Citation
Florida union

Material Information

Title:
Florida union
Uniform Title:
Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title:
Weekly union
Place of Publication:
Jacksonville Fla
Publisher:
W.C. Morrill & J.K. Stickney
Creation Date:
July 6, 1867
Frequency:
Weekly
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Jacksonville (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates:
30.31944 x -81.66

Notes

Dates or Sequential Designation:
Began in 1864.
General Note:
Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note:
Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note:
Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note:
Supplements accompany some numbers.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
002038457 ( ALEPH )
02707184 ( OCLC )
AKM6247 ( NOTIS )
sn 83016252 ( LCCN )

Related Items

Related Item:
Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Item:
Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by:
Weekly Florida union

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
3r

+rw.+, w, a++"n" 'nAr rRP.J. x : ia" ;.:;,, '. ,
wF' ::w<'*+nv.e.9 ? 'FY71 ranav.n, rradxxw.au6exe" >rardtL.wa A''rr.>.a' ,
7 ss.y y
: ._,

r ,
f Rty? rrKi
r $ 4 Y i


Q'y r 4 7
C i ;

,
-9r


'.! ?7 r. 'I / i's' .' } w'a
4
l + ?, ,
a r',7CCpt r
} .
emu I : ? r
{ d'dt. 5 % ES R ;
1
1 ; F : 1 f1
.. -
"" .. .
f' 'J' ';"., f;.'
,
.
? ) 1<1' ,. .. ,.
.
9 "H' .
T I.,J f d. ,1iF"- _" ..w..r,
.ttry5f p 4 "'
y r :} r.x ter.:

8 r1t1s : s it J-'V. .. )
9 ; ,:
1 +r xtc 4i :t1et '''.;;. .. ';f'I' l.
,rt. 4 'p.w nltkr. ...... .>{'I t ;
-4 4 1 ,+ .l ;
.
.,, Jf'
jC
,.
4
_.
1 1 & '
"' ltz 1$ )' ii 4' '

[;. : ... ",-rf" ', ..
"" I' <' t.
I 5- f
*. ; .SW Sv* y*fi*** rwar fib"41tntxW' ', '' ." '
*! ./' 4 = c : ll
i ir JF 4 .Iibtk '. t ..... .
htyg 5 e. >ad taItittdM J-J't.
: ii i F V 4 itromt41itlY tifte 1J J ( t; 'fo't .'rfi;: _"';! ....! l
M ,
gA'r : .
aR ma, i fJS 4 A ...-;: : JMe.i..tf. "... ''
5+ v !(; ;; coil ,, {
? )
( '. : .
t'r'
,1 idet bei. = '.".;;:::'
m ,, \ lo. ...... ... : ,.,. '
'.
.. W ._. ,. :: : (
.. tl'
.) .... .. : .. .. .
1 '\,! .' "' ''' ..., ... ..' .-
ii.
h} : *is '" 13wRt 4dtf S itt. .. ,.....'" .. ,.;; ;; >&J< 0', ". f ..,'
.. <. c ,. i.
I" .. .
I"a Ite rf lr4$ l t} $b ttei 1: i; dr'Atlt ..r 't. 'I' c1".W"U, : ; ... ,
. ..:'v <
? 4ith.Am :.!f. "" '. -f!' ., '-'"0
ZDJii ., l't} 'E" :j t. '... C t 1'
i Ai in""t" ie.wrtbeM 1 l 1.t ; l1"i.;
t.11

ii-siiliup---.I'-- (-<. Jf'iSft' tiei+. ..:;S' t.'ti...'. .' mIq.: .:""! '":11"1. j.,. ', -i"$. i'4'.L\.i.' \":r.....t< ., > ..J.Q"II: ....,., ;.,'...''.:,;'. -.':.,'

ttetltw >di _
T S h
..". "
; is rr M. ..... = ::d V_ ,. .r. :.:.. ';1'..fJ..,.
'
f m-Intern ,;'III lL;' t4 .qGC'IIdI J.Jt. tit.lIMIt. ; ; .
rt faAKJjjgJfff.i
> L > -' OGI'nIII '" ,f':'' fId..& "' ":: '" ',<;'$
tYrtl;Irti rtwe t gr? fGdY.aelio'6lli. ac ? ? .1'41 \ I\i1 .: v ".. .
bi, afbe, Catifm'n/e/ .HttemonFfcfraS.ifewttodiwoJing mjtt& riot",,J oooatoa tlaa'tlttll : :
? l .-.t..w...... V"
'f""j .
p .,, ..:...... ., .. .r e: ..'.",:,'"'.'"... ..,<. ....,lt'-1.' .. ........., .

'bti5ita '-f-; ,.. bidyst il N.'..Y..Oeeeei'f ., '
r+ fYttitxptr' of ,p.f.\o.W1II..+S1dq rr Net4 v:abi S Mr,... .
._... ,.. Uj. ""
.n .11
& ..1...$7Uei. .: .... t' ... R- t.-"" IIca. riCroil { eieri .... id" !: ibdtdet
it o Si :. 0 Wir.\ 0 art n 9'Iti'k1' b .
taiorerbtt tu 'ki'ba'4spueae l&tJJip-- e :. r.
y7rma : 'i i ,
"* .,Pt ocher "
thtt h pbittapaofth.IJJfibi i" J&i4111 EiU' '*"" I;
:
> r M Id tbtwiq_t bideded) ff'J.J r ri-.aantrbl! ; ra.l\f"-"I-r'l IL r.tf pt ha".t': .. ,.' .

dlrlaeb.tt.' tr .beA i"em.nmgNf.; ;of .iJ""l" ..'..I'. ": lIIt'! ." -
oOieta\M't'fI(. $ate=1ir' .. 7 '
tUe :,
ditgatttpdntNflatimtBnflbodttrbof! : : n. ...tlre..w: : :-}.: .1'

--elfQp.whaaia aa.td:.1 .
tk.OMttitatfe*of .apriot to Uwnbdt*! Jetdperreat. t- "
dR Y tble ie tlp ', liooK tdiabJt ctto. '?t, ?fyyyabr.iatnidel3' .''HOBOtC rtA JTl..( gjyfr-,'!l'1* Zt> / V..[J:1 1 1hi It ;\ }

""' "' H.irtr :".g9W 4ht..b a1RA i aa.o tt arJ odkdrtd rlorm7 bbodt'- .",tw... .i...btUleeathratdlre..h _..""" -, A .us. .'. .I IIJ
J'4r.1.l l' i rB 'll o AlIIOJ'for CreerRitwtfoafd'thb.U :::, (
\ ""\: .'. "
; 1 .rte .... .-,.,,1__ 7i: e i8tete4rr.oJ.I1 Wd .'. :' ... k." ;tiddt <'. ,; "
shat it itLRy' -all'fih ..tti'i.t' t ti i'rtAlittbaelidoiode.fb ilt tsu. .
J
I <
1
rt .. ot :'''''
: 1 ,itOtf .lolfdf'>.lwtrltiOCiathi'apiI'ustdlrtrie'it ; i i1W1I1'1&I''T
ffdi'tI .f' ; '''f i! ; .fg1 '\ JIfa 'I "JIi faft hitttrt 4t-'
; 't t'K""fJC11e ItI fj' 'tAe 1i .: _
tl it, Nt t { FRxr 3 3%' ; abkb-r: .l t = = '? t.. .-
C- -. .=- ; -. ;,
k 01 '...11m: f it biIf.&fIeb: tlleW 'artteeLM .
$ rts'fro tW'; m Wu.-. :J,'li 1 .;
nttfiin ,,-.'>'. rtb+reJttrE6tsdt trdr.tprs .
:
.- 11 O( nW t ft. t .
: t !
s'f
f t, ba.. ..... 'pradWt -= '. .. ..
.4ttt .ljRW1Jd1.'I hMLrapdkttaProf : "t..utbutit ,lIctj.4i ......- .
!' 'Mldwr'auineltntet1."iieea ) .] tnt'iBa>sidrtmdtup dits 1.8r.+uetd !- tf..'t1.8tcreCtt7ti' q 1... 00ID. ,:7tary ;' -
tdiN.Rii lsrNvrth.Mtbllt UI1I3rer !:t1riT Ik tt e. ii.t etMlr et'4i64Lir tier .eoaea.iN.ioYr.rrdrpoH3t i.b;.Rrw foetat y, BI te'A' ''.:'.{ ;.
aura rirlgrettit# Ut'te arttrtdibt', ir1 "" tM' a1;UIa r..wJOeii a\1; $ tlt.K ivetiWUitpe;luiotaelF ad Sate btnitd-.1 ;::: :: :;.
ttb td rt'Ei iw'; + 14arloM6r tb.d it ae4tAi.k ro ttandt dolor iebt Attcne a..m.t..d u dati.n ?srof sr7 cl other dlttr irswtatiaar, ezt muen ot" "" ":ib
,c dN.3rorotcTlt{ 4tt4tltat lie fiottrb" '"Of1UP tu t."; ." I ii It'
plabU; Ii1wdt: ; '
d11C t+t4lbal+'tlr ? fr t ifcWP ttronded flW6ifAri dbaluntufIt.AIIbr bowltlh* a 01 drud.'r' -> tsx :::r.-<$i 1c" Jfttb&r t" fl1I'_:''''''' :.4&U"o&W' .

+ tbo$ '.. I4i4. u iS "'Two tbi.yt eoua..taW I.f.ay j ti botwpittWt,34>< 1tA>:'fiJl'
"prt
hod htmr ts Y.trirbi't tit k eri'blr A:.....:.,;.. i lid ...;:a&'Sfissf
f$ oum r kavraaeiwd t .;..... aw4 sssK "
'," \P Ib'.1ID; ,9i;i t\h4r t: aIUllft-.da. ,.:. .
piogtlM 4; fif4- riIIrMt.-ot.w.... _I". .. te- Wf .t\ilhttoUMt ttr-H: : ; .4 4 1 rad M'.dIb4M.adr,.... JhiRtA... I di G
t tcF ia-.ol i b....... 1> O..t..bt r1wYibitt lo\a." ..:;
a bT tiattttld..orl W ........-ot .ftbe ..... ::1t.\.tac ',+ t;.
,.. ::
1II...... ....tn
F 11II/I,14""" Ii .w.+ .. ,,:':"'
y : =
.
-
1 _
tIi
fU : (. .J"
I 'tditftrbet ..u.ajtM1 -:....
to1Ii tCiW .tl. .i r.b t.tdRp.'I '}idJ
Eioe63av1tA; de atudin aairbsgta""1i :''''* ''' ..1'. '
&q + 7bdatb a ,it' ., :
.... ...
.
iAb EeebB&A peer .t' ....wb -: ",n. rLdnoultt -

tartMa raid tldt of t It r eedfr S Ctpi a4tb.afaapth h1-)tas.J."""" ."'5; .. ;C

& + r_ hart, tnd+wt eriagaatljrlt.os -tilt tebjeetTl s Yt+aled pe idii fiat In order tteiuTQrrdmaztni4ttUbtx .: t 107h ypiM. d'pdsaoa bjofbrait I' ;:;. ; : i"1;
rti1 ; eirat.ad TrRitlwi fotddtqP&t ; .ibrab4iiau aedee abit Irv 1I111C1 ttS u..
? > tardrj ann $ dg' \.- a4at ; l -'? .. I
( 1 !r3" P !A r. I >r# idrltkthaiotutt
ttt"W& ; filer jd4 Ntid.4 pAk : deri.. ot t._AtIb. IIIIMOa Q1awtllJPIIf'i !l!' : l t't. .
} .
: X ...t into .
pmoa M IM nU***** bf .: .
.
r Tftt1lltlh-loCt. e'bNr3".IUotMt 14-* ,'nrua ter: .' ptrrmosat'adtbc, 'tfI W. ...... ;"""'-J
4C 'k. 4df dglxdeirftMtAte ty 1tIIIntCJa..4J'i! ... "" ..,. '.
'pi03it4A Gcm.dtbtJmha.d.'lUqGIIIMlie..Uahill ..bicb.t. ,c.'tJ4."Dt& '
''dirabqendd'nrtetse4egwebIoi .
teat4laore will.tbrecp. an b.taas;.derr -.LItt Mt '. ......... ...1tMIS1 ,"'" I
{ r #... '
$ ai aprsta.dhler Hl1.. ,.. _... .....th, *..s IhiW ofJllfm ..w.a bat ". owrd tbabredotr.d.irpttdorte 'i'> .- .
,t i clea+p, aer6ey b+eRibirotdihtied nJ \. toJ' Is x,4fo "s or a Odd".al WDc --.- .1dotb'bi
&m wutRd'J t tr tbwt N bsiwWbtdibtoioidgreetfiad -' "diabi.iOitw1brit'.toou rlteir3fz.d H.tJ1 oy'ey.ee.ptiea.tiraiGR,:?:..1r*" '1 reaewrtw....roeusaL -1'bidllllMrW4. '

: spNt 1 Qr.M. )*{ ., ...?4fiN1bPv9poR4oaiMtttdr;I\.'\.1 .I .tatr" trrt
.. wI\Ia-"fiie'
itllptElitMlMpelo4rtAaltM ii cetl4pte.rgetdinikMappTdifieotll'ectk1i ; .4.I.Q IIet aiobmtl :.hert: .u.t iatJ .
dtitiwfw, : .i alltfi. rlifitxtwnd a,err to t+tievo tb Monti uitb.objeat oIltcWitJ'> .' 1Nt cue; '.
as ttN lautb kttbi ttq b An1i'ertL lJWwbO. '; :a taF. 'thi 4 artb ..rufit3.dbilatrdlrbnt oAdfvtdoeiettoa.df"-'tM'-.1Ja 1rIIdr..1 .. ....... 4

} tMdrerd' Golt'r )t! : ''b ...' iiT.idU.ot.tttRH : ) t' -say M".i tt tik'Aeor ; ., ;
tr&k'** wdg t1tjn't: ottbb < e vetsatdtbe6r6t1ryotatc .tirt ac esdtarl eoD&ri IItWal drdttdiiJmm Wpt. .
there.'JtaU'Oii< am63s idrvYaS ririt 1: foi 1he ., oC.. .n. .,
dbnNb.tee. tarA ; yak a. tre .... '
4 tl
A J4 Y* .5t / W .J1I .uioi\ .r aot 01"-.l.rrtdturr'charno 4
l ey+oa t63i..t fr. ? .drauei.t rQtb to'th '' i -.i ii bt.1* : ,i iTbe1 4 4-,
< ;1IWUOU ibuWte' rtblo''mrw td { ,
Et4ibrefablvtetoiY.dl
l 1er per "I ;., t. ..
tq .rW
i l .
1 tMIJ .
,
irnr qipi Nt iu" 1b ting'i UoD.tkQS: 1t.i i ; :.trytrtirdPkheitlYratPosoea : .. '4... __ t
.
orbarddctMde aah, jg do edgrinietar ra 'o.tb t4 rot QId -."qlif1..00000 v. 3.'fl.UlI.f; : ; .- ...
:: '< i.
: ,a5f >>a onQraabt, patbmatdr tcdE4u1 ibdgd oitbr.pflch pUtad. '. 'lDt.riWttf! i.the rbei.s .bf sb.', tlteedtrtdtbettda9'teede. fttrgWt .
bfar er, i'vaadw ir-3..1Ai eaen; tliik1 .ot4titi f% s 4f ttw...eo trader b1 IorOPtrzgoItIti" anrieteaahwbic6R r I UIeIr ':: !Ae ..
r H44 Clh +JrAtn:aiian!ra&ut&Iaitnfft tb*Mttfc M K ptrebirttargEtri'tfadpruba': syor orwttllattipdosut : ttkaand x+Prtrldriir.eratcbe tb.
t Nticl lri6ii Y'tbse r.
ea.auy.\rti.t wb rttrt oatrbrsetuqofor {
ik bltl+ +; l I.adeottslebreelsat b, esdytete
tgtal,"_-mee4lsdii nest ibsi
.et a lbtihtcraurrytttirftrftidtlrlraehaecteret .hat 4.iMi e '#b knzia! stht9toi tune ua..1h bas 1M glent.r. f roadr, otls4 staaltl .d' .
t>?IzaanO.t 'to b.l'ldtboftiaterr: It-- 01:1JImdt.. jtltf 4d : ruz ; t : 't!
+ r.1tideelatbliv __. ft bfraAuaff
lee. /
eg to ib etc_411MtW W dItII tbi.to tIt ft7iIc r"
p 11dolr a d'Epb a' rt tdbrkictteetdlt :.UI t > ..vA1.Or1R4 Fttitetloe.t! J .
.. 1Ylitlt7 ritr pf ettlTtlileitthyrid'rpole > dataptbelbttt b( Nltdetrf '''Jo q S ,'i'i'f: itbc, :,." iteatorttbt i

( ( ddhr +, ? .')' IMA SKStS td il1"otbgr rl a;: r tR .
it Fx 4.4EYlhbbnMxT &re 1.1tM'.1r.Ie411 Ua'VfethMfeMMWWrtlh
+isr'.Y tU.4tMddtiki" tMq Br'tnt to rneietettwegmfbes "UJ.Jiwt8t *

; S.U4ta4eu ktip,6tarYiad tthq JaitodUte4tiwtEbowraddart ..If\d..u.W.c nllt..b tbq S& .." .
'
ddf t lit ir R+ pYdzucY"trtG 4 bit4f4giMbetbrcildctiufuiid.T altbtgb/lharl, tSeNbertalhfr llh >** ** ,.: ',>

; : }o8 frti ArtturtdRi : atact. tlwati,4ila.bs hfI .+i iGeo 4tlpdrttltdtl
} $ twakis ,' ti4ct } .
i tidat rr rr urn fotkrrtitfnihet L'r faC b+u btvit .. dettba.dlkwttdr.tnrotwltda W bia db
'
T-i i b duai'Nidh lyKiur ltr ,BG:
.
R rAridNfi ...01 .. ( .
ddt ltielor ... '* tita tbr topuxt
ar .}.rlcnu ''tn. i' tbilitfi0tidtgttdraib3tbi ,odbEr. eblt[ laK'MWHk l .H' fitautW ibi!lido fee,
rat ff >jp.i'!' ......: .. wetletif!) lt ltgrMlti Mone fi 4taA
rotl+ aaprbW> rgi.krt4sIirk1pr fnie : .. ;a ""' .-<
sr -
i
''' .
4- "Etnx'bnbNi + Hjn WwOIWjU*rfMfet; ..'-, _. _. ___'II'ws. .ojl> nwjj, !IfIo iiry.4OQltiitdtWLot >gn A1tNt i .,' J:
_1trswruiobtr tl Mtlr. lard iti tb6d fioat' Mii r rffe n totli: JttVfcrtW wtpinta .$ : mctivitt. wsr,,-1' '

,Ildurtir.rt.tberpt tjftM d yoMAi l '.-tit..'.ibttiagbwrr. ocst*etpeab 'eteddeetaoL te telfeuw
p sr for f ,.ftdtbr iloederMJ4Pfl

lkretftat ,ebe 'rtsid 1 ;A+ettnttr .b tari ld aot.J b". aat : ,1t
t
4J ..' ,, ..... .. -' &"
A tumbpm I! 1IioI" 4- a M
'
; -eodreta ; : ; ; 4a '" )M*. WLv / _, Jt_ ->__is _. Vg---v -- *
ipreit; iiaertl 1 rdd t d 4e : h4I rAR+satbssuallpe{ Y ,p
#4 i' 10. drtlamaM : 4 .. i' -;
'EM k E9wi pt e f .ur.. P".:" .fkn.: tiGi.. .. _.
**;*M' !....."..,.-:4i, : ,.. ifeetl#d : YI
........
fc5S-J ,. .-""-" & 4 :
o trbobtrb.rom eAartebe be ta'
'4JaGed 1pRe;Ord i'no ia'; rd1, tbd 'B' _
.4' M rMewa bt lsti obdpee 'W4.g .: 'itt
'4* j vi&.'l JW&f {C'lWfil rdthr-Uaittdl $ 4% ; I
s < ; ,, y d eotrrst r tET; .... I i
z ,. w tfe>,* .:- i 4 -.h h ,j .
r iIItdlitftdii ...: .J."E''l:1' tb it
4 "i
4 .
r. y R x1ria .brtlirt edtbgF.J, -'

,o ii.fieeiay io gc4b tae&ti ett"fl = 4I
} c' l b t et;tv IJtluaD'Proope W; k the ibrt,iti tIt
k I1apft i .""" t--'
ta'fdrt '. ''e at'SYE4eC1F atar ,,.otert ......

} t : .

.., -1MMY.!1 50' +ii:_ ?ate

a.itelo+! r4 ...'teiiI....$ 'if w"rq.'sitteP *rtda t,
_,....., 4Mt ..
l'n ..- .
gietai 4 4 p : l.r" v *
i...:: f P;

..... fit
,( J A... l' "' .f :

). ',-..,,..
fi r ,{ '
1 "
m* 'l aSr

J 4a '

"i?. *P q( ., 4 4- 43Ka.a

t
dIhs ,
brell: &
i e
;

ib i C *5" 44.r 't

IY' I V yr


vj r
: M1 M
L _____ d
J a 'y
r Sq p k

+ i h
n
J7F

.f J .. itt, -.' trj
''
;''I' ;
.iJ f1 .i";
V-t., ;'i ,::. ;,1.1&t: "

JJILJr r ;;:2

'bh
1. :#
Y
kh .f Y. i A'
#
a.+

j75 r .5
S
a
+f'
1 : > 4S

"=

d

y t nst"l
: : .
,"

., :

-
: 'f-9.t'iif" -g} fS a _
.1
,
9 "
-. .'f :, 'Q'YUW.J'r' "" + $... s .
"SVJ&t .
"' i tnkte
; ,.
'T' .
"
r. .4i. '. f ii"'L,. ; . ; ... .. ., .. I. ..,.._ j -" ( 1 ;
"f-f. < -._'-. "O"- ( q+usllttll 1Rgetsliaa7 reONed thRs . ._. d. .1
._a. U.. ,it' .,h) > t"1i "v, '"_. ._
"
i t .tift!' .jet. ". ; :. lli .., : ( ir '."
"
-
a
.
t j. i Htt\W. .:ltk.i 4 t dS iwfektAfctii'Mvitk '. if ( "g ;fI t f ': fUM. nml** MlMm *im mt 1Jy' ,<
.
oJ' ;7t7 > j. 'fr' iJ..JI f 1nr.1t.N 'i .
#
r "
'k -Vv
,.1I J '. Jj j,taViwHwoflnit ritbeteeGOaMit -ml the .
oiJ tJ' i' '
I"t& o '
'r'c iJY .. .. .. ,,-' ._Y'I.1t' ., g- ,- ,_ :'!fcit\f,'j. "' mOtoetazliiftdfl 'I" --r.i.-- -.v'r'i. fc;. .Ndod bt t,t etlrbal a t? r eb 'JI ; U l(!b rj i J -. i
-.t'1. ,. '
: t 'T.be h
1t *"n'tiu -s\-t ff JJil ti l -t ,: : .r ; 321 : ,l. jt"'t. 11. r
.. _\1 1IUIr ( '
.t .. '
t. .ay3,t'M" : > 'dtlYieeodtle.
., t: t. i 1" ttt .' -t : ,
.,.,' 4. tJ1I'.J1t_."l,.7 JUI"tr. ., 1 f t itb It p0.{t'1ks teaeka,. ti. s.tenbet.c6et.it. nar-. Ud.IQ NreQi. Dilrnri .
< -
i ,yl r xt;, Fk. ,: '. .y.I $j'!na.t t luIll I'.m; t SU1).J-1j1i'J" pin''i :L'"fMi..\;1fII "_,i"'L1{'1lOIft1 1 .._.V9 ,. '. t>ZGew.fCrt wo-Ii11," F!'Ftb ato< Jii. 'tpaX' aete i 4.ritn..rrT..u ir : .
;
'
,,rII1IJUOtr. ,rr. i'i' 4.i :aflbe"f () .y Mrolih''Ojrt@g.t. { 1rbAf w, .' ...
mss .. ; iOaS ( fbrr.1Ie. tsar Wt I .tad l ., r.I1I .
.
} WO'G'irittift11W", ,= "" -' _,:1.J '-: .L .d.alls 1.t+t.ltt.. ..wflrl
1'W' !\ ." "''fHi JJ ti s N':4.: r j '' '.ie ooq.egsottDi. br-tbst intanip.timtto.o ) ? tdsiail apps f'Ok. .n J e.c J ockrraold e '<." 1ij', ''__
r :".pJ.jfi rt" "1". tf, MIhcllook r trlmlpjlalpr itthiiiiier CroaNltN riogt" ..1. 1UIeth o '4"." _" H''dt -
k;"tlcesflimisiEit'' u l l top, .t1ii .t f ''! :iCJ.Jt" mtt> ; + n. 1 s..ktplfita 'bNKkist b ... "II..iIi
'
._.. ;' CL..t ... ,, i' ; tAia :; nd eY 114' l'boI\a 4 t
.rxr ;tQ 1:' L." "- : '' '' -''! .;r fI ? .'taturA4dp k tF
Qttfyr'.spt,., ',n<.._ 'tliBLy\ .. a_'W5 nq 4..th&.I.Ml'_ .. !,--:," ndmp" .t .,msat,3r elp'! -:i'siI1elatt.itJ { + 1MblteiPou ., ,
k. propertppntfaltd'ttbe ;:' * > 4 > L */ S ( :r
'Jt-Ji"iL ; '' Nil \1 iduliueelt'u' 'itutrstiakntfoi ply mw o :
.
fpl.amaMN thateMl-.a'i* Niiib.
.,'. ,. !h ;'J .) ',, 1' J *" ** ,Sp' -*2 M lc th.CAl1YEYdbSSa .,Vt.I' lesetotedih.dtw. .'t' .
pret t'' .utrea'rsbleyI ( ir '
; ; + .lrweBda/la.. Mb.41id.n_ 1ty 1,4Jii IJf tilt. peet h MiJrei.. '"j.th&- ;'.eiti.ass'''('' ine4i 1 b Ued l O! .'. 1he '
-s'Siwarn i .. ''tJtti". 't : $Ias t4at keeqltl.er6mir;erR _.: ,..' A-.,'lltM'tbi1. 111" 1 4 '' td"Gl z

I MW3& .,7vv, .fog"! ,tla4e"Wwwt atstia.1reai r 1-tatD4t.''be le+h oatOGial .i".'.ilY+ild '.. \; .; rr ')it.7L; far is1 ';,ftIII.i.tbtU1'i. .'ue--"h.

}r+i 4t t.raria the1iarddwr ir7iGre'' "fhY iei' 1ja .b.e'i t> .|ha. .&I'-J. "ia tt'' s\iP Jt J r tst'r I eeeh but b4 ib eked the Coateltti.a lad ds snaeam 3! f OI ** .

r yri i' tbrlree8aleu e' C A.Vqa1 H,k' id,7.t6etaZGtprar} ir. ;.r l 1aitifffi.rC ; .., ".'. Q1. Fm' r. lined, 'll1 -wivt + .h ti'H wJl *'
a ? X Wfij.f +1.nyy % m' rf> *' \
: ,,,., '. ft "Gi ,'iFJi ta, "-.!,_ iv-H'.1..u.J."! r.; 'IJI->rfcTrft* "t taltoa.aaras'.".ldg1? %... ;,w2kndiiaydtU ''t jtea. Jf */ :elaelteat' defegYtwiiar! iilDdated i j COl:U.B.Haei .

.. .t.'JJ J tYl1 ''L iltstlightEOfti ; # t Ie.ftdtI ., ,Jots S.. + ablrl7tsH>ti r:JoIua'Y.&m.WIIa.r
"JUCao ".cemo'toar biewlntg.d96eir11efofiat prr.iu; e.gtueerfiilll does'.. .," S DSgx.c.'Deoset, with thf) RFm""oaibe'cbi l'ri :I. C. L.

1t 55mSk S S i : ten t by the frbulolt.n'f pqe.yti.tti a.tuber. ;. Yon r ecrlelp. .HiOo.. '' < ;ditej dlt is wes.oril.sts6etbiLeate ., B. 8I "W1. 'Fet
; .
:
enceA < < >>
t AaE ettbltQYleiiditeuti Miip .ilad Aiali it4UIa(Y. following .J'c.: i.btcb'built-lien tshaa oaten tome dCot 4T 3felatba

K iww i : "inaaethgiiitteFWtlYiio 11ftt9.H.< : ..Jn-p, t //hihielr; ceiirsOnode eosii : '" ': :' inimisii e :"M put of the Coo- 'od.'k.wl the amen.h .

.v !,'F d..p"d tae .P Io?Bfiall.t4aa1.. ai Q':o '8pl'u+4t1 itbYrit"yd f.iWi. Ix : filial htriioi Ttaiti:Tb.'nii'at F t. : thaltF'L '* .l antedMiLoeg bd'- '. .1r fbr :.tt'.t t_;_1, ;

v, agMBmiiifflrfrr TtT-1iTT r timo;ands JMre tjurlmwt. .nsc.eriaala ,'R'F0 itte{ 4hep ta ihs,sodre.ld6 ., )...rt. _4 .riiili. ;, .filer' hood,. tll c'.l" ttindori DOiNII thitte t\e.'.rMI.-:." 'tbi 1ipaI tle
.ru.1.
j ,,', tiLstfe4ta: MM ti( |tf '.?caai" W lit i.. 1iM4tit.liIr.IbilJ" 'y oolsmtt 4i ata ieb- theattrait tmi wewad jtefani OSt "R"Y" t ct i Part< '-m.1"! _".ac .:.esi.' e J e-'llitUna.I fit,
i ; 'lil' dpf. J.AJ .1"/ itj' "'' kntdimd +! :tIt V" EW-WbinrIaallwirithl'ket6irii*. ,".L-- fi.L.pI -
ffliS ; 1' Aoinitine, to bjb6rtlG Aig
5Aii eI.
', '" ,
j
: :2 .
':. hasi ;yea 'ate.. fiol the fo1tn ;-andtarrieL'. : ; :f mr\
:: e !, I tlne eot.rndit Iatr FeV JIM Vtro IrtigftaWtq ,. Bftyeefcrf;ts& ,red m thCT. .
j t aYo4t ,i itotrfbsrlpps'.laptr'tedps beiwK w'At ir 1i\ ai14i11C.nc1Q.04ideach"thptdakellentYrnatthre ', -i dtk\rf.tJMCot Bas. M
.' '. .t h.rtlotgit',Da1jw.,, the Iff.i'tSrcuit'ConrtXadei: ;tla Vt'of'Ccragi ginal c-iiv: ni .fcibrf I hatpwkii i
M oy and'e
: .'tdlptottodtiiihidlT. <3t L ,,., !Ir.l.r. soi'tt llbrL4.trSza/ 4""'t all CCIIi-t t.-.2N'M't.- tof, M,*** 1\M ,Dktrict Cbttrt.,ktoeJl lected'LL.delate. inw. 'htn'pos. 'aaCe&nWr Mi fts***etida nedei of i sgutioo..Ykkb .
t.l''I'i.t" ; '
t a sdanx t .i act IH "' piofa d btedto'nrsndelth4'ncgb adecliaeto.ettie juaidiclSon.TS trU'will iA(Ucii'.next JenedadmoMwhile "lallJl81Ulllimll. >i l f 'Ot aomile _! pasl4' ':dIea cJ..1

t r .Mtc etwcE tre.dmssbet'tit UW Watty Jattdu.et.brhat W'timdbQl'e; dlammlryafeieatil- -' w .,. '-.... :.y"" "" ':t.. _jSeplte.i.C.a OS'>.f!!ji,._ CdrQ"B' 11' .iMt:eased p Set aq Old;.\Iiiah lit dejRo
4f '
-
I l'ithrdw'ef gt lYl'"nd"U'lit..B' 2ofOfU'SoaUI. l' ed a7a&bbi'p+a'iaU' ;.1 .end Io.gaat w b.twtbepru .
: rWo.fladthe'afed eat; ui* wn.glatt tp.taia.ietet'
}1r i,6Y
"lYN. -wJ.i'!' 'L .or:1 .-.i """:U: .- .' lglofluul4tEeritA ei.III II WiIkad1epeopl.aYgne .... '- ,1-_r J >i'eliulaet-wh.r: :ghreseheeri tar tha Be- ," '._J'ci. "; ,,,, .

f .ilIt1.If T ,. l i Deleton' fad.1'rniterl ..ttr. q.....ittNaritY.e.uYat .Sltit, a'1kreirawaresitedttorsedgita itt inpot4ue b..b lert J.ia.1as' then
biti M titOe inperflooniltetti,&i etOemont of .i. : ,'.
tablit .aibsJnliO .w&'l.wil ? r"f : isN
St1teSapeiiattYKbNitrlthr WI ii.bosr: o.Ixtbr.s.kits weNi +ew
.which. hooM M few onI:iMtu nt:4UUrV: thelalplneSsplIe1M41r toseittt.ae.&bjtli.TwYeollisConlmittieht .
l 4 t11BbQ; t sn'4 twrn.ss : 'rJ lfaet tg>hi rrod Io't'.wJ ad coawnttoi; amt boa.oftbiteidig .
ebLeb
... of.4r J ; tJJ Olio -Rep.Wesa" Qsb eif fo'
'f'i &ot rfe.eRe.it ;
... ., .i'.'. 1Mo.wrelced naaynpapijp, .isctoaia'Ue,"- rugs Coneetidoii 4of,tlN'1 b.koios .1 1r. .fshr toiitn fear p thin G Nea1DNdwf *e.wuteon'banL Tie
{ fit rtain widelyr i itknet riItws qhiro j tiWd ;4t1Iell.ij.
I fpenr
.
f1I'9'.wi.Jk.t! .t'lOO.tor"s "c.1 W db.wcsTth. ,d witsttreit'pilieser
nt'Datalcoaptp rye's befit attbe Zaa,1LI .
| gsrrlinni"lt.q'.ojgrtr dol+rqneatdoUG
tfut.ane aiaiosw.eld bi
nd
itk:1 rtggotoi to-
np ah.t- OL ,. or* take. 4luM",frwto' tide eircaJwbth '.ft ;.'Ch1Nei1 tteaodaskiP,Diioartiatenl i .'Iiht 1 tieisdd wa WlW the"ab
1 f's : theirbitric / '6 {idilO' Oj 1\ f4 ril'a19') t '\M :irnritor Ql.J' f'pfiettb+Ri Cnstgiaoao-i iI ken'.ecm.ybanlotq "of Actiottiptwirioct of the drain earp ,i; topjwfwhiU'PMBHJ town

:, ._. a"ll.J'e .=. t(fit;;ttt449 ps l hPri".ti Ft+ ie y,s reW+ p&."b'nraaatbdttaparl4d.ebilstisada I 't\e".'Gidyodtiori ioIeLdditt'hilakwegtbf rti3updoa eta rsiolOdrre' ontC'61sedNeeeadtiatilry otkaitliateetiea dt tiidi.iUe' .d, ";dis"t.. 3 -.
J .trtsxwpv.[ ath.: tge' .r11-grin. + *_b ball of tW '
aprooioisr.e60aitefryrIbi .
ia nia i On tbe..w. .u.nIa tbehig-
? :
::1'" 38. lht ',Walt"i re1l j t'wln t t. t -, t" .M iid'eal it lO 4maaiia.:th.et'A6ii .ae;
: nIIit.ja oYboa iwd.maa
;' J' ''.i' '!:-' : "." r. Ii' "" ;- \ **' :Tbiobuuon naiet>ai..YieaUoi7a'ori CT! Onritindiiri,, Bre ga r
tdudl'be"j" > + gmo 1'J r 1 ii Oi Yn1 {1dJVt bn' \ llfbnliaiueeirllitteid'thq-''IregsC1linwiiripiet.{ : di_tM.t sql.W.tbs indtbliCaeteatir..tTUiMs, us tannot.mb
inP.I oa&'S ._
tr '
r awkim 9II1
_. .
,, moee'adait
7.: "" .i' "Ft. '"""" safvMnte!tL afliatboan.idee ofna.at its.4.11.pt.It --
; ,: -1; : -o ; :_ tay111f ,
.. = '
t +Ksgert -iaaPDti.t.. .QJ ,
{ ." fir3s17ttins",., rtrGaud.'efC.ptr CD bi tirppofataient.teen :. 7 ar .JIt._ ? i ;;; T .
.,_ b oe'lwi .' t./r/im1.adieeed tw'j -. _5 -
x. :..rf F Fasty ..W41iI. t,. 7"-' 4wfuNT tto'lniithtte; W4eidtadelbr k them.edng f a iakbCol blardJecMey b utdtntebeCol '

.j :. ; 6r: r'anaidiaiaiTie.deyINt "l'ett.; .. ru nnoniesoad'abekd':' Tield. ; llitt'sjieottti'ai.roal.7.1 :, .' .' .is.Y4.ef,. '. rt., ". ''. .
t f ietitpnssadalppiw X4 : itrienll Pet .1111-
: inurantti.: Vent aetbe khie. : 41r. r.rTs:1S11.
,. .
lhubeeuthedgitatk- ? c.u. .o.If as
'' Sri r" I '
R ai 'hnnNiietahlthettocfoti
t A's io.ftna.rea'i"tichnol.bIlly, taI roolveii -pj.Mtln "*C&Q.1t.a. l 1.'ha ilaett.. ON ot'Tnd
., It then ,.Ibftt two I. b.rdgwe secosr wiyb *
.L_ ..
MX. _
;.1f ;1tbh'pro'efiieb : :K (.j k ai Vtco lV k< i.sad two Reentatws .bu'cb aeu, .sago M_a M.ltI< >Utt4lwiPd. _Viseid4drie.t.naNt. i". hold tiJb.o iisi-'TW' rtauitovt ,61"tUCUitt

; ., t 'l":fJ-"T1ri jE'4'i! F:n;t4tletttt tt33etaaeih.tbocougbul a0 iilieilPa/rioggoYtiotai 'iveele eledoBU55... > lUrt waraly iivor Ja..b1 liratiia. 1oppiied TMrAi.ii..ef..: tile 'ad.I.ctiaget.

:Ya, :,rentttlia tha, t tM+4 r't o iatthat'rfl' i foedraaaui 'l l joteiLis1a1 fired pd 14' Otnptet._.. r.1 1t 1brtIo : .._ i shtibait.Iq; ''Ifo;MrttJi '11'- hit '. rft. t.Tk.bbr. a. Bt:

] .padeca.>deattiok.; ''In. MOM
Y, ( ijw*. '-4 ? : r. riatteuintt t>x,9rtu" ,ia4I.... ;. .t.ri. .t.'..+"" g .;, ? "*j6Bttlfjt ... f gam.'J/C. :Or Joy;Jotm -, llgiYtki.Y!; ;.i.bcI1IiM t k1Aa tiirnr .ta :les.feat.tfb.8aati.',\fV.nqport' M rapted,
'
r.. m'h.,. u 11, I L : Git>itIr: ad tto pekeai' ;UiW enYkf.e sideb.eecWiNio !YNil0.W0 ofOol tb.By4mv.Ir.Ra.edlp ,
'Darim ,
t.ll ; w.T elait-rTiaeloeaet : .
VeKedbj.lt.lfCArneptlat. ibatp.pord : 8iil4hIOnerNtueilZbSheld ".f.IU.. '
,3tato e'd.libefosw'lttltelf'?', TiWiScitiytrHai : -to* 1i" redted i infrm4'to. ; carry:!:the nail'. ft Committo of fi.W .oUt1 Orgenl- e.thew 4th .tI.tr"dPogitee'Ite11'Jb..tecteianlticiblesr. i' i.J'. MAgjFri'>earrTqutf'ibeBj.f
i -6 t. 1!'Ri'W yf r '
: t LkMa ."rv/Wf-. -.it>..;$* i;:dMfa +i;.,1 I,to Tld.e.0. 'W1OII! a r'wail ylf' awas'l0. aim 3li emdoa-ine.ereil8ed'ud' aurtted, d LITgw,tboedhresmist"R .. I '." .-: r":7Lu, .
&2 3'4pvis: r elikil trip+ t g OikpUoe,;-.hli!(sg yfarkeeet111."rktitdy'aethree 1 ;
<. I" .i '.Ii" ; ; atbo at'de. te,=rlieteiipod tbi''Chlii ippoihedth.6ithiwi iW''Wtt..ii'c.. tee: peamat. pri.eet.JeiA..trbbaa bk pt;
43tlat4tltidt-dehiidbZt seaietri. .!Atq''> Wy t'elock. !Pf, 11L' ftna' W *;'tlamattmiEFrgwrd>DLharx7; ; i ',: : ': .'tM iaiii r u.i '

,.ALE Q uno'r"i'iL-r.2-I' ..a.".I...:" L; ..waa tY ieeaztbe t.,. next,.d.. i"M' t ;nsst 8pe.rGg. ;$:c1 Deasdt'Jf&i(00.1 ".ilr.Omfcin Deweymaia alti>red tlttllaCti\tisl9aDailathadadtgii sa.t. dO."p"atirla lP"-ed
'44 Hands-asbatwl 1a,6oad RN J' k .1-"r \ S'' '. +ieir ,te'af
*t it1' ..ayuCoexaitirm.luticesrplied R'1' 1 Wm.J1i.aw; h SSn tM rfi..l.n. _
; trr -
GMs iIYCY}i rrYnYsr1r.a. ailsasoedt'ef : '.less'pspmPai ; jOith of&: L1'D..al'tlleaimo said it'aia.emi .d,1 1Ihatih anti tit dd1'sbia f :thW't CietrwOanieQiaieeted ..; .Coauaitta'. .. Yt .ilEnautiaia_. to
w 'h1 .
I ; mo* i S .
4d'7 ... .t. ( uir'ippotrttsw i Cctnmhtw of dwoaeBsM I the'fpeopl in nlt'! ii_a.Wit .tep 'a\I 44.r.l1ol

.t-} :t 1 d easirttutle?l.ef d r.nd._ ..i..o..7 iM;;t:-.C'uiii. a thatlaetie, lisladwbotb.isyisg t w'.fet tiegteet.: 1 tk4"'icV taideboFenahi al; 4 the 8ht C" .. tiqa'e.w.. at I Mtkm#"*'.Iii'rf i utlertissa 3LtCoautllhes.p4+tiMeewiatfi th.

"' i *0 *1 *1' ieoatd' MSpi"ieJit :fluU ihi titsetL,; TaUali iiee ai tlt.'lltb of.isly;;: 1 thalof r iilf. biid'tktpthiIthipYrpe.s $.Iilr..lebYr9M"tepw'ieill. '. > tit "
,,, payttisttatl,mivworUfabettt Ntf. ". ., .. ., M :, t4 n};i, :desired te' i Vie:word.betbid i cik.t i" istieez iiN.eVied"kitbee.'a'oYew w "-11 '
Dada Wnt J8th
to thrd.8it;bid the d daft t&tti tqtk.t i;iint .ftt t.nu wkioli sryir4'th.+id.Ta'Cof rUt t W laid alt'tnlydoq wu j.L ,the'artion' +u.h s 1ip.apr4 aaaodwg [ : th i 'i_;. e

I : J Mttttear' ,cWmlttw'' e' nJWoa fartl.e.esTnlllo b.daYaidid w.r;it ta'i.'ffliWti the N1.. k. .L'. Six
.hhe iepoillii t' drislie'faerpno14 :> :; Coimtjoti __. ._. ,
___ .. ; .
t$ gr.leanatp 1 1dEf ,, '" 'tio ..di'W4 ioetM:Con : .
i ', .J adios. H>4"lui :fmiib.iia. *% .1>rt any .elf :inlaebentlgtt.dwTga.idlkiEtL.Aiirita .
--r.-.v -5iJ..<'">r V? i rkii* : six anite l ,,f rdtld eowse4th.te it tie atLof "< of .'. -.r-". : a'iW' .
,." ,# ', ,hi'oi tibir motion.-.-.fepMN#Jwrwi.ft teatiori te1osi! 4 tnepo .as f eon.iut tli.iYpeAie.lirieYsi "
< 'rl
piysleaton't G tip buol>yWatt lr' 'w,.." ,atpr'r;;"t. Nparotu, t .9fab1'pfieid.'; ;%said aOu.tnwbU in l&Mnk 'ipd tawi'fin.k c oeeto.blelifc"" "f--_ _'. r-' r. erhiilltls iiatlits dtliCneaidlee ofsblb

: _tdt'' k.d'i farth.swst.rbtiiul I titan of hmey 5.hicti I raigfct;''be prated VT c.11 VpSjaewst.liad'' e:7iie. ft aa, en.3r.e iiiol.dr'':'ani

W, J i l.Yi ri .t it1\JWi'J.fV'-! Lfiatr 'and 31r.7ttwwdd'il.otoglieboit I pOdii'avi4o i.' H.fort tbCntOri. RepYb1'e uP tita ittM' fkc.a ". :,n.:1"t.IIblJt+tllees.if.rdesttar

arbors+#L.'ittie7cK1w'Mrde .""Wntin'aod.in'thii wYr1 ling,.'au W Wn i.wet -. ;t .$'AOential:+o'ao91 :.na tepaelalaMitl'a: i 1" '.

1 ." -J' /f- by Moo.lIos ant Rim.edator,Comrt
3 of h f hart p par M tr4beet.it tilla.ae sae Wlllt&w. 1t .psi for' b\d Wt thf fta'j'' JYlyior thsperpq.e o( the." :p. tlly, ,.,r'_._, u.< ;.. -r..' iftf..1

ir6s : t r" .. tambKsi bcal'itoia'Iq' 'jng'dejt-jwjai.la, thi.Pute. 'C arwotJoiiThiPri ;; .wes- >daot yuld tg W"iciitat: aeto tbs, iaMowbuthfseadlrg,3JaRg %'. .
dd fgt6 thi'131at1ea. tleeroe.t. s.tnNte h of i W i ''a : x.m..t atetlslliei .
lwebu ,_ ,, tbapfv pilot uU.tune frog i H'I bt.M! 1tbsMiividaeb i4AipiMef .. .
.q t f: IfateeFed yip'ayigyap 4tkelast h dr:1ft IhVwth.'fkf .tinder i >saa filMrtoM wet*,tielnbers'rtt tb.8atm pliwiO3'slu' +te'.ri tei7 t'b.lid < : ''V'J .'"K'Jo ,,'i ',. .'.110 '

IIi1Tfts rlaa -* *"J.siy" "?\< 1. ,; nt of irt.-X5i4 toB. '. uses snpert.ariuro B CooraiittoB''.ippoinVdty" 'kfai.forytndih _' pssYanit'.r. ; '...b14e. sa1libt t.I. Yo '... .eecadeitbtOSt .

j y *i b arFiereiasibyiroprkl.nluMtjuritrslnolitb114 itk i.. > > i" had i tWw,.
>s rG tit 6t91Gasyka.;ttheM : "J ".'" ...': -," .{'"" "I'" fnv tlut CMMtfc" ; Sow thh Cca-' mOi'S $ _aLrQ'. t leifi i 4Wni.Bl y t ZXtOsk11Oted

I i 1 + ,.. ",1i it{;.i7k.iJ. .. *".iIr..i'4' W ijr d'd.\hItfatsd with"'that of Cf 4th Jfr. ShaJ: eoi"fate i tJl'a"'..A.w ., 1 II r' 4'' ";' .4 .

.. dtfSmid* nTamry wssasle istt.d' a JI 4b r clpedeg{,i. aiartn; ;YganblstatghtM1147 irtiledg d f1"i'-t-;pint kIss I y lfii Biqa;dUC.ik thanb Mil
,s .}ut ; '' \te'ft / ;" Sww i lr "
w-r fburden4apsrtii.adba'.ent rii.ti..L'Ltr ,ins:ossl aCti4asA .Ptl"trabie p lnngsstli41 st14 bail 't'i l
dh4 ki .-* f''""jv> .aeitre aD4..I' w.Ian mw this DoM tbeV5 <.,-. iid cbveti tall Cdf bi&",{' n u.tIn

r tu4Qt ottbsans_+totls.tiz# .,aeodttsd ttni.At P1/ca1 otI'-clowdwhiU 1 ,'.shat t wtreasaet eaattdMiidbmiild. { ath e 1.1.:_j 5't,._ ;' '' ,.tt I... ,.! <..". ;"..! rso a'

sea le r ib03 vist 144 ,= bot tngOlt (# t fi? il+iBe iioieitdket the' wfi;Ilea I Ptf ti "Iba weU LIM (1(1.T'L. $! _. slit '

f esttbtl repbt M, etsaot 11ii .n *; .,t -t" +:lsi t .y i4 to appolu t Iutf..Jd. dstb.s.arat'b ':eetiirliWthii., "t' 't --,Aatmtaik'Iu1ifkfel'trei .-..: 1 .' II' ,I I..e_. .:' tia&I

; j.yt ilp .e-"-nrr""_ .,- < .'. d.y.but to djosx.'er. .4th of I tH" ":8'X..11.' !r' .
; a thi -1.\'iittd'isiMirhit'Sthsairitan4io4'reW R' & t \.
l wr'rWlnla 111 it''ttiaara.ae : = i "'' < -

i tir aadd{ ln"iia' iabal6'Ni'ani' {,sltti diN' .eltilieitymetaitlieaeelYiadtti. 83rd, 'tMaK;' that'o+igd tbiit ii .fair. : t 'i, i''',..'?a'Wri'. -'' 1.. .;: ."" ".'' h'\.it4". .- th0i '.

tdi -0r'ttl3luieasltt>a' Ue naafil.dmN WipB i ldeotdai_ &* ;toM W Wf&k.
: .1611; .av. Inj''stoppodslts' as 'jik W\f'-.rr 'J'i' .
.ftOIIi i'ipahiCaiit ]ii GmaRfs o>< -. es, ..._.. nttliabeYaosYOatsisssdfbe to '
bl. .Vp MRdMioHJ ; 'f.--J ., tlr'L8i 1..6-
i' ad f101i} .fieaef0.1j" Jtfl 1. ''a a.rSsl.4., .
IMF idotektbt 'it""i' .h-1e- 'n! .
Tbi .- ati itli4Cbdiili4Mt4tfmiib.aiWU ; ..
.
a hidt it mt Ad lribbltretr > '
+ +rwaopdgfort.d3rma 1J.tJ.ti.;; ;u'rsistsittltp'mtra ia.o.opetlias Ihe itt, ,audr t4idt :to 'be tt'iood:: >'k-. .- '.. a.._ 1Fi a."j4at''J: .
-
c. M '. :f >to11 'In $4ie's1 Po. :UcI. brwaenQ. priuulidt. _J,.. otre, .. .-, .. '
.t -i4.a'doeSsThetttbse i ii"thdi 'Q.1 !'N'b'T.i -, ".. ..".> ..w..w....,... .oo1 .I_.. C1?=:
.. -, .
Y kLN 1 itfot.t i fk< fl.t.tW j",.. ,!" ";''J'": 1'.1. /-.l"J'. ,. A W rer.llat9i
,. i. t .II-t ? '- ., -
;
; b .fj iHfi ?;n .
': +ex u a,. "W !s1a ..perodateolaed :..: $.IrWpt tWta. n. '' tI..,! : ::li1 ".,: ,...'. '- .; :ht. ., .
x ,
t .
"L u. "
; Cdri 'biO tad imtttei f." eti ieloltt* 4 tat, \ "' .
( 'J .r. ,
-
: Qhiveat'tind'rr.att4 \ 'V1I.." ..m "f j 'I ,
,
'JR t.'S.,4J. t t f\ .'
"
: i
/ ArH "';"" "YL.r ; !"{': "'!' < jt . .
4 It ." ,, '.
'
-
+ ts4M
; sr kroNgr:4 .1iIt1iti. : : = .ii4._. .. J1 "
,r + 7 r r .. ;g thaw X10 .'. 7' -, '. .i.it. .. r
tis tN th.s'a ,.. thitt iesewes IMbar YMrotistb '.11
t r a i r: ; ;t-: .t C.Tt-RobQspltil4-ffi' l Iter: YS3S. iss+' "11t.tgi4 :
am.Q 4ofOvititioftaltobl. ,
,, : ;"I "P"fj'f. '' .fftJt" :. aimS gl dtrloeb'ibatbi.4fR :

b ;4 r :\ -au' "ItJ 1"L n1. :' or:t ; ;' ." t\ y W 1.n'r"JJ91 :" i ua? ''' '_. ., tlllrptapoeitt'ttbs/dtgf ztwEtlil..'

.H t 1'i.c.:q -.,. ";' ;fl. j A. --.w..Wi 1tWbssr.arttbs, ,.
(( 1i'1f b.j1J4or..fot. o
r iIb '; ."._ \ ,
wt{ 7"C" -' ft.t1d p.
4 ..Q' "" J l iftii 1tr Q+1s d+rtq(. ,

Wwy f m .
ffii '
g Rm <, >" 7 .",,.'" 'W'' .. ) ..' .
?
} t'.t 1Jr e W.m'N r .i Ji
' ; :.ff OY.m 1. O'ISr-"r. tun .t 'irr o*1U :
/ f.9A,. 1 / : '_ I ,f1t "'T .
a iit wdtbe"bidr83;* ') .'.tI1Cli.- 'i e :: i -' '
,
: = OA ij1
a aa amC. .-m '
t fi.Jf '
gjgms t," 1 1uf1" .. \ '" .,'
.f
.
; .. ., 'c, ., "; A.t..h .iP I' R'1' I'a f'PJ i ".I3t,..1' "W 1t ,. '.' .
_
.. .\ .. M\IIOI. ?" 7 ;, .
.. .. \I..
.
"
Nr ''.. ,,... -J ." t/m; ;-' .
t t... Y< P4. 'j.-!! '1 i
'I 4' J .
: = -
r T55 +
'it
: "
'.q.'I" "' S "t ".,. ," .. !I.L .

.l .''.' .. J t .. _
:
'
v
Yin zC 11'. l.'iU\" .. ..;: ': <'d C la{ A ;

,. T.
_. ,. rn t fIf1iI1W1)i9
: .."'' '; V
y.to
"
.w tf 1;t" "fj-1 1f t it ;j i \fM1i i
!
q-
'
+" f yt U? r 1"'. .tf j i'I'' r.\'fiil? i:1'ttl f. 1:1 : P.'tf .&
1 1-'i" ii ,
'S.t o' ; '
_
6 v 'J; f ',< '. I. r IoO : ;
.t 'f
\' QJ
,
3j < fii'l i'l /
.ffi
i
.
,
-i'rtl -' ( : ,. j
,
1'0 d + ; .-. & 3-
a Jn
". : g : ti 1 Yu h
.. i'ml. r '.;' n
; ; 'CG '$ 1i
( ; w ffi J ; lft.i' :. t r II" .
L I .
$ '" I ,
:1j.raJ. .U ; iT fJ" ; k" i" "
ltit: ':I t f :" "
_
?.db t. "tfaC: 1.", ", j I .:..- .. .- ,
.', '.L.'J'I-Mf",. "<.,"'.'. : .'". ,
I" '
j 'tHi < iiot. k
4a' I t 1.: f.1f r in t.i'; ,.": '..... ". .t".

.
'. '
.c. ".
"' ,= I- .
;
t I ftSGs*F yv' x3 u"":" "t. I.

1'j ,,,_,:--.1"1.'I' ,...'''.,,'" .,;,... .I..I..I.I'.
"
'..- .ii'JL1I
i.J.- .r: "" I'I.
_
: \
... "':" .., 11".j
<
: .
;: :( ; :"" .. ; r.. ;
d ; ., ,.., ,, r ., .x.4.aa 'yo1kk''gaa. "tv"Ivs 3a a 4r.,2SY
; ; ; akS4t"e1 +4'A SM3kf 4tnvyro\.b f-s.r.rovrq:+ > .xL + ?s'; +.rrn


__ _


t ljt 'A.P'w .


Sf _1 ,. rx I

V #'
f
y RaJ VI CAIY ,,'+ 5'DL'.tC '1 s.I : "JL *, V&
1 *
;'* r 1 S 6 Ya X,4 RfflfeSb
4 1l : 5 *t i?


r/ t / *A *slw

..a i a h ....AV.4 ,!....;-

WWW.Jtiu
2w'I r

h3 lSs

G Mt *3 v
L : >..1'ft w

r <
.rflau : .
iQS itg' :: ,". .y,.
t p "
F 'J .'. ok.

} Ns. + Y1 .I i. ?k''f- ;; ; ,;.
a'ae3t
..F'f ft } 'f.'S'
,,, {:$ } ** n_ j j1'
(
I >
""' _" 'Ii
:c\ ; t.td4dM J 1 qf I;. fI' 'ii6t'i\... .: I' Ails
KmST3 l"f 'i'f't h 1 lL
cJ A. *
; ; SiJt&i'l
"t' ;
ffI'
I. l" 'Pi!: 1-, .. : ''' ';1' '
'' > ;e' .. .' 'to ;'11t .
I ,
1 tIIM I rhAn a S.y.uu.4 wr H; '* 'f drat : Jm i i1
\ '. otoMJ r.'HIf ". w *
r ; ,, IRE' "ii"'t!: '
*
1. %
sgljgtf i.t;;>;:? :r ,.. "f ". 1'Ji'
c .. .. ,. eidtliilarg VLt3s&8 ,.iII' 'ijt' : : 't'f $ :':' "
\ ''!T'. '''' : & 9& &% = 0!'iaIj'Ji ,
... : < ''-: ;;;} fJ & "1 T r-<
;
.
... r* ? fi-i-Gi S g&j&Tr fiZsZteflwM I :...:. .", ",:..--10.... ? i3
..= ... :; V: t u.t Mc v, rrdwrxwi 9i. AA.MA. \ V '1" $'f;;: t1
,
.. .. ... "' .".'. "l. ,. .. ilkAk4 -:. v if-
.... ; \'fg.t"
!
Idlelx
,
: ,' ;-t" 9at
,, ...... l; ..,...., I ""'- %
.-' '.......... "."' -.I'yo, _>l: '
', ,. "V' : -Of*( VOfiVef t-iH-i-f. *yti
"if
I 1 4'i )t ) .; ilS CTfill a6fW tl.c : fefe 1
> 4tic
ptrd.M r .. H trLt 1'.. ... iJI\ f." .1' v.t, : ", L1i
;,, ... .....Mftt___'wprit: ''' Snr'i +
:
.
1' : .
: .
..- ....- ;: .n. '
'::-- ,-.. : r, Jt -4 f -y '
JX.s. ,ca.: < _t". ir iJoJ 'j< !'
; W : -
: 1.1t.: 1't"k
.. .. .:.... J.,
.
"
4 R- }' < 'l7.STREE1i" $ f} I .
MR.bavtXJc.ell .u
NY tty.N.giAM0atlJ4rry.a a'S !
....: : "l"T 4'> 1: .- .. .

.:It&.i 4Y ;n4ft't, : f".f4 .I 8alssd3erautttov ioctl 1 ,;::cs.A t ;
wt l.itr+ors Yq' ; m:" "' ')" "" ltebrllwraMdd 1I w1Pri or'Lx .tis tlYr '. f3 i ?
,:I:;>. : "" 41'4 ,
.
KrtltrA j j i 0r,, "" 'I ,' ....
; '
,3 .
dxMk..wd Jt rJwJ.. .., tfi: ; -: "
2S* fi tki .. .;:...iTrN? : $- 4ett'ptrrJ :.; .j' .-
.. May u aci t4wc .3'1.1 rM'tir .t5i r tea}s"xe tcs4 ta+rli'sx ft i :
/ 1i'LUeM1tk.t
lI_I4I pl}?Idu1 # so t tf '
....ia. i :J....... Atiii t? : :
TISICut iM AtCRS3"a
AE1tO1
:
piw.b j.1c"; : "
...... } 1.dtla.. r.arat'44f a. Ybbilb .>- .; : "-' "i-, ,
'
t #r ttIdbaltia6 \V' : : :: ;'1
:JU: f ftIf.--\tt.\ {,.,,, : ;
&; ... ". 2.4U4 i'.Fe.mrL rAS' 'ut3i! .. '. / M ti' 8.14..3 br.lrlt, :,

i GttP .", ....t... .... & t. $Fh s!b441I'i p Mt r; m' s't c.;. N1M ti..tApttyYl..ba.k.. *tilb gld ibtrlK.ry.M, :.t'+n' .
.t.iW. J
l t.riq. ial. err 'I" ,;":f" :
.WIer...Iii..t ....... f ? : M.'I M n,. tf a w. t J;"
j.iaxngIW..kiekM- 1.1ll ".tAd.41wtw .'& : 341e I'l'td N ,miJ,; :. Yf.3s Ca.ti 1' : '% : '

..... RiritW eryorrnt '--,#;' : 'atiA :!'- .-, '

9.mtbi'.o 4h&I..,.WtlkwogtlAteify i. } lry, dR Vti 1 !.J'a-J: "'ft4I ( t. ,
__... ..tD.. 1 1IIIt... 3-4 > ti'tt J.;1at.5w E ; p td Y rris.44 r '.3 .;;.f:
..
..wlaXiiz1 ,, U. OP _,;w I+ c s16'lr'i' r i'W: ,1IA 1;... Jt"tu (.:. Y I . .,. ', ',
-tioa., .E Nwt.lA3l t 1 i9 t d x bd xR n, ,I td irkrs.trtN14'm tstlt.h .
Wwi itk.or & .g&Sl1w. tltel'ia $ ) .: / 'W1a.mmJW s V--j
kelkfed'wM.tktl bbi.3r.d&:k1a1 ...thw xwat.M ..:..* li I Syti rAlI N. ': \ .iTnloedi1D1 ;,.. .:. .... K N131vkrc"d :' : :"

I. -t.ri..}tcpbditf! w} dtr 4L ( Mr J 1 t r f1 'rC bd.li!, .n yaY'JI -I'I'J..<1''I' .

..1Ie&i&te;.,lkrtie....a..- atb.r/ '.1t'U't..t'f. $ .ix*>S- ,i. _*A>lie tJCu'tTM Ck 4Ai_.?>- <",45"ta_ -jj. _&3 'I' : ,/ :
ulrie.d..r.tlr,..,.reM rtlMrr111NIotbhr.d { k rri r I; o JEa' t, y.r{' Mt* .. .
_d.a -- s.cldiri i1..ti l"'n'i"if ."'" : O ( r.Fh3 k. ,
srldkr bttttutebb3.. .. :. "'i. ",; '. 'i'
w v 7ifsYtfdtiFtthe ( ; -. aid=tMO OOtE ..a4 ., -
.... at lkater ,4, r "" p+irpnth, .. _y.'.""" ''''''' '' .1., j44.4 "
.T' # : dY3i.1 laee{ {; .ifF "i'ti'7 .; ;
..
J4.11a.Aa.Mt ri 1leD(4 .Zifh.n () vt'b; lp
115tklLibbude4a Ja' )A N tn.tfiitilnl ,
# iAkw i ,
btSb i
'gamtd3ra iW cRt x
4a4l.. .ar.IwrLre1Nin.3slbd.. anlt u i I A: : ; d I.yl/ it k erGtctrIp1d ys i.i
.._..........II! IIt kt.1d'w : rte'1Y J4'tYtralldJ .iT ;
il.Crk.'wwM Dit6 kgf1, I.: : x rah r _
etlur V
: : If } ] \ r #,
; > } y II, J 14 + ..4.elYj'f ... b 'Legal Pottos/ i '
-lr p.ti.wwf .1a.: --" .. ; ,tI .afd1+ a1 DN4i1iC IJA11'plt7A' t--- ._ __ i '.,-,;: :
1.bal, j- *** A. -

$ & al. r
0. I, lliv 0 B .01
-I! t3geet7. a t JJ ::1"V0'fJ ttaebelp,4p.aN d aev. -Aba ...ti rd N :.# yt ,. t.tf 1r. I '
,
O"'r 31I 4t,1Jblf At IlwlylGlY.l4s'a ;y4Nybll: i?1''TLAM.ikldnY.nryPihferdJd '' $r a> raaat nr m ca>:xoWrnw rtxet>a'8111x1wyi.wlpo.rl4Dgyp f- :
F tta.c4ta.4;; ( T..tt pa* i f tk:>t1tep.lt.re..t4ertbs..tral4Ayl..f / t. Ctim (ilnulfyAtliimrtt.. :.5::.+.i+t.a. s ,33 yIDit.h ,.
i tM b.ba ql duit 1I7.ii......: i 11ta.. bwdi b Yti dw: tl'ib 8 I._ iifl.i'Jv %1(1T yntr,fdMr.NUb p.rspatj.tnaipsj.Yi I
a UIy,__... ............... tijil;#; .M.n.there4lt.l.a.d .a.1.1ia, t.4aM a rw Iii- WILUIM U.M wtlc/t J 1te4ad,11.0., T 4 : i Ix fkriro ay loettr r
..........Woo .II4._._.AooIr_ ....w. ....,. TJwl.rr .Iltaia..11M1..Mlt iaUTffNilba > Ma.A..i.agrnr aldn '-* -.;" .;!d '** F' is r,1r1r .$ i'Yg M b.
_"' 00e1lljol P: t1e.ICuiui.ftb.rw.ry; : lI..bTtw UK1. ( # .

: ..p,,,Itbaal/w.twtt.dmNlon. } .+ ttl ira.FaiR.Q.wQBh.ldr.t.b.'1 jOMM.411fdtY ML M4 tlgdllfll.i -J.1,(...-.'o. e.tlll/ur11l Ob 3I1 Ja'fl4o.1.1eeptr.tbsfb : '.. 1 :j :
doii "" kr..11i4.13 '/ a.dldtMtrlii.nti
wit i.\ 4 !
I.iIiIt.... .Mkpp..ri.dpid.tb.
.. ... ,iM"t.t.h..iS.tM1.r.MfftbeM.t .....m&........ :'
..... p1F'.1d.IM "'1... Ji;: &i F'1l4 ikrdyltl 5
.............ely.eM/qAobir43p.i'. .*p.4tde* t< !I"1d1 ;f J 1111 --r ', > ; Y
......._...... -'Ii__ ......_.....;r.,.{ .. a .W7 { e ;" .. ; ,m q tii'tSi
.. '.. ,.....110"MIiIIIII!.- ? r ->Tiw2f 2< **% g' Jr".t ., I
... -... .. .. 4ir"-, ._ ., I"t"l: *> iIt -"
---
,_.-_-_'- -; "*'o ......,.".,..:."> -'t-. :.: MMMM/A'm' flbWTnKVEtfffW-N** Miaat x iA.itu D'If :$: U. .I' O.o 11 111. G lbC1 ,, +
** '
Ii. .\:1.. .,.., .:;_ :
vjtv i >j jujsi, 90
jjn u.3.i \- W IR
tJ8t .tZ'1"1' R8.1. fJ' Mme' 3 itJ iI ; 'j '.Il' /l .. '. .
il'u...... MY3t [xAuyfl1wt16i4b.LJ ", },; :(J.:ItI..tVSAL11:1 ;-l"ff. \. F d I 1 3 1CGf 14Tw :
tA/s.dde
IPI Mbyt&AtMf.4

4 ltc'., J1tr... a.; '.d..f: aFiwr3VMbyr13 $R* %. ,,,:# tw.1Mk'+.4rt ': .. .... .. .............. ',. .
cb' ,
1"A /A1aYUi4i4.11 tMMull. ;'ft'Q. iLt1
(1.sa
(
LWtxa
.r I'. ....;. vsvJWriir.'d. t1UU Mw'Jim. 'trwdH.1.p1i1.1 I "Y.I-: A+ ; Me' of"I1a2 1 of 1t '
.
J;\.. H& tab tb. ., Lli b Sal O.11w' ;f. I--: :r,' ,.*. ..',;. ,.. tW", ,; t"J
:
Il1Stmp.rxt I, :
.,. .a # a y d
gM.r.4 V..p 111iMttb :
.. .
BwY ;; % :: '; t
iI' rij 1 l81.81awiN t.rlt .rD.ebt 8idl. '
; ;
":....JC. '.' W&aOT-Bi.: /" > yllfbrWrlVeq ri.q :WC 'i iIHi& N... pbeb .M HAi* L.IJ .
!n ? 1i r.ra..p;tK'JI ; ,!i4. 'p{ ...
...
.
; 'T., ,k .*- .. 'W'..', ", -- '.' f> 'i ', f" .. Ntt! ,
) -
CIMiI. 1' ,: .. r ; ; f : r i. .
'
i! wa .;it P. R.m.w
jrc
S' .. { : >.I.A'N.I li'rN b' J c BIfh&i '4 griti 4Cxk 1as tr rttl.tl ; : .
.. 'J" .tl. -. I(-- jequam.pi, ::,: T... M : JfOTICE a G.n.a.'RJ .a.NI y i1.prbp.dyiwr ,
: "f1' } + _
: J1 ..: -. :' ,i j' ....... T.+>...,..< i. 38t ; 5

.s.......-C'' ...JJdd..x.r....- :'-.: ;,- OluutLN.uy Jv SJWnQtfjlWrKilB- PTO: TORE ,1''Q Bi.4.4 + z ),0Ii ... btid'twll41s.fJrdy>iJ.pdt. J....-M ''Pmb:1q Tinier ut tW I. ;; -t'F: :: KKjons&TO; ;, *. tius tor say oN .S, .S tPla.rN .'

.b. 1nb Y'LtClaWtblu ....., ...,... ..... \ } .
.4 ;' '
IJftl $ 9d
eMt
; r7 *< *NaUM' i ......... Iie.. ieslltl1w "b,Iy t'3/4it. 4 u i ** -r4 *tSJ" If ." '
!
_1e.Nf ,
; .)- i/n ifr< at L.f.l ttbeyrd.e.urd..re.pIy7LLYf ,
.h
J i. n KiM ,
( S'1"n''rl'o.a.ss.m..rri i v j ... N..lLlt I.ala.d/t.hI.k1..lstupx... taM. J 4 f*)* : *( !? ; > ->i :Jit '\ :
aUrRtni #f' ;,, : -/ iW MV tHWf Q Nlfdall.I ibblptwetb d III br.elt Ya- 1f. I .n4 1v k14.b l twbt' *. tsL-1l>' f>NOTE8< PCtflMlSe I t.j ..
.
rf- ,-' f'fll"tt*' "? tSJSi ib. .t.mJ .
ad
> oHKlalllw44kc'
rJFd'f6 .N.tM
o.-X.' '-W' ., '. .' 1. .,.'..:" :. -:. 'i\ .1.1w.dlgtd tie1k41I.1a Y.ig1,, tirl.anib.d, .ww r tu 1. Iewd d _x..ta ...11I, ."...."SJWtacf1 yot,JJ= i .--b ;?(*.rf'!--i* a"k1r; .5 "'.-..- IY' .:..
'1Uc.l..lSd8 d
rq S SNutWitdldcb
u..Gtl-: .. 1i..t': ....tM # 4 titJirrlteA6c! 4 ,-. I4,'a.att L t y.a r t W"dq" "1 fi dT t' ,0.JL; iA&1'... 1 f i A 1 ANl aOTHEIt ION Oa M ; ,;

.5' i 4'lI' 1i.'LA 1GlIIC$, !!It16i a, c .- 4 .G '
1. 11\ ,: ..,. .'.i... .. I* park 0ilM..at.r \ : ,, .
i..rti \#.., ..tIdniiit '* 4 4 : c A't I1ii'6It'*., $s ti. S .

}. (\ ::1t, . ... .- '(':\
.s..U"-'f. \:: ak- 2tlf .1 .
.f :f' '
t '1. *-** i u 'B'rtydgr'r++t ,
'.''. 1 ;. .. > A. .f} "s.1.N ZN ; r J '" I '' 3'1RtANo ( .
'1.<'" 0;" Ii J s..
.
Of'" -- "c''I; 'j" o\ .. g-.o"f1f\- s ba71C34s4 t /
1.
,
ttUill l
.: ", ;: t & & ; 3r' r rin ';'k
f'"Va > .' : )<, $ :
......hhr k __ t A 'S1l'T O. '. fi _. { iibfi' : \
+' J..J; \ ..." .
"lft-.' 1Mf.MCr pc ,, : f4. Y1i" .1 .
.tD.id ..... vi.. ;: ;." :,: '- "" 'la : > ....
iK roY sL .: .. (" LAWr ,\ jaau ? *
..
.... +ux \ >t' rh -
,* .U1l ; .telil..L: .A gfrrisCM. ** "
ua.r. .. jSi. ;; ; .
Alr.derta.+...bsrt ..... .... 1.:1 i, .ri wlr.M ..' :. ;...-.ft. ... J / ..a4 : lyr.a y;
,balMlitall r.. + U .... 'lt.,'. ......'. : ;h, ,.'IJt'1o.t, !. t vaV&:<'4: *4 :-i u.'f iamYr.aafar Y {p p- b.1 fs. 1 ,

... t: ..... .t"4' '.It"'o"0"C'u. .. ,.,,':: .t' -. J ar E hF 3 rlA M Mriat ,Yw ./I
t wU..II.JIf4, : a : <>$;r't/ "" "' I. I S ;

....-._.. __ ..._<<._.t. .", MdIR'dpMy ; 'i.FttMf.w1ir: ''Roa Z's
-
: 7.'bi.ra r3L3Ca1. "" Jlla.. iliir tdf.; tat ..... }7G: 1 } '*rtg'3a i-iAt047e
) "T"I""" 1.- '''-t'lJi''I'' 'f E kty lt ;r- K ; ... aU t CWNtb.cU .. 4 ..
,..tit.e.M.>ii+111N9 t ... \ t.1i .J. \
rMM .
:
.iihJiiuLniii ,imtm...Ay*.i'ri"il1Amcu |':-: L "."rJ.".. .'P.J..,'"!' '> .ro"-. ..-.'-.i.i- ....... .C .. -' ;.) I Is P ; "i{:
; 4
':-t.fA >f"ftri 6. lj j )>Ui "' I i -..-i-,:..-.. ; : 4, ,.,;,...'.. -
-- '- # ::- +' '
,.,_+'- J..... Q n.'t'- I.1/1IPi1 ;.;. .V', R1 ;: :}I' 'Q '''I' O'E t ; ;
,.......,. .":b3!.. :. ,; _YR + .u', *}. .3f1r.-i! l1"f; .' .
r ,. T J .. .aT lr aft' f 61 IW r q' Y .
L Id6io **? "" '
Lit *

; ..I __J(_ qii5oi y1r.I. y. 1l.old..t.b1MdaI.W :' .< i;'
-' '-4' ilp.Mt ib. .dtI..ibptb7 rW bur14.o ;;
.
feM* rfltaMto. J l-
> ,
II ird''..... riu=fin:f;i t Mi : ww v* '-< t -
.. a+d .
O 1t' 43a 55 3 1 );
OV'IIJct .
....La, : .......&: II ." ....# W..-." 4' It+,kvrr sa O +, e r W.i ry : .

:Nt< 1 1U..I.I.Bt.uMWtt'ti.. t _..>; ,
rJ-r'w.... t"A.r dE. rY3 1: rAiAjSb J
'
l- 4' ;f7t11 ,-
; .a; '
t......... y_ ',' JS"'} : oy,o. "
.. !Jt uu. U>..L .,". .i llbLi Lirk
H; .. : )
triMIt:4 lftII! TS'l45e t,. {,
." t'.. 't.iJ; t-: ." T
'N-.., 1 N. c ,
,
.". : a Tk1A1tI bcWb' 1 ; r
.. ggmmj. i
#w 4 r: 5

gB ;.
xw N19'liN <

.,,f ...., -m' ...1L 1i.ttt: f

1" : :....;:. wt '' ?,'_ '. -v f-"' 5?
&&2 .. SBSSB&igti; ... f 31M
,. '' 7' b 4Si % t5 tdiAti i
-

; ", -- '. -. '!:' .:"'I'- ." ?
,
;-a" ( .3_"..<*.t&e: ,

... .i
-
r e I Jl ,
+s' t4a tms, .;r61xtiy
: : : Wt 'yy p


,Y4 dt+dr / ; I


,rx 1 U : 4 T


I a i

a .'


nyerlt: Jn_ : t r


Jt-4' *c


c

;


'
y

rt

t T '

art


,,
'" 3 ,.

r

: +


__ 4./fi _Itl 7 "yY'.i 1.ti;>-" ..,' ::: :' ;: *- va


3y "t. ....
ya ....: ad
_
,...
!lw;.: ::4 ) Ay, ,1Ni

:=1 II4f

__ _
,
rx
I.f. I. 'u. ,:,! .' Ft
: *
I ,', i
:" "" 1e ." I
; 1k ? ...1:.; <
"f.r'ct "i '
.. ..
=
-/I"'I'? ; :1 t ,
'
Mf.1.5- Ii ;", ." A" t; t'bFy -
rY. ; Yki

.
"
d f -So- ; xjk

} F Fayyy ''.1.4't.. F'.i: ;

.. t

...... .d.n..,'
'.... M 7UI v.s.w .' S ,.
teAA dr ... p
u.. .1IM ....... ..- ... _
': '.I.:"' *' ''' '''.;''''
::4 f : flJIt!: '. I obty.'
'
; .aF M...... .\II1DI' .4Joo,
'ro.I& tat tW'P: ..m......
;1 i iH.t' 1Rz1-1
'Y ? ,#ST .t.\ y.tSgyi .... h
t [ 5; } ttrt LdG.w..r.-"t1-A. :. .. .tkreat 0Daaa S. M.,.8:u.t III' ..
H.-. If of I a hos... fIt:....JID'II84! a ztI,4c a OtaKU #4dia..ltti' *Dlta.e,
O. 6O* .... .
d..d..Ngeeb.'tt" tbe. .; ip
p GXo4 .Ront.Y: + sk ,. ..........
!
.. ::; : : t
:
"'- .J1"I I rw
$ .11.2 tiMf.IN lOafiil *

; S tb tfa ta.x.c mr.. 1: .iCd..jt! td.
L1njU1A .yqr. ( :
,, : l f.tl : a 1 1 Y V +Y dy % s
pry y' # pjignatl, 11.rtgh IN,, ; t t x1.a'adi 3e
: x r-ra'p 'i p i. +al +p? Q ,'7- $t fix. '' }7 --- .

.1.1L : i B iwluAJn'EJU'/ 5 '-"ja ", s
F 'bqOunL : : .
1
: "'" .. ,:;;. ..' -. a D11 r:ndtb.r.7cJ. .. .. .. .
Bv jK VjtiVr
? : lt1 ; 3W v .
l dwa.i" 'F < :
'tlr"V*'r> "I'lf.- (1..i3M ,vuia..Dt.1tdW1r4mat.RAxDbLV -1.,,,, a...ISdAf:li.1I'-"tIt""" S'i dax _.
11-.A .
: '' atu..tII''''' a4tt -
L at M...labD'. t 11 ....a.d..utJjOfJafvi.J.k1r, .VAar.lltl TllIt lLIRREIa nt' .5 N 'I ; c. '>It'' .-;"

:" +NlDtfiwmfilk?7i'irr! 'd2 ra it'r3"r4 rye -4-i.;. ,
j IT" 1
t '
: .H. ...."gi ....
1 ( __ rItIII .' .. .

:: !'.,",n.kJ'1'I'toam.l. t'a .u .Iff" .:. ...
: -
: -'-", cIIe h..y.t... I t ,%r r. a ,.. ,
"1&Ja'J'a! .( .q't* .robj.tt.... dvJ '.0
.......ef..b....,../ ,..'-.rtba d'bt: ..... }
3ill .: .,.. 1IIlIs.n't.: titr, dyi ; : w 5>, i" ,,4 ta w. }9 ;! 1 T' x"v, ;
a d .. t atdm.pdte it ati.ftMlwMettidpbaDd..d.td.nahieA. a e'r 5#+ ay --r
M ) '. : f1\ "' .; .
.thatat.b OadaIp ,
r g k 1..n e t9M e'l1..dk' R.yI n..piual., .-_To. ..,.-'. _

=-=, # **! -

Q h..i l tbq..t : so: titr.l. s aAy '7! t& .eJ fi.tts : sxt' ; I "' '

} lr., ?, a.l rbyrU .W fir psa..a oftuda r AeS I ..
IW
I t tuirBw XOTTas i 'r' ... '- laibd di.bi Y.GOttx TQf<< nOB.:

"'" M bIo.$ *1Q k. 4IrdmIIt to nstural b..ith a ,, ; 1ac
.- w WVfHff *J kfttt *...... &w1I1_... ..+dap.a .1 '. aHu r'H ''-
m tk.-Ot nuiil ..... vUbo.t_ .aite..$ 4f 11IIJI. ;"'." : : -
.. os-oIlWbr..t. -nY\.J -; -
ittrt SsBiwsJRfiigb* : ; '
f. o-t-.wte' .i- --y F .
iMWMONTHLr.MAQAZIKE.pesf Aft bptdkddtbd1 I J..u.tJ.o.t ef'F
( b.ip.pgrcauD.d.tWI I'l { zx y3fl t Si, r F s*" xdktsF
+a II. diae 'tftn.-, 4t.r Y S "

Sb.Qw1.Fb. .. Ae.arA.t.O.., .. fI! 2.VO'J/ R'.br
-- ITrtSJ SUUU.i& h f .3 $: ..,
.
; +kYna Maif a d FtA1't.5tiifYh '.
__.. "q,1
== ; bThned. .. !ti 8sfl.gmd.Y, j .=. 5
,
$&' af 'i 1f ,, 7litlli.'l ; .,t, : ,!"' .w, .
A' ettntlAllars W1" d :. ,1. 's s'x '" i t JI1Jt tAyt LtDlOf0xt1 I B.x B.LvazsaJD
*$'*?&- > lattt.tge.troa.d s..a" .. ; : srbceo. Coaua.t., SSkII Comms.O ear tits iolnx.tia.l la.d.Quoo T TE Fwi '

&> -. ,' Drd..aai.atIoW.'ex hi .. ----I: it a-\r ,.l* ''fitrat ; ,; 'G* ulirUASr.y; Rh '$AxJbcaxto, .

5fcf **.T-fir-:. wUla.JII. 1.i .;''DIf, ..ril/atia.t ..... I"1.. .. "'yo't .,...".;,.. i ; rk t fatfa. dx. ? l dbhir ltktr 0eumadlriiZ :tJf' .:t> T..luh

..IMCan.. a..... f.wdM tI .!\\i!SID.M_N.iah.r e lTrl...JewatIr.- !.... 'lil Mbr M.ek tnlcM.Ewzxg 3.rrwefad _D.RSUtIItidYa w tbi'iitba.t aii.. 1 ....' ees u.AII;:" .......... .. I....... \\Ia'_ tW
i..mb dtti.Nt."ia bu'''''Ii; slQt.eiduiliM hat...4 f-IIIJ.." ....... IIo f"IIiIIJd.t x..i.pak tM 1.Mr.'r.w N ,.i Y.J'O8... ...............
... .. ... bfabr-tlbt.da. ttAw ddt. iuIIadJkpWtitIIaeld..uMy.tyd a.ba..$ : "IJI j( .
.ut"l p *.. : ,P." 04... W .. ,r sinSip. .IbMd..didarYr : : AJrii :
.. .... ; .be .. sen
usva-.T Nt' to. t
==1YW4d o.-.gD.natiD.usLdpr3ae
'+ i tv Bw' ANN 1.7RiAC 2QTlM, 'i _z "-..M p.d "' ebaatgI. q.-MaaN4 ..
.._ ,., "A'I': ; ; y # + iMautYa t "
\ ; O 11... +MLd1-HS1bYllili GAMM : .l. ." e/.rw: I'ThS
r : : A+ -'t+ tt.Aea. '''IJ.t trr.>; --. 'r. ''f" ': iad d'NM k L1 A enta. + a llt.aeIoeld.,..,.iitae* ,a..lot..y
b1oYMatetb.tilvil..l ..
k....bob.t = cvzz.nr-'l r ", } S1ii7 tk R Ltae, Wili er Th tridaWILDER ft j"ULLD ,' ia...bead,...,:.rthid d T-5ai.1..I w-isttewa
n.a .f.IItrsh..d.IUm bau..1b1T>'I.theQYipy.lafMJ.ab..et11..dur.N. "T. Li..;R.ili.pr NDiaidt'5 .L It' RbEZ, Agud 4. "*, irk try i bba.-. J."t..oR
... la btu ; < : F '' w.,.....-'...........'. .......,JIM$. ;
: ea l..n"ywx : ,, ,-. -i 4i.; 'tl neral ra elI p ....
a g' tdfM7A..ta .edtiy.Mrw.d..d. ,_ ; 'Kdl lyzs-, Y peM.gs't Aa rfiW.Yaq ., loti
ekWdlifwD4tbnwe.AtfatbslNi.
11..0.fb.uTh t ..e.ath.Qwtm... .tA\.4Jp 4U2T. a llllk. d1ICFZ3 fo this one T:' Cshio b.6ii p haeied of a !J. ;;.:; i..;

tar..4Wy tlMfto mJ two otor w jua'\lie w'tlfc t.tttkn AC Nadt tit d..a.bu'.eii ".d Dv.b .,- "* ..,. '
lb.HealtJI ( tlWltnl"tt .lIioA...ti will y.. MRDa1.d''FU r."' ,....N."O".Ar. Qaa.ai.aAsilteiYN.Odiatip __ __ it.I : 1'f' t'ylfPdy_".i.
?+' F.kttSTUISUEqJ85L t"e '' ::Llr '
,-b7tb.hldII.DtADtb..itMa : 3 >
ii ( 4k Tnfi : ;
;
-ar."OiItu..h, ''. ttiivtQ.t. -I PI; SLATE1:4'JMi.W. tidtisv. --.y WtWr 'M

:', : "..f.ca.tiUu.u \ ; .: ..- : !. .: l tda..fh9.dbisttb.Oe.b.Ll.ibe.dgrcf, LP1a
1 liA f I'iN k: E i W \ P r I .... 1Iw.s......".'''..''' .. SM. .
'L 1 t I ... Ht1rf'!-! !t' '. : : J J'r Jt.ItE1t',
:1' ; .
> .,. .. .
.. G'f
.u'C' ...10n't0 L11 "" r, >. -<'";; d" '" "" O.O.,1IIf &;,;..a..: -. 1. 1...,.. _
J J ) r j '
.
... .... .r.ikfBiA i .l''|*f..(; ,-* H 1{.' :. ;f l 61t.1'; \ _"" .,.,J 1H,_.t'w..... ... .- -.-;a.;;'r.'f.t .t'! '" .j-...ca;,........t."f. ..,...-_< ."-" lL.. :I Jnu"
tfekjcT < ai p-gtt Arft w i pJ7h. ktt ti : ... -,.. WU1tMa JID"htll-..- 't "1IO..... 'r 3< : : .: .w it 1'r \ _" 'I &%{ $*!* 1'L ,s.-s.t... 4 i o'i b'AIItIRu .,. :::. == iit. sid.aa.gf "" lW tk'
i1i n. rp3ir.Q.dMpe'Aa."tlle fO..ad .. + '._ h',, 1'9"" ,,*, l ..dai a .
i- .
4 t
ct ... .... R \A
# .OYli.
= a% a.dl.eTbtN SUi.i7 Aia 0: fOj6 "V- t >apT'I' ..frfeiW ; i :;t'A+iMit.Ls..i/1.1iii.U: : 4.11- 'sd A:.;'f"'9he4a; imdqttDj ". ...
*** --
1 'la K -' -'11J t ifaftiJi f t f1t k 4j ll ,.eilmt tmr..tlM.w b.e i.tef.b.d wtIJda iIIta wm.Mud. +f. Nlitb.sa.r ttNtbnd.i'uMd.WUIb w ttt.ai.4btlipd.d..ee ... >f4 y
fStP '
B > nBft UQ
i i il aT +
...xH > BBp HBro. gBm WpfWPfr.. .. ai WT>Mry Wf IItl&v ........,..ullll. prra.- ,rill .
*'-'<**> !"*- ;*- -t fc. -- T r *v 5 T* .... ..... 1't! t'i"W 4 ji i-lf-firf .1tE.CS E tbl .
;' ;"tJap &ia1b< : .- : '$ Alf 8. ......t th..bJWIYrn.UJUdapua ..' >. II' .. .. .,"r. _. .
zej: ,lhf'. .. ..! .,. G :.' te,.__i ; ..t..Dbtt'IeI"'Ce4WM....,aa ..aeied.that ;; Qi..tiMiyid.p..l ... ... .. .. ..
'r. d, w 1im3&ts&&faCx'v" Lab. ..__ kr ._T.g.dt/.b.r.s 4 .. p susta rtu.ggis-ts: 1br.101......,...t'PV aa1l__tbs bill uf..si- __ .... ttd a\ >o* .jo.'f" ... ocifo ........ ..... .._ _i1Cpt1' ., Itr..c. .11> vi'
.+ 1. Q.br JPtetttta.a dr .aK. *tutj lroetr Ida Ditha hwr oib r.u M .. .. ** ..-... ; ...
f .. .iw LWkatdara..m.ItaMb4 sub .... ...wCI to. ....IU& '-. ....... a..Tttdath1 r __.... '
R .N bttly!4a.p.aGt4 tbr..Wf M 7 pt near Is.IIpeausheei (f. c- tbas UtIa...."......111I*.....ZD1.1t1r. fov--, &t,. !. .i. ...JnteO>_*( MT Heel jr Un.:= Travis td. 7bekMlr "e1 "'I"
faumte.sM Wf---, XDP-cnmUTtt.: ..."ipr.Mfl.. .. "tM YbtiRCDt.d """ .-- -,..- )(.-HAIIl(.' t tadwtL'.e l mMOei.f Aprtu. tadv kr .2a.......leeu..eVNtbrueaealiwap ,
; r;,+,' Fr Nt paPn'a'>ti.IpN..r WiII_istba ;tw.NdieDiuttblMjd.W4alI4D(:. :""" ...' Cewt.li.u..o\ tit............i m>M n> (iM* fl.. Ka I wtIkIr._.,.... .... ::;., ._
=iF u. .'-' !iw.r..t..Ts.s'AI OD4W'\"I' .,;.i.- i E."C L1oLE.Cs.$ dy+t a.* .......... w....VO },M.I;|' H>'.1| *jT..lB.HdiKlnK &L! ; .
pus..1Mn"'. ._ ceu..,, \1 H 1 J (l M..u-i.... .. __ -. ,. I 9..Mr ..., $. ...lt..yrif_.. aat t' t1U'.1Y'ttZf1'r ,4'IDhu ,' .., ..L
,
: < '
.
1I'tDM dIe 11 bt1R.ltf..l
iaN.IISslih i a KatJoN J6Uo Na...dot ;' .ti ': nCa 1 =.,- air: *v ii.Yr..litera 'wail4 dist .. ,! lt3tIWne4
el .,tDll6""i..A. ". tU t. ,1&V DODIIIot..u....--fI li c ... kf.1 .jj.i."Ot
taetrpM.N N e ,....'tMU brug3: ; CMe1Qines.gi.dra. PT.OFAODCC:: YAL."CO' : biI................ ...a. ....
a u..m taA "'{....ii..QI..diirlat I. ...mt>t}>*Ii tit..< i *.,iaMMM-4
x..IJi1"! p.altada pivuM ....vstw tc eR ml X.QlaSa..Tn..u. 4 ttUIItt1TT:'ddidiiikbtri kd?:pe.1w sIb. ."SXUKfa.J.okWalnwth.lo.AHt: a. a.*.-. : FLORIDA; ,
i iJj; buks.i ,l-:J lbs Asa.o I>rgt ID.auKP.ab L.Dddtk,* TOBl .Bdtfj rf fiaDtwet Ultar- tte taittia btralIrTWjit altMp ,, ..J't .. ..... ...
'H. I. ..... d ta.at(...,.,Ii:.....1..taA/f, Ntapor'nSd O'I7f\7 dumbale bted :1q. .w: jwC.BU."iUA : Wli'oy!' iB b. F .
.... ot ___ d .
"' .'CoII.fIIo l.tt1iJa..1'd0b1i11KIWibetlDeil.i' nduDatttt r Pp-fl .fti/abkru. or tl.6ap.rtka..tN.M.dL ; ,jl tJi e H4 n TaCTU,'yht 4rlrhi frl.NOTI .-
.
baud sib! I. .c4.. to a bbfAII .. "I. 'JI h-o, _
9oltp.bf.tl.1.M1dad 6J }r. : c: "'
i&
.aau&tpdtuba.l : : .
; 1 .. ..,.. oo.1'VuJili.j : tttorwC :It'to ordam. ": iI' < ..: ..r :
::
.. ..z (: -\-r- tMDDdakpiulkb.taths ." .
_
VMM>Cotoit sM 4* wtta1I...
+..ata arlel.d 6ft.iM Wu 1tid1S TdMLt 11.aEnt'wi : .. .... : : u..
.. WKT j JadEMmtiKsadtjr Tin*. _III cfII Court _.... .. u4 .
: 1zm.patebwdi.Ohc mTd1.w.r .. I I'CI4bot'" lit ad4OanDty.lr pd UMIU b.ribet.d..i.ad. p.611Jr. w11rsto thF .._
r; ikvlu.esdlLwdl'--.t.wU4M' ''' ;' ;. r..idbW.aa .Mdh t ,....."'III u.. 1).a..d..4..... Ua'! pb y .a.faiMbm.pad.": as kl'. ; i 1WH ; .1""P" .. "" i. befits tb.t T.d Din1! ')lrWItoRS .fIoot4....,.. "toNe'WIt taU.. ........ .
> : rank "' -'J b..nDdp.atla..DlaldeihtWiMM, .,.... .: .. -. i V++o M i.i.bII\IIIIaW. ta O* : "" ""IIta IIt '_.. -
:.M, t'" a' I.h..1.
{ .' IfrQ. +A1.trlitM d1ti11it ae.tl tth.Ntidle.pJa. 'a i bbuuMa.ul Ie iwduT+.i AuetttIs0p im.+aai+t t e. dom.aa + r+.ea.r.J trgwtby .et d. tpw
,
!.t. .4"-7 ,_ 3't! n'f* .,aaipw Ik. ea.n.etildtlll rbt.tk.dtli. + y .flab t,A.D..IInt I
.'- ; '" ,. ;I .. ktY.dbsU .,.Matra p +. **
...' ; "->'0,.. .;" '" > ;, ,! a 5Ls5 vs 0"MM
.J' t'f '" .elbtb.a.d.itbantw .e4 sitr Jtolra.i7..t.l O.Ditt.L +rDd wMdww.ie
.;'' 'i lt. 'Ot YaiaA c ",,"f.." I. to.il- iSteflitteTpaMdM
___ ; *faf t nta'M<" i
r'L ).$.......... "* .,._.." .... .......ittt'! ilJrhu..qJt.y ep.wMyb. .. lw MWUMiDllMTia%*>tmMtaWf KirnivT
r tnf .tIW ..feet Tb.t.IIq TNLd tba.ttrib.wa .r. Q F..e .t rr l u.1. itY Tr--, : r ci&c .
? CAwapr %
k r' I .. =:.... ihtiwe.M.iiekbj .i k {I:wsFlar vtr 4. *H r ICr.+aRFT., 'e.i 'AtetBHBkMifTO

it ,- ....... # Ilayli.f l.ais..ddl..bedieMaad i srtM .@O..il.'biem! AitfD4s.psr tttlt ielfi.r Y+ RHe ay: ,-! .
ta.el f.t.6ap.l (bat M t s TutiqPir Lad Urtjhonrttm.Mr ,
( t1.0ee.ab.edibII4itai.tiD1i9lb *dah W.tlptkW.i .(UVse.YJaei.a..
k os ri'rta s tier
Y E a r i! T1 + -


: .M u r,.fr odoClb.ya.aidMMydM
;; +; ra' Nonc DEBTDkCREDIT0j M ..y&-BR09

a4-: 11.; Ra.lfdti.lli hip L a Fs+ c I 1 +aFxt.s
!dt"1 .t t yThn tt A wiltTirrfalwl biuellt aA.i, shatabipsiti
: .Man
:, S.It t a.
li la.+ ibr.n r
X.wd sill M 4
;iaM .1ue tr4eq ei 6D. I.dwdt .se.tb. taut 4f tbst .u;.p( y,..ui.raieaD.re aat
twIxI9 tau Mtb.M.rJb.s4ttaYd a4 4wo.lyQiaeesdv 7awliO.hixlM Ot Iptet .e .a d .. Ad )
'- : :- y'.v? vir--i GillHi rer 1..prr.N.s '
I9 t lt&.tt, pararad uoci tit
Y } a' 't r<.aauy r..itbb/n e11.1.b.apk
&

= ? 1 "' _aa11 ; ir s : -MAitL&.At.ditdr.e-. tr6.4I.r \*

1 t -
o M Nd 'w ,
ttI* t a _
Ddee'Dt ILrD1 ncr1u1LT J.JraQi..wus. 4 1.ka.. D IP T :
cTy.l7am..9Dq ::
!
r wesl i a 6.peDti.t.tpstpt walaMtIDN.ta.WAtt.reer.a .
rad.OommI3B1onMerdi
t
tt+ehdru t
+ ) bapp..l v.b.t.3J. b.PtAdr

L Tbt c i*Is er.i 4mps ui tuIMet:
Jtaiu...+N+.
,ltd. M.Ot
tat..m tb.A 10IM1..dee a. lb. Asti s tqW COMMIT iXbDrtt..t t.atib.e.w..dar.+Diwr
w- i n1 .dt 11aI1
-" -> l r* t hat s e r+rq
blha tbb3Jk'r..Y'd twtd6.r'h0 ... t ra 1.dI
Dl pla P m Mr .q .1.
\ { _.5* te edtarNTtepq 4Bift.teti .
J t ., bdsr kf.SiY4yst.
-*' *M **_mOM.j_ ._.tdd*_. rathoWic*i_ .__ .M JMBJ Is .te 1. Zi: .rl t

dsi T a.1t -u +wit. set by tail+
ttira POI <
t ia4ttlsr r w..t
.
rbe tda IDai.i.w s dxy psit.+1roli e. aia
; t% w wM d..dtt..bbtl.t.Z.vW.d.4S itgp.ltbtb!
+ .t.hauw .q'et.n. *7b.P4S4udi..Quot ;; ,

a'4 fa '*4 4 l4 a C4Dd. y dN' a ;U 4 i ri
; ala4.siw
.Ai >M ip< tN -. b +w et..iii 1 ,

+ .lad.DSb.dtb 1 *(drtwMw ,AygitaY .. t
-
+ i !, y : e.3>dakdtF tJa..ir Dnke 2 t..e.bateua. ., iA 1fttt,>

p Ai.d.tts rb.awery3sspait d, t pti-rf-"IV- L& 'ctx -:- 4 ,

.1H Med.had y ttm .tDU rL
$'basebb.b tb.ded .ntdit1i '&CQ't1PUpL6dAU'
,0tadnd.eiA wtliib.tnl?!

1 f dtbUa :t 1 IiP'.RXTAL tp'4


K '
:
? $449 a !(417RzDOr1W 1I4 +ribfh#

..d a boitua T'

'. s ,.
"
'
Y .tier
'; trW ADfR raA'IMy
a..p i ? Yp!
"
#
If

L4t .

-7 Iabtiel.d .
?


idt. .br_
tattlx
awsdlat.ulR y.l.e the
bt .bkt1 teat y y-T


M .. v 4i: gt;

rs kr i ; 4 m le4IZ pii. 1 j N t 'dat

4
Is. i.DSIs u aDtwi.It
itat+r tdalt. t
b
4
4Lk >

,,lgS, r ;tom # r+r i tiA .. arags.M t t #s aKd!. Jasn : arx; dtt
-
u

w .4..

e +
; rx

'nt : 4r4n .


5F I4 ,


J .k. ,a, 7
+
e Lii1t
8 r
c a"'a n
tp jF'-j L

f 1


1 rL zrsI' ,- r. J4fr ;