<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFFlorida union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00053711/00067
 Material Information
Title: Florida union
Uniform Title: Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title: Weekly union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.
Language: English
Publisher: W.C. Morrill & J.K. Stickney
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: September 21, 1867
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1864.
General Note: Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note: Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note: Supplements accompany some numbers.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038457
oclc - 02707184
notis - AKM6247
lccn - sn 83016252
System ID: UF00053711:00067
 Related Items
Related Items: Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Items: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Weekly Florida union

Full Text
'. .-......"" ....

.. ,. .i- .. ""'.jji..c.,'\.Io .......< .... ......._.."...;,"...o"..,'!""""' '''''.''''' .,. .'r ...... -' ..... .""." .,,, ..
"ffi. ; (f 'C "
J' < "" .9" .
-6"r-.A\"' ...:;+_..:, 'r. ,

r f< 3 ,.

I ''

.
g ;
$ d
I r-
8j K,
a '
t 3'
it
;

_
_
I{ t a rE z
j3
7rr .' n
i ek
M fr f b-
V


t i rw ,, r1 gdA tgGC ,Y a Sf' ? t 'Y fF4qy.7 L tiNl It I
I* +r ?vat i
itw r ti non t'
; r r K i JV5 fT* ,z*Zr iTr T! ." y ra v 5* ** ,-i4yw It *


1a c '..

dl' s i, try Jar avl p Hn 1it '
Mt i 1l' 1G .
; '
t l "
.
'
1 4MNI 1 3ek 4e'f : .

et r ; ..
& :'i4 tY1Ga1t v xk' \ .
: i1 I_I ; ; "
A V tieNea 41 .. i '
< .
r .J'.J'I .
i } Va "
_' ':-I -
.,-:1 "
f! ttr !( "
Y i Mlittetw
Fe

9f4 ers 4 N A (tiolNaPWAzy EL .Si >


A '.i !ieF 1 wi i *a,! l dr !f 'l .

,sera;

> wLt o ''I.J .;
.
*o; -
: ;
4; We'erac A '. :. j i
tweach..Cptst4ektbtbi Xr tXt ". ,. .
PM ;t1'I tltt ::1,.:; .. He .. ,
? q tl tbN Nrtlb. tsit'RS n r 'I ;44 "Oegt9lttedaat "" :'. :,'. /
,, : .i'
t!! 'V bllTtlltwk :, : ;--
$ 4 : .
K rtdttdjlaM :
; >'J1 :! 1"" ial4F > ir=' ''
; r S} 11j W6'a'+ j Il4Mt .tttttekufif. &1 *&iO*;11b*) : :._ t rv. it' r'i:
Pddtitt # trdOh tJ.ooP +eq+Attt > : H4 oriMiM JBlM-.b *.
u3} .. r :, Ja
.:.i.at.:;;._: .. N er TttkTtAi lM Wi&VnM( iw r 1
.y 1t tJ maNar { i iA ," a:'.1'''' J .enou et "111iL h0 ,,.. :-i :
nh .. ,... :
.. < G'tato4 .ll'" + tiatt t.lt duit'r o4aahllt.te>
I'a' J 7 : ;; ,m'9R s I Fed. tt ai ofihm to Eprfuxl,udMW of 1I .rr, 'H'iJ.J n.&bt.; .c-: R.i.ll t.I_...... ... ''f--1iIts.k..o..u-.J.-"a.-''''' fI.W A.it........".. '''t-.",.. 1 .. I"to

k JNde I t : ; #* *,.p .t<.
+ i. 1. ...... .... .......>U ,1 N f.,, B1i aa4! } 0( -n.1 8uknID = =ibitl )> d' t'fr rf'I J" '>"-' ( ?
1 4)l. .r. Afh: a.;.. J. as tbi ieaoa. oWd.Di 1n..areroaf't46eotlw 1 i'o pJ "tU' :aa' .waaiI6t_ 'J .
.. :
r 'ft>.i ..i 'w J.1 -d Kdtb !p," : .:ua M fc4iiptieBte.W-BMtt: itMrM* pf pftart.1111! Ctark. IMt1 .. $>
...e .... cow ot .. -'to.U .
1 ": M Qddla,..Wflt i"''WIl iabe-ak=tiULrt ..\iiao ilia wnMgMd rti 'Y..a V 1
..
#.urt..it4rI ... rit tlt M'r d" : ttpliadatwh.Co .. ks.xrntis trs aIiMr '"!' : I !.
rJ tvJii JfffJIt'r l'.ft'.lr: .rtdtateb.n i' na bx btat.Mc"'I.- :, ..
er. yr wrr qrt1l ia W1t I air L Ie naalpaiiaa.4sabdol:EW -
irbest4ttI'd1'latfdlej'wt. .
d B.. :.t.i 4taya=a}t\ti1 i I.lt ; _
>1,3d ....M ,.. erkRlrhPfl AtiCt r i i oitboJ ;..oaL ........ I.+;. v by. ertdetai....... 'bra; .U:i>TJIII LjJJawtogw n.-..in. .4* ,.." '"' .',j ,"'
a i". .. '1 G JIIIt"Clio1O. :: ( !f ; ..... M tkeM in-vkioh att it 4 ,I
., l =
:
.Utijti
[....." .. ._... ,., ...... : ._! e"ri' of .tW "tiwrt'btnhtito : :' ''"/' .
,1t f'4.4A.i..i '-"""... ''' ...... .fl'1.' ... ': Y {
d : ,J ::........ ...._",;... ......- :J<4q;' 1 I..;lore'cttd.bpi i zytey ..........1WIa. it Vtaardt. .' .,1. tic 'F <
M I' ... ec 'i9titil'tti; tk!;_ tt t tt 'ri1f z '- .. .' r
e 1j a. r' j t. l-'t.- '
.J-J'
i.;: : \ A't.. II .
trMtttoaYSe'Pt3u pv wIO rtWtJtolli ij& Neerilaf t\ Uobtrin M&b4 -u. ''lIo.! I _: ". :
'" 1].. 'J: t't' : 1 wn, 1"'J'1.J }' ,
,. : !
'!Nfj J atbf+tslF'm 'ttM.TLi.i.i Jj
1 "n
.. ., J' ., _. ,. 'tW'' Iwtl tI' :t. '"F "JI+z>.war! 9a'1 ruu,'ae :"" 'lie th_, t1t.dttoRI0t ..y, t.Iio 1 ...... J" t :, 4I
ItL "4 ."2.J.: ; +1nt $ rst r =, = = tt.-ftltJl :j t ::
,..a..III..r..tMt; ; .bW ..P.8.a.t: OtlJi! lfj = V t7u i.E tlr t/fQid t1irtitl.. ftt..iIb&Il :" '. .
J. sj
iI naetnnmdiJFro' l 'fV t!?; i( .r :
11f.yP1t'h. ;r'f'i; ; j r L'PTtdt1tt J.
JI.tf 'f'd tl/d/s! 1 I +'g' a 1f +M : 1 w. at rar4i'1D&1. let b.tiggatbjtflltbq '71>ROheena" .> ". ".., "
8M." !: ,;7M r I } i ut r ed eno ti pRE.-fmi'ot tb.kapabdtaultmal.tro ; f\r m.\ !1 i bJn4 tat t M 'tlei1 .. ';'. ; ;I.'l.: .. ;
fatsp ti
.. Fist' rp.ti .. : ,'
.A "' ,_ 1. .Jt.I.I. : 10<
.. M% .
.
;;
.1 1.'! ,'ne.......... .... IICtS aotk
!irPa <; 6 IrJL J P ,, !'i that an.ti..ti It aIIIIntena., '"
; : rnW..1 .. .., .
; t1'Z.t ..
: 1 f,the '..
.. :
.to. twO tb : 'i. .
,
'fIL .. w "t1tJ .h .
lPntr ... u' niia. ." (f. !f. .tW" h fI(, .__ r ., I" .
II y 4 p-.I. .. .w o.t'J'ifrill ae eU. 110 4II poptc. ... .
at rwKrl lty p tttpt l .th -c : : M .2 _tt M with l R...tll i :
afrrPi MIK'irwoer +t IYM"ftle r, t (r ul I dQ1!!' eat t.: mQ ttjJCQU rLsuT I*.1. .l r-lIt". : M tbeyo i g ,, t.. 1 g OI ; '., r.. : :
!..... t.'L'.,.,;.. t". rhkhth._ Y'-M""' J( trotataw t ili.tiiltttaa > ; 1xi .i.b aikPawp' # ; Rnan )"'m J .
t.w tJ.1 kwd ig4r4; > .
J y? AR A.Y Y F O rFt ti .. ......... _" ," ..
&;
.v _
I ) _. .
J
.J. 1' .
r c } to ( .fttt' = ,S '
f'za+t.Jr s A tr ytif ....... ..... :p'1'I.ota..et ...' b .die '1 J4.Q = De th.eo # tkiab., aptte d .:: ,;
6il' ,: ( }" i4i .
I : _
J !: iJdllpli JIfP. tbt t fill'de1tA &fDDe4 ''it. '.
.
t 'hf r f ," riMet,... W lit j'<:-: .-iti:
'P_ '>1te -' / I QJwt ... 1ik1..A, "Y. '<.
:= !! 1b"W"'it_ > : "
4.1J. ."Jf'C 'j :
b dicitt : : tGF .irtV _'t'm .. fII"e'.i :. 1 '
.1 1r'EtKau :
; dw r' adiatn ,",. Mr.&i i..m:;; tr' tt.: : i 'of tI/i/ t ;
; talysnri d .I abp:=.::tI 'OOll 4 """ A.A diIIt..1I--t '1 _... 'r, ; K
M ;; i "aIeIILfcI'Old .IIII.It.1 .. ... "
.
aw.M Ratks+sr >4 r.dt qu w jrllIId.
atf i6a .
,,tr'tar> oo m tZ j.1 i .p 1D I"' _tiraohid''do t1bat i
"
? "
'iDt81 & .W'J1a' ... t .tigieterir et atrk <
n tide"'t _JI titir rwGiber &:netTteorau_icoira maosaapeiptgru &o PI' a- -
4t = J
\0 ..' i as taatfg.e..&< .4 = :
in4g p'p.i.; 1ilis: .
errs j dL aO i Va71 lii i+e'i .' .todw U.\I I totb.Br..fayr oru.Jr 1\1ttl,... .V 1
a ice tD two y'U t't _t1.bpT 6tlibt.btth/wa.Udit1'1I at. .
J1I Jlllf.rf ght Bna u. AAw&w.rad, or Bta tDj 1IIai1 .. \ '
ino tleypa.wMitittt k "po6 r* y'a t'Qm'I bi Q i tt.e$4w tmtU'1tt1t0 j--, 1 iltb MaftW Ih. 1IWl .";rt \ ;,'
teRl tli et u si an4 ft { 011. bo1rt N' tID ec..101 I, 1&I pt e elRlto sa Ml oat wtadzJok d,..... ,
t i b3ilt3 i uagq Wu 'w.' Jt"" a; .aIIU' nFdo"e'ptiunt .o-t:: ttlri.d: Y"tlt UI' vlU.1.\; )! au I..J. .................... .........wI M. tf'.t'. u
e v ; lIii.o{_ 6e1d 1IJIC1he..n.I.aict iae i.......,.$ 'z:.:' ':
0-
t ( 'ril(M;tW. ;.:!tr tie the >X. e i0e4 a0,tWr .oUIw..a(.... :: : .
; bJ... r r. Pd....obo.t" 1ADI :,:.1 .
iiltii'W _
_n r M S 4tt w:its u:. BGt.aU. '6plof4 ._ mmpabnd a '; .: '
.
S r .Iic '-,: : .Ja& ai er wror ::'iaJ= 'i& -".... ..tW.n.atOr.Jt: ','c .
iaatili -..t'IOtj.:1 Iiiq-t ..nf.fti ItQi cf : i.j; .... .. L w." ,.,. 0 .:; f'Ir9litMo
+r I tJ t+ ti X40ruky a _. J .rSev: a y7. ::' '
tN1fd1;;t R1. h tRm.w' ... 'j.
t $ fit .. .. ... aa .:0( .u /ttt.'tithbe & l ..ftbl4aj'af _.' : ,
jF.f.M JW"' .'. .... '- ; SJjo-: -::;- !.!\tjtfl..tI1C1IfIdf: 'lia..t'iit.r'"J ;
.: "'" .
.. i1t 811rY8t11 ifC'l: : '
'.. ... ".. ." Yrt t D+ ? 'ki3
; a .Jd't o
:1P.. I ; .tl t.1 : ;
,w21 YA ., .. ,.P. ., weitift dr9dpn ". K.e 4 Mlexvt u..qt 4. ,;1 ..::.1:<""I'.,,.,,,,,,,,,,,,, ,,. n(. : .

.u... ,,.:. .. *.....DIddet., .. J tiiblgoaetp tb.3uotett4i+ :
.
.lr-' a .4 ) r g qqqpqqq.tC/ Yl Y.1 > ; ; 1_ .j; ; : Ie. ."ft !Iq .ir3on .6erv tlu3Mgt 4R4+J td.def. todlI {Ji LiI"pJ ;: \ 1 ,

F 11 ua a o.a r ,&GiNC Td fcftci* ',r;('.;,; ,inDb"5o 1U11Ur CQ ftdJ ='t: ":Ttd.! .= J' 1' ,H'! r 4 IL"" r.f. M..u'.-" ,11P' y: :' I

} Y 4 MF t l:: : .:it ( :. .rriSn ";udiypda: ho. 1M mJ': t&: :: I IV IW1Reatttbti

f44te3 .onit"' d JufrflfcOTMtiitotfj : < .n f \\i ii"\x_ "-1\7 *. Jtldgae U "" j It ",
'
i tf rt afcv- pd4' .. Gf"'"
....
aSiiri T U CEc3 hoMt'7 "' ..., ..GIi'" Dl'. ..tiift. .\1 anllereb......... .f. + :, ,
yfa.Ytata.iti otorwrJunMockUl .. ..... .'- :;w. V'u:: fi .. .
*J r** 11- j* rin:!vi-V1** '# -- JIftI': 4 & ..til ;: 4f. d'Jt'
Im3uw6 tpp HV .. ha. .IJtoJ .w. jhfiJtJKp! zt
.. .
'- / > /C >
,
raiWftHhvln +CM7 TMMHUIU01 f ';b..1>i a.j t .. \ o :,
fI! .. ,
t< r.rijet "* ***i*>t ftJ Vr* YJn l jtsi \ y ,....... ....,... .w. .,. i s.h-w.w.. 4at ';. .t-
-
1I 8I.at
4fe i"
tt M kKmtMi"iif "i&JstlV ,-.A .!t- _. IIJi .Ot li <'1.'zt.j3'J: /iJ11 t:>1, r<+>ithap == t .M .4. a C5 .'
I -"" liiiilf mil;TiBHi.l 'l H !\ a1o.r: ttattw l
k 4Y tt 'it11. tear Mr ; : .. ": :,
>- ,4 .. _
r

j ,1 I ...&-.: : t! I
1c = : ria'bgd
"
'
,. -a r ipattlllttbhOtibO nd r
r" ai. A irEk tr3Y l h1 ;! 'J c

ip tFtitd aJ"lL ..f r. Ji.' Jft :r = = ;dal>tasGtl C, ; ,
JJt l
!!
IP ,
I nuca wH ta>teM 'ar Gtr. J5.f I > msNOt. IC i My "
4I_ rU '.t} t+Qaeala- i.aliak u-$4 V if
!
11 ti'rRd ro 4 ,. :- 4 :sr.-o V.J theAolat tb1IbA ;: :S"2.4 :
.p r n.t v u r *- q N y ;;'::0 .. Rddr t ib11t ,. .. J 1 '
HRIy __. in 1. f a! -.: '4 .ci WI C* T \ _
; f.th'Itit"D4 1OpT: -'. _
Yu: J r r MSarr r .ta. ( v ffi : "**?*.Wa* = tCI&:=;. !it '.,.in" to... :.=tii.......
.
Rr Alrr ;" ,.... .f 4i _
p at 4 C1.4 >> ,--.A : u'" __ .MMr __1 tpttMkt +
*
6 1 'IdIdk'.I
'
.It'IW
r :!..4t
...... "....,.t.'...' r rWi:r'v. .., '" -.
w t At.i. '," .. tR.asrt4 ; a.ea a -e

101Tai Ml45lN r'rf;,ty'ti yr ;7' "qlS rA -'S. j '4rra+redthifY tL ..
.
4 r.: %'IJt
1
.;;
;
zt lk Sxe We I "

M1 I ,..Sto *1 .: '

-r ig.r< .... ,. : :,
it ,
i .. J" I 1DfIiii; ?
.biN { fir

lurk., IchJaiS e
e M A ya'SnIlfi -
S : ..YUrroeMIB 9st l7l IoatOw lel t
j jtltteeirit

a t,I,. WN, ,f. '


eer al.t !

IVj 1ob19Mtit lUp>rittl. dl ,. ,d f f6tahittott

: Owns dt ..irhatttrOda = t ; i ia

I L4k&4t : .
tm '
., Y/ VI wl il.r: j

.* i .-a ab 1te s., A41 s t 1 : fi: .


N wrtyi 5 .r "'JlJ If ffj::


: 6 >; :
,., K r .
AV i = : i .; f d,";3 tat M'Wt a h t- tr ?.rxr : < GtM rrt r ;'\." r i aM1S.i; 4V 4Vt


.
I

i __, i 1 f t


t
K t. 8 rot a
N '
: 1.s q '
; 4.
t { ., rad
'7i4R n ,, Y vh 7 rr 5 ,{ a
__ Y 4 k Nr 'b mot
_
.r r T
>
4t e, f .CU" ty ta'ty: ,
ryj' ',w, = 4 r}. i yyy


r Y r-w4 i:_ r s

.
R

1Tr1 ., V .
a6sa.. '.[' '",
ryy_


,N r .,- .. '' . '- : '
utr-:: .s r +St'y A s -

_ _ m..yl r CT t M Tr 1t; 3 3
g 7 Y era-I 'v9i
> 4H4p4

*
*
i r k d7
} k'

: 1 *? CtK
a
; .
'
'
:
'
.
; "
j''f' :; 55
;; a J w
.
'.- ._'" It ,;:, '.... ,: .. ..,.., t-; 9 vv ,. t'
_: i
'V >lt
? MMtiWoCmpfiabed.
:

t1* 1w : h .'. x ., tv
ttd : ", P+
4 ,
?bp3 n6 t9etl ; xix-r- > sOrar r id

,
L } 4sI td1

"* Itl t&* bi ttaad.'F .

+

+ + r? { i .' + f76.f3acMbryl E ,
I { JM AYE 'pea5et t ,4 a te!$ ud in : irip aa L a[ a. Do" : ii aridd
dii
nie $ot ir te t 1 >t thi Iasi ? k? yriete.pikyr. bsc6:Mora+tsipodde$ Wieepered .o .
::1
...
.,
'
"-
., .. .. kb hbe t '
-- --- ate

i tl IdTrb>biT tt'ttliiliwbtterbtai hijlul ogi 'itew f_ dessieca. : <.I city. Jeckion.elifa ;a 7iW w :!

Jt +' 'f 4 ,Pfl ..RtieEt .C-'L"_ _n."Nel.ttMr_...._-......._._. .ire, ;wis t)1 r *tNi-a;; 'V ;;t to 1 ,
'
i! 1 "i'O I \Y'roek' .
tt/ .
+47YVi l
tad crr.r.. r'aatt >roI th ;
c yen. y :x, radiiiatdebatU. .\)! fl ( __ isi0ettrbattttrtat
'" s""h"/iU'p. "
'...r:..... ...' II mertth ., dtt gs qtf

+Ndt12+t11h t+etBtao rp iUi-TM',, ; ': cLr--. ....... --/fI"- a- ,, _:: tt""t, ata;i.rtWCW1i.illi hpts
,
> I* }fm. *Wr tJt
'
;;
;;t :
} fH 4> .
: 0. 61tF!t Mlt! : :, -. ". .... .......-rtdi.. ,, $
t1f i+ ;ff 4riP ... or h I 'I! aO i .F

f ,;. ..) t '"'m1t ffi4tIo,;] : *Ga Ai Mumtar' o,;r o{ the *

t& .., I tJ9JIlf..ct r QiI3 t1 o.l.a.I ...i:.._ !
.. 'r'U l"IlttN "- ,
I. '" .
_
r. 'w of B 3d otvtti .. _
.1' tNji1l.tii.. s '! jelrt t SL: f fi .. ttlr
Iloj'4sr'tvgatino s .: rl rdMi"! / Wait :The ice'
a
+w. rat'nselre, pee OD tJw lSth;M Lake city EM Ucn_ poet:

''ate t .. ",.:i'l3J U.. l; .tfihr.J TbadintatedioktY tl.lmO. o '!Ieyeer; .{Wftod, and the ti1"iii4ttC.mp By will,'hiWof
rteail
.3If! 't JirJt. ziil .ill be # "
tesg !
Will
t. regnired4lbd "IIbIs... 1eAle iit.M; 1tH :
1'r; e t ltlllwV[ me i&g s\ i. tfcrfr'pieembeaibr'ti.
d lta
}. tQ i+"mZieitweMfditbJ'lattt; :\c., llMt :!aIl".i. ti : &1>. .... ,.. .A ,- ." .

.. t" >beflfret t"I f d -4ir dPtislY; fB1Mtt bridg .'.i11-.aWt+ w_&rrtt ttil ofamt I I' Attiai,,<<\Y '\ H' .. .!,. YtV .:

4 t1 C : _'ml1 r 1Ii 1 : &1*It \ t lfTt-44.crng.-n V Jt4 edt6letf .ted,'at a <4SAnt Uigiitjtiw *ta.: Mter.to .... .Ia.. U..H.fi7 o.WItoS/.etuP.

.; '. r '' 'k .h 11aw silo'. the .......-.. ,.' --
f' iiI 1 ,
w '
I e 4'
.. tiPt1'W it;tbej 4tfiiirtlrtidl3l ., i, '" Iha feat
.a .":,." 1,1 .. Ift
: I
Is a b t'w. "ill bc.t"8d
# i4tt i rite t b'. It'IeII
rator WiJ eoa;_ ""d'\P"tiIowIj. '
:r T ,.., ; y l :.la'UlU i i LISa'bk f 4tfE ila!' It.h f'... 'Jh-# h ala '

s 'W II' .. :s .. ..1.. c@earaB[ 1.o;,' r tlptc tf bridge. ftb"njlM I.. beoti.a.rn. ,. CMS*of. tc't!

r .. I f .apmded'IoPi. oo0nf. ltUdtt! +1t6P1 't at.fafmstleQ .....i, .!iI.;:-;;nt'!!!". Ii. ..
bta
t b&i t ''x: irytoaTatfoiQ6ooitbale<wfr' 4.o. 1J. a4 w& +e crowning work tuy W etpo.ed tut a time
rT4"iSthO 41Y Oi ... l>>IoJ Ltf*
'
.cri6 E't11ib1iu"e m. r.F7.1 nAs i' !.+u4wI Y ,C81abuttLittetttitetetthsof t 'sEFrtitoalwvatla6nToe"dtlbow IV1',1_ !!1" ;: : :": r' C. k .' empbatieQol tktl w ao.tD n sots

M, f WI ptatbittted 1" V.'ii 6 aq Tallab>trl PP'lirl.IJt:: }j, CoL'L, blrtr : _," = Wood1. /ti6CZQAmorken

; : : i f1.t:1 '+. ,; jb ltftJ' "; .1 Satin t :t: A. kUi..bt &l.d.tW'1i.. :Ural of td\' 'oom .v., elt Lr the Repub.p.rt .

'u J/;: st." .... )" ..... ... ..' ..I>'qI'(,s :!1:1iI' +9iflto'i4' "at6lmbac If i"I ti\a"M"JulII!' '",1 TI lift Bituriasintengi: ndtg;_ _.$L .. tfh
;/. .1":_!_! r .J. i. 'efYlfa 'u'r'J4rti iWdw h' i.q. "tJtJrh taltonl few .. 'rtwvhslr s 2ur7ctnik lie, fW h. htmy long
t
"
,, ; tIII ..... 't y DUL AIHIY[ W rt :1h.Cjo ,!IjT. f i1 kwjkfa has!i i tzt.ai.naat :' ,tf" '-' .l r : .r..ii .r.J ... ';10 .:1 'kii4tldfrti'dIa&'builIaitle; ogeay,; '
: ; ) Ns4
:. &t \ .., h. i t7 u.bHr-ttxh)
t et ctlsimara t ie t. j: L, >nr ;t :aiB ( '1JI8P..ta. ''J.t.k ; +
aotifb. t ;i i' jIj1uf fiiititbbjr f ...'ax8ep4': : ifr e} klrb+mitYis'ilito+ t"\Wi '+1da Ntttl* rtU iimirighl ,,- p.t' Muter rf

t+e> i h+oreaalssitrtl5a *i t..Jf.eB.tN N D tM.7' M -1 ,,
: by4pgq i.u right4 jI4di iJ n& them the
and tsIIt0.71'"thu,2s a4li.t
.
"ft .I 1leiairsgeoletttiof'et&tidntr
tt3 l' aareiR.IIMDI&\ >
: m.r. } R3 1m tk do ff ),f ri ht
> igott '
fdCUti'ateJit ':t s deaxp:*tl'riwmotiidttx -enssM4 4p;sttd,WbdaiiTdotaltis& ti-. :itU r.!!iluot: proirt{ Mt ttnd grand astpotttictwL

: t. : 4tts3ai Aeprnatipeoptptsd ti ii tilt's f ed lr M4)ty that
i. :jrxYattibtire
11 1lij t 1,1eie A eil, { y teKntJ.i7stn .v}, itdati t ;*tbkb riU.pIseot bditr'ttatildtdbt4ietiite 4''ae 't.r rooct

'J ; < w....!:}I .aof'tM" .. tl'7f'i-iIiU.; tadty *scetMA; t jin.Kh/s"xictt j ti's<1n, tatal. :liiiaf: i.ldtlt t4 never seat 0110 shot into dIIt"-eof.- -> Ifa! de kn, j e, comphtMwteeixtsct ethu.;.

f -r: : rJ1l'? t.t.( j j"' 1 ; thf iJmiiMJ.it dersnar'sbedodrop If2bjit ib3dttwdeY autb proifCltPd

-i :: .: .tUr. 4' lJttt miler of troUilya ;o'di feeie r K'W; Iftff++lfd Mtt'6' c11'rti ( saibred
b'o
'A
(
4 ': pie %mr present' &iMwnw. ta'VrfI 11 ateibj" fbir t.iW, d Jj ft;'
'. '. Vrt-wf .*,iV:: ****ii -r.r.tJfI'; : 'yam, aicli 'ildf ::trn'win UtG = sp Atethd
Y iI'.H C 6tdFrr'atheCb1&
Ai
t. .,( medf :' ui. ""yiitd : i rtiM loraot Ubarty, tto setae of jw>
: Denuj : hrttrti ,, i.JJ1BbbtiR, lGap; litrei n\: 'f .r. M ttfinii the \IoM. tbeI raof soa .. .
,i. '.. ; xu: ;ra IM"I"'Yryi. :4 .kSrn ;,1'I! neat*the r&antmte*, rarez j ; s 1 di tttti4 IJi:
.' ., .. '. A "::10.: .. .,' ? wstertrt8; >FdT': '* 'iJA''''*** ftft'* *ty < ,', !i wa ;.rS pee4tAgwt .D.w'boat J uU'iA.iGtetr! 1eta6'r ta &c'4 .'\.Y1t o agnny of this darkr and troobJod rajjiifOttgb coos atlF'tb rte
.WlviW .bi -Nw-rntieab.ttrttt W 10
).' )l cl t Telnl 111 ter..L; Yf W! S troer+t.than'"loe: e4 by films:a(. 'ri' dftj frbiilh] "' rffa -. a_ .". ': ) 'preswidesmenacej tba mdofthanooplo- Gt Jha herdes ehobbyyy
\ lterebbeiri oWhar made immort
I"P1" 4 eeot itittiattitedh 6ltcsWti
.1 LJ 1 [.L t! fttsirioiarit : .. t t-'f hh H et.g4ret4 utr'wthi, ? e[ ali j tJie .rt1ei p g
t
"" '; 1 <" :-'''''' 1 1 4.. ": .itlll\ '_LiL 1 ty}
J ""uq. t.u !: : .Z' '
; "1_ \1)\I1"I1it', \ .l..U.l _,--- =_.-.--. -...' ._ : 4 f" : r 1 6 i
!Jt\ r'X "n bfe
'.' 'tttlll .. lel. Beth '1I1t"" un; "'::" : ... 1JH. r bt7ieertTO v1aeilanlpar.4'iptho thet1Rdi eerenIep
: ';, .let1. r.l iJIf tf, ter 4tttlatmvecLbl ,the ka' rr. ratoototetritttrnj+#' '.tt 4js' i$; < I daugtattn +
g
: ; et t
} too ia.tbeiai'g the
j hngiti
"
.'M'+a .n, ,. lA"A.: .. ll
Aititi 'itJi"r.r. :
-
.
t 1Qt '
,T. ... .... ..' i ;!{.tUt wt ; tieFl : leer.' Xi.\t.At 1iJ .. .. ; ddpl'
Mt qtr .. .i'Q .''r e .guilltid tilari rotitrtj, ot ';!t'r'U'Ii.'tit.}iIIi:, .;f G.it 1."f cr m 1, /8tt'tt lp teClQti ibrof pAj ." lt r'd d sets Uter attrtp w ti ititk!. >ZHbtttllettdtfiRp4 t1'katai' Ystitihssaadt.gered

,. .' I.R,..... .' !> .. .- ? r .Jil1. {.lIt .11."tJi': i a i ....t lrst ot hebo tyri ii ex rtn i aofi !tJi i; gsiae"cI !fg;fI9'1"'Lrthqagh 1MD qIi Ie1I'IUdii n.tioo ee+tiitkz once sgaio, u

< 8 W .W e aF ,

i tf 1"j-i>'" : i:.:itrinii-i i\\toff ciic lu 'n.TM 1 to which we btiitrtkd'epbltiACf:Mtielili andVfJ Wi. rrIItM iI "-d ,
f' .lf ai
i i ;; + n
fr : tiuq nano x
',,1,:',, .. r.dP _J. .1IiI1" !,.. ;:J.'i. A. 'dr.8 A.jT .- -rz#tJ.; f 0hJm : gwd di'n'& Lae..: If W4.1 rr:4 ict. 1rl. j iIiIongh thU D iht.f t ...
."' '- ritaa.thtlistt tetaaatrmi ling ttB M- ... .. t 1
n.w
: :. i'rIKfJ } '" ; :J ) .. : ) t ';;P'I'j; :

... h 1t .4ii.!tf ''t1\c eslGaeot' k:], Pd4.1:{ .... t .. z./ !:: rb/pg.. .,to i,,,,,> ;01.; '- .. Flo ... :vt.ln .. e y ,\r; "': 1 ". tq.t &I1'&A/.Ung uiI.110';, tpoa'etjlirimp jw.ftPr "afln b jqj qt H\l'.: ''
f.'tM
"tnoh. { xii- '! : PaIp' + thi'tl Dt a 'IrftQbeboar. !
t1'rpertbuL
lfJI8. teentyoZ 1 6' &, $ i(nd1\1i\f34itif\ 'tpikin41!
10i4Ba bqi4fel JII..r.U": :
Saspo4k "he.t": 6bf lcbminatod fn
thgbeliW"'t.1jrJ'tbr \:, .i Jt; t shy \ '& t p; u makreh'hi ..p ;r i IB* blood tnagiet of clyilwar. .her'itbta.bn
n 1n t IJ#' t ,, ;trl ... !! ; i9Ser JohB iWMraT fAand nftrag thrice
.. : i' r.. W1X .11f."S..u !! t'' IiiN.Uft 1 Johan .i..t.1.-db* 'e'L brolliertli .r t,#eata 1i 1 j" nid6tt4'pr't9pwe sR+u..If" k, rtlwirlaterat i atOUDCtt"W: iJ her dhy

Ie f.ffl.. P.tt wtJ.w.; & W the 3 t 'of: b1...,it a,n trick, It v-.IIP/\/; o yAlC4.yt's "i :{ eami n Use.+t cltadrtp4. I IU'J pmsclum RUkod rM l uaUtrrot. 11s AE rd a wa,
: :'-. t -Gc, ,s q11 .ilx n..1_441, .t t .""Mi'I'j. oS." !1' t ,1.rtb.t1 h,; :''t1kK.i&' t3tl" adtivetd we t &
'.: ( : m ; ,ito .tlavtnath ; -
... oru1 ....
; ... ... b l \ 1R.: f41 ; :. ;:;' a "" l1Y,1. : ...'' baUlo-lIeldt ill .
BI\1"1"\ '*;:=:! 3j tt'df tl 1 rraud : b";.,.i pus. tf""n ti i..iU. Il 1"" t,..en." iiroting' to 4.: -rj I.dIItmt.I J..,'.'. 1 _L .' ... .-., ,..to" 1j. I: aM b "" t!d/. tha trraaar. .
ffi1lZR '. & !i]; :1i 1\Jj I'\It'! () lUll don;theatctc' o'
'bf""M.. tjt .., iR"a
j Yet'oii1&t Ot ira -
I.' 'lVi! P 4 : j "" J.o1.. t'ii._ hL' r'" ? daught 0 .
: u "s nt r a : M1 4 kh TkliaM. t\ Jti.I: eitiwa trod
.x. web
o.j .uuob hnt py-; ot
; ; .... ... Vi ;4. : 'ednai lINdhnou.ieti$1''iritbilf : ':'':t r ,v,' 'i t.t.Wi""ftI J "' io'r," .' J..", F'1' ilt. IICh.m } till, b.1taa.I
'. ?1P .t'iJ."E" f4.irAv'vj J-t.-Si '_3TsViiparty.aj a ; eMIIX''EriagLltOm) ,,f "f p! tr.. : eq i __ I tlle .. trade,
; ;wuttfn' Vamit1 R'sa,1w.dt'xtir 1ybid ; Jtbe hoot ieii
thgitrmiea.t.o4'd 4ahllaftntlAtiATLtOi I .. ---N J Ui.Sta.ta; Uo op tbCbiwtltBlim '.011. 0_ Ikou..1\1tIIr: \ d;... >'nlP' ...... ..1'l. knit W .iti f WJt tH JPI<-.'frhot
; ;;;J ;'' '
; "
.'. >Ii' +' hnf :jiitttiei'fah11.1t. :: an Ui/mon u i it wuTaoii'a viij d0ola"of neghepdb.ticfore Mtabtubol by joBXOtaM. r-raateta-
.. *'-Sl J**' <' !; 'J 'I .1 i,0an.is .
aebapde f1U1 Wki1tlpiN.Rtt
.. w es "'"9;-P:: : .1\ 1i"aI J....ba- >. rndetottegyWtM1a gnrmtiotlutfthep _.io"..i\Ii\ tfnctia' >oWMb'oi "J .'IM. -'acle h4 bt-ea. imaitrplmJipdtaorftl..ritt

j 1FAf ti s x a _\; \i i ia rdea .r.JliM\of battd tbgeoaid notwatiU.ti. .. .? $ \ta'aftonnrdit: .I.IU'." "II',, 1idui It. f I. hd8",1qetitQ 11'I berg impirabooflA9t le l>f. hopes U dDDmaligtlinf a--
'
-- -- ( arras
': .. ,_.' ".4 )r .%>.tj-wJ. ...v, fc V'rWhfl'i,'-*Ik_Msfel'- fe&_ :tt.ui; n i. .... .. tn d AertlNtikmoeoibdou Cute ofX. l, '?c .tc.}.plr 'witb, hwgasLb'rtt&;" YifIgi, ladiiorl .or1 nae.AW
f Jy.w.IJiJ 'yC r Mdre AbMiatitbo pa .. % :tf1p Mr. ( te .
-
dlr' i
= : \ .R' ... ....., J..UIJ >!Bvs rarvvRivUu
;..,- tlQ. t'tkts ':,')' afl .T'o.'l_ botuebttAthey I. ;: piatbk7st&oItbepttspdLlttdtb i&atM. '
.:iz WII&IIQ : /' "" < tIOllf'ft andsuet o. CIY [ ..r"oIthenbellSIaW rrrY
.. = Uq' ::Zllil( OOI' 'i'tr-'I"1. .T7LfBtj -

.' .J. It> ;ni & 1 p .'1'h Vi.t, r. ...Ket.. ; pietfaoiortkDtreeta'fac.tton 11. __I ..,.. ....Y- ...... .':'- .,.I'ru td..Lt i ., U annl tf ,Ly.
'll.d.afthioitJi w ftll8-.w.! bed e. anka aotthera.. in.. 'tide., et. thw. .
? I thee7ig14.etI i : ; .: i 1 iiDIRI _

: . 'thetititki.ytd ldto! 9cei.firjndtetiiind} 'J <+.; .tJI1'I. U"'"..i., ..._ i .. t"J', ,'... ....t.. .. "iy G'. E. 14z1cm.-L.; 1. } 1 CKi T fty a"ttt \
;*fi *JUfS1tf*.pw *> **** Sl 'iVJ: moderate akaro ehucle filutd'JOe. .
:irJ'the ,,,, '. cam yir.5slo t a "'''' "' IMeehtl.thirterrY", \ ...
1 "tffi mev :#MJ_.dtji ai r li"! treri 4jWi' .. OiLC11C01eICti W
l > tta.aria t -t
; C4ar of
= : .' u: ks'tri atfl .;;i Vjfvl :i .
:
lir 4
:, -, ...tttIf," 'l ,. ..' ma'y: g'", ,, ...,.., ::. t ira htt lSL'deiadg'rtii tojty mi t 't .:r o s .rtjI : ;i"it7 nMd1i rI1o..int ; '

; it hA'J ,.L". h: ...'nortbt" ,. ,"9"t W4 .i. dti"efl6odytidtttdit'darkloit i1iA''w4h1a J1P .n- m tlJfl' < fori
Ioral teawN .eeetUR.g tit
S .." wfO 'BritibiY iiTi'tq
;' ... fI ; BlV JcfiV sat JJy Ta"j! *,*irru v-l : )war: 'I'Iae'W''Wo: tp; sees bore ..r .1.tf.b .1Jit3...., wl'; .. they'Wight DC* *s teftgMrib*'hrmUstioa ., rwuaR
,. ": f ';" ."' ,, 4fcfeu ja< :,= p WiiVM.fT'A ii' line tk ii1 1i.it'6tiLtr1'! 'M'ewd r' rirr.:1. df UM i inaogaratioM... and* follow tarn ia. UMkeepinir
ti liM 'Ad10ErpliitR1{ i : : 4Ye -; eF 'if1j x'ee t f' ': ;: wA v.k / ii. .
F'Fl7c7t4iti
t\ been'p
*, .. "hifkthii. ;: ,,)land''),i "
i aw ._ irm r,. oa
118DI '-JD1 N'2V ,
IN, .
; d
'Th' 'i trttt'. "OJiIC1l8d} of ea r'i+rew _>_l' l 'a .. :_ bo
: '11& u. a
: iiM'
"" = : t..t'r l 1tt: 'en7 "' I't \ ,e7 I' m the w.
4'iTdifdhnalwLirb # j rest
,.. .MN ,t4c 7 rlq 1i\i ter 6 c.lot'retilti *aas tight t s"Mt id 'atetwrL"
'. 't bWJ x' ;wr. I.N t'dti'lttit' $ 61 irntpiY4 ;' "' '''':;4r2:1 .'.' :, .,.m.t their
'; ....-.;; Eviearts iI" It: fJ.'f ite .1d : .;(.ta') iV ''ddluW t1i i it tfTe'63'attbt'Afl o --: i < Ii'(' 1lR wit key redYWd to J -. ,.. ia apir.'llim. .
.. > 11 "' to thf .....' of the
.. t; .:PlPk.,, r..iili'; ti 1a 1 i t they lt'6 hell t e t>t n ;;7. Ii : : i iydl"f1.11clf +YiBktttiitlClilptlgl; rgt01iJ1tt41 .jAl ....
i -
.
-.ii' t ,. iqjr 'br > a6ieta sr tJM.,% tdfJ fle T': t : !' .. I Art phth1tU i tin
;
H iIt i D &i
..;.' >> =r et ? di; Mn \i jBi.tur f w'l C1 i&i* &1Ija: t6epFt u.1f' 1 of nnnrpenUwrRobeU k IMS ttrivea to to
,, n .. : t 0'1'
a '
..: jj. 'ijiI) t-"iJ QQ0a tll.'Wal '
ftft r .. "
fJ. I :<' "'I' Ya 1 J'I.. :l loyal r th.eeIInu 't:
( IiiW'tr \
,'. { L "f.l ::' &, ; '" ,, .6'.... tR4amls.teb.
'i / ..::!. t''l.fj' : 'tit:1&din stgtr
'1l C -tte FtntbiI:1 I. ,, .h t._ .a T.,,tUp"" .. .. t.ri / ;i M .Fv11 "./ l lLtra1R a
: ." Jiitif M f. ..1'haw t aoe ; lf1:'a Wf S t' \: .oh'of,,,,, seta eotiiri /ttroirEiaeA nercJtts4 Vtl chinbfiu :rr a1Jax.W.
; ,. 1. 0t' "j a kbl
'i'J.; eblUe,
bd.th. ;t : : s alldi -
.. u:<'* *1I"'d*' : tDl'dlteeec6itiR t Jxiad fool board wila .
s I nr and ..\ :F.: r Pli" l'11Mt
+ 1 r CNi.P '*ii"*' '=V4l'W.FfitU
J i i .... to ..t.i .
A { 111.:1: iIli : :;, d3 ...................

s made to tits tw6 "ikpartbdf" ;J''mMdIt i .f# 1ttM1m5 fI!
1'tJII... ,, of t .
:;r.LI".L rtlk
""" ; i .hatbdhut
r.o I1lr&\1t.iiwW' tU id. .....\ '-) .. { .-. -iF' i t-' '. ,
,, 'etU t1 *ce teitho .
.u hiI ".,. i-tf.d l!. m ; ,ilN1.W'tf. t.t .
xi i W. j- '
F .x. .i:
; t.
f einili ai t :J '-" o $d tQ.-.W'' .'
; at.en y +.*1 oJIlly : A flf1.iR'7t1 1 tl.';(<1Giito: 'M.w 4tck his imptiaob.N. .

t '"IR! .Jt.71"! : y,. tM ixg Fdwbs M, tsq.,
,
K i i Eck to } sea. oph
l % 1

Q' ,
:; y ii1iiWJi.f. '; 1.JrK .. '. ..
tf tit d ( t .,,_ tlTf '!i' t."D< .1.4 It I

: IlCJ.JIrIW ,. 11 .N &, .. -
'dt- !f.-s nN,4.lIf fJtldl'tI :' Martbi' .
,
'>\ t'BttlijiTllI'iltl";f\ i ;::J1f M r t } 11 a t s a F

Jf't J i .i. 'ii -
'Ji''ff.ttMiiJ
1, d'it
... \'Sf lbkirk.klf et.
"r a !
tWr:""" Crt1t1ftittl r; i
-
.:: : t q r }
\ Ttfeu 'ft.svwi1 jw* *m f t ....
f i .
''-. '. ' '; ( : ,!, 'P#>l 'I' !J 't' .. CIItoN. l'
; ..' 't .. .11'- 1a 4-M- ," J4.. .f ft twa rcfl 3y .._ tfttfk

; ,.(....:tr; Ck tiIII .. .1fo '.
tt't
: .:: ;filM t4 ,!J\tiIi}j ;.iW..1-E 2Uif.If! ',..r.i1 atLitiresseatl iloblidt
:. ,f.', e'r .:4 1If J' f M'VI rl $ct. sti c
r ; =j e" W '
; '
i- : a *,,?[sews? fiats .u
.
t i 1-: dtrpoiptiBt'6edbtttiaotii ay. ; fyt
-. ; ii et t ,i mr .:-'I : : byet;::: ..l.'t,> "' .. "'J .S kAr1'
>> it1t.
,rnx d; "it- _

i.f.'F '1 .1 .... .H: 4f" > '. '

;;t1' 1t i, : r' IAIT.lpt f

''otI't '. J, ( ,
I
+ 'l4jE'q'... '" -' .. ... .,.. ;, ......, '-.,.
'
0.
[
ieaa *gwiMut'i' 'tine t t f '
tV r. uneaLwOL-
> ? '
.; h I fi 'i Ut'b a k
f 4T
J}yy.a ; .t $8S,06b,st.homi W-


t't oc"k
z eo tl{ '

0r tFi$ .
.
i + !st et S
'S
4'
.srFS mm
PtY iu
# ix. 4
h a wyf r1 r ,

y e 4 '
L : Wi
a.
4. S
G T i! L f7J J '-"< Yj M
t t i W.4 +4 r yF : -
\ :.., '
s '
i.m i.


4 i in. .r' ?c r; :toss 4 r 1x .h Wr t

.
1ta t

.. ,
""10--orr-S

,
I
4 :
r"T T3i iK2w* ?E 2? ?f j ,f '
:
.{. ,..,. .p .. ,, .
:'" r -
_

r
I
,
.
a '7 >es, }
l an
u' Yry5iy
.


r < t j:
& } f yf P'

tt jtiyfta'. ; aLr'j'v rt
a 0 si"

+} 1 .R. s 4 3 3W;.
var tS"n P* 1 I t1rq (bit I_1 t_ ( + t ,
ir+ '6bMPym49a .t hl ra+lll 1idRt+pyi.aatpr r *M__ t Nit (


}7 Miai +

t!>bq 4.{ SIt -,

::-
)
,. } we .
:::
.S lririlt .- *Mtji : t $a* IS a t. i
. + x e .tla'a+411t7 xa pR "- .
.;f;
+,
"


t p *[ t a -1, '
& L.fi.&S (I lsi k ''sy d
N NM1 ti '.. '
{ i ::1i':: IBf5
I to tlt+"rit Zh R ? J -T

I p( 1 1M d. e/r90a'et: k ..1+ka dl+bli .. f} *
.' d.a.attplr.a'11d *klM *** : Lh "tA #M' atr01 .ldN .,> *.
r ilhatwiswwt' otAMpr tteSJ!< |lMtUs I 0 f 3eh attlt.i mat.1ta -, 1
: far t MBtoa rr t ii ip .M > I- ';
SBSSBiSSSuft a '
l 1:4a1OOMIOb4.M +q1er'A ij{&4 ': '

; K.jfcgJMffflLtffr ***"*.**-*""'* Mot',1Iw' : I:. f: \ ..


*v,' C ., ,' fri 1nw. tk
'4i
g wyJSl I !

'* + tjtby J *k [ .,
hoad OaftklMtlM] to d.tls't.' I a ,

i,' *, :
i tfeli }!l tytlbtW i im ss
/
''twr.rla.ersyhptt.eilltb tssssffsaeseasasR I
bIl'i4 M f .t u
b. t.tl 4 ml'MlyttiNrtbtthetl.n/trttrtrttrfiM df.O i ssSl irt 71 0+ 1faltH
tifpdiy 14 efsk 'a'Jt.tt tan 1 sCl; i1.Tr +arl ..dAawh
zllahea Aert.tlJ. t FiW+i ,r Y h, t1dAFtls.Idl
yepar aa ws +
'fre.t/f ba 6R

, 'tlda drabMt.i1b dr' er.lO .
+ ibri..afl4 (>f>lyjkBtlwnJoUitoleUw. l
tb.Tra,1> *a b.t iM a h. snatfsl.il.tlla r
y (M ? SSiPant.omdlllR'Jt>ot ad' ille, yert.411 /M a Jaib. n I
.. .$ $v.bs th. ae.tit'abddt a i1paf -I a i .4 tp.i+#S 34 aala.o E' ; n kr+ i
ueka i
s. bei 1R III 111 'J
alatf"ai K r?
7
I 1. arils wiram
lyjUat will dab! noQMr' : } I M'iUer b1 L.M 4 y Y +*V. i '. ";

.wtfcwittki; .lttt.| y"FPowcro Ii* edL'nrysrfrrien alx.t r _
1igz w pIt t k+ttr.6r Ira. 'eta!
}_, tp 600y e
,11tetztTetlsnra4. .1 h'df Mcktatr..yp' ,' II
balklecareiM. d11.. H 600 al111th'MIR } pI.a5llNIIfli1i Sk4i.t i .
tr T \ ,
11 l
hia e+Y j.4at ue til.i M $ iiaacacl; &r.'lltor. Mf IT U. iti1 ai yP' .a ..ok'rArgt' ( 1/ edtrttU M1re tall I 4lydfe ls .b 'x : j
the
,
? 600" ml IArRB.rtlafWbOD +i7rt 1. at A'bst. J I1J5 Was I tl ..itiwridffiN :

..
I'narInld OU+ '
,. ;
; a ialS.Mer it the odd; ? $ A C .e itt:4 iM 'f- '.

duniNWpIM w j with + ama, fa* Atrte 4g .
It1t.i t ? YTS r -
.
.,
j tHt.d>w 4+ s.i. rtuttl7rrtak ; 8udb.j bQ lar, 'i.
ILi. 4 : '" .
rp br.taY.dhfeof acp tr M M '
+/ eels th i. f etfa.a C : Z .4
){ .s a
[ {
pq tp r4 arS_ afwof = ';'
=*
1t ./J'
A.Mi awtt
} yhN 5titJ Ws.t i 1 t r tIn :.;"- "
+
1,1i i is y i.'Jr ot. w.,ate 1i .lm of'a y ;"),-' .

ete.d iti belie d tM A t IIr.tatiktli4brt4u
r ;w! ww1H.f
r
j
'
hutyaaf.l l r' ad'i 1 "
VSSASSsSys ,
"" ,.j # WlI'iMltd'I iA SiSliaa A ,
d +
Il rent!polar.. dkkrr. W rxl ,- "" nr tit( &E iK'JHBdHSr p
e .
Y.I
: --.r '; '. ss . '.., .
: :I f1 Iu t hfr.e. IR.us. tt.lsfa.t.ea wt .
, }* tltM &kaio ; 8.j- sass 51 I.sdt..toWt.01ellat0l .
dble tL.t+taS/tMOoa seJro, bat If vsM BbL! M i Qt _: ri0 ,\.?!' ':
'
tr.rysIr.ol.pftw.tbls peOoii.l tri 'I :- au.eawt.faatfatti .is nd !
TIIII1eI
".. JX.teY.MM' taKda sdtisttw.a.a ,
oYrt 1 to 1'.1.1 LaN,' OkMMMMtanl h hravM hitf kMMtokm4HWW> Ir. M 1r nrM -
SlfiSS1i > 01.....'tt7Jf.Jt MuiJiin .inv tMT ikMtHMMri +tkl. !' i r
eun. 16 s.b Cc4II1 i> iaiifci .HiMrnmm MBr Nw1 W>hfc ih Ii. arIiv4T
' tJwiir sued I III ihldpss\itsleOp1MpslMs*Jtr v e.Irr: f V II
tt a BBbta't5ubar. ., tt..kit t4aq! afci u w 8+#I t4te.a, .,aua
.alpie'e w. Oran! t tMbna'bta.h.6dl.toa.d '
: 9T uue 'VJDlA!

% 4' > 14tlbe t N yt.fiGeEo -.
o.a..' .'

: < >V : J J'' iI3ITa{ ;- i o.a L.' '
; J j; ,,' .
!f Vin1 we "'
:" S IA4 :ti qi! : $ .C .
'ftrek .
'
wrs .re J.
[ :Y.gr cMaoe 1Is : .fl.
d rq e. M f: Bbta X,1'ilY3, : '; '"
"
: = '
.y. Bbb ; iwN + + + $ r : '' ,
rR
,
I : tp ): J;;:
, 1M ** rda.t rrtat ..;a .
> %c- "" hi:: "
a 8
6 z-0 .. &? : K C "

. Vr | U'T : ,., ,'B, !.'r', .: w as ftaNe tfeMtMl.e.1 :;: -wtf _? < > ,
i M)1. 'lrtsllswb+ r !4r tellltdh +ttt4tlnMtilN il 7idbTtWril "". 3; ,; '
, : 'KB" l4i M. .Z gr YlGltrll .. .
h4M7M| 14 + .
tl ea L + 1 x
", 4 ,W a ifakl. )L l1yOR IkllsMM tht l..Iyt,11.tI wd T S ,;

5'r-r-f- $ Age't a .f. a e.L ts..t16 lttld a.t li4.f I ,
.' ,. C trt+r= rr+ +f1 w a/wt ,
: 111 ,
si ?s o. 4iHh rdfw1M.eelsn b
e
0 -- ..n .Vto' llUNK 11.*.* I. i an uivi u ia? rj &. -s g.< oa., =r w r 1tlisid
Te at.
-
--
5 p _.,". J. ator. Oa. c ..ktl.e.r. S d .
rv w .<" t! iv.
*
.
j t J ; riJ* ar 6aba ittaq .
r ., t h.t a.U1 p.wpI,.,..a tm"........ e t1t Aj' q wir-a ta ,if atera
((((rile beiII1 s"L Ills.....yfw A kweit111datttd+ la cr taq! nwhd1 ( Ila'I3:rj a w \, .
ri I ., : yet 1 w1a ed!wb *.M less!
rr t atdu* 8The fttr., > : l tIttMIj : ru 0 '\
y u tnri wnWotr rtaip1lalllfil ia'Ire
.. ... ra : ws.e+n rst tq
dfatb11I !" ,,) .EIl4lLUlR." tr I ..+.awt .lw7.r t
: 9 ata1iSOttJ.oAfi Am'''T e.ea t Il tt. 4r.t atef.r 4iffea '
tA...aa.4dtdplaiW.p.AttlbU tytltedLI dlnAOm ,... .f'lO .... \ .... tTIbYad .f.aa TIrd.OpMh glaty ai: o i"

I J t ) 1p l W :U1n 2 .nA ..ur '+'+ednn wa alatR+AM110RAV+ /: nYiOsld rattl ass tDR,11f "

Tell tbee to i4 ilYtbte that t 4J1: iftMf ; i t wt+b ie! F+a4w t + 77I seam.Ln.z Lfti iwaa

ilerrro.iif11i11tph ; 6 t 'f nttlClildLkW'al! :,xY. ,.u; yj i .. .Ie
a
-irjMthMMttMMini ,,,J, t.Ji-r" : rdl'd" 11.. Wr .li ay.te.ra.9 nolp
t.blwttlwiu.c ; 'A.1 O J. ,. araa ,41I.aK Ig?' yatls7 4; ? t .it--W4 ,yuak4. fwt ..di.3atart4 /
"' 1 iletr tkL'w'\R kt +AtP
t / t nr+ tphkrltr tstiI 2: t.Jt:s .ti 3, teikdt erwlMtsslStll r ,

It Etlt f, ..:.;.t- I.tr.t3e .
'IIQ" ,bc'r.rt N ',at
) yytIMt'r +
+
lr.
'
,. \t, "' "
< i
,
:
,
ilElrMnco y( .' )go*1 1 t Ii.'ioilt ( rIr.S"'YrETe' I

{i sni >4* M t I 4L t w,_ twa,"onp.blfrIl \. A I M M .11f' i'tn

:Em 2JU&4iioriMMii W Pp5 Ml* felSiJt raejupbfastrY1sh1 Y1f/1h1/0 S siof

fft a .... .' 4'VkM l i4 a thmtslerffyl.altlsyt..,
am..JetTenatt and ....:;:+14a ... / 1M Ih4ttillplw..hYareftitehl
# r p afet'rtr MpIIsAN.MtteAelW! ,pat ",,I,,Rr. /+ ,,,, lY.ry M I.Ida i IIlsCf.; ty+r.r !leslflluty

,';iOD_. (v..'. u.. .IaOjt I : ; IaiM !11tIPP6 lttth.te.ltf.p'atelay* )&.M 4tMteflrtl.IttM.diatii.1'sY' 4. tlls bit >r1Y4'rlllsl6 'je161iN 1,1 ,,W,'.to attt e4M
f .
tWBUtt1 t nHIKSled.acromr ;F" > &' f Wtry. Tg tF>p.q [1n
.. ', ',, It. 1 Arlo' Iwwtt t4tr ltaase plw.+o.QarOI + *FSa 6tFetttmstSlfi.T\ n

kP4Wf + 'i.1" ." / E.li' t .L1Ytia1la+MT a .,HAra wY.4pw.4.a
4 f
I M.
.rr ft ,' __" 0 t1. .:' ; $ llMl tl7t.RRt11..
I J557 .....' i
11 laf tef.twta7 ;

t ri?. "i .... .... v a soa erred i

r: fI...tlt .. st6TiltliPde._ _. AtLiZ =, r 4 1 1rr

ftettettHlietrtd /.. $M7kvGt3'TIIRP M r &I4 r .
.str I (twat1a1l1ifbeirel.wN 5 Sa.Ia iasr 44Yatttq rr Tarldk
ffi'IL'e ailt 11d+.t iWy4
!ai.aolr h.......,,. pe'tId r a ; *$ mins i!

1, tkossk I it ii still L. d
.. .O utIAdIris
+.iP+etr N .wt.1 +
my 4 sty b bety e,,sad build ., rat ,WRj',+ r t w tatbrY ,atirYNl..Rtsan r !liaea Ib' 4a -.
gtklwakta ,tot tb.0rt *
data rirr a glttabl w }! MtMMaal.dl.t w wiStlAwi +dia .. 'LAtiIMp.Yo.


# MdlMit / f t'p -- fn rote. 'J rxr+ .''ifrV nra Ov i1 ,rt*fIt q P
& 3 c tp { L 1pf
e a wsss+k Metdt
a trdT +t.b1t64tt4tf19e 4 o
> V ifrsbltflllN>ireef +MtlNla.leQaWtYt4qlltjnrariwildf' "
w'?. G .a etfY A4a
e _
.1 j'tF
r--T
** trrt; 4itGL *+1d

>r tvsl+is Iil1 J.iktt+p 541 !
tslta0 a 7"4 c*
th. 1a.tk ; JU

Alt bldetAlQ t.1'tefAMI ed AL11tZi PM
4 r' ksr A18.rer :t fX Ile S1tl ,

i mtaut M i e'"ss 1' *] 4'm itlnitXM&tSiu
pe .r1, sY ht nds M tMt ,a 9: ttZZSRU iX, ;IV'bA4
Lr a trtMIt )JfeTO)
i gp, ; Thr,

& 1 1 'FKAHKLIN HEBBU eM ,MnelrbA Vfitktltwd $ 0 4NA lab is
Y e. J J 1 .T rnohs.rraltFl be ;!
Nlai4eAAi.rlR a we4.
d..
wll.bta a ?gxtc# :,: ;l+ebib+db+ 'bo7Uf1BltOof>lzRC11iZ .W Itp r4Dto ptl+t oPleiftme


r er katafer. M
"LIIt etltr M 1r'iAa
,irlV'.r11' .' ttI arcs{, irr2s

eu4 1tLyM.. JetirM a ? ?

I tWrY lr0eb{, 7?til'ls' e<} wtor ifa r ,
f r'
;R illyrr

;a aM AM"6d dJtt, $ a1}It Q

'its ell H j<6 rr's '
TM N.
-
-
-
i S a N W.Irt #, i lMdt R t __ -
} etSwar _
_
x t 'f ih '!
le.nrlgliltW.f L.Jti ew

Y .9
.pia
r

e.t 1 $5 !'.

+4iad1 this h a Ii. f t

tats r.
y

.
t4.c I

t h/ fi w + t, t 4A

7 .! ern irr dtt 1 :

.


T s ;4Lb 4 i t.'_ ; Ja_


r
R x p. iv +xrr g r .

-

.

..
S!' mt Y ,:. ,.. ., r
j L
h ;

,-* *3 -, 31 ,- -",_ ;., ,". n .r- "yi 9'',. .'. ., . r

I.
4 t tS taty ''xS C t 4
l ""i a
r a r rF'
11, ,1 '
xrl
r Qra
11 c _
*x g

; '
Y j 1 t 1 n yx v 7
aiC W'I k tl V *'$mf.IP. &'"-j *: 1
'M
's I tt d. k s R -
#A"f i C- ukz &4i> "$* *: "
2' -
3 L 4 &
-
I i r ; 7k l6.f'y> ii > -. .
T r .
ctM .
f 1 WF% .

t 'r-rw; >wifc"t'*

MWS *s SSiWpW*>:* ..''*St*: y
13 Y ,. .. .. ttpSteKij I J '
-1-
)
= > '
n
fu wvn< fe4 v
i & ,. I4 "
.4 '
% t-ninitij iiHi V y 4:: H
: p. 1 rM
#i4 *
> iWi*"**. :; Wtiii ;. ..a k ln '

4 wa db s +et a no
: f
"
"' -, s W -SSilfivr .
p { ...

< ",,,'j":'\"1"1- ..",, ....:t=

wri ', 5SJ | fr:;''t'A JkOlap
x 1. uLn '
41 .. rrCtrnM
4J a'x
1at. raN ai"a4.a Y ,
I -II I IIrr da nruata.' ,' t.'r + s
"
,,- .-* ,,,;i : tb.w ? tltle. ta'i+srtt'in 3dM #trd' ,g' +b't 'Jaii x'eitat''
-1--- ?*-* *-"** -
..rtj c.i.1,1! ,... tiMt M:11 a't
I 1 = 1f 1I.Q/,...
'""IT"" : .. 'tj !}E fl.ttalEdGti X iti.taonntIs
*> *f>5t ; YW c WT.irv __, -- S a'1' !,

; v ,1 .; .* .. $! ,.. :
nord a-.ca !iWS2SfflSS2SSBRE2SS KThrwgk
?3 s.1' a
: 'h" '
I '11 tf ; j .
: .t ....... tfMiaiAii ; .J-i; I
i n- { w 1I ,,J';:iq1>- r...W.1U >i"...4tIi>rI-wt.:! ; ...... rt :' /ltktUEw'ilplp. 4Ihd ..d the
n _, .
1 ; u iS ebt lwa : if; "" JI,1 ii' I.... ?
"' i rte
.. 0 nos tlpN tdrMn.t' ",,1It1l't { 1+4 r

.1 5 r ,, ,..*, ,W 1a iYJe"p. .J':' .".5 .... 5 Cd.I""'""' tii..th.$:\l UPIrlbl.waaPM '1'' -'Istfte.t 1i"'nldr'Jat'!hro",1tilaly.... & JjI t' 1, ti>
......
4igj f'r. '' : ..WI ....." tt.trlttdat rate tttn .
::1t f .... .. > ''' '' '4 Jm1:? .
1 \ .: .A..rnMdkpatR1t0atl.rr 1 D. ,...t".tR parr I1t lhe, .W9agiga Mtti"
r. .
:. : N..7 :r<.t 4irA .'--i..t.. .... H
r-
; ?
: :
4 ., : ]
,1 >*li i5 > & Jr. ='; iOtYM
...."iC. 'i
.
; : "'-
i' b, ... :r. IIICee. :
=
t .i = =
E' ..
'. .i.,, ,. XtrW ,.,, "5i -@ td.d+ .

'- -i : : ..... =...w = 'i ;tf 'i.. i
,
& ... .:ttS : L. nivfgoFa'' b"JaP>re. .vv + r.aaad
I 1.
'.'j ., .': r" .7. ''- '''..;;rt t'ib1 +p 1' j

tllR tw tll. ., .& ? II e':. "':. = = tqs Mxirvt mr is i' +rtJ +ltfd"f;Ml'r'tt'AtfF tirst

H ir .r.r JtywtL i6.oA. aRiq__ Ai1jltat ... ..... ...,..../ ... ..,....pM.dIsiJ
t' :i1::# =- te1/Rt.du aei. l. Yroe Xd ip .. "- s
..,A ; ; :.::4 !n. NIIttuYg'6 =1:;'
1, ; : : r ". .tlF -nt,red.gtd.bm.N, *a4 "b Is.alti : ......,.,... 4..
";''I: : I -.aidfla"" w .
;::: q !i': ..... ...._ .fltllll.IDtIi ..a..a4tbldt...M t ,i't01 '1 ::r \ j, 9tt

st.gttiIIat tawnt : + iJl' "'" a.pRNFW1vKS oI'.l:1;
; ; '-Si +
7-.5- ::: : 'r'L"'T :
... \6'
.: .. i a 1.6 ax..ii.YF1 1'6ablt..afR.Irttfl.t/.adt
.n' ==. J'" = ..,.........kpirot1 .... t.BxtaMtddr hid It MIWd""' /fCelt'. .,.............
'' : ...., : ... ........ .
; : '' f ... .... E .J ..-- .,,_ .lattt Iai.dW b* M # ......,:-." /fI(_.'
.tt --NIa.dtaoe.o.at f6.tf to m b v.nw A ? "l r "' ."'JIPIW at a&aIfi"" '
"e-"' '-'."" ill lilt s.ortutatw. qrI .,!)Yad ldr
: .. = s rp { s a fIaU it &=lJS Ifep
t %;1. Al I.'Srk -r.1IIt4IIIJ; "' = k.., i l : d=. 1_:;'... el dad.wtpkpIN..eerelgaiit : ?- uT -r-y.i L .velitaw.lW, wni Ui .f4 +.axa tS.3da r q r"ta3n at uLu t. 1
J i = ":;: U ; ttte;p.ydrLt, ...j55 .--.' *.,,tMfc
.Ui9.raa y .. ..
lw. .tbd.t.a ,
:si-S:6!!= "- O "'
= _emW ita .t.4ardl'AdettaplM.lQ.at' &M.. ..., j.f SaZ'#."<* S'>.*2*
:' I ) M{ ttAAdR1tr J..,...... ......... tf.D...Mn.<..kUMl 4tp rUoUM....... MtM... lgiMwMM M UtoBl*
< f ...... ,
+ w $ *:.,"... .,, fI/l..CIlltM__On.&Mefot UfcM&jtMy, I
.;; .. ;j .; *1 .\. ttaMwfekteoMMtrMa M dIM fldIe V.... J-, t..u.u.:, f. :u.II
a ==Sa-tllit... .
.Wslits.au/tMttttt
r1 lte.t; JI .0tkf ; ,e1FJt .
.. 1lltntlp.st4'a1iN ,
... w toYsl
.: 1j' W ,.n *UNW/a IIAI.1 Oas.M ..... r
; a : N .K '"'''''''' iiaqja.c......i..... :or ..... .... .
'' \
=a--..... .............." '................... ;}J .. 4 tnw '
w ... I _..,.. .... f. ;
tsw+a aUD er twatrauap w .wde ,
.. .......=.... ... ,.....M' a& -..r.bot....."... .."...I,Wf ... llNHpipyl Jt '!'jN'O. 'ffi1F'I t a .
K aI-., ted.a.l4 agTMsetOktal/if tsle..tJOi t tU'" "
: .tdrot..sdttted.lM..titt ...tdII'4. Gr; .a dbttatahr.btaswsati.i allawdllo jWiIoo b ... 'nulrtAr ..'I<.. < : :tOk!
dl 1IIW N _dW bim .e ....... ..... t...J.b;U wfafro.pas"wti ai.: i
f p..L Aad ....'f >Ten all talh..d4ssmmpada.anphgt. .,..,,; :::_Jf. :;..
.i@.IIIaJa.IaI&.uI1t" l It i ,_"'" .! \ ,
I .". .., ? f TS*,. M fAe1 .all ..&be- .e.N )j .u> _-. '. ..... '?..l'"' ,\ ;: Y" LJn ,

cvaftiAiiiftM&f E tr .t'hwt ptYtfa =, .... ...11II( .61 a 1 ;< '' -, -- .' ; t.Ui T. x 4 '8abi ri .

..... a .welt ..1Jtri1 .wk) JEOX"'g tuI 0 Lao, r .
,' m !!1 ........01 lM..d,. :
... ...!f --
..... ,, .., "'ial ;& = :

$; "" tdw, *. 4 : i&g $ \!:a'12ta: J"'-,-' ;t.:;--MiRm'-: .rt," ;Btt>>igr.0poatttd.e _tdrtll !; .r a cs der..eeraw.4.rAagidMe6


;, .:l.' Mtt .. *=tea-UIliWIIe..sla. txa.. !kriw, : .... :: il.ptw.d qi pibi.t ...tMac toitokM, la .wTat7/1dNt+. SOr .a tOlY.tr s K.1.'.
:; v WHVw ..... \ .. n "VY adat.IJ Hrr.wto.ttMtMn .Mt nTr i Y kaQ II.wD.lto.tettlall aad I< _.
,. { .,,T :. **i' r ,i = .... __ ___.... u.. 1 a"aas wNIiM' IWq PtdbldlM.o..La a : a.ER a
1 ? %& ... ,.dNlha .- lata....... 1
by id .
atv4ta ruM am a....algtwl.ieyWsthk.uy.lbrted.tewh :HJirtwi MrtttWdftT!: i\ t .1
...
+. : wMo .. ... lb. :4s&-t.;! D.tMb. s '
: -" .tas.lWbwb..h'at.r. ,
a w a bweat .....uhi... r.1IJMI"1:'>><\ 'Ii. -- ......... m.tIh. '1 "J" rxt=k Y
;f Cft a .....__ Art aayiyYtay It:..........'" ; ': ;%d
'- fhMttAu A. i1ilY ,!,t.i > yCEtl :8' 'CRII'Ii.tj.'l,1; tidnta ta K.w YWOTKfc. ,bptlff nlt 1 Mia"1epota 1 ;

blaw 1't.t ienf ........... ;.e.n......sadbYnij...... .ale'klN"'' tYterQAtYAw".i .J.i R 4ad 1, ers111+rMb C4 IOWad2Apao
hJn..dMrM .-p..=;;' i,..thdhikiMe.a < ., .:..:.: 'r.14Y:: { 1iir

...-................u.-.te.'Yeea..l.tpasan4.,............,.d'Q;u..,a. 'Itf r..o fl I I. x ,...-.. I "*:. -.t f ", ,. ;:o. .ti rl..HCO. ."
t .... AH..1t6lirlW.....dTbul..Mba : DEAUra XV .,
........ ....MiI& .imiEdtta abtHar. = .. fI/l..1iWt tlle.aY : I- 3da." i ii dIi-.4"tr!r1t"-''r Mil ..... t .
1 "..". .........Iar adpaa rp..w," appttl.dN .... .....,.. .....c..., + L148 ::;J.J.J.. .Tl "
,t :: :: '. ". .... ..,,_ ..Va_ fp.r P C..vWC 1 2: I'x .: }.).. .ff ...,.. ..t.t .

J ......1IIIIrII r".u. .. .. UW.iI.t1wL.wdrdt.o.MdaM1Y1 .,...........,' ; .my .GROCERS i ij '!A AtatlrAYi 'VrrB7 < ., eaiI; '" .
.. ; tiUtftI... ........ ....-...., ........ ,j .1-J&O't iJ ...., : t.'thdl i "'1J "'11 ""I
....
/ .
I eaI.,watt w.. w. ., ..,..... ..........d.i__ k
f /xrfiii aW... .................>aRr .. I aIr__...._"" .,.VatIe4..........j: ; .. OK8f .. Ott' "\t t.mtt' :-4 l'
..the. t---:.: ........ ....., .---raM -- .e2IX.?; :

$ Ii wwrtwRe q1 rS It tI .CIf"..."... ri"l1S'c"'. rite'. 1 tt.rtwp.....tIU'I.'ftII&! ..iratttt.M.lteattlWik.d.................."_.....Nats.t._ ,And hip S" .o r'' ,r,1 w M1'BCSiDLLTioMi.qu ".p'1M4.i..littn ... : : 'i :
Mvhbuw",,*"f JIM .....-..dla171lllM........ fI/l Jwtim1 rlatO.d.t : fi
r.. 1IRAE tbRh., blJ e'.1h. v"....... .. po_i ... -..-... I'lii x t
JwaM.f it. ..II +paW Wsst.r ....1 .. ;' ? e rt,1 ,
eI l
p.4i *
PIn't.'i' a
: .t ensrita.i..t Ilh ........' w. = beidt i :;;,::: hpWl. .... a MfabtM 11 '
....!!tJ.... t.aswe --,=1 = w::r k tupt r :( ;', ';
_' Lr_ a.A tly.a __aw.........'....Yd q.. .. tamy I 1t'bU8! ? ;CWtS (It i i. ;; ,
-t.fl} r. 'j ....--..._. ......w.. "'Ja7WIM&l "1C's -tI .r + 44_ ._ "4 ,d i ni rd4I

:. 'f.*S -J'yr*'*. : .i tam Y1M /. ..1Md.aas..t .{:.4C. a0.s
67KAltQ'zti' __. ......wj ........etII= -= """ 1; 't ,( a4 a J..et.tl ,'t .
c ,.-1'tt'.. N-. .erllI ..............!--r.ats.r::.,..".' .. t .1.g rF.tJ..t l"a'tx': t. ....i : .4 Nc. 'hI''Ii:
wr.aed44 aPrddlR'4s+Yb etw m.em toit"e.Refr. r aK .. t 1IIIIIt +.Iaawa .... .............,......d .. _.IIII II..w._-= IUIIr
t.Ml.i.tai da t .........-ef a.,. 11 : ST..AUOU8TI: Atm lACIt801ia 1blJ."A irza.ba.te,.
ear, tC.4Te..d +tamt -.,...... .. -, =ui:: yKratl . .' .. l.e< ra'

YaaM.j' e''t."= -'I ibthiif i da4ettq,tnId Is,.ap partr ? : ZjQ.pttt4.ti ; Tt' W P lYj6. 14M. t+Ia .. w. ....-w......___.
ddpdMSe.4.17kwltwera'11pPb'sa1 "" x/ ;J .. .
.
-
taY.i.iN a tr ;r tilt ptltmv pettdw ems; .. '
a ftfIO.II. 1 ..*...... .u.,.
JJ1! 4tik .
.R ?5Ti"*" M N N>i I Mdtdwt std" -tldM........ Mhl.1M.uwa..._ 'D' L_ & : T -,..., .. ..,......,..-
.. ." W III.
.In4 Is N tY r
dllJIwflW .alillW. stw.,see .et w .......... .
teCH / ;att.., is.W.patl# t6/It.t.n.I aM i .... IWtloi bw..ep ,Ream.......t-1o.:M'o ','Las Se4 t?c.r.tb fad4 t7.s 1taj.MaltebtlM.y.M .
fe. T* -" S .Wd.tM ilYtei'l.r tbu r JlQWllil1lr pwtfofu. ..i& 4r 1: twS' i :asdit 11NAfsr6' "..aNJ arltd.I .tIR
k a* 55kJitei b : .I Utr,...., siv' .' thJ; b a
dettd.toINtertM.uan. e+ at!hhIiHi:
: t
% j. .._...... ... ,. ::t----: "" t A. bl'.. JUeu.1I1fitWo !f. :.
[ ... __ ) _.t- ." ,3..r., J.u:. ". .,.. .. -' s yNa !1 1t.l """" < ..' .... 1IU'ft:!
.! aw sae'_ax' .-\.r'-: '# ?.. (Q...._..aiis 4SlalMppliah .-..;. .jN' rdMJtr..Rwter. cS.nIf :

i.. t. adtM ...... ."._Map'fI"w,-.u"ICIt."."."....... IIa "" .C" <' Ju ..fflft .
fw .. .........it;K si.b. NtLraNi..a..rotNr 8L AIL SdUTlIHRH ZXPRP.neryA Mbit"w l.Ltbsst

.t.... '. ...;. .' .,.. ft.wr' sit tU N..tad......,p.biM/ aas Jatbymbd ..... tbs lntsf.p 4rMtal.IJCIII.' % "'ldOtitmi1LC&ml
l5 I.tbt '
r: .nM'atrw tAttnr .... a--l : :: tlr.t dkatrh )C f4tJt. ..;. ,acr

14atb '.1.tn, { ......tt..... ........s st...".... a'w'l'D A t0..1gt 1AY1 'II; i't .. 4
Yf Ne. Tbspt BoRIM.': tNfYllpMe ... Cl&eMWlooty. ......., ......, 9o-tnry q 4Ma P I...... rynrt
;
MRrfjjjgt ,wy> i =--" ........... ( ""' -' "trf ,
t 4 it.lHeoI"ia '
w>r MlrwrMM.'a"1" Mid tlal eifr N"' '' --'': -.. "' .,. \1 1W} ; Il: It .... .
4.
a4dlltre. u 5! )-.".-a.GMt _.... sIai bw ,.Ii. ds4ruy.J.n..td.d! li rI tttxtrUMAR'f1 :
=: -c: Se. -r as Ded. tnrtptadwelN d. .. } tl' S6jOOsfIl1.lIor Ktt e t"enri&

'.--1Io't'.:' ;' .........,... ..'tt.JI..!...... 0IIIe0\..:Aarb'" -T.-II!.fI!, .- : foiLtlJo:1.tb'Cl:: a... f,* < tF idkrtluNld

F""t"WdI\If. i r.- rttu w N
Ky l I t'a ttiat.4s90'tt4a4.arl.ass41 =; ,,11QL'ltdanliJf .

...btatA..t"i. "eppq..'" Mij.' ...rMdtw........+.aNp.etwttsl.ewd.di......'111III11III...... ""........'".. ;...,......:.<--.J ht ( ,./".'.,,...y.rw(_}.."t.:1: GAY4.- : .:: .+4.1. c:d .m..It.. bsMbwbRtH.w

"J ittjy JJ", virMa ( .''.-'.. t-. ..."."If.'a.I1 't "' .'
ilijii tII'.uur. mulr.'mtnJ-Aa." .......... FL6IgAD'; GENOT, "DtlaT.n.at.u brsa +
{iRw ,
hiii"la N1o.o..M.td.naabh' IM. Yafi
\ ...,., ..... ;3Ir ..... ..$........I.Ji_ 2 s..att rauq.Ya Nyt .4.t'4 t
to
"""""J : -- _- fn.iilb.U.IkdlaI..tA.rd..I. .
, P SS acted..".. w' ,prd Art ee. u.-.awias.t W.t ti m*, ':LJ7 r
: ..... ............. I. t
...YtsIasVisisM 'MII harp t < I u" 14 s.tmi
..........d3aetsSlN fII1 p y. ;ear.- .
.. "' : MstiAUw.t __AJi'1-2fAD. uJmO'-: .' I ", {

N : ':r., ;f".! .... iir ..ttnurJ.ralt"
...Ya = i ; ; rigar.d rb
f. :
= P'f't'
i r ; i .. '. : .

*?>* I !!!1 "; "" I '.:f sis lll' ; u ..,wt 113 -
J .. 1'. {. *j1 Mtar th** E > t tfet Ol MWM_ '
: ,' ;Y tt dMb E.4tI".E. Js ? M .r": ,. _./.;r m ,..!1JIfi'/.I'J' 4 IT

dttatmwt. 1"--J -i--. .;.iJ.-i.- iWi>I ii rf llioA I......... _...,.......ft..G$."....ft,tJa... :61Mt,
"
.: "' ifII--z' 11 ; : ft ._ I" s -r
... \,.." I"p.(., ..,.. w i.-/ "!';3 r'>IJ'\.L f i b 31;r r. t ti + x't '
... .
.. "
t4! i 's amwe I..wfMab.d ...........0.Ir L ? -' b pap.K...Mu4..wtar.toal!.aiit.ed..ao.MssriibWhba.Mbsfld.r' plas M 1 .tastatpttal.f at 1ANSttllttt.i N _
'f&f ............l t.rd..t. ,. .. IQat
"Numrrcir" .. biiNaa..w.writ- ,..,...., .... titY Wi. IIQ..aaa--Wf .' M
.... ........,.. : 't.I&W. I tIIU___,."*'......iaaa,711.thk

= .. 7. .,. ... ... _.. ..... MWta.dalwW"M. tjsa MNa
a 4. IrI "''''', 'a" "" < ,,"'> ... : 6
: ."" s tl.Yl'1'tAllidlRldbd.l'enalM/Me/YM1R wMPI I tRr rrattfit ;
iSfrJM! .- ._..i44., ... ... .,...... 4.Ira.uc tF7 / '
I ..,...w .. '- ... .....,....".
I--- .. 'E "

>, '&t! :: { ti.tfJ : tad :. tSa -
.
tA/ M gMi'T"t I .\
M fw /91\.: J. .. .... I.'t: s i & 3S lI* S* lJk
-
: = '.t' ./ ., .nJif! hll"lf'a.8 fic&ftfe it j a&f
"f. ...... ., iiuI1U : ... 1tM:3: = _Qt @iak ft&f

r frtr+YA' t-'kr'tdtf sc 5(!; ,'rFb6gt ld, Yt,- .. d !: t .6rar} .... '. ... ,. #,l.arLa '
//itf ..y
:: ,
:5. rn aw.
4M- 1'c L .I : ( onrt .M\iI I3il ., .,Jij : _
: : "r. 'J: 1f.! .tt :;;Cfoif 1 : floll f>i\<'''''' J
!
>, 4 __ I IG 1; l. : t ;t jliIt. :tt" ftj" :IJo'< I
: g : ifs f, : s .. Mt. y 5 1 ; : '; ,; ", S;'. t.ao1MRI ,
.' d $ t .?b JlfJf.' 1IIf 1'"
T t Y" r:: .. tt q.i t'1 j 1
I. d F ';,l trEig ft? 'n ;( >::1'f ':.___
3 K y r'Fe .S d' gR J.7 F+)F tttr,. .rAF "" .....=- ..;jJ a -''' 1

4L 4 / ?MJyK ? :, ; ;.i'f-h'I ;;:'Eli' 1J; "'\; ... --"" .. .... ,t. .. : i! 4r
Tt C 1 } # rMt FY '. w,,\ M.\1'\q.\ ; ..: .' 9'.t.; .< .."->;.' f,f of .'trr ---" ft'-rT1J. .iR"" : 1 Etta ,. -

... W.J 1
a _ kE1if
.
i., '' Af .. ., iJl' : _"i ,.'.,. .tIIt *
naftM r :,a% J.t t"' u rF xi
; = { ttll '. *\i .'' 'It; 4''. <;;\ tJ Nttatt "'W. ., 'DD.i t... .! "

+ ,iia ,h'di"t,!t Y.:""...- .,w., ''.,. ',.>.,-.. "' ..'c,''.;%;;>'.J-"I" t tai! y :$ I ad aalitL ; +
!I.\1\ w- .11:" "' ':.i; 14 fltldr'
i

t 1 KdA ti.w .
$
+ ,gyt a:,
ivy ar a

"' %.i &!m+ p4 T.1d { .1a

: Y k
lT Wt
"ip Y'.a1F, Srx= a : r
,. .. 2
.i } ;

q.tcim i q4.j


k

J t ;itYstd'MldtaMI.t
N .
'
i y __t tn n ;
1 9 j s a.+ j-r., 5= y +t wit ?x4p
"i. i'
t s kwi a' ate A 4 F x F 4" u- I fx '>r b+4 s }
} a 2 Y
k 4 ,
n airs
a a
t > ..
n TI .a ; i
t i a roY : .
fi Y7 t'.t4i4
i r 4 7. :
M S;
j *t-t : .w.e '
5
g
'Y. 4 a :, .

JVy ..':,'tlfr
.. .
rtjft .:: -
-1r' ;
,
r i a K fiap 0. i .'{ :- $: '

4 ..
.. n" > kir-
-
-'
." vtiy