<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00390
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 3, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00390
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
--- -
'f "............. or, .... '
.
-, )\6

t._
.
.. I -

( \\\.1 c1ETOTHtc! ., :':'" : -
) .
,\1. ...P'i. .. .:;.J. lJ: ;; -Vz.--...
: :
.J....
"
i -
.
:. ..:. .
1': ... ; ; : .
il-;:; _&: .. '" .
'
/\ -h. ... -P'E'N 1 I J BACO:1.] \ t :!. h:: e._ ... I \ CO) 1 I I' MERCIVOL. I 1 1 I AI I 'j...i
-' xa tehfi>cr> ., -
__ __ _
---
- -- --= '

ii. PKXSAt'OIA.( KLOKIDX.M',1)M! : > ) E> 1 1)A\) :NOM-: MHI I : '.. t Ii. NO. ; :> .

__
-

F. C. HUMPHREYS P101'1.001. tz111iiiio11t; IXENRY l.iiotnt'oH. Men, .\llcii1luii !IIt 1MK !*" PCACC .*> WtMr

J. Dennis W oIf6 ,
I
hi. tnt lo,,,11 nillioiit' ,-l, ..ii.i, ,lt. tinS 0.t.. f.. lit" .- n4lhl h .litrk and .

CLERK UNITED/ STATES COURTS : I II Iih'roli"l1,, of ninl,,,\ ,inn, h in".Miniii, | nl MI.aoi.4.fwtIw.wom.54t14Aiipon4 Mill,

: iptIt.y J 'ui,1k'. I .IICIOI l I.tn.,n ,"I'| ,'ii, lln, .ul.. .U..... tl'itt' tlir' I'"'' ..... .

: -H" I I I I I i I \\,11.1, ,, I I.10.. I." *..... t I ntmiii. th". iha.lny ..-.Iaw.. tnnttTh '
,VI1,," I'. "1 r.'MflI< IA'' I I I i
,"""OO
U. S. COMMISSIONER I MI t luti, AI/IIi", ilii, ,iU: .1 In I I..". aI
.. .
.. hl.hH"o.h tmt.lt. '.. in.I I lit fafOf.r'
.
11'1' 1:. "' ..
i .
I 1111''" '' 1'''' ..11I
i. on I'. ... ..I ,. 'I.. I 1I..n. 2. I ..11..1 ...".. t'.,.u.. II..iu.... --l >r:.M.Hi: :* INM -- I Ini' | '1.1 ,11.u ,I. In tl.l. 'e.itno.-It, ;, k-t e.un.t'. II. .vf I. arrlal. air tin' I

>> 1,11, ,Ii. tint, tat .. .lltl', malirlnllt', ,.. ,v ........ f-tn- It.- .1.......... n' 114. h.h',
GEO. MARQUIS Jr. .llr..I... hk. ,...1.| .hl., .. ..., UK' .Ir',
I John : : Ship Gban lery Snip Stores Staple and Fancy Groceries Tobacco and ii Liquors "nr ,iu 00 oiiiiatilii, .,,,"" 0,1111.|>'i.i lrwuilit"' Kith MI Ull".lilst,4','.. tinnl t I ...1 ritrt 4

Thompson! ,, 1.1" ..;MM. tut, ,' "In i'n. to i>nr...,lti'. ninU A.fv..maIo.lkn-ila.o'. 1.... ...,. ....1 ,..". :t

I .VSII$ ..\. III Ml .\Si| 1,1 --I 1 \ I 1\111\ ) I 111'1.:' 'II' 's-v \i III All' III't i" \ \i' p'' 1. ,MIK Iml,, 'iliimliil, .",.!..>...... amiMlil l'54..f.siy000i' II hol.'I.! ......|..IWilliam i
Hiahniii/i'il IliirilHjnv. .
\\11:11:111'1.\\1'/1\: : I | 1)1"1 i.x .lllc1( I : \ \ ". ,, ,' o .. tin.".,11.liii, no. r..., Hint, tin, l..>< > .
; narnes Brtdles and SIe V! 'llrlup.li. Thr tYamvlitan' '
Mltm, lill\ I lii. iiiiiniri.li. '
ii'lufura
I s\St"I IJPII: II MSN .Ul -. ,'i I.1'11"I'I I I 01\\i MUM!.. ( '(dllHt) "I'.\ltl: :H: > I 1.\1..1.! III Ml. I IIMIV I O\MM' H'hl'i.\lI.' l ii'" |1' .
i < oi.i. \ u" 'I UII: 'rooiiiiiii.: 1'11111 i .\ lIl'lIll.t I ; 'II' I.I: "t.;"IINh: 'l" ".," iinilriiakliiic, of .",'h, linliin, .. ASCENT OF MOUNT TACOMAan4 1 .

DRUGGIST ,CHEMIST I Ili't e rltSWKM: I I' MHrrr, ttilllH, at all .liaikttaul. In Ilil., titid .
.. I" A..'...... ... '"".."j....... "' "..."".... J
i Ml-' '"i'' "I" rill. t"* I' .." la. Hirll" Bars and Hand ".in.. .In liiiirt''' imr i lni.in'| .
Capstan Splices.MOMi | mennUilt ... .. ........
I H"-: ..ii" I ,, I ""'J"I I, -i ... I I "," 3"I' '." t a "*, T. )
Ki Uri' d". .0,1,, .h.I., I I'.., II an,1.11) > ..d."l'.r mi,' tl hi' '
.
tnt f.ili..ehng in..riiliitj wi
si-ri
,' _'i.,< I ".ii '.. i...I,.".".i .I-.(luiil.HiIIHlaml '. I ,Hi'i iI / .. ; \ ;; L .." ,. .\ ) : ( '1.1.1-:1:1\111': : : I \ 'I ,: "I ,MilMISI, : r < 'ONs| < | SO|I' ( IIMIIIIH'M 'Fi \i-I iSiiIi.\i t II MI. \\ till; /IS ) IS ,i nl/tn., (."Itt't.ii. nllh Urn t hili"| ," rarlylntlmiitlllti l ; :: i ion-I I tronl.l: ,' ;I.-gnu. J

I.\.a: \ISI" -\1.1. .. .t IM'XS1(1' .\ \1'1'11.\1'11'\1.1'\1\111": : nil' .V l'l\,: I'MSI. I:1,1: ill. 'uun, ,nCidtlng H" 'lull' .:|a.iilrnmiii. & | "- .1",,... I llnmi.llnl I) Ihr, a-.i.t.! w,-r* '
.\ ml I' ,i.I 'Mill' 'IIHII ki'|1'' DAVIS :BEOS. ( .lillil.s, : : 1'\ "t."" I'.t.-. I II.M.Ill: "HI, ,. HSI-h. "M'Mi: I 011'11..11'10'I .\1111,* |." M MM. ,.1:1.IIIL : I .,. lii In.lih' .. I" tin tin ir.ii.I I u', an I ,< 'muuu' m,tllr i
C'...,.,uAI,) .A ii II."..,. : ., .' f, I ,'Iv... 1,,.:, ,,::'I In I l.y (ii I,tin* \
; \ I I'MMIS nil l.t\ MSII I I li.'l' III' -III-1 .I I.\, -. M H 1,1 I; 11 iII H I' \I' "I' inn nun
|'i-, <.( t.lioii-.l| 'tllnl ItS .ifi Hour.Ir .\tII"I, | i\;| I i > ,Mii, ,: :->, UUmSU: ;I iii'ivN:J: I IS Ml, ( illlilis: : tm" i IMI in a lAST m.iiit.. an.I Mimlnin, .in., ,,ki.. .", ..ulI..lnK I trunk*
Dll Y lISI
:I 'I I'.i ii LI'IhIAI\" i ii > r: rPUASA1I 1.\1:11.i ; ( '\I.I\I'EI"OI.Z\:i: ( M\ .u,.. \ M-IIIOI; n -". "i .M:. iSrMN: :, in..\i it .\ "' IIMsu: I CMMI HSK: 'HUH. \' .nur, ill) 1".1'"..' lln< ....11I',,,' .) In Hmm .1111111.1 I"ft trwt,. ...,'... |.".itfalU In out :

,.1.' It....." Staple and Fancy Groceries It ln' >...' r''|Hi'i-nttlir( > f.iini ami, way :

.\ splendid, ,, .\.II.IIIII'IIIIII'Tllhl.IIIItII.III'1..t. ) ,, ,, (Ciitli-r.i', SlvMii-s. :-.llI'al"'lIlIIl| II.IIMS.J .nil n inn..h Krainti. ...all tlinn,'' In'. i.rir :..;,... of y,.ll.... ju, .k..H w.'....> nut with {

1'XTItA'TAmH i"I, \ \'. < '( IIN! (">.\r... llll\\: r:'M( '. l Ih.r.".. iNi'll.loiir" II I i. i.nr, inli',nIHIII ,' Miry f'w I linn,loot I ) *r.K "In If ,,,".'not'*. !
( \. 00n11: > loto; Xj 111 o or F1s11111..1o; T to: It,10 .-- fill I Inmatr. ..........nll nut. upon n. withnkntli .
i 11It"IIIIII''U.I'\I.\I'I: I '''\ Pt IIt.'f.I lit |1"hH.h,| || | a |' .i't'r| 11TWM IlIOtTII\ l \ : \II. S \1.1. \fI."II'"% 1'1 I II 1.\1:1.: A..UI\l.'I' ''. 01 '-.1'1-1'1.- ,.t' All hi" "I' %lnii .iII.'n 1"101'\, ttli'I" I NI\I.. iii'r.II", .t"> .itnllltmlly '
f''ltLItStt.i fnnry, 01.1 I iui.irt-.t I, kl" k' I.
4iIL: ,I'I.' .'. 10n4 I \l1. Inn. \I 1111 -. iII'. '. 4 "II.11- .\ 'ni'' I.'t hIII :\ 'II' h' 1"I' 1\I'III\- I I.. t.I' nt'i I I' \1', II nA U'". I I1I1I1I11.II.hl'
j I n:," U 111.\ i ..IIIU" I. I tim- ,.oltil I,>,n funliiinlnx', ,, 7.'iim' ,.' liltim! .tiiniit| _.liil In ntkliiti. iiimlnona. ;

I il., ", J si-IJ" I I, a ..,""Intill I 10 y a tarrix '
Ihi. ,
A NATURAl TONIC 151.; VSSAMJ .i' \ "En'I'H: I uen; SIIKLLS. 4 i "I'll. |11011".11"" ttlll imINMJ .
.. of I,v*. Ii..n. tin.y ....,10..1 l ", 'Ih,,"r.tnnililiiiK ,
) Hit ,"ill",,.,t"'., ihiliiiulp.l' lln. MIi ... .. ,
.
Geo. \U.''''a f.rl I. H. .Knrtrt.l.KHl...,lit. ....I lllr, ..",.,, |I'.hh'', .",,,| lllt.lu<. I..in.. S.IH-i''''''. Naiillntl, tlimimu .. I I.,.. ,..,....,... I I".stg'. C tain., ...hll' c'.".. "r. miI I ..Ih., ..ana til II 4,4, I I.i,'lln.nnilii/,, .. n lilt ir.N.r,. ,' I liii wa. 1 1Ih.
Neely ) a !i'' t mnin'rh ne* wnni.attxl ,5 !
I u....-.-. ..,".1 I ''"..' 'hn..11 UA'Mn O4 II.."..., .. niiorary| | .
1III( i ft? I'ohll.I'I"Jl''I.| | | ... ,I .." tt |1.1.,| I h ttlll In. at Inti'r,al. if tun mimil.ithroiiKliont ;
,. t'\IlI.t: i: Wo.n"1'1'( ( .\ \x. \I.W, i 1".1.\\1'( i \MI uiNii .<..\ 'H ( '01'1'.111'\1'11'.11.\\\1.1..1.; ( i im ,n-. i 1:1111":' i ',im' MM: 1'\1.1 IM I 10"1,11"1101.1'11, > a ,1,10..1,,, ami,, a, ,.it. tlio d.iy. \\ntttn< HUM. ..i .
:eU'I'CBE':: : :e I'MI:SI" M.I: ISS II 1.1II: I -I 11\1'1'1.1': I I ,111 'i'i. KIKK" "" K \SI "','1.\1'1'11 111 .IK 'It- ( .1\ -. -III \ \ I I.-. M t \ '-.i 11.. ml1-. ("Si.1".1, it.iip, "nit.f h..i"K, our t.r.ttii '
to,1 1',10'11'10:011, ( I"".|1". .nl. ( 'I'.."il uilh' I4., .\\ A 'II.nil.. .Mill. I Inn"'nl-. ,.hll."h| ? ., -. I U..I! ... I II, .t..'"i -i, .". Iat'.i..r. | ". inrr\Hn| 1 ami" I hnjmil.,. .1..h..1| | out aKitniHt" ,,, In.** I 1.lh'm".1, I Ila'i'niH.1 ,
niiiintni, with, II n-io.n..t' '.10.<. .
-- OARS PLAIN TIPPED. .II""L\" 4 '''' ''fi p i.rtt. ni.' a ::,:; I'r:.7uTr..r; ,Ti.;.:t, :'i"kit 51.yi0 knl:: *,,* .1 ;
AND COPPER
cJlllIIL..l( n1 (Jreoii (Jrocor.. .if mi. r Ini.iiii'.. In. .. "it- I fniin" ,. n.. tliiir |la-k. wild i'i ImrmiiiK, r,.Kill.,''inlyaUnititiry

: : j l-.l-nn I ','I'I"I.II'i".h.n 1 | 'hl 1'.1. .,|" :.. i if isss I 1 C.: |, .in, i, tI.: | .", ', ii I S ,illinn.. 110.,1., ."i.'< <4...1..1.1.i .I". I .'". ,., .. ,.wV-i \ 1'1'.1| ,, ) U i INK: |I....' ti-il....i.,thi.ii] |ohm| ",f """ .Illfill.I Imurlly .:
Tin, 'lln ill i.f ruHaMi. !. ) ..o OOI.. mi him..il .. f..\ ,,,", i4I.i1..A.i-' |,i, !' | |I.k-i.I", ," ,ml,,, s..L-|, |1.1., I,, | .I ,.".".. .\ ,"., |10", 1 ,giafl, | | ..",". I K..iil.lnr 'II U 1111''.. \ 4I 1'11.,1', 1111 % I ... in.lii.lll. a"-,'II.tllo' 1111', ", ","..1.." I- ,h.,, .1 a .11/....iii... nw. of tin. no Ini

T3TME TASTE.I ....I" 11"1 IlilKirtil> > m "fahono.' I" lliirla| "'hil'. | Mi,,,-I.nI, ,I1.'i.'.,'i. I.. ,Hi.,. ir I.'I..,, 'I.,".,,"i 'ti' 1 ,, in". i"i. i..I' ,. .., .iIii) ;uu,, 1",1'I I.. ill ,nl, I .. .. ". ",.., I II I M..,.If No.III'1I. ,, .iir, ....'..... ... 1..iI..I, lo. .11.1. Ii'ariliK sins Hit', a.ilml,..,,1.'tin..n. of r-l.tsl,lira ithli-n.,tha I MiiIm.l (,lit-

All. 'I IIIA.R. : ----- .. ill ... .. :.... I ; I:; ,. ., if : ,
.I.I'H.1: : HI{ ;' '.1\ '.1' AT II mil i ri-I lullt' tt rill -,n .Im. I. iii I ii. ti. .i.i. iii. ii nhg. '

THE GREAT BLOJD PURIFIER! &OTrI'II' I. .r., : .11" .... I 11111 ii ...I oIl.-i" SI '..".., I tti-ii il I i.II'h..hK.' ,, il,...., 11.11.| ti", ..I llnIliul. oiw ttiirk took i,. ..1 lnillf.. furtln, tit i i
A14 A'.I
All
BIEBIOHAUSER ,
J. .III.k Ii.tIltoS-liv.
running ,
or I>, .,'",,,,Ij'. II..1................. i'ps.: .\l'III.t'I.IIH1II...I ) ( ) .\. H ''I,I ,. .'". ".."" 1.. ."., .1. ,..r ...I.. In I tt40lt ...11.h, I lstohuit.i., "",I 1..Uillllo.. ..I .".1 I t.y nikllfi.ll: "It ln.| trav..m',I am....nIfrn 1" \
F. E. DEY ,,,..II "...". ",. I tIt,4 .. ,, ,. litrllint, .
,," 10.. ..... .11.. "'IC ... ...., ..... .1.. .. ,., .....y PlmiiliL Gas and Steam Filtim ,it, I II. ,i..., 111"1''''III. I.". .,.... aaokl ii blip i.kiiiinh.lthiin null', from, Mlnliaol, I |.rairi'', mil
I If I". Mil" .H ,,. .\... I III.. ......... -- --- --- [ [, -hiI'I' I t.t..' 'I .\11'," 10..10.... 1'." '''''. '1'I "''''''' ''. 1(1..1'1". .. 1",1 ,".. to iitltti n i prs.a.y. .lot f.

,S. ...... unil Hrnl.tllll IIIOHI Maritime Surveys. ,,. ,.. .. ." :Os II."..."".-...,.". .".. 4 I.'1.t."I... S .hl..10. ,rxli'ii.l.1,1. 'llippa.litai.l' a. In, ..f Its mum Niwiiiillyuall | (
... Ihi, \ .i'.t.Il.-i'l' |,| |.. rltir .\\ nwl, ,.,I tint sal r..f..hhlif, :tJ :
.. .
111II In n 'pr IllrIllirllilinlUl r 1\11111 .I'II\I' l 1011--11.\1'l '. JE'lVELE "",1 I J", '''.,'1, .., .. |
Co.\- rHHI
.1 ........ ..... ft t\ .'". '". \I ttal.s.t, ,'..... "I ii tin llil. |1" "'piily t In a niiiiinii.nil.In .I"'I is I 11, wrrn ill ni..,l i''110.., f.>r nqmtotM. '. ,
'" vfulerl TII't.. : MIMI I '- .*..-. ,. \\' .\- I' tvli-' 11\1'1111 4 I I I";-.11 \I'll I I I! AIII.I", ,., I"11",111'.. ".. 01 I .40S. | ...'Ii..rlti.I s..iii'loahiol ..itr ..nhnnlilIa tf
d.'". 4hA., .,. i. irrhir"I mid oh.MliltK .1 llii IMIilN A'If.ltII.\. I. 111 >"".Illl,. |1.r....iml 1 .I,.. .01dt ,,1"n I" I i.'Ii'-. : innxn. ''ii'" n tir.linn :.; -".",,, II. '" .,. I.." .. .loi, ) ,In ,-t'ty, I limit "in, |.n"',.".. .. Oit Wiif.. ...,.11.-1 "y ".ityn..l.. ..r If'
i. ,.n ... Ulourt l>i>'...iilii||. ,.,,,..1110' ....Afl, II" ".nywI.an" ItC'Ut.tT .: -\\iI. ,., \I"" ,, _. ."''.1'''' ."... '.". 4 It ''I \.11"... ."... "m-l. nut I lo'. t 1,1,1.| | will,|| ,.,",.11| ,.?. .IiiiI, tIk gnti., int'l' onvrnti.i,is.
.. ,.. ,.n,h-: i 1'11'1 i \ ''.1'1111'" 11..1", ". ", : : : : !
.. W.k.AA
.. .... ... 4 "". tOtA,1 I. IIh".III. .1.1..1..1.. The .. irrtwiiNtII 4
I"' III .10. lull 114 wniiU.rritlll .,. ,,, ...,.,In In ".'...... A 111.1 1\11.. .", ij. .1,1' ,,. | i ; tilihnia.l 1 I I I IHIIINlarv Kiml wi rH .iii.| Iy .
,.., .... "'" ,..... .. .I.tilt. ." < O"HB' BnrvvrerQ. Fivii'ui.s: ii-iio\/i.n.: : : ; : ) Watches Clocks "Ill.1( ..'II..". II .IIII locll\'lIl. scat,haul npou .11., ii I I.., OIKI rould, n,,' tnwtlitt ttitlinut, iohallliK .
.. ... .... Jewelry I.Ill'i '11I,1.1\ tli II". Iurl.110..11I..1.. Iviw .
toh IA. .... I".ph'... I. 10.. ,.... '10.1.. \ ,4. ,, in-ililalln, ,. iliiii|, |hip will t.tt; '

".taS .....,.... .r. .'. "_'1.01. I'"" ,.., -"" I. ,. St ,... 'I..1"1.I ..".,,. .. I I I.:rt',':'J.!iln': :: I Ir 'H'lullnll" ''irrinias. .. it-t:| lli ie'. :Ilinh::, "LurillliK: Ilkn: *i "ninny .frail: i
:: nil' l"
McREYNOLDS A ti i 11 ttuiir of flitt ,4 tutu artli. lu .(
E. tliiy
.. ) ivory
ll. A. I. I IV.. nohllr. A I... j r < ut "n n |UIKU, HI fur IS rw.aal,
I .. .' I Im.Inc., ,
I t.A\4 nl 1.1. 11 I \ a 1'1'' ''' 111"11 titan ?, ? ut t iitti..,LiI f-nil l without' liuwionr, h"Iro.huC| ., .114llavor I
Firrr, CENTS. i"" I I. S.-I" All .rim. linl I hi .. ..attarnuil tlm > In .i.-tt,. '
PSICC tin. .Hinr, ,'lion, ; ami. ttlillttli i 1.. 'Innun tiny I tt a .'Ii
FOR SALE/ It ALL G1UGGISTS. Architect and Draughtsman 4 "U\IUI'\I.'I': ''\ M> IMI: MII'X: It ..III. I: I *. I I I'., >"., i M" ...i,ro......"..,,..tmiatfil, MIIH.I', a |,iiiil, iy. I IMI.In, ,... .:1",,, M il.-| i1itititltth... 11".1 II I....., to Iaaa..ih.4lU5 ,. t
Lewis :Bear & Co. of ant In f.IIII"I., lit' /
| Kimt'' *
"' 10 '.. tI'II\I.III'I.\S< .\MltTK: I IMi I. I I' "i" ,11.,1 I Ii linn 'iu II. Ki'inral' ,|tmil: .' ,'??,,-t t |I.-. .
\\ 11.1. .
.1'I I .. ,, mm 'in'','HI ,,n I', ?, IV imam. <|iilt" utoiiIrall h w Inl" Hit n.o'14itnOttiiitg | J
Mil I IN Mill tIILItItA' ftt Al. or..n I \ "" 'iA'0rII.f' Mll.l.tli, .t.-niilt, .,allli.il..it 1'| .iniliiiii| uf |II|,,, ".",ii-. ,1,10", | H |Ill|| i I.,, .?. ...,1..1.I | ..,nhl ntnry ,.i|......1.|I",..

r innCQti l' .\ ,KAY.: ('I,At'. 4.L\: ''Ii 1 \1.- I I I ii Il4Is4sls4. -: ( I.u.I.- U AIIIII\II, t1It. ,,l ,pr.s., ..",,11 .ami 111.10.. "u.amr..iiil' ., .ii,, ,,r ,,.t", llhi. .,,1,1. II (litittist ?, ,..". of iii,. l. dh.ii. Vii .,t.ittot.I .tinaol. -.
.... lit, mul,,,I ,.... 11.1. I.. .
I 00.,0.. ,.HI, l I... ill.iliva ami' in.j.l ,,,,.,, s I. .u. our "
I All.I ..:h. '. |I' '.l grasin 1 l I'ofls. fir l$"ulr Commission Merchants "h,,' ",".I C""I.II. ""..I \0..I., ... ('..r.I.ly 11..1., ....'/iaiH. .. riniII ..rwii....... r""I" | our I.lunki, .t.,. .",11.".. ...a.t.. ..I.',Ii u lull. i
in
OYSPEPSr' I INDI'.CSTION, I, 11.il,."i.trn.lm, i ml, oil tin, ,I t. <* IN.in.....I. H..,...."..,..... ,. '01 I ''' '. .Iin'1t.I.ittt.ill.ini,, |'''.|...>>. 1 In. gnittai .. !
WEAKNESS CHIILS AND frVERS >' ,. .. .N.- .."'.. II I. nut Mlihuiil. u'liilli ,,ll.ninl .. ,.. .
J.o.I.. a.l. El.. l.a II. .. I..II' nsAdj.I. i 'ratklfl lii n our l I.u k., lill I our hair
MALARIA LIV' 1 CO": 'IAINT.I "\MhXTAI.; : 'I. WdllhSI ..... y I......".,.... I...".. "lit 1t1"1I. ."IU.N",...111"I, .1...,... .a..... a.l mm' h |1.1.." 'Unit t llo, uliti.i.. amiirti .11.1 I ran. .'",. int'l I ...ma 0..1.I 'n.itr t. -. !.

KIDNFY TROl 1 r*, I'i ,II1 < tt l ;NIMM I IIATrM :-, "*" STAPLE &FANCY GROCERIES. l I..".. | .I"Wlo'| ..1 tlt,' I ',',<'MlII' i ''. p.,1,1,, lna.li iu .., ..tt.riy. wnlthnJ' that, n"l-
NEURALGIA AND flZATt't.I ;! )1.,1., ,.. I..n.... I" a ... ....,, of '1M l.w.l. "itr-)'... I in .linul r Hi,* i
I.I, ", .1 tim' .Illf ..r lUrrry "* lllllmr.l II''h..n,. "' 1..1..11. .r 1 'II.o.I. litnl.tini .j
i' '--t. i riw 1'1" ttliolu "'.101'10..10., 'I In. san a |I'"r
I JT ; :: 4 jt L :': I I"eM'1 l.r. 1'nlnfi mul Oiinlrn, ntr..to, Mlll'nlnlttHiliMMl, : ) ( ttI. "I," ,. II. ".'1.1.LI I Iminilame'|' t.f I I.. I.y .Hill, thai. I IlafAil.. ,,." f"r tin. ttixum, .oil I liar,I-
.
'. -hT ."11111 A. ,. DL\\IOX: I. ", '" ,.. ", ... ,I' ,.. .. S ...I'b I Krct-Iml nur, 1"1'1..1"111"1'1'1 I, '| | ..Ii1o.1| Urn f.,11 miiiK luy. lull, a-B WIT* ,
JJ J )
*?J\StK\ I r'S !: : ', ,$ LI Il.A., .iial.l.ii4' | Mlil..llt '. 4014 titll, Ini ,. .1..11".1 hi stilt-s,,' 110.. 0111"" ... .i-s .'

f k .ml j jj.: ,1! ; : I;,t':Vl :' 0'I.I _ _- I..I ( ( TH -< :: :: ;tI; ii. < iai. .imr,;:: .t.I:,:.): W1, fi-'l:;:|t??, ....I".., fir oiiit.i, ."t iro.Ititg" "IKIo", 10M

,,,,,.., ,,, .. j ,II,,',"ta'ihi.t,, I" .,, f'-r. ... .|.1114 t., th.' UI'I'| "r r.Klm.f, ;
'rIAllI' & VO.I ) \I"" "" ; luring' lu ti tii.lnl, I .
; ;( L. [ ; ,I'Mri.". \ -I 1'.. "I'.| I I I I ILI;I I /1'MilK 1' .. fiunt ami atttio-tla..rgtt Ilityky InOv.rl.nl
; Hn I 0 KI "" loll- H.U' II,,, ;::; :
; ;; ;; : Hj'il; ; | | I.'not ? I M.ittltly.I
...... .. ..., ; J B .
1' 'a' .1. 1-1. .1 II. ii 'hair, Ii. ,..., ,, ,,, '
lcw..I"I"
icu, "t": WlafL1. I Contractors and Builders, I" 14 ,ivu. ..IV ) Bi'os.' 1111'1'' t ..f '"10..i.ii.ii.iiii" ,,,,,. Hhlibban", .,!>.. ,::t HaUuil., .1
\J ..
r .
,. ", "' '. .. ", .. ,....., '.A' ''" iul.nl, i l.roiililir., .te tlml K.n4E.lgnt '
r'A.:: UA : -A .,. .u" 'II All .'111>. "PBuilaerfs I tItttitl.ti'iI $lu >lirint' | tin) wt.Ivii J Jlou."I.
.
; : .:' '"' nil 11"1"' | "i till III .l..ircat., anti, | I,, I.igiu-l:: -I ;I by Muiiinntlii, ;thti: |pi.ui..Ii.: ;|

g. t f : :.: : :: :Material. : L.'iiiii.itt..' .it, .iti h "rit.I"ii.tt,'" I 1,11... 14 1..roi.r 1.1.." "If, ,.n... Into tIn at.

: WHOLESALECROCERS > i.n nl,t Iliu HOI II' 11.1, i.airiii; U| tttnnf* nl artrluin nnniUr. ,,.f wolv.Vt..nisn .

;:" \ .. .. '. : :-: '. I llililHinir' .',.hll,,, H"'b., ), ,,, t'I,,?.?., ,. I rt.ii.. .5. t 10, "-"iiiiinuil anl,. inV

0 1.1 ...o'h.' ... DRESSED LUMBER II .f.' l.tiiilil' ,. ,1 ,, ,. \ *iiil.yoititi.irttit4Iltalo.ifgt4i.lttiil: I I Ililvnr
? |liv, :
?
,. ...'.., .... I ?" M1IW| into ail aimuiil IrlhuUi. of ..itOw.ilvo' ,
.... .. ..... ,.. "ii,".",-10 I ,
..",,, on' J ." """ .p''''',',' -01> SI'KCTACMCS.' iiitt .1.1"11"1( 'It 10" .hl..hllily ht>a I.; In .ntwu-.jui.iil tiling !

.. : \ "ii..t. u.iaLli.p' tIt II... tin'IrtltntruiUt.' |ltrttiti 4iol l.y mr.tain .
. ; : :'t.I1: ; : : 1
.' .MI'' MOULDINGS1'iiiiiMiik.roiimir LlF ? '" T'\I'' ... T"" "A'. III"'" rtwar.l>\ an' .. btn 1. wrrv lit.11
I I'll nil,.litlon of. >lo trorliiK II... wulv.

Volin. Drul s .1 (. AICI Company, ,"' .% "'O'l1o: 'IA'I1oU.: HIIIricmLIw3 ', LIllOll DEALERS.riour S.FI'4..1 S. "il, .... ..A" "".' k\l'"A" : wbl b uf., ..tu.l II," |1".1. of tl,. kniK' ''h.ntIn
: : "' ".1 I .I
'
'''"
I ? I'" liiij .1 llbl.i'Oli whkb lit.., w 0'" utnutfl. I Ini, \ -\
... l.\ ...- AI fTIIAnI..l1'n: I i'SPENCER'S \\1111( it ,ill' loin' Hull I It," Ihiw aiit it...i. Irnul.liHl. m.vrral ..f th,*

: : PITCH PINE LUMBER and LATHS. ""HUNIlll. III II.l.",, !''uxluh' i uunlloa, I l.nt ilktt.t, |10.1
miI I'lanlnMills Sf Ii's 1111 :
." IVnlido\ ,, 4 \ i I'U'' -- i 1.1' t.111", i: OPTII/VLMOSCOPIC TEST LENSES ii I "ii.i. ..ti.i.t. ,I.t' Iiilt.4 .,,,,))",,' ,?("...?. our rw>r i. nmki ... iiuiiitiiiii ,.f '10."..

r"il I ,'1 LI" "hA. ".111111'\. \ IIA II HOIItlllXJI I: I 'II-, Hi uu......".1 IIH "I'| ". i..' !h.. ,iml I I 1.ye..I.: .... ."..I i.iily,' Inln., ... IH. .l.nl, an. tin ,'tutu" .h.' ....". .'",1 'tIn!. ..lln... i.f The .liwl wolf known I In HtAlau w,*
.. I ...... ... .., ,III,.,1 -, i".i,, ,. I,., I IIII. I.. .ii. nl.il l It, |,r..lui, .. P.\ I'EI; : II.\S( : ,' trIo4ti,4 killwl, I'MI, antI I in 1.,1.,01 ...w..,4
8-.1- I. "" 'hw"r| ,11,1.|| .. i iH.,11 ",,11..1"1 17/11.
f ,>>I.- I 'l ,,.' I I.M"I".. .,. U.llit.i I .".lln i .. l'r.mor, .. nin.lr, I ,l.i 'J
t "I'll, i -1'1'\1:1': :%vin 'IM" intun -. llr.iiiKllt, .HIM a, Ii will.. He gulf .1 (iLl.. ,mut| |1.4 Ilia'' wolf In HIIMO ,.111".1., wan hunlwl

II" Knowles :Brothers, i t. ''\ i" r.i>. I -. .>".1 I rt.lt: IMi; i il i. _...sspt., .I I ..r IMI r"I,|, t.. .. "Ii.k! ,,) I-, ,io" ,il.,.Ic.( 'I|,1.| ... ?,.11'I. iniMinir.llll, .imih.r' rallnal. ,Urn bysna.iita.l. I k,,,..,, .n.I... .....- ..,,,

I l I...rli.llt. I ..I..rl...>.. .1 I" ""I ,".I4.l, ,.. "1110... ''by.. It" .l.It.II..11.. ..I.... or ...it.-.t, i.> \ ... in' A" lIUl.. a. In* loOt w.lf 'l-\
(4'4); 4S. \V'ixIaI.' ...it ..,,,, ,,-I.,,, l,,, |-.t.t.l., .. .n.I. ..il, I...rl h.,".... in ? ." WRAPPING PAPER a lii.i| lullir urmiii. Irutli KT-yli.Mml Uu, ltikblanl ii.-,.
HHALKSTATK ,.", ... .... ; I.ritnla..n ., 11I'.1(, ,?.? IKHIII I. .",1 I II.,' Hiult h nrfj-houn

8r.KU NS.I I Clocks Sold Installments.. ,I' XI I II" I .III''.'''-111 4 I I tt I t/t ..I.' Himll 1 lit.m a,'|1'ian I.. "Iw IK, ihaiU. thai all

f. -A'I'oInsurance Dr. A. Riser j jDKNTIST ".. c. til ,.?,??'rlaI, I ) |",. rr"'lw",1! few II... tlog.' IIi. ,l<,nominal..! wan. _'...

.100..1 PEHSACOLA. FLA. avoi.r.ir, .. hid I till |b.. HIM yir..n a U.lly" .., II.. aaui. I nnl'. I.. itthtit.tllou. I
GUIEtll'' I'.' I Agents ".." ... .anil .,. ia ."|'|NMtNl \., 10... l_ir h.J..I, ,I.w .
? ?? |II
) |.ur.nsa, I It, 11.1.| | ....,.... .
Ito ilay of
tlurniK |1..1 an.rklil I
.
BW.H.* :c :., 'i.r.i\ ;: :* .IIMK 't: < >SI.UtLIOII.M I \l III ." 1" IV II t \ to U, .,iiiti.. n.Il I..K wnbluir I.. ll.., .14.1.. |* IbHilt., II.... 'no1uttahi| i nnoryt..II I Iin :

.'i:s.. 54 411.t. i niiiintill MERCHANTS HOTEL ''I ,p tn tiiilt.j- ,l.r ,1,1.1. ,, |II ,,,, ,
Ir* wen MC' id '*r ac v ilwM IM i 'H' t I "i I I,1.., | HIM | I inm t aip* lu awtlaU In lut .jx.ru <|
rr r v ,? STri'. llil. : :: ..1'11IT.: : .,' ''. r. % \i|' I r-ll't: N I. :I,,. l ,: .,: :, : ::I I 1.,n. .: .:I l' lit Ih,. '.11. "..... I"I ,. "."u ... lh" rity un II... libtftliaiiibtnt. J......

..... ... .IL ." ." ....... ..I.J.IMIIII, Tim i '""d I il 1'I. ..t.it. ..1\1't .1 I r. I "il .1 W.. ".11.1.10" II. .Iiiy, w.. uw. ,ina .u. saL
I 4a' Cor. Palah/ Intcnilencm Sis I, \\ l I... ...I I 1..I.h., ,h. ...,'II ..,.I l |l"
.
........,... : i.:. lGojtS ..'" MKIEIIANT': h HANK Cor. Palafox and Covernment Sts. ,, ,, "ill' ,1.11,i i I .' I...1".1.. t-tilmlt" 1,1.! ttlii.li I I... v., ylvru ... .ut-, "i iIi 0 ...... I. .". t ..._L

III ; ..... ,.., \11. "I'. .... ... ,.. ."." ". ,,.. .... ,..I I I I". H .. ill.. .iitf ,,r I ".".'''...1..1.... .1..1.11.,1.,) .> win '1.,1 1 uu, ... ...I..IIo. A n.h-no. .at.I ..flk... _II.... 1".1II.
..r llr"t ." ..I,. II ", .. I .. Table V I"j.II..III.t ..r l |Ih. It '4'.t1'. S..W III.t ,. I ...aiiih-i ....lo Ilii/ Sle ""r ila elmi Its .......u.. ,...,11.4 01 II... sloop awl. oh.it .
.010. I. : Supplied with the Best the Market: Affrd:. II It.. .,.?., |1,1,|,,, I.Ie., ''', Hlirf hi Uw. .,1"1.,,,.. ,,f )illv> ,, 'n'II.' ..4 ,t.. sohits4. used ...... .1nUS
aal4
; ;; ; I 1", I". '.11,11'', a .lame l-.lll.. awl I .. liut 1,1I1 our 014.05. "..I..,. IH Es4h.t.. WiIot'it
I h "M k 0-' Fine Gold Fillings a Specialty ,1'111.1'' ,", \ in\n\t l : u' .winis:, -H.MI: r. Ki' .''IKS..w 1,1I'ilI., I I., Hi,' ttIti. ami U ,..,,,.1... lllilal|, (..... II. .,. II.. I..f.............. itS ....,.... 'i5
"Ilis "". l.t. I,.,.II.! !,,... I .? !I..f. IMI., '.l. l .1....our rr|....>'lal Ion i ,...1iI al,.1 l,. II.. litotili. ...54 tiiil .OIIIIU"11. wuitli .

0I ,. .."'. II.' ,,,' I 1 .. ,., ", '"l' .," ,Hit.. I...Ml$ ..f lh.. |III" ,,it.ri lr ... .01 I....rr I.... I llr ..anna.. ".. .. lll U lot II.. lto4tii ..1........ .ntI. sarria- asia

ADVERTISERScan I ". '. .\'I'I' ..i"ll' I to I till' BII..illl'( Portion) of I lIP ( 'it y. .. .. .11 .1.".t I !..: .1! 11.10..1 l | |h, ....1. wild )...u IH I low 01.) .. M.11||, |Itlop|, ... rashly sisol.tiiI. si-I ...."",.. I..".
',, II ..1 .,.. '...1. in itt. bIt. I Clad or.' lit. IsIint.h
br'T I.iil: II.lil':. ; ...., 'h.1 whIt h. a> .,. ,111,11.| ,IU l p,.'I"| ," : ::r ...
learn the exact cost I .., ''h' '.0" ."" ''I.. Welch vi JI.I.| | I,1 |H t.r> wr.otho Ioo.t oooso
I". '.10. ", .I. I'', ",.. .. ,.1, .III..ii.iimiiiHiii. r".1, lln, 1.i.....ulHiur Iliaa I lNHlil.il. II .',.11 (I.. a..i.r.il.wIll ,. I.aariy ttsly y.a.sa'airik'.tn. 41tf '1"\00'.

of line of :"I.,,, .11;; :'.,'L ,.. ,,'" .,,,,,.. ", -" ,.., I.. llr I A I i..1 I, ," Room Newly and Neatly Furnilied. I '''.':'; ",I..... male nr. mar a |.r.J.M I i Inl,.ul.li &tt5 "1..1.... I......... Tr"'I'*'

any proposed .. ,. ,. lie ... .. -
I rj I .1 f II.I 11.1'' "" .11. I .I. ...11.1..111. il. n .nil.' .
CARTES ENGLISH i .%% .... ,.)\ ... .< a.a.s.-lsaa..a-

advertising in American DOYLEY DENTAL SURGERY IU .1"11|! .u .lt. .,,..| (,-I.I"1f, "I'| JibII U 1-. an iiuw Uf"*-.Iy u*..I
I MIKADO COMPANY .. ,,,. .1. liTIt Via1' ; lOH l > ..ulu. > i. ... I I l,'..ll. III.".114.. -.....I..Vh llI ... Oil It. ..... lu nutk. iiui|"< nF ...
I .1,1,i. "ii" i." II. \\ I
n I
..
by addressingGeo. I"H, : rkI. 11.1.I I. ,lim> 1 Ii.. .11,1.; ..,-I'. Hiuulrnl 1.1.1. ia-I till., .. .r.. fl.liiP.t..I. il F aaiutary ....._.... than *,4iau4 .
. papers .. .. i 1._ .. 1.'u..1' .1i I.. V.111 I I. 'N'I I hlM't, -.4./ I t. ..... .. ..... ....
% '1,10'i 'I. in'U. ''1,10.| Ki.liwi. ....1 liter awl wIll rliul, II IM Ihrlr Inl','n'.I ,li.tlainlmluiirl'i" uf |*pur I- tlltwl'! wllb a .1.|
II.i ,. I ..I., .1 -' al kai. .tinI&h, 'aaA ". I.mil, t lux ..... ...;. .. ... .
P. Rowell & Co. .,," ,IU.WW.M.Ii Don11H1ry; ;; ni'.1.1| ? .1 i I.. Kl. I Its whu b (1. nil a vart iItt.dttv .1
.,'''. '."I.. |U...J.-)I.k." I" ,".".. ".....) IIIK: M.I-T. MIII"III\ .n I.' t\ii (1'i ii.vitsi: : : I\IUJAINS: ( I IN l't.t'IS .\ ;\ I It oiu.s: n,. I..".., .. .r''....'.... 'Il.It.' .11''|M. .hit, llwy in haying, loiuhwi.oLau.I..nnp.rlug ........ al >_........>4., (........,... 111
Nnspopto .. .''tv..m" .......... ..'.'.'OJ'.|I'<".1... ....... ..1''.... _,'.n,. II .. ,I.. ,ii i III, ",.il$j.., truli,. M.. .I..tl.t.,4 | ,|,jl I[ ( il/'''M will .auioh.la.4.au.wo.r lalakwlo'a 4

&........ .i ....w YAk.S.m4 ..I.. '..I ,'" ... I.> t.AIflP." .... bH.r "a- alr"TIIIIII.111I.1'I 4 1..1. i 1.-- iI. l-. \ ..1: "l I HH.:1: I IS IS-M 'l.A (. .\S ,II .., .",. r.,. i.Mi.lmlliy, rk.'. | II.,. ..1.. ..f lInt I ..HHtH, 'U|. J..B .,VM ttftfaiivi ,.-.uli. .. .. wlMotiiia. '
.. .MI J.t. in 1'1 II: \II"I -. IK 11.1.'I| I lIE:
..... t., 11 UkiS ."P'- .".|. ...".. ..1. i *. I I 01 1111'.-.. 'll.r.. I. ..,. ......li. IH. ... ,I'>.",. .. ...|. tally .. lu .,.,ul".1! ..... Its .10....... but u u ...._ ...Huwilan '

". .; ... .,",,1.. .S"t lll 0 IWrlull.aJ .. "' .(.,lao*" ". tw.aalrw... a A I-I. \\ 01:1.I'.UI."r".II.: nuANcui! :\1 II'Sl( ( iiorsi .,.1... .., I'"tf'' .I,,1.| ., ,-'rk-oi a ty',1' | ...i.ik. .t.l,h .. Kill ami Suit 11 '.,1.. .I Uwtw,,,ihy, wh. <.ui |..utu4ly| a,1.
U' : <
I A ..f .. ,ea ......", """ ..,.. ", 1i I lir. :::I l, |.:atuii." iu' : n I ,..11... ..1. i"i.| 1144h.ra will, upI .- .unj, u.... &I... ,............ Pt'l'lVOUt44it.LUhAw.e.
I ,. ,U l. I H UN our a.sIcr ......... ... ,
MiUtlissumnBespitlCity\ a.tt, ola'l.'tI "' 1. vm. I f I Ir I I. I It. .'1" "I.... Iluatlo., ....1.11 IM.sas.tt .. ( .1 imwrr : Ibrakl.Tha .
: : "; ;::"::. 0.41 I...*... t II M.II" II.II '. J .. ,.t.l r I.< "I i I .., _
I I,. ,a-al ,. . II. Kt.I.".. Sqve4tIo. I I" |1f'ais', asl| psiIt.. tot all .1. .-.. alwlMrfcaalt A AA
I ." I ,........001. 1..o-' -.. ,.....-. ,. .. : r..t-",,". ;:.I' '':i''Ii... :,:I-,', :: ,',' f '::: I.a.I J. H. SNOW f. tl..n. .4 n" ""., I" ..11.1 |.|nr. ?.r'l..1, rilf. .Urn POOlS lb. |"tIll| ........ ..."

I'" ,.".... IIa.l1 .._. .. .. .NoaV.o.limoLAlk : aril T.Io.. .4 iu.. 4ra b..1' ..04,14.44 Ni.. .11 ( i...a". |IHII. ull| ... 'H."""". tar .. Buuiufai. turn uf a k.y.ba k. tkHbany
Hotel \ -. .1', .'.. .r.o t.na-I III..... .,_ .. .......... "l.tarKI.K: ,I- t M'tUtl.HIKI.. I II. IIw..t.I.I I.-4lI.. ....111., .. ....1. :"..U., II, IhflIlll r. w a. rpartl Ivrtlc .. uMway HI ... .'- HI uu*
r'...... .. ..I.'U........ I l ,I' .0.1*.t, .i.lT ..k. .1, ..... ) 'j LOKNKK: l'\I.AlfX AM/ INThN'DI.Ntl: .\ S'I'jtIJT J .s .... .11' llr", 't'no. 'rl--l lax wink .. Ik. ...... iwiirrpruin 0111.. .btka ajvaiuw 1 lit lu* liuu ul UK
II. ..
.... ..... I II. |>ily, IH any iuanllir sail II
,,, rJ..1...... .. .. Mat1*)* trut aiutr I 1.-it making' liJuMty.Pt. .
Ed. ,... I'ua4.. on %'oohl, t".0a. 4 .1 MupH' r T..Kb I IHr lI.SI44l. 1'1A1I1I1. kILOS! .\ Ixwi.lrBtM. 4uil' 'ai.l| a.'. f.wyuur
Sexauer I. nwur> yr 11".U. :. :
Proprietor ,I.. ," "",1. "fIo..l M..ull.. T..a .. .i ,,. r ,riraalHi rI n-two. lhal a.. ave doing: au.l sill; :,1.: I ; ,
,."JKIiIaOt-a.a' ....II.... Ml. t' >il 'I4o4.. ., ,..., !II f'-'I.r. a.. .tNI ) .,. ;x.rl i :. -I I 11... I I... .1 ..1.! I IN Ilir ..."rhl. for .11 '.... ....'...I-i. .. ..... .'IriItisit'' 'ti.ltw '' I" .
ill. *" | ** l WI* wl II: a.f ',,: M :"... ,4Li I '', 'I.. II, ,,01.. 1<4.,,. I I I.''. .. .K4I, .SiiAt.."- .1'101' ....,, ,., ,,." ..-I
E. J. COOKE, Clerk, ,.t!llur. u".cli t'I, I !at = .ai urn- Mil,. tIN, IN > MKH II". I I ." r i. I -.., '. I nr' I l,4.i. I III Ila.l'I.I.'i I'I" III. ,lit... .. I..." .1.,101.. ''I.,. ",,,,,I I.. "
.., .a.t. ..-".11." ".. "'..* ..f .. :; I I'. 1;1,1, I:, ; :.M.: .:,,,,| ;: .. ,,, ri-a.Si,. ,.", .", ". I I. ii I", ,.."..1.I "ii..
ST. .'I'. ,. -.* ". ',,II I00W*" .a.I ; :, ; : : ;" "I" : .,., .... ... .. ., ., -I. II.. ",,,...,,.,,. I..""., ,....., .. ,.
VEnNMENT: : .Ld .100 Ir l .. ..... ..... I 1" .1. .1. For ii1c. 'k.I r .". ". ..I-., .II' I ." |II ." .. .. .. 01it11 I 4 iti.""II' hAlo 4 itt
.. .. ...II ..H. < !>* . . .. AI .ol fiifl ..11 'l iii, '. .ii. I .
.. .,, .
I I _..., 'y "ii, III""I. "4jI \ltK 1..1,,,, ,* f _,,-_. "'I I I" "" .1 IJ"t", ". .".. ". .,, i .,, ., ,.I I III.. i .". ". I it., ''Il, ,I.., ,I... .1 ',,5 .11 ..llii ".1. lit. .., isloIt .iltit" itihIs
.aLI. i.Ia- ..1.II ,,, ,, ., .
,. ", 4)I, SI Ifrim ,. "" 1 l I' d l, I. .'.. n. ,. .Ii.. ,,. '
', "I'I 'IA"lI' H'cRAGIN CO. ... I oj. I \\ ftrL.Aa -I ... 'I" Stall it.i\ ,fill a. I iiit1., .. ,1 'I.t.t t.I--I., I, ., ,,.
& "
,
.
1 nII "" .
I .I..I I I I "I' .
"UII"
I. I'.U'Ub .OMda-'A.U." .4.".4.a "r i 111i ,,.tt i ..1111" 101111,, .
.1 ,
J.n, ,
tat
I'oi.a.'nt. \I"
I I "w ".1 lI..I i [I" j kti| I all ,ml "*- 41t" *. i I. I ) II 1 .I"
: .4.4 ) LI.4tlI..tma C" 1 i I. i Ioil.i Ii, Cramem < ,iit .., .
S'mO l'n tO PU 0 JI..n.. I U" a. .'_"_. 2.U-WP.IU 11.u '.... aa.l .ata luuucy. 1..4U.L4 ......... III .,"' iruy toll> II._ .... ''If tb* Lii '".0''.' Ii,.. .
Von Iilms4y., i I.. ..J.- $15. ''AL ,... III... .. '.

.

.

,.,.. .'C.. ...
--- ..-..,
1J :.


.

!
_. . --- -----
-- _. -- -. -- -- -'- -

lilt. tFNMIOI' \ MPNUVIKlNnll : : Mr milin: itiaxu. I 11U: : :
f fl iHOt1 ttDunnrfC \\ rrul'O'D XUf c.1''r

.\ IIn"" "f nUt r"lr".I." hnr .. 1111"U M lltot l:ill.I AMI HI It mayoi ha> ...1 the liftyikptalp I J HN N DA VI

> .11.v..M..I ,lu lln. jiMiinal' IhnHu Mil t IM.nlllMIKKI. ; | | < apiKimipil', bf him to Ihl .
PUBLISHED SEMIWCEKLT.AHHI 1",1. imvllnv' 'miKl.i' .' .p- IVli.aooU
ruureiitiuu hiofllop. .
I III. rlilli.p hi,IP a ",.linno. |I" IIln| llm" 10 Ihi1 llriiylllan' n mim.lnl ommlllor t mel al
WF.DNJIDAY.:! AND IIATUIIDAY!! hi".I", miili.lo.l" |Kilt a iliamiaimln.l .. l-rm. I |. nt tt 1.1. h Xovrlhl. an.; I In HIP Itmlpn bulhllnK, alnVhhk jI l 'I.' .I nil ",' ,r N ...). IVI

Ih." ..""". .11'.I.II.hn, I ""'I'on, I .llm MI''T..|..10.| flnr lia.llii). ....I'..,.nr ,.. .,...". .. I I Ihlt afU-rniHin.:: Hncli It HiBr I 1'' H K \MI 'H.. tlllllN t mil' 1"",,.'. ', .
.in. ..1 hint, ,* hnr Intarlablr a,lrl.l, II. l tlpi In thoroughly wpll
.. i Tin 1"1',1, ',m.hi" I. | ron
.
that rpn.aroli. Mobilp" ImlrpMon 01an l"r law a I'I" ,.,11." ,. .
Nut ,. .,. .1..1.I .1.1. rp.1 ami mo.l 'Important plan fullmliiiK
I OrlJan.
.
., | ,1 W.
.
.
1.11f.11 \\ \1/\ I M""K > i tin r .pn.ble| Imlf. |1.1' H.niltID f11 .
.'l 1"<"x>inp In anvlliinif (hit mill, ,I IKKOIIPII I ..Ii ", llrifii, ,- .' ill .". ..r .Ii. ".. the, mm. kpt lilllmalPlr, ilPitliiP.Inbi .. Ill" I 1" i iM.pMln

: : mil of Iho tniivrinpnl." M haWP .Ion n,nl ,'".".i.l. "lallni, .nil Iiio.in.liri I 111' mini. Inviilncln' HIP ".11 alltt,..1'| "t'h l, "n .. riinn, I I. .M.I'

: TUB nmir' :. areaftpp 'U an tmilrt for the I.m. r,... pmluiit of Alaliema I... .
| .
.
i", .I"'r If rtirl'. nl.., ,.
|"
: rlow.1 lit* Iwr-n In ..In, ,"lion. nf the Now I Ii, Ipani r.muirv, Ir.,111 I. I .1"1.1"1 Heel' ooal', lumlicr, ami other article, I
The ronti" J JII'I .. .'r.I'"II'
'lit (M I linf, ihm oull. t In IMI 'protiilr.) r"I'| ..1 On Inln whloh Hipte Ire re.nnverte.1. M-ln. all .n .1 Laillot' 1 1 iww .1..1.airald
many rMpn-lt. I rcrtoiiliar| fin. II I] If \< : :liliaii' ianiint iiHir HID oi>mmor. : .ion., ,I.","..|I". |1".1.I.II'.lil.I" |,. C..ml..rlnr. the poaltkina of New .h. 11.1

; lint t.r ,krn up 1'nrlt lino. an.l nin.lr l.l, altantairp.* an.l f.i.ilillo. I.. I .. ,.. |1.11118"., an.) (Itrrn an ao. 1 I l.nlf |I".t In .|_1 t tN 10 ..Writ., tuM I. _>.

? nr" allglimonl. on other than pun I.1 '.iplnro' or k.i'p HIP trt.lo, Ihi.n .i.. (.nut of Ihi. plan ami >ulli Amirloan Ir..I. we llnI Ihliiur ..1 .)
'
i |I..nr.. I.hall not irrunihlo, .If ..nimilioit' rlfPi.l ..' I'I..lolI..f'I. I.y .IPHIII tlilp lu IMI almul clll
parly tin | ._S. | |. 1'hll..lh.rr.l. ... with. whom Ilir nr'. IM'hofl.1 i;ilat 'later of Iho, UMpr. 'II I. .1..U.I' _..1 r. RII
; \\'I.n, Ike uninko rl-.ra from .
tra.l.. it.) win hardening f,,. p t,.1.... Imp. Hm, IIIIIP from / Iti.lanpiro n4ik.ln.kair .
111. I. If HIP /.1..11.
IhoHxIitIlrll ,
( J'
.. \" THIS .C g"Ril
11.1,1111,1, Hit .. .,,1.11.1 .un.lr.l ran. heenteritl into Iho liralian Ira,leTho Vinull ..tlmrtpuo.1' In (I'a.. I,
,; ill' '1 I.Iton ''I.i r.'ahll.,1' llioro I. rnoutfli for allamlnrllhir mr4 A ,
.1I.lnl.. lira rfinofr.1. wn run '' lalitl. wat that, the t"rr": .1, or eight' davt bv tailing I, 111..
upon Ohl..r.
i Iho nmrtc In In 1"n8.1 In tlir, ,, Now llrlpina nnr M.>bihvhnnlil opliah.l., w... .,1' airaillnn ai I YO k. Hipuoe bv rail ". NPWllil.an I ...H I 1.IM i mK 1.1 mm, lurtiiillat h> l.irrelHrST } BI.h.Joallg ( ill..

future In roforcnr* In the lire l I...... irrmlirc Iho" bilhirlo. tiiliipiIHiitof |{ | ali.uor. fium, SeW 1". ..in. |1"1.1', |, I >. ''h..", lllh.\11I1 bt wafotho .

IK o'Himl I'linaoola, tchanor' nol at i I. taMhilr pit>|.,.| .". ..1) that ". t>orl of "' rrnnhlnal'i' ..l I* tntVI.. : OT'V IN TIU: WIIU: Ti.10" \
lint <]iit tlnni ,et In ruiiKliI \\lnu, rctiiw Iho .
,1 ilolcrmliio.1Al .'Uto.l aitJilinl New Uilonn. or amolhcr antttrrwat r..r.lr the tioam.hi' ). HIP Imnnilnv we (.oinniprop pro-poolt Inin th tr.. w.pflk I l nwa.N 1'M. ho. .I.I.IR..1 .., "'. IIp ,.",,,1. In "I'.., I ,.
f"h
: ,
wnhe I I ] ttlihmitiltlittI
.olf rt. but uppmtunih' tnutei ." I. AI tnd I' il olio k ,Im k \. .ir ua nlTj) il .. ,"'" \" ,
|I.III.n, a IT ,,...,.eol..1. l In |K> an / ). I hit morning" Sialet' r.p.nloiouonuuli'rel ,'"lintrlo. HKI anulh' rf. H.wo. tin.Ihoin 1.| ) .MMirir ,4, f'' i4i. .j 1I.n.l.nl Tli art" i ,I _. '. ''I oil" rJl.r ,
In linmllo inili |.orllN.. of 'hl.I'nI. virv | ho In. nMteof .., 11..1..1'. nrl. ,
Iho 'ililpliiiitfd.iiix-iillon la ho liclil llm g<'nt ul Ilia Now l.r"I.I"I. AttlET*. l k .liun.lt i '" i' '
.. hir p.Miui uhlppliiK| / fi.(Jhl.. ralifimniaml unitrolinutlio, tioamthlp' ii Hie i'.. In fun, only .Inn .1. tdtvrtln,m,'nt .1.1..r.| | .
In Ilil, rltr on tlio tOtli of Ilir |1'>rtrnlrniiiilli \.1 Co. .1. .
"llow thin. ianitublo, purpnwcan | a".III.) .",. him how in uteriVraroniovlHK Ilia/il ha. bppn "n.nmpu'"II. nil" f." Il.. I...,, .. \ I.Kill: Hill linKNiliiilll: linn" I I' 111.1: '. ,
limn, In, otlur, mailer 'lr.I
nnr nuwliifur tin. .
ofthc
.. lotion Irj.looflh
.
IMJ .'rly oallnl a '.ti.homo, 1.1 ..al* Mkln,..rarprt.. ..n.. Winchester ami Colts lcM( | >,itliii; Killts.Mntilllhnv .
pro| .
Hi.* |. .1 i >f iliUnrottonII "\ ." h.. .hut t'.i'r.1' sialit In halit. The oi.lle" .
.
will hatt' ; l arlitianillnflut'iioo wncanunl Imaglno. miioh .1'10'.1. 'tra.b' of (Irani hi., 'h wat TUMI' f.O n.la. Ixraln i, 1. .. .. aft .. ... n t'*.anut. I ,n.anlt'1 > ll IItl.Tnvlv ". n" ,
nn n" 'ifoilaiit | nol ''RLh'l'' pioirrri. at wi .lh.I'I" ll.ll, M I.I..I" l ; I. J' I. ""I I

ii|1"'ii Ihr fnlur* of IlirruitieoU 'Ilr1imoxinoiral, | I.Ju.ta. lilili w."II..h.) I Irnallv .tran/o 111 l.'ll, In Ihit, yeaIt "'I". NrsIni ." l'n pit raMn* HuMfl, ... r".I.\.n..h..II"I .' "lrd.I 0, I I. .1, '.
Ilir liii.lmtnrn of 'h Hrirc reach l < I.g.. .. ilMrr || .'mf' ,ir I l '" r" 'HU: I, I
lUllrmit no.it,1|, PK itixlu' in Hie alii''nip' tm a ) 1.'UI.U" M : t'I'| I. ."nIII'I'II.
,
'' amiI< iu, :.i. en- at vourt: : .h.mlil: I thow: x> :miioh,, l.o.iln: The ohjo, .. the I'entacola rout. en. ntj .1.! TVta.lraHiiprr t..n.."""
iniikpi lIe, rnilit oallniK
II lu of .
Ictl'rl.| .., .n,1 111 I..l" the lelltiio. '|/ no..11'0' ,11 I..n liiii.orplintfA. lion" In nrlfv" the Pil.Hiiu f.. ,.. all wnnl.wiptt. -1.u.onr. .\soiit, 1"1tu'11., ri.i.
HIP IOIIIIIIK' iHuiiiiU, (:onvcn an.l, 1 Invo.ll ulo tho rpI' .. I .
.,mini .rolnl an.l .I.II'I.1t| | ; Hi' n of IhiI'nilul i I., llfN pro.-l.|

) Mid..* Inco In faoe wllli inn ,lion, It imply' fill In with tin.. not only to, nali/.r..T'"TY.>. ha.I..I) "" .'. liuKlliccoinlnorcoof, .Iheconnlii.lithe ... 1&.I.I'.I..4. "..1_ or NICHOLS, ROCKWELL SCO.,,

anil nniulo Ilicm, In ", ..I.e. raoml iii'ttciiipnt nhiili. 'II'p hnppnn' In kmi.tic 'their 1..I'.u'' ', Iml l". .I. A" '11I' lonlral. an,1 I tonthprn. parlt iHie .f n.T.pr.lr, ".' nii.vli.,1, ,,11"1:11'Ik' tli'r. In Hi ,l I. ,. i" \
,
|1..rI |I" Annrl." 'aiihcuii.pherp, IIi.. t' 1.n
.. ,nito.1 in an. enllivlt' ililli'ran, nn n-o ,1"1'' nf p,,,i\\ to 'Uu,' mm 'I'| .. ; .I .\l, 'K- 'xI. \ | | I ,
|IH.|..M lion a. 'lo III 'nan* .,1.! men i. of Dili.nt A .Ii' lion ., onI nuly ,, Impnrlanop In Ihpioiln.ll K.**, I "ft***, angi'ilin I
lo 1 lloanl of 'I 1'ral,,," am.hip I"
.. Mn ilir' our "nol tin aitlilptiifoumnuropAlihama .
vanaia( ( ami. I1I1.nr",1| fauliil. ,inllrnrll ttill m.. I wil, 1".1'' ..moo TatMtrjr _'lit, D.Jv Kni. --
fur liaixlUnv Hi. diilf au.l :HoiillAmor ,.iml, HIP .ir.in, of S. t 1',1.10. nne fIt ... I Into .", .. I I. .l.ito Ihn, 1 Uwiiliroctly. hl..llh.1, 1. "
cli/om, ."d h, will}l I.. looki..1 .. I. lo l I". Im!*.I a full atlemlamIrom .. ."
1I".I."It'rlorlol"lI we uli "
I'nllpit .. "ui" anluaink an i rpri.i .iwilh .I
mi trt.loof HIP Malo.W thi iiiilrotofiommproe III Hii,
ImlclHiil, lor tln, fi.1 thai Ihi.laiifpiuil fittoi lit IOIIKI.,! '' au.l ,limn .lint Malr n.J, llriiMrlta
call In, .11..11.." nf IhoHitlllitowniaii'l .. lull will ,PH.-.1\ hnii.lmii .\, Mali' will r"low.-lh..IIl/han. I. B. HILLSON
I lull"loiilhil ,iiippling ui Ihi. l.r.vlU"I.
"lit li. Hioi.. .
') on nut ion thai line < >piniailn < >.'" lor ," l lwo.iN ., .1..1 .1. .
Imln.trial iml XliippluK' I.oaj"o i I. t 10 .i ,' 1'ho nu:i ,
tiuuat werI1
tit j ,'will linn I In' tnlmrrioii l'"i.I."i't
il'l'Kalo<
nu nirmi'iil a.llrll. Mk Unit AMI. park, t. Mtm.Turalub .
HIP Imuoitmi. lip l.cl,1, hi" I ho hillipilu u"lCh,,,"..1.1I..rl..t .\ .: ..I'"lv' aullof I." fiiitlirr. ln, .hll'lIII "f 110. 111. .
convention In
to thin iof TillTITXIVIOIC
I'oii.ni.iln,"' uhnw many a,1-I Ivanlano" ",. 1',11I".1.1 n.lallonn ttllli .tin .,; lrl\'i|:\' .I "I o.l|: largely ntli'mli ; H. Ii. Hnn. IT.'" ,
mion,lmi| to the matlir' at our*. I nml. I I |>crial I luleroi.in ,, t

Tlio .wliul of DIP, Sou'Hi, but |>ai,'II.'nlarlr ,,11I11'101'l''' pnrmunlly, In. ,\"I'eIII.le.> ,,, .11..u"III.1lo il, for It ..11",1 h.lnll IH.furo the Tarkkiko. l I'. 11..U..lfl.! ... I' ." "
'H"'I hl'r.l J" n
Ih ..l II
''
,prl.l by the .ha.lin hlp nwiiornml l min.t an.lorpmt .
\\fil I I'h"II., 1111,1 I lion dnlHlulot | ,. ,. the null I, "r.I"'I. frl Ih' M..1..1.'I.'
lultranlcil, III loinininlul,, linn" nt the I'ulie.Milu .' It."(M.rlPiI, am tot, > inn.'h 1 employ' riKiilar Ikil In p" "
aio, HjrUlly| .. .\"II1 ,Hike thomtopvirv, point' of Ilio eonpn. \, lime*, fl.l ;\ and Mctsil
lor Ilio. hut .,. Till
1101. oonvcnilnn, on HID I'Mli.llioliuil ; .. 1 ho' Now I ti'h'anii 1'.1'1011"1)' | ton IKIIIII.. ; ., inn-l J.f1.no. : Sh't( Wul.,
COIIN'
uppoiutil.
town to "bratt In. ka. Ihn nt Int i 1.0. Ic. rrM I rinnbt
Ill"II lip uf a great cnmniorilal oami Into, It afiir iiicnix nan ai.IIIX..1 .. an.l. ifivo mo ti,'i-. U"hut .1. .. t"'I 11,1., rly. ami thhamlipr Mi 2\1. ,...

plly at tIe, | .nt of 1'iiiionilitnoiiit I.I I. /... New O"r.a, ( now. < oft omniprre '' / In tpiiriMime I. JSi.1rJt.IV* Stoves, Ranees and House Furnishing Goods.
I Ina.l.lilion, Intho let(or plilili.l.o.in ,, y" of. lit mi nihpri ilown. The I woa .
rlitht
the |'ro.|.riily' <>f lIe WlioliuiriiuiitlniK \J'ul-1 .,w."al.'r| | t tmi I I ... ,
.. mitllir' l.i ion it Inn h"IHI."t| tn be IKIIOICIMnulifonipry ..\
aiiolliiirrolnnin, ihottiiiK' wh anominulo .f.f.I..II'.I'le|' |
com"lit', and Ihecilliiirltlr I:arn4 I.Unit'-, tau
I'ui.mi.ln Ihp I'Jili.' .' i Iml 11on' r.iapinit the point. Alverl'r. Bof ..r AGENT F0F
( on .
,r Hie dull .1'0 I aim In Ihi -- --.--
I ,Inrtiiml, Ihouuli, Unit I am |''ifr>,'t tIt I guilder' *, P.N| Ma. .
l of, ll.o. ii "i mctn> >olitiitrlly are fin, llirr.iiow, "pii parpil lu .ln', ', ., .ttlllinff ton all. Holl, t.iHuiii a .
:
|l.roo'r| ) | | StWI'YRTlltIS'I'S"IOPERA : :
at, HIP, South at i 11..11 thn In. 1'1'1.' A in,1.1..... ,hnow. tlio I I"i .., I ,,i iof ttlih I t"...1 itlll hi, a nioitniKi, ..f i itho I I 'I.* .. a.olt.n The Cambridge Corrugated

llm Now \oik, i'hambir, of ( ''II' ll'IMHnMHI.E.| .
anil rlliirLW
I'rl..r Ion 'n< "
11".1! t. Noiti.n III.if IIHt/ll,UN STrtVUIIII .OMMMIIr HOUSE \\ i.kttfo IT..I narnuit Into llw,
I. il II" .
\ Wik I linn, limit lip IMillmli,, '!., mor.f, i. < I III the IH'Kluitiux m.xl wo..k. '1".11" .
'S. %'. Maniio. ,,litiinalnK, 1'.1', Ir lull; urr rrnl tnf '1,1 rrauhirlirk :
II l r :
'.101. ami' Ilillinioiv, atnillat Vlliamami ...'",hl'r 1.1",1 ".. "" 1.1.111 .. I ,_ 1
Hie oihor great Inl.'ilnr, 1110". .,.I.IIho uillarritc' lu Ni tr Itihan* In th .".1 1"1'111''' r"'I'' "" ". ,,,. : I m: 1"ONI.YI I tM .ni lailiHviii, NU nAVroit I.. t -

.f t, .nu.hlulvin.-kulimkir, on Iho IIIit 10 M,.-., II '" 1,,," ''I.l I', ul Uiul.lI .,. (.irlk-i tiutlHK bt II... 4.,*

Not Hi. .. rililorla, .Ihi'., ,,it'. MI i...ntofir l'ell.j....In .1..10"I I I. .\.l.i.n., I.id"I .iN...,1111,11, '. .1.I III ; IJ.II.V,./.I Y. ,1) I.,.11";r 10' l.llllltlrl: ION ..W .-.
\\ t imuli.h 1",1. an frnnithr M || Ml I' .1.| |i ., r I -
Jiiirnnl, f : 1'1''.in M I : 1 1. \ ..,., iln, 'loiiuiiiiiof I..II" I. mm ". 1 I \ 1"11'nl"" TI'"I.' M' knv.a .n.l llH.. f lill.lront' l.iMvmM nln ,
Marine <> IM. Omit on Cam | W. U I M. ".11\ ,,1 w .
Iho."IoJ..1 lo Kliiih HP I"vltc imp tin' in"W uilnm.l 1..I'c".a.I., ...il,,..r.I. .. aihir. AllMit. 1,1.''. I i.I'nu In;". I ROBERT DOWNING, tn\ r..iul j....Jn.t tfcr Iklaxwk .. 4.. .7

liculnr atlinlinn,. hit.etrrv ruuniyin I. loniiiiK a luiio'| an,11",1"11.I "" ,ill'kvalliiu 1.r.1, K. t ourritoan. I .I. I I.! Sinn"ilI I" r'"n. .1, anl M.<'ulliuuh'. 1..1..1 .
I | l" r.in ih, in t .iilimii I .
hia.bil by Mo..rVaikln "l'I""r .
>.
U C.I Mm 1,1.1, 11".1110 "Smith. All. IAI'nl. HOOFING AND SIDINGS
ami. Uulkor 'lliproHilllilifli tin llnnl: piniiitnlm< t ll.o. pnil I I In In' tult Ih' ,M .wo katu akW I'uilita, ,
.
: : : : iiarliih
.flhatrily ; :: : : I .-
liama' tpiul, 1 ,ill Irgntia' In tlilt, i imvi ntlon (in tent, wl.. nin, lln ni" ililmI I Ih,,|I --

an will an HIP larllo lot nt amititinaof I.KKloi' from. Iho illj' or Nov 'In .Hi.. I "1..1'1'I '... I I" ,,1Klvi I iNlai. .nil1lirln\ aailKouU .. ,
1,1'111' 1UOV I.OOHNO 15MF: IN 1111: MM
the ttholn niloit "Slalea' : < Ii'h..aiiH n.|'ri.M.nl IIIK .Ilio vai,.toim .1.111" ...'. ',r,' ',,J ...,,1 \\ ... UR nl l.hav,."nr i'uttiiw'n Rl Mr prim I'HIWI.S'TES'r TiE I

"THE AMKKII. ...<. nun,.I.IMI AMI I MilTKIAI .. mi'r:ial IH..II... of Hmt nty ami mail, ; .1I1""ir..i Ni.it tti 1,1,1.I..,.Inur.n". lln,'pi.ih.. 'f.'n, 'n...o 'ot",.I.i. AnAtu I TE" GLDU l fH.iil| .el..... t'ullllfurm.t""IIIII Samplit Knrni-ho.l nn Appli. II''.'"

i-vcn' iinorlaiitiilv" |, uflhP Nuuh, amw.a 'A".I' I I. :
.
I Kim r I./i-' Un i Ilir I l.nin" it "m, Il'III.A".W"IK
"'I'IIP lfr.." IIIK Inlerd.l tliP .\"mi''i 1'1.iran lioaultortho" Noilh ..11I10.) npipiiloll. pant ttilh" a itiitnl.' .I fiinniim' '1& .0". M. Jl\ .. .\ full II IM) alitayt nu h ndal; '.l- HILLSOU

HiPidiaiit niniino liiamfuiititiltliroiiKlumt .) lli.lr. l.a.l'hxmui.. win: h *:l IIMKI.I I'will In. ;lak. n l.t; (.n.l; t i I. -. n,.,' Ii' in "nI Mllimi.II '. : hlna .r ..tl. 11 In I* |4ooit, I. B. ,

.'1' ', I HMIKII" l lnl IH' II" ,Ml -1'1 i| | 'n,iu i "mimi,) In lii.ln.Irl '
"
here will rl .
Iho country .lonlllI.IIu-I iilm.l I our pioplu *. ',..RII.I.I. 'avllll. I fl', .", ,?. ,,ivH.nil ..|".il, M.ml. rt"rn" .lvwitli, lthanl .. | 1 t'I. 3.11"| "r .it. INltNI: >rN: ( I.V B'rtUtS'I': : MM.: Ol- 1'\1..1'> ,
1.10.11 PiiimKiit in HIP, till .ping ln. I I" Ilio lniH' "iltiue an.l illKiiity of. tin I Ti, HI.nt. ttjM
) | .. ... '. tvnrati a
,, ,m |1"| tluil, 10'1.1" iMoonn, iu. \. "II ..1.I .t Vt .rl.lm. I..
\n.lh ,
rSainplnran Iw at tlio More of U. w. AlXMO 1 HI' I
It locn |
tI".I', to ri'nottr.i e crilnn, In ""o< mliiKfin.il ,nu a km ami KIVO II.. M nun. am Inrropplion S"W 11'1".,, ",.r, h."I.." .,1.,., ih.. .,n. Ailil.' ... J liwsH-ai.Hti, hiuni.or, fella, (l-MtulM*. ,

(:nnyrrta' al.iliilo, (.. loi'ltlativoiPlltf ... I hoy il,..irvo, ami nu' '' III'o'r ''''. 1,"' \,' ". .. 1"U' Wm. Muldoon. ..':nKI.I I In. lln,'k' priiiKt, Ha. "I'I '

from In IMC.OI.I,, l.ro.i.l|' that ill tin honor to our rllv, .,..IIro., I. | ttill ..L Ihi. i immiiiii.. HIM W.iullltM .
"
ami iiniPinut" i'ralivi' roiulitlon, S 'ininoilni niolp. her, future growih lIuI I '. 11.1..1., ton wunl' ''loo.leJI".111' 1..h
| pii I "" .1... ..I.h.| 1. v.., k ..r l" .1".. ..11.,1.,1| ,

imliviilual. tlloitt, ,. l.om-vn |""!lll). A" \\'TT'' '' "" '.0. KING, BURKE & GO'S \..I. I, ""I .1,1, I ,''k'II -In" .. School Book Headquarters.Ml !

e.rno.t llm tnty l I.p, avail lint Iii 110.. 1'1 he, naval ill'''ill wai .", all all ill. I Ifyon ilo m.l. Hull wo will nt ill ill '. n I.I'. I" ""I. .". t,., tl" .'...' .

llicroiuum l.o .olip.loii, ,lOr lnlirp.li companil wilh IhU. Ul ilnrabpiuintPiiienl wilh nliiir. iilln.. I

ami. conceit, of ailloii. Ihp, iiiiinimnCtho of Ihi. holi, luii.n of. on 1.1..1'-, | ,. I ,nnlpi.liml, tin FRANK GIOVANNI'S II "I'-.nl'.I: IMII III.|:.
''n.1 Inlirviiw "I,
.\.111"10'.11. "Mil' |'plnf/ ami. ln.lu>. 1'.III.h'| ami, h't cvi.i.y i.n"fl j .bo. pulorlh Now ( II. ,1.. ".rd IMI, ,I.K "I. ; I HOI"M> nml I > IEOI > |>.

trial 'Ungue' 1. In. 1,11111 ulHinl I Hu In nmko avail
unity. .\IIIo""lh lit tompnralitihre. jrratopp "ilnnltt .imwiilnlI 1;1 mo ,lo think m.'r Iho m ,". i iin MII4MII. Sllttrs, IIK.S "%MlNIK -

.'cut Ililh, ihla, '''l/alll'HU.." loa.IIlrra. 'I 11'ro .".11I1,1 I IMI a iniuiiijcor. th.illi ., .llr I Hut lw.. i,,, nm.li' "|.11. i, n TIII: 1'1.11:1: iiiiiiHXiI'm t III: .'or 1. 1 MIS.I _
mill,I. h I v 1 1, "... th. t uptil,' I
.., Win, |.I.NII.'liveof inn. I IKIMH h ,,'li', all,1 I .all <.lupi amllntiri.1.houll | I.", ttill lln. wi l I. l'r', "1.. 'E' I I" I.I REAL ESTATE = I 111\.1 l \..INt >. =

!' (It thai ruiinuliili.il' ill.Iliilliplun lu iiuiliil. \ In. IhU inovrin. ,'nl. ...1.1..1.111"'t"r-. -.. >nn' bn-iiin., .in I .* .|,.n. .nil HI i ..ih, 111..11 i i, = ::":IHIII.M.h. -, =

tit urlloii. anil, brought/ lo il. ui.- .\11 III her i.oiMi.li ruiion., |H.r.oual "r ,I.". H""I.I" tour i.ir.i,. .'" ". lU.HI\. MHill.ll I. ttll. iu. ", -A ..-
,
..r i" 'in .n. i, i it I ilruli IMIMI.I1'MHI. -
live aupimit man' )' of. thv prim i|'.,illoiidiiinhil "llnn..lwli.ul.I bo In''Ih..II"ler' | .\11..11-1..1'' m,.1 pi vlnl.ltIhnlillt .. iir.I..tl.. "li.iai' in Hi., .1, viv I. ,i il .
i. ma I lln. m.nl, "" / : O AfJl'.NT III.. I HIM) I AH-.
.. 1' ulni.tr trlMtAIS I CLUCT _
/ kiHliiinl' ihoiounlri II loot a. ntinoilh" >' ami. I luj.iii.nn. lo ll.,<. .. >
for Iho ''' iml h" : tl I'.1.. II H I Irr .
I dan, iiuilpil, .. loiivi'iill.iiu. ri'pii.. nia- fulurp pio.pi.nly of. ,,ur ril>' an. .1 I IIPhoM J"II.II.hh".r." I. h..L.,1' 1.1'"'v...,. ,, 1,1., ..lilit.lotH.rt,'IU'\nI'dm .. ) Mil 1'. I'"ItAll. I-, NCXTTO CITY.HOTEL, = I'.I.: =

live kii.ln.M mrii fi.nii all ...ill. .null. ,.l ..in I "in>. i-rNsvt < 'n v. n.oin: > \.
'
""" ''' tMHkUrrulw.1 .
.
It han iliiliiw.1' a LII..I"I/o. ol, tin ol Che .rtlo"rllllllr. 1 .
/ | MIIMlts: -Mlrv.rlbnicn : -. .V _
tMIIII.' tN .1111.I, I."',I .1. .. U'., are alvtat. k |.I l full aiul "nI'l ,- t11
Itrc.II"'Irl.II''| ''' of a moil haul murluo ,1 ... '-.: !' I I : ...ulr 1 tin ih.' I.., Ill. .
.will miHl In I','n.ii. "I.1 1 I ..111,11,1 I,. mn\T: : ( : : "
\\ AT IIIIOM\ .1.11 --- -
III": rhosr( --
In ..100 ,"u, ."..lul iraiiMiilou. u|. .1.1, Hu. ....'.. ... ..uliM \Im\S : .. I'"V'.''' ''r .Y CUI'n':i.-ti II IMI:,I.I llonul.l oi.l i'"rm,11 mill, : m'HolilI. nilil) ,'..1. f. ''U hoi, SHI' ,.r..I"'ru.h.' =

our coiulunil' )' lni'rea.lin 1"1\11111 \ Now 11..11.( i. ; 'le..1.. ..) : | 'I. I .'ill I.'II .i'I..llhi.' .."It.., mimli AM.IKI) SHOWS .. fIr l.u..U.'L.1. .'LI.. I.. """. "." ,., I'x, .. In."" ,"" .... ... I ."..II.ob I ii' prliva. .mil' .|.ivlil: ', .

Ira..In. /* *... lcrtrl Ikr .*. 1'.11"1..1. ttwoorihrcoiilKhl, > Hur. ,. 'rvlow "II, Iho '''n.Imnu' ol N.tlil.au .'W I."t.. "" .1"1. I-I. ': :'::: ,. "
1":1 i.
: ,
inl'rtjf uflht, r..HHlrg/ lit Ike flam ,,r ha. 1,0.0 a (ulpihle. whito. fn, '.ta >, .11.1 I kavu not i.brail wit), :'U". U\; ] ll l.':: vM.
.. 11,1"11.1111'\, 'I ..III"" ,'111111111.11..1 lulilligimp ,1'ldl.. U I. tPit IL..lv that 1'- ".- "1.1'1., .ill IM. ,. ,I.t I. ...lwhl.." "." f I"'Of"'I.li'IJ AT DOW & COE'00
/i."I'I"I'i"' > Ii'.on ,. l rlt I ,| .
'h ,"
.1. .r".o.1 r'.I..h 11.
"\\ lilt InirvanDil' nioinlH, 'r.hlp amililHralmipioil |'rt.lllUP mull In. IMI imon.Ul. New liiha 1.11. "'r, haul,, ,. Trained Animal Exposition ., .1 I"" | l.l.ly.", (..,0.mil t' il tin" .lu di.,1 :it tu tli" ir ul; e I:, :|.l.lTHOU. : ,.I .
.
Iho I.,' 111 |III' out viilh tho finlkir, ii.liuip.ll..w "I ,.riilibh..., h.mit""r. IhU ti'iu 1' |1.1| l,' :. r !:!" :ik-tlKinit.*! M I It) > iua; H rlll. I .., e.I.. --- -
,
| ntflio tin'' )' "Ivn 'II.' .r' ,1 .1' tarl' ti 'r ill" iIJ .. ttunllilt
n.1 it nvulai
i re lie iUponpr ",11..1"1' IJPromo >.' fcvir 'llm. antli.nilm, \ <.f Hi., Kill ..11..0 'IhO .."r.'" ..1',110,1.ralh ,::. : : ;; : :, .; :;. .\. .;, .:, ,,;: ,.:; ;: .*" .*"I"| C. WATSON.rOlTsTl .
II'MI tioin.pil.lv" ami I "ii "" ." I Itt '\ "lr: I
a. il .uliuiil I l.o, thu lu.i-l. mi- town. aiv. tin" rrforp, i haling' limb r tin" '...1..1 liiliio.miMv. Kill. A I. ULlllllir"I: AT ':. '. 11'1'.111-1'lt. .Fkn TO- ---

//.1'1.,11..1".1.. | orKitniialioii. the I Inn, "r maiulpnani' e ofa I pinii, '-innpln'. -n "1".1'1' I 1,. .1.,11 I I I,.,1,1." i'<- : I I: :. Sljl'.\ltr:, II I'. I". 11.1Iv ",\.I".I.' ". In"1
,
It\I.U ..
"a Ihtrenhuiil.l'. bo nn luilun, iiiaraiiline. "Iol'h! now thill oil Ilia ,. t. .ir. n. .n ran, 101.1. U.I. '
) N .truth, r 1 nh, au.l 17lhAn IIAM I'.>M .: ling,, u","? ,r.i, .,.irI I .L EJS011
point DM Mnor ban t1l..1.I 1'1',1 im iu ( 'I"I, _", M. I oiiu Ilhl i ,.'a I..I.> MiM.'ti, .iiitn "f 0., ..1 I .
iiu ili-luy In. joining ". ,rank | Ixnil.nll... ,. aii
"I.ho. approuchliiK ninirpiillnii .1| wilh liov IxiHiy that llnro hiv.U I 'iiiou hn roillt I I" llovo Hull Ni.wileau ""I IIKY:Mt 'IMISI I' 1.,1.rli" n-mur, .h., l lnilx. I'... I 01"....- ,. "ml,,. >"rlh..,..|
.
I>".'.'c.lu, Hl; ., (Suvoiulnr. M). "IIIeviol. ||| PII only vljiht .1'Ulh., f i.nn liver "I ., ,Im. .'.'-111' loniniuul,.a. I\.It...nu. ,m ami, l >.,.",,ral.i,H.on",I.nru.r.., .1.11., ., .".,. I : .r and.;: ':I..inn.rl' ,...In.tt..Ik.. I :',\Ik.I 'n n'hiiur. ,1;, ">,.M.r tl..I.I T.II"dvt" llm, 1..1., Hill. .... ..

... klii.l. in. the ,past .Ul> .1,1) '". 'limit with ...... ,. d. ..,\ ".. tillliliru.inrlltili School Books
till any '
Ill* {It H hut Cltollt H lltllllUlllIn 1..1. II. ..I tin' in".1 tt "ml ilul' h'' .1 0 I tilI'- "'' I' ..I .1 ) Ml |l .r nrll.i StationeryDLAN
favor uf Annul.. that Hiv Ioraillt I, of Ihli, lo.. MUmiw U I. .h'...| .. be hmml\ III at lln.mli ,, ..1. In ..".I....,. A'.I..I' ) I.. ...n.n' .: ,?!. ,I.. |. 'I. ,1 tt .1,' .1 t N.: I i' i : :: .: : '. : ., :h';H: ': .'.
nil uhlpplnx |irrvalca 'rvlnw ,.. mor..haul", ami, ....,. ...,. .". ." .,. .h t. """ \t ii 111 r. IIIN-.S: .. ., mT "" "."hh. .. ,
the rounlry. I .i.lllllllli.Io..1| l lmi 11".1. 1.10'.1. air. will iHnrfruil. ..t N, it ai"d 11 .i.nii, I,itmIII ':. III, M. I I h''Ik. '-'M'' I' -..,.UI \ 1.,1", .., ,,. ... '". ,..,..' _

,,1 I rppro"'ui ulvo mi'n from all the 1 he urarvr. )'uii gi't In iiiaranlni.Uil.ni III".1. II. IC..I.I| b,'n opiHirluulit, pnOUI..I ... i H,uii.ll.1.MlM, '.M r.l|I.H'tlirttrSrttllll. ..1.. Him, tli vrtiv ".. i i 1 I.IM ir :i ..uid .t*. v hU.ni;iu ;| ..ivt Hm;It I i..u, :;ik.ii -.

.
HUtt' ', ill In |.rew.ill 1611.1 |1"1'11.11'.1"' Iho mnra' il ingpr thorn N fi.o.ftvrr lln our .i. lunl. will m.tlwotirlnokiil. >l lltnig MI"d.II" Mnlii., Il I '' ,"I .1,. ,'"... "' "" noo s
In Iho The 1111,1 I HIP |,iropanathm of ful.i. loitii... .I lh,.,,. illkt to MOTHER'SFRIEND I .,"..,1.1 InMalln'in'u'' ..1 1 :
I'r..lilill. I""I
| runraiiiini'jirov lloi.,.ht -Nil. Mali.*. l'uIH.' .. ,. '" I.1.I I. .,. I j"u in out i in.
l.ko. Ihul ..1tito\ ,I. I lhi.liaili. \4 ,
I.Uii for 1111' .Ii. u..l.iu. uf all indimtrUlriur.1l.ill.uf alarm | 1'1'1 i m.,.,.mi.I .. .. \ "''.''d'I''I".I) ,.tnrtiniiI Fine Clirois EDgraTiDgs.Moulding[ s and Fram
,
.1... In filueitv ,
In
Uiy I
gomral' 11110"'.', ) apln.'plhi.I | \ ( Mr.: Ml. I 1'1"1'. I""I'' .I"t' "ii,,t ll..".' ,
.ofllll.nl ilh HIM. u.ud, Krcalripent 111F11)'JUI' I"11 i .I 1, ",., |,' .. i. ,,1, .11 I rOUIirNTriilU .
..".11100 1 .10 Ut'r..1' .iil.J.'i U have' .. .. : : ,..1....1'1,hI, ,. .
IMin
1.:1.Wr i"
a..IIIII..llu KtiiHiiiii nol'.ililiiiul) | ...1.1hilily >nla.,, of ilialh.* iu ever) ""III'1I"lIy 1(1'" 1.,1... an au. ...... to ...nonf "u.I..'I".I".lh.I"I', Itt.pal| "i, "n HHH ,AMnitM,*u.r.ril.. IHi l.u. ,ii.d.irMr F..IW. in (h''at'm.i.t !

S..Ih INK Dial 'UII........* lo in4na fri m autumnal, *liwa.... U uvoi the lutilalUMit "'ut out by IholUiaitl fV-Htll. ..lll\. III .,,,| 1.1.1.. II.l .."" '.' .-.,. >
.", all PVPU 'imalli' than "l. it u I mi | p.iu. nnlly 1,11'AI .Icn. ,n ..ink .lik' 14 l..t, ,. FUIMUS
.. .| lull" nil in our lupnual marina ) avurajje, of '1'1'1.. of ,Ihi. nit II I. ''n"1.1. uIt 3IU.K; Tn! CUE!

it wa. In I',,ma..ol" UIFPH,. ).far. annhrnlhp '" .""". ", ., II ,' ." ..iilalilot. .ll.rm/.m.l. .
1111,1 I In our forlii. | < oniini rrp Iiuboon telluw fiveril..'uvr. ao.l out) a .omplool,, HIP 11.h"l.| rei-piv- .. NOX' .:,'U 1, ..\"- ll" 1 I' ,I, I,ill, _, .II.ln.n.i '".' u."f ..,'..l..1'l.., .",e ,l,,r I .i.lmi.mth ,

uiiiitlpjHA i-.l all lat.n.il.l.', am) tu tbow Ilirmlvrol "u-II ,Ian., ,' .I i l I. 'I" ., ., .. ..
.
\1' K 'IIU.III I IN I l\ t r 0, ". ,.
nnr .|1".r.iitliw> lHiar.1 inu.lo aiiikfiaiilu : : .; m"ih.'i anl ,,111,1. .". ,| ilm ..., .,. 1'111..1. .
ami ill | .In Hurl. rM ttauKr.la.t
large iuiMirlanl| a a MlliUuiiiv.iilli.il > HMI' it 'Ukeu ihi. | pifvu.1 ... .. "ulhl'o"' W
, GO
pir.irl. ', In KOI auarvan.,1lr..I. I..ill artiMl. l,">""it' "a ""i iI 'U 1 rln a. .".In,". I."" I.1,.(", .. h.... G
.. up GOOJ.I'
in IN .la il I -I :
Mill .I'
iII
.ln.., oa.l.iuM-.lo| 1'h.I 't f.ih.I.I huiit 1..1..1.W. I. hat., |I" r,. h.! ,! an.l 1 r.lu"lh..1.. IIb ... :II: i;t, ,V:..'h:.: l v:'i.t rv;..1.: .:..i. Hi I I.til I." ," ., ..,.l "f I'jl.ftl.irr.
,
IMI auppli'UK'nlo.l' b>' au.illipr of atilllaiir I MHipIo of I'lHtantla.I.wii. i" U. till 1.' ".1 "1,1t..I" rI .. l I r k IHII. Inn .ulial.l.
10.| Ih. ( .. .
It- ; -
r aliruili.K.tllilM m. Hi'" I" .. r : ; -
IIII".1 l 'iTort "in 1'1 Iriiiuivnil Iliriii -I i.l m> .I.b I lulli. IN .I a k M MIUHI | n llw .
i .
|; |lr.'rll".1. | \\ u hli. l.Hi InJanuaiy | ."IU.II.tin.no. atlnu ami Hiopimrluuilt ., .1." ,. .",t'I. a. t .Ihi. r '.)1' imlitl .ill.I.r.I. l lin I. .W." "';," ." .0' I'..
ll'.n-i.. ami 'tiuw thai I.con..n'r Ihi.nownpapor. .. .11 .. ,". ,.. .. lu ,
w ALL
ntkl Hi. Ixuuiwill m | ami Ihal all will unlit, _" "!' M- '"'*! rait at M.IHM. ..., l.lottiiur. ,I '1'. KINDS OF MUSICAL MERCHANDISE.IS.I.IS1'1 .
In 4iulf iiu will .t.ral' lart r i | .l.nil,Man,
las in illur eiiprxr, 1101 ill" 1'111..1111.| wiry iuuiakllii' HIP nwvtHluiu a MUIPHau.l r..tuv.lk"I .Hi.i.-lo.. I.IH >i utiiryU .... ....riwr .41'alal' '"x.ami., lut. .. : : l I | I I' \ .
'., .1..1 A- | ON \
.... t.
No11oo. ao.
niitoioii thall linn. bpriiac.iiHill,l. rut IIMIMI from the <'U".II. > olU'J..I.! .1..I'.h.o" rd. 1m lLU 011 "Ol 1111 MII''II
| ) uur vl.llor. plo. l wilh our nuploaml II ''
| ., .., .
.. ,.
r Ik. | 01.1..1'.1. H'' ."
r r r .. ,
llulr .b. .
"..101. e".1 may IMI p |mliliil lloy lit, anil Ullki u M 11I.101".llIlIllu.1111. tittTbit ) J.tHH .|.RII I mm Hill ..4 Uriirnituro I.K J.* ''ul .. I.., ...I.. :.11 ...."" I. ,
".. ..". an lu lit>' full alh-g. to ."... I" .M.,. .1 .. .undrXu ... ., II .V/H.IOV: DIOS..I.tnUCA| : M\) "" ) ,IHM:
..
luul 'iu athy ami > uf all In tthlch ., Ihi I latiuu 11"1
ai ) | ul'I".rl| | i. a walli-r Ibere a.iiruM i t wtla.ital
11'11. ..
>.n.ir uirU ,'1'" V ,'mtl.lm.HaAmiHinltKui .
ml.l. If Hi., 'v tin thl. howi.lly amifcarleaaly .0..1'" 11. I.la .r .U. : : ; ( : I IIANU-.
r Hume InlimK lu tin, iial lu.lu.iry | rln<.., MMlk i* l.iur>. 1M.VN1TI'M.I tIt:11 :
hultere \In 1..I. .. 'T.I' A-NU
",o I hat mwl Inilauoo. &
whh bit rrprviwiilaMiiulMinhip I. iiu. r.II. I. "" 11\11
ouo ivorv .t..1.
r : i tin....' .. III IN. am ml uf uanurpH ... I whl"l ?;"., O."k.' Ukis t..n bu> 1 1 Mi.n, AM, AM I ,' vi I
of HIP 'Mayuo' ami at- ..f I..I* a ilirr., I I.h'nut. U1S U'S t .
, ,. | >i.U, rumor*..... ...." KUH nuibarywau .. 1":1 1.,1"1" INI war I.OVHtNMrYr: : I"U.T.: t l'HX! IHU .> II1'1\ .
u.lauiH .) al Ihi! i-oiniimlain it ill furtilth \\ .hoHlb| <> mwwIUw. apiolnlolht Hl'pai..t. | .
trabauJ,' iiHiimnnIf llw. r. H. MOIIUIIMIM .,. Iwcvi. ,va iMMHkwIa t. *HW PENSACOLA
Hie an.l. cauvliH. I llltKl: r .. FLA.
""UNKibte our of will iuivpia rp | .e ( I'ut.. .. ,
,'
p..n Tr. ruraMMl uHiulldit >
.
... .. I..r... uur liulf >llU. iluMiil. noiiorUI > : .. -
hi.1 .
IIIK I."t..1 1 i..ii-r' iTIIK ronlUI .oJXi >n an I oitr ,>riHinn .. .1. Mui "M-inti Ul
>' wwk IK ruaril. lit )plhm'vvi .. i i I hA'MI.. '.1..1.1| t" |"U |1' .rn..l :l .....h.Uiil.vcla-.t. ..ktlwiwc.foan.at '

1\lI'UIII''ulttl: 11111)1: >iipvorl| 11.1 axidan.r fi >m all lamina. all km.1.. if ruinitmv al !I.I. ..11.. I.R. ..."1. .'1"" '_.
"llor.I.A" \ 11
'r n'|,,.r(. a. II\ ilm. lu oHtvr. uiw.olUxliug I : .....) ".

IUN\r::MID\,,\ TIIK' : H'l' II.TU .' hu.iiie.., tin're ur n.v"v.i iilii'ii. : At. t., IM. I.vv,..II ,Hi.ll and ,.a .uitiuaullk> ... .. 1.. .. ."". ..... "" ...r i ,.I..III.K. ".1..II.1" ,_.. ""II.bl.0'_" UNION STORE,

Marine/ Journal Him. alliije. loeame uf .paulo lu.pira.l. .uarauiliuo that J/j, Itrar: ( : 11 ..UHKII. Itl .Mi : .. .....11.. ((11I..: ..1. II:.)
n ,.
vt I tin 'iUMlluu that will I I..* ,1. ami hi ; 'xlowu .
l a heavy on uur Ira 11 an I llu-euu wilhouiMMtluif 0.

liroM-uUnl. at thia ..own-mi.. wi : I 1..1''''r., au.l "lwi 'lli. only. HIP ton almut Ilio lotitinliounu R. H. Fries, Ntice Rv 2'-1"1! ...d.....I. .,T.I. ...tut, GKANI ) CLOSING OUT S.\JE !

l.l lh. iNtlU.I l.n' I. i. h. ro Ihi AI.P I c I. .
"I he | "l'rIt\&V of our (nrrriinieiitat.Ulof | urth : ; : .I .1. .
.\mi-rl.-an. dipping, uru 'I i.iHiKO". ..Hto funil|(.'lor. an.l Ik* will. riiini.i.I "iir Iho li.l ol "I|. 'I. ,,4 I' UI''. '''.'1.14" 'put l'II'I.I"lhU i IA IUIUU'I 1'.I.rl.. \.Ht-HtUt, ltHil'F "..11.1.11.urihitMaii.llii .1. ".."'_ ,

,loi.r.. .." I hat, fuMHtl HMainre > nan ap|. "" ..an u.l M, ...1. ....... .
bet! .au. ... tin pn M.i vatiuH ii uf rital imorlau 11.1 hUr. .\il.ni.i' ..lloui.oiutit' ami oih.rillp. I'lilt Til tIN A'.I.' I Till. 11 vl I1T1. I.. In, B, a ,Ul.K 1"1"1| TH1II. .,: 0..11. 1-."' .'t"IKt.T t ur ii..i. ,: i iMAUkAMIM
I qmranllno >h* lei. t. mnrpt.lrf .. "I."I I ." >..rll, .' n,, Hunt : tOIL.1..1111
iu
.. lit Ihi naiiou. I .h.... .' m' i. 1.1.'.l In JM |I' \ .
< an ru 'U.I, 11" ,
| .. lui h. lu wiMluHilNJ I. 11" ,
> MllMfc '
.mi. > .
: .... ll.p.-U' .r al HMI I UH I 1- h.UriXiMiii4iki
*.1..he reucb, nul.. > t .I.'U. ..1""""ui ton will hati. intn.-nr.ilo.lho .r.:M> v> II t. > u.iiii> \. a ink. Mr. i i arinl',1 I ,1 I ka.Ihni.l. 1..111- .|.MIMIHI .1 .11 .
aice y> -mactMto .,il h''. Mk nh llw rlt4 ; I. ,... .. ... ,
In lu.nnl r"'III..f ll.o *vI 01..1 Illn, < Wttl _inikHilixrUlH. r ri Bu.la inlr"It I.,1. i" '" ,"
I be HIP .bent wa> li> bk h A merlrawteuiU I rlvor mter Iho harl' >uri>( IVuuuola. I/.r'10.,11.I lim,' I w.mhl k'". dO" : BARBER'SHOPit. ." >. .a4 >'.". t <>r... r"f and I...KraiM ..."r.. .. ""<. II.J.l| !> .
II l| |
't
.au ooni|" 'l4> tat lh. breigii .Hi..rttlurv Him la tut ilrlfl awlMI .. h..H all.I n"|.'ai ilw> woikil.".. Inn" .. .'naaiHllkifl., l. .li.|._.l .r alU. aantlull, nrar eve. \\II.il U"IJ.I.
nrrllIlIlra.1e l wiihullunriwlHMitUlhH.Iheuev II. "Hi. iuVI \ ..trrilat I i.nmU. 1' I I.W.. mu .tttu> Kt v iva Bute .
.11,1 I lu i
i
| > o"lruel i .h.l. .. .. ( I' s O ,
.
I.. .' I."", "urir .. t rif i. ukatv aav 1'1. 4 C.l. : .
fMt tou rrPBrh. / ""lip 11.'Ft' uiM) .the III.MI ,ul..rh| an. ,I 1..1' .1tabora h.I"1 lilUrut ..1..111.1"1.. ", .11 'i'iiIt. ( :IA. ,! I. !.I Haul t,. ..1.| nt or ui >,! a Im.nt .., '
iu the .. bul I'Bilo.l 1 1l" .. I M.w| I I", nM I" '...'', X f r. ,|., .".nllvIIIM ,, tud .I.U l..l. .r. I.-vdJ Jllro4.l., ia 1., .
aUtiut. fl llV"i 1 loulul UIwwu .
yet Iriu." I .ml. iuili*.). lalhuvittrll. ;la. twoHgiliim wjMi 'lUukIn .KM Mil t "I Ih. I ".a..,I. I..,. ,, |> UIMI. !, lo.ili. ... | .. *...> ....>o.ldl
llavrp an.I ".." \ ..rL. fi,.nuIbulr ,it to I lumlxi. 1.1. I .ail:. U:HIM rail no uln i. lai; I onku : -" 'I'| I,-I II,r.Ua_ .I UVtII. ..|I"ll \ ,I.l ..lll.,.1..tl'.X.. .I.Lt.
IIOIUL' 'mm'MI' -ur.lvn. hauiu 1.1 ..III.r.1 .' '? n, .f l .. "rl rn" .'" ".I I h, I Iu I ... U. ..L' .' A \ Dr. M.
guffM uenioflabama, rail. ilvtai.'.11 -. I I" .1" v ? 3D. .. .0' OArP.
by ,' 1" iu ,10' .. ,,' .. ., "." ., S.TO I iT'i | .:. .
.
euul.1, ...111. .U."I..IIoL., I I \, ,. ." 1".II".r! K'.al I"du,'", <,/', .h""II"I Me.1111 lin...1.11 I I"i. \11nl '", ,. ," I I'. I .'I' ,.. '" TXXE t .\ 1"-1".1'.1 S Gcwe .

.aUvf Aiuerkaii. bmll, ".. "ui "" Ht ''I". r"III./I', ,vih of iki "I." 1 ''" 11 I .,,1,0, I n"*nv "H I,", | ." \ .. ,/ ill. .d.*. ". ISr ll\l" ONI \ .\T 1'11. r K!I'IIHI'\ A- 1..11.'I"UCI"IL' KII, .-.-.. ,
.
,
.. Ii, ,I II _. I
H'I ul
.. oii.iijiiMioiil. i iI. I h ,k .1 I"l ll" I IAN I, Physician and .
...vera... '" wil, .' .11.'I.rl.. > \ .".1 I I I '. 'I '' 'll, .k' UlI I- I '" -- ...1..t .i, '. CAUCASIAN. I 1 1Sets. THO6. C. WATSON. Surgeon. ui__.ruiHnir I
1. 1'11"1. : ,1 ; ::: : : ". ..'_ '. .1, ...... (_ .
.
It.nivni ,, traik a illi tllUuirHM ,I r. I I. I II I\ tt I I I I 11. .
rfljilou. will. .
IOM Mijia .1" 't. ', .. ," .,. l ONLY 1 ':. 1 UTTUil AI....' ,- -. ..
,, .- -Sets. Rt.L t.TA' .
t ...ul.l..rl.h..) It' ', .1." ,I Ihi. huinl.ulim Uir II ll k.."\ ," I n. I I U," ... t I ""."U'L4. 1,0 tL... I .
f: .1-.1.-
the ....,..... 1.1"11011 Age \ .itirv. It. i >Vu.. .." I. .1. -I. I I' "It ..f..)


.
= _Y/b.L.....".- .
.:'"" T


1.- -


''L'mjCola\ ttommru 4lTI.II" \ Ilir. ..I.TII' ,.... |11'| TillM: \ OKIiri-t TMII.t: 1'1'1't I III Mil. .\1"." 1.' 14 .,. I' I 1'1" i n"IMI NK\\S.

;I Ifctiirn.' >n Hr from the llnlrli-l, :( ,,,. ... \ I1, n t .i. ," ,I, I 1'.1/ ,, i ,,, 'II.M' "lirPlin orI "Hi'mini .. ll.luMl. 1\11:1

., .I l Im>li,lie In"'r".1. ..meagre llif Dial 1 It lniH| '"i' ...1..11 ,,I" ''' ,. ,,, I, I. """ I .. MI'i'i. ."1i.-. i il"" have IIPPHn ,.- I.l. n,',. 1"\, t I",.HMimpi "' ,_ ""I I t, 11" I'. ,. "'", "'::,',".' '.' 1:

"" ., ., u'. olid' Hue nl Ihr. ihp intui.nn ii,'??, ,t. .1',1 i igpnprallv un,.l. I 1"1"i| ,i.. MI. .1.h, pmlPil : 'itid Hip IP.n. .In I" i. I'" ,. ,., ,.101 I l I"h.I.l mt ..'ru\ ,
,,10' .. | ('oiiKrewl.in"il. vole. hi I I .. .,10. .. 1
Hieniiljr
"' .. t... HIP. I on.iltuiion, iu 11",..1, HH' m, an* Mhlih Mm a-l-.l' II.-I,. llll .." .1 t tin. I II 11 IIII .I. ."
II,,, ......,... ... .... agam.l "Jll |I. .I llp.lfP| | | r.,1,1 1..1 H II. .rl 1. I. ,. .., ., ..
all HIP rplnriM linn- nut ..1 "( litnl I I. Inai. iiiPir' ,.ilnallt' .. ho"PVPr. ''|ralton. lion "liahrllliHIP H.iWfr, liiil' ,I..1', .".. """ h.n. ." ."ln_ ". *. t 'II Il I I.) ., I 'IIt

mVAIABf.Y IV ADVA'ICr.A "" 11",1.I Iml ."" Ul h ,bli I. al b.I,1 I IihKT ,tnnn* trlil in vnlp tplpr.lit. '. lur |I'"kl..n tplrrl' ..,. il.-wrvp..I IIr, hlghmt' l Mi... HI"" \ n ..,.',.., t l I.tl lit: .1 ,II. I.:1:10: tt :I : tII '
,
,, that i'en.llptoniiiiaj.iillt, InIlioconiiljf but. thpv, .mld nut lakp hi. : l.r.I. ,... ,'M' .. I.r.\ \ ,. I

I 1.1.11.| ..IIVlt rMUHI: *, I"-*. ||| be tl I, k'i, rprialn mill, nM m>r dl..harup.l upveraof Ih.I.) I. a tollitg lilt nf gnalvnatillit I'" .1" ""M"o"M'. ,.. .".I,. Mm, '*1 It. "r NV "r., I II .1

.I ut leit than I.tMlurl.lon hi* .''nlI.| .). In-i ....nf their t<. nf tali,,'. and, rl4npp* iiillirptlilt | ., .... t.i.nitall. 1 h% ..I.HI| ... ., '
.
.' M. 'ha., .
aliuiit ,. .. \ T.I.I. "'1",1''InHip.llt 'I" .1. 4II.IH .., n 'li.wi.r. : i.' .;, .
-- -- |ioljjj .n* |,rp. *t mpitihv with HIP n,Hi tomorrnipiil In ,I,111 Ion pint Inn .MIfnllv .
.
,
( .' .
l / Hiil '
afttr wvtral! moiiih I.C'hl"lv. InI
I ImfH Ii tnmtnrelltlllol'l.rl Thla liMllcalPi a lulal Vote of 2lolih a I' : ,. 1 101./.. \,10.I. ...,
) ) I I I. nipnlr| .1.1.1 on Hilmii. IIHIII| n hrk'ly.r lnlriini'iil.ll.r '. '01" .1" ..I ,. I Kr ni Al "
HI' HI II. -*.mlh. I'lllfiit-M I ,
', \ J llrl... i. i>t.ir..-...nt .n.,.. nl 11H n l I. wry HIKlil. lu\\j\\ KMItol Mitp|>llblK' nf pwif. 'tha' *iipHirl.'| U .". 'I.'I""II)' g.ii.lII. I. I u"n" '" I I.. ,,'..1 .".. n 1..1."'.".n .\ ,, "

JH.IT, .. "III......,Ill, ""h"1'I III. II::111tt .. <'n .Xajeil awaf from th.I".I.| rp. | /1 W.u,1 h .II. 101111.1".Ilh. ,.."I.ao'h., .. Ihp 111. .him .'nn 'InllHil, a* .1.." ,U rrn'p,. .". ,.I ., I' ,I ,. ',",1 .. ... ""I"1.I'hl., ". TI.\ ,_", .' "

\\irtti. III. I': t.1: ;:. (| ; I'ray: .:at MM:ri i4iiil >: ,,.II. ID '\tt for ellhrr alilc. 'h.I ,inner, *. I." he I In.I r""I"lrl ,,rpgln. .oh.I ili,harirml a wnikmnilimll 'taking HIP pirl of Ihp '.1.lot ir inMm i ....., .1 t..I". ,I, .".1 I ml Mmi 'ilv. mnlimrl n .
l I. r t.
.. ill., fnnIHU.HVrKMM1. "|( .l.>ll.. ,otp tliowt that .1. 1'. : |I.r and Ihl. rilled .. ) a* Hit* mull ul hi. .it IP. I'barlipN Illard a* I! '"" I... r. I
.r".I'1 I. II" HI imnilB llbii' (r. I.'ll.
.fll I .ll Hi t M H. '. t.riT. r. .'111"11", .\. ('. Tln| | ami I1. II. | 'In prepinpl If 'iNvnl.nn |tnl Mt l.ivoip r.. ( iivldwn. In oi.r i'kiMl. If \it-tip, .",11." "V.nlh,... a.Mallnl.b 1 .. .I.,... r..111... .. ''H"" .. I"'. <. ." ".." ... .,.,.". J, ". ".. .

;it h I: i i :f.l.i: X .:!;; I; I'Jhl''' .1 lr.aiv, pilil| h) aliiyp, .i>ti..1"1.1"1.l n .(I*, a linloillvofHi h..I lu,. 'Hit' niauairprof HIP giimiwnrrhnun '. .1.! > IIIIVP, '|1.". i ill n.iiI.pI I ' .... I h "

i' : : :, ; ,, : ; '"a.nrI1. Hllliiulm ami llM'ln| i-. for ,..,1"0". Cathpr: .Mm. fur I .. .11"J..II" biilhliirlnhi 1h.I 11. all tin' M ay thru lull M .i* i.n ::: ,;; "I .:,; .: .:I' ,:. .. : : Itu.m tml'. I llti-trlm. .. .l lll '

i iir. .lA.. 1',..I. ....n i... ,l.i, Hniiliyr ..r I |1..I.I rmimiitf Mill up In IVmlU- Ihr ringMr rinplotpc*, going fir lit MiniInnlamp. .. alilinugh a Irllli' umlIh il"1 ,,.Inr. ..ol.. ..". ".nn ,' "'' I W It.; Hi-, .... A i : llt.H" .
"," .,,1, ,1 .1 I 'bit" m I 1011,01 h "n III. Ion | jovalih 1"1. r ,. ::1. .,".. ." r""" '1,' i iI I.U ,. I. ...'
I'
Thl. iiukria mUf.l '' .
t. i:n' i ... I m.ir lUllmailrilMi.lnu .. jrxr \10. ll. W M.-IUiiglit)'. nf MnbllP.la a* In In.luunlp that Iimi .amlirniv. tta* (.. ''h 'atiallnlHxinai I il" ti ." .i ttaathpn nail.1I ,.. """ !'.
I lirl.l,'. l him'h. Hit. .I.t..llall\u| < to the Ii'KUUlnre ami I.ihvilinnt I. .\ .. IN* hprp Inlilntea hi ill v'li.ir>;.' ni, kliu'n Im M ,..1.1 1..I "., '"
j *, ,,it Ii."H" I I. I..U.. llTlnr. thrtln.* .. I .I .>.lo'n.w. lo HIP I.I,nil unr. | 1..1.( fitk, i. IMH. I**. Mr .: ... i kii ". .0
II a. M ant 1 I r M. .,.tillr ".|iiarpI "*.1 of Mr I J. h:. \Vanlnlipriilinr dram....fIII".r..n \\r. VOIP, Hie 1..k1 he gate thptiHilkln. | .. Tli,. 1.o f i "..,.*....,. awl th. :1. ..I.tti.iln.iAi, I... m

.rin.ll" .l Mi,,, h"1.1. I him'h. Hirntli ... a, lion In ",r".I"1 the lidlil.li. .Ion of Honor lu Ihl. lit .. tin' Miprirt. apiNiiiileil, hi. 1 n.night l>.iln'rl I 11." .1"1 ap" |1.'ara < I "l'i ".it '1' '',.. nf UH. rnittai. .nnlM AM V*. rMltinitail. i"MM .
I. hill, II11-u. ,III.I.H-. .11. t. ralh, 1 ,.rT ... I .., M.', .1. rimi in, .." X.1' il"
l.ladialnr.
| n in ", !I'. || luviil. alm.i.t, rnlirelr from ,1. 1.11. ,, ,, ain" 'nf IS n.i .11
1I.r.
..l.ln. is.l.n, ", s rt |I" ,, : rirl, "... -.. I. ,\h"h' 1 ( > .1,1 Uipnlk. /1. 1,1 I : ;: : : : .tin 4 la* ri.N.t'it.rt. MII '" Absolutely Pure.
M. tl.,.. 'Ii 4. M.: i hrtatinhura. t rM mil role In thp clly |;INI|. ni.AS| !I ; alknifiUnaJt. I !.II II.h II (111.1 nn |'in '11.an., and Ilii't vi.rolli 1'nlloujtir* gn al rolp*. ainl IMM i.lnnUnall l, nil. ii, tuir r.tnitim an' ''r... M II .Mil.' "" I I. ,, ,

11.10|" ,. I i M. tl\... n'r> "'rnlnutwt I. an,1 I at III. IhU tnulropolU .1"11 tr.tpnUt' midhikik 'unitt.nt"i" MIUII' .' In-tnii.t. ts .in t I. M.l'ullonghiiiial| '. III.rii i, In Hi iir.i y ni ... ...,,I.. ..11' niI l.if lli.iliaiiK. ",'h.I.' !"..
,. ll.le. hamUvvlUialmiil I.lim" 11'11"111 < SM.1 Itn,. ".. .
1.1111., I' li" "I". Mlm .pl .'
--- ..... HIP loiKiiiutliii' wa< ."u'e.II'- |io.iiioi,. a. thalleiiKprn .1..11 Hi -.'|.,lion IhrniiKh, Un' "nnih ha* bn 1*lltlal apilnni.. I I..
lr1" 'lUM.nf twI -
l i lit
",1.) at 1 .. M. ami i ilir liv v I IVnuipratt Ilh"lnlllrl di'ligailnnnf' HIP rp liitiiUin. lhiiliinvaIpnlnit In HIP mlurp, of an nvallnn. W.. kunwMr 'I'! r".hl.1 "p'' ""1" '""'
ani'trrxli.'luiliiK i".r ,
,
mint I I Mn .Ie | r rih I..t.. >finplt inlit omml. ..r .| "
-" 'Ii. H ratpr t tr ol I or.lcr of of M. I- la..II..I. .
; W : ,In I.; : ,tl; -/ M ami' 1"bl"I': alike votlnu I \n. I:i ..1"1*'I.'h.l| ) '.. ItoMiitng will .InMi I.in..I l.t '. .I"",.'r. "fthi., ."..halit' ) .I ii. I h r i ".<

H.lh...,1. .1.t".1 II. HIP \ld'l 1llkL.1 U W. 111111 ajHilngUp" ,, our n.adi r. .In. in I,i-.n.lu.I. tti. .,IT MUr> inMV nut. if ,iln. ltrniMitli.MiM.nl I,' ."... t'I.,,i. p .I.l'. nlnv. no ,.I.U.n ,. IVti.l .V..1.|*I,1rk lian fn-.li. -..'....II,,..:.'. ". "l.

1..n..I. ..1 1..11. ., the miiiurily that J.m n | I for the 'in ill ai I" ml' ol, ".al IIP.. In iVMiiting, in "Hi k. amiprat 'Ihi' Vniirlran ..at.ll : I nil I II t mm nt I k that i't IMlaa) I 1. .''" _,. .",
h'I"I. \.hl. : : : : : ; ,
:
''" ,,. inlprlnlatlii' .raliul.'lioii .1.1.I dvoK .. 1..1,1.. ..". but our I 1..1 ha 'hrribll.v .UIT ..I.MIK Hit' ill.graii of the mat, not br tall' 'hallhl. iniintfa p .li: 1.1,.ill.I; ;, it.nikl; r I Ml|< W.I,. ll. hi 'ir 1...h.II.I.| ..:until, M ill-11:II :nil';: l.I.'K., i:i'i-' i iHr

I', '. t, mm I. Milh liolltir.' Hill IIP ha* nnlI .II .plianllnhi.lrloni.. hnnoi.i. .Hlni.l "i L rn"' ,11' 1, n tilt.r : th.P'.hl. nli.l ,1
I' I'' I.."" I sniitli imlliil alxnit tinlailio liiiinliir liaLg. ,i-. JiihH 'I..ll M Inm.. Ill.
I, '", ,'. In"IM : I ha.1 lime In pik up I.".al llptna. I ,. eil ai.101.. Hifnnt, aip, mil, hi hi .1.| ., Ih 11. ,r,I ,l I ",.1.. .".,. i van .. MiliH-iii i Hi \ "" I I.
0. \III'I nf voiri a< hi* rlirlia': ally,. 1 ; ,, .. iln. hilhpl.wtl ain ll .
1..a.I..I. ilm r-on. unr I. hl,. toi,'t h .1 I.1Inlhat : fin ".. .t May. r in >. J '
r" tXIl IMIItt.nrIMI
0 I. ,,, I nl.Mir \\lh,.r-iKX". ". 1*. 11. \\ illUin. ran In.. promlx'* tn do In'tlpr .tin' fulurp. I.M :. imloilt. ) of >|KIII Ilm' r.Mii-l. A" .. ..,.1" I ",. ,10"1. ,,ol... .I.t.:: ,? .,,n,. i I,i" !I' ii ,

html, !hi.! tu kcl. 1 wa< no "I.t.| | .. AI"tllho lili'.l' 111.." ,part olu.tprilii 1'11 .0.,1..1.. hi* 'In',,,r* wlilnl IlmIn ._,.n. ,.. ..I i- .",. h. li|"'h, pi ..turn ", .. ,
\. ., I Mi. r:. I I.. C''II.I.' I 1,1.r, riiLlhcpri th,' tunthin ,I' ,I I. ,, nit i.till" ". ., ,' ,
11'1".11'
I : ; ) ; .Miuil-" r"I..vl,1 ,. I..r i tin' Ail, '; and 1"1011' -ipamihip .Uml, 'Iln. ".i ip.ilnyamt n, ,I..il t" .u n '101 Hr ...1 .n I I..kh.I" .
Ik' 'rail t llr I ia.. >
.. clwkillllhni4 iu<>< ,
C'OlumoF H \ Mim |1".ra- u".I'r..r .111. \rol./I" HiAM ., ".
I ii.ti Iln '.
.1
1..1 "1 11.ol.r.. ""., r- elm' bol". :M .loner (.P.>. \\iUiii.ikHiii' Mini I :It il Mat. ha. .nil in S' t ( obliforlhp: .r .tagibringinit .. '" I. -"", .. I I.. \", "..11., ..
I mrenplv with : : : .
..1! luilitii. r..i, .' 1,1", ,... "I. 'H.I: 01 tin: inning:: I : Mil I)';ping, I niljt.iiliou I' r.nlh It* *,.I.lhl..,, I niHI ,' IH,ill" In ,,,, .. .."., ., ..1.1." *rh Mill' ).(liawl, ..1. f.

1,01 i, ', Hii-l i 11-in litili Mall*. v r.o I 1.I.l"n l 1 ru, uuifn. unit 1..1.1.11 VI ton. In Ihi roll 11)U"'II" ( *. amllliriiiiKtdpoilit andniiklniiti.il.lo I, .. '1, ..." ...,I.lumi ( .,.... ".. h.,'. Ol. I I .., II.. II iluii.., i i ml "....

:mil, ,'!, .:IN inn:;;.:in.:In) I :.;.mnitnlill.attnl ;:::: : I \\ I,i... w.. lnaili-,1' .lh, I \In, thi.iltt, a ,imp of the : a Maim gloM:: of aiil.ln:: : ; Intimlamtlhi ::- .".,.. ..w*, i.. ,,. M ".. .. I., \ml.. Han. "nilliUnix, :...,, ,

Ilonkkiii: my: ; in all It* form.A. I I \.r.ni-ii: UNA llieiianic' of I: II. M I. 1'.1'1,1" furnngriMia I i win Id. II li 11 1"1 ht I l ru'l l .I.h., ami.1II I ,l I rvlbmi. nf pNll.nl imlon. ,,,. ,,. I. ,I'''. .." 'hi. ......, .",...'I' tin .1 l, mtipl.ii.' kit:n-.1.I I.,'html N null inM .. HI, .. MOST BRILLIANT

.: mil Olllir; I : Hink ami Hoik. Ik'pnlimnl. hip! \ i. l-lhnia.,li, T 1',1"1'.11, (. I I. now mi 'h.wa>' Inn'. .,'Ii'in in,, .1".1) lpha.i.iiKirliillnlli.ilt | | | 1.'n'I.1, l if Mr t. I.. Atpr) l I""> II". II .nllii in. No,II, '. I'liir mul IViIt'llIN

'.' 1"1.1'0'1':1.' | !. I '1 Ihl* Mill .how tu the .onvnitlnu Mart .\nli. ,.on nn,I 1.1,,,.. "." .r .0.1., ., ,,,.. I. 1..1I" .tml ,.|,,. .llMI, II.,,, "|.|. I" ,
I aititb, nf A. map .Mler.un. IKiw lu. 'IH'I ami brilliant I f. ii.ii H I ,..
N ill
H
'
I miMII.I
I Him I \ / '
| W" Th.I".I"1 C'.I. till.MiHalilt 1,1.
; ll... : : a I .. till
,"i ( | i,'In.. 11 kiciaphli" 'iuurwIn < .. ,' baik', I: 1,1,1,1 ..'tl.I..r .1 n .o mi 1,1, 'nit: \hi.' bis:'n' Mipifi:*! I Iihovp I I ,mil I," uml Hi arm .., .
.. ,, "fh .1.:1.. ; ; i r" Impilrv III ,
1..11" I I" lo Ih,' w.II. an,1 I Mill be In- I an.) Mill Inn.lit, hpionlra.lli In) I 1 IX 'It. tlltXllXIllr :. t .r i I i i I I II
iiiiiiiuriiltl. workAvcraKi .
,iail. ni !.. "- 4 now In onr putt, on HIP ,,! rn' ,' 1.! ,HIII Mr. llarti > d.l mil ,n..ilr, ."'... I, II (, | r I IIIXWKrH
.... .. lolul 1..a'I. i ami u tlul iu 1 lhpalaiiM| | ) Ma* i AlIhopmlot '
I Ii Ii."lU.iiilin. !..I- U 1.. Moikinga' of our iiiaranllm| ...,1.1.I i h"'h'l l'I'O".II"IIIe r..rIIal.. I "'")! t ill.. 1.j l t II. i .1 naikn.' aHl, thai, tin "l.r Ir tmtlawM''HI Ih.I.I.,

'I"I.,,.| 11"1\1. 'lit I IkH.ks, '1..1.101', iI ,., !,. l ,, ..111,1:11). laid ovpr until. onr .in XI :I 11'.all..I.| '.. ..tin .0"fell.l. Manitialhd. ..l...11.1..1 limp' *. al. Un' bw nlIhiilhlidhi l-l .'II, ,, ,.IH'lh..I.II..ol..h.. I..I II.... H",". ..%".
; .I. \\pitiii.tm.tVMiiin t for ,, f .
W".hlli. .. 11"I'r. fontd IHIM ,. : i.ii, ,1 il"t rn"i ""1,1" a '
..IH.'k. .
ilh .Iho l..u,'. I I'" not 11cnntiTna I" "" "'1''' "
1".1'1" l'II. IjLlii-. hllh.I... '0_ rll'I1 r..11 : Ih..wl"l|1,1",,. on. ."v... and a .t,itin,ami Hue I *linn' ." r..II.'h.' i. l"ni ll,.,1 '' i"t" in'r .I..I iil''H. Bf Inn. IHl.l.. ". '
,|.r"''''u 0.1"11",1. !.I'' I' ,luiillir itnpnitaiicp, and nlMr iiiiipra I Inan Mi .., .,. Ham" wnl ,1.1' ,1," \I1'' ,,.
.ul..I. ,.I n
I llrrariuiirM
.
ih nl" ran i at ai>'y .. .1.1 HIN
lioi, r"I... Mm.' .''' xuaitiiiiiMsl., .1;. !..I.1.. Ir..II"I'.I.. Ila.K. Mill al.o..n.l in. biing' with 7oMe fiHfD.o/n. I'(..miHiiilMM : j'h' li. II nt' ,.t I., 1m. la,wy 1''. .\1 ".1"" n.lh ,". hi..." 0.

,1,1,1.. lit inaiUIT, In.ilinltiir S.II .1 I lll pholl; Mhnc rard apirareaniiing Inltie.lin .lanltru rnirnH-KnntriiiK:" I Ihal toniraliiahlnjn ",?.r ,, .1I.h U,. I "ti ,,r ,Im .". Inml .\'1.1..1 I I rh"I".
Mime vert ,
ih'I.II"1. ... l fiivllllllOL'IIO !.. .1. .. ,' al I* .1..) OH'u ,loihcmanv .. I'' Mr. II,irtt't'. nubinall m I.
'1\ Clllt. HI 1.1., .''r.., !..I- IH .11 our IIPW aI.., .oppinil. m'w 1.1.1' a".1.) if |1"111, ,.. ,llm"r In "I' ,le"I., ot Ihp KI". ..,14)) piihlnM "n.,lal. IHnfniMr' IIiript ri.lun..lHI tMHtlR. Hill Ml .II.I tit.tl III.AH ..

.o. Mi. !o 1.:1: I. la..I.'r. aliop and, "I anon. nnm 11II, anIIP | ntlion IhticwIUi an rttnnig addrv. hi. a Mmng nl.l. ami I rlahl I. "unrpil 11",1 ii"trn ,'. al"O,1| Mr. ttn ..,. I'MrVI r \ II \*JliSPIIINQ
.1
1."i"lh.", .. P1 .- I,1,11i.,,,, ,. ttilli 111., .rh., bubIntfliiMiHp hlnrlta.liln. 0"0 Ijini n, Hill, 'I.'t".. .1., |.
) I tikn .
n Ii I" .
I : 11".lr.I"IIIr, 11.in of ,llniKhip, ,'.1. .. 11' ,. 1' l nl, n. n, an >,, lrw! 11.' "ip.I. I' "" ... I'nMin H, 1"i |. KYE-OLASS.

,\\'1'; 1" "'III l.s: Mr I I',..1,"'- I'1..I.da.. wit an.) lirh'ilt' In Un' lulu, ,. ..* 'ton. amlloxilt' ,' a,'l nil. ,' 11'. liaiilik, Ilia. Illo tun Mt .
1',1. i ; .II"1 f,",I* r.'K"nil a m.ill"'" ""I 1..1 in..l lull' ther, I I. atlinlIII ,. ... "'1. ... III rlXrnl l > I .HN. Itn.l I-
bailnr, and MO MI' that "" I ,1. 11..1. "I' !
,nmltirokin I ai 1"0.,11" 11.1.1 ,
ilietmbtil .I' .
at iiltfht
Are ton i.l ol iniitpiilion. > hop onrI .
". ,.. ." 1:1'l'n'ln I .Ih. \ .l lo iiitwlf alom. lint I. i" ir nl ,1 ,
) "y I" h,. III."I .I t l> .11"10' i It II tl
of our n'"l 1 I. a .i.'k ihlll, I he, I I. Itr.tin .IH- hi I!. and. Iln' mill ,inniiinlit, IV \II. 1."I.n 'Ih.I ra.ullt ,, .
) ) ," S". "I,. ,.. hi. .I'.h 1.1.1 1..r.1 \I T"J.I." |Ir"'r" iinumillpv. "1'1'' i om un ii 1110".11. niiiM ." ,,1",1" 111"h." \"..".. I. ,. .,..I". .,. .,. ,. I" | r ,li r, ia u.n Irtliali.Mil *.Hinlii. \ i 11\, I Iun .

*"I'ri"l and rrtniji ttill I..il ol -, |1.1".1." \II! .. Ilir minor' al omiIln. 1 "" .1.11. ". .... ,.o,. I I ,unI ,.1," ,kivnml' .sin nnw.i.ill..lu. ..1'. an Ih it I.M, n ,,?, .tin r, Il I
,'uUinnl'illi', ?' If MI, ai'ml at' un''can.IllttabolUoufMr t .. .1,1 1'1.(.""u 'A. "j"ir I 'laik' foiinirlv a .IH., .. of.rUI" .\ .1'1..1.11.1".1| in Ihl tilt.Hie I ., ; .Phut* .. I In .Ih .11 li.. r .linn tt.ili .. i iP
1 AI.niitsurr, ri' .A., Snr. or Ih. Tib an,) MbItradr ..\.1.1. Iu .Ilm I..",. ,I" ''11,1. I "I. 1'1" I' ....... 11,1,1, ,.. MIJ. |II" ., I I. ,.,
*. Uln-hm .Iloh., 3-1 "MI) 0",1 "mV ",,I," "" 1.i. PIP' M .LibIphKiam "r. ., h ..I".". ..1. .' .. """ '1,'' I ,mini. IlilMIHKl .. ,
iif.xi lilt Ii .m
., fnun I'.lh"ton "a.ollhl ) of nlilli' .h..I.| | battuml inpii -I. ,
our '
Strup lor ( 'hilditii liplhlngIlKValup .llrec"'I..J( mint Mlth C."I.| Milligan .to lakiiliargpoMiUmlll.on ( an arlhln' Ihuiln'. tihi.h "I I, .hlh li.i.l.in, !1..1 1101. 1..1I ,,i. ;. ., i in,', iiaLwinmi, ." ,

). Imnl', ulll.lp. ll, Hill itllpie .. 11,1",1, ""j"'II, ) .'he\ |nc-, tin' i lilionlia.lol ,'r tin' dirpit ..ll".I.I.f i HIP .' ,* a* in Injii-ll., .,.. Iln. ,,1"1"1' I mlli" "illirn ,.,..Im; Ut ..;,, I.. .,.1 "\ rut f.ilira,'.: >!<>:''I lluptii.I llmnn.tinr : -. .tin.. All;h in III:: tli \ It || ,

.nllirPr liniiiiilnlpl pt Criminal loimi'l. tlnmiltr.. Into. 111.111. ,,'h I ,.. .ip.n h '1" .Ir n k.iln l ih .
alituary
HH IHHH llh' .to Z"I} rpii.aii.la I paidmirnmppa I ." .". <|"""" ". of b.,ikiH. ." 1".U..U"n .. .unit AlkllWH' .. Ik Hat .tlH. ) ,ir l tt.t II I I n. .
)'. |..|.." ,,,, ll, iimllipi, 'hal I. MHhtt 'Ihpyhavp. iho.tu .. I n.h." 'HIP .. "i.iilliiaiio ml ."... 'l .,.nllunir . ''I.... :"'. 1.1. ., imat IriUIni ) n ill, ,lln
ini'it,1. .'"ik, nl."ul il. Itttm.* 111 uittir vi.it Ihi. ."..r"i"l ronln hi. uiakiiilitoilal, \I.\.I". .. I mil', Ib.. l .'''.1'1' ,, .ItI .1.I' rrm, ... H. iiiwmKi .. :
for Ihi'lr MM'1"1)I naiiirelagiilnau' n'II" 11. .1..1.. .. .,
and illnrk.Ha. iltin All tlio Inf.irmallon, lar polnli t.ihe Mink. MijnrUark I. ". k n.tin tuuiiiuv .. .. ,,. ,11. ,. I.n.. .
iliMiilirt I rcgul' 1 .1 ul.l of U that HIP .h''III",1 I ii" "I-I n ,. ".III'U". .r I I."r .
: Mn'. liupn
i "hi" tinn "
.Ion, *,'I hamlboMil.: : uirpi Mini) II, ilivllon fC. II. rrnllvlnn "y.
..ulii ..I..". Ihi' "II'. .luliup* In.lUminil n.joril>jiil rrnm4iiiitii6l( lilUlrST '. Our iKm.hral.. and )' are' : ground* I.it.ila* .1.1" 1:1".1 .. ..'....". h. ..., .",.,'" ",,r ..0"".... ,. .. .1 1..11..!. .tin.. ." 1

"".nilI, n't.-l.'l"' and, cm' tutI ,111\1 1.lr I:.lln.l lii.iii.lilu, 1'e.II."t, lillht-thai HIP, VPM | .n. 11. : ami I'"nip in Ik' .nitti.nl flu Kuril .. r.n,,.r.Iih II; : I UII''i:Ik',IIIII ::'\:

I I.> llu' \h"h' ') .t.". Mi I "*. Uln.low'MHiihiiir UmioN: NKSA Ur""IliII 11."., 1.1! bt' HIP big UolHTl C'. tthitp. \ he.\I'lP.liliinl, ; liually.Hint' I I'll"I, raiula" nahlat. ll ," 'id,. ..riirnial miUnam. *...r Mrillin ,,.1 o tannlnntl., I ,taII",.Hun.ia, |*lmw Am.I. :AIHU. .\ ,,. .. ). m ul., .. I i.., ,,? i,,u,
,11.1 u
,
1) ril', | fr hilditii liilh. ilrau >Micp ii .h.I.\I. ha \\I"'r.|HHin and hi. I I.III.H rath ma.br.aii'an .. Ihiilua" II.' Mi.on I UiHonling. MTrtliu ton Mill, allow HIP Mr I 1,1,11: I, ,. I ,,1 i ,ir .niiiii., ,it il. i,,." ".1.. ami, ilit rim... I. i 'I 'Hi'' III"Hur fi II | ni|n. I l nl| rl?
.'i.anl 'In I ho tunic" and I. tin ;. ami .. ; ::: :
.' 'h ,
MII. pi. .I Mill bp .I.I an.Miir uli.I..I.ly.I."v pa 1 itirt a.MI In "I. 1".1.I .II.. ."t hit ,I"', Ml ma tin. ;
of of tin ol.lr-l and Co .linwItU 't'. ..ltiuiliaille |, Kin' I"
i ti.m out \ .
,1' | 'In |1 tlin toll ra.lanan.l .. 11 !1..1 .llh
IH.I I.malt, "". .it and,, 1,1, .1,11'* in not mrltau euryMhirelrina |1..1' / | \r tho MM'h'II. train ,.. .h. .. n, win ,. (.Uriel i.. tr> mm, t ,
In Iln. 1.1.1' nI >"I I r .t nil* ml mill | rl.i. Nti, i.mil. HmwNi Am' i.j.
; Hi I lilull.n I'o .
.I..I.I'
hiHll in w oii
tin I nltid, 111' ,am)II.i >' K0" ''.'''' ." lierwlf. amiIliln Ih.III.I. b."I".I.h.I.I.\I.nl. M. -1h. hulla.! tta* "r.I",,t ... ... l Hi I',".in, II*. li .."II "IN'. I. .*.,.I.>aai'?. I."ruwnnlhI'l .. ,. .inHiptl HtUM tint KXill ''V""lll inilllitlm.ii.il

,iliiiygi"' !* thioin-hont, thv, wo11 nlioMi Uiiubliiati| tiaiun ; I"ut ,.Ily., Ihtir II. kit ..1. II'i".1 for. | || .., 1"1'.lh"'o""hly' | pn pare, amirvndiir ,\ \.hlh', "il. t I.ikfii and, r"'I' .1.. 'ila "mpl .l r. ",.1. 11"fit..."r Iln innil. .unr.."", \.I"hh. .tlI' '
2.. 11. 1"" "'. "Ilavl.I.""." Ih, railro.il i'"", '. 1..1. an,1 I ,if that Ha. .. .. ,.|... ..II,,, t k'lHMk.V .
1'1. \.hi. 1111 .. ., i
Ie. I.III" nit il' ".ilitru t."I"I. ,0
1..II'.r Srwoiktily all ural ". ol lit. rar) woikIn win '. .I'riwl.I. ... ,." 1'1..4 '.1. Ulll I. ,.
I'pn.a.uln HM tinni
al '" .II. HI HI!
.t.t-T ",: .,, : '''.: If IIK1 : lo.,, 1..I'uol.. ami ".\galnt Ihn, C'.i"I". "' our gnat I laud, iaib man I. aMiti urn". .M .1'1" ." .".t .......I".r'. 11.,,. ...1 ,. .., I will". .,...1.1 ..,. $ Ml* Hn, ., !... | |, ,t. , ,I II
..
.
1.hl..P tan'
.'IU, : \ iL. 't" MinninotaliimllliixlNiiiorralieNulioturnor, 'Iho tihgiaph iiH>ralnr al KitirInmlioiiiaplund : 'n itn| ami tnijchl' In Iw able tn a.. I Jinl -1hn I ..M.1 I "A'lo..r| ,.i lit .Ir.inin .. linn "r i .. I|I'.." '1" I" '" ...rI" I."" "....1." ". '., .'i.... .1.II. -111.IN I HI i mi.
< .in.tiliill.n, III ianihkl. "n. n .. 'Ihl''u fir i 11 amI 1' "
| | beautiful ,1 I III knoMii : inj.it'! {iYik'ii"I
.. In New a ".II.u hi. a i'hl/" ", It I. IN.Impp.l i vi y '111. an a Iml Mil ;
r.1 "', for ..h'.1 III.' ( iivviiiiui' of- l.ml..hl. nlLhl. ,I InliU w.1 1"111' all ottr "1'1.1. Ihaln... nnvi.MUaiPlhniliani.lllial I"" '" I apininiHl" lli.il t,nr I". ..1) r '" : I n.llla .,. mti ,,..iln ?
'i i.'. I'IIM' -, i.nl., |Hri.i| )'. lilMril t>nialUlMalPii In Snulli ( .nol"a. ".I"r.I.y i an II'llh'l' a man that tin' \\,11,1. will gpl "|H" lalIn I. ; ami ""'I",,"t' Kltp .Il N'I"| ,. .""rI. l'h.r..II"' ..I. .... .. .IIH. ,...(1" '" I'lalilt kit ng Mini n i iiur

ill.,."il, m .. ilc'uli'i ami, 1 "IIIrmli.iuii. aml/jrh, laylor In "".. plaioal, Ihc .m. lr I'm.aolal.iKil I 'Ip limn, their\ M...1..') .hi.. h Mill aid I" '"' II.I". lirhll..1 I .,1"1 ,.H II.. ."...'pur. m'' |,i |I' ilrmI ..". alailiafi.il n tt II Mil I I M

,' ilJirf'" .ln."I cn|.U.>. 1 liulloinilinniMrallpMul inariiid, .\Millon I Unponplo Iln'ill .future. IhU MM.I.ly. Hill i run .11,111'. HIP VI...| alii.i..1,11,1,., I '.,,r '" ,liiila.' l lit .tit'aw.t. a ,lain. N''h.t,. ,.....1..1.""'. "3. Ilir. I.IIrAI> tl tt trn tNl.rl |l H trk| l m NNr i

COMMM.. ,ni. IM ni.".,M, (.> fnllVof Hani IK'i'nine, alurnn d and mm 1,1 in. a III U' lil.rart .. ..nilli.l I. Hi* ivirt 'niiy 1..1.. "r ihrM. ah 11.,1'.",.. II Illvilll .1. r
Mr the
< K pu "h'I.I",1
for ill
ti> fct oir ami. have tin' knot lied. : I | I ranrli4u, >."/. ./ 1. tti.nl,.I M.i il,". m.M.lh...f..HMlant an .. II .'... n.Ml;-VIA.intt4il. A.W ....'iirik., .
| .
1..I..r.A I "IO'r.le tli kit Moiil.l. have 1"1 M hi.'h a and HIP .onplp. inadiImptit II. iimiieithin Mile thn ."liuIdi'dhalurv .. ..-\11..1'. I.I..,.. In/u., I ""," I .imalwai.rmil In ih.. fninr." .. | .Hk..H1 itnalnl, a un in iiint thai an i, > ,

I ,: on. e..C.1 l l enl ire In IhU L.I. .0..1. Mirvbiaofllil n". (null- barn 'Ihal, I '.|" '" I I. ir "l .iliignamul 1..1"1.' ,..i.t. ,,.ill. mll.anv lull" ,,,. I.. ,
.1'.1'' \1 .11).1' pn.l i-ar. wy.l.ki h ,
1'111-1 for lilp. 'I he ert downbitwiin r. r.an iH
'. ',iVhl' and, .1.. \. ,\.1"\ UK DnniiHrat" tra,Icil wlh wornl .I. I h.". I "M I.irv Wllhh" Ftiilll. ,. .10'. h'',' .'.. ,...,.. 'r, ." '" ..''" llawn .ri ..111.111'. .... *

).1"1"". I 2ti 1'11' | .| l.'itir .Innlion ami ISn.amill ilio.a) lilniil .. in"inmtii Ill 'n II ill "runt nl III' .I Ihl.I .. ," r.lanMAMHTivaitn iH rilr lit I | ? |.
11"1' 'iPiiinnt of the : I'Urly, 'I"I'h. '
.,ril. i J"I'ubl.| Mhiln, the, bridal pin It WPM, nnthp 11111'.1"; rillMl\Mt. .aw him, an.1 I I ., hiHpuonlHiarl .: I I :; 1:|;: IH.II| >|U *il, n. .: ; rnlHKii : *in U.nnI. ": rw H.r.iMn. I. r illy l.i-l i, ,1HMiHllnaii
\Vllliorxpoon, of the lilllum I'I : .. ,.. Hi, ,,i II, tlr n k .
I I.. ( of Iln .'i.h" il .. I." vMil |nr font,
i".. road and,. nn lull, r. ppliug iiicxngtul.l 1,1. l I'' till, I" "" "" ".I. tikhhil ""'' '
tu'dt lt1 olr |.iin' an..1 I Ilia of I.or. I,.. 'IM.PI Miilniiil kin.nl h'lu.' mil' iii'w., "
.I".I.11| 'mt .
,\\ttt .uf* Im MnlMiua .. W, ",ION, < lil. :I.-'h"I follow.III. '"'' .. 1..1. .ro.i. .. "'.IMh.. r .. .
"I Al' r.
"tult .tUtl (. ', for "liavl.lwn, amii .. In violation of HIP ml.tthl.. hilnAidant .1.1.11 I
( TOIM I .' I. I ll | HHl4. ,. ill,. ..1 iv. iinltl I... \.lh" bialllyrl "
kci t>ir 'ry.l.g'l .. 'I' I. t.wa. Snrlk
trAfalhlft !uarr. .. i .r jr .."rltrr.llhe'', own ian- 'or Toller ha. \>vr. inm\\" II.'illoadvammllip "Ii., .ii .I.II"nlll ll.nr.lit. Nor. la
ftirma. __ .'it: Ihl.I, au.l \\\l-\lh prlip of ..11..1.1., J. .. n .I IhIIL'III"1 amipratii hulI"I., In.Mil : 'I IIP lloar,) ". II, ulili '" "I. I .ll ,III III.. "I. Hi,. (III "I.| ..'. Illllltl* 1..I t. f'.1".1 li..... llnpwra AI'..., Ml.III III fill It HIllHik
li.I'I. I."wel. n.brl. \MillPiviiiilidnoi, .
"*
'U'I I:. Ilio ){iillri lo'il ". wi a* In 11 I ridifllipiiowd : I' l ,-r, I. II, I ,n.H.I' nn..' .Ilk' i. |" irl ,
I u. ,0" r.vllk4 I : 'I I1 :
: '. "h. .Y. 'hink il In out Unlilirp .
:1" IIY wel 'ae iipiiniiarr ,pump .1..1'. .
I Mill IHaWiil nf hiMHllnm, .. m ,inKuloMialth t l HIM i. tuniox liv riu l umiiiKXT' r' ,1 .lull. .. III .til.r,' i. I,l. a miil tin M'Ii ..,.",,., aril 1. ".. ".."i ipanl.k ,
r'lu"I. Maiirunlit
.11 an mint "ril 1.lh. r ." i illu up 'i ,..iil. nil 1 in, .. TI. I MTk.ll ..n.. ,., ." mil. ...li.lri, i o.. ami, nl" .. I.' all ",I.Itn. .
lurl iiiir llirnw of the lltmnnail Mr rdiliir: a* Ihl. malli ial hlklN.. H'Nill. tn-,. s \.
i m luana iri It ha., IlieI >
.
long .
." 1.1 I. .1. .I.I..r ,1."" PH .f tin. M""I""h .
ml "|10.1| HIP Him. and.1r..I"I. .lie HIP 'Sila. .hhk WV llat alTiaiAm .
.
'
alMCiiK. Hr W. lhl. and h..I"1 nil.'.1 ." .. taili n. r"'n. .1. ..
Hiirliumv paily" lu rnunty our .1.> ) tiarei4H.iallv I mill In UK iil,'nrm rn *d*. .hit, .. ,
.. ) Mr. INiltnr .. an.1 I Igain "nl inaut nllipr liavi.1" I I.i Iniliy.: l.n.X.tt t .kr
II. I I-. Mill .altuiiJ In my |>raiilir. regular h:tttutive ('''" '. Hill h, I I1. !ull |, apart, ro r Ihal pnriuM.by | hi. .p il. I wmild.likn. Ihl. 'mult' ,"! \.."".. vry truly. w.. II.i i n I:.im'.
a.ked HIP .1.I.r Un' polhp. but Hie ( I.iff h:tepinlti', In .. know). .
'. J. ( bavp full Unwoild .t. Htutiar i Hi tii.HwvI .
,. Im Mr. Hiili billion a* C'b.ir"I", given' MI that "
l'.A\
-.-- 7. I I Mllhoiil avail '1 liny M-PIII In UHlltrl ilipi Hm [1',1| ,I nim-y. ut 1.11 the 1h.I)of whi, ,Ihp I |. w>.II. ren-linl an.I ,** r>*l llpolleilH.n'. line, lailnr inadii atiila, HI r HHI THUI '
'in poiiKratulate' lliuin lve* on : I ..
,11.011 : .iml I .. ,
.
.
rorLliiiiniali.ni.MaluiU, .IH..III.' : HiMirh'.a. \ liiliul.prof 1.1".1 II. ,", all prlrp.. ami ) I", al M.inp: ,
itrMUL h M.
.IhU the ) | | AI."I.. n|'poar* MI inn. lo ttnrilor ( .MI,,!, ),
I lnr.. U.i., ", |,hihlI'i.\ | i. 'I 1. r",1111 tounly. Mh. calling llnnM.n., | 1"0"/1" .e.I..I.>| may know Unit am ,ilnSoiiUnrii 1'1". H.UII"Iwaanailr l I. RI "u Milk Ik* ,.
lint hliiMin ,
ami hare anil
\o HieDm.I
b n H Hi ul I
I ha I nlncrvam of.11. i n.lom, I, "I |
,,1 .1'11.1" ) al.ll.h. i I true 'IHIIUM rath parly 1."lh..I.j. l l.m .. Im tin
li
t'r"II. .11.,1 j.I.I'y, |Hlt ) Im .ilv ill-iii nf l In the 'ariiittli' .WI" 1.1" .
I 1'.1,1" of he
Hilling I
| rovpr furniture" ibeII
.. DM ". .u bank vault ami .1" ... mnviiig wagon IraniInn
of tin ,
.1 KOI out | uiprpvaiUthala Mil lanml tin ", nri | l Auryin I
0. I!, 11"1. di> .ulahle in Un ir ItU I .' S,., "'. .1" t..I. .
I M." ".Mill. Hllll ll\ ( 081,11litim. r hankira and Into rtry .| .11. 11'1' .. I..y ,.1..11" n.m I.hlh. In l-in.ai-ola' willn.nlniraiitiiieaml H.JI ihUii4Mlnail.nl.. iM.lp.Hili ) and, .,pn-parp.l. ,.IUOVP, h.iuiehnldpin.'i -
| "
bltr 0..11 1 I .. Ik
I. rtrlatnl I .Ian fill lobedl.plpa.ril .I apart. .h..I." .1. .
fur .
I --- .. -__ -- iml .unlMliI', I..liuka ..robnaiin ) Knplp I.r N,11.inl... lm.1.. to IHI ohMrvtdand all 'Ilm U'ualninmnt. .. ." .i"I 'lkr-h.y wflMnnit at .11' n ..I.l .k. awl .e''I'')an.1 I with di.pati" hti .
I I with plat', but no genlh '. HMf. \ .. .
11 lu..I'.I' ., ii, i H"i.i'I .r .awearr I; HIPIII a i allIhe'llrprlanl
adav ."dI"'r.
! l'I.UIIIIIIU... WI ".S. A, I hcullhy Ibau U ha* for )tar. I'.o. man will makr IIMI of ina kipla.. > "1.h."Ih'l'| .I. I ..HHMi.lir ,t. ill,. .... I Mil. II | III I. ,1 ? r

,in. U 11 In Hie 01,1,I parly yet InIhi. 1..11'1' nf I liaik "Hila .bM ." Monlhlt, lorNotimhprwIUiniilaln .
Ihpjtie. "I. U Ihl'' 1, I I'" Dial, illy h"I all onr peo|,IP fore.KII ri .Iki. ml .h... ailj iinw.l. I ul nl tl"i HIM | till tt till \\IIL
II < lir: M'r ,Ikiuorrati. 1 1".1,11. Jn.lifi lloallrery .
! I"III! 1 : I IhP party .
TI\I\ISI. 1\I- 'o."ly. and ll.ail ladiiawlll hear whal I I. ."i.1 I \\ etrul .ir .. ".'.".1..11'1.1. .".1 \11..1'. ,..i inatHfiiw.lh. I '.'"1..1..' I iuiHiitaiil| alii, .1.11.| Mil. VPIIjur.llon ALL EYES FITTED
i I. the woikingman'a' awuiblu Iholr > ofwn ..Ih .1. ,. .
11) m.tPl l" ..iu" In alludetothiaiubjoil I 1..1 plaip till t|, 'I 10. Judge llo.lt |" I'le.hlpin, \l Ilir
UK)
: II.I"A'U.I' I. HUM
.\ I: II. W1.1. .. 'I Iw ." 1.1 "bii| login I linlernf I "' >amrllM a.4ii' if UK ... > ill
"I. ,, 1..1. .. ",
,11"1 l.l.liiir h .. \., .Uy' it "a" I of HIP m ..I..r".II. 1.,11'"lhh" '
1 'L .1.h. I I"T. llu 'unit 11. r. .u. rA"lnu.,1 enJ.i.nipnl ,,i I 1'4' hiKA.it.' intifli.li ll. w .ii y awl W. A. D'ALEMHEUTH.I
make
lea lei.. .' to ,. .
1"11.. I t"'Ia.t of DIP bbuiiiig free 'r !;I. "IM. 1> Ih. I Itt .. II I I 10 ,1" r I ,"tan) wlih' living tlK..II .
,.
..\ C. ;"_ ) of Hit ."... Hie railroads, Hinon 'IAII''1.. M''.M', l 1 ::.I.. I..i ruimml : ro. a u.newal' of. ... It."u" 1..r. 1..1 I.nl I. .1".11.I" 'I'ik..n 'r.HH tin |>,I HII ",1'. >.. I r;. t.v:: l.w.l IViklu. I'n.fMtrlln I r SM\l n| t KI t
govi ., ,. 1,4- :
1".1" minim ll l tin H'.i'.l "r
,.., .. I. ,11 i Kellogg. I I. llaker and 1 I :
| and the .land ( Ml t.MI > ,,, I. for \ Il4ina HKII.I. .1 r.rnni h" ililt tl "' '
'|10.1.. &r.hl.. t ;ftrart I ,V: ..1''i.. /., .:;/? |1'1.1' throiiKliniil our ; 1..1... .i.. ""...11.." Aw i.I..I I'i I iwi. M.I km.11 .. I lire. lor.rrp.Mi.nl .. 111.1 n .11.1 ,. i ,M'r i ,\ ,
the
.IOIC4.I: and Mblih rpMardpil
; llmiu riiiiin ,
UI1I. ...llh. people. Ipfl lok I." I'I 11... .i',. r.|."'n I ha.' a l ...1. i>. at ,I.IHIII ll.ibbn, oflbe M.le, lul- ill a.lil| Unall nln, n. f IM

TEACHER OF PIKNQ FORTE. rein,, of tin pally" 1"11 their 0.1 I..r hir-I am .,.i..1.| .f rourxifNew I for. oui ol piii/n.th.. who* .. a nil|1..1.11|He In..1. Ihalniaki. and HI. till ".0. t.. I. M"Ihi : .I.I .,k ,Hl.illn. millir ..,1 ".ixrlaln.tti ,.t.iy. ..11.1""h'* a M'Irniil), ..U.I"I.llM.lngraphy .

AI-IIHIIW' : r. u. ,\ haml. IhUUIp'Miiilhenr.t.Tu 1 lib I Ilaiprrilati: n "' \ork a naiion' gieat ami wbilewnPOIIII I lominnnily wrn' ..,Ih |1'1 i> I IM i.a,. i ...1..1. Ibe Hirvanl of ,\.. tlit 111 %
.. :: : l : : : :" 1 ; : TullnilP : I! \ IIP, nil, .i .4 Ih. I I'r. -.1 n'. tipI Ir..y. wllb e.pepal| refiirente Tw. iilt HVP bumlrpil dou I., nlif

.>.: .\ .! ,..nll. \. I'' ".. ''.. Su../11.. lO; O'I..A.I.I, .r.i.1 I:::"I.. ...il. lu. paril.iiiaki mplaii tin. | ami i.1 wprollioilIn irm 1"1 Hietiililul I ,nl it mm ,111 toll. 41, ...I' 'll,< l 1, i ,. I.. .0. .i -I.tin. nook II., I..... lliHl.l, .. < lb"'rtalory' |,Ian nf making. A UUP I ui,,,,,, nir ,,,,|, ,, ,| ,,, ,

I' liavi- mil 'rrl. Will....Im.Cllal Ilir /,.".,I". "imtkt f ..H'u1'"h wine .a,. nue. /. | Ua.I\.1. |I" ,iji t I.a I. |".a..r'I., 1.1.. Mhohaviihpen1,1.1.1 "''I." 11..1." 1." I' A. .\ I"I,,, ." ,' I 1'.1.' Hun Hlu.u. II,, a ..,. Ihal. I 1..1.1'.1'1. a .|'wlally of |>..II'| month It | ,llf, It prailh ,1, I Ilalaiia
1".1.
y.mr. .. "..11 *. ,,.II I 1 I harm .III wl.d, M.ulliMl in Iln manglm, I I.iib..iiienl ... 1.1-,1, .1. "U II,, -U..I. llial h. ... t .. .
thionuh .
"lci ..1.1 .
i V"willaUat I lakuII .
I
( Un.II. .1.1. .. lor *, I II. r'1 i v.i.inaii .llnmi. I I Iui
your 1..ho. >rr I. IH..I! Ii', .1 II I ., ,, .. Hie llvarland .PWMrial )
rtl.ltI I ,, nwii'>' bv tiirne*! in .tinuihy'| ainlklmliip. | ih :uli' of Ih, |' | ngliippi : .I. ".1"1" 1""" '' M..II..
ami to
osirtunily for your 'I"I'
d",1) H I'I i. yuu .
| | 11,1 I Komi III.I Hoiiibpru : Ibu.kofom.lhou-aml Ic-tlih ,:
Imp Inglu.in
I. iuiou I I Ik'II C.I..I. i
while 1.11. I lowaid' 'UIOMMIU| I bavi.ii .lohn r ,l4WM.n. I. iw. I| I 111. InIi nl I IWMI i wH'ali .1. .I
'| | |I I nlon I .|..,. Mi IfJ kimliHami 1"1)1. I. hen I will uipunl Uii U i. l .ii.l Ihronxh hi. I "a..1. ., 'I w. ." ,IH 111 t..r 4|. Ihl. X..I. uuiulM-r, ami I. enIHkNl In i Ui.t S f Wanh I. << l li
1.'hr I you : : 'I :"I.i:::;; I .1.1..tl. I Ii. I.. ... 1..1 1
1 1mu. .0" h." .
oho,1 ) ,lu tin
.11.el."I. luiiinilar iienl bk b i an l read' Iliil I 1 |j"| u. .1.i. In of ourthank'Kirliig .. .I.("I .1,,' .1.I ,HI .fie. |I.I II.' ... '- I -Ha .I.y' IMIowI I. lirepit Ikar sir n l lMM.H

I. Sn'|,lHn< Ra< iiiuv.il kl< ,l.rctaNu.il ever lure.,.in-uni.U.iui1.. 'ini.forlunu, a. h prt-fcr to loniiau.I hatv 1"1 I,noIheionvpuHou : rpnu-ml.r ,10. | ..rauilIIOP.IV ( '1.01...bP4., .Pharge ul a ,hi.ighl, ,: l ... Hi y tt' ?',..,l.i .irll ounliv' b> Ihal yuuui writer, iice.1 HI.niiii.. I I.HIIIII ,i I ,
*
I'aljfm ...,. ..1. In you .11" .. map, ,1 Ihn world wllb ihwiful' gift. and. aim*, train, ami when .1..1 ililion, amiI i ,I ...... il. Iki I .,. ml H,.l V HhPildaii. Jr III. .,'.. ofIbe Inking like hut .akt." and it ,

hle"I.I" wll tfiimU In ">,1 lh. harilIlium .i..I) ami IIPI 1.u|18"0'.[ WI.hl"l) du.1 you .all the iheuniimeniallmioiiaii whhh, I I han;, I whlih; : lull:. ':illn.irale l I ilm: Mliliailway : I 1 Ihal onr ., may be iloeiU olibarlly .hafllu bi |pfl hU i ngliuj 'login' MIIWlualrmtioua I.I. ,,. i..I."l.r.,I '.1... 'n. -. "rt.. a..". ir i iTH 1 ari lljal>ilaHMiard rPKlnu ami ''u l-ulriru ,UI .ali.fa lion

I'all ...1 -I. f,>r i.iiu, ..'1.<... 1".1 .r lu.L. hP> "liappluiwi, I 'Iliank.| for tour | IM lutiln a, .ipulil.' Hi* lu. hrakpluali by a ,. .". ."., '"' .1..1., ... .... Kip tell, a ..lorvnf

n-m.iii, \ .rt Trnlvour.! ., lord I. I I.. ..1. .. .. ..1 I". ..., I. 1'h"l. "
IIP
"r..I.1 lu." ib. .ar. he lh. l IIIIUP.' "Uiib. fuj,
.1..u. .
witiw.
oliI. In wlmreofl I
do lend off for Sash J t. bAMiaK4INTI.. \.u In. h."I. w"l 1'',. ,'k." .
Why you ., :. 'I., t ... i I bill mt ban.1 I anuM I InI thrown wbbh ami a in w writer-1,1 ward Inglpniuiribulea Ague I
im< iiml
.1. .1. ulo.rI"I. .
|
.
when you can buy a pair for 7Sctat > ," 1' ......".-...11.: ( l. v IH'I..utiiiKr : I I'ttlled 1 Ala, .. '" |M .11.1.|| .| I"| uver I..M-g*. ru.hlng tltrn* lerrihly I .'.I.. Ai'lt... ."....a>lui.|.1.. ,1IhHl ." .t... ) eigl.'. !' a I'romantic i4on> I.t Among of 1..1' iMimh %gu. tin, li,,

Pitt N..'T I Mm-In Ibv I Hi of IhU ant i vi rt bond aiidilm-ni 1,1av ,
.
MilljT l.n.l I Jir lUm.baw ami Mr. I. .
\ 'IA"ii., .M., \v. iml, IHW,. tV'l Vnpiul.tr. In the ,. .awMm .M rll.l. It- Mil HI limit* I Iml 1.1 .kel. be. HMI.I graj'lib auouul ufTowbaloue < iir.d whir,
.y.r .r.t aw. I Iiitr
Cauwsl, I Mr. (.ruprietor ol IhU |'|..ular Hi t'.M, : wern tuh-graphinl. fur, ami, WPMI 44 ti-aiH.- .4- h w.Nik, .lI AlX'inallw union
A fri.li M ut Lkerx ami I.t. our 'I'm! |HMS and. of the .In Ippouikuivof t whan t.r.our.
h : re *|itloii t.. the bhall alien.l Hie n.nvi.nllont I Ibe I'iiilcd Main, Ilm nnee Lkiltlne wberi Iln. uuf.ulu. 1 ..'. I ..k la lh>. it. IIIHIII. Miih-au, heroin**, "1:halaamlI trult H II ,
iI. ., ju.l reHi ," wil II. 11. ? A i iH.t.llH
y .1..rll"I.I ra.id<.ul> ami .! of IhU illy enM :. I. I''HY' i. limit m I 1'1.> tri.. I Hale man, 1\, I bmn iiirnnl, 1. .fb* II .1,11 .Hull ill.1.I It hlnlla arrlvi In another i kapter InIbeir

....l ... ,. '&< <. .lurJjt. '" of S"I.r. all I Dv the. "l'r .l.h.HIT ; Iniclor operation 1..1..1..b. __ .I"'I'I"k eventful. li.l.ry. I Ili. eti>ry ba.atra. M t IMlor
IIP 'iMuwrralH Uarmil d.0 l l
..; wi''" 1..1'. cordially In* |.rly r. lUitni.. K.rrrtivof K.'.. and l -r-*( l>,l> < II li Mill..i ttiMIIMIIOMf .1 r..I. .1.,1," r.HH- Ilir -ah,11 hrl.lma* Ibnik I,
.I ill Mr *>wu br. ugbl be.i .rill--llw 'ilvt-ilan.! Mi.nlh.
Trb Al.. '
i'l. .. ..I j VIM thing .n.. Il | iawiaiiiMutb | IIPIII. furlln i.Hllitip- .
4. I) ..1-'. .. vllwl to (.H.l in,1 ....perl the new er"| ''. .I, having. Ibaworkliijfiueii (.of HM MUM! .|wlar srlb-hw Inewolry aluure lo I., lly ami mrlwl, In bi. ], .I ly .... ".'. arp at II j. Mnlg.H i.ry ItoM Uallou tta-binglnii II Ina.k.

".. .,.1) .phmtlit furullure an,I liuiel UN imr .I.U. Th" lilyhiuJtHl 1:'( for |>ni to a g,.1,,>uU realdnne. .,.Inlewh-n.la alrwl, whereiverytLIng I I 1.,1..111.I 'Irinii lh. |NoprpIM. | ril. Haul ram IM.. .
J. ; --I".I .,!...111,1.1| \ by Ibe new nianav*. .,r..I) | "| .'1.. ..) .f a neat w-arf pin. llr I I.y ha* Mime ..1.| e ... .... llighwu irf OIIP of ibe laigi.l litery amiM In tipw of ihi. WPH known .I Ihal ratli.r.1 ilajeltn, l.i I I Inn

'1_.... .. )," .. .'. 1.0 .. I incut r.r .< n=l l.m of gueil. .1.1 ant bank*. ,.. 'l'r l>I."...1.l lI ',>* the """i.' .b.ilgn* .1'ial! llw HPhare hi. ..I.r''",* <".i"l llu, ,l.vrewaluiiig .. .".I"" .. I' .',."". ...A.!I I..1 .hll'. .an.. man but) a of vlkOIUH.UU HIP |4ll.il>|due uf r.;....uiialOil. h'. *u. Ha, JilfiiMiH V w nwn Ma.li, -m,/*au.l. / ,II.,

I. : ever .eon ; branllfnl Illlle waldiawund bnur. uf Id.! life. | I.
.I I 1,ration lite rallroa.). awl, I Imher 11"I".1 w.l.l uu Hri
II.... I Til 1IIK u large I. I .awliommon i." lillwl .lrll.. re, wik JJ uH
.tU.I. omUli.pnilim. : '
\.1 ln.li > pn
pint .low a* .! tlollar*, Iwik pla.4-al'J "| > k ., t..r'l' k. A lad
willMiul
la.1 .1.. >
the HionaiwlHH are IMH lu : ) Ai Idh ing. .h'ln' totally uiiMl r.r ,-oa.nmpiU.u ) pti| in
T- .. .' ...11 Th.niaN.gi-mtat la pf C.v"| ,luIbrlMhlH. building "I..t.r'.. awl doing lh u-ban! 'awl. rnnuiiig' up lu ...11) dollar. nlgbl' and be via burM 'rr" .) al m larih: I,..fl..1. be..n .11.11.... ami.. wi. we ,lini it ptiH-r| I. rail 4.1 VII lu two wik. l MUH

i MI. lakei i.ka.ure .1"ou"1 HONM pb-ganl rliln* Iwu 4 m. the iiipmli.. ,! h. fuuml I llw itlPMihtn of "".," ui. AmMtwr il tk. tir.l u ,
1. tlr :: p. .1.being itli.pirpol iMir klKlii.llMlion. U.P
i llha. llwrn .
workoftberainuaign.aMl .
I .
( ". that J.ilio II Cimnor, II | pa..1 W II4RHH.I, nolber HI I I,,, ./. /. ,n ,
hl"i' ) ,. '> raml ll.rne ib4ltn, (Mml I Ihelrrpal I rou.uurM. ...Iilluunia ," | Wr I bare unl I II for ...1..1. iirHHirrn
I .aiil finVl'twu HIP ,1.1. .
known to the b( uia.M' i' &. ) 1.1. wi uruHla 11 In .
ami favorably .1 and .llur and. umln .. ttm.krt whl'habM.luipIt .
i"'I .r 1..1ul. ., awl UIPIH. Mr. .. .1,1" .. 1.1. 1.
w,1 uobby I
'' wry a toungniant.f Il II.t 1 .| |% ubt I I ,
.".,. 1".1 .." .. .1 r... .1. >lnor Ililt 'Hi IhrounU i.d| I nuiire HM ti|"u4M ib>fra>nluialuly I. .. pnT.iiv.. .,1.1". thai I I.aplbui I. IIIUP. I I. male from 11. 11.41
.. ln| hnl by ruluutary lft awl t (. |.... yenlal .'.r.1| .. .li l .led grain and fullv niaiurwl' .
ei i > r n p MW .
"" K useful a* o.laiHiai wllb ,ike I.I. | KIM* Uau, all Hie trailing wair., atajarp .r f V. I ) .lle ,.| -l..v, ai.l kin
: llru:nahaiu; ::. I "ila. _|MI. TlM jiuiirml Ubmrl '.. -' anVHi| by ill wbu knew .I. ".,1. "" nr lipa.4, ami, ..> b ...1// Oi". ui 1X7, HI..'It j jQnue .
I en.il.al II
l I'l.
0 'I"h. iH.r Ji I
*
'iT"il. I.. ..-.1.. en' _rl .Ida and pan belu lu MI uUlturm I He waiowuf Ib. ni,.l ,...,..1 in.Kl.i4wr.ofil .......'..""... I *> .r Mauralrl' '*. o

Yon can buy planed Lum* *tlf with the < .VV".t .II Ikeak ." .arch 1' W. pndu-w" i ufu>H>ii ...(I'. i A. .il..I. II,. ..rp'i l full'h. I II la eonmleij ly tin )1.1".1 lfou ban uoitiiid HilllaiiHilal
caah at traik' eililou natl hare. been f .1. u, II. rtt-laVr Jr A ? .. M< k 41 II- HIIVili.l rin Ibnl uiil.Hfi.rW e.| |.I
ber cheitper for omnnienmrair' I ._ __ >iHHg .I.. .1.1..1 a tpar, >hnpIhl > I i ne ( (tread IH ,, awlb> .
Pitt' Mill than other ej. lie .III Mlh II your 'run..1' atuv.ry IUIV I4MTl.ro j .. ;. eauMi" neuritliila. tt hen U.n tn rvr* will IIml u ul4t. In.li amillp
any iihvof I he "I" .
'
I u> kav" lakwr un our yi | iiimuuintly I I.* i. b.nr. .Id' btHilliaiu. \I ...u<4pr.1Mil. |.. It ,la nn ImluulUa) ,

place in tow | .._di", ". .. .. IIU"I'1 II. ".1 Bfnwn. on ut Jam** llrownlia ,In 'liar ,bluer .<. .. I .i.11 ,lk.|..i, KI-. I.all I. .. I Ir" that UM Uiifiiktlvn nriranaar* 11,4,1 *?* | .ile Ih | ui u lltpol .
] haoil.. .ill be M I, w* I at mark < be* llteir wwk Mill riXlllli.) nil f
lui at u ..a I _n wiping. aliip* uvakniKm "4_ ., for HIP
,
I U illum. U ..1 111.1' |.fclN< will aurrly rHH-v r
mil .
I) .In i accfUtii iUw e dry, one bit. I: Dry I '.n. 'tr "" .'. ,. ,. ., I ImJigi*
l .I I .uri ami l" -'. > .lU every 1. ..1.Nii>r> M.Mt.la' nlgbl 11. .I A.. f.r Iti toai Mpl Mlwn lliH dliiPilloii |* ihrltevpf
|I.r' ...
free of hn I" ..
1..1 I. alwai on and alwati KM ,1.1' .I t.,. huigilMiwIII la iult. vbiorniid
.1 ., A o n roiillpueloleail I..) Udiinil. Anv lnliii ,I'lli
Kill d." alwat Ir .I >" r I 1.oi.- -. i. Ptrnll .1. I .i : ". bai IHIIHH willij. baiul ru luunl InwUi
"H .1. .
I 1 1 aiilantriil. >lri lit l.u.i.w ') 'H : '
le of 'r 'olaami 'Uii. oHi Mill U U.II' t.
tra a i ntol 1 '
If. ;> lirau fur al Ly You
a i|1..1't Iliel iiii.ii I |1'i .t- r..i.. I..U.I. .ilrer "' -,,, I ..I.t I Ileal ,, '" ., I.. ., 1..11. tan buy Cei/ing fjr Sri 50

.. an I*"" I 1".1..1 I ".>.. .. '0 A ,., ., I.' ,' ''' '"" I, i a 'n .. 1".1..1..1 .,.. r ig. 4",l I f.. I I ...1. r". Hi liFn-n A"Aa for 1.000 fett at Pitt Mill.ITiiNn
11' t
11.(". '".1"." I. ,, ,.Ku ,nui".. ...r.tl. I I. ibtlr ..1.'" ..1 ..1" .001. I.. ". ." ,,,.., -down I-. ..., ." I 1 "-I" ,, .

101. ,' Iri. .' "I.r. 1. 1. \ ,. tn.l iv pton.uing .
II '
.
."iouiei* .. .1..1 '. I "I .." I I. ., '1" 11.. |iHnwai
"" .
"
11 I. .. ... .. .'..1 .. ., ... ,. I ",u.1.I I. I, VI ,
.t 1
'1
.'. "i'l_l lMuuta .,.1.' .... al ..1, I" I. ni ..h.f b.1. I.. i ,. t,Mi *
U I
., .&.....1. .al l'I.I" ul." 01.... ,. .. \ | aUkmf fault I' ". ,.. ,.1 I Ifexoiai' '., Ailan" '.. '. gnu). Maul I bum i a.1| IIJobu i IJ-1 .'oisg .wwo's .

.


I
----
:: -
-


A MR'\nnUSTAMI\d.) I: ) liii, ." |"al1 l .. .- in HH (lam .aap ,.,,,.,, ', I 1 I. ..i-.iS ,o DLOOD AND MONEY. 1 I; lT! OF' I.UUirt OF .UIlt KIMI r.Tc'L'1crn: "I.o\C. ,- .- .

j 5's i.h",nil. wpar tl.M n_' MMIkmnan s5I5." .' I 1 ":". ,., :"'' .llll. ..1.1. I 'I Luail.iii i.r |', |.|11,1| |,". .r Hi ..' ,r II.-
Mid taking HIP kukri. "Him .,".1 Ii ,::5-r:; ; : : .
: 5-
': .
".So iwTy, m) d...." aM I>".lIln. ....... .V rpl" ,A, I fl.."ss.) I. II a fpw mmi :,: ,: : 5:5-5: ;: Im55 I .5.,:IsPr..nr5! ml. r Conslpeas ail Shipmasters II I IMl j 4f ''. '' .: ,

?NtI.. Mr. linrman ,,hpn hp had pnnm s":1': ant old A rharm 'Ianwl, ,n'. 5.1.'s'5., II .wi.m I kp|.t until, .. '''' .'' 1'1 P'I' .n'' 1. f* fui.lr: .

J walp.1, ,Inr (,-. t.> hpr frlpnil MIMSly fa.s. '.** .1.( .. Mild., IntiphinK JI'11I1.A -.until a fittniittil. A""" nIna "III.'. sniPing "I ,"." n55, I I.,",5'' 5 h .555..'',i nr.l .'Ikal ii w*l p.iir..) I."i.Lank"ur. HIP Klnrmlnir. ilprpninn| | .s.'s.sps., : | .iKn I I IM. I I t S tl'I ,Mr |I' \'. ." : : ,

...., wh.. ha,I jiwt' arrvI.I Ho M"rry w.*n f.ir Hipir 'Iwiuty now" A. nh. .Ip.| .5 him. "to. y<* not .. ml. I,. I ,.,Sk 'SI' ..1 I ii-.nivrlhp, hI..5' 'i. l'pn : ni :llnll.l. iml:,: I I IIIBar ..,.< :\ J' ,
thrall I AkT. Th.ifnl.rn know you .11' In'Ilikp pnka. thi glass rap .lro. .1.1..1| from itI I" Ii il'1'I p'r 1, s-, In,, r u:itlnr v.lpr ,..rK.rail.in.| :. rhi p ,nl. Kill, I-. ,vfi'mit' Association. l
"
Ui
hints ,
: him had. In.-. Iy HIP wa) hut I I,Ianand HIP f..,. thin hp.,1. fpll oil"No 1.-I I miy pp.l',.-.. Im-m with 1...) .a .. "I. .. 55, 55-Pi ."'. ... ,."* ,",') PS il.lit IK.I ... |"lii'rlritinn| iml 1 i.' 'i

I do i .k,.. jiMly .. ...... ,' b" las .r'I.I"' | SI'S pusan.aI Isst'-I| i-.l...|" l.Ull of tin ,l..ill/, : i
makp mr part '* aa my tI. sPIN s'rs..nP.isng' 10> p. mgniA ni' i'.n .. pour. ln .Uir.Httfii "urt JJ l
\. a r..rpiip, anil thiil aaya, Unit I mini) umit-r, I M.'in you,. MM.. Stylmhart. ,, "HiiNi-vir, ,.!).! I rmiwin yon ha.l 'u-. i iinin' ,. HI*, inn .iir |, .,. .",, iI l IIM". ". I 1'0'' '. J j ; :

"., "ft.iU1' 1"1'i 't' ..ml lo h'|,ly In Mass.. I 1."lARn' PIplantation. n.4 Mul my Mlrr.' MIM. MtybMi sail I 11 I' n.r,55's'' 'Sti.i .It i.ur |p-li' li.l trim.,0. :It' :I. Ilr::: ,:,!. ; I ir a'Is'.Irr I lu m I" '. t I
n.la. I I Iho aftpf wlnlp, mill fprlmg. Mnrlhliigvpry ,urm ".lal I.Min' ,. Hpr. .Mirei.aiHnuilwii lot il,.' t.I| ..,ngn, i.r lIp Ihal ni .' I. .
M. "" I.-. put out a iMaimn* n "I I no km nor hpp.1 tlipm a 1 -
l.maf.1 ban .,...H...,. in,r ." ) ,.,'U"" ,' nw ,''.< hn a In' HJ, .il 1 HIKUI uiilii.l, Bii'iiinii., .. ., ,' iT
'h. r I",.-"., .... annul" In I I" '..P hprlalhpnnp ),' I... Th.-rnt.in. .1.| .> a.),Iml. lnnoopntly. nnrrnl Hi .1.1. .it.. nn-I .'. .,1..1. ', WIUHPH and '. : .
I iI.ui, ami HIP Hittir i"rp.sSPit a a0p
I hot. ml ppn AlprTboroliin '11..> faint, nJ tt d,..> not In. onVpnhwp okl. Iran. iklllrfnn.iiiHY' liiiliraiHlnH' i'v.iv. j I ( ax (r. t I ). I f ) :

, J f.ir Ipn ypam." Mi." Hiyh1., ,lirf.nnliKiU "..,. I aiaurp fun th.>y an very Ami km.. ...,1.. you p.if lipllumIhul I ai> ,,uaiirppMi: s-P :ili.ntanit, :. |,, -: lirpiialiil. ,'.11... .. ., lli'llh' H.'I'III: [ .
., 1 hi. him h ill".In" -il nlijii I i an m I ilrj Jl
II"
I "awl I y.m muni h.mr how I IMH nl.l -..., dead. INIMIIK: .k_ n I imkl tasait rlort. I.|. inralio |towin, .a t. k. 11. nfm' {
,. .Pl.Iit|, 'suis I lit HIP uutlp.1 .
I t r-i rs'sass a' .4 ''hl. 'h 5 5'I "5i5g| 1 .n..h
W pngmtpil' rnnp Mi. PsiaIts.. dint from I lipr, w lisa. .
I mi li" l p WPW .. .
: : ; ",1 II." "''. .,1 .151 1 ss. i.r lliiM.li "h"I In't ,It,.' ill-t'in.' injiili.'
:; I .
Mil Maty P.571'sPsrna.issirslls't '
Imppt mitnth 1 in rh>rpn',a> I II. I* ....k. t.k<' Thornt.m rs.n Situ r t 5 & CO.BANKERS
.. .1.1.1.1.al..II.I..11 'il ". -In II 55'S i 55 l .if tin, LIT F. C. RENT
,IHIP I i. .Hy l.. .I !him and tluiuKht Hint 'A. pliyuli, 'Inn annul' I .k.urn. to Lop till k-.if of life Imok mnyU 5' I,5,55., 5.' '. '1 .,I 1., ., tin.mlll.ii.l.irp .h,1 : 1
lid tippil. fair. iinwrllk'n .Ix't.tl ,I 'h. :-I.'s. ...s.,Pln.nii.s5, ,),1 ""I .,1 11. "s''s
hi I.I .IIB II. nnt myn ".n,.. Hill In haml thai fcmHniwnnaid .II.55. a ",."" .", Ps'f"as.ana-ls assiss.ssis ... I, *,. i ,.. Or.iliTi.r l'ss5tI'' i i I, p. st ,
rn."II
"nipv. ami II I a.1 not Imfi h ..''n. .HIPfai R-rarpIv "I, harp .ljpn HIP indirrrt : 'Hi I.' I I aipl Hinll. i.ss- ilMiI r ,:1.. KnlKlii.i.i' 1.1. ,' | ,- I., .ts: ...s I II. Tit hSnll. A.. ,.1,..,. : ,,'
>I li..m." .lip) Mid. littlp I.,tt.ly. hi i.au>. ,<< HHwi plpnt, It at JIM, Hurt, I I.h.,1oI .Wit llfmM i.uitIiris. SIsilil.. I"h.:. ",",..5-.,,. .hsn ., .'a 5 5,11 i-. r "I' i 1(1111.l.-ll. : ,| ,Unl 1", ,
ailniirp' ni,<'. A I lilH* minimi.. .ntan.lmKirmwlnx '' I nil IT,.r Ihprvliy' M ly I font ymirhnrolnt. I*" <| |KH"n,. kiI.p: 'tnl| In.I| ., |1.an I Ilii, ;,mill.in, .il .i.'i"l: .1 I ..,
i.i i.
out, nf my |w_...lii a |ihntufmi ( .'I' V.H ..-t ;' "" ,P.' J j..5 I itsi, ), umlIIH .",1 '. ,'. "'. "-... |miner '.-il il I- ., Hm. I'M I .5 II, I II I Ipg The National
Ir M. rt. ,. ., liaalilr g, P Pa |t"-l lilt luirit lm HI'-in -- I Bank
,h ..f an iiKlinhman; H-hum Alpr
%pry nm.'h, ,n4.... likp in "l 1 knrprquarnla / 1.111 wa. fli.ling p..'Iln. on -"n1"I IIl'. ..pr.l' i I" a-'Ip" ,5 Aou'r-n ian lnst.aarrpsks. r.ir Hn. U i,. Ii.r. Ilip, \iss4s-, p'' Pcninrola. I i .
fl,1 .1".1..1.1" _
Afu a frw d.,. colilnvwHPPP II. with lu raiimmv, ... MMMl : I niel, a 'ss.sb iP"t ii I l.ui il .1.inhi, i IH li. I -.r n
m...n..I1.'"I awl "hangi-d 'pUln.l.lup .-.. I) Ian. HMI .'v.t.i.sg .In.,,.", hi..
 • ni aft* tin' at itp i | u,it.ititMnin PENSACOLA FLORIDA.
  *
  -I I \kiH-i.. f.rl.im fur n'e..hll. ."' .*.. Htvpn Olk.ran lightly, ",.n HMurivel i.iin|, ;' k, mi..; i.1,0 t piil-i. i.f ti.t..is.. I' .alp* In iln r'Is'5, sr'rshI spI | .lInt. point .r 'HIP i.isj''ti, In run .,,I ,

  I 1 ki...p..minp .. <" mnlpnUry, on human |nth to a aiininur liuuw, Inn iml ., \11...iH ala ili..,ilrr* HIT ulliri. I:,rslsa.a, snI maoIst-In' sinayssi ii. 'a'-t'; : I ri.Hli, i.,in i milt I Iniliiilmil' P Bought and Sold

  tiattirr. 11,1.'lilv. \N P ha.1 nuxln. frnrndiionn ..* '.h of .hawl, Lit tiara al aftrr I assP, rIPs, al'I"'I, Ih". i I i .t>. ,iiiul I Dial H I. HIP 'hrll/h' I
  inornlnif 1 I I hut afh'rni.m. H hpn g .. iinir-i.lt-iit-: ill "rilul P Pus 'Hi. ,. n't-ahlal Spat"si's. .11.
  Inn lo 01" ... .. iII nminma, Htahinn. loirlvp aol psssn.J s .i's's.'...1St" .'Sb. isnI. a. ,Isi.lr.lfli.lsss.s"". .., ,.. ......1... ."..1.1I. | ) with Iliiir I Ss't miltu. ,. I I., ,,I. ,:55' n "i I I ,", 5 .
  .. r of ..ulmiiiialiinI "llltllll.il I ,1 I.,. I'. ,- "'., t P '".HMrH.HM !1".1.;: : .. 1 1"'rl"l .. "I .. ,. isIs.A ..
  .till itrpau r | n ) my .l nm to no HMI runeS, Inn r".m .". '. "'1., I PP. Ii. t""I"" ,, ,. .. Hill' |ilcilp| Hull, > |1' I .1 sn5' '1" "'"' .-
  .I..ft on HM gnlhry tnM'' % Hluira hecaul ,,"....1'1, n lh. nlvrry ",. whirnwniiiiil 5 Wr hin.. ,....! In.t mul I In- ii- irs"I.. 't. .ho", nsip ,...". : (.nil Ps.lliinn, ",,,.",,'.. i's'gai'sPis'.t' l .. '.1..'.''" ., ,,1"1'5 :''i'5"' ., I" I,
  .. ATTENTION GIVEN TO
  PROMPT
  .I, If pimiinK in my' nlnni p, IIP "lireto I al HIP fist ..f the irardun. S !hill < .. ; -s,,. or. .. ..nlr" .-,unit) amilotti "ii-kasSfl'siha-ikp.fainns,1s11' na-i |.nrlt I'nl Plpsss'n halt' luiKpti'r In I ll"' COLLECTION

  HOP thpin, !Kpniiiu"i Hum.in'. nnto of.uttmiiwum n t ,,, al P In"ilisa-ast.js' ,ts-niart. WHr. I .lll: no.1 l .in. I.H-IIIP.. i'is's t..iik.i"r I :5.55'5'SiisPaa-las-n'sisi.liainatassP':-r.ns-i,' 1.-s ins.",' f.sr.:Ii ;Irs'sSt .Is-Ist:I:: I ,iiiliiillnl| 1 I:i ssI- it Hli, li.I.IIP mil:,mtami :i : ",il i'r,:I,; \ ..0.| It, .t.I ", ,, .I- ""I" IN Till' ( 'm' ASH \' it 'ism' .

  DIP |,liotnfrrnph ovpr nhlrhWP .. .itfiuhHl I it al iso.-.. 'ii,. Ki' U'timnIhnm I. 1:5: p.-, PIipi-iakspstwlir' .no.,.ho'o, ailing "i') nil a I.. biliiti. iPitnilrtsijj : "I1 ,,i I .1'.I"l."I'I : l '5 l 1'1"I. : I ", "
  I hail '|itlarrpiil|| ,1 K...e thai lu nnuhldratniy aiu.k. a iKnr, aa IIP Mid: -5..5 h--5..1 P '"I') "'' "I" t,I,nut -nut' 'Pt-st's I : 'HIP, fun "Ilie I ttii'als.t |gissI l HIP !I... ,0.,II.' I Sa1 I I", n. I.
  : I .
  It if IIP hkp.1 an'11" my aw "tI.o'ull"I. "I 1 nlii..t f.Tl your sni..lngiasan IM-.I. I inn' i'r| .mil I s-, | mlt, 1 ..'- Mint.. ll... r,11. ..r imaliinal S S.5 >.iii" ik,' I gruili-i ipil,m,Ur" ,.; join .II. n--l-i: I

  \ l .. I a.l.h-,1 anntlipr ..."m...."d. Inmy in-pirntiun. ". I ... Ihl"kl'' of you' ,.5 i,1-til, !; M:": i .1 I, ,il I, 1.,1.,I ,"h.l -.5' '.5.nt':-I in," nl IiI.sl| l : >' fill. u., He 'lu"r,1" ,.llu .nrlilHiil, assisI ICfllKMI. I II

  11,1.' 1 hty, a trm "( IIi.$. vI\...I.4. Inkpnfrom UP -...*..01'", hy I." now. and .... I -M s ,.5 i I I. ::5, :" I 5-- I Ik, ..llM S ;5 I a,: n.ril: :I.,:,n. 'in.-i5Isin.!i : .Iii'r.I :: .1. ": : aim* inI :; i iI. I ..H. H Sam Waugh Notice Shipmaster;

  my lull Hlnr* Ihat, muniinK I II. iHni-Hy donn "| IH r. "I I hatp 1: ,"'il'.. Kilip p5.s.s| l :ilirrlitin I I'I III,,:."' Imlii'iHil, nul ,.. ,I SPAR MAKER I I T M. I.I I h .
  .... n. t.r .>...! API! TlKirntun; .IH'kit Inl.." ,. you.Mitry' will, 7.suIha.5 I |I' "I 11.I ul" I I.. c" I ''I.. ,In..I,.II -. 5:5:in It m ill P. li' ai IM fmirIIIK : mirlli. mil tti.llh,. ,Hn. Imp .,t.tnlanlorliulivliliialaml ___ I "I:_mil.:: I'll\"I; .I I '
  .llooo ,1 ,, : : III I '. ', .il.lll.ik: *: %5 i.ii.l n. p511.I i i :>- \. ni \ n : 'i.iin, r .., ,
  I f. II .Nmlunal .. ... LLILtrrtT ." .
  Ii.,..'m t HIP nut dnr. I I" -I, i's :, : .- anstfst ..:.il i i- ,ntlliiThe I :' 111. J ,,, .1. '" ""

  'lllvniK nIl nami.* Hlu, toud wllh I.. f,.... ...rt...., In.r I I--,5 I. ,, .." ..11,tn", \illr. >.. ,1.,111.:lu us'ss.r' ,' :In; "site m.ll.i r. Hi. I \ :II,,,I "!1'1"| "I ""I"I I I III., I, I II 1. I I I'' : ,', ,', .. :, :I,., :' ::I"', '; :'

  ":VHIP. ...... a f..w nrit wriltPti OBUipluwkof ( 'silt fllPd. up.ni HIP rivpr. 11.' .IItII., ,nj-.s.'s.P nl HIP" Hia'lh' Hir) I Illl' NM" I I Iii 1' I M,.. 01 1:101 i IIIN is TU: tiin.lt I il I.,;.11"1.I .r. Ih., I lull"I ,' ,t,

  my note. The cnitkah<''' -N,,. HHT. c.Hikl lm nothliin you ,."uldhuti I OUT ., p'sSt iislilsIi'isP 1.IMIII lu wlil.li, inid I .I :. : ; M: ti'Puilt, IV 1"11 Hi I r, ",,1,111,/ 'm' i '' "
  TIRED : : : ss:5'S' .
  I", "Psnnn-.I.. is ,. I" :i ;:: : ; : ; ; : : I i .I S :, : i
  ."f my m'liim, .IP mid, wa* umnMit. ..kaUp, I toauy to ii,., Ihul I a .ull wi.h, tohiiir ", .1. ) "j:. ; \;:I I 'vi'(up, ll.i Ir Isis Hi- mill, ss'.r' al ssli,5l:5i "I' "I 0 ., nrrHHSF "1.I." I" 1150: A.. .l'l,. 11 1..1'.HI; W ,n.t I II "'.
  lipliimp.1 loiuy ilmiMon, "n.' .,n." h" ., ." .. -- 'I' I.. i: I r,u.ullli, .. all .I, Piss' In,m III., rei 111\... Ino. I Ii .I. I iMIm.KX. IlKIM, I Iii 1'1'

  mill. I nn* ... .111. ..li'nly fn.<.P U... Im.v ,ilnl.luHith 'ilsltt-rrssr.sPsts., >hpuldiollly, imp run n.tf\ I ..,', I." ''_,"' .' "...." .. Bread i nuliim" .",,1 lili',.".. ul, ...,. iini.inin : MI,. I-, ..it '. Iisr n."" Ilt5r'ssi\ 'In. t. 4MI. I \im, I. .

  fnrtituilp" h.. "...., bid im-an |Mdi IHHV on a iiiPMti|' m .." H hut i. ..sjr'uss ilI v Stf of Life i is I ".,.1.1.p ....,ililillu'm Inli.i.'p, I.i A. T. WALKER, ; ,
  ." BROVN'sliu HIP aniu- sot P li.ilii.r- .r mltainliiir l .
  linitv fnn-H. II nnnml. P I
  I Isis'. I. !Kpnlkiman wrist \\ I I I ; lillr:.Ml.MMIIll. .
  UlllMll.,11In; ; .MaKcr. .1"I.
  -
  Ultlp. M... 'Itnrmun ... | .ilolllI. sink t.Hi to iMtir me .Imply a. u iniill., r liiihlirr Stump
  I... null 1"1..1 .I.I I antnntahmplil.An.l Sillily"Imtv. I ,IH I.mill I ..., sr P In .. .'HIP, Un .!'rp'iili"" WPilpmnn \ \,1' 5/
  hail. filrthwllllllHlll' r .I at Hn' I InmInl Hm srtrrIII S SI I \n-/ .im''' ,1..1. "II, .," ,,I.
  you* hati nptpr any in an "1 wa.t I fn>m ) "" toHIP ''I I \\i -i, 11 IM nif: i ..1.11 hIP I' I I I llu' ,'.tliPi.l spoil'.I i.i ltstn ".,. ''" ,,.,, "",1' ..""I.. : "I .", TATE GARY,

  -Nunp: lothMiliy. 1 I hav.' nut noli. nllii.iimunlic. full.' MIM. Htyltia a ,'",,n.1 .a.P uur_I .of sirS K"pyp HH"> -' IMPERIAL BREAD ...fl.linn. l'iItPitts51ssl, inspp,,. :inrlt ,. : ".;'1'::"'::: ;,I, :, .i ':;-b:' ; :,:.,n" : "U"" I'

  g. o Illnh | P m5 ( : in P a S .11 km.uliilp I | tin Ii lisil 5,550', .
  '. Hi ,nnKlit lu""< hruipilHIP 'I 5 '"'''S" ,, :,', .5tnMi,5 .. ..".. ...... r'" 1..1 it's', i nn. ..1 I "I .". "K'II III- I iitrl I -I\MI' ( 'I'I' I ) 'I'I.tI ( "(
  InHiPut """ ,'...... HMI .lm nn kmiprk .vls, .n iisr.n'rsgiIasoI 'I"'i, Pa.- ... :- 1 .,..' ,",, ,u I I. i: .I. P .:pasp 1'' ., .1",1".1., Ijln.rnu-11. 1".1... W.\ \ -ins.:: .r iss..L.IiaPl I I -. .l. )4tJ.. :
  "
  ,.,-l n,... anti.' .?ihmil I ha... .,,"1..1't and' '* HIP, nil." .,,, ,.nmid l :"i ", ,'",, II ,' ,h.. 1..r..I""'', ,,I ii tI." ..I I. \ \l i \IIU'I
  ,- .1.) Mid., In a 1.1",1' ,. aanantic \..,.... Iwiwn womnn innn.. .. K.. h.. I : .. ,"," ",", ,,1,I-.,", '. ..nl' ;. Hint:,: : Hu. ;' imlilli' I luml-. Hiplirrll.Hitiil I : I i'EsS: I Pt I. S I ... \ I' 'V III It-, A. -
  at ant n urinicl'ithi ,, ,
  ,
  woman H | P
  "ypl a r ," n I Hu I, H ars-oru l l.ir mi. .
  I I "" 1. .1 o y"' | | 51115'| hnl" I : I I I" Aihi
  .. alas stint) I | Hav 1'1"I"
  I h" fortfivpn lihn mnn' H hn Invp. h. \Vlml "5-1- 5, ,ml -,."h "'. : s'i t iimiHui,KMP fin ,mil. I 5" |I' I II \. I hI (OAK) AND PIX I.; "'unH.( )
  I if ilmmmmil is.assl-.I) .. I'I : : : I a'J '. ,. "in. I"
  ingaiussisss \
  -\pr wrIlI tin word I miiehl :'.) its' -THC \1,1. ",...1. in, 'e|"i",'iihihirami. "Ilial, .1 -I \\111' "H 11".1"1\.1: I l \
  'liiilmy 1 mss.sstysi.nns.t l'.. its l>itliHith I .. M V, |. .
  )ssu.sg ."n wi-nt s.n. .n,1 ,., ,II i TONIC .. ,' lumU, nun lulil r.., sps| .-uhilite |I".in.H .. ""rp.I I ,. fnini _ii.Ml. ,I...iuim 'In \l il.aina in II mln.l. ,
  ,1 t I
  ,...... iu Mr. 'l..wi II nay. Isis, -. CrgT VI "- 5 I M 5 I'\'tI':
  ur -.11|| Inwin I nuiKl |" i.k I t. II tnoadiunit ''. IH ,Hi. h lull, ,h...
  la"II.
  and I on.,.- |lr..r" m4, "....IIIIK Ah*' I : naMon, atcmn., my tanS J.II' ,; ,: ( 'I" '" ,( ': :: :i,' M ; : r.-j'rxcin0: | '\ 'I llu I nlriiKiilliin. 01. nil Inn. Hintilu l'r\s\i: PIP l. \'."i "- ",.."\ I |,iii\|: | | r. .l. fi at 11.5 'is.,. ru.n,.al>"/. tni-inAi, ss fll .i 1, '',|1''S Al, :,,' ,

  Thonilon, in.ml, In d.'Imm-p '4rs I I.., I t..II ynuIhat I \, ",..": ." .., .,..., .*,. .:... I ,,., I I.psi.i '.(iiillt "I"| :'" i :iillal' amiUlH.r 1 nrrli r: .\l I. i.ri..' li r: I'll 1.1\ n I I M'HUM MI II.
  1 h.. MiliuiutHm a Id''" Ms., H'yli* .hat I : I I.... y.HI unrpaiMiniilily, tsP.is.liy. ",," : "' ", ':" : : : .d, ,, ; ;: ',, ., Spa ,I,il> Illh. I'"'' ,iml,. Ilii. i n "sins' ;aP ... "" si-i n.. hniialiiii. III !

  just gsa 1.1. h.r frnnl. .hasP.. n,< IMDwnrkl null nn nNilt.thnt, ""|1''"'' prnl.and I'- I .. ,, ( t JI'I''Its.: IIIIIi": .hl', II: ::1: '.. ililnt. ,iml ili.fiitnin, "ilIn ..". Onlcrs) {, Mzlit itr ll.i.uHARYEY&HILLIARD)
  .....,h..r.1 ... 'h,' AisrIss t'k""IIIII,.. .1.. lIon my with, a k>v.ttliiili ., : I I"a 5 555.0 Ii n A I 5 I. Ir, .5:1I"I ill II' ,,' .,1".1.1..1 III-H.I I BANNER OIL POLISH. I H'nht'.11), .I mi' .

  Inn ).. ,. UK'. H ii..ii "it IHI .UIIIPkn a''r tim 1"II"'nl ypara ..'111I1( nf mli .II : ': :: q: ,"5s--i', I-I...5,5-, 0.,",... .f'. .if' 1.1 I \.1"' \ I 'I ','I'),' ..I i,..," "-, iini" .

  ",, n .II,.... Hint l In. Thnrntmi hoP. ant-I Id. I nml HI,,imrulion and vvpr.prmpntIPIIM 11't. ., '1, 1"1. ar I" lii,. llu. In, ,hI nml, P Mil.it ..l I "
  '
  ..tilt. lift Ion '5. .".1 PIus naSa /grndimlly. of hi.|.'k-wuu la .' un. unipii 1 5 1, I 1..1 '.,.. ".tssios-,5, 15sI. rip.esl I lit s nml' IIMHIII "EVERYTHING ON WHEELS.

  ..,....,1 I alir.mil tliul I isis, .nirnRuinpnl with, .rNl ass-I,I.-lurinic-. I luiin.1 hy HIPM. : 'F : ,P..',. 5- ''o I": '..."_"tIn..t 5;I"", i.,art,54 5,5,5 p. ,',.psi'l s 1'' Sin pars I. l.hl"l I: ,",55. 1."il.li"l"h.i"l.i.h.I isisss i ami I, .

  tin Isassisini ssssssfl" a-sin at a" ..nI hava lirnti hllo ssI loll" .,' i'l,5ft4s.i
  : tit IIIIK*. H hi. Il you nlonn ., S.s's-. i,1 I r 11 Kltiln .I. ISii' 'I| 15515' .Ii I\-
  TII .bp 'nrp, HIP yoiiMK ".ouim: IPI I la"." I, hI. tin, right In |ili,ail Hi. i 11"" I .5 I II I I "r si S ... rio,5,555,, ,5,5- ..... I Inrrln, lor iujiiili.4, ruitiil: P lln.ii l, \ I'II"H; 1.1 "I'
  I l : 5, 5 I. I I.s""" I I ., t',... "." Ink of: ....mtHI.: ;: ,IMl I-. i .
  aPh.Isar..ssg.nsnrt.'lhsstnlssIsn.Ils.njsitsut. i Inlm HIM, riuhl M,1"1" ) li .1. williinllnit : +: ;: 0 .1. 1..11, :" m 11 ni ill L"" I ul 1 |I' \Si| -II \ ,1\: M.IMl I

  l. I hut nun.* lliuiiKlit'" >hi. "..."", to. I... I ILo.I..I. .isa-I h.niPM in HIP limn.. -un.I lag 1:; : = : :'-5- ,; :'::1'l:':,,gits-" :.': gsi':: un, ,n':"I P";;".I I I, I:Iln::; ii. .. ,,:nl: :.; irs I in':iirimrnli.m. I I i', ". 5,5'S, : : ,I. .. I .. ', *
  asil I lie bat l tar nh ...-, A" or ProPs"1 unionmil, ., mli r. 1. "
  ,
  thuiiiili lol. "11".n.' .., 'II.rt Is.' sn5'Iiss. inMi .5--i .. ,,5 I ,, .ii.l P .is's-i. r"" WPp ., MAM 5' \ II HHISll: |l'I.nlFit.-I I'
  i-P.s.. thiiiir l" alI_ l "I Ih."r ..1 I, ,,. IH '" \ I' 1 .1
  "an Kiypr".1 nifirp ''''IIIIC '." I.... S S 5- 5. n f r Pas''.5) niiiilii 1..1 ii n. 11
  ', havniK sPssrissgPlss I f.illiiwmj? ...awm ) ... a. aori.gss: n.ats ,..., ,...." Pus r "- I, M,. II" ,5a) ir'II.m iiiirmil/.\ ht HIP ni't.I," i",'....' I iilIsI'IIlr I.. I. ""I i "ur .1 I "i ,I. I ALL KINDS OF BUILDING MATERIAL.
  i ,
  : : III. "I., I'll I Itiars. II ir .. imliiinn, ,mul, I i.r Ii.l I ,
  a |Mir, i.f riHlliU lit lwrf t "us' P.'s 11..",.. .'sr5.. ailingfmi .i I '
  l f.irIlia HENRY'SCARBOLIC rI-iiI-, Mis A. Couyh/nn
  M !h. hmipr 1..1
  Miry '> n. lm | Ili I
  I IlihiK llu, ",",",nm, '''I Is5i ( ( ) ) ( 1 : \ )
  I $ wwlxxln .
  liiuil.n .
  l.lmhliu -linlll.in t-rr.iP.is tiP: I Mill !I. HANNAH III I. 111" .
  :; : :anjiiiliiiM::: niniiiiiini, ; h'I:|,. I mil, *t.: {I you'' II In ntruiiKP lit my I...,. I".. miilipil W. J. '''' I "I''' ,ssi'ss i ,. I-s I'' '5 1".i 1'.I. I, .,I', I '" ''" rCHXxn HHLUa 'TIl

  f .. ,. irnm' ii m SAL VEl | l..' 1"'Lh. I i. 1,1, pus," Ins ( :
  rhaiiKH In r | ink as-sn i i yil I inSist ."fan, tin titility Ins I t' : 11. Ct'I'I'al Ki'iutr Shop.
  tlrl'li
  wimlil i tIn'usa.nisn.l : I..I .. Pals', ..nil* i I"", '", ,imif n..k I : i imi .llltm
  ami anna IIIUIK :. ,.rt h..rsjmri milling ais> 5issii.n Powerful lloalmar IC"L :1,0
  liiiriiiuiK I i'In..h. I I.y UK pyp-lliU, I ( I km. Ihul my liPart hn,I IIPililhniiipd > ,'ri Tho most Is,5* "J". l,4iii.. :nml I h.I"IMIII luilull U. V. THOMPSON ".:..1'' SUM" k IHIISrllll: -' ,: ,' \ ', 'IIIc1'k11cjro1F' | | .
  him, ,. win lh. Ointment over 1)sscovcrost.Honryis i ,I I I" I IN t I', I. .IIMk .\1..1'11" I ,upon Hu |,l ml.II, I sf t'Ih.i. lilu"i ,
  'iii '11 hpr I him Imiiiw yaa i II. iiiii n, thut 1"0' mil'ihp 5, ,
  mil, ; fi'nlure IIIIKwan' k,i>\ 1"111..-. unllilMini ,' ; ,miwlalmiyii: : :| nlitn" C.bolo Sa5 nncuraaB 1"1 I us I.,1.1"' | -ll.r: I r. ''I I.1"155 "I'I".i' 1,1, n "i sI :" : Cnrr1ngOR.
  I .I ,.il.., .m, .. "H". ..i"" .," i :
  | Thp "''',,,'n ......1 h,'r (Hirrilily |si.ans, v.5-I, .lipprnik'ly. "\\'grow iUH.- ,linn ill .\. H'llllH' .
  \i milk-, .
  SPas. nwn -l..vsl l ,lu r till. nlUil I is.., a ttlii. .how Iati5sstI7, fm u ,in N H".;,'. Carbolic Sal.e cue.R'll.o. i '|1.,1 ,
  I .. ) \ Illl MIJi sspss'III,S of 1 lilt- pint |isP-| a { ( : \ Ill'r !
  miriw In. ..f kivphlipo. but .n na.l I! Tnuht >- .
  vlviil imiiKinaliou: h. wovnn I.ssys.l" I Ion Hanrys CarboilsSalvo isalaPtr.ts0l iiulornilillriilloii, I 'inlwiiniiiipliiii S i iiimliinph.i.il / \ ..\ 'I H'.I\I: : 10HSE'SIOEIXH.\
  >liphalam>pilal' ? ss''Iusk 1 fur assrtiSgtsIa MI.,,,, a fpw .1.ly* In your hfi. unIIIIIIP ,1I I mul p I..nf. Ih.. 1.. ,I ,' ,," .: : : "
  stay Itli In.r sI.nin! nl P.I,I fk.n I |pn ypnra agn" ; ; ;'. Cabol. Salve oureaPSI. I' W. KELLERMAN.. .. pitlrpPrs. 'ps. 1' i 111' 5 StsP1: 55,1.0 l'I''i\": .1:11;: ::. r\'rlli.I"II;\ 1 \I"I..1: .

  ansi I.. .li.w.liimU', Mt.. IVinnanThiirw I .Nil I n-mi'iuU i oilh 4iniful, ... rii H"14" 1 I. UI > .n i i .1.1." .lt" II : : iiiioti:
  r n" um. boat'sCula. .1
  .
  | Salve 'jilnfox
  Hon Carbolic M P. 'I pi.ilnl.ili.iii" i l.i I law '51 UUI i Street I''IIs'saliI( ) Ri.
  wurw mi-rwl 111'''''''. alss'.sIy,' a** .. : "I"\: \ :,: ; : : t: ,
  y.HIP Y'"llIIlIn "'Ih.lw."h.| >. I rii,: \1":1.I: ur Mr:lillilN, IllI --. 1.. |. : ol liil.lii-ii, iimlir 1 I II IN UIMIIIXJ. ; :
  ,.nn.l, ll... luM ..ln ,, MUMtliyl ,. No Other.I .. ; .
  apnililn.1 < .. .. I. AsS for Tnt.
  ; fix H..ary's
  a 11 "'I' HtiNnfc IIIKI. tllul I i. 5,5,5 I i lii.: "li 1,1,1 I Ii tinol. !. in HOI, .h"I', nml'Ml 1 1I .1
  ? .
  .. I... ikfiuit,..... lniimiinx I Mis : ; ; ; :::: :, I ,il' I UN I > us 'ii I HH.i \ I
  < pni< ml HIP m > : whnt Mpriilp I whin ,OIH t'sn. ., nm 1 .' "'" \ 1.1 ,' ,' : ,''Il. .1 i I :ill, _il.: ill I Ia.. r >| 'r'. ..'. .1 ,1

  ansi. sons .,,ii'....' n..1 i.arohl a (.1.. ....' 1I. hIWPPII <.- iry hfp w ,..\.. .' i ::;m r. n ::Y as :,' iTsv York .:- i i II i>,lii 'I.I 111) I nil.- 111:I 5- I ,. T.> '..Iill ll. Ii'I"1!.!!! ul, 'i''l';' I, :I I : : t in', ,,: : ;' /, : ,\\i.! 5-;' CAUTION.

  n Mr.. Ik. "rm s ll> ilallKllIpraiiiliin Mi. KI.> l.. nipa.urv.l hir r,1 I"'jlll Irwr" 55 I". 5 : .' I'', I :: :;Hi:: i ii., ,lili .11. Ih.M.. ::HUM: rl 11r ...'il 1111..1. ; ; ..:.: ,II":1 ; ; ,

  .-II I liuml. I I. )h. Trlfkll. A u .hp Mini, ornfiilly: S ''sr.s, ..n M.:loili ,inn,, klnilI X U I lull n (finInnil, I ss''sisss', I laxmlHp ,,' ,Od ,. ".1 I.,. ., I"" '' / ''
  '.iiilrmlii.,. "n,'."..l,.> Ui...., uuinnlwMyaU.ut I .\.nir nmmi'l 1..Un hum rout HIP nut, i I ,mill, ._, I -I I III nil w.iiL, 'limit lm., I I.. "II.,:, I'\ ",I ,,'" :. ;-, ,: :7. ,
  h. r"I1..1. ..' I" "t ",. si--s-i .1..1 1 .. r .11' .'miu.1 '
  b'l' (. anuua .\ ,15,15''i5 P al HMI I liaiiiU oliiSUUMi. : ; '
  :; : :
  I'ii-t.s i 'Ii's. ,5.,, ., m ","" I ,
  Mi oil I. -."h in 'lineman isgon.tts'r ; r
  I ', ""III"'III"n1 Thn ""I waao A : E ..: ,"i ,'I.ii' ,.. nut I .ls5, wlml' kliul.f."ik' I. : II I' 'U "". ,, /, ''
  a MI. .rlnpvu I.HPH to unvlillKiiami .4 gansit .. ."". ""." ESTOl I.0' .1"1'| I I. .. il". HIIP.II.I,.ailliitt KIIII.I. .5 1 \l\ 'I 11. ...I.II.h".1. ol.I Nunumil i I ,. ', "'
  oiiilliir, "I wan lukinic Ihp nasal lisa rplhH.li.iu Ie", rlitttprmii.Mwa: ,, ill. I iirplill ,itli mi. a ..11 t IH. -l Is. I. I H. I h "i GITtn LLP o"I. '
  11I1", /
  .., ii,.. i ""iiiw' ''y wlirn yf.i i.anw in rp I "',..... iiniliiiup.1ril. .'.i ...1. toindiira A" I -'s"., km/ !ssn-sslrt'.sul.h.r. I" is,,',II".1'11I.I in s "" ...MI : ': :' :" : ; ; : 'j
  M,. J. Wales Mi.s-rt's mnilinii, .,. oilli,'i or "llli..ul |1.1'' I I II o""IR'h'l ," sSTEa { :
  L >
  Ri.r.lii! ll.ir IrimmiiiKi Trliktl| II slIt onmiKMur thmiKh' M4a4 i-. I U' .5,4, llu' sIns-I-\ I 'I".hl| .111 i..,". .In. I Is' ,si In ,p,..- ; ,
  I. iis
  I .5 I, .iiI ''
  .........II.. I 1.1",.. Hiiillp f.ir 1,5. |......> IP.-- | tn forir. that my nilpiw from "n. I .,'u.',Hi ;n::AM .1",.55.5-:I il I 5' upi.lri',1 Sits, ,; 1.1.. H.hl"II., lulu'11'iiiu mo riunk- I -, ,
  .........". .Ir" i...i know hull.. IW I nun you gagr..snstass.grsstLs.Isln." I" 'ps-, ."S I.' "" .i: I 11'0.t., i's-Is'S'r-.Pm,1u:5.laIstss5,5lSsll,5, | I .' II..1. .11,1., ," ,,". i I--in' -lull IH lull I'. \' ,' \ I'' < vans.. Cb'I.. I" : .

  do. y.in n ill! !> si" if., 5.5.mIst '."l Iw. isinsissaipsr..ir.si t.rnliitiiHu ,.,. KrntutiiMuI'' ,t 'I- 5 S .1. 5 ,5-, .l.5'"" ", kI".i. I I''", I II! |" mill t ., .1, t,..5 ,1"0"11." .m.I is..P: I.'ri.s pat ils'p nl ul lit .1' I Inpiihli. ; .
  1 .,a I" '," I- "' .5 s-"" .siist'lr :: : : :: : : : I 0' "1 I' 's.""'p" ,
  P, .P s.iaI.Ma I" thp ,." ""' ...,.ho ITnLwi youhavp .'. I ,, ,1 l-5" ", \ .ll ,_, ...-u"I..1,. ,. .s ;. ami,, |I.rI,4ts sisal, Dial, Hi,, \ ,
  1.,1.
  H'') ... hiiil...,,,.,, vypa, whkhnutb ..'ll. your "",1..,, you "55.5 own ,, ,.1 I I j'i'".1. I 's-..I I nil. .| 1 ...I. "'I.1..1"1'r. ", ..'t't-I':|.'. < .u".,.:".'",I ill,:ill.' !unl' KU":""' mn '0" \ '. \ I"1"' tF4 A
  I "
  .'.. h* r ilniM. in i-okir. wmv niiMiitn .. Hint_ I niivi"r ,li.nxl you." 1'1"1' ,"" llu'.I.. .., .. '' ...''' 's'suslIia tin) pu\aiv' iwniksor i n.auam I"' 5 H'' I'S I I I"I "5' I Ma Ma Wa Vda 'f'.. T1.

  hpr ';*i II-; ; f;;r* M )i.. aiiiil., alitll- "1'hi. konlpra, un In.iilt' ,' Alan. Th,,,. 1DRBBHIHGOOOIDS, [ I .1',t, ."S--5' .5..5 I. lsss- .1 vasssI., 11 t'sl, S blinking, .'sspsssailss.| ..
  i GENTLE lEN : 5 .'- .I- Ii I. r-5-55.5.''"r I','".1 .. .. .. I I h SIrS hnttlpt of
  Him Ukni '
  Inn,' Msssittyk-.aolqssiihly.. anil look, 'I. .. \ \ Hint, Intnri-I k< m' mil I, ..I..1 \ 'a''" .." I "" I kshnrOtSirl.nrS : *II vp ,MM ,, ,
  .
  I. : '' l i I I I I. t i !
  s--s'- I -
  555I ...".\ rnnxilt a flur-U allmm Ufpiiliirtnic ...... 'lag .l<.ml.ly. inl.i tIn. pypa thai wpro t.uiMinl .5.". 5 ":,.. ii.1..ht..I's.. tiiisrs-rtii ..noli.. .IJI", <.r is. 5. 'I ."I IsP'' I:5.' l I' 0" ., .1., '5.It 5. Ud Iran.! ..!. .l 1 r.1 I .U . ,. "
  ti., nut niynrir anil n I ith i-,piul, tfariipHtnpiia on IIPTi.o i I I'I i'-.mil I lit HID' 4 lh.ii "," ''1 I .,. !"" .' I... ., ,,., .<. ,
  : : : : ::: =R I w :: ; : :.I :: : : :::.I :i ." ," 10, 1..1, I ., ., I"" ,' "
  Ps.tsat.sp5.t| I a uiiiiplmipnt I hi my oaurrouii.li.iKV" 'n. "i'sr Isis"". ,. I I tss., .. your k'Ili'r." ..1 ..",.". W. p I'. Ins, I, u In ,n, ,mi, il ai ,iiuw, tin's'Ils'r'gs'i-ss: i < .kullIH "" i .j iM") y<. I'o wvli.lM.1 :116 ;. ul,. .',.'" ,tbr.antli ,in..,,.Ik-ir, ',a",I I i1U
  .. ah* ....'.. tiikuix up tol "...1 I ..A", ., 1, iiiinily| ".r..rtll..I ly. h... Hats Caps, Jots, Shoes un.i li I.i .. of ts'gol l Ii'mil I .,. mminlin I 1:11. T"llllar" ( 'our 1)1'l> 11"piuod..Wy IrM buute atli..', .IIIL .. llf" ", "..|.| ..'.c..uwu
  I I. Ul nlana.5l w tebi bi
  l lIwr DAVISON & LEE : -I lHailn 1 iMi 0 ..
  nniiH.1SM .
  MaltoroU PosiS an.IsI.I. I Iti 'b .
  Hw nlomv
  murniiiK ".gynurn. but I have what a-sIt. ( 'IIItIIIIIIItIh'r > W f tin toet
  ". ,. ,. I I. 'I tiaI ii,.' ., oiliii.i.n 111 ) MI1t .. .
  plain "II.iw Ivaiitifiil anil how ,p"is- .. l 1\ \.1 -1" Isit.a.rIatl.| I
  fill' thai a Hum, ... .Ion.1 ly alKHil, ,I I.. ... .I., Ita,httlp. 'a-n Tiolitaourrpjp4t.Iswynsy," rrj< .\1,1.111 COMF'LETECENILEMENS' 1' "lln.1 I P 1,1.... ninlir innlrail In l 11 HP.Inliil 11 ,I M u ii I'l... I I.Ni I II

  abort' .1.1. 'l I Iw gnwl din. Plant ."" at,. ..V. |, iir JMina Ntykv I (1h'l .". I ICily 'ilMI' I IIllr' ni' I:III::: 1 I N-: .1, "I ,,1:.1 1''I In:I i ':ml'1 :II I:: IIIiV I- I
  I \ I I. 11,11. I In ..1..11.. Huh .. ,. ... ItHARGIS''
  q'.L ,'", ,,, FURNISHING .1'1.' I .II all I. I I"I.I I IIn
  u..l.oo \ .bI ,, ... HIP (. ",, -lulloiutnlntinjn. , PHARMACY
  llulllipy hnM hrarUara 'Ys'n, r..j.oknt. flslssra'J I IIn. and County Surveyors. .1..111 I I ": il I. i"' 'I| ,' I" I 1. M ii

  an,,11I u-a'* ihul l.urn. In. SI."I.1 am k..t: IIP n.I.U.n ."',_,11,. ..",.""1.1.11"...,- P4'I'( ) I i':. \, |*. |'ar..l S-i.i :nil l.u.liMIn I I5 : |H..il,'ami; I I 1s'Iilpt-:.'lul. t.limin:.I.Is'i.s.; I: |':.,I p:,',''t :ili-Huutiiigi. : i :'II:,. ::., ;: : ';;, ;"::. ",.:..1\ \ '; ; ,','.',. I,:;;' ,

  alssI.hia,4st.i.t.MIM 'Ibsrnun.ssPs.sinal. an. ,I will' .Ilii.ki-r"prufiir a wlnlin .a. ,I I a hli"...h.. ._..a..l 1".1, I"I ... nt my lu IIH-III ymirliinuH ..I'III.II:' : l't.it.I.4,1' : .' "-'"W,.I l.i.i f. I.oilliin."'5 III::sin,Mplui* ,lu,ul i rui'anil SIs"5sSs'' IIsi: a- :, ur 'Iln, |In'sntsII.| | in 01:11 "li.s..:" .:';'" "s''."I: :: 01. '.' I%,I,Ii':, ,. I I iI < OtVIiL1MiN'I. HTIIII'I. 5o
  say |, .
  .ur. I I Ii 1 Ill ii "Un aMinis sisal (. la,. tt .. II
  imltp iuk. tli Ho on ,1"0
  my i you. I tin a : \
  umi :
  ruining
  : : ; .' .I'I''. 'lIittItsti, 'nl1,111 P ,
  1. .1.1. .it i riinn :
  I I lm'IIIMH! is. isn'tJrsl.sun l I 1
  n-H.MluHi. ihuukh ,

  al hnit. you ar. wiikiiiiiti'si-avis.to IIIH Ihprimil. I huppy isis who, Ulipvmg kail that isisIniIiy morning I I., with Hmwomun 1 i .1. \vviis.. : I "s5n' ,' IS' ''b. N. ...I,1, ,lo"" ptsssI ;llu' riiilil, ':i.r" i.-:mini::: ,. 15's;nl%P ':I'.::'Isa's.::.11.:' :::" :; J. T. CARTER :, : T11'U.-l: s;

  / .onut'I.s.n'ust| your wonUalin knpw wull ... iluvI .
  I I .
  ,ml, nil, iljn.l
  pant, a rtruinv tliia uumunic* : : : ..kHf : P.isgrsit.tiv;:: | : lil.pl:: ::'s." : ;': I
  yuur | | I-IM my dniiliU and I.Ir' |uir I that i hrrmrur im; .1 Is, .1 si .1In ;
  Mass Myk. .i rai..nl. ira vyr ami. lint llw I i'a' : II..I. .
  I foun.l prvanl I
  aliln 'n I
  ..Jtalniwy Tax Payers Attention i ,-lnsS, IH. I s.l's I Is,Jill ".i |1'.ih'nnl HARNE MA KER
  kiking ,
  tin .15 n.'iilli-nipn sit asia jiwl
  antwpml, >, 1.1''.> a isiilrPti.sflnIsil .
  nu you .I | PHOTOGRAPHER. am | ,h", ,l. Hi,
  I
  l .-.. itii lo lu.r" It, Akw I "111'1 'd".II'1
  a |1,1. oiio of alMniu Ii,.. tt.snrrnsjs'i
  I pass s 11'1'I' "' "" .., I ,-'i5't'5'"S 55 s-p's., 5 I..ilhl OPPOSTE--PUDLIC--SQUA: E.
  lluiriilonl of hulml .I. ", ..
  lrl.h my my pass. : : I .\llll Hi.ill' ..1. t I "'IIil. s ,
  .". llntlpnxl. ... .....-rvmaimsl Corner IIJLi"l 1. '
  Tt.ri'aasassmnl. inrissau'- '" Little Hou,e around the uss.sisPs "|1"'" 1,1': 11,1', P "' ''ssl ,,. I5I.snnatCIsi5t.0.. I'J4)IIIA.

  amiKiK I I". Thuriilim':: Us'itsssr.s..5. Mini ,' HH..lolil. llu.ir ..S n .UiryIMI i .ml.I 1 : ':',' I ,I' '" 1'tll'l', / I I'\ 1".1'I ,.1 l I.'rll.m.5 HI. Hill, 55,1..1'i iIn ',.. 1 !. 'I

  Mykvuul, Iwwluii'. InaiknowUNlKnitMil I IN. not fain with, Hui truth, Ih. rJiglMh --I/ 5 I": 'I' .11. li II VSIII, \ SKSIOO "I'.HI, "IHI" \" IIU -. .\l" I p4 \, > I "-... '1.our, ..n I t.iu.l i il -. ItEl\lltEIt
  uf that iiPlilk'man (nwtinK .. nlok, kiv. from ".. I ,
  I .1.\111I1..1 ,ymir I .. '. '.. .0J. \l\I li.i.lal.ll-l .| .lain, ,u, nluii..n..m ,
  ..pr katiuic u.'rsy.su. Slw" .Itur ] 'sal hail m .., |1'_| It. ami. youihiip ''an wl".I.I lo .11..1"| I RENOVATING OLD SADDLES PENSACOL.APOTTERY .
  msuwnsts.sn, -I luul. ... all .m anuthuric 1 A WEEK !
  Una imlhoil. of kmaklllg HMI ii.'u.s.I H .UP at .1. i,. iulrn.lu.1. ,51'sI, ",
  .mua, hu .lia,,1. ,.....,,1(.. .,...., all Iwwoolil I I Hnwpn, kill muklmil 'st' : J. A. HUBBELL 1. .. ,1 ..
  in ni-iiiH.r.lin ,
  n ; -p :
  ymir m \M'imiiY.
  .I I
  Mtiy .,IIP. upwral. ami. ....skuP.nlahst IhulIt .. 'UK link... ,.HIfol,M' .my hart \I4 ;: i,,:, .,:s''5. :;:::ii',?: :,: ; ,,';;' :;, ::< .t\:\ 'I1-' .", 'in.'h"III..I"I.r.r In.ih-iM.i. ..mlpat WORKS
  wnul I assist Illl I iiUN
  'OI :I"Ik''I: furpwpll, rlMiknl. ,. a ntr.; alMfl I Itniinil II : , I : : \ \ sI'tuIo< : \ I"rsi1spi'sssI: ) slllllIN" SHOP.
  i *" liwf fair ,. Iw aan Itwyar on llu. tolls. ., wvra lukun from a '" ,. .. I...; dI 5 nI:1 I\ \M I_ to .I,11-: ,, SI... ,Imui.i.r I"iln.i,. \\_ 1.1, I IMIM.I. 5 i. -T,"" r. I laula Him, "I ,I ""I..I I.M.a. .mil nil,, rn I ir I"" kI
  .." aha a.l.i.'l. l, murh .urpn.nI' al "..> Ih gallrryounk. ::1. 5: ..' : nlu wink, ,,. I ",11Klin P..-. I.I k n t"unt.in.l ai, M 1"." rI
  ..,.......... has' ... .... Hr Ihurnlunaturn \>M nur> ..san tlngt* .ni plwinl' HIPIH thai. nMimuig ",- I ;I.:.. i : ,:,,:.1 5 -.M'Us .:t'.::. ; .t":1: :: : I ntIS.I : .: I : ii- ..I ," d".I':" ; .m Ih, I I:Him.;) a iiiiwral.it-Ill; Imuill : : .II" lot mm S..M. I", 'r I, -II 11.:.I, S Uili '.,,'. I ssls', ...,. urmuiMulil 5sI| 11 In II's.n, II ,.", I i-. \ .., .o i., I t ,..,

  ami not in llw bad anh.ats,4-. rnnu" thai wmihmt kin., of : : :; ; ',' Illl I' "I ..I l's-. 5 I 14 "-tl I "I 'III. I.III tl- \ \ I I. '1'.. ,iHT'iinilp toatfi.p ,.,,. r-l, .1' IJ.Inii, : ," ,",l. am.5 firllanlm, ; nut I i ;,in': i .5 ,' u 'Hk.H, !t'.i.:'I.. H,'I: knii:," iI i,. .
  L :I"i : : : : : \ : I. -I" I" .1.1 |I" .. .I..t I '5-:5 "5 'Is : : ':' ?I nil I I Ian I l nm, T p-' IiProprietor
  ian ItMua aank.'asaicln.a-rslts. fag'4yss.imIIh.r i : : :. :' ,, ; :. ; I'' : i .,1,1 I III" ".I .. ",," ....,",II. W.M lo arl.iH4li> all ..liHinmi.lm I'. S-ki n|, k. lllllEIHtJin : :

  hi,.... lurmul. to. the. nhrr '... tItUIUI at mil I .. not liur wun, ..5s.t "'.r' '. ..',ll... .5-' 5" .,tsS-ti'lm il'. .1-, !".1 i "r """" S : ; li ,,,>t ari:'' IHIHFPII :Hi. ;in JM.IHi. ;:: I -...
  aiilx. ami k..k DM Muitura again" \'Ul I' 'UIIII I l r I S 1.,0, ''. .s-i -Si. ,.-. "I.M-.U, ;I I onhi I ,llul st h.. J. W. I
  up. Mury. I .you. may I )aguia In Bin 5si-: :5,5s5 itDtIu .::, .," 1 .1 ,. 05'S. .k ml. "sis.s'-st.r', .ir mpl.iMp., II I 1 KOHLER
  alt* awl,1.I IAlkw : . I.Il.l ,.I| ., IHIHIMI llmni4i ,
  aa your ". I 5.,sOsi.I i ml 5 5' .s.\ u "' I lh.itm "I'BII. Philip
  war* iharmmg, olilloUut. .. ThtTv waa a nviB .nlary ailpHC*. during '/, -I,0'.1"lip .1 ,..1--5'' '. llii.l. "".) I IK- -In ,gIl I api-i I ll Is ,l BrownI .

  I- ana If km mm' 'k ........11... I ia fatal' I' wbkk Miaa Ntyk-n. -,. Gf 1 Partrihhttrh I II I ,"I.'. -ul.'I.I I. '.'' i -s's i M I 11.k.in'III P.,11'.1 I I.I II. !1 I ,Ii5I :Irrsst: :::s-s.uP JI":::, .' ....: 11)1J. l,m ii,- I 1-.1.. ,, :,, ) ''I'H'1411.

  lisa wraknpaa k kuinvn. k..i.. la llwUMm ... Al kwglk ..0| | w -l, -5-, I. ...1 .1 li. III -"rl -

  ... tan .n...... uuluuilMl |>navl i .UM<* ...,1 k>4lng ..' '.A from : A M l.l.< '". i iI ,

  .. ;rUiwith.h'Kur.a ixiuiimftMmUiyuu. : I ll. l 1- lits I: l I t., i l \ ", I Ii J. F. KFIIOF: : AU Kinds Furniture S -I;
  apiitiMMilul ,_* I -. iMnaa that yun did mil iwklIbcnob" I ': 1 ,. NOTICE FOR PUBLICATION. Pen la F
  '
  -
  Krullwiian" 1CIJ"OWo1.|> "_I '>" 1 lu>- i 55.5"I :S: .: :., 5,'.: : I j" t.s,5., :i :.1 MILLNERY STOR 14,55'5 5' \ i's ISSIts. .,. .. '.iII, .554'5,5p, .knSIss,5. I', s"V a ::unQry.; :;;;
  ,. .. .
  I III" .
  that WH .
  I'
  : pas \
  ,pprily aaa.I alfmlkiu. this MuruutK ilkvyIIIUMtralioa aipaa .1' \ I 1.1. '
  ,
  la m4 .luiiiv. in.is.. t4anI "na.'Iy.'hal '" I ," '" "' 1 "'. ", ,.. S I II" ,. .., ,. .. "II I nllt'U.t, I II', I Buillt'I"1 \1 :"." ,..., :":.,. ,,. .,.Inslls .illl I555555-Nala.55tsrtssI.i i;: U Inn: hy.y.ti-a lau u.' i':l lIII. 5 5A'S I.I' I. J
  "" "
  .I
  IM Mownn tilt mil ,
  WPTP .
  rluudaami ,1.
  l diull. owUiuly ilauu Hii-'k you I .0. m' "
  ul' i. 'snPuIaIirsf:
  \ 1 ,
  1" .. | COSGROVE
  rainy : Ikow I hail gi"* yuti llw t.. wash.'scsistag ,,..- ,. .' ,, '" ,...1 I un "Pal-f-Il 1..1. iaul I Is. 5' .': ,:,';. :_ \ .1./.1.,1.I 5 ) ,' I IBENNER'S I-'tl ..f.kl. fciiiu' 1, ainl that >:si| p.r| I.,III. I-llm
  . I : : ;r.r.'j 1 I ,
  "
  'glory'. ill' SPirIts lo IriHukl 5afl'a5td5ty- .0. 0 hI'sI I lh5 II I PIi: I It: 5 5.55 i I. 5 f "r- I. rI 11 I .ln I' p:' 'o. Ship ]
  , ,' '//1 I Initial ll. ..'U ,mi 41 r. -l.' .1. .
  , analyaU ik.,..". new ..._ II... I ..I arowrr kw MM bud "spitIng "t 1 u Sass .11 t 5. 1..1 'u* irl* ) a I.I' I. ,

  ' )"minit kuly iinilinunL '_1 I fwl. iay'5i4i bU watt.b ami .1...,... ufe4i a P.14Jsihsta ,. ". ,\\.1, I 55.5l.. .,'sali..H|,1 I, I. 'd.o.1 I....! \..i.ilI. 4 4I .. 6" ,,. --.ll,i.I.a,) S'k'.',.'...*' 1.at4'IMHH..'.>.l.<'\\0.U..H. FOUNDRY:

  ,nIo.Io"'"d ii Hr. TUoml. for Ibc ,.|.. .,, llw ..iro >**: -I t- 4.1' I ,I'' PT .H.... 't r. n... ..I". I. .
  \ I.. .is,. paid my wuuiauly four In Ik' purj*. MnkU.ini kuJthpinlliirp I.. k .. Mm IMH.U.-I .*.... ,r. ItKICKSiinlTILKS.I'riKii.whl I ( 1 : FLORIDA SAIL LINE it 1. .o ,
  .ssrtsIur.l ...... ,..
  k. wului km, I"lh..llC a
  . a f.4) Gco. S. Hallmark VU-. tag iO'pIih.'n. I. ,,. I.
  I That |.ilU-iluui. l.iwpil aguUl .. .UP ului ttMary >.. 1 1 1. 5-u- I s ''U' r'ais.si5. .ja'.. d.,1 1I.hil, Slitiji.I'i''ti5tt .

  ; ....., *1"IM'y an.> bmiiliful. ........1'. 'Iwlguiiumt.1 WylM dniiw| | >l I.. faiw in lu.. S. I I.i. nl", 14 .i 0".< ii.liiuin. \.'iED.GALEQUIITA.,r'I' "" New York to Pensacola. "s'iu'.5ins-IaaaIPalssl.ll"'.rI-s.,,,.-.. .4 t|, ._ rl 1.. iilll'HIU l'

  10.,1"11I. ............ ,.njg lagasisslia ml' banja. o alw Mall in lirokpn Imuvlib. H +i'rti Cll"'t'"OP Awt ,1 \-II,. Ill ',i..In.. II | l'INi: 'li 0 5

  .. .r: Aki, .kal hansp... lluuiht .4 WkM> :d ** I ILSMAX i\ir-I in HHI.III' ,.i\ rON :' ,I. n" > 4.ln.I.t a. 0 ".\ l.'I.\\..: nkt'lI'| '
  ,, 5I'at.sisss
  ." iiIa'isa. 'Sn-nih S 01.
  I *>'nuiUi'' la a Ultor wunl,* a..4 llwyounx .. III... ,. .. I |> ...r.. ZERNIAL. I.. .t. ., ..I.
  Uuu-kvua at .1. wkot you may \IION 1OM. t.\I".I. .,. I 51bs'(. .
  kkly piuluil a issa .. \1'1' I s.lJij-sw '. ..1. .
  r l ... ISH'Stisok. :
  .. ol tli I : .
  'luwlhruat.VkiIHa. .i"l HM l"Uk. you ,. ; CO. -- ::1'\1.0. .
  Less Piaflo ViJIn A. DENNER -
  Man aiuwprol. i> i nkly OQ s-I'
  young .
  wuulJ. uil :, | |asiiy.Mum .10'1 t' Etc & lt.n.-sIa.'pls'sr
  I :, t U A :, ( I': .
  ..,.<..* ilra<.. .liorwiui aanl wjd aufl has. Ihpii s a nut. i S1NCINB/ A SPECIALTY.RepaIring IsIap. MM: ShILls, i W. O. BUTLER, I iUirR| : ..ITH'JpXIW .
  nlyiju 1 ... iiwbn. ) ,ur ryiv. IwThornton. MiniVillyoul.ll a'" if HunMu ":"< i I 01. |<

  ".. .hy didul. i .ui bll mv nan "Hun., anil.. Slug ..." iuwi HUI and Tuning Mi, i. | .s-t l ,I rr t I Ik.k li.r", Laiyer ail CoUcctiiil ( Aent[ I \OIKK.Si :

  'I kU' alw nail rrpruarUiilltI the gi-nlUiimn:;' ail. )>','>, ,I"waMtiAi.ss, ls.i-i I.11I1.Un 1..1.n., .5s "I ,. "I" ,I., ,', I ..,1 I r "I.| n I 1'1 I ,k. I\ ": i., r .i.i i ,i iu I''
  illaLka Ihciu I'' .. I I.u.t. H JIM.. "HI l I.. "
  ,- ,.1 .I"
  t hortljr, .. for an InaUnl .hi. u>s. HI.I .'t.i5i5.l54i I I,II, \ I ..I.\ 1 I"" 1' S ''I': I, .al >iu.iapM I ir.iaii,,. ..ik.-t' 0, """," .1-fl' ": '
  ... -55...-s' r.... .s.sti. I 1" > ,l I: ".1''Mt lar_ at) Iap.'sat l ... ,. ,
  of P.tykS \ "
  "bow Misty Iti1-bi; : ," I
  . -i-n hr. \1''I I Kill" la ill Isa i till. ,, ,
  .5si. '
  .1 5
  1..1 I "
  is'.I' '" -5 I -
  )1 .
  nJ iHnwlbvy a" '
  .
  > i t ,
  . 5-sts.str5sa. .. i.hin.n ,1.1'' u t.J; 'r.lPJ..4WM a v y 5154(5StsS
  ra,' TU young buly. UfUnl. i I i. i ., ..islsataanal'lIsp a ..r.... I'.., \ .' I "W.: o' 0' liinssal, tt i l Juan M.-..k H uk i'IaI,l I. ,
  : I. 555'
  t atsissIlhUaZUStlmlI'hiaml" aim. "IjiJ (-* I" Its,, dviwvra. an4 bat atroug, .:.' 5ii.sna ag ; sOSN I, Irssausit. o. M. :.. .


  ., "luuiluug a fftu, dial liawl. nan -