<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00377
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 15, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00377
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
;. "'JIO"IJ"" '< ".- .- ___ V ..... T' S., .,...,.,....... .. -...... ,' .... -i.1,:"" "" ''''''' .-. .. ""'IV''T...,... ,..... """ .... > ,.. ",... .........."


'r I
-- .' .- ,--- .

.
.-

\.1CA1ET017lrC'.1' -. :! ;' u: ,'

"v\' .. _
:, \ '\ .JtH;: .4.. 't ." : .


,.,.- .... -. ... 1J 1\\ .
... .
< _
...-- w
.. _.or '. .
'. .. ,;, _
\ :J. ...
_.
.


PEN SACOLA 1 1 'f1!:' ; : '. T: = > COi\IMERCIAL.\ I 1 I ..
; tk1
wfMVI'KXSACOLA..-
'
-\ OL. ;") ( ) KLOUIDA.KDNKSD I : }1 ) > ).\ \ :sKITIMIM; I I 1 K i I.:> t j. NO. 151.

.
.
-

I ,'u...l. I........'...,. : lhll1\! ).' I Ultilt Isil') ."":JIIt.Ih & ..(. "". I
'
,,, ,,., II'' """ 10 1',111'' ., ..' r. C. HUMPHREYS r'1i1oor Es1n; 'J>11Hl1 ::110U.1; I :.: II
1\ ._ ,., ,, nl"" .., t ., I It.'sl.'s'. i.r I'rlni '1.10.. ..r Ilii*
;I. "..I" H .,,,..1.I h.I.1t :. 1 < H.I.' 'r. I m* A limn nor
w ti I" ". ij. '% I % CLERK UNITED STATES COURT /'.. Hi.. /'.'./" : Trtiirhwl with th. itijmtlo clirlum of IOulIItslhN.tWItl
::, "I ; :,, :. ( 'Iol' : .: .:: : ; '1"I IIP ftlO.llllt'll,1"1': / l |nni'HI .,,,1'11' I .vu I, in.K

: ,. CiOI.1 nl unit mi.I .. ulth Ihf light
.1n' :IIHiENRiY'IIHOiRISLiEiR 4 KMlvi nc ( npilnli-l. % lisp
t.....- "' II' II. \.r:1 <>lmlHlliill:| : ; : : 11111.... .InU.I!. Hill 5 In.Mllnl.l ::. i>l .I'.y,
'' : Nl
,' ;, 'j't"' :, : \l:. ...'rI' ;" ; .: COMMISSIONED ) l 1.,1 In lln, |>iuiii| 'rl/Aliiiii' ..nillin :Mnr h,* ." '..*!" '" ..,,,1111.1.l l ''"'"" "'Tt
... ..,,,, t AC.T.HM tin ." ( rulfful, litinls.
\\ ,II "'" \ I |. !I. .- .1"lIra.I"11,111,1 I' lln.. ,lolling rlpriilnifffiililot'
,', ,, I ,' .l, I'.ut II 1\\ ". \ ,' _' II i -,Hf .\IHIH: I IN i '''::0'''''. t'nt.i hip I.II..K-ii |.-rf... h Mini. nun.It, .I*
,', .. ,. .. ...t.f I, I : ,: n birr 11nw' ..h..1111..... C isIs.iite.' slitThrrr
,,, /, ,, ? II' i I. | HIM', II wi< .l..lrp I In m. I II
'"" '' ,:",, ,, "" '. Prnporioc I i.v. ,ili:,,,1lt'::: ;l.l....iiii., i.r 111, Iliul, a A".il lii-n ii.r ., IrrmMa with 'he

I ., "I'I "",., ",.0'1,.. .Iht J John Tliompson) Ship GlumdlBry! ShIP StOICS OldJJlD@ and Fancy uluboiltjb! Tobacco and LiQuors! ihi.k 'IM |p.i&.I, ,iis'| ,", ""I..., II,',.1111I11.||| I 1, .pruy lr itnill
; .. ]
I' :' 1" liili.m. ,mnl, tin' IKIMIIInnill. .tI ait' IK oitvM .,...".lirwiklng im tin nlrtiul.

,, ,':,, ,',' ""I. \I" : :.': ': :,::: :;,: 11-, \1'1' I 11.\ lI \ '111 'IS1 : 1:111':( \It III 51151515.1". lIt .lth.
'
CIII| IllVNI. III Ml' 'HI I \ I ItI i ,
I II ','''1. ,L. P'..'b, r:: hll\iJ\:,: : : I\ \lI '1'1 \ : Hlw,"! illlel C.lnllliZt'cl: .. 4 II U I'chHlI'C'. I ill; ,i1St.l; I \ .II\ I hiinn.. ,, ". h ,1.. iii.ll.l I | all, W., I niajr lii l lal lib' Lunl-ri dimn 0555 5
'" .. ., ",' .. hI" .. ; Hariess Bnflks a and Saddle ""''I'll''' | li-ln.. | unit. liy II lt'llIl 115,1, .ill.MI-. mli

., ,,, ,. ,.". I,,"."..... : .\ \.i< IKDit, / (11.\1' '.. N\ll! .>.. -TIM--. '' !..I.I.wnT.I.( : .. ( Illlrll: I\lil.rl1: 1'\1'1.1) : Ill-Mi' I II I MINI.: li\KIM f I.OMN: IK I ..I ih',.,. Hln I ..|i...)' 1111' ,.,.. lii",' "ltlt'| '' '!i, 1lH.n.iinir"HrlnAnil MMntrr .Uwn .unln to
.rnlo. NII I.IIN 1| tilE: 5 "
"' IOIIKIII: .lion. "In 'tin, "ral l i.l .
;. >'SI I ft II \M: \ I HlI't' : i II i HI.t'tiII\t.:: I : '' Hit In .lulltlimum I wlilla, tlw SIll ..- iluwn th. rrlnunn
"SSS1I5's'll.\I' -lla. t l.iTH.1Ihinroio !, :! :
... ,, 1 ,, \1. I I-I,
.,,, ... "',,' \1. "1'\\' ..,,to "I" II ', ", ,..';' s. ." '15. I I. s".5 ..5 Bars and Hand m' li vci I r.iinn.,1 Hi, I dr.iti I AnsI 44, hitll. Kill. "",,r on wlnttulwina .
,, 01." M I'T MI,. ._ __ Capstan Spikes. 'S .i <>r KtiliilitK' <>r I jilN.r% .lor, II,,' 1'"". .
II .,,,, ,,, .' '. - h ...... ,. ,
| iininlrii, Null ilirnliiiK, Ilio ti-tnnl: l.ivf. n.nit <,i'n the ,pur.l| ......,

III"I' t .. ""A' I.. \I. L \\ I' DIMirHKIIUAIHI' ( : :. |ltI.| \ | III I; \ .\l\l-ll; 1I"1'\1:1'\1t: : I0\-l-luh' : ( .. ..\.11.. "HhM \l i.: | U Hllh. : .1.1'.I'.: Ulllll'l': : \ ( IN I"\\rr.| nl, ,lisp In.ln.lilnl, IIIIKMH' mil. >. HI Unit,. .. .r"., mt, mnl .ro..a him

MOM I'VMK I'MNI -\1.1. I liil'AI" ..1.1't..( 4 .MINI-. .\' lll\lll\l l. 1'\H.\n.. ".. /I "sll. .\, IIH\ \INT 11111'II.: it |mlillinl! imrlr; : lor: U In limit' i-'In It ktg,, '

"'" DAVIS :BftOS. !:!!|/I-!|! : : l >. h\OKs; IM.I'. ,. .llltll.lll. .: .. .. IIILIISI.I,. KI'M.. (CII\lI'II-1 I I 111'I': | | .\ \ltliM| | M I.'I 1.111.: ,5; nn> I.11 ....lftlliiii.il I M'mini I in.I >nl n.ill'N., -\\ J lts.IIsrss'.. 51I
; .
.. ,\ '" ,...... ''''i '. .,"1 .\ \ ; 1'\1.\1'''' IS 1111. .\Ni| I .liillli :nllMIVl-/ I MS. 11.\11\: Ml\ >. | ) l'\INr """ .ISIS 1.1", lOr II" .. 111ilNIS'.
,. ,.' ,,,.1 "Jo ...yI n. '" \XI', 111I" llll.lIlI I'I'1 \MIII'l: : "> I.I.OUN; I I \1.1.,1".111 I :-*. |psis'' Inn. I it., NI. ,sit 1.1. Iv ,II,.ShIll hi 111111.1"';';'. I"UK: K: lit I IIS I Ul MllllMMUlsr.I'uhapn : .
\1 '' / nlioii I i m i. .Linn I II Inr.iilil' "I "tillinxi." ,
: ,. : ; \I :::. ,\ i; I1: ., .. noun of X..I"r..I'h..II.| ".,-
,
Hint IIIIMI f tin. .1.Itt. I In ..
I 1.\1:11:| ) VI.INKUt (1'111./\ '-IN\I( NllMMil: ', H "ll. 1'\11.I l.'HsIN: III. M "Iv. .\sII\l| \ \I' "I'.Mi \ U INK:' : oil sI I'll In 'I| .
M /j, \', '; ', \ ;: \\\1. Staple and. Fancy Groceries, r.Mllimii. .mil I) 10,. nl.lalinil' I tliiniiKili'l | nmov Id'sIll'i h mi.li'rilitlion n' enllhiimk -

". .. plrmll.l( .Vss4>iliiM'iit :n. mnt:: Mini\ II: l:I. Ihu ' fall | .>, .tut, !bv ttliul, if .Ir....., an.'
---- I iK.ii.1 In I, .
to I ,
11.\\ ( 'Ous.> : ti\i-I IIUAN KILIllir '. HsliI liussliisg I mnl! mil.iirllnir ..
I ". I In.hint In hiiiiini, n.iturp, tic ntii"
/1 :- ,', ,... ..,.. ,... ,. ----jO o :in laioto; X liio or P1S 111.1A' zc11o.-- ( wllli!., Hiiir vot-. unit" ni,'I 10, ,HIP .I."IIIy or tIe plum I. Wo know,
JJ .. :M I III" t II I.'PI "..1'I tl. VMiMUM r. imi.lnlHloii will |.IU; ,, .ilpii, ?''?1''
( ..........) ,, : I; ::..,'t ',, ;: III.. S .11.1. ,\ r'apI': 1sI.'lI's', .I I 1 t 51.5.1. \ ", ,''a '" I\l'PS. SI. \'. 1'1"\1.' !io I' \ 1.1. I'I \I 'sPills's." \I ,, ,, I llII,1MP.IM. "I \ .\ ..11.. |mil I to Hit''' III.'...'"...., .'lghthi'S..I|| | tu lie inr.-. a. a 'ienlilli; rJc'I l, that tinTtoililil.ip. -

; I. .I' .\It\ _.11.." "; "I\"III.\.II.IIUIII': i II 5I.l I 'i, I Ul- k\M; I I.. '. IIIMI\l.hM\l'\Mi\MII\, | I 1.1 XMl: I' \ I'I'' | S ('mitt llnl, hi" inn, -Imll, i h..si elf r, I 11> IIIOVP. ami! ha* not .Implt

"It" 1,1551' |ja'lI..l| ,li v.In, will.' ,ll I"- inniotltt, our mill,, ion,. hut upvnalP, kn "IJ : \ ". -- flu .t4S AM U> I 11.PI" n (CATIMIMJII: { )( SHKM.S. ,1 ,11I.1.) mlllnK iip.n ill s !10., Wliivi (nmnrliitf 'Hint i limnnot .ulillltt. iValini' .

,,, __ .._ S1551'IItS \ "II I.... Kiritii.t, g.ssl| i,. |lor l nnlvvixil, I".. un..lei. 'Hi'o '

... Geo. Neely .... I'. 14. ".""Y. NIISNIN..I 11..11.. ..'i".... .15111, I .IIf.Ig.' N'IsN.is. I........ ...1...... ,.,,, ,, ..1 ..I.s. h. I.t-I. .... .".'s.s. .. ."...rl".. 11,.. p.. "I.... ...... ittr-",ili'I :iiniiiliir I Is. (..In,, mnl' i..l.l| |,,'rjiion ,il I wki'. h iiiiHrianl| ( alter
<
..... I: : : :
.. .' : :
.s..' .I. :to. I 1.- ."I "II. I .n 511 l! 115.5. ,....I 1I..r-. In-, wv.tnlniiil. Ill; III.' m.il.l ; .I" oiu N(i5lItSliI'l"sli'' Ia.tl'. HI, |.nixe.. oni

(./ ) :. :',' :, :.'",: ; ;. I' ,MM: ; ,V %\'ON <'' 0H I '..M'lNN SIV t"L.\\1t I : | I .\\li I I Ucill-M( ) I l'n| ::1 I: I'MM I I MXI.N'Mi .vl I." Mils I III.UC'h INCH \11o:1'\IIS.i: i!I *lin..mo ; i ii In. ..., Ib'. .iilf.1.' .,. ",",.1 Is air.(5' II.

.. I.. \I. .. ".hI I 11 '" II ..U. ""I'I ,,... :E'"t7rr'CEE: : I.\ST. : IliOS ,\ NII I 1101'1.< I l 1'11.\1'1'1"i; I "U. III .'IM K- |IIII'ls> 1\1'' *\ .\..11 I'll 1010. l\ .. 'I.01'I -. 111.\\ \ I I-: \l\--l" IKMIfH, : S I I "nk,< Imlimlil ft".1, ",',''''01 .\ "J1 no I iii1.ii'l III.I HIM" f.illi! In I lln, '

,I..K' ... I.....Ml' lull; 'liip-nl I t 'I.' il .. ,'H I 10, |lt.'sss n, Iliul. .\11", Inn' '", i h", i .. "''.IIilI'SIISN.!|' t .. '. I'i.in...,".mill, I 1111,1' -i., .. 1. !','iirinilitlilnalmnl noilli';,: ,,, 'hill: ,ttmlih: NalisissI, Hi.::: : \" .: ,!;, ', ,ii' 'iiliirltt, ot Nuliiii, ', von. ,in I In, .l.

:. ," ,". '. ,. gt'.s111,45. il k IIIKI, -, (Hut .Hii li-a.t |,rei uptihlu. j j'lt'

1 ,, ,.,I.4".,"I .., .. ,'I"",.".. ,.. .. ... .., ,! OARS PLAIN AND COPPER' TIPPED. I full I II In'. i.nro' of I.. I lists. ,inker, 'llnlln I In, her ma.' hh"',, Illi. IM will tt'rhl..
111 I lln.i ,
t-njii "
.. ( :Jrcni ( i ) \Onllh Ihis') 11 I. iliiKiilu In vn-w of .thIs p,,,ia-
\."" ( rotor.( | .
I. t "
,"' ", .. \L.. '" ,. ....11,". .. 111: .." .u'" I lit. I i iliil 111.11.1' ,,, '", liuiilii-:'. .iinl I II.' '. , ,, '. ', 'I i,H. nil:, NiIiIl'iI'Ill:::. .I j'I l.nr.:, iiittlil.li: i I, InII. null I lIt51lS'. Itsi.'l'h'N' hi.. k vjillxiuuki"pxiti
\. ." d I 1''s.. "." I" 1 '" S"555,5, S5Sl5.55,1, ) 1555111 '"' i i i M..II mil I Niiliin, H.Io".I., I, < 1,1,541.1, ,lull ISISY'I< MiT.VNiiii.lUINIi. I 't'I..Is 'ir i,,| inal., moi-.l, mnl, Hint il wa. not mull Hit' pro'inlrenlur '
II \' '''' ''' Ij.. .. ,,,l IS. :5 ... 'I II. 'I' -5. ,.5 .., I I.tM'.I.\ : s..p -.hip, <'4ui, | I 1.1:11'. SI I5.l'.S', i'1". I 1.,,. Ill, Iii la-, .''. .\ h I '"''s l I.IJH-' | III 1/ tUI 111% lor '11 il Illlt I'.. \ > !II II 1,11' lISP t I.V I:I..>, iill III.' 'Illlll. nil 1.1'I hi, |"is.,'|lii.|' ,.",. ) that, limv.-l" linn' ,"' ol,. M,ipm,, < J.
,, u.. .: : .,, ,:: :,, ,", ,1"1 I 1'0101"1'.1| | I i 1.1. iv ,ill ,n,,,, 11""'" l 5.s .ili,,,'u' ,,,,I i.is''i. t ..in', ,\.h. 1"I." I I I.ti'isls.slss.'s', i ,lnll\ nitiii.l, I l.. ill ..1,"I I .ii n "..v 1111.11$ ..Hilnii,, mnl, .1 |1.1".II..r. ....,...10'1.' .,, 1 ""h"III..,... phunoin"'nil h ,'m. .In.HiI

hllht..1, II.PNI. ,1)11111; I.liH tIM-ll& A'1.1.' IIMtlivt .-. I II.. .. .. ...,1.. ,.. ......Io'' ..'.... .'.. ...."... ,,, wit II .lit' ili un'u ..,' "ls'thinl ."nl in .

\I. ._ .. ..", ..I". 'to 1111" ., ; ( t-iin-;' .,,'-Iui.-I ,.;f .h.n.;:inu.Illllllllltl ; "'IItIOIl"'I'I.: .. at 1st nilin, of lIar' .,

,j.' .. ,L ", ,, ""Io'I.t. '1\\,. '1. ,, I\1'Y"" 11. 1- J. I .. .. .. 111,1 .. .... 011..... I'I. ... .... wNs'lsu'isi| ( .h.,1. I ,.. tin.iibli'il I 'I'bttheleriil.U .
I. I' :\ BIEBIGHAUSER
II ..\ ...".1., ,, ,, : 01 I..\, m uil) I >.\. F. E. DEY I.. .' ... I IM ""'.Io'r t.. 51" '11', ". 'III., ..p r,.,nlN, He.S ; "", 'ShIlls. ttknl ill..
S .5. 5. "I I. ,. ,. 1..1..
I, \"."." ".1. ,. .". ., ,,,. "',,,,,,,",, .5,5. ''"'''i'I. .111"" sI .III I ...Ill"..... .n. lists. 10..1.. ) .nf lh., hrAi rs I 'luihe.l 'Hint' I 'oniiiipiil( in Hie ,101.11...

l ".". ..,.. ,...1",.. ,... 1.kithIpl- ; ;- PlmiiliiDE[ Gas 5 and Steam MIRE 1 .515." II. 1,1\, """ .I55Is', .111 III :lln. .,. .. | ,,r Jluu.,1." S ul HIP l III" "limit" "'.luliiiliiiiiinir" tin-,
"',.10..NI. Maritime I -Itli' '.sIlS' I M. ,.1.1,4,11. .. iiflitUii, "II.Io', ., ,lust ttunnit ..r.'rh' .iliutiinlloit I "I.""" in I7VS, amiln ..
Surveys. ... \\ 1,0.11 I II .,:|.. 't'.IS'i. n.,.| I limwl 1..111" "I' ,, ..
; I. 1 tl I ,IN... \I al JE\J\TELER | list hi'''' r that, limn ut'l 1..1.-, ni, II.
..
.1 :.|;.;| h : II,::" \\i\.;:i"I'\ ; :::: I "ui I' 155.1 I., I NsIl1'Ni.. ,.. ""I.I 11..1.. ) ."llnmnlul, .....11.I 1,1 I li mi ul ,.511'ilithci.iHkr." ha. tali nr.inka.aill.tiinl
I.*.,. "I" 11. ... IIU: i s's..,1.I .I., ,I I. I 11.: .II.\.."nt *IIMIT f..rHi. I. \- f I IMI I I II,.' 1111.\ I 1.1 I 1'- 11.\1''.... I lI"n.1' I 'III Sit ".It""N..uI., .....'.. still's.iis.|( Ihs' : I :
liilx.iniK niitM.IV I l.imn, 'I k I 1 II ii
I I til, ... I oflvainliiK 1
.
VMIUliS: -1111'\1.\-.11"" .IS5It. Ii ? '" : :
I :: \ ;
p .. \I 'III I ,II. t"t. .II..I \1'\11" "t" 1'\11111 I 5 I I n-\\ "I lit .. .. Ai.4''t. I 111111 liii, ..shli.. Imnl., .
i ,. Ihclipili.lfi
I i IAI''N'' "- ,iii% IM r. ''-,"..I.\t.tI., .ii 111 "" ,, hi MiI ,... ...... n' ... | unit wilkln t. w i tai., kottivei.Hint '.
1.1111411. ,...,,,.: ::0.... II.. "'t.U.T.-- nil, '.nil,,,' ,q, "" (10..M..U IIKO.UI.' "'1:1"I.: I ",I.,IS 1,1':1: : .'"15,5., "..,"N lit I 1.11 \.."",'is.'SiS. ., nl. Ills, ,. |N'Il5i| Ii', Ui r.....rvml lor m s't.| ....li'in..< h... km.n ukln I.. .I.|*ak
,, ., 'Io.'r' ..,, ,. '... .' W.. ".,,, n.. I h. Ii" "t"n.. iml will,. ," .
M I I' 1" '"' to "' II tit i ",1515'I I "IS.1.I rMiluinllli tk. i. tissl) miollnm.it., Ioi, mil- with' ant .01111.11.1110,, StIll l.lun
"till...':' 1'11"I'' : I .. ..,,,... \piei on 1
I S I IIM"
.. II. '
, .
\ 111.11'1. .
II 't "I 1'1'1'' ""' "r 1555s LSSsS'I5'55'N' IS "IS Watches Clocks I li"ll.lN riiit.U sir, |p.t'u Ihs'r', ,, mnl, Dial nil I 11,1., ."h.ul."II.)", I.
Jewelry AIi..It'n
\ s
I. M. II.I.L. \ I I I. 1\ C'R. NISIWNYNI. .
I.p... II "III". \, .1 I.:"-. 1I..1". 5, \11" IS II .. __ __ __ MM (uuis: ; m-mw.\7.In.: : : .5.5 ,,1"\11..1.\, .. I 1".1.. Issil V in. I.I for .|.,M'iilmltii. l.nrHIM. .\.... ( | I' I'lof-or .'loln, .MlnwlniMi ,I, -, Ii
.
... '; ... i -J.T; S "...1"110''.., II. ( I.. Istt'i| 1,1 Ihl'lr. fill ..I",... r..II'I' ) iMilill.hi-.l, ....-.Ii.... sill
WN.p .sp *' ::0. M ... '
u. .. f
I..5li't c. ., .... ... .. .. i I ilni .1. \ lln. l.r.fniU.n ..l, sli laws, Hint, I paithill"kpi>, III I lineiialloinils. ,'
I I 1""h.,1' '''70. : ""' S'"S. l''l..5 S. .. .. I | Appliloll"/ -
I .
)1111..11, H I.II.I': .. : I :: :IIIW' ) :' .I' I fI I II I .f....i..milinr.'ti 5k... ..HiHMl s J"..in. .I....,4.., "" I .- .. II.' not." )I., mi.nail, Ills, ''ii apllal. ami.. L ,; I "' ..(InilinV'hiilex, U. tko (I.",., 'Sau
W. I.. -. I 11..:'I"'I. t .1.\.1.II I l..r I r"1 labor. .".1110.. r, lilt'val ...I'IIlIjlo.,., I"',,10. ".II..h.! .. tin' bm.1 ,
I. M.UJIt.I % ik 1I."h' ". .' V... ..... I OUT: ii I i i iDAVISON I lSItI.S1 rtl tlotMi \11\\11\: : I III. I: IV '\ "" "' '"" I ....., ..1 l< allll' ., .1.11l35' .",..1 ,11*",'|in.ii.m.iln ,,, ., ...I, an rurlliiiink.i |! 'mat ID* illMiilxila .. I

III., .. H >l IM ii la I.t". WI"I, .\....... I lln a.liuliilkUatuin I ol' JSlNhi. "".. s itinoinpli'tuii" iDurt
\ : : lo
\ : :; : /! n, ." I !!Ct \ II. II" \\ I I. ... ... "'ftrr..I.I. I IIII": !!.sstsl':: : : ..:;, ,: ... .'
S.II. ,UilI'"." *A .i .1.I.1.I. 171TII' 1 1I. S A 'II"" "III"I \ 'II .1 \-> II"Mill .I I 5,55..'.. } asissill! 11' 5 I. e."II, a vol.aim. 'II I. the gun '
I'. I. \\ ...-. III1111I11 I I. -. I t : \ 'fi t \, ... & LEE p .'PSSStSINWNIISN IIsii.I. ....,..' \\'. ..,. 'l'l1"r" : I I.,, ih.. .i'll. Ill" .".1 .ali...it. lii|I daily auiipli'il. I lln-ort thai 'his 0'"- ,S

h..h.. ..I .\...... II NM. -II..I..UIII. -: ( | < M..M.- \111..11. "...."It ...1 ......".'r) .10...- minat.nl I In inlnlnv, ami, niaiiii- till.Ion l i. ,.."....1 by HIP, Internal
,..,.. M 's. 1'.I I 'IK' ii|1'1" 55-I'i I II.-' W15'II' %sNsI,1I155.I. ...,,,., 1.'IIII'h'lI., ,l.iiU.llnic" Imln.til.. .., .".1 I ,'tninliliiiKot, the, rartI,.. _
.
I r. 11'''''': I '.11 NI. 11'11"" ''''' ( 'lvlI. IIIg.II..I', I h. ,.l ""1.10. ....,I \\ *.. I.. N ,., ...11) 11..I.., ." iil-t, dmtoIt.
15415551 for ,
1..1. Imluniiillallot,, l II. |11,5,15|, .
'','''rn IIII' ".1 I NtII. n hs..S 1I"t "1111551S55S55 l'"all..1III" I Kiailinil, i.intra.llon. li.imlo., olInal (
,
riM .n' v. I' l.tIIlII \ 10, '.......1.I It..lt'NNIl'5l.J.SN 5% 551 l.sts'.s '
-II"" '1 III I \I' : : reliir.rliijiiiii. 'ts'hs..I| lIr""IIo, ,, |,I Phil inantllirr' j "
:, : .; i54.I1S5.' K:. ,&s.5..Ipl.N I. 1.1..I. P .I.. I.. II.'I".'. ...1.1I Itss.. ..IS'II. 1115,15. 5,1 WI1N.i ... las k i.f mi.....!.i ..aliKiiunl.Ml ,I.. : ripliiimtloiime
"" II,", III v."n, limp, of whli I h, ilimltn
... u..-. II.s''s'" ." "' ", ', I ,5k II II.I. City and County Surveyors ..". ,..".."..... '. ". .1..1.... I\ ".rAIlSll."" I I, 'I. 10.. |I's .'"11"111., kv' I Il'ill'III. ,,?, .. .11,,1 ion. ailiniloii, ,, I ollim., "Ixliay (II..

thpl. NI'. 1.11.11.11.II 5,5 .. ...,. uflra.k.'mil, ..,,. hIsS i ..., ,, "
r&I$ ,
;,,14 \I.' II."" II. .1" \\ '" ,II' '' S's "I.'r. mnk, H h. I'sue r liotriltiK, on tiniiiil.kliU '
5,151555 II sI.;.15555'. S55.'' 55y".5 ; : : ill'' '' '' ". "" ."" I" ., .... ,," ""i ,,, ... .. ..",I I s r".I.I. ... mist, ....'l I, uiker ..... UinorKaul Nialtill, y |I", <,r..lnH Ik '
'
.51 5 55. 5S 5 I fl 1.1. Is .. ... ,'. pliinguol; 'ik
I 1,155., -. M..I.\- \' ". ". \Ss., "ls.s.I5,5.\ .,. "I. ", .11 I I I. ,"s"15::,I'j i: Si t.'S: :' 'I'. '": S ;L,5..1.. 1.10.'..... 1..1 l .I.)' thii. Moiklnu' Ilssl..ta' I.. ...Ii.II.. ...) into. 1I..lIult..II', ".... iS hi. Iiprohablt ,
:
L'' : < S 55 '
'i .
liIINS5k.I, ... 111' : 'i M"fliNl'I', 115515... lni.riiv' | Ikiilr "to..1111. ami pii.t. "S till. I h.. inliriml "'""',ILo'r.

I1.alI.IIIIM 511,51. l.lN. .\.... "1551,55. I F ; i lr d dVO\ k I iIA'\iO\I > I 1I1..k ....,. I""ii', Ihilnliikl.VIII.. .. nil ,' pUin' .' .I ivonkl. .. ,'r, iilca.ll.linbtVkli '
f '' 's'tst' ) S S '- \.. -. Fine Cclcred! a Specialty. ",It. .." \ ,, .. ..., ,,11'' .1. .I'.. I. ..10.' mianmint, ,.r Inw. lo.oiniHl ;1151' II. Wollhll.lll: '; :. ; 55 SISCI III: all-

.It'.: :, : ,, ::, :: :: 'I'I""i" \ : % ;: : S SIll"" ,t'isis NI ISIS, I.. l...r'IIII..I.ll"I., '.,.t.s.,1 s ".'S... .. ....'|... .11.it.,. Input. Hull ins., .lits's'115,51. I lii iiiili. I.icr i HII. ., H I lii'ii the 4 i

,ploiH. wiiklt.in', u.. 'inl ,iii',?,.... |I.., Him, ,:
' t r HI si'is II""I"'r 51111.111"I in.t, 'Hiliim' r-
-......;;.._ ,k'.s..I.sIlls .\.1....... Lovis :Bear & Co. i i1 ,:, : : :, ; : ,, ,,,,,, ,, I Hi.. Ul..,. of ,lIss|, ,I.r,'.'ps.Ilsg IN liii. NIl.1, !I I n iw I Ihex' .I.....k."1.I/lII..al...i iihan r,

'..... ".,.. I l.5SS: ..,......S I. ,..,. .S.SlS5. ;'S. 1 .L.TILUSPArl'O.iContractors I : ." h ''',11'1.',,' '' .. *,u,| I..I-.M... a lit., .,I lb In. I linn ,' ."if i.... of Ih,. irnlwouMiplilil

NIt .5.5555" ....."..1 It ,II",",," ,to. ..' "' ....."".. I I : : :' 'l"., ':I tin-, i.s'slsi.'I: i:: ,..rihHi I IaI.s, I 'nmi I tire ""III..o, n.ik.. "'hl)
.H.tstu. ; ... Builders I Ii. S l..nl, P ,f hb'ir, I (sill Wli.. .ilii-ani.. ofniiillHil. .
l 1.1111-! | M and II l t MI'MCommission ,: \L IscTb nullei' '.....uh:,: /tin .
I ..-..;..ult' ...nl ..r .liutli. ami .:.. I H I IX II. .,,' nl.,|itl.n of 'HIV ,ssslll'i i I 5511111., Inlif Ike, alniiH.1' .., s.'r.' .5.. A Inw ..I'
lleiiiicra i
.... .. ... : Bros. i II'iS'IlliSll :Nail.I, HUIII' '. mnl Muni-, .hew. V"II" l
.. 0' '. 11. \I ,. ,,, ,, J IIcrclKints,, '" .., .. .till iPiimln, In Its, ,'. ,'lin/,!",,
)I.t. '...I 15.5 55 5555 :55"" 55'' 1" np in Nulnre.' Ulmlor 'I
I : I'S II;, ':- .lls5II,5.S':,: ;, ; ': ; '1'1... "".,11111.,1. "r .low... ... ,.., :: > : : ,) fcut they .
.1455'SIl, ,, | i.. ,. ... U It, n. l v -urR.I.ilK. ..-.., .li..l..l-l.-.i-.i........-..-.. I."" ..u.....I.. ,. .
-
I 1.1 ;Sill .ili.l' II ink ki'J'\ I.'I 10".11.... ,
n Material. 5555; .11 lash. WI'lPl .., J
Builder's ,
I I.. )I. )11111:111.I : I I I l's' .s.l., | tot. :;: .45 to..1, ,. e"'l'h.) ami violin"'.' ..11.1I". ", ill.I..1. | ol'
.
.. '
.. '515 1'.1.' .1 .. .
I t .
"I SIFI'IP III il' I" ,. ,
,, (lug HIM fi.il, ,
I .ltllll
'I'll"' I. \1 \I "' ,0" iSTAPLE S &FANCY GROCERrE8 WHOLESAL8CROCERS s.5'l, '", .,.I'II.,.. a'h"rolllr.' ol HIP faith,
-
\ NallIra '4555' ''tIllS' h ro.tr with an uuea.y -
-.7i; I.5N'I'. ..bss.t DRESSED LUMBEllMOULDINGS I 'I 11... l.rul.II.III.. .," I I. 1.14' ..r Ilir'ssiIl
) ,, .
.
knmkiiiK
M I". ,I. .ill '.....1 I I. .."I.I '> -' II ill Mr.lHi.lni 1I 15.1 '1It'1i1 I ..r IsiiI' i'ii 1I".I..r, I.; on H, wish of lurnrU.n
SPEC ,
.. --IIII'/ l MOI.'I I :! s, 1 IIIL\II"I ( TACLES.SPENCER'S
..I U, "1.1, Inr '" '''''' I 4., I",
) "If" *"lk"ll"l>". '."l", 'lMl :
t.E'lII.E:' : I III" II1. l ". \, to'W. ;f7."il! ;' I 1:11111111"11/1..1. "ws'rs" .itnvlw! I.. 1

\\ .1I.r"Lh. -. ,,01 ) > SI> \ I' S ;I rriil.tpr .Ills .lli.t,! .'., of lute. ,11.1ml-,
"I"..iH'll 1I"I.hlll"( ,,,.I| .,r .11'''''. It .was. not iinafiiit; l 1".llh ,'
itpdhspt.NNl..l IN'NIHNIN" 1.NNm'PIp.NIsl.Np inn nl UlMirl
N.. "1"I. .\l.\\. ..VH. CI > II ,V > U. I.I" UH W I j' I I ;'' sore v"r> fifiniii| I Due lanful
\ ,s .5555. ...5555.t... ,sI, S 5' \ .11I.. It 11.1.1 I. 'S I- ', .11 5 'I nmi*' LlijUOH DEALERS. l IN.Vvl'iMl' gr..l'ial..I 1 "' ., INS .1 ".1..."( .'.In.1! I all mturileil. taithiink .

", ""." .11.11: I;. P. ..)I1II1.'It..r.'tto"h. I I"H'I 'C"II ,k.'1 1' H\:- n I'll .% PI\ "'I'.. lsj 11. 1'1'111'I .sjl' S I. ,I rin MIvnii I .\'nVi., IJ"|" >". up 'to 1x10 sal Haw tin'luula.

.. ,;... ..i...r............. .PI4 ....I... J .....-......In. '.,,,.1.1st.. OPIHALMO3COPIO TEST ( ,..M.Hk.N .ilu','a".1, ., Ilsr ,,,?..I'. about' 7'Ml' .. hut mure. ilelUateoliMrvaliun. S
1'1'I't1i.\1I\ J'I.lIIill ;:) LENSES. .
'
MillsKnowlcs
.. .. n.... V 11. "puivi' Dial (lie. earth',
.l AiiM-rk* --I > I .. ;
MV I .
,
,, II"
S S '" I I' '" ,, .. Ft't'ci .1.1.1..10"1. ,| ,, .
S1111r r. :
,01 I I 1. N.ll.n.l ,
i..l "
lIel 11.MI i.
i. ii ,
.. I/I.-M. Flu loii.ianllt
II" ,. :.Itl al," lilt :Mm I In i I' >"5"' nolonU |.lm 'I... l I. I.MI' .t... Iis''. ;a III' .. iiniiivui, lualrvinor, ami"role.
JOHN II IHM"M I V" .sd., St S.F 5' S'S. .. 11.\11:11'\ 5 5 5 ,'S" ," I. I' ,,, ",1,. S. 1'.1", 'I .'ir.':, ;) > ?',,?1 |n Blllh| ....i MlltiPay., I I. i. Impu' ililno ,
,,
J ."""-'C..LII....'. -. .55"kNIpI5I15 : '" :" I ...., ., .. nUiiiig' n ,.I|sins, ., veu. gI II'S. at II hi',
I fixiUiry
,11 ,
Ii I' of
s us' -.515111 5.1.. l.i Jlinroiiithl,, ) iII.1 aili" P.PEH\ ( B\C.S\ ( : hU.lliIll:::: : ) .ll.lll..lH.liwll.l: : I 'IIs| |HJ. MIIIIMI| I |
.,, ; :: : I"jiroiNrly/ .k'noinlnali.lpailhiiiaki.
III l.stIP.'t'I ; IS d I I "i .11 I'm i M'iii'1, ., ', I ,,I i I'll"' '.Hi i I Ip l. wlilimil I tin, lull'rvKiilloni.l, :, 1'k., ;
S.Io"Ii,1o, "
\1" ,_ ", "to I 1.,1... "5'' :Brother I'llmipli lint mi. II ,, I | |"'ihnp. HIPIP .IMI
'
'...."iI. II 1'f.10. r'. 111511 ".I''h.' ', I, d.I I...l |,' ,'I InhuM. '.I I Invi, nopit.innh., . I Hill all. lln. Nttlmml l.i I ,",.. .|Isa l| |,. '"U| lila.lai" ,1.1111'1"| | 101", In .l'may f
N S 'Slt.'' 'f'Mlll o.r.i.ii .11'.1 1 I.'gai II.IMl I I"l' III, |IN) ,',,'|11', .u ,10'1.1.| | '|1'ian, aoiinlrv
? '
.
ll.J.tt'.5. \I. 5 "' """. S """ II I 5.5 |.101.1 I .,ss.I. | l III/ I I. II.. 5111 lit'. 1",11.. an....1) |. .nliarl> liabl.( ,tu lhe..u
irlv.tn'
, S4I I .n,1! Um. ??'' .Junk', kl., 1".Ittt."I.. t".r.I".1I.verllll..r .
., HEAL: ES'I'A'I'Elnsuraiico Clocks Sold WRAPPING PAPER ..ivuriiiiiiiit, .h.ll pit KMaraiilti. or 1 .
,. ... ( oi.ijnstallnieiits.PENSACOLA I',ls"'l 1/111.,i 1111515 o,' r..r. ""y. tI!it,
N.tS.IIN.N.. I 10.555555 t. IS \-5' / .m ) |.rivai.' I..ko..r.. ,, .u, ,
uiluuaiili .,
\I. .., II U nl'> 'ai ram I h..
Ms-s tI dssl, I. 5 I 1'\1 l \ H I I. ,. .t l.mkliK" .,.I,,? ., ion..
II I
| U IcrvaUtkat4iuie
,... .. I. / \ | .. than,
If' 101" I V 'Ihish '",., t .(
,
1.)1.. M.IIItl.N: I IIriitiiliin.l I'" .. J IF' I ill., .. M.rlnv' 1..1., faintly Krillnl.l' lu In. 'r.7:1I..IIII' ;; t1CII
... ,. Agents PCNSACOLA. PLA. l i rnlll ..I, nut,'. ,|,,ii ,,?.? ,. IH) llmfailnri' to luikn "1
'p- oJ ._ "" ,, ll-tiiil I I li> .lln. .,.teriiimi., ,' Inn 11..1.) ;* ...,..,: will .5 vats'o at
nt I H( K. OS.ll ,. S HlMII I ln", II| 4l'ls'.. ti,.. pi.yen fiinirnl iniom J
l>* >iiliiiri' *r "IIJNIIIS. Ii liii.r""" ,' .1..11| || '. .
| : lornpi-inUlii.il .
Ainiullln ..
srrrN'cr..ES.: : : .i 'Is |1.* of
,> o.s' ri"' .
; .
I .. '
\ 'I I l.ISIE'l; II. 1/ hl.Ii'r. IlasI?, ih.. rvl ,, ,
(. % .U\1'\1': ll Ill.NILS'lt. : : 1. .It.\\ .. ,In., .,. u,.rliiK .. ) Wrll" anbi.v .will. th.
.
11\ .\ S. r:. II.i .' ,, ,. .. ,,, / sn"" ) Ikiiini.I ....1 II will ..
PITCH PINE LUMBER and LATHS "" ,, ...... .1 I I A\l l I. '111,1 I nut b tin'Ir fault If

.tfls.'N. r.I..N5.,.N I I"INS.''I'''': '' r:1.: :::' ,,11. ." ".. 11. I > i .n > i ". ,,1 t"'si.t. j ., I "l' 11'' I'" I., "SI..S1. ll.r..i'"," hNlN'r ...lii.1.",. .lI.slsorh.Ii.ll... 'r..I.. .u( .in I" lei in4.. llm,. ".wlss.I's ,,,,11.'.)."
: Las '' .
.
.. 'final .
1. "
1.MV .. 13 1-11 .Ill )l I Iv : \ ..I \It- .r I'. l's" ,. 1"10'.1. ,I" itlu ini.l4iiMi.mii' ....., '
; I .\ N 1'I -i 1 lIAK.1I' \\1"\\" | I M"I I S I "I.I... .. ,. "
.ss 'I I Is. ... "cuthuin.pi' .li.inrbaiiii
I 11.1. I I. .s,1.1 ....I X "I I I. 'Ilis'. ''N .... ,, >. ami llm.
.
r. A. .ln ION' 55551",, .la, HJ'Eli 1 I I 5'' 5, '", I. 'I 5511.15.1', h..I. 5 'I .11..11.... \\lIh' Ilk*. are not I IKI.III ... .
.. I .
I ,. familiar .
"I\f.'I Ill
t.s''s ,
:
$l.t .11I. w re
) ..
1I. 1\ l5
)'
"'rhn '" I 5., li"rll",1., "

11-I.......... .'.. ''.;.. ",,",n,,, I, !f.. I I ,.1 I J. I 1\ '. ,Is \1.1' '5.111 I" C..LL! ]R, r: .A. c: JE: .\I.'t I, .II I' Isiiii.\0.' 'Ii..llIr sisi Ill ki., 4'.,,.'.. .:<01....w I.Ii..I I..... 11.l15l.it 5. .uIat" .',.1'..1'.111'10.....rl.I."I.! ........ SSIII,thai 1111.. ) Is|.{:;'uili.*:] rlxor.,U rail*f.il!:"lau.Ubl|. -Vcw iuik M|." I'

.. ''' 5 ,''' r> *. .. Iii him t.tr .1"1".11 ssf, II.. Comiin. "nial .%ilvirliwrI 15
I.IH.IIIIK .
All "... I.I.. ...1 I .. S I II 55.5- S S H' I I l,, I I" s 1.1.. list: :1ISf11Il. ..r II,,' la"ll.It'. I h. .",.11. S.PrauL.list .
"s.tpIltp.. i. .1,.. .' .5 i.. '" h r lika.1.i k Q ( ': f'U."r 'I'iU' 1 lit.I i.II'EC | 4111.1 I! "I I :
I IS i"'nun' ''.fiJ. .. .. ,,., oJ. 5 e 0 I .: E ; :.45 Is' I.iI.,' I'ill I.) -'V III I 'n..1 lIe| "| ,,,, I L'les55istIil55s' having' .11551 l
.5
.. II..,,, " .. 5. COMPANY. 'i's" I l .I i iik.s.( .....I., ....f j,.((1. ol4.li, ? .10.11, k *,ii..1'| fur II.., .iwi.t. weak lia* afirl .
.... ....1 I IN', I Ullll' .. ,,f ... ; : p.s'w.sIss: bt 'i'r'' I I.a. IltIlir 'h"l .
" N. .. I to II. I .. ... w..11 .1 I PIts) III.| ., .'l's I.. 'I II'II.. rlKBj .f N?,f. ..?, :sI\.,,,!,j :' :: all;, only ass tl h a Ii.. HuMi..tbl. .t.
CHAS. ss.i h..1 slt15l 1 ;i.. I wrunx, an-l if Mi,
B. \TTTER: S 11..1. : ,uliirriihs. .. rlr.'i fli.vil.Ml will
.,,
I I' SI'itly.4s laS .1! ,,|.
: ""l' sal U.l l I..,n.Ir.r 1"1."t mail ..".1) ihi.iw. iltrll .."....

J.J Mm WolfB.nt. .. ', \ '. "', :.:', 'I: 'Tu Copper and SheU Iron W rtaTaliaWB l lS B BUGGIES, mm S AND DRAYS. r I$''I"1'"II I rIol'";.,.st.su..lI.il....'.."Ii.. ..1. ;IIi.,li'.j. .r..1 sI II... .II.ISSlSNt..,....... I of l it rho..MX .SIVNS.I* |..wi:lIt: lr.u.,? ,M.|?.,., ,.1..C.r.|11..r..(IsI.Il5.., ,.!,;, 'I l:Is wit buar.l__In.:, at.,until'an n.. !,' we lii-triii, will: ,,HUH Ml, .dim l.ruv whal,.r. al-5:II

1)'OYLEY) CARTES ENGLISH S, 1//''15'''', IIS'nNpra .If rrvllebl. > toitr w.irm. In an ul.l
,
'
'
'
S I' ottrr ,.
MIKADO COMPANY. \l: :: ,, :, ', ; WIIP.I I' Ilk Ml l15i1 S 41111 ',U", ..''oILI"1II./ ... tl.Vl'jlSlls5( lu an .Keulsimrtsl'w| at 1111...'I'll .J

..". 1'IJbIi '. to.,.n.. S'S'' n''. in \ N I.*.kS ., I. .. Ie..' CAUKIACiK HEPAIHS.Sign { { I: "I'' 5 1"V .5/SIN .I..l cMmK I '.thIa..1. 5115'll lisIs/ I o1.lr ansI ishla.1.' .Imfon jriinr y"'lunuili.Iislrt,. ami opt, ",I.IB., ,h I ..".,

!\ i h.i, ,i-\ "' I b'.t' I I.t l llU I. '.-"" ".01 J, ,,, 551< **' ...,,v "II.... -.1.1110| |I.J.I .1. Ii.irr. ."...I'l. Sr will ....1......, UN Ik. worm before|p. y.wr "'.. Slut ."iit
i .
I. I I.
.as'lIr. iuiwliNg
'r,,' z r".4co&.4 (:"" ".r.L ,," I ",t..1 I .55'. N 1t..1 is4Ss .,,, .11.1t' I '" I 11.1" ,...) I. ....h..l. IIu's.Ird.|. | 'M" .lWwlgIa. *.. I Hi. Look .. .| uu

Ai.tnuiaTk 0'I.V.5&.IIS..S iniv'" ) .:. ;:II': : 'III r .It Lh.sl'5.: ;;; ,1:.1.k .: :::.:..:;':: J:""" .11"" .. ,, ,. 01 I'I.."...'M"l/.,I I..... .--.rki.rM.XwllJv.. ,., 5.u'"I"'.. 'r ';l h.iss.i sa' will, .;I Islol'ii'.la'rIIIV.IjnlI.;: |I | |: | hol.l ii' ou,k>.an.....1., ., '.1..1)..all| wilb*uofyrauuJ ->\ f

: SINNN, I I'' i.l. 15iSNN' K'S N. 15SI5..I54I.5 .....1'.... Orn 5 "..II.ill'|Hill., I I..4551.. U, H 15,..1| ,10,1' fc;(10"> tl I ls. ".xi .) .I. ,,,, hy lInt u.I alsi.rr.taIq| | ". rlgkt. Inn.I .h '411". .lit war
$ 411 ,,, I.
l iMrH.iu.u' //01"
: N i-liW-r I 'II PIlINgS iiul-ulliv 'u llll ll nt ital! f Pllh11.! M "" rvllU, |1115,1| I Mink SIlls .lk. l 1"11. i
rn .. I* ii.' .. .iialghtAvM" ,
-_ .555! .t 15 ll.lW., ..... !.. W, .ISNI. ,. .I'.5.'.. ., ,. .iI..I. l. ,i tmn. (.... .|ls | IIIIII.,,, | ,i I \ \ 'Ts.o'up'r',- r.ilv. l, | ,., |. .7510w., II.* niuulli. .,r l Ilsis. loin' ,, 1">1".01.11"1'
l I. l r li-irii' "555.55 5 t" .ur i.55SS's' I. 'i..t fur Pail., .
: : Y '"r. '"'. 'I.'II"' frl. Mitt niu.lwhikj I llmcuik( .ba.k .
: : :'
will. ,
Jrt ;,, :.s5UN'l'I I Hr.. .. !- ae Property! 'n in',. ': ,... > 'iir l." lli >.."*..
GEO. MARQUIS ; ., of, 'T.. ". '41, ul l-.rlri.it, I .. i ll.r.'l'l, i*. n...11.|| I Is&,. -( : !..:;:N..i. ..,..1.| illiilt, lS.lll.'IN. allow .... .
.
.. .r.I'
n.. .5' NVISINISN.IU. ....,..... r .i.l <-.l n'. ,." N. 'lUl', 1551.1: ': l IN'I'f* I N iIMj| .hs Is 11I..r. ur lilwr. soIl\ In ....".r wii' ',, tou
II., ,... 41 (1k I'HIT.. l*$ -" UlllK .' Ikftrr M ,r.r .:.' |ti 'll|{llpr.m| : ..srrsl .r..1 I.t wuik; tsr moor. I' an lur..riial. .uwttwr Ikal
4.55S5M'.l.. TIoo' ,.. I ( sr. I.ks.. rill, I.....,.. 01.l illrl luiMr.blc,
'
| e.rtMKI .,

i1JJRUa3IST I...!.115551555.* I Iw-ir. I 1'1 twit P'.....u. 'h,1 I I i..h'sr" I '.im, .>...,im ]For( Sale 1 ( !! HORSESHOEING .I.,r il.'lull j i'i'1". litI.,,|,",, .,. ,... I 1..1".1.".1.11,!, .1115r415'!I,,. )lilank.loalluv: LI-.ink. tlu.... 1 luii.-formula-.. ..* ."-!U.- I.

"I...,... Lull ....,.It. i... b.. I II. 'i.ininii. .. I I. ss.l| 1.1.| eli <...| irirri.z/jiiirr.; I l kunk. II \ioi .|...'m. tlutMt. .rt.... _l
.Ii| I ,
15151, V'-.r. s. "lstts., "5.4 ,, I I. ,1M' iMi.loyt. ,
I.'f.55 TS'w NN 'K". Is' I Jim U..HU.. ....1. ".451.. ,i | |I" ufj., Ult JI.|lt ''you ....n .wa'luw
A CHEMIT1: l' ,.. lut' l s.u.la .4 I Has r''iiiai>.lutf. _
..
".' ?,UNs. SN "M I ri. Itrun MH, 5)511.5111) lM'lrru lblsu .
.I L : : ISiIs ..." I 1< Is. : : : lent. ui I"!.. '"ule .untlkj'
s.s awl .
.
I II" "II' $ ...... '
vs..S." si's'"Ss.
trra5ilr.nal
N.I 1 awl .0
AND)
) Ilsal .
( ,
.. .. lrl1.i.
'' .' ,' ,. I"" JKNKHAL trfriilt 1 s |
II.I |
M>
.
"
( .I"'" S '''' '. lit 1'.I5lIS." to .. SMITH WOKK. I" CkI.P's .4 .\lU.."" I '541,1. .: "' > !I. mini','n..1 l iiii" ".....) 'II Is i Ik*' .11.,.hIS <-I I..I: :, ..llwrv; :I. uu ll.li i
; : 0.1' "' "' '" I I S SIlsass '1 '.. iNiiple wssii.I!.I
,
., ;: : : .1.. "ss, II... ss'., II. ,p... S "eslorl| .I..m"| III., 'k
I .. JIIII .n.i'' 'r.fI.' IsiS'"is .,
I II ,, ., VltltI'o.
,. s. 55 I\I.U.I.
I' M'Ih'lIJe.II Ii .
val uable' .
.
1'0.11 J.I" .
III .... ,.,. >t. S .. I' I' ,", I s '"' "I. eli. w h 11 .ill.' l -
V .
tv. : ; : II sssss .II.., In but no .n". I h, .
inri
WINll4latlr.r iii.ii ,
... 5 5 4 :,, : :I" : ;: :liule. HI.IIVi.ruiui'li.1
i 'twai Por .5 .. .,I i I.. ...1. ''loll.... .5511. 'ii. wi. I
EU1o. IsIUIrNwlil. HIM m' I' 'I I.
* .. ., .... for Gasb! I J 5 .5' ". ....1 .1liVrI''I' d..l,.' ... .
" rrsi'rlpU.a. I ,11. .1111. .. "I II.s.sa... 'iris, put tin 1..1, ,'s.i' ,, ,
'
Cia.ulur. i i
wa
.. 1.. ..... tghi qlIb..11 I.! L. CRAGIN & CO., Gbeap 41 ,j"" S .., ...1 I'' ,..., vlsi is'. : :A.. k.:. > si. will; tiu.1. j JM.I.; lo tli.ilnvui.b. him-i: I' an" ':: I)

."'. ... '. SIPS ... I........... .....1....'....... U' ., ," 4 ., :, ,..I.5:; ;'' '''; iht.. 'a, 5551 .1 II.. 0,11., .. vI' II.I au.l at III* MIUI' :i in>:. K, >k, .w Ii,: ..
< .: IN'S, t IS I'''' \. ..... .. Ikal a .
<
.:.w, 't.- ....., .. t IS l55 ''I.,. I \I wan seas (In' lIsle u VON S
.w ... .
b'tar .i
lw It
; ) CNSISVNI &) 051e00
rs..64545L4 Ialallt suit
Iisis&i.: ClsrV. rug j' Y.' UOI Iow. say. .
".I.rl' Il1ag' .. slauu. 101551.lug o.-X..
: fur Ilsi Cu.-...." "...'. U. J j


.< .
1 ieBradfleld r. .. .r -r 1. : ,-J. :
I Ii -.

I I I I inf. p in. 1 our. Mtu' il I', 1, i iII IMF I'M: !'* KITH l lnlm.r \ MP.lSiI! I itishI, rAin P \

i gm iHolj\a l!: 4 mmr ial\ t"" ,,1, Pit" 'i"I';i I..,ii. 1.11..in, Mil. ,,1 I'M. ttnliil, I.. I It, m',, 'ii ". i ",.,,, ,11,,, .\ I tini' ...." Slip IraS.I 8 J TliQ1 N DA VI TATE CARY,

.. ,,.l I. I. It I Iilnl .111 .
,11 "I| Ii. ..f' r.: .nnliU, ,p'IiVt' > [ ,.1 I ,1,t.y.I, I ,0 irs..7n. I I'Kill '. .IV
1 i. x. rlh) in, >v",,1.t .\-.1 '1"'.! SCt d95E *BKQ!

: WM.N <*I'I I'llMIIHI I '.. ,li .... 1.1.. Ilii HIM lie. I. nalnrlitiiOy' .. t Ihm of lin ". IImtnry. w. It r.1 Tin. :I IP.iSitthraSh! campaign hook i- OU.A.'I.I.: VrM > KTIO-VM: < ( )
,
I I iiiiitiSbSit l for that iliwhargp. nf lI. :nwnllon thai II xalrl 1 onlt.iltiilthl'alktn :, mil II rnnialnti :>Sh! |:tagna ami. I la- I I' n"- AL :
"
I ',l.h.I..r .Stir 'tTl.'P. u I.i mm ... t*iit.'nl.t. In I plitnlli I 'he,'n pin .in-Hwr In ailratHt.It .. : ..' \ : : ''I COLUMN. ...

'.1' I ir IFHlKK: : TflKI'Mil'lf: : :. : :2ttp\ ,. ". IIP hat.been .".1 U I, .in t., 'III.' "|tci I .', it ." SliI., : IP Iii.I nk-nlly ",,I IHi ,. I
I i.i'.SI.e ..il 5,'nliil. "imn.lll.Hi.' nvnli ilrliIlir i Illn.I. (OAK) AM H) PINK WOOD.)
No |pai.1..1'I ''hr'I nitiit. "'h"' i Unil." -." I n.r.nl'!" r.. ,.. n. iIr.. l I..ssi.' .. an.l ,.' .
nnm'roiu
"I.
11" ,..'r. ,1,1.1. I. .c '1'\1"1\ I \ I. 11 I ,
lln. I'." wirrMif.il.. i .1 .1. of ri-n'.r' ami : ,,, I i .
nnllii-ll.il' "I I | r. S. nli ll I imniin tvliihi 1 ."I'r "r .m'Ii irpmral' 1 .
C""II' FemaleRegulator ,' ,
, "," ''I
f.r 'lln M-'rn, lion I nf lltil) I Thrin.1 'HIP whoptilfina' | t. ..at ", mli" I I., ,.1'I '. n .1 I ,i. it t In n 'HIP ... I. ,I., far Hw. ino.l rp.l|! ,hi!, I l" Jt.s1M" 1..1' .1 I

; .:; ,: ,.luiflionl: :o.iiri .1 l..iil,. lli; I IIf' 3.1. Itpranw 1 IIP li .h.I.hV,|" HIP taut I :iiilISt I ""'1"" "m wIp.t.I ,HII wa ..IIP I-.IIP.I, in an oil, >par-lf.; In, ,IP.;.I Inol I I (1,1\, ..1. r"\h,' 'I.., I I ...nl". 1 ,' 'r, n', .. i i I..

ill.il hv Mipprlar In ePS'r luiintl,, in nCrT'ltl'MtUI \
any
irh i n
null.' I 1' 'H" lniiIli) mil I rMlfl I 'i nl nl HIP nin,.lal anil rmrin.oniMiiail.m | .1..1. hi |I'f"" .'. [ t: 'T set 11.t "U I r' \< "lin t'I'IhI'S.'i\' ,.
, atfpnl .. I .mm. C' n- imnpiilitn 'II I IIP, ex.ipnrPiifllH I I. .
t l t 1"
mm .
..... i"t' n himl ..l .. J I ...I II. : ::: : ; :: .
f- rwr" urn ill nf railro' rlnxami iliirh Irrinnlnr iiir.Hinillon Ulnrxilytlm, "I '
: nnmiiin, nnl wrn 1' I ( An Hour :Mirlil,
,11. I ; Itm'luil I > m |I:13>
prIafr I.in.1 itiiWui.. : mill I -I". nUlnrliulll 1"1"i ..ill "i.i 1' fornntl |. pal' lln |Iris I ll.nl. I 1..1". 'i 'frI.aV.t. lolln. rnrp ami Inlmr whhh HpimlotRpnnn "," .,, ". '"'.1 ,, I" 01,11' : \

. .11,1 iii I lif-'i! |I"il h .l* IOHIIIK, |,ni.l. all In.urr HIP ...,. .nlrallnial : 1 1..n, prth' 'rnnl I ., I' IdniotMlhn. 1 ihr, linlrinun, of HIP I on"I.I.I I Iiii.
,: 1.1. I In ,In..,lowptl .Hut ikr.rn. 1 -
nHin W"I
,
,ilio.li I I liking am
lo .nl > '
n init
.. OnI"Mi. rvH.n ..tmlrolIn '
I 'hr """ .111\ l" 'M nl I an.1 I ,lan.l ,
>' 1..111,1 ,. 11..1",1.I ririRlnv.liHnrm nluli, i. Ilii. Srte'.tlhstS' porl," "
-
| .... Ilir i. ,hi.I. .I't sI.I ...\..TltollifI iIi "HUH' I wit. 'i. Jnl., .nnliii .mm. ".,1..1.l l..i l whlili hn ;j.,5 I Inl ol HIP l-..k .IniwhiK whil h... I..... "EVERYTHING O ON Y1llES

, ; I 1'"lIr.I llnlr' mill ,INnn| .nnl 11)1) ,>'. .IIM'rallvp inltiiPiiip, that ...un.,I IIii. .in*I,141,iitn? ...HIV..,ni. l.n ul tin' .1..... In C'.HIIIIhroiiKh' ,HIP ,'lr.I. i '

Mlllriiiint for ,Ilipttlmli-' |mtlp| I Ix'I I Ilhi' I nnniinitllon 4tf lnil HIP parlt(1.1..1 t.\ ).'ao"I Mm.. ol,', plm.k-. i. Ihi. : "Min fr iii.I I 11..1., Ira.In.. 4 .1 I" .". \ .. .,".. ,,:

'" !,,. nii.l.l' ,,, .1..1'.1| N.. ,, ,' ipialilhsl! I li |"" .. .. .
L ,.in IOHII malnlnln, SlIck (ni.,l'.m. \V.. MIII ..1" ., I'.. ii luau Mnijlor, K. ,",. i. ,. HARYEY&HILLIARDMANI
; ....1 lf\<'r> l ".ii-rr.-liun: nmlHcniil.ilIw \ ill. HP i< mil tint I 1..1'.1 lan ,Innfnn. : lln' olMM for In. hn. !.->.. In IOMI it.n.tillniio" I I. ...
1'11'
.InUl'i. -..01'.1.,1', 'Inr MM' |>.HItey iliilali' ,IHI.I I. ".IIIly., ,| pawn ,'.. 'liii'.iihiir.ii isp.ts.lyIo K.a.n-l) ."..mn. .iiI llnrnnilonnf "i,1, ,lln. hymn: ,.tSls- parli' .loin". ;: : I r.\' 'n lS9.sPv' \MI nr .\.I. is

h. iluki. I .n ,In lhl iintlm.... .wl t.lim.lniar,l. |ilarml, S..,\' a u nnvy an.1 I I 1..1. ,, n. ,. 1..1 l lin Mir., nnl IlioliKli saw "n Ulal'IIII'alh'c: t .. .

for Ihrlr Riiillt' tllrmr win.n lln., IH.IIII tr.imnlil.il HIP hi..f xump.l.r. lit.u.,. lln,.It-rat. til ami ..n. i hi.run' lln' tonnjfi.l "I."n In pnhlip .r.I. I tiii i! 11: < >\ M. ,,", ,',? ... ( -- '' ALL KINDS OF BUILDING MATERIAL.VA

.h..I.h. *yii"l| n1IIK It-ami a ...In., kl...... In I 1.1.1 shun I S. nmit.iif, r"r. .,milhipi I 1,( .lo HIP.. l.-.k.il I In. ii|1.inlo>,n *S.lln oip.r i'.tiipil'.S.i..h.' "hi.with.. Hn.mm II.- I \ 1 ,.,,cp,,pip.; ,\, "I lPpd:I I- ;. :;II. l:: I: i, I Ill'm : ., \ ,

I .<.iin' Iliroiinh, "h'h.1" palrwnaiii' tailr'.tlr..l '5aliw.','Ir). II.II.n.hlill., ,, KOIIP. .I\,-Iprmlnnlion, ih.il| Im. "''0' .,mil, ..,1 I t.". .1 I 1, r t 1 '.'.i' ,ni.iu c, \ ( OX AND OAItI.IA.K{ ( FA KIMMIII I I lim.' W..1'I : ,1"01 ,, .
> ,
: ,, .
"".1 hint., ss.tiiiipi.iy| | mIt. ...'..,- Kiiunl. 5 it,.' .nf.lt .. ,d"II.t"ri..1! i 1.1. "Hold. S In lln lull. ,- i.P ".1' A' \.1.11 >li"|' .

, I I. nil urn, I k |,nbli.lir.lliilli. .- rimm. a i, -al In 1"4 I'. H NimatP..illi ,, ,'nnnlry..,0 lii.Hliilhinn.rII. \V" IlKiraftiip nfl'.nu". .",.I Im In mirrnunilptt,, I lit, ."I, ...m tli| | ill ,\:"III, !.V I-. .III.,MMjl' I tl- Hillirilinlliir.il Cunl.uro: raiiitins and ( Iciicral J 114'Itilhi'( | Simp.
... lour tin. nfmir a > of al.ln'. pi..ltait.i ami, HIP 1pirt t \11
t iilon. Mr Tiwo gIv a ; Jl Man Kioto, roinWnp.l, Infln 1 fatur a Ith.'ral In ilnnnl "p : ;: : :
4 l of llm ,,vW ,''n.II"lIn"" i lIlies ..nhlk.r.isaI, I ..h." the' Si.U5it'I. ha. IHI h n fnitunnlp, In havlnn. Si.a. ,i- Artesian h ....1. IN roth ti.til'.5'- lilt" I, ,P.- \MII' : ,
lilp .11Iy.i- ,.".. Ktinplnil mllli a larxi IIM nflin.n. I.olmnaM. (Hn. illl, nf i llmr or. ., )k Inlrn.lu.l ,. IIIPH whn will n'I I.link 'Wel Pump:. ,
.
.... "!| any' rr.|."...I"lly.| .\ I lI1514'iilt'Iit'.s.!!|) a i' o 12 E3 Cn 1.r 1n .

..\.IIIK( MiiKtliiiiimi' mi.l nollii!: knnwn Imparity ainltliw. a. an. IH.I 1 plnnkn ri-tllt' nm.Inli lln Stir whnh.. ""1.,11",, l I...Iloi I- \ II.I |l'il i.in., *, I I. luvl' "I"| rt.n.?,.. 01111 g
"h.i
'IL. |V aiiili"I l ,lilT..nil..<. mnl KM .IMIlilmln II" rnlr.in.l... 1.,1,I ",...1. .".1 IIIOIIOM-| !' nrnl II,.. oil,. r nil''h/' / 'lluiivinliotil.ii4 :: : mIll i'.I:|: :tl.n:; t,:nl :tj;, ; onlin i I-1,1-H' 1 "P ?, ln Hi,11., f,,, .)I '''nI s. I I. AI I.U I : t ., sCMiratcil GENERAL BLACKSMITH WORK.
: : : .
I irp.lil .,, In : : ,
| I ; :
IhI. Iigttnii I Lt ,
I ril. I ll I..mw 'iUlHfflH ,,> I i m. ii.i- .I.h I. m.l I. l ,| i: ; ;' I; : ;; :" :'It",II. ,' '
i ills l h.' ri-n" .. tin, : : : "ni"lllllYr :: :
n ;
,
o. II ,1.1 1 II I1,1, ," li. nmiln Iil.t.) "". I,M- i.vim ,1 .lln. Him! ,It..,.1 IH..I-' i .(.nil'" m n who hitn, tflvim >n "., li t p. I t :| I 'inhii'i'I IIOHSK-SIIOKINU( A S.'KOlAI/n !
'III'fill' HI i 1" ... .
ilnuIllli -.- Inl slnht, toil, prppintion' lit' I Ii I p I. I. 4 \
,
Ihii' 111 1o.1."I"l) vi.' ". itii! tat 1,1 .rl.| .. h.t'.irlllmwl. .,.1..1 Hn Innnnl .iti I i !;: ; : :\, ,: ,J'h.:: .
i In lln. Wily : I. I ti.sI 1 t.i.' p5. I.t ii "Minct. Jr. Oooils
; .' .US I I" Iml I, nnliiiliun Hit' ,.r.....nllo| .llion of Mr ...1 1..1. nhi, ,. I h lilt ....i.."ali.I in. il "I ,.n,... .. l.y.I".I.I.' ill I. .. ; ,. ,. ." "i'" .,,. ., .I I I'I...l.l' I-t VIP.P I \I.\ \l I.I::> |" Illl I i III Ii.P'i' I' I.
i>rili i.qis :t'U'; : ; I -Hll-r. .i or.- HiI '' "-. 'I. ., ,, .o. I tIlls I ..- I"I I 1 I "I I I P P
liiilc.t.t.t. i ., ,
,: : iliir ui. .if I i.MIIIIII .i i.rnjiiillIUM I a. t. HIP flr-piil ."'I..h'| ". ",iti. ", it .ini stt "r."I.1 | ',I- I I' i II P' ". I II tii I. P. il t I III II 11'1" 1,1\
"II.t I l..i.: h' ,l..t.i h hI. .. I' I Mil, llm .I .',. \ ," Ih. ,?. .,".11.| |
f t ::: :: ,nl:. ,fl",'Ii.I I"t,tI..It In-: '.ir'iutt"tj;."t..",Ij''.r,:qHsi.it ,! i':u- ;' I will I II"' mi I n llm, 'inn nn thin vat 1'.. '".", .I. I IIWhl tflp,1.,",.1.1." II". I ....I !Im' il l.tI. fnrnUhi,, II IM, ....iI i-.-1 I."i S j 5.'i'.t.. I .I li ,1' ,.1,1 lii'I.p i ,' n, ,I III 1 Car. Pal ifux, and Intemlf ncl.i StaI'KNHAI l.alaf fox( Street . Pensicol.i: ra.CJOIE2 | .

, I I w.iUIstii.ht. ,. Irnn .''i..f. ''h, .(in.-'IliniInv.'lvo. 111 (.olill.nl Ii'",.ui'F.i, ipi.Siii| |..|.| t h i.\i i. ,is ..n nil .mi' ,...".,t. r.rin. I..nil w.mlil. niiiira| I 5i,,". it,. of I l.nI I I:'>ui I| .v I' II', u nil n.n r:'II,I, u.t:; |'win; ii Mm i InI .h ; "
-- ------ -
.) ,11" .k.. "I'| liN iniiiil' 4lu .",. ".".1"." "' I iiiluiiiS.. 1'11"'r. .",' I ikIHK ..in of,1.1., ....... ",., ",,'... mI I I i.. -,".h I.. ..lml. aisi I ill'' hiifll.imhlml I 1.1"I > n .IN III. ., ",,., 'k' t ..|!. HiinrtI -

f "" ."In I *iII i.1..1.di ..llil-iK.-of, Mr M < r."r. I .nlili.inli I Ih.,."Iran. 01,. ill lln. 1.11I 5 5hr : Int.' iihlanml 1 nl all for IIMin ,. pt.t5.. ,,l nil.' 1 Ik l i *" .HI... tK., .III:'. Hill. I I'''. 5'. ci. ,,.. InSpsSIiSisI. ''11. I 55 .,
MM-
.h
r ,1"1' hiimi.nl.rii. I Iml for Hn I. .. ., If ,1 .Ir. .1.I 'I'h, I In i iitllir ,
,Inml a hI"p
: I 1'\,\., 1 M lh i..h.r, hlmiliMr -. o.ili, muviiainlnily. !' ...1 M,If.limn.il,.. I n.I. mil' iim' 'lion ol I for.t illol-tioi p:ifn I: nimiinili, ,:: :: !!:. II.lrl'l 'Pt I..,1.."!h i .piI.,4lSs.ni.. .. .. ", ,'1 ..VI.IWI..I.i i ..
,,lion !h.i,' !"" I". mnl, '1".11 t n .lit 1,1 ,. ,, ,
."' I'.-,-.> 11'h, l ;" f".r "p. kt| ilil Ii. ",' I p P.,
!. : ,. ,.. .. ,.. Ih" I".....,.. 11I.1.1.. i i" r.r.irnralii ,. .i In Ilii. > nin|.aiiti onl.) .. lulri' ) nrllM.ltVi, ...,Iii -,.|.) ,ly I ',ilifninilirintnilnrt 1.h ) ..isii,' sii..5s unxlo.i.. lo. .aiiinlnllln | ..... l ""....r.' .in. .(,1,. .' ," ,"rl. h InILIIIH I."" lAw n. V.. m. saIl, :. JC" c ,
.: |" .dt 'l I 'I.wii KVTHlillllllN ,1 ilt..rl. 'hi. .l hisI.r.I I jn-l, .. I hot I ." lion ..S ,'HIP .-...1111111wiili ,,Itn.tt lib lln wvikt ..mi.ll-.li-, \I.. ro t n nin.1' mill, ,I- ....1 IIi .. 1..1. r.... .
I. lln \ i.i. I II. ..1 ll.l Ih'nni.r.tlnpnllt, ttilhlnlliPI i, li' l n' .. r..SIi5C.'i'IIIi. Wlft.i\ k.'nkir.swIk'. HIPKathr 't "
I' ill lii. li wi nil. nlipn II iv. 1'irry w.. mniiliinlnl. I, "'' I I., -in i\ .tut, I I. 1.ulami I. i I" i ""i o. ,!
.
.1II..h'
i"I.I ii"l wliih ivucrifnii. 'Hi.1 .r." 1",i-M.I, ,Imyi, i 'itt: ,n 1"",Ul,. I I.il .lu .. Sue I.. i-4 .1"1.h; | Intnlnill.I. :.;x,I", .:I'.,'I nfl. r. Ita.lI.SIi. nil)r, mmi I If ; Mi. H.M..... ;'jm .nrlli f.,.m.
1.'I..lty. : I ,tin' ".",..ti ) HIP |1.1,1.| fnlltnnili ,. I. .oli.l i i I r ur nf t no'n,"I l n. in f'.
.. I In-, ,I.. ,....MI.,UMwl. I whl.l i ., fl"l. ami) on,111.1! | pn' imli' llm i'on n I 11.r "r"rIli""lhol ., |h" ..ram. .. .fvll!.'. "" :
I .' wtllIoI.I". ..".. .1".'. 'ln\ .' I IN.II IN,n, iiI I .'. UIhi tEn 1''''. II j. 4Vfl ih Ilil- fi..I lint wonl.l. 1 ilo will to "lii'l. ) 'lf' tO"f. !( .I.O" L'1''! .. ,".. "J',.,..aid ; TtI ,

..'lul i.. .>.t.I I 1'1.,rlh. .. |hi...,.."1 1 |..|'t' nfllio I ." 'i.Sigi.'n.'i..l'.h' SlitS lln. ,nun.M i i. .ill. ,n PHI up ;ilu.int .' pritr of .lln,' IHH.I I. mill 41 I ', I Ill i,.. !.. I. II 1.1' *..r <.lit. i "1.lr. at.' U.hiTlin.,wt llt-r. IV.t fJ1
t tn.i.I.| I .,nut" an.1 I i kill roplp" lip '. ".. ion '.' .ml. '.' I t.l. n ml,i-P, 1' .
.Innihl .
I "hi'h! .i.ii'I .1
I I I h. iniin. mif.Hiiiil .. I lii.lri.' I I lot. amlrcnivil Mr. Millor inl-ixonl .1 l t.nlni'
..>tlliili..n',)' in llm'ii..t..HI* In. nl all .." II'.1 for hi.; piljtitk', ;; ; : tirlim I :| ami, InliKliuami : ;. lulu. lln I"""). Unit" put nltin. |I"n". ,"1"1 I 1..10..1 In :ilhi..In,' lln I ,. ....'ii, II.I III,,..1.,1'i..r .1. HI. I. llh.H.I I.. m ipt4 0"..' I mltit ", r.ft ." diwpi.l '. U.Din, }I
1,, I His' II I,
r. .iiiii' .iii, nml "" 11,.\il,..lIIh! ,"; ,".11"11, ,"'.vtt.." .I ,Hit, Kn'" .hi,, .1.1" nmi, W".hl"I' ..1..1. ip.. .., ,1 h.'..,, -'4Sl. ,i.y I. nnl lMnpriiMli r
h.b.flI
ii.liiHlliiiiliilinnl.ir i ..iiin-l"....,... I II'fo. : Ilipy |,rop| In ..li.. 11..lr ap ., il ({"". ,,.11,1 I.i .n itni-l. ''.' C' S -" %!i4l.I1.5Vt. \ : ,
; | ,1,1' .kn.1 I for llm !n.MIII C'mil. HallKlatki .
ilirg. ,niipwiom.liliili.in. I IIP .III.jooo"I.i .11..1'' | hliiiliy.li, r.miii' ;: I lUTl.l.on |", | an-apt lo ,.,!h nl HID 1..1' -I I .mill .11, I. a> n .' iuI'fl'I : Hf jttvZ ,
noloil., i .
,hat
lill irnfir. \lnil| .liUi,' nril.m. nnIrniiiimli.l nI, Ihrrinif, |1..lt'II"o| | .an. ,,1 I llm. an) tlingir: ,:* Ii' 1'Ii: ,I U.i.. ;,:: Hint HipionimiH.il .. r.'|*'. t.i'I tkpat. :
i. on It:iS.rn.i .,:: in ;: Ilium S. ilp.l' mi) .nhillim. nnl no ,liiiinl" -- .
In ... ,iliill.inil, ir''
\1.1"! ... "so..i Ii. ,in.iuulix,> I nlixhi. | )r "I..h.| may fir llm !1."w""I..I. >.,",.| t ilh... .n"I .ii. an .Irl'.ra. milInm hnvi. !1.,'n 1'\'h',1, on ill) onr I ""..1.:1.: ..1".1.I ar. a .|.I..y.LAC" 'BOOKS STATIONERY
I,""or Mr. Millort I w ur' .. : Hit Mini n-k..l ,i. h'.ni..p5 ifpiil.liinll.m St. 'I II .r "n
ll I h"d.r ., or I nn n In 'Iph '' a,!ln-l 5"r I" ,
.,1 i irtlrnrri 1 irm .11. f'" M.11ml
ili.lil ilium
.t.l< | .
,. lug mull a r<. ,... ,itii.i, al llnNullonnl I. .. .ill. tnt"",,1 I mil mil a ,1 I I,ii',. M..4iIlai', ,c.,
.. .. lullnn I Ir'niirllii ) | p. ii. '.ii '"n .1 P ii iit'r
1..1,..I.",unknown I II' It in w I ".|.Iml' .. tt ill li-.i a.I:,"..i illn .,i.I,klril. i.n.''lil.mlin, nltl.u, "pro-1 .r Ih,' inl.li.ln.l' l.ik9t' t I. "....lv.I.' I lit.:''.I.... "I"!', ,, .." Sit HTM ami. '... .,nh ,I'kanMnlpnialLap .. I'Al'KKIUJS: : ( -:- .\M I U) -:- NKUTIMJ-( :- .'.\1.:I!

', I lit' ",i.",,-" ,,1' Mr.it. l'i.." '" HIP tt holt M Ha' i.t! j.HthiK :" tat! ,.r I..MI, I.,.,.miltInlH.il. I. < Inn ,.t HIP, i'h"I'| li'ri in HIP of i.k HIP Iihtolnl I. I I', t. ." P tIb.ii .. .<.rlh U'. ri.niiiiA' t "i KII..ITIFH A "ro..n' li" IIM, I I' ,t. "" "
.
...i\ .. .ll"lli. 1"1..t..r I Ilpi nppil .,tilci",.i., ,i.alii't I lln. iliinU'lims I. ft iSsi' |.>illon I'' '' t .1. I :. ,
IllllPn' ,i".t. rl,.ni.li h | ht HIP, ph-ttnrnl tolnf ,.. \ 'S .tP \ .
> Itnnl. irl iirl" I'ir.w.s'ils T'
.Ii. in whinh '
"l.
"llhI"II"I'II"r. "I. i..i.l rn rnio 1.
nin.. .".1.1. I.11.II" n,, i.n-liliilioi, irmim p I" I i |1. : .' .. ( lliAliS! 1'01.\1 .\\H" "IH.IOHH i I'
.. 1 HTi.'; ht II..Miiiror i'' '
1..1 1".I'hi. .
i Ilt ami n.-n ''h. it' \ I llHi.oi.i. .. ,11 .1" .
l"nI pii" l .tut pin.,1' .
i linlirn.llri. in.I I nit:nn wI"I.po"'i.! \IIII'r. ,. I I' t ,".1 nn Btill.it.IV. .nr1h -">'.
..I .utit 'L. .iml.l''. lln InIiilillnnl4 I .. I,,, ,. iS-iHrp i i ml I Vi > I'.5Vt t H ..1..I. .mnl I lUilhv -' 16 Palifux Street Second Door North of New Custom Hm ."

I : ,:. .>r .in ;i .: .|;..,,:,:.t.i; :,;, :,IOHII: ;I Ilninn ,, \\.1",1.' ...v i 11'r.I.I"d 1 I i'"l"i.. '1. Hn. inlci 'i'. I.., Ui',LIt nn imm.nilt unm. .. .. ( 11.1 of.' ,pnllli" "' V 10 I,',,. il.p .1 /. .."rill ..l...i
III
... lu. ...1"... .Ii. ,," ,I In .il' .In' .*. ">: "]". .\i'| rV.icliI' ,il I. tl..*. mli. ->. ol "proKitv| ."!I''I.Ii,1) uiinpli.hin." .,.1.Vo.I".Hn hv. ) "I t. H. ," ", ,' n ;ap. north I :Vi PENSACOLAFLA.Ii'aiilt .. ,.. .
... .. >,1 I nnili, iii'S I I, 1STATONEJ
.",'',,.1| .. 'll.K.I- .1| 'If'| 1..11. .1..la. il
. I.MI.Itll. | : .'rllH,il It. 'I I IIP .n.llitmIn ,, HENRY'Sr p. ,I. ,,
i>
inn. l.y i | .j., !,, r. h I Hip '' .lpiuiI .rIls V.5'
vnli" lln.' I. c litiu. ky |i'.i .1. wlhi" 'n"lv. II: II 1 I I IIli: i Ih.Tin :. I .
; .f..h"'h';::: : ll.l.lltlillllti ; |"l.lvi.Uin inlhU ill.Il-l.l IH Suit |wrmm ,. "I il ,I. i i un u :",, | .
I,I;,till I ,.. n, n, I V\. :III '! .III.n' .ti5 Hm Iii.. V I .1, pIu,' I Uara M. w.rlh I nS >
)ro' : : Ii In 'iln.|' )IIiiritiiniui''S i.- |I.i.-l nl'pr.nr t nir ",,III ,in i I- a anmiiK' ssi M?! Y
lni.il III.IM .l'l'| | i IiSiiSIghii4irMii.tf |
|,,\ .lor. .),.:<.|II. wdliin I.;; III i::. inrK, >raii:.:111I I .."..n In lnvl.U.n I tvoko. Hint kin.of .",,i4 I mil., .1 l in'1.'.'.. ..,1| .....I.. .u"'I III i ralof. Votu-la ,-. ""Iy "In.mHiplnlt I I I t "Pt P Inkp9, ,k.., i..., :n.. .11,0, Hooks, IMctures
,. .
I itiii'.r i liii-nili' I.h. rMul.... Il ,..1..1.1, .I .i'I".tl. ",nintrt .." it| <.ipi. ...-. Tho siI' 'rfi Ileahni I ; ".1..1.I Fllh'Sc'

m.:IV I in .H ,|ii.l,..:I lull wl..tlr; n l.nr.iimjniilt ..1 ..iSS.ii'utl.IiI..iii.. ,. ll,,. ..1.1"1 l t., I IIP ii,inn, l.v 'Hill )i."',>' Ointment i
!
p", in. I IM-II, nl I Mnh i larr.; 31 I IkniiMriiilrpmly, ) nui, 'I l.rl| IHM-II' ut 1.1'. Ii .I I. tp..I l wll.i", I loitl.'iIm. ;Y\V: AI'VUMI-rSlhM: : : Hi>nr,'. Carbolic Salvo' cures p"I". p I 1,1 i I"-- iiMl ..rh'1., ilir I r COS'

Ir. |1''i It'ill'ol'i mm,I i\imr| nnIKIIOIIHI <: tin. tliil\ iii.iltn.ihti," I 1.1'1..1' hi.in ) un,I Inm u i. f.i, ''h.. ,1,1. ali. Sorta.Hnnry'c. p .. i ) ,'I""I I',. ... ,. "tisi..,d".o"! ,. .,.. .. ,". p I P ," ,, ", "", I
: : : |IM--II. n- iliivi' i Iniinimuni I 'h n "' Hi.it tin' lorrupl riminnlriihinx )1.,1 ,nil iMl.1-1, llml, 1 I I li' ",.1, rcotioo. I Carbolic Sal." allBy* lt'tp.., "" t I".s..I... p 1.1, ,. I I.,.t. I 'j.." ,I \P P I" "I: t 1 iI. I
)
.limil.l I.''" 'Ilirriulil.i I .J.'I ".' I Ifcino.. ", 5.., rnnforiniIn. Burn.5 I.M i: II I SI. KrAI>H. I..11. \1 ..la: . k'.itt ,'. 1"I'" t ",
t.1iihith.n. will r..tno airoHr nInikilorilifirUlrntalof flllll-: I MoHli.,. IMU'.I .mini' r r I .. ,y.* Carbolic Salve curca
'lux lln |iio' |"..i'Iv hollii', li) i I iloim II in vi iiiHtfthi il'I"'I''| 1 miri tl I.'I. In_,1,. t.i.al.;: ft,,,. '.I t.t,; 0.1.. I. ,. I ..pPai" ftp I',uruln \... !I. Hi,.
, f ii.,iniil. maiorllt I Vt I.In I. "I t Hit i (.nopliami .litt. .5 li'mini i ol' ..i o.i"nut ami, nl I IIi |I" 1. ,ii. .1' ., -... ... .. Si,. ,.1'" t t tI I. ,. H..n.;;:. CarbolIc Salvo' heataPI4.'I..t.1 "Rl > Fine Stationery( ) Bill: Hooks IMioto ,\S(' i.ipAllunus !

I | Iii.: I I7U I, :.inn' : Mi .I'i .',.i..lirn4Ilio -, n> i .onl I.miinlloiionin-m,'Ili.-l. ..n',". I r..nl., I I..n .<.. ,,..I, >,iiiilli| will in, ,.1 I. ..I ,". .I". rt. ; ; ", .1 i .,,5lir.t.k.it .

iinHirlxiil| ,, ,mull' ,"r <>II l 111" nl<.l lmniiii >. .., ., \ nn'a ui.uii.i.>1 al thu Iir.iiiLnVitii'St.vntiiii |ti..i|..-ini,; ,i ,t"'I'. ., .. r 'I'llrl| | sit I II... n',. I I ph... Carbolic Salvo carol tpliW Frnine.s, Stereosc< )pie Vieus,
... 'lliBmr nillittiiiltl, iiii. lln l-n.I ) |I", Ii, ,itti.tptk'tt.i"' Ilr.10"
lln .n-illnlnni SIhiweCuts. h".11
H
IIIIK nr,
, II Mr I M.illorvH '
I loilurt.al Miiltil l. ,,, il, .it.tisl, Iii, hltfln.linoliiinl ,i.l I I' ", r. :: I' CabUo .,., .. ., ,. liOtk.tCiLtIiFY(5.
Mllf 'till. Illllllllol, I till ,l'llll;. .1 III.,4.,, '-i., iI I 1.,1. "t'P .., wih .'"..
|I. it r '
r4 .. IoI."I t III Illlkll i It Jmlu.. .f HHMI,, K.MI: .Mini) I. SOIitnini, a' A.l, for Hony' Take Mo Other .
..",.IiI..I1.... w.. I t:..., 11II ill .15. I I", l: \ I I. .\- niu "it .l
har.llo iilii.r il I. ]h.I'.tiI!ionI'no -inii .. *|.a riiiu nominco!, for 1'.' Sfnjlofiom :: I I1..1.,1.,1" ii'.Pi.' ..I. "''I.i .' vri':KrnrT. -, ,1 i pit. ,, )1..lr.I

ti ,,'lvi' lijiliilninrt iiin l IiZiMi> n|'miiroiuiH ., hut .. "th ...1. wi. Hilnl. ...1...,I. ..rlalnlt, .mi l in for ma' ion I: NI.. ...r.. "..o. ., ,)." ", .. I.:::w HIM. CO. VoW Tort t 1.1: t 'I" ti. ,., .;., .".IU.. ,l-.l I'."'. P1n.o: Oil C11ron.1os: ,
.
I" I
f : : .I \: .Ililrl I.. .. : 3 \ I'I '" ,, I'' .", "" lId"" t .". ,
.1 I .fin'it',.Im I' in' \ il n w IK'n UK. toll" .in .'..1.1,1.| .. nn inImr ill, h..I'II..I"|. i., .Intiklni; lMti.lt I.Iw :: ,_.1.-, I I I: "!. '. I.Mill .1 ,
tol.I of nil lli' "11'.1. Kiln, 'I. .ii 'nm'. :: : 'hii ., UH4.THIP 0 1
IkmiiHiuii
tin' r.rook.vil': I nlvinlionuml h, Inl inlor tt.il u '\i Kin "i" I t .J A. Walker
II limn, 1 I.1 II,., |.'''|1,1., lor ,tip",'' hi. i..I. al li. ".,h. .i 'i in ,, fZ -, .o,"II' ,,"III II.l .. |I' |".i, >0. I'iIat't ",
k u..linn (gn'A. .On.,'.. .if I I'.".in p ml i .'.-.i.! "ilhiH .. "i.':ili/., Hill I ,hrlrnyal n it, |."itt in E.: .iinliU, i '"11)h -liiin."iII. > Uabmi 15,11, II ". .iII ..,. I' IM N V I. A. H..\ ,... :
InruHHiiiitof l ..,inltlI I lI..i.i, Mm, :ii' i iII I. '' ,"I p...1,1! I! .lull, .* .li. .1'| i I .1.
.
.. |....l.|p..i.c' .,.,\ tliiiik.I Ill.i .iiI, iiliSii. ) liu nol pu'.wnI unrtl.ukwl '
i I .1 I iiml | PU> :
m
I, I.1 hi..n > mi-. t t.i.i 'Hi '..cw on'lilniiim : I. 'It I ht, "hi| h.t..t.k l I. H rl"l IHPII pin' 1",1. 'l'1"'t l lHi '., /A"IS.. '. *.

l : If Hin*.;Illili-I ;:;, .r; lln' in. | .il' ,, on I jjmiriipt 1 t niin.i.i, ii ill. i ...iiiuln.i' r I IIn ,,' TIio. C.i1llh1 THREE LS
\Vi, |I"'IM'| rlnii, r.Un".I I pistil .I..I..r; | .I .v. KIMHI .1. I \ .1. 'way. ,". I 1.1, II
: .......... ol' llnn hit.iI""l1r, ''''''11' I" iii I'vory I I is.. 1 l. 11m, i. \ ""U'I I,i h..1 I .1 .
..... 'Hit i4.ii.ti l ln.liuiinl iKinl Krahlnr imlnUla will willMivltlMin W' '|11.'linn" Vary uin" li ll' .. t.l,Imi.i .in if,. / .,.. ,. .A.O. :
HI ,
lint nl'p. ilf' | .11. 5 ,.
pit.
*; ; llm nrxt n>.,noi.ll:,: i:Ic:':.iI.I.: I I In. il.'It'iiU.il al lh. ...u"h.1. tin v linviIn t '.1 I ti .1.., hard,..Ion. .1.,_. ...... \' '. I l I ." ,.. ,." "1"..... ..,.""r ,. ..
1".1 '" """ .. .
.
I \1 .. Orchard t ..
il iiii M HirlKI.IUIIIIMI. P. .
.
i .'in I lorab a .fc llr.Ml*
:. Ilil, H inlminot .'I.','lion. ii.lsII.ilII..I er. : .
.. l.n I ....,...1.Shin.' ''' HEAL RSTATCC'OI.MH'IIM .. ., '., .. :, .;::, .
Mr I I."* I'lin, qm Ihi')' Hill tt, 1,1.1 it 1"11" ni.iv.piuher '' 0 E. McREYNOLDS 'IJ'II. .. "" u".1 I' .. ._. ,.... .,,
..
.
eo. .
10".10".1..1! I I'l.l-i nml rii hIi-- O.C..D WAT. P''n' \ \
it
t lion. ul I ( .
htISutli: 'S.Ihili'; KMIIMlAln.r \ 55,5,551 ViVI 4,15,11 h. ata,5, tii.'t I ,,. I I. I.4' r. it ., .,, -
: "
Im.In
.I :
.ll ,Ux .unl-inil\'' | 'i'. .
I --
:: : : ::. il :: fin.. ''i'ir I."i,n' II,..ni ni |inti.ii|i. & Draftsman. .
lololoii. ilom Hill 4 it I ".p.5 5 ...,.,. .t.ktii'.S iil.iNn., S .. "I Architect \ 5 I.ivlt.n".p.p., ,,,, p.i, ,.'.1t'iiiI.s
IK iwu, ,,,-u, .. I Inn t". 'l.n! .Ih-t ira" < ii.iknitinvi.W \ ,11' .. 1' '
l Is ti. n | | .. 'luiMiian' |
p.upi.linn:I;:::,prom:.ill- In:: lln..;.. ...iiiviiill.Mi.: I : .Il:yInl', ',:. I N S S. 1..UNh..I..r..loiirn.il. .1. ul' II,.' 'mini' ; i.ttlllironl.loxham I II P1.1. Fl t\t.ll, I 'inn.. tnt. pp.tI : 1 I I 4\0.KM': ,, ..I..I..rU'.. C. BRENT

.HIK iliMlion, ol. 'lln. 'iiniin<' .our. .nnl, ISatii.'tsts huviMI .. St I I lis'.t It'll 'It I \i. ''I.t.b.II1 .
I IThr 11'1 $15551.
I'a H
inlimmlof I I'HII,S. "tiYI.i'IiS l *, pi 1'.t
.mnl tin ttiH>
lln 1.1" |
.
lu H-o .
1 j'.Ie' iii.I. .nil| .onil| J'l'Uf"lo' lln.oi I 1.1..I"j. i. a ..opv ol a MM..t Ireula far .. tin.l '. .. .hl., linki.l, 1.1' NEXTTOCITYIICTCL! A N..vi SI.,.k .I Ml...-. J''I i. ,..| BANKERS
1
ii. .rnor, ,ami, I ....'inliihiii, .. muiU"ii| mKiK.llliv .-",, ,KnluliUofljilKK\ .IliiuiiulnmHm llni.inly| wilt 'AUt".I.. ""|..|it I mnl, 1 "u.1 .1. .. I' ., tt. ii..t "' ..1. I' "t ,,''P' I ,

On, I. ':-I.a..I..1' .. :; hi.h I'I I 'nilril MilieuNomilllltl'IIKtil'KlllilUIKOr, : .liaiml'ns I lustS) ll,,.fl-. a..III.. "i.h"11 II ,lp-.Pi.I. ..a.l', al ""... "I I'KNftU: "01.\. H.llUIKA.C111 Hinkl| .

will I i ..I''I, .I.> ,. MrI'JM IhallIss IM mil-. I I ,
| .IIL."."* ,5I ..1.| mi, ,'rn.iitasSi I I IMI wnttttlfrom ultN \MI-NTAI: Iiii ..I'I '.. I 1'1'I.

I -.., i .lliink .nrn.llv. .a) In hi.d. H'l >. 01 KtM.hlt, '\ iHlillKKKHllll.l.t I mnliol' nml. milt'r'.In.ail. I I in.n,5,4hapihh:| anil 5554.5. IIIW.u4IkIlStistw..flhprl.! ,, ..' .' can learn the i rioiidn
I. .
h .II'.lr .\" I '. 'I : : :
i.iii..t. i'.rlgraei .. I .11 11'u..t. .1" I"" .i. 'l.mi |'l.Hilt' ,I .' ilji
: : lin.k ,iirfVii llm .lii.lnrtin. \ Vii' 'K. .till,. Jl. !I.. ,.-hiIl, ".' ,1MMSIslt.Xl. i I tV,' uiI. "liix ". lu .ilr ,. .. of
An .
"l/.mkhi .jisttrir' All tt aiatisa'ts'.i'.IInta l nl
| "I "
"
| ... !, ,I II : : ". .
Imtt llnliv. ./.I*, Onf,. lift, nrrr P.l'.il. I'.r. .\ ii 11. .ill .r Hun i A, lil",1 :, any .
'i n-l', 11 l I. lnr.l I ii'" and Bau1csllc EICuII
p: ,\ .'|I' '.i.l'.l!.." ii.nll linv.IH, ". ".\1\ HIP .|f.lnl ,ci.i.ti.ivfih'iiist. : \ ., I'll i .(..n .,it HI..Iiii.IriHl". "t"; I', .:,;.."i .5.1".. .1 I 'II .. b"I.I.r ".I. M* :..hlHW in [ ::
.
I 'hnhir 01 t iii.ii "ii j, t h.,.. ""..,,10..1.i I AII ,n.i.I i'r,1, t "..lhl' Mint, \Inml, < II.".. If lln. haul. ..i Hi,..1 Nii tun ton. I.1:'$ Ii '', t. .. ,. U.IIU I. ',II,.I:;,11.1 u,'11,1.r;* .i.t I ",mm??,, >!1.'ni.n' (., >.!i.I <:/ <' li.iM.1,1' <>41rlmi MM Via,,,' I.. 41 huh' advertising

.. a ...." .vinilonli,, ,,.nil ::1...11I1. MaVi. \ lummluni wlniliwin ., :... -- --_ .. Him', r of h I't i.' t) L.i Kj| ..r I!, in nilDiillll.lli.il Bought and Sold.
tin ..m.u ilillintnri.l .,ri.i.i.. .,,10'' lI.iii ,. ." l'I.lh"p .. .1''ltl|, |) ki k I1"1" -l.li. nnl ni : : ; :ilt:I :' !Spit' |.. ,I.:!,., ,:m" |I' "... w.".. .... papers by 1
lli llInlinuu ,
llion ,
it, i t ,
r.r..1 prom| lit na) II h.1. u II i kin ,, UnI CArD. "1 :''. i .11'1 "1"1'' 1 "
.
,''' '. ,. PNSV5 .. ." ,"f i:.'.
'' I r ..nlinilllf.Hn 1 C.Vil 1\ Ceo. P. .1. .".. \ ,.,
mw '
\Slnli in. m .t .ili-llnl. will "pnlilii ., .uuis. In ki. .ki.g IHIOI, IH In iln* IVi |.'. ,.. rpnmu.i.lt P 11. .N. I .. ; .
,
I MIIIII. nf .lln. .prntM.HIS "I II,iii.i..wI ". h follow liiic' r" oinmiiml, i, 'lt" 'tuUi.w"lI I ( | .IHIU Inilli 'iMlinitf I. HitHiimi null PI'Stint' \ i tllltIM' : sit "I ""aXt> ', N.w.|>.| r .,I.v.I ", ,
,1"1 ; ., .
,
....,".I."I.II.. w,. iMllnv' (.,II'r Him", w," '.. .l ml loin. m-nl 1 In "1 1 I.HIInipiuhl \1.1. famil' ..nnl I lintu fun. ia_"i IHI I I'lM t hi. -t., ..I; ll., .' iv::.. :.| ,i hUsh HAKiNr | a.-ft .It.LL.St..5afts1. IsalIPili.i, IO ."'' .'. I .1. I" .1 I "p .' P PpI
.
I: lln- .in'. ..t.I) a' ty'ii.i' l .. a'. ) ) | i 151. I-i I. i-s intuit: MiittH.I. : larwlw.t.l. 1' S il4 isa.,.. fur "" .
1 i.i'. ) ..' thai ir ai lion In t." mil lIst namniailriMii, !.. ,Ih t ...hh.1, I I. ., ,. .il from I I. P mini vvilK.IIlK' IM IIH.KIf .
,.. "l r.. ." .nollnr 1. 'Ill '
u Himl.l' l KI > n la sIn 'I. 4.1 .5 hi..Ilrn..i.iISSIWSlStiIt.ta.'itta. "U' h I
L' .. "y."I1.I. IL..lv.,, .'" ..I"h' *.. S.'r : I listi a pnl.li. journal .>r I ii.r. H.HIn heal 'Ihl-t-lf, an.1 |1,11, kllrnl I h..<,.'..- .. r. mil. .li'..". Ih. "inu., ,I IIS t: :i -ttn U..m"i.4 .in' -- : ; :, :,.I I: it.:I :,', :pt ,: :.
.".1 bin in a rlh Iml I lin' im' ti'.
nnllhiil I I i.rl.'I', I liSt I.In ih'r U nt'-f. w hilts uhall Iw its .i. .. Pt -, .r\1..1; I.' ., .: .i.I..II.* II"'U t p ,
,
f- ."'hl.. .ln. Hw li.aiM.iul' "f Ililuiinwn I > sl'rlSsts "'|\.1| i., Inn Hi It .' h.lm' ,.141.11..n A 'b.

: ",. .-r.riiun.lini, Mirror. 1"1,1.1 tim prim' Iph' .> ul tln ur.l,'rIbonniKhly : .nut",' liii) : .. .I. ,, ml.uirrnluiaiiH, r, mulnilk xHIIH. .: l I.r.nar... t.a Kid IIIUIttllHfllllt A Ml .fHX-BI *l .'.. !
,
I h. Il. .iIiil.apii' 'nii.a.l
"
".1.1.11111., n.'Ullontnlahur ,. 'I 11s.- upi r ami, .Imit-l.-r.-Irv ll ni| is. "l"l", I .' .1.I. tl i.., IlSap. ..I. "..llill,. HHHKI.LLMmilllilk. .\>>. ChIlly. | | | | NP"CE.,
'1'1 .. liwl 'lit ) 1'.1) ". I'"IIC.
l.l. I In- I Ik.sw.r'.t. | rly | I. I. ... .a'stpaisarpia' .. ,., Ih.I. i N ,It.4> Im. n,.Ift..lft.l 1 1) iiHsunMIII: "
"' i,lul, form. mill itit'.i* ) .1,.,.iiinllonuhliKiili.l : lion parlUUH' .1,1"1..1| frli-wl an.1 !:1''IMI''o Walk. ,.i ," "1.\.1"o 5 '' '..., Hill tinkl-ir;. ia Iwlm. 11 ",. ,.J.liain;,:. til""I I:,li in : I II p I.

iltIlti. lo loiinnlkUaniu I ml'"llml 11M Hw man tt ho .Sil.wi, nil ami ,shl! \'t.st.. nml I r.UiM-il .1 lnril.1 .rill.MI "., 1., it .11 ., Ii '"i-i..,,"..1 1 2440 Acres I |I' lEnt; : "I "' i l. n P p
'S : :: :; ; : : : : .,. ,. h ., '. ,. lii. -.11. Iw km, 15.ft.!l
I IIIM r.iriln' limn ,,lonilh olilt. itl t. t,.' ,I ii. '. a ..lSi.ii5i.i..iti'a c ." ," .tlIsrt. .' i, i i PVp, .p p P
.
oiKHiilr : mil mom Irtiin -iSiilS'iis'tit.. r.i, I I".. "". it MIIHIII: II" : '11".1,1
.
: ,
: Just' tIn' ,
;: : llnmilwlnntlnl I n 'i. I. a iSpiN. .. r I" l r. P.
SI Hi.,, i r.1.11..1 nli| *.ii llu' paper Imiil.l, !1w alhil, ..r.Sp.. m', ,It i'i'M.I| ."i ik.. .,. ..I,.i -1: t sss.a: .1 I .ll .". .. l<... M.. ir I III iffl "$ "U"'I'''' ., . I t.'ii'.' .li| ...." l .". ,
| ','i ..I ,. I oiiirnllonin .. .1 llml Hn-t. itH.I.i... l."mMia| >, I I. a.,..r.1 antlikiHrl. I' l i'S i mil i'.i I t. .I.., Hiii' .-. :Ii 114i Uat.sa, .. ", .'.'. "" .1 I" .1 ". .1""'.' ', "''I. '" ,
t "
; l >i..nnx\"" .. I loiiu .l",lulling. i il l.1 ,.. .ili rH-piiw>nl .IIHlilU. I'U U'.I ,u tlii I .-11 in.. nat tl.. Iii. |tk4iin. 'Inr .ill, .' .Jl nil miK .'I.. I|, i,i ,"11 P.., I. .) .. : I,. Itt'. : ; h.:::": f. II" ''od ,

''ll' ) 1".1."... "'a"" .r 'Itt&' |.tll\I. "..... th.iwtit' .In.ull 1 Iw issihstc.l Ion, rnk: w. Hit 4111 rvliriH, fromllwtHliloii.il : ..".""' n.lin' ,,. n.irk .' HM. ."|.1.' .I '"1.if. ,i" until. ilIIat I It as.'p itir I ", .h'I ,,r nlll .til .. ...1.rn"1 S ." ".tI,' S., ,;.'.'. "",, "" I I'' .

..1.1", ,",., Ho irll.i, ..I i tin, ltgi.i.I, Im K''I I) I lo.omtiiKof a liu'Hin.ilti ... 1 puninl t ami, I .\1'. hi. 1".1" II. Hi numum. M', "rIlll :\'nit !1. '.. .. ,iull. : ilSStItn.lIaiSssakuid ". K." r I'\ ,P ." ". P. .
> .1..1. W. J.
ami ,'.iiili.1 t. .". ,'. \ ., .. ,. II..tUi. ,
| llu
la,1 |,'ralivi> Hiiiiii amUlM-M ..rl. i-.miwsll.oi Kill Hn ImNiw.linMiI II. r.nc, a. .. | j iui.rhwml. > .. ..1,. "
: If 'Ih., 1"1.,1,1. 'i. .hknf '\10"| | S piuS.I 5.' -I .l.I.I "f ,ik> ; 51pkpipi4 lja.'s Er'l t'IVPIPt. ,
".jm.li>il. i'II' nol a |n.lulnlny tliulmmlliir .". ",.houl.1 li. (illnlml, UK nm ." lit uiaito II." "".1,.i.ia 5 ;: Il'.ri.PK.: : \ : nitjHMUtKNT. i n (: I.t ,''I .,.,. I '' '

lontiiiilion' '. .. ,1. a. -",>,nti llm h if onl i' 1 hat .Ilieohjn olmi HVP ami inl ,it'.lln- |lil| rMi 1.'r"" .'... tt8T. .lrl.l... ". ,.' 5.. t I. "I' u, ,t..., "P. .
< .. .1.1511 t:".
,
iHirallnl win.'h U..H.ioninn. i. lln atlaliinwiit, ul \. I \ \ A"Ir.'c' '" Hi I. I P. .. I.t. 11"1' ii .
|> sil li it il ii.plrali.ni- lii "55 lak. '. ll,, InnsSiIa'a intrat > : r II .
.. .... i H.ilion, .. .I .,." '$. ." .. W.u5 .4 PsiI.t. ,tll.IlPi P '
nml Iri
I I i", ii"c.iil .. .. i llm opinion of IHt'. t-ow ." -mill. us '. "."." i
in.li. II. ,10'"iV. .', i "I.i'i'.i: ( .. 4. tni.li.li.Iniamlntinralniaiui.tr : I lou '' i ,i -.i l ijt.t5n'.pi51. M. til...1tt 5.It.'sipiior1S.skl.taI.had.
>o.iillt .'".1 .ipli', IM : : : :tr. !iu inn.'
1iiitilli'ttt : .
,
,
l-alaf
HH 'Iliipiil.li.. I. k d %
Illl. III.' MKIIM, lo Will, II 'ii'iiiV'Iiti "ih. 11..1 .11" "I VVt Hilil.imi I 1 : ,. ,. //1: "' .
n "H11 ih i s.t 11 f I'h'.Sia H i, fI > .A.
(. .Shill. In4 >..". .a- I 1",1 I t t'i, j),mrnallionl.l I i \pn>. lln ..| >, amiwi 1..h..I.i a lln> mm' ,".1 I In.n .. BANNER OIL POLISH. .I." 'I'. .'ii"I' iVi'L, isktpi,' n ,ISpiIik'' 1.11.I. ii'' a.tt J J. F.

KO r.ir Ibi. ".." oiin.ll-liim, .ul I ..r llniniiiMwIor ,...',11I".11 lln' n.h.plion of .lln. ""...1 In Hni.ili... list! llntritk.l.i. .1 I.11. Ulul II N .1.4. Mill. ll..I' UH Slit W.... 7V.. ..i sail .*'. KEHOE
.i..i.i.tiiI.ii..I.I 'r: ail. Hlln. a niihIH "4.". ."'** "' liii *. .
ii 11' nilii'T'1
H it M. I. :, wili ..
I'Spipi Vn. l nml.I.will 1 !l S... I.lii: lln I' ,,'I. I I In. < Mil. 1.1 .,..1'" .I ISk'.ih.thnit l pistil 5iti.t'ti'l' pi itt r. ,'in' I I .. ii. -.,.i. ,1.| ,ift.'II.ft.i ,.? |k,. ._. .I"IPtat. sail ttaaas-r'i.lU.'uck. I Olt'i.tOI. ,' ",

|100IM| of Illl Mill II !Its, l.ll I.M- pip, .' 'l'h..I. |I."ri .|.ilau ori.llinl. from hint m llhvr -'|IlI'.iiIs'i'liaIscI.| i I. ., ",. Ii..i..1..I" .,. .aack"ld..a.TNi .

1 f'J1.'.,I"1''. >. ,p. ,h.. I 1..1.1| lln. un.iiilH'rihip" ..5 IIU.inP-.i in itt lln.U'.l .1!,... in.Ia 1\1 I j.t.IU"11'. I' ,1! |1.5.; \N. I. _. f.o I. I. I "
*fc V AUHMIIAKUWAKK. FLORIDA
____ ____ __ .
.
lln .1"1 in nW-olnl l a 1 .
01. > guaramn W.s.li.o'.stiisyls'.4r..t i 1 r1"r. .
|>|*'.' In 'ii It. I. n .h .1 II.I. I ".. u I.It" .\ nil.tKitt tU1.: h. I M I i''l'i I. I: r. "
''. II, Ion' fu luuurrxI M'. nn. h..... 1'1 llu, pilMUaltoM of Ill i. \ .", ll.ii.\.W ,,. ..1 l i.a". _h). \1\
.
., .
.'It it.istu'.fr.'ii 'I.t I.
iP
.In. IH.I.-IH.mli,,nl a.ii.ii i\\ ut I.* 1"1.| | wlim lit* |1.11". uh 'I'Ilk KM OH II HIMKIIT.Ilkkiw i I' ...t.lut..li' \.w.o I,'"I."I.. I.I 1 I .t' wi> 'm t lull.'. 'Lnklinmitti .. 4 ist.l.horhs4Ua..aac". *... New York to I .. A' ." ,. .

...",1.1'* ..ounli In III .i iui,> luutliii,) .i |1.tt..i n .hall minium .llu nuiii olilul.iili \. Sirsi,V."., I" .. I ". .ii'.5i'.i. .. ..1.1ula|.. I...t,.ruin, m .
Hi. in'imal rtptuiiti: lloanl She i. 1551' MI'. .,, I I ( UhlITIJ..I'pit ;S.Ih' .
JIHMW lid- thus' A l.ki .
will
I I.S..i.l MomU> injlil; Ii "" it .' iliall Iw HIII.Inn' lard lo t pimwsl will lhi> VMM.. .laM.. r MMi.rn-luc.4. byMrt. M.iii ,.IIHI. \it I. ".. nlll .45550. IJVIrOr; : : \ ; :
utcinhiI l by nllvo IKiu> rklmi.l > .. ":
.
I nin Wunh.ftats'. Tuvari. l.lwmmr to
: : of lln. .
: : .i.t'.iii.hisusii| | | .wstUi.st''r.| .
.
|iiii.t.4 l I II i'rn.Ii. ion. ..I K.iVi > .11 ahiusr pirS'Iisk.rSlhrst A. itIsi' .. .. ON A1TI.II '.\' | :
r .Ss.
ii. hiss nhlor, awl MilO. I.M'r.: : ; i CouyhQI sI.S. -I 1II. .
'.1.l I In noininmion. in n 'I..II"| in a in I I <, ut $ ''' < ...10., ... .. Sil.m.51Skk'rs .1..1. Ts.t. T .
.
Mi,'. I llaviilMin. I h.llllh.' r'nI. ..' ,II'tmlluloii iii,,."t.."i -I. ..11.a.MNtnliM .1.. Inoil.ltnnpilx rNarlii. ik'm::'ln'rt't"'J | I" ,I.IiII! V.,. il. utW' A. If 11,11,,i.it, Ihuu n'ttS.'. S iiai.i, ''h. S 'i'.i', \it. i..i.at .. N. A. :

I. un> ,lhlnIml; a I.M.I amiwlillualwai. hi ai.1 l thai..lln ....11. I. ,' "" I, .>n .11 11 Ikin ,.Pu" .,.. Ii.. ... 5. o.". ii ..,. pi. ".. .1..f"

Inur| ,',all. .,, ilipiriHMUl, (hall l bt pin'. .1 I. I' Ihi. i.iiri." nat- .l.. ''1.ft l'tn11 i'UpfthrliIiurpil It 014 .. M: T. WALKER
: 1"I.hl. 1.1..11",1\ ... "I .. |
l), I he I lia lilowU w..h.in i\u'" ,bii hnrnU. iii| a managir' ..I, ml. lot H' -s...". t..r.. NOTIOK( ) : ..1' liTi-\ .". 'l'.iiiir. i'-" si ..r"'f,' I 11

|,||| al millie' ill *1.1.1. I lu "..L pUIIMmul.l i. lhilil\, all lo. U'I ." 1,0"1.1 bt I.I Unnihni' I) : I r' Hmt I Hlnu I. .tllI.I. I..1 l waai ni u m ikb lit ., ... ,ii, Ilki. .mil,. 't.I. ,t '" ri ..thi'aIp.ntiIn ,, III li,..|. (..awl...1 in,. | { (' Stamp Makrr.nn .
.
histsrai K, uiin-, 1 .1 r/ ''. .. ,. ) U. I : .. 'l ,.. .
51a1cV'
llu l RcpuWi.| iliiniiku nouoiiiliulion 'h..II' .1,11" "5, an. eho mi.I .u. ''f II liii l il .?> lull* 1''r"1 r.1& ,. ,
I. Ii.lkti.i.. I .i'n-lil oli ",utbi., or.1..r-I".I .nl.I".1.ii5isiiI.i | a 1".1"i tutt- Ihl I'."..' .1. l r" s.c.''...il, V. ,.ftI .. .m' II o..II'U'' II..!.,nI'alif ,, ., ".' .' j (lasnr.n 'lps'Ij ". 1 .. '. .L I" .1 .. .,
I hi' I' .P ,.1' ..,., .. ,iiit t h. 1k lain.. I. o. r .,. I .. "
.IIM.linn ipij.iriPl i ut U., It. |. I l.hl.'I.. II ini.U-.il\ ",n.Ut Inn umlrrHn ,', I" 5 ,5.P't "V ") t 11. 1.1 ill ml,
a a .hh. ,. P
l .. II l I. iNiiimnltvlI ,1.1 .t., ,4ii.I. ,li i n tp.Ii5piiPSt 1..1''' .' ,, ni. "a4.'ta. .. .
v.iir' will .-l 11".lr lullol. I..I :55:In i.sl. : I 111.1. ''.4 H. .'aiiiim ln"I.| fin ,hi. I. .1'.... .11", ...\ .1.1 ..." ..,tftihSi"I.." 'l!.. ,.. ., ..4'I .\ I* ...1 I w HI tl-tvM | 'Ik. 1.I-MS l." .1' .
III I. '
CAl I .ol '
.
ilmriiiinlUK \N.HM puMi I I" "
.
I.hl. Mi' Imti' mil in IIM.1.I oni u ri.-t.t inn. !is. .. Ml., will .".II..Hl. .., "*. 1 ..., ... I '"t.'i'P .u II.... I ,p ; Ill.! :jl: n:;;:. rujVllll'I
I. .
iililuialt lirnUli.m I 111.1 1. I" .
411 I m. IM l us I 'w lV r.V.k'"l "illIhi I .' .
iU.lti.lHiwii.il p .lln' iw ",livll mil\ ,' : .l... u I-I t.i.'1 I., ""',, a. Chilli. II. P P ft tiP'" I.,"pt. P li,5 lInt. "'" I I .1" ,.4,1 I .'I4tkp'.I.. .,' l'i'Ii'' PSI" P
"lull await, a I,in' ,. n.I"'aU.; ,' ol 'tUMl'M' ropu '. ouhl aIIUHIM J".L.| | .. I 'in y ... ..Hii.lKciTthMUr I ",1, .I'l II.. I I. li'ii.." I t-.i .. i.. ..,? sit., tt, '" I...i''s.II I i I' ." ,11, ui.I. l IPasht4, Slat Ik. ....l 1 : I I_', \p I.-' '.'
i .
1. 5..flul |wr ...u. ,Ii I"I .I S..r, i nlli' .1.1.! I I..Ml in tPi. ,.. .4 ;..1." ii I 1 1.1. s. .. I., ,.I t lHs.K 'ii "
,
:' I Ih..i.L .1'1 I "l 1." "..".. \. .1.,, ,. .. I it II. iSf \ I I.
' I in.m r"r" (Mihlh lournalah : 'I \ | .1'|
t 1'1.. : HUH I.lln I. I.5 i III'..",II. .,U. 'I 'pi It I Ik.. ,.; I... IS ., I .4. ,. ,' i ll > IHi IIVM' l P 'I." ihi P PP
, Ir i 1-alMMil linn, for lieu Hantn,, I.i auw ,h will IH mi tapniMHI v Hnjilmipii > I I l .\.S" .. inil I ft I'I. ,Pupil I"''.,,,i-I. .. .a'.P l, .55.. I" n. II HO .. IIs'pia'. U taft .... ED. GALE P I |I' \' .I. V. .I I III' P
I ol HID I "i.ti'r ami t\.l.I:: :
: i't.r" .
11..1. ..
1..1..1 .1 p. KUIU.farWin. > .
iii.l I n'
> lu ri4.i 1 an illior Iniiira "" : : 11I. ... i't' .1 1..li".M'.I.I.I. 5 :\ \i P : i
, 1 I. a 1,1.1 h i.ll.r'I ,imbllt,.I iuM rvtl .: iath.'""lU I..,. ,,..1. stSil ,i.lJIea .'I., '''.1. V'' i. .11. ,. 'ii I.. i ,1 utrc.I1 .',, ftft5iit..SliaSt.IiS i : -' ,. H. ttuHfc A
|rwimlUiv llu lr.vIn. lloli amiHi r.Iav.l l ami k. illi a II.e.. SI k..5,5.',. Suit loinpritil I.11'.1."' k. ., I I .'o" ,, ..,. I n.. I.\L. P P
.
j rtilroa.l lnjs, Iml liU J luIt. iiifinl ipiuiiI. I,'."i ut all Huwbvron. .''I inlii.l I> ..".". |1'.Hl \,. in ". .1.! ... .. ". ft nil I..ll., ,..M ,o,"rl.. loTl'1.!! ,. \ ...- .. i > !** uit 1 :\..U'OK.\. .VfciyrU I "
.
I ," il I..IH.I I Sir SIt .,",1.1-1' '.I U l I.. t tl. 4 ..Illt.414. Mn"i "
| like un LI | I xr
"
Iliau ul. Iii.Hililliiil ton n |ut ONI E: nat.' 511.1'I IP. 4 .
iHitlt "uru"r .
l I. I. .11 Notice to Shlpmasters. ,1 .
I I.' 'v' ,
.
,
.t | .I lalii*. U lln' N... Jill' It I h,.lolloti, ,It in ii,:.|>.''"1.|io'oillit iliou, <: ..".11,1. I, ::,1,1,111 v :.Ut., ,ti i,:,.1 1 u :II W," i.1 .in .1111 l \\.h.: II' 'I'I' ,I Ih..1 ly[L l.wtII.i, ,in ,. ..p ri, ."..t I I.l, ,.. ,,,. .l ti .. 'I t... 'p ""In1,. 'P.'i"5 ".".. ."it. 'I,"..v ',.1.., ,.!! ,I n., ,IP .t.i.i ,,...,. i., ,.Ii". .iP.'. ft ..t, I.. ,. .1 ltlouU'sil IVtlllfll.\

walluw *. liow "1 -iiI H..HJkib .h kit I .. I I'' ,. Ih. ,",.'.1.I ., ''h.' I ,".. I. ,
., JuU; I 1",11 Mil I I''t.' I"hl. I' ". ..I. piTit PILiI.THOS. \ :I t ,; I P. 'ii''I.P I'r iiii
I w liu i. a prolu' ol I ili. i i "i iml V. .1"1.i" | ", : "h.l">i I IK. I ht ..s.iniulo t 1'1' "I.I ''p". ,," I" I:1! ,,. ,,1., ." II" I' I'' ,. ." ., .. ,,,, .1 ". ".., "' 1 ,I":"I I; VI: "I,I 1.1 I I 'I.:. NOTARY SPAR MAKER
It
ImUt' mil hi, t ,," siil,p I... I itt.ii..l ,,,1.0,1, !, ,I.. 0.1 P -.s' .1.I ..p'. '"."'n. |I' I hi i" .0 '. ., ". .1 I . ,' .I I N II tl t ',, ,.11'1.' pit' .1' II' "A' P"I P V S
I..r.r I II.l.r..1 :\ :: : : : i: ::: .. .. "
I
"
.
"
I'I
,
i l.i si ti..k.1 iIi.t..i ,' ." I" ,1 .
I 111 ,0 ,
.
,, .
nunil.nWalkei : .. I _
;
thin HriM.k. lit I :: : nl'I: : I .. C. WATSON. 'I .. 1.,1,1. I.U\'UIXST: 1 ,
I '
., ,, ,.i ,1. i .innnm I llnl I .
.
I. |t' .
walk, o. a ....L..II".I.. I.I... ., .t.\ p 11.I II!.' I.. ''i '11! \....'".ItVii'p.i.i. : ; :: ;, .;:.h<* I ,I''I': .: \. : .I "I"., I .I'i" ."..s ",I'KMs II".% Iii t 'II P. I \I.I P I P,1, \'d.l I I' I ''f' tIU.U"tI. : I' ", l.n

.aii IiSiSIi''t' ai" .. .It apis. ..11, ,,. ., ,"," i.i," i tin ". h.n..1 I II I IX I I i II I". 1 Si i i i 1..I,5 .. Peu'.ise.ua. "i ft. ., 4 .ra ..
I
lavgirii '
.1 "j l t I. t. awl ill hiih51l .
I niiia' .
i., |." al !r"lrhlup ''" "iral ""II') ..I'.r. I 'W.I twt I." vjHuuul) TluuM ,,,1.i ..M. i iAH r. -1 1".I. ..41)'F..a..). .." .

-
.- '
-- -- __ :_ rH .
.
: ," .
'" \

.
.

4


-

.
-
-
'


VIM m' rut: itt W l' ro: i t... I,'ai' "i ,II I, ,' "I' : 'rOHLI{ HEXO"' EI
; i.nioMM 5 IT)1. \ HiiI I \ TiE
; i''( onnnwi.rt\\ 1 ISSIu' bn.u, 'sIt, .1 I I .." "
II : "II. ,,11 I ,,,, Ii.i..l., "'1".": .|llI| .'i:.I ",:" .. I.: ':, '.'.1 ..,I: ..i I \ ",'rr' i I. .in Hi II', "'lit. I.'harl', .,Ml,I,., .n l ,. I" ":r I.',. I I' V Xr T4 Winchester Repeating Rifle.

\:,.! H''n,nli;,! .. h hiltithrr. (. ni.n.. ': ".'"' tlll-l' 'll, I",.,I M ''IO.4Njlk I I II. -I 1"11",1.| | I I.j|1. "f M ,linn, V X I I! I I at 1 I Ui'!' : '

PUBLISH SEMI.WttKLT.WEDMESDATH 0i' in ,tin, ., ,,. 44,1 lit' I'lHII.Tin will ,lt Ir.'f.II" I'm... ''I: vI
|I' 1',1.1 Stain. Hcnatea n*| lois st I w.I" yr'| >ri1ivMr .
1) .
I" ,
I : : I Isrt'ibs., hi. urban,' inn:":,
: t NU IIATV&DAYI I ri."ililUrdl.iHMFillnito ju.tin' ..mlil 1 ', ns'oI'I llt.'l'S'ti.t.'" i-.' WaSI IMII- I' \ I '. tllmml ,I. .|,'nli"I" rrtithmanlt. 'lann* ha ." "pPWR ;;;;'' r'..,.. w 1

II ,. ,,, ..", ."' ... I urli a.1 honritly with llm wiMin .. hilllian"I) rnunt diarin" IK*. I month al Ht 1.l'I.I. |"irl.([., Ha. Harm, frlnnl. ,Ihi. |.liufvidh .I'. I' > "U

,,1 I tin' xtatr 'Ith-r r',rt Pi kon. ,iwfn U.J E.lm'v.t I "HI *n\\ .l."iinn I htirhnnrHrmoro'hiiI ,, '
..f.1.. 5u'llaron I. makini 'nine
.. n, Ilirmii, Ill ti,'nil% have, hxl" % '.,ilia, ,'. lluoiiirli' I IIKI. iivht i hin.1 ) !: I Ia 1,1. fiitun, I lumi' llu .I. I Ia \ '
"
l"t ,la.it all.'r.itlnn.on hl" mliK, ... ImI fiu-iid. giiHilh ll:" m Urli.rhlai
.
hinn inwntel' I, the n.I.,11 I Rinu' ti, I' Ih,"", l.r". Inknl aHlolUl <

,..I"rilh', .. lo **."r..1 :I h .. 1.1 I I Ixrn .(ii lULls" ,11-1 lint U \\horlrr' fhH-f.lii.tl.-r 1 otuiirIViini .
1NVA1: 'AIU.. 11 ADVAROB In. I i Miirrmi| ,' ,"r'. In 'the, < Hv i 'rnlni, Mr Moll,Srl..55'1 I I. '< ll .< lor Knniiil "I ,.oil lot lbs |.Lu It.nil I.I I. .1
.
Hilion .1 I 11"1
of nnr >| th,-"$'INO. a. Ihr 1 l | for wwk an lh. t 1.1. i .
S patri's5s .. Mailanna, wr arr anlho i/rd i I. I I II ill., ", I ,r t"" : '" I ', I II "'".
I
|> | ,ph.i Ion tim .iwRnvmi-nt 11.r>il .that hi hml 'tarts on aHimnl : .
"
1. .
.s I .X .I I UMIIMI, I IW.. ... .II .I.w. Ilir, Mr( Mtllorx '. Itnut...,. : :"'; .:. i'" : :' .', .. ", : ,: : on 1M.
Iho rtintltiM, .nllv takrn In Hino, wit I I1.1..I. I- aI Mr ". S. l.ronar.1 haa n.rlv.l IR 1 : 'I ; ,, ,, I "
captive I I am"l. ,., .. ., .. ,. III. ,..
UK fir W..t ami about lo hr. wnl to I. I.-I.. U" wllh a ..trlUnuI'.r 1.I ,'IIIISV'S I r..r.. lomuhllm, of Iii, "Dial, wIlls unfair mi-m- I I.'o Inil's I. 1

Ill I II : \1.1.\11'10. AiiKii.iim'' Kllhtrrorl, II", a.11'1 or I ,.,. Ilkol I '. It. Jot.. of. .Ihi Tin.t", m-w .. IIOUK. donllnllv:, ILI-.I. 5 lo -r.nr. Mi, l I" .<(' V" ''' Uiililnlii"; M.isM/lm1 IMIlr..
.
II I, I .. .c "i ,ii"HiorUrd In rr- rnrl I l-i i. k.'ii. I. pnfpnhle ,,, .'.'r' I','''i'. lii: |1"I'rl..1! I.r., .mil. l'r, A .nManlial plankwalk ... 1 brenI ,.n'o noiuitittiiiti. 1 lu hi. I I... '"' .

""I .il.1 I i."r ..,il.trillion. .lorI Marlon. fhrlr wlvanttm* awl.fa. IllIk j I ,...it.it'ri.l.' iirovoililmi, .in.1 I IhiIOIIH I 1,1,1 on Ih. north) InV of r..Ill'n.rs55 tnlrarr. .", I h mriii.' .Mi, I Is ,.1 I .,. ''I ".,. '"" ..

I I I', V ", I ,.,.MtmilUI. : .. arc far .uprrhir' Thr-y Iargrr illXMl.H-d Itano ami I !:>i II.u. I I It MlllorvTin I. .1".lr. ami 1 I Innmnl ". ''I", 1 I I. ii I., I..,.. J..,._. .
II IIn,. I I : : : ; :; : I. nf lHlnua.Hi I iimm, ''l<' I I :,u, I." W. .
:.,nl m.r nniniHlion ; ra.lh iMiinl'iiti:I In ihfii in ofU. I i ; Mi-mlilMihn ( ,0. 0
II ,, : .,,, .. '. ..... Jnlnl.lliI'liih "h.1, and ,il. I I. ,
I "lard.-d. and t rnnn- tl would talill.nmrnl or Jrnnli Wnllt. 1..i ,1..1.1 : :' ASS .
healthy
", ,. .. I"" will """I"'.' In IVn.aiila lu a.litI X. U Milloti I i.i u' l I'h.I ,I. I 1,1., 'II I ,,". .",."u ,, ,, :, :,;: ,,;: ,lift', ''"ji Si: I,... SI",'IA'I". 4I,15510, ," SiNs, I
10' :1 "t:"'. '1. h'n lirouiilii many vldtor ; brought Vi rt r.|>MIxllln. itt IHHW Hi| .'on.Trl ihi "'''' llu, I llm .1 '"' I 511111 I."'II I, .,lull.". ..,iII', I.. .. ,,. \Iij' I I. ot' I. ""Sit 554' ,I. lR 1.555 ..".
our ,ill tiNt mtlon Into pnlillrnnli ,1 I thp, 1011,15', ". .1' I to knpan d"h'l homo' Stlunlii, nlicbt, in" i .i.0., :":, I '' .5 'I I I', i"I i.i',i wlllilh. I rm>.will .
| .ul ".1 Wr w.I." .II,.' 1''I..Ii.in lit Ihr, 'IIIl'i, : Ills, W, ,: ::, :j,:: I: i II', 'i.,7-"I",,! .:.ii lrta.nlt: : : HUNK r i R41':'
l'o.n.....I. ...,,1 I.. ..."... nill........ .iand, horn .1,111 .1. .lu.tlc.ut.l I')P55II 1'1. riitnnl.ni .. ll.l. of thai ill 11..1..1 II. M liitil.S .'n I "" 'I. ." :" :1. ,.. ." ,I 5 ,',,. .. .5 ,I'I N'. 'fi S ; ,Is N I flllb5s .
1..1lhll nrwupanrri 'sIr'S I ,1lv. AbsotUtCIyPUrC. ..II'l'h .
I .
i rivhlIf -- 1515111 r .r |1,1. In 1.": ." '"" .
''' '' 'M\I"'. I. ". li' An.) llm.. toWnllr WItS. Mllli-r lt.. !Ih". 'n noml- >niN>n l rtilI'I'l n, ro t'im".r*... n.lmin". Mr.. Millortl" ,'.,M.I-I' '.-"1,0'',' '' I "I'' ''' i I' I", .,1 1 ","I ","",, I ,.1' ,'s 1.1! I'''. "r. I .hI'S, ,
ran I .
q rry I II ill, 'I .. ,
tn N '
I "
.01"I" "" "I'"
,11' .
,, ....... i to l.tmnr. In Ihc Inli-rrit ol the n.,lil for tin 1'.1. Vnaii- lit I IIP Ml" .Iml lii-! of P.ttt'lt.lss.' litsarrltesl 4,Hint, .,mil, la lln 'lukllii, I''0.1,: t I I''' .Iii: ,.:.111.''' .t ". ..: ,I.,, i'l.' .., '"\ "..1 II,:, \ ":". :":" I I": .,",, I I":::" .
: \ ., .. ,. ,,, ,, ,, , .
|fiHKKra.ol Washington .1| atViwUrt., and I Ihr I .I. .1,1 r. .''ill "A" I: I Ill ,1.1.:I I "" 'I..t'W 5''
A M1PN allnntil liml thl.-ve., hi reHalnlyil "I b' tin IliiKik.vlllr' numliin1. I llu m".u'i I '" ,. ,
.. ..minth1 ; bit nominal,, I h,.. .-I Miss I idea )1 y".) for, a SIN ... ..' .. ,'"' 1,1 "
., a.arIIII.MIM 'hotihl have tinin I limit to 1.11. din a. HP know II l I. from a .1.'m n'' ) H.i.

.Ih.. Srmlarv. War llu "rl.In tlt.'r.I".t 1 IHI n unan;imni-i. wc ...",.t.I'II' .1", '. did) .I..Id. parly) ; ,but 1 tv.n, MtllonoliHiii I .. I",, .,,1, ,I. I ,., ,,.. ,.. ". ,. I. .Inmr.lt'll., 1"1\1'11.1. ..;

MOl..UttUti I .I St loll.l55ll, ,Ini I In, hat hi:,.: lliii ort iirrilnnal.li ,, ., ..,.. N1CHOLSflOCKVELL&CO
l HI, Ihr, rily wlu'n' hi. Iminc r.r. Mr. J II 1""w. of I""I" na> ,InI |' HIT an,mil mOn 1.,1,1.' ." or .,

i 'in' |I.E..1. I 'ill"1 I Iii:I -IStlOI'Ih".I.: \ I,. w. lo.I.I. iwl. wti.ow mil iipnuht ,'.,nI''I'r.' : %V.. I brill.) vi-.lir.lai' aflrr tin XXI:1'i I. .:. .1 I II l ,I':I I II I. 'I I , """"", 1,1,

H ,,, i ,i,,I 'I I. "i 1:1 i|101"i: off..r. nn, .nr. loin liidibtnl for I.II,.' |twItI..I| 1"1.1. how| hi will ,In tlllllllihinlll" | ,.1.1., l ll.in Int., .n.l. of hiInin,I""U"I. h... In .thin ""I t I' I'I, iii-l, 51 P's'otl's'l.15uc :: I'I'1. 'll I'l-lKM: I lll IIIIM I a''il', i.. ." I 1\.1. K ," iS\ I IL'I I I.. I IIISSSSSSSSSSSSS I

i ,1., ,I ,<,,. I", 1'1 ... tl.al.-du,''a- (lovtnnirll Mlllir 11 an .." *., mm ,,ol I,' |.1... tollowiliK' ".. in .Ivrdby l-.lNt.l-MI; >X ,

I II" .. ,,'" .,. i"" In.lf. UathtI r.II.I..1, ) Ihi.'..t.... | :,' ..,iniiI | I iiur .I ISis I.'a,tin*. IS'' ''rat.' ,I :
: i'xi'r IVrrv or 1 lnvi.lwi, dMt I
1 I. ":''' '' ,:":I'. I 1:1:HUM, ..n.)a! I IN''' 'I'll,:,'I I.". I";irimil, |1..1| .HIMII (lIIoltp ", ,,1.1 .I II .
Hilt) nal himlii i tolkirlti fIV I ,it: i I I.In., fromHint. II. ,iiII5.'iit'i I I"' ''' r. .1"" :"
o I! ; .. "1. 1 h" :":, :" i:II I It. form.. ;I ,,. :,: ,,1t..t: .: I fl..i: I II..riIINII1.Il, I ;::. I ,'it ,.. 11,11! II,' s,1i 1'""5. I lin.l, anl' halhl, ".lnl. an .| tinul My s I lHar "Ir-\il, mx. mini, I .inilonhla I I"r'I.,1".1, I I I,. ,'1 I "iii

v i i "i I: ,,; .,l,.1 Work I'll .. kn.iiti, .i. ,ilii-,) :"u',I ..1 5, t'1., till hnvilililipiiiv "hl. h'n.I"1 |. 1151 ol I tl.alinn 1. .. 0 I 1. 1111 I 'I" S Fcr Fifty Tears tho great Remedy for S
n.Ito |Ih"II.| .I l Ihi. M" .I" I in 51IS''lsp': at Hil., Unr, ofwhhhii u Id' .0 .11, ,
,.,, ,ot: ...:. I ':'':.I'luilllrtMittallk ,.iiitnilhnt' tin' i SIs'' !1"'I"r.| S ''I' I"":151' "I' '!'''' I'I
: : : lluri.i.. .inopiorlnnllv ,..1"| ." 'I"'J 1 I' I. bav lalkliiK' ,' ",,'r SI,.. It ln. dai IHI"" 'it thin, Ii, ,llI ,," ,Si .ii,.. I 1. _
,,, ,,,, ,. .\11I..1.l lI I .nl.. ,1 I .._ ol (InI.111115,l. ol ,Ih,. 1lH.SoHih.rn r\prr.: I I" ''iii .1
i K..lw,1, ll would 1 aI.tWP, hart mi :in ss.brssIol' at ),'ulcril.St.( I aw iii'lnn I. Itt Ill, I Ia ,.1 I,.inn. I.. i| '"' I a" i'\: .. ,iiiI'sSl S Blood FoisonandSldn Diseases S
'
I ,,',: i I I.:. i i.. i I .-I Ii -'I'lihl| <'niHMti eiil.ro,1 hi, anv Inin, mlli,. .offi... ifHnl 1 IhHi'ii.mil,. (I..." will. .Irouihim in..mall w.n..h.1 ..lin| Minn, ul Ihr n-axin,.. Its SlIp .>xvn 51111551' I I'nil 1'. "s-s I ,IS' .1' .1: I
,,nuiilat work. ,1 | r lln, I'nlon Ik' HI| for .onvrnbu.i in fin Ihi. .1,' nit > l5- .
,, | .
: :, I \ i ,. unit, ni-ltlicr 11.,nnli ". or | ;.rl pnllnii rfl v SIlIIl'l', 'ii' h nh, ,"i Iiill II'i
,...k.. fowl | Hit .. ,., ,.fa..li.il, mil' ,",, ..I ilu, .
\ : : ,hII., .,1 i HI" ntt .1'r''I'I 1"1..1 ::1 i,' ':" i I.": I In' >o""III"r.I"I'| -oii.titmnl! .. liixl lt..w 1..11"11,,' ,1. I, I,.1,1. :. .. ili'h |>ali'. ,'l I 11"I Ii
I I. ,, I \V I I h.I,... I:..,,*.. I.I: .. Mii inm. lOP.. n, :mil, 1 IVrrx, |I... |HIUkrpt ,U a* liiiiniihanl, ,| list '"'Krh ainnanlin Mr W It,. ,th.sslo lift l I. iii-flil l'sl'ltl.b I In... ,''rr"lh wtlt'lwst Mrin 11.1; ..11 I. .,.'i" .n,11,. Y cars !

: ,,,:1 i, .' I hut/, hMI, III'.I': ni .. I.IHI in fin, IliK Up( IlnHi .ii. .. hi., nottilnml.:nI .. .'lS'U'. HI I IirnlH.r, All. Ui | ... ."r. sI ,.,. h,' ,II h., nnilI I I",, ., .il I'S ,.. I ":": '','.!' ).... ,I'.tl i.I S .

:".. .. i I. :" ,iiiiiitnl, -in\ .. i.h tlu. timiijr mtn : ,is'is.asl Irlpml I,\Vii.hluiilon., ,, Inl nioioparliuilitltiliiriiin ;' I ,., 0 I I. ,. "' ".r,5 1.'' : '' I.I. I. 6In-cl'
01"I" i il "" I I"mi.. 1 I.II, I an' I I- ill imti. .liijj IHHH) lax., ,..I) 'I'hr I I.,'I...." \It'tli'r iiUi. --...1 i i ". a -."..lj".'tIll ( .Hi,:. "..,k. Iht, last 1.1 m (", "hkh, Iso... I' 11'," I I xi III I I"I' Interetng .:

!, .' :".11..1' -III, .''h."l Imr.hu. iitmn, Ii,.' 1) IvI I'...."- .".,,Ils'ss S I Ik.mm.rat ol, Si". ,...,"l'tt ". ..h.d. .",1".1 "., ."1"", ...'s.ts, h,. '1 .' I ., ,.. 'l'I's, : I ItT.,. S mailed '

.1 h, ,,i -',,,' i I. II :":..I I I(i "mill *17. inI ..11.11"1 I In, ha. h.I., .llmci I I.. :litl.r hit. In.,.n ) Hi,' I.outou.' Hi, llu. llm. I'. I I l..s.II. ton H Ill "I"'n I Ill I mail, Hhl.li Hnld II'S I.,"ill'l,I .1" I. .

I I" i" I 1,1.; ::0.1 I I I..i i fr,'. l I all limn In h..I.t.. hi. I 'miH-nM.iuntl laiupalirn Hlth aunit 'to 'l'I., ,.,.hl, or Ill it.. tl..Itl| ,,l. ,

'" ''Ii ( ,, ,,I ,,I. llll, .l\> *.. |it't| ptitlnxHi. ttiihi rhInOs| fur ll. iiihlniiloiiMvn l .. tinnlln In nutIn Iho inalh.l, I.&urn'.nil, ilvmnr ,I I' "" sTilE .
,
bit, > 'lam. hi proiuoHttx' Ir Ito I 1''u'd"OI..I..ul '" 0511", S Gi.S '
I .,"',:h"lII.Id.. .'till. the; hI., ,,... in ,Ii.,,'11 thlion -
... rnnhl liO.IHtll llu: Sllhitl (lie uirrriit ".,11.I. I" I'I
"dl.rldll."I..r"i | II writ.li 1..1.| I.kl. 'I, A. ,,.,I I.lu ./', '" 1.1'It

.\Ikt. I. H' :MinilMM* : I.u.r.' lo al I 'Hn. rillioail I Ihi,'i-, <,,'-"'\.HIl I, "'r. .. Hliplnl II, \\'. I'. Hiil will hate II.IIM.. "",1.1. I Hunk, ,In un,. l dltli. ullIn ', t. :11:1' : I
::: : : : : it 1 with in'". "r. "'.inn' .1 liU,I nImi.l SI 1,1st-no, I ,... S3S8SSSSSSSSSMA
|1"1.| SI",. 5 Unit III ll.t "" of "t
.miniix. '
\ .-I:: i! i Ii: :1 I ill in: lit :nut Iii: I I5''ltI Ill I StIlt i writ, to tin Vrn- "ill 55. 1..1 ,. ,, .
In h..U'r It s.o l lil.iiii.oltoiir.i tin, ...,1. tm.ti din nulillunflhanlhll "I
I I. I ,',,, :" I I t..) :II M i, I. hill liri .'I I\Vir-iml a
,,'I, ,"?": "I"I"I : :"ii':" ttilli |,am "I I .11,1,I ,I.. iln. fort-mil '....:,'," lint mil" iiinliiH' h.I,111, I ,...",. I" ll, Ii ,if ..... In J .. I k.ouvilli. >. Mid': "sI' unr .1"1'11"I | in. .H., .hohi, N.: ., unlrlas: I I .\ ; MNNS.Iwn: t XX',III 'I.t I,"I .. I: I ll "I ii'i I I 1,1 I Ull ,."III

?"U,,:,' I I. i 11!, 1 Ii 1 !i.. ".nl.I Hi inn'(' .,1 I It \\ .. .in. lint 1 ihr. ",itrh will this ."i.- noininiliil, Mi,.. ISmlhtiii; 'i-, 11.1.1'. S.5.\ ;isltib" "I Its it'pi,.IIM, .'nl,.u,,,.. In ,Ih hull., ,.I IIhuNiilmnnl ; I I,, .\illl.mi-.( Ill, ,1.'rll kirwi r. 511,1,I xxoo.il I .n.lm.5 In thl. ''ill'. having, ;

', ..t.l.1'1, \\i",i.low '. South. Mr I II. \ I lMvll-.li,. 'ls'gI'llll.ltl'. .lot Si,.. p ..l lhlorttn ,ly VM. Want II :. I .... ,
t ii .1.1.l t :1,1, I i ". w> trI r." u illplnln Hillii-ollinr. are mil ( ..| .il. .5' I I'. .c. ."" I bought,, mil Hu' .iml ".. uf J. 1.:
-,' i..i' i I">!1.1". .ii '1''C.hl"I/.1 'h'l I lil, i 5 |I"'I.'r| .1"|. iso I ltL'ii: | 1"i"l .., 11'.r.I .. \ S II u I*. sstAitSis, all .I..r IIirIm ..1.". ..., 1.I. 1..1.
:",I'0":'' :: :" "I''. '",: 01.I ,,' ill.. II will "uI .1 "' morr. fully 'ton / ..,un .ilniul Iwn thou.an I Itoti i.'..111 way. for lh<- --trillion, ,,, :I hate h.Hl| Hut, ..loin., wouldi 'S ..inillN ENl'lltSS: 1:1:". :| 5'SlhllitiISSs, ...i.I I ask a .I... ifllni '

"'. ',iir.. ,' I 111I11I".1 I I Ihi. i'nunly' in ltir of Mrli di'" \ "" "I|"'" Hum I 15150101' .. 1 5,1, ti ...If Kiilanl' "I I '- ,. .- I tt.'sl.S'tStlshir.!
\ ,:1 I"" I I." :It" r r MIL rPI'L.I.It'l: I H'l 1.1 no "r a gills."C '. I IJ: ,I'' ,ls5"S'S (1,11 oS55lf I''I 5 I lila 'Ik Ini''It 'r 'Minim a H H S5 i 111,1. l'dlr."I. ( ;
: "g. II |.. I:,,I :"I":i ',,1 ;ll'. 1II..h", .. \ < mill ,"". Ngl1l .",1 kmp tin I lot..'.' Illhd, II 5'wIsPs .. Hint noull,, 1 havi. .| ".1| III". Ii..1 ol iS I. "i .".....l II)I1 ; III,: .in.., .li:: I I, l lsllI5Stl'.flIl'li:,,| : A iI :i. I '. 'I' 'i'sssss.aso,

: .:.. ',' 'ik i linn' r I h. .11. I'ltan writ' *,,), ami, lit in,' hinrfmiiitoi .1.. Int, ilia.! alia''! hm, ban our I 1,1..1 I I.XI1XM; M -- .---

,, :'., ,,;. : :,:.I ,I; ,ml, :i'r.::: ri'Kulnli: :. I III I'Will Y"I aiM-Jit ho iininliiallonr 1. I am niitloui, know ituadnutiII illi ,n, tuI"iost'oi, I IHHU a,. .,I 5' him .\ ,'ood ,lll/'H. whn BID llrolllliuaI It 'isis" '|1'' > II,. I'l /.1"!, Ni'l'5"5. I II,s'ii'" lit,", '"

: .,:,, ,. ', .II.11.I ." i 1IIK.II ,1111 Anxiir y.0' w... ,"..,.r.11' I. ..hl""t 5 | linn. hi.,: I. Ihr "|1,1"1..r, th. | ollf< 11M.il.r. :; ironomlmdtt: .. |1"'rlI.lhll| thr .HI' '>ma,'S'.u S Ihr. I I 0 Itiill|..'rl l., ,..,. .h"" l., 'II! ,i I....vllmlnr n ""I.I.,, I

..n"'," ,il h. '.i:'T:: '. mill I' ,. l'i:million; nii wcri : 1 beet..s'. ...." ," .,I Ihi. i mini) | of llu s'l' ,'n'lit m,,'wnpaprr.Hint .'tsislr.'slr' Ii.tvl l's's",. Ihi. ,."11'nnlli ,"',, I..M.. |. )' In llu. Hlaii' withn I;ini.i.11 ri" I'unli.I r; ..,". > '' I 11..11. "I .
) }il 1. I think, tou hid: hitler try andL'I I. > II-IH.I I.i pa.l parti alHIIalliuiain I ': \n o'ls 'I', MI" I S..II 111111511 ,. ""I"'r.' "Hhi ll.luiHij. Ili,,.. luvrin.lnoilI 1 .
":,:,':': ,n'I.':':. hd I : u, i t..il.' au.Ic.wrgy l > ,HnillHKBialliwtlH,.alkin 1 will "I In, till rtllurhotild, provi,I.' that no mii .l 1"1- : invllrd; I;. i a ilmi4l,, Se SSs.'ssoo' I I.'" I. 55'..
.. 't "55555' on. in mil I ih 4 ", Hi Con. ... ionlliill.1 lo |iarihlpaliII : I t 'I hut,
.. :,1 I..":, \ in!'. %II, Wlml-w- ". n.r l.ll "I.'" llml grs.s'I.lI" HUH 'JlllSllaisfll. I... sls', fill tin' hi .1 t li"l." ''Ni's i ..I'I
1, tin llu, ;
ohm
.. : I. i in 1".1. about the iAI vi ,titloH 1 oil, h U h" Id h"f' Inlltt II Hum with ialrt ) "1.1 ., Ink.I sl'i'r of llu, I.'ml.. |
...i ,., 2 1'' MI:1.1 I i ( I ,il IK 1..II.' "I wl ,11 5 In Ihv 1'0"1'' : .11 Is. tin, .l'Ii'l'ii I H"in uIlls5o'I II II'
.I''I"1 i.."i"i '" .1": 1.,.l.', nnil 1 tl. A | If lulu'r. lll\I .. 1,11" |1"1.| of II.,IlllllllilV .". .,.II".ill.5 Ill 0 it,51111 5 luu', ) w'c oni. tin hll'I., I .",,1.11"1! .I .1. I.. ..,'I'' -S..',-. 1

,i."". ..i t I.I iil.l.l .t nnil 11 ,l.r tin .\-iinl' I'll. I. .''Iul:, Mton urporal' \\llmiir ht. n.tlvndnlll m 1...1 II! rmiianl ,,, I 5', '1..1",,, I Inm I h, m n, I IN m, tat I;\. I omniilliiMl .""... I YoucsoatbuyplslnctiLurn. JI

..' ,'. :"U, ".t 1,1.d"\ m ; I'1 tIlEtIt'ii\. 1,15.115 si'l! 1 ih. ..nt. .1. Hillolittm I sIr, | '| amoni I S "h.I I live i.a '.r I I.. I I' l'ii. .II.|| .h, II.tt. I
ol S ,.' 1..1' )
; lal' m : ", "I I II I lot cash ntI
"
'. tilni 5 r.r ':"i r'.I."I.1 .111"1 I .1".1.. Im, 5,5 b.I ilifapor
I." ,', .ii-,,, "I..r l btl il | lamentnil, ,nli ml prlinim 'IU' .. ,
l, '::: : ,il I:, :..:,,: .I t.'I, .ill I Hi. 'I lut ul.ll, I|1.1.1 for lh ,,u.r.r !!,.. !.,.,.t h.'II.. I."''|1" 'ihilliW' ,,' .nt ol a dl.pUt oSsSi, 15510 I .\|.:.iiliihiloliundrr ''',11-, ,I ni.I low him did I nnlllm : ..i.'l''gels'I I ,. i I.. ""iv..""." .1.1 I b. I' I. .115 \Ilr,5ss..tnA.l I Plt'l Mil than any other .

I', ,.0.' ,_ ", "., ", w.rl\ 'I.I ., I(-ton in Hi. Imihl.of Mr M I I' A. II : kit diir..lion I h I-ui: ;>'inI : ,,: ,.t:Iho, liihli:' tvilKht: :;1 .if ,mi, ni.l 1,1.1 I I im Moil. lln,' tIllS m.l. Si,. l. Sl.'Il..os lii. ill,'", I "IHUN '. l.lnC(IIto .

I'd ha. II':l hnl, cmr .Hlll,. -.- I abutut .,. ",I Inllmme, In, h'.r if Sit. i mr-h 5 ",i, Sly hul,1111, Hin piimirli.. ., .1.1", .Sllt'S'sla', I'MXX .. __
"hi" in ', .
SI.IHMI INin 11' ,nl.It 1.1 s i'o.llIttIsv. a. dl.playni' 1,1,1.I ..". I I. IIIH -t I K. "r I inIt .U.id tl/.Im I ,1",1 I fIhrI
"n'I.I.I.il' I 1.H ha. lmiiil| i',I tin. hands of Mr. \ hilt,'r or mull a tisus'h.I..1.1., : I .. t'inliihli:' ,1 ,.1"rl'I. 5 \.l,'".: II. IU.,1". >MI '. I ;"' 1.11 inn. <;
M 111." W" hot iiMilxnliKlmit.ommtiiiiiil..iii.n i. ,Ills. I i",.". ivnt, 'Infill',. ,. tl:"u "H", im ,ml, i" 11' th., I ",","HI r:\. 'alKIHHl'H'" At 5.5 III, ,iul, I Inni,, ,t! ruvtAi'o'I -'
ms IIIUMl-l. Nltll I M.I Hill .
": :" .' I hll.h.I I I lttl 1 I I'. 1,1, 'I 1'1. .I'liMi, ,"" tin,* .. .. issits.. II.r loslass. a HH, "II <|III'lion """'.1) ..mil 1.1.I hu hiuiiht.| I 5..' IHII i I..)It' l SillS I .HUllllll.,. ,I'' 'Hill, ,I .1 I.", ," I 1. ,, .t".I.) .1l \,i -11.1.1',' J."..., iI i'Ht; i i. <'n",u ,inli S .id,I l l.'ilr., n ',1.1 I I"o

I I :: I. :" : mi' llnl l h t Ilir Mayor y..I..I.. nai itnihli .M.I.. KnluM- ",t 1,15." but .. ,II. wlSls..sst" tin rralu I.....'lnl.im. ,,,.d" 1",1. In 55". MIII,,HI,",I- l I'i nollli, Mi, .1 I :i I I.',,',.,'d at 'si's'.. \ I.., .II".I"| .',i 'III.I I I.;nil.II. .. I ilmn,i-. M..,11 I.i I.;. n ......,
.1..1,1 ;; :: ; ;. ::: ::;.;; ; 1.1 .\' .\ ,ill I, "::1,1.I I 1..1.,1 .1.I .Io".il" Ih. I limn,' ainiHluHr.illl l-ulnl' '*.. null ., l
,. :, ::, I "r. I II '' | (,!h.r. 5., nne pullini. inI "'Whl..1 of tin writer will' I have, loHalt lily.| .,""Ir) I l55liil5l and. I )j.l., u,. ) lIIlmses5-I I .
I. :": | : : : I", n ", .l i I :ill ,", ",,,11.1 >|osr.hI'. ArranKcuiviil" hitiiiimtU : Os. lr 111511: I. \ ; :51115111 5 II :':'' i IIIH w. muvt SlIp IhU, an.1 I is. a.'t. ,. n, ,. .,. miw. .liu, l I", H"' pn In.I, *i will aII. 5l:v"r', II. .X ISr.a'a. NO, Jn l "...lv,' 1 one tar load ..I.
".,", .. ..1,t ,' "."1.i ,.. rltir I .1'.. | -liiMf % ., slIt,,, I'. V. I'o; .1111 till :,I, ., ""II he .lul"U""I., it'Itli uIn mi.ii, ". t. Ii.'if.|'ix.lluot ,,1.1'11.1.1'I Il| I,..".,. n hi'nlii .".. mrrlinwill XX P1551155. .5 Ik. I I lIsts! ,,,,: asS I I"r 'ptlii., Have re.II.WH
:
I .,.1." I., ..'. '.1 0,1 tilth. lilli.Hin'li, I.r I 1 Inltn.iliiK ulili,.-.. i il .I.kl. I h.' .11'n .1,'' .1 I,.' "Hi,'r a"55'S'.11111, ail, HIP "|' lt.I: h,. IH h.1,1, In Ihi. unl I Ilial, both 151:51: IH II H:I. n.l. AllHUo, HJ1 t .iill'ei:;: I Milk' :lofiliu; : .5 .
I ," ni, .1 ', ittniKi mi at kuifrimi | ,'II! tli' | tiolu, .. ,. 1'1 'lull arfnrfianlHllMr l amp., d .ul" a ,, ; ..
d.I.1,M:'':_' :"I:": :,,:t I"I I II, 1 I": :"?"..II'h I ) *' 'I. r. "h. Inl" 'I.I,1 Mr, hoi S'""",. until, r..h.. with' "Its' paina loot I..M', | Hint, ) ___ lln.H, Ami.I, 1. M.I. I. .1"! > "y!_.I." \
.. '. rrijm tin I rUon| in ihi' IMIIII "I ki, "lui,' 'SI. | 'l"ln. ,I
INrk
... ."h. I In. 1. 'iil. 1 1..1..1 whh I h, I I ,,. ,.ml II,. ..
:": 1 I" jdlorbii ) | 4'iIt'r 51,15, .
I' II. : ".'iiilHrx' Ilioi.i. lu. k ,in, ,bUuldiHrth .1.1"1.11.1,1. .I Inl.I.. | 11.1 for.' Minim., x ".iir ",,"'r. lo Mohil -
I i
II. IKII | : Ml' .
'. ,, J''" ; i I' 11",1:. I imil ." 'Ihi.," 4:,1".1.1 I : fi' I. In tin .u. .I..I..U) .1"1..1 ".1 I .ill iron || : ;U'tJI 1..1 r. HI. J".I'r., .. "Has.N. 1,1. .

,.1..1" I '|1' "l:" .. l 1.1 wlh <..<" 1..1,11 l h... 'horn ft 1.1..nl). ...ili '. I :5 II' r.I"r::; w.luit I'll". ; I :; : !;:lit .:In'; ant" ; i- 'lHHikkiiHr| for Ivlti.. lit's l ,iil \nr.: :halll.A ;..: .'s. ordlt il lo llu, ."..ii.onil"iih.al rrof ."|M..t I,..- "I., Nut l >, Is's ttss5.rK.l.1., 1.lr| I Ia.o: fi.ipilu.at i'I.
nit! I SN'S I a "i lhi hi.li.r.loW '
I .. 1 A. |551 snl I ". ; whuaiUIHH |lssws t
I. ', ,I"" i II t I.n 1.1 I .1".1. .r ri".I. 1,515 I 5,11155. HAIH.i .,,1 tlii- ii.it. r 11151155 I 'i115541\ Ktrt IUUIT'U" __ __
.itIossIs.sulI I
5'i I 11". II..' I'.nt: Hill her I. e In, ""' I nit, ,1 HIT.oihrril o .
loSasr.5 I .
I:",i,: I 1".1. i: ,,.I .:"I". i II-IMK "" 1\.! Mil I liIo'ntsilv. lo Ihi' .. ,,titrl I "I.1 lr. 1'.lri, I .. ..ill',' wlol'a' ,f.. ,11 him lo Idi nrwHI ''I I' tIs.'rl' (51551,,0,1.1', ..Imllaillxin Al II., .. In.l' '1.1'I', ,1 I,Til I -.. .llm, vs4'l1115:1 -
,. I miphnlx nii n":w n | ,1 1''w.I.I } nu I mini nl I UN .
)
1".11.: I n:" .1 hi.t, ,. '.1 a.m, ttiihhi..' old i inplo\ t'rMr I ,ih.' 'mini, 'i I 5'l5I5'S' .'o"" nfNorI "I'' I, |llil : '" > '..
will ifmlhold ) .
"i,.u.t| i I.. I 1..011': : I,. I I. ..nut... .") ..' ki n, Itanltslss; 'A sIr: 1: .t'i | slots'aol f.r ttvitllt' ills Hoinparalion ,U. t.huh.l,m. v: nnnah. MoldhS.it '. 'I" itrnas ""'1'1, ___ '
"' sIS
I h, i.i ,il ,' .\. I I"1 1,".n. r.nrlh: havn I I : 1 In, Slit' Kiimht-, I I l.ahot' '\n I hai I hIs KOHL N",ilhI..pur : .. ,., ."I'Arl.1". 0 thr ."
'IHII I: .1. r"ll.wl"t ireiilloiu' in- ni: ht, :,h:..liuiliti. : ;. ,In ,'io'l,! I lto, ,n I : : 11, k Hoxt.ii llridlI''ll', 1 1 rmult Irl.'mi-. I IIIIII..IOH t ami I' .aIn .'.H... .klnl nt the JMiiel I
i.
I I., '1.. tlnlli 'I"s .. ,'In-,' 4(5541.) .. I U. II. Man. Ui It Ih ,IH I I I Hi. mitrli li l 1155,1. .,. ESlsr.i..S's'lsroiy' ", O ,tho JirmulKlul,
l.'r.. il 1 ir 4 r.r 5I In r ( |> I 111,5 t I ii-kman iir.iil, i.. '' ,r l. I ." |5.5s.i'sLI: t |ii ..I.
.. l'l w sos' I :111. :
: :
W. IIlA. 1'.1 ;: :. ;'I'.I.: ; \, "orol "I''Sl' 51. 1:15555,1: :5511. 41 the sit '
'. ',. ..r .\.1.II .. I.. ,1,1..r-. U I I'. I'almx. 8. M '..,". I 1 i.Ititv l' mil. in .'r "inlalmittll.h : ,i.ndi'r.liinil. that t:t,5t"t Irlrtcraidivdlollalllm 1".li'l I..." fur f, ." .1' .!.1'11-1 i iiiirilHi.| .' I tvnlii". il I'I llu,. I ll' lls"SioflAt', N.tit |I"| ,nXm 'Ia OtlmwrihfuHtmm'ir'linuliuhel: i ,:.I | I: ,
: : ,
: : : ulIrs xxrin' alllhtIigssIssssr X 111)11111') -. a. "ii.5 1 1'1""' I 'uill, $Ixldtnlril "
111. ,, 'I'| .\. I liVs. 'I I'. K. UillJ, In., I S's il. shill I. h.' .1,'-ii-ii,' I "n' llul h. .II on I'. wIns. |.rU 'Ih. I .. .. MII| Will.'. ."'utam. 14.. .41 thHKliH| ', 'ii' 'IllIklls.s'.lhlsS, || |
111 : .Mlinln' : .i '. .\ Itaplu.l. mm I n hl> ..1
I ,. e. -IMIMHI I 11 I l lm All if ,
'l M 1) l'.ittons.ll I U.Urt<, s II Ilt.i. "I"."". lists. tin I, liinofllli 1 1.1.' .. I II Knlt'lili\.11',| ''|*.1.' I ahor'' 'Ii an'|uraml'j.I., ;I ami wst.hl I li-hi,' mil Ills Iniwrr ufanrlaiii ,, ,, tit" Inl..II'I' ,SOIL :,II..d S .-.. ,ul,'i' .\ XI rlS5Ieli| 'i '. I'..t."d., tilt.11..1.1'| I likntliniimw. ,HIM Hill'Mi Kiurly I;,:ill', 15'vnnlitb IAsthwlnl,:: .

.. ,. ",,..' I. ,. ." ') .ln N.,.n, .1 I (1. WnoiUlilt. i ( ,,'lh.| ,ml I "si ill'$ .. .wl I U. 1..1 I hliil Imfon, lamr, .No. il lalttfo, .\1".1" (, .., 'i' .1..1.' iiilm'"11,1'i Xm It".rl"IV II..U Nwwiia..,i", S. MiAm ..'" Hill, I If Ylu'II'\, ..".'111, II'hllllPllrANIAnd .

.. ,,'. ,,' '' ,. __ until i"llbs's 1 I II'"U' __ I. 1.1. "s'sts'.S! ,r'ss'l1: Ira In llu, ph, ) .1.I M. | ,. I r': 5::' ) : iS slsog .1000
111IN
I 'I ; : ::: :: :: ; 1r'111:
.I."h. J'.I. ;
,. .'1 I'" "',' OPMIl "'t..t. I II.t" ,.' J. I. Hi.'| hen. hu. "1'v.1 I 1.1. "ton' .'si I 1"1"1.1.) "I I "ill., II and .fib.m .IfVoli'itlll '
1.1. I Soirinioaiillmtli .
.,. ,". '. ,I .\<:. IWIMTIIHtMTtlUMA ii) \"I..1? I .In No. PS l I'alaf' .* sliest. ami 1 .11.. I h,. '', imrol.jn. II i i. milnurnllxcol '55'sk'sOTISIt, la' I ": ) hoist
MamnrW. | Yes :
1.I.r..r 1,1'.1 ". In lain Ib il I hi-, boal .Ualllu urxu U txilhuut Uiriu.
: .:" : 'llu ) ")" mil, .
... ( .. : I' ish.islsb.'aSS ,muni ,551.14 Is t II" 5s.5 I Ilimn |1'1 ",,'
1.I. t,,'ul.I 11M'n| HIIUM, >. .rrmslfr.t I for di. .> ,il am ill.". H ho I i Hnmpiii, 0".1, I .nil' 1.. II" 5 linlol. M.. _.. .
". I. 1 \' I ? 1,.11.. ill, n, Inn,.i. | pa may I Cull awl i. f.r youi....5.5I Iv.- \.I"" I .., ., i 1
kit ",",".Idl killlUiil wiMiii lhlnti > 11. ,1"1. ,, SwisS, I'. 1"1 a UM'ui ->l.m llupnnT. ... 5'1,1>, b.'i'ss asiIs'l.,| I. ""', llmal.' 5 .1., 'lw, 'tLlSlaA'. 'SIlls Dr. A. Riser
I'. .1'. np .1 -- .
11' I n..imllully i'l5IllIl'l Ihn, colIn A 1..1. ilrlisls..s.
,I.d.. "n his 4.iilf I if II,olio Ira'lSs'S''ills'rss I ,1 l.k"r. ,
,the lift "' ,
10111mini .
r "iiaiNiint|( | ..|. u. lo thr I ) ..lulluir.'ivrx I.t r"/ .
,"
<. ....r. is ; Ik'I 1. .11. Tho, greet ."..i... I hiihon, ,IH ni it ... .f .riw Inml will >,.irrx,1' IIIlls I "hat.' rial ninrallnnonlimm' 1..1. I ihn. m..t deluihlful, \ t....& "" t I' 'A"'I.A. DENTIST
"
A ".I,: ,. ,":1 i I 1'". .. .. i j.1 t mill, ,rvtal ralouunOor Mr. |. -i.lt,. ini,,n iiaki ,'..lnut 1. abniil .. I 1.leo.R ihi ,'.1 fin a "'I., mm"myurili I Ii. 'II'n "..1,1. !:' ,
11. | IS will known ,lIst I thai. In, Onr .
"
a AlliS It
ofl. pa j jI
:Ii. ':" ,II, : :1 I W .\. l DtI.1N n .I, and fr./ '.' |tooth| I le raps| '. lhlr. |'| I Ilion I. 1,1. L.n.. i I I'I"U: ill. '
1 I.
.1,0 1. h'r'. iiunantJtu" l !I. a .ulflui.nl tin uami : .l i .:t : :: : : i Ion ,lf.'iiiiii( .1. Hi. "iiinm'',' -iuiii, .... H'. 's .lsip 1 l Iniuiit"HI .
.,":1,, "it-1 I": 1''''. ... J Ii I'llalovrtuttifu IMIIII. H H." ,HH.IMI IX 1111 tlKIII. r'lIl.luss.1 I .vw l I. bv, Iniprov.' 1 lo Ihi. aiilhorUi, d I 1 1 s d 1 ,111,1, ,.ilion '11.1, a .5s.l .

... 1 of Ito loniiiiiu.l I |t5r.olN'rItPTIttI | 111 HlirviKi' I imr IH litii'tl ann in, in nuira).. 'I I be i'l lls'os rt I. .1 do Hh). hit ".I",, i. .1".II"I .' I'intin ol I SItS. IhermiMtiiler IS I I. I h tailh tmil." SAC Its. ami.' lSoSlio: :r..'..h Alo: i I I' >. l\l' I 1 I 'M.fN, |I..
inn' i '
Vftfiiu Pur Ulrtl'4'Irn'r |,..ramm, I. .. f.lk.w> .mil, ",,'n.. "I. Il Mill ,IH. mi thai Mrt inn; KIHU| Hulk a. i n....".. 1".lu"r. : .'' a1155rra.l whi.|' :;: I h "1515', ,I i:l 'I.:,,' UKHin. I"1"1., ,,.s'l1si, dial' H it.', whl.h, '''".'1'| 1'.1", ,,..', :.. :"rp a ".\,,,g" Ill'55 i| Cor PIlulol amiInhnilincia Sts..
ut 'mlKht IssilsI I.
I
kiln in ... Ur.. Ill, : P N'. I 1".11., i.m ha. it il.:". olI'liasiss. a u' .... .. ,
wards I"$ uhr .l. T.I..l.Mb, .'..h L.lgttIk't.: 1.Ilh "t! I I.. IIIIHII',i.in. fri,'n,,I ",n"i,,,, 1.,1 i Situ "u'n..r.r' ..- don tnni, I 1""I.r".h"l, ut |.,I,1, l |1..11".. i i tli uHr,| | IH.H. .,. Ion. f IMII, .oiiiitt All I, ut..i,. i,, l., .. .., .. u, 1 .sI
,.r4f41a1411e *nrI1lfl4. n''I0 I I. : .1.. 1 IH. drca.luKV <' Hanltily 1 laws ,is ," ,lalinn liatum .in" "., inn I II .11..1. \,1 t'r.: .I". ,I ," ., i .",0", .
U''Ur (. ''IsOIS, I ", !. for I m.ffi. .,. .lr ) .I 11'lSl& I., Ih I, liu k. km. 0"/, / 1'1 ... .. 5:.
.. \., I) : Ui hail MirotMTt' Mill ; )Ir. IVnilh.I.t", na. "nt own rhmnlf .515s5' .... xbr\ mil .lni.l| t.make, vlit ami cll.i.I". ".,. I. I.. .hai. "'I"r" til .II .. 5,1,4 N. .1/'. ... I

"O''I.. IEl1.: ,, ", I'. .'" ". f'I.I 241 ; mranglerof "r.'lli,. ".,,I.,;," of ti, I 'iinvt.uli'1.HIami a r''ss V nvruue 'to Ihi. 'Isp'. tin, nun, Him I In. "".ti Ihn ,11 knownIhi,,, Shill .|. 1"/I.' I., Fine Gold Fjiln'gS" .'
: many oil' SI him I ,. kiitiHii f.i,' .1.,1. 111, 55515. l'lsl'afi'ottlIs1'.asn.l,5' '. a SpecialtyDr.T.J.Wcjch,
J7lh H, man S..11
Ur'' Itlmllet .. 1'1 ) I
; Ilivrr i. | .
-I I "ri. |1.1,' .i::, i:i:: from. 1'.1'1. .. 1..1. .15515'. | .,Ih, l'i,..f nxldi' .n ,,, .11" ("..in I :Huh, : 'Lillian l-'Wl., M.r. |I'015t. "1.'II. "II' HI "houhliha I I.- : : 101 I ,.til, .1 i'v.'rxHlu-ri-. | 150511 "5 ilalssea.. f/-' 1..I I,I I \..>-t ., 'II .II.". .
I'
a41.sctre.t"lrusss'lillI ,,, ,
Sony n I I ul ,Itmlllc' who I .
:II ,." "...I I i II. in,, .11 I'llli '", nn I Not :Mlltvil. l{ | TI. ilxamardi. I.I-| | .hol".I. ,
..I : Ki.lwrt: I. IMMiiiHK. ; t btlow tin IIIHn of lorl 'sI p'r., HI anythinii' Mr II ICIaIs'r' i:. ihHKWtfp'. I ai .1 ;
,',,": ," I I.,. I I i Ic.t.r: i'm. .' '. V.> lIHh Ski nil ha- irr.mi.l| hi. ivunl, I' l'M'I.n I I nmtliiwa. lur lslt .... I: w i Ii''h I xi. |1.1.... nuinmi r .I.. |
v : )"( an .11" s "I f 'I I sat., a fi mil., , .
r.
A''I. I h. I J. '
.. ., .. of os.s.oss ( n ." .1'h..I. ,. 11..110.
mailers pub .1 mad. di ubl '
l Ii
i n injoiall.'
:" i Il. l.y
: .
Ihl- >
5 l.lur : .
< In Ilk .
writli- l ,. "r. 'raIl .
: I Iho Uxhl the U.. t'o. Nor. I. 51,511,51 lI 110l5w |1Iic.r 'iV"| a n ,' a.kc.t I." 1 l.nu I I..15 .. .
I I" .will' IH In ,I lit,, 1'In'i".1 0 Ulll.l, vp.slasls.| ; : "ilm ".5 p,"IHIIJ, | |'hi: .fl.aluiy S ..
wlnlvr' .
: :11: l 'l ": | | Ill I. llutiomlnii rdimnKtiHtLlnI. h..1 "r u". thuu.aiil, IIIHI m.iUi .. loss
I 1911.: ; Wi I'. t "., .Nor. ll ; .IMII .. ..I,sss"I in., ns'l I a ,. moml 11,1 : .1 I IMIIWi .... slows 15555505 ". I". .., ,, ,,, .,. .
: .111" i 'in an m in / Il 5:1': ,
"
of hi. ,
""I I,, i mill' 'HIM. '.Hi' '.IIillse I 0 Halll.k.. N.v. jlilh, ; Thal.bvr, lllllnlrl.il .. .... Kind to mrtu ik" fail '"I.j ,"' 555p it.
,.. .. lIla ln '. .,.1.1| | h.,,i rionillwlall > :Aim'rh;an 111,51.1;:I lu Iii :Im,:' | .m' ': !|. /H,:; ,Hi.11111111.1 nl I.' t .1 5 .
.. 'I.,,1.",." H .1, S.v Wh : /IMss.II. Slay, "Ihuvmilreur, Hit' npiihli In a. main. DENTAL SURGERY
diam nlll.i PSlSf.SsIir
awl Thel.oHHriitu rim 121145115 'ui wa brightened y.nosAlevsks'r. {
| I I. idinii lamlll.ivh i I lane ,
0 .1 :__o N4. ..... |I.| amll I fha.. Ps'i.| |mIlh : In, ,H-u. 1.1| ,|Ill rrlu. .,..1 loWHuluati lila i all I'mta-ula, Ills fuiiii.bidm, ",ithan ,\'N .l4 llasp 5,11,1" ,.. ,.I IssNa. 55'S 41,155. ,
I bx Ibe Iravant fiw ofMr. I \, .
"I" : Mouday | ,iHiit mo.i "I| ii.iilu, j ji
,
5 h. .; II. ,. .
) btuIent. It'.list. hu" ud'i .HUM i. Ilki- r ,,'lvl ol I" "U''M' i t. 1"I..r., ., .t" 4,55 __ II N. "' .5'. i I'. ,,, 44. nI,
.h. ,
1..rla.f" i : 0.0.51.. hair ,
I ha. WhlllaUr IhrI. :
IsrstssnIp awrt lui. I I:hi, linn .. .h..I.S.I" j
"
<.l ..1.1. 1.01101.TEACHER .'. ; fcati (;lal Hi. J.I. Ibubrti' lnirIn .1.' (.a..th, bumauiindirian I I. A M. .iitslop al Ihi. | ., but' 55111C0rr's'utlp'oVJs'Itsss l |5lIlUo5IlsS|| | or'f'|Ial5aIS 1i1155555111155|''| | i. Ihrl ': .1;.::t" ( : ( : |II| ; Hi.ll.l"; I II ,i IUHNX IIHI I IIllu (l"l'I, ., I', I I 5 I...""ini5. ,
il.lot' .1 Im, 4lh, : J.II < .I. :!; :lodax I : ''I I ,,11 14511,151 l trial i ,,, I iii, pii-pli of ihn IIM 1 ('s'ssgr.'l. I !
n
FuRl .iinlnintiiiK u. lldi I IHI
PIANO 111.1' lOl'l'i "t il .., I'S| Mr U hittak.ru.H.lu I I 111. .1'.1.' I klI'.S,
niMMiffHn To. d'libl' alKiitl .1,1., .1 mil, I I lii.nl' .
nr.nll.
OF \ IM'rl. ar" i
.. .,". ; Mr.ir .. II I llor- maitvr what' may, Hie I I.. ,.t | |1'1..1, .1..1.
I'' I.,." I IW V. ,,. :lf lii INIVI sill'i i" )H4. awlimjmliirnili Riser .lui'lion totakuhan't .o. I ""'nl 1. aud "IK,|w' I".> way I.I 1..1" II. d wllh IS, .. ) I o1U1Htrr:
.. Ian -U-i 1 J. t'.rr. rt'li. 7thItkcn ; i .Hi : I ... |Ill .ih a lunlvtainpalxn' I. pi i i.Ipl.$ Hill, ,.." 'll
,I. I' I ,"1.11'\ ) I.. ,' of IIw rilrroad\ 5,514,55 al thatpla. live on his .. ol hu, i"Hunuuim I ip.m'i'5O' I lm slIp SI SlItS.ami, |1'an.' iim 'Is .1"uI., irowd 'that mi, .I .. ,.., .
Anna Plxli'> ". I7lhiJI ; Kl.. itialll, blot' Mm uli I I. H MI U Mlileiwri.h .uoll pea "nr I ss'lsl"sssIbs.'5' 's.syi.4., 'I' hdiirlht-t, havn rUnlnlhilrmiv |I""l\ S Ilir 41.1.5'. | MiilirllNIM 1.5.. ASH .
.. ,
d I ,
Mr hust.'s alit lift .luankin I I ,1.
'Ii.I. ... '"' Ir .,.1 .)n ; .lokuT. U ymM.l. t ,-W. *ltk. :,lii ,ol,In., 'ii.L.'il.I 'i ,. ,..w : I Iw ,'I"1' IVnala.. .II .1.11'.1'1.1",1' | | i'Sa.5,1.115111's'up .i.hlxhrr I i .-- 1,1. and nominati-d' Mr L II I'..". ii'-iiin ii'5.5 11..r.: i 1.14 jn
'rlk'sssslo :1 I
tj : It.
1 ,. ':, .1"0" .II..r., ...,. Lylu' : 1.1..r.1 ,1" or thai human I ll.adiilt.il mt .. I up .. I I..1' IN. I .1..1 .. ISis,,|1..I'I..r".I.| ..te. W. I ..I 'iIl,5'l'llItst's-" .

\ 'I: '' 'I .'hi I:' .lo :IlnI : l'\ sept : IV.' lii motived a
I 'II::::. 4 ,I.I l; ,,,I.I,::I : .I;ml,:, ,nt; nut i'UtliHil"; I TIN A' "i.a, t.'t.A.. "o't'I. I. I null.i, toll- .,l'II'.Mlltu N, I M..I Mf. (twit I Ir.l I.,_. prmtml at SIte Mate IlirXVhwvcr, .1 1.1.1"I \ ) I SIr (1."lldll llu. 1.1..1 1 | .s''Ss's. .. lhaiHe ,.n.no donhial I .\1 I I \% "" (i h..I.

I 1,, .1":: .." 1..l, :.- 1'. (.I.'. Ij.. .:,( ... a I..aid I. .1.. ll HniiUarir ol Ih .ebo ulllHlUl I.'i' ,, I ..1 i.5l' Lj's all If I hi, ". ;"t"'He, iHimlniilliiuaiidmaki. ,,, WI'U"

",... ,I' F.l I I I U. .i "u nil 1'.1.,,, .511,4'r lo 110 k honor. ) prvsu at hi.m.-prophet, I 1"1 tinllm.t Wi I ha arc 'qfttisIs'l ulit ,r !51145 Mi. IVwIliibin ,.. ItaIbUl TournaMM-ut, coinmruriuirMouday |". .h*ll ,..IrS him ., Id. "..i|1". '5 I.51,51.. ..1.1 Irulhliillv' >a\ 'll 1., l i'I .. HMIUU, .will l.erlu..|.-l |I.p a IHU' I 'p.I| .lIsiIl'l I..I..I l Ik,

.'"I,I ll., .." ,a. u. l : InNs&. lu thl. tiiy I i. ..'.| would i if hr I.i.l'rl"l.run 1 a".1"I H (4epleml *Nh, at I Irlamk.Clirutn.tauie. .. invite then)iHMiliou,. .' 54. .MHI diuxiu .. 55,5.. "rwl I.. I .11 .. II ,5,5' ,I.i : issssItsss.,. majorlly, and I be w,51't l i.e .. .. ".N .

-- ihn.nbout, with 1,1. ...H| olkil and lldwsoP( _' .I I will notaliuit, .I s'sinstIblts.ii5.5f ...HriHH them of atsIrIs.slasi'i I .il, ..ll.lrM.-u .," l, tnt'uesal lsAllls. sstislSsaIsseI' s.iSll.rhry of Ihnl.ulfl.nal l's. "' I. ,
11 '5,1.1,11''
< f .ll.. 1 1 .tor ". I I""" kawlmicrIH. will wllUM. Iki. I lo. I.) Its', '. lUduTTn1 "I' 4Poztor&Stanton
1.I 10"11' '0' "i.h.l ; 'h"r n<>4 N IMII we wi.b the venlun you iiwol mo.1 I A4155 I all l'il.i.iJiwia ... "I "
IU"t.r ._ .
.. Un1 __.__
_
... .,IB .. l U-li" "I
1'1 1 .1 i > >u> In Aui4berrr I 5555555.515555 al'S I live uollliiali )1
muuliy
1 Unit ant snub Till Mr II I II lima it l's,.
Ihi' lost Pll'l'flSsry, ;
w. wllsss'sord 'I'= : ;;
.u :
... ".,3IUI'lUNlI, rcni M- >
It. uuli ra".y .
i" S liamluiu'- louse 'l-uill 1,1> a mill I Illi5lIIgils ever H' In' V I irlda 1 I .IM-.u "
"I lv." .V, ilh! I ,.." I..tl.. I III, 1.o""r.I> nan) ,. nwiMrU' U*.l.l ) I I"re.. IbniMuhiuifraui 11) olanis"a.,.1 I t'sslhs.lsoli' rnwd. luIbr I Wnt-lair. 1..1 nil', n.. Mpapuman. W ," ''.'A. I At I the ... f tluiHu J. 21 '"- <

",,. ,":, ,,,.,,11,l 'u. '. r. ... .hliiKli., dni.li) evert r )a.l'l ran the eutrie wells 11.1 I v.-ry popular ....1. _. ,
1" I I I Peu'aaSI
.I IMM. ." i ".v.... :I Hi.l "!">,' NO hi.the lath UnIts Kr.ni .failure* an- ...tl'e.' psIabaS f.'lb.' I It i I. |1'.rl"1 In houtbwe.t \'Irtrlulithai : 31 ,IK MIS; .

IMM.,.., I, '". .I. .,. uii'i'iallliMl, as.Why !1"- 1.111 baa aeveral very valuable > Wootwy.. K'xup andnyn.lin I" Tlu. i>I iw.v llrrald. .ls'VSslla| a ul. an atlraillvi, fa. .. ,.. ,.. Ili I I'aik., psiss linlay. Mr .lawi. ul..rl."j, Mr". ltol,rl (ssS'rl'555 I reallrnlol, 1 I I''ISS

jrvvil I; ( .It will lal-relv) burn al all.I \ .. tuulr.l wa between' "" v It* kIss I I..,..h..111 thai I i. Ixr tuniuliful hair lime, il ... list Ibe ,..,, -waking :I out oft i; Hi..llullimore, It Ohio '.Url.I. baiptrfc.lr.1 '

I .I..trlr I last a< t.stsg u rod iinlarwbil fc,. J. 1."h.. I "5l'| awl Iho r ," 4:.."... I4L la wniiiK "U.. II5ia,5V5)'l45a55ll( fj.lli.K. A few l-.l. I lps..IIsIss I 2s. Mr W || Hul.hluM.ilil I UnamUl urialsItesIsesiSt In : : rt'III' : |> : '.
"
for Said : ill: not likf thl. valuableliHiil awl the fortwr won by i winuK". U I ll". of I..r"... loin lul.iim I. I kuriiN;|:,' for Ihi ion.iruili.H. ,, ,, r"lih''I.
i f
doi. II H plil | IMVMI.M ".. afraid eemc', to w.'II. < IMiim.loll.iwid wIll a Moir'I II I ,..,I. i : .
when a pair (for 75ctsatPitls '. MKondi. allkMifh by .trUt yarhllnitnil. [ K:..kutbU uNiuly ; awl yet tart reI I Un wash iratufurndHHi far I kill 1'I .. 17 ill are untUn 'Ialley U.U. ''"Il Ihr.I"'hl..I'f., j ,,, ".t', : :1" ,'1 ".
anybody
The ,ho doort ul M frier. hurck, tie rrulir was ahead by 14 'o "I' .b wluitnain, Ala" ., 1.,1 I ,r 1"11' ." I 1..1. I" .. ..ol..II"dd.
"i11 tisole Tbeva. main that Ibe .v.I' hute o, rMral !! eMMM. awl Ihv hIuhe.! will 1'inu.ula rla. Iki.
| ,
,, KOIIU v/rre ofopse.m. I 1"1a "
,1 | ""
.. I a, .: It iy I.. iii' tIflsNIt dour. altvr IN" I w.nd.. 1. raui wa. a di.launoftiftrrn "' a-aiu-t llavldauu thai a leadlnyU 1.. Milk rs.sIsss'.I:,.WII .., I i have tlu wondurtul "Ul" Ih.. 4r.,-. V s'ry'lss.eip wllklheliltiroli.ir l"r""I. l' I IllOlIl" \""".. ": ,... I..'...
.. I I .. I .1
Mwiwl I ml" aruuiul a .lake lssatssif 1 I -
in,, u ill yan, ave a rat IhU xihlo, .., llu, Itlrmluiihaui .ornoiMmduui. puh. -- -
Mtate
..Ily. r. bwlxf fromHi
-
H.I: : I. -I :,1'''0.." :: :::: .,"I tl.i.i-1' bulldlnI ,. I Ibt Now TiMw. 41 .. I N,.. ll.bwl a I.w ajf.iMauu. R.
tw ,
: tJ't..r.I.;" IL'':"I'I:t'O: ,., I'I i I in .ltl l soya m whi<'b .h I lu .1 .r. '. : him that bail btttf 'Y1. away, atl flI'aSaOsa _._ I |',. ...0.. ,liutuier.' .I.I w.. H. Fries

.. .anIl., f NI "t, ; an waib. of tkU":-.r| l h .1. race Toes J.._ \l| Ira.l. until .'in llrltiber. --a-\ ..,.." nm Tissns'I will U M ,..1'.b gal** ... !.I.- ,
"While won the far Ibewnoml .11..1 suShI ItOI'IlaVir.s5lssII .A.I Ii '.
.up I 1..1. > rii4 > iM-I4ii
111K4.SIIN1I IlarN*.' II .I a ., .1 1..1. _I". Tin lurm 0 naIls clmiul. .! atib'i. "IC"uIIINIISIVI4SSOIII Marlanna, '.1'' UdnuiilM-y'' lirevu .I. 5*. '.. I >, }

'lukii ThomtmiM>. .,,tjM-nwcut MAul In ".Iu.> '. while a.Sui 1 I Oly euurt i. faulty' The u.uallh "I 414 no < al h,a.i .I.ai NIXklrtanfilaiuy n.w afttrw-.n l lss.5 w.. Ih,' "'....,_ I Pills ru I. S i\ '.1.1 i. I utf < '"..5 i in,. .
., II. rn.ll & i .
I wey piso 10 a< .bl..lwa. I aadl4upwIllrmeaIssSt ll II.I and IhtibIxiriri.. th w. "' ...AHnuU-f-ISi l Am"of I .,,.. "I". .
: ;
MwiulMrml .
.
TlieUark w l I., by Mayor wrunn I (tameari .
inn rarl .1..1III .
day lips .I .
j. ,aii, HH er n"." awl ill** Ih.. gnalu I a | !" .I'I I "i I.'m auktmnly swear ...). .a.Hl| IMdt' si II. il.I .:I Inviled' ...1'.. lhi MUi.IM .. ,I I -L.. -wm |l.. I l's. 1'0 Ill,. 4. 'I., .5555' \.

till .,.lr>..|(it.*V.U K.Itlllt I" .tl I"I." .hu. Hw '|1." |. :1, $55545N.I0nLMh. 1'1 .1".1.. __

.. -- i iwrtb N ytlluw u, fakf IMM lb> 'laat Thv | will thi. \loss It,.' i... l ...,mil.." I CM .I" the ".I" mist Hath. ( yen lu xVa.kii.gi-M ? Ny.r ...- thai I'. II.-) inlrud*.! u,. but. *.*.<.... f _. ....It \V. O. BUTLER

'fiiiul., "|1'.i,0, I "ally, an,I NUll ': HKlr warrh l. Irrr.l.uW I :1,1) :'enlin, ,.. until I in sit |1' '" : M :"i 'lay but tkr .1.." Thr oath .b uldIbi I mind you I.". d lulnl vour I InuH -."'I...mn. thui tAll.| I the lulherallrval ur,.. of Itoh 1..1.' .

J 'Ii'I 1'al' b), ......,.n 1 Il.UPoN 1 | <.1,1. I i a. .uw .i..>. l.u- ." < < alk. I 1,1.; tir.u, 'I" .,..1. :" I t. .", '.1. ,.. .t 5 ..1..I.I ability witkirfawl u...1..1 .:, id A dollar Il yuu, >liTbi .. .,.i.", IH, c."I.111, ",1..N,li" ,Lawyer a and Ccllecliaf[ AiciL11111t.M [ '
tr i iA .,
i riiuiuul > .. :
551.1k. il TI.I.I..r., pr.o'rOr H fur full. ., ..I. ..1...truth, Mil$ nothing { wbk4 WaOiiKliM and will Uui-ua V I.,. iuiM ball '.'ul baa Hard .leaMil. aa lo Ullle
-- M
.
I I <|, "l .'t v.1.1Uatvh.vIlV. > 1 1fou I -- I'' <.. l .., '.... lasS the truth,.elM : Iak.aI.a.aawauI". way cMTkM>|dnKi b*. 'II..IA..I. with 4; '>. Uw .. I.y.,1", / Ibe bridge ,. Win I t .,,I ..1 ..I 1,\ | lw,. .N
,. 1.1. NNrkIisNIisnul'a 1 .11.1.
% slut oiisar
. ,. ,. liv) 11.11..1" I .t1rn.l'ratlisU,551 ": 1 1I. ,. i yuaslb! Uulnjr ) lire IUUH I .I", 's "slis.siaj1y: .ssSe" : U, k" ill I 1. ?" l | .uii i" r nil."I,
I K. Waikiu. I bridvv'l'uthe : : ; .
Ul". ,. of MerMUn lati/uu/ task ,IU! I", ,,. I .
4Mtl4ll ut 51ss I .
-.- .. I OlIllHK* .. 1 ,Ibe rau .
,j tun kuf C.Iiag hrMSOfor I I 1..1!I |.. ..1; ". .'.. %'.1.i"a.I.,, IbaS every .vuter, 'IN ... .\ I54.10S5l5MkI.Mr. ..r,.iT He'.'I" A u. r II By, .. I .NNIflII5iIIt055 MVV ll4iiUIitaaos. I I II.IM".lsats'assssssg wanuu.au walera I I.re._. I.Mjuiw rour, I -t x"I: ,:m''" r'I.::I,J::", M l>''S'I'', "i."M" i.".,;. '?5Itiil;,,K: ,' I. .

fatal Fits I'll j"; i. .1, ", 6k.-l..1.1.'. i.I. inCiv "u", ...1.. 1.. -.1) : S t. .o'. ui,5, ... .1 1.1., .irf W.lld. (i.II'. ararf uluniton .. .t awl ...1'' o 'sl, I ii.i i'ls'i, ..I Ih. |il,.'...r ,) 'ul' i.a .euiti.r. "n..... .1., and I ba..ki ." '" .
1000
.1,1
Mill \ ,:.t. .'1'' "..,.. ., ."PI.l, ,. ''. ""..', ,' '", .I '"" '," I":. .1 III-I kmi.' ; i.v.r Ihrl I' at _._ Ii. ,. 'II. I''. I / tl. "iii,.,..1 I I.:.la) and: I dnilutlu:' IIv.' ivar. ..I.II. i iI. Dr. S. G

! A',. I ": 1.1.I t.. l >..1 1 II J. '- ?, nil.la .. I .\. ) ..nr I .?. S.., ''I... 5' itt, "J', I : ."d V\. .t.. ,,1 I ,nit I.". .ni OH '....i''. w. a" nit.ui ha. ... U
, I I .i ,. "I "I'. ,., ..I 411uiuw .. t un, .1 I Mi, IlSltlIe, nc
,. -- t 1.,1. ...11 II I. '" .., 'I": : ,. :,, .,..I..I.II" l ..tuuuav. fssrg.sli..iII "I I
I I' ""I'' .,. I II I .idaur. U, 'piaiw llu "isi, | '
115.
: .. ". I. i II":" .\ ,I', .1' .. .. .. .
&
.. II I", I. am..'. )11.111 0" .aI.I Physician and Surgeon.

I '" .Inl... .I "tl.lli. ." W. .' "I.. I 'I, ,6 I '.,.,. "I, Wu Id, 'It's .
Iu I. .
,
'" I .lal i",l lw I I 1' I ._,
.vrr. I slIt 41, Biurtii. "I ,,> \ I, I. .1.
reU ..3 U,. :.11 t:4.: L 1 "11. .. ..I' 5,555 I"
: lii i IJJ" .1 utc IIHI 'BIHUMI Iwalth liiaat 'j.rl. u. 1u4 ruils'4 I"'lali" ,
lll ct uii urtver ,.., ,". I. l'kitoNo. "I I I LA,
I I la, ", .IutoLi .,. ... ... ,.,..T'91t ... ..,.,. -.
... ., ,- .,. .. 'i .. ..,:.; <'

t .


.

1


",_ nI .. ..... -
'''tI an ,
J .. .. VlAne'"IOC ::.
\ ,".1.. u. hut.HI'.'ni4 tlli I .
'a'
| -, 0 \ \ .' "
., I I! .'" .' )' ;?", ft" ,
II. .1. hrxl, l I. n .rI '' -- I "

IP-' '''''. "r T." t ...... ..." ". .., I I''"' 1111,I ,,," I,..1..1.. .. th.. I til?.. .lw .. ,, ., 1"a' Ito..4. ,. ,: ..-- ., r','''' t"N.. !

1 ... .fl II.urn. r .lf.llnTh ....... a ", 1 I..r .., .. ,It I wmll rath, full I '. ." "' i .

.. .,. ,, ".. ,1..1,la"...mn t..n i.tan.iittwx that'1 Ii .. ',, .,,, ,,,I I I ,. ,,' .r,1 'i i
,. .
\
lr. I t Mnal'riaa* .I. : : : I .
r' ;
: : : :
:, > '
""I,,, a .hM.I. tit 'l'n.flnh. I mlirhtf Ii"I : : :' : : ; : i. ( ;:-..: t'
hu" nnrf hurkI : thilI : .Pr
;> I ", n. \ 11 f. .
I :: '; 11 I IWffr UHM;| < : : I Iflt KlriVfi thr (hark! lift by a).'loaning'' .lit. II" ... .. ''''''. ". / ';; fitI ; ) \
.. ,nI". .nl I making a Kraal n_. lint th"I .. .. ., ,,
In ,II I Iw trup- IIJt....... Mkl ,.. "lIh .110 10 -I '" rt; ,I
.. .v" 'I.I I" ......Jf'ftJWIo Tlwr ana grM tn I ." ''' h I' ,... "h" I
n|> rt r lh" ,00h. r lay ,, .. I .
.... ,if ,il .mini,l.i 1,4l.n.lln' ''' '
l'I
l'.4pat..IH., a* a ......,.... ," ",.". n' now Tlwy 1.., .1''., I ., .. .. .. I' :
.:" r.' it-*.-I Ih rp"rti.r. I n,w'k' n I ilnan1wtayttw.ta'naw,. I .. I -j *, _r, ; ..... .. .
\.... taahMaplul. ...'"m.T. ,MII I II f....."',t< m mnnh.t4'n.iIm.haflWm. I : ;:j l''i.: : :: I; iiI ;.; : : ; : '" ''' .. .. .
s ], i I In ......"". rif I I.r>..) Irtnot" "h .. .. ."., '" .,..,,,. .I .. r I -
I li "I l It.. ..1.... r trr the ; .
fn..nd .tim, II a.aihnp.. anrl tnn ". Thr. travr-l. Hum ".....*.r. ant I 4"." .11. I II. 0 ". : } : I .i1H. "t" !
*.M* I"hI.I thr. I l's. k..-. IWa 1 ..hnln.t ,, : : "''' '" '' ; 1 I
ii rmnn : : : ..
nit llkIT" I" f ..t, f .uir nl.ft| l.n-. ", "" .. : .. III
,I ,. .... .... .. S 5Jtlal S8 .
'IIe :
-v. l r. ," .: I. J Z" "
.'nI.thInta I ,' and, rut Ui,m nUb.I ,, '" .. .
lill" IP.iv.1.I .l l It i Is .n., lpn.'h. 'hrrnna. 1" : :: :: 1' :
;
.
l I"'n I hut. .ruvta thtmwt.1. 1 ...-{ ".1I I ". ,, ; : I t : 2 : h 1tl tJf' I'' it? 'I- :.
Hut. *, iml r.'|1-1"ni,if r-r ry itlurinUiin I h.1, \ ,,, .. ; .
..
.1. '''r! .. .
'
ti"t r,,,iln I In im- ..1,1,1 t, hy Innm. flubifInri .Jj .
Ufxlir lk n .on. < Hir h..t".mI j II. II. I'. "",.1 .. nI '"I" II I --..:" .. I ..
1.1.w .....11., llfly I ly "'rnly !.. 'In I It"vc hal l tlu,r rum.U buifWtti! I I.f '",-r. At.I. ,. 1in. .". ''' ":" !:..:. .:!: Jt ; I. ) U' .,. "( .
I I Inm' tth.nhin.llna. llu-ir nrla, and lint ..m'. .1.1n t. r., .lit. I ,; j, ; ':' .
-Ir" 'nntalilnt nan tin 'Iwnka In ; .i .,,,. ,,, ,, .,, ,, .J t--- '. .
mm IVT nnrof tlu. inm i miilnyoi In lln 'I .1 .1 1.1 .li "I. ,1,0.t .. ," .. :! '
"I I.nsl4. ,tM.ni, ..MH. aI.n., tIn .01"". t. "th.l9n1.nl ", '. 's', I" I ha", ", I. ", ,"..-.i. I .. \ II \ \ .. .. ". "H''.' .,
| Imnk fr"11I i Imnk I ly a nfcrt' A I(| j m... i k, n nihlnit I f,"'II .ivcrtumr I "ajnt waaht. ,"' ",." I -ii. ,,,....I I Iii .\1 It. h .' San ".,,'. .i?!L.a.: ,. .
..rilly. ,I I..v,...,.-d !...f, thu .if hrtr ., .. .. .1 s"'j
I in .
I,'* lu.um .f to.r .tat. Ing |I"'rt., ..1..11"', yra "I 'I'. ",, n 'a "I.' ". ", .11. wkatR ...'a.4.a: : ".
,Xniuiliu.ru, liimn, au htikiflli.li '"' inI.i I lii., .. ,. 'to. f' ...:.:
l. V .nlat.U.i.wa| g n.a "a'" i h. I I. : ,; ..:,j _.
m t. thwl' ''r ar .II an 11< .
I v: :; |l.lmI I '' II.in.Irr-l. .if thru ...UI..I..k : I .,',i.h. is :,, si. 'w.. I The PirtJIationa1 Bank ) ;. ..

.mu wnn.l.whdtnl.lh4an'pinhll..II. *,u, lu-w I! \V I m.h..t kiwn MM-, a |I i 'hit.i, 1.11111,4 |:l mi nf I 11 .h away, awl I Is'utku .15In,; i!'i' ,: :,:.:.)'...;::!III, ,.,,:: :.'.,:.:,.: 'i I ::T5z: ..

I ein<" .., In ",...1 .,.,$ilA. I"it n,. tigm .rf I'tl It, a in.IlIil,4.i A iiiu)..k .a* jriuww I.II"l It a,) .t.ll.i.l, i Ii,. 'la.. l lI I - -- .

h., f.wt *..r. "" .X t..... I.|4n,. 111.w I '' a 11.1 l,., man i."IT S..,........-I wm I.."hI!. ,",.II Ia.. "ai m, i,.. ,5I'"I I ""ii..k .
.
I .m.- iIii.t!, ml h'. I h.., h .. ..
I I if nilk.. fn "
nwanin-.i| n '1.It.t a inI "
", in tIn .. ,at,' .4 ",ir 'lank maui. I | ..,. t aI I,'is.t,">.-a, .1| ".. ,.. ". i ,I", PCNSACOLA FLOUIDA.
.hi 'll
Tw.." /.,...., ,,r II' irr.".nil..,I II. TV n wmn bttws'thn..4n.twn ,10.I ." IM i hi, l5-U. "st.I II""MI'111'I

Tinr,,i,,,1111''.,' Ji....' |.-P .....181.| .I Iii.lank. I.wh-n'i'. HHHurcn to throw bin hanrl JUxit: lu. J-.im. i. I-MI' ii l li H. EllTEll & CO
I uk. vtiltnrm. Tin .wnnl "I.| nil, "t'i"Tha| | wnt, r waahuri 'ul ,1.1. ,. -.1. ki;,,. N.Ii.smttrt.i, ,:,:
htinry & ,
I ..tail I i.m"'nai 11 li.a. and III*. duKfl.h ink' ,11,. ...",," in w. I h.a tl..l II". 'H, I Foreign Domestic Exchange Bought & Sold
""w >l,,....Nt hlml' with tall In "ianl I Ia ,, .. ,01,.t.'nI.. .I II'I.) "In ."., t, ii,," 1111'' "I..5" I.. .
"IntrlUvl, ,,. to l be initial W. "flnallyI .. I'l' jiimi.It, ,t tin air IU was "'.nramnKaln "-'. ,.,.' ''h.. ..... ....... .'flilasi. i..,.... ,". .. -
I im..1 ...., woul I .havr .., .llvhkInk. Tlu il'a<:li.'h luiw nil th.. ,harboran a.. I. .n"1M I "in a-."' .i) .,,,I II.t h.h ..

..I'uuU" am.r.Hi* la tlu' l l.. ml.... .,f ,"ir I !Yank> al. r:Killw v.'nlnK' '.. I'!11.4..110", .. f,.4 ....." -N<'w I I*,..'.i,In...'k. ..111..1...r." ,II I .1ii.h., .tM.. 1., .'I, ". II. n. UOMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIO N ::Eonoo.colo..,. rlo...,

I I""k. To n ",,iul w. .. ,,lt.* ttl '', : 5. T. Ilii: .." an,,. M,.r. la,.,.t. '

I k, ,,, ..iu. I..r am"" ,u,01 I ..nT.... In.II ., 1 ... ,,-.......-, ..f-(...ltlta>..... Is .1 MINI 'MM.Ha*.. i .... M..,. l I...", i\ nil" i 'inM: v-Ii IMISam ">',
., ..rl..r nu. .at ,,,..1 I nip .,.,u h II,....' > .1 j. II. IIm,.11'' .. ......, )to l it. "" 'I 1\\ 'I ?II
Tlu, u-nkmy ..iiltitraU.ni kt In I 1- ...... ',
l.... Ihf .mil.. if .nIn tin.In.rly. I.its _. 'I'lli ':
rliiK n r J> r- 4'- ( .; I.n.q-'I'p4 l' ( ) I *
"baa. tlu al a' .if that |."'1i'm <4 DMtidlAlli II. ll i'atp,"mix ..
W.. w n aim. all.. ,w. .11101.I pan.. .
.
,. .1.\ vim.l II... ,itlu. .I"d'.w.' ululwith whU I 10 hintfanly nan. Uirlruni i ,, :. ,, .. J. L. BORRAS 4and
a" \ r I i Iii. r'.11 i i r 'n..m, ... ."..aIIi.,, ,. Waugh
.
nn.1 I farm.,. tt'Ii. an artilklalw '. ,.,. . ,
i .. .
II ..
.. .
tl..- tan '-f ii. "' r. bill III K I i m >i i ''''. i,, I. ,
.., .. It .... ..... nnlunil, abs.Ii" .. ,,,
tIn alibi
I""lh.. kiI.'h.n. ratlun t..t tl... 1,1. I *ri .I.I I "my,,, .. 'n' '11,1.,?.. l lU l I.-, '. I "
| I' .. "'ul l'I.'v| ,.i, th. .... ,.h,ink.t."rkitlnlu ill '".'"..a, "m. h 1.1 I ".>.I.i, .,1"i 1-. i .1.1I i r h. Commission BREVTER.Y:
Jrn .I I I railI! grab a tin .' is Iron Merchant LION'::
I i I n.iIf I ., ,,
LaJa'U' D
:: : i a lion nu.tiwf"I lu .IIki.,1, In"Owl ) a 'I' '' It "Y.
Irk .i 1 I,,, i wlu.n wn Invl a .huw.,1an :J j I I' 'a. ..i,.,.,: .1.1 I: It--k.: .:t.W.:;,..\I: : Ii,
.
.
. I I 4tl. nlkharci .f ... ".t ...1.. ( nil,, .... ....... ..
.1 Ia..Iin.nrtt.I.n win. .... .. II" I I. ,f,,1 I n'ul .'." "|,,, I'tant. IN
''','I')1..11..1 I 11., ....t itt, 'mr |" k.< I I., tlu |.Hill It"*'If. III 1,11I..t la In ,1.. ',' ....r .ri.. .,..., k""" '" .\\h.\ HI '. I I. rH- ,.,. I. .",1 I IIIN \lr\l' ,' 'I 1'
,, ,kll..1, i"/IfI,1 I fir tIm Unity ..f IU .11... wonm, I III.' 11.51I'I.I ieI. "? U It. '.11.111 il.\l'I'I':.
IIn,1 f .... I" ,.
r.annnu. 'I, IahIl" 01..1\I \..wort an a..I.l-V I ..I..I..II.y| II" ''''''. I 'i.i-.i I"IM I I"I'A"' ". I I' \11-.1 ,
Fat .id ri ton unt.I w I,. 'k.il &I... lu"il' I I .. r r.v, I." |i"aan.i| |I., it5. x It XI I '" ,,. ,,,. ., ] L Pilsner I .I Boor
: | nvi-rnl. if tI. -. ,Ifli'IM li,'to |I.'t'tUnn I 10 :: : I "'" : I I. .1 I. "' "'. ---4ag'cr '
rn- II.'UI nnhflil. i 1 ;
r .. ,,
% .
.h.r tl.. 1..1111..1 hIgh e.iltiTatkinatul ? .. II'''a ''' I 1dl.\ II- I" .11"t I ,1'I ''' '

'11.> ."...-g..t.a.at "., llu kit.."h..n f." I I tI.. liuil.Illty ,,, tind,,ill...li-1 luMom-i. \ !II otl.iM\\! : : I,, r.. iu.n t.. n... I '" .'".. I. I I' ,I' "I'. "''a I I. rl ,. ,'. I

''U, Hml nu'at, ..I.I. t .. ..II''in ( f.., .IM "hnnt t.. i--tw.ll. .in..t...nmiulytl. I ... .li.ii.n. ,,f iV ll-IKII, I.,4 liMMtfl. M iKl''I'I .
.....
n Innnt .,w.y ".'.1",I. 11111 will, .1 nli,wi I Mr'I'MII ",

".,.i.nnnI ..f .-I.I. ..",.1 ...i.. ..' ",........ ... .1 I n.t.,' tlu 1,11111111111' i'ittiiiKK.. mil I ....II.'fk'aiaa n. II 11"1..1, i .I." Il'," .iI.I ..' ",..", --DrCIcIA.TI-

ini.i.s! ,,,,,,,...Inal In a Ihlo-k, I i.r..wn.'I fin,ilar loth.. I">rtu .ill irl.4.lini.mil .h..... "I II.. 1.\1......ai. "i.i.',,. I"".".",)

,, '% It.ng gtn. \ 'ni Iniagli.' I "rmuiura. |1.1..lIt.. 1010 h I I.. .,, I I'-.I..s, I .I I II h, II, ,. ,I I" 1 PERPETUAL HEALTH IS BETTER THAN RICHES !
: : I .,. .. .. .. ","I I 11.1 I
lim, Ii.I,,.,,. : .. a'I' : i f 'II il I it .1"I ii birniit| .1 i"wl il.I.
i \ ui 11 rt > | (nilUKTIK. .1 I ..,.. ,. ...... .... I Ih'M'i. i .k ...I"" N.i." '.t 1"" 1,1 I:
a -itst it, "hlo'h ". ) : : : :: 012:10.iVno.uola : : :
.. .I .l.I I IH, at.nt.nwwI,. I I". .li.iI.n.. i"I I h, ,-.J" I i-1. |. I,'S''lIi,.,, '. V, ..",", \ MIN.. I III I: \1.11 I \N 'f'' I"''f"" t\: lit I I 'f. .II I- .
.. .. I .. ,nli.1 a..?ly In rnhIn en.w a ia..a.t| ..,'I I I* I laIn ,
II. tw i nu,IYIIII. at "., bit,Ir, fjrllirt '"II.I .itI'i' 'alt JI '" .,
t"n* "...... |...k ......h a (an.. k, train Unit 'ilul II",,,. tra git fn,mth.. .Inn.aann I It;, ',, IIU. : II i hi, :'J'; ,I Ii:| |j"'I.. Ju. .-
y -,t.. of '.""' "..... '"It j.1 ",.."II" 11I111 I..I....' "I.. "''''.,,11 "lIh .1n..."I ,. .1. ." --.
n'>t Hily lluir ktlitlnK' |ii-* but th. Ir ... ,.. .
"hi'
.
mwiIaIn.r.i .. h' .t. Ii '" 'h IB SS 'S DLEI1IGIIa T r ANKIND I
I I,
I.ni| WM v.ry i.inci.ti,|i.I"r -it f.. ,Uy w w n u.: wi.k i t., an.. I ,"i,.I.iIbta.i.im." nrn.In nn.1 I |, ml l 11.| ..., t II,' ".. .,,0... III .". h IIUI. .. I" '" .

wit, \fl.,.r tint Jim Mat I .ktin 1h.'a,...HIIIH |1''I.'rll.' | rf a n..1.am"1n'i '' a. ,.. '.iI. ,. h .n,1,? ,-a..p. I a" I,. II IIt I-, :

ap.m... I. .. min .-.1 I I.y II la llu, 'mam' ..f .1.! .. '"''' 'I! It'' ', ii a, I i. I' I" ", ,,, ,'. '.- ..I ". ".., ,. '.1 ,,. II" .,. ",, lit ,. I', ,,,.. .. A iic1IJ IllO
) rill 11-ni.li. .it.i I ""I.I".t| .:''1(- Th"-n' I.. i.t, .Ioh".of' .,, :':''\: ': /' ;: L :l. ;' :': ;i';: ; ': 'I I'I HIIII 5 I It I "i' "I'?1"' I Ii I 1\: a I h,,. 10 I ,,, ._ '" ""'" ,,' II"' ","'" .., ,II.,.
I h.HI r.M ala: Li''jjl,t 'I,<. .b, h."Ip ,.urn.la l tinIa4..panu| :, : : : r"1 17 : ., ; .-I. .11? "il" t II.--: .. I, \I.. I. II', "" ,.... 'It .10. ,",. ,I h. III .. ''h. 'II"i I...,..... ,
.
t.. ll... .w.li'w r I' ik'.r' nifiUW wlmw Ill'lndld-| .I. I.it" -l thnim) "it a : I ''' : II,." ,. .. ,. ", ''h .. .1'" '" ". .1 ,,''h. l
.. I:ir H-l; '.j.IiiI..:: ,innful: : :.,mfidnu n..iililiirKir "i'uuitity .if ,,".it..r thin inllu :, :; : .:, ; ,:: :,;, : :::.::;;,; "I.; : ,, A MATUAL TG ; :

'I i will' nmtnnl, ..-..."n,lly tlu? n. If .. 'I ''': .i'' 'II.I ..I.h' II" I, '''' ',I I to a, I III.'t I "HI? FliiI'l5 I 'I 1111. Mrlrlll" I ''I .' .II"I ."iI'UI.t'\II.Ii I : I I I I "(/1 MKW01TDEEFITL ,
,' y. \ way rf I K.HIM .nnnin.1 I tluk ,In, ,, ;, ::: ,:: ,:, ..,,: ,7.I,. :" ::, 'r" ::: II .\.." I. .. ,
t.''lu ..110'.1 I ,.. ... ,... ,.. lin ilk In iu "ml '1111,tity thm.'ngh ,.. ', .,. ,,, .., \I.,, ,, I .r
n n-H iiIu r i 1.1; I.t .1 I'I I "S'" I" 1 ":" ",a.It' l II". ..an .h. ,II. ''' I.I. 10' "", '"'"' I .I"" p 1 'I' '"'l "" I.II I.
,
a'--.Mil ",n. I I..r h'I 'nun nn.. .1" 'It' r..llnajrrliifr.ni ..i ...... .. .. .. .
1.1..11..1.I l | .V I 1"1("' I I..t in .iiu .iWJM .h.I "'I'' "
.... ..lon I. .... .k. .if I 1..1I."nlo tlu ..,...nnu 11,,u't.ta ,if nail .: ;;,: : : :: ; :i :;,,1';: : rCIE ..1 "' \
H4) :
I I, .1 I ..a..niant' 1 |I. .. I I"lnnl'" in.I llu b..n.ul... or ui..1".1 I f.a....- .1. Ii, ,: II.'". .,.1 "'''" "... ..,...11 I",. II 'I ( ( ) 'I''I'I.= I' at .a ( )1"t 1'1..1' -.
nn ""i Kitul.ii- wenanitlurt ., .
IK ,
|I" 1"t "
XV N. Lia'kh.gt..n. In Ho, Am..'k". I I. I"I I. I .11 .' ,"" ,"'i.10, I. .
Of 'nir-K It WMtuMMiitryiink ,,,,1,11'1"' ,, I a.I .. ) ... I I.,.1,. .. & :

.. ..,i.u. wry .1,1.. I k ,mil .....Ithy 5.5*. st as. Apan isallIsi.I I 'l'h.." ..1, II 'I'., .5.Iifl. --.I.l. .M. "" \ l \ ((L'ommrvtial.l! tr&'i( .! 1'
linl. HM .wtrvuk .....-.. I,it 'tl 10".. I '.111:: 'I' 'III.I "rI "" ; \ )
:
| : ,. : ,: : : :::" I. : :
,
iii illy ) I I I in ,
an.- 1"Ib.I. iflnt m MEDICINE
.
i.nl 1 .-...... /lllh",' ,,..,,.I.. rni,.li | 1111 :w., ) )
liirg ,
| tin. .u.II..i.il,1 .., I.n.f.<* It ii1in.uiif ,.t.'r '''.'|1.'' 'I ...,.l, I ,,,i, ,II .,, .'bali,, a.. UfUIII. \ >. .
"loin I half nn inn... Tli.. I I.M| t.... .I lay" | .I.| mr .,lh".I'III .., .11"i I".,*. I h..I'. '' I, ,I ..,,, I ECONOMICAL
UH I II?, rli ..Iv. ,.. tills POWER KNO'.NDRIVING
a "u ly KI.MI 11'ix 1.1. .1. I h., .h ,. ., .
,, II ,
"" 1..tI" 'I I
,w ink n wan g.nwi II I:"<-*,,U*,w.i,u!l",*I<,.HUiiu'M *llu train 1v.t try I:Inr ...-.ry..'fal,.rut'a,...k.'y ..hlo'I" 1.1'11..1 I I II. ...11,,_ .5, I,,a.,.I-.i, .1 .II" ,' a a. a II a I 1'\11: I 1m I: II .\l > 111' I 1:1\1.: 'Illl-: ,,1'\1\11.11! I I! M I 'I IU; I .'IVV I I'iIit'I: : iii">! ".. :'

I., tin K.nlH.1 Igirl,.IM ..I tirmtknMifuni \I. 'It. ,It ".HII. ..... i'-i..
,""in I 1"uy atlrri IK H. n ..II,. JIIH .i]> is.1... runnel) IIn .I.. 1'. ?I"l I. I" h. COctc & :SOTTLE.Ih LIGHT MACHINERY !! PLUSAU ro flIt r"m.
,,. ... .. WM ly ,
IHWIU' tl ) .1')' r ... H m tlu liivalixxkti ", "' '"" a h.A'I .
." ,llr. .if I _... !
in,1 11. l> r tlu g'm.I..a a .' .
nxm. al (lu ..i".I".of wl.I.lch110111011I.1 .. ., .. ..f .illli. .... ..111' ', (: : .- .. IIIIHIIICII> Mini' HH.KM' II .....,.. 1.lItt",, ? r'" ,.,.,. THE GREAT BLann PURE
... ..1.| In .. nil w | in n lain'i.b.a. w :: : '': a. ,.." .. ,,' "II )",", ,. .," I, 'I I ''''" ) ", 'I I .,", I, ,II ""I' a I..Ii.I'I" .
iMuilly U >r k r ,, ( s-a Iti'lHiiiiH: l. tIII'aaII'I .' .. ,, .. ., ... ', ., i ,, .. '..11.
I. I-- will .i I"... Ik"-n''IK. piui I"," 11.4..", ,10 ."I'h '" .to '" "" I 1'i :.: ; II: :. ;
,, ,,.,
,llv rt I 10..M "".-,,li .n fn.",,i tlu n.nII l itatI.tin. .'. I ,"I', '. ,
lu'r wn I..*.*, wrlnn ..,1 tl,i' lln.-nt I li. "l ...1.I .a., ,I hl'h, I".r.. ". ,. In, Di1.'psI.a. ilId.'nn.' "," .
""" .
.4 tIn'a k.. Jim .. ,. '.. ,. ,.. h ,. II. ,h. "I"" laSt '" I" 1r. ,"1. "" ..1..1.It
al iiuIII II" '" ""I. '' ''' "" "
,
rain.| .pi..at. I III I" 1' .
>t....1 Ik.. nn,I .s.n lurkii. ,Hlu. I h1 a: ,"' I'I I .I is| ,i i, i ii., .i i iII ...1. .... ,,,, ..t .b. .. ,. .. II.
a "
) : : : :: :,1 : : ; / : : Ii\ 'r. I. .
: :
,,u- I'nt.i..I.-4 I | t KI il. "'....Imwl whlki 1.-i. I ,. .., ; ,,, ,,.,, I :. Thin. I. .. ."... .. .
., .. nIl h'V l -li t
"I'4 "" a.l I .rf ; ; |lUll" I ,. _.. .
..... .. ... | ry luirnitit H ''h, .. .. ... Ia-m.lkIn II ".t.
.I..r ""r 1.,1 '"rrl J tlu |iiif '''' I It I. I. It .111.' 1'.1"".1. Constantine 1-n., atta ,'vtr, '
i ii.liran
> i in. '
.. ... ...1'> "cnln". ail I al ,,,., Hi.uw .", I. ,,, '1 ,I : ",,.. II'" II. Apostle's ;lli: \\i : aId.. nud IIm.a U "'"'
w..wnaii.'hI.,. : h ...""'''IC'I inHiil .. ( .....\(.. ,... t'Vtit.tantsa ( .IvpAsy i ir.iann ni4HVMrt n r l I '
.. "",lltlllur ,mn "',i|1' ,tr limlkrwllhunl a,..I I It" ., ,I .a, .1,,,", ".. "In' a "II n" t" akl It I. ,ilwiu. ,..I If .
f ..111",1 I .. l ttl | ay r ) I tititi Ii .5
b r hII" at'
.1) iaIfwaId
< i. "K ,In ,, .. ,,, ,,. ". "'''' I." ""... ". ''II" ." I.....' ,, o.
|.lIhllll a '-H : 1"11 I wii ON mi t I'.IS'III"TI I ; :H;I'. I IHARGIS' ::111I rum .
| iiynil; ..I I ii : .
.. ..wi .tad I ,,, ,, .,. j "...., ,. ,. .
n k. .
u.nn.-n aa 'a.' n. W4ua. ..f .1.I .I I "' .01"II. -i I1. i.r.I a 'aU." It I. Ii,t ahull, TV .11."...ni/l i li.ir, I h', '''ar '''. .. "." ." .1 "
w..1.. Klul I'. tin ..,.10'.. "iw.| nnuya..u.ymniwt |1"1,1"1)| in aI.t.a'lIla.| | .,,", ", ''h, "., .,,' 01 I All (H,1,IWIIOT I.. .. ..r r n,nil 1,,u I"rli,",n" I'n 'N", s. ., 1,," al-ma. thm.nh ." .. I II ..,..
.
,q,4' ".I\.t.. ti,.. .11" at II. if 11..1..0 iy'. II' ." l...th. .aa 'I"| .'lu- "tII', a I I..t.m..1 I,i. "." ',",.II,". ........'tV.," fllR IMTBaWf Oil Mt.ss' 'i'tmnls.I I Iaft...., ..,-n II ''''' '. .rh., ,....,... ,...
......I.ottoI..lann. yianif ala-thIns.' .,. I |, I .Is. H I IV ,' tmit l ,, ... ., .1." II ..I "
l n l "il t. MIIa. Mi
.. I. ""
4 .k. !: ;: ;I.\\\" : :; ; : :I. : : : : "
.7 :
tlu .Uiv..1.l 'i,, ..111111.1.. "'lu. ..1..1, l ; ; ,,", .. .'iina.. r "'H ,,u".r,. l .., I, Ioll.. ..1. ... ",'1 "" .1' ..,1 .. I. ......
"I.>, ala nights .if ,mr v"y H;'" I al.i.14'H | "I 11..1., [ ." ." ..1., .n, ,, "" '. .
.
ay.It.a.| 'ii ''r .4IIl.i.ttIIs, .an.i I, If uaiIk ,, I' II I': I. I': ( ) I a I I' : "'sIi.nn. ,
"- ,, .. i ... ..
.1.- I k, Ml I 4j.. u-.l I I.. II I..Iain ,uljllll.l ,. I" "" I. ", .h., ", I"'"" "' ''I..I., ItsUI'.Isan. ,'
I. null/ llunun*, .if llu ..tasaa'. ,.. ... ... ..,
.. ,
( a 11.11. t '
alIt, lit... '" '. PHARMACYC I I'' i. S.isi, '' ''. ,,., "1. ,,,".i., "I., .1 1..1... .
iiu, UHH mmiiHui nIna" II w. t. I II. \I. ,I. 'I, ,, .. .
111 ii.Iruiiml .. ".It. ,a, I "' .. "II d. "' .. ".. ..,.., ,
"I ,
in kl .anyaw.w.l.nlnaIIImn. '1"1. ... ,.. Al .
.. .
I km Hluw.ml,II I .1 .
..11w 'I I.: t.,,yag... \V,-rn. r, nil: .:.r ,,I llun. : allislam "a..,1.,1.I llr Ho'I lui),f. n.h.'sumanlhrh ". > oltli\\\ l' itti-Hllnit llrillniliH. i...: co 0 \ IU ;>" : : : ii is M.KV (iir\i: ..... Ih. ". I. ,.. .. ,...,1. \ ,..

.,H'nil.-I W..nu.r K'l'IK,' win In rli.irK"' .. .., ., ..... ., .. ... : : : .mi c-3 PRICE FIFTY cturs.
,li.Mil I I" III.. |4 I k it lii'rniKht lUaunllnii 'l.I. ulkII > C,, Ie 1' I., 1 'r( )
..r train 110. Unman ,h .., ,.i. : ":CC.
"a'w.I'rlll'.1.(uirtjr HIM .. >ull y"rf \\"lu'n ttu "'iul 1 a).|........lud, 1.54-! "II "i.1 I "," .11.I II"' I I',.. ...to I '"l .i. .I IIIli ,.1. Co.:) .r".f"t ," "i4... I a, ,'" ,. ''I' "'' 1 1., 5'. FOR SALE 11 ALL IRCST;
Milji ui Snub hkilir Inn Inn f'm ,M .Mil,,". .,lut).n'w .hi. ..'i'",'._n'nIs' .,r ,,10 l 1'.1. l lii '' ''' : / ; II. ,no fi..' fr".. I'artj lu* it !I. ,INH'nllarl} \,,I.t, :. 'a:..a I, 'a .Ij..I:. -; ,..I.,: ,1'; : ,

,lly tunnn r v.-ry iru..kly. Al nuiiltit allan .....",..1 III. ........ kMtlK. I Im n- "..11, ifl '."' .i rai.' i it .' ". \ -.' ."". ",',. h .
'I' .
,.: ..,:; ; ::1.: : :::; : : I :
.iu tlu Ir ruk r .i-i. .kxl utri th. UH .. .. ,r-p .. -t(
K u.llt 1,1.1 lian 11. \ n
lit h.- 11"ml .
|ii r in.i' : : .,r., ,'1'.1111,1,I '10.' ..... , II.,. 4'. \" t"I'
: : : .i i' ""i a: ( j .
:
.1 I .1..10 111. I :
11 ill ami' -.It llu h- ,1.1. t'I I
an )1' nut I f. ?II? Uuk llfHW.-UHll.ili llliiHIr ; .J. .J..
I,".,. ,, II I II I. ,,, .I'j.,..1", ,tII. .III ,,, .. I \lm ,
|.,rli.Hii .u-. ....11..1( t.. him own |I.k... ". ..I..I :-0..... I I.,. I ..11 I ,... l", '' I H M ,, "," III. ''a, -= P n F 'J

'I h''lIh> lu Wan rmul '....1) '"...M ......, '" 'I 10 .,.,I .1.,,,, ." ..",", .If., ".. I 10 ", "It.. la raniry.J. pn ."'- ,' "
II .
r,,au, lly' al .III,'in. lu ..,ut,ry J..-... II- ...n.II..t ''1.lan kf T.l....|..k. ".I''' ,11, .,". I. ..I., ) ., i .1 I II ... .'a .,, I t ) I' BIT C I' I II I I. j ( A h: ill II ,V ::11 I 'fl ) l.KM. .-\ < I ..
.
.. .1 I.... 'h. i h.,...." r. i I ".1 ...1, B
.
.I..r fit will,
> rlu tlut. 1..1 .
t i | \ """ "f iwlinif S | k tun nylilit" I
-I 10.1 I III .... ... I1I'SAI4A I'IUIlt. "ii iB i- .
|I' I a. I II'' -: I
,.,ii'n. .HI awl I yuunx l.i..' .I....knii i..i.i. : 1 '"II' .11I.1.I ..i, .1 ,1I.It, ,I, I. ..," ''h., ..i..l 0., .. .", COSGROVE .
.fc.l bin. .. t",:; : 'xx :."niurill;:: :; t 'r.k'h f ;; .,. '" .
lu* n l.rlnl "Y"'. u > lly ,, 'I hy A |,luilugr I h. III ',", I'h U. It.H" r ,.fi '".' ''' Ii,. ,
I ",,ikl 10, urly 10,..." I hum. nay ..I.... "i4i| t..k..n .U ,"i" .n.4n a* swIn.In ',", ., '""''',I, "...r"r... win* .'i i .1.i r. .
... -I 11' I...v. ,s' ll, I., 'n I. ....i ..1'101"' I I, lit l. \ \ i.
I wrf ll fi ,, and General
ill l inI n.l l II. .
n a ) un.XIIH U imi n | "" al iHu* DEPOT Ship f' F
UNION STORE.
,, "
I 1.\ a is.1 i''a Ii! i. : 'I I 1,1111," I 'I I IH : "
:i,K tlu: r". K'kih' gang wi n.Ilirry .. Tlu |4. l"... l I. |.riiruirlly |'r,.>. k.l .ma 1,,,.,," ''Iii I''',," ,. '.,is' .,, BlacsmihFOUNDRY : : \ "J .1
'1 I : fmllirlv: ; 1 :,tlUI 1 tlu I lIl.nuly,. ........1.Il", "'II |."Iwasl I 11 Ihn. |1..t"'I".I,1o-, | ll'l'i. r." W>, I'". ., ... __ : ( ins ellTill') : TOOK. fl'J i

J.k.-m'ay.ni..g.t. a." ..fa k.>r.t. iik.tyg.wn'ktin'I.I.. ,'1"1111. uli'. h, ,uii.ril. ,ui k. tlu. .kKn.if .. .. ... I'. it, 10'. ...'.". ,. ., / --- --- I "' '
"
.
MUHIKll.1 llttlu lul I. ink'I n'it)' .if llu liiil.t iwnitN l. "wIn .1.' "" .'" -A'lo G:, : ,; "t" ,

:1' it, a n- :rmi-11;,itiv,. mm .
mi,,1 I *tjnm mall J.i, k,' .i f.m.. .w .., )ill la r .if MIMI| ,.II.iry ('urn*.la cm.,lyn. "'..l < .I"I I \ 'I'I \1'.111' rLiiuinx. .,'I'hiw Hhup. .'

yi-ani. trjh,K I h..la hi k I lu a i f''n'1 11'' L.u.l.I nub ,in I li" .,iul1111" I I"IIII, n Ilh""h"1 I ( /,, I'I I, ".' .. ', ".l', "I..I' tl,'I''' IXI'Ei'INl'IN'I': : :: I IV AI./.1'JIISWI/ ( .( .I. .Iil'ii.: fF :. i : .
: ; : : : > : :
.,. .. ;! ;: ;: --- :
ttlu WB.HI.' I.ni.-.t Ukliiu I-u.n.1 1llullli ''I will' ?" t "ru.l l-i-r.--. if lil4iMty. ,..ii I .U-U. ,.. .., ., ... .I. :. :
: : : h w.. ./",' ... ..,.. ,. Ih, ." 4.. ,.,,/ l. .1" I-'L\\\'H." : .,
.. .. ..ul will), tlu ",,' .if tlu "" r r
Iti. I t.b urnitnut. .
'
awan. 'pa n. a.il.n : I. ..... ., ., ,,/ ''I,',I ''Li,,1, ",, ,,.,".. ...,l 'a'l, ", ".I., 'a..I,, .. .
I.ta ",a.' wan 111'1..1 "I' ''' ".." 10 'lln.u. .. ,.'ni,,, ,, ,,iiklu,5'. w's.nl ",,,I., a 'I' Is. ii. .1.1 AnnlL'TR.tl. I ., I.. .l
Choice and ,
'a Groceries Feed .., : .
Stuffs t'I.I"a III h. I. "
.. 1"1 :;,:; :;: ; ; : ;: : i Family ( .\ '-
.i.ri.lg.ann Iut Mini 'if. 1 lunuiuth Tin I1ui." ,rai4k 'I'll...., "wiwlIit I I Ii .1.. h-.a..I.' is-n' .... ,I,,. ;I II' .

iimiiliil,Hy 1 uln-til' "..I will. a gr..... ( h"..,..-* ...I ."'..-.(....IIIIK, I.ilnl"liuh .... ,n'",. n.aifl.I I r |I. l 'i\ ili'I'.r'liJ.I ii." '. I tl..a.t "I 1.\. --I'l'" ''Itl' a.

.tni.i..yi..g| t.-lli .4 nl) h :If Hi .a.ii|mary tlu |..",I. in tlu, |is..hit.. llin' ..wu' .uimHi. ',|1'aII.h'',I. ,"I lin U'.a','. I't''i'i '' ',I l..l.I II h I....t.'..ian.k.. I llv. .t..""iI ,') I'un.'III: Ill ,\M: It: ..Ml l.It I ii\li i -'i I 1-. ill'I1 ,MII': I MtIN I'HtlT: MlllllVt.AH 1.. UI 10.. I t,, in,,1 ,', \.1.|. .", '" "rItl ... I I.. ,I. I, ,

higtIi.: Alnwn::, .hl il I y Mi;, ;Iwiltl: M.|" ,ai.i,,,,. ..II, .in.1 I tli. lluiil. |I.k inn4 -. I I" ;I' :u: I .,;,.I''I II.t'.; ..: .il tlu' |*4 I.I=::= : 'r.I-: ''|1.1'l I Illl I I "I'.

.11.1 I IM* nu..nw. I Ian. K.'"I k>ka. .\ hat "."., in,'M ..n.M ,4 an.rka .-t l.. "U. II.".. ..I '...I ... .i"H.. I.. r .... ., .1,. ".1.... s' MlSSOUI

,if a .,.I.VKmuni. yip. I... k w,w .i HUM. (I.4niw in virkMU ....|itkNi ." .....,. I.'. .u..I 11.. 'Ii .' .i.t, ,...jk. r. K hal 11, .1"l li PCNSACOLA. FLORIDA.
".li,,n.. ''"..1"'a' ..I I' r "III...i "sti I ..' oJ I
\.k ffcllt : !in
lurtc.I x tlu I.Ioy.1 an,,,1 I naitfh ..it..fI n M, ..a.i." i', I iaa.. u.l I .. 'Ii"| ...lul l.. .,ik) ".. .*'l'"li UM '"t 'kit U iaaa. every Respect
-- bi ti Ii ll us'' .I.I\ .mI'; H:fr: MlN \ I i. \U: T I >II- 1 llr{ : I 'rr'.atPENSACOLA trcly frt.class
;
I him nviMiuii. 1 li.. I.'Ib'w uwaa-t l i
lu.r) > !I... ,......._ ..Ih ....... ,_ I 5tI I Ilk' i I.ui nt 'ik. uli.ul.Ui I ia: ; ; nina l..unibaaintn I 1..i"ai'"Il'.aamma' | :.: i .
.4. .1. ;
;:: ; ; : : '
., ., .... .
1f".I.l al tlwi. niiixl >,k,*. |iluy'" .ui .liwn.r tiatIi_ I I.1 II I I.i.I 41' K r .. .
lim. llu ann ...tI..-, 'IisaiaiI. I'-unnlani.asil' II.. ...... .., 1 lir". .,," .. "' ", "...' ,4.., ... ..."t.l. ; .n-n--:;; :;,;,;,:;' .II. i j:;;'r I:;"I., :. i r :: : .I ; !.
'1"10.| |iilwljy ; n-j; I'liinl";;; : .: ..._,,,,,,. .. .. .. .. .1.. ; : .
.. i u "I U'r I.* llu flu uniuli.I t'IIi .p.' ".1" I", .llIh,1 'It and |Hi asian miirikl I. in' mill City Hotel .
luiiuvkk. .1" ha.1 Ullk IM..y anillu ..I...H .h..>.. l...n iivnlly ...tul...h..h..l, ..... _. .." .",1" ," I.., .." ., < ..k km I UnaI m'jaaial' ; is II,, In : ,: ."" ". :.. .-. ." '".
frui,.!.." I . .....,. .. ,I :, ,: : .
'''' I 1 n-i' 'sal ,I. 'I. '. t.a't.i"',. .1.I .. tnpst4i.) .sP.tI'EU ; : : ';
.. ,,,, I in IV IUMMMW & iwivi* I'I'I's1itMS.| ,
-- ,.. ,, .
.i.I I t "I"I" r '" hit" r. I I''i'5ia I ", \
A. Arll.l ".rut 111.,. .in lu.,,, i I.i 1 iirukriM f.* iimnirtli. 'it tin I I", irl I. I I.. 11oC... a, ,.,. ,K, l '-tIis, \"I. Ed. "" J.'IH' .

I'. It,,,. awful nwllain .. in,'" i.. ,,:i,,'ti. "r... .4 tlu Ninth Omnium i,ail. ". \I... l" a,.."i",, |i.,,'II.,, .1.1I I ," : HUM'K KII\U it: : Sexauer, ProprietorE I
.1Tthuin
nu 'r"1 g I ",'..Kill' '.'. I iit.. Ik-M.I.M* .,..- lllOIVIllf ....". .1.. I-.. .",,,,:.. .a." "Ii .1' .1.. POTTERY WORKS. RAINBOW RdflUHE l % .
niuiUnuu. Iruwlnu ui.l ,'..I..r.I .. 5. "',,i.n .I, I., .I ,:lU. a. ,,,,' ..1 ,,,, .....i .'1.. Rtir ,. .
ii'K thu Htiiry u till.I Win. .n tu tIn' I" H .|4"M '-"(..OWII" ttu "dtliluM-. ''I. .,, ',' ....I ', ,' J. : .
l'SA WUI M IMIIIME.Oil COOKE :
|..li..twl I I.a, "J.Jin, tin. I ll ',>tur UH. l1nit4.tt... "l -0." |.MUM I'y tIn I II;,:: ;:a, : ::. .:, : .t'I,: ;,::. ::, .I..,,",I.: ,, II ," ,,' "". ,,' ,I'' ,,,.1. .. ,I'' ',. II or, \t ,, Clerk : ; ". i,2.V.: .

11..1 i'.itai.'n ,. h".,. 't."',|lainhi... UMI *" ryK. I I, '; ,'ai.' ,' I 'I I' ,. ,, ,, ,.. ..
1 I' C '
k.h l niiilHtMufukir I.I II to II
I im "
uri.1 ( : "
t : : "I
I. ; i: ; : : : : Ii ;
.1.. .. g...., .....f,1.1"ri .ai..111 I on Iv |"rulllul,ly .|- ;:;, :. a Ii, k; ; :,; : .j .: ,.:, ,, ,. ,, ".,. ,,' 1 ,,, II ,,1 ." "" '" i / IISI:KlirO: K\I IUIS. TOV I-.UJSTM C1NT Ml.. ? i':' ; ii
Ml u'IIU 1 i1 b mil II II. f Ik I 10 ,,,, ,, ,, .. "I. .. : .
.11" or "" .. .." i0i .
..
..nlnliatin.. Miltan, ..IminHl. ,IHH t>...rkand I |1.,1.. II. I It HI .h1..I1..1| llw AMfe| .ift.'n.... "ii..t'. .. ,i.t., .., .,. I."" ", ", \ t.\-l IHr 'It I 1'1 I I 11'I I 1'HI.' I II ..

.k..b.n-,1 tin inn k ,4 ll,.. .1.I ...",|..", .. N. a \'..,.. U,ill mul I rjpnm, II .,.I..I. .. '.. ..11, 'I, I ".na,, I ']
aiMMtlu wan irnvtly I "a't4nli..t| I i I' ."I' ,, PAHKER'j )
I'i: : : ::: "-I' I.I I ," I'I.I'' .. I
"S. wmil- ,I .,,it'I" will hw, 1h4ai11as Iii. Ih. Ill,,U.n ... I." ,. ,. ,'. .,..' ., "..., ',,' .. J. KOHLEH PI'tlu'iulor"i [ -rt'W I in Tilt: TWK TU HI HM" 'Ul Bill .. .., |
| .
y,...' ( ',illiiKai.il\ ; ll I". ,,,.,.J .I'I .1.| 4 : Tb.' .butian u.a'ily I' itaa Il, as.) ,1'I.. .1. "... _' ,.U..,1,1, I II, ,", 5''I.Iia.I." ,'? ? t''I'ss.Vnna" \ '(' :

dna. Iki,' .,on 1,1 lul, ... wul-t. ...1| ll,". t .u> >-w l*niu'lu* otr ra .Uly Imiitf f wnmLTlu "'.11' "' "I I i,, .. I 1..1"| I I
.
| I ... ", '" I I1 '" '" '' .. 'lorhlj KM' a IMI TII i.rr: t
.
:i .... wl fr .li-> U.ly Hv., I uKluintly I k llhiJlt'a 'I't'IiiiIiii' ( IK1Lloiidiiiini ) I
nil. .
nu ni |pInig. IhKliHrlwi W< li \1\,i U .i"| | .. ", .1 I ," .. ] lllll ;l, ,
nmunn II... watt,," ..IVII>.1| tin Intl w 'spsua| any will hit'I *4 anal .1, ,k> .. .. ,""IKI I., .,,1..1. ,I.. .., I :

j utHv .4 hu .mii..n m Tti.n in nuhl I Ilav i.' I.,rl..l. iu* t" .IMirb r i*. Ih.iut .. rl. .1. I 1 ., ,, ,,l lI ,. 1 iiulin. PARKER STONICHINDERCORNS

: |>r Jllo.1, hy lila, !;,N ,ii.1.-: .'a.'vh.| :l.. : 'r i, 4 'mt wIM I'Ir'I, wul rgjr M* Wu ,. .. ,. ",. .I I .. .' k ... TIN I E: I nivsT i'AriuII : : I ,'" .. .... '1., I "
.
......11.I .. .... .. .. .. ,. .. ':' '"' '1..1.. .I ," I ,.. ,, ..1, ,- I 1 u.,_ ..n ..
k 1..1 I Hi ,
.1 .
r .1.1 'ii "" .ak, ii.. ..1 tl,.' f. utlun ifanywUil : ;.;, ; : .: : .\: I'. A ,. ,
II \
d"
tkxaulnu. *..nil ... "-,." niti" fr tfhlf u.' Url a, i u its 'f tins. .it fiui Hun,. .. \ ." I : ., \ .1" I MERCHANTS r HOTEL I , .1 "", ., ". '.'.'. "". ., .....,

inb-uuity hi tin. f I hi.. .. ... .. \.. ,, ..
"I.| i .orIat" ''. '' "
SMiMIt ; 'Kllxl .l> IXAu :; : ,I" ::. ::
Miulyt1kir" ; : I ; (1' : : : -
.. : ., ; ,, : '

hh.-: a. ;..;.;-.;;.- ............ NOTICE$ FOR PUBLICATION, I Cor Palafox and Covernmcnt Sts. I"" .". "'" ., \i.I f "r.. :.0 ;;" :' .: :.

luk... nm.. "........ I.' I.u" ." ,ian .-.1 I t\ > ,. < M.". lli > ril \\'I i'i'; 1"1.01:11: I > \ : 10 ; ." ..... ,
.I I ... ,.. ,. \ iV >, "'.'. < fill I 'h m tIn,. ,,
u 1111" r "
.
.
any .4lu., w'MUKI. TIn'S ..ry .1.I <" tillln.mli .... ? ; I 4> I I'I i I l',, : '.'.., .: ,.1 II'; 'III !'HI:. .'a'I IV I:.. /,. Table: Supplied with tho Best:: th Market! Affd:. 1: Geo. S. Hallmark

lab. "if fkliu, ..1 I (ll I.,,. I k Iii-,, ", .. I. ... ',"'..: ..." i I. "1 I ., II ':; ,;:: ,'- '
.. .
,.. .. .... .. 11 I v .: flu Itr.' 01' I ir "I.I "" I I" I Iii .h : : 7
I. '1111 :
"ui) Iin'I I tina II,t. r tit' t, ... "" ""J '
.
) k i.-a. I '
I' ii I I.. .. lIlt IIIM: > \111 i I i MIX I'. U' XIIH i 1 ia: M I In iIp ) "lIi I M" u'* ami .l..l) i I"I'' '" ; 'i
.lull ll. .. ,if,, ill I ,It . I I" \hl' ''aI i $IN : : .,, 0: : :
n rl n .m"t uIliul ,"I, I ,". ., I ",01".,.. i'.t Tn"ii.a.a.ni.v.ag.-p.r. | al.a l ur. i Jus5 :and Collecting E': ,... : ,
.,iliuiu-r tl... Tl,."",,) 1.1 l ,. ll...l I. ., ". I..alanit.ai.d! itm..1ir.iI'i I I ) ..""I." ..
Agnt
II...," t'hrMuiiTlu 'air.i" ..11.1 ,.,. III''",' ,I' 'i II'. r' "" "I' ; ', .; if 4 'I |Miii4fcfc .'sn.a..a.an : Itruth. llliM I M
.|..UK .la uukXxtK, ..of 11..1 "",.I "I ,It., ,i. 1 ,.rI' .1.1I. .: .\ "'"s-il.li' (to t lie llii"iiu'SN POl'ti1l1l t ) of tlir Cit \ t p

Inn. .. ..n anil a awn,,' ti.11' .1.... II.7. ,.,. 1 It. '" ::' : : ." ::'...7,;. '.,,',,,1 ".'t;,'r',:, : ","'"I'I 'IiI.,'. .I. ,i:'1. : ,,,I, I I .' .!','

",nuut I.. I lln.l Hi it 'I.l -a..I :... .1 Itin' ', ''I '!

..........1.. ." .n'% ",...... .",.1 I ,luv.4. -.., 110 "I' : : '"" 1' ai." I : Eooms and Furnished. up utianggrti.sp's .

.. m llu -41.. .4 llu. ." ..II.." ..itt ,. ;: I : Newly Neatly ...,. J. T. CARTER
I \ .r . I! ""
on
.-. Ii. In. wl b' 1,1,n..,1,4.. ..f .. ,
I ,'" .., .. .I-,".. *a El I II II...... ,
.....1.I ,ir.u ... luul .""g HI..h... 4 tllux .. -THE f I I lIi5.: I Ii. '" I Ti''''' *...... :.

.. ia.ia.n han.. ,ii.,... ,","a.I I. ..101'l i itlu 'a", .y- TONIC.id. ; .. .. h".' .1. i It Il"\'C I': ..I..I.. . ... I

.14..J ,4 tlu I I.I I, V M .t m..riu .". 1J'111:1: I .. ___ I HARNES MAKER

a ....* ..p-nn ml.. Ian". n, :s. .. t < Inn, h Is-s. ,
f : :l: ; :k': I ;:i
iluinn, ....04.....m a Knul luuiy lunral ""'i I : : ; .. ., \ .1.1 I ,II 'I'" ..1 (IT A.MMMiiN 5a-45n.4'n.tSnnn \0. .

liiiknu nuri) {. .tkn., TlM iji*.u "fIHItUlUukllK :Iar.aaIan.a.: klluinml Inana O ",. I ,. I II" I', ,,,1.,10 ... ( i Itvud l'i 1.\\ ( ) ,
: : \INS: I IN : OIaI.S
: Iu.vLusI': liS \ "u
llu. 1 U.lt-IUH ......, Hull ,, I- N a,,ft,i.a ,, ,,w I: tH |H.M*. I hhM : ,.1' t.. , ii, "..1.,I .. ''','',' I ( ( : iPhilipBrown
_. .. .,. ... ... "11..1\1". t ta.anasnila (
... .. 4 M> UIOPAI1SKU.RENOVATING
I ...
1..1111... iiu .i .1'1"1"1"' .411 ki.l II .. I"" .1., ." I 'I .I'is.asa ,aa au,.. au ; \ Ii fcH.? I O"IIt.IIIS: l H'\\"II.': i. \ \ I II: 11.1'1'| '1111.1HLNI ; .
)...r. ,......II.I.t.., ,I,ilk". ..r I I.. ,,.wufullilX W uMifik M" .11 '. ,, *l .,t* ulary ..I..* ;. lIs, :I't: : IIiI; ;i % 1 i I .,\11.,1, ,
.. ,
.
I'' I I. 4 J"r II. tint. Isaiah.. Vl.btn
ai..1 I k-.irtur.. hut ..," ,' f .11 .. 't' OLD SADDLES I
| iu r ju. AT I '' '
-I
awl .. ."....... .1I.j ".. ,,,.,.. I."I" I... an,,1? I mat I 'H-III. -.. U ,. I.:.: I MUSIC IIOUhKJ. Kinds
..... ,,,, : .{Wi\i\; ,. ,S \ .. ,,,\Ins. fE ,,:: 'Al ufFuritnr
,
Ul a* il T it* It..m. ,10 I 10. l.a" : ,,,',',, ,, I t. ?. ,. "aI" I 14'lI' II. .\ IUItI1i.; '
rioilui ftIi nail'i'" 1 ""1'1. ," ; > lsttit''I I .

I'uli.it| .....1 I |I"'" .''to". ". -, 'i ..I t.... ,1",. t I,. ; ...aahs-.l;"' :.::::. ':..:'Inat.nk', Lal..t PHOTOCRAPHEn. H. SNOW sill 'I' IS tIiILi4tIN'\ 'S "!. 'I'. "

und ,,,i.1.I ,,,t .10........ .- ,. .. .. .1" ., ,, 1 ,
"' 1'1'' I- \\11I 101"!" ,., .:, .n... ::. ;. ; .j'. r. ''a I", ,.,. ,, "., \" .' "

'" .... .... .. _. ....,. .. ... .. l'Olt) EH. l\l\) "I\ \ ''I IMI\Ml\t.l\I >
tlnwkl. a :M.t .1... .J. Little House around the Corner. I : I'kKItsatt ,: : :>i I "I' .. II. ,. ..", ," I '" ." .' ,

,, ,.i\ \\ h "' .. II" '.5* 1\.1\ I I IIV ,. 1n4a44sMasn.t'LA. I 1 1ewh.
: II.U"'II' I .
lAd,t.' Ii," ""..i-I.&h-.I I I u .as..IaUl "lb, i.t IJI, .. ., ..., ... |1,1.11'1,? .I", I I" .. .\11 .IH I H t. i S i .

UutWIn at Ji: ) -: ,"" 'I. a '."iJ 05'al.l.'a .\ :al .,. 1.X.\'II J ;. I .. IWIUDA.asnn.i I .. 'I' 1.,. IIIITIIUSI7 I" '

I m


&


--- -
-- .. -.. .. J L ... = -