Citation
Florida union

Material Information

Title:
Florida union
Uniform Title:
Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title:
Weekly union
Place of Publication:
Jacksonville Fla
Publisher:
W.C. Morrill & J.K. Stickney
Creation Date:
October 26, 1867
Frequency:
Weekly
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Jacksonville (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates:
30.31944 x -81.66

Notes

Dates or Sequential Designation:
Began in 1864.
General Note:
Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note:
Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note:
Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note:
Supplements accompany some numbers.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
002038457 ( ALEPH )
02707184 ( OCLC )
AKM6247 ( NOTIS )
sn 83016252 ( LCCN )

Related Items

Related Item:
Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Item:
Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by:
Weekly Florida union

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
# aid


*,, hI I t,? : T'x'di'Ig' F y,' Y, nr =:{yt_ s
{ -
.,54 d ,. .'i r

-T29----7 ., ., ;,C,;=:' t 4
E :; : ,' t' _

... .., .
o"
p:
:
: aIr# + btatt.avpy
[ .U trf
kpy ,w v1t '

=tIlLDi S
.s
k 57 sa

i4tr'8d1 + 4
e'w 4d -
x < ?
aerraaarutnwvtyea i

P tlwlwr# ., nti"fdi 1tkZt6 Sts' .lJiStrikfAXriA ; eRA r'

t ** >r&ri J A Vv. gfe-V *' *T5W? ** 'E'it. ;w-ig nj'M'lrttff2aoiM ._ r '' .1'VTfi.lA i a4fa.tM .tlrtrr..raa a ) '
.t.'t Kylnawatwlll !

i hy YSk artA aal g tea ] BsgaBBgsaBBgM ', O $ER 26, 3867 ,..- ,r.r... : ,.. ; j E5sarin

j 1a0tJW1r-01AatRl'f3R a t
!
rtNS ty'lt, r-a.tda'
.elfy.rtWhd ? t'a 1 i+Vr(4Yt.llfr intat'eeP'latietiodrai> s tiuty'p4n

111:..oralu' tl Y' ***rb, ,i {ljelvoaygntfh440.a 1pvpw1 HKAonrAtttsiit' sLv mp? '>iA'AiJHAjii T j* >ipWA 4c i'cawi'V.J KuTucfrl i acid Y 6} ,,Ibbr7ietlgtittDjye ado .. r; % 4 4lUtfth11ti6etfrliiite f

anry ed 1 ** n? tA?Ui .HfctoW j SITCepnrrRl 4' 9 i tf-.
'dtJL1, : w bl4i a.ltasa Las.at, U fa4M Ttxttbotltin hDiretr tet5 # ; n&bti 'i e4'u119 1g
tepe
tVINGS BAN '..pi tu 1 I1D8w'rAw .t 1yAA uhf !'aoto ,UUP The ereTQo ka att3t ry eSS it : lieu,. g st! :
at EpThunY T $ A1tr14A ;;- i t :DBB' JtU, .' : tt17 aeT 6ole f lrco ou he deponfAaf.nd bsdrtlot tai prtttida tvl'thv QIYhelhcienlgovccnttlunt' rldaiw k f

't KPI t PSltt } camek''ihe pidlaaaIma {igly Apec fr (uheLtbiattV 1yaxt 1rRng1 IA ttsnha +Iladel :
} serif:,
raautv.tr taM fwittdrlTyrtretallthe6uuraai 'TTRDA.Y, OOT; 'auil'thD AEtc cuppl mtdt3N j1i.Aaflt t
to othry larch 2J,1967; ;
}
Iairr+r N '_ 4 it A = .1 m xclpgap
kLd.re @@Rr2tiiPgl ,
ptG41
tYf(bt'RMeOCwttREsnk &f'f ecideoarybfaoLiE e do.n thereto;ff ii tied tholiutt + ( thotJopi

ID'faroaDlr : tthM.WnNu aprprsLbatt.ftka JIII$ tlpiiawd.ruetaahkeae ,. to' rHt, y teplitgr Uenureiof thii\tv\ fry TtttttiOcautYa; ivuiitra b k 'R 4'
jcclrJ VF t ycVdf srrs in41
tf
btateaFA precioui. tflti +
tfihfd irtoo
p as Wit for o r lontiiod tho nioinenV oowidrare 'iA.aW
SYILI4Ia on
}
fK 8Ah'do t1N-3 In'reriewits ebaooadueavtpoltitjst- tiarb iiot ooe i'o a iiet f et &'home to'thlMi State of KlCTM Xwiuly-indifywui 4t,tga and ;Bwrt't
611 t r n.FW in of oiif fitter naM, tiu,, lttpitia-; J''lwubctttttdolt! p .?r |p igni s-nno inl yi'!hDeifbide8'W beholtotaipleAot; iltp+ietd4efbyU+Q.turiutuf} anid iaie rhlb1'W

7rorlMe tl and ao+,Adural FS? 1dao ta. see oFMI g ..ESIAT j factory ranlts jn-which rfrpUinJj ittnbatadr hd beliove. oA>f acocmpUulx tJia tBikb und afl.v.auh ,rejetrattnplcte told' B't td which Y e 7 iloa1L41'
i .' o id** R 3A V 't A 1 e W j* fdbriir{ Rn i Ieett n t.i o)

Ur ; + anpoiltatrxncrl if.w Ih1tfatgnritlPtetrutitudatgg
fP, du !
S
t L M stmt g' ae to Q t our, \Io deal drlu !u'eetJIi.
etion4e
,
Coutioa ? parpu
are
." Alfo e.t that el against a 11u1etL9rpAa; (ti4J4S r4-t
tbta' tr
4 4 Waits file .bt4tgY ,ete-'rn."Ityltiiit entrtt and dvit' MitsaMWH flu
garsf-nni Jabt
Conntitutiou It
,
I. Convention tofrsme a utalo'i liahinn a Qn
.,. 'EW FOUi YRlt .: ., ut aAi 1RtiLt'r r '"? i tri t1iMl V?Ju tho1tate"If Ve dbW inv6tt5bn/now loya t tlio.lI! ; itta,anA.lJ.rilul bt }
.ro iMAOti to said CoTgrcntion;UnU fO g nt jrist } htt1rrt muhu i Ja a ,l lydi
and ktet.tbure tt
itttltiPtaHtl$$4bh7di# iS eiu'n 1Jy'Yt Catn he f4tll thd 'u oit"iwjortiia'i> rt-o taw r pttr '*tyinotiHyprthodBrtioo ;litdo itatt i ldfy aL.whivh w e4 ) ) 1

+ vaTre, tt'f IO f tBtita iltD9+kGWkbFt F f.141n4 d i tit's djTg5trtrnti teJirllr
7 ; Ju Sd fiT l f7r+73Y AR1D1 T tktrb ,+ini, fiat P.ut the nmW; !h y bh Wit pt } : lfrr! 1r( iba
# llortla'i
DU4La t : J.ut erety,nwu as t Y+ll.k p"t! iu ales tggwv tibtit'ae' wKlpJuture un cr st{roar tracing bis-u maJo ill Jhe SUte'of .- > ." ( i it 1 end ttldkrptcrq{ 'tis pt.laYJrpaYly sIj: r
a i. \ I t
atatterr v t .Jd jn p curing id hartni s a* Jovea, utTnt: art 'of a u d !twog t1 atA' wt
t
fMi.11U lea I t Itprelvmei
litOCEGI 4'WlGE :u, wi terpeaU "tb -
1 ,Aetrr *.i.tru 'ialu'U'ajioacesd( sht R.e, I'if.o'1-1 M i a > *-lc norta* > *VtfftU 4n%Ioct'ran.te iVI W3n ,4b4 eta}( offl 4 ,e' WeN td igWd,
whii-h will pr
aI'4'iteirr = i trher.iho weraborn,
ij.
t Ytl't'ifEli'r }, rooliXltt"tt ; ; ; jBiiH na whitll wi11 tb'tbl1.ni we ik out care / ri.U.o nuumiinr.uU.Thmi+ )yftij lthda) +t i J 9t in ytbkitifl., }

,: :S Urrtb a713AL AT L "iicunty'fci tnuoh'- fd' tiuu y7ial ue Rcatrahite; dr tUlelt4titthL}' entheifhtndri :jf.\o'vvmljpr;184"; wnt C6nt-'nn\rit\ ( !
tigDN aA ter na'tj* peFC C1a endfi hlptu. d i-i r--.hitiut w tknkno wo Jri is tfierigbuvten wiwiwIro.i6tiieal'eryll.IiiFhIR >2ny| pion a Iraue: at 1 u h 'u*

RA.IiEN.EY }XrAt ui, nlar4 yithu4 tFga a VsL1 yud'"forai Coftv tioo of,: agamt a tunren tf*wnil&fl* *j*t.wuAUj'i )wr F

J i1.ea, JJ f1 i mtutLucativseu_ +l lsroryjpreimeutg wl bo dare Ihe.lto Uoa;: and }1'r Ji3 olt rri to !oKeliihl''ttiit 'iimv 1t +1t>by n t.'eLwhr fu-
*uf- ",,:;.gtryAanlaty volts w ur pr xvtuurpditiun ,wsn> COUNSELLORS LA3 ._ ar'. niaai, and evory lpgl regtiner priauiulB at hcitrt. euc wi that wliuil ii art on& t.4U atiun halls Ie f fur a l'uuvrttan' 1st bt th 'ttei0bbahted its wltifh4yatJ

a uan qK riAt A+hJa fl U'Uore will bo onus necoKwrj'andj. udaroid iSrt\ VrtJl.fi ..to- Vii}i talus r*olrofl t anJiattwo i;mrlotty M atr' niC'r {this +thv t4:. rtp'tlt athilt or abti {
yet i
a'e? dxii.'r ar.irxatDalrtl'rA ioUivnuuiiinbuta ; chef are Jfjid.'gunvrsiKM{ 'vbLlihtai.utaion thaYuodtt npJ1rJJi,4I( | | ut olhrl'tohl 11i 1+.F,1,
as nU that
.S 1JlllkftAI 1 pt == t1'udvrhSyin ., i exiionM, and it i* u ) Vcitilw-v6te rctricniW"ttiA!t W.i* Fiat ni"dlwn
Coipm18moaer lwne,>:hf U.iCa ALa.IA'nd.m,1 tiiem Iitiii*J. . rulu Of the KeiiubUcan poaatrrltZrttwAelrntJttreewwiw >
j jUL thu i
.;f..i'ionrui ., Me Al44 u'ihnvapportvif the ptrtyyw ap ild'1 playttthrg+ .ti i usu.dtrlt"aur'wieeetmen /1lCunruutiki'tr.,5 u'' t 1N '
aot'bl ct.wjftl
rsa'rsflw M I t 1 Cwiceniatt ii fc-.tlo out ot 1'I e

I IrAerffiarvzor /, .i '. ,' ':' Y .,. peat to ail tlie.mumburtiif lie Jicp ttblictin part ; 4uytltetk at.tlwtnatitA4fr -. .:, Jl.halJ; -11r1:1t) rnmTiifMiciinr} itAt !Hd AiRll.J t a6t4taurttu1Jurrtfl*y txdvF A l p jJ atetttt ,
ca b r state to jpve u* their *esiht rioe, witht'Ji itiewvtf 1 adnn4, rwourtiui-lt.n. lit lli. "Un"K.u''atia'6ftijI. ( .
trLO>1 .In tin Itomustfiu1 prtr.rtot'wadatrm.hi .in 51VU tbv, < .
JACflast ., Vilf ia hif.ij'; ?'i{ +y'h4irtt=tiiyer. nand puntyawnL { rctrliuirr,'-tbltkelai -jMn- lhtll itoiv.ktatrt
;>\ v i. -1 ; a W .r r.. re jxlarq wwt'h5our (irj; uiMiion i tic nottatuf,tae t m T--

.
ATTC5RNEY' AND f!, .A.tr't ro.st Hit. It: l; ttoteaa/utiL unyen -1 : to rr.pu.'t'ie fur n p'o'ut 'f i vbdr 'tblnyii.trasufitiRaandniwnpent nsuialtt t wI ad'"}uiv..jpit4' ? ,pJ4L euilh

; < -.. U X'Tr UiuuiUghuHuvoM un bin),becmJH'1> ,Lr.uwud a giont favor$6ui'3r] ttn3id# : i {;, ititjtpItl.ortEv ;oiltdbv S'oHfiui emyaalteiv > t
Fur too )uf,rntatiro rot tla., in tM rty n. < ih w.rh'a mCt Ubcin ud'fi and L4NJtt'paeeior t, n* Wtttu1n
Vb'l4l'i'ay' .
1ij
cptSELLeljTALLAILASSFv114 -so'co u KTflbMB ; wiCu.tuatthe "uuUi. *..i. lKMi! '
.' itta ued uWcarr'1tla'itJi1 j.U u a J. i **' !** 'T v.** ->* ; RHiny'oKtw.h ;j trots fir ttl iJ'JatalaYa9' I' i! }1+4'lS q,$ tyf
--t: m t x t=1 a w Leo sit < $bay IT TOO !pains!,. t the Ufl tiiuj,uttil H-ojt, to striko the Uivllowvd]p xud'havu: tbl1 crust ut lh lid
topytothr'ltumemb'an SbltiOltc ewurrtep,3.puraual.krt4wnxui sfcaltfcut Jp'v too yyuutq
,
'tiiB tat and
} sauti.lK.Tfin
uRLe&Wuti.I ; t hrvpvUit alayour lh iv, -r4plwJRMlldutl d'jYu'fa i ittlnr 8tRf alltuattirt
.1- 4 lnluroedii aJ! eom. to tnitinii I oil yroldrlnt'Lhn ot.'rurt'aYbY > <
t itu liorioflljlo' rd-otw'm-tiich a lolly ,:'I'lte Voardj U'j,j| Ypi>
-tw.gt'o.citytilraet4aSliee'4'1 wyuar7Gyh vjJto. try MijtI 1'ry {j4aa, K iyn nnyy
that kunyao! yimf 'iiaiiiJ.iiHH: Alt tVsnrifij tujr
Tl ux eetdrtrtbmmittCh'
t IIxat tt 4 cufdri ( ; dahberatt&d; sA I ,
+ ? wifu, ua: I intt A!' .ll Sii.ntoiw'-whaat: thlt'ttlia.i.ujby'lqual pa dtl catt lctltwud
+ Fiat
DR. EMttB T..SABJlL,. t Oi E dA.l 'L kWal tttid fuljuWedlic tilcaedl by thiagieatluvgiiI i th'v th, kudt;alb f"ii rw'pr j/rnrrplw,? Ify&t'1Lttt } ticatioltq.ttviuuat 4y ssts '4, '%'M uyttu a'ae} k'n9'aFti.n g1yW.ttittuu Wai im4eiR4tf.tidttnAndul.J1t Muitdt4uvlemv

ffiiiMublio L. fiurty tjr'ltKieotrutry.; :; ;, an l."a air' t}' n a Jfr+1: tbit
toe tYeulEi+ tth'lDfe1 have nIV. cal Sidi Ls tSn.Iuqu
oPt 9tirf tjACSsoVv1LLFFLA, it nvdlndf teas' jiit y
1. uai uA V* rftoniiraldoil
n, } .lx nrt" botri + ouia
:ptiRPls1tnj -WJilintc slat' M Itte.dArJitibipay
11'afwithatr ii 1'wllt 1+are Ulu tubjecl wttil.a.iesla rrtlu t0 viN
ilV tar'
> rain
JV.tn.
1'8 Flit{ at tlw,
to". ttd titx
:Mat rb hlc ? Y thai all tovtan uf hWly..tuicl gouJ goYcvnrauut ( It) tu+.ro-jiU1.tiou JrtUeJL ,,Jr'atfLi, It v '
: LIs' nLr cII: INSURANCE # Ar&F."t ... ttvrrt 3rtaktx6: will lp yni'L4 yv \>y lij" "'i'l tlu'rt* snpphif u,1rriili4 as thirty
u' clay
t4 thb rntiZ of uit Ltual
t.J.4.W,1km p t"xeptin 1 iiobt t ie slidi
k ;
da _-11'9'4 lt ,f MIS thdntm amt iP 4r ill td *u npiM .f } /h rT t44 LltaAnvjnl'avitaps99pawJpyNtrrt
ulinirry
OGAROC1rr'TtrfNEEtt *;' .' :"* $ 8W.HaVel.'OpfA : ; .! ijub ciij>t4o book* kre'ovx'nod'utB thaFrefd "YJRkwwtttwrl'h jtb&2 ,.1bF7h; r d:4: lv Jrwwd to tla errppl! wttytr}!; .Vet, JiU\l dulj' i'npu't 1utunt n fogle'tnttitLM 1pri {
O'JJanaw
-f r 1 ltlift''Alil> ;Flt[flit tl'1tANC8.( iWBat>V7 claTilfe; t'1irl\t' ttutr.etloo.ter 1t.ardref Ittt1elrAtten. 1Qh N-dne h-H'1ry r6'hi; e ti ii,* v nt .assault Ar4 pr4etlnt b Ir'T
COMMISSIOJCJ: f'bo rn'l da
ASP (;KS EAAt, atii toys! rrtRiY apttIlr. Ei *C 'hier'i kntliorUftd tu'tbueiwtohttibp. 1' tit tdQabG piltVpl
thrirrxderdForn'tk '
fti
MIi5'roe ] 'hiAtairitu, l>i JutT"ut EtuRtuA fl tho'Girioty Ra t u u#Vi .upunnfmdutrot't (S
:1.. all uonic; 10 tncaved, eubjeci tv.th*attioa IlWlteraAitu\, +ninty atuL itwirel t tba.atrx tedruf Al Wa'
Ar+ t4 bony, tyrtAll.'tralpar uY tlD II nnlpItrgi+ttttvn .
.u stREETuJ94fiSbittLL'FLA. etarp U L :ot liio EiT tii.*UU ufI tnc acaa a lsrt Fiht. tilll H87. J Jikcci .;d-.1t41t" nr4fn nrtdtmwwith: imrbr W theaul'puLt ul gwyCer{ tilYat4 thtrAtar rth4a ?
{ as e
at/teaittnt WuxiaR t p esi; t%, tf uyt a
thwfir'pIrt *In th.eowrtir*U utklt Uv' . ,: IlEs.ATTt'1 ; u >o S:! tibwatot. t rddtttPtnN,1ltoan.l-U.'uit'J iu ;ftdatting' + 5 hettera itab.I''W9JTt16ldw91'J1 'Y' '
fl'iC pin iuwett iMnrint pfW. ,- ,, ,.. UvJM ;A 7t IiaiJ uua:4olr ThirMititat1 t'1 .ViljJ R!> < anj Cjrtkt vn t yJegat/134 ,
TJK KU/lttt.\ LAW, ahrnttA.t LbXAS>,i 1 flttrrat 'h-iliaiK, rxentti.fa ptiaurlt.Rjl"i4rtttAg! tIpt
4 .*h.w"*t$ 1 ..r} I9ixtt.tftaittr, I "l IlgmllJtlut'6t.tbi XM icl..lttan q. h.s.Ottolerur, tis a >n nowt uur ;u t n t, r.1he tat9ttt m tld

zAjr.cm' 't' a itT.Mclciuii, t.uuutnL% ,., ltuswrll tan' !." '-J ibi youi 1lYKfiYtiU. to, iu'tii tbdwln.trxlmWtkpthehtiiyak earl rba114a+ ta1.t an@u ',iec 1 irP.drd4c.IC4i loT>[WuSicdr 'n thtrLE1wa.pn.ar

In4oM hasstsr.'. JwJ w tAf getJin,roe. .. U.r clilr3hJrhitiea r btlfr+Im'tit 4d La_ Gi 1 tbVj.gwoettpetivp j u
k w p.thi t Yntpl jnttrpctio2 f jr floatd if-rr !. t .t, th5"ct .
Attprneyat Pua y, WBr ; ,Yh.Q'Ilgrytgd tO pvaii of
> '
parkins \Vre-...UiaU atrtinm t't tl.i. SiHtir. .retantMHv'ii fl- t ftn rAir the Utti'v bte+ ternxoal4bdtt1.4t'b4futrtkU
4j -,
Y ,1r 1 r .19 fu xhY AT1.A; c ,ettt'> DITTfttf.xd ; ( *<> wittt'r'ar. Vllt, al tlaatwru uants Vil JO- l >tA abet'+ iw "!et..l.,'; it.rA ild4cu a(.,,( plo..tt a'palFrwr'Ju 9 gr t ( 't a ''
t
B.O .-*. tfv >. -. dnilg: ttdILiar petift } tlawr ,Crdh"-ire
: Uwu-n., etivKlOidia'll"Th r iu (IAtt ae
1.cnafwIBSJo.1FT. lrrLld.lli.lr"ae will tet :.r s; v K v( trwy.j
S nt- thed
3i W Rngatreti riofit'etdtqy butrpAt11ty
n9rti N lrmlky. 1r %Ik 1 F. it | Fil t54c Omtbwrt : lhr rri
>
Gt t i ('nuuliu- an.i t. N *t f! +r f apt
L4 lit.
t tl,
al !rut ni
Jrrof lofiiili, Fit.. .t .l. tb"uty tiwt ( rNnfit.tr.t uiw r iwl A4ndr 4tv RjAuS6 S,, ti
'iONEait is d'j ul 1:.'Jcr, ittd wit runt uu HtAtuugt rent/t' nut t
t.uu tht ; U i nvucai, BW
o worth
l J," 11fSitla star' ht P odn1 b elllvnt r alltt a l.artl ,.., .,r' ; Ta eh.rlvt ff J'.iwtT, :Cluptatfl nw.'Ii j'r wrot'u } t sin ui *&iin trf Srri dati'K"nJ( rnxe 11 IT,g5 t S Gta lt4 r''F 4 q;ilr &ggt tiiinn totrtrnflltTmin.; to drea4ls w.Yi "--'aUlfcitaBa-.

S-wJi-M } + li.oe 4 '
; ith'n Afc
dtlGA4yt'r 41trIhrCrlgwu7drAadtire Jset tatkp ftmrf ti'1isl'ltl
rdance th TAr tf-1W nt th :ffiSS aioii uvityU. "
8w'mintliarpa W i ,(M 1.Uu& e iu .SfwSSS tkyttb
r ,-"" i'il Af l ivr v1 : SWffVwJ*** *
tib'4nwe /.
*?r 7 ::
v j" j eiI0 ;tduttrtry !!
AKUi'A' iCTtlUT{ I1F l full nitJ Mnn"tk) ai44rtarat ,- x, ? "l- 1'1 rlilvlxuottj* KGJyto .
a t4X aural ,
> :: t l .Jug rwni r "k i e wilHw nude le tar ; ruciyt.u j be such tho aJw t t tt gg-i. "
(v1 <* 7'.ih>n MUirort : : rnl 'J"o tdeuk )w;H e :IVJU *T ;,'nfK-ff. iuXvi hi as may Ia *
) AUSIJli Frli R JJOLtM > MnUuDr M.i an, > tt tud"teLdred 1 r a .h Ijt utthor: t r $?
tat Eys1Li: W -trrk* TUEaAroASpj"1 ,', vdl Iw nwd for i Monda. I f fIX UM.iX'T.'UViaml
ITr U4aU.J.JSzaatpofalloriJ lilt the curl t'f ratb nmi'n lots m'vlr tb peattrntlfu. tadlwyibbrtttntYUntiy.IsU
1u.cariatUauI
at
I uBILLWAVi IM In
U
lfit'1'.111t1f1R atr. tar's >
pSn rtiottt nxi'iiix-1. t
tbrLteda\a,
f S' ;,171 'LK-fTEn, w.r'ltlmi4wtrwt 'J'tw rvf.ams y:41WRWeA9tpdRcal ruh
tnrimlinz I11f$ U4 :
: : f ,, :T. tut :'reJim ud- ; J
,.r1el xrJ z rLA ilILI.1 ., nQn-iUrol > in tiiuU tle rwult rf'bildrrGon'ta '
Caiorid .u of
"r. Vo .r Wlfl !": l
L.
f PENCILS. >:NVULOrE3. Tbr and e& iAlinrtul
J* 'k)1 : .t "
T.' Mlumnato'P94 tin ngttt
.: :irKss.rns'lrioijnai JEA -KnoinhB r or prehe ? n, ,, 'pitlwuau4rlintr.lLh'ho ILihtt'aI. .
'Jlf, oTj-p the uwuioJ ttu't efti t 1 t'grJ+tr torartu k'h.ua lbnnf prrt iory
la: of v otbcfi of tirp
tDTKptlyi *: will out'tUatihctiun or r nanl lids, nif b6 '. '.> CnMnfmUUit
YlJmP
VfT.lllQ Ih" V\Vm' '
!' nuts
JPrcttr.l to tqunlJIj.j ntn'-kf 'n lr in
ALV.EUT % I.? and Of toes! .f XlolatE9 nahnrl.k4 .haul1144' n
scIJnozoonrr brat ejwW i for"n *>)Ji* totheM.J o-nt TO tf ia i rh'i tht'PAtrh tnf rvr il.1,npJ llt tb k p the1 malt Na a Mato bf!librlbwarInturtttthrraterbateh9Daftb41
Jrbrter. tu <<* f s-kb promptly atrcndyrfaralt-:
} {1
Crnrotci C.Q Sew Yiak'pring. I tn t n'vml \ t-c* 4t con .ui J nI. r.or 0.YC1t1 ,
lic u
ddrh I nlGrtetlroptll the tour J'fRt d iota pt r4
rod pmtta ularly! to 11U ni.if'lfi rRtiU;lit>' 6>rclic>
E'JoriJ <
Laridthdpnhh.r all Ser Y"rk tui of it i
aanNY,7F hunt,ads caratttdlr R.r"n! htarraug- X No l.tp. y i. ,
m" % I Irtind 1 yJ Jf 9
21. 11 a+ Ttin ltltr t Yp.m f)(o> tju'h I.4t ., .iii. ehaJL -n-g .tliro ItlitAtr M}iJyl fit "
t0a twtufarX.rxl"fl bi4
Ui ta. a'K. 4 t
It iw! raitcm ; tl. FlrgYykven..itww{ i rod rntol; : &t .1 bdtuticah, will be 4.'epauraoi to Zhurfri j tk-ti MmilitUrk'R A tui flint; ( 4lctt tl UU Lw'ttd.rtMtg t
; ,. untdlMLrUttt---r.e.1.voted, 6TH,, rdes. clod.semnrstyf/: time w'J b. Jtern ,q'n4dcod. Itr6'ro Car uaI:4 l tt tK- iatimtiitph'rrmtytatith 11 hex a Lt ,* '* ,
r. ,...rL!-Wr 116 b. Itttn.,A M. 'Pa d1 g F$1ow'votcrr,thth w n trarir Al. (,21t a ,1 ; ; ,, } (
-CrtanaK. nu ijnrA soot, 4. .t171e k'-nl+ '-ill a'frt >y tat.ttri ttt i- f'Mini.kitoV.'prwtnU'l / tai evtbt,
dri t .. 1 text u tuvt cor..icion( psrt in tlr nca kLy ;its j, Mllll t'lthtifI "arro. tathu:ylta4)lh +tq
: that uiuti + 8A.lnn rho
V If. I* f i'T ia- yi> tlJ.am I all IY,1'e tw ,XL dN i'u ,cbcr, roo } $%$T ( br tars
rhntt t ? "
J. D. i1' LO- Ii"IDX.; A Gu.iw'. q'r'j: fun gTv*' dims heat ia uun take plate at("reVilkttUix 1JJ li-gurered.V) the Idtrltni 1 vlatiii tl 11--1>u list Il-o(lay\w Ui>an?lyialitiej J + lvr tlreal.sot li.'tiut, ut '*ift.p i se t tb4 c e.vrklcuuotyMAtdM1lleshla'f 11 k- ;txj|<. .t.gi!,.it._ N.M't'rlrMttbry'JttI! laiifth 'li r

.. t in !.lio jdrfCrm t.f n.tansrondo .- I MutTiM4 Yttlui -*
-* l gix-it W cote. UI Curaat vl foi sad attaltb ,top,; i uwit vjtJiini
...
or :IIEtErnigrantwAfd'Go that X the l.wtnd of IL ai ir- I on th! nwjuiug'-' ttatlava "iiil >hrf it
.( lh uii
Klitiou. ix ', '
i.t uitUl '
mli *
: J Jar TTnji
; 'npw
irp Da.wa thtjui.Yh l 1 1froKtiunt tirmia.this.tatnw'h.cts fl. tm tht 'r.lt@I
hail .
stauLraerni trndR, liou.v. Utoi}OJugurt lard the contain.ui erN"rtthdA'uf \ArrnbriI'
'. f aqcarI
[ in any rax4+? incano d a toc uity' jniJ rrrJ.ntlde \ H) ariMfi %
without llje ji.Vl t> *4 i-jt altotaros who anJ'quliiy iu TfrI'Ar. Sbcti2'.l I thattuntrbsllki wftflttijU i: ,
jrliu.nJ a
Jt
j
w njiwiuit jl
ltolruarara f tW phMi'.Wtiortby It U.IwVft tnfif.'f't
tp tilg, m0 to rule or Kuvna uii, J ''ij jt. iaa. piers d3e.e with Yi, C-oniiral Order Kp. ;i. :i*i fur thj ;'' : WUu u.iy U ntls;ron thtLima I tin* }Myy.Mjitt3i.11( *&*<#.*f&ty A
nd, : of nil purlin & ha,
with them a. t. ,
J ttw air ill
tarn to aft ; u.eal 9f trq
ltiliketl fratelylu'o int>u ,dent Ius-in a rytabblet
.
shamm] ; nr: : hoe vs
life Instlrailco'CompMny tas t f7 arirJ OtILi&'r:. [bat aka tnjt.tic\a; tb* eJu, lmulaus : yu P+rRmtu t'trinn.! an.I pnilnldy rtlwtt oflii-e.their acti m'nnl xii 'fliw. t RliorUT, of cuh Cv fty is fnrthttr, meivly tl vot' ''.inr Mtl ahtm tlpf tLfnr advattrmait!;artbA.lI*, W its ett
ovtk trfrb to itlyj lurinit iha In
r .ea fcf rating of
the trunk add iti ie iivUtiGg but s slirtiit the W-Ji '''S ant fiiflrt bt lv frwwmt (it Htt pWc } rt Ity
fin Tin iJr n! rwisipVl rhwtorgak'anJ.taj
,
e.Kn
ER .0PQ.O Of00 i,
1TS QV f. irr: m antLU dirty t Vo raiq'J:1N th* wauUi time that Cv pt!t,eta k( J'top fi 4firh LntfwY'aad
w-it
s.rtmtr
f 4 wL tin}. fJ n rr ,' M-.t | X laud U t.uwli| }ttalp aAUtlp}'} ;,
ccoupiiUi n v
full ceuli :i w
'1fm.'Jrhrn
silt 4" t ri uL'>hMm hwMta'.a C.ttttnnt pIM1ae u4 huts! the k' rivaitl'A'Rtt, '
nt *
i9cnr.A'vxa; ) m rJWh ,fl
the judjont .
;:r.'nl4trrol.t } t'trv 1 t a,iltiJa pt jt ikPytll'',,Iw. tJ-'ut n''jiil( fcronrrt wWv 1' a wd
}
lnrt'hlirea' tarnbhe 'Q12QbttA>..Gotttn>.e ti nuG girid h 5KhaUjnrqur. r lira 11i"tfi f nttd 1 y''tidt.tAulMq tlwt rthry
,N,.1C1'Ttf1Sg ir tYA.}kLfAiraeru': ',, ,. just rrforYed t\ v n.Irikiattottvtvit'b* ii 't'Jwtleof. :Icctiun rill >jn ovi'l-i U f\A\oti\ otx'hrriu! n u! > ( 1' 1Sat k' stl attain In lira
Wa1 1'1 i : ; r'irthl-rrkdutli.! pagtiaquty.IA L
flew 1 ,, ,, .... And hfna may
Jua.wMle. ru. nbatantial Wk't-: .1. vf
t
n ; sat
'..-tt Will soon txth5 awn, twl5vtru weu gas % tletiicn, nun lldprindipk''hii
Jae ;: or ; a4rG) ;w *w ut, ; 'TMliiOi'fhatl toMfi..ri"t ei'brneiVilla Itod pill pm.elun ea fiJurv;
nfFQt Agency : ,s'it? ,Ar >ru fcotog to.make it a bfoeiing n; list !tl Iv.K-ivt the Vbtt4. Kti1l bdU t ocr tvlitii; tll fcrJiirt rYitt ell' lffmbinllf btlrjt4ittigxuttlrdeugd ug.lliACnritit %-
the lid ii, tfii
t.IAv; an iturc in the duly rite4 ft TCHWit,"ft Utffcl s.u
DAVID through uj
henariha b.gi k to rruttttn. our lUUdren wdouren'e g5'd \\v in rt" .-&ry i>f t livtMi hi at. i 4t.t lr Rl4e"'L0a'l air J'
UmtoJa
wtlicinmnnnr. ilc.hji
curs
l .it EL rrt,(e.r Ih d et : who Tocvivw it, and iu no on nfort M: f "
aT11NYtAY ,lij\li>4.fjuil.o . ttt-rtltln1 T J it fvLtntbcnl f. m leem a toe'WIBd
x>yp Yrgdvni4ln.puf.oouhudt 1 1to pAiKlandiJ
? 4 !
il NDtpVUtg lgx + {', tttn x.At [fE ayiAi ctfubfn Thu ( flowing fxtrmuXJ ,fn.tjtieb tai { +91 lprotrttledl 1'I 9i.j'.r'ytells
IdCfiP0Xtt71'.LxrY1' ,1k.41. uef one or tlitj itW,' ;-'t'".-' > '.">V* { 1'I I..It tlm time of ihofTsning. gf h4lwl .III. mth AlUt4tl iv4ptra'Jrsinblit'4 Jx i htatf f tj e s i n
t u..Ofr #
FT111CFT, W phaU ba yi1L ly uapn o (, en t tx' tcdrte\ .t1AUMittorteta.'sa1
fl 'i'i.i r dl ,, x o3 "q irtr+A .4.l. TT.UUlrjr |.tlw toiut-bat in wtewithylurthtint gagtop gal wince: our pt. .cm. !
a CA LANDS / tt bRllM iwtI'll.o.bos
iiK s
1IARlJalfM rKTnTORS OF no >
,e MaIta I'B ti-tT ft hn wvu thaiXlnTrti arc cto rj4KBtjt jd4Bi1 hicf |!
r1t3.,llrNl' C S'GAr in tsua'tutrain our may ml anilj.ot, buI of 11t ermaxRtes. J told7t l tar iitf !
Rears W.Itr ayaNlAaa'tC'a btradt i ,wiht ft fn RI p! +a f tdi ? i/wwfc % th.a u tot, whnt vAJ until I. ftolurt tVVtru ; i+f lhiCtAtf'vdg gnu $*f'liUK W*)tof,--T-i W.sggToeit.t.-a; sus n iiiriHfcf-.,
,. to
*? KnC ur pntext !
irder
h LIr .k14tAfyr'fi'jAi.'J Mit'M k t tf nrlaKt'ilerttiJjaf" I r\C. dry gerronhura
:( f ,i.: \ J FI Em in.otf -'lliH it n i wtI i t4}}t'flt-any ptwu
1'e1'NirO .: } afrr l'n'T% cf the th rl dryef-cleotion.l ether bppnd +r i:rn iaing hi4 pN mt.'LLw'd +lf skis}ttutir 7 'ut

C. GITLIS;= n.r"Mt i-tetUuiinuiruiBWTMr.rt 1tv-,; % ikatMCtiTa Juhjanl Kl ,!4onhoU, have cu t" ti
tr lri} the INldlttCAly'pt'ahtuittWll
'rr iHSiul<'ccr it>otn 'i"uratvij t11D.7nQf.di + raf kteping Lf th$ I dl k s 1y
; the ""* Y
J.AA u yftvRdtrgpttlW t p"0. ,p9rtyrl l j4"twOShie for T.r"" thai A& cUnrl ,.pro r{ tvrrwrrltpiw.rttirss'luchde 1 nifde. llond
innoanrwl
to/thin hr'I
4TTOYRI''AT wk' tq ( xr" Irrm h in iMirrtlt -
'i : *! $ t Wyi add '),6itll faF'fY'id }'1 13 ywot.j '. and itr'wmt" w..ci'Wit .- tvvtthomplthuir adsfJJ u 1
"ttr < i1e15egtm'Jr'
tsplral ei
9 r !e lALA1reA, Fi1iB -r, tr shy p ids s IYOe t.'I rr* in.:'>rtt ; dJ'b Wi"* '1 j duly P,inpprnttihke pw "sit H kIM that l..ttyhatgRVO'uu VI t L'.Tb* JndgaeJbQfi irf.. irn>crcir"sloudthatihA'ptleare'cprt J? rscmvM ]-, > ltingur'tlii Utxd that iaditaljliianettmcyl ew'uAn.ou a tt.putrliAi'tf '
R' roclnitr'ud (
3 ,:r+i A 'rnr ;? ; ; I ;ht'itrmj sass yowl ri t tUot,shall caiuixlto' SDtonAbnuatehan't U.i> irnl.w,4urnu in rtt i.turing ur .v tii9ir T ill' W pr amt'i "ThrptueulertctUitkt +nm1.S

F11 Kl 'ED I 1 CIS : s.1Jaisbwttttt'tt M.REtAlIj I'rTvTn.V-+!: (duty tovuppurt tho nutiwrn; Xbat Vrtr i.may ny i vein from: each%r}wbicit liiiU OIHV.AIU ; t}tuFt.brcNI a{ tagYhi nt in.this ..L1&tr ng tt ; )'1k iAikely tdpritattwa EratolY
;
1. PU bt'x91 pttviently
forth./ .'No* it.4r. unto Cesar th tho.4cfe46nofjscuuvntlnn.wffur tadJ,11138 Cf at;{ nwpIt4 fI loftgreirair.ri.llt 'g their
bring >
: +ctma erYilu. M td pm hit vuty.upon tUnhitl+ viyiraptywUl pttvtnrunt4jbt 1'1Efte fpn
may'durifot1'IX i
I IrFNC JAllWtpl cquhi .t "' either nr,1 Volhf parr .A't ea.el9e fYele, lt'1 ert7< tlnCb9p
[binge that Mini to t;Uwar ;t. doliKaldr ,ratrst4fltbwv> adcrlultl M tbt # fYlelld+ -
(>y Gt'TTtR wb is ho,Dtmoti4de'patty Each-v frrirprnamtingtribfUutelrugate + 'ttAi1 A"8 y Yrt* burgtar,
JACaao'rrj7LFfA 'Whiit wui condiuott; ) to tho i.dlle. his nerve
A1rp1e119falsir.Nowv.' eq4 m vii 4t. wave in powmf .la Widago wera,..I cl-Lill rocoi e the bti.lot, and call his' num.thH.-, xr'Tj'orxedsbnf lhbiighfo6'dtery of f dulyiDthtMiflYl ono ; >ctimoofL11n.l

a .ni1lr aMr kd tn.lnirtta fa & if' Axn DEALERS,tRrFrek -. 'their 'Eg}plain'bondttn : If ihattpart? he' -buys add if he,bo'{zitnhd;An t v 9 fw"?ilr ftut utt.nadet, ilutltap l A>bud tr, : ycfrtutir' aw} [ tn, a 9 t
RitdLTAi
q utDaapi+i Uy H i2 ,;i.! Td th.lAun' he6' !ta ?! r, hter antl voto i nar .
wwiWl be-c < the t'aub
kWtf' now i ; f
an'dFSSssssas Salt''Pis continrraJ Jn' yow Tent hiuudf to ity hil ballot a9ll lri dt p a' 2 iutl, yS Authnritioi of tb). Dhnrictltied lk W11'altit4tltb, ditlb jtJ aty6aaarrbeidrtfhrht'Fre
training of
1 < in'artire frtin tlw t wni'nA Lttp
DENAuIUpholsterer spas to lake box, and his nam4 rvlU beau cbxlrtla tb4 itfA ,Abnarw4aRWa r afa ,pgettUt

1 JATIei90E1S 5471/RF ttCtlGC lAfaidt.' new'st te Constitution!; for thft future: gavem- ink oa the pr =''d li.t'ar to petantr tr ;,{I ItLnofhavtt' nt4 %' lpterG+t' W }a went ttny'ihalt ftIfl4 Atovrr,, r

Cabin I innntlbf,'ifo rieng'gencritimi f' 1 need not art % "'uch ebeykee'or'oAt. !ijr r1313 E this r!< ht a4 t ,Day' pretclt.w't me! 1 llLljtta.fy3 ark city,

> the of ttS j; then'anA'rwkriow'ronroroaditloutrrisy. ; nviden.; f .lying i'eted-r r ;, .ttijrthaholtjottig it'itw =?ottrl :13Jq ,qua 4 ie Trerw.
knew yoni teniu itinn ; i of thodadorel itt>fe*:* #
d' to }rod :k ; : >< votpik '
AJTD yuu rlanrt An.4k ,
Ssrr. U be of
i r'rbeter 1 iif eiutthy
s ww I. E, bI Q.Tt. whiim eon (
:.t a bpt l ti )
t"-ul Ykxil.zh.iU fic.'nil
Josteftniwhat '
., ,W7ilJ Ww- 7wo., gtatty}f
13 1 anbss aaA tom, eaaiaR to tha !tv tr1W nutv.rdoenrnaaraea.attma k'< 'M..W wlkn r; routl/a of itn ( I J4batt.idfepbfi( Wfc{=**t" rotw4Le

'Carair64aoiablJtna4 lMurYButldins.trk t'.lte. rspe ee take l 1 se rtaWgtrKb' > 9ak' j party;ii wMtbat ViPfghM t4is} i grew chaie.Jin :* .''! I*. oPf.p : o"r Use, heltn } (.\ tiectMn lur ilylogKtfcs toibeCnnvontoti( xf 1C'r. ,! t..J'Aery r
the.i pwckeu 1. om j root C aiewSnltr T"a80 f yr ,ba11 ta' in too toUowiu ftinn
;'% t optbark'( .t.aaort coiiiUtm. if yooy,wiljl not tell *' f n"m Ynlulg the..4si4p.aonjlanmiprylf'1C1dd tnuyyoort,
IAtul vIw41 s4---d D .Yia t. uttkksairr; .WArtt COs.l.r..w your patsy like the jioEaoant.pt,4orpe 4 themH*re'r'vffomthr' *-< aath.htoat".1Id xt MlifJrailty td tl.& pti1it{ mibf V4it '* A v wJt>w a
tl11th
{ ..l.1A ,,f.t, teCR ? t{ tei yoit .Toe ItP4 !rpn, l.t .v/ .v,* .wo rafcor, 'e is}h,! 13.133! a xF !if tle ( ed alrk hRBep #! { 1 .fiigwn4 lfl ithejurti

"!,> '1SMJTHAgt W, agFhef; andlDUt Oal1 each ballot' -wo. out '- Eecs tt1n +owllvl: =iPhwi'far, qri u Lrt
a1R.bogJs e, but cwvried'yo lber"I.M T lj ott i1tidcsodae0bf mbip ixQU >f tI tRtMt wth.n '
'' i look you 4ilt of Jhs.%)* ) ; a .wnt ( < ciitgrrnndairlldt, tA

FOR 7r 9ME: Cit1 as K ; W;'in
1i4att.eltMWlaatiwWrt 1Ctid ln'IZatlt o) bus.' TftuY o1i furl.ettki fd* uIntadrn !,1" : I24 ktthct-aoau dlllkuY } atrpthantltaUtft rdhupoa u
'tigha thilfl
ntal.ek, ytf ckte and-JrieilAt+ roliyt rij&irinc .oh4awJ.jitJ ti.! .i : '
fhpviuof'1 rlhtikt
L, !ai JL {% atain tbni (Inlf + 1r
_y baylt ylitr.rwt; Ai4 }it 1lsro. gat tigo ttte pt'wted li' ; N' ittg rhvpmr lib 1 re', IKsf kt. ,cq tbt1ea 4111 1Tb

:.;, $b"S111ETAidC1$11I9Iit'ASINti"1 ,>D ,i JAt1ItOK thLE, 114.lr LxfPi9t ltairua oliltl: rwand rigbL Nowtta been if'of r i'i' vnt.p, awl' 91}' 1/v fat f liu aq'I 4th"InledSrt'bgaatrOfdQaiflDis$ t L. 'f14t9/f1utliY ire tar.

+ ald.rrfvleSilirbht" wnl ALodtw. 6 ( lost {, l; 'I tt) ut .ketien 'tre i1< tgy+ rptr4a.,1it 'LUU.JhC : t a'Cltiirlottl of ;
1h.b ttCA atatilLtw4'f, ibtuerr ..a4rc SAiI ><,!! 'tstLOf (s Pas x mal; Iu optlttte r J t Y r h1 f j. 4'ei alt sYO r UisUictcenuti rot fvUorh tfft3ltr 't

r.e,litak.rrl lost in mr ub,bhlt hs,rrt ane kit.,. lkrl. k > f Ja s lotlowr,;i t "7 'h Itlt'tifi'; =LrJtfrC e te; r. $he4tk i4 6e Dtrdaifttlti scats totititk7t ee'1a1lmglrsa? S

,' ,..,,4 fl i4t, aAitd.ttoarknel rB .Irad hvaonre'tra..M tctdkd. Bndub SYbntwril1 sat'fa,4Ftlgpa box:, Fur fcrtiwrnRJwiJ "ora od ,thtbac t li (1rfr XILx Fjt, lust rit Jrf PkYlik G tt+illhfltration '' ,nnrt; he;ith nndehlgnt- Pitrict-conntine i : I'f of' Lentit1t t1 pnb dl i t w ortrR9l, h'D9Cn. t,
myt.in t9 1
but the n b< u=t a''pr'tbeotpp (
let of alawry. g ; } ..
., the p.cinleaJy.W
roped by r 1 + (
rr ( !
th' blfeai t aS' ybt! bC 'ttrtaro% !wart Aknttt;fix drlr tritia S. 't tatkpxkoftp it rt.1 mtaepeCsal
l 7xV{ ({(s au '
e
wile tad eblld aithpt.lged: : / ; .fe''eTo w?N Ih.tn er rf.f! "TOTlj Ep
arwrrkaatADtr! 9,11 ,. 5ra ail tiiiuai dtbl ro & ll 'e .,J 1 contrast tti cwt den p. la atlas
] ; th.tf'In ;-L *. >* V*dia c- ljft It. M ttt rb.i+es1dIE13z11A += ; :tefflSAN-r a.r .,; Loll anmnd me, and ring. (o nttdq ifrsd; 5 fMtlun K riM'kfNtnui l ; &SfH*! pA.d H> ri;*,- r? f etet' t i 2y,

tlU fnN'os aY4 s'tWtRDfWANIl Q.IICUIS' ON ngtakfal4t.ichtodewLn4i tkrtfUT,*WW 1q- .s. 'ap"9'ral4bAliltattfttr l a teM oc.a[,ttom
., ? nU ba a inort "g irtrr-i 1"IiittipY Colintu o! Iemiltoattjltr tMihrwfpMstAlt died tumthoig1.t
.
R7r +}. tyfT
rt+xttr and ever t 1noh
uJ1wwt. ti .I&Q3'fZtC7 .. .,. tDT1 pon.tttDiablafCFtt{ .pct Rrc"at% fippa9p''S' iw4r jJ theetee nn,'. Thtkrmtply in ineen
!; ( is pn Z iei dr ..ngiAl
/ SW r, s inin\1kat ruidiaMcl uat principle DeMd! t of16fnflhth
oolotoil 1'
f A1iD I>gBUfAftJE.gIEt1'J( : ,} r K Ov, >r>J t m ?*af 1 r +tDal'tpjfli( Q 1Qt ,5 st ltli gal laibritlpp+ gpp' fz
row
N tbW
1k K 4ni aadat.'iiu l of
t, __, ________ n"T rJrx1 Fri.rJ'Irtaf delai afroeFm ia., Kow felldwJK& ,dt.; ,1 dtfoil + qly ate : ?i't'pr.kt ttb'fAfi ltlii lit tb to l
"tku clclo to
rl bas
./ tlijlf'iQYritJ rIf
i go OlpetUttfott : ;,+ iF rilrArdda'w'elttAf'; ta st t.s tttW i tY rt yea
.IP>t t!.,!, 'llairnen ,,t O'rtlltitAltsr (''tiftn lldlogR9't!+' ', : nl4ap per dos p n! r pfAftltelt othett ors,
.5 ; eth
r a 1 ;r + + ltr nnirt ; tli loft< # r a r D < say moeey.ilr4nflaAdet

IJt NKL bIB L ,e ar 1'h y. 'e onven uwt.rlmell"ee 4jylr,; Jrt a takbkl IYilrltf Ud41 kt1 N4 ti1Mitw yoeJi4, etttnbliltfatttpt1d
+ yoLbnd lii
StkJMt4tkfwdbwn ,
I41ve4WelS4 u7I'lry vo.vvr ; iat,4rE"f' ?. ('ou
*- /- -e t +
P
.T>rafcg&t3fflgj *t tk4.>s x'z' ; .. fo+:t wifh'profeadlttt ftientLli fai's Ash dre DfA.'rt1i tp '1'at pe iacnt. fS :nU :4TMi nplpa 11th D trs Op'r fu :of V Ser rtfabkt Rt, Tif .

; -. n linen' {a'etitr,,? ..rnpTlinrt0arlrkt1ll { t a '
> for have no C' } e
A fit.? 4 T _tlttrk*Cwnw'' / taC *$ Dtblk ot'asa,1 Vito ;; pi ,S.i S


r' iwS
+

1rr

t.--; W ,S

\,; ,j '--iS-- '.,. -.; : slSvVwii 555

kr1: R ._ -

r

; 6 '
y k rk ; : .. >
'

: N&tv'V.1S&L..
." "
tf.

I .jX
.0.. .,.,w .. :,'''''''.::: '"''.' .!:' "1oJ>' ,' ":''. _'.1/:.: ', "";" I. ,,,f .Eili'j_, .b }h,,.;: : .A !: :.LK:. Jib ". 1J"T- .-l tiM
.
.
'11'(1. i .,. ..
1 tl.-t ; '
.. I,. ,,..,. .. .
.
'
.." ," """ .. Hr! -' ;- .
"
"
} r ._ 'p ?
.
: ::= ; ". ; '. :', "tii.b" .. ..4.-,, !'. Jr'It.. ,.., ..".., .. "tl( .1.. ,y '
r"tc. '
,, ; '<, : '% ';': 'i.! : ", ,
.
1J ':" ; :; : .,<. .z-. .. :3* (",t..j4ly'" ; "S:',.". .

: .
.
>
:. i

"f > :: :'. i.l :;': : .1,1: ',. '," ." ': iI I
;. ; : ,
,.., "+.! :..,(, .. '-'.:"Z'.J,. .,. -.:;, 'r',;;" ;;ttilh: : ,. !" _" ''I'.,. .i ,. ..
'
.,. 1 0&,'-" i ; ..;': .. .. .
( .
'' '. .
.
,V} 0 "'<:; % Fi:' ( !-: .- Jt .. ." ""; "" '
:4- \ i
: .
., h' ..,.,"r'* ; .,. ." ".:.!...'.. '.0-" ,. --tttS.-JWMw.A--te: : ,*.' ".. ..,. <>F i} :: / .. 1 ." ; :: ;:t <,,. t '

.
: .. 0"
;
'P' Z J I ,
t > 1 lt" ..' :. . .
0. : c ... IIl'hnrchel.
't mains In which to unite the Yarious ier .,i ,. OthalisuatIJ..u.na.k I timifqthi; retorutruotiou' this b: .t.e+ '--PDRrTh1 r't/' 'Fei4r .. a .1M
>taC
''i1' ''ai' _IJtl1 .. ststej e r.
I .
t. .. .
,
I. .. mentsui theStataaloyal .ot : ; "
.. .. 4 ., i in.heartb, .
JI: >
I', u j. .': : ;r..vOC < '. n : -' 1- Tla.ing;a;ptnfoandfiitbia merfcanie1l.cQ tie tht the Bepubticarprft7 iuf.a firm and :3 rQHO YpotN61; ; who claim tot ttltndl/ ". ;, 1 a
-
:
.f L discontented JIri Jfr.1 t
7 _ets.ltlmeeamVa -- -'- .through osNealtranged : ltwreataf $q,
t ".,{ I '"' ''r''I' '' ': .n1' .t'., '. r prejudice; v !_ !f lQent.atle'a $siOt diepor? t1 ig}devcylm! of o r ijl Uu}lnanctireiffacetoiu is pitJ_'"KjikoU*and a Domocrat, Vat B uda eniolef1.3Lad1Y,1L .

,..."P.,,".. .. r ...._ .. ., ,C by factioiu: 7 t t F; #.1':1: *Ileth. > .Ii.8canoool'iIiL'. o! fete bplored hp turf'in ..Littlli. thegraft.st oia1.hoc him _dq.II"..-aftIt1l.x.qI.P.JiC.Ib. ,htIae le-. '.e
#
''\ .Th frienda < '
.a;!jjjt::'. .' ;". r"".k-* 4Yoflr'.teaeeTa } .," rewnstjudion yr.of A';i the Union Y feiel an4 iiaptaj8e4 of JEepnbtieaix .Aqo., I.e noir point' to' the aoegt d tgetaJttis ,;+jnjlgmentt' n4::.br CeamOA' ,louse bf's *iif ta the- Penoqn 8Ute JConvention of a o ha.anuro.ayyygrv1ay10a.1GaedlP.bL. Kn. Yr&It te '.,

', ,.; ,. : 1unjlytd Obio'tt '+ ttiambeF of tti'wyto ;in rioid. The tin Booui''Cav.oLm, .vutt. lardy "
,1' ""s.- .. 7'.wII1* ._ with thai for mited and it+th.anx iovardly' ; 9 and i4kuIqai la agajaat the PuritasiLThe IO.A.K..UF.t'-
.: ,ne_.e6ieexieTka w Jaart kr dh urgency Iffy{ for : torn h ill( Ml ncftvot fro(' b '6rni'nd .
.: or : inherent psjrtjf. chosen .
a ; lp of Tr&mu aetjt( lwsrt4ui aptly ..V .
.. .u.nt... ;-, ,'. a of all : 0 .
,_ .. 1 mtlaly.acrisce selfish motirosand
.... _UJ, LInddreeimye.lf !tz fH h ind WPA** of grwiod. or abandon a 0 tingle principle to COIO3X& }
-r .
? the.
RepabUcw
u.!' ". ,'li{ _.. c. plnrpoees: nwmajsy It baatbeen
.< ;,. }-: .:: ..._ -. '. party, bat sWlu\ov ovatdunatroewedten4strengthened which I U!devoteds beg oar anxious tQ.I net&l of the Purilirf' Characters;who at the same Knwoelft 'zmc..met : X.
; Pet" Wl''f to ; to you in the interest ocntiGfrientabnilrlfSoohiwpes .ne have been the spplogiiia of Hamad 8Uviry -. esa..a 1 ID b IDd..,.
/ rid':: : .aetSCllft..VDUIQ'= ;{.oYJ.hvpee sritgilogd :into Bnythatfo Ansou MsnoMn SratmM--Birr. .
of such a"cause of ,: to revive that literal Scriptarajumjwhicagoo44n4 *" Btwd.n
''in remembrance
::;. :- swig.!g1t_illi from sQ part of.th* : the ouramori'derodoli abundant confldeop" in the trio mltluan'iRotwi-of it r.' loUji)a gonw l 1ifo.-vital to 'rot!tMgaeti W gt.at ,,teas into, many; .error*. Barest 8mday.weta.aait; -Chmt N.e<.Lv,0'{," H= &oman-uayr
'
"... eoaaU'ii.itbia rmttionteLtivetOnonttecrfiigtaw.t3bsa.ltrttacontainthesoa- to Ump.''ia the When Democrat have aacribad the origin o( wb.afthy.. ,
a Interest of --
thorough. tpublicaa justice and )bam, rig} ts
jasXand for thesake ; reooiutructionw Florida Slavery to a direct commandment of God and
: : ,.. : : ;of, :'ou hopes in
:. ttlJj tilsltp fa Ul answer: W.do not object to the fut It taw f appear*atrange that' we anj ensued lofcol dghinjf ol{ its dead matter, ridAiD& itwU of take ordinajtioa of the OJd Testament, they ,P03TOFFIQE.NOTICEr. '
have .:th.all their, hatred 'of the Puritan, .
\.;.-.., f! gaf wafewandlaWIn fumUhing .appU- The success Republican reconstruction perfectly aajisBed of eoaring. ease gratifying (but uereqencat, gruping.what sped i in pro merely imitated the f&.ull of their character . .

;-t .iegtidtbsack lnknoation but'though the and hioh ia toe moat.to CIQII11'8.. The PemocraHo ojrjioja xxotnta.S'.Wi .
: the election molts i It might ra.th.er, lpwppoeetbat gre wil riding over the mere (fa'* o t 1kt: .
depends on before '
l .;. : iiletbeb.aatatlmittar I. now party in thi, country literally- lived tat v
ai a.tt a f. > neapt awn to ,.
,. .1:', ipo!key teR eaiba &1&.1um4red a month it be- tin=il flat. j'arb'all' lairs, I Th lame is ofthe w.e should Uovant with all becoming,hwnility I t1et oed- phik opher;hoping ita policy IIoC- nvtiral year upon th*Uocaie law} sad at onetime ..TL.to 10 a.C.Amer .

the msrtnn.s odefuat, and the acriouietubarraatmoat I cording to the need o( toft hour and the temper w*tonfeta, wa thought the oircamciiionot 1I-'e laa.64e kaemw1U M frog
': eoMSa Wtty bsavy tax.Heraaftar w*"shalln most vital consequence ta .erery interest ojrej I the'whole.body probable. It HI become I, A. X., to),'. K.

t 1 ." wa/w/t.Leis.- iron atewgen'..*-n the ne. of our State.. ,Property,personal which the. populu effect ofthe : .fth p opl(,.thu nwhat we verily, believe those who bare *n closely copied the eaten .MAILS' "CLOEE?

"If '. :: '.i' r .ij."eacJoMfor. .. return postage security, the right of loyal men to havea election;. *may'ooca ion; >OM *even.* are certainly !I Will oAtinba to be the miwion-of the RepuLlicqd at vice the of compentahng strict Bib c.l Puritan construction virtof*thus" to rail Soaraaa.warr-DuLT'-8aae.n.warns.! lino .. ts.Qst ..

: :' A .voice in the government,the principlethat Miggeative, bat far from diac.umfurUBg io'' per': i>DAII.T,loa.wpy.alnu4T* iMcnf W.-Jl.n.rIa.o,. .. M.a H

t'. ? Wean Tauttoriied"to :deny a most the, majority ahall.rule, w depending u* They lugged the tnith. and U booome thpRepublitan 1al ; IVWo. JWal 'emaacIIIIe-D.ua.'; ._n...q 'D)t.r. ..

': \ ridiral0ac easazd;which the friends of on the Buocees of the BeooMtruotioa party a,id ail it* b An* ere, to.heed .Tb.a.. 0i let ConyentiQiLTMJioji. .eoiofflend the following'extract $((00 the Oeala. ud Tamp*-8cni. 6 Wimmotn. a, .. r.

Mr.; ttbettj Bflliaga:are :industriousl? Acts Congress. Now Yrk( Trilmnt to the attention of our St.Auju ui.-BO OAT ,T .n"T t a Tnuun t,..a
-
e 1itIegi.tliatCol.H&rtanaBillinga' 'We'want no)military rule. Oar need "W do not deny that we( el a litUe tofil'i' / REI GATja FI10.1J TAE HtaDISTKICf. reader*; Up ElT r:- ;tear un WnmuMt,t*.K.

\ '. ',had'inad* a-'btlrgabs'to support; each is civil tM matter ( in : ire* \ '. i A. ve-t. change has since been kilently KONEY QsDExs.Tb. .
I ., .. a loyal government; loyal men o iu rgge Ohio and have )he
-' > in tbe of the
wrought part through agency .. _
&eaIoIIt ud
t Bt jWo'tpo Campagln :iTh District Couvu trot culled for the cun I1'ti morn npldlliou ,of eoDd-
I. ('_f ;., ..,,,,. to make law, and loyal men ta execute frankaeat. aad.ooarage. to.own, -{t, ao. \ha& .nlt'. !. War, 'Ourfarmen bled to/ bay oa.crcdjt be-; III.7 10 a,,fII 1M tam*. bJ Joe
:, ':1"t, fbfl **? wCoL.IIa.rin not be I them. friends of the fkridtm and the&Mrf'may not is oflWeg4tei t4 thq,Ooo.ttatiaiet- c. Dace thr were *o generally in debt; iti other .l'oeIaI Ofdsc ijitii sow at this

':/", .. fcaw at lea. open to'no political I fcr the 14th 1 strict met r Jackeon- wne now. You may aay that their mortgage .Omen rroed Ira amounts to suit. I
; ..Faithful ta their instincts the late go off in juUUiAQt hyitenc*. over any aorta of.. on their several farms have been converted into beu OD mmr,*SO an4 ndsr 1*a.*.

f .:, .birjriaJMw'kat ver, much less with those I rebel element declare in substance, their ours to.conceal a sincere regret. But we coafo*| i rilia, on Friday, the .Hth. .,CoL. F. W. OM general mortgage, known a* the NationdDetl yrummup0 tiE
till the fact remain that nearly all our a HEED,rat 1f.a.rCtar
> 1 ose potloypposeI -penlKu. to I policy to be : 2tuli or Ruin. They first to no diaappoiutmeot except that which the reality -! Bardwell was leuV>4. CUjwrmaji, and H M, thrifty farmers have money at command and .

1 ;_ site sgtioeus of tees Bepablic.a party, andthotitpniOiocgeaiie I professed to U accept in good faith" the uxasioA over men anticipation. Oar i Cheney, Secretary.fhe can pay for what they buy when they buy it. .
may
They know that mnrchant can afford to fell 3 11.tditmtnt$
'. the approachingOdniGtioli'"at I terms of Congress. They made overtures ardent iympajhjes were with oUr colored friendi' bjJlo ting for delegate!molted in tha olocitioixof their good* ten per cent cheaper for cash than .

ito-secnre the success of the "on time,** and they choxwa to save the ten percent
for combination with fullouingticket:
theRepublicans
I in Ohio. Our hope day by day attended'the aoll their "
ambiUous They dp not produce on tim,
tJiCTr pvn:selfUh and purposes' if the latter would drop the name earnest cfibrta of Republican* in that late 6.,.B. Hart,.' (IOD... they require the cash for it, *o they are vja to BOABRJNG.'

Only: .i'.A\r. Dard well Jacksonville. pay ca h for what they need. The better claa* 7-1 csonsdMbin:BOARD IX A PETTATE FAX.
.. : .. .....-..-.-- -- i of the party which has ever boon the to graft upon ita law and government the just I ; of country merchant are thus enabled to pay ILY may find a my pkuat hem whk 0*REV.J. Aswan

: induced I watchword of the Union and liberty to K. K. Foster S_ 'Aagnitina cash when they buy: *o trade i ia far heajthior corner at Adioa sad See man .trw* The
':; _Although the causes 'which } principle of the equal rigbta of man. Yet we home l I.kvTpi and ennmodloas. In a dutiable location
: and sounder; and, were our currency restored rooms targBsndnewiv fusi bd. TbstpbSwlU bt
; .;': the, sectional policy of the state lately the loyal heart of the nation and also have oven lot weeks that there. exittod only a John Gordon, Fcrnandinn. to a specie baaU, we. should have little Lear of peel wits the ben Iba whim wC1 odor:ao eh rp-,.
II w>0 bs sparad M main hts bapw a pIee .,d__
,ia'ttbeBioi)}foeased in.the,main .to ope- oommit themselves to such pledges as bare poasbility of Mccoa The lKueot of the tee nominations, on molioa, wore mad I stare revulsions. U w mntem to* vMtw _kID| hnha ordorinzttowlnter.'FrigaajiecginodftUag pksro
The decrease of credit U
paralleled by the A sham of
make elevation honor the
their to unanimous
; rat with the.oVeitJuow bf, the urelltu1io own ( suffrage question in Ohio were peculiarly inter expansion of Advertising. Finn that formerly the public.pry II lOHi'8W

'rl n' slavery, tit U the intollerant and Democrats) depend upon party chicanery mixed. It wa not the mere proposition whether Owing to lack of time wa must def a cal 1 hat 5Q,000 per annum by bad debt now nay Oct.t5.18IS7. AIx.II it
that amount instead for ad 'ertioing, and do
and the skillful of deceptive of Convention until week. aLas
management the non{
;.; 4m.toorlitiaideaatoWjlich'itgaro. birth tho cplored men should vote, but whether cer- report larger M well a* serer businco than of old; BQBLAl & Chance.

be doerkhed and the leaders. Failing in this, they oiling far more good tt smaller profit, and
"continue to rVBLIC4S
t' gnat tain whit should be dilr-ncbiacd. A party Its MASS 31E1'IND.DEGATES
attempted to organize a "'Conservative i'-I nose losing deep through feu that thy will A DRY GOODS, EQPX, SHOE, HAT
'mai>f those who engagei jn rebellion sue was made of the dier rancb leD\Ont o f deserters I bo driven into bankruptcy the failure of tier and lap ltua1_ 7w.,tsar 1M bet fond ia ion.rinv .

r '-aeni iaoapable appreciating'the fact party" at a State Convention in Tal'a.. the thoao ihirfcol I 'm THE UTH PISTRICT1OMLN4T1NG ructomer Five per cent profit on a cash buness -- dMues. to enlarge stork'a ether bnnKhtx.uroytujs .
.: haasee. during war, including who i i. far better than fifteen percent on a credit ; AT THiarxoos OFFICE

I : .. .Jb there Bother. policjr based upon the draft and ran off to Canada. Tbe prevailing CO'i''EVTIOa. b.o in.e8. ItKiidti em hling the retailer to toll wnroowa...A'Q BLcn-"* *
titberideiealadet tllepagle.of Which The significant failure of this last re- twenty per cent cheaper tfttn ho formerly did. .
sum5
i' .M r :' sort to regain at the ballot-box that apathy of the Republican enabled the Pemocrat I- In aocordanth the call iatuoil by the tyUifvi >. He who ha aught to tell cheap that i* really. C.'t* MBll SOY.

; Korthi, the Eart find the West; have to bring out a well organised vote for, a* p1l County Committoe the \ipablicaaofiDaTalCoantraawmblediamaci s worth buying can always ell it by efficient ad TOV'E.-ThTh o.jeTgar4"?Canoe PIAST a'urqt
which lost the battle field has
I :'# :ittemeei in wealth popnlMion was on : vertising. And every day increases the propor- e bat rbinIJ.c.c..aOBlS*>Y.
rapidly
;. ; \ meeting :
,.;, ; fill ally resulted in a kUa d defiant rentatetad'o -' one of the loading Republican members of Con- ution of thoeo who prefer to keep their ware until S-tf 8eiAjtentkJakaonetua
: and pbwsr .Upon no Bother can tha Methodist church a.t two o'clock, Wed,
; theqry on
H? M tames theiropen gnu trite u*i "tbe fal'Jag off ia Ohio, of"the a by advertising, they can find customer willing rR.rrcRe-.gt.rr.lotnowsrrl.tna.atOaat.
:;: irItindefstsnd eirpneeat'po1icr; We of oJ'C wtU neidajr last f> pay each down for them. .I 17 &e4uee4 1'rtcooo. It t C L ROISlSd4JS.
'' '-' aggregate vote i ia about 40,000 over 866, 'Ie Esproavtt and increased mail facilities have
condemnation by their leading The building wa* packed m+wy being objig
,1td that the most ware her.
; fuusjary giver a impulse to cash trade. Good rCRSm/K-E -;
view of the clon contort the state and great NEW
on ttand
throughout the State, and general ed to inside and many other out 7hnxetrag < tile grove v ntt Hn awi Laura sirwu.
erea aaticrpate a retornx of iha jdorer newspapers proptrly advertised find purchasers by totter at 8 a c L ROlL"id4).
the repeated avowal on the,stump, that ticket, who twit assume that the people of wa called to,order.by Colonel F. W point a thousand mile* .wa). He who dg

.. ; ;of t.hiDgs:1'he'ttJed, : Ohio bare Imecned their faith in th4 Republican Bud, wlllt. Chairman of the.Count) Commi flee and blast in the Rocky Mountains lend) his $1,000CXQ ,,nf WATCHES.
.-f this jpwttioa if Ho other, that the free this is a wbite man's. government, and who havjqg received' .call, nominated (X T. ordt.T and his cash to New York for whatever be '
t that white men only shall participate in party? We rejoice at the eloctioa.of the Republican want that n not at hand,provided he knows he FOB SALE OS TUB POPtTLAR
'
:1 Cbairmanv
Robinton, Exj., The iwuninatioiwu
;
/laoor I
/ j .*jst _a.mist. throoghoutbeen will Ve fairly dealt with. The a character for
... "r'it.1uIIt.Thi ;! date ticket. I( m,rk* tau very loaaon seconded and carried 1'L.l'f
'D it nnivnimonaly.K. Ol1 lifJ3
,. MY','are. probity nd honor become a productive riyataL ,
'
-
L;: } rrv" whlch.the eler tion.hop Id impn& upon n* 'And M, Choosy, WM than nominated am d and a perpetual incitement to scrupulous rectitude GIVING EVFRY A
'' PATRON
jt IaOV thAI. ban to faith" of these Democrats
: '< II .. The "good elected The Chairman in all things. The Trs-lo Reform bawd on

:: ._ .tdbb ldwppori of that _> m: 'Whine theNit'gf \ once more exhibited in deception and we eagerly hope that the moral effect of the two the Secretary.object of thft meeting, it was having moo explained *I Cub Payment Small IVutits and Boundless Ad- Handsome and Reliable Watch t

save fold tvealt, will be a* decuive on general Republican veriising, U till immature; but it already prop
; Ulvr prtraiUd ;at the r raid nmOdng plain their determined for takedown
to receive nomination dekgatea, to be miterraulteofrgnlpndpervadingbeuticencesn l rev rue LOW ricB or m oomuuit

.j .8cMdJI.-itf ufQ, on southern policy of Rile cr Rta. politic, a* the louon elf i* capable by the Kw.r t&,'.i>d (hen' af IIMI'I\ I The Advertisement the Mail and the Kxprete : Without Regard to Value

of cloar ondontanding and of t-Tioly recogni-itinn. sited the motion form the perfect( circle of commqmcation ,
.toll t but-fcflowinj'ia the footsteps of Tie] opposition are uniting in a plan to upon by meeting. Tt\* wa
,.: carried and nomination made. ,lIe the n bat m-n the manufacturer or seller and the container jind not to b.->a4 for unlttt jterftetljr -
'lVnFriedoini;.itihli>found a lodgment upon defeat the majority neeessary to secure \ d. was or purchaser. By judicious advertising. Xgfiijactory. .

't4 '*;ppj'plantticp' r ad in every hamlet a Convention- They will not vote at alL We do not gird the Ute ejection in M inn, moved that a ftt'C8I of fifteen minotei he taken I all \vh/ need are informed where they beat can .
t all tome ,mUundcratandingexutnd u to the placnf obtain what they want at almost first CQlt. 100 fWia Gold HoatniafWatelus.-
"" 'from'to*:Potomac to the Bio .- They frig prevail upon others not to vote. California, Iowa and Indiana, or theeloction -'WII"D..hip meeting and that a committtw should be aonto e lUll St. lc Owed UoiJV" .-.tITO Swto to II.W w

: '"If: *b to establish upon.'th rains of Achieving this they hope under a brief ia Connecticut u of much atgulnce itA. ; Hart'i Grove, to inform partice there when I lk.ws ,t.qa.I lUll Gutd Ladle Huts Watcher=Cbfoa'tvr fosoKlni w..0, lno to to jus m3uo

i :. t i1&-i.t.h lire'tom; '' mmt'U1e 'to organize a powerful any way. The Republicaut in Maine undertook Ibo meeting wM being \\" Colonel Bardwel I A Nashville dispatch say that there i ip strong 300 Odd HnBfbi MiB.,Duplex.Kaicrah Watch[event* --,200- 1.00 10 to .tMl 2S300UoMn

:' those shall whon force moved that a CQni'nittao of fire be appointed t e ground for the assertion that Governor Brown- Cold Bantu Amrkmm Watcba. loot* ilaioetfurtrHatjttoiflJ
.. which hare all along prevailed in Democratic party, which again as- a lorry job, they attempted to .tslu'bey \ low will if not too feeble! to travel take a trip .ate talaw HIIIf.41I w.war, ti 100.. IY,

: ; .j&fcates which neW. left the curse of uuCfnaai same tie., power of both National. and prohibition. To d-state what men clef ,tact from tile Hit of names nOD\ilU\, 11 name. to Europe at an early day, whether he is elected It*M U Udas w..pU w.. .. -. Mu Tia> too S..
whkh should U>rrpnrtod by than to the iqeetin
t ;!d to the Vnitcd State Senate not a x.0 ;;
or
State et or drink, ii a fatal iatoe to bcturo people I./ bperIIlaaeso.
government. put for iU action. Rev.C. II. Pearce,of Tallah. Y silver : 'Ota 1".
". Bach-U heHpoKo/f the Republican born and brad American and : Tha next Rational n."blican'VI1tioa. t.lOOH..I'IIhw.asubre Silo .10
believing
u are
Let reflection
..n Loyal Ji""J1orit14 your row to offi'r a D.tion.bbll Samuel 8p arni!g '.ooe.Anotte4 waebeankl.d.lea iitJT
for nomination cf a fremdont and a Vice '
1 .':: Jei.woh the GUlf ttt 'OJts with on .these facts provo to you the eomowbat in the rigbt to do a* they plqaw ;ia row to a point of order and objocted h )Ir. President, will be held at Chicago. The.mem. Every pgh'on'obt ins Watch by this

< 4OioppodtiaatrejgsD.tevdryorgant such ,tt *. Ta that the defeat of each carte taking part in the proceedings of th,e bon of the National Executive Committee have arrangement costing bat tlQ while it may ba
r
marl well the Ittufoextfuttiet n) aay -
; MMirfy, is as worth$1.coq o partiality ... 3V
heist the ,and
"etpaitfia sentiment in llhe interest of that meeting, at he wu not a midont of Dues I corresponding on subject a majority
, of manhood suffrage. Grasp thin an inuo i it a Democratic victory becana the have expressed themselves in favor of Chiea- .wUi bi.mdlstalydtrp.r..ttb.chess uea lI.me -
" : hare heretofore controlled theoi.enmeate Coupty, desllPr aid county only being in. sae avek. testis ate% he utidoao ace pIIIc
flu who
'. opportunity as a boon which may not Democrat oppoecd it,i.i moreeaphictry and does eluded ia the call. Some diarunxton followeil j' goon to to thr.rpr4 sealed.nwiqpi s.cad aD their UnU> of the wireconstnictedKtaiea. i noo
> again be granted for your choice. It in not hear the t\ of the (seta The truth U, both .sills when the chairman sustained >Ii.. | Tits fallowing government vessels were sold Ira daUank whether H be a-.rdt.lose or l.a.ThonttanoraBTefsarantlncai .
:(3optinu 4 aypaals to the.passioni at aiu-tion in New York on the lit: Ship North ** raUikx yet to the
: ; better for us than Democratic rule. Do many Rapoblican alo opposed iL Rather thana Spieling*! point and ruled out Mr. Pearen. Col. Rhode arttej*awvsd pen pavmrat, fampcetrn of Its
Cardlna,110.000 Island.
take ;steamer 170t ,- ,..stietsonld.. ; -
of the .
and. prejudioes. people' not I appeal to ypo .let prejudice of Democratic ipcceet or a party victory r at all, lardwell'f motion being carried, tbe chair appointed t OdO- AugusU.( O.OOO; Miunchosptt $50,000J: w aa j omiAcata.it wen ss sacs U saak'tbaS this to

the place of cool deliberation and'sober called the following committee T. W"rdwclI. ? Pontiac, 17.000 ; Estella. (9,000 ; Conemanxh, :\o Lat rj. bat a atraighttirward legitimate
.
fears of what is Negro it the of acna1and '
race or wa repudiation fully by common '
,
*17, >00 '
argument; sectional hatreds* are eDoo rect J. If. Brown, Samuel wiring;, n!, i| ; Tahoma 111,000 ; Sonora $16,000 ; transaction, fWch may he participated in even
Supremacy," or selfish desire for office, a hualthy free will In Connecticut out of : .-.Ia $17,000. by the BifQst faatidioiiB
., Glass'd CtiODI are> appealed C. Lov ridg,, L. T. l>cw ,. The chairmai
factional contests for opntrol. for a the have earned : I A D*ant by snO.port paid upon -
or thirty-one town, Copperhead
sent committee tti Hart'i (rove. 01 M-m M UAVIA. od about
who adrocakie I the baring a 11 **v a twentyfivesear' ma1l-5'a.fcr II,*hv B tor|i tliirty-
to and every map moment interfere'with your determination no ingle town which did nut cute fur the IVmocratio motion, the Rev O. II. Pearce of Tallaham'. died in Petersburg >., last week of ex- th,, Or A. slzrv-aiz and own

t < 'jjo.Vyv.of elUpablican partylade- Il.W.. CfetiwilMM rioffb Md and Governor Jut spring. A* comparedwith wu invited to address, the mwtins. Th (''mmltteo 'eMivn c-n-ulency. She had been confined to waL Wabta010srkaedmd.a4aratsuperb k to a. T. A nl*, or tksw wi.hle0 SSB ptofUIIa -
her tai '
nearly nine months utterly helpless -eat a. cI,
oppoteoaddtMd
.. ,flOnjici4, cfiw in terms of unmeasured that honest, capable and judicious men last year the copperheads have gained five on Nomination returned art! r"rto 1 j cud ruiiiTtxl mocb during thp summer months. \ "duly.a smssd by4th.nsui.ad .

: iabtttood ;ad ,rltuperation. =Blind to Constitution the following lint ; Cul<"14'1 l H"rd.LI..m..1: I | Her *i>|*tito .as good to the last, and she had open Ie lIMo.fI1' Try r r
frame W&16J1T. s CO
shall be delegated to a and the Republican have reduced tho HHUl laporton.
; the :of 'the': past and blind to to..n- Craft; J. C Orenty, C. B Simmon O. U Kooni i no apparent| dis<.se save that of an ezceativ .1f .i1rll, 5.w York.
teachings "
; loyal to the Union. Democratic majorities in three, and inrrcaaod accu'nujatieu of fWth
.
S. Bpearing. O. D Wilder, K. M. Cheney, S. N.1 i I '
their JKJI.RRMG.K
4 eiiidng&cts, they resist with all GUI .8.
) We hare a strong opposition to con. their own in three.. William 1L Robinson, (Gnni n (Ian in. Moved Us
Work
I ,,- '.,;w f (,.infrodnction tf thoee ideas that the be received. Carried. N. C IIST OF LETTEES, Voal'sGeetfyaloabwt -cvsnry M sea x-
U report
tend with.: Our own loyal..strength The iatue in Pennylvani WAIl purely pommel rkid Pw.u ta.oru. "1IIIIny. .
: : 'which:can'alone gin peace prosperity, shots Dennett moved to ,u *Utut. (Ibe following Rwnsjning in the Poet office Jacksonville I1IAIe I.) .._ tsto sat.
greater and stronger.' Eotry vet* And if the Democrat can draw anv en- .0I.r.or Prewa
I :: and happbaw"t0 the ..people.. But ret lid of del gatn* for the committee' ,reportS ; }Florida October 25, 146l.a oa.f e' lIadIfdIaac a3aaO mw turee.ci.en.vahe
is .-rain.Tte: contest is 'un- lip old.st tk ftUt. It requires, fourteen cooragement from the mult in that state they N. WIU.UHS, C. B. WI1 )Ea. T W. .\ ?pea 10&*&** .*r5fi z
',:;(f. fwv :: IlTUIIU''s Lin. T .,M. lxrt .rri-j s_l.sail laktastlnrsdsr.
"of' swrndpuH thousand votes to secure a Conven- are heartily Welcome to the coqcwL With only wau. Eo M. CUUT, W. RBAOWSU, W. J U .. 1&io ate lite
'f;t{ eqiatJ"ETOrj consideration iTurknett, W. H. >* .aad U Uhutiatadwuk,
: ;
i piraNa at as auadradens
I i the civil tion. We have registered vote of three about even hundred majority for the Democrat- Sctnosn, W, Roaix,os, 1C AJ B WOX, A Biinholot Mr.. W m rr4dlpup .*ekes ice-

: ;. ..: policy requires that po- WIT CjIA TP*!.*?, Jt"M OIUltDYXaJa. Brown henry, William, F. S. .aarpa1vamneprAu.ypoung tIeriq e. ..
number. )
this rriijU-
liatittitntion.'ehich have thousand more thap. io Chief Justice and the I guuatarBC. Iii; unt. N. 8. ((2)) Williams, Joseph.LADIIS' tarred.IIIIOuI4 na4 t h. .. u./ _
etets
:;4 Ned aota4l the.vory eIIIoaI4 bot .1eOI Lath. aw 1&
: 'C" I warn you against deception at the publican by a decided majority i in sach kwuio, C. ie.book thelns*bt Juc= l1r sheet the
's : .prn,, npst: A 1orth.1U1dN.tbem- Colonel Bardwell moved an amendment tc Caramel, Christmas Lmv .., 1&win, bot lent t..yr.eoathetsCUp5s./Iay
polls; against'the,insidious influence of and the aggregate vote 80,000 low than in'1866, eel& .a..wr..\.y..aN.psaaaswqFOB
afrealabo be
I : flaftnco of a system should take the vote separately on each name. Thi Colntan. Edward A sbev Feenk,PaUadstaUa. .
S-ly
I MioouragedandestablUhedliere. The so-called! Conservatives;, against coyert wa hardly believe that Democratic raoonatnp.tion'b.s amendment wa put and earned. -The chairman Corby, Joseph, ndrsgnt Mrs Jai J. : _
; ;
; < ; deceive the colored man a'nJY fair ihow in PonDl'lvaniLYlthe Cobb; W. J. B, '
I >' .pnity offJas'Ration requires it :Every attempts to XHhnti then put Mr.DnnneU'* motion to luhsti D BakerMrs. Catherice, 8ATR

\ .' j,': business interest; calls tat the burying with wrong ballots; against.all, sorts o( Into'which wa seconded,after which each namt Doye F. Barnard, Mis M., ((2) TIlE SMACK TOll! TATLOB,
7- ; "We fit Philadelphia by having a County voted aeparatol G Bernard,Urn MaUie.DjiggonEllen .
colored men 01/ the substitute lent was upon ;P
'. to,keep aVxmttai < 4is.
,bMaaahw aviuassails
I -2'' .l' plausible pretest H
-. harmon the Bbelto
and while
4, Ooin A. T. D
plac
a ticket on which no oldie wa + and el t. The following gentlemenon in- bnnben,IhMr SssSta)Mwtk asid-tkictasai fc,l
i. the from vottijg. Democrat had three officer of th j lineon their, I Gray; Isaac.Hnpum .' ,-." bras sad drag t.isa.f wcs hells to'
LJ. elements
n rfattdisoordant upon and so wn the vote not only of the Repobli- station then addroawd, the meeting, ColoncO. II Dowal. Mrs U. _..ba&aaualott.IiI..eo.a. Ia laws

_:'i ':''w lf' ,. ., tlltds cV frff institutions M developed I vrgt vpv'you, U ,mob oertoiit of.M can soldiers,but of many who love and honor .;; B. lIarS. N. C Bennett, Eeq., and LihertBilling r .Jamea. i1U big ud_is saw k or ta>oomnM Uo bat*boil otdMi rwlJiia ud, teeattaWa bariasas fer ate Sak-aaataplond

.;f'J..O-T" free smL' And the'American: flection,. Jt is the great hope and sire all who fought for the country against the re *. Her, W.,Brad well then offered th Hickenbotum Madson Henry,Mr*, bus m. By Wr hail 841 well akMMlt.il would
Tppon ... peart'P mado wise J ,lee oKTYfaaWmd*. < r rt>wa rt
k hellion' Had our ticket been up at resolution iIa.uU, Mary. A. .dd,,.,, LLB
following :
of Union ,principles I. 1L '
Republican "
plA demand that the verdict of the battle i jinooeas (If a* its antagonist, the Republican would have Jenkins, Isaac. .J 112.II.(1.

':;\: !?. eldieciaring'thai the system'of,(lire Jn our State, and,the effectual and finaloverthrow car.fed the state by Ihouaaud" JtrtoiftJ--That in order to facilitate the re. ( L .. J amen Mis, Eoectta.

i :,_";., > 01 I and from motive f Lowe, Archibald, L THE UNION Qcon.m
the lingering evils of organization of this BtaU, oeeonomy4
:i'it: labor which forjiierfy had been tolerated, of all -) 'The"\--aght bl the result in.Ohio and 'the of aConven. Lowe, A. H., Lang Miss Msry.Newtoft .., Of ULtTRA'ASI> PTAI,
propriety mXTTS
:' ,..fr.i' _'. ... abonld eetiea frtOter.shall be..:_-:.out Pemocratio party ruto. POII.Dtylfall\ two-fold : It shows n* that in yes urge Lord Jamos N Jeaboo. Ha. nta'- > 1is.athtw.gblyrep.tr.dadrwly
taminttingCsndbletestorStatsOfficersto Lewis L. B Miss
tion for Virginia
,
Not until then will bur interests banished, a. tadto.meal. .
:: 't1'' ..' : .f'by) :adoptafou In Uit.d'uUneaeqltha't prosper guiding and controlling great maiaesof wtolli- be held immediately, after the adjournment o r MPon's O .\o.-a.Insiisnl _. .<
.
f ear 8tite credit be established J Mackley,.Ct.ptli 'Ilia loath is the met beautlf t wed healthy bstfc.TacTablewUIWfcnJalM .
1'A: : s Pon&i .fyjtemhich: Ia'.baeed upon sent mm, the temper'of the people mogtbeeautioualy the ConitilQtlcyial Convention} and also tha I it tXail'Ma4I TIle JIqeu as ,11 mesa. ae and

I!'", :i> .'. -,'" :1.1:.ffpttsnttty labor of freemen: our railroad system bo made: equitably goaged, and however desirable reiuiti, the Election for State Officers beheld. at tY CD.Co.B .. Small ken Eugenia;: > wMl.r" .VIRT BEST
.
( :. v -.' 7. ,L. < I and just; sectional struggles merge into 1 we owtftW easy tope and place of the.election for the ratifloatioiof I : '; Re. Sthop5dd,, Miss Hsrr't i eW.M.Jzwant.uc.
< We an'admirable'ciTr may be,and.however '. ;> publish :a scntinitat for theoommon welfare; and the constitution by the jeople. "". 'S Jscs .0ee."aa !'StdValtal1o
.,: .. "ft. be deltas their fruition;that rwwon and judgT I Turner, Mia Horence, .
to
,.; ..._.. .' r It'S.peri' fendel't)'f !capital and. emigration have good teas exerciM their aolTt4-That w* nnthornw and empower thi J Silcoii, David, ft)) yurnor, vJsouoavius 'Fr P For Sale
: At'ht ofi mint must iN allowed to proper delegated( troll Dual County to,the Conventioi Sedgwick. WWI -
i'ti ( and
',. : .rw ., .. cogent ezprnl.tion on to be attracted to a safe profitable ? ;
Att
It at alo;that State Constitution to act' dole '. N s>fc 4od T>irXLAWTOX PkatasJssvam. j d.tt. lti'and and legiuanta rottraint. warns AIr frjmlpg a as v
i ,, .'11 .;,the,.ett wn.r ,4Ch h home. i .Ik*BaJUax Erne ia Votaala Caoatv. SW NOW

11 ,i ..j t ,!;ea?p.tilpga,t4ndf. forcible' terms of'its 0. B: 5AET. the (mnfljjmw which confer power, by popular g>ke to the Coveotion'lor' Nomination..' of ._ .laE, gHOloolcst.. Bwyrn Tlltd.adeep*i*Ani IDT aka akkv knuMek TIle trade M sowsiaa esMawftctohtt.dntebiTafeplea trtaaraa..
'f Suite Offloors. -- --------- -
--
': ,. great party U no warrstxtqritsabwa. ; =. 1. die17| was llasassdrfto
it political
: .commend to theSfif will a '
'
.
.
npoa resoletrop .50
,.. ; 6n motion o< Colonel BardweH the ,uctotwr)*, Jaw, UIikUII. thTiMl!YEYtee..
'
,.> .j .""hltaL .O n..ot't3l.lo. .,Id maD 0 throughout 4 torriU accident recently occui vd in Ilnaa4 ( .* '\V see indicted by'these eleoweakanlng 'w *Wd.on.'th*taWe and ''meeting ad. Dt tJ pw{week\e( weiNss' ksa' .bat skis. Abaa00 iraa-teg eau lOpH we crops M elWv Ia ar
'.- J. : <-t" 1" ofKojtrowasv pkuewwith rala. It rind fQpI'hoer ..
there
a Bin.lohma. a'government /Ustript of real party a HfOt >, aa4 a
i ,"f" tioat apt permaaent. J Jo'ttrnsd. .f.h.mamsIrragntaskitows1 .ad Ave rltort.d II' the pte.iw;
.' .l ,11100& a hundred.:'persons.both eIeo ......UJ, at U Btwas yewaB.
-* '< ; through
.# Idieirgth;but it.lslaclhleunlhsecured Z_ aa.1A. Vf a;. HigbeaVlV *. IItSe Sine fcr waatacltaamle
.
: .',&'r. r..iIU anaa wort redipplag Team the. IaI at the nap and &. icwrmtof water iwppc 4 to- he pasainfundej I if *- 's J. 1'ftjL:- w/. 10 dmtatasitS et'Vat" at.
falcctl.atben
11 .t" .j"5-IIIi '. "n' 11M" "111'I. l i Drat the The tb.fep.distknofits. re- : bMlU1fD'-of tbot lutabq ,aarprsayv
# futyboat
,.,:- "\ .. ; :"",< ..t 1 ''' 4 tltllct.d. to y.tga. poVtion (ViciihBrg.'Bom* two,weeki.i "I':>rh at:\, a i: porht prb.r pcdlouhe5 appIJ j"
>. .) J5 V ulDBcwtJIa DaBl.tttei .:ti71 anosuily crowded,-wrfwhea pear bobs to'i Its too sanguine leader T BepubU- in aevoral endangcf Xea.i;tr 1I1per1IJM..k. .., ',' t. n a. C0.EcsEiadiBroki
; .' f.p O dtt ..OmcDu t c1eatuA' ; ". ag t the {( cracked place, from R51.b as.oo l.-.me lies.
CewJT -T1.s>agaisq baa napa
the'opposite h1 f ,
shore f tad sii4sa. a propoII.r; -
I'. I' ', "' p etldtngttoyte* conid rahl*sinosnt bt pfiipetty, (incla-I tbdaskbibees0.woln I ID
\ ( daela
4 :' tscDafsd''l. :Ulrt.f oWos"4.or. .f: : ewnt.of !Uw'fM; s,, .1be :moved of ptt.atpgers neither far..the. nbtakes,.the blunders,, nor the" ., i alp.bl.'bat7dLsga: ; Tba.wea i Tb.q.:: typ r: j..1)'SJlaflPtiI t 8mar
of
.? ft.J'i .. .f ; !-. {. ns ln'eonw< .thrown into: a date BIO- deception"of: it* (inbtaatas, In the justice ahdllu'oMtttreno* st, MwnpW* as or tw t Tknmlpslpl}t>Art 'Rage d Baromakr .
: _.. Fsy+ ; tiesod4tn UDpor- tTo.-aD a'tkebodupelged 1.tJu'At1"flOlll '- 4 ".-J'n.wK-; 1.. (1ra.11 "
\.7 ( 1 11 !! 5b& ., -
; .= \ ', PTJD d the,pt4Upnpfftiimj meJ ,' .1 -Yj W\V1.FWa.
.
**.i' th C pU< t.t, 'tt. : ; .
'
wj&fa&& 4- .
& .
,
:
;
--f : '
't. .. -" .j. : ;. ; ; ;' i"if '
',,':1..r"J. '. .jj.'.j r.. ,., #-r.. ,.- -I. .t' :v : I, ;'rI" ',-, :. .> t. u ,' drit .v..;. :. ."f'I" ,' L '' ,. !

.
; ',' 'I! ;.,.y .... "'. ".7.[ :' .
: 1
: Vf. '
.! ] ; ("i. .. ; ;"' '- ;\ ".Ji'. ,, '
t.F':4 : i < : .' .t : -.; .
; .
.W .g 4 : I
'* -rl.< '
4 ;
.i i:- I :' ;1/ ;;; _, < s'fet" I f. t, '
:
v- : .. ii I. .
.u.-
1 :, ; .:}s., ; : 2.1. .."; ,oIf'.j"J,. ...,.""." .'f'""'., .. ,' .'J;. '.., "., ", I. '. < .. ,' -... t\:-"' .X;,fcl.,o.,fci '- : :: ; ;: .';* ,"
/ -
: .
: "": ".$,".., Jt,' 1. '. ..4-- i .
'. 7 !
; .
"rA 'ti f !6i" /; r- .-1 < & } Y, .
-X : : \i" { \ I ; '., : '
t ; : : ; i 'J
'
XS--S'5:
P) .j ; : > .: < 7' .", >.' 1 ,." ., c.. I ._ ,.:.r. .t ,., .'
r- TSr.A .
,
*. 1. Asfii'. ', .: ? < j. ; ,, > :. \-"it'1/.' 'i.\ .
"
"" Jl,' :rl" : ,' ;kl.r" rI" :. ::1-;; : .k.L: -tZf-.o\.f \ ri i .
.
; >
.
>. .
'
"
..... -. $ : :,1'7. ; ; '
', ( .
< ". "";, "' .; t ;'c '".:, '' ; : ,. ',
'', !.1"''.,", -., ...". >','.'" :;.'4i"::"J.'. "..-.,.J"; .,'r-, .. : t:" 't "i1 I : ,.! .. 1"4 .1-" 1 'tI111','..4joI. "- '-'. ri' I J ."'' .-J ,_, I. IV.. .1-J- .!.Nt.!2 .e J

":k'1" :< !.,.J.. I. .4. < .,. i..X.._ J.:r; 1I.st. ; : -" .,.J- \ S .ci"s .", _.iJGE'. l 1 :.

"
'
.::I

e1 t-

} fiyv
dA b+ < rt17> ,. t v


<.

j .
:
ti tiI.dVA
l' -; { { t


;J' ,...;( .

,., .
\ I
., "" .'''.''i/t; .'.. ,'.u.. ( $ ,' .w+4v JA et4nkf8 d
<
r a
....
( ,.,.:;', . .. ... ..
; ",'1'. '.....10lf/:,:, :: ;1'iG; .'i GRAPEslifoPJ : ORBALEf.J6; : : :i ; : ;' : ''' : '' t :
; .
',.- ....... : 'I" -.. -. ., _. .! .1! ; t. '. win'
( j
: it. C'
; .tt. !
'f"- Ira&rW7r=rs : .. ;* vr 1fJ BQ' \' { E. '
..., 1 wnaoaft.tn'ftlB': M i i .., .'.**_ ; .! c
; 11 !> in tr .
...... \.1" 'OOO ,t"t}" :;: u i J11UI'mue.; rAl "" ..... "' ..,"'' ..... .. r' s ," <...

: =* -:2Etl1S;: + ': -'J'rnt.! .V'Apa&l-66Qo. .. .' ':t.'So? ;" u+N. ;.AQ:- -1If; .$M,;;aar ji-::."I.t...,. ::. ...:parua. J't .... .'.coca.. "lIo..i
.
.!aBl1i' ,* r .' ." : 1J'-f. J.. ._ -e. 7 ta,4 ..r.
Dr.NkreMiAlTr2 '"s '.... tURSAIIB ; i
'k. .. ;t: ;
.
t.frd.Sboo ,. : .G.u. is
.:eIfi .::. : ,oo4:"Ei TbOTy--riaJitv \;Bla k ADS; ....\.0 ,i.; '--.r' ''' ''Y' "" :"..+ .' ."9K...' :

...- Daps&. DeBaoa. $RUddyhlyDelwkkssaRJ1a7r4-. ." :1'-:1.lJIA1'TR.tsSES,, : IR"qTT"r"
..: ,.. ., ." "'" tIai --If. .' ::1
km 600,000 'Blectber 'D'I.T''ito.' : ; cnQPKERY, 40. .
; :
;
znt; 4"0 ; .
'. ,
a. 'paelA+fiM..-y7edl..r0yltlyarlidlwa.l : SoJoaaatar,nttattnfjy mud wu. yam; x"N .
.
.*
... a
M-.mcbeap. i. Mt4lvt"i ; ;W .J:1.I I
: :
.' ,. ; .
pRTN lLCb: i004.- ; "w- ; '
>a k lst i...twR M41at pt 1 aiwllpWakJwoae.dueaboM aMlaADMria r ,uoo 7P fIuthaopr.rUoDluSlqlllrtof, ,:s 'a;:) \

.....,........-N.drests .. : ING "hrMI Idllaetsotao.1)aa a I ,-' J. 0. mw2tO.' ,.'Hr'1lq A 0CHBISTOPHEB -..atiw&: WHO..b..aD4 noS..l..IrJ.1O u.e gels IcMr 411 tkR Itpatly tW'- :-.1 Wrels awry.Uv \ !

ISRMItlm.atftltoutl4! *TMawara,S1cdWb.b.IDaati Rabrw.an. ..w...,... Watda t ,, t _.
.. UabrlfcV oao BarUord, OM fwklna oji :fUaloB,*a4 ::1 .x< l: r fAS .: t:Lkee nlL4tm7' 1.

.D Jm'_ CJ'.J.'' :" ::" : f, ''.. .:' ';f "Tg. FJwordar.ofOiaabotaWtaa toeoo add***:: ,0, ; ;". ,Tha Best WktcWJlMs put&for.25"Q8C.- ,;1 j. t't t .
.
,
, lth :: ; 4 ''';\ ? '' as pmkaarjo jMaBda'W OojdS'JOatoa, 9 ,-. I5r All work warranted Gy i Yalif :: ,"' .. r.'I'
,4"' .0sr. sa.aelll... ... e I. Ra A1I ; : : : u "r ol.lItaad.DtC.D.... ..., 'lat,'lIIIo8tnet. 1.... :"".. "
Mswswklosl lo.r-ulfla.apA.e/ ....w; ". ,-\o .L ; Uiaad, $1 jProHacWFrenehjJJj.KUmJa.Birawbanyl'kurt. =ij$ Il1N.1- : REJl ,.T--: .. J .
?g............. .sea Urs! asy. ,1',''V; .J". ,\ .- Tin art:*.for$20.' "J: ) .41i, ... .. __ Jf't'I-tt.. '

',,,,. +tI; rara.M, sqi :;l': '; '. :' ; :::! 1: AB ta.Hock*..by Stamp UM tort tor*Prloa OMtrtKy I.Jwaad..pmtrWBlQ at Math loworratea,! QB.r'nToz8 .. ; : '. ..

... :.. -- .. ....... ton......W it1I1 Nanlewer.L JUNS, CRAM"'
.. : R
PINE4c..In p .-. .. ----r j ,
JL D.t.JtE, .
>....,. 'f '.'n'" '., '.' ''. .!'. ', ReabtMeyN.L' : Qcr. ;. .! I'i -- I

_.......i.rr sdaWW4d/tp ,NSlpptirded ..'"7'::.;"+.<..J. ,- .. 1'.,' ,._" ,'22--Old.etbr an-IdoOof ffmtnk* RrooalaI : Q.D1UJ'ff.: --" .!;j
'
.. ., KnP8 6 ; ,
.,' lo.-D. all'
]
: cqIsstay Wa JIt: 6C LEJ-71SE71Rd1VG&1, fth !lJW.D.I$1 ........ J't!
tt1Pf .
TWO oool'l'.B.Q'aWa .4eA tdtl ,',. !. '* "yrrkpbrw ................. wpwrg .. '
d 'ari b.aw -.. 'OJLU'S" 1 A1 J.JLD. .v'I"* ; .. .. ....
oela } .
.o
!
l... .,. ,-t-cI. =. I'...1lt. +tttI40 () ....... ...' '.< t'! WI'.: I 1 ka irw "LCI.fyiA.art. ; I I
'GROCER.

AeRs11.ll7rhtitlwf,8.khwl_ THETFLORIDAUNWN BEEFIBEEF I I't,'B EPlli. .. wor\w jr fiU f- ;_

e M : 71.ndi I II aa,
...
r21"THRSS iWamr .0: I P.ROVISIOs4
,:.; ; ts4mA. pI,1LBF'j'
: I '
s I s 4TONZBTaivfo.'re

: ICES ur.rt.aIII. \ D' R aQ I ..::.... '. I .. t ,
<
.. .. 'tb... T tlii. ( And i Jiip StoreP.W3I1r2. I d'D 1
---.......-. r ." -a W4 b $ ,9 A k. I A.kadid.fl ;= ObOTN "geed a

CDtqf. fused TamrYM.a.t.llWlla" 'ITALIA BIARMJJ'oatb mj!{ "T8., : : : tr1UIIaW.. ..a..)(. a-r.1Id4Iaa.asst. f. 0--. A" :t.al-if oaet .
eat w ,
= ) &1II.a.aa.. ... ,.1 ..... i Cher tptl l9' tbm." ., IL t T *,'Box Toroka,-Tableta,CclaDWVanU...* : J I
J Tiles and Karbl'tf th* muta.. .... AjU, VTiuu 3 sctJf4 CASesD
Ni\ ..' BEST OF ::BEEP an4f m1roaBrunW.udV.smd.andSthom.rbeaus. a
IN LOTS : : ;'.
".''t c" In. Fronta for Htorat, from ow to ere atorte hi. amg. Syhaa-Sfiore.;
*.. lopieewalr& ... :: ON wbe .. CIJ_n. Abo POET ATO KUT.n Uotao!>.Canaad8UIa. 8eO* e aad VaaMaold at whole- s.wu & < } )
,fdPdal+ :. ,.. a fI1thU1ae4 aI...ncau, .&he...po1ce....1' .ft an4.
UD'I .
tlM.coaatw'oWlat bj Ettlragi,' om Oat a\Wtiaoa.,X4.. :
AN nrPBoVED14mL' 4 Tbii b good opportoaltr i .....or arnd la your-ordan. "",
; ." For1 two weeks I aball to u the"Cowvt Iloa.."
0dIIIt-t NlWa01sf I :\ f 2"- QITB THEJJJ 4 CALL 1 1fifc -a j tooxhlbti'.hBfnriatyofI>HlmaB. >I tak order* T.U. AUGUSTINE .
Aftor two mek*all......will torwardad to Cbarlcton *- S .uw, c60NynL
A TWO STOHT $Apsa" J.rabY1LL J'u-ct. ,R. c.;'tome,gad prompt atautba will rcilzM.NOTICE. he n.T :=:YI& \' Captain James Tudtpr. ,
Ar. _
a.
w A v .u >
r W ourdJ.aboalDia..bjtMwW.u4Ja.. aad '. .O&oont1.L.'l'1.A-4O.tt -L wry.; r u Aa1
.... 'Yf. DP d Jdtdu.TWO b W
J e..te. :lf 7U1
crrr :::
I4m .
..
..r.-IIaAu4 w.Cqr.Ir"okay. w i X 9IM S.' BGEON.: 8lawofl"lorWa., l ; S. Mall l goutheiru Express: I V1JI', l .-. Il

Pal_ e-..,. ,
ONLY t1 PJ''1 ACRE. gr: :! .9E sCORNER thi '9. "" Y f b Pd'v RepPes, 9otw -
.
tteWr tnrt of UM ami Ja 1&.1.... )OTVBtjr omXW :I 4 EdaNef, dnt.'apd.

ai.. *. Is prepare tft ? grut4 .$ kin\\s OCEA T AID ADAVff r'caErJ I''$>t.t 1IJed'tl' dmf.ItU.or af b)'worn?.rt TL1\WEEKLY LIGIf OF: HAOp, WITn'.TWO MWUTOCAPTAIN }1 n r

A PUCASAOT LOCATION of Job WAIlc in"eveg. stele.L .Z4cJoxnLra, sr.I.ay I all llaYiqcW.I.J' KaUtu fUtf 'Webet'ShoeI EELAVS OP HOBSK 1j
j
: u. d aWlbuatr, of81vbd a"" otweca Jack.mrUlrapdM..Aona *. 1j
.ILe-M.. ...tuoI _.... I 1d. 7075 meetrylDg "
..;;,pppaaJaokaoe[ .. ; l '
A _aM ..n b & .... .. j
CIIIII- .wow 1U1AioI'm1 baad.'tm.oI., seal, thin :Tth'doJl
HAIL
ft EXPRESS
1'rieo tMOL' nO CE. eNore.ber. A. D. tlo4' v SOUTHERN ,
JAME3 HURT. Leap JACRSNVILLE,:VOND'" n 'VEDNK8-. ,

JM ACEE8 '. ... :.... .. ...., Po.rteek..ft tba....of tin Irat oWl !.tieo of liltBrttaaIwtnapolrTtboHoooraftlaWiStM : ..mp.. JndirVi. of Probat_*. DAYS AfD YItlDA"dKI L tali Tqr: Y9J.IfK.; :. l
,.....u--oII1AIM! .w 8& Jol&a .Aarl..g.q. Trebtuof AN1I.8.I atlPP 8T dH3&I CT.. AUGUSTINE. TTMDATS, lnUIl.T8AHUSATSAVa.ialXU
.... .. . I wWtoa Uik ...... --r:lT D R I rJ:
-.o- _11ft. -47 for.. .J ., .:: "'': H.I tf4 ; ; Dna oBaDty.'notida, to b m,dower allotud kad : ; !

.A k. _tend... .....: 1'riaoJl.M., .... '" ......., : art off la DM.Li'U YK abni\-v)* i ran_,.W? bllDi4... ..eoualy.daoaiMd. ..' -. Curr.nU Yaaroa6YwmadlaJeucysRedbhq Prunes BaMiM.Citron T k MI, IRODGH IN EIOI T >[OUR JACOB BEOCl _
.
I Ca: ..-. Ov.t n. LobiUin, Svwt tilt Cblo' & w. ... 'aimto
CITY LOTS. AYAICD4WART.t t laoi4. ;
Jiy 8. L UpfXaA* AtUwwy, ,Ptcklna- Walnut Catena, 1ol..1.........;; JaokaoBrflJ.ta. id EMrV.aiadaT .
Wan "" Fl.eQOt I"k .
-.II.oeeeDriedAtola !
.
hog f1II Iop60seasdln1 toreadoii ; ul ra.aaa
at, -81 3.b. I Ix
: 1" Ka W.fn.u.NouTltcma .
,... ,(f ftVf* **: &IUh /
-
1IIIIIftIIat arJ7Z
htll l'/alol,1"iI1IeII.. : For Pa-ce or KxpnM nutter wilr \tlMOfnea of UK ...... '
ONLY $6-00 PER ACRE, Xoada) &
J4aKSoI YII AOADEM. ,AamodarlpaWrs ;R.'rwmluDy, .. .'oIock"1'.... ...m ..... ... I1iJ.yt ;.
for aw of the bow Colts PUnUtknu la Miidklorid ayll: geadWA ROr.w,... Southerly Sires Company.A. aIIII40Jeft. I'aIatb ."f 1.
W1I
.
\ .eontninlng*.f01 aeteti of which 10001.nnihkdfWyak eIoaIW.wII.cI ,1s DS : '$OND9- Th*Mbtonhrr a (radoat*of Ambers CoUefe, and a gait JIa,. m.IOOSTRATOR'S I...... _-:-" u.U. 1.\1'0.\
L. ,
by.er.IUlleg.ateams abralOMJ.U 4 teabber of opmenot la UM STorta: piopoxt lo openaravolaaiAoadeaiyia I c.uroy k.di
luwmask. trW red oar $b.b.d .JackaooVilla,en ta. Mth olSdptotteraext. A NOTE (! J1Icbomip.laIW1. *67.-* m. Agent. -tf Wkarti W., P1. _
.
dlBtki8 rtkteIuM iwoTpta. W ; : '

pph..wo&0r7 bo_ aaartara U4 (in bout OB the ALL OTI U.bat a..oolaad.itb hlmtelC at Bnt Aadttant,Ura.if. .. ,- 8. '
.. A. DeaUIWy/wMl" liicwif it a Meh.ble cfty: Foot we8.after daU trill apply to Uw lion. .J1lojre :fLPRIDA LAND A4E WY. '1 H.AtIL'1J.VTE... :
with the purpoiif of emwttliiluuf th. hlygrtyded.elool. of Probe of the o.uotyof UnraX far la ..to ell Thlrtr ,
ON THE ST. JOHNS, .' t*:itri effirt wUl> b mada by, lh* taacliari torendertaf ACIft of unol of tilt..at.of iuom Bdluiap lyin, at
aD 1lelow ..1&M" mart W otlfolOt Aoademy. ln 'pMnt of dltcidnnc, thorourfa- Ian Miitei
_i iII I_die d tbab.wtsa.et.L fuser A '-0edIie tat a few t i wink iix <, :Le ia\.ro and tar popular tehoUnhip achootaia'dM II'ndUfaijiial Worth.to thi-nioM\ :......- tocoMtnil bank of.for... .at. Juh.'.rhtr. end A. ritonliiiit V. MOOKE south;, lotuteoonty L. }.'. DEWEY & CO., '
r..bmd jmn
To uupir a deem lot kaowld(* In th. minds of &1>. M .'. Adminbtomtnr.

sin g rad rtnr,ia W a ttor.seta dsaguMbwtcs tit had, .......'e W,'WK ep tfw! beak Prl.sfau of p.pll.l.1OIca&a( habit of etTifil pruielpiei J did rood d eoutftt breeding Mora, wIU' be,and oo.-10fooia' REAL ES'rATE BROK1!RB.t i'' .

ddmd a part of ta.tab/ter'a work. a*truly at a>(:.utiuoUIlMMal Furniture.and I (ounce o* DAT mtiT.l
.
'._ proarna. f
-f. PnbUeeumiiianciMvUl Joe bold at Use dot of eachtma. J ACRSONVXLLE, FLA. a

pEESH- Additional 7tcb rt wiU.aaployM" i at'tttirowthoftbaacnOblkakttdOBuuid. I REFERENCE8'Jadwweily H- T-Dfi f

A aymnatliua .tU bit slashed : I-
a..pt.'om
1S: It ClntMidrdtbMIUoAead GARDEN boa.. uflkk t\T4einU. --""- : f.S.. 8a..... P.g14?.................C. B.Viuia.E.Y. ..11&.I.. .. It.....
At pnaml thatcrau wUl to a*Ulov*: ,L(.CHEAT VARIETY BY trd. DariIItc\IIa. ', I I
BUSINES Cwt Deprwt t p. ..,.......; ; .... V" 00 .I" X. B. EMIORAXT, AID' CO. Boston, U***. I dl$2II.w y.trI1I un4.. \
--- "
FOR SALE, WHOEESAL QPt FAIr.a"'r.dt ., @ ;::i Enfllth{Orammar ioQo'and* .. a Ike-ROBINSOlr, uacksonvme'na 0 hd8tlsehodatraaWy. : tale*of Florida_LaaBpeuaJ ess tn. Y.r.Notl a AT

.. ,.( i'Z-- '" .. .* ..,....................__. ....*'\ la.. oa u : ; atwntioa rroa to Ute manaftmat. of EetalmCity ... Oeaetr.htetAiRNa ....' ...... ..
trw;:: ; -- -- .irdutlJl14"> '
W t .
, : > .r .ftaId t1ta. .i"
-t. h. ) m'TYIJ t AND I Ayebt....,.wo Kactarlo, Hatanl f ltdopiyCbe.rdry i Ko,. M-tf. r
: c P \ VAEIET: { tl pmpcrlT kou.ht sold and rento K 1G it 1 -.a m .. afT11r : ;
: sad A roao r- ; WLaiuniaa A dreuUr.'fiiTlnitfuU >h<.vUhlof tot 'tIr eu10a1..
-
," a.V.peeyuW' LOGS WANTED ,
Pr.ocb.L.tiaor the.atlou
i> ..
Eo P. WEBsm & OO.1f74okaZe '. laraddtthwal_...._. ......... I.. H1CKOEY R(7r a ; "101 MBI on. redf ra.
.
,. ? i.Raadlnf "damp la prrp"j pmtng*,* A.aoea 4.- ) to wIII sites sr h4a .......
: nU \ S. Vrtttoc sad tpriilng will to continuedhroacbotit ,iPJVkA FEET FHOM U TO M FEET Oso r....._ u to IlantttiuM or other ml ortata la to kjuttrprUe,wUkoatany ahaaaaef tea kale**"*.* d t. :
.1 an u.e..eputm.ataTuttlo4Imvarible T ?Wrii_ will be furabbnt on pplkujlpo' sonar panoaIlT or departure. t.
alydf'' i1iD I In 84......",. (....-".If at the bofianlnc :[ OWA4 II lDdMeiD. dkuuetur.OIIXCA.UDT.. ....by fc-tter. 41-tf, Q..1)Ir IIIrtbar.. IabmatIoII,.. R pIrTO j. '
to
.
I
API' '
,onfr-hiTflU Uw middle of the term.irodt .
SHOW: CARDS ADMISSION: CARDS ubtkMl'f rtoMoftiUMbypupUoUl be cudn, $ a ...... "o" cQARB "t ;_+

tS"ttil norpt \lA'rpnelal tttia o.n'a work or mot$ 4frtt AT to, I FvvyrfT.Cft sEt OT $1U4 J.\t. 1J
g Book!,,rot be : b, .

LLa ftF LADII\Q, CIPXJULAEPBOORAUME ;. The trlllll 4 ows'J Jt b.cIn tJ. Tiny,prpinrpl.er. IdtlaoialNddP 1" .000 CJG.\R.S. r..rule"O.Uo 1lW 1.< I
TIlE School MfabUibnl Adama Mar. the .
) WARRO' on atnal.
P. A.PTBOR", ,
': t11. Pdodga: : corner ot 1'alb, will ba continued and Btcpatad after Y..- _

iJ % LABELS' ,. UoL U. B. HUT llusak1lcu J. D. XrroRat: V.D DUTTER LJ y'heCrCsc': *,SIM ar C nckera, Red cfiiunvltvl-'\J.N TlfElD DAY OF SEPTEMBER i NSXT' \* .'

Kn. Kr. Erra, HononbteJoiKCuac l'kJIot set !. 1f 1-
\11 of of both .
J. 8. Siaalt.toaTUU \1".ARRo"IC'8, far! c nxoptioa pupUa "aejtea.TSXJfSs. ...: ; :

CERTIFICATES.EC3FTS. .. \ : JlsguM. 1. |as;.-4iulm8A5H ftO-u \-.1 Utrvrt' ..w4U.t.LUMi""QL9 .
Q4 .
1 TIS-WARE RTOVIit,
,
dEUTdY.Z
NoTIcIBay
Primary Classua per Montl f 2 00 ,

SAMMIS"BLQCK, BA T ST., % I\BA.FTS, D 0.0 R S.I In AilvanceJ Claus V 300 Pumps, &c;' -I

TO DEBf: pp ) pKEDJTOBS. Lessons in Latin or >f odern:" Ltuign- Store, tad Tta-wtr.. TTJinl..!. aM.s&. Haa
.., +nct
.
: .
.
..
month 2 00 u. ..
J;Ic4y4QXr4 oa ee per .:lQw1II..u"&M-; ..
pemmt indebted to the Wag of Joba E. To be mottled t .,.
TES POSTER ALL la$II of Durtl rocuty damsel.ur" monthly. .mad foraar.ectt ... '
.
-. .. reqiMxted 10 pay the limi'; without delay; and all prroaiharinf > )!'( a! T', JACUOJtrU.. "
J arto and oanUann ate "rerpectfully reauMtrd to izDJ. J':
U te ]l :
in'idt '
Barter BMOV aomBfCMOte kapt rmy fWt&A .. demaudiaduail Uta an rrquratrdlo
< pmrut tttr....' props authenticated, within the here U.'NP' niritterrd at &I>.aehad nnos hers the Duo.U-Is'.i&IlI""' '''''1 I!, .' ."':

I !ZD WARZOUelft AND.. W .OVER DESCRIPTION OF imo nrwTlbod by lea or (hi*faotint will- be' pleaded. in tlrnt of 8ep"'Dl. bur. J4A.STOTZ.Jacboarfllr .
bar of the'eooT r, I1IcftOt.
*>lio.*--sa..p fey .ar ova tnda.GARDEN 1'11p Y.WILUAMSQx. Apt. 14, U7.-l-tt T EVE 8: a't.'
......, ....... WIbays....._ \" April!. IM7. Aiiinutlitrahri*. S HOpY t. :

SEES 1JEPor: p :t ., :I: ] Smallwood, HodgMsa: & 0o.,
: : : : '
gJ !
.., DESIRABLE LANDS 0N 21, 23, 25, in? 27 Bro.dwBTYr ior rit : .
of lad Florida aad will .bests W' ItocII COTTON FAaxOaS: F 'I
-a.
.Till knot ertl.raaPw 'iM FIioww_8..d. a1I&IIe ...I'a1 .
ff..e I aM dl.td.. ThIL.walaThAatidaoBeM AKD Fleming's Island For Sale. 1IB TUE'EUEOPEAN \ t tTUETBYpZ
ON
tat ttaaMeo aad........daR kMaoHad la hung food ANDHARDWARE. ... PLAU.. f i.
0(1'0. Ilondml of h- .
of ama rood General .
rupwanle ( aQn'nj ssiO.ll derchant8 .
Oiraiaa,aod tto a at kiadt of Vtaalaliloi WK : nOTSEltTMI'
Phoning Landt on Planing.leard, Imnudialely NS aa* .. S :.
" Jrre.isd!Ibsb69.f.g"aIeRnodWI I.rfra.J: below ng Mra. Firming'* and fronting the nver _.. 1O. Bawor. St, Hair Tortu. Ybf oVtbo t -,
tit and. known.. UM A bu.eal pfaMa. To be old for 101llfm1f ll.m featelaa BMTtt; i 'r nloth. "
i 000 Paper Flat DoJch Tarnlpa, IMnbuUoa and divuion array the helm of A. Uowratdeorated. J.L.Smaltwood fDrmery Smallwood,.pair.:. d l.Ock, awThoa ,.,...... otty+.. :,
!" >> Tame on* half cull, balance din oumtoierrdlt. J L Smallwood oIr.Q)., N. T. t' B9a1lMt'D .... men teasY-sued"m # :
1 MO l'1UPIe'.TOIl Rata w' .1"1- ;"fdntingt U tre. !>f p,,.) po,1, RaIIrtoat.. .. ......... I! a
\ iOO a M a r For futihr parUculara ad4r.. or apply to V.SOS. WIL- O w S-x: } Late Nodrb.sl EaottdI ... TIMi SMft. ... .. .. ,
" 100" St'irvi IRat&BI $, MidUcburg.. FU., or W. NKWTON..Jackrille ) H Fooln, Georgia.Co..Ifew Y ': _101lDlIdtorII ---"}asB : '
w.W P. MOODY. .. talbsi4=- ..: ..
:
ITottoca, or to
, 1000 Beet, '. W.. HUBBARD.nYi W. Ifc RENDERS x, WEar* PftPUI"&b, rctldmt' Afrntt toad- of ItI ........ F j
S I ono Largo DyomhC.bbiB4 : 8. B. TROW1't1O on endWlCalt.oit ( to*SoMhAn; -50 ptcta', 1ed-p1'Gride4 ...........,.. 'I
or forward frtimth""'! wporUdIfi, >4'.Vrk<* .sg.Yttrr "
, MO a 'Feeds Tack Itj < tf Agcnti JickJonTtBe. Fla.J ""1

j 100 LatP. It J1N BHfi; NOTIFB LIVERPOOL DIRECT n4e4 wWa A __ ,
, DataA ., BAY Ski E \ \ 0 .
.
.
100'" )"J' -; ...::; :) .. OHN FULLER;, eonaeotkoo la Ta*room*harLig lota r...*...aad r aV '.,r i
.
H ovr
; :. ,. A may vprw.prat 1'I I ".
: Mesh
100' .. P. : an..ibl.dtdbiresnablRtlp4gwI : .
8epr Lpkt "T:' .. PI'8Iw.it
u -aU the t4'.t.. .. ;. R .
, too" LDiI : pleawn d off gtskl \ : C411tm
JI1NkI't.
<< P ; Iw ofpi C6 "
100 00IlarcI, kto@r& "\ :. ,, frJ ae,3 J acks \ Florida. 47,Dey Stre@t, New ?oak City, 0. W. soon. ; & 00., Ta1I.hanaJuy ". 0' {' i /

:; : Ka,u.'114' imrActeua Ala cixtra nr'' ta-'U J"r
>. .. .. 1''I Jj\.' or.'W". ', '- '-(;>>, ''I'Iti..f:-:: _:: _
-' ok.. ''4I ... -- Oft PORTABLE AND STATIONARY ;Nq 'q'PI r
GOLDEI' NOflCE. WM. G ROTExwATc.R (11
lip of too .
JCOIm. Jz s .ENGINES eE BOILBl'lS J'gggu.
> t
: 11.8ia
.
K j IZrParawC.sa Btwgda.a
PROBATE. .OODRi. ;.. p yAL ,OOTOTY: lox i TO m HORSE POWELMat.ppn.e4cbeuarandIIpbugsflJ. : '. willE'. 1telslMSJaep ..... ..... ;
li.itud III
-- : ", IU'7 -d'lk -r.- i ';
IUENITUBE.n .- L'OUBA A BuRTET,AOmlntalnlrlx of Ute (oodaaadobalKta.enditaaad'eVBeuof << ., OrMMuk8ugMliUltaiKlaUklnd e 4OftM1 .. .
.
-l- ., aanrad UBnr-: .of Maiinf: and FlantiittMi'Marhiaarrom KBIT TO AaCIIWAT \1. i ....." J"
tItt, .aW 01 adOooiity o Mittt, bartnt Led ia mr hand and boUt to order. :
arils-brwlee,,,Al""' rg ., e_ca.a wrItteaioaMiSoo IMUtol-oty of the a. t3F ShaJUmf, raloat. Ix tn..r sad Bobber JWllnp In T..Hrtridge'i Block B j Street; I" ,
.rb IDdebtc4
wiiw al DI sodjioi.urcrro8 : :: ./! : ; .._M"t'rp.Ittldtala/ Itlaordaraithat ," >. ..tar.. loll lUehlaery kiDdaoflraa! rod....Raliraad.h1s. Kaehlnry.in were,and Jacksonville, Fla.RKSPECTVUlJST'lnfcnii .. D883 !. 2 << T TkaD \

Ipply at tim V WK ; twttoa.Jo ttt nofloa at'&he11 a ae\!-: abippod at ale regal ratoa. *Ih*ottutna of*Jaekaet. ... ,,' ', '' 1 ,

... =..sa MI4 o.ul1C aOptnbm hartnrm STEAM GAS let rarod atfata aaduiK '1 i 1i". '
Mid J.tase to appear wed Blotlit: fie 3..tPro..oIDafta Caaoty. oa -.1 the ..urDWATE Ur.G.wfitoUppyUnoehiitha: patranae* *T ku \
RPTFwrcovyur -: WORK of kUy. a ,. ,,-.-. tb* old frIc1\dI. and .k may beu r wWI.... i desq.trtdabaasueMlyipal.d I' ,"
-P-tWbJ... 0 :& PIPES and guaranteed. agf ** is )
; ID"-.-..... 'tIiaot ad oIIIdaIlNI thII _I. day that with Win aiporiowo aa*praoUcal WookiBakarCtop 4' f
: :T.
., : oIlio1Itr."c'D.l. OILD ?LUE"/. lad forty year la this ronuRry and Eurqpkktwin t
2wl..tarhr --i. ,,.a4tI' t.nim .LDOOGzn: be able to JtII funatUa'tii>ntb all wbo ftBa'gobd ( f

wb ::: ="-..rtes.4 ..... d Lary. EXECUTED BEST MAl : drrobalsIloellFgaoy.NOTICE. all aBA.anLn.rfUnp Tnd.Ae fnr widohotlo b* ,repaired. '411-
wa.wIMklea/.p t.4... a 1Nf, b.. yjUe. : IIW. ..Dd tlr titter a :.. y ar. t. .. "r.r- .ton ZZ 'aIN w-&*$ -
shatrahea.d.aer, oftbaiaadah. ct4 ;' (gReslm.eortrcenlla IN Rod '
1m'
"1Ioe JIIftIa.. TBaaaditr ...6t..... &1':: ; .i.. r Sao d>*ett.9aod farPrlaLhI TEE FAWNFLbOTAL.pIa- ildul. 1 I .:
: .
aI6.....::= ., ,. w 1M. : ." ,, r .
4rlJier106 1BA1LREL
..'11IIa ....-. t. .op4 rrrai}\ lIEY J '
vYAL aiYU"( 5 oFf
L 7.8o9ATf1 .. t".' :: & 'V ,. Tt 8i ; 1. '
TO : CREDITORS(
fdd DEflTQRJS pj4FNTINSThifZ

Shoaer.vGap.L : Tb* Waahinktoo Iron WorkiMilotPrtoa : '. t

P.BOOTS.BOUSE&BMMIT. ;"" IX Tnopa tnoebtad to tba arts oOegtppIacy es1 Bottom": ,. Wui G urlDgNoo, pul eiCoeYtlt .
1R A.] .. PPYr II :
tYA1Y toleonWwl waW '" "' ,:j.t'l ::; ; the tana'IrUIo af".waJ. and allotehMcalnataid aIaW4S 'fia P !,JAf.! wY }mudi belrlP; fOt.oIt / --. .,+ ATT rw
,"! ; .< klatni qMatedJaakaoeTilla. &IIit Ann* B. lAOOtftcT.Ilappcarln .. '..
: T4f1 .
and
;: .. j. time edn.dan rile bvUt area 'r. 111'-1 .
,..
:: ; "". -' 'aadI p -: .byaffld TUiaM.. 'IOoft that Uudtlmdiuit
..: ..,,.. .: :. IiI .., v ojiB a .
'of/ataa.rrrk.. :\. u 1i: *William H.UriacMon tod Am1e1ft' B.taaca* 1"et'
ZonWABDING AND .\ So. ._.. yRt f KIND OF rStid*beyond ItS lists.f FlorWa,bat Vfthitt iL
r
'm:: Dmtcd Btatwu'lo will th*mold'WIUas U. Urinfataa
-' VIL,g04wV P.L ANTATjON DtACHERY. intl. Sate of NOW Yst...atoaa>ld Aw) 8L". l
-io ';" / ( .ill the Dllllich'eot.i IIia. Ill .v4. d thai
.1 :. ,. "'. $ :
". .J.;". A JIUA BLExOWN" It_Po"...,.OrW Vffla,.Aprciihnnl, |l Impl' ih..a. dqeaeass.pp.t and stave the Mil of orantrintnt'wiUiin -
.
o .F .f.! ." iDaiteal.... ode, LIt. : lbotmriulhoUlrwi 1\ tfoere pro owlJ.oVlltoa 'A L1.Dlrashltaikrdlsw IL
AJC) {IBNLR4L3G1l: ,'i.1\fl: ," .' 1> QPRTYOl{ AT.fl a .. tag. ["y I I', ) .a.f41ritiUi.m.. Ulftm Ordered .tt blur 1U wPt14ktpup M .,
; t ,' I'rne '. liuit; Ihfi! 'Ioa" \ / "">urmooUl4 ,
A. ) _
''' lifllVlflorkUVntoS'M.. gAMrT"1 eeWm1
'Y''Jo l .t ..n..mw..Ja.u.a ftlaabIItia
-..' It'oDi ., .... IIttIItw4 Dope&, coop "P. s\ S : Clark of Clreoit Court,D. UT,. ;
= UNION d blocltt. w1Ua two.tb7._ u In n- V. V. L'EXOLB,Complt lWlor.. Vy hrw ar bl Mtea*4M
twee a/ .1! d Ip4wlrrdnrs.t.meyoade. JON 'fFFiCEif1CA.JLLFL01el.Dd. d .AISIt' iunhlo-4m! ffifwSWCI >., .
'
{ -
M..r..8iwrdlr.mtd.- dbs"Gad, a : '., :. ... ,... 1 0-0:: WO ,N; PRESSES: l .I !
'jt..; { F ,
,
I1 .
IoIaI j. ... .
.J.,} .. \ ".,r '7I.M' .
\ >t ;
/ 8'1'IQt. ., :. n..1W. : r e "IPA1 > : "J' *:''t
-- : 'X ,
iiO .OtO ?
I' .
T.HAKTUXDGEL :,! 1 Sp clnl'N ;>> :, r.. +DIdCAIS1atbINs,1: U4V&" rusreu&Oeldlry-s'srt.Pbealoaa4: : ciiirrr BMUinl hi ,,. ..

.._ : forir o1Q "' UY.'I'raI' 11I'.. wlUI tbTaylu-.EII"DrMr1I: ; .dI'H.tt.'.I '''':nr'r Uiumt.'I'bI..wiJU tnvcl aloaa loiamaiiDakeaTbo t ...

..- ." 1. ", "i: :.l.ll'1: ,. 11.1iJaI. ,', ". ...->:. ....... "I.- the p Od ,, P labUs...th .*itaerBadtaaut jA.......{Ws Cnra 8ev Qtut CJttOB: IY_ vilh Nantes ant Caniag wat boil to order,and UM.baraow II r
; .. "
"' ,>; ta oaor '. "j B- Pwtr. oJ aU wppiim. loon, fur k at"In l earl 1.wr .r t IRdl'Ygdwtlefparnalaitiippy -' ,
lACUOnlLULJ'LOUDA t. n ., Mdri.LTiAt4 ,, '
'j.; ',.;i1w' "" '''' '. l ..U.1el,1rT > .. ._ t. h
.................. .t:; : .a? -5. '1, .:.' 7a J.1J. roi-Uo. C.! 0 KAWH" ,""r. f wut.dw.elq? '.

: ,, ., tI" : :.. -' Wt ,"W Dry InIed,Net J''fl C 'l' 4-fto '. betaa. ..UOL1Wl, HIR l.A JW Ti. IEJIT
> c-.c: -"" .
"J
fi .. --t, ; .
: : ,
.. ,.. ; : ,, ,. f .
'
ft'- 4k': lrtI', Yi ti, i : '
.
.. ." ; l .; ,. : 1. .
r : : ) : '
( JI." ;It I <
.7 __ r'f.. ., < .;.. 'h. .....If5.-'IG.. ,:, t--- dr- s ". ". .. :
-- '
;:. ,i. ; .. } K'.. ", ;.I '1f. :
.L' .' 'f ,. ..
*; f t. ":
< ; :
: : I' : ,
'''' ; 'tRi: : ; : ,. / : ._ .. ; w ,
.? ( > .: : '. ,,' ,A V : sT ., : .. '
f' A- :" ,r ) J r;;' :: 1.f > ; ; : ",: F
f :' ... \ 1' : :, =' <.. .,..- ', S. I ;S-' .A \ .. :
.
; : 1<.. {. /"A -: : : ;; f ; "
'......: .'f1 ." ; ; :. J" :; ; ; \. --:* : :f\ -:! : ; _.._ ;;.< -- "
.".. ", ; '" >!'t { : .Ii';..,;... .. -.rt ..;'.; ';;;' :- : n >ui ** r -- ': j" :

1 _....... .. .<< '' \< "'-" '- !t".i::": k.. ,. ., .n" ,.'.\ > ", .,
r gf : t; r
:
... p
.
J' --. .- -. -' : :
-;" ;-f:: ;<',t -$ +.: m' ,r:. -" .,.< ft
t. "l
.
.
,
.
t" oil;:;'. ::: :!: -::: -- ." ,",,,,_,;; Hz;;
I _. ... .4
...
.. ,: ,, Jo:,upwl
-. ,.-
.

M& l jj S __ h-


.:

I
'" #:.
;
>
.
'. r'i" '-- Ii..'
.
\-V
'" .f.-i ? -T- S

: :to'-f% itslyis& <:Lr'V : :


; y1I'fl4 : : b J-L 1 -v.a _

r.S5fJU>;. :: ,- :.; : S

: I
I;:) affMT ) q-f
I ,:-z $ I

hk4w I I Ii *

;: : -/ r-rT-*7V7 5--- : A14co., ;

ctint'
')
ZL J
L
c c
Uiorqol

... I. : OFflCIA. ie ccou1 liV tiho'i hl TVfficoni of the Irca iys from amj after The cxint- tioit p U1 ttmitliui < iete ia.iapii,84tii lg >; hotico'in wtin i JwELEBS,
ad approved
whk'Jj fitcU lax (WinM Kaj bit pail otcii14 -j
fbi
!
.their 5rt | wJ r uu{ U charges biud ating what {art&carctaftUs
$ gr
17. shall bo nl if the Annual or,, ti> |ttXfitf piraeut th muritti rfotfuw'bjo c<,- _
swn account approv duf&ttofifc
k. ; unq thu.zarno uiea'oth.erk within ton days from ii4 n-riuth; iiotlw ntfIndhI3td2f1whunu.a P IM WQ mid 0 OiTr1IAGAZ Ro
?
Contt9iti cflAILUft4 nplny.ai. nd theii tt0r aa d.maniI,it hai1 be inT.il r siiet Qelnct4r to lull thy amo; whmU'TjjniaiVn
HemjiropiMeij
ciorM c.ui
-r pl-QIx.4to tolldt.fetbo JruicJ
.
employ hut respectively sjIt
: hOL [tint* 6>T which IhfoyVere ljtju tI'e&I :
cajtwa .
it41tiLtF
4- ; \.L U4 rnrth upon *ew..aiUt t.ia& pug "frem-tb tftmof giving aii focincu$) g3nneo* the ir. T.rt
tho ,; Clan5c' tT1Wf nivl nth of Iho pi* ly p tbq Mihin,
ctt'\ttftr tin ftfiJrreftid. } Ji traint ) nntiltiuh f 5t4tW ca.l4t.c'h.
i3dvltf iy Laua
r ? iflicct .
the
Rwes
ng;.Tbat .u WnfclMtnrilii*. $ lstIZ IbSUJIa'psVa Mn.
iT in-tuall 'in *. ut 1 8Hct Including In icifna newi- flair,eteTpnIsS
: Uy
ftccuhihcd
Didjee by victi ; i4
t3.in ,th t,such wt ws Lt4tMA
each : N'Jr dcljf.'fif tth'fiTaons ilclidqnfni
: kr e1 er lubtiwd in tbu><'cSitk*of lii .office. and wt: mlvljlin ,ih,4lS ivarthm Ui*county;,whT8 'iuctf iMoJrj;iaKile
e qithet by niA"rtn't iiWlA
ad And in r*?&
ol afnrcvaid. Leaztcl h ll.iu
td it thnre b ; h tIt.jte! rV .
thtty tefld(1I1,4uld alAo'.ltr''l1maffidavit| h tn-.1 ,ilnny wu> TIs1I'ILetd4itd 1I4III! tnn.sst.4
( eh on r.flxi r SjlWiUvl vtif i4hi ne-
,- ttinthat babrr.rd tb the duty ootiitt Wb* l OtUf .the. pOt SftftfttS i Karps-t'.M. swwasa. .tct
p MbcinTI ibi cIOMI to make, or cause to Iierrud. n W> dii4 ra
: notitf&tt tchliif th1oatatb to I*..

4 = *11notk: ; tleaatfGp ci t.LJgrd \ns-rtpr thareto tt.wzlifaiMt
tM
,: b e-n$ IILStrin.t wdyUfjioNtcd or iiisign.s1.or eo Di Jute-Air W
4 ; pubZkt oh eneh -' s tti-j:! mil 1..l 'ft with'tlio ovnor nf ijlril Ihu pMl StLVwE c'iu-cidwna.nq.sr.*'fa sd.ruett K ri XuulnImtxin
r ;or fttfistf any purt f>f her dwelling 01 i ViE i'I7ATC1IE3.
l1Oiflgaia&er.ap3iv..pclust.IyInstriuted
nii-t
Vis or
t : pni'd n pVr*>c, .r* anyvfeiyinictly soda or cR.Tt, or r. durof! ; the auinmuoBiiirr t ft rotcnlcie. tD 1)ET.EU *fiJiy and it cpftrn.1.a.tt .
t i> the uso of nirrollu'i ( buni, with w mn 'pcrwitx 0ulijilft okur1iiikingiiilcjeiarci *iii1 PE lUS *i*
1wtm&e of
:- within tsiil *ior coijtfati1 iii.ilixro KmnJ thot'tiitf fcjv1"ml monthly and the mom ph>In..>Ti->ra)mar.r. -
iiiU.-yxflyrilOf fpii
cftion att Jte\ coiIx or iscsTti'JUiif.-Viy *'ifti can to i.c.R Sls neb oii l eiJnnenit.r itt.niV 'd ll >. !
1- t1 .- n o'and : thttIt rrs1 American patent 'l > >W * reward or QEis tlrt
Ictioudit.. to pay or t; ve,any witti not 0* thy >ntu ib-standm!. MVto tto ,snout'' i :1r.fflt.*tck in the worW, AmrriniBTWa lia TTmf pov r in the dMtwmmhwtiv o* l.c4 et
a pihlicsaic'uttturi > t
oni'sa.'nti .
< the itt
or Lair.ir'
etonrronj nrrnp1m.'nt, htia c.tK.cisll L. pnce.fa4ls..anWcluimeiesLch CmALfn Amrtram
office >
tt
ritivrdsndd it liis &nl ; nnd tm: 4nLiudiuztheottpc'dnftikin nK York Ul.-mtvirc--riTM ;
nrv
ti chi >f.cl nk i.E any urh aMhftjby timi'Tind plnpo'of ul L inidintatti ptai-e, trim%W) to ttiiU, UnA-XM ; UVU* UWTwpp
a
< be
7.ql5Theflt
icrnof AflJ tho lo > >- ,
t. ; '' >*'ttfa l'n l *dvrtis-i ",,li- i-ct rrcIs Atwuj.oo't thoa.4.a t'we
-f rthivito s.\0i-\ end aLl cbavp's.ftr new
tsetic ,
; iitwid ibiadAw vtlliofb/J to admini.it.-r.in thy > wixfiiu thu pour.tj1inn so fy 'Liiudi .tad *!*> bottmw,a sty the rJa3 Liouatiutuje ,?*PftntZ irrii.otT& .
iat4 asouine
: ert4,in4 t- luOi afBnitatiunf iw ani. hnl in sown S'jwRpiiior inn! clVioi-r' fi' ietiflo"An4 unrt,.. Io.t wrs 1o u&nMi twittcWlt
art 1.i.
kiWI b fuch if UI :jjfUuC
( fr 1frfli f tlia tiMmnor ill ill f iM.it muft* L1tXI14fl a sij ,
I ll *- orekxl.Hy W I ri'
th4i iputr
) n.J m.iu<4 'idtimo thtpt. c to bQiltittcly Qcinins I k* I ey1er our
tho assessor ; bt4 In iwid county or Or iarcvlsfhii; ', bi4sUnttnb
lili t-nct
i in 4itnTt.fl !> utural dFit cf 1itiAcIh3tND
; ippoitttisl a *i0 j; fav-r ritlift | within bf
6ft1-icrrttr .'l nt i p4stn itoCioUi'if.CicreJ)1! oils tratyr 14wuuwTi .
1stbn
twnwl Rt the s1hI4tg sJ.ititc,4tiii1n; ; te -- .5salX; ,i
rA4i4 FbaI lv tb diftvof 'w1ite oflit-oc ;
it
oii.pn of tiw pctilnI
hearing v id arfPst ) tiallio r WIU11CII suit h1t, if heitllithtap.pt.jon TEPA1REf
itearc-t ,
"f dh. I taib-*. fir t'tratey
tn th0-7IUflb"r ; firs 1)ftt-l'1 i.tu JEWELIY
collection.district,jit TaluaUuiu in.J-.f.l
4 tnc aieaor for oarh in4 making rf"H Vlirtnun a, and hup"i.t .crr- \% Tti.i .tU8:0,7..
; afr'id.I ht titi'"! l.y lluj +< j-n>pi rty *
lime fixed fot he far that) ors .f> o 'ehirWii'btitdiI Srpnrcfls,4rt4iDt'"of Ci-c. who has IS ymr. expi .
3 nIrtosI.ry othvr p'lV'f. i-?' and wamiiitri b- Mr. ava-j4cnc4 a .yticnetmia1g.wiI
li'-niiin two
: uml for ov.rvtsryR !( -* than Sw I grOsnj3 a'flPg1bss
mirt
cflM aec and thnvj dollars anil tV.e tin>( YTtwhiinrtim
pn$4 thftrticlciidiijrained, tinftttbocniuiniuu York -Maoiia'ii
S5'}
in Y.w 55111
hIWA *
!ASE.Itaenn ,
<
.
I xcn rotittunnl iu tii' tax liet, y.cumf1ctAd sH.oifv| tim&il C A. tory 1ft
ftE4k&4 tht.TM'f, wMrli iao-liimarHntfjBJirepmiHoU. HOI.tAST>Jrml1jiil ,tiV r> who prefttf 14.wer-iv*Ifleiriscnotk
ffiocraaztetTi-s J.J. t
Kile i.lW
: tlai *or aid pl.if>r th alom id. l-tf I ? IIbeits
; him prico
v'1.iL.JIe and Jolivvrol by t. than twentyXI*< taiiit?nNk3ilifm. ,
(. f. each jirruiit prant'ii i;.>t V. I.H.S thin nor moro (it-'tttid wutti the snoun,14niiJuitzwuut '- n iasa'is )auziae istsc'
*.$ w1 u&y 4ty tht:1rpot and twenty-five._v nviii dat Af >uA norirtcj.ti''in 1 th Iho OTurior citic'ret.alLdtit1r' theamo to Vujinrcbiuiil JilijiVi1.Tr. .e.1gctctnarc-bctattt at the hw4aier ps.t
at an) niiiff, nr e'jfu1* ; r-rwl from 1Is pricSthe ; U
":t4h Mo8snrw'bfrrAiyl-aitlhflria.-d for maVH'g toVocro. of the vwprrly and thi! publication for the United'.Stated>*jjdriall ..ststVfsoarntx --.
ts.tUnnitI bini
: hy
thu
.Hum Ui hf'.f nnd dHcrmin*in a summary ay taut a.-tsors may K AIbTh oIL, in pC5ftt of i.ueh i'frir as liorrin prOVid'1ii,1u vtil\i UVorj3Jstf5 attorney pfd -
; .mmissiotKi or' lypti.it !
tll pocting
: avind unt8'sni'li port as the < < nMbem.' Hemoval ,
thriraiic fho1tpjI hrruizcfter ,,
: >SriirB'JiVKA'fl.lifntillPott of thorecl n& :
IuPlb'4 .
d ,
VSt the ,
.t tb< Tiot ixcp--din(; nlcf5llate& M a4zwLs.r vaI
; &i vvy<- r s; of inti rnnl rrvonuv may npprova milraJL-Unt irom Cm]>lac*, 1isrt.
Pr aiatint >*. doUani > annum,lor otoc rent, Ih4 fivn 4I4ni1-d spsiibsd inl ptvaitktl ; f pliftt trait*for t.-rrv t'lu / .
j 1 r *
"he afil*sgpR or ihw Tiniwlrod p *abiuavby & bullilr. IUffVR '
And'fiiid highoM. ItAO
poemrni of biuvdnrhij tWU r.KowoJ .4d to the W 0 l W4pyf.4tti.j.c'.f.,.
$$1 nd 1 cee orj4tIpftrr3co but noRecount for undi rrnt said hJF.cc r;Tf ) froai"'lim" to los toreennv-rofAdaei Otft hs a.ipthe ft .nyCfXnrfi3CiF Iie
e.e !Qed iit met; from thua t<> tiw by, Ami itati talc- tray 1..? ailSarnwl .1 BUT fbrat, o to kntaf Ic-irk V.ec'bei-a .. ...
-J \ nnnouur
rm vci io haro > time
%lor1t&fl4e Iu paid until U linll adTina1 Ui do iso,but lr a iusl ltue>!!ir rti>.takes pleasure I I .
n. think U Lfu' Iwt'iTAoril rTt-reiI ant '-. expr. r-
hIlfr. :
hirinciSifcOrthiiU i.f internal vrvtuuapprf ) I t.itc.rdt.t-e
day.jociho cortniiftsioncr < ine t'y tht seat oI
he >ch p4 hq Awl rf *nyJPr.1 JM apvit&ul 110 tidn" inuns?? I5tnlfl51 r- hnhtfn. 'stA.
p tnaUU ripviui f-i'et all thiriy I at l. ,:' < \hink jt ifS p'atbir.ttL "pr .
; -- so1ut4. .whhaU baveit'eu days m .
.- (f : tflyrquirt4 i.Mih'aJt tiuirJbu: ten acut'thiotqimc'i Iqtca.4. Mr. -
thaI >*td by thc propar ofUurra of the TncinurjHcjwirtmont ,',shfjl no-cT.i.t or rffo.se to|*jniy M ftc't -in t >roc<'od to t 1i.t. i--nIA b muuharpanI.I .
rtiliftthl
e.rytax > | JfrS&i xfrPa
wlicn fn. bla to pry 4i.
a.s/.wa
awcjrs '
$ and n.awrant iujs-tnrrcfu. '"Jva)5afl' and Hj-l __ 4OsSaiAOI,1Ir
rraiilc, *bli 4J1saU.dLLVq utaccr .-srrgsptis.-ilM
which tiioy tax far -;
fi'itsiie ol Iho tL)5 r. in t.i i1dii itgtiIltati. %'tdc.s
floyd UuvSui'iuM.ehiClI of thy funhi'ejatf .,, .tMk .ucj'v
allow 1>> aft>>r domumi. .5 1ttttrttt rq..q
: tu nrVlon 140W i Wui !
S 1II tho m addition to comp Tnittyi KtutU f! im -' 'JYItl a
.S ., of flit- 'etL i i&li't1iC
t %*, jl i
IiPIii 10 ,uth tIIIIs1xuptOy rP.3oinj.l mltia. ::
shil, 'yt witK Urn inti-Ntt, p ? ih'thiirrai 51slitc gUIIKS
,.
and tmtil paid wtfct 4tf : c5t
S k1ei4t 1t1 *ina 11 dull v poi dt.y; and the laid a nne
: tsattori PI awpe'liwly. nlmll 1* i sdaiterthe owls that may Vlonirir ti runiutt-l. tin tftcetc aina I- :
tEa pardbirUr 1nw, tM,;irtant Pd90[ and .tcporty Iho ice j'Idd I4bT1: CE
> rijthti.to
i ecisinfrt.ro.; cu lrjntir.1 aocountttcrei'f UT.U h vohi ly eoni arv;c'rlor- tb4.iitr. > ot th- pittth-iti-5suit -
feb tgteb&1iOl'O'd'iird
S offiri-in ot thi tnic-b itaonjuu. thirclor flflI it IN- sf'fic..h % } 4 n.mrOfIinlfvJiTatwtaotbiHM -
or ho jirojor cltfoetOlaflercbnlIiUtJ.4UKyIlbr : '_ f.iirvti.rTta.M4irr '>
4s4t'grou approTed J'y tmiodi
tp and, aotaWv charcw 1iTat4i1lt; and the within thc '-t 'j'PtIt'ArItyd iiKHH IT-untv, t4iwit,.

onpfiI4 AMtWnrah&t. their nncesnary And warrant may itth.nra iIe1ittycdurxtor n nai't ciAiir ur *, nf tics E,ca',
OtOI-1 t* treasury in the dw- : by' Iu-n'Iiufb-r % tic--cc thn UijMEsTEvDS.AN1 '1SutieIu.s t J > 'ftMji -
and ditm-mino uprnotify lank.hookapifl f rihs st .
liooery"a ud < in4i-ti-s--inali.
: ) iIve poer to reexvjlie fur i*! ndmtll (o li'vy,upon nil proi-rtyan .hair cxwulfl Mth yraM pin- > LKttAL hsLtN1cdz tiiu'wa Ibft5M
: tho I hi. < charge of their dcli.i<, and focr(nVt fin ) t.11Wh poctaubenks-'ou'i.uiou >|>'ity r<'llf.t'r fit kud t'ftiilS fl'! a Atny 0411. a-n-
andxni b(4011IPg utiYMiii" .
.
Ilt rniwid pttf01 I' tiuuaul r1-n his f icc ft'A' it ilta t -i lni.s.
eitabin S. ; ; aid vWiflrtiand dopiiin rorporOitktrt,*r wi ( him al Skiseitid rz/lrt:114 rsiox
& liUSinw*, HIU ciiittuattv or .. real tttf.tt piurb.vt"d by
AIl to cSiiaal! nf tlwj vjni drwyiiuthW ii rd ut tn
and tUtinjj, scluijuljf nulirai lien i UU, lor th-pnynwiit ti'ftli if. fetid ctTtif.niUi -

ot T4m4 twtj proious $ otjcO l for money nclually"paid S>r puhL.inn r.osirch; a. icresti4. i-ith 0i113. iifTiviiVj;oucirtisuc U4oiuta&e with .the 5Jsactthit BOLTS UNO NUTS;;
in
Thai ti oil
int.ttb1 to 1'rotviod, pcbalii ,] IRON
I 4tothq pait piii
count fM' th- oh< '
ithtnro.'swi "juilunont ut f'catt J
buU 'a-< ? l lparvhs. it
{ siSdil
lI item o cr ry nf file tw
d paJ-tkuk1 in"uli raif ci.1ti4uf
data*
: ih oath uflitIK !B-V. i'nd iii4 tkiUHii vr-ma (nciethr :
viI l < whinh Aavil
dr ,1&t&' bwnnis th 1tl ) eriSlfrd >y Ii acaiZ traniLx to tic
of thc jirtaoiloca
SOt if
su tii..i'rttlksl theteIitetn'4 .'qiid
0t 5&5-.s.r. such Oc!
I of <
intciwt
WJ ; the irtionfoh' i tAI shalt ii> tai lt-rf'ht the, titlt prop"rty and sihil; and wh.-r, o( ttu )liiQir-aii net.- .I'.Aia been ubititttiayUi STAPLK ll'.Y ( ) tpz AN1I)

s6dotui4 puty ivuvid.d notjilorvttl lrs jownth.in1MI liniluuiVUi PtVii h .kk, icitpiifh.
'4t41'ku* fur. 'all.Vxiniiv jTwp-rty' iulU'Oiiast.uf r> f '
stiof'p It.4cb11i ir'."ii.l Itti tl?. iIltt hitch lt.n tuciset, to rczy rot 1ottcqiisnthaI : :

KVUIUB trn Uldit\lIf n;znUniut e-tt- rt ii hr tdtticc Si\f.or BMoi-ialion of tit.l tniHifor.o'hiM'ify Zght, tttiv- ttti' tO.ait! .1rl.the ii jJ uIk& : ,

i I tha h estsWibhe.t h Lhr nMar) wann,emu. in nuIt4Vw P41\4 -ac
ufty U'Wi'lt *orj"< -
hi1 b tbo-15riil.'L $ --t-
id of
1tho Ttuy,4tu din puWic tev, lo.icv1.i4aiut -Uyn1ijubt 10.)falnn i.iU'V'ttlw hunt tbelien y5rnw.jitft4aiItlIs. c71cI S. 5 -- --- --

: \ ait zrku cottract furhlanftrxh r' icary ntabnir5ss ittn1Lrrc1 to. ,Atii. htso t1ts'f
in
aiii, ; '
bi.nk.t atnd t
.
aliteU ;
%, $o5-iiiJ, .
S 'l 4i41lfI tQ ?#ilkL c'nS or -trjbcJ3n %*
.f Ict41t4 Jy.t Uiee.ctanhhthnt
with
Iev1r.d4 (t
tht flac 4jitzi.w & tnfttori jr ciwftnYtigiun or rrinl th''aOtmuts-4byr -

: ,. T1iecn'- e ibnl I'e tax&t by tli bb> as-.sOT and paid lactkm* liistritu PrwvM
.. 5LIPn$0-y lte'c 1ibaUifrom ti"> tnn(>
of tl:< oa M.in Ht ititli wt-iitioaal reqDmj.uneatlon r V ."r fiPic lin i' n.
/wrj-rX J
-. j tgent fur the thsttitt, Iortjfc31 tSn Ji' .-' V't S'toCU 4ul usri". *i.in, '. us hutJt 4'T *5L13C & -untor afrCch Mt-Inert. The'ttwnrr.cif any rtatwtntrhoVJ _.s iNil1OR.ND

I vr jtt tho rjit<' .'io*4Te&c&ito > to oo m ft'fb'tJ4e datri.t iTf r'w it" d--lit, thai 1* gowltho rnwst rtUv my a* a&.id, llj.ir. {( .ir?,'esecut: (>r ,rt: a'-
-
onJ9tIng !Jiv luxsini .e'trt-i't .L
; any
>x- cry pfnun
atxuuritha ; ittvit utHt5ttttOtft. .
ou i3t1flj withiirU'W C11A1Y. :

I __ __._ ___ __ in 5'nI 1 -j n4 s..u4aut hi4&&raL0Iu4 athes0C'lft.thio > t' MH.n'iw'Villra 61 cffivr lfti thu0lccscif of njsii'!.''Tto thlirtit! dlwil yca tl*<>n/jii>JMWnittsiItt0lpl>|vin <
CafiHimv A'Kteuni, flrilr.Atkntsn. all Jvf1ll><: .]ll l. 'r itt.r nJnt'ircmal.. ur any Jirticu Vr tr tt t' n'f,

I 7 t-ouvv Cfti-ilma. Mi ,-'. ;).|,!. ilin-n6 tnrticr-th.aAlhttu- I c d' n _
: &un94)x: X'Tth ) to pt aip t\'J th it.:
.Iqr&4 ; 'r Ji/'l
444 &ifrni. sntli. or z ,fI iJ, rputt jvvmciit j. .
.
-
.rlnmt.(5 hs-h th.iaibl
: & ,
etn tu l.nt.vt4..3ua1. loHiid in iQ and thf Tt.rrn.r', *< lYlay *i.x-ar vh.l-'i! : ,nil biJ.I'.in cyntattiur-- Ito CHI not U' th the Ci>lrtrH A1TWIT ;
i nu
1 p 'ay- ehitai4. UVJl ( I-t q.z tv bv rohit-ci4 v< MtuAttt. iM.
etiniEh.Pv ult 'p OJP i421-fs-l flror ut
4ecjeI tnakoqutll4t8 ir nSlatf inf ir.
.'. '[t. Tf ( vhh-h tV unjlaaiiu
.11 ;
: iivtrKl
(d i, 'titv fY1V i1ijeta rost nf liviii' MIK' ir n t t.1 :.+ tli>i< m ti.IktJli.Seifltd .
gi-riitcr
eo1eri; dimi t which bat Sat 5 and TiViitoiHMuS a* n-'i;, in li> rl.L < t *h< i ;-: >- ..tifi '., a. sf tii.- I.M ..f !'.*- pun h.iw-r. Uijk'J.t-irji riv,. iUs.llU.1 i
( Oj
'1' rsiv 'n.tciit -
iL'l alu.i
8.111 *z all tuS ;
h1tT'o1t'x1il riaUn'nf isacli l>ervn..>tii' ingaOKMoa the nuI0t,1e1i-ue.&ry t ) ihunju.1"4 ;- '. jr ojfy>n iai iV.: )'nciLr, 'J tsa: in i'ir:.- "ttfitlnt JltHtMIK! \4.'i W tho thr rate I'f'twimft nLIIUItj Oils of

S.' y> Jrivdi tricty of eyeing., ots l.aTJife JTtMlt OlTiC-TB, but ihi i'iil"UMltiOl ni>Ml Uan.l t.X1.1 % tJiqit.lt d.Icztvct!-
l"iIHT lhppa ot Ji
lIvi th.4jA.I1 > for > 5rcilfrttir .5.Jo :4srTTrrw .i :
.of i Atjit
: \ JU't.tXCMd.'hi'r f ath,4t1-dThot4plt 4q3 c-t '-I ; >TAnuun.
u4 'f taxftj juiiipvi.HHy -$ -
_y 1eVtUh t-tt ti coli'H'Ji
for >
d Mtf -" <<'-t'.or5 i-iWfr nuty. <<
tlv w- ip -
diiiiit,6r gd ila : fsdnI2nUuI. II *ihwc f fLd may ho ra.ton'i to : lor % h.jh_iru ysiroic ciu& and Turpentine :
*, n'j .Ift w 41Jo 4sntrslrn otlu-ctra sia uar. >-- it -luoViiilt jt-in-nm Thr Pitch
i. toy ai 'OTg as ia5ht.t-efq iI bi it p1cmto thr jmW.fttyti' -ntyfj fJjsHjflmjw| I w.thth IniMMc, nii'l onf nrttnl to biai iVi' 'uhtyti'sn. J \'! >\,-;; It

S ....1 .nituancvot tl.'oMift Uwis of tho) eon'mi'inr't Inmnli> to jUa pKiper,i'. -. *Vif S. :tMtI t-U t' IIiI *4 auet r" i.tnt-4 i '
tlu > > >3 a
>
tn in { ta-tft i O-t.ltt-
;
> i t-cfl.itiitt vujiitxp
i.itivt
ion"diV'trM li .iieruy1 r.vsmw, } .t an'oilior <-<'t!<.vti'>u
'
S collect .1 u- <
; k: L!, lip>in any by orvwk t9I f 4 iv V -'bUt in I .4.1 tlf! tl;| IIT> -v- t-..'"i I vI :.u n'hh au i i olliorr nsiiiK; atid hi Belting

not flWL OI t th t t*kt oCiT shu'.l: havo Uiu aniOe Jfw t : leather .
Id'k' lsm ditrni i rrl tii,n thci to
rrt
th1min lIt..jin4 prthtto iU al ibi.L :n % CtOCKkLr.
.'luttli.c c-ui.'n'di.
-- lnU.'ix-cmplttnt44J1 -I uiu frvUt. h I in.hii poipot- )
f :
rnrt tItUtst
fcnt,4
4 ffub hi Mlfttj' ot composition 'cI JftV nniowcro xr.vnE. TOSF.
il trooi ( t tsx
f :uY thv nxuxfi olnpxli ? < i c{$k\fi I ixlttircpii.t L, utht i..t4tt ri- titir itoi1. ti till-'. An Jj it .h.ilt iw jtut tIUrt f Innd(if croilttt.rci' miid Mj hit i-rOcE', ASI> nor.ji'wWAKE wo "l>Kit WAUK AND \VILUI\V V-" Lc'tStctrfl ; -
: \U m-tluil of all lull* >> %
I t. o. jiropin'tort when Iciiowii. 'And -. That WC$1Oa 'fntfo r jy mndr4tridnut 1 l $t4ltyc, at'd a e.. .41, --Jtt iif |iet4{>rr ..:tiirnbi.n ki-T .1 hit hi n .ilt ohi.* in :

t Eicei'nr miking oct any tui'X tpfkirntn 1ittatiftutt -
I a'iaorsf tftRiWpct iflwrv 1'utviik'd. TSait fri i$ tli ovrr$Uuil l i'.i uU ing ,
to the licit thwof tl-o ( S ti 'reiSft orihi! t
tucli : of 'l5qntoN' l 'r
rotttjniwtoni o r'
Uahln to thi fl h-i may s-f brunches
ircOflS pay _- 'iiV'uhiiin;; tJn K'1's to th-i |s "'i mid t".o, thu rnrac ,
} _!__ _-! _v ..; ( uiuynilrnvt-nuo in digtii-win i.o I wiy idj.il iiirtliAr, 2itt th 'duiu of S-cfi-nf* A. FAIRCItfILD,
( tir.1I'rur kiiis CHARLES
) o ih. ; in m ;
"-' l all grwrwlnig i
' : cottoa or d tiir l'rpriii ar. thii;>nl in fs md ttui : ch.c'ichtU hat t1'txutnt! aol >. it tixtrty ahwjwd,r.i atiIftjvti'.os, the
: tnotif 'sai.
tk ilii>tnitoUB half'tho ai'luui'' fr.ktiiv, th. 'bl toi'l fall',tH! "- Bateet
1 sold iri"ttHtl) r tl t-j _* ,, nf the ,
t rottin ui t.rsuihI 'vf |
ontlx! 4ftift4t.jtof irlunn It's-
litxMocutvuvi ajVel'Y
tt hoi.h/u4 itc3cg vh'A'VjrofrMittltilKrwtiJi.d t.y t ,
: wlliod tO the U'Dl'IIUl ed-iiiiih 1t, laciI jiTi-wll ; I F \
Sh.llt llu! i.tty'
wilh Fllfi1l W> .llipX.Hl I t iirtir atn rcus r thMil"! And i it shall bo the duty ACSOILLI
tV and! .
making
'T cvnn lily's > ( wLu-htiutcotniaiMi&nitof euc.h *' util thu nfun.-siid > r'jI I /
tj
oil 1'IWcIhOnji eats'! its
4 1&AL ndfn lwi'c aihittit mo :n!
n.-TiriooilMA t>Uon of s. Ais4 are ralruhu aiid ahu9t11t. trif > ; I *iui.c.f saiL c'hi ot auy deputy .iUn VItlto

t; cam On)lai J afjpwor r'Md amiife:trrth > i>H<>o- bLI1 1'4it1 .i 11t.Ifl lh<> amount 01 t*hi' ,tlty duhhir; th.cet-t cur Fo'I foiUnrlk I lsn a Mntfltt <((, nil hsj, ptcr. thmw And

; ti'MricK f rK ) nJ cl.t't'l4 : \iCt'utl ntIti.ihii c-sfl.ttsit. *ndl*t ri-nifpJhO-rwcrd

cAlWWti< for j
.WQX*! !,rf t'bfri.jvtral ot
dintrii'fci to whiih mti oolU.tl cii dnvp t&tiln- *n amuunt not iin cnw of
ithi pf the 4ft5fron
,1.. :tMrty "f li term of any I
;
Ua oonouraing. tzp. atuAbnv4L tiiiiipr4 Vha'i twi-nty-flro di>.lar ; proim ; i-xuraiion| -lehsercsl b"of
tpiIs RT! Itic' sh.ill Jt>
Lv n 'r i -- ialftq III *, t l i ailur than Mty d lttMiMU thor raiiM<. i-oid tvroni

4L $U11 Jiat ir TTsi. lh9r )ienzutiicg ( COIl4tir4 aujrtic ItbiHeUold fuin-ir shahlJ Le
kig'cit Kr,. 'tliid1'ht rirTnlty (er,
tth4 int'ctndit IUIi4IOIi oUariftti4 : (-
u ,
,
Uoetinn'ditrif ,.
proper cc cv'roth.. inh& and oLtrisjf $att3lUft nit n-t-rIia tri4qot1irtiSA4i.iIi Zinc, rtjoit if(tfr tiTflhotgscth.'rs- .Baa $
jfthnftcrlhi &ecour.ts ci! L-- toobi. cii iiiipl mrfiScMl- air' -
} 1f ( < thslvaoks, whrn inhi add as :: :
"irt,- b' f5Rhfrl iLwe. iytiriist rsviuv.i whfl.i.fI icc-u4: to jutvivin'uiit ;iot rv tor thait nieliimn in iifted. Airf any b-rosnhtlore 11it1JkIsh J ; -

tn4flectzr, i M li iminid aItyf.gtii -inrit.i hd thoofll'TT sail, ahatl In- Ied..en.sl av
dl4iyfr thol Jiino cnglituun bb,
t (. acer W )hirti! > Xl"li; rsha\l! nhalt tnkhc nn pjiti j of the t.u-t upJ J
otJb on4in iLk he pnyluenLrii thon rump'n- tt>D ilnnnintiliaU miuiiS'ft th -o'diijiitcaiyJvil' thnolttor tnitaid "ntr t\tail \ !
jnkWnj; and ) &
1 lia1b t th: tlt fisILi1tbctuu1ry9IhtU.Le5&obPerV.4. vit-ih1'r who t'.is ivci'rd fiiritktiu, 4irsz.
Or 11Tha 0)- ti ts'fter tbiit du'. 'lUilCl"1-r'0 of *h! on Andwhinan 5r0r hynnon.
t1fw Vfly f.M ? li l'TOp'-i**!!. ) StowvinSjajrfin rs-.l1lu .
: and hr.o&UY Ui thia oirtwr thbo 'ei4cni-p rt swi n 4ic of h'r q .
,. hall appraJao mid Mt apart r5V, 3<<' 'dfkftil *4d by|. .
Iw1 > pnrsulsf
e'.ntil > M-
uUt of it, yopon bercin i1.dariii to plopcirty. be U
t-pn.rty: >. iWgomjf ** almil ru-t
., /mdiii t 'iw.irT or ,Bft10n af.w MaBiiUl. r coHoctioiis, ip1tnxit. ,:twanf-'thc ttiovlaim tliot'iijtM Staft' i
Rorn1n
: in rjonnninon'Si of ariVw impt.uHVir riirni3e.1 ty ,uflitii-nt ttthf innclo,
U arir.nro way
iiiet I.w.vtusy. ijish i < inoi* thanninn ftistNJir rb for "wjiirh} diMrCilit or IfiZ I' u
i-Jsoin 'i-j UUr.'p "t,1>*dixi iea t'm piDiorty
( ifUio linxi r>f thy district itilhco.inisissioiu CofllSnev.. uttert ,
I Mam rnntttiot mm The sanw 1h.tt in part of 'i-5-uLit.i'li Vt ssri.
P.4M.ithM or poHcHorjin 1 Ih tls1tc rouretor may, theiitfktand !! >"'-
hra h 1rttprflj ; lnxi *pportpac4 Dtcon c. /
H, ,
li Iwhlo toviJiAr.tint be nonc-hiry j 01 ;
l Ttvtr to a Vlt* !;entnr OuUrctwr .Lut, -io co aH> aliall a >c tht r*"protiortj ta'"i.ab thaiii itotica M the i-amo may ,S IW. '< ,
j jijtli
nr Hi inliktrndimcr any
m
vial-lc
d m'.I T1t11ntra
:
$1 vrimr.of such allowcd'tdit < t ff'titfttiid
)
i
1 onl-lwt tna > l.t I'cistity thuwtiis press-ct-it et3aer
*> | 7te *4IyotILyIr ipe thuic1 grcato-j 4Omu>t of couimitiiQn llcrtbr'l ii ali)0 .6hrt itVOiif to ttIc BftWe to ,wtioc> of *u<:h person iimt.l
ietu.4 fflsrjth coibiGrirt in th* nmcdintriet > by *r prfpfTiy .
; t j triiirr n hr with f!tnttiduugcc' ith | '
aM IIj
him. tnp-ther
> i iths>tAc. duo from. ui..Collar Iui.il Po <
bcwn Uvr timoiiut amount
or ulr > th<-
Ihty5U4y iKaii is'r may be authorized fcy *\... .s.l.kt w u .r i oih p c o i-tt yflttC04flIlIii.4iIOtIli shall Iso Tally paid : PrtttJsst. ) llocsek of iiij > theiiIarsnnd an'
.And s'-s
slav theipy. raw'irorcoUc rior. oil rx.-:
I Iaa htftdatlis1ie. alVr>wdtoon iui> > iriiliiti of tut ;'ryc-cola (if TTj'yf*>n Ulflhicecils S&ilIt ejlfe, OveaJutt
; ItIII the ,
t t'hOt,
j r p.tt ti, ubneturns, rotaminrimi* of '*f fcfwort find i' l.t.1cjut.'d baaftraMtirtiug in thsi, cut. or the tu-tic ;
shalI
'S LWbecnorshftflbonZvffision I I ton betOkO4iftt7t'An4ol'flfe4 legally cntltltcI ( JhiMin lao a .

PS A$1. ?ftf fall") ortinlg allowed, and iid in w 6 rnitty''tothoTni'mi bci pijl r ifitu cannot be fotlicLtt.I1wtht nm-nktrry. tlin:1 ,ti-altntsbUciaiun of a 5,

; of thii lotition,and not oUtcrviro;but a-ttip.th, t.uniet i14nwh.thIfijtui-h stuhiiJulcfdtp4iM pft or aiyethv 1, eLt '-

iciiJ US a."om or collector ti4i.te LItftPiIt ALSh
;)tall ) 8cl1ypttf ViH
S V.pyIt1 without ii' ; t\tfy-ifftrftv $TJ.'jfi'J.,
cn'mmiMiotiB UVJfW't}
$LpQut of talari'iif to frrs ncjnily hiattgilhtut
on actonnt 1QtI1ItIfl luh4Jw $h uo nil! alter tint I intiroilKvrnna t ut Wb4TAI1'
1yL of <>
? th-Ifl3rIt1; JW 5 titic !)pf(h.t. 'joiraiMotHT i4wt y tdi'i.ith tht tanie nnt4 ho jinthi ho'! barrtl whicKthoy propone sc'.lirp at
c'ttitI"J Mid
,
SIhZ ri4
-
or w the case
-. I&.j ,* that all rrport rnquiiVxl by.U grii tktitj Uinrlthr tj.U tnwuui lit!>: ,. hi-lb- MaV,by
S .s'explanation !Tut 1&'I vit that $
rsa
4. odror a
Iatioi )1bM k$ tct Rpphjeictiona1td1Uitiiiftrkniy Mh441a1TJ Lit !Vini by Iho a-c-

1 T **i a altjwrwion,ftf w,. 11A5 been- 5runtZQru4te-i.-\.anof' thoftclhL ui.: tr'uaury ffl5i rn 4tppof tbOlif fttnhI; erceairnnisctin otfl4ct'ntnacnittu1lv

t.1i1lit. > *6'wr SIItQ W ; L) 11014. ACAPrA&jRg'JXiaEU At
? THEM
I .. Xbfttl afith?* WtyVml b t ho amomlol T v j h'SaLUt.OtI l.aid"to the ap'pliMAU 4drLy ctfiie, J" >" >Ni *W.f!r .,nr dv5 pwcuawaor ml5f4'l' Ttian any other EstuWwhment in tha Citv. GIVE -
sfiriiy teetssryi claiwo, andpnbscting' aUiremtid tfa kind hp1c y iih thy -
/ ra Vh t t
otlt:411flt-,1LoencLlng ml ill fi
b>p i.I 1Kirt'i6on a-A? : "
4tf, and dimted. And vkot vivtt trJking That adwrtiswl lsettdand '
aothoriiod ,
jler in following: has not atu
-
.' 'S ;: MlwM UitTnoftho. UJ4iixJadI kili tax it&lp/Ouptflwl WiJ&'J W
tot'oli
; l lin l" vt.oihe.L1. mihjpct ( imr nluo :
< d ian >
within -
rorfi'jdMTnHf twenty
yaftiir *
,hU, tr'stflh pwiicrty e'-1 .
k j -, 1o which ttn i kv ttm-ndment, it PbIIflJQ conctnctndto'mnui each Of teWeonoctmt hi ijjpiiot jenUoction lirt from thomoiut4id htzc.atn ryhhcttmiy wfiIatctinicyu ri4l Mt11bc ahMh ,ttthit ORIETiU
S. > :oi |BK> > tmtiw'ih
achconrtnie- qnattot..fsnviiI.4 'l ct
> iiiI
; t < as, wheneTRr adviirtiaemcnt tjipnbliAed flSt thc tytoc1 vrm,( ; >- rnvlw a*
4 itotiooi by & tlin.treBftit) ;
.. civ* -
I eltet the ( tiw' > (> Wuii (
in order to pcnc-hnM a1t.paynV D <
.
"
in bit d lax.And. h
nrtry Mnh
ahaHJi
tort in' iwnnty rrtumod -
ivteicwHnctheisi :
4 ioiR -ith all *tnnIa ar-r ;'x u
.- O1SnIfCtI. > nd if not, *tnt fof. f.a v> tax, wjdt the
pt2Tt(* b bj iif.4li&<>, X) .iy;* WlliroUttitV uhjpct )
rwvntns 1 U$10M .in all eft1* ) tnt1 most
ian adjoining t4d iiaid.iiUbepoize4jpun
:; Thttioit in. p.blibe4 ut ht ;
nC their a nc paier buttip shX41h1fiiajh titfLjit-s
bn ]x t 4 d in at an to (ithir c's. .
by.totifkaticinttO
; L : nqniral VWoatll rouuty and ic csd vonjiv lit hi* : IflIt5 of rd in aarytchI nut!
iIacew I'44Vd&4W W, 1 va.&
:
5ti'C
jnhali, tbt P
thetvofthoOdIi .VJtttqt 'Kh tax 4.-h h
lectors *
; 14
ndvti1f1 1u byCiV11e t d out oT Ie[ pro. h .yrania Mtt4t:*
: W SfflnDatlOflTKjteX'od by l0llui-t; ftncl such Mlc,to first rprppri And alto 43i 4.uhfo ttce fuss Qfsui | &tAt't .3 .*
the tne aid tz 1
itat of
nd
,; t : iTh'&nd paht roods therflrif to' die pyWnt asCsnt4I4.fJprnlt tiiDi 7' .kh-.aT' Ii4 -!
? iif wbfcb, be or hit.dfputy l m1 & fl I tyj a'r-st4in -
11:44t1lba 4ci .eMMt) bMitsIivttItrytlitH!\ f' ? tidv w1ti3 4 tf'buIst' ,

> T will .iIttetliiI tflitcctivB.Oi mnnj, which If. | { thy : make ajnjlurn ) f J .(* vtupie-I!!'ntadltrdwMv ,
i ru iuw.
( frn days' after I>MIoh sh propirtyc by 1awnd the to tha pvctish'tts *H'lY
than
bo Ifia
$
fo11ocin T4t to tM shall fiat thizso1ii !4tt+ DJsd&'t\h &

.4 iR r1 ) notification, ar.d tbafl fj>0
;; ,notice by mail to each pobtniMtwiatljecoiiiilj, o hd'bItetOrbtld.tl JlroTaiipt>i.i4i- V -heprnvod't

I ? Iht..rnt to' boported in hiDtjffifef'fAiid tf/ny fenw'y \ urh atr ihi '**PoW OlfVt ** imn ofinjenial'rcvenu -
i. '
tliau '* -
.' ,fit1l nc'eW-t i in ifor-mail. for nom scribed y the uoulcnssutfltwlto **>h' r du 'iiiie&? 'f s >! ly

'ftt: 'it3i dut. e 1 loctor c nhhl1L.cr a dMnct t-ct cotti4iar

,I S .ixeted fi4i f4Iundred thnnnn(4i1 4ftbiidmutyto- iesuu '#uch |rnn ft" .'notice, 1f A n.i -nBiEtot' tlijtt c ict itntj5tfi tnpaottccnn-wne ictt.nuaaaustt.And *.ih cc'&tniel4htiiiobi !- -< l li&e 'iE W jy116'

I jgmof ur tunre o( i4J1t ofidl p i M
tntuc&I
I n4 111etLt hWiwt1Injor! cWiu1jdacof1iuMnti& tbo ii'fltfl flis Murray's Line, tarday'f,

,ayin'nt.nid xCgUIat1i1jItGJhftifc1t aneharfate ii4 V? biyfv !),1P nao of JtheaiawM t ISaihThutathiIy'4. 4S"i'Il
btth3bb} nlKi>myh ixiWJB,
iim : AhTUiIft1hli'S
With ,
: :. SS & $ lie niloweaau.niul rWiarfii* htt Wahftjiy ac- ncuAander.1)k0J1O

Cbt1Ot Ikeiccsnn qu4 vfl'iCaai4''A wberrsnif4s'ut pJ$ tser ofup.b .f.,. ILor. ; 1 ;"V"w& : uchrsen
-f twPnT urs or thn.veeede -1kr
othrr .uan4 pnv-etee l
kU entfoe"ce injlnc4eaU75nd ppuh4tTht OT iticurO iItt'tVL4Ml annat5. 5RTfltt'IJI1I I4 hop. aw,4pbM !

: oste'v1y trrell4 in i&t-ing tIlln for utaiu and in csfti l of wl the wi't cwjwth h n i.tthurnf tl' ofeculectot.

I IS if fwohfttMinaltatt not pay ii inrmr&J, the tharn1rtinscj'fti of'IshT fr At atIJIIs e
% :And into 5r ttry fl hh and acvoaui1 InP5
.
& thall pay nttatnsitlpic oft ,. ..- *"
ariLviAnd the cVautttCfll1 an iu bo-hIf0rfna to his atn-u'ranr ittliooh & flici Pa.uear acc.imOthltta.iuttet t01iiutf'WC viit *-)>id. t tea.at *mw ,

: tbo pS' milyae i11Flafrer1rvk : tcctioiiJbi-, ) ticl inkin ctIfl U hia suCeusa'it. h>U>hal a'p UnlM and rip! %4 U'Ikitcja,4a-I good by as;cftnn aboca Stsai Sbipii. .

: 'itding Ly&ofinenuubkictr rlaum of stuth wras5aafr5i
or i (01 after the enjSmn tcui bUttlty
-S bia 4rp.lty ont In J y CMMfccii'iU'lUMvn h5uM .
"5- -. u nt iicttitev-of ThJ .flowitnThct ? -IA4t
: *itt jn to iMl S
aJMHr-r.f twenty
'SS *iaitt.tS JIctUi 1I-twn! Ifln'lltlftlreJqct iahsrt goo4rc* &U jaw n' ajf; pEtijabhito 9: 1r1Q. 1Jgants-
rV'r' up huiIig
S. fl tJ tuXflt I9tfI4 ; Lout,
& ( 1fy the iti ., .5 5 Ai1aeo lai1 IL
r'r'toalt -tAgent.r ,-
ft* fite : '
iuri taas ssijwt tncblcx1 ) ? deputy NOTICE 4clx SEaUrp is'boateet4
fldc41pn.S cqflccvtni MiUecio( or On11kotac'r) & ? sKSSi 3 tobahadoahjaiAyiU .
S the
> C
the %* -
fornMildrprovj.Vd be ta *
** tot n pThi&tt $ ct>uro and 41yof4acerstatn nnsiubssltetdatd1bi frontJg ; .
v rttjnB&Xjrfteafil &ttb 1 tiot b/cld % by ,for k-Own dmrobmry -
Duvid Conntjr
tvrtf or in th h toiwre an \Ma al Flnrr theta. dTVw>L" 5i ,
1Laflho1hedntyof'b tho ttfteer making IIP the Eotata oOeccrne
cnwiutvouet iba1I req ro, inti / no'Kw and lltan'7uient ; ar.d whcae fitati hduiintvuailagt iif tTAUAA,1I0ttP9fX, S >-:5: _
S the to to lint 1
U notice
jtner A-pnty, pvo porn
Vjtin ion t*by ale ihall pit.6 ed. -
S ,- S .halltave been *ndiI andapprorod. thfl cf in th ,tnanect hut n itw n.u i rr.-j>cw.-d to 1* culd,ty gMng him inland nn_ 3, -: < j-; -.S-- .
JVpattment Uvf
: ; theTieuraiy end nfter ifteiving "
offiwwof
fmn
ten (Uyi "
-itLJt! @; : 1'-/r. > -i -
: .
-
; ; : : S
'
; fJrr -

-

*"" '" l j, .
i <- fV % ;:-. :T.5-------5-------.

-a- --!-
1l J-S --- -
*
v 7 1.'** fl*'? "' ir1" i. S :

I .
sSii