<%BANNER%>
Pensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00513
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 29, 1887
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00513
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-


-- u
.

] ) J NSj\CO\ 1 1\ CO l MERCIALoi /[I II I i iI

I I\ ;> I'I\s\i\: | I"LoBII >.\ K\'ITHD.\Y. .1.\\1 \1\: '. l'- ; M( >mo.IMNX: '; .vcor. QUEEN % SOUTH J1011001." E n b1181 1U0111. .\ :-: I'S.TIUI :: i j Tllh: s.1V10Usl|: ( | | |'.

.-- \ I h. I. II tint Ilirei. l.itlh.. II. II. II..or ., I \" b..n. I."h.. 11".1 "" ..nl..'
Bonuses: aaJ j Nurseries PORTABLE MILLS. ,' -.11, in .ttlinu .Ii .m. runt nlh' rI i .loin. N .11 hli-rfillv r 1"1.
SELECT FRENCH BUMS.I : l-rtt'tfl) n I ", ,. .".11" II" o. """ h ""'''11I'I ..1 T,, th:. f; ,MI;.. : f : : I
II I I I VH ,, r > 1 Ilm imnI
i't\m IV ; , ,
I '" H h.' "III r Jim.' nil. 'Hi |I'"
r'I ': .. InlDI
; ; I'I''I'I' : 11\ ;.1 I rnrninrk *WH or Wml R I .. ,, I Ihlnk .on w,"ID rlKhl In "nuinl, ,niMK -
: r I ,.., hmll, ... I i I .ni"n > S n m.illiki, turn ,1. "inI I '
II I ., ,, ,, t ... .....-... ..-..... &\ Q I I I I : iLI il l\1 II '' I) a'k Hi ilrintil.t: ,. A.V 'llu | 11I the r l''li',me, of. n.'aury In (Ih.*
I'I'" ''I'' t' ,. "" ..... ... '". i. I I I j'\I \ n, ..: :;|:, i :1.1:. in;...e. -Ixli, :;iw. rrpn. ..riiliillnii of Hurl 1 1 III Ihi'I
,, !Mraoh "i.TMnpr7'. <>., _. i Mini" .it'. ,,,tinit 11.11. H ,in lit mil\ I 'nili' ',1 Slain' s,.mill' ml ln l.tintfIliitl '
i. : : : ': ' .... _. uuiliifit'll ,. ,. ,,,. .., .. i ; : : :
,.. :, I r.. l ; .,: .: tmtuinirl. i i. .. ". 'Vt I. ",1 II..n. ""II. II I. IliPiluit; nfllin, : ( invrniiir I"hll
is .
---i >r\mn -- I it in'i niMilli. ttht III" '
I ,. ; il. .llu I ( iiii.llliiitnnrifilial' Hiirll ,
DECORVTIVt\ A'iO FLOY< Enil ili 'nl.' nk tl nh.it' Urill.I *l 1.'It.' ''it' ', 'I'PlLIIII| ( ..I'l llio HoinliIft :
'
PLANTS: OF AU KIN33. i ; ( A.: lIt II l'1'1 bud<1 : GIlan and Groceries Tobacco and LipnIljinhnuv. I !,,.:,ll"" : ': 11: liil; II: It: II. I II ;in ,ur,.rI I .i.:an"'Ii,.. hBI'I'OIlI.) | I y re.I ;II"li"! n
Ship StaDIa Fancy
.. lBry Ship I :' ; II: ",,11::m' : I:'nir\ :e.,1, rt IIII Hi, i i' iluilni' : (In UMCM i'f lluI '
1 I I. i", I ,: Ir >. r. .",I.I I. | MIUAUMJ : :, i I ,n .;. HI.. I,, Mi:: 1 niil :, : ;: ; : :: : i
.
I'I. I' .. I .,,,1. I' ,1 ( oSlll\I'IISI.( "11 i l h..r. |I"i.i "lit, r 01.. m,'rol1. uM "" I Ki-laluicnf. mi,. ) Mill-, ,. the rci nliti
II I II II." M I I, -1-1 V I > I 'I I 1:01'1': I { ( 1'0 I IS( \ ' I \ \I "''I I'', ,It, '\1"I "mn' i null. .)"IMI in 'nn llu .ifiif "in..it niuke U ,iii'|"n'.i"> al"|
.I '!11 I H ,. K II.. I 1.II.t.. "I'| .. I BriclJarers and Plasterers. I r.\SII'\hlllL'\\ : \I!: I :\Si| ,:| I/IS(:..1' lll 'l ", ,,, mill ( : ill nlll il.'cl : \ .. ;. 'VoiVsViS \ \: |...Ililnu,nl, milil .llu" noxl inncllnif of

; ; ; '!I r Xl.OOOltlll' \ X.VMMN) ) HIP I.,'KM.HIM' \\ !It"!, .Ii .hall Him. till

in: ::: ;i 1: i":'r'I i I I :,:. 'lilt:in', \I f;;, L i,:\i:I II. I h \l- nr1(111( 'IMIM 1'J. .\ '11(11.<(< :* III .VISS' \ .Ml.... I'> MMMIIDVV! : Ml-TM: .. dl'lll.: .. '(Mill: : : I I'..MM.. Ill Ml'. IMilSl d\MM' I.O-IS: 'I'.M.:. V f : t,' r. Ih.t. !l 'n tfh'r: rI :in i II t l ;h,.ii.Sim .>-

I. .", nl, .II> 11.,.... Mil f.r. VII JIIIII' "I I .K on, 'lu II., V:...| M..I.I.In 1'1'1\11\ .\\1'1:1: HH: 11111 IS 'IISI. ro : :." ,": ;;' =; I.m7': '. If vnmnpt' run nnlr m'riir brili
,. l III"" ....1 I |1' .. H a mm",,1 l n\\H ..I..r> Mm t ..nl, ..I t ..Irl-rli.. .1"I ." ,I.tin. ... Inn Hi".n nil h.,|"'. fn. .. "tutn 'nth' .....11(111.011..' cJpiil.inii. or i. xI .
"" I d.I .nl' -,, ,I I. t: t I.j". I.1 I,. "I ,. II, .. ". "t. n "I'|. I Intti >nlt r '.1 I tin in. .1! .lialiniilirii. Hnari( I.' nl'umi.o,
.. II I" i|1'1'1| .11'nr Bars and Hand .. ami I nil '
Spikes.in il.it A..I"loh'I I '
n, I r 'H ,' nl" "i l 11,1, I-il" VMI Capstan \ Mli' i 1''nin'' IHU nt .
,, ,1 II .I ..I M ...r. II rv..t III I II ..r.11. ti l. ii-,' ."ill. I".. nulling" In U"nt hit ,.10..11 I Iu tin/ "IP I. nut .' an,'yln MiillanNnilorlil ', ..,, -
I ." '. 1I.1I..I'.lnf.. I \ .11.. Al II. i..11.. I "i .t .1 1-. l ,,III ,'. ..r "II 11'I .. M 1"1... I hut,' lililit. rtlliliiK' kn.tin ir|'rr.rnuili.n. 1I..11"'h. 1. 11..1.I
'' l I :' i f -t' 'iil'I n 'I ii. l" .\ :" I 1. n ,II ii.. .' i .1.| ... "'|1'11"1 ,n,. ',\oi'H' c 1..tm\1..1. : : in' \ III I: \\i.\lMI;: IHI'MMMISI' : : 'i 'Stl-l' OI I DM II. IUMMI / : \ Mill/ : 1.1'\1'. UlllllISC: I" .I,..r II .it ,II...mi. I"nl n,,'Ililnu 1 ,1,1, UK.. .ntI HIP Ian In r.II".llo' .I (lint or Hiiy <.Ih.I .i iilili .
: .
,, : :: :: I I : ; : ,: MI >. \ ..1.I n"..1 I hit, ,' lint ....". ,i, III till, .1, .. llu... '
I III 111'1:1.1' MISIIIIU I 1'\1\1'1\1 I M Ml ofonpiitllu
.1 \ M MOMi I'I'* : I'XIM-M I Ii 01' .M .. I MS "IK : M \1.1'\11\101'1\1.I oil V IM/ > ,.,. .. ,. ,, hlidii.t mini' "
.. .. ,,, uk ', I"
.1.. ,1 "" .1 nl. .,., .. ph.i.l riln "i''m' Hit inn il'
.'.," ., .1. ,.1' ,..., ., -.1..", .,,, ,,' nmV"1 |I' i .1.1 H iI i 'di.nm: : 'not: \: milliMHi ..:. 11I.110111'.1111. HSIMtI'M., OMIO-IIIOS IN .\ \ MillMH\ \1.\:1:1.: : I Il ,lilt t" n II I. I h 0''' "I-in our. aim "Mitt.' lia. ikiliioil" tlicM> |1..Itd.,
,. I ,.10.1'" mt., .11"11'" '...". : I'MSIH IN nil 1.1 M I I ll.il' ID Mil I I M "' .\l .-. III: 1 lm'I;' JlsrI.ln. til,,,nl, ,Hit, ,Inn ri.11.. r I.", mm I.,r..n..1 11it pli., nil ol nlikli ." qinlu cliini.il-'"
II- 1.itl
: :
I'" ." AM ) I lil.Idldl; -., \\ ; : \SI > :1\ UiS( 1 IS I. ." Hi u an.r ". n" i,Hit "i... ,lintl. .. ..ril. IIII inn : .
I IMII"MniUM'l. I n.n mill..!..! l.IK nil nMini. ''.1 I an.I . ( p nn\ VM '' -
i.. i 10 ,.1,1. ..,",l II| tt "nl,..1 In"ink. .M r i iII
f A NI'IW ST011K PHOTOGRAPHER I ., Misnir. : :. toi/\. -i<<< s M. SE.\"II"'OOI'" n' .n, T\I:. I i.: : is .11'\1'1\ .\-M\I! : .\ SIMI.IIISMMIAU. :> : ", ,In i". III' r i it.il r'inn HIM .in, ,1.I.' I..Ill. ,.PHI. wlil.li I U a con-liiiilit' ,.
ril II, ll. I r. r,.rt" ill inuiliuiU' mil\ ,'\.IIt"\lI." .". .\11..1110-1' lIIay I.... r"-II.!
.. --H ", -- .\ :-Jlkllclill: .\.I.tIlU.1I1. III' Tallie' 11I1111'1111 ('lItlt'I' '. ....." 11I.jll... Hlltl 1:1\.1.(11': \ ( '', "".11.. -. III' n fill, t.nour ,..1 l .li> 1'.1."" ., mi.1 I, of i...ur1, .iH ", ay'I""k
Little House around tho Corner > -. in' .1 unit Ilinl i ....-.11111"11..11."II .

J. A. Wales ""TI'I': r Si l\ -11111'1'I I I IJ. --.A. oo m.x> 1 o t o DLi JL rxo or: :n* i e ix l rx a; '::1.' n o Is. 1 ofc .--- Wo""lr. W.lk..I1"A'. I t II. .I.AHl It liiinliur.' |.iinclilc| nf .IlipliwIlial

j- : : Ii 1'..IH II 1A'1" \ ,, '. .\LI.t'r\I.. HIP *. 1 1.I.I'\lII.o..r 1 a"" ..like I. up-
llno' | 'mil > 'ii ill Nil II IMili"\ ,, ...., \\ : ('All *T1r MlnS ) I \l'l f \ l '!I I IMI X I I N I'1-1 :nlAMI: All I MMI I ill'; t M M I Mill' 'IV I'I'I I :I\' ''I.'Ulnl., I I Mr > l: HI N tuXKIftlt : III: .iW \ I..UU: U.I "n .n h"Ilio'.1|, I Minliail Hint, Ilm .,'-
"II.\I.I.\ : : ;
:
: HI I MlMI. | kIII MIM, ,hMt I \\i| i i .
."n i. i M, il I,,,.i' ,lo .1"11"t "."M & \ lt\" ( IMKI t 1 H till II i I\N-| m I\MI | I tl I'HH I hit, .' h '"Ir..II..1,' I nlill a ...I". ".1010.., :| tur Hill I lufoim' : : H ilulkmt: Illi: :Intilllj -

r' 1 I'IV 1 .'. v" Ii i (I' "i'i"|'!,ill' N,.n .milGENTLEMENS' ,II. '.,., r., .1. t. nr.. nil. h rt .. \|1' i .1..1| ;: ., .(':iliiii: m,: u mnl, .kill Ami: llI.
h.. .. r J. llBnnis Wolfe HUASS AM n) PAVKK\ ) : CATItllMii I E: MIKLLS.tuem.m .." J.Oi.ir.r.. ,.11.11... .. '..'m..li.. .. tthulll 10 I. luiilnrii" ,, linnllii' .iiimlilolli, |' iot-
I ''I'' .. ,, .,, .. .
"n n" .1.| I 111 HIM' rni 111 rn Ii." hku (Vnnilil.e. liu, 'loifi, llcilml.
i. mu
.. ..
fURHISHlNG '. H. Mitr,. .<,.,,Illll. u.lllj.li I ".:r*|.1.1. nn't I Mr.-Uc'' :'hull.' I'lilill. nil.SMIII' ; ,1' .\1"' ..".iv. I,,','''?.,,r'us' n.r.l .it I l.nrtm. "hi I' I'"m II..II. I..... itinit\.. nir 'il 111..,. .1 i in, 111 .ro' I". I-II'H ami, n HIIIM t:"
.. :: : : I 'linn' ill 'Hi 'in''in' ill "'11101''" .1.I I Il. It
ill nil i ininii u.x i ii i ii r* .. ,.... ., .In
.110.I 1'.11'1'
. ct.nl' 1-II'hll. .. ,l. a '1,1'k, ,," 110"1' llm.li"inn ,. i tti i-c m i tn up

GOODS t'.M: U: \\DSHOS 's ( 'Al.HSS: 'i1.11.I St.l, ..VSHMMM" ( l. 'n: '- 'HI'I'I 'IM'MM' 11\1\( ; \11.\I "IIP111.1",1 l K t .Us Mr\l: IS I'. ..... ... 1 <. II III..... ''' .'' lit, In. HID i .' II ", t, I'. ,. II \ < .MMVIIIIM ,'.\ST. .: I I.I: ISSI > I 1:111'1': I -.1 I. \1'1"| I Hi" III.( K h-*. I 11111 K .\SH" >> .Mi, 'II III" oi h',. I 101\ '. -111 \\1 I :-. M, \ .-.'| IMHH's' 1.,11111. I. '\1,11 :\\11. I. 1'k.. nli."nl In HP inilltnrr. mrtl I.lhu I. ,

Hats Boots Shoes I 1'.It''IO,1I1, ( "I" '|" I 1'10 i .it ttltl liinulluiilllin' "liiiiuil." sliip <" Oi '" '. I : "." .i",..1 "" .1110,., I'.I.' ... III; 'IOSM' \1:11: 'II: Illl. \ I Ih"11 ril n i mill" an..1.I inn mnl HIP
Caps, 1"\ ,".( II, 01. II'' /I./m.i ... ,lull,"i of 'Hit! 1 1.1".1 UP, anil' In llu'Ir ill..

. "1'1'' "I'' '" I'" .,.. .., ,; ..1... Will I 'II |1.1.I .! .hll') ll.lnr" Hl.l If.'Illhl 1'1'111'-1,1.' In'm ) i'' 1II'\Ilr.-) a
A'I" 'It" l\\" \ \t M t 101 A OARS PLAIN AND COPPER TIPPED.; .
,
1/1".11,1,1" CII"II.; .
," ., II. II. III IN rin I'I"Il. '"
I I. .I, ,.. ". ),,10'..nn. ,. t i..1.i ..rlnui..1 ltrii.III. i an, \I n. von..I .In,., ami tlm .|"IP.Him
COMPLETE Maritime i i Surveys. E.I.olI'. ( .,.MM'.ad. ..llnaiilnt'tnl'mii; '''', l.n: ilm., ,in,,1 I l H'p'| I"- ; t:.1.l .n,.'- mil" S illutn Hi, I '11.1. '"'.<. < 'lu' i '' l > '. .-iVil'l" I' \ 'iol: nll,1,I WI| M I'). ,' |l'ro'I'| 'null' ''''n' I/11,10".1. I II 10..1,11 t tMl ..,.mliig, lid.HP" HID i 11'11'1' I .. Hie latu.

:: ; I f.\VMwa llilp MillI,. I.ililHanil... :Mil I l.I I.IK I ; lis, .i... \u>'1 hii, I 1.1)/10"l) ill ',/ titi'Mllai'. I I U It> \ t. i t M I'l l.fll' jlt; t I.*. .. ".." '. .. ...,, ',,1,1, .. ,,,,, ..10., ... ..I.'h, ,.. ..11''.l. U' l..h'lh,1. I HID ""wly. iliilul .

GENTLEMEN FURNISHING n ,, .." .1.1II "-hll'| M I'h'| ," llliiiillii,'" lollulr lull',unli 11111' ,\1, >....iiUiuoii, 1-tiitlMNl, ) i.ni" hulls i hmi, I i.. .. I ?.. Us IIiiSiljf d. .ro." "10.1 ", .1I..t II ."",1.'''1',1' \ .""1."'....,.h ". I.| "lwll II'.1 rlltilllil, I.) Ilm ('ihliP, nil t

,,' 'II.I:" '1111'" I-It II' ... ----- 'HIP "' ..'"'.II."III.. ..lvu..,)' luil. lit
'rI : I':. I'l'''''. .. I'. ..." ., 'Ii' ,,11.01III. nL" il,'.In' fi"II ll...r"'III"II"n .1"I'h, M. ,nhwn, mil I'r I Ihe .liuini.tanii..
," ,...11.. ,. ,.. ,,, oj. '.\\I',,,, II.. ..",.,' .... ... .. i i ,
,,, .
,
'
III: "0"1 mi i 11" n I nn "r III nl I I.IIM' n. n r..l.i .
; :in' !;mi1:1!1 :1;.nI.fI'i.E 1 ; : &oil" ,,., ,, ,. "",,01. '.., '." d"" "" II .., .. ..... .... /,..... ,r'f ,.r::: ": CAUTION.S. nil I -. ",r"I.I .i". -",'11".... II" "r.. .> "i" .. ,'n ah'il n vui" urn t', tt lulliir. liu, I lull ,mli .
.
.
.
,' ...., ,..", '0> 10.1 to r. 'Hi' "'in ul,.in Ml ill ..IMI.linn.. < ntnrli, -I'I..r 1 not'
I!. 0011<11 8unv2 ,. .. .V .,, .
.. ... iralli liiiiuil "
( j..J"I. ( "" '' tilt ) I. | niiiknt -
J. .\ WALKS. -- :' II......... )\\.11.10 ''I ""IO. .... ". .' '.'.J.,". I j: : 'I i., 't';:':: 1'I": i.'I:: ; .:;, \ \ U fiiiiil.ln'1, l II|)' ,HID ia... ntlann. '

:"11>"; ..... I <:*/ \ trdt I ,, ". ..1 I ttllli III.' mnl. "".I.r..1. anil nlullliii ". II Ulu..n .. he. MU. 'Iniitiil.
.
; ""; \ t .. ./ \ .., .. .. ,.i ...[ nil, I. "",. kn.."ttn. .\hlro.I .. .
E. l HcREYNOLDS, th: ,:i.'t; ;' ;. /.I\t" t '''.... '' ". ", ,' llllNilllltl' ... .himl" lie 11",11"I hianip utill I iVI
,
bllllt L"u,1"1 IlilllMll,
COAL COAL 4".Jt..J4f'" :;, )< ... ".!. '; I'' 1 'fl?' \ .. I I" 'I';" ho.10.. ,In,, "I', line. ,11 I h) tt,Ml. "t mm. l >,. tl IIII 'nt I". Klnc) uf; tllltl".I.| .'"..II"I"Ii"III"( "", I >

Architect and Drau tistman.M '''l ,. ;- :- ', )' .-Itt.:. \ ,,, t I. ..'|1' II ...M) i'1"11" In Ihu lliri.no at tho cuilii.t,

,, ; .... .
:.' .U.I. immunl' ', ruillaim.nl" ., nmlurIn '

.i, 11" i:si 'ii 11N" .vsii't I.II. i iI I. itliit : : J .''tl: J < 'linn Ii 'IHriiliirrtlKinuiiri Kiiiilimi\ / ,,fMiiniMone vt 111'1.I Iami
BRIERFiElQ AND THE BEST[ 1Ufl It Ii { ..., ., '
r"o.ILI.l "\ c. II in HI' n. -i "I1..Ior.I .x ., imi.l, lllu.lilmii ..Uli.nnnam "
I II Mills'. I '' II I' I II.MSI' (Ift tl II.; t i I. i lull.n, |1'1"r. "'nlo... nlll l lM )11..1 l I ( 'Immilloii. <,ln,,,'laie.l (hehiiuiu
t 1.1110\ ii \-<. "\. U .' ;jJ'I'! ,' :t.! ;-" \ ,. 'in.1 I ; i M.. Miml,i) "..,h..,,1.I .., n .m'. .. va.,ant a".1 I lllloil' HID tatamttllh .>'
t ,,
j *ste5The \I. \ M Mill". "l.uy r 'in .1
"I'I.
", I "I. .".., .",,1) .." ,,' An.I ....,.. l I' H .ml. I MfM' f>r t..I". :: ;1 S (1 rOTASH.' ,,, tt .InIn nl ; r.lII. .H..nl,. .liuI .. NMIIium, an I Mar>'. In Hip
lj1ijjlt ;k: ; J !;: y 0. vs. aw if, "kmil' .lamp.. ami lilt filnnNI ,
t till\ in 10"I ill I Till tnl! fl ... ; I/ I g I'iHt riiux. lt.t II. n. \ IIK, l, II mnl ,
in-Ulnl
I
Coa.t.: nra 1 IIJ !' '1.'l I t> ,. .. ..,. n.1. .. .. .".1 1 ,. .. wan >m roo.roII.lhol
.. 1 U'| ( : I: | ' h' ndml H"M of ,,,,,1'1\ II .1 ,I" ., ".11I ,.,...., )1....,. he two llin-iHiil railuimoiit' ..lniiil.lIn
.. ... .. 1l ft. ,. ; : : : .
0" / IM'. M" n"" Ii mil Jiil\" ; : : ; : : : t 'Ian. that '. ,..
f .. \ : :, ; : II. .111" .1.. .I ; I'. III : I lIr' 10 ., mil tin Klntf h..1 I ,1.
\ I Ii l i i "' ril ilI I II .VI III'0 l 1.11'! II \nIt: _\ ... .. .
i
.
.. .. \- ... Y 1111. II' I" 11"11.1 .irlnl tin' II.p, tthkh, ,.r ""ur.. .
1
I: I II 11..1 l lAI.KY .
i" .... : :
.\il|'| > ill, Illi, ..M. .. nr Him. Ililurl, ," '.. .. I i f ,: : (' )< ,.' :i : : ,..L :f'f'I ,., .. .... ".. "rI.,', 1IIIro'h. II ,. J. :II a n i".I." \\I:: NCII.I Imp, hut that
; : ;I.'jt
: LOU PJSUI.sAnil : ;, ., .,.: : :. "" ,, .:, ; I ""I.1' 1'.1..1..1'I I .. II,," "" ....n'''...' 10 ha Hi Mill .'Solai ,miailiiKl -
"II.I'.I.r., .. iinil. .} 'I"'I'lIch. that Inam
J'" "i H" .J. 11.11. 10'1' ,, ",- ''' .',, 100. a.u ... .
w. r.
,,,ir ,n t'oIa i I 11'01"1..1, I 1 1 !> .t "f., : KlnlillM. I Jj ,. N. 1",11." < ".. -I.. .til...hnln. ( ,Inn,, 'h. Inr ,. a.I..lllou Itinjc Hiiro hud. "Win anollliUI
,,,, ,,, ,, ",')'. .. I ""I.r \ mill, I 10\\l.i. -In.,.I., til' ) II,.i. "irniiin' lallnn, vt tha iroitntthhli '.
... .. ._,, .. .1'|" I I-4II It .. ., ..... . ,... .,
1 i I n II\ I i" 'i' n ilir i i in _._ '- .11. r hull II" u m.l.ir II r'nllnI tiiMiM liivu hem "inmiili.Ht .
First National Bank t .....1. .I. r..I I.III. l l ml: .H. I i...;. ;. .
'" 1--------- "; rt nl '
: ;,," ;, :, 1 1. ::,: ; ;i:,ii..i ,i! :::ii: tin,. IIln..l. 1"11111 mill. wilnr I.uinitil .. .",,,,1,, tl'.1 )1... .' ... .... .........n.1I" 11 iiilrui' l 1'111 InHUM 'abilnalPil. Inhill
II. II"I.. I.. I'A" \ .. ,,' I l 'Inl.Ir,.,H.. M.ma. ill x AM IlliihI ,inimU", aloiiL HIHB..I" .I Iliofa, I Ihnt
CALLAGHAN. Br J ., .. ., ,, ," .1 ,. .01... III I..., "" ,,,...I \I ,.. 101 I" .. M. I It'I....'''''.. .1 :J ''.; .lann.. hail. .11 i IHHIII hiin...If a.liliully .
J. E. ,.. .. ,, ,.., ,,, ,, .
rH ', '1'. II" "'''''", "" \ "'1" r M 11,11 Inn Ilii. "e k MuuII lo have inlinlv, rimniiniilnl
i i M r Davis Bros. PENSACOI.A.' FLORIDA ",. 1\ .. .. ''' ''' tll ..'. ..\.'" .....'"INN .1 T .. ... n Im' iiil.InI' thecrottn.., lohatuirepiivpinlly
'I." "''n )I, ...b..h .... ._ ii : :: .:: :
I \I ',," I' ,d.. "It rt'. n .... ., f uf.. UL.I an I panttnlInmtirrr |
l.minri. 'IN .. .. I ..", ilamlan" ,light' loll."
1. foreign & Domestic Excluingo Bought &; Sold WHOLESALE II "" .. 'I.'' ""I.:''OI"hl ....... :,;:.I. ..: : t : .I. .1 .. .. ,;: I ).. i.., : 'Ihu. tmti. in Ihe ,,..).e v... Ja"", ,,,.,, aImtvliiK <
,, .... .
...
\\ .1.,
F.C.BHENT&CO.BANKERS: :Staple and Fancy Groceries ? lid ... ''. hn..II''.,... 'y "r. IIII' .an ahlnatlun. wire farttpukir
: I I ,Ii II,.. Ml....hiHut i .Mkin ,lIn.' ".,,,,.,,,,1 I ""."'..fI..,, Hum In I II". ..a.... of Joncamiir ,.
GROCERS "".,..... I it II "t,'11..... II . '1t..I.. I.......'. .......". ... .." '
n u (n iii.s: OMI: \. i i\sn: : 1'('.1 .""I... "" ,11 thll Ai.it'll.A .. ......,.. 10'' II ....... 110 "" "11". .".1 ; I'."' h. r, .. 'HID. Ii'rin, 'uli.li.'ulu tan al'll|'|,ly I"Ihu
I : PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS I. .. "' ,,,...,,,. I.""to''. ,,"..In.* Nrkinl' nll ...... ... .... iaM uf a Hi'ualur who rifali. amanit
11II."IIII.I HI I"iIlI'\I.\t'"nlu.1..j'. Hi..I..II I Ii., llii.lftl. .*. r.. l h.ihi..., >.,Hli.,... ,..". "r "10)' III Ih..ulliohv wilful. nf"mil
is: mi--1' I msn I \' II'S' 11'\'. I I 1'.I..ItII".I., I Ii 10.. .".1 11.1., .,,, .1..".,.. irnenil two IH""j ilnnhaiKO il
I I ,,, .. .... 1.11"11101, II.i ) ) *
I'Ml \ II I. I 1.1'I 1'101.\: I .0111"I I : LIQUOR DEALERS. I .It"U.I.,, I" ..llItI....

'J Pensacola, i t t Florida- ., "' "" > ,,".....u hi. Howl..1. Uri,..let IH l ..... .. .MIIIHIII, .1011 \\ llltkI .h "'''I..rUnlll'"II"| Jaun. ..' ra.o >'"
t\ .11 i "i on .ImUin.. .,,i iw I'. nmulM. Ion a vaiamy. ami" nil,.il It, I
!. MERCHANTS HOTEL I '. '" I ii our |l'r.I.....:'jr ulniont", .n>"inlilullll | \. link It U Iho ciiiiMiliillinal" .
Fomitl and DGmfl&tic Exchanfl I'o.cd. Si nil sand I'lourIMPKK ; iluly' nf
,
[ & [ BENN"ER'S; I\1.'. ..... 01.W.'"'rraiii" ...",.1.\,.,....... of job 1)Ie I | nil" "mnti'ilul' ttUt ,. ''ho iciivirnor lix/x/ur n riirimr/t In

I'. ". .. \\ "'..'. ,' JU.l .,',I..proll1UII.llo., I lloljr. 110..1. nl Jo,..... ami' Illl il. I 1111 alone lun

. Bought and Sold, FLORID SAIL LINE H.\4S< : I'. .., I nol. .. .h.iMfiiorihu .lijil.laliire h.. IhuI.
Hi if lililionul ,,1'
Cor Palafox nncl Government HIM l 1'1'0' miirnlliiip
Sts. .. ,,,.. .
.. .
""" I "....... rl I. ht lu ,1 I.> 'o. 'I I he wuat* couhl' onlilm ,
,, .. .. >
; A".I". "., A" "I. .II. M'IoI..110..11" ..... ........ ( wlilih (.liiirtin |" .I"'r| | him of tin .

., I" ''lob''. .,." ,I \ It"" New York to Pensacola.IHI Table Supplied with tho Best tha Market: Afford ,. A..II W j .n..il .\.xmii. ... .......',. ,Ki.lilon Him. cur In ijiili, Lly .m,1 \I hid in h, Illl c Ul.., ail vai I "anty' inaiiilnln,' ( fail.Innutt. ',
H I"h.
A'.n. 'I." ''i"a.of '
M in in iMiinj "u"I i ly p\n'ula viili" .r. .lor |"Ulu amu. .. wtll .. llieNeiuieiluti., IfIhi.
\,0., 1.1"1'' '' 1\1"\ .' '' '''01I" WRAPPING P PAPER ',: :: : lil .
"'.. I : I 01 HI: I K.UI (.n is lOlllh: \Sll\fllSII\l I U Mill'IS: x|1':1\14'1: : I:. .. .....',"...". "" r. ) jol" wol k, I".L ami |'."' |,|,| I..r r..I1ill"hum, Ihu he II.'tc..I. Iho /Hi.'na-
w Ix'Ki.liniire .1.1'1lIul
t
111.11" ,. 'I ..01. ....1 .,, ,, ". W.. r."... nrk.elrVnolllii,. ... may
\1'1'1.1I'\110'i 10 1''IU''I.'I''III.\\I'' l' I I April' ) KO lo H a lilniiiiiiiie| *
... ,' '. .' .1). ." ,10.,1, .11 \', ,, < olli t <' Hiisiiicssl'ort ion ol'tlio City. .Aut.1'''I' "(..". ......I.rlllaJtMlt.. .... In' I'l,,"...iiil,. cnn IIOH rtiinwli "' .0111 lit. i.reil.."II"al. lake. lh, o>ih ofi

,,,'11.. __" 'I'! """ M. A. BENflER & CO., A'ssilllp.t PENSACOLA, FLA. ,. ... llh.. lit) Contirici nl. ./IHI Orit ..III.. .. linn ali...nt .I.IIIIMIf. lir HIP.

I I' 'I." I.i....".... U. lu Ilm '1""Ii" !, )r of wolk lu.,1. .. .....I.i| Imn of .in ) u.,. an.1 I Ihtre Iitintili

Sine'ly first.class ID every Kept It Olil' V|"|,,. M: tl Ktlllt, Rooms and Furnishod.I ,'.'.:::'i't'':::,: ;:'. "Ml' ami. t lui. lutv| 1'1'1"01" i"li rii il. CO lti i ..'. I.AWIIHOKM .

t --- Mil' .1.1 I I i,, I ,I II r f |I' k i '01.. I.IH. Newly ITcatly \ ..". ",,,.,... I... ....1. .. ...... .. "< tnuruiiUri' mil v will |jlv. )'0"r..11 : 'Ilill:rK: : I..( MMHUIMI.KI :

I I" "" ''I.. ,, ,I. 1" I',,' \9. ., """, ,, I". .. ."'I.b.... "I. ..li.ra." 'lion. ,,11 1111.t: :.

City Hotel II.... I ".. "I '. "' ,,,..,. .I. .,,,1 I. ., ," ,., ).I. .,.,...,, ,.. -- TIJI'ril I 10.. I.,.,.n on.i.lurable. growl-;
< J Iof"
.1. Ii'UY "
lOIC. "'Oil. .
"1 .. .! I '' iAROSI I ., .. .. "t'I.' ...". Mil, II Ii III Nl IIM IIIHIItH, 1111|( annum 1 II"..* thai |'rulna I.)
"L".w." that tin re 10.. ,Lei eon.I.h..
Ed. Sexauer Proprietor t:1 0\\ .' II .,.1"" I" .,. ... 1 .lia .11..... rilmr.. Iltll.o.I'nwio HI mwh ..Ih', ..riKklne.. ..'In IlIIa..alt"r.n. II r-

.:" ,01. I .1.. ,. 'I ,,": .: .... I'II I GEO GE O-O3DOZ: .J . ..... 1i'lIu'u. ....V. |1..1"| "' ... .1..Ii.llre.I'I 'In lh.... ill')' 11111(1011 IK' Mill inoiiKli' t III' (helinl"Iminire

I It) .." it<. reit"iilfully> re<|,iie.leliniMko ''al.I., why. Jhe Ii..r.ur<
R J. COOKE Clerk i SPAR MAKER. 'oollI..lu'I..n"u" Will! unt.ll' lie I, ijinl.ifnre |,i
whiinUi :
| : ; : :
-/,1\-/ .., A' ., < tJo'IllI"A. M-lnl 1,1. Kunmlii, >, an,I If uinenl'umiiiiitur
O-OVERtTlunSITT GT ( t fall lu rw'.lve Iliilr | UM| "r r.'iu, tin ....I."r llop ,' ,

lA" rn>. .. i .i i i I'i. (11 i \i:,> I ALL KINDS OF MUSICAL MERCHANDISE. I3IXXNGLEF3.PITCH : I \' or"II"\ "" "...Io.n.I,, I..n u. lull in U.lilml. linis.", I fit I.. not ,'onvi liilere.lril", m. In Ilm .I'.i".IC. .......an"...Mot.r

"oI.r. 11I..r., I .nil...ul lo i ,ill wrMMially ai.ul. car.1) .llurne. ). fui I hit I IIran l'f.h"llo 1.0""' ..... .
|.r.S \. "il.A. M'."I::11'' \ INIII: Mr SI-' --"I.I ll I ol I I \ Ml < >l OS Ml >"Illl.t |',\ \ Ml, Sic' PINE LUM3ER and LATHS .. ( | ,I )
..
I : :. : :.; : ..I .I. ,,::i""A' ,!,', .!..' ': ..I .iHnrlnv UM iiuiilalnl"' | ,, a.I.hi-..., In .1I".U".lu" I.. "' ch"II' '
"
l > l III, r.n lly in' lll. '
II' 11I''l "
I --- ,tin ..II... i wllI.'I.* lrlll"I,1 a enlim ::: : I.: : III. =:! :
II ,.. I '" II,. "" W"'U' 'I."n. I N/H'loN. 1.1.0-: 11".11." I"IIS. ASM ,Illf: ( 'HMiVIKl: :<01' "All .I. \ I'UI1111 -- r.- i ", .I'
,
.. I I \\1,1'1" III | :. ,ilul' Ihu rri ;il of Iho i coiiiinlllee; ; l>email
1.r.1Ir I : I: M I I J' I'J.\ ,"-.
". .
: ,
"
puliliu .In jn.llio lu ,lilinnulfJ.mreriii.r ., ,
ivntA ANO iii.i: *.\iitii: >. "I ." 1'\1'1'' Ih''" / -. I 1\\Mr.. ..II... .I I.U.. I. "'m.r 1I'I'u... ,'. r...i u a.liluir. uw'" Mm' ,,Ii,,l.,,,lin'. Ko.|. 'IVrry' tliunll, that ll I.
., ',, "', r.., ... .
t: ltk > N > i" *,H" r MlM I Ml, I'lHIMtTI .. rar.. J. .
tM" All" I tl I 1. Ii .. nut i igi unlioli \ lury, extra clalrl-
-. '. ,. MUII In. ... .
''' "." I Ml Kill ttllh /I'litlil I .Io.. I in ''I.NI..r| .II.r.|
1.11\.11" ": Nl. "'III..!. I OI' Mi: .\ IIOIf. I: 11..1\. ,. I Il" ill .. Ihu I'.' ''' ", ,,ullM .1......, .In.. ... tin. iiirali.l, rr.nll,, *. ( '.all anilin ,, I nil f"mi win kil.| at wolk' Miuul' an.1 I IiUi

Ann IROX EARTH PENSACOLA FLA.sacsli. ( ('( \V. "'ri.dlt; ,,, ( 'U. ,,1,.. ',> I Ii',I II I IHi i"I.. ..", ,, '.10111' II.. \ ....1 c'' ",il i i. I i:c.1 )ii.nrg. ,,","r.UMMIM '.' .ni.Iran... "In.t al..u.ll.c, in. arranging 1,1.0 of a ,prcvli.ii.lhl matter a I-Im ,

." f.i .;I'In Ix.iili I ;'"Mil nttnupNtiiil ::. i.," tar.I'r: : ( ':il :..fif :;:':: I ".. llu.. .., in. ..i ..Ii.i. I ilui llu l.u''lu11l101 I .U ,lr**..

-. '. ,h'.1"' 'lunv.1. tuf r,, lime trat a tlimita' ) InHi
tt..i.rn Hi.rl.la.INFORMATION
Lewis ) IIr..1 l ami. I liail, IMII,' "I I IIdIi h. .. .
:Bear ilniliii.iialiun. .. .
& Co. Wlir ILL. ?
.
:NO CE eil) IMII | ,.nn. .1.I MatKli |I'".'
.
Pen l ..1. ... ..It ,'. Our MinUiii'|1. rarv ihuulil RIIIOIII.Ji
.1..1
.
c Foiuk I It. 110..1 II.. 1..1"1 CUIII.n .....
1,1. 'I''nil'. "1,01, I ll .iwl ,lrn f.i'r lTn'ltofV' .., .1.I I IIt .. t 1.01.,1.., Iriii..1 (on" 1..1"1'11'I.. | | ,'uril 1.1
U..ltJ-
UJll.r. H.,1,1. .
ai 1,1l. "
I Consignees and Shipmasters Commission .:. l. li.lile 1" ,. ... a r H>I ol lau I .to H hMi I ll r wttililli
j COSGROVRIf Merchants ''1'., ...a > ib* I ". '.111 .inMIK ": "' .."...n.-".." ; I unit.. Hi, re wueiillu.i'iH.

HIM llfr\\ll'"IMM'Ai' r. II I .... "U'IN'' '. ::::,:''r tail or tlm t'I..ld' Improife.it. .
lurfefeHarklamsAND f '; ."ii: and I :.f;;:: ..mil It :: !autfi>roti4Kruin
General
s Ship Blacksmith : IMMM'' W tl'IW 11_..... I '....I .. 'ih, irail\ on tfbUbllUo. *

II Bar Pilott' t Benevolent Association I __ STAPLE WAKCYCBOCEBIlMill U'. 1t..I.( .lnjul.i, of HIM. ,I't I ..-......... Ii. 11., "I', l., 11,0, .......1 ..... "pi." \to 'ila

.. II Fa U ->N J RY t r.1..1. HI"it" 'Ilm: ..fulY i, .i iwr "....-.... I 1".1 I M...gi.lt. ."vt I',.,,,... > 1'jJnA.
.
S I'.i .J .. "I"" .. ... ...01., ... .. \0 I -\I_ /* "hllllir:". 1011.\l 'I 'OI'AIAH.t Mr- Ih"I.,| I'L",) 110",..,'' .. "_. .,.,....'"......... I I ol HavhUiH' '

; I'' ,." ." .. I ", .... II .. II ,"III'hl..I".I.l l,, .,to. |,u, .11', i ir ....... It.. It,_. i I II.>n .: on. Ilii) I7lh :In.l Inlrwlulull, kill;:! .,i.l.llujf ,*.
a rt
.. .. ...... ., Miicliinc I ii r n i"I.I I i. | .. "| )
1. ""' '' ''' II I. ; SIioji.flili ) u-uiupHun. IIH H it j vm ". .11 .. ...,....... fui atllillonal UMI|
,, ,. ,.. 11,. ,, .t.. ...I1..k. up In iliu. bt l h..y |1,10-1.! ,?.. -i". H..lrim,............11... ""' _...r_... an uUrUlill .
BONELESS '''' |M, |H>Nr III I'UIH' .Hrk ...' ; 141 ( ( ) : I..t I of 'or. M.H.' ", S;,.w it)., ?, 1 rlumU lo Ui eiiiuKwtti| ff; all (lit
BACON.i ( .Mthci./lcOcrtlii c ; r '' -VOtld. CORDIAL CURES BHiUMJIISM. ,unlit. in.I of I.he. wu.lern .Uoniijiryol

t., 0'.... ,,, ,. .II. '."II..I. I -;:="::: :":-,-: ;::::.:-::"" ..C' :.. ( ;. ,. : ", :: : \ .11, .. ,1. I.,"I., | |1'111.1|l | .,,1( AUIH f U; r of f .:, ;.lil.illui InU', >luoHlk lnl; !. (* !,Illlir I,,, .1,,',; ,. .". ." .' ,,", ......"..,.."..'.-_II"..'.".. ,, J,.Hi"i .*ii < unnli. an.1| 'h. i.nlo,14 lu

.. .... ..... ..10. ....... ... I". ... 0 ..'." '._ '" I.. .r \\ ,.., r. ': ", .. ........"... .1... .,..rl..... wll.I: | ., 11,1. .in'. nll.l.,,,, ,. of _. :' voLiNA .IMI l.aul, ai iKiunlak. b|.ring*,
. .... Itl..' .... I.... ""'." ... ... ...- .. .. .- :. "' I H. ,. ,...... .1, Milk,. .. ul. I. .u ., M, Hillb lull.'... ,1 CORDIAL CURlS SICK HEADACHE. I In n i. about. (. Him .h urrexlljr (tttw

... ,14. ... .11r.. ....... .. U 'U """It 'I till* k,At ,n f nn t>U rf umilW |D.itIJ Philip Brown T'n:, : ; ., :,. ,. ,; :,, :"Tnr ::11:1,1' I II. "IUM '..II. M I.I ..':M'e.ban Iff'lu ln: t mil'1>l\ .v II tm.Kb.> 'liUI firl.: IJoilit. .11; .... VOLIM. .. .. ." .."...cunVorsriraii." .... ... ..-.... i t. I I..-.i 1..11'111.aumlulo I .u Invo In fwty I-hulilta leu. ..< Ilitrai .Ilia.

I. Ille --
: '. -M "I.K KM"*. CORDiAl I 1.11' ,10..1.! .....
Mh..a..ll.m. 1II.laI.' Ul_... -1 i i m ,in- jf : : ... I 'I' DAVISON & LEE \ ll < rr.. < nl llruy More" I.,...'.'.'..'...' ". '........, ..... .........'..,.....,..-....._. .... -.. _- \10111,1., .!!.. < .i.".' 'iili., .,.. HOI 1'

..,.. ..,..Ir ........." ... .h I' II I .
.11 KIM r '... .! MUMMl P.l. .lll(. Notice to Shipmasters. All Kinds ufFurnitl1roV ANT E D I OI 1\11 KlCtfjf ( h..I.... J ....t...... .11 ," '" ..\1.. t:. :: roiiiu ewifi u euMj'wiyousiicjs. I'or ....I... I lifit|> (or ..mb:

t lr4 UIU.UI 111 !. I.. V_<. ,. !IoI".N I ". ..I .Kl'.*H*. .Ibf. u....lrr.I White Heron and Egret Skins '. I.. I I., .t .al,,, In 'HIP'' tt .,rlil r..i iI :.-, ..1.. ;': :::: "-- -- I "IMMIA .

'''I ..,...... p.v., t ,11'I | ,,, ml.\ .". ,. r.r ,Ik. enJ '. I:". .. -. *. I 1"1"I .i.. 1.41' HOIIU 'COIDIU CURES OVEHWORMgVOUKADSOOfcCMIMICACeO. new. collage wilh four rooina iiitlkllihcn

... ... .. ... ?. tl / I lad .. .... '1 I ... .. ,, .. County Surveyors > t ,' r' '-' ,. ... .. .. All room.' pla.lireU with
J.kUrlr.r .1. kmtfFRICI ': ;.1 ; "; : : .LU.\ II, ,1:1. \1.-11 TI .. :; ; ; ? '' : ... .. .., ..."' (I..lit. lluu '
: etce f .
'j .. ,1"1' I' llu klt'I.e.. .
.. ... .. ,. ., ..... ..'. .. ,i I 4uel ull' I \I ., ,. ... ., I ,, ., : ,,; .. .. --.. ...... )" froman .
.1. p..I. '- ;' .. port. OA.BXX. .. . '.. ; ) batk galler) iioo.,) wa'er tin] .
/ .
: 'I ; : '' It' .. : :, !
". .... t. ('... ......... ... .., : : ,. ,, ",'. ,.., .,III/I' .. \I I' ..I III. .11''"' ; .. :: : : :,; .. beautiful .at' "Miualrd' m the we.lr -
r
". h" .. .. .. "Hl. _.. _.. .... |r.rl wf Hu pj| 'julha ilaukwalk
,., CtHTI. '1'" ... I II ''u .... ULEWISOHN & COavn "'"" n I d. .' ,. w. .... ... _... .. __.. |
: "'- .
luailiug it tlu .
new ami .
'j' .. I..II'.N. I'' t:. ..1. cenalrv eo.
IUI BY All DRUGGISTS.
fOR II ootI ;" : i-i tin "T ..w ult" 0.. .. '. ... >euivul. lo ilifel can. lur furthertiarlkulars
: : :: I .. 1.- '.... ITU* A4.TIMOII.MI>., ..
;. ) ......' g. At A|1.,1 J ly to luruman' of Ik*
I
ry W W.| '''l.u.... .. uL,.-
.
.I ., I' ". hi,. '-. IUOIM' llOX I M 'IIIK >.ul III ,n ., .;, I :
: .Ml. \Mli II .I" I 11 I" I. I Johnson & Davi
I ,
1 oUllunii Ilt 1\,1\ c .' LC
'rn.'m' ,11" < \! '. .' I \ I. \ ." ., ,"ill I I" I'l. ", I..1..t," Jb, 1".II".I'.h, t.. b, ,.. .. \.. '. 1 I SKIN{ SCALP ,
.
I nnilI I !
\,11.1, I.'m.' "l. .1 "Ml' ,I '

PUOklJHtD StUIWttKkT.Wtlttl&S&AY 1. 1, Ilii. \. l ol I..innnw.il ,IH.MI.1'1 I'I'I,1, 'o of ..1,1 ..I.. I II 'Klu ml .I.W. 'i:.;, < ..1 <...1< I II ilnl ,
,
|" r.foY. Thc r"I"II if li'n 'from a very In1ti \ I I" |" "". 'il. l'nr.,1 I in I IW' ". I> l II "IIIII""tolhrlo"'III t : u :

I ASB ATUBDAYBAT 1 \\hil.Mr. nnv ho Ih,' fln.il, ,i-n' t"> 1'h" ". rmnmn II.t ,atp "b'olyrr i Mho Hi i.fii i .\1 I11'1.. I: "t.,"' .. \. :. I'u..nni IK'm ..1,' .
1..1 O. : |1.l_",M nil I. ,' lltillnnt, nl lOrcnl.fu' h'Mil .
Ik"i ""'. r. .II'II'.I..nI'' ; l .'') HIP ihliilt, In ('onfiT.- 1,1, ) 10 'Ihp r"n" ,< iari of HIP Inl"tlll. ilu'lrial 1"lul'i ,Ilm, 11. i S., \I.. .. .1.l"/.. ., t.. ,. '1" ".

I S .. Haul 1 I I'' '. .ti."." n,, ,< "'' __ i'I' vpnlilal.Ihf, a.f r. .1,1I.,I ."II| of H.rlllnrNlaninilalu ![ N.NIIIIn nh'ihliP' uriiiMila IPVOitlhm HIP,, I rinlahlphla;In-lnn I : ; t.to. in;I: UUP pitM'nilnx*,'l I lnl: ,.tin-n..Ill I:|mlilt.al Kan I In.I. .. 'Iiiir.... .'*. illr ,'. I K. .,.,' ",,.I",....". ,'. .,, ,". ,. 0, ."' ,.,' ) Hum"ho" "C .fii'| ., al 10. n'lill jn-r him"I,.

-- In lln'lr I!I..,.. Mail. of I 1.lr'. rnHiiif' ami wPliiT.I .lull ,f HnHmihprn, Malp.IIP .. JIM PI irk. """ H. MHi :. r'::' : ,'";," '.;, :, : .;' : ,. :;. 1.I\Ji., .' ('..hllll"c ..10\..... at S'l c 1I"I'rl| |1" (",

n.\f'' III"SI'I1'' ." I" ;. i I HIP rtlli," >3,1 l In 'iirlnn ,i I a ft Hn.n liln.Ufn .liiHt-.iti,',1 linlu-liie* hatp l I.t'k.. o' ",1. '.- .. .. '...", .-, ," ..." '.'',. ,.. ,.
li. 1.110' Hr M I Imprl.r Km Hi i ., ,, .. ,' I' '
"
., -. of at.rc. of HIP pp"i|> ..* ltn.1, mil I >map| a.i,1 I liometloa.ltnlr, ) I) IhrUipoplp 1..1, -'!"I.I", .1 I. ,Ii I I. klmlly lurmliel I l I\',I .. I I.n. "",. ,, 1. .,.,, ,,.,1, 'I,.,,.,.."'. ..u" ".. I lill.lrcn'a. M llrpiiUpiriiil.ctilli .
I I IA
.HIP f ri nl.ll. h | Al 1'hO.' I. ; UI" I"I.. "r, l I 11
| .1
.1" .
aftti Hi. hail Hut Iwrn 1111 S.I Ji "
III.hMl"IIet'ln lrncllon of a rallroa I, I > .laljl ini'U1 al SiccnUii" .
TUX mil; i lira in tin' li of Mmk a.,1,I I HIP mark, t fir Illlrpn >par I in h1i hI 1.I"r : It Mill.I I. ,. '* vir HI, I CoiTtu et Cure.Ih. .
rolling
Vow > irk "lIr amiINMftmWiUr en- Hi"pnr" Stl"nirN Ian lf.7| I. .... nin. ,11.' .ii, n ,111".IIIIVrMrt allrnliiM '
I I Ir: LoI, 'iln. l P.II I l .\ "I..' o C'of.1, al 10 rent* ppr Inn'
amitoiilhw | Iml fur HIP i trillion he"Nlll.I.I"I .nh.lait--p, that HIP I'Si Ilm. II. 1'lh'y. I :. : Bill. II I} "
njmirnilMuUiiin 1 1..II..f.l' \ W..IIIIIII' tt I ttlnl.' i. I *i "lit.Itn. : \' !.:" i
.. l I. a : ofrttali' firlum'. anUhn A. K II. haII".I'.) "11,1.1.Una.i I Ml til I :, .I"'A I H if. ,. *, | ; nnf I: III. ;r.7, J; ?, : ( I.a1iC.' .f.-.>.. al .I.Vl.I.M.miS'rtr.lu.illr.
re-ally :
( "HTn |in irrr | r.lahl.h1110"1 ,. i ; : o f
ilh II I t ml. '
I iHlr ,
( In the Inieroi of 1ft".' '| rii- of 1".tl"II' Hlih'li, li'iivmi I "..Iall"" nllhlhi' ait of I m rr mol I inn I hintpriMtptiraiUfr. llp IIUH niMniiiI \ .lorr..rt-pl'.. n..I'I."t." r:.:i : : :" ';,': ::', :"I .:: :., 'I'; ,.: 1'I r { ,
f per Ih''r""I." "I'| niinnl .1".1. :, .. """. .
1 May I 17, I ltV>. nn,I w., I In HitU'iKlll. I 1I IK.It ". ""'. ",
ntntcr Iho .
I f. ,
i Mow 1 II 1 I I. mor.linn a"'II.I"1I'! tin t may I. vol.\ r.al e.lli.,1 '".. ol I Ihc *"",h. I have ,I."" *olih f .ItI, "l ,, *1.1"| '.>, ".. ".,I ... )n ,. I .. ,.1,1 \tltrlwn*, all itil.iris Sn" centA'lrartm |I'"i ,
lia ,, an" .1 HII fiinn.p.] l ) '" ofMil-a., 'I IUli in nt.' ,|,'it.inc' l I '',' "" ',1.1'. '. 0 c' I '
krc< In Ihc lnlcrr l of |wl nutsnnemit i rpl.inn.p 11" | "NI'O I H I il I. "-1 K nr t 'HI fKllt I ,'";. ".'hh' ml' *.'.
, .; with nioxham 'lo U'j.hInjllini ,\nnrhaii 11"1 '. n.I. Mue: ami' Hln, k. lit.. rCIII'I'rrr,I.
Iha alooflhcM linilam ? I'Y''llvo' .Ix-ijin s. Uln ,. |
.Ii I. tirt I '
mmlimnati'iinntiiili 1. .f
of It* "' m HIP propppiNnf .111 .. ,j'Vlnml: \ .
.1 i I : : : ; i a !.. nr UI.n, .?, ( B-I K'A ( \ a '
I whom It <.nll. ..Coiigir... ) ki pi iimli.r HIP p plu 1 .l ponlrol nt Ih.1 limp, ami fthu wrrolhppailiKihalrallrilon .c"I, IC.llr. thn 1'1' i, ItiiDjn. 10'i Xetv 1.1 lie or r.a".IIIIt".II.lntI.'I.I-II.IIII't 'i .
lnhll.
: I H, htirrat ol 1111ol..y| | Mtnia" lo a I- '. ( I K. I .. Rtieum Cured.
ma* Call: ." fur Inlrrfertnir nllhliHehcnitiof 11"IU'lloIOr tliow ho a nnlp lovllihi' !t..lal 'I,.. HIIOP, I 'I N.+ ( I. o *. .Ihl, .h .IIMIW "..t I .ll. l.l. ,.! I'.illjr ::1 I fur li crnl'..
that I line, ami what w.' :Ih I lifluciipc 1",1111'0''' 1 I hir. I. .. o'l"re i
.
, tho Uml\ "lot'clI"IO'| l b) .1.IIh ami n.o Iha. pfK'Cc.lofllioMleatlhtlr 0.1".1"1) ,u & He F: H )a. .e, I K.iriiml. "o twin .k ." .. "i"y

. awttriNR a portion of the Mn"|nMnli>r* o\ii |"rltkl. prop hnlight, lo tnarloaciiirulhortver.al I nlon, r'valll. HIP Houlh at hop-,' SOl I"'Rn. *oi, ( I'K.nri.nt.V.r V'lrT'l I n-m. ,,In.;":,':'I;:t.-Vr.:,::/.i\\I I::; ;!*?':". .?.' llill.liTu'a Cilihnl llu*, li', n-nU |r.rr |I.u.i..

r of I hamllri1., ,1"1.11''" lll It.* .aut i :i IIIKI'. \', ii arn firlly ., 1.1.' .. o wir|1.. 1"11 I I i..l m. .l J,**...* ,1'I". *
til landt for honiolrmt\ mir> mil prtyIn. 1'1 N ir Jotninn. H i'I. ,.. I .. "(" ", nlle.t( 5 J ami, .. ,
.1 lUhtin .atiiiK Ihu, Ihc ) Miullim I I.K.nrluil. I. 1'i'HKIili ,. ..., ,. I W-l.ni r'III. |1"1'i | j .
Hit r ulinl, Stai InU HIP lUliale In (he Sriinlo on lhl all bo hroiljilit out h 'lorn HIM mittul .1,1 JUir" All. .T. .n N mt,1.,i .
I. r.niYhair from '*>' In. ..1:.Inl.Klulcl, ly Ilr ill li *.ni r, I I.M.. "
I .,i1 < rthtanl, ..hark* lu Informallon .nhjcrl on Ihc :tl I I. Ppnalor t'all -01.1..I l I. filially pmle.lllnC'oMnrRii. ,ili-lil."I Ifl"1, | tolo"h'l "" l)WI.I.-I'.I.' Itching. Scaly Pimply. ., UillcV Mat k I..t. 1'hl'eallIo.. V1 i-ni-1, I',", I", ,"
..II .
In the I.w In itleully it*. InlliPPi'iirM I of 1.1. rcmaik* ( \t. In* hull thaigctlKllll :inkl-i-I::, inM.'" ,1''kIITnl .a".KI rll.. ..Ih, 1 vl t..I I''.. l h I I -|I' nl ll ** l.n,1i.V 111.tik I 11"I.hc,1! II, 8'icptili .
h"111 i it.
: .ri
riwd ilireel from II* |>atron" tIe hmlIteeNlators rr.Ir lo tho I'. t.\. land gram, InPoiHMtn.y mil, rlunx" In innri-1, nn,| r t. .v tctiunnl I :,: ami I""' mullnipiital :- 1, "m I..">1.".\.1'."J"'"..I..,..WaI..I"",.., '.--\m. ork. : .I ., ;: \\xr\;! : \:, : ': .: :\ ;:;,:: '. | |I' n

Ian' I 1'A.. U. liNoll."- 10IC. .\ ... I" .,.:" 01.".", "" Dress Goods Marked
in.11.1 1 not o"ly poor that- \.1..lel'.lllhe\ he Inrllipr frwtii lln. (ruth. \ "I ,. .Ir, that Iho S,inth' Mhoslinivhil.lorrnplia.le (,, 0'' ""., *n.aJ'n llo.it,n.i .." .. I I,' I'lt.II".I..1.: I....o.N Down.
lo 10,1.0"1
liul poor rominon '1'11'1'. The (towninont Tin ) wpro rnjntiiJ Iro appppltho \i\tt 1011 \ oil know I i Mir,t. t".
IntrtnK' to I in I intuiira.eIlio 'h.nrlli. nl that ,linionlh. III.l onl) I Itlllo otpr \'oa.Inn ttia.ioiiaiiK.l alw that ,ilifiv'IH 'thu larno tloimintUhixvilt I" .'. .! 1..1 11' -" ModlclMLlka Thom. liMtn.Ii .Ml \\ ool <' .hllll'rr'. In ..olorI I:, ,"d ,
|1..ft..1 fi.im I ktelnlicr, I Hwor.lan.'nan I I'. A. wl.i. ., :,. I. .,. :. rh w. h 1" ..., ."", r' I'". ''' l .. .
Iml "Tin thul HIP & 11,1 amrlilim ha nr. I Iln' I! ) '. I. "" o IIi" ...'. .
1hl i I. riilil "lh I. r.nl.
tiller. 1.\1."I" *i intn l : :" ;: : i,
liti : HIPV "tn "11"1.I"| 'nltpil HtilPi ,:' 'an* '| \1'.1. f' .
Smttk" wMiM |tr'lcrt I ami mo...'ni- 'rail;' ln.nl>. .i.. wiII, two )joits : 1' I 1,1. .Illbl .1111'.i.1"111' O"rlllhal.I 0 avalii '1.. ,0',11) HI''hr km" ', .. I. '11"t".I'r" '' \..,). !" :1(1" Ibir ff Ill It'III''*,
thu,'i of Mat 17. I""*'I. ) l .1..1' ,1.1
lie Ilio laml. iiioiiowMl| all 111.1 I HIP) wor.' n'i'ilrti 1' o"llh'le, |, 11'11, .I) 1"llc."lh, 1 the UfiilHutn| If HIP :) r. !Ilh "'. 'h; .1',1 11". ,.:, ..'," .',',\. ,,1: :':;:i.; Ii:' ,' ; r ; :,J If 11 unit.. "It) "IPSI '''.
,ihintixlil vtan, in ,iilcnmi' 'lo Ihli uranl M ul I. :
l lint paa \ : .
l lu alii f'ol al'.Ilal.II.1 ul. pain tonl.l 11 ') .,
an< jnna'l ,1.1 I .11"0,1 11' .I'
( 10 ''h. .
.h.r. 1.,1"onl.telhom. "isc of ail fjif.it, all Iho In'IIPUi 1.1.. ami; lint not .:, t" ,iih,>iliiiau, mnl .ink HIP .pilionalU..1 I ,Iti, r 111'.11"! | | ,i,". -, \ "j ,1.... '. ",. ." -. M. hair, r"i nni" I" 1"2." 111,. ,"", 2" 11'' .
Tint lho 1"1'.110.1 t. I .\m ill. it .\U< "" '. ,. ., \, ,. .. ... j
UCPIIlaiintil "
.f apl. It haM nivt-r lo i a* lo Hit' pilvalt ,MI. ,|1'11'' ., 1..ul.I.,"., tta-n ) ." ( ". '. I -" I r. .n "" 1"'illltlt'IIII'III.. I. .ml, .> J. "t..
luit.l. wll! tK, tl'tlsrrl I furf.licl alIwil .that a of lht Ihinifn "'iunloni 111 II" r.lla,1 -I. .
) Mile
.. 1! noiiilnnlU. .. niiin, .'lo.l. n llh llnl Whll O."I'Iil th.tol mint' I .. GRUBS.- ' 1'HkMikll \ irl, iiu'iin-jr' 0".1) 1'1..11| I 1.1"
|1'1' out of I ho I 1'0111.' of Hi i '" Ik'mo tin re nan 10".1 anlo \ 1'li. incinhtr." Ihc Inin ... nfl., :;, ,:,'.::; :: \ : : ; : ,; ;1,1 .. : ) i iJn "
: 'thnl ma, Inl l I'. & .V. whic I." ll IUIMP limit ". ". ...1 n. .. rttpivtial] 1101" I, ,
l
eomiiank* l I. lie l i"ll>| of cut"; .1101 "" h'l Ilalll 1 ui'rili -i sialiamt '11'mini-' I -il... I. I" in figure*

., l h.i'; ; .,.1 In H'i Hit l IelI.I""I elI ami tine Hit imniLj", not far I".. pnr' Ihry l nerd ofoic; Hie. war: Oilnr'l:: 'loi 111, b t'I'.1 f f' ,,,1. I'.rll". 'I I I ACHE ALL OVER. Sanilc.| Suit! on .\I'pli"III..II. j

11 IK Stale a Joint n.: of li -Manama' '| 1' a ami' ". .'|1" 'I 'f'.I''J' .
I : I .t' : ;: : |" .t 01'111110" "ItrllI'c,1 > 1"o.llll.| | 1"1" "i '" ''. ''''' "
I '' .
lm..II.I.fKU knoivli'.l I an.. ) roi. tfnl/i'.1 HIP I u t ('i"i ;,11lute Inlilua i In I. r 11"- 1..1 .t' ." ,. ,."" '
l rUH:. I' lint HIP Male 1,1, ,I no lil up m Hit 111.' a. I, hit fur pi IviHe .",1111. pin" .." ,in. ,tlmlHr. wool, ttlinli woulil Illl* .\h>, ,hIO."I. II.' ,, .. I ,,.. ''' ', 1''h' ,' Gents' Furnishing Goods.

Al *nl > d" il, "HiI '''laml, .ami | t m-firm to 10Itlvi |H't Ii1 ,, hUIYt.o, irthy Hitnut .1.1' I *. a 1.11 \ I I hlino "" 'I"'U." .\1'11'11 1'1. .. !

I ho "II.I< Itimin." c', ola'1' Ilio (! "I""IIC.I"lni' .1,10'11,11 I iion| Hitliiimllilimlhat hi.. .hollII"I.". In our j i 'mnl, 1,1.11.11.1 I'OI".c."I.'III.o po.ilion I ""r... \ .': ; ii:;;; .:: t'' ,\ ,;: ;I!.;:; All \\'",11'/11I,11,1 I / I M',lI.alllll'I.-, < '
hl 'ImilhoJa kon I J""I' |Ir"d | II|1".11,1 M W" ll-l \ *. IU, I' ., : :, :,
Thnrman.iMinin: ; at I':.ifuinlnn):: ;; :O ii:., ;Hit ,. pii4il.pwir '- b,' Kinlalneil. lij rnuJi.il, rlv.., lhl ci ,im. < 1111 the lolloti ,ili.likli. Il UU \1", II., ," S..t'' ''. : AllVool .Hum' I HullnnI,I I In.ntprIn.l ,|1".1:1"i: I

.t" an.1 I all Ihcoihtr r aMn Hi. fl I KM,'li hlii. In. .1 ht t ol ( up nt .. ,. ..,1 r. al! (" "II'III.IIa' llr.mi, M.ltl: !. I
lie t : .
.illinr n I H\I> hi* h"R"I" : mumMIllllllUlU '. 111,.' ..me khuulil not have Iho b"111 11,10 > lliot Ihe ,11,1"11"1''' l'AI"u.)', Ih..n .1 0".., ... !.,,, "ANTED *, 1.1Ino
I'llMlk "
(Oil like ,
III Iff till. ami hid h,
lo nnur.anhaxpa
I or "I n.IIIII..lllv'r.I.It'I.' f.W..
Ihpy ;
.11 ot il 1.h" I \1" .1"0' 1"1.1,1
known ".Ihc loi IV b.I. low hv Hnallpjrul I >.1' '
in,'11 worn w nit l.lniliilni e I I :; I". i-l ilion of nioifll il ht. ,I.. ,,1"" Piume3 and HerGn .
1r,1 Eret
II' In lat .ho 'f .' >,'k"" "'" Ihtrp wa np"pr IIY |< oftlila in r'I"llblu| eJII.u of piotprlion' N,tv 11.I.h'' 111 .1...... I" [ Sins. /I..t.\11 W.II'I,..*, limit, *.
.11.11 ih' iilunt' all npoii Hit Milij' it 11 I 'hi I I., HIP Male lun, N weli.neni'Vn ath mil ililaih .this li-t .
10 r. .
Ii
Hun our 1.11 11..1 ", SO 1.1 I'.1. I ON l I I, IVrt-nlo Shirt* with Cull* ami, ('olla,.. tl "m.
nn anvililntf Ih"t until Ihc Wt ITh '
from lAY
: : ; : : iinniil, 'hh I land liliruliiro lo how HIP Iollc .\.1.\, "I""n''.. I ..1,1. ''. Illl.JVWriMt 11' 1,1" I
filimt I htvd lioar.l fn ouollt>if linn' 1'alt'. NliniaWiliroYiirnlinniml iip' .1"111II t,> In'n', estj:* ami' .. -. Kirn ,\ .\MH 111 Ml -. 1 allit> :.11111,11..
though Ilm *amn "<'utiin'tiN'" ai.'" virtcoiinii .UNII..J> aim" ami U inongli, 1,1hnll 11111.,1 ,
I I. a .
rcvirxliu HIP ui-can Inlolllui'iit01kr I : I III nt itieihaniial .1 1..I."a. I II (::011''.' l'lcnlell'ual, ,
a.j.. U.'II"d'"S / mnl "t.1 t, \
ami I Iniiinlily .
m In Ibo mill, wi Mr. ,Hit torptoscnlelhlii u.l HIP whole lino nfroul 1'0\ .\10"-1 ll.1 ,
nl than 1"'f.111 o'J,11| of > 1 IIP poll"III."I, 10111".1 .\ ('..,10" l. I 1:1.1: t an,.I I nr "l. llilllm.uiI "
In (liitprnorUctnlMi'a C".hIlN'l'alll. I ).
fmiaiul 4:11.
< .
111 ; ,
OII I"Io I rant ami i I ,".11.
|{ I. 'hen nl,1 I ica-ou lu Inline an, 'omit of I inning \I'iI.hl"'I.| I
a,1,1.I i. .lil f I..gUhllun,' ; I.u.1 I ., -- ( *1.2j ami, 1 II."Ki.
mvii -- cnn
\ Iherp v/m anv "I lliutlho '.. \. U.lliu "' thai 1. fionl \11.I.h. f.Unr.I..f. ', pints
'Inn" mill oslil, aniinjj! 1.y .''hO'ln ,Iho MIIIP on Hi.. '. unlij'it: until. tlc'.1 II ilaliu "I.11 lallyIn Ih,hi, .I IV'rl." -. n' J-i't no ptnmple rul ifIho ., ..rr'.h MUM I:. ]11,)) Kine panls' .VI. mil lo fl I :0. f

/ tlihir" I'III 1 I lv>l Iho rtnuainla' amitlanln .ntprqiit, maJc. mi ) I.. "n'lof; minnl, uHiu aurrlnlinip "'. 'I. ''.I..ol'I. .: : '1" "" '. .
IQ'I cl'I'' oln'I 'llll'. tl:'lOtnlMO' )
"Hiiim pnmoin inppnwt thai Ihpitnl.mraii : lull.til, I not Itnilitn I"'II'C. I" .'I"A. .
,, l > 1 ho Inult frimt l'ul",1 Si lit < : "" ,. II, h"meter 1"h. ', .r ''h. .h ,
"I I
to i.rixnrvo,I only lit the "I.li., I I,> PniMioli. whl.li l la I. | |, Hi..in in Ho .'nlI.I"r.111 for in.cl Ilii' in.iliilloiiof, lileI11'with WI..llk.I'oll'.I.II,,*..ti.l. l' """ 1' ", r.I"'r.I..1, McuIUhl( : Wellthl! Overtoil' *, 47.11'1.)'

ron-mli'l tho hail.ti' ill.ni' of of all .lb.lall.11 I". uit.in111. | on"111In \ pill.<>l. Hi' UUP : I Hill ,K tho |1'n.Irllhl..1 .. lh<' i ,,,11.11"1, of Hit 1.,1. ami' thu I Hit, it"mon-lraliil I 1'1..1"I'"I'1 .enl : .\11 I, nrj I' \..n, "I'" ""I. iwi,, ,iilliii.", :::..[;, .II::: :::" ;ill' : 'r: tt.f.ail ll.it,>'Ailia., ananiriiiHli, tap*, :> an17'iipitt', w >, "il, I
nlloinil |
1 m. in I I"1..1 .
1 III ,' lulniinllioL.iKlel I. JiiNrtUmir..
tliowa ,
lilr Ifll .
.'ill, tliil'. In rlli*'I.I prli'irnllv.liHrot a.l. In Mint, I.all. tint aie' fit. puiili |,tiiiiUlka| ol 1,1 .\.J"II h Ktann. I .! '
i I II I ld. Iho ; pollon ,xnUc I\ J1I.I and Oil Cloth.IliI'CI..th
I 1' h.I. .u"lcu. K OI..Uml : Carpet Matting
IH.III I lnl'II' .
IIIK Ihn ,I In" HIP lilititi-l- ho the, \lln. ,
lonl 1'rl.hr.1 'hliin I i li"III : ." not tho IK it ","11"1..1 i Into I Iha in-l ofinllon 110 .\ I. Ar:,h'1.1.. I IM. r.i.n. l.f. ---- - ----- -
mli) ol our 11.10 'i'fl"I., whh Ills of Inli.inal-lini io\iiioiit 'ml, I Mil tlintiMh tlifl I.'n'MaliiM', nml ai" "f'I'I"1( I ISJ'i ami at ivwiit ', I l.nrl. ltd. O"'U I:. .
| I a fuel
lic'i .
11".1,1.1,1
; : lnn", II I-
jir.iilii ilv.i nf o iiiii.).1 hut J2MKI n.114 In Hit nullof null Ilm I to 'ft ml'" HiI ,1 I Mninl 1,.MittlK. ,iv' n. TM, tt ill) ,mi* ..
: > lino i *
: : now pi .mli i will .o that litpnly "TI I I r'l'It: ihi 'nlI.I". nit i .
linnr-fll of i 'nun h il. I ,n : .I::::;. : :: .I,Iii II Kr.iiI I 7..Ilit 1. I ''J t'.l uOipnl.lliinp .. t-
: .ttamp A"I,I ovtilliwcil, lulls Hii ) I I nl, ilia of lho t' (ami, I In LOI,, ,IC.Ihtrp you'of have rrali/i.l. al: \1 .1'.1..1. _N 'i i.m 11,n.Un *'* of tk,'

.. I a'.nf HIP opinion Piitpilainrlhvthr mwi" .1." !1110, hut.'tor li lit orinur. U Illhlll) Li'.oiial, union lint II. nit'piol.ptton( hit /,'. ...II.'i'u.' ilinil I. .\m"I.I.WI", I" r I" ., I m. .hl..d. *. tiai, ,lak ..Vki\ '.ilnut.Illl ( rl'11 1 t '.111'1,1.i I 15 ,'cIIOI'1'I'| t Ji.,1. 1

) .,lh'I .ol liHloil,1"III'" i .nl irt lirliuiniworvallvt IliatiiiihPiiiKnllUli.il !! ...1 HIP !,"t. uuhato" in Hit' I lir.larl.j."I.l iinj..t wa< wnlli' Amirlian: .0IuI0'III.| in, nhhh I.II.I.a"' I"I' .N.tthI. i__ 11 .I",:; :. ,r;: ,. 2 11). lull wool 1 ,tM 1 nhle, >11 ''111..

.. grant .l Mn 17 |1.'ilh"I> U, the 111" "" *'n>"< l.lii.xliiin; "uM | | "II \m I....II.ot n, Mi,. I M.' ... .1. .It a.I'I all ',ool. i* ifllj.' ).
w.\,1\,1 I b.' tiitiintt, il.I ; Iu"I\.h : 11,1).I IO.I. .. .r..I.I )
iiru.. I I :>li an. I III.F\' (::ompin\:: ; InVc 1.111..1' 1 :1.NJ, )ml ,101' an II. lii-a'iil: HIP ,I 10111..1".1| 11..b. C.\I'r. >I. ol I. TtKI.. .
'llfMrih tin m Whl" fnllrngnw j \ l r I MI 1 1.1: : Iml 1 1 Nul'iMll.m a i. ol 11I' I M'lino*1.1, puhlhalioii I h '.. ) \1,0'' 0 Taipnlry) IIIII'I. lu tl 2">. ;
,11'1,111'0' :
wih iho. liia IIP lliit tin ami, n .ilw.< ('oiniinfium| .V -\. in "h\h \ rll, 1..1 111 hnw" thli 1",1 f.nt Honl.l 1ul. I..\ IS '11\1" I"1.\.1.I'I..UI 1. I.. ___ __' ",.". !_ JJ::' Mutiny r 2", i"'. U, a l.'iatil, 4)cuiiU prrjai.l' r

\\n | ul .hnnll, i-o 1"1'- \Vullolo Umpi. "hnt inVil I lor. \ 1".il"l AII I ,, iy upon piotttlionl-l lu HIP rotlon all ilntil, lt."I I* II t.inn,..ol.. -'d. 111,.n. .Hit'* 1'no-ami, .a.hall' ppnla li.* l.t iho. boll t
lu in" / : Ml "'"' : UlllltMf '
'"lf'I"\II"I l\ I, al il, 1,11 ,1,1..lt, ,c"i.f ,thai ," 11 I '\1' ha-iil h au ai" that :". .\'Ih.' PI. M"it ,11". /" 1:1 Wimlon' shailtslii vauttt, ..
\ 1".1101.1'1'e.1
| ,' I up n liv lln 1'1' ri lil "IIIC,1 ,. III, ... l l A"I." i l nil
1"1. ." I -MoiriTt" \\liiltvpr inlnltnt Hit p "inalin' i.tlll on DIP illniMf \ I S "d' II l.h. 111'| 1.\\01' .1.
on
.lh.llo", I. Bt the gnini 11".Ihlll i t"1. ) hm'. Tho 1 ht no Inulm \ unli, i, -iinlt'| taatlcmi I., .t.w .. .ni) 11'I.io' trlOl1'11'1100. \ 1.11 Mill.. ,:.1. \.,.I"t t ''I )1".11.:0111.. ,". I 'inliin IMP* 'illiuiln .lo tl.(K) wllh Iliii." rixliifK.imomlici ..

roalll"in our .ouiilt'| N n 1 ot I 1.' I \ ol Int.'rn-l nil- I Iho unl I, 1..1. '11-. ."11." .M Pli .- 1"I ,' wi MIOPI all.11t will ., .
I" 'vur o."I IIIY) .1.\1 1111 11"11",1 point I ton nti1I .1cl.Hie .lhj..t 'I ", a"" M ,: 'i-.. .. n'/ l'I.'A"hl i keep | at ton l lIK.fire "
Kovornmant U.ni'ir.' IP,..," 'I'I"I"I, .I'-Hit' ,11'i 11.111111. "1 i.l lo,'atiuii or an\ ." iiiikpaiiai" < ''I'I \ih :, 111".1.1') I HIM. A .*. I*.lit W ..lil" 'n nn,,1 I Inn, "n. nil. | oniI ..,.. butltij: iNculiPie, (

l'rVUfl. II' ami 111'. Ihll; 1, .llho ) u"o fioin' 1M4; tit.,. Ktiitpim',l.oflhp, f"I"1" "I"la- I,.iitlinil'ii'* !' .li Ul'" n. ,hi ,I... I.1 i irtikt

HHiirily oflihoilv Iho'II'I..II"1 t". 1 nu.: MOiUnuM, .AMI' niuinii';" .tul t'MI of l 1'0' thalii", ,miilo .lioi., 1'HWlrII.I.f.: >' ; l'A" ,i in:In I. Hardware Complete Stock.
">f HIP, hot Inli',nI" ami' hIIIII.* olthcppoplpthan I ".....,1.. .".1 I:.ol..la nlloal lMDN.H ., ,' 'o ,
I- ( OllOll.llllh, .Ik. tllCHIIillnipnt I l/. : lilt i11,1,1 -
HIP h.unt,. !' ,,0, .! t',;,;iy'a,;; ; n POIIII; ;. ;my; full, )' .ilult ,"la."uo. Hit |1.1"I'i' iniohli.1 l1".I'"I."WI./I.I.' ) __ 1.\1':1.__ ,.II r"I.. IhnlamK.arltn, : 1'low., l.M.N if nil kin.N. ,
M, "fVol'naolll., ami ImaiHi Ihi piilithillolholunililiiiil, ml amiit.ojiiii.l l iln-\\.mii.l..111 r I linn t Inn. 14It "tu IIIt r.cl'a/ :
,
'I; ht l't' llplo| 1.,1. 1'ainlOiN, ml \ .
IIOIIID' rule U Iho d"'I'I.hII1, nnfthe \ nml.i, ,. II. 'hl I WH* tinriM.I ,. will h.. rc.I"lb..1! by Ihost nonhl he ir nlt.lI irokcilvo. !nrl" 1,1" .1.1 ,. II.a..hU.II.Ilr For Sn1o. : inii-hr
I IfciliwvrtrtiP I', I think Hi, tla. House I 1', ,li.limi. tiI., .
ni
Ia' I knonvillo ,' 1'111"
(.01.1.1 J"'II'"o. Him ''JI Im lo I am .oi, t l.i think that any .. .., '.
pieMivatUmof of Iho puly I Unliontuuiinivm uflilh in BINMi., r 11.1 I tlilh'tint ,lr'dl.uIhUUthproa.l HIP tiil..lnu ." 1..t 1 uf Hit Mate I oniilullon ',u'I In,i"n' 11 iitilioiiUt .h.III,1,I alumilinHm "- ".'I'n".Inr I"i n.,1TI"jIK r" ,0"$1.: I.IT', "' I'\I.H'. ", ':t.1, ,',", Sa.llh.,. It, i.lle.. II.,i-ms-i .in,,1 II us,. Illaul,,.t tI. f
the I'I'O"'I'UII oi. ) '.1" 'r. I IqJ
I'.r | fioni .\1.1. > .IUJlill niih thu Maloprlnliiu ,mlh a* h'I'e'I.iu.h", I ', .. ilu I. lu t rI'M" I.I.all"'I'.1. i 1 si." I'ml ni;..
'i'lyanl-int. la lampa Hit ,""1": 'olih. Hitstilool' link' mi ,'h."lo" | | !'omo t.tloaml |IONII : MMiKKT.IIicwii J:: :::I :.:V; :; 1'I! .,, :,1 \ .1

IheOkvrllolHB I Muil t'I'\'hl... at. nu aIII"w.I'III'allll l | a ain t Ih" .11"1,1.1." !, Iho !111" 11".1 lin I II",1".10. on toil will n IIMHIK.I ..: "I" 1..1''." \

l.ul,1 I ..1.' \llaniii t ,".1 .rl l-ilntii'. or "' 110 C". N n 1' was iliir liupn-4 ihf .ilm" of iv rv vol.. ...IIIt TI"nl.-I.I ,. I 1, '. |I"lt I"..t.
'lortiMrolM\, .| ll.
U to tit''luiu thul It U ioloMHI I'l al !.III .1.11'. Uivoi ono lint 'I"U."ty| lo impute Hioiix-ilohiK\ lo ';, nli... 11 lln. 1u'I"111, .an-i I.hkh 1".I'" '."'1 f.,t.M .

nu.l Ilirn,. eI.lodinviy! mit ,nu1iett tlio| KIIIII loilialnafffi I mil: InIlio mail.nl,'I,1 itonihamloniliwu.l, "woxt.nnl, Ihpothtrllnool :):,::lion\ ,'; ol I;nr II|:.:nrpimo mli', I:,::IK w of m lo Iho i nil Matel llnat \ ..1" 11' h .\uy)01"" 110) onr.lnl", ,1'cl "UI.II: '.!', IUII"I": .

::: CilliaH: 'mipant:: I In I tvlrlnnllt: :' ;: 'a.t I ho. Mi,.". in Hit, .III-i, pi ito 111. hnnl.lht .1'v.I. Wi '.1'I tril M 1 I'l IIMII lMA I., I.. '.1.-1. ."" ,." .; ''''. I I... '.1' C. W
oM'ill .; : t
nut that 1 HIP>P lamN ri< > < ilaiim.l, 'il. l 'sallt :ml. 4ithliul\' 11"1 .
1""CI' Iv"llhi. hl.Iil..I. I.. I "" I.. .. ; ," "." /
:an am h *harr't IM ,pi nm' N.. < ui" int' till 'I"'C )tai' afiai !I- nl .in 1 lo .n.".,' 1 Mill ih I "
: : :I. : It:::: : : :: ;
; ; 'I NKttS.KNflUM .
Ihn ; ; KINK
111,1111..1) iimwiit' 1"1'1.,1 '1.1.111.' an"Ih"1 I onl> nivu tin Inmtloitli, i nit out tin |il lln lull-n, -. l
I I,.r.n"CIII llnnl, 'Ut \ .1"hl.l. niluhl h.tl to Ijnl., 111 ill,. li..imci-ol' 11', iii.hlnii'I"in IW: \ DI I 1I1.I\i: I:'
lo".1 =
plain. Iho hAN' lUhl I I" \\\i-llloiul.i.noi Nnnlli I lie" Mill' pt. .\ll,. Mnl I Mi., H. piniliiiK \ r'cl 1..1 (...... I'L. I -- -- -

an W \1.1.'I"1,nl\ iiillniiagouti ,m:VPI. ;lo::k ant a. ll.ni. :: on; Mil. Mihj.ilivtpulit ; : 1 1I 1",1, h,. jtvjnl".1 I 11, Hi. I"itv.'il n.. .) W. .";. REAL ESTATE

tin.). .h,1 li I" I lH" \.1.1.\.I, |,.,naB'tf tho 11"'I'wl.ill.1" .1.1 1.,1,(, i I' I int In, to I > H.rlkl OPERA I
nil, ,'.I to Hi. ill ,I "il",1 ml liu .. II .1. r i' I lIOUSE
from HIP I.c n. r I I.i.V. I'I I a..I.t',1 I I".r"'lh I 1"1,1" lit ,:ilk a. olUiial: :I l> |; ; :" U.I M ,I, .lit r.I. L II.Il., ,;1i ;, : i ,,- f frl'llg
of tin lamlU ni.iii.i" 'IMllher > .I .
I INK,, (hi.o lamU .1,.,.,1.,,1 "u., otu- :privhh: :uniinl'. :.:I,' In li:i.ii:: 'f"h..I: 'Ii 1,0 hli'h inali: :. I, ha\p Siili, nhonii| .1 are'11.. h."v\'cl.' ; -.\", \u.,,.."U k.Uhf M \.U.: M" ,' ". 1. -i 1'i< i'II. MI I I I: t "

Ilowed 0' dl-I. puiiitloii i.( l oppnralt Hut nhoiill, ho il, ami. Ihc i b".r.0 'npnu tI,1 I Hut 101.1.'I.1 I.Im..' Ilm ,'a. ;:"i I...,. AMH.il: \'- l XI I'l \. II:I_". AfJl'.NT
"I
lamU, ,. i ,., : : .n :;. COJIEC' ( ,
I 11m aino inHie / Mlanlh, roa.l fionila mirtl tiring into Mu hu.hu in theitiroctlon i M ? Iii t
/1'1 all ) .
"' lhi> ximc lunllin.l havingIHIII "I Miurihi, ."nl" wKixlk ., .
l"owl.II" 1111 k-ontlllo lu 1''Iell. of Kami w hi.'h 1.0 14.1.I l MRS. D. P. BOWERS

: ::: \ :iho: oi lali>.* hi"nIlia oiKani/t.l" umhir llnl h.I"I'II.I.111""I'lell turu !mliilil In .luo llmt t *ro up Miitillan, MuaUn" t.;. Itar, NEXTTO CITY HOTEL, "
'I lout niaiU wonl i l oult ihowI'mt I III IILIIII- : :': ; hO ( ) YI' U I'
a a.I, autplt.1' tlio H"uili, .m, ul omo, Jnmpo.1 forth 'luna. 'in I. Illul..."". ., I" ,'" j

thorn wan rrookpiliiPMon. IiI pan ,, ., ,' "" ," ,'11,1.1,'a,lnlU. al,1,I ha* k", pi iipiu.h a .Uiiikii.j! an.) I./\I\ tl.: > ) ).\. I

C I Iho triiiUtHhntoiitl II. .M-UIV, | 111' al.1 I ion.lin.tnl" noinn I7Umil. ),illliif| ami lii.iainiiK. an lo protlalin .\I'hd."" ,,I.h.. .:"N.CJ. Ii.u.n ... JOSEPH WHEEL03KNll l.tXS.lO1,0: Single IJ.irrol {reec-h-Loading ( ..lItI. I
:
"Joll"I In a'rllll..lllJII'ui. it Irom Ijninty In .'.lutknonilli i lo ,Ihu nint Mill: that II "''A Mmjk 1 n l.jr wiritll' .llm.no, finu .11 flVnilk
:
\\ ean"1 Impi 1.i .11 y ul \ .. on tin,' Mint .Mint. Uivpr, amiulicn | \I'liniirn, Mho alI' pioiritloMot :'I" II-H': (.' V fllK .
| IUll, wr, N,. .\ III It N : 'IN : UOI.I:!I\ Ki):; lllr: MOM/ I
tin |> o|>' for Mil' .ill of our' I i inmile Ilii Haroiiinuil "pinil..l ilWh.l Ihu uhotttiihit I''HII I'\'I.

or;aiilration: ;':, ol wlUh, or :anlulon ::- prHiH.lins' *. I Iho'war lirinlnaK.1 t'h.IUII. I, .,h' m.,Ik li"tlartbinn hi.It '. ., nl.,i MO\DV\I \MK\ :H.I.I KN?, Cm I :'lit rni* ':'ii.ri'nr: I.I iu..uii uatl|>r:iiiiiu.0,1| H..II nibl; Thl.liiinU ..Ni.ktl.Until trim.'. 1.1..11111: I I I.o k. I 1' "Mlhi '! .. f

wo dalll.u hlllhh'lrll'I"i i ihp. HIP llorl.il. liiilionllnnipani) 'hU Ihn .11811"11.1 I".I" |I' IR 111 l.s lhM.I. ;IHI r, in,,n> mull.; I'ai, lu-iiuu, *i...1. :,',l! I'm.. ,in, :,'I li! ;,\h l :>:k; \ inkinn: ', : it I I I..:i t.i'I: in. : '.;, t r":. I t.:
.hlljilh' lll.r ,1
Hi liirl-li.l .1
I I I
not ofi 11, inii-huu"' I it ., ,,., IN : Mil I: :- A MlnNTill. u i i. i i rihir
of It > l'l''nl il.it I : .I.l ii" t >
In ih. in lion 11 11,1 ,1,1.1 .1..111. 11.1.11\11-1 .
i : ; : :: :: : : : Ih""lh 11111,1,11111 ., I k ,ril, i l, 'in. I-ilm" i il n I IIII .".n .i.I I ,u "intiljni. ,
1 Inhirllami ham,, .) lit MV | lam*. l.'l"lit. I i | 'rty hv.a in Inni f"r Mil IIj.; : : I'
l.y patrimonial ,1,111.. tliimul lv. bt a "I"Ih'I,1 I ".I.. I I"II'RIII'" "hll" .. h I U.'I. \I. .. iIr.I':;: II|:: : il.'i:: lli : ..tin. ,nit MI m' ni ""I| | .;n., :
.U iln N from HIP 'lir.t iliinonalh' Iho ailriotlltil. thatwhPiuf |I".1. ) : tt Miu I <.r. .nli MI. "i r id Hull i. 1 will I, t It i iII
of Aincilia, .Dial HUM' : : :; 1,1. : .. II\I 1Iall'r rlly ._,". n i'', ." II Imuiitri t.,InMu ".Mntl.i* .1 inni.At .' t 'J.UlfA' I'JU'I: HHt U nit 1.1 mm: f.'m: I I" Mill"I: *l V
4>rKliiliatlou r. il win loini I il iniulilI at 11' lain pi i ,'I..ly i l ttli.rc i -pon.ililliit .: "J ..iv n, i- ,r I'r 14 itt Itnil-.r I

rnrraitt ruiiiorn am not li 10 ; imlIliU I I., ., /'IIIII .,11.l I .llle olliur > ,1.1.. f.u' lln' l Iu. .II'I>.il., or niolonmi !.. hI W"lu'r." ', avii.iN. nil, lln' ".. ti, I n till; Ir ulviiil.u: t :|>lat.I .:im. .Ii. \\ iiulieslcimid ( oils li! > H>aUiiu' Hill '' !I
| '
uill .
\ "
1'.1.1'1',1 11".II'.iIY | unt thai : lion ol Hie Mala ( : >n.Imnl.l .l' 1..It.r .lb "* l'"k''
I ', ".. In ,' ipol." lul.'I'1 t"III.I. .. 'hll ul.III" ,.\.. .. : .' '. Tiitm. C. WvrauN.KMt
h..I"r I
| 01 U r la It IMlonn.l .. .

lhcdi I'' .Idiaril luKof ami Iho HIP liiliriinl.Irahl.I"ImpioMiiiimt tout-,. 011 ihUlino'/iom/.<4 Aim lla I h1 l-liml Hit. loCularKotwi IriKlti"the inifiof tlillv Ha pmpprlv. I i 011" 'ot" .'',liil niion ro-l' In Dial Hie I a pro"II iH.lioii..oil. 1'' .U"\.hh''..'....'a..I.I.",.t,2, "..rII''I...'1.' J.; .: ll\n I' nn I I I 11'i i.Il"I.I'"11 it M inn 111. -i 1 I I'mi'U \. 1"" INu U:. :1 !i : I.. :K ij:,: y.; ::::: : ;,: ::. I "'.\;' !:;\,' ;::,:.: ',:t. .;


1'Hliy will nol IN, '..."Iil.t '> in*, iompiiK\' 111..1 cllmollhlt II wan < ompltili i ofrtl.lo: \ \ I, ;proti.linj: :. fin. iPttiiiK;:: 01"1.1", .. nilaii.ll. K..lIUI"">. .MAN "I. I .1 I''' iiNMa. _" it .'inri .Itt.llm' ,' o 1"'u' 'U."dllon.:. 0111' If. "d."1111''..,...,.'I ..'M'' r" tin I on.. I II.'" (.. 1-1" '. I .

lift," but I. l I", .I' ui'.iiliDiwfll ', I no lurtlnr stain lit Ihn Inw.1r"'I"'I.illl l Knar* i ....1... n n a tt". .Im la.lr I Kt.rllallMidIIANHMiMf I "
wii' '' out piintiiiK ; :
allllhll ,. ,
t. I.Hi-ull I filiniil :
H-ittn P'.U' : w lliH.-n Uominitr.iit
anil d.N. \ni L ..u'nilr.t'lIt FI.U
o '
to olrtlJil.
Ib. IMnlf.III.I. Imp lo.on'wnrl I wa" | C'.I. t"I"'rl. ,
I1.t. i | bl\1 111".llr.,1 'dh,,' >. -I .( iMf,' 1.4, *|"iln.lll ,' u'iu'n j jU.
va"tal". lo tb. 1"'II"-WII.II' Thc IVn-iioli .1,1 <;oijllu roa.l Into Iho I '111'11,HI : that It .aaint t1' f. l.nl".I '

.1.0! ".'1"' .il an'I .1.1. .. hl I halUtl 'mliI MI i I. | inhibit aut mi'inIH 1'\1, : '>r I lilnilllngnuth.! f .. N rtlitt' ..! .' ROCKWELL & KINNE, i
-- ---- I. .. .. : ::
"" )'11,1 IN',U'hl 'i' ul I .. 01" nihi ""rl nil ,dllw, IMU ULS N ERTBUTCHERS n \ I. r. in, .1 Tali ml n it..: .
1"1 1."I.lal. IM. SH li, >I I n.
-
'
111' orto
''I I ho I.ami suul.Itut Imno, 1''hl'1, II. "" t.I r>. ". 'I1.1,1. .,ii: n 1 ui III 1 I. unlilm., "
Imttiihoorlili', liiliu-tul .
'lhll"'I.IIII the I Irom 0" .
alII 1'IVI 01.11 I".il a>,..t. M4 1 ttun.li. I I > I., ,1". "HI .. ,nf."irlhnn Uli I s'K ".III. t.III I li. l I. <"i IU ,Iwur 'i t i
.have lolhM'j) I I.> i lunn" oininlHiU \' CIII'II', *llh Mm /r.n.J.. ula amiIUntl. "iro'II "1'11.11' illv in ant'' ,"0"1. 1.1010."I" .'tlJ., I.IR" I. 1-1. '.0... I" "'. ."..",11." I. '"" 2.1\11I\ .I \( K-li\\ II I .
.' .' .III"II'lt ,ihnl .\ .' KliliolK I'u'all'' '. ".I Mint lln, -i ,'lion in Mm.amtii.lt.l I I' ..II 1- I h. .." '. '' 'It li-nl: u. MI.I ..
.. I al ,roncnltil InIbo8 "" .i- | i 10 ami tin. Oi' I I' -I t I 'I'; M. I .lnl;I I:' I I* n, I'in'
tin t ai'il" toinpini. I >i t'" alllh. Tho I tollott IIIK V a *> | Ilt.,1 .. .. ., II '
I 1 I 1'.1 V Wlh
> .HI"I II 'lrN1
rtiiroa.li nil ,Hit lawl, ami *oiav ililll > Iho ilohitp, U'ingIlieilut : .11m, wa' '... (turnal of '. Wf lk l .,. .
nalo .rl irll ll T"r( .h. '.I h. "' .
)I'' ..Io. I. lulutt. I Hut U ,,- a prottiuttt: \: ol .; i:"ii liliili\: : :nalCouvenllou : : I II i: :.mli.vu. u 1'1'i k. "rlN '. t, .I.I. ': \ \', .11..1, .' ", .i" I. B. HILLSON
for
of :
|>r arraiii.il| >,'1 IIIIIK on th,' 1,1.11, a rt'pl, 11101'11.11..1 I 'oJh IT'n'; A,lilillonal Nor "t lit, r.lmii, II.W .".". ;:. \ I' n''h. r ''l.bq.I.r.) ,.\."I"I' ,

.unulalloii' wlili |ii iiou al I. .'. on Hit. ialm 4.7.I .
MIL IIIH
.
,million, ol' llnmh .liiinx tham .'" KOR KKT.M .
llw SuiL'ol ami ""I : I "I 'i tl. Uli. ni tirt-.ii .ri "iiiN .
r 01'I'.I.
I ) .ih.'iniiiia I willi Ihr tinIMS I'urphaMii from, ,! '>mpiinlo ilcn.'elhal Mi. .'maitiittrlpt' .py w T. ""i, t T'' : U..t.C. ..

I i anal I <>ni., in) "i In I aip mil h..1'oll.a.1" ,,,'h.'r.. .c"i"l" m aiiitn.I lo.l wa' .hktiie, I .. 'br..II"w".lu.' Ik. ,i"I' ,ntll II:11: ,'.' 1'r: ': ; :I. u" ,::.,:..:: : .." I\..,' 1.1 lifis.l, K ,.lrfi .

1 JIio: laml u.Ulim: : : : :I. II k,.1 III.I:- HIM wlllinolht ol Iho llaInlilv 11.0 tho h,'< .'Ial) of Ihu C.inrcnllon la" ..v.nnlK" lU.r., '.1. "" ."" l I.', r'h' ..".. -i,, .. wit, i i.". .1., ..IR'.I., ..n,1 ', mii '.

", iiutont' ant' In lnujilil I'a. nf Hllp ami, hatpmllhir Nlati, I'rinlir: that II wa< lakenla .I whll.11..I'I"lh.. "n'r "..' .r n'b.I.'), .. I 11"" I...1*.
!Mkl.r. II 1..11. .". .I ,. .. .I I I irtt i.i- ., N.rn'" .1 tin.,. ?. ,
unfil ; "' t-iiilalilo, tlaim HioolDt ol III dlato 1'iinlpramiHut 1..1."I.I \. ., ,UK, 1.7. '') I I 1.0 1 m Main.,1 lit.: .1.)
: bud l:vri.: >' ;n t> ;Ihu lut, IiI :::: .I'ulltil 11'suu|.>. Iftlipy a.t Ih.'"u Hit .it.il.ni-h ilUapioareil | .. ..L.I'''.' ,,,-..,.'. .\"" ,. 1'.0, ,,.. .1. Till Copper and Sheet )Mal Mort,

I UHlim ami, Hie rjilroa.lx N''I'OIII.) alaln.llh., on Hn. Uml liny art I, "cv'r luting l.ui. mui 01 htJi.lof 'or ''.". 11 b irl.| llun.j*nl, t:uv ;, '1.1. "" ",...'...1 "..., "Ir, '. ,
.' \ I. tt until k. I.R."' I" "'.I "" "I
Ihl.
tlvr I"cl1.11.. tin' I 1. I..1' uu-, ni nut'h, b '. in Irom Hut .1,1 11 Whl".lh' I 'nf .. .ilurllar ..ldl'r. .1.
x
1'1..1. itit
uu.li-r Ilio < "nilia,'I 1. >houhl ,1"'I'.lla" for- iUt later, .\rin :" \ \ I. '.. '.1'.1. .),1.I.. ..r' ,- Stoves Coods.
"lk e\ e"t ol an vnlon'' II I II Mi. 'L..b r. "n" 01 i tli" .i | 1'.11. ( "x Min,rI Ranees and House Furnishing
ami ,
Hit) HI.it.' lx>fora amJraliility I".itnipof Ihu gr nl.. 'In BO fin'tin'r I ""I"NI'I"IOI.I" UHii| '| .Journal ,, ""' L"\I." "W. I '?' .r k I.ulkliii i
JomWaknlla limrI .. nijrro..l for Iho Min.l ua.lin I I I., .1. ; ,-urn': k.fl., .iiii.n "I'j| ;::: i: ::
b.
wa : ;
HUH IhlI'tin in niv 01.11.l' In lu'K.I ll.t' lomtlivlilnaU Journal: : I Ihu ouv. ntiuu I: : :pi: I;; I .. )l. C. .III.a' .. GREEN GROCER'S BUSINESS '.,W. .' :I .umnHNt a".1.[ u. r..
I ,
,01.1 r"'I.INm"II"| iliiMiUini ln.> t-n, orlr.1.ool I'' ).tI... >" .IJ.'o. ,,'I.v .
kNUW 110 11111-411.1 >. "1.1 I jMoa a'll )01,1 Hit- of .. '. f I 11,1 MA\ ".
"" ALL
.llt. L..h \ )
1. t1"0' Waua
< lUe l bl liauul"* 1"1"| 'iOtIUwa. lull Mia I Mali prinliiiK n> 'lion \hk li b..II..1 <. a { .,. ) / 111" 11"4 ,
1,1.,1 I I. li.h III) lo public l u o : \ .iiil > Lt.' "" ", "I The
HIP : atloplisl on Hit "' Moudat1lwc .- I .. rOIIUII.\ ,11':11llU'.I. Un "'' '' \ Corrugated
1\.> .1..1..1lh| ) til* .i\ln Mitlnu iIUMH! upon the 01"11 ; I.1. bl".ltll. .: .1 I' -. 1'.11"U..II.("\. Cambridge
VHl\ .
him "Utll". al.1 "'IN'I'I i banHulblHK >amti erinueoui pi in. ipl*. 1"11. opt Hl.i < I n ion.ii. P. | ., ", 1'\ .. .. .., ,Ia."," Oe.
M L \ Wv rrtattt \rU K. New I "I.IKII, II."W'. tinw ttb.Kk .. .1.
rlw Uiibi I'lil roliirauv. i tU,1 L. .. "v.I.1
,'II..lall Iho name olijiHllun a* I. ,ttlon > I I a. I ,it. .Hi ".IM.." I J ."., l.li.v .. ",. .1. .1..

lliH* of thc. 111'0. In-. allll.i "'|1"11)' II U' 'arlor' ..UIul us KTAXI* ir.Ami I 1"1..1.. a ..II" r ... >N ana I nuni*> .,.\K". ,n,I Hi. -,. .U 'i Taria'OIMI' 'in ,r .. ,
il.'II.I.' |irr i". hi" "'rat I..1 H" "I'a.. I
Ge. Ir!h\1 at!, aml, llu> iiie| >tluni < uucu t .labil.lie.l uH>u lamU; : lo whuh in. i '"no, .1.Ih.U .au'laml r H'llf' lurlluilaimaur all \1 I 1',1', |, riU|.lrkk.< lark, '.M. 1",1.1 I.a..a.u. Jk-i.. ,("nl., IX.Illl....rroulwot. f 1'tti.,I'\.
'l pmniih lo >aial% > a 11.,10. o t W "i.* 1'0-111'1'UIU.II '. l ', Mi r Unix.
|i* wen | | tin title Hie 1..I'"a ... .1.
: .1.1 rl.l. I"h.hlllt. Hie pral' c ti.ii: h Hie ConHHtrtlallavUhe I IV.IU..HI.M. M. M."'_. 6 111..
: VI vtaiuimr 111Jiilit. ".1 luaLt ""..lut ,"t..I.. 1.lul'lh"Iuhli IIMMI| Hi,' IPPI walrr portrlahi .. "l.nn it W,.1'101. Coulson & Roberts. 1..1 dw.II.' .iu W .Ul.a. a.I.' Hi, *r MOH
,. MIIHI .11.1"| | ,, :in., ,
".h.III' 1,1. luwH-nIln I. 1"1 llllb. at I',.n.aola:' but ll/i" I' II V .ilium I" *
gull
1..I'hr' la.i liawra I .111' 1 11 : 'i lu.ilii I .ii4t.> (tlwrrialt*. --- lia. i.im.iii|| lk.iuk Nuwe turn.>k.
.1 l "II' |1".I.llv 1'1'0'1111 1.1. wb I k Ui ,|h. "
l'UI' ilhparaxt
.Nd, hi.! iu. uk.r Hi, uij.yt ) h.hll HN III urm..u". \ \ 1 luar. 41 I. .I ., 0'..". .
.1.,1"1 rood ".III.al.* nor an) olhur | IKit, .' line, ,h.11) II t Ik urliwl.i ,. ti
HM'III k. t Hi. uiiuitlirait'il 1 li".I' 1. fUt I'o Tit" \U.u.\.TI .1'.1..1. l .. .
ihelr lamli or muni A (
: :: : : aouavan Illc ii.u', '.loo I IUml i Sur Aim JU, I Iir .* ao" ., I. .1
laughlri I Hmi ai< uniutnU.lhUK'alletl | Ipal il'I''III'' from tb"l.I ol"JI"I Iliwiu4 auJ h"Ih'II"1! kuiiiaunAlo- ," #......,1. 11..r. .. U./ ., L.' d"'b'l. ... 1.1
luiint i .innuiit. priHlu > I aoU i niv opiuloii thai H, mUe bill 1'01 .II' Ru. Bunk 1. .., ( "0,1,. 11l' ,./ # |..|.Imuu war t"lilhiturMll'i HOOFING AND
hul Hi. I }
| Hjrt n ..
; : |H U | > ; .
"
Mr lui UMli.ut ,llit' luuoluaxUtM In Iho wvuraln. : : : : I o'1": l'l. :.I '.1.
\ Mil Ulnu Unity I : .
l .li bunwHtml i :I lo traili, ami the of whalorrr l In': "i'"P: Katitl 4.UIuit[ uii Bnanna il.. .. ...1M
rf l hi. hm
I.ar> t* .i| i. mcutlonc I, ilioulJ I not. In lu a. u-ilt Imikinht our : /lul .),|1.1'.n.-Ih..I..v.. .. lu o..I.... ,' ini.. U.O\M. \ftAT ll.'IX l.iMiMNt, IltHt IN I

Ittbn .I.I'.u..I.| | Wb an >UKMtatluinv 1'.r"l. .CI. fnor.l. "'UI' 1-k., ho.itIIIIOP urifo .,f i N.rl.rl M.l.-.l. ., .1.L "..1. '. 1',1. ". '" ,' I..II.L <* lorik Mil, u> TMK
.dlll..I. '"a..n'
of > but f Hit' Unii,4r.i ., ., "I .
'I'I.re..I.. a fOlf..lll. win lni|"n-lnl wllblu l.niU) I .n. .. lull Informal ion ami ni Ic. FurnUheJ on At
1'.1 la |; .01. K"r \., ..ni AI.'",, : ": ; : :: .: :, Dvrllui -W.o MmMfemIt |
U..I..I' ..bi o".bl lib uf thU : amireftrrnplo I. .. '! I .
lln, latatka V" bail I".lt tint I t n .I..tt.ly UK- nurkel 11111. lll I i Ill" .r. lll'I. ...1. .. ;"J1ir : c I" ,
mil | I Au. AuUr.nr I. I a. ,'i lioclllii. acrtlili U, n ar ate.
\\ itttn Mtmanl i lutailoilal.. aalmtil* tuth :: : .I..I '. .1 .
1.'h" ... how bow niint harrtla I of :wrhafMiillo 11"a' .. .o l.n. .' jMTu.,, ".11 t.nit" ua Hunt ali I. B. HILLS01T

.lll. .bal In.: U ,Ulklu aln.ul l I. all I Ikal I I. .."M4ry toIkal ui.1 Ihlnvoai >I,11 I > Alju.j.Mi'kWiil" _..lo : ,":. : ; ::1 .: "-.1', "b.tH .1.1.pn> v,, ,

mil. Ihr IKH"M-amt' I'oinMi,n' ..t' c. .. .. : i... "011 .. "r I'l a.1 a Kiuni r.rI INTIAHIMIi
lh. \.w IIH> uul.I.ul llirloMk.miL ". t nil, ''% a 1..1.I I. .. fefKtn fcisT BIDfc O> I IKJ'iSjmphu
Illao' llnmh' toiler anJ aicom- la <'u Ibe l.v Itlifi ...1.. HIlMUiita. .- I. KoriiHit.w. \ I. I i" .1 .i.h .t I. .1.I \.d ,r ir'.n'.I.' n.,Ii |
.1..1. ..1
."lhl.u..1 an ruilnpnce" pan) "*''' bvrvwllli iviunnl.U I I.I' lu .-"bar"il I I' I..I". I" 0. h. r Itlli.Kr i : m I oi''ii.' ta 4' t \utouk.low. tan be wen ai lln. si .reofG W AUVMNnlii' *
I"a : i! I" .1. 1."la. ..0"1) o Ill .11 it ,, T-i \ ll
: \ i itltlK
tin : : : t If :
alt al' inn lime"JrtadoJ \ H' ."." I', .f ': 11 mi I' -r. in .tnipalht, amihi I I. 1'1. ... "11. I k or l mil ..1 I. I. : AM" ..."IK' \l.. t .
.1, I' I 1..1". f \. .\.1 I -i inkxnnilol nu i il -I\"' ', "
jeol, wuiilJ i I''' "Mkialn ,.t.in" 'i I 1', nv '. i.maikahli. I I.I. .1. "I i ,, ,_I I i i.. 'il., ju.' hi"Ik .l ln \,' I.. I,. : .' ", ,. ,n ,. l | I" 1.1.1 ,, II UN IIl" \- HLMIll
but 14 i 1, i ." i , ''h. I .,ml\ 111 in whld, hiJVK ''Iu' \ "" .I, ". ''h. '''' I I Itot, "t.at I : .. > .
,. ...
.\ i ""I d L 4 "" 1M' t E'
for Uk 4)auJ ) ,\ '. "Jill. ,lal ,n ,I'lUuli JI' .'I. ,1 .. '. I. ." THOS. C. WATSON
imlot'UI lie >luth ". llaltlut Ir.h. I L..r', "
lla eo..u.um.1 'i know 1"1 ind'luo, iml uicrli *> < 11"1., 4iu Uixmw IIluuiua .",,111' I .. I' \'' \ I' 4 KC .IKT.TILU: 'TIMt AUkMfa

Who .UIXHHHll.'J I. Illl nutioi' fat iliai ''bt |1"01.1.| ol ihoblal U III.t, ." ( "" 1, ,Ilht, J.'D" .,0"; .. .. 11. '" 1. .'. ) ".\1'.1.. MuUrImUa, {
.,_ A.' '
II.IOu..III..I..I.I.| u.'lr.l| ai-o n f,>orot gluug HICK. ..... ''I .. ..1 <. ...I nil MI vim n I run( MlII L : '
Nl-MI MM -
: '.n .. n \\ Illl t .'fl'11'11': \' '\1
11:14IiLl.o1, 1UH',1,, 1\ \ ,1' rl \ --, .," i .". I I'. ,,1J1"',,.. ; t'l 'III.I. \ 'III.
\ \ I. I "In 't I "I !
II. I"" I "" i j\i iofMvui | II. I
.
'' .l. 'i i I', i i m II tt'lr 1,1'.1. tn.u. 11 tOm .
1 I nil II :
I i
: ..h.' ", '.1' ." I:,' g..1 .) 'I.el'' In ., I 1" ( '"ii 1"n din'''C Id.IIil"t i, ""Ih. Ol, 11 I" 11.,1'1"... I

Illnl : ., .mi il I.,iiiiur, i, n'' nn' 'Mil.i l lu i 11"1 l i ipaUit. la-, I ,h'I..lhe| rlallll'II .11",1 I uu I. I 1 1. .I.'c ,'ir, ular and gang.(..I .
.
,1. A. t I i- i h, thrUt '..1 l l it "tn.Hn' IMI" \l'i if ,tin .I',, kb Ji'-'l' t to tlinikr boil, ,
I" : "lull iiji i II ,Hipio, I''" ." II. .... .. .. ( )ti.lmtatMi iiiMiiiaii In.'u-t tut'M,) '1'11' i.irrulntt i. H'lfit almitt, .ix II. 'till,. *i".. I'
llKtroiigbl, injiod' .. .
hmi r-llcii I on il 'u ii. I lie < 'inttmril I. 1111,11' ) 1'.11 I ,1 ti l

INVAlUABLY IM ADVANCE.I I :! I. nhlioii;,; ,:: ;il,, ;m : ,:"in runt, :, t, W. .,lint,,n 'I'nl| ru'-dtt i.r I IIlil. .in,lion.i'. whbh, nnmboiTd;, fnllt ".' nlihonl' a poer *> It i nncdltn ;.;"ti"" i. itti-. .' ,11, '.>, "I 1 i iw ,' "

.inj 'thr Ilinnl, ,11 1,...lih Ihc I WPP!. In Miilini 1. *** l'elJhhh. fur il* ,1"11 am.Inn and hi, *nppnrt I I. ex olh ntMlxel I .. .I i.t f,'id I ,1' '
.' \U.\lt' ". IWi 1 I lk .. The i'f ;. ;; .
I f\\ altetillon on"'f' .
I f lack -.
le nevrr Wilt! I "I : ""I' '
"line HillliivOnil l I. 'lunilKitlrrcii \ I. il"1". .I Millon. .. In thr II 1'1,111" "II : '
0 i'lining lon.l.led' of ronoerl. 11"11"1) lionw "I'on.a,.ola.ll "I' ; ; : I I 1 "t"l .
tin
.nn.l, < .ill,'1'1 1 illu.l trv*. Thrre i) .Iurll .< .k gnod Isj .: 10. I.
: In ihr/fliKJllionn.: I' .) .".1 I" 1",1. .' .
1 ,01"I ,
"I I" 01
I" ." it. 11,A., .lull 27 'lit1 ire ) 1,1.11 iln h" niof HII- rlt. nml M. r. 1111. nt llhuknator. nln .. 1" '
... ,1 Inl'.. i i 2 ill '. I In' I .t ," I I. "i inlioiiicij ". .
/ : ,
: 11.
/ within i> of I ihe at the tlu oil Iho Witkl : :/jl ;I'f '
miian during !
Mm 1111'\I ttlff It,', : ) 11110'. '1. n. Mum!4)I I"lunlly ii .
.M ( <'I ttrrc le I tlnjtil orll.ill 1; iln', liii,. nut been n'lo'.II..r. > | r: i I,1,i l, ti' ," l I' i-1, ..iihc

-, n I I" n. .mHi nf MrV. I.: I >i'. 1,1... "r Hi, Will U..rv. 1"1"1"" it Hyllil. .. .' nimildt'nd "''I flnrnl i i i ; r. r. i li.I", i i .i.inIm ,'
!
vlnltitl I lonlth uflt In nUtiiontli. .
\ I .mi" U wire tli.I Him by a ft win In IhrilH )ctt nUr.Mi { ilinmlliu I-. l"t l-n-f. nMlr' "n.n" I tMn'i I.
"II :;; fin:: I.'u '. ., tl.t. Ire.* now nn IhoInpo. .1 : -- a 'ilium 111.. tin'n, i I' '. 1110.. ,
M I ) iv I liiki, tin mlli TIIPIT In hnl one nb"l.ntUIiindci I'", ., ,) |"' i lailr. 0.r"'M 'I" I
,. ',. from ,Allaiili '. U It. riMibnl' homo aei tier Soa.Ivanns In pibn.ur.kaljt.to. I : ."" >. : ..; .. 1' ", ,Mn I id"lit..nd,I i iVC'M'1. I. 1 ::1". I .'
( Iwattmtiiwit
\ It I I' 1.'I..r.i '|ri" limit\ Vwir In HIP ittt HnOIH Inl"l ( ) ...kk., hy I 1"1 ,'., ,.: .. .i "
1I '
.., ,.. .l. niul, nlulu.M fr'in .1.1.' I I' I 1' .
him > I "" .ibo inlom' lloiir'Not : ,1.h. I''IIK.' .. n. u. 1'. 1 |I'I\ ; H' ,. I r 11'1" |I" MItn .\
I. 1',1 ." I\I, ,,". I I'a.llll' ( Mr. W. I I. Uenrva l ..'.n -M let v..!>.imrilii) : ,.,
II Ih'.1 wa ... .0 Im lo :i ,\ \ 1. ,
\1 .1 I.1.1.11"l ha< rolnrned fii m .II. Mieii ,Ir.11 ha* a fire a. UBaron ami k">' -r Nf. 1 Itl. I J O. U. Mn.hnl' T', ,,,,.t. .t,." 1.1,1 ,, \ ol
** .
1 I" I Kith him hi.I" .I ,I'M' I the hat ,1 I ilo Ah" hi* old ".IC. la-l wwk. f. \ I.h" .", '1'11"""I'' I." l nopHrlkl) I I ,..I.l .u.IttBnldwln I I" I I .,
an !
Jug : Witlnc'di'
\ "11,1.' "1 m : al.I '(Irl.I"I" i Kta>liiiKnnlU. eltmnin*. by Ml. ""'1 ) nigbi .1.rl. I.I.1 I'.h, II r ,: ''I, ''nl"II", I. .
II.,1.liin.uii'l hl, tlt,'. II Imvi ',1,1 i .unit, It ,tlo .
I i I I" < nalrr "lid Ii, 111. >mli i."pion- ,lhUitmtr ami "wphlon ." 1".1.1 l ..." '1,1 ,,'"'1".1..1.1 ii .
,1"
n i ,ii,,01 lit i titling at :l <>".link.th !j from ,' In | I la Mdluii fi'w dnt i.I'cmeinvrr : ,.>:.c., .. .llr\o. MOM i 11' 1.1.1. ""III.y PHI gone r.r. ) 0 t aal *!< !) I he follow I Irkilid I,I".. ,.. ,. ,,, "11
ilinl and "
I It .1 IN I I.it* !I. wan I "" '
I h ., 01| i il. Ilij. ,lul i'run ct)' M I"MI. illo* !In our iireoli mil II i'vaNiricd| liyluti ': tin' inwtlnK "f Ile' lulil". ,111 hit.-. "01'. lu nerve for Iln' loiuiciitiiniin.lng \ I." ...a\ F.. I' The abut\ null n 'II I .11.,' I''' ''
i
,,1 I"""t n ""n Mi" ,Uwl I. I Ii ,i ",ell ; ant ululi. I t. O. it. T.noMMomla) nltiht i I I'.:.:limili>n : N Milan Con In';I,linorH M:, lob to and Mill U. Innltllrd I. '"; ''I 1_' .. -. .\. Hi' ailrtlot, on 'Hn' I Mi\ .I l t[.1.i I I' Pure.
M la Absolutely
.. line a. U.'r' 1'ie.bt.. ( tlulttint' it.l tin lot- liMh n. i.) .1.:1:r i| i a I.randoiih \ ::111.olh"I'> .j I. i I I | ,
niih,' 'n i 1'" |1" .tv"n ) > ) Mr. Ilikir. ut Marlann*. next M.uidit" nighl bv f .1. 1-0'1'
.
Tl >
:
'I..rlv I a I : :
ml\.It.\ i i n great ni.ii' >' ) can j ni ,
i in iminlur ofi tt. -" "
ilt.l"tiililerol r
(
,. IKnip- I'IITIW
'
.nl .miml-illt, lovi'dbt ill 'I I heI : | .1,111I1 I lajwhl "" ilat < IH "\ly this 11,1, 11" n. |I> Itotuli ".tinnnby \ ) ihiif 'I.lar. II ., II ,. .
1'.1Va.tin- II I I.III/e 01,r, |.robabl; ) 'Hit i the 10..1 "I l II" allli, In an nmay rnital nctk.I I """ ) ""1.1. :.1.\. hill, .ho it ill come down 11,1 ''IIII I w, 1 I'f.rl I al ,10 arc T./I'' i. ,1111' -., ''I kilO t. ."

i I., .1 ,., ,.,. '.'11 III i Ihl.I.. c. 'n"I ( I nut' 1"1.11"l nliihl',".h ,,1.1.I I lo .llwproai IhetMiilic, lroulhol'UI'e, ,,. foi I the' |iii |>o e nf I tin i .iiirnliiufi...i 1"1'C that llnr* laaihanii' .C"OII' I" mt i idl.tant "" .ilh", I' '. ', ', ,,1'\, ', '\,. .,,. ".
.
1 I are dirap 0" : ; It I"
I:,., '. I' T\\ ,lkoranl\\illii' t'o" COli. through ii.ill, Inn Don',1 of 1".11. 1.1."u h,1 endorl'tl.ii.t 1'ilk'nl, Hn., |1'1.1.' | .I .I.I),. lodge; H t. I : .,..I'IiII; :; U i lfU I I 1"1' ..I..r. a'II.1, for iflli 1 unilt.I,tin i i' |. "1".1.11' I. I'

ill u,I i IK I'M.mill inlce III, ail abk. i jnvtlloa: t tim nl tewcraur, 'noo ,l n Irnil ..h.er llw : huwliiita I"rlJllal,; ,'rol' mirilvime t Mrp' Mm I I t'. ij.ikl.t. I'W unit) bin "lira ,,.' and. lion, I I"'f further i 1" < ... ,. .' .. III I'." ,,' :..
: : whin.Mr .1. ,' ,
:II..I'IIII.I..IlIIanncr.i Ihe itin. ,, t/i, IM i, i. M>iHM> a l of ,Hie l.o,1 hit* were ten' tilling. I', ., Mr I A. ("' l I t nio. \ on havo probnbli' 1"11"11'1 apt':;) to .IntnH' I i '
(Oi la i I Inui-il" )'t ttfnliiK I "ahl.1 I".III : 'II :'f' I.1
,I vf
M I. .
I I':x, ,i t I ,,iinilii' .r I Ihc (lan.1, lIP"..'|iiu' .iiilin,... Hni.lblo )totnin I 'J (.noil 111,11 :'i. 1"1. )toiing ladie* and gintlimiuii Si'man" ', t J II. I il.I; .. ttoiu luant' kind,of tin'I"1''' .. Im ---,- ..i -r flini .- (

I "i m I "i.I i 1 1. I I. l >I. (1. 'I Icllll Ult)'. U ,. |"MK-HI' ,. llourd "f llonlili"II ( I"n. AU.are In Hie ell,vl.1111 >inpiUlii|( Iho inciiibcrnhlp nf Ihe Siiivttit Ml" Minnlo.lli.' mu, hiiiniiii' and null Bin, ) oiii' ell I tlPWK

t I I h ,I "I I \mu, .u InoV', Nn. S, ofMiHi take htr mlthcinler liangmo I Mr W ,I liuinan.Mr nniiti) uilitiilt' ill.plat iho iT.nltiol T'.f'' "' r. .J. 1..111I.1; 1.lr.h.l. tit,' MI,.,I. and tonarr uad) .In .at Itl.olnoi Ii i '

I;":' I-:' i I, .,i,iki a:nlluiil;:imii: In roiiaidih HieII ;, I I ; niniiiitr llli ll< waini 1 nun and i and Mr.: \'. M. ""k"er.II"\\ hUh .l.iknl ant clnw ol'I.I..llul.. I tlrl liiiobild ; I'linplaln. 1 ..1atlnl.nardian ".hot, an. all allko. \Vokm :! ,, 4 :.
m
1 | n nit IH-.W Mll KKMI : )"
I' 'i i 1 "'in"".i' r> union 1 1 1ih I rOI.I'|,. run"* i I. npun' an, ant 11,11 Ml.. hue < liiiMI. of MarlantiR. 11..n u. ". tin iUl' ). ..la lieii'iiKialuUlidoii ) ; ; ,l.hnl'oph, | Nnllml : w 'ion ,-nn l.. 1.,1. Ihirifoniiutanfop ( '

; : i v:: I n i \::lfr:; 1 tiiaml' l.idgianl I :! ,, I, nniiiiinililliicii. ilii'anuniiilal- In the i i). ;UII") wer"I'1 thedlgnlit' and ulf- ll.n ralr.hlM I \ minnd nn'OtIng our Iroalmrnt'. IV' m.t do. .1.1.lra.I'r. ot lho ('I.HMI k, I ,1 till

i .': i 1",1. i 1 II 1 m oliMMilnirloil et Ira.h.I."r hi'kai,..I.l utll 'inputly \- 'Hit tivuk >M t'n No I INK.-Inn Whkh ihaimltfiiMil Ibtir ::: will bo hold; M.nnlit; : nl hl, Inlamo Itt a. ) on nro Ihblo >fi 'ni "'It ',,nat h.<' ilntHid .. I,,'.tin lhal Ih.1, l- ilh jLJO0PATENTY" -
bn '
.uli I !
; I.I: ; : i.lom.' ihaihtin ,
III l ,ih I I' ,M, Imm,: I IK"I I' f'II"hh'c.,till' (,.mllll' Mi I, I II lirvtJI |1".1 illcntiil -i|1"1 whi, h iii tdv: applli' lor 1>lml; ; 1 .HIPI ; I 01.1! Ul' ,1"I"IIell.| 1'" rallir nn Ihu hill, and thi 10Im'r.hll nut ilinr. |.'|iimli., 01..1'liantiiilittil .1./ .11.1'.1..c.'I.R. "( .

I: ..MM l U I'l,' hi Mi" Mimiit' \\ .II"'I, .11'( ,i,on Iho nil' In 'i.l" ut. 'litijilarinllii 'lit. I I.r.. 'iK-ptrtiiH-Hl. II''I"I'Ial, in Inlino tic, would, \11'01"11 open ""lllh.IIIIII'. "|111' npintnl" In SIW and\ Hint I. ( atiiih. lall.. I i.ml' h

\ II. W. h mini, r I Il.l.i .utloii al tlin inonlh nfII bold ,' ieulH .\. > 'ennui ,! : I. Iho onlt |H.. tin i I'"t'
,,1' I 'ii- "I 1 1.n. Tin,' | umaik rhlllengr, ,lailottn tiiiunpl I. ant I"hl .\IIIIIC. .I..I lit Icmppraiioo ,'orl. ntk I lit ) r.v f'lf.
1.llng known In the nudkR.Ifi' it' 'in..It I MOST ORILLIANT
,'ku u" i\ 1 1, lift T. ,'f h'r1.r., (,nilliliirnol' th,' lloir.1 from ...Biir where .ho reI1 in a. Hil.lll. a bliibliug an Ihelouil "1 rrmunlcd. In allnit Ilio inn'lin_ In. wl.i, andiomtat ""l unit rortlvp. lilirh .in.lltiilloiiil' ,ill. "I.. .
"
1'ini < intilli'
'
f nil> .;:," ',',I;ih.M i' 1 11:n::II';nlo ttlll" )nl,r| ie Ilio lllt Urki.laik'ontill ', '; of Hi,' ,till,. in, ml>il"< of. Hit I'lrl itod I m mat of |.lnl.Mi lion"i,, but wunll itilt| tl.i' I'IH'ml, In thi ir 1.1"". fur uu'inbi i..h i i|., .Iho i...lobralnl' tiuiltiictit. that | a ; "*..II.ttll i IrIII' ."I (I'nic nml.. IViIt'll I lens's

,lUnril. MMirfirii, *. oi anl/i nlloml In thi'Olil Ilio HIM ,Him .
j mliool
il, C'I.I. ) pal tun* l'h. lo In* til 1'.1 Mall n i' lull"i mill
., tin appomlid a* I,'. .I. b:. ( ofoiud atl' .1 nnittt nllumiiili h"II .llrrh rlrl IN 'llir. \Unia '
I I Ihc IlllClIng I'l ( |i | ;( '' h in np 'II.hal a II no1IISI, ; iKliinoniuN, and\ rrfiiimo. Rpplt notln<,' itiiiitlt ii| til HIP I hlx I 'imlniunl
"M I"I. II I" ::1:1'l; : :: ; : ::: : : : 'l ; i '"Ktit nloii II h'I; new i MXirrngm oft.ioV 1"1 : / ,. : Hi,' 11ib I III mil xilirl
II it
{" I I"., I _, M.H.boiiienf "nU.lhll Mr.I W. Wrllht. atom' ottho, nnmrnn'alilo\\ i-nirfl r.ol tio nthli in .n \I,: : f t 'ii\: 'i; I'i:i I in. :': ; :'.- .. .tI
I 0 I i I mil I H. or ml,
li r
and 'llcr on lll.lll' \ t I l ItIbl. in Iln h "' tin dl.i n i n ni
I nlifhl' the .Ililnlin .I.d. .V ( of Ilniliamboal .
I. I \ n omul' .11.1 .
(C"" 1,1. ) ;, I \\lltrhl 'Ii"I, ml, n, -iintH. I".a.II. 'I.t. i Hi" t in" i I" i\. II.Hl..tniillliit ,

+; ," '," i,.I n\, ,11.0 I ""hlhnl'III"II' Hub, Ihe (Hie. .j\t.ant, mo"i in- The Ix LIOII of lloni r In'hi "pnUr 01. ,','Mont oignnlrtlion, ttliiihlompni. "*.uilt,' ULI," tto null,. \\ f w III !IN' ill Hit' Waiitn I 1'! LU Hi.ti.', iff building an: :I: git I ;in:up: Ihl Hn. 1.iiinilllitlloii: : : .tun':and;ih.bV :i I I.i.I.II "'Infi. 11,... t I., I ii Hi.u tin.,011.',.I r u in. nhli,..ut lail.", .
.
i- 11' he. ., n'liloirnl ,ilnrlii I .
.1,1 l and alti
I. "" In cro .bo nld, of Iln drowning ..
i il- .,", | welt' l of rnmiolj.tw 'II"g'a.II'I. 11 ,'mllr.hl. Ilh'III"I"'c Millon, H.I, on )I"III. 1".1. 1111. in il It. work. I'HHri: Tl.iTI'HMHH|| : : Ml-.

I ,"II.illl'| "! "i .i.i ,I I..n.. II\r.I/"II'11, tnnin t nlCIII,1 I I.in.. dIcl.M I. An/n-llno' !1'011,1. .. of Iniiiatli.ii, on .i i anilhtuloSiimlii'r |. |".iiioiiol on i 10'111, Ilcl ")' .1,1) "I J,11 1 Wal.. a 11'11I'1 on Iln. : ami w.h"1 ly HI.,I. Ito)MIIV loall .;1. ',lorhate .,> ;nunh, I'lllhIn .1.1"' ." alifr.in itiolimllnir I'titnn i nit

h' ,' ,,1 I Hie follow inn' (l'III"" Kt.. , h.1 I", |'' iml\ nn mn.it'al t"tk.nl, Ic.I. )' mj"i) I InI'r, nlghl at 'InoMxk llaturallvi! |IN' r". 'that Ihot .I. i I' mil. I nlt.vl, Mm,. .' .. I)"lornor*. II...ml,", -.
1..1.11 .
1"I'k I .ccll "c.lcr. 1.1 .. .
I n. I. "
: : ; : : : "'i i "".1. ,, fin '. U ''01'' .1. n.lr I" "II
I I I II i. I luiliI,,n,. I"I.I ,' |10'Il ) ,tin. hnrlut.ii huUMt on ablo ''111'0''" at Hit tin, nlgbl wan mli.unit.Itik tl'H >. .. h'III..I .1.11:1. ant i '' I 1"10 l .-,.'nnnl 'In .lilt 'r. nl hrnn. Ii. t i
, 1 UN "J"'i .. 1"1111 JI1M' Iln "m .nt. full.IIMnro idlorli.tol UntimnHlitL. ,. .
I. C" I;" Inn It ''I'.J. hi "1..1.1 I 1..1.,11.' h'I'i | I M. tin tlovoinmeiit "- hot 11.111', ",. n. I, 11.1 '" .11'' ,.
andlhnnltamir
lrcn|< lyor wan ..
> .
r.I.'II'
1. A.l.lrt
I.. .1., ,," "" ", itatioMnik ; ,1"11) Ins "nn al.1 I nt Ihn p"'- l'l.to' fh'V'r"oll r"'llg "" "h. '"'' bml thtlr .lt'" ""1",1
, .Inh,.i M, .\1111" a,1, .Ihil' nf. a ( lilni, '>o junk or K.IIIO. The I Hbrninrr \ l>.iul l., .Ih.itn.l Hit,". '1 Iho 1"\\101" of u- way up Ibo :.uiottn ititli\ ""lion .'. .1. t., ,I. ('', T"t.I",0. h. 110.." II....

r f' .W II. II 11,111., UI ,' (' 1..r'I"1| 'IIr, ;l ,'elll| inotiHii..riAoiplnmtdwnon f.'oiil : Kit' \ .t, put lulu iitliwa. .. InlhiHi4l : oil,'h thlii. .liking nnnniliiiit* .t fiiiioiil| Hold' I)l>inggl-l..j.l.. I WI\I:,' "I'All.M" L\Tt':N-li\

n. ib 'H and, 1..olnl\ .. .. R. II. Vrhn
I L Mot i .1\1 our nh ..1 4 pen oop.liU .dm. lnt. ) ttmlNatll I Ilh'rulThc limn \\ .ilor., !I. -upKiMiltu SPItING
M I ,i,.it, "tAll t-. thpiii all In. Ho I,mo 1,1-ou mialilo (I"'fll" ,1 "," 1 \ |.:.i) .. .. an I road ttliilu| Hint. .ninmilinalt him lift hi* bulume and 13YE-QLAGS

tin mcinbiM of Ilia t lub ilul, Ilin. t r..r 1 I. *'r,'w nnr ruling lip I 'apt. Mnaiiliof, Iln. Horronlo.: ,'ra.>litiim nt .f UB. .""J..I.IrUI.,1 | .' TIn; t',1' .;"" 1':1.: I'.

.Hull, bI I. mik,. thliign .1"'dil. tolh, .1Ihc.1 I pili In"I I nln, .in about hl. leg badlt' cuiiiliod n i nupleofiviik ,l >:..iy, MlMi,'" 1'111.1.r.It 111"1"\'I'I'h""I. and u. I Iho ttllnl 1.' - -- ,,, r" ,, ,, ". ,,1..1 h, tI. '1,011, "
1..1
I. I I, ul-i" lit blow ilo and ho v a* not ml.d, .tilt II h TilAiv
hlu.-i Iln ill
Ih \ .Ii.1 i i -i by 'J..m.
U".Ik, i i, III .MI|'pprweicliadlnthii / I. ."""11 iht in"'! .1..rrllll_ '', mil, il It .Jn. an>l Mill ha-to nut 1 II"It. uillii.' '''Uiimk' nil.Mini.. I hilljttII. !111.1.' bin', iwnvort a. tun dMuihotl al night nml"n :,: .":.','. ::::;::;h I ''''':''I\\::'';:'" :' ;,'.' '; ,

i ii |" I 1I\'I'whl.'hollh.e' ," Mill r, Hi.to, Ih. i mitonprni on "I'n..tl". I" 1'0111"1, ,. 'I" ; >k, n'.I ii'iir u-l .1. hlll, ,.".., ,.I "". 1111,. II" """ .. .. .
1 .1' "III"0" itm" "n Hi Mania" |" Al Iho ttllllnirIh. ) .
th 'ii" ".' tth i ttoiild tint like put i iii III, til-" \ 1"11) i. I Tint Anierlmii" hark, Kiln- H.hiloaint A. t )I..h." it/I ,Inl".i Intl iri.inl, man ha. t -milling' and 1 iitlng I'nll I olNlllHKtiiihf .':,' :: ,: :_: : .I" '", r, .'1"11 Wllit .. "I"" .

I' '" II"" I I.. I 1',1 i ,I rnlot' 111.1,0 \'" II .' ..1"1 > All in our p itter ,, litVoilniMlay l.r Sew ... ) "I Ih. .ll.1",1 11.1 'II MIopiililIIIIM' nml' M.llM I Illl. ..11.111| | ,IfltNt .

. .i, I x" I, "I.'. I .inn* Iho ""I.I"e of | firnmklnx .., .1."'"" hi, 1".1' 1''o\'rrl. all'" "'ah" a ail' a Inl" of MM. \U lii.h.tt V s,",ihing Uti' "v lioinr l I liii 14, l l1 l-->
,' ol llioMiwh 1"IIIIJIII. OII'opri.IIII', Iholollotv. 1"1"1'i tvhoro .ho ha* IHTII i hai K nil I JII..N"rail II'r.hl., I in. f I 'luhlii'll, '.. Mr. .\ : :i..
1 nielli' l I iln injotminl o.h..I.I..I'I..I.c. huaio lit Inj In nll' htiup. .r KiilhlncI h IltwkUar Mr I I
, \ l in' | lluoiili| Ibo ItU 'lt "II In In flu.'linn tu load, .lavi'H 1,1 lh Modilrrranejii.' I 11,1,11, Th rrnmi 1.1rlh"I .n. r"lr. IhTi I"'I, < RIOJAVAMOGHAGORDOVACaucassian ( Ivain.. h 11."h ''I. nII. -Ir I. liNilr. I I. 'lli' vimt, ..iirl| "iln ''I i
h'I'wl' mil Mlanliin ,1.,1,1'
li;
1IIIili All "la, "nI II* I I- ., .
., ) illiniof Iho m 'oiU" ( "I'h tin in in, "I ti. Iln ..i \ n ,i ,tniiittImIt ) :MI' : ? Ihiy inn n'
UIIICI
| ;
lilt/) I .Vnioii,'in .lohn !.. 1"II' 111.1 1\1h.t. .. .U, I. Itli ,, ,. :
oal"o. T.o b.rl ., roiio.lid .opt' I. im y n fin .u.l pi LIII
'lir, ,'i.." in bilk lluinliani aboto-lullilia.-ian \.1',11" Piiiinli I. r.Tho | | ," | "'", upon .'" >. .
: \11 "ICII'y Ial'r. | 1\lh 1I.h. iMIiun I ,
,
i m" nut h t '
of ., .we ) v"
'. i. n" n .nig on 1'11 .II .,: We\ I'le ili to ,.il nn at u'in now \ h.r"lnl I aftfo i Irlnl'l next nil) bo' lull .II i,." liniilialliMPIIH e'\1 II I' \1.\ In.. I. no mi-l,ik.almul it. ll.win.It r.,in ,1. .. ... \IO'tll\! .

l I.,'..it I! i I 1,1, hi're Hie .,ltaim i < .IIInj) Iron at |,," I liI4 I,TII I..III' tenldime ofMi \ "" Miik ,11 .tint dial i.hnt >. rr"IIRI'. Ii ,ii nun oi' Lu"I.I.,, ..
I" 'Uv "
VIM. I. I i ho ii nn hor tta)' InM our cii'"I.i of Iln luloiior ( 'CI' lob ml I at \ ,' 111",1.Illh. a : :f NtMIS .tM M Mill 11". I nlomn" h and 1 I., mii .h,1 HdltldlH HIM. %MI" OKTI:\ \-.
I I Inh.ibllanlK of I >i't'iinlakpiliin 11."ln I .. r oi" ,In i il.r.\boil liiu-l, al ,('ke- Coffee Saloon.AVbtit I... 1.\ 'li> M> A. It. lluttkv .IhurKIr II ". -
.
i ,V .rlil. : ,' Hn In Initammiliiiii
'
"I"' i I. 1.0111).1.1) I I1' A 1.111) nf 1 11.1, I".h".J jion.1 ,Iboil n. it'itus' n M in |I''"h ."it.' ,tiniyllnt I bit.. Uin .
I' ,I I. '. | ,"in,"I, ,1 aio, linttctir '\ore Infoitn- S'w.11. thin, ttill .In m a tun I of Iln | '"I'.I. II .I, / amlKitt. ''''I un'..11 norgil J m. il ''. .1''i ,in,. I,m,.' |l'l"t' with l un,,. I to

;, .1.1"I i. iho I .ih"until' and, halmI1 cl. n| prihciMito, Hint lii Hie i vtnl ofa Bmniil SntKUKarjirnlVidmttri : .11.1.1'. .lr"1.1..11111".1. l I.ill.. uli,,I"' t .1"11. Vi,... Wil'h.." 's ,.,.., u II, II. .'"" ,I.MIr .." '.Ihl"". .",1
luniiollurM ., \ la:. h. nit many on the, nlhor nlrieU are'.Illl .riit ,"i. ... '"t, lid.. ",, ,. ,.
ni" i I in .I \guano ,' Hiu .t inIcienU "II'I.ltI tl i KI Hnr In III* 1..1'1..1 \ -" .Hi.nt; stmp) |01' ( hil Inn 'liothll i a .1 .
vn ,
ttni ] ,
ill t'un t'kamm .
roioljjn
-" I I hll'II'1 Ihl- ",., k, niul tvinl ul .I!H< I jHaMoi h.., """ .h'II'IN'r"I.'r without. iinmhirn, ant. Ihe, 'hiimi )| H pi.' I Illl to "Iho' 1 H II mill In IbO' |I' ,. ,., Hull. .vp, VI'" II. I.
Ililr laud" \ ,1..1 .. : \" ulili m l In ill 11..111.
of IIIlh'1 : : :: ; i-"
I 1", ",1.I ."oi I"hl. Cupl. fun.Ni .thr.0111 I I, tt'. on thi. ,. ,,"""N. ho '1'e"I., l ""v' not )il 1 boin "plaiotlnn 1'\\ nn I ill; II 111 ol I". of ll 1,, ol. ti tl unit,, l I'"il I"rjlw. > r> i MM ifnllv' your.Hlutl 1 1,11 .

'ttm'''in' i".1 I ,' Hit noninjfioin \ lio 'I"I lo Hie I..rl..ln. "I\I\ .I A.I. I. 1 I % I Hie iti.\In'r.. 'Iho 1 pint olli.olu iN-t I',"I.lc nth.,"nand pb.: .I, Inn. in ;; I'

It I \\i-I.l -.1- "I laku a lavirfo* 01'.1 ,1"1 nit') ) aro "r.1' 1.11 1",1'1' Iho. I"I muMiitbiit ., tin' t nlli'I Miland I- I I"v in\ HINDU. '. If 11110111.-. .

.I..d l I" ,",111 ha, 'a .1..111. a"I.u-, thorcfero. Hint tlin |tvtrnini Mr. lUvo I. nr ,".I.IIr,1 a |1111'111 I i|"t tt 1.1.I 1.1 'I l lrldul. )cSI."o.1 hi the illt' til dius-l.it, 1IIIIIHlit, HID work!. Illtlnitnail lit AlHttMf.: ;
'Hi' whirl -ix o 0' Imk ,,1' Una nmall llfiii" t K llmk.n-nmilr' .1' ,,1 I.
I::;,' i ,"' ;I::1 i -niliniM!I: ':i; To and gnu good)I ou tmn-anilui nl' .linnld 'lukc' liiinie.lnlc! ac,'lion luIbe Injni)' "liiiodm inoriiiiiK from 'Ilnaoiidenlal I I""i I"I I'rMoiklon. 'Iho, nml, ..it .* and,nay Ilh" "h"'I.o In "i Inning* HIP frerlilltir "rl.U'i ,., nl"- .,. .(I ---- .tt il m I I.Uu.HM"' BUI-HI. inr Klasx*,m" m.I nllie turn,.I ban, .,l I".1 I.mlihi ,
'
l'e1 "I n i r un
'n"" u' ,'iih I ,' Mirllm' I ttllllifiII > niul lor of |I"I.ee'ill. limn lioniInipcmlliiK 'I 11'1,111!)' of a 1111..1 do. !, Uouiiililllt) h..1 ,Iho noilhue.t, '. ttill font tin Minn. I.1I"hl'r ,. I'ltol'IIMl'l(. Hllldivr. > -lUilMMltiiiiiM.

'I .j"I I, I I"in,.. jn.t I wo no,.I- ago lipnoa lIiU, tihllf be tta, nHilnlHitiliglhohmillngof | \ ami, 1 "hi.,' irting' loiiml 'Ilituiy ) I \111" I 't i inr of A.....i>.
Kitusl, "Inlcr. ": ., t,. lu. -tin,'kiln' npnrt | tin linn.oi now than at llwml pioinpl' i ml p, nKiniil, n II, I IIn KlliiM .''..UIIIt 'MII'.t'll.' I I.
,U, or I IninU'r loi ,
"i l .
hUj. !
i call for I ontentloii, n.,1 : ; ,: ; .
I iml '. I II l\ t Umt I."r.hlr, eteniiMami a Ilrelle. t l'II,,.. of .h.rl"I", "', nwliigliift tin' of a month,. Nml for a palnlor ,- -- fmru.., .. al I', iblllilalnn I t.'nmoii.xltngtoi I *IH| llattkx ,n. n iy.tallanl' '.,-,.. t ,l

,i- u in. ,loult, toi anntbor ,largo The '1'I.rupri.tl.1' In IH a.ked for liyIho Mr W. II. |iati.u, .0'Ih'rI41.1| in_ ,,1.1 I i .in-inu I hit toink in lite and have )'onr iiuiiilii\ 'r .. .I.I.i..I.I.I'I'el .;N''' ule :. : I bile* :niland wound* ofiv.i *,"n|uirMriinliii..ilnalinfulliB| li.tinr. ."IL.MIII.HtIllh ,,in II.i, ," null.

\ nut, limitMiLtx. l I. !IH ),iM| nrro el. t'.o'e' 1".1, Uit J ; fill 11. Hah.i. Ihoi'al..11, put mi I } iftnirlplUIt :* .
rIY"lol ..1..1 I ,I on )onr hunlnix "ol.e ur a liult 1".lrlll win Id we Ut"itmbti' in ith,.t fevi r, dlplbcrti f't>V'irifrlrIT'TVMr '
Hint tloudj Unil on Hblilt Ihot' expo token of how l Hun Ilk |I'iMitti ami J''I..I| ovel'lla"l. fillt:Al | | .
ntt I Ml, ,., .'.n. :;1.107.J. .1'1'1..1.1..1 1"lho win cairkil, him ro.i.kni'o. tin .in'! Nilino (11 gl..I.lr. .mall'i"\, ,'liok'l.i, idlowtt I) phmIt '. .;
'.' ': ,'llo .li',inl, the wur.blp" of the. wrtkrt lu MtluKiiUhlug" the tlio il l \\hn .1111" --. .-- nf inoiinlaino, jl. and 1 i boil inl, ot In i fttirnI A. H lln" .... itar Kir, I ml. ,
:: : : ;: \ ::: (IIUIII) ) mitf HIMI.I Ih ii.iinl. of I nj, ", ul. 1:1: .1' '11.it" ,
"nnM or "0111 ._ ___ bin ".IIel.recant dm' .an "j j" t I i hi k r > mi", lu pn tint Ih" |. II. ) II. 1I..t.. "r I n '

...;., .:.t4, .i.lli i ;! -!,-In; ''ui' ".li.Lle'''I The rnl"wil,. 'Kit 1"1"" AH ."1.1 lo Mrs. 1',11! Ir"\I.11) advanrn .1"1 We, l I I but want"dm' onr'l Ihi-M ibilo," ...1 f.h'll.l"I'III.I alulioI 'h"lo I ,III lie M'I.l virrn .llh.( )..1,1.| \\ i. i Iniilth...ili'-lio: bullion. l,Id ollili' ,hi do'n Ihn M I.|n .iftil iJ.lllt .. 'I".I, ,.I oulrjn" (I I iillMlbnit ill.Inb .. I".u-l"rn t t, ""'.r mi n, n.1 I 'In rt.1.h.l u. "Kr-,|, uu 1."n.o.l,,,,t r i ,III .|1.'

tnnl known : .
"" t e.lo' I W K >
I \ NHHIH
illl' '
I". I. i .,,., ....1 hel'cI rniniuilletni 1.11) ilnt mil)' 1"1"11"'in.1 al"l. or W.nlonl. W.I" Ilia t'1'"< .1. I u nii.t I Hn. watir. wan unit lltiIn ,1111'1 Inn.y II"I''III .1.1 "llh..1'ln' : oflHiipk: 'Inllikl: gltillU il H| MUM ., :v. n. HTKrin.Mt. in. 'nit 1I.\t"I'T IIMIM.IIII ; .

\w,." I, ,I I ',"1 ,1"' 1.11"" h''in 011| ij otllio tthl. h oh.w .1.10 11",11"1| rnlort; nun, tinrllr iiiakinpri ': '! ,I k.,'1" tli'don'I .i. uli)' Ilui)(uptun ) :Hub, h) I.. |11..1' ,11.i :h, .u l,.nI .:divnii, <|.id and worn I Mi I'.n in In, Ib' I.Inid U Ill'Uo.art i ib .. II, r.,.hi r, I 1""hi, ) ii.tillIn, ,. .111m '.

..h, ,. ,. ",. .. i. ,fill IUIII cOlli''... : : Andriwulli; ; ). : ::: I I .Iliuinar) ".I'.lle11| ro"."tI'r I did nit wall up lie tliauiii I lu Vanhvlllp, T'n. An u ruin I Inlilai (out ma., \,11) Ii di-i r IhU, 'IM tilting', win' ,u.there. i nil i I...nffnir n*- of'111) I'r.i....t. bnttfiiMi. v.I. III.nn i'j .lijtuli/"' ,Imilt. ,| |".."".,11I"It, ,"?|,.,|tlr|'.1.,',|?|..,nimiu wkin' h i",. .tt.

",. il hal' titliH tlui land In I. l 10 v,' Mr Unix' ', .i.l. .
'I ""I" 11" .II.lo. lo ; lu I y are diittioi' ) 1',1 "loa. Mobil,', and wh) ili.l ho put on a lilipii. : PI.I.I nono. im ia-11)' obtain MiH.fiilun .til! ii ".i. .1111.' iaiIIIIMI t """"1 'mu',1| ti, him, an I "i "
.
;,:,'.' ,',;: ',', ..I I .i I:', ,lor rtlo lit, 1 Inn:: liiieini ellhtii '' (nod, CXnptII'h pall .' The Count) 1'oiuI, l.u.". ,iil 1.1 I b I ..nil'" Tin. ):Kigmlir think, tinvi ..h. nnlhorI .,1 l .Uill'n Spiin/' ufnnlhor 1'1..1'.11.1 '.. ,', .1 Ii,/,., H", .". lon-lthil,' h HHlalllroiii.mo.n "1',1.", .10'10." "' .. "0'01"' ..10111'..,.",, II,

.
,
ilul fitinilhnl
.. : Hmt, llml It mat' hi. ;",1".1..1! in the foilnitd "I'&A 1 .> bo ral-id. No IInilhonlt I nub" it a 0 of "" ,, Iroo .,-o. .. ..I. ). 1"1.1 ol a "lff 1'1111\. .
10 '"d. i,i we olr a bao.I"'e, I ru a 1..110 ban, up atIn -t \ I .1.11 of \II Ilm 1"1.1" l.t ,., bi. ''

0"., ,, '[11'1 iltu i eat lute .I.Ithill' I I.! It. loud. gi" ">t. Tin* namo.ot HIM) 01 tin" j"III'1, fiom Iln 11.. Ivlofwahr, Ihoy can 'opiilatlonKuv .- ..- ,111 ,1"1' IHU nro. 11"1", | | \ al,1, in I "i hviii olivnilt wlh""II. I )1.11.\, "''' \.11.,.. '1'n.< IIIr Ap,1I1.'.,h'l or I"I'll"

: VanKiik, :1,1 Ihipliv: "a. boenin of limn lugtliluwullii hn. ., ) that without I,fopnirttih Miiplinnt ,11'.1 f Illl Af'i..u.u HluillHi :. ,. _,I I. .. l'>..l .I... I... .It. .
-. of )Iiioembtr I Hlfi, 11lb I III 1.I"I' '') up .1 N U ad kl I l l I I ifInikntillo llti | l 1' 11.1'' ".1.1.
t u I 1 ,,. ,
,
'01 ,
\1 vail,11wat with I hoM i ""nili jliiliK "' II .111. VI' 11,1 r
011.,0 tlnli' lad rilhir. ;:: ; : :: I nII lion, lndlgi.lt ... k .1. I ill" 1 tlt.il tin ill \ ,
ul, |I'' m. .i i I "II'r.I I.h"rc.(hTitHn ulgbl l'I linn.l': vl.illng Ciof: : IX ". .in ai. n.|> .I 'I. II "'' II..., III'r ., .." ., hi
o ,
Andim., llj lUllrwul and [.ami' hi', lu-lit. \,' |* .lift ,. ,. .. .
.. uh, tt limo ttoikmgin ) We u Ill--, I toll. |. rlr nink "f ln JI" i |I' .1. "i I Ie."" "..I..lm, "Id 111..11..1II'
I ..1 I 11'I I'. cnlltd lun Cmiianlinl' 1 wnaterrr mat. Iliofi I publish to.lay. ollllllicalo till. Ml-Mil.I.MINN. '| h.pnon. I 1'1. WI.Iloll., l OHO nlhomoiitemlnint 'lion. '11//in-. ol. Ihn, hi.ad, "'1.,1..] ..." './ 01 ,,". n. .I, ,,"...
< i .n. II f' \\0
"'"i 1111 ) 101"1. from h;. f 11"0111 ft t'u., alK.nlllw divinon In the. I'. hand lion I ,' I ,I'' .. 0. I.I: 'S.'MI. AII.4I1.
,_ ,1 i" i' "..1 ,-( .. 'lo and run- 1111 1'all. .1.11.1 '" "" '. .
"'in Utter .
"I'' 1 10111e,1 l.el' c"IIldl) 1'1" fillowlng" 1"1'1 nun fonr .. 'I.I" f \ .1 .1,1 tI c."la.) ,".". .110.1..'r.,1e,
'It 1'olnl, trouble. I .
; In. would' *} now in wtll knottu fir 'bin I iiiL HI' "II" II 111".1 All ,Uh"tull I..,,,.
(I 'il "'
101 r.II.Ilele Iln' l luilliont I. lult h-I 111,1 .11 "..11 I.I
nimpaii ,
J llllil. l.rlon. preM.nl ) iHith .. | the 1"1 1'11 |1lyol"dl' Intlin H. i ,ill | 'ii ti ii.noinbiliilitl, > t tMnil ,. . '
In '
llor..1. I '. ,1111..Ia.1 Ilt'l 1"Ilh' WI I. lo l I.rm'h albe h lrlr.." <, .h ""1..11 HIT oltTI'miKrwurr :
.
:1"c 1.,0 nf 'Iho .00. e'l"rl"I| ""
\ one I. ,
i 'e.III. 1".1.lllel"ou' btkl it .O""lcl".allol Ibeinnflknii .I.lly. | 1 In > Ii" ) .
\VO'' II ,
> ,1'h 1 '1 1 t quit 111'1 all tomi'mod are .ali.llfil. rio.btldiuii biirih lo'moirottat "I. I I' .lilu anil l,.Inj i nlltlH I :'o 0' lor C MIIIIH ili n. !
i ,Ii, ,.i iniiiniliatul' )' madi' a remii frauU of 10"10" llo". I and r"'I"1| oflhin coininiinil)'. : .I'U'I""K r. II.. II' nll ..ni'. u it,.. .. ,.,
,,1,11 uui
Th ( 'hn. rivtr .1.ln1".t'1. I 1".1. "
,. ., I I. and weanniicrtdbt \ Kent In niMtertl' <'opieifNorlliiiu t\1.1"1.11 nott hn. II a in ",171' in 'OK I ,nlM ,
> ni i i hac h..1 A< onlt a .1.1'111" remain ril run- SAUl "", .",' ,. ; I. r irrc,| HI.l.h| Ii ,11

I 1.1 .il the toloicd Uboitm 10w'I.n| lonlalnliiKthoalinllt'llienl" lime Hiaiulnmlt |"I lliig' lu 11.1(1 null,,itlun with "Mr. Mouih l.oiin. we All an Int ili-,1, .hour Ihl. ,I.lin. ,...1.I.. A. ..... .n'.I. '' ,.I 1,... in,n, lii.,Hi. iiir n I, tl, .iinii, niul i i

wonl.II'.I it", I Ihev e l.I.II", and.1t of thin ttatci4 and i'arr)'ing )phonplniio. "I. "'" .).. U, ,.... h Hi ,.. .llaVikit' i l
'
,. ... louipaii) .1.I I all "lo..le.1 nlll avail Iln'm- Kni.hc.llrll".I. CHEAP FOR CASH I IA rI ..14'.1. n I I-* Mr >| 11 I IJr
tint \,nl 1IIOc I nln lu the '.rnl'r.' of Ibo ... 1.,1', I,. ".'1 I' .1. nl ii,,,. | ? im( ||u k,.. nn I i
iiinl\ fur nilropir' .. .
In oil In la, all banIHink rdl'cl.,1 .1.1 i iI' Ila" "I..ll. an o|',porlnnity tint, .
4 I. 'i- "illl"t < lIN' fllll IHAdmluluii ",
''U.
oil' ttnl, nl .int furllnr noll'o( and lion iln'>' ..1'.. .D) I"hll| Wf hate region around' OeueV4 autl \(ton. nooniNiur 11010. Ihe .111 will It.11 "I.t I; HiiMKS.W.'OI\.1 I! ,I.I. J".I 1M. I''I''UI. III l I 'I'll r.,11 ant | rut

with.i", ,ii.nkiliirftliopnjildiioamlboitt ever won. U III kt<'p one ef lho eI'lotllu Mdrwalkn are 1.1'.11)' day wnk : In I 110'nl'I''r| galkiy uf I MTflltlHr :.
I' 1"111 I 1"01.1,1) I.u. >T. AMiUlhA\kM I IM: ;.MI I'IIKII : r t Hi* I'Mil W \UltrHiAU
I I. 'n, ha, n Jill I urn'v- OMira| lloiiM) 1.I"e",
.uII' ili-crltlolin|, tf Mmliew In the .etl' "part nflhotltt'. >oUcinlmve \1''I.4.I'I..I'n. !!ilh,, 1(7I I. r.II..lln ...
.
pootodink' 1, "\." .e un lit al. IHIOII neivod I I ka.nii. in allIng ; itnl', al.I I ttill .,all.1 1..1 It l-i. t. I.IMlUHAMthlTCIIKN .. EYCS FITTED
,1, il, ". tinker! h'fl behindIhoin nn ulo I'i' tin In-pw 11.u of Hie I III o | | h.l" i"r) great |' 1"0"" 11 I will niannfiiitnm and, make
-
.1. liiien.tiil la of .idowalk- W) I-Ilinouv lu many olbtin Igurean !'u'l, a. tin' oirupauln, of Ilngalltry Al llir. DIM I) HUM OfVV.
invliu all the 'Ib
and .
ti .nn amuulmglunvir II curl"l lh'ulh'I".I ) ; b"UX" ; HIAITI b.'antlful mtll.bi.' front |1.11'i amiI'litf.
from In IhUi
"
theniMlven In
tlm ,.,. ",,'''''.0 1III'ul.h.Itl II"Jocll.".1 and take a look al 1'1 I.lh..rlll.r o ill) *a ,.n< le .101':1"1 favn c.I.,1. | nn.1,. 1 Mombl- commit in 1A' ,' ., In'ii|,r Hnlii lbu> rttn b>. nnuloin A. D'ALEMBERTE.I'tsMuni .

'in i 1.1 II 1,n,' u.liadvanoel' I )Tank, got IMIODI i iI water | 11". ."I. o.I"'I" inannirtKim ).V 10 ISM k M)., will
01 Ml liiiimdiatil' luwoikioi I"I.II.Ih'll. up oall"III" ,11. a- iiliH mid, .killlnl, Oi-n- ) .- alabiln o Now Oiletiiin. I t, n t.
"
'"I"e, II, l I"i ,,, ntw )the ,I in teal male' or niw \ll".orl A of Ibe I'hrUlhin O t'impIwllile I ,I Into wlluc., ed hi* iiiilhodol tut HUH.ai i 'or. .I'aUfox nml '"1.1"la btnj.l lak" hair |,. put ini'iil and .I" ".

mil'. i ,'I\le -n, Ie ,did. ur> ea.dt. Inbiinro ...rivlul .1.1) Imliiilrom rhnri "bn. been c.....-. luIblt .lcl'II""II. | h.ii. oomliilnnof ( llwi j ,' 'I 1 ,.I vl... H.1.. Itnuxr.
ami
of ibliclnand I be, do you have pain* .
b,', .oallmni emlutdln| IIIalMi I H-o ailterliwinenN I. f I" oalli. I. ( .
in ill il 1. they bavi.no awl liar 1 UJH
,1.1 I ), ) 'Ihn .. of .. 'or..vernn"lt 1 ma .
01101,1. .1. 111111".11 i ? Ulbi' ram-, your liver llfuiun I'l "
OUt mill .in '\l liialid.ieiilvogoodWJLB valuable h'I.l ,< with will, Ii lo tonttruit dim' I. I I 1.11 :
| n gular pa-lnr 'I be Iph, bavrreultd awl I 3 im )IMi'jiula, I la.Thfrf .
iml inn' hatunlay Hit)' *ie I Irla. I. niljn.linont I. ih'ranged, .1.1 I wOII.I lie wi-n, lonke )I'm Hi- wl"li... ,..f'o, 1 h' IIVlMjri. __ q :

| ,; 01 il. .i-h- ".I ., i. nolkt. i'ad ulaUil to gull tin I "I lull:I::I :in IHlmar'i blnlh'llr. Hn,.. c..II. uleih' nand. Acid 'Iron faith: hih, invurfjll ( ., wh or lulli. will Mini iltutkilr In .
that Ii Mu.l.t.
0 I am fully ''\ uniniun.f U..I.ry b"llr |
I ..,. .1 I Iliiran, whine : a* a place I luM I n.Ttl. o illrl. : ailtanlagi I. KM */'< "I I..ul'
' 1. <..:i ,-...Ih..e., '".1"1.."., imblkSm >..!,., tn. I**., Jan. &, '17.I..u. ,... ......,., ." ..". "' to give. |ieriiUHinl.. relief.Ouoof "#- lo t.IVH.aioln that ran be ,-I""o I n IU.B. i, t, nln uilH S I Ii
.
,
tl >ii b Mu-eno, a 1.1. -- -- '
\,1,l I ul I umwmut : 1'lllt'1 1'lral. al.1 .,'Ilc.II.. .r Ihe liiKAHnrAi' 1'iopri, lorAnailm .. Take no otl.ir.Leu m ry r utul tlurtn) In i ri m 1 1 1l
.lillu'I". Hi'nijuUr I.i jii-r lu.I.I hour lie 1'1 ': bocoin,! a uiliwriU; r lo )'0111 l'ni, ..r.liaii ""I 1111) III ..... rilnf pr... .rl.t. A. Hn, iiiiinloiu anked hi Ibeleaullfiil J.I. : Surnrf, j .rl. in Hun ( u., tli Ir Hull ut lii l'r...

.1"II' i 11.1, ..in..iml "I your valuable p l"'r. I have lircuute t.I.:1: : ) dltlnKy .lionl, I am ,iw iiijiinglh) (usury of young' ladv, wb. read' IbvKKbly j.l, Im. Moulin Ho, rla.lu I H"In AKint
!
.
er.11 writing with a pair of 1,1. exwllontglaMt. ..
Inure ted in tnnr arikh on llw railroalliul fu M Jiu* ItA
M-HiinK U Iho .
nl "nl i-tui |ir< ( bowe fur a few 11.1|
Ultiru : ., .
) I have lureiledabout my eyea, I light the elll.lh. Tnke yonr la Ilio t'likago
gianu llir .
,il f ml U oult I rowMiig i
II'i" "n linn, weeks and ha. bmn welcodird with .. : not "bl.1

liiviiubtin I rciwaUnlly iiiilly nfn I *7mi' lu land al hi. I.lr.. more cam lty :ml"lu. l>rMcu.dil.ohn wrt"I""lella.1 .I.h ) I am .' of Ihe ., ".. Hair Morn am] bavn jolir .wlt<.bfwutf .. i
.11. M. .\ l gbiiliieIn bin ho-t friend*. u, .the I.aln'o..r 'Ihe '| ,| IBM mow y Ib* ..il'lo" I" .
the ", O .oa..lo.
.
.
I!" n' Ilul lie ld "In..lal.i..I o uf Hw I'alj batingpurihaudit handel< ., unul,* onlnA '.
lent I'liaruiat-Ut will
,1.u.o.W. II II S. Him in, M I l ltlllillll >. : j i ouipi < n'on
of I 'I" Hi .., I Ih
.al"II' Iho :
I II newer*
an" tiinm 0
,
.' I m' n I I" the, J"III"" ''' 1,1.11.11"11 The tiiMUKUiivi. 'Inve lrdtu1iin l"bl. __ b from Mr h k ihll, ami ,
.
I. .1 It.. ..1.l litni.. I oiirrflvei. .0 I about **) of 1i .") I ;'' tifu ami' J,1 | .. other material .. I till. oung |.d) 1,..1'. Ib* iue.lh>. welive all I'.e. Iml".'bud .llw houw will W.. fet. Audn-W* Jjnuarv lo we ) II Mm So Call!
IJHIK
.
'libwl.Ui wiihiuoIt .
.1 Ibe U pkn
l two .
anklnj :'
i..I .1 liu the of hit ."UI' t' I
I." \ y.n,., purona.: alt.".1'itnntlnliiK lk< r. Ibrae Iro I prml < The .:.Ih.lle '.11. wbb-h rlooeil onIhe b. fo ,...I full ',
)
I'AMIUIMIXIl-.A.. toMu I lauw. tu the loin Ill-lull I hat I "'Ib. tbecv addhUm* being, netted handgun year [ il..IUnj" mi Hill, .1, room, i
!: I .el. :'o \.e. I" ._ i iil "" "I' *i Ml.Utl.l.l ttltHJH tltHftt Ullt O.V I<4'irmr
:
lu liil'enUiioJa :
llt Ukiu -
. -. T of \11. re<|ulmlb our mpUlly urowlng hunliii >nw pt&l for Ibe cl"n'b Irua.nryrbogroile ,.,. __ awl pantrt ; Ui I lit, gnml 1"1' wtritii i. r .iru nut.'
o
:I bore iII: I I.. Hend on t unr job work and ad- t.tll'1 ,1 fruit and ,. In ..
''%. ri'i'.Ij: u. l ''h, li1.I I on L apt ( hiplo I I 'to kn,:If.unr lalMi will tako 1I.r. nextfeudal The 1.1., tin' <'.triiiaui. llo-e ('. 'Mklflit.' I ., I' 'rhr" .ll""j I trt et>Mftlr
r_ ntritl car lln*. WHI'

/ ,:: ',;';..t'hilt';;; :':ilikx: : of; hinta/ liuiaIt : I COl.ero I'1.1.) '".". aul ej 17.1.0(v."I"o.ul nrll."I.Tba ,. of ,o.re'! wat* lo. Ibeeilra ) Hall al II. Ue w. In'.the rarublaArwn : Ib,* .t Armory well 111. b"'"Ibe"r.l.y night, 1"1'1,'* New "roil fn* ,i II.W per ) Mr. Will h.
II foi II Ill .lr.tll.l. win .1"1 ) young pto- "Iill i( tii.A .
t \ It paid onr .
I'
.1. I.. ,' lvl ton and 'the .111 my l rnn. A r ro fur Invnln.eut
.I..e
(0" iha Ih fair I
.1. ., ", 11,,ii I w bile. men eha I you I lie were 'nerlai t. \""U would Ing board* : o* e"lr "11." 1 11..f Hi* uly. A happy" evening .. Jn.t rfi.eived,.ttU uwler for b'iiut>. A,'pi) tollago with t n iunou Cel.n nlsimt.irarlMlmitopul.

". I... "11 i ou .iloul U ,ill eau.trouble r by Informing me If till li .I true o ib* <>) ra Uou....* night, :r ,_ and waare glad, lu note Cn- o 4j'pl) atIhU
,
I, li.. ,c.'ry.' Mr t'am potion KO It in bat) ononiib lo IM Ukcii IB Hi i1 ...ill Hiun. Alh..Cl Mr... I I"A*ver $; urt prolil rowalun for ...... WU.. h'l otll, e or runklonn ofJ
"
.
l K.IT .
If Ibe Jit-ill '
iant lake I but worm I"" ACt""T.
I" 11.1 .1. U'4t.'I l> \Voi.Kmirnn
l.t! "u 8.,1 'II'.IY 1.,1. hat a w"w. irpulilion, be trtlnury of the ll'ine I t\\i
" o .1.1 if c"b..1 we a J 1 1 ... I .nd tou two Ilel.od.&b .k .er.1 Mr. J. U, TbeiupMin, i bnkt.iniHIn : I IMr. ...1". .
I ad ; :;
.
b lul
ok ) ou trewi I itaiier> a w< awl d.ly .Ier h vain r .' .". ..(,1"11.,,. \ bu) any kind of a bat ft, mloo
II' 1.1. yon 1011 "lly nnplor of Ihe U It N I!. U I t.r. n.l.ul .
I", "t" I Iithe i ly by : aiiolLonUil' ) .1.1 I ""1 Hi.UWIttbabltauu 1'11'' 'iUn.iionJudge le I f.r"r.1 "ul"rlll --- .. -- *. .Hullhipbllitt.' )I'-'1'''' i A H *lni rhtapi r lbu from ant
.r reierirully| bait hi. foul .nouly ru.lwl on Ibe u, "h'ln' '".. 1.1 ,,:. olh. r boiiu ibo i ill
.
and 'ur.
"u wl"r' .11 .1 ovcr-rnl l 'I".j I "wl"l A..Iiu" UI I.U tlunfulit, nn| all Khlwy mull. 1or
while ,. 'll.ncatr: )tolclul. branch of HM railroad l i ., .. ,
then
"'ilt 1 mil I .0.1' .I I. d'j. ) : Al llw Italry. *. '
.v. rnty .
r ; ,;Wm Judge Ulr Hoard 10" I ; 'I.-r "' t."" ue (,. H I'
will advt* aud"tV.ii h of Hi* fMl ml bull rail
I. ull. M no you e 'I .i"I. Am.I". .1 "I' Iti/i.ti Jenmy
'
'nip' ; I. .I.h.rr ltel .hiee''i J "Ir"'n KK., Jun. ti. >T. 1.11 cam. 1 ha walti'r .i not b puuUily nocnar)', allbouKli Ihe 111 .I''rl..o.II.' luad..1 1..111.' o j WII.rln., !>nr'4ln l,> .")_ .*''r. 'lM*">vim M'ld b) II. O lii, .".

il lo play ,r.' "k>*3 lu, i'tiua- cwrltd lo il C'iMirt although I anrl h".lr, .1' I. a birdl.ll'IMt MU. i Khouid Iw d Ihe and
n. I .." Mipretne operation mil not ,Iw uubH '. A. .. "l 1.1' up .. | n by jruun)!
,I... ,il/, "> we notify now to keep Hun I'l Mr Mall rt U.uuC'kut hat. P""I.I .m'e.r I. 1".1 .lrll. ) W. W. W., n.ri..IIA hudiliiiK W' man. .!,', whuu nr l.
and other t : :: n 10.1 I gangnue ihonlil' .1 l>rlt -1I..I..Irr i Ifcwr it llw. f .- tI. ,
I .I'', ? "'n" lanillt.ou tj rI' .I"' that I uurl wuuld over-mi cle- Wil... .. t1. ogputral in) II" r | r | cnliar In Itrr ai I Ii
.
.11. U..It ".I'I.| ..and d1l.rl. I \ I"kr ouv lo b > n< ..i I. tlwr attending >urgn'Uro I tirdhl' of ev",) !. I i ,l Ib* turn ut tile II hmwBl* all whu >
fur Ike tonWin. l> f Illtluil. .
MshaiHxuIug
I"" htm mi'n ''''I' >O lit -.nplkw, I.w )(,11.1. I -' ..U" I.r".II..Jc"! ,. l tVriic I lie UrwUcU t ulator

.r .'" ... iMt "...yo ee oftherti I 'rl.h_ tdrunkm \,. ixin 1n. jtrrttJi.. HlMlll III III. I), nl I -.H ll.i. : | hitr drrnnlnf and \. "" tu Atlanta, Ua

W, .. .Hm .'bite ciUei* remit- Andrew* Uailiuad and "Ar.O. a The itrbwuer til* M. from ovriiin. !.* > Wo Ie... ., u ; ihioe rr"n.h 11.,1, C" *''ny t IvtrlloMHiU ..1.o Mike O'Urkn )..1' N w\urk W.I. .I.tl ', f..r.1 ,., ono Meek Tbank- opi-Mlilon, w* ktre U njiilu
uiito noli lame ami Irl ienta "r'aith, an-l I ..t mi rCI" Ueduetdaylemiiugwltb .. Wo. ... .
a > '
riajUMvumTr > tu la <
our tl
; ", pruv* *ttiiier uweireMr
Le<:Ihroii li yonr | |*r of >ton* t'n- IM".I'| 'hat I. n a path nt uu pre, 1 1Ju. I
{ .lllt l. mldeullrgia ; ibb> I't tfkWell\ I te blf a dollar, ) :1 from ronnuiupllou fur. ., rrlve 1.1 I.MCII. gT i lby are a Igwl lu U U llo le, eflh* many 1..1. n *updy| j .
l .to .\1.1.0..1 rlnrhladur- !1 wlMitbrr 1 ..elt1: In : 'a wi I" me lo t qtiarier-you tailed (.1 englnwrlHg ami ber ili .' ha. been esprtled for .I nriiii, twlwhral awl i .- ". I I HK proof of It In, tkal our Iraik i iinir >
0 I
ill, tt I. rep<*l.,by V. L. t.lI'ji 'the* a \uvIhrovgb\ rouuty., hiingr) Miko wrnl bowe and ..1.I ; will n by rorptTbl ttpl.llonu I many week.Kbit waijtbeiinlerof Ur*. cllie' .. ,,,., I.. \.. ."* aaoowy by ,.nLourHiul ..:"11'I a.li./ Ij i lir m &t .
101 h
wld led fur oteilUr
'lamer. lul .Mioroey, W."llo., lot. ll lot. man U pMpi* I t "iua ,In Ib* ..U..I'I. bf Ib* J. W rralvr, of Ihincllr, tud, (nave* n.....,' .i I. 1.. a*.i flair M"" ) *l I:.".i'Ul | ruiflai ":PH.I I'ini,,! Ill 4rh7.Tr.rup ioiln of Ih

I") I I' thought :it wf all right llcao Mini AI. far oiany woittbtof HH* work tbe r at ikltae.TII'MK number of other "1.lw.and, widoInto .1,. M.I.;. 1.I .1.' ,! .... I kin ,| nln that >ou B l few d,

> I J.rll" nt .1.n.. Ala" .10.. toMurii' MI lo I*. llrmsuxlewill 10. Ibo |1.1..1.| w>t< luiuliii inl 1 : < of tlul. and aiiialnl| >ii"... .11 I' 1.1.. 1,,., .1 1"1.. ",. .Irell.- Now i.""p in t u i\ ., M-ll ). St tl\r. I,lit *T ItlMOlMltr
,
.
I'UtI ', '" .1'.1.I' ,,, I
.. : I al t l. n lliu.uahaiuI
I VV lit .-.uinuilt. rla.tmil'ii l' MIIJ I I t. I ,U I aI Kb* watthe tea'lKi, ofi.ia.lr N .. I 111 !
I 1 K.n
'. .-o I. I I ,.' .J 1 I I' i I '" I lut. .I >"i my wiit 'ilii, wo..I'rll Ib* pnbltMbool'. but .lii ",, I i iakkuew .JH. I or ,.. ,it I.ini I n i 10 4< ui >i tut lUfrkci loki

ii \\ \I' \m'" u (...plow T, I' ...,..t 'l. PU'' "I I'' 0, I ". ..,. u .IlKover, ,\, ti In>kr .rlban 1.1 plan ka* *"! .1 i '. i I I'e ii' ..1.1.11 .uiiired with the t'rcnkteii audrtorlte
.
r' tot ooulneriItrewlnfc '.. .' pri, I.l lbfuurai, wi,"ak, 0\\ Hi, *.I.!! leD' .
ili' i .
> > I "Iul. Sold
A l > ueeM "ml (.anncd (brought .rl : 1.14111IU. ..WI.I : .1.1II. byi
IjiJ <. w aieobo i o in aflcruoun "I l llakrweul < llo uab ait rvnU and .
any
: \ upward* .
(" 'ii

 • wiveo I i.(. I lu. Co | |I|, ... U..- > Agtuu .I ,n 0" ". I Ml .Julm .uielrr ii. Jno A Waleo. Ag ;F. Agent*.  -
  .


  j .  t jt


  _
  -
  -
  -

  I l U|." ln t-*nltt.and doubtful vf| you rmmil .. Ii--' ., K "- -i ., I h '-.1 klinlnill' I I. .t. ISIAtL.lll 1". -
  tIe I iai --.i' i I ,. ? 'Dr. Bradfiold 3
  SNORT BOUND AT HOLE'S itte-.'" i I","' tdt-aItol&stItttegirtmhe' I .. S i I -i. l .5 I 1.' ui.tsaf, h. .

  had if" clot nI1! the aFTknarlMai o the allot' ) t5t-s.. 1,1,. .: "i .1, '.I', t tTbnnipMti I" | "" .,t-tIr! 'llale,. '

  Mtn -,n. lulmalr, br own appUYaikm o 'a',,.1. u. nil. I.) i iwh "". tn sssi'i I'> 5 I. .,'I....1 I ,5tisin 1,4.'' at l Julius MokQh'isir I h hn's tt3tr&a44hSssouu.lIt-e;.._ DC" CaE
  .. .
  I.
  UK itUT
  note
  liroiiM m i t
  BT BRET 1ARt1tocrihfr1 It '\"' .teat I iw In away from Aunt K. 0. .. '11.1. wn, al'..I..t'. ju>t St't-oIitSs-tl-, I : 1 .
  'l.e ,
  rAnd I I
  ly ,
  and la.nr.. Slsr.Ite aa uitmal o oo Stint i .,i.-il mrtlnghlrn' lf with a .,1"n. 'I. \
  another f.'lB.w lu mH KattloafVan.tinlamta.ttllheutayuf .
  y I
  h. n ,,,, ",m.n .t r" Ip.bIkd Iknce.How. ,I I IfTh.i aid an' oral o may. tbuuh I a.y ao rr.in-- .:' I I I. c :: .

  ny .....". ""h ..OR rlv mn I .ym tbe enow wiaw b It> nearly Ike -emrtinrr thai II..it' i I' -tfil, fAI.ll"h went Inti, Tn ItiNS \ ( .).UDR.llfNDELSOJN,.\ . -. :. ;ft. -' .

  T'" "1M. atnil*. 'h 0' day O,.peak yon ,, ) Itslsli! "11 n lilt!.. more Ib.n f".-k apn Tbi. ( 1 1 ; .

  ,.. Itiiln..I""I, think I'I..nr k it., i.mIng ,kr alt) 'boa, gaylyIII .. tgvt ui we hr.t I liIl y I" ite SonS a kwt rile. rail" v 5'-' ,in,".. .,"r '..f I I *. ..wilhll.u UiP"Tsv;: : k.k "j\ i

  .* i4r..I N.,...... .".Inl n.I in.m I' nine morning' very i.rly and ..$I when I II Mr T..I.,In| Ib.... Irtrw.iff.l dining mom JIM Thli., ,.1.KMf .f I Iwlkiky ,. llit tniu I,,,, ...,... tm k ; Female { ?\. !

  awayIt I. K. .' onnilnii.- ft*. n.1.I ,Inl, Imrrkdlv. itsanetcalesarimatM 0 lid ha' Tr Seat |I'-'idrm| | ti lint ,b iv< t

  ) ...,'|.'Inn I" I'll'Ii HP I luf.ik "*.-. I I hat h Silo won.Vrful, anow, l.nl.that ph.Tie' .1. i.e ., ..Hifr i '5 '5 .f tin im wewirrlmti, '.. 'g&y :'

  .hkkhail llpi* ,
  ,* Mm. linkuln i-I'ly f h UK- r-.m whir.inaround "
  own. .j' I HaUh! I I.I k, etis-tli-'ilo-rtl'I., F3 ..I..lal. mil, J ':. ''I a rjYEJ
  "It wai Kate, *kn lit xnnU..w '0".IIi.. Its a fairy mow that 4.1 me oilaioett i re'n's-i--i I .l.t'-t-sa-, nl nig. tl two nr i 'i I I t ,I ..1.1 .
  : : an by.u-ri T>| t.t: I Mm .1..11.I \' "
  amManr*, l/ei. rk-pkirlnK fmni Ihe fa Mi It only romre when tbe :iota upan .1.1 ..I mtt-enlls'-t' ,1o jss'aS.awmst.lele.tulI 1 .J S Ii i I'. alt 5 ILl.I : ,. I.' j
  : I l I.nt oil!" I h.ti fix .1on
  fnan Setm nt ti. -. .
  J
  own ntter hialilllty, lo mil berIt nil mv ,"I gee down,and I you .th on tItle IY 0,nli, i 5- < I Iami, Neal I Ji i I II Books
  the d le.r. l ".t', s i I 1. _:"a.jRegulator Stationery
  fault ta' be m14 I Kate, tat (unking' altin. if I In ) : I turn, N.ilh-r.i. ,'. 1," .-nti tilt Unit tl). .. t-l I I ,
  11 thaI be ,
  ,llnlrIt, ma I have a family np- mme true! W..I.. fl..I .. l !
  Klrl. n.equuI I" Ii a'- .
  without thepema' Hut Its rblllt" little young a"I.1 ,
  Muting arraiiRMtvnt. _
  muting .bmt .
  t PAPER BAGS AND WRAPPING
  I Ihe! tills
  Improving iir even | ntting I "-ink" .4 anlllin, tin while annllngK1 ginant ""1.1 I..t DYSPEPSIA PAPER
  .
  : : 'n\ ; : Tie meant. of Tl",i.in.,1| I .1 r" ., 'e I. 'I..: I W
  k In tlielr plmm bit utah I it il W. I.1.1",1 "INK: LINK: OF I
  them 5 II' .1 I W1':1: AM"> tM >KIH: .
  tle'ftttitWte t"ti 'C.iby I '
  .".1 ttetrt.aistg'-t- Ik I" I.
  MI. nimiUr nkiliu orrowlnd I Tlsernlmuwmam thetaptola enough tbe ,
  I am willing any i -
  eec quantity, of aDoo!*. nm r-ten i nut morning brfore the valley, wae .. Katt n.|.|..arain-o II r fail wai i,.j i i ri' ;;' i \ i rii Rtm Ii i MiiiKiTim, A. Prri I II.Tf. PUTTHM, l-i. tin IS'S. ,55

  willing I : ti rut-git; Mill: fur ) n.I 11 whole allIs' ami, while Mlmue, her mother pale. l.ulalm :: '1- .I, I I 155 II I M I 10.I ,' \i tilE: tt: '
  hlht. .V.ilir asIt! | tlw '.0 w",",. .tI I In, n I I-a-- "'I )? -I (li( .. I tlttt" AM) I Ilillinif: : '.\l't.u
  \
  andolilv tlio "Ingof itt-I I were etlll
  day witb you, l.rliigliijt mo K.t .
  'ul.I..p"l. .
  \\.ll" rettirn.Kat, .1 nit. Mi \I.
  "
  a hawk fi,r MII| .T Awl Mr ,.sot I kept hi. ", .nj and' Mr tioibtera'n'uu.I tienitn I" Dry Goods, Millinery; 213 S. Pilafjx Street Seond Dojr No th of r New Custom Hau

  Ttol KM nil my fully, Mr ImU ,lmtlenking, II, f.* be and falkner wvrealn .1..1..1' : : ; : I :.

  Kit's cith, wifI flu !./Hybe; eel nil the ily ..a'1' their h,.through, t pn-, wbo took tbe paa-r| ."fr"11 .John, ni- '- wn r i'@i .__. PENSACOLA. FLA.cc .
  grran.ltrangttitta-r"'
  time looking ifu.r nmwUihiil yea. "bonlbrgH I oAth tlwir r. towanl and ht"p I.y' .glow ; ; I. ...,
  ,
  I
  You. ..coral ml I Mm ..t"Tlirre I : ISNOWATTHECONTINENTAL Notion Store !

  | blra to bont a bin' to gtt a fnthi* ran I I. ... .,"tk. mothi.r -n. i -

  f. my" hat Ant I that "In* U tn protty" tH.IEk'IL Thenmid' Mr* Mr,.tt. wilh, til, .iiniJi.oilfeminine ,' .. '
  I IIt.t I h \M'> i 't.tt'Iitaie: I TO-
  kate but not ( HOTEL
  1.
  rarly, early a* ,
  "It !. a pity that m rn Imuty U n.it.lil.K" .ol.nll ki k'. '-I I ttsa Kant anjtl.i,t in' '-c- I I I."I'"".. Nun Hil '.,,1"! -. ill, !

  mil, Lm ranly, eat that If the wnntrnrnfa tar Wrr, who ml her 0 the thrwdiold o Minify me lInt they an |".iltl) i I.i. a'-. i-I 1 .".1 I is. \\i 'I.;'1 Itt'" '."-I U' ,

  tn the wor4 krn yim wi>ulil' | rnlwhlyprrf ,her room H.fare .. quite. p..n.. rent 1 :' J. 5' V>.t l' .rlor' I'loorniilliiiiiliil I Mm., .i 5.1 I i'II, I I. ..5 I ,. I I! nn :S. f I tSI.I woo
  01"11001 :
  .
  In U a ktb-rlnbrrhand. "' lila \\ s I lli.> at. I 'II lIsle 'II.iI I I. ,i- .L1JSrol
  .T nw tn Mnl ..) nimnuitaf htw. nwnl') 0 M'ire nmvlmlig tli.if tb,,1'' "t j.if. tma < llotd.ll ,. I. ."It".i.. l .ila.I.Mill, t .1 I .,n" I II .

  "nx I'.. Wee teal l.y the k K <0 tlI.l. ant. nx-an, K.t5.r'witat .*.nllne ileilai'tfciii. tbh nj'h-, "I'| r- .t. .i Ifntb I ] i I ill,. I.'nn n. A. *. ,
  t".the niettrrP Kate, berownI l i < IT -I, ?. -nil.'rl'"i, U "ill,, f "l lIII sit> i 1. .
  l sat .bely, fatb-nnl like a Hlr !'ooal'1l.'.. .kt ,.ret uttret, II," .I..r "" .1. I 1"sIlas l I Inn, n tn l n it I II: ..1 I i "t
  Ii N..prtln-k-. kin iMkllnaii failed, +.. ..I, fa-ling from tar? ...I t.. .1" In. lit i/ I,Is. in r. S I 1,1 I.-, .mil i .Vn.li" ilmn" S ')
  .lin I. I h
  ,
  mist on.b'r.Isaa'ts'g Ih'gh. a U .I'I : : :; :: I
  ; ; :
  "Tl.. gme-wlUi their left .p s Ott- ,tail 1 Si'I "r t I. ) 'Is" ,1 r '. ,I I T.I"."I e. I School Books
  y t'l)
  KnW> alhl the 1emntlyat.1a'eetbeemIthenjute ) ."Ih. rO .
  to ftnmw | re-is-at, f a "'auto I. I C nItS, ., l's-i"s', ,, 15 ,15.5PcnaCQIa"INaVy Stationery
  l I. 01... who. had alrnnlyallp l I..r,>n
  |, lean the yuan Pttb> tint ten. Hh .,....1 kale an open letter T girl, "T" ml.\ ida, it-ut-i, "c I", ti., ........ .., I .", '", I" ) r ..1,511-, al "".1

  dnriiitl tin I Ir onf. unllu.l.m a ann. if ntraliit took It hurrltilly, .1)nlVlM'ii : ,toy'"k. bit. ufl.., ,. I... I., ... ..I It >..1'1 I | t ,ii I i ''h ... .i.I..r ...hl. ,ss5t..' | .. Yard -.\XIIDLAN -

  ,, ami nmwliin. alTw l.I l ) llnl.Iwr )U t.I.0 shall be n more. ha".. IJ"" I. '".-.1"" --s- ,.,..1 I" 1 .Si.arr!: : j I It slssI-i', 11 'Hi, "-i.'. IT rl n .ill".j i
  '
  nll..I. r I -1\ '.. ., ,
  i.l- u i i
  .. Neil found the tj 'lIst-li I I I. OtlTi! t.llielttt-Itsa'' l I Until, 'h 33ccDX.F3
  HMtt net t.lk.T at 'Hum r. flu Uittrr a.Iilr. |l.obnll| not mil. I .". .. sat-ar 1 I ''1.1.... ni.lt' I tlaasns.ael5lreoa.la( I i .i I : .
  t'
  xl bliiMPlf In ) M. 41 I .h".., i-nlin, -lyMn. trill ,.."...I.y..n we are taking the fret ."., .iathaI',. .".1 '.111.. altar I 1,11.,, '>'Hi : fc ..'. 0" .". .I d. '"WILL! C."

  Itch *. fain tn Imt,.,unace. |'II. nal advantai-K, of It ...day \\edand n ",, ibl,'kin an I >'II). kit It. .,,., )-s-."mmoil S :.ini it fci ti whlf wi a Abuw. .... I. Ti,. ) 'na'' KO a >"I'b |I" rf, tOaofs-l I I Fine Choos and Ffa

  ant mnrknl 1.ixk nmai im I. r liUIr) ,HiiHl.l.iMinn. Hurt .una.VM| '. tool, ''o by r but eTen- h"I.I..y., ,. and --it-st at !I. j.i.l. n,, i "Y; t .J .",1 I nil s lufl ui. ..nn .I''la'. .l.,ill.. n. in. in.in,\ I"i Mit I S Mrarais! 3111

  ..', ,, !heue-t, ly ..ino .W .it.. bill lag. we wi.re .eowanlly tn face you thin doai f.. n.nlf b. nh,.t Mi, ,, oat pi.Vikod rut; t tM I "urwmii iram KIM n fulpU I .,,.h ii.l. I .im, a. 5 f .,.,,In <'.1,1" irMM W.I.. -urn t Ii.r ll.ll.' -Inn s! 5" ..1..1.,1'1 ." 'iti .

  bh lutlnrt, .IH.M..I, nn Miarlnn, II wilb 1.. nn.raing. we moot go A we name without ii.. teat-| l tatI.sh,.. 'him, b,'est-' ..-..r.M .. .... .,- .r nrl,,ll<. il 1 lull. >inl i...f.tllI, Hi. :.., \ .rl I is. ri. s ..5 S .t till. ,.
  I, !Ii. I l- I 1,1,1. s I IltIlrtl F"HUW Moulding in ( '
  .
  b.T gn-nt frkn.I, ". tire llak '. mwa.-y run warning, tat not without regret We hate hav.thoilnlil it bb.lnen\ ..I. HHII, I Kill I .i'ijr 1t.L'X.1a'k: l. a ." III."'.. 1,' ".rh'r't.tt".1illsta510th.u II. ; n-ri il ''ii, Its.: S IiI S :S H.'c'ataril'I. !

  arltiuamm N.. "a< l. ..w In|,ri.nt "y'ho. n \m.kage ami a k-Uft for your h..1.. U .. ...|.1.I inm.To ." I n..n.M..IIHI,,1". mi. -I.I i ''1".. I 'nt \hsrr.,n : I .in' i' i

  rhlkl aunzmlliw but IV>|..ii.li-1, with, n rtnin i. mrt only.. poor, rot.urnler your giutlewm .r thinmurmur": Mr. Iliil., ."hal' tsar il-a of h..I"1 .5 10m. i I It-11h5t-, ",m il I "u U .-1i-a'i win I .il I.. IIMinl XHnritiv., ,: ,' t:u\ j.II'.r\mi\ :. .nI .I IIIVMIS: ji ) oiiiii: :

  .' vhna-taaest-eaemthet lineal. tin, mutlnr and b'.Vlt.ly. but ilnce moo nod tbo> nin.t I I.i.. u.m.. tbioiiu'l,, .1, I I-.. Ih, v I Tin .,p..I> grow tli of ti.. prartaa of <'li. leniT..nd l ii i M..mil.. a ,'1 not "nl) 'f llllp'ii I ,;,-ni I'h't,;,, :ilnt'; -. !I I.-t-l', ,:,:,:I ,:5iIt.'S' ,!|i'ssl.. "In 1115,51I l: ,:1 :I| a I10

  .ml."L That pvcttlni thy tlrvd ..,.n' the ....n 1I'.lla.' the plrwureof usaI I I." m,"",. Mli.nlv" "I"| In.! J"tn., I IIK I., (linMiiifBt t IK.IIIO will KMm ..oh'I."I.I .,nelbi, lint .1.'..... 'lost, 0".' ,I tilt.htltisi lsts't.t.1 I 51atslr.\ :IthSSlI'I, 5 |I':'''

  but In the Int.Tvol.of ritintlt .x'k we bag ,. hasp II .afo- ,, In. ,I tie, tnJrnf tlw -"y. bar ... till,' aphof IP.it n".1 I uitiein .
  early, a your y .1 ', a..1 )1 1 L'1.I. .a n 1,1 ni 1' pa / -srAiitIt: s ,. I a.'I.. W. .-VIIh
  '
  Kitto wai awaiv, tim the pal i.f rol.,. 'In ty alt Im ... "I'. ki your. mutlirr'ibaniU. "I l.,-.,., If t"y",""I.tin)nl ant. k>nnir full off i.stIr I I.y oiio, unit only iSmio In to ,SI'thIn.1.1.. altlii' iS.it il'ns.' '11.n of II.. mlir. inni III I h.-o-l, r.r i h"1, r l.rl -I :S WTI'ANIt. !

  the ''| 1'10.| it4i room that tin, ..,.. warn Nat ..nt In any mmetlilng more, atop ...,1,1, have ".1.1 .. .mrtluiii." xil.l luue ftn ir liuir cut anil theru .n.ke[ Pt--n 'il l-.lin, ...rna Mi.nin| <'nd.nl i In, ..''",,,.,.. 'l .i'( .1"I i 11 n. -- 'Hi II l :-E.L':3
  falling ulT in of all tli. .... Hi, .,Ii, .' I .illi.l .
  squally wakffuLy but time p. I only allow him to Mn K.itt. ... hUhi' In, lua of 'piaU, I.; nuifliroii.dllll .1 t M v ,,
  o I IIIHIM. dilllcult 1M I It-hi'l. !, .r.I Cl1n', -'s.-. i.-'ri I. nn.,,, .mlillurlnf I
  It la
  to anxnmt .
  lila, knre Minnie ami to tell her that .. 0. a I ----
  .1 t IV Jh tin, yrmngiT .wi-m Mk nt Katrwaa itxnflh in >.l iniliiM I Item i Iliv .rm ill,. i";551,1 1 1AttowDpartiire,.

  be la ,.ylli t find, the red mow"tlionoi. i Iblnking .'.Ik..'. iaatbymanxl -. I I r.hlun. b"llt I. |1.ul..I.I ilu.i In |tort to .n.I..I.I.lh.. '.iuu",, \". 1'.1" all '. till. .1' It \.d\. I Itt.

  lena ,, 0&.1. .. ,hp i>f rnxura nnil the gen'iml .11.1",, t'rt.' '. ,
  ( tlm liiiuw on | ch"n..I,1

  Hut he la not At to Irani,* soIl' Mn.llale i' '_|.IIIIK,, WMIV,-ailing u.r'I'1.1. I..| l I- \ 1",1 Ktm|*. It U ".1..1 Tin' f .llotth, n .,;"'lit, an. from 1".1 Bmo's to 1 It I!!
  ,ta-lllst-0 .' crnll U :;: : Dlmng unl

  aMat0obty1tbthedaybelymb.ytoyO. Ant, the ""-" may nit be pam turn drawn| ,rtrait' by Hii.il l'A".. nil sI"t'lr'ltrt.tIlt 1 I.,>j>. Ln.wv.iu..J, hi.owii ". li,.,,(.>. .,...1 i.fiat n..m'al"lnj to n.oh"priT. Physicians of Pensacola : I


  | Jibn will .1. ,IHK, M.MI. wlmtnn' wto >' 'tiM killing, the I. gnWmctij w. b.. "_'.1 I"'"1 I... )1. ,Ilki'tII'' ,

  /.; r : aallkatedmirlly. "o I duroreraj It, and b. I hlnil. An.l tin-n Hut puskast- an..1 I thai Tin n> mvinj Iw a good tuiaotrUi I 515hihaOt-l.. t5th5s,,r"I.\II""I., .' ,I' II I ISI. I II\I I I \I"I.lT'n'J.'I.ITT"' :" : : M \M I.'I"'lla: \Ni S S

  .'t went an fur aa the buck eyoa," : : that aru ununt In tbo fut' that I, "..... W .1.. sIt" .lji.55lIlt HOMEMADE

  l' gt.A U., It Ktir""Uoulbe I HMTJ Anuncuii: or U..tinui nhi ..1.I. >. ti"111 I. ml" \ > nm' I ,. ,. ,, '" Hil .t HHIIt\IH: :.> It*:)...\ lam now, ,t's''Ihsars'. .1 I I'.' P'SS ,1.1" "i in ,5 5a ,
  who told atwut :
  "Tln-n It you m . .
  bIa
  tlI,0 ,
  ,,
  ttsrryt'bli ) : "' '(mini ii I in !'i' I < I nn iIs.I >
  iJ' colt' Met lIsle .. 'hln..1 tin'. thrix I.gioh". I hlI'I hi h .,. .. : iind( ( tIll ,
  ..Vr..b'lly. al prom.nt, ni) i till I I. toil I Mn K o"Ithunfjrtilnnti .t sr-ti) 511151' I 1,11''llil ) BI.tl .'I'/! in I siItt'rJ.1 '
  with, .
  f 't /J.1 \' -No i Imllunantly, <)f alt-., Mr TI.|.. ... I IntK h.lnU' r 1..i"l IheC.tl t.m. .,.""lw.l.- ,I .n... 0 .,,1 i .. 'I I 1 ,
  r I ;:: :1b .1",1 hnunir, n"IU"| it in tho oil ruimtry, "" rpllh i' .I i ss 'I I i i S" I s n s .\ l C.I; : Adr.NF: I:It.M .
  I dldn l and I 1.11 1. 111.
  .htaal, roiling : :
  .. :
  ? | I- : ; :'I' ;
  = ben I I I l'X.I\ W.ST11..111.1
  .I.u' I ,
  .
  \ / I. ,11.,1 .. win rt. tin' i'liarx fur. Bh, viiig run from I '. iltI.5.5O, \ J> Hi ''I' I sss'ss i 1155 "i 55I i i iM ,
  / .jut-nt-a\ ...h- bi the glUh'" .bl IH. Hi). n," >nl J.hi,'. .,.-. i.". ', I 9 ti ((1 title. S.ta'op natal llicru d'talttn.tli I. \t 11, "."- 'I| |I'. ."" I ." I. s- -5 IS I sI, "I'' i \ th t : I nn si" I :
  J : w of tot .Mi.r, ala 'Jivtpblne k.. to mniHt, n witli I I. al l. "Iiuiv | II. M. HI.I. ,.,|.l. II. I ll'MISS. I" .1 I' ., ." ", 11II"'I'.I'1'IIUIfII''I".LI
  ij
  ,
  .
  .I ,! Ii Li.a- of .
  hirandealli"ll to IVR 1,1. o.ca..hll k I'. .h., -",' ,. \" t ,' ,
  > kato, I at.",",.1 h-n '.al'. tb.-ti. < U "I..1 ,'. ,. ... 0
  I Ta/nra ansI It 55 ,1. .1 I .
  ill p !'{1 a-us treating U Ilka .bU.I. Kabt, w-tiyaiwi' tle'yl..s'I.tie'alLto'I' nnvn ,, hlUI n.t ; ; t" I. ". \ I e 'to I "5it I '" Constantino Apostle ;

  .; I,ut we ttlut muko them f JT II ..llr wl.1J taco iirwt Isrrr-ttsela'r I.I 1'1'1'11 '" I I ,
  A. pay .
  .r. > Mie, from J.Jin, r. I din 1 'it know nIp (llotiolliiiioirntThe, 1 hr ,..Ii,," ''. 'st-is.I. r.o i I. 'Is. fun 1'0. 1.1 111"
  .
  it7"1 rorthnt ikngnanl ktkrto Juha innuiajnKlhing .
  / |, and we uall tnJ.lly. we them we tthiHill, ,lay any Mln-m on that. or. a.probtIl -". ". I aotttlohsaasrcut-er.. PHYSICIANS OF BIRMINGHAM n. .\ l.rilMmi. hIt th FtlsM: IXI''IU-: : ; 'ES"II I i 1I t 5 5lqn

  I U.fi I t't5p, I ... what the k-tter .| 'Iia'aj,1s1-b'bt-.t, '| I. tliat, ". \ini The I ICiv llr Ikwnn thinka that \\ ,- I 'I--i-\ ',1..I I H. Mi n li' .I Im,,,'. ., itHARGIS'PHARMACY
  alt all .. /,,!(, I.n. kt mid I r. HnlrA ,1.. I >.nnliurh, "IM. tt' .. allot;..,i.iu, .lilioui I ; : one "ir .i. .see "'t sOt-Ills, fill II .il i ,".' 55151t111,. ..n |
  alMit .I what U In tbu ,.. I n-tinon why, v, tnlniHttn l>rrakUiwn ,
  an : ninny .
  mnrnliifC i>f liriiflit, uniuihilii, and a itt, 'klI \ ."lt-l5lt! PhiittI" I.-t- H. I".III i-1l5l.I I Ito ",1 I"
  "I'r.4AI.ly one of Mr. I< -. He U 1,11..1. ( i irK ih' ti'i'ir nork la lircatliw tlnyan ,.
  I .v irti' n Ih.St I i. tin
  warm air, lit nut.howi try. rliiK. any .'hangi.f. molhi II In., .1. tlll-.i.|..luI.. Li"wketpthalf I : .: ; I r..n I. Thc Staff cfLifa is i Bread !
  ., ., II
  11,1110atettto, | l of turning the '"'"all'o, i nit, Salihnth Im-nkcn. Tin "i.hlt' | I h a |t.t-' lost I 1., I i 11
  turlr new on.I mnstraln.I nlntimx. 'IIon' .11..1 uai'" A"I..Ii." I .' ;. .. "i'I 1".11"11., .. ,
  I"
  .I..k. I I. tl's' .I I I II '
  rlilh-uli I dare he c..a.oIter.I Ito atoll urn 't I." from ,, 1 -01" I.
  rn-tbgaeaentr| Father tk any furtli r ,-.tu..l., ,.I nl-.;. tt nmIH ,, 1"11' le. 1'1. up | I I' 0't-Iss' I i'I.a.' 0 I nssSs' .,,')
  horn a | | Jo.t'"Wllb'II'.I.Ku .. .... M"-.,-I x ,n rl'l until Hnl.lay night, : :; ; : It \ : :., : [ : PP 1110foo"\ ; 1I
  .,. ll. ..'. wry .ar'y' f >''h ilallymun.la l.rlolK.1 In if muib h.ipoitnni, rlti.' y < nilllllVl .I sos-I ls5II"' I.\'II. s'at : UO"I'UN Pal
  ,' You ".a.. ,. ,. ., i ills' th ,." nltn.' dI..I., \ "" IX''. I. (.1)1 ill. X01I'1 I'N'I' .nlI.I..
  ami, pave Ii" that uviulnu, f v un I, ( .krll of 1r.l It I IH 1 I''I- ""tty .IIItrilling .. \.1' .
  ,
  Pea''rhStt ,
  nth stsst-'tt .
  I .5.11.15. lIsts-,
  Kalknor whin '
  llu-y .
  kiwi, rirrrlw with a'tat". om'b on nl. ,o. t pn nt so n., f,r ). I | .il, ,1! I 1.1'
  iniKtra ,.. .I ..I. babe. I hi-to's. It.ii. tM t-ii l | |I.t\| ,. lit: i I I ,
  the nraniU whk b alkiwinl Mm link-, '|Hir fntKula '' Ity I Hboiil, 1.1.I .n. 1,1.1, I. ...,.,1,.. nn.l' I..." I." Iii i a. A'". M 1 nI .1 .1

  ate bw majihI ,tithe' without 'h., nH' Mty ,. UOWUV.T, k.. her dark ojrl.row. It.git't.aa.i"{ l lTho I II I ii SI. 1M-I Nr 150. It.title IMPERIAL BREAD C .; r "f .. .

  of kf |mi|| him fimi..I."Y.| kato ate>, M II In .11w111'1.lql.lt| fniwn.To Ia,. m.,nun, ki,_.l' 1,. KiUoitlinfnlmg "I'ili'.aS..tI.t.t. '
  .
  TOM an aoH,hI.UI' ",'II"K, wllhralkmrhadrFnialnnlathinwwitbhiriil think, of 11 IntlniaUng, vital he woul' I of r,.'h..f. nut f,'II ,.k lit, thiiHHiot.my ,. y. .Ia. I I. II thut-lo Cl. I' MOllr.'I..I''nl, I :on...." a,5II5.I.! ,I I.Mil : : .

  .trr. \\lth allow rnlkmrtouiyl, Anil yrt you believe of llwirb.u* b,I.I I..lull.. *. Ill I I' tbe .\I. C. 1.1... .II. "\11'. 111,11,1, .5., I,, :,1| ,I-.. \ v ""I"| l n. I
  he no e"- Intlufiire over the youngwan. .\. r. ), I' ''ti't-l, it.1.1. m'.' i '1 u" r.'I..' I .'st I ,,innl -
  I iKi I.
  ,
  on "l'I'\.t lII. thy did not nmki thfirgnrati .. 1 r..I.! ,. .. tlnil'ill I. u1 1,ni> of Hi routlawed I. .
  "'
  the aul jwt of their .".11.1.|.t ) let 11.limn.nt., glf-tn .os n..ally, it. .I,tlMEi.n,UH a* I ;t'ii:,St-c'Is's,:a ,,:.t.:,ll tlIIl5 S..S ; ,ill: OVPOSTE"-PUBLO"'IQUARE. l
  bore
  Mm. Inujlml are goingm .
  you ;
  nor,aftrr the ladikin of tluir .a,qua ll.i'il Inl. \ nmi. tie ini|.nti.nity I !.1ti' CIATTANOOG.4.'l. I r,
  font. kiik.,f .he .'. I. .h..I', t.i. l.rr..I. 'i, ., h.,. I",1., I.'M tl -. ..r.IIIUA.J'
  likw ant ,oplnlm' That ..|.tl.n wai Cutehy ulst'-rrstI.Iaet, l atst I I Im,.,sIs.sai'rstlallttlh ,,, .r I 1 1-2>'S 4 V 0< >IWV. -:- 1.
  Ito lu lIsa I 'Itt- I I..h" .
  young' room.Hbinl '"5--- 5,S'r hoil5IIh \.1.1 .
  Ura. Iluln.You .I'I..I.t.o K an, .I Jo--phI-" a,tiat n.-' I '. .i .. .r
  .
  n by ttItt.ly J'ibn'i mom. Henuiy ,' | '-,P. ''551151'' .a ii..tltss, '1'1'1 "''I.II. '. -.r 11"
  have ,tat. no dllTinnr* with Mr abut ..1..,-I .....-, Ii) ..1||S.-IT> of "H I... \.1.1'
  bn moment do
  .. ".1"1. any now O real I iharaihr of tin too UHliwItbwIi. .
  FaI. the ml I, m-IY. ith. .I 1'1"

  "!"" mill' Kate, qnii, k'',. "Hliyr, you'" want. .nii-ntuinnl I. I youna Mn..If rNo Halo .'j ,,,. _," .1..1.I fuitlit-rltttstit ".. I I.II h.l.na.'"I. Inc'.'iII.)1. I''. ii It.I W. L. DOUGLAS Dr. A Riser I.National Hotel

  .
  "I only tbinikbthaKtmiil mill. .put out blr.ly. no dUlMirngi nh nt t.itlnir, lenf 5.r..l.s-sl-t,) Ceii.. 11005 5. II ii.I. 'hn'nl. I. h.. : ,
  d It 'In latsa' mi"Hlio .
  "you 1I".b' a Ill tu tbi ,. I not last k I !I'. It. tl. UI ... '
  at iliniuf tat eight, and you .11".11.1. .y'hn' .b..L.M nn -III. rnnrlt. III I s J' ". n HII
  ;
  The
  witb
  to go ant inn* .him, tonlay.* tOilet away. a ogh eunwai moo o.-.-,..1.1.1| t oitlilh, fa-. ,nntiiniililaiiKIT .II. I I'm.. M 1 "IIH f i!; l Yi, DKNTJST .,l..,..
  ,' II"II..ly t-atetto Thrtasgh5ibtIfian PURELY VEGETABLE. I, ..1., .tl 1.11.ts0is |i.
  'llonnutlu tort nlth my roinwiny| al .h'"h'l Ita nvniedhi Till ..as-t!,11.1 1 > n i,iu i I..r it A aat.ke ,

  titian, 1 dan lay ,* cold I Kilt., with o,Inillf, | 1.I.d. long I.'t the di.Ili-ati. flutt.rv lI.l.I,,| Is. III. irliihmtiiin.Mn. .,. ... ..... ..It., .'h. I. I I. HiIK M. II \.1' A"'; .10.. (, .. tlhe: \DI. '. a S llOlilUtlir .overturnnt M- ., "|1'1'| Op- I 5 I II!
  l I. a mi hlng, UK hou. ir the ln>< guntsand I .
  liiooii !.Unt with her on ti'to.. ,n "l I situ I ,s.IutitiIr, I '
  teens '1"1' 'W"I the hollow desltysa,1iy H' Et: :. Mrs. C.
  'fJ/ Pfefferle.
  elii I l"I.I't. nea.b.r I I.. act a lit milking .1..|. nobel ito, u 'lit tfr II... aL.'f I n'tess' ''? fIVER' KIDNEY. SELMAip $ I /m.Jsu PrometresII j
  dark
  contr/wl dear
  tic nul with Mr. IM. '. him' aboul | \lnt. t tl. mIlls Hi.'m iiI l> .t u.n. in "is ml .1.. \h I. NI 5' I" "5.ttas 5. : .1. i Cor. Palafox anj Intendencia St,. .
  .h.lh' AND \ ': $'.10 H "
  'dni if ni.ti-i-lHi.' enludon and L BOWEL. .. to-'imp, i
  0.11. .. ., \ ., cflf
  kit luort ymlvntay, and I 1e.tutt.ty l h.title tl being Ins hI I I-y tbi If t f h i |I"' i iovirthi 5 \ .. y5" lii.sitI .

  further tivduy and bring h.ino birKWgam n' .,1) lit by !Ian'..Uuithtnr ami live qiark "..,rut ,,satatl kit "' I I,>l .1..1. I EFFECUA SPCiiC FullMutails sI.i-usolsI..,. I' rlls-I'.sIsi. ,"...'51 1 .", .,I ''h., :''crSTTAlot < I .\1 llIIost-s, "_ I" .",. ."."" .,.,,,. h.. S'I\! ast, ISle: :null, IIHulnif ." ",. S Snot.
  go ,
  ling. 1..111. whkh hail paaml o qukklylTin ,, Ikiwrl I ', .t-- ..,"lir.. i-ant'lind'I p ,I-I I I .s.lit-etslos, ,u .kl'Unlit and art atu, .. 110. I I
  *. I think Mr. tie wry atucteg buna I.. think of Falkn. i Ii llntlkiilHut .ml..I"I. 'ip r.t5l', 'pi, ,,1 Ir.. 'losIlil # '\ I 55115555 i r S "
  .. .
  a outerworll bave ... .
  bat IiumttliiH* faiu y be I Iw, L. ft-i-I-I l.'rip'tt'-o "M t If In 'Inr, blt-r nil.I II S..,u, I I". .11., ,n.lae Mcb llratlarhe, ,. '" '' ,...1 ." .. I" .. .. .. "". I. rro/ '' I .11.t. "I"'.
  maya to U hnu. through thorn oni>nwmdiwiaulaitakeniO C .. I. 11" Th I r" II., .". h"l,.n .. mWlI :
  .11..1.. .I'.n.. ., ,, h-SnIs, .> Theo. Pfefferle
  M. : sIl'slhI"1' u"t .. .
  .
  ; .
  Ing- a 'It--cs.-i Iaf- .4101.i I Is" Art, rllnn., ,1' .. ,"" ." ,,m... "" I ,
  dw.ll.n' .h. } .ud' I. n
  -F. l a't' don know him, Kate .1".. I. t. Smatat gained."'* a. 'nn n. tu ,il m,..,,n t I" I. n .M." oIth ....... olle.. .'', ,,'.11". .. .1. ,I'515"',., i1i-.tm-l n.' ''h", "I,' Iosts.I.e.sil.a ,<.. O ..1..1.J" ;II r.;:X :,! ::7 :) ,; .. : : :.. Fine Gold Fillings a Specially _uel3' lit.) )1 1 5 '. .

  aid 1 Hale qnii Wly' HhK, .."|.1..11. 1 bf nua-iiing lnhirmlnal' and h.I., :,. Hint 1,. |-|-"-I I"I ill.-. ",,I".II', ti'rsiilt-II I .. '5 tI. ,.,", I. Ih,1 OLblAs'2O I,

  but .I'b. half .mll"l rvrolliHtlon In her while di In I 'Im' .1.1.I.s--s-- uC' .... |l-I.-, f IIIlllldon .. BE3TAMIK'MEDICINEKo ''e'-i 1' ill.' 555 I SIllhI5 ws, tI0-55'55,1-I" ( "'.'' ., ,. ...1.. ,.""... 8PO9E... I. ,.1., s "., sit' 15,1,1, a La", Paa-at "t 'In 11,1, Qverfi OOO OOO eQLJsFERRY'SC J
  no. .tad mion, tiny were .p a ., C l "r..51511" .srlhl'ltor, 5 tt-", .I 111551 ,111. t-ss' n. SIlO 2 Out 1)I .
  .r
  .
  wiKilt' .1. .1
  0..1.1..1,1.| | | ae-sISltlo.tl-lstt-r.ls-s, | with Un Hiuttwboha 'it- -" l I. M.I 1"0 .' ." ", ., U .
  i11....k amiahle' now, againolll! .'lib.. din. **. I Inn 5 Mi,. I II ."".1'.1. ., 1" I rl.I I j jJ
  try .ll 'tlo ) ft. I f.la. i will I I 1 hi, >
  11.0. I drawn a | .11.0. nr' | in shr.151) in"JOHN 5 \ ; 16 0f { !I
  I
  Uniping. up and down, th. ,,'r".I,. I',. teas fruin.I. yt ruhlng, tbe Niowdrifl,n wilbul .- bar breath with ..Ih.n r""''t | "I",,.. 'lies I Household! Should! be Without It, I, : ; II;; : 5 Dr. T.J. Welch
  .
  kaw talt'rg.t an"1 anti.u1'eu to I link,. "r us nuthlngrk. > sii_ 55.i' i- 5_. ,,, lIlIes.a .V. )1.t hI'' )1.11.l 't- ,, .. silO I IAa anii '
  pond aalta weanew :
  III"i' I ki Imn '
  nuniu 'ly, >mi or > lly, t"I" : : I :. !
  1. .. o
  .11"1 '! : : I w ::
  : I" t' :lc
  realty oliuy J.ul. now, .,, alilib, thiy bail ,..&... .h.tiny weretartled ... ". 1 1'1 U up tin. .all ..1 llmu.1.. .t :.,'t-, : t 10..1.. '. \. i .i" -..i li ,In-. i A. 1..1 I .hum. J ;: ; :

  link), with audIt-a' cit I"-I.'t rta'rgy. "yl.kaid barking lt rlpol on IbeUwnUf life ba'V'r.11,01 ,",', il.l, ,1'.ly. Hut 'in aorta OU' OFatSIMMONSLIVERREGULATOR MONTGOMERY. ----- -- --- ,ina, .un. fib Iliililuior.. lolln. ,.f !

  ham get drralfully. Ublnd, III tie ,. tbat nm week hail HIM Ih"' It set's \1. < C..1.. ;ifDl1
  II I .
  "hh,1 .Ii.. "0"k. .10. 1 .. ., ".' .1.1. hn .su .5 Ire'-.
  .1 \ w bad taitte, Kate, anduiaka > ot ImibH-alk. im.n.",5-V. '.r n,.C lull S "-. n. .itenmedlihir ', "_ ",a.I l'i 1')1' CAD.T. DENTAL SURGERY For ,.,
  .1" .. .,
  111..1 down. or In'II l.i i-t,'r. th, t I,list tails *.Ih.l foe Cat 5l.|.. c..mill red "z" I litxi.J. I"''' M. |I'. .>all wbo are ..1.rlnf ,55.t-sts-s. ., lid, .' 11,1,1,11" .\..'. In Un U...1. .." -

  tea ...i.r know .I'y"Uul-I""y' knU. rnn to ..window. A h._....wa.a .t lllr f,..II,.. alun b.1,1 "I"| u U.l. .. H frent. ZCILIN*I f Wrapper& CO., a.ler"eneler e.rrf ee'y ayJ hulIet-tSsbiuaf. vouih. n.."..u. ikid ." 5 silt- WII.I.1.1.I l hIMH" III1IDorxtlstry ::1. I

  tlit.g.'t'rn.trary." |.|.n.bmg. the hotu A .1,,. al... l.r m tlw ..1.1.1 'n |I"''I5t----fth.- ".il t S ,Ul Hi'.Ud.lpk.... ...", t"... S FROM PROMINENT ALABAMIANS .ar, l aof manli'.l. t"-" IwllUnlIlialwllleureyou I ,,.. ; '

  In Kul.. .a1e.tutb'at| ralkm >lH>wnl tor that llwaimillwr ralkner, ,Ion n tbiwe ublau-l M>. au.l, I Ii.i.Is.I.null 5 I .v ,',newuull S iaLtso I "to'.riii rUCCUITHAIUit 1ISSwsl \ \
  Inking tie ,,. | I JO''.Kimiil. 'lap, M I" hISS tt--nao.lrneodIaseerrat Ira ..,... I I." "' -
  rotunwd rarlk-r than iwinl .1.1. 11.\ "--i u" I I-- 1 \ .
  alt-aug-rn I.
  .as'a'tbslrt.tsta.lraagrr. t IX 'I llll: MILT MIIHM.N SHLI:. \ ,
  r. t Am rlr AMII.IMI
  "i ''h"I t n.so 0)5- 5 5 it nnh .Ieodamlto'l'lrrsai.t .mkw. :5.-. I.sIso,
  Invalid arm, attaaknt|.| him .a Hart amUtkiui "lnhni.| be 'Iringt Mane ....f thu-rn,0 stared Irr.1 1..1. "tl I. ,lultlu, ," i. f "SI ., il 'In ori bl I. cl.t l5,5'Il..litlC nmu MMM*. v i'*," I" I Ii iJ IITIW 11.r.: .. Ll' 'j'1
  walk' itkai tin torram l I..', llwbinuK ,, tiIl ml I I':.:.,.; :. ; .: iKdldi. i ;. : : '
  '" oatl. Mat l*, tt, q"k.ly Ho ...I'*'He hail turn to IW luuvling ,,', 10",1 l .ui ''I n nn >' r ItS rr : I U: lirr'ltlilAM | \'. -
  alanrlail In , 'n h. ..' I ,' ''h.' I.I lu. :- _" 4
  TI..y...1'I"'lly, I Inn prUH-vuiotiou with 'I,. kw oftlHir ., of Itt1ttai|' ".II,hi.nt, I I.unn I. HENRY'SCARBOLC S 'i'h. I .
  wi.i.u (
  t.'I .11' S 51 I sssuIs.1.s' I m fj a .r.\i\sihn: : .. .rll"'u.D.
  ronvmatkin, lut tln tw. .,..n.'ii wku olhaerrnl '. tliat email not el conoilve i-liars| ,. t l iOt-t "" In".,.nilIruo ," I I : : i: : Jii. : It: I M .,
  they 1-a \ .
  I.. ) s-ss i I i I h s-- ii sI't-.O5> win I I b \ :. -i-s I t |ir \\'' I.'Ii'. hrM ', .
  tbi.m from tl. wlmloir' coul.I not In Ijnotklng of anytlunii. thatdl u4 1'11.1 It .,1 tbttor of tin ir I h 5,1.5 CS l 1': mil. .Iwi.kif rr"in inn. I Ii 'r, a,UIIK and l let-I ,, 'j\ urii UWIS..tn I li., iilIlIif: It-hill lornnli: rmvn I. I."It.: .un J.1 nl, I d. "" m .
  ::: :
  the elmm* '..'I"h. UaktwaiofFalkiwrt The ktrangtr, who .."once uebered intulh tktbinsu i i-.,lull..ii, Unl nt, I.,r,.".,HIng SALVE. I i.',ti,. lshlsooir..ia'; | .l-. I.i., .I \ "',,1..". ,I..I'.'' 'I- '5 1".1'. I., i-,5..1, V M 1,, M.I.. It tin'a' I, a,'her for
  toward bU, .I.id : ..1.I InouiiiHiiltothu 'nm' I" ,n.llltolii I .' that, I .'. \pn ,,,,, Jii.iir. ,
  niniimv wimn paloouutlala'.sIly. dlosouarto.l I by tbe itsi.'ta.t. listbtl5pt f'Sr."s'se"s S .. I i r 1"01" r.> i Ivan I1,55.10, iHiiintinutbi" hlglnM |ilolli1511t> I 1
  healing i,v ,n ,mi in.h .i|.I".I.'I..a.r, ) dw.llm.aaail .Ib I. ,, il Ikil.ln:' 011.1.I I-ill I.flil'tI'IlbShoad: \ 431;
  frkvdand the tl.xnltful t I'n'* lu-e of I.'1.w.sssaso"Inubta.raitoaeejttsa'ilobyar .-n|i.s.'i'." Discovered. I ll. r, .n.il. I f .1"n. whl.b isstlr ,.'... -" tin I I. / I ml\ .In'd h I ) Hi. I 1'.1, | ,rl ,l. SI Ii'. k. II th.' "rnifi.ai,.a. 'IhItIPN NOTICE FOR PUBLICATION( !
  l, ram lbuufroTOl-.tik: < url i-i--i i" .hlilltt-a55tht5liali'titIIt5Il .
  bsbo1usa. I .lib "" il sssil I till,, .. .
  / '
  at ft mi-Ion ,
  I. .u miM'inlali : I II 1111: II' ItI I 'i1'\I.
  "I won.k-r," mull.I tIn linkf.!k>wlngtbMn kwarlly It moo now II a'ha'CI ,,Ii,, .I,. IIhsuas'hd.I I, p, Henry' C..boIC Salvo, cure I I..' '') '1".a" I I. .1" ,iltiiit. )5.15 U",, , iri'nMi.ia" rliirdi. ilutte.rt t Is I.itI.111.tIe. : : ll\U ().K. Al I.4HH'\t"S S t
  ,, 1t.-rrals-sfssli, W.I. he ,ll.'ihIIlI-a., Is f's, .
  .1. ootol 11,01.l'IS
  5 ,
  .h,15.Isl ,,
  ) ,
  .
  with nrlativ* cyst. w nini ivrapal.lti l.lhlj' ,111' lu.l I f th .I I 5 uikw I" I-sal | l Ill| |tay5Ii.tl5'a 0101,111 si
  1II"I.|1 .1 I A .h,--I..' kuk of .1.1.( | | .'.".t |' i-edmertlmi .1..1 ,. "rlrn'ry'a Carbollo Salve alla,. !, .J'itin r. hlsom.S ,,sirnlo-l.l I U.I.,, ,. I sell.,.., ala.11,150 l ?,,) \1., I.' I'es' : tSise. N(1UK t U h, nl.i Its. n: .I S Sl t
  of didlitrnMnl ftit-n.tahit.. an IIK HMrong
  ilk' M .
  vanbb .
  tint.Hti hot n I list U" la 'nann lul ri
  not ut .I. t amootIl ird al
  ) lalsInita I in n lo
  "ul. Bssr 'S "th- m lisa t t). ,I""i 5t sIll |I' OtItItC pro'''r Ts.ih55soli"u
  lucre coW anytblug lk Ih. d< \ ...., i4 will' Mr. HalebrkHyI'll. .unhtlt o( J.Im II," .i, in i II. : ;" C..bolo Sata, eur. .i. .oS'e.tsah ,.ssi, I In.. nt.min.r/' ir ', 1,1. .n,1 I I..t.I'.-b.V or Hup r.r .olbl.Intvnluw, I" uiak nnaiiandtbit ,

  tb Mr .alkmbaait I I Ibna Bruiaea.Henry' .tsesame.ALI., >-...", Itt-ni. ha..,,, la I, .hOt. .. 1'ualin. aidt.,, suit, the aaeioa temiatlss-I" asa.. '0Sb j
  lose .h'. I.o I I me'ler know. ll.S, bed toutlu. not os'rtnt-tessls'it| I I.y I --I I I Im Itossil t .. a 5111051" d I I.1"1 h..r uoa itti.u.iflli. .
  .. th'l Salve hoala "UK J. 'AUdMI., n. U ..11 5 I IJudge s
  .inUar .
  I .
  Mouth
  iki Hi .
  I .ini I. ioti-o' I! ,
  roun.1 Mr unit-I C..bolo 'N'.L' .5-SI.h
  \\ )
  f< o. < I k.. two ulraligrn to 1b w tfanry .1"b al 1..n..I. I Iillniy S
  11 ... sorgar.tIa55ptl.ntob5lt55t5o55 Plmplei.Henry'. 1.'lb. |" 'a 1.-a tltlssll't-amp .un l., ria, bin y for ib, VIIMIN IN K\ Plo '"' I
  !I.., with own rr Itulhatt'oasn'k i ,fll.ir .5 l -5'I Ironilwnkw.1 : talv 1 ..1. llt.\'I1oII.I Ulb ; Mill '
  .1 .n" I, able' grt over or .ati nglni'as-s| C..bIC cure )10'.sO iait--iboiu'.sttshruaeo-l '' : I : INH vu ...iss \
  la kukhig dp la hi. eye I."tore.hak.itattsoolmiati fn .TheItott Hut a. to". I tot-, .I'r j. i Pi lea.Hcnry'a. 1,1, ..... r.r.t'rJrt'iiir.'U.Vriri..vr". I } ti, \/.1/ ,:,klM. .l"u>a on bind JlVn. ,. ola, |jj, II StIS ;
  'in IS Carbolic Salvo healaCut i. w.ll .. I .la,,,, .n.l oil|| -: .' I I.I. I.
  k.* 1..h"u A. l Muni, ,. ', .tI..1 'a '.flt5nrn'.ps. PI, .
  tsskia-retl.a I' !
  f shs.u'stl
  ..1. that little .aesal.m'lsat.I. Ii.t-ts1' Ihu. IU."T. U. ipiily asO'i I i I.
  | \" *h1 .f .,
  *. I' moaIepsI.s4 Hi, iiiimi.i' iliV'l *"' blur' sic" *'""lf ". eilni-e Ihl f.ll' ininlllialiniiif 5ttl
  al lh,ia" -.tlul&luo'efurlL.wona.rtlthtoeaena- aba .|. lie appeared, toit ,.. I.".'is--' I I Ana for Hen.,'. Take No Other. I |.|.\iTl.: a II.VMill.II. r.i.i- .. .tii| .SIl.rsss, I lilt .n'"I.' sa., lii i ns;' , ,. 05,. e ."(11..... r .,,1. ''is .

  Kota.buams.vorlsu Mn. link. li.lkiotl, ..i. lu' nijkif-' wear In. bat nub a .-li, iiseS.,5, : 1 r. -I I IaWnoaof "-i 1555lit' I. ,. on-n-rBmTx-iji )1.''.... A lu.Nu. al, .tea). dullib I nuwl.; -r.lfr.::I u.li rl, ,, .n.: i: i..i.it.ilm. I S mil. 110.1..0.i r Anr Uonlf.lk. and .lalnl,. .1 i iI Ii fI

  thrum In* |. lk alnl unllT' 51. 'Itsss t 'Hal. '. Hibuikullb .,'Is 70 .,IJ.*. If 'ila .alSissIiSir i ,, si's ..1.1nt l't-l.AVhIO asnarsat-. hark a II. y ill. hf I'.". S > t
  a cwitMnptunudy, "'y" mlly .hut-I m. an>. -You di>* -uteil-any oneP aikedVim ,. u"It:...llls-5. S I Hi( .. .1 I IIng jnn! r. nssi C3. Biw trk I ,u" ."I? my "M. whIrls. as r.. 1x4/1. i il > 'u:h ar-I l fr;iu liai.I. n Silt l"I.I l ill;,\I utS : FIiAIII.tI, tl.lII/lI.\. 111,0-0 I lra-i: .
  llala tliuldl' with at IbeMinn I S ,'. ,... may It nsaf TI'qull M..S... ;
  4llu'lr ), a glanf I'tirirs'r 111..1. .h." p.0 ,tsr ""M.I .5 lhtftsri ) rib uud. .ulb, |..UN .1 I ttIII't-, .1
  thing but alMrd t..I.. > puntlih"nut, illiili\ .( ..j.-5,55.i *, i 0. *"" ." n' -- -- tiastsllhlat-il.,
  b.1 ? I I' 1. "' I. a Is r "s.alt or'iaoo I ti'- r -i" d. :
  _. nr Mm uauiiUk wi" ,'.wtVj'r ." M wife and fainil,} .,. ,1. inr .1. !. I 1.UIII. 1. .,'in'J". )..i"I ls5.tsi-tn! ".'?) aTu'i.k. salt' \o' r '. 'Si It IrIS!1 i .1,5ssllatsiaoa'n ; O.a'.TI's. KIll I Ilii'ltiw

  euwulInK by t.I,. I am I,) .t"I.,1. "."|1.""'n' all' n i' ",t---5-'" S ,, ..u..r il.btktttltIT. : ;:t;I.I 1.11,1: :.'.:.h'I", ; I Ii I J. BIEiBIGHAUSER -. --- tt- I s f
  A iHenxe. munxl. Th 11 ,5lII-. ndr.iiil'ilaioirii' i. t
  noniiiaiai ivrtain. Jiwr4tin, Uiai Ltvimnuraw It-mg "foan' of faimlUrll' I ,11p.." tlut wun.itbiut. PO"TII.T. : i .1" .. .It-
  ) ttiniistslmi. Pass H.I" .. ,
  ..lluU >iaing 'nuwlaUw Uollbiug TiMb* plainly' privelved .. evkbmlal.t.' liid Mra.IliU. i-egnl II. ..l.I la u nof a' Davis Iio.J.Mt-al'si.na'aos 1.I". .....l'uVf'n.ti\l, ., .1.b,iVlnMi.V'oli: ; Pluwbin[ Gas and Stein FittiDL NOTICE FOR PUBLICATION i
  I .
  Mill ,
  be
  f kua. astral n Inhre$ Ul hUnerlf. yet relk Ito Ik. atO.1se'i bi oas.sba ,s,15t- dformablyl 10 t-e 11. tIlt-' et.iaaso OttosIl 'i"pI )., I |."lld M tin a --I's l .1 I l I .,
  .I.
  In aomethlng *Tb.aIretkoayoaknow v I" lIt-a' .. 05-io -5s.li butittne so'- ..fr. I .. I Losenatvracn I r iLAItO.wotla's ;
  Hbi only ku.w UuK ale> .,iuifcrabful BILL POSTER and PASTE SLINGER .) ,,, .. .11." i ana illi'. rip e55I' I> I .i, I 4 D |.iii aa m '
  .b r I Illf. t-.asilri .1,11.in.di'. alIt I ah V.t.f "ra'aiov.'r-'' .

  Ibe wily thkii that...h wa)ausdoesaSakS what kept 110 .yl f..tbe I".4i>v if ,b ktran, ,ra, I .1 Is I 5 II. 01 "t.s..1. I setI...\prenat.kill. .. I.. .) bigk prerlall' a sour. is furtbs-r ordain. d. tlIuils' S site; .'l\ll I KM: HUUkLTMilUl> ., : .I. brri,5IsS'., .,1 I, .
  Nan 1..bly* attn. I any be 10 duhkwly whk'k f. Ibe nl nutrbuonbil I. i' .. ,",. 5 i't 1,... 01,111155I of poor ., I"N. aa. 11,1., I as.i"s 1. .. i..aII nat a Ia. IssIIs. sthea. : K4.MIHIVMH : .1." .I, ... S s'
  .
  iak..M>* I ikiiul.In I wnuk* alibI cerUinly-the aUge robbery.* p.'I. I.-. I ', I's''i' ', .11, I ,is t-5O ">ttills. uralgla. .. ." IkiiIliilr faIs. .1' W \ II.\TI1 Tl'HH, W.'T.:1t: sdIsIOithtt-rhlbomhshilok' t,5 5 .
  .. I.
  wbw b .
  k4Hfruui It Oh- ,
  ouuft I .
  .t..k I" I h r : : : : ; 'tI .at of hi. rUint, andwa.leuf.r '
  :
  "II" 1) .1 i I
  thai tknilu "I .i.b Id kaowa tbat" sal'l She etmn I. ".,1 I unit5oos.llo5oi ssij .
  evea ... oatcue >> k.. ).u; wil, i I t'l" b. .1 I ". .1; .. l.55t., lth I.ssbiaal, I I..r.1. -1115.-a- abs y le J"I- : < U r litI' AMI mill WAIEII Halt r I Iil '5- 5
  .. 0 fuM n I I
  ralktiHF aol 0 UIUM i-> 0 gsfradae'tlvetyt-turl, I I. .rule uver with a .u.lkn ..I'.uk.o' >b,. 'O'ii' 't11 I >' HlN ": 1..0.alih on 'lb' ...of pIar hiatt-I a h.. I llArm ,l. f.i full i:,unit,.I to -. i :,:: as: I 1"'II.I.If. 1'/1': A h l.a b-I ITtletotI. IS autiala, rta. ..55'. hIs. 5 I

  your friaj .'0 a |... not jut In "'1 "t Ye aea Jiba beut bn.tr) .'f .HHnm,-.. llu.n i". l is-att-, rill-1 II UH I 1'1. < If t Ill t ; n .. 'I .. ,5iaoa-e .n. lb.. I.". aa.lwlnni.il. fr.nl, ,, a h..I"I,,I, h '.' :hISs-10.: "1:.tlos SI.E.tllUIisr:laIna l ;i 5 i:I Is. S {
  llllt :
  am-b dilTotiHit' from w. it-ore a ui4e In ye Vplalnlu' niatlen., a g"atkmau |1\1. lIP H'llilliV' l IN ...1 5 "."'" .. I. U. ., y' iwkHl lo t Hr..5 linn .1 ,1.1.I IluVt.el "; ", } IXTLtItEtSP01l.s
  -M frkinl Jssi5., ti.i.tl'l'I to5 i : .1
  > .1. Hit I >< .\ Mliv ) .Ilo'iul, Ikbo I ,'rilJ.-si, .. 11.51, m.mwxzIn.: T'p11u.ttussW.
  owtI t "land thai* aol, theta l.ul Ibe n la.-kk luat t 11'.11..1. .1.1 II'b 1 .I'.h. a !
  N .I Ia la fo I :'
  'a 555prlllstbSarasihln
  1..II. 1,1 RoastIs.. 5 attote ll fill It ",1 bias .st Os.sroa'a. "a' I I k fotn ,. eBU.
  Sm tut ,,I..t I ,iklul tear tssoosusstba'flblanf-wsIaslIatbr. | .. 5 ,.1 all I. 1.,1.... nat .I.t, S : : .|tIn :' : !II :itS 'It., .,. il.I'os'. II S Saslltaotioa I
  t.1 is 'i"1
  r'.y..1 u It-ata al Uu ,' .4 lulls, slot) Kb. 5 b.. positasserteu map ulajhulll. .ia iatb 0 'It011,1, toll. )i-'rekeiuss.r.
  tbMU .t 0 my aihbt .. a tut-eatta, .1 M.10 bn.| '. .1. 'I' .%. 'r..lv.. .ilia.iat| J .. l's Iota ri. I. ma--a pu I. b.1 is. ho. Ipronat-d full.... lb.il : o-l.l rI-St-, III is't' I I'I S'. .IIS '. S SbtJ I
  _
  kal\ WbMiuig Ibn peontTb.y'r -IjK-kJy ..aX lo. aianagul 1..1., I Illlfu liiioroMi pall..not and lisa I nn shout I a..ruin. S hill U'alb' fcttlb m. I nI oSi, "lolloti'tt'ta. i I tAMUIll" A. illS. boil- fyi-al. .
  .1 .
  u b. ,-,' T.I.1 1 (e.idiul. \ Ihenalf.alda' air f.K.a.ti.).. awl a.dllu iiinmiiui.r.iii i a- S iu> 'ne-l. tiasiat' ,
  .
  *AtMritnl k>.t t-u know, 1 i. Inter tbe. tub .. wdhuawhealwatlouku aI'r i a Is. tie. .al.'u,.li.w uf .. ..ahuuolmt It-Is-a'. a-au' tI) .1. las tOahna' 1 IuOdE.ai.k15e0iis: .s'uefOIilr,. a.. 'lb 1.1' I..lr. "

  "",. ) forevik.andbri ikbtklmtowykouw ---H- I I Ir t "1'1.. 'h..bela l In Ik'. 0' 1' ..aaefiia.. 10554,111 ...S ". : Ml, aillnkit ahaU I I. |1,55,1, \ lI.4..ullIn.. II. St-I-si 5 5115551fm t
  That avemiag .a dlwiir, aowxir. Ih' tw. *- 1 I tin lulli n.d.be> tSar limiu .1'.1ii lu ue tkla purnoae. "p Shoal ikl isss5itsotsi15511O.I .LTI' .

  _...bl..1 o.uthe.rll.r .,in, Von f.mitd. blnil Tour kouarr uiUmiJJlnllale. | ; ,. t.il> ui Ib:rid i and nia..I Ollsitniola.. bar:tiue.poostssIl>, .J. .l''JI'O'. 'I I-t-rtni..l, ,se up a 0 tin I isIs" all I ..in.," I'- S

  IIMkw. day thy a. 1.' .., It I i. ..th n hi liii al.iliu hi' host at..lb. Itslt'I II I ) .., 0)I las k a. a s ..I 15 .5 S555. is. I
  1ut, I 1J ill L sT5ilh. sit II" I. H till' MiNKlat. slot Moalolt-sOlIl. .flu.. S. tnI. ..Ibasheiosit4tas.pea. I
  .un|1.1.e and ... Uuy .>!. Ml, i vlnlv my .-," eoAtinued Ibe maa dog .t. l ;,,1 1< ..tMt-.At1. I-*". f "t 41 a e.,1= 1'.. Mntsa.pt.ntasosthsr : .. a.I 'Iteaarlhi. Ibr-diil, ft,.. ,' : C. THOMPSON

  frank tOI.SaI.aI, and U tuu I. ri i .1.11la giUly. "I naua ol Tkmnpaottl laal @ .1 1 ill. ...1. i S le |.ii.ll li.-lf.r ihni M"., nI. 5 ... ".aminid tour s.i.H-.i I i 55 ant l.inl.I.1'h'i 5 It-al'4 IllS 5555. .. .i. hi.iiUdlailn ADVERTISERScan ,
  .
  o au.ssoaa'tlem) witb HMU at| ,intlvtralunl ,, over yon aiut aiwk vf a : t I l'etss. "...I..I".I.1..1". Saalraiarlo ., k-na a. I 1,51. oit-artna'aI I "I.lU. p ....?-. :
  I' ..1.1 il,. )ussrsoehaort-t I.IIU.IIUK' and waking. i uf Ibi. iirdlititn < i ti I
  t 5-si n ,1
  .. loll rontr.4 n rs&| but I broughl bun Ibar. Well,I k uouldut : : \ ; i"." i_i\ I i il-l tss.srtit-g at ft j.am> .|.ra.le.l.iaii iiU, ... I : lat-uss-Is's| : f. jtilMI," Tuia'paaStI'rfI ,, learn the i 1'l

  thor. ".. errtaia |tfntb> di.iity' in thurasassarrmbsebturlhetiaai'tsoltl tot t u.*.tbal .bad gay kirn, .Ilk* I f ( rl 1 rnlaJanu' ..i' I... ... Ikil Oar-u i-k. I.fill'. aadiOWaflMil las l aii....,-...., w,linn' ntu .1.. u 7I exact cost c1 a ,

  .' ItsatsilsttIssgUarn.ktttoatouelI5ta.t n w4 aba rot ageule ._ t..h. ', ,' ),,1 ill IIU. lttit | .HHI,'4U. lob, f r ibiirlUII) I 11 lu .em itndnl.laul. f >u, U n nu I of .
  I. vl I .4 .. : nvuniawtulto, 101 \ nt'.nla; tour I. lint i W Ka d In a .nm n b'S. any proposed line of
  and 4 il. ->* ..c..UL" : C tli
  I' .t. ". oriasce.. lb. .lmlrlsl.ast.r.. listsai M. l,. t'.Htm. tt ..1.1"I I *-. TLp op r n 'iml.i '. I
  \ 'z1111.0 0'tJEI'aIlag'ial''i5
  their .1. her ...wilh all tuirpndMiuaitiii -breasts .,_.t ye.ouiayMr I / t.1\ .r. i ii' .'I..UI'. at--i lup ". ti. r s ltss p "I',',tt,, I Is, 11I.II .
  list itrangiit. k u.,, ,,,,,lMr lev ejue your kouea," 'a1seat..t : \1 CONSULTATION FREE. ,natidi. < liv' In"imli advertising in American : S

  alwaya a ...- i.inllitudeofgtutk I :;I Mn. Hole I "and to there moo!' it.s.i '. ,1. Isk' 'Ft'.. ila-t' I I ...". / ,/ ..I ,,0..1, ., !..
  1..1 f. | I I : .:: .I':.It; I.., :; liMOS', :: tUft' bs'sr. r... U .1.0.1'I '.,...., I, n ,, .f I., ole .1.,,. '. I- IHUEItI'IEI.Iitt)
  "ankweutlvn am '"iorlly i- -u-: 'it-taheaoagrlsaly; .. ; ? : : Y papers by addressing
  \ 1..1. '
  .

  ,
  I .1 l "I. 'Is Its all I .1'I In.I I "
  I..o _-an, shucks n>.1 i. i. -u.l Le mao Ibar I _that 1. : 5 .5 ; ,. : : .I:: ; : 1 .1 tilt-C 1,1, ".1'I I I." 'tioiLani "I ,., I." ,. I, I line ooCOX.TASTLV) "' 0 ."11'1''

  a rtrong ling. ,noraltuk. I'' r .. -I I", .l I 1.j U..and kem"i S .. 0'' ...tisllisiahOi,5.I, ' ," Geo.P.R0\vell&Co. '
  I.
  'MtFPerno.tottumu
  ; ; ; I
  l II 5 -"I11' I II. 11105 5 iaOs I. '' .' ,
  anreh'd' ,
  U IbM lalnl .t
  J.aspk1.s.rrntst '
  asaspetenarUes- pet / ) .. V 'I i I., : ,- :I .a'r ''r. .al Ill Maul'.5051 1.5 r .. 5t- :' I ". i, ril. ,' tsinItttpup ..._... Bt&enouo Ilsibla
  found tbcmeclvei Inipnawd wltb 'I.4'I'sst-S Solemn bar eirtec sod ThusatornoatI I S los 1 laauarf A..Ir -*' toss H V'll. 10 a_ Si. ..w Yarb mu> l.a Sal ulill K IIf.
  I.
  - j awe Ibaa equality In the sic ... lumii atom ker a wbiw fao ..eyea .. i ustoKbA. I o.u AI -" 'slmt-5t-t' ... a I .. .,. *.. 4 ( & loe lI.IQ.'isImt-jm .. 11'b.l.t hour
  J them the 4 Hem.ing MfUuVanivi Vertalnlyfkait .You bet ma Kawiua ", "'a '" 't-rbs i Irvuil'owrt" ,UI' ", 5 ...1' I' 'J" '" ,.. pmempa j I Mad and In4rad ar./ '.a'Is
  ajuuanl and I' 0. / .... ..ltk n *.ly. mod.
  a .


  I.-  u-

  -

  .  .
  --
  .
  -


  .- k1tTO 17j 2.:4: -... t I

  I


  '
  1

  1 J FNSA\_ COlA COi\1\ t MERCIAL' /[ .

  I i

  \OI( ;) l'l'\s\il: ( \ I inltlDA.I ) K'ITHD..1.1( ) \ \I\: .. t l" s ; NO.( .lOo.i( ) !  IIi-4; .; .v <<< 'U ,.. .va.iJ QUEEN ,0:. SOUTH J1011001.- IJBtz,11Iirno: itt S .\ I: ) i S : I

  6reenouss: J Nurseries! PDRUILI MILL!. I Ill h., ,I. II ,It .I I I ;;:: f

  !Rr H.U! : > ; : ''W I"i I I fO S'iY"SiI 1..1..1.. 'I"', ..I.l5.. ..\. I. I
  l: 1:11;: I \ L l TEN1Y I :
  .I" ''h.' .
  'rn. ;,1 : II'I'I: 'r : \ .1 HO'R' 1t'1IQI '
  ;
  I I I ", I
  .11 I. 'I I 'n. Iomll, .e. .
  I 'l."n' I
  ''
  .. .. .., --... ..-- : { \ i I I 1 ; .uJ.a111u,1! < LIU I l ,
  .. ''I" I. .. III.aoh..... ... -... ...,., .-.... : I I I l"", t I ', ..:::;'.': :::';' : ; : ::; : | .
  S
  r. r. '..
  ,.. ,.,, ', ". n"" ,.. ,, '." ""_ "'."UI.Ulua'lIII SI : I.I.' "S"IIlI5'i, r .." SI,1.1.I I |
  -- -I ".\IFIt" IN-' I l (
  DECORUIV AND? FLOWERINGPLAM3 I :55Il:,I;'I' S'5, I;. ISIS'" I I'' ,;'i. : : :, I : : ; S: I .. ( ,. I I

  : OF ALL KIH33.l ::. I Ual'u-ld! tV Sutherland I I'l.l'l,II, ', I, '...1". ",.,"I l',i. ,, I I ,1 | i : .
  SWfOS StaJIB and (irocerios S I"
  Ship Tobacco and '
  J I ..1", ,, ,,,, ""I '. I... < ,, ,., Cliflildiery Ship Fancy $ Limiors '"'5'' I, 5' I, I | | ( |
  I: .. ,I- '" ''f"" ." .. ., (1'"Xl 1\1': ( I u\r. .5 .5 I II ,. "' ,. ". .. ,, I
  .. ., ... : t ., lII5I,5, h..r i :
  .1.) :Ii II 11 ,: :. h .. ,I. d.n I M\NII' \. llrMI-:! ,\NI.IJI :-l \ I.I'I! I" I 1(1II.:( BI'i' mill Hal iZt'cl II I'ch\ill'1 1111' II" >'N VXIM III 'sXI ) PI I I I1'11111 Is \I sIss..L .. I .. |' )
  \ : : : ''' Hili I a \ & : ; T..Irll\ \ I i
  d II' 'I. Bricklayers a and Plasterers. I uiu.iuiiNI: : -I I/IN .. Is's 1: ;, : I "' ;I" :I ; : | .| .
  -
  .. : ; Xl.OO,,, \ ) )
  )
  :: 1.' :/ "I: : 'I : : I"n. 1 / ,, | [ | $
  ;l i. L o I i : 11,: .u .I r ;H; 11, i ,i ii I. ,lil\ IS'S 10} I 11'11.1'I ( .\Ml AN: ( ::-, (.IIMN1. NMIIKI) : I'U.ow I I MrTM; ( '1'411'1'/1/ : IMJI.lH: : I' \ II'U. III. Ml'. I I M.IM O\KIM 'lo; "1'1'1' !. I 'i ( .'sr ,... I l ; ; ,
  .1.i ,i,,....t m I u. u i : nu;tI ,ir.Hi J.VI .'0,1 S'I.W'I : IH 1"I: J'll1'lI .\NI: ''I (I.I !Ptlilt!: / I I.NIIM.I I : I''R' S ,IlrsIl, .
  I ," i .1 I-I- <'i4 a I. ii.u.il'ii. ,. r ..5",,,PS It.II'" '.11" I 1.11 .sirI I..".... .lu,,.. .1 I ,.... ...1.. ,,.
  "" ,"l "I. .u, il. I I.ri II I. ,, .
  r , ,.. .. :I' : S ;155511' "' S I..I! "S 'l'l.h ..5IllS.ISSrSS Bars and Hand I' 555 ",55'IllII'. I '
  I '
  H ,1-,1.
  I r in .1 mi Capstan Spikes. 011... |
  ,i, I I "t M I ._r. II rt..v I II'i ii I II' 5555,5(5" .' d ,I" .55r5.15.. 10.. Ill, ,,1111"0 I II5.55 i '' "
  'I."i ,. Ii "i. ". .I'.h'! .: .i ..I..Ii I" 5' I5.s'' 'I'. s I ? .1 .' 'ssI 'stsS' I 'l. .Mill. I lht\ 4' l ; ,
  i"l- ul l" r-.p.l' I .. 'l ''S ii .S :'S .I. ss ,II' ,:: : : :r. ::: ; .:ls.'ss';;:I :s's.' III r\oK"" ... ,. ...... I
  ;, :: :: ; :,::1 I I. ni.ii\n: : : i l'I iMdNII i\ on I: \ MJM-II: I'II.\I.m'I.I..q.' : : : I > i i 4 01 IOMII. 'I-I-MM 1.: \V. Mill I II \ | \\lim: l'1\I'n I .10 I Hint '" I .
  nl I u II 11 ,1. i in .In": 1 1 IMI I :.11 Mil. \ "'. "l'\- |"; "I'MM-M .. .1 I \I'\N-. : \IINI.. .\1'11.\1.11 S ...I. s..l. l |h. .1"" Ii .i M, r .1, .irt'.1 I In 'I.' ... ,, ... I 101I" : :Pill I I \l I' \11; \ "'I'I\I (on \: inn: "I'MNr itid >tii.I ., I
  ;' .'.m i', .1.I .. I foo""n n -.1 l ".11I .,m RI'I II" ",5 I' l. OIOIM': : 'I'KXoh; ; I'H"'K.; IM.II.III. ( III. HM "KIM: : I'II\II.II' IIION I I I.- ANH ,\ IIII: 'lIM' M I.'IEI| : :?. Hi I1 1,5I'l innxflhi I | .
  r. 'llr 1 ,....I...1"| i 'l.llait. ,'iili.in& ,,. IIL\: WII I'.MMs; IN Oil (.1'' M 1 AM' > I I.|| i| III Mil: : I.I M. >, 'si'. inMM: !IIiI'i'.tlr: S II KiniiH.i.Ii,5,5115. II..'.,... I I | "
  I '11 L I I If j 11"111' ,, :MlllHM'l 5' lita lOUHf I ( "\ Mir.NH I ; :I.KliU N 1 IV .tI.: 4III.)14.;! -n. I liil 1 .n.? .. .... :
  \ ... .
  II. I '11.1,1..1 I l '

  f A NI E: W STOllK !! PHOTOCRAPHER. I 1.\1:11,1'\: I.ISI'I!:i: ('01.1. \. VK.Ni; t.. SI'\'I-Fno.; : >4 .I. M'1-1''. i 1'\1: I i-i\;; t 1 111.\1'1\1 ( .\:- IIMNH: I'\I\H'IH: :? : IIII) .$. tin,Ill .I 10 l si,.ii ln. ,Ill.1.,..ansI,',.,",I I ,. l l

  fll II. II. I .. ,
  | -T I IK .\ Splondid, .t..QIl> II Il''iil I III'1'nhlt.) ami INnkct' ( t Cullcrj.' N 11"4II'ooI.| :MIDIIN JIIH""'! !l.i/ois.(, S"".1",, .. ,lI..fl ,' ) '
  J. A. Wales Little House around the CornPr.. S..u' :;| l \ : :; ; :;:

  I .\rr.'I" Si' I l\ -IK:! I I : -.1. 00n1p101: ; ::1:1110: or 371 1 e Ix i xx K xfi o Is. 1 o .--- \\ ". ..rlt: Wlk I I '", | |,

  I: II",. .i"| ''u ,I i >1.; nt VI :Ill'alilox S I'IIIUUIII' A'I'L' .. ... ,. t> m.itJ. \\'tl'AU. PI1III" '" '110'"I II 1 51,1.1. .\.1'' "I IF '.1 \s. 1"101.' A"I' A"I'" \111".1" '''' "11'11l I lI'I'' .I.I'1:11.: .. III: ..>" : | | |
  -II I I. I \l .1|,,,.|' I.. .II| |uIt, I & I 11.\ .. 1111... 1"1 t lI.I'.'. I"' N. \Sills'. S "'I lJ'\ '. "1.1. "I' A'sII Iss h'. III '..IlsI. I.\l I l'.I' I \ '.II II' 1.1 l\I' 111111, II \I'". |

  lut ,'. >. i h i (I'"h''|'''il'(' S", n .milGENTLEMENS' 1 1I : .II.I .1,1h..iM-f.r, ....,l,.">'". I | ;,:::;: : l'i::::': : ; : l : :,: :''i;
  UltSSXH) PAl'KIt CATIMIMJi( : E;
  I I 10"1'' .. ..r J. Dennis Wolfe II1I.M.! "" i U.,.,.. r... l I.III |
  | |
  .. ..
  II. "1 "" .. .1.l 5 I
  : MIMING \11""'" fir I'. M. Mil t .>*. 4.,51.'Ik. i ll.lrnir ll>tii nnil Ililrfilitf. I:ttnrl, I'uhll. nil.I in.. N ml I. .1' .\h.I .....u... I IIKI, i.II.1I1551, .5. t'isIIjis' I ItriH. Shin l %,i" II II. .I.... nlmit, | '
  /.1 |.T .-. 1.11,1( Illl. 'MOiall Ui||: mi.l: II I .1" ii...i *: :55',llh.n, all "'h. I I.I. i
  :> oliiry I -.llIc'. I. S 'iiiliknnlili I | | 1 |
  GOODS r'AI.'U: & Vll\4XI4' t'.M'KNN.; NIW I .Nl.lNi| \NI| WOol.< ) M: '- I Ol'l'l H 1"\1' I I .
  : : 11\\; ( \11.I I v I IUI 11 111.11'1| | I''' ,; MKTM: .INK: :
  ,
  Hrni-' I'" ni s 551 i "YN" IlL "P.'IIisI; I' MONNH! HIII'I'I :* \1'I.t.IIIII.III'( 'h *. I 1111 I l\ .XII| -\\I'r; Ii; 111'01' !s.. i.\, ,. 'III \ \ -. M 1 \ -I l' IIOOI'-:.. ''I'.lI ,,l.' "*. All.", | :' ,,

  Hats, Caps, Boots, Shoes 'II 0'1" 5 I U< II I'.l II ,HIM!. Tali'nl I (Ii Iii 11.1'|" U IlsitSI' III, I IIs,55I lUnl,, .\tIfls'ti Islel nt. slupl .id.. ."i [ : '' ., ",,.| II" .'siss i slt '. ": )\ "'.' : : I I

  S l l.., l II ', "IS"S ..,.,,ll.'UllMaritinse /I' I 11,1., ,.. I ... ,( ,, ,
  10"1' .
  | | '
  III" "oj. 11.1" A OARS PLAIN AND COPPER TIPPED.r.Uou ; 55 III S S II 1 I''.1.1 .i'S '| ) |( |
  s11. .5,5555 If. II II. ,' '
  i .. .. :..
  : COMPLETEGENTLEMEN : Surveys. : ,', (C.I..I.'nI.I I liinflin" I'iiiuss..| 11"1": ,; "111.1.'I It:,'|.ur. : l-.Un: ,,'. (1151 XIIhAIl, Hi.. I 10 I. .,,'. I J'.I Is' I .i" H..irl" M'l l'.\NHml!' ,I WI 'XII( I. I I.'I,I'' IIls, 1..1'.1''..'''.' & |",
  FURNISHING I. \ $' 'I'.M.1.,3 l \ $Il.| "Milli.iuiii- .IH, ,1 I 'isIs'I I.LIuI I ; 1 ,...s.. \ ...' i..r i IKM-' .III ." 11..1..u'I. 1 U U', \1'.. \'It 1'ixir i:.tt I'.. .11,'s's, I ,.Il.s.r'? .
  i'm'' ': .. ", ,' 1I..r...:' I .' ,..hll'1",1| \ I ( ., s ( : \ ;. ..ur.Ii.I" 1" "5, II"I ,, s S, I IISS. I 11 I > it .1.. ..,..,.s?"..11..1 ..., ,. ,, ,
  ,,, ,, ,, ... | I J "
  .5 .l5I-I. 1111551- 11 It.'s .1.1ciIa"
  .
  ------- .
  'I'( ) I : I':. I I %' '.' ,. ,Is. ;:, .':",; "I' \ll..nil.;in InAX --- ---- \ I .
  .. ., .. \ll--l I..nl I I. .In r. ,, ,
  III: xniriitin i r\noNA.r: : .. .11, .11"" 11'1'1.I .. Inuni! ". i
  -
  ,,. ,. .., .. .. rf 'P515 s'S.,,,.1.I III ,,. ,,
  us.
  ) ,1. .Mmk, ,
  Lj .. / I ,
  [ III' I Illl. I I'IJ. I HLle'. ;: S-s. / T ,, ,,. '
  '" ...1.,,,", ,,, , 11 IsIs., ... ,p. .11 I I' r.s.ls? I
  | ,,, ,. ,
  I J. .\ WALKS.COAL )', n.ar.,lii f.!.M'.ii..' ,o I," 'K1 11 ",.Hurv.ror.Iv ,W. rrv ..... .,....... IIh i' ss.',i'.'.101" ''ksl I t l, ,,, I |
  "
  --! 5''I ... ... '''. I! j I: ii, I Ills.;, .,VlI.,: : I : : :; \ :'I I I | I
  4IPI ;: rf4. | ""/ 5 .1 I nitii II"..19.51, I I I, '.
  i it. 0. E. l McKEYNOLDS ,1 :L. t ;", .. / dSCAUTION.. ..1 '",' ,... I".r.'ssl, 'IS I Ills' ? .
  I i '
  : ,
  t 1 'J' h r .r fl. :,. .. ) ,
  ( .
  COAL .
  .i' .
  ,..> l I II.; I s ..10 sss, ..., I : ,,
  !Architect and Draujhstmanih .fl : { L ,I. s'I. I ,
  "
  .
  :: | \ "' ,,
  t. BRIER FIELD AND THE BEST[ \\ 11.1.11"\-1 I : : ; 1'1.\.. .t\II '1'1.". I.I I. lttm! tX'j"1 'j"Jjl "lnr 1111... I I !

  I lit \1111\ .I'll I 1111.1'1\-I .Sl. r.tuL\.t.' \oIli" .1. 111,1111' .SlI 'Ill \ \ ,
  ), : : _. "" 5 I ,1l1111's., .
  I 1'I; \"S. ''M.'IA; : ri. I S ,"" ; "' II I .
  1.-1:1 I. t 'II II ,, ,
  ''. I 01""II. i "."-it,"il 1> .... .lliMltittmOOiil A".I. ......1. ", S .....1 ltsfs' ( r"5 I ,I. .. 1 : B : :Ui 3.' '..f ; l rl 1 tiq5:; I j .,tA {. S ('1 V N POTASH. '''I''I \\\. .II.s.M. Millu 1,11. ,,u", : I .

  11,1 I.i., .1. III,,I 'loll .si.; I. SfISIIX !- 'I/ I o. 0. fJ. | ", ,
  s s .
  1 : .rzirclI j \ I.' .15' ..
  : 1:1': J. i 111 : : f'1 I ,11.55 '. .I..... ,, ,
  ..., IMI'sTAI: I. \ltPII ; ilU- : : .lh... IsI. I S .5: I s's.' I' S "5 's's... llsssisl 154,5's,' .51 I I .
  I[ lh' I IO I $i"' 1 ...... S .5,. :': ; I S : : : : S I : S : S 5"s.ls. S 10..1 5 II |
  .\ ' .. .I -r-.... .. .S.55. 55.5. sS. .h.. sd1. II. ,h. \ |
  I.I S .II. .\" "I 'I iHI4. II I f-: "" I. ., .
  ; ,. .._ "" "" ,
  : : 'I' ; ,
  , I I;" I < I h, I u II II .IIIwn -. .. .1: .;L'-.4J"; "" '" Y ,,,, .11 .to. ..II 55 I"" ,, ', ".1. ( ,, !
  .. -" ',, ." '. .,. I ,. ..,, ...., , ..
  \| | nun' I .10" r I II! ', A 11I.1.,1 III. ... ., ," . ,
  I '
  .. .. .. '' ''''' \1. I
  : \ .I.mI'lUrlS\ : : I'.., "I'ssl 1 ,,I..l .1I.111".I"R 1Ifl5l, If. '111 ,, ,, .. A. "n'I.. i.5s..sdl.4.5lIs'st.lIds '5 ;" : :'5' 5,, I,, '; ., ;' '.",' S .... ',... ... ".." ."115." "1..."ft BUUUC WAI" *. S I ..5. "?,,,.JI,. I' '.. :I, : :::I ; : ; :,

  Ann.I ,.u. t'1,i I Hu\ ,_ lit, nil,, I .C., J'-IoI''I. .1. .II.. ''I' h'r: ,s.t'" l.'sSls.',,, I "'is." ,-. .. I 11..11I." ,." ,.N.. r.... I a \I 1551.I I I I. 5 'j '| .
  III II \ I
  II:St I SI. \. P I.I ( I 141151111" SI. I .
  ,. 1"" ". :"" : '' : :,' .. .";1'.17.:0.1: ,: '"5 I 1.1, .1 IlIsI, I ,, ,
  I'n I nil! n I i i '" n ulir i i .
  --- in'' '.10" II II.
  - The First National -- r '' '
  :fin';:,,' 'i.', ,', I'I'i'; ":'; :;' : :::;: ;, '. Bank ... 4. I slIl.s, .1 i" rui'ii.unlit. .. I ,
  11111" I I .ml. ",, S I Hr.l, MIn. '
  nil
  'r IOIIH
  II. '1\\ '''. \I. ,.. IIAn.. \ .. ,. l
  J. E. CALLAGHAN. III I H iu illhIO I1i'o. I 'I' '" I. .. .1 ,S's .1.. i" ,," :., ,,,,,,1 \t I 15.511,,.l l' l in'lilMnu.I M. I .1I :; I ",
  ., Davis Bros. I! .' ." .",, ". ,.. '1'.11"1"" ...."I.. ... Is .ssI'I| i. I I 5.H. .. I
  ,i i r PENSACOLA. FLORIDA. 151. II. ,... ., ,,5'55, Illsl.'l.. ..tiry niirnlMK. al ,
  -,,,,. I ...t., I J"'S.'I.5lsIs '. : i' I|': ::| : ? :
  f s. : :
  : :i
  f. II ,, I' .,.. I lprlsl | .
  -i>Btiu Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold WHOLESALEGROCERS tI ." ,,,, \11"I. "':'"'''''''1' "..... -in tut,:I-I. iinlit::i):: al.. \'I'i: .: i : / \ I |/ ,

  F.C.BHENT&CO.BANKERS: .' Staple and Fancy Groceries, '\ ,II ,,,... ,..... .. ...... "II ,rrr t\ nllH. ... ,
  I 511.' I II I", S Isss' '55.55 I ..... 1.1 irHrxx .
  ,,
  II \ \ I ill.N) (0 I \1'1; >. l'.ll\\r::1'.1 5," ,,'''II.. III' 1111'1'. '"'''' Il s A r Mi...IK.I. '
  '" 1' .II ", I 1111 A. ........ .llslsIsl ( | | "
  II I.
  PROMPT II
  ATTENTION GIVEN 51.111.
  TO
  COLLECTIONS ... |
  ",. ', ., .. ,,' '
  I."cll. .1. :
  r Illlr M I I II I II PI"' I' \si v> "\ Kn..j I 5\ llsl.., 111"11.1.'kilN.. 11511
  ,
  "I. "I bIlls '
  "ss' '
  IN Till, < I II I "IM > Ml INIIlMERCHANTS I' ,II .55.' iI.s.l. ,. .. .
  .. .. ,
  !
  .. ""rol"11
  I .. .: :: "
  I .
  "I' I'M I M"I \ 11.11.1'I I I I'I'U: 01. \. i loicint. I 555l1 II. IS I .. ""'''. "
  ,I ",,' UQOOH DEALERS. .""n.I.. ,
  Pensacola, i t I Florida I .'s'.s., .1- .....lln I 1fr1.l..l, | |H I ',.. .. .tIi I 1.41' '' .
  f' t ..1 ," "" .I"' "'*""'"' for ''".....1 ,
  : HOTEL i ; 'I Ills,".1'-| "" : "' |.
  and ExchanB
  FmiQ Gmc3tic I't'4I | ,
  I ,
  : [ [ IBEItT.ILTEIRSFLORIDA ( Sf I1I1 oilllIll.'lulII'P. \ ,". ..",. ......1. I '
  iiitlll
  r ,
  i> J"l I )
  '
  " I':. d" II ,.", .1..11.. ) | "' I I /
  Dought and Sold, I.. ... ., \\ ..... Ion.. Just ..1,1",1| | | I | | I ,. I '
  : SAIL LINE \ PEn KAiS( : I', .., Il.I..I., .
  Cor. Palafox and Covernment Sts. |lar. wuilli, ..r l .
  .. .., .. I I "lllslsls,5115 1.., J's-, ... "
  l Ah.II', i",, i A"l i Ii "i nil ".1// .ti. i" n w .. ,. I I I,
  . I lu 'Hi,,, i d' i ,1, \ I, Ii,si'S ,I' \ ill-lull, .5 . Table with the Best th Market SI dl 5511' .
  New York to Pensacola. : Supplied : Afford 10.' ".. .
  1- ...
  :: .111.|| 110. ,,
  A..n'' S .s"1.1 Mm I 'ii i,:i ,'f l. n i. Ii" ilt I IS AUsiss,, 1// ,...... ., | I .1lor.II I I,

  ", .. 1 Hi.Inn.. .I ILJ.SlS'S'| .... r""i ro'd' I I WRAPIING PAPER ::. .'.'.' ::;; I.srs.p: : I | ly .e""lo | ,. I
  ., .
  lull.Ii ,i\n-oi: : ( (I rii: ,u.in (C.INIV; i "ronaNII: .\'( II "I 11\i i u \ iinIN: !si LI'H\'II'; ; iArcossil : I. "" :"" .... ( WIlsiss.liIl fun.')' Jol \\'uik, ,, | |, '

  '.h. "15.S. "l \ S t N a'ul' "" I ,sks. i iI'n w..' .."... ...,It. .,Ie.Nil ? ,
  (\1'1'1.11'\1'10'1( ( 10tl. "rin .
  'I| s. |151- Ill' 1/( 5 ,,
  ,' '. I .1 I I' S t tI A sifIs.is l INI ,.... | "
  s S S ri "il tS flwlMll: .
  I>,-, !10"" "'I"I I "* l\ A. BENfJER & CO. ( lt' < ( t lip I HIIMHCSS, I I'oHiun( ol'llicCity.Rooms I ) i PENSACOLA FLA. ,.... I... ... IIm'e In ( ,,
  I I"'lf \\ HU Hit ( '.. ",
  ... I ; .
  I" % "," ,. ...... ,
  ,
  in I Old VH,,. M: \\ t (IIII. ,I sl's'lISI SS in r I I lu Ilia, '|' ,
  first.class in
  tric'1y mry llC5pect S I'. : : i ,
  f J4II j ; mil ulitlllm luw .
  and Furni |I.t (
  Mil.I! .I. I ,,oil. I ,I Is. r I I' ,, k i I sI ''IIITIHIn Newly ITcatiy: hoa.1 I I.. .
  .
  I $555"I..lII,, Isl rIsis.. ... .. H timriHilun, *" l | : : : : I :
  I ,s.Ss., ." 's.I, I ." ."I"I r ,I' n I's' fi I ". I..ssl 111".lilISIl5l'lI. full ..li.fj.'Hun.Nllll I :
  City Hotel .. , ,, lIll.11', I )l's'. '.
  II, I 1. ''' '. '"S. i Ss I .1.I k. in "I r ... ,. I I .
  .1. Ii'll S ( .; I' -'UIU'I. cu'. 1 ,. ".. I ,"ssI..J1IpIIlM /
  '" .1.1I 1 ,,,
  ,,I, ..,,, ,. ') I.; Ill | I |'

  Ed. Sexauer I t1; .,,, .' ,II ,, I'" .,, ,., Ills .ulw, .11",,.. '
  ProprietorE. < ,
  :
  .
  ., , I "'
  1 i. 5 I II"
  "s
  1. .. ', ... GEO:: : GE O-O3DOI: : IlTllllOII win".' |'.|...'r. ) |l, /
  I Ii .
  J COOKE Clerk liy carrivr. ariu-'| I I | | '

  i AS SK YOUR GROCERlurTrafeMarklams i -1"1'-' I'1'51 RPAR' ", .MAKER., H..IIIHA. I iliit loniako, .:lnjlalil: :;| :I I \\I :::; I : .I, |;: : :::
  GOVER.NME TT fill
  6T.
  lu rul'elvs l
  | | .
  .
  ..
  ALL KINDS Ssl.l..i> .
  OF MUSICAL MERCHANDISE. U "s."huol.n'I ,
  IAT 'll"f 55 I I.t I I 151'Mi -ft, I \I I1: l.iu.li.r.i.r Sill or "hiuil, ", ,,, ) ,

  1i:\-M in'l.A. I'I 1.10':11'': > \. I IN-II.-I MINIsin; : n i UK: i iMI oi.!: ON' MONMII( ( "I'.\ \ \It.SI'/'I. PITCH PINE LUMBER and .. "v ui,.i. r. I I.1 Vllli,, 'III lu rjll |"" | I | '|' "

  if. ;:', 'l' " 1111' "'' ...r." .." LATHS \.1. .. .!J .* .' ." "' "''* .iimiia I t 'nrl"IIII,* li"",,|, ,| | I ,
  O I i'lli '' "" '' ,
  .. \ I II Mill u II"" 10 .
  "
  ., III. VIII will ..
  I I' j l"SI I. Wuo I."n. r i
  ;
  I. ." \zt.J.'I'II" 1.1.0III: .I I.H1.VON, A :Nil/ Illl'1 < I1 1.Hilt1 HII : \ MlAWH\ I M 1'111 -- | | | I ,
  1: I I I. V .I'l.::11 I I. .1'1\. \. ". .. stIll. ills III I:. 111111.lllI I
  "' 111\'. : :: : :
  ls.;" : ::: ::: ;
  1X''UA <".' ) 'I.tl'slII'lI.I: > .\-'J: ) 1111'\1111 ; ". Mr.ll.' I I1'. I. ," .',',, ,.r II.,.... I...... | l j
  ; "", ""II' 'I"N" t'. .I" :-,fIll I Ml M. 1MI til Ml .11 .1 "I'l HIKtTI .5. Ill N "'f)5i.ll,5lsIl.) iJIlS' 1\' Ill ". Ill. .v' I.s.'. r..,. ,,,S,tIlLI r.... wobliitf' 515 .\) J
  I '.\11" to ",,"a,.. I 1115141 .lIIi""I, Wills. 1'1.101.1. .. S I 1:511.: l ; Ii I IHI no | ;
  .1. | /
  I.OSHtNMKNl I !I. I IIP,1.! I III'UL1111'; I. I 1:1:' 11.11" I I
  S ,. I
  Artn IIltlEiTI1A \ \ I PENSACOLA FLA. ( ; ('0. \". ".t' lat\: ( 'u. S "" .;.Ill.1 I s.1.i'.I.. 'Iu'I J.MSlI.' wsisl'J.". 1/,1/.1 10.".iii..,I, ,i In'5. t Mini. ,, .lli.| :I'nrrl I, in'.". .l il 4 :i. :. :; ;,,:,,,,,:|; | :F.! I. ,'i

  t1t; '
  I '" ., "In.' 1111I. .iI I .I ...11.. r V. ..... ,
  NATURAL TOBCS : 'til .1 1 IU.IH' It. ,lIis,,1) ..ft. |1",,klli./; : '.is|' Islll.: : II/ (I, I / ) "
  S uattulii'lt ,. -,,'.5, ,At "". ,l. I i
  "
  .illi-.lamlii.l' .?., | |Is..
  !Lewis ? '
  Bear
  N'OT.I.CE : : & Co. Hi.li, ..!:, ..l.i'i, |1..11.1.. | "sai.li., ,p..s' ,,, .
  ,
  ,. S, P nm Fouik i 1 ''III h .IK ,II. M. wi" wnill.l hat.. ,1.1 I I Iml I I "' |
  ll ( J ,,, ,
  Mi. ,Is, \I. ) mil Ifreii r.r Hit n'Ili-f ..11",. ,. I ....
  ,
  ,
  i !I"> ..1, .HI Hitter., Kol.t sI i IM' I | ( |

  Consignees and 1 Shipmasters J. COSGROVE, Commission !Merchants I II"ILl":' ,i.a.. "".lll* I h> |I"| ( r, ." lit "In ,", : ;i':: ,I :I I :: r.. ::: I

  l\l. .llr f N .\1'1'I '' IMMiAi' r. -I I It I KHinrtiiH. l\ '
  H\\I I .il. .Illl: Ship and General BlacksmithFOUNDRrY S .I :I:,:,:, ,: I i 1 :: :( ,:
  '''1/ \, ..... N 151 "1I, I ( I
  Bar Pilots Benevolent Association STAPLE &FAI\CY\ GROCrnIl.

  ,, ,..I.. :11'" I. ,' t I. i'W. I.i U.. II." ''.,1 II.Is s lIIIIs4I'l..' ''II'""', ol,rmv Uin. |I... .. ,: : ::1,:,;'|,";: :,', : ;:
  < ..,
  i
  I I .',1 I ,. . ...,,1 ... I ,Mill, / /* r> ioii'ion: : .\r 'i:o in .. I
  1' -1-1I "IiLi'. .. ,.
  IJs
  .
  PLEASANT TO IKE TASTE. ... ,, ", .. ,,,. ir"1, ,',;:; : ;, ,; w... ,k,155: ;"".:, .. ... I I I '

  S S'I"I h' ,," 'SsS'" .. II I 11'.11'' ... \1Il'hiII I (' 4Jiop. ,111'l'llSl" II I "iliai.l .Ii.1111111 11.111. 511,1 Ii I | |
  IS '
  :I" I "
  THE GREAT BL33D PURIFIES! ,t''s'i .5.i /I.. llr' n' .t'i .link. I 4' ( 1111111' I.. oJI" "I I..., 1.10, .1"1.".. "'i/.. .", ..rio.. _......... / .
  .
  AND BONELESS BACON. I -VII'U' IN.S. "''iI" :".", l U O UK. ..r llr. Klitf. %.. w. |1'1.. '

  .. It, .... :..., ,.. slid<). .............d..lbsI .,. .. :.;: ': -: I ...r.... "M< Kon/iMrcrUiu.\ S; ,11(1 mil'l. :",. ". ,""'" r."ii.'nlul. UK"' 5\ ..rka. Y.UIlt slI)1t:11oI. .:. ...il,'.,..cI.I. I'AI.AKOX' BT, 111'1.| | II'IlllHjl AMI I It r.y; i.r I "on-nj:s on:.., In i'li't';': .U\I ami, :,; ..I In';(.'an':lim l:Ill:,i\..s 'Is.IIs',;I I--Vet.NA, .' .: ,'.,,':, CORDIAL....,' :. : :: : ; '; :. ..

  lifer Uii ll> ( s. :; !: f. : I I ,. .ft ui.aif, hi.inl .! *,*', ,......."....1". I'lvillla. w,'lk.'' .11.I l 11&1.) III. aill.lan. ,. ul .s" :; VOtl. ,' : | '|
  to. %kiif5..S.s.if, (515. Hur.", ..'. \: ,: t, lnillliWANTEDI; | \. l>n.. I4I,..... .., j' huh..I. I. Ill's.. .. ",''.'h liui.r., .Illsi .. CORDIAL i l
  Philip ... ,
  l.. tUi. ..... .liIs.'s, Hilt IMU1 BrownS ., ... ... S S'sSS .hp I ISiiJIIS'' I i.Ii. Hln l .....", . .". ... ..I.. .
  I .
  ,. '
  h W.
  A lilllt ku JuniolW/ lI'" ((1.l.Iil.l II. 'lUM'.H W t. 'e.I:: : : .v. Itt'r ,
  I t u i ii i.5 .fi IMC : i rarr In nc ,fuTlji ; ,l5,: ::'I I I. '.' I ,'. IlL, ,, |I' ..' I ,'I'I:: lis.i.Ii : -WOLINA i l I | |
  .. .... ....... -urti.r i 'sIll. 1(111.' ,,. I.I'r.,.. CCRDIAI. : .. ,
  Mhrn ail Ulur.m I .1.i DAVISON & LEE at dsbssl. plah.ftsd ._ S : I.", ,, ... .. .." '

  511..I' HIssd ro'_.'... I'! Notice toShlpmaskers.T All Kinds Furniture> I CMvll JOiiuliH-orM !I .< ."L.aL\ '"' t ..\1.\ I:. = votilA'CORD1AL i I I : !

  .,.. .. ... .... S, .. ..
  ,
  I I lk.ss .n. u. V.Is TiIXNII" !! > I-.of ri'YMla 'ibmailrr.' White Heron and Egret Skins i iIII. ,. 'I Ins l 1.. .1 ..I,. |I. ibfi world r.". "'-' "" I
  1,5,51.V. ,... ... U .j..s.I I I' '" 555?.I..o, ,. H llw. I'll." IIt.oI..... 1"1"''. 1'1. ." ", ,...lt,, 'f io'A'l' "
  4.5. ... ,...,Io'. .. b. ... I' il fl I. ,I' .Illl ,/.I I ...1! V's. .. C/// end County Survcyors.S I: I S '''Is, I' 5VOtINA [ !
  I.il s. "IALII.\ 5 .1 l\rll ,I'.l II. I \ '" 551 \/.1. 'II TI Illsc:1.n1.HII. '.s. i's'' '' 4 I. .1 ,. ,
  : '
  I i
  "
  "
  ....
  ; ;
  .. ..11 d.slS.VS.5.. '_".pssd.l .5. .I ISI,5-. '.. .11. '" ," II 1 ,, ,, I :, .: :: .I'I', I; T :: :': : |
  fk"' *, I. I: ('.. ". II.. Ala.PRICI ,' ; ':"" port. .. S.' I "., .. I s., "oJ"I' ." :' ': -..'!'
  '" '. ,. '" ." 1' ,\.'.", '. '" I'is oJ 4". t.: ", ': ;:; : ( "' ,

  nrrr CENT II' \\ n A. 5' LEWISOHN & CO. ".. n I" ". io.. ...'_..... -l..1. .in ( II r.::: | I
  rOR SAU (T All DRUGGISTS. j 'J!. .. I... .' '" "II. oIJp' S I', ", .1' ; :: ::: :
  VOLIMA
  'N. I iII'tTl,5 Itn> DRUG A ,
  I'II' "
  'T' ,
  k .111'Ultk '
  '
  S '".." .5. .. ...., I 11. I5bl) 'I I 5. II'' CJru 5411551,
  .
  ... "" ( | |  -

  .
  .  olilluniii1I tilt.! I'I \' 'I I \ I MMMI'' l 11.11 : I" .I .I I I" I ",!i. I In, t I 'I( I I IKOIK( :' I IMX' I n Tit: SOI I II'.t. . ,_ .: I'' I Johnson & invi -

  \ (f!: \ I , SiIN{ SCAlP
  ( <1 i.afflt.I I ''t ,' I 1 'i ,I I 1,1"" il.. lo, hti.toieppo, ,, ui4tu14 h up'1, h. r 'i '
  : ,
  li,.il Itt lalm. i,I nili'il, I Mali i : ,ii.t', I. .nl.I. I. I II I I" k 'I'I i I ,

  PUOkUHtt StVIWttKtT.WtBS&SOAY I n-i- ito \> i .!.I..Htiirmol ,.. I Uphav, "'i|. > "limpwnr! f. ,.Un".1 I'IIP, ..,*.h. 1.ri. 'pal 'I.i: : '.;.,,\: u "..1 ,1 h, I II fi.llon' Ha vilnI
  I from a very I I k' II AUi nil'into' Ilir, IIIR : :
  .
  r"I.\ 11.1
  I
  I AMP AtURDAYBT ; Mhilitir I be tin' AIM! ""' !Iti..! >n t II i''oisuut. "., 'Mm'in,i' ...1/ alp ""1)1 "b'"r"r I f.f Hm, grim 'lh ul i. .ln I1.... hI. .,,;;: "... P I I' .;,1: : ;:'I ;'l:. .;; <
  ", \s 'I I inl Hnlfnn nl M, mil h.
  : I 1.1' of *, ca.
  II" Inlirr-i., ,
  Ik.. """,,. r. ,"I l''' I-I..BV < l'ml.So. ih-bilc. In, l'oVu'e., will fulltvphlitati l Ihr XIM, tin of the Iniprlor! "- In Phil H.lh. ..). for Ciuso'Io.Ja"lsap i"' "

  1 .. I II .nl I W..II.K. n' -I,. :: I tl. 1,1 ...,ant iloinit; of thr 1 11 hlnr, IM I bib: I; be wilFula" ut', '.-. an HIP.1) rii.la In.liiiitiiPinpnwnilng, .'b P.Iphla 'l'ipuupu I I.' tiutu-rt'.tlug Iho.I ,;HIIm I'I llu., llu.i.: Hurl.-, ;1..II.t., it ii .I.l I ...' I I I"I"1.: < :: '.< ." : :.: *_) limn' 'be, Jn 'at ID. ppiil'* 'jipr bjillr'l'ai.hiiiprcl.lotp ..." .

  ; '- Inrkla olIMaU' In I heir rlTirl to pit' il 11 HHI of I ImullPi. tllll. amir, 1 al l .Inn 'p f.iiilrn., Man."( lir ,Jn. I..-k. *' 04f0. !:. ,':.'. : ,1.. ;,'', ; I ','., : I | al !.i | ,
  '
  I" ;, rntrit a wnh.lraHal, SP .1..1.I liu'reulitsur. I. Hut t K. ,* l it,. ,.. ., .. '. 0 .. .. ,. ".'. ...1 .1.1..1
  t.TnD! \ \ ''!I'c"' the t'PhhIPlii) In willrlnu 1.1. I I.<"M'" Ir I. ", P 1 1".Crioo hue' lie Ohl.ieely.tiuli| | iun.l . ... ... ,. ,. '
  I fin *.| .., ; bt Ihr | I ll I I. l I k. I' ,itN.r .., .0", .. I a' U:rhl'I"" l'li .
  of uti'u'e4 of I ii IIP rwnnV| lOst nol I rnf. .lllhIO.I.,1..I" "e.I.h.l. II.r"'Ii.l. ,\ | *- or ,. "" .1' .11,,
  I I" .
  .
  ; :: :: ; ;; : Cl I ,, r |'nhlit' I .' \ Aihbsi' ; ..0 ..r" '
  THKIsmiH' MV ill tin pnlrnpllon I of a rallroa.l I ppnplp I pl'ir: Hi." ;t; bail I Ihil" :Iwn ;In ltslie| In,, 1. it I. a.hhs'pi.p.b|, ,,' IIr | %S'h'CtitpPuPp'I'N.ieO I I ""lt.Il h. t. i' o Il"P.Plu'epo0? II !.j hl.I.'I..II.| |
  hnl : '
  HIP market f.ir lltirpn i in pisisith ) A Comp .t. Cure.us .
  pal, jrar* NXI I It .1 l ,
  nt1iitWilr of rolling Mm k r' :ill,
  IMMMwl. In X-w \ orh" I'llr'' in- Ih"I"II'r"ao \m liil.PA'i'i, .hlp | |l'o7. .t. ,
  I .1 : I. lie ?, IMiC i > I tVt.tt 'vi' "',W.il'ltailt" ,p'P C'tiikiOtIeiuuw I Maeru'tps C.t. Pit titise's, at K' "lil'" !
  be h In .. that HIP I' : .I.1 Lit n per 1,1
  toil for HIP irpalhinnfprltal. i ., I I1 top,: U. I H It.'Ihv : : ;: P. .
  I J J.timiil 1 of $htntlipin, amiHmtlkWw j HMiirr.lhi'n' ,'. .lilI. \\ .hlnuimi I ttlnhl? I'K.iVimt.It. til. p5.1 lull \
  | .. 'Ii "'"" I : firlniip anl,llhl r.llll.h.1 & A. II. II hail, h"p n .'"11,1,plil) a."- f: : Mi I Mr iu -| hire paul with ".. irn It. r .r. '.'" M ltPO't't. nM,I, I,:.:.l Pip. :uP ,.::/iE;::I I'I : :' 'I'II. tjlio4pr, ,pt.. .Jl.V.I .

  < rn | rorrp" ) I II stlpit "III. ail of wild ,mm h hI., ,. C"'I. trip, ) ,,itr I Iiti'rtOPtltpif I. II .I"mllr- .l -.I'k I ..,1 mt.m .. 0'' '' '' ".,.. .1.. ".1"r I
  whirl ,IsW.eruliii's '
  lnliliillin r"II.I' f'IIV".II .
  ,
  ,Iii .IM( ,lmmt of hwl |wni.Iktnns mi-lit .r \ okfIrecPialo ,.'ilTs PC 'I ''u ..F.\.I.lf" ,
  riper noii HIP hon i : r o' :: :: .i Nrtanl'll.ltp., .
  Iho \ 17, |lOsti;. alit .to IhiUrn Ila".r..1 I 1 l I..r. : j : .,. ; ; j.
  '1rrrlllnBhrctlll may ninlcr 'I.al i I ..r"II'eI. p inn? 'uPs, M 1.1' ,. ., (If'lrlho
  I It I I' mfrplr 11'1' .01..1 nf .llh. I bare ilonu *o I ,.'. iun.VW, .I "flstill. .1.1 all ndatt, i'l' ccnl I ,
  Hi., of iht II.I ,. I. ::;J. ., .
  : .. the talWMi Sf ll* |.inlron. : nf |1.1'1' .irp llll f.mn.lpil, nponHIP an.WI will:: lln- miiv |hPpaoipe:|. '. Ihrni'O lip I' l ivt.m l ..H' .' '. 0-P., 'Is.

  of II* itt In lOtnbmnan I'I.I. nt the alr. or I I"cl .ml-. Ii', we,,.' with r.l.nham to Wi.hliiKlon Am.rl.an IVol-Hlire! ,; liiliri" : j''iui' ,III; i: 1 ir K .t.I.o. I II' .;.. "III''. 1..1 aebee-.u..IsI.uu".,.tPl,.. 1..1,. .tslpau'Ip. .ltie: an.1, lila k, W Cents j.pr )ar.i .
  .1 \\I.
  fflttuMt :: i iI that, lltnp nml 1 'II :"* of u ima.nrp, f.,, '. .. lii-i, < u I K. \ r
  nt V. bu I II Ihue iiruimilmn .t
  roMlrolanil 1
  .
  pall < o ,tit. kppt n r HIP rirliitlr? .nelll I NorlUilmli, tititu'n.VPi "I'ipl.' ,
  < >nth' ma. whom 1 It ngn vl lhal ? Kcw Lliieof anil .i u," 1 .
  IJ".ItcIM.-I.
  : ii'P( pat mitch HI< ) >eem,< I lo a I- i Hi,. ( I K. ."C. Gilt ; Cured. I
  .. ulihiinMfcmwior uIire'il5ui of Hio C ho ,nnlp ltllibpplanilini1 "pan 0.!l.rilt 1,11" .. < ;
  ('all' f r Imorfeilnj ill.' HIP.P I .
  .
  m* inui antI it '
  liiprnturtc '
  x 1 '
  I "
  I" "
  I the 'lawl '|*ml.inr bi, IIM lisp |1'.I.1. al Ilul I line, ami what Win ih I liRuelut *.1".1".1)I I it, otmr pail ol' He I.. I r"I.'r. f\\ Hi, ('Ii. I t 1..1. ,0 "Jr"-". ,li"," .. .., ...I.,. ..". .., .' LdJiirt'. t''II'e C .lao. :.1 fur I""I..

  Mrflrin* \poI'lion of Ilic iiii'qii n.t..,. I of HIP alu a, I heir oil I n |iris Hie peel )* bnnighl lo bar lo Pectin ? Ihortrtr.al I'ulon' ..w'.I"j, HIP. Sontb a> Itopi"" !10,,b'r'on. ;I. tispe. tnt.K.orl.m. j"' ,;, .. :. ::.:';'::: : : ",;, ',':..', t'Ml.l.Ti.1.. llibbpit: llo*. U', "ll trrpan;,.
  tltii'lm will leu am : \ '
  .r. loLloiItlPtli'sp.uusu"
  r I uf I liamllpi' tusit'
  .It 'Dili tar homcpa| entry 111.1'' rrtf. I ly rlxbt I. I In;, I, i .. .I; : ; ; N,ir .J.li inn.'. I hI'utu'u'! il.li, .;, u;:' ..t 2.uaul, :2'tt'n'tsh. ,
  .1 nil tipst llui |hooli.l houlhm t .j : : KItjl.llMT.laik
  |
  .
  I'iillfit tate* In- In HIP iKbale 'In Ilie Sonale' ('I n Ihl III broiljihi out b 'lorn Ihi. inalliiI II""If I'. IL. nrl oil.' ... .., I
  ., Ihu
  f'rrn" from '*> lie ,d:ilnl.iiralcd I by I hlu'i ?'nlh1Ii'sn;. ... .

  Mewl' ..r Iht Uiul i bark It* iniwm.sUois nihjppt nn xii, ft-nalor Call tail I, I Dually pn.IoilIboCotmKiiiiti. ,di.lrbl I, .f.'r nll.lil IIIMIII Iha.I'hlll I Ilal.m' I. M WII.W--I.K. Itching, Scaly Pimply.ftIII. .' l-Mo 1 ",.a,1IJ.U: ....'1''. | PI I" "
  Je .
  l is In the law l I. utoutly Ie.! I II In ,hI\'.,. of 1,1. rcnuik 'hatlniirefirrnra I bat boon thargctl inlin' .,a,I or makltiK' I IIP, lion pa Iiaul'*sun' Pu.A l.., I I.I."', ."t I. in h.l r,.-p.. IB.,l t.. *toKhMh litlslse.I f3 erupts itt,'.

  I rirwl itinel ,....mlt. nttrnnt, tin taI, 10 hiss I I'. ll .\. liititl trranl, .'11, liiPoiHl.lomy' mil rlunicp Inrpfpump inon, 'i"iinpf, ''t by tpclionnl and l "u.1 ,, ..n'I I'. Cab's,: 'l:;.'ui Wuuii., I: i....tip,-X, ttirk.N Iff I .ll,.. | :I ;:t:1, *r, II Ml.;. ; i ., l.M I..1'II.I'k Ire

  Fr
  .|we$lalor', ..... I I. nol unit poor Ian, I that- I 10)the I .V., A. U. lln li Noth Iriilbll "Plall."o..n ",.. .1 lr, Ihallhol mill, I ho .Its, I .\"..I Ic-ilui.,!" I"i, P.11.10. I.H.III y"< 'I' \'\ ';ntlVaiiwa.O' ": \ : \ : Dress Goods Marked Down.
  to 11.011.11" 11lh. rul. "Ir In 1..h.l. "
  1.1,1"
  I Lutpooreoanson.s"e., Tile jtorcrn- wrn : : accept fne oil ,. o >
  ;: I ,1""lh"I.I.r Ir.I. A I t Tli.iir I'ie'h. .
  1IIIII..h"lo |1" l<'< I in I encourage I Ih'IrI; ol tllt .l ix li uui!) a little user a ,'oa'ti" maniHtalmil ,,,' Phtu large """ ? 'ht' ) .'"...li., I' N4 MedlclnoLIk Thom lit-im, .\1 U'not 1'.111".11 rnlur. I:1 1"I.t" 1' 1 .
  "I rl. ICP
  fr."" I ,."CIII I .i:.., .1 a". Hint Ih,' I h'. .V usual' atnrlaiui Ubliivi'li Hl.l ha, nr* null the 11'1 .\11 N.'u' i. I P. l'. pin '. r. I Wu'iea'tl. ,pulse. 0 i r i u. NCWIiPPPS ,
  .
  I Irt "
  hut 'f'1' ".h. '" I.
  the atkr. 1hl l I. rirfhl, ",', |I';iii ; Ih.'" ticn ..1"1.| .' ,. to I'nltrilSHto., liin.l., limb itin1.1 pnhlh,"*ni Cn'P'h..( I .I.MI'l | 'n ft. i .%'sp| | i waii. : ,: .:"I;: ,: .:r: ;, .u : :ilICru'ppto." ,

  8ott..." w.1110 l I" |1"nlft'lllI.1 our..in- r4ittti;\ .nit. till.'. illilnlwii > otr ur tip out', ..IIII'I".II.,1. be Out, Ethos: ..I..I.IDI. III. km, n I.. ? ,... P \11.11"'. "''$.,. 5tiait! 1" \ :X\\ Half! II ... ..
  of May 17,1"VI.I an.) I onliIn Ihr p -
  Utiil monopoll'1' 1",1' la'1hark niiiliil? lo coinpb'li,' .111 'nulled, Pit 11"m''I. .. .
  I| the limy tier- | l.el I Ihc ICiM.ul.lian h ir \ : pu14u "" "" .1.. .
  *, ami" give* 1'1' In 1..1..11/.1! I litist> so ithiii' "Ih years from, HID pua. relcrin.-c' lo this uraut lot an< I k i.ler.rilul I puir ronld Iwlmln.rd ', \, I, t, I,SIII I) :''. I',.".,.., ..,.,1".I'. .., .I'.., '' t.,. .0 MllanniK ht' 'r""

  untUfor Ibrm Thai Iho r'rlrlfl4a l stun or tin ., fnr.it. all Ihl Innclln .111,1'1| r\l.l. ami; Iiulq nut n'. I I.. -nbuidlnau oil, link HIP wtllonalml ,i' .U",. e )1.1.1, ,I i.C.nlh.r I''"" "", : -' "". I".".... .'u-ct... '. I'",. ""i'. I. t M.ihalr. h''u i mri |1.,1, I I' p :n n.nl.. ito" J!,. ,mlI'lantirnl I

  to" .. I.1'tI1 Corf, lid an.1 ,.1 tlif nrl. It ha iitiri-r bvpn mm h to HIP railioa.l, .1,1,1,,'I.lle"omllll" I .'"' '|1"1 I luuu., ,l/Kii.lim. wa' ntVluu ) .11..h..I. .1 ; '.'h ,. : IJ.Ii"' "I.. ,I' ." ,.I,.'.' ... I'll ill.! ) l' .iiuI I .M.,1., .
  I $ will I thai any of .Ihc.f ttuhptgo Pure siio, (uorxu 1 I' I .
  Will |'S.. Olll Uf lilt hailll., Of IlexUn.le.Miit"1" 'I .1.,111"0, Iclo" there \1' uteserauI ,) l.aiiie." .HIIIH, 'cii| w lib tin 1\ lull incinbtri, ; oil', hi sreu''I'loIIu". hips Inleu )- h.I.. GRUBS.rr:; : : ; ::: \ : ;'\: ;', ':'\\f' :\;'. |'IUKiMIirli, I linn'? ''' 't'f otl for,."..1 I I. i' ,' .

  iiion Hint grail mala, 'InI t'. A. wh *e k 11 Ibe.e hml.ami '", \,1, ,I.. 15015. 'ItS. 4 1. I Im .
  l, Ilie huic| ofctinCUCAX I lo. 11I'r tI I.Ml 5' Main? are HIP aspic' a* I lIe I. :I' fl t "'' "' al \.t laurelauilc.
  I h.i'; ." ;. lln l ol ,, tic nol for llu' I :; :: ::""i.I'} n 'n .
  ,,On." ma,,. : .111 lell.hll"l IIDC m""er., pnr' thpyttoreloroieilinwar. inh.'r'l 'Pu', "upuhl'eshiE'ir'u., I ACHE ALL OVER. ? '| ipnl .1 '\PI.lk.'II|.| ,".
  phi Ntalc. b) a Joint ." ; Pr. .. of i' )) \lhJ'"I.' Mnn.ppl" | Irta and Pm l's.. I"I,'Pti'.5 I.'rh "'ii'. Sir. ""'. "''J ,, . ruGents'
  Is 4011111"10.11) .I .1.
  "
  "
  I. '
  i iAI'.III. knoivli'.ljj..1, ami, rii"tfil/,1 the, It" t 01.1'1"101 Ill "Ilr'n. ". '. .. ...
  "
  ,
  .IOC l.ltIH:. uli- ml for pilvatetinloihit' 1.. I tel'. asp p..l I lull"run In I. ( .., .. "' .
  (
  1. 'pin- Goods.All
  hii i .
  lln.Al.t.,
  that HIP *ittio "tall,I mi rllll p up HI. hue ,..al I. I lion,,, ,ilmliir' ttiml tthn.li ould, hll''I.ll'I ".. ", ,., "" "" Furnishing .
  ,. .
  .
  J'lIol' I haiti I ru'IIusttel' l (Cuiurp. lo ievivp 1"1"0 .h"'h. hlwv\d worthy lint I HII I I 1 '" ''.. .ll.1 II "'" Iu'. .P
  Slit phi .
  I
  t : .
  .
  the: "IM! :Itiintn"! :, :" mHiMMlorThnrmin i I : I llio Riuni\ Pot, : cxtin: :I It iinn| : : Ihulomlliloii mat IM. .11,1..1. in our j Jiigiptu i ) 'lit' ,' 1 I .I.lo JI "1i'h 1.r'IJlivc'| po'ition l I. |'roipiilon' PutIi"trIa., "' "'"" ."''.1' ,,... .' I..r..",'..I, Wo.1 "isis. I Philip anil I ltmitr',7. .'..,.'I' '
  In lil nl tin, .lackmm tt .. ,. ..
  MUM I UJ.I'
  "i ,
  tin ,5.pia .
  e.I"'h' ? b,' Kii.talnc.1b, tiiaj. from the, in. lollil' (be, .oil..11' s.Ptepn', |lul.| | .I. 1 .". I' "." ". Wtitil. Maiiiipl P hlrh l, ami, I Inattrri., In.l, : I .
  11 I It'al'IIII
  lMn.ii| '-I al ''', O ilo. Hit. : ::eur anl, h:111'I": : ; : ;: \I: \ tinIlki I ,1"ly'r : In: :Ilipill', !:. : : :: f.) : ; \ I An tnnki'. ? %, ''.'., ll..'. \1 |11.ii" i
  lid
  Iplnori nllimn. lip MIHiPiionoinir I I. i "" v. Oil
  ..U.p'IIIII"I. KMO IIK hiarrr: 'onuwntiimnl bpnililllurp .lie, .r I II.l \'h Hie) hue: m ll' I' i'.1 y' r I ri&niul I ftl.lil: *, i
  | kboiiltl nol have Iho ANTED.'Eret fli.
  ,
  a I Hi s'srs, M. Hull.1 Him i.p "
  Ihnl .....ii lot. 1".lik. the' .I Ii. "11 iliu. or tlllf, ami, ,to \lieu 'Ihpy) until I known: :: a.Ihc:, '"I ImIV b.iblow bv the i: : I II. I tin Mny I, sit| *-.in IM.uI "I;. : JIbe IJ'II.11' I lvi'r.islrps. *l.2, .

  talk lint 11.1 WON w.mt I.I"III wn iiPtrr |I.glailltktli! of lanbatpa iinnll 01" r.iillal.le il hillnlr '. ",,1"" I"",,r .. to. Fiaiiiss aui Slias.WI
  lit In Ibu it ItYa of J.tka, ,ts I ..-"- any Hit | it oflhi | nllpgicd: cxmtiun;; ;of i.ii.lccilon.:" ::: Niv:;: : CtiJ'h'4, I"h I"-.. ". [ 3 Hen S 1.\1 \.1 1''''. lip-cuihi.
  'Hi-Ml ilo at upon : Utnl, dilaili .
  ; .I p ll.thl I !tip 'HIP I.I. tilbirencvti lo reP, nnd lliH li-t vlaiill Lit ,, '
  nun llun anvlhliiil our Norlhpiiirilont ,' 'llial llj OIJ' tie 'I r '. i: :.I.I.1:; i ii m.; pill.' "N'i I ( '"! 'HHANIl IVrrnlo Shirt; II lib, Cull. ami,, t'ulhr tl t ".
  ,
  i > .
  heaiil : llm: |1"111'. r'ol ,' 'iiiclioutil.' Ihlianiotinltlo lilinilnre? lo rhotv ("he, Spine' .tm I. \ t 0 it. i'n't P n 11 .11
  I I litro tn r.naa 'linn oiihrnviirii1iiirami | . I I I til ". .
  'I, i'ilpias Impnili'd" 11 hi Hi, digs and li.inllo'. OS' .J.Vr Kit 'lip 11Al 1'1 I'allpo oil ami, ,:.. nl.rnu'
  though' llio | i'mini' nu, ar' nit' nni.VKIil' "' ami I I. iuoiiliIbuiM h. .
  | M. .
  rwiiui in la lu.In mlli' % anilwcroaliiilrjil.lv 1 : : :I ret:/r-lna M;I,. HIP thanllu. n,l huts gui':I tubIng InlPlllnpntoitkr :: : torpiotfiiixellil ap| riiilp|1'1! HIP o hustle lino ufrol.l. ur"u h) I Iho valni(fiott" Hi 1 of IIP",1,1.1, P ton lakt'|1.1.I | I u ." I I.MII."h. : "n..e0 -.. ul.u. I.'II"'I.S, I,, ".,'. < I'lialitl' ('"al .,.1 \ml', Ida'
  I' i:5'iaii: ,1 P "
  eltillil, I, (OovprnorHani rutn" .\' ti. i P D"ilh"r Wi I I. k .110. -I .I'llm'
  i.', Inaugural: : ., :".. JilpIhnrnian :; !I trait fl,1, it* I.M'.liOI., I 1', "I I. |gal\ .1.01 to In I in. ., ...,','onlit of 1"11' f.\I.III. "H"I.I 111, : ,lln. A"|"n"all. 11" Ca..IIN'!, 1'jnl, fit'laml' tltK:h .

  > I (lliprt' wa ntvi'i" anv l'II.I"li.! vlIhc L & N. I K.llioreul put' thai "-, I. potionlii tin 'I.ml..r,' r.llarr. t*'n.t nn.nlAI,1. -- -- ( ..can pint' $1. Vt amt il 1.1,4.>.
  ,'
  al.l othi'i Ih.llh" : \ : : r
  anting I.IY on HIP. Ijo'' Ihf'O'OI.lc..111 .Id. ,ifHie tu'srr'pputp'. >lu'ultl:. 'I :
  He ba IKme ith :
  \ 11'11 III make tlalin to lln'. a' yet no example : pants' 'i'nl. lo ft utt.)
  linn thin Isxl I Iho ,l'i ami; in .11"1.1.' no iI Iraik, Ci'hhaus'hh., '
  : .1.,11 ill.I 11 of ma.ml. I u'Hire' nrluilltiipt 'rtli'Vf.L'Ma., .: : .aiia'si' swwr.
  "Hmiia .fmrwin* anppnn) that HIP I M IMI hmil, r'1 nllitl M.llei I iauhs, ; ill I nol' pius l-m- ll :isusetee.: ;: HIP, upon litiriturcmill. : -t : Ifl'llh"i .f; 'h, .tiil", "'tIv.C" : iiili. M);i I ,lotHH .
  1.liI. I I' .r. I
  "
  I.'I "
  union, : ran IM- i'rrervul I :only II In Usecons,1l0'til.i I 'hit? tIll .." I'I'I." .up, tthbh, i. 1.1'11 Hum In. lie iniul.lcrjllon, for Ilii-Mi.lii| lion ri1 huiPiy Killi .llk. "WrHCil,*. 'l 'ini: mt ;:;.ri.ii.r:: .;.l.wlil lcI'.I.1. WeI,. Ovir.ioin, f7.11
  .
  ,the, \ of of nil tlin ub.ltnlial fi.liral tfitunIIIPIII | OUPHIn \ 11"f' '.- 111" I hat)' !K\ i Iho. K". Hn .'.in.tin-tlnu.r' lln riu.l.anil. PloP I .HIP ".'"nl",1 I icii or Ihc ,l.ie.cnl hi Ir) I' Man, .n,.I*..r..y:pot!. .'. ,.. pjsr i."."r: I ,'. II". vs'.te .llo.ii' ilra.'an ati) I'lnih (Cap, ;) anl 7:ueiiit" u ., I I Ii ,

  ,, 111.1. In rhI.ot t, I ... line .", iiomii in ", Hut, mo Ihi (hi"iituti' |ht'thitioliCt| i'l If (Known I In ''IIr..I h.m.inil.oL.II.I :. 4"l.n I' KiaPla: It'd,' :: :;" ." ''''1 .!. I JtiNrSlaaiir.., .
  I I
  1.'lr'lr.ly.1ot"ylht I n i t.Ipt hnprot.nit lit fit. 1111.I 1'1 .r I .;,",. "Iel.,, col"Ion glols, I \1 ; ', ,.. j'l :lit Carpet and Cloth.
  I 1"1. .
  ,lisa 'h> nil, the \.I.r' ,.
  h"I" roil nut ( iilsiuy i.l. I luau gI ste" ,
  Hut '
  i ( Mating
  1"1 aim -- -
  Ihl ---- '-' Oi
  uniiitf ,, the
  I 1'1'1? 11''" lout "rc.ln"I"" I I. A iluauI: ; IM nun |I. ?.
  ,
  ,.r $ t '"mmi'iii,,' *, wl.l.: :;:I. Ills or the nil', ,' h Ilin 1 I." -,.Inline' nnd, an' otHJ'i' (III and I Hieplinlii \1 l's"liart. nil. :MH'14 r.:
  : i I"I"IIII.III"lllt \ .In.i
  lot. IHHMI iiroilu.. llvn ut '.5. ISIs? I Ill ? :114.11: 11 piewnl: i .... I li1 1 h Tlg., I "o,1 lust. ::1: ". .
  ', linlJJMKI: ; nrn II Ih. tin 11111,, i'1"1"' ,lo piptuil" tin ; ; :; :. Mill Pep, ,: tnenly, oil I Ieiii..f Am1'tim' )1 Ii ".i.n TM, W till INK, 1 I" : ,Ik" < a.n'n. uwr.A \
  biMir-lll. n.l) of ..i h .>nl I'tt.,' r Mtut .\ .I thIs KniK, I'l. .I'r. Is"|l. \ 1":1 IS tM tt I L
  1..h ttamp' nl ntpitliwpil' t I in.li, :tin) I ", ,tulip 11"1..1.. bt t"stgeeus.'t'hiu're piiileclion" hive rrnli/id I il I 'pil i I 1i'A; .. ....1.. nr 1",1'

  *pir I.a tim of HIP 01'111"111111'1, ( ttr, st.:. ais:, gist, so ;is tIter :tIgist I or I U ''Ithi,1 | oii,,il, and, lair, lust Henri;: (\;los, : rrali/id:: : I in, ronlilnilnX ;- I .\m Sih:" WI." 'tlr. 'lfa.. :11,1 t whiii.i.d. !.W. .'.* 'I.".. .Mm..>mit. 1 Hempl'.irjHt I t .1 1 tti.bt 1.p'euui. |1'1 ) .jrl.

  .I bv II. r.'I.' .t intin. it-Ilia.,, :

  nuh iiiiMorvallvitv.inil, <-lililloi I ifiiilnU: ,.1.''. i ,' ,1IIY 1 I 17. "li: I H h:it In, 1 lIsP 1 1 WI i..1.. (Pesos IthulianiV.erllll. P ,' ts'uji. ) P.:tint 1.1 I un-i|'ipli| rKlak'oiK,,:| | |/. I \ .".'. ',.1, n. T. "uituII. ..f.'1',1,1.' ;..It !l'riynll n.Nil l.lt.TttIPtpiry .

  ..1.,1.,, 11.1 Alluulo 'roinpint: in ,ill'sub' Ksl )i tisl, | :iti.i, an' inl. ''- .bpa'Hrthin. IhPt <'onl I Ix. Iiuuhl"euliiba.- tM'r. Solicit.
  or Himi"MI. U hlltf I l.illr i iBRrmi I I i ; : : :; i : 1 | ami, llni' ., lu $1 l.25.
  .1111' !i \Vt't t .",It. not ,IsIs Moil.1.1 Nttiunion \- I l.t'l'iip'w with a r olll.ii ol HIP: I. 'i'iiSteO mil I "puhllinllon? I IN nl' .MltMI\Kl"; "r lUKIIIXIII H.Ur LCl.unsuuuri, 1. 10 i''I.
  I"\'IC'I.\\ .
  I
  with lh"' wliiaiM-rt S h.ll., unit' IliilrtM' I'oinpiint fromViil.lolo I'. X A.\\in tthlih. full)' oppnod onli.o.iiim sliest thin Tut, would I uAIr." ____ p 111:II.-P4.V: _. JJU-11 !Mutiny, III I i.i, :U, ;tau an.14)1 1 conl, per' ) ant, 7,.

  Itr.MiHril. :':? |st'vor: ;: Nlioiiltl,' : :l'I4'l I. l iH titlstar4 i 1 \ I 1111".11'1' In Wt.t I liar- and,, th. luiihuiiiy. upon It'"Prithipisto In the potlnii 1'1, ,, (,inn...' ,, Pi"Cihuu'nn! i Me, ., Two.tint-a-halfpcnlalt.Mbt, the boll.Wimloit .
  lull llirixpii ; : I till: os IHMINIII \Mlllttl
  iC'lnlnc \
  ili:11 ;nil, u .lill., i.f ll.o.oni.lrwuifiT. > wbi. h itmi la.c.1 iiiih nn aijiimpnl" Hint mnslbeliiili'uvd til'l.u. I"'. Mil, I / &
  I | eiihr, 'I | in II liv tin r HI .' t IhPin I wlialiver' rl ilhl. inInleri'.t I Thc t'u. .. til on HIP olhirxiilp lo on mi proposition, lo t"s : d liMiliu? ,.: III:I: I"n'::;\\"n''.. .'tiOtO'I'iillh'! l!! l A""'i. .I I"IIS, Minilnln, v ,'I"t., .

  nil .111 Ion, I I. al 1 the jntin ''il.Ihlll ,. \i 1 mil Lite. Thf 1 ',' hud und, I i- ,i, inatleni.ttoilritti | ) rrpe.il 1 t II H IU I Mlm' >. :':*. M.,i,I t '' %4.l/ M ,vi. .lll run r..:"lulit.inV C'II"I" I'ulp I'uit I'el"" to 41 I IN) with. Urn.i' PKlnjyiincinl.i.r ", .

  tinroiituiv In l title ""1.1'' 0' .1"1| l invurinil.? .. ",) 0 I Urn ..I Int.,r.-l 1111- ,iibh,' all.'niiun'; ""I Iho real .point 'iVlou'-tOUld llltPIIM HlO Mlblllland Ii It I.r.-IIP, ..,",,1 I. "|i."i-.4.1. .Ii.'., iml Oh''s'ul'lnu, v. .. w.ik ... IV .,.a..l,, b''' / : We 1"11 Minpa, an. .1 U H III 1 pn ) "" l ll I"' -. ,

  1'10'110111.,inorp "r"'III.r> ( |te tln. .Iprlhnl I'alli., I .r IIM utivn. or,, antIhlnjel. "-; 'I I 1"",,. ____ ______ in.iki' ',n orta" ) ,",""',nt I ttllliioinpir | ys. r I.jilliuiili, ., AII.'u'u.u, ArI a. I'.,Int, \Inl'' n an.l I,"'.'," Ii..i i 1'"nnI l .f.iro but in ,1'1\here.HardwareA .
  |1,141
  'nll. 1 1.1' 1.1 t HID ) uai r"UI iljileminl.ofllic. foimi-r innt..lni ilu. I :
  I .1 tit P | I"m lint' IV" nl i "i
  i.riibnty Mil, Iso |l.rm"I"" to lo'l.1 Tin: MOitlHHM, ., I 111 'I I hhlI4.t'oIitN. UtK.lir: MtKlttT.h.fl .... ..
  ent tipoh| .r Isips 11.IIre'l npiKlu
  S f HIP ho .t list Ut hi nnil tttltllira.t l lHie l'I'e 1,011. Imi-kimrra u Complete
  i> t t't | and, ( ;POigla II ii-i .
  poojilp? "than: ;the t into:: ru). :of our, Hit. 1'1".1: ,, potion' d"lh. .',,, ( ut'p. .. II IJ/.i..: tt'. ,/. I 11.1"1.:11: I'-lt". Stock
  U-iaii MillioinenilnU road I ""I''Y| Silts a CpuS(1"1'') full) 3''e.l; mpul dailt ,inudi I that.& I Ihi |1lall'r, . JlVlin' i"'Ii I' 'i. I IMnl, npii (inrlutpp .,full luls'P's I
  M UP ni g.vorniiselttn, .1.1 ? 'Its lit l Phi ,ill.I 1,1.'h. tt ul.'il I IlI I I liiii.r. ,1'1 hiuaiirLtisututIilneitu / 1"10.1.,1.
  mhi ul hi the
  I"'Ii..1 p
  "
  1"1'1',1' proactive |
  < lili
  iml\ .
  ,Hin il ii't'1.1",1.1'1' i.' "r'i'. .. 11,1. I. 1::' wn. tin II will b.. riniuibpnil, b) Ilinx nonld bo p icfnlid.' HI 1"0.| )it.. .""I..hU..lo. Fen.Sn1o.. J'.III.. \uin-lic-
  l.ftlie l )> ?tilOI'rOti' |>n ) I think HIPIHCMiivatliinor l tlsv'e; I II I IliaC I I'usrp, Ci..HiiliSnl.lh. '
  ,., "" I'linil'.i" ) ho iva.h.ni, lint, 1'.r, tt'rhpg, l f" Iohll" 'I
  "
  think, .Hut
  I. I In i .
  ,111.1. am unit' .
  IrliOe .
  I '
  Ual any \ Mill? i.lll ill "
  the |> iily ) rr the |'''ivation of hl i runt, r.om t Kith hut .,1.1. A'I.nlul. i ) II..11?. 4:>, I hl uu'i I "',,1 M'iinn ,, .11.11
  01')1 union 'I Ih. \1.1. 1.1111 I ikaluiu ( ? Mal' hu-.ml''h a* 1.I.c.I.'lla", I a* Itatis'ar I. ik. I Hi \\ 1":1"1'1? i 1 ,. imlnnr, ..
  I i.nl t '
  | | IJ'\'I, \ Hit' rlllll 'I In' ,tp'lusplutug.1 that MK undo, I lIlt'Ptaes MIIIIP 1"1'0'" ) I sit 1 bo|'. : )l.ILKKT.hPuswpThOPMPt.'uI5ift .". _:n: n. .:.., \.: __ .;:., .,...I. I. .

  j ho luihl. Ital.JI ). Mile of I'lsrll: i knowrni: | I' ajnln ill,. H.MI,inn, Iho Pi.iehrhuiu'r. ) h ocianinn ton sSl'ri55.ut'i.it' Pas.'ns I"usi".Soil .i., ,
  'I.h"I"1 : ; ii I I"II'IIII ,
  i alonitHiP' .Vllnnl n.lamllln' uiHlof or 11),,sstinuitie.N., mill I, or every vole. e\111[ '. ,'P'tit.1.?
  lollr-tconn II 'to l lists i all lust t.it'r Me\nu, suit, "11 ,'ili- iii' 1"11' .
  JI the 1" "sir iltittl? ulis' Pier 'iltu u' ubit- nhueil I, putt "| h'r'hs. I Irn ttnnStfTuOtitPPttu n utu'e5." :
  railrna.l. *, l I. ,lo ili.lure Hint II l I. nutiitPill.iueil 11j al .tbo taint, ..luhn ItH-cr one' line i iiuull| ) lo imputa P "lonx-ilolnc lo 1'1"in .hluth's in $bom 1"I'ho lan-e lo "lu"'sOil'.ps'e" 1.1.

  nut milijwl loilialnaitn.Mini ; mail, .l lull) Ibpotliii' linoioiilHiiiiihiiiiil '. I"
  Dm I
  om ,piirpo-owi.lo.ulllln, o'tii'hs, Pile ha- bull
  ..11e. MI ou
  UI' II) > ,I' sussIils'rhlv : -.
  1 HIPII, In iimvi'v HIOMIIIIP I mil: I"HioCannM I I .ustphuOUI., .l.hnUI.MI ? '" ol uu'ti, I pro.i ,t' tbo 1101. .1 nt',.Pt'P.I \uy unit tours, 'I.a'.I .1'

  ''inipant' In to vir till' .) .1 In tl. tituS .pi UK, thin 1"1)I 4ttiilu' tthbb khonlil 0.1 tu''tps. .'. I I'' '.; 'tunI I I K ..." IIiiuis'rtO
  I : : : :: : :: ,:t I !111' 'II.I.II'II'' 0 r WI', '11 t y 1 I. 11":" .I lMAKINK '. \
  Tio.! C1IOllREAL
  mil that 1 Itsest I Intnl. tt'i! .n.'Hl ; h.Veiu'laiimI h, t tin I I Ihi. hue 1.I.lil'l 11,1, I 111'. hlnjli' lnrp.tiKil : .. t
  ,
  .
  l I'! 1.1.I I l I i''s, Ii.I" "n I I I' /
  ? ,
  Ian lu"'hO"I"" < l I" 1'1 this in"ru:ant, till tn.lto ) ,'ttrs, .in.h 110 I ."..','i.P t lull' tit' 1'ui.liiunhiuiiluilli .u .

  I liitinnlI ami Pt .1)i .moot b itt !.tin Intention NEW
  | ) 4"1'1" p II..II,". t'ti'tis g I isiitiuti i .pi l
  ,
  -
  \H\ I: ; MIOPEEA
  I I ni'prior incut 1:1'1: \\\r\tillt\ ihoi niihl, | hivnlo Ijn.l, in, : pit. ,hl Ii. inui.ol, 'Ihnl" ..1 ii 11 m :1W: IIII.\\ _
  _
  i i l.lmn. Tlio 1"01.1.| .. il liilit' l I" W"'I"iIA.I inn rionib 1 Ihr "1.,1' Hut I ,IUP iitli' ,, I 4tpvuca h'utN'stCutL* t.'pulpuepsu I Si.. I 1 _

  know, a* wn urn vnh, 'mlliiiiaioul. on IhU .ubj.ilpiil '1111.11.1,1"', 11 Hi' I 'IIlh,1 .1 ') 1'. I";. ESTATE
  "rl,1 .i.1
  1 tin' shall t 1..1.. al' ,1 u'u..1 \ KMItVM ll>. i! HOUSE I II
  ) lih'.1,1 llu 1""IO.r' Iho. 1,1"lal.hl' I hi bin, ,r "II hi -ti.litiii.il t nlumllc I
  from ito I n.nll. "'. P to' ilioKrant.mini t '''I'kl'III..r.I n".I..II.I? I
  I.r [ 1'1'11'1' | : a. t : __ -..'uCOJJECTI -
  Ile| of ,hro Inn.I-. il IIMII.I. 101ith'therllselatsIsstcII I,, b) I'outrun*. In ("bllni $,uluuu'-Mi, '.lh'I.II"I' Mils. b,> '.er. t 'UK, i I:, IK. t. : : : ; .
  \: \ 1 aI-pl's'Ii Hlil M \\ lulu, M.nil. "I' i I .I.II '1'1! I Ii. \ I I II II: 0', I II'' ,
  ,
  a ni otirlloweil ,tr.ssiti'.l, I I ti's..' I il tsstipui ii ni.i.1.Hut hatpohonn Utah wo am? 'loa.U'il 1 (lor yn' \ I '

  1 or Or)'.-Hip ru.ntlun o( l lKiaratp I" -honl.i .tie u tOrt' of II, anil, him'a inpHi'cl| I thai out were I lp..p .p. I..I, ,,, ,t. I"'...a. 10, huiis., I AMI:IMi t'- i .11: \I i Mill"MRS. I : ( I .aSJi 1'q'I'u::
  ilce.li I I" ll Itin.U 10,' tutu, .. ii: W N h' .. I .
  stub mail
  | i h. ," put hIlt till' 'mini' )' ,Hi'nu into tit bu.he< Illho I .k t" .
  .
  tho "".wl.II", ) Hint tin souse lan.l-. .111'1'11., lo P'uo, oust.. hlvill I .li''cllol.r name. wbb,'h pits .l-e Ma- Pu ,,, "lu )"lh", ",, In's,usiupi. hOt. I.i D. P. BOWERS

  lin.l' '>':nl I 'lit 'lie lutp n' Iii's nth I. uiiilur ll.u. II'al.111'r"I.t ( 'In .luo llnie I aru up",, but \h.l.this M I tpt'hiou. tiiah. 4.1. NEXTTO CITY HOTEL ; "'
  :mail:: : i : ) : : I: ; : t I. I.. THIS ( ) FIuu4It;
  lout I not onh I lion j'
  was .wmil.l ups'" t, 1"1,1 It. '.- : |,n' i.li.in" at onto, |niupo.l, forth : hut. I I. ihiliatutsuu'eu. ., ,., ." '" (1

  Ihlltie. wan <'rouko.liio-nni. .HIP part III., ,* ,pilsu', "' .'omp' ,inlt,*, K''' 'bili lion ku'itt upiin'b a bitaking, anil,I II p : II' I {

  I 1'11.1.'. lnil uoiil.l I i tp'. ...... ilyI i tip 11 inami" 1 ,''".1'1.1' a,,c 170mih pihiluig.| ,I nioauiiiK' a* .proclaim :" -.ll"'hJ.hI'U\I Hnillk:' t.:. .. 4 uiC>. t ,hi.Cu'irpel ". JOSEPH WHEELOCii : h'ENiACth.t.: 10:1.I: Single Uarrcl lirccthLoadii.irin ( : ) ( ill' :
  I loairlmiiMllmlli'iiiipnlAVn
  ,",.jellll '* of il 1..1 ljnim.y)' j.sksuui. I II" P Iho.nlire' hiai'j that ll wa Iho.Mali .) ii '1'11 lJu'sUaitC'Pt
  |"M 01'| lor 'Hiw.ar.lv' ul" illli.on tin Mint Iobii4 Uivrr aminlicn ( I''h'h", who mr .1... ::::, .: '
  en..11 pio .\ \ | III I II! "ll s i "inn :-. (.\ v I i\ nu.u: !il.l" loll: MOM 'i
  \ lh'Ils Huh ;. NIK \
  I lie p | HIP sittet It ori.r | ii i.i'i. HIV war i.I.I..1, .5"01".1".11.. I I I"'u'" 'tho who win ..t. ld TiE
  .
  ; : ;: : rl.rl.lll
  straits :ur/ohl/ali.iii I : or nhlih iirnaiiIx.ulon Hm lirininai : u I. t. ""hl. C ir\ hC'u'ts.'uu.:; Ik.iiitlil ami Mull, Thiu lisa ii ,.'. I I' < ,
  pr.M-ti, iliiizMhpn I \itt II: Ik "ieiuius. lhM'II.? .. PI, MO\HV\. .J I \ Ml\ \ .11.1 t, IvtT, 41' Put* i :.11. < ,'It. .a.r..u.i, |' 'nibl; S "'ktl I'lill.il, trail 1.1".1"1: I.i k. M I ,
  "I ,
  wo an I lorhl I! I :nil. I'ahiii.li.I. li''L I .'.luk' .inn, ill ,s i" '. 'I .
  dlhl hllhh' m"II"- ,..l HIP I 1.ih"H.Il''I'I'' 'Ilii's I i hillS ( a | limntn' >i. l iv l I' I'UUUHI I ClIIuiI.ia,5ta'I'rski'o.lanuu.5.l'i.. .. ,
  ohlllill' ,11,1 .
  i.l.iv. tit or in .lual. \o.1 .. .1. Iit'.ltlE: vti I Ir I lCll'ElI"it1,111's: Oei I I. '1 Hi.. uiis t I I. llirlli..tihir ,i i. .. I .' 1. .P'' ." .h lr.
  | lint for. i minium.' In II 'Its'' tion of it pit al,1 I sliP. ilim. I .n I n? nn. :Ul>?"ii.un? I ,,1.1" tuim'. IN ; I. II llHl I. 'r. .
  : I. ( .t .
  p :: : : ; :: :: : 11.1 l.ik uflli,. j,"Ii", 'I. Iliu i .1 t. *' 'I i .l.'ii''l', 1 '
  I Iml, by iiatrlniiinlnl i ,Inliprliami' I liun.lo.l .t. ,,,111,'hiiliinn..l 1 t to bp a i 'inipli I I Ii 'iilhu' tin I 1"11"11'0, of hue ubll(! Ur.li!|> tt 11.1. .It..II lam*. ,I JIN,. .. All :i''ii.'e; .|: (y iulsI.ul;: : ::: tiitli.tp;. f.,r nnti I nly 1 u. loo" .t, sills "i.h.m-" ni ", .n ..11. t I'
  Mi. I: oliliKal II. r rail i' Hull l t. ,
  "limn r.1 HIP, 'tint. .1. ,MI., ,all niul IHCIII.O HID ail rnuvlihil I thatiihPliifii.i.l lii.n li> '. inatlir 1".1. ) ''i 'in. I:1, viii Silt i 11'

  <.rll"lulll or Aiteils'a, Hint llit
  '' rlll" Itt nol II'''' ', ,iml tig/oil, ,its,,1 t ..! I. ".'me' ullnir' >n.li. ) for tin 10.1.l >lra>'i.l. or nlolon.e.ll.in \'i; l t k tt 'nm r"i, H.'L.in. PSI.| lln," nl .. Slit: lill t'ill.;; Ir ,wit'nit.,L:, (iupia': :| ,.I .nu: I.tI |I.:i, mid ( KilU-s .

  I th. irrral alumni p itituin lro-liy st ill hlui.us'9u'ttlut' uiui"il.| bin thai ,l"lnirniipnlVhun ol I Hit Malt : huts. t i CIa ".," 'Innilir ... till! ELIZABETI "'his"'" \\uc.IhI' 'CI. HC'II'ltl| :
  1.1111')1 .
  out lo "U" "mM.a In a lilt >l. ,, ,. ..,,55e55 II I liiml.r I ; nu' .f HuIIn ", TllOS. .
  1"1 .a | pi I I Ko, In m.In lo h"1 .h.inl.l, pnippilv, ,.'.1. I I. C. 'Vti'poet.Pt1uIl CO's'stthuius'arp'up .., sul, "ion I i II,
  "I lUniia. 4IS, I II IN
  K \ n.II".ln"p'
  >>r. Ltmua Till: I I i I I 1 Ir"
  his 4tlttga" ol llio I "Ir.1 I ImpiotPinonl Ihl.Ulo'lu"1.,1: I .laml I .Cular I loiiml. I il.ili ,1..1', I in, lust 1..1.1. T. ttlililnK, with JUJu-w, .u filumU, .1 i ii : hire W 'IB 'li., .1.'r It' | 'liii IHI' tl I .1 I' I '.l |151 1. .3I I:, i", I
  Hoard ami II, ilralnagp mm- hey ., <, .. by tie trinlti liiKiof Ihol imt.niiun'1 that a M.'lion .,In. t-.M. |I I \ I : ? I H\I.K. mr n::r.io:, .'I 0i..u.I. :. >:lu lilt's: :,iilm I ,, i II It. 'sip III'> .,:". I 'I I

  unity wIll nol l. "'i. lUimoil, t III il ll Woo I 10111plelul ] i.f .\rtiiio \ \ I I. foi l..klk. ll.lunl.l. Kit: mil:", 1 5 >,V >t I -I 1 \ -nVJ..H IH.la""w.n"l .io'hluag' UUBil.n. :I.I: ', IInli'".... H ..''. I r. mil I 111CC' I : t k.'Hfir "" U'('<. '. i i

  I }lire,5 hut l'r.t lo !lIlt r tin' nlimieAl ,' ami'hat Hm bail no luillur i] tsp"I lln iialn' I..vhlll tue IPII"I isis/ uip', ;10 Itaar's < :.., .>. n Ha on i : I I I "la.tr' tt. sal l.rlUllp.id.HANIiKiitit : C'II. .:0.1. .1

  lo HIV Plato ."..1 mnnlM.) n.lvauUgiw Imp u ..on.,wndIhu 1 ""'I".ihl.| 1.1 11,1"1. ...Inlr.Klnre.l, 1:..I.I, t..I.I"It.. imuw .1 niiiiui.I I : ,,' .. t: w., ll.n. ..n llutnin i *lni'i. I. U'OIIV( Ast'iit, FI.i.,
  .
  i \ ? IC'U'lfoJI.
  .h.HH. .I.r ; 10''I"1 "u
  lo Hiu 1"'II.-Wlllla IYu>4ioli: ami I 11"'lla roa.lira I into' Hm t ".nilenll' 'm. Hial ensspir'iis'l is h'uiphr.th.tiisrastt't. ..' 1.11..11 |1.1nlll.
  '1 IIiiieI .. .. ,,1 I ,1 ha :,, : : ::: 'II. .1'1.'S'I.i'; ROCKWELL KINNE,
  al.o .i".1 i an tin's to piohiblt ant 'ill- ttti'bi inbiBUTCHERS ihiilllntl PIP Ni'hiiStp' .
  hi'tituSltill It.'ll'l'jH ,,: .:,, : 't \\I' ,! ;: :::..:,
  'a,1 lii uiishlu.ts'ust
  'pt'eItpp'pt ttti'ubiil a ) i HID I.'ulilitnii' 01 olbi t .rtral :.illI m, N R 1.1,1.,1"1 ? .... .
  M.I .., ., .5 '"" to Ni.'ii..I'! I .
  I list sit'ul. ami ha 1'"hl"1 I .Pti.i > in I ,1,11,1 I
  nll
  I bailiboorhli, un piitilt l h InUri.iul, "i : .
  I 11"11-1"11.,1 ..1 UIK M ..... Uf I "''ill I I" | \ all I "". .r, "inl \hi situ ",11 1 "II 1 It. ..1 -m, |Plo| ,(Iwut I. ii
  lint wa liavp iDlliliiK' 1 ti ilun,.'.' sit iou' 1",1, ,, .11'h"' J"'I""II al,11.,1. I'M'I' 01 I 11.lh"'II. In. am'atui Ur.il..1."'lu'i| p'tipsj''iuua.-.I.\.I". I.I..k 'h. .1.I >, ila",.. 'n"u.', Psn'uuiiuIII.u.. '. IIPP'JIil-' ..1t.hMII. _

  : intnili 1. .ttte itt,ul t Hull .\ U II.IJ I "pan_i. ; Hut tP''s's" ..101'I.* Ihn. I, I K."r """ ''Isl'i i ",,.1 hi.lil, m. ntI *. /

  lisp I'.".II''I'1 I I ilst'tl an.11"I t llu l.l.i| !111"I' ala" prenenloil 111 '. ''us .ii agrecil lo ami Hnam .. .. -I, I I ,I, .1 i., .1"1'. I uali'ui' I'in,. I iI'l' ,

  railruaiU ll'11/1 ,Ills. ? laml, I" I P thin Sttnato' '\\1,111 ., ilul.He, being : I Ion wj |.taMil.. (,"''u'lal. HIP \.rt",irll.u.uf, l ,. ', ii;' ,I. .' '.1.,.,1 I I 1,1 I J'.1 I..... .b "up.n..1 I Iw.ts W I Iii,. .1, 1.1II .

  have rpa">n lo InlUti' ,lint: it ttu. a pmtii'iliiitf. ol oiiililulionalConvention I I. bitt: "uultts, :. 5.1 'I'I "r I in' .. .'''li. I. B. HILLSON
  Ir.rrstussiI is't it'iileiil" tie', |'"iil ul' a Ito elsa.,. .r. re.l. ", for liiloimalioiinu I ::::I: ,:, l"iji> hj; ;): Aililllionalfui. :I::: :: : NC ., 1'1' estausu." 'th.iusu'a. ;:o..t. .- -tin tPp| I .1 1"\.11"" .1,.I.bk iiai'l.l|.rui."" Ills n\"' tariuniI ,

  'UI.III" Ilh, "ln."ioii ill tin h..I.l tin nihjoil alli-il |iit b) a lilti-r i,fHonalor will I.- Irci olahl.hl"l I 51: W )h..r., *,l I I .k. u'r'u"I GREEN GROCERS. I 1'1. '"r .h, .It) .
  .
  Ilsuohs hl.uaWpiia,4TItii
  .
  pull lisipuusit' olI riulubrurrha.ci pbaln .I' I" "' rOn KENT.ANIIOKII.
  Hie Ilal..r a. r< : .1111 ,(i'tu ,.' .fc.iI '" ""1.
  I. r. i with tie Ir", .. rallroail" that tho Hiiinntiript, copy T. t'liepatiiu.ep..' oC'-. ..". Tinrnvvm .
  ) .T
  I 11 impa- .
  II toes. I!I t. 10111,11111' np| Pt not r'1 I lunmiMil I piinha.er' *. the .. ,'lion u' auiemlptl, wits, .Icliveie, I IIn f"..I..u r.-, I .t.h "i S '"I. I n I VMM, .I.I .i I I "I Ill'imilmn I I Hi 0 .!It tll :' : -I 1"" ''I i ,''II., 1 Ir 1'.1 uLuo.ni, ..if
  : : .il ; : : 'Jlt:: Iho, S.,. of lh. ConTDUtloii 1.1 I E.: ikar.'. skip. 'I d. uiut's' Pt,'I'll ,' .htlSI'lIuPI ,. I, .
  tKlfofllio I t iiiUhm.l i. 1 ll t I Ihu 1I'hao'lh, tiutl I uL'uth Ibo U.- IVIiiri 1. ,, L tl. I I,III, I I ,> fill. .11 .ih 1.. ,;. '1.. .M" --'I'UtU .". ..,'.. "
  it U tllIusn'ia 0 -tIlso'P "IiaPl "lii f I 's'ilIphiiu uiulA U.i" I. '
  Hit ? I'rlnlir.' thai u.
  "
  1).thstIau'tuu.! iiuiom aiifln liiim.1,1wbl. hilllv. Illle, ami I hate, Malt ; w Kill ulli'r ii'si'tu'.l: tluii.u if I i hi uui ) ,. .
  L "
  I N .
  .I "aihll Iiilln.iuht'ultili" | .i ii.' 'il> ira 'i.i. riii l li"t p..u., .
  ,h ttd fill 1 ant H.liiinMik.hicb : 'mill.LIleaal. ,nor 'njnllaLlo' .il I I to Jllhl'; ''lflo' ol:; :tin: Klito: IVinlPi' :;, b.c rl I II nli.ni. kra sir... "lii's, '.T. '') I .o I 111'I lp ...u .1., .I: i I"
  :: ; : : ..
  0 l I. uiiit i :; ii, l II tic lot;. Hull aKaln.t HIP iiilp.1 $I.','.. they Out? t linn' mt.ltii.Hi.il I I ill.appcarnl I Mul.nmlKr t ,.Out,1, .ll' ". 1'.1 Tin Copper niul Sheet$ Jlelal "CII'< 1"
  )
  S I aiiI) llio istlis oasis ,"1.,111", | l >ll uauPu t hi' \I ) uetir luilnx t 1"1 mil .r lsuurul'r 'lr '.iou' I hiilti'p llun.i,*.' ".;. C7TCI- E1 ." .,, ..r..e'.I.., "dl..r. "t'ui.C, _. ,
  11.1"1 HIP I.. au i.- '\"al i b ,, 11"01..1. \ .. lupi liom. .Hut tin: I. ,lit1..! WIII. Iltu'shit"s \ I. \Il'ch : : lam lI .tuuu'l ."IO..1 .1,1, 5,5h'.I.f. ,
  .I ifiMiils ..
  : : .1'h. 1",1\ Mitr., ;iO.Muuau"p"utLsbru". I p liarflar .
  :; : : : : : i lust r "*
  : \ \ I il
  s hlfh. iiiulvr ltItttltl I, .I lu.iililfcavo ml ol' an .,1..1'.11 farf Uii'r, A ruisie I. I"i. .I' I. 1 .1. -1_ t ,"iu!'t' mill.. *,! .if l'4lif "\ HlnirIm Stoves, Ranees and House Furnishing coodS.AGENT .
  lo the MUP, uui fin 01, ib ml *|.|PI.I lip MI the' .(tsultritli I ami' I ,.,' ink
  ranw I..ro" iiitreofthi! lo KO r I : ; : I.E 1'.1.,1.1.1.Ir t liulMlu, mil' '
  .. 1t11. ettutruPusesI; for HIP 1 thiitl na.llnj dralalag "I' ilom' -ttaknlla 'I 1 linif.I Hull this i I., In opinion I lo (put UP- Llii. 'I GREEN GROCER'S BUSINESS luau., uta & a n .1 I u i
  Pt!' In-il.i, ,Is ,'loin'nal of tie tutu\nllou. pan) .I".1 !IIt ttPptu.pouu'.. .w. ",'u "r.l P l..MmBUiit anl, hi. CI',
  HIP
  I '11 I ""IIi"I"II.| I '.' lii.e..I. ,llulal. I Ii n4uutihuhi'no, i l.n 1,111'" .11,0'.. FC2rni
  or
  I kHOtt Ol list tililIt .' -o.lllol., "Ml.lc thus bouuiUof ni lc.li, )1,1.1. .
  11.11 .
  I"Uv.I"II.II.II." .\.111", > mi, UALI. ll-'lllttM lll" 4f hut MASHoiitui uw :u titun.a. .
  as follow Mini' l.anlili luw' .Ialssr| I ) l esist. (" I'hllli toilion' wblth h.II.'' Hanrii I-l.k, ('unl. .' .\ I 111 run: ii\' still I. ", ti i oilatemkaoli 1.51
  o '
  ; up"i The
  list .ii'1114 IMHM'psi's il I wit li the 'I :hi> i\lh/: wi tion:: I In l'i ;.III") the 1lul'I,' UI ? prurloui M.II-) I Ir.bl,", li.ir,'lull. PIll.: t. "ttl'sIll.I .1. 1'.If", ,. ; \.1 Cambridge Corrugated

  UM I-.UI..I.HII.I n'|"irtPM lianUulbluv ami eriouooit pilmlpln, Pitst IOKH| 111..l.li,". m, itt's'*"n; "TO, l'AI.l'" omHIP" lag h''r -u 0111?' "I" tie.

  i'l it sits Iml eiuict'laIit.oip. M L.14..' Phase. %eM t ii New t 1,1 !" tP'Ia'" I h. ''u? PSI' LnegcularUapi.p ltaipapa.sp S'uP.tIh'al."
  lip the nanip objinlloni an HIP dub It I. .. ., .1 1 .. ., '
  Tata r PIuu ,
  km* el .1,1 i 11.uItseu it. 0'' '
  ranv. UIH of HIOM Hrt'wimo I In* ...iii, .1.11. cqtialiy| 1111110?. eu.nry Iman IUI: \ (n I'U IlfU ) hr. I \ LttillHi-Uiurltolu-. pup ailj IIMIII-lUN uili','. ,lslh lilt .. uhs'iIa' u.i TIfPIOPtPl .t p 'u I. ,

  li.il..I..I..I, | into HIP llorutl ) flood iriuwniii' hate anolbiilo I II P.,.' n."l. ",1 ... ..r.il.l\. instil.' .. I.. i .illr, ,ill ISiS Ii'n'rat, .1 ll'"so'' I ;
  al''IIII. .|IttstitlutuII but-ii i'. 3:upon lan.l.:I lo Mhuh, .tiuul laim' | n.m' 'i';tralu'inn'4,. h'ju gstt'land Inset all: I II .\pus "l'iuitl', | Kil<|.ilrk-k.l lark, WX lnin'aa.o'. Its .ini ,iriIi,,.... ".dl. .u Vrpapi-ah.' P.01 t fl'.I..r1..11 ,\. &: %& &
  t'tt ,
  no i W tliuitsaott C t'a-liter rialli. u/.iu.i .... .
  M 'keil wori luialt/- railruail rash, Hie Inhahiiaiit.an I nut "l .t
  IIP I Iiuth.itei .
  I Hie I tt.ii.h, Ihu fomm. lal' M'. Ctir'heou', UI. I
  pral-e r. I ikHwnuvi
  I civil xrvi' n piuniimr, III. Ju,luinunl make tsawut'.tW cuihul '. umb i the : : ; :: : :: ;: : I I Coulson Roberts. rON
  | I tt ll.Ui.-.n i. Itlicr I t'hshla.Ii ,
  l 'iO'c4 ,
  : wnlpi
  : : i;: I I"I| |sin acai 11. t or
  : : .1
  .
  .dlOI"
  IM t.d.
  t :
  of liaiiifi' goutlb ami iniHur .
  .I..llu l.nlili. (towii-.lln law, lull I Hn null at IN.".n'tuia., ;' but /i,I'' K u. M in'laiiu. "in, 0. sIll .1
  b* luvmutlt 'I"'I.I'h..I.! ., niiix uhi&'iiiaiitst. puuluwra I loin I IIP iallrotiil I r oil I I\ thutin.uu? A < -ttO.r |*laiiv.ltlurio.il. .n ____ .. n. 0''Stihs Ptrui.
  | : 1 Til ( sunk lodl.paraKe, the .I..lln 1,0" .
  i.s'sutii' Hi.'in : :: !;:: other 'iaoiitiuti I .h"l,11 ". t tliiar.1 .41. ,.
  itnnpaiiii nor | hll".l.I
  .anel'II.I"h', kit. uii.nlliiraliil am IK.II 1..111"1' line, we did | II ll..r. A < I IL orlonl.Nnr "U'" I. lit Tilt 'lUltllliul'llt, tt'rllCrssau'ttI. LaS's 11.101'.
  'h. Ihi'lr lanji 111110i !- .'a
  |I" & tuko 01 ban. heiolhan hisltiiul a. los. Vtm5jcp. 0111' I.T. ..
  .oiin l.ar.i' uiis.'tliuup h I. Phuu
  langhtri' that an'onipuiilnl' hi. i ? Iroin llii'in l"III"'I' 1 AII..I..IIII. U. il KK-lffl.' b ,IV U-.fi, "f. 11.,1.. ,uPPluuuiIi .r. "
  | '
  aa-rallvil lunii) .IIIIIIIUIIK' iinnlii .' I IfoU a 11'.1111"1"1 thai H.'iialo bill ol 1'.1.' .u. 11"1, ursl.gcatuia.ti'tt lbs auiflraw. wu 11'1'110 ( '.UHlf. i'Iii', ,i., I Fi"rhmsut.u::: ( PPW HOOFING AND SII > IM'S
  .
  bltur :llu\ ,:.u huul: ,Ups uuuiroiltpap ; : I Mil mv beiiitf' .111.1 Unity 1 the uevutraitlS'shst.tO : : : :Hn' |huor( : i'i.uostul: I Ilr l, tl It.l.l.. :. 'II P ;.. imt.-rl'bitt.. I clout krfnim. ILlS ilij. nil t'ai'ioumipi! .'.'. t''h"'I.1
  and Hie Ice of wlnilortrlblikiu 1 >Ia'
  trade
  I1 nwvaa
  1111,11
  ; : .I : lo ltatuainauMueutiutau.ltrlePottuO10.Ii Its u4 r |
  of hi. lnani, .. huh IK.II.lived It 1..1. irn uwet1iag sot I ii.1.1.
  i 1.I In It
  | nieutlone.l, nol. ...-Wau'.iulit' broken I our I I'l.lle ." ...I 'lh,' .". nf tin l'hte.t'.siOlt" .1 .1. .t -UUUIJs
  _Lh tube >.11'1,1.'n.| |, | nn .iij(' pnaeul lorin, rmvivp, aisle ecu,. admliable inlio.u., UUCP4i,.gutpi 1 ..folln ; InCh sri llw.liil. )1""nl.-I.t.1..1.| .'. I'niti't.1 I M.te. i ,.. lio"... \.1.: .* poet kill, runicakat. to l'\rrAT IUOl.iMiUMj THE HESI IN''I''
  I.II.
  'utuiu ."1'1.1| ,, ? but that a the I. > h.urti* kUni.c Mali.'n. an l u'aia in.HI .
  rur.lll.r ,' ( Ihl..t. uI' A.1.sup.| lull linden l.ttt iml,
  p > KurDl.heJ AI,
  .1"'III' on
  "I' h"I"'I,1| .hll 1'1 oa1 I '. iioir.l.-d mpP m.i--l".l| l nlt p I'ultkuilkiinl aniplo.
  ( yp'r Wtt .
  lit hit LI lobuoy.lamJ !. )" AI.f. t. : llmlluw wi t> poii' .i.k.iiiI
  aftirllti' lili ; .
  0".11 .It.II.M
  I wku .net i'rls'not
  ta-I'K.si'stal. > I .
  Hi* Nest a bad 11.1 ab an.l I .-. .| 1",1 I. ( ... .1.,.. I.c ir.
  nnala
  l'aall ,lefin-n.ol. out maiket' .1.. ,(o' Aaieo'. h'lsulaiu't. 001. tl !nuana nnlllMwhiribtr 1 llnilllB. aortlulullu Pt .\..
  \\lttl. 101..1 In HI tile I. eulittuilal.. peat hut a .hlll.| UtMlaiatlouof tub, .how ut.atly' barnli of Hour p "t lioretukOispe ua..r. .< '.. tt'ssurul.a''IuL.st| I I.
  h"I' fB7-WiM.it M..I O5ats lIly K.. B. HILLSOU
  tt furft'Iluie I I. all ( I I. lo 111 K 4, rf .l TPMI'I *J l Pnui'tit.l i Puypuuu'ttilti'i.I o i tbuuiH a
  % lIstltow..nIal l lio U houl', in'icwary stilt lo ,lhl re de ti-kl.'K > ; I h.srtfs.putssse' ,
  1.11" 4\lc b ur piriy "'unanl ,
  hlo n
  1,1 aiunj lni i
  : Piulhenalor). |t. irlol ('teit. m huipa f..un a |u' nih.l. .
  that ..
  it dora nut. (' ,. 'iu'u' ( I. i ?' il .i' > Bllikor ,lIp u'su 'irurfi a Un.inlf. rnd lMr.Mil.MIt.riit.11. I It I'
  lisp New 'p.utiLaulstL lunorami .011..111. hi's, hitliotsu'. ( 1 rp |ttPt'Osultu nlu'lsst| pn : : : t\hT SIDE Or I
  aol .
  10Ih" letter : : ,
  "rinmb' aiconi- I"> win I 'n I he bo vinbarxo ha I It Ci : Korfont.i I. MI H':iiMiiipriiaJi. HHH ft J.,.11 I I.Ib I.: Kl.ht.U' ni' lud il.raliir.nl! ii', )

  U .11".1 mi annence" nul' ,Iota) 1111.a| i.'i' li.rvwlHi ri'luiiiU.rii lifted." I In i.om. ui-hiss.! welpiuUrlo KIts Wupusest i, U.i.rO.I. iluli' of. Ib. l-orl ln. .|i II p Ilastu
  ,
  au.l l I. at Mini"drta.lcil tulip \ I. till, ,KM k or mill ,. M .1. in. rt I I' i k i i i tr..iil \ i
  li. n"I.'I."I .Mii.illn and
  .111' I. .o ..
  |
  .
  '. 1I\.t..I. .111..1. ,. I 'n i"i n t uuli I o.1.1li I I:sptua's'IiiuiirI-fi. \ 'yiiu"s. list, -
  and /, I., II i UM t.1 I ., -, 1,1..1. ,i k.. .itiisi', 'p r .< rt .iai. : : 'i : .
  t I, | 'C ill thu> I > 1111.n I II \\.1" hi I ; *a.il i It i n U iami , ; 1,1; I \>| 1"1"'N- 1".t"1: 1'1 -
  iii
  joo.le, | would i I'.' .". ". : I..1,111,.i r.n > '. u,".1.1. I 10-, I Il I .: "I ,,0 I :n-1: ::I :I'' :ll i: -il.-U: : :Imlk::' 'I Ilirow Si.", ii."' I ''11.1.1..i 'n 0... ."."nO I lumiiMt: ?I'I I ", "' ,ft. 'i'M'O J lv 11\1 L\t-.t..I .\ I K I .
  ,,, I'
  bialn bull I. I. ..1.i i I," I M I I I l .i i it h, I iml Oill, .'. In Hlil.li hi tit,, I i I ,Ii I ill Ii.. ,I I > 1'1.11' \ lTFCTISl ,
  L .\", .itl '". ","I" hi, .." I ".- "'" "" "1. I ,
  liii tk i AI W "1 .1 I Ii "sill' tal |iilvalikuoHletli l.th.urtU 'I, C. ,I Inu
  rue THOS. WATSON
  ) .i.t
  t I
  .|.,1011.| | I"iii,. ii I.. I I''ii"i I lalll' .' ,",It' p pI )t. "11.- 115 t, I,.,' 5ll.aWI st1
  ,. .. I 1I .
  nitliluii, iml erlmallei an > I \ 1 \ '
  i > ,
  I
  COIII.llmll. ,I h.. ,11 iii" I 11 siullutpui'u' I '4151kv. 1 50' t' ''at I uptip. "- .1 Itt \ t. KSTATI a uI.t.a s'tI1.ul Atlklf I lOu ii p Out It

  .u. ha* auicuoded: i 111J1.IOU"I"lllal.lllll. .* Ill thai' 'hi. ptoplt'" ul the llaliliu. HI Jouiiial, .at t miuicn.0 uSe utl.ns-uapth'O, Iw' "",\. )lo' r t 10s&tSil'tij 'ItOPstLPsamuuiaVkat4a.. j I I. uipa (loIhtha,
  .
  %
  .
  ".0 I. PoSIt '. Iu'a.tau.uuep AI.. .0,10 'I' 'C11 ,. 11 Sp'auutua II.'
  btat u( "'hn,'I.Uneii' (_\'ur cf giving 'o'I''' .

  .  .  I .' IMI iirviMl > I 1 .\ "MMvMlV.d | | thur out 111 I v\f I !
  rnt.tirluh's:
  : -.ft rill to t nn I J

  'llt4\ 11l\ 111 11i'111\ 1t.1\.1 .1 \ .MI ... I ,. ... tiP 'in. .-
  & \ i .111 1'\1 in i '
  : .
  \ \1 I" I ii ii I I 1 I 1'.1., "in, I .I' ,
  I"0. l 'I'l t "Ii',11 t i I a- .. 'itt'1 I 1,1 ,J I I II *!. .. % 1 1 1.On .
  r" mi im thh0 .
  Ilho hut" ..il II.I '"' I t ,"" ) ,- I hiii'c auh' "I'' "' I' ;

  II ItMTNVAU1APLY11ADVtCE': lor -'iVi'ut'l'nti, I ul .iitti't r, : I r. tul, ..11. i in "n'..l < 'tpailit la'l 1 di''I.It 1..11011,1,.Illr'' taliiiiu, ''I al 1 ,iit' t .ui, l I .i 11".II'.t". '" I ,"i ii "''a and I tvnjt"i'I

  ." t I! but tit, 'In HIP, I prp.pnl I .lime,, h.ml. ol Miiimi, .' 11 Ihr' ; n;!:il, I I..' M ,,tin-. HIP ,.ot t |.ului.r Iheiiigallian flits... I., netir, eie, ""I1' kh'- :10,1' lie.1", : 'I' I t!t.. ilnul In t.ui', ,

  I" ", ,.. .." .. ) ,'.Ia, / '. I I.n.n-t! Ho K'I lei Hitinllciii I ..
  ) .
  nh I'olk iirrlaiult i- n-nl "t tuft 'ill 'I, I I I'
  hat'u' Mb-n ." .1) 'M I 'ar.. I i imni' .thorough!) ciii' ) "../ ., N. I. Mll :
  .. W. 'h'u.rl'tiu.t'hit 'fiiPHbt ,,1 I ,. wbbh, nnmbtiTil, rnllt f hi' uh l\ I a <., HUP .". 1' .., I .1.t '
  Hnard'I. Million," id!, .., .', | ttltl.nnl a peer a '.. .1'11. ,I 'II'i t.I.I "
  .
  anj the I Ibinrd, ot h ). In Uiil ,tutu. 1 a. icmirkabl. for h It. .., ..,1 andilitu ) than and kin, mtprioit l I. e\ .rib 1.1..I .J tutu ,.t itt.il I lo I..i", 't i i iwllh ,
  tl I I f\t J.U.III"l 7.t 1..11 Tb .xnl'*. uf H'iricninit .. 0. .
  Vine Hilnir m-nlnil' I. l 7 '. nr )i". wan In the II ".111. Mixcl 1'1. "I.." "I .uctir, lack I i < "ai"') "" ,1,1, riIrnilciii. 'I' ,
  ill' .
  ,.-.anil u'tI''i I b.ilia.I ) 11' w<',-k. i'nn ol.uetb| | .f rone, rl ainglngIn good 11'"'" In ,IVn.aiola.Mr I i i i i.i t I I. Hum <-i' "tb t tnoil "
  Ibe ami) 'Unitf-' ; ,
  ZclNg.llhelhlu. .
  11. MJII. Z "ft '' ) : "i '> I .ill.1t ,
  I" ," hi UN, art ) DIP I In HUM" II, llnninr w.. IN t 1,0"> :
  I' ".", ".,,,: .t.11 a nr Ihp ,. la.I.II". i ,I... .I 11.11. I It's! rr., ,Uo apptNir al j jtinO ': J i .\'. I ,10"1 ," I .in I't' I
  nqn.ir. w.ekI
  I li.nt and' ttlTe. ttrrel'i. : : .I.r.lh aibe. liu'u.It Chtdtu't. I I 11..me M.utt) nlgl.l I I. i J j 1" 0
  .Mi, < (ii. I IV>arl, of 1 llo.illli,: tin- hive : I bIth'| .1)1,1111) ei. I,t ,m, I I ti ." I I' '.t, ..i '
  n I" u." gmH.t of Mr. W. ,I.V I.: I! ol .tin- :atal l 'Id-wni. 11.1.", .'it 1.,1 ii. htr.i'lliNtllt.' ,lu.lly tic finral tra.k' a.Itret I 0..
  I -on" Were filid lo NCI vUlli.l by a t.l. om, jcilinlar, N iauh Ilut l 10. "l.t rn*. nnt I Ohr.. Mnm. ...1.1.,1 fall to'ti Ihe I'. \. 1. H".1 l > 1 i .1!, n' ,'

  M 11: 'tv"II\I,}I :li; .kt bin Mild.il :: I hl"II.. TI,1 I* 11 one "' t .,)'. lt't'rl I I sale. "ialia. now on the '1"1 l Ibttbuu : ; ; lanlilin atutti",.1'1, | i >. ">. 1 1.,1, I ,, k,1110

  .. I n I I.', I 'naif, from, Atlanta uuuuher.grtiuntl fwrr In ) 'i Ih. Itavlwn, n-", lMil bout,,- ,..Mt tkinuhlta, hy Jl.. \N ,..",. her No .. : ._halt.:.. : .". ; -.: -" I ,",, 1"1.1.1,1 1 1 ,I ,,'i I i I I ti. I IVC ,
  .
  '. .
  I lien.I. and rvliiiu.' )< kmnvlllp !II.f( NIght' I. I''' ; i '1 : I.
  i i t i "i f. from Ihp I' .. I! .11'111' I. t u. 1I '. t' 'I' I: IIII ,." I."y. .'llill Otii' |1" l II '' i I'' I IIn I. Af1PWER

  I I. 'I, | i nl\.1"I I.1,1.i M II"I,.,in, ". .h.. returned fn,ino '1".II11, .1"JI ltri-l drain I, II Ciinjan IH Uem-ta* 1'.1.' ... M>,.bttai.jiihNettiwauihII'ltloy lx-llinn awl K,>_. I:unkal.i.l p. Nil.. tutu I 1 O. II. T., t""nl" II." a.l.liti., ,",,ii I io ,,10 i ,t I' 01 I

  r I ; old _. la.t wrek. .. MVntTi'iiTlli.' | r. I." 1 1 lU'; < > I I ,
  ". 'i.l I" it tzIi.i,; ( wllh him hi. I 111' ut'tfl guttuiht' In .HIP 10 titbit I Hi-Mlinx, a*,1 I R, elUlhiK hy >1 lwH.rfiil. nut VVi-tliK-.dll Highland efT.ileilarln II..U. \ b" t,infill .i: inn .Inlt.',tl.r ." -paralil) 'ut u 11"1,' i

  I 10, .I. VV .Adam. and I M. Ino '. : water itbl, li nil. wllh ,",. : -1 and HoMiililtilt Nvr ., lanandl lirkr.U t'aou'gnuiiu.tlitui, lloI'r loath grltht leg b I. 'I 1"1.1,I '" ''I..r"|, lil.l' //.1.1",, mint" I .uuti .
  t ,,n' ,'in .-lining, al :liiclotk. I ." d. "" ,t,tl I I I.r T,'nip t rittnr .,'.
  rroin loud.
  IIPM Hn it' mint \r a t u. Hal b) )MlMndilihtttnlipl' 'iim.lttiif 'I I he follow Ing, ulll.fiitue > 11"1' .1 I. w.T"I" \"
  it|. I l- .1 I IN l.i'. ii iln-.l I ami Man I '" "ii.,"lit i uu,..i" ,.
  I" I i i I H I., I II.! 11 lid: pint,rr)' M.m-[ ilktn our .,,1.. nnlll i' | 1 ., tininerllnK. vt lln- I lHl>ln.A.UhirkP.lililnll Ile...,1 lo recta r..r Ihe I.fl I| \ I. utttstrl. }' Hull, 1'1 I I "I1 1 Ii'1 1Mr ", I

  ,|III " ; Mi" |lcwh! In* Uen tail an,,1,1111.I 1' .. m M ?M..la nVM <*. liy > ,illi.. l' in .I IM h,,.. hub and will br In-1 1 _cr ':1' ",,t ,I lt 0"ii'. I. -. .\. Atoll," on lln- !M I ,'I 1 I"> ,I til, ,'n, ,I i I

  null, 'ft, i p" |I':"' 'lino a. Hie, 'r I.,...) I M.tirt) "1.1 lila .It) ," .., |, .,- Iliktr. )v( Marlannn, Tleni.'liMI.nut n. !) nnlocs "111"1 i .1 |1.I.la', I l | .''v iarionnfor i AbsoTutdy Pure.I .

  t 'n nilnl.iu, ,r II IIrrU iIn.y > tlil I { { : : ,
  table.1.I .
  ..,,1 ntimi.illt loVi-,1 In III. 'Ihcfun. i lli.ilangbierof it formi-r | | data In UN; cil, Ihi tuI'I I ii i r) II, Hwlirin, .I l r. Worthy (hi.f, T..tl.lar. II. 'I'. I..II'.1 l'II'IW (1mH. ,' ,

  ',\il-wa a I,ugL one, pnibalil; ) tin. I 'Ihe IV.ar.l w II,'alth, In a Hem irk. Itt !"lift N It. l....kTliertiti hill, Mho Mill mine ilotrn I' ..?Millon I \\e .I.h1 l.r'fl ni I .re I "'11.1"1'"''' i i' I ,1 1 I. t .0,' 'J "" ," "" ,",".,,. "

  I I., .t (.t i -..,'n III 'lhl. pin P. Tin atlliel 'Mii-111' I "mae I tail i I I >c> Ikroughonl tti-ier!. r"I'lhr, | |_ of itiii.liiullng' Hnto ri.urn It"r'- Hiat Ibcra I.a la 11. nnt","< i ,,..lit'. to., .. '' ', ,'" ", '

  I l-ev: '. F P VV oIkrr..1 I Millie Cox colt Ihrongh: : :'itt'i i: Ill! ;lvii,, Ito-tnl: :; : :;: : I Ii ar i-heap." ..1011 to lh I 1'1 Hi'nl. Ihc |' e>ptt'lalltihowlng 'u orlllo.II''I'' 'I.I' nu 1 '
  l Initt I I" '
  ill ,lid I Hn' 1'01.1. :; : :: what. I, .
  maniiir.Hi : : ,, .
  ) ,
  | ''I" ti I'.I' i it. 0
  ,
  tai Iniir-d! ,.i f-trning, the !I itmtiii'fi' <'>M>.t"u' ,:' I be I hoot bitit ere ocr lilliug' ('. T., Mr A. .lUghlau l htut'.rubitig 'me., \ "" 1 hoitt- |mibablt' lrt d, slot appl) to .It MI t it I i "". ,l '. ,

  I:v ,II'' t I "muiiitii, or .HIP "' .11,1', IPIII nr 'I"| ,iiillup," ; I : M., t.ivrn mutt ton r.I.li. of lln' )lining lailien ant iitiillimieuinpiUIng Si,"'I.r,', I I. It. Ilillwn.: Iututut'lah, worn maiiv, kind, or lin.i.'.. 0'1| Ji.'Im __ 1 ,sjt ,II.I.!
  I i ol' I 1 it$ ,. I I. o. li. '1'., '"rll" 1..1)1"1'| I Ih hunt I \1., ire in th Ill).lolhlA Ibo hate"''"'r.hll' t'f Hitoihlt Si'it-tin Ml" Minnie, Mvllt.Tieatnrcr nin I him, tint ami chili., Ami ) .1 t mK

  ,U I, ill "I I \ .1 i.'ii ledge. No. Mir !.I ''ale r adtli-e. M I, lu,) .". ....'UI.I) | ,i IhPiT.lilUo .1. I'. l.oi"lmaii, : M.lr.hth.Ihtria 11.1..1.11:1: ton are nab, .In IIr.11 1
  Mitt, ,.,. t" ... I I. l .ike a" %lion in regaidth ti'II.
  ,i.' tip-| 'ti;,nn, oil. ml at i the gmc ; ."m".r" Ih Ha a ca, i 1'r. \ >1. Kill, her. and high 1.ll,1, and ... applhailoiI : h.iliehihl ; (Ihaplaiii. T ..1l I.iultttt. ll.e IhPt, anall alike \\ Pkm llfcWIMll: MtNlI .

  PO ,kill, raim I. m, ( 'hn.r, Mariannn. wen till or the .I lei I.I.'ul..I.1 lie -cull-1! hit ured, .llnr, I hun' Illl : .Jf
  j fl'-i.i "I ."o, "nn)I", r.ir a 1.1..1, | chum I tin not I) arc l >hath ; < nardiiin..loliiiropph j ,"'w 'ton i an

  \\' Hhi ll. lulliicmi.' Hie a M..ud.ii.. .., and 'Ir.I..i"l ., ,.,. 'IK' not ile- 'I'I IP 'ti r. olllntim.. in -tilllipUa.'Md
  Hi''" t'I" i I: "t w.r.lli -/ hug dtguuluy ml', Hi .lreI"I. A 11,1 meetln i an.iianfir our I"."" II. ,

  nil, i .j'i t .i |II In I 'P i ol I II Il HIM.ling, lor' el Iranhol our, link "" ,I. ,.." MOM, (.ii. No. I hit* | ,'haul, It'll/I'd h Hill ( Mill. .' held Mmidat nhht In1 hat a- ton lire ,1",1"i II"I'lo ,
  the ) ,.- ,I ili.ri.p' /that him
  l M flm."I I IrA".1 I ly bri-ed |ie.iilcntlil' t' .' .illni, inc the offl ill huuarutl. I'ml/. rultcrxH Mom"lint ;i'l. lran- ,11..1 ,
  uithitut the and) the nnt lime ia v .
  I 01 ,ih. I- ., "tIt" I "" I .111.1.1 | .atiui h.l. lb'f.hll'I'| hat .IK.'u I 1.. "," lu .till ,u- -::'''. t
  I: mm t 1\\ I 1.. .nil 1. Mm"Minute VV 011'1' ,Hip n i.on ibonii, In plt I Ivptriim-nl. gate ""lh'II.1 In Inline I lr, a .i.1, r.1"I be ki'pt "'|*'' 11111h.1 (iiiliU.I' inptni-p nKiilil| In Newiitk and lhal i I. t'.'01, h. Hall- i ml' I 1, PATENT.MOST .

  r ',1' In., ,, "I I h.,. II, n. II. VV 1".1,1'1? ; I IIllaiknii iiiaritiilin| "' iMihm al tint I "" ,'k ,1.1".1'.1 not ill"I.'nipt in hold ant' publu' i\. All Inln-pMi-d, III Iplliperaneo Work' \ bit) i-et','ul,ecu ,mil' rnovcrrdtl : Cut.Ii, lh.. mill P..IIIV.nin' t..t.

  i I nl, I lltnr) .. !. thrhirii.' (I, nth,' I.1 lfleekwaii.r; euliH in a* ...1 a building, a.Iht, ait-rrqniiilcd" alluil llu miillii, :, bit' Wise and .',", al oln-r und) re. known III the 1..1..1'.1.' I.."iinrli i- BRILLIANT

  >.i;i: 11:"t t;th I '\II t' It:m:n;mlc ttiic. id,premnt Ihc :'ir In.laik'.tntiti. ';I IiIIt' of II,",il'h.' mimbtM. or. i "W mat of jwlnt. i.uii 1 1 I himp, but Mould vtprnt hut 01 Mint, In Hull uaniij' r.r .-..InHit' lebraliil 1 trutlniciil Ilia ,n.iiilret, IPIIU' a .*,." '1111.,1 I '.11',,1.\, \,'l, '\'"' niul I'l'I'Ii'fl( IA'II'f' 'uI

  .' k' tt 11 apiHiiiilid I at 'Hie 11'1'.1.: e."N"I" 0"1' r"r'' a i ;. alUtflian" I use nfenrd re'j ,..u",,or I lln. ., hii'i alltnd in I Hit, ."NII"Ihll"j hlo 1 t'h 1 In ,,,for the. llr-l lime.I Mall rfl.rrl<.mi- It ink,'n 1I'r""II' '
  IHHItt M "II I'h Illl-. w '
  1 1:1.11
  next I ,11 ,, "' ,t"I,. (Ihu HKCiIng, ol 1k.I ., 1 ) ourinni' lion li";jul '. "I| .. II"I II.".e.t I.',:r lu"hht 111.11, lain and) ..r..I. ap" fli-nn- .11. n|1'on Ihi- 11.,1| .I ", (
  {.. I. I I .I.On ., the ) h h'", Ilie !""h. I I In h new bliHdlnp, i --- Iliinugli M I r. M. It. offl. rtruut'rflaItl'i't tttnliilrmh.iii 'M', .in fii, 'p. nt itt.a, nielli. Ih"II"I t.iii t I fli II., ... ..11' .i"a."t 11, auuh,I Inl.rl, a
  I )I.at I i 0 I 1.1 I,, nluhl', Ihe third, .I ami tternon' .lre .l. IINfOI.III \ t I lilt. VV. VVilgbl .. Co,, atti ",'r. or (liii' : pit itt inc P. ,I.'.trot, Il' ,' I I tinIntl.u, ot I Hn. ,il:. I I. "t.(d, I,, ",tit I 11.I.'r ,c'tuti'ai, of imlin,' .n,,, ,
  .
  ) o. \-r uuui isni 1 : u'iu'u'Is 1..1. i i' II' 'ti', 111111""i I" iv.ll.tl.iniil.lli.it.,, '
  ''u'u i ii ut..r I II I.:" I.hiha"III".l.l"bI I \ Hon.'r Id 'liii., tt'hi. b.vimpii.ti inian.l nit in,' .llm Itt"tlt'i nl,I .7 li it'ti.,lit,. I' ..1.1 .
  I K.na: renltehe .
  i "I'| liuum
  e'.II.ul Our' ti r tilth-lit utUnInf.
  1.\11.1 .10.,1..1I'A ll
  < orlaI..loI. U will Im, HI the Mania U" a < l> .
  e liii' iiiiiiHinilon uml .
  'I I" I I and ,
  t.u i "'u i iIt? ; I "y""U.lf"l up I. Hi nnl
  )
  \ "I "c..I" lu.1"1 uthttit and lir
  f.IIC.rlle l "" in II, a opniHiiilonor ,
  aid Ihidrowningtfjiilai'l.
  ippoiiilui t, n t .." .tterePX n" II .". ,1'1.,1 11' .tl"I.ll" lullIHtni-i-e .I Milton' ', ..11.. on Momlnt Inumlaami ..Ir,: ,'''In' In il mv ll. "'II. "u.,, tihuil: I' .ltT l.u-ttI\'n-: .
  1 I, ,II .i ,I "n,Hi lid, ni-Cil credit onili /lil ui'" M Ati/11-.tinc, on .1 lamlidalp. | 1 oni I..ul. lilvui' )' and '. \\ atu'ru, a lir,'in an on I hhu I 1 1 m-\I. DP) to 1'1 1..11/.1.. lute .., mm'h ( .1.l .111' nnn, at. I',"m, ''h. I".IIBI l'huO'I, 1111m

  I. '" 'n. in" i., unlit, 11 (lie ruin l tug'( ( 'uthitt,. kit Mili.i.ttl. hit, .' Imtn 1"1 |,",ienl im a mutual talent, hibl a ol.eell! )' elj")"* .trnl"rr. list: >'nmlit, night al III \.1" ) ,' 'al 1. clr.tv. |IK.iwei'.< that llu-t nib i ii. I 111",1" ,I 'im, i. li"'tirnor.. H.'slt., l .
  snub, ,
  uI' ,
  .c I"
  oc.t'i'
  '. II" II. iaut'ifeitt' 111 '1111
  : I lutl, I ". Millie Kct | 'I 1 Ihen tin doll.li lor t itfallli.nirp. '
  1'1,1 hulptate.a i htititti able Ihnraday night at pxlulin It
  or Hi. The ,
  "I 1"1" nlghl .
  n'n\Iiii .I I"N'IIIt 0',1.,1. ,a $lln tlm 11' i t' S'iti'i .n,1 I In Itt r, th' "limn Ii i l
  .I. ii'" ". It 1 Itti.: aut, .7. itt. ) liinnii.lina. h : | jIMm .m i.ltn. lint ol ItntlmoMlal" -
  (: .
  iii an. ",1 ulreitt M,tyrr on llovcin- and) the .I k-uiner tta fei'ling lur I I"lll..r d. I,H.k. > .. m t, .1.I ,oil,h I..".. ,'h'1, I,
  (I. .I"MI'''i 1', '"''it I III'millionli.iei: : IJPMoik dnilt IKI''nit alt "'',I I.t t.v'r."e"l .I..I..c.. Ir. .1.,1 A.ldnI ---, HI. n ttli.I: 1 tint bll.IIi", ',ir .1 Lht liiipi '' ,I IIn
  ..liihiMilliuriiiiilll, l.aodV .il.iillt. or ('him..JIII ".. \I. %. l 1'"III'r. hai, "lit.I 11111'.. 'I I ho puna" am ur exnl.ii May lt1t| Ihc tuu'r0Wn< ttilh lln' mm onrai I-'. J. tlilNKt At ., T.e.0| | ;Hi."ninIIAWltli, '.

  \ II I 'HI,Mil. Oil 1.1'0": ; W. t'hiicr I"'clll, 'ni "( tn Ice' \\. put In. (. wuaat 'lollotitI : .' nidi, I Inking .iiitti,"11111..11'1'1'01, '| : Hold l by 'Mfitggl.l., TM. : CAIIAF IATIli; : ( >

  I I.(1 I i I "tilt7) I II. II. (hI-,", Hour "" "r ,1"1'1.,1"| <, ... "'. 1 ,' | .' ....,0..1, I :." ." ft. It. .'.1'", nteriali, the man, \Jll" Ihul l .up SPitING

  M iij., "i-. I 111 flp" no h.,1 .I.I..I. ) tin.: i) .",) ..mi I r..1 tlhhi, tilliniiiiniivi.ilt | hi. amialien EYE-GLASS
  enit"14 ot hue Club ili.l. rir I I''> new our ', '| MiKtiliP", ol, tinMorrctilo': tin aulji-el,' IK.I 1,1" 1.1 1.1.1
  Tin; t.,1' .
  AIII' I" :
  cboTc.out:
  .1'/1.11. .
  1.1, t I i 'i.nk.' thing, [11t1'11411t., loth.' .Ii/hr( .' pitih.il .1," ( badlt imi.lipil amiipl .:...y. uti,it,.. Itiustiltu'lo'rit ,' nt 11 1'1"1.1.! ,,",.1..1,- H In.) H a.IOM n.
  \ "II 1 i 1'' i l.l.i-K. by, liiv. 1.1"1'. hit'' I lln I f.-i-liiu I 't I I "rll.1, I. | nuI he van mil mi..<.d .MHII K: ni .;( .Ii .1 it'' '''''"'11111.1..1101".11, i itI
  : : : :: :; I ... iind I ", HP '"ti ii dim 10'1' 1,1. MOI' & I i iIti't, ,'ti ,ti It 0i.
  : : : : 1.1" "II\ 'ti itro. '
  VV' I Ik" i i I In tin N oru-ii, the ino'l I d inMIII.., I I .Ulln.I" Al.tun ,,',1 .1 nth) : ;;
  "llh'"II'r'.rloh..1 u .. % I.1.:. h, I lot fir In. iniiiiil.i bin re.-oten. a ) nllI :i,in:, |;::1 li."if |Ir :I' :: :: : No : .Inn::i iin : .;
  'liii i I III I I" !ill r,'llmIII,' nppiiln' I 'n.I, 1 .., .I..I niok.n nl h t our a I.-1 1 by .'.Mid.mining ;: i i ,,ut u'i n, 1,1,1, II'i r.a.ili.r-. i ,,
  I nII.h Mm.lu he
  I n.li.ti'
  i"i "1' "i. ,I in, ,, w-apuii II littil utu.itrt 1,1.1' it' II I rl,'." l.ark Fitn ." ,1" '. ittltti \ ( |Irt'it'ttl ti 11111 uml, Hllh pilnoliillinKliiili It,ti, :Hi' i t.'t'._\I I ,.,, .; r"'ulng with..,, "I"I
  .1. "II'tllll"lal' : :
  1.1 imhonit/ ,
  % \ M hi he, lioil the dioit I h n ,, I rI"1
  '
  ''I"" I i I 1'.1 i I inir lo .1 I.1 all in our piuer ) .I 1..IIIal 1,1 1 ? SI iuuuiu' Jl.iiJtl ill
  .1".1
  't I, I. I tic balanci ufUK I !.illniM ".lu.tay 1.1 New I' 1 httuity "l'"nl t, ntiin nl," .ixioteicd. tI hat. a I I ". ..\ Ithi' |1.1 l 151 tOO .
  I [ ah' PI
  n'"" x" "i"i I INK I I iiPtlliitrthi ippinpr t lipro ..Inha. rhai Ivnil 1'1 n nil ill ltlitu "I niii'lottV% Snoili I situ"" ilitlitp. I.A.. .l,,.. :" ton.
  "
  NU.N
  Hit-In' I I ,tin,' tiijotiiiinl or Hum) lull ,iK-in-1 tutu, h .tim" n-' I .ra linn I'r.hl"I. tmlli. Mini are Ihtt, tl I'ilil inMiup' itt' I hildicn, 'iiulhiii' '} 1' Or. .0 K' hutch' ,, u-Is's, sun I "lu
  Mho h': ,jl I"i in liii" |,|>ini{ 11.111 thi hut I. ii ut. ur 'ul:ir.i'nt out ht ,"H I lir the ""I It aihnt, Tl, rrnmi.| ;' tlliHlkllololiiiiII hI 1,11111. Ihe 'iiituhiitl'r RIOJWMOCHACOROOVArVIEl 0 ;II. bail,:; i. Im, :.1. ulil.le, :. ll Mill Ii': I I'I I l.lr t, : ,.' tt'thfi' it' ih' ,iitut Uwrlorllt| I : ,
  d'o. I 'lial ti III/, of the ,, 'In ta" t'tu. rir.mn,>," .r Alliula, 111,1 ) n ir l i.till,,' I |xi.t, Itay r, tuut'iit, !
  ma/ ii- I
  .nil'
  HIP lull "Inni
  'Ihr,) .Mil, ; in' hiik, 'llcmy, II.tutu'- u.iuitue.-'l'uili.uluau'i'ata., \' .',in h.rl J.II I tl h., IMiilln,"' llainilnb.I r. < .,, rr'I".I| t lo .op) 1111.1 ''I Inhlt.i- I I I ;::;,i.nI I :uiioii:; : II til, outIlout: ':: : 'I .i:.' ,,,n Irlllliney: ,. ; ttlili, >i' inwaii.iha.iiin | ::,:: :.
  pi 'II n HK.rMI.4ii I ,
  IIVII / : i I I.
  nut t
  ii Jut tuli.ui't', tug on Hie 1".1.1.,1 I :I Wit% hate, ill lo'li-.l. II" abi, laJh'l'| I > :.110..1 fl'.U.II'1 Tbr, next ..,'ling nil) lit. hillIbui.dat ".Ii.-enfliMilialliHfllH III at VM" .111 Ml Inn I I. no ..i.I..I,. Alolt, H. Iliurti.liMiit.it ,F "i" .I. ) '.. )1. KtiliO" ."

  ;. In''", I!ti' I '"'ml I h.'re lle, .111. ': uiirtitupiuorUit. liiloilor ,- ) (1'\1.h Inn' 1..1. nlulil at Hie 11 I, I I ''la.h.a, regitlalmin. II ,', rita, "I.1,1"| | ".
  i VIII, I t., ft I I'u, ". Site, l I. oil r n ay InM "" ,r ut 'Aplai, I, ; r..II"lo .I. : :T > \ MIH: ,\"> M MIII IIS I I, ihitu luau I h and, biMiN I etlic. ninil, i mimmit I HUI. ttii. sill -rrt: -.
  hu oiln"' .'i Hi mi'a .hiptant, itrnln Ihc ill"hlll"" "r I Mi.don; ( 'In .r.tt hen, mini, al ,IceHon. Caucassian Coffee Saloon. 'I." tl. A, h. llnttk-. Ih-rulu It ." .
  ,
  i I"\ A / of llm, bimlniaa, (IOUMu '. li-oil.itn tin Kinm, ndt.t'| InlUintn ,- ,
  I. I,i i | I, ., | .I.,1, (ho' But I II.rll| atp, 11\'CI ,'r, MO mil I In'in a pnil I of 111'1111.| 11.1"/11) ituttit'reth, il tun, and gn moman I I 11 wrgt ,' ""y 1'11", I ." I*" 11.11.,,,,
  ; l'oiaf.tn: thn't'l hate r.j'iAii'fi'i'i'' '. n 'tt"" I 'tiu"'I..I..I'hIo
  1"1
  i: ,i'.Ii'i..i, i. lli.- hal 1111. lul,[ 'iiI Hint, In 1.Ii.o t S.u'argu'iah H lilinetrr 0 .I... .
  1',1. "appielicniitu' I I ti ill., itlml-i-t, i 'I hm,,. Mi,'>. tt ittiltw, t't'uiouti ui, ..f.llu.. ,it''t'I
  linn" .i i t,ueuiti'.l "'I giaiiotoanotliirm a foicijju war vant II i> WP...Hi. r lo Ida a-Mant. -\---h: : ml many on Ihe oiln-r, .1.01..11 '"" Mh.iiK tiiip lor < 'liplli-, ." 1"1'.1., ,, / ttiiyaet'aiicu, ',.
  I % .'I II Ill ,ml 1 wi-nldiir al I wilt,utit,I iinuibirn, and, the, hum tutu it f.iiitlnlhit I 'h.t.i.1, ,p.V .I'l'l'Tnt" .hlll I ban.'u.erse, .. ,
  11 ? Oti.iattutal4tt.k I
  1 ha'hla 'till h. pit i ,
  Ililr I"'r tag .1.11.11" ,, _
  .
  lclTS' ( or I""lh'l it lit' uimu.iiii' nltth.itti.am.,,
  ( '
  I .I"" tei' "Mnilia' Opt IPO.Nett 'n'"I.I..Ie.1 0" HIP I'. 1k II' "1",", I.... InHiol, h"v. mil ) u't l IHVH |ilaml ,liu ,rip Iltilili I one of I ili ut ,! .1! IK'II..r, ) .I liti. \ r "
  I IS
  hue
  m.''. jii-t .1 Iil..1 I tlil", etciiiii.1fiotn ttOlll.l 1OP\I,1| III I 1.1. I. I I. .1 t f",1114)0) ,. ,and tuna in :'j: :
  'I I
  .. tilt Hie vet hurt. |IK.I Ili" 1,11.1: NmJ vLltr,1-
  ,
  ,, .
  \ hi ) moinlnii lint I 110 .1..1"
  l\' \V.'I. "h. Will lake l racaguta of ala .ilnn nati I .11 lug pun the I' nilI ., ; bv HI..V. "I" .. 0. ,, ; .
  .1_ '"''I,M,i'i' ..In, I b4, k a* noun an .It Inpi anxloii', lliprcfcrp, that I "' ." I paluriil I MlMOItl.l I' ."Ii"|' ItollPIt, 1,1'1.I h.f 'lu"i lor Ii diil)' opcilodin, 1) ill dlltsjl.ti' Ibrnlltlnilll 11,1" 'HH Horlll. nblltclnttiuai AUK, .\.NS\t.'
  .lah.I. I I .
  ( 1..11 Hu. tthirlni-ix' o'. Imk ., .\.K. 11...,. ,_ ., .. _
  Hem.
  r |' I i In i I'D glto ton an ut ,,"Ilho al>M me hut '. mall ( 1"' .1
  ,
  il.n:;. ''I 1' ;llu: .tilllliiaa 1: ; tint good Inin- nn'nl h hnnld lake I hl,"ciliate ulut morning 1'111 lln II" i ion I rHioikloH, 'Ih.t wind I Mat In our,1 Ihr fre1' I'lliPirl; | a iKillliIMIUIVN 'lath, .11.iiuior.iiabii. 'sue' lou' .'uit'" Sii'ahhs. I. haIutttttithat'tutht'ultuuntgtu"a ,, 1
  nay lining .
  ii ,'liii"nt.; ,i ,tIt'I Mutlia! 1 HI atifcth the niullor or |1.lcclil -II'I.hll'; of a llmU-r M.lllt I Inm the lioilhttc.t, l'h,1 p5Iulh'lIlb"fll' ,I h. .'r "" ,t I.

  '' i n I .ii.'. I ti It' Inn' Ju.llwo Miik. ago lniH-iidtiiK| il inner, ami .tuio.a| liileinting the 'I"'j, / i I''t"f' Irtlng:' I In lonnd' I Ilittuy I : .1'lvrry.) \ Mill tout nn more IniiinlM 1'.1'1.II u,lItih"1 ,",''1..III.hll.I.1' Arb..,"..
  :
  : ; : : ; : .
  : ,nli: ,i :. I niof' : lumber:, : loi Key VVe.l;, I luau 1 Htfouw (' .. I II.i. hu ,;,. .hu, k lln' llpMl, ;| ,, 'r Ihu I hoiiH-a' ""I I hall, Hi Hut (liven piomiil' :I ind,, : rmancnl relli-r FII"I '...\ \ II tlhihihI'1.

  ,in.I I..1. ".llrll, ul 1.1 a i4tv<' nrnbuirii'lliiiis, ." Itighuig ,IhiIII "',ml 1 a III.Ilh., N i'ttil for a painterml _. 0 H tint I n., >. al l I'( ;ihllMuln.: tcimniou..Itngioi I h4uh htsok"'.' ,.i"u, i .I.U..I I. .r.
  o\e"il/
  jinl ,i- inn ,math, Iiiu'nuuu, ,II.r) 1 lie .I'I'Iri.lol| | | to bp .. II. lljvl.: I.D' Klt-pii ii lu, ,! 1",1,I imiMiitf' I bu lo .ink in the .I have our nniubi, .-nii.pl, n.-u-ly, II.: blii i ". anti .olld..r :: :| ,, liiilnx 'mn tuuu e itt',
  Agehitu'S ) IN''III { ,n 'i tiut'oh'au'il I' n. W. JIHIMt 1 ,
  i t. I (mm' I 'L.u$ the 0110' |I immil, 1 I Imt, n V bill urn u Mi :,l.l TII I ol Ntutt't.i 'Iheiapliiln" put, on HIII PVIIt llll.itlpll.ill.II .
  \.I' ,hncd, on |,u.liit, '.. hoiitor Wlmlalrnlt Uaulirtil world wellti hu'n'tl'"'.r. I.r .. .
  ) I Ii In .
  rand tliHbli- arlet '
  rJan Ui.t 1 141.1 on Mhlih how pprulalil Huh, ,11" Ht. jnniped I oveilmainl, "I > feti r, dlplberii Illh i.llrAI: \MtLIT, I V'xV,
  Hit I I'"IM't. hi, :.;lh.I>7. \ol'i.l. the -. ; itlKiilho wind curric.1 1 him dottn Ito in'! Vitiiii-uln'. i in gi .".I"r.1 ,,. .injll-ii\b-i.i, | )ullowltplmIt ', \\1t1'UJI1'
  Li/i' I" ,.tuiiu'. ..llI. ,: I"el. [ exIliigiiUhlng. llu-flip, II Im) moniilain., |tl.'ni and on aim. am I ib., '-indothei, ftt-.. Mr .. n. Iluieltoc-hla's, IMr: I ,lit,.

  vi.i 'UK \V .'. .nl.d of vonri .IIVIII) __ __ recent' ly. r..hlc"m Il,,,,,.,.,,hu or in",itai'h''I ", ') ,,,'nl h l.i,: i.l i il 'ci:, 'Itt'| In tetil 1 .1' H p:' a II. '" ')11', Dial. after ku ''
  : :.; ; i ; :: : i'atui'ahuhoi ; I : Wcdoli'l 5,11th 011 Mobile r'h'II.II" U .Ih.r pi 11' .."" ,or II. ii Ic, .lta,, 4| l.u'itat hi ''J,
  "'it'll' i ,ul.li-li! In \ in, I The (till tuttitu : ,"i'; ; II.ilill.l: au .I..lr. no ,1"1 j I"11 'itr.'i ..onlri; ," u
  II it i11 an- ; : Ihi"tuttt i,, aK4iice nyi-iil t'li.1 I but don t IhUncim alilllplinili '1"10" 11. .rl. 11' rN'1 l I tint maJorllt 1 1.1"0..1 .I. 'im.tt tr.nij.l lu In. grail Imjr' t ,I
  .11 1111111. I'lo 1.1"1' ; ; ;: ::; ,I : I..ll h.II\. I.notin
  heel and h"'III' 05K .
  1"10..11 man) "'" H. Wilib 1 tin 14111,111., ill 1111'1 Ktinday linn ning nlgbl, I h : :
  "o'1ly 1"1"1 II .t'r onlt llti git ing
  h" I, i iti.l I ) wan huh sup| hi .1:11III.' .
  r.ul I I 11" : : U..1 ;\. \ I hub? t l'T |.:11.I'| .
  \w""," 1.0, \ ii' "i i ".iij.o .iioiMliln I "l; iiI a 1,1, .ohol le wl.le | i ". U In the i-llv ,,. 10I\ I I dei p we ilou I H',' the. ( 'apt.iin .1 hat, ,, ) :Pllh" I b) Mr. W. U. 1'"rXI.hvll."I' dl-l:,'.,: I em.I; I, :illv-oiii rt.tt'uh, sail wortout : I | I. ITIWlnl". tiftirluid i ii n. ,1.1 r, i niii,: iii.iiH.in, ,.,.",",.
  '. 1.llr.. Itt ) I! r ,1) mth, dl-iiM, win 1 U tie 1"1..1'1'1,1.1.| I. ala m i",111I0II.( t ti ini |hi'i tir ||. ,
  I II.I ",. ii. i''. .IV I.itililit1 M I. AnJn wn ) 141" ) ai"' for allot hi ic I An urgenl ha. 'u Iiee I wki. n ttl
  walk .
  I I f not 'up 'the ch'I.I"1 I It' vuln, tallil ,
  "AIIUII. .t.1 ,. gt.i I f. u. i ur. | ..'.1 St
  f.-Ihi. .I.r. '
  I Mrti'l oprliu
  ", n,,[ ftlrthuoilt hattiiarlle lhiu- 10 tint | Mr. llm.i', o. < .1.. | 'rh o .\'ry : .::: i .; :;
  u .
  ,, ,
  '. 11 lor 1'1. .. Mobih', and wh) did be put on a llupicMMii : ,al.I'.llo 11'1'1' 1,111- .till.fnlon ilomi, hu a. nil! ituli it,. utah "i 4,1 I "noil iimol 1 hj Mai, cal i n t. u
  hun I ''ui .
  I. iuui..ti., i I lit ell ,, ...1) .h.11 .. II .," ,
  good, futpl hi- anlhor of "Uill' Spiin/- whit riuo'awil lkrougU.iiniI
  prohibit num. 1' "
  r nvri' 'I i ,"""..lor h li.nl mi ", | | ) t onrt IUut.u toiil.1 bo I; :' TIl Uigidlir Hink, tin .I I.r.r.llal li: !I"" Hi'''' I |1".ldl..lr" H.(tu H,,. ..

  to' !nI 11", I"" "'' until, ,Hut, we 111,1 I ll 011'I'I' .be in.,'In.led In hue, 'I ""I' iiowd, to h.inup, ul riM..| M ,ill be raU-d. No .Iulhl.r II, iriuih, Ii .. a"llOI or .no mnallppnUlion \..11L, lln ,in I'n-p h li"'" ,11. :o.t'. a. H. ",.1.,1.)b, .., No '., .I '" ) "li.III lUI-KiltHi.

  , seat &A. It K. land' Caul. 'I hi S I I I and' I itt -1"1,1. PI 1 .wllh'"II.h .,
  lollHilly" Ii i tltu lute I' 'au HK iTtirllt.. IMI
  ,
  1'1 o .1 HIP, judging rroiu lh<" Millmilt lite itch of .. '.1 Ihny can'pn _.- .__ ..,.,"iuti;;:lutitti ;;1'I: ,...I'I:/;;: : 'itt', : Mr. V. h II |tu, IharrnVtlilt | tiettr

  Oi',', ill;", ..1 I hultu, \ of "liucinber, I 1-Ni 1.1 lit vail.il V.I.i.k omi.t.l.'d C'lilpl.-v. li"e it 101 the audii, in.' lo ,I"i,u' up' and .Hiat Nllboul lifupn Uev J I. S. W..I.I'I.\ I I D ii 11. I 1..1.1.I .if, ..'unit Ih ,' 'pn' i.nl. ttil .11, 11'1 i.I.. 'im '.%<..I tut Hrmiilli -:. ,, l.-.l M HI, t I, 'I I.I.W.. lllll.l alt.1I iiit't

  I"llnbr, I 'but vat u tin .slain Ij.I iilghi, '<' '%tit, (,lhiui'r. I .. .".i. liidlgi.llon. ." .,,1. I I'll I", ,'.d nail ,,,1 utt tiutt'utti'lutlta't shults'uutt,
  i it' I | II "ill .In ") r. Andii' Ha lUllroiul : I 'Inik.vllle'Lull, ., |I. veiling 1. ,. I IIhompMin I'. 1"i..I I '".111 "ll I ui i"" |1' I ,., I ,.i'utt't, ewy it. ui
  Hi tu', ,i, Mb,. w ,"n. it hut 11 HIM, W"I ill 1. M. ) 10..la a eomuiniilnilloii 'I .0" 0'1"1\ .. Nut '"a I'M, ,tit, '"'I IMI' ,t"'k of ..1 la Jut m' |I' ,". .1 I "ii ',, i h I, ,i I- HiI it I liy itid| | 0heui'| ., ii,,.,
  '" in, "in null, .,,1 I I I't i) I'.ili. inlliI C nn.aiili.|.' and. "1.tev.1 ) :. ) lull. Ml.Mil ..," \ 'i I I I',.. \' ., I uituu'iihhiuo I Ilou,. I ll I,//in.... or the ht.ail, hatllia., | /1 i air" I.I on"" .'M k VV ...l nl' I

  ,. "i. and not i tie.1! f.iiltti then' otlipli.il ; .al'.o"l.| Ik (::0.. alku' iiioKlrmliii'nt divine Hit I 1'.1. ,' I ,, iaib" and olln, .J Allg oShlElt iki&hl,
  n "I'' 'I .11"101' <. Illfillowing, biter f u''uti' mm <,four ll' 0'11. I ,. ,1".0' ,,r. ...I.tn'l.t| !' null 'li' utah|'I I,, t ,, ,
  I hi. wi.ulilliolrelii.liUlhelolon trouble iUviny Mill knoMii r.ir bi, I itu.'ittt"I ,, I Illliril I I.., ,'i l | .I( tart a ll.'aetl uS frt
  bun I Ihu' "H neplion, llu' |.rcMiit. .." I.I .. but birch ,lit.l,'ijn. |I. antI 1 la [pnlpllbilily .11 All 11.1.I ..n. .1' i 'Hi, I d ,ui I,1"1
  > ,'I 1 IJI,,, ,'. II"igantilioinlielmd, >i"| i. |n the publi HI 1\.1 | A/,1'.' ill i.I..ui' II.Hondlllllllll., I ,. haul.
  .' "llul I. okicclel| 'lopi-ptl. alIhe I ,.! huh heera, .h.ll, I iI HIT IIHTI' MIlor
  itllliont i one of I !tint .11.1' ,1"
  r.' the cottli.leuuu'ut ,I. I llolll., 10 ut., 'I il "
  ill.. Im ",1, ,ib i''uit ii Mould, null woikin 'Ilol 1.1 'ollCIII.I. utti|| i.l u ) II ,
  or rued arc" .1.d"\ )rie hnrih, hi to'it,""'" 1 I 11 I.IIK' 51,4 or.lJ.. ,|I.. k, uiu'i,,inul, I liposascu. < oiiuii'ili n :
  , iiiiiinilialol madi a ro7atittt .1"I'e"lo".rr4".I.|' and, 1 .bh'I.I.1 '
  ( t i,i > 1 r"'I"1| tommiinllyA ,
  o.hi. Oh ,
  I I ,. .1.II"'I"lat/ t.ni' |Iii nuinirJ rN a laId "ill! (Iii,' '
  I ,' ,., to and weau,.Mcril \\e lute lul inl I" u' tin lu.ili'huio. rIver lion hu. at I II I a. .". amlTp. in S.\LE H |hut'1'iiigaluu.t' '
  i I "\ unit a I.H Hm re".I,. fir conullillon I'OIJ H. W. muenls.'ti.u.u. ., ''tu li, I,, t'lut' I I. i nrri-.|,ill.P.I. |i' UII, ,i.
  I il 1 the I.l boil,,i.wonllu i. ,,.'. pit Ing lu muddy Invlled lu bear lhi dl.linKnUhidgpnthtmin 'I ,
  tt.ttL ii u ",1.1 .,r\orllniii, Ic"'I"I"| lila I II""'. Mel.I'I..hl., we \1 .r j.itiIa.\ A u'jt"i.uiiy itO i.u.kli.nil' I,.. tri Ito. ,It ,ri 1 f u.i Halt, aiu,1 t. p '
  ,twnk, thet, eohld' go, and ,' ,'arrtiug ihoiphalc 0 t l iti I tu' 0. Oh lh.sk, ', .a .. 1 1al
  ..
  ,
  tlicaihuil-ciiiciii" ur 1,1. allt I h | all Inlure.lcd' Mill avail llu in- ni.l inly J'.nl.fr m .ml.linl.li.' isu atiiutliuhtusbt'ah
  IhimnubalHiitedIn '' CHEAP TOR CASH !
  Hut: MI tt "''IIIII\; !:\ : : I I' iind for and mlirr luiiner. cilIa, in'gra.. ., I .1.j""I.II' .
  oil ii., i i.. l, all haiidt, .lunk i r.l.eh..1 ) 'h'.r I an o|1'1.rl'I' Y I Hint Mill "nutoiMioiiur ... ,,
  l l I" IMAdmlimloii ,
  ,
  'i' ,
  Ocuevi and Xtttlon. 1..1.1. t'll 11.1 I ti it uiuuitI 'ta frau; it i '
  ,, "/ :: : fiirllnr, noliie' : and:::: i i tion th.t "I rhode! anylhlu ; ; again. 'I be I KM'lor will A Ml 'K: lloMr.i; I '011111.1'r. I! Mif:, n til I. ti ,' ui sit,' I i lilt' roii, ,,> l.el..u.
  aunt ,to blue 'uu r gulltiy orlln ,
  '
  lrl'I .
  httriui the .
  'a jiri'Jiuuhi&e' I ever teen. U e a ill kc< p are lulng l.hl""r.l" ) piobjbl) havnlhU day : lipI' (.. HTIHU:.
  : I ,' 4111, tin''\- '. "ce Opera, llonw, IM-HII f.dl..II., .\ SIIUlh.I"ll 1 IM: .1t.: .I UK: .R I Vhlll I-MII W UllllMM'.
  1. .uII'I or H oriliDill .
  ..' "'". I litnd 'Iltu'I' erlpllonii' hurt| ) tt) I I'" ti.UA, lit, lau. -JMli, 'h7 aullrii, stoicS Thl.
  peeledint. ., ALL EYES
  th.ii. ..Irikera I lift duluth' fit, ,, Ihi' lii'|" huh aKo Imullclicit" riiiiiriiig| I II.H. ,; .'I) great |I.I"'II'C in add, 2 'cll.i and, Mill re".II.1. Hmlgnre II II Mini". m h t. IJIKIMH ASMhllLIIKS I will manufa'luio alit! make FITTLOA

  them;: w : ,in: 1'e:':; amunling: I loovtrj: I I: eurlont and iuvliu all ..1"11 of nidi-walk. ih.. i 10'1 ui) .I-llin.iuy I l.i many ill tin, > .!'o'lg a. Ihe m i upanln' or Hit I ; I I I.inlliul,, .wltilni, rroul pit.... souli"fl' I 'I IMr. l 1111111 HUM t >KVV.
  cuilin' in
  nl mm IhU HieimMlvct, hi
  |'iNM, tvo bad luilii.hidtin I Iu and lake '! of tint 'U tin. 'uM"oll'l r..1 gallery c'.III'11 an "I'U.I'IIUt.l.
  .1' i u
  ,i pnitiMoii-i ubjpcltoiall a ) itt. A.
  ,' i h""locr I hull (be fan madeIn D'ALEMBERTE.M
  : ol I lir ,1 Men.1.1- | ) iou .
  I, ,, I I ,'a h aulvaticol I i : : :; : ; I I ra. "nl"'/liy iiianmiIMIl' '. uh'l'l.Y 10
  u m 'n 'u" /I I.t 1'uili.. ml., udlmllnu' liiKOI I uitio. 1'1" ,
  1/
  . :01 u'tti.i'': ;:, MC u.ttt I titnuith':: ; lolM.ik ,11 41 a-i n mill, and .killlnl Oi-n- -- -- -- -- --. M<,uil. or New Oilnau,. I Mill .\i< u uh..o. rio,,
  )the tual .'lale or the (' or t its. I bite Kilue' .ed hU milhoil I mid lull mleinla binIII lake hair In HUM., ,, ,, ,,.
  I'it', 11" i t ii IHM uiw lo 1 111 "ill"cw o 'rl.I.1 Camp ,S : 1'.1' ISLif.ix pajl pauiwnl and alloM t an lIt! n 'it .tto'lltitt'utt, uf hi. -
  mill'. "ti"I I \ MI, ,it .dultir. )' eault in 'Ihrll"i and linliHlriiiH '., ,,' Im- lo, ". iih| diliin" ,,,iu Ill lh.lal eondiiloiiT 'II 11.1 J2i.2u' I "'"II vain. H. |I,, DruttiCor ... i ,1 I in .1 .11,l ,... ,. IH u r.inul, iia.l i ii '
  . I einploidln ., lln i vi Hut la'' It. ib'l.cuami a.1 be, and, ilo you have ",.10' In tin i- I hu .i''i.'t| i'alI u"M.ilti' iMofUwi') '
  ii' pnll llnl Iliac
  .I.ill.o. in nun al. althou.'li, ira ) i'I 1. they or lint, internment slid liar''lnnu II|.. t i ,
  or 'that htltiuua haitI '. ,
  .ut Mill I ruatrit. rcrtiivu good h'l "I..r 1.,1? If lhal, I Ulhi, ra. your livrrla OHIO IS.I'uurhi"u .
  .I ,' are 1,1." hi 'lp"< wllh whl.. pl.n'I'h..1'II.ln I la organ, an,,11 1 ,, adjinliiient fit glaiwtl.i.nit IM wi.o to K.lfplpejr J" :si 1".4l1la. lie.
  tt ,IL'Cin: "! n n "alunluy they uotlLL. .,al. nlaUil to I> || HI I Ih. .r.'I, h, i.aand .I'r.IKc.I .11 wOII.1 I Mauling I Ixl, onli or ._ : "tel'itruiu 1lo'tenaieu ..ti.usithatiuu.tulii.
  i; I ,ll hr11. u.li-, tittt ..i'Ii ,iliII 1,1 I'llar' e..li. lake Acid, : [ >, whll".h'.r will Hml, Ulo
  I Ii, t.rlh. m VU re'.i. There ha l huller
  i. I llogan, whine t I II ni-n I. p. am lully "0' I. b .lhal bla <'nainina., 11'11 ,1.1..1 Ihi'Ir 'advantage <'ml uoemamttry broughtIVq.aiolit .. I.xftvl. .
  .I"I.I1I"'or : I th.1 I. lon| are llmionghlv and, fail tn give pernuiitnl' rolior.One 'I"lla 11 to that be ,.
  > ariHl
  di,inn ,-i:, >lnibaupp, *. $uitnAuidttau. I'A, J.I. I .1"lil. lift' I t'I ran i om|> lo "it th'Sutib'iti AiMmlaitw N
  ili.<'h4igid, 1,i",..ju-ciiiiitca. .lot' J'eeattt'iltit Iuluau.att"it.'l : ri. 11'1. a laleult-d, i an nrale, and hula ..1'Ilell.r, thenwan. J.II.I 4.ili/tHHHi' I'loprhlorAnmlia titsrhhu'! *, Take no otU' 1'. I Kt 't* t.iy i.e.untl Mowlay iaiuaa'haus.'it i ii ,'

  ,loHoik, u' the hour I,e01111( .1 I II ,,- a "" ..*.. ." now attuth) hug al .I 1',1.1' I.r,'"' A. of Ihu I, iiiikllouii| a.ked, bt Ihe : SiirMr; *. I.Ktun 'lit.tu & 1'11., a tu if i lUil it,r II' avr' xt, r>'.
  .1"1.. and I I l : alit liool I ... 11.. .] iuI'K, HIV I u miry or whit read (hi"uautriuby .
  eralli "'1"11, .1. your vr"le 111"1'| hluihy boaiilirnl young la.lt j'Jii I hbau. Uonihillo, rla.. holll AgenU.nkii II JllllN, IV
  without pun prenentiiig, him- Int. re [ aril&lion linn. U hattie a lew ,'rlll"I" lib a pair or bU. e>.lleiil, | Xelagalbean' I'll- 0 .. 'ru' ,!.. Ji HM, ui, u 1tAintDitienl -
  w..I. onltiftn real, I land I giauN. I have 1'1 1"r,1 ili)' .\'0" I ,di light' the I''lr.1 to Ibo
  t,, ,ih," f 'niinii, mil I I Mat baa been wllh In ihr rubllrt I II ynnr i-omblMga ClilmgolUir
  weteomcd
  aboullTilU 'land, al M. more In eta, ,ui'u" II)' pnmmeniUug l >rMcudi 1.1.lu"II..1 01,11 walhy: lul'IH.lle.
  bun fuiliy or II jl ,
  ; luting I in or the buflupn hlorn snub have our .wllilipW4 -. ititauub'iaatou'p
  111..1) .. nit now thtirgt' )
  hut tbe"lr.w., Rat I ) hula lo.t or 'I .I"u tho the | h .. liioiny on the ( :
  Iriud. .11.r.III. .
  .
  liii. "n"u. 'lh.1 I .11110.W. publi II 1.11..I.I".r| | |I. ol the Original Mi- I'ala having > i ., bang, el ., Matin lu orttii. I'lurwaclnl will
  ( i | un.
  and. I 'a of and HIP. po Hi n.lble : : 'h
  I I.i'iai't n ti l" 1.III.le, jl.III"t 1,2..1 .dll.ll. :,.i u. I.. 1".1..111 : 1, I"n. on ewcra pur.'ha.,'d ii from Urn h, ibii, ami
  .I..I Wcst hOVettIhi'eNt .
  ;,1"i I b.tHP, alwul 4Ihii or lhi lliui.c) lad '. 1..t'. Ihe, alitoch you ui.,11, and, da>', alV A I butt.
  I I" I. "r.lvo. OUIlo I M Ainln-wn la.t .Uiiiiun" Job 'lypo "' other ma- I' \ ,K I till. young ) .ine.llon wi all 1.1" lii.l.''' (. lh.koine will .
  -, .
  I 1,1"1 have the tail two with *. nlxlle. iiut.' hiiu ,', \" 2h1 I'alal.
  l! \ ''I I,i-|* 'tfully )'enn. .: .Ulr ,iiiimlnliig, Ilio lint da) or hhut, pri- The <:.,h.lc tale wbbb rimed cm 10"1 ankiuj ru "t...11. -ii.lfull 11" t'U"1"'a.t: :

  k (' 1 ami' lo the ton., In. Hu-eu addillom btlnx ,, yiara. ) A dwelling OH We t Hill .U room, 1
  t: lAI.' I. 0 I Ilu.I.O! Uktn lu (18'Iibr I I tin 21.t lutt iiriicil Hm "handMimeum __. ._ iit I., '''I iu Mat t' n.ue.hu.uiur4 Z'cutf4, eUrtte autlhu Wtdl'ica'
  > our lira-wing bum- ami "HII large I M, l water
  1101) of V'l h ftc < 'bun J ) ; :
  ,1. were 7 or in wh lie treasury 1.1 HM \,1 im U I ttt tfittttt (N tttn .lot aui>
  .Ior on work au.lad- fruit and *b,. Im .. 'Ihroti, diH.i.fromIru .
  a.j: I II l lI Ion kn .1 jo riin grade lullti' Mill lake notJondat
  '''. Ft., ltlu. 1T. I IhllI.) to '>.II ) pla.- 'Ihalaalluuthlichierheeaala lime ( iu. "I, I HMudnlir. wrhhabhigfl( raMrirl tri nhiurf
  \I' / ,uitt'it iH idling t" ii>tlia I II. I I..eo Rood .. .aid 'the ., > alt at. In thai ruamblaArmory ; "t rar line Will r.'nl f.i irwt,
  I uu'si i uIsV
  ; ; : lit: ; : nr Sint !Riuiua: Company pnn-lMneil 17U> 0 'I I at Armory I.U. Thursday nlgbl. 11 > r 41. Will b" "bl, >. )
  : ill : tt'u' *f rrwrtcd' .ati to the Hall. We i-ongratulale Ii,. well .., lay Ibn Mew ';rop for KiriMgplaaiilug | |\ ) beip ona.y
  itt,, l I.. "' a,! toil anil lo. toli the !I' k A li II paid urJ II : wi YO""II$peo l trsa. A lure il.auufur, Ii,. ilpial,
  : or the fair their
  : I I lion biwrdi nasa ti oa brllllanl
  1 ., thiut "hi.ineu .lhaljrou t I litlta ,i-r.''I|h'1'ric; I. \ ir lluuw or iip' ) h.tilo aaatte*| pie of the city A happy" cvmiugwa I Ju.t IT. eMil, ..naM ulcer ,'.....t or fur a buiuu. AI'II| toT. A "HI ago with .1 uacauasou Delia.ilMIIII
  it t on "" il..I"ull. a f tier bv luut'utruauiiug| mi : .I i .ra .. nlgbl, |tuNuuesuh t and, wo are glad wile I'ulon
  1.1'0'. : 'IM taken al lowent Csiteiih I C. W. near Ilenul. Ai4y jlI
  iHMtnle fjrbaa too or
  bad enovnh to I ,
  ,, 1.,. country' )Ir. |. il U I I $X). AlllH.ugli Uro.Uuweeui that over *.>1 net remain for, I hi. a,18'u or rwiileiil.-
  lake Imt If HIP title l IttlllUltll A( .tll .. ..
  ami ttUI laud "I'"T. jI,- K. UALI-KIIIHI.:
  A. I ill.t" .u ooinpany Ior.c .
  Mr J.
  Mpulalk.ii l) U'uhrir.
  'I II,. trca.ury of the I lime I o, Urug HKiac. i >*U
  'wl "
  'Ic. two
  huiuckwe Jttl.ll I tou !
  the "M 'itt''f Liilurnl Mr J. M, Thompwn, a brakeamanIn
  it ha o.k I I" K..| >ouirowof. |,a| a i.kly and dally I afruI'hed I not lo advani tb EiaiUtiuesitlaiii I Msbtois.tila.tbnl., You bu *
  uuuut you "' the i niil' or U N It. It, i en } aiykliij at s hat Vi'u'iii
  ,1.,0 I I I4, the ,'olo"will .ty by I aiioihir.Uily, iM-n and .". ... bad IIM, rool| Hrurel jr II, I Mr. Crane l.piieral 11".1"1.r | / -- -. t (Item. flullltlllli..' I...... ...., jut,,, A. Wslu'a ihtaurlaaurrauiani.rtiu| >
  bewhin 'ucura ) erl.I.1 OH thuuuu'a"tguut the Klnger Ma bine I I. la
  I lubililuuu o ,
  ton wi ttu'it' i .1.1 11"lcr oTir-ruMt'ixdi) '! ..11. lull I.U.. vu'faIs, nitI all ltlu ihliu r ha tittt lii alit ill, ,
  y
  Mill I there While I ili. 1-KrmK, c"I I. % branch or Ihe railroad, lieu/ 1 r.tt.lui.o.u..
  o iii'I now In lh > ) Al "', u1ullucttry fine, '
  i. oil: hi HO I'I'I lll r aJfUe tou au.li I' I alt-m I" Hoard nighl, Ampulillou of UK r."o will leg | tt' "' 'br,'akuig. up olaeveral :tnniitf lU.rl.i.i., :;.':! Jutrauty yLI 1 tail.Hillinifabaialn "iiUiU'P.! "" ,nrit h'"II'1, lUtAI'IEIlb'ut ,'luI: aI,* IIAI.

  I I' ,I Ihfiu white I I J..r.I'ln.I I.4eJau. ,' ho iU4ll, r Will not "II hut, .' I Iheo 'I"rl''II.I.II. i dealrngiugiaili .iinttui hold b) t.i. I ,
  miMiit "It puauUiiy| although i ioin.eof ) -
  hundrtd "Id m n bine al Ihi I .al .
  II iii n .lout lo play CI. .g lo ll ..1.I : :: I Maw.
  mm b ". I Miprt-me Court ie a bird
  Ie
  iiotif lo !I euH >'/uri
  :,1,1:h:ivnthii'i :i, u:, i 'i.iui-'t,we Umllt a> >nuiiult> !|!i -Klnlotnl I II I Mullirv would' I I. lOMtMeut the that ik- lust gaiigrtue .,. act In. "Jir .".. j:#..I m W."',W.',n.4-ol4, W"i' ,I.lbs.l.FuI'JP "lluuhwtl'i r II.-.I i. D,. I' ,.. ,ih au Utohllog> 'Ii.',"I in, 'r man|I" ciilur, oh l.',' whusull'u'raietiuu In brr c'o. and,
  ,' order liar l "I'"I'Wil. .
  .
  oim I. lb ,
  whit rinnlt .ipliaMiinJ c 11.: < "r.t ll"ndlug inrgeoil .l'ner.I" ,idi'i ol"H. l I.Mlt I II,,.
  :: I I > il u Imn u or Iliu it hoiw l> sib|| who
  inlMi .
  ,
  riplkin 4 Pult !
  II,utuiw ,tHe iiuiiu antI get > t crew j. .( -- -- ujbuIJautla
  ,
  r I bate .I.II. I lull i Hrtl, \l u ", uu.t ii H'ni. Ihe llradtoU Uegu-
  I aU.i '
  "I ii.i !! : I I' en uktd a TUKIII int.; jt.rm.M.. tiusibP In III,, i I) t hi' iu'u itiatiu.e.lag. hiuawlauihlig| hair Urraaiutf and \ 11" lilac C.' Atlanta, lie.'l'luatk' .
  &
  cotuitlei ,Andrew Cay
  :
  \K I llhne a'huiic itt 11.1r : .I .
  II, I
  a' chi. : ', The .bwiner Ella' M I. from : uawt a Wootryear 'I lit liair .lining al lite U..a. HairMori .
  u ,.Hiioc' ". I ( ttflIt0hit| : .il. Wil. I ,
  t JI"
  11..t and In U'l. ). hi'w I'ork port U'eiluetdayevening *. 1"1'1'1' .' ., MockWeklor to opimtliloaj, we hsv. Uenable ,,
  1S87I I00 .
  Milton' IU I Mule $ ..11 au>. r"l. .
  : .11' Hipiai,
  v i knew through yonr |lejicethu | .I .. of atone ron- I Mawil' luau 'I a 1..I""t auJfrrer ,. lo prom in our Amteuicn Hui,
  I'te haIls abohksr "I
  I h..t, of pitcuit' (gratitalhrnaluheuhs, y ire a mhtuiaaiiaie : ;I ,to ton to CaM."U U IIo.l. itt front rl."II.tOI fur many 1.11. "".1 r..I'CI a lull l anpply tt wloraimal "UTM*. tltitul-,1 i.aaoiwy (II.li' I we art* Miti'itnale jrmet Iliiuacoli,

  ol' i .corjiia, AUbtintlnKlnrkUilitr'iiijf I whether 1 lIttle. tlilt la i tplartec-yeu Umk .IIRI Klalct nglnMrliig I. au,I "o been eiiMnlnl for ', uiaple syrup, uu.kwbral ami 11 I In- proof or ll U, thaI oar lra
  th,.. Hi.k ; irle.l by \. I. ( uI. tUey of salauaiiera. IJ I Mike went !.awl cat- l'II.. "orl"1 .lu.II be aider f 'rlli. lUimitai. MKUK.II 'a.lng, M.wialittii JL 4.V.: .
  "| : until I.-.r oath I throu.'h uar" _.1..1.I Tbli .I'ifc' will be Hwd many ..k. 1. wa-.J Ar. __ \.. ..a b> i"" ..t.. ,

  II"er. 1'al. nl .\IOl'loy. Waatuihughuu.' I 'B.I.,1 I sell!' >101 more I | lloiiu In that ronll..ali<>n )or J. W. t'r."r..r thIs chill and Ivn. a .hb''pitlea, it ..' uhuu.oc', btil''t't'a ) ,1..I1II.1,I. 4l, I/.1 llllU "uI : UI I'iuipl ., Ill'>trhr<. Kriipliom: of tinli -

  I I') I It I't Ihoniiht M .. all rllh. .tillit, for man) uionlhi "fine ork on ll.-. bar al MI 1".1 uauuwhau'rttohhiue' .I.lv. and, a wldin ," "u.il' \1.,1.. 1 ." 1 eat .tn. I ,, i ,,'h ni t, that tou nt.I a rcw do.
  .
  i j. I''. nt ll.v'.Ala"II". LtlKMH I"!, tl tJ I II"" i |I"'JIII l wjl I a.I, 'ii it. u Ie of Muni, and aiiainUii| ,. '. \ ,", ,. ,.1 I.,.. I. I 4i ,Intl'. S.1\ l |I'

  I \ lit .I... "U'OII. .., 1..11.1 i I .1 t.w.il,' ,1 [ i t I I I ",.- ."i Tll<'.. ni I I Hhe wa.the Ita. h..i ofl.ia.lp ,.,. I II InIbe '" ." .' '''' 1.i I! .akli) l It. O llioinahaiu., ,

  I 1 I', "I I ,i.i, I I I .1, hat "i .1 I HI, wa 'H.c wouihrful, xboo) but ,
  Wllfrl u any ) publi. dniiif' ) I I" '" '" 'i 4t'! I Of gO.-.I II"111IM 'Ilarat 1 1, U no ll.,in' in the mirkcl lohe

  l I">, II 1" i inici "i. (... pl.w. Tn. ;; ,ionIbroujibv Ijaittl. |l I '" i I / MV.-ii' ,,a .1.|| ".. A' ..I h Iron Earth,1 I .UkuL.lab r plan 1.. lice,., 'HM..I. "l.t 4 I i I ,, I iiaut, tub' filgriiii. I IHI : ""' I'' with
  I'r. lbiuttaoat.JlutaaAgetata. ;, :; :,:, : : : II', :: compared the i'a'caiuleut amitatorlte.
  ith" "n'rift lit 1\ thit' I' i. > ..1' ''It( ub.thulue tberuueral wiliiakf .. II'
  tanned "
  ami
  A teal) >ot < heoM 1' li.I.IUI.j Bold byLaw
  lima \H .
  rttni.u i ,
  i ,
  ( Orkaiw, : .lt''.1, 4'ttt d, .I I it." No [ to-morrow aflcruoon it I "". Ilo' uau ai iiienU maul : !i ii |
  .crlullon l re a t. 'loJ i itl .
  4" ,1 u ju 1..111 1 .. : I : Upw.rd'j I lick. a I..m. |lii! oat I'. I IAg. | D man A Lu.,
  calve.l' ''OJ jJwhb B.u ( 1 0' Hi. '" taaai H.i- t ) u. I'' '.. ion. ." luUrrmtiil al HI Jtihua'.cuueherc I Juu A Walca. iil'. ,Agent.


  ...

  .. a ,- .-.._ .,...._  .


  i .  t


  f .


  I |vrlM|" ,t little mora rrltfc-al and doubtful, uttt.er ,. ,.1. thai tl .' *, K." ''I ., i, .i'- ,.uI! atlmlratl '33 rt.UMF -- ts t 'ut I 01,1.LltlU 11 9. -
  ., front thu I ," .t ,1 Bradfiold .
  EAGLE'S$ | MraItnHe.tItttagtrtwhnhart I 1 '
  SNOW BOUND AT : .I u '. -u I I. ui.itIh.i
  ,
  diet) ru.r. tiI--I.t'u't I : "
  irt ,uteri only, the rloaamaa the / I.. it t t
  o Thnmnami nt,i n. UI ,utile let applKtloI o tmiHl." t ," qil I I... ? i l 3.gI&(4b i.u..l.3kce.., V
  Juliu
  hn h hn'3
  t bnitIit tt4ttr'rru i" t I iotttn-r I ewtbut :,
  BY BRKT HARTS.Mr I \r .t.NI .1..1" away from Aunt Kabi l-r t 1l! l "..eta. thai. J s't II," MM lie' (,i,I Ifcmt I. % I ,
  .
  and mammar aha aJlM.I .Interval' ofllrnc by l ....1| watting hinv' 'lf with a '11..1. ,", ", ', 4 "I. 'LI:"
  'And another fellmr .
  tO-pndffi.4 I. ",. I" > ",III."n. s4 *. I \ that.anrnl tha awe Ib-y.< it.uThatbyta ," .. aW.an .., A may, though I.y mu pe on .;' I I"" .

  .. .J .._... ... ... I .How riar l -an I .ym the tart mow waaw It'. aaarlr. Ike ame Mnry ill'r.tfi.l| fatiMlwiityV. went Into TO i'iN: \ cH.DR.llENDELSOIN) ..\ -. I CUiE't'S"T -: ft.: ..'

  ..." r" 1 at 'iimt. the .day on the path yon thi tk.t! I j' 1 li.iVmon-lli.in! n wwkart. Th.. ( :1 "
  L. wa H-ar.I I lrut y. I. uuu' bat o km* rl,IMr I-. : : *
  ""
  ,. Hal" r-. -I I Ililnk I'I..nr I k .10'C"mtng I true ,1 to*. gayly -1II .to ft* up "I, v "'.'in.-,. .tehal', tetuI.a'nc'utte-, r ? 4.V rs

  .be .ai.I I N. rertht hbe I IM n.4 m, re ware mot-nlng *rr* rartj and cab k I w ken Thoerec.[ IrtmeiiffVr ) n la i i fwhkky '1 .-. ih..t tt.re on ,IlKt .1. trI4.u'ttu' ., i '' ;
  .
  'I Ib mum PhI Female
  : in dining nut
  a''y -II l. Kmt.nI.:" ,Iled Imr It at .an T,. |I- .i*, .". nut I I.. ,,- iW2&&&

  ..11..11.11.1.\ In|lk'b "" h.r ...k .".. .Vi hat 'thta womfcrful anow, Mlnnl.that t.be'l'lw.treirt'n"i.. thmnntt. I..OII..TIIFt hern Hi, frl .il. .f ib. ''n* .rel I.,"in, :

  whkh had lli.r-l with I" I'111. '"im a** I ,.urn "rmrntlti. M,. Ua fnrr taken Mra Mm ll.h- itlr., iljf.BUi-ri..ni| Mh,tiln,. .uelC.y', .esI'uu.t'tntbs' rue|" ;,, I a1cI IAn I :: 1 I It. 'g&y. i1

  ... \.t tuu-tttr-r.Iin-rIIr'lt'tt. Ju 11-linl : HI
  it
  1.1' anmnd, ker...1.,." l lack let.tar hair truth r ; ''I ''I I s .
  It waa Kate. who al nnee fl h>h..aMeraMManr "Oh'' It fairy that ha t.4.1 me all meiv.-r-t urn'mi, nl'mg' lit two m ., I .
  j : I Imiiih. hit l ) ri.i I tel '
  *, l' "*ln" froni ,the .*. hta about. it ; : the are arrears vp an byterlnl ..I. .d >. .M lit t I.." ...Jut I .anl &, ,; 1,1 ''I \. I I.I I. '," ,- .1.1., .1 I
  from t. wll r n Its ri!
  to aid ker 'It. nil mrfault and .. ratok ever ..,.11' I I. 1
  own ntter hiat'lllty' i .Itl ttutriuu"h' n I I iP' I Iami, Nnl, t' ItDYSPEPSIA Books
  .,'
  t 't* I he tall In Kate, l.ut k *I lng atMr if U. in ).w hand, II main all ym fink yon on the .IOT. lni.atl| ,fitly w.I"1 k i .. r 'W :'I.1Regulator Stationery
  I Xtithimi\ .ke, Initiwh ft tlitilyoung I : ,
  ,
  *. ,HairIt I -*m> I ham, a family 11 up want' '-mr true! \ ba trier "r \ 1 k ,
  : untried girl 1-u.unl. I'. 'to.i igiwvanl ,
  't I 11'
  tiling riftting arrangefnenta without the Hut to tha chilli let little'tn' '
  would get at tin- I ti' i'hTheaminl 'PAPER BAGS AND WRAPPING
  Imirntfng llrm or ,pIt pitting" (4 anllbn, aanntlng. .
  fiower :
  .0
  : : :; Tbnmpeii fxt I I.I I. .1 I I r." ,. .." I. W ", PAPER
  them In their pi""* W >h>ll I do) ,KhJTbo n 1 '
  act I therireiutgt.tU.vtnrtttlt.ttrct'. I. I, ". I Itiy I Ir "., ..1'' < ,.1' '. IIVE M\F: rh' AVAIt. l .\r ;U AM |III'I( 'H!
  [
  I am willing' to k.H any nrnnU rof.Ji.lni. or I I Irowlnd ml mow ..theta plain rnough tba "' : .. ..1.. !
  .i .
  : any quantity, of aponla. t am eten i, bunt morning' hrfora the *.]...warm I Kate, i'aranee| II r fu-t-rrt.u ,:. .._._... ft, u rmt'i mi, ,iTir, A ""F", 'I.T1. I'" I'l'L'C'u rixn.,' i I" t nKi 1 .

  willing ti PrIe.; N.t l for MeiIlug| Ibo bole with. bKht and while MI"na brr psi.. lull .1m. I. I I.1" i I I i Illl. Nl:.< -

  day with you, andonlrt.ruiglng, ma the whig anti, annt kato wrra rtlll a.Tfully ... -ttill'-aiiidthatwnw\ .n,,.'ill ,i I Ii. ,.1, Bj ) i 1.11'1 <' .UK 111.SI I nior: : ,i iM< .

  .U.. .tl KabI. nit )1, I I.
  of a hawk fir 'S1'| hurl\ Mr haul kopl h.curl ., .1! II, rrtnn = Dry Goods Millin.ry;
  and Mr Esther were I, 'II t" 213 S. Pilafux! Street Second Dojr No Ih of r New Custom Hm
  Tbnt waa all my Mir, Vr te" mid .1..U) a i king' It, fur Leant ralkmr "n.\"I..I. : :t.
  : .
  Rat*, with iwiri nx uv Ity, "be u-eu all Inn already' nrRlng their k.nra through the men who tab, tbe pnier| .fr",,J.Im: > I" -.i. i = '' PENSACOLAFLA.
  graaaultrtatghtltb.'nr. -
  when I cHit their farm biwanl and lit I @ -- .
  lima luuklnf afbmmelbliig luryon up y .
  'llw. You ave Mirer audI.I Mm. K-,
  begged him to iBont a bird, to g
  fir my hat And that wlngb an pretty""It rH.PER'IL "Then," mitt ?. wnh,: I 10"'n',4u."i = ... ot(1
  .
  la a pI.IbaI.re Imauty U n,* fillMl *-," knIt w.stirring wrt/, but not .early. '.mh.111h', "I dart"W."" )11,' u-u' ( ( 1) : HOTEL, I I q1'e1 la.1:1". "' .n.i'I.Ir't I "1'1'1.. I -GO TOV -

  ,l.I U*, (ran."and) luat If the won* hrr .Mer, who mot .0 tire lhr holdofIMT 1 .t, a. that they an. |. if.'1} i ,. r I In",nl I I r .,' hi .lull'In ,i'm.- ",\I It

  cmwa to the won* hen you uII" pnilialtlypref mom ....quite pa.l..n aha cent"More" Ollirr Itnniti \". 3d. 1'lirlor I.'looreniliimliil iiI, .'I I i,II. I 1.1., I I I t.I', tr MlU L i St.ou

  .* me to JJed ..1 h,. imntt*hlon' n..I'! ,tell a k.tb* In her h.no "\ d. title nmtlm. tliaif, uu'rt., I t I" Iu.uaut'aliurn i I 1 '"ul I Hi., arul I 1.1 .II- 1 lt.'i' l I'. J:
  limn, Kabrhat < I..t. l.uli'u.,.' l .'m't' 'u. .l <' l .1 I I ..n,,.1 I II II
  beeanaf 1 T-. been tint, I'y the k-g to II,Ii unfaaii .Muttlon' .h ':.. 111 1 .i fthi ,, ,, -
  I I Lu' H.
  l fattranl likr, mnv> "\ h.tha matb"T ankcd Kale, her own I... .I l ."II..rl",, I." '' n .
  Unrg "I ,
  < il.mljr a t' 'ir roniio.nl nutunt tit "i I I..r "''u I. .11. I"i ii," ,, an tr'Iru-u t I 11.1: i >u. I

  N..rrthrk. hta l.| faikj, ....+... .I.x fa.linn from her cbn'k. r thyamlunleruiniltngthn, iK 11>:ii I Iirrlwl ,", lit III. 1'1 .1" I : .,. ,,,I iu .\,1.1.i ,. ," .."..,'. ",. '..

  to anniv knte, ami, llw |..lilly ......1 Tiny .' g.. -. > their, hom Irtl f.. a fiw momenta rot ,. .II,.., D iI H i I' ... ,' :I'" I..S '. ." 1. : o "" I" : I.. r, ,,1..1., ,. .".. .1 1"11: ,I 'e. ,. ; School Books Stationery
  ,
  ,, .1. .
  rt'i I I
  : "
  birvlf tor J.4n horditrr. wit.> had .11..' I..r...Hey. and Wt Uila, HU.IUI'.kin."Ti Ft- ? I '" : .I" I.i '" ". ,,,11, ,' ,' 1"" i ,

  allpiwil fen the rnnm F., UK flnt timn titer han.k l ".t..open letter. T girl ltuirk," Mid Via *-.,!'! "nlit, tl)1"t "'H-'Ttful *tfj. II"I "'" ..1 I: i 1' ,. I" ) r .,, ." ,"11"1

  during ,. I Ir tnt.iruml ox-liio!.*! a m nw' f nvMralnt lark I burrtally, wet 1.1 Irnurt' tory lee.. nut cr1 t. i.,. ,t..tttligt.I t. ..fro* *, -ufhtt.e an ni 'n : 'lit 'i' ,ii" 'u pr Pensacola Navy Yard -" -
  00' I.: : XII
  : : ; ,
  ; : : I
  aiKl nimMltim alto tol. Mn llnlo. b
  <* and Kiill.n.-r at tlnm.r. TV l letter .1.) l<-iba|.art arm .curl I Ned found, the ... "..) I unne| ". ""i-,t t l f 'h.fr: : : Vj : r. ''h'rtli.' l...t, nr m MiH' I' ,.lit.. linniini 111 .' I I Ml-' ..." I i I ]3x.5ArJI.Fille DO O : a ,

  drnwl lilnurir In ill*. H.' 41 I .!ni'.l rtlllirlrMm ..I yr.b>i.lay, and wa am 1.111"ftn ..".1... titera.ttt imiuire afbr I I.,,., 1.,1, ? : t.rl I.> HI tI.1.I. "'vllu; C."

  111. Waa fuln In ,Inrt.n .. MOHnalaiul | advantage: >,f I hefnra: day a rut,*.
  niArknl ..h runv .m I. r UtIle .!iutht,.rMinn traat .Hinrlvei tamp Mood byf but arenInti huntflii,.ly. and w.' mnt, U J..t., ., !#i s MIC ti Jo.l 't mril ,. I I.ng h. t in. .... at .". .'ltin, 'a.. n. Il' in'.inv' i MIIi \ I 'u. Clircmos EmraTings and F FMouliliiit Fr3llIe

  >. whn, howtvpr, I ly Mmrmult liil.I Ihh we wire .eowanlly .. ,.,o thia dear. fvit.nlfbe eleut MuI. .1.1 l ,prtk.tl ,, I 'mali, n( 11 ,urn. a.ftiil,>nln, <...1.. irllnr Mull, ..1: I,0.,11 '," '. ,\ ,,,. ," .

  liolliK-t liwMxl on diarlng, 'It with 1,,. morning. we want go aa wa tame, without lira |lr.r I..y! t.-h.l I I 1,1 itn. h... luhavethonubt 1 .._1.......... .. art,nr.,1 1.1.1 and i."" tel lo Ih.. :i..:).,:\t..I. : :': S'umln:, : ':u ;:''i'Wh..II" '

  bet (ival frkn I, t>i ),. lick 'a nimcy nmaHiwnna warning, but ml without regrat W. ba>. : it bl..1".1." I. HKII. I
  S,. .M -4.w Imfil| l.y tic. t a |MU'ka .and a I..tbr f.ir your hu .n U .|.l. I... 1. II..l.. H"-1,11. lll.l .,*>. -II I i ''lit'. I.'.",, hh.rr.," .u "I'' .,.. ".. ,,"I I' .

  chUte iuig...l.., nut n*|..inU-l with n ruin I. tnt only" our poor tr for your gentlvma "To tbln:..' mumum-d Sin link, ., tltnl' :I I'rarllro of Nha"ln| at llama, l,r.r..niiUn ilia ", ,.I. i w,h..n l t.u.. ie'"i ..,..11, ,tat 1'1'I"t t ,, .. ...1: FKVMIIS: ; M\IH) : TO (OIIEU.{ ) : :

  ..'hII..IIn r..ail tie nvxlitiimlttrraMmv and hmplulity, but, here I was awl- they n.',,' I ,n.. gone tbl.mt'l, "III I. 'III: twir Tin, itov!) Kroolhof! the prartite nf irilili UihT.nd, l>. M.win.tirs not hal) ,I..I"j., .u..'l'.lu \.I''I.'j' ,, '

  .nt Tliak cvniliig they tlrtJ .lenbUly the uwww of giving ac the pleahuraof I. m,'i. i.turilv mItt.| in.' .11! ?,.i I I. I stunt-ing nl I 1"1. ..1 settle ..voluU.ni.I".usuku'I net tlurua'a. l.nt ui",,.lulltun t-ru. ;,,1 I,;.'t'-., ': ,"tlttiuur.', -tiuri' a,' I,: ;'."I.., .::.'t'u. :, I: ''I

  early, but In to. ".... .of a niHh'm nl.lit your ....,. w* beg you to keep It In>afly et.etttI-.tltriuugtutratlrt'ti.itl| | I hintI I I' Ihv Ira<. rut duo rity.. (hir rUHtununfull m'a tin ifi. of id |I'a IP.it gel I git! a 'inI 1.-'AtlK:. eIirlWa" .

  kato wai awaro, fntm th<> .nliul .f Tul". In until IIB. .'ur .W. .. perurn.uuttunra' .leutlenu'. If thy .hod Ktaant! I 1".,, rlluyn.mll off ....1'1 t clue, and imly uino In to I "ui.)1" ''ui.l i,|h' ad I in. in II ln0, 'I .. 'ui UM m. II,' Mt''",'",'.' 111. ,.. f ," 1 'I I m \I.., I E. : .!

  the .1.peute NO'D taut UK fifciKU wm b... 1.1 wanta to aay anmotlilng more, bur bid .i "HII", ,u." wldl tunes f,, ir luuru'ulaurltlrrsi.anu.herl \",. M. n 1.1..1"| n.m.i Iitlrttulu.tided hiUK .;. ",,, ,, .. ., t ," Ih, ,.. n '1.1, : I.lr:3 JSE :

  equally ...k.'olI" but t,. prnam, and I only, allow him b. MM treltIlthtls'yrottugrrwrufluuCaafltnthttt filling elf m the .11'.t.1' tin Uvtli.mm I liUln.lt"..ma' i>T pi.l,. ly mnftiron. rum. n.' .,11., I ..I I, .''.uu.-u, I", '. .
  and In her that i *. "I. dilllcnlt to aninint fur m i t'iutiutrt' 1 ,t.. \. .. ."u I u-lu' ",",u .." I -A
  .
  Knitwaalbliiking.f ,
  .11.1 h..1"mil "I l 'vvtttlu'utu'uftiI.nt iniiiinlhta| <'1."- ,,
  I I
  ''trttui 'Mil I'
  l.ul it la dun In ,
  ha la t"yb'll' ft.1 l. ml mow. ralknrra rtpilll"-mil: "\..I iaatlayman r.ll..a. .prolaMy |Iturt t taut..nli-l.lliriiil, .in II," I'n t il H .i. 1 III. i v'l ''i\. 0. ntI ,..

  Uiomi Ijra." .1 l Hie limun on lueir w.1.l lJ > clipupnnmff nf rumors and HID g'npriit I I : nr I I' i .'It"i n," ,n, I'" "'ui.i"I IALaTowDopartiire
  Hut ha to at fit to travel ail.I Mn .,uiur or gnoatrapa.. ""i argrt.uI.! Tli.' r.llgtth,n i n l.ir-i.neiitt an. from .1..1"
  .
  .
  lime retelling ttienm -fill |I"i B s's a' Bib i to
  ManKina

  Hale "And tba .II-I may not h paatla" tare net.portrait 1 carte, by."l lu.. .. whl ci h dcire-tart,..ar.1 I I"lint 0., I hi.own I u-luuuruft'mini' '_t",".a au,1,I that that I: crnll miiintaiiiing. i 10 much primmi to Physicians of Pensacola : :;; ; ::: : ur It I!

  .1.1) .
  "''I..It.| the day Uf.m yarh.rrlap," J.Jin u ill Imi. cur.. n lint: nn. wtlo killing the KIKMC for, tint goldmppa I U,. luIllgl ..,. ".1 I... S. ,,11.', '.

  : f : MI.I I kata ln.titYrettrr I dlarnvere II.,0 b I hlml' And, lliMi tkit pus,keg" nn.I Ihtll ;. Thin wrung to ,Iw a god luiawerto I '!..ttm-Iu''.'''. ,' Inc:, ,,,', .. .'. ,II I \\l\ll I HUt Itrhlllr: M l": till.. IIT TD MVMKull I lit: \\i| I ,
  .1 I tlmt In tint fwl that for ., HOMEMADE I TJ I
  wrtut.stsraattual.uek-ayua." ar, ultilt'fit : 1 tu.t'aur., .1.| b" ut-u't-'uut' ..1.. "" I.
  :
  g-'f.t.A "Then wee told UK m about It," Hhr"' rerry tHe,'rucauuur, 1..tl u.1.ahuv'u ,I". """. ". 11. '. I,." I..' ,. "" IH--II -i II:":III1MH' ,KfMHiV: lamii.in "'""' ."mI I,. |I",, ,I.I", "i "I i i"in .
  JJjj,1 & I ,0",0 'I 1.01. lururryirtu-Il hllll: ":.I"I, tli.re thn : '.. tpt| nlin. .l in I.t.tuu'u' I .n ,,m I h., ", 1
  { ). antI I Mi,* I.H> n'proa,'bfnllyNo nl |I. ..lit: in) nil.I," .al.I Mr 1 tt"t v. "I) lims.lf are Kiinli.hiiuli.,, ,'n. "II..I"I'nlI."I.1 I 111, "'. {road: ( jnul Cak'rs: ,,,.,'Im!" in,,1, uu.I'-ir'd.l

  :r .1.. kata ,. Mug rourae '1. unf 1.11tH Ut Tin. ,u-.til. I I Jiu'etluutturtuuirtgtiatruuntoueutItltci Il I. n... ,. .u.-uu h. ,
  \ -" .
  In"II..nl "I"| i 'I 11'11"
  1,9 I Idldnt,' the I .r" tune,,, nritiirvJ| U I II thu I ,. .. .. u i ii I u lu I 'Iut,
  Kheablraulr tigillkmtun ,1 .I.tr. h'I. .\ (irNrltU.: ;*;x'r
  .ln' ut nre lt : I I. i t ,u 'rlfl : : : : : :
  ,1 "I' \
  ;1 b".I.u' .11".1. win' tin <'kirxi- for huvinit rum II. *. lltl:. .i< M. lII >. : "' i' ,', ,, ' W.1I'I.SII.I.
  1iV ; : if her ipnub II the glUb' 'ning eyaiof IH ., ,,1-Hit. J.. .. 'rol , '. .
  : \ what MIII .. n t.u' : 1 A I rnUV tlifro I M """. 'I I'. 'I" ,"! "' .1..1"t ,I I \ "l"'l Ii : .
  ) her II.l .l..r, ba blushed. kuwd tvnta. 'luu'uq.| oul'l .. \ 111:1)1.\.j.'I.H1IIHI.'r.I".LI I Ill! 'I'1Constantino i I
  J'.pbl. I,itiiiii.- trtrreuiuuu : I 1.. .ur.. .i> I .", \L 1.1. M I. 'II I '" .1 I' I '1 I.
  '\ )Jl.111 her ami Bill ..11.. 1.. m* ni to Ii ive k ,1 to the .1..111 t. "' ",. 'I I.. I ""h" .. . ," .
  Kate I ulinuld hit Ib
  .:1'' am.It was treating Ilka children. Kate, rare. 1.,1. .inaiHy hoimi tajora, stud It ,la t.I.ltttu' ii. S' ,11 I, ,", 'I'' I I",' 'u'' ,d. I. .1 '", I I' ,. I.
  u n Wt'utitl I tlieyba.1 : .. .I Ins wa "n'muku tlumi pay fir I hereafb I. ..ul. tuneslTuit horo.-Iturtjrt in I'MIt I iN M I. "uIl.ii I III i I I I'. ,
  .
  nKWige fniln J Jm. a i I .lo let brute 'ut,1 lluef.rllunuug' ",",I. r.c u' .lu "t. I .
  (.or Hint |I. kngn an I ktUrto John mpanaWHlkllig Uol.h'oc.at I
  /r-/7' 'P1' we .tuult' toy any rtnw Hint' or i I ... PHYSICIANS OF BIRMINGHAM 3NIS. II. A. Bt'It.\ItI.! .1,1 FUN II ,I' ; .l'f:.XoA i
  and wa ..1 i lnilllya a a them Meek ;of It 1 be aitlt.lu. Suet \1 I. that e. I Ii;,:: n. rtiOS.'h lureatora, \ ItS 11tUT. I C I 11\I I Itrite
  In.r.irii I.HIK.' I w." what letter | Tie H., Dr 'IXtMnia 'rh .. i uuIu'r: '.' I' it, I IIt tu'HARGIS'
  I AI ( h. hut. I v ono 11.,1 ,1'1.hl'
  alIfI"lI.. K n< .. lb 1 ., 1. I .
  ,, .
  .I t.ts.sul I "tur I." I. lrstrurrtulu." .u .,I uuuu'lrr't I" f,'I| .,illnalii ','" II.uu .""
  In I. '
  A mnrnlin' t* hrliclit wiiwhim an,I a aCt, aU.nl an h.11 lh 1..11 lour htiblMii: I," cnntiiim.h. -I M I' 1,1 : .n.nn why no nn.ny p inininU.. ...k i .. .. n. ,.1.I. I. .i inulili .1.i .,,,.i. I..

  waeaIr.IIIe.4heaet.t'elhgauy .'hanRbitlirlr -In Al.lyoiiaof" Mr I... Jekre' Ha 1 .'r it l tan, ".1..1 n'.t.-I.. ," .-u It, .1 i ,H'n u.ueh. in tin'1 ir nork la ....thoy, '" C' '''''' .1..11.''I ., ..1.1.1 I.', I. I,,,.
  The cfLifa i is Bread I
  quium|.l,In of turning th wb..1 thing Int.' .. .< i ."i l nit Nalihnlh l.rvnki.r, Tin tutu lutiuti I 11" h.a |1'.1.' n: t i. .i ib r. II PHARMACY
  now ."Itr.Io".1 I nli.tl.nn. II cuter'thu to Ilu't I Itcr an': I I: Sbf
  .1.1. 1 dara any ba .1..kla net ; : :, ,: :, ; ,:: I .,rn. 'I i < Ii,rg>'mi'n IOV..r fctmp from I"'turn', na i"'I'.1' I -i,,1 I I I I 1. i ..,Itt,
  m' .eIbeRtaeaeeu te Falkuir tok kutr1t far .fiirth.rn t ut II ,,
  .* I' .i, ut I. I ,. Mil a'I 1"u.lh.,. ""t".1' I o""y: 1 I | > 'IllIlli .
  (tnr.r mini I XIII'il.INtl
  t Sun
  Ji" i rnlng Hy
  ... II. ... trry rarly" f or I.U dally a i 1..lull.1 let l 1. if mu.li' |M.H-II.I| .: ,I, \ ",, I II ,0. niKht t'utr:14u' : ,n I '. M. 1.1'. \111.1"1' 111' .
  "\\ k' Katol You ,.' IIIK.fnnttin- .1'1' : tt o i: urs MIis T HT u i : 'i-
  un- ,
  nr .
  rnun.la, ..u.I) p' lea that onvMlnii f.w unal.k.1 ..| g I uuueu'l.| .bet..>f it I. fur. I,H |I' I u"lit ", .IH o.I.I. tIll J".1',, ; (I"i (.111. :
  .
  til uultut'n N V.rk
  ftuirbtiuirnatpttu wrrut.uYnlkt.etwhuetlurylitnt : t. JIt.tt. lreto. II. "UA. .
  '
  .rirrrcw with an ... .|... rruh h on trulttufltOC'tanuC'tttfu.r, ,, i""i" I IIt ,
  mineKuto l'... tltluthI.l'. l I I IM.' -1,11: I M i I I it: \ll l I'
  the rmmU ChI b all.iwnl Mn. II". bi|>urUK Ih'II'.I.I.I I ", .,-1 mu,.i.t u,", I h, u. II. t..t "I.H"I'I I 1."I'.I "

  bi* manir.ikl .diiih wltlHKit tie. m.MMiyof howuvtT, kept her dark oycl rowi I"i" ut.-ari"| 1.1. ha.: I.." \I' IMPERIAL BREAD I C 1 r "f ".. .

  kcpmil' him iiaiipauy,. Kate al,.., an if to .111.111 a |.uiianl fniwn.To Tho tw.wumn kl,_.1 1 V,. >. ,,, ', I. l'I''h. \ I'. .
  abut ha wnul ar ,' '.
  ToM an HhuUI itmtlnii with .. <-rhadrrmalnr 'hh.o 1,1 l"tll.I". fnlmg' of ruth. anl ,.,1 I.. I kUHm.il.iliy "u', I, y. ihet. iii I' \"-. )11111..111 I iu.ruI't, ut-, ," u, ., ,,. ,1.1 I i iOPPOBTE"PUBLOSQUARE.

  With let "...r. With allow .:.1...' tomyl And ,.you billevaha of llusitluuustru-llIuuta:, I Ilf II u I J.t..lteuttes. .0. \.1'. t'ti'uuuuu.ttt" ,"d', 1. Pt 1''"' "a. 0 'uu.i., ( _

  on* niv|>ll<., tin y did m* ntak thelegneatethe | ( I,.no otll Influenea over ,h youngMm ,rt-l..1.! ,.,.v,.r. Hint ill:. :it-,I ,u..,' r ,I" I I'. !Ilsul! hi. M I'. .id. rlionim, .1 I ,,1I.I uu't'i 1.1' 1 "I'I ,illIIt

  Mil,Jn4 lit their ...11.1.)fill ",mm<'lita, are going' utntturnrrlgr..r'tuuuu.n[ I ,u-olo, h ,".i ,u--, ;II u ;-ru'' t I.I' "It' I"'.)' ::III''.'uu'u.. 'I"t"'II': .
  you CHATTANOOGA ;
  nor.afur the faJikm uf their ..,'...tHeir 1".g..Lb.. llulr pr"i.IHin tire ...rimult'' '' I' .I" I If.rr ,

  likw and e1itdtt& Th.I.4"".,. wm Kia.lvty no tnt. kab-ib( ralM, mui ha.v.nuly, o "., ..r"s.I.I.1| I tutu 1.1".utu..u.i i iHutu I TI. :" ".". l'teleg |1.1".I. 'ii.nliu I,,..: I.. 'i. WII' 'I'. 1'J'S4'u .:- ) .
  ttunyrtrurtgluutyiiuuuu-.nl.ntl.rfth.t.eos.. .1. '_' hrarlly: iijtiu.nl' 4 l llr. ) Itul" I...In" I. "."' -' CJ.4\ .J.llIU..
  I
  tlra. HuU knte A".I, J'.I H n, tt i ino. I. .. ,
  .. 'i'OufDr.
  ,.,
  "Uuinl/ W by, b. lily J,"lm'. room. II.tuttytur 1" t I, .pilLlH a ahuiif' ul''l'' I .. P !; ,
  You bare I had, n J .IIIT,'nnra with Mr tort. an.1 I woun.k l I.) tlt, d 1,.", u I c" I II. .I' --
  .nttuuw. duou \.I.\.u.L
  "ltgattrny tree.
  Falkner.* .lie iai.I, ranleailyNo O real ibaraitir, of It.. t rtutuuuu ntt ,IIlh.yliu.1 ,:I- t. I I"NI.. ..l. .

  .No," Kabt, Jill kly "Whyl""I ) marutt.utloityttrutatttr'N.,.. no"r.tunml, hIre Halo, a*...lnt..l. ut. fainI. ,, I I I"'i, ,, ,, I 1.1.. I.IIKI.M', I IIyo;...I'Ii., \|I'. W. L. DOUGLAS A. Riser 1.national Hotel

  only thought be aitmed rnllt. put out uytuul.ii. 'III lo.,k In a lltlUj labv bu..ly.on. no.IH.unii UH'ul 11 th. ir .nof i 11bi I "'I 1 : \V I. IIKIII, I. UI Tho 14'i'llt ,.l. 8hBS : ,

  at dinner lent night, and you ilKIn |.n>"oiw aay Hint, thi. >h.. k .lid' u,, I.I I IinpniiMoithth ". .1',' I Iwusrt' -. UlUn' M. I'. '
  Hbe liliiK-l awny with a a b The eta ,... I. .. Wl-K, M I'. r ,;; I0 ," .
  to go slut meet him, bday "u it "nger "r """, ; :Y DKNTIST
  waa brilliantly ouua.la. Through l': :Y/ ""1"1..
  'Hanuwtbo bnml tilth my eompnny at I"I"1 Thbwa.auem.1 tuI I 11> n .I,.u.-u.uut-- r PURELY VEGETABLE l't.lu.uuaitlr.IiNIttrA U'-r'.1? : */>
  thu -n I lln.l. I lug aremrdbi IUIH.IKI 11,1'| I.
  time, I dara lay ," antI I Kate, u Ith an Indlfforeuea b.I.S.et | hlng Uw houio I. for the".t.l let gwab, the di.hVati. lit tter Imi,Ii. 'I I i I.u, II..nInfluent I"' I H ....... truraMry .mo.e> .Mia \\ I r."uV.U.1' *- l.lt.: U cu. '. .'U'IIH (jovcrnim u ill M'., "1'1'| "lIn| I II
  .
  quite' ...nl with her tHing I. .. our lit' mtnitb-" I,,11 I ,ID,.1".1 1rbkedthiii ,' .t..1, .0 I.

  color "I I ihouldn.....b.r If I Im, ".n lit and. ,".kl"l th hollow dell appear dout.ly I lit., f.r II,". ...I .r i "n",,,"",""" riVER KIDNEYS. SELMA. $ : ;f/ v Or H'' fc; .VMI KM-IHl.Vt:, Mrs. C. Pfefferle. Proprietress

  tie Venal with Mr Lee.'.balling him aboutbla ..I'Ily.'|. if, \tut.lrt-,a'b.eontraul amluvlon' to I.and dear dtuViouaui da"IlY. with III.'in Th I I.-.. tt.n. .n, in,t .I, .,. AND BOWELS. tPl,41, \, I S 't t.It t. 'II. Vt Cor.' Pa fa fox and Intendencla Sis., H \TI.S 91 IIol III ''.'.'N' I' "

  iport yartenlay, and' fni \.ly luteii.l lo being Ira. hI' I I.y tin. IT.t "f h u" i iiir I""" ,,. \Ul''' null'' I ""' 'ut.'rtutut.. C 1tt

  further bxluy and 1.1"1. b..o largergame. au lit lit ty I I.unrts. hiuiihtiv awl tlw tpark 0..11. tmananIK.l, .' ,,,,,, ,.1.,1- I Iterrau'if U EFFECTUAL SffCIFIC rut ,",,1"1'1.1".. I uurttu.'ueuuuu. iuu.ui.,..' ," ., :, &rST TAtINtl" I .\1"1"t ttt'"' n.t'", ,II', ..., ,"u' in-'riytu.lEi.'urutti' : r','u.'u.''i ''I I
  ling: whkk paired qukklyTli. .ruII I gI I. ) ",1".1'I 1..I.
  I b.rth. 1.1 It', think of talkm I ii ,' Mated., lluwel. < im.laliith .lb""II. I. ..Il'run'ut, atut' .,
  1 think Mr .etryatttua lug alway. t u I I'ell' : I.rtt' ik "-" uml I mr .,nail, ". ', .11Iul. : out. IMnlnir' II."rtu.'uu i H i I
  ., but laumitlim* f.m.y ha lot Ita ft*'I. : rititUn oaterworll teenied to barr Hut If Injwaa butt r tt.'lu--,",. I .,"If ,,I ....I.-I Ila., 1.. llrailarka, ,u. '1..r?I, -." I. ii..In.. liu Ii / ,_. :.1 \. ;" .
  r.mirik-1 lo ll.o houses th_ """ "' ..... 1. n. ." ( , .
  : through rtaraertloare ''' ; "" .. .m.r
  Ing""Ftvllngl a I. I. I I.,,. ". I-, 1 u ni.-lil iMlliinl:I unl| I u-anl Ini't l Theo. Pfefferle
  i-u.t '
  anla.akenl. tie divclktra from a "hh. ." .1"" ...d'. .i"". .. 'in I it'I" .Hi ut I In-It-tu.i.ru I' r, ,, : .: :; i;.! ''C :' : ,;,! ; Fine Gold
  know Kate ,,, ... Fillings a
  'en dent him ,1. :
  gained Itu .1.1 t itt' M. .
  .In utg u." .. "" .. ,. .
  "I. t '
  am '1' "" 1.1 .'1..1'' IM in et.luu "''I'hCh. "". .. .i".1f Specialy. _no.nn.VI. )1 I"r6.OOO.OOO
  sail, M. Hale' qukLly. Ih'1".1" h..lt.b..1 n"ll. :" Unit,, IImud. ," I" "I i d 1 u"I.u |".uxah inllnilI'n'I'a I
  11 nun-Ming: .r'euul lnbirniliial, : i u u. ) apruli I. laii /
  wllh a balrimllmg ,.I.I.n In her usa.lad '. whiUt tbiy ware deep.n.11 It a ''1' .r. h.. ".." I I I",: It MEDICINE "' .' I. "I.w.Vi'n' "." //f L&IJAS f Kpi: I. ,.1 n 0 ,11".1 d Ld, PEOP1 f USE
  .". .n, w..M! ,." r .,, I. "." t"''u-I 4,1,11-n' I t. .. o\rn\l\,I N 1' 1 I I' ,' 0 I ", ausr' 07 "'.1)
  nub Un ftouwho b. .
  d".I.y.I.I. "II.I..I.| ""fee.etr. I ," ..''uu' '." ". uud, .iS 0"'' '' ,. ; SEEDS
  I,. .. h.k amlul.ki, din, I Ii FERRY'S
  t now hr 'i"
  \\.11. .i very rut iii"
  but I o..n a ,palhttlo wol"oll" of .h 1.1.1.1. t 1 .i |I', fgldn'ra' "II tuu'lm--'II..h. >liJIlklNMIS .. ."" ,". .. ,." ,.
  stamping up and d tnnn the reran. 1'trbuN teuurttria I II.. with bur bnalb wllh a .I.hup u,un,, '".'I'|' '''. u,,.1 Ma Should be Without It, ., "' ""'"". .1 D.M..AU.
  ttto l ruhlng Househol ..,. ,.,.
  .,.
  | you.d lutlergo ant ... b. him., I rut n.,'rule, Itrurely. Im.II"1, .w.rl.mile o Jelly, w.n.w to ..f.l trif.lt.,, t n,",,1. r u ". I .' ,. :, .....dint' .. Jtulla .\. M.II. h : i C : :J: :::X; Dr.T.J.Welchi! )Iit .""m" 111I1"11.It
  KMI 1 U W 1> I t
  nil I JU
  uld tr l' ufliuuultHing | :
  *\ m buny met n.w. M. ,. b ill. r..Ill"i. "I I. .1 : : jig
  had > > Lupine 'u
  .ly. .bl.1 tht'y ". .h. they weratartM Ibl.I. 11 law I' t t' fir- bill* .1" < -i,, -..i |I. i A. 'lanlinin. 0 r iIRi&COII
  .
  Dale, with, and' race I.11"1.1.,1."bl"l | by tlia kwl barking of O 10 Uf.m tlmt "t. ntfil' .lit Hit'."? ". flu, ONE MONTGOMERY ------- -- I i.ia, ,uuiu., .r .ih 'uf
  .. '
  butt. $ ,. M H. 1 I''I 1Ihh"dol"I' im1f-
  g" d."olly "bh,1 bin n Uf.mtlia bourn Iha ."" look.l ..Iu. that one, | 1 tt I -
  .1 h.llk.ll" .
  .,.
  11 ,
  10 U-l.a "
  SIMMONS LIVER REGULATOR I i .mm ill i H Jl.iil"' a p "'
  ( wn>k.mi hat letter ... and ,, 1 l I., ,. A DENTAL
  go borb.I) steel .. 111..1| m.'morl ..1-1111,1 I u I "I'' .iliiul.I i. i.l. II.' ipt.iu C..nD. SURGERY For ,.,

  make hurt ill lena. or lu.'II l I.onr.I. Ing it 1U.) I.... r.KuriK-1. sail ). llala tmedlilu-r" anlhir. u.k r. Hi'. t I I I "II, ..Ifcil neut ... lk. ._,.. .,i th red "' 2'' i lnnJ.J. I' I''' )1. I'. T.,all who "., lid, .' H ',t.l.ll' uult? I In lli Writ.Chill F.U.." Ie._,..,

  Tbenueatevrkttuwaeyltneliu.eI.Innything. knb. rnu lo window. Abuarn'tuuuuwac butt lln-lr fit.lik'. alien h"II i- u I U I t.ZCILINrCO MTfwti iu'U'uotlulu.nartpnuuth, "u'ru'ua uuuku urup" ...M..
  lh J. I INI M Il.| >i
  ." .1'1"|'| 111 tim .. A Mii.la .1.,.. Court ,.Hut ,uutl'tt I |. .lit: .ftl i ,d I Iof "J, rH.lid.lpk.a' I Kll. fc, .l.uu.KeBBEas I FROM PROMINENT ALABAMIANS. du.ut.iumntautel'clh.-iwutiu.rt 1 l ,, 11" 1:1' ,) .
  .
  lenIency, In Kuhn etpetlatlon, ralkmrreturned .,. ,. llwaimitlwr ridkner, leeuerlituttltuta.tt'urtget. thnaiauhtul*., anl. I.. !.i",lit, "I .' teeul.I MLM4 S..V.IU .r "I I 'l.uKrlllcunriu.ri.Ll.ul llltli... 'li."ue-u' XDoxxtlstryIM '

  earlier limn annul, ant I. Inking, the I. .tr'ulug.'tn llu.rt. '1 II I,. t -u. I |1'1. I MKNI,.., ,.iil. !i'u.tr vIuI; i'rtl rr nsnltc'.a'lun.ner.t ..,a 1..1". ".", ,Iu.."'1 ,\\ \ .:
  I i. ''h .I I.e' < ui au1tluu'.y'-, .. 'it in. gnu. .Iglirur.o, I I IM 'I I III, \ MIIUM.N' : AN1Ite .. '
  Invalid IUI'S.1| | l him a more ambltlmii ntnfeai to i .. I h ,"thi, I Ituua 'It i aa aaj HaaiaigaBBBBigaB r. 'uu..nuuius. 1.\L
  of .
  an. 'luubulabal.ruuga ,
  | .. I".m. d..11 1 I" 'ul 1'u'u' a "I'"II -". I.I I. ut.e.' tii.n I .1,1 trae.'Iuslpa r.I.. germs Lu. ., lit-dc., in l'Iil.I'.t: LV-.CI "
  walk nlonj bTrara tePte tlw to tlw I .''u -I I Iahur. ,. .Jl ill. ., ,. "Ti' '
  I. hItt4u'rttt.. |' dilKthng ""hI.1 I| r ,ai'"i uit 'tI tu'Itu IK i u- r ut "r ..
  bourn Tiny went 'ii.. .trtIJ, alMoiUd Inronverwitlim .10 Inn tin i it .. qll.y..| I.with 'II'Iha I.M.of. t>l th. PAMl BPI| HI"turtt.-t tl,. I I. HENRY'SCARBOLC I r .. '" I' .. h. auul.O" : t "' 11,, I I"I" "'I.J".h i.rNII: I J: 1111111 \ IIS-, _-'MIJ

  Hut Hie l.. wonun who olhawied .11.0 I I. ."t d "" ...I.'j"' I "' .I.-.>', .). All", Wlll.lv: <. .l.lVlrHI : : .. .m..u.D..o"
  utueusl u. t i 'tIruowild ,
  heir gunti Iliat Iht until not ) conrrlvaof .'r.turuuuu| ..1.) h.I" 1 ,. .,
  < ." I I .u I I"'eu' Il Kht.li flit'sr .\\ OUIXVXM;. I Ur M
  "I t "hl. 'l1 I > M I t'-i I |> '
  window roul I not In' ,, ii mm. .
  II.m teen t. lj that did tnt |.. It. Huiorof thurh,m>' 'I i ,"> ," 111,1,'u a.Unii 1 t,'ul ligln. t : ;. .I im: up niha I
  .111 MM ,
  rrom .
  "yl.II i mull 1 t b I o1' '
  .1. P. a,
  r
  making the atneut fwliiliw b.d.Tne n flalknrri ci,swassleane uabcrvd ltultulie l-uil .,n Itiuugit.uinu.t.tluu'y <,"\ i ,' SALVE. I p''i .u"Iu.u, In llK-H ,..|.u-Ia. h.ariaulliilin I ,; ,. > .
  1'1.htiaiiKer ..k.t..I..b. : \ntidnu 1 ".trI I'1 1'' 'il Ius i S" m,IK'11., I"a' t V I. M H. inn. a ii .,'I., for-,.
  ..
  towanl lil. Inl ulurl ,limn b.' I di>*in* I ImiiriH.
  iiuinii.-r witun : legal f"ru ''" '" I Iueun I 'inn' I f muni,, 1 IHM. aiiar.. .
  I |" ,i. uinklenlly by the 1.r'a i ?- oMiiinimMbt' htglitti ( I f
  bu.krma.i4 bit dl"'r' HoahngIUII ,_,>.,ii ". ii|"I"'I..r >.,nrkIM. .It lltsu. ,1. IMI-tit,, anlrdil I : : 4. 31;.
  .h..1 the tli.Hiklilful n' of th" Ihrvo wolm. .. lit to Ihu uut.uuutu'I| 'II I "t I I. '.1-i' t L : ,11"1, an.l' .u 1 i I i. 01"" 'u ,' n. 'r..rilm..rih. '
  u.
  |I' IHV .. I I.I -mu -t,1 .. tiIulu-h )"I gireur'ulu.u l .. -": 1 ,ix I I. .MI, m d,>1" in i ., I',10.1 I.'I I. .,irl l I. t It.hucj th.. ,I'mrtfu-sni'-a. :- NOTICE FOR PUBLICATION
  Sniuuietu.rtt run. "I 11 them from Jth: t f i t" Discoverod. l.nur ill, I .
  1 ,ktueulluruureJutuulluulayw"kcta-guu I .. O) )u'aarunull tel''"5 e II 'I ni' I I'.u'u r < ,, |, .
  "I won'ler, aHit I .llowlngtlieinwith nI! ,tl I IbouhollUbtldtlH I I ludl .. I". uuhetarrtty.! It .swam II. nexl .bit .t n I Hen,, Carbolic a..o, curseStHray. 1"1 tiry : ..1. ) I "",u'u'u' ", .uI ut's' I', u's, .1.,. \ A'' I
  a.rtly apt,,latlve eye.. "if w'.n. arerapabla A .h-- k"k uf ,ll i.4.lin.lil uMdnei < taut >-Iut.l I ftlnlb ," ," ." -II''",ttat. \ .. .,. r..I. ). I..'.1,., I. I ,." I..ut' I., ,. ', .,I.-'utut'1.1I. ,Hr it'.' it k'.1.,11..1., I,: fir, .alt. al tin.. I''n
  | | | Seine JU"" I'. '.. 'iuruiulu,| 1'," ; nluun.' U K Ik hi n.l.t nit '
  of d..1 l frfc.a..II. run im .I .. bib. mt II,n. "i i," C.bolo al.y. )1.1.. 0"11..11 I I",icen I 1"-t. rIw- ."", N.1 ; : ::
  : 11" ,
  II.n-fact
  "lluba not ruSeelie.I I I .
  < | iniiianiMl ill rl
  ., )u .. 'h Bu.n., I IH.n 1.,1" riM rebater. '. r ,", liillMt it. laud l In |.ri |1" ir d al lo '',| | T.nrth .i
  1 never like the ut tint' 4 of J.,ln tluuIu '. ,. ,"' ,". I II Salve pr. .1. 1.1 |1'1'| .I hi. iul.tua., I
  ..nylh'l .1.1 M. IfalebrUlyb irong .unln.1,1 / ,, Carbolic cure.Bru nf--.iiul: | I In '"nt. mi' -i.kancialn f.., Ii. an.1 I M"nth HIIM rmrImaa I. uuniu' I Una i
  |
  two l.k! II Mr ralknhanit 1 II: ). .? ..\. Au "...;. ltt' ,, ,,, .,,'it '. \ 'port i,r hi. .-11 m. and thu' 'a I Ibu' ,
  Ia ..h'. I wai. know. 1UV lima todo .au'r'sutuluiu'ut, I by t ,1 I Im I Ii :u' I : .. ) : nun u rlutr. nulii' 1, ,u bat, arIb 11".11): sd It' 'nI" '."."*
  ; .10 "D.I. .
  .
  g'4 bb arm "J.I )1,. ... .1.1. .. ,lm two tb.. uuuu''u t. H.. C..bolo a.l.o heats I ltnJ.itnnVL'lun, ,. a.imt' nundkr. Hi l.dl".I! ,.- .).!..ui .f nf IIMuIl,. .mud 'U tar. n. '.". CS .,11 t I IJudiie u
  U. I kt-n. audi atrangerI >, atmngrra f. ,.. ,. ,
  I rim' lb-ar cur, Ii ilat.'a ) MIIlluurn' .. In k ad< ., fur atfen.ai .U. Hu I Iillniy
  and !.wllb bat own .n oter Falknuuetk Mip ,*** I ha: luuu tunis al.ki get over Saucy or ilk avenging ..1 t .f I. "i ipomiwnloiKl .' Hen.?. C.blo Salva cures ). au'esIIsiu'Ibei'lllItrlIadru.. ..f.Ip.ittr. liwttil r." ) Ik I h"I "., thutIn NOIMIN I IN hXIKKTINOti I 11I10. |IC'S, VI"' Kill ,"i uu' I I

  t ".kug! up In ht. ')." Idnlar. ttrtuu' I'..uiiiiml "..'0. .t llala. "Tua Ilnth-tu"iu"'i.I .1 I u"" ,i. PI"! .. 'rrtln, c.aua.IllbasC' nvmr.,1.. sit, ,, ll.t> rp nt.. .11..1,:,,,, \,'fr. ,:, ui. ", (?? .1"| .,. on bind .f I'.".. .. HJ. II I. '11". ,
  .I "en, ', Carbolic Salve haste A. tirlebur. i' ".11 ..l.. taint' ami iill.tbei l,.. "Cdl:. I IMo it \
  hntrittiIruenta.eea .ltuIiarrtirrnkt.aaat tr..II. ,) ..1.the tuttle u'aisiu'aub-"nn: .,1 I il 1. I' U Nun.'I 1) .r l"tu'au'ud'n'un, ', It 1 I.suuuuinrud.ul I. .. .l 'a rat'. 54 i. rJ :
  Cu,., \H Ii' Iti .f ,
  theia" -"lt uiii.t cow. to ibm 0' It this mmlu the kl"I"| Ito ap| aml to .,'I I I., I I., I Asa for Hon,,', T.ke NG Other, .:; I \ f.tbitt.lliuitit4riin, II i' ,", ","intil\ .1.. 'I. ''I'; ''. ...1. .any. Culintu.k nlnng' II. nimea, .1.(,llM"..f,.Ituuus r .,1..'u.'"
  ; I \1H.I. 'UK u' l u 'u -.ul,
  .. ,
  K."however, .Mr 1..b.h".t. ni).lf"Ht4 wear hia ba will a .titnii, I I UI"'tuIIt'" : AI ) ..... .,. .. I ,. I IK: lu.ml.; r. ,1 1 fr'u::. :l. rl ., -n,u, ,, ,, I II tIlt, I 11..1.,. a our Avn\ \\.11..1. "nliltnliou.'f' .1101, 1..1.! tlI I,

  thraw b* |inttykead I* .. .lT.' the om.r ached .1. .,uf Suit' u.ual ..'nl,1, tl,..tahtu 1 cl'I'JC'1FnrT I'll,,' ..t. ma y u .1".1.l ; puir r. d dm., Iin an,I nil -ti,,'. I .tl.1, .u, ,| I .LIU.I '?"KK'. harl.a II")'.'II. .f 1..1 I ISIiuu.tmne
  dijmeet ::nu r. nnt & ca. N." : "III''I\ .. ,
  "I butt ** fl, urmu-a Wy uea, K.Milt linili,; t l : : ; SH\niA. rlnltlDV. ,'' '
  air miibwiptuously really ) k. l 1-t.nUi: .III! I I, uI." I : re llr ni Iiat.I u .n I I .:
  thing but none alaunl avntlluentalwinttalr Mm Ibis tluudl), cub a glantt at Ibaother .11.1 t"" '. '..rl..II.' TQrk1 vt lui >i"il |i't'utaua..I I MM. | afvl rum, ,, rll, in.l I, ulh, |..Us l i 'ih. n. m u l la _.tup ii ,ng Tiuiull: I MeVi'ir,

  .o. lug. b.I ptluu'tuiuu'tuuu guutIuuuutuf I"-r ". I"I'anl', andr4H. nuniram iv im a.ima it fat "-si'S. e mu.,. ".i/ii 11,.. r ', Slat cI ..1111..11.li' .
  \ 0.. nr wane maunUk brulrura.tluey'e bin wife 00 faunl} .,. .1.1 .uuu, .1.I Itf T t''W : :,mt )i.. I liWill.nn, v.r.t ,,'k. I". I) :..b. r ..1'1.' rlimu. .1.I .tu.i.t. '1"1, h..TI'u Kill: I.

  _.1liig by them.Km I am b) .. 0. uu4uueuuenu. ., ,,.,., llrIltbtiIlI.blLtillEEf.it.uu : all .t'.' ."' :.,.' 01.. \.", .1, I J. BIEBIGHAUSEKaaDlHULMIIV 'II6. 1'. ". t -

  t ..umina ivrtnui. Ju1iritur. Uiat 1-uilluMuvovMr A long tilenea' M ... "unfortunatoflMbir ;,1.1..0 W ,11 "U"T. :U. ntoul, u .ultIu'uit .unun, .ir .1 ... .II.,.
  t thim.
  t ranultnrit anl >tiiiw' > 'Hut 5 i, ,. ii, Nl 1*. Intl.lrsJ.hler.I.uLersr. ml, ..II itil I I1r I 14317
  lint .tri.tt. dlt
  tlk* bwt tiling pluuly perndted alialaunt .. I. u'ulu.
  f.ahim.." I. )iailig matt) of biterwt In hlinwlf, put.ha atillitrugc lud, ii. "r gnlll. 'u I..I 11 -.. u.ufn.ii.tiathur.uie.u'un'euu1huuur.ulr i-, > H". *3T. :Dav1s, I. 1 : .If 1 u m |'.1"| "if',t .t,,.. | .1.1 I h.I', t:.,M i ?Plnmbin[ Gas and Steam Fittin[ NOTICE FOR PUBLICATION
  I 1.1 i .1 I IC-er flu I I 1(1. 11.'t,lY" )' t.thu.t, I'"u' d 10 'Hi. n l ...h .f .
  "l In the bun tutueui. W | aonwtkmg, n I t, ttuit-,. .. gIn'r.ea'k .., .. .. ,. LuallItrlCIt At Ililtirn' u" "u'1'" '
  ..tra. kunuIha politely .aay .T. formalily Hut only knew llutl .1. ."a BILL POSTER and PASTE SLINGER ) )"U. "Orb -. "fir'' .I''I I Kir '1. Illi' --p. t,,iuli t. ,.1 ,.
  wa) ourduMn" I[ ntkon yon know what burps Hal a.UI"b I rr-ilut., ,atuutui'Isile-nlilIuet. Iuh.trl or W i.l if "Calamiir' I. ,,

  akl"I.I'I.h'II..I..I.ltuHeqrduhly, m nil*..If any .atm maul 'ra1 fa the finmlKV uf, tin "Irui, > I 1"1..1"i ,t ,il I, .i I 1"1".1.,1'i u ,, 'U.li t..'fltmnr.a.t..)"5 hugh' .'.1".1. St I set'. I, Ik I it, furta' multi,.d. lULih, 11.\ MXII SEa: HUAI hI.T'dnllhiiEtt; .',fOTII l.alna.ausunlau'Itl-; \la beieht,, ,I ,. ,
  ,. : ,
  do.1. w bit k .. tlm aatmenl nul a nut i imo : font : st'Iea t.II' I [ unit hi.i.f lluatln-mlau'uatuuut .Ut, 'j.
  makx MKTilltwa U U Ua.. I ahoul.lilt wouhv Hlh, .itaga nil.bcry. p. .1..n. II .1'''' r t ,i.utt'i'i'| I ,1. .. 111i. o Ia li.. Smuts smaitta. bua.n'ud'' lift, rotMtil. thai fur hi. ,) W h'tIur.PuIIa< U.ITII TIlts \ '. .r 10,. 1"11'. Ia auui. It ,tI' I IlInt ,
  from wluVb 'At- 4"rukutl'ru..tl .i I h r stub till' I. ate I | jlr.atli.rtfttd %T>:IIUktrlMlur .
  .. i. ) 1'li. : ; Hi "I. grub th.i' I IIn'
  .1..0. .II. tnlait uutn'nluatu 'Iuis.
  rnum'tul .
  tbeIenraauwheluntaki..geuurenuuurnaiuerhe "I nun It known that, laid sIrengriIru'linetle..ty"furlegauui I. I I oust I
  '. wmiillaiHy u'Ij'.atet' I II
  'a.
  th ; I
  al .
  I.. know ou, M>| | I 1 I Im h. "f. ,1 t '" AMI .. i.i.
  ) ; & ."d ttpulusu." .1 ttl, '., I mill' WArES sale tuft Wall r '
  lo' .1. it font U l. iiilh '
  Kalknvr and all tItian ufyour earoda I '
  iwtvluc uvarMtobll .
  .tam. [ with a .Uthleu ,.. vak t4 tli MI ""i''u h .Ih'b .tb. past .ianau a I Ufli I n"\\. lull i:urleui'u ru : ,\I, : : i Ill 1":11": f\H\ : AM -il I'. a.* ola. tu' "nIlli h, .u I
  )
  < : : HITIM.I.FlXTI'ltlX I .
  rirtid fur a < Tk> n uatiw Ya ana Jolts llal, haami .11 im I ui i W..II'I I b .
  | in" ) lIbya etnuu" rtin.4., llu,,n. n. t uuu.uu.I i .14Mt tl'1 In unit: 5 50'. "ur .iSaac. .ft. n ,It t. fliuIb ami .I In u "I I Cm.' b.i 'I' : 'IW7, vl): Ilin l '
  lus.tryt'I r
  .1 dilfunml In..en. ,1..,. a u.u> b> y.. 'uplainiu' mattun I.y a gvatbman Jut .. Ilil. .' I. u. "I.u M .IT!. nl .1.1111 IN 1111i : ...1; .. ". .. h. uo' ..,.. rdbi tu,. '; ;:::M IttIl I", "" ,'I:: : ,."I.:, I ..t.. Via. II. L. Hlllifci' ,ui. I IT'l I II
  fikn.l tutu: u
  '\ cll ; w..b..I.' tbi. an.1 M th mMna the ageuta .kbo thatman \ lilt I II ml lEtuP I-i \ Mniv .,tubu'iuI huh. "I tnutl a I 11..0 '.,"..h. tI .1 .I. 1"1..,.. 5 .,. ll! l'UlW( ( Z.n.: ) *, a. H, WU
  .I ,
  It.Him,uuul,* u k.tt >u, I u f.uu..I i tuuu i il I : I ". .Irulu'as I ..1.". I .' itt.: I f 1 lie aami. 1k'fu: I ,i ipnni ru 'uu.." '
  > k.>ktngatth.iua tf I tear itt hits tar deal In the road." I amf .o I "It .. '1 I. i I'' 'i' I I ,
  .hl. I o. .
  .1 Ii uu I lull,. at tin, .all of leulia' .I tu:it) t., t.uub. 1''maltru'sa is ., uuri"t 01 Itb .,. ." i I rul .I.Jr.: t. Ionl 10 ti. .,'c..It",. I h,a "'"DIIII.I' i ienliliallon I
  thmu wit o my aittit fur m.mi.nt.H audi) uyur suit lire 'ImpaUMiUy. .. I .t. 'l'uuiiy.., "inliinintilm | I.. IC ..," .10", I. ... 7',,,.. b.t I,. II.I ,11...0.11.,u 11-P., I ihi.ttC'u.iul, I. t.,uiut''a 0. I of aid, I S". i I. .1 Iur
  -
  'IU ,
  kata wbaikuig b.n.U out i4 the roian.Thuy Ct.sekulybrdiuIr'ldle.betbouaheaulwut,. ., 'a. 1,11'1.1.. o,4lsu-u. al tin' I _. .. ", .h'.r'I '.'.. : .1,11 lu'., a flu Cih 0' I W. ,1.1. '' I.tx HI OII.A. "L \. hurl. a Boytll ul I"".," I
  .ra vuougk, lM tfii knowsImuly I f.wildkunwhenlnaikvttti .\ Tull''l. fend ml. I IIf ,IagSh.'m.'sIf..ul.iuau'r-f.wrau'h.1. ". cud alt.-'I.a--dlIu'uuu-.tut'uu''.. .. ,.1.1'''I "" I lita.l1 %C.J Isa: ,. .
  *. .11 ag"l bi raal. bl. ..b u ''I'm n, I uutiu' .Jtl..Iniln, of (hi. .ssIjuclus a I..ne-nrc,. tl ."1'. .. rush I iiad riiU'kk.oriu.ir; ,'I .I' "I".u,1. lct.I.

  '.. k.saul brought I I.win ,t il Hi".. .* a.tnul In 'b'. anil, tn.. it) ,Ii,.. urn'S.1.' .n ".".tr.'liuuulalass. II beI : II. Ill numh.ta U,,;lit I: ;:. "". .,,1 UIIIkI.UIIu. tI.II.I.TI'.
  That Mwilug at dl._. th.' t him Is d,,. und Inv llmiU iltu fu'rliia t Slit I t:
  .. Iuuy .- tilt' lull', r". .> l'1themp | upnibi, Mut tk In I." 'u,:" .1 .
  men vibibibM BO trwa of tbf nMraint i r inaulmaa arc ) Your aouarT InbTrupbJin. ",l.b.ol i'd'ltd i.,' alkul altt dilute., Iinln4a'flitniil, J. u..l"I"OX. ,, heal, .', up I ,0 nn: |110 1.1":' ... I an 'ii,,.... .l.PiSc t'_I I

  1 ." tun | da> thty a in t..I., ill'....I. ,'uI 'llul. al.iiilii.hehadllionlhaill I lUcre' I I.) '"''u' b '. "" 'It .''",". It.ul .
  I."vb. 1 I. k ,iii.f, tinI I, II oi ).1... I. :ldii l it OuM.u..S.. .... H'.lU\; :'", .. I
  .11.| iblva and .al...', tiny writ' >,.1 ,,.my "w." tt."oU man d.- i* Mil A" l lb. l li*. ft* ibub ) I'.. Mu.......: : i 1 ute "t 11'wllla. ill. .in. rt .,. nr THOMPSON

  ."k..h 111.and ir tuu I. ri"i "ull I I gtdly.ulun rh ni| oaj of Hnanpmiu'a I ua ..ribl.tml I::'I 11' | :"liuienl turr Ihn.' w":;t tI. tear I I b aI''ca mist-u ,'>r uti.tiu-ui ',f Hit.I,,;, ; Sue u r,, IItmm: ,.:,':, r.,,. H'|, I C. ,

  b _' 1.._". wiik ..1.1. : ".yon: ..h.I alut mm.i4 k. 'i... I. ,.. .. '"1 l la.ssuiuus 1""r..I. ..1 k..... I bse .,. ." ", i r.u.u od4",,.. wimili. I' i ",,n.l I ADVERTISERScan
  & I Tai"iii"' f' orida, '. r 1 )sitIsu1tu'm.'t' ." l Iutfhhla octUtttin i w 'll.ln .mt" ,
  ,
  tiidunl to neither unit .d tutrulathat. Ituutltuuusgtlbiuuathat W all,.ka uouldut :;::' 1.. .If :i .ill I. '. al it .'I' .".. .." 1 .I... .. I. .: afterl: :Ia.ne-b'u-: i 11, 111 I ih.yi<':ni' d| i,: learn the Y

  wane n-rtaia gvutkdi.nily lu tbiirtuaunrr I Bud tut ..tlll hal gun him, and like l : Ins .,.. ... 0.1... ttua ..a .k 'I.futi 1 asult I nyu..111". u-54t,5.tu n ttilat 'r exact cost cI W 1 O Q ar
  .bkh f.4llw tiw.' kaJ "". tlfnloflifting his jZr; f ,' tiUttallen. '. an ,
  .not the ageula bad guns .J. "ii. 1" .1. 'Ib" 1. ill.i )| In, 'nml '1 tail' I l.n, iItut, | ,
  I
  "n aim In abut ,.. wtid I 10..1 i4 auuI IK. II". ami* UMo..U.K4 up I r. : _.. .... "" .. 0"o'u' ..., !, I. ,,'fce .kail be : :d In n .11,t'tttt:' : t .I of any proposed line of ::

  rvr with all tl..ir ao.'LtL.II., .K. .1..III', '.. 1 > ii. I'. f.-liu.bu in .i I ,''s TUpoprnim, i iI III. lid''
  "I.t. nuslua. truth o".,"1 l). -T.\ : ...t' .'I..UI'\ Iu'mSuruaiba, '.I. r II.r "| .".t I I", I I.,.. Z\KU.\OOlli.\ SIIi
  .
  |,mliH... the atrangm k "it i. mid "\ "uuyMr le came your k<_" .I..... tl. CONSULTATION FRCE.I I I d...u..I.> It,. i liv' I?ii"in-. advertising American ,1JE i ..11...'.. iiItUIEHFIELU -

  Mm llaki teal olwaya ... a .,".i.uiMlitudiiufgtutli ; l--nl..I Un to there aowfS I.. 11' tiuuh, u'rl'u "'11 I. If cli I..m.t ,,. I II u .. 'III.) .
  .iw.kmviu.loii an.l '"iorlly i- l tted, Ii. .aij lbS>man gruuly" ; "and I I Ir I '' ." f 'h. """ .1.1I. 151' k.uur.i Cuts v a. m. I" 1'1.mil. ,u ,ut n ,,'I I' II. I a I" .1 ",". papers by :' (
  1 I fr. ni l l.l |I'. mi ", I addressing
  ...a thorn an allilu.kj rut iaiitMit i uu"I ...lhar I niaan that Uuann : ; : .; ii, rum > .i gusIue ", l >, "t .IP- ". ,o I'. I ..1 IIIIC lOOt *MHer.anlatuali > hi"''''

  a ttrungcr 'M.ling nuralb. r ,rItI.n'snulb.atAl.ul I I" ,"- ;:, ; : ::: : \I:.; :; : k i.i.i i I lioluled' ,. "' 'u I', ." Ceo. P. Rowell & Co. ..S1.'
  CoS.T4x'rLY
  wuprovunativu1 It. yrt lull .. I i ) J.wphinariaHlKala.au.Manly : !o I n.inil' .ak m .. 'lu-u I'' r 1 r"ti'i' ,
  I .a'l | ..., -.UK 'III: r win,, i t'I \ : ""I, u up '' flm.papam Adeatnarun |" -
  found tbrnawlvd Impnawd wltk aameUiuigBora -HI lilutu urtwaHl her aUfc and Thaw.puM (, I.. '' ": 1 1p "!,or! lInt' I III.1, I' 10 Ii_ .. e.iu, OruVitmay kcbliaitt H II

  than .wjualny In the mm who tad .'uml. .|.. bar a whin ,.and ayw ., h'sauI In bus, r a 14 1. t'.t.htit.iu. AIIbik'r. :::,.,, .'.. 5 I I> ... Saud luas, fn lt.iQ.pu taste.v..h. Pun m or culls J.iaoI'

  MuuaM luU-mU'd titan aud lly/ .' uttutuig tug'ulllutaIs'ei'swuudiuly.) .-don eVen let add Itautus' Itukiuu5 'It. I I u u-rb' lre"it'Onalt. sj.It.uslufe I' 'A' -. ". .. pseeplehea, I real and luvendvwl 'l-
  'k IT .t, tard.t .
  .


  1-- -