .-..

"ii.1i.-t (t..t, hlaii.T. .iti\! ul :!m in Uuil uicht I I'M'iih"l.Jlwo h.i I Ip4 il \ fI .ii1.. .).. L.i.. .
.1! i I *. .! \. IAAI !I..H! <*tt'fti'-.i'-ii t. .tl((1 a|M> h.0)
ut llt&"lr"I <'iv. .' I ':1.1:1' \
,4. 11. 3.4LA ill;; u."ti3'; .u- andmimi nr the numsel attornry ,.f sw h p-ivty, Sale. II. I. : J :1 I l 1 ,11' LIt; w.tt. I. : *" i> ; .ii;: .*t. Ail ,-.licbbi wjjranti-il OH4j
Tu"ut.ut", |1"10 1.,1! ii'il..jr! :;;! iu\vn itah'N .\ liui '-opy.: j 'L. JauK tfUIDEN

} i jnt4. _.]uiii 1I.u"lit' p ,d np in tl I tfjAlI .\H.,1.* 1'1 I'm J "It l \ T| MI I. '..I: k.'n.ii." I' .i& II. !J.ti'"ii: '".111'.11 .'1 ; I'I.JIi: i .v j'oca ..., --
nii'ij fu: iiiu1%''s.l 'I'hi the\') \\J.i< I'oI'j I S Cin-uit ( ..t Filth (riuiiit, N'UlhI ; I i it.i i.'. !!,.il.! HI :Tu.-. .iuiil.1! 1.111'1-. '"1'1' ) "* : '- -- --- -
,
I !I '. : I i.uiiiiniit, ). i'.il.ii.'t" "il MiU'.n J3USO I ""II i't" 2 41 IEiI!
l.tfj.i' j iti L 1
L.J:1411t4: ;jlr< iititnfjii !I.- : 'Ct'
nl'i iliiil jji tinvuiinl I : > iu .t I''kijil i L. KCornor & N .r
1 )L.lliLt .
lJ : i'fsT
"II ._-n I'.". I I n, !, .. I -iinu; 'n 1. itiiit -It} : ilimt; '1N5 a i.11 ( it
It. vUJtt.t'I. llraI..1 l 1 ...]>|i- ., ., : & .
", a,ii'1 lwit t ._ I .iii.l I -.It1"10'; 111II".'." M .ui'l[ luim-ti'-l' itliXi'i
<1..01.< a ill, } I 'I'! > | |
J t HEEDS !
'il .i f jl!..j2b. V, \t..II..t i.ull., '
I.li. .
.1..oJ i ihirlHi'jt.s 1 \\. | :i.U.-i ul i']i-i: I I. itt Till": .\ II.IH: AN 1.\\ ': IMK.vI 11.,11.1| 1-l.w v| \ lH IK ol'l :itI '..lf.itl Iii. l I'i .1 )Jim 1 ; ( 't { ; l-'j'[ (\ SOLJ I )

.:'tli j.n-1 wall, 1-. 'IhfSus11! ill.' JlflMJltlQSJi'i : 4I.. J..lU 1'4 1HI U.IT.S'P 1 110 !' I.l'iI1. -. iWjllN i ..,..r uli'. i-HI, |i.tv i.i'li Inr' tii-, : i-fii-lMl.li ;i"1..1 liu ; of Hay & Oecau Streets,
iuiilnt.v, jjirlvshitj \ a.i .\iiii-m''hV M.ii- '.T.\, 1'. c.; Ki i5'.M t ;"|1"1'"i;!. 11:11 : I'i'ii \t..I- tu-lit I'll tli' pi int.t'inii. A I\\.iiil.i.-AI.KOI'. KIVIAI1'iin -.. I 1\ '
1. furtlii'i ul .n'-lit'\ .- i-o.i. .\ i.' '\l.-Jo\l.e HI; Jti .i All.
0,0 It Wh ; -.a. .j "i.v. in ni 1'1' jtartii l iiI I ,
\vill ""iUUt t'.' UtoMit < ,
.C': I li'-. _; H! Jo .11.1 1/110.11 n .v.ir ''/.\ hi\ In.I i; ,l 'If. !"1iniir.li'i.". l'"-t c-Mii-, 11.., iI" .nl'li. r.Mi; i" ;. ; i" i i:1: i \-Ki-ii.; i Iu.!: "1.1 I
ni-.tir.4, but to- ii'iU uwiitnd 4.r ia ulmt nium I Tin-l- i"n.t.; .l! <' 1.1 t ttiti.rlifv IL'! "t "-111.1 'I. 1 I'. ;. 1:111'1'1.01:11':: I .\ r.Mu.N.Fia. ',"-, i .S ,t ::1.b -. i..i'I.; i.. 11H.. vmi'-i, '. .- .- L. ROBINSON(
31 I liiunum' f .. b I t.in-.; I ; ,
fl\.jut.l.\- a usi'tfrljiir.ol t-. i"f St. AII.U .11t.. Kl.irtiU., cu-ik. .rt tinli lull. int..in th j. t. to'--t-HlctittiUiH i BY
} I> k. \t. ,
.SL.l l .his:. ;jt.'Luiii aWa.l. uwin; U> the. Lttoliwl : I' ml ....II".tl"i 1 t'.,.111.. I tut tinXiirtli'Tii I :, Jinlfiiii! 1 >i 1. .-.IIu.I.| .!, |I" I..'. ;lilt. !1.-1 'lll.'lllt\\ I i

.I..M-Z Ute.: h.,ur, : \\'liid tht rokt out.l I .I.It-Ifl..t Tut-I I .\',rii'ii'l.r..I't.;.. i ih.!....-Tmi..liiliilv.," ami liiitln.i' .1..iii,'-.1 ia!: A-j'iitnl el UK.1I l'fOTIOE I J.IJi.u.I11/ I: 1 for7' /," -. :1 l h. -.1.u ,ut/ "II! f F '.'11 l'1.1"t t /. /: ;IJL f'S1.1I'l: J.ATract's / E h WEBSTER & CO.

j fI. J:4.qj2Ul lit ..f' I', :'J.' WU 4'TlIl'it..J ly i <'4>urt" ami I'-J I "Mini-ut-," in miit ili.trnt.ri.INlo.N. \..'ti; tvlin, It1 IIi ;i... i,..iXXEII ,
Co.
td.J, i.. I q noUUI :ui(;: k1l"\11 tthe I 1:14: K.JtlanapnK A. & G. C. R. R. iit1
.rlty u. of
; Eol 1 .. II.r..r.'.1or.\m.I.t..TITn I .\ : rirn; ; > AND) MF..VIS.: i IIi n.l' I : ': .-
4 'SIZUIILI ( h' f'1.1..011 l list 'lilt ..u *t J'. It. K.: iwC. K.. K. O. ii.I ft /,., '. !, ,! ,/"ilIwa
Aiiift 'j-
: !
:,.,tM* ""liirtut-.l 'Itt.. 1atjiiiiit 4.J f ,ill!Ih I I..". thi, 'l.-tv niiilunui'd Ml O lumliuI'rew .< I. .\ j.. .I ;,01.11", h I I- II I L''l.iI.I1 I II. \1\ I ..a f'BEIUII1'1.l": : I 1 t : UASIT.Kiaa! : I !>. I: ..11vsv &

\ fICLM1liI l.y NgJ'.tV! <';nUji a. u -.itujil! tl I 'y'tLi..'.-HixilU*, n> --ee's\' "ulo4tril.II.II-| i t I.' 'I.- .. mo.II.. -MAXhi I

t..Jt'S 011 i f-U.i k M! ii ji'u: ;ui-l Ii1.iti-4. .1.! .,i u.i I k. ;itii'l 1 KM-ijit tm ttil'Mliw m 111III:: ,.. .I "-. \VKli I IS I-. H.. ; : t Co"pris'ts
"-.o .I. ...I1It..I..;" itiernhfr* of tinl l It'll .IIH! ,'li. I' UIM'nVvi I 1 | I liiml. ti. ; : II'S5 : 1Ilt'Il> 1(11-(' -
1 r in '-
4llt.. ii.sun't: : N- > 7. u I.tui --.i-y; IfUi-! } \'> i1. I4K'KIii' :.\ IMi S-t I n tilt) A 'I I ir.iMii' ,

.l. '. \\oU ...Ul.j.l uli tit i.\u1.\ J ist 1,y I II I'"IIUI.Ullllti1ll.1 \ i : i .1, lin N'litlit-ni i-tti'-t 1\1.'' OJ S Uvt Mi CEHILXT1'l1: : ( :II:;. IIAISIXS. I-KA lii t /' '/A' .
I 'JU tll' ll.i..l H""I ly O. I JJuj 1 NUTI CE.SI .
.lohnVi 1- Z. n: HERNDON -I ru.ii.Mi; } \ .. .-. i ,4.111. I .. !i. '.{ '
l hEll
d. .1t'S' in l"t> '01' tIi ." mil li-Hii I'J I Dr. i L \ I ;
i AXDAITI.KS: :
t.iii Iktur by U. 5 IX -.ni.i iHtl .).IIt" 1 \III iI"I.I" ] > to tin ",'n. .1 i.I.! : }
1. b.iuk I ul.1ttltcr, allJ 011 : iIiv-ieitii ,""i S.; t'liiUitt 11" final' 'i..)Ullt>, in Irttvl nt ;.liui itiM- I-K' )1 LT.U( Bl7Hl.LcE i
h.d", ".J'1...ilWU tllctiO }iurtks luccio hutvily burgeon ( :iai4nli i I "I1 lli- i ,t.,'"- "I Ihuut&L.ai. ,. Lite' .! Jil'l I 1"
..- I N I T l' I KK: HCOK'\\; IE.\T. uiaXGK: : COt'NTcii \ Ul' 1 S _
.. j/nk by lire :tnd \\ ; kr. \O. .H.'j \vt- .UI j.t< A.s"Vi n.i.t., yi.viii'GALIiSiift .\ ""h.I..1! !Ii' t U 11 I : .
l-c'i. I.-,. I*"./O '." K\\l. :1. I HI i M'.V:
I 4it1';- first' ll.t* by tin Klitj'tii wingJ..II..JWI !.. It tt, .i'li; intli... -l.\. .t tSt. 'i-tt' -Sl'iif : ,', VKA>T CAKKSAI.MOXHN NOI -
ly o- MtilliIl tl'Nf byYm.. < l> A J. k..:I.-. At tina 'I.r"r Mr. -

11411, puwi i' jH.Uisli: Jon th ujijnr ll'H.r by JobnT. (,'10 IIIIM. tft. nul.l. 1'dy I i. F. lEJUI( SJi LOCK BAY si
EXIiI.lI1I.Xt'T; ( ; 11\1'1: ,
.i"Ut jiAnio-. All "ill! ufli r a ..\) 10:, on.clc rr ii c E > TO i E; KXT.i. s-t-icci: I L I T'ITEI:, ,
hltijtanni.d (1 I ( ilI.. 8? Y .
-1. liy Ii..- and W.It.AFLMJ ujiLulht'-ry r IIEWLV \ co .1.At K--IINVII I I I' I \ ; > -- -- -- .-._, ,- ./ -i r A :%//. v; LL.L:; "..'_
.4 > 1 iot. hvland till Mtaxxr &trwt, in thc pit lUnl: : EstJitliioUfi I Alml: : !. i :t'It: IVtWf' Jtf ''ll.lll .-.iltn-n'. Mill (UJV M I II ;>. FILHKIM.,

'. 'ir, W,1 Lurnctluut. S.-voral thet '.artkiue 1 IH ;Jit. ''i'ol"; t ll'llli' ,111.N !J' i ti! mil" .
V'.li illnealll.I 4"t lr. I'KALAX Xl'T.s. l-.CTTHK; XlTrAU I': K I .
.in. c ,iftteii !1. .
h ';:J'llt". s A t. i: "it 11 K; x i lii.M XV A 1.1.L I I'"\ ..1' ,:n.-woh Lv he.J.l I lrul i lyI .ul'll.J
i
o : -- --- .
y .., ., .
\ the ftiv; had lux-u ill }i4jgrt3> fur more : 'i-.11. : : i II' I i.T- ,
.tun an iiiiur luid the mini.iutirior ,.f theIIUIhIIIg A good I Hun i- '"r Millur '.1... u 1f.1\ :.,.1.11.. I 11.f ,. _.< ElnXIIlI: : : :'-. II'i '.iI AM" 1l )(. -'I- ,:. i SEC) W.\IIlh.n1:
. Wll.liKK Ijium .tll' !. AXP AM At.l \ "In
C'. II. CRAM
: v.-a* ..ne UiMc of turghuj lluuit, in By h Lard I & Lubricating LIZ' ., } i..i I., wi; ".11' .I. ':. -- j.iit ".[. ct.ttir own 'iruk- with our
"1ti. h it 11..1 inijHshiblc that any lite could I -or"" -" 11 -- -- - R.B.. KUJ'o( sciio! ( 1k., .!.;ir. .- -Hi vii-r 1 '...,:. \Vi- butniulc uur Store the
"I.-1. f'.I.i! ; 'nil' \. I'AI.VIX "AK,
nib\.)r a ninglc instaiit, a fuaJeu cry of wonder J--. K-l-llMi! MlLUKrr fiEKI: DEPOT
FOR SALE : l llll t.ut .. inh I, .MM t i ; .. .ill .tu.l' "I I Is 11 i : ';.IRDX
awl )iiorrur lisuig from a h-ruUIluf lirunvn ,

II ho W t'l 'Hul J-'loiviT :4i.L. Jf\utlble
to- the '.t.iH Iom.l.Ie fonU n, I.U ,
all t<. the "1'01iLcn LI. ..IL in Knclnnl ;
n'w i-yi* lI Kim .
J.J.in.. Moa-l-tcinl ...u.I'I .,:- t- l oaro.d .uitl viiiualt Tht-rvforc, we myitriUMluUtit
uiaj..muit i/f :U, bonu: pour U; ust, so LurnJ&nl C liiv ( a i' '-1 Wnlntit linn-nu :%_ (,')I..' :iLn-nii'n :.- milt r- of nil mt :nU-,I in hi.\'Wg.oo1!
1 waiilc'd that it \\.u iinj-ot iLlo to tell will 01' !; _"v. M.ili"i} *nj dri'x'iiis one JrujxTioriMjKsrrjx'ii FAMILY{ GROCERIES IS.- batt'l't,l St<\I. "j ''.... ,.., atif (,'!. U.uJiii" :ti'l the Ri, .i4 kuufc ,"Yc't.taII.I.

er it \va tiger, ktijijird, 4ir J pfcj, was "'l'n faintly; SKWIXO: MACIUNK. \'UllROCK.. I O YE 0ei.iNt'i J I.-; '5'z.:. tla '.uUuwm< c..r }'&i anI Winlu plantl'al .
out from tlu horrible It'\I.1 ninl r.ttli.iMici'; tine AValiuttIt '
struggling to t;>nxiu way Hili-:' Walnut jM ..I- iii:
fit of death llicix v,as a moment uf tilraitc >".' J>tioi I '".1ir. t\i Pttiustiie.gilt (1..1..-". t'Utitj lor I'l'oVlsIUN'S i i: LAMPS"ITII' I 'I'lIH I I PATHNTtitritct' I \\11"1"\1' \M. KniiL Uui'tn."Upholsttrer lOUt' irs Flat Uukh Turnirs
. wrctchiJtrratnrc ...... .\ 'ill') t" 'II. .,
the IuLla
and ocoilins >A tin: t-rowd, a* in S JiJlIS < .\):., at M. lUct .h"rt. l.-tt. '; 'J SJI'<1.'lIrill,. tl.'. 1 iMH ruq-li Top" 5.

with a JoH.-rilc] : cflort Lliurtd Ole l Store.wnrn -* *' mid ( ./tiII/I' "Ila'IJlIII.. 150t': Turd
-. --- -- ---- .\ fl < Ship : .,'lti/ / : AM-; .
licininoJ it in Skimns-'u IIuU Uiupi
blazing uf comLuttibk* that 1.0\1 ,
jiilo
.\ T 1 0 Xuni'
U U
(>
all.1 bill sprang, half tumUod to tilt: tide-walk. 1-l ii crnin i: l : ihr 1St'mo-4 tlifiralilf J'roi5'rtv. fur fait- it.i t./l' litlcxt titd bctt IhiiifDUUNl.N'd / ..Ii(1jiJl' DENAUX ,".5u M' M .I: 'm i iU-iiAN -v. 1 111.10 Ix>ng 1'lot.nl. ar.il Sugar P t t.lOUt' ,

For itu iiulant it utood Mai ing wildly around :,"' I i-imii .11'1'] '' t. L. F. ")}WE\ A. ('0 I : PINT.: M-MUKH, Large Eng. 1 tamLuul: Cal-bag9'

unucrtain vLich way to turn Then wit the 11111's) n..al EcllattJ Rrtku1)i1NTiNG '-. I : ("vo.qviI'J1(1 Cabinet *.t> c. .ruer.t :;< > 1-luly: York Ie
-- -- Ii H.wo ..
i (OAKS tAsJ .
first sUii to itM-If further away froii. Use s-uuu.S 1.'U'h'C
arry lifl/d. AX 1 IIMA.TT1ESt3 Ocean and :Forsyth Streets, I" DukL.Sujyu "
blazing doom it had eo Lylully cscainxl iiaturuga OFFICE I A.KER -; ( .

'o w'IL y, and it fell straiiglud aiul ttruggling to AND SWEEry. iOOiOO : Loaf "
the .do walk. 1 1 was..\ lous raon y to rLtrr tIe, FOR SALE Comer AiUin- .ji.l I'lin- Mift.Sluinr'e llutlJin;;. .1-u '- ', THE 'KL-li>fc>Cb Wloi. ;00 Long Orutl'lTIut,

wrOth out of its agony, and a prompt 'o- l,tt. JACKtJl'XVll.LE. FLA.Fib. <: ...MrL J. 1' SANDEKSON.iiKt. 011(5( l.011\1'11 .
; &U drew hi ruvolvi-r. but burnt, slranglfd, I C ,K1'KUsili: On-l (...11t K ". olltl.Iu I' iriuinJin -, ---- ---_.- --- ; ( : I KM'll ) k LAMl'S 2. 1867' -.ly. ( f. njj SurktWO l&li.h
tit'inj puUi'-ln'l ;
>
.. Tlif no -
cxhmifctod its hold of ", Hon l pnperli "' >ll f..t 1Bun''Yt'r': Ytrlll'r 'Ollll'a' neal' --- ------- ;; -* If It
UM tho uvs turu waw, journ..lwtb. Early
pour .. wood liimiucfef a$ Itn.r I 1
life wtnidcrful, and Itltlrc than a dozen fcliotg iu,4. *ltntiTlitn.I.III p an two ti..L-p" 1t.t"tI l I'lc-t-s, Nt.. h'l It'1.-... a l>bULUTIOX.rt"Ut \ i. HI ,i-icn> OIIUKK* Foi \VtflK.I .

were diichirgol intu iU body isbn it finally tin* ninl ft>ur ; I lliH'B I Inmmvtil rsJHr CutI.r. with in n .'if U ft. I'll If H SI t.I.L: CH.41X.li'.iiuliut AXLE GUKASEGBOCE1UES : C"I'"IIIh'l'I} I In tnforv f\ii-tiiu I I'ttvrti'i. tliCundi.n'Wniil I; :It Sign of the GOLDEN MORTA1l,
f"In.'w., ; T'.I"11 iiarn.inf Atones ; Xi wi-PI"t.itiIi. | | r ,! II. It. CUAM. u IIn.1". ni'nc; of !>t'iinLiL, liviinyA --, --,------ -
ce9od tQ il1.ru boic. nf Xoii'|>iirril. M htun, j'r4'X-pitT an.1 I IA'n! I'ri.i.'t. - --. ; Li,,r\, itlili I \ '< -Iv-'l[ try niuttml i..n-i itt urt-TICKS: TO 1.KT.i i-u
f CITHER 1'AUTICTLAkh- lixmi IIIhlih. frtnn 7i.,Mu MW jHftiiiiU' ; nnnicroiilont" uf ln>-]in> lit.! :1.. \"TOXEI.\KI .
the fire broke out wa called the "Dird Di-j.art- lau i ,'rtiti" tIt .( Jot 'J'3TH| new Melnl riiniilllt' TAKT1L.S I & :i'V... II'EN NY. rl"r, i my -to.,-. i .l 1\' ,tii t u \ rn Ui ITO 1:1- .tars'raw v''
ncat" tho fire onipiutudnoa IU>fHutvinf Kul : Impronil Brami JaI!.'}*, Ac n i | 01' 'I. I L. .1 l:fatntp in I'lt'ii'lalioull IUT. t. unviiY.January K.: i; : ., u ti >vnicr, R y.atitl Lnuw lre.ts.C *.
It
i iB that I1t
tupposod lot tin ult. n JI a defoctivo, flao. The room above wa* oc- the l'rorl'ictl1r i al eluinii\illc', }.. II 1 ).t)1(111.L.. 1J AOKNCY. ll-U.

cnpied by the giantess, fat woman, Circaawau W.A. iiUOBUt. 8U .
&

-
I--
_ -
-- -- ___ ____ -_ _
a -
.. --. _
-
-
-
-
------ -
----- -

r-4 -


--
-
--r ----- -
---- ---- -
-

I "- - i -i t'i'-' ( t-t i- .'t'lti; 'i ; < '":,. I* T i!''>TK ry nn T mL-rctlaneonw! item '.rl.- thoil.tniTtl iIv hr-l, -I I. l ii

OI'tI4 I U.l t -. i! ,. : ...1-1,1.- .l.-u. J ..:: .. I '. ---i-I- J.iilt -. i tjil( *. l--m I It, i ia -i iin l -I 1 ar Fur t"itt| ll.- -III -wl inii-.t.f ul tin- inimU-Mi-f HI >.-

"< And Jju lv I ', I M't .-llnl I'ui ; ,, il K--> ri1rttli.l.l. 'iiui.'ii'--t! ni I I liiiri-.ni. f fli'.tm i n.(in.'trinis I- ; -I .!ti! -- ,ti. -I'll'I' t Iottrt r*. Ii-Tk, iuui4| mntiriKtiit i*...
t'U11141 K: ACTS < F T1IK; I illliiTV Ii ri i it. i t 'I t < T' .l-11t.i--! aiUiM t" l." a i- ; : r a : 'i ;
U twiiilv tlmuK-uyl
I ii-it 4 ot ili> a mlily. dollar
ii.ti1i ; For 1-l.uik l I. s.i.i' imhn.f. statiiMu'ry, ,ami ini.-till.- I
-I! ,
t fix -i\ tli"-ii'.i ,
oi sai4t .
*;u-t iii'i'tinp ijHii. "! dl! J .lilj j .- tIj.Llt9L, WU1bI------ i nt l-laliA. For .t.'unvHf
NINTH OUNUKEKK 11 i l. .ml '...Ji'l.'i ]nli iU-4>tSfIniii'lin ,-, in iu'l. 1,1.11-1 iti'iu**, t-vi'; th'iuwn live) humlrc-l tl<>ILir Ttrritory g>mre r an*! ?,

;:i, .il th<- tiiiH.1 and pi .. ..t'.th y .1 iit| 4ity
.'I ) $Dui thj j .Tj i'5 )lurcin a'' "Vfni tuitui .JH !' I, i\.v-i -ar ii'.: it.v uiL.-- I)IPII' .1 u uI i : -i ,*- l l !iv-it l -t tin-lif-ilitu: itp.tr.ituuhttvii i For Mink I ii.k.t.ttitLiWl3i anil nn -ilUm-titix ili-iiu-, 'uriahjit'ls* <, an.1 sertrtary, tw.-Ire thoiMiml
that HJiil i it-ii ,iiij; .i-.i.u! one thoa-Antl luo hun Ircil JoUars.I'OiVau utulmctr' c txuuist.iI tba TVirih-ry, ftr* thmiiuttt
iii' si A nAt > jmtiH, fts ;ty' n'tit thiill 1 -c4i.i -.t.-fl iutiui.lri -i -u: u .
1 iihi.-! .,! ill,- ( .1,111,1, i'iii'i ut I IndianIIT.IIII'nrTiMili -- of mwlicinc ant f artery : ilnlltr."or -
tiJ#. .- *, .% i# / ", gjvouA )li i < if xtid n.4i"l itt I hi.'h -tin i i4t-ut t ami milof i-
i4.SMA# ( < > f : sn-- -uu-- I is. *> I.ithit.tttiotM ry, ainl ml-r. il.iJIKIIS Fur bl ink l*< .ik'cell iifoiu ilt-oi' I i-wmjuiw t' tn OH tm n <-rfih..

Raid i n< ella. t ]1.V-L'IM 4. i,5. itflhJitufll : iloJlint. IutIlitIt.it. -'- .it Iy, enerrrh-. nixi nlm-rat; .x
.rp-r.tt.> may n> I i\- .; -i iuti- l ittuiv, I'li.Ut'luii two nl tin tltily t-itx n f-Mt-ri, t U'ht hiimlnil
%4IStt.flU&tiVfl (1 ( iiATriAI. ; ejfli 6ttn1 with thv lawsl thI'nitcJ) Stato ;, 1''i -' t.o IK- fuiif, 1-onit.l. ui'iSMi-ifn'-.l fin-tin* II- .I| I )I. t.ax?, For thu CiVneral 1UrINuis of the i';>uth.f/e- K.vs'utlt.ailihn prn.nt tlif m'.Iy, 11-1-- li>,iK>an.l ilnlLnvTimtirv

iJen. t* .An-l iK-faitiifr < :i. v-l. That nn\ rcid atuig the gxvi-riuiunt of the n >rj trati"'ii.S !-fjr* \isjnin TS, in! Ui'i-i'.iu i 'i -> 11Km -- 1. li.------------ t.ur.iu. 'I.-t t xt< !>ilit!ihuu-iaiiil't'.liiii) i.f h'oiniiirf9it'i.r*. it I N-n. ILPUI- t U wo: lalmrer.-. -K of.r -outbun-ot eornt-n-s.Iti.In t'itx-iiti nf nine liniUlia witchim-ii f :a'nl*vnIn,111111 nor atn-I I fli uttW't-tt 31.tutat.V! *f Ii.Litnu1t i i .u.upi.Ii-uiti.m: -., t'-fii.f"I |lii H..T.ti.I ..

*.l-tioti v.liicli (Jiall If iit.vlc in .lit. names oi5w t. And !,. it tuith'.f cti&' ti J, lliat th? gin.- O'Sigri-s.-ittnjtHii'ilf, tlutU ia -t. !. E I I v 1 ...t-tliust4-l-y. etlVtS lt'- al4 ftt.tihIitIi .lt1 I.ui.'r 1 1 1'ii hunilrvl :Hint thirty two tl.ilLtM.' :txii I tw--t> -s.lT- JMilffail! rt-Uirr.ta-t-lvi- th.nI i

< |>*iin.T.', in Uu tiaiinv4 f the 1>., .- ,- -- Iw i UtuBf u-! i i.Iut' I.,' !l.ial wirr.intjrintiiii; ml lnn.lii! ? thu flui- furt.itimanil! nt-airiifti the KUif, ainl ininUiwuo For Ulior fuel, lights nml nincclHacoais itcinis -tvi n Fur '.tiUi j-ait \ fi. i 'fi'. IVruti.fv, sour tj--
in t ,
cajiu! r fUnns-i tboreuf, ur any ollitrtuatUtr Icarlf trtisttxn. ol'iuit UT-B than thirhtm njcmlcrs : For rrjiortijtti and printinh V1" "" anl tioU.in.
t llt-tun iwlii.lni twikkliy iiewsv-tpt-r><, ai> InfiteJ t n.ilrt.in'l! live hitmlrvi dollar
,
qnwiiod( in 'hioriginal certillvalv. si talil w5io ilall fa t.1.i tod by the corporators u a in ihv tally < *M t.lNt t Invlhc first "t-si.iI .t., .I : '- ti, ml .Inli.ir- i-uuii'l, niul. (jfi-'iixol {<>r Ihe use (4 the oiJlfi-, ami fur ro-t-Ulli'x1 IVpartmcnt.- For i.onii'OD-iitiuu of the comfritt-atit.. n. 1 miK lice uf UM.niemb.; i-> fi il,

l > ili>pm.,l a diwjlu.l "1 t't' >> }mrtnif-1i:| ni)' th- ir first mtvUnjj. Said board i.f trus ets sliallhaw I fort it th VonpfS-s, twenty-tin. th'.uut I -- -. *. ;- tiI's I i -4-tiini aii-l inMiiB ti n 4I framl. twmty-twd thouOsd tiiiaiter-tem'r.il,; tTroc nn-iii-Liiit It-t r* -"tix rnl _. 4 -& -l.ith. ii hrk., asacviitungrIIsI

i-way sail* j>artn >liq' lui h -.ttit tx> ri-l..iy I -LU-I IiIILti4 l, rUu-f ItTk. .i.penntmi'nt| of immi-y-f-riUr.l m, ,--_ W-i nlr tii,", -a t tt.iiJt *
'. UP imiiit-fi'tiiiT ) I ) thrtv clm-f clerks ami the clrrk.-< incliiilinir 7l41 t t I .
I nt'I'.iMit. lur.'IiiiK- <
t1 -, I'ii -; t.ua ( tliRIu, (1s.L.u- tLL.! I topHnnirlM-r, ,
mrl.airkiJ oa $H<-rtm st !, Lttr.t1H Iittttvc und in Uum ohall In.volid tl" h.nin- tin- u-ial fA-lliTonal OiKtc th.'i *>", -ti- ,tJ T..v ittb., ., ,
|1wI&T a .-I-, .' :..)--ul t>l u t.tgiiI.!. i Kf. miHuvr, :i t-'oi 'tlt IB un-UUi'i uf the cnllimii| i of public toitj-thrif f. iii.iUclerks itt nine luimlr'-t dwIUr-- nl i i ,

lwn ialc 14i211": tL t.1 .i : l'f"i.uraattsl to U>- crjK>raioii( Tinytiail n-jffllfT-. *f tho StMr-tft* 1't ir th') ; thl -- '_ i. -ii'! 1 ti'i' vi ILL hut tai<'!-, -ixtj-liVf I Kiiitlei, .;,ail tlu- iluk ami iue <. up r in bin nlli'.t. tour (Mi-h.i till 55sItt, .T--ij-.ant ittutnaz'rWit.. hinen ami: _tttt.ra.. >-t..t'IKt.vi.ji.it.ini' ...Itnry-- >-->H-lil, 'HI* \-,|.

ztci-bir. inlessSoc. senuw-1 c -i .1hi' .id ij.' .i--tiun'-M stvtl. WhIt) th ymay altor ;ilpi ; .' f.- i-i-1.uI-titig ttif.1 iirii'.ii-din'i; --ftlu ?v-ii -. .1' '. '. r. lr"l ;i.J rulitj, .!i.ilui. i li.i.tt-'I I st tta liuii'lritl! iijll.r. l t.tlKirei of f-ii'l ilep trtnient, two htin'ln ami M v.rityI'liif and chit t r--ik. .t >-! tin r!. nn-vtii. ii, lt l-

a M..1 ami KS of tlu- 1-Vr -Ulioufry, liLink Itwls.itlnii, ..ir.iwn.unl t tii.-! |* i. tontiiiKiT.t : HM
m1r thc j.lTp. iL. |
.i-1:1.--. ml-r and by which all d'J Snr tlu finIj* i-t i.f 1 thu fortieth < .
r' -
-lij- 'iinjriv.id
j- atf ;
: *
I 11.Ati" ." i x.l'J'i'i I'liMi-ihiu*:*. tl-" .-i'Vin juiii- ..:htculitulti uil t \itn-- .if !hi nlHu. tix-i tnin.irt.-tl a-1 litioii.il compeii-taUon W uhs.rIuiu.ttiqtihoV- For rt-i'lttl .nab! .ftlsas.iti : t j mi u iw iMnx -r, uu.l.|

HVAti: iall) pass 1; -. i.undrvl I !* *!llai ; .idi, f'.mi th'W-.and" .4"! 1 1I il I Kt i !/ !>i .ITI 1 i-t ii>vnti4ttrs oi the St-tlc* .ui'l TtTri- t"lariniyoivlti! -*. i- -I., iilkl r tin* priivi-inii" of u.t of July twuilt) -tflr-t }.ctt\s.n< t-t i .-: J .:> lx.i. Tx-ilirt':; ei lktirrt hun

10. And it fuiiiiiiuu .' lii i ', '. U. uuihentH-aU-d., Thi y sitall < lo* t a pni i K.iS j jw I 1a :;.i.- ; .>, ii.i- Lit.,1 *.*! \Vitalniv.tiH; t-rtHi'T iivcli: ,. iLi! .uij'.i hi-n: t'lftk-1. --- K'-r -"iiif ituL.itL miiti'i-ii! h iilitil .in'! -itv--!'{, tTo thon >nni' one l.iinlr Irc I ; ,i.t i-i 'i -".- '- !. i--.

> i':". ! Miinii-ftititn. 1 I UK i.-rk** >iliinl t.rty -1'llarn.; *i---iir., L.i '-U. '.- >-.' .4 hI4tiI.' .
I Jr.i'i.1uuJor U.< l
i :
ljltStlH>S ol tllf'I'-Ulnc! il; I l. a i !ary. ,ind a tn-iaiir, : r. Th<' ti-i-a-'i. r j a F" one vinplcl[ M:! i-i tho (t iu.ztua.n.d .
Kt,; J'i .!-. -..'In.:, arot Ktic; thi. L"u i!ttS urn _il hit-, .-tli.ihtt hiou4ut-t iufl..i IL itibir.-I l t 1t5. Fur ;aMitiun.il. Jut I. tuiopontry cl'ikn, forty lhoii.UKl Of-nrI ti, ti4l i '
0*&> a0uuf MI> "in riiint I i }>.> ? .h4Ui\<' .uth Im.-L, a.-, i ihl l 1. ardf trusi mniTij tl .! -ijii] Apfx-ndix (nt i :M h senator iu (the l.ir- ;r-J i lit % :tri.IU Irinimtiinl j.-u i >"i-n.ir! in. !l"li IL I- 1-nr ( iuiit<*n.-aliun nf -urvi'yur-p-iu-i.il si) ih<- uiril' lolia: -. For fu'i! .: -. : : > m.l rain u.,,,,..

i4iI:I f tutm* and with or ith; ut thi iilili'-n aj ;p. 'ii'ttht tictb < 'onjrnts, who ln> nut already re'viMil L,, v :.it!nj i iRiiHiKiitititin t ni sinitiiii t I tli"U an I >iii.i lit 1 I'.lk'jlaiiB'l Mi'iit'iii.1. .iii'l Itli.-! l ltli I K i ii I' r.rnjt itt lw-n-c 0! thuo rttouicIkarhtiieflI-- _,_if ilf IK-, -- .--.- ..n-t! -'." -

_'.. Lhi-- -iittti liii. ii Ia-i.t ,l _JLuus_ i.. and I lt.r tb.- V i! "> t K.v. -.- :: L I g' ih.-
f tho tur4 < V : .1 rfi" il.-e : ;: .I-.IFi'ii. ) Ui! Ftur .L-tik ( kli.iit.hint, u't-itinn.-rv. jniri -
> > tc cIlIll. n.i j' myriHt pii'fossnrs.Ud j tutoi>, prfscriba tho. innnbvr tboin : IViiviiK-l }however, Tiiat: any 51 nalor .
., 1or -OL.llL.-atiOit of lii.itvtVoritietjI vt Jfl3i iauu-hu4tru thu ltfl'ltlUtI oI- tff the \tttv \ .ai-I uLAhurF'r
g.iurl
t.i.-ry. Wank U> k I I'ltnmui', tiUtt -. umlJi5 l.o-t-s'tlit. i.uilhiuI, -
41L.kI-fljflt;; and in any tt.t e. In iti aad diUnuininu: tli- atntmtit ol tin 5r rt > who h.ts alrcady, ;ts a munbi r vt"the HuUM1 oi r, ir,'. t, tk.u-.au.i tltdkuu -. ,m'l tltc cit-r'iB iu liis oll'ici x-vtn thoiis.unl ii, llini.1'gr fii u-it, gi u, toil cai ttes, ruatuit. ii .aur of tbc ht-fl--i- lI1 I tbUt> n i > I ith "' il.f b ctt| ni-mf't.-r -

limuglil cin ftTl) 4UtI! .t( 1. < u.r. i? i-tMtl a p nlion oFta t Mirveyor-4eiiur.il. ofitiil l. wu pit.t-oi'tl- liiiE-Itaa t.airc fnuitarluzunit.. 1aintina *- I'-ritfl .- ; i- t .r ti------I> the Ifejnrtni. i 11 (

|r.I1-tai11i&ip. i4 t if i-x; a-u lul'ilittt; .t.tt.IftlU 1 liir c Ui'T offitt-rs, agatz r'Wpluytk ., as Ihe'n.int.if t- fit''nTi' .nZLl IHolx.shall '.'illy K- -ntit1.lt .i_ ai-u- N>t>r.u Ka, tlfcLirc! ..1i.. x-tyiiigilistrirt Iiy tin-a-1 of whit-w.istuni an-l fyr k'-i-finc: thr linplatfart'l li.r- Stiti: .'UaLt.: .. t ut.l: 4-il.-1

-'- .pt i-ItI. 1LntLia'. jiu.I ttq l--_ i4'i L'ala.ir-u i )iititi--'i "Ail a.. t In n-ni'ix-i-tin-f.llii-f nf .iiirynr ni.iiu nnlf-r, fur en int-fr f.'aihalit nispne, lalmri-r-i, JIL-I f of Vi> !;>i i"' I .. Lu.k4'ba..
Uit %vial jI'tw I <'t | *III IITdidl -> w h 4 th<- university raav fromlitn t'. ijndiii.uil.I 1. i if livv, itssit'li i-iiiat4 . \ i-litntl vi f t'lu' M.-.tl' nf ItiW.l iin-1 1 \Vltnlllllltrialfiu'iulli vr.ttchim'ii, r -'ltr.; nt f'iniitiirt-' anJ f>ir ruUMvUiniouiitfni Ft* Mjtl.nl. t <** l.'tf! t i..* ff imt iteTcn HA,- -.-I.I

or fl.imiis h> usu-i in :xiitl tmu .*t tJ in all *.a.- t> liiing t'i' .-ir lutniH'ii.- .ttivn. A j univs rtfuirul| tu n'liijth-lf .nit full M-I. uiiio Km, i Mia i i i. t ili Idri ;u>,| inj,> uicr, tilUt-li lli"U-.Hi'l <\- >.i-\ L, :N"i-'n .*ki." ii-jrt] >vt-l July t r.niy-fiilit II (t} -thoiu.tnit dollar?. Iuisti'-- *, f-i'Ty .'"' ft I 1 -I i' i i"in.lr l ilnllar

I1iflV 'all I- tin- illy iic:- .IJ y tI t ttn Mi- tingo i.1! said )sqil1 may !h.- vallfd inuh.' i tliouraud three hundred and scvciitV-livt '-ji) : rtint-nt of .\.grattItitrtFi' t-i>i'ijnn*..us'a' -.s tuuuIuZo1hiu.; ,.

il nnyjmlgiii or 4tTve n'r '.tr.i the trust .ilal! 1 !h-- {. .. r,ui Itn |*. ,4 I I.. I ISuiMuurwiii-li.! l.I' l.\ tliousaiiil tliill.tr ]f r.tununi, iiri-1 the cii-rku in In-
in imir its pnwrilKand liars. a ., --i.tti'. I i-.iTtmcnt.] l".i i :.l i -ii-I !'uiliii, | _*. g lii1tf ;It -
id l<.''fctiiau or nt tin 'otijti't t (il ', 't.usuiij, tnilar'- i'"ini)"'ti.--.iti'iii of III.- -iirvfyor- riu-nl nt thy t'rriMrii thirl} t-1-'ht thou-unil ami tsx-nty iltlfar th<- t'riit! ..t t'i'H t!; ii.-; -'t.l dnllji.

; ffoiA aid <* Hjr*ii<.n. ;< i-. in-t.t' nl IK-! inul.iuiu', .iu-1 of d'loniilo itml t"ttli. nn-l tin; iItriin liiluili For rontiii'ncii-( \ie. : l-'or xtatloiiory, fraitrlit, intriliiiof F.-.r ,ti.t-.i"- '- : fi-t I jti.ii-isoftlieB'nito.lM., ,.. .

f4U t' tf.ri'td au1 ht .- iki ifli-t t 1 it < - fffjiif-s one tittff-n tlio-iiii) : II 1 tlollare.l'i.r Tor; t-iitiiK-iisitibii t-f the -ui x i ynr-ii-iii'rU of :cei, onitem--', thirteen tliouKnvl dollar lar-.

the a, .-1 &.* ii th. <-* --4- : tad 1w--il Tnaclol.. That I '> '.< j<;ut3vxix'tliny lluxv tlnniMiitd I, iiii.luding; thn i iiiju'j itimi of I'nii .1:tI. Sim* I -n.j tW'i.iluri >= Mexico aii-f! Arizona, three thou-nul ilnltir*. Knrt-II-ctin< agricultural fct.iti.itic, for annual an 1 Kit- ...fii.- I : : .- .-I iiiupnm IS mi

1 ..uwj I'wI 1s-.n .,Ytri.'J -. : tit .. ui.iviiity Khali f tli.' followinjj df] ..11'mi indexand laws nt thi KuiU Stalt--- lillef.itthoutiand i ili. imrtlit-di't t .- l-uiHiir.-. fiwn I lUmi-.iii'l I l thrtt- Fiiri'iiii'| !'. iuyiiiif tho ..att.tyu.i-g.-ittr.uI! nl I iiiiTithly roTfortH, lin thon-Kinil dollar. oi titIliiln t nt .s: iti.. tit liAIJtistr vt ----i.t( -

4 p1 tn'n Hs, and such OtlitS a.- th- lanl.4 ta-u4." .- tlnllars.FtiS'ilerk. lii.ii'ii.i ,f aii-1, twi-nty tlil I irF.r !LI.I -ti"l I tin.ilr! i ui IIH ollicf, fotirli-t u thou- ni-l Il_ For |.urtliafe) au-l dLttriuutiun of new and valuiMix Ui'Ii-vtif .lif i.-ii'it in inr:. iiint iin" $}.m.w.ut4 d4lt,

tjiiiiitufitt t-xjituv n! Mt-1 I I'tiilJin.f l.irlut Ilur' ,-. iI'.tr /. : Fur Lirvi>f tli r> < --- ..I' : .,- ,,
tii-. II. Ami 1-- it liiri..' i -\ }-. u-t-., !1(11 1 <>r itti ii- nm nt tlnj .-ttrv -yor-t r.i-r.tl nt i'lir "-I <-' 4icu!, vti.'i'ialilinl tlo.rr.inI .u&&b- pr *:tt.- I'nutt ".fl'.s! ; tr'u 'Xoaioin.b i ,

naatu faiiy sj-il't! j":1i-t: ?l>ali J i.-L itt l gi<'al : f f"'tat-il', I&iiitih.; iwilii inc.ixlh .4ti\ h, Itfty-iht,' tho'jsaidvtn hiindtx-fl and 'lirttt-.ir'l i ii'i.uv.Tii Tt-rriroiy ,ind tliu dferlu in In < otfii-f, ti-si- thou. :aiil .|"1- f'-r la'-"r' in )I'UtlJii. tip <:t--l-. su,1 Ui:s, .in-l m--H---l'- huii'In-it ii I'.t *

1b< firm wits liii j'tiviS1.1.. 'liall L !I. k-41 i-tl ,vz -ricaHuix'! lil'ty'dvHars. my I I IVti'mim'iit., I- -- > -ii inh-iSm i nl i ) ''i* rf'i- i..r'. 1 im tun ili'im*, civilly tI.o.iiM.ilrldoIiar-1 I'mM'tnl That I l-'oi-tb' |p-it t i.temithirti.i.ui F -'Lit of
|
.-. "ftlw l "r rtvMriisit. 'n ot thv '.' iiri.il ul > thf I "iiimi-i i iof ..i'TiitiHiirishall ) *I lit.I t'ni'i I Iiv -
:i: > rit-t; iitt' :usu 91t -IiIt t lni'---f hut | Miittym n'iiiiiiiil i im only purchase -ilic l'tL-aruu-, ,
iwmt | Ml Hir, ui I tlii -: 't! ul j.. rtn. is u.tHKlmll s --4.. And !1.- it .1 n1lm t-ai.ii iJ. That I In-i l-'ijl, i iiliit"! Jtfiltf*. l-.u-nlv lit Uinu-\uid t tivt- tr- i-i'* _. -i.-t.! tJ- M"IJH ,m--:--_- if Int'-i ;, .; .-I ,. i-t.lut : tlif ', tv.! iu lii- orii1ix Ih'tt 11 iti! lit' limi'lr.il.1I. ilit.tti.ntf.! v.nii tlit* liiirl lieteiu :ti'rniriittfl| | | for th.il t ts't.--, ii'-i-t;. ; i ---I 4 -

tranK*'-l t't-1.i-in-- s< :HeI it* A sj* i.tl; j : iii'-4itt&-' f;i44titii< :i( .i i the- :M \ > ral di-pitd-Ii' hundit-'l (u..IIu-i '. u. ..u'I I .1, ; b -. I. .ii.1 .|. .:i.iril'tfi -. |Pill |*>i.-t*, siLt it *""rtu! a.- art.urc ami umomniim :.> tit i, 1- r. .i. itt t !

twr dull iatvffew, mtftii .O fiiol: tilt Mir\fyn-iu-r.il I nr W.tfliiiulun nniiiti I ) nr ilh .1 run I c ma-lr innit.lotitalile l I.y fre- i it' l luijatiltI .. i I'd.' i i4J&

If : ip- >! ii -i t > i.ty il'ill.tr". Tt-intwiy, iiii-l tht- tli-iks in 1.' ntii.'., tmu tlmiitn 1"-Itt i IluIl-i! from ,n'- part <-f our nwn cniuitry tan- F..: ",nt.t nwitio-t vf t ." -irn-t HKiri,3K ..' .
.wiu-l <
Liii i4.all Le 'mi -
a tv'j'titinr. ii dl iii-ti-u4 I.> thi-ir ii s-j Mivij iaculls---. j.j.ai.iiii-*, lw<.'iivj-ihi' tlitti-iuai| it.!nli.iiF'h -. F----i'. n-'iHiKIit, ii.' '.: "i ; Ifil. I tliu I tl'iiti'l I I -i\ )h'liilii :ti'l: iiiut' il-jll.tiH ii'h i- lr'xi It"l, Th it tin* cfiniJiitaM'-ni-r liall. it or 4I -- t'li'H-.tn.l tfcrv hUT.'lK t.-i .

may from litni-t'-tiiiK; f"i.' .' U.( > in-- '.;il> 1 -i ti: 'h411 iiiiItt.- th- 4-ImEIM- i-i in'i'i' uiit.-< -llint'in> itlir. -u.t tIuIu1 u--1L--t1 l ji.1- : I ll. ,-,. *. -', nit ---fnr'l *, '>-! 'f'f.i.'i- in Ii--! i iii- i-, Koi CU.UIH n-.tti"ii -f rt- :iiilcr lit limi Illlt-i in MivHiiiri I >! I llf litt'f-nth l-i> nf i IK-01-mtff.-r iniiteh yi-n- iii .e- K ni- -ar- ca.inti .- -i .Li1)l'4 uutiorifiwl ti., -

an'1 l i rngr M f Iho jwrtucJ -; .) t iti-f-n: aJi'l ..tIviso --i L '-i-in, *1i--I il. -, with; th.% ad\i i.-.' '.{ tlut'"tf ] "- ... fniij--i win I'luti..mil. UuTi, -- ''ir-i: i.-t i-i l t.irtIfH! -i-1.u Ill ui iiiin-ln.-1 I *loIaia'. r, ui.ifcf .1 Tf-.irt| in fit-tail, to ConKn."I all mint-I1111. 1.i>f ttiesa.utbrujn tj n,4nil lIt, ,,.,,. ,,

Is' their Ffif f-in-f rt-.itiiii t'i mill .flII.t4| II, r, : tiii-l 'luk, Kent nl iirxv>yr.-ii-a: > u .0.' < ii---Knr it-nl nf111- t ymit ii'lftl I I Iy him."Knrllti tnturr n.i.tyn: tni.ti' :i >!i U.-.i '.

jn mwissriii'M'x tin: tKifs>ar> ti-xt-lvwiks, .nr -t; h I 1'i-r A.MUiiiu'iio.tlitiH ,in iiii.i-.t-- u! itn tLLI -. ,.n.3 t I.-- k-. nif i-h ii f-i-tf.il iiif .-i-u.-r.. .iti-l !li;i- vt Xf>i-it-ii, f.ilV nlli'tUl Cr'i: I lei, l*>Kkn, ,nt.itin'i, iy. ; fiiiirh.tM.-fif the ttloxi.-r Miui-um, lui ihui.in. : Knr IK iT! ilm: ciifiiil.n I-qt'f i -TB tin .'ui. ,

1 '. AuA 1 IN It furth. t r.at.l i i'i.a. I." -4IZid uul n.-h diploma.- th lluii a'id ;i-ii.J !ii I .. -t 1 ntlK-r iiii-iili-iil.il fXr"iiv >, in'miui_- of .! o.i i
f an- ta-ia illy < >"t>l ijfjutjsi'nt.ilni dc.i-jjut.s* li' tu ; in 'l'i.i ,1'IH- I.AIII In- ttil tnrtv-, --'\-i t'lvli-' | aty nili-It- !I-'U! n t a-i-i r'.wi.i M..lex ?. / --ltnc,l t It .t.q.b, *aty th-iii .

iA-t fOic sum vii! < ii any : j p iti: |.:uut< < -! .%! 'lit"; JT< 'I and ;. rant. d in ,( li. -.*- lull V.'rsitir&. J'u-tiit.rj.> *.., tilI( iiiihi' ala fiiv htmdt\il t thmtiii itt. I I ii: i .ii i"l I i m'iy: 4-! ..tiul.ir > _'-r, Uit'-c'ii liuinlrnl l tlo'.l.ir-. Kur < nipNirif! nx-l room, lie tioii-jiil! ttxohutiSr I- urlr .n.itlnii

.(1i ibU1tlI 1'i iI,. I- ,-'. 7. And bi-tt fiiiHu il tnilvl.-.U.'U of i it.! ill-; ..f illfl, I M'in u ii., t.i-I 1 1 i-'i.r r-i-iit nl **iiviyoiinnil'! -. tiiIi'stI lifiiriii.t; :, <-l fl.iltiii". 4 Xj.-ri i :is .! ---- '.r ,* .r. i '-i.it)tjg;
i-na<-t*< Tliat t : } u1-'ll.tr- j II t tj
t -1 HS iiu--.. lut-r, .1 i-i.nit ii nf, i>a-itinii ami 'li.-trilnitioii* nf j.l.tnl., iiltiitir.tuI -.I, pIllti-ilUK-'lt |irti: in_ i-id I ia, -- -ritiN _
t uilli-lruwn ly 1it** J.Li4 i tv4l-1; 4 tin a l> Mid f miStinjs shnH haviP..WIT 1.j u-m I k .eutnjuatsati' oJ ii u "t'i' ,i--. l'-i i l K-, t -, 4 iolii -.sty UioiiMii-I tiii't ?litni'JiVfl ml I i\ty- linhi'lin1-i cly nl 1 iif-wiiB1. lixt li.misiinlilull.ir". -.iii"i! t ..iirtC' th'iii-.iiMl d.ilUnt : rrovnliTlti!t m t. ., I hoit-I-| f ft y :iiiti.t ti.-! rnikj hr-- iirv

OHI tJiajiO .tfdiigIi-i4: l -, .- i-r !' ;nu .HJV_ jT"lt-ijr or tu1r (>r ulh'-r flic *> i'in t- I *.-ii-ri*, and Mht-r* it-. '-it itt ; an .mnu.t! t1irv. .t..Li-' 1-'.-:- iUi"i..t| !I.i th': 11: u.y-r- riitrtl: of \S"i-hi tin .'. ',. -.itj ,lt nf plants fulling, ami .hml' hal! I I.I v .: n r .I th t t.-t': fc. .t -.. '.in- huu-lr.Slat.-Iuiut l

during iJm <-.iiit ifliiaJi' e i.! ll j- rti'i fx3.*| Liil' .t t -. ;iti! (hi1 iiiMlitutioii SVii-ii! in lhtjtj _Fl ihv iu nf lite Holl--r .? .* !, i..;, ,.( 11 -. --.1.1 ., '. .,| |.- t'.ii Ti I n ilt.iy, liii i, liwl.-, iil.tlii.iiiry, .tml otht'r incili nI'nr .'i.iim-'l lo nut-h a** un alitj'tO'i to iT'-iu-nJ ulir. ..ittian I- 1.1, > t""f !-r .
:Lal. !tat! lit siv : t.ij :tti.u_
ini.i. fal inItinwt j tf. ,1 .t'. 1 tin- <--t-ks.! tue-wrtiijfi1, : -- u-tan* ,ut--t-'L' i-, -ti.I l I ltI -.t tIsI 4 I Iltiliaiud duUar-._ I ti- ;,rim'ite the ip-iii-ml nit -r-it> .4 htfrtiMiltiiif, -t Ffl l-l.pli.| -! (: it r f.-rthf
any jiartiMv* inay aoiiuidljt 3 dw- ti! < ini< tMl .1 lh > tt'nii-i r -ily >h.tll i< uiii i1 i -. .iClerk ot fli. ll-'U.M t Iu* t.ui- l-i.i-. hut- ,' ilil-.i f* In.! "I 1 t tll i Ix -i nli.I i t
} j ; (' | i.i u4tico, five l.i'ii.ln'l ,mi i ..uiuti!:- tli'Ht-1; MlllVint-Ji.IIi'i.il nl tilUi i :i.-i ;I- I nit-iii? llimic-h'int: Uic I'liitiil e mi OI4> MMH &--njU-.l ii'1 1 !I.> hijni i ll < '., Aii-llcTJl fbrtlMT aa* 'I.! 'Ij.v. L U iif tii'iit-and tlir.S hiindivd and !>.. I :1!.! luui'1'C.l! I nU'l I l
1)ayfl34-nit of fitH-Ji .trt< 'a'I 1 ;1I1 '. KTc lit, < il ,.* r.i i .4| lrii-1iv rth'il! i'liWisli ait.uniu-tl i i- : t.iiiul i tiii'-S li-rk .aid nilav>iNttui: tli 1 ik.i two thmi.-atid I Ii I-' >t-.1--IL--iti..l| i f tin tlii-, .| ifi'lilfi i >i-1 ii i !> i m tlitu.-itnl 'i iiitrt.I'li'iillMv t'iu-4ml! riirht hiui'lri-iilollar ,. L r .; : ">\ii .11 r !i. .,..-
.. nl I
-. litInk- Llt4sl-------------! !*.( nNt < Mintat I'iiil.i'l: Iphi.t.! K-ir .vilantnl tIlt 'Ii t t '' .
t-L. I .
1 Ii ; : $ !
arnoonl 41 iul ti.-l ;Ij s : : *
.t-iijn.sl: Ii -.i >; ; of '
< anhibil i tbri. '
; n-; oi thcailUr% "f tif. uiiiiSf '. : i live lutndr.-il .uid niiH'ty-tiiv.i iltt'lu.- t h i. ." _i i'i i r; 1 1"- nt! >n. tl.n* l.'in-ii-, t .t'..i! u I Sr-i-k.t, Ur !L l"i'kftiliniivry, au-1 ()tIt4'( itt i'k ajt5ii tg' ., -uiiq i -i> .tji r, iti'-ltcr ami l nfim-r, i hn-f t- int-r an I i.t. ( h S --i. I '

)'3 n'iit if iii1& ; .' ,: i p u j tli'iu-'iii'l' OIK* huiidii-fi and t-iahty-i'iui} ; .1-! '. > a I' ,.,-.; i ;,! i 'llij, 4'il' Iff.l'"i i M" 11i f: tW" limn auI I flnllir>,. -arttur.i .- : a--v-ty.-r ami rcvi-n U'-rk-, thirty- t-ntK ; ; L-- _;- ;; \ .tint IKta.t.iitx* -

ain lo In.1 di-iiIi-1. li tinyi' i <.*-$ iii JM.Jtion 'i. All'l 1 ; 11 JlUth-r < -SUt ii .1. i J L l': ;' ; Iwiivi: aio'--'taul. ckrkt iitsludtnj th. li'H iriali ) irju :i-'ti-tiifii tlio I'fiir'.li .iulit"t' ; i i!' I 111 I r- 1 nr frill nl t.iirvf-.i-atiunit"4t_ flit't* in to- lut rit'-ni H.t Iho'l-viii't livi hi-'I'lrd ttollarr.KoruMffi ; -- u I.- ..,i L i a- 1-e >r ,.i

(..mull irx>1itnS f tt iiiI 1 ..tij'r! !- -, inc.---t'i'-;' iau-l .1- t-!,"jt ni.> -. nm r, iiu*:I | i.iKirt.i itifl il''iil.ii.h: flirt, UN-! Mtl-mi-iy, all.tli of vntkincn iiifl .wl.iil tt s .jric liti'vir.tii'l 1 l't-.l-i-; n.th print.
| t--irfl 4iI -
> I. ii' itt two t'l-m-jiuiil' viit hundred ;ui I tt.\ty iill.4rsafh. ll'-il. : 111 In iillli'-, otu- iuui'lf"! ,'i -I ti'li 'llmu-ilnl It'llf: l iiit-Kk.ul.il <:\i>tiiff, flu- IhuU-iml l witIniii'lcti txv' r1a -Sit-u; thon-aml! dollarFi .. KIu, I _- -

jc. 13.: Ainl U* it invtl'fiiSAitfi 'iii.r it t any d<*nai! < m. :rilt, ;ranJ iltvi.x. -; 5 I t win* % -live thousand iai ..hnndi'. ( -I and liiitir\ <,"\ nii1ixt i > 'lo'l'ttKi'l -. : .\\.u: ; hIti'Iruit-ul ;tzt.I; fotitinwiit r.iin-iiv. -, kt thtusai iJI'o. Kjt ..; !- '

it Lall aiiijavtliat Iiy tin I IVJH* lit ni ml i. -; -1u.--4 t- in fi < mthii- i +ji.t Iv.in'tdillar.: t-3ii i and Slljt''! Ur-lti .11, l.f till tilth .,'.-i.-i' | > I.-. t ill-ill, ..tllliil L fr ) .- .
,
mi-: lu< mnj' >- .f ,
iniaSt-iig'T, >.- It-it-$ ii ..<-.i n.,. r.i l -I! i-t.--, in Iii- "iti 'oiivin -\\'i ;'il I O.i'i UiTilnl"1 fili-1, 1-rtk.-, KUitinnt-iy ami fit'iin nf thit'j .
IT jitxifils to nny Ti-.a j.tHtii tL.{, i.ii"1aliita.1 ". l ;. 1"i a An-Hf it iunh-t I 19-f- Itll -lt.u iirt-v ami) rfimstif In.iiri.- -Il-: L i a i" Ih' Sji.a.i! i. ,. livu iliilLu-: : -1! a'., .'. i-t- iilit .
u u t'i-1 i'n. i.ifi'Ii tl h .iml !1-Af nl> !1I -P ,--. : : i if Hlao Ihtiit-.tii'l tl-illar. -jU--iM i "I tin,* mini, i-c liiin-lrt-it tlt>ItarK'r 1Ii.l -

has In-ill njtltioiil. tl") ]iiii. i I. it8'i.Uiii I j t: i i | 1 .'ti'tn shall Ji"1 <-nq4< -\ i i' -. I1:;: T' I \ -.-:.\ '.\lJiT d tv v ;t, h. iii-l : ti-l-.tn-l! : iWu5iuii !I-- < iI) "t iliMl "i i tin .iniill 11- l-f till- t U .1 TI! l.ltil' / ii uiit i.f "'Ini ol t'.f tinn-yt'r-iC-'iii t.tl ol I'l'ih.i, in-ixht "n Ijiilimu an-l foin, five* thi.m> t ilnli.tt tbuutt .u-.t, -I I' i .1 S n rapih, i

tliti &htU 1 i. .*iul 1 t IM! >n. nlit,' n iii itr any I piirt 1hri t in lankui ': i'.i-i .ind iVsir-i'lilara and li hty tmt.- : for i-. -a ( 'Iii 1-fJrf.lrtIllf' tit, u IiLI I a. ,it!|.| tllfllflt .- ti-_I iimiin.ii.il I Ij <\>i! \rt>. Hi.nn.li Mint at IS m Kr.inUt'>, '"iiliftirit'' 'r '-i1lift -- F re .ft t------ -' --I bti.

tomakt il IMA"i ., i.i'with i.n ivt ii l.t i', ,( -- i-iiiil: tu -' I'ui-i. .t"3-l III: 1 il"'ii-i ; hi lii -- 'cr i it'iit nf uffttx 1- I Uu tui-v-iyor-afiic-ntl Nt-v.i'lt t "I .. { ontl- n-
ii.iiry ; i? : 'U H'I ntSnj "lip-rintf-ri'lf-nt, trraxtirt-r iyi-r, ill. lt-r ;lii'--1 as I -t t '- ;:- -
ally iHjm : !.: its -ii4i-i'-.-. itne, th-iKKiiid :our hnndttdthoil fli't* I lirt.n'i 1 mi'l U: .i I *, -tI.. '.' '*.-. tliniu.tii'i onliuji'li. -- ttviI .'!- uiii iji'i.n! *. r tint if.-r.tii't "iiclcrkt F. .
i th"ii.tii-l hr, -
'. 4 thirty rive ; a '
inlunjtft.'Hi :i IL; turtih lltif.t { : 'i-i-' !ui-l in ti"! luttiti'.a: -.1; tin- I I C-/UH oh) - a. *>lit>-fin.. It
Nj-i i- 'I'.i1.s fwat >aud tutu hullit an wsy; Jnii irI'M | Kxjit ''i.-t.- Lii ihc Uiiit'! iaUittiM. 'tirtlfti.txiiii flrt'lft-tltir.''1 1.t -. ... : .

Sj : II..tsi.I ii.i i! liii-itt. i .I_ I ti-i II'.tIiti.; in thi- ai t ottlaJ J !Iit.! : lLtil t '. *tlyd1Iu : ; in inw-r, -iIito n iniitj-n .itou:. t.'th. lis-iii't .*!" th" h I'ini".' 'I ; tin* fAfi' 'IMI: > nl thrittirfiit'j| Court 'mil .lislri'-t l-'or MT.IW'f workim-nait-l ailjut.rtwo Uun LrI l..at I -.IL.-- ,-r- I -i.-u thlrttnii ih".

f % 1 .z i ; t4 e Stat' >, nt.if.tnnt I tr.>afiiiTtr, t-itJti'r! "i-t.-int I : -1.u. a nilil'i lit t I tllsj L atUI 1 .Slilti.r*, i tutIti.Iuistht..- )Ili-trii't nti'i'liiui.i. : tixith"ii.iml I fntir inni'lrffl nml :: -
( |t-li.irr. -
U1 fifty -
---i: t' lit -- .
i 1.t- i ': t' 1 1'l 1 il'illaic. zi.! '. acti.-l.iut itiii-i-. il -- -- -
.ngi.- a L -
: t-ii : f4i. f- i,, 'ivi-ifi .. -I 1 -- -- hii.
ii-'l -.iu .1- .t i jurnr I ., .
-ilst.tiil. .inuiliu
: !i- U
> "j j >, ; t. r >- -*, iu :u.t tif r Knr itt- i.ltttul! ami -
I4Te 41 wIi cuntni'-x-nl 1 a: -
$.eily r ( tM *; j.ai11i. I i 1 .' C :- ti'i'tlj;, nl Ii 5v4laii tilL .-Ui1 t,: 3."U.11,1 i-i'.u hiindiiil ,uid 1-iity dniKmi'lr i.in I f 11 I- i k .t''i tli>. < i. ik.i ,-- i >i.-* .f-ftaiit im ---a- lllllli.l, ,l-.il/ ll.flll iiill |t'llillill.-., .sn! I f fftflllUfif I III -srt ta.- in :u.I.Ittisnu t-t axniliWert'fit'vrjn rwtIAIII, ulL I r 1r ,I i : iuty-iduUi-
fifty--'n ; :
gwiicrzi Vzutluf1 inadf) liy uliis ft.naa1 *.i.i' .v.-l.t Sfanh if. 1q47 I t Ui-ii-.tt-i! thr T. hundnil and lv> <(\ --i r.tin! I ii fi.L Iin !iitilll'f, 4i.-.f hiii-'lrtil, I uicl 1 tiUlyi t ill ii t-I! _S iLL i iilti\i\ Juti* thntk'ili, I'iniitt.-fii hini'lit'l th'ttr.i.l ,n*>l ? .TIV-i-t xi-n il-ilLtra uml| :vnilylUrti4inli. r t ti."I'I'iI ; i -: )
h i i ,! tin.s.ii'l L'lit liutiilit-il P i I 1' .< *i iil-l >i.\t ti i4bt iti'l: -"u.lr.-ut I.'ji.r.
;; Vxtaitlv14tU > t.! r i 'in i.-'ily tlnll ii". > (iri-xwu1 yu'irami likf i- fttrm'i.l -- i _i-,; -
d : -4lin m! n. nt Iwo t1'ilLtranil ft'ity K-i'; f'l.-ij, t-"itin! :. t-l III--iv.'i-l;, i 11 tji triH-sii > i'l; _' I the I-XJVI. H ill Mlilill Will- U the t'llitt'l o U. : ) i.e-. >> Ia1U of jflE4 PlVtlI( y., ('1 :ti. I i I! t ::4- II( M' < l.mAn I I A-1 t ; ; j :inll.uil.i -- Stilti.iii.n K'-r -t-| mii.1* "f :fintltr< t* hmnlrol fl"H try.A ti% I.- itL--i ;. -i twnly him
jtrj itt i 4. lit- -a' It }>tr day. lh > thou.xUid two Iatu.Lu'i- i Ir, Ii.l tiii !>, :iiii'l, tli iItiK >. iin-.ii ''r.- .i :.t' r.t',1 1, in 1 lii'liiig K-, itl ..u-sottiuet- th" All ir- --- I ti ti--! il h N'f v Vnrk. For Kilarii nl uhi--t ,
.iy ,
ti'tli of Iht) ) ifiMil.i'ti' -\ o1 ui '. :r'Hfiu: \ V : S.(1i't! tl-.f Tr I -a-aj > jt. ; I .ut'l iilt\--i\ dollat.-i ; ;oril-tk t. .4)Inhultt7'.I .1? *.. '!! ILL f. li Ll.LlLL litln-tvt ill InI'tlii', Hill* t> mj < ;- !. ml, ;tii'l I Lhut'PtuiiuI iiii'l t i \tntn-.miiy i-t tcii'I'i.t! ti-iyer, .unl lii*-hjtan.t rehm-r, ii-si>t.tn'.n- :imyi !!- I -'---: .. .*,
,
viti thc, j32 ltt (Ii : tg -i4 1 cia l.fl .-,- I'.i' :* .it I fixo ttunliiil ,tail l4 r- < itty floM.ti' I Ifinliiiiti1- ilL -ir I in Uiitiiiri| ?itt* Court of thy I inli | ; > ll-r-i'l.-lit
i { -t; i'l' t sv- *'! > nil.. a !< -iy .Hid Ul' :HlVs, t-.Vv' :.Jii'llAltlil iH'i hillidrvd Hid 1 ,* i r, iillici rt nil cl'.ik', twraty-tivv tht-u.xtii'! .<*_ .t :I h-, ; I ,& --- -
'nj>i'iiH.ti id i nt llr ">!ii'jl'i nt t tlii- tit-.t St.ilri i in v.'hii l U tin' titi Lt-t M.iti-i artniimriiiil
. i.iIitmjf.i 1i tuv, .i -- aii'lnf iLiLnir1 ilolliiri.Km I- -
1 .
: :Ii !if-i l I -
,tfl.! i. U-iiiti' -.i.- _t tI, .
| Irt-.td.
dolliirs t.li rt f'nnini'tf- Mill li ftnr. ii'
niii-y-lwo tu i..lfftlt'iV! frn-i.-iilion tot
isji- ali-l Hl( i Ii i it.-, I.ii.-; r, til'in oli'-ln-f-i.nitiiiiltf'l ;i''Utn.t I lit- L'niti-1 I ..v.iKi"f'f wtiifcnii-n, in .nl-Ulinn io I i In, ,a .- -,' :- -
.dI4 fv *iy JJMttirityf'iv 31 & !i. .1 i.-t t L I :..i :r il! by th :N .i'i .iiij lln'i.- iji I r>-\ II. Ll Mi'ir jlati-- mill f' thf ttUtXisZpii -
LI n i i iui-titi.tU.ir.i Iwn tiiotisaiid fivi' htmdivd, itul t tllTV'i! III"i! hltll )i salikfjiinj of iiriin'r, one niili"ii Im'i.iiic- formtr > iiriitiuiii- thonwiii'l ilulltr Fur .
< < l ,
ii pr ] forty ; I
np-i .
: 'tiliy tt.-': i-l.i- r r I i.t'i.i-; .< ilii 1 -:I.' I-VII.IX.. llirt t: l huti iivl lliiiuiiiiil! tl'iJIarVtr -- -- ; ',l thi- il'-rr. j
. / jiariin ti- : 1'iiit.rl Suu., ...1| Amtii a f niii- x -tvu i1lLtrI.; !I. ik tu i .yaiauiiit! : ia jijih"i l: IiJ.tt- i .fe.1 .I -
laitiur unJur thc itki cit t ; ,UM .it.l > j! 'I : :. -i attf-uti.ilnil. Tint tin- i I I-ij & :-Iu1IL-ull-I; / i liic i iMfinil--i.-ii-1, ". t u low \ : l>fii tint iii. M.i iuiiijH'ii..iliuit nf tin cu'r-tnij Jc'oi in-i'1--ntil ami cunliti::*. nl tXl.tnv.CiIty tln! u- IUI i flL I .
: -.r t.ity jli-- i-ljids two thou-t.-i.nd file hundted .itd: -i'ity fliji f ti. ilc, :iiii I tin- tlsiic.Mi" nf s-.u-, ,tiit.iiit 1 -r- .it llu m..t
nl I
i > -ji.-f r, i.I! tin I ,h. L' I Mi-ri-ljny rtathi): f ilirU, inl tini f.iml l il'ili.ir.'. ..
-
tholikn inU-Kit, shall I 1w- \t-il i- ,t i. ', : ) 1 !- i umtrill 1-I.- |.-.r, l*y uu ..' itid'.tl ars clerk tt> ci'iuuiitte*. ',lul.iitutwo l"U-! ''-I i !I.; !t.! -'. lull t i > tiitih'iiinl i iinr-L luuiih'-I ; tii-l I twt t nil i' li-rs! i.itiiu'i.r, a.--itttitut nu--'rt.-ni't-i'*, aii'l l tlxirtTM IlL Ui.tm-h Mint! ;at iK-nvir. l-r Miivrint4.mttiil L'i4 t-Il orK'll li.T;-. .t: '' -a t.t-- ttVlIl I'-.'

it4)r of.m-1t i1nci- j i ii',, i i--i, : i.-: ii.iii'1 :iii .f;, 5ti N .1!. I.- lI]I. >and tejt.- hunulti'! ..it.disy! I !!ars1CtLtLt; ,Hii L _hi niUo'; li.ty-1- Mi.jii.-.ir.'l I thru hu'i-li'i'! oii-l t-i';lity f-i iii--i:' r im'l r--fiif-r, c/iui-r, aiul tlrktbirtixii| ruy tbi "T -. ii- t .- : I -. L LIt.1r
Sic. 13. And Iit lut'iu.i ., .; 1.1 j 1 .ri-iimi-i u-.tl'iTi .1 J'H- .'tii-i I, c-u! u i ijlltr.f"nr i -
.
: ? J- in'i tan-l | ; -
: 'Ii.- -
*
; : i .4 ,i---Ui i-.tHrii-B ,i .l,>. at th u-tt.1 h\c hundicd and 1-.' -i--i; -- - ; _, IF
zLruii.t .inI! I il'iri.
-
I wtieIM.J i i.'l I tie lt !tti-ni-f! ifuifl, JIMtlii'iiaii'hi 4.-L ;* nitioii "I the tk'ik aifl -
( %Ci itia.1 jiaI1tI-1 Alll'j t.1 ill ii.i! i -, ii j I 1'isii : : iiii-i-fii irtiii thtnf h-r wjsi ut-ivorkiii: n. tweuty-twu ttt''ii..ui'l ,-. '. L .r..i.----'t.-, "1 -i.- '. '
i -Lai ---hutl-I.ut.tt
J ) tt' i .i ti'cy l-> in lur stti-ad ill v. ...rr.ui' d-'lliu- fli ik tff ii .i M i 4 ant-at-ai tux lwlli < ( :','! -I tivi .iiy U'.il.ii'- !l-: -. i I'tt-.t i.n.iiit--'i-m'riil: txvtliini'ln.tl iUfl: hixlif--ii lunif'ri'l :anilcxiiity 'I.*114r-. ,t-ul4 -- ami ; I- thi- |-iitot -

i Iiftt: Uotli .i.- t.3iiu > !1..i! :-if j ist\ti'-ji' "i 1 iiioiii-y, into the puLl i ju..ili'l mil, huiidicl I and -ixty doUai--> ini-i* l-'iu-i .iii L ,. t.-.tlinit nf tIt-; r.int.iif. >ll< i 1.1 t li" i in t-ii y J1 ulI tli.t I'i tI4 IIUIL'IXe.L kh1tr-_ Knr 1 titLltflt.tU'tuntanent **, tUlct-n llivuJmj''I" Inurn llsPli-OIt i ; i ._ ; On? iifit-.i

ha11 tvmenr