<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00389
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: October 30, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00389
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-
"" '' '
r" '
-
-
_. .. -
-- -
GflTOt .
:
;; 5 "
i ffi* *]PENSACOLAi] \ L COMMERCE//I / : : \ ,.


; .; j .
'
; .
-
.:=. :- :- .:. =. .- -- -
-- : = --=:: ::: :::.:. :.
:

VI.5.( l'ENSAXLA. Kl.OUIlH.) { I ) SA'aTHIAKTOM'.K\ ) ( ( :M.\ I Ii. X
_ _ I IJ.
I II

F. C. HUMPHREYS! i PIou.oor E Btztb11i1iiiiol1t ItitoliH'HH&.. Mm, .Vllciilliiii, ( I Ml Ml II'U I'ltiH I I I'IM.H. I,
J. Dennis Wolfe I ...rt .,.
II l ha. not 1 .IIPPII ttIlliml i, itlmilpIn 1.1,,,,, .,,, I" I' "..IIIl .r ii... ok-i ...

CLERK/ UNITED STATES COURTS 'i AI i.ui or. tint. ,I nun' 'I h, 1111" iilnl', 1 'I"| i.n L 11,41. i'"...i. ,,i M"" hnt."fl' .

flI1II.I'iiblk.. .. : "Ii, \.tiot.A. Ik.I. !'till,. I Sill.I 1.
,. HENRJY HORSLiER CCliandleiy 1.11,n upon, Ih. .lIIlIeII,| .I. 'thai' II,. |I"-r'-

)Irrlll I'"A""I.C''H'' ( P.1I -- 11", ill.i." of HIP l> s-tio| P. | 'otitiru I lIp, Iln'nil hI"I.' I.OlIIII'h.' 'IhOIi :

,'itll.'il : I 'ninr. t hlipt| alni'nl. ,' .
U. S. COMMISSIONERII. ,i I MI I .http attain .lithtiI\ \ lo I..", arn |
l\ittmiKTi., 'III'II millHr. tor riniiox I Ill.. lntp.li>raHi' 'ii.'P lira WllhPr.0011 .

01" I : .... j..LtI.rn, Kill Ollh 'two ill till WIIIIP.MW, appptmlii

MARQUIS, Jr., I Ship Sliiii Stores Slilc and Fancy Groceries Tobacco and ii Lipors it HIM 1,11.', lilt I Hut. P.P.IlIII hat ,. amliomnnrililpro aoMiil. until ilull,. ) to. Mima' :, /fii.ill. 'Ill'rlliI; I lliit.liinMin I :; : ami: .lalp.l r;rank ;

Thompson mi--ion,. Int.. lioin li> 'iI P.110. ant, 'hall' -. :a.prliml| tt .. I hn .laflwIi." .
ml nmih', ,l. I him HIP .
'IIIl M'
..." .rHaness MNIIIIIMl': .\\1'1:1: "-l \ II.rIIl'E.\, :, ): 1a. I i 11'11'.1'11'. C'III'IO\. \\1. III 'II' 1'1.' lrn .\\II PI"III I Dunn .lint hnnniltl' ill.'.-r..i.. ami. lanlliiK, I 'oin. >\ illH>r.|.<...". I 1"11I|ro' .
.
rJ 1"n'! Saildleicoi Mll.r: IIII'E: : \NH .-H/INI.. II.1'P.'N.1IIIIIdIflII/4, I "Oil UtiI \11", 'I hllp wi iiilpilaiii no f.'nr that),tin', .J{'-....input II H n. ilm I hlpil in I..." I .. .

.nitiliniv. ,|iil P.llIiI ,il.i, ..I I .
.I..I..r..e rank Maura',
AS.'IIOIlI4. .'11.\1"1. X.\II., L. "rnl'I 1 kIP.:" \fI.I.II\\: \\lET.\! J01THJ: TM.I.Hi: : : I'\I'IH.I! .Unit'. I IIIIIM I I I I I OMtIM' I I. IO"I"'I'\H.: I | "lIiP.IIilP.ii'C .worn.titipnipnt. ,
.i.tn I II 1111 .\ :P.I II 11,1 tilII: Kl rN: .IINr. : :. '
I !HI.| 'rlliulworn,
DRUGGETS-CHEMIST 1101\ 1'11'1 ,,}::-TRnr.. ,,1111 l*' al all l.a' Lo.rl In 'lI.I.. wrIt I .lalpmpnl in

"1.1..lr. "I" "* II.e .. I I', ........1.. .1"ld. Bars and Hand .1 ..,,-r I In I Impiw., our I.".It..... men ...11.,11" 'thn, WIIl..r.I.| ion. mallrrUhpii :
> U f,11) "I, ...') Capstan Spikes. : I Un tnv. .hop' rP.1er411'
ivl ,I.i".. P.l'I. ,""ilH."rtr.rpk., ,.: -- -- : I 111"1),', ', .,".1 all ...II..... :..r ourIllrtn. ",: ninir, I >to|.II|inl '.I: tkc; .'ornpr nlIhp I 1

'trli' j li.mil" i: :4 lP.Iln:' .. f kura> mi'i I.II; I.til I.>.I!:. l.ul." at. L. ,.., ,. Df\ui-H: iMMMi .. ...1:1\.1': "HM\ '011, I: \' \INI-II: nri'\itiMr' : : t ONMHIH' O)' 1'0\1'11. IH-MM.:' P.IlIII: I I r\lI. \\ lIVEIl'" : ; ( I\ KiMipritll, ttllh the Impnr- .fI'hllini'i'Mm haul.,. If.I a Hunk", 10111 llipn nl.lnki' Bi'01, i IlnIIPV two. i'

Mitmliml, I.....'"I MPI!II,'I IIIPK kppl.iiiM.nlly 1'1'1" : .\',' .Ml Idl'M .IM'\N ''. ::00 rl' "( .\IINr:. .\'I'IUIII'\I.I'\I\I'.l\f. : :, 011.PI: \ 1'\1\1' 1\1:1\ : ::0011. 'lamp orifltlnx IS. .ink" a |..".irmik'ca. / an,1) Mm' I.011111,1 In """'r...
t.. .... IU..,1. DAVIS BUOS. limits ; h\0r: .. (1.1.1.. Ilil.Ill: Oil HM: K :M'M" I: 1 0\11'1'11111'I I...., \I' \1:1..1:00.: : \1:1.l ,: will ju.uri II. In 111,11; I li.i".".-.l lu what Hut hail. .In.at
: I .MNIs IN lilt .nl AMI I.liJl, III IIMIt 'H \I.". l.rH: \ MlR.IlI.I\l .
|'rr rrl|>ll Uhl I'Hit,.l nl ill llnnrvl 1W'I: ; \ : : : : : ; : 1\. kl'.I..1' R I'A.T n t"aT., ; I'lnnit. ) Imik a pi' 'm II ami "pax|
I'I's' Mil .I ll.'". S III i : .tII III.OUN l IN % I.II..tII' I ItiKH! .
nr hi. .... .
ml ami .1. '
rlliiy Mad Mull 4.g "hltlKX III I 0.1 111. .n IIIK ,HIP IIliI...' liiipoiluu.-,' potkpl an

,4IIIM 1'111 IIIl\lII'P.I1'.l\4IlEr. I !\ l\ I I.\I.EI I :I!, ( OI/\. I'H.S.I.f. : : Martini." \ H"ll. 'I'.\I5.: I1F-IN: 11'\1'1\' ( .\'*'IIMINI: > f.M: M I I lINE' ; 1,11.11., I "four, fit') In" .run, .HIP, ."1111111)' )' III a niinliirhim I 1''III.I..I'I ,..I 'ninnt''.r., Ni'lO.Iil(ii., fn. IIi".. tloaiilor I i..,MI'lull '.

.1." l J-l. Staple and Fancy Groceries, "urn' .h 111010" r..I..IIIIIIII.e|. I foiiu am) "' it..1) ho m..,ntloiipil r..ni ..p lit.mn. ..

1.XTltJTAmIJ A Spit-mild I ( .UxiilinenolTalilcami! ( I'IH, 'kd (Ciidt-rj.. ', N.I..I"111':11'1111I1" : : Ua/or: ... 1111 n nun' h 11",1. ....It. .Ihnn h.. .y. .... IIt".r, Mr .\ \,'n'r.. Itnntami

'II.\\'. couv.: l1I.:\ ni\N: KIl'. i-P In-loiu 'him, ,1..",.. It I i. our Iis.-ii-, M l r U ll' I In. .i.rnlIloiIi| ( if I aln,t ml..
--. .. O o na :i, loto HalM.o: or 37'iM1i1rB.1Z: 'T to Is. 1 o .- --'- ""n l.tpnlill.li. ,"L.11",1') I lam, .main, I h" .iil, nipi,.

) ( nON BAllTU 'III:'::M. I 11111.1'1:0.11.1'\:. "III'I 'T. 1P.1.. I A II. AI'IPlI'" : '. 'ro III I II 1.\1:0": : A'M'lIP.IIT. "'I. '.1 ,$. II'Ii'I., ::0.1'11.. 10" I' .'P P.NMI '"II".. II'I'lIP.II'I, P.IIl' It'' 'Ii ll, .11'. ..". r., .IU." "I".r..rTII ,.. Ii..l', 'III i. :mini; :In:: >.ii-i I :they ttcrr Inui !
IIAP.tI... lIP.l.C. 'CI I .\1.1., I"S Ilil I II t IN-:. I "IIII'I \ "|, |...< k- III NlI.li k\l\l \\ HltVIHIMil' \ \II I I' VI'..K U ,\l". i 'ot 11110 ,. Ihul. .hp| I;111111 I' Mvol,. Imlulilu .\
I.INt4: Oil. IIXHIIIU.ill Ihi'piliiiun,1 toiilHlnliiH,' 7ilp ,I.. Idiiilph. ) II ,ill. .. I I. hi. ..11.I' I i annni, ..) .

A NATURAL TONIC .,. MloVI; BltSSXU> P.\ PEH'rHIIHa{ )( ; SHELLS.I.n ,."I>, ... .I hi.. ""II.lit'.II,," Mill un. 1i11l, ",i .IsIlIlli. knlrctnu: I oi.r.IlhtlP.1 (l

)I.oh|. 11," ,11111", .. tlahnrulpil., Ihphl Ill i."..l1iifl nil! ,.'lsi. on ,Dial .,,10'| ,

All., I11 E0l1l.. \ ,. P.r. I'. ...,..IIU' .11.1 ,. ... .... .. ...., ... . ...l,I I IIP, il i'ppnl. i hp i'on vi"mai" km anI
T.,,,. ii.IF1 Geo. Neely 0. SIIrV. IIyI.-.CraI.II. .1 I .1" l'ICCI.. I'.l.II..iI. elI.I \111"I "' '. I III.trIIrn'sI' I' .IIgII. I'IICIIrn "ilp I'..",.. I i-rn, ml.lii'.M.of, (ho rnlhiomlnyI'HiK .
I Ml LIII I'h.' till
|1..011.1 JIll.. I.Hinll I. ". ....1 ll.H. .r.KK '
1"i, OtA :P.1,1 ( III P.illIiIlIl II lilt, ttill hi. )1 r. \\ illn r.Hwn, | 'ii.lnnn; ) ..' .MImo
t'.\ : : & \P.'I\\1I.II'\i'o\\I'I'_ :\ I ; N ..w r:M. I.AMIM I > U"( MM) .>\4\: H C'III'I'fU1( ( : M. lI\li"\I.I..II I I I'"'M 1'1'I 'ix. M: .l M" 'K ( 'i''I'I:\ \lEI'\I.\f I : I I : 1",1,11.. 'Ilii. rlly.a ililailnl, ami .....". .1", .... .1 111111', r /Hint, ) on .kVwililiiK .
:s-cr'I'CHE: ': :' : : :e "I'tII-\I" 11:ON .\NM: I:'Ol'r' : ..11\1.1.111..1\: I l ''lt <. 'IKM 1 It .\ \l' t'S.\TI'1I I ( 11I.0 I K ''K-". (I.l'' t. .III'I I: i 't.I|. IHIOI'H, Oil' nHiiir, ,, ami, | '' ir tin- ...... ?
I'litinl, I.all lop-aiM" ,I .., ttllh "liuitn Haul .\tI..II". ,..nl.. <.|ilp ( '.1.........".. I Itinni.: nil I IILI'i', ..I.i..ti- | orctxiit| IIIKHI| Mr I :xHliiliml, I lilt' ton I IIPVPIok. .'
"umll"''I1', with IIIII .1"i .
aIP..OI' ,
-. .' I.MI .. .. lo ton In 'n)' ire :
OARS PLAIN AND COPPER TIPPED. "H"'I''., ''''''11.11' .ru"w, ;Hint.I:: M hat: I :.tl touiiil .

(Jroon (Irocor.. I our I IniKliiPM In. rtt'iy, I foiin" .'.'.. Mr. 111101,. \ ', lunlilrnlhalIliiw
: :: : "I ::
.. : :
Mxnn.1: ..lil.rnli'ill. > .|. .,:... 1"1'.1., | : : : ....., '_ ,n.I S.ha", IUIia.I-es, ,,'. .,'Iohrll..1. .i,....,i.'I, \ .I .,",1 1 UIMitis : 1..11.| ... tli'Milpilon.i, our ,IIH..III,1 ? ,niltiiHii MHO liiiu-y an.l
Tlii- Ii".-.. i,f .(...,....." 0.10ev. on, liniulml '''V ''l'-hrt: ::001,11', | Mili, I l.i UM'Lll, ,1 I ...,,1.. !.illh'' .1,1..I.. ...'r "1.1gb' ,., dl .1",.. 'II" 'II'. 1..1' 1.1 fA 1111' I'.. .II I'll U I' IIU' I". In.liMHI.' .., an.in..ala. Inroiinalion" lonarlMr ?
I. lI'lOI IKrti> | < liirnIn' '"ll' | .,. ... Inl.. ... ..,,,, .. relinMiiirpi. Nnli, ,illn, ,I. \ ,., .Ir| I amMr .
PLEASANT T3 THE TASTE. in s Ih.Iy.4lP.I'III 1"1 Milp MaMini Hill .II. I. ,1..1t. -i" r \ h.r Ii---p I, t.I".h: ,- ".r.llollI isiI-.I I' ill ""'i.l. III I I ." i r ,... |& ....|>pi.live railinailsamiill llnlihiii.oii, "Ill) )you till MrMnlihiiiMin .

KM: I.I \ II' AT Al'I. II ; C ami,,. i.mi, ..fully HI,'ill,-n ..llIIU11191 I that' HIO.P vpitHrnii' n
.i
THE GREAT BLOOD PURIFIER I : : ; : ::: : ; ::
I'iniipv an.l, I Ijiiiinnl, 1111111
.ANIX AI.ltVI1'lIP.T'' ItI" .... 1"11111 I mill Militrtlnrtirn I.lIIIlrnI. il "ltr.dlll a .1"'rl"I..r! I (tin- ( ) I I uhl Hint
UK. AM J. BIEBIGHAUSER 'n"w ". ,ln> llIIIii-, .' !,. )(..I Mr llnti-h
Ilp.pp.l0., .Ild.l.g11l11l0 "lEN: 4A('(01.t'J.C )1It1ll.1".1' .\. !I., ,I"! l" rnl., .. I. ..".I .hr ..shI.. ILC'. .",1 .iI!), Ini.ini.M... .. ami. |1..IIlIill"' ,,fHml Infill. nil' lit,. ll.i.r.l, ?

.Ilb. '.....lIy. 111.... a.d Ike ,.h.. Pnmbin1! Gas aid Steam FutilE F. E. DEY '.."..1...11.. ..II.IIII.P.S.. ,I I.,"...,, 'Ie."..'...1..I.*.1.11-i,... ..",.. M. Ill laigi... luritor) ai'Lnoul.'..ItfliiKflAit \I ,. !4.1! .,iliu.l. I. I ,1,1., nolMr .

11 Ie..kkIO. 0'....... ,..... tlu.... -- -- [ .bl,. Pi.l,, ,.1 N pp,'h.,,,..,. | >. lr. MITHOI-.II' '.'., U illl.r.lIv.li.' I ill; | tan M<

keId.. a11 ".n''.... liii) IUhI.. Maritime Surveys. UI" '. aH II ,.."..".". I ..I.. II ihli OIl h""I. in .Hiuca.lMaiila. fur Mr. rank, M" 'inra know' nfllimnnniiiik. .-
.
lii.UH.WI ?
I IHIII I. e .pri-lllc I"IA' H\ll. IIH: lllt\l hir'. 'II \1"M: JEVVELE: : : I In All..'......,. I ....., .1' iln, ApaiinhliolirltirI. '" Mr: $,.I.II"I., I N,,, ; I ..>' llml Mrrrank I
Mk>....tl.m.. ....'a.'... 0...r.r. Tll.. : "iimli,' ...rilirmsl. '.lih.nl Kurtpyiir. fur ttili IR .P.11.. h..1 I ic-.. -.11i11,1 I hi. |>r"'p.'rly, In a iiianni'rall.ru ", M.nil a > aim. Ju.t atmtil. lhi'
,. tmtllIlil'M' *.THl .,.-<.. \\\11.\.11\1'111111'.1\& Ml 1.11 A'III.'ft' I *,._.... M i a.... up
... .. tkr. .nlr ulnrrhvt mm* .k- w
HIHHOI: \ I'll'1.1' MMI I :
....u.. m... .l Illourt I'ul.onll.a., .1..11I,1.." III it... ..AtllcKIl. 1 IIK.IIKI.. -A .., \1.11' 1\- |.. n.. In l ,Itll AiUumA '!""',,1 ,mil Iw 1..1,1. will, pntail,, ....". ilipmllnifMi 1 .
Irl.l, ullhHI. Itll la II. w........ ijT' liiiilrail.lnnili, ... l..rMihwarlm Wnrk. Hull_HII I'II'K. \Ml:. HI IIi'ix'i't'itis MM,*. II"'"..h"'III. .101"1.. .. ... : ;riank. M'inramlHf, \ shIp
... ,,, ...... rtl.ln"I ,In Hi i'k'lhl.. ; yillhota.l ininnlarv -
tI. | .
.
.1.tP.llI I' .r. lI I'm n, (.liilrl &rw.||
ad, .......... 1'."'.". II' S i O'iBB ........... [ : m-HlW\ZIU.: : ) Watches Clocks .fltliiH..n.l| ,. I In-iii-III.. .....1111.,, ,,. IIpisi, o".h.|, 'llu'lfpiillimiii, ? I ha., : .nil- .
Aek .... ,... po..pkl.I.I.be .ked l'.n.iuiiht. ".,.'b llil'_ Jewelry I I Uou \1.' !! irtililalilo .It" nr'alnly '
I I l.Ic I Ikmil.). 1"1 willullr Irk'u ",.. rr nonihnilv, P|..- ; I tipvrr.aw
Cl .U d..h1..r.11.. ._...... OTE. McREYNOLDS l*.liri\Nr'.1 I. NiM ... ... I..i li .,1111, ri >...!.....,.10 I ,,- ll.HolIH. llp|>"b>'lHl. .... .. CyrIl, n..t..I'' A 10 III PILl Mr. Ixiumnl,, .1 all y.lu"ln.I I Iuw

(.... lit* *. I. L.: I ... .....11.., Al.. .' ... .. ',>n'nl'..n ,m. JiMdHMBl! (I kit I I'ir...mil. | 'lisii.i .. Mr. I'.y omm. nr Is I..... Inilmvir.uw
i I'R> \( 111. \. 1. \ I 'I' .. I',,,,. II. "" 1111'ii "may, M'8 III lo nuikiIn ,
h! ,. Hn.0515", 'luinihi.. 1 iluliilp ,
I t: *
'nn .. ,
FIFTY CCNTS.
PRICE, Architect and Draughtsman. AI'I'i'i|.|....II w.rr.Ml IIIP tUllMtI. I AlHUIatll.'., Ilil.. ronniH, 'II.1111'; ami. M hll, II I.. In ... Mi I H,"I..IIIII| | ,,| > .II..I.y.
FOR SALE BY All DRUGGISTS. Lewis Bear & Co. I u.nl.u I' P. I. U'O' P. 'I' n'I'I'Iu: :" I' "'1'111.1: I N.Al. "I', ,?.., ttorriiHI.I' 1111. will, a purtl" I lin.lni.. 1"11'111-( Mi. 1 itihl,-i.'llml, W., ,kpra ,allu.1 link

"..."It ,; hI I 11.1. 11 u"lOll PI.iN.. A! PITMlHt : ,..I.,.,. It.MlA lion., in Il. xi'Hir.l .IICIIIII),....... tin,- lo Slip .i.u.l. .
I. or'-.n, P. .. ..., \......hft.1111I..cI"ul. .., I ....il"i.. "."","'. i'"ir HIP, Mr \\ \\ilhir.iioon' W a. Hie' ((imllpninii -
ILI'IVI.XCt Tj | I .UKIXK I : Hill 111'1 M.... ') "Ii i Mill do aniauiln.lulioii iln,:: ih.k i ;: ;
'. ". al II Illillil' ion nlirtai'Mr '
': : \1.- We'rCII .
allaCo/'diill rKY ('LAL4.A..l I -:- ( T TII. "ut.I.- ANIeIl" .P.rn.IIlICe'iIlffl.pp.I.." .) or, pnhlhi. .piiii, I I",, I... Hmlulnil, 'I. It*. .1, ; ...1.11"",,

,. nl..i, I H.-IKI! .. and Imfla r,.. HUIr.. Commission Merchants, ,,.' .1".1 I I .......'110..1' ....I.... .ro'h.1I1 "" 1..1..1.I W.. ..".."....I... .,,:,_....,..II"11- r".II."'....' HI-,"(Iid, ami '"".1 I",-,'"I"III'| '" ,HIP,I .;oin. \vpry I'lion' 1111,00,1, ) Dial Ilm
"
DU'E'SIOINDlr.5T10N.. ll.lu.ir.ik.. ...a all "In.I. if lIP.. IIII.I.. II...............,. "' ....,' ,".. '
.. II I. I Imputation' on 4 mi. U Itlwr.niHiiiIw
WEAKNESS. CHIILt AND HHR W.'rl"I.. nol wIll 11111 I a lilll .
MALARIA. LIVfR COMPLAINT ,tMMTAI.: Wllith.I Jp0ICI ClIll, Ii.. h 1I..j,, A 0.1111 ,lpl riiel4'rn.-*. .11,1' 1'PgIlIiii I ilrni.pil| | I, a. Hi,..IP .i.ip4 lu I I.* NOxmitml.
STAPI/&FANCY I "... II''''''"'''''' I.III.CIIXMO'NI..."... "".1... ... 11111' ""h I'l I'llHint. : I II..' r.lilor. ami' : ::I 1. for .mnp I '.:.rrliJoin .

NEURALGIA KIDNEY AND TROUELFS RlllUHATISMIt. I -,I. II .P.Llt'I N'l.IHH.: U "T':-. A.'. GROCERIES rnrnrn_ I........ |lr1IlIrlil'R| ..r lieu (C."000*' iLl. |10.1..1| ( .\triy I thin Inlrtulunul. IlmfolluttliiK

I \nltalllH, .,,IHi.f lUm-IT A Illllimil, "' ..' ., .ll.-Ip.. '0. 4' 11111.' irlc'i, ..r ,' "" '. liiIlilni i.-oliiiion which warn
IT .. li,..n*..i. i H' NIo.W1n.D' \I. ,.10"..,. ''n.1IIII.I1""I" .
i 1'11111'1'111:0\.11111.\11)' : ::\ I 'IiilInIrieii '. ir ..loj.liil I
I.
i t u .. lay w Ills liii,
I .. I'ulifnt' aiulUiuilraStr.il.
IIllEilhiIIEll'" ,.. Ik II .oinI. 'kv 'ilm .I'rp.l.lpnl. ,1 I
llfMful of r t v l l l2 fV Tl "1 : Stri ">> '. ,. \, ..I.'. .. ..... Pl.II&llA' .. .. I ) : D) ''I' ." ,.,., ,, ... """ ,Jo ... .. ,, !tI'h h Krvplpil' our. In,-Iph'in" )hnll".1, ,,", | I roninil.: ..!"",'r. AIlsal: She I Slyl an li -
.. Medicine I j r. i 'r'rM. "Ii.I.. ''' "" '"'" .., "i.-hlpvl" Iki. ,'It,'. niali' '' ,ilnl llIil'pi'in, 1.101101 i l In' .....1111'I ,i.hiri-liy .l..t
n.ii
.....k .MI A..1.. Re, I n"viWonra "I.II-: 'rI ,II" II .
mat ChI I f J 1"I .d I) II.T.1 J41 ( IT 0 If f-4 I ,, ,, "" ,, II. ii .. Him ,'. 11111| ,. P-il| ,?, III, !givi-lo Ihl- ComI I In wrllliiK ((1)4ui )

dr.. rTr\\L :;: : ;1..ed.n4QZ W.LTHAKPArC'O.Contractors ) ..." ...".., ,. ,. .,., '-I"" I ''I'' ,, h. ilollon, III ....."11( ,lo 1111I, t.i.lhi. .. ;"i; iiioiliu| : :' 'Hi.' hiv iloyrHlntitfii
/yvymtWYVt '< YTfl I'AI I. P.I.'P.1 .. '"II.I I II I 1111 I 'jl' ILl' "I a lIe' a. I., tin' powrr. ami. ..111111.1II
"" '''' I Kiimrou. |lC.il'Ii( I .HI. I "" .. 'N- .
HIP
IVi il-.I
'II .....,-..'....III. 1.1..1.1 ,. .f\\"" lt \I '. .1.......... .I".. .1..1...... ... .........'....... "" ....h...'...1'. .lsi or II.... 1 '.0..1.of Ihl., ...Mnnliipalllt.Mnnlili "... ..t ..I..I.J ..

I I JutJiltfgrdio.c ? and Builders, rl to 14 imi .11 t .'.o"t" ..,.<.'l H ffl'o. 111.'ill I ir IJiin' rpspllr...'. ..1,1.10 l |I"1 ,ut ,". .ihu.it.' t l'l;; Hnlr: .i."ihlIy;;; a.

4 ), : r 1\ N.... .. """H' ,.,?., ,1111,1 |Hilii.iillli.r. "0,1". I r II rurlh.r
)AALLAAAAiA.oIiei J. AKII muriu tx .n .>*'- "" < mult, I'm. |.'r.nl 1 in P.. /:....l,.,.,I. '1 Ihal. 'HIP opInl.iH. of .al l4 I II'lly S
'" jr.r.. ami I .
o .\11..."., in, Ilil. inallpr, ,,, IM.aparli.rihp .
c .. hurt"" .. ". IP.i'llliIl I' d.' > .ii. .10 ,I'rillllllHHlwlHIIll", '- .. ..
.. Guilder's M:1.tori:1.1.I rr m.l, In HIP .. nowimlin
."..''.'.''o'''....do'' J I' ". ,. t d, I : : : 44 "J.\'t. WHOLESALECROCERS 'II'S..r Ilm, HOI sl.l' Ihal .Lain'II, ol,I |. ( a< iln.l hi. "',....1' lit, "I'lr.lihinl. .1I. -

::-: ., ";,.: ; \ .," ,a;. :':.:. t3-- LI& 11.11'10"'' ...". .Mill lbm.li. ,.f tlin.l.r, ,, ,. \\V. II Ii. Ill' 1.1. ii..i,,.
....... ." ,,,, -. ,, I| DRESSED LUMBER .1.' I ...ii'II, .iil, .. hir.li.vi.tH.HM I .. /.' Wi.I I hm Hi. SIlo Mlnrwy..

...:: ...;';'::. ';... lI"i.'p;;;: -lit>- lI'Lirn. ''X "MKMirliiKllic-aM.alHiMy.' I INI or''l''"".Io.I 'I.. iiiv.- hi. opinion, .. Iii
... SPKCTACIJCS. (thillipr HIP ,CM'.1,1"'nl iiml I tire.[VP.I.ih .
... ... .,. .. ,, .t'::.:... I' II.IiiiiIi'i T milking |11,1.| iIB| ,nl bat. ini" ,t I ilm...oil a .....-h of Its,
I\ .. .. ... ., .... .. MOULDINGSAI.M
.
'.... ,:;:: .0 ll I I. riKtllM. ..r Till IIA''," ",,'" !lipa.ii i nr olli.r: oik:: "115'PC attain. HK.orilliiaini.
.. ol I I II 1.ileo iioqwli.sIl.oiis :
tlrai, .'J Chrmicil Company, A1*" KOM II AM It. LIQUOB DEALEES.IVnlSliiHsiiiHl : AMI IIIIIO. RAII'Hotl, ; 'lo .11 mi the trial' nt .11...b ..*..."..
....,.-.. .... .. .. .. BIJXN'c.LEB.: : 'HIP M.onil. I ..I ,,,,,,,1",11,11| | 01 JII""I"! .. ,kavi. loiiinililpil, .,,,'h ..11"", ...

-.i" '. -l. I' HnHim. roiti i>KIVnlhlo t.\ p::1- A i"I'II.TtI.t"1"t : "' 'ii \\1111 I II illl .MlH l, JI"III.. -I 1 HIP l"..rl HIPII .,1)....._. iiMlllM

IMiinin? Mills PITCH PINE LUMBER and LATHS SPENCER'S OPTIIALMOSCOP1C : Flour ,IHO .,,,, III i ii.HIM, 'imU) Him'inn u al .I II I "'.kirk. .
SMSTHSu. I VI lit-- II I Milt I IMIIX.I : TEST LENSES. Ho. iKh"" siP IslIlIglil.' || | Cli'IllIi'p| ,"lro ail, r:. I i. IluHl. I'Irrk.I'ri.tioi .

..P.NIIAl'" III' I ICI 'I II l... I ll, ,"i""i..I "IJC| '11. l I". Hill. tyr: a...... ,,
I I.VN-\.l.l.A. HJ'lill II P. iiulunly Umi I IH. .IMI, mi' II'," 11,1.11' lion, ..s.l HIP. ..I Iorr. of _
| l ; | I li .1/0"l /, ii 1 ". l It.-IH I lle Il PElf: \ InIngIIIK _, < M Hib |ll1.l.
i" l n i i ii 1 1I Inir.Mlii.iHi KAJS( : ,.
: I V | Hi "....11, .... In .
lIicl01111 loiuinunl.. 1 la .li! ..r |.1111.1 I al 1 II 1 o'elork.. f..'.-
BILJi .' Knowli'othcrs "' IL -T\'I'\ICI' :1.10' I', 111'A" -. -I' I.. '",., ,. ,.' nillj' lln. J fr.mt.. .... se'I, ,,, hy tliui-onicMv, .Lill",1, I '"Hi" ""I"... > II.! *Nlf al 11.1.) |".1,1', I, "IV.-.iliinlK: -r lu Ik* .,lllr.Is. .

i : .. ''' ,, ..inmil 1 I-.l.'rl "I'm, i. Ki''iiiilur I |Min. >.llr' r.. i i""lill.. "l'rl,., ,,1''I l.'', 'I I 11)?"t ,iiri ,. I"IJI"II.III'' ,,"011..-r r.II.I.I lhhi ) ) .:.. ., limit: .U" Itnrn.very, Ca-I I

1'11.:11..1 1.111'. .II I'I'|..,Irh. il" ".,l |.il.rl/i' liull. .Imn. MM. |.ii.ii.4li,- i.,lur-or .. .illm" ,I I1' i'0.Ii ill 4 All. CCWl'Ill. NMlh. .|....n (in-wiil 1 ; .I'om ( Miiley.
( aJ. ," "S. ,. .. / WRAPPING PAPER .1.1..
I ri l''IIIIII' II I ll.l. nihli.lli. .
| lull i ,
i
f1 HKALKSTATKInsurance: "" .. ..... I lIII. II .k lutlrr |l5iliille.. 111,111| | ,..III., ''...I.lon'' .Mntihlnwin. II... rr.lN015'il
8E I ,pl.tinuh.i l Ihal < Hmli'rliml kaj.. .
ANSG' Clocks Sold I' IIHi \ a. ... H.worn
-I 1 "'Il'-|
onJnstallrneiits.MERCHANTS I"I I 1,1.
I -A I' Dr. A. Riser j ... '1 .:OIIIUH..-.lal .II.. ..",..Ivnl, fvwi.vor .lalpiiipnt' ..WH, ,IH .nmir
.Ililiou, lo what. bv .HwlorilMl. .) .bad,
". ''''' PENSACOLA. FLA. for .1.1"1 I li i IiCs, ,,.., ,III.(( .,? lull .
: : him ISlet ho ( lliiliblBwfl. awlum
,:. :: :: Agents ,, )
:t' .J..I( /" pslICI, a..11t |"rl"0eV |ii |(1111| | (C' JI",,,. l I.' .l .
;,....; '" ,. s,....... .. ... DKNTIST. : | .ll..wsi I. Male.
I e* CI.K. :: .>,.. I k;ll..MK a f t llk.fs.lt 4 .. ( IP1HE, : IIGOWLKNIlERl IN I. \l III.Ml M I" II P. P.LI ,II.UIMI. .. ..LI.." .....1..111.. HIP .ha.. |* .worn .,.,."....... I In "rtvanl. lu Ikr.

.tlr-mr.K.! i oi? I | ,.( .k. .,l..." _. I'l;%'' '( 111.1. I IIIICHMli : HOTEL ; .11'01. "...." ,,' I. ,.. .. ",....., .'I. p.*l P11111... fr ? 'Ills .b II will' HirfI I P.P.'lsI.er.lsusN| ..,.U"r. ..,..f... .by

:ic. .?t t:i. >"..' :':. ,.s",: >r :;.=waJ : : TICIT1': : > Hi t. .VMl Ill .llI.\i I. | j I. ,'I It,. v.. I I.III \ ,-I "I.. "'. -lj,. I., II... .II. I HOHt riltS I R(, .1\ !,. (lh"1'0'''Ioto' ',,'.' "llssl'-Isl.uow'. .

.. F'. to >oJ .......... tl>JIM, >lll THEM : "'.IIL..I.I, "' \ .1\1 I .1 I I I. I ,II rt .. '......10.... il a .,..Iy WP uw. I lo a ,. IsIsIII In wiH-H. ....
.... .. |l'i" ivgaril I. UM WiII.s't.psMa. 1
I SMI .11. 1 I wI' .
Palah Intentlencia I I ,
Cor. Sis. i iAll" .I..i..I..1. .I!
._. ... b..1. ,.... iT 'fkJ'l' OL.P. ItltlIIAs'r'K: : Ak i I Cor Palafox and Government Sts. ,-'Ill. lllIei ,,, ,,1 .. '''.I..I'.h I no pip' a. "I. ,ii "ka. pvir .'lv.H is. 4i.HM-l| ....110'. .

; ......110I > 'IN n.a.nla., 1 VIe.I .. '"..'.".1"I lI... ."...'. '.1, ",. '.. I "1,1 .I.C .... ,"> Ini. ol I IP. on.,iiniiiionI ), In ,hi ral.l lo I II.. .....rl.1 I I oss. ......$...".''h. l ....I"t. I llul'kiiiMii. Iwinv. .....H

...... ..r I...,.',.." ..' ,,, ,,, I "1 I .1, Tall b ,, '.11..11I. .., III ki Io, ,'. ,. W Itl."VI' I g ret...br *.alp HUH ike. slip ..... K.iill.,1.. lUll.." .
.J ., : Supplied with the Best the Market leery l in .,..r.i.
I I ___ _. ,11 "" Afford:. : ) 0 .. '11'I Iiiii' II..IIII. 11 lI'li.'P. II..". ike. a.lr.ulafr. of ) la.i IH llw HmrBlHtf.r .
our rlly ami t'. KonViliwI, .
.. NiNe lu uit ilx- ufIlil.III
Fine Gold I l .ui/lil. i 'litrviiHi 1."It. .".1 .. I... 1,1' t' lioH, ....111 ......1... Ills ih.i, ,...... *.. "I'.lllfoN Ml. l'.II.- I MM.. I..
Fillings Specialty IJ.l'lf i \ \nt\mr: : WAITKI' !:'" I IN "sunn: : K:. I B h'II'. %I w 'III/ "'111.) lt lIr, I pli' .I.. .kavaiNir rmlll'.lil; ;; .i.... aNI l I.. "II" ,IH| UH4 Ti
I I -Iki Mihk" I II ,tin,. Iw hml. l.ki'ii' I *,. I*,.*, ,,f I'ill r*| I I. ..I.- Oil'1'' I''.l I I I \ ,.I .IIIk .1..I I lw> .IM.HI.. ..iIi,,. lit. ,,,,.r, i II.' ormUrwUe. Ourianvaawrawlll, I b. oiiMlhliiK lniH.i.iii| ( "( i., Ml tun" I
"I.I. ,II"...,V "..' I Ac''c' luU. klw ,I.. 1"11I..1.! .IM .Kiwi' Ikal. IM
ADVERTISERScan ! >!' !s of ( lie.. ( 'il \ "M'''h..1& ..11.,1.. | KtilMll .1.| > ou I. a fiwj4> .. ..11"111.||| ,I Uy Ivfori. II.. .. i. rkla' )'. 11..111II..w

I I ::-:;;.-; .. .. .. I 'I'.I.I'Io."It.' | uf ..101. l.iinl | listS' Kkkk. Hnturtliui lu lk. (Iruln4.. Jim. I.1"....) awl *. H l.mwarU U
learn the exact cost ,,, ..'....11.... '.oI..r Dr.T.J.Wclch l-.rrrp .
.' ," ,,, D'' ." '1,1" It,.." .. .." I I-.,I I 'llll.ullllrfi.HI, I IHW (| ll.,. .:itMCH) .Iu. ,II. wl.l.h. II ....11 .be ......,.1..1. .oiivir.ailun' ,lie walknl' up, ur nearIh.
of line of 1'.1.,1 h. I"; ...,,,. ,. ..,or .,..,,, ...., .". _., ... '" A I..",', "" Room Newly :and Neatly: Furnichei.:: I <|,,||-( Mm* ,' will ...... ur mar a pro)*,.i il'iuluij'U .tit N bikiikey. ...,.. Inonvrr.aHoH. ,

i any proposed |' ", ......,,,, II.' r ,II" 11..1...,.. "II., I .lip ...11. .......-.. i.I.I IH li. ....."It.. I MW. tin ut It... a |IWNIll anU |*.....
I II. he
.l5..l .
DOYLEY CARTE'S ENGLISH P.i u r. ,% Ht i iill :. > .a14. alias Ikey kluiw
: advertising in American DENTAL lrH, .*,ko wouhl. ... a tiMo. fur awl. > alHUlutMll ,
COMPANY SURGERY ) ;/iIs u.1 l h"| '''" .i|, JO II |
MIKADO .1. Iiii.vi.vi I % ( ; I'; II. 1..1.. MOIIIt. ... .. .
<'I l..vr Himi ''hll' Ikuy we r nol' 5505's Ik*
by addressing pill P. .. "W. lILt,, )10.... t ",.I I Mil' .1 l II. i,'1..1'1 ..,II., ,. 'I" 111. H nlH I .. 1" ..rj I ,,..,1.,,. le. ,I.. ...'.111..1.' MWMllMylt 11..1.. im ?Mon, ...."I. awl. .....e'. am r..|,ip.liil. ion, ur C'un,. U lit Il-Is, ,50.115. ...... ...
! papers .. .. "S' ,l.e. ,I*..111' ., .I l I. II.I. 'Ill \II.I kl\l lit .llv.l. 01'.1! how .
r. ,, will % .i.p
'I liCk'' "I' . '-P I, .I.-. 4". ..r 'iP.alIW') .li 1.111 awl, will Be'list.slh.liis" *.. I.. .. | hih. .-
Geo. P. Rowen & Co. 'h.I I "..''h.1' ..1.Ih.... k.k..4'tII h..:' I.p.Ikd*.' ...IJlu'rn' Don. 1: 1 t ryI' I .....|.1..1. ".n Im u uiwl. .b. t.!,. ....1.... ikw. pul.. .. ,,, ... \. 'rule 'rlo. ......., i.'plU-, I "I s'''SIlk
: .II"1'"P..Ie'"", '..I'""", .... '" lIP.. .. _.w, |M" lilY: IT MiM'tKNHI.! \'|, ( j : : : B.\Iu.\I:< I I.N I'IA.NO .\ > I It) (Ow.ts) ur,,' Iii".... .Ur.rur''I"'' .I-I., .! .lu.l. )k.b. .y .\> > t lot ,,, .. \1.1 lxun.nl. sI., .Wlsh.p.p.. ...
Nelip.. ..4o..I..OLIUBIO.00 -... ... ,... .. .. .n, '. .....'... ...'1..".. I i.n "IrI.-.l. l in oil 111. M>. .1.... lI.i..& work awl rnftslmrlg| ilwm. wish. had) 'him I il.naid) ikal lisle
Cl 14e. Yek.k.04 ... ..IIt.... .... ...11..... IJr'IIII'1 ILl HIU l.P." j< J .. Hnrale. of the. wuukl i 1'.i. kaniv: lu ,
..I I I''''' ''' II r i. IMI uir r .. ,.. i..IIWIC.l4I i JHOrriir i ut nkiow HM
'II. li bkr'
l ._ I.e IVU'.L. l..0.pkP..l. ...,1 ..',",' So. ''bl. "L, .,,, W. ...... ,rn- t.isil 1.1. "H'tii\ur: .1.\. t.t.II. < iH I M.Hi' I IN, l I'L.tl. ill 1.\ A '4" I III': II .Mi l \1 I 'I,lilt: ''n' Illiu-r. '1 1.1.1 ,.,.. i. ,l.? wlu.1 >i 10... .., Y.|5wi tally .. I.. .....d..1 r_ .HIP I....! ol. Ii.- ut ll..v11&
.,_.,|l. rrili.lrlHill.il.. lu nur fWriH.I :: Ml' IIUK: ..1'A,,1..n... : :|. a.... ,Iw woulil .., P
: vole '
: : am. w .1| .' lu TwMIkey I
I, .lll B.I r.ip| r. a. m.ANC'II S1 I ( 'SIC .iMtnIH MI l rln.1 l IUiei>l l work .". .k .. Kill awl lIt sst.i llra.l.W ..
i ;'V' ..r .tlri," ILl' ui.kw >' I hOUSE( : "I.", 111.. t.l.' "I. |Uii.r. will ...unI ili.ovrn bi. .krUH4.)
I Jmc'lj! tot(I to ii TeI'J Respect I .i.. :; .riirt* la .*:: '::'" .""!. ". """ -.."- IXMU ":' !>> I I.) .Pp.1.0.1..., "I I I.. .or-l.! I IhuWlLtK.! .11 IH uv.ur ilk nip water nutur an.l |.....erpr. .(:NVM-wiiawl: *ha .... .r-nil'n; naaMlI
,iu. ua .. |.lH. *...".1.|*"" -.... ..*k I..LC.*. 'M. 11.1'. I' '' .. e.p "'." 1 1i Ik* kllit '> .. liivsliuiU::. .1 l IH:: fIr. ......., (HI| |i'ha.. ..f all M..k. al' 'hal I. all
.. :. -* 1 '1101 1k'" ktp .4 l.rnI* I -
! I .,. ,. .p..lrn.-.I.. Tki.om.P..., ...-. \ u. .. i l..rn'lId'I-4 ICP.. : : Il.:._ '4'k' :MLM;; I IL1'4 J. H. SNOW lU>H. <.fP.l. ",......|I >...1| 'l.lvrr, awl .1.......... .*... .11,...I froiu' .1..... p.|nriwanufa.lHn'r OIH "A very i Wa. .H>OIM MMnrt
.., ,.101'... IImr.. 1 .. ,. wheN ;I. HiaJ Ikew ,.-. >
I J ,. II. ,. .. I LI 0.1. 1* Pr'41k. '.i -"rnMM' all ilwirv. ,IIIT.iI1.) .. )
... t..r.IIo w an lIrel1a1'i Ion.Hie
City Hotel Mj- I I. LII.I. M..... f._ kk.4." 1.\1111.11 I. I kI' P.K P.l.Il l.Blb.= ,l.iryp" MMI|. iNily .V* ..., .i I..k.. | | rip.kleM. II.... W_. ."" "r. h*
: let.. ,...frC-lh C.I. ......,. ......". I... 0.0k'. lhrnIIe.. .. ,- .eI.. rnI ...... j (;OIStI.I"OX:, AND 'IMhMH.MISIKJ.J.'; : ': '; !' : ;T.." l'(1'fl'I, PICUP. ...- > ,' .. .,... woik OH Ills .U. ,lu wy. |il..t. awl tank HM ...'....
,I.. ".r........ .. ".." ."... M..I....' C*-. i | | IH l vv.iw.| isIlIp .n.l.l. f. .1.,K.my '............ MI Iklr4" .'

: Ed. Sexauer, Proprietor ,'I' ,"..l'rki' ,rwau..a CI "'"..11....11.. ......._......".. I.'t: :. ..'.' !' .4":. ::: I It' I.o: t' III. '. IMHIIIM.i.i. III I 1.t.Oj''" AIINIIA CR1.1' I:. k.winlraiM sipIh.5: wa, (are all'UOIUK awl I MW.ul Fir will your; .k.: pag.II. It .

'I p.dhIhCt.'C.LI1Y" i .....lId. o .., II.I .. ... ... ..CNIIPIIP. .,. C'\ .1. .\ !> U .,. I\AMI; :>\ I :. 'J liiI., .. ., ..I... I.. II,. .. i.1.1| f". .11" IIOIHlM.I .. .. )011' a-IVepIL.pawoim ,I. SIiii. :
; ,. kIC- : : ,:: :..: : I''M' 'lii wlsiis. ....... .. hI
.., ek. 14' 'kC .IeIUCI II I 'l. I 'I. p II "
E. J. COOKE, Clerk ".." ....... ...1, ''' '''. ''' '_ t P.Kt. /I'e.I.I h;:: :, I .::': ': .,: -: ;-I 1 '11.1 I'LI ::.1: :I 004 .......... I. "'.." I mil ,. ,ll.4 I ,. .1,.nil,, |11|,., ,"", *"r ..r I
... ......, .... -a.. ..._ .... .. .., ..I.I:: I ..1.1, ,: :'II.. :) 1-. I ri-s..lei.. tu. il Ill, ,,. lls| tiI.-sgl|, |" ,II),? I
GOVEH.NJd'ENT 8T.LAft :IP.LCl';:' : :. ::" ..LId. Ii.J; U.lt e0.(rn-.k.B.. e-rn4 ..':.J' : : :: : ;, .: ; ,.i.i.r, '-i .." i ., .1.i .1 i Por S/vlo. I I. ,.. ,, ...1 I 1'1' ,, 10 II !. : :"II I ilky: 4H.I 1' 'in.frow s illisi'.11 411.11.: :: ._tp..u.I uluiliH.. i.f os' > tthir "p4i| in ,Ikla 4
__ .1 ,. .. .. 114111. orI
.lIll .hV Ii 111.1' 'It AlL I ICILLA I iI. '" I. 'I. "k "'I..i' I' .. ,,,,, .I I I ., i..uatpa.l.i1"
'. |..'"l 1..1 f -"" ... pie" : .LIP' .I., I'P.lP.IV' 11I'1 I I' I"I. I '' I. I. il 'sow II 'I C .1'.1I
.'1..1111'" .(_ P. L .C .4kl'. :- rr '"': ".- ,' : : ..J' t > *.I P Ole'i I i I ." \ : ., ,: :; :I :..- >I ll ... ,,, :Il: ,:; : ;:'I : .
UL"- I I. L. CRAGIN & CO., ,0..r.k.. ...& .1..... *. 'la P1. arir,' irn kI. u ,.: w ,'. *.., it 4 1 t : .,.,,.., .. I .,,. ,,.\ ". .. to'. ". : I .".,'. l will I.-i 1 n,4ll I 'Ill'I \I .. ..-iii.' .. ,.I j ....i, .. d 1, I Iu... 10.
i .*'*. .. .1."Ll ) I..ItIlJAU. .,.k.. i..1 i''I.., .pe'.y. 'al'iH' .01 <.' w'..k- t ppl., .H. ... I I" .. t.,.. ..." P.p Ci-e..rrni. IlibI. ",,.1 ..... kixhlrfltllv '; e,I'l's'.II.' "I 1 'l'i'i.4.'' I. ." tJill, ,, .
.lM4 11 mwrlr.1 .
k.,4 bP A. LILT B iii MealU. I ... .. ru .*. .. JJJUJr'1 .'1 Ii ..u ,Iii.. rn.4 ..v. lIlIes) .a..u "'............. .'*.. I Mall. .U I" Ik. I.- .. I Ii-rNs.,11------------ -- I .
bus. I41M-I;, LaLlJ.I.- ...

..
.


.- .'; .. 4 _"' --. .

-'.. ":'...


,

1
._ -
-
j ; - --


"'tnsuold (gmntCfCldlj II'I .0..1",1, '. .. .'.1' .. I. .. OPERA HOUSE J JOIIQ DAVI 1S

. ',
j \ tr.
.. ... .
T..I. .o
.
.
j ... ., .. .., .., iN
SO "III.rrIlLY., U .,h .S ...,,,, at..nai >.. I., .' ". '" ., '" \I .. .. ar NK.IIT OXI.T '

1 .a .t' *"' laAttrn&AT* I .............., ,... ....., tkag p.-a" Ifri ill" If.t /, %'? /!' 'f. ."0,111T1 w ]f .\. \ ." ,. ... ,. I'

... ,, .k.. 01111 r f B P.UIh.l.P..Ut.a .. WI.I N -I". ". .._..HMd ., .r. .
.. ..- ..... ._,. '-(- *, w- t .eROBERT. T rf ... "I' .J' '' '
'la-l .s. '" 'I." I .
will mn4f. fWtiM.* bin I IWforttr a ,' ..
t BWrttM-r \|, .. t 1IKI DOWHIirO.I ar.
..* ton la *..la Mn.* kill >. .
; ,1"110" '..1... k ,.... a..lLaa.' < 4r *. ,S. I ... .. M.Iit..y'' .1 ,,, .. :. ..,.
BB<| lbs fell 1.SpUWII.I' *.paglb 'Tlxt S t j' .rail.. I.. n.. .I IfrvMBj .

... ...., ,I. 1'.a.I, ,.
M mi* a.S vrrf Mrfit I.pPaIIP.l. MilKM l nf.. l U I ii I M. is. 1

.. .. ..... ..1.,1..... .*.! Kill. ..... ... ",.....r,"' ,
.
TI.' ,r....-* > <, "" '_rWY.lle! KUt, W.I.... .......'. | ( t5o4".

'.h Ih* rlrUlft-kifl., .rf l..l..,r It .h.... .... ..... shIa. _Ith ,..... aI'It.rmtf"> II.*d.. .. Bfc. **T.ral i.l....t : .'' I &IiUIil &edu.alIwa.4 p .r .

I. f hk.f1. IIIVP '-I ._.".tad ." )jill .JUMI 'N f.. aOU.tI3 ,"'"' ,wlO I ......... ,iH'lwlii.f. Mr awl! ",. J rI I .e. .

1} .dhQUt, hIIira. .11 / (irr lMrKl. ..>n 79 nat'triif I In IMwba .M.Mr. aid M,.. II. Tl.micm ,,, 555.'? I. 5..ia..M4 : ._

1 fc.. bad 5k.. full Mmtfib. "f II.. 'I....,. A II. I.r**... II W .in4orf .,t
'' ,.. '._" .li' ( ..fal* awl. PrMilnMlal' ,..*.. M "Kl'|" .'M. sml Iwo.. 5, .4. ,. ill
... .. .
:' Ih. ,..ItD ..11 t... <>h. > MIn WB do** la Ittfa* Moi.it' ..I1..h .r l. *!. i .

II.. "H.imMkmn. i IW''*''' -TittmIVfMTft I bin., Tlti. ".., ,..*. "l>" rilf. will, .bHi .. a frrat Marc llnr-trout. .:. I..., ;. ..i'.u4s.r., ,. .1.14.5., _..o.I. ..5t.n.i.lfSs4IUl.4'n. ,1'1IISiii1e "e( ) Y.U E"

; I ....... II.... tf. |. r..t "nuUrfm. $ll'rfnim muni)' f..1. .t..! .. .. Mill" < a<,.., .I, ,.. '4'' "..0'. 1. 5.''p e ,... -_. >.... .

., I .S... 5.4 -a.ear.....l.. I.st .oVVi S .., .. .. A.4b.U ..I.h. Barn,1 Ir'elI.l.thLlliIIR (

.. ....'M. 11 I*.-/,.* r ....nvf wfib *rUM IB .......... 1lMsjli. Parker, frm I'nl-r. .".. A1.... P.7l1l..nlat4..b.". C .. 1111.IfT .
-
f..,lf.<.*... !>...... f" I...11". ,',''.'' | s.p4., i. BI again. atvl iladl .
I ,_ f Ml nf I ..rtM *..d, !.*..1'1 t_. .4 .IM .smay. ...a.aS., a aIMWIs4.p..wlaal ( ) "=.r a ko.i "l: fiKn.1 I* Wm. Muldoon. .. : ,. .;L'N IS Tlf wnlLt: It SIlt's.. ,

fialiri, !..,.**, wr. .....* IBM m,,, iwuc* *a>'. W..t.i..,._ ( .InnS *l* mrr fN.'ili >M ... .
4 .
,IS l. i. I IKaJ
: 5..I5'.C
- -.. .... 1 l Flau* h.
---- i k .
as-awila .,... II.* B.nt*.. mad .kr trial' .... tn' .... ilowif I n. > .
,la* ,IB *** _ai"> II""* fork a HMjariif IH !Il. 5,5p A' .aOl'i..f4 i rj ,in 4 PM..Bl ._ k 4 l.i.k. .,rle.555Mw'l' .... tVB
.tmmtnnA. "Ir Ib BJilltarr tnlskaI |liihlmwfr..w. IhffiuIle4ft'ln5.. .. .lpuI&. .. "t'. ." ,. .
? | nl S ii I f .1..1I
.4 '
I and. will' touM IbM. ...,...." for '. I S9a .sani5 t, k> .B-M.r (*', >4H< ra t a.ltikU.nl
f:MMMV"*. l.1foI..*.. and. ki. I vm&fte Sb.. l..he.lfan.I, "HI AkMT--. Kir lkI..",n. I.' Il ... t 'I, -' IB, I.n, ...1. "
.
,,_,./... .*r* Ik. lo, ...*.,. in ll. I lliiHlMM. MtlTMailtf. IH, JarkwiIk I ,. Jt>.llamak at UMB abed l ..,., 1._ ,. f IMiBf r ai>4 rxalau. I .l; ..*./ .UH. US'"* .UoUI >narrnjik .>.

,,,,.....rI". npnllik-n' Ikal -.tI. IIDfMlMIrM, ... sad! lwk-p. *..*r.' I IN,. WillCrarv, al Ih* .1.. .h.l.i.l. S ._ tauMwt.uin. "> t.. Wj. tkJ*>.IV r. ; run ,K >.n HHUHU: SI ..w. i I. 'mint n I
.. I. .
l.it.II. fI,......,.. I* l.... .Blr*.t ul. ..",.",,10 hal ... tally aahIII.iI' ; faIr" 'o b* BM- *B*.IIX Ib* *'. aol ... fOf.P14. ,. ... .1. .I.uXI'Bi' *ar H.. r..I i.nlIadM.le.'SrsI5.erp.4.5.5f..4i.Ci. % 'InrIsc'.Icr mid CiilNw Ii4'Iu'alIls. : ,.
. slid .hi.h. ... ''f.4ndIoaSi lit .- ... : Hl
\ : ,. .. ... ..I 0.4. ..oIwISlreatSIkIPn4f... r .mrrsa. in she! .. .. nl i n..n I vIB '
t rarm.
5. '
Aarll Ut*. l B V la .. UH W a I!
.|,..tdil, d'r.d. ., ....! <" Ik* ,pan) : IB Mill.n *. toskw a avmrat nriMMrnilHH I BMInW k t-T ,n. Ki .1.5 I .' I 5' jpvrBBl
.
-1'1.1.' liOadfftra.. lv*>m and. .I.4.r-m. > I ...."" !I'S. B .. .I ..
i
I I..IN* ..$..rUL204v n.,!*-lliHi.f II. fK. ., .tu..I, .. I. alrUra IB. ply Sae rtw*. '.'.rlll5.: .'.". '. ..i .. i. I. X I IJl. .
In I Ib* Mark hell, bar*b*.B (an*mttin. i I U'B .K*| hB .>iu ,rd II nil IB*, N. .r.... *>. fttuui. .* P5.45.5.5 Ilk .>r.llrll ,tl,l..05r'oil'iis I I ll .' ft ,. tl .

,P..4.... ,rf Ih. $t.. $. ''ti,. .) will I real l.lt P.41.S.s, Ib* *eS<; I ._ at '11.kawlwHiMMl 4Ulnt.. 'u i i. ThaI ,..o lift."....|. .k.n .,/a4I .a. ls.Ii'itef. .......lo..

Ire; *',,,,r.. |l..N.d atr PW Mr.n. .....llf fl*... ,.. Ib* frtililimM! HomiIH j. .)B. "I im .rrj ..sw.S .. tli* Map if.ntvtl .', -. .a ..u'ur.(1.., 14'111'.1;. H.I.; .
> ** day, lat .*.i an iir 4.,. .kirk .'iIn ', Mr.. ,Iw WM. .l-i.ltfe" Ii aitlliix. a t I.. ...a..ts ..4 a.wrt.aa .'.., "

,, 11 Ir,_ Ik.*. MM..nIM .4 II.. .",.1 I.ItSIJUin I. *. UilUlmrMXb' U>* .. nH.rrt>H.iM wig ,,lieri-iiiB'iT "l.."l/ 'Mildinfr I. rn.LC4. c'.wll.loa. ; ",fn.or." _'. Tar* p5,. all uos5.i BHN. $5.C5., or NICHOLS, ROCKWELL ACO,
.
.i4, %, .." .lMBl 1 ..MiaB; t I" S "f II.,. ,Il.s.'wra.y.. I. ll.l. )'.r.l..rl..I. *t*. I.,.1.>r Bill.. ,I.*., f";..1.1,1.n. I """..", t....... .hel5ul, 04.S M'b.I..4R.LsIls., .'* '" II. .1.l ,

,I..,.. rrniftralM. hInI nMkwrrnw II.., awl, Mr IV41l. will IHk. .,a il "f alnit I H> .'...1..*. I ... ,,. ... S ,5.N aa5 ..Y." I .lIS'S.sal"I I II.
Mi.ad.| ...... to.5W''af i if ..I ,.' T. ..... C 11.4. ,. M iMla.p $ag2.m
1 \ :I -" : "" ::: : :: ,.n lHvi-1-m; aaainrilf. lit. IrlH' Ti. : ......, .... ..._. .. 1 '
.1
i ,. i.li.B ti'ilinitilMfalnilit .
.
'
..i. < arY, > ,
,
.r
.. II .1. .., 4. a of t..wrc NIU.U4S.. B.lk HrftVM ..
., h' "' ,,nI *ril In r* r lnir, I' 1..1 .f.. Ifcrfy
l .li-llni-t', .-H.i"H .(filial, mad, f' ''" E.nmaj.oorr. Tkt' .. I .. 'P.o. _.
j" Wilhl..'.. h..* .'.Ii.." 'n T.,..,.. "It.. *.",... .. ....i.' fir loP, i-how .nll .. I'..'.'''S. I..' arch .ilk, '.>*.. a,. ....,leg..a..S..M( ....,......1. a.belt... .

1 k* .nrk. I. n .w ......, fall .Nd.aj, .. ..tly In ,Ibrrily. .f *..r W..l IM J." ., Mi. --a. .-r f".a |. rt .kr* *. > ...
.. < .I>. : >,..,. framr in Ikiav .u. k S'it..i*. tt"I.. k.ll ,_..* ..,. Ulr ., I- I. B. HILLSON
... will I. $StJt.I. s. '*"y > I1.uaOau.lI.r w >
MUIIU.,. t BHiliMiH'nll f.ir Mayor. w.. rbvtail by a larv* mal I .., |IUnwa ani'iBtf 5,. ... ititr.. S5.ard..5.IiSnpwrS4..ta.5.dan4a.5 till i Mk, tM.. "y'd.efl WBttka.i ,
.5|...d I I. ik I'kllliarmoi. ( lul.-i. .
I .5 uwl.m.la.p.w4 15... 5.a.rd. _
,I. lime *.,r In. ..h...,,*, ..t I ...M.tnnB '.f ilv ..v.r rnnklnxt. nptiinlllaB" HIb rjinlwrli. I ..1 .-. '.i.. a.MI ,4l,.. lb.' .sS.'wSn'...o. .... KM MTartMi .. .P'5t.U51t1a4n. ,14II1.: i4i'vi: ... .:
I .. .. I It .lull 5.15.4sy.4 .. I.Ti. .. _
la like cnVrtiv" .,li*. I. llw. rlH( ,ItFHtorralt ami H.pwhlfruo.al | .if .nut ..t. mar fit ,, ., .-ui.if.rf" >.v.Kiuia) .* innif *. l<. HiirTnraB -, I" I
#
miller fli..i'.% SI..MIi irly' r*. 11,1.. wa a ytrfBlDr in .k"W Ibis. : UI'kai 1 a iilntK.tr |I" > ".. A "I" 1.. o .o4 I.< -*. 5'ualS.Ub.Swa.'
( X ,.I* ."* li.lili.I .I;,: ... *. ... **<.. .,. *,| II aallTnur ,. .u, ,. ... .
|.,*.*..,*.' (I Ui. | ... .".1.. I ,m ,IVwIkli.n.. will a.4l., T'.., nf Ib*. rnl .r I | ) |i"l .. 0s .t Sn. 5.n.C5O p I .

., ,. ....,.,sI, I ,.H...-lili'in' Hi* In, til U, i, W'inrniMMnlr. 1 II 1 H omw.qaaiill"] I with a frtnariinl, |-,, : peck '.5.rl .' ..,. .ia..w.oUe.'ibe.o.fawSn'.l.u.a ...1.|,....r..
ik. draw.a.c nt .ae.a.ffnae.awl"b
,Inalrad" ...t..I-t'.I, Ik I Mkl-' yuunx iC-Bll'iir. .
and, aaixiuB'i-d, iiiiuffi.lillr. In'' >nif will" l.riflil' bo|#. that w* bmli fnr. I .l..|1' *IH.lining a IHIW .o' '.. AIa I HmHliten.il IVMI.IB .:in (.Mil. nndl5.a P..a.t.Ih.lS5.5.r05'45b.II..d. ..lta ,.It.1 1 1"(Ua)**4! .. Tin. Copper ;and Slurt. 3IHal >Urk,

,, !I.. a.*.,.*,. .l I... .I.|" ,'. Bllnu. wanllollHraaitllnf .....l Tern.liy') : (rin .i'".'l. 'ik. *. )"""f lidii.. ailonIkiiHiMlirr. ,S: ,Ml* .1 Ml k P'. a" Bl.> IN* rnrrBBH ..' IUB.

Will .IM duly, ... "., ''i'*'' a. iM*.ai*. i m* f..r f HirMHiaBnuHijr with "..I._./ Him. aiulIB.fr ..*%'Hrk-IK. H. ..::; 0' .; ,

l I.t.t 101.) i I. "'rrf *B''''Kk' Th. *. < 'li.11I''. i ik'xikl < maiirr* an ...11, mlixlTw I".n1,1'|,..,''IOIN.I.Cr'. l.. wkk. k..".rm..nsIltg,.I ,lull, r.libuni will.,I, (s.Ml5.5nIaU. ,*i-li ru)*....<..d'nil to M I""'' Stoves. Ranges and House Furnishing Coods.

*tti..tHl. a rrgnlar. illgaiiiiiiand .4. .I..r' ubi .iai liar .4 5" ,.
raMkUl. .
lilulf .
"T IM npflii In Ik rnoeS.5.e. drawn l.y .
r.n-p.ra, In MHWI IM ei'.H. 14 i .. | I. IVMhtl| .nI.,I. ...,. <. ..bai..dSa 1
.*B'IB( llw M** Ill IV .*rola:- Ma I Will mrrlr. ,U ..!*. 14. ; wbu. Ih* ShinS' )'.u..11 IIH.". wk-rHn| *ali 'rntin.: lk.Hiiri7 o f.. *.. ** tk* ...w|_ tar,.. .. fens4W.t* .,. AQENT FOR
I IhlmlikHivillnawl ... .
.
,1,01., ,/tI'H., will b*, .I. dnHMfHl' Tbre. ar. man arm. k.wwlf .1.1 ,S r.tiki int; aa.St5.n.at.fa..S.i I
/ M.H I Ihnail and M-ir I If Is I S1'C. Cn"54 at n.. 5. J. >. .., ..-..
fit......Ji..t, *. I III Ski livlil, ..*.. ahiHH I 'r .Ik* ,',"ri< ,lad i) *. :::' i'>l"i.n.1 ;, ,k.,lrnaml.. i.. a |.' ml "..._ ft..UMH.rrt >.*, tj..... The Cambridge Corrugated

\ rvrmil ....(..lrh from I <>ri,... .lamli, .bnw. fur ,...* IhlnHar HHWlirrvf ki. I,,.. On llHilii.inr 5.. All. lInt .wtb> U.4I.
.1hrk4I. !.. ... ,.,0 : "A. 'IwimrUHi, ..* Hi* ll>'kt, .but lIsa italy n, l I. I* ,I... al iitw. In ..*.. IMIa : l _.wC'.le M..II to- .:H.I'-'l *." cop.'! ., <4IlKtu *....BB i.aS| terlalU. ... 'IHV. :
.
|,r,,)m-l lIla ..,- In .IHil. .....,. l I.. .."" '....1_...,... i I. .5.' .', aliaS l l.y ."">. |.... 'fli,, toiinK l.lic.. mn.l urSI. ru < ... .,*! i.'.try I..IM .. IB* b.aa liMp IB ar nwt IbM I rular .

,. H... wIlt. $1.. ....,.',....'1... "" ,llxHoi .,SI5'r.'l.| .II"5 s.,. ll,, ,. "".I"|,. am I HI.I, .< r .f. kini I.MH.IIBK ...*..MIHI. > 1
n> rvnlr' NHIISM. .nl, null' Ib. Cliil:. ,..'... ". 5 NUI.5Sa5..,., ., i".". ., HIT iBl. ..1.{M-ri. ".M taaJI li n f IB* *M4I..UK kTl**. ....1' .4. r -I, tnBMIHi 'ilTi977Azj \ 111'
AM..toa...Ark.ia, !I'*.. 'Kill '4 M >.- ,
"|,,1"1' lkk I iMM'KMiKI'. i iSI." .5. : M.I lti..l I 5 h 'I ...,..I.S.... toallnat.. bHla< k. MhB,
..>t., whMi, will .Nr ,.,,wkliH. | at! I..r :: .,. :,::I:: .:.;:; s :: St; ; ....I.a:, :::I ,. ,wa..b.lnle.U.lIs" .J ,.. ol, IRON t I B 1 'W 01 _

|... ( ..,1.111. fi-w ...*. .. T'K'. .!...., MlDM."' HrH'fU :. i'5,;,." I St..a,,' I..., S .,.",. .S. ,'j : .. .r; 1.n.5.r..,.t .... ,Mb... UIM' "l>t>. / II_ _
5 Wa S.t .nS.nn. she w. bat. a slSn.5 biMMa' WM*.> .. .
.. .
r.il.l., ..f .,t'I.....l,. Tl. |."+" ..I ha.ha. ..ltl... 1..., It". M1.In- "'".,. ,1","" 'Ilrre ,.",, ." .. .1.I ;.., I4.54a nd, ... .45 ; :
5 'S.5 ....5., .,ndW.Ik I I. ".. ...,. .,I .11 *. K ,..., **, JB.I IB. IM 0. T--
-
.1 -
k .l ilWl. It !I... b...." II-HI, l.. .I.r. ,Ii,. "ml Ik. ... (..-".1.. n, I. .. is.n5n4o5 aid S. ha'S IJ' h... _
> '
rrry (
41'| .1"
I Ii It. .., '.. .n.m.t, w..cI., ,
I ,
,
M.r. ,lliil.n, .. I nlind, $taSaO AM'.riHr i. .1. J.
.,., .11.,, ..b'h"' ...... ........ M..54.fk.: .. .
a f.ir Hi.Virllii.ni' "lsiMrhI "f Mi'. 4.,. .ll.il, II.. -.1..1. |,n/. : Mi.. <-f !. iBlra illS .1 MAMUWAKr.IB .
*Hr I'Inlirytnt J.IHII.mlii, ... ami 5 Psrna I IIH. HOOFING AND SIDIXCi( i.
mr.
UOT .US4 )
l-.rlno tans. ..iul i and H m I. 10''lnn*. a. I 1iI.dSaIi ; III '-_ .
*
lB anBB ban PaleIn.
.... I < ..i ,1, .. Jiiily nf Hi. *w...ilwi.ltniiliil .1'.1' 10..1 > w> .
VflMrlt' a.., tlriHMn rin Is.t >, A fur II,,, Vtimlrru I"I i.I i. | | ,.
.. ... ...'.. .i". Mia. iMHl Ir.*. .a'. b> ,KWW
h.
I'S .5 -
)>>-.1.1"| lb. .hir..... T. .....<>ni|.II.h l I".. S .., "l's..,"., I.a..S.. ", II." "'"" "5.s. t 'i''Pll'l ." Ia.S..n.S. .. ;,. .PaLlli : I uo\: ninNi.: Tit: nr.r I IN Ti 1 MM I
... .,f vl.SaS4.i, 1.1. or.lir, ataji.., II... Inirfiriw : Mr 1.1.1: Newsssa's- .. YIi..aa.Ys.a. .i.. ka..>Mir nMiMK-r.gil BB**.li.a 1:411'T.S'

ll.ii tt.sil.m.I l rnw|>*..y. ll U .rI. .. nf I i-.lr.l i.fTir. *.'knl.i.r| Ml ji.n wnrn I.) .. 'Sara A ISCa. 1'. .... ..la. 15.. .a..ri.r *41.. !". |Sat..'beInfrS.UMf.| lull liifiirnialiuii,, and, |.1" uriii.lie.1 Oi .A.li..l| | ', ."

r.t I. will ,biulil, $ a IH-W rllr '... Coin' .. l..IHi, .'.1 .III|1..1"| ".. 'I h.. |I'S"| .iil.mill ".. M '...I l.riit*. a l.amlM.iiii, ...S.li .a... I I .1'.'" I... .In.BliBI, H.lk. IB "1'Hl.lar ..

I.Uii'l., lw"nly ale$ from It..i ,*.! I'. MM. "lT.l.nl" | in lha. ...... ,,' ,ii Mr I II..," "I l'. I ll.-mliill-a| ,. ... I )'. M..|555"|| ,.... r ind ltH f.* '.tin.a.l|11..Id..| .B.Ik..fmw.' .11! a N.. KEN' A.ILA""AIa!
'
I 'l.rUtl.. wbkh will' IM. the ...IfI.. .r. II. "'S..''. .11"1/.1| Dial,. k. .. ha I |.....B *nj "..rnlit I Mi. Vlirflii'. Karkr.i; ."ird 1 ,' 1'I,i.i.i" '''.I.i ,. .bboS i.. .5 i ." >... 51. .. A ,.,,HB. .l...,.na h.-: I. B. HILLSON

.. /g.ie.l| I in ..iklnwln, (H.lillr.l, mnlIHV. n..l"l la.nS ) |jr./. : a l..I-.H.| .IMIMIIII. W. II. III T. IIINH.S. ,1'rr.i.l.klr a MB ,. .., Cr5". SIC 545 ,
".,,"."fth.iaaI.alePHHfIDU4..i.Ir.a ihriHinkniil' M......eS' with | fr.b, I",..t Ik.. i.r.S.. n. .,I'll,I I T. Hi.1. "krk. l .

II 4aII ""'....1... ,ai.i.g,. IIu |,,.It,,.,,.,, ..'...'11. i.l' ,." ,,.....,*.rr'mirlil e5.|'. ,..,.,, lii.rirnnuil). ttiili a. ..,*.I.'I .. $.iwi.,..li.i'iK r .tl.iH I IS1F'I'r'1 STKMT: : I:.\$f MdhOr: I '.\AH I S ,

., list" IH.I, "*' ."" ..lUlrlrli.nic Affrr S up. ,In Hi. ii In., ..f Ih* airna< I I.in I.. I I 1..i"I".1 ...1,1..1'1",1.' .. .... IVotlco. | .*u-4 Tin.. skiaS.I,.ax*. ,, ) .. "an l I"xvn al 'Ike Mur nf Ii. W. A |I' \". I'S O I !I' I
f Hi, d.| ..,. .1'1.1. I
I ,...". "'..1,* ..I...' III. ''.m|''''' y *liilnnIh >. Li".I'. ... ,. .., ISFRANK... .aa.,*, lln. BrknuBH, lkrilr4 1 k.wliriirila.l.I...
.ill".II.I." $ lrn I .lr ,.,,1. I"... .5 l'ri-.i'l" '''..'. tfii-r kmklny. "..., IIIIHI)1' awl, i a aSs 0.5. I ,, lrt.M..k ln..k ..1 W4 1. a. BCll'k' flir rtri.'k. $|.rInK. .Ha.School. J.I J.
.
.
| .
rur.l I jnwi-lr in-iilt i.ml ,Iu'.I, .. ,. .
.
\ 1f.1.i ,
Hi,* i ,, ikrnir: < "", .
ll.nUnir, sal| lb". rr.. It Hurl') .,h.. ..fll"|5a5.ee'.rl|,S... ...).**.5nl, ) ., .."...;' and" i... l |I'.aik ..l .I ...fl ....," .5.. 1.1.' ..... '' ::iv.: ';: :": :' :: "'.: :..:; .... lo.hWlka.,
; .
.
f,.., .,' nlt't'! Sw YII fk r.|.iI.'i.' ... .lurwl''If.I ,,in I.. UM .\II..fMliriiira' Injury I lu irii.|5auia..... ... ,... .. "..1 .., .. ,t.1'. HltiH' A' .. ir---k, "f l.r.l.. ... l .. .1. nil I ...1 I

bwkliix I thai li.r Ilil. .Iwn ,In 5 Iw carrwd; mil. n"I 5 l.. Mr l.w.lI' .l.din. in ai.r.m aI 5,5.5\ "I",.' .S5", l.a, .5... .. Book
ll I. uii.lnr.iw.1. ira at ; : : : : I. Headquarters j
/ :I.rj.rhm.: : | ha iiM. |Miiir bxnlMii,: ,; ..trr.iw.l.ii.. ... I In II.. Htnui.* at.. I 5 lit Ml... I...;,., : ,: r. tmnnifl. ...,;. GIOVANNI'S .lh......... .. .... t.. ,,. I

| .Imilar. ''It'",..,.. ,i. a I I..-...... cal an.1 I ''' l. -l I,,.lil'rir Mill _
II.. lilt' I.. ..... I.Uwl'. .si4. .haS.II M.MHli.iikll.an. > .\ ..rt Mil""". .""..', II." m.liill| .,., r
of .Uwl ..Hll.n .. III | 1 .Mil. .I -.,". .\fnr ttnnli RESTAURANT I' tl.'TI.-"I.I.I. IMM III.I..
I..I..I
l Iara iN.Nlll "|>| .
> \\ wnlll.1' .all" II,* alb-illlnll. ..f Ikrrmkliiil S Hi-. /... |Si... I liili. .n id I ,lufnn. Ih..1 i 1101 lln4 I NIMH Nl. "
..' "H. |j.mi | :
I ." 5P"Y| ,I... a ili'11. ,In tin. rn-rnl ...11... |...Ii. I..dll I.I. i il I. 11,...".1. .L.... ..Hii.. 5*"".....," a..I i" % 'Illl: I liii Ill: U""I'U. ':H.i H VIMI //" ; C.'I8Oli t n .

Htl.lftl'" l I. ..".f I I. H. Mtr.h.l. ,Hint nf lh<. .andwi.li..' 4 il..S.sSi.. ,,. ... \ l 1"1"i| | '" i "I'll ..\ >. | s ." ,,.., It. //I' .' IMM I. brINks's. .ftn.t %' -

,.. ,, rl.irhla ,1 I ., h...r ,..II., ", S. ,,, ....T t *. tm r 'l She III: II I. NINIIV _
,11. I Ih.lrl-l f .
1 Hi I IlirmliiKhoin AK' l'f .. II.. *" .. "" 'i'5't". ".Ml, ,, .I, ,....I, H" .II'
II.llii.liiwn' ll wa. "in n > I' rrlin tt i -
I in ",.., r'....l..ml. ,,I55.r." llr.mk. .- ., I -I' ", 'l55L, ". '.11. I. tHr .,1
I. MlM, 1. ,' 1'1111"" InJIm ..., I. r ,. i II Ilk i UAorr.Hl -. _
.II.IWIKK. I'.ay IHT'-I ,I. I ., 5'l's.I5.IflnI. I. *? Ik. ESTATE
.. ,
|lllK' ,If..>!.! I .........,Ir." Wlll.llri ....., lll. I ..........'Hinal, I*..".*..tI"... amHH 'Y 'N\. M..ss.s iiid."' ...d, I.>".,.. alHilmail p I Ii:..,,, II. h,|i.;,.:tr.. .,t. I .II.lil1)1 tl: I ,,,5.) I. IIIr :, ,;,:,.f:? .:; I, = : > l-t: .II.M.K-. =

.... .harp >>.. Ih* "I'Nh ,.' N..v.mI. .1111 ",..r.. rnl .1".... |II .......1"11..'' ; ,* "I.| .sss.,* I.t...) .,."" r I I.""S S'liv'r.l.l. "I.", ,,. ; \1 I:.':.. l Sw.i I"- ., I," ;: :,;: : :::', -A"'_ -

AIah.iisa, I. I'1,..,,,,lIy Isu' ... ,,,,.1 .,li.fli.r..., II II.. ....* r.Mliiia.<'*". amIII .: ,In St'.S..a".5iS. .4" tl .. tI In ,1-ltH-tllr' 5 II A r Al 1.1.I "IM.I' IIr -. .1.,r .l I.1..1.! k :| i iHl I t."A" "" .AI'lf.
nail, t inv U.I i .HI"".""."ISIS", iiiililli.llir.l.ii .., .. :(( i> U. {U EXT: I'S. HIM.
IH ll.l.. .Ml.H, | .S. It.a O,"", ..11'10.' .1, .1 lUrrl., ..11...-'"Pl,f kr;) [jin.v .. I '" .I.r. H -.IIB4B" ) till !I.r. I. hu l :. I "i-AIn" *. _
IVu.a..liii I i
Ml.kk. "Mli>r ber. Mili" (>iliii. ......,,,.,. .. \\'*'!. .,. Iki. M...."... County ,Immi., la, alllMHldiB, I I..I..tir-B." .I.r.1""., ,. \r.l :I- _,iu.fP..r..I:.SM..5 's.-eb.r4.JH.IH. i ;nl,. .ii.... .,,JzI-j';I I i I = -\10':1." ; : : =
.! ...11..." S..r.. Hi,. ..., *" .. ,.i .."SIfl. .. CITY HOTEL.
.. IU w .. 'Iv.ta. rli unviiiiUn" ,. ami-win, lhr-, .*ri i, |1'1'11'a ar.' ,lull <., I '.. .r.t. ?: l > kl, .1 Mi LIB. MS im I: rrMIITt: l : ml..itMIiiiiir .
=
.
.4 ..1. SrSIiIIYi.tl.Is..i.s SI immi Mr.il.l.T' 5 Ulli. I 4 I : i ik. AI =
fl $ I j'
I I..,. ...) *X*< 'rii. 'IhiMln, ..r I.. .If" ii.it.. |Hiill I >an.hiii| .4 ...,sr..f .lhI <. I ,S."..S""w______KHlit-M 11 .- .. ..r I.... '.'IH" )5a5ll'5L5'iv"C ...n.sris..m. | .,5c, ', 5 :'.,% 's HI'..\, t'lfUI'\. :.. .:I.tIF..bi..I'.I' ; : Jt. _

..tt. r l..I.l I !.' uiliplxl I 4. I l...,".. ".,Sn i-Mlry | ..
| : : : : .... ."" bIdS ".. 0.s. 1 IlKI.I. .Ill' naaa
: : ,
: .
... .Iv.I iHl I >IUiriliuli; .ll ... .iininolill. ,, .lk. .. ..1,1.1 5'.5 ii.. I''I.. .1:!". ,, .. 4 l'r.'uy Ib.uiil.l and 5l.II .. .
raHvani .H.r, .
lot | anl IC. ;;
I"
I..II.II.H.. .. ill S. 2* |llnniiitIhniidat. ; ,.. .1., ..., I. 5.51a.' ..,4.. a'.5h. ,. ." -ali.fi." 114,11 riillt nmIk ._
,
: 4 .
...... ..... fruni I Ini : I. I" ,,. ls.II, f'S' I 'j. ''III. i .1 I .1,1 U 4.m55S.5I| m l'l iillil '
i.ril.n IIH..II.IHK $ I" n, : tin 5 r-i.t: lrnii 5 *.i.iM 5 I. BKllMIII ll.' n-BI Il.ll 5 .1. IlllIII. .ll5. : ,. .. | *. ..IHUjlM| >, -
,. i .I 1 li.ii |
ii.
*< u.1 ..
.. in "I."h
I
.
1 .
>..."Irk.. ,.. iii" .",'h' ..4''II. r..* '.'' SItu i niHiitii'' I. I:1. .., II.. I III. .mk: .,.1.1' 1.11., ,5... h.u ''b. / .. .
I".,' I 5.4"I i ..rlda' (till r.l..l5. tinI9BIH.II ,.4. .1 .. .
.. ,
.
,., Hnwlli Aiwrt., ar. riklU inlMMIntf .. ,.. |" i.II.MI b5. nl..s KH-II.I.II nil. f. ,
M | .
| *
rliU d I
I. : f.r
.....,,,.. lt.call .. .S... St..5..l... kail ,li. trlli|| I k.llamaiga .. '.. ... J.. ,.. .mra51 | | nit H"
"InS|
'inl. 'r" I II snl.rn.5. illII. .. .
... of l liulii'lrUI' vsvaS. l wl.l. I It | .. | I. r .5', .i....I 5. ,,11'l 5. All .
I .
r ., ......, .. ... ..... .I..I., 'In tk afirIIIHIII. n51.4 S. Sf05, I .
,Ci
.., I. alii 5 : ,1l,5 I. |kas..aS.l..l| | II) r U ,. 4 l it'l.tt: AT DOW & COE'S.GO
will lav ll. '.........11.." II'|''''' II." ;..: r" S .l555.Ofl5.. 5lC ; 'in" "I.U:' '
"It tl S al Itlll 5' IN I H tl t rtHlllll .
day IH I ) ,,
and I
univiiiK m H1 1,1.1 ,
l ti 5,5'
.. ... ,I- ui* I'm
11. ( .., i.., ," l S5"r..Il/ ;
,ln-irt "' .. ., ,. % ; 1
I,rii.a.I i.r.HlHir.1 I I IH awl,.IMlr .-, 1.1 .S... rnlkmiiiK "lill..r ,bai krH. rrmvnl .. 'in .I.. I Mint ilk', .. ".L'tl' llinninKlMiui. w"ll. Illli" IIINMi>, ,11,..".. tl.'l.l l>. It : IB. 'l>4nla.ii b. |>l.i-Ianj. a---

.ll.-MHl'.l, friHIl AlllMWI' .i "HIl kr' Hi. *. lt..uS.5I.a.a|. I amialKi|, "I I ". and ".1, 'Iki'l-l 4.S I.I 55. r. III Hi, Ir. ..l.i, ...."..".11.. /| -
| .. I 'iimmllUi. S Iki.I 14-1 S..t .S....S..t.' roe ." "|.,. ,S., 'SrhMI'IC i. -' -H, I.. 5 .11 ."...1.",I 5 1'1..,. C. WATSON.Iou .
....| villi i..r I'Dxr "l..h'- < r II. ,IIIIB Pr. : i
l i' 's. i li I aifii'liht, Nil 11'hi. ami, will |5.c'.. a vn-al, .>n .. ,
'. MIserS I 1 .. .. .-.". Al,. Ii.. ,. TO ---
"Vl., ".. lll'Jl-M. "ftlM-*....-...,,1.l ">MH.S.IS .. ls,5.sn. 55.5.I tfi.! Ml. *.. \I.-..,.,: 1tcnk, .mn_,.. Ik.. sravtl'vj|..l'S.e'. liLSSONS: 45 ".' .n..y ., .. : I 4.11k.;
.... .. .IIM lI| ; l. i .... ,U ... nrKmilu/ II.. .1.| "' 1.1 lanii 'l.I... ) ami. nllinr I SlS5IllC''l. 'Isis nnti"limn nl S 55.5 Hli.lli. "'.'.. \K-. r'. H. Mnlll.lHiiS. .f .. 5 Ii r SI. .I...in ., a.s.rc urnitini .. a.1 I5 5t.lIrS.. Wa.lk IIE I St.
.. 11.1! II... l.n" ,, 55... l'iililli! | an I l.c'.S'los. In m.mlmil. ..1I ./ : ,
niilf .1 i KlSa.5sngs K.IIMI
rl ,
.I, II.* |eitlf | ,>nrl 'If il, .n.l ..
waS'" w.v. ,I.. a bum .1....i., ..I .It"". liMm I ,.. .. .".SI.loSe' ,.. r*|.li..rlil S Iki. ,.l |lUrlt, 'S....k |1.1 ,, nil li,ill.M' I. .5". ,',.1.... .100'.l4I''Ca.l.a.i. l l5..4, ihiK, ". a I I. ; 1..1....; 'l.ru'M. .1.1., ,. n.ii.I' ..ii. .
.
..U".I. | | .1 It. r ."J It.. I... n.i- rh.i '111.'Hi. i .inik.. IfsIISI..r, '.... Uii.l.I N-w \ik. 'ri..".,I.! 'Ik.. .1..I.I ) ,.....,. ,554-
,
S I... ,,55,.,.,,..... I .. II... sui.lI..n I"I r-iis-t: i |. t-Ml 'li \.1"11' lull S.. r-m. I .T.I' Jc554," ...,. N'rsba..t'
.. "
,riatI..S1. ; ,S5. ."liMM Hw ,n .i.r.,r .5.5, .... l awl i.>lil', 1", Ilil" did,. n.M. .1."I. r. ami ,I.5..S.'e.Sa'sa..
| ....l S limit", ., wSs.S I .. S.... .It.. .hmlirid I ..... .".J "I" .II.- I. rnia, HI >lr.il 5, 5.15155..awmHS ... ... ." .11'
..1
III 5 ,..*. ..1.1.Ill, trim l. i Ik. l I Hi" imilliliiik1'n.idcul ,1. I" .. .. I, ..t. '. do.llmij' I.B rn.l Mill. vliklarv School Books
diimiiiH "I. A"I. : I
a5,51, It".I, .I..r., .. I.. 4Irg./ II.." ....,..,.. will d.i, all in lI4 |.,..i-r ,I.. ,1. wi.u.iir .. r.,.... .. .hl 5 l I U. :l.v IV., tt ill :II ,.a-i.rlS i, Stationery
l HH, niiinidwi. .. IS U" Hi., ",,'.Lh. I / Ikviland nwl '1.I..li. .m 1.210! rub*. ..1..**. la .. .w'.. ...IHl.,. ."" I.. t..., ,
i.f Ik' >H 'K
linn A nirrk-in. : ,,::;.'< nf Ik* till/I ;: .. .k.wii, .Nl l ah...<>nillHX .., 55...... win, ,. '..'1"" "-.'. will. |5'n..55,5., Iki. diiN.iu.lral.iiu .. I'IMMMTION( Tlll" .".. ... .U.I".h"tl I. ......"'...,. .
ih.lrill I lIlaI
I imr
I I.r oil .., ...i..1//i.... ,In .ilvl.' ".|iilr. h.,.. a'. l"iin ,,,,..-.lw.1 l and, iiiuli.k-i. ,: w*. Iki. Kiaudi-.l' itn .5.I p:. -l.kl., M,.,, I i I" r.. A. ab'.5.|,, win MII Or -,\"11DLANX -

,liil.i, I Ik. gnii".1 l ki.lili... ,..((...I."I""- Hit' l ll.5..l.l:! i : HI |.sels Hi.'nI.1.i.."i; I ..'. IH \ ...rkIk ByCscambia Co. Board Health .. ,..,. '. I.' "",..... ...5. Si. I IIMUlk.I ..
V ,1-vlli-l.l 1 ... br .....I 4.h.t.nI' I I.. VM.w ..I!i :|5U' I nf a.l.q41..g| ;| |I lha. In II. I nHllindil .I In. u HI -...11 ii, nm. .i.,.. ,r ,."". I. ,I ,,.1! .; .I'lip la.< r mill s wll .1" DOOX S ,
t ..lill' 1.'.1 ......ol.' HOM. a .hkk. a... .. .. .1 I I. 5 Ii,. r. I I.t .5, .l.SI.h'.S ,...l. .,,.
.. .11".1| | limk I IIrniikal | ,llnl, ml Inn. MikIn I. : ::
I. .r* 'I/"Iar/ t>45n5'| .1 Hit.' I > l.'s,55 fSaL. '
y
i.mnlrW.. 'I inMtcHik.ii, H..art IH l l.aI.. |>.rlk .. I I I"."...I liiriDilni.will ,, .., .. I. 't\ "I'
k i.aimi ,
of Fine
', .., .' .1 I Ill .4,55 '., 5.acSI'll Eflirarags and FRK
.. Ia UR,l.-r.Uml" fi..m' IS... ilr.iiUi, r..i II... II,.. limrlii" Ik* .. Imt i liil.l aluiiK ,54Ia.5, 55 kit : .5.5 i'i'I I ':: :: :, ;,. ;.: : :. : ;.: ;,: :: :: ", ,'\ .. ChrOiOS. s

,lllVll.lklH. ,. ..-,. '.ut .4.4 ,ihxinwHIII'll.1 I I ....lllhltll HH II Mia) inHllHll. I Will", I i..an willi.'in,: 5 itiiiK.:: ,mn. III lintiiiluhlli.it :::: ,...''h.". ,. .""".. .. I.. t., :

.iiikurllM, .. .., I I'..,... .4a, l I. > .11...,I 'IHIII.H il'k' imllkHt.in. a. 'I'rrnll..' / .. SI,. .n "/.. lit undliliilit '.",.. .. ".,. ,. ,.. -, ., .". .111S' .
5,5. '
I I. .. wkk. I Si,, r' S ,5. .5,5., .. 5. .1 H.' .f'"I. A"'II' ( in ( "'arit'tyI'RAMES !
iii.l I I..I.l .v..l. so. lit .' .
.. .. ,
i4iliti
.. f.I..IaI '
IIhlt'N ,
wild. IK. lH.li.ili'1" |I. | n I .11"1..1. \.1., | .. l. .,",", It. SSsas... 45. .5' I Its, S .'f ,sod, 5.. JnllcHIJ Cr'at
l l IVIMHIIII.... .. ,.. I II In- lUlmll m,, |I"Ullnil.. lid I Ih* I.. .. |Hilk.. > fur Illi "'.'.. .I.. Ik..i, .1.","'..'.,.,. 45. "111,5.1,5155, ': !I\ ld'I.

/,|. I..tr. |..M.. ,.. 111.. "H..lllll. A..,., I. .l,S Milf.ii. ..S ..101. ..uhlrv, ,I.. a .kk. .h .h..IlI" "S nliliirlal., a. -"it a> .'k'4111. ..ii-ud S 5'5.I5,5..5' ,.. ..1'.... :: ..,'. .1... .4 ...."... ,..,.. "S. ". MVDI) : TOOK() ) OKI) : :

Ircl. I lmtr. *.l. lki... .il.ili.ki, ,, ,iH|.''U... |l.SoNg.| 'Nvtt.Mr. .. I" "I.'l"I"5..aa.Iianiso.I., !

......" IIIHTH. II... II.. Illllll. ..1.11.. "..I.." A* II I- Hit nlikil' i I" digs III* |u..is -.1 5 .' ......_.,... .',".. ,k.. I...'

nil.lili.nl lu ,.... (I""" < .,",''K- ..' ". 'I. ': .." a KrniimliiHliillnii ll lulli* ll.5.'l I. "I'm''ni.. .. II.,. a ,ili. ',I .i 'MIdi'Himil R. H. Fries N.4 .iill. .,." I I I : I :,:1-.r.-.J .l l-.il.ifn.

,....>.HlkM. S.. .....1011... ,,,..1, .*..11I.l.aHI .'. INS .......kl,........... l'lh.. |.....1.| .b<. I wll:S aiiKliki.l., kimn.. ll.nl, .4,. ,I.I i- unlUM' .... ll, | I i l..,..,,*. huilillnif. Wets not..4 GoG O-OIDOI

... .."..... iiiti- a .......* i-fttmld. ..tnn-..k.. a iuri.llt 5,. viilnir ,wink.1, |. .| l I. .."."..S.5S.ISI, .', ., .. Snrf.S :
,., lilt lea. ,I.., II.. .. ...... I.... Ill' ".,.. I awl lw ,. lakn:: I.i ,il:,.. I:. ..,".".1. ;4 : ::' I.\I tOI'IM'II. l-I.ilIN* 11" i ",1 .. ,' I I l S ".. .51 .. ...I .t "P.54., .. Wh." .

I.M'HK: : "IIIK I: AItI| II 1 kM.I. : .54,5., 1.1 l,..|..-.lfiilli.' .".I..ti",. in.. ,U'4 .1.i I-, '. I".1 I I 5 55.I I "l'lr' ,. ."l's I, 'Hi,., i-I-.I,in ",) > l I ..-.a..I.., a I.,b..S.'l.,. ,Ia.5S5.1'' ...."..1'. ', -.u." ,
\\'. M I III' H.. ll, 1".1. I S ,., I IMi .II I Iz .. '.a.,1 .
., .f151 .r. ..I .5" I ",.hU.n .. i"| r.-ll., 5 "., .. .".,aUiiI ..
..*, ,IkI.a. ... I $$459.s" "......1,5. z .. 1 I'IIMIII- an. |S. ... .1... ,i"i ika. ,II'. ,,' \ H".I.55.1.01151. : II i,. ; a4 .,,.,Ia.: | :: :: J ..... ALL KINDS OF MUSICAL MERCHANDISE

.. i.f ili-in u.lwkin l"i I' '" 11..1\ 1.1': U 544.' 5 .." "I. S liuid. ,. .1 I ,1,.... i I..I." I I. ,. .., I' i ,.mi. r- I .., r.... ,la l lul.k'. IaISSie.
I
I.*nliMrf =.a4h1..Ihiin.,: :... I 5.5.5 MI,. S l.' .ni I I 5.. II.... .-H.>... Sal 'I! ..u."555'l ,SO'S I N_ ". 55,5., i i I... |.|i.H ii'k| I HB.. "..,. .1I. ..Taint, .< .H.I I5.O.'ram,5. niI.Mll.llM.n 1 Nsll.l I Mr.Nil MM 1.1 l HH'! 1.1051 III ON' MI"'II'\' s
.
t I .'l., t. 1 1 t Ibl. 37 |Io.'Ml. j IkI. I" m
M'wl" I.h>- ..bnk aI..Il.' lli.r. r iiu-.ll.. ,4 ....., .." ." ....
I..... ""Ir L's.. I I. t.r> I.,,,.. mHlMiiin. I.rsii..i ls HIM, HIM "f ,ik. ....,.|..I ljM Ca \.. '.5', .5 ,Illiniini' "SI,.", I,..
lrM. ."... .if loti. I.. -,".... .u..l! Ipmlvml, HUH. I. II IS.Mllrliiu her,".1"1"' .d' Illll. ,1.1, 4 h ,,. .. I''" ,' ", HENRY'SCARBOLIC 'I. ,..,!?._,...... ".. ,, Ik,.fn... I......,.,. t ..,.......1 l.z'ux:' I.IJII-; I .t''I.I. "'S. AMI 'Mir: I M.nl: \ i

....1.... rni rl,,M .1.. ...... .., ""."' .. S' ,li.l Hitikl. II. ami I 1.4.5'...... .|..k," II.II,", I 1.I Illllll., i..ll. I h ill,,", ,II, ,.I I.. 5'. .I.i.. kH I ".1""i, r\rllrll: ( I I ""I\ Is.l'I.t.w .
w.-i.ru mini, OIas boSh at low... TI-.N II; > ..VM I :
.j4a.I.alhtS.r.lw I I ( .
.. I .. ,ll. ."., .."> "'" ." 'I "'l Si.I. ,.. -, ,. nni ,. Ila'\I" '
r.. .. lt .l-Uinl' > Iwin-ii. -.iul. She i.l, liiat* ilimlil., l."iIhnkln..i .11 I ." : SALVE. .Hn. ... _.r* i I IKI IKlikt, .
.
haul .
-a \ slur 55 "SI,
.1 S I 5 Mj .s i 11' I
Al
,
,..,.... llw .111. k-Hl .4.. 'In i. ..f I *.ki IkiM. I lI 1.. riill.ll.M-n.. n.. ii .' ,.. .r. ". i .SNaSI a Ifs... MSL54wpa ,
I bar,I.rlna 5kt....5. Hat H' I I. I.Uiui!l.aII!!> IH. ... ualMial,. .. lkl" l I. ,IVmlkli.ilII.IMH ,. .: I !, ::01': : .. Tho most Powerful healing I ....".... .. 4aremoa..i.4 1.' 4.1 t.'ItS'' : l'IU.T.s II.t111:' >r: Sill'."MM .

..,...lln. I IIM" IIHV i.f IN. ..-,. .I.... 5 yniuud. ami, Ib. .baumir I km., ,, ,, I I Ointment over Diicovoro. I Flrim' { I |ila .* lBtrB.kwila.4. BBH PENSACOLA. FLA.

t.irU IH llw ",....11, w.rr ."....|....| In iralk' IIIMHU ll a.. a li..i .u,,in NrttH I Itll-l S I I1 \S I H"."|'. Cablo '" I II ,: :,1.Jl'..!.(.. lHrai.kii ur *k-
\
I ..lviltal. I 1.-..... ,.., lkik.H..Mi. >l 'IVudkli.ilMiiwarrr. 10" ., I rp. I l..1.l

IS Iltl" II... .... S "ll,..". U... ,iHi.|>.k. W. ,1' \ss ,".. OPERA HOUSE .u.s."..,'. CarbolIc IaS.s, aSSaysHnrps i 1_' .ir.' 5 | | S | .SSUi.a awl IS. .5.5 Isea'S.a.Sa.M* Iflma.i..t... .

.....usnalall....... ,.sr III .la.I St'. CII.b.lo I.... 0"'.' nul, t,n.ldi all .) .SU,11154U. an.m r." UNION: : :: STORE
In I.ami. ,*
lkunian.1. a..'". wllk. a -|I'.I..Hr..k| Ii .,..,...... I '.. "a ISpk'esal, MUSh <45.0. ,
.|> .lll, ,bill. I.M .-I ..,.*. "."'.. Susie I..eSa, ..
uriiunl awl, a ....I... .k U fimu ll. ISP. iM' 1 Cabolo I an's ,. ("tun: : MII 'HI:.)
,..si..., lkinlB, tn IkialUIHIH lav ,.11 I Pimp''.., .." ..." UB 5.aaa4., *.I..
i.ar.Kl.: H.i". :i Ibn wln.liIMII.I: ,...-.linl..l| | Ik* ....*>, r*..f u.11.. < //HI S '5. 5'. "0"" Cabfo Sal.. curse .1 .
s\/ .
.unit b* Nn Hri-lf iui.HU.il. (.. .SsI. -*) : 11/11. I PI, .. 'rs.agasa.aa srliatf ( UANI( CLOSINCJ OUT SALI-!
.
,, Notice cf .
,I. ,
'liii.liaM.Hl I Afrua
I.p"'I.'i
,I.... ...lfl...IM riMiw *.t *...n !I.* .n.1 I Ib. I. .. ... ,"" "I"'.,d. .. .... ". ".. '. Carbolic 5.5.. h.aSe, ; I. I
..
.
kiiiv Moauiia Ib* MIII> I .* IB Ri ....( isis ...
.. .ll.rn4.! 11 IP "h. '",' '" CUl.A. ,1. "
.
.B. fr.iiHi.l.gi. a.dln.iil, .1.. > l rill: Hi. runt', : .. I
I. -".. IH JHIH ami, duIH< 0' "." jab. N. 0.$ '. I | \ 'h.r. all Hrihiui.a.tlk.t A lai.oiii
.... ,MaHtl. .SI... ml 5.1 I li"' 'I rpill I
IHK II'| an ., .
5.. II., ,'h.l .aS, tof I ,hilMi4H l..l, .. ( |
...1.! ...I...., '. ." HI'i liI S |ill' 'ft o .11 'S ",'NTlrrJ'..5 I ::: "=.. t I IlLS 5.1. li 5555.111115.5' '
....h lkrm .* a .. II.. '''.'. |MIIn| .........ll ai FLOItENCIflIDLEY ? : r. EM2TAC3.. T rt 5 h''.a. .. I I .'': .Hi -. 14 I .. 1"1' t. 5 15.11 '.It.M'I.ISIP-. '
.
lll,, "
MHN > .lM.HI.H.14., IllUt M.Ht. I .h..1.11. .. "., :11 Iliil' -. .. so.N | W AKt. A .. 4
i :
Km M Ia ik.Hl.. .i...ll .a.I, ilgkl' IHI I'' .t ". "" ..... 'li. .. n IkIf... I | | | .. MTIB. kill, *HB,iBH.BI l 'I !"I" .ash II.Sb.pa.d .5 '.T SKI." E.: '..1'I
win i.lar..J.. uiMlilalinl. awl .1.,1 .. ... .
| 1' '
"" .
'1., :w.l.1.1 ..f a |i" i>ular, wlnli-r. illtlun.lr : .ml, ll.ii. H .Iwu ...... .l.uim.l, .4,,' ..0' ,.. '.. r. 1'"1. .!n5l hi.l, .1sa.5. I IM : ... W,.. t.l.) raatruk-M .'".s .t ..s.f. ,. 1.0. .IIa.a.. .".U,. 5,5.l. ,.5. ..". soc ". ..
.4.15 l
|, .il' ,.I |m>|.l* Mb. Ik* I .
.IIH, .,.. .. l.. '''11..1.. r __ ______ S..... ..,n. .. 51151: .",' I5.5..ILa. Ills 'I."' .
.... "lHl < lit Ut MHfH| ___ BARBER SHOP. <.. ..Ik* t""t.

.t.I..n| llw vH.ialiM. > r.... hat iblk' .5,5 I .k* Nitt /.I.H.I' .'hlef. i I kn I.".. : HERmNE} IN RAG I t. l.4i.....1.* \ ..s.UU..SO. Hi" t naKakTa 1) .

II .k.rl...rII' ......11' in.UiaiilvUllwiaii | '. >. .Illl.,' '" kl. 1..II..II"'It.I... .: Ii II,. I....1' M511S..l I ....., I..'U .....' O' ,5f4ar55 .. ItItCiii. ': ',( :
..liul"k Ik ... ,, U 'I'll ( ) I .VH. l l' .. ..r knil a I.-H..I Sc. "I 5' :515.5,5.Dr
ri-fuwl hi-r.lKH II. r......'r u. -,. I I. "I. i .. i. :: : .:: i
: 1 I. I. 4I Srm44e la *'I-
i
:
r.
: l.5Ir..a.l
:: : .
I :
,.. .. ...., I .
ai.i.I. .4 Ml A.Ml..IIM. .e.g..t 1k. Ililb. IH adtrawr. nun if I I ,.. Ik. I \ ,, N.H.. |..,1.! .4 lax*. *... ) Biwkl
i.irMiliro .f .lluuluir.Ml .(. awl: :IkiIII. I \\I.IIH| l.lm. )junior. .".I,.II ......, F' 'I,, :.. b. ,5';... ha..5; ,ioI.wI; pal .-\m\ ill 4l I ,...i \.r..>.. a KB.IH TtI'I ,
I- il,...|5aft I ...,I.. ;tsh I a.t ....,, llr\ll\ TU 55.11'I "" 'I ,' ..LI.. ... A..u' Y. I S. A OA
'liakluiHiiiHb .1 '' '' I :. ,;. ,, ,,7..j';.:,. :''I :. .::::: ... TII1U ......,..!.?".... :. H Gon I *.*U BkB kM _,

H.4n-ni.,.. ''I.. ... MISS' ,. ,I'S,1, ,, ,. I I'I... .1.. ,.,.." ...I ,III.. I Illl'. .I -I i .,. ', :., : :. ; : :" ., '" .< ., ,, , ,. .t .' 'II' '11 iL' "1 ___ ... .

,'llb r>,.. KIHI I*.. I. ... ..., S ..,,5. 5 ,5.: .. .1 S"I''' "... I ....01 III Illl' Illl' ss..s.i, ,. I \" .. "' ., ., ,. ., -, .. ,I .. "". "I ... ." Ml III: .\ .\" A' "'".," and _. kat o.-. I.

i I 55 S I. .. II' I.,... ". -i.i.. H..lSn'sI: i i ..." I'' .. .I. ,. Physician Surgeon. _.'.._, .rat5urM*1
I.I.".:. or l S. r ;: ; II : : ;': 1';:: :: 1 I "". ",. .. I'.l V I j jBeta. I II C. WATSON. ,
II' .
:|lIrs |'.II I II W. Win "" 'II I .s ...,. ,.." "..I ,.,.5. ,", ,.au, "5.ii I ,. ," S ) .1 II. tl .I ll,.. < *...i.'mural ,. >..' k* 4, ... Uyviad5e.n.i.4b Si

.,.I ...'M'"''ll.k' "u.I S .. s.I t ..5.. .5' .. 5,111, / I. ... ..., ,lsS., .., .,. I M i "' X l I-, .1' i iIk .." .. ,' I.1. "",. TATk t ol I II ThIS AI..ITj f.l. "- Usda .-

,..... ,I. ,.I.. ....111..1 .#....I"'.I.. ..I S Sbk.Ir.lIV :" S .....,... \ S ,SI. ",iSI .. ....... ""I \ I I "lllnMak I \1', SIsal. 1'.a..s'Ia, fbkaAtt4.A. "L'ft ...V. .. .

f .. JgkMUtIII. ,. ,I In...... I alun I ..' .. ,,. .... 'a. LPi5. \., .Ii *1 ,.- .a" )


.... .. .
L::;;. _-__i. ;;. ---- -- .-
-

.


.
':. -


ruColi.\ .\ tfomramialIIKPfVMf uiriuiwiMiiMi I Mririxonillicnim : '. .H.\ IHIt, 55 I l ," Ihl I I".n' A.>..'irl) ,mel MINK it' SI, l'lhl. M"DIM I I I \ ,0, \ M .VKLNK: !: NKNMS.r .

I ,', .m.1| 1u1. ruw.l hll I tiwlillml II.:n: I I'. \\rlxln ,i.i, ,ii,,, i iMi I ihi, .1"1 ,,11.1.1, it? .ili., :"'.i.I'",vI ." ., > Ih'I, ," .., I, ...'. ., ul.. Sp51,1 .
,
"
.
I. .
"" .n ..
t.ii\i\ I 1.1"1 on lftllc| HtrcHliol ,, I ,' II lll.k. ot t "iiI.i:, n, i. 'mil..' Mi, U \ M uuru, and "i n." rl..nl ".sla.AI'rmluh'Ui' I" 1"",. k : .",.". I....",". 1" 'li''.in.l ..lssI.l .. ,..L .""n." .". OT4

: It .. \\ "'111. Thii..3vr ril, I.h, it ,',HUM t. 'IK'II ,, the member l'rsAtul.A. 0,1"I I.nl'' ..."., liSrIlSil'... .

.IM .. wcn iuuIuluu', CAI1I"muuI'y than 'he tb.. niiitlti '.l itt mntlcht 11h. 1.11 I I 1.1. ; 'rl t'. U...l.. of New OrI \m I h., .1. 51,1 i. l.r. k. .,-1,1i I ,, I II.
l'krt. ..... .. I ( I iKraninip < l m Hirit. ,. aies, .. ft.Alit I 1.1. I I. .. .
...1M. 'ash tatoio fur r.nllptoN, an.l' HIP ..1.. hPrr in tin Inlrrp.l, i I. A \ Kit HUM tin.ili "
.
an.lieiK-c, .".1 ruial.lnM, all Ihe\, .'". Mos, M. M miiailon. .\ (I.r km.Iln. : I I. ?"'. .I 1. ,1.1 'ik < "I"| ," .. I' J
; .oiA.'o" nt I I.\ ol I Hn,' .\lmll," ,lioiilpling \1".1.
HP !
.IIYAatAIILY.II ADVAIC purn |1..111. .1 I i .\u ,., .
1., I "1" A'
I '
Ihu.I..I..I'I..le.| | I'. II. IlivUm' Ii.. .\nnle M 1"li.n : emur. Mm !*. Caluiruhap, setdslAg t"h.:11.1 n bIn. .ind 1.1". I'al I l.pa.m.. tlI I I I > \H\Xl r-

: CAIIlllaly.| \\'lllnrtnnon'a The 11.1 iIIi.iiul., llrUt Mill I .. M .VMr :, I I"n.M t.in. ,< M,. S Hrlikl' I Hunk I: ,., .. .
.I tl. on Onnpton : "' W.lre PM I I'. "' ila. \ t.ml>pr Itfclt. Matnirnin \n II 'l-mln: 'HrmknInn "1,1.
.Mil (tIAs.\ IKTldlrR a.>, I.... li,.kit r.ltl. a< Mr. H (Il. rlo,'Ir.lki al l.-..| :ml plurality 1"1 I I J. t. '\1.i.. I Offl.pri pl.i'led fo, its, 'u'" ..'. l-k. !>.-<..".I ril, kmi' ..n I'I I .".1. In I ,'slOh' t'. itufi'. eIlrlti Pea' i --klnn., ui it, I1KII, ,,""" .Iu', .
I' \011. Mr. iluit.uss, I .0. ,. tkilmlnn r. ,.

.- llrenl woiilj "r. fur "nlnlon.na 'Ilirlir-t. frost 0 l the ft-xm ". Ii|.. .Is .' niontht, J. II. ( llx-arv. .,, Ul., -irI I, ami h,. ,..1..1.\.. tt, l .imlI I :::,iila* of liNikinu In.ln.n, al u:Itl:Iht Ini.n'M pilmipal t : almiilItnmlitghitin ,Iralimit 1.1"

('IIM nli IMmiorr .nin.to huNt In an IPuCACUulu'C.I'lulcr ) I In aiH aranrv 1 hur.ly mornlnii.Ililp 11'.1"1, Mit.. .\. "..\il.n. \'ke' Urn.' hr heArst Mr. lIstspas.lsi.. '\ HP wat moir than, l's' l'l'Iul.Pb'e '.-. .

M >TII"t>l.ri III, .. H KHIIh (1..1 llflitMw'"w ,' : I'vlgsuII'Iwurulu. : I 'Ilho, I ,, ,' mil, ""n..It"I l, M M \"lip. $.. in's ml iiiwtiMini, HI,. in ." nn Ibid .1 1011. I sal lainr, ', >uill .
i i taryIvm.i .
t It.., A. d. 'II1. ,.. ,........-.10... ..It I"ol. c.n.I. ,' ,..tll party : plpawtl' with, .hnl.I. >iw. niorrthantorim 1.,01. kr

A II. P. M .:IuIA, .,'h.,1, it. .."ki A.Al. : (.eo. ilunIth, sill, I IHmn.rrall. I Hut "rlll.".,'a bivis.IIP" |I.. ,.!. : I 'railrl, itv ('.m'r AflI ..I V W.d., lilt I..a.oh 'nll".1. .', .vln.iil that Ilirmniitkaiii, .i<'*n .ui'. l I.I i "
III, hir'I., unit' 'I. m.tit WII"1 kal s ...Ilrlm.irll| ) ,< Ik li.MMton. I thoiihl .IN st-Il al IVn. .
IVayir I .
: : : ; : : : cllc (ominl..lonor, I.e.; fl'u'ilIuCrp..ou. i ii 0.1.., nho firnl-lpl, Hi,* and I lulu rpvpiTiid, Elub'r: : ; : ::::: I It lln.ml SwAb Utmitin. Mll '
p,4K.Hi Mnlmxli W. :
alrD ,
Ifl anl".rt4. ) .1. \ P. tt "(-.'" 5 heIM'l I Irn'auu Hi' r,1 sash I <'h.i INN! of wldrtrmllig W HnilHkttn: i .. II,"" r ,11t I >
....,. ,... ". C'".litilCut' the momv 'In \\ Hhi. ,'r..ir. /nln .I.I".1'In..J." Ins ,., ,. .. ,. ., I \-II In hi. lar ,. .
Ihl WHN
MI.IIlNTpftIA. 11i. II. '. ."..... nr"I"11 i "piy r.I | :1... ,11" I,itl I jii.t them w i. t iul, n.ih I 1"1" uo, III 'i .i
.. III fnililr. attni|,|. |,, WISP l.amir inlal loa.h t.1-,1 1'l Hiprailraaiompain Ii I Hi. ." oam tl r 'lIel'C's.t I .i> '. a ub'hlghlt'tll .rllnl.lrat. Ml.*. *"I.
r.t..r. ..III.. At ..1 .... ,u.ta'I ti. .e ( |l'rm n. .1 ) ..II. i ': : "prr.ru : : I. : ::: : .: l ,I ,
: : an "
."..IAIl'WlAl'i, lit,. I I'. .".. II ti., olil fa.liluiir.1 | -H.,n rarrkd Hieuli tour I .:.,.,..??'?"it ,. Ikr.. Mr, Ihl. l lm h.h <. | ;uvii.iti.uili-l, : I, Ill.I $111,111 I Im.iittm Ilrlhusai.l hu.lIshSyu, ;
I ,
TIP oilier, uil.
,n0'1\ Mn, .1., At, ; ,k' .I.."':. \ .."t," Wi-Mi-n- u'u'i'.I 1"I'"ln"'h".I''I'1, Imviplpntv' .I .R .'II .'I Ih.' I',. ",_",,, t I in at. ,; '' .,ill Hm ,pFiiain.iuihi, I dinil I....input IIM, U"'I.\' I .. ,
I ami, alto o
bun, liliu at
tI n.' Irti. 'h"U., .... tr,1 AlI '"'' : I "n"e)', 1 lull, l'e".II'I its''. I I. "u' with I'rml., nlflln I liauI. llm, ,,. .. 01: .h'I"'| |'%>, .".11"1, mil ii-onnr. .tin' Mr. .. |. .
.' ,, ,l In how .I".ho. '? r.II.
$ I 10' w .
IA Ii ,1 f \
,,'iIIft' I'rAl. i II |I.ri.,1 : ( \ Illn ii.i mint b'i'utbIi'iusui nipn at he, ronl.Induii .,, Hi N. -I I..s.u .
I limnliiulnni "
ol.trl , and milt ol
all Hit '
Hinnlh:' it :I:3A:, ...in. l t loir::: :h .,n I In Ittt.l. :- ) i fotfKMr tlh r. it 'u 0' 4'UI'" I .1115,101 i m. .AelsA ir .I.h t "'''' |" hush., .111.. :. I ,
|1. MI Im. l.wi the: ", ami n>. ; 1,1 ,.,) ,. SuIt 1, 'las .. I.
rib fm' I hi In', hint
n.l
: m ir
,h.'.. .la an: lAir .llailr ultllMtiril I I (ha.. of KolvrliKitrnlnir invop .gn''..' NAil' I''y .r.' .'1* I go IlWln'.lao.'s&l'' II 'I'' .
.. t l.rl.l l him'h, Ilit 1t Hit lua rulorr.) llnIraiill. Inlnl. ) I I. 'liilmortluiil.iopottrrll I I .
( mmni ) .
'i" 1'h.n"1 .
.I I.r.h.l. mil lln.1 ant I lMvldt.ui" men Inn l Ali'l a".tln.l, kirn .'l.l'i| Mr. lIar,., .... .
.
.... .. I 1..1..1'I .. II.. ...,. IAi.lII I A. M .. thrill POWDER
IH' pr..lc.uil.ii.i.f' l Ru.yulllu'AiutAuilAtuul : 'Sprlauii' .ml, I I I I ol, \\ ...1| .aid to an an rrprr. Am II KM 'b.ds.Il. Ira',. .
well .
| not nut, Ni ir n4.nn' alonl Mr tan r
... All. .1,1' pan .
.. ... ASAI I P. lIUAli.Itru'I. | .. .
r.lirJay.If "I l Hud, i-oal in In got ,, ,.1
) 1'
.. ti. MIh.. A 4 I h'.". I.,.. ,lu'VuIlufl their Intrrr.li wine i ) linn, solo M know ..U. \0.11..1.,..,' okta.kp.1 IA..l'.s'': ., ,' ,.'II ., .. ,.
1'h. IIPRI-.IK I I :Hi I u'uu.hul.I think, ulil .1..1..1..1. ,. I. I
a
,
.
." "" A.tf. II. P I I our name, dan I.' lllu'iIIy I' l"i'i .llli. II 'I''" ,,
"' ."h.l.., ....ttI.". : 1.Attt M i.. .. ",11"11) 1..1 .11 |1..1.| oflankier. I ) 'I | \1..1.| .. suit huh- nainlly allyalKiul ," I..w i.,11 P..we i 4550. I.'h.. | .it. ifHi. lh h .".. it hilngt, ...h ... i ld' II, hI,. Absolutely Pure.
.. "
IIth', I... .IA A. Al S A h'.nl"" 3 e. \ ." .|K-.ki.of IhrrvpnliiKlial crAiuul l from HIP r,'jI.lr.I""I.', .,rarIn at .- ,lIt,. .Iueui flk dop .I I. ',| .'I. .11 rloh'' Ik Saul u. ; I 11 1..I..i : .HM' lira/Ulan I ,, '"'" ..". .

ii.. \ AlilA I .. U. )1".. .,.,.., "':'.lh.. llnl-luil: the 1',..milltoniHniiMrnH )"onr vil .m.M 'I'.I 1. "bu' h..rrmiirk.il Ills It h''. lutn: .', I IIhr. I' h. ,. Jam'ho. Mar.iinhani h *4.r Ittn.hl. llaitrlainr Hint'''.1''.
from
\ havp :
.
\ .
., ..i'.1 I..ha" ..M llm"'M, *,Hlf lit, llninl anl" I Ia.kxIltkrlliHlirk. Ilihiaaml 1 1 .'o. IHI I I. tutu II..., I r i ,","I,t t0..I

,1'I I... .. -- i.rvi'.,. Mho rnniirlinl| nine-, Mr I It,ilml I. prmlilm 'blinwlf, aKnlill .\.11.\| (.,.., l 1,nl-r.: and i-olloi" ,.1 .. "" ClIp .K lIeu' lint HIP I.matt.rt I 111"ol I '"', .I I.h.n tnMilk' .1..'ml'I., r.. ..
.11. i.oiipoi
':i:ltt:: I..:, II':'.A....: j:','t.r I').l'I.1i1.A.i.Ii ii.AItAl.it : nllnof' ( Ilue in..,lii."..iliTl.loJ to hire | of I I..'".,. Wuh'l liow rll.''-In- iiiinmliwloii 1".,.."". Id and ,IS k ml I h.ml, .I. ami .., I till hal ilnit ii i iMr I.j I Im." : I'tilI't' "'0 >at Hi-it 1 I In- ..'.n-, I VM t .,h. \,..,. :Vil 1.1.'. .".

'" \"I". .. .. I one K.HK! ui ham-v to rhwr. stub ralk-.l allt tin' h"llhl.i! -ilil." non him, W.I,1.i a copy oIhplr'l ) lint hl', .,.: lAsh I. all ,."I..I..I.. 1 l i rl not, dixnt. ..lord,,,i. IHi,nnlnK' II i.lk-"i. l ":.

mi Mr I IE. II. .1..., nb h:.,, In a .two iip>. 'I' ut'l.iy. ottonMutriiiPiil, anl, Hii.lii Th i Mytiom..') Him ,...I.h.! f.t,... a ,11", I I .II IHof vital l tl .I..n I IA 'u.I,,i .
..,,1 r. rih.l.. l ,

1",1. 1 i 1'1"' >|w-h Ki'l Ilia ti linlu rrowil I I In" s. M 1( ion/ul/ ami 1 hi-: .h.rni-, nl Ion.. HM HSU" Ills Ixx.kttionJ 1,A .,.,..'*. ItCh. Illh. lit, ,''',, ,i! ,. .the.oik I I"lull.i pi.' 'gn..iti IlliiiilngliainIII \. Honlh. I t''u:: ,:.I In.. ><,.nth, ti"" ,..

IMII" T imi n. .1",111, for lnl],'Ion. Mi,u. nhltlur-: higlrlli> Hihoiiipil I Ilii-lr f.linl. al I Ji I IMin tin. mil, ,'p of rvi.,d<'ah"rIn f.II', llwrl .f I.,.....""., rt StIlt ill .11.1\1" ,I...""" lu's M''tun onrai.rnnlIninluni II ? ., A l .' t I'litl, AWK,1

-.I", ," ..I''n..I.I: triilntti: tiWA" UI. IMNIII, m..1 the. Klaml, al""hv .1.l .,inf 'HIP r>'.iI"II' of Mix Mariinnl ) i-ollon. I. of Inli-rp-l lo nlln-r; lutl, I'r.11,.nt Ik,'mif. o th. IV.i t.... ,',I.lini.nl.'i mil" sh.'ihsl..lgIhiul I : .\ .'..' I l9l1UIsist!
,l"r A HUM::: Ii"l :::: : : ;;: : :;: Sill Sac .. l'.sAdses.I'I.!
I )1,11 1 t rlc. .|KVI 1 for ,Hie |>nr|> ol nltiiilloliiiii -- 'llinr-) fv.nlnir mIIIPII. anl invalnalilulo, Ihe 'nun \1,11.1 I' .. ".. InmlMi in.uu, him, it ,aiI I in $.ioahuu.'l.| """ .,,
A, IK."> 8:"IM r n llnlkm.n' 1 .>ur n'. nlnl oia. u. 'till h.In. Ihi gI 1.1.11,1,1, ,, I I u..i. tl i I. "",..unlitin : i \1.1".1
'
\ ." .
.. 3AP,: NItuIlIII.II |Il '| liil cvrr) >'iiil-| iliAliICCiII1141C1V Mr' J. I'. of III/, ,. niPi.ial, .latl.ll.ian, It "",1.1,. *Sl I II' ih.. .
I I. A ". HUP our i. .n' '.'', I,iiiaas'r ,.I.' II" ., n'.I"I. ind will IIi'S ilal.lv 0' tin I n-I'I Ii Iliirin,.!"n. 14ini.ni :.
| '| 1.1..1( INMII llnviiinlll i "'. ind i. the nio.l, 1 rl,'Hint >|wil .. I in,. .. .,.. Our ,
\ >I. \II\M I. In. p.nlllu'I! lln llnminxliatii' .".1 ".',!1 | th'n. f. I 1''Ik'k. t lu nay : TIM- los ami .ilinan at ,: ,' r. iliint' '| < '' N 'lli't I II intn -

I Minil iifiln, iiUiioini, I ail Ilia. rrvrr- liilolm.iniM" I with Mi l : Ixmim Ikllfoimirh ,., nil' ,inlmlnitail. Hut MphAU-. ." ,.,..!, limn. an.I HnitilMii ,,. p 'uranl.lull. I ,',ullttluu' I.,i.tu,"lh', h..1 111.10:1, itlthlhua ,, ltat" t liunli.ti,',, W, Hiukl' "I:'", I I.;h IIt ;,III. tIll"
: i : .
: |
(1 ,
01.:0.11.1:00 i-iil. KI iHlimaii an lilt al.me In l.inNIIIKNII.IU ihi. Hi.- I. stub, ,., t..I.I. Kiuml h iiiir'iiil" ,'itl 1 linn I. noI11.0H
.I .
1. 11,1., t'luy." tiir 1""lnl ,1'1"| -ill m ""I. 1.1 "Io. tina, ,1, P I. iml I .'
1.,1 'I' liftilir.. )'. .. .. h,. sAth'riA, yUSA'A.lp| ,'iiIIlr l. ,. .n. wht Ill git.inmint, ..h.iildnot 1 Hi.,, ,.u,.hint.. ,..n 11 loll, ..,.o.. .
.d la,.llh.r, tin a piaitkal' pdu.aj 110' -- I It:,.in".inlH.r 1 1'.1 1,1-on ....1 atr.1".l lI 1."hl,1 1',1. hul I it.. :ml: ,lu. I l'ullklullg up our.hlppnm tnu 11 in. ,''h. .ti.. PATENT.
j II"- ,' r-ol" ,It. Millie I 'lIt' ,II. HIP dill,. ,'nut ,'. .'rnl.ud'aus.ll.Sa .. .,. Mill .-I',irlu*. a i huh II. .
:" till grab I"h." I. "it n ltI 1'|' '' i.
I" .. ,, ( iIiI Ijiw II I'K: tlllM ,I-) 1,1.1.1) \i.linom, I built. ti Iui.Iu I .I S.C. .h. i kit,..!..-. Ki..,< M.*Mi. f."..1 I likko'' III.
tin
IVnman-hip: :oniin : ". nanon, nnipmlnr I""n. ..1.1..1..1. MOST BRILLIANT
".".I.1..LL"'Ih., I"1: lU It. ,IIltli, 'flu.n-a.p mill A".' .,'I 1.1 camlnltlo.nun M.mlil, hatPKlvin '..".*,.oil a ..Irani.hip .I'1.1.,11.' t.h.M.I. sue plniininit I lu' ,shun i ol".1 ".1..1..11" ........ :\ ..Hiuatid I bt t.iialor' rup' .1..1", .. \I illllivaii' Nnrlli Hilt.,, A'.

A""IIIIIr.: 11: II mlNoik: I I lh> ,mm.,-,1 for (he "':"Ully.II.II.1.il I line, I I.. Southmirl' ,.aIt u.tifiillv ,1 I.:1,11, ..ur, 111 l'e'u1U'i'tivl'| i"uc I U. .Ih'h I I. IS r.I.5 a "II .hall I. Hnl, in ," Had i.itv. .bond IIP 1'iiiv mnl I'ciCM ) I A'lh'il'iu

,, Midi, pi. ,. Au HH' .InitolilH' Miy rt 5 .. 'that' Ik' "II.a I. IN l.'l t IM M lISP:.
All rsu.tuls innmil", .
I : | In 'hal. ,. '
: 1"1".1.I. vmaiit I".r"'e in I Hi.oiilh I '
1"1.1. : ., ,1",1 I .
,
.lulh" il I Iulglul m""I"all
.. lor I In ,, httoika., .tti, ,. I..tl r |1,1.a oiv bar.) I. all,I ill:5 ,."Ill,' ,' ..r loom-tin,,liar, hll ", I I.. IN IIIMH.I!
'In' noikliin .
n ,! ,, rlnlioti.lml, : I U Ii. of the I n. Ir* : r. mv 11 ralh. pr.ml.,Is' MI 5 ills. .1,1 Illl I:i l-n,'. II'., -... -".
It.. I.'I.' ionrM.loi Illh..1| hl'I..rt. (owe I lint | n>ii I. ai | InIhelntirp.lof ftht.i.s'ttlsl l li .. .
or I .mi" I IKH u'I i KI" 'llk| : Wil.r'I. 'U"I HIP In thill woikSolhinu : kiintn.l .nh|Ill'l- Mill .li..I.1 I 'I "" ""1" '" "
pupil. .
I IIAIIW, A, "I "''"''' : ttoikAviragi .",. Dial, a olll I h'I.I Aol,- "linl.U'ii nil atmu. ,1. and ..i.t.. t, Art. I, I kit),.t. ,irt-iut.tlrrt ..'n..h"a f.. .,.li, : ".tin., liv kln.nl I I IN. largiIt .- Hrlrit. l I... '.M. o

Hint, alN.nl tin MII'I.,. 'lolnlo .1",1,11.I ia.1 l fur UI.IM) ramlnliliM, St> d. |Hnlii.a-li In .,ha" : mm'h 1.11"l| 1..1".11 ,,it. I-a ::1. okl' "1.. .. ,.,Ik.o., "I'h.' .np. '' ml I. HIP MholP of lluiuiiim. 1,4',.. 14115,11isul.'It .
t5'liiiIt .
lsaae. ,
,, .t t in,.hiding, I.il'H, hoi:ir.hip, who limf anmiunnil tin.m.i, .Ivr.inhalilt .. nlliinatihi.rr.il, and, '"'u.II"I.,, ".nor.hilllH. .",. .*.I.t tk,' p.ilh..I.I.I" ,n il I .-on".,nilt. ul llip.oiinlii .. I. '

1..1. W..hi"l.. ,: li.. ., .''e.. f;M I.C I. a greAt .man think ailianiion Who I,.. .(I'm. 111111 HIP ,.1..1"1 roniidiiiK'. NiAlnptt It a i U lit/or. t m 'uuOib.lulll.IulI'risi,I ) .ml Iamb, .Ilu't I... I'n.l., I. I HI"unghauaatpi' IINIIIa ."..... '.. I'll: ) ).' I alubllh lA 'I Ill I I

.1..1": | ... "I'"e' M .tin.: blglienlrndoivi ) man P \Mi, ..>,nr ".,''h., ? \Mn. ,. Irn.l 'tin ,1:50115, aid their, iln. (.illi-uei,"rail) : h., .1,111. .. llml' 'Hitil IN,di'.III, al on,.i. nnliip,| at I.'i Inn \M \.1.1., ... Is hliu'. 1 ,,,,, I' I, ,, l. I I'l'i., ,,
"il
,. ,. ,Ih'i almllled sinih roiinly ul1lu'u'rs li'-lrnlili-. 'I'lucun I \ 55IIl,5All, II 11 lucIus" 0 Ill. I Ii's I il. t ,., SI.
wanoiir filli.rf 55 I ion us HIP matter ,. ,' ." |'r.ltlh'I ami "'11.1In "lull 1'1..1., ,nI .-a lit PM'imilillol I
ovprH
1.1 .hilditnbv, '' ,., .
I .ItPrartiiinrM Mill of nut Ironlili 1ILi"l I. all stAl. Iill'
'i.la' ran i'ill.'i atanylimc .10" "'''', loiirun,'li' .. ) on, ant him : ; and. lh. ,11*'litrm, ,1th' ,'Ir.lnllms ..1 I .. atnt .I I h.' I." .". S :"MI." IKM MI tun I II' 54.51 II A. I. ..l.'ft., .,nI I. r ,,, I
Hh I II h" m mpalhy '
Niir.i. gliarmiliH "In II III-IIIM-IVM. buy ", lint lot '. UiNnltat. Ikalvrrt, prunilmm .
II'UII .
,
M'ry
11. ,11"1. lI..ei.lullIulh'alirhsi.la' '' A. S ."" rI. to l.i, ,
I'lIlA. "... Mini I lt. mnl': ,I 'I7, Ini roll.r ,li.i iliirrt l" ..a ilianKO InIlia I >i''''.'rail,' (liy < 'niiiiiilmloiirrilh. all |....Ill. 'lli'I t-.ln: ,'alion Mr giu a-u' for HH' | ,',411,.' |I..a>i..111,1euobouh'ru4 .I I ki'"|1"11. IM.KI inuiiv: iH h'r 1..h'I..' .n. I lulss'h.c1s'sa| ..i't'l, l lII I' 0, ;I, It

: 'II'l'IlAIk.: -IMI, ..I fucrAlOhigIIC. innnuuriMFiil: of .lli .,f I--: \\ .. 'AlAutiul| |I. ail lo ha. II.i ..". "' thildren, It .",.I'hl..,| I 1..1.Ih""lh > 1'.1.SI 1-u'Hi ..>,.1 I .sf.rlo. < .lhi :. Iiiluutlt'h, I ,iihs'hrltsl'" sillIer.- ''"ll'. .., ,."h," .,. ,. 11II

C.'''''.,iK.ir lli.liiisl.inninglmni., I..r I linllh.i.rr hit .. ." '. al I'in.i.ola, ",,,I l kali In) Ill. t. :.,11 \UltrH' |I'S | P.M I' rMrN-lnS: I
: aurlbu, 1""I.,1
.., AlIbi 1.1.. I I I." .i an'loot I 11 r Ii. "I. is's..
I. 1"1" gill
a-l I I' 'J
AllAIIXI4 : utility' I. .
: : ,1.1. .1,81.1.1,10 .. Mill, ,I. ,IN .1. ((01 nli I 111, ,il- gup.ltMitor 11.
.how "pnl,lii ,in .mill I) ronvinllon. ami thinIm 'lIe I trai, I'o'i"l, I ;..,null", stublI.IusuibI'ul.le ..f. .\rt I 1,1 kipll" .l .k ,.H-lHlinim, ,. ,'... I hAll"' .11 in" i ',,I an a,1.I Idill.mil "llr.f 15&&lllll.& ." ,""'. Iuulalol" 5. I" SPRING UYK-QLASS.
In sIt
r.: HI )IiiuIII.ItM. -- 1..le.l. : ,. m'"1 iari'iii'lIy, l"lu'laliIhlsslhIuaa. : I i.nmlMi. d. '. .. ,"- '10,1,iv.miUi tljioa. H-KI, I 1.1...nttihu. 0.J. ,'tuu. I Illl MM-I IS lutlild| M l lAn.1

ili.liiilM.I, al, niitbt I nmlitioktn llll-ll\lll WHIt-TltH: : llm I hit' ,luratiu'' 'uuulilitii. 1"1"1 ".,I. r ih Ar.Moils.: Mlion, u'rlilu"It.i Iluu ulliulglu.uluu's i i .1. .il Ia InIin.a. kinn.1. K >. Kin. A1' ,5'5A'tAl
Are regulir u HIP 1 'i iM ) .
oil ,
al lllgiIu'iuli'le"" .
) '' .n "IK'| .I'u" ,cli:inn i'-.. nl Ik. Ply. M ir.li.il. Ilti P Asilus.1 I .1. ." n m.'n nl I il hv II V| ''I i
.1, A I our. bell I.h fill.ml.inpl I. .h.1.r. .. .I., 1.1 ills ,Ittpnlt, Ii ii''r .. I.n ulli H Is ,, ,,,i Hi. .mum N ,,
pailvol" Ytar.li anl ,1 .
irtonrri'>l by a .111 ) 1"1" M.t-rt. rillinuim .liih' Alit 1 V. Oil, "".. 'I Ina, ,,1I I ... iou .,iHrrik, my. l Is mikmli 0 ,. -. ll .. 1,1, ,., .1.1.1"l nIIIII. Ill',,. ,' :., ,'. :, '.,, ,l ,,, ,
.
Mill,'ilni and 1) lsi willi 1..1".1 I hur.lay "Ili al HIP n 11. m Pof olhi t'lui'Iki'rs| hi.Id a roiiMiiHm' ,d.I 'nl' ..,,...,1 a .1,1.1'I ..1 M.vi,.ral I I.: ""rand -. il,,'it',.llrrualsa |I.,. 'n ,., |I."r.n-, C., Ihlt1'"I. h.11' .,Ol".nil, lAll..! "IXIhll*.II ISIS.I :

i tilting In..lh t 11 .o, .iii.l ntomeamlKI Mr I I li I I,'", : on I li uI:'..u I I.'m'laImlanlurgtnlitod al Milltl, I.w la-l nUhl and: in ili. a I... "Il. llm Irani InaiiiiK, HIP, altialru.Illorl.'r. l l ..ai.k Itg.A, ;. -.I.1, .\, lath bAY.. I1..I/,.t. _:.! I/1"'"l.,",. 5.11 .iliI. I I I

,.' olllo'I.. ,.,HIM'.. ,.f HH.mh ,11 ( I. 'ta,l I 'II
U iu.lott | a rarr SM'irl i- votpNfir lt'.uIItuii.. luau'. or '
'| a Inn-He of Mrt : .NIiTiSalm'i. f.I. ."t I did. win: ta.iluug, HiP.Souilili.mmlIriln ,I .ll., I I, ,,1111", t'utllSulI'C lu llu, I:, )in: Iln.,,;'nM, .tint A"' : : 11Aus$ 1,1' i-u iII
loiiir'l
,ifn.-, pall i w ml I mnll "Is' .I..1 ,
1' lin'id C 'hl.Ic"' : .1.'li"l.' : )' niiil but II.. naim-ofll.e I l .ingfulluwlltirirv : Mr ,11.11.,1.1., I lii'uuuu't' )a rp.l iM'iilin, A ",'.1,1".1, "Iroupi .1.1. ..A'.... .), I" '".' i.' Is'r.i 1..1. ,1"i.' 'h,' .11) an, .1 I in., piipiiiid, I I'.',""t. b.mtpli I. unit Aikln-.n' h.i, '1 Ir.-. itut g J r., Mi .u.s t is. Hiok; | hn, ,, .,, I
'' | IHI I llIiil
PtsI.Ml'.l|
II ,1 n
i. "II .. : and Swlal t'l"h. roily, dun\ am,mg nt, : riluimd I, hung riailiillhi', liil.p, ail: MatliroiiKhlloa : 5...' l IAelti.ui.. ti Ira, u ,l.I l.. .1.1..1\l I ., .hi..lilt mid I with, .1..I'.h.. 1 r.a.'s'as. ,11-1.1.,.. Si, I 4r t t, .tin i, ih, ,t .
:
I 4.11 .A
.iill.nr .h"I..1 .
lI.'Ae llu |NN.r 111': ,c .hiitir, still,,1... Mere .",,1.,1. and. him 11., Ixanlilul, .bii.liwhomhaMonlu land'till 'I I ,' .. ,.. tun i .t.. .I.. %;. ,. SrI,5 )t ,!,/. I Ith I
I I... 1111)11:1.1'A, tug' ulll : : I 11. 'hut 11. rt .I.h I .. m |usrei 'r har'sa ,111ii. .. 1"'n'h. lI IIi
11,1' .1. i
ilialilt 1111'i'll HIHIII .11." .
| ,. X
tin Aii. Hm Ati ;
si :
I .
the utflu'nro .
i 'I.
,
'".' I. ill) llIl.'lAki. :1.0,1 It. Itinn.ilVMiilir 1.1..1"1 .1..1 : HIP llm'keiMale. lll'atrirll l rompnnv, b Imiiimliah'Iv In 'n lo n fn.' ,* foililv .nh, .> r. ,"u',Itiolttl Innmtl '.15

', ) and,I dim kin,a, rrgnlaltia 1' Sol I aim ; \1-p-IVc.l- and Mill bNiiiein: IVn.uoli: h..le".1 l HIP linliiii. IhmiiKhlhpInt. a,.-.' ..... '...,inlnil' .. 551' "u.. lh, lolhiMing Hunt fiiu, I. .1.1 uI.a. Ilo'aa llr. A1l,,1 ,,, ,

.' h 1,1:1, 1.\,.1.. IlIlI'A AIIICI ,1-nl.. Mutit Irurihilimr.: In HeokiM ,1.1.I 1 11114 n.x.ir.1 I m .""1.* ," lAb'. II.ntr.1 I "I .INIII ol our .Hi' |I.uil.li.Isir .ib.Hil. ."." II.. .. ."h.... "" 11:1,11: lOiS '.
: "' 'Icr, Mr I ",. Midi a hllNl.sl.. ''l. I I IIS
M Itt s ,lrl \\ and .1-1. Mu l pri Wrl. AIr' AutuiI I
al" '" "" ""
ri.lmet ill. rovnl r ,'I I,. 1.1. !isO. In I."Allo' 1' ..11. ..
n', Mil lIclIA I H" K1'''A. : ( I Ikirt Itottii.tiiii: and, Julia '11' 5 I r- Hi inonll "'" I IM "I. I.M1Iolal I i iI :
: : i"". ami, "i"'t' ami, tmiigyI. ... link'. uliutylul u'r.lt f II mi,"v U alxm, vh'w "1",1"1.,1., l.prouiimat ; ai i i p"tt--l. ,lii .or.I,in-,. tiltk Ik.. I.. .do.f .li"l d I.I. i'lou, .lllth'Ps' I.., I"' ..1. ,Ill
1.,1 .:, -i-i-ri-lari'. A V. M". 'hovlu ; piirollp.1 : ; aviragi :ul II. 0"
:. "h"I' ") >lim" '. Mr.I \\ iii.h.w.MHiih : .1; |':.i|1", of \\alt
.." 1) rIll'| li:"r ( 'hllditn I.ilkmfM Tita-nrer., Mi.S."I. Kahu ; I.Ibrarlan 11., .1.| 'nt ",vi,r il 1.\\lit, in (Ilue .. Ihi, hriivp.: ripidlt' |M.I I tln-lr braturiiiii. ..>..,.f Ii," I,.."f H,hell l It, a All I ml'" ,. ..1..1.'i ; hlghptl nninl.ipn.inl ', .,O.I1..IHI, ,. ,fl,.. ,Mil 1111 ,Ii > : I
.. Ilti' I Morri. II.ar Vie ) I .1," II,. inoiilli. :Ui miniIMI .Iirrl" tlini, 'O n > 55.55 :
'
Ili' rongralulutathe ., ,, ;
I4CtIAIitt hi hiAtt'. .11. .1 I ,lh. or .1 itu., tll tug .
,
iailiiU'iInltt, an r | | ,
wi k. I hoinn, to-,1,iv. ..11".1' \. ," ., .Nl, iris HN .1,0l'u
i
..
.. uf Hn lICAI| and ..I""i"l of.l.nIHM.I' In ...ion !.1Mi.tl ,. .. .. _..1,11. ?,?,. I, I II kll 1,11 01, l ,
,, ''I.i"" "I"". in"'inlx-rt' on Ihe autpUlout rlriuiinlani1. Iii, luIu's I Im M.mll,' 'put, Miyiruul "rlln l.s. .",. 'rIs "11 Jn.lr.1 M *' M | '|.,II'''? I .r.'h' tiu.l' .1'' .
lat. t
'IN.I I .,..h' "..-.and ,1.1:1 'lI.IulA Inhi llu'ir Initialnutting HiI 'tun nad HIP SIll'null I com. .lil. 1"1. .l... ..hlu' 1'.I.h',1 llu., H-..ml,. I ; ",".'(1""' Uolli., .."... oMIInptiMa. I'l'ss., r. Ill'', M.ml.,, .vuhiiI 0'1' "i | tl r n i .1 ll.ill fill i iIIIIIN
I tNI
,I .' I hliml-i, au.l. I .HIPII rv .
( I' I MillI HUHunl' : Ilor nail I bv .1..1.111 II"in,.HI,an noliuf 5illui'r.looi.i.. ."I.'II"llh. ar l'r" ,.iuh, r.III..N, i4 lh,' I in, 1"1''.. :'.'.1'''''"' Ao.' I'll" II S hillS tinr k\nH
-
: ,1 do b 'hto | II" ahl lolpit. I h. tlt .HIP in.l .',' IMl uIll||
: ;: mm .
: i Hm I : ,I Hw MoildI.IT I an 1' liny may' hliii-K HIP anxloiit ulisu'uutil'A'CIAPCA I tn I. L .s.1,1. I tin:; ;' 'lltiriiNil, iI III '
,lu I iikhonl
all uugtI.lA hill I IK il I. I.m .Inl iHnl r ; ;:.. Ii, Alllt\M,
milling lu Hm illt ti.l.nlayettningf .r..h" I nlin llvnnililh" Ih AllS
Ink pnjNr "I hir bt Mi.. .\ W. .
J'rlu'N2;Iu'Iu 1. : 1.,11. I a..L."lh..1"1,111 literary nl : iilf Hit 1 plii .lllhull'uI| II A Ii it Int., tiKtl 5,1.l llsiks' ,,,.,, It. 1
l'u.l'I. iI
lilt tin I "t I'M
..h.'I..I' .1" rlxlil ilily -
WIII""I'1) and Hiorgan .. .1 1..I..a".11. l lulsIIul'l\ ,,,', (lli''lIull'' nil,., I hi,, I
.
I..lh .
or fair til M I. I lift In la. t
our : AIrs' Hi' tl
) H 'I.' and I h I II a hawr, the I. nl tilt In nink, ae.to, fr t 'It 11.1,1. 1''I.i. l.a. I" '' p
"INK: .\NI ll I-\tMI\l: If lUr'Ililt. : _. I the little ai" < uAll': pun ''ram /. 11aM lk iln tl iut".a. I I h 1,1:1 t ,,. ,i
VIIIini- -- lulling IN topu' Xiinrl' imanwhile A' 1lait.itg' 'lint, 1 the I..,. ,.I .,rl,,,, UI-N nl Ik. mnnl'I'.II".ln| M ; >|Klling. :UT' ; I.I Ciadr: Kl Hi,,.I -ni.IN i I'. in i 1.111 -
'I|
:
1 IIP noiivrntion. the hlII.hslllr M .
P ,,
,
A"I.nIhll'Ih'l !e ( roiiiino, Ski. sirS UiHuitui' ur lot |Ii", .n", Ciabr. 7)4) ; :lid I Iti-adu, Ihi : hill' I k ... .\I"T.. 1.1/ eif.5k
In 1 b ; .
1lC| ..( .n.lilllll". "pamphlrlform league. whiih. hi'Id si'Iiihi', lust I IHIII woin, ) 'iiliHiumnl. N ., HUlM fVJ.tlt, u u Mil.I. il
Ir -.1'.1 ,HIP ( uMviwiti i. ofliip .1 I.I..I,1,1, ..". I ills.illiu'ily all 'Ihrnnuli tin- war I lowiaprlippuidforaiit asIiIsA| I It hi. iluly win isaIaH'hui''h., 1.1,.,. IS ; :nli, llua.lir, :; '1,1Iti lu hoM. nliimlNr.il I Sail buss). .' n. m i ) til /. 'I il I. niniNrlnrmialilt '

Tili I "'1""IA |IA' !..|"n I IlIAC.Al 1,1'on ,.:.loth 01 S""I".I be itui',l.rtt.NNl 'Hnl: he I''. ,,.! A 'lo 'h.U.;ill tliu.....,5 I n hit' kii..I. .". ..,..o''t.,. id.i.M:l : .'II."c', '. .Ill" Milling, .. l ,nh*.I b'h'ssush' Atlnrlli l lining in, n II ,
,
: ailn wa I.I.I | 1.1,1. Oslo's(IsO 'Ikm .
tin\ ( lb. H Mill II:
1..1". ill| hi Hi .1 I
|, II : M di'uh .. audnlli- lot laigv.t" for purport 1..1 | stAcy. eaui .
| .
: ,, .
.. ramlnlalc .. hut, Ussr ,
,Iiu Hun
.1..1 | : :I ; ""'" ; gramniai" 177pliynlologt : "uh.uu'IlS.isseih : ,, ,
1" u
.... .h'ill: I 1 liigpnumlHl, ,I .I.i|. ,-.. .Ini hull In hut $:uliIIi.' Iliiminghainalomiwill \\'lhc"I. .riki-iailii.lK-, lll, brouxhlahijhatl .o.1 .tI ml I |1I.h.r tl.,, 'l.lat.u i. milpntu .1I" :1 11.1.11. '.III",". r*., HiVIt.ini ; 'I IIIK i.Ill:,tl Vt .VNiVuHl'VlV'Mr I
and 1 hiproNitci .
"'. i Ill. I'l 111,.1-nlMi ( ,'. Mend I fifty roprearnlatlvpa 11.1..1 .I .".Ialle. I hit ? VI. ra. uf ,....",1.1... I"1,0,11..4 h.. SI:I ; alittbi. 17 ; rhiloil. | ill, lio.'IlllIMIlf I.o:

I | li> land, by Hie a"lion ...Hierogular I -- -- '.., .f4.l.illil>.. ,4 a,, orlinim.,. '' ; .. made l.> I '..",Iy HniHrhllendtnl A. 14. llanlil. lk ,r -., I i :

1111111 lAir. and 1 from all puluU of Ihe rountryetpHlaliva n"I".Ile.. luntinliuuA ,sill ..:,.;i 114. salt .1.1.1.| '4 funk.'r tlolitinn.til .. l" Hn gra,h1 1 II 1 ; b) K Mlk >. r.llawn 0055 ptra.ar.' is a,,, srI 51,11, sf0 I I' ,
.11..I' IIM-IIICK, ,ilaltsiau'rluius' 0'As)5dUs5l'I5.lIlil.l i ,, ,
:
mnn I. In AIIC11u1.0lCll. i iIMI.I I
,
A u'tulul.ilI lt I'lutit, tiuftuIAI ill ...1 .i promimnt" I I'.'rrt' I morr.il gatpit HIP utul'.iiUl.'rsiifl'sPii.li h aaol.ouhpl l ) ihtluitNln.' ,II 5 I.M.linilln. I li.iu.1 ol Mm: all l Ion, :I.' : I bt the |Ill' ,... hr Aol. )5ad, m> .1 ,hi ia. a.stl', i ,, >
.\ : Ihe f.lUiwtuz eOI"'U"1,' ufrrangf lii. ss-"llo'. i'a.k'ossr h, I." "' .' 14ASM 111 n 110cr : II I h'I''s
Ill. luughl, "ulu:I .I Ia W..1" In- WAI1Iu'I .' trn.l.i. 2.1 I : hp Ill,uauuaiii I >lranii'" 1 ,.. !
) a reatou .hyl a It. pnhlllaulnAitln lair uttufl. ".'ul gt'i'l'lI.ll I Hilt rumpnny ,. "1.1 '. ....,. Mm* 'III *: II t I'll-Mil b u t") .
I 'l Iu'. S": 21 i 1'.1'IL' moult.' : and:1 nveplion l "enpimlnletl iln' pull-' !h, an *,,|tm nl,.ill,,noftm ) ,' 11. |Nr II u'
u'uibu'rlu' .
111''" I. tl- 11,11 lint ha woiillralhir allh I 'llHra| 11011.1' ".": o iiKr, Ifnii.-Miry. lit .. i.\..i,.,... : :; Iluluti'her .I pnpl't: lardy ,bIll lltj rbr Ihraklri" I-r illy )'sl"lI', "
and. we are certain 'theyMillcnhame 10l..I.y"i.h. se'olls
.
r: '.1.1.51.5 I IA. I. Iii' I" iI 14p, Iltuu 1. ,
.
HOP .buigu',,I Mat will .1 I In.eulleigiip Iulli.sis' .., I. flue moiitli, : dill,'n'nl Hun t lar.IvI ,. ..1.11' I
t ic.1 the alieadr high charier an 'I 1 ll ii' |'lnv fully du revel HIP ,Ihr kit p's.ikus. ami 'Art : Am oS IIMM, H Hill""r, A ,.'*., New leoIaIliI Isa,, s 1,51' ,,u '''u I
,utdf 'tU'Un il.-r.'alpd, by a It,'pnhlitaiithan 'al-r I-"ranklanmhlll MO.rlMHi in kl. |.iwrr n<4 >H.1.| I. <.an*. Ih. I -.I It would' lie ...II 1.1 palnmt luthink I ; : lIlA..',, ,u',, ,,'sI lu hi.,, ,, .I
by '
I" Ilt1 Jtt ."( our liy bran 1.1"1,1.11), : hlllli pi gli'is I pnt .ml. .. ." \.k. f.r S.an.s.5 115 : 5.,all,, a sal, llr .,, ,. ,, ,,.
.1 uf HH Inn
'ttrtn .
by 'Ihe llliifl>prlnt I rr- "" ot..Nr r. '.vi'rllit .hash two I Ii.
liu'tuiue'r.i'y.II .. ".I the 1'1.1. I .
Slranglnr
r"f.I'IhtUlhUUt( kei; vki Me-ar.. W H. Know A. \ at agon ala, l 4.| 1.1 .".1 I.rssAst Ikr .ir' ail ,mnlrunllnnaiHi ,.I '.,' .. MOt-d M.HI IhP ,||.
.
at bonld ,, l lardt r .
.'ini-iiilii. 'r, IIB.1| 1."lar HIPrauditl > .lully gaol.| W.P ham miroom not I. NuinlMr ill -I.III i I ltll-ll.it P I Inw i'
Ma .
> I ( Inl.U, C. ( V *, J. 8. II. 11 ill,'llinwn hIgh l'sIul'| wnHu HOIMX t I.) nli' ,ilur. i- 5.'rIlsal'lCt5't ,,
iim. ., .'f. >
I. \ ,
Him" 1. list, liidt, .' r k > in 51,11 : I 'I
!
%<> I.: and Win. .h.'. ('.I"lu. I.[ |lilltl.'Ai. ""'"U"I of lluanialgn f.i, an itliudid ",:"I.".'. 1 IHIhou.lluiM1 Kttil. lo III. .,-,..Ml l.r iutu'.I 11,1. u 1 i. ." ; "- .1 \"lk, I a.. l-. I hurl."I.. N. I .NTJl : : r A k II.k. Ik in 5,, 5 I I

I on ttiiieitainmeul' '., ilvooralloni eli":". : ,' '| will 1 Ii.' In' on SevIlle In II.,. gillmy wire atuiiial. ....111", .,'.'|"HiliiK .. llk<. p4l..i. i I'no iiMlmilli <'" 'I..II'"II.h"| | ."I, Ii. I h'tuuu n' am, r 'AldhlS'.ul, .. 115 I"", ..k.mlll, 4": Al I, Mtl III.. | ,?

linn uuuluuuiu" I h.llh.: I till I I. ., .. pupil., In IMH.I who his. ii" fmhprM t lila,82', Vol,.,.", 41"' t.ntKiHlk, '' ''It'' ,,
.ril Mi.t.rt, J. I'. IV Ittrton. Henry horNIer 1'1"0"| t:vi |1..1"1 In ,1'1'''' .I on tin Ir bid ., ,.",. H,line ,illy' ,"hA I iMHlulM.imiMr.,4 Ihi.M :; .rt ; ni'r.k'i.HV.Vl.IIi",1'1! ,, ,

nliM'nl Ir urn tin' nit I.., 1".1 Ikni lit man" : In I..urn" language "IHI,'limhiy:' I' ,I. .., u.l) ."141 Ikai' .u.1 I.I .vim who 1 hint ii. moth,.r and Ihnwwin Art..:I.; 1.1,11.', II.. 5. ",k. lii's. h..,. 5,5. I I i ,,' la Auii, .1 uS, .,:i ,I

iHiiniB mv aliMwMi l IAn. W. t)Utiuh I Mining and Ur. Modal heiltarlvpiplaluid every n"1 I.InlI"1 I I"'">"r ami Ik'< ..4-n.,UI4r4lly I. "I .i..1 I aniirphaut. Ih....I., 14.1,15 I.... usa's ...1' r. .
.1. I of and .. I I he hiar.ll.ilhelower
toiniuiil flali
irrv.ptlite "
paitv ) .il .
.
,1.1 ,,, .l5'dl5ll Sulk ." I ". ..551st ) s'.l'pll: i' 'ill
,iaili -r7 eIlltuihys'l.idiAis14'i'.3| An I, II .1..1. I.
ml r I'4sftli.
1 > | .13"1.
II !IuA.A mu ,
: | ,
my XlI (V .. 11.' ,
> I f5'.A'I'
lAry ,
"I hear .k.I Ihe I IIOIIMIliroliip lll s I. I.
,. IUIIIP 'I'he.| pail" l'i.i. .
ii "
.I ,
_lni tHr..rKh. ." I hatp' HPH Mull.-it of piiblliau, I sliiithas'os: 1.,1 daly I. nl 'tu in |._ MI KII larilt ..t" .1.,

__ J.Y. f n.: "' /. u'olleI In Hie:: i Int.: !niilof: then \5'l k. n you put ).onr b.illot 'Hie HM. ,.'.r..l. ,. Hut |1"'w<'n I. kl 1'I'.I'' P'iir iushiy'.hlta. hnwlidlurilma W. I I.. WMMUVICK, limit lit |I' roll TIll II
|
:...nnmil.m, M :.il..h.< >l .iiiiuutdru. W"h."I.o.1" |HM>tedliiiliuplmv box 1 "v...)., .. Dial II batl I harki In 1.1. oIlli Hit of Hn I'ntM. nl at ,loA*.. .lal'ul' .1kymr in ,1'1"'I.lo. innnlnguiiit I ,,r'l' I..I""I..I'| I H. A. llrttniilor lo.iiil< il.llIh. >

I Inntoil( -. ,.luiIuIur" I IllfaX ,. wiNNlt of our rounli.aiol.igm,1 ..> ru" HIP I.h., .' ", ,1.11..' "I is ., 5uII,1 tl. ,:.. '
1 : II I'tmllulou, naiu., al the I I Itiinit r..II..i"l .\ I irlli: i. uu \7v : u uIu' I
.p. .. .I.V i .\ tit .
r.Miilu. ami all li.I": ami I l.hn I r I'. J''I.hn'v"' I 'hairmanl \. wt ,".. ." .r thmt (lie record \.1.1..1.1.' dd.1AeoA.Ua '..yua'l's 11..1.1.... HM.rllColnl 11"j. .1';; l's. I- u. ..,,.,,,: '
? liI'r, Hi Me ant voiinj for 1.I"I 1111"1 n.1 'I' .
ux' I.uiiAi'IA" .km ,'. ('omnnlluullumphiTvt .h. 4. Ii. SlAP HIM foil 'lii ., HM h'v..I'uh.slIrllnl'b'Ps.AiislIu.fthsslsus.il.l
"i.- II '
iuis.bu' P.1 ii. .
N.l.l I. I.. liIii.iiII'IIllIll 1..1 .r I ". l.'Ciila' I tue i. lIe 1'1 1".I. i I 1 1 I "I IIHI I | nn: fM: I N.: .5-lu luIldIlul: I. 5 Ii ,, ,., ,
AIAitiA'' ) I. 'p| .J. |I. a 1'.I..II.'e.' .1.1. rngi..trhuanl ".\ lltroim' In ltij. 1 he play UbiHikP.1 I | l| .1llyui I...-.". .' wall I bt M. 111 Ia.u us.i ,,, l ,,. .,I ;'s'l.. II I I I'I
at 1.,1.
Lain. _- .11. lal, and I call :Ihe: pul.lii )' noinlnti sri iii rthtllion againtl, .t hive wllnrtNpl ....k '4 ih. Uilliawt. I I..i. lkHit| HI or,.. J. a., 'I I hit 1",1.11,1, ,I Uktu. IhU, mi'II,.. ,, ,, I, A It.inilh .,, A. ,, ,.I ..,

"ii,..:. lolhe fi.t and d .ire lu LAOs Iti I., "'1,101.- ."1,1). I .''.'r.y. forourlltHrall.UMtto, ulghlMlta : |Is.a-.. .4"lll'f Oil.'M.4lu.' .| III. ..,II. 1 1 II at Hi* bill" .Imiillp.' and rpauinal.l .I uniiiiuiH liiit i.mnl hi n I I.i'p| 1.1 Hi. ,.,, . !
A. I ii | 'Ill t. ii 1.,, ,
IU.Ul. \l 11" i '. ,that I'n.ldvnt C : Ass.. 'file 'iso" : ll'il'llIl' : .
|1..1. 'I.n"\ Hppuhli.hilMwhi-re a .art from I 1..1.Hh li- ."I.I.I..II A-k 'lor II. sIll, ., i.iiiniur, iiiviiiiin: '
uu.u.lliI.,1..1. 1"hl"lill. .. nion I" h. promiMi .h. hi,. li.an |"...kill.* at HM, 1,1,1 of It.. |I. r. .I .I ..I I '. Sill I tIll! tt SIll tNII I I I I'
onltapplie hey. J. 'I'I lillingim,, v.i ...".1. ind ., Im IN.. ..i" her vl.lt .: 1,141..1 Hoil.l., | ,
''H i: IlilMMINd: 11\1-1"\1'; 1.,, liking hur I..llk. .h. ) givi. ..I .n.4-li4tiii. 'k.,a. .,*., wy tYES
.. .. I liiirlp-lou' I list Mie If rb Inl Ii.I \ mil FITTED
lo .iHimitralip lily Hianktlh.M'' It. pnhli.' ant whoaieMilling t tP4 in |" "", ki w sot "".rrl.y. MI 'uIeislIN. .1.1i MiinulHHly i '.1
and, Itepublti -clioldnrt.luke In It. roln of emolional lAd" .M'1 Iki t .'. I'f 1.1. t ../ : '. Al' 'Illr: Hit:) I rll.M: III
AT IL II. W, :'; $. are lutupM| >rl him wllk.nl any I. I ,",.. ... / In I 11..IJli" .rihi I I II y '0 I .11.,
\ Mil. II pkrrvt l tomanagPiNilniialrampaigntr ,Irama, I Ii vrral a.Ivanlagp' ami wlipnwiHihprhUlrioiii. .1.1' l.rNTitMis fur
| : IIIiroper
uliill 1.il,1 5wI' W. A.
i.l.l111.tlti ::1 Ihe Majorthoiil.l ."llit.I., ." ." bit )ban for II,, I Ir vol., I.' lah'lit I I. loml.lni, .,1 I
.:I ; IN set \\UIIM and, .''>..'1.1. HIP ..""'. "'1. It .Hi.Min.iblu .. hir i...1 a I euuis.' mu.l.al 'I'IM. llounl Ik'M wml luln a ...I .. .. ..) dial I HIP uw (1..1.1( PHIHMni .I.,IK, III .IIKN.IIIMM I' :NMAIIII, tUt .,
.
( ) .."II.il" .
;, ..I..I. uf i sal 1 1,'rp.l. ,. iv.ullta vril1,1,1 sua.: .! Im kiwi* tt hl.k, ah'r Ailu..lsllsU 'lit nf usnuutf .. a awlnlaln f.* Ikp alla,' aa iMiiutn..' Htw.im, ni i iI.I ,

'*"iA. hA., I ii.. I III,. J'iilj; way louklng .11..1.| ,' ltiii: uiiu: In phanompnoii:; :;,: :::, Mitt: a .....1"...0.1.1.. I sass. Aee: "I.'llI.I'ulol.' | l'l sn' : I I, l.r U, dill,,.. ,? I I. | ,,l ,,I ,
liSOIIIAE: : tJMtlMII. 1'h. I'al hill'Ihu an.1 I Hir Water Ill'", | i.u..t 11'.I'H.I. |' .1 li .151.1' .11,1 I 'nl 1,1 l> n. IIt I
1". I'. //.ld" : Ilimll. I h1 ""unlmlilK.I' hitlrk.ulr ..11..1.1.. 1. 1..1... h.I.I. .OUHIV, WI. IMa.lrwiibiHil .51 I r<..1'.1.| f liintiy I llesbs l I inHI .1 itu m
TEACHER Of PIANO FORTE. 111II -itnimuiikaliun.Ling 1.IUI..I..r our ) oullfiil I l..,,1..1 .", 1'h .iehu'r. and .he'. h..r (lila I lt.uiil ..I I.rr.l.h Hi I." .. .. i .. II"
Ily.r. Hit knowlolxp. Hi ss'lfs's.libsle lllll" Illtlro'iHiHli ,
i. monnlvan.i filT
.. .. my .. .. .. Mat a. "b.I..I.| ruiiplp, of gaiui't, on ', I a naivetr a !1:1.! I h m-v.ir fail., I.Ij.".led .iil,+ ., ". I.. ail.d ,. .110," HIH1. Ml) ; M 11. t Kl t.

AiuuAAA' I'. ". 11' .. I.y.ur viX* .uiilh* bill L"n.I.. HIP .kurtilay an.1 I .' 'Hilt wrrk h." I .," .. ...rhimplp, "natural ,be. .1.1."'. ... T ..1 a r. I .,h, In an) win or Hnl of any O I .1 Ini.iirrr r.'lll.| i.l\i. Ts's'ssly.livs' Imwlrml dm,'n INof II

I'A..A Al 1.1"., I"I ,I' ,. %l.I kinne Itailruad I ",lt.lon bill ..11. .I irlghi .iml I I..u.I..r by nature. al lie ri... .fin' ) br u.u,I'. *.IIMIIf] ..1..1., 4MI N.IV. Sill. Agwi loss|hus'tor or.lrr.sl mniulilh .' .
:. 1 he Vi aU>r l.illl. hell I HIP r-l/P, how I'u",'. .,. 'lAO l> wtH. .I '....
n.i .ivid. I rnluni.I.'r, : .l.ilu.uIIy your hri.-hlofiliN)!".'' il lIe ,,lira > II ... sub ll H iuHii. n, |I.'". I'nonl. I It I
irvnuliiivi. 1.1 l .: .1111.1..1".. v.4ingforlt. and 1 "Ihil at your .. M inning Hn. lii.tditl.. ., a .orr nyin .. nrt of HIP plar ...1.\.. ,. Ikr Ilianl k 1 il IIoil .IMM.,.U. IA 1 I. :l, 'Wl. WMltltil) vndi; .ili
,
tonal lo 'II'ii Inltil
II 5l. lll l h, I IHK Malaria
.. ., I ili ,1-k I imimdialely, know wh> yonfavornl ". ll.i : of k t l'r'.s Aid tail r. |* .>>li 11- rivirtliiaiivillmii.ur II
| -rii.l "" 1.1'1 I .1.1 '' \1" .rulu.II.ind by a ....(U \ 'onr inKaxI'' -i'i,, l .
will, ilwatllml it I..lu Allul, nailtHr II. at w. in Niiiih Honda toI9lUu). HIP prulu. IAu of In- uufoiluiialiItaitht ,.>. ; "... bit. .'. "..... n"". lob Will.IM any lunar |hi. Wy |les.llkus| urHirnlpb TAXmiVr.ixU ""'."$01C : IbMik of out HIIMI.ami triimIn ,,,

M2;>.". ...nut ).l prepan-d for kiuba bl, : I anili.ll;: |;: d.al.; m Ih, ..UrtliMaml : a4o'u'. i.'. .SI I .*. I hi".. .,..,. -. i. a Ik.".M MI u .".111" anIhlal. TIl" ..11.1' .I,'"I I \Vr.r.M, t '., Iii,. I. I III '
(11'1.| | .-" ,llii I nliui: |1111.1.| l | bad irl. and (hat J. T ", uf lllnlThpriiig wliil' 1. ll r. | ... ft. i. HMMIH .. .
a ...o. li.II" thrilling. ",, IMhrlubl .. ... of iignlar' IkunMialHMirly liloisilI ia UKniM I ..I..II. ,....4 li I.it-tin, Ikar hu tt II

J I I. .. .u'ii. h.MI..V.I! I kil"i, .lint. Maiiltd' ,. ..,In..I. thin the, ."""..rail. ....InlalM. ;...' 'pat.ag dAsh.1 li'tUtPUIuli| tunatlona .1.t".1 at ,. I. ii 5LSiU ,l. .;. ...., >SICAI,.li.h.lr. l".. .tin mv.l us...r.. Agm' r..i.jii, i 'i itaking I :

|, I ominMonoiir, ant wAr aaIlisI"All l glttalurp In Ih.' .1'.. Mi.I llm.litlnlro.lu.4it Inlo,' r. .1' Kill.... .r A>M>
i.V, :ill'I .lal\ .lint" ami 1 .AIA I" favoi-nl II, and lhmi-.nl II a g-"l Mr. I i. W.I.1'1 '11" 1,1.) oHKiitunllli.fur" (11. ,..1.1.| M.. Itn I .H No'...'. ,.( ... IV.t.udiil. l ll. wtiua.bby Ib..r Hi.'ir WMwoH'Hi E'aslIais l XIIMI t |iruiiii.lHn If.'Im Inl. tati.fa. lion

.uinuI. l,All x".l. <'.ii "". '" .' thing I I". not I now how )"our vol,. day 'ili"lil ianva..liij. I. ', k<.r t .""'.1 I Ia, "'I.h.h"I ashdeep I a ".,...'..1'') .. .I'. usa .. .lu.. oiIa so .M..1| uo Oil.11,1i'iliilui'SlS. ..rulllifiilly ,Iio l'srtu', Ihr iliilli.ofMl t our., hi 1.1- I hI i

inn, .. I' ill an.1 I "... f.ir \1".h.l ,i. Ci ..ill,hit. \ hull truly. roiinly" In lompaHy with "-... o |1.1.1..1. pHlirlainiminl, U thersiill. ,sarA l,,. "* (. nklirvr* ur.'I. :, r 4.. WllMMIIlloltl* Ml.' 1"II.e., ... Use sullies'. lt
J\u 'I'.I.I-.n.I I C 'I J. I k'Huit U ollr ami J. .. .ing. guI |"l v. HN.U avariny lisa. l'real'Ai. :I II hisiihfoia, ,( I III I'. M. I lasts MrtT
for 1'11..1. sob '..' Hr osad t "r> ._. ".1 I III I., H any way rru >..10. for llw ailo. 51, I.. I.K..V |I'm ru I A

Why do you lend oft Sash 1't:. N: Ward and Maiet Ibal llw t,1 "r lM.lium.nl." iwrfably. andnwarkabl I... asardsIt,,. .. .,*, .15,41w. 'il Ike l'aoveohsos. Alto. < ' 1. UM.M| hue ",.'lalul ..oh'u.ilIA awl itkfclHt. ,4 t4I 11.111 .41 p: hue.s'r ",,1 M 'Ill 111,11,
:
kp befut .1 i > su awl I kiwi, tun"s's linn' I Irani ,,
when you can buy a pair lor 75t< Vi P have reii.I.e.1 I s Anal c..0 of invitation Kl"I.I ,1 11..1. i( s 1.11.1 :, C. ojtul: is : a.lu.iil. 5.,. '. sh'l. sa.l aol fr.ldi.d 'AusI. I any .. ". .. ,..... 1.1 IMP 'ioI*> I h'uhsr.l *'seousSiui ( 'u, no's s Inrtih' mnliinpi.t pry I mlha
l :.iaiu'r; : : i :'I :
,t Pitt's Mill. ? ,.a dam-p ..IMI given by Ihe II I with 1 uulmllii.ul (rain. 'I lie 'ilk.;l r.4 lbl.i-nirl n-VMlrMl. llm llm IH,.kW tiro*>.M.uf ll,. 11".1.1* Iknnuiral, I a'4. uf irvri 'I hr umh'r.lgm-d oil,'r, himtrir lutlw r < ur d aw. wl.,'K' ,), ? mno I. I

(' vthind II.HMI I .a.. No. al i.au.-; Ihirliiji (bin, |wrf.irisasie of IkrMitkarl I lila, I. baiHlx.iuiilt niounip.1, Ini-lod 'Ik.' ikt-IMf4.il, wkl/k o.. .*!, Ali.h.' I i wu.li .".'.1 lu him, an-l IkaHkI I hlrsae'enslw vulrrt uf this i'sllsht i.Nr. l what..', .
.In -Ii: lot ol ( 'Ici'.N| ami, I ..1 |, : lug. In I lit "i.ro| ii'i" a vtry rralitilcHn wat ,4 a MUMWMM toll' .41 ,lit low .4 awlidaf for HIM ,, 5iiar. .
tblue ul t fill
all. .lay night Iroup al lw llMrIIiv | > : : "I. I lol' r. lilt vol. Vie, rr.M.llullv| 4. a INIHIV4HM H II, Siittt Jklor
"
( ..,.1.I "I I ,.,,." ,|,...ri.lU| ju.l re- It ...\riuory I "1"0 xt-HP, I It rvvnl l> and iradnakl I) kit hJ !.... .aM.I .iMtMn. I .1 Ur r. I, I I., I 'rinli.wli'Mt of Hihui.lt. Ills
I '" I'ullrr k>Mrn>wr : ( iNVilatalMinttm .K' a 1. sail| ." ,.U.. alfitdt, Ibrwko siiiCdisisItipsasA4IilSIUlIsil5dd.l h. Itt. il .14
"Ml I '
.:" !II. L" ll .liMn. Vv ; .",,1.vI ." ., IIM.r ; I IhSAlI'slIah lrsIaIa, le II,, 'Iesauswe %4AESIOW %sfIIA:
.. II. \. J. faurla, SAigON Of Julie r.M4. I..'.llrrlag 1 of just .u. h divrr.lok lie lot ; > .rktHluutonj .. ZIsu.. I.esil korrnal I .I .
"ni'' lk4kr .. (.MM ralMlli. Ik .1. oJIrgM. an tulNMNui| nl ia.jirelasi's' HIP isIs'! .4 hiUlHiK. IkN.I '. I I' ,.
', wall'1 aHtl will. *. Ike gun inUpHllybrukfH I UMiul.uf I karl.-.lon ..,..1.I ll.lt lime. HMM.II lMMIi4 lM>TMIIUMtlMa'IM' '$ .. Ira. her kirn # I .
I linkriaii| "''l ) W. It. Hn kr '4* si.l.uly | I at 5 gIves ".onH.lrmw .dI 1,1. |lii $1, furlh.' KMIOli,' I ,?
Until 11 tl .
,'i i.I' ", I 1: kt Ji.kn 'lk4MiiMHi| ( .". ---- silt ..I l lu W ,.".". Ikrnpalriaf >M _44..in IH ISo > k44r. > .. ..M. O\ HIM.011 IH lilt ahillly lu ilU'barge Ihrtllit Is IJo-a,H alluu, W..hlincl..n, II 'I h,.,. ,

i.iimnl' .11, Hi Judge t. C. lame. and .1 "'*. bring qvirkly awl arlitll I.'.. IkmnlMiiThi. 1.1.. H.1 a of Hut ulll. P lu a tail.fa. lury .la.baus,. I 'allMHiN. HUrli. r ,, U

, .-. lea.".y lmrati renu .. M.II. tally .dun lIar guMtwilk Urhrll.rmiM I haMdt .MM! IraKnlian.t (Hirlraltluprartiw : : A. I,. Sas. ...." i mi uaslsslrr. S i'ry rmIaslfallJ Vaknllt,, la> l.iUvplt.-, I. I "I.I

, Ju'l .. ..,iAiuI.uIlIt ..., I"u.1 ..1 lln.nl ..I..irn.of Ih. |llitiiio. .) II mir lulu' pagr, .IOUIHIHM4 -. ( -..., Js'.Niti. I II. Kimtn: Jose .i. |.n Eausr 5(5 we. l.a',ul.j.'Wu'rs.s, Maili-oii, anl II ,i, I.

.. .".. -.. II AIN f. t oinilUr ufkttaiubia : S .. i Hams Iron NoAh; .,' lla N, ,,
I"i tiu'L 'In 1' .Ii.....' I''' with Msle| > .rrr.t and J.kiiU 11 '|1') los. w HHU, *tHi i i i imr
.1. .-.I I I n.wH tlilk, ,..l.'il.I'.ri.IIAiINA.A". county.-.Vlvaw*.liault. A negro woiua was .1.ilrown.I ( .ulluKgb. M ,. IkiwHingdar. Mil r. rr asic|>. w>. lk a sAplisi l l.y HM (..1 ( ..""..m.n I ...1 HIP. ibrunl. A Ml.P lot of grnll.'MM M'. Sac "4.1! lal llr-l M ik Jj o' i '

1 11... U. 10 Mii.lrr.Uud (lies thai ) by a kul** IH Hut" | 'H-atuH IM ..I IIP I..la<.lial Nr," UM.Irlhwai.aii.iwMl .tyr \ Ir. ffr.MlrHl >lr,aurr I 4MM.'..|.nI I .11 sri less Air two > .. aid I MlllHUI I \Hii Ii ,

fJr iWklmt awl lamuard ail| .I 1.1.,1,1' .f Mr J.M. II bIsi.k. who rt Hu.Mt, A VP., HrrH4, WMIM 'I..H'| mil grl ant Hung ..ibi HM au ', "!. heap h) JOMX Tt.s.s'os. cAl M JM So's WlrkI flu f .

'I 1 11 I 1. Uitiuaml ibis. I(*. It-Malhwy.J 8. i'O1I ...' W.I... iota. ..' :h.. pur..kaml Hi'irluttir rlgl.lt ofIlial I.'psao'gi'.H l'mihal IIUU-U..M. I. II I wa iwH'iuil KI wy bt.l lulkloIMI In view of lh.' well known thai HMM\| \>. Amah Ht Ihr lii.i, H >kWrikpr ,
fail
I.l Muur mrrra .. t sue |Play U 4 ull wgk r.l.lr. ... 1"1. .. ui liiiap"flho' rtllr.1 Hut. wkLklrtan kj I In /, Ala ,II i ''I,,
I.linil r'I."I. I A .. .
ll a Al's I
I IAN of I;anibla Cu ,ISO whirI ..HI.. ., .:., | I nir.1 use san I In..
le.li"'I Ik inutrata lylug a I I', '...1.1'.1"' h ii with |*i la. tilarilf.Hls 'a l .' '' 1 ,n I but a viU l.isIaisauh| | vf .tpHllal iwprulll' \' A
heT iil.l.irt.ally lr both illUPMirj Jlf, M.4 H-ll"N".V:: .. i, Ss'slls. uiH' %rrtuklMil 41 llut L'I. IVM.aroU llittrrr
,111., ltl.,1,' I.riIlIU| .f I. tars tikeH biiMM by the iuliMr4 5e.uies rW : : ; ..111.11 Ihl.aml'oiHUM ir lillp.1 tdrllt |irIw ,. '
I. '1.1 a fuN .! "li.I.,. 150W I bad p' 1 soil .IUIIH-t. llut.U).MKllllgMiaMy 'l5Ao Is O'IsOd I.. .. '' blue A> .11, ... Ik. iwlt lug ala hssre. '.. .
:mill I: at ilul 11:11:1 A < I totally aNAl I* > .
who iHt -. .
wtr prvtPHl | 'j .
baiulaiiiI sAn | tk4 '4 l. H I that I I M wl Ihal .Ikl >nli I ur .1 awl .yukin,
<
II. wr ) uaI'
.. .., I''''iii : '.A.' .M' \ lM,.., PAl Iopo .1.10. oner barrel iau1 1 I lu. M.I :Ik" : :. | will Uianpli, ually '''(. ....' .4r 4 OrIMa* ". Mt ...,II. .11.I Mat: Kni.rrTriltlll ; ) HWM-HH4, W* lbHW il pru4ir| to saIl!!
lh. lay. W ; ,. | l > huHv uf ,1.'. fromDM : sIt'ls.ih.at II. I'hrullr Jr .toiDouhat. .
I I"'u al. l lu t I.. II llru.nahaiii I friend WklnM>y r. r. .1.1 .. him lu Ihru aIdltj nr.4 I .r Hut allcHlkw ntuH.Hiiwra lu HMHtariuufl -
IMIW 11411 IahurNUrCoe' wiu-rthp ..I l ... ". l. hne. was i ? lale John 5J-I iilkMigk i.'11.| >narlto > ... I W. lUar.k'tl 'al.*H* tvn.

You can buy piwnedLum. I. MM II all U. h. ai' latlac.ui4Hit.H .... di.lingiii.hrd, HM-HIM.Ivftt Inlli I..: Wllkrr' .|iu.Mi 4M.tMl Ikal tAr I I) Oft.thlVUThere Sn- ( '?.. K > MI-ait Mkkh, .' sit 111.11| V.I.IM-|| I l'prlal ',
!! I I. silos l' AlbM-Wt. UtrklUMI kr .! glIsi| t". .
gnattilahiuliA. "r."L lt..l Iln'ail lie ,. ,
(tuwaiMg katrar awl k s
I. plaC. .nr.
ber for cash at will ldagngss.lUsss.suseehlag.flheillIausa I shaosulial.ly udsee, Is uoohiu frusU Muss' < "
: t rk
cheaper l'ueoal.aiuiiert.eo iar 41, at IM wkrikMr 14 aaV it ,
: I
:
otherplace ltl.'lElIiiO.IIh .1.t.l. I ilulily 5 iHagMitr4ikl phytuiu* aa.1 I AlMy AspUslslO'Al. I MfM ,.'. of Ewssehais'apasly rbnlMl gralu and fully salsseail, bvagr wilt nir I il alwa) fii.li am!* ,
Pitt's
'
Mil than any 'I./. .. Ullb.p.M. iso wrlllPH lu .:II ,1 i..I.I.) & -. a vuioof nKlmly. :> fcv w,| 4lM>* 4'.HW4 b, >*M wUH OH awljT.'tsrI> I liSimlld| I Ihi, t'asI'tuhis'ui.i. .. | .' I'A.L i
I The .. of Hi* l.t"pl., aol) .1 I awuui.1NT 'I .| ar* Hell U wla) Might
?: U. |Itopiulas. *.MriHg .hat Iwwould II, let iita '* ,,111..1 11. lu '', ,urrMMial Kagnrli.Hl II. ka. rrlnviol |M-r I MtM Avrrjr'. MM4iMi krf.... .tfwWllk -..! Sov. I I. fw itigvlar' Ik-UHMriil.. .anIflal. A lioljls less. U rUrMt 'ir IiiSA''r I sill,.' I" .'
lf > .uu !luavu MX u inc.) Vi'uluanu.,! Imlnal who hues .' ..,. "|1'1.n' "il .m *IHWU ',. >(eons hinai.i .liomlh. IN* MiVrMMrtlHrtlft/ l, *. II. ', .". lIes Ix-gLlalurn' awl oil 1'.ila Iuhhi anl Iii: I I '''u .
.1. 1111. "
l -. ." l 1"'I.I.o.r| I. IknwglMMll P'.nsial.Ia raiiult Now : A'uoisnsla.i'.Hsra. 1. 'S's'l.ls V long .landing kf hI I ,
lirra.1 i.1 .11 .ii'h I ., ., wl.1kIesihluj 5 .I 'I '
.. saw.h.lnr.eINe.lIOrMllt |l"- |. .1 > A. lea I H-MtfU Ik-1, s.ipois. 'I I I w.I .' ,I .l Lr 1
ngki I. .I..u 'Ill" ul I..I 'I'" r., Ili ls.Iuj l4lt.1) many pky.u-lant ; IllS, irnlt
v.ll "ilM .r.! !) I lu.IiIIuI I rulil Li1 Wool I not our .olored rltitfrn. luluslu I I : |1'1.1| I. "'-|.|" JclTrrwui fI..iesiay isiS 'lAM al 11 1 .' I.. t .
Pflll.I, II.," \ I III."llll',, Mr >l.hl' .. ,I'5 it iy.i ml t I ''uhl tiaar of, but You tan buy Ceilimj !tr $8 5(1'up
i Ii
'sl! I
t4ueu Ii fa.l.
J.lfBif..t b'S use' k gcl.foril.rj.il' \i i 'i.r i.
I ..know :
A1u1uSAli l Ik. I nlun |tAINts.| | .1 ; : ., ,., lli .lli. .la rnmak' II. gnlainr I. all
: .
.II .1..1. .. .
.I l'l' ", ,., '.,' .u ',.., ""I I.'Ia. j jI
lkividM bought k.wberauti .0. I 000 let Pill Hillp
al
A A.la .M.UHUI to Alt .Hir. : I 11,41 i.lk .I iw Will i u. 'I Ih, llra.b'tn1.1 ) s
.
.."r ., l. Sluu' l 1"1. ..1., tii.ul ,.'i. l.hsihlalio IIVIrklMtiHI A,M4. l,4> "I.BM I. .. W I M '., ,", '
I.
) ,11' ulTciitl Ikr 1 H.gulal. \il.nl.
I l "n luW
4,1 .. s...11.a I lrlyu.. u..iIuIfl' ruI" haul I r..i'." lra.b of l'us.a.ulauNit ]' 1..1.. ., \ I I... .I SWA 11.: ..hijlI I'. ..Irabravj, .Hplt' | .f I.M ,'I. ',. .. I, '," ," i.1. I ''Iwussl b's'I ,, , IIl'IsIhi

.. COOP _n. thou .. lush I fur .Ik. wIsher iral' aol i. I I
I 1..u" t. | ,,. btltrr .| "I 1. s ": ll, I -IOM.I.I .mil lsla |lrn, ,
worlk Ahea, kt M.MI. I : ... .
ihi.ti1iaiN I. kiw 1t5.sIA'sfii'IIia5 I. 'ifIaiois'farsisAiag milIeus I
1"1 I > .11 I' hit kcatl wwihitali '
UouIk ,
iiipfrte '' | Ihas.l.a.a.I. II II ,
I" .I.l Ii
..11 I ."l....tiuhlewurv. si II. l'frs6u'n. I 1..1.'. I U |)avid. :: i "_. Ik I bval ra-e ., .... '.' I l1tudi I. 1' sac Ibi 'II) Icilis'Iliisp.os I. I ualaiesi M. lb/ U.t....* ..-I-- ,"
"tv. ." .

.
I .
-
--- -


E" Lt3liA: 3itlt'lti. lI.hilt: I:. Hrr.ril: :' I I llrrlllir.: I IIK: I Hll'U: ,. DLOOD AND MONEY kXIUllTI' Of 1 Aliult' Or" AMLKIl: 1MOTXCJ3
J .. .uHU.'r *KF.n r \ '' 1

: J Jlin- .<. 111 Important nmti.i.( ", N. |I' irl ,! tin I ,,,.1 I "1.1..1..1 rii. ihI .ISIS k. mu..M ,11 .i' ijHi. Ih11'ICISIIIIU tr PIIUIIIIIIw .r 11..

fli_ anil !.>.k UIP lab h fru.S I Ittkaliaitrlt I'A\ | \ Inl Sl1I14 tlurln, kl. tMlnrlii'ii, I
h Hu I .
Hi ol i
I'M.uint: ( iimmlltcu, of .Ile"\| | !!
.. t'J4
...ll. m nnmpl, I" i. ihimi.kllil.li") 'Mf. wiwllrpjanl> Consignees anJ Shipmasters Ifl
.
AM..i.th'hhSrffi.hIIt. ? I At IlIr II Iii Ihi"I| |. .. l l.ul. In III. lllillIIllllhIIIll, I,,Ill.7 Ii' u ,mail, till,.. 1,1)111) 1151111,1 III I. l llIMl.n, T.. 'A'Nhl.r: $ ;: Mllll.J .

flamf i ilv, \\ r.nr la 111.11 l \ nul'lil.nrilipf nm .f> In ,.- III Ill hIIlw4 away in kmli I lie IPVPOIIIPIH| anI IIM: x MM! ,'. ') 41111 tilFal S
Tkr h4uIviith.dyl.t4.' ''' I U.IIIIli"l. 1, pI)4h l or ." "" .. "" .. alarming | ay' \ ISP. I, lll '
I, I. npipil| f* 't lISt w. a| ar S. 11, I I H I : N-
.In* ,Ink, Ihp wtwl an.1 wait; ." H, '..11.) If not foifi'ilpievrrt ililSIl .k. ...1 ....,. Kirmln-nc. or grpal eaiillali.i. amp lIlt) Ill!

Thp ., 11 lit, rrmrl| ". wclvnl from .1. I Inln PIll 11111111111IPll1l .II ii,.. Mlk-r.' k ....." r. .BMIipr SlId, wl. Thp ..,_ m<*.. Hi kiwTkr. linhi of tile niniilrv .,.of ,1. irrp will g I 51. .11. Il51lIiilflln..MdlsllflnStIlll rviialily Ipail In .lhpaiinpriialion am,1 Bar Pilot Benevolent

A..I." _, "' _h.rt ,.", hitur. lirrr, .il.1.I I |, Ijml' yralilipr. 1",1'1'I heIr, itIyIllIiliSd r il14lhSllSlll.ln. |IIIIPP.II ltlgrSl.IIIIIPI. uf Pill 'h """ ,., "" ., ,.. I I ,

'.1..... U.im ,,",%. ..klp*> mwTh. .111111.|"t/111 VH llm Itook nf IhIxKgilf atnU.iiil'1 up, Pa. gt' |I"lI I all| r.iriiim"'. .11 ill. .11111111. ,.I 11lIlliS, 114114,1114 .,., IMUU1..l.I 1.,11"1 .. I'U ,,, .. '"
I : I

: .
_l 'Pl. >iPai.> i IllIlillIf., hIltItlIIi I "! .1, I II I. Intiipraiivp. If WP .. lu pn. ,. .1 .
I light" brpM falta. tnp. v 4nrka. | h| forHnwi.rlliy nn al HIP (.iililli rIH 11 uiklaii' IknUik .ur |>k>.irl Iran* II. "

( .... ,11m aM trpanhnnn Mr llIrPlllItlIlt: : ChIt f'littllJIMillllIIl7Il.n.hl : |. Tin--- IIH -lionlil,' rriprl In tin, : .iirm.. ,rial I h..lH-tlprimrviw.lilutwii' j..) Hi* lull ,|.... ., of I if,, thai ail.pik .. ., ", h ... I. .
i InfVi-rv MairII.eiiiniHililip t .. *. "i.r lah.ll. f nil fap l IC, wntclni.lna I ... ,
% .la.T.I .
1. *t .1 ;h..Il .. 1M( iinni| iinju-t in"innilailun l .I. ,. IK I llr I"I IIr.
: : I:1. I I nl.l-iMi.! and ill ... 5Ii 51111 _. ,, I.
1 mrth ." nmr II krnvt-n "* ."th"I.lllr) l-ll "in-npi) 1155111? 51115115 ami//110. |.>wpr furptilnf agfc I

W h... ..... .... thfc. ", riramHr. .bmrdl D lIlt "f "M.icliir' |>.' | .(HiMiiwhi. pllli inpiil fur DIP wholp |Illl1Iil.| \ I Illn a.|.1.|. hPalialpr, and nmrp kj.pyI | .. I ". "..11. MI KVll/.MrOlllllff.\

",Ih .....I'q4.g ... rn ..i .. ..,..... h will In. DM) nitti, ill, lion.rnor.r tin-Klaip' 1,1., I'.11'1"1 I.'i ki i Cnpll.le'lP.sIlll 11111. tIll. 1'iwpni h, maml. till. PIll nmui.t.k nnrml| '. I 1 hi.'I 11111.h..t..ir'll' idijppl. i.an ill arinli.ln.l I' I : "

i Art tbiJ nf i.pk. re wllift>.l an l If"'" t 11 I al,>o |I'irntlilnl ''I I ill |irlnllnn IIChIll I '. ). 111(11 IIIIM .0 5511' A II.I unit by HIP iiuilp. i.It.irl.lif .
.
Ikta itrH mini .",1 r-t.-rt f ami ; ::1. Ilk I .
II fill. a-nl | r.r. ,
till hlitilnil "lr..m.I. IlIlellhll w Cl Ma
Whn.iiipt
4 Ar... u.. 1..hMhi .,..hl ... -' 1.1.! III! b.III". | ., .. till, ... I UUP Pill lillillI': Injntl.tliin .
II .. for In In"I.I' In a ,1.I ai .1 lor | arlDipt hJ" r I. II H II Ikunk 1".m"l." : ; : ;; F. C. RENT& CO5BANKERS
ii -In Ihp.mai ol Hit laich.ill,
.
Anna I. ."1..... | .. i. In ,ill .,. Hu ihp.|.. | ., .
..
I .. Ililli, III I | lakin, IhlIniJim; amifor \ : "
It OK Ill ill KillI |1..1,1. halt tn I (ml tat vr.. .l ami m | 0.1
WESTERN AND EASTERN SCHOOL 111111117' .I.n',1) to HIP (1."I .. thi-lr Kiillli .ilpmp .till Diptlioiil rpmtrt pt. ,0. IP know* .ntal' I .In.ri.fun. HI 1 liavp foimod' HIP Orilii S I II lI'IPP7p4, w. A. I" I

--- 'ilir "" 1.,1, ,.t>",nib. wl. 1.11.' ni 'ill I liatp ,,1... ,,lln r.. I. I an.1nt, | ..,,,,.. ,4rr f, .. ol I Kliixlit-ol. ''AI..,. for till |1"uii. I'I'IUIIIIUP J. I.TI K'4llR A., ..1.. ,
no10 Ik. 'h.I .. A4..... ... Ik,. i ml tIll' lilt Ii flirlIr if (' : | u lull lllSlI.m. Mm HI,...*. all) Him., ,,' II.! IM. 114 "' ami illrtilinif' Un. .

**..- Aa .._..,,'. iMnmp.l.. Hli, .,ml: ill, ..Ill.IlitlIllI. it 1'ili-j.olu: : I hl''I| |." ..)..klilmy, ionil| ..lnl..nllui.ii.. ''I..f 1,1,1'1) ill ..., not i

\, Among Ihnan who linger at Iho nirlng| ", t'I.( .. ,llm I'Hhof' !NiHPlnlnr Vhf. I 1\\14 'ilillIll I 111", i: '"II:. anl II..H...,II. I ..* Palarrk IIIU, ""..y... niila a (ndilital |ilIrIl. fur II t". nn.nIn .It I i\ill'I I v -ltll I I .1 The PirstJatjonal Bank

> I...... K t. ll"'*|..., who han lm pnfrngpd ( iiilnliK Alnlinno, Miow, llro) t.Sorioii. .. \iw ailrprllini' .. joli ttoik am'i.nli liant In at*, a Rianl In |..." .Mil IllNIl'l7)5UlllIlI.lllll are prt mallirpil .1.ntliin,",PU ..11".. Pen"Hroln. i t t FlorIda

nf .... In _'lilni mnl 1 \mi.lcrlilll. Mr. Win. rlliou. nintintip to romiIn iIlkl'CfllfIInlIli,1 nn for the till 111.11, plC.plil .
for a niinilr < | .,,"h"a wnmk tIlt nk... ,ln. .in li. 1..li.1 .
In tli" wp..|prn auu... I a knl Mrlintp I \\rhli .. .1..1. niiinlwr of. llnr .IlillliIIli CpplllII| | ChIt MM.,Iron.. 1 InIIM I lIllf.rlt Ills 11.1514111'5 1111115 III) | Iml II .1.,11, iioriip 11111111111" I. Fnrein and Domestic EIChane[
.
I i.iilivo I ioininiilppI'l.iviiMht i :1,1 win Pttrrl.lng 'Hie ul ", [
al.mt) tli) n-lHtir' s4wiiti..niifwiISiW r.ih K tin Ii hIll 511 11.1515. hIll! n right -mlngiforth PENSACOLA. FLORIDA.
writ* mmlp fom Tiyoron. nlng of tic an,1"t ;inlpr lia.lri. tin' fIre nf lnl..l 110. IllICIt 111 '1110 .. l'PS, 1119lilI
In th. pt and ...... ami hi 1.1 inrimin .IP.' In | IIPj, ,1
i.roMiiilion of il.' tainliw foiuhlili iiili k.. Ilii ... of .h.o. in-iinm ami lOItli.l5,. :i irpypil ni II i > and Sold.
that .IlWltk..... | ulug |'' i |$11l.l.1frlI.hhillhiIli.linflI tan unit In IIililliilPli' I Ilfilligi, Cought
aalil I "I mint" my :
; ; : : : .
,,, ,,'hmila. Tin. I I till l niiim,, OIKJIIIin.! ami mir iliah, air 11.1 a. ligl.lailnn.: 'I : am) thai; li I. the tluty: ol !
farot HIP mpiilprn .1,1..tL. .
Itt In I iilnm n.ljMinir.l. to .inirIhipmlur .1I : | 'IliIllhIlIh ... \inl, 1'1'1.| ) ) i <11111 U II" l 11.1111iS Foreign & Domestic Exchange Bought &
the l-l ,lu Sold
11 SIll
I 1.
fart .ia that in HIP rnirrpa.'lt* WPHUTIIalnlpa ", ,II HIP fill ami rullt i|'|,n-lull- llplI 11)1'. .il11l511 I. II. lUllilSIIIIIIIIIII 1111. ,1".1"1 .umiilng | (
.
: "I""I 1''I'"h.I' ll.l.' l in, a ,il I \ i i I i
"i tIll pnidiii
..
havp taki. advantag. nf all I arrmi ." .., ",1., .."" ( wllh' ttlI ir ..I It ,0'
n '
thpy IH maili'iml till ilulp' ""I''Im), .ii|. rhirailtaiilaii' | '>. .n..r.I..1 li) .. l.mk-i.fM. II. H. 'h..I""i ikanpfnunltifal' rSlItiIilIllC, 55 Pit pillIlgll, 1"1 .\ "'III'l ...i Mirl" lima nf I.. n II. IIh.j a -
.. itiatta In .il .
tti* pcpprH. _- of .lIlh. nthpr Nnilonnl i ( Ua.linic." .'..h.I". ". tlf lip, "1't.H'tli.l.. f '._ I'I 'Ililrly' ". ally ,, .. | HIIWM 4.11115, n t.ir ..' \ ....1.,1| I illn mI. I lI"l'l,IiI 1
IM.II.
I Him "f..I..L ,. .
II.. I lihin n sun |ir>ililing by PITiny DIP knilka.fal..a.lt4, .. 'I.r.lh' PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTION
Imill, lln-lr ...h,..l.lIhplr ,ion In ..IjnuinMl i ill. Ue liatp. |..... In-toml I llnlilloii. hl.I.1 e.'l 51.5.lllllllIIt11Ci ".0 lIe |iarli Inl'I"""' ..hall .'. ,. r"..
1111(1 1111
inrlpncpluiuim .
lhplio. irniii < orilic UH.hl .. : I" ; : ,I hli ,DIP. 11.1)11', 14 I ..i.l.IIIIM > IC II 'I I I III. .
)" .1.
nnn h..m. 1.1.".. tin.ynrrnn.. 11111)1 innln I 111)1)"ll 1) amiuntil ) !! I lralnh.fi UI lullS "I ) lotiil .. lunjiiiitt.ami .1".r IN TIP 111 II,in \'ti'tXIr.Sam \ .
I. .iWlil.I.f it-"il I. ,In (..lOll I 1 .I 'h' |. .,1 I" ilielil ShIll.whIr. lIst bIll ailing UJKUI all hIll, IM'11,.ti- inntnrlnji : I'.. .,11.' p 1111 I hI. I ...1.1 .II, I'". ", ," h "SI'
rnurupa .., Mil.ly n ,ltd r.fnn.n.n In P l.n-iin- .. Imr/ n I."
I Ill Ill i
.1,10. ."... .1. I on I cm ion .. Mil I I ,1.1. II') f.hrllii "tingi.'uli.l I KIHM| t,, PileglPCilll t'lSlh.PI'llI, .I "
minlirn ,lan.. llnrpiuir' of II.slhwI.rn __ ; : ; : : I
| | 14 lari< niimlipr nf mi ml 1."r, ofl onHi' 111111 .!, ..1 I IlihI| ).) ii I 1111111)1. amllal-i nntiilnr to join ami a-i-l I
.. tiin.litr I of pirpllt-nrp ani,I\ I' I 11111 liIlIl' fIlilH.f.IVSIItIIU si 11111114)
I -' lIlt li'L'illi.lM' I In m i mimi p I hkMI : : :; u>, WP.I.-."Ian.I Ill tin. wuililth.it. '
I i inn
nhltinr. I 1..i..1 i 111111 Ii" 11111" S .IIC'lflll'hilIIII, III..I) IIIISIIIU. t n full > ICniMMI.SPAR .
|
\ fttlty::if"I imiinrting:: ; kno: p.rp .ii III I HIM! MMiMl ili1lIii l|, l IKI.IM \. \ 1..0, ml 1 lllIIlIilIlU4CIiIn11h.lIIIr.| ) I). (' r.Hii.ioiiHI.ni .1"' : Waugh Notice to Sliirniaste1I
., .. In. th I hIM '' ili-liki-) II )ii' .1 I | :mil I ,nlvprii I : : : Ir ,
0. ,
.1 l I .l.irli ..
Mir 1111111.1. hi.l.p) |p.i.III1.h. I. mikp 1"'n.I.111' SpIll iimrnlworth MAKER. III .
1 l1l I
l-
.' llnordinary i-ounlry nrlmol4. anmix" haltampdnrir )" i .n, I, ,1) l I. a" ILl .,,1,."il .1' tantpiiin) P7..llIIlfre..al IK itfimiI. .. .tin ,,; ;:; 1 i '
: : i mil trim U JU.-4 I'll) l mini.., ,
: : : .r.I",1
,
HIP ivmnlrjr ., l h.n4n .,( I : : : : :' l I. "|1,1 li,. "I"I. I' ,,1., v 'in,) ..'.I i 11.. liioll.i <1) .' llhiMriiltil 111111. "f Hrniil ra. nil nf h""hl"AI.,1' .lh.Na, .. ml .".. 1""I.: \ rliil.lH: l'IltlIfl1.UlIIIPll' II".IIlll.) ., ,',,I ,
:;; : ; .. .
11)11pIll
NHW rjtUi: ,I | |ill I t.'I\ : ; I Phi' ,lln Ill .lh II', 1111 ...I.r..1 .,11.. II. ,lo 11111111 HIP 1".1"Pill' \ ir.1 1111111,1)t. 1J l" n"f, ." 11111)1111) h. LAUNDR.II 11111111.1, ,11111)11 11111, .I
Tin. .u-ivlnrt. aanriilit,, araaliriitlikiPIHM m"i" i ." I 1111111 h. Ahl. .. "i".""' ,..., ,. ,. ,.. .. I
I. IJ..I' II full,, Ill of HIP wi-u'll' IIprpulp ",,- ,
ofining worn,.n. Vm WP in ?InIniInnI Ii I1. I'\'.. Ill.llllll'lfl IIIJIIIIIII. IllilililIll! l.ntf In hit h II'IPI'SI'iI.pl ) l-ulil v 44111)7.l I p. t o himl llllN\I '.: t..1.1.1 Pill. liaihra. "III. ,.. ,,"1.I ,', ")

: II,nnnnn.nhM ( | 1..1 ir Ii.iI'iI.'l mil., imiral hIlt,I .,. .. ... lOrrrl'. MNk: I lliKAllll. I 14Pi14.&I1.: I 5771" | rl Ii,. t. lII1I 44 ,.1. "..
II
.. tin II.i llml HIP of H. ,' tin na OUT II 1111 .pliIll.i) "I.,1
"'l avttk-l iloon in Clue |1..rIa. 1.,1." TIRED I" am'lal fit : .1 of HIP In m, III.. nrial -. J..I'.1 I "'u. l'n".1 I ,
ar*. going lo t.n. b for lifptnm anil, Uu., tin* nutkitluir. flIrt 1111 II with' .. hnlliny ) I .. ..1.. ami iuiioiiIn tillIPe., 141111.111' ..., 144 .. PP. I II
'- Ii Ill 1
lippom .lull,, lInt. .r tlmt "",|"....ilon. Ikil i.all PhI- .".|.ciin'. Tin. .,...1 i.Kravrly ... ..,....-. ..HI-.." ..-'. ..-. ..'... II A N lllllHXtM: K In IIP :nlllltilai a won), I.,..,1..1"1\\. I" ,...|iunIn. I,: T. WALKER, ''. :: I.. 1 I. 'I ., .,..... .

y.Hing' .onn n n I Im It.ai h ..-In.J out vmlpi .. ..._l. lint I r "nli nt |1,10,.ilun. I 111,11,1 11.I1lIAUII'IlllSlI 1141.11 'lln- giiu. ami P IllillIrUll I a.ltamlniiPltllillillll A

|"'t lid *11,.. i.P.. ... II,,,.. ....1"". ailiiunwlfr lh lhlpnIr| | iiinntlll''.4In 11,11111Mull \uOr.lniinn.pl.i. I.... ; l .MakerMAS ;

tin.jr .1II11 ",....,..1, an.1 I tin y are. ..,k. I. ih itr.i|... VIlla K.. t.i u m,uiuLiln > illiup BR ...1..1.. .. ImiMMlllon r.. IP ami>PHP I l.lhl'll...1..". ,In nnli-r In .ll'ilrl UIP.P n-.ill., HIilpiuaml 111,111', ) tall .. I 11411 I Ii. Ii till I

Ingfomarl I., ...rn'II"1 lm.il., tinmutim I i.nj..v till llm* MI ni-i) .n.t I Itrm mur .l'nrM| -... ."... .h.,.." \ HI Ilii, I,;ill.)tI ol Urn si p pI .rr. : ) U I SlillIIIll' .I .Ill

of mlinol IIi.. tu kni| thinlirijilit. ) tal Krn. |..for a ,'r' nunil. T lt ->ill.i<, I.'. >. I'I aik MI') irtlilplwt I III P I lln P.lal.li.liimlit. P .of C.nnniir.fljtlnir '11111 IIIliIIIIII, i", '" ,"I.. r .,,1 II Ill. TATE & CARY,

.... mil wlntlitir ."10... nmj, .-.h. mil nrint h."111111)11.Hun, iii. ,1 .. nfillmin. "",lilltil .\ "ni. Matl-lii.' ih-tl' piuat ar.tl. ,,,,,,,. ,1 .,., .., ". ...".r. .." ,
.. .. .. J hk' lor lln lnii' .,, II" """ "" "Kua. "
U. .
.. "'IS. nil |
work mnrpitrUvpljr ) tIlt | II". .
think It niakitin m I..lh. r:nli"running) '.ni Ill I I 11.5 .r ii. 511' ". 111111 l5IlI. 5511,llnSil al a i'orii-it knowlid/p, 01 1' 11.. h'11111| I 1'1.11') I MHt-'. .
in mjr JllIgnwnt., Tl.. nmnir' ]' "tlllihnlIliI to ailvirtm tin. ilimnin. .,11"1":1. in.i.l., .",111.1.1 ionillliiiiliifllii .. /1' I. l.\ WM ( .l A/ri3 ,
ImoU gt m.rnlljr run fnnn iiln, to Urmonth. Ill Minilar, limlim.r. II.111(1-It mill P ,.' ) I -.i. I.\ nl.: ; ant; .I. dlu ,Inlw. ) ",..... .\ \ .r: M.*. -r, M I i'i--e, : :-. .\1

In lh) X'.'. ohllu in mIni pIll ,... lt iiitmn Ni-w ,Ion,Ion P IIIIIM liaviIH I p. h) lrl'lIIn ,.Err.II. I l\'. l'heP IAI.'I"I, 1.,11"1.,1.I 'Pill Ilrll. |1. inII SI .\1'1'. -0'-'

of NPW ngliiml: (., tin r* ara miljr" Iwnkma ..... .>"rr Ui-n a.hiimb.I; "|1,1"1"1., | I IIll.IIIIIS; 111,1111.p< ll..iiwki: .kail, I", ...: !!:: ign uf tinIMVI'..h. I I. nvrtnl for n.l I Ilil I l'l,14P': !Tl MrSH riill: II\SK-. SI. VIIMI-UM) "H I": *i .

.. I t. wtnU"r ami DIP minim, .r n. ImoU. Tlmi.xlnwir.Imary rm.ovpry of 11 ,I'niiiluil CL pu'< kin II. 'Ik U,' lliilur| I I I.54.115,5( ,,1.1.! ;I I. iIllil.ihiitlhU311111: mi.nln'r ."r fur .il.| h'\ Il H II \l.ii\i \ I tIll kI OAK AX n) P1XK WOOD.Iliirluill ( ) .

U'ting' pai..h alunit Ihnv "".,'10.. Thi']) Arthur. will g.4 ..i.II 'Is noon. II IMhiil 1 .Ir.ik, ,i n 11)111,. .11)1' .''..1 i Ill wktnId ,II ,.. lllllll11'I| iilutorami, t thai allhiinlI.OM -I.\ 4pP'5 \1.1.:1..1'.1: '

.II..nInnol""......r M.li,.,1. out wint, lull, ', "li,. n frlii.1 Iniim. 'hIlt an an illnIralion .''I orilrank: nr wlm ;; lull: I in'iki .nit tlPht) | | rr, >|,iinlilitp 1'1'' 1" I. .' "lh. ill. II'KNH P la fnim bIlIllIlfihI l.al I linm) '- In .M.ll-ania, ami, 1 l11ll. ,

tIll ". till I.li.a thai DIP himt k>.u kn.". 1" ,i.n, il t ml nainunni, i niilrilnilp, IP Hi, |I... U. ,.".,,110 lln, .ir full. t ilup. Nn 1'\ '. HOIMIiV. .
:
linnfur nu.ntiil hIlt'lllfl.* lln. virlupnfa .. kt.,il of rlam jim.fonlimikfut .. t-BESTTCNIC .) .I I, olaIlil It'iimr, .kail, | at. f',AIIllphi'ell., 1,1111| 7INI'li.IllI.IIIIIILUIIlkIliIU .. 141. 'I 110.!.hn'JI." ol all illS 'llnllalmr. ; .M P ol.\"." 'I "r.kflallln. .u. of imiiwlpni..lr I I.." .1..1.i "l'r.ni,| AltIMil ",

In Inakin( ..' tin ililf" ,'n.niI.I..tw.pr .. A ilu-lof raw i limn '. ; i: : : .: ihl.1llI. 4 ,In lln, initilini.P., .'li.n. .h. .1.11111 .. .,.." "'"I.lll, I 51111 .I r: AT 1.1 Ir E: PAl TIlila 1.t..I'II .: NO. IIOnltTN .

1i111111111)klllIIl. .'..I .1'no.1 111111 I" Ill Ill 1111 1 Hi. IllIllIltIll, for |tiiii. I k ill. "|.1.y ur 1.11 n.".) ill in .,11, nml Pill ,inoval of tiiiju.i it., I P1 : .
oY'I"
DIP .....1..1 In till. .....1. Mr Ititpa aiii,I IVoiing : Ill Pill. I 111111 111111 A I" ..I ..... I ". ; ': ; !: 'I ,= "i UlIli. P 1)11111111, I I"),. I"r.". Ill I .. nlialiiii'' .1"1 I it. ami I hI.,.'nmiuatlIn IlllI 1'1' ) UCc'lHd1)' Iclr. Msrlit or iMj.HARYEY&HILLIARD)

nipn of N,.n ,:niliin! ,I .. ho ".'", I t in mi itwary to havn .OIIIP fuilh a ara.l ) !,:. '- -:' I.I 1)111) Ill il III II'hIIlI i ilrlnklnicllH, '. to' laun.. .tIlpIl, nr| lof II ,|IllUlIlI t>.|.i..a, tin. .SP I 111111,' ill 11)1'Ii111111rJiliiI.l.1a ). BANNER OIL POLISH. ,.., ,

IlilUIP 111111.11$ .Int..i Ui am.k tln-lr, forlunpa ...111..t. I Inn HIM can In- 1'1,1".11| | l l.y II i ,iiiru.l ..".,, ,. |I'In.'. .in r, ,II llu ii.loiiioiiiirim' ".",. i.rorl.llliK '

U.>k .'ith lln.m, till lIly hf. l.l.m.1of ,.ul.lHalionofitrtitliali-' |1"iti.'ntho Ill : ."r.. .1 II.,,.. .lInlilIlI' I.. >k ill |I'.n fti. f.rl llu. .llll, amir, ,.,) olIn "

ihp pain. Tin-jronnKiT) gimrulionlnth .. limw. Iwn -ni-lllbKl l.y a ..,j .uri ) ,)I ,I ; III' ,. .r Iw.i Ik.HI.UII.11' -IINI.II.I) ,IIr.. P11111)1' IlIdlIlli mi Ii"l.'J') ') I ,,' "EVERYTHING ON WHEELS.
\" ; II IIISMIN l-lilllllug. ( ', .1
WIlt ..1..10. IUM NiruiiK| up from tlmiu I m tile lomiMtiiut MCMI.1hw i.irkStar iC"1 I: vr. \.1.11 I'r-.l)'U'Ml. h"i't"l i".I.i. ,
.'k UllIlrIiln. liillui'metnf !>, W .W1S TT>. *wxHl HNKK .1'.11 for liuli' ,,, ), In .
Invigorating I r 11" ': 1".1 | p 1.1 rllltirNINll | :
th* npw i Inmili. ami anil In a .tr.mii' -.-..- : Y:: :: ,'. .,!t :1;*.>r II ***. 11Il.l." h. .1.P ..1.1..1. I 2\ tIM). !1"1"? !!, I'll! i.1.!) .".''. .' ',' ', "'.' 4\1 1'I.m.1111
Tan ( r Hl II.l tAllirn11.wflIlnlly.re&ilIlll .
an.l' >lg
P11111111 _.'. ...4.- Nil t t. III 1111111 ,. i) .."'' ..
I* noilim* limn |I111lIl1I in tiIl'Qllfltry. ) of till mliii.I 't 11141), 11 ur I I'H"% 111111111. Ml.M.IHIirnr ,, ; .. tiY'l .11111), )",I "11 14. III '' I"IY".",,'' .,1.
mml I PhI
untoliK eg. :: 1 II 111)1, ,iiui.n. ,
i .L 'L. 1111111 .I I P Ill "'. 111)111') .
lullm-niti It I'H .
Tim 11"110 of wmti rn 'u : I Kti.Ai.iit. I "AS'\' 1 II : \ : IN
,
... ,.. atMimnhKmic .., II, I) I C. 14 ," ", 'I I 'I") 'I.I II"A".I
till Militii-a ami I tIll tinu.tnil' ."."..manhli .k .I.IUOP a w iliiyi $1111 I', ... ..,la. rl., ...1.|1111111 11 1 jiIil: imii'. NIIIP Ill h Ii.Ill i.,ii IlillIllIlIl'') I" ,'r. I 0..1
| ) I.lhlIllg'htllft i whiih. hail. 11111FlillIllIl II P. ( I1111 mu, ."I.II I litHIP' WIlikilIg' "".. ,hliiiiiiitn i,.
I It
Iriuvtl ill 11 nr .1. <
of UIP ronntry" IIIHT )hr ll-'ii'i.iM1'.n'ii"l-.la. ; i ::r : : : :.Hil'i'i: : ,, ALL KINDS OF BUILDING MATERIAL.WAHOX
l from hu l..ly |in n..lly II, hIll m-w ..11111l1111 in ilvilirjvtkm :. ,,."ipIhilIl ,. an urilhinii.) .. nl III 11" 1'1..1"1
of llm latti. wa |1.1..1 IItill | .| ; Mrs. K Coughfanr .
-Hnraki (.a HjinnKK O l ) I"
mlvi r Kilt urn \rils HU lIt "II" > jIll' nnun. I IIP I inn'til if 1 uioniHl
linn 'In n nntKliiHi-imt III 111111 ( () AXD CAKUIA.K( ( )
Trillin,.. C .ll 111111 ., k.ill I Ill 'in.r. mii :. -il). ,.1,l\\ .\. II M 'ill H II'
>|p11 lily ",...1. for till |iurHim| ami Illlwltllliiiiritoof ,1 I ,M) l111 ml. IlhllliillIIi) I:.llhil i |."irinirf' : ; i' rot 'ullli; :lln: |>r.pillii::, | ioi |.iriii I 11114 111111)| 11111pltllyll1 ." ., ;: : \ : ,: FAU'I'U\
: ; JI
I. : '
Th' ..llullt-r Illrit" "f "nrlphntia -. | .um. 1.1.- .11.1. ..Ull. 1,41111 U iIlIIII'liI.lilIl, I 'I till, .ar Al I ,'L" in IIH Till iiiomt I.iiI Carriage ami (

tlm lintK.rliir.il. IlumlmlllIn *.II. in llm city !"in bi loll. II"lit" ..,., 'mill,' I. ,I'IhlfIllIi,11ICIli5lIi' I Inmini. ,1(141. ..,11"' "hIll ,ill. ,phI. _."..I ...1 I I"InUlmr of hIll |1..li,1' Ill ,'L. ,,.I Itliltl!: (t'I''ul HC'II'lr| Simp.
.IIt."r,I tIll' '
51111
.lua traIl.IlIIIHI11hIIAlll1rilftllIltIlI, half miwt.-l, minubiKuniillnilauil .ho| .. ). .111,1 P '. lIlli'1 IrhiMmr, HulrllM.I.Ilil ,. 1414 I 11 itt 'Ii IIS-"S, 'l'lllhlIl, UI.I giving ""','1",1") .". ,,, ". I ,III., C. THOMPSON, ':'.I* IX ."I k. IllllSt.: HIM I'.. l PiP't.:| .\\1 11thcLt11aro1aB'

vlmt. Uilarlv I| 1111111 II llm "..Pf".t ,.1..1.I | .lul, till urn umUiniiiK llm illfnlnl :. T..1' 1.llh1h, 5111.11,1.,P1,,, Imn iiinii. t. i.milml .r 11.1. I 1.114,1,

UM 'ham l.tr.l 1111101 will, liUi .. i.1, ills I..r a.i iiii| iil.-.l I.' )' ,I., "UM' .1. 1 III" if I.. '.".1.iI In, Uu. i-xl. '1 nt Uu'Ir 1,1 tia;i.l ... CJ rrl .rxsos.

guai lavurn I..-.... alKnitlf till "", I".t an I imiin.nw ..hl'. ...1, wIll I...,. ,, II. < H.m. Ik n.i.l.rullii.Mill. ,IC 4 N OIIIHMM.K: IN- rolilli.l: aiI I l\. 'tile nln.liilon HIP 1"1.1, Cod 1 ad U Yara
BLACKSMITH WORK.
Naliniinl, jul GENERAL
Mutii
fat. ,' uMaiMt from till fining of tin. In .llilIIllll. I"irorpwiloii' tlinnlxh tin xlnitib 4k l'rd11111111. '. IS7'IlI4I11 CIII,: 4)1 PIPllIIIi ) II sin ) n c

"lilnla whnli Inlmlnt' 1nIl .Iminnlmiiuanliljr ( .. tile \%'..I.Tn Hiil" ny .lulu' in. wliumit ". Mil IH\ nllrNIm I IP I In- %_. ini'iil 1411111,11.,. lIpId .1111).. ,
lIt IninbiAlbrftniK ..... I InHII.P l.ir I t p r IHWIh \ 'Ilippumli, ",',,t of IJ'. |1)111, I. 1.1. HOKSK-SHOKINd) ( A SPKCIAI.TY !
ly I.h.
nliUimtlThp wam-onviynd .
of tut 'la anmlulljr |" I .r t ill I ii' 1 II 14h.. IItlIlhillllI III \1. < "" \ -I' Nrlt .
al.Hit thp ... uf Klunit an i hour', ri,khy nil ,.. II "".i..""',1 I l ill Ik Ikunl of I ."".,.. liiHlorniliilinli.ni, I..I.'I.I.. iaiiililiiiilotnl ., ,\i\ IL\LI"\I'
Mnla minimmon
** Ill ai h.1' On Cr111.11. llu.n. U .. .i.. .1111111.. anil 'Ik' IVi-alil III tin..nIl i.f III II am,1) I loiufoui, pill .1.| I .1. I I.. i 0'I' ._ ,.i, nili.1,1.1.l >TTf'N1ION l I- Ufl-i: HIM i Ml.M> ." 1 Pie: Spar: l.lI. "|. Ill ., ... v
foul., with( wniK.wl.ii) O 111111)Ill | from 1i11IapltIt., I'. ,M.,mil, Muni",'lillli| "r t'lllIl'llt4lIS ; DIP arlilril.ir-, l'.IIttiiP .. III ILI" '' )
Hint flIt ami a I tIlt. All lily. limi "nI..1,! I.. Ih. nuuiLi .f llm RI"'II" HUBBELL ", TI..X 'I I lIltIhI,.i* in In.n.In II, .ill'I ..1..1 HKIKItriKM: : ) ( OVIi \ 11'.1 1111' .11\

tlujilwillinthniavprn. ..",I. like min.l. ",...r) of tin plan. I. Him hu%.' ill J. A. "1.1') ) .I|>niM-riy m) ai il,I Uf.'" .11'"i M till, liridiilnliiiii" 11..1 llnPiiiilot Palafux Street, Pciisarnla, Fl.i.FoukVicUa. .
,, .", ,him u. il | ". I ul i n "". I Itmi.iil I'. I Ilil.; MII ,
I11)11tIllI1P1,111 ,
1., OltylllllllIfIrtiI" al night. Tin) ;, ..I) i.'h"1 k"'I'11 till ) ".11"| |I. .. hl'UI.'U. I .". ; "
., I'r :1. in wmk.hoi.iiiiin.iim 1 I 1
animal piilin.ly un fruit.. ..".1 .hava. vi>r I 1".. "r KIll ) 'tlltCli'l! |IIllItll l ._ir. MTIIMN\IV: : : M'UUKOYnVMSl : ,, IlIhllC 1 mill'in ilu PhhilIlIillIIlIl' .Mil'.nal Mi.nl.;A.I'1'1.|i>uv.. 11111111111, a/p I .IS .1"P 11,.> US M 1i 11..1.I.,.

|.iwprful hpaka, tIilIh am niMttaiutrjr. lrrai )<. IllIllilIl, 1.1111. I I A''4. 511111,1 .'I. ., ... ,i".. 111)), si7PI. ,. 11111), )").1)1) "n) _'it i" I.." ill ,kill .
Ml'. HIP, Im, I
niiliiliit ni .
,.. 'l | I I tl I.. II lb "I'll, .
i"I"1 11)1) .r. !
I "I.
lilili. I III Hit-) I 11111 i.in
hIllIltIlIlIllillIC.
k tile nrngli'' lillIte ami I 1111111 .1 nit lu III .11111111 I.
I
: : n :! :: I out I hlmr. ,Hi I. 'I. M I" ,. i I llmlr 1 CAUTION.
tI..l. fuo.1Xiilimmlm A N'KWSTOUKJ. I I ) :,i I' 11)1.I 1', 1' 1,1., 'I'mI SIll" I Illlill. StIIlilhli.Slin." 1.4 5)l I "Ill 7l
tIllIIlilIlTtlIf| ( \ Illint' ..linlli.i.rnm, |ph'I'l''ii) MM! a P .11 I ,.I I Im)"). ",I I. i",. ,ii -I-. 'i .hi" il M, __
,
.. I i !, !ill I .1' il h | I 1,11)11) .Hi) ., \1. /.I".I..I" 0 IS1S "
for Ihfat. ( .
r In tilt li m t tun ) ;IlIli : I ,Hi. :l ..1 i, i: .;mill,:; h. 1414 :il l l"h.I".i I ill ,I.' |".I..r |..> in< Ih' Inur. .P anI'lnTrlinllVoi I IIP .vl'.I. II \ ..,1 slId l.lI14Il. .
.
Th. I","..... ...... till tavtnarmp.1 ,, i l I i'.In, iiml\\1'r.l111)11., ;\::, :::k.lli.W.J: I : I 'I: Ci'.Im t, :: !:: \ '' iliiiinii.l 1 I HIP la",I. ..I.Ir 'uflun, fU* on ftIr
with kmg 1..1..., IIIenlIliaMlIllt, A. Wales II ? ., 'k' til 11,4 IlIhi I .II.,.........' rt.'jI .il : ) a. I 114(1k; .: ; L. A. ANDERSONI ".. Ii. w* "" ivirw. mini .' ..

Uu liptl. lo .lmp| .In till roof ,al.iul. .1.1)l l: ,III ""I.'h.. I .1(1" ..'. 0"0'' .r' ''h'' 5111 1111'l1l11ii7, lliep.lilili.limiul' ; : ..r. I IM miril.if ," nmi.I, AnMlaHe\ *
,..-, alutti Un,) 'Ir In a.U lIlly l"p..k tI"! ... .1.I .Il Nil M Pll.ll.iGENTLEMENS' I,,I I ,." ..0"" I t., ..I 11,111111 "11111111i111))., I .1.I I A I4ill IIIII'.lCrIIpil'Iii l of HUP. l I".. XI.I. k- / .t., .
; II" "I"! II I Mill." ,11111. ..I I 1".1. .".,In m, I II hill, )riinIUIIIllllll11I4ihlI' kr 11111 oiial niomlai ) .h'". In > PIll 1 :IIIi *.|< I Iran MM "-MI M4IJWTlAnKfr.
.. uhllm HIM. an.l I tile young binla. Ill! ., .. I. I) It It I".,. ,ill .1"'IIIIIIII, ,II ,.,II",. I,"\ "11(111)1" I V 'III."11111. I I'.IHI.h itiviatt la Ih. 1'itniup.aiil' Muni hiiiliiiiiK nipiliiiiii in .:u-, CITY HILL POSTER 5hifelCel1.ll ."'' '. ._
iki.n WIll .. niMmilly I I'ink.imntli II" ... I, ., ")pl1)fl.'' .. i'lo tmiiaU,
klh.1 .1.1f I -,1.I 1)111) I 111111) 1,1 1..1 i il |IIUI.tlthull' l i..lplmil till | < ; 11.1.
I I. .1)11I ) 1. .'. I .
llu,ir I..InIn. .a luyor of f.il.In.li Ill. .110 '1.,1. : .l .- I I' ". I I.. I r i Hi u Ik.' T4Hi > A'e, ..,1..1., (pilllitlIliIl) lln iniirtinlloiioriitink.llml : ; : f l.$7* ,.
", III .ill'I'I III 'lI, .ill. 1.11.1 1141. 11)1111)I ." 'r, ,' -I
(111111 I '
CIII I I. llu ..I.l.j.amiKhl. .. lIt I I'' 1'1"1 111.I" '/
nil if' I 1 I", all 'HIP :. I..II'"o.h.1 i w lulU Cared by S. a i.
AI tI'f miililh, of tlm ravinImU -,,. .i'r I 14,1 hIll' 11hi',,1'."."U .""11""Ill ,',m,,. 'x.il I Ii,.,1.1 111'|int ili'In' IpililtI' I" '*>" r-J. ''' It

) am pn..Ittl of |..11. 'a\' ,nn.llnrn FDRNISHINI(; It Il'IIII,, .1 I |,, .1.1.115111. 1)111) Iil.I.flltl. ( ami |I.r" 4111' ami Hut Hi,: .inili'I"1' | tllil'rul.
.
in |I.*' of lIlY, tin. niilltiitnnlUIP P l I l.-tl. .".1. t.. T.IV I "ilIllIl, ,i j mil iinaraulit," \S \ hilt.! I tMIMIn ,
l ,.h..I. b.IIiIUIIIIMIIS un 1.1 .hnl
lIt .1)1111 luia Ui.n lllttlltl.t. ThIIIlkfllIWtllIlltiIltlllti GOODS na: Fcunnry.J. I"I".1',1,1 i II .,.,.1.1! """.741.1114 (mil" \ I..:, ,iI'l'Iljill ,.. 5117 11..1. ililLl) ,' Irllji'. III 1'1 I I I I II I'. S. S. S. vs. POTASH.

Ill if the gum hum., 11)11) .Iri-l.rnii. VII IK.;. ,,' jut ". | l'III |plllisli1111.,\ 1

it k an |I".r that I 1I..k"lo| fur upariln Hats Caps Boots, Shoe; i.I.I 4.lIlll'llll'l ) .....1..1. 'm., ..1.1I \ \ "LI"I'IIL I liii.rp.l.luaiiiiK ,l.ni.l-. ,' \ ,IllhlIll,, t I I, i,, ,"ll mil I nii I II 'k_ I h. bins h,54.sI ..4'tr.r

.. nf >nnr .Itlnml bpTolililig run. COSGROVE I 111,1 .\''h.I 11.111 int II IMNMiN Pr..blh'III.Pt Mil. of.rpilit .I'l noli., .1.1.".., Iniml ,u llP'It I -II ill. I I' ilu::.xn .1.I .._. .....,., ,., ..,. ,_ ..r I. ..."..,

'|1,1.| Al till *.11)111 no olhtml ., ,. I I I\1"I \ HIP I "I thai,. "I."M', :
i itmvpli |. ''' .. 'Ir 1..I. :,. .: : ,; : "
.li 111111.1 II till kit., 'IIPII uf tin I I'. I. ,. ..1.., I" ". .P In 111111 Ill\ arl-u.. l II"P i.iiicrKPin.tlial. /I ::. ;...; ,j ...r _I :::...:d..0 tWM.. l '1" "
COMPLETEGENTEMENS' I Ship) ad General Blachmilh IHmi.l l.i I.. of I I.. ) i ,|I'r. ( j tel .1' .. _
IlelIlkL---tilllltll) 1 "'_ .. KJ Ill ?'' I 11:11''C'IJII'. (UI' .".. .. .... hlC5IlSUtI4lC4$411Illl4hlllL.. ,
.1 rjc'i'ici.PrIllIllIll Inlpn".1' lumliiK' 1111111111.I' ( : .| VkilMMl: It, bIriIMlll.IIII.lI5.II im f>*l
It 114 t FURNISHING \ I. Hint Pill ) 'Clln I.h'r) 1 .
IMplldllII.l. trphe.g. IFOUNDRY I 1 .. : ; imiuirUliui I I: : o I JlW. *U4 .fMry. .
hillill kIller lelticIlleell IlelCIll .11111tll'uilllty i J.h 111.1. I foil Ull; i.iil.Ir mnl.l'rll.Il irUl I lu 1,1',. l-KS.t.l t 'r I' I h I I"il",. I.i I. ;,

h11ileWllIln Ill. I h..I..I'.I't | l')I. = ) U 1C. I I I ( C C'I.iIII lii: ,II l\lli,) CllilliI'ICI,ill.,' 4ll, 'I'II:1: : till I \J:):: 13I ::.1111..1.I I 11111111,, 1 II II: II 11,11, 1111.I 11 I)
,.
turn.of lilt. I .). .1,10.|, ". I ."If.- |. ""Ill' II -ill" 1 II-I II 1 III ti!: I'.' i II 13l1\:' .1.1 Macliiiie Shop. I il Wit lllliia: i u., h... ,ll.l-i.lK, fnn,. \MI riial 1,. ,, I In iiniiinlimi Hill,: 4 ,.11,11)1,11:; ) )) 111111.: 141,1 i+ ::i// l. l.'I: I 1.) IIII lii;I Ili

,.. IKltllttll. 1111.. $1111111 lIly ""(lIli,. I in lit 1 : I I'IIL l '. 'I ; I'll.1"1'. | \ |. 14 111111..P III, I 1".'.':j PIll pllllll'lIPilr. HIP liotprumi, ,nl .hal w. : In-I.- ) \ril( Ikk, Mi ; HARGIS'

Th*....- ...lion of tluj Imicu I lrnt.. .in thrpult / lilt3l.i\I. luiNI' 'Hi nl.I'MI-1' IIU.... ..,I |tIllIls| .hSlIlIhIlIIlhl,.I ClfU.1111llvI.lilhIhSI'lllIilIlIll .., 01' U jinx,. ""01"1.1"1.1" -, Cdii| IPI'plIlliPI | nil),. I tllll i IK) l ) ,,. \n, .1 ,mil, ; PHARMACY
of wanlonm 11.1k anaulimiiMK J. It WALKS.I "h.h. 1111111 1414 I" i: | || ami (. \ | Hi..avliijM ".. "|1111111 l. ;"il''l'. Ill. Ihil, r '4)), ,1,1,111).'. 'HIi '
|nira I IH IS MH, iS I I'. I. lit V I Ph M.I'I'l' r- lh'Ii 11111111' "II P I \1".11.1 .
In tprvu, fnrgilfuluf Ii, .. I I V, 11111, lIii' 11411)1)) .111)1)1,I..' II hlhIl, Cil,,. ,. 1111)11) .I l.llIbl.III1.. 1111111111 h.,1 fIll phl Y1lIl. of HIP. |1.1.1.| .".11 I | bill t", '";''I..II' 'II. l.Ml I > \I II-. rI : N UN E1'4 T MT N in.
l ami pvpnulfi.tmnaUi .I ,Ill. III,11111.1.. 111111 I Ill 11111 "f I. ii. 'I. 14"III.. I I. ,1 I
aal 1ltlyl.lle3| .m.-rm-ity.. ill Attention 111111111' I Ul..,il'. 1.1.1141111.: .I.. It.. C I '". .1..1, ... ,. I. ..1111I'll' '1 Ii \\III' ; ,. P -I .11 I I ;
". tlnaw whom .kniiwa, Tax Payers .. 11.111..1.1 ,
SIll' CIII 11111411 l III '
all tint pk. iliant i Ill a nia (uii \u\iiu' \ .11:11: .I"'I"hl.. .| .hIJI" 1..1... I Pilll .. Ill).illti1r t"
giMwpll ( I fH \ I l\ \ I III I I Hi .IONII II.. IU Ill ll "Hint III. ir | '' p1111.111111| ; J. T. CARTER
c. tIt ally; ht al till "1 mm-, win'" 1 11.111't.I III I )II 'nl In-: In. .III i;: Hn., 111.1111.1 I .1,IhIhidI I ...ir ml.pl.., ... fur aHili.iii.kiili.iu> ...,'.1.. .. lillili llplIIlllIl, t .1."11111 nl ,al 1 I "
UK aunuth muni.of |ipaiw kiiiiUirriiiUIIJT | ,.. .."., "'. r r -." .. I',. ," in.I'll: -nl H I IIMi I bIll. 'lutNiill.' .' ,In tilt.ml I .. I'funtNtliiilM '. Ii 1. .1. nh|' ii h" (. 1111111 ami, r.,1, ".,.ol.ami \. .
', .. .ll 1. .. ull i "IiI .. | ..|pIP (." Iniuiinii.I 1.7 \iinii." llml, ,liinufitr no i
oilllimaka of tpniittr tile '\,\ ""''I"' '" ,l> I i .1. ,1. .:
| 1,1..1 .I.I, *, \l. 1".I..r"I.I I | ., : I
I loam
'Ih 'Ill. 1.1..1' .! )1111.111,11 HARNE MAKE
tln-rt not iITPrtHia ,
rpupnt iaitum| % la .111111(1 : ,WMtl) P IIM IIMSIOO > It* ". ) lll.iM.NO _
Ill 1115114 1,1 P ,Hinl
whIt '...1. on llm filrp of Hip .1.1'.1.tv. $" irillllpelli.Ilg 1)111) I'' -

.rtli. IHly) littut Inip ilrpuilfiMUiritM A WEEK !tI 1311111. I.| !lII'IlLIlIll In 'iKhilll I : OT'I'OBXTE-: U L 0 a QUA 1* E Z
I DAVISON LEE IKK.SIX :. .\ ,' liukllltf, ,lln I '. : : *
ram I IIOIIIP of a rogiw 4li.lnti. | -i -III" I" air ii.1 i I''Ii .i. '' I .Il .. a
\ .
will killtt.1 hu kit' ."r ami Imlf) I 4 )) .' I" Ill 1,1.1111111 .n', hill" & I I.I'k. lII1l'l il.b. I Kill icily. I. Ill, ." 1111115,| lln CIihill, i amlS ,11,11. KASAC'OI
.I | ill II 111)1,1) ,. ,,," I.. .IN .r, ,ilIli III,, < l .. .. II.a. J.i.l. ... ikt. I'roiHiiH' i "urI ,. al 43...,.,-".il. HI. uill 11111441.1 i : ..\ -:- 1..I.( ) llll > A .
|..|iulaUKl a ."I.| Iriu k of .IllIltIYll1lIlgIlekt froiIhpir ". ,I.: 1. "...,,. .,. I'' .."." .. I "aI. 1n': ....'.1.) 111)111111.I.rl.il.lu' lua aallim.al I" ill IIIIC'IihPr ..r ".II P1111111l HEPAIHEH.RENOVATING I 't. "
ClIlIlIllIllIlIl ;
"
im-n II lIlI1Ih Ih.er. )' lui 111)1h.hSl14I11Illll5l,
"'I" Ill > a.i .
ImU "II..Ih,1 UIPIII ,.dial IA i,.., ,,1:1.: PIll, 111114 I I ill. .:.:. 'Ik. .,.... .. llni... I"..'*.u. -,... ;M\. 'llll1SllIPlhi.lIll.IltlIICl4.illlll.PlIPlIhill ; ; : | : |:' : '
,, 111111 a. Hill ipui Ill IIIIPII I OLD SADDLES i PENSACOLA
41,11)1I "
(n. "I(. In fin't, ,ill 4 II PCllkl1 j'. 111111111 I) ) City anil County Surveyor)) }. '\I\ >\4M..I1Aipuirlt-. -MIMI-
h.11'1. I .,IllIlIIIIIIII II Ii' Ni, fIll ,p1111)111 I I'I ''. I \ H .JP Hl.lllll. lit HlP Illlnullliliolof "
inrt 1t ..lhl I 1.1.1..... .1111111111 I Illi 1114111)11 ii. "r..111 1111114,1 ,IN 4 III n ,r. IH, |, ji .1 I .. ,I I,.ii .,II,,..-. I" l1'PlSllIIil. tli. M.y ''lh.I... a .I11llIllrrhi4I1 Imlii.lrijl mNX A :
Ills Iw k and again to gay ". .. I.. 111,1 Iii,11111.11 II .. ) "' '" IIE\.T\
hIllY '
..o .1.1 .. :..1 1''I; :: : ., :.;: ,I1111.15.I::: : ; loM.un ,l..r lurthi'M. ttiiaiat II POTTERY WORKS
l..lk. I, Hum, Iml .in 1111fllrtuntI.tyrCr. tf I II,I.. I I Ill S I I .h I ChIllIlil I Ill I lHH1 IN I -"01'
,
u .I ,... ; rin.iiul woik. I L."O' 1 .1 ,
\M.II I. ''I I .I ". '" : .I ,, 1' .." | |
llmagn 1' .
II..IJH. :, PUBLICATION. \ M,l'llUill I HIP houi of ChIll
.,. ." ." "".' 1" .1.' NOTICE FOR .n I \V.-i 'UIIM.IMH him.r I _.

..I. .... tl' of ,. "I II I 1,1.1)1111.1)111I C C14l4lVlIl1lf llhI4lllllpl.,..III. ._ In 11 npupral. n' ".all.. work I111111,1" 41 \l Ih..l.. c. H. linn, .'Matt' .. I ,III.. I'.... ... I.... .1. 0 ..'."1.1.... '." ... .1... '
,. ... I'than i it. hour.ll .. I' .. .. .
limn. Hi. :. .. .. "r.. 11,1 h. \ .. '
I .1'1 ,
Th* j..I'U"' Aiiiprkan Dssoluton Parnerb ...h1 II I. II II ll1iI ) 11111 III. Ill' \ \ I I Inpr| >.. .| piiiilntpr| toaurtv 411.11111 l.sl 1141.lllIl.hi.lhI.hIlIl. '. ...,.. ,., ....." "., ,,. ."1..1.. 1..k. I'.'. t.,. \0"", .
tiluiCtKl i i4 SPW link uly 111 llllhillhhllllt III r' I.ktl Kiln .111113tP11 \ .
| Ills 5 \ I "I" .
"P'Ill
: I I. arliilrau nil ,. "Ill ) T'
: II I
ami 7.llIlIl ami Hinl I l % IIIIUM .I.!.I.PUOTOCRAPHER. .k.. .,lr-.f I. ., .Il.f.. .., 0 ,0 h'I .1
i till.mm iu\v I "I I Mi. i hItell PIll' I. m. | .MI- j' "' I' ""t \\1. "I.
: I I- hull' lit IIilliIl.ll ill 11 In. 11 nail tk u ..) I un.if Kill H hit .mat ari 1. UIUPPII amiIhnr '; .
,.. : imiii i.irl
likh : ,1
i, ci at C N'11p1.I : : :; : .
\.I. ,. .). ll I M |p I. I'll ..". II I rIP, loumijUrM iiii.hitiH-|;' .. I 111111 II i .Hni lln
parnagiw.. aa piiuatravlran. t n'i', : .in";, 4. Walt, i- .1' J. \V. KOHLER
|1114111W h' \ .111,111, hi P1.511.1 111.11' '' 11111111., .4'4I 1..1. Ill ..tiiialhlulHiiu| Ihiluma iPhilipBrownI Proprietor
I'I.' 'If aI ,,. ,.. Whin' h.14111)! ,. .1 ,
1IIIIIItIIIII.IIII 'I I ill I 4.bit ,
) I 141(11 4111 H .
.
..". I 'h. l l.Ir. iiKiln' in-il ami/ .inkt.J.F. ,
: )
!.?!. In-.11 II ", .' ,ul i .1.14 ,Ik. 14)111. J M. His 1.1.. Ma. I ''N.I I" | /11.1 .
I
the Corner. 4'IlI.sll4'l5IlI
Little Huu,e aiounil : :; 11184 II'l'l'lll P IrsI I lIllllIll.511r4J I 11'14)P'illll.
I VII ill' )'Ill. I'l llIhllIllI11i ill .I..h" ''' ol CII JM. I I'", i. N. .* U. I I |
f ., _. 14% 11111, C h" .,I I I lii Ill, t." 1411. .... ISII, SMr Si P II -IllM-I I.PhIKIClIll I. nawiIk... k.lk.iii wnap_. I. ra I IN- I 11111.i I'
t "I. .1' I 'Un' .",.,11,111)1 r"ri. r M, ill I bCll1.etlUl1.n 11111141 .i !
An kiirlooiu k. n aatlIMivMP .1".1. lllll.h14l.l $141.11 ,, .
,
inlirrallng' O '. 11,1 "n I 11111' 1111 II ullliamM i* All Kinds Furniture> .
I1ini,1.ntI inn"; kiu fntniIM ) .Ik ..II.IU-.I:; / :'"US ,mlll I I \. I I I I M lUiaui' ..I..o.1..1...1.,1.. r ,la. KEHOE NOTICE FOR ..;

llm Miliavi i4 lltiMlo till 1 1 4 14.44 \ I Join, llll 1.141 :: : :: PUBLICATION. I NOTICE FOR PUBLICATiON
l. < Nli.t "11111.11 ",... .1'.. I''. I.. )"" I 14 4h1llIl5llll., I4 I
wa< pn-l11k4 For Sale at a Bargain 1'1'\ M ,\i I to r.i.TlirrncFLORIDA niirn P Cl lIAP4hh4 II III Mi.. .
.
'.k. .111111. I. CIII" 1kl111 .I llIl lipillIl. lii.I. I k" I""
",,.U km WIH 111-114w. ilami ... ,Il.tI11, -,- Il'ldlNlilIlilllllI \ .. .., .I' ,
14.1141llClPI'. .. Contractor lluilder! ,1.' "
wa gl.. I Ii) ")' ". .Irrt'U ill 11.l ThctaffcfL'ifizBrc Mil I IIIH'l' Ni I 'S I \-1 .Cl1.IP414U, I. I S 1..1 ,,,,,. : ( A" "" ,,, '" ,",5,1111111 .P"1lCltlI, A X I 1,1 III* ,*11.1'" ,'ill IS.:"dxiil.tki.al.''ill ,HKtnlllil. Ii lln' M XTl.n. I... ...,.I..''it"". IIIl! '

A.lt1Cl IllILMIl Ill liu U-1 I'I: .III : : :: ,.. : ... p14111 i> liu.naiut.1 "ik. i I. .. nIn. .
,.
--- 1 In*
1. It i inj um-alion ktll.al
\1..1 : I I I I ? ,. M |I"".4 l ia .
; | : .11. II" $ ,mIllieI. CIII.i'1 |1- .
.. l, '1 \\IIIIOI I Cilll.lnt:011. II ) I'r. \ .I.I''k ,4 14)). \Uuu, 51111! ml wmnlowik anil r I I IlI4IllIIll54 "
J llml .
| .41,1
.1 | i ill :
11111 I ,
".. I I. .. i iI
KELLERMAN. lUll UMI I '
W. >ai
IllIrlI) KI.I..I ami IIH hIM.( lIly 111141trlCllClIillhlpilFllIlIlb1I 1. 'INIi I 10 1.101 ..::"f: 11"; ::: '" I ..I,1; ,:, "" ." h...' i I M l1hNt I".ti'l'i I 1:1:13: : i .1..1' '(4114.14 II. IhSi1'.f'111,11.F. t iltrknf>, a>a.i>la l ....to. ,:.H.4I ,.. I uni.lt-1..(urp H alu-r ral i ". '"." 'Ih'anIIlllll.11t11.sl
vU
$11 lllIlIlIllllllC. tech I i. u. \ Sill .
rn .
I 1.1.
iliL i tril. .. '11111 14..51ll.
\ MIIINit .111 \ ." BENNER'S 1:114. is.) SIC
'llIIlllCllUlt LIII till, I 'L I I' : ; \.,,. IM. 'PCIIII''
tin..1. SN I II "Ill ill" 4 II ."' ri'l.Vri.M: VtKIt 4 \. H>"-. >i pIll I ii talr. w-.rf'M 4'a >. Its.k.nu. ) la-k. 114" .. .
/1.1 .. .
) .* I'ufiirtiiiwti-ly.. k. *v rr. .. .. r"r Ill .... .,r, .4 n... lu. I. j .... Ole II .1\ "
r..I I
*.. .. mli.iilnmllw ., IMPERIAL BREAD UIM.! I il; ,1 lii.-: I. Its UH UIIS( ;111 TILES.I SAIL LINE I ": Jd: lJ", : Ill', .f Ntt". 'II .. .r ph14 111 l s iNK
lIlrlIlKlMltllI llw "* i all l, in Ill ,11111' 1.711115115 I I It'. .,
N
in. JJ. r n ItI
,. eL .11)111 III II4W h Pin' 1411111,11' ,
Ilillll'l.

L...,b hilt*.1| Hli.Mr.rUirmi.ll.ii ilM.U4.w.. North| till. IIInrtakir rivnlly .,'. ""I" ..If.r.) .".'".'., ',,',, :'.111(1',.,( ,III" ."Ill..,r,1 \,. .1,1 ..,,,1..1 j Gco. S. Hallmark, III:..11)1:,: iill)4.' ':..1)1): I.II'.:".:(I ::, :-)Ill :11411)' :'II I trlCClIrCIlh. 1.. "I.r""" .h..r". .".IHlitapt .,1'.1.''''.. ..""...._*. ..''. I I| uri.tt HP. ki.aaiM., ..",,.....,f.lki..' r.11111.11 in. .,i I, '

I i 'I.I| I u.4 |_ \ U," j. ,. ". ... 'h ,' ... .. ., .I ..", ,, ".,.. ,)",. "'.. .1, ." .. 11.1114111. I.. I' ; ;. ,. .. .. New York to Pensacola. I I I.ICll.: ,ill U. III lll4.pe. Its. lIlPtIlIPl,1.l4,5ti14lllIP.1).bC.,4.,411111.' ,:
.1\11. o. ., I I"11,11,111.1)111 I I..4aai I I I ,. ... s, ., II
., .'1." ." I 'Iii." Ill h..I118i.ilh.I. .
: HU I( hut thai il. ... H and Ccllecting Agent i .1 I H," 11.-I, .I Ik. ull ...ik m Ml ..j II I .. 'IbIC. lll.IIC .
usc .
'v : : "
L'I l l 'I i inaomu. ."tlw IW" .11.1.- II \ \ I II \ i't .I I. r i itt.1 t. ral hlC51,11l I I\U-: ill' n.I1 ll\ r\: J. U. \4ii,.:na.a 14.l.llr.'l.414.PlsI, I I'I '
.. 111.\ I.; i ). lit) I" M ktjaui i! .
bi lie .l)14illll"l MAX ZERNIAL. IlNlllItilI4.
to ll' lull| I I L.14KAkl4pp.18l I
llpuiUp ;
I. H .
I. II.I .In ,, .I I ,. Ill' w wlialkliul-f w..rkan 10 II5llJil14l.IIl
.
.lual .ku) at llu .L. of llu will, ..ilorl 1 I v.kl.|. i'I .an >l '.h Cl.'r.'bl.51i15 I : nun. a i I \'I'I.U'\11IS aJiw l. M. 1.441" ,... I 1 I.,", ,'

Nkvchm full MulllluilbTk 1.1!. ,:' i ..PIll5lMlhlChi1lllSI .
.
: I, Lessons on Piano Violin Etc.I N. A. DENNER CO. -
I. ,
t
.
I 'I'M'i '''. "" ..r 11511151 lIe I;, &
'.; .tk. .""_ tw"I .1.1)41,111, nk.Nil4.l| I Ii 1'1'w.. O. D
W.il.kt. HiwIvM l.iruwrtJ -"I 'ED.GAEQUINA ,:, '.IIh'I.: ,: ..I..151111 III. .1.1.11 i I SINGING A SPECIALTY.Repairing I 014 ,". sw; 'tllh, I ER W. J. HANNAILIII'PeIIt'I4t

IA tUrow. with i>- .i.d tIll riKllianJauil ".: I < I': ,' ./ ..' I i. i..u-l, ....1111.l.bIilhl,.k .ir--t I Unat I' and Tuning ..1. I..P, .11111" r 111. h I 'II. I I aid [ Aneit
[
: .. I : \ 'II. Layer .
Wlb.i.ill 1 I r >irvm = : :,. I < ,I. iw 'iitkMtt. Colectn
) _. .. .. .. Ill 1'1) 141..l.l\lIlIll' I 14..I.l, ""I '
CCII titm. un|> 1111)II \,11 .' .. r.. I jlhlI I "
I. .: ") ,.."". ", tIll "" ", ., I' .., NVTIIUI \
/ WUI aJ.Irm ku m.KlxrMolli r .. ,. \ I .1 1,1 '. ii, 54.1.14 I 111,1 a .r I. :.1'.1.' l4llteI I II ""II 1 f t. ,| \ .
,
Ion wr TUMI < .)1IlI1)llI|. I.; NOTARY PUBLIC 1 I" o he..dIlplI,. "" 1h14 I ..1111)" "'I ""I ," :I. .1 .. '...1.. .. ,. ,. .. .1.) II, .IS .' 'iKk \ I .
,1'1'1.\ \1 'alIC I I "li.
.
''JotU, do>,..1.I > "" 'i .I. d'1'." I' .1.'I' 1111.111. 51151111 IS .u t. I. A'M'
.train. !' lIllildPhuw Mltrr:'rIVH \ ., 11.' ,II a." .111, .u"IllII..Ikl' I ,. ,1111.15111. I. ? .v .1 MILKIMII ,
will ahaki < 'J..
"I ,.
Uwy .
.0 .
.Yurk (11141i1Wblav.rl ...\.1".0.) .. ..'.'1... I. | .' I.." ...1411111154111.11.1.51, kIIi.l.14inMAC.. 11114411"1:" II.h B.A .1 ..1 451114154. MI'nIbCSlllS..I ") I ..... tI : ; 1451.351. ., ; PIClAIPILA. 5141l .

tauUil l U Unw* UU Jltt. I I ,. tineInt) .>

,