<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00380
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 25, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00380
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
..
.


i


'
\

... :::" -
1 ct71ETOflfrCUyYYL' > -
,,\ ..
J \. lJ.r" -
# M ,
.
\'' 1_ .... '" .... ."" .

I Lt..1 .... ... l.. ... ,
-" I "' ,. ..:. 1.1.) I T '..l.. .' ."; /;. .'\I I'J."r"'. I 1\. Mr--. '"-...t.. ......,.1'1.. '""-- ,t' ""'i"J.....,..;:f'.,.-., .. ... '" ..,' C (0d ) i'1\ I -E; -ftC I!1 AL./I 1 F NS.CLj I". t\ ( ) A\ -' / ;J 1.. ;:. ,.s.- \: J

NO.( ) n'. ,

\oi :> PK\-\\'Ol.\:\ ) Fl.oHI1) > :-\\'IT1I\ ( : >'\ -\EPTl.\IHEI:\ I : : : '1 :) I l'"fl. ..


I '' KMi.lHH' Or I lll'lt. <>K AltIIH'I: : \! 1t4'-R040S' IN 'JfrCo.' ,
I"h" 2I
Eitt'b115111111O11t I
'. h lilrTflol-y. ; F. C. HUMPHREYS Piou.oor '+ ; 11litnilon. ..t 1'r.. Iplr..rm I j 554.1 Thrr litre lama ,r AIe..r. .. 1'.oIreatly

'511 1 ,' ", II ".III rilnlyl'n,\ ..\ 1 Mlrf. I IIw4I,1re l'.....1.. .

,-\ >! : I i I I I *. /'."' ....: I Thi. Am.t....sr141rn.kIllMrIv..hen
I"III''h1x'1 I xt'I' All'I / ? r
,1"''INl 11' 1 I: -', I .i i ; : ) II I, CLERK UNITED STATES COURTS iJiOiRiSiLiEIR I : & : : CIO\.I\ 11n alarming vrlopm.-iil and i.t.I I aln-a-lydow much I.. th. ,mnvtmnllvrnly

1111 ": I "" 11'Anrwln', ntlm INI' XhENiY! : : : an'..In-ill'., "f itrrM! ui.lli.ll-U mid I' 'n'rr''lIlIw.. |*"l*. "" lh*
::
II, ". \ '" ...,. .u iHtrailoH.: ;;: .. mil.'.. i InList.: a ill 1 In. i fw" nf II.. RI.4Kfrom thHr. .MhnrK.
," '. '" ,.N..l', .I 7.1... r, ". U. S. COMMISSIONER -- -- 'niul.l .l.'..11.I tin p.ti|.'rl..twiii, ,iindllnnl. .".1111" ...."no'r Hull no "thr. innlrunwntiilit' '

l'i >.rM i I il.irradatlim i-f Ilio InlllllKlll : .'olmMy' ioiil'l hw .rr""I..I.
'
: II I.. :; .:1 i .WiM|:: VMllV ;, ,I.: _..... .\1<1:1-1: :: lS-- | '' > \N IM,n Hit i 1..K>mti..p fir.! .p|. m.l. It I.
,\, ) 'Ill, 1 1M 1.11. II""III .'. I nil'.I! ,I ".ll ... ( .,,'1111, II I n 11I.1'" .. .
wh14n lllmtri.il
':" .' I ... I liiu.inlivi II wr il.nlm ,In rnp.t : 101\1,111",1 t.... ,p.1.ly. "f
1'1 "'' 1'T 1 "
; II I' ,' .. "II''. till''" '' "" 10 ana Fancy Groceries Tobacco and LiprsMV.MI tin lull\I hlr.-llg., id lilt 'Hint' .I I ...l airrighl.il, from .Ihfir" .Iwhitattnn.. nr.

,,1: ,," .,,1. liu CfciBillBrr Skip Stores Staple I In,,,". k ,In ili"id iinm| Hhtii.l n.iiiiiiti' .PWintri.. pr,., .k.". with n.llgtoua" em

,., 4 \44445.44.'.. .. 144. d.I' John Thompson 1 I Him' 'lln pnwir lor 11 II.of. mr' !Lh'nw aid huh, ........r, to monk. ..".1

.. I" ,\ \I I ,.:" "", ,.,,'""'"I"t" Mm 110711.1 I .,v in MI XML.. rnl.i' 'la'rl"; Hnissandijih5iui/tMl: I.L11'1111L111',11111'111\. 1\I: iMV.'V-Vi-: ;;'I. Is '111 'hWll.r glrg5l'1 I'I wrNllll.: .. I "'|1.,1 I t1? imiiMti Piirlii. In.-. Drat yntr
( Ina.. ntral.PMntinl
." ., 'I I, ,, I. ",,'d,. n. :I 111'I'1! I .\ \'I1"U:: \ { ; ; I'hl< mm'li it.'.". rl.j.vl.ran I of tin i.1,411| ,". '.flit,' Mil.l. .nl> .

'::".r.'I; ';- Harness Bridles! and Sa.111.1.tIt9yl1111Tuult ddlES. I1,1.1'INI. .. ii' VM M I. I HI''I'' i 1'\1:, i ,''II\! : \ :nut: : liy :liu: : unt1n1.1151'1.::; :;: : : I anw.lgnnU, nlw' ? 1. .n.dttnd an
: : ,, :, i I ,\M IIOI!>. ( IIMNMI .:-. ,-IIKr-. \1.1.1.1111 \. ... .\ '.. :' !1.\lWt:" I'\I' I:. 111.\11' "I" : ::: Im HIM't' Ilii, id vim,, lin.' mi I IIIIMMIIU'ill "'f -...'f f*>nrallrTm .
I171'I
.,. I'' .. .',. ,, .h"i, ,"'''')''""' ', :',",". : II It 1'11'111 .\ ': 11'J.tS!: II"t: ,lion "In .lln. .\"\ ml: i'f. lli> Inc .ltall"l"l'i'n .M. n ".. 1.1'. ..n tJlr \',.,,, Cr.A

\ n'1 ,. \ HIVMI, si I -nir.'. I ''h 'Intl. I ,1'n..| nlni 'In 171. Hul
", '. __ ....,\ ,..'. I"/ppill, i r '' I i .". ., I II Bars and Hand Spikes. i";, : ',Me WI' liavo fin, tm il Ii,,.' I I, I 'I I 1 .. am) i'. .... Lp 111'u 1 I ;; I.II"oJ.i Capstan .1..1' ) ludpl.1, "+ or 1..1".r, 'Lr d4' 1'1 } l"'r".1" ., H TIM Kotirmiw-nt Whhhe
.' *. rnn.'r" VI" 0",1 .I1"'lilll/. tin. .
4. .
: "I| | ulrlla{ ,itirtllniftl
l y
I'X.| .f
,, .oJ. ,i"f\ .. \\ IlIn: .iip..: uuirrisr\ I is I I' .. 1 IIIN' m. > -Hiiit|
I IH liJM :
l. nil I C \\IIM-II liH'XItlMr: : lOSM-Uf-Or IOMII : p'arrl 'II h, imlimtilil' un.w.ol' "r.. BII.I 1 .inl.li I Ihd' TIM Mi'itnmmiurn '
IL I "I'All' N 1. nit I...\ ot./I' ( H H.IMH: :! M' \ : 1'.11N'I'Intl'4II!! ; I' : : : I ( "
.. MUM I'AMrh I'MM. ,Ml 1 41'.11..1.1'.1\1,.,. ,.,11'1.111NF.I .\ "' 1'11,11,1'\I.I'\111I11\I.I 1'11.5I'L'1.. I 1 ;p .lnl, for II I. tit ire-In II !.-. nl11 l ,bi.nwd. IB t I.ml, etn.>
I I 111./ r. \SH. .MMHII: < .\'n.ltl. 'tllh.7)\ '
1'11111'0"11111"I ) Miiiimiiiti., mid tm. .<-
I :BEOS. I 'HUHIH!! : .;\lir-s: f.'I H.I.I-: laal.lIl': (oil HMMI'M.: .. \I'j 11..1"IISKIII'lSI' iu nt tlmi.III' ,..,' AH,* fotiuol truri, to any
71.. ... ". DAVIS IIUAII.II'AIN'I'N. : IN ( HIM I 1.1'1'11'' .lIn.I.\I.I -. VI ,* nn. Inv; Ilio In.,m,,..lit of tin. nlioloiiiil. | I' on .uniilil 'in UM* art irf wrt-cking orrnM.in

I .. .... ,........... .",,' 1 1I .\ > hut mioijH: 1.1'.1'w 1 I ; .\M IIMiWN: / IN .VII OlOfI.M.H | : I .... dm. it ..lii.nl' I ,In Inn'drill miml,, 1 1111..1 ,,, ,. na41.TINA .
,. .... ,...1 .,1 JI In* ; id "iillmKi.
\ \I "'" '.1 I 41llt- ix ,,1"11 "'"" 'Ih'lI ( riitlil or..1 mi-thud of tul.r

.'; 111' M ,1nIr' : :' : li.II'I : : ( '\MIMiH:. IOIMI.NM .. \1,1'001', I'Is'II'I'tli, lr-N: | 111.\1'1. .MIMIMi, V.IIi,1Il'INK: : IMI.X lint, of I II Indlii, 'I" In I. n.In "'I iMinn.'n,1'5'". ,II.""x n[ .lH4wf...n dlltprwit' p1'. ,.
/QV : .
: : : and Groceries itorlli.an, milv, In- .il.lalm.il. llirou, liInlliiliiiti. 11'11.5,1--n'uummluwl.,, vr-'Li.
Fancy "
xvV'N ', Staple f'I"l'ahlt'IIIIIII'ud..t ( 'Tillers' S NMIIN., :-'ht'lIl'111141 J K.IDJXyv :: '' I' an.I Hull, HI. tin. duly' id 1.1.
N. \1111.it\ vim' vvi )I. .V :splendid|, ( .Vvsoitiiioiil 1 mill, ..i t.imlMu. Ihf UkR-in.
., all In ...i.1 I in ""11I111011"1,1 -up .. .. of
,,4 utirwMlR.
., rlirh
n .u'. ioi\! o\1s/ <1 itit\\: i 1\1': \ or iT'leJlilixt: TfvolSlo.t .----- with ,ll,..Itroll.". ""I!, -mill n ti pi .
I. .. II. I .. ____ OomLX> loto JLilM-o |laving| "1'.l". :'n'*. I' i, ",."""II\.n .......>n.It.

\ 'I'Yr.51Yll.x 'x,14.. 1 HI,:I-M I ii. ii.HIM' 1.11.\t.\ IIIIt1'I i 'It I' ,. .1 '''. 1'\-1111.\ 1'1' \II AII I. .1 IVN 'iii' .' IL \ ,?, \II IIII'I.'U.\I". '. III 1"KII"'. l r.rdl,1rr' .. I: ... .tt.III. | It..'.di< MullUp inlli" ., ... ot' nt .h" 1' .,.t l 4 1., r" <.....1,1,I .Iw no "".....
; \ .\11. AT It: :II T5/41n1\lu f : .\11. I ,In III. "" .11. tv,"< '
Vnll. rv L.1\1'I I\: 1' 1.1)0 \ I'tlilI: poll 1 of tilt .
\I' Illiotmtlon
h\111 \ in.ti.iil
J--. .?I. ten.1'1 ',"" II.U". 111"rr? \ ,1.1.'. ,. .. 1\ 1 II 11I\\ ,' I. III' 1\II 1,1' I h'. III' All\'S: : i l"u'I,< lint "" ".. .101111. ImuKti'r. In, .liihln n,1 11" nnIli'lm
I'I.UUI""I.IIUIIH. Mtb' niviit aHrfcim
'
linn "
: I I' |

I' ',''I''" "I l ? al, lxln' ,' f.1'I\ 'I ., .. BH.SSXH> PAPKK (CATHMMJi' )( E; SIIKI.LS.il .t'1.11,1..,"'I.. '.llrl III I II,If to IM-OII toll. Mill all ..Him Hi... ,IH initjorll'lit,v.. inMiiuhiK ; I IK ., ",1 t1 tI... M..xl>..n N. .ill, .,nnl UM. mainnbiuii. ml.rood .
Khk hi.
.
\ '" .4.l 1111 : \1\..1'1. I I'N I 41.91.'rl. 11.1 ,1". ..' .....1 IhI'OI.I, ," ,... I I 1".1 Im. I li.tn-. P.1.II" 1111.14.. \51.1..1 Vim, n,*. .. I".. ..".....-. owlun.. I'ha1/4, Kl.|, ,'..". I .::', iinmlnr"ll"1;;'.:: .t'*' .In"II.join| Kini.1, s..d In a.d llnlunali.t :.t'sWrdn'1u11vtlnlhrwalIbull !. .11.r4'4. of the. |H". pi.->p., Ilvln..1" "tC. lh-

Geo. Neely I"'-''- .,11. nil. l ni ..ll I..". and ItotiKor- ; otii, : I'nwnlMintln. rn ". tMimiof tlda rood for
,, ,,.1 ,
; I.. ,, .... Ui. 1 lrt.
wG.I..ru 1..1.l 'I.IM! fur rat! >" prM.r
(/ "), ,:::: ',.: ::'rrv. 'l1',: ; '; 1 t'\II\I: I: \ wn"I'\IIx'l'o\ 1',11'1 ,,141I,11': I-\.l( ..\ NHM" > WIMM, r\ 'OI'l't:1I( H\' .\1'1'11111.0': I'\IM I IIMNMi Ki.IS .-,. .V-III I'M 1 1,1': .. ,11I1.1t'K I.\-. MSI( \ IIIMI1W 1'11'1'4' SJITA11N, : r: 1.,"I."" I 1'11 a1/, uu.I.:' '' Imtiinlrlil' mil I 1144551In"Ilh.l I Ii fi.ll..l ly nw",n '.I I : -. 11\I'I'j": III hr.i "Otl.11 : : I .
R : linNIM.KII: i ; : : ; :;: '
:
: l'ATt.1' '
DUTCEE: gn'alaf1'I' "
.
.. ... I. II ," 10111. 1',1., !I'.1,1.1111111'I'.i'! I' |'' "II I I. it t, .54.. I, |1'\\' II ml., .\11., .I --1.1111'11.1.1'|' I '. I II: .''. .".,I II 4'l..4I.4s'I i i ,.I| h"llv""I.,1; : "' ttiiiltli,,Natiomil, lln I .nil.Itr.ltr.l grralnr.x.' .wJuulr. ..tarlTum ')Would Inntltal.lyluivi '11

.1 II.. "". I" .- "t_ I II I. '1'" ..""Iris, .In tin Si ..l'k.'r. HIP, ininiMTl... iiHtlvpa, .howuvvr, ai.mbarm
.
"' I. OARS :PLAIN AND COPPER TIPPED. I lull i'nj.it) muni, of. JI,,' Hia'lli', tin. j I .llh,1C I will.. IM.! railroad bad I WHIM

I.. .,. .. I I" u1,111n1, ".. /. '.I.u.n.1 (o il'1'1'II (OI'O't'I.. .n ,Hi. .ntliil.nl\ .lilnim In ttlilili, to a ........ niuL.'l: .tl from i 1.:4 lo a o'nti.pirp .
i..' I "' .,''' I'4, Ih., Ili,'"h"" w. fl-on-l; ,1'.IOhr.l".1ISxp.I.IdQnlly1I111.I "" | .'"., !Uld'Iri.uu.i: '' I i:"|.' ,it. .::01-.1'.I.,, ,,.'' Niilu' Ihhu'I..n.'Ir41..I l > t :1.1"' .1.1 '. "....,.. \ '\' \11'1..1:' \\INH. ,1''Arlni.IhrlrhllrilnlnnlutntIl, ..".I !: ,Hind. for Hi. 4,4.'hiwwn.. an "iII.| ."

Ht/Hid t.Ilm' Tli llnt t ..1 I 1. ", t"IoI.I 'f .hl l 'ii "," >,5151. '\ I.\ ri. .1 .1,1'I :-,1.,. I l.i'i :hi- nod -i, .1.I 1.1"1" l.li--", .. .\11'. li", I.iitlH' .. 111 1 ".. II.I'Ir'I'I4 11111'I'i" "It l'lln'l 1(41119. .1" ,nl ("..nllii. : all ..t. .Hi. In,milt., n. ', the I 1.4.15t14a, .,( IM of a....v.>, .. hk h
... .
S. I 'Mil 1-'. ll 1 1lt J' 555111'I I. .lit' M ,1 I P5', ..j l i I 1'.11' if' 1. ill |I..I.' "$1111' Mill \\ ,Ii "."Ii, '. ... 111Ilr. iNlrn.1. our .\Uili-imiii, Isrr111,4'I.' I ,..1..11,, ., \ "1'10'.1'' i.. "ill and .'r II n iv II :s:. t, ,. nllon. and I |p1't.1'nnrt4.r'laliun, .. I \ : gn.5.ln.551NhunJxnn'. I in ",,' inouiitatnniw -
,, .
II 1.4111' 111 i l tli. inillll In II noli. .1.) In .milIn lln'm Inlinn' Inlitillitllon I I r>'1(1.1I.f. Hint,, *'rtll4r..f cnuntiv -

n., i L1" ."..1 Il.na. \>Hl; IIYI'II1h1', *T .Ml', 'HVIkIlll -, Nod. /.Ihr., I'., .... ,' Ihr' palm, 0",1 10"1. eI' .,141141"1 "V and NlltrL. I.rnilllly cum* Into
,. 4.unc Nt 7I. 111..1. 1..1 ,..... .,.11.I ... I'nit.nlMnl. ,
I. nn' t ,11 ? II'M H "1' I r>ti'" '' iu Isnn'p': (
Aftl 'IKTK i
I" All A"t1. J. BIEBIOHAUSEB; : I "U5 '' L 1l' ii' In I.,, :.' Nnll In ardrr. In, .,,i'mi'. tin,w ii-.nli, Nr I .+. r... ll".. niimnf tnru of .I.1',u4...,
I.' .1 1 \I' \\l4 lh"(5.1\ w.II I'lA-'UOI.V< MOUIliAMaritime ) : : .: :. i. .. ,, 1'r7 i ,: it t; :14.\: i 44.41/54'111 And
I ; F. E. DEY w ii iiii.iiiii |' ili'inmnl.. .1 Hut, 1.114.1..t, HID' ST\TIL : I laihi1. .in, mitr..nliMt'' *'. .1*'
tl/ I I. ., ..... ''.11.; Ml I"", n'.n l In H!,, .1hl' .
,
I"" I .h'"' .,., .... III I .II... ..I.t'II',1' '' nl Hunmiioll Kittill IU.M liny improti.l Hi.ir kn.mlMlki
Gas tad Steam Filline .I<'" t Mi.lnn.ll I
.ax., ,.. ,,,. 11.'"nIMh.-.i I FlnoiliiNL[ a VVnrrnult I Ih ..!.. 1..1. Mmi.ili.. (Hull, 1 \\ i. IHIIai > I..I'I..I1''lt.| that Ih.. ipinntilyl l ,
I' 4.411'111.' I i M, ll. ilIk. liv nl. ..... .nl. .kmiMlnli. ) of Iliiiiliimll I Ixil.' .".,,,,-|>,.11",1 I 17 thu Jl"Than :NviHinid
Surveys.
H' 1114111 I 1'l' 'I". III.. 1 V I' 441151{ I JE'lVELE R .. ..Ir'I; .n :liw; .'nl i....... I "" il, m.nil, .,.,1 Ih.III'I.I inn I ntilniul .In. "r s.. n from. "*JI.7NHponml.

4, 4 1 ." 11 01:i ;1'Snlu'1I.: ,, ,, 4.1'.rtl'I I ll I. Vt I l\ II' llr I ItV.: KMII .Vl'f" 'I Mill, lit vua!. IIKI. nl i awn. illtlimnl l (Hmlilniiiiitr I, iimi"l , .. in I 1..1 t... .,"''HI, 10.1 t*111 l, to "I4IIN .,
.
", II''. 'I Illl .,.411'I r i. i. A. II -NI' 1'l AM '1i> it IIIlIa. hOll..t, l ..5
4 ,Ili I x554\ .. I ,' 11:111": .." I vv \-niMI-, i": vui I III.I i -. u MI i iI ': I iiinili''...m m I 1'1111 .\......... I l\ lltl: tin', |1.11(11.( I..Is.II'rhrrilAg''l .I'l'11 m l-' 'l i.,,n,,1,11\.11,111.\I I the lint
St..i. .,
I ". \ "l' h 1tl,l\1'l llll'I.i' ,. ,II ,, .lln. r.uvl..II"" tin mliml 1. '.... .
1\1 I 1 I I4'54,44 I VV VU.III ,, Pnp". | I, l It l 'j\ II.1.ll.ni.Aja.1 .. |1"\,1.| I"'''''' moittlw, of ). whUowlth Hi.mliny ?
I i-l 1 Illm VMi 10'I' -
i I -
In, I I Lwta! N.. III. I..ur I 'L1\ .,111 .1'11' ,In. 11' 711/11/AV, n.11/H1'' ,". .MHi.. ,.. ; 'l'41 I 5un115'r., 'H', .Cm tail- .In .HII.. iHTdllxpr... hatrnlmnalib
I'' .... ,,"' .,, HoI., I S'S'' .. ,,', ', ',,,' ,,,,,to,,, II' I II, ill.II"" I ll'lVMI HI I4I"I'I'ItllES ".". .>ini"li., 'pl.tln' ,, ......1. or 1"'III.I''r.| and. 'Hint'' all I, ... .' |rlxvr i.rufmm Trxna than
II'\ I", .,,,..5JU,, 1' ,,, "' I '" 'Hi.pl.. ."IM I ll"Ml tolnyi.M.i.1
:. ,. ,a'\ S {\\ 1'Lht' 4 I a. C"I'I15Pnnrynr. Watches Clocks Jewolry 1.1. \111.1.. I 1..1.. ) now held' lor .|p,"'nliilhn, |I'''' i tiny could hat olilHiiunl hud. II..'.'

'\ '. ''. ".,.,...,.. )1." "" : KI.IDAVISON ; ILILO\I'U.: ., ,, I IllIlM IhMMlrorb.ni.liti. 1n54'| > I Iplatnl I 'In .Hair lull, vulno rr51|.. Loa -.wfid. and ha... .hod I In
: I ,. .HoMl. )la Unpin. ...-.. \: 'l'In.6r"g.d".I I .111.\\ 'that'' .
tlu' Drnl
14,1.14.151.MI i .,1,1 Ml,, n. HIM! roUtUy for tinwin
VV.tr. ., L*5 U > McREYNOLDS 4. ,. Si ,1h 11,1' "n..111.1' I i |
0E: IS.r.IFN 00" .tttttr..1 rrtrNalI'1.NN iln not lie u" i.imllv| IIHII| lapilal' lttul" I ..
,lu.w6y, 1'It'n. .. IK"" In. i. *'in.' ."'1,1" i-aiib 4. "
,7.4 .1. .. rt1
Ii, "1" IIiI'11.4.1'1.. .{ i iIKuiuii ." I'' '"1.\. YI\ .Nolul.I.AC. i lalnir.. .',,1 I Hm inoval "( iinii| .l ti.'Iinl pind 1 f.l'Nh.. .r ...
All, irmin'' pui.iwV |
\ '\ (I. -, ', ",, "I. .. Warrant AMMatltr < ahlli.., tli,hi) mul. ,|IM'ru ..'".'t.mIn | \ lint,, ...n"r II'IIIKH' ; th.w p'ir DlrtlH .

I...'fc" ,.. 'w'. .< Architect and! Draughtsman.AML1 I "II\IU: rti. mix 1"1\1111': : 911(1:1:19: : \ anamut., ,. ... nilmlnlilinlh" ." ,.rinlll ,.. ..u.aul'I 11 Its,, ,if th" .''MI-I I .. .. In-
'
)J, J1.u\t'T\ II. IJ. 4,454., N. II. 'I. L1 P.".. > N.ud.l'.w..nael. I \l I. lln. .."|.'linn. ..Ii", ...",.'. (plo' .. In HIPhnl
to tl. oril.r" ItywnmK
\1" I" H 1'.I.11 I. 1'l.VN AM' *l,H IHi I. iw rVafw' Warrnatn.lill Ti.lini. ,l.i, Hm, .. h..nith .,",1'1 .111cl' .'rHUM 101..1",1 .
VIP-HiN .
II )
.,
1"1| .
.,
& LEE. \ I..IY".4.' .1 i I II..I 1 h"""" .4(5,54I' "I .\ A'I.tullsu4l.NNry., if u 110''. ,"r, on tl," Ilii "f the M.
III\ Il.t'lM."I ulixilli'.l! In. niiiilnv, ami" ininiiIn.llillnir ., S
VIIONilH: '
1.1.: '1'.14,5 I:: ;;--\"r"'a-: ; -.\ LU1.I..V4Vul -I III IIII5./)1111 : ( TI111 I.44.- .vvnrti,,1,1,I "I'H .-AwtultaMllkWjlmV Uriiay.iv '.,,,.I.li"1/ In.liiMili. amilur i''i ran, I "iilrnl.'v.'r iilron.1-.infort, .u or.pl.we....It-I di.tltuU Ii'of urnl.
,I ".11tNli. It"hlln, (1'I11'/IL? 1114'4' 1'41. .ri .11 l.nr.M> I: 1*,1..,4lnlll..llnn, liilhiiMt. iiiKaKnlIlii'nlii L1lourll I )
.
.)I' I'll.tuwl tlnd 1 al'''. II..IKTO .nl l*.n. I"Ml, -. I.nM and .,..q,.I.. and 17.4 I.... 4'al',1/r 1t..1 IIPnMSIl.IUwNf RNw.aa.w.rra.tr I.., liiniii.4|' niilvnl .ll.iinali. ... nNI4",5.4,54Ie.ghl... .. IIPW.iniill .
: .. ..... I. than w.... .h tuithliiKllint
: 1 :' \:,,5..1,: :. : I.tfr114: 1':1;: n d'I.Ir..i.I '" 'mil .11 kinliiHNVMINTAI .t 101..1.. Itru44unlnl.Jr.rl. :,,"u,1 "'." ,I link .r in',.....m > n.lrgutnlaVII.'I'I'rr'Y'gnltluby| | r Ml M nmb'r. mils. hln nhMrtalbm In-
I III
.: Wlillkll City and County SoJrVC'for. 10 n".1 115.4. ,to ptu.71. A....IrltL/1.4)1. _... I l h,17r1wt| I M.' ii ... nwrknlil.' awl. ,,,,"'r.tiii -
:: > Nn.' nnr>
.. ... '... ... .. .11,11..tlrad". iiiiliniMinl.",., mil I"r.
1'1,4"11 N4n4grNw 1141. I. .. ..1. .
\lili.| I. -I.,., No. UK*. IOII.U. .. :NfHt' *. I.Alt- or 1.14, I ,. '., ,1, t ..5. ,.II,,., ,..". ".". \h' I Ir.ar. .. 111'1411 I ,...li 1'l t I her, ....".Im. ion., .. imiy Ii.nrg1nl4.II.yllul ",. (,. I!" murk ill. an.1 I Int. rmUtu "U-
-nMll11. .1 l '\ II 4MH II ", "' 5..1 I ".I.I' .
I.r.Ill.i'
1110 1'X ".I III" 'l ....'..K.. I.'....... .In I r51w' ". ,II'r tin., mini, n." hl. futlnrMwillly ,
'1l I I ..1'11"1.44.4.' ,' i"I\:' : \: ,. Mirt.t A inn .ill. 11.1.1 I"I.. ::1.1..1I.14.1.: : :' "I";" .11..111..1".111.III" wolkingluA,544' > .. .10" wolld fci thorn .biKUli. '
'" M' 5 'I' II,. VI : : : .1r'td,1'lnn, 'a5..f I nt'n, ': JI1.1; 1''t ll., ,l4" 1'nI.IN .1v. .. "1.114454e| 11., lr ,omlillnii, ami.. |pr't.'I. IIhiir I It.i'? ,
1II4.
hml.v.r l I. f., kmmn UlU"
r
,; L1'r1 I'oliili' X. ..,,,.I' 11.41117, li -4. 1 '.. " I P1 1.. 1 liuhuVIII anrthinn I

llllll.ll,. .ll.ll. ,.."" .\-MI",II.Ml.nn'i'i . ..1' II. ". 11 I.1'. ..,11I ,, II ,,,... J NI7I DIA IO D I mil, 'q,rNN 1.'rI,wln.44 .r.. Thr.'I'w"11I1,1, 1'l'l law., In., U'.II' II 'ht,1 iklru.il. l b. u m. thud fur
' .III' II',.,..\LI..1. "' .. .111'I..1' I. "IJ11,, ". "1' \Ig.h'ulu5., \ vvSAi'ii'. :'. ? L.1.1 I .r ILNSta I I ,' .. 141/11'14 wiikli. in lawliil', m."'''Y.) for. tin. .h1'.1NIntro.; D,.. ib-alrr. or tlwIn.
.. ,
I '
.r> I r I 1' 'I. "" I .
I tin.. Isl.., oriliv iriinliiiK Will. mil HUH. f nUainln' '; lu.y.bing.uporhri .
|
-I' .,... II." "". I.'1,1 .\- ,...... jli.L i 'l'lIAltl'tl ( '0.) Lewis Bear & Co. : l N.N'" 5015' ..5 I 5 4 IP Iy I .1' I q ? 4. qll "Ith4g I | ,iiirihaiih.au. I II..r.' a IIr.1', I Ii.., .lIt .bwt. IhrniKh' nmtriKt,. wild an.I

.. ,.... I lit'n HIHIII' Hm/ i nxlin i ,.f lhrlr' | |.ilmrin NIUp144yn1'nl.t.IIN'| A".ri...." rallri.i.1/
,, \" ,\.n" ,".',,, .11I" '" I : HII. ii..'nl ir lln; ':Ir lull. waKi" I II thp, .l.-nlr I tlM o|'|>irtunity tl/". 11114)1114 I'S.

1114""I \- -I"II ::'I.IL, "".x'. I Contractors and Builders 6 I.SI It M I. IH illl i Br | 11".. almhijnii' nl t HIP ninlrailt |..nrt'liu*,. un 1055 I klluwlnlKii". of tli..

"IS. b I. Niilmniil mi.l. l .'hiiitUm. of MM lui I' ... I,x II..... ., ... 1'rw4. 5541 t.. Mo1'chautsl .' n Mull 01"1.1. im Limp
1 1,141181'. 1\n, .'Y"111 H4 I' .It LI' ''.' .". i Commission 1",1 I woik, MIIIII'I I .1.111.' In IhlM hnmlil. lauliltwl, iioxltnilprawuil .
t' II, ., ." .'". 111)thllki., L"/.1,, ,. I : \ 'rim rim.-lm.nl. "f law. |. 'Mul,, mil" of HuKprmof. .pn'1,rithii. .4

II -1V4 nY11 .1I- i iu I'M ailiilrallnn' Inlwm in ninii'r.u..l | | t.jiniiiiui.." .nwh. uaitwen.. *k'pln.sl. .

I I.,, 'kI '111I IT. "1'r' ".IdS, 01.. I :Builder's Material. I Nrtl N'i'XS1'ht WHOLESALECROCERS ,'iniilottsl;. ; : an.)II l:, iif.rn': II..., .1.| !' .hy ,," anyNnl. ...., may' .....,'" inlln.. ,in.lin.r. ....,

"" \. ''''''or. I ; STAPLE &FNCY GnOCEmE jr rlutll i' I 1-1 ion .,1 Ihr 5r,11 r.lnr. .. .. |.4 LUMBERMOULDINGS M I. 'I liu' I'liihiMllmi I I.) I.,* ,,f the I I linummly, m M.,am, than all
... DHF.SSKD
.I.. .". I *4. "'IIII| ..)" lMhl of .hillrpn iimliir F444.11.r.p' I thai. liur.. '.h ami .t...., I lia, .n Uwu' ahki, tuHT

., ."I'I.. ,, ".".., "II.. !! 'I"I 1'n, Mill' t'IIIIt: :::. '101 II.1111'l: l ( "1'A'I4ES.' | In win, Uliop., ,, niuii'. .".1 I II I I ,,.'I 5111,11. Hi,. .U.t IhrwiinluruM.ImvM .-

\\ ,.1.1,4.1. ", ;I..51111 ,'." .iI.. lIt ,. \ ,I.", 'Inrlu.. A W..II. lu 1'upulai: &'k'u.w
.. '" I \ I I "n p.l.blhll. II..' hiring' mil I M inthly. '
\ II 1'1
I I .".,mul lah.iiI ; ::. I __ '_ _. ____
.. ..."".'"r; tIII\I": \ ," 1'4 Ii .C t ITCH"o!" DEALERS.lY.'il ; I I t III. 'I 111.1.' I I I 151,1. .1..y., ... I'hMNL.1' 1 1I
1, ,... '.'1 .\ I. .\. '\1"40:0.: .; 11.H.: t LIPR Kru.lnul.'il' inn" l lI. I..
it "I.i.1II I 'I.' I livlnlml I 1 unHil k, kuo. an ..1,1 I "/'''_.0 In
51 .IiI4rIs.I i i :I : |' i in.i, 1'11"1'10111"' nr. I' \I.\/"\ i-l" I'll II 1 111.1 ."I 1 1.1. I I'4 i t-- .\11 i I I'111'II.y: I'1'I"II'll" Wl111SPENCER'S .\; w1' ..1".1, II.. hoI., ,) ofI I, NeW; l I.in,.I.| m who hail' qui1445MM.u..I I

I'.....r..I... I '151.,IIS. ISu54.t I : '' i>f .|HII'&"* .>.1 lk..h .1... .kwl rukwl. up from

II' .01..., .,,h.t' \.... ...n.N '...r/1.ukm.!Y..1Jdr !I I'ci11Hd4I'Iudn'\ : ', Mills I \\I ,.. .. OPTIIALMOSCOP1C TEST LENSES! l SliiM'saml 1 Flour I MV I '11..- ...1".11.1'10'1 "r $ \ati- the I....",.. of tl'", ......... TIM, were u.miili .. 1

,, ,, .' ,.. ", t h.. :, ., 'I'. 11,1,l1)*:, !.-lil.-w'. ii..ti.iilv' Ulm. lulu.. 'lnl.nil' ,., I :onal:: : lniHiilar' > .:"IIII"I" ahlr1 I !1 1 a I ,, .uJ. /li.,MnHw HI rlwracter. lu ...,..

.. \ I' I.1\IL11' .. ...;, .,..1, ". I I'..:.N-V.l.l ,,'' 1 .10( HIIIIIM I I.I.,,. ,1 I ."..51'" I '5..541 ,1I.|... /.111"I ("I ) P'ItEH IL1IS( I"ir"ulali.g. nmliiini lii, ..-, ...nryinniilUy any nimu,,n ,lnl, value. but .ha a.", I.
.rot. "II.III..uo4ir1'1'II..ILN l I H-O. .11111.55y that UtU-r awl uaifuli1
\ 01. | iMor
\ ; I I"" I I. 1" 115, ,i II" 1 .Jwr.114.51.5. I.I ihoiimiihli' kllliil,.. mil. I ;Ii.| ::' without: : llm, Inii, ', vinitUiH o| liank: I ..I..M.VK.nil.l, Iw ,pbuitwl. wbrn. .bv h...

tS ." ;1,11.11.15541'1, 'In 'U., 'jKnowles :Brothers. OSq I I1I ". 5 I\I I I I' '"' 1.1.14..1, \. .I'M"l,, Ilr t? u'uhI'I/, ,,,," Ipl",| 'l .' ..\ .1.,.1.I 4 1. ,Hial, nil HM. N.lloi.ul, U.nuiliill I I.,, full I i1 r.am.1. llu.m. iuid .01111..1. l W profitll.4ii .

S ,., 1,5, .is.'" 1I MlllT lt-ltt I I ,14.' IS..'.., 15 ,1 ''i"I 1,1"10..1'4\. "" |l.44.144.14..I' l., .t ., ."..,.. .1 :liimllimhr:; I I, I In:: .>':nivnl .:.I all: ,1,1.1.:::, .. a 1a!. m ui. I.., m wr nwik. L....
ami
p,61i" ,
WRAPPING PAPER I | pr'Sir| l aii.l thai tin .'. 444455./5. rl4r! -
I rn.M 4ad.11".
1 ,,', \1 '" '. I i "" ,,,"', I |. Ul, aul'.11r11"ua,,, ) ) | )i" ?"r. !''I ,. .hall Sy| ,
I vvriimi'iil
HEAL ESTATE; F ( not ,K'laritiili' 01 i and 110, ., 1M .'I'!')(,' pluiutiun, ut
I Clocks Sold i 1.gniAnrul |iiival{ ,. 10."..., nririili" 1'HU..U".I ,'lnl I I'. .. ttlui. .
NIII
Installinonts.FdERCHANTS 1'.11.11515/ III ( |I" a -
cdlA on '?lit "I| 5/t '
S .. ''w."h.,.... \_'10 -I"" ";'.,,4*," ,. Ns |I'u," 10.01"1'oo".u.., | ..".. .... in"l( rn.f W I pi ..'..-.1 .will ii... AuimuUtrmuht .

1 '' I PCNSACOLA: FLA. \ \ ;"Thal I ml: ,;ri-.l Iwarinii' :: 1,411,14: : fi..m rl..H.U. fli..v .iknwuhiiln.ll
1 11.i 1 ; mill ,.
llViiMulniid .. L .I .411.11 .hall I IMr..r Ui ,
I I'I I.IIL.tt\" Insurance Agents ." '..11 I | )'. I no M -'ur,il, 4WI I I. llMHwh. onul.iu. -
I :t :I :I :l0'.:: .;:.:.- I i .imlli. ) ,ih',,' Imveriiniiiiii, ,', Iml. Him,. I I "...rv, mul. r, ,. ".,' III' <,.......... ..,
.... .... -- .
.4 l I.' n niHil jiU',, Ihr.urrg5nr' .hall .
| > ......... .. ..,1.1.. ...
>I.
.w..n. : ON: i : I. pspnt.
I I ; 1 ; miy r
lN.|>nrinfi .f'IJ. .. .. i SIIJNG-I.aUS: : : : : r HOTEL 31. hl \11.1,61.\1 | h l ?, m. 1.1 I.,) ,I..u..r Irg.l l U'mli 1 'r, 11411lull | ..iiM> ''''y t'1'? II., ''''"Y alum fron .

1011\ 1.1&11"1' .IClI'I', n'-t In ai,'lux// IIMIIIU) .hltimfui. I u, HM. IUn .ki iatind .lta .

I t .1 N.,.11."I'. AI n. ,h. l'. ,...". ,, I, PITCH PINE LUMBER and LATHS .I J All-in' '. I il I hl,, I ..1I'I I ,Ii," I'1.nIvlilr'I'uml ': XVI. Thai' .Hi. ,. lninirlalt.i.i| 'lt.hNg11151.rlinh't11111111' l I 1100.1 I in .............> und" ttu. .rftuUy.m-. I
A 1.1\IV 1111J I mil.-- \t. '11 .IIt... and IMini-
I '. I' II. r 11'1:1: I NL11' "'t. ,t. o' who ar. oiuiplainMK of
.1'1"' ,... "I','" M J MM; II A ST' f 11.\ N k I XMI" \11"\ ,'l,t- Cor Parafox: and: Government 8ts. I nn IN'''..'i',' .mi, .,' .,,I t.nir, nio-l, ,' .1 1.'It..I.I \\ll I!I. TI.st'In. n.HIKHliol, I| Ha I ni.:.::;1 li .lkui| |. MmitH .4 tlM-ir: ahrlly

.,.. .. KU, ?''Io..t. x.4.11.1,1"' Ill Kin* Vrwi.uirrrr ''t11,51, Hill faunliml, ,, '.im ,....1.! i.r ,...in. I 1, ,.1 j II' .s' ola. 5111\1.11 ". | I.I,i I avlny | "ill\ II, fI"v"'IIt.,1' ..halliiiuul .
,1 '... I'. ". IU"' 1 51x l _5hc ,' 1. I Nl'I' 1> l.. IM llp-! Table: Supplied with the Best the Market Affcrd:::. I'nrl I ) it lo IM all.u.lln/punu Hint, tin, I I.tin, for n. | .i. "".""1.1..... .II.UIIIH.. ..1'.. 4.l. :s'I'. .,. 1...1.,,, 1.., ? 1..........- :If.-. York 111
.J '
'" ,.4. ..IMIi.. "',''Uy |In II. tirllin Itviri.ml. ( |...ll. awl f.i ililiv.' fur iln|,..|" of the| I ___ __.
1f1.l
( / tv.,11 IM" lo WI horn I liav i, ..?,?.,.n.,,II ivliifi ul H.,. |1..1.1.| | |I" miiatl' : M I. < llrr_ ..... .
M > ft UIN
1 I'M"I I 1/I < S'l! \I I II/ \II11| | | \V : *
II ,J 'ii.M. VI IH.; IS 1.1.5 1 I I'' r \ ,1111.
"T Mikado/k ; : >\ Writrht.CE4S. II |I'm-i il 41 P41'tl opiMiiiuiillvIlr \ I'I j AMI1' i 1".bU.L .,,rI lu uy| .kBttbnla
.
Will IhililiclMivvmnwul. l I
.. .. \ : KnK.' N' tt III. ovut" loi, Ii ,., .hallI I ..I a., ..1 l tkvw
I Snair' 1..11::H u wul aI :
.. II" i-fssjhlc tu t tht' Uu incs POl'tion .VIIIp1144. I. ,g.141.t1Nd. t. Purr !I ;.1,1411. uiunwlim:: h); I iiiirilia uiHlKr hi,, ..rtt ... .
. .., !' ( > !' > of t lie City I.'....., I 'oldIron( It.11-, A.UHIMI Hw right i of vmlupHI: :.liMiiaiM:; of allKraiihn I plwb114'V1w.Yl Hill.. itu . "I'(44i"l'ShS kiudn
B. VETTER I i >uu awliviTt nUWlloHid. IUI.MI. ,*.'>. l>l-.lnnr.| ....1 rallriHtil.. day aa HM
,.. 1 I qs4i.(1'1". ) 'In rvturn aiuXlurI
1 \ awl tliat tin
.
and I.nrg rial "Hollb.. Krw IwrvafUir .0 "liarlur
. 1\1I \ '111.". ,.1 'It'h,5 III. .. .. or I |*... *skk.a. ; 'nil. u...l,nun.. >4iltunt. ..
he IMIMI! |
,1 Ilir 4'rwr | 'I".tallu"I
Room i iiu l loaiix
i. I I and Sheet Iron ortci Newly and Neatly Furnished niuri 1"11" | t''". .455.. it h.til''h u.. ,aii'l (.. aikIn .
,II I : Tia Copper ,. "'4.1/11a1' l I w,> -... of ho.t"| ",,' Int..IllIKPIII / a nn .1
J. n Mm W olre .*. | *'n"" r. nnrnlKklAwl ", i nil Slay >.l.i b utHw ....""1jtI
DOYLEY CARTES ENGLISH 'I"0' 10" .: '" while' ""tt.., IM r 01''l''''..' .pl...wun.. *Umr.
Niaklnx Ih. fi
COMPANY .. .. .\fc ClI... I.ITlxt-lllllr.: 'k*. ,. >n>.iilng/ I| )1........ t..... .. ....... .. .... .
MIKADO : ; ; : 1. ICIf V ( i: I : it. l .1..1. Il/r. .1. miiul.. Unm| n. "/.'" awl .Nall.Mj- '|IM-.II Ih.' mM'ly

:4/t1$1 1..11. '. urn. ., .v ,. ."" nIt .tt. '\". I..ii.N .. 1fr.1.I M N., ,i.. .., ..1.1| le.i,.,??, ?, ,/i.vrr41SrNl' .... will iiukavuri '11111.? kid, wilkliiK. .l.u| ImulikiMi .

Isll"1.I, ,10.'.. >.. r I..H I lr.N.4" I''" 4 l-oiu,., lan .. tlui. ,lu bail. IM.I u .UdI .1.I. i I ......lain oar uw 51.1.5.. I H.' .,!....k.nu.; My I fullM-r luok Iha.
.51 '' i 1'i" \"'i 14 ( ?.ami-, ui, u.i."' I i ,1'.4 l l "ia. 4 U, h. x, .IN.Ii l, .4 I ..n :: : ,;: ; .: ; I I. .."1..1, with kldiMv. I .i.uipUlMlI XI l x. f.laUUIin ro..q...rallvlNi4|. 1 1155 i wrtl. I..... v..j,1. 1 t.1 ... .ui.1 I my .. ....... r

l >. .i" .. IJi it HIM.. :1.,1.': ,:'':aill, ,.;'II. ,Y.LJ.I. 4' .Ik.:. ;rl.ii.4lri'lriVtl. '+. 5.4.laable, .: ( i Ia-\T.S'J': : U.\ltd.\I.Ns 1 i. PJ.os I U OItU.\N/ '!ti ....r.....L-iiat. .. m.u). >." 1'". awl will 1111,4411. ,4i.'II.l a> will lunil nuiwrwilciln ; : I' It..*.. ...N' wilbllx. ..>'1.* "-'Ittctt&u' Tnu.'

? i art. KaylMi'' > .i.aa> /i 1.1' Ilinfi .i ; >"i..I.1 wag. > .IMII' bv II.. UlnxlwIUHiof '' : I I" __. __ ,
? I I'.Iw'Y'i ,. ? 1!:. !i 1.1'4.4.I 1 >.t l.llun td :uOiti.>ntl I .. .n..1)l tinlk,. ....1 I.... irtml man) ro-.ii.', alivr lsds4lsI.yqbl.I ..
,1''I ", 'hi. ........, w.. 4 41.'I1', I1 1.:1: : HrrH'Hi: I IS I 1.1.41nl..t/ | 4 'AN:' I I.K: ; II .\i| .\l 'I I IIIHKANCII -. Iru. .....,.. MUhont. hiiuttl.. until 1 h. !'w, XX. T, w. wn for bull. M1IM m, .| Jolt UilltH.Men I Ii

: ,:..' .;';.:ir r: : "'; i ,,1(1111 l.kii.t\ ..Ie. n, )k llm, .r. ami, |,jj rue 1.1441. woik hint' un.l "II ar. rauu.t'd I Iau.1

GEO. MARQUIS Jr., ... ,,.. <.fi ,. >. i>.la. m i..nralt* f I ; MTSIC IIOUSK I inolntli.i/,. 1..1.| and fn-l wiili. XXI '1 1, .lii I 4"u: Hm hour of labor. I i will; tin.:I it 144 Hi,:"r I ini.ir IAsW, utM9M44aI5e1-ra4da.tuM'IIN' i Mm kbit.; Aim. it Haiti' ll.i. IH.I.I l I.> n.'...,.1 n-fuutl l In W I :fSrM p4MVPx% ,: 414 .,,I.NaO 1551 1 1'V I I '4l"/.It.uJ".I I :him:. Kr., :it ,.link!: ai.l I L, II,,... ";iirlii .liour.XXII Uu pnrIh4y an wyluC| lur'kill
..n ..wlu. wl,. 'rtK t >H>*llr.'ml. ( l ,,,, I' work an 1 >iHi Hum with
| iJ ,011 5t Ie !1 |1.,1) r .m HI .1. rl.ilii: I." Uu I I In 'In-rtlii.lti KIIIOM| | to |aiiNf|
Hn.. I .laur. '. "> tnu \ 'iu ( a 1 J. H.SNOW 1e14 i lu 4)1)' ..: : '
.r. ,... ,, .. 1 : 44I.u1"! i will' Kidiwi! iK'i'i' arMiraln all, dillti,ur.whl lli raip. .t' H,.' t .'.IIIIKK,'UL J"u
t 44'1 I I Mmir! ,
., I !m-r r ,:,1'111 .
.pl.hll .1 Ilan) a Illa"I ., 5 h ..i..- l.lvveu ,
1111
,l .Tt.,.- UHI YN.n.'mI" i is.ln.'lI. may ihim ISIS) Ih/l'4.. "I.d.llr| .. lu .'....1.1 j
".t.. ....I. .. .... "1'11''" ..,.,", ': '.LOUNfcK; ; I'A1\H AMI I I"Tt.'iUI'il'l.STIU: :: I"I'S:: 0< r )I.II.11.1' l'1, -. ,/I lirnnMii,N. '10. u ini.io) ...., |h. unliir. that Hit ...k' .11'I I I. a> Hill ami. Sou! IK..I..
.,, II I.d..V
T. .yHilialh bolwn'it
Ilicu
) 5
r.
DRUGGIST t'. IIK. CHEMIST ,, .J. .. '' : :,.. : ::: :: Will our w....r ....* ..1 l
: ( : :!' ;: L t':: 1.,44\ 1 ".1'' 1'.1 NI 1'11911111.1. IMHIIIti. 111T4....K1A/ AH\lf at S'l.lh .\ |,. I > I I.1 .trvHKiUuu.1 ami lhal ..Irikv.nut .r ai (nimr
.. .
I I. .' 01. J I A '. n 4,4.1., .5 a' t ,, .. .
In ltrt.1 mi.l ''lit,, .
nu ,1n-| .fill I.
-I.
uuua pin Jt1h"11'.1.5
>
war
,. "I'" ( )
.1"11\ .. I I. 'AI.I.1. AMI: ; -: IIVAMI.NI: :. IM .t .alv' Iii tin world for
,, '' rsl.' "+ .Ii", I I. .i,11. j'
'' I'' 1'I\ I I. in.. II ui- rsl"rI1gaUlutl.'r
: : : norr.. |I.|" I. 1.11|
!, : : ; ;, .. ,:,, .. .
'" JellIIIIAfl941'// ,, ,
NL11.14.If
I 1 1.1I '1' .. ; : ., ; . ,' I 1L'::' im' r v"rhor> ., teller; f'liil.in.l : \0 ,' .i, i'I''" i'11.1'I.\ 'i

,.. .. ... k. I, II"", "1' I IL, .1''A. .. IhSdI,: I ;1,111,1.li. ( ..r,'., ami: all )'011 ...( |I. ..,,1 ull..tler 0' Nuta. uli 41.1' I ...la. w.,ik ,,It ..1..., I'.1 I I',"I "r 1
7 P. M "" M r I ... I., .,. ., For 19L 1O. -1.1, K.; .
"
.
,, ''I to I "..1,.., I I', ",1"s..w 4..1 it IUrrly .li.....l., Ulll-kcaa. ., HutfiiUHla. KiivilH : ,,''.11I1.111. iu ai .. '" i i 1' ui""j *ilow
for Cash! .. Il. U
..,.... f1/I1rN. 1 '*I... .44 ..1I1I..r & CO. I Cheap 'I. 1 1 ilmy, 5. .J'"'!e ur1.4 4.N' 01.rn'ALA/n, II.., 'hr.I'1. I', 1 1 .4 1"i r44.4 l d..I Mil.iu.ilui yyi .r.>, |H S 1111.....".. Cards Clrculiri, U.i "">lrat .. Call ,...1) wN loryourUe -

fa u. .. ..4151.1 a 1 I. L. CRAGIN 1'r, "w win. > 1411' rid 5..1' I..,,, .."t ofI K, 41, ,": IIHUi f '\i" .. I'rb. iti 1' nu ..II.'..", Ic;" Ic;".. pus will 1st JII"l that wt aro d.. .m' ami will Ooiill i

".' liu t -..r.b-x 1-t.llad*.l|>kU afro' Ct. I UI. ut fl. toI _t'wt, Ii 15,_ a p..J kae. C'.ll .u4nl WNf.r 1. A|...iy at "Un' b*. tlr i'r box. tur M!.. by Crawavl Uruv i l what. jmi wtm at Ib* uOat... of Ih. w. .........1.. 1
Sii''lal .
I 1.1.,751 1 11)1.
7i 11' RW I 1!. rI05/y. I 1. .in.w&-* Conn l"at UL.. I blur*. I tCI..MIAI.o

IIJ..r. fur lb. V NIstI4: .. 4


'" ....... ... .
...... p- '" I

: -- I S-iff.'-. .; ," -, -

.
.
-

I_ -'u. I i'-s' : -u.s-u: ."II III II I 'lilL\ !Au.TIKi( l AKi MAX ZERNIAL. IS ..

t'lllM"mmt'fu.11\ I/ I XMI!' I.M\I' I \>'il" Illr I ,' ,, ,1.1... .... .'oim.'il. h".u J JllU1T U DA VI TATE CARY ,

.I 11".1'1.' I I ...I ,. "'" ,., ... ... I........" 1' Lessons Mi Violin Etc. ,' I'' I' -
on!
.II"\ I lllrirMMIII: : ., "" ''I.. I I, "'" I 'I" : ,., 1 I f. ""I"' Li' \o. a.
,. ,. -ItutIt,. II", ,.,1 sgt'itl tIll,'' I Ifrlair. "u-. I :: '
1.1' .. rio-viM ( o
.,
%
I I |'". >.|.ill i. .nilitln l I'. "....10. .",,1 h. $INCIN A SPECIAL ( f'I'I.\\ \I.
lienlmtlial MirreT al hari '' : .
I hml' luau lln ,lami : :. I :; ; :
rutu air-nl lIt ni 'nttaiti ,1 tr.rrly| makn,t, I'"

M-rl'ir 'IlKrllHr.: : fltr, : "1'KOH.k 1 : : ,, \ ol I j'I" "'1"). l.ainar, r, 'In- ...... s.. I .... lamination. al I mv 'hut X..llu..I, Repairing { and Tuning COLUMN.

\ ", ]1..1 .,f f Ilir I 1'11.\| Mimelatnlij i .'" tin. |I'iro'rin''' .1 4''ltiui.I Ylr. 1.," < ..,,1..1.l in (". t ii-almi/ at I ., .'1." I' "'." \ (O.liXH) : > IMXK WOOD.f ( ) ).

,fl.' ll.li' nf Ih u- r.A.\ WMT '.l.".liM-il\ .'. ,kx t .ini"I'l tlt'r' ,' 'Itiuhlitatii 11... t'ti- .".1| (t.at.u.i riIIt'ur.i .
"" | iTToklnn "'" i I '"" tamim-il, .1,1., ": I'.t' 01 ', ,0' '
I. 'Incaluttnlirrol .1' 1
I,M' $tin. i miitriK-ilmi' of that. t.., I 'I Ii'! .. tna.Mtr' fMrrrtary'lttit/ "' I ., , ,I |hurl having lulu' near tltr I ani.one of '' I ".1", 1" "' ,.".. ", t". 1 I :: ': ::1 : : '' ':: : : ': : '-:' : :" :: '" : I II
;:
.i I rrt.l. "'f Ifl', ,,1.1,1: ,'that" thi>.M> laml ,.. r''j Itt.," I.. ., ." ,,,. ,' /." \ U. ....Y. !1 :inrlianii': whrr.'. in a Ilile| lilil| Ii) IJi.it ,; 1"1' alOtiS I. P11I'' 11tH' '.R I.I ltlut-, 1 lu''I', ,0'': : i ,' 0 'It'll', ,, I
: : : '
:: ; I
nl,; ,II:.. I r.: ;: :lan.l;. If ,ii ;it. licit I railnnvl r wifian) In ""t i .m",, "t'', "" ", u 'flu.' I t.. tin. rarth hIth 'lnin broken up" I I ..o,0t'l ,hoIIo .til, ,,,,. ,.I. a: .. .It ? I Ml I I ,H. I I V I "01,0, I Ml I I I I I'll' 'o v ,

.tut" .crr will .-. Into ""I.". ;: : .l'tl nttIuuii.ul. Itt: the :11;mi- :r I Nil 10",," In |h'il| J .I.. "t. .I' ) .hnrrlinn Inl'''';'. a 'lwnili uf rra<'k. Cli-) 1 itbas: I' II. I. It 1. S. _; ; J a." .-' I I In. \ If

.nl, .Ip.. '. .. 'rl. .. from' a linn .:'1m'bri ,,l>ra | rit "l-Uml terallr : nn-i-iiiiir of( .nll"" -''". I in hilt. l I. l I"ut'ul.iin.r' MIHM |ilan the prmiml, ha< linn : l.c.

.I a ml I IiiUI.' ni'| iar.i. ,lulmii' iI''I'I" i nol. tin. fa. t. Hwwlar f... iliirlv .h.... I.i. Inli.',ir.l in the milmail l elrvatml' anil In 11.ur. It ha. link 'I .1., ._ .

l.n, ,iinwnitht tin. -It ..l Ilii. ,' .... ,11mIn non-ariinn anI' 1 'lath' tin..t... 411.1) m-iln-l, tin. I 1 mm i liit. t lucia. whllr: lull wIlt'ai'rthili. 'I NOTICE FOR PU2LICATION.lutii.ItpVt'Pl ,

Un,-lioiil.l, r.'M .: | .lt'irlan: linrrnnfuming;, I tharta 11.11 Pi, ,. i "EVERYTHING o ON WHEELS.-
'I1'nTlnr "iin-mtt. .111". ri-malii "''' | |"li'-anil ),.. Mi mli I r-oi. ,.''r".I. I
'lln .,.. ,
hiliI|Iitilt 'tin ,
a -'ill : '
I I ,nilI' mult.* liNt, I I". nwui'. .it 1 iiiln, hint i'alai uf Ihr ,. 11.1! nl, legal wlvturr' ,if th. ,, .illmail-, ,.. amim .t .llr.le p", 1'1
V.rlln'aiii' rn, r"lIr.."., I .'111 liIt inn f i. i I''I.i a'' i 'Hm' n: i Il. i iI
,, the wlmlo .wuilr. l l.t .. I N I l. ,,; : ,1. ,I'l'I; r ;I,., I, I:, ,1 ,. I ,: i i.1 I
. .1'ill! 'tu-ti I lur | | ,, | .- In Id. ,lainln \hatIng\ / In | lblt al hail t Ixilli, tinUnrnriim < ha. luau. nomrwbal. .HL"l l Iii oiii lull n '
.
,; i.iitori.f: tln-.ialr' hi.: t "aliiMtl' : ... iimltsl| .mil Hnal' .." havi ant, ainbilntn' looking tn tin. I IH II ti'.hit t.'li. SI,.. .11'r"| "".,. hatmu' I .I,"I".it I lo..r:"",il.. "'I ui"Inm.I"., link,i,,.1,1. ,/.1:, '|"'r"'I .r i ,-I I.t.,", ,," : HARYEY&HILLIARDVM

:II.i.::, ::rt ( .>ii/i,| --tPttt? iiti.1: Austin,' '\ I h) I Ingres' an I hit.. bill Hrnuli. '. a ,ill In Hill for Ihi, I ,.,. .hilt.il 7 tIn HI Im .. frntn It.I : K MII :, ,i.r i Ii, ml, l ."i I : .i iIII ,
i oilliiniluiilr,' ,' 'Jr. Ml.imi.tali.iliitnnt.Irani ., 1,1, I I .I II I 111. ,. '1.,1n ,
t l I... 1..1. 11' to a .11 I"I .* mini t IT i If |Part | m'Ir' ,.. r.ii HMforfiltnro nl profile tn look fully mlo' lIt'.. malls, I .. aiilnn, .wan mmnwart for ,I .Ia'i .,.I,n i l;i ..... v ::_ I I at. I II I l a ill 11'1. I Ellis: 'hy.

Ihi, h..,.- Ultril in till. Infill. l ,..>, HIHl' In- ami h. far l ltrit'liil it' |itt',,'?, Xn.lr' "' ill I I, I 'to" :
t Tlila I" I ilrritlon huh, rlain' Miry
il-ti nv its
I lira |.n lm lii.n nf ll" iljihnnmr4 '' '- 1 : : ;: ; : ,:i ; I15' i
I,' lot I oau;, II ,, 0 .u.. t t !
r..r'.h,rIr l "fnlll')' mlciitt' t. lii-M llwt' \ .... '.11......).. theIr ikgi.nl., nr In thf niailn, nf tlintt (,.rtt'h'. "i- ut.ltl-r'I! In ..i.iinnll'1.." with' lln, .. '. ::11" ALL KINDS OF BUILDING MATERIAL.

Oioiil.l I, h." .,..I"n. .. haNoi) i-oiBjianio' ill, .rlvln' ml' laml. Tim, lain barr mi., !nit'nt .mib'rrntnran: ilUt rbami ., I '. tu.'l.'N' t"l"ttruut' ,: .', i 2'
;
11 .
:7, ,
: I InHT| eni'r iff ll.c.In, tap -, wa 1111- :In.:1111111".i. i:' .11: in. ,:| ,n :in, I I ci :
(t H )K t'JI""h..tC'fK'" :( I.K... .. truth the rallroa.l., havr rallrnHl' itwlllart on 'ihelr haml. lit,.,IthltahIr. itli.1 U In lir ai-ronnlwl Inr !,',,1':I Iv : '' run,.,11 ,n 'I tt .. ..... \.UOX( ; ) AXI! CAHHIAJi{ ( : FA'JTMJ\(
thinrlamia. .ml 1 that I N than tlio 11,1.'t l i | r.. f lit'I' .im. rin, ,
rhh'ln till An mon I ancarry.
ti.II II.. "ll"f Hnk. cartt err natnralli a. .lbs lintnoilllie, .
,In low n- l" .. \\ ,llIi! X. I,,:ii IOu 1 1.II I
(.tt.. often he,,,. (itt. ..r,....1.. .remark or the 1'. Ii. A., an.l, (ir-pluml' Tin rtllrwl" trltiinvlrali' ..ifISIiixliain ikrltlnt| Mrala. oxilain abnmlanlmxlnlmuf I' n. ll' ..M.nI tlrl'IIJ( .I'uintlnv anil ( k'11' JI'llal'{( | Mini.|

11,11 hi i..i. i'f ant -,' .tit,. liiralHM tliflrons thanlln-y. h yO to 'Ivrrt soul, 1 lI'uul'rotih wmilil.Ink u I", nut, Hlilih l.nllh tin. I II. \ H'i"' I.ni : ., llt.Mnl' Allll'I f"l: htH"- ,IX SUM h IIXItNK" -. Illi-' 0 '
i I. lllihNE: It' I'Jliuo 11" \ 0OH.11drons'
oiniilli:: all'in. IHI.P| | W.Mllil::: al mice ......Ii.. ihltsat't'| In tin, ill>' nf thrm "". nf tight. H.iial, ,iir.tr-., of" .1 ..I B. ,. I 1.0.1.1 .,,ll.ltl.ll.i .1.
1 I dtttttt l ;) her Majoty I-HHMI! .ttI! lakr'nil .1),1"1| .. Ihi.' "a. ..'1K-I| ,tolln : : ; OH.
'.1" of HIP '.. iuii'i'i'u-, nnnoual qnaiilllli". Atrricultunil" I I llilhIItIhil'Iill'u.> Onrr1n
llrllUli |I.ator.| ni"-l I .II', "htV.Na ott cJkrw. |
i 'unit'i' aln"'in I" '"'"" 'I. olsat' I'I' "! nflliiKn. 1..1.! ;. now Ill'Int fJI"I: 'nil! In lln rrrcnt vhtIritiat'l. w:" .1 GENERAL BLACKSMITH

nl: Ann; rii iii I liiiinm,,;, : tin r.at. *.tgs :l< Ufiinf'nnurr.... sImIlar .. I.'II htlltht.lCiI nnt mil')' "'' l bin, al' 11... 1..1.I i-ir l>,.nMlniUrtiin. WORK
| "
s. ,1. AIIAV: A. (
"..1.10..11110..1. I''. n' iHt ..Iifi ". I h>' ...ln\in*, him I--,.n i-ucl It, I''in, tin |iiiinnnii,.., ilitiknnlnir uI't. i i % lit it-n. a Iii MAC .ri: .'" :
IIM" I li-.ioli.lili' 'mlii win t h Ul$ onn .1 nfin-inptn laml'" .Inillarlt .itiinlllei, .,inl-l' tiy H,,. Iknni) i lain .k.".1 |,.ilnt" ,nwil, uimn soinr,ol' ,tinhim. .1 1 IHInix,I, i.: i I.'i! \ IIOI.KK-SHOKIXU) { : ) ( A SPI.eLII\ !
: : : : : ::: : : : \ h...... .....il, C''I rn.' almn.i. :"|i| .. .. .
| .
,. ,art' t < ,, ,! '< ,il ". Itt$ i-i.-ti' I .t'u in Hi li'tI ilt llntn I i. II x.rllinl MI: iii I. \- iniii-f I".I "t'h'lal'IIia I' 'uI'tl: I I" I I I :
g
)lint i i.lofiln.' IMIII. i','lit", ,'ul rimilkon -, ". ', awl\ a hill fur the. r..,- 'li-tile I ami' will l I. ,'t lot I. I -.,hlll ri ii-on lo.ii"|hut I lln |Itu--i-ll.'i- ..- iu,. .,,,ii",.I,,'ul i, .in..mnl t from I. ".ln. Cckbratnt "Planet./ Jr. Goods, IWI'.f.1 1.1.1.1"' I I '" "'.1 11. 'Ill I" I I"0 I IllhIlhfX

", 'hi. ..,,10"" i. |>i 'in'.I.I I H,. I llniirant I In lln I'. *" A. l I. nun ami ,....'...r..111 .,..,. ot I llnMnilh I,,' I :of .Hl|>hnnni. ".". fnnn tin. ..iinrb I l',5'itlIl'l Ill .I"., I. l', i0iot Sh..t 1'cllSU'olil
'I.I 'Id-mount, aI'I, "il 'tlmi', 11 u'i : ..ur'' f.I ht'o', '.I 1,1 I, it. ii'"tt I, O'llutOlulOItul, "nHEWRY'S ( ) ( Fi1;
MIII. | .' ,;( huI'sroUimrtti.; | ; a inn- \ "" I.. hullt It ,l.t. a ., .1'' alit
Into IK-PII .. \l.ii ail) ..1'.. .1 I 4ii.lfin.rnlilt f lhttllist .tii.IiU! "IV.v 'u'\, P1i., "|hii' ,hlhhli. '1.. .,1.1.. .,,1',, .'.sh t iui r,1 I.ioiuo, u. ""I.l ,III", tI ,,. Cor. Palafox and Intend ncla Sts. ,. ; .
*e bavinx I ,inakHie. .
,, iili.I, l lit I ai.rtItrrtt "N..I"r ,
iiiiio' iipon .II.lllll' ''I I '. 'u all "u"1Il''Ouot 'It'.ltltI'I
.. ,
ami W rI.li mit, !1""*" "". ,UK.! temlIIV ,. ,|.."1 In favoi. iif .",h r..r'l tkinr.-riiP'-nnimllli-paiiiminUiI' I ,
.
I IVa.li 1 Kl: 'Imn
I XH.IIIIl.llt| .. hi. Il \|.|iaip to Idiimlo by Ihn \.r." il lull',. u' nil. lit In -ixi-.il it ,Ijtkn I Imriinial.In .. \ I. 11.1'11'I l'ptIta-ia. n i xu I tin. "i--i'.
.. illi. rlItir Hit1iniiuiKlinlo I havi ta ", r.\.r.: '.I ri-pll olniitha I 1.1' I.iv.ilniii- fur ",.' .... School Book
Headquarters.
ill a.i-niil ( i rig; \ "" MI 1"th \ I II.
in"' '' .11)' /lni, .H.troiiKiiavulI I ,, nliiIt" ..r..o: ninl' ",1'1".11.. ninl, i 'V ,, : ,:,, ,,; ;: .: ; ::: ; ," ,; .::::, '

I 10,,..',. ..t" II,.' Aim,11 I, .in Mulilniimaii.tt ) ilalm. of IIU.. It, right lit in.tlfy 'tin-in...,. il ,i.'iit-tviiiitlln, ,,1."4 'u'.piu'| Ilotolirl. ,. '. ilor Call .lionl.l' ,inkp. lln tlr.lop, ,I ." I'' .." I." .. 1.,1.. I taut. ". -IlIt'' IIIHHt '.. -

ill mlraiMli |I.n" I I.i t.'s, f'1 "H ""|i'ltami | ...' laml ."i-nl", nr |iarllr. aim it, mini li-u'nlr--",. |hull It,,,,it ) ,. make Ihrl. 1,' willtjnin '., ." 1" I'' : "''l.t I I 1 kIM.I. 11111 Itl.I:.
1 f'nittpiillnn of Hi .
.
,,,,alt'I, ill II'n .< "f niiivv under' Illlo lint ail- 111. 111.'rl.' I no Hpnlitritt 'h 'n '' I Hnuti '' \ I hit,,' i h, ik Or .nih.iuhinl.r |
I inn.i' | |( a | ) g .
'n'l .''I in. Miliinnu. ,'HI.I Imlii.lnalldl"H I :. \ : :I'; :I.lil'I;:: ; : ",' ," -i I MtOI'Ml.IHIOI. .
1101 niKl
,. Orlaaii. I .iin-nl I, lu-ti In., I Id. "
t ,ml mil Minw" it v thin rtliui of Kloriilt' II.". : ,<';. :lo ;I In, In,: 1,1 at I'm, .unitI. : itit lit I.I, ro.1 t II..,'. i ua, ,nl' 1, 5" ''I.I I .
IS.;, ,'ulii. .\ miI I I"",ill' i v 1.,10..1. iiniak h, w". Hn ,I f1. .
n-u | '
oi .,11. jn-l i "
Iii,. :-Mil.., of \I"'I'l'i. '|'|' "....1 1 Mi I ..law)*, Ii .. imiKnlllnn 4)t'ttIK'l'II. h. "llY" h...(he, truth wa- | I.I ,I. \ I'I. .1. "' .1.rc'. "l.ul'\ tail' b'i'' & I I'is. II tile t % _ _

."urialln 3ii''c, "It(.In'" .l It niiliilltI ., it|..n |iiii.-htti'r'. nnnl nf \V.hut iliim, Ii, iiniio.nil '.. I, ,I.will,11.11 itt'ahiirtit ,",. : "' iipprnpiintpKV I .1..11. '. ,, ,' '' 0 ,,, ,, t",.' I I.i.l" .' I \1'< Ill: ... III tl.I. It IM>. -
/ ,1
i' ni>, a' \ T..II. I -
I.. a iiatt.ltI, II..ii -In u dl I 'IVI'' lo.uil. ..' niilnfiM-ineil, .. hIlt ".'Inal, 11"1 .
ll". mniilhnf; ,Hir, gnat 'mli-rior, w,tin- lIst | :: ii| inliu.il:: ; :nl I inmn l \ Al'i'Il'l'iSKlF\"i: : I *. ; I' I''. lma:...I I l lIr'..t-.I, "' I = II \K I IIAX.'NI -. =
nf I.II'
.. iniKraiiiin mibjoi I l In I i :::: ::
IV": ) .U.lll-l tally,, |. will!1.' llllflllll.il. ) |. I \rl.i: l I-P. I"tIll I 1'
.
hnwcrnr hiaralCYhult oiltt'p .
iii'iiiiiii-lrnll.iii, from, I Ii.na. WilhiMii mm | | ) REPORT or THE CONDITION I _

a ..",,(lug ,iwirlolNni, h.".ni i. w.nil.l.IMnti' l '..1...of l.r.y, '.lhl 1,11' ,.lalral"..' ,'! hl I'.1"ln.hll'il.t'itot'l'' | II HUPAMI ... .., I 1'1. .,',",. "nl I ,til..n"l. : I \\\1'\1''. I'\'IP.I I I

that tilt vrrt uililli il vm' .. ilr.lr.in, ,'.11'(In- .' m.1.1.1. 'k ,, I I""H.l HIM, I I'll', _
: ::; : ::: : I Mmtolli,'r in.illututii IIKIII| "'n,"i innilpil I n |1' i r.lnaiI | .

'iiiiinitt Himnrrolhir i from I'nri rt'i'ti Ki.l-ntKi,,,,. wlit' ,.'Ilipinl.h.liiiiinlorinnl I'mI,,. of (ho |intiliiiif| I'lnriila. I IM n.irl.. Mi. tin t nut. ton.nllt ,. I 0 ii,. I 1'.1.', ar. a .|. ,nltI. ,, I i-_ -l'i tut I .l:' _--
huh I nillln,. l 1.-uI mil I It, Fid Ii htional B Mi ,
: mir. ; .
'
I ht.t.lt1li| it 'ti-ri r. = 1'1"1.t -I I 1.\1. \\1"1 I I: I I =
'
tin' Inn nim u'liliil, I.-- Hi lot ,' \ iIViiia. 1.I. i..Si'I'l. .-.
ilii I.lilt, .! llil |I""mi i "..,,1.1 |iroviU ret-I.I.| inn by ; i .I.I"r'. : :: : 1.1, ,,;,!I CARBOLIC SALVE. ''''I, ,.. I IItS'IIl'-.a| _
ola 0111
ixtin
Uul ,. I. .. .. ,
in II.u lal In. all niir vault inilirhlMirii. 'lit, flint ,, Unrnla, Iki ltt' .' I I' .
In-r iii.liiinari | ," ill"i| |I'I|: | Powerful .1. I .,. I'., ,,111,1, ,,, t' Oil'I.I I" "' I. ,,
1..I"I. ,. Tho most Healing .
.1 l .
I I' ".1.' "' .in" N alwnt' itt.! i n "loinri ( Ikiil Stale an' xn-all IM \411\ '" .
'
t ':' "'lath. i.l" ,, .''d"
'

"Whit mil::I: III H I''large nfiin:: ,*naml roM.llliil I iiMilt|: ;< ,1111-I,'"iil.m..I* 'lli In I::rt HI; In th.i' .ruliiik'llnn| nl till". mail' 1'1..| I''III.i .ii. I i At Poiis.icoh the Slab of Florida Ointmont Menry'l Carbolic over Discovered Sutec cure l'l: ,' ,,",.."''11.."I.,.... '"0 I, "" :::1'I": : ;:::": ,".: ;.:" :,:lhothl': ,,, :, .

ittitlet, .. fur it YII t -liii..I'II.. 1 I ii a 1114111. ..I'Jrn'.1 Im \\ I '!,llttO! -. ., 80' -
a : : ,
p Kit \ .
J. ),. I. .. I uL", b ,
llurkla tin- I Hft'. Carooiio Nalu.' illay ". 1'1'
.1 Mill' ,I \nlloj' |lorool"'I.. I" itt Mm, | In Ihr SI.dt nf Nail .1 I
lour .1 Ia I 'Ht" 'anIta i illu . ., ., ';' 1 ,II, ,III,. : k'. AT DOW & COE'S.Illanlx
.
n.1.,11.| ( "" 'iii- ... .. .. H'onry'l; Carbolic, Salvo' euros III" ",11 1 1 .

..'.rll. .lianili. Kiixti Innl., I'mllrininl ,""-."., mnl whim I. Ar '""",,, ,'Ill lilt...I. ui' 1./0/ ,1.1. I I I..HUH, tint, l ,11""..mil. .. 5 ',"'. .: Bruit's1 ; n: in .m u, ;v.. HI, i '. ,
liinilwr ami, olliei. llilnif ru."ilinliipil '' 010 vi.-ii.l fronn.oir, "Cm I in ,..'hill.ll.i.li, I', ., I Mnnry. Carbolic Salve' heal .. I I Ii

.r ti.tttPirl. "Inn.) limn .l..wn. > n-ui-rUiH UK- Url that the :1. ,Ikn. Annum ..Hi. nutImlmini I I -. .,. .. '1' "lr.nl I ,1"". .0:laoi' a, Pl.plc.', '. Mm, ,n. /t *|.,.i.,"rll,, "j' -..--. -
1.1 CarbolIc Baltic
III. .1"11-1 I I nun! I liiiinll )Inm.I,, Him | | Horiili arr (en-ally Inlcmit .. ..- I Hull 0 $
.Ihr {.itel'''"''.'1,1, inn .1 l |imtlil<' I" irLiilfiiivy .- a.iiillinn|, of Ihrw fM-frIt.l tuarki I gu'fIt""'. . 4IAI'll 'r1iCarbol; Salvo' healeCuus. XII a'' riirinitalUfw Wk. worll, I I.,ii' i ST.TONE ,

; tin' "I it ..lit.,tltttIt' ,'Ii, .,..1" > Ills rallnwiUr,' ::1. 'lu.I whti, ..\ ..' I .in. trail- Iw 'It'| Itl. ""Ul... .1 riw'rvt' :". hi, I II mil,,...< Iit'l. lOw VJh,..Si.'., :"k'. .mlI. ,
'
'I 1'1 IIP, imrul' alilh.iilluii.l.niu, nllnrIIInn 'h. 5lhtlhlI'l, Will, I '"llnil .\ ", 'II,'4 t fi'ttlu'' .I",.. Oail'NI hulhik' :1. A.k for Hon' ,,'. 111110 Ni 011",. i Hooks Pictures .. .
-, "i.iiin| a ,h.-h n-il.ir liarlHiiin rlxlil! a nittt,lii- what an I. Will "n I,. hit ,IIti' I"......l.ol, 1111.. r.n, ,,.. iIuh. aId liak' .1, tt' IttI' XI,. I. n''t'u'a'I Nil 11.111.i ; I. r. ui.lIIml ,. I UI'1'

whlih I ".--<.I tat' nl I ..IHIUI--IIIII tr law .Inm, ,In- InlorvmH- lu hIs. lillil lali'lo hi.It'' a Sluiji| llnllwat ,'il-I.' r. .. lurntliin awl Uti 1tfit oh; jonnr nt R1 I co, :?..1fk.i I ,.,u,,, til/Inn ... i lii.rhino atr I ,t1,151 ., AT COST !
Ii. l Kanlili, nl'I that. alIt n"- I I' ii law ,., ,,, ,
lit" t) 'lilt, "'r ? tic e ant nijnir a mm.'I 1''Iullltlnlo'u'' | I, t'. ... .111."". .
0' 'i .
I" ., ,. ., , , ,
,
n ry. "ap. I." I.' luOo. '" I I 0''" I I 0 "d I "
Milt i ill'' :.1 LIU41 Ullil I :f. In: Hi::' :illltrlin. I | ". I ,, In ,I.. it, I 114. tlntrc 1 hucuaiit. :,. Iiu.u'l",It'll,1 I lttlhIh'hll'hlllhhu'Imnttitiiimil u"Il'ruil"u;: ...; tiati I lui.: h'ihMl' too : -' I li'a'l., ".lu.li.i iniik,, !.i ,-1111, .i"ii," I "I', i,,, '. I. \I I 11111.' 0 I ix I ntxHill I.
nl in, ,tI tattia i it"In nl ,,linkini; .tttt. :.t l i tiI.llht |luthti whlhminlanl i 1"hil 'hIlt alit .'atihi Illi : I h.: KTAIN--I I l XMI \ f. : I'll',.1", i\ II a'I'.i I "I'I
.
'inn mi.l\ no. "". \i' :'.ttt, ( 'rI Iranninl I 1 f..I'.I..I.' nr any u.ba'th.i. .- 'lIuIlrl"hlhnil'' ,i. wIll, ''irtIn > Hill. .o ,II,. r I".. I.IMI ii.. O'i'i'I.( i: ) 'III ,1

"I'. ii'0,1. Ih" /"t'iltttrittt'.tttt. ,., 'ItI. lair I I,. I ",,','r, liy a hlrh tlw opinion, ,thou 'ln-i'i 1', > $|I. .lr I trio. h. 'lillllI lu151 oil/, I I. i ',nil, .n-t tIll I l',','.1" N' t It ,II. Fine Stationery lllank Hooks, 1'hoto) ) A: ScmpAlliiuus

Un, ii.lnnlniti' / i.r I ,li,tii, ilHi, ,. ..I I 11 rum" /.' | .oilr| his l I.ii-n .li-ually aw-oi' t.;; Our lulI.lti.';/,1.: ., Mr'nu. 11.1'1."lt., hilltll'tit. "..,1 with I I. U. .'.1'' ''II' .., "I ,11.in.i. rt-..IIIMMW ,

.I..hh'| of |1'1, '' : .I Un targrt.I llwlfin.lihitholiiii.nf.M. >rha< lnv. Perry l.n--l, 7. ltiiu utIhi'| hul.III; I Uu"tit a III ,in. 'r,.,iuiru'r I :, .iaft. i.frfl'tt. ., ,. '.' 1 I Kranu's, Storcost-oju'c Vk\\s,
1 ..'n .i' hit iiiulilllv i ..h..I.1., lii, I .IU 'I hotll'i, I I 'lIst '" ,. I'' \1 I'IIIITAIN4llili .
,IMI .liiaih. u ri'.jnil' I,' In .Inrtnxiinalivt" | I.inaku a .. ,"""I.t.t I milt .i.It i.ilil' .I '." ,. ." Pocket Cut Iei' '
i I"'I"| s Nil : lttr Cllutgrt'ut Inbrklnw 'I I m-.j- ". ,,, I ,,. in*, tthwln tilt Hxlur"_ ) \.( .
1411,. ami, I....' truth nl 1.1 $ ,
; t. hil' iii tixliiiiMi-.oii'.lion' ', ,' ant .inlli.iiilitillitinxi'U | | LMMLItlMI'tvilllll '. ,. .'il'I', I ." "' "I t tIT'lno
ttiihh|'|,ri-lii t.ih.ittia'u'i. | l 10" till Him ail) I' Imtirnor In ....1. not. !lii it i'll''t'il.) .lot |hut'ulurIIuh., l.a'iitla.rt I .." ".1..1' ,oki ha ..llh.t' .ii.. I. I '. I '. I Ic |l>,l.r| |I.r., .
.
in. "...., IHIU.iilal., .,r |lao 11 "I...,.....tuiliktly hills that wtta In tile lull.,. ,| .1".1.. ..I ,Ih,' *|,rtHlliiialliroilnt.oliln : rpr.4t4 0,111001':' ; : \ \' .0 ,. I ,H'' "i tl, 11., r.* |.I."I. .;\.. .. u 011 011ron.10s,
l.. nn.UiiKk' llp iniitriMlnliinitiiill i rallnml .;.nlf Hiatnur < I'It'lhialluual : I. I '.f'' ". .. .|tt' i I'0101. l III, tl, Llllll, ,, I.Ill' :.".I I.. '. "0 '. ., I ,
1 fur In'Mil! 1
.
UK .Ih.'rr 1hl j.ininal ha t" tar 111 iiMiiufa,'mil'" nl ills OnlfI'orl. lliult.a"Iu.u|.UIIHK| 1.4. i iln.llil.linl a ," I: ,1 1 '.. r;*lr.ll .,
la'Iutrr rtthol. .ttciillttt. t" (liiit't, 1 'tiuitthu I'u. ,. gist axain II... Inlrni.l of 'I ".1. ""I.a't. InI J. A. '
,, .
h ,
ll "'It n. : I '
,
1:1..1' 0' I' ... 'alk'l. No. "I", ? MBradfield's .
I ... I iilln.l Hlnlcx ., liiit lt im n 'line, | |1,1.of lliu Hlalr Mf l t'l..ril" r II. a'tu.iiu. llftil'tttl ,,, awl, .grl. IHII I,..,Inr Null-imll luau : .1" ..II I. ,I' I | "I'l 1.NXI 'IA' I I 0 1-' ,.-. ?

'|htt'u'I iin..iilt| II"""ii. AlKl rl.uniilit .. "IVru i. lln- .' '"I.r of tin lullunl ,,|". "I'i'l Alabama' in.lt.'i 7"1 Tlmt ,,: I ltolIulhot.tfw, Ik. |or'l I Il I 11\ -----
al"'i"r I will, nh rut' I.. llullhnnl. > ... "ht'uuitllanti T 1 I.I. '' C. W\VatsoiiREAL
i ,
.. '.' utlll/illon/ i. i navt tnnl1ln Ihr 1'1'' 'II'. ... thu i'lathli'Hl| ill 1".rlW' \ .i"I'" au. "tal. ,,i H.,,,Ii I .'imll-if: Tiiml: ,,, .;: I t )l .VII lit.X .-. '
". t""rl.I. I, XX X >. XtHKriKtt 1,1.110't' I Il. ,. MlI1
ii.lnlnn. turk will nr
,
> a.,utah I I.. all in nl I inwnuhl | | | a- ,lt'iullllt" 'I I Link. il. t.tll'UllIu.'l l ..1 I .I t. I .iltt a) on Imn.l ,it !I... -I,II :

ii>iiM-iunllt| IH. niMi.oiui'Aliinl! ,l.t ,,"' ,'\,-..|" an that wll' ha.I I'U KAI' t' I'II.A" 'lit.1111,". .il.,i -lui.." ,.tn ,l. irn,. i. il o,,. ,, S1 School,
nit" hut Ii'utttu |hula I ittitu u.a.l Ltiiil. "I"| nilln I ,. ,, l by.11 rli-' ..lion nn, I I. ,0, r O., lu uo'uu: lu'lt. u. ,"ui I'I".r.I. ESTATE I, -.11 III. is '
I:, ; Uhuhaltl'ilI| | | In II X '. WIItIllIltl: ..,Iu,. I .. 11.I'f
ih narliiniiiA I. 'l..rl.,1 i xiulna., .. ,
.
l iuilati.! : i tI t- .1I" ''r ,'
.,e.l, I. h' 010"
... rUt Hm ..' .1 "I ,. .
i | "' II"
"nl"l | | fir ,
1.1 '
laa..ttiu'Jttlttltjtll'tl 0' ..
hkilv '
Iii iin-llmi| In .1"11'41" .1.. :" " I 1.
1' I I". in' I 11Consipses.I .. ... .Ij\\1
thee ttiilisni lull" (I- MNlUtiil.1' MUM ,
. \ I I' t" "
.t.! '
11' I
I iliirmir It'" in .t < '" ., I 'II' .I
.
t. .. 'm I I 'II' : '
m-tl'f"
,
.. ... if u Ia.. mil 'ill-iu. n in.t writ- h.".., rant niirhl. Iii. urturli'ltrII't'u'l'll .,. 0" dd'1.' .-.1" II' ,
,
( in : .
now"11". llmt ant .ilij.., H"- wlttltittit, : I"h II (inn.'lanillloM 1. ".I .lallntf thai 1 iNiinl In "intin..ul I" In, thr rrvi i.> ol, ."'. I u I. ""I. I Coi.i.r.rriMi: Anr.M\: I I .I" |I.l IIY IM.I.r| ,", ",, .n.1.1I II l .1."I." .. I auiIIuty. 15115 t.l. ...

,iiiti ", h'., 'ciii,. mil, ii.'Uiir I I lln I I'" ." I"' .'. I I'l, ,lb., ,,., ,,
it''ol
o. ,',nr .l.i our I'.n < null i iiil0iiiiorHi Ii nf list Hull' of rlnriila \ I XIKtullU. loll 5'flht'la'I: | I." H" i I. I : to' ,''I' I
1.1. ,, ,, .
,
| illnitlon.a fn II, liilmmtinlcil '
rtuluinlrt'|
nut ail't'alb.iti., have It tat'I ll Ii I .U vunlllallim ItOtlOthi', liiiw.tu ui.l. I in.. '. ) Inl.ini.lixl"\ .lit hi. "'.')1"' ,. lln' itiln', I h....i-u', wIui''l I, i "E I NEXTTO CITY hOTEL.IKN$154 l.until, iMibnfnurtli.MllllK... Female \.11 OIU: ," .uilt'.a., .", .. t I o I Il0Il ,

thai. with Hi" i.nilial| ..., "|M>r lloii..! hull, |ltiu1I on HID lnil in ,ilnali'l Ili,. "Hi'. tu.'t -.1, \. lor thr in, ; -. i '" t'Il" I'":,".", I' 1 l'" '"", ,.

inI 'In jianiatl Itl'f ,luuul, h.i,' .MM'. Hi,,,' ,.a'tu'Iiu I .inmof I : 'I HIA, I I.. lltI, h'.".",, I' II I I'.": ", ,
tin Snlli'V Mlain. \ .. In 'IWai.tla 1
m :ntini.nil; ;, :I '.r lln. :lonntlt: : : ,IhltllHil::;; : : I: Ii.that r..I\o." In fav.ir a.nf th" .ti,'uli.u'I', ; i ,..IIIIIH,. ) un.l.I 11"' I 'I.II'\ 1.\ 5uaI.'k.4Sa-o, i".' i" it ,1, .nIHIRMI ''I.' .' ."' ." "
) urn ,tlllutt.t Shipmasters t.I !
mil ami I
.lionl 1,1 I la) |i :: :: ::; : : ': : : I.n.teaJ.-. Whnlhrr SI-v. lr.'p..iy .. I ,..
illlB .
kavo t'iitsjia| ,iHtlt.lt Illll .1'r I ,. IIM: :s HM MI. I-M ( .II ,H7tnHi. i.: I' la Hi i i I' I Ii I"
"V .ir, I Hi I,,' I Ii. I ; I i.;' '': 'ollol' i > lu' IllaItlit.ttI .
.
|.I'ri.1 nis
,
nrln, what. not, hat ill' .1" | | :t
mil" ) in M. ; HI Wall" al .r r'lIhl.| .. I uif r 0 ,", I 100 I. h"u.' ,. l Itilif U5l'.
lllui't WUItI 'till I 111. I lo.irili.Tsaiiliil'!
'hit 'I.A"llttt i.nlaio i. : i !
u-lilnulon." inl t hair.Thtti'a" a* diivi'miNr rin I II ,I..I t Wuri wmk ffi.. for h'' ,. .
,1.1 linn ll ,lull of .hanl., haiai U .. I : ; :: 11"1
i .
I Nil"'arat.'Ihit II w r Oar Pilots, Bnnevolont Association, .VII I I 'I'! 'rtt |1.1..11.I I nit It.in,I. mr "nl" I II' Kl' k'lu'X M- .
.iu*& 'Iho ilwlaraii'in. ) fur It i I. "nl' .. lln.ni I in illmt; II" "I. .... ,, ,1, .lilt" I. aillli.iri/ t.11 ,I Ii ,.i It, in, ,..C''itit .,.,, ,. ''OtI.' .il,II I I.' .x.lttr .\1 Seth ( itrtiwn-.HIiMti. .. ..rtlUWanl 1 I.' Regulator MK-1 ,:, : .:;, .:if, ', 'I II: ',i,:"I I'' ., ;. :
'lo, I loilianmit II. Hi I 'lllsKliimn' I Hoiiilji-riipr' .. 1 $ Nate '. .
M .1 t'tittipnltur.'l'It'hlr.ai'hitrt
S..il, "t.htl /0'1. .
"I.Il1 ta ::5. It.'t.u" ml. -I I !lIt .
ir.itin.h,, ,, t I'"l 'I u ul'l| mil ..III'tt. 'i'-t-, .1 I.1t..i..'rlt i nti I
| 'linnin "" sill.' IVrrt ,.. mail, ilimmr .if I | II.: ,.1. ,. ".",1,.." I I ml: ; :,, 1,11;i-.u ulu I n.1., u' | :t| ,< 4M.IH ,., ., ,,, i t"'ir' -,in'" "I t J'II' .x X i. ,.
"I iliiMlikl I I" .
,,la 1 "him .1. 1 .
tut .
\ .
rl..lu'II'I.. nlil.li .. rliM I liii'tli' > Trm and | I u .1 \ I .
ii-i nt ill mil 1111 .1.
in '
nfinhin. .
.. 1,1. .'u'I I I .HI: n, tl,,' I.'I'0' It '* 1..1. I .\ I '"' I"' ''I
WHIM I .11 I li'" |I'. ill 111,1' i.nrthihirouulll 1. I i ",11 U, ,.I ultu'" It liultttilt.'.1, ,10tl, .k.t |I I
aliililv of tin mini" | Un wtvmilinrn .. ... .. be arfMirlrtl ., '. Titos. C. W\rMin. abS., tt' tklMr. air hlIr. ." "'..1..
.r. .
SI..,;.. !<. ,.,nnnli'"' | with iltclrIt'thwa'hilittlt. I ) .. I I.i. in .i-en, uul, .1"11"1'II |', I I'' '0. I, llr ill x htItI, ,. \1 ." '. : ." '

lii l ll II") ....tl,." I" thuihi'i'htptittiitI Hlalu tail, Ihn (wnnli. Innl .lint .li.hu ,.u.l liain'liiiH" llnInmw ;(r. Nt' kmitVrtliisr.( SAlE.' '4IIIN1II, r.. ff,'jr.., ,.'", i l'i' i:. W. KCLLERMAN.I' .

of It.t'i'il ii ttlluitll'tl Hlit lu ilu, with llm, '''''f..r lii e..lh. "I.I t ,luO'trI, in i. i iFcr .INIInt.i ,. ,til .
Ir. ,
I. : luu'lltlo m h.l.. St ". Dr. A. Riser II ill' U I" '
: Ihu U teat mallrr bolwii .ill "ill'I..h.i lint I i in ',"l |1.1."i.lt" .1 ,.1 I..u.u., i l "tl. Sal .,f Bahlruuhtl.hl"IillSutwchtlitgii. .. MIICIIU & \ 1'1'1

"I'Ini !Koulh.\ .i.....i. "I., in"I muni IHM.IIIP .1I. I .., '. awl 'Iho rallroa-! "1.1..11..1..1.. i il 1 l'r lln..u in,..il. a Sols at a Bargain U..stab uir''tta.llut.Ihil5Il rwii,." I)"... .'...., i 11.,,,,,.i f"lrl'.f.II"; :' : \, NUXX "
H'I" I IM.U
I I
I I
'
HIP .1"1 ii>''iiiKtiliir oflilNortliurn ; 1101. ; .1..11. 'ttiI I :: ;:::I..i'I :: :
| DKNTIST I III ,,, .
aluw' all || .| ,. .., uSa'S.. II I
1boniKir1 I
untIl tl'u'tt. ..sly' In I lln. : : ::: :::: Ijial :: ; I | < r' nnilf" ."that .Ilk. I' \ Ill 'I Ii I 'hItS I'I'I' I W.. ", III". ..,, HH )t'utltt't4, ..,''I., ,,, ", ,
.till. of eattitttr"i' .mil, lru.1.nil( al... v I hy thsuh.ini--:awl ilti' ItlKhteit' IIKIII .li.i, :. .I I r... .that I. t. (II llll,:, a 'I, ,1 I ,.1'i 1..,IIH. 0ui't-'l, ,? ".1,, ,.l .,1.h", mil Inn-lul. l"lut..otu. ;tI'" I.. I'l;%. l. I. IIOKIIIt. '""'" Id'1"11"_ I. 'd ,.. ,

in .Hm |,nr.ull ..I.h.. |1".1".1"! l | 1.1' ho nut nf |ila<... im :ami, h. vmiliiri.l i. ,,It. Hn pri, .' Illhauiir.I .II. "tatlt'l'uIt.u" h I..1,. II h '' I.,. .. h, .'.51 \itt.. I.1m. H I. ... hilt. itliklaron \. ,Iu.u' ,,, ",,. ,,,,l.Il.1 .It,, I ..,.. .
hrainaiil" .laltnl. 1 Kill. |hun'l hut Iitilt'. hy I hIlt- .,.. k 1.1 I ,,lu, lit, .0', .. ,ttIu' ilt't, ", ,i k, 'it ,,. I I.. XX ,I.II .in, .r.."h I A full ".._t 'III' t .t.11 l.t-: .Hit M f. r".,. .. ..r. "11. "., .0
'I I ,, ,
\ .I
ilum., .1 .. '. I .1 ill
I I t l.ik ill I Ii .h. ar*. .1.1.1. I .
,. .umv.1 I .In Hi ., ..1'.11. ,.. .
'l'hi riiiinlion' to ( hroknn tin 'I.t..l..r.I. .111 .,. \.1 ." t'I, .nlhlt h"U""I.' SILls t.ttUL.Ilk. \ Cor. Palufo I I' ... l.t ''I ,
.1) Inlcnilencia Sis
luY.r. .
an i
... ...I..rl...siautti't-a l lii HI.IMI owliHinS I. |l.t. tan I" ," ,. -ES; uittl.l| ll. mar I l'lllli.| .1""ll'r'l.I "I' ll I' "I.. I II
vlolaUxl Impartial| at- man. for Ik. ll".' -nn. II'MI"/III U.\-. ilNiul Lill.al I ,"I", ', I ,,. ..
tlIl .0"
.
sttlhu,i-nut wit, whius' naniux w" liav .l' t. f" .i. "It. I'l X .It'ui'| l..r .00' "
'u 'inaniiit, ol ., 'tt.'I. I ,..itl.l.' I InWolll.1 \ \ \MHI- i !lull' nil ii, i il,.I ,mil .. i ilmr. .1 tin I W'1 .I,lbi \I",. ,''',11, ,. '',', I il", I.'. ", ":,1"1" I .1.. "
non-lull rvrHtion thai : 'au ,
.. .. lull : .
11I"\1,1. Till. u i. till 'III. ill :: .. I.
.r tiltS. .
) I > > > il ,, ,, >, ,. ,, ,..1 : .
,
,KP.i| il l .. + i .I Mix' 1".li., mm n > it 11,11 ? ilnl ''u n "I. .,,'?! ,l.t |i-lur.lla.al, .,11 '.? .,."; ; .1,110 I .0: '1' I" ,, .
..fall of u.. an.I.h'r.I I. nvrrt ri>a*", Irl.- ..II. mil (utrtlalI >. oil, \"' tt ..ikli,1'' .,.I ',,1....ni. ",, ., ". .. ..1 .t, ,, '. .1 0 "
h.HiMuinl mik. ii
,,
\It ht Hil. s.h"r". I mil ..r our*, "I.| HIlilu.iiilpi I I I .lIr".1| lUlllis. ., .. .l.-i-l.1.n. ) I .Uvrti. ant ,ul nun.m, Ii'. in," tl.' IHO' n kiml.of "iI SI': :' : ;:'' ;', ':' :.;:,:, :'. .. ,, .1,5 .;1"\.1..1..1. : I ". l lit lildl-1 1&W.IUil. i .. rI ,,,,,, ,, :'I : :
,' I;
"hld.III.llln' !
h..1, I il, ;
t h.. } I
a Fine ? :
at na ii \ '1" .. l.r"I"1 rroat a|n tt-ar.. to *t."iki'. Gold Fillings a \ )':
/ .li.mlil' h IHI tin Hvaltlil'-i IH hnwiHK Ih. "U'Ml V.-K.. t tl.l. .. lull'I 1 .imllnitl. ,'r. "M.1 I .t ." 0 """ I"l "' ". .I'' sIts "UJrlllillKST. ". Specialy. hi ,, I I' : "I'I'

ami luiMl liiiKirunl, Oil of lln. ha. vi.tlaliMl, lbs |..tll') hi ....1.| nf ... .. f. .. I in 'maki. :iimi I \I."I., Ill. lull. ".II II IK ymu-H ,i" .7.i"I ,, ff\g, ,.I .
lid1 t. .
| | I: .1 ,, ,
\ ''" I It. '
.tl I I 1'.1 1 : .... I "I. .. I..h 'u ,' 'I I
iy.Hi
i tt
I'ni.ni tiiailitut .mil. l In- want ul a | .. ,iho.iurrvil ruin nf vert) -.1. I II. I. .
|tIll ; 'rtIt't; Ash It': i II "''' ,. .' 'III III ,
|iriiroiulviiiiii| | u'tlt'tla'' aol... ami unit .'lal .".1 j.nirnali'll' w lion. 'rh.t... I inak.' itt.".'t t 11. 4:I" I cf f Life is Bread .,1"n' ..Itisuit .ld.. ., j. "......, ..1 iK".r'KIMIUII''I' .a. .., ,. .. I .
.o .
I ...
TQ Suf lauwlrlnlHiin.iu. Nc4sS.rciij Yr-ui .
."...>> iif HIL |I.r. -< iil' i.mililluw ollliinK. .. ,I'l'tu.i.a.l. .iout..t. \ I 1".1..1' i i .1..1 .
) 'IMNIi, utterly a ).ar .. .. A ,I ,,,1.1 I I t.. .
Ol
.
.I.aI I. 1
0a.'at.uaiu.5lotl lie: i '
I ( Ill| ; : Bargain
.
> t .. mXtT"- : : Icwa.. I I.t I ,,"o.o.", "' .1" .
llul IhaHouHi' I. .,oiiuIn nun, ,hitS lhl.u.'Uabltl UK Ihi. uh I I' W II4N. "'II' I :: : : :; I 1.1., I. :. .
.
IM. 11 II 1.01111)| ,' is 0 I'.'\ .0" u I. 'i.ou._ t '
I. I. I In ... .. nth ip.iilin.ul, h / i. aanoau .1 t' 'il ii Muni rraul ,'.&. 550111lli"atlItSi, ,, 1" .
14. lUlillK Mil this" 10 I Ir.llHhpr l'.inlitup..iiiah 1. .1. 'fl" u.ullilmir I,., Itst.ti.rp ,," Shut u'S' .. I i j\x' f.1 i i\I I 'I.' I. I ,. ,
I uriinin.lln, ni IK lirt, i-il ..'I l l'thure l In -liIlu iHlblk Ui.tt".l..n .u'htuih >hii.| for II" win. .XI.11 ion ,,| II., I xtiMIIM, I \; i M.tt'.ilItA'ClllI Il.t'a; .1 atarI .I" _: .! Yls. .. lS.uipt-tiNarAsI.tlll.tl,0t' ,t' ':" \

I. IHI waul' ufirii.it') ,iti- '.pl.ilor viMinK w,.... lln I iiilo.l Slat.< \I h,. ... ..,. .. ",,' ",I I.' i'itO.i. 2440 Acres of Land
I
.' .i.... In al utitit'.'. <>\". .implt. .i I I. t. iv. IVi'rf, nut |mWli ly nat. ibmlri. I lo h''II'.uh 'Hm ujloi Iithiihihuaai IMPERIAL DREAD "i:0'Is.E.a'' "I."r' t .. '. rs.Ibd .
,
.1.1| ; ., t : ::: I.: .;: .. j R.H. Fries
MIllllllX ,,
,
.. Inn 4. a I'rivaln Iwlivnl, I" I 1'1' "LIII. ,I ? a. .
.. nl ) .1 t.i..linial..lI
knowl.lii. Ii "hi'1. |Iris |hilt' .Hllw a"" ,
.
II .
:::; : ; : :: I "0-u' r. ," o.i rhirts 7 "t,5l .
; 1
ha'rl.'
|I'arl' nl, Uilh' ani,, ili.l I ami' liU'in, ; 'I In llnt.ovrruor.I ;; rhah, I Iwwv ha Inn.n u.. ,nut" 'in .',"' hi-lull iir : is, : IOulitis'ul, :, : -' .. ". .... : W..J :, 'I..S. II" 111,1, I I. -I, I I" ?!! .
llw ,' ol' It ol-i| i : : ; : ::;' ::: :: : S (:; ; :.t7.aul'I"; : I. 1" .1., .. 1. I ,Vtt ( M> >> t. I iu \'
or .aili.auht -'.., tlusi "K hajilor, :Uli in imiri it' iii/tii' I "uI ,, ,, ,' ,. I al ullI tau.'r tiutI la .1" .1".1: II.,' &I.t. &dl .a..1. ntl m "!1. < Kl I'U M. Ir- .
-| >.., in.lii-lrl.. 'to I 10.1. t.tpa.lt Dial Aim'rn tn M.aim hays I I...i.n Si. lr ,, ...", ,I",",''lIt .tIll liSI,I.I. I. I "
oin." 'o'
t I .I I "I.. XI III t. 1 I IHI' -
.. iM t.I. ilivMiml '' :i, .: .,:::. .\, ; :I' .;: : i. : .. Mi u.traa UI_ : \
I..1 .
.
.lu.aik.n, ami .i .wilt. a'.I.. .nilK Ilu' litfHt in InUrft-re. ..n.-I.\ .u- ilni .t ,-\iin' 'i 1h 1,1,. 0 ,: ;.I" .. 1,0,1, t", I.,.'. ,l.oulhh, _. "" .., ." I.,.. ,
| ,I.|hi':; tii'ti n! li! 'ilIlSisa. ,u" r'utlti'tl' ,, ,, ,",, II', Till NKH ANtI \ ALh I W. J. :'Il-I.I 'lJ] \. t
turk .tivsuiqaas'st.liuMht | I "- 'n tin- I'lni.-! rttatr. awl InKVKwIi I l.n lh.. rt'ax.ii .ll,.nil' ,,'tn ,\ ..., ." I'" t Lhlhst.a. h. HNAH .
'
IUI 'lalHir' liavi. ... .....1 l la..un.l .'. ni "Hi' auil Ir..aim,'nl I .t ,. ,
.|> tutu | I .. "If that MI lion dum Hot llv r |ut I I.: I 'I' lu. ... .r"," '.b'uO' 'Ii S I-II '
an i-at.>' tlubl whit Mrll I Plil.irvil ';of the Mat. iluiK, II II. lion, llo. ,'1... "1 1,1,1, ., ,," .Ill.I Illlt 1 I..I, .. 1' .'.. *... I .I.I \ I Dr. S. K Gnalc
:'i turn in Ni'W: l il'an.;: In |:.il.lt I 1..I.t ..i.. throw' I" "AMIman .. "",'I us ,'I'ai'nihiui ..'l/0.. ,Im_ .i.. I"I "'I "I.: i 'ui'u: a.l, .1. u, IAIU"4 'SOIl I 'IN (I'. I. || :
I IHI ,hwl ut lu* tmvtrunri1I T1CiaCcrdiatDYsP1Psi 'I 1. '". ." ,1,1 I H I..,Ml I III lou.u, A till, r il rt..* af Hanlwara, lWu4.iitar 1\.1'11'ul l.r-ll't M'

ittivilli.t many lilaunfa til luI,tin in, uttfrjirlwn ina.li. tin that. .n I I I ,. |m vl.liHi> .. hate, 'hulli lhtiI ahlitil In' hu-hati'"I. naval t.-- l-.r' '".1., 'll,10rIlIt,...,....,"'..1..1..1., .. ,', Toi.waru. liuwwtari W:Ott.: ,I .t"'I.' l\ ..1J.11'.t.| i Physician and Surgeon
: : ;: : ; ;: I 1 Nr XII HXIIIUiAHED.GALEQUIITA
1 1 Ar ', NalhttMl. ain'ly r.U4lly In Nttw Iltal tI..u' i. a 1 l.r'"I'| i tIilliltll IMOICtSTION. ,

irraul wailr, by lh.1'Ulhlal an itt"i-Silt." to nut nitil ,' WEAKNESS. AND FEVERS. ''..Ol'Ia.l'ii.: 't. I.'t1 lII ll'isI'' .' rI thu I.. itoul.I.'ra' Ua. .r..o: l'taa-Su Ill"1.. Il.'Iloht'a "III, .. .11'1, ." i ,. I
A IrmUr lu Awi-m-au t .....l.. I ilivrt' .h uiti Itt u ...nn- ii iuiii.ll'utIu:: ,, ,::, ,,I 1' : CH'lL I "' .. kmikAi J' ..I II,
,
l-vai. What i. ilim COMPLAINT "'' .. I, l''t'l .' a I
u thai' MALAIA. St I
l'I&.ret.r) lta> *r.l' I- M.III t irrulai, : : : : .Il 1."I.1 I hIlt nj-'lh't.u.'I,, ,.. i I klONET I ,, .0. i I'KX-.Xi'' X ,
1, ,, J t.ov. IVrr .. Iawl. ami I .. .1 I Hil., TROUBLiS, tirhuuu UctI I'....' ,, tial. Pap'. !
I.'tu-rloall, till-'itilt.ttl hut, Ill 't'i'.a f tin A"'n. .11" n. an in HIWilnwtl.t NtVMALCIA I AND I I I,,, ., ,10--, Olliu, f 1 --- .
MHCUMATISMI'
I nil.il Mian' >, "...liunu In "''ar ..r him In 'iMor lbs |iubll,' .Ii. I j l lit. llltl_ itt I Itual) ''I', ; I t I n, ultural lui.l NIt III.i'alhu.'r 1- .Xli)

Itt.it: u'lhualli i from, :tin; ltilii.ii I;I :: r'oruuiil:: !' ', >lilii> Mil thai with- I IIIllU|>n I4IH ...1.,0| I .II, I" lit. ( ,:' :: ,' :: f. 1' : :i, I I. ". "''.I'"Iii'l'._. .b, 'f ,u:, I ,.1 'Al 1., M.siauuYtIaIuu, I ( E;
| .
0111,0 I lu OB ion.nl., nl tint Pti'rtl'lll''ll \ .iHU'lliin. hIm Him, niliniit ,", .1. 'tIta. '
,
t, iu tihit'h tlif ..\...'11.-'.... ,"''I' tinioiiiiutinial ) of ...t uu Ibn .nle' lutuwt-ul. for l halt i ,tut out, ,:/.., ,:.:" .". .' .. ::,': ;" '. .. : '" '"'' I.'" 'loI.t" ., ttIiII C .,.wHii.A ... rplll-7.t.H",,(., ,'out, 0..'.: '

nvv r-i.iru mi.li' hip t-ahiioatha .. atfalu.i' ib.. ,I'bi-re ..nuttu .b; ..l'I'1 ituirw.'I I i Ii, u .. '. ..,. :. .. T I i I''!: !'::' ,:. il 1" I' I 1. IUIla : 1.,1 I.' .. ;., ,

:Virnri, au CuuMiU l hi wli-rrr I t.., 4nalil I : I ira lt.lui nu .1I"r |1.1., i .I'', It' I in,,", u .1.I Ilu .. ] ,....... I' ": ,1 '1,1 ,. .,,1.,1 I .., .01 I'll."I l.nual I.1 IU't.tsl l.jk. :':;' :h! "h" ;" :; ',1 ,.

>| ) ll U a....itisl", .h,. ... ilnu. l r tlutu Mkl : '.11. its ] ,. ,. .'..1 | ",I 'Itt-hut, ", I'l ,,1 II "" I Ir v. 'ru II .". I ,
: I. .1 ._. "
,
11,41 Aim-ri. I 'miMilan. |lit J' u iiI I I .. '.11 in l I'',|,1,0.1.|| Ib'"I.I.' .. V .. .11. t I luiim :. Ya-u.yst'wv fy ; ::. :;: h' ., .I ". ... -.h." \h..r.ct., .
I liutormtr .h.I'. u., I I' .. N i, ,, I I' ...1"I "I'nni,,, ,. (IJU-llH lII 'I, .
I.iit..c>. HUH : Hat4iin l :" I .." "" ".' ,. .I. NOTARY PUBLIC .,,, ... .. .' .
Ilu. Itrill.l .In ular I urn-i tu ,IL.NItu I '. In u ".yuH Hot 'tmr* ,rl.au. awl, iiaIil'uhlltl, mil, .I,,alththpa. / : \ ." 11.1,1 ., IiltO p..,

In IUOHlal.u: : in iulU'rllli. ;unlIn : : :' iiutfrtHtr If you ..uu :, '| ss'l I the m-.tuait -l-lwtaktul.t |" ....1.1 I I',, :; .,,.. : ".. I ... ul. ,"..lr.. '"11 4 .1. ,. ,

|lii'IIII.t| h lliii.iuillliiK.i' ,,,.. ttlinhmar i nutburil) iaU-rfcre" | Iu'whliigi'iti', ". i ,,1 1.' Iil u "I.. ... UnIt l hill' .0. I. .. \.,.1 .,.. ..: u.uls'llMp'Ihi'I'llIpl':': : : 'II I. I'.I.' ,...""''I.....,I. :

IH' atrailiil' 11 11 \ nun : '.ilm*...." till I |1"". ,," |nrvi, till, ,nn,,, I ., I, '
ili4nl. I.. i' xifinl" iio'ir: =. tutu: itrito. iu rtrolar> LUINUt i I'pili-latilt mallrr, In (''iitfr .< al i n, n. \i I l ; ;. I ,. ," .tt.'u' tiaiill.IIO'i.i at. '0 ,, l'raotii ..iti. I I.., ,,! "....1 o., .." ,1,1.I .. ,' .", ,

uryva UIKMI limn lln' ft.I a |*Uk |iarl l Uw '.MbmllWouM, ... '.". ." ,:.::.... I'ai'hl, ,',.,.r'"ld". h.I" 0 ," 0. .: 'a I ,."II "I" .It ,,11. 0 .r a lalu. .0'

|n.in Ion l I"liarur| ll"..iuun cc I"I'-I', utttH that im an,' ,"''i", nioul.l m' I. .,., .,.,. I ,. rd.. "" .r..I'.t'' 0 *aiiil I IaiiI ; ; PaiuSiaitius. a. I I I. '.1 l,.. I Ihtuu.ah',5"
: .t .
,
lu ".r'rra"lIllI, II,"lt.'il'.ii'. I i h. timer HOT .ryl ( IHI-.I M..oniiHr a "lop-r I loll J.J"rldl I P' : : \ I"I", : ."';:.I,':' iu.,3"K lh" ; Pu.auer.as alt. t.'inSult'. : : '
.." : : Y'r :;' .0"tt .I i .
; ff u
lary ,la, .nl tot )".". ..nu1,4. ", ton..1.'I j I ;, viulaunl' tbi rulv .i. 'Ill it liar ul lli,* |i'lii |l'I I ,1, I,, : : ., "" .. iii.ui. ,.\. ." \ lo, .ui. .rmmiii ..kl.'A Ik. .in lbhi.'t'ulIloIla I., .usi..la' Its ... 17th' ,. I. I .cMt1D.

ttii-lr tiKilan ii'u'in", lln |I'.t'i'" nlitlloii, lOt f. ,. ,'I ," "lSlt'lu''i aotal'uuuI to 't lot. .ioiI, i- '.' I..1. ..llm, i.uiI '. I ) I ,;;, ; IL ii') ." :, ;10. .
I II : "luivt' 1111 I I'lluI,4.l ', : .
....., .i-niiilt .,,.i.t I unit ::1 'Iuiuliu" Ill 1.11,111 :: ': ::: ,' 'lt'OU'u! ,. I 'ui.I 1.1 I'j. T 01 ." '
I. iiitu | | :: :'I : :: : =. ; ::; I ; ; \1.1. Il.I '. I. ,I: ,. ..." ,. ..u. .
uul.nj .: _
.
.
,01 1. .
I ', ., |,vlirtt I ili, 'lIe rlIu't 'tuu'tullilUl, "Ila. . H" \\" \ 1'-1. > I 1.1 l t 11 I i xi.- t 1.105 < III XII '", '. "" ,. .. . ...0' ,"'L. '
"li.la.I..f' \ John' i:.. i, l, l n in H". '', .1 Ihr I4lll, 4 ik-lllnf mUr. > tti..l I ,1, i I'i't'" i ,, I. .''' I. ..,,,, ,,,,,,, ., ':., ,, 'I'Ill' .. THOS. C. WATSON I 'i .t. I 1,1 i ,11." "" -, '.. ''I ,.. 5,0-I, I ...", .. ..'u-. r pu.r '"
I I I. ,., .
it i iln-i .
iimltiil pUtllt'll I t ii t''i' ::I 1 ,1 nn. a* ,,, 111", ,:,: pi ', I I \ to''. vat..Drvg 41 J Livnkal t." lIt 1 'I 0 .\ :" \ "I I' I 'Luot' ni i./ku. 0 ..' .,, ... ., ..
.
: : : : : : ; t..hit .1 ,. -li' I "II .. .. .! .
uuul ami L .iinnt, tt ,i't i i I. >1.1, I ,' i "? uinin il i,'"I"" I" .1/1/ I I"''t.i "I.. I 1 I II' 1.,
.. I I I : I ., ., I ," 'Ul'-,1tI'tt." ,' ..., itt itaaja ? \' '
I 4111 f, liik '
''be new. war .&ti 11'| ". i I, |I. |'e I thu-ut lu IUrll" I \1" 1 I...' .. : .. ,.


1-
.- .
.JIll _. __ -- -.

_. ,
-. -. -'--'- ----- -


l'' \ '1IITl: : (; : " . .. I Ml' WOULD HI Non M
ll I.! Htl'T(4I\ \ ( 111
\'i'n.1.H.! .. I'' ;

1 "., I' '"1'1h" III I' '1:" 1 \\.. :" ::', ;,''r .: .. :;...: ," :: ',': L <. I .Winchester It.die.

.
'U8 I.Mr IIMI WUKLT.WltlNJSAn I.I Mill II \' t lltll MI'IIVMI 110, I.. ., .' : Repeating

/ .JI. UnSDAYI I Inn-In nielli ai--iuiliiiH in an* |i'.,. '" '

lit t.... C.....,.... .II.hl" .....1 .." "mini' itn' i.l tin. II in.l' It. I1.. mlMotii .' / : ,,, J" ;;:' n ,
"
1,1"" .I I i lilt' inn.'". uf \:.. amluin t "

n.",,: ., "," "n tl,,' 'i.-ui" otili.' lamiaijiii \1 "..1. ::; ?
"" ".t .. I \1 \I. 'I'' '
1 I l'r'
ih :':::1JIoo .... 1'1 I In iriiiid.uml, .n *till,. -.I"(. ..... hatll! .. ,." \ .. '::: .': :" I" ; .:
n,""II lu-tl' tilt .1.| .. "tI''''l will, Hie- ;;' : i.'Y: : ,:::0 ;: : :I ..,., 1 I"" .
IS ASYANOE .
IHf ABIABtt I ',.1..1.1 '" i )
InII."lrrll.t.y" a .. ufcnlhn.a.tii ," i < ml in "to ri J Jn .., : ,': ::', ; .f .| | IMI I.. U.'iiii.l 1.11.1.I'.n l.. OIMH| .. H | .
"
'IVmllrt.nl. Mi, .\im.t.-n.l" I. I in r"I'i I ." ; ; ;; : ; :I' :;: ; t .
rm-n. and Hvmi. tl.. '' '(..n'lnt. an.I It 'pil'li, j \ ", ,.. .. 'I" .1'" I, "
: Wtitll |H'"I\I,1 1I
Unwell i ,
.
\* 'Mil.\V. riM ,..tl, I baud ttin aitimlai 'n. wt In HH. -". H, I l' .\1 "
ia- i.. .1 .11 : : :
v '
: .1' I \ '.' i .
\ : : 1\ .
.
I "
.
.
Tin 1 ., \
: .:..;;;::::;:: imwil anuMl .lb< .liml wj.j": I 1''" '

AllMTft.. 1'I 1 mmc'tiv..inlly H....... tb" itiMltd I 'I I II ","J"1 ': : :: : ,' T \,,.,\ //,01, : : '
\ "
.
i"l :1"" : : : : : I" 'I' .", ( -. < \\ l.l'ililnliu Mitt;111 UiI. ,
.
file iMInwl .te IUII..lar.I l I" i '.umber the nujor pail' In'tiiK whllt! 10I l lIkmmrat .. / .' ., :" ., .: : : ., :, I ,1 .. ,. ",," "c.I

,'r\Vt\ ."' re<'t'II't l f..f .'..'-,.U't'>" > "I..' i I II. I .,., who win uj i-nllnnl-j I I Ii .\ \1 II" ,.1 ""., > ', .. I" I < I .. .,'., I. .. '., I.. ""I. I "" 'H' > ,

... 1'II".A.1tI.A c......... HI. : 1 i.tb'. Mr IVmlli-l.m wa* lnlr.Nltt.nl I Ii II 1,1 :" ,,," \I .. \ '' I. I"I!: ":' :. ; .:' 'l.t "" ". .. .. ., I. .. I. "I .' ,
,I. ; ..
: .
,, ,
.
.
..... "",, \'. I.." \ ..,. i I II. Mi T W Hut,.. j ..1 ,,, ,, ,I.. .I>W t tl.t'li n..
",.,,.", ) liln-on. U.alrm.iu. Aiftln .I ,! 1"1..1\, '. ,, : ,. ', p M"I 'lK
'
,I. .%. twin', Mfmiwi.rH. I II. .:.... "II..c I i.ntmllre*, and. ad' UiIn ''"" "inell'"I"' '" I. \': :": .:; : : :,:.;;: :..;:,,:: i :""1 |I",'',,,", I..., ., ,, ."". t" 1","",, \ r .' .

!I.' ....... 'f, .. ... *". "la I .>...>l tin' a.....mbl .l "iiiulilimli-' | Mr X .1.t lln.I .. 1111, .,. I I,' .,11.1' Hit .U.n' |4l mknit" | but .lilt. "i I 'n i I", i .1'1".1.I 1'.1 I,, i I l i I" ., ,I' ."
: "I : mail I .. ., .,
J.II i n inimlM.. and IIMI, ,vim.Ing mainiirrotti ,Hit I ll 111.1I., II "I I I",", t "i I IItt'lll ,. I.
'I .
; .
.
1..1\ I' I. .
I' I.
It ., I" I' Ml- .' ,. .. "
I I ,
1 IItlltii
... .... ,,..... l 1".1.. ntlml oliil ,1.. I II" til I. ,, '
"
... a > ,
...... | I''""h. II '''II '1" ", ", '" I I"
f.AI".. I I I llunoirilli' lamlldatrHP t .,. i i
...... )1 W.\I:. 1.1 ,, ; ; ; .
I .
,., n.ticwo.1' luvklMtti'. rarrerlnj. ",1."" .'. -,-> '" ". "" .01 ,lure: l:In. III, .mk. l,'I': ,.i iliat.ii ,\ ,: 'I ''I .,. "
"h... lit ....._ _... I. tla'"'" A hll I..., ,. ., "'"11"1' i.... .I 1..1"I "t '"'' Int .l"i ,.'. 'MM .11, .itblitiii.li II.' \ "
.
': '
iniit! ', -b.'WliiK Hi.' utter ,
III.'A. I't'It.1, h" ,,' ,,'.1.. ,. .. \Il\ln. .' I.
1.1111'- ,"t t HI' 10 : ni t i in 11"t it \ .
. . . 3"." !\.1.| ...r In., .IrwanMlip. i '1< IIIt''j'.1. ,I .inbin.. ,I ....I..I.I ( "
i ,
... to.u.t ? i" -K ''III'i i \I Milt ,II, I Ilirf \ "
A" )I .1 I W II... .
'fh. II.I.
"' I.
,
.
. .
.
In illlhll..... .d :Mmnttv
.."" nu run n ,, ... '.. Ilin.. i tint "I \ .tl..1 i "I Itil.Hut ., I. .1 lVHtVu'iH.( ( I'liKHolii. MIL.
:, \ H" 1ft. "" '11''" ,I 1, ",, I. I1"'mil,' ,ihHIM. 1.1... .n HW .
-'. ,loiuinallon ol' l I.i.I", at llronk.- >"> Ion .. Im, I i iBlVl'll I .. "
,,, ,,, .\. ....... ,,, \ ,, e ,. .. ,., 11,,, the I. .I. I.. 0 ,
11I1 '"'Un.1. ,iilu, '. iml I .all'lled .bin Ii..4n.... thai lulitdn.icr .y In ,inTh. Iril' S. 1\ I ,. k in.l r. mil""11 "iv I in i' lit II., ill" l \ NICHOLS.HOCKWl'LL&COTcr

'UI.I. IKUf l'"UitI"'I.: !' wllhtlrawii" hi. l toIn .. 11\. I". ". ,, ; '"' .I. 't ,.., ,. uii-l IHV..I .n Inx ,f 1..1.1. : "I.I .tl i.i"... H.. .,. 41' ..
prole ..., ,, ., ''h.Ii. .
.1.1.I I It Hit II I'. ,.11, ". I n, "l lnul
|Hn.laml Trlt'II'.I.h-ufl| .i- u.r- maklnii, ol that .11\1.1"1"11'11'' "" 111 .. . I. ,. I "I I 'h,' ...h"> ,,1 I l.. "ll, .null.1I / .. I .II" ". '" '" ", ,, ''I' II"" I I

1.1! fwllill... ft.r |lr'I\.1\ ,'.In.'" I nit'''.. ,HII It,. p'' .\ I I. \ '. I I.!!.' t .01... ,' ''h.I I ,.,,o"11.\1"" "" I..I'. I ,. 'I'' ". .I' 1 ---.-- -

'? IUI.IIH in. link. Malhe' I 'I 1''he I"........* nf tin' rnwil 1'h" '" I. .1, .. 10, \\ 1', ,, -...., In. .In:; I 1I"I..bh.! | tn \ ."I.' I h. Mali f n IW"i ilain I. ., ,"" "" 1'I .. \ SSSSSSSSSSSSGssssssssssass
I.I: : ; T,.Illi, tin- .nlI, Hill\ :: : : I "
"t
.H.. .1 i" I IX
.I I ) if
,,:,:,11 j,., |Vniimii |' < oii.mii. \,1".1 ,il Mr. Pi.mllpliMi'i. vitlrr" at .... "It. .,"01 "" ,, ,.. I" ., ,: : .. .'If th... I.' i.lol, n 1"1"I\" I ".I. ''h. l-.1,1' I Iii ,. ,'

,rol lU-ukkirl.ln*! in ill\ I'I' I .I.i nth lii.ll-uml' on tin. "" 'I'n.I"1' "..11' an ..11'I"' I \ 11',11, I" '''_ ., aHt hi ,u ..huir I 10 >. km,. I,1 I wit I Ii i 1,1, ..1 '" \
.
.\-IuaIOl1l i ,.... N1".k .'"I' *v'"l, > "I 1 1 i.l.lni. !i, "in" ", "IohI'' 1.1..1 l ill! in. \,1: It :in: '>, I in I I Ilib: I '.1 I ... 11.1, 1.11' 111,. \ I ." .' S Fifty Tears thJ prcit K: n. *. i ': 1 S
: ,, ; .; ;.,,mn'a-M.I Km, I. .
Ih .
ftboH linml.m "<"|iii n ',, l: un i I '. -t'tI ', .1 '
,I In' ili..iil. fiw '1IU
tiiiinMita. ''II >ant'''11' ol a prmli.riroimn llu' atliiiliin.t, l -h .1 I, j jiml ,
t in :
I' |" | IN ilnt.d. "
". I..' ih..nniKli wurk. .\m.nui ,,,II.... In l.h'ki'il, I .. ,.. ;" I" l:; 'il bill-.III I:: ; : I I II. 1..1.I (, Milv i. it.it :, ''I p S : 1 ': '' n
I :[ up\ aiiionnIn "" IHI" nil 11" Hi, l illi I Ult II ," I M I kini. ,..,n ; n t N illi i 1"1 I. Hull |'i"l lIn '' '' I" Blod IolOQnlliSl : .

.., "on'llkIIOI'II!" 'l''lcjlr"Ihk "'It". .".. t:,,_II.1o -|,,..ikliix l nbaiinol" K. t .. ,'Hit., ."" lit I"I Hi. i i. Hi ul, miI \1. I. .i".. n i.rUnn' ''r i h"I.,1| I I I" U llu I. ."|..... .. I : '" .,
h" .1 .
I..r. ,,,II.., 0' "o'"I'II' I''1\1. I Ioul In. ,ik''roult, i.'iivin.nl Inimlbii .. .1..1 t I ."..1 mil.' 111110, "r ii" .11,\,,,it n ,l lIn,. t .. ,
tilllll ."" "111',, "" ,'k.. 1'.1111 I'' III.''' t'i tllllllMr I't 6 I II II. I. ', S c. "\\l a
ih.mtt.lt :
.\v..r'II" 111,1.! l 1'i.it Mr ) ; I .L," : 4
...t h.h"Ih'lI LI.... 1'. 1t..1 lI.h'I..I.' .' ul. bl I..IIH.I' ) inligrit) 4inliiitentuiii I : I'. II. I1,.mil..'I.MI inl .i 'mitiilxnif I I." lint., it will Ii. i tin'.H in .lak.in .. hi' ''hl..I.III.l IH I I.. p'' "I I'' \ 1\1' ; .. '; .I 1
Wa."h'lI. I....".. I. .. *:.11 I.. l, 1)1) MINMI work Ifil""Ll.,.1. ., I I", an. .:d1 >" 'I "I '" 1InUI.. i\ .
i'ml will ml ,
1'.1.' i.tliir tt ml mm nl 1 l Miii" 1'h.| \ i "it in.< lu, ,.' "I." ,' I 1. I
.. \I 1'1 he amll.", 'In. Win :: ; : t : : ;: ::: .. ih' 1'.11.. ton. I I S S'nlr..hn
: : : '"i.II ,'II:, I: : : ::: I' virtm|1..1101'11. it ami. will; .Mr.I .. ih., n.filial / i :t".1) ilT.it t I ,,, ,I"I "" ." .1. I. : ,
.
,mil rtali/i, that Mr lintlil fl, ...1,1 I I 11"11110'1'1"' i.l 10' ni tbi.milt ,. I .
I. mini"I to i ( \ tln '
I. Tti .'in U: I ,\ ,
... ,i", 1.I11'1..r) .. In nitJilMi '. ; : \1'1' ,1 I i i n r
1.1. i
.10.,1. ".. ... .1. ) | ,,, mi'lit' ill-it Inm, nml It i I. 10 ,. ,'V.. .t I .. !
1 \ liiuid and nilml. I "
.
....r'" ....,... M"'II''I\"I'' ''''' .1" "n ttu. Hair H .I !I' K,'li.o nun, l.. lit ,'nt,,u .1 "" hi' 1.111"4''' l .I. "I minimi,, ,,, ,,i Ml ,, 'nut ih nk. ll iti ," '. S a..I.. frci' !, ,,1 who 'i'I"i 1 : I 8M
11..11..1. It) ....iI .17. It, I. l..lo Ih h"'ol.l of Ike .peu.1.\| \b .. .. II. ,.' w ,,11 In' .olld an.I Iin 1 ,, .. I" lull .1 I I ,
.111'" 1".1 I"r ...c,, 1 riiiir.| it In -HIM'tint" ill Hi '11"d. I 1.ih'' plbll' tn- ,\ ",' ,, .,10..1 I can ) u a t'I' i vtt ., 1'
.
,.
,1Ii., T..It-n .'II'U"Ihc' t in >n..|1",11.1" It will Iwmh 'I with ptilttlmL.i ,, ,
I rinum "
... mill INm I,,nit' I I. :.I ,, "|1.1".11.| | ,1.1.110' ." SWIK1' H-tHl.: .
Ui ''II'I!. ';O..II..K"Y. lit ". Mr "IV"ndleK.it n a.f..llowal..I..I. '*" Mk "t amn "i iIlliik ::: .:.:i, \\ all kn.w -trliiihl' .i.li.| 'I S THE iil : l': S

lII'Ulllflh"1.\ ..\ it t 'In: 11.Mi 1..1 I i.u""l 'U ib" .h..1.I tth) llwnin in,'hnn.110. ..nhn., ." I. I"" I .

::"uTtlimli. I : : t.I.: Will"mi- ..11'I, n. ... mi II'I, I in ,nilt 1 iwrrv. I" I I" ", Ih.. ." "" I'" ." j..
"" .: "': HuuK'i' J. iKunU Wold. r-|1. i.i .'MM.' I I.U': n,. I 1.lIn ...,i... afitin1i ,tn, 1'1't ..1, Hinl.li. Ii, .I l, i. .i imo I "

.I"luI., I ..I Ihllt ","11''linn.. H II. llniilnnwii. awl lion. I 8L !!. I.1"I I: nl :ttii !iml.'u::: : ; ih I:* l.i; ; t II.: .;,.h:::,ho' : :i:'miln: "'' Ibnb: :. w I byh.iulil.I wr 'in I' ,.1 I nitmlui..1| ,in,I t I''''' .1>' "i. -_ --_ -_, -_, -_-_. --- ---- -
ri
.rk.nW'- "" I.) .. .Ik. "11.111 t '..lit.. .it.r ttl.ii. lull,, irowill.kiii luti I a iiHrioriitinit| | 'iinlv' nil in miIf < li.br pull wh. have l. "I, tl.i"n ,. .1 I Inu >
.t.
llh il h, Kii od humor' I In-.t..n., ..I" |""ni' llu' In,.Mil., i I''>' .I ..Ion* iMhlnl nun 1h... .ii, m n" hv I. ., it" .mil, ,il I, tI I MM MrH ; Illi \'lullu I. -., I .
I1" n .
.1> ch.' ? I ) \
.ullii' In'* ; "f\l! but In-i-l' ii."' ''> .111' Mltmitiitin ,i" It 1:1,: I .,. i, .. 7E\\ ,
\ Ir. \ "/" I I-t.iem-1 wl ," .. \n.l' I IIIMI '. ,. .
,,"h"I..lh, t II '''. .. ,,,I ., ,,"tI' I. Mr \ I Ililitjf.: :; : : :: : : ,"' whin ''h..' "'nilt I. sirowlnt.' ) ,,,u i ., 'n" ,. 'i'I ,
.. I III ;; i ; 1'.11. .. ,. ..
I.i''I' ,
manMitiv. I. II
WII.I., .", : 11 ||,MII < h .it Illnrt H .. I. .. "" .t
"' 1..Itil! ... .:\11'" | ".>n'i an,I |.<..nt i v, ,it > i ir f"r wa i! I It In. min Ih.. "i. ui ..I I 'H. i .: ., .- ,. ", .. '.' I'', '
1 .
."" Y"\lI' .... I'hilol"." 1. :0.10\\ MI. (.'. It 'l'i n.llrion ami a nnmUf1i.l : ,,,1..UIt'l IIlIi.I ..r. l I..I.illl.I .u l>..iii). il .l lhi "I ni"-Filiation' 'in tl,,' I Ij ilattiitbink hl.ul 'tn tin, 'it i .tin, t ,l'III'' \ \ ,.., 1.1.' I "I .,.,

.. .* .. ".. ', II tiiiitliimii I.mm I'uNMiiila wuil to I i I I. .1...IIIK." .,I.." ii|..k,. li.. ..nii-l. ,. .ini.iatur i I -|,,'ak tin. ,..ntlineiit ol tin'iut .a.I.. 11'11''' a -...i .1 t ul" I ". I Itl.i .r to'' ,." 1." .I, "" ..'.. .1 "' .. h I., ., ,

I....,." ,hI' 1"'" 11111" ,,11' I" Illntriprlnic ti..tPi.a> to "".'11'1' ,,: : of I.'n ul IIn, Ihinn''r.lin: '. ""' ': I' ,, .' i".11 i l ..n.1 I i .".,. I I..".1'''.I.. A .. .., \\1" 'I .''' t ,. .1,' "
I | "' ,nut when! t -it 11.41 Ibct 4ii tlr",1 I Willi, "I l "I I ih ., h. '." ,,,..,. .
liatel) 'b.1ii.: : "i' : ) .1 I. n" t n I IIi I. .. ,,, ,, '
'
in, It I- no :mt'Uki; ; urn.duiriuKa ViitiTf that dintrli Voile,'. bail II... ri',..Ii,' in..1 I Itimp .1.1, '.."ti, :;mid. ..nu ,led witli' HIP OUM.. IbtiiKiti HI of tin'n. ,t .tn ,I | ",', ..1 ., 'T' \\ :, .. .. ,."" "'"'

.h '<'1,1..,.) "...1 '. iml.U. I unit Ui n Knt up tin day l I >r> ami.wi nl.li. "ii. i "HI" .lit" i tli- .
 • nl\ J. ", '", "". .. ". .. ,,' I. .ll .," .". ,. I ,\."
  .
  It.. .t"'h .",,1 """ 1.. II'' .. ."'1.1 : ttiro .iniri| \\I:II al tho nUc; of HIP I ,,' ri..li, .' 10.. l I..'"i "v'" 10 '111.1, I n.III. ., 'I!, ,t ,, u ,u',. .iiil., ,,l I<1 ..,,,11' npr.i .. i ,itntti. ,Ih.'ii i..1 I ,Ii" I ..1.I .iI I' .. ." ,"". .,', ,"lhI .. . ..... : ....1 -11,1.1., '
  .UI' \ .
  1'\\ .. ill' i1 I'' ; ".
  II" I., .til 1" in ,Un. I ., vU' ". ""I Ib.ii I. I ,
  ..liI'. "" 'n. 1111111' i" nt n I > I ,1..1 11 I Ii. .." .
  >,, .",10'" rll' i"wil. Him. .h iiiiinbeiod, ulnitit 7:. i .. .." II. I' .it III, K.lll. |> l. |.11,,I'lW* .< ,Iw.t ,. I, : ,1 ., .1... I' ''I ". H.Mn"" I Mlt>"l I'4IIS > .y.'t ,1 "
  rmmui.n', ... ..n.i- 1< i tvr HIM' tin tight imtb > antl .i.. I I""11., iMi-uilnn. t I" kt""" i hit -" i t. .1 .'' ... .It,. .. ; lion .. ..
  .. WII..I..w'., tit, .b otii "utlnt; volrr Mr. Ten" i .. ,. I. .' I .. 1.1. .. .. ,, ,I "i 0'"
  ..110,. j ."'11'I"' : I 1 .ulittli' bit annulII n 1..111.. iK-mi. ,mil f.nurrnI will. m .* Hum "nit < i I W. Hill" I K. rl "ill, .
  . 1. Arm I 1' Children, l.ilh .11,1 tin .uu.liim.\ oiii ol' I". r.II"I.I nninati iVnitur: ', ..1" \.. ii 1"n. .. 1 ,, ...a I Iin I" .1 ," ,.
  ,r .HHluwi "' n II'IY" i, I II f ,ill.ti.n, I- IKU.K,'.I for 'I I I.,u, I IK' n" ,,1"" .10. i ni '
  .
  U.H anililten. i HI < ,iml, thru. 1 '" ." ,"' ii n u ... i nit. i rum, > llu. ,
  .. ,U,".imiMh. ,.h.I. .lr"ill".r..a.1" talk-, and. nil (''nrwwmbl, ) m 'n at .\ .t. .,. ,iI '111'
  "' !
  .
  Mm \ ml 'I".I' ; i I'' 111 uinn' ,
  .. "l"1. Milt KM 11)
  .'IIC..r ".'' Mf MI it ill I hilI w.' irl! .
  ,
  "" "I 11 nut wnil \ '- ,'
  HI
  i aI
  frnm I ipnl
  lull" .Mt III W4I. illowe.1 II. horl npnttlm | IrU.iil./ Ui .. *1 M,'IIMI, i-1; IMV.HIV ''I. I"" .
  !,..,.i :. "ui '011'\\ |101 l.> 1..14) llur HIi.iili i "IM" -ni.' '.'|." nnii.' n' Irfllhi- rall' "I. I II 11 nr tin .
  illHr' ..1.. l lll I.> Hun. >V. II. lllltuliiiH.ii. U II. rriii.A .. what .i. KM i ; ""* ,jt\"iJ:\ :; : 11 ,tmi ,' ." I.' .'"
  IU. I uiti.l hint.i > ..mlV.ill,... will I u. t l hilll < i 'I,,' .1"I i." "..I w i Hill Ml tmnl *' !: In. *'i"II""
  "","""",,"" llll! >v '"hl.''' J. IliiKKi Jr" J. rmiuit; Wolf'. It i i ., ( In' .1..m.ili.t will, tb'n I In uii.ton ; OallidmilliiK: ',t 'I'; I I'' ':"' ,.I ", ." I" ", : .t ."", .I., i I' \im,"i. ...... a : ..I, ,,," '' I, .
  ,
  .liUKxl'1". I" mi; n "'I'"''i. .., iml .' will .n' i'.,..1 I iml Kiraitfbt '. .1, IV-Iut' Hni. '. ".-. i. I" 'i. r: I h I' k ". ,iin ( 1 ",j "
  ; "II
  fcvirt |
  l .1.I W 1'1' :
  1'(1)' II ; W Hrin.k. au> Crary : : : : : : ::: : : '" t.l. 'lull f "HW .
  1 1ltoly "
  : : :: :: ; .
  .
  I'l.l. M.AIMIll: HI 1.1".1..1" Ii'kit' o.11.1 n'tt I. ibMli.il.iirlt ', I ...wl..'.. i Hi' i l. I I ,, I .. : I. h I h .i ..", ." I. .
  ,
  % t-i.l .d wbiu tbv 't' ,
  ,.*T o\r7\M: l- .\)111'1.< IT W.- "i ult a HIM [ ,in I,-.in to. I.... i ,..,Mr,,1| In. I.....tin .nl.. I I. am,111') unfalrlv i.U,...lid n woublnlxriMm -''viitr and \.1..1..1| I I" ."' .. ., I. ., .,' '1'" ...,, .. "" .. ,. "1" '" I I "I'I

  l>1IKt; \111' liT.:. 'ing .bloke. ni unl)' twv KavlilwnHemninu .Int..... "" -inr.'u..1. lt.nl 10, .tub intMI 11" "n"' ,..''''l' 'ilI| I I> .\ t > .I. \ W II. ) llilikih.1. "; t
  tin" nil.\ t, nun" kfiiumiilii-i| | .. 1 .. i ,it t ,. < i MnikMuti .
  .1 I" i
  tinground ,., '
  li'Uud "
  .tmiilon, III aniihlil| lotild, In on ''. ''U.n' ur.l.n Ii Ilial n > K'"il' il I nt II II I tl .
  t 'I ,
  Ihriiiw Uin .. ., .f ,,, ami I n in ,'r nlniUKiml [ ., ,.. ,. I, I ,
  (h' h. i inn i "I'1 ... .ul,1, ,'11.1,1., hl'u 1 I"ie.tli.nt .Ultd i.l'i'" l 'I m' \1. .. I"" I
  .
  "
  I,, lorlloat III. I'"IMMIIIIHI..I-, .1 I I. f' 0 \, I "i"I-. I I. i'm. >, I., '"
  III.. n.-ii" Mini in-" .. "I 'I"1" 0" t \ I'
  "
  "
  1 I.\I..r.\' biof :M..i-r.. J. W Crait ; I ....Iurl. I.I I' ''I" .\'U' ," ."". ,. h" II. I "
  Pi, ,.1 renu |1'.. "'1') HH.IM.H .. ... .. llIP In .H.'i..m \ ,. '" I., .. I 1.1'
  i Ih '" /.t I >< m. .. J .i (\ 111. ,
  .,1.11.. ...1111'' ,.. ""W' ,"'a'r.: .,"1 ...110. ami It. W llrouki. were. ...I..i.1I'i tnnl aii out aiiiHMiin 'nt' "iriairi ""I.I,.l of l'i.-II..nl I Uvvlandr.ul "''' .Io.nl. : :". ::, : ; .: : ,,: ,, \, "" ",, I ..u." "...... ..., I. \ I, ''I '''I. "'" I.,..

  ami Imlr un Ihv i ih 1".1 Mi .\ nliilohn ,. ,' tindirhi .... ., t..llnwim' i\, .,. ""I, "'., '' ,. ,'. .". "
  'iiunilx"t >..f i' |1,1. hi)'11 a..lln I tin |I..lni. i'tidorimenl id'linn Hi"- li.il.lin,. old f ,. ..11. .1" I"I. .
  lur1 ,
  ..
  It..illllil a '
  .. 1'1... : ; .. .. I.." I.,.1 ,, "
  I' 11 tin Idloiw ....\I'.r.. ..}n In )(1. l'IoN, 'I"'" I niliil Mal l mliMb' in IH.IIIIl illiMi.' pa.--.! *rpl I li" i"iwa. ." VI \M' \ .1. ,
  <" ) I .
  ,
  I'l 1-I.IM ,
  ( ,, "Ik' IV !. "' ... ; : : ,.. Inn,,'. II.. I IIwliiK "4 """"" ":1" .
  ,
  wittr .
  .. l'.1.., ktl.l Ul a.U ." ,10 l ,tut. I' i. < iitirrlt I I in ai .r.l u .ad fur Hie, r-l ,,, ., '"''' ,. ,
  atIllnll ,, .
  unil Mr 1'lIe\o'III'. T I" II ".1. ,1
  "
  ) I.
  M i ,
  ,, ..I wilb wmvid, H' wax iml I i ''I I IM \ '
  1"1., iimipli, "U I 1.\ t" .
  | .
  ,
  'l'1iY- \ .1. ,
  ; K.iiiiialuliUiou ,
  IM1I01HI.IiI. \ ,1. "' '
  hiilniUi | {- ,. fi'.. II.",'. Would 'it IM.IH .Mult inn. anlollow. in. "I.. .:: .I..I" ,
  |I',',?'' ', j > ""II. '' '" I"h : .
  : :
  in M r.... .1. < .Wild awl .I O Hun !: nl vain w ." ;: : : : ; ," ., :: .: : ; :' : .. .. ".I, 'I." ', '1
  !ii, t .,,. .i'.".. 1 ''il. i.in.inin li-el oiiHdent now a> liin "< > tuli 1, "il Ib. | ri-iiil mulivi' tin ,inl. 1"11'1' : ;. "". .". I ," '.. \ o. ,'.. ',"I'

  .".1''.. : 1.1", ....i. .I m ) 11> 1''" thai UL muni' ) f. Milid r"I'u"lIcl..n. on ol Milton'. win' in lottn 'I 1',11I i," I n"\t l: tt.,Hid 1 l.dl, l I't. 'iln. Hiiimpli.tnl wa'I."I.| .. '11.1.I r,111 ",,11 '. .. O I ', ,, ".'1'''''' \" ., '." I"I ," ...1.1'.. ..." .',1 p. .'.
  .1 h .".1 ., at .' Ul t". ..1< ,"b'I' .. I' "I 'I I '. .. ''I .I o.I"" II. "
  "" I
  muL.' ...II tl. i"'. l.t..II\' I' .ill) iml took, in tin 1',11"1 l u, miimi .II'a.. .. I , ;.,,,, '.., ..11 ,1., ,. ,. '
  il .
  ;> "I ) f
  .t, i H % !(. .il. lut "i.n > I al.Ineti ..m. -n in L .1 l II "'' .,. '", I. I.
  I" '. < "* Tilltllliir: "ni. ,, ,
  \.111'1" .
  "" ..
  ,ut r ,.. t-t 'Y t -It" .th'lI.! I'lii't. r..1..1| Mini'" Ii"..apolilk 1"1 .. '. ., I .II.. .d .
  I til haHIII > ami aim l-t I ** i iVIIMN.I. \ ". II ,
  'hl. 'I' .. .
  I. P. ,
  ",1| I'' .1 \ \ .
  b llwolnrMI. i ,
  .. ,.
  .1' .11"II. .&
  ,'h.| .," ""lI' u> II U.I U<.ntkiwH. 4 MI I IIMnk Hie l...... iw < rtlliir mlxwlllu M. ... ."I 'in. Mint I II"ll' f.., I. 111.1 ,.. I..1 I. ,,. .. ,. ", .1" ,, t. ..", .. I '. ,
  H I
  'I. .
  .. ... tinlwt>. riirilan i. ,!!' I. i .i" lbMatniwei < : ., I""i, I .hi"..1,1 I Inv" I,,.mil, 110"'II'.I" .1"I I I '' 11"1''. 'U" i ...., \, II" I ; I. .' ,: I" ,
  I ". ,. I.. A" ,: IItti I. h..c. ) to-day U in'r UIIIIK .. I .Hit ,k 'it I hi.I n H, Uin.tint the .1".... 11. in Mint..I "I,"t ". ,I" I" .. I.. ,." ..' ,,, "" K--I I.' M" .I M" i > "II I I"lMA III.A I ".." I. I
  11'mlli-t..n > an 'rtH(--k .t
  fui anv 'urn, I' ,, .... ll I" hmi., h .. ". q" '. lroI "
  iiirinLrr. 11'cI.1 aiHhoi' it jntl.iiotnl pay ., ( .Ih. ", ." ,. I. 1' li'ii" 1" "" "I
  Inn Ih.i* .>l IMtiilx'il ,iml no "" .u.ibl tin. larger ib' .amoiini. '" ih' y>.'it 10. All ; .lle.ll., W"" Ii I < > ," ',: : .. -, I" .1. ,' ""., .

  ., ,.". ,.. ,. ,.1 ",.."... ; I *Ai.lkV,1 man w ,ill iniiore the, l*>.t thai tin riirlhir lnliimati..li. will, 'In, lu.ni. .luilbt : : "I l I" 'II ,. I I"I ." ', -'.' ..Ii. .\.1".' I, ''' I'' I. ., "." ." "' '..". ,.,.. .I" .1
  ,,, .11"\, ,,Ia. .11 W. "i" 1 .. I \1, ,' I, I I, I. .1. ', .. .
  .
  i lie..mointlKM, in n IN'Ilion axaliKlh tin. I '4iain nl' th. I'nriUi ..1)_ ,,, ,k ,i,e |1..IIi"II' ini.aiKii| t.n, Ih"1 ".. \ I. .. "' \ t..
  .
  .. !p" ,. '''a'. :N;". :J.la: no | ".1 1 '. .' 11-\1 .
  iml .1. I
  I" and 1101111. ?'" ,,,,. i it I. '''' ) 1".1 ; 1' 'I .I" "I
  h.. land irrabuern "fI'I,1| | .1i".1 1. I" ,
  1 .. ,. I.
  I .
  1"11.11"1"11 "v,1 th "
  ," \ Mi I I tt.ini H : ,,, ml 11..1 I I. II' I'!" .j \1 .
  .. I I. ? -I' : '' ,0 ,., ... "
  i.n., who liaru .101.I .. iflvim ana) I. ,1. I \" "II .
  lid fi''f.' i > It" ,. I ,, Imn, tin. ,I.. I" ".t" 1 I
  l'cul otr lfcr"lt '"11.1"1'1 I |' WIn.I.1",1 tn ." '"i "i ,, < > 1I.h.ljh', '0"" f .'.1 I. ".. """ I '
  .aft hi' ...oile. ".r1I.r": lh "wbal-ati, .. .' 1'.1, I' Ih..J. : : '': : :: :' :' :
  "CIlIt j\.rtUIi I" I rr 4tit.III' | | (,,111111' ,11111111111. I .Mll''i'"I| I ll IIW .', i."," "".1." Ihr I" I Ul .. ". : ''' \" I".I :: ,I ;.1 ''d ,

  ,,'rai..lllt' lt 'ftlPAl'lrl .,i ...111"ItIl'4. ,.u-ii>inn'.t ..I".about.it" .ltlu '.. II IIlIld.i".II.\Ic: 1'I.I I. M. ""I.I. I IIan '!11',' u 01..i ,ih.I'0 l,4nlilNii.iiai.l'/ll.\' | ,.m. I i% I I.in ill "I "I'"".".,.... ". ",." .",1.,.'I.,,.,1' II".." ", ;, "" ;t'' :'"" ., .1 ;;: : .:,..;.I.". ', t".7'\: ,: .,... ;,\" ,,,; I I" "ii .I I tm I .
  avoidkrealami I
  .', ') (:haritctl 1 In '1i"W rn we ricdUD, .lolin llu inI.,I., WWiiKhl : .?. ". .Ml rl..1 t .. "" .. .. ,,, IllvIII "- I "I 'I : ,1'1' ,
  ? Nir .. rkawiiimi' ,.1.,, -" it I.' ilt.itl.iiiK /irmui,n ,n", I. ... .; "' "1 .: I : : < I, :
  ... .." I'\I'M. ultii riiin ( .ami Jm I'n"., ,tn,1 I aliu .,,,.in,... .nil ibiml ..IB."11. l.. .,,, TIt I It.. n ,I Hi,n adtourur .'1 .. .. ..1 Iml 1"' l It..I.I.I .,|I"I ill..I : '

  fromml Ui """ i> u. lhi, m.-rniMK with thi'l.lplin < warlr" nudfdbt" W>..r'. unlI'll i'' : I ix'tb <..mttii >"mil I 'IiMr I !II'! J I,.." I" 1 'I."" I'' .., .1 .1 I .1" .
  : .
  .. "IUIII.It.Ii..II.i Ih"I'I.\ .
  h. I'lIh i) .. -. that th.' wholo dl.lri.'I l I- I' .. .. ,,1.1 I 1 lioni, th.. rim.... ,,, I... \ "I \, 1\ lilt 11,111 M M HIV. '
  ,...
  .lli". reil .kiml ..1 l llwughtlul Uilt wh" : 'd. "' .. I" '' .IIIM .,. i ij !.
  all r 'i.
  .'! ,. \ I mm p arouwl. and wi not w.ur 4l 'IHA" 10' 1. \ ., ." I I .. ',"*. ,. I' '
  "'. ,. I... mwi ..r iitliir 11""., "lI fully Hilt, UH till' hpmillMll |HIIIIH I IMIriiur'lat I .. 111'n I\ .1 I ltn--.ll SH.upon Ihl. <,M .O"; I 1' It'111' I., 1. ... I'. "..,. .0 Van. i tl/.I.1: j |.lnl.il I p nji .

  ,, ... .1 -II'' ""'I1..r 1.,1.. |i,i immI : i" 'M,; n 1' train. t.. I" irli; ipitu th.l .. A ini-'l '"II ,fine-tin t".II, I I lumi.i, .il Vttil! ., Well f.h. .i I ... ..
  i
  .
  II"1,1" : I.' hl.ldl "I'I.r. .'I.II ;; !.>ultMH I '. ll.snkfor tin I,"t ,.i ItI ," ..1 l I I'i''Jli'il) 11..11.1. 11, Ik'I.ami I I'en.a..11 iml \"IIII.h.. I: .. ", ,."':;: ; ; :: ; \ : ' 01''V .0 :: '
  ,
  ..rii. la >i>|.ieil. from tbr. Itorlilianof ,.,..1.I will | tk al lllil.til _' L''I'/ ant t 1"1.1| 'h.. I' .I : : \.,". "' ". .
  ., .1' .
  I'"" I rlKhlPiird, diiim .iitiininu I" / .. 1. .
  \10. our "
  I I..,'" IIIII! \\IerlcIII'' \ "I'| .. .,,,,,1! K",'kl. ,I I.<'. I' mi .'".'.. I 'k plai >. 1 'I' I ''M" II )
  .
  II I In' :th.I in.tNatlimv .1 I .....h. U ,11.k mm. 11 nu lik, >' .i.n I i,. ''I i., rul, .,. wb.MM-t 1llr.| vobi. "1"I./ i liMt, at llruwi,," I I ,' .. \,.. "' ". ., ," I ..

  --., .. --- ..."li .\-1"111: "TIU' -U40U :. .lib' iMtnt. ..Ihn. kimln.'.' mil' In. imimbcred ,I'. .I t. i" .1 I l.> with jmtre il.a.in." byIi i 'mnii .\.al..h". ,I I' "..1. ."11" .\ '1.1 ".\ I ... I .. I'wal" '
  .. .. .U inn\ 'lie .
  I I' .,,
  \I 'II .1. ) ,ll..tt m.u 1 "
  I .,1.411,1, .lik.' thanIhnl | in; j".II. : I I"" .. .. f I '
  : tI' .
  Uv.H more liarlv |I''Y'''' Ibr.Itl wbile III. I -HMr 1&'I.I.I..I" -.H", '. ,: ;10': .
  ", i u ,K.110"! .ii",'" ,i lln\ ,'il ly. ) ', .I M "|..r .tin IIM I. I. : .. .. ..1". .
  ,,. of ill. I1. .\. Kallroad W 'lorm '. W.' .nl, 4 I I' I. MT I I. UII I .. You .mn buy plM."i I.urn -
  "",1 i ."it. 'Hi' ,.il I.ii .imn.'f .1.I tI : inli i l W tmfl 1 r.i lull' .. 'U.1 I ."locr..1! i4Hi.|.iKHUn I'rMK. ... '' I '.' i

  I I. ,,,,1 .k 4 hmre <>f ll... ( '..IIII""Y| i I..> Mr. IHn.l-on.. ..I'IIo'n ,..f lit. It, and .l-.i n...m. ,lor H.. ,.i I t" -, II in i.l. '4.>.1> l.r |1..lli.! <' HoLtl-on. II Uu ,' I I ., .. ,. lif'r tiieuiMir fore.shutr
  ''' ii ii W.nk, "t\ l ,.. ,,' .
  HiMw "
  H"'I.rullr., than "ill" dinfulablr luutuod.. Il l- ,Mitt; hern >;. |,r<... C"i. ii, ibn |I"'i imwa : 'I 11"1 I.i. ,lull, in .n |. Waht I v. rlll.I'' Ujl.\ht"t'f' tf Mill than MMjr ..lh .i

  I'.II"" ( '. V. .1....... '........ "UlII.,I .tinagalni! Vre| ... .'..'" in tb.. uly; 1'10111'.1.| > i i"in',, I.., i, l nt. ..t I' i r;tb-In. alHtn, and i .r W4IM-l,.w< ,IM-.. MHHtinn I. 1,11.1..1 e. 1 l"till b. ".. ."...1.I n." ,,;'::: I ',:. t. : '.i ..""'1 I. I ., I. I... .., o.'. .,I.te ill tOWf.
  "i
  ---- -- -- (:tir! ,.,mi'li.tii., ul Ik'. 'talliuad. ImwUn IjiUmvlllt' .n...i" i v, .it. t. til. <>l"I !I', I", "... '" H'.IIUIM"' I.I. l. ... fiw. illr.Mli-. .it w .. I;.Ih.wintIhtmrii I'" ; I, ,, ,,1I... :.I..I"., ,".. ", .... ..k ." ., I
  .. 1..1. .. ,. .1"! ..1 I HI. >.r. I'I I .\ ; ... .. I... ,. ,
  I" "
  ,
  '
  i- > I'
  I'lAX 1.1 >t.UNM.fjlOIU.I In .ail of Ib.. .1"1..11111.| down hmiitI'ulumbin: I.. nu < til a ,. : il I "iv rnor .. triatefnlT w i "I' .. S.H \ .. .
  I
  : ,,, ,, | : 4li"nll .. I I' .i.I., I nl M: W .in., \ ,.1 ,, f "- II k tv .111",1'' ..", 'Idl .
  .. "II'"d. ,, i I. ,1..1..1 :
  ,tin 'liimbl,'.1 Kri-a. .11"l|*'' ...1. Kill !I.. f..I1.... .111\ 11I"1 m nit II' .
  ,
  N \ ,I'l 11I 'I.. .
  .
  '
  I'w.ll ul '
  .. .. 1' I
  ; ; 4.01101. lui. nieitvdord' r>o from' .k.ail.1.| artir. win. win' alidi., mnl' .. ,t'I' him "H" l > ." UWliul' """ ". ," "I ,
  ''I llll .11 ,
  l ..I..I'1
  TEACHER CF WHO FORTS 11 d.> ail lu ..li..lr |I..wr fur t bluIi : H'" ',I, "i. .. 1.I ., '. k "'" ,. ", .....11i : .Mil,, .. "I ""' I 11.> ". 'II' 1.\\ '" 1'' ." ,.,.... I' I. ...... "I. 1..1, ,..., '
  .
  \ 'H' i i i \ iIII '.. ) |locI.l lliurmg llurfil I, ",,1..1.l tli. K4n I I.. >.4 W" ,1' ,." I. "" I' I.' I. ..1"I..,11. ..\11.t, ,",. '". ,, I:I IIII ., ".,. 0', 'I, .. I' .0.. ''".1." I II' .". ... ". ". ., ....11. .,.h.'. :! :' I,':': :, ;' '

  "- lbe r..ndlil.... wwltngTkur ., I ,i.b.inrTk. I, \ '' '''' ''' "" I __u_ .
  ,, ,, \ .. will hat. t.b.' nli. ?'" : : ,,1. I.. .1"" I" "I' .1. lb...' "
  _.- -- l4y .!lidtl a number of imuloy.euinltktrailroadlompaut . ,, 1 tutHI 1..1 "'L. 1" .
  -- iu.lt ni 1" \ .. I. . .. ", .. "
  !. M.IIIIMIr I-UII'M* wir l....). ( ..nim.. Hill l I., I : ., r, t.IV ,. 1... .. p .' .. .1,'i n 1 1 1.I.t fair vi.albrli r. I' 1..b.. I..

  \ ., .. .1.' ". '*i.., '...I :,.*...". ur>..Mln|. .,land..r...i. Ubw amunir km, ..r Uiiian, U l 'I'i llS .. UI.'r ,I IS. JII..I.'I... ",1 -i."l.ii4i < I''| .iaHiii' .rl.1 1".1 I ..

  .. I.,", .V'.l. : .1illl.h''" HWi .I..II"MI l 10 ,. /., \ .,, ... ". .. I
  1..1.
  ,. .. I... moil', ... ""I I II lu.row.l. and .1..i..1' H Hint, ri i.t. ''I. "I II J t. "''11' 11,11 \1. I., ." .t. I wi
  .
  l .
  i t" 'ii ., Ih ,
  Inwliuail '. .. ,, I:., "
  .IM.f... '."i ''<'r waiunt rmmitllroal ... I -...,. II. ," I 'toi I. ., \ o. I .. ...
  1 .. _. ,I r,'u iit.n"I. ; "I"| I I. nni.li U't .. 'f. .\ .- ."
  .. II U' 111..1110 "I' cnmmlxlowHl lo waki.. ) aI ib. "It- 1. I. ". I'1 1'".... 1 I, ... ... ..", .. ." ""
  .
  M r 'i. | i <. IMIIIin' l.r ii ; .. I I."... "" ,

  ... ',", :'-I 'l"-" : I Hit.u.1 retort ur rWMlMmi' '< .1-.1.I i "I:: :: ; '' :, :. :, ,, ; t. I' 1'' 1 I: II I:, ., ... ., 4r 'lhi.n.4." I I..". .1..1 I .o" !.,I '" I .

  .11I.'" d '1" ,.."'luI ""I rtII. I No .lom, I. lift unUnMHl bvrauwd. '''' '1 0' I" ...' ,I I "H'' I. I'. M: ll',:: in.":nniit: ;"y:,.I 11.11".. .., "

  I.. ., .. .. '., ., I I' i mil it .uuliiih' of I. I
  I. '
  ., ,, '" ..lIh I to tlw railroad ro.1-1 I. "
  .
  i i meant : '1'1..' .. ..1...., \ I llw ..In.Mx-f II. .
  I.tin
  '
  .. ..
  "i', -It l i',,ai I.:.I.;n,:;l.::niij.i ,itn' .,.t : ,' ,:, '::.,'., ". ?.d .1. utU wl.> a da) of 10'1'1'11,1., 1.u.1, ....i"at..it .11.1 l I"" It II. .111..... I', .,. '.... t Ii\ ,.. .l "n' ." .iil II.\ ..ir- lierMWlw f |".Illi... ,., ", .1 1'1". '.,. ... ..I I., ....'I..n., I.'...tn.. .., I.'. I. I, ..v... a I'yiHtuitl /.. 11.. lll.,,...... ,I'' \
  l .
  l..c. "I I t HI ,
  .I "
  "
  II "
  ,il/.. ,. tli-' ,malt I Ir I' ink ntiMrvnorm! __ _.._ .",1 11 .1... u ma' ... ."" "." ,Ih II. .. I. '.., w. r.' .ii.- |"IJ. ... I ,",1.,1, '.y. .1'', ,. "I. .; ,. ", ll,,, 11. i l .,111 I I'. 1.1..h.
  tut. i .
  .., "
  I I. Ih "n"" < "I > ,. *. r-mtfi .... ..II4'! I .'.h m it r'I".to.1| I .i. I" "' I... .' .. .f'I I I. 1,11"'. .' I ''I" ". .. ".' ,...., M. 'I" h n"I, ,. ,. I.wiib MltKlI : .', '. ,


  'I", I: '. H'.. all the .1I"\IOI.f lfc.. lilt. i ""ILi ,, I,,,. i. .. I r 'u. ;' .,' I. .M : .. I., .\ I.. I "" 1" I... .1'. brr 1.,1." .JI! = I.. .

  ._ "II ....1 I ..., ,'. ',' I. ."..
  l I.
  lb. 'I.l : "
  lb f t i
  WT I < ,I' I .
  IK' to .
  N<> unl .
  HI-III I. tl It. ) .. (...
  .
  ,, ." I. I. I..u. .' .. vl I I. I, I l, ,, .. ... ,H a daugi"i '
  .., .. ,,, 1 I ....' ,. lie I..Mill'' j' I ".' I.... '.' I ; ; : ;
  ." ,' It" ,i.. .I. .. .'.. .... I .. .,. .. '., 414 ,'II, ,, I II.
  ,. !I'' I w 1i
  .. .. ,.\ I...,.. t: 1111.. ,. ., ,'01 .. ", ". ",' ,,, ,, ., .. :
  .\ ,. ...... (,..hi. .1111''> 1" ""'" ,.. 1 J W I, .II..
  I I.
  C. "" .1
  .. "" \I.
  "I" '"' ''' .10.. .. .. ,....ol I 'I I .' I I.. J 1.,1I : '.
  I" I : .
  ..r..l "' w > I' .
  ,.. .. ,..... ." .." .. 01"1.' '" 01 i i' 'I'.A .
  ,.
  .' ,,,,, I. II. r" .r' Si I ,<. l .
  \\ .
  I. ) i
  ". II. I II. ,, .
  ,
  .. I", .'" .... .'.... lor hlw ...' 'I ,I. ,. '.. '''
  11'1 .II'' -- will, murder Jilli. ." II... ,,,..I "'"'" U.. .. .. __ '. j I 111.<) wriiewr will mmm. m. ..1'., iim ,i "u.
  .
  "
  tend ;ff ftr Sal" r 1 harKiuKl;' ''; : : ... ....... .. I... "' ; .. .. ,I'. : .. '. ," .I.. "'..' ._I. i .*Oe.L .
  Why do yea. i, t.l. ; at r. i I' Tin .l r. .1'.1I.1t...... r. .u. N" \.. 1 ,.., ...1. t 10",' ,\ ,.. .. '" .. ,..1..1. ,. '1 ." w.
  ,
  *t" n you can buy pair .tor IBrtiitPitU h.l! I,,'I"'I"' U* <"' Ih'"' 'hlll! Ib, I..,.. a Itlil. .I", )1." .: .uu .II.,'f". I II', t. \ ::: II''M : .: .i:'

  Mi!E!! ... I". 11,'" W. ,,11 ru" I. ",.. II' I II. .... ,. .. ." .. ,'..
  ''h "
  __ I ,
  ,
  .' '1.,1 ." I ""I ,.1. .. ., ...
  .. '
  .11. .., I .1 .
  I. "
  W'Mt -I I.
  ,
  ..41"' ,.h Ilp, .1. .: ".n. \ I I. I'. .. ...... ,.'. I. .,

  ; 'I 11," 1..1. l.h'lI III th'' .,. 1; .. .. \\I t"or ,, \1 \.1. II" ....,_... I. .".,
  .
  ,., I"I .. 1', ,. : '..,. I' ... I. ., I : 'I .
  f. l'UIl\r\ ; 'H' J''
  ''
  .
  10' .
  I '' '' .I ,
  "
  "
  ''' .'' (,,, .." ..1 Ibl. ollie. '. .. .1.1.' ,/, .. ., 1 I. . .. . ,.

  ,-. -. nurUl a1 ,'.1 It... U-l I'' .n .. ,. ... '" t ,. ... ... .. .... .. ...I .. r o t",. I ., I. .. l
  .
  tl ,
  "VI 11.1.| "n t' .11..1.. ... 'I..ak' .ill ..1tI.. I'" ., ." .. .\.L .. f.,.. .. ., I.' ",. .' :. .
  .
  .I .
  .
  t MVI1I am', I 1."I..IJit.(" ., .." .. ;. .,,,, .1.1" .I \\ "'4''''' I.. ..,. ....1 I. t I. w, l. I"I:' .. ...1

  ''1 ' "". .,. ., .. WI, I", "
  ." I. I ""
  t7Ih. "
  -.- --- 11 ", "-11.,0<1. "" 1.1 : .1 . I.' ,' I '
  .
  .,", ,.. LI .., w &11>1 ." I... ," '.. -T" ..I.\ "" 1.1 ':\Ih II.. ,: .. I ; 't I. ...1.' \

  ., .,. I "
  ,.
  .
  lilli ,
  .
  '" 01 It,,, ... .10'" I I 1'1.. ..J" .101 ; I., .1 1

  .,i I r t: I *: '. thj.. \\ II '. ,.. '''I I II'. .' ." .I. .i o

  I .. ".1 ....(1) \' t ., j. .

  ." .. . 'f
  1..1 .I.u 1.11I.. : t

  ", ., ,..., : ": : .. ... ;i
  .. .. ""hn. ,.. ". "..., .1" I" ...1 .. .
  .
  : : I, I' ; I. ,f \f ,
  .
  : "
  ..
  11 .ul'
  )II'' ,..",, -T""' 'l.' : : 1 .... , .. "... 0. ;
  d'' ,, ,.".,.1"' I.. I .
  I. "
  .1 1 '
  .. I
  : I. "
  : :: t t .
  J'1'1 J'\: : : ,';: M I I' ,' '' If. ". I'. \1 I. .' I. "4

  ,. \I IU
  M ,. \ \\ \

  bill Cell,,y tjr SS 5 I '

  .
  ,tO t.tt n' flit MI', '' I. I .


  I IU 6
  I <)

  .' I', ., .


  .

  .
  ........:... .  .; 'ttuwt'n" -..., .
  .
  I .

  -

  WHtN THE I'C'JNDi:/ <; T ,,,. .. .. .......1 -- ? ." -

  I ftr. "l ",11. ",.' -.h'I'.r, '! tl" .1.-.1.hi ..-" TIHttf I l OUT 1! s
  fr-u' :
  .... ,,, .. .
  A 10' h'"U"" th. ," .n.- II" ) .. .t tI 1"u .' "

  III"...'''' .....,.. flft.h II" '",'t I .1 |I". k, lull" 1,1-, '', .. ''U ,., ( 4iIi ....." .. I 1 { i

  I .'". .MIlim..- "I.I n tb. .. ; .. '4 II., i in Hi" i|I...,, nml I I mo, .nn.I.. i t tlb. .n-' / .!!.Ib" I '

  II" i.niriMi" *.....'. ry :hst. "t. ,' ill.-. II IP n Hxy nmrnliiit'" 11-n., .BROl\ J.o'l" '. n'" ,.... i F 1 V
  .' ita.* lhH nn 'MiiIJI. "" I"W., .. ')041" Tli" fi>n:".t. anCn -I. 1 1 h." iij"f I

  t ,..IAltnl. ".. ,......,." "'" "" ...., 1..1'. mirthful. IV Jo""". ) imitini ':' 1i !... i ) ,

  or (,-."i.t' 'lh"ntrr' for fh.. tut.. "unfitni. III. I.. nr a gnllop tirniigtnnt,.tin. n ;5f lrJ.i'" 'V' : .. I. : I I

  .'''t. Ttnpmrli, 'lt"rW mini .hiiiiofj.I'l''Honnmnt .. \\' uhlngt" '>n -lh>- ni wmt ,,,.fth,, .-, K( ( ', I ,... .

  II'<- I'nUntond. ..'.T|1.> hn I nink", inv, mount at the ilonr. ..I ift : lliliUll; I ( : : .'

  .'.iiox ihcpdnoirx 'gvn4in1! "half I Ironnfv al ,,,nl.) n ''burn. nillm. mth ." Mlnkurn.| 'D (mrj': ; ''! ; ;i .l1d't: M I ., 1 f't, -_ : (r .w,. %*:;.I| I
  .
  l In 'itM'llt.lnt. In IV amia lf I I.ln a I iKnlK I mill fan II..- 1..k..I" ul I ,, r i u vi ,I r '
  .. il hmiixd ItA .. : I ft: .. nmiwtm'nt. Wh fi > > ill. I I'u' -thing. What !I. n.' Ii ; IF: 'y !1't"'t iI'm' I ..I J.1 j
  I mil ,,l n prat miiiiw-i. tl.orv I I. nomtlljluinl 1, WI,,,ttni < $"'_. All ."JtPlIf .bninun.lii '" ; :"I''k i i i 1 I

  a ,n'fi4. nml the' .urMmnti .("til I il .....l, l.sl' n hh..kt">l ,i f\i JteSS 53 He t I ts t.tetvt t J' Nifti >r'' .

  an.l "ilnr/luui' l r.whn' ..r II..- mm thrlilliiK .>. '1..10'I ,,,..|Ih I naw hiiniln.lii' .il.. linn I I \ 11 fr"f.. 3 -, .

  I I liar* ,iml I l.uhll.. of th* *riinrtlm.iki. ,l-ilk-.l, I. Ill, many tint ..I.ml I him I E r: li : tsj st $ .: ;..t I '> ; Z .1

  th" I.....( mrrnlmii'' .unit 'lofty nt.ilrui ',.-1 him and ...0''"' hltn, ami, -,...It.-, him., _____tZTTriHI ;. 1fl'ill1 I I,' :. f-A J '.. :
  .
  I'
  <"< ,lin'llitnt,' with rolor Mi* iintuiiuIU.JIH t ntill''p'n. ,,,101 Hli.1 hint Mil. I III.originI. h .. ".. .1I : .a, ;
  f: .., ;n.. ':' i\u..n. Ir: -.! 1 i.n ifi i "I !: :_ ,
  ., ", .y..1 n |Jajr. N"t only Ih."ImiMo I. .hot ,II, Miti.iilir-| hi.' niiututlon I. ih. 1I ..' i. !: .
  Ir rfc.Ii"Ml'" it liijntl. *)* i .
  h |mil'> ." w il t ta ..1"1." hut! rrnwifcnl ".m.'. III. name In not ,In our lurp.lan.l -.' V"1* !wil< |H> < I'M J '* I t\ th'1ttwr" :
  unfit
  ,, ,... ,: .. : '' ,, \\ ". .,. ...1 : *; : ., ': : .
  ,
  K'IKftiini| It>< '.IlIh"/.o1.| / xnmtIn : .ti.'t'itrut. hit .pe'iIgn'iin ""y I :( .
  (. ... thv "Int.' I lifiikfn.t. ..hl<'h" nmtimihipliuHW "i.r n ork. I I ham ...it. 'In .l.....--nf I I ,, 1'1.\--' '' ..10.. I I 1f-- .. ,;; : .. .. .

  r nit lianlly nir.irnaIthat. I n.'iii.ii I., .. .t.'it.iii'niii'. ,mt the It.glt'4.l'i'.n. : .. /: i ctiL.. ., .g >..1 .- \ I-. ::

  ll.lllll.Tin. ,. .. "an I..... mii.timg lot.of the Mmnl| ,"' h.j itt find Rhu H ffrH M Url mMl-11 The First. National Bank { \ : ,

  Ian Mfeay with a hun.ln$ nnt j it." ,in thi- 1,11., ." attiring 10"...*. : I r. .Ir4.L--- \".
  .
  |,0I\jt0.. .< I'wry .!". .....t f.yni ..n.' rvHt Pn.'r: Imllan m tinKnuhaiM'. |.|iiti'iiha. ; :r.: : 1d ;i" :14:; ,

  ..olor. Mum' wnltin fur tlmr ....".'... i* I hi.' ,tiu'. w .'..',,. m-ilmim In tinoriotil 7ni' -

  .Irlvrn. d"m the I lion-.., ottol". HIM with I I hn.. I.". tint. They, ",.. ,I.T-.KIB! =EtJi.:: : Z,1f; ;df ..:

  .. lm 'lii-Imp tn alight, .1- neil ntiala ,In all 't'Ir.'y I Ih. I'ENSACOLA. FLORIDA.
  r riiiK .In nimbi h...........". y.-l "wm........ ." .- -.mliioii 1..1) anil ,lHmr.1. nmliom, I I,:,, :.;-... .. .':.;' :;:' 7 I!;" EllTEll & CO

  forming. n |"rt ..f tho. npn'l. ...'l.i. Thr ,In n ,,,,,. In It'I'" ....t, .In blink amito ""v'" .. ... '\< v.It .. ....... ...... 11. ,

  honman.l"......... nf the furlii.Ti.. "and 10".". tile own way-Him*, an- tin !I. i Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold

  iiilllLux,, |1nnd.| wult, fiirth. ..It. fm nil iin.l.I ",""11 .4 tln-lr .-.......-". Hut, I, Poster &? Stanton |

  nil Kiitli-.li in.. M ..nI I *'..niiii. arc lnti<,. .in' I.. '1" ,II. I 'y iu.ui. ,$ I I. "" 1t''ltlly 'I'I '

  mliHl ,m n hunt nml. In" .to ntt.'n.t ll...' :1-wight. ?tit |ii..iiml.-hl.M-k ".". "i.t! I I it1c..
  .. I.\THI\ :, S M i I.\I".t:' ''PKOMPT< ATTENTION: GIVEN TO COLLKCTIO: K onoocolo. .
  H.". t nr foilinIhr. hound, S1iributhra'u 11.1| for. t"|, ,"r. 4.-li.-l, Int'.finlrlut' :

  in.'. l.-l /.I..t In ( ..."I..t Ih. I..".*. .trotig. .....k)'. "How far will I 1
  ly ......'Iul n-.' "l.ut thx. I IwHinih iir.jiwt .. I In-1, pry in.In' n iliiyr I '...in.n.,%. far 'IN 'IIIIS' 1'\ ,, "Jii. VlrlMI V.
  : ; ; I II : I'u I'll II III'" : HI'PIII'I'I': : I Ml.ll t.n.t.I
  hnllnw without thh'.nu'pnik rt.h. him, au.wer tli"own.r.
  'in "llil Inn < ns futnun '
  I a.'...... niilivn in. theia) h, I Then torn... a 1O..U..of fintiuliotit ':: I :':' : : ':' ... .. ,' i 4t ( I' :' 'L'P4 I. ( ) It 'I' II It.
  ,
  ... .., .
  .
  .u.1) all th. nll'-ntlon "f DMliiintamnii n-igl.l.im. who ham rliMiti
  n iilrtnx| iaylist" ,,I "'.. ,, .., '" .. '. j Sam J. L. BORRAS
  'llii
  "an.l liii Kil.'lht.'i. win ity inlhii a ilny fur In ye at Waugh I
  ,
  'fln'r.. I nmInnynsiI.u ( .....,. "*nd I aKlr.t.h.What. .hull I f.i.l hlmrVVhrn .IIM I I Uol.' ,, \ |. /l.ni "I'l.n, .. ,

  .. In'fur., tb.tint ., *.k.. 1,1m, thohunrt : P
  ."llni. II to hllh nn you ti..1' | nut im IT

  c'w" ..."....... .."I.m, II... .k'rran'. firthr"iigI. ,'Krii K," -'IfcK-s hnl.wkr1 I "....'., W. O. 13UTLEU I: L.L\..UN' D It '"S?" (Commission Merchant L3I03ST BRE-E ,

  tlu 1ureh. Thi'n thitulb. >... 1M ahuIhnnI iytlt- ,hn. ki." ".i1n .ho 1. 1..r 0'

  at, "''M I.tho In- Ul."KM. 'kf' (h knt"I I I ". I.. .. INI.
  nu".n | n.urw' .
  ; JJawycr and COIICl.'ln Acnt; ", I ii.i.l. I IIIN X Ir N. ."".11
  < nrrillK s nKiiMl'iii' niihnnKiil, I lu in,- in, ,,..t omiiiKh to tart on alhough .- [ [ Let'I
  1,1 si t l Il XI. Cit.! 1:1: II \ i'I-i':.
  tir.li.n! glV.n. M.T..."I" hurry t.. ami I mmni.HK I ,Inv' finm.l, my l'ttr.sntl..w (for iiil'.I/ C I t i. I UK-, I"I I 1.\1 I I I ll.HAi. ". i "II.' \I em'-: A. lioorsacolu

  tho i-nlnmliy| ti n'm.. .i. with the I 11 I niunnl Hi" ,'ayimi afk-r tinI.M \,1'' C ,,, ,' .. ,, .. : I ".." I ,. I..I, I m.n. I I.'. ", ,,l"l, S I"I'm j and l Pilsner i '
  Kl.' ''''' anil .. hl|.. nii'l" I "-,tIn .if Ihelr lilKtniwii "nlli-l, was mu om>... hl...t l.'tKT. than hi. ,.. "" '" ," .. j., .. ,, I', I' ,". n II", 1 II:.'mn, ,.. II .1 .'I", a g. (

  ,..I..* nml f.nitmrti t.. ,,,...k.... thtiKir ,"imlnlion, Ovorlnlnl,, M.lithlv., /.,".., '".... t' ,.,,, I"" "I'' ,,1'I / : ; '"n ". 1' !'"> I'.1. '

  < nn.l t....,.'" II'" ...turn i"' "I Ihi'llninnt I ill,. ,'n'. ,", !, \ I. n "., .

  ..T.. At l.".tnnry.n. n. /tn mounti'il. WAUD'S WOES. \1.. .", ,.. _-1'-

  ii...' r-!: nr.- full iintl m"' ..">lt .t.. !

  1 Kit n "' fit. tin. htArt a ........1 ill tin' M. '., ",. .1.,,,. .. "" PERPETUAL HEALTH IS BETTER THAW RICHES !

  I "...II'r' nvt l..n..wlt'a..I..I.. AM.'ri.. '". ". It ,',' I....". .... ) ", I innrue ,. .. F.C. :BRENT CO.BANKERS .

  .. th" nni.1f. .I t 'nnlt'.. rn It I,,1.n.. C.n'r', /I' ,nmnei..l. I IB
  nft '1\\
  .rn in rvnnt <'U trii'lMi1' hlonit I o
  .\ \i" 1'1:1.1.1: \ ,\ \ ri 1'1.1\I 'lilt I .1. c C T o _
  ," iniiny ""1... ainl., knowing thi ronntry '.1,1., ....'.., "hl"h ,,un I",,, II,' .'"' ..01 I lie. .

  nut tho i-uvirtu. .....11. .In Mmwtlmt* In n...1 I n",...,tilt ''I ," 1","",,"'""'' .1 ,. ,. ,tI I.,, )".. '...''I,[

  lit thi. ilinth' i In torn. tin. inn Bionnt.il. r" ",". M '...rut. In-.. cml .10"1.1' 10 i\NKIUnl .

  h.n'a'nunnufthtnnll., 'I nnl' nlun;' ..l''i', '',I ..' ,''1'''I''''.. ,len'i \ I'M. I I'" m I"tnt r I B SS nLES ING T Iv \ liX'l'IlACT

  Whi'ii thih.MimU I arc n-bswrd. tin. ,i', .Ii > ''h ,II.h .. "., .",,".." ... .\ ."I,," 'ni'' I

  |1aku'tb-nfn'n. ", ,,,",,ut. hut .......... n'I. ,n C n.e.. t. t \.."..."' ..l I"'.,,'it.11' tm Pvnsitco, i i : FloxiilnForciia .
  K.'thi'r aitnln. iiixl I thfn mow alnwljnt _,, II.., ,,, ,,term'tni I nt'Innti't" I', Iii ..- 'I' ".. .., ... 01 ,".., ,I' ,,,,,.I.RI I I ,. tint, I, ,../ '"' mu". PnIwthr ..
  \\1 tu ,I-,,, I'U.oU ,' It. I' Ict-i mi I lIt: to" 10 I. ,- .,. ,, ,,,,, ,." II", .. cm.,.,.u. I 10"" AmO IHUN I
  Domestic
  llrnt. n.' In thu Ie".lhcl mumiig fm ,"mi 't.. I i.e, ,il' 'Itt' '. 5 ". 01 /In,' and ExckiicDought I
  n ,t.n.t.. '' [ .. ,, .. ,. .
  I
  : II I. ,11 10. 10 .1mm'1,1 It"
  lIi-- 0 --''-1 I I' ''If' '' .11' '''''II''' '' 'cm""
  tina, nt, ...hlh, thv liorm.rn.il finlowk'lHiin'ly ", ,,,,I .inu .,.t ,.,"... ,".,.', ,,1'/' /...' nt," ,II" .nnln.l I ',' 'em", ," ,. 'I tmli.i'h'm.m', ',, / ,,. ,. ,1,1.'t '>110. ifTHA
  ,
  ... nnvln'. trn.w '1'1'' ,. ..I'' II' ,i. h ..II I'h,. .i!'n.'i' ar iuis .
  MklllK ADVERTISERScan
  yt, and
  ,11I'' "", ,Urn","1 ,nn'Ir. u I'.. Sold 1PTU.1AL :
  .
  1"hul"| .to nli.iw Mi ,I'ln.'k. but ,IK.! "...... ".1 .11/. I /lint I Inert unit.,. ,II. \11, 1'1.1 IH.i I l\ HUH' Illl' "II : I'III'I'/I'IiI.I'f''I''I'I I | \.10 '

  nai.-rK'flr.-r i av.i.hnrf h.dR" and! ,.... '''' ,tu .-ne'nI-l, 'I.'r"r''i-ntnut'' \I,", I', '''''I 'If '/ ,, ".. .. ""." ." ..",," ", .. "" "I' ,, ',, 10 I.., II.. Ii ..to. .. ''I "",' ,,, learn the exact cost \ll.l7r .,. |..,,
  till I thum Ii '' Tin' lutnliH-MKi now In 'I' '. minI' uill gImlr' n.rn. ', .',I I I' It. 1101 .1 ,, ', II 'I .. ,, '." ,,' .
  : : I'
  ,lott..l with oolor: n.l: ami: uhtn: ...' ,:,:I'u't: I nun r. .tnnri mu do unn.u.l utV''lntI, ; .,: in tm.. ,, tn.i' 1",, ". line of tlrJ: \''if \H
  ,
  Inu again' *! tlm "' : rruinrinfn.'aand ""nn',). ,h.. .'.'.'"' .\..".I'"IUII.,. 1-trite hM, HI") .,10 i.rtne't'' d.I ,,. .I\ ii I. 'Ii, I. ., ." t ..n.n., I' ( ( ) S1'A.'I'I; : I' A. I ( ) !4 'J'I.. .. of any proposed 4. '

  tin; nomt Engith ;pMiiro; : of !all Eughali. I I 10 ,,,,,..1' ,.. naua-tt.r tm,,''''''''I ..'IIi. ,. ,,, I :/ :'

  Ufa sinai| out to .."w. Thn pttg.nntIIMIVM it. Ii. .i.i uI,lull""latin'' I'..W. i 'U'h.. 51.11' ,!'.t.m..ln'l'l'; '\I" .. t ..h ,, n' "' advertising in American tinl: 1 (( { i :, 0f 1 11 1I
  "C.,. c .n... l'r'ten, fit.' ni n.tt ,edu', Inc, tomuiminlI'lllUhllMI \ ,,
  hill
  '
  nil In II..Ii'rl .
  "ifl''tintu n 1'1. ,01". ," 01 ., I' rn ( ( '
  I tn'l "" .1 I "" tw'tlln' f 'l.a. It ci I" ,
  t Miln. anil .h"'I'I.|'| 'iir-. "v, I fn.l.<. runt ""'11. away Into fonwt iialgift. I ..rc', ,,ulmliln.lnbl/ ,. I.", .. ll.. il I tills |I",'n.| .. I ,UIOIIL \ '''I I '

  : ; .!I.* until,I II,,' n.i.* x b"ion la 11'I "".. ,.,..e..,?,., .1.| ,r, mil, .1".11.II" I'lil ; ., ;
  I A.liun lInt.'un'., Irf.>tt4.r.Iht. ..."t'.ir.ti.' .nirunilc. ....... I. .nil ..'iinm I C.\S i UK: M Mi. dl t1; 'il.' 'I UK: M MMI.K1/: I I III': I.OW "I'lili'K: ; 111,1 i 'r'n .- '::. .J
  l-H.klui I Ilk. u "",an" .cit., ,lnt, I 'I., II I II 10,,, .. BANNER (OIL POLISH. N raape.p.ena..d AJv i mo Uuiwau. .

  I ..... .t I nml Itt nurl'-'lwii. 34 i'a an. .-ll I 10 bpruu. Bl N.w York, TO THin TiSTt.
  t Ihllrar. : : : 'DOr'rLr: ;:
  f : : :;; .II I; Oct:
  ,. ,ltnlu'n, ,I) nic. 1 l''i lII' l'flt It '.1 lOuta. tor lUO-Fau.
  I Mr., llniilliwiiit"$ n tn.i...I| liiintvr, : tow., 'ii''i., HI, ".... li..lmiljili. nlfi--i.sl. I ..mpb.e. '

  whi'ii out In th" ",1 trW '' ni? .,, 'IlmI.ltnnctnc.i', ,, Illll' ti." III.'Ito. till Ib.n'. II' ,, ,,, I. I ' ,",' '.... .. .. I ) ii, mn'I 01'' MKMI' WKl.kl.l. ni.ir. hT -4. i CREAT BUlB PURIfIER'
  I w.'tit; Into" n :i..tin: ; :wiiii, |: I. Imik fmmllwiiy ,I.!rtln'va'iu.ilii", / '. Ir...i''i-i'l'' '''! ," nIf.tt..\ .''h".k., II',,,":', I: :,::. :; :,::,:I ,;. .: ; :, ,; ;::,,, ,, ,::; ,;, ..:. I..: :,: I BENNER/S TiE
  "'" ) I'h.>' t U w"11 'It, 1..11'. 'I. nIle II' I I.' .
  :: dHiaiII..' .;-.in"' .llri.'tly:I. : i* .,i.i. ( ml. I .c..e.It,., ,in.il. I II". r'iirii.f, h.- 4' I'll 1.1. IIt I 1 U:'""" in.i.,, 10.. ,,, ,- ,n'i' .. .. ,. ',.., ,d h.., ,,, .. in 'i. mill' III. i./II'd./ ill s.i.ss'rn'" .. 10......... "", ,,,
  Imar with W too rn nl InI'l, .'ti I. 'ri..wtiig ,h..'"", tcuuin.'irnt.,. KI.lllolIl: ci .% time.Mrunnt'u.t. ,,, Kill" ,II V p -IIMrs. I I .,n'cmnI 1:1.a.1 : ..n ; SAIL LINE tin' 5t'fe".m I itrtii''i...1 <'"
  1 .. .1 lru 1 ,' tIn''I' I FLORIDA .
  butt gnu a "n1n'wL ifl4 II" II".tI" t ncll I
  ininu.llilt.-l, \ niinlo to I iir.1; I lilni" ..lIh" ;.'I mc.'.,.,rIki'nn,; Mn, hinter: nut.: : ..inin.h. I.-'".m'" ,-' ". I Ittm -" Constantine Apostle's h. .. '.. m.O.... "". ...""

  I I I. nc'mc" lu iu) lag lInt II.-lcI' ''1. .. ... ,. ,, I ', nn" ,, ,
  KmI.I ali.iwliiK, ,In r ,. 'l 10, for nil lli.jWIT" .1. "' 1111' '," 01,1 10. Ir' .
  CoHPAXV'I'll Pensacola.
  .1..c.' unul.' 1 ny Id',, ii ln, C."aru', ltiuiiJassiiil New York to
  ....,1li.. )f,. ,'...". nutnnhwri, .... ., nl', ;.i.. ,mimi: 'ncr, i ,:-.I: : ...; I::,:',,tlh',:' ",",I," "" ., ""', J. -i.l I I tiN: 1.11 I':I:\ItS'l'; STIiKKf.: : :lmHARGIS' I I HUM I. ap.." Ill,. .
  any ..-..AI.| ., with him.l" ,..l "till runt .' C' F kn'n ,a "'" "''''','') "net \ ml ,1mmtlnu ..........1. 1il.rlil ..

  furl l (10,. "Y'''' on th., ill", l...... llv .....|. :Ii; .e.n: ,r.'d; J. ii.uu. HI II. II. ml.ii. A. Coiiyfilan.t.r UATES: OK FIlIIm: ; III' ( ilVKXON 1 : d.-. I hrnnlillliireh..n unit ..'.
  lilual linlillI. .. .. ,
  "I.' iitH'tui : 'S. 5'. "'....11' ........ 1It.d tinni.it AITI.H'ATION TO ela. ..
  "I'fully withiin.." ,.... ut II i ftinn..l -. I 11..11. ,lIs.uaru I n-n'ln.mn'', "" 'ccl'| t 11.\ "H'M ii..",'" t I'' .s...|I',.ii..,... PHARMACY ...".. ... ,,1'. ." U. ... .

  ti"",.. Him, '."..It ,Irv ,.. wt 1.'hl".lld"1, J. I.HHII.IIIMI.| H..I.MIN N. A. BENNER CO. .... .... '.
  ., hi., l. .nnHllul 'I'( II .HI., 1'I)1'I4I', & e"'t. .
  wh.'n I- wu.l'l "" 1.,1. 10
  rig .
  Artesian Well .
  .. Pumps.VI.I. .... '
  '. W. H. < '''P'.I. \ R. h'l'
  hki nil tli" I"...' nl. willy nr ..
  ft Olil Ml tn': 10KK.
  kiH-.inii l >
  > '
  |
  : "O\'I : U'Oo i ? II ; : IP''i'" It i i'5'. ;;g | _
  'IIIT, ".'..., I.'. un. '"."'''I r.-ni'ivinK ",m Ailwli, ml' u.en. '"II7..f"'A".. '." .il.nt, ,II". '. ,? |i. II...' :.,:, I, __ .. .. .,.... .. ."" 'P' .d.

  Shi... hi'lil him In ''''I. u ".. for. unity. twrhour. .- lnn'nt,.I '", "I. iiln'.4/ I'.H-.IIS, ,- I Mill, nalnr Htiml.:III:. ': lo'nil'1 *t in'u.'Y.'i.I: :, : :..;,. I:., ,In, ::II;,i: C,., m .CII i..i.'Lu. Lmiilnllr., ,. 'In'.1, I' in .101.. ..I"" .\. ." .. ...... .\.
  .r.I", ., I iln'e I 1q .4'fJ.l-y.
  ., and .lnl nt, I...."- I"llltl""hr illl.l Hit.I ,-r.,"",nI"u"-M.lllllidi,Klili.ny. I oiiiin.l-| |, at.irrli." Unit: MII-II.' i II, | Hint., 'if "i.ni, ,,1 I ,? ,,, ,.;' '',.......( ; (' ,liiNiiran.", ,. "'I.t -iinil,, I ,r .",].. ,n .i PRICE, FIfTY CENTS.
  : 1',1
  ,Im ki.l mil I.. tin hiowirf n lull. ailjtiln ,, .,, |i. ltl'I >,ii, t Hi, ,ill.l, i, ;Ii, i.ili.' :? ,; / : \" d '.1i''ym \ ?! I. .
  l. ill I ,
  t'' -ui' i lftn..nt "nm' cne'' ,, ,. .
  nw u ) ( Hits I.in il : P.''r'"i nt. 'mill' I'm i .1. k. nu I FOR SALE Bf All OSUOSISTS.RIISBCVV : .
  ... ... k-ft him nn.1nnt .1I lii7: I'I : .: jiUi'iil fiini, .In" B.II.I' s.,, \
  .
  Inn II. n-ln 'I .10. i: ,nut ii I iionk .r u-.M.n. nu. ) .
  .1'| 'u :: li ) .
  |t. ; :
  I: ; : ,, ,, .
  :
  I .. t.. ho', i.l... I II.! ""iy. that In ill ..I/ i. itl, ,in.' i.i..u i IM.I..I 1.,1 ..,,1 Hliirtlln.ll.llll.l., nllu.lr"liir.| I s ,11, ,. .1 I : .,, t li,,| II,, ... \ \14' "5.'1'" fr, r''.... ,'.,t, .It I" .. -nliarl, | .1'' 1.I't' I ". .. "" \\1.
  ,
  .. ,. ,' h. "' 1\ "' rx:: I ,. I" .10 "mc""I.n n..en h".h. n.m11c i.i'u-t. .r 'u'i ,, I II ,t..l... ,
  1,1 "'uu'ilJn- 'trrr'r ,ltlIluwi' a i .. 11,11",, u i'i .. ... i" .i, I ,' 11.. .. "' .oJ. I 'p.'Iml, .t I m' "
  'Si 11.\1. I' ::
  frightful, MUM', niul, .I I.I'I.M "*..', t.. I.ii .. u \' ,'. Illl. sulinl.intltil,, "in .it rl.il/ N.\ in, .iii"ihl. \ i ,.,.1.. j, ". ,.1 ,,,d_ ,,' ,.' .. ....I-. I AI4 '

  1,111.1., .. sIM .lr II Inn thin "11""' '.. lit a run In.. .1110 '," l'lu.",- .1 I I. 't'e II. .\. U: M. MI' .",,, ",. 'ltli '.. .1, ". ". ... l."u "l'hi. \ : OP.l'USITEU--.tJ i l.r.ru--tJIt/UA.L..IU./ ula.,. '" ttiImaL; :. _
  1..1). .1..,,,. ,.U'. RII'I t'ti,. Iy frrut.wl. to' .. ,1' II..M.tl .. |1"1' 1\ .,..ti ., /" His .. "
  "
  I .
  .
  .
  /tl"
  I "lth. h h'' '" .h
  > ...inni< Hi. li'ir' l.'ft t him. II" fis-l,' .. :I ', ( .4. 'J ,'
  1..1" '" h. PI"I 1.1. ( ) -;- I"IUhIA.. -Penl !aF "
  'iniu." rmtnln, It wnul'l la,,. .In-n. nil .11)) c'rIci:. tI.. ." ,. II" 1'1 ,. ,1.10 II"" ,."" 4 ,,, CJI i I'lO.N I.NCJItKillTS t a un rYI B"I: ._ : '

  Ilh trim li.i.ll. I 10.. ..iiilil.il or ,..k.-" ,Liy .,. I'.. '''''.1 \. Ji.li tilt,. I....;. I. I ,,10 ., II'',.,". ,.. li.-r. :N.-; .- IInm... U l .... lit i nIt 1 \ U. tii.5Niii II. '
  .-. oll frnn < 'Ilu. .I i :, : !: ;, ;;: ;,: ". PENSACOLA
  "" ..", ,, CtJ I .' I Inn. ulnlnirnwe itnnl'' tic'rita'.t .. .. .. TN.
  ? I' It d".h. "
  J. COSGROVE
  ,
  | |11'\11.\' t| i.. lit .1..1. 11 burn .
  stink wiun'. Iiapiar ... \\ I.. .. "" ",," ". .I 1111' ,.. ,. q ; ;
  as ISllKllliilll.l
  Itt I -" |I' iUnI 'lIlt./| tin" r ,M El: : \
  ..
  A ltri.nl. tint bun I nru'in ruinS l,| .lalnly almWrinrviir.1 I .. t"' 'UL |.cnl.| I," ..-I rar.yla., ". tin, ,nt'h''. I. ...' .." ", I". ""1" li ... I
  .. .
  ,,
  ,.j : ..: .I :: ; : : 10 III. '. I"" .1.1 \III" "'" POTTERY WORIS.I and General
  ,
  Sb. "r .ri..h XX It h'-ul., iii.| i omial..HHi llii.l. .. ( OP) Till' )( ) Ship ,.
  .
  innd-mu luau awn nt I .. .., I .."1"1 II ", I'''''' I. \ ", I III 100t.ISI' .Je
  I I' .III" ,1 .1 LMIiiiTl l) H' '111'| |I'd i. II. Bacsmih.FOUNDRY : ..
  ,
  rant tin. |.rm.lugntl iwlhi-y. make, 5.- 'm. l h., .tIn., ,, lluil'i-l.ail, f..r ,"i-hi:, t.iir.Ill .. i I. .. r in .r. nt" ,i. '.n'II''''I., 1.7. 1\\, ''In i"", 'i "r :
  .. tlu, joii k. ur., ."n, > n. |to VI """I|", |"|.',, "I .ill h"I." ,! ," Mk, .. .
  nf m." ')', h. hun nuni.iiv anil huniill "nit.u ..ir.mn,if tt'nuinilr', of I.. lb..ni :.7. :: : : ::1"1\;; :\: : "i' ,. I '
  ,
  .. | li.HI-r'ti.l. .1 ,,. l | I I'i., >"li I'.ni-,. I ,In I. n h 'in in, ,| II.. I : : ,
  Nun ..r ri .,...1.'ruin .\ n..,... .nl, I I.. II.r \ l .. W" "I 1'.un .. I. .milii.'u \ ,, ,, .. -'JI. .
  I" Ininu ., .. ., ..Kl.a, 'IIIIHIII. inil.I ,, .ll ,i. .hi Hi. .". t. ,,,, ,,, //1'// ,,. ,, ., \ II' -, .- < '
  a h'h':.; I".. trut'u turn I I.'iii..1uw1'. I"t.. ,nimn,''h ut.,. klr.iln ''h'.I'"h"' *"" ..-',n ,ui ii,. .'i.i- ..I| I i 1.: Hil.i,.. m'I; .. ,,_ .. ', ""t. I" \' ,. \ '' ,' '., t,.,) n, I '
  tlu. nuilU'r. .ih.'lunv. Hint On' ,..-... 'linn' ,', 'nc u-nIl, t.e.....i 'II. I' ,prim-a,,, ", c." 3,1'i'"n, ,tub IIIIHIsflM. 11,11, ,H.,. "', ",. "- I I.. I '.. .. ''' ''1, ., '.' 10'' ,. ..".". ''I' II I I". V..do" .. ,
  r.h nit.i. ,'* I.' "" "" .111I' ut '" WI'C I KI'KXIiKNT I l\ Al.l.TIIIMiSSKUTUAI I : "tIIi)1)) ) : :
  : :
  '
  II..III I I'c' ,. 41.1..I .I.It. | I Iii.i ", ,, I" '' ". :
  ,.'. i nim-h, ..11I..1.. th.tin... iitfin C .. 'men .11,1' !t.. .'ut'ui "mwlifor. itt- l't'IitIuiim'tmn. |. II "" "' ' ;lm'hi1 t 1 <: .

  him HI |.T i .".1. .., tI... .........".. an. > ':,. .. I. (I' u f.r, 'IMI.HM-.S' ly ,X-u-l, "I tt tI. ri.urr-. '. i HI iiuin.ii.-' i .

  a hul wmil.l. Ik. nilli.l rN'li., At .bunt 'JII, i.i'. n u ,iK"iiih.| ,;;:I i lIt 1 I tie., ; II I'. I'. '1111.\, pi 'iiitIll' J. \V. I KOHLER Propriotop( .. IIIIIN' KllllNI I" l.ll.\\ \ .\KIIH-M. I I' .. n ti." . .
  IIKIMIKIIlt ""
  .
  ,I.., ...'it ,,f ""'''.' !aiv no' un.jriju..uflt| in 111111. .. I m.lltiu \. ..".i nIt",. i ', I",.,,",,.,,.1.1, I ,irlii tim I 10 ,, "," ,| i' Niula..Iuu, .u', ."" "u ., '. '.
  / ,, ( I/' i ,,,,,1,,,. h' iI "
  -'n-n,' ?
  ? ? tnlltuiluplsI
  I 1..I.H.i. .
  |Mmr art til I. m"'I.U..I| ti uhwirvt* tin 1.1 ; , : ., .1 l'iil.ifnhart, 1. Kni.1,1:. .
  rltNHwt i"ini.4iiy, f..... "'.."". ......, nr.niiniKl .. J. F. KEHOE ...., ',, /... .,,... ro.. n'b-'n., ,,," :-n" IS IT"I (. I'KMilll.A., .
  swali'nuk'.uuniur. ........ I"IIII'\ iWutTC1NTI'lttLi
  y.ilitigusinuuf Illin 'i It '" I I..p.1.' '
  i-iiuwwii. "..'lii.hng.. vui-iiiliHw" tint :in.' Ii,,:.;;, ::;: 1I1 ;I..?: jn,:. <\1.: ,l' ;| :.. :1,1'\\| I : In r.liiioii i..iii.' U ,,-,,., .i,,1' ... \,.1.| .... I..'..i.. I l. t. I
  .", ,' u ,, ,"' .I J m VIII .. .....- ........ ... 11"1.\. ; III..I.I OUIiklls, '. U. I3SCUeI
  ...11" ... u,. .'.....1..1..1| ln'twixm |auii. ...uIfl.'NNI. ;: :: 't' : ; : :; : : ;: | .I Hllltlllsanil .1.| 1 11'.1'1 U
  ( 'Ollt l'iwtOlBuiltlt'I'I I l.u: : -t''I'--' I ''I, ,'I'I' M.-IIMIIIH. _ji-aii"iii ..

  r:..... lhiM, < 10.1 l ,iw ,10'" ll..>. !tint)., '. ''I tnnecI.,,; ','; u': '0'':' .'.'!',', I,',Ii' 'I,':,'. 'm'.i4':.t,i:. :':", I II, II IIIII.II I, ,lo, III II, ,, III (,. ".'I.HIStlioii.r.ol .,,I" 'HOTOCRAPHtf., A i'i".it, .Ii, ,It. f't tt.nI 11,1'., ........... I II

  Wlllunlt inn nt or ..iML-nluli.. Tlu (,... .,11 ..liil.il i"i, ,ik. I'D. f, .,][ ,m"l, miiii.i... h" 1 I l'i.im..intl, .1 Muni' .. ''I', '. "IU ''.'1. mm' "ie.iI ,11.. ..,,tuit"u. .. ,, ie every Respect
  ) .I, I", ,,'' i..ill. ...1 i n.> II 10 "' .1 in .i Little Home, around the Corner.ISII _' I. 'tr kiruf.. trc1y frt'class.
  M I A N I K .\ I' '\t' I I: K: C 0 .111.' Ill, ,,, ,1, | II, I. n 'k. I..
  who i ibi I
  Hn'inl| liiviMhly un urKi.l ui wi l.y \ il : : ; : > ."llh".1| n''Pt" in-rn tIn's.Ita n ',.r.rn in.I. .
  i '. ill. I Mll-Ni| '
  i' '
  I r I..II.M ,1: nn.l 1 I
  Ih.'lr ....-".., who "'.' r,.. hiiiall.,*. foitlii'lr i 'IMljill : 'l. ,lln. i ,I. rk.'f. thi.. Muni.. i|,,,.lil> -nillVl' 1\1..1 n,' 'in'' wiiii i.. na'irni1t.Inuiu'
  | ( '"' AI ,lk.i ,'' "1IIIISaiI'I'I : :1.7 "I ., \I. ".." I'.." "" \ .. ::\\.I. : lar'a r'a-n'i :,, ihnn ,,.
  ..'..... 'xk-ra. runt folly. It" ...'...1..1I :, ;: ': ::;:'I" ; : : ;: ; .,, ;) 'TlVi'i'iiHii'iki'rH'uiiV'ii'aiil'< 1',1.. ''II.

  I Dial II,.. .Illy .K'li. ."...'nU I...... I gnu" I ; I ( ; < I laIS.1i'utIs'ii ; "" ..1." .." II.. I. ..,,,. I.. I,. "' ,.""." % It Il I.|:MI|,|:I" III.: .'.::: ,' I m.it'l.> .lll.|. |c'.| 1 \'I 'I. .. 11, ,,Inn' -la to |.ul..U|| a City Hotel
  ,
  .,. I l h, I.. ,. "., .. .",1 ,, .,, .
  ,., .
  lnllui.ii.i 'r thi. n-.t. tinny ""n> att..ti.utb.tun.iiru'wbuutln.n,5unnilrIuul| intln.y : .. ., ... ,. 1"1"| "" id> !nm.11 u illi -l.in.l.il.l, in.-' Notice
  II. .' ... .,, to Shipmasters.t
  .I'' I" .. .
  .. .... i lung h'' .ini. .... n' ","'n ..h.\I.' II" u : WHICH I $ll.\ 1KCNAwei :
  .
  ISis. ., ... i-u
  I ["" "j .1 It : /I't' .: toI > ,'ism.i, .1 "t ii'"' I ,..i.'ii. tIlt,... ."",.I..i", ,III TMI-.I: I ," s.i. n... "i ,ih. ,,.,,i.i.. 1'41':1 Ed. Sexauer !
  I havu B.I..IIIIII Proprietor
  '; iniiu, at '" th..t.niilunilly 'ntci I i.nI ','''il-i,, ,t .... .. ,
  I :. : ;: : __ ,: ,: : \ ; : 'm, 't .mr 'intm.alic'. .t ui'l, lit. n. "" ) I ri'' i .mini-, .. .,,, s ,.r Ir
  ..0.., nr.k- 1I.h.| lih.t)I. I II.I i.. 'i'i'W Ii iibt lit.'iy nlw, III ,,,... I'... ,' 1..1.' ,. ." .. ," .I" : ) ixn.rKM'r: :, : nrPfUnr PW:
  .
  II .maim.. multi. it...' tln-rmn.un.ru'| ,4 tint. "'..lttluh' .1." ..,"I "'mncn..I'.e1mm. Ci.nu.'m'i 1.1. ruler.tine I hici." 'n", |I",'.'.lic.Uwl ,. I.' .1 ,. ..' '. .I.. .1 "'0""" "II, \ I : : :" ; : I'
  \ ..... <. I'"nmm,1.t' 1-';. ,. ..... ..,.. .. E J. COOKE : i "Y :
  yimiitf awn ut .'dig.' r.4nl.'r. .. lh.. I..t.mtit .... .'u' ,, ta,,,11. I..I tfl" an. .1. .. ,.". ..1 ,.. ,. .. Clerk i : 1 In.
  puiiig ..tiii.-it.. luir.l.. I'. hum. :N.I. A. T. WALKER I M."" \MIV rill. It. 1.1 I 1.\ !I.J"I ,., u.... nmlnn *uriil.. mu'.tin, -jnUl.,. I'uur.t'.IifuIuiau.'ni.utfl'uiiuicaulli,.,- "..... 10,,'''1,II.. .1,,,, I h. dl".I.... Oli tT tlII" 11' liAlN.MOW ; '; .'L' '
  I.U.e' I. .
  y.Hlth ...I .healthful. ""h'l, it L. 1\110'11'.1. tru.niuttnitint. ...I I" .1..",., ,." ", ,",,", m, II-----I\ -' ", ''''. ii .riiuif' used ..'....,1.. li) ,I" a 1." .. .1"" ".1-ni'" ".." ,"" .,.,.1..II. .14' I, .." ..I) I Cloy I3MWM RSi T ST., I ;i t : :, :: '
  .. I
  .. .,.. 1'1' .. I. ; ,
  1,1 I tin-in iruii.t.t.uru..iuirw'li't I. .
  .
  | I KuMic-rSlainp: Milker.ixh ,ta.ImtWclb wlin-a k" htalnuluk'.iinn .I..I' I"' "' at. l'ani- sin., : t.lIi'I.. / inI'l .1.1,i xuj,,
  .. an.) aUlity an' ..' r-Tlnjii .to.1.I I" 'Ili I IC': .I' .Iii III I It It. t .1 \ 11111\ -,'Ifnnt.u.au.'ih'aruiniu.i'.n.'linr., "..- .1.1.1 I "., I.' "l'iir, ... 111.
  I.
  \11.11.. ,, ,,. ,. ,,01 .'.1. ...It.", .. ...1 I ll ii.'.t.. .'in1-'l| II |.>,...ll miug llMIII.I.II..ICM.II.I ,. ,...". 'd. I-. Ss\i It| C. H.i.KIIMKnl.clilsTriiiiil.ir I .
  dnn'nntnnlur.l.qpnu'v.k..isn tsninnt ? .Inilllii' % .1 !
  ii' t.tCi'.nr PARKER'S
  : .. ,.. ''iiilt'I 'iin"a iiiiMiliin: -- I us 'russTiin-: TtI .t. ItlKI
  : .. iu .
  .It I nliuI. I : : .I
  II. In
  n.m.: m'n"
  ;
  uiuvwitay. N..W York tWmwrrutl ,A.I .. ,..... I. ,in- ... '.m ,. ..-. ,,m II I mil,h, ..il.l. aawliutli.' rtE" :"HAIRPARKERfSWONIC DAL8"
  .1'' .r" '
  I w_..... ", "11"" "<<' ,,, ..,,.".,, ,,.. ""1 I.. ., ',. /,., ... m :J. Hull llu.' ..... illMMI'llH lull rum. it.' I fOR I .,,1', 'h., .. %tIiuIK-t \."ml' ", 4
  I; i Hi., I u l lnnl.t'I I lulls. Anmm,. .ntu." "" ,I.-. I !>,, ."... ,..l l..11,1") .Mlar. ,. '.......Ih lanlltii NOTICE .PUBLICATION. U Mil' Til "..')' h. ,.." 'o'
  4 Tnrlhli' ". ,n...... I III.. I uKrli. I. 1.1 XUIV I. ...... .. H. ../ ,. I. Inc ..il iry a. 11." ik.I. 5..u''l..s-ea. I. .".." In. 1.1, 1.1 I 1-1' :
  %VhuwiUinn.l&| .',' .','lid.. I-niully II Hiwful II X\ '1 \I." -I XI I'liH-sf.. I l": i.I: :. ',,::,'. ,:" ,.. : : .nil i "' .:';. .I. I'lial.. II I an) |I' r.'n ....'1'' ,'. (.,,,. |.' \I. i- -. ,14. ml.t ,r 5 I'.III, "l-ixi. (Cunr Iki.I p" ,
  'but .- I.I 'IMI.III M mil 111. hI, In,, I in'' "..1' 'th. ;I'Iliu N.h .". ..'uitunt"tier t'Ia'.i.'iuntr.'u.nm .Kl-r.I /I.. |", ,I III., |',||,, 4..
  a |* v..11.,1. u *T \ /I'll VIU.s I XMI, M ""' III -. ,tlil," '"''' ,. I:, II". I II II., I.'" I h,. ". I-ill'. Iii ..*a.th'. I'm ens.n'n. ui N'llfll |,,,nnw-'I. '.,!,1'," /l||i'i I ?",.,., ', I Ciiiiiniaiiilt'ry., .0.
  lol.l "..' tin. ruin .1,,) that Ik' wa |1..1 1.- I'l XI-I Mil! lt\Nh-. IIKHI .... A. 'mc rI ,1 .ci......,. "I"'m"'I./ t .i,\ ,.,..". "n t.'m'u, ,,,,. II 'II .uct. TI ,.lI"'"..t", uhnU. .... I ""'nI'i.' .,. I "'" i.l.t.t'.II. TIIK I II\T 1'AI'KKI'l 111
  ,,1it...1 l wilt a .Iu, rluli. ohk-h lu ilkl a >liktn 'Ill t XVII IIM... ".,. ",., Ks "tI'. ..1 lmnm', '"" ""' '" "., ,. II ..,., ..ho. ,u. ,II.. n,,. .., .ill' ilunu' I h".,,'bat ..., ..fills, ,'l I ,h.. .. ,...l. |t'.if'. .."I" |I", I lit' ." ....u I.. ,,, I", .
  .' In runny II a.a.. IMUHI ,>.. ..*. i 11\1 : '.lim.l. 111,11K:,. liii' it tol',1? ..."' ".','IV" --n' ''l 'I. ,, ....., I"' "I., .1. !h. nil ,ill i I.- Ua< .1, a an,,* ant i. "I 10 i I. tin." tIn I ifc-'I.ru.u Jn to- ... I.\'U. !:: : :' "';', ; '; I I' 1". brt 'OU.U I ..you .
  )I... mitU.m.j -I'i. M II xxniik'. *i'! | I i.- O.. I.-.n.u, .t...t,,,' on' biiMlml nintininni I I. 11 ,ii, .i... .nl i'.u i. I I., 11., .. H B.lU ,, ,, ;, '
  ....."..11 lh"> uwiun. A: UI., ....." V" I ill''ill. I of ,I '" "" "" Ii. Ml ..,.......". I......'I. ) \". UI.' I'Ininu l J.,'I,"uii-'..-r..t BI.I>IIHI II !' ',I '"" : : ; i io'
  Mi "I'M. i'-tli''t| i 's': ;t'l'li" !
  "
  tl"|I, .....1..1 t.... I. "tI..", tinning itunura. I.-Iucu' "lli'm' '.. 'n. .I, I lcr '. "". .II ,I I C. r. Ill a 1.1 krk.i .. 1,1,1' 11,111111. Mwi,, r., 'ih' \ : ; ;, "i'll; ::, x",1: i V t. I
  ..... ,..... ..IMIiiKliMwU i'rAN.vroi.n.oifinv: _, ,,,. .... I ,, ..,. .1. 1'.1 ., , '.
  nrat knAlMK' .t" k. II .t"_ I. ""1 n 1 ,i-l I"'n r .11.I Iui 'I4. lt.l'n II. ,f"i.'I. in I'I. i-H S ami ,< I I
  .but If in 1 tuul 1 .InI tim' I' ... m.m'n.. t I I ,. ; I. .'. N ..aw. 1 ," ,, 't. _
  i. H
  Hi- rluls
  from .mlliiary to. 'I :i'l;:: ilu': : :It'; i'm.-: 1 II nm,"j I, ::1' :.:. n ; ,: N iiillilt.C.I'E ,.. _! itt tlb ,'".iu.. .10. r ." ,",," 'i&ianun'. inIs WEST l-'LOKIDA) : In :;.:, m 110':.': I.:t. ;.- \1 I I I 'i. ': : .': .
  |.urihb.'t.. 1..1..1 It t'.trntn l ttuway.f .1 15 Iil4tP'' Ii'. ii tu is. ..r in, ,. ,'.. ..I.. ..., .,.i'I. n. t 'I'I .hl_, 4 t .Ibiais.w Sin'iui&iu tee ai4s'js.tku. I. un ..1.rill n.... nnmn. ., M.: ',' ,. .. .' ,
  ,..ir 01...... ......|., ... ....10.1! kntf.-MwU I I.""',," .'1..101'. I i ,. .. "l..n.-, ..1.I ". ,''111..1.. H' ,. ..nl.ilH.il.'' / In '110' Hi..r.t 4 I ,,IIIMII.. I..h.: ,..11. ."(.. ... '. ,, ,1 o" .
  ........ .I.' Ilinmn out ".u four .klM uf I...' SPAR "". I /.. .... .. ...t, t'n-'iI-.n' *t tImn iu' I I''"..1.. ..1. ".. ...,".. ui-n. Mi.'rIm .
  l-lilli to III.rulnati.m. of IIhiiiul. vt II.-. MAKER. .....1 I' ,, ",.1'' ... ,, ,I. .., IVa1. :. !,1,. ,::n.III! i,, i'" : M. .:ill.::: I.-.I!'kuU I ., '\.i.n'I.II .' An.1 truIng. I. Larv, I Ir.. uUli.. la tur Gco. S Hallmark HINDERCORNSPhilip
  .. .. I,, \ xi 'HI x ri.iii' "I\I\ \. u.,.ii.., ','' ',. ''','n. I 'I', n','I 110, mmi.I M |I..U lr.i' Hi.. l'..l.\| .\. i It ni. si' \l'.i I. it.'.. "I, nut 'h *.1 .,.) ."c." ..1', I T._. _. ,.... '
  .. .
  ,
  i"ugliiii.w many |l..tli iartywH.iu.uk. I ,m '. : ii .; ,:; ,, ,,1"\:; ni,.",, iuc. Mn." itr.'m, .. ,I, "...11, I ,.I."I. .. Urluuaad avra.u. p4 ".in ,nnnnnl.in".l n .,. .
  .. lluil: 'lr..kl! > n K.ith.J.w : '. I \ ", ""I"..." j"", ,,. .. .. . I W" 1 If ri-'elrt'd' ,.t aiI.' .",
  cu'i I"'I-.t' I.I' I. .ai ..10. 'n.li'u a iuif '''' tin "'01110. ,.n. i.n.'r. :: ="r Husod : ,
  ,, ,. i I I- ,, ...,..,... I "1 'I urnmaa.ital Collecting Agent :
  i.t Iiit' I--- -m mI m--- 't. I I.ni. I". 'I"n.I., iliti'c c ui .10. r..1 I.U.'t'W I. .1! I>; :
  a.tutaa a ....... .......$... "" \I I P. ., ,," II.. ...... ..... ", .uI.uutin. III .i.i'.I.1 n.m.'. .' ...,,, i I. .. .:: .,
  J....* IHIIV Ii.n4.'r.u.. mint, w n.' i in I. mm.. 'I-- ..,. I -l'.bll" II\II'H... .' ." ". ,:'. 11..1.; ,. ..1.. ,.... ., ....... .-I.IIII.4. Au llnlituiui, ." HI-IK 5 I. III.Mk II'| "I.".*.
  .. .. ,..01 ". ., .. "I" .., .1.. .... //,1". ,. .... .
  ) ulllH4..>l with tin' |*VMUhitK, l. ...iuiwli.' 10" ". ."... "" >.1.| NOTICE FOR FU'SUCATIW'l. I"! I I \li ,
  I ...t ". .. 1 .10.... I.. '
  II" 11,1' '' U ,
  '" > iMfcl ut u ilk* lo II I' I. I.
  ni,4itiK'Uiily.. Hi riii.l.a ?! ,1..1110..1 I "" '"; "' \\1" ,.. II.. t : ,r :::'i.. ; t lij, :.. tat| l.. I. IUI"r.. i, Vftitiiii.. 1 .. ) 1-1 HMWJ1li.il.loNMMt. .ld |
  w uwuu4 aa.1, I.'t' lu 'in. nn.l k"'I"| Dr.T.J.Wclch'DENTAL ,? .!,"! 'l, ? l' I'., ,, t, ,,, .. "", I, 'wIl'lrt, un'in,: .) I ftl i .lnit'.ifltitii! .\ lan 1.111 h. I is* ,
  lilliwIfHI' ilo.nl IK .illh ant I (I""I' I : I' .. Ii, .., ., ..." ,, t ti.is i ..a. '. 1.11. > ,is I",. m- I., I ,'m.ei't l f.4. .. .. , ,! p J. T. CARTER

  aull1II'nil ... ii IkhKi.. fr.4|" .. i > u.'" I 1 ,h '.. "", .. ..''I.... ,.1, .' V I n'l l .1 i. V.i/ II. ... ..1, 01.1I [I' U. .II.Hi nun.'v.1..1 14" I I'n.' ,..,....,.,..1 ..l., h". .',I.... ...1. fin,. .,' I I';. ,
  .
  .I ...... t...'.. Iir I.NIUI I... k ......1..1t :I'!, :'si' 'I I. I i.:'' .o '\tI. u.::' ::,, t,' n'ia.'l':, 'I .t.,ii'n 111'" 41.1,1-I.Ik... In ls,", -. ,"n I.,,,nt. I I.,,1.1-".:,.... .,H sin.,| ,Ikjl'n 1.,11"..i..i |.r...,.I.r. "

  t tint >4ly tub II !I"? -irtn, ,; .l IMi. niul.II SURGERY *" "' 01 "''".. 1. MM*.' '"I': ,, U.,". \\ .,... I' l. .I
  fully nw4v.il to hvku u > >',MW .lun..'r.lla |V i ..k ,in' ''f"u'' ii'.j. U," .."'iml \1 J..I" -I irun'. ."I... .',.. .. 11 HARNE S MA KER
  I .,. .. .. .. .. .. ** .' .II"f
  ,, ...l ,. "It. I .1 I. .." .1 1110, uJraSTTi11 = Cl "'-em I .1 ni .
  . .. In IH.' ,1..1 himmuiiy u g t- nll' si, 11,1,1 ..H I'l ,in ill. XX ,,rl.1. ,1.' .Im'c'' ,In, .," ,I....t .tnt,. 'i' ... ..1. .' Is' H.-l i> .,l.. .'le., ., Ill 'n.:.. ltaJ"t:. I t \\.1\ m in ,1..1.
  n a.i15'ir.| If. v. r) .w. un..jil'l: j get a. wluhIIIM 1 ncr t t.i...1 II' ,. '. n'.niln- .,... h ... ,..Ih .., ,, .,,.....n. .of li. !NW .4" -u5'm't.k.4if.4W., ., -
  .. ,, i-- i I'i, i X l.amlriiin i I in-ilin .if iUr'win'nda Tbai Ik. .'awn. .
  ( llfiiw II u.nuuwilnt.' ; U. '
  oul .ps.n.iIfit \\11.. ? i iiii.uri.l I'toiuM iinl' din' : ni. IV |Intt.inm. ," .
  V.i. Iie.iliia iiii'airnnti I .lltMLIMIIM. l it.
  .., wnaUauki.lt unli'r. i-lnM i ,nk. "I.I until\ u .,.lulluil"'i .11 rr.i.ni-- "I. urmi Iua.l.u.'u. ,u, II
  liktbunm..ii.olll. i t. n''t. thum I: II II I. lai XI I. KIMM.IH prim 1u:1'AinEit.RENYATING
  .h, .... ...11I 4 "" ,., ,, I I..hl..h I ,," I."" "... I.. ".', .1.-n I ._ ..1. ,....'uitl.uIina'4 :
  innihukau uF III.U', > I
  .'l.min I Cr-run ,
  .
  ,
  .. --* 'hi. ....." J..I., Ii Dou.'t1S'tt.-Y; : I ,:: .":', ,:': r'loll.ij', 1'01..1' 'II ;. I I to: I. : i:t!:,:'"Vaiu .lr.',', IHI. .1.witi,,., i." -: n IVmat-ula, .'|.-, ,". BrovnUI

  F ... .. I" .II ttl..'(t"'l'" ,1 il:' -t 'i itilIiit'.ltI'llinti \\1. I MII.V I I I" I ,oj. '','I', ,, I. .. I ... Ik' 11.1.. I in J",... ll. .. OLD SADDLES
  .. n .
  .. T. /0 : \,1\\, "'" : .... ... I"to "" ",. '" I .1 lt ", r I,., ,I. .". "I"". ,. ..,. III." I I
  ,. .1., ., _, ,1 '. I. 1.
  .101 ..I.I .
  I Tli. I. nunCallfuriii. ''' ''' 1" I \ "" '
  .. . .. I A
  .I I .. :
  i -inpwh. .. I '"''nu'n, I to, .O ,, \ II.l1" NOIUI() :. ,. "" ', '. ''. ''' / I Slln.un. Kinds ofF"'u/ :
  .... ,. I .
  .idUII an I 1.1'-- 'tj "I" "I. '. 111' I t. 't t
  !.:*>' I" ,"nn't. 1 All I I "III'L (CiUllJ'tluh't'lI.; ." I : '. "" ''I 11.1.4: 11"1'. -
  : : : ,
  ,. IllIOW'' 'I. ; : \" ', '' '' ,' ,', I 1"1
  twins ,
  ... \& .. ,
  6oniMh; urai.iMMwIiUun I I ,

  1 .......... .....IIJOI... I' ,. 0 ,. I. ':,1,: ; ,,, .." .. .." I '."
  ," I 2 i 2 ,I'l"
  I I. \ \ I I
  .
  7UtA ,
  ''I.' \
  I \ nl 4Iiinl t .
  I m m .
  N.rknJniil2P.al. .t It 'II" ,,- ., Mn ''' -. ,.Ull Cml' : j ,) I''''. ..
  1'I
  I "0\.11)

  .

  L n ___
  I -- '