<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00383
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: October 9, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00383
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
,,- ..
; ,
,
"YJ


I


,
-- -- -\'f c.\1-: i} ,.:! ,

i/, .t.
# <. oL .d ...
>\,, 4"-1. "
( I y "," Lf ... ., .. ,-.. .W'....,.. .z"\j;,. :.... r
.-..
S. h.'l; : :; ...... ,

.Jt: : r. \ .' : .
-..
,ft DNJ101 & .:: : COMi'IEft, !I / 1AL.I \

c % W i* 7-' .i Mr1""* / :7W" *

.G J ) 1 } : m


vSP.iS: : PPII: ;


....
.. O. .._... .. 1 .' "VOL. r I'KNSNCOI: ; ( I A. F'l.ni.'IDA.I : t ) S.1TI II; ),11. ( H miTlf: : '.i I I. "I'.II.; NO. rsMi .


..
-- -

r Ixln.h INr.lor" EatnbllH1.1.U.10nt. \loIlr'! I *" .Hr I I.W"Iu.uln: \ |( i\iiiin\i''<''
P1ouc-r
:
I F. C. HUMPHREYS
in b'1 wn.L'i l I ..tin < tIt
: ., ... HMIIP' IIHP "0. i",I il i I" i'
.
l..1. I i 11.1 : i :I'' -: i i IM. I inrill.5 .5.I 1s I" lpl .1'I1rJrt ". '
; -'il.i.:: I II '.11/| I ,, .Nn.. ,. .. ..
t M.nlNl 111.,1: H nI ItM |''' for. II '' ilnilav '" "

.' nnI W, W". 11 i 1..1 !"-..,.." W, I .III-.b I' ,.t|H, >i .1,in l. i i im .. CLERK UNITED STATES COURTS IHI EW1'! I ? i ; q'f I ; In I IsA. I H'iniIh ,: 1., : Mlinlllln' III h., i"I I .,, i .1 l lIhc I

,,,. ,. I RLE I I I 1 i .lull, ,.,. .., ,
M. Ir" Ivl.U I il n /nilnu ili'Tpitnipiil| | Ig gnvrrnmpiil', or I nnipiil > "
,nH""'. ,III. II. '. ." r, I I liAl II \ 11 viiiI ; ; :I .I.
I' ..
1 : II I W ; .& 1 I I g'"g"' | i iir of Rival vaiillall.l. ,, iiwn am) 11"1.1,1, .,,.' ..I.l ,.'u

I:: ; -1: \ :' : I, I''::: : ; : S. COMMISSIONER I.rtN.r.lb.rniii| ."... -lir.knl. N III In-. : H hate HPI-H wi111pJIsis! | .., I.I ., i Iwa

,,, w., nl' .Y. 1.1111'I.n' I i"t It..." Ipail/ In lli-, |. iivirl| ,.llm ami
r 5.1X1 '
) ) .. .
,
; i.'I { ; :: -l 111.11- IShip I"I .. tnnllla'napullh' | I ". .I I I.
1'11x. h11... 'I .,. ,.t\ L., I:.I .I -in. I ui" I II r i.1.I.| ilinrailiiHm. if Ih', mlUnyll '
1. +151511 I ., '.n,, ::::: : lads ilk. an h......."... ..,nli i,, ., ., I, IIuivnl ". '

I I. Imiirratlvp, If wr Jwiro| In pn III..-. tn.l| l-i| l.i, i 1.." l I.... i iinlwurk .," I
Heir Ship Stores Staple aid Fancy (Groceries Tobacco and Liprs ,,! ,Hi: ,. :lull::, lh..ltiK.: : if lil': ,hat.
I ,
141; J II ( 1 .n? It, John Thompson I aIn Hial''' 1.1,1,15. ,,1111'..' i". .n. l lXX .
.;: ; ..1, l: .a. + I i k 1".1, ii ,1 itiHiti. nttln.t. ai i'iiinn, '
loss l I..I
inn'vnlil i ilallniail
1 i.
< .ui it "
{ ; ,!I' 0i; I III'''m. ami, HIP '''''' lurpvilor,I
; M (I. aic
i 1 ( I h Mini i I I M .\ \ ''I.\. III vtl \\liil l :; -M. \ I Iuni 11111!I I ?' .' 1'1 llniiiiiil, ( < liil.iini/iil, Ilimlnarp.s I \\1! III \11' "111 1'1 I k \\1' 1111 11.I, ii."II.I wrail h.III. 11 milal.h'. ami "''It, I I"n ."..".

'. l. ,.1 .r, t s''an'd :, i:nnMI i i i/i\. .1011\1": 111 '' 1 .
: : ,. i M Harass, Bridles Saddles., I mm. 'li ip.livil| nhjp., I sal I I.* 4'.IIIIJ1.'d.1,1) I lit HIP ritilmal Irrirht) .. t In I 1', "II..

Ii ,i i m A.M'lll1 i I.\ III HI-: IIIN \ Ml -. -I 1'1111'1"I I IMW \111'11. I I'll'I'H" ; .1 I Ilil: : Ml: I 1'11'11 I: III Ml' I II I !'I I 1.\I., lI\hl\l I IOI'I\: I I 1\1// '; I |' :: :: lit :l Iniinitt',11: : : :;:linn.i.l : :. rallrnalli.Hi.44liiiki." .\ .I, ,, m.l.llli.ll

\ M Wi 111 C ul.l.llt' 'I luh'1'uuupl'u.; 1'11'' II \NI| III'E: : II lil'l: SUM I 11-P, Uln.l.lK-t, : III'll, ,, till, ,' IlllHIl. It 1.',,,.,IIt.,. I I.I.| ,. ..I "n"
1. 4 I.I i ti! \ vit.MMitt I r. Inn. ".III. llu. ... .t of thy' IIT, .".U :
,' _. ." ..1.'" ili.m InitI" : |l.11i1awlkwInt.Is.I.I.I' ) ,I I
: 11 ill
.
'. |
.lq..I., ,!, ," Mil 11,1. .I"| |. I. I. hin..AII I Bars and Hand I
: : -' :' 1 i, n li M i:: 'M..1. ." Capstan Spikes. Ihnir.irv PI,..... finnipil HIP lii"'. I II II II rlmm". I l.t rnii l.t ll \\ "tlHi ,,,. .,,., I I.lhppinp .
1'I
1511., :\ M 1. r
:,: 11. ,. > vv"; Ii, -In :a; -. i MI ;I5.1.I knlglllrull.el.w: :: :: lil'nt:: 'p.r: : | | \ Inwiil.il 1.1,1.1.. I I I..." ,, ,I II t

.. I" 1.1'\IIEI"o': 1'll.latl.llll'1:1 1.:1: : 1111, iii i: \ \i'M-ii: niiMJiMtNi' i ii\sisis iu 11\1'11.. III-MM; \\inii 11 \I' \\1111. /IN I IH'I' INmi ; )i.5., ,.l .nunni/liiK ,nd Ilnr. llut I nli''',. nillr.ta.1 I.,.,,". pl..I.' I i .inalr. ". I

I It, III-' \ I'AsilI'XINI' .\11.1 I IIM iii .1 i \1'\ \ -. -uiiiNt". ,\-rii 1 .MUM 1'\1\t'll\t.: v \1'1\> : IMIM HIM: -11- I I t l.; ..prirthp: tmlii',, tilil I, : :Inn.-' :; : mil 1, II.r1 II ", I ... .
H.kllrl, ) i.aitt, fur ll I. ,s.. ,1.In 1 Hui .hll'l..r. ,.n"I., 1 r "'" i
|
nlMIJs/ |1,1.111F.111,1 1 1 1 IL'11.111'.sill.! -
DAVIS BROS. ; : IIMlNI'M! IIIIII -"HUN. 1- MilllMMtl.l| : !:!
M.O..III.G .. : : I'ill.. l.t | 'Illillll. .. I.I: I ;.111 \MtlirllIN ut .Inlli/isl-Plilini.il.ml, mia' .- Olloh,.' huh: rd.,11.: i> I .I i i
,,, ,11.V. .,,1 la\'W'IIi\r\: ; : .1"I II'I': : : V.I"1. : Inr, HIP, INq.5111.I HIP 'luilp ..
,
l'n l 4I'IA. lallnl.., ,,, .. I IAI -, I \ ': ALL' \\J. \\ I MI.I < < M.I MISI : i INI H I. :: l.."iikrii.l.ilipm| Ii" ..nll.1" i I ,u'" i I". \
\. .. II" I.' ""V" YL' IN |ii. l.ni' It .h.ml.l' I IH' 'iH.ritp In nnmlit '
",\ ''' ,, '"..II'k' ", 1.t hi: :Miil.lnii:: : HIP, : i I..r pMhliiii' and nl .,ill I I., I :

\> i''i. i'. i. 1'l''. I. Mill: I 'M.IMiH: !, ( 'III/ \. -tl.S M, NtM-llMi |', 11-111'18.I / lir-IN: : I'lMlv.. \-llt\l/ \ \ I. I'M'M: I INK: ( III.H. n ,, ,nghl.t .nlli-iit|.. I' nl. mnlnit.ll>.' I.i.i\ 11.5,1 i \u, l lnn I''
/ .' .;; and Groceries I1..is HIM," 1 l HIP, "l |1\0 I h,,9 Mill .
.I'M. 111/.1.11gp, I'I Staple Fancy 1.111..15' I .iilt IH. iil.tilHi'O" Ilium,,,,,!10, main, la'lwppn. a ,'ili" ,15.1" i ilnril ,
Splfllilill' .IsMllllllt'lllll. .1111' illlIll''I..t, C ClllltlJ SlssHls, Mll'.lIN Hll'l It'.C'IIN...
Iri.IJ.11.,1, .. nmllhal,) it Ihpiliilt' .
,. 'I. n l lnil ) n-lilpr. am) N. I.' 1 I +' I
1111. c 'uiiv: o\i-. 1111: \S. r:'ic. ,,,, :
In {
l.i i.-i.l It"I"1,1
>'
". .. 'I'' .
_. I. I -----jfC O t111,1o to ILaliio or r'1N1t1t1 {? .1/ \. o 1C 1 0.111.All. .- '- (HirllliiMhh. Hull Vih". milt .ln. 'li rnr. I IVitltn nitanlltiir, .Hi", .i ".Mmaiipiil I >

I'"A''I'' ''''' liil I I I. : lunulil' 1.11'. I I.. .
IIIF: M I Ii I II.I\15.1'11.1\' rain
OJ. :: I. ArlKNrinN 'III ill" III11..11.1: I --"|. IMt M" I't I N ., I 1"1""I'| \II I '.1'1' 'it INN.111, \\00' HIM ,1.1111'1/NF\I I 1-4 ., l Y'x1IIt:||+, lanlhli'i-, "illl.h..IIt.) | lli.ji -HI 1'
) 11. : : : : .AN11111.rINIr11.1..Iwr,111111'.IiiIi\: I -. I.111.1.1\.IANh I .-.ill.ii" I I.\I\I..I I I' I\ii.\I I; I II' \ Ml 1'11'.lll I \ Ml-. |HII'' I.. '10..... III.im.'., nt-nl.lh.i "Ipailv I15,1n..nd i'ir.l.inil.' lm: In.I", .I 11,1

; : :ii ; : .1 I'i\: u 0'. \. loiiiut.. lint., miiihp .hill. hi.vti-tir. I.. I alii.r Inrtp.l HIP rnitr..i.l ,il 1.I ,, ',

j,';:: ::': : :? : : : : .1OJ nn.SSXH: ) 1'\ PEH; (CATKIIMJK' ) ; :SIIKMXKI.IJ \ ; ...."!.1..11..1'| .alliiu, 'I..ii.n.|ili. II nil lih, ttln II".. Uli."'iaurlltim |.. inmnrlll 11I..n'I"'u I i ( ,, 1 H I.i ",

.,1 'I". ,
''I.'rh.I..1| i .f Hi" 1 I'' "
lr.i: I..5. I. "fl.' "K.er1.' 1.,11(11. ( .Il Il1ll.qlpl., ind I 10'1.' r 1 iallw 1'.11..nl l.n.x51..51, \ ;h.xl I ., I".. .......... 1'0& ....,,".. KMplwl ); ,Ihi (treat.I, 11.,1| In tin
.. .
Geo. Neely .... ,, J,r.k5..t. hl. In" hll'i I l lirmin I. :1. '
t I. "...1 l III, ; .,n,11 1"1\ Nul II, ... II..'. .I' iniiiiUr I. J..I" 0".1 I .1., |lw n. I
**!" "I"." '" ''' I.IL, .1.1011".11,1111', .. ...1.1111' nmI Hni (lwH.krl. nl H,. I'' "I''' .
: : : : .\. \%i 0.01'1'1: I INN: \111 1.\\\1.I I 1\ UntilI' l"tll'l'll| | i U; i'MM I I Ru.Ii: i A I I'll ll-, 1I1.I1I'h 1'11 s M Kl: I.\lI\I"" ,{III. ale : 'I'ilinliT.;: : ; :
,
,
il
: ami Hio l.norr
: : I :eI 1'\1.\1' IIJHS VMi I 1:111'1.: I -I I: VI i 'I'lii I I 111,111 It-. IIIH I It ,\ NiN| Ml' II 1:1111: II. ."IN- -III' .nl.i >
11.1,1)1) ll.,. -' II ill on I'll, E"C"I'CI-3E: : :: : \\1.I -. M I1 |I' III Nil's: I I. 'l.' iniiki.' linliHtilil' and I in.'iHl
5..l
r"5.I, .In' ,r.I. I'll,.in, I.; .1111'" I I I' i .I I 1'I I !, .il I i, 1111, .IIii h Mini .Mli. I.IrI" HI"L. -10'1'|.' I ,il I..H I I I.: n ..1 I II,. "u. "., -it, !' 1.111wd; .; : winllh.: ::\ :ihi'lnip:, ..lni.lir.lriiiili : : : : i .lr..a.11rt.I. HIP i <>'lo.r.II"| llullin 1

J. M. I on. :N. IIi I ---YrN- .liliinlanl Niilunal I iin'ii.".,.. .,...,. .II ol HIP IHIWPI Win I h 'II 10, .".." ."

I'. I'.iklllll.. ". .'.nlirv.I OARS PLAIN AND COPPER TIPPED. I II 1'. .iiiiipl.i, '10., ttoikirIlir. .. ,,10.. an- mil innpllv cnln-,1. "i nli .01

-:....M .r I.m ?..|.._.,., ?No, 11M11 lull i.f Ilii' wrllh< Itin "
(o il'14'll ( JrouT.l.Iitll )( inimiiii'iil' kl15p., mn elrhl..-. ahA.l.\. ,

M.I,, .HI" iii. \r.", ." I 1.1,. .!"!Iu..01.',,"r. k 10 nlliiUI I'nd11' V I..1.I fi.n III' I.r.' K.U.II-: 1'd161a1.'dl''l.I5'mlrl.| ., ;:,,. I i.I.: i I 11 i I I':' |' 111 I I.1.51'I 'Inl I SHI' ,in' I :.,..1.I n, .I ..i 1.1 l l .1 i .1 I frfi i |1'\.1\\1'1'| nnlr.l :, .nllli::,;::. ii:::nl,. .'I- in, N 111.1. Ii. In I lwr, "ilaj 'Ihrlr. I. u. .1 ".I.. I ,"

I.II.11, I I' 01 i r", ," -tr-,1, !I. TI,' Kn, .1' "r. 1. .. Intel., r x11.11. ".11 1.1, 1..1s.l.w'{ | ,,.. 1'0101.1"011', ( '. 1.121." I dn.l! I b I I., I i i .". 1..1,i I 1"/' / .,, 'Yul.l,1r'1'1U III" 1'" 1\1/I'11A' 11411 ... dr. Inp| 'Ihrir 1"10'110"1.) ,,,.n ,,,1 l .",1) ,,
ii .. .i. ,"I""IF 11.1rv1 t IS./, hu 4. I... xll parr. ... lal, la.'ullii". all ...1 Ii..- IH"in'lit., n', | !nhw/inln.nd lrrp.l..o.lhh| I il 1.5.1I' '
\ .1 i .. i I' Mii|. \hi-lii- wdl..ii..I.iii.' .' t li i .i 1I u h.IIIII/I.. I I. .. v l....I.I i i ..i li .ill \ i. I i. ill i I not 11/ si l lJ.BIEBIGHAUSER ;
II. -. Wllllt.-, ill" NI..11.. .",1, : l.: ,: :, : -__ i. mutton. mnl. |ili,a.nii.i.ra.s.N I.illnninani.nl : .."II. :.nl.rl.| li.ii-. 1 I 1I hi > |1'1'. 'in .Is.I

Al All IIMt"ull 'In milIn. I 11"1 I In .10. Inlli ..
h "'" "'"" '. I.HtlNtll: rrriglil ii.li. up|iloilit, ml. .1..s.I IimuiiiivH ,
\\VnUl. ..l mnl 10... ... nf I
Mini altnmhiKiltillaili.u
M.' l ,"" 1' ,0111. tttiiiih 1..1t..1 '. ...I uili.r 11(1.(5 < 'I'h.'r imlill-h n i 1 1", njiharxp. ..I
'TH.
".' ',,: k. All \ MAM.' ItTtMil-M l ( : ., "

.1.I 1.1'1"I.'r.: I l1.1illI'.A.) : '"k, .1",1001.,1.. 1\" I I.l.h I w urn UIPM.' .. ni,. l.lwiin" Ivt" i 111.1.i ii.ltnr > ".'".

1 II I"' .\..........U1'II.r I .\ ., I I'EN4,11'lll..1::\ .hr) l7, S.I\) Gas aui d Stoai FitliB F E DEY ; ;,:,",' ''''\.1511.1.' : ; ,1111'.NM'K'lll,' ,Idr.wud::: :: :, 1I; liaml; I :of: ;Ihn, I.r:: | u ,... *ml iliPi. '1.115'> ( l I"' \ ."'

_. 51:1. I ..I4I.h-NIlylhlwr. -- ---- riniuliiiiE, j ?, -h'f'\ f "" I iII..r.'..........'. I III I I 'I llu' itil.li.lnuiiil, .r lI"n'o"- <.mil i ai"l I null ,Im ".1..1.I "i |. |1.1,1. "5 ,
.. .. .1.1 1..1' r ; : .
.
| -
.I |JH.Ilill.ll. lluil
1-- ttiMimt arlilt" ,, I
.. I IIhr II..
"CoI. ." ; I': : or In sIsI nl' lirtv mil. l n
Maritime ,
Surveys. ,
I on.it. klh.wl.1g.l 5r HIPiilmalioiial
'I, ,, ?, 11",1.., .) ,01 10' nl' I'. l., ,, I 1:11: .hi. .IIIMit 1 .. CT E "WE L IR: (15.,>1. .111".1.) .. .. IIN.IIN".d I .II.4i" 1 i k. ,l lan I'1' '5s
.t ".1,1.. II, ",' 11.11.1',1.\, "I.LK I. II .\- tIMI litI I M i 33 ,, :. ,: :,: ;" ,,:::: ::: : ,... : an. ...
\
frl 'I and rvtin-li
."' 11.1',1 I Til K mi,I, r., "..1. Hi .1,1'nl i.n..5. .'. || | I\ I I I .I.I ,I, ,, Ulllioni.l Hiplilniilnx' inn, """'"1011. "" "l Hil
K..rll..I., i till A l,IIHN, UII'Mltlt- x>> .i..1.Fr I I1. 'I I lull, llu I inIHIP.., ,., ,
.l. I.n.. IS ,1111K. .. I imlili in- l.ult know ttlml II In sI. i.| u.I i I n "i.1.1\
I. I\II Ix\.111.1, u I,, .1 .M t,. .nlmnOTE. 1. I : -, HOI ,\ NI| l nl 1.1'| 51(1,1 I : ___ : ,, ; ::, ,, :::', I tin' hit 'w'rvrd.r/ .
I.I.....k 1..1"" 1$11.: .I1.IT.N 1".1010"1.. ll,,11, ,. \ ".,"(' ll 1..a.. j jII '' ", ., ", ,, '1.11..1 I pi..lr) u ari I 111'11x1.1111II.I I ,. l IB'w II..I.", i .II.I.I, ,, ,.,!
,,
1.11'151\.FI 11\ 1 n 'mil' Mill '" ""I miiilliirwralor, mil
ill tl U.! :
.
'holrII" 11111p
I
11111/1'" .It\ n.xl.' I .,
111..111) 1 "
: I t .1515)1.I,1\, '. III""IoiI. I LiT... ;',.5.. :: : ; ;. :,; : I I: ,,01. ,10,. ,....1. HI, "I".r'| .",.1) Hint all | hpail.iinilir.| .. sluing in' I I". l

n. I ", \I. M.\ \ 11".1.1.1.1 .'1. ""' ."o,. iviriiiMi: Ii ( i..Irrl\ilIl.l: : : ) !: Watches. Clocks JewelryS': \ :' .Imiili. ,.w hi, I.I foi. .|..<'illume. |,tn. ..I ill, ,, Ihi lipraii| | | | II'I' : : :> :i <" .
1.1" II. -r..K1., \' .II.+. I ,,, :,: |I...... hrlaMil liithph. full I'llnr, I "-11.11.1.. I ....1. "I'| ami I "' > i I II I.I.Ii '

..... '.. .. ,,, , I In. ,,,.storms,,,,, .1 II... ." I I II I-
11usn .I..INr :\ Y 14 :: 1'.1..1'" ,. '. I '" I" i. 01" 11,1 ,, II. \I'" ." ', ; V. Ilipalniiuailiin. '/ olall law list .
.. I ( McREYNOLDS I" ,., I ,. 10.. I inlKliilir, In hi- -|p1si.n 'H.: '" ,
,. -. 1 I '.I\I rI .mil ., inull( ) I'1.| 'H ia.llal| ami
31111"i it"t .A. ... s. .. ,,
61U.IS.\ I 111'1-. \\ .' r. 1'-1'., tI.\ ;, l lalxr' .".1110" n11..1.11.r, niii.| | I...,huh.lltir. 1"1' I'n-il.nl{ .\11.111.. .n .n. ,, i iof ., ,,I
I I. II.U'1. H.\ ,I I'1 ,. "..' II.',.". ., .1111" ami ill*'rlinliiHilun., i.,.,!- makpHint, "I| I I" n "i". .,I

II,.ul..l. I.HIM. Vi. I'l. MMI .1. Architect and Drau htsrnan. C"II" It "U.II'1": : ..Iltll: ... j."I.: : ::: :; .'". I in tin a.liiiinlNiialliniiil' lu.ll.i Ihp.iinliiiitnt, '.
. i ::: : :: : : : : I ...1 I h"In, .ti.l. li., Hii 's.IIIrgN I.
III. I k 11.,1\." i \.. d l '" 11.1. LOW1 Boar &J Co. '' 11 I 'II.I >d.pli.n.fw.| ,, u.uir.II, | ''' I It'III. w n
11')1. 1N.kU'-.\ N ,I .It 1111.1.II| | I Ii\1.111.1,1\, \ \I. -1'1' I :; : 1. ,, :: ; vliliiiH 1.1. i Ihn. 'In'nil h and rill l) illlho ". '" g1.ar." 'h.1' .''.5l.,' "15x. .s

)I'I. I I. IS "H"". II .11.. MlIIUN" I """H I 1'1 I 114,1 \." ". I1..5.5 I ... unjiMi'p.l .In. injiiliiK ami niannlaliiiliii w.uldn.rnrlIh5.w, i llhl. I..x.' .." .

1.1..15.,,, 'Ivi,"litlii" ..( 'I.....rlJ't.'ii'i ,-" ttlt> II I. M"', ,\1:11\1.: : -I -lllIlIcI""u _: ( ''In..I.- 1Pel" 'u., '., 1 1" n;.'nu11.1.s ,1 ,"" ( ,| hnllliHK' lii.l.i-lrl' ami H....1..1 l leudn.l I .I' "I1.,,",.,

) ,. ""'"..."" I 11..101011". I ,, ? ," 1 |Is., h"I.III. allnii ,l.illiiix' piiiatiilHit | ..) .) ...Ill I. In "ns.h, ""." .
," .i",' -ir. I" r) >n "!..1'1".1! And al- '. 1-,.INI,: ",. end IT' ,ilia r.r. Ulr.. Commission Mcrch uts ...11..1" alydHal..1'pr, Ix III n. 1'....d.'I. ." ," +, ". .".. .. .n.In' fin Infill li>. ni-ri,Y..I Ihroiinh Ilr..y.. ,,"1.1, Hirri' an" I" II I ,
1 ( .
: : : I I I..I .1. ., !
S',",, 'III, '' b11rl..1 I Ulnxunulr Ilswu.u... 1 I ) lorfirallnn "
nil .
) VNo'l'o.. II "..." I. i I.Id I Nk nriip.i-.art, li'K" r'l- .
:. I'r.X ,
.l.i.M. ,lb. llu "iiiMihillli.i.lv '., ,,.". ..., ,,,.. I '
,. .. .... .. .- DltN\! : l >:M' Al'I. WIIM.1 -., -\U.rx. KIt I. Jrxr.l .I..h. .10..p...... .I. \I': .: ,. ,.,,. ., 111.1 II br'".'IIIII"UI".I.' h"'I.'U'' | 11"0" IwI ..)hii.drr.l11..1. ,1111' I.' .. .. ',", '
; P I .... 11.rogans lavl.. .r Lw ...sr. I 1 ", H-. .". "f ir,1L'. ""I"{ "., ""I""., uiilpr- .
'
;\ ,,:.I., .., ,. sPynYN:: !I.;.. :;'t' .1 I II AH I 111 S nu; *. MATh-i; I awl -m.10 1 .1I..r ......111'1.' ./". .. Ills' ) i..igisin.lll IH. 11."h'". ""',15,15 .I, .I" "?,
,,
,
1 r ,rM.l, I" I I I
G130CEB1FS I! : I-I, all HIP railnh.nlH.I s' I
STAPLE &FANCY : '' '' lit HIP w..rkh,11xsn.w', ,, ,. |I..
'' t t..i': .. ..r II....". Ihlh ml N ,, ,: 51,11I. ,, .I'
;,:"l:,, ii, -: VI I. :l ""I ni,, i: h tin: I'M, .It I H\ 11w. "III" 5.1 1 ixlpmr' | Hi..ir ,,,".111111"| ami lii-oli', i iHi font i lulu "
.
I \ ,, ,
.. 01
''. laiili' I In \ '" "
.I.l '" I "'.... I ral1l.Nnl lihh, ,, iitrnlN I ''. "''III'IITlll/t/ :,, 'S' 'I 'I II r.,. I li riiilil" ... ,, iil,,,,, I II
IrIN .\".... .." '. ., .. u.l''us.I l 15.11.. II Is 511 II "
.01 : Mil 'I 1 srsile'n.'nl.r' lu
':"II.I n. I" 10' II '" I in
\ .. M "I.,I ,. 'MHUIIM I ) I J.:\ I ( ) I ) ,,,, ,, Ih' 11.111x..lr.x151III.I I II. I I'.. i
\ ) /\h : ClrnMw43CUNIT1t a Ilh' l. r' .5.IIH, | '| 5i' ".ralloii. l,, pa) Ilini, "'1" I :: ;:: : ; ,1
; :
,1 : ; : : :'I'II'n. : ,, .,
: : .111' 1.
; : 'I mnl II I.
.' ,.: k'I'. .,: I : .I .11.11 ; 1".1\ I 11'1.| l .""'. .. .,,.L" It, lawlul moil"')'. CmHI. .> lviiiia' l'11111.' I. .s
r'1 ., ,, ant 'Imtliii.I Ilp..1..p. 'h., I I"' .I,
,.' il..i I ..r HIV HPik and,
.lrr .N IMxn 1. ( 11 r ( J L II",,, '"'' '. ,, "' I .. I .ntnliiiH( .hramh. 1111" In vim. ,, m 01"I ." 1\\ ,"
".. .1.. 10' 'X. .LTIIAKI'iVCO.Contractors ( "it 'inv I,, haiili.aml lolM.i.r. a 'IIr.I,
,
,
cf"1 I..I l I I I I Iun ,
1d ; % ....'h.. aillllllH.114'. In I
,. ,. .,. .,.. ,''i II ... "I'll U.\ '1'1' 171' u, r hTlPnrp i I In'n ",|l.n1 Hi,' ,inHlnil ..I II..lr 'luloli . nf .. ,.1. I"h."1 I". l I..I, I!
h1'.nwul li "
.1 in
.n, ... .".,..1.1... I'" .,"hl., ...;."'." I It, ,...........". and Builders, :..:I:: 1'1.(15/.1.: \ r' ,f1 5.1 n. 'II ffiile{ ) II IT I n (I II : i. IN//lr'.I5.ul"I IIP' alH.IIHiin. n/I Hn'Ir 'of lull'HIP wajtp..nilra. ..I l ll all ,,vi'r t 'HIP l.>ml. .mlil .i. ,., ," I .,

.1 I //I nr .11.1,11", i ,""f, .s.I,!
,... f f II } Hut, Ini.liii- "
.. .". I. .,.,... .. u. I1Nd1. .1.1 FI: I .' '. .. U .I ,h'ua\Nluunlr l ( I.Iriwl, ,'' .IIIII.11511 li'rninrlp.{' { If Ihi. p.| i '' ,'' ', ."" ,
.
.l
tiiamn-. ,. "k"I'" .. ,,. g IIrr111 I'' 'I| ::: Wdi.lllh.lland.nwrunll., ,,,, .'" .. I '

1.,y..,:?. : : ,'. .:.:;:.111,i ,.11..1..5.4511"1'II '.. I.." I Biiillii.:::I ;::: I \ 'Ih.elwr.xsh, aiMlralhiii' |'MWII' ir law',, v.1p1.e.friivlilnuloi | lit* >.,.i4 l.iiiKir nl H.. .I i ,, .. ., "n." I ,, ,

; ... .:. .. '.I Material.DRESSED tI | r II. .". I.,"" "h i itaili '.
t', j1.'VviKKITT, "Iruli. .lildcr's WHOLESALE in.I I s..|1".1.| ami ",.,,,.. lists .1. 1 : : .I-'I"j' : I I.HM.Ii..I-: : :; ,1. II.: '. 5.II; :
......
J$ ) .5.5..I aim is Ioitr.
Ce. AAMYrMILLS. .
,01.
LL ,
1"I. : I list .hire all II,.' It., ,1 mil, > ?i i1'nlMiiliilh.ir ;
\l I. 1 IliPinihilillliin li I ) law.ir I
II... k l*.i-r. l .l".. LUMBEROULDINGS ..J', I GROCERSSl'KCTACLKS. .'mi, 1,1., ,) ,,,..hl of hilli-pn. iiii.l,," sr I I', hiiml I II I.'" 1I .sII\, "' '
,.. ::
I It
'' 11..11 Ylrl' Ia-lilPi.flhiiiK-l i '
M..I. 1"..1 .1..11.1. .. ii.ol a..*< In win k.hoi"., iiiliii.' amil .H.
"
.,10 ,.,,.,,'10. ) ) ) : HI.MorHirnll"iii. uill i II", ,n 15 ;
,, ,::01. ',1.101111'I '" |
11. '' l.' I.Ill, 4Ml I
I.IIIU.h: lilt 1111. I'r.IA,1K. fNs! COLA ; ,I.. ; I nrloflr.l.. 1'10.) M I.' 111"" I.. ;
I I .1"I'.IiI.lllh..lolrh'If"1|' nl.iI l lI
.. 1(11)1ItrvX I
w. I.AtlM' prier.ln.ku,, | |' r, III r.l..I, I f nnlii. "
I I ,H.1 I lulHir. ( 1
.hsv ">-l Lkd1N...Nk71 I'llglwrrlM : \ .\1'01). I I.IijUOIIIIEALEHS.I. [ I I 1'.110.1.11'.10'\I I \ IIMIIIIIP. l.t :::;. ami, Hllh' :Hull:: n.h..I' : ,'.; ;' i
,
hl n.. \ .. V l.\\ A N MO-N .IM I I..ll..lmlwpiliinaml. III.w.Nlld.r/llpl.; ) '' w.l,II l I 11 II 11.I IlMlaiHP

F. N.I ,.I.,1.: 11 .11:, .,,.,,1 ::.'t F.1Its. ::I Iii'::':.' ,,,':,M I i 1'11'"ii lilt. I nut-NI srrI1". :. TG-T.Im9.: \I.I .. SI'I "1'11.1'1 11/\I I 11'1"111' It 111111 I I "\,,,,,, ,, : al (lie 15nd..I. :.r ii.li.mal i fi I| '1 wpr liu>In:'I Ih'iivli all s ,> Ir.:. ::i.:"".1..1.1. .-I. .5.'', f

awlen.d ........ I'c'c'ci Sf Irs ,1I1I11.'lulIl' fur m ..f fm ,K..Y../. MIIII nl wll, M II i iM I"" !I
;
.."h. .tI"'I.r'rrMxu w IVnlMo. ri.inliii Mills SPFNCERS 'rJlALMOSCOJ'JC TEST LENHEH. II \ 11'I Ilse I .'...',11.1"1,1 ..r. Nail ,
.,It.. I ..10.. 1\0.\ .. fl. 'mil I. unr UuKlatiM-./ "", c".1 I l5.5, -. J
.. Awx, M, lulu, ", ,. ..10 '", "' UlniiiN ,. PITCIf PARE LUM3: R aid' LATHS.I ,, I.. "" ,, ,I "I" I I.. nn.l. t.:." .1.. .... Ind, 1OI1y .hll. { 1. 'IN'. 1.1, ,,0... ..1 liM-iiiHar)' .vulPln. I In nlilih. a i Uu1511n..wll: Tn.il' I, s.I> I I IIhP I... .

5.1 ./ ,111.1.I H.11 IIVMHIL:. I.". ,':.. ".'. 'F.\N 1s sill.,. .... ". ': h tI"UII": 1. II'11; I I.' II'I, : I IL. I I.. e..l.. ".. I.. I. .. .1.". 1.,1". .", .11' vvvii's\ \ ( I :.plnlill.1.II1,111.11(',: ::: : .hall 11.I'N.);'l..:';::'ilirc., 111 In, 'HIM: : ;!:") ...rI.",|. Ij Ihi' rsli. .. ,,.1 15, ? ", :

..JIM M< H.ll?.. .11..1.ha,1.N 'I'1'1'. \ "I.. I I. ,I,, ,I "II '.I1.r., .'.. Ilen.l. .Ix II'rln.gllh" .111111, ,,' 1.1" l 1,10'l w ii'ini I"In' 1"10.1 l hank. : MNIIN.uidlud.Ibs ii 1..I.I.c. .
., .
.I..I I.N1111 I.
'r".I.uf Sd. .h"ex..tl ,,, .',I III ,.01, Knowlcs Brother: I 'illL '.'. .1.I.d.I. i." II I'.1. ,,,,IIN11,,, .' ? .I 1,'151111{ I'1i11.1p1r.' "11,11', As, 1.. Hnl." all 'Hi,' !Io.li..II..II..holll.r"lI{ | ;: ll",, {|,l.ii{ ./, f ll MKiiliti".. IH,,',n ..nmaiiv "' .I 'I" 1..5,
I.p.J..I. I.Ipx, all hlI
)\ \ ul >
I11'I,, Ia..', 11.11.1 ,1,115111 "IU' 11\1 I''I: .. M1aM "II'I I 1 h : ,' :" ': ': : ".... ,!.. .I'I': h..NNlxt,. ..I//all. .I", ", il1.l. Il I \ IAI'i'1NG? PAPP.I n? I :i puhhs:: i::,: ale'I, ,:I'lUaliv: | u ami, t.I. tin: : ami in. ,Hit" iimi.ii' I:,, JI".,

.MII-/Ll .. . .. ... .. .. 'I. ro"I..I. hat .l..I .". .".
\\ "kl,, "'" urs In .uunni 111 ..1 ,,"' 110 ..J .tiiriiMinil. shill mil 11uraNl.r nl i ii
H. 4.llSM't'1' : l UKALKSTATKInsiininco 1 I .. ... mi 'Mini' Hi i .s., I. .,..I JI ,
f d.'1. i viil/pani;: ) |iilval,| |>ank>, .., .rialp' )
( : con. '\ '\ ,'h.d' I. Clocks Sold) on Installments. 111 I M. I 00'' I I'" I Ill I I I'1 I VP / t !, .. II-IIM-.I) I N not In l I" ." :, I "II, .,
I'| ''' h.1Iig.'NruiNalbsu.1
Ik.. '"** "I Iw .. | Ill-man ..'
H, r t WM W M' ,, uw/5.r" \ Dial 1 I.. ... Is| ,. < lu4i tHi "
.
; 101p InUire.l.lH.iiliK "
\\ .d. I" .,
.,,.
,
--- CMS AC OLA FLA. .. ...k. ,Is, ft """" "
'Ix, d'I" lilt, .f ilil of w.lw l -li.il -. l l IN
'"hr |1'1' ". t I 1111.111 :N. "Ir .. Agents Dr. A. Riser 1 I ,i.-mil lit 11... I Ixxrruni.'Hl. .l.nI I1'.h I .at. in "in "Ihi .,l- I,' "
., . 1"1..1.111.1"0\, i ,III. I I". '''.. .
I I.Ml M I "U. -- H to I .I d I.| l. .. .10. ....r".... ) .hallIH ,
| r. 1I'Iic. I 'I il ., .. sdl 1..II.II'.It.l .. uuurii wh.I h ..5..I.1iirila'i. "I. "I,
III-HI m. t -u r, "
..J : Dln'iwI : DKNTIST. MERCHANTS HOTEL. .. I'' ""'|1'""I '01, I ..
rlM.ilu H.J.MIurPi.1 IIh"I, i I In m. Inn, NNNM ) .
.
I > I Nil IIIIUIM 1111'1.1F ,
.rit. 01' ,"I I
.<" 1.11' '". Nl KIICI s1': \ 'I I 1 lot. llio im .rl.iM..i nlf.i. hvw: I' II e..1' "
|
", *. ". K. I'ls: 11/11.1. .. IIIHIIIHut '.In ii.I I. I I., 1.1"| I d.I ..1, Hun l.uiu iirii '.1",. .umU'r. ........I Iw ir<'* I ....L... \111111. h ailo IIIH. 11, ,'." I ., .1., ,01.I
I '. "i '.1"1.11'' AINI'II ... ,, ,
I'I'| I .UMrNIw TII'MYll'II.INT' II, I'' '11".1 -.snx5h" 1. 1.. .I.. i i.kk I- I II '
I..I., ...,,' i '1".1..11I.! tlt. \MI" i::5-11.1.s tCor Cor Palafox and Government Sts. ,, ; 'lnl.il..I 11. ,... 'I, I., I 1
., I "a.X., '. .,., .. /BANK. I./5u./ .n I'l I.. Its. i .I| I .1| I' \ \II. thai" III .>Mnr< Uutt ..lilt'' ol IV "
+>
.1 +
1"" I : and Inlcnihneia. Sh ", ,l I..ii In I 1.1 I .,ll.. .. I.,1111" mil I ,il,,, ,5. ..I ..IU. .. Ikr! <...rrraliH-m ..killrc11Nria i iI owl >r i 1.>i .i"'''. .ill," .I. "I'. / ,II".
Painful |
P1 r A .. ..1\1 I\15,,, .1." .'Ia.I I II..N II II .+ ,ln.l. a in .niliy,{ MI> .. Ulii.il.. it. ..........,.........r. or ipn.l'i i iIk. ."s I..I

.1(115. (11.1,1'. r.AwI I r., ,x :I 4.11, I \I i ",. ", i .. Tails l ::"oll;=flicd with the Best the l Market Afzbr:. "", lllt I..|" INI... 1.I tin ",1' .Io"| 1,1..1i I l I""'". awl It-' ,illiks lalrnkaHgr-" AHil...|...ll of lit** | ..Ir .IIKKIli'iHk

I. ,., ." I. lu ,It. i,II, 1,1,. I is ...1,1 I.. ., ,I.. l.., -..h,"> of ihii .pw.k| IH wall Thin. .rr ..nlv .ltt. ,,01.... .I..I.ww I ., ',
|
.I",., II' ,* .. .| ,., |I.. .1! I'' rndb w15.nugh 1.15..1. I ,
I I. i i\11 I i I'. "It. \ I II'I I I 1111 I I 1.111'1 I.; I IN I II: "li I.I I I. i i 'I'| :j aiupiliil.- I..."... ,
.Ml ,I.I..4I.I., .: \ .I' "I. II.I ,. ,. HThc r Mika.d ., ,,1.I n,.. .5.l I II.. .. I...ltlr.,1. t.I.l I". I ,\ M11 t'hat. Ihc. I ,ur.-riii>M'iil ..hall'iM .UI"rfP..' 'I'bit .... I. .oil. '! .

|I" .5515.I I' I I, r..n.l" ,, u5." 110, .., ".,,,I,, ,. r Fine Gold Fillings! a Speciaiiy.Dr.T.J.Welch: 11,",r..N.I, w .., I.,... II... U.u'. ,I .l, u-.".Uin. I.) iMin .. >, umlttr i II I'o.t llr.I..rrhh." 1 ..1,. I .
,, ,"" """ ''' I \Ii.. "halli.. .1' I. .. /IIN/! : : u.wllh..Pm.l4,5ldao, I.l., I ,,., ,
!
,1 ol i Ac'c'I'o..ihll'! |to ( he I 1'iisjiirss. "u..tiuII..f. t I In- Cit '. 4 HIM IN) 'If"- ?"it / I of KMlHpul ,h Ir. i.f all', 1.1.
., ., to.,, I. ,,', .. I "I. I ) ", .1..11 1 ..., 1..1.. ......... awl rallnwil., II I,.. lift. I. /... ruts .itblxhwat. .. I' ..1".
,. II" ,, ''' ''' 10 .. 1..1. ... \ ,.. .
I> "I "U t.h,151 I IIi" .< ... .M. il all. Iwn.afli,r iw .h.'r u, llu "oc.i- "
I
,
.1"" I' .1 '..I* a 1.411.', an.l llu.klrHiArill.il Iw l..nr.l to .., r..H...Hbin. .1.l *>'IHK! 11) ,1,1llHMily I ', .f "
I I :' j.:' Rooms and :'Ire l ., / IrrIrxby!: HM< I ,I.M.HI I any p.r.liws In llM-lt 155.55.I., ,.I' ,
: ,: I II" ITcwly ITcatly Furnihod. | i..t any MM.an.. irtlutf lul.'Ill' given
1 Is. i./h.r,'. I ..'..... ..._...,..r. sit rrrt11kl. ,I..ul.li.. M.MI.I The r.ili., ..I "' .

J. Dennis VI oIre CARTES ENGLISH I I., X I I.n.." Awl wlilli wakltiK' Ibr" fonK.lM.lrman.1. n.llwuml.drw.ull., -in .1 I ,,

DOYLEY I ." ". 1.1 ,". 1C l.'Htll /,.... ITM .,, ..1&/'Nip:. I I.. .. IIIHIII;: : Hi. Hla'i awl; N.lUii- .11"". .1..11. .b) II I.. 1Id. X'.v.i i" ."..." .. I
MIKADO COMPANY. .1. 11\.I'IC. I'S '' 1'1'1.,1'. 1.1 .. Ion I. a"ak. .IIIIU. i.s ii I In.iUmal "I ,5,5,5', '
1 iml.av.irin .
.
lo.irrriiHi. ul will
,
flint, .. ., \ ", ii'. .''i. N, .. ,.lkil'"l I DENTAL SURGERY ii .s i 1:1;, .ir. ,MI, ..1..10..1./ ,1'.1", .. Iwiikll H ,.,,,101 I .r .II, ,
.ltl )i.l- lal .
U. .1,I' ll" .. .... -'- our IIH .rl
k ." r ,. ..1", A, u.. < "I I I "l M IIHII .rhr.. ,.,+.Mldnrllrr.flhr. .r..II' "..... .01.1'.Iw ..
:>. '.10. "t' ,,, 15x1 I' nl' .1' .", IL N Ihr I i '> i '"",. /U 'aM.wI l Wild' AI'Inr..IWi.An,1eralv1rllYlhw / | .. .
I.'w Yrn/5.l.. ,' .1"iai'< ''.l IA..yl.i., .5' i* .I < 1. ;: ....1.1.". ) n .. .I.
.. ,, \ I .. ; :: : .wl i.irnl
; Ii will
111., 1 .. .. ... 41 .d1, I il | I Ill .I niti a. l b.rp.rw1.hr |
'. ,, ,,, "'k. """' Ii III. IN' Ii" IIII'5.5 ui.i .5..k'duwhi..1511. ..1 k
( I. l IN 1,11
iliti.t'rIti'1'Ir.IL'ILl1\S .. >
111'1,11nti,1 1' Tki.. w.1' I"
: (
U01tU.\NH
'I : I 1.1.
1 .. i. IVMI, by Ik* iKlnnliu ilm.
wax.
llu I .. )
i u ?"ilw ll wi'.IO ,1 I I 1i.I II t I.I Ns.lki wIllHHIlI. .. .,
( I.
Il'Ai vwss171I)1w.i. I. .. wp.,.,1.11)Ir) .,", '. !Wr..... ".,.-\ I :ID oii.tlr.4t1'yI. : ; ; I.,o, Iii III ",i ,11..1..1| | i III ir, It, I ..f HM-rallvp. lulu.lrtal *) ...Hi. t..... 5. II.., ll"'l. i I.< x. ", 1I I
,,''
"" ,. .. 10. I', ... ; .. r''... ..II'. .,I.J 14,r.. byUne. rt M..MI." wn..Na ..". .r is nil M". i ni.nnmi, 1piT t \ 5.1.1 i III' I I.til IN I'l, 1. N-AI 111.\ I ,15 ih|: ; 1111..11| 'I 1 lilt. hi'", '" N II., ,,l.l ..., 4'... ,,,...). \ \ T., .r, urp for .belli. ...IM -iMal' .' II' In II..scli.HM- III-lull..,... an.nl w.. nm nliInj .1. ,I "I I. I I I

r.l'hl..uxl.' 1.' 5.N. IyIrNY '1N1' 11.1111.1., i. ", tI.I ..1..I M, I .", I ,t ,, H'.K-I' ) ,,t.l I,, ...) for r. uil o.kXI ,

".: '.1,' "jV"l'i.'w Ir.. ';'fxNlNw; p l'" / .Ml.> i>.tHH'il .\>. IIKANCII; ; ( MUSIC I ( IIDI'SEJ ( : N..I. I I, .. II'I., ..' ". Wli' I. IlrlrI. \ ... iu .'-,, Ibr ...*,. uf I.... .ikari.rawl..,., rllf..... -"iiwb'i W4in. l.>"i 'n I I I.ml .1' ,
.
Jr. 'f li nfu .1 Iu work DM- -
GEO. r MARQUIS, ,, T, ,:.; elwlw! '; I. r 1111| '!"1t..1 n.IU : I .\l I. Hlllih 4.1. Alt \ \II. I.. ". ,. l I..I..U I ) 1..11., .) i K 5i1r1111NWvv...r. wonibaM .H.I| ,Iw .,......' .llllH| Ihl.II. I, 1 .
41in
5. la M | .....>....|'..... I ktli.*. .. 'k I I,1" ) I IN \\.1.. I I.,, I I'" "I?'' "I'" I > I I M I Kill.. l Iw.l 11.1114. XMf !'luwr.r..l.l ....1.1.\ '.,. 'In4'j'ir ,I. IIH. a .) .lriu ..I II.51.15..1. .". ,
... "h''..... Tks1. .....I>f,.' I, ..''e," /Il.au r IK. l I. I 1. I I. I A. I lil 1 wv Ul 1...* awl.Wl | | ,, ll.l.'l, awl ...".,..1. '1 II 1. ., ',
p ',. H. SNOW .., iu ..k Ilro1* all)/ dillMPHrr.hi. .
11511151.: ,, ,: .. V M..ll. I'llil lJUH Mtlll/ I I. ( III.M U iiw 5.1..11 I .
,. .,.,.. I 11..r.. r ,, ilnriiaiit I '
.t 101 h arlMkrl IMHM awlifc.lr
.
wu
ilDRUGGIST A._ .1 .Iw. .,r.. I I,,.u tl r. awl H..14.I. ... M..Aur.. ..ar >.... II. .. Ik.t: : ..k';':.l 1,11 Is,7;i tl.r n,:.:': I r I k. ":111.1rl ; I" Il'". I.I hi ert UrUK YrUI.$.....r.U..iili.. ..iu.y...|.1..> .... In ......., Ikal Ik* ,I I II". fea burn. In oH'r.ii:." 'i iiln.nl I ,
.
; .
'fjkSJm I'AI.AKAMl IMI.SHI.MIX ,
/ .Kl.tVlft; awl I I. I
.It 1
M K 'i ll' l-f.* IwI I ,NNI..I wualky 'bdwrmi Ibmi I INiav )"IIN, 11I "
,
t..' ?... :f.::: :'Lhrk./k: ;! I 1' x' t :' I 1 I1.. i l Iw .lrnihf: wsl 1 awl:: Ikal "Ink-- *liliwl) .......... Wnni I I.. I "
; Tr.N. ..tI.1III1 i"Y a5.." ; .'1 N tl/u/.1." I IOIIIIM.l.l. 1.. AMMM'A ....., .:. ",ilrrly.IyINrwl I li In !';'s iill. I'' I, ,,
AM-CH2MIST! U- I
.owl..a. l./wkwl l .
"
h..155.1' I'. .. .'IN'hks.b.. .. ".. I'.r.r-:: .., "....." .. _.. .,:: i I .1.NI ,. '11.,.. h. ., Ilrr, I" 110. ...rI,1 f., wit MMW iarJllltl'ILINflM. I II''"" ". .Ill,.... nll..I, I II I I
... .... c. % .1 i\VMIM.
.
.,
.. ,
,
.
r: .It -.ul..lr..la..n1.' I
J I
I I: '
I" '
III' n'' I .,. .. ,. .. : :. .:. .. ,,; 5..w IN Al,I. kMIIJIIi
MA .
I I1. I ILl 1 I" I ." ,. Ii' h" ...." 1.lIor. I .,,.p., II" .". ".,,,. ", I Ito.

.,. ,. "s l I : : :: : ; ; : \1.11\1\1 I I I 11\I: II"I' II .. ... ,, ".n. <. ..s' uiiof" |1",11. r .. N,.1.' ., ''JI., .",1 "". ,,,, ,

I. I I r. i ,: ; .. .. .., I., ".' ,,'" ,
tri : '1\ : I <: : : r'or Sn-Io. I I" '.. 1 I I. 11011 I I.. ,d.I .,15., .... .",1. I..Ik..1. I "
All ...." 1 'sI' ..' M w. sw. kip| r" : \ I'' ,,, \I. ." "
.
: :, w '" I" LII' I" .. '
: ,
I .. ..!) ... II j I I 'lyI ". I. ""I I Ii
IINrnI. "j, ,. 11 I. I .. .., A, ,,,.. .. ,II 1t..1 II'" '" Io." j "
ell I
Prrr rip/1.5..l'ilt/d, III I. L. CRAGIN & CO., 1 ,I" ,, Ii, .. ,.I., ." ,5Iu1 W'IN' as, .I. Ile1Y I" ?'Il.r.,

dIii M."Ul. IH.MUM) $.,..'. .1.\F'\.iikl I -I.,I./L: I .II .. t. .......... ..!.14.IPNla' I I' \ I '''.' .I, w .y .'." ." 'OJ .. .I.. ., "

.. ,.1.


..w
.
t

..i.!. ....'10&.0 _..-'-- 'r "'


w .

I .

J


t

-


5" I. I i't l': I ,. I ." Sah'hi-l i .sI! i ""r10' re.torallon 'a Furniture I .HlllNM'N, .""1"' "Or.I< MSCOLUMN 1\1 TATE CARY.
oU1mrrcii1\\ 111"1 I (\ I i, ... ,, .ihl, arl, Aa i ; -
Cfl1D14 (!: 1. : I1I"1MI : ,1".1 1' 1"" ", vi 'S malipi" Hlain.t1 --- .
iii'"t' ''I''' ",", .t ,II I. \,1, ,s,5l..lvIl.. nail 'nil ,.1,4 I, .s.,1,l ali.olnln n,,- ,,1 ,,mii- IK
I ; I I''h,- lt.n...,..,. Lnnlnii 'lln 1 ,, .. fai,. i. II's's, i Is I tmr-rl-, in ...II .ml 1 ,, work "rl'I'IIhl.| nn-- ill|\tI .'''II. |

\ I Ut' \ 'I .Ill I II .. I .\ I I.. ,1 .",i\ ,nil, .in, "I the Hinlll, ,..n 5., I lit, I. nun-arm' .,1 I. i 1.1., ,I.It a o''I'| (...name ..Inmll, ""1.18 lie "ell.n, ,, -? ,< |I" ,I''' I ..1'1.0.| o I4'1'I'A-I I Hrri: .:4'C \ I
MIII-IOII of Mm | | ) Ct,5t, linln-, ..l li ,an.l, Im, 'I'd.,nilt, in.. n t.nlkcir Im.l nM '""'""... al nnre, .1 Mm .
; !hll'I.I"1 .,. I .nl r,.s,", i .,1 Il s.I.. ,'. ,.( V.tnllMr.. atI A.. -
riI..1.Th. or -
1"1'1
Mm Miat."
all-1 I.nl I .1 .
C nlal Ixnu.M'hi. I lo nn > I. '.orrr II".1. > 1..1"1 1,11' .111.1" Ill. '
1' "F.II.! nll'III'1I1U.t: :" t'i'n.a, ,>:!ii on, Mn: Imkof:; Nuvemlv: : ;.. T .' ...1,..'.+.1 ,,,,' AI..I.. ] II.." (1.11. II I. aatt.ra't .) I I. .. list, ml, ,," i .""ikii,"". I I,511155a5 r_

1.hiI" I*,.mllnlim. k,""i hari. i .1",1,I Illrinanito ,\nl".II., I .. .1".11.01.,1..1|, | Illrinin/hlnl.,..i "In.,aim.*. I 11..yl.' all,,. ( ',rtholn. ( ilirpii, I tIit'i2, ,."11 11 U.liXU) 'INK WOOD.Irnl. ( )( .
,, \ 5lt5 i.., niinoni, '' ," Is*.
I | '
'I' 5 '
.1'.1I | \ 1
; .".1 itw. "I" h' *' 1.11"1.1.., ,, our Hoiillnrn' wi : fiuli., -.." ate-I I M.I.H.I. .,11.1 I Ifnllt i' T. ID. s. S'srl, .55., 5S., ,,.5.55.55t5, S,. ., ,,, 515. \l5.5,5" 5
IWiinrnil. cm- van' I aurl :: :::: :: I Iliaili.nlulv . ..., III I ,
nminHioli. laiii.l: ."Ii mrhtna, forclitii nrtinlrlr.,I n |ii i M mnl 0' IVn-ai li i I 1IIK nl.IMiHllllnl" I I TJE

I ,",> Hkc |1.,1.....- "nwr'lnr) ...ri>fl". "InHi. I lollmr. .! I aslia| I l-l.,i.l-, inliitrlianif. t I'II.I very evi.h-nl. lhal I Mm nl.l' 5'.... lr 111'r Till: rI..rial' 'II 1,, "l"55S1.s'l'" ''. \ n,.'n i t '1"" I

,.' rflnm.ni ajalifl Jam". "r tHKUnit. : 1 an.l linlral, ansi Noiiin, ..\ ".. .'."i, lill.mt.r I lN'tltsrrita., I.lb. In ,nrrll r. \ I'u I I r' VI 'IIIHV 'II I.Hill: ,\ .
1..1.h."I.II.I of .|w< lal h... i- l'i.P1tl1tl: ,%. ,1,1 1.llly CAUCASIAN. .
.' II" '" |
"
.
I <-,,! ,1 i.mi' < ) I Mnk ami, the, | MsM) I
I fll.irvin w.ll.ni .r our 11",11"I Ionilrrlli I 1,1. "I""I.'I"I".h.( | I ," Ih''ht'l1) Illr. in- i I ,
I Ilirlms .h_. wa. ill. .1..1.| 1. .." ',I"1 |1'1.,1'1| .I.1Ii .t UtaiiHMM M in-. .tm'19.el.I. limn, likr ( 101'.1,1', ..". ...",11I. ONLY5cts.. HI't' ... l.e

Tim llrool..vlll. ?,. It..".i-l". '.> : : ,.' Hi':' ''li'moi"n'ol'iiil"::: ;'!. ; :: :; fa Iis's i:; g.tia. : llu, follow. Inu' .r> I"ti 111 ami, who ,unllp I I'. (r.tte Mm |nfnl. I.... Get .. ". -
"Tliir.. I l.r.-ni W.'I k MI llu" ,, I sfa sn.IIssi Mn : '
"" I I.",. < of 't.i'tp Iwi .liliilnin sIr.. Ug.tlt. n fornilnn, ,( .MIP ol.lnalliloiKif '
: llr-i '." .li'ann-r' I. 'a% 1".1. .1"0' ON WHEEL
5'n "EVERYTHING
M".I., | ",,""1\' 'lwr.mll.m f.r Iontti. ,niniil,, h., hut in ..r oriirlnatinx. .f'.n In I onicnMn '-.1 .. r",," .MM, ahlr ,-.n am.1) ,'IrarIn S i |I.I I... I.I.ivlmn, ami I ll I.,. ': MAX ZCRN1AL\ : ;

..-, IMIIHi h a MiliiK .i- h"I.--lhl.| : Mi' .1 I in.vitninl" I .looking. toward .a.I of I l.r'.Mwi ..f MM.. I Clv.! I..-,.", rallrM I i' iriKiralmn. ls, ,l i'feat MnIIPW -

i .ikr Mir ..1.1 I ilolm.l' of .MnH,MI..' of ''I'. liiniiannnrhan. .t.lcm of :I I II. Ilii'lor nf tin* ( allmlli I .bni.li I "list., llll.lllull.il; : Liissois& oa Piano Yiola! Etc.

Smart', tim ISfm'lt'r: : l I. "..... 'klll' H",ifII : ,, I.'I'I:,:.am,.|.,. krl: rvl.it; ," ,I ilt-lKm.l '':lit whoMll;, | a vl-il; lo 11.; I ir.li'rsitti : I lln' 1iinPi-lnl.nl, err |I.'i.. | .'ili" HARVEY&HILLIARD

Hit turn", at I vt ok "" I I., ri, ,1,1,1, ,I .ninl.iratl. HID, |I'n" nin : I SINGING A SPECIAL
,
'1 ,, |I..r rpalnniiiM.iial I .|HIIIonip limp In. ,Mir, i-Ilt' al, Ih"1 I

I the I.I HorliU IM.tiMinn. I III., I' no, IP-* ''h,,IrI"III., :fff ttar- fpillv! ....Icom..II..1| MM ...... ofllm Ml.Il' I. rvl.li'nl'. liowpvpr, lint, f 't.lom-I II Repairing nnd Tuning 'USI P545 1'1 ItC.1IF \:' IIIAI.U': I'

," .1"..a lhoina.1 ,"rI, Ihll tirni 1'iMi pear n h.I"o'o niinhin In..." wai mil alnniiif, wi mm, h' t I.. .
$ ,,'.t\lI'K KI I U'4.Ve .. 4. ":.ini.ltnl, Mm lmHirltii.fi| '',anir imi.lrn,,I an arifiinipnl' aniiin.l, .MM, iif I t'I't''s. \ \ IiI5(5( .\ >.. ALL KINDS OF BUILDING MATERIAL.

l mitif Iliat, il"W m Utnalr, .. .mi navualliiti, an I fa,'lor ,not, l milt, ; : m w I '"".Iilsti Ion .. In |'U.a th. >iinal| ,, rn,, ", ,II ,n.., I1.| i.' in,..r t..r I'....,
f \ 'Si, ,.illonal il..f. HID ami ..r.'Iy m Mmr, I'itt.audi I- .111"1..11., .HIP norlktvpinrn I I.l II s.ts.,.t.lis-n, that,. MIP. '"".I "I"| (foil "I .1,, CAKKIA( :
r.wfonl, ., thu m'.!" n ... ol li.ri.i.. 1 nn.1 \ .rl-i n '. V nlln in.lt .tlHt ( UX) AM! (( { ( ) !
4 l4" .r llnMaia 1 .1" .
. innnly' 'i : .,1 war. (I.I.,, ..r tiiinimrrlal. 1 amioii.mil. "last lisa h II, r ,iiipan., ,, l.aml,,. ..I .\ F.\I'TOH\
..r sir, I',iiH'lflatia "" I'.-tt.a.-.s.l I.i Hit aluml. null mill.rrom II.II.y .. .5 fMlW M Ml I .H 'I.'t-
! 11'1",1""e,1 l | /Uftvlvnr: 's., I. ,, for Hit ifrowMiiml oil ICi'|>nhllean, | ., ,,1".,,. \1
I '' l.a..lul1l'r! .l Halwavlllt-. "is|.nli', .IUII.11,' ', ,"II,try. 11 MI.mi.naive Hit. l.nlf. of Mitlin, II wafminli.l .'allp.I "Ihl riiiK" .1.1."1 Mm. i.lli.iIml." I l '"-,,, r I- il I if"s in,I Inl., *.1.I IV..la Al.., ( 'rrf: (' I'"fllm1,1/ (l'llr,1 I "' hli.
,,, I In I"HI." : a
I I"k.'h.' "IIIni|' for I l.n'I..II.' f'niw '. Dial,, o I""U .linn,,, Wa Ixniml, .. .,Until lt lln I Ih.I I imlof, "imnUrl.MIP l'res'i.I, I tall,, I..-....,. hive, inailii, "I''| theirniln l-tM 1 1.\. 1.\ KIHIN; tM.K| :.'". ttllll1. III( It- \ ", .

i frE4 *llnilhm l. ..11..1 I.. Mm avll' I,.n.lm.,, hi'nhl", | hi., ,,-Inl.iro-I .l lu. g.u'rali.-.lt..l DIP, H,,nllnryniml .. ami l>a, < r.Hiill.li, ,. w.. ....'ailiir| .| In llu.. i lint'::.I.'I lo tan id, :.r"r: Mitt I'IiI'at', new, il CttaIIlstis.tir :make.:: I 'i IMIIIllllt ::,: ..l.l.l'l/Ila i ; : c1i11arox1B'1.\It en 1. 1. n A

Si.r irornli,. iniMMittl" 'h. '"" ','' ,,,I i-mil 1.1 I MtI't| at U I I" now IH'ill",. |"|>anlar..I. ,.. I7-I, \ ,. ts.l.I 1 1 II I nil Ih.I i ill,II,.rilni, ) 'hul' I he (r..tt5"II 1,1-l .1 \ 1 (s.

1 I..HC lll,. ...11.... I I. .|.,,'!iaI||>/ nlj.i- ., lo ilt>, HIP, "''''55,1',' flIt IOIIMli I mirj' Mtit, a, .tsIIt'.I| ,, HI\I...i 14111. Hit.. 1 :,hj.::,:.lion, an-, ISi W is'lier. Ihiir, aiun:, (l'TIO.V"FOUTfJrows GENERAL BLACKSMITH WORK
"illl ,, ,, ,|IN'.1., .1.Ci.tip .
iai.5tI9Ii..i.. il iri' ''1.11,55." .1 .
l.mihlf.h. .. U Uklng: |I'n irt wII.I'' '. .i .f i i.-"''llill'.I.IIIII", ,, l l "' \ l5II't' "1 I. ..nil I emmiili, ,, ,Is, at,,".1 I \ Iron
| : ,. .-sts ,..,-.1 I \,1".1". 1uniml | ,
.,. I ," : ,' | amlimtion, 'I I isis', MII|,|> anMM """"" '
| i 'mmralavtln-i: \ an.nil.1, 'i mil .il"i i..afll S ml." ,. U.' liKillimilelt' lh.. .. rml ". -, lii-l,,, I,.',1",'. Ililii"n" ,,,1 I ', am) Mm nlllsstsal.a-I'r-' IUHSE.SIOEIXf) () ( A SPEtl\LT\! !

1 IIIK' 1.1. ..ffli'i II,,l |.'-lll->ii I.. I 1"1rcrut..lInn Mi.,1,1...I"1, ,,, wlilt-hitvpr, .."...mlii.vlKinmi ,",,,1""IH., II,,, ....1...1-11,1. .1'I.h'| .. | I..I"I i.i|..II'II..,. rt.Himl| ,11..1 .1"i'I.I'1| | '| BittersTsp '. 5 1154. I ,
.
.
sir I |
I ( .I l lln HIU .
"
n.U. ".1111.1' llnwcvrr 1'.11.1.. No |I.'I.-j| 1: r"il .o.h.1 | ; I lo rta".M or ,|iip.tninj I \I..IIIr( ( I'" "'1:11.1: : 11 I I" 1- "

llml mat' In. Mi" 10.\' nitItIl "l'1".,' inl.i, is't, ," 1.11"( .iIIII..I.,, ., '' 1 11'11.| w ) iiijo| I'm- ",H wtlimiul 1VI/U'I). Pnlafox Stri-i-t l1U11.ICC uhi. |
...1..1,1-, :
Mm, \I-. I
,.,,.l | | .1" '. j I Itt '\ I. Mm, a.nv.lilu.1, U ..halloiiipy 1,1
Itl..l.,5l'
have WITH ...11..11..1.i .tinrrl. '10.1..1* r lr II ..."II.i"l. I to ill.it..-i .mrmtinifoil i. I. Tsp>*rn** n h i r"1* I*
''r."
l l.i, fnlxlilI"1', "", r'I"'IIK"''' 'I ,, ..f Mm, I'Unl, I Invi.t, "" -I
,,..r..1 ,I.. ,, IIPI, "
,
I
lionmil atliantax". I"II
I I. .. otT.mi., an-HCI" ,. ,. P15.1,11' ,. ( ,, .I l.nt alii ?
"I. 4tity' lie will .1.'< 'I... hi" 'M. ''un.Itt .I .nil.1 I il,I.. sI'i.nnnt 5, It', 'lii.lu.lrkja.llnr I"1'" 11.,1'IIIII .l-t, ,,,: |,.,..,..1 i 1.1'. In.r m" 'jIII| ,'i..in.., mint' ,, < 'o nml I hi.. l.rollnr I. I.Ie, i.,m. it\\t l i iififw \> \

.H.I In l.tlnllm.liKWiKK.. ,I ilo, he, Ira.li.. ..i' ..hi.III.I.'I" Iartr. ami,, I I In i '|..". ". ,, .|Ih.,1 11.1".1'1'|)| ."." iwmpant .".1 I I.,,". 1 >n a N it 1rm U !}1 School Book

HUM. minnliu., ami. rniinliiK,,. "C ittlis..5'., I iran ,- Nal.in, lnnt.rt -. 11"1). I.. n iironnil., ",,1llm Tihin"1Bi n\ Headquarters.
.
: ,il.5.nfl Hlouillnr 1 ttitlilli' ,,' nnnlian. I" n in .1,11.I .. 'In, 'r. ,ninl,., I li.,,', I h"I'| I

| Ibi-re I5 i- I., ..,1 I h"'I.ill.h.1 5 |..|>l< r. ."I.e,1. .. (.,.tia lM, (.Union ai./. .,1 I I In -
'I Ihrro. l I. "" .Inning. 11" 1'.1'' 110"' ,11'hII".lh,", ,,,, 13.1..1jIII., ,..1,111, llnlri .. l.lll .,,".i.itttl, ,',",i..i I itlih' wliil, ,in. I C :, ,null, ,, .. ha.. i .liEn: ,MV.I.I.: I"tlll:.

Ilie.nrrMiil U:,.|.iihll..an-, Ilki. I 'hi'I Imil ''' ,.,...,11"11..1"1.1)I,. 1..h..I.. tilipoiliinlitliai..oim I..-,. 10 ..II"I.hl ,I"", l l..sIt, .' Mllad 1 .Mnploioc. 1..1.1 W Iij ': :: _- 1101 liii l I MIOI Ml.M .
.lo iln- null l [; 6IERS ::
itsa I.I. I.- .aw mr. ( :
I
"II
IhiUrtiilH.ii, 1k.ii.. .-rne.. lilt al li-l. lint, liav., unit liI.IH hl"H'r., a'- '1.li .lli',1 .. .f ,.".
'nll I .Unilt alHi I...," ,I....". I.. "r C..s'ls.i.l". ii.- -.aniMiiminlt(: : ..n..I\ .H. '.T. IIOOI. uriC It's. II IllS 4M
t.at.19 .
,, lorlh, Ih..i, : -
,, who C imitnl in I .. ttrnlim.-, -
I .l.r| ami lUiKhRlit. .' ,l.allil I.. \lll lint ttllllav, (I.eIan.a i".I., -1'I. 1",1 I ,-i le.-s.r, ,, \1\11 I Ui', umlir.lfnil, ,, I. mill, .', t' I ...prp.in.,, "i.. u. ..... -
1'i"I1"'" I'"...."' '.....'tllHli" "n i ,1 -itfin.'.1 I li I .,.. ',11'h."II".r .,..,. I I" I ii h.. 1.-I I Ihu, I'.". ,.... In t.ir.In, Mm. M.itt' .| i ... ,."..1..n.. .., .1. .....,..,. I =: till hi il.n: 01 U.I.I.I lPS.I =
,
Kain ",,11t.1I.. Hit. M .rl I.. nlilnli.; ., II." > 1.1..i.I.II.., I (....! ) ..tilt Mn. .'h""I.1 I, | a.l, ".,....-I I ,,illal.li I..r 1"1 ",il." mn< .1..11..1..1".1 111', \ ,,111111 .'/4s'hl.'h ah.l.ahlI' ..4's'1.a.,4earah.UWN'StRCNBT1ERS. I II k I IIVV.IIN-. _
\
,mi.l, ilt. .ft..i MM- new C 'on-ninMon.. II itlio a.'lion,,, In ronli., ,',il.nio. lln. .ir l 1..1 ..st. lln Inil. of M. \l,'<> ". ,,1 rise.15ll'll'Sh, I "sst, > ,,, i',,,". :: & : ::: ; ,
.. Ii, .
,, itt linn.', = : \ : Ilinilii =
I I Imiiwntli. ram .In-lit- .> ni.HotlieM .i.ii.i.r.'a. ;; :limit: (:.nil:' a .:.Iriiiinmil. ::: --t. |i.r|ii.aa'',all mlilu. alien,, .i.5)|. \.1 hi I iso %'arisltta ..'null ,. J' ,. : ., \I'I-
: ,;, :. an. ::I a imll, illo; itlur.,( '' I'.l.iinK la".I".I' iir.irl. I lu. < ( oltlip, 11"10. wlllionlaii. ) rt.ln., inmolrnnili I Inajra ""' I 4ttl.'tl.t'a' I'VI'rll, .
I .. .li....ltr. i...l .,,,.w (lint l I. .11- ,littnM.1. liml. ".r ,1,11..1..1., | II",, J'" ,.-, v'n,',ml .-..11.5-. .,,1 .-omiinin.lniK ....1,It",. aitis lis'itWa. .I :, : .. I .
I I. > io.llloiiI 'j :.t: I _
Out fur' now I uM.MHiih.il n Ih. ''i.' an.) ( ii-| Kloilt-of" .11'1"11'| '' | : anltti, t's'll-rtl,5CI5tll.l' i :' .; 5: ..11"\-
: : I it In h,.n nor i. |ili.Hlih' I 1".1'.1., ,
lo lln, I.I.I't.i.; | InIsst ." ... Ihnl,, n""h' lln flal.1...i 51- = 'I.t.lhill-. =
Hit Milt-ovi-f' 1 "" 1",1
II' .11,1
ami' Ihul, > ol Mn'''f ..5ItPIs.' 1,1 Iliu 1"11"1" IHI. 'Mm' 'H 'f I Mm, n-. itml, ;om .. lln, HIM-I, i lu Mm CIa, 'roinhini toiinlr,. ,, :.I. :ely: Ino:,, I nwmr.,' "a-i;h ,' "I"i, ,, ':,1: 'j ::1 (: : :,; .: : : : I II. .- -1\I ll''St''l'| I M"IS
I": :: :: ; : : 'Liihlli, I. iMilHrilo, not. miltT.K 11"1 all I iilnkl. i In,, istttrsi, t...,ut ,sr tIe I H .5 1I I ISlnl is ,r".1 "r I = Ni II =
I.I.'..I al.lt- |iH.iliirruinllt| I i .,1 .. II II h.. ....I..C 1 : .
,, ," hii., I ami 'Iniiln, 1 inn,, n. ni >i"".1 J ,. -I-IINI- I 11\-t.I'\: _
.
...ew'I i'.HI.. ,ie.sur, ,-' UnindllVM. I" .. .!) "in'a'/I ./! 1""I"I.r. iiiiu inlliI.I. Ililrit 'li, : s.I'i'st'ir.. f.i II. .,1 I I .
I the ,am" II",,. lb i.M. .. '1'1" r I i -hr-sap. 1' I', llll" s r .n," .I ,,,i I", a. I, ,,
lll 1..1Ih",Ml. ,lu ill' 'fial :I" "' "i'tilmuly iu.i.I i I .aa.'I| li in I C'onjr. ,, an, .1 I f,,, lit .lulwil"" MUM's-t,.. Irom, II". ,null, ..wnii I ,.1.111.. =
<
V. i \ S. -sal I-' a5 rs. ( i.
5' "
.hil... Iliilbih. ".', i nh, an HIM-.ij,-'C.'|> ..r l'I, | ,, hill I : : ; : ;:: : : :: : : : : "
iniii-linitiil. I for llnlr "In '.', I.r> I'Hnaltlami I ., ,,,1) II OH. 'I 11"I 'a sta ,. lo ''hi,s-5, .Iiy" "i 11,1,0,1 on' ilunaml I. !. ,,, ,s,, ;, ,I ,, '
fronilhirtl
." jwil.l r..1 I .. : .
.!,. In .1":1' : III" al.inlltf.iialm.llit I li'Kill .1.1 ju-i imam.t -
I mi.
l llli
IsuisIs.I
Illi, H* \1\"i-I llllainllroiill, I ImMMI I ''s .I" I i", ," I il tin ,.s..titt'.tt, iI'.ll,
.
I l.nat )
f .<. nl.l '-''1",1.10.\1 ".'1/1111'. ". lh.' -. II. .,. il I I..It J.l'iI .ttst1"'t. i5555'SIt. I C'a'.a, "". I :i iI ,,. I. 7iI., .. I I'sSSIi. I I'I
: ..
,,, the, linnan' ill-llml, aiililiirV.MIISIIIM. I ;I.I..I:, :; '.''.I; ',, .,,7.IIY:;:: ,:, !II..: tml, :I I"ilril ; 1'.1.. I rt.t, ,,11 |1..11, 'SI Ii-, ,,11. ,:,1ll.s-. I. ,.'"'' :.. HENR'SCARBOLC AT DOW & COE'S.GO .
,, ', I lilmli., in,1 I ,i ,.,I,r. 1 :"- 'I "..
"-. ," lln' iri.1, .I 11.1.5 < "" uri 11"1.1"1 r..u I.. III I I.K nr !l- \III you ol',liti, .I., ji\ myI'lmc
I. '
: 'I" "' :.::1' I II'1 ill" \.II' 1 11.1,. I Iom 1..11".1. I "in Ib-. Mlniviwl.n.i "-a"i .'III rulioi.1lit .1.I '"11 .. '. in ) ,mr vnlnahlt,, i j.'sisatI i. .
aIj5i.i, "" ol I .In r |,oln') Inllnh" I miliKiinnl. ami, I .1ssa .I'
nit
t '
.
: \1 | Iloal
elsl.11ltt: I I,,' sit's a". ..r lv .'" l'l.i..ittg 1 h-, I, '1,1"1 .1'11.,1 inff
'.... .. '" ittg ',5s I : iHlwiinlln". ,1 t h ,, k ,, I t ,,. ..... h... .' I mn a" ,, ..| ..1'.1lilting Discovered.Henry's -- TO
'1 1'\\1... ,'hiIsIi.i4.III, its, Ii.- ".III. "III| |I. VniWi .I Ib it list. j \ '-I.- ftl'II .- i' ,. 111'1"' ... .HIP "I.h, tist: Tin.niola
l'.I'i. ,Io.trlo ....111. .. ..i. 1515 I," I Ilottn I'''C 5 .5's'a I II I. Satan
Carbolic cure
Ih ,, 1..i"l.
SCSI In | m mill |1..1. i -. ,. INvl.n.,1 l.i ..11..
.a.irn| I -) lr inMhl "
..
I''... 'I."-.' 1,111.1 I I. '1".1 i a Ill, It ) S
"
.II. II" i" i.e'" .. "I oiilvioimnnli -5-" ..i..1 '
iltlliK >v .
lii IsP 5 i 11'1'.1: f 'i.l'. .malli,, I, I |I"nnonmi > "Henry*. CarboliC Sale. atlayltOs.ina.
.."h.f.loh. 11..01"1. luhl .II I'm "., ,,p ': ;. I 'ana, '11 0",111. ,I ,,' t'. n.. ,,,'h."u". ,anil'I noilrat .ILI": I Ihv 1..1"1 an .L1E :

..4.nIs; ....1 II I. '.." ....'IIIII, ;! %',,..11 I min-, ,''. Mmil,( ''I., Mm Pii.9.i.i| kimtmaml nilii..In* Mn, .HI 01' .1"1'1,1",| | I tI. II 1. ) I 1'10 ii-til "rdl""u, Harry*' Carbolic Sal.a cure :

I" IIui ..... ... .--..,......""" lI5","1, i, I ,ii.... I dulf .....-i of Mi..li.", ",1111"1.,,I, ami,, I ,llm11, ',t Inu h., 'r IllS ; 1.,1..1..1., ,"..5,5., ..II",ion, ami, mtii. III, \1\1.1.In..ml' Bruise.. '., Waive heal.Pimple. .

J'h,n inJsnI. l WIM n' V.MI. ..r.. Ml.ul.i. >M ; Iml, il.: .. I.I.,......h Hi I''Y.''n' 'lmHilanliiorl | |I" I""hh', .. .1""a. nml t'nal.lihuIn 1Ih!'Ill, 11".1 IlllllllhlV, nI-it. ",'|1"1".11", I I H." ,*. Ca.bolo

I II... ...nil I.. J J...n .lil I) -until. I'-.". i I In, lln' I iiI..l,, 1 Malt-, I lioni, ILfUm t .is.-r I .11..1,11., ..II".t".) liir I .ll l liir ant. "' a- ."", i"l fiom I U.! I'. 5\ lili\ ,.. .i Ha"ry', Carbotlo Salvo euro School 'Books Stationery I

B"1'.' s..iiC..IIIII.g .". i h. N,.. Ilili..in-. .Ih.'r ', ,. .1,1.,. ..'. .. ; I: III. ,|11''IIhl'.I"II', ; ,, ',ami,,,,' I kssasWIss' noi' Pile.. healCuta. .. ,
.Ilium\ ill i .l"' .h..1' .. ., ., i I.,-s., I ,1".1.| I' nil What ili nryC rbol Salvo
.11..110. Inn- e"II. 11"111)-) ,, ..... hou" .h. ,oiiKinnli' ,I J TQll1O1 N DA VI
.1..1
.. On. lolly ..r Milirr, iii, limn In", 11 I trtt', ,l .. 11.-si| iisi or tti ru
ansi I
,
,1\ .1" | ,ul-,l .. to I inn-. .. 1'.1 ,: Win' -I-i Hi.,II Ask for Honry'* Take No Other. -\:1.-
,, will _.."' 'hi' laiKMl, ami ) :,
IliaC iiiimlHrofllie
II,, Coirr.. work lm.-Ill,, I t il | I .1 l.1..1..1.I ItrtttNMi ,
"I l
ilnn.inh, ol I I tf .511: .l I .s '
.... n.-. tCIl Cal.a.r ." 'SM 5'-III..-I.',Ml iltM rlilloN.| Klnr.limillarilt I 111"11\ 11. 'hl""I", | .: 'In' ofhiiitl I. '. Mn' .. IF. TrKF'I". n 13OOIS.J3 .
I..I. Tort LA :
: I.-lh..I. willi.mr "', .nU ,I I .. ,",. .1-,I'M. ; mn : I" 'h.I ::nt r. n: i t I es JT,,
|
I .....1. h..1 ) "" \\ 'H isav I, a m I .. 11,11.,, It lh.iin., ,.. I 'I In, '.l555'Il na.k, i, I.. Hr-Wrll.. 51f1io/. llln.'. ., .'.
">l ii''thiit'.Ill: I I r 'tt'Ui lliIlI aa5 ;
.51.1. l .vi 111 i.l our
i .
..waLniilsg'Ii..I. ) "'..l..'I..lIlIlIh'! >.. ,5-,.nl I.-, 1..1.', I Mm. .,"...1 f.imllal.liPiiimlvi .' 1.11., ,. Ui-l!a",.1 I hNI I I I.."."-,.Ii"1.1,H.nlli.I .Mn. .M t.l,1"I.I lj i-u a i,',: I |. i.,: :..;III :I I.. .1 I Illllll;, _-1 :- fine Ctamos EDgraviDis s and Frflffles

115,5 .11.1 I I. "- III.l ,
\ I I" 1..1. wan r I il'1".r'; ar 11"1'1 .1 1 -I'. IIIN ,
... ,In len. 1"j.
.1.l .."i.H"l, II,. a .t .i 5", llralm riiin a ) mrifnn .. ... ,! I .mhl" wi: .titi ioumuuui: ( ) :
1I".liv.. ... ..III.hl. 'iIis"l I..h. hll.II' I In.. lln. ,'.lIall-1 1I ''II''II' a Il KI I-M
I I CiVk1..N. .11'111 iI.is.. h.' .1.| ...kt. 1,1,. .killnlli, ,1..1.1.. ..,ill( .1,'mil' H|I'''" I lini-hnl." "w.in.I.1.,u nM 1'.1.1"lure., |I"Hinm "I .C..lh C ImniHrnl., .",..1111.| ., '",''' Frame MouMinir i in t ( j ircat; ; t !
"II.i'h
,,
.1"1 'nn' I
.1 I it Il i
n- | vinlnif'
In ,I.i. .11" )1"3.1.1. "uiinnii'"' aiiihulisrW. ::. : : :; : : 5.lI'li'i.II..Ifl;) :: iin ( : '
"I
;
j. liilleikit| .'\ |1.,1"I ,,,,". .....1".1..1 I .!. ..1.1.. l |' of 1 IS'.n. l..ill ii. lllllllHllimnHi ..until, nn In I I.itsl' 1 Ii 1 onr, llml ('s'muwo FHVMIN Mllli) : 10 )fl1)LU.MOTHER' ) .
11'I'; liiK.wt-r. 'ti..'. 'i3'I"I| ) Inn hl. : 1.111.1..1,111.1. 1'lh"I mail,, l.i. ilili. i.. .
.
,\ I.om Mu"nlI.I. \ gi :. ttIlk r...|-Mil l.. our .'"''*"" .5.".. "5-Im I.. 'niliili.of ami IHIHUIl.nl f..i 'Ihilan, | II wonl.l. taiiM. i.' C.IoiREAL \ .,.,.. osIrlvk/. .

tl ..Ihe. of l.nnsr. h." .. ..hi. ...1. wlii-n, .hl. icroat imiiilit.r .I l j lollnn.. >.i,.nn '.il. ,I lion ll.lIH i nilni.i".in for bi m, amoiijf,, onr' | | I t l.ii.y "lill on II: : '
i ,, .i..11.1.. mil,,I ",". l I li.iilH.rIH.UII.II -. ,' ,ala.. 111.(1), "''1.,1.I Hn tlhiiiKlmlnui '.j M. M Ml School S t
I..s.t. ., an I Iwi |11.1 .. ,, ti\l. / (
\
1 irluH now ,ii h,' .Miami,,, ami Hit. < mll. I .,1... nilnlirt I.I I. 1' ::1 l 5ls'l, In. .".111 I 1.\11 I New W."houO, ; : ,

,r kt>|N> U HI'I. It' "ill' n.ml.l rl..I., I,tr.t..tt..fl.l..r. ,.| ..- ..I ha. it ,"- i'ni' |1"I'iui.nl. I I.. ala.," U \.llIaI,T115.I li, 1'.0: I Mil., St

.,..,,1.11.. MM I 1"\1\\ .p ,.....F .C tt'" l 1.,1, I Irfrl.uir .ailviltnlVil. I I.. Ih.. ami. I.ill' Ion.n.l .. i.::ii HI I mm, 'lln' iiiiH-are. | .'(hliflilmni I Illiwrver, IIMIIH.III,. rlaIlivana S ESTATECuj.i.ii'i llnl wr .. iinililo li. .till out tin. VlrliiiM, Mtl.l( ./ sI
.. h n ., ,il C. 1,11., ,,nl, ,i.nano.. from. liiI.t Mil. .1..1.-,
.. a m
..
I
..,,"lIe. 'I..I..U..II. \ It wu 'III.I .
ami ( | ./,".( /*I. Ml''I III <.11..1. ." ln-f-n / "tl\eo
I '1 1,1.1.Ca MM. |ir '|is..iii.b5CH"w ,.'" ... .... .... .t ,,..,..,... 'I hit hlatht,".'nn, .nit I. i..1111.1".111.,,' 'I' prohahl. ). ,"" .'," .li i ill -- -- !L FRIEND It ll.i.I llr,,n-r| N ,:,S

lli. Ifli'liiiiiiinl, I .\-...,","ly : ..".. ,.,., Mini.. I 1). "u.. .. .,n waullHirin an a-til li'w ,,111,555, .1" r I '1 1' .|... ,,1"1|HII.'. hneilan I M'hil's % .: I ,
.1",11 I' I tI .is I r mill-, (.., .aluiIninlxr 't 1"1,1 : AJIM( 1 : Look Out for !I hi ,1"r'l :1
: "'Iltlll lids .bu'ti .iul.ll.li. ti, l wi. owitilUioiirMlvitimlI. iirimlallt| ) ) ""1111111'1.1". In iarlsta't.'r.his. :( ,, Wednesday I ,
..,. .. iiriT inns C I. ..in,. ,..1.1,1,1, If ttn hail, liil.Hllo. "":111.., ,i.iif-, .r. .'.arrlnf.I.mi -,. ... ,. I :. ,." .1".,., ". f'' ., ,., hl' "lr- .I I I .5.-".5.I I
.
"""" I.
A .. ,, .lowar.1 I Mn i, e.Ulili-h. niiln |Ill.|| .'. ..t I.I. works. i,'. -- ,11. "" ", I St 11!,, '1,1IMS .n,11. t I -., ,
al\>'..1,1"1111I"i .iMiliiK Cl sn. I..I. | ,1"1'1"i. ""9'S' tCt "I karm'_'. .115 ""-. IHK.I ..in.1I.Hhilh.. | ,::1 ihi. (ink i I..Is( NEXTTO CITY HOTEL ,. ..1",,1,. .1."" '. .' I..t".n.I" .' , .
I Ihu I....MBIII of I MM. I ,mini' 5".. ,,C .I .55.-i., .an Ann'it. an ') .5.'l m .t amlkiiMhirinnhlnitflH, in.lt'> .".1 ". 11,1 "1''" 1 J" I i.s nl. 1"'j"/ .., I. ,
)limit-ill ,,, .I .1.
r..I wtalliur.lali
tt.ml.lI I
IsCC.I..t-I .\tIL.ti.n.tigalt, "" ror .1.i.I", a"h'',. n. ... r I 'Sl, '.ll _, 11" I. h II I II l's,
1'\.1..1' oiiBii-sai-ilwlol, ..I, ,nml, I 'I't.l lopmtni' Ihu" |1.1|: nl" \, HnUIH\I ..I.'ln .r..C..' ,
.... II. I I" "S 1.11- ( lS5s'll' "'. .. ..
Illll ,
1.1 "I
,.,?,,.,' '......11111. I IN. I I. .1'1.1'1.: I' Ion from. 'I 111'i'I.|I. ", .. ,).""ll,,>w lo i.ammil ,"...., .'.in in-ill Im. |n".mil I "I! In"i i' I" II,' ... r.N.llk) ,. ,l,,1,11,1."",.i...1".,""| I""5.5" C.. .5.I..5 \, Il. IA
It,.... I In .oii.l-l of out .1..1..11. <- .11' 1.11 nil. lor in. I llnl linr, 'is.1l.' ,ma' I I.ritl.l I. <.m'r alinulii. Himnl" ?- I.. mi I'll I I '
iaclit.flh. .. llilrlv.) "JI', 'ln :M IM.. .... II.-) 'Inl ; II:.' .lttils: ,: a.lip: t'f' Mm I' Kriai: : ..Iriiliol ln' .. \Vilm-H 'tin. i iItS'i: .\' KI'llsrMrMS'OPERAjaOUSEl. : : / Ill % I'r..ha.ii:! lu.uul.l an.l H..I.I "" i Iii 'llu-r "-.il| i'nl"I" -ill" i, I I'. ? ,,,,' .In. Cl.a/.I|/ l I'i
..'..rgiat., t.. 'Iala'ftl.t,5: | ,, i I.'Ii,.Is'i illian.t.i | I I 5t!, 55'- '.II. .l.I ..,. 1 1.niml. I 5.51.1.511515l .I .
an. iall.1 IliaVliilllKkN
.. .
I l In. ,in k, Iml fiiHH: :: III" .I.j.I! iaakrn: I.I : .. I, ,. ui In, .a o ..r l.l-lort Ih, I IIHIU| I Ilill-i Mn' ...nil I h.ni-i, i' -Inij' -,,. 11..1' i'-'a.t I", ,. ... .,. ru.k, Hi tUIKM.' 01,1l HoardersMU ; i !
.
i "hnuMIHI '' |1' ", l I. a. "ii ,I l.r .11 "HITr.nw.11.
> I" i
l..TlAll : lllt'l
I-balur'. In lln .U-" nlil t h..I.I ilI I.I :
.. of f., i ..1..1. wU .ami |1'11..11" J'l'U' : .nil nln.' ulli i turvv > I It. III I 5:5:I '. .1a
'n-atlon I..I. |I.- .
.
all.twisl aoH|'' .. I ...i..t.sh.'i..s. si. \.1.,1. I 'Esle.ti 1'.1 i |II. ..1 la n.i I 1 al r.n"" ihI 'ini4I.UIII.IM, -. ri,n. "....u.
1 tit) ami Inallowwl mluil I ,la..li.MM ,, .|- I m>'m I. Our, .iii.tlry. aaa mtir M.i u'ls.isCl Ii 5.. ..,h.iol. I .s 1't'l 'nhuiiw I:, ,! liu.l | -I, i. 'II IH t.lv" ill. .... l WI."sta.s4l, ,II. l lla I "". ." .,5 t's I: ,5 I "
.Ir Iitiiin"Iliry I.l.: ,amlnalli,.i n.'fl'r ... .. al .I. ;/...lln I Ilil.; : : I i,sass., r : 'lb-t II.1 M'llkiinu .lnlll..I.I' ( .IlssiS, ., ,
,n,.... ,lu ami, Iroin" lln .llill. C in,aili' llm, .hiI n ,,.I ICmi. .I {.in l. 'iii. J '.1.. !!.nrikr, >. V.Ior I "
., ,,, lo l.nl '' inliin r.ul l'i ,I, .k..r U. HI wllll ,, ., ,
"' .lioiiU .....",si''I' lg lill', .l I..h 11.1..1". |"d..1 fitsi sttitii. !: In.r t''inal"ritll| I. llm main, II'... tis.l.".,.. hi I.St I. 11.111"1.: .t >,,In: 5 I.,.Usa.: ill:I i nit.r .1 I I.: tla-t t .am. In h. h".I. .HI.. I.." 1''"' ,,''I. I' .' ,

..1..ilinj, : a .1...... i In in MM,. ,ir own. ... | mUan. ".I."IH.II'.I."II".i''h.' | ,nI. i/cv /' u ,nn ""5* .... Slat..r..,"r l.k.'i'.\1.11"rmuil.lfr.' ,, \ ;.: ''t-I
,, ,' ,' C aw 011010.1
tIp
1 ,' -.tiI., "IIH.I, "'t ) a a ."" '.
in,,",., '".,, ami .11I",1.1""Io"h!. ,|. 1.1111.-taut. .) IliiiUli, laiiiihli lin.n-. '\11' ,; ,"I mam. ;BNH| h..I.I.. I ., I 1.1/I .' TIIIM.C.VAIM.N.rlllt llaaevIrI I Has.'sit ,..a 5... I lt., .. Il.,. I .I"
.. now : '/ 1.1, "
ininilNrtir,, oniniilli l" an oi'-! I I ; ol ", ) ...sl..s.'s.. mil lalHi., ,. '
.
!, ,Htl.l l h. .Ii,.' I' ,nllitlhlil.-M-n-' ., ..I '.SU'Ctt at ul.ilrm I. llu., at Mraniti" ha.l i. H |,i.-nil mil., "n."iii- ', MARIAN BOOTH. IAS 0. BARROWS '. W. KELLERMAN.

K,.|,,e".|..uiiv.' ... ami. Hit.) .1 is...hi "I... i mat" \ bt, ti h. M 11.laL",,, Koulli" ,"". ,:a.ll,1.t'ta,| I "liiili-li,, ,, ,,sss.ss, I..ss. g l. ,. UN I' I Ilr... .,-. 1.U Ih.. ua lalraI. Ths Staff cfLifs Bread run"r ui.. tit ,i 1 1 1
.li.KHaK-.lbt. Mn. .,,",, 1il1o'> ". 1'10'",. I'?, "r- .\1..1 I ..1) IHIII| .. I",Cr,,'.1.1 I I.-in. 1.1 l" 1".11.1"t,, ,nl, "." ,' 0, .5 I.,,, ,ll.lrt, '. ....1.4.IUtlrrl. i .''11'1'1.'f, | ,1,15.1 I Intt 1'
.ai loii. il.ll. iltl',' I in '''|.|Int'l Ii.. Miliriii.ulliiH| | : t 'llii'\'t Ii 'tlNatiSIP.ta.tI-on: ( K.m 'I
lnal) .hall IN In I. I .'I"g.'i' 'kaMn l INl. .
I .5 s .s' I--
i "
) "" 1",11. \MIIIIII C diioii i ; -
I W. ii, l'in>ai' >li .1..1"1..1" ..f ... / I I .I :: ; ;: ;
I"",.ra, .tram t a.i.fl> |.m IMioi, Ih..h'I'.I. ,1".1 ...,. hrii.Ml.. KII', tI "h',nt"..1 t 'll I"' "H"."11111111.1.\:1111 *, > ,,. Itiilnukl. larit 1.1 .1.t'.IIM 111.SOTI. I I Illll,.1. ,. i ,
,, IM I :
I IM ,iilli,' I h ,
ap 1 .UII "I 111. Is i.e( Mill. | i
,
I liour, r x |II.| 4iIU- lll t lol-IIIt" I' III lll".noftaa .. 1."I'h"I' ,
: '|1' |i. | | | ''so iSSeth. ,, ,. ,
it..I.I.: : .. li, .' ami 1 I .1 1
1"1 .1..11" i"
i .. II .
I .. i- | .hllh'I. 1..1,
ltia I, maC a. H> nnl Inxiin THE FLASH LIGHT .
.1/\,1.1 \ I;.,.....". 11 ,,1.l-r| mra.uri. ,.. I.. rwtiifr) ear ...I, lisl kiimVrnl.rlr..ami LU.. .'' .'5- will llml' a Ii.mil I I : II' '."VI. \I...In''llm"a' r"hn..l..., lii I a./.t.. aliklarnin I .\ \ M.. HIM' .in/ ,. mm.viiii( '' :mini: : .:II':;:. :': ',II' :,,1:: :.:' ": '

lull Sisal I. I IIIII..IM..I C I Inlo 1.11111" i iirlil.. our .. ,.111" ...,.1. ,.11,1 I at.st-,, % ::. tniot II sr.l.:,; ./I. lit: :: m'iOH :; I i n.. vi H r r l.r li -. .. i I fill. .It lt ..1.I..,?..4.WII IMPERIAL BREAD |I I"C aiMllli. .5 5511 I. ,"I l, ,.

l.iambof, l CI... Nillou.l U':Ji. ..I.,".,', r. mitt n.- Mir tea. .tatrui..l. :h..1 i.r.ni.li-. ,.tir I lanm.ll.illu I \11'\ NlI. "r'I155151511.i it, in. 'IsIs. IWIHM I -nl'.w.i.1.rt l... .....' .III ,
,,.111 I .InniM. a l i..is. .- l l. .C..I I. .. ami lialmt I .... N ,., M',,, r ,, H, nt, .,, I I" "I t"l/l"s-/ I'I I
"" 1".rlh..I"1i -I. 1,1 n n h. nil" l .""" .1.l 'r sI-i.- I .5 H .10" aisiSI'lillr. .,.."' ..1"..... .11.1 .".'1, I "r"r..4., .* r.., SI M 1 iiln i al'. .a I'' ., I I :l:'h I ( I 1" "i ..1.\, '. .V. .i.'|1' Will "'1'1.|1 .. urn .., .r.i".. ,ll (r\i; .., ul,"1.,1,! I IHH 'a''h.'i.''' I'I."I.j i I, > i ,
.. Ihi' i : : : ; ;I.. :: :: II, i in. -,, iHi MiII," 11 1, mltl 5 -lh.. lsln.. 'I' -5.1.5. sltr rh.Hiim. .r .ll.l." I It. .nrl |lIe ,,1, | I"
.huultl a Cm- rtMirl| 1I -. .!.,,iml | Mil ,. .
iniilM-' llm.h '
.it ol .1. -ss/5.I/ Is'S I
'''a"' { llu i C. ,,,..-. ... Itoar.lor | ra.li. < ansi i..t'ip a i i111. h.f i | i '
,, , .. .1
II I I ,11 tli i.alla.i, 5. h. ,541 ; : : :
.. ; ? -|< : i laIr r ) : ,
t lull I., lti., iHMly. with ninuinn I'e.: ham,',' .,.. l i."t'.1 i a i-1,1.,' Intiilnif lliularni.l a., I |11".1 I !IIdhU.. .: ,r |' 'II' .:l ,,1 ';! -: 0 ,l1"1 ':, "', .5'.I ,n..I.' ,. aS." .1 ;|E: .: : s.. II. i..,|| :.?: ':r -. 'I" ) ::,,:r I lItlrtlSlSl.5l,14 i .1" 'In ,. >,- ,
nl ll "Ih i"
It mat : ,
I ".1iIi..e.,, In JU.IKIHI : al a ,...et.'ulI..l, IH Ils. riu ll i- ","I. In ,lln. : | : _. t.i.ialli.llly. i !1.\.t I .., .
In-ill, .....1. ....... II .hull,, ..l.I.ai.. C i.am 'DM t .Vmiii.aii:01..1011', | | ansi lii.ln.. liolkltltd. ami. .ipakliol inforlahly P 55 "- ,,, -.51.1,5.5(1., 4'ii .. \. ,.'".,h'',. ..,'! I. ,. C'. vi. Ni 11.1,1 l i\ti-. .' Ii', l n,'..1.I ..1"k." l.i ,"".15.. "I i,,-
if ..-,.....tl lit MulK"lt ::0 i 1,11'1"1 .. 1"- ,i.aiu.irik. nil I ", 1'1. ,.
.1. .,i.II..,,,". 'tIp Ni '.iniumn I Innnlinl | .r I .,.. I.. .\ ) ,, I..s. 1,1 max.I _se i .1 5, "s., 5'l lII. ,
.,."',,,4,Ill.... 'lioiikl, at, "".s.ia. ".i.i..Is.sI | | ....1..1 .1'1. .w. .. ''Tin. "" Ijn.ih, I .., IIIUUKNT.Ti ..- ,.I I .... 111..uh.' \ ''I
-.1' lair Mn, Inll, In \ll. aim.n.h.I 1.,1". .. .. .1",1". | \ 111.ilM.lr .. lu m I .! :,. ,".;" ,
ol !
t I a Hi. m' .ir, iniMrlaHl,| ." ,. l., l I. .IHiHil I. | tin UN: AMMl" .M.i : .. .
r.rni au.11.I .n....ui I Ii lit -.11..' ,lo t ..,.. .mli t woiihi of ,ih.MIH. ,. A "..1. -
| .llnii.-i.lan' : 'r.. what .'ah'.i.a., lo n i inn.i. "a.'a 4lh.t.l- iuu.ruw.Hi-a., u Bargain I"'h. sl.. ,
..,isi." .., ..r.ii iii "Unun'i' ..llh.-\III, .,uial ,. I.I I.' bn .1.'".'I..ta'.l| | \ H.ulli .\m' .5.. ol I ,Hit. 11....-.' ..r i.t.II I .nnl. ,I..i OPERA HOUSE i ..Hi'alal.'\ .u.l r.rr..unat.. "..,,.' alt's"''hll''Silt'''51 ,,, ..,".. .I Ili,5aisal5,4,5

i lajil-lamn. lhal Inii i I.. 1111'I.'r .... ,11.. .a : will I ll ,IN. I lo 1111. 1..1".-, of Mn. .laml. i .1,51.1 I i,"-ill I U. I 1..1.' I lln.i iI. v,5'.i. .wl, ... iianaiMd ihw tu-i I > sltrt |.. .11"'. ini\v ..-i l IN S .. ,I SI

ait.tatkHI.! ami nil-I' Mitt. lluaintH.liiHiHI. "Ir, Mai,.. Uave I.a nhttratl..a..a | I. no.I.'an' h nl mu-i. 'il HI, ."j I --- ," S..1..1', 15at5I '._.. ., :I :iS-S:: asa'I. '" :,1'": '
:
.I.h'1 -I .1." .
: ; '
.. ,
,
t f t .. Inl l Ian'inil. 'in HitInl,:. ,.., .,. Itliiiinili, .|HN. : ..." lln.ln-alMi, .;IIi Vol.:... ill Mil' ,'IKI, ?'. !! : "I' III ll..tl. IOIII: ... Illll. I I." S ...,,.a.lV. '..' 111. 2440 Acres of Land ..I .I' ., hi"I "
.
... tin. .I. i.l.laiil .I..f. I 1
101. .bwly >" .ll kat. a lit, Imll HiriN| j.rt"'rt.i l a lull Hat inn luiul. a Is s.r..s.s-i |1" l ., ,I ,
f i'li'rl ami a .1.".' oal.I.| ..r \I.ln i' S omManl li,|t.l<' i-uialuUiuitl: > | ; a lib :lluinnm. ::: Ihr.muh lln. ",.. I II I,>' .h.I ,11...nnatvltr CHAS. L ANDREWS I ,1 .'1......1..1.. 11 ..1 .f P-dabs, .. 1 IN 11,1,1! r C .1.1:1''I/ I.,.1 I I, i,

( a a antui',an, I .al -arm-.n, ...I an. H-.i-l.mlirgianl il tti. rnnl |roltM..u In lln. Inli. I In- -1111,1. .,, 1 ii I,,' I". 11ol ..,I I .', I. '-'.'. '",,'L. I,hashIla.. .,. ., tlIsl'r.t I ,, ll I. ,11 ,u R. H. Fries,
k .1.
"Cs a .OH.I..I l
f "-al armom' ,1 la.ik" '-|e.r..I 1 I-l ,H ,. .1 I
luilll.ir tin I. olU. Calalovllnl' inn I. "' .
agri. '' 11 Ii
.i.mm.aiul
i.Hr.4 Ta.raI
| .
aoilaul ...a.rt.ia| r, all ol "1."",11 1II'.II..h.. olll .I. .. Illll. ,. Michel 'o iii' Itt' I n:-
an .,' '. i-is.- 111' ..l ol l nt.| ." .lh. I Strop .1"., ..t.t | si.iteav.il .1.1\
.houltllH.. 1..1.. .., "I II"" oi.lrrIhi' 11: I ,, I lie maiiMla., I Ii IH Hill, ,,.' a ,I' "Is,".'. ,l' I I. .. -I,.. ,iae/t.sa||, .in,., M Ik.N .
mm : ''' \ .
; | .
11. S S
.. 11..11'.1. I I. 11..1. ., VI "III I' I IN tl S I I Ml
I t5ita.
.. r\mlvi' I.I
l >mial I .. ..,' ".".",n. > .1,.1 I 'n.. ... .
nun' ,, .
i 1.111. ,, .I"1 .
111".1 --1. tin i iI
1.1. W. J. HANNAH "i "'a "
rani mtaikttwinkiri.r .
aI.ui.lt.ay I aN.-.U-.a.a' Mitt 1 .\lil.miJ, I I.- i I.MIH.i In l.h" th' |I'" n" u I I. I I.nt.n .> .,.. .. .
: : .h In I..I..II..I.I"I.I.| | i r .1 1 I r tu IH t IsI.h'N kuikltoa, 1'1.I |1.\. I
nt.iin
lln 1 ,",., I.a. an,.1 .' 11. kitai. MH m.MI tt ,I In' I U ..". Minnie Carnluil! (Coiii .h ,ai-.i.l, .vaiulii.t, r..w.alKth I, -.
I. 1.,11. bIll u.
till .............. ..( till I'tlt Hi'IIalnmlil '"II'i OM ninn ." Hlt.rixol ?.....1) ,.t. llu, f.. t sisal I'..".... ..1..1..naillinil | ) \UI.I.liUI.:

; al-. !1a .nl.ll-li..l'. In Mn-. '"-It | I llu. MlliiiliuiilpniJalnll.i .1..11..1.1.' lili' a l.rillinnl, 1 m n.illn | ', I... .. ", I.."", ,,sI.,, l.1 Is.s.l.g.. lir,. kl ta. ,.. lm.'Ctl'aI-.N..l.la.--ii "I.Y'L\ Gnalc
........ .' '.....i,.. ." | iua' | 1: : : : : , I Dr. S. 11, :.
ail ill) ,.1. ll. (iro. .i. I It",.. luotiMM-ut. taM milt .".'- I'U'i.l U. .m ol llu- : lirnl, ) 5' "" 5,5 ,5 ".,5 h's/-ia .1'' Na't..a.I.a 'C CIs i IN I I'. i u VNN\II i 111.l/l ,
.luJiH4 .1,1,41,5.. :ami I a "'pt ..I t I.. ItSls Vet. I'" "/Hnt. "I- .15.151 Slain l 1,51 .1. .5,4W.sb N .
{ > .. Inl .n.t.'r Ibv ....1'11..1', |.ira Ik .,iutnili' .r his Lullflu 'Is. .aId.a.trlatiM .1 ".... N'"I. ,5. I. 5tP.' ,".uvliar S I.C |I. I:I -"in
.
...* '"..lIi.I.I... t.. k lal.n j- ?- Inu. oT i'ess..s.Ia I. I nun .
,, ... 1 aiiiou. .VH II un .
.I uuilv.1
l.ly awl .......1.1 b.. ..ri...11.| <....-I.I ",...nInir I MOM...t .... iimtMtil 1.1 au M-..I.IK.Uwi l ton ..ifMM .nria.,,-l : ... liter. llulluiutoiu.. ..Uimtir larttw' 't.'NaW. bltd'W. ... t.arKvw _lr-,5iid51alhIa.S.4N4)ha.Nh.NaW5t4554an.in .. .. ,t.,411a. .W. 4 5, N VI IL! IIVII.ItnVli. Physician and Surgeon

uf Ibr' ..,..... ....1.,. nlm,, a al i o-i.,,. nnl.m. I. MOW .1111 luaiblo. not- >lsi4'W> :t.iltiini. "'.h"'I'. V I tk..UM|.else.. > ..nir llHMlml.. 'klM, at 1.1 MSMill,. V. : M."1,111 V. "," ", I',
"Tt.I. U krivf I. .11.111..1, | I.'Saa NHlll.lW.llHar.l.wa. < l4.ltl fiNI544, I) .
ttlnh, lala.l.liil -I
lull' '" i S '
'M. etC) llu' .
... 1/11"1111 I 1'11" ; I I-itiEtWil. t.i-AN) :
a .apphUaw.t&i| | rvwiri of Mn" >m _.11..1. u unil,,. u larfli lu Vil. 1'.U'"TI ', ,. 0
.. \iutri.aw.ar It 'lukl iva > .
Mu i 1.
"I'
iiiklbitour, ".,1,1,1,11, ,... i. ..I l Mi. 1 rt inn, ; :.The lu>. of Mil.: ira.lt. I I:' 55I5"5Il: Hit .hull', ratlnr, n fitknwlnn I .i: I.. M .n.ilI-a,.l rl.lk'.'..>I i.".Iss.as'ararr.);.Essr'sa'si Kli: li, .ad.l kacVVHt.NIVN ..1."I..1... '". .. ..lr4-a.4 ..

iml'HHMI that l In- ,'.1 .f uiaiHlaiuiniuihabu.il ,,\, !. ..|...iai...: an '' .lrl..I". .. ..1"1'.1 I .nk, tim. '".t -|1..11..1 I .i.I.' a4sin. a.aIt. .1.. I. ..f.naa.a-.t a.arli5tI' / ED.GALEQUI1TANOTARY
.
Itai.l.i. ..I U.M aaaqi "Ia U.. ISTOTIOI3Consignees
.
aU.nl .I l: *. l our Juli ." won innllurilailimli T ittlhItk.laNli.55)I!
.1 lhalll. I.I i. \11".11111. 111 I" !h..ae 'las I Illnc .. K.K. ur Air I .
.
., r uwuiUr u.r
.
.. .miilr Ibl., > \ .1.1 .1111",1 seNaisramrs. | warkaklt '
) a M. ) HUawIt ..
ha.
.. 1..1 .11
flltwl .. | alor ( lln |MHIIIHtMtM I Jurlnyllu. la-l lurrul .. : KlrM tuMuBK-l awl llaHlvai. .. : '
ImiUI IIUHIIbaM l) 1" 11"| alt ) >. ) II ,ilM.llia Huauna-Bl .e.m :
1 Mirvalvr Itiau, "llml or Ike NaluHMl :k..U..h..1.' ... .. Ibl. (at5l'IWts Mil: 71; :m,; Juin. i, Jnl NU.UllViign.l ;: I tuk.W laluT", I :U I A_ 0 I': and Shipmasters :

Ltsiaian'. a. Il ,.n.bl IN- unIrawnMrteil'b tt will In- akiN tel. '. Ml : : .1..1.| ..',)TNtti.IklMHi. I aulrrriillivMlH.vi.ri.lM.: : ..I Ju :gliu* I hhs.'lliaa.WNa'llIrNa.saa: ,.
| | |1'111"1"| 5. I. MILKHt.rllin l-iilun, :
-\ ) an) |1",1.11 bunit ifll ''I ,ii...inMaM iraq .1,11'| iia,.riuKid. 71 .. riu l.ilttltuiuiu.."i I i.ln.,"'.. 3. i.H 4' II. ,._1 r, ...*a>a- HW.II Ii. ..s.I..5... 515,4 "5 II"S.SIasi'nI s h w ... ntt INI, III: 1 \ I"I" ,

wuad.ikra ., .aar' .1... AuMiuaMrtait, air .baa a I laiialtt,4.tatnatltuae-i .'.1' I., ... S i.ihItag! JUm... Hullr II... .* 4...,.'r aN.. M. a>l H I p-.It .llll
oat.a... ,\. lilt. .." ... I'tin" l t"A. tml i ,ilial I llu. "... of Ibtgotprnnn .r ..It"I i, ,li-.a--, .ss.-i 1 .. ..omrrlMiaIt ..'> ... ,.- ..1.1., '.,,/,., ,, Bar Pilots Benevolent AsintU I' I I
PUBLIC
i. mm .. an-nun-pii. .mini ',HI t |I"iottu>.r.-llin.. |I"> forvltfH M...1."it .$ .. .! Ll.l.i..'l. an.l Ii., ..' t.-lmat.al IK.K t .. .. I l' 11,1. .... hii. nutr.ivt ,
Ulh. .kail.ol lln.. gi.latun-. a. a. > ....1.! llu. I'MUIMHUI., lMfrtlbl|( 'in. 11'1."i| |1..I.'a i .a at'-. lu llujliu. I .** __ I. A, -tatIM -. n. .",1 ."", .1 ,

: ar* .-|..u. .i.h ilw _.ii, whb' we liavelal..l. .. ..* anni". .nn.".I. Ik.' |*i'pliinjut. l .,". .. WI IH.I i a4tv5NalloUss (//1 IVEREXT: lTIUT.I. ; '",' '1.' .. .
f 1 ''llu. ..It. lk lunlinm i Nitice cf Rcnoval I .. I',.1. ... '
.1"1 "
iMtlillilan. ami Ii t..a. "gts ini .tl''I.| u I II In lirtal """ IIIH s'uNH'r'e m 1..III I '_ ..lkh'l.' B> arnii at' ,
: ..Un,. I..... .,Ml ul .tkv .... a.l oTiliinm 1,... U.i.iUIU., wMlh ol 11.11"I, Iniiiliutt. .IN.I /.,.//J... ": .' 5.-n.,. ,'. vaasI.'III a t.altatl .... siss. a llsiIIsa.'al .
". i- tt.TXUM.Vuml.Tin ; H-, uli.tr ... 'iIt I Nl.t.li.lt.Nl |t iu HI Miiv all > h.. .. .. .. ta nra.,1
incau'niu I ixriion' of Hi. |int'l.| I'.l. 1".lil'I.. | I..u. 1.1. .iils"U aSs ia's' rtp '
11. .
I itt :hi tin.i .. ..1 .. .. *. ".. ..."" '"ii. '.l I..lse." ., ,", I.,I I. I.aal I. -- i'i'I; ; : .
Uihttarir.l .1. (
Ni.Wa |
1.1.1. I. .
1. .
u Ui., ,. .. I. lk..111
u ,.
<
.. 'I" .a.i h. .
wuulJ l al.lv ,I., -k" .>.MM-IM stat lkirwavilullH I (it. of .. .1" uf lii.- uilttltfiatf 5.1 ttlnl.ui.vwa.,I llu .Iliu-.i II !lf"T"IIt .1 .,. 'II.. ., .>UEt.Pa.."..>i. M, aIiNLllt .
-.sv"a.W
I l C'a f llnl -t Ikr k.'e5ba.l .4 Ikrii. ll.tl.l.I .5.155" 1544''I 'I. .
.l. .uu'Mlli.ru.ll (ilIaC I I uiinlMau. < nit IH male I'anaa.s .
( : .. U.
,
| .| ..I f 'u1 .5, a' I/t''i/ ., IS "au .
\our. ".s.'s'.s.-..' .I I ..j i In,.. thaiS '\",sa'l .1. i. |.,..., .|'. liltn ..r.h.lln., h.t. Urn .t.'s i. tall : H. .i ,lli a".i ar iai. si.ed l ha. .... ."I.. I'1"1\.. ".. ) I.r.--.a... rift ..nal.l.1" I 5tls' ,., i cjrLD.S'Ilaa. .

Ilinw month-.. .."." ...I 1,1, "5' .,nunu "., |,,u .nn MI'.ilili i.l Ihr. ..h' ,l lll .'t '''1'''"' ",1 "',".. ,.. ..I.s- ,.. I I.. k "I f II ", IsI I 'HVIII' I I I )I.. ".si..c "U., '". I' .. .,, .: .
-l '
| -I .1 I t 1" I T -
r II- "
wuiiM U ,55 I.. '.s'.1.' k. ..III., l Vi.,1, l," ,",| null. i I. linn' I" I.''s''''.. ,. h.. ".1 ." ,I'I ..t, ..''I I 1 .1 I -' 't.NIIII "I 55.55' VI.1 i. t .r "I.'. ,. ..,Ii.s. .,,'.I 5 i,1, , .. ant ,
llftl Il''. S ,. : ,I.' 5,.. 1". ., .1"I..s.s..I ..s..i." I'IXI ''I aSp5sn.55, "." .. ., ,. ..,,"I .. ", r UNM III 4' !I'S15:4: l I ,., ,, I "'' "". d _I Isl
lug IU H'W .yIIa.S a
S T.t. aiioi, iluIkoirlihiriiM. I. I I1, i ,,,.. i",,n ,11 I. It ,11 I,, ...1, VaiiI '. ", '.1. ", .,', ,II ..t".I .-.l., ,", ,I. -I,.... ) .""..5'I' I", .II'/ ,l., .10 1 I ,, ."..., ." ,, "... ''I ,I"" I.,55555.ua y. ,... I I

All ,' '. .',111.' I I JL"" .I ,,|j-l I s. 'll,. ,,1i ,.1 I. ,"' , ,' ,I''. I I. s ,II.-, ,. ,,11 ., '. THOS. C. WATSON. .," .1. I, ." ,. .-.k.

..in..Iii- I ''I.. ,' .."". ,.,. ,. I \. I ,. ,' .1. : I' 1'a, :., "I IYaIrs. .\ j '. '. .. ma ii I .5 5,5 .- .NaNal.' ,
.1"lf"lh J. iI. .. 5 I ,"I. I, 5'h I,, -'I' S. ..'I' I" 5M .. "h' I I' ,,, -'isis-, 5 ''.' 'I, ".5, ..II'i .. I ) &. .... li.S' i''a.aa 44P1..idm. I I I. .. Il', ) .. SaaaTaa.sS 55
bat.5 sgb' I,. '. W r UiIt. t.Na.iJ .5 ..
"J. I. M.Caa.. I ia,. .i bait uaUli u tiylil logaia )1"1.11'1" I. \ o ..


I.n .\ -- .-- ---- -- .- ., .- a-

. _..


.Ml If.II, l'It' HllM.nI' : \\1"1."J" I:\ tSIHV\ .11 1111.1": \ I UNION STORE,

VcnsncoVa' \ tf ::0 nun rrdllPU8L.ISHED \ I \. .n. 0..I lil.I', l 'l lIt , : I i iV 1.1. \ 'III 11 : : Oe,1 "":.
O'111
Ui, nlll\, I" "
"
.i ii in-thiii nl 110. I" n" "
I" I II"I M, Ihi-ilHi.l'iT.i.lcul, llnl.li, I I'' V I ,. ,I I. til | I I.l-l ,I ,""I'j I \11.' 1 ,i,I,lii,. ,l >ii.1 i I Iln ( JlJAXl CLOSIXCJ OUT SALE !
,
SEMI'WEEKLY. ,. "' ,. i, III.. .M. I mu. In-all-
hin I
nn ,
"
", |1"li"1| 'III..I'llr.II., | .,. I .' ., .\ .. < I Itu'o.' In"mil \ t I" '" )

ARD IIATUII1>A\'It lliirn. ,' ) rry ..n.IWiII"'I" -l hotiw tban ll-u m-,1 III* ".. "n i. n-I ', i I.'nonI .
.1C..nAy. 1"Ulr "I' "IM" .
w I "' ,' ",. ''I'I ', I | Vli .f .I I '"11.: '" q i t "f I I l I I ,
.. I"'IIII tvii.l ..r l. Mirr.tillrrurroiliiiic k lib" t l.t nit vi' i \ i VM 11
I'r..n. rlnu .
,,. '
1'" .hll. ""'I" .
,, ,
,
,,
iinilxvrthK n'.lnl.) h.I.I| | Sr|l"l. I (tun tinitlunt ': hv MrKI PIU-I., ,. .| ..1I",\, n n .Mil -I' 'r I 111'1'' t I." < l II II M.IHt tl, > IIStt .

HIM, ,: silt' .Uh ami 27ih. ". a
... | 11, r Inaiitr.I.olnlll. .4iTlrnl il I I Iibntr ,, ". > I\, riinr lai 11,11. Tlw dlr. ttonll .. lu I'1' 1 t \:' tMMIU., \'I..h.' |' -I' f ,i "-I 1'1"I I I I t '1.1"".\ .

.. ,.I. ,, ,, .IH Man- I null- ex.Ml whh I, 11.. .in ..*.' .
n'.1) ami ", n'Intrl 11 i'', ,'" 'I .1..I.ly| "III..I.1 I",, t .r ,', n II..". ..",0. ," t f. I I, \l. t f.

q ,. i I'.... Tin. nl, ,- ,,I Ilor "i ,.. lliriK-' .|> aa.Ji ..Ir. ". "it. ,nun,, nm"I I '
IN"AluAl1I.Y IN ADVANCr.t :.:}!i"'" ;: I :; ::; :": 'tltf r..lh"I"1 l : I ,..M.' \.lo.i.iiami .1,1,1"i.!I. ,i-ri,.'"Iy ll Unit, ,. llul. In, lln' I" '" .' MMtrnli I" M \'IN I"I'Jl' ".IMI! II" I Hr I H'' .

i ,
'Ir. \ ar ". .. i ( ISnwiula wutihl\ Inium. I IiHHrrl
I. .
.
., tl"o. litun
"'",n, ".0 I.. ,,, tin r"ll. Mil.Itml .. \1 onllitimf rntilrnl i i i iitl! I i in.Inw-, .u>rni. The I.r'l Ihrl.nlf' 'to Ihi. "iin.l.. ..I I Inm.l H. ': ( .: C .
'C I.
.. ... .. .. ., In rrifnlair' thr rnnninu' >>i t .i ti \',11liitln. :
.
i
'. \ t > 'um; II. iiI .1 wo.nil' I''h., 1 I Itivm"iiimi," .'t.".II. "'.. "' : '. Ihnitiith Iho .11111 "I 'HnI'nit 111' KI ihr pint anriilmliiiilt II Inl,. ,. wt.. hitr |I''n'i "'11''. ...' '. ,

"" .''Ih" I.', In. plUl', "N('*.I. .I'". l.luhal Muni: liallit ol I*..M.IIiula I I hrtr i luia.li r, tilwl lln. .!..of Illlor. mil' lolhm ,"rl "il tin* ,10 .I Immilnnl
,
.
n., "h. "I'| ,term. IH .. ,.' .. .llul. Mobin, ,.nihl 'b..ll '
for th ti ,
nrllten
.i
ItI.'TM.. | | i ti it Ilk, 'lln' a writ
I "0"" fun*.,-. ri-ilmt i"il. I '111MI I"'Ilo. I I ..I'IC.| .".' ,. .'. Ihoit .. l'.nproapti WOULD HKNOWNK1)
Itvt. iml! ol ihe i in *
,.." i"i ,'in' inllnn-lrnl ,In Iil I. 'Ii i "I.I'r"'I'| anl hi.l |"runrit| "..til. hnti llHalnliilnr in .1 "lull, ', Ib It I i .I IIhtl TiE
,
I tin him,'11 m -i" wi* "il 1.1"
"" 1.1. ,
,,.1 ,i I t..t .nlmrlilHHi, | I Itl 1'.., l I. ., .11" .,- .Iu"" > for ,lln' tin" infill' I..'Hi ".1" Ii I h,1 '
I Hi pin 1
""" II"I"ill.. Inlfim" ,Id Inn. J." I>| || III II..11 of .III' IIM-I,," Winchester Rifle.ll
"' tt miliV : ..." Iliujlimtiiit. *!f fII : i :Iiihl1nllt.il: ;|Ht.initi| |; : I IIh. i ii ul 1 lit.. 1.1"I "' nil Ih.- -',"t tr ."nl1. Hn fnltii' I t. k,'" |. ;" Repeating .
: .
:: mutt.-i,'ni, riti Ii. V.j.rlrr | I II htm Milih, I ui.n.
I. oiilnam' In. r' lu Hi *'im' i.r Hi.' In Iho plat r'I'
.l 'l, "nikr, ,I'llJit i ; ; : : |
: :: :: ; : 1'.1. .
,, ..I. I''... ,..1 t I*.n.hliln..i., knnntiili, .BlhtlMl .: nnmlniiiiKur, I, m.. ;, ,, l2ml l- an. i ami Hie .hlelit aIn.lru > I" .. I.."Iflit :- .
.
I"1 l\bal In'n,'lit. "
.'hl. .
10,1. 1 o.. .
1 .. The itnirl waiimlv .
,11.1. |
i
oilieiIlk. .
obtain from
,
,..
.
t. ml I
'r" ,11. 1. 1' ,- | H | in. < >,l lftorl. "
,,' I Ian' ,ilw will ." 11.
) .I .1.tin 1..1.m. |1.,1", an to IJ..I. ) .I. .h..ili ,, '
In.u
". ami .! .1.! ii d bulbil
.
| ....n.i-ln' nml r.llOn ".11....... : nT I I (iraiM. In 1..11.1 in tiniar I '' .
( : I IIn il I Pure.MA
ae nl-.i' inn Srxanrr in .veil I 'Him Hie I ,lit ,IVi Iliintinii In Ibi'imrl ..f !.. ." ." narmwaml ,'II.h .un Absolutely .

,.," \ fII" ', .1,." 'null I ; ."I. "p o l ,'111,1.,lnIm ,II In. runii ivrrt h..I'. I'airlift I j .) I' rrallon.Miat In-m,,III. N.,.I". i" '

I ",. ,II II'''I''I* !'''''H. nl." r. |. rt < f Minltnl ltkln'., 1' Ilitl.mr | Ihe iu' vtircrr.rrlvwl ntoli.lo. lh< mini i aiuln| SVclw|" anil I I h."h. : ,:

",, tl 1"\1| I, I"'' .'.1. .,_ ,ttlnilltUK.,m, auml, ,al Ik.. lrr.nl.at.nnrt from IlhlII t.a. am,1) r::11.1' Mr. llanic> will ginIVnxi'oli. a n- )1..1. 1..1: 1"111. ... lor llnunil lln i irl \11. lor o, '..1.. Itiiinl.I .

..1'1. .".1 "in.i tolln' 'ted anil ik- .. .inlli. .. : ', .' "I .h''" II "II, "I M i i "" ill ii. I Ir '.
Btiair iin I it.il wltli in.. Tr, n.itrer a. nr l.llibl I;u .".1 "",,11.the | r ... Ill ilaia 1,1. M>a. '' I,' ,
I I'' ' ' 'f' "'
., > : : l. "I :; Inflbe Itoanl ami IIIKHI niul but the ; : :; '' ; : i ,. : : : ; : '
, rl.lllMIM.il hi uttih.il Mnrl "i.r The f-llowtiiiT' 1..I"'i" .i" i ,,, , ,, ,, , ", ,, ,
f.: m .. :ltmlli/i : > Wltji'. )''t : I. ,: .ante ..r refcrml ,lu .ihr >rai.uinnlltif. .1.I .I 11..h 1,1'" NH11VMMl ., j o \ '. ,. .. I ,, I ""I .".., ,
\ '.. tMIUMV Ntinl< .iial, ta\ l ; .,I.1. \ .. tan I in, n-lt a.lopliM al. 'Ibr fll,1| I ,. ..,..
I..l'*,\1.| >'ii.. ,tax |.w I I..'ni Mnrlin Ikx.ili .iiwllt-.l| | btln \ Vu 1,1-liliiiiiu' M. 'ii/hif Itllli-,
.
fh. IntroImiil : : : ) I
U Punla
Ihe following n-oliitim. ; linvllii' at Wpil"
H cut
short :;
,,11 I H.I HI I H\I I\t.-\: : t "h.h i i ,I. ntit. 11,I ." Li-manr* I >|Mnilarii| imiliaii Ian il ll.irnm.. 1.1'1 ot\O
T" I t 'hll.h. tt. "u' n.U >lr.l I : -
ht om t |
" '','I |I. I i 11'I t ..-olhi." iiii-nr- :: I ln l''::il"a': ,?. ''n'k,, : : ,I.:' ';' ," ) ... ,. ,. ami nhai, |.i\.l.! lo a iu. t ..- Tuinnlat, ..
bn.11 ,
hni> < I n d .1 i tt Ul 'n. I' j .
ml llnI "
i ,, "u,, i.., .' ,"nithitl tilinaI tin. f.r ."11,. .I riii.. .\| all.i, In "I IIr ,' "1'1..1.0.II'' .."'" ... rr 1 I" ."r ,11." .. "'" :irlltltl. !:: :i"I.| : 'Ii.: |iw,, .in : III. a.airnl| | llul Hnwtrallul ." !* KINK NKNNS. ..1..." tl. .
I l\ ilimianriUn
ho rla uf 1'.Ht'.w"
I '
j i iu IkiiiiHinli I. .
I imitt ,
., ,.
unit .1 I t"
,, .,' ,,,.10. Mil hiI I I.IM .r f" II. nnnlhil r I"" '.1' l 1,1 I u r ", .
I II" '" in mo.liin iliamaI 1" I"
I on"llr. "mm, r 'I.r .1i '' ih i\r )t. Mlate til rlorbln. tin* lallitl lot I nr ,
,-1 ..m'II..i.1' IlitI ,"lt.,. ..1.111 "I.Ii I. : ;' :: ,. 'r.I;: :: :, :::, : : ; : I ", ., I'. I.' """' "" "
I 1" i i" I,ik.il.ir "mi'anil' 11' I IM11 "' h i r I ." ; I lln .ImrI iMilhi llul' wn. r .111.1 It" am .lull, IUnt il lu | II !. ..
.
illurm.. .mil Mr"i ,. r. .,.itII ,., :"," ; ,. ; ( ,, n-ii .1 "". h,' I.rl'j Ml.Ikmlh, Hollhl I"I ami I t I !'l lr '
ill ; ,1.1. .
I I, "i '"n ..1.1.1 "hlh in"1" l iri. vaiiii. |1..111111 > I IM M I -

,,1111,. | ,. ,,,, :mil,, Mink Itt. ,,'" .ul" mill' ''. .1" I.i Inn, '. """i .." n. .. w,. ;. 1.,1. "lui, IHMIumMolh -r ilr.i itl ..vll.'re" I. lln( lirpublh' anptrlt ,,, : ti.. i 1 I "". I 1.0.I -..I,ilii.imi ,!. ':' : :""' ; : Y ;: : : '" : : '
\'> :: : :

,, I.. n lliiiiliiiur.citallv .,, | loin. .\vtry..k for muvcl bhl.,that fur I.Ibc) I'l Hirratiiinlnlltee ll.i, i I"''. 'Inv II."I.'' 11- rit.' n 'ill"i. ,' ."i,.. ',.,"''1,1, .,,,1.''h'", -u .,loth I IV..Hi!.'nitMi. ; ai. l*"lltillinl.. 'Ill. 'Ah lower Inl,upon uml In". a.1"1'1"1 of II-. .Ivillnl..ml M'ln., .".' I. .1, -i"" :t I.IMM.I I 11'1.' : rH i" :,'f''i; i : ,//"ii." ;; ::;, ;,;:" }: :; ::\ : :'I":' ';I' :: ; :f :; :A i ,;

,,, I \ ., I i. .\".,...."-; tv ilk. II f'lbll Lilian, in .'" ami :-rt.ii., irl1. n.ii, ..i a in: l. r!,i. ;: ,ir i > ilntikhlii |1''h'.1 .. ami ba. nul unit, I l 'i \i,, < : ,lii. .. i .1"rl.I i.ll. ..",I/' ,",. r.. .. .,,'. ,' \ ",. .' 1.1..'"
1..i.III :
I. I : :
..,. I I Tliltln, I. t.nl I 'it..I"' '" 1.h..t..II' Wil' I ,il "I "n A I I I I ; 1,1', ""I:1;: ;: .
I |' I 1 S-l lalh"'OI' : .1ii : I'I': : I llul, .1 nil. nnl: lnuitlnoiiut -. i hut in inint i i inprivtl :; ;:: .
,0' "H"0'' i "1.1.,,,,,,,,. "tk. HlrI'M,.l.Iml nKirlrl| thnt I lie .trvt.mre .,, ; :,,.;, ; ,. .. ; .I h."', '". ..1 ol lln. ,iiamri.l,. .,iloolliMi :' "' m ", .1. itin.ii Hi.. '|1".tl"I'."II 1'-1 I.. :: ;, ; : : ;: I.:, :: :, 1 ..1" ''h," ''h.",I. "".,1 ..1 ,,"'..1 .. ,,, '.,. :.... M., ', "

,,,,, l".mi' .. lulal, oiM-nnl, .. f .l anptWMlhlcin. I'r. I ''. ". 1''"' 11 I I' .. 1 I hiint....,. tin' .\ ", :'" : : ;: : ; ,,' .
\ ? 1" 1\ 1.111 "" ",1 .h." i .li. ul iirrnkMwln "nthinl. of I Ihe Ctpnblitiit.:" to.ii)1' II. | \ \ .I" "T'': ; ; .InI": :: :':'; : ' '
,, S ) ... INCH >urI .. ,, ,. ",.',, : :, : : : .Ii.:, ::,: : : : : : ;: .
,", "ii "II I 11.i <'h..I..hil"I .I il nl a gr ai man* 1..1 i ..I.'"'' 11 III, t..IIt.| "I ,, 1.1.' t. I toiiti numin I..n .. ,ht the m< .l I en ai,,1,1> { I I II. I .. I 'iI.I" : l ,II I 1 II I I 'II"' ''l 'II'i I I S

1.1., I." ... 11.1.-, .1.1MI 1. >I. "',1.II. I''.1,1., r.r", "rl fI., ,...1.I, ." '','. ',." ..," .1..III'lly.'h.' ..,. < iur. .llue win, tram). A .Im. volt. .iml it lair .mm.l lbrrch I. "" \ I''" .

| I II, _,. \,it hi, In' hiKln.il.uI I |n>n.ninihin ..f t ."lit. t'lilplr) I'h" "',' "' ,,"'r) """I,.",' ",: 1 ,.1.,..,.nl".".., I, In. .I .. ".1 .I.r. inn > II h.. ..u.III..h.. wl 1.1.I lln- I. ..IUOHt'iil.; IVnsMola. ll.i.. oU"
'tii
'
,,,. ".. I I."li" .i,h"II.,1 "tin' tin" 111' uiiiiiiUlrt' "i n' autlntrlml !I. ,'. '. I ".1.' |ilit' ol htr own -t |1.la thai' Il.niiiuin I- pupliiiinniaiiir' tnr b.>.., .
I
,, i" .i ,nit Him l.i.. lint rna.l |1,1.,! ,iin.l iimkor ,.work atHn : : ; ,: ,, .Ir:,:: ,Ii;: ;, :;.:, "Ii: | ,.. ...y .inrihtilai' ,H. il In I- _JH| main' ., whu 'iu. I,,in .. I. I" '' '." NICHOLS ROCKWELL &CO.
:
: t. ,
,0" .
!::: ,,, ,. ,, : ., ,; ,
"
'li- I. "'" II '" Ml,
.. n..I
." .11' .I"r im Hit hutnltilln i iin.raiv
'I' I.
Knil.
I' ,1 ,. ,.. , .I" |1'rO' |I'' 'rI. rll'.1' I \ ." .,. ,, ", ' '".1
II ,I ,ht ill ,' iT ..ri.> i>r ', I r ., I I ''
"h.1, 1 II 'lil.li. | ..1."a.I' MA. r.'h.I".I. 11' tin ml' 'i.ol IKI.ini4iit| an | intniiilt iiiuituin.li.li, 'Hut t"i II. ,
,
'. ml Imtilth .linl (' ami I ,, *'" re- .," ... ,1'.1.1.' : ;: :: ;: ,, I" ." !: :' I \1\\1.I r I,1\I
i ,
I i I .I 1"1. 'I' "Iho. Hi Hi-IH.W-.Min-lim-mtili' I'I' I hin.itI,11 Ihe |nit.lr| lu |I'.at in, rill Ml- ,1"1"I i ,. .
... 0" .'i mil, uiiil imliKit liliht *. fol- "'" """""I'ltl"lr.,l l ... ,. .
I .1 nab I mi 'H, : in In Mi.I Ikn.tli le'' 'jl.h. > i.l''lihll" ,.'Hit.. Mill, "" ''''t tl. 1' "

HIII"h ". .\1. I." :Hut tta.11"m..t.t ( illi.'lini;\ :, ;lo, I'HI ':..I ..-mil .h"I'I'i, Hho N "", i.I. : .", ,.\.". I"' ', ; CAUTION.

.1. l.f\.HI .." I.'rlth... liotn .1, iMU.HI ., 11.1 "\'" ,' rr.rl. 'lu lh, Wurman. Wotl.nul brlli.ti' ,Ihu, .,I. \ 0'1 '' ,,
,1.,11" ,
/ ml t .iliiinllti-i : ln \ "
; .
.. .
\ _
I I. H > MiMlinWx '-' .1 1.11'0 am) Win. Ilirit llm I'I .11, ". 1':1' in,'lh,.l- ill1 .-< ultiMllln Inmil.. will t VI'i" In. i .,in. .' I. .1 I ,img i- 'i ,'. I. ,I'I ,0',. ,. ".. .... I.

.," h,.,mil,,,1 it' ,1,11 alI I I" ., "" '...'.."", 1' Ol .bill 1 linl from. Mli: :ib Ijiinn, ini'lIVnH.ola -I" '. .. tin |H'oe| will .ontinin,. i iitpptirlta.iiu'i.lati.wlini.eii.miiii I: ," .,. ..' ." ... .
,
I' '. iMkl' tm atwuiitMm i, \ \ ''r. I" 'r"
", ..i i h> i ,11. hil.l 1"n'" l 1..1.i l.ik u :. I Wnlrrl. u. wa.i..1..111.1. ; .. n'- I: ,. '" I .. "
:
'"
"I .I \ .1.
I. bo,' pruiinril tbrun It Hn inil.rot '
.1. M "
.
t /.tk .
hill ,
I llOIMt hn. ,' .
i"," ttnh, I'", >, l "! k walk* 111' I. "" ' '
".1| 1"i".1 I HnI. .1 ." 'In.--. Inl' I'"bl I "uirm : : ;
_' 1'0 .. : t.l.i.. ( oininltlii ; nml li mi I'liil.till'lhi| i ,Ci.nnlak.| 0.1 ;' : : "
,. ,'h' |"i '' -, ml ut' .I' ami. 1.1..1.1 0. "I".I.. ',"\:iIII.MJ el"'I.,1 lion. t .". t, ItI.I. ,Ill. III.,1,1.) t,."it iliinlt, nhoiil' "MhliiilHintiniiramllhi 'inl al Intlunr bt tin. ,luhrn.h ', .. I. I'".. _, : ; : ,:., ;

..ill.' ,l Mi, U ,i-low SiwHt I ::1 I ". l li',inii'r I Hi'n. '. voterwhu luti pinil) 11 ., ," ., 'I""" .'1 .., .., .. ,
." "I' ,", '1"\" \lint '."hll'l. I. f..lh.I'1', ul\.1..1.lliit.r, A "Minn. H .irnit. .il C.ini.ant| ,' : ..Iili.: : 1"hrli:, r Hun:: they::: tin: |iiilt ; I." I' ., ,', h. I I" I'' .

,,. ,. ,,1, i I ll 11'1. IllAul1. win. hit"., 1 1tin ul' lln' 1'iii.a.oli0Hiill.UM bolt "'" ::: ,
, i t"" ,1",1' intln.l Hn' tiiiiiiiini' I :c..r.r : ,.. ,
.
.1"
,0" ,
I nil,'n i itnnnt : : ;: : : : : .1. IiHleH.mhnl ol. ,, ,. l,* tiVlctua. t1mlbyll.lt.il. .
I' I" ""i II"" .r.hn.l |,aiht| Hn >lt | 1,1 I ur..la nlKlH', II : | I "
: : : I
..,ml in"m It, 1.,1., .. I"i.M J..IMI I Inn. ,.- I j ::: 111.. I r:. .\"ml.. "a. .nlirn.l. ) 1"I; : .- ni.il Itm; ,i- ...I.
:: :: ; '" : .
1111.1 1' ,
.,null. 11,111-- \, I "'. "
"" ,"" il 11 : ,.. .lln. '. : ',,,hlnl. that tttll nnl .ii|'(mil itnt\ .
.
,,,, I \ ,",0 l .linihna, i.tinliil,.. .rlt t \ l" ,hit, ... ,,,niaa.|Inn I.. ..r Iia I:. .. i.lln. t'"n.I.lilh." ""lr..li",, of ,,' I.HOMIII.rilia. '. I :11.1.\I. Mini' ", Mi ill-iliiy, | anil w uu- .1.1,111.) fur .11.r I 'it.Hinii ,". \" ". .', .".",", ,, S. S. S. POTASH.
tli.mi.i I vs.
I ..,I., inn., wlmll |1..1.| \I"n. ,, .1"111' 1' h.I'1 will, .. \ I.
11"1,1'Ilhl .I".h"hll.r ,
I .
nn I ,.11., : |I..h ", n 11 h rtr.1 'to \ '" '
.l "H" _iini' '. 1..11" '" inI :.:;:::. :t t1 : : I" IVIni, t 'oinmllti., .""nk 1'1" -. I I h. | |IMIlll.' | .1",1"1, .1.I.wI., ntK>n.1 l filth lln I \". \ I,1. '.11' ...". 1
1
., ,, I l m' nnlimrio' \ f:1: I" ', '. h"III "'1'1.'ttiln i '. liwilia ." \ !I. I ln k 1 tlfln r 4i f trti MK | knmi hut "ufc.ti h'1m1 IMIIIM of
,
." I I link | | "I. I' :; ; .
'' ,. f..I"" l.r.I. 111",11.1..1.
,1II' h'I'I' il I r
.,. ,, Mr.. Wi".I.. '- AIM, r... .llM .10 4.11 ...II".hh. \ .ot. lll lln' .I l.tx" ,'lto HIM "'OHlur "r" I "" :| h l ;I .I I m* IM, fv.l tA.
,.
", n 'Inhliin 111..,Hi. r III, k. r. .1. 2 \, ... .i MnrphtIhr ... .. .. cni,,. .|'l'n.l.M,' ,Hiii' U r"'I.111 1,1.I "put ,1"1. r.I' a. \,, ''I" I I "'.1.." ,;:: ,::: ':, :;:'I '' .. 't't':: :"I.:: : : '. ," -" "" : ': !
I ,
', ,,. "I i '" Nr"< It I. i in nnh, .linn' It, in M, "loull1 l- I I Ihi of llnI "' 1.:1' : i.nlupriali.ml.l : I \,.., ,, 'I : :, ., .I.." ., .. ,. , '
'I'" ,,,, i.. i,.. II'h".IIlo'h, ,' .I'l".. ivur. I.. flJ hnoMh-, IHi,, nl., H H1burni..n I (Hiwiilul,) .. 1'1.1.| ut i lln. .1" lliehlll.it, hot In'liIhr., but .." ,nil,,",..,i"' I h."h..I.r.' '.m..k l. h''. .r.l. .4" .," .I '".II ," lM ,

''I',",' ,' .,,, .i "I I I. M III .niJ tl t1, I II U".1' I I. ,IM'v. II"IIk. i ini.t .'" ...in,.r .tone ut our Ik'mm rath .Idthli '. "It : | : I h> | HnM:,) W.I. i..*. ,, ,' ,;t'l. ,III,. I.11 .. ,u
: ih, Ihi I'' | ; .
'" d I,' ..i", ,, ."ml,, |1.1) .Id"l"uu in .1.J .'I'"! !UI.' .". "1 ,.,, ". Um. II. KI..M >, : 1. 1'11,11. L/ui |1".1"1'| .I I 1 1.-. ..IIIH- an 1".III'.,,". wlnrrl.v tin I I :.ntUWUl* =(;l.t.l II"". | W." l!MrVttf. New "
1' nil ami .
I 'Mi. ulllln .
"" |I'i" 11111 itn| 'j I ". \ .
ab I. '
, 'i -, ,, ,- r : I 'H"! .1. :.. f.. lAunatil Jml ", In.'i |I"n. ,ill .I l Ih I,* people i nil In ""i'rllh.,1 0' .. .1 .I"
"i I
,
: : 1" ,
0 .
::, 'i/i|/: :: ,, Hit, ..1.U'o 0 1. I 1'1 i 'nitir -lilion. on I.1.| |.ul '" Hi. M le. tton ol Ihe, I:iw mnkei. nml ; .
I i i. 1 'rr h. ,1l ttitn.t ',.
''' 1 I ; r""ld'.I'g. 1".h- : Kni,,, ami Hn i riuiM.ii :. : :. :: ;: : :: I \" I. t1"" I. "
I ..I"li,'. I -t I n ."""I.-J"I"I'I" i Hii' 11. .iler. .liullhl Im j ah ll'lt ninnl'il1, I ''' ''' .
J :: \\ ; .. .I., : hi. Ih.' .' allirtiLlrmiliulbt I I i.ll |>it :irihiiu IltI711 :, mli.r, ami .In.l..ven Ih. w-mhl, inn ot ,IranilJml \ ,1 '. f.., ,. ", 'I' .
: "
:
r : al ami ninm' lit I 1 : ; ; IIIM II MM "II I; l-lll M.
.1 -iin.l wild, lilt 411,1 null.
I\; HlllI.. "h.. .-rk.: : ;, ;: l ;ink: :i :n I.: ill i | i. n ini ,I. That hmn-l, .iml. tpahillH,, 11.1,1., f
A \ "' \ i linl l Inn | Hi,' kiml, II I Mutt In, I 'llu, -i" Im,
'I .lit t- itin .
,, .,tinlln' ,nblli .1... 0" .. '! lomiilr .1') .I ,' Hti. line leilo, In. i Ih. 1.1 1 'I.
"," I" "I i ih | h.. Ih. \. I'.rlHMiumiimil" nil .1,1-1,11. .i.. .. ..Mtitel.il.lh II'I.lh.I| | ''I.' I rN-.\l "|.A. dAWK

I' |,., ,1 I''In. '",'.linkul, .lit. Ii.... nl,on, tiawi .r, .tutl.i I'': .." 'i hint II..,loin.i H U,, nl II ..l.kiu >. ",' 'l.' | | .,.1"! i"nm .,r Im'I.I. Initb iliilivran"I I \ .. .".....I. 1,1'III AI ii l4ii. 11 M, J

IlinamlI oi >. doJ II"', ". ., '. Int, ,' .HUH'* nun'. '. I", .rl'.I..h..ld'.I.e.l.h., apinilnltvflui " : MHJTMittki: : : : .
,
l "
II I.' Wilkm.. M.h..I. .tunMai .I I \ i nlTiAli nh I ,mi. nut
", hl"l. ., I I'. III, '. I I'llNo 11" h..III' 'l'h'lhe' Mibli,' '::1.1. .,, r | .
: | ] i 1. ( .t""I' I '
"I"I t ..".1. "hi. 1-lln. nin.1i II. ''''''. ." .1"... ".1'. : 11".11 1"1. ""I unit ttllh, lit !1.1 | I". h,'I.I hi the" KuvirniiniH' ,lui. ,I ... ..1 .' ,11.nth nn'" -I himIn.".'n ,liinlle.lilhinlur 1
"rn .nla>. f itl |1.'.Ana 'f.1 Invvvrlnin ,ilil .in Inl .lti.lt ut lie,'In olHi I' ,10 ,t.. .\ I. iln.'til ..f HIP, lit 1.f
I. I t .
ji.uib .
,",1| i ., ,,. \In Ihl H'. h. I I ',ik, .tn n.lI ,0 .ii 11.111.11.1,111.1., .. Ie. ami .I laml. .uhil. l I. \ I. .f
I 11""I.'I.. .. ,. iiliil in <'nt limn 1"" i .. Tll.I I K ...(KM evhhnlIntlii .1 ' I"" till ,. ami hnti. tlie.l tnii.. ". titmIn ',
.MII .
I .1)
AUHII" n .Hn ,: .
", I ,,, .I i. I'In-l lioinl. I 1 | .t. t iMir 4.'I', | ,. InhltiiiK .' Ihl :1. by n'Mintl |1.1. :, ; : ? : : ; : t .
". II'lk.U UII" 4 jh* atliniit|, ul l>4ll ilu/i'n HIit- ulI'en.a.ola. 1..111 1 M'lh .-.. fur tin1 niriu>.t "nl,lln, .. < I."h. In'I UK liialnl ht I .killlui :>
I. I' | Ir '"
,," I, ,in ,III Idh.h' kMank '! .1" '. '/" .. h '1,1'
tail nml' h .1
trn. MI" l| ,
.rl.
,0 a, tiinlnl ht | I liiu' ''I [ .'/'" iti-un 1"> Hn' ,, of am ,ia.1.' whhh '. "" \" ", 1. | h\.hinn williunl" ant mil.i ill
,, i ml'. mil In mvilt \\ 1II"'bl..,. .." .. 2.' : M I.n in-ml:: lln: ItI : MIIIIII'' 1 1 lln i' lun .h"II ralr I. In"m'III. I I tin. r; PATENT. (
.
"I' ,''IU.... turcm vi "ir : ;;: r : ::: : : I"" In in i'ar" t ion 1'1",1".1.1"1
I ,, ,', .uil.Miniiit I Hunt, .' "" ''fl' 1"0" I mm .Ihe Ikiaul 11 1'11'1't it ,nl unil I ,lilt ., Um''i.i I. M 'I7 l ,: 'lormllt 111 wllb Hie Itin. .I ..j. irim, I ::1':.::, \\.it};;;.: :::": t till: 'I !I'. .Ha.,I .\.I'I.,' I ,I .1. Itt.wnk. .. MOST DRILLIANT
l"rl'I.,11 ,
: ;, M
1..1. l ,
ilur Ihu .
.. the unit it "ihnuail.lmiHl .. AnAn I Itl.l in .1 mm' lit nINHIII
in ,
,
.I' nil. r.l. 'lot li in I, iml I ,
I "I. I .h.u. )I I..H" ..lIi.II..I..I"1 11.1.1 I" t.I:.. l lp'k I"> : : :: :: : ::
.
t ,) In II. .h ami on.i.lnill .
: I .s > 'I .I'lulblrrll 1..1 ,. ,. .butt. Him all tI.I."I.111 | -. II. I' ._ l l hll..1. mil ) bt a> linl, ., .'. t.'r' I, I Ih! .Au IIl .1I nftw 1'1'.' anil PCI'Itt I I IXIIMSIN
1" I. .nl. ""nA loiifilat-'e| 11,10 I i "h'r'. 'l i H. iinn L I u t.,. i |' ) ..I|.l r""h ",.1..1 tttlloiir. .

. ., '. .\1 \tMI\h: II' II*: ,I: 1'llbl.' 'M ... .. .. I..IIII tvii.h) HIIIII. ol 'Hiicullomun .. 11)ll4l.rll HI J.HIIUK .-h., llul, 'Ih,' 'II..hll.' .honlllutt I i:; :,;: ni: ,I': :II I; :)::n,:t. In.*, :l ln hi \ ""I iHilfnll) Illr. 1111111'I ,
., ,
I ID I ,tin ihiri-, fnt: l I. IwiiiK rapklly lie ] r:. t ,nruuil. .
!
,
tirjr | .
: im until.-- i.li.mIIIMI ., ,
ill.I 1'1) :
I .
: I .. hi"l I ", ,. 211I ".1.1'' ." ."
.1 "1 1. I. .. 0.
.4: .h..I Mr lliilt.li, 11, tth.l.illiiKl.M.irilinglt vilnn.l lhal Ihe Iraih.r. ul" Hie > .. t.jnlilitinm, '. "",' ., ". ,,' t
i 1".1) | | rei.nl | to | tut I HIj .. I. 1.1' t.r
in "I.h' > I nilli !II
,
iiinil |
,
I' ,., ? ,' ., |1'"Ihh'l| 11 ,'. ami I : I.:; : : :: : I.. ,,, ,. .1. ,
IM. .I.I' l lI 1.1'' .. .- IMi.nl i ..ill" i'.h.I.Ihu ...nil,'aitrn.it;' ami It. ". Hn,' ,mill. .'IniK" bt II.. .i .: ",, 1..1. Irl..1, ..",., "," ". I" .
11 10' I until I "", 1",1| llul. I omMl..hint Ibi'Mat.' nml nit'inurinli'OHcri. /., I | inlM'in yon 'that I Ih. "" I" ." I. ""I '
within ..1..1..1)
11.j" :. .- ar Hit,' Irl,'mluf I l.ilnl ., .h, ".1. I" I. ''h. .
I. :
I ,ii, pi MIV li'it *I r I hi|'lit "d.II I onvtiiiinllu .i..I Iu rnatu a i ..mini,. nmovf.l' mt Iliir Hlon. fiuni I. ,
,.. ,,, tlui-i& XRk) a : / rt ,k" .11), .it h .. H"'in. awl 1.1))| | tii. aim. .III* uini.nenli .. |. .' Iho 'l.I.'fl.In.Iwvtli ,Hn. I'', .. ,f'ItllUiUIIJ.' '.1'. .. 11. '.' I '1'.11 I'I.' Il I H- j.
.11'' .1 1 X.I. || .1 1..1 ion .n xnlille '"'I. I I'alafui, ln"l ,. tho .nl.l. nr l.ternmt'iil I. ",,",,,, ,, ,1, .. '" "
: of Hie ", > hnvi ttMilvulrum ul H, It. ami 'Ihe .. .. I., 1"
;
MnIlor.t ,
-I' "" '- :'II ." ,1.1,1"1" .up.imrlir. SI.IHH. ,. r..o I 0"" '. '. "" "
I ': ':: I !;::'::': ,::HIM, : | .I '.1.' I I ,.I ""I'lu.e"" ... 1"'I"rl.1! 1.11'!( Intu .1, tin .ilniima.irr al lalla. ,11'1' that Hie 11.1.11.| ..bmiblw. '"' I" .;,,1.' ".. f.,,.." .....,.I .'j ami" 11'"I.... .Ir.Ml.. I It "I.. ''''11'''. .... "" ". "." ,,' .", 1".1
'
,. ,,,
v IHuit i heiiH r ""' "I I" I
., "' | .. ol | yim I"..
1111'1. II. ,
W I. litv ant 1.1.1. I
'
: l ; : uul i ;rI'I' ;t:: lia.M *, ul,. h.. htloilal a>|.lia- | .I :II' : : :: : .1. ".11.', l I. "" """ "" ,.
; t
I' "" """ 111. hhhal ) ink ht ti, any imliui'l/. : n < > I ro. I.I" O" i an bavn tin'in "1"1, In Sow Oiltaniur ,, ,, ,
u..r. ., ., l Mallorv, n. Ilii. hii ml, ol' Hit, : .. \ ,.,,, <1. n nu.bitr l il I III 1 I j"'I"'| I""'"
Ih.n.. < I. t .
'h.
\ .. .. ___ 11. ,i"1 .tub mi < l n,Klin. tit tn ._- .1.1.l b ",'1 Ir "" .

\ ," ,. I I.', II nn" a- ,.1"1 l : ,, Mi: U"I Mia.le )ti.l.nU. }. |1"1.1'| 1..1) a nun I b> ha< in vi'l irlol Hn, iiiiliuailiniplu.ini.Ihb .. I """.1 M \ 11 t:. I II ul'l SAiim' I,. ItriNtirI IAWI.tI': I'AIrM: ; :

., '", ." "| ,11..l| .1,,.,.., ..."''1, .V,. to the I 1"i"l. ..1, .I ilni-oii, ittavl. I|1,1 I ,. thn .......11.| t inllinmni, ulrailrunil ,, Ihni llu' l.i';ji-l.nine" |I..a I iK" I''MI ." -- -.. SPRINCT I \n1S

''I' I" "" ",,, :. :1 I'alar. 1" I I 1..k, ..,1 I, 71W I I nlnit., foiiml it full l' | | ami' lull I i.lh, ) I.I.' li Hie e.|Klal >.h.. law f.il.i.l.lin oni' t.III. ,in.f Un-hiil, ; : .,h"\ 11 u., ,. "' : \.: .1..1 EYE-GLASS J
1'1.1' ;
I .
fruo rntilru.nlrampanh. i
.
from 'IHK
0. ilHM r 1 IN t M-ltM tAmi
HIM | pa .. .
.
12 I ami li"f ul .. tl.
'r .1 : of Koo>K wan' mtr Jo. .1,1"1', balml'. '' r i iI : ,
} ; T. ur from trav ilin!' :( inixuny I nr, .inl.il ,It III. I .
un r. "ntnt
fiir Nttt"U Wttr4.1 I A: lliwn4 evi r> ,| ritllmi| '11'r lutiailibil \ I II I Hholll.l I* UK ) by Hut rniiuir' ami.11..I.lhll )1.1",1
J J..lb..r. : aihlUlunI |1"| ) ilmii mil 1.1: hi.1',1)' ,, > mil n.4.1 at lew rale ol l.n' ih in j Ml 1,1 Ml IIMI IIUltH I II mill' ) 11.1.1. "."nlrt "'I'| '' j
acute wntcn \" ictft .. .... "' ".. liUKi , t .cl I" ''1..1' :, .1 I .1.., ami ,lln huh. I. |ui'ki.l full but a 111.,1111' t .1"w. gcmral_ II| I I l.lef. .In-li., M. Wl..r i. .|1.1"1|| | 'I I' | 'to r w.t, amiil ..".... 1.1''. ..,1.1. ..". I .. ..
"ur.Ult UI ,. "I.
< I"'r .1.1 .
.
rf"tt JI\.M. wild bai.lwanluihinn. .,"1 ... 1''r..lulI' uf r* 'hi, hi. r.'.ih.n. I .. ..
.
il.x.r | '
lu i.llliiK HI
r. <
Iili' In all hu .
I'' 1'I I.. r".1 oa. \ nmki. following .umiuary olMo.n. "dll..1 I lol .r : 'n 1,1. H ::,I :: :.:.:.: 1" I
.
'. ,
:m r I: tainis| riiKhollovv wunIron r Kai.l ami fih, ,n Mil|> 1.1" M.I It. rl" Ihn 'I.i; KVIIlalurl
l-i..on.i .. t'ti'l, ;n.i .I. >4 tan, < < kian I .. |iiniiK|, ,",1| ill.> 1.11.| :",.1 rl"". ) | 'Ih,' ,' nii.lrr.Unil' 'lit I l' I"", i'in'ill.ir fur Hri.Ii '11" h. "il .lIrl .."> .ms h..1! .u., \ilaiitaIUion' r"II'I.1 I I 1 Hl.'M 'lll'. I.in il.' I 1,11'lotS..
| ) .
| .
'lMll nln' IK ...
mu'iifUii "I Uiiliw I .
.1\ .I.I. 11. .. run
rr. Ilinwilhnut lui ''H.II' !, la.Hi. mini I.Ml, ." ,. .1.. an.1! "itiulnr' ul .
"i, i"iiiitnikaiton., I 1. lit ,4 ntunto.|ial us ,,1 Ihlh I[ KamiNo man a frit'ml uf ,., I.. Vti I Ir. A. K. .. l> ar Hi I ,1.Ir .
,. ,, tint h ruMkil a.1 MUlhimii' till ami -i Hit" nwhilt 1.1 :ntrau' i.. -N bark', I h.irk,.nliin.arbiKiint. : : mnlv' Mil i::1: ." ,. '.Ulr ,I.,in.. ,i" ,i illtnnt
I all taili' > rt i" r ::: : :::: : ; : ;: ;: : .il.iii.rl" .tily
:';i: 'i';': liiiin' | : i I ..,11.11 ".f I 1"1. ..l t. tMuni. '. lliiliaiuik_ U Hob iml! new I Mnl"iv i .. In thiiiil 'Iruiu tbb, : toiiililnml. 'liilninuiufGlli !' jml| Ihu, will In pltiil ol hn-l .\ ) m w MI i.f I.MIIKMJ 1"' r .'"I'J "... 1'1., ,
..llnriitmK.,1 ,. .11. 'al 1.,1.1. Mitli l..n',
i i mtv.'i .hk, I' |,0 7.tr} .. lilt. I"e I n, "l IJKI.UIUII' i. .In 'Hill. Um, il' '
k rvwitk J J.Ib J.. liv v.. ,ttvo unit' anili II4III1!... \\ill ., *< i I.' .. m. :, (ban UK;' t><. t ;
i ,1 "i":" nutter. ufiii'II | r'i : '... miv I - ( luarani I *. 'I'.hlii, U bark., I 'hii-I, tj'lil.' I","ilnrof lin.a.oli v.nlix ,, 1111" yi
,
; ,. i In. .'" ,1'1'' IIOIIM.UI.in 1111skllt: III It I I.t rJt : ami 'Hi.t j 1'1,1), al Ihli t Illlee ur 1.1r final. -. .'. ).I HOI ,
on'
11 'lie. ueiillriiien i.nn up .1..1. | 1
: I 1,1) ."1..1. "1. I. t haikenline., MMbinmiM: ; ttllh i : :: : : : I v. | in
'" ; : : :: : : ruin ,1.1.1. "
il I ..
i blrtil nl ., : .
; a tit r.O' .hit
bd' { III. .ini|'It' Momhiftil' 1 ibi rrpulaIII I ami IK inmnlalh.il liuln .I I in aim :. t W
.. I.UU
"diu the ij( "iUKiar.H : 11.r. ". ,Ir: v t->
.tin k i..I : .0"111..1 .
I. .I"II.J. .
.
: .1'1".IKt \J"
All .
.
,1) a i Ilittki.' UUe. ami ,. Hun n.ii :
*
.I. I\ Mi .1 > "ul "" \ hope it l2t I' rlai I |kar nM ,
: Hie ioflUt.ii l.i, nubIhr. ; .. ;: : ; | |( .| 1.:1' .I t..ld. \I. I I., .
: 'IT Ihr nlnriHilh .
I. ., _|.I.M lute all" iliifil HtluUlHHil| lluI rat ImH n 'limn.r-4! : .._ | .ill. i il' .l MI .boil. ) |ih "" .>Niy ,Hull I I..." In.n ,,,

I ,| .,11 .. hwl 0..... ru :. boat <'aii.i/vil, ami" our .,.iniOiI ." I i"li.".| 1..1". : Ibr). an. known fiunlln "" n limlwr, ami 4.727IOI' |1"-. I ". .,'..1"1, null. i i iIn i I'O have mil Irlu.lV'illiani.' ImMrlal """ ..- r.. ..,. IIM" |1'MH w.11." inn. I"
"
i |
",. I I" "I.rnU. .' : I.Mill HII-M. ami 1 a in.1. i. ill.I I htr.. ,, Allaiiin, lu Ib* 1'11., ami tlH.ltrnlali Unial r"I.' fn.i lnuibrIhrii I'l 1 tin UK 1"1 ol' Ihu Mill.MI' ,ln.i- I | ,I ami il' MI. \ ."",.'.' '".. t.. ..r.'... .,n." '. .".1
i t .I T.k' '
"
1",1" .ur ".
., Ihe M lia I ni. "'r iliowtntl. I'I" olhi r. n < t | ,. 1.1' | real imrlli I hark, ,,,' '..1 I.1U' Hi.'t wiui xulnxto' plJt HHI .._U''I'' ... ., "'..' .r' I'M", .
UI.
I
'u 1 i, 11111' Iof I-' I r> n-l.l.ni. "' ,Hn. h." ,." ,. ) me .1. b..k ,11 M, I Mr will M.1| U lrw.li iwa.ly. I "I.r ""
lor
.., ',. ,, Cark.i- ll' r ..u..I.Y .1 i | .lllnnnll' ; | '" Ihe mo.l miinrlllinn I ami I I"'r. In 1 hriv I ill I I Ilink Aiiuln; w..I... '. .. '. ."
I Munlrlralily u1'i.ii.un
ii' .1 tWUIWMl' I. : : : ; ... .. .1.. ,1
1 .u'i.l' it I < III I I'Illllll | Mil" 'fJ
I v. bihi I"'I M'I.i. ,
Inlltut, I hat, llI h. >l itwl "'"jhl.I..W" .: n iI Ikt lounlr' ) ir | '
I mill Ih MOMtb Hilling | | : :
for .j
i"i a, : .rk. .
> .
warreovrnil .
il, fur i it.I hotly of \'u". I I hate bail lluir >lnht lni.rovil| hi'lluir I 1- bmiiul 'lur Ibi. .iilHi. ,bin om.how oi nib.r tin ) j I : 'IIli I AMI
I ".' I I.t I II. ;mil. : e.lir.lat ,Int Hi* wainbuily .. | ,. .. Ilirlm, .mill'ii .
1 11 > UMMr A K llawkm Intenlor .. ,h inuii.l fur lonnaxe I. nul, M..Iron. t lntib.lt- limit Ib. ) I Hlihtit.| hat IIIKVI-.I 1.1. (lure ''UI11"t K""M l.Ilk- ,

"M" I i I".1 i"l. l i I ,"i ""t _temn.l h..lh. i 1 .In.- >P. Uklrt f.o ,.. !not ,INN.i tjuml. 'I ami; ...In I ; |1'ni;|>iu:lor ,.f llawkv.in .,. ., a' ill, .lalruf. our la.l,, ami Jun ->" ,i .tan.. .1) Hi.' i I' ..un'. l lI I ,.!.ill 'lalafot .,.,, ami My* .b,.i I I 1.\'t\AUk HiMk t n\: 'inul rt.lil, I.I. I.

; .. liwmiII bl.lit/ ,,--nk w i rt -lull/.I h:ii"' tinj pan'ul exnn.Mm biwn anil'VM. un .." are n"" I I Ihe' Ibii nnn In Jail for: Ihr u.l. autl Hi* harilHim :. "'h'. I II lian. 1.,1 l lin.
,0 ., ie- 1: : : : ; ; ; : I
,.it I i.: .. 1''1. .. "'. l "_.I..II..r.. |.Ollll, .. out' .. UK.town' .iirinjt: i"ti pi i.-, h.t. t.lah. ,1.1.1." t ili., .iml ,,1,11,111,, il.,. 1' ibruf l In' ll.lmri l.rol,IHI. will h..do..1. ..m Ik..lln, .1. '". I .,... ,... u. ,1.
for
II' h .. jrunrwIviM.Jn.l .
tvill
l '
li.li.il, a ibin.t al tin 1..1..1 | VI\ ,
i" .. i i ,ill I ) hi. .niria,.' l ..1..1. Lnnili m' part ul .' | i | t <<7.I.I 1'1. .1.11" "I1'1' 1 1'.1'.1 '
'iu' "I .: I/I! ..,.
1..lh. I. .. ,111, .liiiit ..lunol W A liAlrmlMrliwl : ; fur: vt.M-l., / ;tioiuut; l, a.lIHK I I.1 '|1.1'' i" .. I .." r. "
ppi (
'" l, .", ,u I"" ol. I I.. ,iwuur '''e (',. e trial ul, t 'I"i..h.> 11'> .".iml I.n. an I'iniiin.ua. .oriininluf HUM In III" 'I "II II' riiilvnl. uu* a l....l ofIf.mli4ti tktuH ..V-l.lIt H MILLhllI .

.,),..',,' in. W ._ n lill, la. | rl1r..ll'rl ..... l rn. : >" ,nul.. tml I ..,I. hratnl .!l..-... .'an In loiiml. ampirhill .1 r uUtri.lat' N t'ni IUr wbli'iff h lit am' now In mKavriiiiiii. 1 Ml i: : A::, :.: II ,:iinr. of T..L"I,'.-.I! I...... ".. '"' ,..1" I.. ro and llaMk.i., "...l I.1..11.. u.. K. Ii i
11 0 ." lii. "n- t. un.O..M .. I.k,. : .nin-rnn-.tualilt' IIIIINK tit .l,.lI
'
I I. I," I ill,. ,III,,I I I.> lilt |I.>.'He"1I .. ,._ kwii""'-"r "* .I.k' .'.1 I.I. .nn."I "<.l. i i. km.h'n.., : ) a.lailvil' | all ..,0,11', ,'r ''. ban* Inn. .n 'llmh lui.Ihreuuilnn I 1 .VH. ,- ti-in' ."" .. .Iniiri.. in | I ... I.. .10. .. i I ur.,m wlml: i.,,U m W. it Mill HIt. : 1
I> Vjr1". 2'' .) ; I 'Hi.' i ), IhrMi ifla-n. .r. Ii. ', M-.WII. ( O.IMI17, ;11* I lu iu I I. M" hiihh .1 km" Inllottn Ih"'lw. I.. ..J..i-rn I ...-...
,
I I titvti : : .rltali' thaiuwu.ll.MHr I \
I I. I Hir "Ih.I. i.
"' Ibal | | .
.
.1.1.,1' 'J" l 'inrtl-iriu t:, iwlr In tl I not .,nil MI' an l Hi. .
| .
B, 1,1iry 1 ..1 N.w ttk. awl I7J.I lo H: tSl H.I IM IrNSV
I willi'n 1'11..1,1. "It .I..A'
i'W" < 'hil' ii.l "In ,1 U.lll.niIw
: : n II | nl,. .i'hlt '. .,r ', uiull.li, ''h.' ill i "in Ml rMMr
'" .' i''ii', Ilt'i.II..II.IUI 'I unwill :fcl I ilat Sotvntbnr. n'I"1 Uhia' an' now about. 1,1 .ol. "' "I'''' 1.1. .11 ,nl 'l.nal:. l I.. .UK ami ,iln' uiun ,.. ,
.1"ul'I. i .
., .. "I n"I l > || | j,' ilM < II I. ; l A M Hank -l .r ui I 'ink
i | |1.11.1 ) 'dl"
I: I I ... ". ,1 I.. I.. wbn b Utfnn:: ruirat. UM-I'':l. nrr 'IIIBma.tr -. "il irl'UI.I1,1,1".1 I. .. .t lt, Mill, l.ii.l. &II, .lwii) It. .1.) uml I.'y.' .1,. .p"l .. un .I. MIIMtl.alall, lot '"
1 it in. .inc f.r u |I. >u.|>
hi.I. .. ) | : ___ H .1 'M. .- .. ri.l... ) ) III III Ml l I"\H| 'I'( .:- t ulr n. t .
.. I.IIHT .. i i "" 1.1. 11'1"1. '
wnM I !
? | ,0. 'M MJHIIUMIbrHI for A.l.luwall' r Iniiiii .ttt-rr ,1 |I" .ti" ar. mj .i)lit Ii4. unallv 'lluir t .I.ItlIJ I IH

.., I, ,. llio.ua.I'IAN I.. a1.1 ; Tin* wHNbrra ....11.: I o with Islr.blKiml\ trI limnaiix lui; .,,.1 W l..m. will laki tlii Im .11 fr\>
,>: > ti Hli.kwabr You buy
; call
: ,iliirt tl w.ikilnv pluuodLum.li III !. IIU ll-l t
,.. .. .: I ..IIIIIHII, anlrb 1. : Lulu) arr Marn but |*XHiurulmUir 1 l in 111.1..1'I.
...". I. ,n |U."H'r.I. \,11. ?. I" ,. iln. M.I.lui.fti frelgbl. < lljH-i lir rh lor Ht r llr .. "ni.
I .J U U. llul, bin I '1. or.lrri Mr. M .tll, llu n. \ | f r c I. I..M .1. )IM ..
l al an -
mm : ,
.... I. '1. o ) .tl..I. '. IX'..'. 0"-.1. I ) 1 .. i.t ah "" '. "I.. Mr. II.Mk. nt '
.r .. .o Ir.1 .. niini-ln in 1/.1./ l thuuuny 0'
t' .. | .
I. I"1.
In
( t l.li-- tun .AiK .W..I".I.' mom MUD | .Krfitilthr4lthy 1"1..1 i > illxUM.ii.l" "lal ul "| riiii.r >
I' ,0 ...rl. .t.... ...1. I:b h .ru..I... ... at. o'< bik. I'..HI.' ,. .MUM Hm.mi, I. I.tut.*. uuaraiiliiMt 1'jnl""llm' h."I f. ,..14y "'IIIK I 411.1 I Ih.I ., l>lutu lu town. 1.11. .1". wai,.1.I "". I I. 11.. .".1 ,n.nt"n'll.i"nui'
I i .1'I .. "e I"! i.l' .Inn. b .! ) I 1.t.ii m. .
It. II W.'t.I. ito l_ mullllnl .,. )1' NIK I' .' ." .1.1.,1.
I.I:lilll.l.: (. .1. .. .. unbrof .' NI 1. .. ,. .. .
,
.. 11..11. t./.c 1"1 b .u r :m >. :I :uMtMilltrr our la.l, that vtI.. whh h may ? ,1,1..1! wilh 'hi I .tii.i II* Wi hat. 11. I'" .. ami, 1 ra.1'll .
1.
'f t'' A'' I I.I' I. ) ..Inki I i h. t -,1.1. >.. I 'ivil'lliniliMlM .
TEACHER OF PIANO ..I. velluw r. riot l I..I.tIr' ami ulI .1'
uul) Inenal r |I.ni |> \ .111.1..1.1)| | ) ulitu
FORTE ,. .
.
.
1.1. < ; II
.IT. .h. "h lit- .luliu' I "" k. nil MaiU .llk IIV 'tlll|'
,. IU.V .." ,I I U \.I. \IIM.I' l-l an' 'n>itt all.wiil I lo i.i> 'i.| I. I 'Into Irt.h h.n.l,. Mr. A. k ll."k Ik.rKii tnirMI ,
)
li. ,
t i I .1..1 |
.
: .
:: ; .r. I I.t .
.1.l iiifoin .
: Hiink, lln.llilnrl.auraof tlw, .. Irion f ,..
*:* : 'Mr.J.I. llnnri .J :': ; ami I.MM! b,* lu-relolorr I..II..I..lu I f.. lliAufc I; .! > .w.l !..r..-.it.-U. nf m Uw *ln .
I" IIV ; MI. u
\ h. l 'Hi- I .
"I .. an) ;: : wa.lbat//11. ,rwl I h.tini I ; ," il > |"...t ant am \" .n.'li <'.'"M it 4ttl .1. rII.
.. 1""r"| .l lt .' ... ...11.1. ... .ur... u. How fev.V puil. .ltt. Mat I l M 0'1'.. ...1. ltulfil I.i) 'Ibuulhcr -.. 1,1. .',.<, I".' .. ... ..., '. .'
tend off for Sash .I,au.J.. ._ .. .1 1 I !. Ai bwrneih I'I ; : : .1 11' .111, .1| V A nhu lui of giiutkiMMiN. II m .,.. .. I b "" "u., .M, il.. ..-. ..
Why do you in I .1' .' .. w. .lh !, TU> >. .. .o : 1 Iw urrmllltil luliwl hfli- mini .1.1'10 .. ..a.blbanil la,lie* >hb, lie. lorMl l....11 .
for 75ctit ::';'. .. ." bmiHllful >lr fetkian .' I iltb Novt mla>rt \. >i" .. ,, ,
hen A'
ut|
> Jon Timm
you can buy a pair l. t. |> by M>\
\ : ; : I "i.l.l I l I .1. : .\A""I \I.
; .
.M .kill HIM I ,
to ilMvrb" Mr. tr1Kb. I viur, awl ad.1. II., kind l.b I.HH I. I AiicHkST.Nor : "W'I.I HI. ) .. .. ", ,
Pitl Mill ? _- 'rl. ...., ....,. I ami .... itrlalnli. tuikliulkU "I .1 ,. tunMuutetrbk:; ., f. IIJ, t> ** :, W. ohl have belliI "l-uinl IM Hour. ubl by r. UWilliam. -'T .
'
IKM!
j .it gialulailuiM of a uIricinl. I I .. nil
v).ooo 'b.,1 t au.llcnr x> barruw "I'| hi. lilH {I'I,) ,." UU '''.. Monl.' ti.l. .. 0..1. .. I ''JII| Hlurr, I. a.rkk "'JI roll TilIXtr
'." .. Ma IhobrlgblIIIIM" 1 of tlici, "U"I. bk Tin loiMunl '. Oh, ,... i I I have uu! ouHi l I ouulrilit !
a ) Vir "do .. .
,
.. .HnI 11' r'r. .IQ im|>lM> au.l nawna .. .. I
in r .
,11 I" I. i .11 I. __ .'h. .
!1' Ii. .. i I I IV .. .
: .
Kiil.liiiK ilay b* au rrur>t of a loii|r llli_> ; Vur hk \ ah .1"rio. ,Mr. for IITlw .1' .11 I. 1'.1.' .1.
'" I,1''HH'' .1.\1. ui, |1..II'j| I "a .._. ." ,. ('"tlKtM., UlI ,Ion..'ul.l. Ar,"., pi ; Amharah ., |. J.l.ii Hunil, '.,..luyM -.- "" .< '.' '''' 'I".h., I' .." .
," I i !. al Ihi* .. IM. ..1 .IIIIHt I"I I IIM' I l"e. .l'il' l bramw ." ', .
'I .I. "" I'1- A..II.I .., Ha I- : ], 4U Ion., I ."I.", t i ) uvar MIIVI Na.1 1" : ilMaiMl I'MIVf.ukiil, awl, 1..I..Ir. ... ..,
\ .
i I, -I l -.-,I-.t .bn-ami LIUIKH)II I. ., Pu., ... ,. ... I"" Wr, ". ,. "II. r .1.'..anu* regular.what > > I 'IU :tt Am bkl 'ra la A :V7iuu. :,I :m" tkc brr li t il ,ri"|. MHWI HUM ..i t tI |.l..Hotir I.'... ilailyI i... .1.0.. '. ., I. .| >.,_ ,I I
I. I .
'th- i .
awl ,
I., allraiilvi- h h I II ; .
,
< *> kurVvwIlatvnlinVAM"b IhU' lu
I. ,.1".1" an VM li KMI. '
.
I l t i\ .1, ..'I'i".I.| Jn-l re ..T' : ; .:..,...'. .|M.M .. I'u I I. h.r I.. lUllful hair.. IfcMf I wathlnur Warn. A.t.m.. '.il I"", I llrt.mn/,. i.'H ..IrlullNKnlrly : --- I i: F! :. : ::: ,:: :. .., .:..:,:

.1' I"" .1".w ul irl.-.l' l h, 0".. ,tl.baN.I, n. hi.Ih !illMilinor*, .: Am bk ll.itl.loi.. iiniMunila) 10411' !. 4U>I .. are in. I II A.k yimr .."M.r lur th. (a mull.I 4.ll| II | Ill, I. .1 .
r r .I"
A.w
.. J,4.l.. ::': ;: o"-; ,: ::: ,i h'' .bv.. i,. fn.. U vl.l..iillrtun "- ,.l I'urkrr 1.1... ..1.I tun.. ll n.A t.M 1 A ui .,fa I I.iiMKLlbaion'. .f Hu> but. w*., 'alia tMf ami" n. Hour.M .
\ I, wai ;, ". .. 1..1'' 1.. I. .illr* H' ulHXl.Mr ... A '.. t..n I"I11' I l I'
,1..1 n lh '..,I .1.1.I..r .. will Kit l I.nt" I. 10 I"" 11,11-1,11 aiMw. will .'* ', ... lk.' "I'r >. i.. : i : : >I > II. I (e.
IM \\ Tuiou I"I..I| .0'.' ..1.I .. .." 01. o'' : ruuuit.. A. I', ,, ', ,' .", ..1, il.Kl: &by. Mary .1 l.ibb., MI /. .. .I I; ;I w nakl._ wow ALL EYES FITTED

... :. 'iu .. l wllll hb l l.uil '. ai M. U ,llHam. :
... .. I S ; I. our .. 1..11. .IHUVJ AT lilt. IHU I. HUM llr'
.
.. 1..IJ
hrTleaTirlal W.1. .7' .
.0.- of tl t \ \ _, i. in.rlMiM Ihii
Tke .
\ I i.ioH |"eK.l hi
ore
.1 ami with I" .h '' I | W. A. D'ALEMBEUTE.
I I ". ..1.11 ... miutumr. U if'il" i ihMir I I. I' IIH4ul awl did 1..1 J. t. '.
.t .I > 1_ nil Sow t >rk.
i I I. ..I..hit .1..|.. ... IT.r .. .I 1."' : MrrM UMI ,''I':_J) .A_ "'"' ''' 'raI : ':. .1.11.I....I 11..I..I. II.. tutal 111 t M-l al K \...", til.*..,
,
"" '" .. ." :. .. .HI pnbahl) Inrca.4r I I '"' ""bl "I "i""M'. ,,-, ...I. _I I...1..1.| .... l.ovrinniiiilhl.Hrtnr ,." .. ""... ". .. .
:1 .
,
1 W. ..l1 !. I'I .Itm* "" ...o..I' n I.IIMI '
I 'i I, it ""llr"l .lh..I.! II'* 'I"( t<>.Hn- I II... fh' I.. 1"HII UT4.* I'J I nmvki .,;:frm. alrk bmarhi ..0, ;: ,'..''I .,."..." ,,. "

I.i" ,ill.. .nri. I ,jl- lf 1".1 ,tnlHr. .,U), IKI. "uu..r..I; U drnKirin: I.-.t..
.
.1. 7
t. J. A. ..., .. fl1I "" .", i..i', .,, i" l l urr It ll : Ih. r. IM
I i ,' vtj. Ir.'.h awl .. ; .,. ., 1., ,I. A".I." x.li., r.I.n': '. W.. ,1" .1. ,. .1. ,. imlv ,: :. f k; .1.
.1. ..I ., .0 .I..hh... ..I \I, .' .1. ''A : ", .,, ..laII, 4ll 0"I "u i ., .. .1. ,, ,. '. I' .11.lT \\ I. IlVtht
",. .:, I.' ,.r. ''I' ,.,. I I'" r. \, i, 11) m'! I i. IM I 2I I UrN (. i"' ) 'h !.,.
I ,'Ilb .LI. ..., II. inlnr I Ilt.nl
I 'I' !, ,r, I. "I I" !I. i" 1.' I ."?', i I:...l .,4. wiMibl r a0of.| UIMOt
i '
.. :' .. ii \1"| I I. : ,1, I .. t I -I I L ., KJ/ 1,0; Ihi! III.I I illlu
,
: ,: ,' ; f I I. : II' t ( tin wimtb-i fill trmrily taik
," "., ,,I .,. I I I 1, ,, :' .. I i K liuk-u IM| aJvaya rlfn ,

\ ., ,, "" I" !i ; h.
,1 I '"I. .f. I. I \ I tit l rut & nuUr. b>4tuimidu

.' "," I ". ..' -I. KlM>M. Irl. d ,t. rt) ,... for aajti '| II I ll

''I. I. ul/ liu,* <. I 0.. .
fan fjr 50 I 1 I tt ariil br
"
al buy Ctilmij o $ ." II'' Jr: ...II I. I .t .

'01 1'0 fet at PI. MI ......:
T.p'.


It


I.rI .=- _


; !,,, IJ W'UTI"U, II MAI WARD'S WOES. A C J j' ; ; "I 0i

., CArD. .
IItlt, I"" '
f-na.
I I i".i" :.' : .."... U..,.... .... ...._ V.l.I.L.a.. T" id. 1".1' .r ivn.. 'li.
with: TI I:, : ,i:, ". ,,, I I .. I" phi> I [
u.
.lil... .. A...... ItaNina h.... I I KH- ,1 :
I .,,,1 I., t l, ,. ,, .. II', , ,t I .." ... man II.. r....' rigIt' ..wli I lilt-, 't. I"t"I:: : :: ), :1i!1i

: f" "" ,1"1", '''' .4 "".; ,., .. i I II" 11.. : : .. : :' Ittier.. 'l.uat .11111 It.I ; .
,Imili. .. Trie-am I had. 1 In
'. ,.,,, ,. IMpnnnK, \ : .: ; ; Inl" AW '.
,
''''''' .w .I'J ,fMvwH, thpnnich ,... chrtniirt Inluntoryanl ; ;: I ...t. n.Itde.il ..1",. h..1 1' h. I. .... .

i I '. '" : ; :: ." : '::",' ....Mwl .n.J aubdividi-d" Into h.. Mlll- <.M. al M*) : .., i_I If ''Ito..t..Ihnte.ber.N.r.... ,I,..r." ,.I..''..'" '"'........ ."I. i'cnSiUoU% ( (tommmial% ( r rMr .

.
mite rlenMtibkMibrtancea ..
'laO. h. I. .-Itt-it It CI, ..nC .
". ,. : ." .1 ,, .10.. ..f t...... ... pasta .n" tIiIt. a..b.I. .1... k ... ., .a UI55' .inI, .1011,1. M.s.". '. 'I II.i,I.I k' .

I : : \' : :: ;' ': The H .",... In : .k..tII'I t 'nut tr-ta.. 'eeIl.tn.n. A'II'' i155.' .. ,;
: .n a
: ; : 'I :" nifir-n
.. ;p ,I'i" I Jar with" IM-I hli h.l.." that the. |1it.tb.,I .:, .. ... .. ;I :;.-. : j I KIlt "f"l, .t...,..'. 'I.

I' '11'' ."" I ,' .1 It ,I--I I ta n d I. 111.11 II.i nn ,
: II r,. II. ,u'I, ', ,"' ,,, ,, .. .1 iii fli.! "It t,. n..ightclttiygrnlnamnn witghtnl.fl. ) .. la : ) ;
pMintlii ntIw4y.a.vrn' piunda. The jnr in .,.1"l oto .1'I .1 .1-I -.Itn.' .,,1. I \t'E.tIteut.ItIg.tAli.l i iI 5.. I
h."I,,I, 01 4" 'Pth I '" ",Ii. : : .i : : : : ; : "
> 1 ,
,
I thao.csed.ttitn.t.nin ,
"a.o I I. .. .i-I.i.t
wMrh hoiI ahrait falli-n. 1..1. '"
a :
.. .. ,,.. ,, rf\n .1 .
'I.t I.
: .1. I. I I .
i : '" i t _. ." Lt iii.. .
.
I ;," -h, '01 I ,. 01 '" ,. oJ .11.11 I I?,. li i F caIn nnly one ten. ihoniutn,Ith parti'! thr ,I...tn" ."."." ., .".,".. .I .. too t.n.t.-. .. .. .tbet.t.pt.. ... II It. lIlt 1-IIIIlHIIHt ttHI II 111.11, lUroisiiij' .
n" ;' nf of thnl, weight tf tin .11 -.ul loal I mn,s."f. i ill'. M I.
a .
,,, K.- man I .1 ; end II. ,.0- ,.
t, I
I "
l I' I I'' 01 II I .1 "i. ,. tnft. t.i
.. nWrt-wiN ,tncln.la nf 0..11"'I ...pre.... 0 0''ititttk'tiIt ''t't5llt5iIt' in, i I, S-n tn n. -" ..n, 5,,, "I.. I L .
", ,. ", II ,, '1 "I "i,,"h'' a Bl. BI ittn.y. i ; : .. ;: '
I In
fr... ( Isni iroul., flit I .r m.i jiw.il ,1 I M- i k i I'', i, .41., ;'r 1 i-i S.N.tt.ltlUllt .:-. i :
the H :
mm n .
>"
; ,
I .
1 ", ".01 I "" it. '1''" 1 1swJ 'i. | ,, it .. lm 'Ia.lo-ti ., i in M. .
I "i'i', 'II ,",&t'',I I I.. I.. ,I ,..o- .. ,I IIi of I.not) rnhtc f..i. The o'wn .h '10. ,) I (.III' t. tar. .: I "I. r.,,o", ant.1I S J.It.Tauntp.' PlUs .

: Ihnmniflil In 'i.| I l'< r \\t i iIN great ipp>Tti-r of CDtnhuMtunln the .,.. ,'.If_ t-oi. a i-in,. :. -. .. f -Mla, ;.1. -, 01. .
Ii : "II" : I I "..t..I) ul ..1,.1Is. TEE .
; ?> GBirATI
inm.'flii. I t. ,
l'mi I
fclfior. ( nil" UK l.i i i u ..
*! 1 \ 1'inri-invo' r.tMCAtaf ;
I II an I 11 t.I..ot--InE 'lW. lit. I.
f catiBallirr' nijantl! 'I..M,.' f\H' 'in.hi 1'1 1l ...... /II'/ rrrr-n" thr ',r....... j 1 ,, ol ,,.: ,.., : ;. ;: : .: 'i /.1'" .1,. .. p ,. I., ,. .. .. ,-h, ,. I {'llrR'UI ..
I : i ,. : >,nn.1.| .,f hylrngim' gnlnR tn make j I I" : ,. ,. li "". .. ." 0 I. f' / ..
l t'rii"l.*. Win'ii I II.-, p. .jd 1 1 n, .,1.np | up. : r u tt It. .ttt- r I I 'i''' ,' .. .'.1. .
I. Ihrlr. Miln.l. n Ii it .....')I.I !<. I IllM I- '..n< the I IM |....ml' man Thla amount .if hy-; N .. ..I.tIot II. lit. It .r I I ,
I dr.nnI free would' Ml 2.fw cut-. i I -:; '. :;:: N-. ia.1,; l..-n u. :t'I t ?. |.,. The National\ Bank It .ItilnetOP .1. II : :
>V Will 11",1. .) li" >l I"l II -"hidlah n ., ,. l .1 ni.il, till T. WALKER :[ First I t i.r-. Skin .

t OM..I..N.I l I.. Inlrtl"r. t.-t. iwI liii. rrI-ct..t.ta: (.tlIy bcSI Hn,H! d. ifrtr.. em tint i I.te B 'I. ,|i A .
Ii "
fthe n.
I I tIniNWtlth hole amount. n.,'. I t'.t.Iati ilv.-ii man 'It.i i I I'A'' : .. ..q

'.j \l\v\\n um.*i MMI MM MnuiX An-nhi-T" jar or bnUlv having a rn| rily .I l "tel""b... n-.I.e, 'I.. M, .. .n. ,,. .. .1 I I UuMicrSliiinp, ) t .sIltktr.I : ''I'll I. II 111 i. .. .

.4 a ..to''. 0..-.. a .1"tinrt, rrin...itj ki.iin in Ililao. .nit I ,u.il .r ih i. n. Hi. .4th pg"I.I'I "" .

Ii rW wlvrrllniiiil.. j...li,in.,.ik I .IM.IMbarrllrlHHl It,,.. Uinr fHin'la and Iliirtn-n| onnen ulnilnigni ".' 'i.it \h..dull.lil, ''., .,'1-I.I, ., -r-l.,.. .| I'j I! hit .1.' .. ."..|>. ailil. .1,1,I'. .I"I, ."t r. ..l..j PEH3ACOLA. 1'LOtIUA. I "" '" (.h,. ""
1..t. I" ui. ..
mj lu.tnili ..
.
"'thIH: l '"i nalttgfc fiiund ... the Ima lnnry loan.This .. ,., '. ,..,,11',.. I 1114 Ittatt't math '"i'd-, .1" I. ,
:: : :: : : ( li n > hnf I ,' .... .
.rr.BI..I 1. '
lllis-iiii.! t..k. I .1.
ami | 1 I li.npmlHif 'IT. .
.j.I' : i.i ,,
.. ".
I 0
nilfogi U Inr.. wotiU Ill 4H.* tttISi.itt.n.n..ly.' :
.
K ut tii! fall ....I..it"I I ii, 1..1.tl I ...... ..hl I i.U' fll.n.lH.I it .IK'r n ,II Domestic & Sold st.ll nutS.", .
raMefrH.AnMhrr. I. I. ..'1. nd .t'.rn..fI,.I HANK i IIKI: h uOtlI. ion-;": I| Foreign Exchange Bought ..
.. : ; .1 ,.., .. ..
tl ,. .*.Mt ttlHK. II, IHllx-urlll.il.-- amall ix4tkranlalw' ram tile-an, I I. n' '- ,. ItilttItKt I hktt lt.nrit-rt. I -I\MI", [ ("mi, ,

awl ...' whto.ittifcr. .1.l .."... nn- ../.In.lolhnftrl )(.npt'nIl..J '' '''. l'51..Wi Iiite4..uitnoIkI.i. WA\ 'I.Al.tI.nl25.I'ti..tIn I .-. I II. ."uiIertnCt .' .
.Mnni. with calcium> Ih* :.M OMIMM almiortnr. ', Me. 'fb4nr. Ituril. II.-inn freefrnm I'arly t. It l. |ieillllurlInpt'd > .
.1) I
I' HIM fully iiii" tit it I I
,
'l'l.n.| | .
'I \ 11..1' ,
Settle
rl' nlrtul' .". ,,,11".1' ) h, hJMI. tab ll.il.nr 'Itt-auto' "" tin .I.. I ,:\ ITt-.. A M In !I PROMPT GIVEN TO COLLECTIO N '.
rl ATTKKriON
'M|* >r i* I Aifithrr. .ramlalM one-Mrthof Hit ,lh., .'.ti'15i1111.1.I I n &m liu .,..4! Ih it I tl.. "... .h.' .
; h. I:
1 '
.. jl""r ., .11. 1. itt I' .t. .
I iilinHii. < r "1'iv.v '' I It- na fth'n.. li 111 -.11\i .. .,
ht\ Abit toUKiins
; .
In.oiler. nf rhlorlnc ... he found ,in .o I II I- ,
HI.. Wr .It.. .. ,"i .v.l I I., ..s UKrnmlllim ,..t .r ki.. .n ..in' .-.s. ",. iiil I.it i,. "IS \ tIib.It. ," 'is nnin" .\ \Il \ I"I\'. PRIC r' v
01 > mnlii., ......"" anillawn ..... man Chlorine li one of the ........ ll i. I.. n cr.-I I I, I... ".... I f II. II. It. I "It-".,,' II. 1".I."I.t.1. I II 'I'. n '1. I.t.,
1. I, Ill'...IB. ,. \Ilh. FOIl SAU vADVERTISFR5 i; -t I .
a MattIn.
tiM-nta I-bln. Km.
i nowilrr ,
.
5l ,
....1 Im., l _'. 1" I I1.f
nur n< i I. u > "n rnmilMrtnl .\. .I'MiUKM I. II iiaitW ,. .. 1'\1\'I"HI 11
4.11.4 Hilurtne waa put in thi. nun Ihrsl.rj..r t. I. t. I \ ,
-AFctcr u I
"|K>n III. "n irnm, ,in,,.111 I ,I Il > l ,". lJI.HB i M... ',> CUAIIIUNllUt"
t l hiI|. nf MfTP |l.'I-.ftl ,.i |,.UK" lik. waa blown mil and UM .... 4. II. "".,.II .1. N. IJMIIV -. ,1. "u. I'' ti 101// Sam WSLUSCh. Notice Shipmasters.
I N-nrlN-l all the tmta.1" luboki. .in the '
,. raw r. Him, .
nrilUIIU.. .. *. Our ilidlirm .1 I ,i.l ill
The rarhnn M tipmmtoJ. .hjr a anlidinlm II. l .i.,.. i *-* fHMl 'In. H' III' nnkr.I ..
.. uar. .tarninK s I" Io!" 101' 'Hit, ,, I : : ;. .... ::
r
nf rbarraul. weighing tbirtuwTin i & Stanton -i I num. :r r !
.looj.hhi" lint m" K>'I ,UM |.""i ir.irlhrlr nfe.I-r' riinfiiui,I .n.n-I, I i D '::1' ".
, mm*) ,tcoffi.tL. r.,.\I.. ,.n.ur. ul "..1 I'."i. .... ...r. f "I LA : ;:;,1. ; ,.: : :,: .:::: : .:; : : I : i

I .I'l-pnand. nine Tk-la" | title p10111.1, .unl. 'rOll, 1"| .,. -. Im,,, I .I. ... ."., .. i'i.t'i-i'ni-.s: JI\RIKS: \ nail, -,- I.,I.'I'.y I V.-..'N "olnJI .
and ,Iw..1.! of and Ilk Kit l ..'. .. I i I 'P, ,, .. <-i .. : Mn I { ( I (of iiir. l'UOt.IS.tl.tSI'ST )
..>.t.WlOIMMJ *!..> .. .n llll I: wnon phaapnomn I ""U.I. tSp nl" 'MI. at ".1. I t. I I. ii.iar..r 'ui ir "
:
: ;
",..... .""h ........ ..r .atlt.har. l ann i. 1; null' f. .11 |I" I..MrUu.lt i r ii. Ik* r .,filri ,, :wlti, h u.imlly
IAiIST. lit.Il .; llll.M ,. .L. M.n.l, :. "I'S.l, U .I,
m l 'til.lltltl "ttt t sItu ,. t .1. I II. Sll.t: '. It.',' rt m l t
I *n..>r. In In- a .."1 1 1.',I ..nt ;j. i i.>n.. Aflr thr naaiiii the carbon. UMho .-.I UN ni'*.' .' mil ifil. .n .1 .1,.5I ill". : Fiiiiiilnir : Ui-i.ilrci. | .. : tl' J. i I iFllM-Kt, I *NM. Ill' .u. learn the

With a grril mint '"i ....ii' |"'''| k.IIimas .. Hut/, (it.oI. tei ant neither| .have .bei-n ..alret-t.t. I I..r'Ir'-,Inr kn... \.1'I" .. I: I 1'1,1! I 1 ri.- > r ill kin,. .,l. -.i M."., .1 Ii..,lij "" I" .".1 u.s: 'I, ,I" '.; M I I.t >: r, I /. Iiitw., can et
tIn nl I i ri -<-ir I
.beJfl u .01 l tfla "" .".", from men there to notlilnjj t< ft I i I .'I"II.' ii. I II : : : I..HN MI.
I "
"
I I .
uf lli-I ,> ..'., .III. I I. .' him foal in. tala. I l ; : ,,: :,:: ; I II : : : IS % of any line
,In wall, i thr1ar. I!! .,' ...1. 'Inr. n* I'I I VI-I tl m lIst. l '5. "' ''I" -.1't..t.I ..I,1ISiiIS proposed
hire thin, I him of whirh ,
If
., I .
,
l quail* alrun.. t nuk.' him i Hi 1 1. ; '" "' ", -' lt.It .. .
.
.1 I t \ "
.tarialalnre. '1 HM-JT il,.. 'mil' M .-... !.. <."i.abVr : aK" man oj--rrlhril: carrlm nn>-:tinlh I, "VI' :, .'fi K a(I :
.... I I Klatn. Thin qunntitt 1 I, i vertlsmgm:1hT
that UM>- ttr iu.nl.I ., r .urfan I Tr at a Bargain i HARGIS' / ,

't ami ailKHliil ... ii..HIM i JIM.i.v .. *.h.,wn in ,hr i.xhiljif' In tic. Innn .., Ii | Sl PHi\RfiACY papers by .Ii'i i.5'i iGeo. ,

I meN Who .I.N.k IN.low .1:.,. K.,4ll.. ... ,l, IMH wire. I i iI 1' .- i tttIt.F.\-: t s i. j: ,v. O. BUTLER, I Ii

I' ....140"........ W.. I"our ...,,,,,,11 r"11" I IeWUoN I i I Tin. iiB-bil: with, hrh llHtbod,, } t h m.. I U o\ /.t.11111 I .t 1 I i '"I II'n.' ''Ot, ..,,, : CO\I U : n : :UTL\; I I IN MIIIIIM.Aiprcrintini I P. Rowcli( : (C

will wriich II.n-.,,1. n almn.UnlljmTkhd( .U cololura. UK .luwiinf , .. Lawyer and CollectiujI AEDl .
I, I Ii m
I 0 .tI.o'-| ) | ni I fill II S [ .
Don. ., ali.1111$ N ''p.Ii"1'lid"/ (Ii rrpraH I "limr, "t whirh. lie man. .(Il.ptttol. l to I :I:iIII.I.,;: :, ; I In, ..:-.i,I.rt'o'':, :: Ie.ti.a ::;. \I|i I"C i -. ."",.. "e"'I
,, hate Inn 1'1.1 M H \ .o..t- ( ". :S.
"III UMinmnly Inl''h.' wtl I ..iiilanmnominal 4c tp'u.
,, .*. Inca ..r iililiri' .. .-.In.. ill...!. 1 j I atitiH.nta. ,."". .."noJiItGl..lftk'.I. ,\ ( t I I. I" rIm \ I. .1,11, 5.t.tl-.I 1.1.1., I II I' "".. I t I : f : T' Q 'o.8lric'ly .
." ... I thnl ,.' <
IU. tl \ | I-/ 1. ,,, ., ., v tlie fN: t II numratl
.nonilliiilitrm.nl. .u.lgn' \ ..\ 10.1", l .... ,; be-ti '*.o,.. I I" "..1.,5'..1"I '" 1', ". 1",,, ,II -.5.'.d-, r- .. : I Ia I *Ln.HirlKlH: I at l:lii. liNnpiil.ll.| pnlr.n,

qititiil.1.aliuii.. 'Ill. .,.... mi.lliPkiHli.il' !I ant the ainuimt nbumnl k. shown. inn 'I' ,iIi 5'I' ..1.' I'. S I... . 'II 5'.1.Ii I : ;:' ld a am. tin. |I.n>|"rH..!.. ..kn... l"lt. .

hum we waul mul. liio knul" thai will '1 I tilt.,' aloof flier lmh." lii -h.I i Artesian Well PumF.1. :Ii : ,I.:. ,1.1.: ; ,;, Ii ', IS., ;,,0. '.. ''Sts : p. -. '. --.L.t' ...". fp.tti 0 SeIne II. ..",, "I". '''.', t class ill ,

.1.! > .honor !.,, Inl unit ..lit.' tuiuiMa. i I i A little I hick. 01 mnitnnluin a mlvirthen I, ,... ,'" ,".. ." t ,,,.n. .5... .. .s -a : : and WIlt ir'.nilM lii,. >tn.tut tl.it'r In ,U .tray, II,. ti.<.i.t. fr

till lh- while $' ,IIi.' Hi i.I-.i.", waul ,i ichronic ,, ttae.I m.taot.. wetghinti f.M. ...Ift..... and \.1. ;', "": ,, ;". ', ,. I''" I O VfJOt; IT B -'I'M i JC--SiU.AI0E Ill .ul ltMk r-IOPOItI 110. n.kit

........ w ''kcrm.r 4uiis.IiiiIIjcJ I nmift nf pmiixliiiii. wtntakintOitt I, J .., ,.\ I.' .. ,1 111 ; | > a

) wlnMMillvr.' tin. il'>.. ; the tn'in. na I all that ,,,,,,,,ItI..,wit .: ( ( H.A. -: 1'IUhIA. CityHole

allWllJ, .IK) nil If.'.I :411,1: III..II ;II.. .In, I, .I : HttN- .iianlitjr of mlluia angling. '..Ai \\i; :>i'i; ;:(: ::: \ ::" i} : BANNER Oil POLISH. I\IE\: WIIK'nUA. ..i UKi :

....,11 nlllrw In .IN.u..111 aril !I... .broiulu i ilolliefnMit lainenI I : : : ,
... : : Ed. Sexauer Pr.i-
linn, i It |1"-l, nlv >' .: I I I Thr ttitI.t nf the rlu-mk-al tknuhtoIll PENSACOLA '\ .\ : : : '
('Kl.lmlrollBili.rlii' 1 it 1 1..e"I''u". the holy .* a man tit-i-iihln IVI I" ,!. '" '' ,." '. ,1 '" WtI'ISt'.ISO: 2

who hive "l.i. .. il I. .1 ..... .5i..'' .., .1".' ." ,. .1 !
mm lxl.l |I" ."i Iti un nimuaiaziaoI fAa toe .f tIe 5'I
,
f-riiienl, "inilili: IK', anHiu; aiI"j.. I Iiimm I ,, Ul. :. an ,..u... >. Oijgnn l WIll ,priliuIJi, .'.t,,,,.:', ',I:;il;,1, i:,ul: 'tv i .tin,in: .,', ., i iI ; i ,.i.,:,:'II ".1. A""II't.III: tot I.. i.i min i Ii..I'. POTTERY WORKS. IIU l.NP.IMItrll: 11\' hAl N. EJ.COOKL'KST ', .

; enter: liii.: a |,..lill...il .,|' ; ....,I>I1n 111.'''. h"I.'II". 11.20.: n'IC" I.,. .., 11, v ..0,11-, ld,, .' ',' '', .. .I

with ,....... Wli. ..w vi.101 I iiiii.iiiaiiiiiuhia.l .. !, It.MI, ralrinm il."), rh'-'NI| I.r.liNinne >. ,i- ,Si li t' In 11 ,I-I l|I.-, I", It." .. t f ISH I.OMISII/ -II.\ >. \ M.rl OOVEHN rt' -

Ilium. to iNln.i .Hint. il,., num.woull d fl.i.tao. ,-I I tl n I h i. j. I II h "u. ,tliI ", ." M .i".' i. "ii" .I I I.' ., i 'i "ir' Milk,I .
.23. t) 13 1 \ -
I
: It.
eulpt.IIr 115. .
Injnr. -
.1 I, null,I If .I I. 'n- . 1'1
.. ... ; It i 4''" ,1 I. I r. I I." iir I ". I i" I "I I i H I. ., r
I g.) lull.I., ....I. I UKV ii fi.ilitli.'l .........'" .1'. .nttsia .td.. toaginsuitti.It. '., .. .t.t.llt.ni IK-tl,urrh... ,. 1. -
tui.t.dit-' i II nt.rio.w.' .I l.pt.t--; I l i. I i ',,11 .1.I i iMaunriellir.,1 .1. It.I". "t .I I "' I ". t 'I I. I II Ml\\ |H-I| | >. 1IMK: 111 M IIHtRIIII'IK I.t.' \. ., ,
.llah., .-. .li..i .iv.' il I. UIIIFH irua .01 Total, HlpuunU.Thuav :, '.ik'., .l.shl, .tin.I I it .5 i, r ", I Il"i I I ,1 I I I. I I \ll" ,
| "" thi 1.,1., arc liriiiiiiilii, I.> ..1,01, I eh-ctt-citi. are clu-niiralljr mml : : ; : .:: :. '.'. :\ :"": ; ....I|) l.yMrs. t" : : I ', II : ,, I' |:'. ':II

out that thin nun ..1..1..i. ; ;. l*n.-l with' e th nUn, forming Ii ,, avTiaTni, "l",. il .1 I I..".t..1.,'r s.IS i'i., ; : : ,, ; : Mill WISh' Tn I.KrTHK t'n.,1 'h. \ ''I .
n.tnr0t. 1
''tIti., I" II.us.c.. I--. .,I''I'iItII''' ,, ., ,sItu..,. A. Couyhlitn. .
,
,
iiru.l Milolv In Iku bvi. 111 ui i lhi wlw I I Iilrew ril.. 14 l--i l
.I I.
r mmpnanila end ni4lir In I'BI .
:i i : : area .\II I I-o.k nf It "' ''I." l It i till |, I
ala l iV>lltr I < |uii.1km nn I atriIltI.ir -il$ I I' -... i'law ,......-...nU II.! reaulta ..I!>- 1"r'I.'' I". ".","."I- ,ter ,,n.Ii, .'., ....I.It W. A. ltAI.-nt..t. .. I' J. W. KOHLEH Proprietor

link 10,,". in Hi* l I. x"l .>>".. >iallniiiMal Smith hj mulni. another lMin,| ,. ,. ) .' ., .,"'. ...".", KiilslilNTciniil.il.l.ioil '. :
1'1.1 I ._ I
__
: | 'i.1"
i : BEST: i.\ PEU
.. ,
"> .. I I I,1 i I" ".1 .
.1|I mau into hia. |'nm i| d cfn.t..kat. iwiuKhM I ." ,. ..,t.. ,I.ttI..rt., I ..u.'ulu. 1"lo'i.ln. ( :
llrnimini I mxilnl Iii l 'I ti, .. .. N 411:111
nun. .pi :, .......... I''I.tt'' ". I ,I.'I I'' ,,, ,5., 11, I sri II lT. It .\MlilKilMM 1 ," .
1 1.1 1. haiti lo II that lli< ) "IHI not /li."l. '! them. are Inn ] 0 '...... of wtitrr.tn.IttAInInt 0", .IIt'1 .I,,. .1".1 I I I. ''II, ...... c I -S"I \'l': ill njlKIHA I', ". 1

wluknl wild thc ally I l'.nju- ..fill.tJilrUir .- I ....d ." .. l ,I,. ,. ,I. ". I.. ,. /', ufiniri' It ..f /,. /.. S. 11 t A1"- ",.' '
:I :: : : togi-thi |1..1. >r r..1. 1'.1'1.1 : .. ,.
ramlMaU.M I Iliclii .l:ik<" n... .1;I ,: ,, S "' ,*' ""- ,' :;: :: -:,!. .;. : ..I'n'o' I....11.I'Ill" NOTCE. ... ., I.. "
t..rtjr'nix ::1 : : V\ "
liiDllollWCIiarmrr., i''h! ., III Ix. ....> .rIIM Tloi. another iiurta.. .t.. \" .I'I."t I ,' I, 5.. ... ri . ml ... l I' i'. t .' i i, ix<. ." .,
| .bill Mil ihoii I l..l, ,I.. .. 'r.ce Joe rvprm-nta lit.1.rtgehw rpllli. .:, ,a ll.'tSFI ''! I.I.IMI tiillili.l: tiKntliiiaM ll-i l llrlVlli' l v.lin; | 11 i \ l IMl.' ,
MIliar.l :
:
) ( .. uaninan.li, of nt hu h tar 1 li.. ,:.; : ,: : lMilnM.ii l ..ll. ll.n ( r 1" WEST: KlXKllA) ) 111.1"
UN then mm mil, In I 'Hi'. ..til l nninyirldnd I I C. V. THOMPSON I- j. :It In ,1 t Uhjorll. ,. ,' ,,, ? ,, 'u, tl, I'" ,. ;, '
.,,k &In. r.II'III.,, ,Hit. ...,mil,,.I..a. t It Mliiinl
11 I r
"i n I.'t.| *| nl Mti 'i' r. I il C I |fli ,. .
Tin tacit .ttk'i. irl : 11,1" .1 I I I 110151. I ;
'
of'I"Wtily am : : '
:: : :
I : ; .
'. 11.1 ; ,in Hi. n, i,, ,.i ,Hi, i .. .1'1'I"
i i.1. |I f"""' "' iKh'.... t.. ..fitjr.Ilinw |1..n.I.1. l ; th.. "I.. .l ih, ...,,''lIt| h.hti n, 'I. ...i| imI. .:.'' :I- : \ i. 5, I ;..itl.: II :: : I Illlii, : ,,,:nilISir'' ,| I .. : :II,'. Aol h..lnll'h" .I.n-.l I 1..111", -" in Ii,..
"I' 1..1..1 I'i, Ml .I-- t. i.e. I ,, ,,
mil titll.4 > -
Qal nU W Q It r fni' I' .0. n i .
,
.
1 //.1. I. linu.Yul.uilU. ., writhing; tnn .piHin kthlrtn : Yara,1 ., ,In,,., di t 'I-.t ..0.Ia. "' irf ,ttl ", I.i tily n..d ..1. i''lot.tI.u.ne'IiItr.tIt' m
Dial vf' a. ,
at < I. ,
4 rumor it m ( I. 'N.e 1. | '' I 'III I m,| 'llS' II 'I..I.' I ""' 'lll'.t.llIl. I" rh 'll) | I III.I .. ,,, J CAitJI :
ci,llb. .,. ,..."........". I ..,1.1,.." ....IU.| ,I- '" .Mincm and tIM ntrin>hdrut.-. ;. '. : :' ," I n ::.I Ilil: ...:tiM.ftirl: : : t- ,.,. .,Illlr I : .:511'5' ..,::-te. llmii, I I ;h.:ul 'I':r : I Jit. )..ir.inn. tre. 111,1,1,5 el r \ \
rail. ( hi S..h ill,' ...ti-nla ., uftrh and auirar. wi;lilng thnni "'. : :: : ':'::: : : t'I :: i : ,-. | i .u ,,nt ,.-M .I| nntuilnrl' I .1 nmun' '. in,.11 r Ih 0l1Io, ,f I I. II inI t.'t'.Itie.I.tt.Ill.IIltt'tIIl.IIll', )
CuMMii M : I"I .
| ) ) ,. '. 1\1'11.1 i i ttiltttltt.ttitl, Il.Ir'. tl.5..t.t ."I ;. I. : I ;., IL.,., : .:: :: :. : ill .rOtIlISlItilIllSIll, ,,,,
........ .. II .. .iis. I"; I I''I., tel .I ,. ,.I.: A I. l-lsIl' I' b bI. I
....t Mnii"< IHIII.III,,. HI' |Pill t. I "I,. .aim "I. b. l h ,U.inil ,,.l!.lt ..
up r. > ,i .. .t, I I -I.Hn ,, .
"
I I. : it-i i. .I'.t ." ulhn.l I in tin 1..1 ) unl t ,'Ih 1-nl.l/ i l.tMlrrii,1f.i
,
'i AIIN-HII Inn .1..... '. ,1/.1:1. I", .,.i.ilttrII' ,. K..Il' 5. h i S' IlitetllI | JI HARE! J
.1..1 I lion, 1',1"| in. Hi. .\ !h. rniuI.nut.t.; npIccr. | I i i is t _HIM' .lltl..I.nnli .hull I Lit. ?'l'S, 1.11 'M lu l.l'lI, .itnB, I ir IIIII.HI "r. n. '1.11,11,, M
.. .. hi.... 11.......,.. ,|... vital ,, ; I ,n.i.k. b., ., ,4.t iu.1 I itttsotl'.t h, r ..1 ..
furnaiw (.lNq..a.it| ."...I I"h.. I.inn .In n | iNMVirmx itt 'iirui..ii: : : ( 'o.t i ,. I la.. Ia.l.-I,, i lit nun,., in.1 I h. i 'n- I "r amlo.B. I mi, 'i Ir mm, nl a> wi
\\Vurkiariliriiiiiiuhiin, I II.i Ii, ,,f tin bkmd. and' ti'i.t.t., airt.v I.. I. ,1. '''I ,1'r |M rli .nl. I- I. .., n Uki.i. 'lkU.n| I. .U', .". "I.l tn- ,t l.i i Itt I. .."i I. I... ..xl"."'.1 I h. r. l I. C..r.. He Ill, >l im mil i..

lillillawil: fiiriia.: :::...* :.I lll; I I.:.;.. ,;Is: '' .arrynnd. dlMribute the uiTfpn ft..:., I 11,1: SHill "I lII.IlI. : 'I--', I i ./I ''I".5 us" rI,'u l.i':ul:I,.r. tin.. I Ian.ln.l .Hnnila|,.,'.;.lt.ttt'tlIt;': : irn..M ,,. 'dunk. 0',. rM. ,,.i.l.' ,tI' 'I I I.I" it ,tu.n, .1 "'|l'"ll'l.P, ,.. f. .,, lot,, .. I l.y ". .., '
I .
rarli alit| 1.01'I ... I ,.... lu.. to tile dilTwent' m "., ,. ... I. ,.-ul, ., ,ilrank nr HIM., h ll uiK' ill. I ''n M i:5. |, in II er .. ,.,
raoacllv .lliil..i il : 0,4Itl .ilt. .
| '. '1''' I .. .
\I I .
I t il l ; M IIH\ll.llll: | lllllrHil.
iiiilnlail II
min. -.I rm lB m. I ,., '
.... .. Hill, .IH. I..luh,, Hun '..Iy. : I I ,''-i li-n, .I ii-uHi-Kiut, ) tt.t.tIttlAtitItiSo 1140 "h. :
nVrsl '. ; : : :i \\/I/ I.' ,1tI1l5 I II.III.Himll, i I-it. r r. t ii' I. iIMnlliiniMiiiHl r., KKPAIUiRENCYATIfIG{ 1 .
'iIsit.lItutllu'
IleItt.nt. r till; ,. |s.., ; ;: : \ : ... .
.I.HlbllliX. tlif |>r. 1,1111. ..HI-.I.I ."ill 11') i .1| Tv-liltl.. Tinla. onntitln. (irolmc-n R..I. I Ih. 'j I. , : \I", i. i -.unl 5 iilKllar-. An.lih, ;| '.' H Tl

I If lli' ru ,,,.,r iliiml. I I |I"ii.." .. I.. i I... "nulli .."illiln. >,,,1 uuiL-M found in UK. I lt.nn. ; ..1 uif\ I.: r. Ml I 1.1.1.1.0 I \ ..,,I..,,.. 'la lb.l.|l.i....,II" ...<.t ,"n Hi I 1.. : J I I,1 t KEHOE I '

arramiciHi-ni uill, ui ... a..n ""... titonot| l ior'I I and. nerrn.Th. "I ".1 I" I,I I ,1,1,1.1., I .1.. ,hIatt iii,1fhtltsi., i i i, ..ai. ) .luilu', ..t ir"'i, .. ..1 I.V, 1 OLD ,< >L .iit t

HW..a ilHiftll|" I" .Im. >..>.1 l a..I. I io"h. .'n. .In a (....n.. 01 rarbunato himelKhl '" ,,I .. : ..". ; I LhI; :: nr .I. ,; |: :' I :':', ,;, : !T Ahi-MaII|, iHWi I'' .

InJvirfAlalwHia. an.Hi. 1 ) .."....".|..inn.. and. ....,holf onnwa ..1 .pi. ...,,!"ib. -' '- tr': S' 'irt'fr'u? : : '' 1'.1' SEI( U i !it I
I L. A. ANDERSON I : ;il.: : :.b'; : : : :: ::;:: i'ontnu-tor t I i
lulha |Miii| .. ., .. 11 .n'I'r'"I'n.t. .ii. h II.,ill,,. I. hi ..r ,llilkli, .II ,I' ,:." ( lull N 1.151 I I III t ". MIDIIS' 111) I 'I'W '
iliil ,
HID r.-ull..rili. I
MM of alum ''. sIn! "'.woe of I.toaItnie! | | of in uIUMO i I ni' Sli -, | .\TKI tOt- rl.nllllU. tsi, UI.I'II.I'II
"h .1 I "II
i in twilhil-.iiiH- '
UcaiMili-il I thai |l'' ,' In.n mil, h ....111Hi .1.l ._ uI chloridv. ...h.. ..nlite ,i CITY BILL .. .. .... ) II. 'I', ".

tijtc ..r jur4iIl, I... ,.. i.i. in. imiii-e of rhlorilu, nf ,...-.. "mm. I 'I ,,II lto.f iinih,, I.l.. .l l.oI" /. .:.1'.11",. \ II I 11!' :: ;,1 II M, .\ 'I .\ I' T I I Ii IU: l'i.n.-,11. H I..",!. V. M 1 ,

'h. t\ otll. al hut mum 'l.un 111 a .Inn i I Iii Iliat t'tihn.trd lInt lillill "' 111..10..10( the POSTER, .: ::;!" : : :: : :.. .:.. : it.::: .lu.: I ,L.I' ,
.. : ;rn.'nW.r.: ; .. .. '.. ,.". ... ..", ...
vhlch .>.ut Im. lli..r.li..r ut-ny. i IH.mtt nlarted.-M. bo.tlItrEc'Iongt.: 1 I I' '1. ... ,i ." a r \ ,l-l, s-\ "I i >

!ol.,.!*, huh fnjin Iliac iniim......ril.1'In. I -- 1'" : '.,, .ntt. -.I;. I.: t".t.I :'n II.. B i 11 I H(C' !( S '
IIITI I
: L I :
l.tbilat .f 011- I"-". Ih. llii itI5ItI11l'I-' : ,... it il ( IS.
,,_ 'n | "
10... a _....I..lv| ..r 11,0' I llllH., I ... T......'..'.. ",'" 'n n" 'Ain: t i\ i i '' : .. "
,, ,
.ii ""I, I r..1..1 IU.hu I .I I II. l-ii.-. 4 'I.nue.1w .11' I4m.'ti '. I
will'" bate ,.. miriaiil/\ ,.. I .nll .V. \ I MISI.I.l I. o \'iq''
ilin'ry. A tarantula fleet U no ned l.y n 11.1. I \ -I'-,..1. .. ,kMolBUillnllk .111,1. "II) and Mimiin 1.nit.i.'1,1. Ila.I.I -
.rk. ,,,.. .Inl )hun !N\ I laenof II.. who I't I .u I u, 'Itt In lit .,. .... I "
| i>r '" a Krat: RHIH-. .., found u III I I II'I ,11'," t. "i, ID in' ,. ,
.
II. I..>UI... Iravi.HRR through $..... ... .lu. .....p't"1 ,,I'.. ,,t..H.,,.>. 'ami ,|..ailrli,'' .1'. u...., .nf.. 'n h,. ,i1,11,111",". r. oIl IN tIll,:ie,, :I:tOr I tO', .I I I I'I'r i Id.. .-.; j I Muni;f.l I',::.:,'., ,'. ". I'' '\ ; .J. J I, ."' I II .&- .

I l> earth, and at III. lInt glance it hot 1 "- \ ,.,. .. .1" I ,..." ''I 1" I It I) I .t., .511,1 I.-.I t-to.t' I..5...' t. HI I-It I li, "I', ,.f I!I',,u- ,. :11. n.1 I.) UN 1-1."- I I II ". I'I, : .

,....- la1. hi -.. .I|.|nnuiop on (I.. ...,..",", of a |I..'..|.., ', .-t ,,.151St. I,1 "Itt' .1 .S .,.. I. ,miBHiil "tnt I., nnh-r ,.rtl.l, uri, '.,1,1 ,1 'v., ...,,. .
.
\\ hat to Ih .. l I."in., talinit four imln lung and an UH.h I i .I' 'r. \,', .Dili' l I. cod lapIi'| | I.. S It. lit I I I. I'h.-tIrh.f, ,,1,1-; Mind ,| .mi' .l. .,11. I NOTICE F01 pIBLCATON. n :
1Tuaarl i .
ni m in ,
11Ut | 01"1"1 : : ] t til.il tt'ltSiIItI. t Ink. I .., .I I ,, 'Ii- f.jl," 'In-' ,1' 'it ,l' l., .. s \ .h'i < .:
,' ml' Gco. S. Hallmark
whkh (mini ." II....|... In .Ilaltt.'I-r. TIn.1 Inriiiiliila.. ntk-I, h ton1:N. It. 1'4' "N. .'. LnI ,ni.In t ll.M l>.. 'all Until.1'.I.,.5.., .| 0.51, 'u.l U .; lill. ,? Hi':,. MM:: ,,,! I null: : 1, ,,," I., t I \ ..
nf 4iliv iimkea, I ll I. Ih, ilill if .ml, I j"'I", l I.- . .
INHIM II... .kraJ lw A Inaliliy i.iiu. IMH W4i | thb cent by -'I' 1 o. il'. i Itt ttly. or .Ste...-I li. >'... ",, t .hill. ,,, 1.1.' '''' '
lia work, .ic viwiMM. r*'uiil''i 'ly "".1 I || nMii4iiK:| a 1 pit in aiMiw dry, auitIlitat.oIaelt. i I DAVISON L LEE "unit' H..U.. i i. .p ,.1.1.il .,,11 ,11.I | .. li"|.i. til. 5. I lki, ,. ilk .tltI iil I n .1 I n. ? : V"Ii:" > :" '': 'f'' i '''iI *
.lf..I' .. .. : \ : : :I':: : ti. .5
', tttettttnultgtinrti.f, ..eb uniiiiidI ., .. .. .1, ..e.l I ii ic-it. I h.'r'". HIsin' .ilului. nn.a.lU I I,0. I.t.i I "I ll. III. .11 ,1I Huse and CollcctfngAgcnt .
1' .
... .. .1. .
gnat dIg.UIk. .n .1..1' n lyiiuIn ..tt.t..fIIt I .I I ci."." tnt .
| liii '" mi' I II : '
., 'u .1 I -
I .. ........... Th, with. .to ...... .OIlllSr.' |I' .1. u.tl.l..4.s .. tr-I.k-r, ,. .. I : ; : \:; : : : : :: nI I
> l.i'I:
any "fuuikm. Tl..> "'" | .nl, .( |l. I I tory .1) i.unand ( 'h' .. .. 4ii.l, I in,.'I-M.'I.M. riirth.',. l I ..5I .Ii ) ll.r, BI.BlllH.nl h't't ) I 'I I ,II,.- lI i'I'I I' .. !.i; : I.inali I. :
'i"i
.. foriiwa mmling tti'tato.a clklith I I 1'uLi" 1 ..I..I '. i, ti.il' h "..iv,.'it |I"li' I I" Ih. I. i I il ICniilif Itloik-l |i Miilrt.
|4 I I h tl.ii 1a.m. 1 lu. ,,,, utlIlti.. II.iI.t.' '' .' ill I I''t.i.t.. '.- 1 (o., ,linliml; i .., niln..,. i,.: I.:. rli i ., ,. : I ,. '
..." |"",rtwuliir; aliuttl. #.i n i.. .., ." a lull' an UN ui .tno tot \ "tit--" Ito. I. a'''| '|1'l |1..1.1' || ) ,' ,a ,,.. !.,. ,. .nY'i'l. n n i I: 5i lt" I 11.11. I .II. 1" ..1,11, l'.l.i' I -
.UL..I .
..nil ..._ llwy ..... To tll.! -"'. 'lyin. ..nHM >N' pit M. t robtlud ly a rouu I i vm r or I II'. ."..n .',u. .._.,.10., m.mi. ) .ri.lauiin ,, "I.1 i, 1'tIn ,. .1. "u,1,I it .lsli-l ,,. I la) 5.-il., It I I ,It:.-trIt, ,, ).1 I' I' '., ,..I I .' I .
: I City anil County .., in MI'ir I' i E.l.a -.t. :
,beetitilti I fjHlMH.l, tn .k. Surveyors., It l .kli .1. 41. --rI ii. '4.l nIt.| . .. !S ;:: y .C::t \/. :II. : :
.... k t.a14t.rsuaigl.t.a-" .' u Mm M by a S t" i"ion r ui. Hani .1,11....i S > i" .. -' 0 > tt.te' I .In. ul m4.l. 'n ,,Inm hUI.IB S4't.f'.is.nN.' % -,
unw mull may follow l 1'1 ii..c k..i.* hint or *pkl.r.etATb.| tarantula Ml'near ,! 1. .1' .1 l ,n -I.I.... i". ,'I It S.. ....1.1,.. ., .., .,.1. .._ ". M.lRkinIIB.I, m .. m .I.) II. Ili.' ,, 10.51, ,.. Brown Bsn L'n
th.. hla I. ' '' ".1 ,, ,1..0. -|.t..Iad' nilh .h...- h I hu. i i..im-ili I itt,",". II-, ,',,' .."- ,! Philip
i-lll..... .*.|... I. lint .. th. .loft nlrann' to mM wal* liliiKfor If I h | I..IWHI iiKlU..m. IM -.t.-'i Ik t. tlI ,
,. n : I- l in i '11 i n i : : .1" : : : :. ; !:i" !
if Ito'i.e I .7.
.',l .1. ; ami m --t- r "' 1'1'S'' Ill. I '."I ". ;.. ... ,'
i.ah. I in '
HhKh h I I : : : 'it. | nall a w ini l.ir I
.. carrk Inn ; : : ,
... in .
ilk. until tlcw.ctgkty. iimi| .I I. iin.l. | y tote "i ,' u i i .i ..i i i .; 'nn, ,ll,,, n. ,'kl., .r. r. Hi. III',. : tIll II' .' .ntl, ..' I"N' .,,,,'.1 I. ,,,, ." ''''I'.n. .f. .hl.I.I I t
UH... lurnlnu lit.| tb. rifhl I Kill, "."ali, I I i iI tun.l. into Hi. |I'.i| la h ilntroured. -'b l I ni ,I- ttl,1'1i ,. ,.atu. I I I. ti,. 'r. I .,. 'o. .t. ".1 .,,1 ...oI, I.' ,let ."'t."t. ",.IiI 51 ItI 'II 1....1. .-l, ,,.. "Io.1.1 ., -1.rU.'III-

.,,.....l...l ..Kh MUufx'lury r.nll.At .. cog,.T' I I" .--Il, ),,,, .1 ..1 .1.. ''h., I .lb ...hl .tn.littl., .. 'flo..M "s".. .
.
In. rurmila iif .'..",.. it") willila, I I, 1.11, '1'' "I.,",It '::::::,' J.I ;, II ,I.t. ,,,..S.. wir, .4 .t....,. .1 .I'.."... .. i Iliul ibf tot' ..1..1| i .ri-. .1., I \. i .1, '",'. ,.l, tl"tI'.i il I. HIt It.. All Kinds ( If Furniture ; t C
II.1 .mn i* l.-u i 11 1 ... .
> % .
-ii> ti la tvunri.Tlii 'I.
f 11'n : .
Q.I- I I rnnhla .mail' ri"'la. IK : : ,
tIc 1..1, ,.... .ta the .lin.ii,.",. it ,n ...i.I, I> ,. ri. ..J.IIII..I, I', I hI.; OllOrt0e l I i t' I / I" ., -.- BK61J"r
1. h l.i uulhi.ru r.
I MIYuf tta Atk. Can -'I i i. r wri i.l r, .
| .
of IU ... .M ll.. '.. '' .. .. youMl i i CHAS. B. VETTER 11.. I I. rh ,II ant |. r* I..1, .I (u .. I.l |I'-i iMil ,. . -
ItulKtllAj INHI H j' nail ... -.....h.r to lInvn.aor.tLeti I Ii | S I.1,1. h..r, .., .nli, .1'I I,, r.ma .itsiltn t. I 'lI,.i.-M I |. ?.I!l..Ii.-, "lAI.Ot.., !T.. 'nT to 1'lh.. .. y
.. 1 Ib 5It.'lt iti I. "' n.1 nunlalv
wmt ....t warn nr ii..rli.. >",1 .nn. I".,. ,. .t,,," ln.I.i-I eel ,.'thOr OtiS nlth. |.. .

a......>.llllg l*> hU .IfilUUJII MH to tl. IIMMI |i I l I'.t."MiNlam.vliilny ..I'd wry run etch Nat| utit likvlukiiow ly ; ; i', ,"5 .".11,I.1 I,I., ,."..1.. sal, I.'.. I 1 .. .". d. .1. ,. .ifl. r In.1"I'n| II.In.1.. 4Ml' ..". ".ul i -' 'i',,."{..siell," .,,,-'., ::1;. "f'.lliI a',.....n.-, -t ) I L ...., I It. i : : :: : .
you p.stttlg.ts.Ib.'Iura.aeaegale. !: Tin and Sheet W orter S .5 ltl I lilt 5.-I.aall ) a.'I NOTICE ".1" l .
TOR .
.. Copper .
l.ihty uf any .11 niullnni fr mi | ., .* I II Irn i iI' .t, l.. .' ", .arruIPr.i.t..t, "I lbS.I "tb.t. n nil r lli in, ,I" I 1.1.5r. ul., PUBLICATION.I !
..Ik. ,'IIIIK. III. ivimnl MI|1">M"| I" I. II..w.inir ,I-.... i'.irii"iTik""i. man 11. ." .. _.1.,1. dull I.Sn. .1 it cot H.I I \ ...".. .. .e l.Ilito'.l.LI., II I. .U'I. I" i, I. ..,. n..I.. ,. 11., I'-In' PnStLa. ,
Wtth'ntti.t n ultr- ., ', .. .1 \
5 I II
.
: "" t.tst. a- knuili..lla.| | I. ", .. .,. .
i.r..ut..1 Ila. cant Ic.lii i.a.4 i.it., 1 1nilM it I I", r on-h. .5t..t. I '
.
| .
|I -tfItn.mhh.SNieI.rohettNram., .. 1 ,1.Ulol..1 10. II. ill II UKft, ,'l.I : ; : ; : : "
I.. \ I' ,u m ? ,. r luldlrinil IB 51.: 51 I .' : : eilc.; '.e" ,
"
HUM. try* bavlnic lluHrifiiu. ofllw I If 1... 1 nn.iikwtiunul.ly' .1u.. ., I. ""I.. .. I. .:,, :I ,;Illllt,,, : lt,. 51.: "I..Ill. It ll k. I x' I ln. I::IllI:I I.. til rln.I, It\| | t,:: c'
Icily al rlfeM .. I.. Ilt.a.! of hit | -. ". 1. \
WMI t. Mv< Kll..4n.k | Ill t I I" I.-I I hi. 1.,1-nl,,. ",.1,1 iiik, "iunlr, | I .", t.
.il If |..n>.ll.. ....111... !.....'..rn.l It.nitiy I I .. be ruuteul, ,, I 1.41,1...".., AUKUtl I 1.10. .Inc.I tt ,H.n "rin., .Iain,. .ui.1'1 I I -al, I lIlt I''' P Pnla Wry i ..

... iwt'iaimry tu ... ..rmiurt MlH4liir tlM* '' .t"iI / ." I \ "H.t| : timiwiMl UH lIe 'h I t.b-. I. I..r-l.i,. I ,|It. r I i "' .. I ,
"' '" "
Il. .1'
''
,..*.. alwuM .... IvniMl I.. tic. ...u* ."r II : ;": 0'_ : I,I I. ... 1'1'" ,.,... I lit' lIhiIll 4 *)MUM.V lirlMlmi It. Mileala I' Inl... chIn ... ,., ... V I., IKI
I''
... ... ,.. -Madnm. it ... Ihatmiwfcto hare tip 1'eut.to'.t aPs.i. I' ''Ill, ,. .1 '., .. I Il.ir.I .'0 I ."t..t, l; rjj|, :I.-,. .14, :. ,<.1 I, M HI ,, | -j?" i
wkHhvr. thti ratlli .1 :
wiI. nt .ull .. taunt I ('!IlAnIpete I'. .. "'In P ''. .,..ttI ilill. ,... ...I C. I Illi', I."".I.. itS. Siuo, 's..i I", ,.' Oithl., Vt." ,. II 'I s-.. i II I.4 r .r"t:. J. COSGROVE ; :. .. ,
How\ .In Ib*wm .lar.itial. ..itli! II.- urto a -.oh "' '' '. I ,S. l I.. is ,l.y I..tiltS.. .mt..u'oa. I'.k-u..4,". ..n.I hr I'. ,,, I I"..1 \" "| P. .i.. I'p I. \...ft.|| .1| U..I. : 1'cRAINBOW;: ; -
.... ,, i4CizaCordiat ',. ,. .. H.lll"-, III ,l.ll ,, ,, .. .. '. ''I
'1 --1J'tII- tt. fr> II. I.ctt..tiai.t "Ii.l .1 I "I' o".." ra ".15." I IU HIM., I I.|. Italic ; IMI.. 'I-" I "" .ts "?" t tI I-" \ ,
&IMt piItti..i... sit, I.. ....1".1. J.It.a Ita Ti.. ioti. i ", ,.. ,"',,,,, ',,I. ,". '.11.. .". .'lIl. r>, l. ,l. ,,. i. .1"? .".. .u "tl'-I. ", ,I., !': : I: :: '',I'ttill I 'iiII': ,",,j.a. ""I and General I IFOUNDRY "- : -' .
1 \ :
: ,' Ship
BlactiithMacliiiic
| S I .
It' I .
I '
.
.. .. I ", | ''I ( is 'It ?' .1 I.lh 'I 'n, .. .I.., ., III u mlh ,. -
.., nw day when UUMUKI it.wtud.
tl lIat MUIII .ur. II. r.-i.t- 'al > ;, ; ; nih./: I". ,,, "." S ,
.
.1 I e. "
DYSPEPSIA InDlGSTtOPd.WCAKhISS "' i.- lull i I l-r ''n .. ,' .. ,." II. 1. t"" ,
Jh.Il.i.aii. Nan.unb. ribtil. Unwilway waa .'tiIi.I"li.. t ,'S.i ,, i I' ,", '. ...1. t ,.,., ,,1,1.s Itt Ill.. i "" .1lOll."I. ., I. .tO.i.. .'ri"O, ,I.. ." :.o. ':':; :" : : : \ :. .

iinutlrnt4.-aa.Uy; eIn.n.u-rjwnut.a CHil AND FEVERS t n,". itt l i." Im 'o .lIp. ,. a, V.li. a" tIll. ," ,'.," ltt ... 'I. S S'iN ., 7J'
IIldita. I... Ian ... MALARIA. COMPLAINT. ,, ,. I' I ""- It5 ,III,, .1. 'II i I ..,.
wanlItlotwhti; I an if t. ryMM lyn "5- 'S.l-'.. itt."It .s..Nutl.olIl iul..llt.lt I ,.,, tl I''I. ,' 'I" M I. I ,.-
TU Hun lk..i.I lln.li..! "lull, n.... 'InI.I..W2.1yanrbul. ... .m the great u\ kiDNE TMOUBU. I,. ""1"" .". : : : ': : t ,, i I t ,.. M i '
; : : :
: : i- .
." r. 1111-4.11. ,. .hl en., ; I I : ,
.
.
I.*.."" .I i il.l.'i limn, I..". n ; the air .. .m [ S I ,II.' I .II .n.I". '. .1' ,. Shop.I 3J.
(
.t .
( itlll IblM bo k4ui. k .,.iili ant.) .. t .1.1. .. .t..r" .
MX InIta.tf.nt .itt linen awl martUI mn.i.' '. u Iib.'llsAwainIm.4hnptkt.pl.ef.tl.stt..r..l. JT > > k' "i 1 jr k v. .
110"tfs5. lIt" "I '
....",. """ iu-c '.'. h.. ....t| ,l, I ; ; L .: : .11,11.11, "'lui ictkP F.C.BRENT&CO.BANKERS ''II'' tntI': Ill tIILIlI.ilb. .. .

Hi. titIan ...,. to ..... 'hM |uuUA. f..r <4Jloft a grant pronvainn'liiotnl" tinily: up;i: lhInirt ; 10'"'' .. .. 'd. .' VIIIIIHX lit. t: ,.Iw I:'i.h',' .. ... .r.1' n.. t i 1. ti."ti' I I"!,. ttll.kl .. 'I .\ 111 CI !. '.' .

kunatai H |.*uli..i<* II. .. ..-.... I raulu bail all 1.,..... H\.e.l "I'| .' ..,. 'FI, : ; tiw Sn., I.e.lb.' ,lcnnn't.i.. l.*%v ..w..! <..4-..| 't. I l'O ,. ."_.1 .". ..,,'.1 ..., I. .'" .. ..,,. .. "A.

with... 'lanaI ri.-In*. llutk... man ..h.. ...10.. lUiu' .|iu4t. li. .in ; :."., ,. ] .. .. I IW .. ".....o U.tons. AIln' ,..* C I.' 11,5, ,lotl. Eti.l: ..1. ti'J. UisrlZri.p i, ,
.I.U. .
.."U."". inn neonvl, I. him .. io.il I 1 II.,1 k IMII4M: inamMMv .,.. ,. .. .
*) .|- K I. '" .1'.1't I I S.' ill 11-4r11. at 5'kIlo' \ \ : .ilk.It I 1'11'1'I .
--- ,. 4 t"III'\
tunr '. .41 I 5 i .1' 0 I' .1.1 I' alilNir. .r lb.I i'IU.
,.......$.. .. .... ..,........ a goalili.. t' nunilr.we.1 Ui, ,. .
m ill.fllluiK. .k ik4lu. mid I ,. .ill Knn, I,",Im ,0' .-. .I.K I. ll.nl, c-tI'., 'n. I I i'li.\I -I I I -i,t .1., I.. ,. i. I I I .
I* t.Cbu .l tIn. i..."' 1.10" .1.I. ill- 'in ".. I ,lu.' ,,.. ., .,.> ,l.tl....1i ... """"... ... ,. 1 h. .. ." 1.'tl nitun" :> '.h i II I uii. t :,t .t8WUJ
wh .ilmhu .. ., '
, lift* JfMfa.; Ustrt'nI.lM..t.l: .,..ill iwa .I : i.a..r ,"i ." ..llr, .1"i i .I Km' .!..all" |. i i.ili't.I- ii' I I. I 'i' '. ", t iiII Pensarola. i : i Flortdut.S J. .. ;
: : hat. lin'oralnl ti illi .. .. : .1,: : ,: :. :
'. AXraha. In In. nit I lit, mrm an r i| 'i'i' 'lot' tin .ta'a. '. lo. fetal -I I .1 l i I ."
> lluithiu- hirt.n.t| IH' ft % i.i..al Mini.Mil >. II.. Or.tttSlI'titl.' r,. i -I l ... II ,".
t...".... m HA .'ur I in > ......-... -. : .: : : Btic BENNER'S
) ui" ,' l tu S \ i n. .. 4, A.lf !l'Ck ,.tTitt.tae'st.! .I 1,1, I ,""I t ". 'III. IIIliTl. Elchan e
f
.'1,1., "-NNtIia tnii.tc llt. >'.. ,..10 .kui. tilt| o.a., rmu hk Itaml Iu-'I.I \ i \ .Juin, .i. inh., r ali I,. t .. \" \ "". S FI ii ad PAtgL, ,

"WIll' W yrNin.-4kh I ll.nuilI .right I.. k.II. I.Ing .. C N : ', .w: : : : ;': : i 1 1. i. < ilm, ..o.. ..lr..,.. ,t.'II.II .... ? .., 'i I '..tt..t I,, : FLORIDA V'rf. B t
o
: f : : : : ght and Sold SAIL LINE HAIRO''
t In a. .. .| .nt of Ih ..k .ihuiinn t ". 'ijnt.,4ll.r. i.1,1-I.:. :n. b. i. l > i .. 'i 0t. tk : .
t ...01'_ ... _.. .. : ._ 1 I&cintitIr.antt.vtt.ynbh. The gniuoklHuui sa : .' : .. '.? \ ,i. .I m. ,<._ |I. r..Hi I.. .i. tl i,. ,. r.ihl. I-1., .-..l,.u.l 5 .'i'. "
,.. IV, t ''h i ,. ik,' ."..! .. ..I,. .. I' '', \ ,'l ." ,. i I. '
ApI.7a-Ii. al tfrgr i mtluwbM .. the bee .4 V .. Oil'I.Aa.bwJrka.theatnI I. Mtelnl \ Ml. l I"ii lpi..n. an .tII.i ".il'.f tI i I I. i 41 ,0 '
i UK* "i4hvrliy: UMI. ..I n:..n. IN. Iip. oiu M. I l... |I'l" I I.,' .' ."L.. "SI"lIrtIep.n.uItl.i ..Il .,, .. .I I. ItI.. It I '. ,1. .S.I ,...' ,. ''I.. .' \ ..., New York to Pensacola. : f
.f .
> tlio .b, I rtothuhlJby ,1 I 'tb '. l kU.! .I I ''I" I I ,. ;
,
l .. I 5.sI .. .
.
Iha. uf ...10. ... lu ... .0 r I "
pn.-Ik. i ii Mknl HIUMX Ih' high if bin mw t"'"' I r r I. & -
p : '
f : '
. .. ... .. .. ._ ",; : \ 1-t: : .. .. I I" .. 5.1., I I.I, I lt\lr t .. i
........ ma-nan. .* 1"1 hul. 1I loniy, tin .,..Ihtas..jh lh> ivirllu.niMb ; .;, : ". .' '. ... "1". o ... .. ,' ,,, ... .1'' .." 'p t 'I taI.11: 1.1| I \ .
... .. "t ., ni.-, ,. i.-,4lb ,. .I. .. ,Il- ,t. I-, .. '
( ,,- m turn awl li. *. .. ..101..1 I *, -tin. New \. .h I5.iL .. I I" I .. ,
!- Uwy Iiin.I l I.. ja.lmi U anInijJiritly : .."...... --. ,... .,. ",.. 'V t lut Il.i.ltleiu'tl ) "s.. I', .. t. ,,_ "... 1. ,,. ., ,ItO.itI'OcIts., ," .Vl'l'l. ( .'T'"S' 'inN. i 1 we'* r
,. ..
Ib. -iu.sl i.. Uunk Ikfll ,.. It to naid that within a ..." HIOnuk ; :: .2. fOOl ,. 1-tI t l I. I., ,, .." I'. ,I' \t..I .." .,,. .1 .1 I'.." ._.. I

... ikuaMhi. mulliU.. .a> fw m....t. onuiwl AnhmUkv ., ..... Otite i '1..4 CIOIIICaI i Company: 5.- :: ,' I.. :: "".. .toni. ;, .. t." "" I.. "it-, .. I'" ., A. BENNER &CO. ...1.".

|.ut4mMw...... ,.. ,liav. m>. '. '.t" known Aiunula &. "... .t
.
.6' I ft OM
,hIt i : ... ,1 .olIt ". . .. ".lir>. lw: Ktlllt.Ml '
UlilyuiiJiwi, ,",.1 I ... iBln.. >uuii.trduya. (1. .T..t Itlllll* lVflll
,. .
.. .
.l I c
J I. I. g
II..i.. ... .vni-, II., ",,.,." ui. HIU > A t.q.ouI| of I4>ud agile ha been duh I-. i II' ,'0.I' ,; I I r'.: i : S .' .. :11..1.PHOTOCRAPHEF. l. ..I. /U..I.. .5'llr. I "u. L ,S ,. .
......,. ... n n. II,1... ru.. i-.... .'..", IIA.n.uel |1'1"| ""t r .oI I It "III '''IllIII' tl.Outn ,.1 ", "" I. ... ., SPAR MAKER. I
'' U. .... I I".,.... ,. I ,tal,, .
.
I ti ul .i. t.m .I'.Ii "" "" 1. ,." S 5' V I \ H. .'I I I' ti14
.... .. .. I .'it.,ho n.uaco.It. ll\| ,. ERCORN
.u. "" ... ..tl. 11. \ ,. I". -I. ,, .t', I' t s .
HUN
I il I. 01".1.I -,, I I il I. iiiimlier. ..1 I .i..n.iI
''h S 111 .
TU ""..t, "I Mil" ," I .,, i nbUlNr : ,, .1 "' ""I Little Home around the Corn, I i \. ..1. ,. -
Mill, ,. l II i .. who m n. tuna .5-i.I I i ".n .tt..t i I h, 'ilm.uHB il'"- : ,I i. ..
u > l i v> .1 I .ro .I i \ : : .
. I .. .i I .. wb-hle ., ,. I ..tin lllliiuit \ ,I hi' I ,III.-. l' 'It S SI .1 ,1 ; 0 ,' -i-, 1.1 t ,ni ,, '.it" _.. i! : '
IcrmM .cat 1- II. I '" tl. .n. M p*>r t ''tt.t- a" |I.l|.'till I l U" .t I II' ..,"..t ,"I"1, "s. ,. "'.1: 1 ..,,.1 t ,1 I. 'I ,, =:.: :

... of tIn lowu .-I,IK .".." ,ln. i". .I', r, l.. I ,II..ntan. Iktll .. ...t. "- ,. '' M ,.. ., J11 4 .sIt kiMil l M. ,ll>...Bllviil-. I I- -' .

.

.
L- ,
.e Si .
t '-- ..... -- ,-. : ., -"U-I..

if ifI


__ _


I htt.irift oi WHAT ,MAKE* A MAN" WARD'S WOES A ; ; ; ; 'I"Al
CArD.

: ,I' '.: ,::(,:: .' '; I! ,",. ,' ....... I.'........ and IItt..l. \Ilala'la r_. T. tin. ... of IVn.ni dnlp ,10 / '

n" ..I .. 'I I r I. ( .4-- ) L PJ.
.Ith "' '''I r I .Hint* aa Ater*** llnmaa livingsiii 'I' I MH-H-Mimit:: : || iK I KMi, S "
iin.I, ro ,,1." t l.i a.i!. ..I' i ''11 01 I IcrFv '. .1 -a.I altar-a, a a I nil, nnii I lo nr ttllt'M
,
| )>me a man lire fat eight' iw h.thiKh ; ; : : :; :; liPUAi
.1" J.aIIIft pt, ..4kNh1fn. 10"."" .. lit'N wrkjhinn.. IM pnanda ha.1" bmnpv : Il.a'a, I i.oia.h aaaa i.ii. ,. I.'.. lla.lh.billIl II. :I '.

..n miiTi'ii"" .n i".HI !n" / ..,ihr ..,$. ,.-.l t, alIas a at I r.ti,, I I..ill ta,. I..
.
lalt'il.. HIT" Imti, .."tiI,In. : :: : ,: : :: I""''*'" a, I Ii iil'-n. tIVn.J I
for |m'Ilp| i i -rn. Mi ltAtaa l i a* nala I a '' tommmidl.llllllHIIHI ,
.
rtirhk.l. anal aubdirkleri'. Into' hla .It Im.lp ,'I OiUoto (! % ( \ r
)
In'- .. ", ,, 1 .
in the. |tVIiftJph*. kt"' ... it'I! 'it''' .1 l ,I 'lasbaaa.eb. a .,, "lalboaa. olat ? ::" at
lJofflaafllIFaoa' .
>'ilimlii ii )h. .
-
|1"l r I a--. Ito
lit 0",1 I .I.1
I ntlurrM.nlhrm .
will iteal. falilt
in ,
ii in .la0 bIn II. ala Ia.'I I. ala aa-a. .
.a.aa I. a nail." aOl .
nf tlMae are *:"*'*'' an.l eight aoll In 'ioinuhil.il'lirao -kill I a.I,. I >. aauj.a, kJil'U i. I tan''aa.lI'nea.. .at-a--.I o'.t,.....I '
The H ah'mn 'In Al
d. .,,' ,, niygnn ajnr ; : ;; : : III .
a. h 11M pMIr. I It with' alnM' '' whkhilakv Hint. Ihr"" ;11;, 'I- Until, ahra..' ir I .Ie4l.il.' > r- 1" 'hilly '...1..1

piulIesi.Th.rew.I.. U l .11. I I.a I H ,tnr.i.l .-. II. 111..1 I I Mill rm '
,, weight vf ".,.. .. In a man weighing( ,IWpmtndn .I.I", m ? .
I'" 'n..Hm "
_, ... I ml, ,| -a ., .1 I | I | and .. lmb, ., ,
la "''n.", en 'h.I.. Tli Jnr .1,11,1 \ r.Iiaaval ,1 I r t. rtl'
.rnI..4pc, ,, t,, 'flI '' '" "" : : :; I'
whk I. will hoi'"I alioota fnllin, n-ir.. : ||ill| II. "Ii-, I 1' ,11- ,.,..i a. .. M.., \lkat.animliHl, : I. .1, ia'lta.a-, ., '
*< i i 01 I ,' .: I"; ,u II.uiH. .lull'ul" ;|1 .. .. a.,,laaaa-,, dm I II- ,, .. : | .. J.inv |1.1 'n ItS' aba. .. MI 0 kl.T, ;; ,
>
III.o r
nt Ihoman '" r mOrIII
only alan Im Ithpnrtpf '
: :
_
.. .
.... nli i ',I It,, I Mil ii "if .. I.II, I" I Nk new In Iheent).kn m n II. 11,11, tt ,.
of 0 man of Ihal ....-,.hl. )If (hoIalnola.vi.ll .II .ant inn I .. .im t all.lay II. .. .
Tg.-n panful ,
r'' .. a and rk-i I ilt
W.T. I I I' Hut' II l-. 1 'IIt .. I tap I.
.
1''noI. ot 0..1C"ft Otto 0.4tWa. i. ," .1.t aba.aba, M it t ....math* attdti, like; |'a' n.aaraII a'. : :,:.; hi, i I-,: .
M5fM. rlmr S uui. lliitnlllh.it'' 'Mini,' I I ,a i I ,( m. nl I hi. "ablaa..a'al! Ia.1 I""tk i t lii. ii -.. .I,' ItW.Il.bI I I', ,,
( 'Mm (tat II woul' fill, : .rl.lr : ( i t
Indy n : : 'Uc..A.
allow! I- ,
,
p.rb4s ","i I 'tits IhMl *|in ii"n I aaa.r-a! i- -aail-.aahl.aran| ,unit : ; Hi., .
k'I that' II onulil' I'. In ill' ilI < 'I nf IlkPa.iaIaIc. fo... The o')K-n la tile" I : .baa t.wir rrIM!) '1.., ,.'t d. sal J. llTaIanla..raa 'a r

,III: Mi" 1h'' .: : : ,b i iilium : great ..." 1.....* of ootnlnintiim In the. ay* jl 1,1 nm. n I in'.,: n n. n ',I 'a'a'.t .
r '
nor'Wtfhlj |JIl'|' .
"". .. .. ,.I, .." "' .., 1"li.;: ; TEE nnw'
'
i Ike nln' u' nil i'h,' In. t i n 1.." iU tern l.a.:. It. anal. tla -n-'iaIl.,: ,. ,a., W. a.. \ "l'me'a.aa, ,% 1 .. '. .. \. '. 1'!'.I..m.1. ( ". r. if

rin K ||HT IH nanl t tlnl'rn !" '' 'I The next Jaw mprenenta. the fifl.wnpmmilii I I"an Al' .. tAP. an'laW .a ,ala.I .11". ,alat I. ". ..... .. a .. .. ,I- .",a- ,I',' I I. t I""a' I I'a' I. .\..tla'l, ."HI.r.1 I
i l*. WI I Iii I Hi,i l in.npllHlr .. i.l' :.,.: of hydrogen ffufng: to muk... up ., r .,,.a, a Ii- ,a.tabaf f I" I lin' .,. ,. I. II. I nr m .|.< iI ,

I' : mln.1 what ..,nji.tllmr .. I".I. ,'"", the. I IM I |.iun.l man Tl.it ..m',,",' ..I lay.afraalela ", .J.. -i"k-.iial, I t..,.. .u-'l".a a. .a11 "*"a lt .' .u .
ail fm wall I 'Ml a.TTilul.k- I I I i .alaaaa.I I- :! ; National\ Bank ha i.Ti'T..r ,
The '
will 11.10 IP\ ,to ,ilo4tabOltlvhn.il il ""h. .il. anil i I lit.kkln a .
,. In liilMl.r' (.*-., 1II"llhp jnr reir.'et.nta' only' one .I..n. i 'aaaa I nf ; n'.w i II 0.II 'la A T. WALKER, First tnilI "

thotnwtmltli of the. hoi. "........... I..I.. -. Ikea mniiKk.i.: -il I I alalDaa.; I i I :: R

.' .WttHimi ...m..1 MOIllS I An-nlK-r' jar' or botth having rn| rof at .in.1.tl.re.t"ml..lIa.- Y.,. *, .1.1I I Ilimn I ( Si MiiKcr.i ... 'I'll 10 PI ( ) "I.I' It i. I
.. HII.JPI.
!iIY.( a little o..-r iU| ,$it, rrprm. .4,1., 'Ilj. va my" ,''I"lh.'o'> tall lin.iunnlllrl.l .

; ,W ...lrcrll.rtiin.lj I j J"li n irkMtMrrilithin. I ,",,1 the. 'Art,- pnaanls l and tliirtnen, oilmen ofnitrogen .,'alla.. ,. .., ,I. ojaa ..,., I i| jil, ."i r, ,,,,!I.h'l I. I PEWSAUOLA t'LOIDA. al..,.. Il...",. "
,
ala
ala al-a.
I h" I- .
.
>
f I : PII lintI: ':: I :,,::;'::' 'I I :I InIlia fount: In liar :Imaginary ninn. a ,,,11 ..".ia, ... !'...,' ,,,, t. sa, ..r"I ..hah I. I: 1111.'"..I..a-ia-"1 .a..al.a.. ,, ,: A.'a.""a ., I, ............ '
.r
PlNgI -l'iiil-I -ifiiilnn, .. ', I .. 1
This nitrogi. It frae, waul' I "till 41 J baa i.l.ull I. ." 'rilti Ill ia-nO II .I.. fla.a.aa.a, I IllAlla .. .
: njmillilt of fall NI I mull r I il< '1".r" & Domestic & Sold ..h.
I eaUcf.rtAnother 00,1,115.. aalaaaal'Te Foreign Exchange Bought
I llla K I : I
.
: .li' : iw'halo,. "Illlilkllt .n lul ,
I. nlllrf"nhiK HIP l'II.| "It 'ai., Ia .nAtoMAnoI'a.IIA..Jaaaaaa 1'1' .111't. IItl'a, ? cnratltPRIC "
nnnll cattle
rantnlna rain .
..il -. W. WA\ .k t. I aaaiaorr. -
i.im' kit..-.| with calclotm, Die, :tQUfllatlQi aaa la'a'-ltnaat.. | lanaI, Ja.'. Ita.\. W I. \. .t.\ !lt : Ik'll tIlt frnm ,Tarty tI'. it In |inMilhirl\' .
I "...1 I",II" i.n..t.| | .Hi I .r. 11..0 1"1: M Milt I I". .U ".. ... .
rt, ..l .. itir..i.l..l,. I I.. tin miormr.. ink. | fc.n.: 'in ..fV '1.' II. I 1'1; r.\.t.. AMI Ml'. PROMPT ATTENriON O1VHN TO COLLECTIO N "
ni I' .......". r'If Jh. "I'rMlMiil I I IIMMHil ., a' n. nni .rih'it, "i.t.' .- til .., \, ",, ht'\' tli I If a.la.lrl\ b'
four mnrm nf chlorine In hn found In .. ,.o ,. ,. 1. AII'.I\.t. I II" I 'IN Illl- I 111NH .11 l'.l'lI'Sam .
'.. W> base I.I-M.I, I li" nun, a lluronilllton. a'.It" rla.a n nn nt ,1 Hut h "lIal'Ill I -
Ihn man I.lilnrlue. lot one nf I.... ronntltiK'nta In. a I.- n r ,ir -a I In In' IIM' I H b. It.aa \lt.lt.I..III"1 a', I.' ,
... Mr II. 1I
of r.iiiilii. .11 I amIowa I : ) FOR Ala 3. ,
I ;. : of I Imrhui. .* pnwJrr. Arl.Alit. ,a-naIla'.l:II a'' ,,. : : : I NO .\ "lh. ,-M.H., 1
..1.l ..., I aa-h.afllnaINrtNI I !
i i- .n.c" r jar uf rlilorlne.... put'" In tht aaoallaa'. .\. f. llii .II.. KM I %I. r I hailW 1'.: At'I lt.A. \'I' HIIIII: I I ( II.VMIMO.NIXJUK.ins : l
"I"''' II,,' .nnrion. miniItt.li. -. t Him "".ma* i .. M.-,r'iniit.'" .
.t.aIatal.t' waa. blown mil all,.I Ilia iwI I M "n. ""l ".1 Notice .
at twrr irr'''innl M' .niliki\ Shipmasters.TMIM
1 | | .. I k-a. ,IH... all, tlw tinlo.1 .kilaJa. ... 'In the rnTh. '. .1.1..1. I
,
"I.th.! << Hi raIaa. Iar' 0..1 ., atI..rtaa I VJauh
.. .. rarlvni, r rrprv ..*... lay. n ..... anleirnlii. tinHmT : : : ,
I )! inlirnf 1I" a of Foster & Stanton -t i "I rii,,. i iiiiiil.nl" lur. r r tkiI
..r hare. llu") i "II 1" -I II" ,a" .1' : .miiiU.Tin. rharronl. wdjjhllig; thlrty.nana'l' Ml',fen ih. .In r"llf.I., ...0'1' LJ.nh.tT: I"iJ :D: ".. I'"" "\ ,.:" .1. .1'' ."11.,1", .. .."I ...

BIT Ihrlr' in I ,IM-pnuml.. mun jk,I.la one .pound 'a raaWaaiaaaa I''"''a-' I I-- aa, .M : 31h Kits: "'"I" '''' '" ".., ol.y \, .,. ,1"1, ( (OF : IMl.INlaEI'NlaIxT ) .
,;, .'J' ..:,, ,,1, ;.: ; : I Ia. u'nms" HI" U .' i lIt IN \ II t i ,i "ill I i '
11,001 twelve" oiineea of IatiIhoto.. | andthn.hrth ltha-aaloabl.m. hal I i I I'I -a a. al.I II I M tail I''r IIIn 11'
OU" "I.\ i-.iit till.III I : :
; tnrea of 81111,10. .", 'aaa". a-aa'a- .y "..",. r. -aa.' I" .1 "." 'a :a,,, ,, ,.a, ,b:'a': .,1,1, ,I'-",," I,r..i" ;, : ADVERTISFRJ

l.tJUIIU"'TI -: | .11"' lIlaaa-aaa.llIk" II ",,".1.I -a "1,11, \ I I i a '" "a. I. :,. .1. l"l 1 mi. .1', \\ ".I"o.
It .|i|..-.r.. Ii. lirn.illl,..I i out n a 11;a-an, AfU-r Ian' 1 Raanea, the carl.m. II" | .hwJ.IK .I i .lt I. rnaaa ,I ,ar,,,,' a. ,.1 a .1 aI "III" : Fniiiidiiv : ltci.ilrciN( | : .tH .1" 1"1\ \ .I. i I Il '.."'1'. N..II. learn the
I '"IMI anal .tI".u hare "lea.taaiataaltra.aa .,. ,..,..,.. baa'.t. \\1"\ I M I 0. can e"
wild I Riml "'A"I", | '.'| 'frfspaaaaheI"JaIh ... "H, tt ) I bI, inlrli, lull, kin,,,.1..1 I Ilaa-a-tta.t i tin It', t:.. tia.: 'I I 'I:: : '
I tinman th.nla' nothinK .taCt ol i u "j: : ; .: : "
I ..a.I I.II.H .aa,. ,, : i I 'I"II.' ". II.. ... I. of

a ",..n of ..Ia," II".... n,'" 'a,,11I.'1. II' i iI hint ,1'iit m.-till*. .1 .n .1. In, !P'aaa' ., a '.1.1". "H i M.;mFcr I..,. 'at 1. ... :, ,", ,.,, i: "I..0''. ( :, : ; IS M.I.1'ISS any proposi 'Ilt
lint hart la of tthn-h tl, .
I ..11I.11.110..111 m1 .. I l.iinilii.. ,,, 1'1 Iron I. .. ., .
.
,
J. "I 'I.l. i'o "'a
I aviTay. loIn dp. arliaaal ntrrln. onti nth I .R' I. advertising in. IUT/J
'
1.It..I". h'y .1.'asa, ""' I.. ".. II ""If \ (

aliw-r Hint III.nn' ...r'a a Ihfur I of an ounro" In hh '}._". Thin. unntity| I at Bargain I IV I HARGIS' PHARMACYOKI'Ot .. .
I .In nhown In HIT .slnhif, In liar form of Sl 0
i
fjce. .ai4) a tin nlnl laaaa"a Hn'U ani.i' ''i, papers by .\ d. ,

lalea who ta.ak n'Iaaa, an. 'a ap.eIeaa.Iaa. I., iron wire.llH.tn.tiJ. I I. t "IHI-\ I is t: \1.1 W. O. BUTLER, lIlt I St. .
I .E'rl.l. I IV .h
: .... WI. :Iaus', War a'aaaaaIa n,nveulion I with whlrh thvbol) i I" mat A l.t..II.\I.I ,aaa, M j I i 'i., .,"ta.",,' i,..: (0 -n' 12 n = I'; '1' t-'I' n I : J.. :..I Geo.P. Rowel; C
11 I.
will wi-luh .10." ,.".,,,10 ra' alum,kintly | nn I 1.1..110 ciilJum, Dm l taaaaaaa ill."1.1 a aaaa'I i I, nl n lin, 'a-. N,.itn Latyer and CollectiBE! [ Aptinn [ Ct' ; l\
.
lion ....1111 minim' limn I to i if (lime" of a hk. It HMI man, ni|"|1"- .e.| toln ,I.. -I.-, M..w.p"| r A" .
., ; retireiil 1 "I 11.1,a' In .1 I r Hi n k ntIm I .!M .. ,
.hnn. rra.laaaahlatalaaalaa-aIaaa', n \ -' 10 Spruw t
thaI' WMinly In lh.< ni-\t I-' :,i.liiinnlioinlnai i. )", '
I ; Rtitui. nu .lik.l thr.. ,1 anal Al ,. 1 .\ "" ." II '. a. ,... Ift1"\ .,,,, ., 1.1''. ,l t'I"" "I iata.t : Sand lOula. far \luo ,
yk
I ,* mn of '.,ilil.r "In" ailoannitil (1."hI. I Hint
Itt'IaNtn.
.. "lIe rmt
M,.t..I,; -. M ''I "" ",1" a, a- ala ,I Ia ... A"I..i.l.w| |
JMilxemint! ,,".1 ganI! .,".1..1 hot oiliiera.,, Tlint la a y.4lo. ...uh. rmtul 1.1 \UI. a" a,' I-.a- II.I a a'a- ., I" "' ala r- a't ,-v ) t ., : I Ui. .,.. .1.| .'."I.'ft| |.,,,11.. 1".1

<|ililini'Alton." TIa'I.an, ,Hi" anal, the amount olrtmnnl, ktalumn In a I 1.a: :'I i,, I'-'t: i: aai: ,,. a :, ,,:;, I--a; ,: : -_- : ,' : 1I 1- a.. Un (laltarktnka''a. l,.h.<. ItOlllWaIl' "- .
im 11 we want laid.. the kin.I tint will tittw' alionl three inchea hlich Pumps. Ill :, l.-l;,, : 'I I. ,;, ;,:, ,: ,,-i;, ,, e _. .. : I 1l"a ..I'h'' II. I""'" "1'IIIw. 8tric'ly class ,
I ArcsinWca ,'.. .. uiilw, ".. Ini.i, frst l
uu.l ha Utniy
'r' m'l"t
"" ; | .
"
ilu bnnor In, n it unit nil,' I ,1 luiuhia.. I A littk-1'lock of muKiirnlmn a nilvt rliwnl a"' 1' '' \ : oII'-l., baa. ....n I''I'1a'0I| I In i'nikit -
Iml the whirta Hinli,, .. Ui' ilo' n..I, laaaal, i iehronlr ini,,1..1. weiKhinic IH otimi. anal ', ,01",! !". r.'Vl' ; IT EJ -'fU r ll1'.rc2--cUAXE : rn l' a II.ir

olDiu ..".k..,.. innIni.nil'lioiil then' :i." onnrra of |Mrtianmin. ....,..Utk.. .nfn I ,. ,,1 h ''' '. I 11 a ,.11.1

jaaalitlnil' wlri.Iaaallea II a.-I Is'sI ,in thninn, a"'I.lIlh..1 I Mmnim-l ann, 1, ., "I''' .'' .. .1 I" \ 1.1': .> A < ''OI., A. -: 1"JAflhI)4% CityHot
: : : ;,, ; ,. i| '1 ,I..1 I.. ". ,' ,.. BANNER OIL POLISH. "I'.tl'IR wnicii MIA a.s HE:
I 11 I Im ratlitil nml I in n who iln, a a.i'a'k n link.' iimiitily| of io.liiin) WLlh'lilnK, 211 \\.1 I "

ntIi! ,,,, la IN.,...Ill full I", bninithi I Il Mimvn1lwttiklitof. ". ".o" ., ,, r. ;

l Ia> llm front' 'la I Ira, I la |II."-aIR'" ?, ., I I, II... ilHinlritl i..kin.. .ntn ,,.. .,, " 'I"" 'r. I PENSACOLAPOTTERY : ( : Ed. Scxaucr. P ri'E.J.COOKL. It

Icitklnllre limb. ha id.' .oiiniii'' -'in.ifriniml ,In the ,holy .4 n man ...lulling ,111. ,,.1'' I I' "": ". ,", 'I ., .,, VSAt:1 ISt'.txn
; : .
:: : I .",., ,"' .1 n, ",'. ,, .,", .1.1", "
,. .
wtaa. hive a.r .allat ,. al- |. ,'in I. nan .""u, ...j..1| on one of tin ,, .,
"-a'I 1' I .1 I I Illl It 'II It I .
..Imiilt IK, a h'aa Uln.In .... fullon ., 1 I I I l.a.. |u; a ,.1 I Ill: l'XIIII."IHAIS.: :" 'l
:: :in-i : 'I'.II.I' a: (UyR. l"7 :.II/ | ut.K| -'a,', a,I., ill all-- a ', 'a'i.a .1., 'aal 1'1.1:11 111. .1' WORKS.
ne: er nnler inlo a inlitl.: il .a1ala| | urMnlll'l: 1. hyln'.(rn 1VJD: : mtn" '\i-nII a-a.'tai-a.i .ii,,- i ill I"" .,. .. ,i. ,...... 4 .

witu thaw wlii.M, vin.l; n,111.1111111111.litail : \ .ni', rnk'linn", *H.WI" [>'h'"'|'',n.. I. ;',, a.'laa'a, Ilh |al|p-aa-a i a h a.-a'- in.a, rtI 1:1 i.in.u .loll '| | \ vuci OOVJSl-itSJ .

tin'III li" IH.Hi.tlllml, \ tin' rmllltWl.llll ,"lilorme SJ. II.. -,u.., .ii. aulphur i iII I .HIT, II ."lllll 1 \I,|'An 1. If fi a--a",l li a-,.. hl".|. I I III'".. ,I lilt.ir ...,It. ,,, rt ""laa.aaa Ia I. ",t. 'o IIJI",, ,"'a '1''" I' "", .,,,-, ".' .,I',, ,' ,I .I", ,I t "' ""' .1'. ".. ',.. '," ..1.1' ". ,.I E.t'l' 'I'L a al

..aIOtIIaaaI.ag', .II"I..I1I.! ', WPIIa. Iaataan4aaao .1'". .Ihu" .111. '"1111..1011I. '''.1 |Il- i -aia'.rai.a.a-' .1 I |"H" '1.a'aa. ..aaa 'ba-aIfrla'-- ,o I a.'aa ."1.1.- \ I'. '" ". ," .,, I ", '" \ ,,..1.".",. MiU, 'H1III; 'im' >. 1'" M ll- ,'IMHCIt 1'1." ,
.'.nl lo 'J I allahanw I'. am' "H a. Mnlir. Irun .".. Tutttl. rl' |.iunlt.hln.il .i'.rk, i ,n olai,:: -I ;lai. t' .: i"la r' ,1aaa|I; a t.i l ln a.: '' .'

...."OIl.III"'loIlI.ra| | IK.tiioiiiiin, .In llnI,, 111 .....h...".. ar.. a-I,all..fatly mill' .. ... "..", "m.. ..l ''ho. ..1'11.' ih..fpII".1. ..III, i.yMrs. t:;' 111;:.1::>i:, !i; : :ii ;" ,.: i ;:i, "", V i:. ':iii
baa- nml, I .1 I In I.'i ; ; ,:: ; ; .' ,.
i in 'a- \
out Iliiil' IIo mart.ol 1 ni ;HInrvil with "- \1 \ WIiaII' TH I.I r "".." "" "
It aattaa'r fnrnun
; anil: '1 Ir to HID; o>'ln.III: ol Ikiwa wb.. i iI I Iilrrw em, < naaaaaaraInllanalaaaaaataaaaaalana4ta.rO.ra0 In tlwname t 1' .tl I"h',', a..Ih, .. ir, n.iniitH. ,, n" ,lillln" A CouyhlunMini 11 ....1. '. ,'.. ,
| la'nlal'.a.l'a.' i If iillu' lit" ill! 11C.V. "
I all .ili.llar. |larrallafla", naa-I,'"-I .triilli il 1 i lana' ri.|."...nti tin ...,,11. ..ilifclilie.1 '_ 1.1, ", lr _' '. I" ""'"' I" r 111,1' ...'r ,aaala.1 W. A. "ItAl.-oaba'al.' '' "II. a'la'rl J. VV. 1 IOH LEn Proprietor .

tin, .ir lntl) hour. In (Hie \I.';/i.l; lana hall. ,' hy "...4vniK aliolhir 1VI'|1.,1| ,f : ''a, r Ir.'f ''I" I. "11.10 l. U.' ,. I., '. naIl, 11th'... i : BEST i 1'Al'KU: l, 11lt. "1'1\lal'\, .
.
lift IIaU Mate "" ". ," ,, ". ,. ,' .
nwtu tat,> Ida rim'1|tad tin ink oinHn4 I" .1. I 0 I 1t11l.I(1zi. TIE ( 'lllIIllitlbt';
| .
.
1..1 I Ia -I a I ,
,
"a a I'a.- r
llrnim artnoiilwl, no it -ia-I' I II/,n, |. I."".1.. .. .'" Ia' \ ,"I' a 'a I h, .1 I h a'a, 'I. 11'I .r'IIIT. t. .\\IA a 11"1'I \ ,. : 111 ,

|1,1., liMik lu It that, lit..) .lie "..I lwinkrd l-, .l- I there an. two l u jun of WIt..,. -.' .,"\1,... r I.1 a I. li, ,.-",. a.a'aa-t' nI I \ : lab' ..1A"I'r .\. ,

with the tally I r ala'I I HH .:, ",h.I. I ,I.. ." ". ... .. In ,, ( Vra. Ia'-.laa ', 1'1 1'"lt.I'' 1 : AV1.,', : ;, .. '
::I :: Wf.'I.: ::: ",I..IIS"' r ly-nu ,IKMIII In orforty .. ,. e : : ;..:: I. In' I.'h.I "0TCE.
a.liinif| canilklale J let l, n- '''' '"I a':.;'?,'ap" A'a. .! 4 N llii'IN\M I .,. ,
"f I, I itllurU.Tin | "a ," aa ,lt.aai-, : : At 111,1.,aa.ah.l,a.loal a.," ,. .., .11
l..ell". I the 4'Iaaaipr. i baa in aaa-aa r \ .I. "" t ,. .1 I I I..'. 1..1< 1".1
I...' but Hun. I\1 ,',., n, annthrr ."O jnr r.inwnta| ti.Iotalao .- -* .niiinii ,'n 'i. I. I I-,' irl '.' : I .:':I i li :I I :'eli':: : ; t I :: 'II I I I I II t Ih.' I' I: i '
,0 ) ,thenmm iittl a",1,I In Idoin' ". a.Ijiral : | aaaiaalaaa' ,, La. of 'h..It tho manyuklvd THOMPSON' 1 i a- |ta'tII.:; : 'na III, iar-l.t: ,, :l.i: il i o. .lSH-a.on.l.l.i ; :, ., ; :. ( I. "I.'':; 'i' i ,'" ":'I: i:1' : th ''"" WEST FLOKlDA "1111..1"I' .'" ;, ,

ian a 1..I'.I..ull'.a.| uni I in.. uitii. n .aN-i, th.. iilni I I 14 liI l.i l..om-mll.. ,n, ,, ,".K\IM.V! .. I... t' '. .! r, ,,,: I'" ," I
an.k tin. man ralhci Iliuii a iht) mil .11hi. \ : Th haIl In orli of iianlity am HM, I I 1.,,_ ,u I 1..1., -it 1 oil' M. .,.., ..1'"I"t ,a I IlaIoI'I ..r I.In.ii.l." t'a".j'aaaaa't' ,, .|,''yaraaa', ,. '"rlUIMIH.ltMI I.,. .

i fain Wrluhinn InIlly. .throe( |..",1.: tinniinrritl W Yara ,I 1., ,.t rl 1"ih_, i-nil,i ,Hi, ,, .in,..,lln,u, n, .kilin I", I, I..1 C..''t'Ih| ..il.i.nil a ,.1,"'.1n ( ', ..r' nn His mil:.,',i i'J 1 : : >\ :mill Mi,I'IK.II IabtIl''l::I-: II i :'tj': .f"'I:ril..'""..iHin, t''::-",: <' :l .:laritm.,,,m.inn' "M lln.i.n :thIt ;. An.l kat in. Ihc. "l.nr 1" I In. 'ninth\ .n 'In. IIIrlly ,,... "'

nulln, .tan .,uti,IB I II ,'' ,hi.,, .I l a'' t ,i.- haii-- ml aaaa-a- I., I'l" ,.,. ,. ... ami n Ik.a ,1 tl uly" I a.r.a.aa, 'I
l.oie, t minor thai, al II nirrili, |( ..i.h"l | II ii ;,1 : :. ; in. t-.1.,1'' '. ,' in. a aaIa.., a" ill" .1 in,I '' 'rli .'.101.I 1 II. J. T. CAD.
lit lIp 'I'laiwa.a'a. I ....1. ,11.n, ,, ",..111 .I Ir 1.- |ball '''o. rarlMihyilnlnuhh .. alU ;t,. .i, :,': u.'-,i r,,,it 1 in I. .|"n-.I4'Hi' : : Ia.,.n.t U..II.. I I...inn, .I Ih t .n- I n.'. f.." a'' "a'Il I f... t.'a'ba' > ....1.< Haiii, lat l Ir 0'I .. ).".r.Il.a. 1o.Iaa'a.a.Iaan'aaha'laralokaarla-1.,1.1.1, .,n..I. II r..iiilr,| >.il\, l.y alh.1. innf .'
a.aljaaatg-
) % a '' 'Il i" r i. HI 2.1. |:;a. I a'--, I 1,1 a,,in' J- din n' ilu.I ,al-, null, ,, II--a,,ir ,1.1 .'l.ilin. I I a. H until.I I. 'V'I".h'
,
hill "00lllllll| i lion hi, lli| .Ilii 1",11 :1.1" \ ,nl I l .ana ,. In k, r, h ,.ili.iiH.I', "., "ml h .. ..I I ,
.1 i laaa'aaatall i
I I' '
I "" : 'ii i "-"n tiiii.n.I ,I ala Ala ) ".11.1
1'iHil. ami, Iron loni.in'| ,, tin' \ lmliirna i AiiMMir the. (....ll. coin|..nniN njnt I "I I I 1 ,"ru Ii.ii, 10.1"1, I h i 'I.y .'r."."" I II ai f.ri ...'.line.ll" oh > "hull Ia aaa In a siikl I", "'' "l<, itnk Ik I Ir lila-n | HA r1

,* C.! ....|..". an.111"I I .inn "Inn, .lta.an.aa.aIAna1, hta.a .' a'.t.arllg ama I/ ufli iiii: : iiii: I .. .n.l. o.Ik. ... n.m.l, in 'in .ikh.. ,.. ri llaiain.hul; :I i" .ahrm, ,am.m, Ia. i I a.-, ';imr ,.a.t .:a,-. ,uli,!:i n ir .ana.man or f
\Vorkaoriilrmliiuliiin. .Mi ri"'; ..f tlaaal4.oaalanal! tthkh n'raa-.a I.inrry "c.\. I i" .1 I. ;":,hr" ptl .' I. I. aIMa11.. 'll'iuui, ,I. .kl I. ar. ,.... ,it I. | a'a .n .ill. a--" ixt.Ml I h.lit r..,... IIM' UM1I.IMITT lE

.. anal the ftninth. Illl: U shall tMI :': i. :: :.1' ,: : aIa-IOaInI'arah.raa.: ;: ; : : : dunk 1 In a'- 'ta. 1.14 ,'in' it I M 'i''I'1 i I.' r'-a-i ,, ,n .-. 1.) A"/".I .
.,|IUtlt.| Hal, ruraaa' nl-.11111,ala. a! "ala I 01,1'0' oxyjp I.IMIIIMJ. [ ., , ta-l l.all.loalk. :aa''al4: I a'alr, ns ao- : :: : ,t'"I:: i i'l ;,: .:. 1't", I. :""rI::; : hIDe nr . U ,.,

........IIY nnrh ami I lanaI, utl.IIII..1 10"1.. "", |>urU of th. "X I" ,' \ S I et"-I.' i| "al, I,, "'.ol.aa. I. ant,aaa.WotnI, ." a",",a" .1..1., *. .'. '.'iI, 'ia'1' ,.. : ,'" It; I.UII: :" nan a I',
,
-l"a'l'aaaa'alit' naa.l,
roka nvm will, I I.* Innli., Hn, a i iIf .. I', "' ', l--i--a, I "". .. ,I.alat-.. "", I" ._,t- .'n- I lkl I Ininiir, I .hull' |lot f 'al-a I, :I li' t; ii ': -- 1." .1..11..1. .. i.' \ P 1 1RENOVATI
01,111111" use 'gaae-.a'aal 1 aal'aaa-a, .1 a """II' : T".. litlk, Ttulacmitiiin (.",1'1' 'nnlk. ' ... : t I in, II .iiwMitiA a : I'.i.kiiiar a .\ lab i.r.;| ,; f .
I": ., : ;. ,; .i."apis ,.nli.il In lln. "r iidln .nl ,">, ul t, ': J'1| ,
I Hie rilllKir .li.nil\ I |irm.. In I I" "nu, I .'ithin. miUlnntM found m I"h" I uu; I'. II' a I.I..AM. m |I" 1 I| KEHOE :
.
I" .
i tun 1. > ..r ,I-.T..I.I. i. in..1.i -1, -i, I i OLD -n t
haS .arriMiimii-ii! will n1 .. nn inn, .|iin, i.ir.1 and ho"" .I .I" l I'M, lu "U i..I' ,,,,. ", ., ,. liii'.r I. 11. Ui t
.. ., .. .ml Iwlu' | .r. i .
.
Ia",lI' lluiiHil., I.. a..al-a'ii ami i iI..II : Th.n.InaplalaaaI. | ftortnta.,4l'Inn.ifhl .'. "ii 11is Or al li:: '. ,.r l" Wa aa'a'all :|. .,,. A.klrpM all wHiiMilialriul. to' ( \ i :

.tn.bi .Alabama' ami II.) < .>i... '|1'n''t.l.lllltt t. <' ,- and olio.half oitmwa of |,I...,.' ..1.nr .. I - -- i "' SlJ i 1 1"III
L. A. ANDERSON :; .7i.frnrnV.'i': ; : ::"r'"i': ::: Con I met( B
,i., 1" or ( 1'
.
|inmnirllt| or 11.11'r' ,, \ 'a- '"1'. ...n ,,.,. .1! It ala.., ir .illum. \ tall i mi i I" ir mi ui.. ...i AHIi .\ I i I IS I IW '
,
, .
nail' .rittnnk -a
I h II ,in. I. lull t ta'.i I. II. 11
Itlieefllie ,.-'U..r.. 110" ...I"I/ I ilitl > ,,. M. .aaal wan of |.lHm.lial| of in, umntu .i Ml .r\Tr. n. ...II'A.I" .. li.a, tao." 'H," ..o'l ( '.,!>.' ,I l.tt ,. .. ha II"M.'ll'.I" 11.1'11:1' .
It l.pma'fral. !'Iha.. |Ia", I lion, Mill, I li.'tn, ,, nix ."._ of rlikiruk. U, mrlinin. CITY BILL] ,, W.ll. III "lSW" I la''"

Hit ilitoof liinii iir.i'l.iii, b.'laaa... |,, in II". onmtM of chkiriilif uf |hon..|""". i 1 :a:::,. '-aa:a, a'f,. lat'Ilit/ ';:d. ':.a...hail. .':, r.; T. 'III, tr.l I'r ;1 i iii 1 i I M.\ 'I I I r' A I 1'1 I I II!:: I I. I'l.aiM-nhl, H...".,'. ,, ,

hap, South al mil inori. linn. I'.l 11"n -I thut i' HH mull .'llh.. lk-l li tlHi POSTEl ,' ,; .",". 1. ..., tIrk I i I' I ,
.1.. a L'.:: ,::: : :" l- ill a-ar'. Al n fciM i.MHUiltl It
"a'.aa'o t
HI ttltleh flout llm moiv noiilnilyhlaU' a I .t..1 Htui."..-rk k,nlillr Intaaalat.A : I I.t.' II 'al I I ..I""I. l'l.'a.t. "I' a
kh'h fr. thai ih".I.,1... j I llli'uiii.niilnjint... uI.Ik b-ard, lIaI -
n 'lll : : : :.I 1 .1 n IClCS illlll riLI'S.I ]
alas > r !I"a.. IA. II''a VMUln: 4Mk .. .
I IalasaIry. AaaOaaal. I r< >i> >
,linve l lual| ..f II,.' I Km ., a T r.ulul.. a .l I 1'1." I' \ I
a t.H.noi.ilv I.laan. .. .
'I'.UI' \1' I
'" mul III. r> | l or 0.1.' '. |Mi Hill hate l.. rrniunnl/i' 1I".j, Umntulu'i. \ l I. ..waar.l! la'.tLI 1111.1. II halll.Ia' ,. .o.ll. .
ni' l.yncilia 'I'- ai 1 ujas'r. opa'ulattt.'t '''') .".I MfWHIIKK. | I') ll.ll.0lll, I'I,I.Ik .

|,,il4or inikia "."... Inl l Ia.aaa. S. I nof 'lt>Hiu ,lainI Ii. II,. B''a.b-Il..a'- I I .' ...
a I.-Ia'-a ia.l, ,nailIl, ,'lI' al'a.I I" ,"" r I'.l.ht'a'a 22. ", '
O N.'Tn.hi. 1. .. I nI .
Hall"I l"y..111 llinHiKh: lu nl. ,"lath. 'i.aa'af.aalan.aoa.' a r .. .1..f, Ala. I'r.tl.'iml Mni.l, ln i, '
aa" .
I .r. anal a the II rat 111...... It '"1 I" 1 a "' 'I adam. I' ..nIaaa, 'la.an .1"I ," I IMI .1. .",,11. 1' h ",1' I. ,11, .1 "l.) ala I',. .il I iii i iaul : .

I'anl M.. nnUtan |M alrr I uiiiiraiiui| .. ,'. uf a latata1. 'a', aaatla', 't' lIab,I. ,'..' ., -aaal.. |.'inin.nl. a 1,1. ) .a t,,i 'I, l'I II,.i.l" I .. J -
I t. .. I ... ... .,, ,,11, I I. i ,I. rk r ,lil-' Mini', i|,.ihlt" I .
\\ Intt. la llw |I.r.>(N.r |I.*'iu.m in ,1..1"| ) I, IN IUK: abiHit. ,." IIM |H. kmg anal. an i..1 .r. i-a\,.aaa.iaha'a.u.lnwlliHHul.j' I.a'alaujoy! .|.| I.: | a.., l I.. ...jh.I't"/ ". I ln.|' l".r .r ,.'"'*.. '. M 1."r 1.,1! NOTICE F01 PUBLICATION.I Gco. S. Hallmark .' i.

Ta'oasa'I .1,10.10 ....., .ot I..... a.iaaaj..... ,...t".... r. 1'h.. 11"'h'ul.' .hk b .nl I." a' la.' "all. ""ul'.h'.I.I.. ., .l., .) a."I .r. not U. 'Khl.: "in lln.: Muni, ,, :. IiX I I I. l'aana'.anlaa, ,,.Italt| | l-t tI .
aluHilil, llti. .hwl fir> \ li>.alllir in. in, .l 11100 of naIataq.| | .f.k. thla nn4 laya.a.laIIlA 0DAVISON I.1.a. .r.Aa I.. 'thy. I'a-a.n"l a. t.' .""hh. I II; .I,..II, u ih. ,lnli.r:,il.ah i..I.| .I ''a' I I I inh, r I .11. ,l.i,. q '

lio work. aanfniaaaaa I laa hlanai null | a |lit in eiuiw try ul""II".I. I LEE,1"City ,""" 1hn': a. an "ar-I al.a'ab" t., |I"a''I I I..... ir link > ,I ',n.. I V"11'' : ''a- ,mil' : 'i r'' *
II
.I"i.
0 < I"a ; : "I".IU.I. naaat.-tobn, ,. oaalla .1'l I 1 I. ., > :, :: ,
Hi ,
I ur. l Hiuse and
: : ... ,. ., h, i n n I- I'I' I Ia- t-i it i : .
i I noil nlul, ; a anrt tif .. kniliml. E. .I. Collecting Agent
iioil .|ka' In I Dimming .. .
([ itlRMrtkili, a'a80 | tt n ) inn .1 I' ..iala.in'nu-" i nil" Ill ill III I IUI..I I Oat .'nol'a" .' :: "" "' ,I ..
In an> (-Ii"... Th.aaaaaan| a, ol I.| -.- I (l.a. inu.l... Th. ...1 la nary i ly "|" ( i I I'= 1 I".II' ""1'1'1' .' "", r. I"all.1.1'r... ,., aMa ..., yti'.... ",.1... .. .," "".. ,. a'a-'i' .l'i.l".h, ,,. .".1 I ,n", ,0 l""nl'irIi'f"' 1 T"/ a.. I.. llrni.hr
nll'l forma -. .rlm .ot H'I .. fur. .1 a ,.Il' .. alvIt. I" I at ,, .. .. Ul..k1,1
iMiwi'Wir. an M4 kHtHhy alaI I arialn4lnIaIMalaIaattiaaIIelar. a i |> |"nn rikhlli' a H. ". .,".a'a.aa' 1 I' 0..1 I."' "' I .I'.It ,
|i' I .. .1..1 ,. 1..1.., ,. i" lt..1 il..h', ala. ... an, I '. ,", .h.. I .Immt'l ". atr'n.i'" ,' li. .'l"i"n. : i, I. ,, ,
i of tt I h.ilnnd an I. b .m.. Ilik .h. Tm< a l.tnu.aIa \ 0.0.1.0, ,I't' .II'i' "I' ,' n. laa.i' I Hill t -.II ''a .i ,ii.il' i, i iI
: | t.u: I'-a--l, ,,. ,'.' t1 'rain' 'i.aa.it" "I 0,"' ai.t "atl.I.aialI''laa'aas ': I la) ia.l I. '. 4 I Is i I., i I -"a"' :.H Mul Iu t1lab.. .. r'l ,'It.t li
: UH pat lu.1 1 Iy r.aaaaaal. iivm ale .N'"I'" Pl' ) :; : : : ; : I I ;: : : : t. : ihI !I. '
wlun' tlu-y iml. To yaa.* itlMt an .I''' I ami County Surveyors. ".-.t. ,." OMA.. ,"I.. "a "1 a.l.a a at&'a'' : I-jnil: i.i-, ,.. i rU, Ill I 'I l i. I. r .
.bai.11 la ail| lu iOU nlklilmnr, ,.. TIM.aaiiMi .. ". a .l.kh u f.( .I l |n one uk hy, uhliut. Ni",aala.., r ill .,akl Haul, A a'a.' 1.1'10.11. ..''a. .1., 'ala'I '1'1'' I''att'W.-.a' I \ 4,1 > W |

,.....1' may f.tlkiw "lynnc' ta. kniif a-ro|alalar.nahn Tlw tarantula. il" i 1. ir. .1. .. ,II b-I i .. I I',, I" n- l.in.' i_, Ink, i k ir a.'at.l..tasa., ..". ",, ". .a-'ylar 1' n, .oa.aa, lay II" ;I > r..> .i. r, ',.I..N tt'i iIII ; 1% .: : Brown 'j
; Philip
,,, .
hU i i n i un.1"i '.,.1..11 0.la-b a. i I a. ,a-a'" a II"." 'I IIUUK, III I II,: a ,, Illlll,, t
ntrann In waU arli'a Ill iMlfe.iMin- I aa'laha' s
limnfrmy <
111nhfraliki. Irinntln* mi Hi. liftahki anal I. i ". Ia t. I I. ,11 I I. ,"t I ,1. 1--a-- .i ,. ;: | ;. : ,: : ,. .,,1 U... ...I'I'aaa'a ,a' I'aat I. '' 1,1' -------I- '",,a.a, ...1. ".., ", 442"'
$ until HwrniiKlily" 'H"I.| ,-..I.| nn,I | wbkh .b. carrkia, than <.antun "' II' '. I ,, ... ., I' ..' ., I ,". ,.t ", ,i..iih.h.,1'',,"r In Mil a. w.laaa'Ilh.aa.k'.la'tia | |. o II... .SIll! I ala.. ,n'a, .. ","," ".... .'' !-.,"..,, ,, (' ''..! .. : ,; .' "". fU

than lunilnii, IIn| Ibu. riahl. u ,ill/ iwiialiy' i iI .l. into' the pat la h* iknruurmL --t'.hiIWRO ..,,1. l I' .mi.ni In, .akl """,: II i.1"" I"i f .,:.' .."..I".- ,IaaoaI: I.v"l.'r' 0" "I 0 I .."I" 1 I'I I .Hiiili"\\ .I,ml;, l ta :,::: -: ,t","",. \,. -l'aAlrn mAll -

alu.n.k-,1. with ulufa. '.nll.. I IA Tiint .il ...l.in.l.1) 41, r.n.tllallal uMIlllll allasaa'Iaanalnnla. I Ii fh.,.. M 'j.', .
> tnry t. I IHM I Illll, .. .il aai. N .il .., Hi. ..."it, II -a-. 1 .IH .It a Itifi .La' 'a,u' A....."I.I..II :i 11.41 .lIar am 'Iaata'I.| i all 10'II l l lU. | .lila I i lit'''. if-4. t'aaa-t.laa. ,. Kinds ofFiirnjtiiroI'naar.'a .
ttilhin, .
theeurnmta' of ik.tnult I
, .
.fI'-.at''a.' ikllnr n.all ,
a.1 u. i" B.a.hl-lbaI. .
ilia ladatri.'flalo i
MXIIIHI a l..ly llow III Ihti Jm.,,.11. H a 11 nu,I I. aalllala'.t.'l i ,hi. .tilaryu.1, I I. ,
.. .. nud ,II -aai.W.
1. iaa In ,1 l 1-
.
t 1 IWw All*. fan 411 i |<< w .
nf iu iiK'iln( non nluml I I h. a.,1' ,.",u ..n I Iau a.... aoh.lhre. llovora.aihlaelawlla yaaa.taal ] CHAS. B. VETTER ,ft.'I, har.,...II"i.. ""iaa't.aa'a I I.r,..*n I,. 'lblaanaal.-r.aa.l'l 1, 'anal I.I. ". In. .. .In ',, I 0-i'| i"u.. I -.. 1.1.1 ia nil, .:, Siao'a, T" I'". li. a. _
I t I" 'tb. laaln''laaa'. I. 'Ia .1"
iaa'I .H4. wa... .* ftarl.. l1 n aaa-a. Ian ''. t 'Iaara'a- laaitl I..-.r 01,1 .11. .. .. -.-
ktin> IM mm likelukanwMifUm. .. ,. laaaaln '" Ih.' W .I.-aa' "i''". '
| ry .
Y' i I 'I. .aa-l.' awl .1 .
.
nivorJInii l.i HMI niiinu.it on 11 IIh' ,IKM.IInlilyuf a-a- .ifl. ,.,it and .jut 1 ", ,, .. .11: An l'.n' I., .,' .. G- : .
.' llnal I r mm,* r. iIk. I.'U. ala, 1'' slo k llaI I a.o..tI'l
onl .
)ou IUM ly iHittiiutil Tin ail Sheet Iron Verier .1 1..1"i a -ia nil Ira|t" a' ) > oal NOTICE ,
rOR
any .Uwlit' rvMilliiiK' fr nn |... UM. furnnre aain1a." i Copper a 'a, .h,, at'a,. ",",..aaarrn'aIl'e'alal'aI. .1,1. ikl.ll 1. .' .r. Ik m. ur all,. i llm.r ,,", ," -.a.i,,1 I PUBLICATION. .. ;
,aalhllag' U.. rurnnit MI|.>" ,-I 11> l I.. II..... : I. ,,. .. II-.I Mk.' aRia ,nitll, n ,-,,llt..l I k" .kill Ivan..I 1,i a a 'a 'I.alat''vaIn'aa' ",4h'40alIV. ,l',' I. a'.l '"'l.it't' .. "I'.aiw.' .i$
inn nroninl tlM. > .aoflaha.ini oa4S.aaaa.... I HilhttbalnwhfIf ',. .1.," ,' .. ,: '',"' ""I .. I. |ulill.li.Hl, |"r tmr ambo .t.1 nun ; kHudii.ld. Haiti .I ; ., .\1:11", '.".B'V., '. r. ,' 'h' I,. ;
it numb U 1Iaiaalotaly 11WOn*. .. II. ill ..nan.'o I. l r
I '
l I"
| l t'-aa- '' aoa.nl.IailIla4 lao'"a : a -a ''kit 'Hi f' I
rallM :Hum frn 'kavinx HH* >-urn'nu ;of ifllincki tt "Mn.in.tionul.ly I :: tlulIhMlhi ',: ,::,: :, :,: : l'1aalta". I.'r. Hi no. I krkVN X'-I t I,. lam, : ,::,:I I.. ,til- I, rlit.: ,II: 'I,Inn., ., : ,
Hi* l Inal l al rltiU auagk.. l" Ibnai. "( 'thai | 1.1' I .1. r Wr, I-KI.I.\N, ",'a-","atl.llaa' '' "I" I "f' 1'.i""I' ,at-'a.-, ikelinnlir' t a'i-, ,-. a a a a

..Oftlk, Jr a vaaIl.hiaala.. ....-aaa.laa on"y I II.fla..n.iaOi7Ii .. '. '. I. ', a ,an 000*., AU< I l.tk IM' I'i.. ... ....,..lhl a .a..1 I I,'a'...I ml, Penla Da FQdry. I
bpnulifta vue bnruln l'! llIlhallIV11I'E: ._'. .. .
lop ,
nuy .1 t. naatI.I. H,. I ...
r
ihlmninn oI.-tla.t' I lna .1.I
,
\ 1'1. M.
::..vl aluuM: .. Inrawl I'. tkv:: ..:at( twwt lltsrtuMHin"Miuliuu. .- J 0", "" .. ,'I.. .1 "I. I mil. t "f I.a.."i.i Its .Ia lOll tl.1 4 lHMlMItrtntliNI I.. l.lrtn .. |!I Jill, ,_<.. ul IH..r.... "I I I.. ,.,.1.. .. .,,0.I ..1., I
I. .
31 I" ,, ,
It wordi Uiirt mwh have 114 II.'I I H ,
. lo o> I... .. il I 'Il''lr'l .I ," I I a.a' |
vkvUmlWi. iarIIaa-aarr.aatalalal. 'iiurmml. .matlttlUt.Mi I I .la .",to .'..rijili.. "L.I' l.... ..I r. ,.1..1 I I" aS ..I.,, ".' M..I I lOoia 114.. Ill:I k.,. "II. .' A-i III,. J. COSGROVE '
II..* \II llw. wum ..llr.i, m..i .. illi UH. a .irK A 'l "a''nlli, I I t.l iy j.a."lhfol. in",HI .n.a'l'a. .I.. ,1'.1.. I", ."'I'"I I t'an., s '.1 M i., i | i' \ .'Ill.t: 'i II, .t,' i

.I| mniuwJ |.> II.,w fr..nillu. ,LMIlooarltUa ...na"-, I I.1., .ml I Ia! l inuu.l,.kar.. 'i nli'. I I... .". ., f I .1... "t." PIt" ,1'., II aim. : ;H i, 'l."I ii'aa: ,v ,a-, ... i iI'V JJ .r.rr
... aa i, ,.. .' ,, ''h. .1. k.. ..., r. ..1,' i. ",. ?,.1| !
...a"I >I. ",i.f, ."lI ,110.koa JawIaa.a I" 0. I.r.a.I 1ilaCcrdiil -." ". ,"I. .i an .1." lI .. a. i-a. "a-lr-.I "" h.. aaaal ,,,1'' .""" .1. ..".." S Ship and General& Elactsmitli I IFOUNDRyl j't
.1. "
.> II.. K4nni. .."....... "r tlu nui.* I na-al .im- day .bm, UIMUK. Ian a it, ".: i .1; .--1"1"'J''i-:'I; ',; ;i I ': : : |;, l.l r nI : ,:lb.,', : :;.i.,':, ,, .u ill;:':ii Ik. :IlllI. \ t ; I'I -'I'I \.1"". I."H., ..a,". l M, "11,1, ,|h HI. '

... .'nha.ni, .Hnniilway woe i n>wb<.l. hallaaaIaana4.amally. ., ... .. .
jiuluuttaw HUM I ', I n '. i .. .. "
I h" irm r. K '- a all i'' ala' I u a'a I I.B. Itau I'' \\i iI"i :
wlariannaryolaaal.'aawujIItkolwla.ia WUklUS. CHIUS AID ICIER!. --'t' n,_",. M ",,." in ,r.r.ik.. ,. ...r.1'| I| ;'r.ta."a'. I. ,,:: .- 'ta, 'na-i \. A''. -

._ka<.k KMIa. f.. IIM !*... u aemwdwlf MALARIA IIVFM COMPLAINT.' I' .i I ,a'.a "I"'in-I,k--aaaa.a.l, .. .a. .. .. I Ii aala'i, I .. Hi. Mii I ,._ b .
it.ryMM KIDNEY ,.." .f .". ". .. ''....1. ..| 'o.h".4)) 411.. i \ uti,M I. i ii \ '
.oJ laull la. TROUBLES .1 I \ I r
Th Ik .lIsa II. InblaWIjTM .
lanaI 'WIJ In It I. |
nhwl 'I .
ur.Mt : i. : :
> :: : .
I '
I
at Ill I" lll'n-Ia rr .1.1 I. ; ,
.
.. NEURALGIA .1 .1 in IMIIIII -4* a.l. Machine ;
hail .I.n4aa.. .lain. llmi.6HrtiUluk RHEUMATISM T
.
,; a-a i tHiM .lt Iheair. lena na" AID I I. 11 ".1 I h. .. ".1". : .a>,ikl..l .. .i.4t" rI ''I : Shop.) ) : ; : ,: ,
.. k....lM.k.liiK. gaal I .. mn natf of .herri nuiikd mu la. ,InkiMau ji 'i.; ,.t 1 jr v.. HtwVolint 4-.. ,. .1.4. .l 1111 "".1'' .
I I. .
| .,{uH k-.allk. TWo ..ivr i..... ,lu ..u,,11 I watnl IIH f I)tall--el.I IKrwl I ; ; L t.1 I .anan.'o.Oa'. .'II I. F.C.BEE1TT&CO. ,.t"I'.I .h I.t: I'I..Ill.Il.h ..\ I
: :: : : .' ... .. .IHN VM t; lit I nilik..| a. 1.1. llllrol.uAnI.ulbo.sa: .' :
III* ulli" 4n.. ki tin. br4 |....il* fat .aLl! a pnnvakm k. ly ; llu.Uwrt '.1 ho"" .I. VIII. 1.11 ai l I'a
.lu. ... Hi.. ,.k. 10'1 I Iutl : aja| .". H"". ''b". ... .. ..*H4v In l Iwaj 'lam ...! ..|,l, .! "Ia'a.l I a. ., -.",. I. ".,atll'laaI, .a'baab.aaa ,
lao .. "* nuuj II |
.. oMb thu. koul taniatl.au." 11.. .\raoIIOuIIL man who. rok ,|iuu. oiiaMlv.1' n.>m .:' ] ', ." :, : I BANKERS I.' .I'., \ball. t;.., ...1.t1 mm HL.II.) l.HINDERCORNS

... a.alll-k I 1 1 v ,.1..1, I ._ A lhttl4 OI'E: l'la'nlIa I ". ..
I.n 'an.1 10". u.| m Ia' a' a '1 1 lI'aa'.la'tl'.aaa \ .' : I \l 'at 1.\. .
jawtllntf > i.ti- .iH.
.,. ik !I' ik. tl.ll'\ : :.
.4 I ,. .1 I .I. HI' '14 .f II.I ."
".... .. .... .... .. ..... a gaunt r.t r" in 1 ," ",I .," ,, .
_. I -.- -" in tl a, I hail', aM l'aa.a..laI Ib'nlaa..4"' > l aia-t'.l I l. ..aa' I \ \ l-\ : I I. .I"" t a '
t....... UM. |apaaL-aaa.aa-ha I il.l-. -. 'inllflr dn lin illnttinx 1.1 nlatInuaal. l I'S I laaIa.a I ,. U. .rl. hi I. .I at. inline .." r.I ''I I 11 .. ,.11 I "' 1:11. IUltI: :, ,. t." I IA i; 7'

inHa, mlbtt'lail.I9aaa..laaaaoIa: wbowatMlubUi. ...,' a n hti i,w.r ''a-, "" '... .1 li., ",i- it ''. aiJ ",..M ail il-a i ,taaall'ao- I I.. 'II I.' '' "' I'easacola I : t Florida.I !... ,1 I

mij Aaj ralni. In twinlt lit I : bat ihvuralnd 1 with. on iminrn- r III'| .tIaa.rlal.a'a.atb'alO.a.1 | "li lw tam. i -.i'-.I'I I :' I a. '
> .n- inlavuianjr lli nIna. baa.. -t..l' .n' u. 1. .ti.i xl > ini .4r.wt..al'iaa I ,.... i "I-I"l H "
In HA ,........ .mini. aIIIan. .., nuairninic w ; ,, ,_ : : ,. ;;:: a.-laakl'I -I;a-, : ,:--la-a-:, a, \l in,- Firiii an Betic C Exche t BENNER'S

,1 to nnai lriii IMUX HM. I'r. III..h km .iiir and. uriuuhl' ftuuahaaloaaol l 1..1.I ". B4 a a ..( "'.-a. ,aIla' ti ... ,. ,.." .. II 'I. . PAh
.1..K lurnr.1' from nisht I.. kft Ill 1 |4 "hu, anita. ,,. I.Ia'a. .,. ,, I., LiNENew
IcaIne. 140 p.sj.-t1aia-ao. lIa'raaid.I : ; ; : -I-i 1 1 I' .t..r : :' I Cought and Sold FLORIDA SAIL HAIR 0if
.. kn.lalraluanflt of Ik .b tlii.inkwra 01 "- "..1. ... .laI-'s.ll. u -: : i : .s'.Inb: : I ,
...,,_ .. _.. .. r..... thai ,. >ikThrnnia" '"' \ ,M4Hir. i" "''h. .nv |. .... al.| .,., II 1, Ia''o,. f, .1.1' I|I'"I. -.i, il .t I .1,: I IUBI
..rtwy ; : : a' .' ,. run a ik-. .1 naa .. ..1! ,naa.-ha'.t, ., I I. .. t ,
A ul Urui old .. i ni (in H a"
plaila.: : ; : v..I"i::;; : :; man ,Ib. brn. 5-a 1.1. au ( : ,:. "I., a.haa lllll.ll., la'Ial''; I II..a'd.aa .i I.ia. ,,,, ",11 -ik. '. I, i ,,. I" \ I. .. ,I \ York to Pensacola.
Iimrk. .1llwi4kwr day. ih. i l I.im Awln-w Jora.ii. thaw tlwI : : ,
loa.lal-aat .
.. ., .
| ,I'' l .u.l a I u kin 'u. i"a-i' i l'i I. ., 'a ,r. .., ,. .. "
Mm. pnwtkv of aural 1,10. .hi. n .uwutrMln haalan. M Ih.. of bki |ln1 HI- ... ,-",. a-.. 1.1,.) .. "'. "'. ." .. I I r I .'
.
._ |1..1.4.. INII .., Iml,'a.M! .. un *r ibr>.. nurtluvtiklalt ...n ,. ,. \l.\ ..1' 4M4ar.lll.-ft tI .. ., ..., ,.1.'. ''...' .. II"" I I' I .,., l\ll-: ill- la'lEth.Il'l1.1's: : i I"
.. | ". ,; ni:, 'I.I ... .< iki'. "<'' i .. .. a ., '' '
Ilaliasro" .In turn, awl uot .h. w*. ......I MI. Ntw \k MIL . .. l'- r..IHX.I 'In-i' I' a-j' a aa. I. '
'" "
no. ,. l'naanh.aaal Mu4l.iaM.Mlk. .. f.. ,. ," .. .. ... bIN> ..l'l'lII'.lIIlN -
-- '. I'a \ I. a.-'' I. I .1 "" 1 11f' '
.
la.uiaia .haay .aiiua.l l hU j"' l'mml m : .: : .": .. i ,.: ,I'I I-- "
'.aa1allly." a.. .........11''1 .Uimk. layl .ha II kt ...wtthta mlioaof, 100nifcx : El.nI ab, T., 4_ a.ataa' .aa. I I Ibm-I, .II, .'0 I' I., ,. .,.. .,r'.1 .. A. DENNER .. '.

lal ...aaugIal UlliWr.. non fa* M .... AahevUlo, II. ('.. ,*.ij Drug anil Chemical Company: .. I... 1.01.,. .I" ". I... I'" ,. ., ,. I ..1 I &CO.. ,. ..

a........_ Iniui. l. I...... .m..'. t4hiiuibitoij .iwn miawml ran k* (uuniL-Am-iMa >Miaua4, an, i. a .1.'rh I 19 014 "" M.M' -
; wK
1 1.it. i hronk-b... "' I flInt Ik. MI- ", ."I''" .a,. J ,
i tllt'.0el %
.haul 1 In. 'o a ;
| "aa in vuunukf l ,
,,. .I.I.
a''a' I '.' a' 'a .1 I : .1 1 I'll lI. : II"'I.PHOTOCRAPtEF.
dIoy. II.'la..ua..g,,,.., II,.. I limit.I il.grille .'...< A I'll. ala I' ilt .u" 'nit'inIn ihiI SPAR MAKER =
.
'
.a41aa'ala..aI.a naa la,4.a \.h.'" nnla.aaot'a.a.hjtah.| ,I. .. ,1 ., .
1. .
ix. Ilearru. I nun, '.' ,iti, ulu.J., i-un. ton nt "., I. ..", I! I. ., ,.... I a a' a' 'I i a' n ,i.int, I I" .," t .,,", ,. u I' ."'> ..f
.......r. .. ..... ...... lriit.rt Ihi t mili .I.| ,, ." '. I' ,- '-'t_ I ,.. ., '. I' r ..._., ,. ,. .,
"I, ,1..ul.I. a il.I, lair nlI 'l
I """"
'a.'a.- i. ui I '" .
TI.. banal" al \I ,al t aaa-l,, \ 'I" ':': 'I. ., .1 "' "I I Little Hou.around the Coma I. "u ,.. _-' -
;
Eaalwrl.:. .ala a .a. I I. II ',p. 'al.1I. Hi'aara, .'h W. .la tbnaI I a. til" I a' a''a 'I,, ,1.1.h Ihr..|_. .lln a'--. ". ,. \ \ 1 10 -... '
'
naI I I- aa-Il a' .I ,,, a I. ''a I I". '. .",1''. poor .. lv_ > .-I.Inn'",n., .I a..a-a- ,"ll.il a |'|1.'aala 'b,. i II."'aa'' ,I. ala'a'-'a I" .a.l I a aI 1\,1,"a.'a'aS"' I '" 1' 'aa a \ \ \.a- ""I.i 'i-I-.1I I'ala I ''I. "".,. i ,.I t 'it. |.'_.. -. ." '..

|t atalaoWwn.'l. I II aaaa,I.... '" t'an.aa.. I'' v III. iihOMM* .llm> n. ".unit ,..Jin, I" ,. ,". 6,.. I \ I. ,. .! all'a' ,- II. ) / bauM. I.a it-....!.,,*, .I. I ::.


.


j ____l --. .
... ---- ..... I -