<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00387
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: October 23, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00387
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-
i', ;--" -.. -- -


I

11
?
1c.AtETOt'Hr -\t -..."
''' j.'k4 ..- '- !;:') .
Q .
t v'lzo .
,\d.\ _. ,... ...; : ,-:_ -
.., !.. .... .....a.0 ..
I ;: "
-i.f ..... < : .
"
\ :--.. .... 4 .... .
Jo.
'
..


PENSACOLA 1 1 J 1 \ 4;' f! ,. t.ff] > .", ... .. CO'i''I MERCI' I i\.L.\ .


4 ;


VOL. 5. I'l'NSU'OI.-V.: ( KI.OIMDA) ) ) .\ 'lTHIHO'TOIEH) ( )( ( : '? '. i l' ''i.; .NO.( ;70.J. t tJ.F. C. HUMPHREYS Plou.oo)." ]IHtzt1311111111oi: : it ltiiilnrs, > "teii. .\llriillnii I !2I i Tut-run stwens or NEW VOOKOut. \
J. Dennis Wolfe I .
'----CI I It, I 10 n"I t I''.'.''', null",ul.I .hI., .. .. I .

CLERK UNITED STATES COURTS' 'I I 1\\II.i.. n, I in.) ,mil,'I h in"'nlll, I .| nnI F niM Work ll.nl IW. a Hmnll.

"' 4tZII., l -.hll" .IH'E N : R'y I I }IORSLEi I I I & 10ini' I I in"i i..1.1.| .' .ul'I.,u..'I I. tint.. 1"1"" | l."' I I Aw.NNNspII.It..pP.I.NNISPSN.v.'ii all Ih.. ...klllwl. .hirnr' lint m.uirn.I.inilinMr I..

I, 1'. ,' \ c'I! ,,, I1. I COMiSSIONER i I I i I I j j i I I / |I'int.' 'I i. .'I I II..- "'" t. ,o, | t I '."VVMiti I I.I I. I i ( .. tin' ..<....( an.l nuwl imhi' lIly),

U. S. I I, .. ,. ,in,"1,111,1, Iii/ Ui ,i.-n"I .ti .I-* that. of tin. fur MTW..rnnil fi.n llwurk \., .
.\1.' 'I I Bhiii.i. ", .
.it It Slush sly l
.. " I fl't> ftro% or : yrnlThrf
," '' '' n...." !. I ",ItI ..,." 1 """ II, ".. I -- -l'E.tl.FIM; : \ ii"i I I",i.l I i ,ll u'It. in Hi). ,,"11",11,11., ,,, ,BO Int. i> .-i',i lISPS| lvr *. I tllu'. I Ilicit :'
10 ,,, '.11 rtifcht .rhnv.1,1.111'. linn I.. .,...il., .,1i i i.s'lv.v

GEO. MARQUIS, Jr., John Ship! Chanfllerf I Sliii! Stores Staple and Fane? Groceries Tobacco and LiprsIliinlnarr.1" oni ulnl, .,.lit,ih..t "I luti i,..nil. ,mlilnl iinloniniil-. mill'i hlh, |uo.n. l"' 'I'"." .1,i,tiiii.Tli-tli. r"i"riiinni! "tm."r and with i-nily Cut. full...vt r..,.

Thompson, I r., 1 ..'.n,. hit ,. IM" n.to, ourv. 'Ivr. ant, th5'5fIlfllPfltlthINIIl.1 .hi> ...) th.I I
..... .tiii. n int."r .... nmthrn." PIll,I 'i-
)l : limit lint Ilitinilnl' tft..t"5'.I I
'iliifKliir.r .I ". ,: -.1.5 11:1111 % .t. III I 1'l 1% .
IllI., I'i'i: \ "I / ,' .. .. hI %-'ItIIiI i ( I : % lJ 1> lil,. '", tntriUlii, no. fl.i Ihl'lh,: ,, Ihal "l l.. lHi..' *. >w..n whnn mtl. III N.
Harness Bridles and SdlcI ClnK HI. nit.-.irv to kr.i, DM) ..kPtIttlbPNlI.tlfI

1.\\I 1101:,.. C'I"\I\ -. s.\lI.". "- MMNIIH'H I \lll\l: IOITH5:. 1''.\ltl.H: ; I'M'Ht III \Il'. I III I Il\I.. 0 \ hII, IO"' '1.\1: NI .1111,.' .I4e1, .lwsk.ppinikp.ip.. ; I MI. |r.&sIth. I.:: i.r.
I ItS) I' in: i'o oiiiii: n.l 1'11111 \Xi| I' I.I: Hr: 'KTrXIIXF: :: II.I "... niiiliiiaklMK'. ... >uil 1.,naiiii.. PeltS any of tli,... .II'I.,..\ "" ,..-... u ,m

DRUGGIST .\'''CHEMIST' I l"n\ HIVVKMTilt' .T. Mill' In- il all Id. kwaiil I In Hi)I', Mili MllltttlK I III ,--HI"'i'|''.'Ill'I -V till ,tlr Ihllml -
'-IK'' ni| < .in ii",,., "I'.H.U. "i.. n., ,n.i 1 Bars and Hand 1 .In I:, 'I lo i tn.n:| '.: ,our ;Im.In.: ;: nit, Hllli 'nto, ,,,.,, |l"rll" 'I.' Ill fur, v hul l lkri ,
I P ,'8 ,,1111 I"" "".,i. .I. SI"" II' ..r i"I'I' "tiaiu-it Capstan Spikes. nil H on-itiuit ,sll5.sII.IAI,l tin luiur.ati4a.li .
'" .1, ,. .11''" h. ,n" '. ,l-iui, ulnrh ami. all i.1.! ...-. of .111. : : :
: : m' b -.mull hhh In ) i ntlyilivi.k
.
I'H", < I '". I on". "I.UI I.01"Mi.1.I "..'. 'f"h', ... ""'. ,; ,. ."". I ht.\ot! :,... c'u..m\lH'I I: : \I'M' \ on I; M.XI-II i i'\iiMrxr i : t 'oxiior' 'HIM ii III-MVI.:' W III II I II I.1I' XVIIIIIISl I IMII IS I 1"1\11".0. 5f5IIeIaII) ..1110 11... 1"1"'" ..l.ml.. |1".II".uy .-.,n-.tini|III.( 'nin .

| sl.iiiiliml, l-nuul M 1.Ii........ "" 1" MMXIi l'\-l|: I-MXI" .XI I.I.I II I 'ill '.\l .. .1 I \I-\X-" ,..11'1' MINI-, :. \-l-ll, \III I M I I' M.: XI I 1-1\1. .v lu.t '.\ \ 1'11I" ,-iiI ..Dll'. ..C IIhlllll SN NIt. Ii p l'NIrI.SAA.' lh<..... |.',-11.|......l lIsP n ,jr ThHylli .
l.HMlllllll .....'. DAVIBROS: III"lilts: ; |1'\111'" I 'H, I 1-: IUK.Ill: (1111. HXI-K I ,-l-Mf: MIMI-II-IMOX: I I'I'| ,XIIH: | XI XI IMt.HI.WI'I' : / a. Will i' .IIri" u. Iii .luiln, ul.*., "K, t Int. II. ,.y.v
: IMXIIX' ? Oil I.I M l \ I I .... likl MINHU'XIXI$! .. anil tln-ri. itru f,'w uf (I.. girl"
M II .
I Ill K I \.t Ml
.. .. ; ; : : : : "Ml.IM
I IIl ill nil Hour* II'I'1.\ : :
'.r..r..I1. iw \\i\\\: tutu-: \\ !,: I IX XII II'l''ll' Khu. nmk al ""... ,...... I I"IM tl, ,t
in | uiui Ing". UK- |MI.I.I'| % liii.tiinof | ,,, .
I
I. liny mill Xlulu ,011 ilo not I h.s'.e..I <., ..... ) tlvnikhmi .
I'".i \i I'IIII1.I WM" i" M'. M.'''Inn.: ., r d"l\i 1.\1:1': C" '. 1.\.tl' :, lll/\. "|lX.t.| MIHHI: | FlAil. .\11. Kr-IX:, III'..\1'1 K .\.111 \I.I \ \t'. 1'\11.\1 I'INI-t. Oll.s. our. nl.) 1..1'..". tliv ,...unlit ,In. .. .if thmi. .".11..... tlml tmul, S.."
.i. i" .'01.i Staple and Fancy Groceries nun'h IIHIIV ri'|in....lilallvr< 'lot in, ami DM |",r.....m.. nl ,It.. UMHIH N llih kiIvrn .

1.XTUACTAnn .\ :SplciullilSMII;.. lIiil' ClrTllhh'lIlIcl..Clc'J.C't. ('gil tic'r}', S ISMHN.." Hicais" mill, I'.i/oo.: .... a .milt h icrainli .. alt .Hum h.. i-v UHI.I. (o inn* .rf n tkln.. 1h hir.kxtkt.

I n .vv. ( OIN.: ( ).'\TS. IUJVN, .:TC'. ,.r "b>.fort 'Imn, ilonr. I III I I* our inli uIHII .. will, Ii.tl you Skit tlutn-1 III no .Inn
-- -. v oonxr> ioto: Hal :no or F1.s11..1:1'l.: rr / o is. i o.-- frt ... Ih. k...llll III tluil ....."....*.. PS I
'
I""lll.r, .M, HIII."'' Cj.\I..O\llnU'f.. .louilill.h|, a |I1It1It'r| ol''I' Unit,. 5))...|.. *,. no. |.'|..HM Nw'l I III II..
) IHOX BAnTU II.1,1.I I 41 It" XI"' "\lo. .1 I U I Ml.I \ -'."tl IIIIIl\I I 'I!. i.l I N ""I" "lnl'l.' AlIAll lilMl nf' Mtll' XII 'li'X I 11111"\1 I 1\11"\lt"I I 1,1. \ I HX II". tNNI.N. roiuii: \ i ti t" .ri-iraliii. ,4 II.. .hut .4n' Kl.mi.,
IllXIt. IIXI.X, I 10., I VII-. |I. ., llll- i IIXIS-, 'Il.I!- .\ '\I' |JH h- III XIIXI hXIXXiTXMIIX| t ,,1.1 XXII I .l\l'I .I.: II XI". | |1"111I.
II iiS': .H (II. '. IOHIIU.. tin itllilun iinilalnltiH' '' 7."'"i lo IIMIMiiiiu. .Ithr ..,10 w ,ill .li.|.."... U..,.. ,... nlnimili4 <

d'l"\-') '! '.. Till imlihiitlloi.. will ..... Hill .1... ,umuM.ilmM.vl" .
A NATURAL: TONIC HILSSXH> IMPKK (t'ATI.IIMiK) : SIIKUXH iulio.lt 'h'w". ..r | In thxlr .il.. fiHiwami
-'- '- -- -- |5..lvlIIIl |
(1111' .mtunli.. tlnlmrilli.l' ,. I h. I.h i I.,

Geo. Neely \ "" fir I.. H. Minor. !.....!....H ....i lII..g.alI.|,l mill ..l.hr.litf: .. I' ,"..'" "'"hllo..I.* .".. Xamhal. lloiitii I ,,, .. l Ii-.no....."... I .,.....Ian I 'hrl.. Khln I' nil I "i r. mil a.l Il n---, ol I id.-1. I ,iili..on.luMliiiliiK In I,II''IY\... ur.1.nil will, .'ys.IsI.ni.ir,. or Pry: .kvw |..?'*11'..'luw.10.
I |"(.MM .".l llllMI. lafllAtl ln>K. mill IllMlMor .
| | fimn-nllon Hhl.Ii. Hill IiIn ....I' I itiinnuil ." ." -..|U,.nt riiiiklim'
r".XI.'IJ: \ \\ O"O'li'1OI.t., \SX XMN' I Xl.lXI; \Mi \\ lIIII.I:" CnrrHcrMXI, : ItXI.NXIi. .violin' M: .IH I K I o'- \Itr.\lI: I I .hi i in Ilii. i II') a ililnlli-,1' Ill u, i Il- dyt'I..1t wlI, Iv'llPlI'5.Hull, lh' hills r.wtvi ..
:ErtT'J'CE3E: : ::: : : = "rxuxi: I' 'IIMIN: .XMI: '.011'1 i : -i lUlI'I'l'i; i rim K"'. i 111'1\ \MI h\ .xii" 'ii 111.111 I i\s, i. ix- --in \II i '. \i I x '-i' 11'11''' ml. ,.. Nirlol. oiiirxHn I All I II lll, ,tb. .rs,5'lss oltll ,-." ry
"I'nK. 'ill I Itt .,|,--. I C'I'I I A ,illi. Ihmii I 11".1.\111..1.11"1.I. "P.1,111.1., | ( l ..., .. Ifin, ", "u"III I HIM i -I'''M ( | "inioi| |111kb .., sills il,- ,mi. I ..v outturn" ', with II. ;
i Nlt't.lI i e.. .
*
-. d..ol'h'y Inluil. Tli., i-ry air" I U M lO-.l
OARS PLAIN AND COPPER TIPPED. .. tiini 11\ i .itn.ii 11.. -rt .ii-it. ., N nil. .It. 'IIIIIIK'. .lit. "l'l'| | rv 15'k.I.
(H r'cli (H r\r.() ol. our. "".h..'.. I hi rtint; l...iiii,, 11Hlllll ... IIl' ss'wi,1" lvsn lull Is. 1Isvl'r thn

"I.U.n-Cil: ,. .,.l.i-nli-l' 'l'.ilML'in. | : r.iini. 1:11.1.; "nl I I!,."nili .;.1..... '. .ln.1, X.illmn' ,, Hi.'hlll'.I.: I ....'. <(< ', I h"I"i ,n I I I-"i. -. rvi I \ |'... |' ,\ Xin., .) \\ I Nl> | tll'.l. | IIOIIK| | Ul.. Olll- llinl.lll.illiMlu.lrli' 1 any ,oth. ..-. km, ,I'ur. *'nun'1;. h.. worki.nan
1 hi' "nno'; ..f iwtnMo' al lw... m Ii milu l.t.'l., | hi.li. inI, I -.nl" .., .. .. .. > IP M. rail) .. .it.,1 I 5 lu low .luuri, 1111,.1 1 1Imt.
l.iel'l.
.. .. s l ;001011'| .1' I.i"hl .1. '. .Xn Ii ir I.'(1110, .11. tu>'iil< l r ttn IHIX I XXIirillil llo % I an uratr 'luloilnaHoii n
ll>illinllr.I '"r' burin, l ulll'.rl ',"Io" ,II ....Ii. ,. ,.. Ih. I, illio i-i., ,, .X.li I ,, tMMlKNli hill. im ;ilnl ill I ,,,.1 .' Uu' ..... ii'" tli,.'K l">p* .ml, thai,
PLEASANt TO TH TASTE. ..I ,Hi, ,U 'hil' 'I- i ?i 11" MI i u''r I in .in imtlKiirJ. )IA..IIUII..r, | |'....|.. |llv' ..11..1., .1..1 U.ll"I ..llr. fly..iv,., It ,.... .III..h l H in

l.UHl-:\ m."H.I' AT All 'I IIMt-I : ---- a mil, SIll .'",,'Cllih wrillm. .,lan,.. ......r Ml"I ...,.ClIP'S 15.5 I .IMMWI, with S Im.'ntlirva.l )

THE GREAT BLOOD PURIFIER! I.u... AH 'I/ A1l" INTfM "IA I "Tn.. I 1"1.ink. I.kill ini.l I ...10.,i. I.otii, uu. .nl I i'iiilii-ai Inn p it,...'rliiiiin| ol Hi.. ', ami. thin, .II,.' ,...iin. an. 1I..I ..II..1, !, I
BIEBIGHAUSEI1 will, .Is..I...-.. PIll. lNltII5IIiII.-I' out I Iv' in.'anf" It Unn. Uwtruiu.. Ih.
... III .....1'.,... .11 oI..R............... !'!:\-\IOI.\: HOIMHMaritime : I .\. i.. I., 'n -t',d n,"4 I '. ..1. In "In. ".' .ia., | N 5,55 .ll., I. 'IIIM IrA 'I! ''I'n..1.'| l Tlu.
.. ..... ......'10 ..."..... R".. .10. 01. .. ,I" ':..l,) Plnmbin! Gas and Steam j F. E. DEY : ,..,"..to. .11, I. ","It,,,", ,,I,.,". ,. I I.,.,,..".'|...,,u,".!Hi."..< infM. n, Its lluil: InijiiI.rrllort ., .."... ..1.1"1, ; ....,. .is ...,....n.. ...It I IK., ..".|.P11.1 linnin,1. ..

.I..hh..rn...*. c.... ......... -- -- --- [, Fittimli [ 'h','", I ..I.. I M.." '"11" '" f\"NI Ill. tIll.. III 5 11"1"" .. ,,( .sl, ..1011..1 I''iii...,..K.-.I, ni I IHnl .

... ..d. mill ,h...... U II' lie... Surveys. ",. ,.. ." tt, ",..I .I' "I., will, h "'% "1111. .I' ITI,CVN'lIt P511 a. 1111 ... .'K..llnr, tu I.H.Iml., .k.iutrM" .*
..,. .
II. 4. Iln' Apa'a.-lii.-oU' ,I.,' '. alti r .liii i'.". Tin ., t5pp!' mi" ,if ttKirmi
Illlll .. kiiHllirli ,... .. I
I ., .
II. '" \11" "' .. :;
\- H\ll l I I 111- "'11h'I I I- -II \I II.; WIEJR:
.................... .....R..... ........ 111.1 : ,,..I I..nlili.il. I. 1 ll.-.iil..lil ..iir'i.r"r f.., ; It ''II .," \,11"fl'.I" I,,... .., .. .. 'I'o.lo, 11,1.| |I"n.inil| ) ,In a iniinii i" nt b llu sltlI.'PS .|,iarl of I It.Honwof .
.. \\\11" \\H-.II\fllll I H-. XII-I: .\ ,,, ,. ,, .., ... tinfclil. who w..,* at tin ,
1111'11 IX-IH-( .X -iIVIInX I \11.01"I i. .
....... e h..r ...n..h.... RHoC .,.. .IIMH.H I I : .: Milliilti X\ "lir....,ml A t4.,nllim I,, -...."... ", ,.. I,,' \"It.,..... &lIv5. .... y a.. "" ,'r) 1.0'', 'is ,Ill.51111s..l fur .lmli', an. 5 I to fltdSilllf.) tlltlllflIp !
.1I..n.. ...... ..e II..OC. ............... "hI.iII., ,nil 1 in II,' Avrmi.tvllni'Nii: I 'Ill-l I-. IliMH o|1.1' U MHIII. ;I I -ASH.. Ml \I' II IN __ '...101.' I II" ." .,,1 I .1'II.tA'N. mil ,Iw tol.l. ., ttill, i-niall Ill.I.I.'rNIh'.lvpqs.l ,_ llwMllllklll.. M >|ll. lUlll. IMtllUHOlkIn

| ,li I'MlMi>ul Inll ... II. Handi.r- I .1'S"SI. ,i..I'. \ ,t'... """"""."'" ," k. "ill.I,I.- I'll'l \ '\I' II 1111\1.I I II -. ; ,.., ." ......,'" | : voi' iim tu.i, IKIUniar ,: |'sly.; .;|;.vy II l b Tory |..:rltuill I I
... .. II I; ..
.. 1'10.,1.
,, ,
.... .... ... ... ". ....1..11" \ .I I IB. 'II. .... .....,. ...... .... !
".10. 0"11 II. II".?.,... Watches 11"1.1. "" II..I, ) |H>M Hi. .. ."11.,,, "I|NISI. h ,. | lluy stun If" .I.
: : )
I IIMI 1 KIN{ : ii-iio\/i.i! ; : > Clocks
..... .... h.... .......,....... ... .... hRoC II......'... \I.', ,, 1I..ly Jewelry .a I .III,,., Mill.. SII.I ..,..111..... ..h..whl"1111 tl awn,kit: i.;| ;rt. In, NI5IN'ISNN ,iH 1
I I I.IHI 11,11,1 >
., nil .train.e r '."'. pmlpnldmm "1" ,, 11. I ,. I I" I.., ,," ''".t. t ...II. ''h', ,l I., .' ,Ikuulo. "" ''l.'tt.i., .. 551'tt ii.\ .nun AM lu.li., I S Ill,ll) Ufl-i .* III I" rmmil. ', w.irklii
01 >
0" !1' \ .
III* *. I. I 0.. nvbllf. !.. E. McREYNOLDS, i-v. mi,, ,ii ..u. .1,1.1, .?.. ,,i i I,., r, ,.",... .. lII45lh.'I' ll' t.Ji. nlioiil n ,.... t ita 1
l'1 I.'" ,. III. \. t'l \ I ..N.onxi .-.. .%. .. '''.1' ''' uHr ".h. -.. NWN Mmv ..i> til I In nmkiIM I Kill I" k-un fur M wlnu. thmuh UHMhi .
PRICf' FIFTY CINT3. "" .. A,.,. ,......' ILHWI.I. .1.I' Uu. .-iiitnrtll.iii ; ami ,t lillr il I., ,n.,. N I ::III I ,;Mi ..II iriiMiil::.is.s L tof: mity '.,

FOR SUE BY ALL URUGCSTLI4CinaCcrdiat! Architect and Draughtsman.win. Co. ; it i-xi. xiox t xii ix'11:'xni; x'. it ..'IUI': i v "'.. .".",,. W.yr.I tit,, ",".,\11101..". um. ..."..., a |iinl') IMI.IIH., >|1"1.,| ;:: tin.;h.nl.;tn.1: "It, l.-tl. r mill. Tin. i
Lewis :Boar &
In tilr ( for tin
: | y "Pi5'I yum mmiiito
.
... I I'"i II"ml 'Ilim, I lu II. .
'" h" ""II I. iti'iuial .liiilli. Hi.uiiriiuiii .
l ii uxixii: "rtxxnXIIHIH ,,I ..... .... i ..,mm ... .. ... ,.H I', ,.,., M uriMIMitll ..,. ) iiii | elI|, 0 w"'k'. .hut. II... work. l ls n.*
All II ',1 I
'in.I I iru A Ml 11 ,
l .ibn. .
| '' ,I. ,
unit III I.
I IIIIOM 1 I Hilt ItriLI'IXI.h I'l" \ ...,,ll "N.I. | Nilli", | 'I'" H N Ktiwly." anil''In II. wlnfc-r .I s.I I 'I.rlnlt|
..\ ..Ifl II.AD4, I .a.".U 11.-- 'I I III IIdM4iuii| -: ( ''l 1..1.IC ,.,.- \Alli.litit\ ". mil ".....1. ,HH| Hrtli, II nnmlritMalkin. ,of' PIhII. .,.Irlt In II. llu-n. an- muny l.lli< 551.lftt1ll5. *, th i| Ih..

,. AI, ,I ..1.". I IV.Iitim' ."."I, l>...n. fit. "'Ulr' ''. Commission Merchants,,. ..u... ..., '.......1.I ....., \\.11 I".. 4.p.I.IIy 11..1.. 110 Win...."HI"..1,1,' ..,"l.r,7 llINI.. ..I. III,lint. '.. form wml ilTwlli. awl. ."...1 IH-I.lining' / I.avrnw.Minium. ,U.lon.v girl', umi.illy mtw|,-."'I..I El f1 I a w..Uh..k f..n r.

DYSPEPSIA ''NDI( EHION. l.tr.l, ,, .ml nil Hn.lr lN.. "......1. II,...,..."...... :" '''I..... SIN. lint ,...,, "...1.. I.- v..rrrw. Unit ,11.r ..
WEAKNESS CHIIIS! AMO fVfR3. ,. ..... ... WOO"""" Ii i. not IN IIIINH| a null IKOII.HIami $/ ,' .. .,. ., ,
.
.
.1. .. l 10, R.'CI.' k.. 11.1..1J' .1.! o IPPI? .' II wi k liuii'li' t II."
HVtR COMPLAINT, I,IIS .\ \I.: fA" WIKI..l At.I.... I'' t .... .
MALARIA IltNINAI I II. .Ii. |IrIsh. .thai tin. .ilii.ir. ni.il .,
.... ws.I I thin Ibis W Kvlw-,1. ,? S
,.. ". ,... ymr 1\0 ily
KIDNEY TROI(' 3! tS, Mill, i .\< I.I'liml I IAU-. ,t1'1.10 '.. STAPLE &F ANCY UliUUMHM ..'','.1'I" ., .. l>r..f.rl.....,. ,.r II.. C.".. ...... i ti. |mlnil 5...,.."lialf. ., l"y &I.! .. 'lull II iumtl" N."w \ ...rkM

NEURALGIA AND KC.; UMATISMIT \ ,. ,.,". I.".",.. .. N "'UIIlINII.SN .if Ii'p.i..lp'. .11 .... P.1111.: .,
,, \, | ,il. Ih.' ..III. .'( ll-if. IlilUar.l, 11..10 | l.n.l :.... ___
I .
"" "
; ',;,;" \ F .: .; I ...r. I*,.il,il'.x tiiil fTlMon "If,'.. "III l I' sit >irs: :: 'I H' >I\IMI: 1':1'L"; : :; ; I"I,I \ .", ''I'It '"'.. ""IH.r'.....f
,"'h"., .. ." ,- M ,1ti .. I" N ,1SI1 Ii grv.'IvI i l .>nr IIH'l|>U'iil i liami'I 1. A..5ss". nl, ."tr.t"l1 flIPS. Ihfci. ..lUwnillwl
""" '', r \ ': : "I." \ \1.\' "1.01111I\: '" DM. : "' i ':, ""' ,': '" ',',: ,', Ill.IIIIIll| |III-| I III ', ", a"I.li"Io'III., .. ,..i.nlly at Dnv. l|.",|,llil., I..sI.I.s.i. .

; nJ i, L\ I L, >' v ;.. -'P'\-' II ( ( TIlN.! : : 'i': ; : i i'II II I.' i n. .inn,, ami wi fill ,ll... w"," ..5Il, |1.1..). .l "5511. wIt, In lly.
wid r i !> ::: wIn > ,
| 'l I ;: : ::: bIU"'r" ,Uu hltkn.. .....I| im.louUnlly .
tr I
4 ( I ..,,, I" ', liiilon' ,in, Iraviiix |.i tin. t.i.ln lI'1' ... ., ...
/VWYYVtVyVfrf,1! .'T'f1yf'ffI'omJ' W. I 14. IlItiti p & (::0. ., """ II. r u ilru Ixl, II. I h m. ,, *" 51 1,1,1.
1 I'.II.A'I.I I. 1.1" | I I'I I'I I ."( Ml' jf\7, ) ,i J.cr..II.. 1"1.1.| ., II.| ., II.HUMIu _
| .
| ( h !
I fr : ; 'I an annual wIleS lust 1.-gt" "Sls r..lKlith.
: : '" I.............I ... Ii.' ...'I.,.. I \I i ..Im In. lia.n'uliiKU,,'Is'v, I'uI', ,' .... .. ..'.-.,..... known ItJ lIlI'y.nl I II .i,

I 'll"j'j llrl :1 Contractors and Builders .. ,. It ,...., ." ) JjfJiJIJJoJlJJWHOLISALE !| 111111 I ..' II"".. ............... wliiililMt 1 I 10........., "l.y tin II,.,,,..... nill/l.ruiuk

m. IS. 'III t .,11. hut h> 'riHrll.li: "!" ..bi.,4' ""u.h'|, IN.sSIVNN .
ill' II
ili. '_" !. u..wlA.g M. ,LKtimti IH iii. ..M... ..rGuilder's I in.,nit. 'Km p-| ) t\ Th.. |iti. .in n.....,. IS |>IIMIon | >
'l.s.1 S )I. ,
jP1tI. IN ? |IuIIrplIv. in. .
UK. l I..< k .I 55. ...'..to. wh,,'h I luIWM.I
; :) ; ; r. ': vi II .,11, l II| t.sl. |" |,,.....1..1"|, IIIM. I ) l.i, I I.. in. ii.iiiiH Kn ; : M:1.teri:1.l.j: : : i! ,.i, III,. v.1,1' II.| ., ,.rn'lI. .5' anil. tli::i 41.151 l; :of Uu rwi k wi.5W5111I1551 .

.:...t', II.. .,." La1 : ',.OM.NM "'. : 11,1 III, it., ...s.j'M'I.11I i IT.iI; (,, .ot| | 'I.| ......, Th. urjivii r.i.e5i..l UM, -

.un.h,"', ., ",.r-',,11 t .." ... .11.'... DRESSED LUMBER : I 1'1' L.HIM.' .ml, ""...r. "IV"' 1 IMi ,..5s'. l..nM. 545555115 l'' .I "iu.. I'ul without, ,.v..I.

u":: nJ.j. ::';""i \ U::....: ....' 'by.::;:' I U GROCERS i "11.m.lr ,'III...;"e.IIIJI DM, a.lvl.iil.ilil UM-. Hum rfyliif 5 in nlul four .,..,. fr.Mil
) Hi, How k.linl. iiolli-wl, UM. '
.. |Ii51I1lb.dS.s'wesnsij |1' ''
;':': .' ." ,... .. :. :,: .': HI.E ( TA ( 4ES. \ ,Hi..in' of uiakliiic 'IhU Mil .. abn. r"* .""', ". I. .1 1 1"y

L.;.: :, ;,;, :'.":' ..HU.,1 til* M., .. M OULDINGSI.'OoIl.oU. I .01"" IIM1IM' "" rill IUI tlUi.lll. II.. I Ills, of an. "_"I, a fly I.* ln Un.Hlik .

{ M. .Illlll h .h... I.-. M I" .Unof ur'Ki ih. .... ,. ..
Volini Drug and (.hrmicul' Company 1 .\ : : ) L10 DEALEHS. .. HIIH..tll Ill ai., Swiss I.. .1, .nlinal. .. Tin' uiHroUIhnillMw. .of
"
............ '. .. .. .. SIIINGLE8.PITCH '".1' "I'o I "ii.lliij. at 11.1. | UIIIIII .. la a '....11I.. 'lllwlllwhrw .. ....
I I IUil-l.lli.Tlli .\ ..10 Al '( I lt\IH/V. HIIHi' \\' 11'11SIENCER'S i Ill .".10" Hull in t.. ..kit. anil, won ............ m MM, .I.H..I,

PINE LUMBER and LATHS. III'". .1111 1' HI IIIHk,. ufialllvai. 'knijt a o M !llSiISby I-.II. ?
SMITn'; : i .IVnli.lo. IMiuiln! .MHN, I X I 111 -- II Mllf I II : OPTIIALMOSCOPIO TEST LENSES. I'l-cilSnil'siiuil( ( | Huiii'i) Uu/ ollin. 1,1 lirlHilKu. twulbur' ,.,Iu..1 I :'bw.ail..spI.! : ..' .bituurtaui. t u> In,iIMuwMaiwI

, F 1i 1 |1"| N \' 4l. \ . lllllll >AJKnowlcs :\11 l -I', 'H'' '1'1", I linn. i ,.."ilsptuk I ,,",1) Kyn4.U.w.: ....IC.'y, .' ....1... t I.. 'IM, bill mi II,,. 1" ...'l' .1''""... .n.l Hi'' .......r. or brlHKin by ..'........ Ip Inau-Hlin. '
: n "Atr .. '\ ...1. l 1.-1'1.1 I ", ,, ,, I hi-lm.il, able ... P.PEl\ t.. ___10-...
\1 :
u M" ; .
111".11:". .pniilii. IUCS: : "'' SI. ,,"r IIwc.t l In Ulrn. ..liiiiiuiilidol ,. -,.- .. ..

B i ..1 I \UI\MlMII. 'SII IM IM'III' 'I Hi. "Nn'''>' .. Hill .- II.., P ....."., .... nimli. In, llin.iill, > ..kill.ail) ''i, ,, ", will "in| yuir p. Slit |I"mlMI b> Tw ).... I..II."IIII'.A .frailiiilI'uliil .

iI ; :Brothers.I112ALKSTATE ."". II." MH.. iiiiil fvnv, "'.i.,. I I. Kf.ui.lof, (1.lill Ih *. !,'mill I 1'.1.. ,i.I0.| .. '|1'|M.> un, "I' I 1."IoU.UlI. anullicr. rallroail UMirinlinlA .

I 'IH-iHSIU'' .I,,. |...., .1.. ,,,.II..I..rl.| llKll l Ia, i.i,.. ,,, ,ii..,n, ,.I.| ,, 'u.. .,.fl.r (. nIi M. KUlll'lll., I woulil. p.s.. lo, she, Xiiw I ",. '
( .: 'i'. "FI.hr.. i *) -. "tini, . & ..' ." ..-to ii-i- It lull r ( .ronilMa .UMN|>' HIM,. .IIIIII o... '. III. a. ..III'|5.NI'.l .Kill II i.
B 4t ClocksSoldoiInstallinents.MERCHANTS 'ihiI'I..... .01.1, ,. 'II I .,..hi"55.5 Ill, ISis, I HMlllVull '

[ (, i iitGU -" Dr. A. Riser I "".' ,. I U M I I "l 'In- lit |ItPENSOLA.FL| \/ \A.I j "5 Iln, l'..11,111,1. ial ,la. ........h.,1| few > ,lor II 5 I.. ,"...,' / i.,,.. ...,,,//,/.

.... .. .latui.ror w""'" It .ba. ..... ply, .s 'H IA, "''...,.,... I1,11 /l llllllNt Il/ '/..

:' ; ": .c':, Insurance Agents I ",,..",.". .,,,,.. awl' ll |...r.|....*., .In .,.1. ,,rr.. A, ,,. ?,1. ,./ /A. ."' '....5 I I5'lNIs.Sl..p

r."J. : .':': : '. c ; nra'i : il'l'li'E) : iix- I I DKNTIST, ",.11111"! '. u'I.I lug., ....II.111M l I., I") ,- .|MWMl '.. ,..... ,1,1 lilt. ,I.

I ri; x'' i' oi. ,. i Kiiiint' HOTEL UllXIII III I ,. I I HIM. < '' |II'l1011',1//1' Ills ItisIs| | !WU Will HUli ......il-JI) IMOII, lllW.Mll ..r I I ," ....I 151111. ,

?::. IJ rD. 1i V GOVLIIX1I: : fTisI'r.AlElClIAT'S : : .. U ll 11"I i I,,.I, ,|, ",.II| | i.. I tlolil III.'L'n.. ril f.... fits .thai, 11,- '...i.I I.,, ,,, '1551 I I. ,,

.. ....... ,.. .. ., ,....... .1.III THE .11. t \\n 'iii-ii't" I:. nl I 'I'M, .," ,i.ol i II..,?" I. .., I w..s.s..pIer, ii a iluly, wiuw. ,.. a ."- PhIlIP "iii-w n. u' '', ',. '1.1,
... ">1" AVIOI 'I. I Jo", 'I.. ,,, .II''K: |I.,, | :: :: ;: ::
............. .,"' ..... ..'.... "." IO.M .1\ II AN K Tor. Palafoi and Intenilcncia' Sis. Cor. Palafox and Covernment Sts. Nt, I lit., .,t's I ,h. ,", |","' '|1.1.. p Ioi.l.I "la., ,.., trl.| .H ". ..uH.rilo linn. H..l arum Hi i ',. ,, 1,111 !

." ....,... I : : ... I I'',"i I. n .\i, iI .. 'I ,," I.i It..,. ,, I In spill l | |<, .UK worli.. ) UN, ana.Hiwilt, | .,....liHM. ... II 'L I,- I 11luruuyn '"I,'', I It"I, "I,'''' ,
Al ? '
"I. '' ' '
|leNlg.YJI. .'IL I r' : ':' ':: :' ''; ':: ' Table I", ....t I 111..11".. ., r. s.I.. '. k''K'j', ,. H,aii.lr.lnlluuMM. av..rria> ssl l xk,. i I. .1 l in" II,, ".111l15l15l
I >. I : :: Supplied with the :Best the Market Affrd ,. ..1 I >. w..11. .., .. I, ,, ,
I 1.1V. II" ''' I Hi.ii. il.c ..Iv.nlaKi. our "llr aN.II.II..H I iKHuranl ,11, |551.1, i Ill,i .1'i 't.u t. I, ..Ill, ,, .
i ,, .1,1.I .,, '11.| "lm., I Iu I.. .... ..
i. I. I ,
,. ... 'lIS'IASIlqlSll. I. ,. /
.111 rawalN., "
I 'Th Fine Gold Fillings a Specialty. I l-lll. "ulnlul I nn"- ill, "',1 I III II,. ttllli SIsal |* 6c ,. ,. ,, .
I IIIMl pI.l .1.
"' Mika1D. IrXIIM I I VVIIMt. I IX; .,HtXIl: I.'c' I IEconis I. .. ", '" .1 I .jIl' ,lpl, I"
lilriol.avi
?, Il.II'I, u, 1101. ., IIi I \ .11. .'st.1' I ourii-.n<. '.,10..1....... .......4' I.IH ) .I I l. "I" ,. ,,,, ,1'' ..
.. ,, ,,, .., 'I" ,, ,I 'ir ..U... .. irlM.,
i. u' 1 II 1 i i \ i "" I "'''"'''I'i. I. .lpi it r SIWr.'pNv,5.pewlII 1* that it all II l : .v I ,. -'.t'", 1..1
.ADVERTISERS !11.1,' II "" .. .i, .\ ('( ...iIIc. f .II I Iw I BII..iJl" s .I'urt. ion. fir., I I.. ( :'j il '. ,.,, ,"i ill.I '""" .11.I ,. .ni. ufa ii.w" 1..11... ,.ill, ) OM III p III.* ..., .. ....'. .111..11tr. lUUIIIOMtl" I I I
"t-\
I .I I Hi K S. I5t..v.'vt : I' : :; :: : :
,
tt lakiuu
I nj g wsss,1.I. I.UV. ,I... I ,,
I'Las wIsIsIs" ....,..,.,,- .Ia Ski,. > -
learn the exact cost .. ... ;: ..,,,.... ".. Dr.T.J.WclchDENTAL ..no..ll.o. p lil, > Hi.lrl.: HIM,.r.Hi .. .*. 'Il55lr. .i-il.l.li-| lo I'Io'to), 'it'' 'I" 5.l.I I...
can | ., I.,, .I'" .. .. ,.,. ifiiua,,!, ,' II|,.I., .Iw., .. .hol.ll.v. ikwM IH vfckh. "il ....11 u.a., .......1. All ou.llliiliwi' I Iaflvr ,,,,, 'I", P'. ....' ,1 I
of line of( I i i I I',;,\,, ;.;. .. v'T'.r' ;' ,, ;."w'' I' ,. .. .. It. 1.,1"", Newly :and Neatly: Furnished. H" < 'i. -.i-i.i ,Is.4i.r.. ,rill. Make or mar a |iro|..,.i ipIspsk.I" 'l.sws. ,. lI.r..Il.. .. 'It .'i, "1. 11515IIII',

any proposed ,,, .,.." tI. ,I, ,I'' "" '.. tw ':.xi ni-iiki. ,nit unititij. ..i l Sw '"'''' ......-.. ill, lu I.. r...nltJllll .. .I',......!} '....111.. "lIrlI.'... ls.lll.I

in American DOYLEY CARTE'S ENGLISH .. HIM lit: -ibouKb W II *barM. > '111' 5Iits1 I
advertising j MIKADO COMPANY SURGERY, .1. : In I Um.. .. ItOlllt.Mi'r. .. -
I"U' IIP'bSS Kn..
,,
'
1 addressing > ,?,?to uu T''.-..... V\ .. l.I. ..'I4..lI.I.l "II. '. 'u u.) H IIIwll .. ,,, .. ., ,I I ..tI., l I.. ,I. ,lll.l. ..|...". HolHullMMI haul awl, oilier.. .re riM.> |H riuri44. ,an. ji |.1..,

papers by A.I "nki ..,. ,. k ,. t" r 1 I'- a |*,.lu. .I Ii .L l""> "I.I kll.'p in .|I'. k ti|, ,lir.i ul c,\"ir> IlIN K, .Mil wiiriliMl' ll to lIsle' Itiif,.... ... irIi.'ru .
.... ",.... II..., .." ....11. .' .. I'""i i.. .. in.. Hi,,,' A",i.MO V... ..., I, ..rII Iniwlw cv. .. _.._.., H a* Ih. h.-KlHIlilll.. ill
Geo.P.Rowcll&Co.t .. {"11" II ..L.. .." TI.. ...1".01 DOD,1:1H'Cr.v: : ,, Sbjsri., .... I.(...) arc lug I.., .. .
'' I |Il SIsp
iiH'. ( Will uvrrthrow f Inilunlrial.., "$1.IllI
I jm\'I''I'I' H.\JtL\J p. IMVI' LlWII HIHlll Mil > vulhl.
...1* .. ,.. .h'. ......', ) .. : :! ( 'IN ",.\X"S.\XIIJtc\) ; : S : "I ;: ; : (:: oli. .,.. .
I -
I. Mi'-r 11I".11" "
.4... ..... *. h..nll u........ 1 IS lIlt '' 10. \i.II | 'iI.IMI 0 |.'|>l.Ui will llww|; |4t isvl| .ouuariuy. .IM..H. vhi. louitii' )I. irtht. u-.ikln.'nn, ..
10 p fc|......" M ...w v....... ;! 1": !"'.'I':I'W: 1.I': : ;::rt :..*'Cfi5Va r'-TIII'' 'I 1 l. I.. HI I I. I .ii ,.,",.i.j ,, ,ill I f,'|..''II..ot ""It..r.. | .!55.. nitr0| lIsa Ll.5IItPs.55p5. J.l .... af Vw \ork Honl.l. .lai.,1, 'tfivil I) toVlbrr .
"114 lU. .. Iucb. 1..phI.L ." .1,11, ,ni., ",.Htr, \h hII';, ,.; .I. ..l'II lull.isAl tt.1I: lirrrlfrli.: I IV "Tr\-A: ill' .\ I \X lit: ; IUH' At. 'I lIP.' ,.4 .HI., 11 n.liu: ....! t-irnr '..li..lil>.. II ri> r. r.|ir.lalli .. I.. ......'. $ .... .... .11.1. "iu.., ami, ll.. >
::, 7 .!': : "': t : "': '.'I. ttlllih I.I" .M\HrHi: I i I I lli" .ii.t' ..--i..I, ll* .tifm., > fiilliiirlIxalml ......1.1 !Isp," lloi I Io..r I In viii,. |10,sl'
::: .:,,1; r M .. M "J'1J i I HKANCII Mrsic( ( iiorsiJ. ( ; In Ii.g'' Sw lil Irk. >n h .. 11111 au.1 Nol. 1).1. lIsp.. van In ,Ills' ....... mini rur tin
.... .. .... I l' I. l. .i.v i uvrrt t"<
'... .., '.' :: l r'nn:: ."ir'l'VJ'i. !' : : : ;1 ,. : 'Viib. ,Mir ....., uiolor ami I ... "
.. Ju.iaiaa arUraiirf "' ri..Hii ki. .* I. l I. .. 'NII| III i N ill M II H, uu |...lllti- | .r .11' i,4liou| ul I In. in iu lalmr' lluMU ,
StetljInlcIamrniEigtciCity 1 I U. ...-.". .........-....lH. j..UUa.. ....kH .",.,. IN.Wl..l. l I' l n < <. .. ,.. r. ,' .iir.kl'.iIi "' illiiflr' WIT >IM| 1..-.. 55,1 1'IIe. Isps .I .11 ....." NII.4e.spk .-"'. bi4l.>.l. .. that. .,In !I.
.... .....1..1. r.... ........... ," ; ..' ;. n NIS. I II..M. ..C IkriMl ..,: .: awl :,, VNSPI .11...... .. bINdSIUP ,l 5u rlur.. | in a ni.m'
,, ,'.II II.' "...,. .. .., .... ....: 1;V'I' t K.l.r.'1:*''d', V'r;:*.f-l.,a .t.-I'il, : I Il ; H. SNOW ii!: I I."I. ....li..I. ,,,w ,, $iir.li.lHi.. w.. ,, rrow 55. |mp'i .15w-Il.. II .. IHUVKHM-ut or II..
| '
..... .. .. III...,. .. auura< iu''r, we an '. | .lu ,.
.1 |ir iani
.(
..
Hotel 11'_ 1.1. .. i Mvib ) <.IM ll .11 UIHl''lIrl.| YlUI llutII. Nil li5I5j4N' luJ Ih' ..... rnbui. i .
i XI-AIUI niri
tf
.. .. \ r'Ullf' : .
i : .
>L
: ....-lIw. ., .*.' ,..,"10 M.I'I.f"Id' ....."j....4....... |I. W>l. h.. U.i.lii-I. t.. ..,. ..11NaiH .... I I.1. COKMCK I rAK\FOX AM: INTKNIMALIA: ; .STKICKTii, .I. r..... ,III. "r.l.. ,law work IB. .heSs. |'''I'| ''rroiu & ....11'i.... Iw al.l WM rutto ,,, .I''...,
,, ... T.......... ...... ....... **"' """ "" i" "lx : aiiy Uaallly' siel l al s spP.5 iiar a...l Ik. Hiuoa a.il at.... n
Ed. Sexauer Proprietor "....... .-_ .. -\i.... ..... .... ... ...,..4' I"' !" T".', "I'UI..IUtI'; "> t. t lit .... ..,;-.. HU'4 .I.E: ... ; I all. awl ..,, .>r r .ur. ...,1..... p1, roC.......
"rho lI.h.... .. I I. lIspS ... ... .
"Hrt'uT.4.1, .., I pp I"'K .1 iII .1. --
.. M -
M Ii
I I'F I p ''I', .111"',"'......... .. ......... u... .. ita'. ..' ".'IMl I-..." "I !, c'.\i.i. .1. .AMI ... ;X.\ I'N' :. 'I 'I ,,.' I I.. ., ..iv., I In il),.. .. ,,, l.1| i I., ... 0j ,, .. l.r..I.., ,,,.,.,, 0''" P1151511..5515111111. II..,
.. :r.::: :. : ,, :: j ',i. 111111., .. hi ,. ,
f "" ""' (" '' '' I. .
.
E J. COOKE Clerk "' 7: : .: .;: ::;.; ; ... .W..I.I .I. I 11.-u: I'''' '
: 1; .. '
: I 1-tlN I IN I. \ IK"I UN II ll.;' m. l-.t i 'i .l.ti.' l I,, "i I tsI Ii N : ;
I,l.nl I ,, ; :. ,I'I" III' II.... 01..",... ',' "" ,,, I.. .
I I Oil I ,.
I \ a .1 4 I ....,. .. ... .. .
I .. .
> VEHNM F.NT EDkA p ''r. :r .>dier:: ,. ....1.. rIO, ,.. ., L", ,. I" " .., '
f. :; ,? ll t For f9nlo. i 1"" '. ",1 I |- ,"i t.l ,, '' "' '' ""
I .1111 ll- ,II, I ..,1 1M. \il" : JkanUvl. .'. .wr ., ." ..1, to. ""I! ,.,.-, I"..",. Utl1' % .-4l \t> ., ,IMft ", "I, 'i I .Ii, ,_ .1 : ;, .::: ::t"" .I.:':' :, .I./:, /,:.." ,',: ;" : I :,,! :.IllIt,; : ,:; ,;.:. :, ,I.: ': 'I :' :I; I .

,." .. ''0<'' \ 1 1II. :.r_- 1 .i/1.**... \ ." ''I, ,, .w." l t. H.l* "" ,',,." i i ; ', ; :;' ./"' : '. 01 ". ". ". I'" ,. I " "I .
CRACIN a CO. I ,,... ,, I I I' ,,
I L. .u.. .. ..... II "' ,IM iail w ai '>! I I'' i( .,. ., I.. I" ,
,
\ ,
a. .. to.H ," .1' I k*' I l ...1 s.k. P ., "I. I .. .., 1'1" .5. "" 5 I.I I. ,' "
"ft I'
> I'
.... ..% *' "L' I\.u.jt |1" cr' Ap4.3I ) ro ? II "rull' .
: ,
... II, I .mpIk.I- !:: I .. ... .. .. ; .1 : I II. I'I I 11.5, /I. .,, I I I .Ill
I'.' ... NUITUI44.4Iy. I i .. ". : -' i l av. owury I..i.t. |.. C ..,. .III I'" !" NI,; Ii.
.I 'I'I" Ilk. .tk'PPl..4 _. .
"'. .".. ''
J

.

,.

.
-- -- -- --
-
---
-
-
--

I' 1t:1I..fI: .. H lfjIIH:<' II I\ '1 I' II .I\I.!'. .\1.HU'I.\US1.: ( : .! ,
\

''t11 41tC 141 lr mmtrfl\ \\ .."",.. ,,,I .... .,. 'i_i" i" ,,, 110, .. ,.,. .1... J HN DA VI

I, 01' ''' I ,.,.. "II ",1',' ", I'' ,. ., ... r. OPERA JCOUSE"!I'' .
("UBI.ISMEO BtMIWltKLT.WKDNtMiAT Ii.. "'.,' ",11 I "mtPiiti.it ,.,,,, ..t II"I iN
.
.ATUDAVHTII \,,,,.. .,.... 1."lIr. I.. '"" .h,. "I"'"'' ,. "". I.., "I. I.", '. I
AND 'IIoTI'i" ,
,'1 ",. ''I''
',, ll.lilnj" ".' :\ i inlii r | lmnI ntnlinmffrlip : SHalT ""'.\' "
,' I "mm" r il' I mil 1' : : !
I .
; .1.1I
In ,\ii/ii-1 I lull la l Iho I "". ,11 the liev rm-n iinllaiif., ..l '' : .,. '.' ,.

-lit l.l'lt: 'IH liillll" .1 !1"- I :..I'' i litmliv: l .:rl Of. ini.mtmiint. ;"'* *!i'>': i *.>.1"l '.. nr anv mix ilial knon.ilfail. ,. 1//\1./\a.\' 'l7'Olll MCOMMelodramatic : 'IA I.n I.. 'I' .I "..

.\. .n. npnih. Iliirp-f. ,inrlh.. of all ,tnry ,ail.l, t ill tt ,''I Hn.l W' '',l Hi.. PI: .' .. ..1'..

.'II. WMll lo (lie ripllhli, of HlPit I'. ,. I.. '. 'tlIm .. -:- Masterpiece I IBclott .
Ml IOIH Ull! 'Ilir I'riMIrA : | ''' 1' .. .... ,,, .. ,.
\ .
." 'rn. In m,|.|'lien* In I lie ..mlh. oli. *" more iir.iitli.n ,linn .,intMw Wonderful Story t o.' .11 .0' .1." I.' ." .

iNyinnlnii Id. l I. MI mull .' I 'iillpil Milp, .. .
tirral .
Inil ,in I I', n.viili. orWV.I I .
piilili "I.I.
piwr| y,1
.mliinil i
'I. .
In "IVninylfanlt nil rmlron Tin 'Mhmlnff! mpmrtrmtit* rnmp* .

an. (1."lt1h' 1011/10" ai.. anil oil rom Hn icoTrrmiiPkl ...Itom.... of Im rlorMa THE STRANGLERS OF PARIS all ...I IAIH. .I...". Ill all urn .

railnM.I mill, i.ainl i..i*.!"anlilimn --. """' ". KIIInml I.rxpnit. forlhrrliihl' month.na 11 yon ilplre '" ", .. !. nhr-n .
\ ... .
.
,iarrlr-1, ll.it. Hi.' i '>'''In"h'| .1.l ,'",.\, Aiiitn.t :tl.Hiroat. I I'ill'- will"ill IWHII' K'Kiil n.l 1-...", .. II. .h.' I..'"' .a," '.1. !,. ., .I.'''M''O''''' '''n .... .. -

nut iiuil i "taml I In maun" Hut I *. lv.'I..1 1"1' ",.,, ,.. .. ''b.. ..I In. MflM
Ihr-iiiil.loiiof:: I;: :: lin::::: Mil: ; i" :'..M It;;; I.Min. !IT" I- _I" lothel'ti\in. uiIf ,"" ,'. Ih I. It.,. 'h 11.1"1.:1"" '"

Ih' mllroa.l i....... nliMi "' n* liaiidrtlilnK "". ..rm.iim y... want In Irarn ahnul t. i, I 1 ". .. .. ". ,...,.,11. 'I.n) .1. ...11_" ..,. ,I .

n "..,.....Ia, I I. I he tlml "Ifp. amia ", ,,"...II..' ,,,. ..orI" 'Jft."I.' '" .I..n. itwl anrrnurxllnii/ ronntv ami Ih..1 HI\M" l. I\111.I.l.i .""I*.thrar anIk* m* >tt I. .C ( ) .gUg.il .

Ionic on*. in lirlnirlnif ..10.- riiininnhIn | .. I T./.I. / ,,.'"'''''''' i llmtle .prlnjt*. .,ln.am* a..1.I I MlH't ,I I III IIMHiH .' 'III
i-oniprr-neiiil' .Iliai .lliry in rrraimiliroiiitlil -* .h'' ,It. "."....11... "' .-'"" ............: I ""I" ,.nlliinolionl -. >'. > |I' Unman,,.. I" V w \.1 al IhrI ..1" .._, all ii minntvtorlinun
I"'" "".h'lC' fnr "" I 1'10..> lit' r. I .* .il. I'.. r .Ir,'. .."" .. ", 0....., 1_.. '" .In, in"hnnllltum ,, ll Bard BI''t.h.LUc1l/
; :;;: ::;. ::: ,. ..1. .
..hp I'"hlk rnnvi. Htonre' amiliaWi ,, *. ami np|. rtiiiiiiHfortrnl.;' I I' ,11 \ MI i liar", I'r. 'hi II
rmuoliiiv ,1
t | 1.
lorornlion' when 'Ilir-v alo".i ..IoM'. ,.. _........ ......,,110; .ml, .lh..I. ..1.,10. f"i. HIPlr l -i, 11.in' .. 'nv .\.'". _". .. .M i. -.... ItMfdlX: IN Tllr: \lil: .l' Mlt) 1IIK: MOM I \
""h' A"'rI. HIV H uMltrh-rnl, iHlurr. I. Tin >*a>
HIP l.mHi-do mul pow" .r. willi wlii.I.tluMThau ,. .. ,. -... .*ti'iM f'.""... m., an Itnlcwmlarit ,.| .I l.in.. II. II-. Iti-n t ..1. III I.I IIHllrrat WnrlH D) '4Hr/ta. Ibl.. M.. ..I.Plnt.-il. .',.n... | I. .. I ,, "i ,.
1 ho ton .. .. ...... n an* > 1.,111 .
.iiiilrii.lr,1 .. 1111P..u .
.tIJI1 .
.
I." M'' I llrl.lic.' It Ph. r .I I Mill'. ', ." ) .|. n I .,
million .n.: ":\0Iro..I.\ l, r.n.1 lnrullitr It: ,:" .:.::tIVt; feirle**. .n.l.h. npwa)>airrle | I t...0.| .inM.iMh11. jlaihliu-a ', Ah
iiiriMiatlnn, ortln. li-won, |I"mrhaar "'''''.:h' I.. """ 1111> oli-.l I* the |hI..r (lift |1"'Ilr.. | | i hah". .. "o".I.,rflli-a.' linn. I I. 1",1. *' .n.1 I In n nr ,n-.l.. r .. ''" .

d, *, or ", ."nll'.1, "",. rallrn: *! *< .'0' : iln.Mw.iVi' 'tl "i.'lina .ml fnnrml ami haip.l. .nlt. hy ra,.'nl*. 1..1., .1.I ,in lln lln,ll I.',lllnt il "111)1 r : h..vmiam. nnnillliuk.l'i (rim .. I'AIk. unit"o. a* .Inn' a* IliU ailx-rlla. .1'1..r.| | .
1
or mini ror|> mi'ion. liall roll.M 1,1.ilrIhn I II *, .11 *i.Vtl 1.llniioiia ..> Ihlnm.111.11".11.1,1'. >, it' ., .., ,'"", ."' "'" ......" I ar|.I,Mrta. lllllt: t'1 Hull 'W l I"''' .l"lp"' '; I" ""I Ml 1

aUMk. inii rl I) or rrnmlilwia nlmil Inrra 10110. I' il I ."f... "MI' .."O 1' "ifln'/nV"1,/ .",. and I'ulN HciKMlIn-
| ilia fnw lil liavn ivt "
MI olfi. Ill o.itlnn. aml '
: !: : '| nr e rK>rali | .., I... 'lc'hl'tr '
: rorpoiailin wild, or Ifamj ori.un lolU"1 'Ii'1' in mil nn. Thi niill'i' .n t' .'t 11'
.lilaea of, .l nrarly two an..) Itirm fourtlimillion. CoMttrntiAi. In iiayieinlweikly I M."U"la. .,f. ,,f 'm, ...".,.. Hwral. kalf_ A. IHMMitUa Wr.,1 1. I' ". ....", .1 I n..I.lk"I.I.I .'" '
work fram Tt ,
hut Hit or Tl. .. '. :
I.IT mmiili on' llm "warlulir ,. ,' .10'', I r .... .".., .. ..1. 0 ... ., 1..1., 111. ).1.1.11' ",i iill.irnl
; J.'I" .
or in miy WHY i-outrol' any ollii r railroail : :: llie I: Inrrriwof: Inininliainlipon mul 1 I. imhll.he.lat. HIP .,.,. ton ratlm rkiln. I.o.." : ..*'r.rM'I. ,I. l .1. >", I.urhii'"." I,

a>r i'anal curioratlon| ." omilnif., orlittinu Ihc fin, li.t I.u.. 1.1 IIIro.lw.l I.... rale ..f U IK"r J' .ami |..I..j| I".., .I ...HI I II.. I_.a. .' _' -I' W. "'op, .".....11.. 'IVi"iirnimll h..n.11./ i f., 0..1'" n I
nnilir Ila loniml, 1'1111..1 or Thla.KltM .
| than Ijiim.rIn .1'' .
al ercatpr' |H-r ri.nl foi, am *hortcr Him .
.. ... lino ; mir .liall an111."irnl ,, Ii In".I.Iy FRANK GIOVANNI'SRESTAURANT I. ". Asent', 111\1111, I'la.,
> .I..li"lI| | llie ilnlialiloarliilp.. hi." n..l, \'un\
,
>inli ,.11.1..I ., i'inal iorH>rntionm I. not an l"v"Io..I.. .., ariiiniiHIiKiiin.l Illir Jnh! ntlllI.I. .Hiu |1..1| in \\ ptrlorhta ..r..1! "- .

'i n* mi ..I1h.r ativ utlii-r iaili.ia.1, tin' taillla, ll .11111.. ni unit. ami our |.Wir pri.riiirun '.i TftfTf .all .n*, ...1. or NICHOLS, ROCKWELL & CO.Whul .

nri-anal:: 1 cm;|mrikni ;:owulnii: or 'linvIn : I'r IIOMT innrli ...r.....in may Im. .Inlin l h; n wiler' motor, ..iiihlinu u* ,toliruw II' ..T*>nlrr Hnina,.IK K.rWa, ,..' and 11.11..1, it II ir.tw .. I"- vHIIR
HIP roiitnil of, a iitralli I or 'innIM : IIMIIII: IIIIIIHXJ.Pu .
..rh'" from IIMtKI' t i I:ilkKI' Imireiou .- I 11 .. HI.(;.III JAtKMIlir I
ami the. iiie' .ilon .. li.-llin' .I Mb .*
"mix line *iil>*l.li/i-l. >ln' ) |>iili; tif IIIKlain ila '. mnl till Hie htro-l \ .
I ; :: : : a ) ( .tmx VT Ixtro.rvi u,
:
rail..I0.. .' .'anal* are |1.r.II'I." i ''" hanrrlr.l, inillion nf .\mrlrani TaiMfrt rnaai-na, IMt BfnItml -
lliiPn *liall wlicn ill man' li'.l Infi a* well Ilir "I" illol oriler* pi.iniptlyi u.". n. mil .UH Nml ,llieHi .i )
iH-tnm' :: ::: I iminrri, 'n ai rin* Hi* "'a. In" tin* of I. ) .1'11.1
I ). :lhri: rl). omi'lalnanl" I* In'il.lc.1.I .. lliiHi.anil larritju. ). our 01rroe ml al rilealott, ..11".1" ..) 11.1 1.\.r.I..I ll. I..\VK: ...| .... ..

lit' a Jnn a. In othi>r ritril IMHIlhittala .. .101.... Oiiri.ilnnin.arp .fa-i, Ailingii|" ,1,1, "II.,'r ll, 'II, n,'I.m, Hi a.nn. t.. i,.N.I.| tin' fUal CNM, B. HILLSON

ami In* IH-III uw i-fer -.Inn' IKI I Mk,Wei*,
.
I nllnir.rt.
'" 1:mill-li rnnitiiPKrminx liunl.. tic flmllnir, out 'lin' value .J'I.I.. ,

I IIP tI'Ii..r: 1 1171 il"l, w" .1 1.1'M'lPilml I.111,1, ; '" to i pml, <, we fin,! Ihn fillit ,- if ,inter. I.L. 1"1.1. alttatalmikn X .:AI." I.llM'VliUi" AT ALL IHU' \I:H. IHI I:h4k KU-JS_... larti. ll
( II I* now vim! In an I"II' : Hieii liitnn* .if | | t'.h''>.!..i.i",'rvnl In an) .Y.. IV"hit-,, rrill '2 ) .; '111 1':1 {
.
.illuti.of Hit. t..I 111e'I..r" 1.1" .
i
l-iw Hint rti-n HIP, OIHI" | ."II ""...., ........T.<:. ....'.II..':!."!.. .tintpnitlnw' (TIHI,)Inl.. llvc u* AI"nl"n ami M.h.rat.. I h iriom.II Twklak *. l'I. ".K'. nvm, .
Mlalf' am, 1..11"| |10 '"-' .
,.,.\ In, tininillor of lIe. 1..1. .It,.. '1I .:.IInl' :I. .." a ttlli. a-I fruil. I aiiili h a I;' nn* liaiin, Turkkik K. I'. luan! ala-a, || .
I hi. .1 l.ion. : : : .
'" M' '
"
., .., .
;;: ; ; ; linr* wil .r..1 ,. ,\.1. .- -. ... I .I'. .....w.. -.I'. 'l.' it." ; Ua> ( I r.ill HI | eim- I'I'I' .u '
ali"oiion| | i.f i '''''l'r'i,1I'| < .. .. I t.' i.iU.'ninrrimor :. I
.. I. :___ .t. ." .' "
.
ultelh.fo.l| | < i mill, linn li> IH-IIOVI ,......._ 31' .1
"" II. i rrSi, \ ( 11.t Jmli, M ,
Hill .HIP clm' ....of Kin .I '..".UIIOII.,.". ".11. :ltl.,....", 1'.11011I,, /'>1.1".. ( ,,,,ann.>.,Ft,1'I. |'H.> '. .,....ii Mi.Lt nnhiturvor HI1 <. ".I.I TrVhtmaihi \.f.. .... Tin, Copper" and Sheet Jletsil .
.I" ,1) iin.liiiiliMiiinlniilion ...... ... Ul
fiilinl Imp iiiinaaonil an .1 'on'lt.' ,. .
.
..... I I.. a .null Ilimli in the I'ui.i.loltaiiiiiHhhh nutnll, "" .''' Jjl. .1..1.I l.-k, .'a' .
forlilltliiK, iimnnoirinli ...1. ... llu. pilliorplnlm. \ lialI "I.' t 1,),.n,'ii ,.nrf, ?.rm< ..., b ..n,' .
"
.. .,. :11'.1.' rII'M": : 1
: .
.,. fmiii i-mraitlnu In ",iniiiin( an.iiianulailiirliiif ,1 C'.II .....1 ..4t.. ....tI7.: "" I I. In a formn,. hlipr. .11.1 Mr. .1. IIU.liprl.an t. < 11 mat.. l m...llllH' .,..1.1., .' Hull ,.. w. .".. ,.p Stoves, Ran es and House Furnishing Goods
*
'anil: : I I'r.\ .:- u..llr. .... ...".",,,,, .."KCIl..I.... 'Injii.lhi) ,. I havnnnl. lilieilII ..,."I' .n ,1)I'" ,.11.,1.,. ri'' ..".. "''11. .,a ). .
f. i-Piii-pa, in IK IWPI"n i-oni""I| ti'h. l' ..u
1..1 ..h." r".. ..ofd"h 1 'in inl lu from over .Ihi. polliuul .In | ..ll.i.lv .ti.n "I.h.y.| !
ilivi.lual Iran.iiorli ra an,1 I llie |>avniPHl 1.3.m 3.7..111I' tel, hut: I It ..an IN:ilom.. ami I :lute: HIPfiroofiat ,..., ... ,,,",.11..1, n' Iy .."I... ,.. .|.Inlatr. aak .'A.ranl. .QENT FOR
.
of alinli mi iil. or .Iawl.a1.l r .,,,1 ..1..... ,ill. ,, "' .tll." "," ",,,
ham,1) an.1 I .nhji.it lo Mr I 11. ., ._, .
,tiUal-Alio tiifiiniil, hy tlio limit.ir.onrw.lt .".,. a 5in.".ii,, ""tot.n" or.lir al lime. An ,lo in. "11" :",. ",.',. .... ..a.
anv
-- --- 1..1. knit imnd., n'.ola.en.W The
< will In liar I Untill -- I.1.11"1" 11"1. Cambridge Corrugated
..wr,1 'r..1. | I.IWMII7 t .uilnMarrt.il | ,, i-nnrHiiti, It.: puhliian npoilf| .,>rIhn >:. 'I 1'. '1 lt. 1'.1.1". '.
l nt at Hie i ml of llt i> wo a rpiii A I\' .
> ,. nomlnoi., of llu 1'.ur
.1..1 I. A""I. '
11,11' 1"1'" ___ 1_ '
rra of |>r.i.i..i' in fi' I'lillmli. liluawhnlilM.nniUn.lKrtall '| ,.." "'_ I.' I ", : I Inv,. ,I. .. <-M".I... tknt Uar.
) hi all IIMI ." .... I............ ....;;.n Hi. v"Ili. ,I ili.l, 1'111,., 1C LlTssONS: .
1",1"1,1.1..1. roniiiii,n,iiil, ."""Io'rlak. "..II :.Itlo.: It!,"" ..,I.h.l. rl. loaUipiihlirnnon. .. .' | II lul) jar| linrluiImiionl I' hv fi.il,,nsi loanriliin wpn KIII.Vto .r. I, r ,. ., ... .. ,
Intf in roil'f'jimnin of tin' .. ,. //1 a .Ir-tl/hl: u..IM.1 I t km.wwliit I" I. 1""II. : .I '|1" i al Indim' HH-nt \ '

I iiion| hpr hhir Iran.noilalion ,. .on a."1113.11: in VIN* :*"", h."II.) U' .him' n 'tl 1I"t.I IMt : till -l I I" 'III. a "'ilia* a l.. .. hutln.., In UK' rt".*,
""'MiiniM; l>'l 'iHiill |'poiiPHirntliir | > Hill IW1' .".*! ..!,1I .. nki.t In ,II. .. Ihi.II "u/.r L _
| i : till UINW.kii -
hnl' tinnlnail, I..M.u n.i.miili.ln.l Hll-r. I. \--l Ml I II' '1"I:. ION _
at TUB
.irliniirlian
I:iiKll-h ,,".I.li,1| .hil'II"1f| | 1 .' IMP. "t Ih., tuition. onHi \ U"III I"

; |, !. -I'liiliihliiliM, \l.iir.l'I .\ |1"'r,1. mini ,",,II-". amiInms Js, li. m' I lull ttpliuj, me, jnilirIh 1."I, ..... ." I....""., """ '. ... .a e..II. i klhr..IHlilww* al _
.
; inori' ofllaonn, "".h', Ihii '1,1 .. 1 1,'in.il., .. ih.'i.' uniton I H I. iml i.'i.. jut Ik. '\.. ----
.
'1" IIn 1..II..I... Urns: 1.1"1 ."", ., .'". "" "0 .
IIUIIHC ,
III': rarriii.il I ,
fin ni of inoloillon' tlian It i .1.vi',lion 'alh-.l t il Unoiiiitt I a4.
Ie. -- .
::: ::: ;.: ; : : ; .
Ihn I'lptiilrnl l I. ,ililirnihipil, upinrpntllhnt : "'h |. .i.. In tin innnii, up to ihU Him' IhPt .nn, .iti.l IM.OdAMVIIONBy IIAKHWIRKl .
AND SIDING
| '' hi. 'Ininiin. ..rI.,) .r In olIliihiihlir. '. fa.tnrp .lltonofIHI It' loiivenlloiivoli.oul 1 of U. ..1. ikl. Ik. .arln...nt ... ..IM I'ulnta, HOOFING ,
|
....111.1 Inly hill he in. in.itpiniut, I iinliialul' I b)' tin. r''I"I'I.iU, li-ni,u..,il, t ill" .. Cscamhia Co., Board of Health' .

f.irrml A VV a.hliiKl.ni: ...orrp.HHnli| ,.11' I. .1.oil 'imvuiilion' ia In i iiiinoiimum imli.lii.' .* ire onlil, .1II" II lh-ii\H! | >. Iliil .in'in.niln. I. Iftira antl Io Inw. awl nnubl krpVaafd ,II.'MWIS1: I'MrVT: IKON KINlrlM.llll.: : I Inijlioii IS : \l lrull :
:: :: : : : : : 1 f..I : : '
write 'Hint "iii'n hl. riliirn In Hi. Intwiin the Lull |ioilmi.I ".. lion of iiU.nl I two "nition > .l ,. I, ,, i j .uiil.li, il ii.on.iIII ,,hY.' nir i nloajii r avt MIV ISI' 11

racial, livhamliv,,,,,,li m.l h..ralili. ..I HUM' .oiijlnrnh. riinlilli| '*. llMiiriiaii ,...h'., nr on.. Inn.ln.liiilivnlnal ,. ..M' .mln,. inlly 'in th. xinl" ,, ,\,..,. ".nl,," liiloi ami ."''I" *'urni.lio.1 on Applii. ..Hi"i

hi. ,limn In lo"I"h..1f| ... alNinl i.lll.iImhltira -. I............ ." ,I,...".. 1,1.". ..., II". tnlp.. Ihi. \. tin. -MI'] :||"I\.I.\ ',; :",'.r in.ti 1, l lull;,r.)'n, \'.r. ;11 Ililii In; |:I ;;inn.ln; tlMN 1"'K.H\ ..! ...

', who limr ihilnliil hi. onhlimiting ', r.I..ti..r .\ nhliilii4| | : Ini IlKht '1 Iho I",,,,,,., of I':m',imhiiinlllily ''h. li. IH. inn-mitt" ., |,i ...itarllHmil AI".I..W.\It

( HIPIII' not to .."g.lfe In |I., 1100 '''i.. |1\ will ill*..IK* in"""inti su Ihi. .1,11. i-.mo All ') ..I I t .> mil"* In Ilio.HI. ""I A IHtl line aln a). ,"hwil:..1 I mnralrdI I. B. HILLS01T

lillPttl iiiiiVPiitliin.. llo C'I".I |'i. Inl nliinini.li" roil ami, Ikmo.,.1. oniilil" ti w. i li Hie l,oin I.. UK' "i 'lit. all. i t, iili ,, II''. lr 'Mi* I"MI."r Nil* Hit In I inViwi.tMl ,
: : -"I :. ::I ; d.I 'HIM II. .,I-, tl l lt .. IS
Iron, mln-limn .\ of 1 ami will hi.I 1. I. I
1
HIP tfISIilNMMIMl party MII
Iol"'r, vi"n r".llolv HKIII| .iihjmanil ) 1/ 110. .l.Vi,>l nil. '
1'1 i .1'I i .1 MlI | |1M"r : : : l\sf Mht: III- I'M1Sainph I O'
hn> oi.lm.l, an Imc-ititfillon I IIminaliiofiitili .. I I he lei| il repi. *nnt .i.r 1 1 I" ,,. i .. .'. I I KVN-IMH II. II.. "" r ,i. DrnSI'S.IITIUT. .
,1! Hhailntl : l'UFslI'- ami I vol. ..,,lliir.lt Ihi' ,.. I. 1..10.) Tt a* ..M--.il li.. '
.lIkn! .Inline. \1 at 11,1 I. I" lip at tlo, Mori ofd. W. AIM-> fctliiga < >. I' I

\! :I: likpn: 'llc-.ni.l 1 antail I Ililllm:In:' :rp. |i:ir nl(>|Mi.In i .invuhlloni <,i t' lil.in I.,,mtuimiilWi 'I ION:. \oler.' 'of"I It .' ::; '. .r;:L lin:: ''I" ::: ::'; I Tax Payers-Attention- lkwo MI.l.nill.b.I hamlH I Ir.. Itnik r. .*..l..l i.. f..<* ".". Ila.. CAl Oel ..1''. .

lute II,,' or.IT n'.I.I.| itnMhon ,1 hate oflin In anl, of I... t he 'ml of N""'II..,' .
HI.III R .h till '1,1Al.iahlili '-
It "' ", |irovfii "".'I".inl vl"III",1II" i > I" -l.liiin. .anil,, I Ilivl.U.n|I'irpaiiiiiillnii| Init of tin tin.' H \ H'O\ I rp\s I Ii,.n l:,u l-i'J :It HI, MII i :n l .i i :ul 1.1-u: l.INr 11, ,..inr ;?. ,." 'I.. k nl Iral.... ",1. ml in.IH.H I _
IMHI 'II..rlh '
hn.l King
hi. .inlml. Ihatll ,. n !I. I'". ..it. II.t .IM,.. 11, "Issi ." I... ".1 h., .r-al. m,, a InnmlI | II. u .nil i ."'k -I Iul '. .1Sch
ifulll, )' )I."1.0,1 woull I le iiiiniiilintily IM'"" "ralii (rnilv, In Ihi loiint) ; I.. .".,," I. IVII' I I. ,.. III I II') '0 1. Book Headquarters.l
ili.niiMuil, .IIIHII. Hm ""irvl,', tin. III."I ",'h.II"II".I.,,,.r-of II llulii.itri f 1,1..i > r a,,im "ilIh : I I ". AI..I, ) ,I,I., ","I" 1 n. r.r II.. ,,,. .

a-Lnl fiom. lite .' knoHliilifiIhty u Mr Mr I lit i:-.Irike I ., M'II' IIM 1. n\"I. ,
'I'ho I ,, e.IoI1 lia. *\\M ", ,1 : :: ; : .1"
\iltm I I mul In l lilt
h< a.U of lIe, vmlnn., il. |mrlnn. nl.lul '. a iiiiiailiiili| ili.iiou,,, Pi "million : 7'r | .
.. .. ,. .. SIOOAWEEK Auction Salr. ll I:1- IM.I I.: IMkl III I.:,
i.f lIe |I."r",h. Him w.ii, ih ,||,',I nn' .the t'ronn.l Hi it "liivll.onlihi I. Hunk how I II' :, .m 'i.opliItto ,

ilh ..., h'lh.I.II"' .. oiilir. IIIn ,'. i.'iinlii-noinjin-' i Ihti Ih-iniH. .mil 1 1I < tiar* .i 1''."i Ilt rn. ". m.1at IAI'lt"::: .;r I.':',ml mil; ....in n .U lit ir wr'n:I..11'at.n i-ii.l,. i -Ms lm C. Wat HOI">l> nnd I 'ICI Ml.M .
,
nl Ihii'i, 01'1'1",1 l liilo it Hi.I .' .ami linn' lintHIIII I ill o|1'1"| '" II l lo ihi .1.10.. ,, ,. "I.tI.t 1\1 n
In'vi. Hint mini | | i. n ) : HI u o" ."11.inn it. 111 ,1'\11.I \ l in.iil .\/s I *.
flli .1 I| i :. niilir. IN,,ni.H-imi. I ounitI i ,n.. ,anl, I |1.01'| w.I.' "..1. I 1. 11.11. 1 liH" hllltP Hti.o "I
lo h" guilt)' alii, in tin- |">-li> u aniiilirinil | | lln 'h"'I : .rt .

I I .I : : ,th nniniio. 1'ii.hlinlview.' Mitln:::, :; .III.'f.i.inauaiiiKl oll.i r I HIM' mvi..lo nil.in.ii|'IM.II, A HI,1. i.hiringan"",initi' *. .1 llnlhilontri..loiial I ri.. -nil.il.itt if! him.IIP, km'vvoiil.l. .Hn I I..,ll.,.!L'I, ,I ir.l.Hill I. hut,,I-' .i- : !':' :(: ,; \ ;. .!,1.1,1; i 1 i t:<. It ""mini.T t II.1'IT I ''I.ti.'n I I"'.\.I Mill is i."I t. HI t,.",iti t I -_ 'I til III:l..01' \.I.I.n.. _- !

""'r,, wl".I "'" '. ; I \ ,.1.. .' REAL ESTATE I K < IIAlllSH.l -. _
,,. In "
11 .1/.1.1"11.
il. lo ...nrl.. on .111"|H.iHr.i4ialluir | .i. roiivpnilon al In. I.kL.... \\ ,' L.." ,' ..,1 .,., : : 1""i,1':;: ::: ::: ; :: :: ;i:: :. \
1'.iI..II'I., | ., Inn It U aunlnut, hiha. llrook.tlllc. tva* llm rcuul.ir' 1"'I' 1, : = .:\ :' "l-1: -. =
ti.i'nml.I .M.I ht ... ,. ,,' I I I tl i li, N mlI.I t.111 .
mlnn ., '
.1' '
I'' I'
Iml Ilia "
of liyht ami. |irinitly| for oI. i IIHIVI ntioii' HI a.lnill .. i .111 i : :: :,:, 'I :: ; : -
mil' l-Ml, fr-.nl ril I MMI
nn
.
how .tli"ll llu ,I.,, I .1 1.1 ..\ .\"
n I
( .'hi. lo I I.* ,,,, .iilxr... ol ""itnlli.inml \r. I..1,1.011 I. ,, .11.. i'In.l.iof tin' ". I 1"1'' 1.1.I ".r nliHk it I"II" MI >.it" i : 1'\11.- .
'I III.I"I/II..ir |Hi.iliiin. lor or n .in...' "",J..rl.r 'lln,' 'IN'''' rallr j.ailt' an,I liomil hilt In In Vi. it, .I II i.I iki"I I Itinaim k I I' : ,. ..:', I .li |.,.,|,O rl). In." : Cni.ux"iiMi At.r.NT HI..II"I'AI'I | -. ,

rmiilnliiliw. Id"n In .Vlahmna' I l.i: ..hll noininilion, na* awim.lllu.nuli in.'11 In i 111 '" n,1,111., I.il < ''li"l. ,. lu, l"..tnr) Iri.k ,I...n-.. .n/ori, .".1, .
Uloui"I' I < lii. 'i iiart 1 1CNa1XtlCl .. ..Iu"nin.1.l hi" k >:. .,1.1 I I.i .n = -llhMt: -. =
.
.
i.ill.II.'nil ii>nvmili... wiifi upnirillnmilo frunl. e il 'll .ontimii.mli : : :: :. : :; ; : ; ;: : , .
,In 111. Ill t ,n ,l i n In, I i, I 0"* Mi r.ll lin IH"* ri,n .u/ii" i :1
J "I'| ol. I'"iIII'II..I". ,,11.1.; I III.HliKl I" II .it Illnll, hirlni| ". "' ". tin, .. .l" i. I I.> J l II in. li>.. .1. i,ii,. o.1,: NEXTTO CITY HOTEL = I IM: II- -I 1.\1'1. \\| l nlnl.Hi. =
,, ,. .... "illh. anl' i i Inn. 'n" -.n" I : CA t C1i.DR It.1 I .
Iminxralli.. Mali. i mttuiioIn H.It"I., Ik'mo i all lonnlv "V'I'II. I III! ".: ,II'| i,"'In t" II, I In .
.. wI.II.I'hl"L.I..I.' I.I. ,.,1,1, ,, : ... ,.. lir I. II. .00. .I .U..I"'h"i'I Ht: _
lil, I liiri, 'no riilnnl,. ollh inl wuiih ". liMinlnniM the miltiilinlnr t. .".h r "in. .n:1: .
..H.unln. 'I liu IV..-l.li.nl.. ..,.I'r I I... a".II. ..',. ,' lamlnlalr f', *, amm ,1 nal Innllli. .mil |I"n"" "" 01' i I" HALL'SBALSAM I n :.. liillriinnlnKlliron' "li. I.", ,,I Inill .",::1 n.Ss01: ( MOIMIIV(1ll : rv: ". I I,,, "n.H.10 "I II.f.Hiiull n. '"

.illi.ilinhhii.( Kit.. "1..1! .. fir aAlnhmna lln' M''')'of .oimUli'inv ..11.1| .,1111111111111 1,111 |1.h"I"'| ) Ml, II,." I Iwaul. I ILUn .ull.i. "' I an l.r,I"l"...lint.* 'ul,....,". .n nr t II-. : : :: .I'I: r: : ":: : :' :' "' ., .
.. null, Im-I ., ; : : ; ;;: :
nrliiiM' ll i. .
in .
For tho
l l .lli '
WH.. loniiinvil I.-M I"I lotallwn ."" aim how ihu 11. ,i ,...,. i.,,. kinililiii3. ,,iI f' .| '. ,' anil H..I.I.. : i i | i" I
Moiniry.lvirH.vr, .. iHlf.nl." .,I "nijiilir' .",1) ..n.. n-alp.lali inn'when, ill, ,, tin I Iof ,, I.t. i.l' 'i. In. ,nai. 'Ih.nn..I I,1.1".1 I, .ilnI .. 11 '.;' "'' ')
'1'
.1.,1. ... I '. i.an rililf I.. Iho ,.liI."I. ... 11" liip-. 't 1'> ,.irnli i .1.I .It. rarra...i in.1 I I .linn, ,lul..in, I Ii .,, I """ w'i.1,..:"fi', ,?. !' ,.,.. .. ..
.I.| I."o..r', "a fin luiulwrl, nut i"m' I Iililnk -i.. ,l. 'oil InnnliK, 0,, I iv Hid I I I.t.ni.mum .. ",1.,1, ,,.
|IMI IIN lilx.lsll' I I :l>. .iiiHirl| | tin'm' "O, i-miKl.lim t tlioiian. ., A ., AT now & COE'S.School
N I ill 1".1.
illn-l lorl.oi' "I', IM. i. I"M, "i.l.i I Ihi Cure*Concha.CoMaPnemnnnla.Conmimption "n tuin.tri r mum" '11 I 1',1 '.1..1 .1 r. I .

I Vc alvfiHiH'l. a tnrilillirht' |I"ro ,&ilint llnlr' I'lt.unitiliou, '. ... la p.H liltiLinimr on ii.ii.4-a lor \>.,," "i" ,Hholm I". : Hoaratmoaa nronchial Dimoulun Asthma l *Croup.Uronrhilm I ."''I'I.,"i.' ,'',.i kin/irra I..Ih.", .aalmt. I.,.D. .'llu mdlntlii' "' .in, ) Inlll_ II.I .. I'i'; :,:',:'::,T. ::' liiA.t'I / I. '.I :!' '
,
rni.ion. fir l> 'vlI..I.h.lh".L. I ,' ol lln HOh' loi, I II) ,IllhI ,,, .. in'
| | i nit d. ,1. I'r larlt I .
., ul. Afiur llm niilirtuutitv ""'a" .' -.1. .r 'li. .1
I" '''. with" rto Inwilf, ami'oulji., ,. I h..II"1) h.I,1 I ..I I 'ant id' .I1i .dl. ,.. ')..'km .1' It MiHvriiK l Whooping>nu>atf att the ConuhV : Itvoothpa .1,".,,".'111"... '..I.'..,,' r:1.In..1....,1.1. ,: II lo la. ir nil nit.lini to: :|:.l i* <. ..on, :limy :,

|.,.tc.l. HIP /MiU for llaiiKMk. 'I hitiniaa'hluk v'III' oltiion. -. am "...tun, ,ina.lvamu and heala 3 e..tt of "I .i ,ul ilint* ant klml. 1' I I..111111.., "lurge.
h..1 ,
.,," ,, 'unii'' | man* inotlina, "r<* I. on' Am..,,m tt i II nn llu' n"nn." '". TO -
I : i>> l Ihn pun rliilnil. ., t''I' dial u' mli, mmI the Limits, inflamed and : byllm I |I' 1.,1 C. WATM>S. --Co
,, 1 110"
Ih.' "vo"ol." "II urv anil ml I n Ui Inl. \ t
nlirhtweata t '
"".,, ami II.' rcciiljr | HIH.HMIlovnl >. ,.,1.W"I'' ''. ".1t ',.." /. \ """ tliwan and*. Ui"J* UiinliivM nrcTunta tharve : ::I i."I: InM nin' V: I : ;. r;nmn:!inr.li .-. !i I
\ "I..lalo I. ; :
In rt'!jjnlar nmnliiM., rpil..lo| ., iniifli' wumll.rnli .1.. Il'' II -tr. HI rnin nn I\.F. .L S
< "nr.. l.i oinr. 1I1t"1. lo Hin, nKiiUMini ,. 11.1. in Ihi' Is nn an IncurahUi' mol .I 'lul ". .mil ...,,1," hi d. |>lli aniluluii "".: I.r'I.._*,. '' "" .. E
an.ll.l ,.
: .",1) It..' alluir .Itiriml onlUilnru .. a-i.l.' II. He.. | ""."., '...."" ,', oil, II ALL'a HALHAM will cur "". MnilU a ,1..1.0 m ::1 "n"'l I ikn. .u.irwi. <..., .nun-nHi'i". .
ami .l liatf liumilUinliiviilMMi I .h..l. lliinuonl. of hi ..t ami .laml I ,I ,am Inl'",inn"l, li> ,I. ,,,' I hKJlUf ,,, I 1W. *JT.? thonttn I.ror..oo' I" ''I .... ll.\\.iMt| :ilKillinifim. II"'',,10.,i "n. -tI-
.
inii
j ... .' ."II.h.I ili.,iiiolillun tin t hatiionjlil ,,, ,, (.U. F.., MI.tJC2M al "rulll. ,.,... ...1.1.. '1 \I.U ".I ,,"..I. m .. ,' 11.1..1, largt .: al| ".mini, .a.
.. llm o..I l> "ntimillon |>m .. llnv llm. 1..1 r JUT: uI. !)
I'l : | I I Hnl. I I ,. ,. .l. Tork ::: !:,. :: : ..
wan a .i h kit IMIIIII r |l.al".1 a ulir priHti'.lniKs ,
.r. |! ". ,. .. .elu..1 ." .,,,. I ..." ., Stationery
Hi'11 han.I, If ..P J".III.. llm ivoikmml.ylii. nni" 'i. u I 'hi d. "I" .' '
.M'.r.I
..Iliil-nunlar' i ami alliniint I u'll'l'i"n'lJ''l'l"l'iil"vutir'h.rtin !
.
,
'a.II.I" .., I | ,
'"' "V' "" fll.I' '
I.
woikI \
.
t 'I IHI 'IIIH' lit Hm irixiiwloii. ,," u .i. a ...-. u Hi',I .I"| ,.. ri. nlitiI 01) I. Ilw"...i 1 1.." .' I'' ''I.... \ .. ,.. | irt" nl' o ., I -i ,Ii I:MI. It ,ill -n '",', .|.",.,!"
i i (
mir .\fiir iki all Ilil..null /,111. 0..1" ll" n '' .
.
oniniill.'v u "
for 11.HM.m.k, an,1.) of I.IIII-P. wa.itI.HIIMI'I ilnuoiiiicti tvi-rb..ll a. / .. .I.'i.' I "..,111 I i. A NKW STOlEi: I .. .1":1.. ,.AII""A.,, I I .I-"n luiTl''l) li"'l'i'lm"'l''r! ). -.Slt-
Ihi' IM'
| In ou Hi.. .int-l. ht M miniun ) know wlnil I \\ 'I hiwakinj. | 11,' .. ,,,.t,. : ..:, I ,1..i..I.,.. 1.1. ." .1""
| InlnK un.1 li HUHlaiin, Him .I.11Hoi I :: : ili".I:. ; ::: :: .1.1 I ..1.\'. lr.. 33 31. A. 3V IS. 13OOI3..S ,
1 .nol I Hm .ImM-on. |I'.rif npio initrtilulirmin.il < mil 1 ili, k Ihl'" I A. '"'1'''' I II .1 r.r
I HUVK llnv taay Li U llm unit '..,1 .h "..,I .
,. lo mil I IIlir 1.,1. .1 .
u ru..-I IriMikmillu. li.Kl.ui- li,1 1.1 J. Wales ,11.
true Ih nnnraiy, ami Ir .! 0 A. MOTHER'Si ,1..1 1, I..h..r ,II "' ,
1..1 h..I.I. ",.. I 1
Ihl'v"'I."" I . Fioe Frarass.Fraino
roniniill.I' Irut ; I \ I ".1.1 '.1"" "f.I Cbroinos Eograrags and
Tim 'I'IIIIIM <.uniiol' ..... hy H hnl rlKhtlm iilitn I 'ouiuillloe, II. Ih''III', h |.|iiiilon 'ti'. ii"in,' Ihal' I.f will >|itii I I\ ,,.. ... I Hit I It). .
: IrNsuXXI), II.OurI 1".1. .
1 ; IM> >ahi' ''ll '. 'III irlnuiI
IVii.aioUA .Mlmilii' liiilrna. i. rtfn.liinx So. ii.-i.il.., i.i" "n. .i lo* I ''''.'I''Y| i.an liv: iliiin., In tin' Inn.ltrraiiluil .| ml IHI n-ailoulol' IhiIh 1." IAI.I.I.| .I. li.'in Malm I I. ,',,\ .i nun, nut ;iliwr lo .I,'linn I I..r '1 ollv Moiildint in ( Vnriol !
irrat
I nun "i "in
Li Hn> ohl IVii.aiola X; l.foi; I ., -iv,". 111 imi I I .'. :Si. rOUKrNTi : }
W..II.I..1
,, 'h \ w I !
-" .
I 'r.i an 1.,1 l""I..lclr
mm parlv ) "lh. i .
.
ir. "lii .I FRIEND 'ruu..' .:..
Kin roal in I ISiJ t.Ie" Mr I |1" . ,1 11. ,11" i .1' he. A1I' In.
I .. mart *"lyli< Ihl. .n tlioutfli he health of ,ll.al ... ... ll' ill.rov. .. I blU ., ,. ,, .
I :
I ht coiiii4ii| ) .ill.) hii> thixharlirIhU "I 1'1' ( ." '10 "r. .MVDI; 10 OKIHI: :
.10
.. innlrol ... 11..1.
.1.| .| in laki* Ilia ol .. .. I .. .J.uu !
t .
,..1 HIPV wiiuhl not I h,, iiillllnto .H,,' .101,'i .lln al. I Il.lli.W.ll : I ,, 1',1"" .d .
1"0 .
out 01 .llm .haul. uf ilinlia, .,.". .. ,... ... ,.,
linn I I. -Illxlullllll .
laml ,1 I tint. iminolhow I..r.v "ll FURNISHIG ,. "rl. .. .
Ilio tuiil: ', au Ilial. Ibi') tarr) llm lluir 'N 0 ml) .H.H-1,-II, tlm II." 'raid I, "..1..1.I. .
II t
,
.. rti luiuciniliv. lonlmrt II tin' ,I Irmh in the aitoiiul. tlul Inn Mini i iili "'U II .11' ,
(1""Ii" ihimillll i. lu In k iruhhlml' k up It.I. (HHki'l The (:niuilvi't ''''' Iwrn |nil>li.hil ol' tin. li'IH'nan, ...ol 0 i .11 tlnh.ni. ,::.lull|:; .rl "I.f. .:I ,I. H,, I...,,.. >"l.--ura.iHHia,- Itilliliu H MI,,.,Hi.i I'ahiftMia. .ul.<. ,nalar
f "n In' tin' Illiiif, hirlii| |"< .' .. "I l I nil I. H GEOG O-O3DOI
| | .
"I".I"I.,1 IliloviMol.iUt C.: t ,
the tti'Ill-Inn uf. ailuiil wtlhr-H milrlhlitrnlottmia tinlion, tinlini, anil-titular. "11'1 I rn'r.' .rl.u ilhipi Hats Caps Boots Shoes '.1.,,.. .. hi".., ., 'O ,..,.". .,. II.i ,.. ,111 x in.' .f.,1 lit I'I. karf :
.
il ill IM a 'liavolion I. ure to -uli.lialuni .
JiMlua mi.l. '111101.| ami. HUM. in.whuarv ralii, .... "lvl loiniuili.e,.'h.lr'of. : ..ini-wl.ir' ,' iwar Hit.. HnMijortliirlintllii ,i : ';',:I., ,:: ;': ;;.: ;!..I:. :.:I I I"I ill,1.'. l :MWurt l.rick' 'l.uilliun.; : aiillalil:: ,' -..& .,.. ,
ami ll > 1.11..1
amlilai """ IVIHtllllN ,
\\l KMlt .
.... ,
.. I Mr I I ? "" .r'niu."al'"a.'ri, Varr"M .
1"1'10'1/ .. hiplut 10111imiv >\ II. Mill, hiiiaou, Mr. I f..uij.,1.011l'i 1..1. r.'" ,'.'. ."..1. ...I',.. ...W..r'... ..> ALL KINDS OF MUSICAL
In Ililtr. .. 11011 lioull l 11'11. ""
| oiulon| lo .llu loulrary ", I COMPLETE ... \l...". .. MERCHANDSE.
.|M.lliht| lh |Hupli. ami nil.'ii lo MI. .| ., | I rank Hi,.11... .. ...,and. d.'I.. ailuakil. na I. ,
.4
I. ,.. I'K" "1.1 I mill Ion al | a* MM aitiMitm. : i
.1".I..h..I. lr. "* ""* "' *'** I I" \ MISIMIIII nut ; us i
.
>h, r.Un,I Hint HM t IHU.Iill a .lull. ,1, I CENTLEMENS' FURNISHING ,. ..I Ih. ,.nil. ,,li,, t. "' inlnr) H..r., ,.. t I. 1)11:1 L\II 01 11''I.\
'I'lin poo.li|, >,. iii.tiiuti" ihl. until,linn"1,1, Ail i. "" .n 1 t. II.i. 7-1 II I'mdid I. $0"1,1'110' ,.. r M, ".....". a.l.ral.tarn. MMIM la ilul.k-. knlldlai.ninwr .. u... ..' ,.. \." ."..
I UK: ..a'l\: \II\ ,. i I In' .. .i.-imlh, ol .'. ""V,h'', ", .", .". .. .. ..,
. nu.1,1..1. I'alaf.' and ll .
IN | ,
".III..i wl.lit. iiin.i H< H.IH 'I'C ) 111': I. rniurat "
| I.IHIJ. :
,. ,.. .o 1'Ztll'l HH'KHt: : Jt -UNll I Ilr 1 ;
ami. llii'lrriulil"" pr.il.i ti.l. AwU| hitiU II tin. l.e".I I'omnion till .manhaIn. i 1.1") It. in." ral. anl II.I! |1".li' in'. h, n' : ., ". ". ." 1' ". \ ...11'"M. 1':11'
.
,1 .I lini"Hur h a h.. ....' of 'rallmail. liiloiii .1 itn.li. Ili. i .| tta- .n' Ill: !'Illt 'II- Ilir. I'AiMiSAI.r: : .. 1 1..1.1.. III "". ""o'.r.".. K\uitni; : ; : 1.1\:1.
0"11"
< : .. .
II .. INiM.Inihail ( ..1'. ... .1" ..,1..1 r. '. ... I'l VNOM >
lie lo Hi.' nll.l W.HH! .-.HJia.in I.i him ." 1 tt. Tit 1'1'11. I' ) A" I. 'i I'-M.U A H IIII: : I
.. .1. I oinain,'.I IH-II.. ,mall fai .. r 111"' ...a. ".. .\0.'''".... -.1.l., Him; a.U KCUMl Ik-tw .IH.. I
rouiiinitiiraii. I lie Ikiiuiw mlh Miimwlipn.. 1'1' I I..lh"L. ". lli r lli.. I' J. \ WALKS.Ths .lu. .ai< .a.ltl.,.rM.llliaia-M. I.l...> l 1'... >'a HICK i Mi, .i. *M, AH" Mii,. IP .

.. iim.l,' ....11I1'| .liii. ,...Io..b of IVu. ,i'I.N'.,,0 llmrn .. |'li'nl) of roum In IliUi.h.-: I ;; noulil i-kiiM inIhu.la.in : I'lirmturi' : bunatxutury d
.11..IUH.. roriiur erl""' '''.. h..l..dl"IIII,.' I. ; ..'*.-J..k-ouviltt.ll.-ral.l. foi, 1 hlmaiHtMiKour |no.liM | .. '' -u Ih'pain'cl ...1.1.eU... "I\)b''' ..1. .. '0". 01'.1.101 .

Illlll" Hhlll I'l.IMlll. ...... KMlH. .<.lollloHiti.lioM The ri.aiM> ) .thai \> m. I III.! .- I ..M I.I. in .1.h..I..I.I rj .. t'l\ltIL: i"riOHrliu ami .. I PENSACOLA. FLA.
.. mil .. IM! uukliflHiliiU. .I A f.-olinu luatM ua woutlron' cfLifs is Bread ...I.M' 'o .," .\.'
,
,,,,,. Illiitham, l.ov. r':. A. lrr> amiIIP .1i ) nil, SUf 1. . I "
klml Our l'i Mr 1..1 t .
| ,
lu< MM. .1..111.. I uliaiu an.1 I 1.11 r..llllo' I 1.. ..11" 1.1. .rliuw MI tiank a-at atir Ft.

Nier.n'.. At that HUM. 1."lIe'.... waI'n.li > i ,i"l.t I 1"'HUH"ral. arouml I'iliaiMaw .>wu' |""1.1.,1 in vl..h.ll.t.t \\ tM '11 IlKrAllNUTIIISI. .,.1 all I.In, I. tfi"riiiiin, ,. uU.w .... UNION STORE

vor nil lu In kk' HuibuH. |ltiiiraiaml ... 10. barU'rxl, anU for aonniiul .). ,. .. '. I I I-* I.IKIll. 1,1.1 *-10.,1..1.' a__. awarl.ulr ,

ailtwalliiK. .hi.. part) '. .. givtm ..*) Ih* iiiayifliiivnl, |iuli. Utmi: .ml..'. lo ilt ft.at tin) New I'.mliiuilou '.lint.-' _', ..I.n.. Horkiuanllk. in 11,11 r. UiirKi-iUi-iUaiinalk.. ).K. carwraf AkanU ("1\: ..: MII' un:.)
lioiK ili-hl or wruux. Hut It uMjtrthat | | of lUf of t1.iri.la *t:1 1 ". I''! HIIlium' 1 and I kar ala.
, HHIII :1.
i in.....,',._. hatiH>iut."hal I 0..1. | i. .. ihAai HH> l ,"Hall.liarlt I II Notice cf .lull ilw.'lhaa .a Bnauaa-M. uw CLOSING OUT SALK ?
., :hi .I..I.' .' brpaui .. .
i liuiiL't'.l. >liu, '* llwn. ami IVmllvtooH .I..UM.| in I Iwi. Tlw> H.-i,>MMkaHi are IMPERIAL BREAD, RnV31-- .. OIL\11

.hive.in.*fill la.u.IIV"from ri hl"|wnlnl. 8"0.1, .I.hi'Il M'.I wu h..-, laml (raliU'r not* an an,I air aluwulaUira* lufl. ... I.III, to ...afaln.l, ll btxauap ll la aI .H ''.......'in-l. la Mi.alum,".ri. and r-.It..Iit flllll. I :|I".I ."' 11\.11 | I : W... u: MM., ...al .Y' rl.: 1" ,. la-rtiMrKall: ":...1..1.. ., A,...."u. ,.nwirt .

. 1..11.1.1.. I >. ainl a* 'III* *ure.lwat i hl'.1. 11KI'I
r 4urt i >
,' .nl. I he vi,''''. I Itttl.l-m' lht. > I'iiUuun II..- U |'li.lily of room. I.. .Ii. ..nl. i l,,.i ,. in.," ',I... a,"'1 ,1 'Ilr. .14 .ilED.G 1'1"1' : i ill; ;:I: : ". .., t-aul ', .iflltr. Mi. I'rilli.l. ,. r itlll.l i.uintulrMAI; '.I .
I .1 I NcKrur. In ,,,iiit. a .liiTr,,HI li hlMc 1.' ."I. ol .1..1.aim; lit. I Vim* nl ..". .... .. ., ,I..o .,\, ...11 ""I.t m lu.' \.rll.1 i- ", n .l 'ik< I : ,
.li l .IHM. NIII. haa uu |iU>v .rt'llrvu I ., ..,'o IH.IIIII. .n H-ik, ""I. r.fcakkl In Wol".1" "I'mb..u'1'' .
. .. t.f nrn p phanjji Poula iu'vtrKey : |>arly ___________<<__ ,.I. ." t. .ol .1 "I ,.. ih. u, 'ill -ir, .. I HIMil, uu.1 ka.r ', I' A .I. ..tHMia.la .
,
I. Ita eiiemUmJllM. ,
tifllip dull. that .lot- Hid .loiitf lit The iltmw.if Hi.. Imtfriiminl' i > ." .. M. ikuuu.,1 I.. -I--1. .. i I ol tin' .Il I'", ,. .. H.i ta.1. raaitHkaii .. ..."u '., '1 .... I".... .. .I.. .) ,..', .... "," ,..
;
of 'h. l TII* 'U'.IM" ..
.
t rwuiMw |1..1'1.|
I" A h.' I .. .... '"' .' .. 1,1..1 I. ".. ". '. "", .
.. hat.' l.inmiiwiaH.1 |' .. 1' .1 Mln. 'M north lull. atar UK at*. 1.,1 \\ 1" ::1.
I "Tli CUM Ki.lI. of | iroliu. llvralil ilniiUl, '! a I IT* |iaaiu.1 .
I.I I.llmlUluor I. b'"j _
: : I lultrn.l Kurt I'l" km Hi I .I, hrh '. ,._., ., ., > .ann.lii
.1 .1. t
1
aa. illiuiralitl 1 a grant wllb I a gall I t akhiiul .11.. ..lny. U. U I' C ) .
I trthlvbylliiXliN : mil aliiwlliu' li"11 .1. appn.til .I ''h. I ... jik. l lUi. .. ",II. il.n" ).urTXI33 i : ;: 1 r n : u li nr an) | r; u .AOI g .': 'I.MI..I.
, ) mil .I.-, .. : r anr ; .
MariH<>. hlih M.> ',, an.I pan* I Hit. Arl/.Milan. Ar t .man- EQUIITAI rl l.yaaif.ri
.
.1'1") 1.1,10..1".1 f.M them i,. ... .. "'.' ''I" .,r.II. "i"I .l.I" I .- I. ..1 J alllr. ,ld>. IU..IM -
In. IheKoullicrM. llit.m.i. '..r !S.HIBIIwr HMII. >.| the I'..""mn i.nun. I l.hI 1 I. .1..1'' mm ... I. ,. "" ".' ''n,'" .....,. .
I I.
'I 1'1.* ,niolliixl.. |.....v.iiliuu WH .llurir r. innm*' ailirolhpr' |>ant' h"1 !*SLTI VX'I-: '- '". ------ I' I'.1 I.I .". .. I, .,1." I...., .I n..I.u. .1
\ M l.al l.- .
M .. ,
of r'liwI.U. orki-.l 'nne an hint. W.
|>l.iiimUin> an'.li-M nix ,Uil.n, .,ih.. hi n" ;Irani r Joui llu i ,. :arn ulur Until, lo I'I'hi. "'. T. 3D. S. I 1.1"1.I. .) I....'.1\1..:.. Dr. S. l Gn O.rD.

.11.1.111"* url..... pn* 'it.. i :" .Hlon. he ,.....1..11 W ."". ,.,. 1..1"., :..L 'IIJS:: : :; k\ 11THOS. H. "i vae
'-
HtunatloMot
| foauk.
.
I 10 II MI OS I I.\ \' I UHM. '
,.
.. ... .
I. "' II.hang. li Il. .
halt .
rullvn art) can-rullv Illu-n i I II.llhjml ." ,il I" planr ...1) >. In niu.l la. .0" I I'mr, .ka <4 ok--V 4
Physician and
.. In. I- I.. ." ,", .. ..I.h, NOTARY PUBLIC Surgeon. ..
ihau .
f UHHIUll III.. ., ...1'| H i" 11 I" un tr|" nlii' i .1 CAUCASIAN. .
l" OIMM> C. WATSON. ". &
.. 11' -i, .1' 'I.I. I.. i i6cts. .
I .
,
.
.. win., Id an ilai i.at fnim Hi.k .. ..1 ... .\ .:I:," :' tT: I '* ". "" .. '
tlmarll. .le I. I 110. .U.I, uf Ih : : !
< k nai ii.l .lill.lriiw. IIIatari IU I.; !''.. s,'1 \ m.I lniurlorlili | 'u.'" 'T AU. 4..I.. .TI). .1. "

Soulhi'm. in.lu.li-ie' .(.(1.'.rinItivvuat .."il.l 11' l'i,",,. n.1.I .. .,1.1' hou...l>ull>liuvk 'I. l II'rD irmam.li I.ulK I...'Itwpal i .thai.0..mail'in l, ........... ;. v.17 ..I..j NY6ct Jv.' t.:." 1..1.1.,. I ..t 4..1:I "", '... .1.1''l 'LA l'...,1.-.."t. ,... _... .- --:
-- -- .__. -- -- -- -, .., - r -+< .

r ,


t tI.


.

S

29m ..tcob t.ollnmrd!: l lnII' II\\ 1111 .IIIhNl"nlk.IlliM.sv .I-: "" \.1..1.I I 'ut. 1\' nu \\ \nuu .MI".NTl '. Ml I II'U., I'' II .I ."... MMM.MM.: E" "' I

\ 55" 5 ." I' I ," > ,.., I "
ll.aili.Min.lrol.
I" I. Inl.tn r... .. ,, .. ', .
riliuuJ "" "
ibi
"k n noto,s. I Hie I" ,
,
I *||.Ir Dial .( uilt m",11111.. .s sin' >.,UM .Vtin' .. ".I mini M I.I"I .'.., .. ,I ,. I. ,,.. ,,. ".
: u.Co"rr..o.. hew nul. u.s's. ( ) "' ana I...1,1.. ni, lliil.h. n. .. "" "'' '''"' "

.. U" no'l.m.I;". 1.1'1', I-IMI.. ( niton "IV kinv. M.i,'hlne$ i. Heath Mi"n.in. .I. al. hue fIlers| llnnx I I'. Sosusd.a. I hI.. -. I 1.1., r;\ II,, \ I. .

U.-, ,.''''.... .. .. I".I> ; lijimln .1'1'1. (.P. ..i.ll.I .a iiraml .IIOIT... | T""t.I,1) hlk'kl Ihe perfoimanoea. 1.1.1. rang, ,.-.. In-lnf sara Ilh.I..1 I. .11. 11'el", I ,1 '.otssit'si "*'.N,,>. t,.:i'lIsss i. l>i.Al t: 11 s _' '. '
-I
'YAR.ABLY 'If ADVAlle?. r'.1. U.l.. JU.IKI-H .MaMirll an,I l his i .\ .1.I of W-irrlnvlnn i alnive ,the ."" r.r. nilii.lrelhow ..1 at .. al II.' mini S 5 s ... il A.u.sI.Isc.. 4', I':II r.I I. I 55,5, .
Man. mnl nmrl) .lliliemi> 1'"I'k. "IC .. .. '.SSIrI.iuIi.5" 5,0,5, .. ,
Kinoil I instl I ,K, .I .h'al ,is.hrlss.as, I IIs' .,, -s,5.l I "
...of I liii | feinorrallr |1.1' | Mit 1 lhni ilat. is.thr i lit I. Thr I t ole*. of the ,ompaiir$ were assst Mi H II. iiI5usgiasss, sitS .ruhIhi. 0. Ss4 \,? ',. .> l-Htl n it.' ,

s 1 III" .I "flila .'" I''',. fat or the rauhIhath'.ug or use S..I..in. II-, bun..olll-pr. are ..1"1| It. newI'iniiink I \ .lino. ll llnlow .''I'I"r.llho I". i" 'u- 'I. .nil, ',. ..... t.. "" I 11.' .5'. II. l III It s I IMi s. n Lusts tn ,ik ii I-: ,-in H.I, ",.. ". ''"','" 'I ,

olt"lol.-1'lle..l', I..' mail m.n.hine II "",1",1" ,Ii.lr'if|I're'itation. Inrlia ",'. sol .. I r... "1"1 tIcS, .45,5.' ". .1." sot l> ". '< -5,5" i ""i.t mIh.r '.. W 1''.,It,. ."
.
The above I. a .ili. ,talkRnlniion 1.lh'l >" ,' 5 t.h.n, M\ IM, "I. iv \ I''
.m"I..r wnt lloathcr siSter i "
atolls-ow. I" hI. sill I IjAISAl
lilt H
('' 'h III".. ,.." Ike .(reel or the elli | .I.I.'I.'r| sue .55. 1 i
'n" .. In mrnl of Ibe Lcuuuourauhuouuruuigh S Dell" lit : ". tn.l'NlKhl .1.11-. SIlOS, H.Ik ,.5 I .. i. ,5. i, it, l I Sos a's Ss.lAsgi' ', :55., I '"
Mi. It'S.t Ili k. II. ..Uh* 1'.I.\.t. We .llrU :1.1" li-. Oiht5.sn, I n 1 ". s&LJ&
are icUl ttetcom home, ., I.*,. '" ,1 I v .55'I i.1hi : | !
.
\irt
.
.. .. of the ) ( r Wlwtot'retls'u' .1 1 I. .
I. t I I\t.\ Pt.T. .n''" A'II' 81.1" Inolu.linn the Mnl ( ooinir h* .1. M. ItmkIII \ ''' ,
.4 .",1' I' N ."I9,1.I .'.h4 .I .. a" .. Nulr, organ at Tallahiiuee ami, ilker MolTit .list ha Inn 'prini ', Tom \\anl'. l \r. Trnitnlm. Mr. t-..C.l ... .. Vi ::, .Im',, "k '.,isIsgi, ".ssi ''. I..'.
a
,1
% % IL.I h T :I'i.r: m. tie .Use \\o-l ..1.1.1..I..II.I.III'IiT. J"hf I I.'Innrt, *n4 "" :; i ,l T "i:'l\'I\ ; .lI 'P.I : u'g.uuah l rcvlor nnM '"|1'1"| '' that IlifiMnwialli "I.r lln .".I .,. were ..th..I..II. TI.s'suss.. 11015.". sieI.dIo'I ..1. ..', |tllmh, S .I mil.* >sob ra, .n ....1.1h. \1' ", .5' ". I ".1. IS"',s,. '" r.
: .
,, ,
: H e ilnn hissMe.li'tOur ofWai .. .5' SIt .,sss.s': ssT5'5'S,'
"
I .
\f I.KIntPRIM II. II. .. \ ......,. "-*,"'r. were trail Is.i 'It. nil Ihe Wat 1..h. .y Its sal inm h.. I. ".|..II.\I I a A.! ,.' Manner t.> i ... ., ., ..55< 55!.to.in.li I' S .," "." 'us'. c .1 5,. 5. 5 I I 5'I I
... ..,., ,, ., ,,, fivorof ilireil to liemnlmo t.1 I ,'i ,II lttgtsis'otliS| .
l II a Mi ,01 ; jo' ," aluIthuur| llm, New (oii.iltii- .. lo.i.' 1'' 'initii,' I k. r. ,I.IN.I''skit I Os.o5s5 ,'l'l' b'IusslOSsu'flA, I.'. 55 5 I. "

., II, h. I ." ., .. ,. "".. I', .,. 1'I \ .... lion. llnr .,in>ll luu-hheuuu., h.motcrrrtca \illLr.u.i he hal ..shtsi.u.ti the little Tin. "'.. 1....r Purl, h''ststSu 0'..'. IIH Win. |N.I11.I Ihi I 1\.1\ t tW.TI ",,," ,
.
II "Ih i u n ;>' Iil. I .h', \."''III" I (tub, in t hlrtp'. The New \ ill. I Ilorakl ,.r. reerntilale 1 "', '5. "' '", .. I, us I i.n i..li...Ion Hi '
": ". ,.. l ,,,i.. I-1 nil. !. ., 1..11I. !. the, Ir.1, lirrv or Ibo paritIca.lonanl 01'' IN' 11' ,I' '.1..1" 1 1 1"111'-
I. ".' "Itd.1. -, .nl,'i. 11. .''',ntI 1..., .., the | A iinine.l, 11. Itinlletrwa In | uf Ihii loinpanylihh.l t.. I ., l.il, Hint k.. aa hi...1 .f HM ,I.. I 5' a5,., ,
woman
". ., .. "t .i 11 1'.11''. I Inu ",,' i"n. I" |1.1.1 that tlirt hate ilny 'I.U"I ih'tsf,,,.. o.usl'1,I l'ons, m 01 In ". II. I. 5st44.... .hlnl.' Itoh, 'Ins's. Ishii ," SIs.r hls"s.use. J. S 555. '
I llouae .
", o 'llailMinl lull to .ilcftal, the work of heIr i before' the si Item,ci. tealenlarinoi | apptaral usc I 'bra l.h"1 1 r.uss.. .. h..., thi. .to'obIlus| ,n""I S I 55,5,5 'I.'. ossslt, ', It tl htts rsIso'4us ttss.si I 5k "S's'Polo. "
.
i lirl.l 'h"'b. II. J. .
p 1.\1 00\\' VIII 1..1..1'I .. I.. .nrM ....,, ,,.... .., nun html while ("rr..I"1 to lit oril. 'nlitu I : on a charge of lan-ent; McI I, .11. Ufll, 'I'! "",,nil .In.. .s'usttsl": that "II .. tsssltss, rhi 'lulfrnl'Mi, II,"".. Ii linnrnn", 'M ,

,II A N. 111,1 I I' ...n lit.nt. r>.|lltailt.."' \\ lihin llc, la.l re..bl there, ha. I srshu'r.'sl I liimeJ utter In use Muaie lie tran.fi inn of M I r. 11,1 I Ik I- ..Inltiiejnl, I I.,.*.. or that 5 In. H.'tiki' l So. S I sg,5'sI'liIg I \wmikl. 1..Ctkii;'11,?..: A1nr < 1 s ,1'1.'I', ,

"..'.1' ','h II 1'. t h"...h. U.I .... Imli wnl 110 Oil. mush I lou it i. uot'u'o.hmau.a"lissauratshs'ssrI'ai.., I I.,. s r ccl., lo that, .'".*'I : .'ni "", 54r.Au *..* ,lbs ..t.. at his. nurl.li .". Anon. ..n. ifMr .
,II I t. I", 11 un-. n..1'..t.P. In Iih.rI. rou1. w.1.1.| from 'lIsp I truss,) ultra| llonw lists ... ,",", '
I.' In ,..1., nt "ot. n Ml.. it.1.1a "lie to cry a hit of I *'mo- I I llnlihlnnn I ha, mi.Ivnl anl i'asnut.hts. Ihiatrp la.l' ot.niiiK., hail r.rssilt .Is In.55'InnmiIn "., "scsi : s I .sssl.1II ,, \seSu.li... A'. t.r. 1. Absolutely Pure.
.. rOlulr. I'r" I ; | : : :\: I, sm's. a '" ', .tusuloni' .0.5 $ .tiinr, w.i In nme |Mr 1.1' ., .Itaur.5i ,. I
l s Ms" in > M : l lirt.t.-Hlrnra 1 ri ratio hisclisnI of : ,Iki., llualreloIII 0'' I.,1,1, t. I h. "" I.
I. li. kctunltli he namci or K. IIM > for all fur the nllorer alSahmi uuustsshhusg \ Ilnl. .
l bin. Wa. SI's
'1" S S i i ..MS ivtry miuilna, |" Mr. M.'ss ussr il., .,slSi n.1 I ,.hii m ,." as led 1.1., ,I.auest. w. I". \ '

a,, ', '.1 .. I. I liatl.lionat the top, ami, "" '"''' I'".. ami .hn. .. tint, onO.iitriluitloli. ,nlni.nl I 5 a.I, ) I .heilmina wentatlimliillt outsi.ilsss5lIoIst 1 ,1 Mr. llrr.nr.1 as. )m urlu.".., IIH "U t tI ,ilurinj' mt |.,.-PIMalt...r I i,.ntHin I", ."Ilr.. SIlorsu,5t. I ::
I. I
'
h' getruss-si "" ,
'
1..y tin ('<,m>itM'im." the UilloinHICM saul knallhi. Pith ; \ tll:; ,* ) ssiss-t.n'oS Shr,0.'sssur.. I... "hlh.'n .. 'i"I' .
.5 "",1.. ,' 11 .. 1.. .".1 r. a with w k. ll alniuml.itn.ItiK t .. ..1.. l Iw.hla.. "
I I A ii. 'rgig-I. )knt., e forwarJo.l lot' I National Hank .",1 will In. promplltfoittauluil nniml.,' of rntliii.la.il, St,. Hi,so..",.. 'lalhti b.. Mill. 1 wa ISis'.. hut an. r t,, won c \ ... l.".' w ||,,',m.nAi ", I(: ir ,," ,

', : : I\i\ ::,h::, ::isiS i / tiroinlnciit, I'krl.r.ramlila: ,, roiintr sill, : 1. : ; : :, 1hemi.aiteaml. ::. i : I luaniifuliy' :; ap.pliuw l a I .h suns ." I HKB I. n Mr. 'llnnliin .RMi won*.. nnlll, Mr. Msis'cy .|.*. .. Al"pna..I..t"tl.I\\.1'SuuosI"us 45',, ,. 'I uk. : ,, !
,
1,1 SI
,, Hi. ,' ,I Im. ,.. *am *. ... Mall 'rt *|. .k. iv, riihlnnwa* '
r MH I"
;; rcali-lk aiiinrt .",1 Ike womleilulliinhani . : t: : ,
.. 55,1. I'soh. I .55 55I5;.
.
I'. ".., ". .1.11 1Pg u. r'1' the Slate' |'nnlinofli.r. at \\i. honn theiloii A. r. .1
wire > 1'h".I".I I .. rl illvil. |I..I", .I. |hls'aM'sitls M' Agc, I,.. lsss5y as-o-thrp. 'St. |1155.1.Ii Vs 11.1'\1.\ I .. I. "' U

'''' ,,... I T.I.I..I. ansi, Iliry ,-.acil.linlly I of .1"1 .li.oln ilu .kin of niliamoml au.lu.n-p rut, nun h. 'I 1 Iheplarwa 1,1,. i ,l lMr Ar" i.n. or ar.. v,, not m lb .' .I".. pSomolnSss. .j

S S "I.Ss'S",'..1" t.iigiliiiigi.. igIgi. a MI men by a |ironiliient. rlli/i'n of IVn.it- raltle.nake kllk-,1 1 at "l,...) I well mIni I I :in all :ll.: 5'arts:I : Unit oflauon Ih.sri,1... I linn'I knn.. .1, : tint IS. i ....111.' ofineim' Sus. ".11mm 1'1.1'' "Cis5." ,.O';S.. IWJAWKEWI }j

I ." .. ,h.S 1, MsIIs' .. is U''.' A ... wliow "a"". m w1 t* Dial of IInon. Ike .naki 55 0. "leillonif. I tin-, ",h.iiii.lr. I In Mr l-rank" .\, u.n. oil or",iin.l, I Is" .'sssal.| I ..1'1.. lIt..... lamII ., \'I' "., hts's'sl., Miss..,. I. I...., '5. 1.1 i : .
5 Tntiinhill In a nile ,.8. Win Ih. n .,sugiS, nnmi.r. .55 .I II I ., j
A ,0. '
lie omrl"l" Ill lie funUIcl, 'IhU tng, |Inraussa. nr Tin" or |.r.blly a nW.ii .m I' I ,.
Ilrnp
A : gig 1) Hiilni kl, roihlsgussi a Inillon, II Ik,n: 11,0.;, ,' Mho, lln' iliamaonII : ,; ,.m",11 l I H.nt, t l.'aollo. 'h |.l k,,.not.n on II is',,,I. 11, *to|1' II5ull.. I'' '11.". I 55', ISIs.. I.1.5 --t 5

I I. . Iok"1' : ,uhiht-i I lii/ui..will ton longer rallt ,1 waakilloilhtrreinht, .. I liiHlintion al 'lln, Niw Turk I iss'a. Mr. llr,"nl n IIM w.i. tht. 111' nr.. ol lisP I so' ".h.. 5sSI ,55, ml ". l.i".I".I., .:_, ( j

of ineu wI ho ran 'loop I tr.' .honhl, MI S It SI now, lor tin "ptnpoM, 5. Tk i 5" 55 '. I ilioik. ,. .. .:
10Ih.r.1 ".5' thmam .iillil.Mr
I- \' NiMH Illmi -;. Ihe. aw analin.1 I oliinil.otrer| "i"Hriii.tmi.ntni" that anv.l y ni I. i. I ,tin' Mar) HIM.' )l "r "a. )
'' .uuhu, I,.,I I'm.tl.. trill.* ,,|('iioilnK I Ilie, S lm|'''I C u15555i.( mailu In )1,. lliiulilnoh, ibis, 145155 ni.o'i t .rih Hut riAm ) \
I' I fl. 1"'I.ll..mul oilier, ills. -. .- -- 1"1 I l"rl' gst invi'.li .) ThnrMlit 1".1. It 0 Il's t.I: '. :5, IHinkit:. ,:; t | ti: L. -
5 15,0'
Ib .
I miiiil'liiil, .1"| iakn, gi a.hlrfna the, ;. ..Or. the soils I of liiiih In.li.c' Im.not \ ,ruliHi' .. .sip, s'sWist.traro. 11. 1..1"1 r M" Hull, 5., ill I,tl, i.
"II fl'.UI" fU m.IP It ia I I won'the .\ '.1, Il M.I' tilt I,,*. ....1'1"' gush I lln ..of Imkiinl InAtirr I.S .n.I. I' Mini, 'i.M' "k. a.m ,.". al. ', 'p rENT-: .
lIe |Is-uhie| aluii|{ the <'".1 of M II. v..I' 1",111. I ". Pitss5ussr. l'ut.s.Sir OU55ho05, .. 5 Sri" 15551-.

1''lh."t-: ,:' -Satiinlm.lM' 2kl: | | "" lie, \hi..hs.hl'hI| xiunl ate" 1 I.rlll.. for lln llunl ot ( nmmia I Oiiei.fllii' moiTt l-rilliniii oni. "',Mainillinl. M",,. : 55 ,'r,, ''h.'", am MM, ,In Ihi. Il,5u'htustss". .Solst I. ill.lili..nilitu .. "'.,,r, .. I

""h"'I"1-1"I'I, ,) Illhl..I1.2:1 I 'l : e""Ilanl'l 1..11'11. uf the. .proxlniii' of lln .55 user' .If thy, hilnii In a vi'r.lliI olKinllv of lln tetr a a' use f is.iMIHKHI ...mudMr 11,he (.Jo,. ''..'n.h'.ul ,I ellt, |* tkni' n'. I 1.'i.I ; | :i: .:,;'\' .':u, Jh"" ". ra.tmMait MOST BRILLIANT

I "nlUilin-M, ,unlit, < .' I.I.,1 I uhuusurauIbuusahsuiuus, totln. ajmi-1 Mr I Ilr"., L'iipnon tin. nij.li! of use .Mlh' al llnn llHirntnn, > i'i. .5. I .o* ag.Poi, ,' "...1. .,ln HIM'in .f Ih S'stiss' I .M. t'linn'" I. 55,5,5 l... 14ll.i runnml I biiMsIN

I lit < M"li!' Mi. 1,1-0. W. V\illil, is, lliennt.kirla, lln in.Hil.. .II... an.1" II 1,, "IS,'.1,1,,, ,lib,.' Ih..1 SI Mil In' I'lnhi,, .I I.) I.I" iAm 1''J'Ii. I>
Mr .1.J.W"llln..r | ,
su'hulr us Hit ,1) that .111..1 ,
"-11",1 suits on "M.I. isis \.la..I.\II"I'O( 1 MW's.r, isis. fai ih K llli.l il"5,5,5l I II ">'":. i Illl 5JI'
I honor of the, inlrame, of' hla ol.k.l Mrt.r) II "n Ihi t ,lo.ts.utrs..log'ua., | I II I I. It.''till., Isiss' I llsl.t., ,411"
rirrt !I'.. IsaIah 1
it l I. ..
.I :MtlMIM I It likoldial Iho ) ,'hlow fmr atIliloxl ) h.tI I fMr I m "'ntiini"'.1'l 'SI, ."" It 'SI ,

,.-.l>1'111'. .lolin' I:. \\ni.l.A.1'( '!11'1.11|'| i'onn'i r.lhll. | Ul mil W i an.c Iwu month", hi lMsnonati.ilmini iliiiKhln' si I.. I .aura.. rinhl', Into .liny" Thmil"n. 'u'.. ."lr. 11.1. 11 'II' \u\\rm. t'."IU.; ''iI I, i I !);:, ,: i: i .liiI; I u :
...'k'It sll'sh k"*. 'I I "*i la ass'lshsis'l, I \ IHt .lf\1'.vI '' '. : ; ? ,
,II.1.1, 'I 1'. Hlliniilin,. I litisarsilh.-iIl. he niuili ami .us'pIhso| | for that nt.iiionia I liillnr, hfi .llrlll II, week h.1" )1,. 'IIilli hillHI. 1.. Mr. I I'HIM"tuiiaiiy th .1 ; lbs I. r.lh.sw. p .","h'' ,'" ,,,,, : : ;, : ; ; :. :.

.. 'lhiinili Ililoilaml, that Iheie, Isis for Ness Dili I ',"".. I,.., e. 'llnuuinKlal al half |host I .p. in, ami ri'liulnwlma.keil ...' ysull .".1 Mr hnowharI .h.. Yri;
,iiI I Hi. ,lor l IIP I 1.cginh.i iliiio, "I iillii riMiiiipii.liO'l hlr .1 IHI I II IllliHr lr\! INI: II.I II !.,r I." "HanfIn. ,; .. lisssuosgWv'.. ;: :: ; ;
mliliiMHir 1st-ti n loniiiinunalion, bulwocn Milp ) )' mile miitit, filmI., onIki. ""ll I II I oiknk, whin ,Inaak.wen .1..I.I"'I..I I S ,' with Mr knntli. I (055,5555", I 'I" sI-Is. S'i i It 5 5 515,11, I'I'IH."III: "
apiakira, "I ,. 'lisp I limlor.lcno.l, I uke Ihi. mitlliinlf ,. I Hntl. 1 los. '. S 5 ,
rilnoti.l I oust st.its.'hug waain.liiluo.l I hill' you Mr I'lnn. ) 0., ." ''''''' .. '" I "I .,"
1 Ih,iii.l t ami That nut i I. hon yule( lag,r I--: ,'uinl'1.1 loniiiy" .. Ji.d. > .d.II"1 n".11 | r ,1.1 ill ,1 i sl'.l' n M | MusSisIso.is ,mil 5 I il',HI' -i,.i '. .i..A ri."r*. < 55 .1 "5'.
Inv 1
"'lailn..t ami' . lollow.iilnni: the bam, )- T. Sr.. situ' s'.- 11 I rnlleilor of I Iteveniir: for "Ilsusuls." ,..r .!.... ,ml I 5 In, ,5I5S'O'sl, 5'5,5..I is. .
ilil.M. I to Milp I l.laml must ... .1. I IK I" Wolfi' .Mill, l I:. u..I"I.1"1 155055) .. knsklk ,.... S., 5, ,.. .
\\ I li-I .1111'. IM.InrS.'l wnkiiiiK 'sit' II IH.I, inn hi ar anynm i'1. Mnki u.fanralbr .' I :.,,nmklti, ..M.iinii. ."... ) sn,5 I I I ;oel. ..h us'.Ssuss" .5' "'1" 5.
,
: aome "" f'llottinjt as'.I'ru'hslIy h." ..b' I h".1I S
.1.1".1,1'1.
with 0." '
lIe I.
they ran I. 1..1
'
,, hgv. iI.: r""II..to \\anl mil ollnr Kililk' m. n outs ; :
1111'111111.1,1,1 r.l.vo.i"l If sli'iSsl), I.. lol, usus'.. 5,5, \inlinil I nmnin. < II,'nrik' n 'Dim, u.II .
nolkalikfor .1..1) s
tin'Ir rkhnp. ,
.1.
I In 1'. I h. aril rankle ",..,., anil, 1 ,, : M.
JilliMilinn | quarantine Tlnrifm-e' lIsts in thilntin.lof M ter" I l.5.5s'ss. I': W ., :
rilnm :1
I )
\ KRPAIrN'l
11,11,1"1 :
: o.I I'
I"I. ; rMI4lSPIUN'O ; : |"
lho'lsslip'sutlisisl'hii.
I I .
li.la, ,li-'liol ,, us 'm \ '
,' lln .lalion fminhli ".11,1"''I.I.i.| | usSSsea,5 h..1 "''"" HIIU, lilsIS I.i an,. I I.I'I.r. Ik I""HI.n. Mi "
t tiie.iIis', JMli tOI..1 ''I"J""" I Ih.'r.I..I.. l.'I.' I hotapokrtt ,' .
.. .1..111",0'
lie, : lln tlltp ,. S
Ir.I..llly.
| I l.luil OIIIP |Islam morcili. I Ualnnl.. 'r.l ami a'"j"I'"I .Smaiss'. l EYK-OLASS.
I'milloii-\\. ilnili, & ) JTlli, veali :it : I *|u
I il ass MiirrinrllaMi. I. ynu m"i.l. any ''poniinlnl.| | Iliac ,lll's. ". \ ., .
Illl
t.... I'll..- I hnri.li, ant Iniiii tho ""..1. New Oiltaim_' intrivinmh oprl.ijr. toil it M his Hut 1.11"1". I 11II,,. .... II.I' .. AIr's Il': 'I s 1' '. \I.'. 1. I.1
2'h. 1,1 ", .\Silk, ', 'niln' .lin..l. I"lawnlMl illy any .5th ", hit MrInni .... .
''I lh. Inli'rc.tisl, \In ihc millerHI ,. ire, kill.I furl 'rthtree' : .I m..1.l it.. lorMolimi 't ti..l, I .,f tin. pit oi.l I.... .. > .1' .\. 's'," "s.ssss, ,,,1.1 S ', ''h. .1. ,I
lhir.i.-r-iHii.- Minnl AsIsroms" his l ,,a* 'rI." ) .. I I I'T 1\.II: ( | .:. .\11I Mgt.gs\ '. I ,,, "1.H"h 0' ,,.,. ,,,, .", I ,. ",..," 5 "I .. .. ,

M ..Ivh'I,inli,) siiglit, -"'I h. '"''the tl.iln, to the wali'ilnt.iluriarr anl %Ui.liii-a.1, ) for IViwi lion. "'"' "I r. !'.*nr.II \I Ihe reitn,.1 ..r mum 1..1.1.I ". .. ... .'.1...'. A 5 ". ,.. ,. ..1"h'' '''"" ,.1. d., .j
.
lln, ViI.niIt i KU, .., Ma. nmm,' nr.init AHM l.. Mrnon ..N. .I' '" ".f' ""'" ." ,. .. ..
Nit xitimlat' :liHli mo.llv r.m 1..1. \\i u' hsu'uh.s,iHinnume tin. ,.miJi.l:, tof "11I..1. '1)11) 'in an.Ml. MOM mi* lull M If a i itmlklale, I fort he ollliif I lull S II .,. .. .I, .. !
111. '
\.I hi '
; : :: .. .l.., W I' y .1 me. 5 in 'M O.. >rf ,lli. I I' ..1,. i :: :: : : : ''
P, ii.l"ill I. ; :Iii ilhl. S.v.I'I. 1 1"".Id-mill rat miKKiol' .il.. n-m..t"l Mr. tohn t ..oiinor fir tin. ollkiof kssl .,, right., All .!.. \.hl.| ) .kin muss Mii'I'r.I'Dni IN|I" f ISO' n I ',iSlsIlS .Inn.nnr, ; forIhhiininit I ; :: : ii; A..I, 11 rh..,, ,, : "I''J
I.IUIIM.Ml HCIUI'
icutoasii i I MM 'i.u\ I 5'.i I l-l VN V I
1..1
I \v. I II I. I Hi I TIIIIMUIS, """'iiIhin In 1.silm-i.'surt.. or In wine oI'r, I ('oiintt u t'oIk.lor ... I llpvinuellMwhnenotni : -l Inhilm., idar ...1.1.I. I,. S5Wos'II Hit. M.niiii, ).. lie..lion, nn Nov. !'n.1, S .:ss) 1.5 ""1' !I' 1(11 I'" I 1' ..A. "II' 11,'-, '55., >. .I I.. .I .s. 'I l. |I' ,

I I l\: ( "l"' I.:.ninlimlimi .l-in fur niniotcil r.ol Irani or the : I I 1. 5j15595 Mr. UI '. Sii'o |I''i.y"| lly.r Milknmlltll. 1.1.| ... .s ..,0ot1t15| iPso. ty Mrr Kill, .isst. PIIIMHIIVn .."... I I'.. Mi. 5 h link. > (ha' ..i I .|5'
K-olc lists llmliihl "I It' '51so1 I I I 5515oliseiItr.| null 1Ilsssussr .t... .nt, .111"5. i 5'. Hi, "i. ..l |1' n. ,ill.M. ,
-- T -' | lirliv on 1.11 roa.l t.I Ui"'.n.IIH.nn'nl.'I Hkkk '.a. 'IkellolI .-, o I Ilu ll.niiah ami, 'S Ill M'w..n. 'h.I. .*ii.la, Int. 2H, WI, :: : ', ,tsds55Is: $55.5: 155Si. l'nrl'S. ." ,, I .. t '',. ,.",,

,\ Ii' MggIIII.IIM. Iw l"lltr In hare two quarantine I for tl.l. :" nnonli \ ulilMl ,. II. ...IIUo, .nnM' <,,... .. M.WIIIiiimh 0. .'" l I.. k. In?". Hi. ,0,50 J. '55''.1 '" ..0, ,,, \ .,,1.I..s'tti. ..".11,1, ".' ,'I''
gust larll.nlir .I. aaheil il ""' ', .|Iht,in., I I.na. ... 0,05 I. ,. 'I"'u".", Si ssstlss. I ,' 1
Are Mm iln.liiiln.1" M uU'lit ats itioni, al l'"..-. lx>ntroorwiino .. *.. llnrr W ami. \niie, illS |l'" Ws'sI ami kalh .oassls IANHSHSIIU|: :. I. 1
"C .li.l HIM., r... I In Mi"r. I It'.gusr'tik'euhst 1.1 I issSlsslIsi l. .lilt. Ikl.l.Mthl ."I.t 5' m'ssissi. I. i 5 i in
,?' ,!'.iuu.I ft.mi. i...I lij' a .I Hull other, coiivonlfiil |Hi1nl ,." tin we tush I no iloiibl Ii a. a5 1 .,1.1 I .,Ih'. .. a. h. .1 1 .|1.1..1.I. 1 .Mmk'r.luneil n..|nn.llullt ollii.klniaelflii ". 1..1 *. 1. ,. ...., ..I ,'\. ''. "

tills nn>. .sits I u iiiiHJ.S ii huts |1"1 i ; ofiiuint Wr.l.hlro' Iho (.,ult. a".I.'h..r atImliiKai "r'hI.Ih"llhl .* Mat I ..n.l.| .II -llnlian I IVaaniitMl. "IH.I. y,. mi any nil,'. ". m llr ". lln-, I ,. volii.nl \.1..1.l I -a.. t..1 Ps'S I' i'' I.. .V 111"/11\' 't"rlluM .
|1555115'| of I IO amkla, "I bateIru.l .. Unlll.il btikenli_. .. ,1. h..I is ssvss 5. ". Al' I t.I loMi, S. K I In < .
S : Hi'Mi.? ll-.. .uius I Hi urn'e mulM > e.M>U from tbo Mexiianami Hit ami I ellis la'sst llh' | ,."I I I..anikla. MOinlt *. a i.atosiisie, forIlieolll. ..tl... ;'1. ilslct'ississ, .h'\1 11 i" i Nil II' 'ii' I i 'I '
w in er IU. Mollh I.*' IJIUVN' ,of I..1,1",1! tlr. nbrSuu.II. i'" :: : : : t': ;: ;::
\
,
.I. l'I.'f. ,
.1. 05 s, .1" t t ; '
l.huisIsw'iSugisIhi.slug ,
iNilllc of Mr conlj call ofe.Mir ..lh' : .
I : lexiin roi.l., at nr t lo m.. I'.. "..r.I. .' you .Innki > i.ml.lnl uf SIr.S. of rate fin ,. .
I : : : :: : tin new bii.im.M- nnr J.-I'.o | "..I '1''. 1W5Iia 5,5', iiII. .1..1." '" '" ,"" s' 1SIWI". ",,s
Striiii fur ( hil.licn >I licllingII "K> Mill 'lotilher |,hue ; Ilione coinlnu' A''I sue P'sls' J..,.. ."..". llirnnlrI t.: .'.nilila ii '""S It |romi.liiu. If i'Im'Inllofallhlnlli 'is"u s5t, q .."...".. h:1. .,11 .InI : ': 5'Sssis. iss 5 'su.'ss' S "ui
t .ilni' I. his, aliiilil.il II lll nII. aril city ( fill, we nolhv tin .Hun of SI-. I I S.. tea, .1, I III illil 5 Iss 11,5 ',, ,' .l,55, 5 0 : ,. II;: ,,,:: 'i.I'I h : "s's'i.u:' : S Sw'sl.5
the taut: In- .ussSs."
"s's ) : I sih's.hsusrg.' tin iliitliaolni.lollko :
A\:
MM. hill u.n'5th-Fir I lintiiilialil 1,10 .he""Irol 1.01,11111111.1, | ,.use. """"1'0.1 I ... .: ,'5'5 i.:linen':. .tin; Anli; ."'ssss,.5 "55,. n. 5'. I I! .1.I ..siss, '., 1I. 5
Is t. IMMH ; I |.| ,1. | .. l art r M in' ,h r. a.anllln U hy .111 nut niaki, 5SwIt.itI| ,. : .,. 55 ,.
: I '
: I : ; : loi-lo.l. nr from an "r..I.1 |I"" I. KIOII \ J.I 1"'I"r"I"| SiISs's-all. a. ;. S tin | '' 'Irys'us.
In in ml HI"1" H, isisuIsiguru rsirssn liul-nsh! ami \ :' ; : ; J
) 0" aireel a .i".c.. ..r lists alii, n.Unt, 15551.iauht a...1..1r.. "I'lnn.y torI.iooPl's l. "'. "III. ii,s'uss'. sirs arHIUM "" '
.
I hue I \
lo lo I'sss.
Ilium.lt minimi |;o a nnrl : It' V"ll'l l.n'l
nlxiuUl
l I. iuMnl.1 .JI 'I"a'uI'ilr hI I'1 *
". mail l.iliairo ami iK'ir' .lore. HIOMKI WinaUi rk.h oul,, 1 la'lu'hush ,lkian.1' It. .1,1 lliooiit< .,Ia 11w' ,pr. "uss's' I.J N .h lili HIM S '.
.
it .u.IuI g-rSuus.1 I ,liuriHii> ii, iTKiilutiitin ugh' ';", .'nl tin 0"1.1" 1.at'I"r very ,.nrpi.f Mr. "'bhiMin : I. "ilil' a. .555,0) .1. I Ill A .h ,tS, \*, >
I gust l Isuis il., i-sirs.gi winI, 1 'nlk'nun will I ha\e, eii-eplkinal ft-. hut wv, l.aru'o l.si 'paoc lo pat nluriip I" oIl'Illi l I I II:Mil-NI;' : .> 51111. II '51 1.1 ll n Hi... ''f.l i iilhaono it-I 1 lloIsu ,i..il ,t k HinN .' i.'s'r.I
ilf'tina- .
'ol"'h ,. H'lure (joi"l| (lo tin'Ir |irt Hie .Irak. tint II U hy tl,1 you not niaki. .*i|.Inlnt 41"..annln' .' ll", tin.. A Sr,.. A.. 11IlKWII Ixill,-.' S', 'sss'l in nil., I 555'5,5 i I IllHWlli
\ .
mill \Infltinniuliiin iilitiearor.iipll"lt' a. 'is, I I. ,1.'i f .
liii- c | lln i
lull .illcii. I KIIIII., m '. 5,55 ..55555 iIhe .
.. Mr. "II ,. M ,, .., ,. ,
'uhsuu. 'I'r are aliitly, ">ixiiniioilnlioni .in.' suss'ynfen Mi.l "in '.. .f KloM sept55 hi .1' .1. .1 I I t.rIMuM ''a 55!
ainltjlM.iiiiii gust el. ;' will npipunl. f.i, loin', rl I knownwoiHi --.----- 1,1lnl.'n.1' tilrosl, S ''.. .. ;'ii..l. ''ussr. blniMlf to .I" S .In,". .... lisa I) I I ', UI IllS n,
l '.' M Irs. \Vin.l.iwMuiili.nx al 'lortuxa for | '.r"I, \r. .the, I voli. of Ihi. ,.sIllS .. ,
I. tin .h. v-li''1'' uml, lull'Kiln mush, lke. noiloiihl % I tltll. T. Ili-ail .. .. Ih..w.rl""l. n S 5'si. 555, .. \. "50515l's" i."s's( s'sIItss5
Mr
w In IHHim
> a i..",h.l.t" for Hie olll 55.us f 1'onoltiin ..s .1; I''N'I., ..1',' .5" P 5lssS'i u |51 '5151,1 l MI.
.
will kinlil.. up. In .holt ..r'r. a I the ; lerlain ) '* |101,|" P.s's, a.. lln. a 5sl Illullluwk H' I.. '.1 lily ,5 II I,
.ML'' ,iKiUmunl .lollu I 'Isintu' ', "tush., I HIP lu MirKln (IsO (,hair. .Inn' .I"'I".t"I' .Ih. ". | riuti 'nib ,nl, of ",'hinil,, Ih.UioroiiKb ,. > it nilium I
/ ( mo.l Im.rat.it e bii.ine.. II. \ .HI |ti's, ) l.a. ilo >on nol'r I I'.1'. I '. 5 till';. ,Ii"ss5ssl.t| l Is 'Hiiliir, kiiim. 555515 HI, m, n ,, ,, 1
ol I ll) i.l.IrM gui i In Ihe, 1t.nne.atr
I .1..1. \
,Irs-S ghisi uuiuu.I nni us. 155555( ,pa.* mar In lurluitai, .thai IIsgoushsl r".II"oJ..I.| "hi' "llllvo[ minniple I 1,1.1"1 ,.,. h'' ., a.\ 155,5 ,,rsnd lMli.liii, W I.. Mil,I,MlI SS
I ,In ., I tugs iii i'uu.uu-s"-suuuu, I |Ih) >li lun. In, lilllo for Tho ( '0511",ly ('omnili.ioiirra.. whin ,in),Inmint aa a aulrsor i 11..1.11.1., I | '.l ft.ra.HH. HUM '..r".II'.I"I"( ",1 aukuniuenl. I'S' 4 ,, ,, ., I .
littallest'' Man I& N 'mill Ilor gigh. l "very I""vollrleo II. lIt,. ynu *'* huar.l M.Hn.l. inunlnii .1 |11'S 11"11'i iilri. klm ionIkl r M tlIKh:r. silo; .oi as g 'sip is's' I 'rNS,

pit .liiijijl-l";:,: i I llironclioiil I ;: lljo mil'i hem' (.i..1 at thai .1.lln. I.I.II11.0 roKi.lralion. Hal IOW. huto.k-iiik'l, I .li willnlraw' mv .....eaa ,. nl )onr, ......II''s.rh .Ikan. ,....15.1is. ....... in kia. kihlv lo ill.karxe Ilu. I .". 11I...1..,".. .... .. S 55.tlltS.ho'wa. Willis

Juriil" hiss ri'iti.tration olln-er. a lot .I a an.lnl.il.( for CuunlyJ: 'ollei'lor of ., nk-lil' I in, .>il.n.urorT | .lulk.oflke. sidle" ,Ii a IM) S'sIsslo'o.l.S.. Mr. A. SI' llussos's In ,e sip I s ml.tl .
I"tlo. ,, ,
I'.ic I .I.r. .5101 pS"a.lsrr 5 .415' 5 5', 5,11' 5 555,
-- IIIK: Mt)% IIul'. l>.:M K'\S fH. name all'h Lel Sir lists ll.l, ami. I"r"'I'Y re.H>ilfnlly, \ ,". sir, Illiink' I .. manner \'. n'>|H'i' '5,5,55 )S'55r151' ISs.' ,, 5,, ( SI 55',
0riSs SitS' I sia "" t .5
'.'' CiM-; ,\Sl. F \..\ \''; IT IIIn -;- silos| m list of name' on. 55't !Is'. I l.wa. Mr. limit. ,.'') ).. .' Mr. 1',.- .1 (t;".. c W..I. irHi Ilii, ..IU, ,. ..1. fat.Mt I l. l, s ,u i : t t ,1,
55jj
>iti-; \ iu i \nn;. 1 tsr oiml 1I< kt'tlai IB lhi> tIfl.l ..mnllhj 11..1'1..1. ,
,
; w', urainif' what wa. HM .. aHtn hi. -- -- ussr"., 17.til;> .
.
:I 1h sussun: v (:'nii.liliillon: .:, In | niniIn. I ; Knlitlilttol lstlar". I.r.."... Sons lln .are a 1..lmal) "t..el Mil."KIN Ml I ". .. ..I Illl 1'111,HIlii \.|1'1..1.I. lln Tbi IKiM Hi ,,ld 1111. I s.nI, ii151'iltIl'., .. ..
: I her II .' .lai. 1'1 I. i i. l i i Is .5,0 .1 in
,
.. ,
III, "h. .
ft. .tli ill I ( M Ml III iii's -I 5' i I ll.lb. V' .i l-ilYly W Mr nt ul ( 'ovum. -. ,, ,, ', ;
'sisls'Si UMI knmw ala.sagl'ls' uvIs ,
I. .55 5 Ii Ss $45 sh' ,,
,: ';i..u: ,u- 5sS's I.""u oil that the .tsu. 'Inker lookllnir Mr. W. .1.I Wllli.,,. .,.,1 I 'lamilrreInrnoil :r.l'I. I.. I. : hI. ,, 5 ,
g I' ) I'U'I /KI I csnlsSS 5 Is ,, ,,
I IkeI is. 'st I ( 5 ,
ftelolwr 'JO. S
IHv Wr-i ( Lt. fiia-l..n.1.| Hi. mil* In al.l I I. s IIIUP i ti. like pk'''lire in aiiminn, m 5 ss S '
,. ,,, gust' 'h Inun llnir mijonrii. .11.oon 1"1' .1.. 1.1'5. ., ,,, , ,
,. I I'.u'su. :" .' hell Isi. then, .. 1.n s,5 ,,, ,,,,,slit's's.
I .111 I of I"M" eounli nami. nu .1.1. I.I ni in. I. il .1 I 1 l It'| inn. II. .w .lohnO .. 1's55sstta ., .
I." ", ... "t 'I.j u 'I'.t Hill ,lln. usual I I t. pnhlh that Mi I' Connor/ I' p'r 515,5 '" ,,.s ,, ,55 ''jr ''' ,'
11..1. : ,
.1"1 s'lruouisly inn enllon lonUv. t .1.I IM i. a nluui'r, In. the WO.H! plk, ami laouuhl Iki. HI..k sot) I oslo-..kih tooth a.'arsals.s.oru'o.Jhrlu l | mil known 'r,. 5' I,.t'rus"iss'i t'I iilli.l BUI. 'I
I I' fatitrihl 5. llninopk '
\\.1' 1".1. ."nnn |1..1,1.1.. Prier hnlkjil, I.i l iso broiijihl .ul. h.. Inui iiowileil, wllli' (.enple, from II. U .. hi.sos.r hgsrlI.Iy I' I.. 'atsrruss5, ,1 r: r' '55.51 5 I'll'S,,S 5' 5' 5
ilnoi 1 of 'tin I In inncra! ami, C5155555)' ,. of .Ihi., i 'in U 5lt55 xh IOIIK ami
II. *k ntT s A5s551, Is's
|u"
55 .srisi
It u-mugs. IM r. "I.a".1| su'sssoss ( eourlholnii I.. tM. % tllttl S.o'lsl.I.I'lisi' h'lliVk"
:, ink u ailc.la< .eiiilary.I I 11 I ha IN" '" sliongrul! ilnil ihenular| In .-ion. I .In*"I >.ii..1.|>. llw .(...air. m.nn. ".fill lisa lalion with, tin Ulln. .1..1 Mr .\ ,, : :'

A '.oniai.| .nt riiiima, i-t will -" rv.MM I ''s't 51, A. I h'mul rill. ahcriB iioinin ,I.-. I In'us'."nil.' are, I Ins ;lug In make a ilial 'i'isiott-iv, 'the trial ol Mi'line, hays' 11.' I 1515'. ". I... .'suS...nloil I s.tssss..I him, I ; : MNMs: hoilHim sml 5 ', ,', Is visit .5 5's, ,,. '
) s.i'I'i' 5
''lhl ,Pus.I .lu JlV ,\. l Iih- ,1 I I- .I P. Mi.nni for the M naloMi.on with Ihv pulili.( dl', Ihc .Isss'. h.w. I Mil lam" ami I I S .., lor Ih.I".I"r, Mr, ll.iay .".. WhsI rosos4 Itrlskl.' I lieiis all)| with lln ti.UKiH.itl S oinliale us |1'11" olh i. iHi.iirpaMil '. 55,1 5 , ,',,, ,.a' ,
,.5,15', I Moil u .. No. .1, |'".l.lovunit a..l.lanl( eililor of IkeI "Ili. .111 losililirs |,rail lull, o.ln. a S I'M S "V.. ,
i ,
I".rl" S
of I 'so rh' 5
I.J I h'us....ml ..1., soiu II .eM>r, 151,1ssau.i evir.i.on I oilier fiol llnmliol.ofilollar.ha. 111.-I 11.,.",1 1.1"Wi.lm..la. WAs woiPlakin II..h.I., ( I. ,.ill"'N.I.III"| H bUhlunlka, Mm .n.kel.a iililon ."al have .n I."hl.h. lion. llnim..oiii.o. In,'lii.l,.. Matinmall. 'ss' 1,5 sI' o ', g 3

l.uorxe II. C"'airy for .ii,. ai.oinl.lt In the 1..1 l weik learns ) I Hi wlllaolkll ) onr IVnninn.hlp 1..1..1..1. I I lots vhs, s 0,555(5, 55, tI.
nCIItfsbe rfI IsIi. leCJ.lint up. I.,'h.I"1, a jury.. .".1 .u"ill,1. ,| )h. Tli.ir.lnn, l I.|..klMhlMH .. 1"1. .ml < \ Ii. S. .'os S 5ii",,, 0'S ha' ,, asS'i,5551a
In irs 'I
mainlamlnmlnkite Ikn.kk.ipinii toini.lnaM "
lIsa S
C'. ,lam; I Lill. l'ail) lo iromliunl' lieputiln: Ii a.I- -. ,
|" ,. hal" ni
Hit 1 I ike no i i "" """" "
'IN"|
jilt aui' ) .
hUt "r.II "IHI hear "II"K
,
t.rr.r. l''. ,' for t '. waieuI .. ynu aaylnnl) ibr 'KM'n .\, I ) e. Hank. .",, Work I Ih..
prapatith I'd I ..M.' h.A"I.I) 01. I.) a cuts"Is ol. the M.I"I.I.I''rr 1 iii, ,'.."e.'. "I Iu..... \ ''II.. ''',,' iw k hi. Iwlb ,iloHi. Ma Hiri.nl > .1 I ullr haml.. will IM'Slsl'I 1. wi an' -nnIke '. 1"1.. I slsu'I 155i15rs5slsiui. 555 t

r"f."itl .w... I t",1:i;: ; llrown, s ,., .,ssler. ami hrh poinlniiailoii. toiwrure Iho noiuiiialionul .. .",11'1.1"1 wire 1. I. ilifuiMt, 'I'. I ,"... a. .. ails soil...' vro. I'U".I"llsua (sIr Uniinnvh 11".11 Hoikmaniien.l., su'sgsr p Oir I ......151 ig'sisII

1"", I I'," Ki' hs kil 515,1lss555t1b155'15 an I MJJ \1".,; 'Iliu 1.1. attorney, ,.. ,. ,, ss'siss ,, ,,, ,
of nia.k t ni puhlli an Ii II I.. 'lw..I"X| Hh .Ih. ootsarhustr.ssl'5,5,5 '5, I oin, 11".1. 'ls'i'Mss5'hshs''uolrss 1 5. '
it ii.ller'or in.loma. |
m I1 Jill |
"i. IM I.: i on.lm Ii il I .'prim .'" ". 'I I he i ourlIJ.ilii ,\,. Ml. U \ .IIr ... I,,, I,,,, .,. 5s. h, S 5. 5" ',t,' SI'S, ,, 55 5 -
.,I".,.,.lii.>. 'I there were .1.10".1"I ( Ssrgrsu 1'lal.or. hae I." I aol .
III I will U 1. T ... Sigh". .. Slrlsa. .1. IkN.I. limn, almnl n wet ka 'I olalio.l ,, ,, ,,, ,
Oiiui.ountul. 1.011" .lu.l iniMin* ireful Twe"y.r in ilo.ei-ominunion, wllli 1..IN.II"1 a 11515. alan' of haIl... alio linnorp.1 I \.J. \ .. : fl I. (sir II ". f-t,u- S .5 55 55 4, 55I

.1.intfi. ." lln u' .lit f.Io.r tin-" .w la!"Inj |.arl wi'r olll.T liohlnr I imnoiial. .in oiiin uf Ilii' ... .I.II. 'tin. ,url hmiM. ly lush Ir alii.'mlameNivir tislosaweo'q.shSo. ', I', I lLs.a,55ail.sss's'. ... ".1.1.... 11,1 sis's. list l.s'lissg' 1.1. rMnilar.kiiiItoanl I ss'ssis,',5,0, 'I'S'5 se,. '" ,5,,, Mu ,,,5., ,' 5ss'.s's
irrjml lorrhligkl; .1. H. .'hlsmss.iaha. Un.kinK, Ibmk., l'ls' till s
| I I'r. VII i I I 1'1.,1 wan a ,pa- iHlun, wig there mom Istnlnsi 1. .o..aayvh \t. .la. kMn I 'alhonn. I Iki-rll rianklliiUaknlla ..
I .
u.ika. iHirinx no use>IIII LaSer lists 5 sly. \\ e I ton"' our infoi, in iiisuso. I 'oik' Ilk Iho .
S ,I h. of the ( Of Is's'l'l nMinli.kil In Ihi llasil.oo. .a.knl' .II.H.roHd WI, IM ) H.I.Knlniili 1'11..1( KII w kltfki enliniinn.
.. will nl I' lo Iilhl plain I In 'I| sip lseisslas I oIls'. MM,'n .. .
lii tin 'i 'us my prauiie In I ussus l arv of > we sal, xlve I Ils l. .. 1".li. ailmlili.l Moill
r
| ,
'allhilha' lal. tilal Ms.lMslioo| to .I. .
any !I. .Is'll'ssssss
m. Shlhssis .
''dim u_ _. _i Z: I''ansiI" ,Si".. .,hs'r sireOver ..(M" 1..iI.1| of the Isortits. w ho::....in.,,1 I.hr. mom) .hire.; the juiv ami ilhl .r.lhIolIml 11. I I.' not riuxiul.r .,..a "|,MIIMIhi ,Ion. I 115. Niw men, ../*.1.1,,.' .sp.ss'1.i .... i ..i.nil i al. any... Him.. lilnartiinii.e tM ii I I' UK U M.K, SIHI S ,

Uiioiii.li,, II.atricla, .1..1"| wirenM.lo I ; lln. ithlinoe. 5, .Inn *.k l lII IMP hum unaranliiil ALL CYES riTTEOAI
al.i" I '" lln Uilnuiih .hlh. usn. Mill .1 III.I, Wllk 12 Will' 4:1:! .
.
ml''II.I'' ,1.IIIu' Jaulsaoa Major % lll. tllll I .km.. l'slsssrl.lIs.ssl. iis.si, OIL
In aflultI: \
>
""al I l In a guest iuanlily, H.I you think thai a |ailili ., ho.1. A '. .
| 1..ly I 'I".k' 'I INIIMtl l 'Si
1'1., hisshhu' 1.1. I llnlma. the, Male, 1"1"1 ,11.1 i | uilliiK 'ls'sS'hhssk' Niiiil,t tor live HUM 411"
.. anil'. Ilhii.i ami I.Uer rinminir, Mjrnor All 1"1.| tIc, ", ....llii. li.l. aome I". Its wa.foll'iweil Ju.le| ..U.I''.f.,.Mr. M..ll.wy os.'l.rp| .M :ill, iu iwo IM win. .'l
5 fuIg .
.. ,
"I. ,1, huatn to linhnioml, I. U m,. llelhil, s'llalssgIslS|| I'nl, I 050 In. .IM. W. A.
D'ALEMJERTE.S
i iiamlknlIki
of Mirianna. ..
Isi.ruls-r.. t "xriM l.mtr .lion that S"" ifl"l. i. n'""". iln,|' I I;ani| : w Why, ye.Mr l..k.. .\.Ih." l'l .tin Iii .1. wivk,
Illake : I : '
bbtuusriislvusr ; i Ala
( O ;
,
I .. I'hokl I' I.. I 1./| I I'inr. .iihjiil, with i ; ",. :ahiliiv. llul.lilna.Hi. ,lHl I ) Mr, H.I ..m.lhiri. ,I/in "fIsls will s.u. 'U'lh'I"' "", %$ U'S.s ,,
.
in '. 1.1..1" /: ami Mnor Iliveni .I Iheifuaior pml (sInus. they were ml on Hit I '... l S hin aljoniniil. I '' ilinuiiAflil ; rula.w *ay .. J SIsal. hoe. I. amIMI. ; ,'".>. I v ,i..,,, u,,,, ,,' ,

1,1., n _. .. ,hsu,5fl5( inxiple The .1'.1, ",..". rrliirH., hire not been re-rrilIi | >. I limner. Mr. I',.rrenol, look tin .,.hi.. ,,.*."f k .,a *...I.".I akalMrTl. .,us5is'soullst "I".It.,1 i I 1.> :k'.I I1.."., ,,la. 'Ia. Illl .. llltl.l'I ;. i 5' 'lii S,,, ,, ,,,, 5, 5 ''5,5, 55,5 5 555

PIANO I.I.: .( ) IN **. .' ""I.u.lul.I ..II.y tin ir nw r. Insist Ii vol..r.ra olo'u't! ) We kav." often heanl MiCirrnol .s.sws'eilP" ri,. 'r.Is's5 sill of : ,, 'IBitflB'E

I Ii;I. E:. Itavao .,. slobriuscls I ; '|nak, km nivnr keanl 1 hiMr : I 1'1.\ i.i Ill '. awl SI,.. laklnu oil'1 of
"lill.II", ''nl I sit ass nmiMlvrIlnil.ki4 oay : : \ : :: :: :=I
.
shut's' .ss-o .11" 0 511,555, 1$ from |roprleui I t i".I..V..j I
4.I4III4.I: : 4.4HI4H. ilex'Honda 11 h.' ililT.' 'nl I.Ib I.. .lu'\' .ssh'sirlI.ss, .,. / r
-n n Ilstts I SHOP.it.
pro h. .
hi othiussit.1.So. ) sr. ,
Ihe pnkllc ..11. boa ,larxil .
'I In re are now \ ..., C "..t aroe Ion) t.I Mr Hun... SIo.ihs'saoyliooti'essia .1 .. I" 1.1'' .

TEACHER OF PIANO FORTE 1. of, our ilu', :117 pupil illtrihutul *. 'm.. mWr ""', aol ilon I In Imlhloe.1 ,. J" ) ; .U..". p niKUi.l I ,..Ui". I hon.- Mr, Mill, ." wa. .|*>..U.K'r Ossll'bkroaWaoslst..sra .. will a. I"'vlli S'
toi Is' I' nt all, Mmli h..1| .Ienir I hI 0' Ihissis's IOMW lealloros I,, 'I'U < > : t
AI'I'IIHI' I I'. l'. ""\ a* : Into ..1"1 U ."" wiii! .| 'Unl rhomb. IvrylltlkMr .I Jill t/N'.I.lh/| A.M.
I .
.1.. ( Ink IjKiu Iii. .ls.sss' sass iMhiiu | "inlf Mr, amlweiai.alii 'I lln. is, PrIor) of Wa .Iki. .riMUMillnnleill.in Isis .llw *. wllli ti.it .1 I HI' ',
.
.I'IN-Vi III 1 \ : i Mlll.l I lbs. (;his,K 8, nine pupil.' 0 gruhu, 7. nineteen >1 S ) ass IIat '\.11. sls'slhoslsI'| Wsftor.sssa.' | Ha Iso no.. )I"" Hheriilan .I' ".f. I.." tli'irii awl/.I.. i liriut'tH .Sy '//, l 'UMrlll, '5,5,, i' ': l H '

:_ pupil "."111 tt in (isa, Itt ,. hi. (Htwir ui v.' |iru.i n ..ii.: lulln (.51.l I lulu* ikniunl: ; manner /lie: ail: ...,1.I .'.' ...b.1 rn-unil. 50k-wIt I'. i.nliwi ami I loiiiin. .n of hi.. lollowernwoip.l .r >5 call,.. ...C".U., .,. lliill> ..It i ."".lotsltii'o I I1 li | ..In. I, ,1.4, I I.. 1,1 i 1 i iUlir.i

I 11 ) '.us hiss'gus.I irle.1 UilllamI'" tlasIsa.| 'lauKhll Isy .I'I"ol.al| 1..1.I ..|tanks. "lost lnaM> l.aH' l I" in in. sirs| ...'I ISo jury. lor, an kniiramlihalf 0 5501.555. .ISo aoso' III 5 lo. ami ..nllinil. I .it foilIV I hMUwnwIilnl .. I" ,...M' lIt i.l.lt.1.I 'l rl i i'i. I I| "' 'S's I l i I

|.ii..l lln.41 IH .".. gust, sis MI. VmHill | .kiaili' al vulygrade allunliveThe ..iI II,.. time ilnl not teem ten ,. 'b...... WkiM .er a .. |list ... ,., Hu ami Hi. .nninmlii. ,I' site .r ""' Iwiih. .iiUihiiiK HUM:,: .i, I.! : -I, I .i, I : : : ,'

,.1" ." lust H (".. gust. ...1) I(1,5 I rinlt.throepuplla ; lIsts. .-- ,hi"'.. Vtluu ht 1,1.1.1. hi. ..*iakIhr ernwil fewMraM) .,., Iki' Ajiaiki. fuptnn.l I Ml 55,. amitime ross .1... llSsirulsy" ulrlng inn'.lilidw is 055 ..5S I s' .' 5, 51 '' ts5. ''s ,, ,i ,,,

ae2VlfI ''U 1'"I.i. ".klll I. i. t.. iinMuu U for Col so". I II.IVI.IMIHiiillierir.1 word, I kiiriiiuii. ..."I..h", .5. foil. Mirion rlalilsi.lti >n> im.lii IIMI, In 'Shy ii' mnl .i/r
< I lNnit_ .ll I.. .
| | 'u. tie I nlon | | M.'hlnl I: : i."I"r" .. Its. ,, ,,iS,,, ,, ,,,, ,
11.1' *, taught' Ml. *> I In.lrkl are > tr> iliniintf 'P. Were i"li"l I... 1. lu. Mil. iMtoMkillu IM.. 'I, ll .1 tu.l / /.., I,,, I 11'1.'I..i.i is 5 I'd '1' s

.I I I. MI.phi.n. baa, 0",1"1., ..lorei ",.d" I. lhlily-.li puplla 1''K.lly, an.I llmre \i. ot,'r> I.it' ilion ol 1..1 ,,,I,,, "J), Miltonaro4i I" '.. .... gsowS till. .. .,.1 I iigs'rl 'elSiOhsit.| .ml ii.. ..SS '' iIs, S It

i. No, ansi '. l li I". lhoniinu| : Kraie.1. llltylpnpila ,, Imreawl I majoriiv, r--imki: lash. illKmliml ami. atern, amiNearly T. I think nut. 'il I of a.. I ol k.Nlh'..,S tHiKft fr I ''" .nl 'l.ni'K ',u"""".,' lb '11551W 5'fllsuhflu

i :11'"I.rox: .t.l. ) li.I,1 Mr. VV llmm urah2IhraI l < ounl) i. rapUly, ...i i',h'l from Harimlkloli if not ..ol) soisssi.ssl| any w. tt'*.lu. .'...Iki *ui-kMiit ,iainaluiilnji lii Im uiUHregale' at tin. iloor "I Ike S liasa oriliil"' llw Uryn.l tal.li, ul tuHH'li'llK.

.55'i. ,,1.1" ..1|| &nsu.I.lo Still the k.nlMm tauchl by ; ira.e, ami i it prokaMuthat I"'I' 'dial ka.l guilse Ulor. Ami nUhl InbHnk 4s5sss) the j I lra HOHM al. the i .km. ol porl.iriuinea Ill: IM W'.lM ( Ml 1'
|
s '". I'ill sisal .wfir yourmliri.Why I ".. nlioii ht U |.nl.| /uhllit (1'.vi.I.. will ,'.,) il--Tim. .In-,.ami, heati, .il lnkl.arKum.nlwe |Iwe *,IH| hooaossy uf 'IM, Mi UII.I"l | .r iiui "....1 .,.n' |IN". i1riz1ip.
I. I I. I ami
I' woml ne' .. that. hits .hl.I] ) ".I'I"'' HH I Is' griwlly l l .
MU Mai"lay ; 11. I IIIOH lag mlily imaifino Iris T I a.sssa5Inmsl4| ) 51'i| |1.1'1.1, lit

do you ;n-d--; en for Sash by Mi,. MrMillan i iI 1'he Tlmc.-L'ulon. .u.iial, write al lisp kar iiMil.l *liu".l loch l ,II,. Mr.I'u'. H ku ...p-akkW ._ thf ill |mlii| form .ul.l' I" ,.lie .|ioto let ;i. I ai H:l lllTi: : Iii n.lIllavr S > HIT*. Wilt,-

:1''I.I.IIII I.?. IrrlliiK Ik 1 Ir link, AH, lu.lru.Ikti. In alialii. tin. nnl.aiwiirUy .. | .unlrlr. Smu.l.wUli.r.M .
when a for 75ctMPitH > ( haa J5 Pl'h1'La"tt il islliorlal wilhoni any rilereuor ,Sst,4.s losS iosls.u.al Sssssan 5a S SalOs.5.55. .. Ii | : .i'' 55"
you can buy pair II. I the sstsare Ii. Joe .. 1 l l's ...",., Iliu .. '- p-"im 5 u > .5 ,
J''I" .
'I Iki iowill.ui .
,.lvl.1 Ml5s.ItO.ooos.so5. w** .
; ,nj nolloiihaIJpuilU '
.I.
I of ,11"1
Mi" h hai Ike lutl or
t Mill ? fcl UK .1.
___ .1.. I "". "".n n a Ijoiirnml l r 505 ..hsa I steed aosh ,laagusa.-: I oes'Ial5i n.rfl.iilik ami lln. < ruwil .
| ail I I. laiihl|| ( k) M ham ."II.11"1" In know the trull, .np-r| seIrnsk Hie |I'uir tannin ; u 55555 '5 55,5,., 55 5. '5.5 ,, ii 5 Siss4,,,'
A.I .
.\ ,lu -k lot I I Irs-s, gust.. 1'.1 l lI nil.r Mr Mol"*, kiilkhi uiktfcau mkl attention Is .rlie.. whoorusloavo.stt "MM..t I UK MIIHI' ISO I Sit. Ii"| ,, ,
"I Wolfe. Tin I IlsyhIesu .I a ( "u.aiiil Iho ...1.",* awallml breaihle' p tsi I kl111 5 i'Sa( 5.' IM; _. ,.. ,
".Malaol I mrt. .1. ., ripilon" ju.l reIrnnk. (.a'iue 01 Iul.huii. .I 10 |fi .!.llrii.iIkenailmy of th* renlhl ISis I I. tt00. I.... si amuSes ..'. | I .|1..1..h-I. llMtlllMlllllllt I...imii "pe.... AU. J.u 5 11 5 IN*.. ,%u lS.SIu, o s45 I 50555 ," ttl'' 5 ,,
". I Iis c' 1 i ear> .muili iruwJnJ. Uolk I'I.r. vote In ruambiaHI ; ('lcsk: : .Iowi, rraT I. follow. : 'ISa, .. norally atlr*.! MI. I MI flingUI .IniH Earth I umiMiit Hi,,I, !,., (11,4|l, lidS ,

".1 hy u' Ir I. .,. |hallS.| ..abii-iu. for I... happy : %1II *' HtJ H JilltlUNTke ,I Ihe Jur) Slot.) tIe 1 tl..fnii.Uiil.. notyuilit T. to U.. IIIIIMH 55 *(. Ar. ( ..1.-,.. Iwiltr. uionili.tr .S Ml Hi 5, l" ,"ill" ,", | .ss', 55|,,rTr 5 |", ." ,,

.. "npalnil"mail. ) ami .il. '', day "I... they may eater tin were.parlou lint. Jotkua W JonUn, of .. Ikem w s.s"as-ra I kamlliaklliK \ .**il>a II 4fnvkkiii .. lk> l"-ll_> ttf Ur IV.M.UIU .1. 1.. I.kwl 1." ... ..llv limo lu.liH.lluH '>ll I is 1.1, i ,,I IIIIIN 555,555|| |
IHll ItllHtlU'.1} IIIi 4
5.Ii,. |I' Hid' I ht lokn 'Ikoinpwin, I..v. ..I oouiforUWe ".I..r (I.e Alabama oufennro, M .: I hur.I..... fiw""ohl '..Ihe ilu |1..1.1 not rruocuia'rtllatiisetly amiIkiir Hut. kUMMi Ik** hoitMi hi.. ,.. bills .'.' IhlIl.. II\TH-I" llr. : .. ., a .". ibai slid) nni .'os., .,' ini. I I H ii. II siSI'st.lw .
'5,55-us t.tiu.'t. '
--. ._-. .- inw one,_ _ p iussth. | .1 ki* rt.Ulem- ...,,*..1' IHII we Iklnk *oin,on* Ii ..b, '"I'o..x h'auirnsO, niuMn fur aossrral ..,.. M lu I IVMHMMWttl

J..irs'. ..lw.1 car kwl 5.1Hr'.iiu. l AititiStlo ., .1.en tbe I >tb I. Ibis will : ul MniuHii. >K alx.ul ..I"L awl ),. ..'''. .." SOaIal5.llOslaaSssSI'sw A U. II. \IJrH: : "' 1 Uklllg I.. /as itt I lion R. H. Fries
\Mi Ala.
si.i h'>" wa* ".. iu a slI.5: hay. :
)1.lk Ins. t.I"-I.s11h3.Ililgipui'. "I -1-h. Inform'. the puLIk lat real wILls re nl by assay vk 'N ..1..1' pave. the emplknl writer.r, who SIu.Uoaiaa.. ,. ,. ". d lOW I ..._ :"i.1; m In,.rlt ,'|:iu. V I .
.1..11..1. ..r.ljtd bcarj thIs venerable awl 0.4. k.- A k.l ul itrnlk-ni.. l4M'lll'> -llt-l <| | \t
.. In IsIs new *l" kef.ent. taw anI .l ltni 1'| rw. UIMTw .a. *lu> by MlCTlM tin .1. .v HIM'IIU of ih.ll

Ill rin.Mblu.IUl* ,I failhinl mluUu-r .f krl.i at UII H... wi ir Mulewr.1. .Ilu ,*nin }-.'.. ,. u. No.PseSaoooadUll! .ll1 .1 1.11' .nb' ..1.11. fi.rWumkH $ ':IvU : oil III) I'lltl I S 4. l\ tl I till .I l_ |
Tinik Miami f.MK.-e.uk.Ml ..1! .. .awl Ik.) I. lirwind .Ikl. Male iwlimi for tkrw year blot l. l**. S | M.Mn awl "tkr |H,ihU. a.h'rheap lip) J..T.. .. Hyru. obi h w ssotcrp n>:7'| l .i 11,1mr
oouui .
I lIed H.,nr I.. -.. .tshly., .rurul.lilu ..ooil, wbkk i Is tin IIUH.I.omplllrm. 1..n. amp ) UowliyM'Kc. .b .. ..*........S wan. ewlli.* |.rotu.kw tl .. 'i"l.. t (null ". mulxirliiM I'l.\o 55 5,4 5 pg "p 5s S'Itas.t.k

I,"" I. I.Hkl I'.'- I. .! l" olso 'I. ibis' limo iIltSili'l. I ... .-( lain wenkchlorpruntil wo,0i.*uwr. idsi|. .I II. ItblOVr. *.I .uPkJi.1 :' min.bio.| ,,Pl
.. -- lululmtHl fur II. < Ik* IrM I* Hi. AnsI tili i
kcatiourt .
,
itsossitair IM an SIoepss.speotat :
I I'imi.l., ... LLrfiltr.. t.r t.It. .I.I l.r, my | 'i
I. ." 01)1" I. killing< IIIUTKC lloime lh r J. 1'1. Iboo5.ll" .. I.,ri"Sr. Mkl b> Y, %JWIlllaoao |
10 .
h_ ft w | .I"r. I' .. II 0.1451." 0 5,1si
"us.I i h i .. la'' v..n 1..1 a aasI hi lavIo.' ls.at.hto1JrruaIaao-Pi'tloosiS5'iIlI5t-j. .lit aw billet I tier rise IrkNl Ikl. Osi u4aaootb I Lion Input "II"'. I.rk I. en $asl| ivilu.lil arts r ,, "ui
asawIai l. IMi's'i 5
.5- .u t." ..4. uni ii-, .situ and of l tot I ruuliua. II i. a KMul.k name, *.,11 runrl. I l'ii | |llama. k .Ik* iiaiw lni.ll| *".1 rrMHi.tblf 5 nil, ,, .I II will |.'.giotol lli.ir yes .. PoiUtssS"r ,,

I "I i -.I. I., I .. i Itro-naliain ,Upukllc; to nil aol e.aaiiue Ik** ass, have been Itken froo llw tak aJar "j... I 5,0, *l'niS._ II. .sham. x ... is i.'i 0 fun A .k f"r ilfou I .Ul. ". ... |St 0 llw .I..1 IiWIlStS S h ",
latis' buu.uo..
'
You can boy planedLum.her (I C..1rebaohtguttl5r"ssl2 l of t.I.I. Tkm U a >mt *lr) I It'li'5'a i..:mil ooui w15o i. .*005001Ito. woe root.ia I I'. tisalu'' s '' S 5. ( si
I I .. tan buy Ceiling far O ', $ ( ,
for cash at X.n"'I. "rU thusasa00rk' 4* M | *' N'soe4re0,50 's.o.Ot.'t.laeda S J : ', ,
.l
cheaper r .. N*>ljr' I I t. | f .i IIJ'I
.1.1 hack .f irPbl IUwhuu r>ra Its slims
ovate I' nut pvUiiliu >* u" blo 1151l4'gJtgI '
1.000 fatS Millrun .
.
lump" i' Incni
Pitt's Mill than other '" alaaflaE JeroHimaTkc M. M.m*. tat 0ao5. S Uf upu's! ..1 r i
.nJ 51 "I'U .. I as. arli. I. *. I. key |lWo'dr's amllilal, I lor ..uui, ) ." ,' .ot ,, s .5'

place in town. .I i-lsss Merrill ami \Hen llartl)'. 'two'uari"l I lory of Mint J.-ronlm .I S kiurr. .sslslrliolltsJ ky lie /, U./._.. .... i's's ..wl ...1 I via.' s'l,li..n.w.n, Si I I kit tl" .1.,.,",. |hIn' ..nli.l.I.i ", .s i j i KWlu
-- .sjlhsasr 5pi'l .5". ..soil sos.prssg.ois ,. .1 h A I I Ui.., *.
Il' t ". I 1. nol lrw.1 H',ilham. lln n.. ,. I..v. II. lui-i nni "NHriw I"". U M.IUw> We will ... mOlt. .... ",t'" is 5 1'.1. :. !I' ill'' II","'n.fl 55. ..1"I ".,., .f *

I- 'sh l 1"a" L.* gist ,1. '' \ .. 'Ihur-lat ,niKki,' ,luring I .1. 'sea. ,5' ...1. HM' kHIcr iso) reply us.i.s ,. ,Isitsius.. I"..I. s,. s ,5' I...,., .. .1 i II-! s .. S ., ""W" .' ...".1. '. I kII

,, ,.a.I l J' ..fcoc41Hl i. list hht' l 1."bl. an.' 1.1.1 5 H I. s S ,, ,. ,, I'',, "' I ',
5 I 'II-I "il il*.> "us'I I, ll, "I r llartlt .. 5., 5 5 55".la.alay'a i.s.o.SI I.,.." '. ,5 5.l 5. 1' .I ." .., "" "" II

.. ,, '.. I ..Molingl! "'11'i / 'is's' '' .. .., .." ," .. .
5 5. ,., "Is I U'I'" .III. M. .il .' .. ...r. O. 45 ''s .. ", S SIs I. '
%t' k > I" I
._ >
.
,( WIHIWI. will, I .,11 M.rnl mm 1. .. I '.1 .MI! I'otslIra. ; ."' , i.". > I MlII

'csi.Isisgy..gi' ..." ." 1"I otitssntlgui. M *. .srr.Imy&sau ... i. .nI' s ...... i tie Iplo. i I ka|. ot .kuM ttuu-4: .lt5.lssas..a.' / ." ,, .' H ,, \ I ... willow ,. ," I 11 itIr I '' 5 S I aosls'o"sslp V .Ml

,' u (trk.assS.i."55 wrU. |I I la, ""a c > haislnsitbaOMb stslgrn S .a, I., UIsuI& (:
.
,.,1... at Ilagartlu. J wa. iarie4 Ov.I I. 'lbs BUt .. oJIslsu.ss; (54, 5 ,s.ssi ia'pat, .o-t( 5..
I : .
.
--C' : < -

; TT T .
sS [ : .c _". .- .,,. .
'

i .

''I -

-
,

OVtRWOHK hl.II'I I I I I I,r.i ,\\.I.I I HIT. I i III""I.I BLOOD AND MONEY. KMl.lli' Or I, xli'iR Hr' *yHiH: 4.. ISTOIMOJES
TMt KINO" or ABYSSINIA' IN fO'

\. 1 1..1 I I "' I ., ll IMl I- .. .. .
.
I I' .1'' 'h ,

Aa rll.ti of ",.>..,m.> KM.'"I"rraiml "..>....M"fc4. Oft.. ".. .," ... I. .... "_,. N"_.. .." ," .I I J' ,V \ >, )1,1,0,....1.1fi ;;:, :" t':, ';;'" ,:.::. .. :'.'. ::,.I':: ;.: '; ...'. I..n ..1,1,"rl.rInll II.. .. Consignees aaj Shipmasters !

lIanI..n smith, paJ"ti.l..r. liN The. .f..IN hut nf an f tw.U nuVa il '. ,Ih. ." ,< ill. .., ol, 1"1." "IIIr 1, ., I, ,,i. "."il .o |. al \i> tint ,, I'nUirI :

.. "|.. ...lil 10. ,Iwr iimpmt, '. . nr la'l. ink' hr nlarnilnv' ilm.Inpnipul ami .Blirp MXMM' I;I I Xll', 'IMI H XIII NTI

hilnpfclmtl. 10.illl"n'. .'10...Jmtlro ,.? tin. nft n'|.nlM m4nhlunl nl II-, t I ""I- If not 'l"fl'Iliil' I\\ : ;;,.:; ::. :"'. ,,. :" I 'i.i. :, alvi;n: nt iti-pitl nn' I Iiurnirnilun I I ,

.., 'him Mli'r mi, ,1 I .">ir.I ..f h-m..r frumlipr that r"II.| in nh..4, ar. .,.1 1 'i,., ttill v. IHIII' 'h liitn.l,. olprit h'III, ', ,..... I"'''' ""d" | >. uiilrm i I IMI ItPil 'i'i1 ini Bar Pilot!'Hi-rtpvnlpnt .
"hll .. ,'" '' vlt.lili' 1.1" li ml\ Ihi ri/ niI, Asociaton.I'
m' ...l' Ihr ,|1''II.TJI :tin April I" nw,*k nrkHmanilir 1 .. 'I.'I..n |. .
,
j '
I" id I "I I "i ,ii I. mi" "I ,H.I 1 III' .1u.l ,. '.1 .. .
1..1. h
.
,, .I.n'', ) o "I" 11 I" .I. | | 111 lln i n" '. ", ,
MI. II In' n-tnfn| "wr> arrt .1 I tn 1II'.h. |.hynli i .. .. ., , "" ,., ,. .1"1..10,1. .I 1.11
,
.ih
\ ikp .\.l lmiiri I. I "I', .! | "l I. i"tin. I ,.1 f".1'. I .IIIIN.II I. ""I "
"
J .hi nth' rf 'hi' .lnlf'H"'I.n'| f "imitalim anl | -. aakmicf '. "" I. ,. ''I .,. .
.
,. Ai w. lt..tn.l, ....mi| ..i. Wi r not ..r Ih..I Ir nptniiin' on thhi.1...>j>Ti. ilnly' foi. mm "til n."i ii lh.. .piiMI., i.\ 1.1.._'.". ''hn.. .' Ihl.. '' '. li lint-pralixi.lr, HP ,I..in. 'In m' I" .1
HiI ..", ,. h. ".. .." ., jut, Ihl hi.'. or III" Hnl ailnik ,:
I ha.1 JMlt | .
1"\,1.
I .< HH> I IN* .I"n 'in th. ir.->l.thil tlw .." nrHnitrlryi |nlii, II \ .I..th' I. tl .11.1. .,., .. .. rll .I"I. "
. .
'In,1 f.11 ... "" IH .I. ,
'
I fiinvlit it '',>m ,..* '"nll Tli. f aih..4a .ti- inw ,. .I. I.. ,. .. |1,1. "I' 'iinjn.i in. miniIniluu ".. ,.. .\ '
nwamji "1..1 itifiilIn wan i I 1',1. I HI III. III I I h .|.. lll ..,1 ., .,.1'' ,. .1 n" .. .., .. .".1 I mnl ih,, Kiwir ("until, l iwgrPtralnl t.
king Xiilr. l I.. h..I"""".1" h"'II. ( .1 1'. M< ItHiirt HI'
: I,1 "I'll | |>M ) .ld" .I'I" mullli" 1'1 I:
him Tin, *lh'r n,1.1.-1 Ilinl IV kin* mifwIrliiK; Iholr hmlth I' VHTT 11"1 l. "",.... ." ", ...1. ,....".1 .
..
.lin.1,. Ilin, ,,....mil to |.nntali him .li..,|M IB- ,."'mh''.. II"m' .... .,. "'I.r"t 'llii. I, itirn..rM UM. Slitli.hl. I'.hi'Hi"I Im ..1 ..."...., I"' ..,1 "" """" ,. I 1 hi. mm .1..1.1.'f, \ la-... I ** \
.
.. > II,a* ptonlnmI ", thn .1.\ ... 'i-imn" | "WnnloiIn '1. :: : '':.J: ':'1 ": mini.h'liiil ,. IH,l.ll.II. rlul ,
fill tn Imnii "" mi i un| that In lln'li .nlon ity many ,4 :, ,.I. ;h. .., ,

I'nl ".. !.,tit.il m.. I.' ....il n fi'w mlniiu-a, .i| N In ll puhlh' m | >4> in v 'InjHlrdi lul 1.1....i.,n i,"i ,i-iinnilr' tin.iri| f: ., r I.. .. 7.I itnnn'III" ,,tll ,Imi. llm-p "h... : .,1t",. "" DRENT& CO.
,
.. .. { : ; ; .. I. ". "III .1 r" F.C.
.1. ,1'I'hi.
till nn ..nirl ,4 mill in. n ..himl..1 I mvr ) Hi., liraiHln* plimw.1 mil nfi Ih "t Im i ilk.. i I" IliU I Im !ni", nn.l liitli li.l. I. '...1..1. "inl, ki.I ,
lhp ulnivf' PnrrmmmlIng ""..1 I 'Hi.' uriml, .1 "I m ,r"I .11 I.-.' : .' :
,
:
m-i-umpanv. rm h. 4, ) Injn" II I.MW I."n. trnlnlnx, fir llii'ir ,',,11 -Ilimi., tilnii, lint. n., lit ,.i r li f.ti' known ..,.."al. n,,, :,. nloriivi li.ti-r.irnnil tin. Oii.lpritl : A' ,
! tin rort Infnniwri rim tli4 tinyhwl an,'I"I twh',t .* Ivrmnt tlip niinroim ,, .. .,. : .1 .1" ,
: r I l anil t pnn> f m i.1 11'. Knlxlil.' "I 1-alHir. Inr I In '" J II. Til Anat4iHM.
10..1
I.lh. |1'1' BANKERS
hum iir.li ml k mn.hK, BIP illiwtljr 1.1 'I' .1''
I > ilA .4 II..h., MM ty. In. ., 'kl riita. *. all I..". r .
Ih. ui i 'iiniii/liii' \ anil, .Ii, llnIHIWI ,
|I. |
: to Hi., klnit"I nmii'tiiliit, al'.iulnmr. > | ll,."i in, Halm i 'aiil| ,1".1.11.. .,i. ill I I
,
1 KM iihllipil, l.i plianip. Plntnvamitin ....,,1.n".. 4 ..' n.mo fn.m Ktrinnn \\ \\n IH .. Hill 1: Miilll;. an.la.niam ,.,'alairh .. 'r .11",1.111.1,1" .. mil u. I .. IllllPriivirola. National
\ .. First Bank
.1'1) I. Iinriirt 1 I The
.h It H ll i* .nit nl..1 linn >. .i ,1a 1 | .hll.11. | ." il 1'\ .
Md.1. unpMklhp. Mlt-ia fn n > rnj ,I Iho' molh.T. a ....".. Ihrw \ :
ir ,.ltrli-i-iiilil- mirk amiilli .
,". Ni ,
>mlf "",11..114.l ami Hi' .wurln. fnftlir I 1._,in a wn.It and .. .hn tirnrll.v .in '' ., r IP,''i in Ana-rim i u ra..k,. r..tir l h ,. iiirr ir HIP IH ,mill 11 tin. ttll,. 1 i ) i s :
I mnllnin' Ini"l. < IHI
"" rutiii
kin* mill, hi* "mn Tlnw |1..1. ,. two lunm MM'li .Inj an .1.1.| "". .. "_" ,f,1 ,. h,. ," I,. I' -,. -
I trry ..1 I Imt i M' la in ,
1..1' l iHiim 1 mi.ln .
liiir* Pnt.. "rtulnt Ibp mil,IIPTH imatlyTin I., Ir.-nk .liwn. lluyUikn ,UMMIMl | i Ii.. Miia.U| ami ..|iinilnin., Ihi 1 ."'."'.1 I. .' I.. ,,,. ."" ",, ) 1.1. .,1 ul i For i[ and Exchanei [ ,
I .. n 111 n r
nirlli FLORIDA.
r.ill.'ailnw al.iiP
..l.II..n (..,.k nl'| n ..'rt ..f f.vniatkmIntlippintrpof 1 l-, m. on Mniurd." 'i?< t" imrtH** nnx.ti : "I'| ";mi! i.f Ilii. rull nl.l" inli"i I.h' : inlnHH,, .U. HH IH., ..i4lnarl.il|1..1. "\- Ihnl, mnt .1't". .1.1 11,1. "II\I".1 i ilurlh I Domestc PENSACOLA.

Kill...h I mil, thr ",,,**.. wt 'k, i. unlaUil 'I"nl, ..r .. .. ,, .. .. i Sold
lliiff i... rnoi> .1. i i iin j kiimu' | 1".1.ininl .il.. ",hl'" ) ".1. inn milt IH iiHlmil' Ih"1I1 I
tin I
. ho wprr lii-trn.'t. I t tt ntt r*
....I.>. T\III.-t.\ |"I.ln. nil"I Itlunrlnnl..llh 14. nil .(.-Iniatlirn, lly .. .I.rI' "l/tl. '. I'nnilli-liila' ".""' 1.1.,0, .lllii ii-l-l in nmlup 1 I .\,11'1'1'', .\t,,. "u, .,.. nl, i "I, "iiIn "' Foreign & Domestic Excliange Bought & Sold
Ihi f.nl ".,,1 I milt' iililln '" ,. \ ."hl"I'1
I ; 1'1.1 "I.
lull, on .lhh thikniKli K'l" :M\ (.:' Tltarlly i ami ImilUiI I' ,...i.1..1.. ... aim.. aa'y... .k'.I.rnun. ,putlinp, ttllh null .ml, 1.1. < ,.ii ,''I \ I l I IV I'< .
,ITU.
'tmll.linn ni.w palm. *.. llHin I waaHIP I lu. I '. linwi.,,,. nf al.iut thMm. ,. -nN| >riin' ailt >nliii| < nlloMl.il liy lln- ... r,...m.HH hnllh' ', II.. II. II. thill 'II""> laiilnlilpa tll .. thilr -.111-1 n'' \irl,"linn ..I II. n .i. l.h. -- all>--

I la.luil,l.'n nt ninny liumlniU.. nattniiitiMIHalMhll ., aip. who iln unl ".k.nnlali. .in. i.illinium 1.1 i lio |'rv.\, .|.t I'imtiiNIM h."Mt...",.....' 'hi', 'fl' .".1 ,. .. I. '.1.1".11" .upnrlt \ ..1. 1.,1, "," 1 ,,,,, 11' ." !
A"I,I Walk.il t.1 tlHI. ,NIT lit .1.l "".1.1" ,. : : : :; : :: :: ;.ltl "i PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIO NIV
.., wlmdin h..I.I.I..f .
hiid.n<4 'Inilnnn tin |'nn. : U I lit, |,.- .1 ,iH.oml HIP ... .1" .... ..1. I | I'm .I m h.nii-t, r, la t' ". .

'h ....k...In."ful liullllng' In..hit h Itl.il 4 nli.rtiun ,.ni|iny 'In th,. |.rlir..ImtA 1" "nilitioii-.I I '.unlit, "unit amil .1I' "'."mi..h II"i ..r i..uiliH' ..n r'ir.. .' IniXX." h.,',1,1li ...1"1..1..1'| 'in xnii" n I llii. iniijirllt "'.h. .t."..,' \ I. .,"1 "" ,. HIM ('MY AS ( .

ma>.lr .i.M tnlAl.ml ), tl ,..! fir Hi kit, h.nlln In Mm. .k ami, ami l hnlilHH nil lalhti, ., \'IISln'
ii.
.1. H II '
I..f
j.ir | .1 |1. I' '' .
I., ;:r I wa" .al'fiilitly' .t.n>,p,,,l.Wan :: I IIIK In lla. nnl |I'lay I Inll; : an I infik. l"tin. .in,,,1 I ., IMI' ".. ino l.injir f.rtXll 1'1' .' .lh'l ., )irpnli."I...\ 'In ::,! :: : : ..n'o 'h.I. : :,0 ,I m. t

il ,* nl Ihi' Io4 m.>"' .-.., Ihi- ..h'III".1 i ..1"| ,rU ...-'1... |I''"'' m,mi'wlml "ml., ''' l' Ih, t., ttDYSPEPSIA.",,1111.., '1,1"1. iinmlHiIn' j.II\ nml .tl"
ilnulih
til" ,1 I. .Ir' full iiifvmalHia .
"lit f.* ail.olr, ,,hkh "...1 not tit arri I ,1,.irlni,'nul 1.1 K'io.1 .kitlMv, IH,m.. .nl all ' ",.. ..ml nr, nl 'HI,ml I. ...n., .i' ("il.. n., "c ihiliri-tl tu llu. ",.,1'llm I nmI Iflllll'M .

nl. Iho rlialr wan. ImngM' mil, i 'i. ThinniH'iKrtrinK I irk I ::; :;:,;:: ,,,: :;, : .:': : : ...1 .. ,,,,.1..'. .11.....I I.. '.. ..." .. .i". .,: Intl. I Sam Waugh Notice toSliipmastcrfUM
.l'i'i:
: ; : : ;
4 |1,1..1 l with IK liMk l.|pUli" UK |I..Htiliiih II ii ,) r-niiln l >y nt n Ih' '''illilH, hhhr ni|'tiilnl.. I at.irrli. I. 'In mnkp. 11.1,.1,1,1 nml ".nil SPAR MAKER. > i < > i
., ...... .if In tin. .,nt. .. ' nn i 11''n h> mail, fn a rj. i > finirI ; "Ihi'h'.: : :,. ,,_
ran '
UN tt.-illh ,
,1'| | n r< I Hi.ir .i.l. nhiM anamliiii."it I. 'nii i. .1 ; : :,1.:: : ; ; : wuith mil lln Irm .Innlnr.l, .1 i i i i i
i : : : ; : : : : ; ; j: ,Ill, il 1 II., k f XX ,mil t. HHt M "I.IIHI .
,1 I n.M tit fitrmu th.' kltw An 11..1I l lIn. i 0.1., r il ) "HK .Iwlkn, Ami .n-..| n n.. i, , .,I I i. 'h' .mil win,.),.tfnl ami Marllinkn. .11.1, ilinl nnl 1 Sal.1 11":11"... 1'1.1| X 31*A.TJ IV 3D n. "V. ,, "'1 ., ,,"...... ,.... "." '

I, ttaamnli. I
J l.ilibti iiiipiirt.il| mi. llhir .1,1..y. II I ..I hh., tlu. InlUr HI" kl) ,mil, :liailHIXI Ml".. :iij: ,ti;: i t: ia\ HIP ttinilti' :Hut I 1"1." \11.I .I Ix f IM" .I HI IN V TV: '. lllNiii | '1".1.\,\." U" ,111, ,
hn -.. All, i iVN .. I, ni.nnIn: I 1..1 .,
Inrijn iui.lil.il. On toy' <'nti rlnn fn 1, I.I'o. prcitlimil 1 nl tthl I 1,1ih .. ," '" "
1,1. .11, ". .1., I" \. I' ". ""..i .x.' ,' i" r i I' \ I "WI '' .. ,1. ,. ,
Mil k n/th ami I .. \ \ Hn "ir "I. nminl nmlMHiul 1 "."" "
\> inM life nrin to II. : nnnnl ,. rinn|.,lulnbi, admit uv>"r".rk m .' vi hip" 1"1. al" 11 n I ."n -I utrl r MM.: hil\li| I'. i II \i:>. A' 1'
"... In Hi.. in...t ,',"Hit! inaniivtn I' .!,,.,1.,n- -rir.-isir, ,.." a. II., I I' ,t I" la., ulin. : 11 uriln, IN,n.'Illu.. 1".1 .'. .I'H"'H.K'.., I'., ,,

U I Ii., .It""",, ,'illy ilumn tn hi'* huh "",.II. ..: i hl<.liy liimlii\ ,,1",1. : i.n..lnllll"I |11..1| u-,, !I"I.I: ,," ,, I' ") '.1.1..11, 'I.', '. .1..1""I...' 'K", I I

: t. 'I ,1 I Im-R.' ...... Coiii.l'| "". in ,,' I Ito ; .n: := I oltlilNNI.I: lit\iinn.l In tnlllHilanliMlinamf
.'" R..... 111t''lIh' tH, ".. ....""''' .thin\ maiti'r nr-v.'r ','i fi."n th i: 'r.' : ..".... ,. ., ., .. .. ... ,. lln, ""I". nilI liomin of alt nm';inn

, ..... ... .'It..". ... ..h" It 1,1., ......1",1. iiintry. Will It IH a ""I. r ,,r ."",,,,i iI .. ... ,,,... ..... ,,.11.. .,.1...I.. .I...I... ilxiliailiiiiili I ulilicr" Stump t MiKcr.Nh ; ,

hnii.l .H.I.'h.lI.| '..1110.I ..l |..lrcltl.l lhlH .Irvntl ml Imt Hi..n,It an" 't' nt. "is i,,,I Iml ,, i iZ mm. '. .. .r It...".". I.,.., I.".1' ,...""I,' ." .. I A II.. I: \ \
|*iirHMH -ul llpMralntri ." iml, llii, I,.ui.lof" HH .. 'I"" ,. .' "'" "
liM-unlnn. mi,,1 having iknn hi* hAn,1 I In unnntr)' 'hn.ln,"ity* ,. ., I Ij .I :'UK : \11 .1 I" ,1, ., ,0. TATE & CART
1.,1 l.t. 1.1'. '"1 HI" if .inn* inI III. lln 1 p.lnlili.lniipiit, of I.urinii.nl ."I. ." I"
I liwc.l I .. ntiil' n. r nmj.vty'liMbr ..I,' .1.. III ,' I IIIIN ", ,
in tlmt .
i" rw
MM | n. i "
| | '.I I "
'"" "
: : i 1'1.1 : Mllllialll VIIIIIHHl Xll II ill .1,0.
; : In ; :: : .niI .. j } : 'III Litlmr 1.1.11..11.1, "i max nrriv .. ,. ..... KRALICKII It-
rm.'l.-l| un llnl.wlntt rk. Th .innlry, xirl\ ,1.I "11" |1."i ilniikfiu.f @ I.. |.in l fin Ihi ,HI)...Him null ,1. ." -
I 10.1 l ImiuKlitmm .. .. ,1, m a i urn in Ihoi .\ I III" ,M .
I 1.1.. -orcr wlil.li II, fiiilnl, ) "ilk I > nto "" I i n I I"'" firr t nn'' anlfirl" .1..1..1" 1"11' 'I'
...1 .hit h ,rlntiilv ha, ,.I Iii ., ,, I. i I. I. I .,lii, nli.mil. imii.ll I. .lli".I..o..- I I lil XVI-. ( : 11. 'I'I x I < "( ..A .
ni :
( ( nir.i, >|'|> | tin' houx m ti .11 : r":4\:1
m'I. : : 'i "l.I: : :iiTi'nV i ; ; \ ai"nl' -I '. .
llm .klm '. M..l lwotk. t : i i\ .. ,, I.. :. ,,; n. ilili," .fllii ,lilinilii' ) miIV -. .. \\ \ r \l "I XI 1 I I:I.
1 1 him Ik
11..1,1 row milling ; .l.i h.rt.ii' li.' i I Iat 1 | ili Nl.
.l In tha ",, "10"r. Tin.n 1 1111,11.l nliiht, an :I .,1,11,, .r I. r.:: h,: ;::,nim : I I... -..,1."i II I'n"tin."in, .1,1,11..1.1 In.tinI ,1,1' '. '11"1"11.| I,,, .. iliPhirltniiri.nii n\: "I'l 11"I': Nl 'WIl'.\IUI" -A'-

..... .._ ..illiII : .. .. i," 1"1. |I.'Ih'| n'.. rt.il fur, ait- -. >.-,. AiKM .
,
.1 I" IK
fin Ihi. king tin' IKV.I., r M .'* f,i Hi. < un" t 111 ..1.1! i nl ria n,, I In rll 1.1 .
.r.lfrh ,. III. Illlr1. i.l| tthi-n. II I.I I. n it I .iiihr. iii.l. Hiiiiilnr, in IT fir rillmini. "I.\\0 I I hXXII < OAK I AND PINK WOOD.
ir
10" 11,1,I ,! ". "I, mul IIrlo..1 I tin *< nit linn tint r' nn h r ,'h.k. ., il.KlniiKlh |
) tluO..IH : .1 I, ",,k ..i I ,.". 'uij' HIII.,1 ll 1" ti lu.n. it .r .|'"ul,"""., mul Hint '. 'Ml INI' M Ml'I I::1.1'| HUM 11'.11'1.
.
At 11
.. Hi I mlo II
iuiii. llan Aria of h ', limli l f,n >h hi1'inmil > r ",. I I l.h *, .
,0,1 '" "Irink. r ith.i hill link ,1 1.111,1. nott In M fur nnlilixo |1' I .nl. ,i. friitn of Hi hmniinin ., I 11Hnl .
.lir.liii ..r tlio, I 1.,1."f aliiiMiiMvliu nt lolix ilrmwi, If il I". I tI", "I- '", I. ,."" ".,.,., ..,. ...".,1.,. ,.. 'h,' In. liiM.I, th. Il| rilll LlllIC. No. I 1'\1.\1'\ ill,Ml ""f' ."I \ ,,, ". -

with .1,1t Ii I aiv<>itiMiiiM'| ,. ,... .. illl.i.nl. ,. ,ul, .un ,l,,llai., AlHrm \ ""I'i.1' '
klllK I. l H"I! o>| m < will Hnl .. In, ulin, "r HiKiilnnf 'n. '| | '' 1"\
1..10..1.,1,1.. ..I, I U ""I.i il 'In tin. riniiilia* MI turn ttlmh il i "11 lip, .,"| |",'" "Iilli| l anilI urMl f: ATI.I I.111: \ ,IMMIItiNl. Ni llOitlcrx
Mi',1 I .
II. Ih11 llu I .
lurottn tut. in .1.1. L ,. I.ilmi. iml' il nf IPI I h,
THE ill 1.1.\I ,Inull I nml IIMn ,
) Illl' 1
.I'' 'I. 11.1
i mil)' .. I. |,n ,lwm-,1 for in, 11.,1.,I Iliiil I InniHl inbnIhi I E ,,I II I.",,.r .. 1.,1", .... |imn. t.> I 1 nil' ilitii. I ami iln, .niniiuil.iii.In ; \ Hour. Mmlit or l \'.

i... in,I r.>nt. I f.Hin.1 I it lurn, .Imtlrry "'"'|,lilnt. nl. nt, ot.r n..rk in o ; i .I Ir ,k Hi. .am. tliln hut 1.It'h..l. an,I furnishilli ,-,! ..lull .U" .. fr txnltli i In I Iriikhixih I am.'.11 I f tii nli 1".1" I I BANNER OIL I"
m "m i
| ) .1.1 : ; ,
I t iI! i; i.. ,111: .,i.l :.1.1:, m ;in ih.. ,.lu: tth:.ui M I lln ",1"1.1.) iml' 1,,, pro
I .. nn imp, nh <>, r si wi.li a irp'Ian r .11.,1,1! ) I, f imlliiv. h' ) .u in Ifr.iMiitly '. ,n ,l. ll .r ilrnk .kill, pit fur, vlilinj' ; I..i lln. In "illli ,u.1| MIDI. i.1| ; "

..1 I hatini; tin. tw.i ilHiml muliliintiHliir |' Inarl In n,I"t, I" M \\,1.,I.I t ,, )I.. 'u ., ,lh'.nianlt. Jililll h.II.".. I1-, nua r4 in lillIi/, nnI in'inn "EVERYTHING ON WHEELS
... I
.. tin, "" ) "".. I ; ; ;:: : ::: : i I I
lull Knniinl, f..I. .
( i''irjNtu iiw "li I hut ilrutv\ llu'Ir |1.,1" fi.mi thnnlVoiinlry \ II III II IIINS.IN lililinliiL', I IniiMliiK, iii.l.i.ni, ., nni ,

anil for .,intitin. I nut In ". 1111", """ '""' "h. 1"1"". I.",h., Inl :, 'I III, Nr: 1'.jk''I. fur, Iniliiiinill.aiiiHi I Hi-- .
l I rk. "III..I'h..i" Mini 11' M'li' 11 VNIN
ra *l ".nmr,'ll ..II. an.) I von .r, 'rawil'Kirl..hw par" ntoikf i 1 '.' ..n. III -killnilnrJ.1.Jiil !1-. I., iujnripi.. niiiti.l "lh. 4\11'1'11"1

..,It with tin. .",,,11,1,1., "ralivmu. anl, .. li. an. il,UKI ,I Ito 1. hi k ir in ,...irt itii' ninli' ""i n \ NUii.\ r. tiaMi HARYEY&HILLIARDMM
"In. .tin. .. inwhU nf (fi.. work. them .\Iv.is innltii no<..nil ,I iinu.al.Hil I >! 1 I tn i1 K- : : ,\ II. 1' \
) "
| .
"h'l .u- 110. .."IIli.II .. .. ,.
., I.
.
"" I. "
I"
l
,
.. .
ti ,
1.1. Kh" In h. I th ; :
rwotk irmotlii ll .1.
im nrilu
<-ii .11.1. .11" .v. w I UltyuV"Ul.j.lti.lLvl.. Itki ll .. t, .". .I I I. '11"11'. l"j.II'. ., ,. t\< II'Kill": .\NI > |\
.
frm lumo )I. l .' ..I 10. imimill I \ ,' '' ,.1 "",,.1 II'AI.I.I.ALL
((|1'i .r ".h. .1 | |1'1.l ."" mil ol.liu' hllh. ". .I". .'..I'" I' 11,1.1"1. .11. i HI.IK illin-ii- .iiiat Inm 0'

I......) ,,I Hir.liM, | .>is an,I I. .i." for |,ii.--.| ,I,. ,.. .nlalionl', .KittiiiK \ M i.hinlji ilna illh'liilmni. ''ia >['mi/I' ,. lln. ""I ikli" iiu.ii.i liiniiriitp ""t ,. l,i ,I .I hMrs KINDS OF BUILDING MATERIAL.

in; li.. arnml. an.I vim iimtlnunlr i.>i',_l from iwtnlii .,,,1.) 1 .yiarry MILLINERY STORE. .' .,, 1..1.. I ..",,I'.n... '.. '" 'I... | llnir iiinliilim; ami imilnilh.ii
'1 "" .' .. ..,., .1 .."
>'tollnrljr' iliinnK my' .larttntlMi I' otT in.xl of th honon an.11.I aviHI "" 1'. .. "I. iijl.lMil -. A COIlfn.

Hull, I .alii.,I MI tin. klnnMTa. 'h..4 r..). h nlthy,.nn,I ntnuiK. In .nl. % 1 It*. KM 1 ,., I mil \I.. ,nil, rI .. "lit" .1',.,n,,ml. ,. ."f, ,., ,.1", nI,,.,.t.')",,H.' "|.,r,"i ",o .10.. ,..' 'Iiin nl' i.r I ixti I.. '.. I \ 1 1 ,. "i '- I'", WAON( AND CAIM.IAUK
.1' .
in. lilkxl,. mil I ,,...< nnaIMlKHi dill, in to nuuti'mix all tlu.lirani luii llu "irijiiinil ., i.i llu. |I' in-' ,in.nilia """ |,raw'linn ""' |1"1. "'|....''in. ,In |inx llnu PIIItin ,. r i o. ,1 \ ,., ..." P.\TOH\
mill
S nl rnll01 "
ti Hn. hlt..r for thiHin ," ,..,.".10. .10'' I".. .. I ," II, '" ni i ,.,., lh". Xluni.ll,.ihn f"r HH. "I'.1'. I" tin lit Inlixtlnl 11..11..t I I.r I" I url'la anil ( cncral .
,. |
tik.. I I uulin. tklmtr. Inr la IUH M.HH ul nil HIP InlK.r l 'Hi,. t.Mmlliij, ttnk. "I IKivlnir ( : 1'.lltll H.'lll' :1"11.hU.'K
| Tli 'n .. n .nit. an arnyilwltlii a 'Huy hnvn n.iiiinil| b.o. "" II" M k I "r I 1.1 I in.1 I I Ii un

nlilrt un,1 I IriiMn. I il" Kiiiun' n< tto tlu.m uliuli I.) ,..r*. .1..1'' IHP IIIN-MIN. l-nilil ulf nn i haul, n nml liilunm, it IniInn C. THOMPSON IS 1KI, II \ .. \\11'.. II'11.
"i ". I I" in l, i.l. W.I.III' .
nil ni.'Hli Hint nt II.., Inn.' I wun n> Ilin' rof .rlo'r a"I"|1,1 an Ir imaln.r I aittipTlun .11.' I.. '. 1 k. "Ullltlaii n|.,n 1 ,tin |,iiHlmt, i.I'h'h'l lili"i iIS

tluiw ...fill urll, I" '. hut tln. .... la vncy liltki "KnHin"I I.., tin' .-.in. I 1".1" I, I' ...",,1 I I."" f l.i lit N,." I I'e" .1' > I" .. ''11'' ..I JI.h' 1111 .'"..'. I C 111 1 d r 0 : B' C n r r 1 n g 0 R.

.<'I ,irni.-i.li.. ,f l "r. I wan alnn ,'liiliibial' ,."it rk m h..li. lln.irt lln. nlHllimti. 'll,,l
I. Yd
| 1". | ., Coal d M
1..11 llltHIN \" : |:illII anII.
.1'
\ \ t II" Ih .1. III I. 1.1. .. ... GENERAL BLACKSMITH WORK.
\
.. lloii UM kinii I, .' luli r
| r.-.. llli n m .. < r|1'".nn. la |1'.1..1' I y inilil.li.n 4 .. ." ,. ,I 1" \li"'II. : .1.,1 ,
.
".n ,. 1._.. 11..1,.. ...., ..." *In.r .1 un.intf nniMti. ninl, ilolmi( Ml-. Mil Is tinMl' Ni ,. ...1,. ,....1. \__\.., ..., .....I. .|.il .,L.. ,

>|..an."anil., a .II. Al 1 1 ir-4 ..tl", manimiM. ..ln ihnirn .Ui I."... th... i ", li",. nl, i, li .I ".,limm Ml, IU ...'.....1 ,... ... I..... ).... '...,.. \. 'I 1"11.11"'III' III .I.w.., ((110X1.1iml \11 10HSE.SIO.EIXt() ; : ( A SPKCIAIrVnlaAix I !

mar,.h. I ki 1,1 till II". "I.l nnw ..>. f, ....My I hi.. n ",nr.l.i.n.il. 'h' II...ii.l ..ri .."., h, ., ,1.. '1" '" "II.I' 1\11\\ 1\1.lt"\1
.1 1 ,1'11'.1'1'4'| | BK.II ", .tl .. i "l \ I. ".: I.' .. ,., '
Iml .." irf,I ..nnii m'.ir 1 lu.II.h.-I 11""i, anil 'Hi. I 1'.11. ""I."f.11 Ihrn 1.1..1.| ,,.. I" i .,.',' ,I..Ir. I I : 'UI. t. ..' .1
..
| | Iir. "WI \' "
it "
.,11,"" id) nrlillril.inM I 1111' 111.
11.11.,1' I. 1'.1
,.. N.... ----- Inr It I I.. Iilln ," .1'11' : : .
t..I HUN I I. I ir > .
HUBBELL I. ,n.llll..n] ,lit l llu 1 1:1 11 (4.\. IVnsacnl.i
A. ., ami .,; 1 | | 1"1.1 .. ..
"Hlr ll 1\| ,, in MI,* t i Stn'l Fa.
.. ..d .... J .II' | I ihililiiu iimlir I;, \ I." ,
I" .. wallaritiM mt th* aavnj r4 Twine ' nniit ,,il ill IIICI: ... I II.nu. .,. .
i..I: : :: 'I.I : : :: : .
,.'h t In i'l Hir "I 1 iimlrnlniii. .1
r r." .o.I. | i" ...I'.I.. In tlu. I ,"""I.1 Jnnii Hn. \ unnaI in ti-i nal inllit "'I' i..w.Lh"I' m i I iiN-l \MI \ "S Ml ti.I I: .
t. .1,,"" .: ,.r, "..1'.. ''.'''''11 nua anniHimxil, aanxm.I nlition of llu.Hinni.w MIIII\\KY: : MUMU.ON: .II.HIM' li\. 1.,1". ti .. A l>. !1I 1-' ... ; .I1.
,

'tlu...1.In..,r....iv...h"."r.1"....rim\l.l."I.',.'iiKiraluiiUiM nllv amnnu nw.1.1<.l.il.lr.' ,iif|'.tliyHimcl'Ini ,.f. "I f J.ihn,I.,,,niafKW twlna an.l Jarnli In uill.n llu. T..ITin.nmjuiu from t |1". _Uiy.win HII Inlh n\\. .. \It IM..:I I"I;' :n,1:',I. |Ii'.,1. 'If'.''i Hi II. I'li II,.. ,.,,",('.I.',!..i\n\nfHla,", ,Tu"Xln, '""."I"|.,..!1 rn fiat1. ...I.I.mli.Hlli.', ",.,f".I..m.".n."*. ,|I"|...1"r i ," .nil..illI ""Ml tnlltliurMil' .1i.i.hil.ii Iliiln' | lh. ,""i.,) im ill/. nm,.II. livIIP ...I i.1 :'\:; "';::;: .:;'.:.,'I.:'::: ;,',':jj..':/': YI''!: CAUTION.. ,__

T..ln. li \ f Hi' |nml < I. a..II".I"
.1 I 0. .
In Irun.... "h'. 1.1..in...,.Illu. m.1 1,.,.nlI ..In,'hy Savoy, and f.w )""' i .I ,,1"i ", ."I "I I, ..ii" ..."".... ., I I..i ih,. |.ui|"" fimtta. : ,la,. ,HUr. -l. an,I litinlmltti" \ = o ...".. "....',... .." ..

.I.II.HI ,.f nil ."....I in III' fuliirwi |*n'", manaMtil.o tit kiv.p thn ai..n4 nfllu ... .l.i. MIV! .n II" k..i, ili.l. li .nII. I |,.r:it|Mil rlu:::.fa.ink ll.| :l Ik a, ..' "I: I.I it., : .til- :::I l lh .. iluiinml il HIP iml. ,1I.INI I .

Ifiiro .if UK.Nintrv. '1. MitmUr.il 1 1 Ir i.skili-non, liut .... lln illy |I.rmuvkil ". -.v' ,tilnu.. .UK! lln uH..o.. .. 'll.l. u.,1., .'1..1). : : : .nr.il : L. ANDERSON :
)
'I .\ "Hi -l. < k "".1 I iri ,. ,, :
: .ll.lini Sin A j >
.1. \ I \
"lliP.l il f S7 <: .
1 "
If.n.l.\ n unrii"r Hit -r- fik. hti mum to nilnhll PHI" linn. ,. ., ... a. \ lav' lav nut u. ri
'h.n.o II. .o :
i i i i i I I"' ll, \11"r ml li ai r' I'ih .
,. ,711 for l I. iui.1Ir.mi ,0 .. . m ha-Hi i .. li.lt. na In. ."' until mnnplarx .t -li'm. In I .i :
.
"
l 1 i .ti .
nl. .' II" of | hy.k iiimt, willt lh. luunl r.mill, a ,.I. ,.,' .''. ..1'.1. ..1 ..,... .',.. .. 111,1 : :. .
M. .
41" In (", KlrU. (nun n| I .. ... ., i i x 111 HUM I.I. i iI I. I. il CITY BILL POSTER
furonan: .
I ,
.. If' rmartn| a.1 A | nnin \ ..." !. .Khiili7i.iM"illn. In"1! \ ",., ,.'. ., ..
, ; I
/ .
.. ,.f lh nnml. .if riniiii, .tin hiu I! "I tin 1,1.1 ./ | \ )
an* r lri 1 hn iimjiiiii tln l.-nin. im piulilinthM 1.I' .. !. 'rl."", 'r. A '.1 ,1. .
| "
,., .1'. .
.
I'"
txH ,.. limxan -l, I I' ,.. ... .. .. |1.1. Hiihnt, Ilirnili rn ".. I, ink. : ; ;
liHI \
1.,1:1: I. r M..tint aliiiul.l.-r an,I lu.m.nniil ,, I"' .11. ..'1. .kI..I." I."" 1'1 \1 I. 1.1' I I } ; ;, '/
,1 I fnHit I.mil I.i ') N.M f"r ifti-U.. 'llraiHuif .' Tin, : ." h '10.1,111, Vailuiial i. .1.11.| Inll b' ; ,
| < tn ..Hi..r'Klm' uf llm hll'| I. _,. .. f ... / 1
'K' .1 "" ." r .l.i.' .
rrn.u< ,...1 .r.h.. ..1"1aiti ilt pMtiVB finu tl,ma .vIwt.t.Hl( hy nftnw ,\", ".. 1..11.. ... .1" I. ..h.II. ,. ,, 1"1,1 ami. h'I'III"11| ... "'I' I''" \ I' ..''1' I' \ ''I'
llm
I. ninl
Hi
i "linn fun. ..IM,I. rillyiivin limn, '11"f nritana. Tlw l"all"m*'lit uf til. ,. '. X .H I---I .IU.I HH "I ,, I nil....'., ,. (111. pritnli : ... .",: \ '. \ "" " ,
I | | | | ,ilnrinx tin |_t lit.. yiim 111.ntulMnn illii la diail I(ul, but HU'h buy Pcnsda l .. t ..rl r.ilki ii.lhilHwwai\ ..., ..1 IIMXI riinn'il ,1.,1 mil (riiaiaiilii tniivnin
.1.hl,1 | 1. Founnry.J. I'" 11 II'I S. POTASH.
.
l |
1..10'
: :: I. l ,lii f r.l.r., ,r X II. IH" .
i m,. .: <>f MIH l'::1 ; : ;. ::, nut\ ...I I"I..I..I.-,| Imml.. \ ..., ,. ., ,. I' ,,,, ," ., .

} l.Inl.In\ .n. .\,irk Hull. utriuiK1 iiKKhinn.ritliim la ntii.irt.il| | \ ..' '. 1111 ,. / ,1. ; : '\':. ,.0. ,' : I
1 lull, nl, ipilit ..r mil.-. ti r I I. .1 .' '
I ... I In. lnal.iUul tIhn COSOROVE I ,. I',. ..k .I.I .10,1" 1'.1' 1,1'.1',1. :, .r.r. .. ...; .
I U.!...! l ...r.. .ri l>"'..".. ly Ixi f uki UIKH, nil r I \ II II,L.I I. II I.-IIP.I l.t llm ,' Iml, Hut,. .

I 1 ..nI..r n." |1,1.1..1"! .r tu,."t..r lri.i.1 purpuatiiif .....'1". ,.11"1.. ,... ",..., ..'. ,..,. .In n mi.,1 ..1... iln.'I ''i'.mi''. .HI.t .h.ill : : ;| :', 'i : ., ,: .'*.t;u*f, '.. :: ; '"" ,

t 1.lv" Ill" ,i.nilHin, Hhy i Iviliriillini.lwiiy. 1\.1.1 u a 11'1' Hut tmu-Ti.I i. Ship and l I II.., mi'l lit l..n" nl h'fill .,1."..r. n mI k : .''' ,.ir, ( 'our !I> ft: 'HUrilyy-iM 1 W : o wru-u I UvwnUu :=, t, ml f:, :M '

Ir.iv.li I KII llu r inoilxiU iiiailruninn| ,rtia ,nlily. f., th. l.iTaian.Iran rncr BactsmihFOUNDRY NOTICE.I I mli. ..I.lipariiijf :.. -
| | I n iinim tl ( 1 ( but IM .Ul uia ( t.riil i. 4tf,t tn
i LlnuCoiiiinaiitlcrj.IVMt .t
:: : : : ; th, IVIM al I th* II ly a ci>- ..I ..
U inx \\l Dial iiiiH.rUlifun MiiX-UJkLL, W IkW fork
I tilialiMr 1411 I
!. lime t' ""tlu>.I.in,.I l> Illiuil|h.t.nIntlinworll : ,,| THIIV:. :;. nf Uulr fmir :.: I nil I'". .... .1.. ""h IIlh. I''''. I .i .n; 'I hl..r;; \\I'::i .iinlrH.::| : l IH:' inhil.il..l ;: ..I t Mi,. 1- ', 1I 1--'. I .. .."

IliK Hwir l an a walrtu wiml.,,1 I Hiluull. > ((1 .1 I IIMNIIM.ll 1".1.' 11'1. m' n i n i '' i i ii I
_
\ Tli' 1',1.i l .1. inanfiif ''I I : _
I.KIM uiil.li' '' IHU U. ..II \ A\ II:::; X-: ,1.1, : :,:\I ,; :. .
,1 >
iw4 ..HI ,.iin .l in llu, ,il. titll Ihi tlw llan| nf | ricnvaiun > I I xtl-l" r xllni. hat I.tkl.il it r .mK I \ \ II. 'I lUl In l-.IIIIIP.li.lll Hill h I ., .
aa i" .
.., ll. N,. >ln.lm 1.. ....1 I limy; i-wi /I:: r al.mn llnk I \U.llill .Slum.I .. ..."... .:..":.. ....! .._, _.,.. :..... .... ......: Ihp |",| iilllil.. I IIP I ml. I.I mill.nl .III! I' i I tt.-': "i I;',: -I i i ;: :" ;mi ii:, \;|". ,i I; I iI::i ,i' M rI ::1 vIllll

l& \, .' '.U"'I .ft k.K In' "loiiio. lo Juan, th,, rlk'hl ,in,. k, 111'' r. ., I".'.. ., "n. 1, i.iiiiranUi liiMin' lull.x.liiiiui,1,.. J.I.,. t,"ll',. .I ,I" III". X" ",I I "ll. HARGIS'PHARMACYT
llr.i--w ",1.1 I",1 111 : .11..1.. ..".1' ""...." .., .
and Ihianammmil ." \I.. '' ) .I" 1".1. ",, ;" ,,' ", .
"
.. .1 anaiiK I ili llii .I' 1 "
) .. ni.iitin. Jwuipu .. .... ,. | r. | .
furllur >*t. | I. "., \ \1"-. .1 h.'h ..1.. 11..1. .11.11'.11. .i.r II' ,, .. I. II
.ni.1 III 1! ,,._ .<...'nntuwii 1-i.ik. IIfn.mlMr """I u Ihi, hl|>>>ml an.I lU nr.t.m .(. I'.",1.,1"' .", ,.,. ,.1\\' ".. .. ', "1.1 ",.."I.",. .Illtlnkkwl. f." rl.hi t. inih : | (( .r I. |.n.li| II .nmllll "1.1.,; 0. 0. I.\1', tt < > \ ii rn >nj > HTIIIIT. 3
.hll,' llu.hiwlt ,
Tin rm.l nl an' I rmnl.i n.rtwa anHina a |mzu*. f a. < inana" iwal.l III '1. .I. uanil ,
iwxnliu.il;u IK tin l.l.-r of i it:lllMti.manlfii.hi.in. i I i.f llu.."y. faiw In nM..' ,Imi- I 1..1"i". Xlliair, I: .., 1,1.'. '.It .,r .l. ... w. ,'1..".. I".I.. ,,". \ \ 'I Iml HIP .ivi>riinn.nl. .'all I rnPTJ
ainu .
until in ita .!. rnI.KIP. I twaiii, thr> I.IM uf thnir (. |Mlr t4 ,.." 1'1 i s-x. "I i x Mul.inxit 1 unlit. in -IH w.llki.,'' nit' Ih...ir l.|'lh.", 1.,1.' | ,l.rttarraiilu. |...iiiLInui. I' ..1,1'iln |...... ..". lit |1'.1 IUM.. nn"" IHIP Ii i J. T. CARTER it

;: I ; I I both tlw aam Ja.mN| > tluitf ,. .. rtiiln nr piiiim.nl it t .ilIpli
.. the wavo r. -.l I llu AllimluanlrHuhiHl pumt way n.. i" i .1, t .1.i i i" .i ,.1 i._ .i.in i. fur in.1 I .iml all-iia in aim .1"1..i" .
Ai.M-rUu... "t .wiiiiiioliluii* | walk. 1 laukwanl unh a .. inn. I h... I.,,I., I.. ,.ml, .rib.fin.. XX i. \ 'tii'l'li-' |IIMIIII.| ami i ..1'.1..
1"1.1.1" : ii '.i ii .
'lnlil.J.I| ..I..t. I .loul., .I.nM I conn.nt U. walk. .....Uforvmurt. ., ., \i, : til.i: i n !'. .ir..lliha I.I i.m.-. .. I i ,\".u.il.i I AII.| llm liprtafiir n" ." .iI II ,

I I might Hiua a"I : a I.I I llrlNllr.lllilll.iMSIX 1".1..1.1 I ''in). ."|."i .in' ."i i.ir.nx HARNR S MAKER J.

.; r.Hilly, liLWIinnnM Ihwl III*, la I hlwa.IVrlmiMlhi .B.ni.-ll.. In thai l>"1 J.O an.1 I J,..|. .. 1 I. '" ... I ,.. nn'an. il 'ti'''I.'II'|. ,, ml" HiI.
ftula llu.linhmi.4llu.nKhlia.k l .In
lul Ju r.
J.mn'.kip.. only <"> |I"-'u" .illl.1 .
I .!..Hint HUH ..iM,' |1.1'| lnl.4.. a | >ht.iir a ,.1 DAVISON & LEE ctnn:. \ Ami ulilli. I.Li"l '1, l""I",i," ; : AR H

.
family I..., IHHW in I lima 1 lu n In aaInniim. IHI llu. n \. knnt. All Ih* nttimtai I HI ,ink. I Mill | |.It I.. .1..1.1"| '" 1. anI ,''I'I 1' : \ .

.''''' man* I>Mhou_ at Hu>l ."h.o", kiw"" tn'nitnkwl, i .. H h II;: n. :. .if H,, Ir .im I I.I'I. nrll I "",," """''. "il .. ,' HEH. 4\C)1"4\ ( )
I tluil .II. ( h t', .. ,.. M' lila. ,. .. .0 HEP.\I t ."
( .."... an iaamulliK family : hi. head, Ihuax nn 'h ,..b. lit i I I. .I l >: .Mi kail ,,.. un .I.wll"I"l il I _

Iif" ,. niul,11" inainl,uiml in tlw mualliaiva |'.r,4h.ra. Th littkt f,'I llow..0., '" ". :Ill. in. nl ..I it tialaua. r n. uln: 14lh \l\ | ,' in'utiilniiK.u ,
|1" f.lauI aia. II .l..n .ki>ia il ; i\:\ :I : RENOVATING OLD SADDLES
(" .
Hill Imn nil PENSACOLA
>| ,.'cld 1 U TI. an | and nt'vt.r ., I aNait Hu.irraluina and Count M UXI XXI .I.X- h ; In mia'IM I,
llu> kw.1 I at nlklit. U" "l> a Invinl 1.1ly., I an"I Hum.nunvul. Ihu City f Surveyor \1 :. llii'tta.'p ') m. lit .. lulu.lu, u ,11uf

.k.1,., .. you.II (in"I them |>m.k.il In hkanliiM > .., tx i n' .1 I ,1 II HI-IK"" lXX f. iulii, III X.J l-lw. l a i.u-iiia'raUt' P .\ :
nil fit i4alou h.I".II.I..I"I.
audit n "y a n tun yfrofiwir i : ::
: : : ;; SIIn.\\
| : 'I' : .
UKl I .. ..
lust I -.I
In Un. rWU atv U \. I. I ., nal.1I' POTTERY
a M.IIII WORKS
\ In"how haa .. : 1.11.
,.. |1..101. I I. I I: ll I--III II".lu iux iIII' IN ) I .
l.I,.. f.., .lnni" ...1.,1. a <.f th.. |'hitniinumiin -.ii.irvaoai I I'', .. u i I,,i' i. anl 91;. | f.w ":iiinl wiirk 111..I' :111'

.I',,1.111 unurnnr... ".n. an,I Iaki II why tlu. Iwiiu idiould. nut llvn luguod : ..: ,1. 1. NOTICE FOR PUBLCATION. \ \ I 111 .hmpn lluIniur* nf 1.I. lalmrIn / I\ f I" "." Iu\'. "...r..lu' '. k' ,. .".v. .
"' "
i "I,*" Dial ". 'l I maka a K-.I Ifcwald.Th a .. m-ral .1..11.wuik fur wortIlimi I''.., .". ,1"t. ... .. ..... 1. .." '. \ .
.
| .4,1' -. >tba ,' N i ., ,111. I- u.. ..U .. | H II I I'J I ml .. .
I ...1.1"| l.wrJ. ami y>4 ..1 A hHillli) L I .i '_ ,." .' I I aiutid i: Ha. I MI.'V'lllll utihi. ,Inmr.MI .. '1'I': I.l, ;li.l :,,1.7t.;: 1'.1. '' ''''" '' ""' 1'10,1. "' 1"" 'I"0.\.. ,.., .
I I l.hinlt. l>.a llnl: lh. I.I I.I I. i .",..1. ,. .. ,
anj | .1""" if _'h tun! 111M lu (Hr.iiailp |1,1., -, .1 1 ." I' \"
.. .
in ,
\.1 | Wu I > 1- III I.l. .1. "I .
lliilwili.i .
,. UMkm .|Ut in. 4 I, 1..1 r In ,lull 41.' ..hilmmi.win. .. .. '" "" .,' ,.. ,, I' ''I
r> .1 '. f lh lluunf > l .. uaal "uf. ai ni I .; ,. ,..., .. 0. 1 ,,
Tlu'.UIiHli. .ol.> pnidw > 1..1.PliOTOCfPtfER. "l li .III.'"in .a I.fak 'I'.f la .nl'| ) XU "" 1.1" .
,
11.'lt' I _
.1.1..r ___ .... that th.' u a .! .a>ly an.Ilnrv I' ,>.,! ..il,,. .1,11,,. IH.I''Ibl .anl |I..f Mil. 1 max anUt i.n lh 'in ai ,1
lunar .
l l <., > |mpn > .I.. bfcn, M.n. XXulti I I...1 ... llnir .nil| .> .-. -. in mil, i llm, llnIHIH.I J.
nflanrHUHar "I W.
lmwl 1''I'dally liy 1..1.UM* ...1U .I I'.iiuwylTh.aimll annual tlu muw.' Tlu* aiivaint ; ; J.I". ., 'l'I, .,i. .1.l .w. .... .,.,... .. I, .tni.nllit| l ui.u Hn' Philip Brown KOHLER Proprietor
|I..I.il in Itu* M jkHl ufi III. .! *. I : ". :: :: ,:I ,: : i: : : :
; : : : :
.
i INMVII w ta itmJ.mu an hHrnm .4 :'I : ; ) I ..; .
tittle House arounil the : tI" I. ,. .1 ""11'" 1.. .
I ; COfler. JI ". .'. .. r. I..il.
... .- ...- .. .. | TIW IHm IUM ovw Hint IIHVV and I IMi IMI Mil N : '" ...1"".. ., I. I.I" I -I.. 'H- ,. _"
luw l. un Inrraww. ia uvvr that uf t. va. fulwH 1 1IH.1 I I. a. .k..K .. ..

T l.a.Hum"'J trr'i.., i |':: with U. iu...I kaw Ihu HUOO.Im 1'.1'1, ixi >aFcrSalcat I"" k'. ..,. ,. .. .... ..! Kinds ">f FurnitureBEOSTilSTIEIRS '':.1.1I.

-ri Ikal. .I. aVmu WUHHHUH. a folium >*i .. HI.'." tuna ,. I. :. M : '.I,. ...,. i iI J. F Al NOTICE FOR .1:
PUBLICATION.t
.1.| | : i. .
kiwi.i4iiiii l I.4im "I "l.Mn .. h_ ', ,, NOTICE FOR
"
bau ilaily. MI( ymK an PUBLCATION.
lu I" '.1 I. I KEHOE I' ,. I
.. I i '0 fu. I. A .
( I In.J4. iv IhvcuiulyTlw Iliaa Ui l fV H* TlM. ( a Bargain 1.;' ::'t .k'.I..: ":.. t.. ,. I..".... O.. ""., ." ,.
"I ,
.
i .". aiWully n_| rnai> in Hu |wuduit of Java, >lnaunl I:. ,. ., t 'j"' .." ,
UIIMI t.. I. ". ,
'In ail i_ ric.4i.|.n., i anail | urk, aw'k mUK ( ..," '|'yly, uf *>. I.HUfniui |1'1'111'1' I::1 I '1'1 I N> I I.N I XlII I ...1. .. I 1..I.I.. ... I II <'lt .,,.,," ." ,.. "" .,, .''Ia I .I .:;" : .: :, :: .::. h >. ni'i.l.r. ,. .,., ,.1.. .'
\ ,
|.mr I anutnlM nx .. |I.Ni l>yK.III. I. \.1 If"I"1'\ in Ik.' ).. I ."ll I '" I' .", -, .r .- lI tvpM ,. .. ... I" ,. ". ,,1.11.. u.I''I '. ,. ,,,..... .. ... ....,:I .' .....- \ .II. '
I '
"
.. I I" '4ai. .. ... '' 'h.. ,
I luw ,. I N 1.1. .1.11. f 'UM" .1//f' .
day. .l tuliunf \... 101.1 ian< ". | .I M II I' rl. I W. KELLERMAN. 1 I. .I.-h." lual ur ..1 h.. .ha. ..1 ,
hnn Hv.y hl, ..iu.ni.-y l-i buy '..1 l.iMlaii 1'1' 1 *..n.iwuI 'I .n ,.. I ., ". t. .., I .\ \ I !. .\1 I li >: \ : '" l Hinlt, al r .krkufl. via.' tu.m ,. IC".,. I I..> .Inr.. tX I .,... I "" > "

.ullital.il\ imaikt. Hut lk>- I llwtutitla, markMl adtwvv. luutt.M.4 I, ",,i .' I t I' M tl. Ul %
>llM' Ik* ilnwinin ,..".... auuar ( Hllwai l.aiaHin II" 'I"I I.I: XI ..i.NXI I / ."1'.1.ItUI"! HIM. I III rBI .i. |.,.a Xa.lr..... ,4 XI.4,a... .IHHHr 1.1.). N.t.1.| I.-., 'i,i .I-..
lly wvn i
'I| .
> .. .
I I"
UH haa .falkw ,,lf Vil.. I.mifr XX I IN I U .. I. Ill I 1 '" r ,.1; '.* "" .... 'i". 1Ik. .' 4aili4.iainli. I la, I. N
I" > M.au wanni I\S LES.
1"1"| : .f NtXX \t
I" H.IIIBK .. : ;;, ; .i., :: : : .; mil FLORIDA SAIL LINE .1. '
.. >,uuU lull,' aw.nilikil l--n >...Ih.. laM annual m|< tail >,' I .1, J .... 1..1 I !.. .. .i a. r. n. N I "

'. j.y,Uw.I... I.Im ait" 11full,. I 11|_Hl WMki ..I.of I**" iiauomagn.alb Oreo. S. Hallmark ,:: :.;h. I"" ': ::' II,..";:;.:," ,::: ": :I: '.': : I ......1'.. I.. II.. 'I. '"4". .,...f.tkwl". ...1'",I."I.' : .. .fHI. I : ''i. "

uf .ilN,*** haw In l.-ii ,, ". .,. .."" .. .'. 'I. '. '... New York to Pensacola. ,1..1. .,' .. I.., .1'I" t .:: a.ri .
.
.11. .
"
alaM4la .
,
*ala w< 4 rwMi | > l' ". : .n I. "" '. M. .1.. ,
tlu. h"l <4 mtli/uil | "r ..4 >. ,' : :. ': ..'. 'o': : h". t, .1. ".1...11.. ... I I l.k I., "I I .". 11ll. .
.
,. and ..
T" Hesse '
.1. Collecting Agent X44J.fi,
al4i.| land in t linM4iMk .. .Ilu ." .. .. ." ."'. .. I I.: \lr ill M.HI.IIP (,l\ rOS :" I 1.1.1. .. I : >
: I Hr II luti
.t. \ l I
t at
i| Mixar ..ghuin flik ..,1 ., ,.. Ih. '. ., I. .
,
lluMt .
.I with t*.1 !| ..... 0.-rHnx .* HiIfttn. '. .1...*um. au.1 an. i1*tdt-nlly nm.I.. ii| llruiln. Itlmk I I iir*. .0, ",1 _"'."ill ,-U.,. *halklu4 .J.I ...-,. MAX ZERNIAL .\ |1'1'1.1'| I .\IIIIS 10N. I. .\. HA 1\.I. ., I.,t '. .

*nujt.1..1..1 k..I"] IHHW f tlu Imnu miiurnialtin i" I .. I II Ii I i ll < IIH. .w ..
JIM |I.aui>. M. ,111'1. ..._IUJaaiu naiii'ruuiaHM unit auxar. that luu. tli., ,I : : 1,1'::, :.'. :.' a:\Ilk. .It, : A. DENNER CO. __. __ I, .1.:.... I I.'
.. Lessee Violin -- --
.
>la abvlinit. I I'a. k ... IMinairHla . ,1 .: ,"o en Etc &
i '
| luri >M-
marki4 Ik-yund luu > .
Pal.
aMrlfng......l. ". .. raluiain.balMlluic. itiuntili..4 t. an* luni irl k4tut '
rn ) .
px-a-li. | .tiiiiii.il.' all lr i .1. .aiuliud ,. .1. ." ., HNA
and "ally I *..!.. .. .I1"' l. m.t.| r .. in > |. uultbilr .,1 .'... '.. ,. ..,.. Repairing and Tuning 1'-1"' I.. ", ui Collectui I
., ""."..1| by llw .1. i> 0 .. Layer Apt
,lailk'l. .1" "" I.II.Y
liuK _'1.1..1 ,iMillaU* whkl kn4 .. 1"1., '. I.IA'
nn 11.,101.. ", ,,., ." .'" ..1\ 1 ",1. I' 1'1
I I" ,'. .. .. Thm .... ,. .. I II I' < I"LU II 1.r 1.\.
>. r M 1'1.". ul< i 11 Ui .|.1.1' I. .1 1,11'' I. u. I .1 ," \
:l.-.I. lb f. I. l I. *l 4,, UM I IN \
I \ | I
.' it .1 I '
'> "' "" '" i i.l in rwaa. m nilryin ..1 1 "r ..
.
U a .1'' ,,. .
,
aMaM .
!
.
"
I,. < lluaala .k. Xll MiVI >l I o fill"I \ iiNl KIi (
*! .i UM Lit Iri JTH4I J I fUf .
tlMuuiJ amn-tii. 1.1. \1) tf .U Ur ,
"I" .t ,. ,. "
', "I '" ,."" "bl"I ka> m.... ,.. fl'Mi um. '. ., ". ,... I ":. .1 ,All .'I." ,
; :
.1) "Ir
,' .i 'I
iNcata.onn
.. _
'
\ -
.., in.uar. l l 1"1 uiJ aXiaw k ,_. ..MI. .1" .. : : 1-D.HI A

i ( tj, ....afutt .-.11 ...,1.i l.: ..1JJ.UW luua in I!*** j I. -. .." ..LL.IUI.Ut I 'Ii- ., j .. c :'

.
-
.
-