<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00384
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: October 13, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00384
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
... '
"' .
"JI"'or'"C.

\ .. > .\ J. '
;'" I
(;J; -.. ., t

"Sfe: h ;'' {
Ai i -
'
I' ".j. .. .
,..; ....a;. ... aI'KNSACOIA.

... ,, ... .. ;
( .I I"N 1 I 1 I ...1\CO"\ Ll\\. :., ,
," '.: ..... .._.: ::, -...........,.. .. : .

.

XOI 5.: :\ I'l.tHIIL:1) ) : ) :\F 'P\ ( )K( 'Toil! : .: K I:1: 1"' lj. ( ).fit.!

--
-

C" "" "" Hln...'....) Pionoor EH'tnl>ltHl1.J.1.10111. KM..Illl HI.' I. Xlnll OK' \VrKH: _\N :\\\lI'U. I : rllll, I.IIX ,1" rltllX: III.
F. C. HUMPHREYS -
",. ."" ..' II. "" ',Ih 1'11.\\ --I mum:.
,, ,' Ih lr..l. .. r I'M ,, 'l'li.| of Hi.
"" 1'"
."., I" 10.. I ," .' onl.r: 'II u... 1..III..ft.. ,.1 1'.101\11',' \,:
: .' CLERK UNITED STATES COURTS I .t1inm: JJf I '.. /',,1.'.. ,.It k.ifimniil/ril I ....
oii
: : \\I : :: :: :1'I I J'I {
: : ., : 1'1101
; ; 'S'L'E'D '
.
I I. IHI r\1 ll I
,,' 1;, II. \ I i i ;1 I I P.a I ''UJ : A I \ : !, tYw; : 1 \ I J.Hm: : in'., of nrral' < i.l :lt ll 'la "' ) i i'i r.niTlilivr. inlrrlrrrnii' tint 11 notI'll, .

.. ""I ,,'to 11",1" "" ". : U. S. COMMISSIONER : |. .iailoii'; mil., ... h... Li-1. ttlll. 1 In..tilal.lt ::. I i-MIII., ha. I likrii .ill. ,
ial ,
.. I ." '.0" I' ." ,' 'I ." ', h'AI I .to 1I1I'J'"l'rrl""II.,, .,, AII.I I i 11..11) i"r ll h",
II 01" ; .. I' n,. \ | all, 'in).I. imIi, U t II"| 11111111,, ,i, .,.l
,. ,, .1".1 .' ,, ., ,, -- \1.t:1I: lnNl.-| ., m' nl..H Ion, i.l tin Imlmx"lt"i '
'I I. '" \ \ '" 1 II :::: :: .1010'011.. .,, .
"" am) lit llu Hunk Inn
I
', ," ; ,: "." ".I :,' I :; "" '11I i I. h"I.'IIII\1'. Ifwf .li'.ln-In, rn. !' |....| In maintain' ,hvlKlii. rat.. an,,1 I .loili.lmt

.\I', lIlIcr.I.'hllt'h.I I V. I John Ship CMleir Snip Stores Stile and Fancy Groceries Tobacco aiii Liquors |.,t tin ,lull. '11.'..IIIK', ot lili-' .that' a .. 'limlllit, i.nii| <'tlllnii\ II,. In, .
Thompson n.I' .. .
:. I. \ ,: .,,,, ... t\ ,J'I link IH 1'1. upon 1111(11-1( .111111I.1. wrillin lilt"i. to Attorn,.t I.,.unit. ,

' ,II' "" ", .. I Mm ill n" r i l I XI( '\ SII.111.11'1,1 I I IM I.\ ,1.01" I I' i.t'I'I'I'I"I"". .1/1,1 t 11"111.11.1 '" ."""11"1 t\. 1'1 iK' 1'1..JMl \\ltlltlK' 1.11MI, ,,."'anlil.i,I ",',.lIh.' |IM'I"' ftll 11 uyI ,' I'a..iil) in win... hln. 'ir>, <'il, llr, I i id.rt __ ,
/ > ,
'
: '' ; : ; :\: :; ; ,: I Harness Bridles and Smite \IIIIlIol'\'I''I'llO.I.: !: \ -- Thi. ",,,. h .I..i".I..j..I'.I.. .. '.1' ol HUM .iit.iiii/ation." 01 Ii., ill,..

._,_. I '" 1.10 .illl .1 //\\1: IIOI-: .. ("II.\I\ >. N. XII-. > l I'III. 'II.I.IIWlET.I.I .. (C'OI'I'1.11 I I 1\111:11: : I 1'\1'1 I II II XII 111.11\I I 0 \1,1 I 'I. I.OMN, I I' XI, : .,III il,) ll.lll. I\hoil.it:Illll:'::) t>)tin:till, : :,1.:lllllll'.l.HIIP:: .:Illoll": : : HIP Iml, nil. 11111"1111" that, 'Hi..t ,.M.i ii .
,. ,,, ,, l.I. llt" M till: 'KMIItlllUi .1 it I In.liiii
'I.." ) "' '. I IK H XNH I 1,1 IHII M I N I INIllir.U- 'Iw upon inn imlii-liialinli,, ,,'.1-. 0",1 I
lion, "In Hi,,' .weal nl II, Ii 'u nil ill
:
>. \ M 1-:: ,U Mlilt.f, I I. .. ) ; nil. iipi.n Iii. I h'Val ii.lt. i-i i I' tu tik.mh ,'
_
,. M. -.11'--'" ." '"". """. "I"| |" "'"t "I', ll. ., 1'", ..1 I', ,"..I, ,,1.1 I I ,..Ml., I Capstan: Bars and Hand Spikes. l lion'Hi.' ,.nfi.iv il In.R.I.tti. h, vi'rtiinn.ltlu. Oiol .- ,, .. a. (Ion .. tin ir. IIIII.IBII. ,.. inn
tt u nut In ,
,.M.I'rtl \t" i tnikliiK 'lliii pa' ti" .ilIIIOVP
,I ." III' : I ; ,: .: ol II KnluM-ol oiuHiil.iiiK:: :: :: Ulmr) ,ilitntinx lor: I In'::. inn.I : :; ,' BKiiin-i, Hi.... <.itani/nl| MI,

. .. .. 1'\\ 1 1111.\:0.| : ,' l'I..ImU.\il.ll! l I'l \ >t' \XI.NIMI: HIIXKIXIrM I' ( ON-l'-iNol. -' ( OXUI" HI" MM!' \ Hill: 11.\1', \\' lllllIM: ( INI'll IH.- tin' iiiilnnlilil an. .. .1| .|.ira.ii- l.ovvim". I'nti",n I" i. i .


III". XIOND I'AIII'XINI: : 1'- ,\1.1.I II II 01'\1.. 'IXIXNMIXIIM" .. \--l I'II.\I II M I M.M: .. INI111.Kill '.. .\ l 1'11' I'XINI(' 1:1:1'11.: 1"1.lili al tor III.in"um. not in a.i llai ,If.i '' nl, Hi.. mut, IIIII p."mi,i "iii,, ,"I,i ,. i
DAVIS BROS. I I 'HI .,Ol:> : lihXOI: <' 1':1.1.: : nil HNlMt' 'I'M.: t mil "OMIUIN. I 1-- v '' .XI.MMl.IHtI: : "i |H" <-lulli/-i|I'' nt.iiii.l iiioir .. ''or hi. 11mlni.li' .Him", II,. ,,,", il .
".,,,".10'. I II | nU.UIIINT"; IN" 1)11) I.I MM" I II'lll"| l ,.. .II.II.'I.I ." I It\I.: : \ \XIIXHH'XIMIN : : < ,in mini imu.ill. .. .ha'i IIIMI lt!"p In hi. | ul.h' 11 I, ,
I.'lIr'II..1 lin .. l : :
,, HIP nholi
lot : ; :
\ ;
I.'M'' ''' \in.' .t. |I' :i : : : ::; i
I .11' :
'" .. 'Ii. \.. "',,' .\ I I ,.rol.YO'- ,. I, .\ t"in i oi.ui.-:, U 1111 I-!. \M 111:4'1: IN: Ml I 011 lift. |I.h'. hill -lioiil.l 1 IH. (Hunt'' In inin.ltt to rnloro Hm, ( 11..11.1 tu mill.,' 'Ih.' ,.nnll.| ,, ,,
i nanllnrt. '
' lin .,
h"I1" \i I i.Inn liihl < I ,11'.11"' .
G : \\\h\hIr.lI.. 1 11. I I..\lli! I"M INDHI, : nu.I.\| S|" N. .\1.| SI \ vision I MM 11 I |1.\1|,. I.H-.IN I III.I M K \1'11.\1.1 \ 1'1" \I'I'ISI: I : nil H. ,IIill' iinwt ol .tin ,,.1\1'|,), I'r'ill wllot Itu .oml.inadoii, ,iinml' "I'i
'. ." '! Staple ani Fancy Groceries I .. I HIP |.in.". ..li .,al. XVillilu ,IK ,, ttuk, .
In ol' .uiii',1 ,
,. ", .\1.. II 11.1.1.\111'. \\ I .\ vplciHlM >M>itim'iitorTiiMc" and IVxkrl ( Oill'i""> sNsor-. .. ;slu'iir* anil It.i/mx 1'l.Miiioii III ,i :an ,unit an,I Dial il l' i. tin' 1 llioiili,1"1) ||'it 'Hut 1,0.1). h.. oi.l.n, | .in .,,,1111"' .
I in' nal, 11 HI.. Hi. tli.l ,,r hlli. ,. .
n I.N
I. p. ". ,..; 11t.\\ ( '01.0.\1'; ''. 1I1t\S. 1.1"" I. ----- -./\.. OO 111 x> 1 O t: O :JL.ll.VO OT 37* 1 M ll 1 IX :'; *3? l C3 15. 1 O .----- all IHlllillX lo il-l-l It Illl In Ihrll noniiniiliiiK Volt.. Kill ami) Ml>n,|1''h' )1"1' Ion. ?? nil .1"i ,.. ,,t ,.,,.1.| ,?,,?.1., ,II", .

,, 1..1 I.'M..I' 111I1. 1IIII.I'I-u.I'\I.I: "\ 1I1t1 r. ... .. wioinlol 1 tiit.iii mil. on vtovi nil.. )
: .11.1 ill. attlll lili.' Ih.iin
\. "t 1'1'" "II' 1.\1. 1'1.\' '. '' .OKII.M..III..I" a. | | |
I III'' \ \I'U."I'III' '' 1111: I II:' \"UI\H" "I 1'1111. I' tin .'111. "" i In,' ,, _
tin
(......,.; "-J. ,, :i : : :: I':';,: :: I I""UUI.\.I'I.UIIIH\ ,\ \ .'. \\ ... \ ''' '' \ .\ )' ''''' 111'11'--1.' 1'11'1'1\' : 11.1 :-111'\1'11\\\1": |I.'"ll 'lo ""... llliaMIIII., ,l-rtlll.ll. ,'... It.II l.i...l. ul ,Hic. <"IIU>inlinatiiiai! ol', liii .n' 'm
> dllinir
.. ... II to II' .' Mini I) lint'" nooni' .hall, homtn 'IfI
r ; I ,I I" -:. I It CATI.IlKJi : S1IHLIXtuml I I coiiH: *Ih il I., ton,, null: :tin': innloiiitami ,::: : : ::;\C C'I'\ \ ;"n.ltmii: ::.' :, ;j' 'il .'"f.'': ";"' :
,1 .
,'0111. '- II. .1 lt : : : .I lalllntf IIH.II| nil tt h.i IH,II,.vi,. (n I IMinting || ,
: : : |I I'linn'I Iin" In'Ion .mm'' Hi.".'" Akiun' ,l Hi.
Geo. M I'. H. Hi.itrr. llrmlill.. ami ll II ili.>itniil.l..I u 'I I Mi.-.!*.' lin'" I.' In II .. .. ....II,., h..I... n'ft"... hh'l'' ...... 'tin' 1I".a..1. .. K.",H| l III llu' '' "' ".1"" "',, ,,' .
i Neely ..,....., nunilHi' .to join ami ...i.1 ,1"
I.. '... "" ".,.. |I""' it "| IUU I till ..I' IKMl "111.III .. o "." '" .'.I'.OV'M" '.. -,'n 'in'I '
.I..laII..II.I
J'7.r"A o11,1, 1111111
(I"l.'J ,:::: '. :,',:,': :'; :; : A XAIINSON: 'S I A I'lNN' NMV. \' I 1'101.\I I'' \1 I XIOI( MX ( "1'1'1.1 K: I 1'\1\1' 11\1. N VI i A I .' M liI.MH" 'h I o's \nI'\I.I| (: I INr, ,,11-.11' "" c aivI tt on; i!I l'>,nl.,,,, .I." ai rat .,,vi r III"| |,ott ,.i nlll.i ...

.. ,. I ,, '" .' 11,11., nil I' ,,1.1' J3"'O"TC :Co I'.VUNI: (' IKON: .\1' 101'1'; viKxi'l'l/: 111.'ill ''K ., I IKK 'K XND:\ :-S.\T'II' Illoi/ K-- l INMil, XX I 1-: \1 \1| 11'1'1'1.' I; lo ;1111"". In.l ii.l' rial ami" inoialwoith ,, 1'1 lniIn .
I : I'm. HI 4. Ul 'I'''|".ul 1'1 I I< .,it u I, 1 I'1 .n n II ml. .Xtl i ,,i,, in .. si|,'|1,1, ..1 I..." i .. 1 K: in, .in"I II ,..u ",.. M ,i not nialth, tin- iniotinIn I IIn.litl.liiiil I mnlnlikiiiK' tlil* wuik' Hipl.ot' .
.1. )1. "". h. '1' ,: ;i ::i mi.l: National:;: : :\ (luuln.: : ;:.- "in.i i I- |1"11I1..1 i | l lit HIP luglH-l m,,.

,' ., -, .. II 'lo' -....II.U. 'lo tin. Holkir.' lhu |' li\ i" ,uml Ioin-.1, ) ??',". ,II.,.
OARS PLADT AND COFFEE TIFFED.
, ,. .,,' I '".IIMI i>l. N.>. 4.1.01.01.1'
v, 1 "I. II, .,..i kail.I h Kri,,'lat,I *..I I"*IoI".'M"' l'C'l'lI. ( ( ,,, -;,I.II"h.hrRh.111i.l'h. I | |' ,..'_'I'IIMIJ, ,' It" ..1." ,,oIH'I.I| H-' E.I.\ "< in.I '\i'h,' ,,11 1,1:" Ii .i I ItUIMK .. ,.. I' hl.'I'I'I''i. \ ,,IIM.1| W IMl .. ."IIi1I1. I..(aim, I n hid, to : ;lily ht(:hi.I .,I: ::::111.\:1,1':; ::\: ;: |'I.iitt,,; HI| ||r,,'v iloimliiK :
,, ,
Tit 10'" .1 \ ..,'.1. "I'. 10' It | -. 111,1", I ,1 I ,.1 I, I.I I ., ,, ... '.1 II 1111\ '.'.. \It 1'11'1" ICIlt 1.1'h'I'' | tin ir inl 'Hi liinl. inoial, amiI ,
.. ,,, 1.\.4|: |1.11' U.-hl'1 III" .1 hi I "- \l "'ll I I.I "I 01.1 1 '" I'I I" 11111"1.1" n.1,111, 1".ln",1 ,nu, .llluiwmil
" \\1111'' i ," 'XiiMIJ. ,. .It.. .1' .11"11..1\.\ .., \i, .. t', .I ''It." 11111"'" hl.111.10'. \I ill''":''' '' I.. 11"1, i".1, , I ,,...,, IM.,n I...K I 00''ilnlUii\n. ,I ,,, .1 11.01. m.vlls.I I ,.If I 1..1111..1' alloii. <'an ullli.,1.1 I'h'"o: all ol tin of BHMH In'm .III.Inl ion, .nM '.. .1'lth' viiroi.'. ;No m.iirv' in, .ini

.. ..1117.; ;;. main I, i.ri HXHI xi .\1.1.i nxir-: ------ In "i HOI .1.I luin.ihh' tli,,''in to. .h.| o In i Inj Uxc.l niilil, tin 1 iii..ml. HI I.iii ol "

.h..h', ,, '"I.......... ,,'.1111' ..t ; . 111,", ,,, '11111 11..01 ".10,.,. ..... .... tin' ""III' .11,1,I looi, of altmi, '" IIIKi !Nil l'i, 'nn.yUanla fiom,, Hi. .hall hIlV.I"1I,, .l iJ. ,", ?.,. '
"'H. II.' "I/ .,, Y' lit" \ J. BIEBIQHAUSER 'It ,ill/at ion on.>iiiM.ivi .1"111111.' ; n

,I. I 1'1 :--.1.: Itl" ",,,,. 1 I'S: .\I'OI.A. HOKHiVI : I"" ", ,I"" .. .1 I ...1.. h, I.".. ,""I In oi.hr" ,to ..'. llroo tin..""o n.nil., tvihnianl Unit tin. lilniil. ,..I ..h,,' in, ", ..., ,,| ,l .
I II \\I """ '' F. E. DEY ''I ".", .. 10"1' ,,' II.. ......u. UL at II,,.' 1.011,1. ,I. ol' lh '> \ '"" ,"". Imi"aln',| l It.| ,10..1..1"| i ". '"iami
.. r TAricIII
I., I ,rl rn ,I I. 1 I' -I') Gas and Steam FittiniL1 I "" II.' 1,1I.I.". lit ''','k lin,'mi'm',I It. |',ioMii., n (,, '
PlBDiliiil ?
.
[ I .Th ''ohll.hllll'lIl ol Ilillian.oil
![
.. ... .-110'111... 'lI '1"1' It,. M,'" 10.11."' hio .
" l., :.M|.." ,.:N .. a '* > II "" ,',," I' ,'.. ."ilK.i. hlalWIi., Hint tti "mat airlv 11o"1..v. |'|Miiiiiint" ,' .111,1 I -n, ,, ,1 I l'
11 liu. Maritime Surveys. ",. I< "" I' "00" "" Ih ..I.. I ,' tit a ,.rll'1 know I 1..111"! ol' 1 lhnlmallonal ii |' '" i' ill.nl,. |II| )lit' ? |ul.,,,
,I '\ niUit t.HI' I 1.11I.l !! ,Ill In .\11...." .. ...... I tho inlu.Hi-" I','nn.i" I 10.1., 'limntin. ,
'III'I\: \ ; .. JE\lVELE "t m''?',,il. .llIlIa"IoI" ,
II M 1- 11.\I.t. onihll.in
: ; I
; I. I llllX .1 \- MM 111..1111 \< .
,, | I- | ,' 'It. ll, .. linn ..Iff M ,ill 'in .XIIXffilaMI .., ".... "I ".. .. I ilnl.li" ol ,iui ..oipoi.i', 1I,1t'1, '. II
I nl .
'.11". "'. fill- i"nkr "" .1. nt Ihu liilniilnK IIIIIM'Hl
.... ..
.
tt lllM- 1 H\l11 II I I. II Mill III11.11.10. hi l.iMontln. tin ,
I .. t. HIM. K I II. on''IM. iiMH: lilt XN:1 M'H'MxMHc-(' "" ..", ,,,,,.,,. lit "I .1.11...... l\' 'I 1'111I111"1,11.' | I in.li.,, .Hi.'In ,illaii lallroml. .ompni" !,'' t.,
( | \lll\| Will' I I I I I XI' 111' I I IOi :' I.-M I. Hill \\l" > i 'I.l > Vlrl:" .,. 1"loillll": 'Hi' .|.Ion-r, .11in. .
1..1. I 1..1"! .. No. III. I.U.J 'r.'I. I ;:: ;' :, ::' ,: : :\ ::, 'r: :::;,. 1'- ""1"" .... lit 1111 1"11"",. 'I nl tin'. |1..I'h.)' l.f rr* rv. .1 lor a.'t lion am) ,",' IMUIH
,. I 111 .1... nil < ,.1 Ihh, Ii'" '"\ ., .0\\, -10", ,, .... II ,. | 11\111.11: I 1'11' I" .\ \1' H I"IIS.. .- .. ,.....1011I" '" nil,, will.. ., : ""I I amillnr ami, foi. r.lI.11""I""r ? ui ,1".1! ri 11101. t'OJ?,' ,11,
, ." ', .,,1",. ." ,.. ,.'.11. t." ,_ "' ,,1.1, AUh'',. II.. ,n II, 1.10"1.. .|uinla".. .. ami that, all .hll') .pun iiHii.iin. | hlkliHm.. h,' ttill,
IV ..1.1.. 1\ .. .1 C"tl ...rv..or2" :InYIi "' 1'" ti 11..1. luvi,, .Ion., moii" 'lopomol,, ,,, H,,. Hiul
.1. 11.\ \ HLS; miKoviu.Lowis : ; : : Watches Clocks ) In'hi Cor .IHI nliilivu ma- Mm"
, "" ', ..1011' '. "' "'''. )1... ,." 11"' Jowolry, .1.11I"' I XlUlolllll.l ", ,'. 1.1\1.) tin'Ir hill valim uurHlnli, III"" ,,". !.!',''u' ..1' id.), .

\ 111.10111' :No. H*. OUT I',", ,, ,, ,. .. ,-, ', ,.. "" t ...rI.'IOI.. 11..1'0' 110'1.1"0' ........ 1 nl.iop.ll! .." "I .II I.tt-, Unit nl I..) mi)' oil,,', Imlivnlnal in /I. in'",
E. 1 McREYNOLDS, I ,. ",,,,,, .... J..I.. .... ", "or I'. .'...1 ... '11101111 > aillnl. amiI.IMH 'tlvaniailnilnu' Ilii'lu-l, Itt.nlt" yi.iiIII' -
01 : I ; \\.Ii ; :'II.1 I.:1. I. 1'-: \. \l1.A. t \. I ., .. ., .. 1'1'' '' .| upon | wink, woul.llin. ..II|t,.,r Inn.. anil,,
; ,111" runoval tor It. |It."It
.. 11111"1|
: I .
; '' I. \, ." "" ."I .. ,,1111"1'' union. wiml.l .nlnnii' IIK.ninii. ...
,,'., ,\ ,. ahtli .1'la) ami, .11.. i iiiiliiniionIn '
11, 1."I I : |i'"lJiTt : Architect and Oraugtitsman.UI ."nlu: I'U.UIIu 1'111.\1': SI 1(1. I: 10. ,'.. ,. II.."" "'"",. \.III..it. (/In. ailniinl.tialloiiolj.i4il.. ., J oluni' ho ,1..1 l,, ,",, ,,,,, ,", ,
; ::1. ( j. ,,, 'the nullioiily. ",f tin. (l'nll""IIII.m
:Bear & Co. .11. XI I. 'I'h.' l.i.li.ini lOr '.
a< "" ''.11'' .io
\ llli.MI'MlN._.. : 1':1.I II \ .I. H ItM-ll I'l. \ NAMI\ >l H I I110) Irll ., I. ., .,"01 I ,, ,, ,I ,\ "'" ,,," "' .., ...",,",,,, '" ,," I..... .. II' .r..c. I vl.liiiK loi, ,ill,,,.| 'hiallh ami", .alut' ''|)1' i.l alllll..1 Un nio.1" )IM'w"I'.1, omlin.iHon. ,,, ,
I II' \ \\ I. \ H'K' \III'ILIMM.- ot \ til \-iilliinlHll.r) Ih._ ii.1 In ami 0(1'111'1111/11"1| / ,lnii. ..t.i linnii, ,I II

.,,"...' ,n '? !" t .>l"/\l; .....l-ll.. r.V r:KX' II.AM4, Cd.M 11.\1 I I -llulI.l..u.. . -: ( 1cu.I.- .H\IMull,,. m,,1 ,V.....,..iultunl.. ., (Mlur. ) ..lin Inir imiia. l.i.ill.ng. ., 'mining Imliixlrli., "inuniiIn .ami I i III "'ir liUloll -I'lulnl. I).liia l.i.oi.l

., "' .': '" '' ", )''.11.. .!'."' ,"1t1llollll'' \,' AII.I l .il*.. l I'". '" ,....! *.". r.r-u.l., Commission Merchants .',.... .....1 '''''' "....1 II .... ,.... ......'.. "''I'ftlr,'.'. :.. .'.: ". :. .., ;i........ f.lr Ihri-rln 11101"11.,1110-.1.loi-liijinl, .' II..". rmlvi.l liiihiiMi' ciiBai Ihronuh,,.',1 I ,| inn :lour i.h,:MM M r mi : "'.111 >;

,IN, ." ,,, ...itoxr' i'i'''-i' lll.lr,, ...l.. .. ,1.1 all kill'"l- ..I I "".....1. It. .....""...... t "" "II. '. II.. L ol in'. i--.ai' ) ...nliMini.l| : ,in I. limitAlllW .

11 "I&S.\XI:1'TAI.'Hlli.. ."' ... .. .. ,, .1.... .... ..". ,, .... M III ,...1. ...,. A.C.W.If' ,",." ." 4 "HlI..I' ... .. VII I I. 'Ih.. ii.oKi.llloii, I"" |1"11"1| / .- .' '/ ../, ,/., I..:,?,?".. ",1 I III,, 4

I ..I".. ,.. lUll: ii..ii.JI I ......, 'I..JCr.". ,..."... ._,....... '"I' '''' '-. Ii..r IrM.I h.' ""1'1"I.'r., tiiin "I..IIDOI Xlumlat,, ". | l,'ml''''i i..ilvi.B.av I,. '
"I'' ''" : -I'<'II AX I "I JirWHt; UAT.:-, *" 1.1..._ anil HIM'h niln.r ..-.. Iniion-. in ly U'iii I "|1I'.h.! | .|, l.ilnioui, .. ,,\1'1 i XI.i ia .
:' 7' i': V'RI t >:.,: STAPLE &FANCY GROCERIES. ".,. 1.1"I. ... I .1,1",1 I Hi,. .
, ,, .. ....... lhlhiir.1t |11..11..1, l ht ,Hi., tvoiUii. ( inn-* lo p. ol,'/, 1,111u, ,I I. 3
r 11. .
\ .,, I'.. .101. 111 "IHlMtlli' < : l"IlIlp
\I 1 Ih. Ii n"IIIIII', I' noun Itnlulii. l Ul, ,
, '" I III. 1I III ,,, 11.. '. 1"'I"nv"'| ami i.M.li.t' 'W
I ", I'uliil." ."..III.r.I.'o MBNVM.Ik l 1'01111' hl'llHt! !::-.. '!'lll(0I ( I I hi Ih.li rl.l.l.VIM |: .. Inan.HPl .lo Hi.' ahov.' ,..rmil in...

.",.. ,,, : ."..1 I." \\1"' ." .IMII \ DIAIOII : > 'I,, ", "''d.1 ... I. lin' "in.d",1 I of ,IUWN, (oOIIIIKI | It. ..,, I ,III nl' "."'r.I.1\ "ill, ..,. ih.,.
.. .11f '.' | ,. : "" ." ,. ." : .'' oi-iinllon-| |>a) 'Ih '. n |'p.p,| .'h'l1..,- s," ,.,,,,1, :N.illin' .
''II"'. II ,.\, 1,.-, I\.I' I \1 ;|:l.,tu:I. H.iklt: : : In: Inwlul' mom::)., lorII. I ariiir \I" ., no, .,,n oil,,., in, ,,_i,", ,

< lTH'a! 4 ,.' I.il.oi nl Iliu oriii.liiiif will,. anilit ilnv\ ,lnl I ,1'iionii. ,, il". K ,,, d i,,u nl
.. ,.. ,... .... A_.. "" '" i I II.. I, ,, ,'IH '
.." : ,, lL.. 1'11.\1 : & tC ). 1 I : 'inn ...... lianli.aml. l.l-n, ';; ,ra Ililin : Labor: :Ihlril: M :m, "i'I,;; ti.tirlatoranyi.llnr : ; ;

) ,,,,. ,.,n,," );.. 1'1\\1\\ 1.. ",., I'HII' ." IIHIII (II.I ,. (,iiMlm'I i.rilnh lilMiri limp havn I .,:?? ,!
, I ",...10.. 10" ''' 'Hi., .'vi.nl' nl (lull' 'lull tvuxi-,. < 'lli.. Knlll.urUI, ,.ir. foil, .ill..,. "s.,1'1I 1\ .:
"I.I 'l'U.t'HI: III""II"J Contractors end Builders, 1..1". 1'10..141" H illlwr Br l\ llu' abolition' of Hi"I Minlia.til I a. I kimtv. mil 'alhuln. .. 111,).,,,,. 1 I., u.,'

" .... '., 'n, ii.il ..I finUi. ..>>< : t< II .. [ I in: ,.n: Nilliiii.il: : :,,.:i Slati'aml: ; MuniWi'lk I 'nlliil Sin\ |.,.. ,!1.11..11. ,,,| tin. .

"""II'" I .. .. ," '" '" ,.. ,' '1",1 -. | KnlKhl.i... labor" .
.. .. ..,
,,,
I. "' ,. How' ,
\ Hi ..f law. ouil' | ,
inailnnnl |l'rI.vl.l. yon avi m* !.' i, ,
, ., ,, "I'. ... II. 1, 1I", 1"I' 1 "i_ loi" iiliiiralion.. .In.I HIM.n..niil.ii| .i. 1.1(, (..mi.nl. Uhnrl' I ;lor mi ..:ml.: .,

, "" "\ 11111'1'1'. I ,. .1110' Vuildcr's: Material.LUMBER I WHOLESALE ""' "'ilot.Hl| .11.1 I I,, ,..,run.. (1111' ,'.. I .(ami:' I mil, .. 01, ||,,, uiHi.lll.iii| | thatyonrnM.il.i I

"" ., ...... ..,. .." II I' Ol! ((1,1, ihllrM .' | wa. not. :|!,:t-i,, n: V ,

.. It I..,,, ... ..,.." i, v umsED II I GROCERS llu,. ;|>iiililllllon: : :::: I,} law of llui .1I.Ihr.v "I.'" I". ,," ,, '''I .;
I I nl ol 1011.1". nii'lir, i li.I"" '.: If ,, ,,
,. ,,, 11,11 .',..1 nil'1.1. ) m. n I Iit 'ill II,
\ I .r. ".. I ,,,I In ,., ,, lIi.h..r. .... ,...
,I "" ''''<1.11.. Sl'KCTACLKS.: n- HM w L.III'I'o.| mini' amill I ""1
"f "I:' f. ,. Illto:. ,. .\,\, n'I I II .t I., 1111 It,... I ,
\ \\ '. ".. . .. ) IviOULDINGSI I \ .In I'H.liilMl Ilir, 1It'i"III11,1 i.r I .II.H tVH, KiNitl IIIIIOM' Mi >lll .

.11 ... ," .. .1..1. ,.. ......"I ..I'"I": I I ..nt I. I I.|KI I ;Niw/ ii.lt.'rll-vnn.lit., j..h! ." L ,miluhwrlillon. ,,
.... .. ,.... ,... 111\: \I..A". ... ) II'\ U.I'"III'IU.I..I. I LIQUOR DEALERS Mil. 'I'h,.' lIu.III."I" Imi.ninU., : > | i.iiilinui. t,, ..
11 Ii'vli.lXml ? mj.lnjfli
,
,,,,, : I.1II.
'I ,1 ::. .d 'I :,: ;:,. :: ., ...tl't'I,1I111l i t I M i I lt\IH t Mn | i WllllSPEKCEHS w. .Ii.in"iml al I II lie liaml.. ofMX I Uhiin.I. ami ,nal 'II,, .
: ;; :: ::: : ::: : : ;
: : ;
,tI" '.....1..1 ..r'....'..... ...., ........ 1'/.11I1/ m: '" 11" I SIXJN'cLaES.: OPrilALMOSCOPIC I'rcil, SI nil'siinil; FlourWRAPPING ".h.. >| MiiiK i.rih fall an.l wl, ha, I
"., \.rl.B. ..... N... .. I TEST LENSES. I I p.lal.liHl'.'''''nl ,.r. Nulli.4l iiih| ki.Minx llm iMlH.ot' I.".1"| ,..- ,

t. ,. .1 I 411' M. ."..> 111 ,. ".111'" '.".'. ....11111\ I PITCH PINt LUMBER. and LATHS "'" I', "..""d' S-! ..1.I .",.1..1.' : < ."... IM.IUI.IV. UllHll.lM.. 1,1,1, .?. II. "' ','II''Mr' ) >y>l, 111. In tthMi I"ami. uiir iiltl. ".attaki. .....1..'. an' alito, "':
'I.XNUXIA. r" .1.1 it' I"I.'I.I XKnovlcs < 11'1:1 I I: I I I'' 'II"I I I .. .. ilMlnK/ inuliiini hi iiNim.arxinmil
i 1"I' IK ,. .. \I'EU ;
I B.\fS
I Mill' I ll
.1.
MM i I i I. liirixluII .. ,
... | > < HID Mil ami ,
". .k.. I ) | all/ I-.11. illi.-il! ,llm |au.iii fully 11'1"| | i ul II.. ,
IU Mil --
I I' II .
\jSII ,.' I IMI < '. .i h.l II "II.. fimittmiinuli, Ki llii.riMiKlily ..Lillii.ih) ,. wlilioniiln. inlirv,,i.ll. <.,i <.( lnik., .1111101 a.Jvanlaif.-. alloi.K.I. hi Un.iiluinii.

,h:'.'''':', :., "' ::- t 111 .. 10 i' :Brothers. MIINI.I.". I' HIH. '",,,1 I.\ .', \ I' tiiiiiulof |.'11.., lit -. i, "i ni" I'rin" lr.; | 'Hut mi .. ,iiliulalllli.allonal' ; / |".''0./11"/ lull ..t l II.| .. I''\.A, oitl' I."tiviii, .)

, I', ., ,,11. I\MHIIIi IM llri>. ''hi. lit ., ... .1.. .. I.'unlit ml. i in |I'at mi..nl. of all .1,1,1.,
.1. ill
i .
,\, ..In.II "I' |I" ii'.l | .liillij.i 1,111 i ,.11., ??) ,.1.| ,r ,? ,,laMin, 01 I Irsix .nl"'In mul IMI, WI' I..... |1.,1| (Htoml. Hi
.lit.n .
'1' ., .... ...1. .". I'I't' HEAL ESTATE ..." h '" "." I l HI 1''n i" |I' '.1 ,,, u,, I ,,''I..i I, i '. M ,. PAPER I1' ,"V"lflll"' ''' |,h.1I' ,...,I'ami II".UII.Ilial.'" llu"' ..,... '" ... '""' '. ......'Y 0..1

.. .. ( .; .u."I'I 'Ja' Clocks Sold Installments.MERCHANTS i '. "Ki.l/i. .11)) |I" ilval h..L.lIr. ..ri.anI : 'town. ami .nr hu.lm.. i. i,,. IUHMomlin "'
on I U W I "I I ''-l II' I 1'1.\1\I
.. AM 'B"" "" i iPENS'ACOLA I
ioiMialioniiXX .
"" II. ", .1. -A'r> int l.ankinx | .- I..I .. .
... .', "| .It UKnariow ami. fnl- '
.
.. '' '
1\\ 10 llai, ,nil ,,,'.I.IxailiiK 1",1.", I.l .
' FLA. i hail of IIH.r.. |..r..MMl or .arlt" liknr <',
: I 1' l 10/1./ .r. nlit or nod'. .liall/ ..n. i .UI. .> |I'
AlIN rJ.
"dunlt' ", ", '. .MI"Hllr. : 1 1t Insurance Agents Dr. A. Riser : ..-"...1 10)) 11,,,' l.ovoriiiinn. (. l.n I dial, ilUllkf.. I tin .1. .11.... ami .nlrullMr.arr
__ .
it I I" n mt .1... IM .. llu. I'luri'KII."'y ..kailU ....11,1... d. KO lik, "tln..

\ ...... I'r,.." I ur" .r ,...n..1 Or Ml' r. ONAKH1IMM DKNTIST.fl \: HOTEL ," ..mi. .l .lt.. I..IIH .., 'I.'gal Ii.".h'r, lionml |I"'I.1et| win.re ,ih. >.)' i an K. Ill. ,,.' in ...tfor
-l l ailntf, ,
I .
I ..n'.ln'lI\I': "'IUII: I s tt Hi III III II i > muni vXI I I In. .ir inonin. ) _

': ', :"I .. i I. I 1011111 % \1 I' : 1\01. .. "I< .,,,11.., .. ...... \ I 'II..I ll 10.'. li"I."I.I"' ., ulii.llii
"' .11' laU.r liiiilt. .
( i
lllXI '' i lunlia. t Irfl |"| "
: ; I'I '" I : I II "lot V I ,,1. I t Cor I II it I 10 ft .,' I..i 1.1. .im t.ai.Il .. IoIl.It..1, I krH'll': ; Hrr'UChNu : 'flU; t'III'U: :.
; ". I .. '''' .11' N 1 II A \ K. Palafox and Government 8ts.Tafcle i 'Hi" i. ,I ttitli, I'h.h"I.. ." '
Ml: I' II A :XVII Dial, In IOIIIIPI IIUM with,
I parlor HID I nilfil sin.' '- 1".1., I.UN
.
.. .
I "I. Mi I
.I alUMolw
.. "" I'i,, la, HCARTES 1.. Cor. Palafat and /nh'ndencia Sis.. (I.MII< w I Hi.. IH..h.l'. Ilivliiivmiiniiiit 'dial! .
ihnliiH. ,
I ''' .t: I Ii with ;' : :, !Iin int. oivJ.n.n.' II lrli,1I : : .llnanrlal, .. afo. ile- ufllii l'\ wn' 'I.t-.II/.I| /
1' : :
I" I Supplied the Best the Market Afford : ; : OIVHUIM. r> liaiixm.
, :. I tu i Illll' r. ;,,i. | t-.i ,, II, Iron, i ii I .,.ll. anil '.. link-, 11..r.n..I'.II.'r'..., i ,, ul 'ri...
| l . '. .. ,'III'' i l 1..1110.. anilafUrl I ikin. .n. l..lil.... \ ,. .
liK- ol llu .'oi, IH .mall. .... of ..".I.Ii'1II i- .< ,,(O.I lout'.1.1.
i : I I '01.III > Nil X I 111'1 in I W \lit.I I K INH: X |I'i I IArccNsjIiIctotiu J. ,..Iltol.I M-.l, ,i,1| !I. ,.1! tfauinl inii I .I | I Uirthrjl' ,H. lamlU it..I
mil I .it.
: I IJ. 'Tna'-MiKa' ,I. .10 ,"....'.1. .. I". ,....,. I
: ,II; :: <, O Fine Gold Fillings a Specially.i l.-l'i.'v... .. .. ""I.' havr ill.il .Will 1liallliuliuviirHm. .. iili.liallubUiH 'I"t *rr>. Mill K" In*" II". liu.liolprlvaln ...
: ( \ M' MNM| : I
: IJi.Mm's-tl'oitioiioHlioCity.: 1.1,1 I iI".1 Ut,M lot II,.; n. In I aNoriltitlI : .. rlxM I uf ninliii.nl: ; ; :iloiiiain; <.I all laml xrahlicr., amiIN uUioi.,
.
i I. ', i i \ I" I-1.'' 'Hi Hill 'l 'l.l al Hill .HlblilloI .
-- :11..1..1.|.U.. I,"I. '.hll'.. ami ruilroa.l' HJI burtfi prlvatu loiuniifor -
I' '' j .11 i I-.IU.' ht t.. I'r> iHI IJTUKHIM
.. ..' aii'l Dial .l.nr. .n.. ,
I.
00'' I' I" .... r no iliarler uri UNWi.iluy Molt al hu .uuhli u.
." '. ., ,,1. .. ." I. i "|, "HMM. Uu |1..11.1| I'l an)' ...>rK>ralluMI : ..... ,
: :, ,,;: I Room Ncv/ly and Furnished.iKi.vivr IK TItoaB Uwl. .lioulil r. v>.r.i.I Hi, '
Ucatly I
Dr. T.JI V/clch al ....... ul .
Ml I'M KM ll'r:. any lrau.uirliiii| lull HiK' l'.I1iI.It.! ami .bo. own,.,1 I "I', i.

J. Dennis Wolf O'CYLEY ENGLISH I. I', ., J. ".." ", W W l *"l. .IM-K.I' '' ..f Vllu.i ... 'I "'". |".-"II''U'"''It., nukingtur ul IrolylilAmi .f"r>'JrUlItI -iHi'Wcnl'' lor Hi. whol.. jHopl.. I I" i iUirl.uv.ruor

I ., .1 !. II." .11." 1 In.I. w "ii.On... ..fNiy .ii.ii,. .. ',
MIKADO COMPANY. 1 llYI'; .' .. ill ".. .1. ul.| MI Illl HUlD\ .nIIi 111 It.* ,.1..hrHla(, In. I il..'" '

"Nolnrj- 1-11.11.*. Mf.1 A .. "" I I'" l" /II."r I II' DENTAL SURGERY : H MI::iiiloliil-, tlr., I" ..I' IIH ni.a! w I'll.: > it I IIINKMl ItniKMiU:: al liovi.rNHi.nl I. w. will i.mliiavorlo auU a"1' I .oiiiirt'-.nian ami <0.'nil...i iuclwllla.lrl

", "I-"b., .. .* '" 11-"I'"' "I ',, i I" Kill, I; kuiili.. mul .. ikwrfM'lal.. our ow H lal**!*.. <'l .*.........1 ,lor ll,, IKlUoy ..
r > H M IIlv. ,I'
: ... .. .. I...I ,Hut-l n II i Ii I Itt | X I \ lui .lalill.h at-t ll | |
I'. I .w" III. ., I ..u. .I 'a'. l. t h. 'l"all,1 in M r' n.l
10''" '" ,1 '. 4..I. "Tl, Mlkad, ..:' II" .."_ ". .1.1I | II.I. l I'" i \II.I KI '. Ii- lit j ji ( ; I i "|"r l I.. r |.lvi., "i.... "Mw' inilou.. .n. fa will: ixu.l: Pi ii|:.r u|:; .hav-lak,.n ,in llu. In-im; .", n"I Itur
I' 'Ll ... ... I'I'I' : : Huui.u.ss; IN 1'j.\.NOS ( ..., a,. |lr. kiHK' V'W .IW....v.r* '
I' \ "0 "'" IIllII'''''' "IU,.> K 1..1 IUt* U 'I" *. >> IO .\MIK\\S: Hi.wijt- .) .lnn by ll,. lulnitliHlloli tbcir. K", )" > .''' ''' u ""' H.v, )
,. IlllI. > < ..rt, "- ..... > < "1'Ma.il. Do 'tlH1: .Y .". ..........,........ ....11.. er." 1.110,1 ... ... .
,. .. a < o j | ralUx iM.lu.lrlnl'." inXV .| |,| havi ..k.n.
.. '
1 II. l.1..1111.11I MMI .t.|
.ill" < ..
I l..',," u> r.' fy 01 .r ".. ,.. 1 .. "u.. II.... .1..
IH. I'l '
> Mi, \j./lIII'/ -nil" M.IJ I-H.I-I. IN I J.t.\ "I/ X I .XX ;
... W. i" no lr 11.\1'\1| I III. 'I ? uii l >i iHHliwtf. i.jimlwy
...1 .. .., to' ,,1\1oo .t ) h" .\\ljwcll.. II". ...Ih .'i.I.... .. ." :
... --TI.I,< n.x m:< i i. \- r.r i-ial wink
JOII UMIIH,
"
I : : ; :r.-:. r.::: :: ; ,. ...1 ,. ....w ..) ..... II 1011.1 | |
I.rn' .II.
; .. vl I.I )Ml.' .,'. MII.. BHACIJ1l'SIC: 1I0UHE X Tl 'In .111," 'H Hit, ..0.... .., I......
GEO. MARQUIS Jr. .. ,..... ", .' '11 ...,..... .., I.......... f I ..... .... '1''''' ".llIer II.j w .....,. r.-fu al
,... << .rt..... 10 .....,_.... 11'.,,,.... .All HOI'K\. 01 Al:ASIKHit I .. "..... ,.. Ii" ,.. ..1." .r_ 1',1.1 Ih... ) 4 in < lo work for Hur> awl will HM.I ll In Ihrlr 1..lrr"I' .
.. "
I ,... ... ., II..... ..,....j. .......... ..... \ a,. v, i I.KIH.I. i i t' : a. C..... ,.,,1 II".., ",...... &.I"\Xilr. lu>ur ; \
.,., I" 11..1. "" ....!W,.. \... 'lnrt. '0MItr. .MiiMltK, (I.'".. ili. ..r trv |I") inK l I..ijobwurkaM.1 i

I U.'.. .,... II..'. .. .. ..... ''.:' I,........ \ il ..l' IMl. t. tor f..i J. H. SNOW I ('1'. "...."." Oc'.1"' ... lo .rkilrair) all il.llur.wnI.I ....|..""( Hum, .. "HIlitf "
1? ..... a..t ,. "...... .. ,r 1)0. 'k I IV II- I f h. way arli' IMICWH Ihrni amill .
I .,_ ("TIt..IIII,- <- ........ ,..,.,"." ... ....1.. 1 Ii; ,,i M: ; ..:I M. .,tr ,Jl U.':t: I < : 'wad. ;j ",'UkSY.k'I'I.. H.X ASM J I"T". / : Tit. t...i ..1.! ". In U.i. worl.l for ".ir iiiilu| >..., IN '/1.1... Ilial lt. ': rait uf Ik* CIVMKIII ,141, .1.I IOrn. ,

if U:.:: a": :;, "I .r ,' ', :: ;;. "I IIJ.l'WI'Jt..s ...... "".,i..... 110....... I;.. ... "-I' :IMHI.I. of .yHipalliy Iwlwr rw Ilivm .. ..u.ttatly| .. lu .iiuiUi, .I

,. .. : 11: %'' \U.I.\ IIIIUMttJ'ukiA.OLA. I IHI 1 HUI' ( %frtfiii ... Tvtl'r ( hat Mil V U, .lrri.KiI.ciH.1: : ami: : Ilial ..Irlkt.u work. ...d Ii .. Illll MH| 11//..". II,. ,1Wllli
DRUGGIST ,"CHEMIST ';.',r. t' "'''' .. :. :. e:1 : l'lr.t: ; .,.jl; : ': '4 !t 1"1." T ;A lit 7, I < ;I llui : I urn.: awl: all: ...., ,... ,...........1 '_ uur ..*ler HMrfor in.1 I 'u ,

I II 1t.1I.... '. ... .. ..1'.... lI.h. ." t<" ." .. .. .' 1.1. -,. .\ U 01. I ; .' I ;. -I r |J"t "'" ",,1.111.1)I | || ,ii,,.. IM
.
I Kl' ', :;' : t ".1':,, .:,.. ;". r 'r. "' : .. I : : ,: ; I t' ,. I. i "| ,,i., ,,.1 I ll' i 1I"A. ",," ..ItI T' U ." A'... .'rrl...... I.r. *M., 4ii l'I."r.b.. .. I all -i k .1.1wuolralt
,. I \ ',;: : :. ;,; : .. '"I' '' '' \111" II t", ..I' 'II" r. i ,i i u,., rjl.. ,ln-, i in.mil,. |I' ''i'| ,

r. ft.11 ... ..or ,, ,II" II. ,,,..ft 1\\ I'". ... I' u.,. in w..,|.,f l", ,,..ror Ni.lrIIHI ,,,..,,1., '....., .. .. ." 1..1'. .. ,' '" "

\ ....'.."" ..1 ,'*.' '., ........ ,ft... .,.,.. ':i .,. ''' ,, :. !. :.:" ::1 :, ..1.. .. I.. For Bnlo. ,. .. '. .. .1 ,In 4,I., "-Man-in' uu, KutrlUn tun' 'I1'I'j''I'' I i i i
.
i ..,....,,.11) n......ifrrtMrlpiitMi ." .. ,' \ r .: ..," .. I ....., Ln ,,10''i-. Ini promptly. in ant |ii4i.lilt ""I I ittownl
: .
I illt-J. ul nil Hour. L. CRAGIN & CO. . : I I 11 .. .., ,, .i. *. ) uu ...1111..., ,...1 rail.. 1.11 ""I I ,", \ .", i

... lIot unJ >ubl; .. I. 1'1, ,. "I' fl." "' I.. . ,.... ... ', i'>' .11' .. ..,b .If ,,, d i-ialii MI wuil al (l.iilDiv *l lbel i "'1.11..1..<. ." ,I 'my 4iHl. i.'li, ,K.

. ... 'Iot: "" ..... ... ue) ennui* ''' .. ,. : :';' 1 til W" |>roiuiM,,1

-._ $, .'a I' to
..-..._. ",,,1
,>
.
.


r'T''If'.1


GAtETOtlfr Cll. .l ... .: ,t ,t# ," .


: <.. ,. "
.
\ .
\ "" .' I' ,;;;j lh *

& i I w9..;;;,, ..., J' L .11NSACOLity'Lhi.4tiN ,l, .

,r.4.a -...; ,- 1t .
..
.
p .. "i'ii.i1: : ... .

I ) 711 1 : 4 :.. ,. .
: '
]

I \ I ; ,."' 4'\' .. COAIAIE.RCrj\l I I

\ : ....-. ":'- .." f.,.. '.... .
<< !


.. ., .
:
794.444.1' a 9111:iNr:Lra.1 "wi0aa A


.

\ OL. :5. I'KNSACOl "HiUl) ) \\M'.IM'I) : > (HTOJFH( : ; t 1:5.: : ILi li.; NO.(
,
------ -- -- -
----
-
-
.
1'h9rt h 41r't5'w, EH1nl 11H111110Ut.IBIEillIE Ml. II I" Hr. I. Mm; Hr' .\ MKKIIAnn : I > I\,441'I.E.: I I !: Mill I.OX. .1 HlIII( (
F. C. HUMPHREYS PI011cor ; > .
-
y 1.1'.11.' /1, '111 N/11' ++1'114. I' 01.I "-.I IMIIAIrIn :.
1101' ,.IH" ,Irr, II, I" I IWI hr.11.44..r 1'r54H 411"5. 1Y 14. ,
,. ,", I" '".1 ,' "..I.. 11449' 1..1, Ih'nuYllrt$4In' I''

:: '. ," ': ':," \ : ., ". :I..;: ::. .' ,'. CLERK UNITED STATES COURTSI' U7 .. /0 ,,1.1.. ,," 44.1' *."'....1 I'.n.1)rt5, h.. .

I .151U : 1 O : ; : & ilumini' ,.4rv'I,1$1u'nt$4..d| W9. r'.I"|Hn..r 'lo imlilli .10..1.| .IMr

,.., > M 1.' 0 U. > /II.. '. X : i-iv, no., ofuiml uilliili.l.: ami i ;niH-nliTc inliTlrrrn. ,. I,on.innr "I'til,,
mil ; i I I : ; : ::
II
IM
kol
uill
u1N'rnh1.,11..15''h/9 }in.
: ., : S COMMISSIONER | / tl-Min lia Mkru. ,
I, l ,, -i i, n, I 11 r M. nlll I ial I null. i' urthr,
I \.. 10.11" tin iniii. ri/atliin. and I Ii ,

I' \ :\\ "11' i "i | m ; i.,. '"i :. "i" 01 i -it, II.i < u,, : Miu -ni \mi: 1Slliii 1\ .'I.'l's i in IU ion| ur| Ihi, lulling .IIMIIIIllltlll,,,| ', h I ) III. lllUll I' ,II II' .Ml
:; :\14."lI : \ \ ,0;; :: '<' '' ",.",r ,( "ilillllllini" '' and) by tin,.. liiiiik.. Im,. '

II 1. iniHiatlti'| ... If KP ,1.11.l to rii- |4..i l in. inninUIn .rmlidil' iati. mil! ,
,, 1111"" ."" Cllalld1ory I Ship Stores Staple 4411.4. Fahey n groceries occo oll ) i I '"i 'th,,' lull II,..-,"., of hlr-} that' ili.lint. liralllit. 6'
,., tl l I IoII'h. 1 It"9.: J. John < nnintillmi| II., hintil -
.\ I ,. I. II ,i :.,,'. ... ,,'u"II. ,,\ Thompson, I rJ r link 1"\,110",1"1"| l | '" "".).t".1,.. aiiiiniu.I .. .n 11t'lh'I i' lo .\1101'..... I.rl'I, !
'
41111,411,4, I .
""lIaI. ,.'. I it 'ion. I Ii In' |umrr tnl rvil or a*'
Vin,ill' .,ti,,M, "t t MMI. \ III- Ml \Mi, I t v,| \ lull I' ,Kill, : \ \ \ '1.1,1 .
In win .
.10. I hi ,
,", 1 \I.. u q.I'hll. Ii. H. vI :: iinisMiinuI ., ( I n. % i 11.1r1111.I1'I'111I"\.. ., : ( jjli.l. KiallhIh 'P.lh'' i 11.4,1, ,
U 'II I Kill) t: \ 171M '.
\ HI
I I I, H 1\\ I Id.4.14, tith: r i Harness' Bridles and SiflAlei ,. mi,. I h .4'.4,9,151hw't, ). 1.151,"$ I... 59.- 1 llnnnl. .' u d"loll I ion., ,1..-. I tll..,. +it 1

: 1', ',.N-v;., :- I ;' ,4at444t4mm: ).1111;, N +149..,;r 9.: .\\I'IIOIi": ( : I ,II .UN-; \. \11.... \-llhl-I "I.I.IIW I I I 1II.T') I XII ., lilPlhl! I I\HIII': : I 1'\1'1''I.: Ill Ml 1 HIIIM 4 IMMM I I.U: : :,:N.111.415''I:':') !' I out::': ) li) 11 Hit: : :.11140.49.41x1.1.,' : ::::: : tinliali.fill Inlliii/ ,,mi., that .tin.i 94,1 i ,
ilnt ill, ,
tin ,
I ih- llhi I Vino Inlniii.
.
101 I XKo l HIT: 'I'll 4)11191 KI :
I I 411'14.1\I41'414III.' II 111'1\II\1 I
N.L. 1H111n5v I .
I I I \I 9.l t' ; rlw' "1'." i {imlii-iiml, 4,,4.1,, .,i.. mil
In. tin. HI ol I Ih, li.i.hall
"n )
.
I I.44411t\94 N I 111.4.1.I
... ., I |1..11. IIHIII| hi. |15' N141191,1 i l I., t 11O kmnh "
''I I 'nlo. '".1'' ,. I III 1,- I I', I 11 .11. I Lu I 11"II,. I him i''u I "hiiail .
11,1, III I Bars and Hand a lion a' thr i }In .
15115" 1N
\ t M. I'r'ai' 1' ,\I. Capstan Spikes. .4,4 I In\ '11'Ion N5'1/av'i i-rui"mill llu Hi- 55.r' "innttairaiil
,. >l. .i M.: ,1.II 1. 1. In nuking,, ,Hil. 1,1X.11.,1". I
1 Uilnii,
.1 .'.. .1' .. ". .ol I KtilKhl-.nl+ lor tinjiiir- I ", ,.v,. 9 1541.t, Ih, 'JKSUIIr.4" .
1n
n. ""A" '. .. \ ,, I "hi.xnh. .">' i l'II.1C11.11l.1): : : I i in' i 111'41\ I! \MSI-II: 1"1'1:1'1'.1.! I : ,l | .. |lti ''IF| i il\( |II|, |444 i| 91114. \\ Mill" II ?XH, \\IMII: .III.l .. in lm.nhil, :
I 'Ill *. XHIMi I'A-I: lI. 1'\1\1'-\1.1.I I 1111'\1", I I .XI1,\ \ .., 9,1'.1< I MINIM 1'11" \l' II M I 1'111.\1'1'1\Is: nil .V |itI'MNI| .. || | ''' .M' IIII.MI., nol 1 I r""III'.1 i ilii I If IL., ,9511.1, '1.11"I'l' ,, ,, "III, "1'I'. 1

DAVIS BROS. 'III.OII\'oi> \ HhXlil: -' 1'1'11- 11.11.Ill: 1111! hl\I. .. "h -111.1: OMI. .il-l I MISI.I ., i I.. NII .M.II-IS: I \ M : : |45'411:' I. ul illi/i lailr:::,1( ,.:err :II I. I.moU'-In,, '; il I II her' nIrulu1.1151111,1" .. II. x.n.l.l,, .
M .UMMIIII '. ,' ,11 1 -I 'tillnn I ,. 'in ami, I .mi
: I I:I.:.MHi .I'XIMIN nil XI, XMi I 444111' .41114.94'I 'I.i"i i.hnx: \ aii- .4. 4,5'5554 ,lain' f
r55 l4 hi.
,,1011, .
.
; 1 i ." I'h'.I' 1X.
I 1. I ; ; : 41. II: : ." I 11, Ihi. I..rlll! ol. lln. iiholi 11151
.I'I'I l I. ..I II ." \NI/41MV' I1L111r.I : U III I ''IVM, > I 41111\, .IN tl.l.I l |.10'. (,nil II .h.Mil.l, I I h,. IHIIIII In n.",,,1.I I, I i'ilium 5 (hr .1''oii'liinilm'' ", |h, ,"I I h.

I" 'IHIIIH Ii 1, hi. .\it.l.lnn,,, II.. ,nithli, 11 I nma ,liilul in noli, ui, ,'lii-| 'I.i naiilh.ra.ltiMoinl.inatlou ,,'
Maa ,1 I I' 'II",111" I I M--II. 1.111 ,I.H"'IV' III.1'1 '4'14.11..1\44' I'.XI, XI 'I'INI: : nil". (i .. ,.
G 'I." i M il $\Ri| M INIHI,) : I Ml/ .11.\1. NiXIMOOl: I \ ,.. ..1 ol .tin' olilnU. 1.'r'I" 5 m ,,?'?' !L ,"I','
: "" Ml 1
.' I'a; I9.
\ I IX1' Staple ard Fancy Groceries Itrplirrolnal. | ; Uilhln, .
i 1515.4.!
111, .1111.1.1.\111. N.ll i \ % lh'IUII,1 \ iliiicnt t II\\' 'I'll hit' 111141, I I'IH I lid t ( 'lllll'IS I I'.449. :"hl'11r91r14111111441r| .. III enn null 4 IH' olnlmil Ih""lIhI. Unit 41.1) lia. iHili'ml I ;
> ) I .
,, II ( >M : \ 4.444t411$1' mi,1 lluil''' il I.111''I,1ty. ..1 : ': : : : ; : ; ;; tan; ;ilviini.in :I '':::
II .\ \ IOI.N. DXIItllXN. I Ill'I I In 11..1.. I111414114141151141' .1 uXI111r.IhrSI.1st ,141rn.rnl., ,.,
.- .. "h 1 H. t',. \. co; nx J.> lo t: o H.livo: or 37ils4iiliv;: I1 1* o: is. l o ... tilth Ihrlr' voli.11 ml" .11"10>''I'|'' |11'9 '"n.on. all ..II.! ., ,4l l r".1.) nll, ,| ,I4,,, r
)
k. y:, 1',, .a""J .1.' 1149' 1'. 1I1I'\III'.I'\I"i i I tH 4\9 IH.'I."I'IOI..I'.OUIIJ ; i I---4 1.1'(4471'4Tu,41: : II \li'oI I 1 -111\11\1 ?I 4,1, "1'1911'1-" t\14, 111. hl\1'' 19 194444111' .\ 1141"/ 1111'\1'\1-, 'ot' / : ; .",11,1..".. ". is '111,10',111"|, Unit. 111"| II'lll'mnnl..l::151,;.I.IIUrn: : n MIII.II on .:$' .V'I": uud, :,:
,,, ,,
,...j X1.1x' :; I":; : ,. ,, .. : .11 $thorn '$ ". II..I1. .. niKir r th,, ,' I.
(..... ,9. I+.9115 \. \ III'I ". I. Nt \I. '. I. 1111" II 'I" "I III' \ :' II I.'" II', III.4l\4.1\Il' "I. 4'.1'11\1,1.5'I I.1.1' 1\41'14'4It\t14- I. 11I'11""" IT) ( 14| I IHIIOI. .

n, I'',"' .1'. ,; '",. .., 4,511 5'l. "M x. N : : ,I I" ') .1 Il I HH.SSXH 1'\ PEH; (CATIlIIMii' ) 1 : sil ELI.S. I I::11),: .'lh,.''I''tI.' ,9,1.5'.14911 ton. u ill:' 1:UIP, 'hoint miluiili, ::,: ; I I.9.; : Ili4r, \ 1"I""Ihpinmhlnallon.aiil' '. ., .,tnlilMiimn, ,in, 4 tilling, ;I

,.. UP Hill n.ltnn, ,. ,
t., "Itl. \ I" i cl| 'din 419', '
.,,,1 I lallhiK '" nil who. Inlhvi} 'In 415'9
"I.| Ion. 1"1"$ ,,,. .,.. ,,. i .
II"
'I't .
II'" I'' ? .xu.,1., ," II",,
I'. .. 11rp'INN: ... l'4..1 .1 ., I"." .'in' IIIK ( lit,' 1(11..10'.1 (11,1| I.. .llu. ,
Geo. ,1.111911. 4w N u" '. .III.h"'I.h" .111 IA.4r.Iu P.4.44.IqH.x114 11,91111$1 n.Ia'x19 4'Srr4yu IT.a.I.. i '".111"11..1, thi. hi. ,.. .
Neely ... .. ,,,,, .' ...... I 'ati.1" iiiiinlin' lojoin 911,1 I amlili. I"1' .1 in '.1 i thi, .
II '
.. 1 I. .1 .111. 1$144'11,11n4 un,1 .4. :
'; e-- ..... JtrrA,. l.lelr., III'Y,4"' 1 :.: Hr.il.iliiMilt.ilhi' :: : ;; :: woihlUul:: ; ;, onim. / I iHinl, rusglullr.4ur.14ur. | 1'itii.i \In {
(1./ "'-.J .t. H.. l'9.' ( ,\ I:1tIe: nilNSIlN: \ h ( '.94'E/ 11551H'. I Ni.l. .ANiNI: | | Rlul.I.1'11'1'1:14( ( : : I 1'.11\4'I 1\1.\I: ( 114 l A I ." H IH II4lN'11 1"1'1'1( Xf| I | : u n.I .' I.Mi.li,,, Ui nIX) ) -ounlun nolii.i. ,.III". J

59. n.. 111,4,9.\ I ItNi;11, ,1411,11111'.444: :$1$111, ,l lI : EU"rCE-JE" : : E I'AlfcM. :: IJ.II\) .\\111:111"I : -: -'l 11\1'1'1:1'I: I : II.IW': 'hIK'I' It XNH' "->' .\14( II HUM' li I ,iIN-> lll\\l, Ii'1: \.1| III HUM. I I. '11. "",.kii imlu.tiUIinth 554.4 "' ''''111 **lnl"

: 1'0\111',' I ill, "I"'|1',1' ( 1.i u, K : ,I1.I, |II i ,MI 1 II 1 in 1.\ 1\ i '' 5,11'" i i s 4,14.4',4.44.|, |' ( .. l 441$1,, ii.I, I 449 $1111" M,4.1- not ttialth. II...' ,in". .111".1 In, mnliiliiklnK" Ihi. wink HIP 4.". \

I t. M. < "K. N. u.1 -- ,, -- Imlivhlnilaml', } National, 1911141r.' .. 11"inn 1 j i. 1".1| .'.. | I hi II,.. hiKhi.l'.. mIten ,>, i

,9.,11,1111.1$14,1, : II 1'. ,to tin' Moikn.. .., ; uudlu'Ixln' : I "x44'I)4.irrlh.' '
OARS PLAIN AND COPPER TIPPED. M.uiri II. ; ; ; : :
I" '11114 I.... "i.I..II.i..I.: "..,.' (11'( (Jroior.Hi ', ,,11 "injoiminl' ol tinKiallh. ho I Illxht x Ills, IIIo onIon.n" .. ihnl; 1 ,1. f

.1It.h., I,. I'i III 1. ""I II"I '.1,4." l I.II k I 10.Fri" ,,I.I la))I""'iiclil ll"m.' ( (9I ( t:.I..I..Io."r"1J11.I'III.'III"I.I'I |. ,, ''.. 41,1"/ I ,,4.l, :' '" KI.'I! I i u".1 I \ nl' ,.ui Hid",01-! i I 4' I 1.1.11'.1 I i .I v, .i *.# < Xl"" |'.XNH .,$. 'i 54v1..11111.' Iml liUino In ,,10..10. .lo i 115141n1.i''nl',I,*';:IIIK Iu..49u41$144144.1,111':tlm 4',414141.:: ': :I: : ,|::; ,"i II.1-,I''::, : 1

I, ,I''I. l .11 111111'.4"4111.,111'.1, i '. I.Arl4sx10\ : I'hll.tI..I| }| 1.1,101 I i; ,11.1 I 911!10- I I.h'', i (I. .. .. \u )h, ,i,' I .> 'I,i ., i I.., ., 144..lxr'till. 141111. XM I'llol' 111119'Nhi4I.4'4Nill.'Ii..InIhrlril'l. "ti top lulrllr'In10,1nu1,4. ., .".1 I' liiK mmli, a HI, i 1",1
\ .".,:. 44.4W, x,5114, II..I i .' 4'1" i ,11 t 11 h" e" i 1' ll1 ,1'Ir19qt ., .. lul,. I Ia5'u111.11 l ; or, Ihi. ,4c..141., 111 u mm in''h .
I .
I ,; I 10'n .1 I < 'u .X It "" ,"I. 4',1.4.I., .Ii ,11. 51911..1I.I, .U1..1 n ".nv 1 1 |, lu.x 111N'4hl ah41.rrlx9r.4..nlil
II \\ "" II'''' IL i i t)I ,n ,ilion .",1.1.10..1'| .. ....liilion : :: : : lr'; Ni> imit.n' ,1111'
-- --------- -- : ; :
:
'I'llIt'\ : --- iv|, ,.r?, 151,1., 111,
h."h' 11 U.nl.*. .lll.UH I a"I\ IU M Ml II KOI, .1.I t lumilili, Ihi'into .hair, In ? q

11..1, ..'b 'I "Ih.-l., "'IIIoU ,t ; ,. I I 1 ItI11$1' .4 1 1:111: n1 n. .., h. .. K'iln' an,1 I hnnon ,,,f a,It am'IIIKit l'i',n.i.rlimiU., .hull,, hiivplHini' ,' lm.nl .i
,
'M H T : I. fiuni Ihi ,
k IOUI AMMllrrll BIEBIOHAUSER ili/ni" ion : :
.1.1.I 1 I'lNNrV: : : Oklalir. ""fSS.'OI.A.:: ) noiin\, :' i p' 111.1.. '," k 11,1',, '1.., r 1544'. ''II, li "" hr, 4''r.r' tin,,'no ii'.,,11., KI Ihuthn. ,b14d,91, I" u,,' 1,,. ,: .., :us, ;14., '11
'II 1II441111t14Ihla.t.' F. E. DEY '''1''I'Iua"IIIN' ,1""h. 4 ,x1451| .|54111| Is1 ) It. ,1,1,1! ,, 1
'
IHxt' '
"it' '''''tami
,', I".I) 19'4,11, .. .' ,".".1.11111., "haml.. ol 110", ,fT mIII //1".1 ;
II Y' l4, 4. tint' mi t
411 nl.' ,
Gas and Steam {I
Plumbing Mm '' | i '",,5111. |II, ,I", "'*
I 1 ,
[ ,, Mn '.I.hll.h",1 1 I ol, 1111"1 '.'".
: .Knliihln -hi' I 111444. I 44"44.11544.
.., ,..1" : J, 11l ) rIll
.. hi.
4. ill-OH
| | 0 ,1,1., ,, ,
I. | IHIIIllhlll .1 I ,
"?
,il' i.l.' 'I... .."" I. "h, I' ,' 1.,1., | .' hlnll.ll Ihul, tti "'MIII" I
Maritime Surveys. 1'11. Uh ll. a4" l IN .. thi' .n,1'n'im' Hint!I, '. |II r ,h,'r,'lr4'1I4,11$1119541s'
4'xt9l5l 4h,4. .Lll"Nlrl I .
%" 'it amriiil ol IIt.d.'a.155.41
r
., lIid.1
V,I',','I,11'II,'' i ''" :vi IIttI.," i ,'"I.I.' 91'.49.t II .X- .1'l.I'ItI-II\I\.III''II.\I'I .,-. I JEiTELEI TEL I II..nl I ,In .tllul, MI. nt I ....> nmril. ami llnam 4 lui 4 1 ion.. : :: ''; :: :' | I'rn.;:'' .1195111: :': tiomIhi'ilnli f
'I' ([". *491111. ,''l.I 'm>. 11t'1.1.1.9..l, ., i I 1 lbi.ll" nt 41r.i ) tI, r"'rtin rt .Ml in tlln\ l.nuiit, us, I .." III l Ihi' IlllHIlllIK, ""......, h /1 l on, MiiiHiiati, iiilu.: it
\t ,-II" I XMI- 11.9111111.i -. n \\III .XIHIa' \II .
In
\> 'imn "" Inn Hi i ii I''hrronll54.Ihr. ,
iMilir. I h ''t''II."oU'! \ MHIIinI'M 1 l\ 'I'lint tin. 'IanI., .' ,41rxa.t'u.,1v1,1\ ,' ''!,' 111Ih'll
I 14.V. I inhlli II.. 11U'11tor
k
,,.. ,, 9,4"x4 h. '"I 9.44''
1..11...k 1-nlui, No. III: KM.:<< "I'. (. I\HllS.,"ni'' ..",1"1111'\\,11'11'i ..'' .I XMriii.I ,I 01 I' 1\l vl',1 1194,4411.:III II., 1 1olu ..? 'I.I i"-I 'I- IH"II I 4'1'1.1111111:51 I :i I ,, ,, ,, ___ I .1441 41.51114 ,4II. ,1111,[ 4' ..I N NL.I ,.44..' I' "r tin 1wr4I.| |, '. I I.MI n w rv.,1' tin, a,'I- I .. 1'' 11..144.1h'54"r' "tiaii.iHiu ,'

M.1 I, I 111, ..I,14, ". Hill il I ''hol Ir ai' I 't.4, ,"', 'Ir''''''' "'''.' 4".4. Hull,II".. 1'Ill.I .t\l| H'I I IMnviritLs ''. 1111.1' 'I'4n1; ':':, .1 acllli i. : not .anothi ", m fur rail- "us.,1x.4' wv'ull' 9,11xI,i,, | rUl, ; .In ill t
111"'l I, I 1'1'' ", ," '-.1,,"i,,1.111".' 9.1 n. LLD' 144, ,L ,$11111,9,, :.. I A 119 I (,11' ,b., 14,1'1.,41, ....I''"'> .,,1"minimi'. .. ami .thai all .4,54.459' ,'> i > tiHn| 'on", Id"hw.lS.hr I mil,

I 10, II. M.1\111.IL,11.1,4. I! 4 .. ClOUD, ur..eror I ; ii-iio\/.ii! .: ; :( : ) Watches Clocks Jewelry I "I'.lull"4.4'., 4l'l Mil Il.lullXHiil.ili 15x1. .". now ,In...11 rr,, .|,i", ul"nivu |mrHIM Iavr.41..5', 444',5'1111/'IU,545'1114', '' t KioKthol ;
"

..14urrln I I' -l" ,1 111.-'.,.1.II...U-!
I .4)9., a E. ,, \I"" ...., Ju4,44x.1, ,. ,tlnanla ilmliiy thu la.l iHmii ,
N 1,1"I", II' .\ .. ,\ I \I "II I i nol ln>.ai" iiulli| .. IIKII| niplliil am.1) I vai.
611'' [ I.'I Nd I I 1t.-\1I'IA.: 91.I tI I I"1' III. woikwonhlliv., {
'p ,. 54x4'i him' amiliitnii \
I -i ., 5I an.'Illn runnval" oriinn|, lli h
I M l 1.1'I\ I Ill.lH.li :: : \ ... Kmniillon' ,. .
wimll I
nlnnii, II,, '
Architect and DraugMsman.VII I I. 94ItraNl Ad4441449,1.. ahtii., 4..411)15 .1.4.41.11,111.4941541., '\ "
: : IH11: :,,:,' No: :.14 j; J:'J'.:T. ; CHUI.I&I.I'Ct\ XMI I\'II\I"\CI\: .1&.1 1:19.I : I', ,."" .'. II nrr5M1. ,,, $lln. n.lininl.linlioiiol,. ).44.1'. Kimaiii' ol 1 urn' 49 4I1dnrd/ I inmini I '", "
III ,. .441: ,I. 5'tl : ., llm. aiilhniiir '
Co. or II hi
I on.iitnli/
I' ,
Lewis Bear & 4'$414 1 XI I h "n
\ l-l 1 ll\4 '--II 1 1'1.I IN: A\1191'9.1' I : : (Ihi' >|"u inol' I1.lnmr'" : IIK' '
I .
ti: Ills4Ml"4)144.1.\ 1111115$19, 5'l ,5'l 1'1' ,v,.., 5 /.1..l thi '''10.1 iinl, ,...,|loll., ....
... ., t. 11.01' ,. ,I ., ., .""., ..1 ,,' ''' "/ lot Ih, '.'''111110, 9,11, I "alii, ,) olI I"''' '
P. I \\ -"' I' 1199144E44)4 IH ILIUM II.! i I \nhl.1I1 .b"ISlt nn,4' .kd1.. Ii.. ,
|,
I "... miKii' ii51. /In mining, an.1 I iimnn'' I, <111'1111111.1| | 4.4411111, ,t4L1,4ht..1l. .\m..rk'" t.\ t.'111' II.AH*, I.I.\I 141.11Commission i -111I1I.I..ul.. -: I1-! .$4,514,151.1 1 Mr..uiMi.ri.HI L..II'It.Inl' "" .. .,lining" 6ulldly" InIn.liii., ,, ,ami, In "ir 101.1..".. -I'Inl.i.I,'l.hia, { I.MOI, .1!
.
,.. 11l."I, ,,' _II'E4,," ,II, 11"\11".t and 111I.1,1'n"Thud' All I ,il,l. ., .H. HIII". iiml l.r*n. r... "...10., 14'114..141.14'1u.14x..I w 411. ,I9... I'xr4lnlly. III 1",1.' UK..q.41a4111r419NI> I...,-...> .' / '....ImhiiNilllialliin. In II 4,1..44 e". 9 ,'.4 ,I Ulliliri.FMll' : M II nn' : KM..HIM' '
,,, ", Merchants .111 lor InjniliM),,' n.iivil' 'Ihiongh'
"' I ml ull kin.N 'd.I I .,.. \ 9 4 911111 11 I III .
.,IN 1 1 ,u I 'oIt1I\.t.I': ,."H'| II'4Mrwh. 1. I11 1\.1 j .I. of s5'u''m i ) .,.li'$1111'I5.' I.I I III lit

\\ I III.h HUN: .\MK\TAI:< Wllltk.I -49119, 11 YII. ,IV .1.... II I.I. 44 10. I.. Ih'4.5I.. w1I'9N'y 1 A.'III'1r4rl4ll.. ''" /. 9r$419x191w. .. XII 'I'I"I-'' 1111111}, hi" in-oioia-,, hililiar /'?/, ,// r'1x11r'rrrI, i ,.

.\ ,. 1..111"I'''; MtHIt: I 91141/", .". LSlre .....,........ "1.1... .. ,,, of Ira.li.' 11"1..,... $1$111'$1..' sldrr, ) unr, l..ISU, uI'.4uud: ,? 9rll'nL.::,:t: ,:,:|::., 14, ):, J

11.,,, ,I..4.1.' .,, ,1,11411, .,"'Il5y .M I 'I"I'9 A" c14NTKM9: tIATKIII :-. .v, STAPLE I Lr'xw I r I HIM, 'h 551151'9, ...,. 11111.",. .. may, I IH. 9$19X9."I4..Is1/i,4..s..r1h| ; XI,,, .
11' II' '' kril'IA: &FANGY GCCCI''S. "u"'I.\o.\ "" ,11)K a55LM'.I' In II woikiim. In ..'.Ira......l' lln |I"ioh,. hltiMii, d|I.
lllllmr.1 imi.
; Ilirxi 1 NU* |
: \ ,, l'11.,4.4.5'l 'I ', ntlN. .M < r M, l hall,, : : : :
I I. i : :
I'I,,:, :? L M :I i<,:.l,: ; :I:: 'III" "i,L II" ?.., 'I". "I.II I.II'' Ih 1 :'.,, iililh.n, ami': luolnl. I II mm; n", |iK, the huIK1,41t. i |.X10.."i ,

1'11.1111.$5,9' /4n4'$4.Inv. 1 l-. MIIIsmut 4 ;*. '! 1441,94'14Ii ( l i /n I, ", "uhl.VIII I '. In an.KPl, to Ihi. ahovi" ,i.rnnit, in,.

II1141ll'X. : ." .1 1" i" Xli'l". "' \ -\1.\. 14,4411141.: J S' 4a, DIA\IO\J) : i ) "" ,,, ,,, ,, .. I, "Ih.', ma 444ruI. .. or I,,,,.. .lo I I. .IIY, I I.Ill' mil 1 rl'.441. ',,111,4| |,. ., ,110"|,,
t
I, II 1 Ur ,,, ,, .
"
iflir M ,
innl' ioii l .49.91"' .. .. | I..1444)| nn
\lilt .I Ii .
I i. l" j' rILNSI w ,, ;:I':in ,: inikl, :) : in: lawlul.!, mom, ) tar I I all.r M"?. ,11$11,9.1, (hr., 'tm, ?..h'. .1.,.1..IIIv.li,1
"
.%-9 ,......,. ItITOI9.o ''' ... lilnu "I' 'Ihv |irniiliiiK wnk. ami. il, 1.4'41x,5114' H,". hni' ;his' nl
91.9 .1. r 'rll.\1:1': A CO.) l.,9" n l"l" I lahur. .
It..l194 W.L :: II 1"1/ "" .1",1'.01,1..1", a lii.l, 'I I hilI. ,Xlnuliim n.tmlai. ) ,

; ;: .I I I I' tl Xr"\ -I .. "11.| I .1\I I 1111 I "I/I" l ''I'' "'n nHiiihi| | i,lml ol llnlr.. laUrI ur any .11".1' linn. hUll'I il.mmmxl, III
: : nIN :
Ix"" :;I' : II:1 :1'::1 ":. ., i : : :, :l ,, Illt. / 5 I iilu. i tl.nl I ul. Unit", lull, HU ..., I Il I ,., I1| ,,1111010' l.Nlxlr. ronilh,. "s.,1,
I
I "1I' i 'l'U.r.'H It: ,'. Contractors and B'jildgrs' 1..1". 1.1... .. ." 4 I l\ llu 1 551 I lumiv ,
IrL1,11 H illlmr Br : iiholiUon,, of llm runlla.l. I 1.,1'11hu1.' 14,4511, h", u$,,.
I II.,191,5 19 4411 ..I I11d1. .11..1 1:9I. : I I 9. I4, .. I'I 1 1 [ ''''iNlliomil, Slalnaml' 4 1',11..1, Slniv., I ha., ,1") ?..,)".!. ,.,|1115.,
........"' .. I 9\ "Ire II YY I\ \I'' hl\I5', 4 ":.1,1; wmk., : \1"1'/I ItnlKhlsul' lalior
..,,' ....,.1... ,.. ,, ,,,,., ( |
\I.,.'I. _' .. "II, ,.. It"" IIII. ,.. I r \ 'lln".".. ,Urn, .ill, or ,law* | ,"vl"1 l How yonml,' I .hat $.,...' .,? I II, ,

,. 1 \14"., 111' 11" 'I.' Vuildcr's' Material. I lo, ',', , alnli"mi'nl i 4.ls.r.4Ir|, I | m,, i, "".1.| ", ,
,I.I 1. IIL II l114'TIn I 4.4'11Itru I : : i' >i.l 1"'|. .1'11'.11'1'1'1'1'| I | .'laml iinh.Hon, tin, ,olll'lo"W", | th, il'

""-. II ...". ,. ..... I r 1SAROq 1.V ii I .,mil ol. I Il y..I/r/ r.'IH.II"., "". .not |..it.i>ni it' 911 ,

h I..1)991 I .10... j I IJRCS&ED LUMBER Mlle. \l I: ;I lln'': iiohil.illoi, : :, h) 'Uwiir lh\ ', amliliPw,, 0',|.iii hi. |HIIH| IIOII I 6..,
\I .....1 ,154 I1"' /1.11. Ylrlh ,,, i.lo ,nn,, ,nl I ol ihihliiii, uular I .) i 1.1.1.! | |h: It I11.x/l..

.9.,.1., \, ?" "t' 44 ,ll,,,,11111. IM, F SPKCTACJLHS.: ; ,:.u. ;:,| "V" ,i," wokho. |,,, "inlnu., 1114 I Ill I II.I"'I'I..v..III..1U. | i .
1.11141'4.. I 4144' IIIC. 1'9..9,1.', ., n' ]

\\\1. 1 It< 44'94.1'.9'119.1)' ; ; MOULDINGSl \ I I. '|iiiiohihlt| llm hliinv{ mil lit| .tt XXM. llHt 1..11..1| ; MU t
.'.. //FLA. 'I .nn, I MH.I: ; ,
11,11'1. h.951u1 I.t..9.' 49r /5'/v S"w..h"rll"u'"I.. )jnhitoil., I .,,,,,1
'm''b4 \u. 1971. \l\\ .V%. H O IIANI. LIQUOR : Mil lli.it 1 N IIn..1' (Imonn, 4111, .
$1Ix5
t "i 1,94 it nI I I Irvlrl1m4 1 rl1.4551l.| 5'u91I,111u 1mr ,? '
-NNta' 4.444.i :
M i
'i. i "
I : II :III.,, tl. r.. 444"I IL: I 'It., : r I :* "t" I 11I \i l I 141.1'1'1.1,1' Ml'I H' IVIIIIHPENCEUS I .. .. ,1,,.,niiml, ,, al, the fmml. ul1, .IHKH, Ii h.. u1nd.5pdludrlu.| | | | Ih,

... ... i I fJIIZNGLL: : : : I M.ur.. I i> ",nliiK ..I 1I| < rail, ami ,
110..' h."h..I..r ( ..'1.. ... M'4.t9ldn 1'1.lUlu '111I. IVnl Siill'siiiiil! | H w Ii.Io'. Ia, ,I.l I.
1'1,1141" ( ( ,
OPIIIAI.MOSCOPIC ; .
TENT LENSES. \ I V1"- .'4.LILLuu'utuf, ..
Nall .
"
..,. "writ. Ik* a .
I PITCH PINt LUMBER! : and LATHS. ,' l '|1,1. ki .:iiliiK' Ui. ,1.1.. ol' I Lnlu., ..
,* ,, .11 '."11. I 1111 I" ,.""..1.15'I I l ., I I"? ,,n,9.l, I ; ', I.s,5'491)' .yi.li''m. In Khl.h a' .
I rn l.la.M. .
| ,
M ; l ,,,
1 ,
J4ll, i1II ItA\IIAIJ1't.1th 444.hut.h4Y 1'/ 'Ii- 1411.1. 11)1:111\: 114'114/ly'151111 'I. IHnt\ .t, 'iI i\\.< in uur .I.aw.",, .4'a1'r.44 aim, .
.. ., .... tiii i I''' kL.l 1 i iX.MI i I. I 10.| ,. I I.. il, ,. ,, \ PElt: it.\ ; : mii.liiim' miiM.ury I
... II.U ?" I l I. |/.1... < : : : : : I I.. Ilie. .
./ .", ". .LII...., rr "' I II I' ( .( .., ) .hall l 4..11.' 1115..14' 4.e ),'a I 14.1 ami fully 1119, ? Ui. u,.'

"1 4a1M1e -1114.l I 'l'h.' I.. ,i- x.l! ,. II" 145194'.99. .",,. hi ihon. '|'l11)' .....I1.,. ,9'11'a. ,' | wlilionilhi: :' 4 :Inl''rviiilion fhaL.I t ..iiiio' '' ailraiilani. attoiilihi. II...

\I I9'4 I" .ltl 9144,4, ,In,, 0..01 I'I Knowles Brothers. ... 1/.11.4'.11 1'4 I < i |rtH..11. I./11514| ",11. -..14.5141.' r;. "19FI,115', .. 'H.'. im, ,. 1; ::, 91114,9: ;:: National. :'I 1 l-.no.liall"' :: 'I ;1 IM, full'I i !' roliimn.", I ihn 1'18.44511.941.9441' ?. ,

..? ",' ,, .. l'f ,11.1'' ,11. 141, 10 -I I tMltltH" "JIM IM III.-. : ''''1''''' ''il, .. .i.il,.... .1 I,. H.I" ".1 ..I". li If"I I /'nlIs'lulrr, 'in |'N)41u',5I) ur all ill..,,., \
| her,5, .main il-t l MU' Hi have ..
,44. ,\. UII. \ .r.44(5'1.1 ,,1.11. ami nlvali' ami, thai ILO. | .,1| |Is.,\ .,s..,| Ihr,
,I. ,1.119.\. Mn4rx".. ,x1,9.h I' 'w"" I'' ". ". ,. I""I, i I I I I I ..MM, I, ,u ., ,, I''I WRAPPING iimitilmn. .
ul
t ".1111.1.
hall
.. ., 11KALKSTATKHT ,111 nun nl mr ,Kiiaranlii uri ) .uniy' an.1 I
\ ,
.a. : C i/ 'U. "V. ..ILtJa. Clocks Sold Installiiionts.MERCHANTS i 4.. an) (iilvali) h....... .... .Mali. town. sail unr .,...ill.' ,.. i. im luuuoioinlm '
U'II"I I I'I"
Aw 144x1$1. on I 1'1-I I I I I
.. .. NN II. 110 94491wu1 >- I hanl.lnit, < iiiiH.ralioii.. .. ,
.. ,311'1.9.,. ,", I lupon| llu .ml ..I.9.I4eI
1 ''Ix '. I I NX nariuw (
Hat 1 .
1' n' mli' u.I .U.iInK, l I. u, ,UI .
., a .10" l 411 Mi HIIMIINirn : \ I''' Insurance PENSACOLA, I ,". of in.,111 ol, nol'. .,., .o..r Iw utlur4' |."i ..>,uil "r144r111k", \ .

111,9, ut4lv.lr: 1' 1 I Agents Dr. A. Riser, -M..I I L) lln ( ...vnriiimiul', I Iml. Dial, : urill.Uk./ ... ''I,54..4./9.r'. amill 4dr''r,

In. .-..,1 .il-.'. .
rbrrrYr 1 0V '5,55" a DM mttrjcm' y hull r. are .haminit I lo KO hkii .1I"r
.f 1"U"'I 441')1I. l ..I li ,I-IM ,., I 19
,\ ullt.,1 I DriMi, lore mi 49l I 4NNIINr, IIIH.
I :
DKNTIST.I'l HOTEL. INI'M'W. i whin Ih. 'I|,.'
.. .. ,, ) 'Illg.I t '"' .1
.1.1 l
.
"
urll1515515'y.
CU\ !.IIN1It: "'Iltl.lU.: tt in inH 1.I4 I" .
1.1 I .: r "L h XVI I 'Ilul II,,. ts.4.51441".I| ul V'Sr t44r.. ; NI./ } _
i KIIIIIM ,I' : I Ii ,
I9.,1 ,111.
'. .. ) I. .'" >
'I" .
lrlO. 1591x1\1\1 III.MEII'llANT' |/" lal.u lilnli.. iijuhai-t. IM IIKK.

: I : .: ;. ,:: .::: 1L:: ; ';,;. '., ,!,, :'.::: \* HANK "llI''t l I I9." 'Itl\ Cor Palafox and Government 8ts. n, II t,,1\1..1\ h" / Nn) "h 5'l,"',..a'"' ",1', i "IS EIP: : II' ''In; tilt//K: 'DIK>: t.t&I/'I.: / :.

: : I I' ,.I.' 1It.. '". ...... \YII.'I'I,441, .In iiiiuiiNlioii. with Nu |iarl or Ihi I niml, ,.,1.....- In..,I.on I.
A ., 9,19 N"'. I'in.j' ..I... Ma. i Cor. falafo andIntindrnciu Sis? 4.l' I ,. |lo..m.I ||i ,.. Slip, ,,..v,.nimi'iit" thall
$1 r. .
4.14":. : : :: I .....I'i I \ Table! C'apphcd with the Best the Market Aff fd:. I'"rw i I '.: : III,.(HIM llhl.:nil.i., oiivul.ii.il.4l.. I ..!I; : :: I' ..15w' ",..,...,4Ic. ..,10...""., afuil,. ', the. llw. ..r Iki,. I' *.X wr1,11151, 91"'d'lurlher55'1.lro,4$11h.4'u'ul .

,, .. '. ''' '' ''' 1 1I. i ;, ,. : i 1", I t U,Mi' ji.Ull. ,.I I ilin.,," .. '"* ami la.. /Ilul.l.r.. .1..1..11., of II,. .
.
; .. ,,"' or Hi, |.-,'II"| | U ..mallXVIII 0.1,11, 1 .1t5. Inn I. ....lIro'.I..I..I.' I
i ( Ill 1.1'11 I Nil. .till I \ I IU J I 9 Y.1/1./ I -51.1,4'I'. I ,., .,1 ,,,,110..1) I I .
I J\ I .
: 1191.[ l I Iu J. lot4hel'
.
AII1' '1.1'94'1.41,4 Lxn.1': I 'TeMika k dol 'II. II .iKlllPl. | "".1.. If n .l 'lif,'110.1
::; : :: 'YJ:1)s1iiis ;: I II .I-.IIN.I. vXI |
: i
.
I ,
}I.. ., I... 14,1, .11, .. '. 'fine Gold! Fillings a Specialty IVI I li Iw4.94,4, d .. w5n11,4. ,* .. I I. Iballliul.uvuriiniiiil uliall ''ivcr), vrt will K.I !H!. ilu. 'l.jn.1ul
I'' "
.
.' .
( "" ., ..
"" 11' | >lmi, ly |low. un.lir' ,
,, \(. nh' tu tilt' { 1,11" I II.,1, l Iw..I, liir III '1 III I |4.$111 ) .. .. .
,. ......, "" II r ,". J (( ., ,ini'ss PUI.tiOIl( /uf I Illt'.. Cit' $ ri rlxbl of umliKiiil, iliimalii, ,., all |'rlv.4u 1..llIr..I..r. ,| | uUloi.ml
)
.. I. 1.9511' ,
."" .. ,, '" '' i I. I" \ Dill r. tudd
I' ... ., ''I. .. qh. 15.111' h9 .1... I /,., .kth'119.1N. | ..94.1 rs11ndr| a hull.l, II" l Lry4 IwIr51e| lorlnnirirNiiwo.thy -.
I ,,: ..' I.. ..,' ., ..' :,....., .1) thai bitnafur m> iliaimr. ur won al ili, 1u1.11. L"

.. ,,. ,, I,,, ". """tl'. ," Dr.T .le Welch' Room ITcv/ly and Neatly Furnished..f. --- i' ::;tUMiii bo Imuwl" Iu (ii) i' r|'iraliuk; 11', ...-.. Tlu. >*. I....|. .hoiilil, r..*'rl l ImI

: Ml/$4441'/AN 9 t. % ; I, any. Nutaiin ul Ira9.)5NII9y| | iiil.lli '..Ilftl 44191'. ami, Iw oi.l. ,"I', t"
.
W 016[ HI*. > ul. IrrluhlAmi ,
|1a1"4'syer
n)
S OOYLEY CARTES ENGLISH I -. I9. 11, ., ,11.11>, 5 WI.'X IMI Tl-: .h.., :.1. ::1 I: :l :: I .. whlli. uiakliiK Ihr ri.nrulun| 4.UIK.mini 414,916,, wh.il. ,4x'$1119, | I I.1 t
: ,
,
.. .1., r II." i .n i ? 5 I w On .
MIKADO COMPANY. It II \ < l tilt Ial'< > riflor. .....,I.5)4,9| II,, Hiali'' ami) Nailiw-. Uirl.u | Ill Hi-/ I 4.444.15,! : "I'll. ,. l .
u. ...). I-II'.U. '. t ,It9 .\ "'I. 'I'.911. h.1 1 "4l DENTAL SURGERY k.u.hil.L1'u" 1..1.) wa. a IKivtiriiHi.nl. .n will tmtuavor ...oJ every I ...Mxri'..man ami 111.'u.1",
,, .. ,. ,I..4. Yr.l'I .I. ,,, I a.1.'hh uiir IIWH 4 lalnir.. .
'I" I' .r "., ,_ nl..I' 1\ "" t", > H .ill Iu; $.11,mlmi. ,. awl. .U> kH. I Iu. a lrli/, I .. ...mil l<* Ih. ,I'ai t 9
i ( 'IMYL717a114'Al.awIt'll 4.4"11994 ',5 111.1u5'.4NLII.h 4'nlbeI9.ll: |
,
IrIIIR, 1'L4.1 .1.1 II ;, ,1, ?IIll': in.4 I T.i; : O,'; i II : ,N i, il I N ILI. la'f" I. hl'oI"' 1YDolltiP4try (;; GIvrIs'riL11u..1icsi. 5.5'445.14" I., I I..'r |.1..,. .1' u :. .w Ii ,. will: 195',1:/ Ki 5ultr.e.4N| | ll 'ylia.,. Ukiu in llu. I,".111..... nxl I
14,11tI ,. I' ; ''W .49'41,art to III ): : : ( I'l \NOS AMlOlUIA: :,S Ir11.d11)9'.hlut'' ; Nrw .
''
Y1 "' I 1dl'y 11.41 JYnNlll. I *44y.9519u1, by lh. ... ... linn. for lb. ir vnilly, .ili. n' e wh'u. U.uhuuM )
; ; : ,114, 1'11,5.,5,551,111. 945 I. y.,5 .
I 1'. EY/r: .. 4'u''r. 1 l..4'' : '. I''.. -t*,iMi'ik-i.' bT't.ilUrt "wl-VJli .., a I1.u.'r914IN IM.4s..arlrl.y4rm.' .. IMV.. .|...k.nJOH ,
'I\t. \ \ '. \ H: HI, I- /::1.1.1I.t.I \ M' '11.\ I I MM 45 1 m..4. .
M'1 IIII''i' Itar.nw .
XN\
.. .. T..,'l.rtlllW-i. ...H..'>. .b.> I- I" ''II' ill- II \l( XI, IMK. Xo. 1" 4r .lM .k.narqud. .
-- Nrt1lull.-. ,. our 9444IHU. 11.\ 1111.11 1,9 .11 54/14.11..III./ / rill .//1.,.... .- :;: kV .

I :.I.4,1 i ;. f,": Bl; ,:- w9.1t '" 9, (NIHN: 4 I '. hall./ 5,1'1N41A' UllANCII: :AirsiC( ; 1 II < HSg ,..Met .Hl ,4' i..,* w aau.k. VI rijual In .1......H Ihi hour. i.f labor. U IIIIK.

GEO. MARQUIS' Jr.DRUGGISTANICHEflST., I ...li-'f- > ..ll,.449$17195... .t .l'...r'a4Ue.1' ...b .. I II. A'.I.I HOI'h t.l'AI1ArrEEUI'J : ; I .h, "... 'inil.,' u..my. II.. JMut. I a Ktneral ..-'....1 Iu work for MHirr I Men .haul ami oilier" am n>|m....,.I Iami
MrhN
hi rill ,
19'49 44RLM 1594,44 is f49.w 5111119.141 .
., rSi.Uw" 9.Ih. I II' \4'01..1.1 .. ... ,, i'I Ijrtl. buur.ll ., In llwii l 1.1..1 lurtHilui
l i
tI ,.. 4.14444411ybq, l IFr l |9'.9. | 'il all'.. 111 IIt4Y| si.. ... .
.p..9.t 491rrer '. .111" ISr,. .M. h,. "n'. ir ,1I Iii .. I. '. I I'I i I. > i, ? w r.I \ \ Iu |>rriiia
V I I', '..... Io.. II..'. ... ..Y4l., 149: 'I. r" .. X 4 !M.[I, .4918i.'Htbr.I ., J. H. SNOW j jCUJtSIUt' I |lttkl...>..i> "4MW1I A "' 4 / "'! iu arl.llralu, all ilillurrw. job work ami. ....H.,|..rlHK Uwm. will,
.. Ib u 41 "
.. "' "a 111. )
.1 Maur
., I .IwoI' r wl" 1INW.t : ;; $ ). may ariMUlttwu. II..... ami'
M.Ye ... 445'III. M..... ,,.. "' ... ; i "<'i W;' .* I "I/ -I"t::: | Tla5./ .. Mtlvr In Uii. .. 44' II... ran. .r Urn C........ 141 .I. ."
ir "ulldore', .1,1' thai Ih '
> TM.AK AMI I "'I I | *
.4''I 'I' l 'I.111CIs'I'itvK'1's"
II rtill
tj
". .9.I l T U Ttl-j ::
It ....t .. !!U.? .1.1: :4M'y1a'Y9r'; t 1-91'1wALKdry/h: : .1I.l..t. I I'ui., KIIIIMM. (v*'.. I 14s I: ?|Ii. ul .yiniialhy 4444999 than (199144' ?., ',-tally/ s> |u lamlai I
HIon' '. E'rwM4'r"f ., TM1.r,4<< > ., .Irru :5hese.l. ami: : woiku.. .h tlill) unl
!! ., .. : 1414' I' 'T.44 : I'C.'I. 44. 11..11111. I ; : > thai lrll a. Xoi 11,4.1-I IH
,
I ( Ir It": ::01. ..; t I: ; s'.1W ,I,444.4.pp (I' ) 11.11., I I'4.l.,4$1119 I I ::I" I".1..y.. 'ill. our, water luuioiri .4114,

,I.11 1 .I, II Ill.-1." 4. 4' "19 .' $$4.... i I'.11.1.1.- ANIi- I. \..\ M4 i :. M .1 1''I. |I"' "I, '. 15. .I |...-Illi )I.'9.I
1111,1 .5'I' '
I t.ld; I. 'I': :; :11..1t-4.l441 | "-w. 441.11119.4495'' 15. .11 .4.. L .t.
: .
: ,, y '' .yY 9. q. 1. 491,9 I 'x nL I 4' '" i i" 1.,1| I I II I /" I'ltl"' TIN). IV ,\1.1. "' .r"l.t.Jt.
:. .. whol-ak ...,.-. iiimi. 14.
\ 1" I \111\ I'' vx .1' "' 4.' .In'I" in i i iula 415,1 }I'"I''
\ ;. ., "I .t" . II'I'I. ,.' "...I. I I. I I I'" r ..,'i u"' 'in ....1'"' ....$"., ... NolrI $.... I sibs' 5 41. 1"1,1' I., .". .
t l
\ Maiul*..1 I'a,, ,i ".-.I.. ..... ,."|ilrrMriill Y ,I I: :. .l, : \ ,.., For HL1O. r I i ." I I.I Bill\ t.I ...t., -Matnu.. ,,u. KuvrlHi : I94' 11..1..1.l 44.,54111 164 15'4 I' ,

1 11114111.' .9.I. 11, 11 I .. 1, \I" ..r'' / ..w .. I .,J, L,., *la. ., In |,r..nll 1) m. a, vN 111.111$11. 111114.l, .I

... I Hlrrf al all ll."fI I. L. CRAGIN & CO., I .... I '" I.5'I.-, *;, A;. ) '... will Ana. ,m.i >W*.| ran l .,il I\ "..I I .I.'I, l "'.u't<' l
..
>U ) Ku4 Niwhl .M .....' .HI>.>.1.. I" I. IWI, y,, 9.4,1 I'll' .. ', .11/ .4. '9..1 ,. 4410w 5451) lug WU>.| .1 I Ihi u1N.r14, Hut ."l.... thai w. i" I I..10 lId. w.tl ,4.,
i
.41314. III".i4'I 1.2" "''..4''''''. (;"..... 'I.' 9.9 Irww I9/1A1 j ill wi ",owl....

........
t
_ ",, ...., ": .r :.
.:"'. .' ''


..
-., : ", I'" I.... -\t. TATE & GARY
I OPERA HOUSE !

I I rmjiCI.Q\ \ ommnnl1 I |,I.I,w.', ,I ill. 'I'f'; l I.' .. ,',; '; :," ::::::, :,; 'I, : ::::''".''::1:, ,.1 I I/ Mnl I. Hi I .i|.., ,. ,mil ih,' h| .vl"..,I I...i ilh .| T L \ "., '. ,

1. I'"W"
/. ''I.i f. / .. .. f ,. I ", I 'k. ,,' I :" ,. ." 1,1 11,1",1 l\
PUOLIS"tO SFNlI'WrIKL' I' i -ll S..I I ill>Hcllllll. ,Jil-l. Inn "..Is-l.iin. \ .'. ., .. .. -.inn j I > ,iMtruiH.in .I I. .al .. 'I"I Ii llO.IE'TI ( .A. I ) ..14\:1 ( ( ) \ ILA"
I III IIMItt I tin. .IIA.'I'I.
AJI"IATtJaDAVI ,." "".1 ",.I.I... )r, .".1 I "i".I.o.I I I,. ii I /la.I .1 *...1..1..1.1| l lo n, ..,. .1 MKHIIU.:
I
WltlIlU..IIAV". ,' .. ." j n,' lint,. .n. 1.1..1. | ,,...rn A,.in.r: .hottl I. : I" .rr ..1..10' nnl.nhrn poiilru.iplMi..1 CHAS L ANDREWS REAL, ESTATEAur.yr "

I.I '" ", .' ", 1 I'1" ..!. ,. .,1 l >>..... (II ol, \"|> I Ii mat IK nit ill-till '-i ortk .1.. |"i ..rirrwai.l uli.n "tlwh"p :
I't! i i.'.. I I. t ..1, H.,nil4. A. I- ..l .1.1I' 1 1I .".. .inimllt' i.'..lionlatwo U.XU) I'lM E; WOOD.

I'I' ,. |ISI' -1"| \ '" J : I I',I .N.> ,in.H thai "* ,,< .nil," I "oi I.' .,,,1 l M..' | r a.l i i. ,..|1".1.| | I
Michael !
I ...i ,.1 1 '",,11'1 HIP Dutcrnor' )1.( 1 It I.. I Ih'Hlali mil havlnir unhl. I IhUml Strogofl ii"rt ill." Ii,nin.' ",II I.. I.-' ,,in ii, \. "" i i iIttlir
.
,. 1 Ik** nit ilt.il Fur mi- ,,. ill I t,| al |I"nir I Imp ami 'lr ii.r ,
Till: I1. A, .\ It\IU.U\ It.I .101, I.nny.n il.vr.i.1I.r |)10',r M1H. ivrn nf ,lliii ." Ihorilt I,, 't"':I I ::, .I; ;litl; ,li>gl.; l.nrpow'h mt how.i ,', C I. fl "I" "I' r ..f' ,"i" ,1 \ <,I .11'" .''d.I

to 1"'r'w.ln.' mitiror brlwrnI latitfl' ail, I.." wonl.l -.11,, ,, Kita ,. 1" : i 'i' r\< nu" > m.t ,rin.M. \ .
/ 'Iriral ( Iha rairoaileninn! ,\ I HOTEL "t\l'0' 0
.. I.nml* IJh .rli of 11 / 1 NCXTTO CITY .
II.. Il 10. I'' I nltc.t Platen ami 1 1'.lr'' > inilllri.aiion hi n if u. >.

I .. hI 'I"w" ',, II". ", .nlM. nilirlnallv'' hrr I..,lt ..,. the I l/M-lntD"" ;' I >li
..." .. -I"\I.. I Ift J., cl.1 ,,, .. ,"' 'I." I, ..1' -tt ami ilo 1..1 |....".. ,lh.t thai nf Ihr I'. 1.1..1 IHII.i, > w" I I'.. \ 01.'III'.\ ... ,
.. .III. ii' i i "
.,, C, IIOH .1.! .,. Hoi llo' thIIHII.I li-yi.laiitt' .. li.n ant iHln-r atllitiiin nml hv tran lnl it 1.1 .. 1. I..
., I I'. A .\ I l.lllloII. : MI"I" 1.01 < rpr.-M nUHon-I '. ", .
ILL11. i
I:' .., ll I III II"'" "I' i'' .. n' ... '' ,- "Il... MKII., ,.. il II.H at I h"'I. Hn. I" of H.<' 1''"' mn.l It. .n : ": \s annlli-r.if f l.ihptlr.i-: ;:,: .1.I .. ..." .. '...1'.. lli.itttl.l an.l H..I.I. '
"I |1' I l'rt .t HE O"
> EI
II |
willi.. ..., .110,'I' llp, | tin '" U. A. .lit' ll. tin pail ofllH r\ nit. of 'tin"Mate : :,! : ". I : WOULD )
\ .1.| ""
I" 1.1" I
,. lain,, .trail! : ; i : Hi.. Ail, KV: "'::1' .
f .
i. Inin.l-iiil '. in.tr, wlin i.l.i.l a< tfl, lln iinw, lliHiii.l lit, Hi., irramin .1".1.111.1 r .11.1\\ I. ( ., "
, ,,,| .,. tin-It, ,1".1, I" I'l"Inn : .t : : i ." n. "" \ I' I" .
I, 11" ,tt. iihl.r ;.1,11,1, .mini'' "",I I, ii'ijt.: : : I ,Hit I ,,> olli. ri Ilitunfirt.lt I InI I 'MillI Slabs' "|,nut.in III ullipr' .nnilnr A< l t by 1.f slti.. ,,| %, ,. I"' ,.".' "",..'""". .1 "'. Winchester Repeating Rifle.

., ,, ","1'1 n-l "' ,,1"' !Ih'.1 > ">' |1'1'| Uf h.lh.r. .mi w v ail.vt Mi.,. ..I.'iy.| riiil.l.of flotilla ami ..H.<.r Hlali-s (..nuntiller I V.M.'l-l.1 I ,, .. Iinwriril .., .,.".. .'" 1'1'' '' 1.1,." .... ,'.. ... "..'", 1"\b, ,
II. lo ; .r. .1.
.minim-II".npim, Un.ll., ,, ... a"'. I h..* .."'I ,' ,tuyri' at. IIII'! iluhi,, anil my .If-lic. ,Iin -. lln. 1'k.I, I SUIOK ami 1 Ih, It II.IVl.nlir .. ,) / ,'nl trom I HI.MI |I' r'u.il' hi |I'|'' '\T'|. I'STH 'I.1.'" "I".1.I """"," A,/U.If'.I / 1/ I

t II...ir. -MII '11: U,'', Sl' .. i."'nun\ nil,H ,i. ni> ,lnl> nniihi lam-) I ,,1''i.1( mi Ml.' 1.1. oil',, an.HI ,,'v. ,,,. -,., m., lai. U..I. \I. I',. < C rik. r .' -
" jn.lh HIP hnlltMC'o I >ti|>ll h Iht In hv InM riliiiiguiif lion .. ant -u.l| | for. HitII. I.M.Iain .. 'r 11.'. ."I..II-Ia laixl .".nJlir '1. _I"..); .....I. I .mill.1'iwlh.,1.. ..,...I,1,1.i la- "' ,,' .:. .
: .
flip V'w. | iMI.I""- whJf I"'i : Inn riurkU z
vi.wn luiiwnii onriff, I : BKaln-l Ih. I nil.si rtialn., ".1 AUhaina ".| navinitINHIP. .I. & "" .

J ,i r> iniiHiwarilt, ,, howurnonl .. It I. HIKII WP .....1 l.y |.ul"llt '"l..1..1.> a* iiH-irlt' to >h m 'ihtl Ih.l.-Kl.lalnnt' anl.l' awl ". .1.! nut to Hi.rallrna.l .. : ., n .' "1 .. TIUI.t.\\'I" '

' the IMIi 'lion '!''' ,Iflrarliin .". m nut a manor Hi l ilott.rmlnml, I.l I. lia,I .iirreiiilami', a. far t* i.ill.I.i 1.1". 11'. I I
I. I ,
) I I, Itut In ull.pr .anlr aa .nr Ill t U I 'I. It '
'I OH Ilio ,.u.-lion". 1 Illr -. W" '" l iinlni roll 7Wl.llo ntt) 1"1..1", | ,W)'i tin. "i-U* ha.l a* i | | ; : :, ; .: I.I:, n : ::I:": \ .,:, I A.U.K. .
I ., 7 lia rrsnflhp Ian I I In apnurilin.* mil, I Oi l II,i iI
"
: .. Million |ill.lnim .l- Ii.l. l'I.ltl" ll a mail.-r. "I .INI lai, ,iw ., ,1.1, .t
|' .1 II .
J i !"*, .'lion III '11. il III'. 11.ilojttf H", HIM 1,1.| | ,. 1.1.1.,I .h al lta.l.ilivll l. 'that nil. Wa"> 'lin' Inl''it:) I ';. Ilia Htalp' ur ..1..1,1. ti"".1.1i i ino I.,, .,, ., .. ,, .1.. I", .,,,,., .. ,,1\ '"nt| ,lw' I.M', U.u!, "i uM i'r, .,.n.i 911 .no lar U"uno R," ni Oltoit lur mi.u.., It.." I'l
I"" I' I'' '"J. "
.. Ill lh ..i.l.! *"'I" "> : : : : ) ; ; "f ) : ] '
.
.t ,
,I. (.UlMRliv. iumil ...*.." IlKlioVortMHf'Vory It wan onl) ii|>->, tliai I (nilnt I i *, nor .iiul.l, .(H. shin14, ami, '" I'" I, '"I"' 1..m..I J:, "IX > IK till'" 1,1 ,i I- \' ainn .1. ,
,
I .II",,11".n| ,''h, .II',\."K>.'-a.,1. .'".1.11'"i 1"('n.".,"I/'//" l awl. I*,. 11"II'I'UKHtIf IttlIoI| | wt, ll-iius. could in IK'ih'Hi"tt-tt r .,0yo.I: 1111.| | .. Ihrw lan.l-i ur ""Y 'nil, "' "- I' I i ,. \,,.. sli.l n",>. I.\II.,1 iml,,III,,,.Ian: "ntlB.ml.
|lM UiiilKr'aiiinY "i :: : I ,I.I-' I III I
"I l I. II
t ...', ol tin Ulan, In "" KanlP.1. I i-iMlM IlltB u i ul.JirlloA lu "... IIIIH-II |r.. i tn |.rivalp |.,rl" ,, M < l I >.1.t ,In, n tv.M Ill'l ttllllliri '. II M

li"ATof :r.m"r: : wMiirii. |: : :Ml i.f (I"hlir axittllnii' On, ami' railmatl UH,| ,"il" ll ihi.,, ,, -,,.. .. ';a. till, .II ,. r"t ril.'>. "Coil's Vn iJslilnlii.: Itlllc.Thl. .
;:: :; i .i"III' or lituainllhr.s' ) iti )1111111
tinitlt.l I Mi l urailI : 1. .. "I" ." .i. ".
1 May 7, It M-.lll.ll. I', ...._. "01. "iitniiir., '. I .".. Inml ami apply" II- ,pro.U ofnl ,, |, I "ill" ," .' .lint..mKl -.
'I' I ML, hill.Ill. I 1..1.! III Hit" I Utl' .I A .1. .' ".. Urm.rft'IK .., ., whv I I. .. (i >".,."., .houll, innnt "n, .1. .,o t'" | .l. ai i. I I.*> ,,ar I al..nI ----1
I ,,, : 1'1..' i.I" > aiiKiucnt tliclr iiitalp, foilin, ; CAN I :1. I rnl 1:""' .
1., II,,' -\\.11" "I \1"10. u. .. ,. fitful-In, il'. I.nut. I I,,' nn>| I.. ( COIiXnl tJ Ci.DR I' > v. ''' "II... I. ... "
I
.. ..f. i< "'i 'all. Ulr. \'.,..rof rfHli : ami, l.uihl Hi .1'" ,'1,1.,1 H..I U '
f..r II. tn.llli.lim' | ir r' I ,kiiij. I bar. norlKt.i' tr amMloinl.rl.it 1..1..1 1"111'1'1| or >' 1- \ ," ,1.. .. .. .
I' ., *. htl'.1.1i .... ihanli. .1 I".. HALL'SCVirw ., ,. I' .., .1 ." 111 I. I
rua.l,. in ."..1 "M lf* wl r"1 n..l ,.I .i" ai, I. ', bin I 1"1.,1. AIM b""" i inuua .IV.n.lali..n.. In 1'.11,1.' ,I l il. ", ,' I .1

1.11".1." .. .tl."M: Ih. |I""I.'I''I'| '''''''',' ,11 for th. .klmlli.... Ih"| i.iiitilira Ililiil i in.: tin* ,, ,ilKhu of HID .INKlo I..HIP ,Ui,,.1 I ",,",| 1 v.BALSArn I. "tl, "" "I",'.",",. I. """ I. ,. ,

i I, ..'"i Hn" .\|-.,,,,'in-I i lit-1 t' '110 i"' .uiilalnnl In y.mr Kll> i Tin ,illll"ki"j., ,. ,l,iii.l ttlu' I ,..ru.1."" 'Hit' ,'' |1'Mulallun, of 11. I."in,' "| .\ I. \, .1".11, '''1..1" .".". l-lli. ||,," ,,| l,, ,:. ?',?.' ,1., ''|',' 't ., '

ttil.r-.l' t:.. .I.HI"'" I".. |,,' IIami ,: :"iMMIH. It :I.Mll.' f.'l l{ IV9V, foii ,,1 itnr.4i| | for "... til..' .ini'iM"" I In, maul 1..11. 'I vi I I, I't.' f ,. "" "iml 'l.i: ,. in:,..:I I. Hi::: .11,1, : |:;r IMII,::,! is i .,. tth:,::,; -l .. .\I iilli; ::. i;,

I |.nr|.. MM i 1111"m JI I in .a. i ll.r. UU: .,In.In.n. ..tu In-nll.l |.arl In a 'm.U.-i' lu I.id.I nit' lun.IIM I rMltlCKMTI rr..rl| ",,. ; II," NIIIXI, ,."..hl"c, n,.. .., ,loHr,. wlii.il, ,. .

,\1 olmm., ,s, ."..1 HIH.M 'Hi .not Hi.' ('' rut <1ly ieniIn I". IN, III' ..I III.nil.III.' .. lioilI la.Klllinic I of M.itk I., ) l.ailiii.ult.'lilil I -. .\t.n.t, ;". nil,' n M.tin" II., M,..'1'1... "1UI| '" 1'10' a.'II. H l I. .-. wo.llw'ii "
m.'lmilof ...,..Ii..,. .. : : : : : I"I I 1'1. "w. Tli' Ham' mamil *'lur."r.I '"li'a fat .V Vl, ,
al.M "
,1 I Con
) ,
".in' i,lit' Ion of i a 'h. i "'. (inriv we | .|. 1' I 1,1.,11 not ih,., I nin.| i''I'', I.Illh I. / ., >*. lle I ,ww// : Cnn ha Colds P.nmnll) '" ". "11,10 .r t-t ,,..t-4. l ." ..,... ..".. .., .,. I. .
.1.
,, ."i.I, I i > ilInl ";"i.u> havp in, fmliter n i Fin , I mmituon \ ; ii ."I'fco.'I'I I 111'1' ... .. .
; > : ,
1.11 |1'1.| ".t'IM'II'| in' to | IH| wal.lola 1 law iulli-- ? 1 .11
? ,
,' an) mltr." .1.1I. llnallirnat '"" ill II. """I I .< tin.. h.1 i l lnl'| nr-l Hit IJ.I.IM ." nml 'IIIUK l In 11,. ItM but ::;: : : : 'h\: ; .. ,. "m'n''..' "'",1 .h.. 1' "" II.,., 11. I. "I. '''
.
,11.1.1'1' .\. .. .., rights:i: ; : :;:; lallinx, raili-.nl ,-..,, |, ,, i,, |,4, i ,, ; ::" il .11..I.h.H..1 1'' '

Ii I ','.all-i.an In-n., "iiou.li.11.\1.1\ ".,11. ". .h..11 H\" i l-oil. Hnti-, ,,,,1,1., IMU, I l.j... ,,1 I'l inn,. lKllil.ntl'.' >'l > i -Imk. kllliM hv. Ik.'m. In rut" ..,"I"i..". : .nd I fh"hral. li .{ ,,'-, I "..", I.- ?.1., ,.,, ,. >vst,4lalif"....' 1 I.I. : r r: :. :,: :\I''i':': : !."I:::I '.' ::',W.1. ." ., .,' ," :,'":) .:': ,
| Hlllli 'It
'l. "I.ih..I.I..lhl al.i" Milt I". 11'HII III. ( J.K- '' i I. noi oiilr axrkt-tn... I.. M,.. kttnai. ; I -I' r Inll.lln". .11.' ,
.
e"! in .ai.l iin.Mii. .in, tt.rv | .hl..I) l \ ""' .. ..1. "' 1. : n l '\ ; : M I irfutl \.1.
; '
i., .. 'I. ...10.' I Huts ilama.I" l.ni i- :"I"III'| | I 1 | rIh ; If ,, l> ilaf>t Wharr. J. .
I r.l.ipiiii'
,
"I 1", ,,"ly.-i"'". ii MIIS. ii mi ''' I. i. I', .\ I ,. .. whnh is MikniK-ntisli. lun lit ." .' '. tlli, : > S" I. ,," ', ,, M.I.r.,k IniMInnlliiM" .J.\'UHII'lt. IC'INI'llu. ra.
Inn
I' ., ,4>r .iill> I I'rivait I) > .tir : I !' I rt 'I
Milli' amli 10,', "" I lit I. HiHlalt .. f.f nlHorha --- I ti.il.mIn |H"ruuni Minnirl.,.1 tilh|' ii x'-m g i _, ,. .", I a .k 1.1,. fllu u. .1 ". tin' NICHOLS HOCKWELL&CO
,in nl iHiHiuflln |1'01."rand il< l"tl',lp| ,.".1., ill 1"1 Mli''s ,1 .. .
hr. !
'*nli'J, I" H" \ > \ I loail- lni an mn"" iil, HALHAM'"wiiiftlia. ,I ,."..'1'","" ",1 : ,
11",1.,1. ( LI"I'"I
1-lorl.la\ in : U-.ii Mini, .. .. "I"'h' .Iy. 0"0 I ,
,1I : .
InSMI. ,
uniformly 1..1. "" I. ( ; \'I I' 4l I I K I IK I II I I NI
t .J!
UJ. .. It *. : ,11" nut wronif '" lori-mhl, il I.o..ly I. '"' '" n"
Mall" h) III,! .\, I ,,! (" Ill ,,..IJi,.|. Ut.rialnly' Int. no I, loii.ht tmtibinna\ lu al.l, in lintni.lion loliavi ,INIII' ..km nml' ."""..".,1. Tor .." ., "ru..., .< t I _.. ,;.. .1.01, ,. \.1 ,,.".,,, .". :. ,:" .I.10'( \ 111| ,
.
'
I matn KMIA to tin I' fcA .M. lo.lo .1. He l"" rilln.n.ls ; "" "\ \
all "' l"j..I. 11".1 ,, if .rlala :: r. nSHlTACO.Nowl
'I l. Mi Hi.' r." ..,'1".1 In, in 'mini ',, | i.innit"IK.IIIK IN : .;.
'IH.IIIK made. Illw flat, .*. In lKlHi ..rl.or "hv "rio. ", ,,.'lnl.oi HialMiliiniinx IrI. sail Hlalix.. Ma> I7lh, iMs vtil. II. I Ihi. lailnn' of Hi,' ..I"l.u.1! ., t *> f..f lhrmtn' >mt M Ttrv>kiMirniliin1 __ I I" _,. ..." ,.. ,,,,, ""I I" '
,
i "ui ton Mill; .I I ..1:.. roiniMi.uii' ?.. >..,., r.n. "" ,11',1.' .".11.,1'''' nl '1I' "EVERYTHING 01 1EELS.
; nn.1, II.t. 'Ih"'il. .
\
I I i"II'h'| iliHUiliil. .tiIhtl' .Iliprtt. I' .
I tl.l- ij.jf.t."I' i. > .. mplii, W. I. : I Ii
l-tll-Ml'' tu !! ; ;
I lur atltnlMiii wa l ". .. vtliumin .. h in I hy 'raui.il I .lo llm Hlaln otI '' hut a"ilo.1 11.1. this ,...,..-iiv K ,|f" "III" mi :m.-rimi' litI" t. I" "
uvt'f a ttar.in. all ..-... N, "0 haf, alwyilv.n > ... f Ini I.w ."UII n in ii, I llnvl.n."' .
Miinetlilnii I II
1'
.1I1.j..1 "t. I Ih. | nr|" > .11"1' 'h I
wr onnily FI..riI. .hi. our '1'111 .lrl "1'1'' U.pail.cl -i,!::, : ,: llniL.: ,Inl n.liI l. it "
I ami .. .. arre.li.l 1 l Iov Hit f..1 Ilial. I ll h. ( an 'I"'ly. '. '|1'1'1.| I> < iini tii, H.ni'.r ral i>a>l i.l iimMimtilnlioiial I I dial i m' l..i .1, ,. .,._,. HARVEY&HILLIARDMAM

I'. A A. rallrua.1 ;. .i< Ulmliin" miml -. ,,,. lull r r. ,." '. ,"pub, I.on. I. ;, ;:IVPI: nl: .. IIIi.f".I',, ihi, : i iw.II'r..r I |,:,llb': allon:: a :|;,v :of; on., |4-.n;: :mm.IiMnsliliilnniiil I I'\W..I.' ,,, r '|'r.i, ml"t I."c'\ .,.".."."' ) ..,1,0. '.. ., "., I
i ..nfuol nl.lrlun. 111"11.1.1 u .: ,, :. "' I rp\ -null .In.iiln. ...,. -.,ml, "ft' ,". '
.I"hl .
1.hn
'hail 11. hiiiiiMnc I i.nrlul .
IItI. in. < M" ii nniMI in MII" is
Iliu :Stain. luml" | .ilt-.l from, 111. I. Ilil. '> .
| I I It
) ,
1"'d"1
) 11. I front i slr" "i .1."i.
l'r.I. : "di. Hi,. I nile.l M ,1' ) 'l.i. I, I liuv.no .' 0" I' .
am H ,
.I. .. ,... -I f
alliinai of I .
ull.'I2.. lil" alikillH w. am k. 1 1'1 iii II"IH.IIIIIIII 'tr II"1.,1, 14 n il' "II i : ;: ; IIo ". u. I
"" ilonlil ttunhl, :Miiii.,ioiimi ,| lit .ml.11 t ".,.I. ill k.,",I. .4fnl.il\ .I I :nan. ALL KINDS OF BUILDING HATERIAL.WA
lami* uiMlor ,llm. .\, i rrri.' iuri>, mi.1 I .mil o"I.'lu.1| Hit mil' ( .. .
"" .ions I of I I' H '"'i |1''t 1"1 .1..1' : ( ol fl | Ihe ...1 iltv I' '." "n l.r. nI I'
'" of IM. Wt' at on. fin In .mi' .lm..lu.r 'is .110,1"10'. I,... ." ihi' I. ill .1' M I, \; ,; 1".1,1. 'h.I"I"r| |hlo'i |" ()? I..il"|lI |: .,., II" | I." I," "..1 ,,., "' I., i."" I. oil 1.,r ,
.1110.1:11. .
.I 1"11"" ..lln, Itni Mwi. of Ihtml.ra.niK : will,,ml,' am i"r"'III.IU,, "" 0 ,lh."I ll. 1,1,, I'lllll: .I/, ,I.Mill. Sl, .,1', I, ,,,. ttlllln. ,..,,I..I.,1|,(| [? Ih, ,' ,?,? t. ,... I .", .1 I n" III,,. "n Inriat,n.i ,1. i". .n ."" < SOX AM < FA'JTOIhat'c
,
1".1' ," 'Nui l h.' ptil) or I II n>
".11".1'| | ll liMllolMoiiknm C\IUL\HE
I I. >
I ,1 .
1'1111.,1 "' 1.1".1.. ", I "" '"11''' '''' 'I his, ,inn,, .1.I ..... ,li".,,in il II.,1", ... .,. "' ,Hi' -', II.M ,m. ", "lour m'\ l. -.'"., II.41 1.. ,1,M ill;'- ..H th.. M.Ir:. i' .. ",, r .r .\i iItwt ., '
.1..o. \ ) .1.1' \rt, n-Hilullt IS. HiiTot,. Notice of Removal I IIns
tiauli ,,. it-l..iluto I.. ... (UK 1,1.:1',1 : 'ion i ufMitiii.lliii | l "" 1,1' I". .1.. : ralntlii"; 111 ( 'I'I'al IU-Mlr| Shop.VKM .
.
all 0\\" -.i' ) ) 1 : ,"I i I tml ,1, -in," ii"I 'I' .1,1 nnniiH 'lallihissti.. I ), t.71"1.| ."" ,I., "" """I'n.I'.r" ..-.' ," ,' <

lamia. .r ln.l lit atomii >H. ll,.il. mlhue, 'IMS'1 ,I"i.niiutinl '| lr .i., -. '1.. in .II"'h "IMn .. "." "1' I, .t.-" -. VMIII" ,I.l.1I \ ,
I > |I' |I' : I I .1. t. v- .
.I. It.n I rmj 'l.i llm .llj..1 olIn :,j:..,;; ,: ;,ii; .,.;.11 ,. "., \ 'r" Ilin I .ni.tllk ttiiiiar.mill ., :,
,. I
hrlll" 1"\
,
nml' nlllishtnl fvtrt: railn. ,, .
> :: ,
fllu I 1'.1'>. Mniii'" | li.mr.I li .t. 11.1tl
.
I".V \ K U I" 'I..t" .i Hint .n m'>i
of H.i I
.hail i Hil th I I '' 'I Ilal. .1' "",\,"" .. C s' en
an .hill IM ,, IH '" "TI' 0 r g 0 9 .
lo 1 1 ,
\IIIM.in. Iliis in : 'rl'.1 :: .:: : i f".eII"I. m any 1. .in/. 11.1 c: : 1o
jul :
.. an. ..111".1,1': .hi..I,, inn nfii. 1.,111 >: l.tvn tth.ii i In .i ,,,I.,1 I.- .,| an) .h.' ..,", .. 1'1' .I .1.. .mall .Iw. II.IK '* a\ainlnalni\ ..I l Ilic-e itlor.ls 111,11, ,,11.., lil h l le, .. : ". riiiilioj.l-iniiill.r4ii, in, .1.I 'llnili I) '1.1", 11.1'11 t. 1.'r'i"l 1.1 : It ,' GENERAL BLACKSMITH WORK.iioitsKsiioKL
lMil an 11" Kk nn it .
| ,- r"II"llh..1, lli'\l ,t. "lilli'' Ui> I7lh:, lii.:' ..|!Hiinll;: :\: > : ::I.t) ,...I. .,1.1 :'" .... ".I .."'" "'1.1 1.11..1 1.iH'i", 'lawful' (',.n'.|... on Ik. "..hl..rIh. am ,'1'' ". ""h. .,." 1 II.'.11 ."", h..I Hit,'lrI':: .... B.H-II. ttlll, .it, .." uli ,,

i-Hilii llu liinl n.lioii.tlia iiI > .,. ... .. uo..r i 1'.IM.|
|I' stk
c..." I ,1| r'I ,1.1..1 .Uh r',1 ,, \< i A :
ihi "I'. kwin. 1'.1111.1101 11..1' .11. r wh> n< HIP naiiip' ptaapsilnoiiKh .. .1. ." "1" ?
on 'Hit' ) linn "I Htuiolill ,'I 1. "".1) Hut ; .f'' ., I. .
I a '
.
,
.
"
h. SI'ECLVI
cl"t i .r : \
l\IMU, ... .1 hl '0 01 ntoiiK, .. l| h..I..1| < .1,1 """ .1'1. ".1 "" rlI. :: .
liiiUi, : by .llm I I. in<, e furl' 'ilnit I roviilul in I olliv .. 'Ilj..l.illl t I-, t|"t.. I tl.I.\ M.|.i |"i In I III ,
I" '
: : \ : : : I It. oi lau.l.. ,. .. .n is" ,. ..r .i iI ., 11"1 "" "" ''h. .. 11.'l'I
: : ; i i ir.--i 111..1'
liatiitK. ...-....li.rrci..I. an.I IItoll.il .h'' .kail) atijiparii. ::.: ::: :., :; :, : : .111".llclI.4" .. ,.1 ih., ,ipln uIH 1 .1. ," "".. I' \ "" .:.. \:' IX<' ". '.,: I. '1,1', 'j'I. vPala.ovStrrrt
( .till, HiI.m ,. Ihil ihi. of lrloii.lt, \ ha.l ,." ,I ., '. .. ,"hl. I"' I I. -I, M ,, I I 11,1,, .II.',,1,,' )''l'1'I' 1'" "." .
I"* >;. "' h. IVnsai-ola
m Hit I: H. In t'I. t. 110 ," "" "" :I..I..j. lui, ,_', hiUy ur kin,k.i .. 1 h," I II"" ) I'''' .
ioi .in l-sl "" stale' liu.l-. ., .. ,h. '" I ..r ., ". 1.Ic. \ .." ,., '1.1... "f ., ,. ,",1 ., t" ,' I FI
'h. \ \ 1'1" 1,1
I" Hn
Hi | ,1 .
.lit" """ ,11" u ) ,0 "IM'.I an.hut .
.. Itttur | ,1 "
Ilial Hi. I, of 'Hit ,.. '. I, t 01. r I II I. ;
LI up '
uulii I"

In,1.1turn. I'. s. lau.lM .. "I." I,... ..It... I'>i. *Hi.'\.'V> I!: .nil ni.)1 .:Iliat on: : Hi.: I. rii, olill. ;. : I : ', :; '' ','.::' ''I:' ':: I:::':h: ':i.:: i' "I'- l ,ih,nl' f.ii.l..til n, .I'4.ary,ir 'HM..1. .f..llm.,..hll'pro '. ." \. I' II I "I 1"I'",III". "I'. t ,"I ""',".'V I"1 IIIis," i\> .'.1'1',1,1 IV. ..tl. .OS"'.U l"I,tlI III ,, _._-- --

liomt ... atl t ifl I.u -\I' i ius ail" 'H'liilnilIhallh." ,.. ... 10' I" .
mciil or tl
till' 1.11'1' > "" ,1. ,1..1. 111 !,".'l. .I', ,.wihr. .1 l ih. lawlsa.lj.tiimil I 'I .IK IM "III IIS. .\
a matter. ,.f .11<.l, hu II 1110"1 aniU, .11 I 1), 4ln I UI"' 111.1I" ..1 I" ..1.', I I" 'C' II I. II I',"'" "' .". Ii lailrut" .I, ami, also I."-..".1.1, TIXE T. D. A. I.t : ., ,:IIMI-' ,Ss tii.i.MIMI-, I: : School Book Headquarters. '
| '. .Is iti'lifl.. ..In.t i>vjy to HnHi'lrii .,. .10 ., ', I., ,,,,'h t ; M, Ill' I til: HI M: II I: M I I.I-:
11.1.
l./u ,Iml\ I '" 11." .II. ,1 wlnrp ,
aUil /
.,,1,1 ami! liumuli\ Ilial .1..1 .11" -.I'ITHOS. .
aixl H I IlIa..I' M'lMIIII
'll not Hit rUI.I. ," Ill : Ml 0"T| Illr II l.Ntl
.
,.
tI".. "1.lu tI", .... I '! in"I inn.mli'il Hml HID niihoulI .Ih. ...lil' \. .,.. 11..1'.I" : H 1""i""lih/// .1. "t. i. |I'"'' 1 I I I .

\1.1..111.11.10'11". 11"10'" Ih.I. -.I,,ml.Uv.i,. lulu to HII\, 1.11.1.I Iran I '1'1 '1'1..1. I .' tml "., .110.. m".1| .alHim CAUCASIAN.5cts. I C. WATSON, .I. t II:. "1"1. | ol le.:.
111'11 '
urtli. .t H : :: : : .!':;: : ;":.;: : : ; :: I 1"clh'l t>n Hi. ;
N. rdlrowl a,'Uuf; I.I tlof ".... > > ri i,h to | M .i ," iiilio-ul anl ., I \l I IMII 'I 11.1 \ iiiul | tltolM .
I I. I.Kii
ft : ,
.nun M" ...1.| iallt \i- .all 'll.Utimn ."i .11.. ::: : :: : :: :: : ONLY 5cts. I '. ,I...
lloe l>. & A, ... "'l, WIII.I"III.. ul.' 'in,".' a .II."llh".I., nioini ".,10,0. "' I. ';" "\",,I. ",. h ".. .., I ;, iml' l..fm.. ., ,..i ami .mil.I .,. ,. ; 'y" I'I, ,: !: = M IIIMII. t,.| |( tt's, U ,. \ =
.10
1"-1" i anl', .hull IN mnl.in.1
.. "" ,:".1.1. us '
( iiy, nii.M'l' wuli uiul inio' |HIK '"1 i tl'i. i "' I 1.1"' .... 111'* III: l." 1'.1.0"1' _
....vl.h III.\I.IIU. "II 1111..1 Will. .he |1"1"| .I ,H..a.' ol. I IX., ,mil. 1.:1. .,': : ;.: ,; ,:: ,: ;;'iI-: ; : : ::: :h' i ,, "''iM..I. *m lu. C"r, Ih.-ian. -

,. au.l ',.... ,, "I "",,,,,'IIIA" ,.. ... Hit. .".... ..I Ih. KM,"il, .I ". ,..1..1. ,,,,,,1. .. .. 111'...>.1,1.1', I tin, .lu,1' all' il li..hl.iNaKu tt o".I.h'I In.Ion DA VI < iii.. i t\.is,.. _
U
11"01 ,.Illll-" t.llltl l" lilt. Ili..1 "hl'H. ... ; .111Icll I ::: ::: ;r ::: : Jmni .
.
lie -Ul. 0" ". l'lill fa. 11",1 '1"11"1.1" 1.I..I.) .. In 4niiil> i. iiic ,irais l, = I- \t>:\ ,l-h: I IUH" =
.Hi.' b'' aa' >lii
V | iilllinulliat <* ) I
lu .
,
'' 10 h' "' f. .
'l.l ., ) ,
.11. "-, til mill .ih.-r
HUM s
an
.1.11", .MKIIHM.il.Hir. .> ""'W..II. lilt au. II' '|iml I, ,,.l Hinrti wa. nu liiul' ..In. II ", I I." .... ....."l.l : >I.....;./. ,/. (\ii ail roa.f. b uf 1":1, t. \ mis vims, ,rmin.l : -
.. .....,. In .'I,,.'" 110,' th.'" ", I. ., li | to llm I ,NUIIK. .., Inm I ; ur ) n-a-on an ,
i.i | t I I. alml .1.411 '
1'"i".1 I.' I
ury .".1'. H hvrmil. nulcit ur ( r annual. .11 ." "" ,\ ''1' l'I .110'1'1 i \i| _
.. '. I-"I Ol'1"tMliiim ilnni'' wa'. Hi. n bt.lt ha* not ,. lit nnliw .1 1,11.
ill:{ Nnralarv l > .. ll > raw IM ".1. in It..1I iKIIlAyr ," |. ..i,1 ,. .. ,. = .
.. IK. faliMul', .to iu Irual h\I. amil.niu. alilll I \:11: I "" I I\KIi-':- =
<'lti.l > .Hi ,
I., nnv ill.' il.-l-lon. .1 .. 1 1 on. 1".1 ,1.1 .1. I. III" lolr, l iM,

..... .11"( ,IIh.Io'ow, tinUuil.lr.Hii ... h... "' .-.111" litn.l. .1.1 'CI .... il. ..., u. I ,1..1 lor a,1) onan. :;:,:;i.'I. : :. ihe railun l, : .: .. h', "" '", = 11s.. n.' '. \1 vsn .I'.IU.' .. =
.
1".It. i >. I, Hn, iio. )* .I >iila woie' \ ol. ,.... I "Iml,' loatlian.lbran. ,. .
.llhi.. ... .0.1, .li.il in 'Hi.. .minirncln.il .llt -irlj I or uiuiulaiiN-ni k Iniui-uriat ','M"h. 'i"s'" ''U".A":': _
,
ll ; "" li-hilv u > > IkrImi "
>ura | | I. : I', .; /, ,! i .Hiu lltxl "h'r"I., .\flor srxli r. H.WK, ialp<. 111" .

,. u. tli.t '''I"Ii. "" '11'. I. LI... ., ,...... "mii': : ''Imi' ",lia; IH-.II::' .1 flvul; :;I"i: ; h In.i tin :a..tali .I I.a. mill .". inriiual 1 rros.inus nnl,I patUn uuar.U -h.1 .I In. all ...,1..1 I .Ur..ss3 .' .".I. *" ,. M: '. i :Hi,: ', : r '' :In'. u' -; :; /: ,"
1-rilHi t- '
nnil' m '
III' .,,,,, ....,VIlulr.Hlu.nl. Hi. .<.Uv.I I'." <("..I'l...'I'10".*'. "ln...., ,<, ,."la' In. ,lnl,iillv>' Hie wllliuul roa.1 nun M.k aminl r"I"! uf m.il i ."..I..( ,1,1/nil ,.,4llu !1'.1'1', '" ,..1"' ""..-.Ie.1",1.1'1...".1 "',.i..il..l.' .. ".11) I- ".1.I ,.1. ..I.I II '. ,,: : : : :' -. ::, : ,, : ,

.
tin "" to .1. I, Iil.rnml .
INK lulIu| i tit, 111 it I n il t iiur ram I.Hi. ,,11 u.t
> .Ili.itK. orttilllllllt I lu .11 ".11'.ul"' .1 .
,,
aiulr.rinallt .. ill ".Io ;!. I. ,. I. I" .. winImliiK a|1' ..1,1,1 of wlii'li! "il, I", I' .Imi,... "IIi'III

lull.it II"...., 1.1",1.. 311.1 "''''11i .h-l. lu inn, .""..' ".I"I.l..A.. Inn.lsnii, on 1"1.v.l i.ri "" "I, "mil itluillIHItiHml : \ ." ,'.1'.1...1..i... .. -,1 I,I I .l .u..". AT DOY T & COE'S..QO

;i:;: .. ",,,, ,. aitJ Iii:u It .. a "l .ill, nt Ilo' .rA /ii. iHttMtt .lill\il.1 .
lln ,111 lor .tic ami. II iml iliulallHi.. lau.l., ....."..,1. .Iminl.lwiii.l nl Koit 1"'h inun. rl"'fli. al |l''
,knH
Having .... 'lai"! .'"| lliian t u .K 'w, rolllim' >.ltn..k h.nl IXH.II m.u 'IK"iuv.1luilit ulki. ".".Hi nm ii-li.iti.ni-ti.'nifli'iIn : A an ,
nil. tin i / nfifi, I.aU.ral I woiil'.1!.1I.
took. Hit lailnsl i>|.koiltnnly of I.iN. K It., a r"'iiluit..iHlailou | > ami 1\,111..1) Hd,1 .
"",..,1I. i '11.1 an) .1 wi'ra ".t IH'I.Im! ll.. ,m ,II, u 111 ,
Ida inul, l.o.inoi ami. \ 'unl"I. Hit U. TO
,4 II.IMtl I H. '
allontlun | 0"1 ,
,1"lIlh"|,i limn' ....1111.1..1'10.. I .' It" a. nliii' Imu ul, r".I. llm Inn.K.. IxiIIIK I." I*nil.::i :..1 hll.llloltl si-n;::.'lv: ana.. I : l II. 'Hiijtn: s: I :ihuitluur: 'n;'IlivniU' :mulling:' lilunmuami nolhitt: .1.. b.ilf ttu.4 11'''. .1 ii**.:u..'.4|

tttu. ..ti.liaction .. lull for.nlilin" |.niHBM ) ..rlHaii ..Hni. iiin.nirb)' ." Iw.alhsl' loIIM. !InI .1. .. "
In ..II"" *at to ) iiia> iiH.ii| m. raw) H Ht kail .0.1..1":
l.i.tlnt Ihis r.iulnii -<>'r '' 'I.
> 'Iliu ,laiul ai.iui .I t |1. ., |1..- uf ..1.1'1 IMII .L EJS111
a.K'-ul.l.. 'I". ...v,.nl' ,luiiliir, ., all.l. ,.." '''". ,.... .. .. .111 h.YI I.'rll "1".1..1',10.| "| ""rn.il iuiii| I r. loniilr) thill ma) williinilHist not i .n .U.III.K., a* r.'"."
'ail 11.1..1 r.il 'Ih. | .
) n .
I' li".I. 1..1.| :
.. ,. .. ..1.1 1
1 hi
.l. ,
lainl lu i,10.' |"" | 11.,1",1 1..1. wliatMMivt rIs.auil .
.. h. > .i",1 oil.
an I I or fur ant |> u : :: ur Humiupr) .-I1nla.li l.lila| l.tv wxrlk i.
iiiivil f.m I nil. ,I tinUrlhul : l I l lI. i .. .
,M.orll, a I lur oil i' inliitliw with i | U. I'"lc. liii.-line, au h r. In nsi rv .
I nil. .1 MilnUmofK.il I '11'1I. I I MaiIi.mi, .Ihi. "| .U l, %IWMU.I, 4.. Mfw. .1. Mrls.
..... v-n.-! | b> llulain I. 1'"i..1 1.11' School Books
I'. ., tin .. Inn III.. 11
( I..y. > ,.., lion ) .
iin .
no .1.11. il
far \rW Stationery
"
.lo a mayIH
i
N. railiomlami Ikis i' < \' | : \l >\ HtllM: .:MfSIHf : .MUKTHlM4iaa.laH .
'. ..1) am nt ul Ilin I. win Hi.' 1.1, Ilii.lsUl: ,

tin. inaiiir WHS 'lullt .11..1. l.i Hie |I.' >|1,1, "I, II," :1.."'. .iir.liM.iml ''' ilroil-" .., l I.anri|, Hiroiixl", "" I' .. .'"..'"' ." ", in1.ar p..l.lu .. I
in Hit, "-< al tliaUnii llm Hull -\SI-
an.lmmof wliUhtaxHi.
|1"1.| In
anlliurltb-H, "f.llliiU.I IM Imu .1110 rtoirt.ol 11110. I'VVi'l'Ut ilVai .a'lrll'u ll 7liOil. .
ll.ini.l Ihl. :n.I. of Hit l.i'ni-1,11,1. < \ .' I. .. ,ialla. HIM ami A.'"i.
yul.. .. tinH: IMIMfor '-! -. i I ri/litor: .at onlt .10,11.1.1.1.( I. rs-.lt.sl. .llHt. llkl.l Iti. :
the | lulu Hm IH-IV M Ul. DOO S
.
.i."II' -uli-| l l Ilio' am.i >t .. _, l II". ate.-ar|>I.UalC .. !II. :L.N : ,
iiml il .lit ilj.e..1 < ; .1 I* I. I "ii IklnUr JMN l HIttk.tUlo I...
... : ;: "
,
fulltr i kaninialHm .1, Hit. lull l'i'r | | ul MM.1.1111! Itnl:: f Ilia i: I ml..I Maiitl ( 'i) *.. 'Hi. t -i.-,4lHlli.| .. \ ,
,
fnini Hm I .. .. Hr.al mlra > "| r l" |>l,41 .u .hi. .
IMIII 1t1l..1 ilm 'loiliilt.l 'III tHIl till. "r H" .1' .. '
iirvtr 1..1. H> 'J. !1..1/,1 /III I 'I' .rl.I. 1. Fine Clromos and
ii EnrayiDgs Frames.
'III.. Uml agtullntUI' 1 4o iimtln..,. Male. Ih"III owraii| '.il, m.r Dial HIP A.iH>usnm| >>aiUMl lions .., > If "I M. U IV ....4a liar t.r, lrir,. ...1.,
I. ,
.lli.i '1'
.. Hie Iktx: ulittr r .
11.11..1. we wiru *ruitrtn| ) "II' turn In. ..1 HiHit.HiiM. '.Ial. '\\1"| iitliK Hit' |I..iiiiluofllH ol 'lanil' .. 101'10. I lit -nil Hlalu-,i"mil.".. .hallnint.nlu hil .I II I Ml.,',:;it-Ill," :::' UN' lnbll..r, .tIMMJtaa, ..11 ...ll.Wila.TtM's .
H
alums ur tI,11I araa' uni ilul>' lu "k. .I.l l.ih rlulil of I.ioxlta.1 tnlrt -i\ nut "".i4, h li..1! ulanl' r.i".l. I -l .i an'I >' I' .|.,:| i. ,.' ,i< HK.I nil \ |4y. all ...1.I IIHUf I". "'iIW .Moulding in ( .real Yarirf ) !
.
,....," .".1 lhal a |>ulin' .IU ii.-ion .in,) |,'la.. .liiK, Hi.. l iii.iiiiiia.rfsoi' I uliMlsiau ,in.1 hli'iU .i.l.A. "'I'l I' a. Ii'. 1.. :,:; :,. ,*'i '" ; ', "
ltml. in ll.v lumU ol Hi* ."w Ilil, ,l". u "i...rt'"l'l', I,. "l"h",,!. ,?. ai ..1 ) ". ".7:..... :
ii. i" iirral ili I/I nmHM l It I. T. I .. : TMOTHER'S :
of llm .iil.Ji.. I MUbl : llu. U & 1 / ...1",1. ,11,11 i ..I -.ir,, i l |' ,tin, in. .II I. .IU )" )11 CHHn.
uf ,
Uml 1'. .
iilaHiix aii.-uls .liall ,.
il ant .. .
) r -
'i.m., iHluiatloual. I IM-II. tol inri.l. nMi Inn'* aim : n' I ,r..l, si "", .| | h' ,1","i, i 11,1. .riiU \ Mil
!! Otl N I. Ii amUI. i.riviiiK Ilia |HH>| | ulihi I IH.OIII..siil. ... ,M' 11' I I" ll"\l
..,iliicti-Ilial. win' '' ml.'ul lutinly .:u::, i I lil.iulli.: : ) lull n.I ul ami: lot ..I l -.i.'I..t.'until! Hi. sum hatem>| \'I'|'n \IIllnrtNl I, -, '1,1. .., ...._".. 1. I I.. \ .'r44.l.." 11,"... will 1 Ik.)) I.... 1: Hilda's'

I for lliiir"ii.'. -tn (lit",. jluiuai.aw ,iftt. In 1..11.110.' lailmul ...11.'Un.l :nil ) al inl.li: : ;.. tloaliliu :imi:,.:t .l: ". '.. : k-. .K.l. St. Sckoo!

.
,. 1 In |HM ii, .11. .
.
lion, ul I' h. Uinl., Kranuii>"l< il" His h. 1..1 1* y wit, ,
aw (bjHn .
I tl.v 'l.iri laUKIIIIMI. ( BLOOD AND MONEY. Hi. llsl' 11.-MHilw.l., '". .isIHHIUU.4..U .
llu.loflVJ: ( I Ihl.IIIK Hi. a l HinHiijIi r :t .1.) ../ lu' ,1 ..rl.. ..i I"I fHai lyiuu'i." s k ,

,ih>' Im\, rvltw '' .'. ami who ., oiikinu' I-.. that Hit, .i.II.I.I, htrtbt' ki nisl, l... I I.I a "' ., ,'.t, MU.UUOnlfcKu "
Almullwo tkiiks J.ijnll.' a 1.1"'ilII) out of ItitstloiuucJ IhuuiilMalp' .hall U' .ttbi.U\ (I; MititiiuHit 'I ,:: ,,;, ; ,i I: I /I I :. H" ,

Milli. the lau.l. "11"at" tt ,. ", t .1..1thll I I'. ... IN \> .... ..t Hi, liitttttuii: Ih" 1.. '"".I.,,1 Ihi., I":,.1.1. MWH.. .....1.1..I.. : ... VM.skk" turuan.rTurki. .. FRIEND I" '."I\\
1.01I'r ; nit. HMH. mutton, a* >< ..>) i ", '" ml l |I.' S.HI >r '| > '
,1 Irom ., ,,il Ik.ami '
m l
.
lullura I'UblUb' alI ni I .
> .I. .. .. ,_ .
no louui"i .It. riniuaklu In |Hi.i.lalv | ? .. .ml, Lrarn.I.liillbKaml I.. ".. \" I. .1 II .. *. u. n"-i I..'7i>-ilurkUI. I""" ". I." 'N't'N I" "
.
niarkwl. "*" ulcoI..II..II..I"f"I' l ) Ilia ...I.! .1".1. I'' \. a' "i.su' lia" 11.41u41 ..i irI..I
) liml 11",1 I IioiiiiMliuK la," IMII ll v aixuinuvi> wry Ini | \ ,. iiitt.. u.. 4k.1 I IU. |',.r.rllH. .I4..4. ,4. u. KII,-. .n.,..."l. Mai |.>. I ,. "" ."., .., I. ,. ,
'Iil I."lli. 1.llhu .
llm liUia of IM! aKKHt ,. ih SI "' I" .1. l tlll
| i h'"li", ami, ,IIII.lall| lull |I"'u| .' k.itwr. iHaliltur. |i. IIM r 4ml wwrtt ,, .1 .. .
l. \ . I ., .
Hw 111111 I. ?- 111 ",1" II I.
.. |I' .
.1I'n" t or lion oiliiiH ...i .'...1.. I. ""hlldy ..I."..I. ..nllail II.,Ma4, I. I..... k'll or oil,,.r .. .tr. : .t>" ,h. "tln. '|1' .ausli..i.ir.H.au.> Tmii> ." "-, .itl'"|l.:; ,11,,,.ullII .I.u,"'. r I' I I.t .II, ,. ni .. ..t. ..
,
au.l that ul thnw nmsitlnratiuns 1" .m ) "1'.1.\ >" Will i-.ti. I ,. "" .' .. ,
kmnar. \ t '. II, | lull. I l lil 1'11' "
the lilt ul Iliu l.-Jitittui mil IKH.IIIOU I. of aml .: i IIH .1,1
) f'' ': I.
an" HiaHaU.,. hartia IIMII ..IM.II.| .I 'ulHtlSlalrs ,4 III. tllll. .,1 l.wr-lUi. tlll.HU.ll Mir V""I II." f. .. .1. ...,. "" "' ... t .... ,. I ,,, ."' i' .
|> | '' ., s .. .hl..lnl... Hlivuttl l>rrlt| ..r li.wix II" : : :: :' :c ': I.: r. "' rtout.t ,. ,ii.x4.:ai. ..1." \' II' 1' '.1. I
IU.IIi v, IVrrt fuU4<*ttllii.. 4.lvi. t. ami, ,11. II .1 i. : ', 1..1. ::/ ,. 1.. :I.I: : :' ;,i : ,,: .:,:, I I I ,, .1.' ." \ ,
,
no, i- ,HoiiKlit to uu iwrie.1I nuikn' ..iiil. .' ''M"'r '''1' """ .. .. .. ,.
thru uivvn ...,.1 h..l |.. not a.'nulli' I I.. (\1.I .1...11... aii.lill ,'rrtawiniUu "h"h.KM I I I 1.11.A In I ,'.laliil' liinaiilSlul .'I..,.....,. .". ,.......H.I 1.,11". .._.11 .d'.f.' .. ,t't Intl..",,'i''M--I.. 1..tl.ti.11. I I'" ,,", I ". .1.. .. '. 1'1"1 .

iiitirv.iMHliii I. 'to MnitUitIjiuar wuul.l iikv |" |.ubli>h >uur kliw 1",0., /. ._.',I'I lii .ml .S/u'. ." "1 <1'1. ... .'l.sl rut M nine,.'. Hm ",. ,,.1 ,
i aliai- .1' ..
'ulklr. u U..H. .
l ..1 raili "I l llautlKrtulH ami tin' la. tu .. "li.h il wftir.mnl ,.ill.., / ., /.. Ih'il it la .. (. mini u.. n.." .. ,.. ,. I. .n. ., I. 1," .","
| / > ,
UIB Tk. .
for i / / utr .1 , I". R. H. Fries
,, ..Iv. .. ". : :.f.ih : .. ) _
u.akv. a .. >|M> llul -|>ly (HI) IOMmint tml, i iltJirrilm 1. ,I .urali. |.. .r-, ,, .11. .. .. 1. .1. ,. ,
lami '. inlilil I :
.. .1 llu 1"1,1> Ill' I. r -
.
< | | : .
r .,.
'OI..III.t' tin.ii-uu, Hiu, ..i."i.1 ..|, tmuliolt : : : ; u* t I***!* HIi : |:iui' ,n i'Bi li. ; :: uuin : A,..r. ...1 '_'1'1' lt. a... ,..,,.1".1"10... "1'''p."I.."",t.I.
lua<|. a in our ,iml,: ul ....1. \Vt .lo ",!I. x itdta.i i ami mi. 7 mi Mlta : ... ., "" '1'" .
> .) .11" .. KOI.' r< Hl* U .. .) .III" . .
it-HH.! I. .
.
nwul niilruu .. ul fait, ,,".1 will, a |.ut alv l.tu-r. Utl ll' )0 Ai-.* *I. I, .I t>M and .kon I" rria lar, i la.t.. !. !. Ik.. i.luai.IU.44.1. .. .. I'. .. .." 1..11'.. ...,. .\ > .141"

unit, Iii.'Ii .lu., a> "oIY" I Mor, ......1.1...,iami .Imu Iliu nut Uart, .i. .hi. aat :;::rnor mif..I-ai.l Mai.! : ..lullpriilt 10lh ; d..,l'' ... I" .' ... I..IKI..I' ."" 1 ..." ,..,,. t.I..,.: ..,"" i'itru t.. I'' ,

.lid nut "know -la.in : "lhal lltr in4. .nl atlvliml. ..II ..,....H..I".I..II..yl.1 l l lraiuniivUki.il Hv.'ITU,'t ..I ihw' iNltolur Hiai an) ..'""LlHHtHI4l" ., ,' _.". .., ,. .' ...". U Urn, 1..I.t.I.I .'_I.... .. ,I.." .. """ I., '\,/', ,

Khirl.l.i ,. In fatur ..l lIlia 'I uur iwriii") ...iiituuunwll."-* ol ''> 01illltti :: ,: : Mir -.I. MlIMBV'l "l'rS Mi ,|1.\. '
|1..1"0| uf w n .. ..art> tml >..ir i.uruuM1 t.yl..I. l) anioiiu..liuiht ul .ii.l lut'l-oi' brimli. I-.m. \\b'.I, &"" .' ;..)... :.','. ,'," ,",'r. ,,I t I. ,' 1.. than .' ThStaff cfLifs Bread ,. ,
lit. lamlailiaultlliatc -. I" lull Ji. .
railruails MI iirini: > |1"1"| H i iiuil, > ..I''Ian.I Iiwnbt ., i
i.l. I.I. ih.u an" "| ,. ., .
1 .
i"H "
Isauxi "
.. lithl.iJi.a.t| rrallhoujili iiion ol H.- 1".1..1' u tu.vuary. .iaiili.l. ii.-l to katwtl I on I, : Ikin t.ar. t.iMiii .
.. ... .IM. all |>t, U bv- | 'h 4 1.41 Ii ;. a liiaajl Ik i- .i ,,. WIII'r mtt.f'll. Dr. S. M. G
II. :
> ,
.lalHiiuulWa-iiia.U. ii tt .
llm inrtfurm. ami nit' >w > eatt kiakir.. % ( ,, ,0 :
f ilwUml antiK uf HirT : : r. aHsly i r. a IM. N I.IKM ). ::
.'!* lu auolh.-r roaf than Hi. ,. I' l"lr.I' l airu|,>rial Id* lati.l.ItMr .:;I : d a.U bran.oiii.lalnl:>"t.', lu.ulMvk 't dir>ul' dt,..lak. .'" 1.11"' I t-l! "t S ,
uiU < IV I Ilk. MMlllvm.IMPERIAL '
" .. A., )'at U int.'liisl ii4-aiiu| |!,i4niau.l |!.ur! ol |,rivat ml ruruuraltH : ...,. n>, liulxl. witltiu| "... ; ,:;:.;= I :. ; ,,_' .I.L. Physician and Surgeon

,. .1... < II'I..ol..1. tt tit' >'k. u. | .. =aiHl to >k-urt-M ail tliMnli < .1 I ami i mil".. ol l ul ....,, "" '. .. ..... o u... \ .. BREAD

;, al I I.JIh; ; ;) w.n. ua-o. "- I,, ....,.. .Huh.1..111.1.I.M.I\. ,ur i u I..uly am'h. 'may ." I4I.. ".'... ..1.'. -')'" .. '. I". I ...i wrw. ju-i Ik. lama .. "1.', -. ,' lo -,

1"'" b .|.l ..1 t'Uriu. i," 411 HIU ,t. aiut, r. it .irj I :
. .b..lit-vr tlial wl.ik an to.in I ) .Ir, m II" to 111. .1.il Lgl i-lr-H. :ll |; Ml.vk.is .Hiiu.lu.t4 I .. .I .1."f. .1..1. 1"I .
11.\\ I.'o"r. lrul>, 1..1 .. h : I \ .. "'' '11.'
Ike >llviMt. of tliuM' IM ol ulvn!i ilit. J. I'... M.... ,. .1. .". ,I..I ... /". t traW ""'uu oU' .r*...ii kjHHKI.K.VII.IU.H .\1'" .1: .... ,1 ,...'n'iVyii.V I..",,,,I. .i.., T'Vr'sT ,.I,

..... lawU I., ,tut. |.. oIW. (I.Vrryw l I'. K. w til valt h'run ..INK any. 1/..?...,. ... ni .,..../,/. /../...'.t.,. it.sHtv.Hit.' i.ik.ny' ur a't. M>. Uumlknkat 4k4 aakkwlr I" ,,, ". ,., ,,. ..., ,, .." ': :: '. I All .*...', 'TI. I ",
n-a-oiiaU lutKarfrwiu
tkiun furllwr -a IIUMI .. .1/11 .( "I I .. ED. GALE QUOTANOTARY
|ukll ull'l .1..1 u.h'/ ftHl,. .lh.I I. % .si .4 U.4.4 .I 4>, will Hut la an) .,. .I" 11 I' .
|. t.lUiial .".. a< tll.l (> lu yun-lml) tiling >ay ui'l lu HH mil r.*. 1..0. .M'' <*.//M..> 'ar ..'_..k.s.s..*. ._. |.. lr.v. "w.lSSUK I ...1.1.,.. '1 ,.
',
..,baw, I" .. ti.l HUM. la nli frWMIka : : :uf tabnary ( Itht -* i ..I.'I.' .1..>4 I.,lark 4u4 ", akU 4bu kuMMini ." -I. ..I

aiiUtal Hill),'i'* anil. |1,1.>* r'"I Mt.ikMw :and I aa WiariaK on IbailkxMHm I'U. "". I ='U IL\ ( :

.
contrary l I. tl. .".IIoc '* t"1 n.nr r' ., an amlliBtlH ," .ir. full I,,Mkial. ,..k al-ual' ,. ... '...n A." ".. W. J.
Kiiu; rv I. t. .. ,'Itlni 'lhal' uu.1.111.' |,,t>ti.i.m. .".1.t .I III-.-I I .... ". .I ,',.| .. HANA '
tinxiaul ol '" II. ; lallalia-.. r'b. .I. ..1.I ,I'.II,.1 I -. I. I, I.1.."- -" II" -. ,.", ., ,' ,,, ., I. ."...,
.-..uU ..1.11. I ."I ". uh.I. ,. .1', I. .. I' .. ::. I.Ih'd' ..1, II-I ntI ., .,, .\. ,,. ' '' '"" I. IMIV 'L\ .
| l'
"' "I II h... ,' I" I II, ,i ,n I,, vi' .u. ., ,,|.1 u in', 1., ". , '." I'"". ., PU DL
"
., ., I" I I ,
Iwn.Her..' ... ''h.' I. ,I t. "Ic' ." .. ,,0, t .", .I I. ',h ",.1 i. ,. ., ll I.I., I ,," I ".1 >| I ,n! i I'' I" I ". I '' ," I" I .. ., .\
f. 'I' I ,'
', I, "" .",,1 .1.1J ., .1 I ,. I. "It I'' .
.ll ,
''I t. ,. .l.i, i t l tli i 0 ,et.ID. u::'
t ..
,
''J".IK'lo' hl. J ", I" ,,. "') "' ,' ''I ". I
I'Br. i Ii*. In I Il I. .." 41.I II I '' I I : -: | "'1.1 '''C'Ia"v& \ I'." *"
1. .t10 ; : I
HUT > .t 'ih ,Ii ii Mm ?y, I IUtli I '" ,. '" !, A'I .. lrai wrla>. -
l tlu> anII.UIHI, "I | fi.M* ** a>> iufuibi l !UkUIMMIUUI 1'11. 0I
.
fl'l "" : vf laj.i suuiuiDi urta.lro.' u' Hi, lamvao tiui HiauMrut -I ; O -
uf .
1..1 \eIL' J

.: -! 'W ..; rSe .
'
.
'fI'III' V.

)} Uj)1( 1 \\ &! 0 wlUuci 1\ Bu.iIH'; : Ifl, .\tC'iul! 'O \ (I .. \ P1'' I I "15- 'n'" 115 1511' W H'I I ,,,1.", i I I ,I Ii, I'' :oc : o-omoii. ,

j' "" I:" s .'i, i{,' ,i-t- I ( I I IS l
1 I ,I- : bti 1. I" I < ,. ;
I ii t 11 i j u I li' 1 1'f .1
.
\ ,
''m, \ "''' '.' : 'J j ,I II i i'I'i' ,I' ; all, i Hiili, isis lilt ? tt. ll.l ., "l'l"' I|1' ,',', I \ t t I '
I I'' ,,II' ,in''u ",1 I. anI, \ mti. I h iiuini,.,1 .|Kit.laliuii I, 'i I .IJ) : '. I"" ". 1 I .. H II "

,. ,iipuu' I.. .ulijctt,, that the |,ro- I I .. ", Ih.' il t.. I'"Its'lrrrsistnjuil I lini.l.I lu. tin. ,'ill !limlillial' I",,.t.. In th., is t..i 'tin' I' I II) ,,,,' I, "' I KINDS Or-M" MERCHANDISE.
00 IssI III I II ttrlOli.tiIlimit I
tini. am lt1515 '
"
I \ '
ItIl'.rs I '.1 the Pit.At ,n..t li.Hxrn.i l't e.lI, ., llsta I I"... "nt Mr. M II. !"Hllltan I. homr ..1 I tin' Urmiira'l(" purit In Ibis lui.hl '
lummtrtionrr I I.'III',, \ "i." ". ,, "IIKII I t ) : Ml MMi| | I "I l: UN MMMIIIS' i'la\ Sll-'To
IAI ha'<- tlnuleil, hl sits-isis I ili-- I .imfont. I. [ II.1 1'\11
INVARIABLY IN ASYASCB.MI'TI ( aj :. < tll'.1.ot "MIO lo | 1.1 I
0 "la 101..1 owih-r |>r Itito'' llrinl. Avi'iT Mm, \ ,. Mi Tl. .. McMillan. I. hniuluttn "I.. |
mIilrPh "
:;: ; ; \ .1.\ .. I, '" im' 1.11"I ib l ..trm 'H I., .' 5 ," .' .' t I .I. li"" hulls! lSI'.l'Is5.llt i|"\ .\ si' l I III.iIHfSHiiiM'i \ :,
llur :
j .1" I >
,, I' t, 'flUI. 1:1 ,.,. |I' "t in HIM ., .h..UO", i ; : C'"",,-, n I i'1,1.) hi. va,'at lull III I'i. .Ihr Jill' 1 ihiC 1, hh'l whlli, linn ii". *IU' I $ ,nl i'n 1 : : : "iiAVi"IM
materially In I r. I
|
.I I listhsrisnns ., nila. *
It uatr. vt.'i
Mitt of INH .
Mr ( ,
| II'm. .
1 1nf.thi.uwtng .,n, in.iii, ''i.i frmt 'in-it, I : .V > 0 'I ,
l'.Nii
r : )
) .ti'
hl5l.huIllt.; :
mu'I el) win"ih ." ",. i-aml.i is--.u.i. t) < an I""ft .(. atnl, n ,'nttlitn I
( \ !\ II fir!. .I""Mrl"I" .mi. "hll'l.t.' is tiivii r '..1-.1il. | four r. Silt in Hit"'ill I".IN.| >: 'I-----I t I ,, .
I llMN .
,
I \1| ,
,gre..uu. lwu oSruvlve.. nitu,. lit"- In- ot "..11..1.II. I .? 1,|" ? \ I \ I 1"1"' X

''I I I r l'rllII.lo. aIM'' .rill*. I 110th' but ha ill 'amiHiile ') ,. i'is.s' tM "nh( l-Wt. ; Mr i. l i Walki-r, nt thf Santa a harni.inl.'ii., I ""(,,,''II,. .", K "ikfor : '.tit, 1 "ih, I ( ,"\ I liNMKM! HH.| |; |" thl'i.ll I : \ Hi,"t| -I I I 'I I II .HIM. ,
will mliliHIK I nai. uuIs.eoem, Iysi' f (, :; n i.'M. W." III. lust. Illl' oWlltt .
mki inlilT.I. .
//.1" |I" i I ; Mi'"-. |ial.l lisp l'siSVVlsutl. i I | I II

101,. II 'I tri' unlertalu HV fc..r that theuviliarjr I .autl.' :n.se5p 'lnl, .i .. ... I is.. .a |ilri'int V.ilulutrtir "I WIM.. ,0Ss S Ills',..1 I I tt.s I' licit mii.t- I ,,", I, PENSACOLA. FLA.

*|"ilril ii'tofiiir nianlloti 'I: n,i.nl 1,I, i., alum tiii M nntttn.' ss.'s.huti "J'e .1 Inn 'in |i''nt' I isn't,nll.I"", fur a nu mbrroitlii I
., 1.,1110'--1'I ,, ..,, '''1. "I'HP*. Its,, iimlrri.ikliiM| .f 'in h ', 'IB.'HI.HIII| ; Kill jAti..n; :, mttloni! I I.I"h"I.1| ..551155.l11t1. mil 1 1i .\11. I. t .1 r Pilllii.fm il.i.' ' I UNION: STOGIE

!I" ''T'i i ,'-\\ln-lat. IM II"h 'I h.hl" '. is.. ."I A slum-, : : .I'i' .i.t MuiHlatni'irnlnii. milt til \ is h..M I. t i. |1.1-S'Itsl|, 1"1" "' ', I ,
i
at all In, |
kttanl in thi. V it ,,
I", ,.1.-i i .,t.iII', ,!, out. 31.1. .1. tarl.K'.ire n. 'IH..IHK n-iiititl .. SI', "..1.", U .. hivf lhl.nui', .| t.i' I Hi,' | I a." I I 5 I bill; .11: "t n IsIs:.
tule v
t. ''I'| '.. our lui'liw.. mvlii lorn. Hunt tore .,.(..t. 'thai, hr, |1' Ill.| Mali "1 KloiiiU .. l-uu II. tinr.l ..1 l lllii lol'
,,,. M'' "Mlnnlity tilt'lil.o,,"I II 2J / l lI
|I. '
H.III ts '
,. i I 1.tlal| ,., ami, all Uawvi of ourlillnn. hoarlnu .f t'urn ( husks'| -I kw.. I Mr I it A'.Ifii, i't 1 I'an..' flat' inn, ,'.""h. .mitil ii'ai., ami .lui, I ; ( D CLOSING Ol'T SALK'!
utU.ii, -Moiul.il. O ,. rlhI .'it, I I. |
I 1".1.1 mltirtii'y tunUr* ..I-mit--i I |
liri-n
I tli
| '. that '
11thWI'
I I the IHIMIlau.i. I. stIlt., ha. Iso-" I"I' "rl '" 1. "
,1
-'li.u I .Itit h't. Swh. 1'"oral) "lh '| a. till'I is ualilt of 'li.| In- ,
I 11111'.1) of Kiting u. 'tick a 1..1",1 |1,1"1.n..I"1 I in Ihr lutrrntliiatliinIn ,lit) ". tniiif, from hrrr .Point U .... sstSslts.1p|ltlI'hi.515 nu" r .r I" |rlr".III| ,.,our A n I inn"|I.,,. i I 1..1, ,i. Ur Illl tvtint .I.I,''n','t.t' n lolA' \,1.1, I | ,," i

I-.'.". .I. unit IVHll.l. It.flrni1. .. will In-llft n. in the ""I or Itn ".,, liiKton.rvrral. attain' ami' nrnrc,1.1.1"j I.. .mn.1 ,. {1.I.t ( I : Illlt MIH h tpslhss 1 I. r.\ \I.' 'tilts Milt-. 'II 111'1.' 'll\
|
," ,,,. IV UI.IX. HI I I ,.t Ktr.iHI-, ..hit li he hail, rrmltwlth.follow Bill. uf uSe 1'I. I U:. our man,, HlllKim. It,.. |1.,li. 1on 1-,. \ "' M .
I .
,., ,. ..'.11. '"''''' '.' al.I"I"'h'l. | liar bu'iuu. lniK| >rtauirutoiUgCMt III.|.I lt : lwssseIs full Ti'" au.l K.iambla tin' 2-I of Ssvetssltu-r! lIe Wf. ,ilioilii'ln 1..11 ( .I..I..d"r .1'1'1'- \1"'" 'S ,5-
I'. .\' I.A. IM nth, Iftmitnhit'it 4i' tin- ( ami ,. . ,, I",. l-afort' the rutiutr lit M.imUr 1.'all.'h'l I.
l A II ) In a ol 5 iliarxi.aintin.t ". I Hrrr ilainairvJ Ita I- I ,
.
'
.huliiti't ,
hrll" 1
A- .., lunch Ivn' ion-riitalhe| form auilou W. I.1".1.11.1.I 11".1... anil. ..lohtiHum. !( Illh I.. > Inn, .u I 151115t,5Il. forim. r h.tl ..ii.ra ,,. "ih.i' I.'", .", I li/t' "Ifl| II'lllt5.5.
,
.., KI
A, .
I ," ._ _. II a 11'h granik'r ...alp than ha. i'v- I W W. Mtfrit ami hi. iH-autlfiil' .mi' niaihl. II im-. '\1 t II.. 1) IlI'4tIII':
u. I Hnut .. < 151055.5. ,lallirr, C1. .
.tt. \ fl tM \ u.1'nnj bert, : v ; ; : :. I lin inli"i of amliilali" It I''.ii' ,. |I"ItIt ',,- | '
IIIIIMISI.lt mr ilolK',, It i. stir h.h'I' ISo lt Y r.Siisish| t u. .at t i 1.1.,' Ml", l.iiln' IJiihintnn, .. h- 55 .. .
II,nl
>I I 1 I "11.:041'l'Ih'.I.: I.lion. I a otTttn S ii...I. I II .,iii. ii .ilti'' .1 ".11.. .,,' .., ,, i h.I..n ,lint .in .I'llaiiilt suet. 1.,1
LIloI.oF i
i (111 1 I: ,|1"bh.I .r illy Ift Eu labs Wi 'Irtulrrihr I
I 'I. t't.i .1 lliltlHmItluil, ,".1 In \ .
Ins' .515.'afl'IS'lSs' .t.'h t 5.ris'lt.5l 11. |
i u,d I 'I I, .1 i|,titollir.. mi in-" ...T", ,."" IA.> -, :1011,II iSitli, Sie: 5(1,1,0: ;,: :t.-: .1 ::I -isis S.rti.iul.st. .* 1 n.ual. tiinitrittulatloii.A Siiut| Vt li.. 151,.II IITII I llu.triiiilili -: ) win wu \ ., 5 A NKW ST011K t

,.. I the "ulitinu' I '- ..5,5 S 'I "'' ... .,,. ,,. 1 i.l' I VIM,,, i i ah.t i 5' Its l'l"l ttsm.ls.ioli'ia, in,11. tit"11ti' anil
I', .i I I", i: i" i I I"i i I'lailluil, i .Ii- .,.1.111 1J' I. Itl.llU islu, .ill.n ."I" t ,'SsI'5'S:,:i : ;tnihW : .i. i I liiimU'r ot ,., on ttirla. '.. 'I. I ( ) |

II; i ,'in.i,' in, link-. Matin.. 5 01S Iss, Dili |ItihihaSik.iu will cm- M I. III III' Al.I IU ,1, 1"1"1 I.still.- i., ,1 it 'Iii.I 11 .!-, i s|l" '--i Ioninn.li ,1".I.. ... Hhi'ii I ton I h IllS', I' I |1.I'a'"I. "-
!! .'h wrri "'' 'I'lh.II'| 5 "V.mil 1'1 Mi.' Illull lit I'VII.H li its-a "ii I'ntinn |
at '
,', l.il Latt ,. \ the ., Itt letli'r. < 51.5. II i. ) sol ii-lni'ilt in .\, I.I I"." J. A. Wales
.t'oll'I 11.1".1'! Mtillin ) i i1.1"
| .'IIUl. ea".I"I .\n.r mmr iliniHMikih 'Ih" 1 llotr.1 r.1 list'I high watir of l M..IA110.! lIme IHth, tl,.u, "il) ".. ,Imjge MaxHoll | ilu.,, Ii. S | ,

'ii,, l I L "M.II I 11 "III.. form-. awl aiUnw.. ol the f'irtlii.iiiiiiigSiiliili .| .| IHI.ll.lll I look Illllll I 'III'tilt liuhl lumlwi ami I t-owl w must I wa< al oTlirir .ii, I Is' ..amllilitl.. ., in !I"SAl' It.' ,.
ll I
I 'nil" I, ". n" k mil Hulk' Iti ,'. | | IVrnMlltiuli H hi,'h Hill Imhi : aiioriiiv::: t.uII i r; '.:. lulu. I mint v.il.-., l.'i, ttuw iiiiklii'llii', 5S I ", inn, ,'.OHH mi.l : -. .'I5l'l.'l.? ," ,1. I '|1"' ,1 n.tin. I
i "'111n." t.II' n i in I I.'tt I Ii ,1 t '" :
,' ,. -I ,uIt '!M in this i lit a .! 'tailantl! nr,.will ami ulvr hi. | < ,, i,rr..inn. win lsllswittt in, lit. wok' Ilii .
''' < n ntati ,01,1"111"1 ; : :: :: | | |' il HII'klmill) mi ttl5'tI5'l' lit- I'llll, '-IX .111,1, 1 II," tl I d.I. | I I '>, ,
.. I, 15 '- ) I'r. I *". an .1.1'1 of 11, Mnmlat,'. \liny of 1 Ihi' Wlt't 5 arournl' I hi'l-n wi 5-5", .
t.i II.m.nO4'.I.", 1 n.rt| of ourc\n.ii, I aiim.1 thin|i'u'' I tI h.I. l'I.I..r.I..lII "I'u.k I I I Ire.h lul aUav.un' ham, ) ..'" .V Hit "i. II "ill i I "'11,01,,I hi., Sinl "
.th 11.5,5t, II: ,. traah In.nltril uul when I ""("'" Ih. |I'ia.i ,
a .iiiM.ll't Ih of onir .
'
,
,. I" I .
,.,1111'1"' 1 1 ,i Kini'hii i-our* "'II"I"; with ll. at---.m-ic.. onr nl 11..11&1".. 1'11'1 .t..I. kmmluii, .. I oV, that *:.< imlni.mult Ml I. | lists. 1155. 'athllCENTLEMENS' .
,
I. I TlK'lir. IH"\
eiItI wnikII ,tt,,.1 Is's lit ftilonlViHil "lll.inli'
I" ''' "' '
turn I I IM ..ttiii" 'in t-rtriMH' attiuii't aiM'jinltin ow,". lui H,'in,," ritils.5, i .i ml. 1'' | 1 | | | -. -
I" ,,, I 10" WMltK illUI 'rh.l" h.111 .! lint, lIlruerth.'S't '' FURNISHING
"" Ills" out,
,
| I think lnha. 11151 al
\ luunlt I'.liitr 55's
>
( i "IIItI 111t'115
,, dll'. "I..I&.loil', "I l "'O .. ." iu ctvry r"rl. r. 1.WI. )1,11 .I. 11111"| | 11.1111. I I INil. II
,11" II .II .".1 ( I hlpli.t m.t.'il it nr not nor.li'.l 1"1 ill "is.sI, ) r rii.lii.Ilinonsl Ir. \ l's."
'' .
tlt."mlliii. ut ilivrl ,. .1.1 ." "!.
I. k | .illiilinilu.liir
>. It 10' fill. 10"1. | .. GOODS
Or
1 t I I M mil, lilt" Mulu l on- I I I *. ai.ur.ili' inlormaliuu, r<.. .. "I. ,. .1 Kmini'l: I. *v..II.-.j:: : !junior itlltor I::: .'( lluIVn.arnla : I : :, ami: :if J i :II IK-hlIt-rls,. ,:it: |;.i-: I u'l HIM I -. S .,'. 1 ,
I", :, ;I f. II', lllllllllll I:: I: MILi riic nit 'utlniwi II .sm.."1 that : ; :' fnllioi:: n ;lul I. wn, in itlrml- the noiiilnalii.n "I I ma. iniiiinnami I htlili' 1 lot of KIIIII', 'It-' Hats I
I Hauling' our, |.io.a. liv. rllr".o.I".1 afti'r I'uilliri, | hu wa .il la-l i iilnra,. oiit I, I u'ssv siiI "111./l Isv'-, ".1 1 1,1., I \ -ii.l.lli. 'l.'i' Caps Boots Shoes

.i ,,1 i ii 1 t i ihuiu. 1."N''r" ) a .jm.i! .. -tali, .. .tin. "i.iinn| I Ilv.ill".1 I 'I.I! .oiitil. I II lta'lll|ItI1u11tt'5'"nl'tlllsll 1..1..1! Ilt'lIst: to Ihi., hint I i' irt I, .lit, ilth. I (SltlIC. ) |. In .l.niN, .1.I IIHI'N' ,
s ", '
.
i Lii*,tutu.I .iii- 1..1 ".11 WI'I.I. 1".1"t I In the iii(i-tn"ti.n' notwltli.ininliiiif "".1 hsy II.i.11,5.1. allii--il ;;:.' .Ira.: ) mi n: that I. n.i.l.I to (I..I.: fxi, I lh. '" \ ,. 1\ "" 1111'I, ,
.
I ,1 1 II l I I""v .II.1 i. In-' tin',nt ( ilvwrliilloii' ol ,lit' | nut'tin'?. 01"nil lsrh'r, || nml SI I |
"lhn.III. 1"lk"1 I iliiuk Hut
.
-1 :0 the alsl."i' .sl.'ol' him, Iota ii in I
t 1. : :".,1. :".I,".1 fin, I Iinii r,'" ..1. ... ssuu ". .",I .iHM.lliilith. ..\ lll.'llll-, .1.1 i 'ttt.r.Iinttlh'V1511111k 111. own, Is'tm M".I'511' ,.ltlI' ,"". him, l 1.1.s l ntill. .1,1 t"" : \ .lIt HIII-.tMrMs COMPLETEGENTLEMENS'
.1'
I ". .'..... that H'lrlti.it i h'j hail: I.In'IAI,.v .' will II II lit s I -- -- -
larni utkiiowlmlcni$ ) II il-ogiir 11 n I I" I'l'inlui 11. 11 1.1, ( | ''| ) ISIS' (u-al I II' .

1:1:. )ingIuuuI. .\.. MiSKti. (0511" ttM-Rollit' "."I-, the lloar.1 I w.< iiinif\.'li' HI' .w. iiui'l, to.nmrniw 'night' al. liar rt> lt.'iu-r' ,Ihr 'stli' mlii,I on lint,..',. ,',.. ...1",.h,.i". I IJ""I.I I. ",' ,II OF"H'H' FURNISHING

i .,K. MotlU.iiM tthnli i'M'iiil. tar wits "> inl: t ikf 551.1ltt.: :" .1..1 ..l, Mi, .1.P. l"lini. (Sll5'iiilste5Il. I:. 1. 11..1. I. a t"..l ,""" iiIl-l-I." I I I I CONDITION
\ : ; ;; "o tl'C bit
I Ihu"a.'o. I1.
I lisi', lloai.l, thi'ii. ii,| ,.utIIlitl'sti, ,. m'" In. !i. mil 1 llu' ,is'"Ithe .1
.
I i -I 'nli" ,1\ at uiKlit mill tin Aj'ai| hie.l. ntis.'t'o d.I.o. 'trt' tin MI .,,1) |to h. in iaiu.--.llt' r..lsc.I.-h| | I..'11..1 |HOII'| tin n'I 55t05 ann" 1 l ',in,"" In 11..1 1 I ". 11I'Fir
1".10'1. : IIt.III.II'II":
,I ,i,i 'n 1.t !h .1' k IiUI : .1. tliH |1""I"rlr.| in a ",.",,riti'lailoit Ink, Pn.i.li'iil 1..1.,:".'. '' ... I"",I",... ol. lniiurlanii'| Hill IH :inn Hliiuxlni, :, ,.isl'r I Its kv"itI.; |: .. 1 i 11J1.1'II.It.'II i 1 I: .

> -.( tin.vi'rtlHHltonr I,illYoiili'iit. t ". w.Kilt hra.l .11"i sIts't'l I. ivmu.t I Inn I I I llr. |1'1| III h'
'
ttiiti "r' palron.ntiil
i iv'Iu'' >am I'I. 1"1

I', i, ,i,,' I II I '' 'IIl,"1 ..it "u i,,' an.! nut IH timid, mil entail, ion.iili .. Burn, 'ii .'u ..luil"".".r1.i-.hl..1--..ami|', .1 nt l'.lira'',. \larlelininwiHHl, .the d.rl', I Him,,mutual 1..111'' (1(1.51'lo. 1 1..\.I.l'I it ,.sitll'ttIl' tin-I S'll. h"pirn I I .m I ',It;,::: :::::5: ::: ',:',: ,:::: : : : t N National a Bank B .1. .\ \\\ LES.dAWK. .

I"III, ,1 l Ml-, \\.I.'h., | 'lalik-i'tlH'liw ; Jrrl tUo traat |H.M i l..11"<". i"!,>! huvliiK lrili Iiiiii1.li.ilIbvni inn llttli- tlitu".hl "I Mr W IIl.rrrllttiHHl II t" iinniiiiiit 1 } Hill, 111 1'1.' I : I'Fir
'
1 ". '"I' I u.i I 11111..1.1.\ unit iH'ii.'llt. ri'.iillant 11)1011) .", I h, a 1."I.la.I"'I..r, I I who. IHWII | ) it .ir.i' In She. n."IIIII fwmil .. | III.' / \
II"u"h. 'l"nli"l 1'/:1.\111
I ,,1" .,1, I'' 1,1 I,I, ,, h11 l.i,' I mil I ,
Lri.liCtblu |"OWHC| | Will I llu' I ..mil. Iy"1.h l MiII I I M I. : f".1 it .1.1"ly r Ih"I'| "- ,
I ,,' ,t"t| Illl 1 I. Mlllil.l, llllUH- Tin ,'hnyi': were tbi'ii reatl .. 1..I.. |1.1.- a.an.li.litr' nlmulil, I intm- out I |, M.I| I ,I Iu the State of Flu, Ida

I d'I v I II. |I"" ,11,1 I II ,>"II it, mother, UtI'U Tl-PsaLIl ANt t'' tA\ follw. ii'lalivi.' "'1 \unlay lor lu i honii 'I ti.lill:; I; ami:; a.wrl lilt, | -iliu on llu< I ., ml I : ',
.
iloiil, it*. ll.mx- our Im-ineaa I".. avc lit in,ikiin ( I Itt. ,
mi i I.0 IIiSV .
n |l'lOs'stoml.s. 0.1 t 1 !i-ott InM..i. '5.1115" not iN'f.irr,' tin l 5lsii.| Ihioiiiih" .
.
.1.I 1',1' l.d I .111'h''''', MKMlall"I situ i-.iuiin.Uon ; Suit ii kite it, in /. ii/.. H.. < ? ,?? ,.,',," ,'. ii" Ps'-- HIIIIot $ amiMiui'la 'till' ISt-lousSli'| hit OH H1)111'Illlll' ., Ihi.IIIII |I'i.'' I 1 I ,.I. I. '

." I, I",, I" >h, ., ""I'I I,,ol, 'I-.IH' .,.. lllllMi ... bmliKiM I ,11.4W"'".,//,1". '"' I' .'*" {t', '', .u .u.I.' It,.' 1'1,1., ih.NIM. 1"| I I i ... 115
Slim i ,
a pullet 'I.sIthi.liutmi | I.
) ;
| ft. th. .u.t.l! .Mtl/n
il.nil. < li.li- .
1111 ii | lila ,
:i''" : -mi'':: .rnluiei.:; ,:' : lii- i It. .iniHiani. .55 II,aStels'' l-t I.l iv I'' aliv.uran ) l'tltIlIt.i| wl ti'i't liijili t IL M I IllS '5155I I 1".1.| | I I ,hi-olsti.' i '; .1 .
; : : 'in giturral Ihi' | l ,
r'u',, '" '' "" I ,r"- in, nh 1 1 icri; mini, ,I.-.I.t"; l l.v.hi I ;.ltl..ml ,it.nl.:i : .Slit nrar 1-ilt.4stg' MM ,.". ilamaifitliinK -- -- ". | i I Ii .. .. ,li I.1551111' > )

,,1 I,' ,10"r I, i Win.l"" |iairoHatti' ol llu' "lh'rll'I.| will IN'u : Ii.,u ..I.lull I .n In,' | miSt .. "...-... tt II. tin' illt I "fn .... "*,'r.1 ol : I II:,-piil.lliau., 1.911.111 I | '! i 1 ,1 I.. I | I I 'b.|I. I..,.i.s'II.ur., asl lr., ,Ill'litlols Itsst,. oLltE:

., '- i., t I.H.IlMi. '1'Uii tIlitIerIih'li llul.lili.i.. UHiJ,'im 'H itt r ., i i1'r.il.l '' m ( '
.1' spirit lot in
| I
: .
| : -
I : : -- -
-
? 11'pNhle II < i : :- mist :IU, latl.i l m -It ', 't y ur, whit-It Hi r,,, in I Ininiinrnl il,uii-r olIH !
)
uiull I I Ilii, .1 .1111
: i" mU 'lu t.-.tv.
,I'' u!" moat r.HV.llti' atul snout ; \1.1 10 1"/1\\I : '' n|-|.rt..t
1 j', >f uliUM, .ui.l' t'.IIj I l5..tt.t I IIi.l 'Inn ",..lo',1 awat)'. Tin w.I.1 wa- Ihr i :: l'.I. "I
"" ,1,1' ,0 iui I ,'r litt It, isltli'laths-IusiiuitI5llo' I III : \ kHi. i I III.
,, I i" ,", r..i''.1 I |hh|,j.li.-.n- in' 1 InrtnIt l" ,'n' it 'I"', fr-Hi i.i r V..M., U.urtl., tin. iahitltpst ... "-"".. titer in will I i slit, r \"h..II"k., .. uu MOST BRILLIANT!
.
1,0 I. ..l.'iinniiiMak I IH.UU.I lor Ihl.I -lal. an.1! "
", I Mil.t 'Ill, I >. I Illl -"h' llV IK not ttltbout a link "1.11111 5' .l"i: I ti iii I,. |H''5St nut'I .lin' 'Iii'lli.tit I I [ jI'l' m '
:: : :i-mIll: \t4.'S.iAhu : I" :I UK' lowmloini. ; .1),1. I, 1..1"1' It'illas151111'ilt'IlI-th-' 're ami I IVilVtl I U-IIMS
Wl.llll. .
lilt- ami Hriile : i'r.i

I .
that the ,
-"u' mui 'I Ilii
d. liirnlliln '
1( ..ill I ... ..., t-,.I.-.I, I saSh .ill II,. n I- ,it..nil ,. I. ) moM mm thritiiiut.itlon I I.,liMtil tin', li-h-Kiailn.|, .. "|Is.> i.l. | | i .1' .\ '.1 ,r.
prrfi-r
1'"J" ,_ Mlsi ___ "hiliIt'telr. "r the t.lbSK. I (I. 'l.ritll. I.S ..i iso'ii.'l. i ,IIIIK..II.Iut..l I II ,1,111.1 tin., simS 'i.. I", k ,ttI II..'151'" IN I Illl Illl.Im! '
I I' :n : ,,t |,'', h\II,,:;.:to i ti.': I liv.l: t ltiIn : | ol 5 Pm fl,; rat r 1.,1"1. I'm, : :: : : I : taSS'tSlllIl; .1 I' .45 4 '
.1.1"1 .
I Ii <'", ,*,'IMHI I'VUMUola'. tl lluKliiin.. iH i l.lnii.U, S I lu-iin, w.1 ., .
.MKIU: ,. .1 ,\ !I- t"I..1 stInIS a III' ''inn 'I iai.,1 'iil| i I II
1"1"1
\ .I thin, llml ol lstsussssst'l-.l0)5Ir "I""lh. llai.k.: *'l "U : l,., ;; : :, .,. ::, : ,,."i" ,:
buhl II. ,
:: .. mit 1 lit I''"' 1 .r I oil I I l.t in "I I l int
1. | ,
m- nt today with l S t. "I Ibm' 5 .1. 1 1 ,1 |
,I, ,h lul', nil- HIP puMii- iul.rl.| I 1.1"( I ,1"1..1 it i I Imln v.I ,, ,'. ,
I 11 n i i '" I-im sWISIS.: .una'.1, lliitrbiHMin, hoHKVrr, i an iiinmlr- \ I lImb roa.1 Inloail .vli.mNoilonlil ( "" n lin "II..I.h.i ,1" In u 1.
win. .,'i'lwl' our ilmliiil- a.t lam- .1... I I. .. ,l. H I I l HUH. *. I I.;.Ml i.l, Hiar. ..,II I, ., ,
j" 1,1, 1 l'"lm', ,II". IMW ,,IO.kolill M 1""I'hn' ) I IM.II.HII, ..uintltlu ,., ; lu Iraim-il. Hhal, thr, IIHvta. amMliri, v..I"| Ill In- .,,nl, ,1. fl.K.I HUN I'. is.Irtr I I. Hi r u- 110'I i ,11 "i iIII
I
n in
: < UK"" mill,, 1 oM.liiiut| lids uilt iNial.rialiiilivi .,ts .It'll- t ,11'.tin iii M.is.s'.,, hl".III.1 I I'la.i'M.'l.ll..' i |Is5t, I | | .... )
1 I' HI Iii "lit !
out "
1 .
% <
11,0 'I ham,1sf iii-"' I li, <|. i nrtlii, ut illai I Hll Ui nrnrl> n. oon Ihr.I .1.. 1".1' | I'ItlS t. I -I.111' I flu' -I 1 ut t III-iiriul : ,

I.'J. i < ,,,.1 l "hkh l>i )' >I. .""''' &\ ssmauu.hui.-,,, ami wi fuel i.. :: "ll,., It'll ml I ,r ,! .;', 'th,- lull.: ,: K.II.I.I: : mt ,ilul nnit In "it: no |till))for hi.Im I li.'sgl-.tsr [ 'h.Kik- ; ( : ) I ttviiv 1..7'; 'tI,,lIl:: tt1111:I:t:;''1,111" :: .I I:, :I,4S: : :II_ I" "" :
.I.-iiatinu 1.-us the, ei.Ii.t It I. liill-ii Hint ii .I I '. ml.' l, I ail -ui In I llIl,' I i1511' I i..s. 'l'I, I I
,, in I to s 1 In Mobil.' ami Him i r urn i I ''H l v I .
I I .t.t t HIM I Inn : \ i "..n .
ld I UI ,n.: ;It-sal:,:;::|.: i:l M, lifil: l Iii>: ih:.' ,1.-. nIUK .. tI I.. H tin IraiiiitlcouiiMilolthi 1..111"" .,." ,,", II II. '. .,. II. ..11I..h
'mm I'..,. I' i. 'I.,I. 1.I.1| llli. ol a h1eHts.SuS' |1..1.| I list C'..VIUMC- '-' li o-i.,. 'f 'li II ttiltloo.' ',t 1 nt all l'li.o I I "1155')" Ik,' .,I.r 1.1..1.. ,. s .II' I tin'm' l S '1'1'' Is.I : ..,"..: 511,1,I I" ,'1111. ,. ,' '" h, ,
.
: ilcvi : !,::: .:h ; ; Ii 55'mtss" mi' i | k haul, W Ml l i.l '"' ", Lank, i ", 10 ,",. .." "
," "' ", 'm' lull'' : i I IAI H >liarr 'in bull lilngthi' 'l.iniiitul .Initial'-'l. min.iii'.ii .the olniuU.i.iil 'r'h.n out ol hi.bii.im :lib' | .' ,
ii.ii.i
"'ill-'' tl t '..',iv.ill.n, "l Hi i I' "' iiHt, It ,III,' 1,115515 to il" w 1. a nni".Hiut I' : I; !: ult n.555,.,1,1,. I,ishllsis ",.h'' 11", "" "I ,I'I'I
I" "" ., "' ", ,.,1. ..0 ot lln.-i rcMoruuK tt klih hav,. 5--S'S I "..lir'i' lln. liv i.ii.l' t'is'1,5'-il'ttt, l 7 r.nl .... Thr) ilo 'ItlIW.ll ,'hlIi.\ ""'l I I |*. ,. 11 IS I.> II.n in* ,

11'1'\11"1 'liii, h. ."..1 -irllllHHK I .11,11 tISI!,.. r Miulilii.u 5.. .(rit' iriini' oriui ,. ,. \ Ilissis II.iI.55 1-151511.tste l't,5'i' 'II'
I ,1.1 ,: i I 'lIII A'M "IH 'IMI'I LAII.lNmmit ommi..li'ii. .n,. .' ha 551t haullio | l l l*. mtUl.H,1' S. I \\Mxrs: .\0. I' t. I 1.:1.111'i

nlicli.u '. t .Its ItS In lour iar, amiKitriioui !S i: l.ll lsI; |i I 1. itt ",tv ni.lliiai.:, I : : .milk-; i .li nu iinir, ...11.1. .I. ,nmloHlilmll) tIme u.Mal IKIMIMI lIe i 'l'tu"' I, | .1.1, ;
I'' I. .0| ) l hi itiitt 5.5 I ,II,.. M ,)..mtOsI'l Hint, nil 0- I tbtt |I'"> I

: : i' fImi'(1t41kr:, I I "Uih lirohliunii-ulii' I. 'I't,l o'ii.-, f I h. ..Itv .r.. |I" 'I- rlt ,. t. ..ultxl 1 '. Ii 1551111155 t 'that Ilal' Muir ('Iusssvlat.r I. "". for ilnlliKjMl! I b bllMjIi' ... 1 I ol .\1'' | | S.I..I, ,. \ 5:. i SPRING EYE GLASS,

) mt.ilslr' |,rnl ml.'Sl'lll S l". Oust ., tin. havu fun ml 55)c, :, till. Mst-t ,
'i>. tIme that liarrelt ol .I si .I mt Mayor 1 1 | | l. >."1 'M 11. It s I
.) .I wurhl tIn' l'V- Mt.nilai.. '. .I i nlatL. i iluwu Ilii' .
'ul.m'lO limp ..1.: lUlllw-.n' Clie.i.r. .. I.HJ|yi.t..11".f, .IsIsnsssi.o'tsst.t.'siIi'titslis.. f' 'I'Mm.'hiu'iiu ii.'t, "IUI' .iharttiil. for 1'1, tiiur SlIme on 11555eeIio 11.'h 5 'Ml,S 1.1.I'-ntfltnl ...,,,. .- I i Mil:: mu' rI0I5lIll'll: I. I 'li :II." tl, ''u' ,i iIfanlll
'
.
,
J.I.I ,
Atlb u In.ik. I \. -. ss i > il. tlir.in.h..11 Ih .i.uiiv I 5 H,ilIll
''
I I'' t ''m.m' ,intoiiii t you *Hut' I II Iv to' II 5l'Ot i M "' "1"''itr" t..i Hi. jii | slut lln.l It.al. In' bail, .mi, ISSI ia ,'. ,. .,... .,
.
Ju.> iioiilil" .n uh.,Iay bwii w- ur I "n.. ; ii.l.l, .. I, .., d.atli; .""1.1..1 ..1",1.1"1 I. .-.! ,tAINt, sli. .Ii Hint') .1'I nr : |I"( II in Hall ,11 s tan ot-.I i iI
,I II tir Inmi ihu law fb 1. ,Lion I.I U I Hi, ,i. t. II.. I .51(5-I all.Mini in ', '' i' ., |i | ,
n nfMii.i r rllHi. .if l lists "tsgi'II 1 Hi, "" .1.51 55555' Ills I '
l .Ih. | : :
l 5l : :
t : ;
110.1.1) i 1 1 IOu.IlI : :
I' ,1 I,' i'II I ...IIIIT' of Ik.v. i ." "I"rl"I''1.1..hll- ,,1"1.CIlia WI.iiir.it, .1.1, I l's' tit ".1 I ul..urllh v"I.t". uri :MMJ mi tit I I. Ii ) > kn.ml sl'.s's".1'1' r : :H"k: !|: :rij.: 11... i iin., nith I ,i.. ,i"|. 1
ilieouv ot ias-s'ii'fe''s-li15' i'l u.s.st5o'r0.m.llalc an ,1..11"1 mir I bn il i.inliHi- I A .t -. 55 S I .i.lil. I. .
'"I I I ,1 .1.I .1 '-. I u..li.1 $ ,.' .,,5lll5I, | ..1 "01.1 I .I. I. .l.l HH.IIll.. Itll" "III: ,..\ ii. i.ii-ivst .
.
** .
.1. 'I.h' .li.e hattMfii
r' 'i'urI" .r slit In.truclnl Ih..iibjivl .
Ill' IC SAI.TISS.ItI | 'SI' > tIli.tg Iwsist '"1 .
Isleorl..stv. ; ,. ,
u"l' hlsis ,
n.I..I" .11. if'rit'itni'l '. | .i II .I'S.. toll :4, 505 :
'' I
'" h I,t.i ,I- >,, "ii.| .'r Iliuii vi < :: ::' \ :: I ; : I'I o .1. i II. Hi""A"fc iVa"ll. ,, ,.
: 'nuuilii llwir In-nl. Hllli t 'I'
ol. 155151' S'ulLSulAIt ; ii'-it > v il-s, i.k.'rm. isilill.--, I r avlnw I ,.f II ltt51 S railnMil. that nl.ilH "- I. In. 1 .1 '"M'' 'Is'sstlil'si'ts'" I : h. -:.5
,",' ''"' i, in,"""d. I 1.1 Sew III'' 2' .' "Sm' ,.f "r ill.turl.ine' in.l 'ml t, rniu I 'I : .' 1" I--. I, .IU i to .-?.al 5'i55a11| .SI I AS
|l''i'| Hhal' 1
.
.1' .1nml of ..1"1.1111. |Point> in 1 ll .(MiiV.r. i I-) "ill M..an.- 'ilti,. IrI.H { 1",1 |H.r.u. areruKaKiil l.i', into l'i-u.i.la /\1 i Ih" : 1-rritikH, I 1 ,,,. i rt.nill/nl, I U ..,... Tli t "ll I'. i iriall FI

,I. M .ill John .I r. lh.: latnr .Inn. win, laill :...il.iltnu In an) kiwi bo.inn.. rrqnirinu rallrna.1 ,ties -1' nttt5'ieshisp55'iul..lI M lnaii.li' i |.itHii., I < .niliiin' ) S III ...nii. .. .ui,1 I ill Il0 in, 1
', Iull. .... u I I ti l l t. -tturuK ) l '.. lll,. MIHUH, 'lli.lli uiiv I 55 l55'.l,
unlit" I "" U illW" tiltt 'hat 1 :
.
rI.IIN' ) I. lieoiwllhuHt ._ :
r.lat .
--- inn .HII llu'lL5uIut lh, "i", ak.i. ,*..ulil jtr.--.hS, i".'.nilulvt.iill t hitniin. |no.iiiitsl'thi | in, a lit |'I.'r| ) w \"Mir \ I's5lll I. 5155 ..!: .. t

II..,....... .. .thei. ,' ol' bringing anothrr ruilroailur ,I, Is tIlt,.I lIltlt'rtll'ItAtt, lii .. .Il' I.") Ills i-.art |".". Ili.Iniariliiitf I.t" I. IHlbll.hlil. IlllllHCl.llKHI' III..j", ., .IHI. -ti.l, ,.I I ld iUI Sale. I "1."IIt'1I' ,. : ''j'I't::;" : ) .:.,. 1
,
\ '. 'm', I I uthi, ., .' .h._. awl' ...bu.r lirinir- S.il'i-i.'I"l-l. ,.,"..\. 5,5515..,'tills. .t I.,, "sIttut.usII."..I' 1.il. ",.'h'. ., I.., ,Ilati a sImsl5m-s' .I .,1... witkag. HIP Hln.I.. arti, I.lIt I i u.i., I II Ihit. I /' OttWl.5 11,5.1 '!1'01'\. Slash hIsosslt "I'' s.
/ CIa /a.V
?
1.10t' ,0 I I I a. '" ..,or. ,I., .. tint I U,, i
I IM.II-I. I I' '0.'
5-Ills. liuw.st 15 ",, ll5tl air | wilhont i. lnli.ll.lv .lrliKiailiri| ,tin 'I innI -- | "
"
,,, .ttW .\.Jm'I. |
l rl""ill I .
.III 'Mil", i.l .. "!' 1.III StillS A/l ''II' M''... ,., ..."., ". I"'" .11, '''' h
'
I" ,. ''. .".21. !'.II., i i. .i. with lists KUir al tbl | .>llit b) l.lv ,tl.it; in' I.a..l'.: w.i* Ms, "w'' .1' I. .'''.. ulnii, hail |irrvliui.l) aiM-arril I in, 55'"i\ .t. i AHI.. '.11... LUll orI ....,. 15101 .50 .I-stn, is. 111105. i5I, I 'ISi,5 I

: I.i..tu., : \tUl aiHribt-r railruail.' Urn ., ,",hii, win ..0 Mi .l It sill', ,. Our 1,11.' ..h.Hil. have o|.'ni-.l limo l I., 'm hluiry lla.,.|"" .,,1 ('11".,., I I tl I AIIII..N IN ,.-.'...1... I 55.555: 1511 sI I 551 I::?5 554'SIt 55555 555'' il 5 : .s:. ':.51 155150111. ',' ,t ''' I ,

r..lfc, tltt, pie "" o't..t..1 .-.(."...,.. ..,. UttHI'lllith '. l*yi.iir iulif: lyi i .1"|, ....t ,tmltlI'slt' sills ,ii.'i |1..1'1.1| | .| Ihr first wi"i'', the I III"i"lhal', "hi- ManniMlurn I : /h. .ti'.I i'l.urrlu. .*,|"..|'/ 'a .,.'ill ..-"......\ lit. 5is tm sIt sims as "III I, ..", '

4rnh ii'tttcn ,I itttt 4uf. ., li. Litter |.''m'y.| mm .is'aisra4ttaI.|'t.| ., .> l t'I'I sl.0k't.. .'"..,..!. '-I| tin 115s'ittjtl'ansI 1001 l maui' .. will until\ slew of I:..', I.. Nrw ItrhaniKluti I WH 1 ssdhl I I. oll' ,55s .M Wl'll Hi.la.VvrllKr*. I Ii 'IlrrsIrst.o. 5r, .. Ilj: 55 %.'IKM.I'. isnH1UM I i
150051 I '
i .ia
IHtnfaltiAftr proparsti!> bet .* .lo, ion. : this' ialrililinul.l 1 rvHimnlwr '. ., .1 I Tlnii-l HBHrat.. Hikr .. : \ ::'I ; :. mil MISU .. ,
I i I Iwttli. i", it limii ,,liil; l" iitriuo.' (ill | two I ,In |I..' 5 I hisS, II lrm.l' 4 SIr' I .Ult II.MI...- I' III SmIltS': !

Sit in a. _. n ,itH -.. tIme 1'niiiiici-i.iui h... .i' ,'.lv.1) I. l-.ll ''I III i; ll.r4iani,. .l IUl.l W. IIllul. Ihiuir. i. tint IImu'sislllI5 : ..I 1 l | ', M. ihr Lilluttbu valun' O* AIIHA\Hf>.
.. Uli-. w, I.. .l. awl .I"hl lli.ia., .. -. i H i ;: .I;li:-Mil 1 II ,lUiu, 11IS5! \: H. Iliwki.I ; .uivt I i v.i' IIIo i

> lt \l.I.: i -, ruts whli-h I bad nut "iv,'" a -.sas.uhtn, ...,. ." ..."1..' ahimhl Inin ....1 "v"r) ..,., In 1 ".l.s.smhiis5.-. segiderhISS I lln!"!, : 'I.I I I | ..''" ) l Slits'S I kimw. /arraiiivi' I sl' Is-so-. ,., .'.. .".,"*. I '." ,I''Is'l', '

host. 'I'".." II.slOth itus'. Si(1555I il I., tili"k. Hall .III lln-iH lh. lilt ., tItus., I I Ili5St'l5llII-li
\ I, vt -O't i ,.r llmiil-mu. .' /i, ami; | in thi- IluIs.ela.s.l |.Uiil- ..h," e14.ily.| ) ( 'I., !| N'I
1..1' I. ''' 'III"r. ""SI I Sb-I 'tar Jl, .. 'flII, -St .his.- If' ," I II: ,IIILMV l.iinliMiariaic' .a I .5. 1111\ hSl'S.ll5 'S.t'Ia,550ll .
'"' I li I 1.1', v II.time' Will !t.t' Mil i ii ,",.i,St in..... ".kl"l, .11"1 >uaw .lust". .,..1..1", .... tI'load' ami IhoMi Hot (iir unt no.P ntH.1 HI I KOMI'TU oiu ol I I IHI I-. I I II S liutHr. IH 'ili.|.ik, ami ,t \rh" ,1

., ''I'i'i'h i | |'| il''I".II"L or tiI I ..i' imiiouaiic'' for whit k II will nut I. .,.,n.oust'. I.ib4i.tuls'" I .kl",. I .rt is.rsS0" Ittb..I.' 5-Ca iisp1'511s ...j ninKii.arily ".1..i. Irom abwuir, The ,. nuw mile. IrianKHlar ra...l 1.1 l lHumlat .,,,"i ha., I h 5 :':; :, r.| ai'Ian' ilhl tsr,o tnlln slsel. hat s'l.'sslIy. I Ihi .nil':'\ I I I I .HMH.III*.t.:Ia.\.....,n.\II i u S ) .|It'nlll'J11..1.11|,11.1| |. |ii|* ''I'II.rrsuisslslsllts I

It:. H..DKi .Hour THIS t tur munimW I.rh. otlinr. i.. that it. ,i' vi-n ,....1".1 .that U'lHtH 'tinfa..I .liuu-i.KOI .. -iue | | : ::'I n.1.1 5. ;55ev.;' tisIIrStItlIl,;:, h.ssatsi* ."*. .h. 110111.' 1

.. ..il t '| 'lint lit' iSIsI I SIat.tml.au-.u ass5'e.wk'I5.'lt.IlM 5 .. ll.iformir 'aS s.id ItmI slI's sts.II., ...,la. ,II".. H SI. hlI.II'.Ii 1
ki-l
",.." ,, tinoiN ,-...n.iilwIlaiilHiyweoinlttiliut.i.inl'i *!- : : ; : i ,ihr n M.1 huul; h ..IA"UI" SIll Ji5155115| w won .1. a .
.1. i .Ulr. ( PI5Sl .
.a.t:1. lIsle l1oslht.sos.wUll| ts.si".lusdlst 1.11. ; .. M tsfsI 5'..lN.ltn>,"I. lr 'hu.1-.1 I..I. .Iit5l5Al .5(5" ''" I
"hih h. ever u. supportI. In, i *,.. .,.thuo4 l I t, n,," .l -. I. a.anliiial vir. will, h. I'ulttltul tin- linn imeMI 5 "lilt*.0\1'I M ,\ SIml.htII'< I .." 5 .

\ I.: 11" lbt"IS. r il \ 'I.IH4i .5, -1.1. h.' ,". .' lOt.u.S 1'1'1..11) ., 'I hifai 'I III.. | : .,. krli k ,l.ull.llii .11...155 ,i I Still:-
of ben
.jeeutuussil .lh.'I on.1 I ahi ail .ii ii. nl .rv ( I I 1I.1
this s Sim. in who |
h. a ski 1 'lisimu anil .11,. .. ..
1. u. It" ld. ... 5. tt k. Ikar sir I 141
I 0" .. HI I }I. Itllll I Mill U Is tub ".) 5.5. .. ,IrsSIC lr. I HI.II' o ll.1"1.55551 555' | .lsNIIss| | 10I.
J asi.- Ib.1 time .v..r) 4a> nliiou. iii'.' 'i sit ( ,.. 5St,, it SIn |table 5..learn it i. at "' .. I Ilahlluatillu t that im Illume wa allowi-,1 ,1 5."...u.Iran i /.am* luass'I4..ss'I 551,5 5.51"' Is I (Hal |.lra.ui.' m .," 'la* thai, an. i hit 'i,

i iii, ill .ilor moor ihm of ltsally' amiw tin uh r. '1'1> mIst"rd.I' .to '.) I ".tiuIU.:' a. ,, lao 1." .. tin- IU itt l i> I! .lllI'5\ :; : : Ir,.,,l,::m4 SI.,: ,iss iss'I:: 'i Is-s.: ""'" ),Mlr. k, H I ..,.11.., 1.1.HM.. II,.
!i. J .tu.u \\tt.-Wi ailtranlaKtni ,n.f llu.1 |,!;jtt.'b' |. ', .'|) i r'sd ll.I.lr'u I ter) uimtlunl v..r'y.I..1 1 1 |I. 'n .555155, 5151'. 5. 5115151515 StasIS' ; |1''l j' .,. n,) .1. hi ".. anaUi Inn: v .1.1i I IH
Hiiinv, 'mt ,.,ioii., ami il rumaln. willi that |i-- ....1 l ,l.-lv.ltI I at. ''( ""'4 I. S .., all .hool Jutir.It .- liar tistt'u5 Iwat lu the ba) ai tintIwr | t | I s4rrsg'.ssIe.ts5 mmsl ..,.. sIms i. I'ivsIII"itl .

I I I t 1-: i i'' ..1"1,1(" ,,I ,, 'my |imr.tiC. ',. .I-.r.., -.tl'.ii .', "f '' )'5 ,4ttll V ", ihilik.till. I slot I .. '.1..1.I" .' In ." ka,. ''I be all, .l.i.ll.l.' i I lilt Mllll'T\ HI.MAIII I .
.I l.i.t'i.mm \. |".li, 'lo h""I.I"I&b'| I' wbl.U r"M. 1'1', Is.ll'Ss ;'It I tint i uy allitrw. ) knew 1..Ilhe. .w".C..I.r.I'url, lln Hlal I .. A 'lariii, .".1..11' ,.,.... .1'I I ISa' II,, ralil. IH.'I I. fully I.tnsds I..MI.HH .
"in : or I, i:tSilltt. $ *jih,: S 5t1; issl'lm'tll Iliinrillnao.i... ill.-val law ., mat be fully atli-.lnl b) ihwlnMcl ...- :101 l Sos i.w k anl, '...I <.liHi, I HllHi: | to 55,. |,ul.H I | Mr Hawk. H' "
I- .7r, ,""'""', ,...;.thIS'" isIs I an ol h I il..i .'.. ( II" ,..". "S I.' .,.. .lSslW, I I i It ill.. .11, I'Nls'tIIls I I.l i.in .,5111.11', t'; ,
'llluK lll
I I", Ilk" "ii."..li-em." 1 \ with tuu S few ull.lllHUIbal _, iir.'iwii.ilii- ..... .. .
\.r.f"I".I" : .. ." 1 ", I...' IB ruferMmtt 'lo Ih.- riiibl of ISO Mai orli .' .. ..10..'... "'Iesm All Ma,5 I 55415,155 l'tIl1'l' S is SIts 0111 I IIIII
I It. I.. ".t I.hlll' II.a. aumnlittR lbs uroiorIK.II. '.n. .' '' 'o .. hh!| ..I..r .. to |''' | ,.,lo tr.,..| lid n .. anil all .. .t ..., 'Mil- I. 5esU'Is mis Null llIIl, ,, .il.. SI 11".1.,, hiS
waku .. I .liotilj' lia-r noli- 't "iwrkila '
: Y. .1.
: :1 : :: : 'I : ;:; ,
''I'" .,,.1 I ill? "h.) ... .. IH- iimillrsI. ; : ; .'..';, ., tin. ,ldil.it ll.i', 'oiuinuilori; i oal, ,i--,. ... | I I 11''.*| aial. '.
,0" .I I 1.\ I tINI '- ImrAlh iu H lui It I it .1.1 I. ti.sl--t .r I. II",) lit. t 5555', I.. led Ihr, i uy ..1.. tIes ol "fa,-I alauearll. on I i '''.11', '. I.' 11515 sIsS. .....h. "lull I lm-li.it t.I'.

I \ -. "I l v I.. U llio.na- Hill or mar a "J' I luti'mM "... .., .51.51. '.pllS., .,"I I, .iti"sl.si.Malisi.lom" 1..la.. .'i 4ittshr I Inilbl I not know ...1" 1 him, 'pIll( "I'| ".rhut "I'| 1- 4 .. ...1.1., 5 ".n ... NI Is, ,'.11. 55 5ssk5 IS \I'tll ;. I'
1 Mae n-.ull. 0't .' _. '.. I Ah, l tbtii. I I I. '1,1, I 5sls.m.s' 551 .'s I" 15.m.5s ,IS. .51 NIl S'Sr' a" a
," in !I.' W.,1 1..d..II.I. W,. iUalliiillant > ,.,0 I....' s 0"1.". II. .thru hi I. ,. |I''S'SSS'II isis lul I ,I I 5551 11.,1 "...11 upsI st.r.mS lsfllltl.OIO'a, lilS ISIs"ai, ,. liesIs, ,
.. r-iiaf! .1 t i, '5l5i.. ,". I I' lIst, I ,. .. ...,. .
| iljlv sisal hi. n Wilt III'It I Kl I 055,5. IHI I '" '"a' ,1'"' .IIl d. t5 I I SI aut'I. it a .1 u tin vtMU.1l.ia.K
"",. .. .. Biak Ib,,u, "is. 'a t .ti I' "lly .rll.1 ;I ,.. .
11 \ % o .. :..U" man 1.\ \ II "" 's 'I 151,55's I 5-srI 55 tItus 5155 I t4hl 11151 tI5 SIlItISI II5 I 155) ( l 'l' lit
.ui'l ,li.'.".015'5 1 a k ,.1"- s ,tout I sss.tstshm-. (I ') (:ir .ilaiy a..I..I'' 1"1"| 1 Hill ,'Ull, ll) .. ps mml.Sp. \lllni > .. .. I lI"I I 1.5, Itu lIst, at 155 '.11 Iotos'', 5lst
fallen w,- lo famIhr 0) 1..1.i Will I
'I'll.I city Stot't .
.,'r.1 aoturIhot' St't" aIls' 'I 'si .1. tl.ut ... All "",,, I 555 'slm
If i. .taki of abHtr .
Imlulumit.TEAChER ., l no ouul' "' < I4, *"*._ m-i
.1..1.1 l kssuo( K"1' "' k''"") l 4il .".11'1"" .I.l.t'I" I .I' atm .. 5r5s.a0 ) | I 'II' ,fn.lll. ..ss..tishjss
Muarr| .aim 1115. HIMI,' 'I", :Ills 4 It' 5is. 5-- u' or failuri* tin prrforiHaui ullull ,. .
I wakiit. fr.im rrwuik .rillMf. I - -- .5 III 'sI. Il--isrI .5 5 I
and : : i iI v. 1 1J
OF PIANO FORTE in Matoi -," I .isloj's4'tt.s Isi, t.'tt5asil' .
Ilh'hi" .
11" u How HIM"li of lists -alar)' I. .. lIsp .. awl ittwiHMHI .
., WIMI 1lw
'.1.1 I'S-till J | | I I.1 '
SHOP.
in
155,11
anil allorw mi SI'
Ib* shy : : : !
"I. a"
"' I' r.lr..1 I
I" | | | t I.I. for rvmleml awl
baiil Nfii lo 'buy l tHi .. l, '
: ol ii-nl.
i'.i".i"j "rV'e' a Its
:
i.I'I' lit I > for oplBltMM tbat Ravi-- 'kl|.1| ,, f hluwillk. l"a .h .. | 1 I Hi-MII 11lor < oiiiiit-ili'ii. '

lla Month' awl Houiilwent 1 i. Until.i.H I .Hiutu fur .IIIHIVI| ..II.a al uf A,1 lion harthC'hi.lm alt.tul I I M. H.uM ,.,.tl.s Ii.. |IS-I-I"l I .,.' u,, ,t

"I' '" v n""i t ti' "' I %William, ImI in 1,1. fur I : II: In nun... other kno of luMiwuci' a .|iiulloiiupu m. T II < ) % l .A. ,I huInn *|. la, I SI r nr |>,k-ll.l. | 'I'll I
I t. have In'in hunUtl ui| l"i lUil "'.1 iivanMtN. willow a7". I.| 1145. 11$.'Ii-.u.i IU. I '..HID mil 1.1
wan
., ..,It .,lilo-l. \ -U I whi.li three IsIs) U .liHcreu. .1. I ,
I 1 i' II iuuu.l I 4. rt.Hij.vWM o ) st'NISISISII|,151t I' i. .t H ll..k o' ., ii
.le .
I" i''l'' ." I :l ti. -h.tm,,1 I .OmIt -l"'iial. .1"1 a. a irwhi li. kNuwitI. .. I lllOJIHl'H.Wi| .. .I ICo's. I .' ,! 1 !, :| ,tIll'I,ln,: > I S'isIrss;; th l.i..1; M,..>.*-..I".i, -.s.S Hol.r: I.UI Ills. ll> 51551. |.,.. l .i., M.-|.. i.lar. I
I | .hHw lIP, .. ,, ,
< k I ". -- I, .I.MI-.I '- li.iu- ll.k., iSIl i lOll
tl I |Ik.t.iu o't'Z' ..tliTiT Ihe. I I" 1 tSrbiIsIIsh I I I'I. "III. .1 l lOals| .. .l I.* 4 |I. ., ,
o 1. n.I | ) M-lvr. r I I.e ibis .a40r 5I. > UuiIltHl.I imWUb l.i-'lay a part u S Simi ". n.51s-r I ,'. .. .' .. .11, 'n,, .. ..,, '. iSsSsi-s. sls .'alItolt 'tI 15151,5,. I I.
--- -- I. f Wis 5555.18- u.4.illl ''I I I' | ll I. .1 ,
-
| inv i
: ; !
uru.wtiun.ol 11,1lIly I:ouimiuHMwr. ,. ...', ,. ,. ,5,515,1"l.'llIl ,II
I |1"' '.. i 1..11.1.. .toie it. cover 10 etaurge M' U..W..I I jam ",, -.. of Com. llrml theC.'HiHii.iuiMr. ., | will' ." lIme Tbrrr I in our |,'lill.. xboul.MJHWU I I.. I ) I I 'II""Is .II ,( '.sa, lilSll.StI, ,l's. ,II.' t_ t tilt I'llll H Mil. tSIMi
.1 'I .
au.l4V.. hi- I tthtl* ISsy But wrre UMH .w rn .
.1 I I l'IJI.v .lint with iHurau o'. I of <| | uM>|itii wh.i urufioiv ,. "liili i: )
HiluHtu. trial' i"
iu Halunlay ALL EYES FITTED
.
,, ,, ,1 -,. ..l.l. l.. .nil ,Ik.. hjiilI I awl him gnillrIf founj !I aspr.'hstiy.1'rc.ulrHt llut.biHoin 1th4isllt. But I'OHHKHI ltu>.illS' n.I"II. iuilr inkuruHK ..k lawlH-r. .. lb<..... ..,1.> :II.'; .':: "", :: '' I: ':': ; I :I I | l,I .I lil.hI' In.If, lsSUls- -iil-.UI.it" 11..1 I 11"I sIt" Al'I Illr. Shill I. HitVI iir

tuirM-l Attorn lIPTOn ,, ,
i I ml I i in, c Mr City ., n.y .1"_, thai I IP. | With the ibaiater uf Ikn ...I, ,arc al..I""U.' "Itt. l ts5 I | "Ik,11'I 551tI.-"IrIl'
until II | HUN \'. W. A. U'ALEMBEUTE.I't
out wlul Uw l sw mally w" $ in I IB too t,55.. ., I .
,.slS "..I Jl ." i wbula prswusssiisuv. llBouf tbecf tfrallirlw Hot acbuul, wham isupe| mm : i I I ,.,IUJ.
Why do tend fur, Sub the railroad tawtluK OB tIeis- sail ui,.t M I .tH
,
you Cl 'I.''' lb I. To S&ttuJj5SslslSl. ,- all u. I hw \ "" ,
I. bat l lno
I lae. nlniy The Huanl Ibc prus'rstti.4 hess u law, ._ I IM"!'ssa'ass.s ,l.rf.rlHI. .I II.. .
for lUn-MBtoB
henyuucan buy pair 75ctit l 4Har.Mr, lImIt limo rlu, ot Sllt ,
\ 5 IIs. 4
I the I i-i, fur a IraHaKn-uiuu, yt IL.4s.ssi..asoer. I. |. | A. HUBBELL 555 IsI.mus .oss 5 5"saI sum I Iis
Pitt i Kill ? blue fl'U-al.lo fur not bclBKHMl .W. uurlof |11511.515Lms'al.l. will al tarly lIst.. : II, 4.I.lIlt. 511 is.I I -- ,
hIgh < .
iltiun 5 a
will iu our 54-st t
i.. tuwlmltbrlaw rrally 15*. th* wa.tUul'gal I t.k. ajiui-ar I 55 I I .
I ,
.t I n, -I, ,i.i .i l a u..I C..o i 1"1"| ) ShieS the mayor icuill' ) ofurcekikK I...a puimit 1 i-la. for ..|5atmrltsts| .ilItalnlHIf
.. I "H V lu.lB*.),. .biM u'e. : .\ln' !M'lHJKO.N; S .15
1 Ibuw Who _isis to IMM.IIHttbrr
i 'I' ,I- ju.t it- Eorysosut, 'P51.1181 tk. 'law ami auuil Loss "iIbr > ; ::: : : : :'I !
.111. I with ssisry l uf I NOTICE FOR PUBLICATION,
refreahtj s s .
Wi ..,. : .. Now l lass,e. .
IOUUKHMk
v .'11 rr 1.1>> soeth. .j I ;; urouuil lIst b* w*< laburiBK HuVr I lh 151'i lit I I I : : I..I..I i's| 5IsSs mstt II, llu. l.iaiK.rti. t AI 5s5itu5., iu.a KnH
il.illar. .I,1 ; .jll ,
u"C i ty-Svas S r. .. .. a iul We will piuple. I ..1 _I siislitsat- ,. 4 I-. u. .1.. 5t... hi. I'l | I. IM,> IH I".
I
i .t .V.l. th* mm .n .J..I. "" : "1.555-- U. t ts'5' .iht.-ltt '
| | x'lill. i"
5. i.
k I 4.lraU. ". boaril uf i ? i ) iti shot II. i I',4 -
r Wnliaiu., : u. I Ih..I. chew Ibe I.. being you ,11' .., ". ,.I .' 'It SttS. 55 It11.5IdIrstsas.Is ; ,15,511, .
: ; : > M l.i .t. .1.1I .. .. uf'l '"" I ;:: .I I 1I.I: HI:, :t : l"s III.ma,5ll. iissitIult.i.IllIslus
isis ,.
Mr.LLIioeIi.., krotkwr of B. Wllrwik ,. Th..r. matter* i. .,pre on Ibe iau.BV.r. lull, .. .,,..1,) .II. lllia MI. os.i'1,11-4-.I kval '- ',1555'II t m.k u iii.a-li| 'it'i|
'- I ( City f.ui.-il .. |..HlIWHnl "- pal 4 1.1- 1,1111 n I i .1 4jr
I .
,
authuri'. loiutc I li NulhiBg but ssaoem.titisamssi ai 1S.hst Ur Eloise. -Whyr IIWIlhlss. W.- ., ,. 'lh. .l.k 'all'Sst.s'sn.| .
I k ,I math an4 .ltl ui 1".1..1 In U-u. Ibal rrvr I a 1 | .l > J
"I i ui. Ie. tir. Uulcta.ims .. THliHi twist Mon., U a.n I II.. ," :I | I1- -I ll.i 0,1 I Inal. .1 ai ilnia '451.515151 'II J5.t.m'a. 511 .,.S..l
I ptIt3uL.m44L.vstas.m..si | :;
I.OT- :
,, .;
.1.I I.ll i TIU>WIM>R, W wt Ml "'H '.I HWiillidi .. | |H--'I.-sle,, Hi.lhu.1. ai .l ,

,' ." I ., "; lraigblUavurnlMi bills: ill.-Kalli ,.. .. tnltit :I *. Ilia fttMti .,. abuulil bate ..'I lassie lisspllwsiumi naaU *.*. I .n. J 4 III' IIIIM.I. I .5 slol.551511 5115555 5S5'l I ,IS5l51'SI '555'all SI.. b"I.- .
."al 't for il .. .
I i tin.1.1 soS. 5511.5,
?
rvrallnl ,
bwk ,
tttk. with Mssrs. ilal- II' I.. arr "I Mad* U> awalluw theIr bw ..._eS.11. Iso, IssdiSoSt'tbs 5 'a' ss lj S I

I '|1''I..,1 I t I.i !' 'u'.imt.t't anil I B*b rl. A kIWIS .. I al lh. .. .ai. ilum an P0.reii.S !, _I.. last .1. I Ak ). iir's.e l'. ,. faHHW : I' I, I II. Haw.la.. slh'tumso I Mu.i.. I'.
,ii'I I- i n i. a-, .1..1! ItI ..1 a > .I. *s.'I gee Ibrm I.,'tli. I -- .
.
,; I'alto Lilly is'S !:>,.' H I 51i511. lsS .5 111511 u. ri.fct.tn. 5555115 ..15,1rSiSs.IssIIIssli.,55sbm
rank n
I If S
I "- I 1SS'l". cOei writleB b> u 1."ll a..lla. l.r&1
) UM I
I.. 1l., .. B* 4grtsI.'ussigiistisr.Joi.r' : .1 ) 100 of Fartienbip.Hllllr.at .
at I .1 SuM.il'plIr'.s..I Mi4lk. H.H .
1tsIJttt8l 1"r.1 | -
Yon can buy planed Lum- 1.1" IMH wiih- I.n u.t; U" p.wsiSE. it Mi.I'sIE I i '. mUss Hi l.4HJklw.IhMtbUkM. .

ber t-htaper for ".th f.tPitfcMiU l.e".I. but 1.. I I* .$ i 11544hU'ltrnmrstevtts.Iyiama. ; I I WlIOu *, -

ll U' Hh .,.. J H Vauitkk.I .
other hell laSH ful uris S. l.t.ls.m. .5 I..I.I., 5O5 rs'msiis.1i1, .
<.. .1' M Hll
th. n any .| *) 'WI. I I.5 54454tis..ll. i-l I
: I r,'l's I. 'at, I'" S ml "o-i'i. .1 C..I. l t. HtKMIt .ltt.ill.l .
place town. hISl'555. ,,. .1"sm- I ml'-rrii. 5iti'I lostslA'SItVtiis' ,. Hi ".. : .I. : I J-J I H I Mint
in 4.5.15 t 1i. ; I ji.. ", aiou ) I Mi,i.ninth i. .I ,, l r ''IS'S' .*l.llkjr .
I'5u11 .t' TUf : ,lie I "' "' 'I'. -
; : ". "' t 5 5 I" I.\\ 1 I i i. Ui.ii I otush Wads's la
\"lu"
.. ,, ,' 1, .,1.1. ,1.1 ; : : : .J'J
.i ; ;
I .1\ hi' Hi,. ,., "I"' I ,,
'"' o"'" 0 0 "- .1 I i.- : '? i I" l li- Is'I I J-4 $ kavlea
I. .
I. '
,
,
,.I I'' \ t', ''I 1, t i'-, ", .'"''' ,. ." I. .' "" .." I l ... ui' r" IsS.as.-.Ssl ..' a.ikik. I."-I tIm stSl.l,5 I sill I IS
I 41'
'I' 1' o' I -I. >.' "'' -" .' ."" ., "is'. (.." I. ,. i I In'I : 11.1,1 I I I .. ., -I .If ,is slomstn5 I') ,... II.II mm t 'i 5 'II'SI
W. .

', ::., ,'. ', :', .'': :':: ;, !', ,in'ii.. ." I ,, .,.0,., ." J... I...., I II > .J'I, I I" t, H III .. II, I I.. ", ",'aillII.. .1..t. ,II. ."'i l"iTk.'I"t. ,

AU' 'sIl5.aIb5.4ms".5l, Ps.IoSt I I I ill 5 55 1,555,1 '
t I I Ii.: I ; 1\ I I I ,
I \1. 1".I I. You tan buy Ceiling ( HO JUII 1155555I M tlil H iltiltsI'I'.ePeI.tSshth
I' I ." ., .". I I I I ., "" '." oS S I .. A 54kb.
I.
1I..j .
.." 1.1 I I"" "'' ii 'at, II ?1miS' j h j \0. ll. ',.' U. fur 1.000 fat .t fill ,II 1' 115 ''N'' U 5-5.555 rU *a, i u. l 1A44is1

Ib 0. l.u, 11"0'' '' t. .
I c _
j--- 5 1-- r ", .. .. -. .-,. 5. "- ...." ._....,. T' -."

.


_
-- '--


rrrsior 'TS or THE Ut.IONs'.sst. ., ; ".x l'ltAII
1i "A:: ,0' "" '
I w" < ,, ",I BRo'* r't" ,

h" .h. I. .. III, ,if rh.. !!... I *O.},TN.t, '. ,. '''. ) I (11''II fl) fliV ; )11; :

.. ,. .1...'. .. .". "..,." .. ..." ".-.. v'" ILl I H k Wi'i'i'A $

.. I'n-rt.li' ( aftrw' .! Iw'I I. I,,..... r \ Lull I ?
'' ud .tt. PWI. "h.,1 .
fhnitfT .
coIn t. { .
,.. : / .
,
bnWl" \ "
| .Inn 1 ,ottmtian .M .wau.t.s.t HIthn t" 'it ,
.. 'n 9t _I. i" 1 0. NATURAL
Kl.ctd !- '., ... hi tl, Il 'I .Idu 'I \ IL
l bait f. WIllIs hy M. .,M-n 11,1,51 ,11 ,
.r7. \\'T.
PIP dftk-nf ." 1 .,_ ,) 1. :
"I'"hl.h .. II. ,-l.m.'i MtootkimtM.. l 155 il ,m nf 11,. n"'. .i till. .4)I.| In. b't fii'nssw '''\. .-. \,' i'" : 'It I. : I oacoIa.\ (Tommfrci.il. ; lsa, .
,,. ', ,
thnlm'riln! hlrhth, S---i i 1" ..
'
l's i tn .inly fiHI. In thr fss4tsjts n| t. "
t.1 .
I'. "." r ,', ..Iv : I .
.
iniirlr c'rry umpmlnf Ihf pssw.h'ntltaI ls.a.i'11. | ., I ,' *'-.t-"I ill"iMm -tal 1 rm r----
111"1'' '''' w"'I I. J ,.. .
:
h
11 f ,, ,, Q 'i ,
rlinir Almnxt thai IhMnnmtry nn 'ti-- in-i ,( itInnir.li -
.
." .." prmliMit 1 ( \
.
hW '
.M .
n ", r. : ih"r'
.
> I
ha.I of hits ix. -ti 'h" ,pin nt MIn IJ. .
nan II.pwus.4 a |pan
,r Inn .l.iwirril ml. giddm, from of i th>.>>riu i ." tli" .ThrrImri .. ....r In thi. ,Miffhta, "arnnrilry honn : ..11. ,."i li-!. .1.1.. I T. It. n. i,.10 ...fwtiH .t. ,; i., ; .1.1i. tI'i ; :. \

.
II'| ."i. ai,,1 I fnin Ihn A'. ,nt. "t'' i flnlfIi \.hln" r..I. know *. ,"'. .'inn., l'slit.. tut" n. : ; :1 r ( : .:
"
; .
I
I .' ratnt .monhrre wm.1. n., t ( .i..."'-l|, ..and mtrul., -al 'stt., 4 4V' i. ; : i "
'10.. ,
.f Inv-n .
hint r..L 1 n, ,T. i I Y II i 'liio i f.m.ni hmtih, t.nlll.oirIi hr-nrlln.il afwt hh t>< .I rm hi t. ,...u"l I' ,. ,.,t..\\0'.m iif.i| 'I I.,., ..UK. i iof :f I't h I .j .j ; t: :( l'UllJ'IiiSl, > aLMS Wr.rn.LV.rim .
tin' i iItt.I' wi r.i'i mil ti I mOllfll'b :
,
,ID4ITh nil. t, .nMmwk. DIP pri-Hkh n. y. lists "t. I '"rr nll. ; '
hn I Hi :
.. :
and' .' .'f.| .'--1.1111.. and 'I H. i.l-rur.l- '..1.1.l, wwi r..,. ,..'!!. sit-I| ', .lurniftir. n.v.t Ih. .... lv.-n I". i BESTTCNIC.I'Il. : t iJ ; : 1
'I\.,
!
". 1 It' a4ns5 '
l .1.,1 ,, .mCns.rnrsAI
.s
linn w,in 'n h.. linn rvrenwnbartor o .stlfrtts' sn.ssht.ts$ I. .1. ,
hi. to mnnngr' In ,.- -'-. .. "',.1 I w.1 1,0 with" th,.t.t.> I.IL I.-" 1' t t o M klv *n< r* l 'J_ PUASA n TK ItlStE.
,U innnil in iin" hy tin IImlf .I..U"h. f nrr It*., :..;*, fnrft, U mbitr_ .caII. :
:: .I.hi A..I. nlirmanr, nllrmlafKVInn It. 'i''i., null "I'l I. illiat'i, ts.t.,,.I Itlm ; > ,m.
*
.
I", M M i itttlrnH >.f in. ntauiV. ". | s..taras 1 VlUHM4tr* ri
Hi., kwl .. "... a'I' ..., Mti. < 5af'r-s. THE GREAT EW3 P'JiF'Its
i .
t .tra.Itfsry Jiilrril |
rm m I' ,
.. | .,0 "I"t "tV.15llt.
I I" iI tli) ? I I.ijt wild h.rd w.n wontto'puni : 5 ,, 'a,;, .Ss. *t. Irtw-aw I. II ""t.ItLIHIII" .s.tA11T
tiro HH, .-..*!. monnt'idupon I., 'a "salt Its iiliiry'* flaw lit'S; ':att :'tywat. 5.aIit'sai.: :;i it:ill In mi.:i s4ls' .. I ,I' -, I I. ii. n. "'It. A.. I .I". .
'
t7 ..1,1I! .. i-.it tbtm, Tin, ta-I.I, .,. ttilltrHvili ,, '. .
I tin: .ir ,I't nu.f, t'njjrh!n.,i.r, p.In. lldrrn .i_ ,... .
., "i I .1 1 1 fn\ n-4.'tts
"
w.n.
., durivir t. Ih. It mm, I I. II I IHd. I .
atlaS froin .
t I. fi.nr.il tlmlr Mild .111. 1,1 n.1..1 I' 1 x n'ft I J' h t.-st.rt.n,4i, ) ,I Ike ..... llr ,, .
wtrrto punming ( .< IIhn.lf at lit" homo, I ... ,uid taut tin. iMtntim. ,. of aci.h "hu"<. ,1.I:: :i : ii,n::ll'I|: ; ,, *Vrrn* *> :: :; ; The First national Bank ., tn. ,.... ., ; t.i .
and t II. .h.hf ; ... .
ttmnuih ttNi jtutitlrof IIX', Mt In ,
coiirwft. nwamn, l.iin. h.lit,"rtiinrdhu : nnd fnl r*** rd .4 svmpl'.st.t'S. II. trl. tM-oxnl. irlftoflM tl'..p1.',.." i ii"'"''
tinb.Uril." 1..I".11 : t) i t illt hi MMiiiiiMUnfirrf' ft--I r
fImunkil I mitii.ie.-l hi nrtatx. ".1.1.dn .,,. thi '", |idtyl.ks, ,, inn i.inll.t| : I!U.,:: .:* \If t5t.::irn :r,.1 II.I. l.t.g, nwl; *r* i:,";, Snails nnd Mrn". \t n .' ,
', iulw.rHriridarin' >vi i.ontril.iit.l 11"1 ., Will MwMnl .. ,' ,, I 411511 han i... 11.Hkonmallnm .
l I todliHpnn '
1 In,ig' tv ,in ipIyg| | ,l..tli, ri.lrnd J""I..I'.y ii "I' n'I."r..f .. 01.,1. I- : !,,1i: ; \ rrhM i PIPIJg
ind < ..nfnt .1.' nrmir-a. K"jiilurdrtotLi "n.' ,'....1.. *. ,In. had .ill him I A'I"'y ban .1..1.." "..1 Ipf Fnnrv:: tl |.HI|iA.J. .r.ENJAOOL. TLORUA. Inliirl. u .... .

.. n im..1.. IriHii the .. ndlnKforrw to th*. ,. MwlMHl, aflnf "' UTlll "I 's.litt.-st,. whn'h havi. I.. n **-l (tr Hnn ntiltN I wmi-r-vf iw t r*t!V<.itwrk n .Ml n:nlft r It..,. ('h,... asss,.. ? ?,s-' .

*. tmnprM*.,,1 nf (..|(>tt. In rUbthrrdin nflki' had .'aplrs4|. ..,., t >,.ri |*.u,,...._
Va., *ln-ri. hn Ixram lor of lit. Im.., hhtn;'' Init thf |l'I'sr'm han n.4hi .! ... .
,*. t tn i..l-i; .t t Iwr* atilbi and tupI uhf: I I II Foreign & Domestic & SoldPUOMPT > I li-lil wllknl mil lo II, >i .. .. ,.
.ly tli.. il. maml fur moat. Hmoi Mm war viTilly .\.gll''. and .n-trr.iilturnl ih nn ,lurji, an might, In wtftlnid It. W. KELLERMAN, Exchango Bought Ins iiirallv'. |tnt ..rInk

many II, ni..iii.d, "if Florida$ ,.,.,, hrw r"II.' ) lit I .inn piittioh, bi. milk,, illicit' "" ,pb rIll : "' I 't .I. I 4'a I. U I' > 'i l l I 'I' ... ..,. 5'n.nphIs'st. irf ,, ,
.
MK'ii ... fl 5.. of bIt |.nMir Ir. fcxik up. .n .il. thai, I mil ttta, l4, a |..Mml r,.' timthrotuh I.'II'IrII.Y \inn fri. frntn "rnrtjlm it .In 1."Ii".I "
Lin tflU'J4| K faith* gulf of < I' : \ M.I".
| ) nn d..r. .
tI"'I1 or alas
: d. nn at ( ask Hill, .llrn olitrrtaimnl Ih. HimVbtn thin 55'4" "
to tl," fiilnui nuukHi. .. TlHn> itt'" Sri. nd. no niu' h 1 wi ",inpn-.h.'d,', ,,4.y.\.i..i mil i.1 1 HINI 1 :,. :I.; ;.:it; d -tt. I'. i.ir. I H.! ; I II ATTENTION GIVEN TO COtLECTIO N ..'n Ihc A. I. l a. 'I., 'a ii I. .
marlf :.mnon-lnml, nf ..III. $hi tli* Hint". "lly. I nil iislt., lill.ni.r .ts., r. ,n, ,nin
11r 1 11-inii nf the half.wild in r.t"1 h.. uniin "..nl I" bottom Uv ui.l:I :of th Minri.n .. d with I ,11 I |I""I''I" ill .'''Mil.. Mi....,..,i. ". I ,IN Till ( I II| V AM V II IMMScllTl a.I.'i..I| tnKICIIIS PRIC' FIFTY CCNfs
i nmniuriiiK
of |I". sitS wan Illmlly | l I diK. w .1 th*- In"ill, Ih. 1 liv.-r. In*. kbtin '', ', .sits., 1"n.I.I .Irali ", i.. "lOt'' ,. .
ralthm r !L HI,, ,n n..,,. "f iMbininhimnttii and .I.IWIIIKiv. .. ,l.itt.-K tl,.> tin. '"5'',.1 11..1", .st-I I, "I." .tt'-'i't-" ran SAU tr AU O.II..1ITS: : .
ll"".. tn"n.iinitil] ,,,, Hi. 'tilt 11. 1.ln."y .tn. IiII. .uphi I I. hlK. r ." ",..51,1.I .I't.. .il I. ,ni." kiii.lMi '
.i.| '. with iwtulmi Ii, tI-I ,,1'tn t" ..1 l ll, pirk'ul eIlA as .I'ION.NUtll. -
n i I... ., '"
,,, ,,,
r>unuWM. Tin l.... niininw ttonl, atl.I4k. I tln"1 'I saItl----------" 'liNtuil' ".k .,, I .
\rk. li..r.. ,IH wa utill making Ida niml* Iniml mi 'tt.'rtssi, l n ta, .1-' ,. ".i.I, t.t.I.-. ", [ Notice /
.t-rmlii"l v' ini nirii, tlwrmiclilyIliuml I : ; : : .. Waugh! Shipmasters.
< ill tlm I ,. ,. ;
im nl Hi" turn* of .frothJohn milkn *i a hat Ii .1" t ,1..i'I.' I.. lb I s.l..t I.
In tin Ii...l.lilin"| and | rn ai i., ..f > hta ofnm thr.mi'h, i.l i i .1 I irkly.litlti.. .' lur.il.HOiIll' I .,'. ill in ,,htsllaSsl.'i,, I ,,,ikniu I |' 'in 11 ni S l inla' III' r.
"I.\,11", .r.r i It : ; : : : .! ; :.: V' : ;;. ; : ": : r"\: \. tiliaCcrdial
(nil .l..r Ilf. tt illl.il& t. thr \ lln, thnrnn '' I.il.l.; I anil (Its't', 5-I'I lli.n u ,nn. ',''" ", .; "
luwl It I Uiu will
.li ..*>.l Inii n and ..&f..'ita in o>. rirtlitlii < xplrvd .. to tin old I own "- isl : ..I ,lutliml '\I'' illi"' i 'ir''lul ill iillin, nil. I h I It :LA UN": D .f' ' "" -. .. .
.
,. MoKwhnM l 1M' .li.i, f ., tlutii I ;: : : i : ;:.I'I;: : \ 1 )
.r". nlnu tn Uvi lairlnnnn. IWti.n family .vUt .IJtlisc3ts In a It i > ." rr n. ;: '", ,i. MHi, ,. :".. .Hli" r hii:, l.-li", rAm .;: :1 .1. ; III
; |I' lilt nxpnn.lH to hta niiinlry'. .all, 1 win n Hi I. l I. l .i -l-st.s I him with nltrnt.if.l .tl I, in, .1"I,nil, itllh, .*r\< llli" H' 1".1 I II 11., il, ,,,I.l, "i"I l ,I 1 t in ,In il-itm-, DYSPEPSIA, INDIGESTION
<,f.Mnl.' .1' ii .u..illr numlm fn"n trn t<> ..'II, ,at.I,I .1..I.t bits |MJ 4 14 duty. \In | ,..1. I.. "" |..ln 5 In all I' I' 's.Itks'' i.s-t,, blunt HiI..I.' l"'lt. ". ,, ,, < HIS \lr\l' 'L. '//,1.I ||. ,II. i .I "I..1..01''," ..III. (OI1) I TIIH: I'OOK.)( ) WEAKNESS, CHILLS' AND rt v(SI H>.
f.rt.i i.n-n ..i n"..-.1. un.t kr UH* vufuI, ., "hl"1. I I Im,,linn,:,. :..In; ; 4Itsla.nsI ni :ihnlril. Il.,.:nl ,'. '" Ii ", '" ,.,. ,ti .,i'h ii,.".llyI.
LIVER
wia' I hn hod l I.. rhr ", '. I. h know MALARIA COMPLAIN.
,, .. W.I..I") m ..nt .I .n tin l irnl.li. .l.land I s.a. .kn *..li.il| |, I lIt, .
.V ill.H ''Iu" i lu ajLiinnnnllthn | '.nl'I tl\l I ,I. ''It \\1"\, "' '.'i 1" 'il' ''i" I I'a n"I "-
of l "' JIM, 'kwm. ii..1 iI it i t.l,. 11;ills' him with i lnliia .. .. ,, .. ; kiDNEY TROtBLtS
up iltln ,
> ;iti ilitv if IIWIM rni.nt. H.ry | "-i|1' < o i 'Y rlpt' .h.I" .1 I .1'I Mill, K\. "l. lf" M.-' Ill HKHr .
|:" :: : vi-rylncly known, rslIv'd to thti'jlii- It. l niiluid |nili >lirkui hril.1BUQAR "" "',' II UTitti, NEURALGIA AND RHEUMATKMIT
ar* ,I I v a w i:*r.n and ta-nni, "oo : 1' "' r i.li'i' "" II I:" '',.11 J'' .I ',". I. : :; : '
.
.
.niifninn wit< I IIP, ili.nl. Van ..' ;" ... .1" >55,5|I. itnr_i.'id I llnlri" '' ;:,: ; ; :.:, : : r ii n.ttHARGIS' I ." '
r mttiinin ; .III''". dinj,* uif' .j.* and I ,.iN.h.II'. I' l ,In,.I .n,.i I |I-.in,' In ..1.,id' r. h, iiliphi ,, ,. :; :: :

nil'|'h.-. ('If' .. I..n,. ...,1 I ..h ,".i.rtHiTlu .. 11"" n. I I.. I.n ..m. itspinil. I AMONG TIll ANCIENTS.On I in I till' il ant.. I Ink. W.ik I h,"I.i iI I ISI..I'SI.ST: : IS AtMIIINiH; ... .
.1""I to IIat'irlts'k, N. Y. and liars I 1.1'.1'.1.1', i I I ''tI.-.' in ,1"1\1." 110..1 '"
.. ..
t..m.t.r n *t In tlnimign wnnlnman uid 1,1,I hh Harris who dn-d I .,I.l,. II" .. .nd ul 0"" u.' \ '
| ilnyn. M 1'1' '' I' .. M..,. "
nli I fll.it, t Mi, rntlilivi runmi, ** K. n Homtultivl A."t'" ; ; 11' or
e.
,
In tin "' '" ... .nd A'.e' "
from mil. h ti rain Ii and arfc i In tin.dimtil | d"I.I. rs'l1.i'It'y wan ...,.. l.tt* (.amiNtllrvin.. I :: I t' L: I.kI-.i.ii.Itl:: IS.NOTCE PHARMACY AM" .. .04 Chi''
lionin In. N.rth Ih'nil, Ohio. I :: ; .
if ml I .mid f .. ..
/ i ain ily Unlnntt r rth. and I vm .1..1 hninwit..' l i.ualt.e, .
llt'ss. Ida ., lit.
.. .'nli. Htrunrf an.1 milwianlliUcattk ,'nml.. ,1 Tybs hf, mlrioiit, ul-.olilt.lt, I (fj '
(nitty surjiir, nn M:tlliAI.: I IN NOIIIIMt I I T.ff'
I Was UKtomiil, Is, t ountry lif. ..1.1.1hKhbil 'n 0 < t\ I III'r1 lO N 2 I'\r 1' l.a's. II i12l'\ g
|I' ni ii.' initat IXHHuntilK.uliU.tnvl tliil' l iiltnnni to thn i-nnifort of ,.
,,. I... lot rirh KramandI I In it, .It hnniKht him ''" ., Tin. .. In ntion of ,. en rnJ
1.lnl'l
miKrir "
limit of tnrly .layn' .lu n IIH fuihir, Wsista n.. C
'\Ii'ni t if wnt. r anil hadp. I'| ilirly' llnik. and lionionn, | Consignees and Shipmasters I II ( l'f.ffiYlrdialI
] ( nt t. l .riitl Inn I "wii.ru In \'i.I' .. .
TI. ri.nn.l. up" in |.. ulliir' Korly In ..sgs.w".we-i''atts nunlo, knottn 'tif
tin iinirnintin. .'ovvl.yj mount th i> i Kinlii.' I'olk whonA surly, diyn w. ruI I', tin. nniiin..
,lh..1 if .. I .|.*nt In. tim ..,n.y.tlm ... of a I Mil, i Illl s &a$ : ll.nrinln,, nl'." at|I.... |1.1011"1", | '"' .,
nmd
pmks. n"'ylhinrt; > It in CU. "A r A'
.h. .I.in.l. N..h" ,
fi.rnii 1'iokril' 11 ,
t'swa.I" II u inmf irtuhkilif L. 'sc an Hit "Iris' Is'ltitn m kiii.itI.-.IL, 'llniin.l .
n'|1.1 t.> Ir buy lifl.vii f.i-t cum wlilpa rjint; ,Indli*. ntionul, a Pilots Uencvoli : J '
.
W. 5'r"5t nIt iiti.-'i'. '
.1 p tin' 'stat.tl Jint Uiidi I Asoclnton. .5.'It't "'" = : :: I:
r .
"dri ,." ...1 liuu)Ii fir di. .. I If S.hII' In. ) @
winaHi.Ir -, atrntit I.( tht I irimiim' "rl.i It'lrs 'ml
tin.
y.tim
j af t*'r hU t* n. I tart ki In '; |ILt'sl I..h.. ,I.l .".1 i ."."",,1.I ,, h ',' ', I I .' :::. : 111'j.'r:: '
,.,i.hro,1 luta aal huuvyrnnn I' : : t'hri.I''y mll.il nai. ,'oi POl'VE'Iy ttlu I, I Ii I lun, ,I.in riiniil| In .11- :;. ., : .
5
-
sI.'iaay, I''l"al"Iylas'n. ) thm. inontluBwny nf I I. '' "'1.'I' .. I sit" .1 tt..t. .I.I ,I.., .. 5.II'I. LIC--S(6lJA.H.E. .lit.i ,. 5., l.lll.li.ll a comb., .' ,... t' "
ui e lo"h'I..blo|. &nLp.s.lb.s. 1 fMiii In.rn a h<'n ili.,th inll.il himTiiylor hlm. havlm II"npniiirimi| ii 1,1.I ,.. I .1. ," .""I i "" ," ,, ,,,,. I 'ull.. ","n. ,_ .
.11111 .111. ". .ivinn ordinalIrmn III""bni I. known, IIK! ., thaI aba .,f'. .1. I, I' .,.... ,
( prorilnd II'RaP4AIAA : 1"1.)1111)4\ lIo'e' .nd :left
ni ho Imd .k.1| hinlntlonduriiiK .
.. "n u | .5.11., i." "'ill.. ''n 'ItI ," ,
,tuft .1 ..t ..sit tliniUKb Its, rani.. h. PArly h',., ,li-ul, look.il I.,. it .''tilt''tI't... Tint juli-n ofth I.,,..1", 'I. ;. I I"", ttA' 11.. ..1"1,1"a.,,",. ." ., 1'\I'EIt I! WI.'II'III-IIA..J. I tIE: : "em". ." ."" '. > <.
ran 0' l""..nillli.' '.-ryllimfc' ( nillKndim. ,*' mrir, am .s.sa.I'I hv n,,.. of thonrhntul ... .""". .
I tait
haHiim to 't llfo on I.In '
0..1.111| 111" :; : U.; : :. ,
/
,I. I :.Mclu-n/icOrrliiii.\ 4 )
n i .lIy.1 u n ii at Hume MRmil .. .. alt'.in 'itn 'an IntoxiiatiiiKdrink ( .
at n I Itotiti l.a.. nrtr ntir, PENSACOLAPOTTERY
I'S.\W.I.: in I INH.l'rM: K;
t, I i. 1.1. Aft."r a fiiw huiirn'rmttlit.ri" ,. lit. Aruliliini, liwnl KiKar' In i ",. .
inn frmn hU war H | | Volina Drug and Chumfial CompjADVERTISERS .
..t ,.tun, ,u tu" 4pal| to nwi*'i I It) I 'tiar'iv l'Kiin thin, ,'nl...awr, when 1..1 IH, Inritr .|.intiti, .. ..,,1 I "u in rrli.i'il, that : ...,.,, .. a A. '

RU 11 .,... r u'k of hln long whlji, amit it tinlimrrliv.. Pnnttnb : ( Hi ('SBllmIIIIY: LAIN
wu' i all I. llw 15.1.1 l I. m' nnd, I o' ''Ih I..I A. T WALKER
5 11. ., u.iy nirl| urn Inl" h,. niwblli, nn.1 1 III I Id* t.:nn.: t 1 1 i ;fniily I ,IHT.IIM; y ll, .i lifn; .- : : no.onn (nnindn o I. nuirar, werum.ulnid WORKS.

.In I I." in"vi I m-nlljr forward I. tho .. ,.. II,.. ...nirf furmir, : .: t.. ,..|.. tin mnlltnren andomiiim
a "
',. .5. innninj 1'1.... lormlnn ?11 .nl 1 I'I I 'nul, nti .1.tn for lit. wiHldmn, Kin- Huhht'I' Sniiii( ) ( Maker.li MJIIIIIH" "l sik.N.i'' ,..,, ,i. ..' ''I,11. ml, n \\ n Milk,'
lif. mrnl .1. lll '
,11".1 ittl.. ..11". lhi.ii S|1" nt ''raily amoiiR ".I I. I I' ,. > i ,I- "",. < I ii,. 1,5, t'. ,. '".i "in .I. 'i i. rlntirI ,
i "" nnmi .umiln I.\... > .r, r.."."..r.,I a llli 0".1." ,. .t'I.t It.ag.SaI."ii" \, ,1 ,. .1'I" ." I. i'l' "' ''1 I I.. t- n" "' i il'I d I ", ,,11'1,11 I I I II.n". 'III, I S.k i 1.. i .. l".i f.",ma,, NOW 11'IU11"t. lo 11I..1tI1I"
In Mi.Klli. I) dry v,.tl). r win '.1,5,1" into Etsnttts: hy ,1 .. , ,,, , .
mug ,
tli.-pla., .1. II,. ,..> hool, J.y. w. .1. "" '" .." ; .1". .'"'I-" ts' st" \ "1 ,", \I' I.. "I. .\"I"." "
,1.,1.| <,f diint na i h4 h. lI"oIm..y In KH',111. mil wlHm hn I..tgi.t .j I Ih. rutinb-n. InllWith.. kmir.if, Khily ,,,,,. ..1 0' .." .r. '... '' '''" '.' I .,'l 1'1.,.,,'a ",,".,", ", i'" I'-; ''IISI
a country ,. ., I"I'I;' ; ;: ;: ::;;;. :- ,. :
ini-n fiir attil.. In tin d... UKnt- Mho.il win.n h. ,arrived at th*. inrlyyuium I last- tin. monkn) uf St l1an.dt.-i'I n lufcu.ri I IL\'h I In.i It" I''nlu, >","M'HIliil ,u n,-".tl' 't,. ;l' IK \ l>ll \\1'111'0 t.tr

II. tire trash ami ,lit.,1 ly. I hun.lrndn KiJl..r of ,st.tit'sl. null S.ir uJ./t th.. ju.. "ur tli* 'III' I n|. Hi I'li'MI'! '.

Inn nlioiul. IrylllK to t n> whll. u 'itsaa.t1 ,, .in Uw nuht, ufl5na'if,1,51IwnItiis.itiiilwtrit \V, \ | : J. KOHLER Proprietor
|1. llu., IIIIM.II,.,. ..fur Mil. |1..1'1.1' I ItUirivin : : \ "toI "I'als'Itp-.K.I ; : ,
learn the
nlviv I .I can exact ( I )ht
hnavy slams .if town with y"iltiK < indiHl, mtlnilto a I Mini. M 11.:1"i'I :
unmtry I :H I'l \ll-1 \ itI I' SI' Vtl| II-. TilE: 1JKST:
Lag Innoily In tin ri-ur Thn bnrd nn Intk-rnmny. iwnan I. aalhn 1-4'11".011. J.'lOI'idll.
pinWluatlnnd I, In nnfilMUiia, I I'! i I t ''Il': IIA Mi 1. on I l : PAPEHI
mart hm ,4 wly ",...1 the pun, annu*> I whr,' IK' dltil I Unlu, u ,'ss.tyI.iy indofthn.vi. ,.ntonth iimttiry, MiRarwannonKtly III.\I. :i 'tl.i', I 1 ltt: 'aI., :l i 'Iln.k.: ,.1 1 .1 I .1.1J I of any proposed lim- ""i

tn... tlirniiKh. .1,11ktilt and \ : tliat "nly' tin wnUthtiMtrnii.ili. NlMl I ." ,.
nwauifu knowi as'anw ainid nu.t |.rlmiIhi si- ivi. M M'.II.I'' I:I "':t.1 !
JiliiKl.'n.! TI,.. cnnnlng f. vi-.i< nwoknand I if iinintry,, .hfii, sal,I r-tiin.! a .rn.nliiirn ". touM iUf.ird to) nn It In 1741Murorraf -II I M' II. A.Mi .. I'l III, .'IMIH" I IN advertising in AmcriL.m

I5'raMs iinutt I.* .to..k .I.uant lyan '. l.rit-I .-I h. niwt" I. n-asS 11 .- I I'Al.'aIl111511 I V\ 5ll5l\5l.! IH K'.:lUfcllani i :
\
| tl ( t th. nf llfr : ;
Iatsa.'iy iiii l.ass.- ..1 5 ,, Orilivl.l.
a few ubrut| twi,. wltli a hug d.Irot.ilintniyi ,' tin d iv..of.'Mi, nail' ikmth thl"l. limyl .I |I"|."r Man th. IT..rlln.ifl.mv. ofSi I'rNHM: ill .\. .,., ".11 | Mil.lllAFoster ."' ...,. I.ntIi s-ti".\. ISpsiiaitn. I.- t, ''', ,, ,Ji,, ill,,. I papers by addressing

II,. marcIa *>l morn than hall a I l> mill :of ;hw mHivwor, Jlsa'sa, ::,; :t vh.iWIIH .. OIM *'rn,"I tlu. jub3n iaT ..iTtliin .. n.rilii. ..,|..H.iinaiMli. II'.. il.inMil. 1(1.J.ItIJ'I'.IU.IlItII"I 10.ii ._ til I '1.1: I., .ittn, ,Irnii'. tin. tlrm.itI : WEST; KLOKIDAAn.lliiivliiKllii { )
.. .. .
a-s. I. .. .., ,
day In thii. ..... I not ".hk., hi. morrItluMrioiu I 'nativt-phtnta, ipm'tally' .I tli* r. inwlibhwan I..f "".....In.. "1110' I mi- "HIVI lss't.: :.,.". ii.,, .1 r..11" ..,,,.- Geo. P. Rowcll & Co.

Uitu In lbs afbimunn, imar alulil fall, pniki'uwor "'ho an 11 I, u..iIn ", a dulmtnn.M. nb' lti. & Stanton .' ", "" ,I"" t',1, ", i ,in,, '. .t nnsiiHiuHi :, ; ,

a hnrdnman, bai in l 1.-.I .
I /.1.r .I.y.. 'n 1..I.I.VH in 11. that' th iiiunufmtun .1 "t 'a,. ..'II 1,,., '"IU"I"- 'aI II"". 1110.. h.. I I' .. 'i, I "''ou,, ,,,...., 51tsl.t ,l.nrirint, i Iniilutlunln. ., tliinly Spruu* bt .,w Yt i fS

tin thrown lug I.ofnn", gupway fur lln,i>rwrpllnn( th* caw uf rn-n thhrrd In.' I i that,nintry In. ,SuitS 1..lly foll.wullhv. tvlildnK, "', 'II'.f saa.I..ii,1., I hi.I, I of nui:::1'As''.Inn :i.-t wan* not qiily, I :u.\1m{ : s .M.l k EIN: I ::: ,, .:. : : ,; ,,' '"i'I" -t, s, ,",,,., .I i 111 d.I .., ,,I',1101'.I .I..I,,ii.l. ,i.ln I .1,' l 10 1,. un II. "Itniilnanil awl, m.-il, '10..n,.nnd.. p.duly r it.i Imr.k til.nilKill .,i.inI ; ",. .n4 10.. fur lUOHuj* t I'..i>.i ,.

The 1..1! of Ih. onliimn ntatlnath I'.h..d| r.-IlratI II"' ..uuliyriulurthnii 11.1. |pr.iitai'lsTint, cnunilnt'ii ,. ,: ,.,: :Kiif7j} ; :;: ; :: ;;!,;,11: 'I 10 t.-t.. ,,' .1 I Hi. .I1".t," I I. H ill iinil, .'.-lt.tI. l II| miniriil, h)' "III.I,mli4
.
'
pfu, raising' 10 551st. iiniltunu .II./Ulinn/ l.iiw.-t.ir, \Inn,:hud y,'I. I ''"'' f 'I' 'I A i -' i I I.il, ,I I I''' I In' .11111. a uitp.a.tIs) r urt mna.M
jriiiwiiy| havn ontnml tin .hlII..1| | th"I'mJt : / (' : HillS: I rt'rss : "-'I ... '..... II. ."". ". .'1.1 .. 110.f. ': "I. i I; ', 'I'I, ,: ;, I, ': :; ; : :; .
ba k upua tim n ar. forming a. Irit of N,.w \i.rk hii.' .. life, Mr liny.-, Is K orn. ..yl.1 .uj.. l'II'I/lu' | -t. ,g .... II.,., I Kliull lilt.: Ii.h ,, ..,1 5-l I '' '' '' '','' t ,' p'nniMn'vHSIIKIII. Shell' first.elm i in every! fiii'\!" .
,,, whl.. 'h In ... limn hard Ia, bnwkTh i ,. .,vtryhudy known, I tain ntlninnt' I.in--hn.il fr..in hn.t IAIIW to ,itI I i ,' \,, .a. ,1'I 'I..l, '>' I," at-,"' aalai,, slrta' .11", n'.. I I,", ::: j':, ,, ,. 7 1 ," .I'; :. ; "I; : :

dnm.m huld, thi'm in .h..k. Rradii- ii.m a liinn, nl.lo. .... ilt.li. ..lI\ht. Wl'ii )111.t, .Ued to 17511 l ItHlundau "" "_" ., ..,. a. I t'r'. Ii. 11'111', ", .I-, '''M. .r .I I't." '," r. .. ", ." i ",, ,",.1 I ,I" ," ,"l.r55 .
.thmn until I |. ,1"1. If wouM 'lb.l i I",:, ",.. "."..' ";,"",",. .",, ,. ,n, .,,,. .i, -.5, .-s I, ,. 'I"' .II' .". .1 I 5' %tIrl ,, .1 'I' '. I I"' r "I"-.tta.I.y'aIat.t. or- SlUM 'IW 11 l lIM 545'S.
ally .lm..h'oIl" "1 num. ti .n I .,1"1, ,of a .,..i) ntirinlnliiK .I..y ., 1-' ,, I ,
I -l l-snI. 5''"" 1 10.11 I.IS' ,1.1 "I 1. ', 11,11. .
., 1'
ttlibir. and tain*,r animal, tokm th. I 1. 11 1 ". many, frk-mU who MI'k t.II'A'h., ." t \.,,. 'its, ,5,4 "l'st" .. --'s.' .' "I,l .",t' rIaItit. n,'t".it. "S",tI' ,. II". "ou 1 : IliumContractor < arHU .. .. . U''lIlt' City Hotel

and cm.'rn th, iia *way, nil Krmlually I h'l,' .nit ,m kits .ta.,1an.tha.. | i IIIM..III ,. hk |iipll I. a ii,. t lun of thnunntury I ... I.. ,a.l. "ri.l, ii',,.,. .10,11 a) r .. y. .. : Mnnlk, .. . .. 1'01' ,

: f.illow audaru In" ",). ntnuiKhum : I I..i... tirft'II, went from I "miry : .. .I..o, Ih., ,nua,It-my, ,5,. 11..1, JaIt' I ..10.11".0..11', ,.",. tan* Jt.aiUMioT . .. ",

forth, llur tlio notvh.vumi I., found tlm tnntiM, mantw nfhl| 'In'in' iilM'nbNOlili.., I. HH Wl.it,. 11. 'no Sexauer ProprietorE.J.COOKE.Clcik
J. F.
In : EgJ' I 10, all ,.,.1 tr, I"''''' r. ....10.. ,I-, .11110.1 KEIIOE
I In clow .xiiitu* t, |I.olmhlyI'- II..,. .I,.,, I In. ulrlikun dmm I I""y I..h.lwn.titl.luli nuniifwlury I ,,.l J"I"" tor Itd. It', "is .11. t., I .

Ant linn ntm** iiunrun. In th.i rooming, lit unaiwln* I I.uii't' and I. ,,,ri'.. .. ..In" ,.....II,in 0 bunVnul.iiHur VIH 'IIi'aSI.I I l l I .I I lII .5, ". ''I." ..,.. "St.,., itI, II,"." I5 Ii I-' n.i ,. .
: : : : .t Alr.'na aHmimalMttiwn..
.1 : : | lit
All a itti nittnnion Mmstnit turn k'Wr'I tat.I ufUT a iimpk' .1' y. in In nii .ti ihnorjiy ol Ii.I 4 I ,II nil i I i I I lIt'tn, .. M. r ;i ..n,, ,' driLtt: ,. ", a'I. :.
i"i :
tin* rump nar I I.y. Tin'ir wmtry I''''' "I." ity h.I..ly.. Itsrt'ju4 .h4.rta.t.tli'sII ,'hi-nilnt and UH uMlMjini *. of tin. i-rown. .1", ,, I'h,,,,,,,-. "t.,..'I. ", S ,I', II''a'.. I ::.i,.i-;: : ,:i -.: :,;,.:;ilrn.k.,' : :Ii.: :II,; :1 I::;: I.iiiMcr, .

.. Ilin |IrsJa'-I tt .M not */" ,although I .. ,.. pit ('\Un.ttt.u. rl'hlixinsi' in. OO V ET41-T TuT Tt.sl N i
e.sr.jwlthsw&'aa.aIdII.tars.tukkIyuasa'Ill'I hair li, hoim .nln'tiirnt.l'lr, I .K.III .. '" I ."I. I." "" ".. ) i ,", 1.," ils.t.t.i.I ,,111.1' \1.1"Hun. ,.

,and lurn.il I nun. tn sail I and I try nnhUim, .. 1'renld. Arthur. nf|1'"i a lit* lugar wan |n-rf,tly Nttlnfai tory. I It \ l : I. "''', Is. II. HI n insnt' I -IH1. .il, I Mil I .

wallow ass tin. irrii.n nnrl ,nnd n fn..hth.Miin. I y.'ur .( i ity IK.., nt Ihn rhino .4 hli, t."rm, ....until IM4I. iitfiirly l&NI.nrnfIswMatgilr.al"5 .. ,".II..;,," '. M I .,.,; I. r:. 'I.I ,II. .'.. l-r .1.t l li. lk 1. M ,\ M I r" .\ ( "fl'I II h; U r. H..rl lnfc .
11 \.t I niMi4, < .tIII.: \. i i "I.i
lint tlm |
.
It'. Tlum' b annountwdAfu at'itl llw I 1.0.> -
wppur "" .I..t."ly 1.1..1| pl.o. I",',"" .1" >. 1 1. ml. rJ.i, l>i,. I .. ..., ."'0. ..y
wipn| llw *.. iriii pi i,. an< flllidand II.w lnlni" HH. 1."lh, 1.1 h. .."iw,., li.Mi. Imt't1.iir uiu an e."jII| Artesian ? ,

tlutluil k. port n.4 tlnHnnl a* Uf.il tl". Wilt .".. A"I I ,I'r, i.l.,nlJnvi fin t. At tin. .pi.wnt tliun, .\ Wel uins.II. iifriix or ranini .MI. Mi an u.tin, i Ble IVliS IIII(''I' 141'S. 1tt..IIo) ti 10,,. I'' II "R' '", "I .

the I '1..1 Molh-r Earth to arm tin irirvlnnh f ( >li.iid, followlim th. | hit tin. .'o..r..' E.1." | ". II t nx-ly \ I I. I. I. lln 15 I, Illl.I I tin mil s'I'Ia. :ss.a, KiN'Ol'lVk ; ,. I t..h.It't.-IA.kiiizlll .. .

.. I ,. W.IICb'h I" lifttn.it liin "III.o fr MII, tha.ano _"'. i\ : it Hi i ,ii:mi., iii, l.iillin-H I: ttl. r. Hi: ,!.. t I .it'st..r', 'I... I'',. I
ntltd 1
-- '
1 i long : .o" pnwidi:: : : H 1"uio.III',. awlai ,in, -,tni, .I.I I ,. I'- l,,it Ik. niifiii. I ki., : 'in Itt r'l., yl, !!, 'it St 'a i,'nl fl.i, "1'isitaas'a'las iSa.. '
I'f.a. Fr'. paring .. ,Innne for I a. I If l.rllliiM.tly rryatulhnu ::, :: .: ; i / ( I I). .
pr. i ountry .I"p I, 'I. -,,I"I' '' tt''tt''.'II,ill, I In | n, U.uid' l l mnml,, n-IHI '.1 ili- : % 1'11I11/,11', 4111I'
'hn ,..1. t lln tight I.. In awiHit ::1. :: :: ; : : tl .in| !.. ,. I' It. li'.l.. J. ', .. .". ( fc { k k
only ttattg hy ><*,liiiiliiii .. ii.l.I .th.-" ,iil.lin. tin talt l in. ''111'' i'i'| |i- aniinlliinu 'iuvilnt '
Th. .......,. .... .. 11__ I roiintr) III. durliiic, wluulliliii ol iu Indian nt/nl-Ni w '.*k (.. ,1,1..1,I I fi". ."i Hi l, 'i 1' I I. t.i 1. MI., 'h.!. ; .: ni4ll.nti. ,ilivn u .via: : tn:: i:f 1I I 1..11111. ( 1111I UIiIJl.ll'I'. ,', .

I" ,. ,'iiJ MvsrIS.a11wI5atsmnf.M.aa.r5.. r. ," ,lli.nl, I r.-tt.s.t, Sbat'| Ih tin,. -I 111 > 'I .1 I ,| 'mil.I .,f ( r ill | II. ,
M'nt.aaa Isatstts' aitti i "I. I.A"
,
'nh' : : : '1. t
I ; ; : : : :
I
li'I.r .
I..vll. I .1,. n I h. ur. wlun' a. ..,.annil I I III, |.. Ip ,.rl\I\l 1. 1 1,,Illl ,1 ,II,,l.
fcroi iouK MINN nn> nil of |)u mountain lio.itu I i ., ,; .. .I'.. i 55 ... ,,, .. I ta. \. NOTICE rC 1 PUBLICATION. :' : .'II '
; : : ::: DISCOVERY.appl i. i I' .I .u, 1..1 i t r tar I.i ::: : I ;, ,
< .I1 : : : i: ; : Gco. S. '
hn (found on thi 1'iu'UI. i otnl Th./ MORN t'Nr I I'lnwl.lv Ir.Hii.t ttu.l-m,. rypnl f," .,''...1. ilia it i inl. ,." I"1",1". i I I" *. ..1,1 1',i .s i.laI, i..r IU a- .. .MIII "1 in, 1 1 I I. ..', ,,, \I'y., ,".. .. Hallmark .... ,.111"." "' '. "" ,I.I"
am found 'm Kr ut nnmliorii all UinniKhthai '''' I.'-il, ll I I I". ti| ., .I li'. w. ." II,".11 H .1110.I .. in' ''' I"" "'" 1..11... I" '. ,, '1',1.,, I .. .
.' ,>. aIatat, .b a'O'' Ih* portuptm i nyi" r', thn m.nik.iiKMtly .'>< nil 0.1., .r. I M II. III U IIISHiS. I 1'.111 ni. i .' "'rt'Jo'I' .. : ; 0III' "" I
and lli.'lr\ mvuilUii..I Ian u "t : ; '' | null ,i.r[ 1.11 I"" ,, I I h hi ,11'1111'' II. II." ',. .1" I'h..r'I '
country What .. ..I.".. I. -. I nmtint thtnMltt,, Ia, thu han I t''I', ..r II,.. ..als. lln,, latshi"' n I. I<.. t..1'.II'I'r., I' i"iSs.sit ,liu, j, .' 'III'".,nn,",H'l a I. .II, I," I,!,' I ."., ... House and ,. ,,,.", ;. ,
tr t4. atku, k awl only' wnak alvna Collecting Agent "
m i nd lo Uu. h.ilt ." th I i. 'I.'tt.'tttn ha. .11' .,ml, 'I,. .1.. I .' I,tsst' U 5,1-. I I ,
I Wla'itsan.'w tls'sv.'rhaatstr't {I ron' | |' r nan | y h.. : "t..r" "' Ii' I"' ''oi .
and'ymrlniKi on th. ranKiM. hut .1.. low and tlu'ii, U nkiri ,5 1 "lir,n 'li III "11|1. rr"'," .11. II-'t.a. V> IMtM> 'M t: I*, l,,' t-jMlilml an I I I 'I tan ''I: .1..,:: I.i;,::I tIsl: : sail:: ,- '' t ,,"II I I:;I.:. 1.1. ;
titm.|' tfimli and full.fr.ro n. ... Tim Kt-lftJ allti ..'Inl.iroa at thv 01.... n>.. .. I., I Is.. ..,,,1.I .s ""r.'ul,1..,.... Tin I lit. lH-lmnn. c li laity Tai.-n nu.l I rut,,1. Ii I'..'. \iali.i' I'.,u., i .",",.i .111 I, i I-, ." inil'bi 1110. k p Miiir .

liuluriil ..... of Ih.. .nluuil l I. thi,n'. That II k. Oy. W*.It, whatareysig..I.tglat. do i i .alsh! aiuoni,'Ill.',.a'is.:' : : which "a' I.,. 51' '' ..1 lIsa W''t |I" l liiki.iin.liii. ,., InwhIi'ltHrllu. %*nn*.niwni. and t<\1'1| (,:Kawliiii, ,i.atf.a. <,i".1.1 1. 5I' i ",n, M. n SI 11. ',,I itll ii.t' ,..I i'.I
I '
... hul.I ..11'I | > I itlwutiO 5ait.Itai.ttaJa4trIi.siwi.uia. h* moiikyn ns'st Its I*, :,, .. of ndnr .. .. "Ik..I. r.'Miiin'I", I. h-lkHiiril>*' mule lor lit* jearlMHtl.Ik \Uj. \., .0.1. "nil, t,5.1, I.I.," v ,.. ., ,:. ;,: :, M'. \, : ." ,,. ,,
crwilunw. to rivt. MHHIU NOnuni lly i iMiiuiMi, vow*.nt lit ,, I. I bag lift.. 11.1'an"m, ,illy lrrpnM.blnionknv < M. I.. .."'" ..ft I." dl..I.II., I .1\ ordain, din I Ih ,5.... .,.1"l 'as..s, ,",. !k-i: ,."ii., '',nut, .'1... 11'.1| 'in, i. i I.' ,5 ''i,,. J.; T. CAR I'rZ 1'1i.
nHu Ilial th. Ith tan .IIIl..1 l u, .ola .l wi h. ., a ,I llw .. N ,. 4t.5.W.I'.t'a. .,,, .
m-uaf t.i.1 .< a jw'knl an w.I'NIII. u..1 aIt ,, i. and ih' Ci.i.l. nt 'Hi f 4 .1 : \\ .1 I
wai. a ... of ..iloriimialmn. Th.. 1.1ritoryoll.ru : l la's. I. !Is mi-nilly pour A Ionic. lh I "I'' .|"Ui' a.I" .. niiiilrin. ,.. ..,". I'.",.,",ail Vinii. Iii ..I1 M-n, ..I iftu MC'.ai' ': il. '. ". N. II :,,1 HIII Brown
a Uiuuty .if *1 tot i'v.'rytalp.and I"".' .o nkilil, .anal u n''II..10 ..' ul\ pam" umb r I..
dimnn, Ih. winr lbs ....w- |... iiw Stat lii.wrtil.| a 0|,. a...hi. .if iiItI". luiiiliK up win I.alt ."a'I. I I' I... ,4 *nlniiit ", '... I' ..' ISI U i.'st| all r,-.11..1.( | rl, ,.. ami, U|5a.".11; all l I" r, IM-i.ii 1,1. ..1."..'. r. .Him.". "I.,, -a'.i,, ) !M1US S AKtItElAlltEJ
4iym.iii.Miiy" IlmiloiliMi, a apt to U until 11' ,..1. till him s'5 I Hue" I it |I... e..ulI I. .N4'sI. > s It..",., -t"11.' ."... ". 1 1 ,ultivail,a .4, ..ild .lun-l. 1 1Hijali s. .... .
-li
b.y. ImtliiK (I..!' "f 'I'i'| IIn. .. ... I iror. and "n sa iuf I : -u in ,. 'iHit.ila.lhiiriirli. .v' ai'I'a'I' .1 hn, ... f'rViii..iTal'Miaii'l'i'll, I t'l, ..1..0 l .,.., MMIIIHli. l r IN-
U .. :
'llw .e.l.anr : ; : ; .. .
thsleia.rgasab.t.'atttttt gIlt-lIsa.. s.kaIthay ., > oy h. 'hK | *.: ,II,. ,. a .'is'.it leaikir till. 'i'tl"ag ...S-'a'rt IS.'at. 1..1'l llI rh..II.Jo",,
.. n.i 11" onwlka .. 'N allotl I I''barn i.ln.n. iui.1 l .'H., ., ., .1 I h .1... Tin' .. .. .V. l Ur,..... !
Hud to U aolltulil.' pumnit .an adl UK .. ICr..1 .in ..i. t tt I ) m I ; .X li.v, 4 .lla-t' l" tO,. .fn. '." |I"" a Inf ., if N.lMtll' ', Hi. All Kinds Furniture
| i ** .. , ,,. ,.. .
: 'tn's >.I. th th huhanlithim. .nnill. .101 .r I. II. llll.ni. tat dlik II,. 1".1'| | .. < 1.1. ..Ir, tu .' | ll.ll.iHl.
an full of .!,.-illiir. and itilUHHi.t., .II.) ,apl tolwdull. .and 0, An t"h',.tlirnln tfwymvm I "'id" i., l,,, I,' it., I*. narala. i ..1. ,"i. l..r .,.. %5.alt-tl.all. .| ,. I lbs,.i.,.r.
: :
Ira IIIUIM tin.ft...n llll.O I nuuMurumnln .lit.. ., know ,1.h.I."u.LM..r \ It* niiupl .n..rp Ibaimmknyn i" .)1..1,i I i.. I 1.,. j ilinla ,I.', -,1..1 I I.> ( 5 I \ tal'a "I 1Ir's'.s'uitt.. "It.," II. I-' .t "'('$. ..,. 1 ". I.",. "moo.I 1nt'a, ol 'ar' I 1', 1'- tltp .
and, .1 Ih., '% : : = '' ,lin t I -. ,., .... ,
> f. H fnHii lip lo till wi-lnlim .1" isa.u5.fla' th.nn. I II 1.1" I. la. iMiri ( I'" ia ; ih' "int r i a'" I Iir
,ta.i.nn ,ii an ,., tHllhuMantln or lln inn- .,.1.,. lun.li, I ,I. ..- '
*> t'Ittg A i. im nmr
9111 tu lab >oun U Many nrarr mnwui | I :11;. '
lAg from | tra Itt i.h'v.'n f.4 an ftsq.a.sttly |I.| 1 I nafo hi.lh'l UsA ..h., .'551 | fla'n'isnna-Issa.s.apqlhssglb..4aail.4a .I II TIl. I'. I 10.. i i-SI" i1l.'S I tl.. I l. ...-,1 II" M I,,, .. l lit r I NOTICE TO ft PUBLICATION. .5" ,"," ,II."I',,,, "I',, 1 ''I "I, ., I, .,..t RENOVATING-CIOSA1'. !) .
'
kit '
b.aggtal and oLtiMfc iily a inon 1 will It-st.. 'S. dinov. ar lnveiitknii.hI I I pig and or tlm jw.gb.-,, will i.t"i- *4ISStaI..aaIg15Ins'la'tg. i I BANNER OIL POLISH. In I a.I in, Sitt'I5l,5l.V ui\| ..-'I''b''l' .." i". r ''U..II... u ...,,.,, u. .",. ..,. I"'' '," ,- ,.I.j, ,, ,II.. 1'." '.1. .t Sthi'I.tIs'I5"iIlil : .
.ut t. hi. UM.IHM fniu
linn ; .. .. ..... .
'r ."..1"11'''.'' tmtI.&IattTt'a. I | 5.".rlln e. lu.it ".5' Ik* "r-it"i iI.IIH. \11. l'iI' I. I)
: I Th** prii>H nl *.,.ilIL" navvr ..Iok. nitkt out. r>. andthHr"ftm ".lie,! '. th l-mi ,ini..i. .il Hun. stIlt t.I I I. I, I'i I ? tbil III, I II I\ liIl.I.'I'-I I II I ,
--- .,'..v I In., ..the d h uvxAn.l afi nil,iw.il t. j their ov*.1 ntujinl '1"11.' ) _L I I'S 'sn.i .:". .:I -..,.111I, ;In, II. ,.i In I Iila'l.U't HI,. :

.. ', ,, .t.r., -.- .ay. (Itt. ki .aa.5 l gftin too, I In lug IH.IHIhirln : ... ,. .. .10., T. 'a-.ar'a.I.t.'l,. .; .I I. 'ti. i"".S.. i",,".11"| r" I1 t i.. '', P \VliT I"I.i -
.
s..itwtlaa. .4 W ta.d liatati "' .I" sIr.l l m .51.-st l ,,_ I I"""' "' "i t. ... Ii" .11" 1 .". ttit.a I""I '.t I I Ii,. I In,..., .".I'I 'lulill' |I"'s-I l i. ,"I nla !a F Foik
'
A innvloitluil ohaiinrauw h that I' % .th }|n>al "..v"In 1 a .::y ;; 01.,11. /I Ii HI Ml. I I. ,In llu n "ill I I' u,. i ., ,n,I I.l.I 's-I, lItaSt.. .. I It IIE"
.4utioi whk-h ,'. iwd.b.I ly sss.itni.'ai| | *. ir WHIM, -l I I"i I Inl" vltlli I ii r.il.i' IrN I ,, .
.r .
im
are ,
whllv in>iilliol a ruaunly tonn'iinili'i. .U"' :: \ .. .: Ilintlb, h.I.11 ". ....111. ... il f ti I I. Hi. ii, lull .i .. t
t' ;"I i III wl, Jild, t.i IIsttl. kaU _- *' th. unmll A .. l ,, ,., I --, 5'I .1 i. 'Iv. U It, ,
lu, i miuatioii .>> tadthats.t. tb,. niuturuMol 1 t. i pll. Up \ list, I Mil .1.t "q..101| .1.1I II. '" I .1. n i i .I.i 'I i iV I'i 'a' 'a'. "'1,1.
| .., .'. I I.r Hi .,ir ,. to"I mill I. I .mil 1..1.,1. \ : "" \.11 I. ". .mir .1 I II. I' S 'til .5.", h I'll: :. :i n; rfT! I S.. I It, ,' i .r :IISt. .: J.
with It ar>- really hofev Uian thrnirroumMuii I, I -.t.-s I. .1 I .w.vtltS... .1.". .< .> linn A.-, ,ll. II In .. 110.it unii-n., : ..' ., ,. I ". .. .' ,., .1.I nil, l. .. "., ,,. .", ....1 :i -, m,: \ :,f :I.:.,;i tl'a. COSGROVE
nkiii. TIt oi Hnn Ihi' i 1 ": 1 : ; ; .' .I "I.' ..10'I .. awl' It ,10, ..., '.5'' I'. I II, 'n .i... tli, l,II ," 'ii,',_ ",.i. ... i ,
II,, f III., 141 .wat. b a >i< kill tn4tiuw .>naik' with \ 1''' I"" ,1.1 ,,, .., ,, ,. "
nrwIy-ikUaiKwd, theory that _.. wof .t"JI "" stI.r5'I 'a II' ;. '' ' '' "1' ". .I t.
hunt awl ,.tJ. n*".'04 hy '.) H. Tike Uk OX. ofI btMli .1. r.t .an,I '*uduinl'> 1..1....I 'I... "' ,1,1' h. s .fl' "'.' I 's, ..' ., ""'. "5Iiii' ',1 ,;, :, :.:, ,. :., ;: :, Ship and General Blacksmith

that mMUhail I I.'. i I', . ,"1 1..n. .\ ImwUvd y bii*<. ; th it .|ns.n.5ng iinibv it Uu tuuitrd I II 1,0 0. ,.._ ''b'' 5It-a.; II II.1"1'., ..' tI.. I' I..
dMimi a-is 4 .
mrvua
,
> 1I.1t.1I1 II -"' ',, .1,1..1/ '"
..1"1' I ."i, hlwlj.hIsp a ninnl., way in wht.. A. : : Ml.l' FOUNDRY
i ,
wining, to imwwfully timuluU wnuf dO..t J..1h Mr. Coughun. I. It ". \ .k. a \.1 '
ool.L-Arkanuw T".. ; tit. n iv.,. lUility .if Ih air T. .. I I druoM| lln ,, ) w urrHUi .KM '4 : I', ,., l'.,' ,t'- ou''. ,. I I"" ,I.,., ,";: :,. iI. I' ; Ii.. II. .1.. ,
,. 5'' .1. ., \ .\. I' SI '"''I..t. ', "IS''",_ -
---- i h.k witli. I,iiu t "'*w 5.. .1..1 rat M** monk ,.intw, ,II. I \ I. 'a 11II"' It -s' .
That rirx U .1itat ..Murtel itpitssh.TisslIstI I" I.,II.km rifty" yuan afturward iIa-uI. .aim., **! A aaasia'S. an a *utv_ ,' .. t ..4.", II. II. "I'tll, .t.DAVISON. Mr'. l.>. ., '" I" a I '.1.0".1 "'I-, '. Machine:

w.".. .n|wn.h road in t lu f.,, I. Ihnxd hi hjd duv.,>.*! the nil, granp .tt .t*.. An t*. the J'k Shop.

U.itadsld.s.a.a1ww.lby, thahlusa.Iass.at1141 -I I' r.'I. 'I.'Ia.l, that that air lay u ak* tl.rt.ii. .ln.they .. .. fur .. C. THOMPSON, & LEE, F.C.BEEHT&CO.BANKERS '' "W.II.. ''u. I" "'''U''lt.- .

I sI Vw lliuuiMUnv u firm "*.... sir., in *HU*> of whk.k tl ns.aJ wan IIHIll, hut, -finJIl forget Uwir IMWIoUi* "a5anMw ll.nS' H:' .SI-" .,.11111111'' ,. I .

of ik*. ..> When .'Ut hdf I'... i W. The .k*,t ,. tlioorywon ,. .. run tin aaiu no O'Is,. ( 'h'iI 1'IIJ.hHH.l' : ".1'I,.. .", ", .I..'It-rI ta I" s.555I ,.

through ha' '..I' knit II., tl.ivu.1 1"4hw ipvit wrii t.ins'-Ihar.. I II II I I l.'aaa. ll.mr c1 WD .Yra .
i .
n I' .1." -
1."I. I.a.t.ll's .
.
diiaMairw. and lopp l, klMktly mliarnwwd. no In a in.l I

Hw wHat, who iwt In UK itI-! I ..tn...il.l.... .Him,.* I"wi...Kn>li > ,, l"h.n, """, ruk b, tthuh I .I ir on City and County SU""fOf't. ,. \1, 'a. .1 "1111' \ surr- -.

liYy alui.. diiwtly ovrr l.tai. i.uupiuhMukHl and ..>,,..,5.rriu' anal Uatmanj.t hii... II"? 11 i. ,1 biltitint "1"_ gaas'watn'. 1\11\. "' 'I \\1 1\.1"' 'ala. H .r,' >., \i.,1' hi ill > ''I i .In .. ,nur ,, I, M ir i\ -II I IHPensncolu. I. \ ",," I 10, ,,.i I .t.. ,.1".. ''s" ,, I. 1 10111I1:1 r' ..:* t

tlw ". tlott, thud ..I. In a vobilHwaallov I jattually.HMtnkli.4. dlrlgibl haIItu.sn.I.aa54. ,", ... I. I t .1".,"a.,, 'I .", .1'' "II, i.i mi Ii i*. awl, i rut : :' 'LI. l'l.i'I u ,
<. tb. i-namhM. -Mr Ki f.nw mUw hwraRuJurf U I I* tiill 1 :I I.i.ll.nl lit .1 ,Hutu.;: Ml : I t Florida. .1. .. .
| .... an A OAnD.T.t : : ) i iII l.in ,in! ".i'tag ami ,5'541'.55a5las55tsu __ B
Hill, you v. tunu-d imr t !... ut U (W uuwav thin I In not IUInrUI.1 ( .\
.,.1. .
OIIKII"' luiUM-IUu Ij uurr>..t<.1 l huith v. '1 5S i 1.1 I. *. hot Skit Htm mlloav.luit ..' satn, 5... "w .,. ,,.5IaIs : "" Foreip aDd d Domestic EChI e I BENNEE'SFLORIDA

.. ,,. V.-niI,. ,,' '' hIUU'U. .. ,. .
.,il.4tk. _II.... sa lIt .atika : *,,.' .uih, ttssd.MAIilsWatkitW. Ifi.I "' I 'a.5- ..' iI .". ".11." .
aniida nwol 1eutI.--tIo. lt.>kyIMilin .,. I s'.. .,..1 .,' t I I.. ,, ',' i l'a'.iI'a'S.1 'i VMI. IJ" ". .. ,. ". .-
; jn f oaw au!**an HuMr ajiauutllw Cought and Sold SAIL LINENewYorktoPensacola. ,
thnsli..anrs.ylDlt''aIsa' ,' i I' ,IH, I .
!".. t d i '"i u a \ '
-. I ..nd, b*> .. by t"1 _J. ,h_, ,' I I'll, n "U I II '" 'I'll i W. O. BUTLER. B : '"
ftml, Uw Irua nut. htta-t'y forty W .. .., I"'..-. ..".,..,. : S ':,I IU'I "I'". ., X I. II l t I II I IIi ... iW >

( lamI lava. 1 IvtHduum mllrxt' I |ii -.J l iu lately .. s- 'wI a < I" i Lair at.il d CGIlittiJ lot 'a' .
.
.. .
<' wl In .ItattaIitt" ui IVt ti. m a ,' ,aud tit*. ago a trawl wUthtkin. .. ," ,. ( \ 'a. .II a \... a, I III, t- 'Jt '"' '.' : '.

ulik I. Iuatabs.4 l btsa | I 1111155. It, 'a. ... ;. .1'I, I .: l 5'tt-sati: ItUrs: : Or rl.rll.lll: CilSos I : ) Cue
'
lu. .< lIt gl'at. In h lab' iiuuibM vt Uiu jnuranl MAX ZERNIAL. L. ANDERSON 'a ', ., I I","..".. I I. "'. .I I..i 1 waIla"5", .a'aif .
.any ; > .!I A ..11 ,.1 ,.. .. ,. .Vl'l'lll'. i ,
.
p" nuticMl tli iirognw thai b knui!| .. "- I' .1 'as I -' In nnI i.n.'t. t.k. \ rillK ,
of"unify in : .
> a ,. ,. I ,
Al .ll ." ,11 '10 1.,10
"
I,."mtwt Im.n Mw< ,pii "". t" I In litass.. o 4 *4tr 'Hy a> a BtoUir. Lessons n Piano Violin. PI'PY HILL POSTER -, .. I 01 .,I. I. .. 11 ." I' ".., l -.aI'.atntt., I ,HI I'I ..5 N. A. DENNER : ,

.! ._ of U'l >ui,I Iil ta ,iiiuiw. 1.1, I aw 1111 Dial. u ir"l.s'ts.'sa4| | thv luiUand Etc bill I-, I III. 'a.' I" .I I ,",' '., I I"i n-l,' .1UIlIIII & CO., s.Sa.InsMn,1 ,. '
ill. -IIhng I I that u mad in Dun .. ; : "
l SIN31NO A I ,
OU "I'
I : 'p. M.M
"al.I.II.llil..I"p' llruuil I ,. .. u to L&bMit | SPEILTY.R 5551gi
( alLA'k'sa'tt' *> MWA lyfk l.t'-\1 1..1'\ .M IlTlllKMI NindalA.., at. s. ....
I
< tri..nt NX.. -to auiue .tH.t> p irlng and Tuning Ila"III' : i .i..i.PHOTOCRAPHCR III 5. ,
,
.
.1 .
< 1.01..1' .
.. I I. S .
,, .1 ..''i t .. .
ii oul\ .. "
b.'I"I..I. luotorw art ) un ', \ '1' 1.\1.- I I"' SPAR MAKER.

hal'| |4iM> ,imd ..".1..1 1Ihlrd. .. ".1..5 ..., .,) I' MMlnic' 11.1... lhtI > ", ))1 .1. ,. I' '. 11111.\" ,. ',-I" ,, \ 'a lItgII'a I I... .,., "I"." I ,,"at.t.. "I', I', ,II, it." i ii 5' .II' "

Jul l .f.."uTha I I.,ui,.u. I, u, I uud. h.t .u.. "till r.iut..l| \" I I1 \ I' II'' ''I' d. I '" ... I" ..., "., .,, .. ..I 5"51554'tnT. \\1 ,

ti1"' ,Hiilc IUl Little, House around the Corner "" ', ', I 1 ,oJ .,. .
Hi .'i ih i 'at'r ,0 \1\ \ ''. : : : .",. sl, '

irUxInal 1-"'' ', I I'tn-, I I. "t ,il I., ,.. u 455|. m II., < .jun <. \, : I \I I' 1 \ ,a II I .,. '., .., "'.I ." ." ,
.
.
.
I
)11.. la rod hair. ol < ," 'I.i .I ,"," ," '" .,11l. it..It'4. lianwiad.t' I" !. ,," \ ''I 1.1 "I1. .l'' t''a, '', V -, '" ,< 'a 'a.- ,s'1.101 rt\tlltlll: ",. I .,t. 'aUhqalr.. I Il "... ,.
iluniii.
OIl .11
i
'r'I'sads aicwunty "
vt Muuila Uir. ,'I, .. ., .
". .h I -' '' t I5M I) S '.ad I,
a'AsS -.f, aud elf).

L


l .
..- : _.1'CA1iL . Ls.d