Citation
Florida union

Material Information

Title:
Florida union
Uniform Title:
Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title:
Weekly union
Place of Publication:
Jacksonville Fla
Publisher:
W.C. Morrill & J.K. Stickney
Creation Date:
July 27, 1867
Frequency:
Weekly
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Jacksonville (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates:
30.31944 x -81.66

Notes

Dates or Sequential Designation:
Began in 1864.
General Note:
Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note:
Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note:
Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note:
Supplements accompany some numbers.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
002038457 ( ALEPH )
02707184 ( OCLC )
AKM6247 ( NOTIS )
sn 83016252 ( LCCN )

Related Items

Related Item:
Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Item:
Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by:
Weekly Florida union

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
P .,.
r' y. rr" i ..-.. $t ,

qr rY'F -
ti v Y:, w

c a '


4''. 414 / } .. ,,.. ,'t 7 q:,!#,'.#.5' : Jr $ C+ UW'arE iy

n + .y y'' W

_ f : ?k j'


: 1 M a 4. F E7jOt4 i ;:
iC ., 1 +:
: t

tl Mfr

,


IY rM11'I't' i't 1' $; -

Iii
J 1 4 .ofr.lt.A'la1.1. :'. 1.i"t1" 1'

t ; .1'. r1.t[* elftifdiitE' j y f."
m '
,
.i
h' r4m" l x .aS''''I''r .,

.: ) : ..ttbe ,tilt
,J L ,..t "
I' 'I JiJ6 KMll. Jll" f -
_.. ,"
,>..1o'it'f,t I."" M''f't"L' "',: If.ttIiiWa'.

'.,..., ." .1.,.' .I n .4 ; adjttNk :.
'- -
,.: -
hi ;i ; 431$411 tqpf th.optt.a 1"
.
.. ... o4$4Ibtst t, E f I .,',
"..' t. :. .
.< t. ,11t .
., '. : (t.ai .- : ..; P' y "
Iran iabtgw '
; .ieSitlor.ttt wh ki !
"
:
nWto9. 1', *s. .*i. rRt'"rw7u ? A ntw t f !+gttrlraet ;
.S g &*i& frmfm \ :* r '
.' --" WI .I. itit '>lltri't Mlr ':. ,
.
? r..R7 mot 1 -,. < .
'ta 1" ji v ; >'' infc" .Otl4U67;, 1 ++rade hMAWMtd1: { )., "
'
.I' a j_ 9ljfuhfcrtjiua4rtbetl! ( tluv4 7'
attet 'ti'L h s. rltpattw4 atilt of tl : 1til/it3Mllte tMa .

ortt[iMgiatr"d"$ a s hp ... ": i ; 'i tk.M -:;..-.,. f
r" 1p'f
ooqq an oe"ob a4t gtr,!1"t i;tJ .,I' { tt.tbidat.tbPTS'F t EmTgr
.D1 .+t E i 'ti' 1 I I' \,1
'I .'' ,8a t: ) SHffisrrfftfeii i wi I.ta4ud b y"a
ba pr wd: J !t\ ,

&b, 1l,1.t.bldtYA tisjW tb r. >tti 11rs i'tVrfniillni,tl># xi'ari( IMIiilii:." 'i.'Wienat l J'tt' ?at! Ad' TAi t a t"' to qipi ntdfaki tdktgar'pkt4iljeu'liii ajtw 1'Aieb th.siidi;, a' f4.,Ieiatt>tI F1iir.7 i "S4Iadtl.wfp1;bii'rl Litt4d4btri,4arluaS.en ObJ9Aetedaai.I.ty i ;. '


1 4 wt t l f j '.; otthuat hmL

t A' '.! .a
.1".ij. .w.
: ,. i6' 4, xitinhbdtF1f 14awu eawita22wS -fi"- -.t-J..ir.L.
+r811tbpaetieq lihf Ktlllrj'v'l( lbatal hna'iletkk0
:: rk1Ltru> ee eDai4dw +a151itt >
1KJ".t.jri. .;" a
."-. +riltitro4peutdfA dts4nk> : I iY7r trbIac1t '
dQ
t >
,iiaElir +ton4i Ii.sD. i+otsaeia.ft'idd bat atatplritp4.gtglq.atky wentitlad'td + 14 fttimt } fP ,CdR titNhopvS iosewat fa Sgtk/r .

W.im :1rwrGttdd wik1tbirtb. antior c ga' m; Fitt b. e111ire3 $ ii4. : t 'd6ca.'iitik3ar +
d" t j 1 1 Drer'Ifhinq' 1i. whir dEt c '
tntbtUtk Ih -h.
I,1tr hftff ja tba,peel been,rirtfaated hams qty; .i'if I E tlawlI
lJl' lia ?' rites i2u.tirbitytweena I.-JWy uaihi r'greBii*uf i>lr color .-Of c r, ; ;JII.d.r.tM1'.Iit.I. V e-H i a4atettituIt + fMh kI AttnLti+'
11 rpnp frriliimisiaaeiid : .,4'iloliflybtitpetorpIttotC' TfouwjniMf tjttag tt *i aeV_ tr.t :
lrsr it ji: 4datrtl .t F] *UO ** U* aar3wmIweiet' .''to otb tbmtoud 1 AwGtIRNeih.lAtiddl bt q'1. >
anni interior nrwe t *
"rt a fee mid#SideeTpf IAemkgbtthap / pnril.Ten ; t ,
JAc srery"ntaq p$ptitiyt"rM! or iinfbttd'tlatutt4nt ,'wbichily.toittinM .: .
E ; FfEltti; {teti+ yia'psArtsns W bed.air 1 1r .>ES.41 es'tioik tbi ia8olh a d$,or tdtom" rtestobeti' hwdrd'Actdrdrng w tJa 6414 aL14 #n4 a.+uctatwaithrlboG tabs F!iutt+ttiiwt ( I

< &.".' fwbyib.liptp : $ i'ti tkpod tk Tce +vruaWpdeidiag tfkj'u.wili ;*4arq.agreC 3r.toJ>*arnadti 4""'I iktritl2utiitiy't' bfta .

r. .> i. Afd=.... :it4tlrps0 gaeet6 aet pry,7bed l to tt1i' isa atom Lsiraarie4.wttb tealabautd1.: Aietwi *taItsalt ii a'ttnitmrkk. > Ilutd1 'pa*?fttatbi.9(eid4 U tiv.,WH!,tA.i 4*TWrtfeHn4&V J ln-( &v_. ded l}f uR.dw>airSrlolr. 31141 aardlti tiJDiit.i .{s t.. slaat.d '
ftWit everr
asst'.sa adeslltlomtt212i; pnKrA'halt part bt trmittae? er1U ttfi I a r ;"tfortitvibrwt.twreJrfrtat ,tatiutj ,.1aPJ 31,1'.jsv "part-"f,W : ee j..h tLer.n.tut to ttt..pbl. ,-

said.. t. i to tb. jiepnas/i dj 'd f t1i1f.tr ",II J;} ; dogs.did 'E1iltfbitcuid'fti aay Mtrgl6iN*f not like'oi he protest syrinrt 1.'n AtIl tAberitilairitila L!.ertlartdYlidrt6giedeige : wilt: tf.rk
aidto.a.rf.tiy x 4.Odtlltl t1Da.Wutru, .alitlar ,bo..t-- Jt ..I'II' vtiH wrTi.iwKi'Jralcr. 'I, tbt idea iactrb-eudf britoaa Mt'riding la ties f" '.tbattbe..i.poW f'UwratJ&II--iIt tul, taitai+gtry tbpal'tgt ti.'IIN. twd1pOat
fpr""t"10''' PC b!jnl7 ttmtts of td.embu.t abtuii !$irr..f t 31311 erdaiTAgd
Qewtl 0rW. ad'j dDlawwbik *Addily wVtts asxde "661+ I e which Siluiblo tlitnlfortily' ,btr j'i ...wt.einJy, t' ;
aacl-Iru7" } ber'ia
&andfatddtgt .
nlNt eerkllt
ttnt.d -: c" oc 1g ? Yl iI'1 tYe p i4 hat I ItNlf dathtutwl' U or cot' the'rt,..teNtbt. tttM f Arhtgtar
'- a
r iI.:.J1I1JI.J ,.r.'I .tf list vbrer tbiiMi m*tt 31fiy W h 8t w.insk nd ti clium ill uor n86ts;iu>d,f,alnnil I JfTbridtt ',With the bieptlon'ut'thb +d41tinmefaAaeiilktrb

G'7. tX i.U.t. .. .*4ae r atL ti 1tti"1 33ieeliettslaislSLT towir wbiq dfmid,lhat It ti tha"higAr oC utlt JK ret t ktlMir"eyagot, U'laU >_* part I )

apnwuoE .rptC!W. ; bi tA.9bed tt .oao! irn the r,prt to withhold thus. say haget.Onb.Ityc of thu gttaurIatO au.ani-t teag2p pewee" iralda.sigllbitatKla ( .J. ,. ,
tAbg bl4t* i off
y
tn1 girt With \
that ft ArflM ralunb" limber, TJ.hatuL
d'tew .etLfh8kb5 >
: to a.Wctbati4 +t+metfi uutin k few ghat,1lereiUtf5Islq 1 J, x1Er Otuct1ue ,d tiartk $ i
re.e t+lacallrtts a a '' 'fJl riit'iiifaa'b2 : 1'IutnrW tohtiyt't4dt uTi''1W'platiia1: -end blmmfa by th:, ade uFer11' 4ui
: R'f'i ., ; wnk'whih the
and h *orkai lilfflttlburrr
J
t \ \ y h, It' 2c i lee exedt2draR'igit t d lttetr irt'ddd .
; .'t ; 3 udici:4 h1i4trari.4ehM4ti :
;
tbY
+rJ. itijlJ1iitmSs. 'II .A.t ti1 t l'Amb :'J j joors wdt'e raliDtaM'rT Lrgleyyl.riytttteiyiw.ud.e1its.dlabT 4k, ;
;) 1" 4f44
.
r r rbtrrwr
\'' "i' ; f. ..} i11..wt.1Iuir.ec&Jw Lr1 4 riAol..m1 NSotbo hthkiadrj %i l"ach" 11M
.
!
,"ij' iq r.a NL"'f"OH d kieeNaE $ d n." 1 1I'I" 1tkkdry/.wM Ir"t 11II1.pedcJ\1'e\I kr"JriIJ'ibwrri'aa>Wlj '
C' t abm .aa+ v"Pf t' indbbtorit'i.tuie"cot
1 "loi"AW1'I.9p i ld. hwH trod .a
-VNihoild ,t.y 1-\l rl. p4t4v z MN r I o&. .riwI GtbH
'" j :'+o 5 .t Mb t F OtIIe.rJ 1'J'1' It .t )tiIy'tbat tart rutdi wW tAuq.cetf to egnipe \I fte. wb1fhepdwttad"
ID w Oh&lMNt daab '*"ic:1a.t
C i { ,.'r3o 1h :I'11+, daypt'oT1artoar 1( { ; .
nntU.litcouU! Wn totile y awl..l'.GIooieweotnt. +edlfJi or.Ii I &II"
f.tIIb4.that -
,
$314431 ._ ru..l. tealae eedaarJta 4.rh
.
T fM1.,.< Iy V \ A tltJ1 .o .:. ,&c.tb-.t! iai ati aittui' &.1J)1 1Ia1'W" '.
Qfrltl'F48B'Oi+h' t li .J''f' J.fa 1 !. : + ah,.1W +bK)> c hee 'l'h'l nod.JIMIIqlaiarc gtait+ .dt.wdu1aAedelr1 r

..I11 "l. y3tT-.o 211"! ," '. .14'4Ianm ArnuT to,tt.'h bfluaittiuul'i its' paoy,de W..t'ha"3! t"d1f4- rii&i112tsFP. '.U.a/W 1 dl.rriawutiett! *AIIIt..1 i of UM:Florid h k,ibock it 1l#rt \.varH1 4 i JalrAJett.lrifapll.C"II. 4I I L. 5 4 cs
ta.dccU ,whtttAerit wit"Iaaa
J. b.
i .
ITUK.1nIa1...""''lW..VtI.tA .U. .".. .1' '''f"1IOi1et, _> 9f pt !! t..taeaw, t .n poetic to (u ut spun j','1 1('timlicr;. 11i.tiltancmutaun'taiiad'attth.22.4itTa i ; ; ,
T r A dribied'w
--1 > ari.atWr riy;ae iyfi uttetlT "yv..I' ratilywr p i>*+ W< i4sif 4 J, dull BwntUiJ.wtUk II + +d' t tk'iidhteya'ieef. : t
: ; clftilRlIblNt enWet.Ti$4 ,
+titepeci. byIsiugisser. fl
.
Tj + at :3111: j
Ino .nd 41014 .
"- .ruz.x/i.J.:1l- art1ed1I"dlwnodtFbtiggy'rlttrai.4 tii.Ms !f1"t3Afl d0,1 1. Uii eurtMotr.kyi M1dru4jrd'idt9hringthe! 1Ud. :mrtMFtr titutiid' Mwbite11t pttdellean

II... .__. Jicn. : ".." '.sr,.q, -- b f.H.bJ'6_l ja'oait ia6 11f th..br.1JlItit'i ,ebtahirvben' IwUug 4.ylevrarq.4I,.brttetaths 1'utiogixg.2Jr4un .coordiii: tu niy yfhsmmock 4L.reatiun. ,arv!.J.'IIU1WCU.1, rgr'taws 19Z3.' 4a4 ,fj3tlAtttdrs' i a F
.. ,0 : : n t i ptynft) ked wrpuf-mwotnai tocaUnn.dy .- Vtlut.t\t3W,.\4ivcMt. uii it ill be tJund iu Tliu ITuitvd fcUli-fc,rt.It .. 1'wt'agiJ. fomi'd! iiuKilTpvw> \ -.aM_ .4 i
1-: lI"f laat9.1 a\ Ytr IfI-t tu:1. \ we a..Uri Okta thktthfV jr MIagsrnhdwdeLhdr'smtthetfh4 'idat aod:I"do"bt .&or.11II If q\&lit,'.'Dt..o tte<4 SnUinrf Mtbiehttltd* .
J .f.
TJQ 'i g 9. ; : .know,nf Aiwttflf <*ibor flpUf-htfai: i'recbo..J\h rhatI "
on +f Cu..r1M..ilI, > tlp 11o'f: 1M ., '
arInipeddr J loft;sed the eoorst( Jht'U wtlW"iahf tuatn ( trip jutiorh; )i4U .o'b *l1bd ill '
and"'Mattoot+ ?.Dt'1 3 Or;' ::1"tb .to .th I.fJ!..o'Qft'A, \ b 1; bo nmotutkHwl wkeov**M.Jx-fwet1. 'v.u I' Jiorj.rt vt Ib*;orl4.r> any "(crowd iincMd*climb ep M 1M 'uf.- IllH--. ;
itiid3t3.dt.1aiqhr2Rwd 14 Cci.'ol--ba.7 \U.A:;la1'au-1 ,.AU 't.Uie s y4yt. lbbetue..elCaree tbs coeha.r..tat-a.! c 1
1) + !fltm ._. t y + i .TTw.firit rate|v and Ip" hununock laiub I y a -'
iitCIUiDQNidfd'FLJI r'lJtdi'.f: .v > dtrt 'Jere aeed uq.i( v (. "gklwn.rv !aiF deli._. .. jliyr.t.tllrt, j;',. l h.,y4.jtl"! 'c 4or yet luttart, .with 'in eirtced wiUj'ejpmw mp of.( enontIOIljJ..' sat :teI1.tbtrt, and in tb,ye.ii flfl. *Lai.. i
"
1I-.M flit 1IJUlar n04j if two hWdred t iLodmad
cloaiaii' :
4r. Patllll1ltI. rnepd.lhrmiellh an4 'dtine.
?5> iM oodrlaaioogtJuts ruHErprbliean !nd' ndri; 1 and oaW> M trw io{ +
Bt lyrlepv.tlrsLtelewedflltbmgt
Ist l.I MlWy tM aiMs .J.:1. \ .- .., .r. ,+1"rt tQpKat and.aogltppGaMd Av.ersspjmreace linmr; 'npoAtbe'C.epublu 1-.u. IhJtiilhd4 AtttSlAtadEttry+.r lptoddaalIk.4tapichl .
.
_
.ai 4awma eire wpnV III.w r +. I7 1 tot Ltnfer, iammoa-' ; !t1'4. ;
!. 414 ion U1t {C 4r,. mtbsAa'and hik+,.d. ,. mnU it i aufi4Mittrr} lart lbws .
LrsMLt'. p ,J "l" 4 Ai.tf; <.'.: btedittted'ttatt31 1'IiG Wrid is{rte e*,'riatI W'l, ft.ye .. b7 hoe e .b .
3taror'il t
40igp4sefan'1ie. .. ., : well&t ; .1 ,: o teuK P fttNttd'Jtsen,1tthiichiL + 'Jh het&i Ji:1111t.e. 'I' t 'J- '
Bt-RU SMn. cr c .It W d r y 'jrLJ'J1ttfJlrtt1{ f j'y &e.. prado _11 'tpr ug ))44131: ". ,
k. .. : t J jo:is-- ih>2 >1.( 1o .ilc..bT''1 J l.,i.W'JI M {iiairbnd, t1CI errtati.'t Char'1pero.oam d'! Jk; i;
t- ', ,t .'.' ?<. "I.- fi. Saararoee.Y "' :'. .ft'.f1t iAy !g tnesw .'t.llw.d4yabtysrj; ,,,,,,,,,,y and f- .J ftdiIiI,
.-.P,... GA i ia i .UW.lIuct_!Ql. hitPtMAer4I.no' 'M:: IIIIMJIw
U'' b iitt.B4 1 ..; ,. -. 'i.it"HM.it +Lit 4" '"'Ii: pq. thdidntttaanpreh whbf'I : .or..bF.._ ." <. f.l }
."rei. ... i.: .1IiIftta.i 4141.tarery JM f.poi..It:1'-\ jn ttat'reIt L3hW1'atfrgrdtteiitl": I.rIE ( -
.rt-CJ. .Yarr ., I 'i d ; : ua1 t4roafr&atitfaitrlbutiun
'Jllll""l1I a.xxe: :t7ultt iset'tkt''. .""I i iq tA4t V.trictut ..'tl..wlih : pt.tbtp'tljLdyy qt y
to lautbw
: :.iI.. :' "', i .. ; q of it.'bub.c reIW'f Tttarr3 the Ii: f -
.ar.AA4 !
.
IS1oa' 'i ir'fli'IWr..bt.1tiuQif O--UoiI1lI : o
tytr. 4t'.Wiabe4. t
flr
W .in1 :
. --.11I 'l
I r
IIf" 'ata'trap0ea.cbtd'tfldii'143 Sax
: '. _114 MIll ra Ie c.1t1 r "." "'i'D a a, '. i y..J;; Rol j stE4 VY tfirdngbd.t ttii reE t'\b .
Jrat '.of '
'
bIM4gta
<
.. #' ")i.'t.J& .r.'ij' : & pu4uwa third'Jh6 *! the trfpwtt 4apfc kTf ptictiidiiisldu6i!
ors Vulwl '
FRE '. t. !. 1..J t. ... "...',.... \.:.. two.weon. ; i.eta'dtt.eip: ...rr.hI'NllCia. ;"ienT" T.,it!'q0d tbu'.arlwni.:.. 1IiII....a u through the Stale vl}tutiJa. ,Th tev m'terr, bet tJlat i& fs' tree. ''tyt.IIIIIII1f. ,. '
r ., IOOttN I III..ICI "P i Us*Ciirit IUgbtibif:: 8. It, .nclu. .. .{ c.
mailetAed t wei1Ikue''rymly
tli IIkiIL oop atktioni pu & iuj whitlieuyt t)! rtdrh
; rs < -J< ,'..iW", '"I+' i5 P'k 6t > aetMttk6s"di.ir l ') ourabef wf riv N,ctMkf leis : ; ,
.
AND''PBC'D'u'C. ; Col.Itfiirtni,% rH '<: .fItU _.of the JDiflrwt of Colttroli. ..: It mart ;aa4 r.MW 'W.iIf
the .
ti.1 dUtrifoite[ :
t"tW *Aw M reyoturly' -'oVoi :
;'J ." _. i s1s1
.l.jJ .1o\'n.t : \ -'m = uc t rltxachttQi Io II nftT..r W OOt'&hc'ltaaa.J.k, i
| I
: \ npW ppim .
: t'to'qimifi lui pfor'M&titg*,wirwop OuBnTlw. mrp t t.M 0i0II11 try,--A5Jr,1 of 'theaIioIt'fw''lloi r. : .
tcasovruzaa .tt' r ,tr"r J\A'-' .(.. a r s *Tt *rv j.!hatttiifi"titdrtrttieanerype' ;.. .I'r..tf". .". ritgria, I0.tetttnt3 'tII k.1'IIcI Mple swat 'tkleni,* .that ihere taa'V*' uu jKlMch'uJT'and if Tb practifafcahvi 4If ",,.. t
lloaq...W .tt tltpi(UIII'-'ri1.. .rT ; T H. Wiifrffi:i.7* '*I5"I Idnmft\li.bM,.. : tt 1S bor.1y't.or.a 0 tlewnpot titatt..at4t'f'rO..idal tee dill h\cl'; DO.\one who bie'tpeJaJ'atacbtbiwigk.tbSt pre4, OI&6-'i it.hoi+ .: -"S f, a
' wnlWY'iwer Y2trmJrl' ''14.caSw.A" : J IW'PfeK Iii. *K?;* 1t Me,61re, irmm N r' '.'Xi fiial1. new l u ati'atiua4 artigt.ll.iq i coontry wfUilen' Uiut'tlM'qualityeftliajntfa ,with u. .&that.fbit 1 ;. # l attids ,
+ }\'C.j ; x. Wt taw'y jTartiahji' use* a M M< would.. *: hiM h en ueutaa hoa tpn t U.'lt pities newtwmmtreditWK' -which j.found W (bfciUkrivuriS: Laroadt IIi s l "
1n
.J' I"wintitktrietiLieiYtakMdertltbti ( e'. ... .
.. 41t ftttU i
I &
.f f \1 I. '. i.u | tnal4ttg'Ttut ps y.W.1PIW i and 14riJMr" .Ii'
crock at tfco
towaty SfltUflMy'.gooA.: fflb
um .rpoint!en.414t.**' mo ihw natter.,1 'Hrlt 1r1be1ittf 0"IteaHprarwbktf.ihirl laItd" .Jtt.lH rt,it bMMgon l 'doI. 31.41 tkt the best .c .,
Q : 1 -i *i 'rt cJw-- > Bnwop by i "It ii nvf*tuaa tu tho great,Dupmiuntv of IH* pbpts qrbtopwa4s41ralatl
p '. T, ]W UOCS81 .L.O14" ..1'1' 1C, 1 W.'I .:, :. Mmr" ->M: '1r t6'e'.litetonjttestchfniis"'iam3.Aedramtatf '6fjt one thins fbf.si 31,31.,the.Awth.rc and ;ctfawtc and ilm riclillort ahd tariuty'nf W nil* 1 y)8oanit5lur tDUllilou't1.ini p ''.i 4'

.tr.ffiRf. !. ; -, .- .' ; atiet.ltMnb.j.TcI' pditiniii -x-opudMta rrfi mJjiJ6.pw 'potttilVuiont teU [!that}Florid will ".) future impoafa f raini el"!''il&j .
I. ; .
o3rluAr A.: .v I. .' It k thfe orrty jVr -b icl Vi .. tha" w. '2 1bril '
I > : Hick laude add healfhy'ctlm Jci aroto be fiiutui ; .f.. S
W cIao Ie ilia 8taIe- .",-Vea.dtPtah,0D I ." :r"r---6e.:. ', : 'i':' tai fete kbhltlrk iaitlireoibEtee maetfslit&Wntil > Yet.itSMitmd!toaxtMit sir privilHsttti J ii! [,to a/tartaiD rit nt, 't\i .ita pd1 iia /oaMrrLit uMdiRlE a eiiF,.il tr lCedit7Ci : it bq.Io alwstua'kyfirgtotlotkie; iemate,6ts meat.'daikBfattT'tbil lblk :" ;
{Aat IlWoi. 1 e .., ,r'y" bntaiR.tb puttisgp( oit0dtit.taesi'ept t ,
.
wr t o. Wkt1idf ..p tc" ; -t.:1ti'..L roWUIJ"' ,eW'ft'lil1.*..maqe it ibut 31stuptthatrroehauldlsust}Ikfot'Ik. !tbd Pwlitaular ot Ficinda eaA txuut of tmpjt1pindactitaCY'hthirfdipeeY''k1r2'uLi"eojors i.b1 ddtt u tI tt *Ydet+bde tNok '

i:: ,ttt. ,nit:ri'ak.Itei i la ittaid4Ind' fatai ; Ie isewi irgcii1L144tb.t4gluba : t'htI1 pio s ,' irvr I
'ae.at.drtlattllpteambbtdibitwadlgmvtt liantot'the'birrth'byrlaotbrvh .
6t.IOIf'bj -.tt:1I: 4.d I'
:tart Bwcoprfr, Mtfitf.uJtr t t l..o width aut', '
iaPtar iaa' to/.w beest'gr.triimi +r'!! fjiteriA r 1P'1ir Fni"Hctie-liirkpit Ia4! -JM M "lui'lb.y b\r done,:'aiI'\II' .. ouwt>Aes.fairly ui aifekrped.atel.ap.z dJ deii Lnet eetfYNestfuolhssCw; .UIb'tIi it' : "

e ; f aa_ rietIrr.tii.pee aeaser o r ititreii.trinritechic'liaj tbe 'fin th t wi tbouU noo-M thcui.. ; 1'e aura' :bdr8rest'.tetpJe.ol.ngarw hiLswEa;I or.lUh t knAMiig'; ottheMt uiUt' ; i .of. '

L. E.i1.oJzIrtf', iie _.& ..Tp4d1. 1it4t6yilfolllitfttfti. .' t ia Ot sit .ari:,thai ptuk.eedlotistsas.bIj1a'o if e v.o tbat wore i trae tlwfaitttisipcpgr0e.. < [ bts41..btof. en tJt.JI rniorlanceeitC -!Ttb.:eattgrs.haea. 'tdd..1.t. : r" .

k { ft tilne0t'tk w.iriTaylariu.AA.i II'ttt ..4h1.. .;."biihi. ttiri![441.(4., .' ; n.Q I. ty' : t'ft wo fc W ilimt'1I1i to i tegyrrrt.LThe'very I trnpdcwL Reetrgrdtjr'vrWeJa Fldtblii l dittitMiiasget r711.44114th.'W.et .
DIEB :I t I 'r.;" '- t:. --'win .s.oo lllinil1ut 4 a lll.-ij..r .. .ktgh'Tula*oftf pientt.o wothr .e. i irioe'tn tl.Le te4 ':_

>ita plaati D4 fI Drs r. t1.iiW'oeetipsle ofinJ tilDiuifndtai ka4.tiojijpdtd.;wiheild4tdrarAWhsar4 !:ptpEiOrtjoq. trityb y>the ftet that .. tltdied'ted-tt thr'tianed ;. -;.
ernntteetox5tilc } : 1t Wot"'J ,'rifGm ;Mgaip.t. ..wiDdtI had iw rotes ri .. 1wePpueitkti. saed ryriodkAe'uepet :oxpurU ttum Ilia laland of Cab .a.4ari1 \'0niwale uf.Ttr alp.faitet4, JIt .: j. i.
ucxaalrrTLt eta: 'dta ptl.aIiuntt. r.eti { lf : ,
+1itltItP1'af.Ttredt.tW in lh*unie bout iu.Jltow. i
tide ta'is.ta9'b4af4 bitrie.'.hit d.u. !the lsn"tDUW1t-.J"a a ttui\ fraction t,
yro
t i.r rd btt Wt V : 1Uthe.1thc.TJ.ybte.rieat .
_
p 'na&b'.n-Uab1'iQ It iAiiotlitf Bet tho'1Ili obit ttrewtlai
"' LhM than otia; *U orthll'&Orta fit nil tho Cni .
--.c..a. vurtr a. Y.ri.mw .iir' O3 ... ,
OJ '. .iitid.4ari x AicFitihiaAtiAiGtEtlid e'a rirdtt"'li loereroa %4 horn Ja mind., White 4 t..I Cdnae,at -'74&Mss&fthssweearr' It total r.JoB. .-.- h ..'i 'f' ._ 'f 1IP ...rrt _. .

L W BR ; : t+l 'tllat :u4t.ratr" ; -!n' Itlntle : ,Vb.euratda., ,4141.: are ia.tdns d'ud od.Prrari..yl I __ $VT,tW the Wand of Onbe.it bnly pn '>-tt.Jamttlftr. OC nI,1.IA /" 54beCi1alie
"" 't1I iblIW
: .i" j 'I
osiD.-.G j.m .l101f' *tsegfabeuisgi .Ii Fberidtti ti _,..A".OIlI' "Ailei'ii".,. of yha jtTtyrate eutfug Rt4 u4 ut.tIMt..ai J!11! 'tdlCirtttd'I'by I\hc.txiifhen portiqa ofyiorUifewrfl II all/" : rY
.'1lAr e'i itt site w taste tb Md-d ijrgor! adafUd ,lhoTulture.of toffcfogaf pwin ? yasek127ioat
ijht fix 1iom9'fas!tgJt p1 ,e"eitcit -f : f3
'AM.'t1)it _
flEBtauR14"* \ ; e4tlt + :
p1jtight stta
6 'tt'wev.nthfetaretitjdamat '
rwJ.cxxoarwtri i L&. ,: h' iptttotu tuid'inrdq.: '. tltY \ ,cbcbiI iirtliK, and;b.toit'b t aQ, tr Lat.tophs
+ird .
betuic tkekahAt ikaettere. -"Lhnll b..i.errwgaeeheot'aaquJLSagtetrateilr r1M'I hddntaiW it.I
.. tp"pttge.wi 4taet 'ltatr nd-f ita iai; ttiUre bdmltt-* *-- I.;
.- .. ._. .fI1.: 1 >
." fi. .' .. r. .W. J .i b SAW Iptlglit 'btild(" rpriiimsrtrthebftantlttlott'ti1) ( tboYGtllt.at9it beet kU who bat! iixi.?q l.UmjeelYM,o ?M auf d re pluG"'. )l .j" tri'LltdshredtlbibeNtftpiftdektrsiealai
dbytt to.hh: t .f1..J a e ,Qdrbattugtarttta f nit,, .* "c '6utjttPlWil I3tF : ", : ll1
1rln1pr i'
'I'1 "- wp t- to rt from tmUt'etalioo 4m. an 1 ihpelkbQ \etb6Wto4aia
W : d tbeaslidureatpbijus.'ditebtn
Uy r
.
i4r.iOiCl' i'4.
J '" ieiiorr '. :
u.atttAhe
'. -r' 4tb taripomC4ltl + ,: [ 4lthiebiertt3: 1 bee ridgtged M' tbomIrtRlf W ttWwfcera 'r ;'a4:4 'I.n ,;
w <
3r a icy ; .ribtbilr" !'heteatify at7ilat+ piine'Itetie'te' ,irbo 0,3eattttf = ippttuUy drdiaa.ebtinga'tItaeratrrte ertid .it.nt.+ .. 4bt
.. t ; ; J m As cnlatation of *ofli*. .
1OB.\UnDDiG .em.00 t01l z er ahatwh8$o.ot"1 f+iittb _>+titlatriaj'bori'attif tti iettt.efrio deTeealritetet1"tteproftattl to Juro *. Utaf;-ftrfaUio!to Uo.with; IhoM ptttitiMpnid,t bp w jq 11Z9fut lenlltillidilUIt'I rIlrl+ra tie P" IJ.i' "
.. .. t tnaapeA-If ; n 17'.w bo JHWiffbr.to urtbai .bouc $
_._ t' I. H h arl fultqrt 1.op.; urogtum r p ttteltu-JIY. N4'oata4ecfeRos
; io&yfarx +ptippLeeeep0 .ratio o .'f Asp nt' : Uto" i __ 2a1k T i ..
\ .I tte.rty.wquite U 1ft 1Uat l'i \ 1M Qoantnenf SnUto c Js
ti ef dnf't +pit' xde= fl.hLt
.. l 'pI t > '
u !
: j' .pqIt I '1 tq'blpo.uuA! ( ;Eattbupgq.tr laugay8sli"'yriUfetvie h.'kbblTadcttothopkaUt5lantr:1Ai '

'qD. 1QCB'AttEI1.f' tlj eHtj:W tg; ', t ptta1nac Agtialftb 'tut tig ehot' attl6 b*TB pl raerdeq1tUYIbl ;#lrh*hamtti tru r'gd i h.AAetllll. iolltt4'+ i r tr .

,.uinnu.-IMDDJr. : ,, .L. .i.\.k 1 tt 1' I- ,! .f.lit.IO pLltfQreelii lr-plllrfVDtll'ckII fkbiM, of treat f.tenrL'ea...piratical l rkrpUesl i.ltthiraaitjapr'qaq'. ,
,.. .', ". ;'_,, -, .IIIOl1Ii_;, elrgi/ein/ {fled_ iamaaaayAI 9 pMi1t .pu,g0u4 Scrim Wlt' 'ptilikIrs1 b1 u. tiopdat plttnbr', ..M be kitC.aiu42lAili'iddA Ii. M117 eoddaa by'ttebitslkli 1
11 \ ;Q! :aPpN 71p Im "if"r i Oppooeat* 'tit ill bur fA1At it tb'thepe \atiptini 1tio.tM.1tt'-' v! c rappkfit.ewertheyrtarei

.nIDG .,,. 4 iiub.i iekafi rtes w.apdPkied .' .\.h 'did IL.:"IW.1r.. ..' a w.e82iytbeeiJ fop'Bi'bUi ftt'o'th6Itn' j of tltatrelalidlq I ,b.t piifo4r ;1W

"t.J..Ja -, .' ill WI tyaogi.wftltd..tatttttailisw.Uw track Jtiatt et &to..CutIp. tlt atc tAr jeretF a ,
to tAi Q/ yraylr. tti.ir 441.41'dpo. fSIo tj r \ "k.ti the prgagrti.al f1'Ggi/Fbsltltal" ta, MFIt.wg ? .
w e sgi *4LIOIITf Lt,WLo1IDl' 'j +psioert eikh'it ws?takalt, 4 bo- Jor..oImfl'f.Iil '. Q \iffosfittt '. 1thay q tlr r"" beremattr" rn tWdo; wry 4* tE .uKr
rrn ftakJhrtlal 1t..btrie Jour
A'; 1iI' { t\ dM diiIi1m Met oiltfiairtapoo M f&ttAWbFtoSf&tn
.. ( tote fbr t Of IA Itai11 florid*bland to iwdthe>r toa'dry **
l 1 + "lp21Ejytt3'' zobrMKat1u4 .d"fnI i aatinjpYeirl ding to' '
L'EAWwt & pT2jr: oea3Dlneitteroair ceNtl tataaieetto latt4ie.loeOo1QttTbuaaaant
a'DU$ A. Rt, ,W ttdkU i..' the ; .. .'i.uw'ded 1111b.Co
1FY i+ .J k allboiel4isdzfitd4i,4a + fir i a ," wiirljrWSi aStllf 901 tslgtaehtLfaad e4Jagdbdn s nsbrdb8ibetoanfluoathz ?
,. 3431 "
Ji 'Qul:., .. ai IbiE yesd ;r iWi'S' vS .tMri**** in tirtth.r.; :! 'J .D"AiIDt2llcytatae "'d..t. h .
.. '' .. itiatt f ddIud"vui oppotMA.w' t xo Iat.u&he ltdvaqigre! which ittt' W7S / tntd.Rrtd !il rltiettfea
1 GQDI-' .&A1UII8&" '. '.o.1idirrit91keiMliaf' : ion a'6dtosdtlagat lie peaoeftkfyVWi *U men Uonr eejto l datirt; 11Ma 11Writrera'taod'ify. tW: ,ttA$bIl'tbi r' q t

"11'.Vt.Wi i.'.', lea i PQa/t.idY la tr a iiMsi ( tnp t'oc l..n.M_ U4 eratOlap 'AaNII"-"W" &'=, tayadIht..nd.dt Ynyl7b.SapitlaNhr kfrtiHi-ff n Wi in>MiHfW>tiilkl 4_ b net' .....t W4Uth AiL tbtsyl
.telmd 1dt.b: T"". it"dQf1J..m.W9t'tb. otthgI4wt..Tr4t .1 tk.n Iatitidei +,;g
b 'tP'
'T .. +oSyt J&J taoo a.jA.ihM UOMI. iepn.m4.ad fraeiiUT repeated wkH nh
-.I4f.4'.1 f ..re it i 4 'nrsom> U1.bfI 'f ct lo Ibk WBhtiY Wmic .tit' toTbM '.
ilL
-U
ypr
PfV .r.w The
.innrt'r/di T Tate Winib tbesdars'peac pen'a4i" JbT..t14 ;1Id-eel tendjitietrnbitttuag
'i"... .,. .. ffl JaM JI-t.cU' 1t.OOOI-rep.blko 1gRar;' ..d' Lt1reCYaarWtie.r..ltoltstllttiinto e ttmehtela.bb,

.. ,t'-.b 2""r 2f"r"r 4J .., ,. 1'l. s* 4it t e Baips11k\d Jt1.. ill Midi.art tUI N enat "+lag40 .:krrG2dAh
t" ,": between a t 414t,8UU -plW,.10$1 _Utri "tl af tsa$1 m ,
t'V. 1.
# ';'.. .i .6.1''_.t' ,\t der',, dlbolip6f eli ittitdasfou4" rturtioa6eNbdrT1'iity'I i.}u1 aobl.0h{ t2n.rr.o.Aaf&T'ai"IIS ;m:1Ief ;:IIIW, Jdct n4ft lJMt lbt i bo ttU slier ;
;. $
L beairlEtint .1IIidMIt "! Jt1wtaeriW.
S .!' J tc.", ". ,. {ar6W .
: "" 'atp+ >> -4"petllp. 1 ai4'
z ,-.. { l rk9fir' Pti tW n :fite e. p4Pg.r wl h.b ss4tw" tgtUp+tas'ee4ptadl w skrrt, .r
.
t
W'r '1t irt .tgp lt.G. 1'h: atomideifwlt31MAid..prgafytha t = -' j
-I .,' ;=+ ::1 J. .. "i1. .i1.u!: f na anllt.rsfiWlltrpi'':' ws *aaetlo.gF .01...3114' "' tiAdetjtA4e \ '+1 'ftidit' d. ,
"
"tr7Jf ; .. ilr'fft w1JieJf + tab j atlvrt rt sr '
; .
4$ t'+Mk tPpt iBlt [rt < $ _""alataptltbt etrtt
f'- ..fI"h. 'iw : J'
,
.
r. .. Ii W d'ir, l'lf ..t"'I'1Jiq' .ot' U-, ermnWllmikiariogai ,,.MW '
Q 4.tie .ki'1I'"'' t. .i' t .-+1214'Pet.a'aaa.1.apd. ... i.4dia.O 6. .trt ., ,
't' TBT--a'a % g aGftdbt bj Irlidsr pteae.t : .taaat Entdeunt Arpi itdiI'i .. iM : a4ttentttatlietNi CIW'w..;
.tF1en .' SrieYdea c 1* q uit.y.tW.'Nat then .ta.'tMf. ?E
,.. ." + JIf" tii&- ,
"' :- JoIH i tail bi1 DO'dWnuP I j.tiop'.a : bfibtltbllthi IQW 1 flrtipN.tta.list i

.1'1\0' _1 ".. 'P4 bt s .
t. : 1'eeetljdt
.., tt
.
f 'I teIIJIa'.li =
i fIlii&j.\e."IIIioI .
s>zr s+ajerdl 2 > U at btit produiMt Sot ft* .

T 1c1; .. ,. .. ". ..:'Jf.q. ," _i .D.r.." ._ t "fje' w,
.
1 nroali' I f 'b .tCIf ",''ti''_ ; r5I' 1

,", 5da '" -d Ih .". .. : l'I:
I ,# ; t.t iwr. :iithlt *ttrbtsmlwf&ka1e2t21ttdrYitldrtllh t

RatJop8r.i idtwanl4,1 !idru -. lprlnr..dnfatbutn.arteel" eeM7tzaetryfap : IM a11 I _
.eb'it
+ Mi"
ro a+r. } ltathtwFp, ,, ,.Wt wH
.
-
I. *... .Y.j i' ... I aaei ig;to a

q "ta_.u"" r..t.lltlt $ _.iJRb .: I ..tj4
ti 1\4.'; IS. bU>ltiptnt ofrin ) tr,; llntl1.tni! b t .tell.IR ,Apyrwi t Et et 1Gert t em ',Taa ,t- 4j4 I
; L44 I-' .J c t'm" : t; ; .g. J. ..
t &: ,.' ,.-l1 i .Q",. "J' 1' r: .tr
"x' .
'1: "'" j .J I. ;,
Ji 'j I J<
t a ># 'fiI'9' i.iI.'$: .4 ." ',: ". Lq r '.. .; 2 "H' -. &
,, :, 1ii' .
; . .1 R ., -.' ,- -.
t '' _ra'Y. ". '<.".' -'',' .. ."+. "\. 't ; -
(,
:yli t i u f :l! f1Ji i 1.,.!i \ 'ftros-oCJ'. :,< .' H ,\:2 :J<1. ., i. 1"q.' ..,.- -''. .I"i lv
t r t tV1 ; -11 N.Y"'t. "... ..t' m. is ? ds Ssslfe eitr Ms
isrr3 t ;! I 1.iv ,' Ii; -" ssa. .f i'/t s.l.rESo. -
l{ '1 '.. f1: ,; 'm' \':<$,' ;' fttfJttfl'. 4 ,tEa
: Y = ,
: '
? tai
..: 3r' ; ,, d <
". .
k ". .' ., ..rl'M.,. is i, 'H' rl/, < .
t' \ ,' t'. a f I s,'. ,,:"'"'\-I.(I'., ,;'.;t'J ,. "l..'i1. If.l'; i'. 1', -.oi". ''.:,:, ,ffl ;1....;o, 'I}
beY e lIA ;iN W' ti1 ''f1'o l j" f'.
..r .. ':. .. t ,... .q ..tf'1"1i
.
""''' ''' > it.t.1 -" '..
... 'r:,_-
,; '. S .",:. I
= '11' i\1., .

.-... 4 .,;....t4r.1 1' i-
k.. .lrT 'ji L i :- .

,qr i

_'0, ,.,,'t, ,. ;.
.' .
: 'j ,'l > \ .
; .
v ); ,"" '.', ;"'#fbi'i '. ii1- ;; A tw4t' [0 ;'' f'' : 1f.t.

: : ':, J 4';' r flJSfrl1ifi'i. Y 't 9t . .
rr -- 9v ii' r -i i '
.
,' > '. '; iI. : 'oi Co ik.'VJ, ';j pF ': I.. '. f.l! t:
',' "' S t 11-J: ., ?:, d"" :0. -.' .A" y glc <. .. :, I" .;'t > ; ro :; {
''if>
i f'h' ".
( '
J''F..l. y, C ;o 11'h' J't
"
: :- .' ft : 1l '. 'Jfc<35pr. :, .o '< ': 1
'It.. ;: r''f.i "'i4 ."" : 1 j. > '- i .. .
1. .ff;; ." I.'l1'f .> -iJ < a o
.IF. t: : -$. '; .1'
-lt to ". -
/ -r' ". r.-' ,,,,;
"
< .
.. : l-t'1 : ,. .
\ S
: ,. '
.- _-'jc .'. "! !' -1. 7 f. ..': ; f .. .p 'c ..iI -.
.1' '- :. t- ; .
,
', j. ., '
,i : t .c. ,r''
if 1f
r/ "
.
,
: + .
If' : ;
.. ,,'
.c-,,<,,' .. '.".r' -" ,II"i''iOi:'..', ". '. .-... _, ..', .- .1, _. _.": ''.' ., I : ",. -+- ht0p1'RIt A. :-*. *'f fx ,\-r':.. ,.,. ,t'.l.. .t"O' .-'i1! '".-<. Y_--J c

':.'. .,'r--,. !. ; : <'." .'.\..... ",;,..,,..,. .,. r ,' L. .._ .t R.w '-; '.' : .....t-- ... -..,.kJ.J1'2". ''
.' / :. <" '''
o .
<
c
"y.. : rh .L : -i'- t. ..7
ri JWI
AHI tJIaIt
\
.J .DJi 'If 11i ,_... 'I'J i. J1'"fI', '
: '- .tTor. .
,
: ,
> >- "-- F' .orB :r.1'f't. ,r t.u.1' "! .
> ; it t r r r I. 4. ''n .
ogtfitiaa ao Iii tiof SO, .- eeded Wdebi' ., .! ..'1 .,_ .
.
., r-, ",* primer dnr -, .Ji"l' ., tf;
; :: T :_ _.ral: !vx' : '.. ct : 1\ ;. o. ii', i
c .' -, ." eit6i .;rltoot. :tram., fwe'; mat o .fb :;. '4i -
,
/ #
.
Sr.freetsie
F .' 1\ 4.' <.w.ai 'UI. Di. iYelti .' .5 'j ,,) I 't'ij6t f7. "
i fe- '' .- ssss ite: j'-: >> h t 4. .. .
% I L .
t.ml" : :
; .'r.tt ,-j r \f: 1.- :. "" "" h Y ;, .1111. prtidI jg ; 'Lo {
'/.ii-'T.'-K Bf i 'aJ''l.. ..** .V--' "' *Fqlqtl&tH>'alll&lltib. ***' *tJnITi i**** i' _.. w .' 10 ". ; '., .... i' a } J tlia"i M .."T.
; : \
,
i't .f" '
: I .1.c
"'Co .. iiU4- :
i,,. ;,. ;io4I-.t- stMO; it iWnt ', \ \ r 1
/ rfff
; *
!" ; ? Ufsi't'r J "
R :t1 .t .. .. ,1w keekr '
*.r.,.,_:" }' '"fJ.I' 7 I > ... 'fI. i
> fr :
,
1 :.;;'. ;:-",o.;: S:".:,'.q ssSoS. \' r.>.','".' '" .,.t .prl> 4puhlkiapriacipltaoatb.l' id' I! t. -" ,' y.t !. 'i .' or. i" .. i-"ft1.l.i -
.
', '. _. Q
:
.' t -1
tiit : }
: : > W taan ph ,ir :.:limed.us ..
'v voey.l> ;* a ef *t"hll t 1.. .
.
: : i Wii'.l'
io teii ., -
-
j tr ,
fr? r ; *!%%-ia: ia1 I MT"'nl dtio u"Mid.:ttogetDetitit4efwC, 1Ite i wsitde, .
r
< ti' "bltoei
r-he
,. ._. ..I1t- ..:' :. ..'" ;.. ..l"-" 1lai'wigs oi long'P"w : c Ii/ -'".. otm..qi"T Dedri} 1iehfldtai ,. t.: : sls++ti bad

(c .:'.: }' ''1ii'1" "q'- (. .. \ raitvi;z"t Wi Pe., U : ::04 .--, &J .. i : \ !. 'oflectiogdU d ,. < f. xaimprrfimtiifitl.p'L itk.pel.hoalnaaitl ,

_,.', :. ':;. .""'. _. t '.: 1 -' it -- :p t ''J a.
,
.. > likhXE ; land
t at.aigMj I
: $' ,1 'I. .'t.. zr'dW :.Qnr r6j QFTtxr iXbne a est.ear I..bi.. ,
.y d.,' : ,i r fpfb ,' ii5Ph t+iditte4 s7urdirtt eel, [ 'P1a.- I 'Ii awa"lirgu"that l.W"- .
', ,, ". '" .. } 1 w '
.2 : ;1Ii ; ; 1'f
< '
;; M
.
r l Iit J'i{ :: .i ..JhWhad''jui -stLtetmboii i ; raat t-
cd
." 1i:1,4 :" fI"" 5 !.1..r! ti' .., awed tr' paibfaAt t'L1.il'tW
,: syiLsue. igliifil aqK,.p'p'106 ,= : .1'\'J I' 'u 'l .. il < : -ftd' .rhos W.ttvo lie
: .. et4 hicft tat $f gt'h t fQ .pn II o op iu wh .tL"'H' thou auukap pz ; belpttht points
.fi ,;r "'W;xbg.J :;L.pa f 1 '. s.:nid.ti:rW t.&a. .the:'.j t.ri.l.! t: "'j'.f.t It' th'.emer61a1ligirdlt.illi Ey"* :7T'&U.3aY' p "a_ .oh oaa tke mat hhersl lord rid, 11I. former cO r tbe a theti.a.1-

,
I ; 'i1t.Jl u''e ( /'' N. '1ti,1'ft' i.b1.it.O: c9rd; "arid" :d
T ,;: ''t'i''i' ." ", ,. .tA ..f. "li.r..1t. _. ni t l Yi 1 'by l Likely't mW-ra pet+l aeoeragemenLI ; D9!'Moot to
: ,> _:1U. \ f "t- i"'I .ttZ.eialfi. ':' farnir>+ 1Oo" ewaitb4 hattmchaitb.It .
ti rw-.t tI 1ekb t_ lrJgr +'f BcoQ'uko 'ivU ryt :_ omproeetityioa4cuiligfnnd will be xap'h' a

;'. "., ._=t tiny rr;irfi.ill.. .t'.L '. r.r' w. ,r- ddictd.JVy =I> >tey*,'***i*"**' .' .'m. Pitt fU to.diidm" the ;. .' '. F'&b t.i. "Y1lI t'84f.' .... authonzell haa: 'to.take sack: ft sUp. nor did;it

:-f"D4'I.l'1ditQ' ieft ,tegiel> edirt.ge""; :' 4 's!" ----'WUl' "'s2ltdttriil'thiough the .\ {giryth.e 5" te'tafocmatioa'for.those asgtuesait"u'htiii..ufirti talsti" I
,
thaler
.. ._ r. otoEilgf"iuldteiicd .
tr c, dtudu oCoa uic"sueasei '1o'5 i ; font 'r'flii. iTaod'the
tr IV'fI'iI .11
'sett
fe.c rigwr. ri i'dJfiieattiqiwhkl giaki.ylpatpf : 1dtti.&t4.----- c
-
.
-. I ..fr. a"L4.'I '
,;..,-.. r i.. : -ingsesygpe" I bTew" ,..Eagtdtsltliaao4 ,. .'. s.' {... .,t'DIr1I:. Aare Fla 1t':0Ga1.< .pUin binU"toiUw'1hfe fiints:tw1aeet'tiD ac vf nr.c.riW .' ..can 4r the Pt1I9t

L .' J..b oW thegtdst'Wert,Wiliw,'ftj'.i. ,/I r. :. J.' It-., ", ''.. '' CJl JifsSonynieflt'sfems''-m&.U,{hej'tt5eoontitiasUjSiirkiag t CHARC 11r'Lid1 jQ'r.\iUer;"-. 'MIW'i .

;' : ri efflirt tb i toff'the Wa .,. ui' r 4iidetpeiiiiteeedi +rigsti C1 i Yt'.."I11uri4a'
Ttt f00Ddatioa'ppoa
.'J u.-Ia ; a..a1l ay, "Extract. froYpIhe Port Regulations ye' ," .;, : Sup't Education.tlfa. .
J.kcU. 1liicg hiiateen seac44.tde'.'' tidedpltpgwth gfihe rsalriogkcalige e ; 1'IbiDIi.Ii Igia-'flf iaiS .'ihSB'wML';Jl leei : PNw eoorat of the eon.

:'-., 'Bill ,;. .,m.r\Y. '":, ,I.:a pMperjty. -f|hgae'-w.N and twenty 7001* i i'o'!- ,nfM
fctoco,rmea wilt look back and coa\. now/aMyet'llhwS k1''mm'engooe. Sebwl UIIHII1II .xma me to_
'o''q. sikuowledge. lag travels with the pettbo.poesesing'i ,: cm ., f. .. : 1'
? .
.I ,
irfI' c4' ,vf' ; : '. the'cbnary 'tti''p oneedtent8l: 'Lostormm4rifationinyotu W tit'i.'ia a11I i et.
nJ be exercised in but one pls>.it. 7hebistl:timer *od 1(1 ).I-ID'' I tent 1Id'Itepat"rid .
atmd oae ne""platform ottEeJqHOiUcan party in Flo. I. N' ,' '' j.o'j. ; anf'preTioM'j-Bar'stecii'my+ roc IactibnVand; eke sperltetatedthatI would"not'parlici- : iditestock'ti4'ai The
een ; i' ,-- 129,<:No JIll reon. ted to tte-frauk- byteeyofoat t'. a .
; .
; dt =:' ,1. ." tide,u.hibiuf. deep and"biod.. grgund with i rag pnVlaft fID .leave; his j frank;behtM:him: qneftioir ariss where dolht) goodi'c m'e'MmI'aiieVetiivduatli pall fw1tir-"td"' eontre ersy with Dt itltchelt. connective tri'v_.h list body :WM Wnatic

ft hic'.1ti' 'art"based j 'N ei rkt erlautm 'tllst1ntaanldrulo ttts'peStitat eoenhmea' fmi
!' upon "laapta and.upon nptririrjrVBlope 'to''eavrtthi'correpou3idrolnItetteftcesperel.potinto : Y Ixitainoe he hukeo adt atage of ftitr ties
*
.Sd'H."l .
:.. .'l", rs'IW.;. : peh'ti t.Ittnsw16hiih'e1ey .I WlJfch Itri wilUn uto'gdUfore"the'"O idgt4' "I\JII..'.. T 1 "I iridy"'i V Firstly; because"they'can b'tioughtclioeper4s0g mkrepkeoBt me,AM] uur exprneionkparaoDally ;'oareepVatk> 7waee ted1by. the dry

,l4I { ; ., .i dItibt ;: R" M:,:xbva+etiarodtutwmk..t ,. "\ a;, the freights.rJ'the'fame'from.... .Safe IeIiJi.; e| I Wit. properand p.f ip.., trouble. -aad-.oar"ag' +nola'" Became &,
: -
"i- '. *
-d.+ arn4hmitaY re with fonetteeuotead th.ptay.Boni. tfiBingthetodewlbinttdlnrtihleU Post Oeic bearing the Nit of.pn..uoGetjlpr.: renosh 1o'1's1s tap ,pat tb.yiLerj.- -"-1. n-'tar ."... .... ;he.t'-

1- 'rr 1 e.' la4leh'idle '. ''.to'jifui hi3raker son wbi s otorlUtJy his'rwrt nja that'yiein'J: ftm'JscfaA.lfe". Now ih1. r,goods be IIethrgs m.ytf byd6 that + the 1 irorb oC'teorgaaiatks,io tinier t I

.J..a : .,;,1.n .' j'' :.1-! t. c ich1" 1ti C seerel clay:::if is tbe'diity of..that Post sold at:cheap. 7 m'Jacksonville' Mw4]'Jaranftah. f I' only ooe'of hi pafyj!v'b wti'%- .\'oftJiy any r t ia'it,I.hade. of tied.

i'. .,.. lit. va w mat. political CfPJI" are 7.' riL.We car'little for Ilditar t tr.Mhem ari ," and why cannot'theybe" ,treighted_ .ft r trifle-cheap I'. clu1rchf Mia denim the tMtfh of the 3er si ia. !gI.Yi There' !was nrVdiaegreemeatsentimeol

:S4ee l'I t s''$ 'b*Mdtitm't thltqtio thiswise.The o>d'f aiJt beBt .1 did irtioll.-j or action)Setwe i us, be'Dot only'

i etb bent and tattered whin'j't ,.* f ', fciineout
a WIt rag of .rr.. the. >.tUtf. leal. ) t, .? get a 'did'i ot"ap .taken.,,..bat
''. 1i'fI ttaaggfottlt itgdorJ h'ewetteiiod: tdreoj'urt -Wagner. .Iiet'it 4 uaXt 'of goods in JackaonrUleTandlt does not "b CI'OIr the i late-Beefing.;! I"did'"Hat J t;_trL".jttomcw ral, memt mr'.ftrtEq ,ed
"-' '' fi till jtowpw/ t But JIB i tope tVe sune-lnlored r7 rotor(;*4'11)a.t&'n; :: buy inferior a1" owatttnowtedge -
to I
wu bftloer of freedom: tnmistakeabUeren g pay. good* any price. was make thiMUleaeBt merely OR'my Stati.y in QYnepectad'harmony with its work

.bMJtotthld Yhd8ltbt tie tl>attdhaC91t1Of n Ierthem that in the dlntW&rvhlch'shroaiUed ..-Etirron'"pitaataillxsoat: .'Wr11'' .'Q'.e .looking. ,at 1"some. goods in one of the first itoretin : of the !Here,,bat ought+nfijrmatio from I, until!!state 1862.. :. -I. e ,. ,, .
-i '
.-I ; aIMI ftt 1hh" ',tj'tiootimpGsht ., its original' fresb.'and.brimin't'etOori.', "' the kindness to'allow'mo,thro ij"yorcolomns,' town' ,Ihs other day and talked the proprietor other=
"r t :; .- toreoonetrnotion i. t"We have no fear,tower oar jftaUarm VUl "beabaoristrued to vindicate'my character fl&'t.'b.'fIJM; cbfttr _>rhy be U4 not keep better goods.He made, of the meeting,and oe.f. thai peaty wier said i the Blau a'Jj w.f, r.twat(,both_med.Lb. .

,
: .. 4anL ., # tua"' .. base&*aro'bU aU;;
) t : .I'.aeeaN'- t eO1tt tnUt 0 II.nhhoir *la rh1 ep.b1k.aJ'm '8ea\f. Wdektytfadnin"! of the lith'Intt/aJid; and he bad to'I, wdold"'say' to bin, mod mil .. prisict tines k tHat party=and '.rdtt iwenn J'tSU/ $ goy We* .u Jw

w "' 'haatrch'tLeahgg tyittL !*Wejcare not wbaf may be the color ofUMartJcin beaded ai l5ltoTwo lladic-i Dekgatoi ar-. who {goon that'111''lICiP1e:to> 011 yovretoive with if led into an error, I had reuon to telieq mat; i4 ad soccer bi ftoilierportiooicf the&a e.

: h e'amtrre t the twit of tkeir-bair; er.the'aliapeof I .i y 10tT4eatuOFr.edinaL"- good stocks and sell at a good profit,:end the my iutfineftt.>fa maileVpoa, tSs. Wf"as hor.sty. i. E.m ttU1C';fer krgvmmt:> '_te that Key-

; lpJL tLnphaetz 4Vhktbf their toaf'LIt is the gletry of Bepubircan prineipb The 'oridiall'aU.tee bat theIbatge jtt.inttthe Jews wilt have to tie their'shodjy"goods to* .' Wet did pot iieceda hi 'tioA

> ; .. ry'eo4naftg4 ehtiepUsA. *hurt'th.,ylMtenakeQ'the negrf as U oat. is,AtM/!r'-'IIlkt. J if..M.W''.. u'Ufiireut' 'market. J went into anotk or store and 'It mhy nit,*however, that i1*hia r inftrnaboK t.'i*r *l on- : wonld"iti9 h.4t "' .jpo.J., .

i. QIirltniBiqgH anheeq* .erode, u Ida ft siari sad Propose.to Ibkke* atn of 1 mien h.nctfwf
aM.hat. kind. oti'toiwgaat9p; would hint; and while thai aMSng to .!tate''this op. ie1Lacer, ewewr: man told IIU it was one dollar ana tweatyfive when'h ofternpti 'to repcif"'jni vote eul -1 *-{ogyb*' "rf"-it+ea. bii'essmRle' tad ;theatre- pro-

::1i ,4 Do' irtheettitaitaelfIwTbtlia ressud nice', they do oeM propose "to/degrade or The charge I pronWnre'a V ee"talumnyt and cents cKeap at U jtt. ',1 had"bough'tone of'Uva TKTttitionTnr public nur peper. ji tow itlb; past twt rinjc tlu'Doetor laW thi'.ubjnct of

wpprbf it1 ot5es race or xiluj oif men unfit the"Vditofi l .tissue Gem dine aeries fur iurty-lwo ceaU, a tw moaths 'rr cimt.It rertaMerithout "
.1 :vettosttctdt'alttil ;':ciuyttr to. onaMibods begin. ', >y .' 10 stake. fochiypnrt. III' Mcmtoa or.? trioa Iy,.I will not pursue it far.thrr .
.' l. of6A nail eartiiaPrtdeiPlee' Irbtdthl'destMlesofh.m.t. or ., are.th.t Ding U end,'i l 1ieio1D'.I'.'colum'ns'.of a re- before, in thenoithern'iuarkiiC. : nd"did not fan 'r qootxtiun mob" ) four ot 'flve.mimtlte JIft' ,and i .him'to enjoy the'term of his oea

'1 ri18 M1rMid i11 oPPbrin6lki esiabiahment -' qiertable 1III..rer.80 cy paying; mucJ nd told him so,and ha made corutreX; C1'the 4 df few
saying. nothing .; .propriety, coinage, wjwcV,i/It:pt>lic bl ;ba, tntdtn
nth 14ev'iot edrrstbeii,pnnei lee 'of 'wpiblltin'-pririoiples... The fat as hld' nmnod individually, I -ampafecUywtUipg the reply, that there'was so" little tall Gir that ti doing.. i i I : y
f"t'
'. .UA.j eqtLiReiitihllata'af. the tAtehereI.JEI" Republican poly take** San lac What he tan Mat( doubUtM Yr.Daoran. ii, clttts 4>f good. that'I ttTmake' a large'PM' 'Uih.oftlne".trirgretpatfons "t taken. the: ''!"the elute ti.i{VfKtielB: be trewAi oat of the

.
1t 't1 tt""o{ Ji.d1:' and rewards him for what he BMriU.It msiats it *X at ine say to'th'gto list work on that principle'that
and who wiUprobebly ttanifrrt publicly) thatthe .S
ittlnact of disco sioD to ake
? tq fkKtor erticl*, u h'--phere wae oea (.organ., ft panda of ha
Dot theicmgcf you stick to'ittne lees call *
Justire and verigftnce.Krilher ) A
upon truth'
the
.li.'d. ri gNVod.tor atrmt, togethsr'withthe ization Mifora the war aaSouthern PD'aby "iifferingxA h'ts'byatiy.; i know no cream
"
at ail.C : = does it discard and, ignore'.the true 6iK',statements of the '>f iicesws.be..made yon will have for'that cUx f i. .inty wJW. ." -He 7% *.- hat tonld Mva'& tosdldmtyduso, nn!_it
pet eiple6' ttott lwt iinpft cidratlydefiro to "koo"IIO loath. -
r ." .i pad tried nee of the Soeth whose mo'ral hero. public;as I du (owl that have violated no law lint I use taking t too much epic and wi.l tae Icry. .! H :-t, :: 1
tttSilptf atah ihyb@t otganizei Terre ml tit mether'artide.. He rllit) ai much right aaJ fcruinlroey I1tI. WN to KCT" 1Dpaih'rroia those woo are bu-
p tbo
lea,is .worthy ef national 'gratitude. Those of the United States nor have I done anything '. i-r 'toaL .
-4ri-t f..tJie"r; O'te"J. men wore.1oyal when add wb 'it '.corf"tomsbeing with intent to iunlt the goverewent of the C i- 'Yours *e. J. C. F. ny that there errr was' a southern State "It Wbsuva)'tis> mcSW were. I have incliaaiioa
.' ii :: would be'1ogfeif'to 'j, that.thii was not ft no -
4
; tbe; /jto to be lojrai'; ,Tbny'.w.e'th.;; noifeos of ted States;Of any of jts oOicisia, ,,1'cl n.'*ud tofoillw\Eat i 11.'_ fiubl of ditft
:i't'f P'dch he BepvblieeJi in the SoilV, And then '; it. 'EDrr0a1LLllaexviss.-The'fl1F; aios&.fi: south re Stala,becanw it happened ,o be called .' -
S e i itt.>* party ,- be'lt'law'abiding I hold the .
ostrudftd then..,. art tumt mar mXterly t.ect..by their '. .,. high aDd responsible'position of'h of Hsm1lton lid of the lilh intt ;publishesexport of theprocixxKngsoi the.Stale, .(Florida. ,u to. auert-..uzt, oars fa ,tU8 owevN..ar'"PrY remarkable
that
aeon entan4 Coabiicrat
whp
be ,, ;,tfceyfBgrw not southern Prebrt-y becana*i a entitled ,one. .* eaoM wlMautjr .
incause hey'lhotbthlp'nndorstand;the'latetive.tud county;and read of vieJaling'the laibtmy lb.' aa State Contention, ,a it! ,.
'to
ToTantwr
.i *h'ith m i company wbah
..r.ritI 1._1& r : 5 rpotoi ef the leadori wUfanAed'b-.c ou'lcr, it"is not only my"sworn duty preraciH; It witli'th.fullowrrlgslateaient.ia'paJ. :. the Fretbrtwr of tloriThe.ftrtha 1\-.tor. didreeognWfcuh w.exempt hy' ha profiiakm from miliiirydnty

'. ;.t.h: erqunaaacread'e; 'ef 1tJ.Ott. lame of riboUion.'and'feiow hoa ; &tIftp1ah. but l gnat pftiiuure to '"be y' the lava card reuthfa. .:' : fun.A Org.n .. war, :and'.M moth.'Vopalaritjr a* to rwc.ive
*
.. .opmfoat whatever- 1 t'Uief' ir. de'inago as frVni'an honest( man. adeerortoIappnsarid'kcal down cnma Tn. ("The prarrodir2 below'wnV'oompibd by whra"k h niHoVpect{etc cyufldnife Jt'.wiyrneJ '.n'.pOOItrom.the'atrthoritwe U
,
no therd"bpiaiou$'. in gnere ember of the Ktaek Uejmbliean Coareation.- aridf I nll.how Yore ]t im ilme--tkanf didtetognim hissed to from friendm'Te
left the more sensible red sagacious of oar old ii Mr" SIK: Dtmcaniand ;) '
on2r i "i1wid door opponent true .Editor, that:
OI Dot "unt.d 'p meat of several
\Ve"aTe.4be. feaem foeknowing thai and it, afcrithad ....,..Ijq, by ta mob.
{ rodtgslwkp itthIntnn, but will appreciate the importance of the myself were arrested'at is .toted ill the:.4itoriaVanof .. artjfo.hartrionj- dt mkinr jt oonda' and.eat throaii
.Jf eb ., coming elecdonswhkh' to ; de'I tnuch e hiie the first part of the abore ttatoMBt'W i withdrawn fjtim die Orneral.Assnnbiy.) hnpdjttd T*

.lfinrifati' ivy 11de4'ibr'a11' lot Florida.i_ ea are;'fimaftii.dee .'tooleetap I asiore'ytra thai' it}tno plwuaniWing true,'ftalattor Pui Y'dueetly.the'ii+wi.eThe I Th.Doctor is qoi';). ndill'ant jhat I shouldscrum How It-neaped front thew'*woald be mamW
great r toW arrested with\ "bsyoaitt; and carribd'undergoard }
'
:.,: : 'to e etet 'Tl,.-n.J10, ,t mention- .; 'tud ofen oar omits and open large fields te&iltirfttioa ,aad kept under goanl tut' rest ''intelligent' member'"[eremd",'_pile. i him of!r1K.! to nrake the (bnrdt. Con- erss nnta t am'Al'Sf the,Foderal bonpt..ki'vroteofhun'from

t' fa.t.W'. to'dirided; that ; m'uchto"bis owe inconVenience, at grogatinnal'ayaI he ." mentioned d its-. .. their handahe doe net ia-
the irport nftr
moiig ; ; capital he &;W fl.t\i hw. i'- .., .Ot I was eo'-nmsUJ and scTkept;fut for o' -.,
S tfJm ; the enrruMt rdqueu'of the editor of the.Sottiiut, it "waalin'HIdcrfndent "r&'yteifan chnrch form.. either liese h...tell sea who the or.wralhandmt .
\ r that
'avid.5i'e. a te'tidttiid: t$Lt lhti stAJd der; peace and gwJd' rfllel ."Kan'wblU I wBat'.rijSipoa whose eeggrMion i 'wajJ''sQ'ar. } 'a

'., a.agsiLeYpoa.: i1lt'titdfJ'. '"t ifdOni'' we ha.e.need'of: .tlf cBaVity\"forbearance" I rtsteM io: tThet-t..1IO tnarEeV ainst iWasi'ted'for"cru .who praffaied hiinsdranijoms to.pnUiih short be denred. \ nappoio be th mght it wooH.be ./.j TaMooMa-vcre,,whether- ..oldissorrit'nxne.

'mad report and, owing to absents'from the ponvto* more'popnTKr.. 1(11 iicTerthelen_ a msnomet; B'IIIA1'aV'li'&ero'li1eat on thatpointFout
:- the burial of altliaUsand 'reeentmenU. .
: ,lie i lI1) beating a'f>' dmun.: but '
"Y' ttpbt'Batth'6" ptfaignMtaa tan unable tn do lOpl.t& "fahTgentinrac1er" When a*Prtstiytenaji rriurch bWftmes> mccrien.. : ofret&l'lllClr tueil" feelings, knowing,
nch has out Tne
: i. Upett *platform as gone to there *at'a contooiptible cnppwhead, Gum 'theottyof'Kew.'Tork'who
; o. littledecent -
,;t> bt a e'rrom this Conyeotion ot7rhatarsil'. ; ,weehlmrnirh Utnt with DOl. dnnt, it nMomol 'Ib.e"n ali O4j tbaracVr. that they;Wald lout hI prtkularlyby .tt.nt.
it \
t6tYn lt..."Mn at too napwned > got'rth'ager.cy > If'lh"editor of,the"/W/'fJt bound inleiided erident thetart the teams t. .
+lIttold''AOfagruep ,
.1 j to''interpoes the phantom err of" ." Fttedmen'. to That heed .' uen>r. from appjiee,tothem.t .
(W\he Bu| mu for this eounty.'and 1
'
-F "i 116 1ut. itAey g fertaaateiy toee'theIWM. : afologize to ins nadeW i>r patIUsWdm report ,'(hat he has arciirmd'the' Wr ic.j of a CouHe 1'etSapxtfulty
the moloclLAf all despotism, and the bitter m ai017 oho was in the habit )f arryTrig'a pit- .de.
.C 'L' '.A.irt. Jf. .' !ofra 'v{>,bli<'an Canimtaniia".enterprising; greoatiooalMioisler. did not aim '
.'&I.tla JQU JoUeI .cvme"-u of aU tio*4lTery nhir.. lot In the "of hu pitntaloons. ''Ft- the rive tES BAKES.Procwdings. .
.!; .q .,., ,i"f u to ... .' ,.. .th&tawe.Titalitj_ pocket .sheet, bosight bare bund ft ruSmient.xeamwithouttoopng opportunity furift"i1 niIIJC'' om ctj ction. .L' 3L .
; ty : carrj-ing but Spragtie't drier I .
::-; e11hafabeofUSe tr I of Cot "
4' $ purpose *
O' sat 'if' :- .' II't I r ; t+;such"ft rn'eltlWessis( the to hii irtion m attrtnpr\ng In ma'ke the ckorrh '
; l" t t Ko.: U,I p"e'hin Wundentiind that be should "i< i o :
> Councilcil
the'Beptr .11tSCtBirj: .d pLLIIg'ttiei a : TsitelM: aboreandrntiwncoi-a U. .
"l F l'i whennvuejame con. ind"f'llllm.nL' .citltd tile meeting\though ._ .
'. not violate that Orde more ehn'aoth: 1 r .
i ; yp u..triOdt mallO : XMhimg i.'motel repnpiant' "thl1a.: individual any'.t.1I = nectaa ,lie;.affiis O.,ih! ain'ii'1r't e party 10 urged not te dose,'ia the aleencv of Jttr. GiUhriet -.cn e'oest,em.TaWa; sLb.tf pa.- .
.' .14ftOab/dlelier'JI tfiit tiV"441.tJ l &iI'Lt.e.tit. I er "and tiaring ,'iiy'self that which! the"iaeUigentmembtr" mtlongeamalicioeibs the .ether 'malermemEer; then }'d.4.t..1f..I. ttntpJ a J HomutJaestLU,
., ._ .,. of Writ JuiA;which fhould ftrvadoroBl .tMa.t. "more : only re- "
)
.- .! -''''' he bad fiik a"ai his pistoVI had nothing :
{te rith icfYteotgtn: taOis'of alt gOTermentaj'VhantaAUoa. .- l ithet-epitetnUyuabtttutiag1 <'f1ingfW Hiding here-peeled kit.re.oletaahe; ,lejttio i few rtAidta.u 1nIIieta"mtte, E 1"w er.y
i
.uri0 do helm "t
\1 to with and the T.tay went to,Tel- c.lqw. J. Lviai1aai aa4.B. M. ease. Jun,
ittag+UW.et'Oft 6licti' :" leS .; To impose,burdens Ihtity'OIlOlM ., .word "Black"'w. .in \ ejjproptr word barn after, and was aTe fof gei fl. ntoatha. $ A.A dse.F.e.J.Iaa 8.".. .
.r Ishaesno. fla took my' absence, :
: advarib'girof {in nes'de.. than torgd. the .Drdiaeir7 The Board Smug.Jao1e onwr, e tte
-
more When cti
I beani I
Ji llla iheViUMi\nl tight cn'. oAVrs doer net of the :: )0 e'llleetipC. pew
.
U-"hr.: ,diat.i Ct went to'Lake"City;and'\ tbat I trfestedbimby 1.5mow.m
ona
'' ". ."t1'.,". a 4ftbYtiet Pailll .1'oiut'. + M: It 1woro eoortciy wVica ahoold(iitiriguith'an rand went to Mr. Grtelv,hi* di*** stet? aad trace 'Ailuepaebreasaw.Vrea_<__
.. 4 and the ''t'c' authority-of Lieut .inborn,: wiro was se'ellon-'heJbyw' tJnhugWdre pariaMMM W
$ 'D&Wlf--,1 b radically y+rcong,tending lwayi to.impair ft'.rn. lomha.Eae. ny ol rti'Ont'I the prone ngs, bat.hi.lwi a.w ..a.. JQIWie.M" dated
.fdeatrdedl. Theetr .ptttstotio then in command of ibe Post, and who'lhoVeupon ; that i ., Liar,kc a turn aol onMiUi> Buy duOxn;ere
g4ttoyp :> oonndeBis mod 4Goralitioa of did not'rrpwrt it did not
the'Ta cenjrenatitiiB. or >
tI" pro ] r .' 't \ <. u..JIe e.a&e mmo.e UIPWt 1MeClhtrtJ
,.' .S+her"N.t'I'>'tvlntti.'clo"1'., 'M.io rime on immediatelyVni placed'a: guardat I1ivoatu ;'?ur neighbor et, the'Tiniri suit the.Doetor's purpoees to publish U..,. defray tea'ea sday.o,The dsrmew ..pt.d
.
1Dg
,"" "l Lire Oak;to"arrest"me on'my war 1'I wcuea4 1.4 1IIII..a..MGI par
k'meroh unSer the thin hose.A I refers to our report. of the Convention lie te eeveurtlesfoIeotlttauipgto '
1M.VIe'e
deacriptirsluits
for W1J .under the RbBDAeLreeneClentlOUt rtyimt no -i. ," < presumes
!
."i srmpay. ., : tr%'& were preMTtedw.'the But Mr..Editor, Vheranowisthis' saobVs'wIft a9u't: t' I pnbusned.last'week, ,as a.':Teri;..ecnnje'mecount worship with then p>knyv; adle .opsersby. 1'1DIi M.w.a'wyu..tiaaa'-.-.'.a: 'J :.O'-.WDt.'r' : '

*', /' T* j1 anrat Coinptro lea office, from which ftMeennenrroDs i| ibis copperheadho was itneteag"tiaet'rriitell'iadhtrDon'aaftioni 01, the (Convention 1 '_*- XVe. er surprised tha we djd not' main their, .u.s.iWwloa taniaawn..alaa.dmaed, ,..ad c
.n jfi ; "t | *i smtaunpudmayAMdamaaW -
1 } this tli eras ate could bt made'WIoY the eeUaction of faiii tothe'.eretal'eoontus ahe value,qur noighbor's compliment the more highly sue sooner., | too beryi to thick that .we were .: .
.j' h&rd that Jr,Duncan and myself were reloasSi kale.Ts.usmrtd' i4ainabiid''
Iatdhilttfe &"t'lt,I.raitpoeLby 1 'enesegseatlr.yut gweli became he mamA parr a1y agKrieved by our wrong-and own thai I was are 9ebat eespgif> trIa.uaeC8'isIt ,
: for nknown\ind diobtle.e will
net(only hive"'broaght'the i tiosof 4'pwnsd'by indiridoato -tt brpeVa-- ;he loft parts : roposa talntcre ea and f bases usreaadly their Bible for it The onfjr excuse lea\'pfiris,that er.b otllM-se'sdr..aa b.aaiase atowe:. i
this < of an\d'a' Re 1s t,4n" his Yltaet tl.aay 1ty.Mt e YuYwaW Deny iMdn
>t- -,t 1t rit1e1hnye',"cent She tioae were gain lf SnTpt tk WJ6b. 'Mofe never stop s o ; fiir. To cap thS Anisic flowerer.our neighbor I did not full, indetehad ..Doctor :u4 msmotiws. awe rrvMawitta binned tbapt**,,])bmW ''!
yhtU
.M.. f being agent of d.'F reedms'.Bureaa to'the takes ;I repnsinttioot the nsaalbrwiiCald ec Lau) about wk t i. .f0 I than .. of .ltbjeclto tlition. pivjng \II I die
a milliooX fr s land ; Jao *-,for P"1'wuty.' J u4.aIIM b.In leaid ihtnt.m
a.bWQik OOAem4aa? feed ape ..and wkicWw been for reas, is hit Cut.ed contrary notwitE.!andi'ng.; And: now Mr. Ed- : ,'II %'rotibi.ig of hit the -." varnish 'was not prepaid to o lie..tb;t hqt eahI tratrfn Ma4 e.y b. N'p'Iram.a4a rr,:.war 'x. em r 1 q
et'ih.flfteb "tibonegPQej .. ,' iter in eoneloaior,allow me to that I am 'J .
: 1' : >
:
ciql.1i pnblishos mttflated reouinder for the bene.fitof
ill the
Shah
it \i It defianfe
; pra<. open of.Presbyt ryiNinder biek "JlJIIII > :
i
lhe. phltii dirt:iot'tiutwee: Dot"' law-fir or&r'I: n. I '.. th* ." JJf 1 the'ir ed ; of tile ,
tkeour.s the ,
,A
l k high time to change.' The''honest m&a who : toe ''KfarsinS' ot' ni.'ewgtreadan : j j he held ft re.poe.ibl.effice rereJTtd kk ordination > W jMamviuitTbat MMrCu y MMitml r lM 6rot
hftveatweysVndsWwta
TNetepbbli ddt'00n"ft: 't pi 't ik OMet'suleWa T "W tip"study that .1&i.d W._duty .I1a.-rue HUM. thor .
continue to do \My pose r l oliay'm'a that.u tae ibl be.ed At4 -
tEgxhb'i'l0lGSio': tettd'heisbq'thbdiihi ""sesior pays iq pijrVHle tit if his its&oneet wrighbot.'wboshnfflesoinds rebeliak will peace,nuity and porkVolf the ijhiUTh.1' mbyeMros.maxLvmamst.o.lns pem.bie sat

ttidtilaiI'fkt tl5'b"" iiygt f' e ''e8t.'er' obligation to the'Stan to whoy Ute fSantiy>ajw'thwtgVtt wbethsjr'or e'not, I'km dittoed prove,to '/ and Vi&nity.L. .. ...The oliv branch",,he oflet 4 wae 4 Coejiw. gees ev.cO.C/Ymaitatt3< .. try sr JattoevuY.bs, '*"tai wlntar a..Wrr w,

lJ.:!r'(frip diJ'4e1b! !'ttokadlrle ge byf 1crot.'elYiUonroi.' 1' "iaiiae7acr violate''the laws tie otaen'otto.Ie UoJl Statet.I : ,. ''Sietnici.II m ported that'much:aikneai. .gationator IndepeodaiiV ehmrda,iawdTing agl. _10&IIe..u..... yybeaLiNw.rd; "JL eeiye la.eMbsM4Ctik.4 ..
t or Isss, Wi might iriiiti rice anner* Kktioa, chftnge. and eoj U c .Wad 'theatba"epiritef .t .
the
(!tier...ts totatiit..Df.jttiauau- ;* ron *- -I- nor ran(st.Yw.tw._N.aatA_+w'piAOSet-with a bao.arwa.n0 ea 15 A. O. IL.K. .
oeald film."lane. end' orphan asylumn at MagttoCi.T's -
," '.14 ._....:0.,4). J. .' '' .,.'"., '. ., to twenty t'Juftad'batty for."trich' tbb'wroeredeillDd war.' 4 11"1111. ,' .' bavlag i kimislecoftAeedeagmiytio ;'tA: CotaEi..bP"cM-flltj..an*;aw
r
the Confedemle'e &for pnrpoee lJgU.lnfgftfnftba7nion |>|aweli> aqb 1e
tbq'
.
u.T4t idMm: roBtlfia.; prili'oirJie*rot'11tasia ;and ."1M"dfcis! iwiW,. and yet' I"fiiilUUI s *and tn r.by.;Sample (M \ 0'.11.\ '.1.1L"IT'-" -un."b"arrfvecl trodoces strangers into flje. ehurcfc's; eeti.f > ue lalor--i

d- ti'JIjl'D* 'Vrrf meiesehalloir or ft mar*aofcinai>I* fc gblteoted., ..}.lleei I coosider) upo 'tut laws.f.ib United.Stets gem\Tbunc1a' ften n-, talc; &a place'of enforce hie wQlt regardlsa of ?fcoaMamcefV,; .1 1\IIeJeI Why black J-"toa.i ht* aid le f.T.A.toy f OH mp\1.1 runis.d JK a. c.-etthe

'pot+rsntte lkhSclt riAdeadib'poo::'Tobt eglwAher.ia/hanb.rgelrlca.on the St. Go&ninent,bit I refused to do ie;and althoughMbJeclVcoMcnpUon theDlctator;'while the fatter is $undergolr'tee do'ot admit taat I am"aMaUirc e*the wbjwt paIIJ'o.u.lIIe\be.on..kjy.or.,.ia a syt, ,1

\. he4ogeb'ttaoepl; th 0')0'bttiit. John's now*n which tte-dwners'-iJemaod ten t'& &{ to''amd k, u. jTberoalter'shB will ran'as wxri. ";f th .of indepea& t:,ehintcba' d4oag.g 4em1Ministwe ,,'t. h me t.. "JC. Co.ygar dm.ptmsbia oars" v

.. : ":!J ,. oII4rJ', 'pe+acr; e1'bcfdtf7'payilealliiUR .n4ta'now- -"se> -elhoiiBhe;"i K t""1 thirty H v 0. DI\totJ. .: > :i The7.miy:b:,rY oo m 4 .s. : Wber.epoa.o..ouoa.adda4 dwy.-a-u.br. ;. tae. tsUuq.t.. __ iftau. M
TbsLitateairllebe"teo J jn IWCOr1 ', ... ''I 1 tat in .heir butvVbal i Baa Jtuatecd; >kai Aab.-aa'J.ba(.arty te aatov.a .- '
.1I. rLtL> ., -,. othat.ftitEhi Owning,forty;sixty and oa* .ftipl; D swrvu I"eagtg1d'ght '' ,. r J aj, *,! prtrfsss to W to M\OII4lMob hce&e.mfi nattdS Lb 44i

1' '' r W. hundred''ftcro.tapeeta"wSft.* mark Wtoe Confederate ft n b. 'I mentkm this tfr.Editor :btratetllotit'k. iaol- =-_1. .D EiramtcSt \a,r"bir .eltea. U'ureh (. ".I& ., ', AA4,.. UJ. .Jt

t.th'f'u, f't-' >of.imfr.flvt do t Wt .TAitlutwiedtid. to.W; -.lrI.'A/tJnfo :lMUeV;;.and )?ems.was Bold b v thin'ldv+rnm'eib'og1iei: ."a.erpeA to co*tJm $,":1tf: prefcriioej' : 1 Audana Ow4Maharedi1bauthsamo.Metty.
.-.w
;.' ,#mlutther' ; W7il'l"1'W$ p'to:Itee :brhiebeii;)to ..round lditela dd1) t )1 t".1tC''lJ' /ay at jAttto:'aucWon.'aid; Wipurchased: by fo, { W'' sfcrt -" :'*:414 oioIMJ Arw 1 J

: r: tE :1lttd i ;' ',fat.places has teeBuUwoiaaaininm'_ihsinblaitteraitya for'1M. now to Jindertiii* la vwlals'L'I.( i and Item.ptpoi1 / P.&i rlBa 6f this city.ter\''lr / It He caebplsiaslu ., I Ji4\.Mk.1' ...A.psuNos. e.m rtarybeeat p..wt-witm d.a'' ..: .. e

:.M1 t" .J .a.lJ'' .W:1riU IJ JI rJ1 1 fI inch eItflsalfewMdisIstt4 the Aw "and otdar1 Wf 'the 'Vnlted, is'u..d rttocld.1hat the boat1::wiOl" fbe 'refitted for. .latoaea ;tdji}ne t th ,i it Mcessary vedft touowattb.tlpi.pwwtethmttjt ueo.o.1 mie .,... J

r.zmb : 'he'oonW fa1tlJa S&'i"\aflce 1. ;ie'irenia4at'I''m.k serviotl in the Golf trader : ar\nt\o(the4 ps4l tLt baerifq at the tabebleola 111. ioIII qt lottigt .
f tojij Ww'ejjxist '
-'r.; t&Uartait>*tr'&t hJ liflt'citej a tb. meritt ofl Da Ici kmoM"ibpe*' "ukiomttran.bivetii '
i rilf abippearhoieeet.tlt;: b ,\ f
;
:. r '+JZj'tta a staret**:' '.,***r '"' 'marfcet.is: ojj&Yo eJl pankm.mitrielwatll.Ultq.sa8tyi J! !-r! \ :\.ot: ,,J it 'Ii? that JJaiei.JI9JU-' lIe U\\ atteution to the a teyttplweria'tenofie wll % +tJ t*'.\ha' Yr Ialiit to ti "" feT.bo.oi&A=U;

:;-vi tiiw[.Gthse :tllAhefSifify ttc sit \)(bee me.r.1eJt. te.;p'ait met! the Dmeaa pubUo.wIUlUJ'and tn mytiinta its;edgtmss'fcLUA 'e1.arltbkiViekdn' hpIIIUft. ,. ;; jpXnmn.'of. ,''ii Ee a E.onf witkhig gq ILt ;hAL1Sa11er '." _eJadlis.. a pet'ipeaastl.ar.d .

.,.;. '."" 0.' r.1'I"fn4 (irU JOB VI Mstdann-wWch," uiN bumtirt" bynottbst4. ]!m pq Nat .
'Y. ,tfka; 4 telfAbtl vtG iC eli# twi'1s>anrapen, t.I .a*" "* i,* lU t. ,.t.J'IIit-"l'
':{;, L'b. : pIr a .tin Mlhe1Ya Vaa.ho'fttL.ti'pldriktgiualt : ; '" .' f.. .. to Iffia,patoonage.of pufriaa .lonf_ 'ftI'.; turn atd.flbk {gapitW", > IW$wsthila ..riWt aIIo
u1J ''f'c'' .-. 'bpabpdawahledd th. way.kea I are tl.-
: : >; r't t. y ta-
.tfn > )i I'
"? edetar{ .h.doStiwtitfectamily 1\ o. .I'I', likAQ It+wl or.v jjTtJ.1a e4 ,,1tvw"!4 ."'

.'.,.; ..C.eeMe .WiosdaatetdtB.;Jm J. te't'eienu1itiof.ttti'fbi 1 j .Ii.;,skis."'- :. l'It.".tr r R. ,: I., .1J"$j'Jeekos4Htk i, .- 1 %$'ec to_Qp*it 1J1 kiesbr iR.W ,[code ..tin.dt+.atil.diu.. 'a' :.
.
_': It WJi" .\ r iofkilag iF4aiiii> iidiytota11itSbR'rr ; Jr" "10 ..., ,"L. I r. .it='thGi, r!l\tJaly'It6ttk tbLt ehuclA'f. \ ..'! _F19i t '''\','., '--3 .'"' j, .
;
.. of U lrtt.1lefi'" iC't+ i-Mi"It fa' \.ht..i0P4\ 'hi'WJJ.i -.nd.' 107 AWenuI UIao.tI '
_M' kuiiklarnLd'eat'eb' M llt u. ; :H' i7 'Ioctt # +: .,_ '. .

;;flghf. .P .1iM'*. brd I''s.M4 ft..Piil.. J..fJ i"...'.ai.\t., S Ep4to n J.t tte1wi; v' gf'n,JrTf .. !lloe' .qmsqL." +oaett."reeeA 1.\m 1'W stJ 1\ .. f.Lo' ...+asa,. 1, ea.Wte la= d of ahtd'y' esL -1 1 .'
'
.c
:'Opre "ditd. Iti.o tJr..,: .., 1UI\)It ". e L'i ef-J4 D tkktkua +bubt. l ctMa.i:1 karge .44'11 :"'. "1.t 1I vi w.ew lad da lie.paeondamy.nd .. '
\ 1. a-.w
.r T .l !$t1r'' ., l'raldnunof \ttchta'iailihttthrt'ilie' : uetdlfroli &l 41ObIlC& L1dNseii tbli eitlgif'/oo' rnet,.> ,''OI .". silo(.\'M RttfketltrRdbrn'i a... '
0. .
; ; ,
'.' (. H &A 'i91 > n\i\h\'ih11i.t' (hive ioe(i .:. hA i6: J idverntheaaaotoibs.b.tmeaahd : '. :
: .:* : _.; :. .ed'It"bleed;Wit.d iL3t iW.ikJi >8.ldee"nat, ae ,. d {. I :
.. 1 "
:
: 1 Fib ii blh :II51ta1ibtr oiii ... A'' j } : )Ji 'w : 4 UcW ? fnj".L W:tUi '' ea C' '' n. biori'betL-t u-a-r. I.
."tiukeont ;tr.k; to4 mkt p ; .J' f- ,uae r
'r-tl w.. r -l. .
i** tet y -J i..J."t rkii. i. = .Ti
. ? 'oJ..1UIl.e ii"ptiintatiottnadN'ate fri eteotfnpchsat houiat : \ .N\T". lill.W! rotcM. eater peak IMI '
.1"iJ. :
F&&tf far3 l'<&> Vr > ... 1. _' .. ? .
":' '' '
,.f. ? l'L"' ,' Wir.WI..t... ureeI1Ia.b.W lidt.A pohael Jf.1f..outl', .. nut tfvut to r'H.: '
'
4.L fI'&mtI .wl heierysitetre4md
_- n u { 1dd'8 pp .. " J. rpo.atabK_ '
r\.Mi.U' : ) J f" 1blit CI I i ,01 r ;.1'' .1 asfWed 'rwy I.011". .a tmakx1Ao ,
; I6taleialiertar. !. > ft* v > v r.' wi'J welot1tie.1& e d thi4t r ".
'It
: _,. "1.-. 1 '1i > ,>mAw > ot--. etc ball- j slut,tbu3 .. ,.
.
1t ,
.
Jg.-fA y M
"
1 .f J.? ''i : .t \ d J- ,, ;. '.
r 8'1'11'1 '" ." : : :) .
,
< ,J. tJfi ..ff .J} "f1 !""3 .\;7'! ; \t'. \ .\:1;: } ; .: ;; : 'i\ -
1rglta'u rr-z : <.
tfMtH n -I S ,. JI : p .," f' .
;: 't I -' ..! i1'J. '>. {.w ; ; r ., i 4to : -<"j- ,' f. '' :
'* .::. .ift :; D'J\ : V 'V3 II'\ ,,' ,.' 'A-, .- y'AW -' },!f.\ :;'.... .; .'liO,.' ,
1 ". ,'- ." > :.:!: 'f .
-
: : :
s- : '1'-i"
'?;S7ili/f/ ;. : yv7korlfcrn ';'...i' 1\. ; >. .
,- ; '. ; ,, '., ::2 .,.. : : O : i : ri .!. J .":0 I .
/ ; ; 1i .
>: :'.,' ';ir. &; '.:\ .',ii$??{ '.. ,.;;..".. -. : '. : ... 'l .:... r' ; ; ::: 'i.i I i :; :L.. ; <4 t.'fi.'t\ ', .. :,'+t.. ," ,. -. .:
.
.\ 'lD
.1t.'.... > .I ",";,! ....',.!1., .'"".'t". .j"f" ''''S. ''' ', .1 -;: .,:. ', <. ,;:;. ,f\i':2. -5\ :>: ,:'" :, 1,;ql ry rt 2', ..:;". ,,'-' .t'J',." ,,sa ; .."f""" M' !' f 1 : 1>: 's "; :''; h'J.t.'t ''c8,' : ,:,"t" ,. ..i,, ,.y.t r :..
< d' : .m" ; .
,
Af ; i s:: : nJ ? I, I ; : f1. .
'f"J s : : .A : '
,:; : : 'fi7'i' \;+ f
:.att.. "f, 1.- ; ,, i i"fI :'c' ; -W m ,
.' r., '.' .t. :; .: \. "';?, ,' ." k -*vfgg 3 tied 'I' c : ; ; ,: -
:.+i 1 f. .f' .. ., ;!. ;:II w :t.Ji..f. <;. ?< "ljt'l: '1', ;*'., :.t. ;,, r'f: JJ l i' i" s r.1pk ':;( rt. : <] .to" '" ,...t .','" -r ., .
x 4 '":'. 'fo :._ 5 T' .- t'i- : ',- s' ',." .- ..;'r". s. ; ,",."-.' ,;:f re : :" !':; i .. ;: ; ''; < "I1; ; .,
'. ', :Et' .n' "v' : -- ,,' iI'-Y.$' ". it..1 1tI ,: 7 # : : ; : ." : f"f" :
,
,, ', J .: ,1 : '" : -, ',"/ "lrL.il"- b ; : <
.J.b. : "
; .
/ ,: ;' ;; : "
.. t, .,..t" '. ; :'< ; ; .
n ,1\ _
.,. ",,ro.i, <. .-' .. .. ., '. :" .0" < ;.t,, : ..0\7 .t:., .'f ; f.--f ; ; ..--. .
'
t,' ; <
..>.-, 'f"
J
__ 'jJd'.t1.r
,
.
.fII' r 41'. "
.
'
. .
; "''ro" ,


rx.r r.'
Y-

,
rq fF t rR-f ,, A..
a' m t t r 1Rp n
K -
dkLi a S.: ur '


II

I. t .,. ..-Jt.I '
i : e : .. .
1 a .. li 'c ,;' .k"f" .' .. .t:1'ttl ;'J t. .
A ,j& ,t' i9''_ / m J.fit ,. .1
'Ik ,. ,. o--" -
4J ', .i""iI': j '.IiI ,- ;!"4.11i-q,'. if tt 1 .f -. ,'i. +L! t "t P i Jf+ a t. ., ,

." .1f. l ..
."" 1 ., Q. .t'U.'f..1! : o t ..1J' 1 t7i.r
? ..c.. ., ...: .., ie '. :Jit. ;\ JJ" 'i" > 1' .>'.;-,-. ., ('i.,;>\ t.1.., ,.
: i i 'I : .
f f\1
Qt" .>. .i'i \ ,.. "tr {f' ; A '.. 5, ." -" ''a '.
< ., tflri.a
,a Nr t. e i rdmsM ot "- '".,._ ". ..Bu ; *
: 1 Ui h. 3F
; '
.i- tII. *
.' ;$' ,. f r '1 Wi < ,' J t 'I"' "f :nq.&!.d fo,;1 r'll'-l.jf' "" at'- ,' "J'I"1I'l'Fr.I n.' agei .

t ,: I is.y t 31N.'M.--L T1, W: .
4 .
J .4 a": tlekl4p Srtltlr4a 1 y ,"" 1 /'D w. '1'f'f .i..: 'j.4 "1a' ,:: i-
'. ; i'i .1r ,_ > : '
"7rlU .. I'l .. X ,. : ,..-. :
;. ,,,., : '.. tJaa "-ilia' & = tfu ',;tt .
IU i' W : .
; Ol
\ \ It'r I- j" "f :.J-
.
f' D" ,,' .. ,.!44..., RfPaldmalWaiLdibtoe.i..1. 1t loti tatd.111 'A1U8t 1 ts.x- aw.. .-t.... .
t $T ; ytOfO hii.Oidf ,. : :;. :-1 .
Ij
g. .m".lIf r:1: .
.i .. 1.1tRBlSX8. ;. _. -
} .. I '.
tedOsltTr .
; ; r
. .S ,'t; i Sa r Sadldtlta.liWw t.. i\.J "rawuG .:tIf.Jtb It f il1.-l i at .+ 7 -i .
.,_ "teuM; J y. ; > b (. :; b74' .. IIf 'C.t-I ".km"7 'rt ,,:

( "i '. 'i 4 >;ACR, Nq;YR41xY1QIt'Ss I' .. : .. ; J'.tJ 'N. l.

". U .t. <,u--o,. oW ._:,- .... .o ,_'\\ ._ "i">; ;'', r'2'kI ". oM..t/' '.. 1t'1'.. t :;/. V:"' ;" .ft'l ... ',. 'j( ;Ol ,
D ;
'BII a
t'
It' -+- .iGA.g" &"W .: '
.i._ .$ 1 ces4, .if 3. .. ....0\-."_",.. .,:.-- "tW.( tJ .. '. .'.' : .MIJ.uJ '; ',- :, \r' ,' 7.t:._' lJ' 19.''. -;.:, .tJ.\ r
: .
f : ",... ." ,.. p-i5:J ." .,. t. .', ".1. ;'.'"'. : '
J.. I d-.II.tdatstr.'s.i' ."-".N.. ', ,.' >'r, (! I : ;l-A.dr.&u1,. ."eI .L, .' 7. anart rUL4 ", l lI.ti #fbkAp4L.( .zt. .
" l. .; t ..rI . .,..t ., ". CJ ._''ltt. cntck "i
t1bt'a 4iij4ed 'i.' .. _. 1:1 <.
-
4" pid I I. \ .iL t j- : 1. .cIrIti..N. .'W. / "
; ..t'-i.,. r 7 i\i' i' 0' 'f'Jt ... : fjjf
iif
J. 'r" : .tj' .. : ,fN; WE: A t i'jjrII \: .the llttIYJ._ '. .J.,, wra.w' ,: f
Hi i..1 fi "..
.
i 1lfP !. 1t.1IU1'"nlOJSl.Jlut: ,
.
.
.:, hit.. ti.. '.M.. 40 ... ll"'t 'i3iThrrxda. +i ri1" w, ." ..;..irt-: "T'" .a.' ,,..)<.; I.'.,. ... ;JPt. .. .I 1:' k"I *St&, }tLlbs.'ZSff&lKf %*.11. ,JIIW..app.r...lIbIItIt fa.1 '
a.1 1 'C '- 'I"nc 1' --T BIV IfrfUafTUt XU40lCftE< | : :"
.J-I'ft&1 ".. *>uBMOPM : J'1d \ : lJ.)f i .. .: ;1, fc& -" f 4r'Io.I Afe.i..'ICi4d.Ills ., }'. .'..
ai .... Cbip .... .- fit.t. y.u'l 'UI -
uah F' it : $ .J11 .. 4.'iI
ietlUei bye app6k tJni{,, Y i tu .
'ab rt *,. tpb39 it ,t3 (1k 'P paot... ca.. l "'. Ja:"-lat / rq ; .: > '.4 .';. L, ." '. \', :" "'. .1.1qo. .! ,. "1"t'. '!. ... .
.rti IUIIRW' i" \ :' 1b.J N t16Aapwdt. ..(. ") ff t.b l.4 M. J'' 'T.ttA'. I .1 : .1p : ;'I. iji .
; )
lI&i.,4 1110'J' 10 'OrftV 41 1F-f lW so t J t14 .. el.er / .
= ttJtt".t .,. ,. a i aa
tff s&gsssSi. y.J ; : ltoda..; var.M .} omc..I';, jI.\ 1 1p. ."dIN l Iff } ..Mpi.1r1' / .
.. Wi: f 1"" -. .au..+. .. gip' .,.", 1t.1 J-"I,. +' 4 .,}, ,-Yto 1 IN II Mattp; ttr P-P -.. of ,IU. .. ; .'A.re"\.. 1r
wo 1i y '
: 'Ii "
1111i ,. .J' ftr1'It. n : ,' '

_."J.1a."Ukll'.JiI.ra4iY Ir"lacMM&ot fI\II: :' .t ,. of 1:: .J.1 ':,'.T.' e :. Tj.ii"'I't.". ;,1' -. .rtoiWIV.. .', .'f. iiiiI#

O :. ."(," "a"3 aMafpdosn.v.13 .-. I' E ".tl. 1apptlal trick the xu..aa ., c. .
.b .( :
.ItIfll .
; 'I '
".btoI4.fI ', f..u. ... ..\'tIhdi.
[. 4.tJ. :_
ill' 1fj.i =......... .. I' .,. 1
-
.. 11 "MdI' lIS 111 .I. ..' 'itrr'j .
-.l' __. : 1'" ": ,, re.riee.lJpdrAN .< Q.t &. .J. l' *1 ) ', ,. : ;: 1 l'; f 'Letttuoe"e-4....td 4' ,Aa:.it..w:j M '1 i '= : JJjJJ.II.'JI-j it. ; :$ 9DNU{) 6a.dxNtarlf.' ." iMU 4 _.A' ( :If"
","f\q.' ''IiI'' ......1.fit .. 0Ci 0Ilto' 1.i \ 11.1iUBBAJU ii01f_ :. .. ; Ij't Jf

.Lt3f.., .OF".. ,[' ;- .. l'' Oaa 1'aCIIt.ooiI.qwn._pri_!..,iIIliiWblIe.o.:;.Q jiI 10 I' UW aD uAJy' A' .i"i ;,: f i. .. 14o tOF'f f.: 'sxs5';, n .J.. .':' 1 r-. .J s t dKJ u; ..

t. .. '. ,," J #..-. pol. ."ittJ
.t.IIt "- t, i I .
.
. . \ ;. 10000 'UO' r .
,I .' .".- taUIT.ot' .' ,10. ,YIt PRtETOUSUP 3.AD5if >" I .i311a1 .t : r.w .Ia Jfot Ho V. aTirdlattittd 1iIm W'y'. .. s _:.

O tPJWl'i.. t .. i :.. ._. O \ ..:...IO h Mau 'b uwr..ia'pawl wJ.hJ t1Fitriooireildlkaoat.fN : ,..ftr"'i'J' t a .f'ft'f. .".t.I' Kit.yDnnu'cifll''Y'' ''. t. 'ki.qr.wha twi I BaltLaole aDd -ala vary Sow, by .> ?: 1
tm
I ben4w .Vat.Hf n_"gt.rt ,.. eo I .
A f' } ; : ,
I 1L ; RDCkI pqt' Itl etT eW+l.a y 411. 1.110FI ca-yj.-" o1q Cnville; 'Idrid. .- #4 A BQZEIT rt t.J1ttJ I.. F 'V
K. ,. !' ""_.' Wal..ltoa.to ca 'bei "" l .'I ,.m.ft/If'!. .;... : r May 11.4,: -f : i i. '/a1N1t6iiY *
I ..., Otrpet. t 0oac0. 3.iS Iii .. .
,1 J .. ,. y. .. .; .- \.aroe nn, li: K. 'i i r'r"l1" : 4D h

lion.Bertt ,m. :> .. Jo.., tt .f' BQTTR9.ff&: 4z AWD'XQ08.rA"CJk .. I ofll'D4ela. for I ,w a IMIrdo.ale to _+(Ul'pt (a' !:AUGU NE A1 D..XSON-1' :! ... .'L r 'it'J:_'. '. t.hI ::.". j 'H01n.i 7.Ttt"I' .. .'n".a.t.Lr.)i.C-". !j

..,.s..1 .: .IT o .;tyR 4 Oh.pryowdhre.data il.Mv1taKlaaaap$7to A : T 11.1.1= I i I '
"I .A nk ,11Io. '. -ptoylalsoytuaMr.' natcr.r ., ArNJtr.optAALCoMa :6:.w> y' ,'. reat}' tti11i1 1tatia.4fM 1. <
,*1Glhi { H : !1 U$ 4iitXDZ164bc WCis : ..A4. : 1 Lal,;r1. ''J--:' : .: j 4t
'JfJ
t Tl,s'yar ..-p araa. .. ,. 'J,. it "....;....,.. aw 1 9 d'.X. "1itRS" iUit' 81ETfif (. :, '''l..f1..flt,,{- 'h ,...:-J,... -.' jK' tth.a.ndpri loa to1Mla UI' ttfrr. : .. I t I its, faII .. ',A! .7 ;. eaIt.tlug4ap'
:'V" ., .. ao 'Bo&...jt to \. : J.ciuornttarW'" p. T : p r "+ Y'' 4.S. _t1.. ,:1t'1u.o rlLiox. ,I paMn.l.tLiii ,
,. W.t ae" Ma 04 a j .Kq.at
.. .......... !
1 f '" ) .., c. k'tm i d bdo. i I Bil&gOlltll@rtI'xpTtLIWtuLY r4 ... .f
1V.I.r 1m_E. .t' ada..at. Ci ... J IS rtwregi0rlarM. .... tl.w.pa 1'1"VB "' *" ; .SA.t.1t ; 't ;\ 'Q terraranOW.-- cd.1rn f -S 5-
't -
T"9" A1M'a7
.JPIovlP bbL..U 11Ir. .tt.r. F Jt..a
a / 1A ." '
v'ro"K,... S1:.' : II P afl .A 6t" perk. (01.00 .. ..... CHI'. ,.... .- e. '.'1' ... .,- 'l'lI.t. r ... yJat atlduiaap9ttad1. 1 -I '.
o..J "; tx: Lid a._.:.to_.0, -ttlIs.--a...,.. j 00 ( lUDA..L.\.1'"fD" .AOENOY.f" ,'; OamWILJ. xatf&is u".S. IaMe.1t. U" ISlMJ. 4 .1t n"cJt.L1nYvu 11. t.
OJ' .
p iiftUk. 'I .. I i .v. 'q 1.\ I."'
._.- -_.q p.,0 '4. 10o.t. $1'4 : 1i.C1I.UU U ,. Irp.qpw al Lrrp L.J.1asa.s typa .. r.'Ian .
foil : 1-raw 'i ao .. ,.. ',. t
\ : IUfoXfllllM""j '
intRu.H .. JRrntrp'hngwJwkwID..1QtltlipMa a "
1 ,
-
r 1 1'0.1. .
0 : .
)
,\ .
T.\BI..Ert.i .. "i. ;; ,tf. ,1 :
T. 'mire' ctz7'LJ "p.trinlJ ti : ;.j tie PJa.ct&' i ;) 1i% &WtIERx EXRRd.\ blAS j'FAIj t .1 I 4'k.o
+ ti a
-r-o'l 1" ,.. :e4tb8t.I .ItoW..J' to.t 'tiiga A C4nfn1n.br touAttt-tc UU',8K.\t jlu" j SifiCSi auifcEou'l ,,. 'ti
.. ittD.aeliL 1 bAt clcurd: fads Ui.d:not (.ory .." .{ AYIAZ ReA1d ) AI'\SEt. t 1< .,'To: t tcao .
: .,. ..t ottce! ,I. Onu *dwi WS TLW Tw VIC. ,..ofu x : rB4u Ttl1N4A.x. '' .1-, ., i turn cuit .Pltrids.' -
.... Jfiebeel-i' r. "' lit Lt eMna.nd Yl1a'iI191i 1 11UOOr H .I'; :.' t'G'CmJfE.1'tYJaIDA'f'fFalb4UI h:RY. t'C: 1'I ,).:.K1,.. w -------- 'It -

." -. : > : j 1.'rgfatneN l.aietbbMataRlN{ i 'a.s : kiIId .1't""1IU a ,>..UTl.-- 'A__,**' !.A..k.I., ...--. 'I''I'r..r '' n.ow.1fttJ.S's*. w.Q In w. .sad' I... 5'1n1V.LL C. .ltr'i Te wu i'"O'..".. ..f
_. are a& I&ooa .i''rtt- '. r >" .
lilt w 1'11- M* -'It.\ : t. f
1 r t It
'i"'iftt".t" 'i "moot.,l:K. >. I'.W1LUAxaOar.ALU I! J ,9*. ", ., to TItflOCt l'.1N'Ei ? .: ,.rw *LV.:1k.1I'-1nqlll.or.:..." -, .,-.l..O. 1 $ ..;tJr.. .... '. N' 7i. t '

I'. ;l'61.,.,,-.' ,. > .*' \ ,. .'.., "PMWc. ,A Cheap Place ..I. ,. .' Far S6OO. I .i "F ., .. .C.BJtkXINOj, .' .. ,,IkrJJ4iIr&CJo1, .t.Ii i.ij1.\.. t tends .
"
? .aesdi. D.e snt. If.I' ',. :
Bi i-i btead rrt?w K nd..VJ.lT.IWh. MJT.r ,ti4' fl QIjATtt6zt :$16Aer.d agtPea.bareth4ek,4 adi.O.tit !. t'asNI aM 1rt.of.JI.y] .e.
..-r area .JUUone -J rphln.ri.e..Brw4maidadIMebtraGzpt } DUTMOT or Fiu 4, .; I sa Ire.luf n4ir coltHMfet 1aa-. 'Pt J"! wt.'n.t : 4)keratnna .. /. < .
.(<., dA.p1a -sdi 4. J.. ;>K weiJK 4d i I1, .111I7.' ow thlnl tIdt lla..z1,114e. .1IoooJ. isl tN.U 1 f rJ flEfB TZ' I h11l.bore. "
nnraJMt d u .41). ". IIe lr*ftur; Port eI .iO-wiiWmt _T, ;Il0a e 154 u. try hatll, nd.N 1'\c : .Southern'Extea 'Company. : ; R. .
\IdapW' t ,1I'1IIr'or dta mJ !
'r'Ap.blu'1ipa tWl,- W w'p i. 'tnwaut la ha"TMe te uFt.ed."dIpIW..atl'.IM.-. oM.nee.aadal d f r..p : .(ewrtacxa ,y I.t 3'.*i H..t r JUtL:.iY."' QENERALREPAIRERIOf ,.Ibe "u o.w tataa wned .ec-.u 1'tmaM r.tby. -

0. t t : 1 : J..u.'ntlt; :. i, .a'd.
1oooda1w\4l. 't4rW.. Arra .Ijj M wMasdNn IIJ 0rde.oU:": JOb T.tlrubit 2 ; 4 '1r OfKroduo liad.e.lbrll.dartdealt.r

,aft'. ...,zcaie Warnaow.aa.ditdlaayafGYartkCac.i ,. r--', .' 1CU.IL P. Ll atB1.E.' r a!"nk:,. -I. !:j I TQEKSSED, FLOOHINO.- OU.'tS, : ..'' I .....,4.......-1i7! "J.r Wr '. ._tl' AU","..,

!_... .' ... t M L&r.d 9A Aaf airp.4.-3.-A. O. .aenett.'IOAbu'itrobdpww UIIoqt 11.t, I" J.SZ'ULS. LOU> .
I 6r
.I .- s.I' I OmoUt=.'. a." tf-a& afata which,.J...feiaM#.51 te W i..*.aeni.-r PtwU_.,.H l-toni_.*_. a' rua 3AIE ;113:1':I."r8oiajzsfscZJ ; ; I i 1. }: Q lj.* !

t. ( z 1 r 0".10 "(') 'SRA1H1tfAETE1s11 ab.-BiM-u<* l >liUU WM>lr... aek. This I I .< ... is cinct'tr"JA COG1tT'EA1T3i'C1kcCIT W
10 (1, _t .. t. \," if.F. ah.ratCf dr rufataaXa I.nd ...' ad4.w _lid p,1dz;.a|I' 'f. Ii, : ,iBUr f1IMiIG,,4.;.1a nAa1DA-IrcrAti J "TT. ;;.

.. agf4Rr! '"'t+ Jtta\--lIa. i& 1152.Ii wl\bla.-.u ,ppoi. lrW.oaihrn 1 ':. .t.. ". ".:. .. ., .. .. p. .Juan. ,p.u... 1
r YMt.IV1..lJ.A..Mpp4Mi w.eb wrorthaa$1gJ ;
-a IIIr..pq.a. ; .
igtract "1. I( Uia..wr.-z9lfaDlriroa'lL
DiKI -
$tPS1 "au .c./oi..u.a ,.M Kaloto..u P tlyp.tt Jcre,1000.. 'J11 .,... ,'-I., ..... ." .:... .. ,'P'.... .._.. trJ J rtats-- t,1t't I
.
k7 Ed Met ". ; .' = r: p';.".J f& '. 3
th10q1 j I . n. '-j ,ilT !10.16 _1IW
11St4.rl"M .olJ !n'4..rr. .r. ii..J t" 'It" '. 0. "
.TW ; 11i r.rO. : 1 'ft.r..ti ii' 1'Nte '*&B8gyFAIRBAHfcS
.' qiR yF < ate &
r1 f.
'i : ;; .i .L" .lit','l.t.a.W.rla1... M JlMw.wtN"dad 1 .. ;.t/QC .'.f' .: _.. .ti"'H". =''.''.. '" ., ',. 41-. .t.:' 'D1B L .M rtMt ,. ,
-Zs tJdG9t S'li'+1blr tl!d j tefc'mHSta'' S ""t. JttaCWtWJaio t
1 .
St = ctl1A'l8dio ixztc2txT .-.tIWtMGI m''II..e' i I -
wIm. J XaMriiUW wdwinae..rtd.ai.d.4.odwra T If 11' ',
-.p.m; +etaaew s'urriitTE ,d AWe .' '
.,:< .HwI+u+tMM.Hz _; lt..n.tUapseK'iwhyte..aia .J4C'k1o ,',. &
t1kHoy yin d I.3ewber ,
V.n. -a. I pq otdw M paWbltaol aaanY'.1} t"fJ kif4 t
_l't"'w iaeU.ibL.. sal wW t.ir.avaeat: 'fr.n_aaIf 10 ..and .s.- eaaltir P flaw .
w eagU
auoh. dRi
.- f_ l4 o11 t1ABt4; .a.1UM4.die popes r= =>IMr :!UM A..r.onrr. y.p. 1 ..n .._.""vG ILt Dzhbi.%..Yak:: .I ..... .\.f.t M eba Bn ttNte.tletl
,.uty.I.. to iM say-I Maroa tbt..yw Ii \ i).' 'n,..' ..". '
'!'OJi! ..'i, \ ; r f ( '--1' '1'i- .0 : .1.1i. 1 .,;S OV.y. 1 ; Lf[{.' 'W ttRR ,; ; f
: .- 1 .flawN1'OLat. ilea !+aa.eat ,'I r t ." 9 i e. { .)' ., :: SCALE&
z. tI'( L. .B t. ,;! 4 l .I ACCT P.ia ,AKh,.it3l8AU COMMURUOWrtamot
tA.m.cl Ie' .f L'.U 4.A.A."- i. 'IIB fi'# ttatftl ; L BT' .t'! !rp t '. < I .

'f h,'',l\,' t: 4VT, *> '' r ," '41' toa..bIIDtrMO.hook ud.riatt by anri...,elrwd I.and day;.;mliwrf- ian 3a. O.tJ.tttm, tnBn WJ.1""\ .'-'.,.::. a+, tpFi. tJtrt; tJO.t'rttii',.sLJ. .. 1\ '. .,.. $i.t1 'J : t} it

IImw.rt'DU.a'Rh' ;"I' : i Thw :' Ib*.dnpr"per.k ?eraUcnr.. U M quuun for 'do,aTlaatwlIrtlat. AT'\61 jO1q U a inti i .
,. ,.)-' ". ,4.ti.v. i iJiliifSTEAM"lSJtll WxmrtfirtcMd bam; ftatMl t-Wi fla ... }t. : Jacksonville WAIparrt.rier9.rdialhetri.untryall. artlcltoa Uwf i
rtremaf.pemlll'' T. a.t appMni.a aana.rmkluea. 1''' wWI.a&Ill,iowld pgrt.l. ..i
I I.0P.1)a\"i. rrio..lW4A.M rttu.aBea.wrEpp.Aaa.,.
.:-1- 1(1.1Iari'- .J'1"" : A/M E 'l t}''I N 1wrtl-.m1' MLEANij1 ,.' AC6..VT JYli rat sTArt OF" "
: { EICpaTA118no1L@AizDI. J \ ILOt1D4. ">
"1..oJt. ,.'P.M..+A G7\ .4lrr .; ;; '. : tt fot .. ... .. ,. %.
.... ratnnr: nm.r.1IaD' -..". a' &l tU bit11> ,t ., : ..p' ,j.J:" t, '.. Wjii) CAl iM18.LORk .t., ..t. :'_
.
.
MaMP.M.tooLOlt6Dt UR11'7tI1D
-N4l,.- ."' ..... ....- ':r"'f' = '. TM....)'h .. ..; R" ,1r' : R'r: f : t
.- f O' rood Ptob iMBanfera hi"ttrlaa .
i. : ItBAll MILL Ibr cia Ui aL"rt3. boa n .
fdaiU j' plea a& a* I ;".1'.n,"aIM ep4 .bppt. ; .
r ,i I.atti.p.dpdirirltirpYNi. a &tic.raaW.aptw ys!;atrhi'ttir! Ni>0! I;,. l 13aQnsauAleyrJat..Wut ,. {1 ".1'z 1 .tsuw t'1 a'-L' j.i.iptlaro k:"..a "1IIo4'1f kj ee41 -

t/araodtir' Ern iCb.rC r I od.et, >retaadBaNTLry.Ba a alai: 4 "I' ? .,' t r O .a ,:M;. .1:1YE;1'r.'IVE .: WE/t. 1./S"E7R66f J ACAt3OXrrIZL61'tLLLJACtotYILL .'...ll nm.IdIt"t ;, ,'.
.a4i' dap: "ef..Z-.l.L.sa{ 1 r .l rf'.. u n..IW1If .raw aq'oa'HLL.Alat.ethewlarlh.r.ww r-J '...1.0 .
Arodu Kcryiwvr En_",-"vr.w.. 4wL5.:'{:';1 I. .. ,'. nctn.Ur6.t. f : 'fiK;'A 41UIJ. '1'17-- ktr.Sate. Apply to *: 11. TUB*AST.,all : i itfba !! '.
J ..fllldoll.r:J'.,;. 4b cIeaNII .nil0 rJ'. : : H' : ca as. tb t wb.apdw, u .NONT b. i M.a i J r
Bnri-Cb.t>]-..g..e-.8 ..iftQua. IMp1,4Y nMO>t*aad mil Jta.aJIIsJuiOh. !.utoit..tt'. '' 'iiytlijeiiil. 'l '," f' io''M 1t 1a.OCH, Ct ., '
:
anIooI.aD cIq. '2Lt.OMta '\ Sflf : .;1:1 ip'tO 1 'i ': fio '.r ... ,.uAII 'ChSJ.1.t.. 1' y !! ... .'s.rr.. ,L1A; tr.&L& .+t .1 j
'- ....Mrs noalbA ,': U "'T.'j "1".a !
i- t .,
-N 'N"
VATU;. .: : ; ... : : T. otT... .: .kIn""E' A"u" '''I'b .,It. at-to lomtiton Mutoiit., N., I. 4t 9.- ". 1.1.."*AwzrSCaaaYaeaailpz 1
A(1i'4":
.. "4c ; ; "t' Ift .l Apdf w ..It. .. 'L t, .

-19me'or Mitm& +liw;> ;ri.u..0 $CikpR :' 15, .{ tawpt u---; \ia1W gens d."6Md t Lath.J.elia.ulinllaa..al { tar."" pliolstererCabinet- k .' 4' f' f 'T iU. 1r1 ..I'f"T'I ..-_. Aaedaar.. ..,.,,.:_,. ..'...? 1, .1 ';! t.
;
v .
.J" : .; Iavills "
b.dd1Mtrda' *it.-U.-J.io'.i oU rfck Joor.'" .4t. ? ; '1.. ,:,. ". SmMd,11Na.'abx114444. ; {
YIc1+,> OL'Tt1fr _.1". ".,f. a.'W..s-t.r o.'itua.-ss..t.. .".-W00aJa rw, ... "'rellc. + a+.tDc "". we ..xATX" e,... .' ''. !.wmc iPifd 0rOfoe : -..- Diltit J1" ; .
7I.t1.. AILS J C:.AERIVB. ...:nR&lloatbgs -.k." J..reM omaiptrf.ea.o..papen.Bpt'tqI of w M._*t.Poc1iTDIAT.. as bat Oh.to.r *. o,1t'>,'f1S-' DesirableF_ ".., ; ;, CLpn0i..lla 4 komtw.etA'onmal., Cfty"Marsh *. comer'r Iinr'..id'V Ali BtL' --' dhltl6.4 tlWdwmout..aa41. .iUMd at tile Ihi.wu eo.n.at It :.
4 : nuT TWb ;c
"-
aQ.at.ma.aer.Cfcock hr IHOtJU- { /c.
.'.' N 'L DOLLAAS {,!} tetwruk;3iwre ,reb.lt1 CICtIOZrILLry'rLA.. {.1'' ::3>0<* ov v ite/; LAt! r' Ii .Ni ia'p. i '
'. t.J a.d M 1+Kbuw to kojiricfaidjteoiijuk : .. .
taanpe
nuri .
W -j to.'fctr '
Mib.n..at. .,.PF M..1b aritito.. ... !13,11., ,i 1 AWDrouaaJ'l"&U ,n4y4.00 .Ptad a i,..prodMeua_. 1 H'lTmrrfc lllaflwlywal TIJIfMuAiv !t U 1 p 'DEWWE i f 11t.r ,.Will Attend.Jf.4Jr'-cJU'l+ *4'iy.tn4 .Goaaty. Gla a.dat w att aed r

HAIL9'CId4SE... .it'... M +aa.wu.r.. >r 1'eta4'N t. RM ..l.\ir.--.M \- x. ;;tttri'.bY !l .;. h 'W.1r :rrrw.iik a"y&tiw9ar: : .r .t
lwthTley.ctia4S4rsi1.:, t : 0" .1' .f. { : .._MW.9_ ""t
; r; Attorney 'Law, .. atKW I
'.l Uaiyetardar*p.,r.![., *!>. .'It,MY tB AITIIOEl. tJ at : j' t : .. po:7- ... v t

1Ie.r .'If.I_ ,IIo.t..Jr ..t ,ie ..:; J'iy t J,, ; .
1 f. ....OJJ : .1.\i,. d "tJ.1Isr4ttJ ) =t:1r.tfCrtnmIO: : I
.lEG.I w..Pl'M. ''jY'! rT "" ) .f6" .NO. ,

I idr' raT_a.4n.aa .Atctar"-naa.. -e r. xtp flNK.fJ.E N I I it.,: 1aalv'F; : :( LD.. IMO. ,(/ i!$ C? .AfI.Sel J 1i1t TTEAI-UUtZ4 x'..,-Wr 4a:1t: iiK -t ff Ns" u.",1. ,'',, f!oIf1"' e.;:, I ;

.1c.r. Jq r.- r 0..t f' ." ... ..t <.'.' t Jpct o1v11Jr'Fla.Mk. / tJ !:J1dc 1C.e:; .yo \R" -c1f'R1mrroB8., :.... I

L. partlwr,. a-4 L 1l. ._, -4' Rr4l.t." .: "", 10.,.. nu ttf Y'i'reedNli'(I!, qik,.. .:. t -iw soirrltt n.*. t.'LL /was M''t1w 4 1o JO h* .v _

T ,. ,. : '.1'.x.. ,-IiE, WYI ARD '_ 1I11Utt t 1 ("'':' :. .t..IsjIt.lft': :t. '.. .t:1. 'W=, tti 4If'DIwd ." _y -J_ :
BILLS OF IMDIXO, l.rT..II.oN .r 1 llff" $4 p...'. '.,
t'S".A1'l'.LtCATtOn.ft'"ir.tJi r .. '' .. f+. n H"Y'' 6' I.C I 'A -NHS ttaJJ"..SI.w < ;.', ,fib
(
"
f.MARIN.INEWSJ j ,40..1 .... 1Ir. i < *. : OIUr i/ '
:: tMtp' i tO:' .L a""fi a p-I g ., .
.
1.( -:= 'T'
3.A. Jrvxzixm ,.tVJ..y.ae.J J. .'a FOEJJEPAL. ( BLAIF. K8.Tarr1.M i .J; aTO "..i VJOoflleiHoa' iim al\.tarwbiipr .'.uneetor. ml. ".It iaier3i of "Lcmber 'e"4 jIWit.". ,.;.,. '. ,
._ .. : th.' 1" .' Twill rl> ,: ,. .' J #..a.IX'.n. ; : .
: y.tic"" .v. LTLoz1DA. I03 Ornc1-; iA: iait1j! .Uk : o imc*. KtrtTiE, iF ki oiia.-MEAkr, J ..>\JA\MJUNV.J. 'w;;.I. Ai II \ !' -v'11. -, :
**" .
W alJJIC"-'L J'. d> -. .., ,' : r i.Ui1ttU ; ;. ". t.'. .LJJ.-' ... f.p., to lttinH 4fMb tiiBtM ..W irm'.t'Mwi .
xJ 'A/I t lj' 'W 1..111M ."1 JrtII4. Eai mmTr.9ll Uwtutptl. j :, w.._
,*,' ... TJUZg .. .. 4 t*,toHoa.tn tlaa :
I.D-tiL a.r tm dlellilideoltMa ,
'IIOTttrl daatr :
]
xasoalMr.i4 trtt/JJczse .dmn.aaimeiiOcIIM. .Siilillii' *tw t"f
.A.. .. J'Af..w.j 1 "''- ;'' b rl i,- tnmtlr.lt.' N. f. /[ '" ; -. 'J: .; 4l 'S..t. h ..
1 + 'T'Dom ;'TtatrwTal.. Jo" "" 'h; 'q' ft.p r..Ia" IB f7 ,".)> r.-4! ., "'If '
1iJ .r1 Rnw..o.. .,. 'C' .ft: ', I /cnMwiBapbtaitoMbr",r ( tvitpie ; \ .
JoIIt'a.I:IA llelllwP.Llka. a -n'-Q .u v.Ur.4 m{wl. wk, W KiUy n ort.JtXBreln R 'f. *tBMitMwlutttM
.P_
..I. ,T : ,.bi-nt.t ...' :wiufi..1.'BaaI.z.'ttI .r Lt *k .".1.,0.--. .tMrec.tpt.dy,4& '-"'f'').' T1ft".oA.npn.. l'..P..r.' :' "i' .cvv p'tT ; 60:, :Mc wt fw L S.t.t .

. ...1w. I"A '. ENwdan.Fttttaa.ekr r.p ; HOHEt1Y'': s ,0 "t ]IU.a.i11 M>otdk.>4 ., .. JI'1." A
TIt
.1JL ,x1Kr :
. +. '
!> VC1 F .tit .rtlYe.ntlk *
z1 t wpa.d M
: Lt1CtAP1 -.0- .t"tj1 ,1l 1 AIawr .
:' H7a-8e f Jaatlitn.drobr >TV '*" 1i ;: teatdlaa. .. .It' } M. lna.wdaa.daoaee.kN -.. ..
WiKrmHisCDirtrMK* :<' .J--. .$ 9+sq:4. :.:, anSs, *{' II _r1bbltfoeW: 1ali7mllnar ..yrrakbI! .), MM*M lihIt.Y, tf ?
!
'aEM. IJ. J"'GoidfII1.. }. ,.a.nlllf.i, N ;a.*: '.baM ut t 1ieIa r. {t atw..H ;. L
ne ,
;' h .' \ y.lt .. Tr .. 1A1O.:?
$, -. Mt'J Barr. ''sr 1 ," ,CI :'Ia V&1SIfYI1_ll&. .;r. t. : ; p"
=

..itIw... :71D79..72'' ..a.!r---. < .r.'. I Ir .+1 qcle.. I.. ,. .cIttII7'.tI-Uo. ;. .tI. f t:iq '",.. ...:' ""i. '. ,'f"'o h.S...aw4wABOLi. '. ,..,1.u.a I .."'t II.".. ';''\.1':'nrIS: .o.". ttfir ,x' .,' ; "., .7-Jtr .L. ,. ,. .:.'fI'
.
% : 'I d .t, ".'..;'.iJn..lR-UJ t. 101lPUt :r ;p 'jtY .. .;, .?I...'-.v." kx.n4r t4'i'd.:s.dD.eeuaA.L .; 1I"IroaUtM ......

fl mCIitIt : c r l't .t. .f't'\Q... ,. .. .A-y .....N.' '. Yy .it"i dv1,3 ..J1't' ,w
.s .G" N;:"i1t...In.k ,
J. c xa0RTILL TLA.s f.A J'.tl'.COr.u.'ItJ! .. .' _,. ."'O---ft..... f4i'
AtTCAN _
ANQ .
/ : H ..., .. NtittMiitell d 1faEorrw'lXc.Aaaa aator.SB. } r... :, IL.Ir i, .v ff/' EV: auNatlLOltr ".. ,- '.. ." f.., '. \1 .1I.. f.
tK .. "'# ,: '' .M .AT : / "f _. .. ... .. .... : .. : '
< C.iP'yHiCKOBrwa A'
1nIt :1d' 04. "( : .
.ot r.w 'II.-.s.;>.. t. .., .-J .fI..r.. ... ''t'f :W 'D'O'UBT BTREnQ4ii "; .111"nJCI111'Dt.Jt- 1, '..

7 *" *.k a f. a : J., ',' : 1 .:ANm) *_v I$ i' .. 10'' ". 'V -.hoi..i.r... .,_! .., '. ;,".J. .' ,. .. .. ,. "r.' .,:'; :

1Iort1'.W pk.., .anainw ... -. .Ar. A B"iCU"; 11" _. > ,. r J. T rF .i.Gdy.rT+> r-. rSi. : 'i''p.'ftj"" 1': ..." ,.' .I. '.'I I'H. '"f'r.r't" .it.f.rM4.6 IBo.atllc...'011. ,1L.1..b ''l J. A.rr.ro. ? ., : ,.< .-. ,,,! ; .

: .-.w."I.oeeI(i.i (' :. .. ;. i. ; i. f .iHAft KAAAKSTWOXWTOWrKKtlOafO 4JtaeMI akiMIA / .. A .. a"* ", JI "._"t_ ;;,..+ ".. 't.411 ".
:, '
:1 "+1,; 1 1t+kh i1"-o..! z.tn.tw'."S..ti" 'tt'A1.'I ::'): '. .. f jWM'. .,' ... t".. ,.tl ..: . k4 '
.w .6 z s.1r.Tal.tarbJiad. +iK"Ee.. tattJJ" 1f.1.r;. 1.\Q J 1 vdL-- ,f'. :* i m8ip it"rrcd' # "" C .,. .., .., .. h , .1IiIo6..b4.'II. .-_, ... ., *. .. 1-
;Jrill't .. :.t p/;' ',. ,'. .. ..,;* .oCKhia 114 8oeIe :!'It': 1.. ..1".1 .c1 P.PL'f. to.R .
.. I .
: .
:. L 'tV' ri- .nIf Fttfi" _" :i .. i int.tBMt '

i3 Q 'i- 'AK1L ;U' !iltbu' : .VAq 1Wut..t 1m1m.r'PatnOR9Why' ; ,93 r .::$ ,OOQ.fl00.00; *" O.Jt.JL.c1.1..,:,1."f':..'..., ; ,. .;
: y .
: to", II. f.; 1 .M..t"'k If I : ,\.S'.J,. .. : ." : Wq i ; :U '
1 .i +fsr "' < JJ! .:.,1 1.\- P.1If' .. "' :' .
,, :
PJtO IUUI" ', ,. Iii..t I' '; ,. .

.' ." ,-. ..f".t: <)<- ,j. ... r ''' : 'j vel1.f'(On 1.J I.'A., : I; ;
: :.; Ad0 hi't H' i*u .; :1/Iidl"ltm ;: v iiSlfjiftw .
r t.L" n, ."'Ite..I 0I _0....:z .J .M..F TOU4.V1l' r'rF :'i : .- ; ":' : 3*
IM +ir r i.'"i4 w11rg larroiF'r ; 1 1'r Liv .> ;, i NtM WA wffitl t ,'--'W'. .H. .'" ,a. ,..I'LO '1. 'i' I am." iyr tiJTJX :- k>':

.}a a.u-T_ intl. {t tri r'P- "tJj..is.I ,,4.Ms0ft 'W 1i O t'A '
.; ,l* 'f' !?P. m / .. 1''JJAk4 i r ;
'
: ."z",4"., \: ; t t1 .r6D4W: 11i.ftOU'S1' \ ; .. .t..ili ..r.r.t: ';k 7'rC 4'SStY, : tz' :

'' '".,'...."''f, io..' 'j 1 AT A'vAD OLICITOE 1KsFt ,.,,..1. o: _,.. ... .. 1 44 h16 eri136111' ,1.' .
.t A ;
I S.>,'.. ., ',;.f'. J. .."MM'. .. ... ...Mr of, i'glr .t'4'" ."; ( )i. .,;Jf! ". -."." Z8i7 D1tr't,1 /'1 '" 4. t r $ 2 dArR l1TiIM 1. ?C4 .,.. Y t
:; :, "l {
0'.1"30. "
\ .i ru.1'
'Y ". +arar.,. .J1" t .. .
) ., "
f't_ >. : t'f-lS' : .JJ\\ .
,,' .. r "
J '
*. ". ; '
: ;
: ; : 'T' .. ; ; : '
: i'. ; .; .; |' : .,C L--- ,- ; ; ::.: :' .t5. ': '.
.
'", 8 : ., ,.. .l.r "
1------- .',f- } '.?t. \
M '
: '
may:) j < .
... LK3
'f' ".. fJIJ' j ...c"' ,.. ,. .

'" ;" :',f/< ; } ;' f" .; :l"it., n' '

.j ,"'. ., fj,', "Fjx nLf $ '' i, .. :,'.,):, ..:. "\.:-C,,<:' '"".,-J-- *- :.2? ..v-7.-saa!*T :.,, -3 jiv .T .... .... -

JfJ ; ff i < ;"I"'S :': :: ;: <4 ;" A. : ',) -. 'Scf vv.Has"5; !
..f '' %:: ; .?t 1; L rr., -; ; i *t -i %v. : ile 1E -j
','. j H.t" r : s'd ;. .i.*'HyG': \'.>.. Sr: --;.- >gr p fajVff -' y .- t;v.-sfyX x'3j

v > k. M.-W..t ,xre vrtw.ca -pr r:.,'".". '-.,.-., .t'Ji 1)".1. ,.> ""O.L .",' ? j 5iS* pVi|! w Sj y J ''i ift a

;'
} If -, .
4>
Ia \ 1, y ,. .t m r

.. r., .. r1j.O. '. -. f 'Z".' : .,. .'
.'
'' ., ,," i. '.. ,
+ 21 r .' ,,1
,,
1 I' .
'. 'II '' <- ',.!'
.. r
,
P "J' ,.' .
q e. y 7 1 'f J '
"
zr '" ?k; r' '' '; :.,''" .rt'l.>;
l
.,\ .to '., :.- ;y1.

Y.I : '. tJg :' 'O! ,

k ., .
.
\. ,.
ty W'i\"U.'to,., (6t"G .. 1 ''J').ti.4' t:
: \ .., _
... _., .: (', iJ
.Y .
". : :;- f ,
r-W'... _. .. t'; '-' "
-' "Ult'
--- -- jJ' 3 JtiJ
1'r ". --- 4 ._ ,- ,- -
-. .r : ':. '. VB'g. r t JtI ; !;
t& )4 > Ul}
1' Y'Z," <". ,I 94 .#
,
: ,'
i. )
,
,
f. r'x. ," '1'' : > ,. .' ,, -1 ( -\I il"<> -' -" I l 'D" : .po: t ,
.
81. .r c". 'J; '_ : r' ,I .tIIIi '1 j r., 1' # 't > ,' l '" a tr 1- .. f" ,

.r., -t'Il.t.'"o .t r .aIIII DoJ& ; < r} :r. f..r. I. lI 1J"1 J t' .: e'.: tf.il'I".r1; .-.r :J 'r+' t p&,. r' .'" .. '. ,11.911"-.Y" .'1.t'oJ' .

I r. ,jI :, 1 \ :,_. .\] ; .."'tI .1. di j ,
.
J-I"f ke.raaWCd.'idxfrytl.a < vc '" '. if". "...". ,' .'. .> ''',-' .' ..' iji-4; f ,.tt.e-.t\o, oW' '. .r.'H"-*' "
titi.tJ..titr016. ; I ; '. '. ,;MJIJ', : a ,If : -
l jwP .
,
.
.
"
) .
,.. '..''" "" .. I >.... ) ,. .t T.
; 1. r. "* j -tf..P < ) > A5pfwr-'i4vTw *i-r" IO"| *$& .
,
I" 'J" ': t-1 ,.l ;i.J t "4lfCt4" .. l.. II ." .
,
& .t" $ .
'C' f'eI. l f1' 4t't'jU.1J1i.' *r'a ",' f. tt' ; r # ,
'. ,- "sty ... 'i : < Iw1.EiRlA N1I"'i.frl'aI':'' $'a{rn" re/.it a'I+dp 1'41" tt1A.1R/rY*.of" ''

: ;' ,;., f' ..' .., BUB rn'o"'ii e ;4 miw. .nga.r VJWWMW. ** "i'1C fcV>U W bU ]lodr''S i: '
.: ;j"1 ,
c "". VIa' ,: 't.a64.'h \..".. .JEfc-wft. .>% y,rc. t<, ;iiortn, > nt tf ,,:>C} :.' ','-ixis,.c i.P .\. .. -**.'; .. < tofit AI." 'Ii _f'ROU !
'i-
"
." '
.
,- [ 4..r.n.u.l'u.u..w: \ 1 '' iL 1 .il *\; !H4";.' JR.B( lN ''. I'L ,.S <
10' '11 .nJ.u
'
.' '" ,. ', j t -J l'n.. .jf "I *- r'* : I .
:{. ., I! I oJt. Vctt* *.W** (,;ftWRWJHji,2 q'\' i f. .If'1ooI 'AI "IO .
l lirn. .l < :"" 'u' 1--' : t' + ;: 10
:
"J i tsbdd ally t. J : 't 4.;atitt tJI' : 'U "1"--.i '"!; f ; : 'I10
n il \ '
',
< I.I ... : a ". T.
i b' ., -' l \.i1L.M..ii4'f= ,1M I- l 1" .I '1. :" .... .= ro:4: J.u,

__________ i I,(j..". :"'...._.r-a.,1, .. IW" ,.. 1.'j-Wfj JIoI -,. || *iW, .. x:"%. >. rfw'w1'. '. *"' ,"i.'TW.j;.J*:. ;i f'W',yay iA drdlatlw""i:.It Ijiit.fi'- if.',.' .y,"Jt.1-.i.I' (rP : ., ... .iC

H:: ,'r: :JI. ,_..?"a.. !; f w1th t : F"t .1f/f'1I": iiYQXn.5r..X." .." -
e
ftt .
:, t2f1J'I 7'i.r -'If I (17" ..; J i
.", '.._, .._ .'.- '' ;> .W iJMj. q t NGlj'.d'.J1.
w l+ ,'iar l"' : Ta i li 1.;iI" ;.; .. AJdJk "
rU"
: ; ... ,
A.t_. > i. Ji t wu;'.uA r a'Jtl&. :coii i vj :;r.6. .-L.- 1i&'
twi c .. :,! :.L i tta 'l H 4UM Jw MI..".-i '. r, 40:0fM.I,. "t' ', -.*y -* -l .5r fc7-"!* 1g3EPV .. 1;) atHtflj dii. .C ibt t ;
1''Vt1'.J1- .. 916a tls, "fi- t, ,. :- .. .
: + :;_' '', 'If. ", ,'"., .t. HAV .
.l ,.' 10 .:t v .,. ;, ; .W ,
ia7O.A .1.UHt..r" m" "" : .r'K''Varc tt\llL ,.oi piq lL
? 9 tr+ .- ( O.i ,' Jdr
byl.F.py111dRb.ulozLlfppdp :
1 .
as. 1 alsdn.Sdo.R
.
,'q-': 'n j !.4ft.al:rl4utiM'i ._.,. 1 1 ; : .1' "J' ) : : : .Hiti./Rsla.ry.k U"wIII: tt1'f6I"' w rotytli i/
: .L
"" ''* .J':: ru. -'
.,c { -t'tsu6 o-i wx.'inr: mlf < n VT'r : ,=,rtfttftq'l hf.1t .
", :jtfii *.Wmiig5* *:>** ',..jn.at .1l. -. .ij. .c.4.J." t ", ; "o.J./"I UR1b R i'; or, '. -, :'.JOInr'CLA.KK .
V_wt sfcTa, .:I Jlh topo.Iehmg at WJiOIe.lt i .
$; -nrtda1i br+r rt'tdbptt4dpavaJlatbs91TtttwliYMtpw ,.'_. ? jnw.. "J'r tiler ad n.tau.'ba U > a
'. .Pt"1' hU'
.y'W,, ..2 tH'H f "" .2 ,' : 11uST N
:! mF Ei1lf p: \ l ,
p&". .r .
:" tW mldwdbM.; beN.at, > m.tda>ta td7 a1 .. "-.. -. .Ii-, \ ... : .. ,: "

:ba aa.Aa sal tk .'... Cttfwtraeowet het Ml other Eatabtiihtli flrt'tbd( fr. OlVt THEM A CALL AT THJTcOKjrta''Al> < 1' .
.Lfit .
.
.' .TiaTOO
t :'rd. tk JOINING THE MAKKKT.JarfcuntiTilUi. ,. <.: t .
wat. w "f.V'O1 ( ,' "::: ;' '' li-gTiW-M '" '
l" .w < .- ._ iu ,r.'tj. .
a-f1 rtll.l '
..A_Y.a..w.I ',aaU 4II b Iby 1 hes'.andvJewdi; :'I i Tn> 1I "'1TZ.UIqI'
'
jR'.j. YORK.Ht'avpnte ". ; ;;;. ', i Lm .'
<, ( .L :rr.'l' hjciswss*;**, -T .. f F ', .
.," t I OECX-A; OK: '._ I # t :. M

.;" '.. if j1s r, .ate-arr'.I'' r}= .". .,.r The and i'lm i. 'Comfort&ll lloutetb w irk, '.. '" : : I A! .. II $. A.$0.S.e* ,yy

,::.'F 'liorretllw/k Ml teMmMbM1IMN.Mpi -_Mltltb_ ... -*J >* >.* -. -rv W'j".PI nr'aSi 'tea v ,, ., f --1 ..aictr'tea t, ,
"
( 1 .A 'J '
: : ; :
-
pV.fh4Ak.bapsw/s.Aammwl{ ttlIiAIt'a7c'i Cltfrj' '.1.' : A' ..."3 _

rArArN4S'1 i It 'oc.'t, .n"n&T'I.i..rl.n "'V: \.1, 1PJ'1 I
-
; )
t.j', .\ 4$4( _? ; . i.-v'1 :. ;. B
ACeso) : i4'
'
"
L ; <
.
.
1AIflaYtti&BE6Ttf rMaifnctureldoftndllesferfn
." IJ rt n.s'" t ,, .. 'I II
\ iu( : [ .
,
,
.f : : '
.
: ifI jdA ;
r+3 twc a a44 al .' $ .,. :d"! #> 'i I .
I
'. i t4J y.N .- ,... : 11 I .. .. : tI I .,', -..,. ."" ,. "" .. .' ;' I\
W M.tlcEu3flIeradcPdr.flrfyb. t ,.r, lOt. I.,.. f ,'. w ,'.s'i.r. J, .,.: .1 .. II
,
,. .
-iwad'i bk. '. .tJ-o ,1i .t .d,. ai4'i "J' ,I! ;

( ,. i.!' ,,_. ..,.. .. .rt.n ,I\.l .". : Tti'.. .T n mzrrh : ptiR.,
I.
i i& I R.i -.''_'*3"'',-r' ,"..f.': ''I"- 1' '"' ":'"' .', rjpre.: ed .b"e tecute"'afl kr"nda I
; i 1'1" .
: .
'
'..: -l aa'I .'_ ')' ',t -f L ", 1'1 C : :. ortfoVW&ilfta feky styfe t :! ptiinp5ic..

/lni 'EVf 'filurra?s.Litfo, fAildiitiolffail "' mpiTe Line. : ? ..i P .n I i.l n-bmi; Rbale&d'.d' .iuL Ida
q r. _
... v laaM rwdw s..W.OoqIItNr BI'tot-.
; r 10f4tab. = Iit I &ila Nda1'a. .' Saa1a.1'b.n4ay'. .9r.t'1rda1'1oo. '' P ', ",.' .r. ". ,.,n.9t ss Ib.ws..t c iktl ,.k., ab M
1 ;
.,.- A w lt.t.1l.! !4'MM$1 "'$! .. .mjY 1 JY JAIf.ljno"' 11. .B&UU Linxerron., l-'E SU..UjI. .t ";" ...: 1''iT ,. {.. ,, : .A s'
.," ,M.._ I. < .e= r' I DD a..1Cota Itak.r Cqmraiuxlor. rtun Cpuanlanala'; "' p. of a l.r a rssra. oraolnut, J'I.O.1DA.iCP.
.. .
,'
.
*lriap1+MtpmlwYlTKbM'Y/IK, ,*R I C" -I 01.0'' Biu.' .Ill .1. 1'.. .at" a .III 1'1III 0A0a.Jt
dbaleee/ r@tr.t r>' q.'t,5 rt/!+r.-- 1 piu : ;; : .st.it tI."
l
.
{
: 4_ ..I 1.. I Balkltp;Co i&matadrar. I &an ComnlMikr. n. C> w.: W 1 : -". "i.sd11a.Vr -. D.s.1s--ir< ,
.1ff"IIIMA..Mil.fkbMM : : .. .
,....It. rio1I4Il L.a/ Y'a.f .0 .M-I j-tlbM-t. \" W' nb Ity. Mtd till *****.otl' 1T.je.Vt.. __.. .('""8IMa."lpII en the Smthtro c- tttn* bans .. .n :1' FLORIDA HPQSE.
,_tie...: -.tft60 af1611 hap1". l...WtteyiiMMttonstrr I t1.e asb to KT.{ 9b b:PL TI> llebew M redae.l TFIK to tw bad *u U-. $ M $CIUUrc Job.'s .. .
...n ., '..JIrio, tgrk..4 11&aU IbM Atld ,w :iI;: :
..eft.. j ssp 04 by soy tt l a.s art S\o-aIA Bhh.s. .\. ',
I t ..
S IWpu .ad.q.Y.tdtal.Wd...it 4el.'. L&SZfSO' !. I ', yaw"b'A hii rwr a.N'2.J:; .. 1 j-J: ,'.i.. 'J1.till' t, 't ;tha1 eIXtrA .

.0I' .Iit' : I Iairnrptt&7 M "h U 7RR &tMmn[ I A 1; ;;" ,, rLor m"i6Hr .A

ERn. Atlpallc1iait 8.8. LiD, &tlitagQtaat.dav.i1LiEBTO..ta... raLliI tJt roIII
Mw wtkr Lr &tanlaW-1t tL\RD.fE. ,. ri:1J: "_...kwthi*MCkadartaf>minc hi* frmul .ay
$ H. ti7Bo
._ '1'JfrJOyE1ft : i. t .pin1..i r : Aftaat : Dot Sra "D s, .. .
o. of t ftf\tlr.
'et
s 1.-
: 54 s. laver.T4.bn. I b ..:. _8B.' 0 W.l..tJ/1fg. :. .:. 'OBO. A. McCJ.ES Y f QldtfhralgIlinilgerit'T l f a., 1'boo.I. sand -t

..=r- :axA d Ir4Jpti vi 1 JCtt $ Td>j' titluda'Io-i-.Fork, by\h ratant.OO. to be'bad oa .bond the bow or at htI.. Ula.'Will.all&.La .bfOi
.$ban en.atNdfdtbiw+rr. rdIr1r O.i pRUC sal .d sub dw br6traearbrf+M.iaY.psewl.aealpw
Drpot. .
,
__ aba l ) 'i sadtayas.ktt.atht.iuda.ri4 _
d. .. C".-c.'D. .
a'o
...fa/wbrr p.hb.ilfo.iblu'.-, A.M.BM*** rPtlb lt-t1 April2o-ht.. .__u_ -!-'.- .-, ( -,_ .. ..&( if"
: fN"I'II' S. n. ;, ..
"" }1..1. '
I.; .AGREAT"
.
,. ''';' jijJ j 1'1' -j '' t.- EABFE? $l(JTOIOliL'UwiH CTSOUhfw THE:: ELASTIC';SLATE : '1'.. .:.',.'. .: 'f 'j'I. .

,' f4" Ht'bi 14. M .., .,' ,' ESTABLISHED 1856! Y1'bI' 'BYft. .).(0 c'r I. ( 't'-r ::! ,"", : ,' ,.! 'tTRC'TIONS !
4.&N.IW.UA .. t .
Jt' l
\' 'It .
,
:t tT4. ...,AIt 8?' a 4)a. &; ,dl""a. H' Lt h4'l-u. .li 7 t_ 9vtl.V -DCJlUCBaY. 'O. 'FND". .'. ...,' ,'.U.JU.; ,,I ,.'" "

". ;. _-. J" t.-ct. "1 I A' : 'W an ll.t WetY,Y't't'r .w' .cJl.' I .. ,.,. .. u''I. .. ns. L iZ :: ; prilig:and.'mninerO6

'ibirk T"a, .;JldAtlll"-oW$atbltatlw '. d. ..orMrittII ftuittJ,. '.'n...yItsi. itpunts' '. 'Ui -1. WI'i DB' .B'S O D
.w.w.d.i-. k otl bt 1 '. .,r 0,Tpb.i I BW. ._.' OIl& .waRlaa.s IttD + ,.". J S ,
lAeaoW 1. laq sId ItsleL a. .,,. .wit1t.L .ilty and j w (w Nae 2 : lOP. '
'.. dstiY Jimta.OeM.tTSaba..doaxr! tlllwe Prke, W. ._ = y
H. daps'aY .IMIto. Aa.Jq : y
*! : ',I.a. i lA1M. IIAtII ,. tl1a .. '
:.K' TtoM&ftttt&i&TP*** v&teftEBSOTla t"VPAt1LE$1LJi 'J.' J. tI t hl AIr ',.p -
", .la 3r Ua fU ... baa o eiesae ,.11. tad Iaab 6aa4 ldlY, !, .W4lebros'P,1 1oN.1rKJ.ca'I&o.- J; .,- "j ;' IIOI. & .1JRO.
j :: .
,, :' 'Kfi-OUA-iTS,"' .U ,1 d 'Tuu.ua n.UTlI Ma.nl ABM B. i : ,
n'U tt1 UnawUw
.' : ; .i" YY6t-rffYlttllJfi I > ilttl\t". ..tesde ./ella"w.sUkrldo but : ;:'bde, \ '. '" '. .. .. .1tlbali JOda.andAaoewDrT.flan.iai
>.,. ..lT'i. .t J1' i1 'I \ Stst8,,'to_I th..id V&111... U. f htutst.o, < 1:1 ; ,. SNOFB ." .
1\4"" Rkulk'm' !lairlrt.E'1d.It. 'h.. J rU' Ufts :I J._,.11I81.. .(F.tiiocduhYII) rv York.u>dtMMli ACM pdrted.l.t1M U 1.Ia<e. I a JA dt l=TeI""tJt Mt 0-f ...?a.;.: ,.' .' 't4t'c. .f 't'+>"rBrr8 A.\ ,. : ':.B'-hm1c"" (S''.LLYPliAiroY

.{ tRTbMfel.lrat.w > Work,or tnra..hi.oint lV lor,- u1al.IbitrtletorferM.nid a JM- < "
A..abadAatt U d w4 Ui 'AYA
: *> fcftri nt>Bprw **nnr bill of .ampI.LM ., 1l OOMm1C nay GOCIDS tr
1ir rw-' Iboa shoat Inbtbhale.atyn..Iq1 EssrQ Sl
1 'fIl.rur. within Jour inoolh* oRV: v&t door ..
sy .. .' pse.- ,,., JC fraatnrMtaa.aa he Gr.t Imre .B?raudxlKM
I'.I. r-wi b. 'Aia.lkJbw. Ml ytbI.K.o.o..t.albs ,
lkkm > ftirtlwr ordered >
t ...,.. 6i s''fabinw.. tnU rolI rl7r'r .hla"'W.. ftII. tha IMTBaMi*to p.blloW OM WuPwniiit
.6. ; t-.O-
A I. auun 4Wt : .
=tt/w J. 4'i tW Florid*Vntoo. > M HKAKN.L .
inW ,
.H ; d ttpr.aMrta idl +
.11fn tdDIISSIO't 1Unt M..
;. ."WUI N4IOII4)j.,.AI ,,. :1.ftd.C IItt D.O.. ". hllbu.o* th.aanM. I* Ito 'h.-Jt' : fs tdttk.
BBY ST D""VA1111rTr.IJ
K.v xolaai M. I [ La .ab.roarllelsf.atp.I.Cbrap b7
,"'k! .' ,., 107. &&SSSSSSS&. ...cu..c.J'r''I'.lC'U II..JI ,; 1aIIttW.r,t ;?.,. .!- l&..$diI!t u0Ittf.2lIawdY.In.' ?hi.l.a. ,;_.: : : : ::Yio,::: : :' : : WILSON. 0BlI.o. .
tat
", 't"_' .l'I.tIft..N {aan teojimrat nndfTfUd \Iratod' tlb on- ,: -A I..z. ; '
< ; aCF. ... '" '. h"
.. 'J nrdaot ? dM4 nttmTtewt kyMmr 1MI'I tpr- : ;" ; I
.
". 'yky 'Z.na.srsetlRw.waa.ai.d NQTt bE. ,oopla .aHMrapWM marrta ,and bs st O,' ". '
Drags I: ,Meditt2nes. ** 1I1t1llot '01' i NOTICE.i .

,".'.'":,.;.. Q p as1F1i1tt+.M/s Ydn.r.. '-,t.ki"_..abs.,.I A 1 nrnr1f 11 ,.J., tROBATI;,' GOD1rT. Al3v L rc7 C {'R'i'. Mil 11di.rlr..senola hnpMllaMiv hr(Hjit jjini ft iJSfc on,*abaull akMU ned to .ebbb uhilrdi L I..".. .,\....' .' ..'', .. .. (<'.. "i.. .,'" .St.,of I n.dda ., 't .
.-: r.&Mnt s$ i boi lhf "."loikad sod tad .
H p.
:= bb.ortdFef.a i
,.t... :!'. ''tJ tia.altathi .. ;. nar k 1T..! iqnl n"-._lit. R \ ., CARD8. c1a. BC.fe U-S
,. ; :1 i f attl:4lreas i t uRt Meb and,/ UAfynddi..3 T.-Bar. neet.aaelpWltybi. .. Jo 1'(0.. r' eftttii.Is .I, Yt.t 1..<.. : is II AS.sbt.nat.bAb.x.
'Plltt1. ) lilt W.a!snarl' b. my'iUorfU 1u lJ .. Iesnly''fJUIIt4d. ba.-. ; of 1rms. 1L B.'rIrttr d.e.'d
} .i1jL.A, y't ro 1r 'Tt.. .. i 'u' .' -" 'Ya a0T4WV \' Ia... I U OF.LAAISIi.CTRCI'L11Sr. ,of MOd EitknsU tbeM.a.4l, ordsawl .w ,
Bvrltt.'wtrck ti M Mi4 nihiiMr 1q c-rt
.
; _\ ;.t .; ,y"Il- fJ 'i; AndS&tr1 $ thou...CIt .II M.ard.nd =: : ; "JJ. .. ,J' prnon hawM ,d41. ie.t std- Kou ale W'tet.s
;; alt.lT'. i.tIotIoa.AaoO hed In u..t'IorI4..t'hl "a as --iblf} : /6. .t Ttubaw tI.. .Coati... '
7
r :sHERw sA1JE Sir'CI--f' FFt.tf. ck ooTill ,k by vnti4ah Uc %ijt*Court Ole ldb_,,1181I esyi.eNa "

: ii: [ ", .. .i .dOOr.sddMtbsppMtadfr.j(*>4 k.tor all.."...e.atAtbsdde1YMbste.1''Duy Jtri'Jb:312 j'hfSi1....,U.1911 Jt'ttI., ..) .ML-' lit..!tb dry

J ; ;'J.+,S1tyt14 ia7S1'ANSrt : h OnttIIt.boba Ik* 'ro'DE.iTOW'f.& DITORS. JAMK8BCRT.dittvdnu
'
"< ,., ','.JI.\\f ''' '' ;.' ..- = t. of 114' .lit. Hit. llcatad Ia UM ERTIFICi S.4 .
ts.ntyq1ibtb iaby
1
> ,. : zl x .r. kC 'otgwp
1' ; l .J: c ALL Qltaokpe .
:
\\ l' i !: 'wM.a Wi' OEst I O1yAdt'uii.r'lf ,otaad'biAk d,a.11M w,11bl. .t.i day tedVt's1Lb"I 'dq.4_ty i 'lift 1 ia4yb I ./ ,.,:-''.
1'i" 9N.sl tp.. ; .. >. J "- e1.Lw I ... .
f T 'to 'lii"UC IUF
'f.:1 } soap.1tl dod p.pnt.iatbtbrd.1.tttb S.
"tj' ( ', *.dpt2tobsl.DunlCe.ay. .. ::1PO i.X T, COtJ .
rUt
.
>n..81.,, 1t .. I .L.J..-t_. ,'.' -r ,.., +tl ill.af'R
r
-t', '," .td"'h- pSCARRANTED ... alu.. b1t.Z.tU wN..ylsdMaldttA'pa .1" ,Tb..r. +F. +A rAbssa., >. ;1
Faird 'o't '{ :
.Weir1. ',
'. : N d* .
s.q tit
lylyMp.p ,
l .
".:*''/t 'Nt.. .._ ..oldt!..pIM A. ., ( ,) t .IIIIW.PT'r:. lOTIC1E..1...ltrt1t.tIbIY.o.) :otrr.; r .' ',''V''f.ye _'::"t Ad.rNMRlf17.'" ,. I ',:.t1. --' ,. "J',-N' ,I .,. $ 1c L* bfis.r.uwt i.ly 'aenc.ab.t.oabSDer.a.yM $4..

> < l.; .. 'I."OIi SIX i. ._ = '' !t+tdAalrb Rtmrt..a .J -r .
''**:,.-. .t Dr"v".A'. vC': t I tbt.hbd.Ioadtbey4. 4I .. ; 1'D iyf rt
i -:- r. stun. '. f0Tf fA '1 O'rI ER DE .I3 i Traz aden.1J.led>D at bcr prr.-ire
.. .;-" .i.sAspaeprity tMrrri&.ia .d t '!1T1LL A tHO SO T.' E' ,. .f.I Fi it.a.alld wwbfl.by MhhiIottlte butlt.tio.af lie
':t'iVfef .. lbs J.a fy lldl. t1G, Ab6.iMplfNstr.i bow 8t k .
.' .. .. : ; : sad V* mpiiwt w .pp.r
:-. .,1M.. .4." .' ,t' ', 'II. r ; r ,. .e '1 .aiP mart plMd to WdactanMi.tboraui.1I1n.ra tkMpn.cfbodbyhwaj
'" .t.e .pad wMrd.s.iMl.w.i_ tb.d M ; : t 'to'DEWr6Mim, DttbRS! 'j-_ ., : d ..$.aI Wr .'dataalt..l ,
.- .ttb.0l.tY00.IstWebale : i .1 DWtYCfPlith.
:; ,ARpew.YngMad.tgl.WRbiiteyr MrM ,.; .: .BT' "?, t Ii.t.. ., ;
} .
; \t : .
oti.d.pl. ebtiaip% Z4.rl .2"\
i" : --"Ie p'E. lZiee.th.llter dtta, 1'"lhppl1"1Ia Al 1e I.1 eI .a
.' 'r'r,'z _._1\.._ r.trl. 'I..J Jad.otPryawdp.eal aD'. tier .ten,. $& ttv.d. .. ., Notice :
std
):'. : ." ,"IrJ.U.4v -: .,. ..y utdwaae. so 1M .01' e.a tbn M y tIIt n. a r- b.rtes ,', .a.X'L"> ; tcr ois Creditor.ALt. .
+ -l.1I"" 'MItI. i::. ulf.o.tb.w.dltdtbWatp.5 .5l.4w p..a l4 J .pa..rwN b. 01 cbod..1.
: \ 4t" }!!? ,
.. .: ., in.
; -.t-t .'. Alff.'kyi4T11btAwma : C4J.VJJf lstwpr.l'fhfaelb.dM.dMi lb.daa.pmsatl.d ttboMiMI;tatki*OnmtOanl;dnairl sii.1t1lesmi w
'r'j' .
.
t.f" .
v. law .G
; ; 1 .Vl1a tar WIll Wp.1ra itIar.fr.eolorl1rams tb..wttb.aldalystal all .
\ 1 : 8 :if ou8: EJ T.'SElroddgo'$ B1o By .tII7-td1.-4', / -.A.rA... ,A' .T. s$+wtalt4.rwtq.naqueaW W',pi0.
:
:
>
\,: > ,4fIU"II7.-1D1 ." : i -,1b a_. '.. ..taoI..tJuniou
.. -J t E'Jiile'P1i mallwo t: & a.' iti9" pnsatwl b q.tltltaaWsa w 4. pbdd lit W
,
,
: .lfN4FACTOftS d1Mne.r.ry dtq.
b'n
'< : 1.a-4k-baaW'l1. IfrnTt Dirlt'IpC' T'tiLtYJ.lSiaM.elitsuc/feJsetrpa. :' "; THi 'wuivitht"9.4 ,'. > .t:tlf\fih r ': J..Y" rQ for

'.. 1 JLIWii otladestiCS
n : #. itle4 > rIWAVfXZ : !- 1 :[ t ri .
:ta .'. ,: "?11fYF l". +. u; .: I 1, e'w + t atrlk. -
'
old S.0 Geend 4Mezchantsab >.-A' nitflMwrvriathudaB{ tJIT '
a' "l1 r.o.i. bwtwuh <* ow 3JWs1i1& NIhGs
!
,.,. t bwwp.ir.e.n sp..taa1 kw.IrwW ,:.e.h. *.T.rl'e .c .y 1a.wtp*ian lie sblhstt.a k.t-.3 iaG_
a ia.j wtt.Www y.r.litAfl.aabtTtt.1. 'h. IIIIl bib pn..0 III fully
-" MabM M J.:. diLtttid. di ..Mr'acbltstsud ,..,prrnirt.. '
'NardrhaL AIu'trw..t Lal fpiArrly : .
fl .yy ', Sy. ', raxE'
.Z pM't ,- /Is .stae 1 a ; .- tlwp' .. \ b': ;
-
...* t7d '. .IeII..IoIIWW "Attvu
r } i" .
'
a ot -
:
: D.H JCo. .T : "tf'IW' f. Cbreta eb MK h. ..i '*
w i 1Ia4aIpWa ,
I
E. ,4 -r !!n r.ir:; bM.A aidGet .,Maid. 'lIt t;rLts1bliiOrfp BAV&.tmaA .alaad. tbH' .Gaa.
.
.
,
tapeS a s.dkLCuh U ttw jben : .' 1' Ld '1'Ut 0r4ert.
-
,. ,t. .. ; ?{ ,/+..ik 'af..de.a6l.tp.YbRIvtwll IIr' yLIYERpO0Id''I but, M-

*rwl'trltIIi.> BTali .. : '' ,

,'., .-...-.. ..'-.. fi .oF' Ibt'dti ',_;" '\. l 'f ." iiX' "J' 1ft..t "i

,. .._ Nabard I. tYpfaem.slttr y u ,. .W I > a..irt.u" a i4.- ..: .\ 3r4 I -?'.,. "."-.. 'tti. .. '., ..

'awusbwN: m t 'i,. a ,' f. r'...... ,THE tTXl Ai1OUD, a AlXfi ,IU.1IOVD t-j 1 nt'-H.- ,.U1.E..J dVtb.bsl ; .
f > : )1'. y57SI 1,.k1Nrrgardldd.sad .
).,." .* : ., ;9f.?", ,, .. .,00. : 19.aria MMay..p.ar.oosuasi bM s.a.Tx l.'e9LbM4 Cot be-T ri.,Y.Y i.rlwMitlItI.ATmadl.adltl.aMd .
I. YClbtarl.wlr. .A.f1lllJ.
.
Ii .
\1e 1 ;, ) t. r .-- '. I. wnopliaw ..dOsrtbR.a hi a
,, ;. I; sl4 ". .
t.mllltl4l7 ,
ilk -a-o..u.\a.aawit T+
". :', < -,1IU/AJ."fI1U1IJ.'t ," tttwa .I I0- ::An: c;.RACE k CO'" I' > } "l'tiJt+IixU .. pw1asl..4v..avldMall. r .
to ,, "j I
: ; "tlII u4 nr .,, '\ ; -h. S. 1
: 1
,-, >., t. t $ i(1,,.'J ;1rm LZ 1b" 1y rAttInAU4_ 11 .- ; ; YBslmugllA.ThMtti : ( .4e4-8.krd:-_ 1.' tretit
r' t.cIn l1 f : ; .
t :',, &J ''n;. 1+ -' },' !'' (4' -'t'.o .l\{ ':! ".Jt / itlJ' : 3"1' '1 aij."I. ,
: '
; : ioiMidiiii. t ...d
r.
'
'. O j"" J ; :Ii Ii'1f.' kif ffl 9. .- 01t16 b..rwl4Ub.bI. ,
f' "tt .
"
41. cu.-ffU: O.tm i
': ..' _'; '; .. r 1i., JI r UUDfJ: r..1A JC1lt r".4) J 1'. 8 '. .' 0. .;,I.I t'o1"t.J"I..l.0.IeAM.-' RIi.w._-,

_
.
.n r.hh
:' L
i..mlill'
: : :. R..cM.Jaj1 Ux ;

,.. .'. ; .: .._ r .. gxlf79 brtlbfb W swkL.rar ga t ,tlrraro..or Otd" i.rr-1be prempYf. ,. ..J ,Va4: '.," :ta.{ft'1.btI aM'.ell,"ollAM'.u.t lbes.d 'C+gflptlllti ,m ,k .. r

&OLf .'
'! W.ab.atI4.t/pf16 tmWda4e' hrtHa.l4d1t..IJIIhUllak. t12\1. .11'"d''' ,A. D'
':& .ba.w.- Iey.n. .. ,ILJ taerhaftbgpgkj. .,' '
') : '; .l. .:'r.%; C'l ',. R'Y < : 4'ft.J'-Jf' i"-.J Hojon

: '.','.'. :."Ji' ''v..rr". ,.rr,K W., .. > + '. 1.T6Noa Ytp .... 1I1Io'tr 'i JI,. .RiiI R'BLANKETS: .t e'JrI,3 4 l revttrLL1t. ". :
:1'-'I" oOta.u4.1
:;:- 1'l' .,.. ,. : '> I O B ."' .".. p. .

...', 10, "., .. .' A v 'JJ' 1'D. SSSffXS&SSSKRESS ,' ;"' IA' lt J ittJlll'iJr;{ '\ : J ,'. : t.-
,
t. i
; .1. ft. "M \ \ 'lj 1j"J.J.
--. ;ljs 7Et& IW lOr$ .t_. l1rt_& : v .
; : .".j ;, ., lti'f'ICCSr '' ''e H'l';>' ) t
.
..
.'" 7': ', 'i, :, ".t ...- :. ,, ..' "' A j'" .' ..tt I I;% ., ...uB \1 .. ," > .JJ'

., .. ) '.' ".. cp Itrtt: ,knq dew w 11IbhNtiI. -, rrbTAtYfl1
: 'f1w-.1.yN "
i
"' .. .,.. t" r -1- '" : ;': : t s
...4p'" : .':' 1-:" I E '..;". ..'4:. : -, ; .. .. 1 verveSIi11c1t
: / :; ;' ': } ..1l1.itrz *., qIl.cJV7I.,1i '> tLra 5V,# aft ABOUSEA ; :',,. :'' ."; .

:y?; .f "w tf .y1 irr, : btw:"d.iae; !.t1k : ,-; ../. J.,.. "

,
.IOi.toll. > .'
I'ii' ,1 .. "'" .:. 1t "lA
; J&tl. .
: ":'' : .'tt.-1-"' .. "II- -. Jl .t&. .,._. I" t ? ?Fa a- .ta ar t.",hl 1 ,tdyopallta.t 'u#tj. iX. TrI"I 4.1..6"" ( .< .: -'. > .i ;, W'.i_ I'" Y' -.:;. T! o1cot!+cx ;. ,
!
.s r # .
.3) .
"v''. ",. ;; : :' 'B"I'jp. ."l"IftV -:4 r >, ''J'WIM'LtaddMiri.dMeWu J.1'ttr' ', ..'''it( nwt t ''..J'. ',"< ';. i 'I, / J. *'J't. sb QltI mwrkkeIbo.ad 1

:-''7 UJ.::.:.1",1.: shIi :.I\rI. I OW:1. II' ". "{. 1i'.W\ad., I. '.' ,'it4tf". p '."'' /If ': x mM auualri.thY 'i r T01tlo 1

-,, ".I. :T !",(1 'j I', ,'t'r''" 'r. ,-'NiltJ61flf; otboltduat.iltpllarptost..asos.t

: : :, ,,} .- 'j 1,$ 'WwM' .
/ J. }! :tU A, f ', :,\;,;,, ,, Ci t'tYA
; : ., )" g 'M' ''.,' -', '
,"a"-h ; .4.. b'., ":4, ':. ,. ,' d
.1 "
.
,
.
,
.O qti.u .
}fi-(1". '.., .,. .'' >
'oy" .. .. ,; '" '. ri -;i .' < '> .
,
,.:/ i. : :. :? r..t 1f ,
? :;.J"ir; 14';', 1' r.r 4'' ''h'\ Mptead ,& 4'yL. :"

.:. .', *, ,,. q ,:ti .10"."!,udlb'oytttp. .wi ,. !t (N1'' .. WI, hW tW3 .
', ." "' ,0<' !". h..Jo Jllft M '" "' ,
\ ; 7 S'tIt
: .
,) ."' t'
J 1JIt .'
',.: """" .M. ;'tL.' ''Jf:( .'.. '... ', ''lrt1''' .j tr, "IKt;.ttbf.h.1""tJ.t. .em" 1fI.U t ", -t, -,'' :? j t( ; ; _

'f .J' jllJ..t "8r4Iaa. :, o .. .flan.:- ... t .tHt"1. ., t,"<, i. :} .' ',pl. "':'r. II'JZ', "ii'- pii.'Hti.t 1
"
Ii < .. .
,' : .f '
I.. ."' .'.'L. gs.J.f,;; tI :t'',. ,":,ct ;: k'''' !a? tt : t '; !:' }
atalf ; : f
f L : ,: \
: ,: .
':." 'I ; i\"U ,< : t./*: It,, : ; 'if > : } : ;.. .. .J'l< .".ts.1f', '
,
,WN ; ;'t ." j' -" _* :. i ," .. .: ,.. : ; ,', 1 : .'. : :';:'* _. ,';;, .
: "
.(bs-"A'i z. ": ," ;:I : ': .., .' ; ; ., : ', ; -,\ -. :: : ", ,. < "' f. f:1". LlfrF".Sa'y,. 'R f
I f "./1 ii :7'. f }?\ ., n 19 ':<:,'1' ,f."" ",,,, ., < ( ,
; \- :> ,.t '' \ :-
r
,
.. .
r.r.'fJ.I'I\ .' .,. 1, < '" .
..',. ."ij1. !i. ;i f'n. '. ",. ".' m''-'.' ,. .",' 't,'.'.,1.-1_ '..1G cf' '.,:". f. .'.iI, ,


", "iJ, '',.".'. ."J'J i ({:,T'it'f.q 1 11' ;:., 11. "+:'.t'."a.,'' ., .z' I p'.I: 'I'";."' J" ... .:. .-. '.?..>ij r. i

m
". : ijf "' ., J. ., 'f, .. : .4 3
"'. .",. ti- .' ,f ..,. .'.' < ,. ., 1 ', -r.". '"< '''
,, _. ,.
_
; :", f : ; Ji'1 _! __ ._ I .' oU."tJP", I1 UI _. II t -

ie. t z ZA ,.,"..J" ; :, l '/0' i. .; .. "" ; J I .1