Citation
Florida union

Material Information

Title:
Florida union
Uniform Title:
Florida union (Jacksonville, Fla. Weekly)
Alternate Title:
Weekly union
Place of Publication:
Jacksonville Fla
Publisher:
W.C. Morrill & J.K. Stickney
Creation Date:
June 29, 1867
Frequency:
Weekly
regular
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. (chiefly advertisements) ; 13-63 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Jacksonville (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates:
30.31944 x -81.66

Notes

Dates or Sequential Designation:
Began in 1864.
General Note:
Publisher: Edward M. Cheney, <1868>.
General Note:
Democratic. Cf. Rowell, 1882.
General Note:
Description based on: Vol. 1, no. 6 (Sept. 24, 1864).
General Note:
Supplements accompany some numbers.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
002038457 ( ALEPH )
02707184 ( OCLC )
AKM6247 ( NOTIS )
sn 83016252 ( LCCN )

Related Items

Related Item:
Florida union (Jacksonville, Fla. : Semiweekly)
Related Item:
Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by:
Weekly Florida union

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
IG ,

R+ItpuwaE.usau.a".m? -,.+,.xAe'vksk'e rr'r., s..t.r .,...w t'r'islll'$tOF; 4+tisPwav+F.mEM.ww., ""' 'f -.,..,.,..."", -- .".-.. <, .... ... --fiv ltr-
",,'
li gf !ll

", "

9a .

IN : r

2 r 4 Ik4p i ; ,
W +{ :
cj.ipi

4r .{y4 -
a
+ n t
: zrJ .

: : > r. pa
E#*
l 4

r F a ra *F3Hh
, ld'wYxh i'{ ,t e -
Weh
,
uiFySp :' 'i *
: ; ( 'y lsYtX. -** *-J *ffi i SsoJSM&"S
1siL
+ '
3ji r

, a 'A4tl i 5&i.T; > *r-'i P rSt 7 > GMT,
/
: =;
{jSt1.
Ta .
,;..tfG ; -.THysmHifiaitt -*!

*
wt W?jfff t *
ex: -ttfl'iBi' t sa K* ? &k
$
t
a La6yy5E ,I ??'! 4& if
r7hC t' 4fejSjA. r. gf

*
2 -- -itfc A.W .
'?
.lap '

1q jf ...........;.. ; -. : .... I S _

r '':' .._...' :. t2l -
tbt tbi. = Ni '
t ;'', -
fpf-i-' '* 'ff-s S* __. to.$ Eli % _t !-

, ?yf ptujp d#&* r*%* v .dlW : (*.JJT ,-. \_,*.,-",. r
t .*?:*tx-j S -j iiiM jiS Jiirf ;' 4)4u. ape ,- i litll7lklsrde >* *** \\-te&rtt Hfvjn r 7 Jr,'

l i.ifr. ( iWijII! :--- :( r ;

' y 4 U UteQ J'Q!: ti"aa ____

: +t.eetfagidt
r
AT1 @ awsy ," 1 r .
L == r.

beep ...;. lap..,..., :. ".;,1i.tJ Pf.5
ed t4 .?A' rtrmit
y tr "
.
1i QAs

-t Wfw m _?,Kl, jMlbr' *&* _. -- dafetted f_.' tjyylfnSttar( > _+
I't
tXM ''W MMkr'lMUx-''fc-wfc Afl- dae. potti
| *WF .. ,, .wrts1:

:})8 .e'' tfaawl l6'tJat.'Pt. wrtil ttY.: .tu A. :
i r r+s ...... Jm IiA'W"Mb ttW4k
Jotitt tie..tctMaD DtW ,bid...

:-::" tinoo:', ja ieor+aswytit'm.. kYteehareiotQhtan lena eho
oekxteiiMuVklMAIUii i\Ig the"1tJI! .' lj).' t
"':" i Wida 'i1:e reitf t.r .
.. atrer ;;d tav ,"*a U if fIi-aa.;.n .it: la ia i:< ,
4dsad tle #9m4ibi{ ned Y4(. ty D 'ttl0 .- yh4:'Nvdferk s*WI \
; ....1I.*= t W Jobl' shitvpt rif ii Lt .
f Urf KHfe'UoB''oToa- i' fiftiiuU rn.J6 1nliet; ,ii ttNf sr jfQ t1 bfif = r f ,

Y lerwi! I4wth+li ibt f o .frit* _,U"'m- lhg
) .
,} sHei"rttkiteloC P4 "tit atfllt : :: {
: y.- a ft I.'IIrf'JI rdaf tRlo.' 'dt ead-tng >
'p lE itolli oon6ecdtiar tad tlrma'fhi.iI tithor kaa: r, tree ,'t Tb4 S Secr.ectmofthb .
-oc'tdaae .'I"eoJl rwlkfiTtit'tatctworii wr4ilttaw "
,t;tb m% Tkradflr 1W i.bOw+ : te$'talaeqt tipa Tist
: a ,opt tbeam.'u.t-want a'M I p (:
o e ptt tot ,ifaeodd tsar* ,* 'iMSi>g, :SiaKJ'a'br: ''peapl. trb th'Taitbo.wa ; ;rrwa.'cusied l

411kd- W yeila>.+dka wi Mewl0'do:, Mtiditd, do dot&w.at rinMies1 plel:'iat ;:::f2.tabetnitArobsidfet tad o6t taro xy -' ':$x';
'
'ieFkir. '. $ frail thM 6 ,. ,
te $ ,
ttergsitotmodthtpcbr.ii t II;,' tbartapG.a irmpad d tbsizt c :
&fbs\-Wt llrtt* ttw, :' ( )d 'a' ..
; o 'ri1 wiaufdttp1W4I rbpttLo 't ,- -
r'x 3i+a IAai en0 trilt de -Aped yteu-: f'tostests., eot It7'11 il th4 br6tstths5
ntoiki by $ .
414tre .""
14+eDIdt.6f11' l.tN ittaW'

t; QiW. "" itilltb>1Etb dr.ti' adty"9w
t ifd''liIbt''to t thair ,
olbtihf'
/ a %bip
''+rlprter politick.fi.ta n ntotli. JlfliUiy Jai-&JJttlwt.II
'
l work atTMitol,Jiey are nut'ta WIID ;'And whew M>* ', .
no right: to incr.na thq iponditiuai impowdlrt ; :.r"

a ;v ta J4 .u '[:,1Cirithiag.ro fu Wd"woenbete ....: -
11F tplplUtte pk +ilt teatpadf tbeSoath liaitbtA'tfw A' Tba oblvMXKNU ,
ett3rr. .a.e by 4fi1JI. "I kot of die VaW.- toa lXea 11 tuoaupi Rapt 'tat': : : ".,
,* -
id+ fe 1ge{ eigb'e>ii'yeiaietaa'ha>o6e bat .WEe.a rlt.k ,ed...-oa., ..I attb; onswhat mag.itudepfthetis night tt'ehth etioo ,'wtsa.paraeeaastbitMiiedr na. uaqd.adoredpse bf' ."' .'..

t&iltbba t dad M ti 4tab B 9ur'a ha".1WW IR'tW't'c Jij\.tt J tteeohetrri..tJuU Lid JUt of*kfll aad cart b*JTM SaXM to p 53ri}
t> If11 b1 x MgnYk 811" r t n liiltiVdyofrp: pro ee+teihcAtihaFa'tittMey'J 1t ofI rtpddioa'th tbe'eYtem oe\JjiVbiwwt3i2teti .' >

ttilitt4 i ; .!,tlU i jT t-*>i* (fraw ti TVMH f7,wu..o'n Tt ww* ffl>.lf boormft*; tii o i ild Saar j.,

6'rae, tadantt7 cttd'_ 014.,ieroqx L Vf tP. : : :.
**!*** {toot t tri tuauow =,cst the wSbpbimt.5ilet:: ;
? +4ltb Ilrinali! .bast btrtbat.NorRhvwb pfte* > "iSilr

lM wt64M, E'JIfle : 1# *
a.' 1 -1'K1 e '1i ; : ;
dieetiesed our 1in.r.rri tulJbU ftIIr.&daI4rith. ..edbw ? .
>
'# ; ; ?-
s .,A ant i"rtnA-/lria.sa1 OS$ witJIIIc ttid tirIi aeihtrtbd4hh
elaaa I pa the dmirie ion trtr tedthetibrtb1Uebttle U 41oiill3C atdltl llter r
i ,
: a bt 'ii d pid C y.Adsapdaiit a-SJV -
: r Ii. If! gtoxL3'aQ.hepllet.1tYirey. Opfw aO>1Cfrt10ap ; .,
l.rr.io9tea e tgadq&wtbtOaliedlimetieed towed htte.d ladrrortf/k { dr .. '*+a
".. tbt,- +teyw "+ta!jrgblp" A't Isetnt l N T.1r. ;*, ; re,
1dtt ieirl pti ru W..'ieam 4 ,t.f.....rperl.tetI. fhoee teP jpatlptt r .
lel
.'t3Jbt 1. ,, wM" Nm4 .... .,.W.b lievgl trthdtRmnph'btt oa.; irittfond {lyxaey .l
otbl it tI,1Itdotl'a iW Ro th t"7hi fttcroi all I

tiLfctiuiHW ,Aoq &"ntJa.. ..m ud04.; nc jh : s ira w't.. f- .
l1.e0m 7 e.ad toeduftt*!. h+mself,1Pc.Mai! 49C.T + thu y
iIWL > tat WIl..1IiIt..1t thai the:biral.eUlwvube. pr i'
.,.rrW..1\d *t fd'.e>x fh ethM'sdb7iaiiomwieori9ah fa:;..., ebl. !td gtltfra--

yAan mltYatltbtommrattbtt r lt11R.fims.Y 5 g3toM4MiM$3feM haul t trrbtr ::
'j
} f
ii3Jr. wtexb a Jb tt plhia afilniC" '
iW4& a + .
mG.tRt1a7'1adaOrel9nbW.i trift"t1-tkat. b> 'I [ >s, t'4M .
tY ) 1W.1 '1t .wmiif A--' **** '!* lsatdt a Ms bn tpbni wedisaiiltMtodegradet 1 t.fJd mw.dati
j---- *r- 'A-M. < J..T t- j : -i it the I eiNot.""IniWfl tieA loW ttmiaui .:,.... ...,
iib { tiirid
..fftWSWSW Mk.t.gr d ; % .
ed.y&ioeedAUp at c* *:-ili ,
( $uir.t41ibeMtl
r Ibadiapliofbbll.1't ,? !
1kLW Ylitir'. ,pw W.TootWfoaf.UFRiter{ '-'S4.tm, hie tbata k itadttaw y d1r k -

d tldtILLz fJozth { + $s ttuf 'Ag t' ji -h 4.4 St w i f CHI d*1idIf. 1t1..fat 1> a atotittfrbri ; trud **>

As tilt trt i>weedip r th1id t Thw fb taoorrH bitttartpq-.W9bilie"'j thi I pni&m."ve1.m'cIoa4ta at.tlw ;Atnteioaapeopta
.
r fitt.ietfin nd1iq. ...rtJt.. a.'tt1t.tb4&.heri.1fi.'Colrai::; P s + 'p1 Atd t
Sati teit"L4rov+P '4rditd olwW eatW -t! tfl 1 1w '
a1tblituw w.aldhrrtfi.ad'jfrRtieptl j.JrR't bt
Ilan thtI8nath"&1tlaaaa m" .hicbr.
rl > 1 111tWTi 11F 9ift'fail irs a"'u' .
+ t 'fbI rnWiaW Mrot.Ja.tit6tlltdadaoee'gpodthe I it.r euf #
Fs'L"1r' ti've4aiatgettkr" ; .aEaod to'mja: Ik. tI. tdsrpoaq .tttr6 bVbila heshtsbdlirr i .
Ik WABJUx. + ; ie*bh.ati cad atajl t aiei sf 4 ewe : bra e thM.t top rLerra.tzpzit ,i lb.tthoaie# "" _. ,
c A
1ri% *: u ti 224 6ir{
it dt ,
4tt!
n
K.wlisirpte 4. ,,. a w ar 41 Wi 1haU reuaitea 'W tie t fJttJ"'e t '
e; [ 1<.-ftbt7IJii'i
rl le \ '
r ro !
i ; .. ,
ew rt iet t&i t r to"r3 ;WewiletpreptQerimaatog ;. tf
rT wk-tr qieeMl9lYIR11 4,4 d r fa .t tatb.it.t.pwaeq*;:nd: y

/t T entii IfY';idetdlaftlo3/9erOtdJN1e unlsif,
-hrt it h the 1Traidedi,ItIMlJlOC with WI lbotb,1IId r -
t.saxnmi r rr wI4 Fitt.t ec! ,ntta r.r. c: 1 x&ht 1 t14tlt"'" ibr rl.dar ;

: r 1
$ =tt@1 'bt t
ttpf .. ;!gMSait k .

t ttt i-.. "'l''R.i : .' .. .- .. l t h
.. l4r.lS + 't''I; ')--'l\"fq.-'t; :: to;': M>
> _
1t j ii. jRCs i 1 .-.J" i ..., : ... > ...t/f ""." >f: & -''
t 'taliit I I Sn _.1 y) .44, *'ft Id"'a\'itf: .I;':,. : r ,aawparareprtdstr.i, ; < ,
Y1' .
hw u L. -SAS ; ''''' ;,.\'. ;,fl-' i :; .- PI(
4 1''t InS... I__ ',,_t.1- i* -.
4(1 ;f'.. *iIi. Wl''f.t..f'"' .tad ittlt 'lLa' ;: '
: I "
:
*' wW _it tNC tipogste s'tI.. i&1p .t : ,t o.-t:,1aat.ifi i -t thrMrierart/"i.11h xare Z {/ixsltti'bu't cji aa&; .:: ., & .

t 8VAJ N"H w dgf: isld 4hisa4'? Ito {tope 4lrooueat At trtesem. ?ws gr?
,
ttnr3ittfi .t .' k;
b ; wit Ii .;. :b:

StltMWW.N tk l 311f 4 Joob-,. 1'! wa1Y t 144'v S
F iia Ka4= 4 4tA tby atptrttipNt # :< ',vrv'i..S'i'-
*-. | J h6 t''trerr' ad.hoebjt6g, J

a I.two bt1: i&S.td_.- v ".*-. .. vrfyte.w.7 ursryr -.- "

,
-<
,
+atr :w *l ", w 'vl'! : s:,
a Ai
JUMr.TIID41. j.3r TapjT? ,. te'llilt, t *
( 1Pt' *" y=r--Hfcl<* '
/ Odf.1iif': O ij (WS! '. ?,---t .* -.=- : ,:it<
-
U '-t ,-i"S
id1'1w1ra :
dli l.'; r tIL ._- r".T A. 'Jtfim r**'jyLua lrSBifl_ gL: 111t !, w. xiieltltsleti 11 V;*#* if'ISffsivl* yi.f '-

a .wte&ajwiyinuStoiart.1 '
..
.. ii'1iv", ,>_
+__ ff_... ..1.L BfA --/
Im -'" .i\1 1 1 '." 4I YW iliaMin -. r'V--- :7-4'4'
%* ." g
& .M

i ..ems'haiMt 4, : W= "t tI ;

=
LL ,yd tbittIl twd
i t3'i at toa"rroe, Iprttt s"i'NT
t
1 Of\!! dt ii
1A1at 1 -
.
L-
m:
,* tt.< smi- -
"" ., "' 1! ;;'-i.} )i/ i ,if > -
.. .. .. : $ S St'
j .. / ... 'J ....;., S.tl''Ii'ft fj --
"i'
*'"<1r** a .. .
j 1 k .TE'-f .- '
.. 'I ? -.v ,; rai'Sfspl" -
: .- *
,
-
/
| W.- >.V :
o>Mr *> nHt *
: :! *Pf -*> isiw *' l
W. .
T5 ; .'
&v t *:* .A'1' iJP>- s aP1V -*!)**
"iJtiM *..' Ii # '
; Ju.i'i--..,,... -V.V j"*4.fek.f--r_i (rrv.. >. icirt'Mfe'J.. :


J r* JKW
| # f
I 4
it
,
4W ->M" ?irft M|< ior t n
; ; : If
: ; I Ip +
<:;
!
: ; ***--" : *? i -1
:,r a.i .< *!*? : ** %
t j *j '4.T Wog-isfetl' ,,1*, f't
JT'.tJ af ., .' -:-
n .
A. !
# z a- ,
t1 .. l a S .
,


A -tJ 4 :___ 7r ,
-- (ii!% '
,.,." ...' k .. i.
.' '''I'' ' > I -.


r* <***
.
'
: ) '
... : -sgBSajPa"f'jv-r* %u.H'
,' '->J-: "! m

|# a ? '?

b ft* SSS58&* ; >? (
liWft.JJr -


mm kft ?' ,;JriSt1jyVt* TViTVoa I* ''Ml :

.* fl4er._ W:3:
; r
iig \ .fvi 7 i -
TJ w 'tr' .. ',.;It.......i.; '. *
S ....', ::4"" .i
:
.. ,... .;.-.; .

*4v** -iVsNri- i tt&ttitewf '
*< **# *St4ft Jf45itoT r. k
'
'*.1 ii *TJW JPI 7 p p wq > .f." .. **
*$ 'W _
Mwi Ml a.
ij Lj f rarfc r rfiefriwf. i. Wt\ii dt i ? fr-l
w aHS guy
i-'fjte** 38MMfefjt4Ha '7U' __ r
.v- t
I... U i ;
.. '.
A4 M I. ,,, iaI ST
!t.
I._-. : ;J\ .
1 |
l fWT8if: .. : .
I..= '. I. MW

l 'i "' =. ,,'

< f h

,., ,. & : ,
?>V
w1i' .. :' "ii( ", *
., .'itt_ .
*k .1
'
"' : 'iliA' r
",_1Ii44tb II .
-
"ik* < J teii
-
,!*' *
,
,, _;(f 11 .. ..... .' ; ...;,. ..... ,
!i4 .tM ......, "" .. !
lWx4J i Wi AI TM. &lUu >c
P % % ; ,
b tfaJgns.' .i''y.xaiMW' IW'L.: '.:.t.: t' 4td
;
'i .r.,

'( :: .Jt 1dLt.ttii i : \. ek-t

On-Ma r Tu, iJ V" ,,,. i
'p" i .at
V nrr-t-i. za-' WJt ? 3Js* Mf .,,- ( :
Hi.:: SlalaJr.,..!T...... ',:I..r......;";_.r....-''-if. _j.dJ'1_ u..j.1 .i '. : ::

:'i..' 1t! ;J! \.' ...i 1..L'ii _.t.i.Uh.f. ,-.'.
..' Kutav+x!-1 l !,! .
pi QjJ.t'J. v{;f.tbtP; tW ,it...a. ;
: .
/ ,
r :
& '.
-n..Jt.. A sfiff Gtor Rudleti )turin; l 41iiljjGf, ;!C.' b
Wi" R. \f:':" : ".: a4
7; n;!.. : n'(, ... "

wr: : !'! ". J.4;;ib.:& ra. s
ifr.J'J' >t., 81..! : 7:. 1
\. '. .f B: o\ )t't:. .tt Ii
J.-rf. ,,' JM""" ""u. ;'bri :
_.nf '! ... .hw. .D4'
; .V-.1
: "" .
:m" -: .
; "'4' !i .J-
; i ,.J u..ill. '
.
'1da..L'Gt.' : .... ..;... E!fi'., .rJ,, !r, "J'Qtn. I ;)lf: !tArt: ;
t. \
Cllalleft ;)
t<< lt j 1 h; ,.,." "
I !.1
..;",\ ,"" ", ; 1 ; ::.tr< ; .
UOIlIJIa ;IIII tOVD &trJfCt.! i iro Iwtdii{
(& l." tib \ai ': 'dOGb&. ;
"
M ik1\1\ 'i'h1... f(:!. : ;;
1M 1 ni: iat;;:. .1foi
/'t.( i. ''':, \.. : ; ;
,, w 9 1.
... .. .
tt.-
... _
t .
t --6 ito
proe... .... 11 f.. '
'w : l it".
tiHbirWJ.t1'i4t. :. m.. )iJI..;'::
&.( "J! !9iJ: IIJd
; ,
.
.. .i'.if. -
: it'-t t'.J"
.' ..1 ,. ... .Jlr .. J: :
.. .'1' II. ( :.,. 4'
"
....u-...... 1.1.---'." It;, :
5% u ir iid }..;.:\ :!....._..._,.,.:.i-.. .. ;

tit.Uw*. i .
''S-' t ..VTa"tMliiilMIk & s.rm. 9f .dd. :.....;... _.,'..\.
fttUtaaa kifi wrf prtii<*WVidd' UjibUVWM -
ellS "1:", .- &aII..JI hit.. 6tJ1 .
: 'be..... ... ... : i!
D9W fWa.irb, illlo tt.. Ja4i .. bI i. ,_-t'l.' ....... ty,
nrine,' bW b .djii; ;; '!!
'J
.J'bo .... fc* di
..IITtb.... f. .:.:: ;... iffi'f
abiphit AI..r.terriI\c .""" .'tt---eb!: : ,. y.;, '1
Iwt fo'diof ik f|Ctlifl tootirtn jwn oegiitctod Had u;., :: : 1111.::,
ttortboto, mio u ia"lIoilWdt "11h." =. :
t 7)-J-t!. ,"', :t1k J :

..I '... .".ut1.) \) pi b1tii: &.' 14 ,J :
.. zt .
r.u ri td Cribu. 1tt k
.w."JI d&t8 IM _
: :
i i >- -' ; '-. ttTwjoai ..,...... 'i
w niia uch ,bit'... "'.P 'r .1
ttggortion* r* M Utmt thtBbnioi .. ,\ i .Tfc
,t.J! 1 ........1....".:..'' .. ..
a i.f b!, 1 1W '' ,. _
UUre BaBrVCB lU BHIHI v -
\ JJ? % !> 7'" "- ><-' V i tJ.a "' i4 C9IIIIiJ'' d.r: :'.-... 1 'B'. X.. ,' '
fcnii; J-:"" '
'ivlsSl'1"Jii tU-j <.? 5"**" DI! q ){.ri ;
of Mf Q L fraw au *TOntit" "i' < W bti W&i
a.a-.. ',14.u_ j
W s& t4lfrfcj* -1 :, 'tW ,
'??;* MMRsuu L c rrm 9', (f.' ...... ;-ftfJ'I: I .
.t. ';'."H:' 1 mt q,
Wkwingdnwfbi fJ1 fr ... -vr ii: -':" <&1. l; ;ii, t_ :

,; t..le i i1 f&>j q1t'bJ\ .w
$.... .
;":;"' u tb.pt.\.1. iN.. J"'
.... Strtrittt
.I : j ip '
'1 iJt MlI d 4ti A. ;;:' L aaI ..
'Tt4t h ;Jth/nt! ri:: ''f1Ca ...m-,1'I'Ia.f" ,'''' :; ;

rnlii."W;;";-" "'41l.. -$(ltJtd; f' rt."...,1Iif.t '1[J.7... ""'i'.h.t.. "

... .... 4" :.r... "
.
M u fwawfram S Vf> k w .i'.fo''U..tI.. : "'
J; t./: : ':";..."!' .Jt.f j. ,1' ;. 1t ;;;t .1i.
'
;.1+ j J1t... .: -h
> ij.: .:i ::;tiii \ ..17..-.r....':.. ;
: ';'i,.'!I.it'.tJ' 1Jt. t".jUI.1..r.t >. '
'!f'-a'P.: .z1rir: _,PIIIJIeat4& th .I :
"'j "-d: '
qi'1II ,
'
:
!' 'j- 1m---1
'
i4' (::1t .. !i>lft: t.
$toatl'Jj": .
If! f.t .
-.:: .. .t.2tJl I.l- .
""' w it JN ..,.. i
'' -' .v
;'
ht'.titlli'. l ", ,
..If ,
,. "
faill'i '' :\O :J' .. .04
!'r.m ;. :!""" '" 'ftKtr. .. .. '
; "
;
\ii '
the JUtl Th\a r v ;::r;: .i.t'
i _t f t.:. {Vf ;

1, ,\\i1''oO-,,,. '' .'fh'! \
= :
'.a :1' : '
...eo_" .. ; Itfdi .,
) f.&ft.t.Wti(1U'..; '_" A ** "' ..;..
fK. :
.,:.:.::! ;
) '"''I'If.!. .,
ti !i 'fl.f1IUI 't :

''f\jtbUc....:****I\ !
; j. : ; !
!W-MffitiMfc ahd' ;
S _
*' ""* iii tfi.", 1.7W' fffgWf .: t'-I; ::
*
=. ;, At! iMw n 1" r
U ffi2i "' ; .. >
jC'*" -1"i v i. js* ,.
B jS )tt5f
>* !I' < '
t i tt 5g.Stt lt,[ e ft-i ,. .... tt tW' .1P. ; ::
SKin* 1 ..
II: .l. U'. t.: .:.: :
l 4i ..-n. I r;

s i< 'ek i: ft WirwB ;. -!._; _< _1' !1\I\ i
'IS"fAH swi 13 >-*!

i ",." "J **4 .IfIII'V-..
ff ". J &'e: .
S &i4i ,
4! "Sr

.- 3 \. ... ,..\ r & : : :
"
\
*
m
:
SU ,' .. .. ill ,
rT35S p 9SRS .,.".. .
"Jsi&JiJi'1 :. = ..
; J : "
:

i fe '- ....,... \ rt,. .... ,.. <' <>,'".- :... 1)< .-" ,
fPrJ j 1, ;J. ;: :- ":
,,;N ,
+
n:
.
t *l'fejsj ft\1'a J r.foJ
ili"" '
** ,'1'1 "
.' }'.;< J' :
'
'fi 1i iiiff ftTw { : '
..D' .
,,*f t- f :. '. ; ., ,,, : -r '; .

4 i-"i; MfV)
[ !, : n 4"r**
jatat*** !* ;


** <(** ; KM


lli!

IS 3'S ." ?Si
,ftlsrrw

it
iy


+J* JR
T a*<#9
JWsS

-.ii,,,,. -
,
t
iF '1 .7r cew'c't.vYi4 d""v !?+E 'saSirryc.a. .+., wt -

tf 3S?$ _. ,

}'vA uj' LV sUIjt4 ,
+
4 V 'i
r'y rtd \
r' m'm'j ,
FY 4 ,';


m'r s -,. r.f'ttrst
t'
., tiWkul'rw %
ft;{ pSFdf
1 6 fJgA
Y
t *j A1,1"V k


PV f
PlitSiti''*;'*?'* !" '*". ?

j i ,.I $ VS, s7 J 1+zu L }
G

M ;r t-4i ,

,
'
sC :{, B"n l r .


Myy l } s ; ''a'49tKq
*"Ss '*='*" {
.
4z&r
L **--*<
q
't1MXid 1 %( '

'$>* "-* 'i' Jtttsb < E ,

a :, x ,, xr? "lsw.t4S

-

, i JR3 < ?!||&**Wi : nCF'Ka -' ';.o/;',!><-,.;;j..J' ,." .It
& ; .
..
A .... .. ; \\.J. .' I ." .i" ..;>
; ,... "
:!! .t'f { "'

wsr F ; :.;, t
r S S i .- .( !II hlW
# ..1.\\ <1 0... tiq $ .A't


twtte .: ..x i J. :. : ? u : ,

-'i.t"n*-*", V F Jr.
** *; i"tfA; '..;: .....>(..h : r\1i.nI n"t". ::; ," : rty.C { j'' 4 t; i t rTt
1. Y.+:Jt.j {
|JTWJ; ; *

...;"4t 'ti'S't: ..."" .. ...._t_ n't' w
**w >!:' ""' ''''' ''' '
3i v33 W*VwWs*$* wjiTspft '' iMt Nd
i \ ? txrdi; + Y
wrR "'1"M ... ," .. .. .
ss sSS! '9fwfit.4 Sss !IYi 70"'r ;t' < "' 't'.tI'
k ? *> t"a! 4"" ,.. ," ? Ri ;

t' Csa ,r.iS: : iRWF $ *, Ntllt.t kv .
> .v .d m' .i-i' *- '*i-ri'VAA-' ** 3r**" 'Jit _JT
.1 E.f_iats.Mtt.p.yto .t to tUl Eii u ., ..1Mtt.1 r& 4 f'iy r -
rt ttSg .....!1111.-...,.......... ... "'"' r
14 1pMY,.4kfleMlMtlt'l.w..hn:'r."r6 t.zX"1 }
JEKSss +M sal } '.. ..... r.B..
"tislf ddl40o j'Mf t
s +alYtS .' t ..,.1oic.O.tUk.ns7W 1r 1 07r-0Ac.::.; y ,.f'rWI a1.1 tkirqg1y eaka q ,. Yet
A _., '/! .; 'r..J. I '," "A' !
L' : m K ,, t; .
t1.1. 'Ji1Q' mi" =kisdM
-1 x4rwtf ; ..;Q \w.' i ti lulu S i
ih ::-; .... 9 8 JICJ ",.9 t' .t ff fl
lMftt1 i .--.u..uw.":, Jr..I ke IIU1I:
< ; a .
stlat4k.pptutntebtN 'Arap.t4ie4K1sss
TMr: ) .whiMS'
i #kt.kt : 1TM '..fi :; i
'' < .
t ,! 'Gllln ofllflllll .1. 1.: -? ea pdet lw t d{tap .
fi en.
r
; IJ. t;
rt 1.ItIJr.t'Tft'AT; :
# .. : fIDMINISTlu.WRSmOTIC
i I .1 I r { 1 1 ,
: } ;"
r
rx : >{ ty.\4rer+ t4.'Axiaiigteri.teiaiipt ':
ML piptbY{' '."""'d.* "a. tIt : 'pktieRea ,..... ) ?; '4 :! 'fdarYf/1 d 's.kdt.'Pr PtaKt + i ;
,. q'y14e.Jaal'tgsRtrLirt s Est o..t id JNqJ sotg 4vr d A.k.4ldRrs..a..

fIn ( s .tke..utidALrs.A..........::.........4't.F.Jlu..1t Uueo< Drat cwun.1. .. '<.:' '" '
:; "" "
11' :: AB.xbYWlCiO' : ,
+ + *& fI8 M tM4y.d < tm ( ,,;,'rt : ;;.,, ;, i, .,.?. .\J W><;.; ; A{.:
lee tri.J.yjr..taa.111a ; ,, >. a'ftis xAM.J4'S+aldd+rirt if s .
'f- ;(" .....:
: M.1 Eur. att F* ? ,.r. .. ""' :.,,\Ir .....(.>.'..&.'> T'.O.--A:?".Jnt. t11 s 1/kat iir.oC iil ttw S' 'Po L
,
d pX1Il -t'Y'dets e,4 of t'aeer4-q8$/p-M w* the #l i* &q Uekrr t !..oJ'.-""" """''-"-' !'. f ..4-r; 'I'i::.; !eea op.4 Yeast bw, Mas wbo 1d tMsMps ,

it Tt.A.lr.tar4trl.{ # teo_ d =' ,1 fir, 1 <; t n tAv
.w4kx d eti.lbesl.tdttr 6LFITA 1111.r F .dta.usO t 1..c t1tt' il !tr. :rr-.q. 1 :l sttstM aiOlq.MkMVklt.tke '
} 1..* {' t..Ita-4111* U6nlSriuSp T.e q.satr. taamrmM fctlbeeouifart oil aMwMvugft&s \. "'A (* !">- '" _J-'I ""' 'F'/ ,
4 ,uitauial.rw.Qr1 s-4? : ." II-I .....,,.: }"1.A.Q.''JIJT... QjD. #
.. fi
*4MMMK ,;.rao-.Iot.*4.'sb w11t'N. ; .
}staAa l pAl.ktrsaa..M>fJ +'i44awKirtF4w Ute/.e..egppt Nt=rr+,; :a.
.f .Jt.\f i. .

...-"-: ....,. ,,...t.... .. '''t" to. ,.." : .", !!' .,t 44.Cb .

jtttedl.etsaaasa yltk7eilly Yg1114w1 r W S..1 h-t' .}o''k:_.. ').F'. ':'''N. .. .G'. '.I 'N''P'. '
*' f' ..... '. .....t1f4, ." p. -;;.
.
+ ** fr ff 1.j'fe \-
iltw + x.914 IA ronTADE BOILERtAlIDKlWtnao. :,
-
rr .
.. -!'- '
: t
t .' ? 1"'i\ :; 4a t d s..kt I
.
? : \ WE L AS 5b t sas tsr.a wRws I ,*flbntd.tr
Tt.ro; 9ns
# fid ; ; .a lYtwr s+ sala'4Sa' nr.-s' ;
& .;
,
.0U < .,'IIi" { n" la't u s etJt.elletit5 .ate1s.dkhs. '
a M_ all & Southfcrh Express ; :;-... ,!!. 'Y-'I./'. :!: !4 tI.' 1 sktla; pGwpu ,d'r,. 1n .
: h
t.r : va tr'h k
,
d ."J ;>'t.. ;..\" : '1/1.- b

T..r r".llJtJL"'ft.It. ..,. ," ,_:,,#,( .-.U.iI. "... ,;. '.T *
\ .d. .. ,
Jtt.e *5Ja "- .....r. B'w w 5 *wfi4jJ.T.V- ..jrt

,. -a. !f iiB.t j i '
_
>$ Bt4BwLC? TfelsiV'.
''t. r "'> ., br ir rrYOrr1>t tu, ?' : til "t S. *
" 7- 6;; '. "".fVv .
. .. ,
-
' itiwsd'" ...,.,........ ,.,q *'t W., "Ji"'r' i ys *1u.ir : -
, rae w 4' 1i-r9tAt FYlitATl4st6A1kLJ i"4rr.ai'43d i,', .. ....di< t\f..U. s.wt. ..+.1.TItdd.w.lirr .. scas tdlkitdKj *aaSssdSp'
r t illt Olpsl ttla# r y..lt+1 R <'tItt (;0. .o >t.. u. ....,- .ata. < :

9. trdlltidJt Dk h, tp r d r r rtinite TikfadJ p'I"tk i .-f.TtctiMHtt' ,<.-. .' -.H. rt.-wfc r . p.nw.bwsirrtk.das.e.d4yi. 1N teniy tp' S. S y'' ,.'e
lb.d tt to "" } ...: ........ i.dMlrr.bp Ohtwd ri h.ca 1. .11,12,
.'r r TI&q (tl 4 UCj __""'-..GUIll..1I)' ......l a&r.... w. M :3:+:.4..x., .. .T.t.t 1-lr7'I .-aS CbrP'r.nil i..f'- -Mt 5-f, ,- '+ ;:
:;; : IM. VUt TIM*.f tWi Chwm OMI tot Uw cman ofD.r
tlswe Y Tstt 'jedpttir1MM ,, ..m- Nlt S8'6ff .... .... ... HQilB ISaUHAMCECOiLPKfT OP.r> i4
.,, .fII" >Mt LYawaYb.W. t.N IMt.Ilie
With M i wta i0ttwlltit .,, J.' ; ; 1fr .P gg Coort UMM.... .....'.,Jae ........le.btkelb. "i. ab* +'*;*'-*-*** + 1Swwu *-*: 's.t i ,i.'.. f'tiaitiKOtwilll.gtk't
iS J. o' .) .. ",,",10 rwt ltt i. .ttkMTMtdetee.i ....... .. ."..,. ... fb4,to. iNJe Jtlavou CSoo-* -5 .

"" >t! .. ., '...... :; t D.ehntt.s, ...."1>Alst..... r11.EYlli_ q." ,:. ritt; .
1 if """':;.. ;l' if 1i1 J1 .. "' ,..
., -,. .. -1- -.t-,6. : dUew.u..aragJr.
i Thtill t ,._.... __... TII M I!"" "" ; ;,#.J..i. ,........::1'1' ; wfrFr ,-- Fr", "" ," ....,... '. : 'f ".' -" ...""* _...i.j....>. .", ...- ... ..-..... .,. ., . .
> ...
? f&etke-.... .O.Ire.ttr.A.t/stll>a.t.1.'kBUdir.lorigtM.iettva ,: 'ai. t e ,. "!' .; :t,": _:' :' _.,. nr OCA.r.. .r \ .. ."-1''iXtVt!': W ;. 1 .... ... 'ftPS'S -/.
'. ) "li OJIICE! '
'-6. -ttwuSj.il.hi.v; :.: Ylvdd.ts a.m* ---O>' ,. ... .. 'A. # li1ti. ". IfIIftft .,. '" "t") o'fJl<{.;",!f''': ,,. ...
tlYwd't 'Tw....... +ltkirioitrYd ,'!i'''.. t' L J '. T05'bt.Bro1 S ffutEDri oLLprf.pr ns: 'i..j.. 'a : ;: : : ::.

n irfiQPSTk 04. OWl 1&' Jr'r r. .' .. .... 5- "I" :1" f!... .. ., I"t, .. :
.
L da Jl r' '<:: -- .;. .J
Af" atdxait di.. sldw} ; ,. l.Mbd N CIIe...aW -at Js'1L \Jr.f.;t. :. .i J'f 'fi..iiP';..'... ;;. .;,; ,3. ,..;" .
='er' B. "
et tt ri ) ;:: ;r ; j : t i3 i "t.iAV1NaS :.ulNK.i.j' ., W'tAb.o... .. Jl14JDnal., ...slydre M#.tl1twtwded ''fI 1'I..,. ,. "" ..;'"> .J' .... 0-t' :-."';.. .;tj :t-
b 1oU ud krialLl %- :j1 ;fr"j.! :'. .p.Ytl. weritOOtet.l4.ad.q prPYea.blkt1.W.MtM.l.tb..Yt.tla .. ;.i :
t ; : : .
'W. :
rfl.JA
: }
3R trgtarW !t r't'j'd> t1".1 < ; : : jj
.. .... ..,. ... J.tri.i; :' J1m ,.. .W inr MM ,...,, wttMa .... :)"' ''f''t' .; '''''' '''* ':: ; ...
siol' DrIu2 : .k' :
.. lrltlSltlfAl' ; ; ,;
Cwaflir ti .lo.Ic. ,.. ,<->, -. 4 fn _' .... '. _'. ;, .
.. .
i _
lit ... ... Ji
f+addrett tlrsttwbehlr''tb1' tc+ I :i.M.> >. ....4" : nm I. ){PA ... rpoe lloM"J ..."-If........ )00......... 81ft, .. I>. ; -" -
"t '
,v '.flntvR iti,, .;: 'lIdA.ItJ _.f '> +'i .,..)..(".,.. '-.T'u: : ; '.' ... 't: .,..,cl .........,.tt.t.M.L!,7. A. tit i'- ""....".......d....",. :' .nLt.4bhndRkaitlr.rtMtaeidtf""' [ ....k'r' '
f'cTf -WI
'i -
t.--; ti"'i ritlYcrri x. : :
.7 .' ,,,,Iy,. .. "_' "'I"'" .. //ilt l'tif bi H l lJ. A.. IIa.>Q- [' "rorittt.fI'; ,., '". H, .: .".. : = B.trlrsrelewta.w. r'Rrs. ii ..'y / : ; '
a p".t= #ii If\OTO n b ( { .. .... ,w. ... :+Pt .. iOf. 1 '. '
Ll.rWMit r bIt,'rif ;; "iiJ;;# CU' WFFP.w "" '": "' .. wWdI"'* ....... ... .,tJlf. ? <>.
.. ." <.1Jnd'''K''''''''': tJ.r. f. '. ;r #!a. JlgQ f ;. N;,..;-.w... ",;r f W'j.n .:
& j .I.- =
j.7i : ; < .
c ...ti i\ 1 ktiMI : & '.. "" 1"t <,..!:.!-:. \ --" .r' 7..Jf.. -1 :;i. <". .,:r ..;..:.:_.. :. :.. ,
.
r.ra.'JA : rtte 1'I"h'' ). c6ca1 icFTrli+Grti .OF O :!. '. '. : {
SBdltaB
: r w ., + .rr.t ..... .* t9rptbe S xU UD&'LOYALcUCAh' '* "'oIW1O.s.u&Q1' : :Jl. ':; !
( ...... .... : :.. :_, h i ,rL r ::'!'r ,,:'''
.AAf. :
: 'J. ., i"'s ,.. ... t-hOI.-t; "fI t.t.'-t { : ':
B'ii' .,
' ."' ... ..""It :1___ .. ... ?' ; : : .. "'.rn. ';"
..J\ a ,. ; I.J. ; .1 "
-DllJIIr : i
,
e .... .rCV "Jr lttiD.1tu.brFtf .
u .
.. .
1"i s It;;:' 1-" n..11i ...... : bdd P-tt..1O.t 1salbra .""' f .. .". "' --" _. \Jt. k .. ,9 ."' !
"o. tp ': '
AMt1or,1K t bllt. ==
> >
t. JI.-JO..M..UHr. r s mtolb.a4tt. etU3e JJ: r ... : : ;>. :
$$& C !l 1 i1 i..t a d'Zbe pb"a :.1 CIooutcIaIIIorpCtIIa .., .a; f' k'r" ." ; ;::" f.to. ..: .
4 ..! i .1: ,tl IT. ...eI".".>;>?> Bate ..tMlKfci ......\ ..wm ft1a tt' :lj' -:..- '.-.. .;-... ,. ':' "

, 1 E!'!!',....... ...-7w '!cJ.I *"" jyb'41x W .;. "' JJ te..sdbasi 1:1'--: "" --. >W*._. ._ I bI itorf...... :11 ,. \: :'J: '.
?
" {y p... 43wl.s.a : ) :;. \,. .:m, ..AI<.i.., :11'4 hsstw 4tr : .) .J. Jr19: ft'/ eoI.d.l k syt.11.1rm4atUYba' ':ipwtatsll..KW1fakartlltM joF........ .:-.:: III I<>.'w.' ;!'";\:; .' .:'. ;; ; :t:
'4"" J '" .kt .ldwk.MdNr r 'ftfte .. .,jP: !;! >: 1'U..I \
{ '
Jr N :ttft.ta.crlt.vsssa..t, 4 cv3L.f 1i tta hm 'r7r t; iTMd1ldrltWt.ad _Rkd.r4A MCo/ rl..ta/t1.ls .ts'tbi.et3aWp ... \__ Jt"J. ;' : :' ,1 i> :'< t
+14 %!rrp.1TrpOsrt'WxG g .+% ; .. alaq ........'...nul :*.t1r .... 'It.;,: j. : :.,.," :.:,
: ......rr.w.i.7p ; \\ pNMdiTM ;1t tM.; Jp .1 1 _' 1N..tiIuIIa-. ..1Wp4tk.rsrft a- .....u. t :
;
h. + stdlldst u-.or: J: ; -ii "" : ,. '. 'l'r'\\.j:"' "" 'IS.w- :;: ,c'!:.;.. ;
.f-t I t't. t s -t ..11.'St !:;:rL- il t't'1 : :,, &; ,, T.f"i-atr. t' .
" t sat nAny: t. :: ,]Ltlttdet1 tt6.dah.c.- -' th* trmtal m s.. .... \'........ So. .TA II() '..,.,,...fSsS3'i'vS; : wt'F ,
f.
4k.s.erN1.Y _
. 1. '. t.i.ktJ4 M Ae Eb t. tla..i 1s "" : :: !
-Mt10i.4a i* : ..
.
'!' ,h. ..,;t., .M i \. J( ; : '
t 'tke t1
a t.s4i t'1 S* $ ; ,>t .jij .. ; 1-" [,; :(;,
] a 4t.l );, 1{ 'J1Ir' 1o :! : ; .' ;;
"
wmw.r.4. ........ ot" .. ,, ffli .. .. ,
> ,
: :
k 1
or' rri : > : r.f'c'' ; t.-;
.n v
; Q .
w.l kvrc.aTlr W49id "- i.: \
'
tf\ l.t6w1 q1J p .S fti.iiiKi*: "< i'-rift fe''I' :,H"
\ l.a twdws1 .: jii jt tlN'i : .
z 44& t tt'ax6 "!j. ;.1_,, -.u: 1' I I'r r.*; .. ... j! =' '"1it \. .' :: -;'" :
4r"fmkkd* CiJwalem{ rpNlaw ''''1' h:: rs ma mf{;i )j t' 1.if"l! ..d 1tt3 ;t'r ,f, '''; : v,',1 ;;;
,
' Ytetlr.. r ,,rr'r""l"l,,'Mwu--.7.!W, IWW4: ,O.. ata.I;;;;<;j!; ;t ,{.'o-.. ",- : )fA1DIL1I. .-..........._. .....i,..'-1.Jrt4i, \i.t'{,r'ltY.>' "'r "" "w ...e.edewtl ".1'1!,,"
.J\o ,' !
: \! jif ;"
; :
;i-(3tidtao .t..bItt TBMVMtolirtejg AA '. iiSKM.Wii. V,.' ,.- -I' V.ff:
",'s at d' Jt 1i1 .Tit : ,iij, Ai'Tr,Z.' ." .. -1
.) J ayS l.jyS'rt 38 : ;
r
t", t.t= _.... ._.. __ .? { ;
.1. ;
1r1rt4ituel.+ :<1' _,-... .., ... --- Esa J:. fetfA\
scsr4 p1 ,. _:_ ,, jM f; 4-II"OtIf .rr. oalttl s s ;
" J8U sS ta
: wsnft > 1..mw + t-i at.1Ia\-- a ; i"-f ;( ,, ? WA'srl
t ,.. cIialli ''' .
""" "i 'A' arti=t" '" :
*f- i& "fefe ftsi V- j .' F1:1r''1 ... '"' ..ee. PMeaeM tN .. .""J1''I"::
:16
-4 te ? %, : .fi.J <<1'i; 'f. ; Iqesb iia......*. t .. .x :; ,- ,. : ,. .. ;,
'
lli14 "'" rlQetlalr.4nt : '
** N.'bd'h 11Q11.;: .,.;. :i;i..- f/.P..Md--! y y a *.* *ij$. ; ':,- .5- s .
'
""" li1'M'
"
J'i"j": ; M' .. < "i 11t1' .
? r9 .' t< .} 'Ai" I."' "'; '" ''' : "', .'

J 4 !"* r1OT fifJif l .-J.; ....'...,._...:...'......: .$& > : tei .
'r''ks. t, +; Afl--- f esi.. .... /. ->* > WM'.'" .c n..t.r 1t 11!' ;a-M.. t ., XS '
*%- >-* t. iZ +n,4r w ?

q Y
Jr

N
lswls'
1 1T fi1 Y,
'hyt

y'' !
a r :*iE a, c ss a

a ?
A' ap!
-
S4r i. bad, 1Fti t* S.t

: :M 5L 4: ',;


{ k"X izL1 i* 4#

; it : y Ja4p

.
d4a 4

i

c.l K rb ; r- J

a"w K .
1 ? .y., L .t
VA 'R S+ wt
w r tVh r tiC

a' & 1C ;

of

h i1t
-*
-
Nvj
C ,fi; 'Hv v. v A'C


;n : 1NIiAr: :
T #* S s S
:; .r

r
S


r9vy. tl

.
-

t

..1 I' -' A "r "
>
'
4cT.4 r
t t; .' .; "; f& ;: C; ac\ ( t ., \.;; "' II: '"
,fi>' ... {. ';,ijfS lT .R. ;,;""" .. '
> .i. .!:. .;ji; ,!!(. h' : y; t !
'i n ta' > :t : '''< j

leWsao rir .-
wV
C r-

;: : : &IS* I7I rw! ; ; ;1 e11u'4, ,
t er i tt r ) f p a;, M'' ''Y ; rt
ti!! l' f. ; ar ..A.rta
'
; .' ,. .. I ; """ '

u 1 'J4; ; aU 2'Z': rt!:

t "" .
1"a' : '...--.ts. f'
; : .,: ,'I'I.
.
-

'OW S f Vlt.R'jt fqi + .-,..... .i-i- "'_-j" ,',V,: A tp .

'''''ItI.'.... ., J8 1 ? itl
.,
i ..'
: .t' H .. f
"" ," -.,, !t. 'l'J'tblillitoft : + .
\ ."A.o! tlMJ..urAoF x jp 5ad
'
..t{ 1
a .;..... 1.1
.. tNl411otlett tAdbttrdeedrAk.D t 3

a i.'" ....".... de tlfi.rd i 6F '
:Jj> '
; KTK525aajB&ftft&s ;Y>
r a i
eU.p t f -.
.Jrw"ll o
r,4W
'";to' .....f..J; < ., ;L.f fJiaiiivSi HgiSV

_
itiii.? 1
tII.- .
..... { "
.; 1; "':c. ,, t a wa1.WuIo .,

'' &' 6A J1to{_'f1i.1b'_.!;>.: t<....f, 1 1.tl,...
.
;. dk K ,. .
I ; "'.'. : 1'6.\, !T171ttgw+sWwn' h 1PM:
:Ji. .
/'I'i> :
t4E
;"to. ',..'hJ.t ..- ", B.I4&.b.- j #Y saaygpTO bl > :u --N < t f.j +sr. L i ii :

..'. ,;,.."' .!g. _. .".." :. +ta4t ttna i
a >\ '1j.coo ', ''''' : + ar.It: tb..bp. SjSJLi
-_-__- ., "" """'"'''o''
[ : Sb. ...... ... .. (..
: tI
o-u. _: -nb.a a pa..:- ,
*fWWi KUWMt -?- V W1 i W"" "WWWW"W p "'J'' J
(t tt 1i A fiSasSK SS e

...(. .11.itdltJitl. ...efk ;wl h.e E 4t C Z $ CALf11' O E$' a 4HiSv LiJ**

,,. '.'J.; --Ia--! ... ",'ft,.\.t....... .iit] := ':|; 4i: *' > x t.petbitaq. t.1th ).. 1 grik'++ 'b v'',

".1hit l+r. run,,"'4 hrol yon' 1'Id j ,.u..w.. .... ..
,
,''''; ..... ... wt tIMt
: 3r .' ;i : i ""rilfc-vtim..gtaB.lib*Uwltb Offlcw. ,i u'** .'7 acw4Eft'
., .. whltglO 'aD "
"' \ iG' : J' YI. '.-''nie '' .17t.wa.. btirtjr wonirri f nuHJjr, .
r'',; '- ,'3d a. YvI'jt. ...........tb*twrtxw of tU cxUnnr oft* i>mii... '
.- z ', j'r''. 1,h a ttut q tM b..fn.. .tfde... ....-.......- 44..1$4Msigaretb.dnddolret.ayebt' i ,HKIB.- ibTqBMwata -

1r' 1'WAICB.JtAK.tm XV jrWMJKy-
!' : :. :LF e..i>+ = tideabpL.dbTlbt Y .* r1aC -- '
,._.. .... ."""'. r 4j .
lly..dt
":,r '<10. ..,, .,- : ... "
t 1IW\tIItt.boa : """
.' i f.D4 .. IEAf1 ..........,
.. .. ..p L twr dMTld/.1' .
: :
t' ..:'-> 1 -..: -" .ya rip Y1II Y. _to*4.r.MMdtffMHtttAJb ..... so3mLtB Eflai ,r,1
j.
PfiOGEiAMAT1ON.J(
....., : ra
.- tt.x.: .. 1Jl'Iem" jn. tAJb 41wM."km*trill irtfafe "'fi
'. -:" ...-t.J' Mir '". *.. -. pf J
: ; : : 'I. .1 : lit.. P' \laP. --
J .. '( ... ..91 ''' '''0_: 4iotiuL' '......:''' .>>h:! ...",.,'t*< '" { ..;. .. .1OoM.'. J'IN .t.:.U-;.. ..'.. ....... ........Dbskf4 w..TNlorra Bi.ift: V MN-i

.. "P... IIo _,... we.b.s$u@! b.AtrM... to noli... fbttryil b U ..... f4
,, ,' iUJa.1NoO= ....1'bIwftr 4Ep.4mri tmd tifl II* lie allowe4 fOpNI -I _. ,...... "p w, s, .. .-,.Y
t;... "" ,," "' ..... the. G..rotlwbtloe trttIIMK tlr M'tiIbIe or JIM .:-r : .
., -"r
:; .' .:'. ; :d Unjih) Oficrr.tmck fiwl-j*V-t Rd. t;T V.heovau a -r 4! otJ_ _' '
'
: kt :: 1p:i'. p.Aiow.otlbebt.twd. .!;nu >T.-U fe W aaKros.nwuEiw, r a .TM t1ii<. t-

',"' /. 't. ebdlataf. .,"r tsbb> ...' e t iotPt '.... W\I"&lie: N hfWI'CIII) 1IH1Ia..1iI..t.W t+....op'IIt.1Me.Lr "''' .'''': -jP"" ,.. .
:1'.,. ..' 'W .a1" lIUMlf! !" _..... '- wit i1.1 tII ..,... "d f sl, CI
,l. ," ...-.... \_.a eitYt.wWth bew.dt ".7A CplMnUb : a .. .YnttQ t rrrpyc @9Jtf! 4tr D.l',

.;.'..:.. rt1.i ., .... ,*"II-W-tW,, ,.. J<"'." J -tOR 'u1.1. 'p61d tu &, .iObbllgtM Ft's .4 1 > ; I, 1tpI ..\I> : ..." ..
.
.. lM.gtt ,.
Y fr. 'it .. 4.,.. ...Ale.dftnrklrr.nUl =derb.d '. .f ar ,C6A >A j a+b aiekarrCanerAedaq r 2 ,t ttt.oatCotnuhldts: t :b .I ; -

; '. =: ).:;w..Wi'!JrAi&rd1I : ?........ J' : .... .>!it'i't ...t, ",.10.,vi '->.... ...'.. I qua i'abOyeYU4 dAt ]! t "1431tY1ti1J, ileltXtf.e' 4" 'Ihd 1. 1i ,T1CtIIT01' 'vs #',, .}

.....-..- ... r 'I", onu l'f t} '" I, sj., t 'lfottat' Lbtrmtlodbet,r btr, LBtarabRhr.: f"ii iafmtii.iJiyKpiiDp1,1 I .

,. _L.I I t4r ; ,,,,::lti. "J ,pI'OI'a anelt'- ..uJI'IrtI1 n.,e. b. .Z u. 9Uhts, IIu.i,3",;! ., :1i1.-w.. .... ..._lw.ky b..llti}::4nIJ,, "'.a .1blr y'&t..etMe.tvptbttMaMN W.I e..Te.r.pt tMPltbtrS ..v.IbirMotie.tiipp. t1u'antrile( tb..Lsljlnw tAw'Ro1q -- = = '.db.t.ty
;' ''' "I' '.JoIIII'..;vm6 s 1t1l......bIe.la.i fed Mca *ib w t. TlrtWtb9lot.t. t..r w 4 bd .e for 4te rat k eJ.b.'d .
: will M f Pk =k tdrt..er.tnputbr.ub.b eilaly :r: ,........." .. ''''_.IaWt.ft.. ....: 0-:1.. ...',,,:., ..:: w+ rbe TQaoIYteeslp.+ nCgAjIA tbbit, _.........._ sbdApw l a.lfll'w ''
,+ a ..... .. ... ,4 i"i "tlfb ;; .tile .. 1'I'I.v. walgWf 'y -- ., .... 'oCt"' t'oM' [tlrpd..a 7..rv.tv.8tl..t ls t.ld
/ --....po'I... : ....' ..,, .;:"f.' d ,.} b.b.et.od'''e.lb.gte !.twee..Uap ItS-t tIM pl.rp ..".A.\i:? .::!' OIo'f' ,.;!.-t;f"u., .. :, [ mAn atNT9et. tt 4aMl r .. ...,:- !eetgl',

,;i m* JU n* furfn T. J. l .... ,.... .''' V.J1''' '! : .':. t7.LL73Tf '1IIti..,.....................,--.lit me., tW"
rTysm 4rN .df* lmMottawhiAlwirCfrtlf'tlKKTt aFpuaw.r. tMJ- .;l/ '''V'11'' r :'t'r '" ",. r'a-w7TJ>FJtD1 r In\.._..........,......4dr ........w
r' n "-".-' \ .wotUr tvpwt to C-- A'JlT. .." ", ": iwpir Limw .drl iABDF$ As i tr! fb.trptrM'tbb 1rY T.ut.tNt.w
16eQairkr.aflera 4aek. t6lti..dtmteo *. bi. ;;" :.4r1rJo: jrr "j ;'ri 'tjt' ,-:' Y. .. "'' """ "' )(I ;
.11 r'Nll* : 8 'LWl'J1 t:1IL.'f1It.; 11 ? Geaeal ve dgetit -..... !'i"" __ ..
1t. o.t ..4i.eearel.etr.dgRllrCae4wide ; .lrli r.i'r IJrTr'OT 4Tll_at rrll.1.ftA'wa" iidxbl to Aetr Totk; br thi!raliK X18 Oq : Ali lWci bo z4 nfof 4tt 4-.6"

Owwar wifl fcrtiiwtih n-jut. *to! UwQiMrtrM ccrUGtvu*alllrtltk .ablMdtY1b.1rendtmrsre10be.t ,$a&__. ...,-- faileede 1ros + i { A alr t e i.t t t a rw > -:::9 .............,.....Wf\1IIIIti _- '
ioq ph.proliitd/; ortt = tfd+ai LtMa WI ttlffi ev: WBnt In fhIot u..n *i rot U. 6.. snM.i....s.,0Ie. .wifftlW.i. ,. 4Oewrtd ,. A- 111, r '+ a! tW.?.Mi'+R it 4 4 A y; i.drelay rdL ...
"
,f X' &*Wtt&te **$ ** deed bytb.rYUltt lwriUhfc 'iL I. jrMO : A. .auC't f- p ,:;c. ello.-d.:: J' I"" .. ;' i ". :.:" .::

$T'dtrtrbbb iYlMi7alur! !8rueoit\ .!,.mBtsmI. .., ";.to. i !f'h\ 1'Q' rE;, *JOtn.vet.rrq ptuovdTh.bde legtb..td+eaR W .f ie
orap
.ss .u t.4 I T.
stt'W. ,wr
1 = ;; cnaLrLAaeltnsita:. ESTABLISHED 1856.; "" '0, j.1.1.,"" 1It00000""" ., : -\ ; --: t d w
> I".1** ".. .l/C ."iJl. .. <-. "t -4..DAtxiw"i
jf's" '" 4 w.: ... .. --: -II' ... ..." .....,: .,. > \iw'catlttl: itri BOAO:: ;OPf: ;:G. >Y16, ..rrw tb i.fdTlwillc"
', !.IiI.'''' ": :' . """ .
C.litu'Obit"6" '. -"JdUDQu.lw- "" f..J: s.' .' n., "' ; .. .n..vl-,IttILeeudr4lA .",_,""'':1. "... .'_ f ..t t.
,...... t _' ,1CGIlutti.V .."..1IIi ": < "
t ft..r'" !! : : Ja r-al.MlllJIo.j g1:1'-: dl'
ii 1an
:.:. ,,. ,,_ TM.R.t. : ..' 'i : '.e11 .. =
-" ......
< ..... : a c .. tb.t ..YMl iM llr.tei
... tea t1Tib jr.. ...e .' >> thIfIr Frlu.." .
eebe.arb; : .W DioItM, : 't1'rm'Q1lt. j Q8. ..,,; ; i''f-;" 4' ;". 11 I'IoIftUa. .. J 1IIt''e4, !
'IAArpaiAo
!t'IIpQ.nI..nw IIDmrt! : ; __..ti.."" :-bb&Il \
I d0d 0 W1If b.r.l.birbe4 ril ,hr E.P:: STEBr& CO. Ita Ltv1 a.MAt.wi t1IitI tw aIi ..... -.n. III ; ...
g .. wLlii.. r
e.gdrurtftpaA bM eebe.dt.t.Hleaipoulbs fcwUKU II. gWt ft:LMO : t ,
E tftoriI, tb ... :p.--.n.hIit. ..T.MritetoTMAUif btIs.1br4., b.l Mktn UHrrttd II 'l.:.nJ.. 'Ij'l! } : "J'", -
mttaula r ' -. ; rt .. ., .... a"Tt
btddoeatddai abtRitt6ty W I ., ... I j .1' 1 'iI ,
dial viAa al ,,-, 'oIIaI IF6 fa Blat.of x. Y.nr. 1M IItItI AiiM & Uk- .Vrraa ST
tnt
t ......lIt4l11iptdr. I....... .. t'IIW tai .. .' ) ,....... 1a-Ibe.1........SetooltIMyili116'.tdn.d.9iih. : ''ahtbL- ,
a.aN ts4.b 1G>dfbdtp.ibr :: g .tII. .Ali deY.d.Mb.ppiar rid ..... t.MU it ,wAphrtrbbrladbmwdlW.Ml d ...'- Jit: ;; N: Jr. e
..; IrUrto 4-$ ''ftte nW r- d' lbtrbbv.to Nk
-
trordct .w.-. ", .. .. -.( ",UJ U uktotbk e.no.t tbr.db:=-ti UttIe 1\-.aW- hoi e.b.el" i4
'Tli l flam..tit ..bt aEl.dbrit :'&";11 sotldot thtft'eMU'l>> k"li1'\ <114 < ........ ':.. ; .....JOIIIIIW.. b.trebw-t on..ottbbIttlb. = ."" t.I-..., .... st.rtr..waidl0ak' drd P1.nwtdr .
t .. '
,+ .
1r1.u.u e.otr lnfeue* iM1Ii '
it.. tlt a IbM itl.lhtt. e3{1yD t gree M rb.t. ._"_diM .....itt.jM4.-/If J\- f 1141..U... ...,._...".l, .: : < ." '. "''''''. :' 1IL": O "r.lIbIIor_: .uiil i JI. 11iii"Ii .e.r be/llle 'a Prt a '1' ri arrdt
At thp... .0 .... w.a .... kL E ,t .Xoft"....., .. >,. ". ,,, .. 5t ..rb.r tbvrasaTA > t rtr; a, atrat It'MAl1ga
4" : _,, >totlttlgtlhlltegatbLlei'W M .: rtti ::'t t' vf h' : titlltl'tfg .. .... iZ *idkUs MJtbetp ; { is +
vs, .
... Yq, tM ) fA' NlYI'TCE : .... .... -- W' AqYi '
J
% 4i th t ld5t 4e 1>tanii'ItEyit.r L 11t3 ., +.fb. _; .. .,L;l. J 'T t r .1,1.._,Mw. fra "'. a 1.rtel. 3.tz *
"., +, ?-- j/adatisiovitP, 2otee IMIf '''4 g.b& ::.r .....'1_l!:' and. Me1ares. PROMT, cC011TAT-D TCAL tt TtT l idt. ittr I'" ..)I"....u. '

s G '-.i:4t0it7atotii Iil +e > Yi-l_lB.betwobl :..:: --."'",, ." __ -.td.'.. '. .. ; OClii'l: mfWUTT, JhiIbiTt itt1.L' Milt.It...*..b....b..:.:q..JJ ..Vp ...Ml'"' k '

;;" r,i edgew W b'tt th to b+ 4 i. ..dtb1rtYttllfedkal.oTlrtwn, 8mbltdi.lerateMe : 1 JU u4<'Ite&trtopol ", 'Itp t I U.ibis Ijt .. ...41I b!"y ,.tlr
jelil$ 1AR _.t, J > ...... .' .! .,..arof u.,.'->I9eq" f1.. "" rile i r. $-
: lie t- t
a & .tJ-.t9Ua.t
i'5+ |Wil> *)"*"*t' i r .. .... ticfQ.1.a tirdlbw ltteedl .
? bointvnt wdmi v- d t ai M tbt'tK.nMgr.t..Ur.o.Narfudarrp.natbI !'TI1" -r.7' dni ._1. B.mu,wl&loIt lot I.' 11!t!,l..lr. ..0... -1e-: jK' b
: .... T ttt6' .... "
tW.aw '
.f'! ;:srhna'Jr. bie I. .t.Jacbita..w", MI flt .t.oceuthaf Iztadary.ot1Up > : >*
+ftlb.,,a&<ooa&....... .......,1I1Ie. .1:atr hol MIll 6a.. b nppe..rt e:. ttw..!.... wab 8siniiPiob.noD.vM + /IdNYtf
.' .. "{ \. w t
<& ; O".f.. 1M
'. ;ladlbnckis : Xn QvknmiM tuttau wfflb .bl6kt., W., : jp111-r i tw.W .fbtl dhUlf.y.ae1wthtbtk.fpd; ill. tMt fro D brOR8 B bt j\Ons; t1t hlereltbtwtrT tbtl.p f''+'-- r
,< ':. te\ii.t. ?? <*e-. -{">f '. jflfrr vix", / l'' -.eosp.aii/4bgr.. t. ', ;: I Il J lwAhit.d sb.MI bid
i'* iwtt.KrtIHrtMrAi..1)W tkW ttM hII. thtlltredewTMMud_ e 1. !k tits i Undi 1'j e.wG
.. Tawb'r ......JtbIIft--- lIJ PtII Pr.i l -'. __ .trt:; I' ..... 'r.4. b.
i ..,.................11....:. ....drr "o' .,; .. ,4,, =.\. xQGlttT.r.t. p. tb.a,, Witb.rt :r. ra ""pj
.Mitt*cMI: .d1 o.uw .. ,, .,' yeti dltieb a D. KOr tr i &81r.frwlgtrid.rl a$+ br arrKa.piup
=: ,: ..riIf.
i t bM.P+ewtb. .... .. .4T.abr.Hwei W1 1tt piWib.IlOT1CE sl "
n .rtedie'rcptw._ 1IIe '........ HStedicinal .:Xji rMra.
i a {wdz b+aaf fie Tsip118.j1b.t Mtbn.will' M........ 'l9.uot"S1 .. ;... t5r." .. .!.1-1'. 'N'On'fA.lo';':':' '1'. :rJwpl"ttt" :}V "*41 4 ;4l -
"
IF' .1b. (k4..4I'tg{1 d UM ..t rar4UlreptAlb ; art.IMttI1I..M.....rihNIY Mtlrlwptfft.e ... ; r;
; ,P1Ah;tED4 ,;t-. 1.. 'R
.:!::... u... a" ;: 'I'\\; &: w. '" 4.b.t.U. I i *l ,,7 fit Nwrfdr.bnrvr te..ttl "
,1 ;i1diFF iellt li.i1S't, lbl.la'NIR.tbQIt .... f'01lJNf II....... t b.t.Endtri kAUXAA. THo13..... 4 s E 1--
1Ir.- AL4Aite :iw ttt..Jrti: 4.' tim1 M.o kl -, :, ', rAT -n : ; ,
,
.... t :
Wtt'. .... <
= ..14& "
.-1-5 ASwI il. :.a.:..;..... ,.\..4nY .HOfflUtf- :itF
aJ 111 111-1, '1' .A \ "'
l y v t11.tt.Pft.I.w Yl.e.".eM {. { ... .. o ;>>.' >'- ? s. : "p' t i--
.Jr :& 1S.--- r t i'r Y! : rot c: ruu' st
"II"
; >- ; >4W Wtft Jlto lClml B : o1
5SFaJtc oi-i .. btrrgtb.tltttbd I 'I 1Il MIb. lltliren411 ''-
: ,, Ytpp1Y ;bt':4
:= Ti'wMr { -
.. S..,.. { ...ttia. : t+ +l.Ll.Iblrlr 1i. tofiirs.raieet>ltbtil ai sdp,
!a.L .. .. hi pIaI4.I : .: 'I.iIohitalMa '.:t W.......dfwrrara.d _:1_ .rU I'" NMrtM
....::......,...-- .(.,...". ..;::: .. WATCB.'M .. { nL1 rM Mm # 1rr:
...... .
yg 1J"wI : = =
-'r> .: .1 ..
laeMtib vc. i x o t'. : M AWM.jM.iy iADS6G
Y..Ltbtab.tibd tJIMa te, : VTnhJfffTri3SnS? ?& 2 -1>tT b00Lli
.. -
.. .. ,.. if'r.r: ,jo. t btdbl fl.t/ltt-.ot t ,.r- '' > 6Q
...... !. .. .. .tile_ q.. brl.w., trttiti t rr

fit? ..1I'.1f.a'..Aber.."....'_0-,.,......IUIa."II1..i.....rt' 6 l.Ekr9stixyR.__d .- :"i:''G;'.$,!?t i's.1m oo.-ktBa18,. ;;nt ,'Bn'J U. ..Jr' '!&;':: rf2. *.'1:.--.i-.*.._ .....L."SAliujilAprH ?.... r''l d 1LTA"

___ teiu6 ,lef ,...II4'A''f. J, ; J'Ja.0; ... ,.... A. .
I< \'+ <'! 'O N"j "' -.t. k ;..... / } / o oe2
i1t $mt
"< ..: 't"t '
1Pi t'nir. ; : '
*
yn hn X jr T 'VLLTbt.a.Yr.ittrlr' .; Vtettervur.M.Urbbdbi. + .{.i.\J.-f
!
aJl7 ',- '. ,
..... II', "f A. 1w \ > 'aYa _
i > .ry71' v
dptbt -C } fp > : -S1aDR .
.... .. r
... ......... "" ?'" : tt
.... .i.A bM d --' a" tcrtry i er 1 O ft\mtMf\ i .
,7/aU. b.b.ppywr.tirtb. e.h.l.t..1 .. ..'J. .-.._ r ..
== '..'f3Wk al4 tti.aArdrw.gi.rmwrrlib to JlaW tIt* : ... {' bli "j
: .. : iI ." :
bwea.foAy ... --...... fye.tb.b.dlrt' : .... ... t
r.-s; m. .. trbryw i. wfaIV brier i,t.1Ml.Qvoo4bttbetLles.1,3uMdttbr'I. 'lWII wtU... ...,;;"-' tilt ... Srfi
r. :: .' ...r= ,....... ewrtr.rprli .. It.roprt ,.. I 8laait..d a cn.>f.L ..u C...." '*u
'
AI fs' lwbd all 1 81etd tbtttldi r Ft t.t121.kI.d' fIII"'ti.beab ..,all .... IiM'< .... '. .> .s +I .lT a .a
r _____ ""ma-MrtIIif t -- ........k'Al.. mrrbN. --w no.ki '\ : e.-.J" !MI." ":...u_II I.. Ft pi it w..yiL // tl4al

z rte. Ibtc'l..er. > Alri.ti tt' ; '.'t i :.. .s r. n.r -'S! if. 17!Ma' CiOaf..e ?a 'icEtA' +A .. ..*2ra3e A'
-

1 : : g""", awl :. ,"(jit o, ..A" "C..'A'dE' & ,,".',(). J:.:_. w.:A; t:::Ir.. jle ("1.<.'l..WJ..1Iv.:"r.-TI ....-AU.a- ... >'!t
jpIoeo4' .Yt > J/I.r:;' <'l1W:: >!i. ,. f
.
-
{
,. Jf. ... bMt ...a.. nwm.Dsi"t' '

tr .....nppMe Ml.IqMiab........V8k.Iuitxiterbit } ... :'tWER oo 3vfltEcrprdet3iwq ; .. ; == ttafefetUrf r %. .,-. -** iW' ;
"
Joitf S-< .-...fr "'" III.\'fIr.' 'T. y aoe.alwtl I lit ,iiww.w.reb : { 'iiI' iIr.! i :'
F N- *- )I'.L'"' Jt I ''a iii tm R1
& vtrfiEdr9..tbatl'r ,'!t f -r.1.1............". f.s. ""'.. 1i ,. -is.t. '{Nttht' k wttt.ltAebU w ...... i I
Y
; $ -f
..M = ---- if r .. ,. QTth -
,{ "" ,7" ApHt890TH' tl
.,_UI( ..... no'''' =.. IoU ,..-: ,,' .... ', '' # OEI i tfp
MtWa""'" 6Jo: ; < k \.I" irrty .
M tl <>
,,,, t- D.rrjI I
1 I ,.. ... ''
L'16"'oI1rtII. >. Mh.,.,- -i: ...::;,-:. > .I'it. ." j 'rrttRA &i.c.o4.'Ir t't tew.a...,....d.,bh-Sot'1.' 35 flbrlA '..Iiip.lyrAalilB'wl

i. : ;: ? ,.N. '. "' L ,...........; > *VWtfc
.t. O'" !; LZ + : t( flii1 sx r ,... >.,. I | ;,
.. .,.. 't' .4 't>It ifi Jr : 'h '''' I'"k.c, > J"&w .
....... ';;;;"liJ': n< J N ) ;.J d tIDti .I< :j -
...t.D 4 O ,+, : :. t"" : ;tI". ..:.'ti !. 1 'q. U: -''
Te' '
-- m. ..;IP. 'ffFti i1ij'
M I'1 (1v': :. t.'C' -ON., ;f rfct Ytl "' : ,, "" >t.1' A
'M
t 1 h E..' ,1/0 / fD ..- ; ; C"1iti': 1
,
<.lfoeIIeI' 1& It'
h arttmo WAI? JtcKtotullia.
w. .. f" :
;
a44M "' .im" .,. ,, 'I!" .t : c.
f. ;;:qt-f
t t ==- ....*.... ', 1\' .\. ..'t" "" ..,t. ,.'' ;.,; ...-.6d\y..1i .. l tma.r:r... !I' .;J 1f'f'....,,.'. :I'';; 'I :iu1 1 1I'
'4 Uw8ln \_ 1 Mq'",,s enldbeJi.oQH.liill 'u. '
'
"
,4 t if ll 1th =..'.=....:: .1 J1"i.J( ':! ,_ .J V"AJitI" t'14 ,"... -..0.1IIa.1IT-'-.wr.''.''''.U.aMt'='''.,"...,':.NIt". H ;:;fti": ",, ... '111:-,,{'_''-1\\ tf.)!. f :M: i

t rvq r f > 4 ... = ...... ..:.fl :::

.. .. -.t ......." .
_111I't ;.E .., .Nb.-. $'' if, ,'. .! VlSij
sUi" .e .." .d,Utlh,' :.W :1V
i Yij :-:; ; <' kW*"' ''''' ''' ''';'' '.' "."" 'tff
; : ; :r _
Ji
""AR..U.O i II I. .J "! ( It _
r .... ; ., ...". 'r .:;: i "; ....1 ., UU ..
.. .. nmUtRV: ;"
E--

(for "" .....: .......... mliatwebt ...::ED. "i'1 .."?" I))1 i m 4J23V.
,
..... \ AIUfH 1_f .. .
J flail. : I' .
: M; "'" VlJ., 4....... in &:.lf .,."" "h ....!t' J
4ra'p rf; } r YaV"x
li } ; r U it' \ t Jtl"'C'ttvt-i';: ; I. N
I. '
Nl. Lela.W1 i
A'ij"'i'_ = I' : '''' :
.. .W ,' ':4'i..l ,< ,c}.
,
*Til/ .' !IC: ; -t. I : +b 'r i
,
-1it. JIlL" .I. ,
dtieo a4
S. ": fl_ 5 'i.'ifi'! --"' ail'N a
e..W .. 'j< ." a"tot 3t. L ,. Ili.t# as kSi.SaI "" _. ?
1 "' M
{
K '"
f "l 'i; t rti
1I1Utj.i.t'
i f- r; .

twj-i- s.+ ,2 r.-_". f"
w i..e WaC4rt 1>" : : >; ,,, '
'
-.Q! N.1 .. "
._ 1 :. >" '" '' :'': :! "" '
c ';1 ..'IIIt-,11r.-I.: :; """'" />i: .. '
'' '
(1i J* .. ., "" ., -
..,." ,'' ..C... A l ':-' "' :1 ;
.
"Of ':t' "-
-' < r. "- v y ti
R. ,
: 4-r- :
i--
.- ?*' ; 'ra 4f 4!
1 TC > :f.

t9
7 Lit 9 1 I+,y y :;, ".j: :...1't"'AJI.:1'# ,,.,, ... ,, } .. "' 1r l!.5 :- y.Pn .i
.E I' + .; f ."'-:: ;', : : "''''i'':>' >:' 'f< .t. t' !'\ '

E i *W*?>*S '
1Ii'rih;tjr"f. ;
a -''''
a : ...' 1MINti'

4r 1Rr .!..;j;1ilij,,,
iiS IH :\
., .; a K {aIr'" NIt
JIlt!!: !
, 6.T 4 .. l 'h i:( '
'
#St "" d r 5 f:J' rA e d
-t

-' fi i
fc. !r 3 d
S i

l'' p t a ?' 5 R h .- ,.' $J.i 1
i'
0 ;
1 :!\\ J -7.1oJJ .
Y
t
<-J.ff a


; : ') "''::'{'i Yet:'!''''::' iti # r '

#
*':; Ar ;
1n :::' A

'- YC .z -
+a
,F I

4
fi,
?Y .
.h ,. 12 y-- i
*
> ktf
_
t"!