<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00378
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 18, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00378
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
'

1>1, .
T'4... 1 4'CGAtETOJ'HrC

rr' r y: s.
\ l : .
+ ,, -tQ
., ,\+ i 'L n- j

\.'- -. .....:a.. \,
; .
.
$ .. '::'. :
-=- :: ,. .:::.

I ) .b..iN SLLCO\ () L4\ "iJ{l'' .. C COlI'JERCJ/ / \


'

,y, ..- .I -
\ 01. :> I'KNSCOIA: : H.OKIDX.: I :S\TI Kim :M 1'.11'1'1'\il I 1 FFt U: I IX I ""fi NO.
.
---- -
.'

C .a.h IMr..it.>r>. .K Ml.. Ill-!'* III'. Mult I : 0..t.| OIHIH .
,11111, I IIN'' HI ...11.1'.1.I .I'" F. C. HUMPHREYS P1aI1001.: EstnbI1slunon't: : : JOAUUIN, MILLIK' ON CALIFONI,411.54155x. .

I. I II "1" -I 1'" I I", I IKI I,01 Ion .,l 1455uv.I..' ,.. '.1' HIP :-
,,,,! ,, -" "I 'h..I.1 IIw '" I 15.55551. ">mril, InrrpMP talllor-
IL1 I,1" i 'I 'mt. 1t.1551 iii CLERK UNITED STATES COURTS I i : i I I / ? Ih /',,//.1.. : N.... .Iffrl,..l1.r.1 .
lrn.rrtlr
: ,: i ;,i", IL: iln" win,: Nl"II Tllr 'It'J' f ? \\l.'r I 'R) gift i I 'Ihr I al it o.1nYdlnl loni,,'nl inI .
S | K.irii.ilvinpiM I., Hi.. Aimrk-tin had.
L E
Y 0 R .C 0 rirty yran

I ",.,"".".."," ", "' IIIN.", n.ow l. T..1.Iw 11. r w l .. I' U. S. COMMISSIONER" ; laI.II; \ ii.t : !; I I I I i A : ''tJLi I I. :; ) ;:: : ill.' | I rut :laiill.ll.t..ki.l' : will 1 ami I I1.r.ll.hlyIra'sInIhrpnl51xSlSIinn.,1.1',:.:.,.lnt1wrrlkn,55.55.hln I rmll.lhly Akrh' .iiltnn iiiKliI:.. ll tin.. In.Milk(". ,-!"mi Ihnt imtli.Ktanf nnttirn

.
.
,
,
I' \I '
II'n.u.' 1\ | |
wand.).I pn'ridIIIP, ."".. In.In, 'a. 1 onP.h
11 "I5 "I I' 1' ; 11,55" ,' h' 1"IIn., 'IOKI., | urs-llHon, .. of Ilnlolling, |
,i. ,. 'I II" F'I'111. s'1' I ,1''. i" ...." i III''. .i -, .i II' M : --I'\UII; : 1'10IShip ",..|..,... ....rl. 4 iriwlur, who w.. lightingnlhir
'. """ ... : KKnliwt. tin. .rit" Him for 1,5.I..
|
: IIa11 1' ::: ,7'1 II i. lninrliti' II \\ i' ,1. .ir.. lo
.. in-
| ,
.
I' 1 li I Il
1 'r'i'" f.llorir. In-M from. lion nl.il Hint! ilw
i, l. 1 I. CNdr111.I. l ll I IH GIlan lory Ship, Stores Staple and Fancy Groceries Tobacco and Liuuors |t.{n. .tin. .lull. Ioh..I".r, lili. Hint. nluk ... .Infill, to frri | aW. An|,"" .|I hi. 'al
?'I, \I l l 111155 ''li !15,1 i John Thompson Ii ,/" ,hi |iln< nl, IIHIM| tinlii.t 1 .Minim-" .
.. .bT
L'I' I I'l' K ,,,r -. i" .it In lion. ami ,IM. {mwrr for roll of 4it' us. thafllml, n" Ilk ruin. mi thfjil,1 1
I 1116' '' an.111"I iiiijwt And I wl. to iliv I
1, ,"I I", .. ,1' "11 I'. fh"l!! II > 11155"IIn' I..I' 't \I.\'III": \ ; \ Inl: 1:0"1: :; 101'10' INI' III' 111'' I'l l 1\5: .1111'11. 11..11..1. wiallh "..10 San ..555, liul.it lo lisp wroth xndwwnI,11wssInn'I I
: : BI'a" ,, (Hulnlllil'ci 1Ill'cl\\II' )
,.I I I.I "I. ,'n. 1. I- ..11" rlm Harness ''I, I\I\ \IJ ; Ir vl\1.1 HIICI ; \ ; ('. 1515555\I;'; +\ t... I hi. IIIIh'Ipll''-I"Ir'11..I.iw" | t an IN a," .
.", ,. i r' nl 1.' V II ,-- (. I I Bridles and Saddles. ..oiii'I)"li.luil milt .b) .Hi. 55nllrvl151.51. I \lrxmluR.555.5 I K""' rItitf
\I ., "" v M i "n .ti,nit :' I'i iv 1\I IIIII.: ,1.\1\, : ll.ii.i-itlio. ol,,. .1 hi' ,1 I.., IUl' ; mi Irr tin |,rm lilt| / it run, with (Iu'
\\11. 1'1111 '. .1.1.\\ MUM: liHTMt I\MH. : : > 1'.1.111.\1": 'IIMIM: H\hlM' 1255.11.11 I: :. .1 I i l Inliim.lion : : .I :; : :; :; :
'
M I -t nun I I ClII.\ U" g11S11'tuullll'll: : 5555) w'ltlrh'.rrh.'lln In HH ,1Kmi -
I' r) m : I. ",In Hi of 55',1,115'| I
"11 /ii. iiMI: 1:1: i II)t; 'IIII'I I: .)'I, II'I I : F. .ttiat Hit I 5.511 ball >
'. ,. ... I I I," M IINtlfM 'IHltl I "Ih5511HI, lii mllh ." I ul /li. .'1.,1. n .|....r uT nlurp'. !

,0 II .. ....-..... ... |I"" "'i N. "I'| r ..1,1. ;.5' ; ...1. y .. .",,1DAVIS ,.ilm'. .. 5.1555.. tnimiI. Iln. Hi.il ". :01"1. iliin <.f nnr KM"i'n thing, mtn this I
,. Capstan Bars and Hand Spikes. aoli' ..1 I .....,. old I a.k.lhxl dot
I ''I "'' 1 w. I',.)' Y N..I, I ,"l of Itn1Rhl..11.1., l .., fir tin. |1'1". mil an linn- '
,., .. tin l 1..11.- ., ,It'r .
\I. I" JIC I..a\l.- i I'(1nlw'' 5l| muanl/liiK. ami. ilirnlliii/" I MIIIH and "' HH

.. Nh .Ir111 IHm. I 'H:':KIIKMUl: ,HIMllMi .\ ,Dili: \ .1111.11: l'I.I'\ln\lt: : :: I I' IONM-I-.OH I : ..! .\II. 5511 l l ;' u' 111 IK: 1 1.1\1'1: niimIM: 1' I IN (nittirol" HII linln-lil.l.. .?...... 11111 n> I .10"1'| .. mil I mill,.. imrl I-IK-I. Unl iniinyof 1

H lirV : 1.1'1..1.\1\1( | : |' .\1.1.I I "|1.\1.; .IM'NIK, : .\ imlIIMIIM: 111/. 1F'II\F.. 1111.1"1\ 1.\ISr 11I0110": |, a I":III: !I. nl: II II..5155::: fur: II I. in.,:,,' :In Uan 1 Hi ntnnv' .mi-l, |IY'rl"h Tlu. .ulky .

i-..nliitli :BROS. n'I.II' UN,:" ; llMI'l: ::: I' I-l.hIIKIH ., Plllbfl1,5511: : )1. HMMx: : :s\. | |, 1'1111.1"1.' / : \11'1'1"11"' M\IH.I-: rl..I n, ,4155 .1555 i u1ru1..lul, ., I.In4... In.. iriourn .|.H..IY I w Itk.l And,
Hi. 'In' .111 nl. In, //0. .,,. I how mil.'..1 I it I*. otlipr* ,tmt h,.ri. .. i.
'''It I I..N...I''..t mil, > IMINI! : II'll 1.111 \ \ I 1.lot' Hi' > IIH ,I"M -. .M .; I' 1.l' lol m I H hoi IK
,. t.. m, .Ihr. I.' 1 '.1,.1f I ,11rurv'. ,k ANp 511T| iitlll.x:' \\ I"\: .1\h>: ;III.OU: : 1"It. :11 I'.I. t tI 1InllIS: |1,10', hut .lioul.l, ,In' IHU'no |III i ,mi 1",1.,, ) I Imtpfirin.. n .5th (X,.,n l ai-rm': ;
xhrn155'115, ..I51 HIP, niilil/ "I .nlli' K'" ,Hut away in r )'I.ndrt. ln/ml II...
$}f\ ,:.: i,, :,; :, MIwIN:::::, i:,55'N,::.? j'ruplNJ, .. \
r > III' tin1m rfilvalli .
Hut or Ihrn / of SailJxiiiln
.. mo.t olii.| /.1"/ .
I \111).1'\: I I,1\51.LS551/t: II.N.11.I.11'I'55111', : I 1'1.11.I 1.\11.I II..I1'1': I ; / It 1 -. 1'1211. 1\5I'.1U11'1'1\I I I ; Hi I.H, | )
M f I: N, 111' +'.''I'I", 11 i Staple! and Fancy Groceries / ,,,. ,,10 ." unit. |I.> olitnlmil, lhnmKhloullilioi I I | unin. fimlfiil. n.thdl, U.anti-

.. ., I .t''>|>1.('ii.li.I< .VosHlf, HICIll ul'l'nh'c'IIII.ll'udc.t>! ( ( 'lIlIc'I')', NivMirs' SillMfs illlli, I J.I.01: '; .'. i. illliit II l.lln duly| 1.,1| ,, 1'111..1. I l.umliful' ax Iu ",1.1..1.'I MIJ 9
.. .. t. 111.\\1\\1') : ii\\; ima iu | alllo' ..-i-l in .555.5.1.5W255, ; ami, pup" 1 I And. I nil Hit.. Is., :usw' I.i-l year Hip olmtl.
1- -/Goi1Il.oto; H.lai.0 of 37 1 li 1 i |.iitinif, wish' Ihilr voli.. unit. .1.l, I h mdr.l Aim. .rh.u>i i 1d.u .".....",,1.-.. lo UKMikkiin
cP I'.a'... luxe K M 1:1 11.1'I., i \ nntu"i s :ix ("t:1.; : tLOI.lo.--- ..and. I.Hi. .. ,,1111.10..11/| "> lliiir -i, |1'' ...l.'rk'n''P| <.fi-.ntiirl.-i. Han"'

.......... \I.'.'',...L'. I.. "n. I"II.',1 F I... W M tl.I. .tl It. !MII.X |I'"+ ..4 h,: I 1.1,51.1" I t I"I 1:1": I M I"h I ,1 I \ -.1'1"1.I : tMil II"1'I < Mill IN I 1"\1'I 1'M I Ml'I'\lI I : Nf. III.S. I lit .II". I IHIII" .to HUM,. mi..-1.lwNIr'unn. II r.. "| I J" iiiln| lnik'1, t ,I. IrrlRnt..1.r .,.

,, ,.., ., I"I.'II.." 1'1\aU: III. t I KllClllt. '. 11'\.1.: NI \1.1.- ,INY 111111' .11\1\- "''41' 1'-' \ 'I r.. .. ,. 111, \11\/. h\III" \\1'1\\1'1' I H\: I 1.1 \\1'.11\\1"". i' |1..1\. (Iln no our .h.lI. bottitir. I I. .V |I..,r rr' ,lull flllnlly. rm.nplllK from.

... I' iiiiii%| ", 11",1..lo """, with( tinm. 'n|",tilt ilii.Hi. I hnnlKht H k'Hi.r Ina, fill,n,I f fnidi

. ..II I. I.. BH.SSXU) I'APKK CATIMIKJi;; SIIMIJ.S.: I mil) .l11.1. "|1.'" all ul h., 'iHlnti, inMiuiiiiK 1 / ,, m.iir h,.... many. ) i."nr. a...i> an,I M..I.II I. t

"llu' iiuati. .t w.1 to, II,.' ,..I .l.wn,, lisp ...-,.., .
I 1.l nil
"n
,...,;_ : '. Geo. Neely I \". .". ,... I'. M. fcnitn ,i. <1'55'l .NNI I 'llv-l?'1.5155.| I,. i, ..,...1 Illii' r4a'' < loi-. I'lii.iiiaihuiiii, ,,l tiiiiniii, '' IH-.KI.,.ii,.",.. S Ionian& I1iait>,, Mi',> Inw. I! KI..<..Hi-l iinml'...'.." ,I' .loin nml 11.,1"1 l.u | I .nml I h., 'ml 1.1.1 I ,, I -.lad.pd,I, tluil n tu,.'......
3.1.,115 | ,--, and 511,.,' I aliiill' |.,u> ami IL........ ., ttr ili'ilin. ) loth,' world" / 'thil,: nut, .
1":0.1'' I .|"4 iu f"... a, n-i ,f ,mm.1 I .551..1 I iirun rl I Imi

(J- ) .; .: :;,:, .: ; F.\IJ\: ; ICIWRII1'.114; : .\NS Nl. U\' I Nl, I ..\ NHNH, 1\11111.,1\; I 111'1':1( >l I : : "'..\ ISI'I.I I. \ \1.1.\I l I 1.1'i| 11" HUH" I ..ll..S" 11I:1',11I1I, :: I .. ,: aim-{ ,'nivI ..1 11 bi|'IHII"il. It KIM' w.INsr| mil
,,' t U' ," 1111"" .' d.. :rrc-rrcEI: :: :: ti i I I'AlrAI;: II.ONNH: I, r: -I 112.11'1'1I I: I I H I III I IN'I'r> 54111 It \ N11N. \ M 'II 111111'k..11\' l -- -.llh I : \ \ I I.s M V 'I I IM Mil's I I. lo' miki'. I Imlii.lriil, ami. ., ""., .1' 01"11..1 by an.1 I ilhi....,1. 'mi..n ..'.IIiu.

I, I 11.11111 l'aI.iIIIII. ;I' 'r I !.. I111, i I.511,1'll. ,. I :, .vvi,, II ;ml .Vlli.lii/ ; 1; ,.nl-.515551'Ih., |; | I : ; ,I.in, ;:: i IIII, III, ni, ,, -l;,. I ttniil, ,. ""I .1110.11"1.. .,,. .tinInI" I .., Hi it i.v-'ii tin il.l.lU. 11I\,1\ I not livlime ..

I"'I.'I: : :: : ;; : :; :: i I 111 I Ic Inl II.'I'imlitlilinilaml" '. ..r1.rs'' .I.i NaHon.l: ; llu umkir.iiuulin.' Iln..'I I ,'1..1.it HIM, not inorii four.nr
lllii' nI HIIIII lh' thai
OARS PLAIN AND COPPER TIPPED. lull injotminl nl. llu "'.11/0/ 11111, : : "I: ttiary fiimlly:: :
I I '" .'/1.1.. ." .1.., .... I c 11: I'C''II (U: I'CI'C'I'( ; ni.,ill.. .iilli,-iinl' I I.'I I.inli, ,1,1"10|,I |, i I.., | Ind, I w'rk.Yl, it. y I hrrr ,.? an :oil, ..nilbii

." ',.,. 15l 111,1' 1 I "I ,,x'1 ,I .. ,, ., \ .,./. ... .." "", 1! Fd'w:. I I1l. Nrutwlhiupl4l. ,. ; ) .ull'nn'I., i I". I:"i "I .,, ;"u,,?I I!, |I'' i "i I I'':A'11I'. au.l\uh55112kIN.hLn.I, I', "I \ .. I -l t". i .. .l "rf' I M'-l. ..VNin I .I I \\ IMl: : ibtihinlhiir/, {Inlo'II.., 1",1., III"' ,il ami.nlil '| mmbiK. out from IJ"I| l f"t

\ \I.K II. I' ",.::1'" ,IIn j 1" .11"1" IIt"1., : .. ,fOJ| M".|. VI |.. I.|! Ii., ,,,..1 VI.1., I I I.'eh i I i I .i ,i.,, \.1.', .i I ;ititi",' ill tui.nl. for 'II4 J Illlt. .. 1 > 1I ..11.. .. not ... i 'lh., nlli. ; nil nl. Hn 'IHIII'in., ni.iilioii 11"11".1.I HO tin'y rat ,1 mil on ImwifHir
.. I ,,' "" .1.i." l|1' IIII. ..511, Kill, 5,.., .. ,1Ihri1' 15511l., I.nu .1.111 un, "irtI.s1: ", .luiu. intiiiil, iHinll' ..,,,01. .MII- I 5 iml,! |x1'a.un'f..w.{ 'I.SSion ; dry mi.1 1,1,1-tv. II.-MI- i.f wind nn.I
.. 55.5. 11NiIf! i I 11.11'55''. ,to; I.I .
1111511' '; ';::11 /fIOI'I ,111., 11111 I Illllttlllll, .,. ,1,1 ,,IIJll"I 111,I till'III 11'| 1.1,111V, ill May iiAM otrr tinwr4i
; --- i .".10., nf tin III.. inr. "llnn,
'I \ 1 ,1.11 "'IIIt._ : 'II",/ uiiiiimul; In.. .' vt altmiiliiKlitilinliim ) !
".,. .\\\1'" i w '1,1,1,11,11, ,' 1555' limn .1"1t,, a w,,II. 111" .'
,111..1. l mil HH.I. ..ii,, '
J. INImp'5 :: : '
BIEBIGHAUSEB 'i. ,
1'1.\.1'1'! 55,55.1. HlnImil. nU-l. H mul 1. l ..I' ntraiil .
/ I .
n ur.1l'r I HUMu.
1.t\'III.\: .I 1.11:11'\: HI nil.. wrid
,
.
\ ,It: I"'r.' J.I,.". I E. DEY .,r,1 ." .1''" ..".I. ''H 1.11 and 11I..1..) .u. Ihi-, 101111'.". ..r| llw/, I"M.I.rN : : ll.-n 1.1"1".11 lax .'......hvu|.. ill btu I kl .
1 ,,
.
'1111 Ihlal'I, IIII h. .. l. .
'
1'I. mHllikHy
') I
.__. ,
-- }IUlllbin Gas and .. III :llllll.tuhll-hllHIit "| liullUII-, ,
".... 'IN 511555'n, .f. h.lllhl. I.I i [ nil h. I n'n .". I .
nl' I.nli, / his" four ,. i Iw l I
I'" .10.... Maritime "555. 1.,11..1 )I. ,. hsr55wIs. r MIIII.r' Ihi4nul, l hint'. m l I ni r t 1..111.101"
HI al 'I'| ini .. Surveys. .. .. ,.,. .,,II ,.,,," ,.. .1.. Ih'.' nl' ii .rulvn. .1I r nl. lloiiliiinliniiul fnrtnnf. It"Y' Im h .
,',, ,1, \\I'",: : V 1\. qa, '51,1 I' .I..I.II111 Him'.l, mul linuiiilHl/ inn. : ,.n5..1 \11.1. Uuw' Wnt. ...r.w an. "n
,I.p' ,NII, II,1.1 .lilt. ,.55.1 i I. ,i-l, i n. d,I I U..I! III' W.r.r.. ,,r,,rIO'II" HII lf-! I 1:11.\: I I "VsT E L E :IR, ., ., ,11., ,1hili\ 5l ".".'. 1515.5.5., .1.1 l IhlllllMllill lll,, ..,.,. thnl IhU mall 11,11 h, iii.ll'. ..r .l....-. hi,
,, \MHIi\S-lllltl\' \ Il 'w \ ..
I \ II. W'
"". I' "II'' h "I "I I.. I 11\-11'1\\1"I I I Si I I l l 1114. 15w IN'. ''lhiilllii.iillii' I h5. .,.. Hi.I . of
I 1\ "11IN ,I: 1\. I 1'. r-n..ll.1I.., i li' u ,,', 11111.1'Itw' \II\ U Nnr5.I.. ,w4 | Imiil.. thi, him.Ki I mi "i ri uupNlw,1.5.555411.a ,
I,1.,?, I..s1Y.' \N. "'. 1.111/.7. ,'I 1...1155 .II'11, ,, ,In,, "I''?. ".' NI, IN', 1Y n.5555, ll: 1'1"' I I II"I 1\h, ; ',, .,,,,,,,. II. ,I \1.' .".. I "I Hi,, |p'"piP| l 'liM' rl'wn1v.1 li.r|; n.t.l ,.,,,,,, "( ulfalfi "J.-.... II.- sow IUM.
11 1 '.'" '" ', ,1114-''' ,,l 11,01, I, ,1'* .,.,. md4.. '", 'N'.n.rh'r'. 51.51, ,.1\1. .. 1' .11.,1..5., ,, ,IN,, 10,1, .II IS...". 55.55' | .i'('ilniiiiimi.il' In"rnni. ,hr mil- I cow, I IIOIIM''I. ,.IK.. In fiit, he KttAtitnrttout
.. .'i.r' . .. I 11"1.111'11'1' : \ \ I I I .. .. .. .
I t" ,, .1. '" .11.'"'". .1.'" 1..1., ni of thim. .
mil fINu55
y.YUII'.S., Unit all 55l mt, ,1
.51
N u" an
M 'I l lt\IIrLI11,1.1 I I I onwn. 1O".yo. "".1" "' 4II.pNln.' .1.I
I \. ': '. _hr..u..1:, ,11, Mail" I h M"..Yv, 1'1\'I'1'lil; I :> inDAVISON ; : : Clocks i ,ld. 11e n ,oJ.i II laml.. mitt In.hi fin .|1"inlntivu' pn1 Kravi.I tliiin my KI w.1| trbwd. |. .Ikikllilw .
Jewelry .. ,.. lo '. '.1,11,1., ,.. .. .. .
in"" titi' .11." |is full 'II, KI t nut of any forty m r,. of till
.
I
f N.Irn'I, .I. .h.55., ,, M touri' .. S.Nnhll.hr.l I I"-". 1'I.' I. \I' ,, ,, I i i "ii.i i ..,,,1 i ir \' 'I 1'hr, >5155,|'.5B"55, i.1..111.| ,? Him. I I: I I.U. B-VUKi\ ,, Vul. hip .U tin "ny hrl'uhf.'ruhols

I. 'I'J! I'' .I.\' ". ,I. i'i'i' i I uri).. .i 't. I ""it,"".tra'. II"mill.MU.UUI ". .11'pMv5s. .4wa. .I,,, iml hPYI''rlllgll( )' 55x.5,, ,, ..,r5|".11/.1||,, | j I Ix uluk. ,. ( .;ihfiillllil. |.i|.Illoiul.

[ \I I: II' ,. \ < ;iVo.' "\' 'I'll I'tUII.) I 1\ 'I.1.. I J \ -:y .1 V.yrrw.wyw.____ ww4w _....;.. .. j"o! 1x'.5111 ... ._...1.11 I ( hll..r..n.l' Ihu" r,,,",,".1 .,.r iiiJn-l, 1.,." hill I| and (pmh15.h4'--w. ,".' Ihvonitry" of
I '"111 I N .lili... .|,hit i, nml, ili-Milinlinill' ,.,. .
11,1..10 IHU.. 'S,, III, |I.'H..T. I \1 "I" .55.55 Iwwr. tinniM" |1" end ominiinlr." !1... And now.

II k I ,- M I. Ii.laU '. ) \\ II. .IIM, ... I ''''' \ tMI 1"1\111\1: : S.| Id. I: I I'.. ,II'. 15.lY' ..slt.1RNI..rk. i l I" ll II"' 'i.\\:.: I .il.lialii': ; ::': :NI'Jn.Ilr.I : : |pn..w'| llu. ten."..-., w'In.,nn, on thi.. con.
.
M I II"Ml..liN 11.1 I II r fBffliT! ; OTIOEIV T R I I'I.IIL..I.. II lIr. I.'. \ I I hi' Yd11pll55n. | rl 5155, ..1.r1. ,In, ?. tin,'lit' ,l4...k lit flu-mii. .|,. I I..iki. a .......

I I", I 1111, II 'I. '. : .11.5 t l 5.J, \1." .... 111.' ". 1'.551..1.1... nn .M...Iw It.., .*. I |5.1,11u| ,111'. :Ihr I III'nllh:: :: : :.55.1..1.55);;:' I ,:S'5I tu.mil tin, taxi. .I..v..1 I tiilli.y ..r HID HIM. .r..- It'N
| IIMH Pd ,In .
4..rl ".II.. hn.gto., .I .tmrrl.atl ,, ,,, I, .t-Muu. '55r4latllny! ru iiiinlnK' ,151..1 ,mmmiliiiliiiliin 14n.w'N'5.1| away frim (IIw, tip. of II...
1 111', I "l! I l ..h..... Ili, 11".1.111.. tl i" 11,111.5 I I Hv "I", .11.1 n Ir11 ( 'Mil Iu .+/Nn1' -: ( 1Iu..I. ...._ Is x, 155..I' >"...11"' ..*. thIcIo.n. 'I { '"II.hllt, halo," (/0.., nllll "|1'1.| "r korii uronnil. |_l llu, i.npit'1..1. Kic-,
-ir, l iv ru.i. .u .I ,llnliSi .1 ni. n.n.iiiv.II . :1 ; I ANM.. .llvM/ -I...,. .>. INS. In'I'ti,", ,'. .,., II..,... "IIIt"I.I'IIn..I" ,, : | '' rxssu.du' i Illy. 15155 iloHiiioMnii'
A : IranNII J.
".., .' u.' 1 u''''. 'N'n,, IM\-\i I IrN, 1 N.II4' .. 1'NrrlNllr 51,155, ,. .." N .xis. dal. 1,55m'Nll ., ( rnr I Injii.i.i..' nr'1'irl'.I lll.Mkh/, |I I|I.. U",, -
.
.... tutr;. I'r. Il.la I II. .. ''''...... .., It I'....... II, turn th .ism r.immitn rlv.Tout
.... .rnnr/.1) ,, ) .
-. and "1. U" 45,1'I.11'Arw.'hy ,," '''.. .10'11",1 of ,I. 1..1 |iir.. uliot li-.1. ..IIIIK and.,
N 11111" I ,,' ,,' I '" S ', k II City County .. Nod C ,kw b Itr'..,'...., p'alll, '. SI.1'hr I ,rrru",, """, lit I.MM, ,,,.. 1.1 H ll.iw down. ami. lill, II...
\ | 1-Kl., ," :Jl... 1011.11 6.1,111..111\' I"IN ..k,,?, II r"" .. ." ,,, 115'xn .\RId91. a In.. 15,5555..11'55.. .. II..L. ..11'.1.' .: nnuua{ ,ut.1nn.i .1.115.. 1w.1Ihn, huiiKiy .bol- .
tl. I 1111, III -til".,ll, .: 111. 1'.5.5115 Ypnl IA"11'1 1.55.51x1 5411. n" ..! 1 lin x11115.'Irrlllltyunlru'lu"1 ,
I 11 q > | ,. ,,, ,, ,. ,,, ." '" I 15.p' Id II.I. .1I'h 1,11,5.1 Yw55515.. .. ,IS'
i "
, .. ,, I I. II'| I h. I"I.I I Itl I', ., 1' I "1) luhrrw. nf r ..
,,' I .. I I'' l 11.' I 1'11. .111.551,.I.. \ i '.:,', ,", .::' .;' '," :: .: ,I, '" "II' '. I.. .. d''...''n, ,, j, I.I l.wrl ',' I. I. Mw.. rllixwl. I", Ihr. w.'skhl. "",....,. ,I" II'..... Kith. u.-. ia'd ,,,IJ.. )5.11wun'
I. k 1, ,i' \1.1.,. ,. ,, I ,,,. 1 1 11..1.. nn,,1,11", 11.5,1 5 ,15555115 I .
. INxh15,.. .....1 ,I..'a.' t..." ...11 .... I II', .,., ,II ", I"Indr' rlR551' It I U all .. rv i*..y t tirKi-U thm MIIIH,
: ,. II" ,," ." \11" "III' : Fire Colored Work a SpeciallyIA'l'II.AIII' ....h,. .' N \ ," .11 I ylr H I I" I 1' 111, 'I'hr5.n: : is'I1w1.' 1 'r I 10'" IN, Ihlnit yntniiiico. 1 I..,.. gum. o.,'r lill 1 111,.
", ,-\\1'''' (1111. I IOI. rI( ) : 1111.1' '111 ,I" I-. .. 115,5551x.1 i I rulp"lullnu.| l1. I ILrh/ ). Kronnl' an..1 I kn..>w ,hnt. 1 .iy. UfiiMirw
.: I t tt f r u-.,: .::, : ; |I' ) t
,, 1111 ., ,
'" I,, 'T ,". \I" 1 5511 plnv.r'. .,.L h. lii .luHhil' .,, '. |I.,r : I wa. luuKhi*.1 I at *"' *g<\ and I

YII'r.1'N. IN.1...I. '111, .\- I."I ..." Lewie I )4w I ,, '" .. I..Bo'. 195.5 ..I'h' 5rnwIh115, wr'k'. Ynd1'.5515n ", I ilnlil.luaa' ,lotir Mi, .!Uim<. aiil all;:

; \\ 1.l: ( (0./ : B1:: I fAlr \ ..... "", ,.", ., ,. -, ,,0 ,. I 1.51'1' .''IIIr I law' hniiii s .".Iul, ,,...... a lli.t. Ihu5u'rtnarK. ,,,,,....,. AilI. ptm ....,

.' : ': : ,, ;,,,:,., ';:" :: ';:,4"11111:; ,,. III, ", II(HIM l In- 1..1( ..I 011'1. IsINw. 1 0111. litlln' |I'ia|."r la |,,im, ,linn ",... for urn;'

I" ,,, ,- HlfcNrU. ; U. Contractors and Builders !I i. I-M I: / 1 h rIr 1WHOLCSALK 1 I''In II,,. I 1 th'III, nl' llnl{, lull| || .. ,..II.... hiK. this crmUiit .."t.. .....iwiiiv, Wld. I Ii
1cl I l\I Ihu I alHiliil,.,, 5,r HIII' ...i.nlra.t .hurKiiiK iiw, with harlux miu, liu from

I n..i, II i Ikuinl.. ,.,ln11N'..liiulr *..il 1,1:i iI .V, ,bX 111X111. Ir N." ,i1rP' ..,, I I Commission i H Tel'llt ill a'a'Br 10 |I.. -,I.Hna1\NII55na1,111nIP15u'1. : ; : ; :,:, MuniI '1:\1nNNn. llllr.l ,,'nl, M..&Kiiii I..',".., HutInn. ,

11 .1 '. .I 11.01" .1., 'In 1.5111, ".511.546u' '' t 'I il it oik. ill ,,'Illi., il all my way and I allow
,, .. 1110",, ,,, ,.,' ., Ir, 111 'II.::: i I Hull I
1 I "' 1 .. 1 ri, Irru.,1.5/1555, or ,liw.. |,lot .1.' am' 4'55.5'515' 15 5t. I I.... vnrjr amhlllolM ..

I I I.a II'Id.vi ., in. 'IIII.-r.: Ir1,1" .,1. :Builder's Material:: : 155 III N I 1,111, ,.. '5551" r1' lllrmi. 1"1 w''II''III"I.| ., r/ I h.,",..,.r. tu .,,,....II th. .. IIIIU" Iifiilli
MI 511,1'nll'Iu.wl.S' I rliiK for Hi. ,.., .,
".." II II" ",," C 1 T | In'n'r.'rr"Ihndr! I I 11.1. ) and.. (muting
STAPU; &FANCY 'kAxry'Yr' ,. I "Ixld, II". uililnm-,11.. liruU. Hint .tmi. .1 I m flu- hiiruliiK ,dustxlI.rthrnnldr.4.5 ,

51' It" 1.,4111. I NNW DRESSED LUMBERMOULDINGS : \ ,| 'l.tll'I""hll.III.' / ,," S'I ) 11w| ..1' 55.,. ..... ,.... ..ll tlunn

II" '.5555"' : IIHL YII' > GROCERS mp1111,5u'511|'' ,.r| 1521,1.5| ,| | .,1 nnd.'r" .1,41I : Hiuuwnluf,. "(iiuroliiilmil.mn' wwnrdI i
; : .r1. .1111' I'' 1:1.: : : "
1 .I'I':I.;),1: I 1: I,;;, ;III 111.,11111.l'i.:" Ir. Ml I. IIHi ....:s'1'. :5l. "It' In. WOO, 1shnp., 11./555.1.511/ "' Kmrraii.. ..k..o.

11 II It" 4111, .. t I x.55 SPKCTACJJ'X \ I i.j.; I lt.ka honwaiul ro.l, .Hilnr lh.

....... ,1.5.1.155 II" lil'l"II.1 ,.1' h,4luaiaiC "lalhiitf.. Hull II" nil ilia
11..10..1"1.' 11.455x4'hl. I J4'C IT < I' oo''I'i', : Iil; ::;. .ibrl: l and; I tturkr.1 out mini thlanurfiiluu :
nl.'nn :Y7M1.Y Al.V\ MON= ll.\ > ". I.. ,
I'I: : '.1'' I LIPR DEALEHS.D IN' 0 Kris'Inylyd IWN11W ,l1. t I foiiinl til. f,.w farimn 4555.

I I'"' II I li. I -lit tll ,," '. I 1'/1.1?'': I I U I I"I.:- 111 I M"I I l I I | 1 I : | i '; t 11. luiva "'ttk-l' .,loon mlhoiil.. liiiil ..."'....1( j
.1.1..1 I I ,\. i .11.\\; m" "inVIIM j \iil wi ..'ma, ,",, al lli. /baml.IV 1 1I ,.r'.I'iwiit. <.rfiw liriKiliou. not In Iwart
..ti.. l ..l i* .. I I'..II.II.-.I ,, II'.. ". ". .. KIKK
,- 11..5.I.i .l "'..Tl. |I IVnIMii, i'l.iiiinMilN( : I Thl..jO.'. 'iHiniiiiH iii wliin-Hu'/'
\ I .
II" FC'l'cl .1.h5 r.lul.1l.huun'1, || | .
StilII': .r. NlU
TEST mlll"'IUIII'P. 1 i i. not Irrl"1,1! .
'I, ,, :.I.\II', .,' 1 ': ''i, \'I.'. I:: ;:I-'I.,:::.',:;" N" i .' 1\\\' ",' .UII'\ I ... .. | I,, ''nl I .;V ,..1.1.I ,. LENSES. + 'i| :mill: III.' ::.lUrt aval 51555 hi whbh! I I, r'.II1hhl. '' ,*, urn ..",10. rod turn I full:wal I, ami> r, ilrly llo.. .
:, .. .' nol.MlIt ,iKihlll, 'IM. 1.4/1( 11,1. ll.,. u' 111ntln'l miInn, i In .
I Il "I 1411 Cash'F.i i ? lwrI'.uMil :, : tn.1..1.l And I il
I I I, ,. .1.1", ,IM,,1.11111.| ,.. .. \ ,) ..1,1,11, Lsur, .11"1'| i | rI t IIM. put, do. ..w tlu
PEU ,
,
h x'1111.' 5l I..15x1N I I I I I"I.. I" .. HAL'SWRAPPING : 1)1.) '. with 5l'"111' I.. Ihn ,I.YM /invllilK. to .',1.. U'. ....1..... ."11".t.| .,
a.I.n..r
IHI I ,
111 "Illll I .. | ."L-
II NI I. l.ll" ; ( 11161.5/x. ..
I I. wilts
I" .11. IJ '111 Knowlcs :Brothers : 'Ill"I I III .II. '. ...
I li
I I I I I I..I, 'ih.iallll. ,.. S ..1".11.| | .". .ll. IMrI. ;,, .1".1"| 'III"alm
I't I I .11"I I I "I I |2. II" ,ll' N, I.. I" III'., "1'/1u.1).I' ,| l"., II. V III. I"11.'Kill' 55'.5.1.1. in > Ili Nwl an) w 'h.",.\ for II,. I.IM! wall rl,,h,
,
t \ 1 11111r' ,. ,I' ) ""'''. Oral ,1,1,1,,
.. Mlll I ,0 |I" ,, ." I Ii.5,1, I In. ., an.1 I lurid.. or Know .1.. k. if ...
'" .. \I. '' k "" I I" |25511111.51'.5'1. I ..I I .lu'll'. imbln. mull, |I.iu'' ami thai )< 11111 'hawat
HEAL 1 ESTATE? : ,, I I ." I "''I I,I I I. I, ,III II.. PAPER |i i 1'5u'r"55u:' Irl I .hall' not. KIIYI15N11'1'I II."." ,, ... > r. iNlurow. ill. toimiah ,.1.

'I It w 1,4' 5l 1 .w. ,.."..." I l/rx rtllM'Y/I,: ) I'S: 5115.5: I/Y/IJ,Y: 5,1551/'Y:.r.4IUYy.,,. V.wuu.lnlnr -Ii.at...l d.rm*
'" : .' fem.I 11CI 7A Sold) ( on Installments. 1. .' \t. 'i'.in-ill. x11 haaklnK'h/1Nw' .tinu.. liki Ii... an.1 I dan nil )."".1.1.| i .lia tuned
t1r ...
:
I' 111/1 to lu.
a
.
: 1 1 'I 1 .hr5. ,
"Ih. 'L A l 5ulrlr.l ,h' .rin, //.1,. .
11,111 \II' I Insuranco Agents J 1./11.1.1 r.h1 1 "lilrl, ,. .am Yy'h. Iu.u .I. .......
.. ; PEN 5l,5511. 411151' I liwv II
II. ." "____ 1 : SAC,, 0 i L A. FLA..I I I::.nrd, : ,by: ;Si... 1'ovrtuulrn' l, 5151 urnr, IL, :/" (mil oJ.... I I. 11..1..1..1111". |I..iiu tV'.alriwa.
-1 .1 i iI
tmtiil ,,,..I IN'i ini h1I1 ..r 1J. ..... I dim I J.i nv, ,111.1', II14'11 x151'.. III''. 1'1111'rKl'll1. .1.1:i wdd I ul 71 LvtitH:: | r Iw's/ nt llu* 'be*.)
5 5u :, j Ix, Iurl I., i..p? ..1'1"1, Uvular ,. I 4.01 I. '" 'II" Nl' YIIt111: HOTEL .U III \11.1 IN '11 \ i. {h.5515', .1.'IxmliixiVI { 55.55 1' >** ...1.1! I a u'uLthuda/l. I
"" '16autktu'w.
'" \ 1. .. ., I ) .
I.
.,, ,,,,
,., .
, P IICHPINCLUMI3R! .t I II.I //Y1./ .
,. ; .1114/ \ at
1' '01. - 'I II.IYI, ?,. III51alr14111,11 .., aliiiit ui ibi Iniliiii Imui.-tllll .tt lw-l|
,
.. 1 III' "IIn' tl.lll' I"' ,,d I (' 1
.
I I" ; .11" Tn.( I" |1111( "1'.55'1 .
'" n lulu tin Hui .. .
\ LI' Ixla.rnnd5r'nuh.rllx' nt .
rnuw .. .
"II : II.W II. .. ...
,
.. I '" mnkalil' ., p5 I.
,
n .
'I\.I i M .| .
II. 'I r .1. .
hUdhrf, H .... .
: U, r. I: t. II \ S'I I II.tNS.. \ "', I" : 1, ( and Government ', ..10" .. .. I
1 l 1. l .1\ VI"h 1I I i, -j. .., l. flu, i Sta. ,, i ,''I ...1..1 i s'4.,.r .1.[ kiph,. | | |hrn11115. ?,, \11 "'1'5,,.'155 I. ,...."....Ii.... wh h, lru.lt ,....!,,.., Ih. K'''''< .10.' .,..I.. |11,5 .
I i 511rhpMlr
,155. In I': I I. 11, .1: 11I1.1 1 11.1 I .It" .... .l.. Inof | ,, ) tlttl', 11..1.( ...'.,'". M. IIIN, .Ii/1111,1111'551 4111. ,11'i aft.r |luvlwlln51.| ( icrvMl mini) II..........!.
: :
: ,155 I ,. with uti.iiwiitlmi "rmiiil<.. *,m... | h. .1,4 I 5,5.. Ixd.4, . .
\1.1' : the Bct IYlrrvhpnKrY ... ; nl-r
I the 451.1 rut ,
.. ', .. ,. ", 1 Market+ > Afford 1 n.I.II.tI".r Ili. "i"\t'\ N..., Uir. ...li. I | |' i,4 l aik
:. | rod n.. Hiii.. Cut llu. wliobi. ".,,1.1|.I .
l ''I' n w., w.NI 114 I .1''I..iI IIr II Y w .imply, _... .InuK. | an.I
_,. ... j I II n..III"oI..r. ..vh'II'( Nr Ii.. (..UUIIIK 55555 I .
its IHIIUIIIK
1..1.
"I "" I I. 1"'HIfI. I I. .NIIhn UI'1 I 1.y.| Hnmll" furuuYa
," ,. ,. ,.., ". ,.,,, Iki MiR QOI" ( : "H."r.. \III.\.lIt I U'' MIHIIN 11\:: "H. t I.. R1"'.a Nrw rl. h.SSN'1.11.. 1'/1..,./..1 N I.. ..1r 1 ''' ...1".1..1.| -J II.! .. till.. .h *,ail'.1 I I I.* rmhinnlarti
,, 11\
I Ih
NVIII'
"' 1",551.' .I. ", ". II.01." I, II"' .. ,, I ,"." .hN.I..II.I.. .. 1 w.5 Iwn.. .I' ""i/l/ ..'I'bYllhrlalrnrxn's'ul.hu, 11 I ulttilitf I I.y In.1 Ipl'w'| MINI| dIrYMlx. ..oI.r' .

", ,. ,, .". < t ) ) ( ( .' HIMIICSO 1'ortion .11.1, Iwo 1..11..1' ,I... ..i......,." III' Ih.'rlKbl ohUhIw.. ..Nn4ln. ly' punhur'and' ..", And II..- d nlil.4tlHlu" nwk..1.wautkwr.
) uf'tlll' Cit' r ,145.555.1, .15,5555555 .IH-II .
CHAS. B. \ 'S 55 ..II .1555 1..1 11..10..1. h da.l.. 5f .11 I N.Wy llu hulA, .K If all 'Mruuulry "
6 :0 : ",, "' rlr Iawwl.. Ipb'1rr5'h' ? .Nq.4ww., Ynd 1.55.54.1 r. -Ihla al..l>. >4 .triOHii, olu. ..ttlM.
: ; : :: .
I .1 : '1 : r"I" :; ':" : : rwl II4. I".r"'r" .
: : :: ,:, : ; : : .5, rI.llI..cal. tit 151. C."I ISlrnrrr, Iw Io...'. .Ir Kn-ul r+uufnllix'b/ I ibi Iliniu-imul
,, ".... I", 1.,1 |I"u
.., Tm Copper and Sheet! and I I. 1/'rwump/lnn' h..C I III. ."y ..,.....tlo."I Ita fiilurv to IrilK llkinAll. tlwan"
J. Dennis) Wolfe c : Neatly Furnished 5'" 5y NNux 1I. I;,... "101 ,,',' .") ii-.,,. uf irmM| >rlliitf 10'111.' ) .h".. HHk4 ultiiuitti 'Iy lluw Barr. [

OOYLEY CARTES ENGLISH .,. .. K". ". ". !>.......,.... ,., Iniixhl vilUHim. wordy ovi-r.....llugral ...-*.*

MIKADO COMPANY I I,. I1. ".n 4'4%' m ..,U.. I I AIN' 1 while '"aLh'lI, | | | JI|,.. f,,,,.11..1"11 I 1 I aii.l' 1".. "-" tim., dmllni4l4il' ,...... ..

111111'' J .Ii. .. 11'55, .\ .. i..". I I.. .iu. N.x 1.,ris .' I ( : 1'i I I."Ultl'I..u.. ', II, 1,15551.51911) |", m,.1 I .krauiuu, / u.1, | .II'| '..H..U.HI: | :::, II..' war, | lIi".1 Nr ,, p. l '15.55.; I IY 111kvw4. Thaw.n "115

,,. ,. ,5'1'a'' .' .... /wrrruuu .', H.5 I
11:1'' "1 r .lit. 1,1 l.5 ,* .1"! i ?. h 'It. //5i55) .*..1..11"| ,| |I.J. HMllll
Irr1., I'" ... "I" I .... ...H. .. I. t uiii-U, .41.1. M u .ha. HM-ilud. I ia 1.Yaluable i IN. .,iW.' .w., \J.. .".It..I.( | llJiMlnU i i ... ....x |,,.. ,5,111, .* 1.1..w.I .. Sir Hi. .
.,
I"luUni, "Tk Mik-ul"'" I'". '.IInll| i / .. 1 n,; ''. .i., .. ..... I I I NIX 'l. | v lwiv. iuaml.,1 a> r
5.11IYrl" ,I.II 111 111'11" '' "I''.f..V ... |.*>. -. Mn II.MM.lM I ( i r'',' .M. 0', .klohlllY, .tml, '.1...r u114.a..wrh; ; : I.Ui.hMMr..l r. will: : :! hid:'; ,, ,,,..,.1111..11| L., "1. rl/rplau'r| ,.1 l Ik*
.r ,, l h... .,,. : : | : ; .\I.NS I is I'IA.NO "''tt4.11 'h4'6 .l-<-, ""...1 i !10, KI.1... Inn. lo .x541..5.. '
r. InnjJ/91N / "
"" .''ll" I' . ,. I NIw/111 r. i Ihll'- tt .,..1.I 'nl'l"ill" ?.? I Il ; A.:\ It OHU.\\"i; ,1.r, ,.. ..5'111..5 '1.11,1... S..,11.d,hl 415. -., "lll, I-V, .11.. |bllnalurl4.. .N: [ workinKiwau, luln-itlon... .for Mayor

"It" '10'" ..",.1" \\ '. .. I I: IN I...... ItI..I. ,II" 1x11/ ...,. ,1. ",h.1 I j .4>,'.. ralivi, lHlu.irlal, .".,,.i. this/, l :m.KHluiin ",ulotii! lbiir. ..VHiKlialllr

: :0,1: ;. f.t'. .:d1.u55x114a p. rlp.N'. ,:, :41'.5,5:. .:n.:...1I,5 I I'I\-.1I'11.1 I I .\S (m. |.1.\1.| | ,\l. .11111 nun. I. .... MII. ,.. |Ihr \ .. / ..... S|I'.\t X.lorroiial" .. -urt I.., ....1... ..... w.'..rl. i *, iu.lU- him lo Iw a .-mwM'I -
Jr. .
I GEO. MARQUIS I .. .., .. .. .. .'.1.1". ,,' ,.,,,,.,,. I 'JJ ( I'SIC( Hi Illll., 'rlq| | I,, ,w.MlLlJ.iS, ... N \ I :|I :: "i. I 101.,.. \).wt |51115.11. 'uPSWwhl thai.
r .5.55..111. YL11M I' 1x.54....1 ,IIINIlY IIOUSK -.1 li'. w |I'Yn''Wl. ... ,Iwrlw. .l w ..U....,1 ? .1,1.1 ..., h.,",. ,,f |I..t| | | | UUa .
I 114 .t I .9r..NN. 14 I.,", Y rl I II .. 1',11..,. IA;."In" 05(5.(. ... will ,. u,n'' .10)) a K..,..,r.l r.fu.,1.. i I., wall fr 5555... I w > MM.n-1). a |,.'Hl' <' wav. 4rclnfa| ...
: ,, rq.luwJ.I TN..rlrlw, I I fw5"la' In15wu $ iliaM nvlil; burr.111 .. '1..1..01.| | .....>l Hum i Hilton
I ,. r4llm' I ;liwr:: J- a;,, > ,,?. For( ) !.: : : .I .a::i .ill ...I::.=;: \ '1'.. ,iwr.urlr ruqlnrnVI ,I.irar. that Ih. : bill U, lp.w >*

1 "i... I ,lu.r. I ._i. i .,..l i. \I.,,i .. 1 H. SNOW ,..,'Io..r tihxra. i))1.. IN. YrbNnlx. all .hllrnru'. .... wurkliiM4| 4tt Mtrn
I' : .II.. ..- "L>tl<. 11 1..l., I w, -U. I Nrl 5 to Yrl I.irar. it I 45.51. .h. .5415 ..I" K II.in ttial liKhl. 1U' ),' lim likes
Iii t -i. ,.. .,IM" .,l1.. n'/rx all I ""..11 1a.m.551.51.I .. .. ., "r 51.11..1.5 l,1,1| m",1 )1IIWf
I" :' IVru. .. ... I nN11:' / I \iTI :''Ii"lI/ IA 1'11'' lI..w,.. ....,. ;"".... ., II h'" B ;ir ,'''|1.1..)_. I"| .,ftr ?,., ?.. till:iW,.It r.*.. al hi. 15'1.1. 'iml II4 .
DRUGGISTCHEMIST. ? .: "irii.f. ,.Mk. a. .Nx1Y1'Pw.1.11. .1'I oI1'IUI''J's: ; 1 ,.. 111415 5.5'.51.Iti 5..,,.1.% ,.l ., ,?,..?,, iHWe| ,',, ? iil.iin/ |>awr aUrMr4
Ll NI, I : 555. Iw .,.. :. : :: ? ? .Iu him. .>ki.. ,blui Iu l Is. .
|I tr :I i Y. llx; Mk lI < : : % t' "l. '. MHIIIII. a, xiU,,.| Yn.! 11'11' Mrae.k / a aiulul. il. '
I :- i I"k:! I II. /.1lHwwI..: :I ,.u.55- 'M.9.YYx. I Ira'. .. H 1 J. ......... n'H.IN r'lldl'rwt4NNMw..ar .ami. |plyd/ | lnY Ilitm, .il"l... to to... fur r
I Iv"ii, :.-I ;: .., h. : .1. 1, :H w 1/11111/A .5161 ii. ) .
: ,,
.j him .
1 \.NI: UH.MJ
IJ'xr.Nn{ 4r l4 4 ,115.15. 14'.' x.r It 1'.I,1,, .', ,. > IX.55 isi uu ru4.l. IH Ib) .
: *
I. "" I''I I.1 I. .. .. .. .. "" 1s'-! ..1. ; 55.. Wovr'
..1 .. ... "" .... .' u world' f.., 5511'11'1, | |-, a. .. ,/1..1"I 1
r .11.' ., .. '. "... ,. .. Jnlll'l11,111\U' II ALL | | ..lull' ally
1 I. Ill "1. 'I''I, '. ::0.1'I Mrl I..... in UaiuuiK" I4'tll /
.IIIM.,i..Url' I I... Ml, ,,, 5', I1 I'I I .' II, :;' ': I -" i I Iha'Sw. | .Ian 'that I .i uWUl.. rod
: : : : .VYiHV"11"1! N<>lt. tbi .um''. i.. It.un
:
,
< ,1 I "II. t tI'rfMriMl .
likely l Iwlllr151: .
Par BUlo.'II' ; \ <>. blau-w C It tk v .'
j ul*. kuvrl: I' Y' IIKI|
illrd mull Hour Ckeap for ',,' I ; /\z" Iu
N I I I. '' 55.555 'Ifu.hwa' l'YrJ/ Clr.Ml.rs Ihuir ..tI....,*.. tlicii HI,. .v,.iiu.HI
I '
I I. L. CRAG1N & CO. .. r .F'' 'I .' d! .llaikm.. w iI'' lie
.., .lay WH4 NIK hi Mt.l 4/ !r .. I ', a1511.1 Ax kr, ywl Klimnj. J ji;; YY '"' rlixtSrlixt .r"1 I1.' 111

r IIV wrihk' >l.a,.I.IU r. xWW ; I Ir ?.' wf/,',.,; '' IM.. :,r1511 w11w1' ,r4 wain at. JI.. ptKrr o1 1"W'rx 00111.10'1 co.I..t. A. IbllIlI' 1554 555555.
.. L.... .. ..... e. .It' tC 1x5 '1 9t! N .r. ( ?? jj ? 1 1'kI NrnYwlAl1 ) war .115115.' w.krwrh4 '
.aw '.4YYlwlr. i'IY.A&ULA Vurriw. U& ,:'' Yw .14 b) CraA:rw11rN..1 -- / 1411 wYWllaruf' ,1..I'a: row would:: i tl

2 tlYb,, .crlbl: ,, Wt CurylptTrG; j 1rr.11t'Yld .ba_ of rlrulu(11/

. hM.l'hUad"l'b.'L 'I.-... ............. C .....-.. ".ri 1-, ,' 'V __o' ,_ !mm.4i's.
.- '' : ..

.
,

,
-

, --- r.S'i'il ,I' I'


j 'm coli\\ aowwmi.il! 110\11': till I'll' ,, I li\I :.\iIU'.II\' rui\n,1. \1.1.1'1.1', !11.1..:.II. ,.:.:.\.1.11.1"\1'.. tn'" I II"" )'.liih-.il, l'lt'1.tx I.nn,ItllH. 'Ihai. n u n,.1.. Bradfield'sFemale J QllO N DA AI'COI.tJMN. TATE CARY,


I II I," ... .""" ,", 1., ,.. h.II'I..1 ',I nl. .. "iuh Ju., ,i.tii.. nullIlll" al ml h', "u-'ui I net the ',''I'lo..r the |I" IIKJUI.il IN

ninrniioii ami noinlnaloil (li n. \\u\\ ut, '. -'I. M, lullr.ml pit when he In known' alinul I muuutuu-i ,

\TIIII'\\ .. t.n"I'.II'' '.. I'''L. 'Mill;: r forth: Si'iiatP :liy lamalhni:'I I :* ai.l ::; :r. ,i-rite lh .upmri| of antr I'frl." i I' I 1 ,I "' ', ,. ( u4t'IIu4tI. ) S'I'lLtI < 'C > i ii \ :

llm.Uiii .ml HIP ring iwl lull..unut'' Ihi -il t | ."( Mi 'in, i 11.*i. I' inn 'Ihal ."""I Im wu heI i IKII In tl," I. I., .1.. ., I .i.

: 'flU): IYA I'I,'. ili lnt' I In ,.,. I lu "I" "I I In, ,,l" 'l"H'rilllit lihlr.. itfof a lulleil PtatmMeiMlhi .", .
.hrH'ITI.rMIKrN : nliiii I "b"W i Hi"t '
tm a ii 11 in :
\ : 1 I Int tin. >t m,"litml I I" 'Hilinn ,' OAK AM>
: : : AVOOO.( )( ) )
i .. rltrnla, l/-lIViire, >
llI I II m ml I
.
: |I. ii.'t.'t t ,tin' I nileil, Mill Mini i MiiitM?' Iu.'n' I :tr* mult tuIIP I.'''h'''' ,.., I., I ui ,''u-lu, h., .1- J PIX"
lumlutNmiw !Ii the .lime, iMlttei'i,, ,llunl Ii-
'
I .tutlt I frnmtliriH lime 111th. mtnpiKiiilhi i\1".1.' I it 'v't''i bb4)iP.41w .
wrt..I..I'AI I Of' /n. | ,
i.n tin lilt' "llhr I 1 I'/t\ | 1'1..11. ..1. r." .,". ,. '. "' ,
,, Hit. ,'. Irn .mill Ihtl ,i"il t. .I 11", I' ,* i.nnf.|pralc.. wit" wit 1 Hint, I "In t.1 .,,0., *'I> I 'I,,.',..I I' I Ihe Xornlmmtu'ipihiuuu' I".Ii .. ,I., I ; >." 5Apa I 'It- I I ..r."hll.I.I ( I h.. .. ",1'iyn' ,I bl...I up InIln I I hi. ftrnalnrlul riie, .ll with hint In alr. ian ami fniIfpc .
a >
i. "nI.I.Io', | ,
.
., .irlirll.m e' .
.i if i-m i ", ..1 "ullr 11 IS rfil.i' -lair niMr.Ui cj
Ih- I Sir wimu4 nn tnnnt dIll I hunt. Ii : hi: I ,Ii I r V' HIM 'HI I.I I I'IH 'NI N,, ul.
ol t tlip, I'. Unil, 11 ..'.I, ftrfell*! \ I.'n'. iuuul 1 whi.|>ilo a-l-l ..ol I tin h -I' ttnini-t t'.I..I..hl) : I I s'- \ II.

etm ai-relll #> IMn Ih.. hanl ..rI hull' unl,1iuu, | HIP tlniokKTllli r"tttintloH I 1 Iliit If..r". ihniipr/if" / ai i .mil fir : railniml, iml' rlnit |Hiliililnm, ,. llnminiU'r. I "I ', UI'lt'l) Uc'uldI )' Hour, Mslil or |in)

.rltali' I mil "r"hl..t. ami 1."I.r.| I"In. |.... .,f,it ,.umlnirInnkmiwlpiltfi' 'the |1..1"1' l tiar/nnl. ,1.1 '.,.11.In ut the, Hrtiile, ami, IAU\\ I"" ,"" I :,. .

I '' of trueInwarl. .it "-<" "trni-tnl I i ihivtln liwl. ,uuiilrn.huuhur | litlnnhnihl' knnw that they I IIn I.
"il
,
anllmill I np ,larai, Britain fnrtiwtr .h t the lull, "rnil/lni I |"i m''''Plum lii, Ihill 1 -
.
'nunilhr' win HI 'hip 'iiII.' etiIKII m." nf HIP 1'.1' h In I lrluituh\. ft"iuh I 'is .11 ,In. -,11.| I Ilo I.I n |,,.Ills for their m'uuullmun "TiurrnvmnnTn nrnnnT n "

-''. ..Ihc-t. |kiti.I l.i-ln. >"hl.rl'i 'to tin. fit. IIST I.INrTi.i\, bonii'.lenil clll9u' bt Ib.. IIPO|,IP- !I I "fan lniinenfi, I.unlI. il RegulatorHALL'S! : ON

ninl he npenetl t.. i'uir.u",mmml tn i'all. ini'lp. ippttp.Inim | | | I. HM. IIPIII.ill of h Hn h ((1.101 .'0.1,1 pniicre. In MurMn I an,,I tin | | .
lip 1 :
\
iiileilHMti. : :
1 III. ami II h .ilmr. ,i-.xiiillr ..1 alI nun hi' wl(.',/ .iIr. ," nml, ,, :ilemaiitllhaltlnlrwl.bean; :uhiu''u-; ;, -I l "
l.I* ,
mill, mini fur the wh..h' |in.lmi.| ." '1.. mi IU tli-ti,,,nriirffli'XHI"" '. hi* I ihim. 'I Ianlettrtl I iirp.i.i nl mnnlnalliiK, ii ,amliilali fir Him' ,nn, .1/.1./ wb is--Inrl.ih.ivi "- I .., J[rlARYEY&HILLIARDMM I

"niurp'*nia' '' HIM, Ht."",Iii. tin. "til.-u'i "Matp' :H,'uiiiin..1, I I'll "' I l "iii. .KO. Hill, 1 ''InimIhn I..if ,Hi.' railnmil mtpurntum. a.uslIt" .

lie In'111"I; .. .II..t! antinnl ,Inr tin |.ri.lhe !. ,Ion ai wa mn,1 In liairnun.. "".1.1..1.I l lMM In' 'I'h''Il'l..l( at, Hll.l IHIW bolil.\ lam) .liai'k. ami, *|lmm.'uImliina, -'-'' .'A.1'lnl h INII "HKAI,m-is: I
_
'"kill Minfirv .V lununlilpion In .. / ".1 I liave I Ii.nil, linn' I.. I A man, nn.uii.l I wln>4i fmin I II Iltn .. m-

) hate, taken I in Ihi lii.lne, amifir rr.ilntlmi. wa" .!'!",Inliil I. wlmafipr I lime. .1,1 11111 I ."",1. "r 1,.ii.oflh.Ininl. .... I wnnml the .litnt fohl. uiiikimnf "I co3txr:1I; CAN tl CtD. : ."J ALL IIINDS OF BUILDING MATERIAL.

their pumItImiiiflu1m, *heli hun im ..ilj'nil nmmit, rrMirtnl| tin. In I thu' I.inn' I .. rtl' oliw () .

.Ininl I have miuuuIuuu.A | followHU\ "'hli'Ii wore a.1"1'1" HffiWnrf.llmt I : ', .lollnr./K-r/| r.\mo.'I. 'lit'nut, the utlopmt ,Ii not 111, DR r l

In nrlir l.i prnt.'l, hiiallt vi//I/ I, oh I..ut, .hl'h"lh",1 thov ibiknow "I.ro..I. |I" .|In mi,hun In Man, "i iN .tt t.. ... f .. >VAiOX(: AXD (CAIMMAii( ; ) I ? \

bY-HUtIU: (Itul'| ( agmhltit' nnii.t iliviunlnalion I llnl/.inli/ mntiitnei.* an -iinp.iioml i nllolinl, Ixtfl.laturellm ronthmm PAUTUB\
(.'"III : : :
: : \ : ;
; : .
I'I I 'I | ,' Wh.I i. I rliiK ? .\ ring I" mm romlilnallnn rullriiil.. mm hi. In v.' IIPPIIIniilt ,: un Hijli: h,. h unmI \ In h ':11.ii.win.I.lo. | ::;.: "Wil I it'I in" H'rat*" of 'mull's i iam I BALSAM i 1.\11.\11.1.,11 ( 'n frln :( |!; simp.KIM"INt .

of wralthi awl InflMrnllal. In mIni liirno guru. .., laml ImHi .>klHK I 'lnnlUk'hnKl'ii" with, a <.amlnlni, fm, "il lii I |
bill iiniriiini'l"l; in'r.nns l I.. tlrfeattin 'In Hn. HUH,, ninliipiipraMlnvcrnimnln lilultnl nb'! I TI em. ..1,,,,. otoniir. ::0\111.11I"J' .n.iwil I Ih hI I, Cnrmi Concha,Cold*,rnpnmonli.Con '

| | | hurt. ,I i' m. nui.urJammItin-hi1n1. g
.
11ors.-n' Ctou5Wismmu1u5uI
1,1, ih. 1",1,) t.'v"1) 'muuhu.-.iul\u.' ,| \ ,,., think ilit l IWIIIHII p".Illmi rI"II.| a '.I''I.| kin -, In arll I 11

( .. II......\Kiliii, ,,.. '1 1"1.,1.\, | .l. n. I-I I, "II'huh ,Ili-illi, I !tti-l Ini.ln-l, I niml .ai I k... lln I i u' Ulwnxoaol Cotiim.Uronthinff:in nriv Ui Rin Upoothpa I -. I .SI.I.FX: ( '114 GENERAL BLACKSMITH WORK

nir, l'muK.: 1: IbuIr. uIlhii ilup, lin..f r.I'." ..II".I"I' ,I. 1"I.I.I) mu Ill I lip Miiaiily| ilrawn, 1"1'\1, 'll,. and heitlc IhP Mnmlirnn.. 01 I I. 0

t IiuIuiuuu .. rimn"' riiutt.1 Iliof. ''I.! '.. n ,utul ,"Ilruuuil., ) an. ".".uf .IlnU I. ." ". |1.1" I' ilii. i 10,111'\' \ 'risz'' nml llnf, |1""I.h'| 'nn| I hp 1,1nfl', inl ;tied,revrnfn inrt poi.hOn. 'I by I { ; < j A si'KciAi/n\ !
', .. nn.1 Ihn ll huh, I 1Si the ilUu tuo, :n t j fllgtutmm'cstm HOUSE.SHOEIXC
".1".11"I hi. nn .""nrlhy.f parmi .. h in nol, >a" 1 l.nnnllanNfV, .
Mr I Milbin llh. usnil I the '
h..1 l thai, .. ulii uitn .ami, rm IVP. I HH I "in. amiilni ,it. hI I: 1 Ir, n Ih,. |I'\| Ii.. p'-r-.t wIlt ar tiglst'i mnny|, "O'B6 I NBUMPTIDS I ?ch'bateil/ Planet Jr. Goods .I"" :'1' 1..1\\: I \.1 .111 I 1'\' I." ", ,
.ptih 'tin n hi* .h II, f In UK 1.1'1 Hill am I liuixlaIn V'III" I ihm'h ""t '"' i "III 1
m I mi not npMirl' | : hullili. Inn I* I h'-l I 41 Hi' "i Un"t inlt \f.hlr 1 I \tl\. 1.1 11.1111 111
% ...nk .iHI. < ..." '..11Ii. : : ;Inri.ilvi'.l! : : ; : ; -. ally IIALI,'B DAL8AM currnn
'Uirno. .il t Hi' II. I nhoui, wr> kn '* ant Simitu's gmt crluunuu i t in, lit .1' :tl l" I hi enptoiitllt I\.tllit"tST

.."." Mi,'. M \l1.y m-vi ill "... ,luIi IhL.'t I 01 |I'.... ,'" h h. loi uu, 'ln'* 'if 'th.. |1.\,1.\ IIIIIIK '.. I'K.ivi...J i. Smu" 1".1"I u I :%. rVci tit Hi thou:., ,,',, I ml, 4nnal Ut'. U.I I Cor. Pahfox Intendoncia Stsl [Palafox, Stn'l, : 1)'Illla.: I"Ii

/,'. i..lr. .1. 'ihutt inc In..r .1 a I, I '. l'isim-uui ..,. IY ,11"UL. ant ; 5.11
.. will h"I: ,. llitil.in I 1 iZii IO.MIIMr HP i. $", I n lilt if ,Mali, .i'h"ll' i JHI r En .. I .
mi trll' fir rVi'nil'', "..1 for n'u-ruu.u' 1",101. 'I In u'iipl| ,hli,-infemiit' in I lli. :h'-u'u'u'u',: :Nl, lilt,, NK:. I iilu. ';.,!i's,,. :i..1, I Yrk
I I I It
Millnrv I fir .101.! 1f..IIII.! "ii"m ) "' r II biln ii- I ll) r I" ,U'.ml'.11
..h.n".I.I. dulu,, i. .trill. ,It .1..I. (.ill,$ tin r" I f ,i I",",,: .if .'". ",'I'( ..in H. mil, ..1 I .i 11,", l i'm N'"t..i. i. rnu' '. 5 hIt. ,f .. 4 -. mu. 1"1\ I :.iHllllsllltl I .
>..1..1 I with III"" "" U,iii..f IhilCinv 'h1'I Hn. pn".mil liriir' m .,...1. link.i Wi ..,.1"1. iuul I mill.: I.... ," ,'u', .'i-ulu I ii.ill'. .,1 '

..nil.". mil? A b."'nrli Vu.r,Iku.ruu.ihnuvu' I iimi.i iii...h n. II ..,HIPa, 'nrlil.| 'Inlhimi onr', pn.li.litn.1 tlui .* luI '> 'ii<. 'D., i 1.1"1 .",,us-, .. 11.1..'..,. u,, "I'l'u' HI ,hIII'.h-. IST1IOO2ES

'nn, .mmh,I-lMiinliilii, .-> r.Tkli". <'< I,.mill hi :intnrlt;: ; :iltt,, ,: IIHIIIIlki | \ ", .I '1 ...,,, "I h .1., I 'II.I' ..,,
nl ,
'' ht.i.ue. I ii IB i .mmmliI I* uvi'ri : , ,, liti.iitlrrxjiiilcil I I I.Illh. IM ..1"11.I Iii IC ,
I I W" ,0
IuI
!. ".I II mi-. .1..ul.llo..r.,1 I iii, n' thiiiKi, '. arelirmnti.." mi ,ln' I lush "" "u. I' 1 1 l. ,. 0
> are. i.n1t muir..lh1l' in Ihi will pionnmlcali "'. ,. ; .". Inl i h u-li iu.-a.tii. .. hi'. ,", ,. .." M. "
.
Ihn nif.l-i nf "
| "
.In I. an ifihiM" .,il..I. 11 Hull It'i-'l'* rilr.ivirtl St. IMN-"XI m-' I : lu : S h uuusuuIui ', .

nut .."".1. mmiii,I Ihnl ,Ihn |ImmPh.| will 4nvrn.,,,,,' I. 1..II'.r' ,, ""i'... .",. \ .I I u.I.uuu., :. I I III ms. .1.111' I I'.-I.1.I lit. I I:.,,:, :ui,: : 5""I\:5 : :, ., :,, : 1 ; businsk'-st: lu' "!.m w"rtli" t\'.
nt niltt /.. 1 rev.. ,," tow mm 1,1-It t I. i I..rk 1'.1' .
'rI'r I an mli.li; vur.JI .1.1. 11..1. h I 1'' ,'U"-'u 'u I' u. ", uuu'ti.'" .I t ,. .1 I" I I Is' ''I"' .
.1 i I.Mn.it. rinitliami ". I h.almu'I .' J. r t*, f'I.9A (that
fnietMnlihy "
|ill tin, llr.t ilntneIhi | 'II"iII'| > will uu'h 1"1" .. .,", '.,'h "f I' .i 5 u. u. .I"'I. .1 .
..md Ii' ,,. ami I i-apll ilt.l* Iniunlrilinle ,,,, lmuu i/u I"-. I.
i mm- rait VH h 1. .
\,110.. Shill, .1 : il. i i 1,11,1-wi' IJ Thn nl llw. UP.
liilheetpi.n*..* nf tin linv- ,/. Wi. W.iki/llt 'I 1' ".... It.'I'.S. ..
r. !' '
'. '"1
Ntw "'-.111..1.. l a niinlhlviMl.li'ln ill, I ,,1 I 0.- 'I .\ R, .. tliman! lln INn.1 al KM,
11, "I'ull.u I iniju-l mm. | "|"h', hii It in mm nml w. .J.'sr. )' I Is St Hida's School ,m ,
..I lalUiinilnxhuin.. Ala II.. mmliiiin ,..<.1 ruiniiuliw I. IiI 11 .
flC,1 *," lImit\ ll", I huum-, I I. ,HU/OII lue'It .ib' \ '." 1 -. O.rD. IV .ash iar.
1 a inl.ninni r fur it I" alnnM eulin.1)ilivuli.l I print r n'Ily. "u. b ,
11 llirmlnjfliatn.. 1t.I.. l lnlfrl. Hint ligl.lilion mil.rH Ih..I.'.I'lr. r\ t: I I'AI.A.'I' 'lo ilii' 1..1.) i.r 1..1 ,I \.1.1..1.( .

ti-h h I Initiii f.n..Mint..' nf liiimln.\, ,I.of : i Ni.Mi-i'.NHi iiK mi i i.m
IHlnr I'Olliiinimf, the Huntli, mmiii,I even ttmillium, iii," Im a eu-lulmilt lulm'i annKan.llht I lit: h MI.IIH Or I. Ml'HtlniNirtniil 'I 1.1.I r.II': : rNllSMOMItl T"I I:, 511551: 1.1 uuy ..silI Illu I, i-a'| tiryitoap.Ijt.ll.H .

the Slnle..r' Alabamalicin of tic ami ,. lu"l'! .l I..\"" III lift-:,"llnl,U. I .. .
I iHiilimiiiii' ritfhl. peoplo a
ire | I Ii I'M,'" In I'I in "I i ""tItil till allinli,I I uuu'rthu' h.ml 1 i.v. |. tin' ." ,,.iui-.h l l.-lilll ,Illitt fnm I 1..1", ,
nnly .h..III. | ., .. .
"h..I..I.S""I""I. .urImn auui I 1. 'iii lllllllHl iuum ia" if ln.tr,.in, I II rnulMi.M : (us's, -sm' .. 'u Ill .1., 11 III i "I IiI .rPI Ltd l.nm ) ,
nt|, ..> fir .. tiny, nUiil iiMiiimliiltt ,, hum numum i I'I, n. NII, ::0\1,1. 7 I 111 I h. ,mil,'r..li.. t',1 ." .."I 11 I"",.. it"us I it- tin i r.tiiuu l ,, anin. 'AI'KItIH.S
ami..1I I,, in linniull. tum, "a..1 hulIhnltif ,,' .iih.'mnlli'* iushihmu'iu'l l l nn fill Tram ..rliiinn In m I"mIiuu'5t-, h. '*,.1 l m \"nl. ..h'.I.1 IJH, V. wwlli IUPIDUII : ( -:- .\ \ U -:- ttimriMi1'VI'llt( : :, .
nlioniiftbiKnkhl. '
ill the.. lntoie.l,, nf ntlMKliajn, '' Hint' at, tin. ,,uliuumuI, 101'ti' .. ,

I hun, .1"1.1.| in'., \Vm.I P.hiltm'r. I I hit hya"'I"wa on. of I I. ,l..r. il I Ui" I"",,"nl I m < luruniItlmu'. I'rllnarv, |to''M'L. ., .,,1,1,11., ', ,,nut I'lu,s ,..,.fIst. iintuil, r.,..,1 I tlllll' XIr I 'Yartl* Or*.mill I.**! .'. will, l t... ('liiUlllA' l'I ,iuu's-u, A "Pf HIM I I'l" ri, "s M, ill., Vll" "
,
''m's'.11." .1..1 I."i.1 \I.u..I.m.
"I.
ihin.tH in |m' ml I tim t .r l alii'"n' will rull .' "u-ui I I.mr.t|"
It I i I. fir the. |'itrKi<* inntrnlllt, man" i"n .. Hi I I h'"o.tl I I.' mmliltliftr .Ih.. 11. ,"I''I.- r.I> "" ".1 ; 'B ".i tnriborknlal LIP,. *xMl '.
I I .iimmnl nn' huhlhi. I'.rl U\IH,: VNII' : '
tm-usiu- H,1. HIM
i iii
uuili | : .I. .IM hi N MnrrW. .
lt' l I. 1111.\(1 1'1:111'1'\
!
huh S ualmialliitri. !; : !
Ihe ,
\ iummhu.r I Iriini :: : : : : .
I.. abli an.1 I vnh"I..o |iucri.uulm.cal I ; I ,
II* "" an h,, ill I mil il.Ii ,it iriMnlMtliinoii tnnlHiirkilal ._ worth J.rhnmi ".'.
ami I '. I b. Allir Hit mlipl.on,; ul tinliilluniiiK In nil' 1'1' I.1.1' 5''i'tl'uius.'u Ar:, ,III, ,- mil I r.i'is. h, ut'| I Innlit I irlllt 16 Palafox Street Second Door North of New Custom Him-, .
1.,11. I U I.Hal$ aiuuh I nul gmnmmruui ,'ommcmIlilumn.Jru .1,,' .i I hr. Iln li-In-u t 11 liu bhu., .. ,. I. 'I', II' > : : : : ; : ,
ruuuluitiiuit' Iho lu1,I .1 llmi l < i III II I "t" I'.ljlllMil't'lml 'taK at M, wnrtli 41.111 I ,
"I' hun' N wKmth rnvi n sii >u' ,'1' .fnl I n' um'eupu) "11 ,
hiss
I Ia. no ilulI ill tin iianic I" I v;ir"'n'" IIIHI ItM "rI. -
IIJ".r.I : fun Ihi. ,.'h-.I ,Ihnl,, I in mniit |.Ii"" KELLERMAN, 'I I ,'I-Si''tt 'in ''h. l"11 I .1 '.I t.I1. II Hani' ..un..'la. nl 7Sr. "nth I.Mi' PENSACOLA. FLA.ST.TIONEr.
'''. Ih" ::0"h... r urn inullUtniliinly /: D. 'I hut In all the flimiu'u'mui. 1 .. ,. .
: within'Ii l ,
I IHIII I,Mill., I I I. .,uu- t-muuiuiut I M I' .1..1 It"' uu
.. hithurui .-uumh \Sn-hiiiirlou, ami, ll.ilmtt.iintilli.lir .1.t.I. .h.. IMI u.i i. ('i M n i "U. .
nut i In 1111" rilH'l tnil >sm >l ,1| ," i iVi |I'" ..u'-uuusu'5u5", a" mllmr hi.n Mnn "hwai 't lsu .nlh 1.1".1' us'
u '
nlItmini ,. 'tin' |thrum| '.u tif mimlniilnix l i I: in. : :h.'i:::l l r"I',: ;,. .,n: h"utl'.l ihil'I "ui MHIIhl: \ '. SI |l's. 'u'ik i iu,, lln >f l'n""la,
,
'|''M4lo' limit t'f th nil nnitthha' I IHH n sItu i tfn 'J''II'I. : ; ; : .\ 1 lace w, nl, I 1.'nillaml
lli. I Ii. hI aui.'un. tiny r ,
Hi m' .
ihutiI' It
;' run I fur thu I s-I ii I it IKII. '' I
mil hi nv Inlt. .,11.1,. .I.I..r. 1'1" ,"imlnr, ot .11-1,1 i-u ,"..',,Il,', tl.< I nIN I ; ; ml :, ,.;l .. J. *, T tlimPn.i a.
.(liiui 'in" IH Iho .h.h. I i ill il" i t -'u i li". ri.ui n .
i. I In'' ) "ln..1 .n I l"i il I olI I fa 1,1 I, .llt.rt' ...h..1 \tlrit Nut lip ,.*,'.. A .. Vk'm ,111"1
.. nmlvalunlltl.are ,, III''iki. 11".1..1.| K. .", in. i "i si I, 'm i" rn" i.1"1 i iI | : Hooks) I'icturos Frames A <'
ami, t.lIt.'l'.I.' "I' Inipnrlami 1/'Hi'In,, PIXM HtliiK the twu i -. I ,"ir. i. u.. .Mil".... ''u." I'' I u-ut-u.u I inIi ,r.h' I ..r.I. .5 I. lIme tim, ',,.: S .s. ": Bank .
11"1.,1. I It ll. Ih tt wi. inir t,xi.rlinmi .lu h",ivi I I 11\' lt I" II. l'i-umusuiasi I ... (IsiShiaml.imnw ,.".
in, mi way "m' .. l 1 ininntlv\ .. ,Imnnl nl, tin' I 'I u,I ''. "'" ii',''''hh .I I 1 susuusi''I 'I' rl'" '"
Iln' Inn nl alii'rnntiiitf .11"I l>rln|". : .lt-i'l5' ,., ''I''u'' 'II" C' ,",," si 'm''Illuiuui aA.T COST !
% iih thiitt.it> 'I'In"10 I I. ,,, lilntf lni.l I |II uuiuuullIi Hi. nheivtl.., ; thill i I. '1"'U"I. tol-e''l 1' n|I' w lib'' tin b ui.ll"'.-. ".," ,. ."t-niiulll'-mit, ...'uh .I .Immm "I.I 0'. .," 'o< .and Utrtiit. .I..'i

.1.,111.0 .\',,,> .' ....II,. lint. ll* iiniinau 1"1 mil thl I I. Hiil, mi)." ,ml mini l '* 1" "..,, I.ulu't-, .ssI'I -, .,. 1''I"u55I'i5u5Ilir ; Im. vent jrrkia Irivliiil.ti,1111,11. n is u.-'iu"' ,.m. I 'I," 1,1. .it I I', ...u"I "l i--, I Irtli
ilt',' .IY. il "I"Rlhlllo.r, u tonvtnlnin fninanili' 'inn'h I I- Invi, ...llxil'.,I ""II',- ",' u uum.iluu. I', ,,1. I '.1 .,,,. :. .., "lt., ,,,",Iissuuuus rur ,. sun. I ,.ll., l.., I. NrM I Ilium I I'' \
.I lImit U ml.h'n.IniK ami epliviForeign IH-liiim, U a-hini-lini iimnl I) '" ,"' ,lo ."."" '. slut-, .,I.'us m ,ill .Ii,". wl'"111.1ml .r ,. .. t hI I KTAI\ lilt I .\,ll H\ INIIItrHM Nllll UNNil|| I IINMMINI' I "'h

Hn. HIM .h..1, ki- Irom, Ill ii...mi, am.on 1."ill.I, ) .IIlh.. I. i 1".I.:: I ,in..1\..I IIm III ".1,11., |. I ".. .1'I II M. I Ii I .l Ili'i miu5' a Lt
1'.1 I Ii' ( ./..lie U a "ui.itilliliI '' -.. mm. lonu .< II" .iw'ml..,.,""... .h,1, u-u'um-u ll |. | I slut j jitali.ihiii ., in i .5 r' I iiI ill", i ll n ttilll'' I ill: mm I W 1.1.I "III. l.a.artaIe.u. awl I tnrulH N,'I l h> Ik.Vattl Kino Stationery) lilank JiooKs 1'lioto \ (
tin it i nun' 'ul < I Iln' n ,!: :: ; ::: ; NI.IJIAlbums
t ,
i." 0 mulltt-lui. I. ; ; :: ; : : :: u-i l.kim" -".us, u III r liitflt.ltM I II ms "| II 1 nr Isi gt.un. lush.Si.ushilhuuiu ,
I.uhliilnnl I ii.cll.li: ami HnuiUlieililuil ..lu' i I ,: i'. t Ii'tin.mi I niicaiiiiHunt ', rl.in ,,"tlnill mimI mt-n II"/I".1 l hlch'ril., .I.r" itui-l.

liy t'. I K.: m'ii.ramr, ..IIII."e.1 l i n".I..I. I Inn HIP iniiinlHfnfihh.ont.nlion ... mui, "I .i .us1uru-mu'u" ,",ill.mil n.tnihl ". i I Ii,. "',,." ,'k* It.nl lit .nil .1..I.r'l lI 5 11 5 'II.. ""..uru '1.,, Frmps, SteivoscopiiVituTockot ) ,
SSh5hlimwtthfl'A .
,' |Iul'utge tin ,.um u.lys lo u i.. .i.., "n. su,,hun .mi,.. I u's'' 'I, -11.1, I "''u- .U..ri.nl an ,liln.l'. .,". ; .1, i ",,1. ., I ISO
I Die 'Irilnini, hnihlln' Nil Inllnimwlo' pliitlln' niiniiIIIH ) .. I ,. .I iK I 'II,It-il' IIIIt '' I I Cutler .
Inim onr, i vi rv I. u.il'it I ,tin' Inritoit la r- I' Iu""' u ,n-l.k.l, .511 t 4li Iln, ,.l,,lm, l> MMWN will, Illlun.r -. ) &('.
.
i"
ll In ,il.vulttl. Hi inli. "riialninul uf Ihli ..oiivenll.iu. eul,I Hilt wi m.1.1"" ,011..1" Ii lu 5 |'.1,11' ..II I i. r) ,1. .,111.1"| it .1.I .I" ml't- t k" | i lull 1" ,I ii 'I i! I", ',is.S "
Vitality ti, nil in r uul"' I I.s-us jll.I..I.I'llnllh.. I, "I' hi.', ,! uN"I ,,15'l'' lu' sam' ...-...'" -s,'", I"'" .. 'M, 5', 1.1 .,IM uilr AI.. I I. i A.HOMII, hi l "IPno I
i-ominrr.Hal, ..uiui ilummmmuIuui, ,1.1..1..r.lv.. .1. .. ml-ofthiii' ., I unit: wnrr'tI, Mnrxlrat I ln lr ,:loin a i- : ,, I', i I'. U.I'I'. t" |

ami lImo imltmm t.cr Ihal.. In.. IM.f.in. I"w"r any rh'l immuIIIim'iamu "i, h Un I'r.K'' ,"nt..If! i I..1., .,1".11'I |'""it h' .,. ui'ui I nl I r. I hit. .1"1.1 I"'| I 1 "I.,'" ,,' I. lIst tkn.1,. i.. ai.;-HIH|$J.:.M..r i 1.lr. : Oil 01rou.: 0(
.y..lly '
lupli, ;,n.noHli,, ,'nu,III 1 UP' ,, I itill I'liinuI ,',1..1.111. il l. am I.It I it ., .h.I, .. I III I.tlg,151 l.lll .Illl Will,",I t'Iull5' .. ,I ,
.
u* l I. Illlutl mm Iii" tntervtinic nn.I Im Ne..I ui. limit I a vole of ''hIM". h InIPII I "" 'I'hl', 1'"wI.o) I "eln,I IInim I I"", .I. .1. ,,..l.l.i" ..i.l, .I IIs InlI ,. II. ,1 "li' ,,h.. Ilr: I I

(Mutant tuiluira: nUllnit lu hum 1.,1., ':I I.nsl the ( hairni. 'in .uimI alw-lo I 811.n''lartif Hi.illnil .. ,I nine, iimllin i .mini. I wuik. ,. ,I I',",:1,1, mm,.lull. onhi ,.:, u 115-i,.,' mi.1 .,,,':':,,..I: ::,; ,.,. ;...:,: I I, I'iu.u -I/ ..,.11.t .. *l 1.'.lH<.ruiiri | J. A. 'nlkpl %,,. a. ,.ul ,., ?
I
I nil.I. $tuiim". .towtululi uum.mv'iu an bn btt' ,. hi '.1..11'1 5' :
miliHininnreeoflh.' shunhl'illn, I'm' illninniKlili "'I '-.I" \ I IN": .Ml II'.A. II I. \ 'I I. I"I I 1 It' l
'
,' I of IhUplaipI ,i innlliillnwlfx 'I". .
furI ,v",1, ,I .ln, Hit, ml .1..1.|
hat i iiiil.innill "
.. .. wo e'pi it lo i n..I1. I i ,
.1.I M I. I' tll" o, ,
I ,in in ail) fiilnn' ili.iu..nnnl .1..1 I ? I llialrmanf (lunrnintnl, "I l Ihe, (1'1".1:1,1 I: I ..nt. nI I 'II 1.1 1."ISlo.
Mo'.I. II"I i .. i i. hut hull ,10.h hut. NOTICE FOR PUBLICATION rf11o. C. W t F.C.BRENT&CO
lhe. umum 11.... I itni.Ii paper. .,.. .11.h IM, u.hiiflUlrr V ",..1 I.I. |I alia>* iM kaiul. "it I.., it l ll .
''h,11, "III | I.ttuitim. k A i tumnit u IK. ri t.. IT
mm I 11 I .hll"I.II.I in ,lint. 'ltntliiK rmin ..r II," i 'iitiMHHtltlTllh H.'| kiiiltr I.11.. !151>. 'l--.'U. pht., .
Hmtlln .: : .\'. 'ill'Ii I m' i.l tis I v It, n lit, ,tt f""I ''Is- 1
lahh' Oh l \ rilK I.
an.1 I on Iho oviry IM: "If IIH.I I 1'\\ nlt"H.Th" N
I" M: \ .
.,.
11H' I' "" ','" I aitit- imI.'l I IK l 5'-I I i -u .Miitin' : IWfkfH, .it. tu..MI '. I BANKERS
mi.rt haul ami ,f'W". hnvi' nriHim .. ,Vll I IMMII! t: I II\<<. : Mulnh. Iu-gt.iu-u{ l I hilnwallma :lu. '',' nu,'i l in ik lli.ali.r.r: i, ., :i REAL ESTATE :1 ,
: hnt in tin ( afltr Hiil. :,.,, : I hut 515ils, I llmt: Kl.l iut-'im nlll;, t',,'" I I h'nh ADVERTISERScan
fur. nxlratl*, .iy lailll r.mmii, 'V" """ "1 Is' 'I"I" 11.
\\lnu, a |hall" L In Ihi 11".11 : null In' Ssitmu't'l.I' ,' u"ust II Jut h :
altive' claM that if liny will *.'wlan .uuh I fur tIn in'.imu.-y. ; I 1''h.I.v l" Un' l'r".if'lltml.l .unlII. I..' tmlnil: .5 ntf. ,.. i"i Ii, III : u, M. ;i: I I.I ir .14 fi. am.. lust- ..,.uss-r, I. l I'sl'sl-u'\i iPongncoln I I
learn the
I.I.ivl,1 cost
fraili, liaetitthny ami viml ,'"Him* N.t 'I'm'. I.mm. .u Jim-.lx. > i I exact
.1 I ., rur. itn I ,' grIm tni| epii I ; h'. Hn I Hun .1.1.
mc .
11"111. | Ii ml'h
.. Floi'itln
.t r.: .i "IMI ,,nut Hn' II il '. l i I IS t ; MlttuUli* .i'san.ismi.i'.u l nu"II i : : :
will Im amply rt-pulil fur Iln'n thuIi' I Ii nil,, llw "I 11..tl. pnrtt in .1 I,inn", .* tail I.., .1""m... .'I. Mn'''gui!wa. TMV, 'uI'.O.ailSO'I I CO Anr.M1 1'II' of proposed line of
it I Inn Iln' | "' parly !I. \ .1hu' i I. r. \. ..u wI ( ) tII-"I: I I" 'Hi. inil l, any
0111111)I.\ an Iw iu.mitmui. h> M'n Unu 1Ir"I""y. ..ml I i in niminii. i ttilh this 'niionmi I / "rh. and Domestic M :
nn,1141.."I. the ant n. ur i .mVinihn plat I us,.OK III, I..It..lu. tlllll I -- I t Foreign[ ,
f.ll'i A I'. \Ilium, 'lilt mimmiu Iniililiuj i.I ui.mIiulily IIIMI ..art' ; hnt H I himp.iiU .mi, .in" Hint h> tvn. 'i'nan inr.inn ,p I., 1,1. ....nlmii' >". r .!.I, fm'. .. U|> n. n,' ,lll.ll.>'. advertising in American

N.-w i ui k I 'Ity. or I hiowkiM', I lunltill I II'm.u II"ill".I a .nptcnmn\ Ii, uf tin ill l han rivonm' ..h." ,.ill I\..,Illltt"u.."tl..r.I.l I ski tim cal..'.. via,,.. Aultusum NEXTTO CITY HOTEL A N. ML..k 54 HWHMI Ju.t ....Ii. in Bought and Sold.

,. niimlH... 'II'h I", .".,.* II "'''I''n-' "- ht-iil.uhhhhm'ltimuunmmi I html' 5' ".. .. by addressingCeo.
i>. I he Is'ginmtru \v"r. papers
't'"I'lint ,...,.n* ur ronvsn'l, .,munltI I mul h .S. \.o' \I''h"1.1. ilium. I.tSI.I.: < III.. \. .' : I llaiikrnul Prim.UltlQW. ,.11"1"I .\1'' ," -
1 us i il 11"
,
h' ule hev 1.11111.\
('''"'I.'M, '\IINM. pMbli.heil" Ii I I. nil m t.nit hnl, I U *nht ,..iv..ollm tim,' gel a '11,41 W'.I.t..I.. ('miMitI. P. & Co. I '''IIi', "Il5 .11,1, 5 5. illS .

Wa-liln.'lon nintv, iviiltmllv ,1mnut "- pi'lull\ ha tvliith uilKlnnlnl, I.h l:puhlh in, 1'ip.i" i in, M'llnh ml h Ihi ', .. ., ,lbumlun.h I 'I I'ni-tljr It.nitM ant M..I.I Rowel ,\" ",. ..., .,' .
: i. I llN. \o". .
I 1.1"1 Ml W wnnk A lit U' Bureau,
niiniiiiln.n, 1 Illl lull llIm.ht.ii : ; : Nvwapapar
I,, II I. will tlMUil 1"1.1 .
,
HI .
n II. .
Ihu miiph''' ill' hu'gi.hur u. ma' u"li'ls.m mum 11 rmui l5'mm5bI. oil. I'l.I'"ii .I uiIll.'i" ', II I"
_
rnpiviwiil' Iufl.immn1Y | ,-uuivnlmit, In t'lot I it'll, llm mil ifni' m ( '. auwl' I.. ... .., lu bprutM SI. M Yorkkaiid
.
h I.i ""I'm !1.1 i "" II "r Mltt.l t'ahrri lliwlk, ;: I "' '.
'l "
." rjotico. ..rl. lUuta. fur I Hunphlal. ''
Ihal ru,nty t or I HuliumIho nflln. oliHluia. at llm .lullul htm t l,11". "
ton .
i-hi I iftln II tint ", , ., ,
u 1".1 ( S IsIAusu ""
'h. .
t'.mtlikiitbl 11mlinn, ""III" I"lh'"I'1" .%llmu.I.I i | rli in nil lniM.1. r.r iti tuiMl a''h IT SuIt. ,1,.
\ .ptmliml til the i.irltinlt nut an Iln rnill: I lutlusliiu-' mimn' uu-muhus f r IV' ro
unit \" Till..1 hm'ii : :: .. u I. I... ,
1"1'1' h'I.t 1 : ; ;, 'I i II suliIi' il5Ilu' | ,' \ .lt.JUtl 5 ), .. ,1. "
"Iokh I M.I-Unin sKI-- Ibii.linVttilli 'I..I..j.II'
I. .v"I."lIy .'..H.: .'iKirlml| | inhi nn re 1.4! 11. .ll 'mum( an < Im liun. 1..hj.I.) ". I h..il' ..".1 ,H not on lln- i-unit nil .1 Un h HH-iHl.r, HI tin. .""nut W.."T' '..awl, ...I'. tl ,imw _"
i iHi fr"I.II.1
that the H"I.I uf II.I ..... ha shoiltiuih."ui t |1.1 l lnuallhi, ninvtiill.iu ..,.....' I ,'h' lln' I Ih'tm>'rain, ,: H.In.:I I.t. lr" ., ,J I'r..,. ,1, I i A Bargain 1"1.1
aerli | I'.liln i ",. in anlilinnili.lll I."hi. ., Hi li-.tnl I > IHII.S Im'I:'III: I., its Ir nlviutt, :i- I 1.:, |:>hfi.U,: Ii,, ... ..",*. '".1. 1cIlIcfl
: ( .
: : ;
iiintii'.an, MittniinraitriiailiMiiit" ''ipnlies : I: : railmal i tl : mm' | .111.1..1. I ..1.. .
i i' h.ilihr. euro 11.1 2 .- I tssul, I Ii.HIM. in.*i liiiTrlniiHl'mk | ,il 'ahiciNa, finale, ti'.. i"l' rui ) \Hllr- |i> "llINi( U Ii' > 'm'uS to'l IN I'nSIIs'L* imi. .1 I
Milmal I ml, ulenl. an.1 I S ill:' huh,I mini .poll.l.' 1"1..1.11.... ,1.. |1'\1.\: .'1.I 1.\. 'Albuuus: 1 ,1108. C. WAI' .\ .. : I ( \J' ith.i'iIbIs I :. 551. :Ii' 1

.11.1.I fir I Imnitul. I Htal..* aHtl "Slaltniltit hmt, inn ri.t. a ., ,' pent : I ;" 10' ,'. .!.*. :Ill,1 i", ,n.. HI'*IICM tuius.. 2440 Acres of Land I mI5Iu, ; ,. 111115,11, ,i i I IibIl
i an IUM :; ; ;:I,: ., ililn.frtimhl.lntiuH :. . I ,.. '- I 11 i.m |i'. mmm, I" tt\I': i I.. .
,
tillioi I I It',iilntl ur ; 'in. I \" I II m i iHtt un ..*... : .. 1.1 til' : 5AII.iiSlilaugrlwusiIurs :. sIil- ,' 1" '
,
tt. "
rt"I .t lt iiu.p-amhu-t- nil umhon humuu "
: >
,.. hint ,. I X "'1' : I mil I i itin I'.I ::' : :
:
| ." 1111. .. I II -hi bin' l I. ,.r. ; .1.11."II I ., r rll' ..
hUll .1"1',1| !I't-mmIA. "".". $"t'i-) an l4jeI-roa'alws f:"l'-'i. : I tint Him" MI In bit- |luIlt-I.| l lttlnkotli ,
refi'iillnn! limy .
I Im In work ..v' hIm" htih iiiuiitrv IiIhwarl ma.lt. ui In. ",'. lInt-mm. h.u' iI.8u .. ftu.I* alrn.I. ..aimuutlaiIn.ash.' -. ., I l.i,.. ,ii 411,1 I I I IiissIu.
fort Uliu "" .I' I' I sIsu IIslh
III i.ilul( nmumym'uitluui.., an.1 I llw i.ami) Ihe' will "f Ihu I |".| lit ; II ,..,. .. ..I..R..I"I I'. bati!1"1'1. InnmlHMiami :: .. II,VNIMiMr:.!I.. lluKim hIs'iiu4isumuuhvm's'I| .. in... .111. .,.,,,I i.."n.. rl, .

... ,) beth ,.tllI"l \Imutmun huh I ht llwalr.nl Irhk.lir. ml ii. '. ., \i niiitr .iwiit. .... 1..I'lr' w.... irillriNKl. ; hsrghush: ,|.u n.U.1 ,., iKI'I" Its. ,5Iui| Illl II'II II. Hllr-. i I'""'1.,,,I. ..,_ lii I I I
I. In tan 11 kn .
,1.us tImmy h tvi' isis. I h.1, I <|iinl I''mu'.I nl r irl .. ',,ikI > I' 'Ii ,' ...o. iI ... "'' .
,' '. al w..\ I fmiml h at hll .ilu'Im'i.l I an.1 I <'"null ,. 'I Ihul. .I' .hl. I full .uatsta't al mm',. -- "' '' I. ,
tit -.I I'll" aus'ih.ils.rsu.
fully Ilia pi.ill.i.i nf inn-1 lilplut n ., i'iumlu' 1-1.1 I I'> Walnut Hill, Ih-"sa. ".. 1',: lane' -nart mi Kaal IllllMMiTitilt --I I."
unvitiillun; '1".1 I Ih..I".I.I.I.1 I l I i. 1sm'mutlads will :", ,"1 | tumitli.pnr 5- t ,."" II'I .suI.' ''' 'I \ X'uIhweit ULK MHUILI ". W. jTHANNAH .-sulul''II i ., Iht.55.," ,. I "I,. I I

'''*|1..1'1.C'hllh'Y'I 11 au at.iimm.In whl. ,mrIuhu'n Hit > umllitir hun.. l .(.1"1'' 1..1 fioni, tin in,:iln- .lii'I.I''.,iusi I ....I mu.. I."..r nf |laS ,,11.t"'lnu., .,.Mk w.la-nt.. I IP"'Y ill ,I" .smsIi-lIim, 'h I. ,slut'-, I,, ,
iinir| I I.. nfinr.. fit mi.hlHir< ncr .' "toll".I. 1.1111 .11 ; '" '" | M limki' ll. Sm's rl. ",I I. "".I.I "' "'I I I1st
| .
| II ,IH I M\II ilttilllai" "ara.i Illll ttliklarid- I'
lush I, I- ums's''i' 1.1.1 lubmm'rruh I : '
.
ami Ilnraili 'ntl hapu ilt"' I .". .. ''h., "."", "" ,' I I. I IW. 'II f. 0..11. 1cI4t : I ,,. I." ,..11. ,, .'. ..,
.nI I Inr.tilr.itl. lle.i.l u I nol unfit-iim ) litton 11. l. ".H. ) .
Iln' .
'rh
I hlphiy ml I til I : h' .1 ,. .
,
irilt | ,
I.
sum I I .'" 5. .' 1 j. ..,, ., ,. .. .. .. ilirt till tt gba. I. I' ','
havt' i ''n *
winkur ,. 'I' u. )t 1..1 I.
... 'Ihal wh.ii tlnwit wilt' .. h btim 1 .. ,; 'I' .
11111" lotivitoi ,
fin' I 5 '
'". 'aiiImuIiiu' lupu- ni" u'ul''uli'uu' .. IsmshmaatES ,. I. "
.
"I h-s | 15151ul'iI5I. \ I'
bet.nunat.lt' I.inanaite I. ", -"r "ii m i 'hl I'I K: IN I. IIXNNMI I.1
it ill, .ill Hull' .nnnliiK. Iln' .-Ut, \ I I HIS MIII Hot t'Iivt'lhbMtm..muht'm \ a 1, I
In oln inn'i '. trim ; .trail' lulu I aim 11.1\11"
nll.in m* ii.-iir
'n in Iln i nin" i : \ I : : : .
b"ulhl a I'll UN 'I n i iNl .
: .1\
; ,
Hu lunvunliiin. tint ninnnih 1 ". .II."ln :11' I!
I .
C' till.nm miunlt .mtmh,I |,"ik.. hi. MIII.I i.iliii > lliiliiv'anl, I hitln, >r>' 1.lo.'Yull.| .. dim IHllliolll.m'm-l I.,i I l I.'il,: I_,"'""'., "II.. .".1".11, 'hI 'h.1 limium, ",,-h. ,IHI I 1'.0! "A..|\MH'M swh ..\1. i. w wit,HIIK.Hill ,IH.. It-i,. It., 1>.... .loll.,<,. : \ I It.Ml.It. ,,Ml.

., ."III" an.1 I il..ft. M'fl S. 1C MilIny .h' ,1"1 Kali'* inil, Ihna t-. -' I w". i'tut.1.1".1',u Hal .ml.,.' I In,I.,.". I b sn-mu' 0. E. McREYNOLDS, 'uuuu,, I' .h .1..1 susuahim'mu'im') h9rshm-i5r. 'ii '. lull' .fhwi I 1 1 Is ynir, |a.iM i'' a;.,.,. lIN"MiilA. Jl '. *"h! H.'UIIH I I J. F. KIIOK

1I.i i. ni. tii,. p'tiplt. .luiu. In ha".1 I M hu I tint h riireimlirmilltiu mum" laihtlltiiajulillntiHMipli "I ', .1.1..1".'... u.'. 1 I' ",. 11.I..I.."" it. ifl uukhh lit,. tilSitl': HklMIIXl. ..til 111"MlluwMfil .

In iln"ir .....L. mmiii I lht prop'.." in. iiilu. 111' and 'us ," ..hlt. .u-ui.'sumui.'mi
11"1 havi, mil I lu rnur I luuui III4IIMIK tUUemtlnrallt Architect Draughtsman i i
we ) I ust..lihumushl I B.-U.H.-.I Uwu Irwl.Wilrl '
111. irTEJRJsFLORIDA : Contractor "
lliv llm lilll.i .i.ipn. ....1 hi* taulitUlu. i ( ,'al 111.1"" art"..r llm war m, : : ( Buic"
fnl, himi-im bail .
a .le*..m ihal I h.. (imiiItiuIui. railn, Iruin |l'i> llnm'' tin, tunnlrtiippiituvtl I |Ii. ) I \tlll. HIIM.IIILVSSVM'.IHIMi : I. .11ST.. Wlo Wi.. tapk.flH ,.

I will iiul .wMin furiivl'line hi i an'ui.haggun.l ,ma.1.I I man, .,,.,. mud !I. .ten 1"11.11'1, ; I \lltiS4 I mil 111' ILHtsi..a UKrMM KTUttM ASI' f .M. ,. UWII .>|H1> t't'MI II.1.,. SAIL LINE

II ,. I hut "I I In'n a biul n,.. bo i I. at HIP : : ml I 1. \ss. Sl us-ns "ai,a.'mw>.., S ..! nf ,I'alaf itar \. I M ltXh' .,\1"11 I I I: I

: I. -|r'II'I'.i.!: \ : :: : 'rile .. .. IH, .".iri 'isskhiumgusaii.is-m',0. nl Ukl Sail, II'S'' ill It:" .
l ti.1mbi I .
linn ana .
is.h | a .
vtnalily .
Mint ) IHH ,
p.wUH.m .1 .
: .
ii'umiiuis-mJPaiaa '
h .. ii, a t I ii' fui Am.11, alas. ii.sgsi uuh I..n. t'tu'tsuhn. .. arfUrut New York to Pensacola. .I h''
mm. .
awl in Hiaitinuu whl. 1.11 MiMlllilril I I. .onil Hoi I. "* 'M Ikikl falaf .f Wharf I. Si
w .h In our ibm) unr tint iu I It7ii. Inini. ..1'I.It..III' hLuhuirIilhc. .1 ". .r .r ... t r. :
II .
,
|1'1) |1..1'| I tirffi IW MUiirtr t k l.nuMbiu. .uilal.l- IMMCKSamrnilA.I ,
.
In oilltit MI utica eurli. llninelvDaal thai. Ilim. fui Ih Ihe iV.u-avmu lange lll-uoitt (gui',. wi uahuniiy, ." ).1I uull'.S5EuIl.Sh5 "". I.,r .mu.ii'a: awl a h-M. I, Mluatnl. iw Hit kklrt.W....j. II.mi ..II tW.U :", I.Mrin; : I :
1" l.l\r\;
mini .>|...H'" I t>f the |".tiph. maj.illlt., an.1 I tin' riii, jUllt ulsithin lf.lilllli.MI ttllllplta.iirp .5-"um.um'nush MtttiHHKmi awl Tanna.5"iIitr'i'lus tliIT I "' .
.
I"n..Ii OekI.aa.h IKW.T.I.I' 1.
I "I 1 V" ill Shill.uri -. "
will In Ilio en.I. inch I tu ti.rtain t.\ I "."1".1 .lol.I. ... .1'1 l/ml M.. tub't i I ,Ur", rin ilw.lllln! .U". Ik.. .. ">' .S UlIION 'III ,

i "5 "' 'I. Hi. ,Hi, .I Hi IlillUnli . Ili' Mram Uala urk.Mikma. I' I 'tIsl\ ; .
uxur. anl' ilUxraie. IlttaitM Hit .I.I.I.lh.1f I.. nn H will Hit n fun ni.it, 511, I t t '.h "'uluus isa.iO east 1.i. .

| .. lian-lt "" .IIIiI \lII'M"I, loinil'il I mash tin I Inn 'I -I. I 1,11-S ..,., .".1", .o II, r..l.. S N. A. BENNER &CO., I
ll'. I < .
U nut I ilHiHt | a an II. I I"
puiililiiiKuit NIII.',' Hit .''I'r..r iuuv ,1"1 \ bumis 'us Ihi)I .4 .l ttkarft AII ".I.t
'''I'I" 5 "'I S I I SCrabOrchardt .
.
Ih..I."I..h.. pluiulon. uf llw" I.uh. bate mil 'llmui.lil ll uwnMrv I.e"". of Iln. I'. A .V. K II an. i< .I",.i "-0'I i u' I... h ..o."I t,'-I- ...iul'Ihmu'ua. ..\. .H.rut .r ito.u.aumldhh1h.'a !'aaalut). I 014 lImp, hSw; IflllK. A. T. WALKER

Ixi),I angrtwil) Iwl .1..1.Ih""I..I u'.ltlhut' will "rll.o | -.'M' Hn ,nh. su.i hlmi' Iniluii''. .ui-I |' i
lie ar. ) ; 1..1..1. 'p 5- t I I I ut-nun''01 m i WI4. kvikluni
1'1" .
ii may la MINK' cairn lie UtU .. paixn :pnivitkiitl: ,. |! mithilhorl : taihm.". I tin. ;uim'ti' a.-'|1'1".1 I 1.1..1. It I ,., :rtr I l'aIat.'i mmcii tin, ntnuiilSu.l a-u'w.fJ.Lu? .All u. ...ldlr.1 II,. k i Isis.., ..1 Kuldicr{ ) Stamp Mak( 'i .

la.l with him'uwmm'nati t.liM liunIntl. ,, Hit. $oiilliuil I h., is's, i M.UItl A.mwriU t rk u Hanlvan-,. 1 n. .', _,_.' i UMlt, "I.| .. I'.41".> ,4 .,. .
>..t|, U wltliumi al our ul I ItavMuDphtlniHl I I' tIm '. "I" ,' I. "I II5..Iu
whelming tuna ami term, sat Iln, hiuuiusu'hf"ut.1 ai 1"I: : nm In ; art .h..I",1,, I an.I 'tin' n'|'Ul" n'''u'' tt .i ikt I-WATER. JIthimii:4i ".' .1"lw IUllii ll ,.. MMHIlariluv W., ,.. TI.._. u_.. Wtouw 2'I Ml.1..1.. \ ha"ummi. ..c .\ I k. .,.11 I ,. .... ,..";, ,, ,,.' ,
:4 al.'uad.s'k '
ruin will IH uvoi.win'twin4 a...1 l irrIruvahli '" him a.am, a .amlulau: I In l f.e l ,,.'mm-r I llt> 1 I.".i..,,-..- 1 I 1'' ill .l......'. ..l..rt.r mlWmlil.rI iiasi, Hulkli.. it..Js Twi". '4 ..",",1',.',.1.1" .".

ih.li,..he him |hI.n ,, : ,.r'. .. ti; "i,....ial ,.n. um .I.tii. i i11t-"in. m o Hit I It I linn .I".
). Tint n\l I l..|.|.lainra nl.It I..f .1'i. [ : 'Ill i5lM. l'mk. 1194.mu" ,
the Mai.H r'l.nill litin the lamlIrani Ima,4uimgncs.. l... "I '"i.UI .mtiuh I S'i'ea.ih k.a r I'..... 4' I IIt' .I utiilsiuul, ....I..a..I.. .. VimtuusI a. awl .al ..I all kiail. ..i, H n Ii.latli.. '4Am .itht"IllI'Ll'i lti"l I t I"Ml I I.I IINN .

funvtutltiu al lalUlu.wt' '" haiti, WnU HHI, I1 ___ __ n"-. lt_ .
awl tampa. N
"I:
*, !'liuw* uf Ihn ImnrHil I hipruuu'Imunuit 11..11.1. rn.nuniiualuiH, ami nuwnualu ii lit ..i* KrowiN, .1".1, 1Ut 'ii I'. A .11 I 45. hiian ..r....a-a kfarllallHilh tllll I.
t Nl
ll; l'l.\ll-: \ | \l'
.. fora.tiMllii. 'In Hun I IHit itu,. : h Il-ia Lumii.'uttmuah \
s" I. hmphiaa.ualastien
IWarJ au I lib"u-ni" ,'llni.if\ ll,.' thc Kfnil"m.'n .. *" uii.l' Hit OTSPCPSIA.Conanpation HiNK"IH I'IllS "
litikitili I .in h ha* 1 Il.mI"1.\I Ithen 5' ., 3 3 .. U" .1".11." k.k. ...nf ED. GALE I'\nl II I i I II IMI '
> i. ultt, ,',' with lImit lnar.l an..1 I I 11111.ami 1111' I'artv I""d.11 .ch slum. A"I.'I.\.I .1'1..1'
t|* "* \ until \ ha ni'ulsmul| Ihh.... .' .1"1I'"II" Sick H nd "III' II .Iwt...'mm .. .n t. .. QUNA I.\ .. Iltla, :, I

with Hi,. laml aoM. aifl .uauitemiliIrmneum ii fit.lion.Iotl u'hIm' vI"1..IiIbuuul "I I lit'it' II mat I IH .11). ) l. Ii"," '" .. .... 'l-l' .1... 4 .. .. : I .Tt It i

rallrua.l .iriuralUin. n",1 .. ., .. .-.h, sut'mila, .11,1, ) ",,. ,"u .1 I Hit. ll I5uiuaukiIhiiIqIlm'I Nil. ,I- h'tI.Stt'I I I
lionHln ,
.
| i i. ui| .I by an a i. ntvlftl i Hi. u..ihproahjll '. :: : : ::. "at j ,l IliHjat I Yvniuiiia-14 '. A ,t.'. rt.triil Ij...ik. n, 1 I'ENn..tChI.15. FtJSIIIL4'h'ui I
haul t-uiiiiaali a w. tin au I I, 'hi'nu no' I nijjf r uc il HiI C. .' t Pun/. !UU4\ (01': IIKb.lt
.tl",1 W "
imvrutitlInNa|[ 10 make..thai will inunr ... ibnl uf a In.Hun, but .11.loh'l enl H.'tihl "'11,1 I Ii. |1"". .',',5Wa. :! ntr< I...,.mint ul..1 .U In..Tie a.It's.i'umu.u.taidisi'empk.. I ___ ..
tm' Thll'
"i'
| .
'h"I"Moe"I. I'
.
illhllauss"u' '
of Hit .I'.I. II
lurui :
lu 11* "txiii. linn a IMMIIOII I", udm. stu l i, h. .' t II.wttiu '. ..uI. li'lhlI'hh.
juIj""I. ..1 I jtarlt In. mall Ihal thin I..IoI..1 I.i I. art ( Unit "" ", ,; ". 1'1' u'mimls lull ".. .k'HI .
an.) ) tin 1'1' pur ..1 wraltvuluii III I4iltal, | I I.tin I ,.....h ,ihih h ,,1.1 "i-. I I.. A .t. .h.,Illtt I-.. MAKER.
10.11.1. i \. | .1 .I..ry.. half t- i ii.- till, .im I s ., .l. _' .- NOTARY PUBLIC SPAR
anImal ruin .nn amifunuitrly \ |Hir 1.1..1 ..1. 11 NOTICKI'lll : :, I
.
"AI | Mknl I
u Prim itr. r.N-Ai"l \.
a
: .
I I .o'JIII IM I. an tini 11"h'l 'i iuf.ui.ar I"UII' .. .
nfUM
of II'KU .itB m ami hwromhul1iuItIimi. fit)lh:11 IU.I I i Itii.. "..isunuiihsuii. was ,. cue,
,
| : .tl ,U HUM lu wrak.H It. ami, an tin iiuiuUi ,.h .111., : :; ,':i ,.iiaii)thirt lu5'msIII Imia rlt>. V-wt nu ...". t un K t a I..Slu'.uhlmmgaimmm'Isn. I ..1us 'us'r; !1'HU:1': : Sum.Isspmumosms'sisssuim'mis'l'. ,
r .11
'r".i Ii. .'Wt| uul I. kiinl* ul ui 1 IU.MI hall a u.su.It cut:; u55 n u mi liii .. .. .. .
lul. IUasm' I.4. rllt urn tmi4Hl
and attain U raium. lt 0 hn"hmr| ir,4a.-rli| I'alaf\ 5aui'
"h"1 mlii.1 I".1 .n' .
Him Imp a.UJIK.i>i |.''. .. a pMnUUiaaul I m,. .". ami hom.l nalbutlt ll willm..iii sill I: ', to |Iumuili-m:| i ."", ,.".1.. '."'1" .... t..o" ) l.ilMHM. s.tu'> l. u"l .aamf ,. i m-.1.. |.I.r. SI.
.
fir ,1.. -ill,. r ,,smiuislmlum I ..f the 1 nfiialla" ,. ,. r .r.11 I I' sash ..,til,'I. r 0..4.,1.' Ia'.l.hsuIa l elm. .. .. A. 1.1 A .ms.us-l'I'- I
w urn u-ri. tn" .. i a uiillml IkiiiucraiyII ..11 .1 .M.... T. >.ln' ..|>" Maeklkrn I.I I. h .ll K..II lM l
hbem .,. ,. ,, 'uuu .
Ihertt U tit.4tb in ,p .i m wln. I Iithe "'M ... -ui'I. 1'1'' I. .IIS.t. ,1, 1".1'" ...'''.' 'c..,'." .. .. ..,. \ t. ,tu, ,:.11, ,:. ilitmi ,:'I :u'.: \' ,iu''u ,' ., ... .,
.1. h ,, ,In ,.1" ", I'5' 5 I. I" I : 1 1.1'I'" UIHJ lu kiln .tin "." i
,,1"1'1'0' ,: ... , ,'H' ." ,, ., \ S. Gawb
l laul, I I il I. In.I imlaml I. R. H. Fries Dr. ,
imutuin mu- I. Sh'P
I "I '
imuui 'iis's' I II I. ".1..1 I. I '. .,, .
I II I Ul' ?uii IN > > \ 1' ,.1. "., ." ." ,.. .I..I..I."I''rl I'I "I ; "I. I. .,II ..11" 1
tlrmnaKu 4' t ...1 I tl" 1"1..1 I 111.HI. 1"1 t, .1", ,. ,'f''" I '", ut 1 s I i I,, I I. ".". ,' ,, r", _0', .\ ,. ,:I I I 1:1 M Ii' I' I

>Utt.. Un I I. un I I. ,' I, i I'I I I tsr lit r..1 i' Hie U"I"II. in ,... ,, ,,. ,, I ,. .. ,,_ '., .1 1. I '" M Mir "III 'I I I i I' bIll ''I I \' SbmiS ,ill, MJ ,' t tu... .. '"

l'lll. I ". '(1"1.| I.. lub ib" I'rhi"h,,, ,l I",uui.l. I I, I, I", II, ., I I. , .. .t-141 Physician and Surgeon"I'As .
0 .
I !iii' I 11tht I ,. ,
mmii s'
several I I' I Hull t i iI' I'mru i> I ix VLI mi
,
u
"i..I. lIT
.'If.V "
C. WATSON ,
",, I. ,Vllr "I" M I. ".II" ," """ : THOS. ,
.1. 1'
.
,
,
l last mKhi' v.ar. au.I .111. i ,,i ihunitr ", 'LI, ,\ ""Ii'. I hi.. ,nailt ml I I, |1.tlI.1 I'" "" ,, I 1, "',1.1 "," .' is ''i-u ', '., IItsi15fTIu "1.11'i I IN. urvktikllul.il i i 'II m U..t." "*< ,IdUKM. 1.1.. '. ,. ,;',

> Plaitill.. ut4U.I. .1 d', I" mimi.,i. I. u.. Kin .. dI'I' ) I.. r, ,In 'ui 1. I' "j" .1, '.usI ,I' IUd I ) II.* f a.u ,4. H. Mia. iL'mAlLA. I
1 I I
I .
!.I .
I I awl
t vait qusemuti ..IU. 'I
I,1 i.imim -1'111.1,11.1.1. ICerurJ I .0. Iii IrLh'm .ali I 1' I. l'sl "' "1 ;_ imi *.s.4j J II M.I) II .1,


I r'I .
.5'__-- u _._ L :. =I:
._ -=:; :;. -' -7'_ '-..ti.'t
-' -

.
-

a .

;

.

.
-


l 1 It.. ., \r ''l T"II \ N.TI" W \ \ I \t I I ..Ml III:' '\IHTK MUST"' I ,, I II TllK .HI5NOWNKI I
HUh iloramcmalPUBLISHED : 1'11. 'OBLI.
'U\\ \ I ,. tiit.i. I. ''I"I"e ,
c'o''T": I h" .tl el I I
'I ,
h t I' '* "' i m .t.t' .. '|1'' i ill' 1 I.'"i 'i i ,::1 1 Mh 'i ,i i 11 I ,.I .'tl'.il.' '., ,P,.' .. ".. I i ,

: 'te I- iiiitiv., in Mill,MI \c.tirU\ 'lirnm.'nlh'.. will lnr' nnikinMni I \ .m il,11., ", of ihi, (MLprvalltrl lo ,Ihi, !"I". iiii.imn|,1"1',1. u -."i ifnlnrc OYA Winchester Repeating Rifle.

SEMII-WCCKI.T i m 111'1'1' to 'tar* ,'ha liirMnun' ." ,I.' .. I l I' m .. |l'c'rl'i..I.i: ?,inivlliiic, ,\. I II n "."' ,",, ,

., AND ATVMDAYq.NVAUADLY ( ill hml! .. |I. ;I hi'u.' l.. : ) : : I : : Unit I I" ,, 111.11--, i I II Ii, '
KUMFKDAYI ; in ) mnrrmlnir' Uir pn'MI I''t' ,In. "?' Inra ; Hpiini.on: IIc.oI.fl: : ;pi;: J'lh,. I"1*., 1.1.1. ,1 WI _. >.. .

II. ""'" I" I, "ll". i "n'I, "" : '' t i Miifi.'-. "PIal i inq'aicn.| Tin1 month. ,'* \ "I'.n' i P., Un.' !fiMlio:. | I l 1e nonin,*, u,' .Ihrpi, ,1\I\ 1 11.1111.. tm J'I.,mill'tin.1'' Irh.I.lr., ll i ti--i.-I h ui i.i.I.' I i" I rt .

mil,,till.i,<.I| ii*..... "th'11. I '|wnkn. I ilpili.nli. I'in ,. iinmlt, ,.. tin' 'NICIMaiiin I .. ch."lh" .
I" ,
I Illnl I SHIP thi..l-, ,, I 'P .10 -'
,,?Mil'.Mn-./ !.,..|(> lu.1* tan rM.'nUih I : In apiH.lnl; an ttnnimIf : .i |1.1.| Ilul,, 'Un.1.' .u.,1.il '. nlI II', '
;: | '.1.Iv ,II \i. In.I lA' k trotna dip nninni'i, ,i I ,',. lln m..t lit.t con in, ,I Ili.liin.al f
,, ni I a.U.rllwl.' ( op .'' lul .loif I riznii.n"" l. 11"1.,1.| "I Iaim ,'" ''I
.
|
1" I ., hii.lnp., I
I Hn .ttiltatnl. and rr,..". Ihp gp'lIllIP.ttb.latuio I .nh I .Ihr. .
'
I limit I Itt ,inli.whntUIP h 'i'" iiI
urn "
mtHin. .
n iMrhoiil* .
$ IN AIlVANCB.MI n>unl" ,IVn.lli'loit. Ill ii In for.tl. 1..i..I t mil I .. ,,
i for (I pr.hlM.ti.ii.( ol' alt I Ih") ur.iim .1.
wtil.h i ha. in *Hi,, in.l ... Pavl.l- I III for ,.< ll.ili nf di 11111 i>l ). ttoni-"ring, ., t.'g'Iu.ll.'l" 0 "kh 1,1, ,'IiII ill ... l..r bin..I llntril': .I .,..". lor II. InlinIsi Itirrili .
On IVn.a.ollt't. Inter- .
I.i two In I JiMhin. I, .
it '
n.li n.ii.liiit imj.itiilo.* 1itcrnwI .1 1'lnr.n \,1 ,".",, an' imp I ciIt i : innnt. '. i I. i || ,till'", "r lull. I M i till ,ill-in ptk
,
I unfit: i 1.* 14"1. I' 1.1
HIMn i I' .
I ,
I got rmniRh Oavklmn and fall .)., al i ,ti hour anil | In 1wh.'rsafl.'r ,. ', Ill" I ",' I II' I .1'II II. Iti'l' .ki.il .IttiPn, liinn i ,
) Thi ,- hon ,' ..r all ni.hiMll.in,. \\ t"h"i I nin. I i' mi I "
1 'I.
.1I"n" .t* .' Mill.HI (IWr ltni *po'iIi tP.M-r. .1.i.,1 I, pni|.'' t.tt, ,. I will. ; : 't,, : ; ,;:: ,MI;,\! nut I! ,ii I ,::1. ,n,,,.I i i ttl.ltt,0I''Itll'I'lO, I '?.
,
all nf Pt m >
w. the 'I. I- rallnu .
M iklnit 1,1' ,.
...Il if i .. 'thmkin' : '"'.'' will hi'Hllllp.l I I ,' '..1 "" I.
V.I.M III.I 1.1. lil.'lili.in 1 h nl tIm, in""t i 11"1"| i inf
in l II
., | 1 ii ) ,
..mil ... fillnl.. .1.) i .. ii'prp. ..1.'." a> Inllnw.V I UIP, mliipial., ,1 I ilkil I I, ,m-.1., l land Colt's .V .Miiirn/lnc Itlllc.IllHill .
Tli I 1..11.\\ iu'. .11" INlliorl/ml' l n .re. i i. fni, ( I.make I. UIIIII: r
'III"HUh II. ..II.I .'aiiil| ) I. ..till' | I I Impwulule I.A'.hl.. 'tOc"SI. I 1 i. I "r.titml, t Ih.I I I "
,in,.I i ,'il"I t.a.Mth.'rpIKI| i..rN I Ir4 .. .... 1 h. ..r, MH 1V. 1 ,1' 1
I \ | IJnh) I. "..o. I Ihr fiv .rllp ofHM 'Ilmi' | ihpi In "n't.1' M Inn., 'll.in-. In, n.Inn Hit tt i I IHiilanl I '- .

II";. I'" ''',' '"MInt.lAL.: 1.1.'nii.l' Ml 1 olly lull' .l..?i.n I IHI'aim' I In. nnl'> h.. imp .pm'Il ntmmitlid K \thl., .. 1V. ( I mil.I,,, I I In. nml'' $..i -t', ', .1. I Iinranlhim I..I 11... 1 1IIII ".h..t.'" '"'

"il I nun'" .\ .eIriit ili.ir fair 'liirtii lo Humor) ". t !5 n ) P... .i ,, whnti,, n,1.| l h.> >'h.l, I tpmiHirtlnn t I.'I., .11..1 .

I II ''' i I.,. ,""...iMn. S.Itnect 1 1 in, Ui,' "rv..I,' ,, i i.i. I '".
OMIT ,in r. .(cnlai 1 iinnlfr-imlon III. ...".1 In Jl4Vii.nn| >... iv. 1 .... ., .
"I. I''' ''. \1". u li..k. I ..h. ,1.1.,, ."'.", In llu KI i i.lI' I. .' "

'I. !. ',,, ",' \\III '. pII '. 111'11'. "Datldwn' r".r.).Ic. .nli.lanllally tin finni. .,,,I I'nl alhiili' "II win of did llu.. ....iI"I.". A!M.,... "; -.wriim"ntMtn> 1: 11).ii.' ii i ii ,
| I' :: \ DIr':;;: \ ; : : : : : ,:,: r :: ; : ji.1.i! ;:,
: i I I
I..n.....'" "...1 I 1.\1.1.\ U.II....,.. I"' .|..$h Dial I he ban IWPII maklnitfm for him at Itronk.vlllp. Vt. I lW.01.'t.I-OM. I ""IJ.I, ,, of |ihinitmi. | "i,' i,' ""I,I : : : '' : I;: ii ,-ii : i i : : : ,: r ntI, MI
." _. lute, marlr. I th. ill' nl. :" .
1 Hi ih. .I5nIk't fnrmrrly
.
,. ,,,., ""'. Un pi-i inittar. .1,1.ili-lri.t Mi.. \. II. M.ilHi.rand' Mr, I \I 11..-in,....: ,. in mi. I.I ISo t ..1,1.1 ti-HPlal.l. >nl I l.iii', ,i "i ia Absolutely' Pure.Mntifeiiii /i '','''<'\',, 'Mi 1'1" ii,,.i i"o"i.'i 11 nrHu ', ," ., "1 i,11't i r.. i I ,I I- v \\, i '.',tin nirmui '"

.1 ,, "il I I', ,, ., ,IIrrniu, ,'. *.n" ll .I .ll hilv varlitl .. mppl .|.lal i I bant- II. Han.In, ol "IVilrie' lilaihAla.. II I1,.n,"..14.| ,ill mmh "I I liar.I. | r.o aniiiiiil., I an. tilinll/ ,'i, t .' in" I o, .,"ni, I 'II. "I ""I I ", i -I, |o. U' .r ullI 1

,, II i. in lime, anil pi ll .k. nf in.i..tli'" t. lint tic" thItanle ", .d, I I,, III'" 1 I I d I. '" ,'II, "' Ip
I I. l !It'IoI.,' I '" HI IMA 'Mi I ii-e h; .'Ii 1)' la.l rrl.Ut anil an'nuUi.ml .I. .n.i.M .| | I, 111 '
,
A"i" 3i: ''r- .P mighty ttnrk '.." ... hy II.I ..I.llh.' nl' N.'W ,' Ii IX..._....1. ( ill mih .'I'.ri .. ."..'Ii"1,',,'.. .iniloL'ii' ', ,t i... i I'',I Iiill. : :ll 11 'll..|,;I; .; ': I I 1' ,11:'d'I'. ,i:: |t ,:i;.:I; ::': : \:I I':" ,1 :, '',< :',' : ,I I",",,, 'III-II"' I : .!..ill. > '. .,

I imp: '*I ; lhnnn'rapi, .C. i .k,. .'",II) ; ,iriiani.. ., .'l I. mini nf ,11"l ili-in I ''' '" I II .,.1.1 .
loll ,
I..rl. 11.1'1' f' ipl,t. ) hail 't''tl'i' ,turn )pr.IIMI .,'" .1 It'll'" Illll, ,ill l ,'gI) I till, II I I
ii,11"",. ,In Ipt.laml, 1..lrl... "i"l f'hll'I" .\1.1..11.1.' | || | tf bn .n' ..iI.- ,..."Iou. latin, ,..,"lel' m t |11.1 i I"" L .1)\HUtV.( ) .\1111. IVns.iH,la. ...,
l. $. \\""| \. ami bind, IU.HI Ski' "hlh .
IIIIIMIM.II \ "." .I .iipnnint nl tin. \ I. '
ulliii i war Inir-i. u 1 I tin' I Imo, ,' 11.1.1.1111| I. ) .h .phalp nl, linn ''lilItlill' \ \:';'.::''
,
'nAmi \ ,
| .
i ,i.l. .I.Mil' < > l I. I.I s\rss| : sum.i iI .. then 'llkil down In tin | | .iKmimiia' 'c. .I 1.1 In. i. irtinic, I I" I. Ihl. Hialp, with, tin' a.i In.i::.I pnrUini: ::; :of tin, nlhiinn l ; I I 'IM. '0 "' \ \ HI' NICHOLS! nOCKWELL &CO.,

II I ,,, I mil .,hi l''3 M' ''iln| ..'I bi.iuiiii' holscienn| .1..al tnitn Iln i I in n- nl t ( I'M i.l":I 1 ""I nIbsI'. I. "Ill-I I..rl. ,1111 uIi.'lt. Ii..r. nltn, .tfpu",. ,...n.II".11., t tp i.l I Iiiiiinil ''i i 1 ", I . li.k nf .
hi. ,, '
Inai-pr. that I. "

I I', i I ,u, lit ,.. ... : |1"3.'k"I..It.' .,:l-. wa tin. proper."vh.h'l man) In 'I btik h"//I[ Ml.tlnttt.. ami 1 Kilo. C'.h".n.. ".' .,1.11.I'r..1 ItI il', i.1." 1I.... 'yal.lIp ,'rally l I nn-ivpd llf.l,. I nplnlmi think, .,,11.1.. ,IhPKt"I hi, m.. :, II, I oitt.t', I'" i i'-'i-I I. .i ,i ., 'i I,'ii" I \ U-.IIN t II I IH. 1\

1I".i.. ,. in 'Imli.' Matin-' daii II l .5. ,I.t.t 1..n. .. ., I '
i "in I i '' '. litir.ni t C' I ii.liman. ;.| 1111'' ll''i." "
.. ,
( Hi-In I It ill olheH
tin fail 1 .
'pt at mjlh mi 11,15" UIP liml i
..1'.1'1", I I '; f'MHiin-r, i.I'.w' ap;| :|It"I':; I,. IH ;had: vcNrtit ,Im, :tin:: : I I I. I 1Ihr.I (IV"lne."lat i.li'hl' Ii .'.nI.I I 'h'm'" ''h'1 Es.: I 'oniti.llin, '. inlmral.nn.lilu.nt.nl, 1"1 .. .1.ii'I' .'c
I I''""I"t,, |I'*"i': in ill ,H.I r.irm.' I mill ,it 'iM.kcilP.. ,MIA iiHl, iionnint exi.l, I il, IliPxnl. t I .vttik : l 1It.1 i i in i,1'1 I
rn-l. ,. ,' IUI' < .-I-.th.I. II .
li."I. 1.1. .I.U. 'th. .jt> ii, l..r I In- .. p'ft'll." t.l, 'l' \-.l, i" vi

\ ,|4llli .. I 11''k .mil W..,. 'IIP. 1'r the I ii.lnm, I h1"i '. il"IS.n'"I.| i and | pint' nl I our rt'.id..nl' rallr.ia.i! ,. \1:....r..i... I.l..' ...".v.nlinn .1.,1, l I. ,'huni.n.i In, a ,,..I""hlol., I ."',*." I iau, uiniimlt t ilnihlp .. ',I t i ,., toil I -'i.111. ,I.. .'l h. ll ,".'1 ", .', I''I., s Tears the for S

h .11,mil. MI-, .' ,1",11., ,. lINt I ,. th.m Ilih'.1 .111 Fifty great Remedy
I i.l'' in l '"i 'IIP 'Ilira i Iitkt onIl.cMnii.lt .Iml. .. nimpail-.l"' ht IhHr .'I.! h."I".1.I I n in-l uiin"i illi I '>m,1 I Inilitiallt 1"' ," ,,,
,, Hi, _h u .nka.' : i.I I I I..ulrul '. \ .. t IKHII,' ,lot, hnhlinu ihp | "iimailiwill '- |gI'tt.- I. .1 In.itt I b i. 11, ,
i \"t"'rl.i. ul" I IIn i
h 11' \"I"1
mini .1"1.1 'tolug "' in
t. "" nn
.i.l tthi.h .tn-.llh.ir. : uili a > "
"
,11"I pn.l.nhh i.I .-p-'p.Ilt'i.-I', .. ) till i' nit I I. ltt I I,ltIiiIti', I I I' FoisonandSlrin Diseases.
hh. s
I It 11 h s
,1 '
I t "'in ,fr |> miirwultt I .harailir nl tin, v tin il.l.' Kit..rmwniiiilliPiii '" ,11
.IIIH"I'
alfiiul' ii& ') ".1" "I t nihl, bt tin 1, ,!In' ..I, tI.o I--; nut.. ,,, ,
1 t 1 i\ ,i "'mnn.li nl' wnik, .1 e I II \.I" .In.I. IM.II i ."'it i ,. limit' ,, IK. will tin.. '"' I...1'II.t.1 'i In nn I It. ,It I""I :lo '<
.
W.'I' 'tnilnir ,lln' niarlm, Mi-.i-. 11 II, ,nn. .m.l I ll.'rlarbI'll nuimilli.., l.ir l hit I I- "i.".tt.'t, I I Ii '
,,,,i il..." 1"1 ".. .-. l.Ht.1 I wiar) ""i i | /t. ,1'1,1' ( (il illii.tiuli, ,,. ,ti" I ht iiiollinii.il,,. ,, I """1'I lP .iI4t''O' 1,1,1,1.1 'II i "" '
w'n ... ,ii la t.. .I 'i.rl :,il on iI I .
"'" ,l ,. I" "III StI. itot t Ii) ti-ti.tln.t j ...IiI.1 It 11'Vi'i I IC'lalilI1.- '? s s
1I0I'c 1.,1 '1".I..h" ,I ih,,' I hum i ,,, ,iit".i.t I I to i hlllh. 1,1'.1 Mi,.. .Mm, .I. fit I d' I I. Foro Itnever
ui-i '
i
,1.b"I.w ..
I!
ok. ,
t .rl".1
I I \V .11"I I" .i'I" '.' lo blow vnlr, hy I ,ill. .I I i/i 1)) b, n'lain' nnni 1..1 I
\.1. .
,I'' t'I I l.I'I': !, 1"11".1.tillI I" ch II...ii In, J I 1",1", I 1'.1., i, "ill aIh. unl. allninipnni,,, ,I" I II him, II Iii ,nil.l .I,,IVPIil ;' 'Mini-tint in. ,",,.1 ,n, ,>m,, i |1'1"'l" ,imti Years Fais !
.
1. i hiiiKlv I., hi. havlni'f.il I i it I A I',' .. t ,ilibetla ,. I .lln' Mi.-PliiiK, -
".. I ""I"I .. "il..1 .U"II'I l'rl"I'I i ". II.MI.Iwin 'inn "II virt !, l.t."h".1' ,ll' I.. Iliimmuliim' .MnMl s

"" '" I' "" Ii,,,, '..il".II'I. 1"1' t .'II lln.. lii. ", .lln. 1".1"1' .",. nl t I turn, I..ott.. '1",,.,",.I W..h..y, liinnft IK 1",1.1. lo Its, ...,1 I lhal. 'hulli' inn l. aild I ....111.1"1. t I.Ilh'" Inxiirimllt, I In .. W1,1: l I'm' I I.'ii iilni, ,,0 Iim s

., i ", .1"1.1"I' .".\ 'in 'Inni: ".<, ,l-nt"lih.tl, l : Ii,. h.,' c' .'r i IH.IIi .. \\ i.hiiiDinii, and -aid' In a Ituiniti <>.11 liillt, ) ..h.I.I., ,t Kl-.ni. ''.1", r .IHHII pirn. Ian,I. ,i'ii'\ II i I ,".II. I"i n', \ "'''1,1 1 'ii"I',,' .t I' Interesting Treatise on'BlooJ and Skin Diseases

I. '" "n,tII..m"I 1; ,1.1.17. Iii' I i-nln.n, ,I iltinm't but look nn.t l i .,,| I. np >rlir : "I .ii.. mil Hml lilt, :- III- -II-IIMI.iNvid.on ones litilp SlOt lHl', 110 ,It. .-'p' I tinnwlmmpplylnirall I ,."..1.,1. \ '. 'I'0 hi. 1"1." I s mailed free to all who apply I should bo s

I I I; I ". ,1 'Im'' 1 I' I '' tin-pot, l-h, I IInr I' 1 1..1,1. il I h'IV"1 '"
.,
"",, "" 1.1.,1.." i II''I Ill; -isi .-. n il? tu '} that In wulllil Volt for tin -Inuk' man who inlim,
I L 1 iiinlngliam& ,, .Maf 1..I".r' U.,fA. rallruail land. l >atl.lwn' l'.mlli'l.inwilli, iirt Va.h,. .land, t ... .tin, platlorin,, |1"1"11",1hy | l ,' iHtmetxptlimit, I in I Iinn nn, ,I 1 ,' "vl;: .!Ii.:.; 'I'' :I'': "liii.:. s /TIE SWIFT SPECIFIC CO.. Atlanta. Qa.s
: .
.
,
1'1't ..lI. "Inl alln.lnn wet Illo i'I I In I inj.Inn ". MtlklI I' I tin, miple' ,"l.m, I tin ttnln-n Im lln t,.. I lout ,, i titthlih 1 i 1 II l'lSt, t -c'-, .' 'I ,
t "l 0 'IOIIIII.H" '. | 1..111,1 ,., .' "I' ii,. Ill,
in lin' lolhlliK, whK. i. I in.t.lt 'oW" 1.,1.
i nntt on 11'1"
\' .h. | 11101') )
I ,*l.l-iii, III hi. 'l'." te-l,"i- ami, hi and) tall, I In onh."r .lhal In II I 1 ,It ,I' .\ .h,,' ,

S ,- \ "I u ,1.11.I.,1 I ,.. ;il' iiliht| nnilI ... alt."IItll| ,.,1.tll.I the l l'uO. .lit mitt. UIP Mllmn, |l0'tl| .hhil may ban evm", a ulunlott, nf a al It"jj.:\ : lI'tl' I'I"'i.uo'| t iiiiinilimiii. ,| I '' I''' .' tiliIi.I ..' I II'," I h.,"' 1 I.1,1, 1'1) 'i.,''",01. I sssssssssssssMAItINK

I I.. "I'i ,I in' l" 4, l h)' u ulik i h.I\. I irntiri, | IrPI) Ilion, tic ..,lI.-l .
Slit' '11.1-il. '11,1' """ ', i
c.oollh. :
( ilii atiPiilnlp' ilH.nl' (.1. 'ha, fur s'q'-lniioe, Ar .i. whal' kl 1,1 t ul Kra.w. w n'le I' II"
11' ,! i with 1 pain 'Iin ,il t'l'I ..,0 M." .. f.u the r'I" ," I"i"l .h,1 /I.tigitii, ilin-iiil ti.it to ho mini', ,
I '
unit I l.il (Kwlry .iMi.l.ti'iit wilh ,, '
: wt tin tii'Ir.I I'o' UIP widilmii 1..3". .mini, I, of thi I" ( liialo priMiil.nirminilmtf. :: : .
: \ :
:
I ,, ,- ;ti 1\\h, r II; -.iuul I ,it OHM I n:I lien,'1,1, ul Ih" nIX Ill'n.: whow.it.p. I I t.r "r..III" ,, ,, ., Bill what ...","",.... ..hullw I' I I' .\ Ilinililv, .he, will vl.lt In'l luntil NEI : ; Mi,"i 1 fialiiu.' ,\,' ,"I t 'I"i.'I' ,

t. l IK.,Ml "I I 'ti. .. tVlll.lntl I t '< HonlliS "',mi t. 'I li.M-i'wax littli( >iiiliii, ,, .lain. hi pp ''lh.1 IhPKilhiniMir. 'I I h.1.1" ilipiilinanml I .lnl.IIIII.t e, arailrot.l I MI.in" uuali.i' iiomnntlobiiur 1 .. Mi .\1 II.iln H., Hvlnii, It.tt I \ tin 11111' itn. i I' ,Ht .. ,ii,,. -In, I 1.

4, I III t 1"1'I C 'lillillllt\i '" ... will ...,nln, ." old l l tiat ,..." willwo,1 11 nn mi..Inn, bill ,unl I in I"h'r.t"t: I ."lh1', t,. n I.n I. il.-. t,, II..l'.i. ) ,.."" ,. .h.. I l I. ,,i bpinlihil,, ,, / hail, I"' it ttaIliin -
I ''I
I IP) I" l'lsna I
II" .hlil. .'Inl'' 1r" <,'hJII l.ct| hl. lane, 1""IIll, | ::: ; ; : ; : :::lt: :: ;. u. It ttt.l, ntl, 1 r'l.uuie 1' ; nOSri 5 II.1' i ,. .. ml, ; V hot
I il- I liluij bow
III '
v 'n''' in "il iililile ll In ",'r t'r.ss.t' .uniiuiiii bill so Un, fljrhl I hi-, i laiKiinn 1 'nl I uiniil' I lulu tunviiinn I. ,! 'n'' "I' Ii.1 z
:. ,, .:,::.; ,; ; :'r" iiimiI :: :::: j ml, at limm ol'I.I.n"| i noiiuli wan I il I.. I h.l5lll'ltl' .11,1 Pt lit '' ::1 It-. .ii. ;11, i .llm Ilil-mi. "," hiUn
x I | i ;lni "r will .ay lhal Sinla' ,, Un.iwlllKiix.lid IKH-II,, nun.. Iflhi, inllin,.' ..me., tIPS l ,, I In nl I IMII li ,il o 'nln'' ihiiion, ,, r I"II"II' \11. iS P.o. \ !
; I i '1 1"n"I\11"i i 'n I. in.lln', .. tIIi'itr.I ,.how 'lluil' "Rot" Mill h.I. fur 'IViiitlitnn bititi.imil vl'Iu.l.. t t ,. .nation: ': ,,::"C..In: !1Il.h:, :|:lal,011i:, : :r Ihl.;;: : I it"mint I'. llaittliil amiI"t .",,1 I ,Il ft I'll I i. PIll h \ .11 II'Ii .\h": ".. 'II,. ""t. I S tlln.liibKinll, ",. It nil! do a.nm .

I I',, 'Mil"-I.1 ik, "ll'llll' "II t. Illlll-l. KIHI.I iimnv I In, Mil Ion. l.viI.." Wlt 5111"illl".1 wi n will hoc, n "..r, .tn, ctt'nh "Ihlttvo, iml, Ii'ii,ml.. \,a. ,"", ,. 11', l" I. h I l.n, antlMiiliI'olnl

,' ,"i h, i ,,,0.I'lh"\, ..". rifiiliii.' ) | ; : 1,111,1. ) a low iimnlrt" |1.1,1.| | PP lrI-"IPt, ... ,1.r"I"t41.h'| 'Unit tI., I. ,-.t-'iI-.I,,| 1 1In w hli, h, or,',11"'r.'h'I lillIn'I I) i ., lln, t IHi) In.li.. I'|,i.t' iiicntiniiiHl 1 an.limiM I 'l.s.ssiistu' ." .
t.l.
loll ,, .. '
Si followI-.I iHvhl'nn I ini .
,, lott.l. .. ... wind i ilg tiilM; .h'I'I., it.l ,. .... hi mil 1 I limn I In. ,.'rt ,1. .I" I" .'. ',' P I. ," 'ti" I I I. in Hmr, .,l ttt,I I.)' MU 1
''I I h .1'! ii 1. I ""N't." iipiiillmt, ; ) "'ltIIol' w u. I .aw lhal, tin, | "|1,1. win I --'I" Olit0 I h hI :I 4, I"11,11, h .ti.lt. .11.
nil, ""Ifi., Ion;, al. awl "t.'tu-ni,, mlikcIHC i ; 11 ill t ilnit, Unit '((4) t hi. Ilili5I I l I ee.lt I 0 55' SI.1. I illi un.'' I nlun,' I Ihpnt Slum. ,Irhli I-. a
,1 i" ll" vi ins" l.i.- Hiiiiniil III,,. bill, I. litr..., l IPo.'iI.tt In 1..1| Un* cotr' of tin. lineS I In. r"i"I' I ''h..1' I ibur tt. ompblilt' .I I' I" ; till. II VI'i .
I I h, ii. mil\ _i il(. ami nn-rny I., I Ii,. iirrniu'iiiiiK, tin," railionltor I I .t ." .,", ,, 1 I I.. ,nullUn, .,' m.lnllhllii ,lii.n.l., I ami* (Hihap., a lioail, m IMII. I ;II ;It I, ;, ", '. ', :' dl i nnon, I a I",,1 ni nn, 11.,1", .".1 ..1.." -
\ .
about i the kt irkt I In him, bitnnniitinatpd ,, .,
.1. i nit ing i-iiimli hi. .IIIKIII|'| ,, "",, ."' .". t ,I''r MIn *. | ,OcI. for ll.
I I. llinli'-nlt "I
niv
ilula.t "
1.,1"1 "I' alh'
I ''h.I, )huh I v t I 4 MlViiiilow.t I.r.i., ." ami l nnjii"l I Itii.tlilH.i' nia. mint' illMIpi.iml.id i 'I'r..I.| ___
.11. ,
I 11.llh.U..u .1 hamlMiiue Un : : : : : I I I. IttlI.1 lb.' Pit. "
: : I ,
.. 0 I I.II '"I'| I,I I Illltll1.ll 'I It',III- in' tt.'lfhl i ''i. liartri's .1111.iii .j.rli. \ll "' .I..lo".111 l the HI-","'!-.' iiwin.t, : Inthi. .I. rvini, two ii, Ihl"' lo"v. ili.Miiiliiiiii.i tIc ,,,, 1..1.. .. S iltll, '1,1 'It .1'II ., Nn il" I'aluhn' .

.I 1 1, i I-.mi t" t I", il,' 1:,.t., ..11.I llic ; .1"1'1'| HIP, ''h""". ami, ft,,n.ni.iln pi..k.il, Inil I h,' nt.ul.l. I ha nn, .the. 'lb! |i> of l.r linn, of Ih..llhi.I, 11, nit,, iilnin' ,,I ,' nin.MU' ,lilt malt, .fikml.Ml. ,, I:,1,11,1'. .IItil:, :", Ii I.I:,,,,:tc' ; 4ii,,,.' *,' ;: i .. *--

11| ", "I| "'Ml ,",I t.1. nl.l.rl I i t Illlli 1 fur un, liitu-'lali .'.lt eltiggI'. law Him ini.il, tut., at VM.aiiKh.liiv. ...> .. Uinl, .iii''lit.' il I. uiilnimlt, ,, 1 fur' I kmi ,now fl"I", ', ", I proH| > h tin .,eIJ'. t ,loin. l l., .lulu' I ill, I nit,' aliMiit and, \' :Ikt .himI' t 'llilI,0.: : ti' I.::' I 'l.nli.'.' ,r., ,dnHM

i I.l. i, 111'", .,'. ml,,i l ph) .h.i.l. IN railrout. ciititinlo, ", In cery Matrunit ..n Uiilmnlat'. lit...ill" 'limitU '- I :lodi I :; 'wrl Ihilr, I biinmr, ::::: Hi.I I ii|::paioiliria.lnrt : ,,,l.ilin', 1'.h.' ", M.. wlio-p, piolonmlinil I ,. I IIH.k.il tin' I'd'' I'r nl' .Ibu HiMl ,',,,' .,Ir.., I Ii-'I,I "11,11,11.m.. r.. it.,inn. H., i 41.0,1'; kllino> c1:,"::II I Inmlirait. A ii'<, b'tep, i Fcc ;( 'I .I.IKo.1 Its, ''h') '..
I I- LII.il 1w I IJ lit .'. M.".\iihiu, Itmnli "n i / .I I
"
I I. I tin r.irlcitnrt ul IIk'orIrlatl 1 \ HiniPili.in .111.
', J/' ,:I, ::IKi-I, ;V,u, ;,,;;:f;: .,II I II ; wurl:: : gi-anl" -tt'.tnncing, 11 licularly| "',.".'..1.. :.. \ MM'ul' main' (during cow In the linn' ,1.t ...1.' ,l >'In.lvu,,' .. 'UIP u'lnlliMi, nt I a nnilh,. ,.'n.om : I In i 4p.ahtaltbt | :;.llO.1, lnkig: la't lIt)', I Ii.,It\\.I 1.1:k t2.l tulot;I lee' 'rI.IlI i, ll',. :I.I I ,mi.'.'r:I.M ill,', I,il ni,''nun i .n, I .1 ".1 Iliiiivtd afai. nl,' M<..As ttinlitie ,
:::: : ::; I;
1'1"" ,. 2:, "' I h', error, Oi, Ihi put nl' lln ,IVn.atola ill, In imniinaliiiK, him will' mikn,, UIPppopk ,I".I"IIIr.llcl.," Hi. rI.t't't "'Ih|, m.lhap I ) %''I.. Km, will .I tIC,"in I': sliee.E.ltne. nib'r al, I.. lluurp..
1..1.) Hi. I P. ,IfailriM.-!
Hi. of \ .
win' Ihi. r..all..O.. lln, ttttr. i hart ilmul him, llI. \U 1.,111", ,l In'tli'r .1111110,1,,, iri., l""0 h.,, I,', V" "tl.." 111,1 wilt iiiluin' : : I .rttm ItrtR & ( 'n.

i ', miri I : n 1.1 1.1'.1. I II isin I ,'""hll hl'1. "I("..h. mi Hip A -,'rh' Hn. ito 1,1, hoI' I Im.n arranifpd I. won, limn Imlilnif, ,t.I.1, a "i"," ." l'h4", the, II,'rniii.U > .... 'I hi", ,lei-.e, nil' :i .'l''e In h,.i. link.Mr .. I l\. I

: u:ill. i IK i I. Ia; "w'rI. .I 111. I I..IH. I inlillL,.nt' mil I MiI, '. u. ''k'W"'I' .0.1. p .; ; ; ,.
'i.r1'.III.
I 1, I ISHI.,. i"'Ulul I I..IWPPII, ihp alH.vo .tub. 11, -- \'I.h.'u.f.1 S'i M.l s' tl "|iia.k, IIU, I I ( ,
lls"i sitnnlit, 'otIts
I ,
M" ni' Mi hh. ll of I ,". .ll..n. 'II ; III >. llll 5 | |5.: i- .,",. ,, | I II I ant om. mini' in vl.l.h. fl"I) '
\ i i I Ii ,M I Li nth < '", | ") : : tin. tin.. Hall I'ark, Knit (uirlli lal.' \ ,, ,. .. 'I. I,"t Hum, ,,''" .mIn .I Mi w.,1.I; ., .HIHK.Ii .. hlItlIVll' !lie.I ,.. .Ogont.e..
,1' 1 th., ni jut Kiven l">* : ., I ,1.,1 Ili. .1..11' I Ii"I.' '. \'t. ,.. :,. -
i ml.i",n"'I -I'I 'i -, rail.':trn I ill' I. r"li.I..1 .. /1'11. \'h.I.. t I (1. ,,", 1 "* ta..111 ,fui.i' .I l I. I I"1" ,I'lIllulill! "I' 'W .. 11 I
lal'r. ,
ItlveXr 1.1.10. .
I.
l t. 1"1,1 I ,, i hi' it ,'i-t t li |jn:"l malarian l. Hi.' |1..I'i"|' I ufiirliinali I) 'lor The, ntiian of I 'l.iud' I '..muni..IIHH .. / "III nt I HIHIHII ../ : .".\.ln.tly ..li., ,, i. [.ninth' It' I 11,1.1,>. iIhl ",nlMif 1" him, a I 1..1 iil t lulu I .\1..1.I,,,,n HAIX, !: I J. I 1.1".1.1", IH I... c"I'I.,, ,! .''nrl,

f.. ,"' "",,1"1'I i i, i, i... 'tlu. ,'iv' r. I It I 1.\ l 1.1.. tin. t.cnI" t'.1 .oulil .av Mij .\ .5.I Kits,, I. Main' MM,' *'l'in',' .1"1.1.1. ,,! I IH.
,; I 1,1,1, ,,' l Ullll' bill 111mill.. 'log I him' Won that, lit, wa I In ..yiiintlliwith | > "r of llw 1'.1 .\. ,llillro.i.l |HMP. I I..1 I nl i, ol I t:itui .10.. w il' h a' < m' p. nl' b g ct.rtelly,. will |.'ioln 1 Ii". .iIl't h 'a the Ihrti' ,,ip.t.'sI .1 hiH.nir,. !Minnie \"r *ani, ,'IHI. Jt.'.unit, "ntu : i I ",,ml. I M,|n| KimdaloHit Itie. hurl I
t" .
i' a. lb... out UpmniraU. in l I ln.lin.lor., ,I I.a. ho.lii.ililiili W M iiniiw' 'n A l'" hit, ,, ,
II' ) ) liuw' I.JI'
UitilluUilM i
lola's| 1.1,1.
I III' 1 Ollliiif. den .
"I'1.111'"' "II.h.j i until I llni me' I'iMuilt' "iippll.t
1.II"t ) .
I .
him., htlivur that I"lrtttn. Ii.-tit I Ii"i rail and, ,
nuv wian.anil S '. Un. ::\ ;: I: net fnr
,t ,,,, I \\ ,H i pi I'r I.. I : : arola Tin' nrttunut. 'ihp, iiiUa. i in ) inmmiminiifin 'tile the iiirp.nr, ) Intill/ir.I V. ;lI'l h l,.I""I.I'1 ,it'pair*, A"I.V"tt. tr'mR: .._ I K .1 "o".h.
,,1 l |h .i,, ,uul t I u-.1 varl.. W'inl.l, tin an I In.irntieJ t liy hi. ''| it. 1"1,1.i ,sih! ,, ami, t'"""""0 tivt I A. ,Jtlward.: amiMullni.l ,, --
l 1 I aln.ve I II.
\ I" rex ,. Ihc, urinl, ul, I iillnlWall :I.. .. eve ai i 11"11",1" ," \" n'inn"it I 1 ne't' .t.1 Hi. Alhl..en, I km,'Hi b Ito with' Ht.ri IhronlnrlUdC '
.
,d I \ Ii.l ,lull with l lI. .,lltllOlllrnim% -. ,. ,, < 'h' ., d'Ii.nun .ml, I
m i I MI I Nil .mall IH Impiiitil -
I 1"1' ,"I.' 1 I:mil I .h.Mil.l, 1 IMlvi, ., I'.(il In, "f. "fnl.li, ,IMH.I, 'iPailnr. I in,, tin I. ). I.. mat) 'IIil I ll t Hnnil I .'. I. imarllmi, .l".11.,1.. : iitl lor ( niiL.li,, I when a rpimdyiiai.il 5, 11 ,
trinl :
''I'I '' i i t t I tluii A \1 ",I .1.".." and. tlir) tan IH null"'.I, N iimiin.1''11 ) tl, ill -Mptm-di : VI.i:: : ::.I : ; ,; and,::: : : :: :
.,. 'Icl 1 I Ii li..lin, 11 Hit. t lnoiiipt thoriiniih I I a. tuNTAtxri
mutt t I. *
I Smialor < all i lippieitoit" alIhi. n r 1".1
\I'no.l\ "
i Ihm Co .at. I0UI5O" ..
I I I- I I ill'i I iMitKmini i an. hwinK
h i 1 lln' > |
in U.I.1 lIla I "Ind lent
i" ,
t tin M i
.1'1. 0 Ol'I prnllt, pruvl | / .v.411.UIII..I.
; I 'In.lllnlp' aihllhi I ; :: : ; : : :: : Cll..UI "ih t tl "I.- ","|1.1""r, Je'ilOHISllae'R' 'I'ln I : I. mild' I b) 'I.. I I.. 1 lirmnialiainHi .
pnhli goimalltan :: t11.
,,, I II I I tbt.- and IH ,. .. :
i" "I I mi I i.iiuplilili "ic1C ( liii,,. .1.1"1.1.I < | I 1..I..I| J. 1.,1. .I."h' .1.1 ,littn lmU. ,not |"I ,''iU.l |I. inn,, nn, Ihl. nml l I ., I Iont" -Ilkp .pP t"'i"tt"t" -
.
I ., } l I I.IIIIII.I3V i t, I I.HIi mi, ilpill' alii-,1,1. ,.,, .I tIe ar'b.. fiU""Uhnll.
I 1".tl. ne ii\lia.t Uti of leelerenttclIIiolnlrI ba.k'l.1 I the '."""h' Mr. lhev.l, no.prnt'ne' Kr tin 1 era. honld\ In itt i niami arniin .hil.| ) likinatHi I -I 'lln'Ihi 1 t in. !
I I, ,,, i I tin; IIII r.lh..I"1 I 1'1. i' ..r'I.111.I.I","l I.'r'c.,,' '.1nm Snmlnt, KPV. Willln I .
l llm
i"""' i i iII. lawn mntttr. or lll On oxpi II. huma, W "
I 1"'I"'I'ly| tour.. | : I..he In .'"I .tiupalh) with .".II..lv,, wih., '.nt. unl,, I .11.! l .11"" ., ,lt'" "i., 'In.I at II o.li.ik'. bIo.l' r".I, ,::: __n t I,... A11.tsaIt.' I I' iuUli
.
." I.l nil A. .1'1 1". imiHirt' ,11,111.tt. |"a.t month Mr. ( ill. ,IV*. sun 'tealpi ,'1 auiiii Mij: K'nill: mil ,l-Ilsnr.,.. c.fhi. I i. mil ; KIU.-" lalinbt, \lln. 'animallit.h "I I it .> p. ''' and .,'".. I ) Hi"I"h.,1. Iliiw. hn'p in.t ro.llvpdlh 1
\1.1..11"1.,1 I.
-i "I.. 'I. II I. I inli I rTo tin. \\nta Ihi-it'lirrric- al.lx ..I.'n.' .. .. 11' \MI I 5.. A, iltt | ptir''Hi, nm' ', .
'I i "' ." ,hll.I. I land, I, o i .h t ,.iho 1.lli 1 I.. : ",' Upri aided, .VHI:, niiili I ,helter.I : I ,1'.I'.iml.I ,,, ',iir) I IIPPM, ; olUn
HiiHimr, :ui I
,
,lair kill ,Ihl. lia. not', ,luiwevir, .far Mi PI O \1",1.1., : I-. W i h..... .'| 'I t he 1./.ill"I./ nl. iiI Tr..lr. t InP1..lilg'. nl tin' lift of animal.whlihili.lroy.Uii. i'MI I II'nt, 'o num.. 'il u..1! and, utI II I "". Hntl. Is ,ltlIoII, I .. ..." lion l ,ton ." ii t 1'.
,
f, M l3' l'dlii'n>. l 1.llu| am liMiia 11' low |ir.o. v,.. ''i..InI., .t I ipH4i." 1 in, Ihi. l.-ni,, IMIIH of ., "., .1"I. ...., ."1 ., lllly ol 1 u,. '' ,, I, ,n ,ivn oiiRri Dillon.Ih. .. 1 VMllixk' II .o..A..1. riMi'luli.l.uH '' .',, I .1
| '
.
t hl l.4 Ii h. riilul' in .ilur 1'1 I %Ua.kin ion until" an 1 III; I I.h""III. , ,.. | | All I l I
m.rk. : ; :I '.1'1 0) mp..ar> 1 In llu -ill Ilin i i | "i."I..rv | |
.
',' Ih '" '1"" .. "riimninlli U.K| I notrt lit liiviltillolhi, I .".i.limn.Iln ,', 'hl.II'I. tin II.. '. ,5,1' .111.111. YouclstLbuyplftitodLuul.bcr .
I inn I It ho, |'i.'wnt ia." St< k> ar.Ht II. 'I ,, Im, .latHil. I lOst all mill, I w.,. Ilh'' p. lint. Oplri, lC. ..'1. "1.
",1 '" ". l.", i ltd. iiiiiiiit, wbti .rl I. 1"1'1 40 N.lilmnin. C'... North "c' "'. for
,1. '1I1I1 "lhll, a inr. .1..11' ouiiai.iiillghllmp.irl .11. 4 rn.'tant', .mil I an .r'hi .0" in I lin.i-.l I and, illli' iv I II.lr" .c II, I 11 ,. .1.11,_ itadt! I I" ehc"llcl citsh at
0",1. .h."I.II" .1..1.1.1 \ 'tnrlbts, beiwins..
'n.
I. ,,, ,,1.,1 .11,1 II ,' amu '. unit I .lruIb.utnlt .. 1 1i".1 I h., I IHI'n i.". nmimn.l.il, I",' .;"IMM.I., .1 ,. tin, ililir.I ,l PitfuMill titan other
"lh 1" t Ii al" huh" appr. I | l. whin tii.t'.e tvnin, I il, I 10,11 il tnt' nmn | 5 is ,h. 'ItO. any
I '"' I"" .1" ,, lit.. .tt.ti lii, will ., 'iil'i, n, i.inliiii., n'KI.II'r. ,m.lblank : ; : : .11 11.1. .
... II' .ral..rV.'I.i il | I t hi Mi.-r.. IlirtPt 111.,1' Ih.,, I loin' ) i-.ti will, IH .. uiHxIm, I I ill i i.i i' ,III.M, (, IK.IIII.I il I il.e, *ic'l"t"e I i.lMnia 1 'I.m '. S '.loneb. o. place In town. _
Ik'- al
.
I I 'fl5.tlg.I'm
,
ttg of
I .I I .
un .11.
Oi
au
i"II""I' l.r"1 ltt-rtietcppliri .ili.tiliansl, I. I lamPIHiiliHl I Ko.a ,and .1 1.1)I wiwont "I. .
I 'iiil'|
U. II IUI.I I '.i' t -W, '. t I Illu i in', net"... implntnioil 5 P IHI ...'iami' ;I ,. 1'"llk, s, |h.t., | In* Ihi'ioiinty ; 0 In.l,. 'n illitlTt" I ,' I I
I. : in ltd., mm ..fi i ,' I IlkI'. In,,n him I bill. noi 1. u 1..1 "--I It
: ) r'I
:: : : I ., ..,. ire I .' hi. ,, will. .. Ut I IklolM-i. lit1., I.ill. It 'EliAti55I5E. I II-t, ,. ,. .
I I ..I. I anivaU' lun.l.t l on. i4truofsawn | .) t pp hit. 1..1..1 | the .hh'.1 >tin 1 lIe' 'in -'i/.. Ito,. wiibont' i a pniH| r dia mi "" .. 1..I k tin """' II ,itn uln. '

IIIII i I itiiNMf| "'i' 0.'...tltt' ; I hi. it.miinil "'- w..rk. W.' .,. .,"1 him I'. UHpatmnavp I Ihl. "-, i"h', "II imil, al 5 tin' "",, liilr. r"-|.'.lrh'ull".I..1.. I .1:C." llr.l, :ol: I Ib I ,t' :dUonli; r and: I :inxlolIn i I "uu. 1.1 I t low I Milk, 'i' iii '
.
n..I..r. ,, ,t for Haun hot tm>, filr ,hillHi hon Xli I 5',,..H 5 ."" ,_...... .
f I n nl nil UHHP h.lions work ;; ; '.ict., ,. 1-lniiiU.lnvir, 1 i. .,, i ( I reiiiNllell. I i. iimlo.l.HNl I UlaiMr 11. ; 'l'i 51110 .. .1 Jhi! > M" Iillt.,
.. 'lilaIs
I I'I I I t ,iH't "Il 'u n I U n. I ; 'Ih.i .I|". k ol the :: P'lsI.'l h;" l ,. I'nl.li. NhiH.UI 'I h''J ala *.
\ "up'" !I il' "11.1..1. .11..1.,1 1 in ,hi. In.... "HUM ) i'Iit, 1-51,5' ha) I'h"v.. i, I .,Mm, M"I'I".r, Ihi "ml' 1.in I 1. \ I etc "iteuI'. tI.e'r. ,' .
'"" ,l .,?i" | ,I al I W. .\. ll'All. lale. i I. H ha IKIII .lor a I I 1'\- "' ,. il I.r I ) I I .laik. 1. I 1 St; 'I/Hul.ik' > .,. 1..1., ,n5e. tn.l ,,'i\ I I ltlil.' I.." irnl.t .

." .'I, ,Jin, :' ,'''. So, >: I'aUl.n I..," ,liinn.11.1'frlew-l'i" "., I inii.| '\ ,.. Ih' lln-t I hum., I h, of '1.1 ,Ihil ban :ItlU. IIIMH '511"I."i"'i"I"oi, iron,1 ,,elI 'am "lleoe'I I I t I.M, 1"I.t''h Un* Stat, : ..i,.in". ami il t.1..1.1.11"I. i I .1. 1 1S plnl.d. I |"il.1 l ,IK.> '".

lit' !tt fact HIWII ImiiiKIK ., _. Im .. '.. '! .SHUJI b mil, "bI? .|| | "',A.I -
i un i 'i II ra( < \Im n .11 n Ihi. wa.ixhibilml 1".1 ..I. I with in') "PXHrkuie| with. il. t -,,nnHI ; -ul' 'Ilul' \. II. K. I"i."hll' wa.nun fI: 1'.I"AC ltVTht.'lO51"Itit

|> tf flUb Wlttttti, ", i", uilj al 1litl' |xr. r,,, U."I ti.lprd.t I lit I... Janihy". ,linkl.iilmit !I 1. .11, .,b'- .h.-il. 'laiixht I I'I.e. l.y ""|i"'I lavoiibl, ) .f ,H," .. i.i I" *. ''t'.u"li., an ,millIm I Hnr.II, '. ItneV.....r le'Ji.bla.hIss\ '| .\ ". jo 'llo'"w\\|*. iu.M jo '.tn(

ttltdt; \\ettt .kit l duj. I \ '_'"" S.imtliiiji. : '1. .tI.i. ..". 'iri'i iIII .and Ur I I .,lan It .. .n.i.l.tlfiroul 'I \.J, M. l l. will lieu,.. lie, 2 II"1"I ,tl-s', tin, ..p1-rn.' On,,. U.I. I i. .h I '.ulull 'I In ,UH, soul., \1", |lIon.-| | < ,, Oft1 llirlnu.H., it",,,) 'ti'I I U| ( 'iwi I iiup' n* All >1.110"1wl.I
II t.aaba.! hal.I h' \
.tl I t. vullll .I MM-- a .mall, amuuiil,, 1 nl' kt.p.. 'Ib.i, I,, .. 11',1.' I ontl, i "l'n' { ),| <.- 'UttMl O'HI "SMHl I
,'rof.I'11 r .nr I-ri i ci-i4cE I, ., I him ,,,.ul from I 1'Mo t j .1 ', Imam |I"'t, h umi j inkll.h Mik'. A. tr...k.. nl Hi...Minn 1, .., ,In I I. i.l (tar tIeeu', I. I ., .I""I'hr..v.hl..ri"tin Imal :( .i.ll 5 j'i\ \:: i l .JlIl'u' u..1 l"m
Uiiouih ,
i.r. miii i M'i"-i"' i I 'tuul"N
." I" I) II 1 i" :' ', llrlUthu' i '. mink: I I. .mil Woo i''imj-'hl' in Un i n...1,. M,' n.itin.Hit ramilt, of Mi. ami, \... A. I .) ....I .iM.lillon Wo".1. Sum"i 1. I ;l:ice| :I:; i'n. I b: aH teIil.r;: ::: 1,1.: :Icedil: I II,, I I, 'lll.ll Htm' ,I, HI 4.1;,. liOn inn ,.lIlt I" JIn ""u.'I" IJ N"I".". 1", ,Ill 1

I" .' ..1.1.. r I ""Mt Ill "v'I l*.'' Walnut, I bin. II.IMIIh .| I 'Ilavid hUlkm ''I, a .'ouphi. uf ImiiMH.hiiiK .j I I 'il."i." n ft..'uIn'I tavp 1.1,1."r IletS Ihi')' bad ".w.I."r., II,, lI I.. 'nit ilitHiilHK' hi. prim I)*', and I tin R.iAi.T.'ift', ', IherlIllOlo tnu:, n; !V31 Wil t'i.ll.Ltlti'4, ""j.'. ...I1't

":, I 1".le, ii.i' bui. I. .h Hianu te.tpi'ilay ..Horning. flu. WIt,: t''let-' : a ; l .;: : I I ll and, 1 .chc. I...) fur ..icit.'. and 1 :.indhi.:: ,,: khall: i.ki ,H 11.:i i::, ,nil, ami no-.I v,,, ; 'in-N. *%.::I :;:; II eeitet.e.u,I,:' ti. i
I I iiliiilu I'j ItI t1 i,
I ill' ,
1"il t. I I' "'I1".I.f I .lull .4nliii.f| i ml. In*. vrH, J.HI nClhi .lil.ki.r lhl |ilaii' oininIII. I ki-|1.1 I llm 1, .In. It, Hint th.'v likulll. t--t l llhal i, nm.'mriil. of tin, |HHp'|I.-, thai, Ihitot. ftifjfflL, ; ; V ; "Nj pIetlp

I I ,'h.c I i in,"I I Mom iiI t IuIic'-: "ni in' t w-l.f :tltt;;'rttoo: Hint': abnvp ,pariv nirt| ,having 'pl.. a I'OulIto I I ...'. W..I".lo, Ii.-" .." w"tI t hell it ivnnind I h... ol I .r. mi' volt for him who.' i.lo.l. thiinull /.1..1 itu b" ,. 1. ..n., 1'' OetlItttiiI' """I .
: i.t.: ; : ) '
| ,iiitlnii., i ."lull, o.ahhO| dat' tniifl llnuin .'. II I : : : :.:: :, \ lirMi. ., j Q'JII..I".. loA''I.1.1"I'fltl
I'
HOK 'I' .
.
1
' i I'. I"'di! m'n .crf tii I ll.'Ill-' .I .I pli'a-nnlly I. ".wlhil: wln'iifi.l, lurxilt I .In.,io.Ilitir lo .tuvi lor Ih.i, .| nl Ihi, lun-bia-I, I I.Hll. .. i IUIIVISPI
,i i ., .:! main.i"I inili 1..I'h''I'I.'|; | : 'I her. i t. 1111> .1"' | ,r I .,i.ir M,.. u.a.a'I Ii. gent| I.... 1 MI..- t:ii" ami U.I4. 1 ippm .. ..IMII-' urmu. I.. a lime,, walir whlhp ,- |...i.l, ,'. '11 "., mi.>I"..!", iltil h 'o.o 1"1. 't .t II ''I II" UIIU o4.o

iali.lI .1,1 I llif- K 1"1"1.
.1.t uill' I. ) nir.-i| | "to v.'n .onlliHio Inarrivn! l ", '., mn linxnt 1..I. ul"'r. Dr. A. Riser
| | Its" ..
.
hilll 1.1 'I c'"I' mkiiiK | I .. -
I .1..1"1 con r. | i. u > .pinadx 'ov.-r .1. 1"/1. liiScions.
1..1. I. ... .
li-h I. ,. b' :
1.1. 1.
.
I .I ,1"1 I in., t.I In tin I .. .Ii.ku.II' 'h.avi anil,; 1 thun' l 1. .. .1. Ito-al..',. t'I"h'l. ,' SVei.l,.lm.lav t.' .I '.1 ) hor. win' 'nil i 1... want | !,. nmirlalniip.Ni ,, .. :" J.h" ,
,
,... ,, ,. ,.
i' httlhiti W O. sirl I.1 Iwulto. a> I, lat .. "
', .. ., lu..I., about <1lt 1' h".II"rl.I'.hlr.. I MI.M'. Vmilia ami Hallw yl Knliitf; thrauxh a Ie.-4I. b) Ihrowliiull ': : :,: i ilhtr ,part') an.ll.t .in any ulaiIIIP I \. Mi.|. ( HI.a. IIIIMIII' 1.." "' lCl'lIi./ I DHNTIST
two
-. ".1. ,- .* "I, dat night ..ih. bill Tl, t "..ib vnry lu leigh plli" ne "H.n Oc nl unlU.iIn I I li.ni.i, 'ihi. iinHntaHi.of| a. 4ii.llil.Ho I tO.-r llm tu.will. .' ,

PIx > I.II:.. > H. '" |1."r mill?:. _____ .. ..,'.'.ol Nr.. I'Illn,i n ami, Mr N. 'I..i.I .Wteitsirtr.iue...1, piilly iluiiuhln.'Ixui.l.nu., ob'Ir hav.I .. .." ; In tie nun atler ll I h., b...,n ,...II"hlc I" ,. ,...',..olIn. .I 0110, IS.,eIe cia. 50,51,4511. : lloillIMHI .

A (" :HT MI<'Ok'' : Ki-.tletg. Mr C.haIk' 'an. an lu. IeeI'I to a .point apimw hinir, r.1 l u < t i.rlu. 'I ,' I iu nxaidn I Atpmwall. tit'I'lStIlbiIL l'I\UI.l.
.
IO'U.I: : t.OIMIITEACHER I 't I| :: n.s.f.wink.; I eOrOeli ii ti.it l:illu ,thin u IUIP, ijiilikl) cueS apHai.| l-C I:: nil inipuilant: : ; .:: .:,::, bsIlrule51Cc, : ,. n ivn, i II p -ti'I. 'i iCor .
k Miiiit b luHlakunhtii male '.1 Mr., lifion I I.. ., ir .. : ; : !
Tim 1)1|K> .lu' a |" i ) | I..I I I ruIn. A |.rivat I wi.li ha. bwnupre.M.I I .. iiuilhiiif uf i n. I .. :
| 4>l.j" lloiial.l-' -IIIIIPSI.I ll.k I tinbOos I II | IK'T.
OF PIANO FORTE "maijp Ih. la-t r...ilmion. but ,, abmit !.'. .a.h, win t l.'i;h, a : lakin: I ha'i.e.'t ownly| .".11..0. '11,10 till,.. .\. a l I.ned, I Im' f4lloiinn'twin. I .\ indl.la': ,' n,:i rf 1: Ir; :..71|:| |;:|I I lllVK 'I IIUHBK-li.lll, ,.,a .., : PalafuJ Intendencia Sis '

\ i" i ., i I. ". i I"n\ i I" one .I tlw I ar) vill ,.u""'HIIOH IbatiKimmaUU rMI hi. lr. ihi.. I.| I.. t I. iml, M.I. : ImMttVi, that th.) luaki liii,1 I .. when.Miked, Ii,..l ilk. II. nmlII 1 ,: I ll ec5ee, I ill I ''Nli"1, 15iw5 .(. S..I, : ''" I
I..IHTIII m,'nt i hnnipU'p TI..I -L: ,:; : ; '::: : 1t1'r.:: .h.. .
;
,
' \ ,."' 1 liI lit. Mil for bloc rtehalfiiailliu I llowli.' who rc.I.\\"', null Mr. "'.l. .. f.I.n': wul. I 'IH lievit that IfII .link.' a. .1 ml ol 'the |Hplr, for I I i iHi. i : 'I''I. ; Ii .
i 0'' v ri : I' ar.jrn in I.'a.r I. a i.lunl' I Ialt' n- w heal bran,. 1 ir aol, HI..I. will IH : ,I. ., ,
mlniuriiartt
I..i.t-
ii
"We "u..e.. | LaO, 41 1-'. Vl'l.ll, | ,. .h..I"I..I.|
| I | h.1 .11,4,1 I I h lupiHii.In' lion, J M I. 'l.ti '

,I ", 0 i ,,,,,.,I -|1", .",'.III.t I,,1. N.mil ix I I.\1' 4ll In our |.'wer,1.11"' .1.'luat. cay "rl"1.I M.'. Keellux. who hail .'hppn.I" "..1.1 |, .I.-, wwk, ,mar .','.rv ,fa.. I II.. h.iC i |.ly..,IIf Iy, 'hour a oue. .irutlnri'.lute finnl'I u .I.,1 furnl.h..i", .', I'I n i',.'IIU-IUP., u mm",Ihi' Muli'linn-ami: 1(ir.'liiili.o,' ..'::1 I: |.,HIP. !. f.l"wlll.% ."| "1.I.i".I.'f.Infuriiiallon, .1", *I.j I. Fine Gold Fillings a Specially
"u Ii
I' p bain ol "'M.I lul j 1.1,
at that amiwl.il. 1 I .
1. 'iin lain al UIP i.-r f., I- e'.l |Iul "be l.riii- aniAUHl, of .
irt ,, .
ante .
. 1" ..u .ml I .Kilui 1 lo 'Ui"' ,ivlili "' U'I.'il' .1. .. ..i I .. a ball I p.rtath n Mr .\ J \ 'luni rvluruwl' hum, a I : 'l's.vns 'II..r5Tw..p,. '"', .""" "" > '
I -
", ,,1 "iii,t'.i' it "" '" ; Ih. |."il.| |i. .. In.l ,liwv.IHI I, h..II'' .1..1.1 1 1011.1 .M.hi.lur.wa .' laiu., togtihii, wilh ,it. albuiuim.iln.t.lnlell "'\i. : tap j : 01 I wo 4iiu I liinii 'Iknconnln. and I )|I rik.i', C.T..I.I.'I i.1,1,1.Dr.T.J.Welch., ,, ; ;

'"' ''I .' ln 4,It'i i., the gali'Mr 'en,Inn.h l ami' in.nilh. ". a valuablP' I. iiiluo i.1wuNboelalii, I, oeaulaokIlitvr, I W..I..l..t"I.I.| : .7."w,.
kl I Hit .
.ll .. .
I I I IN 'i n.f 'r ,1".11/I / .".1 blinel.u'l kmK w.buscIn., l I '.I".I..C. Ihn | I Iwsrr :II* Intl. Ml unl from | | .I.| Ie whl. I b 1.1 I'|1".I.| | '".r.r. still Ne-he .1.) ,"'rha iplnrmHl. frniuhnvl.il I I lice /.. lu.1. .
"llf 1.1 7 l'i .II.i: ;! ,1..1., I eIbe's. In Mr 'lulla. 1'ia.lou' ,,
'
I -i I i I iin' I.I I. Th'tpoWi4tJi. 1) .1 bye.brollyrt1lit. I' "I lu.Id., unl, to I In-, .r the 1 bailer bully Imrt'iin i Ii. win.. .. u.lau. .1. mlmi4l, I \ ...urlinm., Mat I. I I Il.l Hir-\oiir ull, a.I.IrnauI.",,"I..i1,|t .f II,.-
M veral iwlh, lot I ''olh.()
J .' fur ai.l I.firriilmg out, 'lln robin '. I IW \\r.t.: : r "'''CII'11 Of KIWI) .llppl) .. -- I I (.'' .",. nlItv. AI"fev.. ,tiit ,
I I" i. II ovvral
l II "I" I IMI i IVir 1..1' ... han tines, uuabli In ntr I 'had, ..If ln.l .he.11 ,Ihl "haX'| ",. ,
' ", I I. il "Hi', 4'" ) mi.l .., ; I ilintl .1.011| | | .". nll'iH I lo lk*I Html .u.boo) awl a* Ihl. wrltinx i. I 'il. a .iib.lantul ba.jet :I ... ', .I. t, )... .up, a. by llu I:lurk of II,", < Irtull I ha
.
- ,.,.! 11'I' \\11, .".,U".I.. s. I lln' railroad |-j.| wnnl. *. brl 'i 11 IC.r.r) Mr. W. t."r) >k k in .Ukl t .11.1. home al I I'ow.lI..M I r""lluhl'' ealeu.ive 1"1 such .eIJ.t I'I I C rtlhiiiK I. ., IHlurilvlUK. r.ifnU Ii,,. blo.,1Hiilmut frkdiv. .1 I I 1 liven ncitsmwI, Ihl. oll),. r., rpplt'u"r.. DENTAL SURGERY
'
,, I \ i.11 I I",. t nil!,. |li..I..te"h I livi-, Il would be far "\e a. ""II ebla'orn| | K"le''d''I'1.I, ) W. an ) of lh* u. idrntamlw I I :: luauy:, I am >4li.Hoil lv'.llg.Stnntr :\ : that: il I "in-Ill ntil,1 | "..-.I, ,'. .. .A .;'I.1. ale r'.CI", k I. I..t.. ,

''I j ,'," I I ,' I .. I..II"r.. if 1 11* ..l.I .1' ')' ibe money V,. k'tl'rnon. : :.h Mr Tali' <|nidy noons,.,)'. entIrely I .. .'In able luvbiaiu" Hum, loiiir, awl i ate tgnsbe( utlp ,1.|i ,r. I.. |r.iteiliuu ul. llm Mar

I h, ," t, _' I' 'nil. .lo.1 l I Imt.I ..> 10 tt .' |Jr.. ul ,bunp.1 ,debt' "if I U I .,,,itt", Mho r.'.I.j. s 1".h| ( I C.III.' .k t'M.tWi : .I "illy: I""I|: lo wrilu, on .in .nli-, I b,. puriil sore I Mill; ..i lor: U. I Iill.KI I.II. '. '..' ll'rl 'I. to I Isi ma. ,le ''I '

: ':' I, 'u'- 1. I 'I".II".1| I 4|" .. IfclUiM/U i .idirliulia 1.,1 |id.I.I..1 .. ..1 ., will inform.I 1 Alnnil,, | Id effeti nn KI-IH l lonlllmr .11._. or 'IH"r"",', '1'1" .
'I IUal.1 Hit. 1. aU lo niaiuifx'. gun. N.n. 1..1.' .. luillt-t j I :I.yseel. ( bit ..II..j I iklir1 h''*'. l'O) '"' "eeel'p's'tlsl.' us Itt bal II t. kI'sIO. .5
fuil 'lur .
:
!. but Hie pa)'_ reulilor.. : ; 1 orit h t I amuutlduul awn! .
0 I Ii mil ban tuiule I -- .ry.u: I
Ibruuieuoui
I awl \'e'r.I."lfuly.
Why do pit for Sash bill i pint' implnteo. I 1. hIghly uralwworth ; .arv Hlsto Ant.. Aell, many ol .Inl. nit I I" ]DO11t1'.gtirIt
'
youn'i I I : I hot gtno "''I have rarrlr.1 Ito" "mi-, l.. ,. o l .." C", .mm UI"ill": than, I haysI havi' i, 1-tt iM: I.J.'JJ""& ",

when you pair (for 75th I IWmid., Ike EJe.sIwawIAl..k..w. bllflmt" |.I.'i.1 llw Into uf .,.pirilwlu ; A nomeeip.Tleu.1, ; with, llm to pe.I I.., I TnMk h )0b ..,,'I i I l>t y J. It ,IOMNIne.a rkt C""c"lo,. III ) ne.--r Vl'leP.Iiti .TtI.P ..etsuI

at Pitt'i Mill ? I unSet the < nalunt S UMWP n'l' >Mi| tliiou. A .. vf.llie: lboo.b i A : ;: market a,.Inlet 1.1 liM> sugar .n", abS, I know UIP; "ii flM.Phticvsg,14. 1 I In-july II $ Pill' I 1.5 stIlt' I-C Otto. i'ie,5

-- : ele"l null, r.'i.b' way of ..1.. in, ..I"il. i ; by .. II. WIji.: I 'ulou H.1KMMan I konpuittia .ii'. 5be.eingle 'let ",", I .- t'ouiilrolb| I I.). 'l'IU %'I'ltuo,
.llIo I. ariuorpn a iamlHlnif i : : ,I''tilt'' IH future U. ..., .
w. 1..il I ,
uy n lwlIb
UH .lutkrl. wktmof .. boa l*tb ..1 .UI.I ai Co.: hOve ,provun I. ."' .
: uf ,. ., '. llwulijoel, ul mluwal 0 \
th.j gun. I 4,1 I Ctu %'Iuul'k UIIl1I'lIltCiMI
.. -
''' thai r.li" .
,
,1"1"I.I I.' hcli.IHIa.: 'l"ay 1 : wake : ur. jiiii.'i ii.HiuThi. their Mxirt-- u"I"I.ly." n ot I arn |.ltHirp.t to ,love ,.,llw UH rh Ws.hhiKtun., 1 lb. r ,
'I pilllMirM. .1.il.II. |
i l I. p ii liwii o. 1 ..11..i. l
.
,
' I, /Ic i I' i n, r..il" at ,ilii. "Hi... ... -" onlyx, \ mtnalh b t ..I. out ol llw lu>tilulk>l>.- J ry K.IHH (M.If.tlit. (.,, ,I I." of IVi........ and .I'Ihp\ thai 11 I "I".I lHwk. 5IOll I n ''liC ..4,1A P.e.ili.)0,

-- -- I, ET IMK '.555' .. tMIII. lit, 1 We i Miiiu4 Mr ami umlor in* ___ :" 1 lISP I ll,, will ,pat 11OH butler I" pun.bawIk. U'rv' '..., .: Went 1..1"

:. II ",I 'MM, ,I., llll SM-t III ''' IIWSIsnE. I : of : I .mu" burrkaue luutb of Key \V.,I : I'i.It' I' 'il t. S ltlle;
IH"r. 1' .porUweu Or Mnill. I .. .
I I I I", I II I -. AlTllHM-ltl HI. :: ...Io h :..I tA'III1"1" ,. .1'1.1 & OIUO autl, bore IHIJI| .S 1 tt ;
I"'I') CuuabsIstiue. in .,.. i iI '" the thai Iw I puar. pnwnl iu l uiuviuu luui Ii
!! The ". a..uraH "'I : i. uiual i'bro'le au.1. an abel .I....,LomiiHiri 11.i l win..H '.Irllvpn, *! at'I""i ir Ire* uf tlrayaSr.lhaul. M. r I
b
[ \ I, .,1 li".1 n"W u ..1 ..11.1't I forui, for, ale at llw <:ouni.I4L of liv IbtlU' ..oti4a.'li.e.* .-<.rp.u'. .. ..1.. i|peolubens. .. *) 1"11' |peWS< I".p| ,. u.cu'I, .. 11"r.. Notify the "pnhli, Foster & Stanton

- "I" >, \),*i"*"' 1.>. ..' A.'. '"".3 wnte "'y. 1.11w.' Nn. :1-'I'alaloT! .I.mint ,.. .MM uf lbs *pry r rinb ..w. .1..1| uul .a. uol ,,I he H.I.UII., I their nrdei. awa>I I lUxtnt ,
.
', .. I |er.l l. tWO ...lt..irtic, ,fn.iil U.MWI and' -- -- -
,,,,_ .' F t: 1 ., *.l'i. 1 I di.uuul to OtlOl Mid, oik : nluralkwal ."I."e.I I"ly prk .. W
.a' i* .
a I ..I..II. ourU :5s.koi.a ? wl. llilir il i. .asolhy rivlilMH "II.I.1 "' 100. I.t'rI-Ius-: )I.tKEHS
ir. dwiri larue uumbt'r of ... T.t ) Hi atlVPrliM.HM.nl' auuthrrKilUWU es |ii M. I : I ", .a'psiia will" oIly New Ork.n. or
A oul I Uflii.ion.H.iulh.rn ir
.U .
I" '
, L. 1 .I "* ) 1..I.il'l, many | W".ler. lair wratb
., ,, ... 1 ( ,UL. ft aLianbIe, to. .. .... 'I.rnueturenia.Mnt1iIw0sfua.. Mr I', | .1"4. .
: I 1. .1.1/ ,, ,,c-.t .-iK'-- .- ha*.' .lu.lwt lh llcHMirnillr ; i I Iha. I .o' -inI ,, "' 1.1\ ... '" .,,,",., .V : FllrIbitlIrVih'biltiey'
"r -- : :
r I. ,. ,1,1' I 1, ; JUIHW' .teiurmlualkm. .bwn' > ai 1 ttu< \i-.l. r j .. .,'. : 1'1..1." 1. !
yiu., ulf sss.I
.Io \I 1....I O.r abIai| : .a1a11k51gslseeia's. 1.0.' .. ..eo.IeObui' ,.ell.. I eU Feetc ,.u )bwI Is irs-
k ate Uw 11"11.I ol I tti .,,,1 t ner*Hial UtHku bulluiu a |lcy'>. 1.1..

I"" "" ,: t. .f ,.1. .I.I'. mil return flh' | Mwuer I. .il..t i. ,' K.Hil4y noel l<. .. I..C" .plral rutkil I .1".1 \.1.... I
e IIIHK ,
,, .
; I.t I" I" d "' Ik'! 4 very will' : I have l = (i J.1 hIeaeb! of ..l .buikliui r" *F. ..rbalua$, si ; Ik> I .i I'" .btil ".1, wlIlIr4np, I 10"1.11II, I II.t I. 'II. ptrenu.n I;. (
'
; lin.l --.r, :lluiy > l t I it I StIlt. A" CaCao ,'l"I.ekp l Wl>Hk (UK tow I'k
I I
You can 6uCeilS fjf S! 50 I i .. .: t ".I tfir.. i ..', "Wit.-11..1. > u> uuuKr rI (.rfal liudmlbMi iu all our "I'm.I alw' f'I.,. I" h.'I..I.I"I' "III \,. ."I PS 1 .\ Ik,'. .11.iliu 1., .
.
J \ .11..1 .
.
11 I I I ,
,! ..,1.11.1.1' nt -I". ip al, I', .ii. ole i. l..otIi.t I(I .. it'' .'" t t II. ',,." I .,. .
for Pill H U. \ .HUM -II- P '" :i. ,i. ... ?" ",Piit, 1.; I"s .. Ili'S. *, C I. u,, ul lola'
000 feet at s > ., ., n.L., ll,. I..n I."i 'll l.. 4I ''' "I I I" W. O. BUTLER
I I'. "I,1 "' "'I 1,1 I ,1.1,1 I h" ,", "'" ...1. I' I 1..1.: eeeleuoi'; '' ) 1. i.. ,' ""inn' I t imiirnlion. '
'
,, ,' ,. ,, I 'ii" 5.' !. i i lo'ili.l I 'id > ",.. ." '".', ., .1.. I" \. ,
'In. S. .
'I '
I ,' I. .
S. .
.
I ", It" I. w Orb.tl'j'.i' I .. I III at au early ila, .. Laiyor and
,
.1' I ", t '" I i II. I .", I.. \ ) *Mu>r tIer .aliml CeUectut Ateat
I 'lb
.I woo.1, .h_
'E .. I .1"" I' I t I 5ta.lllu.b'. 0.,. ,,, .. I.| thlarily uaviunuouht llltI.S '
Ci. ,il.lin-; lie-lent> ,e.ei. ', I: i, lb.P't. b.. || 'Mil lIes coal I bu uewufj. .

H. IILw I I n "" ami\ IUUK .It.vaw ti ,. .. C'.II. :;
4. Khan
ii and,
I
4. .
,
I s nba,.
:. t' : .gcJo. i r" 4)010) .i .1 .1, ( ow tOllOlee I l
t |>uUUi.alruHage| ll
hI. I. .o U boun, Bold by (I. f Uro-uahaiu. llcOislawo AUaata, ).'t"1 C V.THum if.|.|r.*, iinInt A. )0. 0,
__ _. -- Jfc. _
.- -- ." ,2'1 1,.,'yt- -- .' "' ." / !'
s'5's 'S
c. -j .I''I -: "... .


.I -


or.. ...".. In n." n. RURAL LIFE IN CEYLON I WAIJD'S WOCS. .

.. .. .. ,. ',f.. ,__l. ; '
Th 'b, I..if II> l' .h.IM. ; ,
I I
A fill, r. I l r .rll.ariNot M trot Work It. "
,II. Ih. "n'I, 11.. .'. I ,II 41'P"' .. ... II ,.h......... !'nur''''' I I." I, "

tI..nT''" ,,"fIlI, ,r I" n, I IA I. 11I-'" A 'nt. t (mm tinl.i .,( ,. \
>"1111,2 i 11 | oil I ]
! '; npI : j';'' :':,'?, t. th.tI. 'Tin' Knn,, kd' ." 'lutt-ly "..%'. ..* tin. pkQrarr I ..I .'Sii'ss.s, ., ." ,," ,,,.is, j' '0. 5'T if 17-
I I. in ,Ihr itf hi'sin..|..ny. t..... KnnnkIn.ssitm ..5,5. ," msii5 "5 ,. i.-l- 5 .
,, .. lh, il"' ..( .uTMKt ..,....... "! .
"" ,. '...1 high an. thl, rmmtil In-,-at*. fnm. Mi i h,5; I li <"il 555iI5.. I .t .. / .)
.. Owl .h....M Mthr, in .' ,, 1.1
n though' "May | '' '' .f'"I'
, .. ..f friim A .(Muni" point, my vpraml,it'.. ftin nu :ill u ;n : 7.i,,::. ", :.. : T I )
, '|1.' I"ffl',;IIW.n. .n tin' jwirt Ih...$.. ihn rimig" ,. ..1',....,. to bo. s ..... I"I',/ '" ."' ,, ,
I thi ...11..I..h"my .V "I'mMnn. Mla ,. r
,,
i n.iiliu ) ,hn tilth .hup tin" li.irl I' I'' I

, tl kct I.. ,flnnwla.top., I.\ ml.tjik'In .. I mn 'lik. lln. k'mm..'hi... nf a htlinnii ibis I :; ;', ': ', ': ;:, :: ': {N iVnThe 1 A ( (' .\ .
a HMK tmhulMrmifii ,I'l', Mini..I. rnl I : i I' .. # .
Tin, i Innti I. r hat.. inn.n In < > )$km tgltt ij ; '1 '
..... Ih'i, Hvairami i..i.s' si.p.si's I ; ) r. I E, ,. T'.k
.I"t.
tin not huvi an is:; : :: : :, "I;:: : : .
,
| ytnim.l I .nr '.. .l1lh. Tim fmir ...s.uthnml.I I ,, s *' A' U I"t:. :
tlrki. h,4i, rrntnrtnn t. "turf in irn'niismtm.iy" ftllolf kin, .,.tn5ms. ,. , .. I ,., -s ;) t I IU I ,.

tin) rnlil, ilinvtrrm" Thf "Knmrh mn.1limy i I'Into.. n ..,M ." .' |."rliiiflit: tI..-.. .hti ,..".' ,1,. ..t.I' '..l"' .', '.I, ... "" ,, 1 1 = I / ., .
IN, tlimCiil in I:un"|H hut tip mn mil I ("nlii. m' m' .nt. >,n i I' I l 11 1r ill n = t.. I I i '
i psnmmsi l '.5i-i.nn I' warn In Fnglnnil' anilI .r [ :''H I. ,
'|ii. hi* nil' I tin mm t hi y"'an. m Him nnmiitalnv'niMiiiil 5, < i ,In > mr i rtiii l) A.55 J !
,..'". i' ",t.if.'l, ti. "rwml him huh, M ,b lmniil. .,.f timi,4, Itraln .anjI1 II 'u ., ", ,, i.5",,iimisNi I j .I JJ : : z ti u rn :; I

tin T IIIK, ..wuiiMx 1 |>i.,.. H, It Mint lull .Mlnr' .'n.'flry ha. i'hnrgi' nf t.>"' ind .h. h... tl II. st.i I ilnl. ii ,. 'I .
"winiinfj want* family 1.1 1.1 "i ) i iI 5 is t "i
must n ri Tin y lirup .11,1 I rfciwn .. _,. .i 1J : t" 1 .
.- mi. tin. ""ht. ....li Mm' ","I nf. higtnI.Ivi' h"t..t. s.mr '""' s.f "si' .".-. t c.J
.
.. | mln.t than sir 'ml. ".1101..i -Knin kktl. n- 5 I t'. '". ',' f" ti ._ .. .
l'I I I. inkurtrTin t. .1' ._ !
I 'd! Tllmlnr" .0. '
n funit itilfiTint, In.inlil. rilnratlif ,isltnr.mt ..5'- .i .ii, ,. A'. .5s.. .. ,. ,'
I .I't".I.I. ,. ,. .l.. ,
'Il"" .... .U'. ", ,ul., tl.. 1,1,1\..t'. win. ., ,. h.. "I'"I.: : .1"I. .. .. ; I
.. is ,1" i I ; : : ,
: -rl will tin t ihl".in.hf.' I.. HII. ,I ., .11. .
1)1111) n M """" "" .ll:7 V'" .
.,ilit. ). tin I.'inn "Inrgt 0 'ly tin ililff. unit '
nmnl.rlltli i I s.init.w 5 u -" ,n .
warnitiHan$ unlinky I f.* ll. .n.llti It |i. JUKI .nt thin.' inoniiiilUn 1."II.J.I.. ., )- : t. .
| 5 irnannk. hal I. in i li MI % .
.
i M w III Mia* "h itr th.r* ni mi v nt .mil If pi' ,ml ..f tin '''I''..., all initl,ly and noImimit ,,,I ami t...n I 1..1., !) t-a,,' St ". '" ,il" I National Bank > :,- = \i'.7. :. 1H 1

f< ll'iw. ;Kamlili; I: should: : lut"n| :: to Iml, binnt.k tit I. putting 'irp tirgt" niailiinfry ,55,5', 1.1. '''i'Y.'I'' 11' u. ,5.,,,, '1. I I'I" First : ;; ?
in tin f limnItawM nirfctmwk "'us 5., nil I ', ',ml. '' _
"...1 win ti tin put it, an working, I"\/I\ :: -5-- .j
.
.\ hill h.l. Iii .. to mii'|1'il''il' an alillit / rat rtilli I' -i.I '\ nilHi. ii, -
lili rlimnlnnil t 1'1.ly ,nn, llmirlshiniily I ,, U,,'.. ,.. fiHir. I "it'll. nn.lt., i".1| 'm.l ..I' It 'II,,ink I '
thilt Pal' k I liiv. whiHlllA .
n )..*r. In.II. l.. Illit I I.'IHNI' Bf.... WllklllHIWn 5,, ", VIIM, |, ,i r. m.,li h ."'. I. 0'.' PENSACOLA.FLORIDA.
I In "alnnt,, i "h UUP Inl..I'I"|' ntiuth' *. "",' 110'| Lt.....'.. will/ ftni >lny I..nI" '>'..rt..l i ,I'"lh', i| n," ,"."m ..| I,
liuxiniM, mm. .<.f ,nitb..." !I..... i.mM.. .'ntratuiniillMn | .is..in-, I In. ...uri il. 'HullHII: U \l.l| II
.
'' .' t. .nsi. ..mn' I t. tsWti "lI'h. PFEIFFElt & CO
mm. tin.. mllm-mf ..( funNnlitiKii -. $ M* ,. Hi. .I"I inn ", i I i'M. H Hinmi I-I.
".. liavilir 1I.rot/ll'k. imiitlim .,.,"u.n im.l i .til.ifl'ii. 'tlill'ln-ri ran |1.1. k .,. ,i.l t i:. .I: kit:.w Mi s.: II -In', ti n ml: i ;,1, Foreign & Domestic Exchange & Sold ,
1m I is.-s si. ainl U"'. t...l'llmn. tut in In.In 5.- 11" i.,11.,,, 5 lu aihu, II.al Hi.s'"' ,5. Bought
n MX IMi-rl AikanMW iwkirmirlamm tin. i n- pin* l.iliy -a willim. wlik h 11in .ii..i .at.| lyili 55, "ii Umms'I I" ,,_ !
wlntaiiuuwil him If tfw.. fiinrrwtmiUnit ., .. "/' ..1 k ss.-t, .. in..1 tiS.1, ,..,,,, "
1st,, 'i.l liumlfimtlyi i 1
.In.' .. .... -,ulnj" lonklnn/ I.or ",..bI, ) ''-s I ,, ''''' '' ) II I 5..
I <
nth r 11I'nlt' tin. "hMIo' ..f a kuhn. ... nirt Tnnnl., .tr.. tnt ilyimi nut, tinnulltin ; 5 h, ,. 5 i-' 5,5-5, ,ii, -i i, tii,s'i.-m,I"I. nII PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIO N :onoocolo. Fla.
") .sr.I tin, I n lit Him. tin. ...1..1.. ..4mii ."null III-i.l' II. mX ..
ofi.. .i ill ianri. pi" pi"r, Tin' phllfVnv .... I |. "|1.1. >. f nun. .a hnr.ly antl'(inly" tin.yikiv .sn.h. 'I 1.1..11', ,i KI,. Ii. r5ss I ,,i. inils( i .in 1 ASH I \' I inI i V.Sam .

of "intiIilt'(' lii.tilatt' win. ,in. vi"r ,' 'mi.rv Mtil,, iiniitilliin, Ix.,ki M >Hint Sm. V. 5 ni,,isis,S. I .
......10' a witr,1 I "" 'Ii', ni,>thnlo (livil nuia ,. I I. l.nM''..IIIWMI. M H. 1.1
imi,i- nl tlitlr knkr nVnmiiinillittk I .1,.,, I II till ;"1-'I's J1 ( ) 11'1'111':
think ( I.
>"rr Ink* nf tin rnntryt ". II I .s
f,-1 .I that tin" \
ssi..w.m.i.iisinn.m| | y wi n" \.1. i iMrirnllnl '
,...,_" U> UN nM m. th* .",nItui |.IiinI .
,
Is )I. ,u 110., Inary liurlinanf lift1! hut J. L. BOREAS
lug %.rrItt. ulft I ,nt In tht.. MiL.ry \ m, I i.-.i, Waugh
I 5..Si' nr''tnialinn i' Htint "
,
lip' 'In ,nlur, .
r f mill' 'Il' nt
'n' 'n' l I. at it." awrk .
tin-it n .1,..n. -tn r.lU I. o...,1,1 ,,sti I ,u ill i '"..1 I'...,,., -i, s I iIII ,
unit I. In IIh,,,,. .. It i. nuin.. aIt ,
, --- -t i ,mini' 5-"-.Willing. I II I r.. "i '
Thr I $Ula ..! ....."._rtll.Tin ,...I. "I",1| / ulliiru, lint Tannin "h. im., ni-m. 1,1, l i ",".,, | ,,it, i ?. I, ,I Commission Merchant LZOIfcTLayer :B R E-EY
..., ni m ion. ,!.1.1. tin plintum/ "in,." (trunk) "" .. ,. II. r,... ., '" ..." L.UN D I .
xiii n' (Mill. !I. Imliljr UPTf : 'i : ;'i5
| I 54 ,.." .f _
5 I" "I "
I limn. l t. iintirul than nt thin, ......., ." fur .. ,it h tin luting vir"'111,1 li ti( an It.illmnf --5 ,tms,, I', s--,s., in.., i ,sf55' 1.I,'iI ', ,, AMI, in. tl I II ,IN
,, i.11".111I".I in' Hum, irf tho winainimlHliinm ,1 ,< I'lll-' ,. n,i i \ I I i .n"Hii '
)tar, Wtrrn.t it* .1....... im mill- I" "I 'is's' 5...5..I.1. tiSs.. n'. ', 1'1' ,
m.ms M.I.., 'In N... \iirk n-i luiwn 'mit, Ii's .5 : : :.
TuMil. tin ., urnmwii ..( wnrliurKriiin y B. ,I \1\1 1101\1
v ar ,
.
'nl 5 I I I liillM" i ii' i 'H M.v
,
,
.
.is.i '
un.i.r inm.gn II
HM., ililcftmMlty' 'himinr, tin.. .1t".II..- ill Ili-m, w 1"'It"..'.,.1.I".nn., 1111.1 ,,.1.'t.isims.b.mntn ,1 .., '," i I' ,... I 5 5 i5 I,," : \; .". 1111.1' ..5's- 5 I 15-5' I "u'I."I /III '", _. l ; and Pilsner Boor
in II nn I. mult, IMWIHlh.it. fringe IMLiko 5. '5.5. ", i' S'5 5 .1...5, I. 55 H ,' "I, 5 r
.
nil .I ."..1..1. thl. mt.."'ny' fi.. tin. wi'l.;lit ,. .:. 5
an MM n win tin/ 5 5 5" .5",. .5 5'S I 5' 'in' Ii Mi' '
,,.,. .i.. ,,. ,. i Illl <
,an. l.nllnnl. "ill Iliimmic' Howir*. linynmw lln tint. 4 .mm. liny gin aiiil. I .

in Intnl. ..1.,1 tnt n fix,t lii ;li; lunl. .', .' ll-t., ni.I .>! .ii |tn"n. an.1 I an..1\.1..1\\.

tin' Ihin.r-iiiii. n. 1 1I""IIlul 1 114. ....., iipin, | ,itnnlty t.. wiirk Tiilnllit. ann I, BANNER OIL POLISH. -I I }II'CICI"T.4.TI-

.. ..,ilh..i .Viviiilnir. Afrnan, l.ut .. nmmm. t,.
rlnniii, I h,.v turn "' !1.1 if u lur/ Inniipu"t I
ii,,.-,ngt 'n itt, lintliniliu Hint .1.'Ilin "''''' '... mn. ;i Mtiillui, .. tin. .Viyan, PERPETUAL HEALTH IS BETTER THAN RICHES !
1././... k .. I Inn ..r tin,
nnul.tl| I"inn. Th.. ilntnif. < h'inn. nnn4l' mmtmm.1 M"< tiny i mini :
Afri. .,'.. th.' ...I.1011" I..., OO.I'
nn thy i'miinlny 5' I '
| | .
,in (Kiltly. "lth.Io.1, hut Mill n'lnlm Itilmoliil .\ Mi i : IP"i \ Illl I rmII ,
.. niiuiiitHi 1I"'K* ...,...1. in.ike \\' n f wim ruling Imnnna ftmtb'r-. i.i "I'l 11 Mm" ': I.Ill I 5,5 I i-isiS.' : i I 11 I \ NIMl I.'tl

R".I'I.I ,.' ..tint 1.1 l tiling' Unit. ,..,11I, tin. A 1rl
111'1.,1.1. I.,rn.ni. '. ( it. IIlIth) fi.livi' I.' ilium, .,, thn i.isim.t.l. .till II I Ili..u ,ill HM,> "II r I 11 555 I Iti i'a
immmrn by ,.,i.ki.. tm.im| |
Thli |..liilii f r""' II: M I..J..I. I IM ,",,,'!''nl i lil,'< 1.11" "'rm'wt iitI "."..I.. iif Irgin i "nl 5 HI-.' 5.5 .i I" ,.. "' -n 0 B SS 'S ; T o t MANKUID THE BACKUS WATER M8TOR.I J .lnAc 'Tfflfflilll

wliilul' to k h.in M t. It I), h. I Is OIH. of "".,rti.).. I inn. "I'| imt'n tin. itrlKliml jnnglitlml '"' inn, ... I. i H', ,mhl, 1 I ,, .,i-.l,.1 i I :, ,.


tin' .,,.mt hlilloly fm.vr.Hl nn.tm| In thtKuril A.I"I "ntr.m.l. llu,hiul.IIIn. I.i I.,"tI".lil.m, ',"..10..1 tn..,ml ,.,mlm srkn.., I III"I.I "Mo,. .1 I "'ly ', ,, i ill/' "- "I ,I i" ,I i"..I"t I I II .I I.. \ "il. d I,,il' i ii 1.. "I', .I II .. .. ? I ) 1
ultiinil. ,
rmin tin "', "tunllnl.llinlKlit.l | ,, ,,,, ,,..,,.. .. si',
lln. I"..-...... I 1..I..n.l.. I llu.I Iha'H tinAluXVlhnr ,,, I M MUM I II 5 H I 1'1-) i 555 i I It1' \ ,5isi, I ,, """ ,' is s s "
\\ ... "". |.hu.nk| ...f II"wtlHumliltlon mi tin. Mis. A .1", 'S' I. ... ." ,,.. ,, I. "'. ."' ."' 1 H,. I,5'..' .
,I.. / ,, ", Couyhl. I" 1 I" s' I. h"I"
Mint that Mil/ill .ot
.
if liutiin. '. thin. mm, "* ...... h"" ,. '" d. ." .' ,I. "I.l .
'mm..,. firlilimil. ,mill I .iinniii i .riimi .., tim.M.t.i. .' lulltl.,, .,- i ailing, ( |1..lni.. Inth tin Ml,. ,. II. .\.1.\I ".5s'.i'I I. I I. I A HVTU3AI TO !

"*.ml In'nul.il.In' inn n nn .mn.10.1"1. | ( In .. I lnl, s"I"| "..... tfmrm. lilY", yn, n hik. -ti r. "'I, 11' H, '"" I iIi''i' "I'i I 11 HUU 111 H 5 \i'IItt'iS I II ," ,,. .il, I Pit'' II MH 11 -1' \1.-' 1..I. l lI ICr"

mry .Imilii.ii. Thl 'I'| ..l ,lll l t. aIllilll tin. r-I. |1"1.1, ,,ir gsr.t.I"m r |..rt.nl .IH Artesian .I.." "" ." ""l",.' ."" ","I M"I, I", I" ,0 I It h ,I. ". 0.I ',0 "." I.II I. -I-

..I KIllltllMIIIH !.. I llllltllllKt, HI (-.ni.l t.. t.'I') that "VI.iiiw. 11'nk," Wel Pump ... ,. ,0 \ "
wh.,,,,.t,, I hili'.'" .h:lit.ly sift'r tin. fall. an.1 I Illn irin

n t..iflhimmmi. |I' rfi.g..Ig.m.I ...1..'.. Hi'fII.1I1., Tin' ., w1IfUIrmIm-thorn tn... .,. .urt.ln I ,I li.. |I' "...lililllim, l." I.mkivllln \ I.",. !;I: ::',:. ., ::, 11 :.,:;','.'. ,:\: ::" ',\: ( O ( ) 'I'J\? 'IOI :rs 1-2 .\J. ( ) *'I'I.I':. : : t

.." ",//111.1.1\' M.1., ,. ., ,. : :, \
will'h w..t.11I, lilt .I. rii I.. mi m I.. thrlvialotlK "' .0.., .r nua t'I ,
tin) .. 'I...1.) iiiurm. ..f tin. lorlim. 11. .mh"r t.mi.i..I. what nn 1111"11I111". I. .,". I ... 0"" ,'1..1 ,.. ,''" '' GiUotu\ (! % \ J\\: ,,
,..iinnm. ..I mi, ii "inna In. In jn. .t now i-nn ."" ''h .11" "" I.h- ." "
1.
wi .... .. .y" Inn U. I...,.. ,,f ".. ( | .. f, ,, ... I tOtmrUiitl'I'RI."tI
'mm.....,.. l'ill.II.' ..n..... nn ....|...'lilt!) 1o'II.h"l'h. .' 'It h.. i linnKry! llttlti Inigliming ( "ii",.1".1.::5 '.",'1"- '" "I'' h""''. I.. .,' ", ,"-5 WONDERFUL MEDICINES .' 11 "". All OHM! u

II"r. .- mil i friglilful 'iiulU fnnnrun .. .... I. .
,
| 5 i
|jl nlifillAnnrl. n, tin |II him if ilmiHHitntli' "," ,, s.1 ,55'"' I "
llnitfttrl, is.. till'. with ..."I ty .an III..1..I... .g! m l l" ,N i. ,." l l.' i.u. i" il, .o. ECONOMICAL POWER KNOWN
.u.1. ....u.r..nnr 3' I""u'--I.mr mn..... ...",, "I'' 11",1 i ,i h',,,"',, nit Ih., v.s 11 .1"-tmu, ,",ilm i 'I lil i ,\.,. ''h. ".. ,,.1,1, I I Itt; II liii l lii l IMMi: Illl; M I \MH| \: \l I Illl": I tit'v' i'ii'i.: : I ItCOctc .... Ta : '1.,1,
1 mn .1. ____ ___ .?'!1' ,, ii"I'I" .I" tin, 'll -i'_, ,. "I IIllllll ii,
.
ami I .
"'ii.b.'; | I m..t lluit h.- hi lu. way, hn 11 PtUSA'U TO liE TASTE
Illl Illl tt .I 5 1.1 I ii.. ,11-" ,IH ,1,111 II DRIVING LIGHT MACHINERY !!
,
h. ....'......11.." ..I n........ a.I"I"IoI, ,. .tiMtt. m tin "-10.111I.1 gar i. s-i ,-Itis.' .'h''h i nil.,, wlil' h', 'I- ,IMIi. A ISOT'.riL.IS-

.'itn, n 'inform in Hint illmill :fH, iii i -tlnlT, Fin' pi,ml..r'n n.Ijmningin, .ii(liUr ,5s.i Ii 5,5.5, .i 5, II Ill'| "I| Hi. t .1.|,. 5 u., rltlllir 1' I.".MI 1 Si Itltl',> (iiuiAi\ DLuJlltrll.n PUnmER

Him H.. i.f w.n4n. ""v.. IHH.n ''''|/.1..1111111 l I I. i .m'im..>l kniit. klu' .., tint r nitfla -. ,"i I I..h. |'.' Ii "n s.5isi li, Hi 55 .55,5 ,II.,",\, n lit till l" _. I 'is. k i I 5fl'" 5' .i I .'"' I .i"i ill i""I'| "'h,,' I"I ,,,. im. .I It lain l hisS, lull, ..-.'''. TiE
thiir from tin. ItritinhMiunU ml ....Iy .i 1.1,11,10", hut. I lovingatml 5 l. ..,.is itillil" mult I 1'--sr. il't. Hi, I I"i "". ,' ,nl 5.II I i ,m -i-l,. i". "..i- 'h I ",.", '. I is .,il' I It 111 II 11. mil ., "I".h i
''ily
iimiitry nn | .. 1..1.1' ll .
5 ", .11''" ii simm."5 '-s, i jn nut i"'Inn i"I''| .. t It. illtl '' .... ..
In |H-)7tl.n); w'r.. "III I.. l I.. nl, ", l I""IIIY. mi.1..1.1\I ', ..hid. hoIm. ,., ."..-1"1'i : ttl'IiV' .'| n. .,',,in. 'V 1 t I H.! m,. ml., ,I" | M,. n" :.Ml., "I ,,. "55'. '"", '". I,. 'ss.sissiihin.'' I I ,, h sit n.. itt '|tilln'- ".I,i. I ITkt'n .. | .
.. ,..
.
only '117 Tlu., .oinnion |intaln l InkmmnnnillMtln in, ,II,,"il, ."il .i..ill.HI i.ii.,Hint ni|.irlilwhuililtl ",HI I ,-.i"i ..n. "I I 'Ui. ir ,ilmilli I., I ti, ,.10"' "-"'','' I I ..I .. "

.> .. lImit IluIm .IH tim, "tMfKllxhliiiin : .,.U.l, I'" ".""I!, 1"m' it"h'' I" "''',''fI'I.', ill i h.,. ,i ",nl" 5 ,sslIi, i, ". il, tini, i sins., r..<, li a., il.'la; t nn arin,. up; "" l.h' tKiut ,, 1..1. IIIii.t... i. ,"_.1,,,.
-n" "il ,li,' l,, Hi. ,. .|..nrm" ?., ,, Constantino Apostle's .i.s.Nni V S ., "irxinniais', .' .l's. I'''
n Imt: IM Ihoiitth folbixliiK' i ) .-..nfii-l.in mil. I l.r..k. |I. >HII.I..I"I ,,k..l,.. I us ,n., ,1,1 I till).,"hl'.,",, ,,, I"esiein'ii. I'i-niixiuimm' ('ntuI'AtfY ,,"'1'"'''' '"'" .'.S S.....mi, hf. .... ..." I. "I.. "' "'"

Ill.. nhii I of Ih.' MhltiIII. ,.n. Tin., ti-rt t.,1.1.; I in r linkthainllinwllli. :,"",., "p' '. j ..r '' | ) .1/11 I. .. ...) r. I "t n I. ..,,. I" .

r..",,"..... ),.11..* tim.llli' ..,.... It l I. "mill.Intrmhlitiil nf Inn ..t.m,,.i.stm. Tin |mn "I'|''',''' k".. ki.lwhkh sri I'"'' 5 ; ;u'u, ,i'. ,;,i"jll'T'lti,! 'Vti'l'it1III 1 i J"| ss: IIS (ui nI I 1-VMI: M s |"I'.IT|; | :1 tinHARGIS' ,, "'. .1.' ,,

h> Mr liillixU. .an n .Itiur- m's,,.1,1., is.is. tin,.. ".4n, ti.eils.unsimm.. ',in .u., mi .nut' rla. .tin; ,wiIhs I nlI s It I., liit.lu, ''I. fur lilnwiiii. l i hun i Inn,.aimfr .. ..nl. .. ... ., .

'inn llnwiY. anil I ,In now known n.. th. .1ii11l..1||| | fragrant( i thnHiuh ll.. 5''' '::,'I.I:;,ss-5', ,.Him'':;:::i :. ii''In is--i.' i|, .hii'li.Is,5 :i .,.555 t ;il I 5.: ,. .n. ,.".f .'i r,i'5p'1, ,,. ,luriniiii I'rlnlm,,1.,"itlniMr.,I'n '"''',II-.-5.nnilirinil liMi. ... ...h.. .C.h..... .",. .1. .....,..' ._

ItaliHliail. .i..I.! In !U,*> II lia.1 ovrrrnntininxKiri h 1,1111,4;.,,bs. llu. li n.I..r .h in* I In. l.ii.l, nnntftlInlt '.S 5.,55' ti,. n,S's." ...f i iS. ihii'ss.,. 5 h,,. .,'ii, I Mtiiiui, i iil.i,I Mill-, '1", -'"' Mailiiim r. .C ... ''

'. ,In tin lnhnhil.il, uart01 ii. i..1..1'| in. nl. win' ..mmiisixd|| | | nlf. anInn """ ,5,55 Ih..5s.i' "t'.mmm-, .I ., .-, fi.ill i """'"." i nrii, MillMm. | It III ...... I.,, ,. in iss.d .

l'i.linn, ) I Ivnjlln, otnl wjii tin. uinm. ol' Ill ithlili I I") tlil staging anil. giutaliilt r..insss., 5. '"'' I." "ixs,",s.. ...,, 1..1 i 1, 'I'll i ': IMOOIM ': '''. .," '. lul mraiui I.... A,

.tin iiniiiluintihi.' | l.iwt, I'..,.'u' 1..10. |I'inn. ', H|tIt... nr n 5'-5,55, Wi 1'1.1'11' PHARMACY '"'.'.h',. S .it I''I. '.""..1.0' _'I'I".i.. ,"ssi5, ,"-"''"","1'' "'''. t.Hlurlni' |.......l, is.. i 5. S

< kwii.il In .....11.. havi. l.i n Intniihlii |,ri''kit' n Ini>t .,' tlntrini.. 5 its' I i t-.m.i 111. i'.. 111" m ii' ,1.I I" .1. "Ih .s mil, i .,l.i 1/ ,! KM tlrnlirr .nil, |... i| olIrtttii ,

.l IM I"Ir..1..1.I ,"..1 I I In, HIM...,h this. Th,. Jiin,.;l"-s,'k wan. atri-Blnn., ,, mm sub, 1\. 1.' IUI.j..I \ \. 1 titt\ iiNMI.INT p4't'hLII'I': 3c II, ..A. I. I. < e.. '...,.fl. \S
tk, u.... iii 11.11 l.-lli., lilMlmlththMI.ilown .' lln, I.l mli, 'r ..h..I1".l ,",,tifl4isti'suIy.. 5 5 1.'s t .5., hiS. IS VERY: fIK\I!
: : : : ; : : : : : :: :; S rn
:. .
. }'.'ulh.'!-. l t. "q <'I1t'ul'| II".. l 1..1. llu, .in.,.sum' I'irl that, tni,|t.i.ii.nm| runi|" -S h.s."s..4 ', C-) iMiic :. MI.ri ). PRICE, FIFTY CENT
.
,
-
il.m. n wan r. 1,1., .. I' I Ut I f...itlu...r., ,"...1 tinf.ninr .' xiii I .Ann l III n dim t'1111'', tin iHirn.yar.I 'Millin" '-" ",.lion. in./t .I It t Iss, ,rl 5 '' , ru.1 i1' '. I ."I r", ""-11" S,, ''h., II.. ,", 11,55, FOR SAlt BY All DRUCCISTS.

., II..,.... I I..) II. % it) .1.",. tin. '....I.i n ,m, ln, III.IIM' t'm"..try 'ainl nrlK' 1 :Hi, i|.n, ':'n mil: l.i:: ,m. ;i : ,|isi.i HI i.! -: II 5 m, 5s-. f,-,,IH "i'",") firms n In |...11/111) 1"'", i ,i ,,i,. S. .1.t .5, ,tSp, 'I' .,

...ml ....u f..I". I "".".,,,i.il Ii In.".... Hi.,... IniUtil.' niii.i| ,. II,. hnwlK nu hmis. t mil Hi,. ui' n -. -i nl II, 'n IH' i ,-5 ., 0 k4') -v: ." "h. "" ,,, ", ,
I n :m I i-S. -i i "I is. i-H: m, :I n, :;: : ffr ; t 5fI ,,') :.
walrouhniuiin Xniinan. ..ub.I.l lh. ""',?' ,,i I I., ,',,....mg, Ih. jimhkn.k l | | J-s, .

.,.........r I'hun' hurts iil.">liii..trnmi n hi. I hliiw tin |.l,,nu-r U-ril..l, an hi'ing aprim 'l I' ,i,I"c Hi .,,iu,1.i 1.I o;.n..Im I, ,i .K,..till" in.l .M ih.,,1'l l. ...""-ililnl .5,.5S I e __ .\ I =czzz 4.1"1|.Uil 10.CIAM".O I SMT; 1r

., I i, ,..h""I.h.lo"II"I., ,, iia1 _/
iSmimfini! l our trannatlaliti mthitmntI.r.wt InhKway. S,,1111.11." ,ill'" iss-sis. 5' nr ami man, i I Iru P la "

il i.IIy I i lu.kiiiK .i5., |.,.n.l.. riMiiniul llu.. |.-ii, k i I. i In.n,mmimmmItm. ii.tivn' l L.1.I IM Iiiui "." ., II. I'" ,.' ....., ,. ,,. ..".1, OPf'SI''E1' t'l 1'I.l I .1.I ilu ,n l 5 rii ml, .1).1"i I d 1i I It r : .
.
;
.. ., \ fiinwHwUtv .1 11
i'aniilnn. tin lull nitlii H r from tipnrn| a iiyInn. .IH"M. i : .
.
i nit HIII J
im lint 'il l i i l
Ih" mlqnim| i,I/.II.I |.m.itiim' I sill,"'i\ ,In '".11101., '. .uni.'lit,I ruina, | WIM'k'a '1\,10. ,. ,. .1 I'. .".". 1 h, I., .. '. .. '"I"i"'"., ',, AI.' "I.UIIA.UNION B ; ;' '

.n.m's.. It in. n hnrinini. ; hill.. 'MIH.IIMami i.r.-l I .skin. fi mu.tin. I.,ak I.. .lull lln'lunlvti .. 'tin i 5..1.1,ir"II i\....,1- In.,.. 5 ill. Vim -.l lIn : J. COSGROVE .

moHt ml.'n..linK umli. .r tin I mi., .u>- ,in I.. I.Hiclu' liar f ID' |3U: ) lliwi, "'|. t ". ,..ik. im .. .1, "mil, m m.u. I h. i >
.,.. .win.. ,il I.' iiil' |1" ,p, ,ii.' aul, I ,I. i .in : ;
than IKm(
"<. (1'". !'to.ml..Imm tilt thr.mil haul Amir.mJ. .I"| "" II. yiiir ngn : : ;!

fill of It ..m..m. |p'lnl I Ki wot ..r. ...1..'.., tinlouinnMi won tim.. ...lilt.r ..ivlli/utlon. :Ni,"w It I la inn :iii t55ss"Is.it. i niul' i'i.' ', ,lln::. '11JKI.ri.lu llr.l | lll.ll-l.;; ::, .1 1: f.iiii iiIkhil .:.', DEPOT STORE. Ship and General BlackmithFOUNDRY I ,!

,h.. ks ..I \ I..inii.ii' IknirUiluHll .. .., it.ntt.r nf jmi.kMrkki | '" ___ ". ii ,555'! ". ". mill''!. .il"l 5si5555' KK.ins ( Tim; roou.( ) 8'Y"i 1 S.

l axolli ',1"10! kly III''I.| IUIH| tin. .....,... .., ..... ..,.... ..... ,,1.II.h.. Si -,,,1.1. .' i a, ,.l ,I" ---1- -------- UI I ; '
i I IUHIIHIISi U "I Mil. 'IMini
.
n .hok MirfMi' ..."..I ...mi.I oiitthi. ..... 10I I I ;
1 .
'if I'allaililnl./ mm h.i lal.lv' buthln 5, i lnI /" 1J ,. ''a.
I ......1.! -< ,,",,,1. r'. .1..1.I hf., hy falling' (rim. tin. tup" of th.. ,I 1\, M in:. t'. \1011.I .I.I.\I SIlnl IWIII.4mm- S. \Q Dtl". ,,5 u" .. 'I

: J k,... .. h.... i, I I.t ,hl.I"I" ir, Illl ..I ii..sssi-.. : Mncliinc ) sn.X,5 .
"''nK"". ..". .nih. _. Str..s-.gisx! r In Ttml. mtsinsi| | to .:, '.1" '
Inrry: .liiilitkliuil, IIIW4. !I., ritiirik. liMa ins's iii "nnt .5 it,"...I,,isir 7 nit ,..I mmu .111"- ", 8huJ. I liT"vijoX'I'M' .n' '
us.. IS nir i II.i: I s-i..i >.M .\MIII \ I 1IEI.tSI'I : I .: n h N st .IIIIISS I / -H'HI.IM, "INIM I:,-TfllliiS \ :: '
v.-rv iimii'l.., 0 ,11I"hllll. ...I on" )"'1 ly mist ilftil u 1 I. isnlmm.4mmstym'iimmtx'minIi 1111. -I' Hn\l-| lIIA\. 1 XltUH M I I'2:.k: ,
fin-lit hlm.li 'I 1'." g" ".. rirtlurlm,, ,'k nn..t ,hiii,. nit, |,' ik. III Nwltitrlanl ami, ml MMI SIt, IK H.'UllllVt ., ",
., ..
.
.
nil Hi "i n mi nt iln rl. i nil \ i ".i i iI ,
.
Hum tin. ,riinlinl.iiti.. I In. 11I.1.. ...*,. 1/10'11..1..1.1,. w an ulmi ipntK, ut h.Hin.alwHiKtln / lln ,. 1.. "r .,.../...,.. / Hiifl'lll ssi
| .
In IllnkIllK I... ,, .. /.. .,. "''''1' ,' Choice Family Groceries and Feed Aj "il',il, ''S \\ liait, I. ,-l' -,,1 I II l"
,, -
III"IIIY""III"I.
(1..1..4 ut UnHt 'flt.n..I.... nt nnliinM. I 1 I.. ...." ./,. .'. .., ... ., .' Stufs, Mxuntxs.lms.ns, J. '. S Sp
I im.mns I I.. l>. won.l,.rul in Ih. .itmill nn, "in "Hi I lu. h ll'llu, illy ..,Until, In ,." ... ., /" .,/",/".. I" I.I 1"\\| Hlllli\' | ;.

( .., tub lln. 'u n.n..l IV"...t, m.m.lm.ftm'ui I 'hrilwllih mil, 1 \ > IN 'Shil| ll\| ( I
'oiiil.iiuUioii.hinihl mh
I a 1II1I1"I.h'IIy ? 'n 1 1 1in ml is is-5 h, mnl, 5 -I.sssi's, ,
a.t1"t.\I l I.
.55,5 i i
: 'k' : ; :: : tin:. i: : -i : I SIO 1'.I'lf .
1 ; tint r ., is :. WII.I':11111:1.1 1I'I'on p tWA.TACIiiTIIIIILA
.. kiwi, l>. It.| .., \nriulloni. Tin. mii.1.1! lit .if.'r ,.g llu m Iwlw orthni s V 5 ini Ihi | II \.'H I 11 i III'.
il"n sit I tin' r.iil. ''I, ,Ui, Vii, I /11'1.1' '
| I.
.
linn-illnlr uill fti fur IIILI"a -
......1, r "> "i. r.itlu r Hint 'nn. 11I1"1' offamily iiS n> ', hl"II.. ...
S .h."I.1 I 11.1.1.. on]., ,iuu>lhi m v ii> llv i" In- I
t ..Ii u.. tiny nn.,.I....l4iill> ill., Nntutimmlnfii ., A f.I."I... ,...."1.. 111111 III 'si... i|in-:I, in:I\i::I :i,::nnlllli: u ,,., ,il III! .|.,llli.Hi.; IMl ?lridy I first class i ID Respect :;:

'. ."mil ,mini, m forn.fi., tmu'., town. nn un.. .. I'''',.... I'itmmnbiimm/ ,.. 1"" .. '.. .I ,."., "','"11'" ,.. ." 1.'i.uilutsti l'tII\IEII: i: : : 1:1.10: i i \ Nrui nt' u ti-il inPENSACOLA W Aits'n.iMmmmi'! tbr fjrt. lb .i .tinl 4..IIMMKKHal. ,,. eve-r r
ii i mis I .'. ". fi, .It'ad"i I a>iurl.av. akmi iiMinpulhi |-nli 'nam
.
tlnlikiwn. tin iifaii-iif ulu "iiis. | ,
unil\ 1..1 a .bnj.| i.'rrfKUilkwi .1'11 -.o
imntly 1111..11..1. 'Kiiitun ,." ,tis55,I '. .i ,1. ..1, Iisi[ I ,l | ". .ntiriit'irii' at kniwlnli"- llnwHirn. I
, ...10'.'. fnnilly" |I" "h,."'.,... '".. ,.., Hum. .if |1.-n.I"| mvanHKi, iltitw,, Mi. ,.lb. l I.....i, I mill i M |. 4ln; l.i. ,i.1 ii I ..I fritui wlniHt, it. |I......r'5stims.' .

. sin,.. .H|'|1.....,,. f, ".".."'Y'of thno. IrulUMr of hii ,..ililn II,.. flit. In w iMIm. I h.. wan i I""I ." h. linn'' 'n. '" ,I'. iKiII-i,. i-s.Mil, amj atrttiMlw mt."r In IN'trav lln: : Irti.t:' City Hotel
, KrnniMliiilloii .hn. iU.rotiil bin nt altai (.ml hroki "nitotlu-r, ., Him., nmrfurmait Uliiilir, Ilial. HuIll 1 .5.! < sitfI.smrssst wliiili, baa i'i'm-ar.|is.-n'mi l In IS.S'I, ,
I In, rolhil ilown .i.i.x. *.t. .. | I,is,5 ,,'iSsnus.sis.i-.s., "-o.""iii,' ,5,5p5l.5" tit i.llMl.k a
liintion. II.. Inti'it 151-.ini l ISiS a pr.i | .
""..inn' r I 1.,1', 1" In' i| HI" .,in.hti., ',11mnl'l'r S ,5s.
iho.ninllM. ... *... III tlu-i. ... flu tmuof mil hun.Ir.-l IIM, 'InK witlmul, "iitfi ring I is..5..5 ,11,1 5 .,, .'" ,1, .," .. ,. POTTERY WORKS. I Ed. Sexauer

tin iyi', f... tin, (iiiri.-,. .4 hi"' mjniry. an) .Iain u v'. >in.'is-I H tin .bun ,,, liiaaHa.luttr. "|1' ",ni ,,"i 1 .m "i "," .1, "il'i, i'\rn: WIIK'ii bll\ I.), IKI'NAUMHiYINM : : Proprietor .WJd

wi.r.. .hvl..l|, into -|-Kht "lm...l lami (I.. N.* Ill tin. isii'tx III tin Unltk nul .ii mm m'''. mrliir, In ,ilNli, 5 ,,I i ,.5 i ii

il I.irk ,,".1 tlsr k," 'Tin. of KmUitnnUiifllu-llKiimlM, hliat.il, liailn I II I.1.. UMH i s..'r ,n'5.5.. VII 'I" "" ,. ,, .1 "",. ,' ",,0 I ', \ \" RAINBOW RUPTURE "IVll1rr" '
Km" .. Imlia ....11I.'I tin .lIg""hlmt harm nhim .. \; : : :::; :;ii':!:: I .ltt ::' I' ." .. I' ,,. I -0, I .t r\: (!:. : E. J. COOKE Clerk .
ui : : I '
I luwilnti, [ of |I" llllarll. m .1..1. .. UKyifnil. '. t"i. -,, ,, :,I ., ,. 1- ,." ..., 1.." ," '" ,. I... ... ,,' :}: :\ h. '
.* fur sHy ihM .. ... ,......., l.' ___ ...11...' ,,.i ,i''' ,".4. ..f ,,.,,, 1 1" ""_ ,,' '." "', ,. I ", I' ., I. I.' ,
. ,n I Hi.0.1 Haiti, .' .1,'ii. '. 'l 5,' i .0' ,. ,,, 5 itS ITM.Iiir.rli: liLAIN: I (QVEHNMENTI"T. :
nuHinl oni-fouitli. from M'h |.nulMul I'ritiliirlMMi' IMT irllntUI. 10.It".I'oI' ...,. I 1,1"41" '' ' : :
iHiK-nUlxnth from .mh. ._| l s5.ismS 1.1 i I 5,5. "is.t5 I, it.5 ,1,1 _: ;"I'.I:: :;; :::: ; ::: : ,::;: ,. 'I .1 hS-i' 'ii'i ,' 1'1 / lISP,. rt: : ":
i ; mhllilu, l al tlm .\, 111'1
( 'Ivory 5.45.'i'' | 'iiili' IIM| -" i5 ii-I 55 I ,,1 I : ,
linn'nlOinnu... .. S.... ..'.......11".1,10.1.... w ....1..1 l lu liati'bntnin w:i< |: ,H I.5ni.I, l il i i In;, i lul inns.i.i.|: :i l 5.:i ,IIi ;,: I' "' \' "'. '. 11"1 s. :. .

.luiwil from lln. UHIIM ..f >h u an.1 I Iwwlii i" nn .,il m."in, k.i.r. 11 ill l,,, .5I i "u.. J. W. KOHLER Proprietor
,
| I.. 55th.",. ,, III, SimS, "It I 5. f,I. ... I, Iil PARKERi"l 1
Ih. .
tui'l i.l MrMimMM.Afur of .is.'l .1 knl. .. ,.. ii,.. I. IM llUk Til lilHr
|i" "" "' ..., ,, .i Si I .1.nl I ,,n tii-i I N/ TI. Mil' ". ',, I'.. I'u.' isns .
II
,1'
Ml '"r I win! ml .In .n' .th.lru4hii .. nunirabil, $ ....1$ likw 10..1 l f.. I I. BALSAM
| | Immvan of II nn' i In 'ii'i: nil 'si l l.i/irn.' I 5' '-s I I ", 1"lu..il ,. ," I'." {yaHAIR
.1 l .., |1..n"l|. tnt I fin tin. "'mh"r two wtikt 'in ihlorllt, ." i I", ,..., Him u.s.'i-: : ;:,: IC,: ,,ns: : : : i-i'si: ,:;,; : "' ; I .I fciW*llr! ." '

....... In tl,, first |.lui.' ..m .Lirp. ', nn4 inLkvirt .luvl.il..1 i,1 iliiim .il.1'1' with II... .k," .. .5,5 .1. ,"i'm', ., ., 5 h, .10..1 t .I.1 i '.' I! II \uii wiKU ni lit:rTIIK p 111:11, ( 'our IU>-
.
*.! iif ,nn.1 I ruMiiiili. ami .. ... ,llm' .I ., whit'h ,mall/ ...1'i I i i h4' S 1.1. "".s .1 5 55.5 .. Notice I 'n .lu5l % n I': l.mxmn.x'S an 111,1'
l.-rm I to
urikM an It' a m u it ... ,. ,,,,, ,. "" ,.. .. ., .' "" Shipmasters. \ .: : H. S.six, : I
thw .U ........II".y I ;unl ...f u... frmu ihn"" '1.111) ,if ,limn, w ..liliil. Tin., imnui iIhfii t S 5'." ., ,5. .5" .1.5 si,"I .1.',, ., 4 i "SiI'n.lisnis 111 ttllillh'r.r.
| I. it "I. t. il H' r.l.' IU mhi '
t .. .
,
limit.| in 1'1 hfc* 'In rtmHtil| i.vt.nly ovi rtlui I till,"ml i. .lri.il m t..... air. an.l alkiwiiltohinkninn ,,,,"I hln I k mil Is., I 5. 545 5 .,555555, ., U\i r : 'i:: :I I i i : :iiH.I,.,,,, : i- l :r Ih':: ,, ,55,5,1 i s il S, 5 In,.tin. I It."n Hu,.11. I.. .ni.i.nft ,,., I BEST r.VI'KUlXr 1 .
I I' al
: fmml: II 5' i. -"'mm,, .i. S I i's, .'i.I, ,5 I. ... ,. ,,1" ... ...,. I. ." .. ,i I, i I. S SI : ,, I ?
Ilk h iu.
, Mnil I. nf II. ,' .
,4 i i14i| n halluif' alum .. ., ,,. .,.. 0. /, I .. .1 ".1,, 1 I I' ., I I., n.I,I 'in fi, _il,. i.s.ssSisi i I llni ", 4's.:, :::: : .. : :. \ : ,
I li I 4 ,, S'i.I.i 5 55
r n" 5 ,,
i 'I ,, .
-4 ; foot 1lu.. II iuriti. mlkr l srmm.nm.. il .....It l"iim ..I", ,... "."'Il" plii., vhkkI 5555 5. "I I ,"", ,5" ... "" .S. I.s, .1 '" .55 '' 5 ".5.5.1.' "I I I, ..,,, ,i. r .ill i 5. ii,s'ss's', 1'iiu i .., ." ... ., ,, ''.. ". ,. I I... t. .

. f nfhl a run. tin** forminu: a witnl "iui.. I mori iikiily wnrknl thin naturilI 5".... S5,5,. ''''1' ,',",,1..1' ./ I. ;is,,;.':5::;; '. :;'', ,:' '.',','. 'ii ,: ,.I.,.ill' ;':': : .I, s_ ,I. .55,5,. II, 5 ,, 1", ",.U, ,. ., ," ..',, "I'hJI I ..".. -
: .
tsibimi.m.Iintn1m.m.i4nh.: 1 ..4 smifi I nm'ryFs.h: |L..li.i' S ....,." .' "" ', ,. ''I., ,.5 ." .. ''h ,. .,,1"0.1,, 5.... b s..s.miisn'i.im ) I 5- :':5 5::"., .7,: ;.': ,,,,::,:.5,55.-i I ,' 'ml-"' ':55::'i I,'S::. 11111./UI\ ""I.. I", ;.,..". ". J .1.. ", _, I"" .. ., ... ..
"
I. t I 11.11 I \ \. I' ", "" "
.. ,
,
ui4.nma. fur nn.1 iiiruVil I'
Ininilni .1. .
in i' .
,
: ,
"I'| Si ".1''5,4. .smtssmimth nssn.sisni, .5,15 ,'. ,
.
mull. |...iUk. .1,) nfbritliHU it..w |*ilup lO IIiV'SII S i' ," 'Hi,5.'. 5 '. "'. ,S.s.,5 ', I I. S i'l.iifn.UI., I. .', Iii ...I 411 itr.lmjn.', .Mill I J An "I'm.,,5U5. .. is'sawn' .'.t' ."; 5 5 '1 .1".1.i .\1'.5.. .' : :
ti. immn.i is :, : ; I I. ; : -j
.. I. I. ,, ,' .. : '
In kutf' rm.-kn nwly I.* wiimI** itailu : FLORIDA) W'
.
'
.
5 .1 5 ii .iill.1.t
f : : Jinm nu imMr ., "
I \.ni.| .h'' \ To ,
t |
,
tIn. iukr III h, irrll I.* >4>*Hh of NOTICC: FOR PUBLICATION. : .
.
1'1 ,. .
OV it I III'" .v' 55 ln. ,in.il.| ..
: tI..' liUrttlllK ..iiMnBt| H "........1 II) UUuubdur i I..'. 55'i' .. .5SS5is I. t" 5.is 4 % "'1"t: ,.r.4.Ilki.,.it,. ..| ,S.t ..'.'b.. -. ) .1' ., lUi.ull. r ,ll I... Gco. S. Hallmark

I furl, u Mlmhli. ImiU into II... t" ".1 i "HI "-.. St ... ...._ \ ..... I I'4.'''..' siUnssm.issn. Asmit.si.s.I5nl.mrn.nt i ir uUu., In Hin HINDERCORNSPhilip

wiilU.. nf tin. .hmwu awl. i-otuniiMii. BITTERSWILL : s I: : : : ; ",. ; .. "..-. us ii. It''is ,",Sm''. I'....,. ? ) aad iki wa.1 ilail' ,I> 5 in ,r "t.niTmilbtmwuitl T.. w.., .. '. ,
: : : :: .
: ,
-I I .i ,stt. ; Is ,it, it ,: .,,,, I II I III .
with I.,.. ..,. ....... In tin w ,ills' thlw al si's I 5 5 II. Il m.l.im.,1 III lat H.at.l .| i uM I. Kl I il. a.' .. i- 'r t .I. 'innmhHil House and ,. "'"
.
i Collecting '
"I i 5,5. ". "" I S ,i' 1.,11..1 5 I I. 'us, i .i-'i, ,. r. 11 tin, lr..tku.nal. Vimi, ipalil) "' II.', ... ,. i ri4,1C nuiulr ,1 i I. I aUnUtiinf Agent .
Inn blf U.. .hiul !.. .-... "mmni ... .....1 CURBII"'JU.LIIl ... ,. ..,. ,. :: ') i '.
I. ly ** .ihF 0.1I s u.i .1 ,I. .i i "it.), 11 t t'i a'ui-l,i, ... It) lln I'rnl i. at nf.aal > (il.l;l\ \\t 5. rsh.sh.n.. a ,a.. $ lurtMalli iI .- '
llu' r.iuii, kitflnu H 'Jtn uniih aMWIlyiliil i it. niul. ,. ,. I.i". sit 'ru .i.nuitIml IntaitlI :V mm eli' Iti-iii hf tIles I p klan.. '
wsn.mi : :: :' .; fimmimmi 0... | | ,".,. in "'. ,,.", i ,. tin s'iirmlai, IM I his, krkif ilil- Mum.. 'ipiim' .kail UMawrr IUii**>liiMt tsiti..5i5.sIii I .
Inl.inn.m.mt' I ii .
: <* liifnrui. l u*.. -....$........ I'... t"t.. I I 'I.F.S'L: I( )N I.r-l t.ti.- J',.,, N i.l, \ liriil.n, ,1Willutul I.. S ,.s I'm'.p.-u"r .'u I..,.".,.. 5. ." Il..r4..ia..l in ,.IVv.i.n al awl ttuaitluf ;: :: 1'w'': I. Hill" : ,I, 'It. 5.,\, I S ,, '.
.
: I fir lluV awl itigiisn In VumV ilmlntI .sinms.xnsimnmm4lb' lrtili.niual. Mttki.iBjIiu
"....1.-.1.1 I I>ILlOUSNESSSI.tOSIA) "| .. ,, I ',i'l.sih.IsuWui.ii. li .baiu l.. iluli ./.ii.l: iu..vtur| .. .mi' It-.u.,44 ai 'lln. ..tin,.,. .I" errt.m'nuiu 5'i' :
: .
J }\, .: >, inn..... i.al.uli, ..iiui. i... I..... kiwa.ll ik oauiUnl, allliH. Ir, nl ii sum .r.Io.Ik.ummniissi T. CARTER
fc> .... imriMMuhM tin. 55.mhnnt.4.IIntmq 5sn"5 i h.. s t,5,55-,5.' t. .nitm'i"' '. ..1 .." '.","..1. ,. is.l 5.. ...,". .lr.il.. sinS I 5 M llu, ..-. ''.. ,. fi.ua i *v 145"5nu .
Nt-\'OUS:. 1 ROSTRATION mint ilioi. "f. .5i' l.m.l.. I. ,. .., .. ., ,. t" I. : ,
,,, wit.4 1..1..1 i'.smr "'10" "' '" II .I..ni I..i 5 tl 5. .1.* h. mill i .. U. : : :: : : 5 ,.
tIn wan sUm h, a im'i ",w. M' .VI I .AKIA issiixi,5x..i, .l I.'',' ... .1.i ittr) ..I,. wtwllw.altiHrktiin. .. I. ..) ,.. l i mil' ,i..Iti.ta M4in s.mn.ts.. .11 .k' ... .. -m

Awl I .> you'..> ..."n. t,, h,11.".. .h.,.. ......... Hill .USANII I'lVlKSIIKI .Mm S t $J iSs.mssi 'i.,,,-*.!. \',;"i'5i5tst" I \.:.,' n'S mUSS**$5).itnnry 11! :',.:.' ": I tlu.lt u.:ill.: ml. :ir:I ukHIiit.liw hull i. :ii.ir, ,1 i "Ik I'5'itimt sssi5.iu. HARNE MA KER
.
fWMm. .i > nu.lXG: ; .Jun.. .r tin.ii... sr I'in thins,. I U.. ., ..Io..I..f MY I': ." Hint ik ,...t' 4 .'ii I I.l- ..-.1 ., aiiK
"
hlulibi I imi MW ui b.mm 4lluoil. I. .n I\U'... $i-snu, ... .u .". ..ni .1' 'lalitl l 5ssss5s.st." .l 'is..I I n 55, h...Ikaam
M. -:1UUTY
Nl' li Dl
( .1 .
r. \\ by, In.. :: ainl: ariaunl aMtt ifc> .".s.I'mmm .. Iss.im'i.s'. ..,is.siAii5.t5miisxUti,5is.imnmmmE 5,5,5,11,,, i imii, .il,I.. k. h..tin-i MM.li. umsS.hiMmnSmm 10'
tUn. .iii' fn.b.. N mum...,11 )1'AIN IN IIIK 11.\('"; & SID13lONSlll'AUON : ."d_'M". Sm 5 ,s.inss, ..1 "'1.. 11 is..sbs.S5' .... I..55s55. ., .,.... ,... 'I'.a ",.
uo AHi.i'i Wfcy ,
.Lin.i'mixmib ""'k i. ." s.iS5 f"
5i .
...-.. vlua.lln. UII'L'IH: II.OOIl! UTlt: l' 'I. 'o 1" .. .
", uiatur' if. u.s.i I. ._ lb. V iSsi '" ..
I... "_N.4"I,.. htsii.in. ism4t.. $ I .... I will .|--|.h .. I. : lu.5'xiii|1'1 I Ikt |..ritua umt g I. III : .'.-i l i:. .. :lul.ln.1,: : : ::I.in: l:,.Ut :'51t: W.; )t...".11. i HEPAIHEH.RENOVAING .
.. "
Stills l'nr.k m> ...utotniM IHII llKixjli'l .... n.MA\.E\ I: IM1KM1TI15Kill : i4 O K.l. wl4a II *.t Jn.l.Mnn. 11. ,H.Iili lln. .I.1.1.01,1 alt I .... ."mis..aiti mImi .l>.ti.timinin i |i's". i-h.. at'w sn,-. ."." titan Hi. |I".... .II..I i Hi"". nr'.ImaiiM .'.',..I'n.I. rn4nn4ss. .1., 'tm BrownAll

|..1..1. who. llu. |I.4a> iil Ilittlrti'llun I'MMISM' :' .m.I.. ", tut ,ii ."",. 4. ki itrix, 11.it'. iu.aul. l.iiur| nhii' rti.KII. i-I 1 ii,5. "..11', OLD SADDLES

nn- II,.. WInkTnt Hn- I lu,. r.lit". 5 I lit 5 .in i. '-. ."... .5-,5 I Il. ,. .mi, ,,I I: n in 5 iW. |. i ., ..Ik in; I ..,' ,.. I
M; I l (KA1GIAKlliNI \l.\; MAWnliV-' -I. "
1 ni.nu"'." ,in.-lint... i i ILI :
Tin. munka ... All..I tint. ,, .s.." II" ",n.finn. .. : '.V AMM1VFRIKOUItl : "" II", ,1,1,' -'ii. ,5' 5.. .li.hr i 5 I.I' ,5. II. : 1"lI,111' \
.
I', ,., "I I. 15" Ii Ib INI ", i : :, : : ry :1..1.PHOTOCRAPHER .
,, .
Kinds f Furnir'
,- III UK. k"ni.ss| ii ih. I h s.s.i.' ..I I .I I. "," 1 \ .I s i" n. U, ,." I. .uln. IS 111.I.t| ': -..IliuWti "
I" ,
'"
'
Ia,... ." klliui llu I.-.t.-.s.i JA MI t /.1 i AII /'*'< 't.csnI u.s ,,' ''' ,..1" i"Ii,"'555'55 i' .555 .55. ," .. '"" ., ," u. It. ,

urn*. i-' I",1. M.t. t >a<'lt!..... K<4.. ,,. .. itl 1,, ,.in, t ..u ..l I'". I. ., \ ,'., ". .", .1 '. ns'.imi' ii "ii<" i I'. "

f t... .. '..... ,iisiS i ,.1 II ,in' .1.I ..I.I., (,ll. ,nun,, S I.I, .I p|, ,., '. .,." ,." ., ,, ".I. .' Littl Home around His Corne. I vl lm-S I,. I llu. I smn..,", ,. )
,, .1
OTHKK. ,
NO ,
TAKt:
,
kUuulV : "
sinis ul. .
Th.ui.ui II. 5 i. .
.
,
.I" i ". i.1.I ''I.'SsSI, i I I.. ''II 'srim, 'ms i 1 ix5.mn. is.ias-ls.: ,.,,," "
Jl' I.'J"
I. \
,, '
> ." ll .J'| |. ii I I .5 I I 5. I I'HI. 5.fSlmmnkllils4. 5. ,,, .1.5 ,. 1 i i
nnxl 1 .1. I. C'.ummiimmmmmi i mi I 'm's"tim i ) | i n t I I 5 i'I.Ai-,4
Ii 1'1' 'I 1 I\.A. 5 \1 .. .
-4nn ail I' ..... Enetbu'i t.s4. 'mu. ruuult ,:,.i ,. ." ", bs, .A. 1'11.' I .oa. ., ..., .
lt ).. .) 1nbtlsL'i.t7.

.. 1

1.-

,. _
-
-
- -- ., L- :P 5