<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00391
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 6, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00391
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-
.".. .M""' ,..".. - - -
'

,

.
.
-


..
I .
.
.. ,1.-
\.1 c1ETOrc .-. :,...: ..!t._ .; '. .

.. .II.. ..ti-\Q .... ;-..:: .'.... 4:... ,.. .:S.... S. .

\ '..a. ; ;
-.a. .,

J 1: ; *" .t ; j
: ;
M \ -
"t1Jk ... .. .v -1) E 1 N J SA CO .I Li\I\ S+" :* fljS\ J X J X?TvEl* '" =J ? -- < {"'-' CO M/I M/rEllCL\I 1 1 L 'JSKsa1''t"'"": S.


-


YOLo t) i II': \s \'OL.\ FI.OUII'ITHIY.) ) ) :NOM-MWI: \ : ;i. I-N ; \0.71i.;
F. C. HUMPHREYS :Plou.oor Es1n'b11s11J.u.ont.: I 1111..1111'{ Men. .MIciiHoii I CRUELTY TO HINDU, WIDOW1th
J. Dennis VI 01f8 I ,

I Il' I Ii., .i''i, I I L.",11. "Ih"1, !. I I. lllll... ill.. I.., .I WMnHhnml! WHIM*. I. Sa.

CLERK UNITED STATES COURTS i i I : ftl 1 I Ii'I,,"i in'"ii .,I I. "..1 11111, I, 11.,1. -1'|i.MI .. ACn.., ..1 SIDt aa4 11_..,

7V u lni\v 1-.1.11 1i. iENRY HORiSLEMr' I & I i is..sip..i. ,i| ii tin, -ill,1 I.i,,ml I. Mini, tin. |1''11. lIsa letaI. .r>t ,.nlrflt injiimtli.inwlnnt ". V 1
: I : I i ; : I iirmn Ih.' ,.|,. I-. that f '
''rrl' I'M- "" C .IMEIIII'A : : I '" I ,I 'ml,15'i.i- '.1. Hi. Ii.i..ii.a'.i., Mf. i' I,, l.a. ta. ,I.y.arr; ',,i.qtt. i,>lsi'1u1llir :',: : \
U S. COMMISSIONER .. I Ml Illtl! HUIIIIil I. iI..I ,ll'l-lll.. .
_
'' ''' '' '' 111 "ii "'" --- -- : < tth- |i'rl.'t' "f h, r wul'.mho.l' 'M, I
.11II, "," '''' ; ; ;: ,
K till Ihi I,ttti. ,', ''', ,d ,. .'1 II",. !. I ,' .1 II ., -- : IN -- .
i : S. i SS "
Iliii .it..i., ill ,Oil., ,.,, .
I lliiiliil
j '.. .,,, pii.i iKiinr >rt 'v l I. .II"I "k >''kiai' a hit li i i. .
i' ,.<, Mm, I Is.ii .. ..1,1' In,,"', I.III, I Iin I., R.n.Vr.. 0\,1, ,ipiig. / ..,. I 'l.ith.cllt t

GEO. MARQUIS, Jr., John i Ship Heir Siiii) Stores Staple} and Fancy Groceries Tobacco and Lipis "! ,' mi, '. miili.. ,iml I ....,,,n,"',', I lii,II"|ni>. .., fn,til th" fut ,that. he ..U I"., ..I!,
Thompson olld. frmn nil f.1 l m lIp. nth .t I'" .
,.;''u, I Ion ,ii..i u .li, i.iir-ilvi.. amilniiu nf t'a.'h <>( 'II'. Ia'. (nrtnlght.. I. I in .h" "5 \

".m .in nr i ..I M \MI..\. III.. Ml- .\M > I 1:1: I ''-I I \ I 1'111 |1'1:111'1.: | | Itl"1 .1 IJ..I. 1 11'11',1" 11"1. III \II' 1'1'' I, \\1. 11 h I.ul, ,IIIMII, hi. ...........,... .nlnli "I I Iii 11.. 111".1" ,Inn. ie.i" I h I..I Is" l"I TI I

) l Harms Bodies and d Saddles. I Mlltr: :: CullMi: I -I ll/IM >StllMmillllllUI. .11'1'I III'': ,,' .. \ .. ,.niirliin: n.. fiar 'Ilinl, 'lii I ,' pkitst .I. a Mint fi' ''i. null. Ui 'ii 10,

uf li.iil., I I.. .1,1,,I ..,... i 10,1,
.\ \( IIIIH': IIIMN-. :\' \ II.-. ,-IIKt. Mimu! MI"i .\i IOITHI, -i' MIM: : > '.M'HI:. III Ml' I,11,1\1..11\1,1\I '::11"1\.1.\1: 'ii'' I'I''liii -iin| ,I h. rrt".Inn. .....,lr.h'lI Imp.'.... lt ,.'Ii', ..
4 UI.I. tli" 'I 'I"' "IIMIIIIII: II.DAVIS 1'1''n II ,\ \I'' 11.i init: HI'n.II\. .. .in "in "iii I.I.I"Il'$ ..r .",'li, iimiini '. ")r I. Mow 'i'hlr.i1.t'a t II.aiatI.n .
,
In h. r P.r li M h r rty i ii."
DRUGGIST ,CHEMIST' I Ii'S HI": %"'"I -rur. : "I'. ii i,,1'I 'U "H' nil liaiktmiil hi MilI..M .. .. ,
hmr I lioiir. .m Hum ntMHItll '" if ,I is,
".'# 5t5k 'Ii'r ''1'1.' '.'''' "I' r..i II'" ,, ..: "IS I,,"iSSsS, .I.. .'1",1,1.. Capstan Bars and Hand Spikes. S I |I.. linin| .. .."r, .I.I,",... MMI ... .. TI..titi, ,, "". .,, "lSi .t.t .,.

I "I ;, : ,,:::,, ,:.1\ : Ii :' "' I.mi ul.iih i' ,' ....1 I all ila..... iir on 11i. j1'I\l''''.' arst a hit', 11\ tli, \ S s. 0' Si'
''I" I I. ", II" ,I.. "",,,., : .. 'h. ........it \lIp.tt". ,rf tl" II".,,,,,
S 1 lS. I 55' .. IS 515515', S 01"'. I... 'A\I'. ... I. .. I' \II''.,,' I 11 IHtII.i.: : l l i \ I: \ \ I\I-II: I'H'MJIMrM. : ONM-! ill' I iiiMII |1'I| M M.:' \\ Illll I'I I \1'\\11I1'1'/1\1'1\ S nl/Mi.i I K'lirralli. with Ilu', ""I",| ,i ii Mum .

.. MilNM l'\sr| |'.\M| .\ I II I ul'XI .. .1 IU'NMl 4 MINI I.I: I.II\I.II\I.I.\I\FlI\I.I : nil .v I'I.1: 1'\\,1111I"\ i IS"" ". i.i.K n><'uit| ... "iii'i. I'alii.iini. ,. injilniit. .i. .t. .',"i..s.. I ',.I,t..i.aiatitw'n.a. "'
.Ml,I ",..",1.,1 I'IIPMI III'I" "r| I .tt.' Ml I 10. II. s 11".1"" "
c'Ss.I.flu, "I) "" ll....,llnxllrilloiK :BROS. 'HUM.: : lit.\ lit.! .' II 1'1'1"\1: .1:1.0111.1111.11\1: : I : > .\111'11\11'111\: | I I I.. SHllllis \| MKIili .Inill jii.llh u, hili .k...ka ..f ill, imla. i mito .1 ." "., ,
I.l.'MHi: : I'MMIN 1,1 MNU I I .lot III' IIH I I.'o' 'o.1 i i.i: '" tI'\ \ MINI i rmrIN
& I III"! mull Hour* ; : : : : ; : Ml. .l>i.. ,M M I II1 II II.,Ill*, II ,...|ulmvl that a 'llmlr '' '. a. ''sat,"".,
,\ \ I iiin ( nun-" I: UIIII I *. .\ \II I: 1,11N I I.T. I III.I HI-. !
4Ha) iuul. >iulil 'imiru i ,....II.IJ..IIII I tlu* loll'''''''' hiiHirlanillll | ", :" tin ;lm. I In Pit7tip; ; .S.\\h"tl! ::"

> VintIlitr. .TI 1.\III'\I.I"It'.II.COI.Z.\' MI.NM.. ,. "' H-ll I II : 'IN' .\NH I'. I'Is tA .>..I, .'ll> In-run., Ih.' Hillllll, Iniiiiu fcnnhliui, ,'pin, atthi rbk Inlifts
111' M" III iI.I'I'.I'I. I ; ; \1"1'11111'. I 1'\1:! .III.\II" \-III\l: \K: \ I : Mil ) aI .. .
Groceries anjr ".1 a .aMI.! i i an t inn
01.I l I I. and
Staple Fancy "li ,
I innri i.-m 'iilnllic' fnrni an.1 ..
... .
UI"ttII.\ r lal w nn a rfn-nl nun" > ,J
IIXTIIAOTnun. Splciiiliil" .\'I'II1I'IIIIII"l'alllt.I ,iuul I'IM M. (Culler}'. SC.I..I.'. :shears'' 1IIItIIawl.! >. ,"", !n ..1I..1t Kimnlri, -.all'I limn. I liii> .'\ ..111... ;I"' ....,". ,.,.......a",1 I .'...".....,"

| I II, \ Y. CllliV' : 4).I'S) II 1\! \, I'Ir.: ,.i. ,In.Inn I....'" ,|I.IIIP. | | I I. uii i lull. .i. .,.l. .xrvi.1 l ly tin- ".....,.. nt In.llil."

-.A. ooaM.r: > ioto; JLaln.0 or 1'1f4111114; 'P1tCI1O.----- inn, .in pnlilUli. a |,ai.r nlT ('nil.. .' it,.. juliit. family .'....m ..f tin. '

A11I! ) IllOF1ihII\ IIiI\; I 1:1: 11.1".1'. H'II'Itt' PT.ri \\ I.. I .\ I.I. A rI .: \1'111' 1..I II I .. .i.F: .\ "111 .. .., .rs .. .i. -. 1'1'1.' "I'$ .. I I. h" ,. .p iIii, \iI" Iii\ ,IiiiII\, ,. 'uiii'i I 'U i. ..1 ..\ .:is1 i-. riiit,".. .,., Imlm. It,..r,. n..asi r> law, llm.l.i
.. \ : 11.\1.. I. .' \ i.i.I.I. .. iiIuII '. IIl\-. I "II IL. .\ \I I.. .. h'. III 11\ h'1I' "I' I 1 ti, ,i\-; I 1.1 ,,i' \1'.11 i' \I"I II 1\ l to. I\IK\' tl IMi -. "IpaI_.. atar.. ,'111..., a .. ..1......' .t'.npl,
"U.IIIII\ .
I :>" U U. > ,',liii." .,, iinilaliiliii, | ".:'iim' I.. .IlllU. ., .
l hr or a .Uiwht..r 'in .law tail, t I.
A NATUAL TONIC I .,. ':, HH.SSXU; P.PEH'I'HIUCa: ( { )( : SIIKM.S.itMH4firt ,,|Iii,,... 1lll. |'|'|'lll,...IMII, Hill UIIl f.mnil. ami, th,' null,'rinx. ,,f lhw v IIMKlliwii

l 1..10, lln. mililili., lulHirali, Ilu, IIIto ,. a ,ii tlttlr I k'11 t-"i: SlUt I .ari: 4imillirymul :;:| ;I)

cEgF I Geo.; Neely H. Hiinrv. ......... ... iiml llt. <.ln.Ki.i.lih. | .in.I, I .hlifilu. Mmrtt, INihlh. .nth' 'n.. Nnnihul. %liitnniii. *.. ,liiNim, ..M.mI. I .nit.Ign IISn1. Miii'| ...... nml' I aidlii. ...... ul I HID. I I. Mill., uii.lnllllll il.,...riAI| ."ii.. In th. m..III..1.
|iiis .n .."I) 'Itll' .' I sin. ..i. I*IK. ..".1! lt.,,tmr. II... fiwiuiK .1", y.... .. ,ill 11".111., .. y""">
lOT ..nTHE "- | | ,|| I'lllHl'llllllll M Iil.I h, Will UIn -
!"'.\II\: ; UONMIN' t I'I's.: \. \ ni i M.I..\ Mn WIIOI.1"C'III"'n: : "-.\1"" n\t.\ \i, i .\ 1"1"' i I"H: K i 'n'* MIri: i\ .101111, ,Uii.. ,'li> a ili. ..mill.il. .",1) a. oi ... iftliluwml' ami ilimitlili IIUIIKO., i lur writhing, / l In a.ttirtI.tit .tg'it..ttlitat ,
J3'O"'J'OEE: : ::: : :eA ,\1,1' II.'ONNU: HliII.: I -'11/\1"1"/ "It 1:11111.1".1.: .\\11\\11'11111.111': 'It- "i.l\- -III \II I -. M \ -I' IHNII'-" am"
ol IiISi3ILfOIIflI 1'.Io'II'C.,11. 'I..f-1'''M I I Ii ,it t mil,. Ii, li.tin II, .ml, .\It:.. I iii., .,",,I.. i.IiI.I..I| I ,,..,,, IIII'' .is II ,isss, ,, .i iI ,> .,in ii'|.iri "r i.nrr\|..iil ami,, |IMH.I" .iliinlly Ly .h. ant li.-l.lliw t, ..n .
.Miiiiuni'' Ills ft. aniKMirir.i .. .ittII.Ii.i.s.1. lu.r 'I..n,.ivutl thll.l. .. wl,..
inn nut lor i.iit i4i.li.in.. al. ...11..nl.. .
.
OARS mill i .10.It..I.1" it i tn,. ,n i. Hl
PLAIN AND COPPER TIPPED. *_im KlVK tint, t.i I..'"r Illliic liy Hi.
.mpiu1PLIASAUT G.'Ct' (H Jrorcr. ..I l I'lHliii'.i., Ii : : :
.t( II mir rear furiii,, nIN '. only. way Ill t.lui,; I lj WiWl.itiI| I, t

I:,NniiI, I ililmiliil' |ili.liri.i| 1'11"-, 1/10'/ '...i..iss. ,,,I 1 H.: I' iii, : "1:1.: ". '. ,,;,,,1 \t",sii, Hid, 01- "., ( I Is, I"" I IM, '"i 11-.." l M'-l I ANinl, H I Mll.r tin. ili." ,rlillin.|. ..r 11111"' illvir.lili', ISit'', .* .I. ,1,,.blly |III"il,> thrnuxh wiini, ..f g

'fin, lin.'.1' ,,f N i "pIsit I > .iiii,'.' Hi....all.irn<>n li iluml '," ,..\ ..,. (....,-..l.ll I'hi.i".I|||| | |,. | ,ItlllMl ::111.1. ""I"" .i..I, ,, '", ,, \h") I.h',, ..11. "" IICuII'' "I' 110 Hilt l MI I'll til lnitl ... iii.ln.irli, ',, .., an n,,'ali' li.r.iinmll.Mi, .u. I.ail| l I"., ) H ..... l 1.1|...?,H| with rm klnK,,,

N IHE TASTE. ll, III II"h"'n..f'h.r"!. lilt; | |. M I i-l.i-. will ""II,"i" in ,ili.. i,' I"" ".., ",'" .\,11",$ ,' "" ",. I;" '" ..II ,. ,. ,11,11. "" "i" ,1 i 5,. S ill j 1551,,I .< ,. .i ,,.,, 'Its',.i", iS't:' .I tg miririH.iin| .lltri. ,railmail, ,\ linn'', a..lIw'rlia. ) | I"l in lat' with"'rnl'II.I i.

: ------ 110.....!. I'..rhaiM. .1.! ., Ii, ..,- it.... n.,1 ia. ,.1
"I\lt I p
il'liM: U!" 'l.ri IMIll I AT AI.I. 1I 1--- 5" Hill ....1 "n.t''h' writI''Ia, .,.
GREAT BWilD PURIFIER! I ilniliiK'| | viiti-r. Him ,lit ,nui.iiri"a li. ,
"11. A'' iiZ Afl '%"' I" ", ''A 'T'.. J. BIEBIQHAUSEB Itl.lllk I.V'" I .. .....I ...h., ., IS. ..".. ""OH,I "lIlhr"'If', ilm. .rllli.ii| Pt'nl I I Id),"' .y.. low....1. ll. .IM. I I..... I luir.l I nt it. I lilit. ,"! .

I I... .I,.p..,p.IS.. II ......"11'.....",. '..\*.\< 'oi' ..\. ....IIHII.\: I S. I' ." "I I. "iii, !I" r .'iIi ,Sn II ,... ..., ..,II. l.ii.li,..,,.. "...1) |1".iI.hlh'! nt' ilnn* ".4uttaaie. ,1. Hh.' I"iniunljr
F. E. DEY 5 ... ,Ii.," .", ,, ,,, I....'. ... .1.. ....... ..IU Mini, linHi. iirrlli.rt. L ,. a .... l". II". r'"...... ,., tli. atiis.a .
... .... .., ,1m, >% I ai lilKlnnwlilili
II. "' mill lhMnKI. ) .
.. ...
.5'" "
__ _ ___ Plumbiu Gas and Steam Fittin 5 iiihi. I" II n'IK'In* Iliivinirt" ) nr.1 inlnn' ta. '* I II '
.. ... ....... ,.... ...... ..... ......... u [, I .ii. I ill r.IsNtiiw.'I '. f. "I. ". '" 'II"" ..' ". att.I.I ilrhikn,, i>T II, but all.'',. .nm* knitli I, iHim i ii, 1.

it.nl. llr.n.... t. Ill mill Maritime Surveys. t Ml, IIIII HI! .IHII M.'.iiHIM.,,. ,,.., "IL.,H..I.il".... ." 1'1.1., 11t..I"I.' .tin. cltliuilli .". away last i "ta frattt It.mnU ..a.i

I mill ,. n 'r., IllrHhrlllMtllUlH \. UMI lr! HUM Kl 'IIMIM. ..-. 3EJwEJIEJPWatches: II h'I ,lii til.,"..!IM, nl. l ....... i- .II,., 'itaiaililn.lt" lie,'," ... Isi, lu t.l., "ti' what. llill, tssti.,

q.llurl. .1 HUwr* 1 lilt' i.mlinl. "n. .1,. I n.! -1'lwlit' .urt. ,.inr rIlii .., i il .1''In'.ll' 'ti'oi'u ,,.. Tinlii I 11,1.I |it.,|ai.Ip| ., In, a "' ,111111'1, a,. ,.t.' .11I11.,1 tIat t..l. I.',. 11I.1, ,' 11., f.
IIHMIHl. *.-. .. \v \"ll> l\Mi' I I.tiet' II I is-: t. \ lI.I l li AIM .In. .n. HM. "awi .
.ilMliiX I ..III. "I'. r'''''"l .Al l.. ..I.it., ''ii''" ''" i *h.I Iui ,.. IHIIHMIMII |I'iin.n.
.,," .... ..... _I Iii...... .."........... ..ls.ii1, "." ,..110, ".%MKHIS "'" Ilk....,.'... I 1.iiSP.1.I IH'I" VSli 11'1.1'I l iiIIiiI.P Ml- ; ,, ,., 'III'' ,, -. -- "1". It,. III '1 .\......... ''''''.1 lint Iw III. ), will ,.,,,'.11 ?.?. a Imtk: uf: 'l.wHiir| ut lurinolliiiHut : : ,'
o..ISS ..1116.... I .iI h. ... .. ......... i ,,,,,, ..' ,IS 'ilSi.I l, i.i, "h"h,,' i\ ,..i. I. I I-: i'in \ MI 11 I "IiI.i'ixii'ius -. I A5LI...,,,,,, Itl. .. | tin, ,,,. II,,"Pt. liIl.I.aa| Tlu urhMI I Ih'
".....,.,,,, ,.. ,..I. ,.. 'h.'''.... IIII'' '", 11..h.: kI'ral.t'rp1a.| |...' tut, ,Iii, ,, II" IH.IIHiiirt '''''"a "f "'"""'11I ,, l I.< rlicHlly. 1.55I.nal. I
.... ......." ... .. II. e..,,,, ....nno"I' : : ui.iuozii: : : : Clocks I 1'.1, .5''" ""iii. IK-HI''Din' .iiHnxl. MH, 'Ia.., h a I. lip h.."rt liri-nlu. .nt tllu ... right' 'I ,

h" .... ..... S.,....r....... ... h. I4 "IS ,5 ,SI., PIsis I, 10 II .... Jewelry,p :inn::::,,: ,MIM..II.': ,I,: nillialiln. .liimK| .. |llun'ii ., .li.itlt.Y.. 11II.1., hut thn. .. nil..t..i ifUliwInu

.., .uI .....&..SI..i..... I.........,... "I..,1., 'i5S "r, 'I. ". Si I" I. I p5. h. is Si.PU t ..i.i. ",',.,, 11.1. IIii.k'in" II..... ,, run III* h,' t.hi'ti,, Ttl.'y .iv.
,...... lh. *. I. I l ... n.llliH.. 0. E. McREYNOLLS! I i. S "St, '"'', ,","! .Isi,I,,"i..."p It.. ..',...I no-nun APi "t t t'a 11.11 Hint It .In rift,,..'n. In. th,, Hhmttraa. Hint, thwl "
1'1 ' % ., .. ., .. ., IHI.IMI, .. .
: .I" 'I' ,. .11'.. mm IUI aVt Hi' ... Iisk.,, Uiw win* ilrmk.I Wat, ,.r n,4 I.. n|.."idif ,

PRICE, FIHY CINT8 Architect and Draughtsman. I Ai I ,, ...., .'P1"".,,,.I IP.s.4.I. ..i \"It.,'. In .Mi,. ,..."...',.MIIN. a".1 l a hi IP II 1 U, I h.,, tiiklnit' any d...li. ami I tin |I.r.a... U l Is .

FOR SALE BY All P4UCCISTB.Y4CiwCoi'diat. a 11'1".111'\1.\1'" III : "" : s t i 111: iA ''. I.I'I ... ..... ,"W -..11.I S, .II |IlIIn'l I) 1,11.1"...a.u..|||,' titan I", -, .......r.it, thr. .Inr. of ,.kit,lii i

'" '' 10 .... 1\ 11.1. H I ll\l ll I'I.\N" AMIT! > < I IHI Lewis :Bear & Co. I I., I IL.I., .lIlHI. IH il. |t..MTUI. .lnlllU..,.... Mil I .... .l.ith ,1.1 I.. ...t.'ris..1 I I'tI.t'il. ,, I
I. .. .. ,n,1 I \ "".I I ...ili..ii. ,' ..I "ii.. I,,.s..ii.q, I' ,. *,... .... ,. tnt.IlIy ."|.."tIlh.i.. I lion.'" ,.",HIT
.
'; \II"i \- IS.iI" I" II.II'r." II! tIMiiil I.......II 'ii.I 11,11.'''. """ .,, .4 II.. V.1.11. '.. I., will t. a .. .
.l lap. iik r
.tt II.< tin
l
ppit:, \' I I. \.'. I..1" I: \l.. I I I s ii.Ip..ai.ia. : ( 1".1.-. AUhlitlt H .Imill, !1".11.. ...,.,,1'I' ""I I |,..,.,." Hianll.l.iln. ,. .,f |1.141.11.| || 1.1.11| | |, )Ill (II. .iwi..liiniiHtlim "t ,h,,, r .......ll"I..1I| .rplii.l| ("r th,,'

,..r.'niA4.i.I' ,...,....". ......1 ,'rn.Il. ..,,1 lIu..1 ........II'!.. ...k..r all,.fllllllu It,.. .nIf., .riugn lit I hi rw
Mil,,, .ill., .1' ,, .nil ,lirarta. f"r olr. Commission Merchants. .. .. "
igi. I 'h. .".1 """ ..11. .." .I, \II. I" .. ...11' H..I..I' .... ..,nl.a'........ \\ .1.. .. I'iflilll i IOWIM! iltiuuliU I SI
DYSPEPS".INlar.UTlO... II..I"i..lriul I. "ml, all L''..,,. ,.! 111..1.. II.; ."'.....".".,.. t: '....11 'II'. .
WEAKNESS (CUM I IS ANO FfVCR .. ..... k"' I. H.,1, wit 1.1 I In ninny. ...-'iii'' .III.. .in iv: ilflHnu
I Illlh..
... .. ..I.. .. .., ........ a I'Kiill.nitlt.1
Mr I 1;> r'. I. WI>KK. I ,1 a 1 I. I'I 1t..I. ,, .. 1..10,1. whIm... I h,
MALARIA. LV! ( H fovrlAINT.KIDNEY |i\|| I" ''I"" ". I."q jrtra "" r ,
t'.... .""..II'.... .'''''' ........,.... .... w.'I), ,I", |1.1.| ,|.mi MM- ,-.1....,- an ilI"I'IHI..r. Iny. 'luiKtf I IMI.I I ..niMlnb-l, IK.rillKlitpr.
1 ROIJY.LrS.NEURALLIA % ,, ll II A$ ll'l' MHH.' I ltlr.lt :". *. STAPLE &FANCY (GROCERIES. y I ...thai.Vri l | ..r ,MM' I 'owtirii. ,,, INIn, "' i-HMrm .iriinlh I ..r. It l I.Ih" 1

AND HHfljMATIJM.r wli I \.lt, il ,ll.h.- ..IB -. ... II".... Illllmnl. I Ni..,,,'a.'I.,'I... .... ". a ..iNNarU.H| ..1' IN.HW.Ola.. In.I! ."il.iltb'I. of Indian xiniinii,"' r. ....."1"-. .
= .1' J "II'I -'I 1'111 I : *. '!01\MO|: I Ii : 111,1.1. I; "' '"'". III.p..fla.a ..1 lliuliiK mil.. ..."..1 ....... Tim ...r
I' > 'II. | lila DIM..., |
: : \ : I ? I 1'ilil.n .",1 u...." Mr "I.. > thai .
:: hi .. ,low hurllit thn
;:: .. ,. ", \MIA, HIIIIIIMi . ,. i DL10 =, f ) .. .. ,,, ". ... ,I' .. o.j wI.l.I.h cm 'iiil ..,tr,' |"H'!11.1.) .,? hH''I') ) t..,II I Him' ...n., ..t.l.,I It,. i.i ,?""I', |*i "-i, ,iih'hini. ,;nI ':n

7. and [.. I ". i. ,r, 1,11W.LTIIAltPArCO. I ""'hil'| ''' M.i. in tIat.'i, ,ui In,,.r...1.. .Js.j r.h.. |II'''' 11.,1, I I., lur fiat with, .".ss Ct..islit.g

... 'lOt' u.". 141 ( i IT ( ) It >-* : : : Ii II''i alf .i....,.. ....1 ,. 1'.1 I..., '. u I I.'..",' I I". s.f I.-. I a" s I..r| .
.
." : ; ''n '' { ( ) I".., "",... ,,," ', r ." j I" iiniliin,., I in,, ''acettu, lu Mi, I ,',,,|Ii|, I Iiii watt. ... 1'1... ilinlkl. :, I'.i..p.. I 111 i ,( 'Hili ,, Pla.4
< 'TI1fI 'TI1\\ I Mr I '" \ -T. "| I i I"I ii, I 'I.] M::1 i iI 1" '. i.t",",r,,'it. ... ...4h.. .t.I. \ 'is.,I.., I .., ut ..I.I Iuf ..
I"
:\.. \ I..... .... ...., ... 1"1. .. Ii ; ;II ;i" I. .. .Ist.. I I", 'I'"I'k'. C' ." at a.. Ii.. ",..... .pa a.. t.i.il.I.a...', .\11.1 I I'a. ..

J/lJtt : Contractors and Builders I, II l_. .1. I Ii..t.'I.IpgII..p.1.p. 1" .. .l.a ..yat '''''''. h.. IoN'". 10.." I "55 a'a
; ..t'o.r..1lall ,I I r ,".. "I "I II.... ......ur. .. a "1.1. .I. I Itape.p. .. IH r .InilKlit..n, ,,n.1 I i",i.a. I .... 'a I IIniilir Ii

'I? .. ... ..,. .. .. .
.p l'1'f".In.., i w.k for 'liiil I t y I I' < 'S.at S.
ix to ''NtI. "rBuilder's ot'
M." i mint"
: :: : t.
4 f. 1. \ \ \ ,M "ili I"II' | ." i...,t I I" ,,,.," ) ai.. amino Lr In,liU;| ,.' > at I ; .IK -I! >a ,ritluir

C f/\; ; \ Si' .i nii .liti...t liromliHHiniii, | i lit,' ",,, t.. ,I.., h .kmluit. wul' i MI I .i.
M teriol. ,
\ "l.l.lll.llTlM'WI.I" l h..t "jI"" 1 III ..
r ,, < 5" .J.1 ,! WHOLESALECROCERS ''''- "I l MM' mrlil! Mini. l.arrvll, ,,| ....tu .., .lulillinii, .. .h. h u .bat I r ....'.in
: : \ \ : 11,1 liltt.r.I, 'lull,, |lit.atIi I .
M nf ( toMivr. or,. Again 11I..1 I u.i, -I,' mi| ir..a I Is" r
"' ', '" ,"\- .".. ,It'.,...,. DRESSED LUMBER 5' ii .....II., ....1 ..II..,. I..... ,Ipp ..._ .....111...... I..r..tp,1' .,I .. ....,. ..iinu"I : )

.,.', .:..... \) I r,' : ; :..: ,'I' ? iiii-I ",.1,1. rItes 'II,. atlvl..Itlit tiu tnu |.rny ,,i' .111., wnk i .'I tip
I
rc. fflfeip SIM-XTACIJCS.' ; : :; : :: ) ni4l, I..., alt.. ,..
I.
: ." .... .. ,:: :,: :: :, I' ii 1,,, iiti,. "I t MnUiiii Iki. IItp Va' 'itli', uny m" >', ll vliunrttlilo
'' '' '''' .. .... -. ... .... ,VIOULDINGSi I I. in I"tttii..lnae, riiiruiltli 55
"l > .
r k "IM lit .
till IMITItli!" .w ...,11"' ''t'| ry.r Tlu") iHilf" try !"
I i CT A'1t linn, IIIII..A.|> <11II..1'.11".t l"Y""IIIII Ih... .llti tly tin, I
OIj.s Diui .r J th.m.1 comp.n. \ l.\\ .V" "K UN JEt. U. HOB DEAIEHS.:
5 I II"' .... ",,,,I "I ..... ilitlil' iu-. i>< tI ln. ilidll luin s .
........... u, .. .. SIIIN'G-LES. -- .11I1..11.| ..g .1 ll.l-; |1",111'| ; ny ::.ro: :
"I'' ', ....1._ I l'n".I'IIU'" ': IIY UrAl II I I I'II.n."ITH"! I I, fl I 11'11 mill,. ......1". Iliilllu. Iti.I, al,.' Ti',.. '., I lI nta nt.t VfI
PITCH PINE LUMBER and LATHS,, tin WMI.Ii ... p"vhat.. ala'l..a ...." '.m''" ...
ST. 'f.1 I !IVrdiilo ri.niln.\ Mills I i \ i"itt- I.II"' i i iMI I. SPENCER'S OPTIIALMOSCOPIC TEST LENSES.i J"'I'II( ( Sf ,1111'\llIcl: FIIIIII' ttpi 'HII' at "..11II \ .,. i niurtiil thlr.I.. iifaait.r'a..l. I IInw
In'
t'J ullM-r .if IwiaIaa| ......111" rallruwl d... a thin. l., U .. i lutuu if .. in
I ..D i i ,ri ,- \1 i \. ...: liiHillM \ \ ii H'1'1:1 I: I i i 'Ii'I l (' ':: ;'::I "l"' : ';:;' :' .;.";';,1' I1); '' > .l -' ."..I ''''I 1). l.h".IN'I I i.i,, .u.. ,H I" I ii. "'" alp....., ...1'| .... o,....,, .(f ,I.It.g., -|.....|... 1_ w NuuHwrih. l..ii'
d;: ,, ,j ""I". I.: I, ,IH I "II I, II -. I. l. In, I II SlIP l.r.Hlll.| ... PAI'KK\ : e AI'SWRAPPING \ : '''ll MM' ,,,,"1..11. .Ilrait lu",.

ll '1 11... .... .. .11 .. runiHiHiilHli.i __. ---
tfJ1 I "I I II I'111': IhlH i", III'. i ii. -11. I riaimIIP' m.i|, li 'Miiiriniiililt. .LII".I, I ,mnI will tI.. KMir .1 'Mil.' (..tut. I.i..tiiIIUV |I.} ..._ ..a1rhla. .a. aJI..tiaytlajaa..rasat w.....
Knowles :Brothers i I in-. 11,1''! ri.ri: P..iiigri..1.1( .inli.ll, .... .,. ,,, ,,,. ... 4 "
'A"" '' ''. .IIt. |1',1 |ii"( | |11.| an || atilt ._h.', ..11"...', MMhi. ., I L..l.ir I ,

|I.. r." ,it" ..I.l .rli-. .I.. .mil, |1.1",1.|; .. Ii,iglil: |, I h.v, ,' m.. |1'.mali..I"l ..r.. ..II" ," ,) t.0\ .. .,t ,*, A'I' Will"I nt "hfnHnl". whlb "I|. ... "'in. lulII I
I ( '; 4''' "r"h'h. i ,,,,, ,, l,,, .l,.I Mi., ..IN.I.,, ,, PAPER WPWt'IIt-" ..
.1\ n.n |I' it' "i I J. IM. In 11-1 p I I. IIi.'r I .. .anti. IHI tIp klll .l.l.; It.., rl
tsJ KHALKSTATE{ ... .. |1..1. i .iwiHlriiiw, .
S .
(} ''' l'lIit.t.'II.' .. Clocks Sold on Installments.MERCHANTS i.tII.i\' I ill,"l'i'' 1111'I I \ / I Uir' .mil. apt, iMK.ullii 5 ah.nlm ..
CLC'. LBGU'.Ilm I -A lo- Dr. A. Riser I . ... 4 ,,""t...t.. ,ij' .... r'e..I.1 I'rwIaiiit Mnl, ""'11 lull lii. ...... S Millkuu. I..

.. ." ,10', .,_ I I PENSAC.OLA. FLA. r.... a 1.1. I. II .... apt gv.t, a Ii..... kin. ." I.... rikl,. .Ufa'"> Mimttvn .

: Insurance Agents 'DKNTIST .I"..,1'. .. 'I"". ....1 II 1.1..... I.. 11.1. '(:all........ nl i. I t'P.., 9tt S wi.r I I. ;

"': tfM- : ".; : *,;ii 1;i fI.'n' : ( INhi I = "I.. .". ... a4iui at.ttIttM. I.. ti.. .t.. ". vaul giv." to |..4ul..mi I'' uM Murnwl IN,,". .
fj jj- ovi>r .trt| oJUr' nail 'I U "' 01I.
.
I I'l: %" U III. I .1111"" HOTEL "'I', t..".... f.., Will. ., I I. 'll Will
.. itul .
: III. IT.M : I I \l 1111 > lI ii. U.y niiK'"' I'' "'..10..I".. i p I.....
r.!: '. :'J ':; =; lilpi ESI'II:1: ..PPI.. IM> li-ll! MCor. p. 1111 Him., ruts. > 4. i r un 01 ii,. until It *,..1! "I'| lik. us.. hairS '. "
.rte. ,t'. I .1 I ,\ ''lOf'I I II", I ..I I "I'..1 ll,. '. .
w "Ui p'5 jftj iMnrtt. AI""' '' U ,". si''LsI'I U I..ltl'r II .1",y ",. uwolu. ,. dii Uiy. )tr. lLt. n wnul.1v 'ss I I I".
.' I .II .. .t; ..., I Ii '''' ,. i, Mi I I", I" .mil.1I a |l.a. .
Palah Inlcmlincm' Sis ? .jii. ,1 I ,,,ui.i.! .
S 5
...-,..... WIV Cor. Palafox and Covernment I 1,5.. ,I...... ,, .. 11.' "hi. I, 1,4. .tn gl Iu.. ". an saatIti.i" II ''i'
Wl. I in. II IOJII! IIILlIINT': 'it IIStNK. Sts. II" il; ,1 I in, ?,.. .MHf Mi* _1,1 .."."."......1.I ....1'i iW .. I .....
,,. ,,, Oil. .II. Ill, ,.. ,tI.aIII,1l.a|| ttur|.1| .
I' 'IV nm.Oil I.1.. .\11", ,, I. IM. hii.5z.: W UH, w> a.kwall.. NlllMw' .sa" 111 th. l-IIKl: S S ..,1 I, .
I. ,. 'L"." TaUs: Supplied with the Bt the Market Afi-rd I,.i.i.,, ". fi I I.. '"'''|1'.nii'', I,..ini.. a it> -OKI.,.r .. ale. ....II.... ..er y "lay| ..I| ,'Mill*! .hi* .....".11.! I ,,,..II. It..> I Ii .' p ..1..".

;; ; ; :,,. 01.I Hii.l. I il I.,I I.. I.,. ,ill Mm,, .",, i UMI, I..'.. ,lI. "I..". II'". ..I.*"...,.. ,.V ...., thy awl, .01 .1.1.. ..... ,I..p. ..1..... to_to. S )1.
n. i I. .
; : It'I' M-I t 11'.", awl !I. W-- a... i.I I,,.. 4 ,ata, .i.I. ,sail '
I F Fine Gold Fillings a Specialty. ".r .is'1.1.. .. 10., .... I "I. . ., mil rawalH. Hill that pn.
MM. i .. HI IIIM< ,1In .
ii I \ \l. \lIt.\I I I I \v tI irnis,: n i: \ .h. i iAirrsxihN'to li. ... ._ .ha at'. .1..1.t ,_" Is. ". |I.WHI ...
.. ; 1.1. ..,
I' | Hatr
"Ihe Mik aaI 1" .1. II I.'i.i.i.ji.i." ."... I'IfP.t-Iatl.aa.| '..111.">|r"i ansI I ..I.1 .. 110 .. ,.. .
ai.a
i ,11, ,i, i i i \. I Kluii iiip ,In-, .. .... i I.., 1111,. .ll..,*I... lIar ,..IIU...... will .I..' ...ii. i. It a. I* IluI
,. ,, .Ip .III" "ally t"ai..ai. I hvHi .
u 1: .. .. .
1 1 .i. .
ADVERTISERScan !' !' I I I tlHllltJ".iIlC.( < 'ss'.. Portion. of I tliM'ih ,S I .".Hill.iiI. .. I .44.I l | i.iaiaiIp.I|11,..... hlllAlliHl.I..I'" ... with iii4 |I. a ..... ...) .. ..HililiK 1,5.II'. l.rt-y. la....

,. I i >i',|1' i.I' .i.a.apK.. II.." ..I| 'I .I.r..I. Ibalwbkli. ..-... ... ta 'ih.. |l'rftIMI.| -Mk.... Mr.....--S -
learn the exact cost : It"I:: ',I,: ;. '. .::; ':" ,',', :: :. : :,: Dr.T.J.WclchDENTAL I ., '..1..1,I I I....,,.. fiUI' II..IMi. Prrr I...... IM nliMl. II Mull .b. .. .'.unlrl'will a-.n: ..." ...... Its, aIl, ,

of line of .\".."." .... I II .... ,.. ,or .,,, ..t .. '" ... ., ,.. I" A I. ,. Rooms Newly] and Neatly Furnichcd.::: ., ''I. ,.' f....." ... 11t '"" ..,....... ,I.ar*'. walui. .... war a pr..ja..t lull'nl...l ",_ lak'. .. lit' $.1." .ta.dy'i', i, ''a Ta'kb "

any proposed I" .". ... ,.,. ,., ." 1 '" 0: .1' ,,, .. I. -5? fl'l/| ] '.. ".. ..oily ...-...... i.i,,1. I''. n..,,11., MOl T....... f'1" ai' '.pllydpia.

American II OYLEY CARTEl ENGLISH aa ataS .tlla5Ui." ..... "I .'i..l. .
advertising MIKADO COMPANY. SURGERY, .1. 1.1' Y ( '; I' -'UI.I'I.u.' .Ia' IN II < ifl*':V ..f.;.4h., Jllll Mlllll. ...... .......1 .by ....tIfIi.. Ia "1wajar

', .. .It.ii.. .. \ "' j nl, .1. II 00'I.I I I I. "., ? !,', Wr .1 ,lull ,..e.. aaia I.k. ., I ..bIy.
addressing ,11" .i II "''' '' '. .'' .4.1 I 11,4.1.1. n' 11..1. .....1..1.| ... ,,... ..1
art) n-i "
papers by- ,5S ISSilSI' "I. i. It.. 'S I.i.tr.Ui" .1.1IS I I.. "'ll I I. !I. \II l I klM- ... II mr. ... 11 .. "M.ii I I.,. IiI!I. ..11.1, | tail Will ....111'., | I.......... .. Ia.at .._.....1 "' ...
I h.. ,. ..lidI .. tt.-i, 1111" "".t 1,11 Ma Iaita .Ll' ) ,
.. I .s.i., I -iS. iSSi ". S t ,,,...1.1..1..111.I Kl.lll.. ana i.lilSla ti,4.a t""
Geo. P. Rowell & Co., '', "'", ,, lit !II, ."..." lito ."1.01 :Don'tlH1ry: .V I >W.laHI| ... tk.. pri." a. .IIa..i. .pa 1.1" 10.. ....., ,,1 Jo. II "'to ......,toO..1 ......,
I l :
( i
,.... I" .'.'..... "H i I. IM. .......", jll\1'\: : : .\IU.\I.NS: I l.I'M MlS, \ :?\. I ltOHU.oIt. ( ) ; : i 4 'i ......... 55 I. .I1111. : !MII-T Miiiniisii U M.lir I .",L a.t I ..,, I....... p.*.... &bo' .Ltiat ia..ptai '......
f..i '
N............ A.v.....'"'' II '11.I .,.. .:..h.I'...'. .. S <> m< 'II' s..r. .Isa.'. .' .uJ.I I !I Ik.ii .1.| $ri g mil
S. .. .. .. .. i .Tui< '11.\ I .Ii.-. i.it i .. .. .... .ea 'a .l. .. _10 I lap-
'0 Ii_ ... N. y..... ,h.r h. .II. .4I$ ,1 t.rIi, a .,IL .n.I I.I I.Ir.I .. las.. "I II..- I".vapa.Iii. ,. 4'l1'
Ie'.4 .Ou,. ..... I "' ''. .......,.u.L ..,p..s..i.I "." .ih.. .. ..... ,. ..It... ... I.I.Ml I.> III..... Mill. -. .\ li OH I t.lt."I": .I'r -4 I bIt' I'AS I lt.: II .\li .\l I 1 IllrWJANCII It ......1".. *", U.....Hi. mini. I I,.. I""j! j!| ... ... r. <-.|.. ,i4lli .. ?, .lamlar'J $' ... T..,....

,,, ,. :';; ',\::11' ililr. .;IMHI.M.; I...wjr.. UIIMMI.I : All UOI.h: 1.1.\11.\ I ...... = Mi'sic( :C." IaIkJ ......tri. Iii'..,. .. w....&. .". I li a. 11,11, and, V-.lf I ... Ct.llta..tt..a .1 ..... .
..... .......... ...... .. fI I I. I', .I..h.. .I.a ,... I" "I' IIOt'SEJ. ; "S.,INlisK. I... ',...'. ...1 I.. h.. I II 11..1. .
tr first.ton Respect ., ...f.S. 0&.. t. ......'..... r ...1"'......... ... ..... ,...... b..r..". I ,.. "Ir.9. P. .'. I It,,,. tk. ,, .\, is.,, ,..s.Iv l .. Tt.e..i.. Will ...., ....., ...,.,.. ami, |..."n 'fIio-: taal. ., ,a.iii.I.. a.l s jurtUli
c'IJ even II. w .. ,. ., ... !II \I."... S., I 1 ".411a4 fpa a lila.. .... '
.' IaMi. a.rI \ 1'1" -.i. .d .. .,. -. |
I '01" .. .1 1.h.4..I.l.i, UN HI .N..I..II.s". 11' *I .li1 .,..1'l |I.. I -- .ml iHirrlf.M.. irf all .,,. .k ,
..,. ., ... at .... ..f .
.. .
.. ..'......I. ,... -. : s..i b.I.i. 'fUllllh tahat p au- thai4
:
I". ..., ". .. \16.... II.F' .'.; 14.K. .. '...: I. P>:. 1 H. SNOW .,"-.'eIs. /I.. .11 r..a..I.,,, t.I"), 'huliJ. wlp.k..t." r.trxllrnl fniw Ilii |'I.| .. ..I1.a.oIIo. .4 ... ." .....',

Hotel l..isi.I.a.111_ ..1..... ...... ...1 ,. "..... .. ..,4 I. 11.1. .1 Ia. 1r,4.- Ih. .. Hi.. ?.fI ,.. nil iimHufai. Inn r, we an., .pr.wml| In r p.Ula .l'Ua. .., ._. alIt........ ahA.. i OJ ."

City k ,.. .'..M.i.s...rI.. _. L'' I..kkVbL"I. ..,.t4Il..N. .. |l 1.t. \lktl. I."k..lak'411.'IIIir : .., j fOKNKK J I'M.M-O.X ASH" I IMI.NDKMIA' ; '';' STcTI! ,:,: >i 4'.1....r. M"rf*.I/1.' ., C., ii..... ..1..i Ih.jil.I..u.11..1. "I.'."i1. :, ttr.l. I... wurk .. .... hiM |lp.rt'Iat.alt / .10.... ...hijh..' 1Ij(."........... ."ni It a .... .., .. '.............
I lu ia.tly. ,
5 ... .. ..""... .. wlo. ....... ....M"I. I.r.r ...... | t ly | .*..lIly MM.! 1,
Ed. Sexauer "S.S".. ......- Rtp ..".. ,I.... .... I. .... ,....... .1.. .. ,.. "".. "I. i..isi .,.... 1111 II ''l.I. IMIMIIII. all '.....IIt.. "IItIt' I a.% 1.1 t:. I Iii l"w,'.1 ram. fall ....1 .... f., y".... .a'.ip'II,.' 'f4.w !.:" I1uL
Proprietor .i..I.. a- "f"'I1.. .. ........... .. \I.." .." .4 '",. r ... .. :lt..M.l ... A. .u., ., ....1 I win .1.).1.IPIIII 1 .
.. ..... II.... f'\I.r ., .\NI ) ',, 'L.i, .. lla ..i.. a-ltiiu I _.. ., .
i Pi..I It.iI.,, ", ''h. .' . ,, .1. i\ \ IIo. :. .1.I I. Hi, ",ril ,... ,11 .. ,"rnmU.. "" s
:r. :: ,=.5 L'.5;.: I .. .. C..'< '. .
i.. I: i. .' Ii. >-.iI i 4 iu. IAI. m.i "
R J. COOKE Clerk, ; :: :r ;: [; Jot" "I. I" I'' '. \111" .iI\" Its' '''' I -' ". I I. i.I, "' Ia> r "..." I Niuri. that U.'nl. li s ". ,
: :,:?:f:, : ; : : : . :II.: .,.:.s, I I: ;I. : ,:, ,, ::,,T'| .1.. .. i I III rcath.Vay.at.ia. ii "HIi.iluinu. I, S S
'" JVERNM EN'r 3T.. P'S:: ,;,. ;, ., ., ., ... .: ; .. ..:. : .. : iI, I I ,. ', ...1. '" .. I I. .i .i., iip For 8nlo. : '" ,, ,' ".. ,.. .. , "1V.t.II.I..v 'it"N t'tt..iti..". fn.mI ', at ..*jr Mltn. ,, '
10 I I
.. ... .. 10 w' ,,. . , ,,, S "" ,1 I I IHIM .11 l '-, II. .. ".
I II p.
.. .. \, '''' II : 01. _I, vI | ".unit ai.I. _Ity.w .
iSS1 ...1.' .. bSI, 101"I" :" .,. ..... ."., '. ,, I IHr.. ." r usp'.s 's" "I i ii" "" .' ", ,. I... il "..p .. ..1I..r ", ..", .., 5
I" :"'., fll i ib .1:11", j jI ."...'. I ,_", ., ... r A . ".1 j I", si.I 'Oh'' 'It. I ,. ... I. 'I'. ,. "I .. '''''. S ., ,I,.. ..". I IS
I I. L. CRACIN & CO., ,' .u. .. ... ... I 5" .. ""N, '.55 '..' .... ..... ,.. ,. ., "" ', ".1. !:. ". S .. 5 II I ,I.. f" .11'1.,1 >. MI, '" .
I I Il rL". \l 'LI, U""I" ...... ....1 .. .....".,.. &.11 ,ad c., ai' \oj. II. ... S ,_ I. ., .... 'S. I .n-nl. 'IM ." h': i "'l'l' ",. .I I I....... ,,'" .. I.
........ .M ".. ui ow lIuI'b.b.I4L..1j. "" .. .'_.ab..i.. I"" I ..1 U _. "M. aa.J .n _, ............ 1..1 biar.:> ""It I .5;' S'; .II \ ''tta.t 't. fl... 4 ....j I....... II" ,: : ? '

l I .11.. ..: '. ,' ... '. : .. .
*
,,- **&...1...>...** p S .a.
----' ..
,"


I e I
Ont1nrrcii'1'' 11n! IIH:"'I:VI 1 HXH.IIUl!:" I A\lI'AI'S, I. n \III I IUIIli.. I'IN; \ \ .\" :";\1" ""

'rl1L 1Coli1 '! ......".Th',, '10.. II.. .. ......... ,..1.,10'. "II 'II 1.1.1 '11'1"" "1 111. K "lt" ,. J nNS DA VI
.\ Mi San .
I.\ iniin-iliv ltd from ,
SCIMI.WItKLT, I Ih' I lilli, i" 1111") h.. a '"iri .In h', 'hf '"I'I'I' > I'.I.( s,. rptarvofihe IVnuaioltin l

PUBLISHED ..II..winit, In Mill ....u"I'.. ami il I Il.n.llv I. '.'..1' 11,11. I. ..1.... I I.,iutiI ...rII. I I | |,|. rallratil wlili 1 t>rewntnim

WEDNESDAY: AND A1CIIDAY I nilM-l anil hluhlt ....1.1 I Ill .."..' ......11. ..... ....., nalmil. :: : Ian.: lo Ii the I :;\ | ,IIPf ,I'' .. I "" 'I I .' 'I" "

Hi 'II,, I mm r .''I'II.hl"' ,: ..,nNnttn i I. poni'' |Nilh,'v for ran,IhUtt* I..Ic. ... riHH ll.. I l... .>.....in.HLI.,...,) .,. ,Si'.hol.a.' l|'|itar< In "II,,,, or. h I I' I" ,." ". t
\ ll itpry- it-pnpit i.n to ilat, I 1'hp' iiiMiiliiy, ,., 1"I..r'"I.
.'lino "01... -Ahrn Yolet ari* j".I. ItillitPI.I.11'I.. .. I..I "11"1.1", airo.ii HID Mhmn. .. a I", ',." I'" .

'mitt. VI-.KVBH. ,i"' li ill, Ite l I. after. I .... .. ilat., HIP .., I
: ,,1. lik'lil HimInnlh.inlnrt il hnl't 1" f. "" '
Thai. I II ao-ralliil gcnilrman nm' il. lr I. |N.ii'. nilliiir I," !
1 r.wnrl HM. ..nlinxl.lalnrol .1I1 ilini-p' In the |... | v.,.. ,".:. .n... I' .. .'1.. :.. .
tllr: Mn.U:: \I. BUI II. '"..10. In pi'Hll, .I' out tit flair anlarirlt .1 : i"IH"| .I.I'I."I.II| ". ,
l.ilNlli ( In wnmlirr.1 HIP Inl.rr.l of .". .
hattrllj) ili.,.olinlr.l" by (In* totpr.That .. I .r.l. II "" "" .
the Hcimxnib pant railwir '
nnrl.l, H-l, ntv'lil, ami Hn > roii.illoniifllip running ticrlh tml aonlli,
through ai'itln .11.1 I Ihlill''n'BOP amfiatlit I IIP rerihrl of f I hi* |NH>|,1.| nIhl.iiniHIi irmlilro ".. riM.ralr.l It I ) I wlili HIP rhan/e. In the pnmmprHaltilrm ".1.. 1 1..li.. ..h. I. ni..,.

IXHMIIW. of ". "uI..r' maili linffUItlli.n I. vi"r)' pmphalli' inn... i whl, h will ...arllr Im Inanitnratpil _,
,
irnli.il' ol fliin.>rk. < .. laml. amitttipr .. ''
.e
lit | willipinlnrthi .. .
.lawi. hull: ..n.tll4ll" tho< ,..I"h'J110.. lllnlT Sjirln' ... I ohnnlnnami 1'1.,1. Ir.1
) A. ilarknpo xlllnl ilnwnii ..... ., "lh.. ..' .,
il* al IP anil fi-arlr., MM: mhr i .1..11 .
.
luteolllal, .olll..t.1'h. .'Hie 1".1. ami l.iilfainlhli '
| in the ( lit ami IMJ .( .mi (< 11".1-) II'4.hl.' | ,
,. .Mr. ,ilmi-if l.'tmtall: (ml I,hi" e..mml".o Ihp I run "nrrwnU|' I IIIv. |1" ... "Am.I"w" HIP N..,rtli' tiiK.1 ta.l: | 'l.lanl Mohllp.. 81111101. N.1 4..M an .IKa.I ttrraa... Ht'Mih .

high tariff I Hi.in....ran.' ami tln> .tlroniUKrliic ... of the IliiiiiMralir, ,parly' 'In Ihlrun \ : .. ami. N. IHIP: mint rxlnahn. ..r .1 .".,.,_ ..1_ o. '1'1 ( I "Cf ) I' I' '.
rlvi n, ami aithci ".lh.,1 alntnt HIPlltlle ..,,inliorn' rillttai.: 1 hit <. I 1
. an.1 oihrr MM. inirra.iniUtatinn / nil :.1. .,
I tin harlmrthi.t fonnoilnnlllla .la, k.m ami I:iilnmhui I. 'irlof Mr mini vr. .1?.
.1..11. .1. a | .
that II..r Ilii It nil/hi' rf talioIPH .
Hrm-li-LoiMlina
,1 l I ling tn our jrrwninn.tii lc (
I an< iray In w. Ir lir.n.Ilirnnl. 'HIP irrrat railwav uriipin, whl.h |aW7 H Iti-M...1.1 nmnl. Im tmlta.mnMmrllnii il arl'l. : il I..
| lii I he ,InMiirjr, hal ilmpiiilct! b.vll) Irn ami hare nnbmlli" I ,inl' ""A'h' of ."1h.I rro..n tin. iiiiinirv Iran.vir--lv. anl

the |...oilo| lilanic, for U Ilit, tliriiiwlTP.Thai .. .hrill"ah'l Ilirv waitp.1" wilt IIP.p.aiilr' IH> nr Krcii ailvanl,.urI miilnm, .w \. ... l rST .uv 'i\ nil: wouin .'01 nn: MOMIhKl.nnhii ', '

', ttr Ihrrc. la hr.in. .J".I I, I \ anili .o"III'j I I rallt .' all are, hut the wMi .: .. .
he IH part al.ililr,
I 'Ine aorllrtii of I mm ) ..1 11. of 11..8. .1" Xlikil.rialiri .,..".... HP ,IKHIII line I I.. k.. I'l.i, I i, 'I I ,
ha l-wn Inn for "man) vrar,. In Ir) ...uhI..uUe I "' anl, .krrn inlilhainanaim Kpamarirp war ),, la) AI .1.1.) wll"e In .dir' I Ul I'll-nl. rh.ik lio ,k tunk .trtmitrj "I.li. n "" ", '. \,i,"", I
) I I the "mmuniillm. | .,. "A.a..I.lw. ". ... .
I I.tn 'Ih." l I llirl "li l-r. f iml "r '"
tlh.III'rh 1..1..1.1..1 i an
.i I. h.I.
inakr. mil Dial Ilirrp aa nitillomire > anil rnnlrotfr, l,ll.| out ... 1..1. .
Inir In | 10' | >|,.,itnli, .1'1'I,1 l hiiilN.r .m. | t .h.rt "" ; I : ". "flh. .i.un.l. ll.inl il. ..1111 .1. ..,, In "i' "nly ,
10,111'11 Ilir I a''III.tlllI'I.km ol.lo..r tinvl I blind-nil" rln| amnnnia ,1 Illl', Mine 1"'I.'rll link* | | I a llvpclt) whlih will aomil.it U"lf. '.".." till" . I .1..I..a.
t ) (Ihe lt<.|.iihlran! |1.lIe., Oh Hit. hiinkprnThai' 1..1' fur lie Illimilnulloii went nn linauran.l Interior. ili.lrilmllntf. ...,,,, i "", iv. "a. I'UI f: ...112 .11111111. ...nn H lloKr: IIIUiiuliester '"

1t'UII'.lIr., l int tin) iniir| .llnii' fOr I theljlmr" lnntrimlil! will r,,,.... ,11011. I..IMI frtl, ,,' !'i.iiHiwp, .turii (lull''!lali.Mr "., ... ... "."'I.'J... antl' ('olli ICKMII-! | | | .
K. N. \ Hl.
,.., nn .ti-rwt" "....., | ,
iniinliialc tlo..I I Ilr | Ii. I"r"J w.1 I'i.1 . I "" I n. I II. ," ,,l '
.h.I.Uh.IIII. ill fiarllihrrrnficr In .. .llll h. i I'
.
Unir rrVr-iiiH i 11"11. \ Si.liolm ami ala rar|>1. kDnMrttr \ f.. I"
hi Hie, firnl lipai mi I lit, Ihll"K'a 1>(''i .II"le. on ....1' tt .1.. II' n" llnl'. M.I I I I l J' ,
n '
.. ... .norel .t mnl ahlful.". Imp of I'. ,. ,1) : : ; ::; !,,,:: 'i :,
ti..llall..e| i Hi KHVI rn' I n..1 Ill.nm nflimkfiri. 'ri".1 HIP & M 1"1. h.rr am Hupnr l Hr rkaln. l.irr; I ,n i ; ; im l.i n I < li. > i I IU.1 :
.. ,I.n.nii.U .il aneailv Irn.I I.. : ., .. 1 ,. I nr.r kit I I. rrl I
"
mint 'llirjrliat ". nrp rulenlMinMil'it. That HIP ilat nl drunken (nil IKHIMMilith ,Hut Hk", Itpiltnimeil HIP, .Ian ami wa.> .1".I..e | Iliallln' II' ." in,1.1': "

an.lll.. ,n'"nil la .I.. ft.al Milllliorclifitwnlof .| lanr ami nl.l. limp Ira.h\ ra amimllHHli .1 Hip.iKinl foraili.iffnliitfliii/ynli. fruinHie the, .J/.HII.I'I'\| |" or Ih ,t.. will .ai.. *v'M, .I" '"li:'''
linmlivil.li am, wliUi. In.. "llu' INNIIIIof "I. him .It'r.i .". w rh nine, "..1 w Pan KilM* all ..J.u'uurt1"1.( ., IViisid.l.i, I'l.i.; .
Hi.. rr> l 10..1 anillilc It.. |ia.l Into HIP hl.lnrt' ..r rJiinnii from' dovirnor. I.Uml ."r'h iiriimiip. .them the hearty' |* r, o.iol.niM.

., .l mi'n 'if .HIP Ikimarallr |iart) ,ilietattriilji.That .. ooi<'ration of ,the illt In rll.II.I"1( ,..nil .*. "., "|At. NICHOLS, ROCKWELL &CO,

rtiili Hurl. Mirriaon, Ihnrinaiami nn nllaiipe: ran lip (ilsi-ril 01 HIP, inlin.l.ifllic. l'c".I., A Mini- ." ..IN, *,. UHa \h..I.I .I" ,,, n.t..II I! Iv' ,, ,, llu ... ,r i," tngS'ftn ,
l. ,
U that Millm MpinhaiiUnit i '
I "i"iii.li -
of the .lull" ot .rI .i In Inm rrlnini.I 1,11' ,1 ,
othrra <"H Niw., .. .. M IfONX IL i i 'nI.
J I 'onii"" lli<.ti. i I. .linnlly. mniigh oIhcloavenof 'I 1'1tllh" wiallril I Ihinnrral. nluIrloil n _: I... -

: : Inn tHiiim'rarv left I.. In I'll Hit' blink, lo Vnto tnlnvll : ,Mi\HtTI.rMr1HOPERA r".".o) 1" ,"" WI'" n..

.ate HIP inn** from ,'..rr"I.Ii"| ", ,,,,u t'it h..lly ".n. (ILe follower. S.\ -- .hai.,., Mii-i..

t 'I"he |HHIU| fulh a-in| .i.lali-. I In' ra1 l nr tin ,.11"1,1 I Ion) nmnWInir' Oly)] HOUSE ,IIMI *4ir a'| llruMBlta hart. KWa, I. B. HILLSON

>,.liaventatpil, Hi IKHIIP. Ihrj inAHilliilllira "iiiIn lln, inlln, i-oniit)'. MM.1.4k. H.-I.. ,M,

rrfoiinailon, ami .rr-nr. Ihal Ihi* I '..tiMiB, Ul. la IhIIICM a.. ,

i' .. I' \' ":. I r. .\ .,ll Mk Kmi. M,.... ..wkRni .. .
1/III.li".r: |'-lllll- ..Illlltt lllM.HII.Mnli .1.1I ...I.ItI' m ..|.iNr| Inr.t Uollo II. 1 I I" '
I I' 111 I' Il
I' II I'
ili. .lin<.laml. I'''"It ,,,1.,11.1., piirIMMPII ,. "".llh.1 li. i,li,'nlailnn, .1.11""og I"" .t", 1..11' "''' ,,I'i.' ..,, ..h.I.. ... ">' .., ISI WfcTaanilir I. ,
ll imm 1..11) i ruin llr.i J. ;
I
I .
In.
lli'rp ...ill"..I li" aitorMnii. '' iiuj..rllt' I. Thai rli.l| |tin) -i-lnn, | n I. rnally l lKi '.r, ",. ., "\',,' ,' ..I."II'M, 1'1".1.. .. ......'"..1. ,.. 'I!:a .. .lh..l.... I.un 11 A .. '.."r'' Ir" '

ifl >im, .. .1..... 'I.
.. lili it Iti: I '"Mi i' !"i. nali> I I'viItntl pnlill, an 1"1"1.| .wh.1! .1.1.I rtlitoiI1 THE DEVIL'S !

i ::; 1 ttill:: IN ;illi :iiinllt::' I; miiliiar.: : .I|. '; ) a r.I.II.h,1 I nxrntI ". AUCTIN .... n.." '.L. ..... Tin Copper mil Sheet, Jlekil Work.
.1.
|I", Ilii. ai" "IIIIII.hlll"II'. | "I ,an) MhiI 'I hat lln. n-mnllaii" icol h>.l IH Ih'ti '" -. ...,,,., j, '.. 1.1, .. .... ..h. 1..1,....!

1 try rtfirin ___ o.l. ami. fjil,.il t ', ,,1\" ..
\ > In KI ant II .f:1: ,.I -
: :
\ : .
'i .
,
: '"I"'" Stoves Ran es and House Furnishing Goods.
IIIIIUSNr"' rill: : HUH I I.\II. linn. foi, l In rim lionThnllhirn MillI: I ni\n IMin i HIM, ,

I Ihn, iiiimhti :. .. ....until.will., I. i. onpir.. in. I In II', rr..,m l-iliii Th. ..,, I I. ,., 1,1 ,...

1 Imp, IMIH |I'"HI.. .. I In Ohio ilnrlnimm I i mnlhtvi.i; : i-oriinr of I viinM, ;:I*. M ': "I.U."til.I iinhr I It',MMrmni I I .'..' ...". m..l. 4ma pyard. GENT FOr

\*ara lit II" I ..11111.rIH.'h' II", I' ,. l 1..11. .,,,, *, *, amviatml .. .
lljm.. whin ihrt aiTTollHK n. """ u ",1' m | "' """ ,1 | T KIN.I i aria tm.
: "
.. rn!
i. inn. ";, nllhi* ,H1* '1111111'' "'"' \ n" li" .',,1 I ,Iv lln' i I lril.,1.
: 1.1 I1.'k-on t pi, an,,11 I ha, vi nnllipii.l I NHM .' .
Intflmti. li.,1 ,lo a m t. ,,,111I..... ilmili'illiin 1.1 ,.. ...N .e. The Cambridge Corrugated
..
I ... nlil'li I", 'Ih' 1.1 ill i In- a I. OUT. '. ""T" ". .." AMMilUtM.V .
li l '
I 1"111
I' I 11.. law .. ..
i. .1. I" U
"
linn 'l'h,1 1".11. .
|....... Iniinrniw" for Hi" lli.t 111' \ k.vNii.. .I Ikkt
.
1..1.1.1.. railroail .II 1'r" I." .1 l .
"
.
I I. .
\lil .
IHUI lalvi-n .1.11 ..
hi ,
.
'J Jh" rl/hl 1'inr.c' ,n .I., ,.. .
,
.,... ....' ,,11.,1I. ',' I llr '''' | I I in I. IonVIM ,.,,,, .. ,, Mil J.r .1' Ikatt r .1 W
nIle .. .'.. .1 l : 'Ilm poll. \ ,. 1"""" ,"" ". ...I.I., ..i.' .
I Mln i-niph' in all ,i tthiilln ,. ,.... Imlnn. tnl I II'
lt"i il at InI
I.. ,.,,,,ilii <>|Nii nil in.Ill'. 1..1 ,,"..11. "'0'. ''1' .11.' .h. ''' .
.
.. ,n hi ""I IN n a "irnlioniplitim.tilhlh ,," II ,., I.
I..I-.I nlllnUh I... k ", .1.. I. iriM-.tntli' li, lln.IK *. I IIII"
; ::;; ;11'V::: : ;.71 ,,II I .1 I lt. i, .n.llni' Illhill.l.. .. v III I i"nlli, 0,1 .1.I 'III,iH "' I
mini ,
,Hi' iiiilini/'f ,.. .
in Ml mini "III. fit .
', t I I' .1.1 I ..11"1. 1'h' "ril .
,.., 1'.0' amit I I ION
.
HM
.1"h,1I I ltd.'r I hi li"I I"I'I ,.1 km" l. ??I .
,
1.1. I' .
"r. r
I.t .
i i W. kintnirn
a n. l I lln i
.
,? | I lin.l: mil :nil,:I nnnMim.,llnl:: Hunt:; II":: will r.-o; ,I.I IIn J llnl. I. iNoplmil' I r,1."I)' wan, ril| <. lotn' 'H t. nan ' I .1:':,:'III u. I n:..1 II i ,",n:* ;,l\\'T.. ::. I,- ;Hn':nlli,. I,. : litHl: ?..: }n-i Ikf linn- I = 2 : 0
fi w hour wi ,., ,\ ; ; 11"; ; : :;. : ; .. .. !
tnuki.inil.inail', nanililllorl -. li. Millin f I I' H N.r. to Hl.'n.i I I nil Hnl, i i i. ii ii 11 n ItI .1 I ll "" 1.1. 1 Hi. 1",1 ;
?..lillll' I. .. I" ,I I. mi KI' .
INIOI'' I'. W. .1 ". 11111 i Th'IIJ/h'I li"ml i|' .1"I i nInin.I ii- nil .I.
11.1 I
r: .t h niv" ha "t II 1'1' .
tin HI < I 1" H' vil I .1".1 I ., .
'tin
| r in" r .iH.nl. ll\lt: > UK.I
Jinlji" .11.1 I on" d..1.| i nt. t.,...li |1..11.|| mi.nninlntiliHinilpli ,1 tin 1".li. i:" of 111. i..h' 1'\\" ." ) HII t .ml.urnl l .Hn,' ...1.1"1"all. i| -, ," I r i i""i-. II. \ il" I.". ., Na.." ,, HOOFING AND SIDINGS ,
a.trll.uVTlhTr'a nion I In il-.I Kiinr. llitIII )< ... with miI.In. In ,' "n"". 'w, iII IM. Ik |'atlnh ni kntf M I I'uilHm,
.
:; :: :' ";:in Inv';: ,|!: : :; K.* :M.I: It lift t'li; I IMSIIIK ."..1.1." -limn.I OIti'.1.hi' l ,ll II' I.h. k.ki .r 1',l s, ,i'f n ... *. i .',. n". tBEIRNE ItihtaiHl II ir Iron. ami noiinl *._ .

hiiii'ili-i."l Hum"," II : I'MrM: IKON I.IMIHM; 'llll, : Ml..
,1",1 .
IIII.S'
m.STIE
111'1. .
r. Ml'" l.tl".IU' ... kat.mir iiHt.Mni r avl uur avln'*
: I r-il: Or Illr: Mill.: I Is .. I w.t > .' amino & SON t

|iililif,:\ .,' II'\U- .nnlnttrnl:: :, ,iv.'ii, |N.la.llinl|I: i linm::: :II rM: J\> m n.,11 'ami from Hi. 'OI..II"', ,'i." ."t. l lf.." I.UNJ.I,.. ..., lull I "r..III.luI ami, Simplm' ""r"l.hI... '\PI.I.| | Hi',""

1',,"" ,luilimiII .. oil. .nnklin ( In Hn. .11:1.': i . Plain ami Ornamental Painter :
Ilia ".II"II.IIIII..IJotI'1' An In.| '11.n of Ilm vnlr-i' ,In IhI .t.U41 II.A".W.\t
.. .
\ li-.iti'. lii. liaml .III! II amn*. In llu MI.I.I""h. at 7 : II .k. liom. tinloiih I >l I. \l\, IH..I Ik .rallt I l'i| r lloiuiT. ArnHIHH.iilv.il' ). .nlUMl', ; alMt, IkvMFaMl
,
il luMl '
'I rlionil mil .In.vt. I
: HILLSOU
: .I I.
hiin.l.In ; :: : B.
in I lUHt' 1 ; ;
1",0. 'I Iharliiliuii.. jii'lK. .."ii mil'i\; 'rof 111..1. 11.ln.1| Muni I 1,1, H Mull.I I mar i kin HHH,.r .". lln l.
*
It-piil ami II, ,. iln ., il I.oil, liuhlmiil ,
.II"8U''H' in '
.
thn |1.'an" mi ..Io'UIIII I 'I.i) ttillluil.illilmii 10 .1./I,1 ,11' 1 h"'I'| ". 1 I.,iv ,in. "U, ,INH 1,111. 'linliiif' .
iiloiilinu 'Ihroniil, ,,' rrpiv-Hiil' HIP 1"'III'.Ilc, pmlv' nI .\ .I""""l-l fl''i I. ""- ." "' mil,' i,r"ilnli, ,i a .1"1"'I illy. \. 1,11"1. ..Mlli. ""i |I' r .uKv IS.SI'E'L11UT.: : : IVsT: !|1.t: I IF' l'MXHiSanihaian \

,laulInn il loan, ",''u.i' .. Ihi. IIr, II,.,' .1.':I"'r. .1.1., ; null, '"11.1. amiIon.I ,, | r ,li.a t..ita, ,! .i.|B..
tin Ir ili-ln. I.an ) I 1:1,114: : .."1) | ropinlion" u ,1,1 h hl.,1 HnMh lilua | .ll-h f.r ,
IIP ,. .
I ,ilmlv limknlniilloi 0. 1I. ( | .11 al IhoMiin ofl W. AI \M-i\D" I'lS I
,. .
.a.li.lain.. ... 'I In .law. |1",1.1. for On 'lln 1,1 i1.rl"I' niiiviiitiiin h';, foiiml .. ,. "I' .,11.10.' ov, r ,Hn. Iml.i.r lit 'I; > I", i,|;.on. \. hai. |.r<., ..0. N..wIt l>H..al.Hi'liiml" "r .flnil,.| .in.nnmilntfllli .
.. i"
|irK.."n< eirwilni al' 'Ilm '>'iiiillii)!. ,. ,. .. i. ,l."inln, ro. l'rlr. iml will Hi nl.. ,, Ha. oil" -
,
... I I., .10'! liiniuilialily I 'i." nuain.l tin'in. I. linn ihn.n.taiiipil niulii, \l. ,Hi. in" nm'in' lor I"I..n. 1 1".I'g
.uiltlionliiinliaO ma ., .
.
11.10.,11111, l llh \ I., lln* taw ".< rani loM4 I will, II"," lin|1' ,I :VMimi .n.,11, ,, .In"In i Ion .11.,1"r n ir.M. D.. ".,.h \e, 1''..
I ii.l.'r llu m w klll.I.1 .. ,,
,
.
II ml I
In ,Hie lliic col *"" ,11. IbiUrla anl n ,ill.INK, amnitnviiflhr.1 IMIHM. Hit % 11.,1., ,iml,I'h.' K, ..llilivIN I "r v n Io.I"" ., . .., .
rtlnrn. an l''> l Ie <> > .". n"" .1. ".1 ,1
,,
.. ,, ,, ., .ill.I..IMII, llu', 'linn Mil, kImll.l I. I I II
l.nai.1 lit'.I uiliHk." Hi"I UIIM-I i. nmnl .. ivin pn Iti pnhlh n urn ,.' ,, "',' ., ," ... School Book
I I. "
i.rwaitniK UII! ,""1,11(1.1, <>r 'Hi.I ,,,... "'rl',1 I I In' lln, |,illI-rival,,fIh. ,., ""11.,1., .t.r ttiih.iiiilliin, ,' .. i KING BURKE & GO'Sitivr .. "h'" ""." ,., I, ..' Headquarters.
,'"I.r..1 rinki I"i n,' t i -
not 1II""illll" In onlir lu "-. .'rl..I" riillr-i | i 'ini.uili.| 'lln I 1",1. .1 inant o. 1I I I II II
I'I'I I HIP rmull 1.1'I'In. .cl.. .11.inlliiHhlalt ami. nl iniina j<''i.. In, 'nl .11,1. I 1.1.'im.. "I'| .. 1101.1! tin" .i m'' I I
, I.IIII lln. all.. .mil into. llu' l. till: .MM.I |. IMII :,
"' ,'al. ill GIOVANNI'S "
ill if i "Mil., I. lni.iutii| |( """ "" .lIr. "' .. I 11.1
.It, ,,,, ,I.. lln. i 01',1 will of tin. nnloriiof -, .ll".t.. ,lln Hlillni' ''U'1 I ,
IHII..W
IIcl"I", .. hiw- II t | 1'1..1" HOI Ml ""d' MtOI
.lr.'II.1' Mil 'Hull il I" |....il.lf lo |"r," lln. pull In tthiih hi. piiiit*.... 11'1.11',1| I"I sllllltll-llf ,III!.. .I 7: RESTAURANT t C. Wat n I 'I. .

.. .,'''111.I ., ....UIII( ....""' "..,.. h, ." III.. I I.. 1.1"1. ami ",'1'11' In I I", "" i'vi i--i.itr l'iI', | .",1) tnallnnl, I II M IIOOI. ". .. 1.. IM.. 4Mlm -

I/b'l volir. anil. ,lo IIILUIII 'll i' ..iinlii.' .:' '/ i in mt .. I '.1.1..In. 'IN.iINlnali tvilii Mil wat.il.,,, ;mil, mil t ,' 'tilloiv:;:: .muk: tt ,iml i-' I I 1111 H HI II ""C", in:i..01. tn. it i MIX.II _
I I In i. ,11ir.lin, In.. III J.I-,1 J
parlt
.rn.l.fan I.l)' (Ih.'co., vol.r' \1". 'lln 1'i..I. linprotpiii.nlIn ) aa .. ,hi ,,11. '".I.... Ihi, 1",1"1".1\ w.1 I IIn .V ill,MM. 11,..ml -,,,,, i. iliumI' ill,.i"l lHn I : ..\ :Nr.. srtn IvitM.", it. REAL ESTATE -- < tl I IIMIINMf -_

HIP, lilt-Inv |HIIIIIII' kit ,lull,>ttnl (' ". ih.. hum), of th.. 11"I"hl- fill "I I I I.i"h. I nm.1 I .I "llIII. "I|- II. Oil. ''h"I"| "I'll I,II I. .I I II" =
: : llIIUK: -, =
,,
,lloy huini, ,,,'nn, 'illin' 'lln. iiinnl'lpiIjuvriinn :in. in It-is... a. UIPI Inti ilom "ril,:! ". workm k1"1.I. I .in ''h. I i ,II..I, it.-l HtMll .,11 ,",I -A.-, \1:1' .
nt of tin- \\110,. .Imtlnrf. llnhm. ., i Im pn-nil' .inni: ". I In, Ihln nuinliIh. wlil.tlK'. Hi"I ,114 ,,, I. i,i ml, ,i It uJJUll I g- I ..." "' " ". ,.. .. I.. r:\ .tMINIHIN 1'1'11. .

,., llil. ','' mlrtl.lnillv ,II n I. Iml" .nn' IM n,., i al i. I tnu ,Ihu.lllln' a II"\ Mill, IH" llllllnlai.iuarami 1'1.1, I. 1 ., I. ,' COLLI'IU Au _
.. ".1 |I"''' f. : E I I I .
| ; ; : 'I; _
I ,
; ; :
. '. ll .n. to I Iillninimil tntl : l"dt".I'I'
,.iHlnni, 'nil lln .n I. an i .nof ,,1 lit .nnil' in thl. lotllilt, nml nIhl. r .1 -1,01' ,} .I ,, I
ali Hi,' Uu.l Ul,'niim ., ) : I'ltH'tliH" tr .M 1.1.I ll"I l lAn u = '
.v. -I \hHt-: -, =
lliilihliiMin I.I \
ih, iilinK Ihi. pun'It, ular ln" in I Ila I'I. \ I. 'hlrl.al. '" NEXTTO CITY HOTEL
hi il ,II I I" I IUN I" .h .. .", .,.1 I
"
., ol lulu' tin : m .
I. 1'
ami 1 .
li ,01 il -n nl. i nii.iilinlln | '
: n a
lomiki
mil |i -llil In IIIH 'I'| I"I" ( nn, .nail'l, M.I..m'i'.. I li ir .. I = I'r: M II.' -I til. .1..1 I LAT =
i.l nil inolln i )1. :
...Itt,. ,olil' .lor ae'"H'| nn'''I', ,,".11"10' ttlMHH. Ih'nn. lull,; t ''!"' : ; ;< k; ;,:: .., i I >' I 1 A'r ,. -l.k.I > ,,"!.. l mil., i "nri .""' J'\\C'OI: | \. r lOLIDV. ... .
., IV Illl |I. ill .IIIMi I ; : _
hit.lo ,
fill' til "a.I.I\.I.I
... lot,, '''I' oil'iIh't I k 11 I
.. ...ii.hoi .Ho. 1"r| "," -In ;:; ,; : = : :;: : ,,,.
MIIIUMi( _
I 111." 110., ,'..ii.,">|inn All tinI 'l t IIINUMIHNIn I ''''''" '' ','"'' '' 1..1,1.
all llnl it "0.1.1'.11111' ,, |1..1 I, -I,1. lu-i .a I.mi,')' = i / lilt lr.'| ':lljr:: lloni.1,1" anil: Kohl ,." ,1", '. 11,.., ,,,
I 1I,1I1ow: in ih.. ami ailiiron.i ,,, ,. I' "" ." ,,, _
..... "'" ,
i. '...K".. h. 1..1.. r., ,, i |NHir. | I i irailialor < ; : A.MIIINAI.UK1) : : ( """ .. .. M' "ILty"I ., .I '' ", .. .. -
.1. I.IIIHIIIII I. .
','in IN niiilinl| ''co < ".,Hn.l l 'loon,,. .-. ;H.i.w: I lu: rn. \\11'1;|: :::: : ."L'. ,. "., : r ," lu.",. .. ., II I .'. "' ." ... '"
Ihi ,li .1",111", ia-1 InHIOMI ,. .. '. 1..1.I I"
dial 'CO .
.. ,., ami In Hn. '.l, .III, "i ill n.i' ". SHOWS 1..1... II... : : :: .. .
mlilUil, to ".1.1I.\ nutl Ihal ih II 'ro.l| ""I.'III..1 f |liiinh .lalim, | ) .." u'I. ".i''." ." I' L I. All l'i pirti ,,1..1 in nit Im.I.l.r .I
.. .\ ,in ... ami. liulnliiiI. i 'I.bl. ol 'imiiin.i' 'l-limm. ,in.H, I I ) .1., ..III"" "'" h.' ,' II. HI.f,.ii .1.. '1.1.| ) KI', I. \.h
'll I'l.-U |
*, ,ill he "n..u. nmIUIIKIM. .I. diin.... ,liiln.II'I'I"I, 1'.I."I.. .....11IIl'I ,I",HII'. 1,11",1.! llu. .. .h..h.,1.i,Inn, 11, :IITII. :I .." ....1. ,' I Id) .., ..,1 '.1. ." I., ,,1.11.11..4.' .",. IIOf..F"I.I.I ,# DOW & COE'S.GO .

"' 411'1' 11'1 Ai.ihtnini >. lium.1 l.1I ,'"e.I"y.l. a in.ill.of ..I"\,1 mi liln,., t. ,, :. '','', ( ,,,...1, .1,1,1.,1... "".1,h...." 1,",,' 1,1".1" .. ""1."ul..1. '! Hi, I !'l'1,1 ;i'b,.I'ii.'Vnou,1; :'I : : :, ,.''.,!?,. :i'n'

., .. iniNnlain. ,..." In MnniK ,. l 'Ilm an |NOI| I' ,. I .'. ..,.. .... '
.
iL'liolmilMIIIIn' : n"" ,11 .II'r.IoI. | ; .r'I:: : 'I : ... r ,. ,. .k..I .,1 I" .w. I IIht ',' 'h..I.
h ,, hiUarl II .. nt I : Trained Animal Exposition 1 ., I
VoNNi.l tlllilln. hop,' ol' ,IN .MI'noVimliru "" nt iinlf 1".1 .1'".II.1 I ,1.1 ,. "1..1. .t ". m"U ') I Tims. C. \VATM.S.I .

Ih..ir! ,'co.II, ,I..", 10,1 I" ... I. .. 1.1 l.i..n.th, Int.. pioniim. mi.. I'n-ilii, .\imiiian U..nn Mniinl" 1.1111 ln I ",1 ,I", ,." .1 "" ... ."" .' "" "i... ,,.. n"" ,. I
: ,1 111 n in\-i.\ I
\umlitii HIM I 'hainlH'l (! \ '' PIIII) .I I", ., \ -- TO- -
.1.
\ nun 'ihlnki. ol Hn nlilit,, \ .I .' ., \" r. .1"" >:. I. III In.11 h iiii HHt SUF, ..
Mr.
.. .. ha. ) tin rinwoik. win .h'I.I".1| In : ':." ., '" ,.. .
..lIra"i.r 11.. two M.II.II., U I' M 1'1.,1.1 r..l"w. "I I I"I IM: lar.i IW..I ll, 11
..I'"K .
>t' lln loit "Sinn, I ikiliihiinr il ,.Ji'i.. to rt'|>ri. f .inolii' ; frin| ;; : :: : : i: h'l ., hl. .I..i.h, M "., I '. -Him, iv 'i. ,.. t.\ \M-MHII, ..twill, I inn,"i.ir.ii, .L
** VII I ".hiIlu .1.1 I"I" I I u: i'll'S""IH' l VI.K. I"
K. I .n. .. I' """ "" ., ifllailnmil ,, ,
'II
'. ... .II. In.virnm.llilu i larx ; limlil "nilnl '
.1.I r M I. I M
,,
lomikln., .1.1.| I. 1..1..1 11'.1 ... .. .. ,. '
,
,, I.n.
""'r ." .I "I'I.'lu"IIIo.' 1..1 i I Ih. ll.ih. anl 17th iilUii.MnlU. .
-
.1.I U I l..ih, .\. .V. \Vil.tI ,, i ,\ .. . ." ... .1. ..... ,. .. .. (
.
I'
I niln "u..I' | ,, ,1. I'h. ilitillhi. ) \ ,", ..
ll.iionili I thai" i mi unt r iaii.flhliiiiiii.trv I ... .
,
:
"
: ::: : : : loi: iihlti; ,K Unit; ua ,: I I 1'.11.ik, M. I. luII': ". .1.I 11 l.'i 'il',. ,, ". ,.om .".. .0.'.' A. t" ", ".' .1.1' '' IIIHH f r in.; ,;: nlli: mil: ti n I nlli i ,..., 1,"rflt.ll. i.ami 111,I.,I ?. ,a".1.".1.M .
,. ... ,...... ..If. 1 -" .I. : r\lr\l -- I > !>, iinn, ami, I .111 I". ill. HI.ul .. ,
I ilitilha
.. I" I .1.I li \ I ", \11\ | I .a I- 11"1.I "I'" I."
"" .
,,,1. \,1.
1',11' .... .
11. ,
anl Innl.lini In.ont.i : ., '. .. School
Books
"I'al'I II.IUII !: up I. I \ .I ili.liv| Nillin' n in"I mini illi lI .. .,,,
.1 !
I UM
: """ iullv an. i'hail.. ... KIN.,) fur lln.-,. I*. Ul.ianl, II. M 1,11"11.,., 11',1"1" \ : .I : : : .1' :' :'' : I I I.itiHwnit-l. N, tinal' "I'....r.. UN,) ,,", ,.tl.rut '"I I.ul.,-l I. i, I tt 'I ..I ,t N v I IW III 'l.ilan.' ., lit.ttillII ,,n I .,.I". Stationery
.. ..1Iliiiln ,: ". ,,, .. .. ; ;; I' .I' '' .. ..1" '' ,
ili.no iliinaln. n..n in" ,I.N 1..1 I.. 11.,1 ... I' ; .1. .h. ,.., "" '." \. : III; I ,lll, >.ii>: I -M i'.1 ,.r .
Him r..r.h inonlli-in a 'Hn. ti',ir 'I'h.I W.I !, .1.I II li.ht. .\,. I 1.1.. h. 1.... 1.11 .I", ,",.'.1" ..,1. .".... .".,....,...1..) .. ", ,." I'. T.I.1, I I 1 ,Ik. .!, !,I -.\"r; I: ih.lrall:: I :i'i.::' I '" r I'ul, n I
pinIlia '
r ,. 'I 1'.11'11" i. W. Vritt.. \lt i Hipalriik '/ j l. 1..C.'il.II'I .".". rno ". ,,' "r ..k ....". I" ,. .I-. ". ....| .. -AMI-
10'1. ihuin I' .
n al i "I 1.
,
i.l nit "
11' .
'
r.r''II' \ .a III ? > 'imin .. .. .

J Hi,'h,' :Nollli., Nlnri.in..|IH"il.nIIHOK. \N..IIII lln"- ".i.,ma' ..'. ..H. liuv. ,...I..t'II.II..t''I'I.I'. Will..lnl.1| | ( ."W..I.,i.1 iIf ,: I ?: ; ':::',I:I :: .:;.:;[I: .;:. : '.: .',:; I HUH'", I I nml,MI, I""1.1",IN! ..4.i.i.H'tuitii\r.b, .Ilk IIIMm," "I,h.,,11,,,..1, ,."4.,".""I..1',1 .I ) "|""",,.. ,.1...,'1.r ttill m..II,iiI ..'.. 33 H .A. 1ST : 3300IS.S ,

inn. liieaur .I. I II.I! I ol I I 1. J. I I., .. 111.1 "" 1""I h'h.r"I.I" ..., ,I 'h.",,. MOTHER'S ,. I, .1..
...... 1.1".... UlnIMI \ .. .h.. Ii", I.trlll. urn H, 1'.11".1. II 1.1 .,"" "" ,. '0 "11.11. .
.1..hnl '. l.riliniii, M. li. > : '" ... ..Il" .. "" "". "'. "I' .. ,. Fine
nIl Vnmlil 1'''' fi,,,m fl.! !. .'. |." 11,11. 1.II .1..1..1'1.'') I. .. Clraos. Eograviogs s and Franes
r..r ... ...1.. li.nlli I (. I 'ol. H. Klf,amir amI I : : :" i IIMIUtui \"A".h.''" "'..r'I.' ... .
."lIh'r. .111t.,1v 1.11..... .".1 ,,,",I'lott...lh'II'" "...t ..1..1.1IlI.ral I 1.11 I"I KIJIIMonlnoimrt .\.I.. ::I .:: ;;.;;: .:.:, :, : .li ; i ; ,: ttnillrlllli.r I i Ki. .m .. i ,,r-i Hi". Hilt: la'T.'f..tl' : .

111I1"1., h. Ii,,,,,,,. ,i.r. \ I I'IIL.,I |. ir "I I I".' |I' t .,xi. .. 'h.., FRIEND AMinm'rt.tt Frame .Moulding in ( Jreat Variet : !
.. .... \lillli,' .. Ik anl.full. nil.. .
"""1.,1 "10 I:' ,1.,1 '" win n I" Hill ".ir .H-Mi.< ltatl.a uiuIII !
Uth ,'.1..1 'lln. "'"' ''11' ,.tr'1..' ". t1':1": : -I \I 1'11"1':111: .1 ,II h.,,,ii_I ..ill ill.. I"rim ial| ., i.. : ;.
''' .
an "
1101"1 i
"" .
) ; .. """"' ,,, .. ". ,"''h ,... .. I. FIUMIIS M\IH) : TO OIIIH.ir.: :
"' ,, 'I'"I"'IU' 'HI | jti. i. li .1" .. .t
... .".... >'n* In ''' :ill kiml. an Il 111 1' 'n" 11111".1, "II '" "" 'I.'I. .' 01 .. ..... .
ahiinlml ami "'IKHI) 11".1) .1,111,1. h """II' .. .", "\1"" I' 1.1,1.,, "I" '') ",IN n al I ami ; |1..11. ,l.l,,). ". -I"ou.r ."" .1.", ". I.. ,,' ''I"" '' .,.\,. ..""," ..., ..''r. .." .... .....
|.ii'il>.ip. ai." .lIlh", ..onl.l. U.' ,1. .1, 'I IIP frp.iilpiil. i>r HIP I 'liitinl- III! '",.,, ." .,. IIIII.U'1. 1 OXt ,,.I.. ,- ,\. \..." I' ', ..1..h"th. 'I.. 11" .II.r .... .. .
I ..niiH.ru. .Im. a| | ,,. I.."..win, .I" ,'" d. '" .' 1 .... ." .1. f I I' ,1 I., .
..1.1101."H MH HI ,Ihal llu IIIHII will, HIII .I.II."w 1'1.11"111 ... dIII' "" "" .11111I" .,. I i-ari IWN i. r"\
.. il.l.. .nult. >. Hi" ( omm,,i \1. \l h Illli III IN HI" > ". '1" ",' h..I. 1 I" I.,., i ..1,4., ,l.ioMlu. .,,1., ,..rt.ral
.. til ) I lrN \ .
...110" 1:1",1.: "" "' "' '" 1.1"11'1 ", '1'1'' ""'" I. "' I"" "r .I ,' .. ."" ,," r" .. GoG GOO
..I .'1. I..... to '" .. !1M' ...tll.1 I I., ,1. ,tthlih .1..1. In 1\.1.| I .... .. ,. -,..' '11.li''I': 'I :. Kirl ,.i -I, .|' ,( v n vt4l;, '11,41I '1" ll: : ; \ :.:. : ,
I" .. ,.
I. .1 "I
,, ,
,. ," : / : : .: ; : : :; i : .: ;: 1.1.I"
.
: :
"" 1. | ,
'
an In.lii.lii.. i ,u> :11111 I 10"1'1"| | ) |IH'I."lo'i"| \tI. 1. 1.,1"1"1 "I'11"'i".1 ,', .. .. i 1 !,.I:.1,11', .,. ". I I h, ,I" "r, I ,nl I.. i.' l llI .. .. .. .' ..I .,..' ...,... ,.... I..h.' .. "..
..n.l, ,Hn. i .unlit i,, .w in wj.i.' In.n .lM.ul.1 nolift. 11. (1..1 I ..i.liirllHII "' .'''' ." ", ".... .. """. .. -.1 I I h "|. i," ir.l I'I,,., .nl.0' rl',1.1| itnil, ,' r. .h. .1 ''.. .......1..h. ..,... 11".1 ","'1. ..w..1 .. u. -11"" ,-

Hit. ..11.1.; .... a .I. '|">.il"K'| war Hill I.., ."'r .ul. ."...' HM Irmli' mi"iI .'', ,'himliliioinl. .10"1". ." "1" 1'"rhO( -Inl ;, .,." I,.. .... "" ''t. ". I. ,",,., 'h 1.lj... ." ..".1. h.I.'hl... )", ,. .. ..I" .'"..1' ..,. ... ....4 .....'... ... I.r.. ALL KINDS
all'"'n,I Iolhal' ''in.'nl I I'I I ", ... t'I' OF MUSICAL
lit'111111,1 with |1"u'l..hl'| 1 II 1 I. a nIlliill 1''I.r.| | '( '-. 'b.I,' ,I. .1.1 r..tail -I"n-. I" I. In rani .. .I .. MERCIANDSE.
,, .'I lar r.i. IM Uol.llati I ,
..* (.nial' "0111.,1 .. >.....h. amIHH.MMIIIK .1.1I ...IMIIIlillU. lallloul. ll.lll.rl' ,.Ilii.U, hull I-' ilron. -.liulih .11 Inil "0 K. 11..I.. r' "N.li.' .* IN.. iln .. 1.1. >'"Ho .:rm!r ,.f I'alaf, K rl.v HI M.In' INill.l' Mr.MS: .sol.|" rlHC I ,
'I : :"I:: : ; : : : i .. : ON
U mathan ,
'
I Knl.il. .I |"...ihiliHn.. Hit, "it. : .. It, ,i -| 'nk u ill..i nlIII IVJOtlOO.I' .\ >.u.l |I."I.I. rl ... ...... .,. I'" t "". 1'\,1 fI
will mil limn In. ilnrmiiii. ." "Ih.IhUacu .. W. II. "..1".1. II m. Un.i. '11,11, lilll. I., .. ... ,'IV low ,". tlliltprt 1 I .I"'h..h,. ,. | ..,ll. "! ,11.1IH. \t ,. .. "" ,1.1 all.IM .. XtM H, 'luKKH.. tl.IM I ..I.
llll .
"" r. .
.. "II .
II 4 I I.A" .
.h.Tk1IlkmiM .1..1.rlarai I Ilitwir lol. IlkU-.n I \' l.ll-im. Hiuin-lili,. 'I. I. .... dl. ," II\/M.IO\:' : | \ ,
11" :
'" ) : ; ; ; : : .1".1 i" ." .. .I...v I -I., ii U" I .. 1tO.I'fI't.: : sii\. .vM'lllrllll
,
Ihal "llu\ .Kouth. |.H..I/.I ll.imil..n llui <.i.i in., UrV. I iimilnliwli ..... \.mitpr. "il. in- '" ," ,,,' .41 .
HiuilnliHi', .".1) :I.hIII'a, ,,.", i.tnu.irlor I Iill'. M..j..r| V. IUHU..II, li II ,"." "' "., I.. "h'rl"l i .. .1. 'nii'r'r'.f'. .. .. 1,1. v..Ia:1' 1'1
| II' .
.
| n tlllNUI.JU'MC ". .
i.I"I. :: : : :: : :! : l IKII I tllom .1""' .lh.1 VN4I'I :
.I -M.U
; I" .1. Ih A >
| .l..ilui-. ,. i..Iliinl. in ant olli" ,.iiwluni I rpnl ." ..II..r. Ham I Itrown, |II.r"I"'..in no ,,1..11..11.' .\ ; .." 'U ,. .. I .1\IIIlt.:
x I W m .. : c t. I IIIIIH Kriirnitiiro ...1. ... ... IHllXIm 'Itktx hiuir ) ,
I. K \i "
.
..r HIP Ipiliral. I nioii In id Ir: \i..I : : '|. I. >|NIII I I ro. I.... I. I. *\i A" -i" tl
ra|.11..11.1. IIII.IMU.IIIMII., .lm.k.raivrml I n ,k-. U.Hlmr.; I. r M liohl I rI. I. haiuiiiK itnr. Iwaiii-n' .Ih.Li"l. 1".1. anIjiiin I..".US : .,. ,11". .. I a. MlMCNMrSr: MltfrT. ( sr: I.I HIM ,
\
,. I.. \\ .. I U. "slu'rlI,,". .Ir K .iircil. OI.t.II.111
I n a4| .
Kniwpr uf frulu an.l |< 'lal.l "'i t .In. .1 .lo Ihal .It, a-a ill.iiahh "- |> :: .i' ..
,
llmall.. ..oii.llli.iii.. II.,. iHMVIi.n r'. I nK / I I. ., Iml illon.ilUH I t I"-' I. H. .11'. a r h. t ..rHKri lo :" .'8" .., PENSACOLA FLA.
.
'
..1.1. 1""II""j.1 '
Irom I.III. ; pin. 14. 'h 'I"' .
.. ,
IHMIII lw>iiHiwt.. .>l Inaliu.lt MI in :. T.I I '... | 10.".I |. .\.'I : :: ;. ::; : ,;: ;. :. I \ I Illtolll. i tn rria< an..I : '"' ,.,... ,.".. ..11\ ,.,. ... I ,.,.... l. .. ..

Ahvailv, .. 1i1l1..1 lailiiwl ..vl.l, I'I '. Oainnr. .\.Uml.U... r 111I" /'. \ i."I........ '" "". ami ", I .., .".,. .. In, ,..,., ,.... .I _Ij. 11..1".... .....
*. I..'tt 1"1 n. II II. I'. 1/1 .. 1 N I I.'i" Ml !' l lr "K. ., 1 ,. .
IIIK lu Ihal thru lion HIP l iJimliiji u. 1".1 1 : .. .1. .. I. .. \ IIII' "I ..
I..i. ,. .
,... ami *. .1. liumilloii. II. r \\il"m. I luI > ,1111 ,I..I .".. I ',ln.h .1 ,... ..n''t .. .. I I. \..., .1. ." ..: ... UNION STORE
f.Hllli lKKHimi| Kitiaim.x.lIhU Illrlh. i im"r.i i.O mm allia o .,, .. ,.'" ,.... ,,' ." .I. ".. ,_. ,
,. I ....1 .I. I ..lt .-Mnlill.' Iji/ K,- iIllr ,. ,. ,., 1 "I .II. .I .. ,
) ..
movi'innit, .11.111) I. houml )."I"1..1. ilv I :IP HUM l.ira I . ,,, .".. ,. .
"nl .Im.raamiig until lhi> iviulhrrnMalta i' 1.1 1.-. :|.n:I I.:.111,,nn,:: : I...I I \ I .....". ,u ..I LI ....I 0"1'1.' .. .. I... r. ("i:tn it: .."":.)

.1..,'n-l. 1"1..1.| .IP,| a.ul : VI n.1 IIO\\ IIIKMHIKII: I \\t will mil .io in anlI I '
ai
are >
| | |
have .ImhiHtrU; *. a* uuiupniti* a. m.wptll 1 II 1 1. UNI MHIH > rl ,In f.Hi.,.a.l HIP nuiliii.lllii .. !I linn: l intinwin:'lln.:::I. ". : : R. H. Fries Notce.cf Rv311 .wall,, .1*. llttn.. .MI r arra *_ nrar linlfli ( HtAXI CLOSING OUT S.\JE:

In Hit. niora Hiliklt Milh.l,, |.>r.tnnuitit I iliHlliin. *u lar .. ,"I.) '|.at. "Ii wonl.l | "', inatl.'m .. I .1..11.. .. a n. ...
the r...ln. n awluw >:"J;;' llnl. Hit.n i. ...1"4 lii.nit.hl'mil V ; I .I "tI'I' IUlt\ Hlo. > 1'' 'r.... I Y" ; 11' ; ': "'f "TilMH! all ," A. ," "I '
l inuit run). 'Ilirir t'lu.1.1. < I loriM'y-iit.f "v ... "I" ".u.ll
'
1..1". I ,,,,, .. .lIo" \ 'In Hn Hlil. win. w. .h.irui. .. 11" 1..1' ..
.... k of : : : ; : : :: I "11 ti in I i. tii, I. mi i ni iitt. ,,... IH.II'utOIl '1'1.1' .ru"t. _. .._ .wfckllUIMlUb litilliilt ttMILt I "
'Ill* Cii.tll nr,' ( It I ) Jiniriii,!,. '.I..1 In I hi. nluiHi frMt.iinn tall" -|" ,l mi. mi .n 'am) it i.l I In I I 1.1 .."., .II" 1. Ir ." I.UI-.II\I'
: ,
f|.. tkiniti.i' Niw tI.I.: ,: ...it.lo : iiiln. l.laiklHlt iiiiiuiltt. HmlpiIn ail anlii.| ami IN.n.., llnni.t ill.. ,,', ..,"' 1",11I" .', -. 1"1 .. ,. U.. .. .' I""' .I II. ". Ilm. i* awik kill, runti-ilcu AAKr'AMlM.ltlt: | |, ... I r.I: t-
.. ,. :' \, "I. \. ,. ... I ..11 .., ho. I 'I'.Jr. I'.I".t.
.lav Hi a 1I.I"II"r..1 houlb,. nlarxir ". I.hl, vrrtiliinu' au.l il." torluyi ,'" in" lion, 'ih. | I I. t'IA'II. o. .. I I. ., ..
.h.II.i"I' M a rn.liBARBER pl. ". h.. ,"" !> .,... .. A I.ail. _. .. ", .. .. ... .. "u.. I .i... .. "
.11.1 I Inliir' ll.4ii l.r I. loi, | inmi.r. .ttlpol I Hn' ti.llili I || >lalr.' Im.lm' HH n. I 1'1. ..1' ..a.1.I : .. r.1 I. mkiu ae 'I ,.f : ..

while Ul.ax.l "I.| ... Iriwr ilw. ..ii ) mull: Hi. ;ilit.nf :lUtr.: ami M.. r .. rli.ins aN'arinit in H I. m w 'I'al"| | i I -l.|.l. ami riN., v I.M ... f" ... '" I. ",.. .r.I' .,... n' l\r>. Llijl uuMI | U:.

.ii.l mure Inl., Ilitrt.nl, |>ra..'IKV. ISiuIlia inn. 'Hi., .Uimoiau bate Itwrmiltisll .I..w.| a iii'itl, .1..1! Hum. than, 'inlwl.nl 1 1I SHOP. r, h..h.. .. h' I, ,II 'U | I ail I '., .1... .1.. .. 1..1' .I
Hi I. li-im.il. In U of f..rm.'r .I.t.i.aiu I. I in ttonl.. Ithow t .h."I ."..1 ou ..I.y. U. ( } .
Ilii.
h \l. .
,l I. it.d Ual -I Igilr "' ,." .1' .. ." .. .. I '
,'luiii.i.!! M u".i In .......11 I >, ll.ilr HVW illitv ,11. I HIP | I ihp.liaia.li i an.l II. Til ( } I. .. . .. -Ik*. ,
"
: '
,. : tin:I :' 14'1. ,. t.rv r' .."IfulliMM ..I". .. ,4 ... .
l e.r. In mai.nl 1. iiiiinj i i'-lal.li.liinenl' lali. Hie laN.1 I Kral.kliitf |ii nnl> of IiI- : i.n ulrili .u | lull t il Ir.til.l- i | -
r I,are lu..i., .."" .,1 I nlirm Hi..man,I Ieleaiilal !,, HiHioiil' : iuU: ami linn: .fun. :lih: |I" or ... I,.nlinn. I 1'. .II til III \ ::r 'H' I;. ''- ; I. HarUrI "" W I' lit .11'TXXE I I.llnitr "".. ,. ili" 'la\. .. *r. v.."..UUIift

" ) | Ulikili t" ." >,,uili.ni|, .' ..'", "".. 1"" I. .10.. "' .. .I" ''h. ,. II. '" '" ,1..... .' -I, ...,1,1, I,.. I, I; I,;, ,1, 1N.I, J|M.i ii ':;:; ., :!'. .. ,. ;.'\.: ..lm I OAnD.y" .
"lit 'i 'II-' I I l. .I I I' | ; Dr. S. I
,..1 enoiifli. .".1 H" ni|1"I'"M.I, i.l.' ,.1 i ". .. ''/1.1"1",1.i II' u. i i ii' I 'II' iJl.il' v : : ,, ; ,, ; : .; .. IX &. iVMH-'lnM-" >rHllirtlllMIIU I '. .
,1
:: : : : : : : : U Gre .._..
.. ,... ; .: : ;, : ,;,,, ,: :, ;,: wko an ,
capital, lUHf.iUI.' ,H I..< I. i .I .' ,''Mil' III 'I. I.., I. | |.1 1,111v.s II I | W III I ll I I III I ,. ., ." I I ,I "u"" ? Ki a
'1'1t.1.1..n'r ..ill..befou.. ., I .,,.1. I n, ,,,,,, ,i. "nun..c. ml, llenit < .. ..i'c, I" "I'e,' .,,, ." I. ,." ".. ., .1... ."". ." O Hr: IIMI' OM.\ Al' 'Illr: 11'" I\.t A-IK./I'\IH.I.1".11"1'; lt ,._._.n. .

>niM>iil 1 aii| "'araiip. .. Hi I I"" ", I 1.,1.1 I A.IIIII.' .li,| t in N, I \ I I ,, '' ""I.. .."" ,,"." '.. Physician and Surgeon. _. .,_.- "

Buiib| will lf". louit ''i,... '" ,," I) ...1 .,ui.l. .,...ml I. .1, ,"i ., ..I "'1"" '. .. I .".., "II' -, .. ,,11", ." '. CAUCASIAN. i THOS. C. WATSON.aXAL .' '. .'_ ).

(ru.l uilu' > Ilian ,Iliai, .>l n, N.I, '. tut MJI ,i ol N, \ ", I .' ,.1,_ I" .,,,1 ,intual.lth I.. ", I. I .1 KUTATrtlfll I.I.I Tl Ml All*.X .' t.'I't.. -I.- ... A-r._ _'. _'

III ... '..r.. I.r.. II.auU..III'. "'. 1.1..'JI"I,. .. .... ,.. .a) ..I : .I | ;I. \ llluNA* I I Sets. -ONLY --6cts. 1 J. 1\11 r I ''! .L. .
I.\ i.--
,. .
..rlrl.... are w"u..I. "" will tlaiijiwlrltk* low i (in loiJ man tI u I :t-.I. 1' ", I 'I a..
.
.-
,'T' '-.'...
-
-


'l'lOY4i


llll: fill NM' I I K.NIIXJ \ aSfl.7a .1 S ': I. \tln S lis5LSIs
nCcl".\ l!: on\mnd\ 1\\ 'I -IO' Irl" 1''o. M .\ KINKNKS.S : .
'Ih.' s !, ?, tn| ,| (lisp), |ltr I' ,| > .. 1..1 h. I 55'5555155' I I", II... 's'.s' 5' I ,
| rlllfr.limn r', _
.liss'.sS.
I :::: I.: : : :: "U.'H" I. ".." "" ,, ,, I .
I :: 1"11. s.s" '"II I "'' "' "
riurntirpil I 11. 1 ,0 .
S (into a onillnailiinwith \ '55555,"5' '..I .. \ .r., """_H' .
"\ (.,a..l I,ssi.s' 1.1, .i'i 5.. I' .is S I. .I. .t.I,1 1".1 i's's.-l il I ,. I 'II 5,1,1, a I I--h "55.1',ifOlllnil .55 i ".. I.. S ..

.. ., TUnl' I' ,. :S .lln 1"I."hl: )!,',,,,- isis IHIII ,1..1.\| Slsatiaiss l 0. \tisin,.-.I I s.) ,iikni 1 Us.l5.sllasisisj tht' 1.1 I II ".. I" 1"1 .,illHlllKht. ',"ll-lllll| ., hvl.ml 5555 'IS.. I Z5.s". 'ls'sll fNMIINlf.v I'' *

.". ., .... I... 'In HiPweo'iiiniit, |,) |lip| .1'1"0,1.of I I. lissisla ( I S m i "*nin' I II.JKP will mil :br .I'| !'i.P I 'i .iirii.il m i.inn .II., II .. .1.,1.1 5 IM. 55 h. .i 1" "' 1 ii,",,,,,. i I'. i "...I i n I p's
.I.
It '" '" the, I 'hall'nun' nl Ike. I 1'1..11,1. nhat.t II. f H.IIVI..IIR ... tour inlntiin I *, a* It ai|I' 5.5 .t 'I ri 5 miliiihn. M.11" i .m- .5. 1-I'. S .5\ II.hl..n I 5S ,
AOVA! CI: !. 1..1. 1., ,, 1 lilile ImUv iml |>ht 'l.allr "1..I..n., otln-r .,-4 r *. ,st5l .t5 11"1 ISSI -
IMTAKIABLT IN H. ,1."lh..l..n..I"( 'lli.onniv' a .J .. I'. ,. 55.-es s's1Ner snslr I. ,.. "'. '. '" ,, ,
.I nukr. a HUN!.,1 I liN.ltil.n ilirlvp fn m .h'I" I. .. '" "." '' '
mm' a if Hie rloi.lion .I.| kii.f S Mai.i.iy" lor rVaiH.* I..a .1,1..f) lt.15557.111| I l''I' ... a55i. I '..1 'so-P 11"" I N' r l NI 5.55" SI-" .
.lole asianS i IIItnl.. .... l. raihpr I l. ir.iim u. itltvnln in nil' iml 'lIlas5r1ppsi I... 'mm Inunt r 1" .. I 5,5,5 \\I.I&N i,: : f In. .t, A il ;
ttI I
All I l.i\l:| M>\\111..11 k 1'.1. CSIui.isN5iskliy. apt ike i i m I..L. ,.U.l will arbltiaitMi '
| matter" al re-l. I Ia IrMeal" Ulnk ; ::
I I, .kv In HIP rrmlrriti'i .r |Ml..niiP I 5. T. Hlm.imj '; .. ill.rrliniliilinii .. i I', :,55-,5sniplIls-ls4, \ ".. ,. I 5,5.55(555 .... .
1 ,1.
si,5ss'sss.lsuls witli.illl
hI", n mule. ij rhary.ilbv |I'.i..mf,... lllnarll..n.llnp.| atili.intfli r. run J.Ml | .pr I inIn ,55',. .IS', -sal.-' .", tPaSsSl mn.l.
,. .. .' spssn' .55' I5slsl Is. I S SINIS.5
h 11I..n. P. If. l Niisqsas,5 "
( I .
"nl.I. wa loroeilTe ,In. U \lull'rk.r li> M.-t 'nllonKh in HIP S .\. .l'i's.l| | 1 1 ,. Ihp, i-ml I, |I' 5...1 l Injiirlon H 5,5-s, "|.tn t. r. nl ntntmnfiy atlmt IV.4JIillntlim ISIS .55 Im. n., r. '

,I \1"I" \ k .1. "". '110. 1',1... .f -t Ihp, asuisisasrl| | nf tint Illull" Jr Hani'A 5 Hip fH.itIn '' \, S It.f .r.. |.rm'-.io-., 5'. k.arwinv 4 -IIM 'l,vi* .. n|. Ill ,It I I. SI. "
\ 'I. I- ,s'.,", n.. III II 'imp km 1,1. stills. sinS, |HPlicikiiip \> i : .. .
I.. S.. ...1'I f N N"".1". ....Io,. it ftm',, .. SirlniiMitnrratt| In return for tin I.r. I.. Matn.tlJ I .1.I"1, with tkl* mailer. I kavp II. 5 S .In Mr. ",..' *. .n.iM, *> s kM| ami.Hl.iiii.V $ : ni5I.' '5,5, :: ""5 5is ,

\\ \\' 11.10, .r.1.. """ ,. I'mrIft.t. li! 'I'liblkan for of iciiHinl l.nminv .if lillntiinlnu I H. H..l. n. IN'S 1 "1155 ,5, ,,tnnke | nek 1's.- M.nrl UBII ,.".-.- .1 ..., .Ik,. ibn"Ill"' "-'' Il5i5s' as,, (I I',ts'
| two lln 11..1. 1.
""Ss, ....t ... \. ,. ..I ....".. \\ 1l1".I", .. .i I.. 'ul'l"rl..| *. Mr. .\.11.. a. I'lsriuliss I I' II. William .., p15555.51" ,isa-un-S nip wIsis's'alsis ...",." .. .

M .11. I"" N. .., ..,. ,1,11,1' oivrliitf.( .''ulhl.I.. All Ilir p. I slisa'| ...1.1 .h". .. 'I 1'hi' I'. H. SlsssnIos5. Jr list I ...1.1.1.1. 1 I.1 I I. ussr llri ex : I' Is. II" nt, I*'InIili ,,,,n, ..."tilt. asS ISO 155151.555I :
'' I: U. .
,1'.0'."" linn' tin! isiS woul.l. iias '! .
rr. I 'is,'. N. Umliter lsrslr SsssSiussss' 1 aximillt our It-t, ami' '. ''' '
II A.N. fine In wisisis I'lurulurxfiirn" .I.
: : : ;, : : : sclpsT, .sssgsa'. viC, istut, ,l.a Slip, i I bate il; I in:: haml, I 'nllpini t: .,, :l: I. sap' .lsss. .
.
: ; :: ; ..:'J; ,, Is'S luSh .lrlialp.1' ami |H.IIIII|| |. In.lu,lln* Hwilfi 1.. \. "'' 455I tour |[< n ': I .5'...1 |4ri. i ale i s'sS5sI,0 sOsssssS.'ss II.s.e.As ''h 5 ,sI,

SSS,. ,, % n INS .t7N'psn. .how, I Ip ass all Mr I I II'. us. lSNHlslasa jn.lxeirint, imlmeimni "Inlb.' .11 ha' I'' \5' I. ,a 'Uf.iHlmn. ."'' 555.swanS.. .. 4KIt1
.I. .
S "ISS.S I M.4. ll.lal. HI, |I'.'M. 1,1. I ilviun| of use nn ,iilrii I I al.slisaSai'e ofetn, !,, tti.ul.l Hil .. .
IP lln ,
.' ,. ril I. 11 ,.1.. ,., reiitve! |vij' ... 'sir.l'IisisIui I H. IN. ltss'a 51 i isrtglsS'| usislss.| NI. ., t S 55- tt Biiri.fnnn miI \ ml .1. I I. UII .4'.
I'ral 5 55 '
\trS" f'il"II' .. lini' 1 1nlialnn.p ,'r I rit.ln.lll I" .linn' tt IS'i'Ss'ss l 5 S'I I ,,
n 11..n S "
1.1"1 'I| "I) ". I.a.lsalIsSIl.5,15.S 1 .. ,'l..s l.. ..5555'ill sIN. il. Lull' Him hi I I.
InU : ssssstie
,,''Io.I.I 5< 1''5.555.< I lmr.h mi r .1..il. I I' .
"55 N SSS : ), I Satlilissui ,, 1 5510 555 ..
S | | | Iff' | | 5515SIse
lakpnfrom
iy failtrn la.l il 5,5 I ballad, 1"1.
.
.555.45
S ". i 55..I ii "i Hallr 5555g. 1.11! 11. t"I'I",1|'| tt. Her) i I... ill.1 I.. I nl. .1 Ilii-v'l. nhi.it I I. ttnar a5nlss'.s5.| .
.. i hunk II."\ J. 'IIIPII of ii.! own color, clinttsl 1 .1 I hill Hurtmil.... Irotii antIIIIIIMII ...10".11"1.
.U' < hri-t > ..
'f' Ilkp .
... rni.csIssllS'| .IsIs kind,( 1155 Inaimlalkiunrihilr lsoAnII.S, I. \t\ M. In' | wiml.1. .ok m '" .1."
.. .11.1..1..1.1'.. II. ..... IilMNSt. Ihh'l I bil.llailon, Out. l.lo .1 H.i.fa. 1..1..11. .
l l .
lIe
liithlnn .h. h.sll-5.
S .
J ( Hie 55" POWDER
arrortling lo ,
II. consisSulSiissi ,. isis J r Ot,1"i, "5 555t550s5555 sI' h. from
.
)
.. ... mil' I I. N.Nsflt Onmr.oi | | \ |'.artIho 't. I I' t ,., ,
l.iss5sss ami 555555555SIsi.'isis in. M Hoi IH. 5
II '
,,,,. ,. .l I. Mi h... 1N I 10",....,. (lit Sit 11., .%, ,. ,'"(;., ... _.. .I 515i5 l iri.iii.lt. 55555.,ol" Its,' 0"Iy i I si., .t si.," ... count 1 i h,. t trim, sal .\N .55,.. S'assast". lII '. 1" "

p ,T' s I. Unit I II ,,''''i 11. |I' il..r.11. <. > 'ath.' 'r 'lol.lat Susie asp, I I'lHlpoliirr.ltolor Hi.. il > tmil.inIlir .- 1f..I"...nrI h..lh.-. I Mil.' m' .ihn IIM Hi Al I.' N.m.mii, .r 5555sI II Ilnss,5s"i. \s 5,5,
1 .. .1.',,, .5 ,I' I hl, )1.Ill" .... ;A.N 1..1) I I hal nr.xlme ili.triii., In Hn ..,,1,1. I |iii's 5' ,. AiS5'SSNYsISl MK Absolutely Pure.
"II "I "., I S'.N url.i> nlhrt ::1 rIIIHMINI.il In rmamhli: rnutit') UlthrrINVOH' llii",kltn 1 1.lilt |5ssIp' son as: ; yoM | ; Ililvioon' .I".... un .. I ttn.nul.lr i 'IM '; 055'S'of 55.saasII4: pisitsln;: or 5\ U.Ilsstslss."sst to. IV Iis.ss.sssrIsslsinss
lw ill- .
HH mtl.jwla lu > .
... ,... | | w r .i,> ,ilit if- i. wnnil elI I iii| a I II IsIs .
N \ ., to I I. N '1. "7 fl5..UtIsftirfi' s's'sstsiass, ,, sssssassuiirtsilcI 'lii'I "5asis'1.) "I I In I iK'Vllnnr : .illoa rlK'Toli. iinrinliii'| ol 5 51.Isassl. 555., ,
", ,, .. .. onlyHI Hon. .. a ilr..I.Inn aitra.ll.ni. wan in.ml tae .1. nf 0111. s'iIilS'sSS. '.MilatIN: : : .I, tl-l.0,1 i :::; 5115; aissl:::I :I IniniK :; : I iiii.j ., .It ils-li.'hs-ItS.'sss'i I thai mintniila. 5,5,0: Iaas'- r. \I, I's-a,
..h'," of ''h. .".1.1.. ".1.",'e .1..11'I ami 1 uricp ""1 1.1.1". II.IH 'theioiivrinl.ni I Mi Hr.akl,, "irvn I 11.0,1In 15s.5ia.ss' ." --I
inkiiil. | > Pi'iii'liilvlatllii.r.i.Mikliiillnilri | 5 I ..lo.l 1 tnnn. i .i .1111. n in. .1 I 1 Ih 1'1.1
., II A. N.. NI f. N. .111' .
,, 555 isresiSs's.s'assaS5,5r I
.55'. ,SSiS.' \, .NSSlSSs.. "",,1 .., ''' .. ... ,.y \,, .u. II. S 1'11.1', 'lisp| |, II"t J-nlni| | 1 la>l nllil.' '. lbs. 1 IIOIIM, 11"1 HIIII t' lsssss'S.l HIP i''Ii| ,,."" .M, ,", i.u mill 1,11 Il l, .ill n IkI nunn 55,0 ""' .UR..IIsS'.S. 555..

\\ ,'". ..1" .. 'f. .. I iMnoiral.. aisnusi, | I l.r' Mr I Wa.1.hh""lh mini ,. ssiltslsa, rri. ii..niilil.i i | i iIt .1..1 I nn. alinltlp.l lr.p |nali.ip.ami .i. .1 5 in', I 11..1.,. I ... Mr Hum.f .1..1..,, I h .n''

tlrt know isis usual wa. : 'l 1 h. I IhviUII.II.IM( I has.I..I : ii'iil.l han I, .. ill.liariinl nn billi-i" 1,1 s' .r "Sslissl1't.i155' I IIHI. Mr Mm... 'al lian 5slih! lli 'nil-r' ,'. 555.II .

I.,.....,.1. ...1 P.r.i.I.. tielr..t. an.l ,,,hai"v'lan. : billrevrlvinu :I \.1.1., I I 5 sVS.sSii,S ..",1 Sin. P |,.ilv. 55515 link Sis'sssiissit. I
tin .
nhowalliatllin.
..rl.I. 1.11.11. I -Innilin.'I ... ami. II 1\,1.. I .. i.li.l Inv.rHlllilhc ..1,iaat'iu', r..s's'I nil' I'.nl.f ssnls'rs, to |.roi-pe.l on lo IlsI.issshisilssl ,I "I"in na.m. I ili not ViHtt m >r .II,.' l..lllu 1',.,.:,. ",

1'1' '. If ...,, ..1 Hit .Iralght IllullniKlnkrl '1 t.-ri. ) as sic "". ". |1.n.nlII ". I I I Itui.. H.nthm.i.. i oil',.r antln.lnivm.nl. I ,,'.S aiioilnr ihan, hil., II .. ..,ilw I wiri.iakin| ".r Hit. mini. Pls'ssls. ilr.'ss5sis S 5I5s5as.s,, I IIm ," : ''Lt :' ::", AWKLc3'

A II', ". .1.I ,I. PSss."..N "".5WS' A Nu ""iss 1 ; 'hail, M Ir. M'arI'n) liamrMraiihpil I 5 .". mil |1.1,5. ...l.mHn'-la.r, 'llnnipilianl.al I 55 ,. tin' ussr "'.1. a. a "..11 r".I.h.s'sln, A".I) es' ., '. u-.. on 'iS-, *-i"mr" 5 n .o.i 1.1.1, to MrII ", .5slta 5IsI'.sn.: SI. lss,,, .. Si5.' .

\.. .1.' )Ilh" t' ... N \\p know Shin i I. Ir .. ..r'' a.t'5. .i ttltlih lln IPui : marki t ? ,.' .Iii \Isp ". ,Inrib.i I" ",,.. I h. stlIs.si.Nil| | Mi I I. .." a .1 n : %Sli.s: : ; % :,. .,,.. ,. I

3sIp, NI main 55s.sLssi |M/ir..llv.' millln, I ::5 L 'lo, hal pttptil, i.an Ira.lo I Ii' Irunhli'oi.. .. bin I lo nit .. I .5...h.I55.Ssss.-" 1.
A. |I'il', I IJ, the lar e.t In .use 's5ss'55ss'' 1"1' t i" "'s's 5,5 .; irii" M. l a"ir ..1. 55 lists ...H 5 "I'isl. .
.
',:355P s-i-a' a "5" lii I( il-Sill' li 'lSrii 155,5 ippliiMil| | Hilkdnlialmrrii.l',. I tin ..inip.-o-ilt I.
s' I .
,
it mil "lilt' I n Ihl. Mr .,
: :: : : I Iil .11..1.11..111.1 I iml ".1.| ii I
,
Invan-e : : .
"lit" tte witnu-.e.l tin ,
5,1 with I IM inlprpliir, Ihplinll
HI M I. \ ut \ \. ", i'f.% ss'sS'iSSi' .SlsIslsirSi' WI is r..r "" (I..h... .I I. pntlimil, a 'iln, II, ,* slsit-5I.,1i5sntlsssl'-' ., Ilk Anal. Mi," 1'. 5rs5sssssa. II'.
\ 5,5555''it ami In.|
I 'nL.'I..o.I I.I ,ml. ,101' HUH are. rcnjasssailsis.| lisp 11r, p1,91I I I lion I I In;, INI-II ., ."."...".,1 I as|101515. .. ls'isslssii'l' '.,. ssrI, ,sss'. unit ais'ssis'rSsIIlsa-i.iIsa. : '" 'h.1 \u .. l'n. ...
I '. -t., .... l : : ;: : : ;: :: I thai" ,n" mul-bni" : l.rillh I I.. ".' Am .ai Hi r- I'li.l. .m.l 11.
bt .
I 1,1 >|1.11 or lIs's nl, olli "llii-joninil .a .1.1..1 1'ill.li I"" ".11 SsNiliss' P I till. : .
11."t 1' IIIIP | lii an In I Ihp I Ixni-lilnr tbailr ,llr. '. M, MrI ", .". SI--, SN. 5LsSlllssIsIso$5, l ,n,",l.iii.
1-" .1| ,ii U" I.i .i |I''i' .i. ii. at VsIuIN. link 5,5a' .nl.l. I II -lllh uii .il. iiinintalni.l I si, Iiss. I lull Tor, .Isils'iiSsSalsS I5o is .,. .1 ''h' assol. r*.- I 5 II inmm, ,. '.kiHimi ,
., lIhtsN. MillieHII. I tin' Mi-ralli.l I Is 5, anSi It.l .. 555 I h. 5.55.54 ,, "I III., ..55555Skis| 5,155115'' .
?"", 1..1" ,i' s.sIs. : :: .; : I .",1 I "HIP 1..11"1"| | exer ., I Inli. o"r..I.l kail, "ll |I'oll' .4 ,1.1" | .niA i '> N.iih I nn ,.

.. ".', ,.l,,|>. I11.111111''I ill Ian.s.l I.V.I isssl.p. l Mix 1 HI,II, tllm |inslial| | Sic |,I.NI.OI|, I In l.iiH.kltn: in tin I num. ? ,.. II.' .... .. .. 1,1.,is.51'.. Im .I. IIH,.' I Ii.'k .O SIs! 1.1.,,, I invi .
55 Pans-a- MOST
.i iiiMiU.I {.int.' 111 ..1 ii- 'i.M 'in-. ii'Xiilir: I (.' runvinllon amiml II'. I Is.Irlss-sIn 1 .111..'. Moxl.oT. "h..1".1.* f--sn. s.s H \hn im.HH-ualiiii :'S Iki ill.. llMint n", NI.MII I..55,55. DRILLIANV

Illllk ...I ,ssk I IhI ', h..I llll : Nl .Xt I1INHIIII IK ISIIHII'll Can -lii I. In.Inirt '. ,. "".. rI. Imi .1..5- '1'1.' .Ihin .in",
,\ IIIs, III \ nut ooHlon, 'kit ttilli | 's.sSsss' 1.seisse' 55, 1515,1 h4o '" I; '. It.ii It .. I'uiv nml I't-ilVit I biiIN
'I. an In 1,1.1"1 A l nil.
.II mil, ,... lli ( | | .IIIn 5 ,'. 555's I5 its I ,Clk \ ... "- 1.1. Cs
I i"' "11, .." """ >! ""il |ii. al tin .. s45 5,5 ss II 111151. 55.555555.5. .1.| .. ... |ian I 1.11.1.skI Mar. i .". ,.* JlIm -.

i, .1.1, ,il,., ,,$nl, tt.ikjmiiiniii.i., Jmlp' I"wel' nanio al HIP 1,1 I fin ,1.itHIP 5 I s. l 1. It ssslssssSsSs, for I '..n 51555a IK 1 ssisssi a5sa., hiss..1'5 'I's"lk'Isss1.s .1'IS .11". .llrIt saslssiss sssslss.. Slssa. ,sss- S s's.trs -I llll: Unl.lli'li.hl
.Ih. .
I'l ( .Mill. Ii.',-'i''s" l.l'-ri.hl.1 | ..POIIM.I .. Aim" Ih,- .,.,,,.1"1.,, ..r HIP psi.I lssvisl, isis'I a I wl.l: |1"11"Ii.| roi.lv a IMlow" ant ;n.l lo .ki|> f 555 I S .. IS. I',. |I. 'as' Is.. -|......,. ,ltssslslhsisa. 1 IliUml. ; : ill. 1'S ,. .
In Islssl
inon .1" 1,1.11'1 llnllii.l I 5 "I HI. II. Sssu,, ,. s. 55555.5.' 5'55.55 '
,., ,lailtt "' "'' ill ttoikAv.iii'ilnm k.l. tin' 55. I I'" WP mnl S an b 1\ 101'10... ., .tt m A I Nmlk 'II 1.1. ra.l Jll ., .. ,, ,
I u '' 11 1,11 hililiKa| I h'"",,* | ,, I pililloti l tin Npw I .,",.11. > | .' ) HUH"i. ," I. '" O k '5,5I I IS 5 i.l--.5 ,, 5
; il I lliiiHuka. I InlulUnit 1..111' lniN.rl iliitn-. for I Its,- aiirl..iillnralin.Nlml.ol II I'ulii in 5S51515-I I. i .Ilnl ill ,
ilnl nil In, Ihpir |.iwir h.r"I. ..i.' 'nit' I b,",mnl il "mitthi.h | .rol'Vii1') .1" "" '. I. I "-' .1" 5 '.1' .1..1.' 15n55 ..11 l 55 tjtllMI: x .n i
5 .'.* I'innI 11 15505Sl.III,5s i I 5.0 5 h ssssr nllli I nil i
., $ l.lf.' Hipliiill *' i ''S
II | hi .I. I'i i s55lss55S'i' 555IN515'llhSl, I 5. .
,1.18.1,1.I ,. bnl, the liulitr Mill 'IN' "' |H.liko' |.n.iail| 1" .5 "
K.IP ans.iislissssii 1' 1..1 issf.ssl.SIss-yss.-
I Iml.. U .,.Isiiss.. IaLn' .f.u 01. at ,Ihp low 11" in's' .. ."suits., .\. t. I In.,. I lion inaniili, I IIP' al the I hiltS I'.itll I_;:.H. l's aim II.s-srss sd .. Snis .|ss,IHI .. 'h..1 llr mar nf r'Hilnil.I. I I...n"llrl.lol. I', Ill I' -li.lir I IO
Mlt H IN.
1..1..1'| l '.ill'-" "itl lln' IuIgIscI| ll ". a. miili *, ami .Isiluo'cisig NPW. 5 union. I(, In..." ," S".. ,.. ....nlliH. a... irl' C51-S Mrir '""". 1. ,. !
.. now 1 kl*, .' lIsp I that SI .0.1..11.| I:, ,.,..ll.,. '-s.s mal.ri' 111 ilii 5 I. OHJ, S'S l.v.i. I 551
!"!. S
Is SII. nililillU.I Nilili tlitir folly nfiiMil I., rolra.i' Hi.'ir II. HIP ami a ;rl I" 1' .I 1. t'.I. .
in.lInni >
.1"1.' llul" ami, ttillbo lln I ISIS Hn' I "I""f.'h,1 ''I. ". .)* .. is tin I 5,55I I IIM s, 5 s.-s'rsss ,. 's .5,5s- .
.I Ihl.' sisli.I lit s'lgtsI month
,HI.,, .an C SlIPS alan) I linn-. I IsSSI5P llrrart) .1."i'-| : listS .HIP Milijvnl I I IN.IIUI." nml.till 1 HIP lInt' of ni-xl t .1....... It i.iin.iinn.l i. nllnral. ,\lahnnn.l.iiniiii. :ouifioiii,'. ,|: I nnlin.l, : ass'S I with:: our :oripinitl : ;' S-li.,n. .M. W..1.t. Ik.p.uk, ..,. ..,. ., h) In.. Ilivl. -*.. 555555.asflShs.lIe I'ul.liio.r.. .1,. Vm. n m.. n ''r i,51s'sSsp'ss'fs.sS'.ss ? .
110. I "- *.I..II'I.I. l 1".1. li.i. | ami in iim r nl 1 Is 1 1irnl .55 I- a 5
Hi7in | | 5 Isa 5sIlsn.Alsi .
,1,'ul.. Mi.nl, .I'I".I".I., In.In.I I InIhcr( In, Ihilr .llrni|,|. I.. ,lii- I I.AI rt-rt lssus'iligs'ssl ami:: lluai.laSm: : rica, .ho. tiillioitl i.xrrlin.kavp | I.' ...r ". ., ... \I I- liHiik. i*.. m, ,5 1,11,1 I, .. ,.5 i ikl .555 Is55I
".I Im' .siiisitluISs'ilsiiisils I ,
'
ttill Is nine | IHI. In It mit HM 4k. ** m. 5 fl55 I Is 55' ks.S is-sr 'I I ,
III 5
; .' li.'L. -.....I hip Inr 'rupl lln- I 55'sss.scrarv of Ike iniinlvlln S -----. n throughout a (urni .o 5,55. llaikv," % 5,55.ast..
iit| s-i.ssls'ssii. .'..Ie if lipallh, alas SIsal 5 lieIsli' ,5. .nil.lli.' mail' r.amlikil .. MrI "lh'sol'.a., lln n ?
| 'ss5ssss.sli
t. ,.,. HiINH. hliT.1 a 'HHHibir nl | Ills Sov hIs IHMkV II | 11
i..i'.b ) >-
iaUloiiP "l | % '
( .liiin 1.I".li.. lln. I l'sstsws'as \ Im I n ,ili now. (". the lime -lip ha. INI.n Im.llira .. S t.I iu> o, 5..... 5' is-5Iissa5. II .\\lltrS; I'VUNISPIIINO I' l's: I 'sis l's
/ I'
I lln ; link its. I l'allin'lMiiuli.il : r f .1. 5l 1. i A.xim.iu f .5555' .
1"111'1. 'I.lhl.I.I"| .I ami, ttlll il al' lln' olli-; or .ilHie .FslsossiilssrrnasnI mv knovilij.li'o HOP. ha Is's l lIon. i S. u It .' \". I'IP H.,!. uilpiilai.itI S-lllIs.lIr I' .IIH"r.
\\ (nssiss li4.| l II -c,'U"""' Ihn ... .,1.1 ../ "" 5 _lesS al" ant milrill. I inrl.' or pxliprn ,ll lklli, .IMI.I-iH.lith, .. rn.1lln.lf I I...S .sss.ss'Isl. ...5. '. 5 5"5,5" EYE-GLASS.
.\ i : uiM IOII.I" imm. ,. or iss'ss'sls'isi s'rsias Ihl, ..1 l > issiS "' *,,./I! ,..,I iH'luilllll, : : ::;: I I. "" ". .
","" : a lrtithl, 'li! .' iii-eil .1.1 sss'.ssl anv ill.. ri,|>li.m, .15s-s.. H.. Sill: tlNr'l IN I\I.55- Ni. I ,
| | .
III 'Iin. .i.I.r "I.I.I. 'lit 5 b lnail.nl .ill.onl'n "r oitNow /, ?/", : / ,. ,/ ,. "is.1,55: I I.I".II..L "limit" "r.( I "X
"" .
A toll .1.1".1 "ill Ii kit ami, lisa. n.mlrr nilani. HIP 'i > |1' I Uai Mir -I I hatp not an.ttiii.lpjrlirr ih",,n'I 1., mn, an) i .nilIt, "',1" ", In l'n.s.5. ill : n ,IH.I, ll. I I.r..nk ,H 5 11.11 ihh. I ul,,.. >'|...,....1.1. Ami ,srss..sssss, nl 5. '| I,, n,,. tl, .5.I |

I,' .I I.s.ui's I s''Iss', '.1 I !Is> ,, Sissss'n'i,
,isis-al, HIP I Ss' a 'ISP .ominniiii nil
tp/nUr
mill I .'s, ''I''' I..i"! .I .I ''' ofllii'l : -M.n"I ol., iinmnon 5 bat' '.. ami., "555. !.lh "| ll ""'.0'. 51.sS'ssl., :
.Hll.riiij. .I";" \ us'... bnl is > ( lln' .lhl.I., 15155.5 l 1..1 I 11' .li.nbi, ssiissls' isis 111".11., ..I ..ly .1' lit Mr..,. S. IsP. |5.iaasis. Il" *. illIIMIIr l
:
"Ui., ,..ili t II ... -.ml. atom.P ami, I |11..1.IIi. .. 5555r Isiti5tl| | ..r ionr I. linnl..1 l lA oti-lo.1 lull.- 1 ahihivloalii'inltin i 1".11,11. 11"1.,1., .. 11. I115111'lS'Ia i .Si.i n .. Mi llr.nl' .... .. nllliiiK
". Mull I 1". ,.,. ..iiiiie.1iilinlihilniKlwii I : ; ; : : : ::: I IsIs h I h. .1" .
|tirissila)( '.. ,, .ro.i.l I hl. '111, ,1..1. 11 "I"I. .. .
i I I Mi.. W inxlow 4nIIs- | | .1555s'lslIssl i lu IKI I I.I inIVn.uiollonll.i 5.a-, 5 I ". ,,,U''' 1,0 .harui 1 II M \lh.r.
,
gt .1 noil ami 1,1 l's'Is.S.ss sS. 1.1.
1..11..1 lih ml I an 5555555 Ililss,5.s'l SS'S isSSSIs
Knniin |I.nrp Hi'inmrat, 5 link .' 555-s.. II' I.. ,,,,, ,' .. .. ..... usawa isass-ss. ,5555 n
555 Is's
',, i.,irish, 1' ,Is's. I 11i.I% ," I.oiliimIt" ,; lIsts, ,. lona, familial ills HID, worklntiir.a.li. : ; ::::: 111.1 | | | in .5'555555555, .5 lib' I k sSs. S I. .,11,' .. ,1. o "555'55 ."'III.. sssas 55 u.s s' S Is.,, SI.5sa
IH"
kal lin. ,- in" ul IS, iililnV. Il Hill i... lo Ihe l"fUlatiiiP, an,,1 I Hi"- .I tin, I Mil isis f\\< .liiilninx a |' ilnt In 5.Ii'I"I"'H..h..t.I ..A. on. hi. I h, ,Hn. ....Hutol 1.1 I '.1, w ,. 55 5555555.05..11.,ml. rl) .iNlupi. N I', .. ." .... 5s, SI ,. S Is. 55,55.5, ,, i ,.i .ss I .5.
... lull .. 5,555.555' ,, "'. Il.l ,niillprol: aS h s.s's Ilisit", Inv.. If rnim, Ihl 1 ni. .. .,. .. I sir, I., 55.5515 5.. IRs .15,51 Li. .
1",1.1. I amiiitii 555 ilnI'- 5 5I
kit | '
.
I ill.III.dialtl nSsnssi| I l.t Slip In n is--s
"m''r tsrisiga l's-' lss's 55555.
tk., II Is, |IHH""I lull' | 11.11 | :ilit HII.IPI-::: 'na'i5jr: .si.I .. I ,Hn *hii| IIIIKO,, 1555,1 I 1,1., ,1.'IH..I.| --.5,5,5' 0 01. |550 ..ssrlSs.5 ,is-.5 5. ,i-s. ,

) I lni-eii.1' IIIM.II II t. ,..,h.r" ...|.ie-onl. She trim I Ihnnnraiy of I. 'HIP I h''is's r ,, .Into thai if them bailIHI | ssss inn I lSsl.s 1.555.5 'Is',) mill aniioi .in." o amib .1I. I |5.5055. '555-- iki.niimi.in. enl ill- ' S

I'. n' i. ". ,"..I"'H."I' II. I Inure.li..nliit (.:.laiiiblipoiint. ).. Mr I Hull' IIIIHHHI. 1'1, ..a I S'ssilas in. iissslis .In"inH rail.ruiuHvr .' .1..1.. in'101 not'1 1,,onl.- MI Ill|lr..I..I) Im It. *, lor I ... .'"",|In'lls'iS|| | I. .1'hl"I"| nn I t.ss..lssns'Mil." Inr.. .11.rill'Mi "-1.1.1'11.1. ,:. ;;: : ,, .: ; : ,

,I. ,in.I I iliiuhiHii' rs'gislsk.'n; : I'sslsstss lilt"' SiLo "' Ill | ) ,olil.I ill my al. '| Ilh. Mr.nl, 5 I.....IsIs'S ..nr Ihal I.NI. ani.l.lv 5'5'S' Ur-t.rn. .,"..1.10 S I..nl\ rains, f"sslisi. 5, l_ 55, 551151 5
the, \ l.ra.l. ,hiss |,ailt. ', ansi I. 1 .I sits' I".IH'.I s-ssssss'ss l 55,51, ." 1",1101 1."o..I. ,,,, ,,5 S.ssl'Iss, 5
iltjl.lfnl .
in.l .11. .
limnl b.w.linn" '* .I Hun. I I ". I 4in Jinl .lm.l' ) a I..II.vtiI I, l.iirw.'allo. n ..hrllt.s..
ti s'Is.IIISss | | S'SsIs yimr | .I .
) nmti ,
rir.l iml
,iti, iitt.lnpvur) .inilv ol vn-l IH-iss-Ill- I Istils i, "mat frow '' h"I"II"I'' .. ) ISS5l.Is.P 11,5 5'.
,|h'I"'I ll.o fnt .ii.Its'rss 11.
who
II MIIIImime* Inrunnmilnm I : : I" | In' .. ,
nil. .. 11" il-lali.il. Inn ,' as-tally :. I IH'ihl.1.. ,11'" 5,. .. '0. l > Mi I Il4 k. Ihin
a silt's iontin.iilol
tin- -
ss.iI lii.Hnl.5 rliicrailinaili '
:
nml 'si'S- I nun ami 1 <''.' .ml WP any flaw, II t lucas issitls'rss, '( .,5. I IH..II. u nn, HIP *kii| lor loiilliiliimlH'r i n. liurii.' An f.n fsmiisrsnisS5Is" --_ | hnnr, I ..it Ih it I b

,.. Iii,,' h"h' .t.. Mr-I Hlmlow.niuili.iiK I M ti'snr." .. llr,,il.I Mjtwtll' l onanl amioilor. I ami I a's.' ."'|ails.| null' hivimil .' Ihi (irailk No "-al lmH.ilan.-e| 'l.i ofIh. ,, ami I hate,, .51,511| .555'5.55 ml- ."i Ss"sssss"5,55 5 lure I,.555.55 Ih il i. i ,II 'hplih'tiram, join, Will. lIt New i.llTi, : ,, :
|.n.Miliioii i, "ssggs'sIs"l mra ..
; -MII' |' L.i' ( 'hil.li.n ',.'11.'nl hiss Mint' ?lining ,1.1.. illiiPiuy | I 55,515. bin ami, treSS. p> |"inpln nl.. .,, lIst, "'ts.Nsss 1 I'pn.a.iila ....",li'in1oia-| ,, r l HI
of lln IV. 1.. l l ,
Ir3siss want ( .lay, mil hiss ul.jiri 51555 1 iHilmi iNlmv' I | i | ,1. ? I l )
I i i- u..ml l..55 'lln lui.li'" atnl 11.I ( "> ; 111,111' | its 1,1"0 IHI.IKiJnaraniiHp ,. I \ 'Ihal all Ihe |IH'I.| ,l ,
1.1 imililt. Hie) s.siitirt'sl \In K.: 'thai !halt| .Hul" I Ibill Milan, ",It nioiiil '- 1,1'1 'i"lv | Mr 5s5. V 5. slsss.isIss' I esss.gI i"I"'I'\1 ,11 ly on Hint I lui v '
( ; ." ( t is "I sill,.ul I II..' ol.lr-t alit.1I r.-itiilar I'I"'H".II. "parl, ) on ran ; n'.r. IIM.I. a Isis "I". .1.1. miv t..II..I', In anv, IraIn ,. ussayu.all l. nn.tih ml ,11; til::: ,;,; : .,
"Ii" I In IssIislioss ir I.I I.I. I1 I. I..lll.
,. I .iilttiaiHII : bill, SipPer null, a.lamlHiint 'tunil.UUt\ | : voiir I l.a .1 '. sSs'isls.rsllsss i.r the, 5. 5' iiln.. \ nr.null
I 1..1 I Iiiir.asiss |1.1, .lav. ton "il 1'0' .. l'a..u. iinlnfnl jn-t "pi." in 5 Hum., HUt"" ,. 'II, .. ,5PssSt. ." | ,
.iii.ll-I (sir. ,"h'! I Iii think (to-i Invi IH.M' I I. .. ,ami ttlnio. 1 "I. I. l'ss tuition at I'lti.aiiila. J.IIIX ssi-s.5.t.
1 Mil.- eunlrul" nl. 1 ,1.1,1. ""'Injmii. "
I 1',1.1 | r. your ) ., 11'1. 111".ti. Mr .111. ,ssai Slsssa .. 1.i.r HIDM S
'I.i" at 1 K milt n' sslins's Is's- f 55 sIs i illlni I.lit fllSl.lt s. f i iHI III lsiil ',
till Illllllillt I III ttOlhlI'll.l ami Ihal, the inilutloilnii \,11 t. I i. lesS .5Ii I 11' ,",, .. .Is. all SInS, II i an to "
nil ) an 11. png.arpil .sssts'| i IHOII.U nioa.nn .h.I'.1 |isrsssssssls'
-
.
;: .:- .. ,II. rsiitsi," 'I'tiSSi'nissititiitiiy| .,111..1 I l.t mi-iir, ,555 .1 5 lln l..niliaiiit 55 vth n Mr KH in.11.I .55" ..1 \lk\\s\- 4
S 1: ,' 1-a hoi Hi'. ,\ .HIP .. ilmip Is 0..1..1.11' a IIIIP ami. lia-nn, I. I II" lln I Inlprp.t. of Mobllp I In lisp mailer.a. lliilmin.il 5 l. Is. Ilittki.' I55,55 I-
Imn- ; vim
nsr SIte ( nun ln' or lluillkoii Ilir, ."1,1'. I .i 'ml, SI.. inti.lt lilkln, .,..,. .i : :I: ; 1,1,1S's. : I m
1,1 t. .
1,1 1"1".o..I..i,1 ahlu one, .lionl.l' bo ilrawi. s's .Slits, atl.NHl r" It wild |i"-. I lit, Vow lSsIs'sssa I.'s's. S 550 5.555 'lilh,*. I IKItllCX 5- i5.l, ,
I' .\N1HI- (lie, I ) .. ami 1 'Isisisiss.. \\i lorii .1.' .''5isls' |,r. .r., I Ii's'S 1 ii I ,i.- l I 55 ,, ,
.I 55-5,5555-
.t\.I.: II. aS slosa I ,
CI" ...11 J Slip IHI'er.' o8) hI In.liluiion', Is,. mil Inrm.l I Ia inlo 1.1. .11".1 I 1.1 '. .Ia |i's"*a Is.(Hilnl iml Hie ..1. s -

I. uIun. -- -. -- ( ". al.". Sisal Sisal link ii |,latr.l sjiiiM.Slsi. I". rpinh >m h a-i-tam. .a* SssiigtaSil. : tsisi., I rl.ll iilon:I: fin.. : :: !' .5 15.1555, ii Ils'. '..""M a 55 I.. .h,. tanlayrt" Hnir,, own |1..1.. | ami loilin )1'.iii l.555n

The 1.1." lag I 1.1.01 HIP |.n>|..iirtoi I1IM.UI.KHII' > \ \H-II.IV. out ami ,1,'inIssnssiiuisstt, "IN.mlh"l.m ,mat iisiliip,, i .a.*. ttllliiu ilntt 5 Uniinl 5 Ilir 5 "I'',.mahri.nlimlilii |is' i.f Shy; 1..1111, | iHlinin on all ,555,55'llS" ..1. isiS I 55slsfl, ,rlliI .. ..Has5s's .. 5'I", f-s r'il'. _'U 'HIP .'.' .,, 5,1.. of ,.Ir i-Illon.In Ii\-soss5 5s'ss"s'. is II 5151,1.1 ISrt555ss'5 55

5.1 I .,, ..r I fn 1"1".1 I.1 mil 1 he ,,IsIs, 'n ia from Ihe r"1.11 I 'i.tI1 will laki isis .ral''I In "Hie next ( 's'sstI'fa. isIs'uis's'n' '""'' If not alh.nit ssIlia'Ss'slstally \,. I. .1. I 5 sass' a"s's-s.0... ,,1,is.lssss'ts5,5555c 'the 1,55, t"'n.r, 'h'i lia.lo |I',....- I sis.s is,., I Is55s55555-l-s i 5.5.. .1 l 5..ss-- I 5

mull.i "ukinl. ,. il Mobile' : I ban, ..L.I It-ail lo Ihe nllnr rnln ot 5 'I 5,555555, .", .111. a..55555555, I1 I-,''I.. .. .I Nmlh, A suss's ha, s55s-pl 5.Ps55555 5551 Is.ss, vv.nn, ll.slisSSILs,

M..i.ii, t .\1\"hl.. '.\iidi|. It l ?'. I'1"', arc .till 1"'O"I.lcl. 1,11( lists 11. tic I IhinkiiiK. toil "nattc, klml .ix.ir.i 1'.a"I.! ,Ii., S. ..."I."III". "sit .1",,,,', ,I "y I.''ss.ss, 155i'51, I I. .5 n..1..1. .S I"i I '""'rl.1., I a ..,1 M.I .".'".I, a ver> se-as sslssl.-sl.ss. t) II. ,Mil I.tili ,
.r In h' I I Is-st
In .., I how Ihepli'ilinniifliaviUinhyaiiiHallinajuii |is. niranl t.n.r Hi r, i trkii
.
in sIsisssra'siity .5
A. ,iii l I linn. I Iuilit" '''emu' .iv.II. 1} he !, enssu'saL's| 11 5 5I main,, .,.with i.liiin 1.1.1",1"1 S ," 5 nt extra i .,"I. ., 'IH'| n.,' i ,.", '1..1., SON .ss'iss I. sIts ." .11.1.1.I "" '', only," I b". IIH ,..1 tomiilian 1 Ilir; s.its..s I ft rNi.ri II'S I IU S 55.5 \.

nix r.II.I,1 1"1" Uioiuliiuawati ,, 55 .. I s.sss'a'. \ psiss, 5'ri.a15,5.5 Hn., I.Im.Ino. I. .
t.. "'lldinli-lln, h.lio.1,1 I lhnr II i. .1" I M I I II. .hlpovt S ass \ha'I.'I..M' | Illll"5

lr.ni I I'.alli, I"" .. I,tillS., "1 'tt'. HIP 1, |ipiiillar 1..II"I"lo..I| 11-\-. ..'lissus I'I".li..II.1| I I'rv.klvul I".T. 1 nf >,'1 will iiiiamlt. H hllivuf ..5 I", ." 'II 1...aisI. 55. ., "Ioh"' S .. .".1 |55555 i 555 rnoiiKh In ll lo go Si ,. A. \\ II,iwlo is--c 'SI!, | t lss5s-, !

II .\.ntl our l.iiili.-l. nine "" 1. 1..1.1 1 .lh. sue ', ami, I In ib mamlniit ,. .. II, all an' ''I. ami I Ipave olm.' lo .555-as Isisa.I.e.5 51555 55,.5555555' 5's' Is.siis,
I liinii.l I lin I'an-o anJ l.iniur In JsslTtrasss IHIII an ISis as I" S 1. stssa 1,5.155-' a- ''
1\ toiiiily Sy, ,<'Iiia'ss.ssn l'i HMipnla In tin |iin r..ssu, l. :: : ; :! : ::: \ 'hi"l ''"5 .Hir inw l rv.l..llx.l 5 5.. I ,
isisli' ,'Ii,.lush">.. \V.. ." stint' H r..r'. lit- I.laiito." ili.lihlilnlhPiunnlym.rc lHiiHiiiatilioiivpiH..norHn'lmlii.rialail, ,: : :: :;: ; : : : |; : ; .-.- II -"I.I."I- P,555tY55l'lsi' ial>' S sis'.s Is's i .i.l I ami .I.1.U ."- O 5'-, Is. 'sd. ''h." ."'..11.I astl ,'.U.I >|1'are Ilnl, HIP ..1.I ". .\1.1., in.l ).-.r, Hi) .1,1,1 kn. sr. all.ii's, I lor.t, r Is.1.1rll.'M I. 5

.:",|I.lh'|| a'iii'a 1".1.1'I u yill-.an.l. I 'inill..lit. ,1..1 Ixain lo h. I I", 1.1 ,hi.n. ) .l iniirantini' IS .ill rs-s I ,.I Hnimi.kanl 55,555, ... ls.t55t'.5.555.s, NPW IIsi'asss., 1..1.! ."I.IV', .- 515 1': 5155,
Uink, j |.ratliiallyili.rraiiililHil.' rr.nlt- Ilo.'j| | ti Mi IICK 5 ri,. t Nov I I. Mil mtik elwwkiru, I Ion. .hniilil, iiiobr.laml, Ihal '
huh' i innrM.ll.nl I lo s'ssss's5ssi. 1155.Iss5'sI'I ,
I tsr) "' lor' 5i's s5555'. l'j.1 ,. ,"" 5. | HMMI |i
lav I uoul.l .
;: :I: :': "i. ;mult; ;I,sir: ,.M I -ul.ill. .! i' I 11 iss ssissjsaa h 5) in i Sisal county for Iav- :Hill 1'1 i..I..1 Is, ". I s'sisssss-ss/s: lii'iiiir I lumber ". Ihp-r ilav. .1,.1ininHlitionp ,, I.. I I... ." 'ass' aiiliainp I *! ..t.,1, will ,b,. itlol|, "'II .5 5,555, l ,il.l ISI.I. Mil, ) III.I.H, ilin r.iI..I.IIB S
nil 'fl"
carnp.ilt 5 lo am 5 """ '" ,
: Ii. .. nitn.l| 5 : I Its I. 55, I Ill niiplin I" IsIs .. lIe In Ihn 55,5. I-s II.5 st-i I ), Sir, llml., i, Ss
l l.t U' i HUM rml.
ss' lra frrlilhl i. llull en
ass (Is.is.sr' 1..1.1.,1.' i.l.on. some ullarihlnpi' \ will ,1.1 -i 1' | < 1,4 il
voiy ,,, ili/-n.'noilini. ;. In I. In, kl alibi 1 I..l, arMr I r.UH/.il) I I.'s-sass,,,| 5.5--sl| | ,,,555i, f ,-
I I \ .sri. h. I, ,', ." ",Mp.1.| n.i.l, ,.,lalion, In, I i'.ri in a ib-avorlo M's-isIs. Iki, Ira.lpMobile' lsInsa ,,, .,. .
l.i. sit | ,
1",1\1. | I 12u "hl.I' 1.1.. s ssas im I !5. ,. ,I ,
.11 'OHIO 'lo light .II'I all I he fill. conriilnu Ultns" ) Xjjav| al : 1.11"1"1 U,."55. I I"5.5555 5555 hail I s..sssss.e.i's > kIln .n n i
". hi'1 1 .' ih.lant maikilI 55555, ,
iii
\.lll., "II.M| ",11.( .link Was .t. 'II.r'h.Ihl. lilmramitindniUTii' : 5555 I ssss 5 .ril.l. 5,55|,' |55p'-ssslsssI| ) ,,| n.
Mi has I C.HII: I ..1"'lv..I.I.. ...11 In-1'nahiS. S < noonll.am KM Hi. s,15ss's I ,, 'I.u.r anv, kin.) .5 I I ,. .I'.i.' Hut arlw. Ssssssl'lilss I. '"55 hssa ." ll,5a5"IJ..I. .. I hil.il HI,u, .
tourwir .
< n.i l. In the ,.I.11'i.I'I.II..II.I .omp .1 IIh'l .11 I in lli ,'Inn, I h., .",. mink 'il .. i. who, am tour Ik.ml 1 olII. i's.s, ,II SISpisssa''s, 55. h.. -i, -Ii.Ill 5 IMI'lllllMI,
.
C.I'I' '' : 4M. V\ \tllM: II I5.: MI 5 i. thnleil, "by a ma>iriiy ofalHMiluai .nllnr., wil .tmi'. ..\1. "'1..I.1 'l''is|' II ill,.l i,,.55,5 l lln. hII"." Sisal ...illk. ami what am '",'h innliln. i. .wssksi.sal.,5'. .I \, HI"' '" "" : ( : : UK.ITS sla > ..HII nv. A|is'si'|| l-.l
I in -n i Mr, A. ,
I.U.I.l >l MillIM :. 5,5 i"l I Ih. .less .lo li.l.l M. ". In 55sssstst i'ss, si-sI'. lsssss, I.psigs 1.1 .. '.1. .It u 555 55,0-'P k. llml I' Ik 'ir Mr. 5'sr | 5 5lsSs5is
.:. 5 ssssr' 51 sin. ,,1..1.11. l.r I.. 555555551, ,551 lss .. .
is
.
liliiU I n! v.Mr I'm, ass'l. ts'rii'i I I'"t. 55 .' 5 I I.il's' a..15' '" 5," ". ;
1'1 I .." ,In | mii'| S SI .- .. II" .ilI"I' sin ss.s.ss. .111"1 I.
'Ilss.l'I
---
"".. rir ." Al i.I.i., .Mttni. I tiSirs nlL t K l IK IS.Mc.art __ W'H. | I .m 'slit.. | ,ut.,1 In ii'5.555'. -ool," IK, 'issSsss r .1.kly I.H ..xl,.?,,11 I 5, 5'. 15.515. ...11" ,Sal spssusisi, sI 555' I I. '"'555 III AIIIil\I 5-; UN AMI 01"I' Sssl.-l sss-s-s, Isas I,5s ,,5..s,5. 5.55. 5

I I'i i. ? irpli I.. |>ir..v I.Hnrl rrom I llyir"Itnw. 'limlnr I .1".1.( ..linn.h -'isis, ,, it) iiijbi'. I llss'I'Ssslslss'sInIjsissusss 5 Ii all II.. ..rl,1 I I |l.r..I..1. > ISiS'Ilessass. |.' ''d i -"HI. 11., "., 1".1.,NI ".. k. M, i la. 5'.5-. 5 I is, ,SIsa,5,5 ss.; '.5,5 .55 -----5 .. 55.55 5
.
H. W. M ami : I I. 5
I "lh, ( r \ -iM, .tt it *, .IlliPkoHe | .Uf i whal bol, In.l ,,. .k Ills'I-I-, ", .-.llllMl .>
mil >
I (
.1.1. .", (sill'MH ih aimami adSIs HIP .lor ,St 55555 hug 'h I I :Kill.' KK.'., we ; .1.1..1.,1. I an, a .I l .1..1 'l'lIIII'5s4lii3'( I lIus M.ltli! lust.A ., .55 1.5 iSIsI5I Al. '. .55.p.sSs5 .
,
ahall.r .
< 1 .1".1| li.nli .
lls.a5. 1.11.1.'
I.I.I"a. si asP 'r"s It 'S sir '
I ,
"pa a ,"I...I c".I' .1 .. 1.,1.. .. 5isr 55,5(5sI5s 5', ll.e,5 "I I S si
.I..h'ill ,I.rl". 1 I', Iis.s.lils., '.ly.I ami U.l nlr'll, isss5, Ii I- mike' She, Isalissa i"l Minimal.ir 5 in.l tnuiiit ,Ittnor Hi.inalli.l i'SIn' I wiihonl a .1.11. for WP kaviIno .,asIl'pna, ''ll 5'555ss 55 1.,, 5..s,5..ilu,

(...-. .- ." ) Nit. A" Si. :nlram....-1 I 5115115.!| 1 11 I bark. 1 i l.arkonInip lnlk,' ..1 klt I look s' lln. lolhilioii, I, aIi55a) issssss, .luio.l inri |IN.I. I. I IHIIHI,5'. .. |55 IsIs U"K" ons..I P lli. "mill. Nil Ull.I UK; UN I4lK; IIHIK ill r H.H 111 XI I

II a'IIH'IIi .r. n .I"vlet'I."II.l IA5i lon or lli.Hiir. I f.stlssn. .I brlfi. 7 IiMinor., with 1.._- ...I.Ic. ,ni.nipv '"I'rl' In IIKI| '" all awl. aSs.crews. I IN.In... an. II aIH ,1..1 Itn.rtl Plsssaarasir I ounli'ili Hi !

i ." Tie h'l Innol I I isis" ( or I 11 issi.: .10. Tin' 1.1..1,1, |I" "gras issss.ala .i k.11. .lale of I..lh. s'I I ,1...all with, Hr. HI. I tk.k-t r...,11. .1. o HP tt.uhl anil,.n 55- pstsl'I i..i ll

AionilHlinl. I I'lssiuia.'I't, .i xrt.' .llli: r saeseeIi'ssc:: ii: l.y lisp: sassi' ".- 1.1.1 |I' r.ull| ) .111 .. though in lIsp .. .laxo.of ,11,...,.,.. i ,",. IIuIIUtiHi, ", I 5 h."ir Mr I Ss.55555'saI l l.ssllsss-s5sslsslss, | | s.liSOs -i"555.55.5.I | .I.li.
: ;
"''r15!,! mnl slits at, U I H Al.Ixi.v.l'iH I ; : : : I I.'. :I brltf. : 51. .. JAMES COULSON'SI. Iran loin ,, ,, ,,
(555. I minim I IHVM'nl ami iuolalli.lU I .I"u.-I '' I 1 0 ji.nl ..I' li|"' 'HIP .iPlianlli.. II tin M< SueS II.ssss-s "' Ihal Ii. H,ul.l iluik i 'ssI. 55 i,55 |Is SI| ,, .1! ,s-i'
"I
.. I ',! "I.'.. N''. Jl. I 1..1.il..ktra baikinlnie., '. .ibiHimr*. .arrtintriarin l Sup | MI.M-. JiniiipAmlow.iml I 11,55.555(5 lniMi.iiion h. I lll.llil HH-HI I., I. 5. W Il41iki. I II
l'inninaii.l. 8ir.| .H.I'I. scaly
h.ir.lhain, 1'.1 r | "1" ,.
;
1. |I'inn' '.11 1 J H rMk imiHIl ami n II II HI ..55555.sss,5, ,. 0 ''sI. Ms 's.I..l- .
\ I. '. s is-c J. MK I. .:1".1.1.11| | li.'xtlT rubb f.i-l : Knima:. Rays, ami tin ,sssiis-lrssa 555's. .wku. .ill .'s-s.it.ilnlvii.nr ,,11..il Xl.!. ll.tl.iuMiWMllill.it.* a 'MI-> rmiI I I. I'AI."I.JHU...I I.IIINIl '5,' 55.55,555 5 sis 5 ,, i s, ,,,,

frutfrftfWff HII> rtir. ,Si. .1.1"1".1 .. "IH.r. al's-s ir u'sssrcr ssa-ssssa.-ss, ,,I ,, ., ,,
.ss.5..s,5 _
"I Isell N 51155. ,. I. ( feiliawiiIniihir. I ,'ss'55555, iSass'spias s. is.I.
\ .. .. \Mlliamil ... .
( ., .
< liir ". ., S .. ll.altk ,55.
ttntt mttttnu Itttr .|nt m, .'tiling J..II.Ilii l.siS.| 11..1 |1555555| I. so.Ias,5.5.5 l''l5iI.o-ssss 5551 505. 555S
.
|. ial ,. I IInn.Ur .I I.IM k .., I H.'uk .
anl 51IISIIiiINiscri. m al '
S | ,. I ;
.
.
( jravatul bci t /nil, Oialnr., ; J. I:"'1'1 W.lf. i r. I.IIHU I.. llr i "S.S hav., 1..1'1".1. 'I I a vrri |ii-li) ll' I .1 II"I ". HI 'llll.: IliMIM .
|,r.'ol,11 ( 'Ir I 1 11fir viu.l- I..nmlr.ir.lVn.a.ola. .1.. n .-etss 55,. l-ss.sss." I i 'in. llnrn.. llHl nil. 5. am |1.1.w. I III I' 5551 555 5515; 5 5 5 1 55
I\\iniaiua ( !l ti.rV : "- whriihv, H .
A. ,
orm. i Li I: .nrlir.( : .1. ; :: : ; Pra.n,5ssNp.5s,. .1".1 i"'u\. I. M \ II..IIUMr
: S
I ''i. __ _. I fl |.rl. awl I INs1ssssr.islisss' ; i .1 I.u i is., 0" t ALL EYES FITTED
Irra.nr. llowar.l .7 Nlasss'sa lsstkAN ..
se .
lii.UilK 11"I" 1
\ .\. ; $ t lll.'y Dili. ,
1.,1. tl" Hrp.il Mm *. ol
|'", RI: 'sssss. au-psi., \lilsrii.l, 1..I""I. 'lin.Uin A. 1C > .liriM.k.Vanlen | |1.... "JI'| ( ". ,, 4 .1.,1'1.| | 111. |l'l'I-, Al llllI'M: I MUM ill
\\ hlif I ; : b"1 .
| | . Known.. I. ,tuj .. '. ..11I par 1..1"1.I aIlS dina rpii.H .lolkireabli .
II(sin.. |fish.: 1.5 |I.hllti. I \ M. A. Ijulni. Imawl.I Ikassisissa 3. l'h"s Isp Kisa.s'lI |1') in I." "v'i. ofiraable ''', 1..1. I .. | i.n W. A.

Kri.lnlii.( aitsi| all .\ississisi I I.>trriHu.nlir I hi-I .:.nimll .lmt vll lth hrlfhlI.IM.M.U ( ,lute. iI, Ho. luo.l |i.nlir| Hiink. ,is.js'.as'ir ,i 11..1., lli- ISsaslsls. .In., 11,111111 11. wkokt. ..". oll.lanu ". .1..1.' .. .' ,.iila ami .i.U"1 .I Ihl. 11. 5515 O'ALEMBEKTU.I .
.
.' I-.M I.HIM 5.5 nllnmIH, .. 1.1.. woiihl >n IsIs.. S linn, ... .IH. ( | .4kI I : 5l5|, t, rl Iili S
ii- ,,. ami lisp limit ailmlialilrI. j ) r. a |isr.ns'ssl a ass,,. ,'. *1 Ik. Ir4 "I.| ..I..I..I..I. "" ;' "'soasssls'-. all.Mink
Slit',\Kt Pall lit. I.. ).1 l.i.; .naLain. I. ." l.Pi55515'r la u.'.. parf ,. I k'v .. WHIM* It ni",," Mih-lk" Kai.lkKill .. fore al bo i ".Ilamp., Ike I.H 55,, is.|I"ro t ,k155 I ,Isas. ks. .Os ".I..I 555 1..1.1).1"1 .1 515 ,sns- *5 i5s55'ssss. ass., 55,5,5,5 5 I'' .
( a | 1 ., .
All ,
.1..1 I.,1. 101.1 ,n.. H Il.l uarkvikweK. hhl'I', ke I. will awin "i. ll.i.H.iiHlllMi ,.. .. -|..ak. |I' m holly In ', sIssIs.isnas s-ssss 55 0s's..,I .,ssl s.

lli.m.r .," Inlhy KriiHthinlhl ol (use |irrllk-.l ik.lirn. i in SIsaL: I.. wili.vm.tor ...., 't 5' J.llll. MlHl, < r l4lk. ...lh.1, I'"'I'| bole of ..a'a'' awl ,is, I.555,. .I n4. .lin.ltHU"i.i. .I'Ik. .'.-l. vllp.1 In ailiml isiS III-IN.I llr wwan a.1 I,ss.s., 55..,, .
pup. A- t e WPIII "
11Aa ) .1 :".. ) % p. tisas st's-Is 4nnr.il" little sail H..Hlink VsssSl'sis. a Isse5s' marmu krt for IIis'-s- I .1| .lin.lil fnrnnniP ami .
.nHi.h .l4ta. niiirrruiiiif 'HID "5.ss". 55-sI. I 1., alas .. .1, ofih s-s..v.l I iklh 5 I.1.1 I. I5sssssS ( 1",1.ld'I..I.I..1
| .In ilollar.ami I... I... .ll.il. lloail Iliallb .l.i..II mil i n mi
S .
uf tinOi.lir, | a. II. a. .I S. .11 1.555* I's' 5 '' bv new
ll.Hm.Mf ,1.,110. 'h.
ass'S| manaiii
4.llIILE: : I.IMMH. grsssauls running" sl|> ,. I.ss.SssiSaess I.t..iv '! -MlAiktM.' A"t. tin.I.IM-IV... 1..II.II.il. I 'annol ion. i ::.1(1, ;. :: : %: ::: *. l's I lisS: .5555, | Ik. ._ as ssss.suss.. ., 'ssss I 'I IIP niln.ssss .-I internal r. t.i.u.n.l .

.I,. 'I.Hi. l Mr. ., "lor, 55,555 gls sssssssss,Iatss.s ; .11..1" 1".1.
.
Il.o ,
''I.'U: HOI rlsiso.5aisa.. .in. al m.ilollarami .< | I.| r. I ." ..sII-rl '"k. | uI iHklliuoUor r psssss'.ls 555.55|
PIANO Koine ok-xanl | ..
TEACHER OF .
FORTE .. I, roiiM Ilm (."|,555 to a MUM *.| Hn .. Mr I'.ilnl I... Hour" assIst b) f'. MVilMam 'mm l'n.irlplait M.ili. I in.-. no.I.,nhi,
I I. NMI : u s'sa M aSia sus so | ,
l.ravp. 5 l.-sa. I I'. a .i. | '
AI'i'araI'I n. IUIN '.'.5I'EIaH.tiSsl I 'lsls'r ""II' ansi 11..1 h. rassi.lls.srs'asisglitscsiV lime ilollar.. ill ".lol ?-I!,Iami "I"s)' 5 p real ami, n.alr.lul, i.I.,'... awl ml a I I 1,11.1.; |5555. .1.1;L, W kl. 11.11 Hi 55 I. I,I I. 1,0MilI. ; \ *. I I'nlon I HMI| hton. ., i. a* Isis' SirIs-ip I m-lllpil| ISss's.sssssssss.i .
i.r lln. Aim| ". .1 I tin. ( In V.imla. iigist lIss' r..iI.s. 1 Issgnasasl 5 ll-.lih who ', I. 5 k .
: 5. .11 vert isslsSsy. Im -. mIke 11..1.1 will aib..i| a I. U Ilm nani. linli| ami reassiss.alsiss. 5, will a. rellevliiK HIP Its sssls'ss.--5
assIa p.5.l55a5I.
11'1"\ | 'sIlls srs uT Ik'ulak' l Isaiite. No. .t ...I 1
:. 1.1. ..r.i.I..1 Issass l) |5sssil.-y|| nn II.- I....'. .| .. 'salSssa H ssslss p uitsssssisas-Isrrs. I. .555 ,

I' von k IVP not Irinl I VI ,Ii, INI*' I Im-, ...lian-frrrtil Is. r.. I buy I ...,,. HI...H. l I..al ,Ifaimiollu .P', w.iP.lult, V. i""ul", ,. lkrirl.", 5..wss I, .ljU.nlv >: S narilniip .. awl u.ajii, win, I. I I ,5--.',sss.lslsa I. n, ::.:; sills i* .ssssljl I," Ih.l l's Mi 5Issl,5as-a. Hum,1,0k :. ;S S55 S as'ss 1555515-N's Ilm., .lailorma.li.. Il.i. Ike ia-p with >.< r.H''as.. '! "-s-s.' S 5

|lariat I ,I.iir.'siss'I .1.l -". \ "" s1s-a'nf the I "Ii ".. M".y uliihl. wa* f.mmlniiwlat I | ..| .ill win ri.Hi 1 awl krliitf" tssssss.ssls'tIAI I ,1. I'lssss'srsisI) Itssshss's (drssss.t ,s si.s'j,. S Sa.ISsrassisslI
1.,1 Ihe ". .1 1.- I 1..10 A.I.n..1. Mi.Nelal Hit, rule. IH. foul, ilown on ba.i.'cwHifmin aaslas.sskls5. I 555.55 Si55 I .I. all |>rk i an.l sly I is-sal hlonrllnl.kln.oii "..
nih aItsa lust il 5 fn-han.l\ ,",h. I In.ti .. well alien.l>'.| lint iiik'hl. evpnliiif. at ." '' l'4-. I.) a > uir. : HPT. ; awl I S'II Iv .. ). i.k. tun ; I hoi ol ihlilU ssss.5555515N |M i
.1.I.tr. Ike krabh nfllronlv I .,1..1. '
I I 1'1..1.| | .HIP I 1'1". ,, I k'asi.$ -.i-i. H lisp CSs'Hil I eni .> .I IliPiii.lvr' Ihnriniiihly alas who, lln. alor in..,. "' 1 Sills J..i" \ ... ,.||. .. I.'s-. MI. 1 1I. ("! ; ,U-.7| ni.ibb:., If llel 'lumilHrp -
.Iillh. try Nrepnl I. l.rsasis, M-. ML. raniilK I I. sss.Sael'sss--.sISssS. IOOVIIIK wag itMi lisp
.I lIsa man .I tf'.w I. run. r ; '. 'l.v .ailmiltinx' auv .. --.I I lo'r.m as. i..HiIH .
J. I I. Hi,'|,kiiihi: mot..I I 1.1. .,lorelo l._ 55ii list |1..1 1.1 1"." llw liall .. I"I'I'I 151-1551555. In-- II. \ sisssl.'si 1. 5'15p.Sala 1"'i'I"' 11..in ssIsissI5ln .1". rt ,' awl aie |HI'|>arp.l I nnup k ,neHihlillp.1. Hirlrbt KlviHtf' i-m -tilthmi .
5sa5aisssl .ll" then I. ami .1 II..N.H | | | : In-aiily ami a ill, di.l.al. b, sssssr a' -ilk inn In I II In7 .ol -5/.
tmt ,I" S .
"l. ; wlurrs'ssshsss's.s.kssssnsi kk.ttk.. 5ss. "
No. H( I'alalox In U.I..I.. A..I..I. 5 sss's.t IH".I r .
: \ d lsapltiSs5liU45C55k| Ste HP( went I" tint creek lo U.h, ami 'IssueS Arlknr t Isise HK-ma. allvpHa.ilvpr 'lit !Sssqsssl H.rii for 555.5.) ). "
lastS .m.1 ".. ; ka U-eu wiihin a 4onahle l HI A. ilk I.") '
( .r 555,5 ,
sumS- 5' I I IIs'sl oni.l I awl
1..1. .i' I. lu illiann wan | mil, Iki' Ssrs's i
..1 J.h. Ike 'IH.V SUNk SlaP Iho mml.1.i. llriiwn HrHlimllln. .
ill.I"1111 .1.1. linuIhi awl lien .
I k M
M lawaliMk.
grill i-uunlry l.I.ruMil ) s.ysss' .11. Ikimble I IsissgravwS .Iss'aos l.n-1 Uk I .
vo.irIllWhy ami I ln.nl Ils
lime. t all sinS I I.r al I I VllaMKlvhltlw : | nun
| | .
-" I. l'r k of ru.hi.HI ',IU'< ol IMK sssss a* |I.sI'5Cj555r55Nl IlIm. I'mit-it .
uili > I .
in Male now .
a | 1,5'.
of IIPH Ini issop ,
iJiarHi w ll I lisI I
sal
h.w l Hi ravine S Im ,but Ik. alkmaip I ..... you ) esssssIls' Isaitaiss5 sr.-s S '.5 55.5
"Ills| lml Ikalit
H 1.11
do you tend ott for Sash lunimliiul.. IsiS no. water WI.. available lisp i.rw.k, awl rr.neil 'him, 1 1"be Uiy will' XMHI K'i nil" a.l an, .in .. lisp 1 .H.I'.Iwpallirr vary MI In p.sl5sP. I |'n'>' '. l-ssahstsoi. Saalsssasssssss.lssll I IMr ) S *o I 55 Pyre) SIslaif elv In wli.l 5555,5 lis im-. Is, lIsa' sosrlsl| Ik. s'S I -

lila IsiS be out ,town asasgssssslelvisN li.h l* .1 11.1. New \ .rL, .s.ulsaaa'.iki.ssSsssobtI' liver or sssl5sl| | y.,1.1 'I I he llni.l, line olal .ifo of in. n a..l 'us's of 5lss' i..s-i iar.4ll

when you can buy a pair for 75cUatPitlt. .I a wbm..1 man If.)* ,. .h lu ami I ISa ek-rilon arpIhl I I'rsss'sslas fen >.. ".. 1.i'! awl ..,! ....*. Mi !4kiHj |>arl Ik ".. .low. rlnjia awl lue |11,5., 555. us'. sll|| Is' )saspr.-| .'iali.l bv Iku

Mill ? MU, J. H'IUH 5. r.I'seriata'riY ... oilskiN ; Slur MU U I.HI I tssal. Ilnasa. Ass ,.. ; 055555.i.IkssJh.sMIslrss.aNs4s55las..ossa4. sh.sass IH IVu.Mola, Im isiS as's sI'S. asnl|lalllnliil, I In viri> town ,imllllaneiHiivilixiil I
1..1
father. ,1"1 Hiink Ik. 1'1 sasS am j siiSsl u. uffiierxifWarren 1..1) ri.ln ukm* (.uewl I'lurllss'vsssssI, bent louulru.,

rn-.b hil I Ime ami I 'a.Hp.l 1 llliMr. Wili.mo"'Ii.eil .vll id .I l nbnl |>lt siivinuIke l/iMlur, !e N, were 1".1.0 l lI. 1 "1.1. '..lv"1 '1"11. 1.1.,1" for loreul' nasal,, lIsa Pssssss5Ss'IssssIpa |
.
I .1 Kill now I 555- f. I ..1 : : I I.) l.'Mlg. l llssisssl> Mr. < IsleS 1./ Mr K IlklHk' The amu
) .. .11 : > .) | all |H> nf i-'i .1. | / Irasliag| iloalur In Kenl'a fur-
.h'sa'ripii"&i 1 PC. 1 l last rkle. ami >4 lo-l in '..t. .
mv' jl.1 my( H au h. k .ml.1I "It. 1w iu.lalUii.ui sass a I" S 555 Av.rj pits oss- Hr M.iik.4.
) k .1,1 |.. ,-, MI ". a .kl 11"| Nlsl4algs..sla-5.| HuxieIf .
.I..bf Ijn.Ivsa I I .. J..II.' |1.1,1.* .ilprlniPiil.| I.II| 1)1"1 lo (el borne II' | wki'k wa. l.l..l alnlurp usia. 4- j ni.,Ik* tmlli' |H e awl I wa kalla-l.,1. a,5t,5" Saliss-as'd.SaSsaass's-aS 55,55.551 H INIIIIor

1.1. of ik .1. I Is U'alkpr ami I a s.sa5siL5S5SepN mlrrluiim. I Ir. : : ] ,. |.-.. .| '
I iiaranlpe every | 0 : : an is' Imrx, rvtn HwMiuh sI.! I t I. you kavp nul irlml illlaw.. Im- Ike sais-ssIl'5.r55aasi(5ss,1.55 I,s.ss
.. far :
Trunk P.p.ir..t milr sail wiiisSisqssirh las bios. .. Wrap ..1 .'nl' all uf wki.I k w.-i sINeytasi. viil'Ml wi port .lit yewralhin. .' I-"-.*, *! Hub kM*>w. I,. "...,. .'.. |M-rlal |lra.l lie urp ami il.i mi \ ,.n 5555 s-eNSs lo $1 5, for Hit. oouullt. al l > mla -

| b) .John h..I.| 0,555..INiA Hue ..0 ..,rninilratm1|. waIsts work A...lollanowith" four r...U amiklkkm .. .., ami eiiiprialiiliiK. Ike W.IIHII..I nrJn.Klo. Hnir lawlit. wonl.l .,lu ... 55 '...1. "I ,. S sa5ss'sa o-s5Ss. Mo.is a Ill isal ll altta) fn.k awlrialy SLssssSkallssssWaSsINglssa, Holm ,

f miiwrt .alis.iapsl. Siriag your rkaii.lhavpU All ,..,".* |la.lrrt.l' .will. ".1. KM- 1.1..111 nan.r.1 11 I' i.rHliw.l| awl ninlj w.i l.wl 'ilnl 1".0 1I5l5M51| Ike I Isis.sias'5sssS.| | w54's.V| Ja.kM.il, I 'alhoHH, l.llwrly. Is ssIIsss,

.. -- asSttii wellileM. 'J. I I. h.-..... .Sip e.rerfH.ii| ol Iki kiSs, I In'n. r 101,1ami ..ltl..r- w. ,,,,.'.1..1 l Iergl'ss'ws-asspSapa. I I .ss'S P.5'lbsh sas psspssssslsa.S WakHlla. laylorUlateil.. IsssSsl'ss.,

.. i..a.I. Sot II-If. Vo hiatus l I MreelCap I kai k (allery IHHH! wiser awl .1 I II. 1. le''I.'UI.| t' ; Ml. IJ.ile 'I', In POwlu.Hw Mpur*. ball,.,.. il sr.skNra05s4. 5 55s555. 5155.155,. ilaiUMl- Nwlnrwi, all i nalilea, allunt IJHIH J,-ir. nun, MtIU.H awl lUnnlon. -

.uk for piisshan. lr'alinssltsl.. .hl..II.I". wel KlhII. I. : M.I.. lielss5sissii.I !I.I. I. will be well fur ii,. rekb-nl Hot l lwl I. I.... aSisip. *. rla New men, sisrAssa/ s.s-
4sars4uj.ii. Milk t UQ di .. .\1... %OV. 3. ISSAt. of Ike on .lnkwalk I I. II. : Sties, |p .1|MM, V. 'I ; I .
I tlm. sea |1'.1' .1, | >lake Ikeulrtlawo lur slur >kailowami luwHajraj* Mill ).. ... .. 55.a5555s-h IN slew uribe well kinittk pals's', assIst 'HI MesS wppka as 55I !
I II'' *. ansI.! lisp k-'H" lawyer nfJi'iTVle h'Islsis1lsIsa'SsaWNt'les.( awl > i.n U U Newman, : Mr.. M. J. fail Ihal
\ laSIItNellps'assasssssssssl sslsSlravsqssaesMSse "n. ll.all.4 Mr IjumiallwrMr HMik* A la.ly wlllu.ul
i
i're.sirSsI ..1 S ; u4 Nsn.mis.a'I : vckirul ., iar-. rr fonUrIHirlbular I'...".-.*. A..'. ,... J..I II r.lli-. t buuwllim of >klp' 555 many oT i\\,, 'as slis'sS) ||M wlsi.Lissa ansI :'A In week. IS PS |55555 !
: ; : ; Isais| I k I ..1. *. ibM 'ri' km a vll. oni .unl ul uemulMl. iwss a s555
I .
1..II.1
z .lt .
*11. I I.l I. |
lsl 0.1) : wlff.lkreeilaMiffcji' *. ASsIst| ) lo Koreman u lo : .1. .l.hi..... Ina. awl kulak.. a fair prssscssSO.asniSaIsi i ... Hi.H.ik.i.alu.l Mi.lHnura Ills awl. KIHHIOH ip.ill, .l..irll4 HHik*, Awiibpr Ml lisalIr.S Mi.k,

\ ( "5. lrr< ae la-... ,. .f1.bl.I'| I f..r.11.. >. l.ol.Mil ka.laiH|., S tV K 1..1. ..1.| |>...ewu,rK* Uw IrauV I". Ii. k.H.11,1..a Wit. IM i HUIMI las If* NtIs 15555e5 totally uulll| f.r, | ru- assaulter "i Ifinr ,.,/, ,,/. aliS i, ,,,
.ike lie ... a pious1aa'as I Siaesstsai, ; Mi. UarikaUw.1.1. t.I' to*
|
-
"f Sits ,Jrul-y .0.. | I 1 1I ami Ilie rwonl.ut I M r.lal Mi l..rlm.le. I Meal nl .1.. Ik* f. .. .... IH4i...... ... ass.,,. uii4ilioii, we lisa U |.nir| li.iir lIss. |iuisSIss.sislr.4II
'' -." MM Itaisliat| I'i:: I II. Tic nMirl butiM all > ; urn*. Isiss. utiiiHH a, llo* LM, 55'assss'sals. I la
s'kea 1.1... I"( "lt"sii'r', 'I (... slat'! I Mr T 1.1:1{ I. .1, k tsr.: : | llulwe. ruumy" wrre kurneut atlerrlOunlaT : 4i.anl : I. T. II'W.I.III.| Henilwl.. Matter Hark _." I '.I,'.II silk ,... ltlM.lHMlllu' kso. 11w alliMllon vr 5 luu.umpr' lo ll.rHuiriiofl

.U.i'K..I.H ii, I I" .. .' .. I".h. .k.. h.I TkilylKi.,1. .1...p wrll. awl I I. lIsp 0. -Na sa.ssIkssSs5' .|>r. _. HI|t.) mttMr VV lltm' .1 ii rHHtrrn rvrr> all Iss ..I .love aNsi 5sssL5ss5i
.
.t.if..|.|h H I.. O I.in. luhaiii, I/"Mr*. ..., _. ".'. *wlav nitfkl I IWalkHi I eiflb I.Mliir. .'I.... In Ik* Whir. <*eM'* awl eullar I K. I...d. Ws ssss lo ky ttni-mi aisi.-Is| i NieNSSIaai II IT..lin'r Jr, Iou.

1 Carull* Un ,Is. la.us.pa. j .wil ka never .. .wurklHjf >iuIII >" .r. T.-dou.' r .HUH'i-l to nur w u buluirly |>nre. I I. ma frtim '
r. kty Kav IVmllpl.M a ufft, tl MuajrV le.l awl
You can buy planedLnm. ltsa.iV' 'lb.liluli.il.. .11 grain fully maiureil k) Ask ) i.ur l.riNur for Hui > jo..u.

her cheaper lor cash at Biajurilr u IX awl ekjrlMl I' 5 I. kl. : I 'art. l'biisp(. Kaunak Ian "| ne.l. a -- -- A. -. -. 5s1115-ISICISWN's traililk aIi* 0.127'will allal.illvaH.il'i're. lluurJUivHii. .

Pitft than any otherplace i Fine kal. 11;...;i. inakea. tl Ki.... l.sst.p.sssloisi. ,. I. is..sliia.SOS. I tar ,ssrgnsss'elsaiai: "'..' .IM| I .r k.a work .wall bc. ..>- .. .. ami lailtr. ...I.. .*55,5l... Is., Oue) > If Mauralrl ... Ilm,. At-'in-

Mil of Mr.'j. S An.l w.TlH1lr.U.m .. I .lrynarya.asgsassla.Y. r Ikllr ... .ai b) J.nis Tssswi'.sss| .
SaI' a
r .. S ft I* eotirnlMl by tlHt UrOiral Pro.
I j .
towji.Ifv.m ; -- in Mllim | U *laas MI ktk.l awl alw.i-i's! !, q.- -- ,Mon tlmt liuioveilHliP.1 nervn U U* You can buy Ceiling far 58 50
1..I
In. \| ,..k.n -: i mile*. |5.i'ora.isna r..1, I ,.1.,. Ii 'II,. ... .(( Ill II .55.5 0 ,.. 555: IISIsIlI ". of U
sip. aol 5s"eat' Ui I''..- I I I ll'sr.lssr s'.sss. ." -.I.rl. ....1. lime, awl aiipwl. .tri. H 55 lsu.is.s-, 5555555 iieuiitliila. lien Ue UWVMwe fop 1.000 fetl at Pitt' MilL
|| I'fritf.r Ir A1."' "- Uj 'il .1. Isstl.iS IKI |lws5ssseip: | lal. U la an Iwllratkiei t
as i .
I Its, ....11.l 'is. -' 'a I day I.l lassIs. 0,10(5 I' I'' S itI .. .1.1. I I
.I *
liii. \ ,. T. have lam m 'I'J ." ,. II II ItavilMMiIM llullklHWIII .t.. ,Is.'t',. .. 51. ,, ,, ,.I 5 Cr a .. Uiat hIsS sSssatlv. wnii". ars. noi.Mi'tf' rlneyli.. sasS |II|

., ''I ,i..1 s s1-I. .1 h, ..,1..1. 1,1. h-, .*0 ..sfa.fsesssiiSa I S"", I.. .. "I I" ,I. I II U ". .hiss 5. I., Ilir t. 5" 5'" lea.1 'HM' S'Spas ass,' I n 5 ,. -.5 i. I I'.s. ..' ,", .I I ,5. 0, I ,,- ,,, /" 0 I." ", Ihplr llf.ANS wmk will wrlL aurely bMlllllt trlssss liutlmtum IU1.B. 1-TelHer, t I"Urll .,.- ,.se iv. sass55 S
iS ,. .. : 55Ifr L .. e
1' ''h 5 I s. IS. ," ...xiriil I. '1.,1 .. I I 5 I. '".lt.-ss .M. .5.-.5.ii \ I "' "
.. .ir A S "MI... >-- I I4ivi '. 1..1. a l win tlm dlypHtiou u mrkt '
I"- ,
be ,
i'will .
.. i ,ik* w ". a.1 I s s "S HI .,.. '" .0 "- ." i '...1. ku.wil ., saastbsssdsloswIIl.es5s; Vl or aul Ik. ,1.1 :5s lau i It u

,allat' "I s 54' U.ii .ioe1v..ali.f '15>* N ..n rn"*li<. or Ilsisslasists Iliasus is. 45Isuisa ,'las f.. !. .t... '.. .. 5" 5 *uk'ii al. "(. I .S" a .-.1 ," ".s iii'M w ill kaiul lu luuid. iSssaa Less sslissIs, II" I Wl,. .I.- ll I. Is.ns.5

t" P'SCS't; S It S 5N Sirleas IliasN.NSitii Vl&Ot I., S I.buUW.IurabNg f' Ths'asp.asSl" tIIENPNNSN51S el \ '... ....n !, S utoiuli Ws.I, ""'"",.1., 5 ..ii* iAw IkMt. Ivt Ml*) If *4 s5uasitst U Ilie ell)1 LI-. .,. .. "' "" f.- ... _. .. ,

.
.
-- -
-. -


.. .. ". r.. ..._ Tfirt>klet "riwetii**, 'BLOOD AND MONEY. NOT CE
ITtMS 'OR eOFH.DRt.KRS( Id. fail thai 1 h..O.lung .aiviit.nif 1. .. ,
'..J .::1 ,. ''n .., 4rkanw. ,laM Vmrlnrik w-lthoul tnntl krearl althl .
.
,
I '
.n. 11. ,
I," "' 11 r"" I I I I
I .. .0.f. aril I Ir I" t, ,. ., ..' ,,', .1' I lllinfII |,hln. .. I Ah. you takrIm I ,1 ,.
M-nU hi '
''
walling' 11\ "' .
W-rw .
nx
.. ''
.
,.........". ....". '" r. | .. tl,, \ f,. U I Ia ,. I" I III
or. nil W,i' ing Mr Ikw...r. llml I I" ".nI.. mlh' I" t 1 "" 'iir 1.1 mn ly ai.t """ '" I" Consignees ail 1 Shipmasters
.h."! It. rrni.rn!. o ..., \ .",
11,* Ilr M a Riio.1' whrr al th.. ,I I.. hI' ., 'n T. .. t. .1. .., jl th. ". aa not th* Ih"1 .o ,". ."" I' .o q., .

Arr.ittlniK.. rn-mt rtlMiiml llwntvr .'h""III'I'.mil .I.. alum! aa mm h (f-vl Ihr o'n.I..I..n.| 'bwe. II i-l,..l rika |.*,raa Imwlon ,.lal,.I*. And ."Ilnk. 'I." .. ..j" '".d..."' ","I." ,.. "'" I : \.1". I' ,.,\

..rrf "'".> ",...... if r..(Tw .* tinmar. |. In | | an I mm"IT tlitam .. "livwl In a Im.k.kln rait, an.I with alunil II* ,lOh. imiea ran ..- .. ...,'M ,,, I" 'I"" ,I..' .1. : .
.
IM. ..hrrli" n"iitM' 1 Imany! '.i l.ln-T* .1..1.". .., "I 1""r.l.Mr ,pir '. rhurrhhnlml .r,1.. ...trhpd i.. r.im Mi tlma, ,! liT ,Ink dO.. n n >.. ,. aprailing, a ,',' ..", .,. h, ..,',1 I' I.. .,,,, .o ont '

thai th..mar.. an many lilM-rr.ril,' .rwrlnl. I hl that an,I nniini.i pvi-ry Im'h t t''". hnntrr. II* "I mi,k ; ) ....nt. a tu.u-.rf|1'"'and In aJulu.ral .., ,o t. ". ".. "" "" 0." '"'' '' Bar Pilot Benrtn, !oclatiol.
.t .
iMIulmii| "lik. I 10 '.11'" ,,,... hf ......... ,ul 1.1.|"I h,,tto.r
hill. fr>. c.f UKan.I nunn rfk f th.' l" IrnlUnfwlikh ,. in. t'HI'. ma mlin-ly of fr 11an 'I. ,. I ,I ", i '
>r ttu-iv an- ,.I IM-, I I I,k I.> ..".. tun* xlnhln 'up r.h. 1 "'. "M ,. ,,1, ".. "' ,. ",,I II I' 0'I'
It l. lltv >.."If..a arala, n -f mm unit 01".1.11 lal.Ir In { an"I Ia Ml', .t'"rt Nniltli, wlHrIUPkif ,I """., an I "'h ciifr an'11'",.",. I 11 ijtin' .1 'il r 11, ., I .I '" .

hi.; Mhiirrnilin..' .rllli'. ,i" i>,ltiiin' ''ilrmur.llNntljr '; ,**"l" Iml al nlxht.Mr ,I 1.k1 wK
III. r.linn ni.l.l I". "rMtrarjr u 1..1|, I". lii Ihtar" \ M no Americana .si-r4 ami. ""r ..1 1.,1.I f.." I. ".. .
k". "I'| I.ll. A'
:1.1.| in "p| ".n.. .. nir .a.1 I rai .. w.mi ,. ..h"I' I '
it.. trn,.kill H .m .In.ll.l.,lunl, ra- and wan alt, "1 | a |-artmnIrmk linoho louring thin .
| np
i | nKlnliman r "o. hlllr.' I. l ill 1.1 ,
I.y lyjilriil ; ; 1.1 i ini. i' rain' r f. \
irt.tTli... ...... kritlin 1111.1.> I"" (0' l,.,.k. than I h..t I ...|nl>.ll"H'"I"II .. i"iI .. : l m* : : :; :him:: I ..,with a .cry rrd nul ,l-hnok .n.11 I' I hi
Ihr < n in .lilt r. .,ill ',.in llu lrr.Mm.mIh. .1 I,, nix I ul. f. w urn) 10"urs I 1.1 ln< llnIn an I oal IIi I ; II ,u-l. n ttnnl, I n.* ninni I..fII wry I' mannor*. Horn* Itritmh ara I 10.I n i"ril,. i ... r-. ,.,,1 I II" '..11.I.' l I. I' "

... r, It rI."I..n..-. '. .t.l n afft 117 .IMWtnn .t OIIWKfiil"n. \\f Inipt ,may .iinic man .li* w MirlI raH ilm.. wh.. know ... knf .'."' ,Itil ill r.l Ir t f Mni .
an y .
| 1 im i i.at.1:,nt .1,1 (Hi'
; r:11 a 11r ;
irl. 'in. I I. ...lil.< h Tarina. ariinlinK.. u.UKI. .... t..II Hint hi., h Inn firm: ,niakr a n.iHiifWhat | arttrry '|UH-t. An.l, ." It rwtta y...*.. : "n/K ..-rt B It II, H i ijul. II ...ill Ini. CO.BANKERS

..,.ahfr, .4 tr....II.. In I;rniil. .n.1 I Ith I Kit.111 IH,... .n.t I h..1 hi. aHiw.l i. ll'" Mil IlKlM.m. "Il l." >,..- K', "'|* l I ltint,....-.haiilt' i. Ur 1 H | I I (III k. P.C. BRENT& ,.

'' Vr.l lullr. ... 'wl aa II.> .. fruit' It nlKn .iiVm 1.'Y''I.II. ) mm* i .. | llxl' ,lip. t.ir. "il it y..i h... | i* train.1..n m* in. Ml un a .1.1. an"I .,:I 1:1'.j;: : : ,I; ::!I I-:':: :"I I I ::.1:

..l. "I'M""I! nn m.iU urII .o 111' ". ,. anHlnr 1.1, Ink.. I. ,In. .,. 1 ". ." .""I, ".1.1I'h' ,,,. .. .
rin| 'n tt l I. Kitll"' r f I .H omttltli.m. '' y lf n ur ,.lik. .r .aa at me .ainly. They" l'h. I I I. "
a ti "r ,
..*. n.1".1'| Ii,",' I''''l"..... "' l 1.,1. .l lto .Innif. nn
llr .m ml In .,imnll* .lirn-,1.. i l I. .. h..lly fnv fnmt. nuuinnrliima .n.1 I l..y." wiHl 1 I.1 ..."m. "I 1'1 .fl.* and r,.. 10.1 in til MPT!, if wave. h. |NIVgn ; ,

I""h''* tlu ill tn. |.nai...t.Mnn ,lryrmnit.h air.'lullona.lHm' llu. iin-at an.knra Inn Ike ,I. ... al,.". II. I..I'I 'li* ..tu.hp1llbitlH ,.il ...|..'t l.. ,an I all. will :; :fi ; '} :> : : '
.Ino' :: ,: : ; g" ;; : I I' "I M National
1:1' The
HK> !I.'rt,, an |.IWP -| thnpuithIratlr m.atnl Iw anw an.1 I nlfi-ml" a itlnvtluit Kn.ml,. w..lllnt) Hi* I"/' ..n,1 I run In ,) to IH,Ip" y.HI "ifIWH.I ; ; :" Bank

".11.... w 111.ll n ni.itn. tlu Imtth. iin|.nwlra |1"ravi-r: .'tf' IliU IIP ann with, "i'* tiMjili.nt*. "Now." mil.I I. I i* to I" antr Inf HIO.II.HIII ." .., ,'i .r i' 'r h'.. IN'i.Kiu-oln, : i t Florida. First

nil.il, in..ml'"IIHan.I |.iiln trmt ..nrl ,HiMml hymn, whlili ., h-l rn tin. "a* a iJiKliI II in nit.mury of in. I .11 10..v nl...j. ,I... ,irratrt.1 ly an.I ,.., ... tfilli ,,,... .I. .a." ..nl, tf.I ,til'* ,atm ; or -

,_ UM-l,. ,,,,".. Thr M.. anllun .,ly "I"h 1 nun. .,ilh a givt. you |uy ...." 11..lnl th* .'.. > .. 'h."> ".".I.... g..Hi.. i ". ...l ., t h. arm al, ..,,nr Itr rcrd&iaDu] Domestic EEta.8
.. .. .., I ll,l.iIMUIH .h'lIlnl .. "'i... ,.. mi. ,"i. ,nlU.KUIII & ,
run fully "inn ,1.I ,10..1. pit .. tr) rkar .i*.. lln> ahlHnilMimiiiKlr > bun Ih* !I"'! kIn .,. I.. mrryHwlr T.* .> lr unlit in a 1"1' .up of IhrIlm I' .U., _. .ik<..fir,' i* ,l nrM I PENSACOLA. FLORIDA.
M I II
.I anrin.li. f.* limrkit 1 In.Tamil. Humaplvpii.' II. ,.nrnt .I llniitt ,Mm, ,
n all ThiTf wn .. rannrnnl .10. HI* an ( \ nil nil .. ,. ,. I .
> nlnn I "n and M .11.t m "| and Sold.
... ..f .."r, ,. c 1010..fir. ili.tinnili, .hplIIKIHIIIIII > niii .n.1 ,t Ihr lralmgir It. l.-ur ::* Bought i

,, 'r.'. .". ll,,' M,.. hn, fnpm A ml'In' 1"'h'l 10.. "faartwlHnllr ... kla k,ft arm whHtiil HIP rnminai ,IIMknrthrrn all '.. I., if )... likr. A man 11111.1111 \taA'il. i. rr .n. nil !.,Inia' win.r. ) t",i r". .i \"i. 11', :.. .. I "" ""' & Domestic
Foreign
1)
rob*,,,a,.,1 I Hi.. ,.. .' .." wminl ..f ll. ..' .,. n-rtnlnly n 111(10 il wantInit nki-i... an,I with an onltlnuI with a trina '.k.ll. if atun.ua ir I |., n,,;I. ,.HHII HI.;i: HM. ..,i MH Hi:tk i 'iL r. .111'.1'I: I:;= 1,1,1., "< ,l. t .I \ i I, I I''. Exchange Bought & Sold

,l.l.i. n...'limit 1. ill" '" lh. alkitl ,I I.., ., in* nmarknl III krrp raw* I I .m lllltHl' with, l.,ilingwat.r. Tim 11 li .
In ."h". an I rarnmlnm: I lknlIt | : I" .11. 1.1 I IM f ni MI. hill irfH H ll tl.nnlM A.ii,. ii.. i .l i i" i I lrl i -
11",11"
wli.li.ir." .. o".'. il. t"i|,ularitjr. Inn : anl ..1.10..1| | | .,.lhm; < Ilk. It liilnhtI. i and >hamp; with, whrn't( I MII i* p""" ..n y.Hir ten at your |I.'iMtfliirrTh. :I ,t:: 1,1,1.; ,,,, ih;rn, nin ami iw: i \ .,I. 1..1, I "I'' n ". ,., f". r .' I I.ltllll .

M,prha. (traina' an. .1 i ,...I\In''**! IrII I.. II rvrrv .'hur., h In ,\iiurka... Afiirllu I.rml.I..nl .if Ihr,..|Hil 10..IN. ..* / | ,.,''''' .'n ,... | ut a little rv.l' |1.,1 I,un li.I ,.ny m. kun.tr-l ..'II. ."f .i ,l.nt-l... itn.1. .1 ,- ,-. PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTION

,Kir o..n|1"""ralHH. .,,, "HIWI.I.1 unt. 'In hymn- .liin..M if .. hiih UH- I b, bin l.llall: I |I'4 ail't : fru-n I. I .nir IH'I nii.| Thrn In ahinit I"lr.1 I : :: :r :'rt r:: : :::; ::i 'Mir i I.al- i.V.I:'I Ii ai;IIt. :ilirtmli I \ "* I. 0,1 ".. "
lu Knt-ni.h, ml..i. lht. > Juto, iirKtai . trti.l I II t ., ; hbi W. I I li k. .1 ;I UK- Ira I r"i 11,1.I..r IV TIM* MMl"> \ II "IMM .
riming f 1.1, ,,h. r r .,1 l.'f ir< Ihiy .", | Hl> | ir 1 "".lt.y HI |> 'I y."" I.tl '. |I.. l In .,, ",,, .I l-. I 10.101 ,.'.1., .:.1" ." """ ,I 0' ,
In l.a i ,."nV...IIIM. I ir*.. ft II.'. I" ..nn.Jtimni .mi. HIP n.linn' of thn 1 1 1111 1.1'.11- HIP r.?.ir until, h',' l.nnw. |.ml"k.nt "tHi. '1.1"1." a t rry atnitll 0",1,I vrry fiim i um '"lln. r..rl ,.. I I. "' I.'" "
'
..It. I I." in* an if n irrwnialiriu.1 .. uf .lt.. linn .I lill l ..I
A i umillir limn tinl.iv" I 1..1 Imprtl in",.111.K r. niinenta' .|IIn,1,I Hun.a anxm. .I Ihi ..KVI.. I I ; .. niriv of: ,hnlf an hour you miy. ifymhkr Mini,." .1 I ...fn 1'I .""nmti..n tin'. ,I ''h.. '

th, M lut, :-IIIh,.'. .hwi llm Urr (' '' I I II hat* Him. of :::"I" : :':: "''I'i .' :' : *>4 IlTlllMMI. Sam
'an it 'un .ifti r Hit' mnniipr nf Ihi- lint. .n.1 I A .: I < karlokK I at many i up.. I I I *' r..r, I w Ilh \ ,. r \ Waugh Notice to ShlomnstpI : ,
, .t ..irI'lif-nn iif nil "MM, Inn I Unnrl.in. "1 14 K ,. | I.jr Hm kmip.r i* j'rHi )j., hot wall.r | nrv.l' o y...,.. 1,1' amt Ilh "in nl,'.m. h,.I ..t ...I.",.. i il ..r" ,
.
I u MM..limn. MM.. H.,.."....,1.10. In. Imnli ... ,r..I".1 I II HIPfnail.r I I"., "" "1'',' 10..1 "n .J,I 11 thnt a mil, K,"I < It. hl'I"| | l.r.Hil.T i. t" ''' ii t i ul '' SPAR MAKER l .
il I nt ,
n : : :: : :h'r\ :: .
.. .
) ; "I'I .
,
Ijuunintmi uI.II".1 .ml 1 1 m"uiiifiv"tun d .l j. K l lln,,> .i I k tt HII \. '" """. ,
|. .olntixli "In' uu. l-il.ni, ., .rnI "I"n.. nn,1 1an 1",. ,'lk.I"M. IIM IHH :t.ikra il M n,tig nn,I .u uiKltyou i I I:N-M "I I \ 1.1' .
10"... ,l..nnKiii.lmKrmliinnl. | n it H"J"1 '1. l"lv "f HP t.hiik.. whkh itirl mi '>1, mi' "...I .f"I O.t.' nil,,," 'LA 1:P r ; ::': I. : ':.I'I":" ; ,: :, '
I mlirr km I.' n ,1 I In tin. |I'til')''il. 0'f ill wna Hm |,r.y, ., Jwuiin Mill, ,"r llihaKiTimr II",1,1.I "i i l .. I \ ""I """I." "I I,,'" ,,, 1,," I. :' ,
l livIM in 0
rnwiinlti ... HH win. h. h two
ilitill., tlM-m In > I. 1" ,
) | .11 n I "" ,
IH" iif iirnninal 1'0'|."ri.iii an I if thi.I Is "| tin. ln< I |NTtl..MnR rrn I 11'1'1'1 I in. I. I I.1 ,r \ \'., r I 'rHf .Hi ".II'"I, > 1.\: I tHil. ". 1". ,,r'I' I "
1"'le.1
f rThofrullif"
llm rxilT-rMn* ,tan rel 1"t.I, ..ummi, wilhlkHl' ,. an.1 I ninlnuiti .. t ."pinun.I tin. 'm"" owl, rt. '. Il l.-u>.", HH ,::1.., .:, il .., ..1, ""..n..I.I"I 1\ \.1"\'l nI \ .. ."1 \_."". ,,, ..r.1\ : inniM V I Ira ",., I., r ..,,11i ,. ,

"n' .ifllinlippli' uultulf I rini .f MllMiit' |1.1.. .. Ink. Iravi.knit. Th* h, ,. p, 11" ...'1..1 tlIWtHllMlM ,. I rl. I .,, ., 1 1.1 .'1 ," 1" lirrlr'. H\r, : PHIUIl I.l < "ll. M U.. \.'. HI..,I" rt "" I'."in ""I Itt .
'
tw'"y niiilliiu '10.''", having nmliklnlThe '. I J. I' .\ ,

ink I '; ln.iH| .I, ,Kl iltli' ''M l""II|'. ln< ImillK' ... .kis thlr.I ... aru .rniiu.ntil' with ch..kr I ; ; ". .. I', irt'. ir II,.,ni. Ur., ,1"0. .iMUiin, ', I ,
.. .. .... 'IIP .g In.I.I"1 ,..... afti iriturn, nf '"" The Staff of is Bread A. I I, .1"". ,.. ,
T.
|.... I,,ml. ..".1! .. "I.. lil h brmVraino hymn' I I.. .I m. l tlirw, .iiinru it nnI .1. 'h'r"1' '. Lid "". 't;. I .
." r:i.,10 ..f Ih..... to. nlioii,; lliwith tin. fr. l."|1,1. Ihi 1 wl".I. Ih""I.. ,In of Hl \ I ; :. WALKR.
.. ,, .n,1 ........ I "nr. "I llu''IWIHI M rm'' 'inIII. l 1010..1 I pi.1 1"ir, .n,1 I ln.. ... katlliK 1.I.M.1 "II I '. : : \1:111.
.or,' ", '\II ..h" I."n. '.. .1 -, llwanttpin IhelnUri 11111 I '
a ,( .
KnMicrSt.nnp
.
.1. f Ivtlipn HH' ,l. a ..* n't rvnin fur Vow' Joli wmk I
"I.l .nth. ril" '1(11..11. nmiiliruinnil. .1.1.,1. IM' -. ,
hriat. .1 I lliroinlinnt rnnliinUnl II. ,
n on 1".111.
.
.- ,.' limim." .o' HH,m y nr valu il,.! -. ..1,10, w"HI.) I binlnlIn ."I.'I''i.| .". ""iituiir, to IOIIIP 4nini.I. ,. ." I. 1\ I \
>ii ,
| )'In .llir.rt. 11'un Inlaligiiagti f \ I I IM'. 'I"I Ir: I I I 11.1. ., TATE
&
i-ai.y .
l 1 GARY
f-l mnl riU Iw .II\I\fl' ,
a n 1I.I.I .1. '
.. | "" :
.. ,. .
llnrihi ,
Ifi-x filrinl.li 1,1 ,
Hi, nliU .1.1 1 nil | n ( urn n nn.1 I MIII) l" In mi-lh..1. The h' 'hh. |,11'" ..I."o'.r.| | 0 ,.""I".,,
h.
,
win I" an of an.1 I nt:imi-d ,1 wsim "". > :
'h |.iir|....>.-i w ..i. il". AMlnni (tniil |,"..lir ia lulHlmt onewiH.ili .1 I Mimic. .Unara tinp.1 t.iantinlyikw. ( |''\' till mil, ,Int.r Ira.I. IMPERIAL BREAD, ,. "" ,,.1, ., .I,,..i".t., ...L... .
,,1.. ,t ,rr..in II.. inir.>w nil nun" a f ,
ifrwit
,. hli.lui. .
| 1'1'
,
h. up" tlw wluilp Thp |-ninlInirif > 'l"i"| killing .11 |1.11..r ii t r .11" M,lit ,." > t It -.
,,fTuik.v. f ..HMrljr. If m4 nowI I. .1. \ "r" t" I I I 1'11'W.I' ( 'I"I. : .I ) 'I.I. "
mil rillnr Hum I
II. a.nti n. ut ymolilKpn .. l li.l 11. ( (
1''
.
rri "" I. \ | "
I. .
Illh'I. the wn ( vprjr 'null ..ml. ni till. .! t1taltr.au .Ii. '' 'r: M.'. -I, II Ill't.IHH : .AI
lit dru-cl" .1..1. .
HM / ,
,1 h ,
,,IK liKinw n mil or 'ulhlll an"I gnmth InII r r""" m .I ,10.I I >"l.r I I r ul .1 ,II VI V. Ill IfI .
,
| "II'| 0",1,I IH rn.uri I,,. llmiwnilmhll. ,, ,,, .....1.1',nip-ni, i.( a thi-mo, II il ,h. i.iitrnmlanl i. f ul. il ,; |'.ilmK romin"tvtt. ."rfn IHi l,i Ilir fill an.1 I fully. ann.lul-' heiiinii .."" "... ," ''h.' ',' '" .1 "" ,11.., I f::1\ I.I. Mr-: \ It M III II I-. .-" ."--

1.1.1. ..fhi..nl.UM' ,., |1"",r' d.. ....Kll\"nfrim ,hnni**. an,1) l,'Imtly'! I.In I.,. nru 1.'h'l'y'| ', a",1 I Hu..wh |" ,' .IIV"III" til"rl..,il, bt t". I 1,. '- "" ." ''I. "" '' ." I ) ." I I 1. M : I lit I MiI'l' II-. A. .

... r Urn .IT.vimliir -. ""...11" l w ,11 K II nn"I ,' ,. ,, \ ,. ,', ., ". OAK AM ) 1MMJ WOOH.n
10. .
.1r.,1 r.
Hi. ,
hi kinnyaiKlvyr II'1'.1' \
wh h.
tna it wiyi: n r .. 11 0,1.,.r itnn. h.nI.l v..,In. In Uvaliip.1 ,1,111111. .f ll I.* I I'> \'IA I HUM KMI r 'I Wil.I I > M-. '" "' I .
110,M |. rim, Hi. It' n.. nnj |1.1, | I aini. 'iL .-llr. II. W. Ui. 'Ian. ... .l ) II Ini I l i I" l -l 1 lA \ 1 \. I 1 111'. A.". 1"1

I.I a |I.n.v..i iliinlir, Ui llml firtMI. 11,<,iiina III HIM.av," Tril"nun. nt f!I.! i 1..1' | 1..1 "I' ', .. I Mi :. I' I. I.u"- :HI I II .,n',. il ,. fr.ii, *.n,, "r I ,n, mm', in \lil",,. ,I' 1.", .. ,
,,I \ '
million of .' Mini'
tiinlrt. an
)
.I."...,l.-....in oi.I a mi Kr.nl Irc-ntnl inuijT' ivmlun, Mliuv" lir lliiUth .....rI Th T.--.. ..'..h._ llitrnllMH ..f I..rrrll.m4.ifM.TIp.lurttHin.f .ion n. nn,I 11.iir lii.ino' .. I. n" lmiii, "r NKW STOlE I I-N-.M: 'o'.1:1' ,"_ I \. "rl.I ,. ,I. Tl at II. "!"r.. of I*"null., ... \ nl'.Ir i l'" till ,.', ", I r n'I"1 1 Ali 1, ,

I'n'|..rli,,m .,f rolf" in., Ill.in tin, ,IMIIM.lb I Ittik..aviry KI.nr.>uii (pinim in .irliiH' ,ilui.. HID, HUM liifMtinii I al' titpanf 1 HrJ ,,",1..1"1.| ." llor iiHiiotv" niilfiNrI -" ,MU.' r: .'fl.1 I It ,ll. r: r',UTiHH 1MMIIOM" ': M. lliN .
t imt n
_...I'l iwl I.U.h..n I col ir n>ffu ,1.,1 I I ,111, hi If'."IIn".1| KIVHI ,y "IlllBANMER ,

.l._ li"|.-r unt. ly wi.kliiiiK .,,01 I Ii.iii. .I1, in ..I .Kim-rxitjr rl.lhr,1 It la.ifun 'n,.. t.. ,Iran,.. nn Lmili.li |lhy..II".1. ., I i.i. if .,'n. |,ir.oiml m |,nilt' likfi J. A. Wales thtc', !Hc''c'h{ <'111" Hour Mzlil or H.n..
.
IT ll.p ,1 I .I"y I f Hit li.Hi ,. I
an at n ill lik. ilul.r. tnl ilv ii .
\.1. OIL ..
"
( In iMilkWi' turi.nt. irtlH.r| '>- II, it ) I !. I Ih ir hinHIM 111' .i
,.until. llwn .. ,I 1'.1 l .. '.r 110,.. ....k...1" .... r.I. I I. ,.. I I.. lik.' II' "iI POLSH.I
iv of rw.lilirl "nliniH tlu y In, '".11.| .grown f iirlh "lay. It ".*'U ..1..1 "in .I"1 n> ,, ..I n.,.1 I "i M,,i., I Mi, ;,1 II I ilili ..,
,If T aniiiiiB-K i Imtnut I r iwn, :JO''I..r| >.4.1 llu. i-.J ..f tlitir lu.I. The rmwonf I"o I I" "I"I ul n. ..h..\ m" -ii 'Ih.. mii,il I .0 "
f, fr f..urtli il" f r t" | 1. .1.I l .I..', ,, A
r m xl "EVERYTHING
i i ii i .
ON
1 \
o-nt .l.y ....11<'l.t 'In I.*t an,,1 I .V) |I'"r nut.Ill .. i I. ni' al''H)' llwk '"/1111,1., .. ) I WHEELS.
1.1. .. ,1... lnuni from ,' n"I ., l,' 'I 10'1' u ,. .
: |1. ) N '
.1 |I'> I inGENTLEMENS1 "
ilurkI
.I I .
I"ulk KKIIH-I'' I luiant. tii "n |I'art ,f tli.n.i|'u'nt uf r"'r .. I .i,1 .\I"r
.. ,
11' f r Urn kN '" t, fr m ihI
I.nm nit I.IMM .'1 |..r rent, ly wHtfl. (" I IP jiint aa "f!"'n ., I.P Ihn nwtli. vitnily ." ; .I..hh| ', I .,..I "r .1 I I I I, ,I 111"1.1.,1" I I I \NIM. .
.
I h .In.*. f.. .10. w.k.. II. "in "i iUtwprn I \
.1101 I h"-H II'"r < c nt In I,nlk. 1 IH an.I "'lltalinoM of Hin on.I .
In".I' I..,..." .. "..1.. "", 1. .. ," I."l l lM I' I IM HARVEY&HILLIARDMM
.
"-11,1 ,,,If,-,, in ..imi inaiin.'r .1.. ...1.I Il ..I 10" w-l iii fir a |*tron taint, an"I Iit W.QMI.NUlr 1,1.,11I

"l"' a .,,1..1,1..1 In\ ll". Kr.ln l<. Hi'pnl >.>. ho,1.tiling t>> Jn.1 I a omititnt P'r' "|.'.1'', u,'Iif.. .tt.M'li..n .",,0'I .lllir.t FURNISHNG 1 ,,' ,,. I, ..1 1"1'''' .,1,. .
I
<>f ..I.l .nl ."i<. |iirt in lifty. th.it. .In n.itirwmt ti,,n of .1'|'irit in 110. ai,1.., on turin .y.lt..m. in .1. 'I'i iIIIK llU* prvMlUr oH' ., "" I ',,1''", ""I ""'" I, .1. r Mil. '1.:1': VM"> |ir: ".11' l\
f"nrtppil ill i ,
In Ih.. riwutili.. l.i .. 1.1.. lilt" Una with In. fI .Ih.( ), 1"1"|
t"

own IU .1...likhlful. animn... If tnr> r..i.tlli "I.I I.k..nl.| unu "U"II .. pkl|.|.<."t. ..l\,,lyit:ilityit luiiulm, inrh'l, b1 .r..." .', .,.lllit. ,,,'.il. mm*ii" Hats Caps Boots, Shoe; ,'" I ''' ,I ", ALL KINDS OF BUILDING MATERIAL.

.n.lri.l.sl llhHr.... liml. .la thai .
< l" UyHil a "! .
| | .IklI Mrs A
I. .
In..II.hn fMlrt,. .1.I \ : Couglilan.
..* Ilin ,li.li..U'inI.., I. r ..1".1.| l lIf I I il...* not .." ..r duty In Ilm n. ""'* ..1"ht"I." i. ,. \, .. "" I
,r.uoxxn;
.. '. 1' '' ( OAI.KLUJi:
n.4 ..ntin' ly 01.1',1 l l ,"ir.i kn |' of Iru aa an al-trw.t K,".!. ""'/ h"I' ,I, \ I I" \ ,.... I', F.ITOH\
.
,
l...t In 1 1 h.. ", u tin ..1,1.l I .r nn.1 I ''II" .".1.,1. "Inn' 1 hnl'| IIM |.nvi- ." .r ""., ."." .. COMF'LETEGENTLEMENS' -, ''I ,. '
I" I
dri..r UH- nnr,M.1.,1 I ,I Urn I*.tu.r. In I I, K,' initny | | nmko It a nn .1 ( anliiiro IMintiu: anil (inicral Kcpair siinp.HMI" ".
: "lrf.w..r f Km I I I' i ,
1'ln : : I.I .nut, <> '
ll ....lienit l. r.. ".l lt I r-r il;I k' iluti I I ringing n > fnwl nn, I" FURNISHING
ry y .
.1.1. ".I"llh.. Hint tin: l loo..,,, "I Iunnuiit ", C. THOMPSON 'IS.MM" !II HIM"/ :. III llMl, HIillcHrons'
I ..".. U ... 1111.
llu
.nun it."ly t 111"kl.l. < lui |,1..1.l Into ita | .al.. nla ,. .
.
II, >
"ftli M "' "
'I'C U I':
.1".1.| | -W.m an.I h ._ ,IM .. uu HIM h thing aa.Inly' In |rramu" .1.I .. A ., .
.
111. 0 I .. lti! I 'IIf .
lain ll '
ran ly l.xi any un|1.1..1 I i 'If.IH.I .. Kntuful' luart ulfpra ila ottn ....",,1 I r.'I.III..1. 0" I' \ : Cnrr1ngOH.GENERAL
'
.. ,
"rlh' mlluin f lit '' m d" II .11"11' ,1 1:1' .fo i
M and M\ Q MIS.llltrlLU Y
in'I. ..vrn win.n .In lnl(,,'"I In t<>*. i.". ""10",,, any fon'U'I. Hut a.n'. "r ..hnt. .,mil Hutt M'.mntHriulw., ..I I I'"r "i iI 1 II II 1 I:' BLACKSMITH WORK.

1 i '> 'nllvtlii "I') Ihit ohm nan.1 I I ,1"1' ''. I. .. '. ,. ,
.n ,
.
/ Ill..I"1 ,* I HIP .niiiimt "f tl "ill \n, ri "T1'1..
in.H ".I il ilTlurii.iili I ., g. I it m.I.I ,l .. f,r |I.'I..U.| tll i .t.in ..inlin.nl. It i. ,1.,,11., : th, 'Im.,..1m j. .\ WAMS.: ) : A !
,
"" 'I: "'
"
| .illy. lolfn.. l.. a (troul ron 1..I..n l tan nn.li. Ilio nntiiro .r I Itllugal '.. ,. 1. IHHSE.SIOEIXH SPE'L\/II\
unit till f HH' *l I r.h"I r ." ,
'
it \ .. I ." ", tTII: I I"llr: .
.II..r tlH>'.iH" |I.ratvnt* .. | .".hU.I. rivitl, lmniHi| lU 1", I 11"w'k I tin, ," tlutk..lkill. ,' I' 01 1' I I Ii \
.mil. Mlllll r I UIILI I H HIM
1..I..ly. 01". ll.ir.l hiiiiipr. f llu' mil ril, ltl.nu. ulilI .' t I : : > : .11II'
.... '"'''il ilI I....rx Ih..nun..1'I 'l.ut I ".., .'...' 1.'_ lri/al' lift." ill. ..nil,,, |.'.ill. I hh W. J. HANNAH, ( l ,i 1,1 foStreet( P'I m'f1a. I'l.i.

.1..'. n,4 iiiMti., alu tin. Irani' wliil..IhruriiuilH A ruilway: .ini| iny m;w iw* n n:uwm ., of H..1'. .,., IlllltOOII: (Ml UIMIIIX.L. :,
th.lln inu innu
HIII"
nil, it M.nlJiln. IIM n ,.nlWiirri rnimmii, In lulipa Illlp I with | In* | % ,.. .., 1.IIY ( !
K .
.-uk win, Ih.mnrin. .... \ "
:
.
ranipMllit inly MI \ | JkTW MtVlU = 1'1 111 1.
Ixm.U to .k urn ml. Nun, nf HIP wiminrtil'.1'(nil' t ll MJ.M.fc
ilF
.| >'i.l I ii| ii II. .' uf HH. nulf ..nn VH.w in II. fullKranklir :: : V" nn 1 l :.l llw* =WIk \ ., ', nl''." ,, ," I .
,
I'l:I ,
1-i.t Itk.nwNinafur fppl I I an piuiily 11 < l I. 1 IH Ht | 'rrl' I l\ I I II \NS Ml
U..llth'I r 1.11'1.'| .I. : II ..., fM > ' '
HH < Hi it .
thn ,.., iilmnt llwIn "11"|" Ilhilln I .t tkpa tlrivrn inl.t HHKnuiiul 10.111"1 Mtru HM l <,* -* .IM '** VUfMl MW::. i N I litII m I I II.I : 'I,: :. : : CAUTION.
ruinn in N-ahr. huTW I A CHPM! : ; : : : ;
"h'l. nl liliin. ly lit t nun r. I- I I'H. : : : : : : )i;
'
: .
1"1 :: .
'nklli ,.f Iw.. i, ,,| r'l.ly ihjil f.l nnrl, unl bin. llu,ltt'4 .l Ul,'::' ::. :: : ::=.0 \ : I\'I': I ;"I \l lI > :, ", : :. ", ,_., "-- 1'
,
Inni'IP wlulM .
I 'In f M' '. '
Knaiil I m'r.' I" .> | ml "f I- limit, "" > r. rr'l II" .h..I..I' MMIt t "j"
I .. ,h ill, I i< > I"I N- ." 'I \. I .Ulllt I. .1.1.. ., ., .
ilrinklK.' """"..'. ufl.r IIIKIIIIIlv.Kar.luiK ..l>lhiMaiiitn.itha| mi in untl.r A Mmtlral' .taraal ".....ll..... .i JI 'I ,, .
I"
tf:1r I ,
J"I"
ili>' t"..- |1'1'' | '''' <., llu. |."in. run |.",1..1 I loll,., rill, Tin. ,UlHtl. nutk.. .IwtiiHti.n I.tw.tn I.. r.._" .T. I I A. ANDERSON ,. ,'.", ..""" ,,.
,' irwliill., .11.I l "I, ""ly" i tt.1 an.I f ll.wh rnrv. aa | .. .. T.b.. Ii "
n" .1 whtllt.ill* th unl ilm.rft.rfui. W. KELLCRMAN ,
.I.h..l '.. "AL1'.. i / I.
..,..., ."""ul. Imv.' i.iliiliit.any. K"' 'InMliiinr Ik. MinVhl pnrti. iiftlMlnu I "I.Hl .. ... Tin, ,1,1,111, wh.. run .i -I I Iulwty. .. H..U .. i PITY .. o' '." "
'
i m Iliw r."|1' I ainl I'h..nh' 1"1'' kmw wli.ii I Imi.. .."k.1 I Ion .1 > 1'11 BILL 1.1" ./. 1.1 ,. .. /

until afh.r .ry l Ivl, il..>m ..1 the .IflKilay"nl 'llu' JU.I .'I Ik I II.u'.I.I.:' .11" II'.. POSTER I' f.. / ,

alkul,u. .It" tins In.I a,liiiliiMUvrnlki I TIH..I. :\.T .. ,.. uiMiiy, ofI .t.1111,) |I.'.... t.f | n ii.4 .l.Ml." IP.mi u ., I'. '.. .. I '..III. I 1 ", \, u VkUa. Cwol b H.8. a. 111 01 / "

.110. in. Kin' .10. olHiiKlvm' l>. man intllH .., ... .:, ....'Ik .. anitip.. wl 10" .knl l.tur ) K""I" I "I".j"| "'1 > /'" :
I I I it ., .
,
"< .o
m ly ns i \ "., ,I," I "II in r .I I.'II .I.I "I It
1" -
HallM> IMIIIII4M, lltlllW.1, Illll llttUiti.iM I'.H..I. al all lull "a ni'.I, ritU) IM < I Ib.lul ,, .
| rf arlw I. I.tk. n f ruin llu. IrvaNiin MIH : RDSAUAllSTnt ".. Hi I" in.I I ni ,". .. 'U"'II" l\ I '' I I. Ml.I '

| .4ry ini..,. .h."I,",.,. It) Ill Milk III llw llll... ,rf MU"Iww.ml ..o ".Hk' >" tinn. 'I Inivt.. I l.". II..,,.,,"II .1,1.,1" "" .,,i, ,, I'I Illl.I \MI\I.
lik, lil-li l.Tully. tl.n.I Itrry ,.. .. ,,' .,. .' ,., \1 S.
t.tnl| >, K" | .. ... '" I "J. h. .1." "I tinIIH nl,.il fa 1.1. a r" r IrnlaIHIU "" ,n.. ." I", I 1.11 1'1'' I"I S. S. vs. POTASH.
,
0. .
,
li llu < ..lii.tilull.Hl, tunl tknr h..I.I IIn 8CCICCM SZKEBYT "r 11".1 ". .1. "" ,
"' IIN .I > ..l.lIhrlr anlniul) "r inlmly '. .1,1 ,, ,
III Illthipglny 11,1. III >| lu C't. "I." ... .' .I ". ., .,
.
l"ranu'nl. an"I "li...yn< <**> "I "In lltllllUllUMIIk l"l .ul, ,. anin ar .tuul. | ri*. \MHII HiMlHlitHitrltn ',' ," ; .: :" :,',"": ,' : II"' uo-1 I i,. tar II.'. l.I I m i _
) *. 1,1 : : : ':" : : < :" ii. "". ,., I "" "" ..h I km* t titrf lib* bm.lrH t ofn
It ,..t alattpf ,rwn, nli.Hi' .. |I. ,. .. ,l. "I |.r..lu.nl' I,y P.III "h.,,. HIP '... ,Il I' ,: .. ., : : ,, I ; : ;, .1 ;nil* will; >,h.w wl..t ki,:.1 t t: i ii : ., ., d'. ,. .,.. ,. ". .. ""o. ',
| > : : :
: U7":1::
1'1" .I. ; : ; :. ;
I ,
o.I ,
1 all II. l ,(iiihliM ..I Ir ,..1 l U-tur U | | I (" ". h""| I 'an ,h M ..li I I. II" i e"" ,. "..,.. :
I .
tlu. .
null .1..1. 101'.1
nirUI ,
1..1 W .
.rMMi.l. .. .
rmiw | "" ,
.1
"
.
I. iii "
ll .
._ In Tin I ""' < ft I li nil"n I ,,. ., .
1 S
ir I 1' >itii ROSADAI I S Cure" '
< .. l'I"t. Ih.1 1 .t..UI Iwlhr f .. '',lilt( T.. .
,. 'O. .1. > I ,
Ih I' wi r.Ir r m" '
'
ul Jnirntl. IHll.
l. Ih"
,Ihilhn >.iJ..ui thin Hi. ..,..l, rli.l ROSAPAI s irr- ,h ". ,'10 I ,n, ,1.i i iI I :
l iri, .H" u"w nil)" ( ihoumlUIn '" m | II 1'11111,1', wMiMl .Uf ira |,. .. .
\ 1 (11' | .u
._ i
'I" : / y I" n
I I Trr t mUU>
.. .. h'O".H' an | 1U :
Inmlt. I.ly, Ulll nir, t"iill' l .' llu' ". I". '. vtry niu, > an.1hi .. ROSADAI' Curo" Sphll.ROSAOALS ,'. ,"" ... '" I.. .".1'', -,,. I omak4U >IUMil: =:( .a .u, rtKtl InirU Iu .-

"'|1".10' IMI I """. "ll"."|1.1.| l.uiJtluHavnt "".,1".. ., 0".1"1.I''I''Y.! him ." ..1 l In..lt. f,. II.HK \\.1.. HHMillicl. iiiiuhl..r ,.rh.I'"k.n,4 i I.. ". .Mun Curo Malaria. :: ''I,': :';:',';.i ':, '.':,:'.,' ; ',,71, ::; .,',',' :', 1.111< 11 ia 111'r, .. '.IU'w. SUM.New York.HARGIS1 .
.4 .. I Hi UH. tMH 'r UM m |1'I. ,. .
.. I I M IA" .
.t""I. ., Iwiutvtwi | Hurt l P\-I "l t "
.. I I.>l I 1. I'lhllK ..lill, ,I". 11.,1.I *"a.iutn" '. it "hi.' ia now y I.,int. .)t....1ni |I.rip|..,.. I I.. m.'n'1..HI Hi"il 'uu l..t.I'. 1 1 1fpnliir ROSADAL i.< Nrrvou.ncROSADAI ... :;: "j, ,'.: ,:' ,i::.;::.:,' .:,",':';'.'::':,',':: : :;',' I .1"" "' ''h. .", '" '..' .\... ,, 1.1I.

Mlu'r ll n...mwirjr 1.1 Mil.f>.t .11.. Hi 1 .1 111,11if.M, .. ..I fur m ....... n.m with' HH NM 13 uro PenllitykOSAOAL I ii I..I. xiru .1' In ir "'. iI ,.h, I., """ ".0" .., ,.
> I.U ..11110. r i : :: ::; ; :: : ::: ,. ,.'M u', ", ,,' ", IIM I I !
"( h.'ul in i ,l I" r fUra.Hi, ,. ".Iri I t | H,M II. i If.t ..Ifirml ure. Consumption I i. I I l ii .l ,U i h .1)1, ) .,
..11. nlliira' an.I .. .t'b f> in ni' ulimp. .'I"I."k. ,. ,, 1.1., ,,, 'I'| I" M PHARMACY
I.
1.1.1 ik l .
nu llial >|Uulllr. Tlim* .1..Ilitullmr anivn THi.. I 10..'k..1'...ity. h"wi..,.r. ltiutiuunl Irmt.. 1, ..Ik ink* II ul.. fr,nHipir .,, POSADALIS, '. :', II"", ",l.I I.". "in" ""l "i., ,u'i" ... ,. ,.. I.I"i iPHOTOGRAPHER. ,., .,.". .... 0, ".. ''...' ." .
l ...hl.I i II ,.. ,, ,
wakrl.itiUMS rait .1..1'"
< ..n .ly .litiliuic Hu rt.r a) 1 ;" '. .
In UH. Inlii l I.. r.ilitl rUVilhinu : | :iilUy: II.k f uiranl a half I f.hikli :: .IMXIV.' .n.l'. U.HI la < ul f..r ..i milUrpuMb I. l. l '. '1''' : :: ; ::.';:':j" : ; '" ".".,. ''''. '. .I.1. ,."." 1.II' \ .
| '
1".k.n" | |. I v Himtl nw I will, four 4i I "I .. ,, JOHN r. HENRY & CO. : ; :::" ;:' ;; I:\ ; ': ." (. ( ) a II N :.1 : ,'I' I : '1'.
\ i4 U.. llw itlftw. inunl l lllil I.; I ", .';. .. IH IIH,In* In 1..r. | >bi, ". impiim.I ml .I I 1 a ;
III unl I IimllMirnif | l .Iln. I Hilt" ulul nil. 'n'*'ut i ir TEW TCBS. I
>.l .- 1 I.I.n.1 I |1.1... r-l .n 11.x ; ..lilouk' un.l wiw .r.4Mlly jimnl rnally .. | :1 eu.E32 ruics I ;
M
l wlun II i. lJU.olfllwlln | "I. >ptu. ItrarU IPT .pluil',nl I I.MI| 1 In. II
| .. irluli of "" .
1..1"11. .li utmg Itavy m"'II""I. I 11"11'" : J. T. CARTER J r ,
.1 I lutw U I t
..' 111..1 l to unltlv. llul I "r llu-aiu'hi, Ilm *U.H| |.rr. I'M'' waa n .1. an *n i HUH' Lu.at I < .

l I II,,'n Ktun l "If wi.I Hut .l ll but n.puMiilHMi iirrKlvin. I 1. t .
.ol" ,
1"111'| | : .,. lulan I irnl.uilr' ",| "I 'I I) ;
..f walr- ..hi,'li uiikhl now .1., ., lulikJ.. .". ".'.', : } ,
> I. ..rh ,Jth
.1.. I .HriMUHl uway. wluUtlu .. INW .1" Tax Payers, Attention I ''PI t_ I.: .
'. ,IMII Kn-ll'-J' lulhxKrounl !" 'HARNE MAKER
uul .'lluuJW.. ulllllUAlntru .
ctnmiily.111 I'Hlnl' f.* nra liiinuUv, *., \' > alluhlly atla,4lal lra.A I Little House around th* CO'I"r.
tnIkp. M-rira rlirrliii WU n.. .. in, I II ' ' 1\ MU, \ IIIMJ. '
.10... llu' l... imrluaM ul liiuiilaKllil.Ml. ': uf | ,1. .) ..1 I ... T\: ,: :, I\:, .., ::. ,,. ,, ,i,, .1 O : lTBX.IO--8QTJAIiE.
I Ika I.
":1 .l_ I"y a t''h h.lullurxnl ar. l tb ,, """ \ '. \ ." ;
T.u .
'it'tl.r. funiinx a .".b".I. Way I. k itf Urn .'ll" In H"tival ... .. all >" |.ru<.1 l tbal .1 I .kipM w. lhhll") ,. .. ,,, ." ,,, ,.. : '
lit all'u'"I 14-"rim n 'I 1 ukt.m UK- >rn in"I >uk ".r 'I'i ul : > A OOI V. -:- 1'.14CIIIIL\ .
..rfn I. InV ant,. Ink.. ,1 I .1..1I rtul about Iw u v .ntpully, ant n." I 1'1'" I. I .
( ( IMHI liy. iui.lil Thun ail an .' HEPAIHEB. ,rI
II\M llkSIOO i .t
| A I Iwabv 111
w km H air \
| .1111".1 A.
lnilt< Mar. I l 'lu.v.1 t a I "ml. Ilk* BtaUDM lu'V .. HUBBELl I
: ; .luailvp < i inuiiuk <. J
ww 00..1
Ih.iijt i. I" | r. ;|Nin Hi* iHiili, | | |K r th. 0 .. ,
.
..
til. Tlnw.puld "
ikan b<
RENOVATING OLD SADDLES \
6PURGEON IN I THE PULPIT ....1.4 whi.il r. Ink... tuit an.11..1.1. nmn ra'lly A WEEK \ \iiui\\i.\: : : : !( : > J. F. I.
.
| kwalf. I
In' ah' Hm w-p Itrulu an Inmn'

..1.. .... ...I.,."" ,.. loruly' .u .,11 Ht.an"I mliinuM ll ,gnwii 110.,."I with lit...,, .I I... .b.l, l.>.llu. u..I.. IIPIII tiipp>l in HHMil. ., IM,:,r|.(l,. ;.11: .: ':ml..:;11 IH .:.tl.;t.Ir', 'r:I: ,11 alV a.;;tut I I I .t srtmm. KEHOE I DAVISON & LEE

,. I. ..kr .tf j I,N,uin4iVMi Ikali iron UUP*. ,,, .,, ,. .. NVIM.: I : ": i ; :" : '
T. anil I Mt "" "" .r "" '. :,: I'.: .
H .1 .
uM..lrt I
. k an" a.H .. '
|"| | ,1 ,, ; "IN Illl I NON | | \ Mini'" ,. ( 1' "
I 1.1' ", "., .. .. ., I .IOJ' C'oiitr.Ktnr :
.. ( ,
H a'', fu I. 0 I I- .f l llan.1 : -1 Irhl'C'I'
Vrry tunntily, |.iri.wii StHUl Huat. NllUltlly t.4H. ... .1.. .. I ..u r. "'. | ,
,
._ l 'hall. .1. r Hi. .ud ".li"" *" mi U I w. .
\ bum* <.Una Mir Lud | .10'.. ". .* llu- link ItallliM ", ,liaU. Mraaa'k Ik* ,... i aki. IV .,III. ,Hi- |I."r .HI. tamlI I-MTil. Hi ..ki.. ..nl ,' .1. .r ." ".t lT. I A -
1. r IIH
1
,,lt...,...> ..k.wl.1i K'" .in. .l.' ,III.I,!"- .- .4 41, *.'M In..r t.. H. H. II"I. Ink.,.'- I" r "D I and Surveyor
I .
., 1..4. \h. City Count/
.luiK Ui hoar Ihw rval | Iwt |I'nlui' Inu. lilillUlarJWul "tvlU Inulia' IW I Iivr ,I ,, Hi. .' m I r" | irfHlir. k .ml . I '
( .I.| upifry 1.,1 | Ikt IP-HI m f MTP ia Hily \ .. .. 1. I .'. i.< .."". till I"" r-l li.liuinl, ,. \\\l, r A Tl llr:
.
an.I.living Tin. diyww o.I"h'ul), All H..w rraJy aa** lit.. .k.Ih. ., ._.. "f thaif Hi,. IlK-r. anil lluatmiith I I.,.w4rt tiirk.M r I. tint I."..ia. w.Ikl..,, r "a.",1 I .I.I all m I Irltt.1 riI f,.It,| ... .,..' If.,... r ,.nl I. I,. ..,. .. ....r.Ih.aI l'iA( "|. V. M.I.I \, < I I\ ...,.. I',1'.1 I ,01
.
nuil. anlalan .1) h.wr ... 1 .. ..h.... .ol.101 ar* anlwlnl, au.1 I ul hi.kind I..,''lj \I|., ., .. \"' ",.r. ..I ..1 n.|.iPlrrrH II' ill I. -I. | | .I M.I.k\" III 11' "I 1..1.I.I.1". .1.1I ; I J\ h 11' .. AL.".' I" I.I' I'I" .. ,,4.. ,0. ,

t11.1. a"..1 11 I, B I e li 'I' I "' ;' :':: :: ; ,'. :'I.I:;:
.. ,., Mar,'HI. tHikiof 1 1.1., ( LES. : : ,
tun b.. Tlu- .nl.. IK ." I w ilk ,. varunn umrvuVnU ,.1... (urn. lail nut.WMI ..rmiumxl b iki N IM -I. ,. I-. ... ..,1 Ii. r 1. I HI(1 I

IlL. an.I at in,::i w.. MunJ in ,,.,.1, li.ni.-a. llu-n >| UH III.aliw.k I ttgrr. Atk_w r>*,vk>rk iPhilipBrown1' .
.. u .I. ,. ., ., s, ",
lit UK I.'I,1 lin lrui, ,..llutl .toil liIn ., llu. ktitrr n.Ik-i' up. Il M IhMi .) >. I till* .*,. Partiiersliip. ''ii I 1. I = ,

a ,.h.. |I.. part. of th. Mb4 at.I"liur.rlnlly ultliorily ..r 'K" ....|.4 >,| b.4 wmw itl..aiu. A ft." "i>.. .ll.P .urntlruiwi aw I Dssoluton I irERY STORE. ,. I', I ",' .1. .. .. "",
| M.4| (itllu-tinii It la a iMimrwlain
In. nuuilaY* ait4 .. "I.. N.wlutk Mil, ... "i .. f.lluw ,iJaynw durmi r; A \tl lN'tiTH > % IUM lll.\ .1, r.
Ihuunli tcrwl .
in 11.
.. U.ko .1 II ,ul i uirt, r mik Kinds of
I. a .f. > Furniture
.1. |
and iliiwrkxl mUl r > I" Ht ..l\rXlknl I
>il."b", nitU-way. w .." by too JmirnaL _- _--_.-_-_-.-_-"- I I.... ."". "" |,,u">.l .J..y. wkjU I .I....!'I", I. r. I.r..r. I,.1.. 11 I,r, I 0. ",. .11.l r "II Al MAX ZERMALLtsou i P nm l F un rYII
.111" .
U I w .IrkaaJ ,I, '
.
.k. u UK t hun'h I I.,.ol Hut .l...l. Ik* 'a rmiivlhMkMr I-.i'::: ,,::n:: I;:: :* iar. of hvrwa. I I" ." ,1,1...1.. \1,'., 10,, \1". ,,,.,," I I1 .".1| H,. t ," s' k ', I","" .I\,0 I I ,. tt.x *> i i.M i I 1',0.i v '

|Ci U ..> .... him.' ..hM "ipI \Ni waa an admirable ntiMiUur ,., ." ,' ", 01 Plain Violin
.. ... ..liiii but .. .. lU i, ""Ij ii 11>. ItnullMO.j '. ,"1I .I., .1" I "I', ".1 l I I.."HI, I ,.,1. Etc J.
M | ..,.k." unimiimli. ait I >ni* v kui rvwuilia-iit \I I. .1 .: 1.11 An "" ,' .,. "",. "" ., .., .

..|*o.,-l b. .,-*. .4 IIH t uil bi r4ii.l.iill wr* vpryurtalulng ... |-ara ltrtII I i.",: ,i ,I;.. ,.',. '::i'.: ii::,1 t.:.: '*"utN ''' I K.h''Iu. .nil "''II| ', t"" I I 1.0.I l N., I II ,. ." I..... ,. .,. ...1 .. SINGIN6 A SPECIALTYRepairing I COSGROVE

IH).In ..,hi..Hw "....mimvlwl. litn. ..11 b lanuluaafUH ,"J. r .|.I.. I | ....Ul ., nutkr. .f,_ \, I ,I. ..I .." ,.ltl ..,." ,, \: ) N Ik I I .1.,. ..,--'.. .I. I. 1.11.. and Ship
I bt>. ..,hat nti t.1.| ...' I" giv. and tln>|itlw a .1'..1 willi /w> s UvInuktv |,vutl, i ''11 i iM ruu Huuiait ",, i..I.. I :"' "> 'Hilt' .. .1'.1 Tuning

anuNiiil m a l u I,y lluway. .IIH ,I".*, I.k-fl llw I b.. luuk .. I. l .** .Irtvry. f 4 .\, I Mil. I J.I II" l I- \ i.'IIINi l I 1'1 IM.MI Illll. l.Ulll \..

)UM uilo llw .hur.li" Ibu dll.aiij .. l ny wilh Hw .'. Wy.liwy .I'm. J :I I'. ". , ,. BENNER'SFLORIDA I"..,,-1 It,u" | |. iilHrf.r l',. IPOUNDEY
MU ball MUMV .
n .. ,
". lj > It \ll' .
'
I -
ua.w on tlui II.k- .. f.I ak an.I a* tlu.> |autwd ik.* uf ._ .,10 ,' .. l V ,.I.I... ,r I.I .... \ ,..1"! ..| .".. iMIM 1\'_

row .4 Mrtwr r.mu.>. HUM ,>urIVM llr.miihani ".11 | ui.Mi>J fall., b.lhhNr ," SAIL LINE MIIM"" NI.l. |...ll'I .

..11. at.au>l .i'ln"y UH. .jit W. .. \>. K._,UKj. IHlMlbirmi .., .\... -.. -I, .I.. Gco. S. Hallmark i i iHcuse ,I. ., ,,, I .I.r.V ..l I. ..I.I ". .."l'.

.. .4J Iu ...* an'I utk. uur :. "..tl iutr .'lu.w>l llrt4.k>r aaMr M..' r.., ). ..... ,.I...",. NOTICE FOR PUBLCATION. York to Pensacola. 1.. .. ''" ,. .,. I I'hhllhtl. ,
New
f llv i Vur N.. Mr. k-l lu4km ,1" ... .. i .' J. .r..n. .
UHW ly > ( "
|4aiwa, auU w. lay l-luy rm.l I 4aw wh..iiwutiUnl .., I i litrn t ti l.. Mi IK. ..i'I I ,
t railu-r bai k >4 llw 'kmlt |.liufurui ,ut.1an 11'....UiWiHin.wi !I.J "llnainliaiuin ., k|.IxdiuwrUHlk and Ccllcctuig .I'" ". l>. I.Ml.Nn WI' .'I", ,.I\I I I.

I ", bill DM ktuJ unlivr au.IMiullumaull lluI I Ulbnl' HlJtM iw"btu Agt III I i. l.i.l' 11' lk.l ik. f, I Il \. t M HI. l.lr:\ ..I ".1 ,... ."" "I'' '
| | Urll. ; :
bill.' .
r \ Ul 114 li.. 4 ;I, i l kl. I :. I I / .
l a iw 'l .
l. f-r
Illmk ,
will.ki llw \\i-IMifaw.irU !<.! llnaiKkaiit I Ity.n Kruilir I. .' .. ED.GALEQUIUANOTARY tala' *.< la"i iII I
I. .
|>*"_ Ik .I.* .lnrni.li. i "" n"MI i. al.i IH "i iu .VITI. MHIN 'In<
you I .." an"I A h 'l.um..l fn u4ullu tin! n.4 any .wur.1 bt Mr. n.y. >. Mr. ,. ruul bt | .. w..1.1.1 1 'l .. "'1 ,. ,' U" .,*. I." ., ON .\" Mill AMla.a. . I '
|.Mllt tlirM.IIIIK utlHTl, .hrtv til (11. in lav b. IJ ltnalkani. ttmitll and .' I ,. ,..r, I,. ur'i"' !'V'l.., I I ,, '
-II. |Mlknt \\rbOHT ...* baik > an.l aatlwy |.b duilu r '. ""i.. .l I.. ".. .a t. ,* W ..il N. A. BENMER &CO., i iI .. aal ".i"I 1. "
.a UI14
1't; I .' tli." Uuli: l lluui wr* J.,_ In* .,._ ,... .I. '-'. = ( 'I': "U"UII| | MillSIX III .
Vu.lr"I i
: .
r"1 .k. M' I rl.' b .m. 014 Mi M: It 10UK. 2.
a.k MMaf,.an..lH.r .* I'"IImkkn'ifllHjr f.M-IIH r .1' .". an.Itlu.i Tlu. )" ,I m .lnh A""u., I" ,. uKll .. ': ,, ::}. ;: ;: .: :. ,,, : : ; li I ,. i $1

Iwl' any rami, wi.1 I Jfrunmttaiituuul .| "IttJ I W4 inlnidim >.biI. "1,. ,. .ilk' .I m". .. I, 'I' illa ,. Mil, .I.1.I I, .11.I I It.- k i ,. I

HI... UIH. .. '.If"1.!h |'I..h; Mr tlaj f" torumlyjuu i, ll.l. .... u a.1.1.I I llu ,. l '...", ..".u. U1n:
I. .
.
Injtta thai" jtut la f..n. lit.. in'" .. "lid.. A.1..lied VSvUlrr Nuu jMtila .in"" Ma**) T' |I" ,11 ujUH ., "'.,.". ." .. ', ..I III I". ,. .., I "".1.. ,. PUBLIC .u.aik. I In ,

l II.1.1.. "I.. ,I". .. ., .. .....,w aud ,w .Hu, M1I.JM4. but tuullltK t"I"r i.I .. ._"P ... A wfci kUu imw VAUS. "', ..1.' ".I ". ", I ". ., ", ".1. ,I, .".1 .., I" .. .J.i .i it '
...01. r- "".
.... I... .ith K."I -. ,. .. .'t, uar kiluarl/, Thai fbruututMl |i" I,i ,. ,l4i.,,. I t.i. INI*. In*, (*. .;I;. ; I" ,,, ." ,. MlHMrNT: : 1 hllirrTfrl.Mir.la : '" ".. i, "

to fr.wl, tlw uuljr., I"'"'.."... \\.l>l.-r fuua4 ,vd fr.MU Uiflllr.HliiluillllMarrilnfr.4M UB";. I '.l..I.u'| illfuvuiia I II "I -, I .,.'..1., ., ,& ... "I > '., ,,- .k .. .. .. .. I '

Hull kl "I'| al ,tu .. v > Mb.lr. I A I ,. d. M.rM-. IUKI I"
laail W. ...an bb faiwH and Htry lavwnMi. inliuMb) frlrltda.Vtu iaMM .aiuuu .ttvJwl. ul I i I I II.I. ., .. ," .."') I '" I '
': ) Ma 1
.c. ... _.'J .Wl l>aevola.tU ) -:
f.
u .".- I m>x* IN Iwkt 1" ) .

.... "") .

. -- .