<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00375
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 8, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00375
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
1


-


... .
-

r.A1E TO L. ;.: ., ,: .
\\\.1 rHScpzj! ) .- ; "y.
.
() .
"
> t sJ! ,-
.c. .4,;, "'JLI ,
-<. :;; :' f"1.M. I

i1J J .4 *_ ,J; '-' : '" : :.L
:
,;;;jt. :'; .

-I Y "D. ""1 j" 1 1 NSACt) \ ( )1 () 'L\!\. .'lit\ ..,' .JJ.v ..i.... .. ). .:. ti l_, "' .tU'" Jr-:;'!..:\L1t.;2_ ...... /': .... ....: coI'1 I I'J I'i I'ERCJL .


... "' -. -- J.I' t ., .... .
..
... --- "
..' .. ,, f .M'
: ..
*",- .. I'Vr' ,YOL.( i 3, PENS: : \OL.\( 1 FI.OHID.'I'I I : > E-I\: ) SEPTF'IIFI1 I : \ 1 'fl. NO.( .;H.)


.,.... .......u.. '...... ....n...YO.
'kIsIll'M: III" I11511: UKWHU: ( ,\.

4'1"I ... I. '"............. P10U.001. Ifl3tt1.'I311M1i111O1tl; .
F. C. HUMPHREYS.I I 551.. I....".... ..r '''''''''1''''. ..r tI,.. "hrn ltn uprtna .. ..a bpitinnln and Mityriny
",''' i i i n H ii -''iitiil'iiir' I I .1 1 ..,"... wna. high

": \ .1 I Ill I .| I,,.I..I, '. 1,1.,,. -" 11, 'I'" lhr /.,",.,....: On a conntry ttlrt' .pinning, the klu.. ciwt
M. "i"I i r. M "i ,1., 'i,10..1 I it' '" I
WWII I 'r.I -" 1 IV CLERK UNITED STATES COURTS > lisp ulnrmliiK' ill't.' lniinrnl) mul UK- Mary: *.
::4 : : : j :,, l.:: ,:; i&IICIOI.1 Fair. fUinrtih Ih* rn.ni (near the court
", iIHIEiNiRYi: ii1.IOIRISILiEiR I gn'.I'l < I.s'.I viral 'a| ll .'li.l. and I
.. '. or, | ,.oiimrniioiK, ;:: .t.l.'s;, Ini: r will l InitlltMi ::- wall,
I'. '" ''II" I: I. II. '. \e., i Hut thit row* nl th* hp.|IP, I II fair' **.! of a II.
t.. '. ., lAW. ..11"7'" \ :3"l' 4'I' US..COMMISSIONEIIJo11I1t 'li'itl, MlliopKiil-iH/tllim" : lIPS, I -tAt m.. hi, .I*. my 1.115 l Iiice ana.. lying
I" '.11,, I', ", rI ". : I Imp' ,'I Ii- il lEm.litliin .>r I Hi.. InlliiiKII : '''III'''''' ..
>I"S r' n ,111\" ..I it, u i in i<.m. t ini ; -' -" II1..lN: : I S-- IIIh...... I for the world;.: .M .raayliMi I mnu,.
S! '., i" ," : M '. YSSI4S'I al?: I i iI :: .."", I ,," .1 ..,,, ,,",,1 II '... I. im|,,'rittlri II w.' ,l,'..IITto onl hprr alonp K"
: .I'r'i
,: :. 'I I ,, .-i.i. .N' H .. .", l I'.t tin. lull hlo..I"lo., <>r liSp Hint, n Knldthi: Je.tpr. I h.. mlott thp .ti.pn ..tth '
I"
,, ,,", ,".' ,,, ", 1'.11I.'n"lr".I., '""' Ship Chii1ory Ship!! Stores Staple and! Fancy Groceries Tobacco and Liprs .1..1. k ,In. ..1:1..1..1": | '" IHIII|. "I ni".,.limnliilou *.thmm. .
.
., II ,,, ,.,I., ShUSS, I,.. It.s. .1..1.I Thompson : lIlt'5 tin. |H>" .., I'", rvll i sf|' KITumntril Ilui. ,h" ll_. will fwte. whIch thitthnukhtlM.
""I' I I. P.. l.S.S.r ..rol.. ... S ..mllliI .

11 ". '. \III, "" "."'. '. ,Ml, ,I I. I II. \1.\ III.'sII'\' II' s.'l.' ( T' ':" '. Hr.issamHJ5ih.mi/iMl Hardware.1 VM'V":' : ; 'I'J Ill.V.'v S "' XM 11141's's'siii. : 'I'hi. LIU". Ii ,.li..Ir...' ""),-.1'.11 ,IH 51.,5IlI And thp' rh....... nl .n bar initld torn will. (rnW ...lIhr..t S
... .' 'I i I i I "55555'' Ii. 11.\ \: i, : ; : 'Ui' : ; : ( ( : ( ,: : ,
I II II" ,' 'i-tiir I 1(4 S. .'."lhr rI ,: : 'I !, 'sl'5, |I.I.:1| \ llh: ll till: lUllllHl: : I rIlsrt.| and wnrnH .
'' :
'" Saflfc :: : fl : : : :
Harness Bniles and : : : : ;
I >I s. -. ., ;.trl M... ; .. MUM. HUTU't.! 'I' .M.'I'Hl: : :, "\I'M':. III nil'. I IHIIM! I. M\MM I'li-IN: ; 'I 1'\1:. p ..r sI, I olio Hi., ilivhii'I ,IIjSlIIl. I hy ihnnl' I .".... fur dish .....11 matter
.. ., \, |till' I: illMNNMI .' -llhl-" l: >. Mll.iU .
, 1'' ''' i M < lirl<4li hili"I l lion "Ill, tin .Scsl of thy' flip. .h.1II Iw. WOPHlnr .
'" ,'", r, "'''''"h I 45I.S. tn' '1 tin: 'iiiititniKIIMIM : I'ITC'II1' 1'1:1"11:1'1: : : NIINr I I' l II him ,'.1 l "SnipS.' .w.hln.Ig.' and path. vlllait*. HIM h

\I c .. \ I .11.1.I I: I I \1"\ .." hsrC WI' hu" I 1111111'.I tin. lie : m** ,,1II.hnwI

," _11"_"' ,, ''I .. ..-.. ....1 ,"fll"" \I."I .. ">'I'I' "'. "I'., ill. ... .I I', ,". ''''''i. M....nli. I Capstan:: :: Bars and Hand Spikes. SI.s'r.i 'I .Knlahl- I...100'1'. lur tin. |1'mrN I, "KliiK' ,IM tn. ,.'".. wine. |.,..t, ninlilen, '

- I ., .. ... ,I'st.r \1. ,_ I.| >''' iirpnninliiK mul ilirrilinK. III.I ... Rn In"" '
\\ 01" .. ,,' r. iiflhc 1t".lrl.IIIIIS.. '. .... nut .. ; \\ ls.qi Its mpat hath Nwn mnnthled w
I ". ;.. ,. i 1.\'' >M: inni\nn:" : : I : ,llI.'s. S l II \\1\1": II |"iH'\KIMrM: : ; I' lit >I i inoiv' -
If tII.S .. M.IMl ,1'AMr. : I'MM. .\1.1.I I ol'M. .1.\1'\I NM> I MIMl'U; .M :II M I\IJUHM: nil" .V OKI: "I'MSr lll: :' HI") .. 1: in-in,| .IhIl;54-S S .,'iiilin: I ni.Mii.l. ,, iinaHMI Hftld: thp Jp.tpr, who Mtt.mtlip .tppn" SIp

DAVIS BEOS. < 'HI..MllirMU, : .' ( Hi: \ I"I' I 11I:11.111.: I: nil' I IIM-h I s\l.| : 11111'11..11111'I.I > .\ II'I'r1'I.: \ ,MM, :,:I Il ,I ,.. I Ii; lug, 1..111. m Hi.. Klmli in-- I Ih..nltr
'.. ."I. .. I.I' MM > I ...11..1.\1.. I '. .\l- IIIH: : Ml\Il'l.I'sI': \' \ knife ahnrpnn
III\; : ::11 "I'\IM i > onlll 1.1'1111. p 1,1... Mil. ll.lii.uhl' 'IM ,i."Ills' II lIllltS), | plain-want urtnillnn II
I 555555" 1..Ir.' '...1.... .5' I Wllll"-: \ \I4 I I.UHN: IN; \ I.c'clI.II'\ ':". | "I atmnn. I
.\ \| (> C "'.1111"
I. .. '" ... II''. I-I ,..... ,I '.v. ". '" I 1\ 1"11 '." ,'I.IIIK, (.he I'lCht' il "Irnll") ', And. ilhntly win' 'Unit hlaway' Ihrnunh Ihs,

a i'I "'"",1., ,,: "',_. :,, ""' ,,'"''Io,,, ".,,"",. 1.\111.\1.1.:11.1'01/\" : : > "' Is. 'si.| \1'\1"1'11111'.1"1".1\1 I i:, I'r-IN; : ; I 11\\1':I .\.-TI\1.: \ \ ,II "I'.Mt .M r INr: "".)(. I I :Hint: mini: nnlt i>f Hi l.o,' Klijiiii.i.l.;.MiniI,' l:I".:llirnitKli uhi; ..itloilliiitn i:, l I I''n HIP rhrnmi-d,w. niuM Iw drl .hum 'Hi-k

.
,, Groceries
M Staple and fancy .. mil, IIIlIItI\ i. UK ilui ,
I .. ",'. '.I '". 11111.1KI'. \\)1. .V :>|ilclnllil" .\ '. 04 1""IC'I.. nI l'''r.ililoanil'' .l'inki-1. I 'Ut lel')', :Niv; .,:,>iN. :-lIc'; .""o; 111111 J.I': '..I'''.. '.: sill"l Io'KI.IIII....<.1.!ii, n.."nntliiK' .,"s.I )lIst.|olIn ,, Ills ssssl'Inn.shr.halrIS.I5ilahlthilUWIPAi the K''ra -

11.\\'. IIKS' : ;. S.'sE'I.X., : I 1-1'1': IHirlniK' ttllli llulr V"h' nnl.u" ,'h I arpd.iri
I II. .. t. -...I0 o: :111 jloto; ijliio of 37'lsliliiK: T/iolclo .- -- i.miilul IshI".. "" n ill |."li.'Ixi' tin: .Ii 'lip.I"I't '. I''i "1 tumuli her nunic ti. ilffUiP.. nn,1 her altars I.

l" .3:3z; : I' ...." ,.....,.... 1 I5F.\:1: S 1"II 1 it IIIM i I''sI. un\ -n." .i iI'l .. \II. AliE4s'. : "I 111.' :* 's'.Il'' SI 5\l5.I5.5\-. '' \ \.5'" \I.I.h"I'' II.nVvvo.'i'vCa'iV1"1' i'"'I'\I': ." aw", :- .*:*. | | to lho... tin it.nri<.. 'l-on.-n.lli ol' n'.rth".n.
\ : ::: ) N.:i.i.: >|.r n,. I ,.1Mil. ,, :: jii ..11.\.1. .i", \1.1', u .. Issull", ,; II. \1\"II.\I-. .: w-'ri '' Is' III, ". i, I ': ,1.1 \ 'l5 l'slP.Il pnilt. lint no one .,slush I h.." P51.1'. In i i h"h.'r. :, ; JuatlnwIllanlMunherMill

,, .. ..lilt. III .... %* U OI \. I KHIIIIt. ,-,>ln.illil| l.iol<' will tin', innlmll$ .
. i'LS. m
; "
II ,'"1 II.., -'" .I -', l h BHSSXU! ) PAPKK CATKIIK.K)( SIIKLLS. mul. iitllliiif IIH>II nilI lii 'IN'lit'vi' SIl'ChIIlISg I ,I thp.ter Ihetirs.sf, who:' all OhI, lIsps" ofKdward f f.1
.'. IIII'II.. | .
'ihiKimhl 11.1 I to I tin

,,. .. I'' '' '' '" .. .......... ... ...... .. .... .... lfn'!tti<.| 1111111" P.r.:' to join mul. ... : xydnpy Tylpp In Tmplt" liarA ;
\L. ..S. I:* I'1. H. '..... I.. .ASIl| 10. ami ,lltdr.' .ui.i|..1,1. ."..1 II.I. .. .Iss." I I"''' l'. ...10110.10'I.I SS.'s 4 54.l.' I ': -
Geo. Neely ..., .. niMliiliirol" lo Hip '1,1 Hint : f fTh
.I..I.' ..'. ..." S.," ml till. iKllnul !< .. It'll l5lIIH in.; : HOI ourHIIIIH FAMOUS; TRUCKING SECTION

: ; : '" iP4$4)" .-I .M'r: \Soi.: \.5.5\' I 1'1,1.\\1'I | .\ Nil \\ IIOI."tc'OI'1'1':1: :I! i'\INI 1 ,,1.\1.0\1.\( ; I l.'ll>l IW. 1:1.1\: C'II'I $ Ml: I I'J.lS"1',1' I ": "I I. 'lo itntI make:. ImliMiial" : mul, moinl I

: ,: ..i: i;: i:: ::. ;i..1. i.\:\: 23TJTCEZ1325Jivon : : : ,'.\ : II.ON .> MII.I' : II, : ...11\1..11'111111'1': I:I -. 11'\' \MI-\\IIIM.IINIK-I.IN-: lll\\r;.... \I \5..I| ,MtlOI'S)' \. I 51'shh,illi. not Hinllli. Hit Inn, .lmUil" thick I....'... 1 h. Iiu 11_. l.e.rl-

., I1 "IalIf,, Sill 'I 1',1'1| 1 il mil.,. "II. .nn II ml Mil, I lilli'. i, lit-. 'III.t.lIs'S.$' 11.,,,._.,.. nil I II,. it.. "" 'Si.! ,. iiriiulitlilnnlmuljllimnl, .. ., KIIIIP| .... ,.|..., In .N<....hpM. .. "..'n'*. t

..1.I.. ..... .. '. S II 'I 1'" ...-. Uhf 'lo I Innoiku. ,"* II,,, The f llii.in. trni'king ,In the VH, "tnity oTN !

:. ,, ,. ,, , ," OARS PLAIN AND COPPER TIPPED. i i lull, mint II5I'IhIt' tlii. wiuMli. lint' ,,rf,,lk. %.it.. ii...* prim"Ipnllr, 'In |..rtl..". .

",'1..1., '" ""'1""" "Li'" I ." ( : (H J HI''iti' '. .iilll, lint. I IsIs 11155 In. 54 I..h. to ..f N... (.>lli. Ninnnionl and "rrinipmIn

?. ,_ ,,.....I I ,.11 I..I .ir. Knll.:I'.I II".III.,,'ii."' 1'0( ( 1:01: ".... " ", ,,',I.I.'l'h, ,'.. 'us 1'",,,", II:si.I..s; I I 55.:, : .,.", .",01 I N 0; illiin W..III".II.-. I I ,,MM, ,it'..,1 I 'Sl'"., ."i ", &...r.l. \ rsiNSandINIitii.xi. I ,1,.t","|,ip tin.Ir lull.Hi"I'll' mil,: I, moral .a'lul.lal .tliIlh' ...11111,...... \'ri IshSh.hll.... SlIhhllslllsl'
. .., k il.kM ,, ,, .., ... .. I. Ilih'. nil .. 1111' IHIIPIIU, ,.1 I .,... .... ,.t. ,
1'1. r \ '.1 01. 1.\:1'o.: i'IsiI.l.I.' l.siIsl ''III.! i. .' IsIs. .. \11 h", IsisI., ., II ii 110 nut \ MI ISS.4SI rtitiidmll -. '> hill : u .I..IIIII\I' lion PUJHH Lilly "
II II I I 1'1"I I -".I \ "". ... ... .. I'.. :;": ,...1,' : "55 .5 to.. . .. ... ,. .11. ,. "''''1'' 'sI....l.i"., \\ III 3 I...Ii.., I" 11"11' i"h'." ., "." 'sI II"", ,,,,' 1 I' .I". I 10 ,. .. 'Iii\ 1..1.. I I I.. ill 11.1, I ,. ." not "11 ,H', ,.II' : ...i..nii.m mul I |.li.nir.' : .,1' ...,.,11111"," : able r.>r HIP, Inn kim" h".I1'h., .' anilIHIIIK ,.
II \\1111. .. "" 1 I, tn "sI s Sr., .1.I loiiiitliln, I II In.in .lo .linn.. In '' liKht aim. "t Iy hntm, l I....,nie. w"rntparly

h".1 IIS*.S'. 11111'1| : I I \ \t"" ,M. Ml$ IIMh- 1111' xtln. Its..1) I 15111151'. ..I' n.tmuliiKpitihtiu.n | .. In thp I uprlm, i in n"" ,lilr 'intln.' 'miHlht

\I ,.10 \\ ..It".. I. ,."... ... ; r ISS.I.: IA'JlIII iiii.l III'..., II .<.. ...5S .. i I.rIii. ,/..i.. w:Ish h an h..:11 by a i luy.nlMoll
S ..". AI. A"1. A"" ". '.. J. BIEBIGHA USER F. E.: DEY .. !1 I Inoi.lir:: : : :" ..'Ihrc tin..p ."". III.. tteilcinaiul 1'.-.m thn-p, to r.Mir f...t U."..nth
.I. I.. I'I'N N M II..S. S,10 I i I" I In .|. I,. ",.,1 Ii l,"r sil I I. ,In I InM ... n1 ,,. ., '
at Hi linn.li, r
l'h\-\l: ( 111.\. .II..111:11.\: I S ISll Il..ss.l5. "Is's. I" sll ll,4 ..MNI$4 ",. llni, i'001T, p Ihennrfu1 lie Inltiim-e. ,.f the .wit I
I" \ "" "I'; '
It I.'''' 01.I I I' '<-l\ ,6S.I" .. \I.. I"'ss.'s I I.. ..... l 1 III I 1'111'' lulli.liin. shhl' ,'nl ..I' Iliiunii.nl alino.|ihin. ..f hIss i.atlt a Kre,,tIi ,.>
Plumbin Gas and Steam! Fiffln 5,5.. ,, 55.....,,,.., ..... 'l.alnir' 811 l 'IstIss. Hint .
Sr I
,... ......1.. 145dS'.. "S. 'l. h..ilhl. '... .., -- --- [. hll'$ > 'ssliisr 'nl 551511 Irs, It fr...t in parly" upriiiK'
,,
SSArr "l, '11.1.. p iriv' nl 1 h .omit' .
knottlnltii ol 'Hi .
S'\ S SSI .... Maritime Surveys. ,. JEJwEIEJRWatches : I .. whih proalmit' ) the unlf Mreiun rnd I
rl. i." 1..1.
1., t I. '" M",nil,I III lit at' )1'. in.. to. 1 kitS Is., ,Ml.? I.in".ul I ..".ii.. i'''In,aliontl I luoial, ', aiul li""III'IIII..ion- .,.nllu. .. Intel mil lis.r I nil.1 I th, KprlnKpitrtli ,

II I 1II.." ,' Mill, I I' .I.IS'. "II III.. I"..i.l i .1.11.I .,,,10 nlur i\ ,"r f''. ,. .\H I r I\ I I'I I 1:1': I ISIS 5' I I.I 'I". "IIMIM. I Wilt 'III Ml\ ,. Isis.....l5l.'s. .h'i..1' Ihn |1111,11, | |I.sg. ,,".,..... .r II sIll. .at irther (mint* ot his .mm.hitilude ..
I in'" I
R". MIIII. Illlll '. AMMni'. ,il Ii, .\lt\ .n. .IIIH, nt .. I IN'. 'llinllliriiilili.: | <' hnul.: .. II.. In.i it.aifit.,1 .. .
MllliIIM'M' :- \ 'Si.IL \-- .. iw I UK .11111'. aituiitNitt and S cs'snalIsslIIy
.. ti I Ii \ \\ \ -it-1$ I \\1".11\111'1'1 i I I nn: MMI : '" 1\ :
I ,.01., .. \\ I U I. ll > S I\lli.S S \. III". .1.I ,. I P.r..i.S. il I .'si\" S'ISssS.tS'' ...Will.1,1.. III \11.,l|.. l his. |1.'Ih'| In rtwit.,1' hill Ill In I. : I
Ih.srtll.'rni.uk'tn
rrnil.' l"l".. ...". I'" I UK I 5.5 1"1", 'S, 'SSSSSSS,,, II'. .. \ M5kISA'. I"ISs.NI... < I 5Sss5 i I I'-. It'll SMI i "I 1.1' U MM.. : A115..,(..ss.ssi,4I's, 1\\ .\...ltiw.II .. il .-l'IIiI's1: not, nnollii a,..ii> ti,. tailfonil. :. : ;.ontril:lit n, :lsh.'htis,: tin Km.t;: ::: nf I II.
tit I > dminttiillty
uHM mint
,,,, ,
,.' u 1"lr I II ii' '"'roo. ''' ',1 \I ".10. '. ... 'Inii. mid
'.. .S'i |I" I." inn 111111.111'I I: 1'11'1 I \ MI I II II' Clocks I A-ll > II.1o, II. ,10,1.. p '' 'I"| "'' : that all tIe HtlnTh
,,1 ,
.. ,,,.. .."" ". a..,., "'" I" 1, on ,111"' Jewelry land, .. .,. ., : t
" .' .1. .. S C..D ",s.Vo.. St.,4s.I. .. Ih',",. I h M |'n i '|n" 'nlnllto,,' 55111. :will' known tat thiil Nnrfolktrm
". \\\r\.I.\\:\ ,. : ii.eozin.: : ;;: : I IMI.I'11111".1'. ..... 1.'u\I''lu' HiUr lull,
. "I "" SI5'I I ". --.!S: ,i..s..I.. \I. I h IIIS.I..t ".11 u'i'iriis: : 'hi IB, 'Hoi' ,,1 1FrteHnlti S I 5. \'. 'Ilioalniiiialiiiii' ol all value IIIH. Ihlll'"In ', k rssalwa mark. In 'ls$5.crnilitbss. I

\1..55. ...... l.-lu', N". ... I ).Ia.T. "I..,' .to., 'S. \S,,I t"I I.,, ,,.,,, 1. .'s.. .... .... .. II.ml 'IN lk'4lklI5. .. 4'A'S'4. I "(.II..nr ujuallv ,II11, and hull tluil f...,Ihlllh5lIi! othor ...turn. InlslntIlhll5tllaltIhlIlhiksIitIa )
\IsIS. .,. I. '. ". ,- 111"1.., .. : *. ,1 INTU t '.. ..II.. '"., .." .....I$ ,_,.. .... I ", ,"..I p I'nl.' .. .11,1 I hiss .i-diii.vnl litISlIlIlls| ,.f I h'.h, Shs.asi.sI
\I.S I lilT'''$. \\.r. "I'S" \ 5. ''I's.' S I.. \ ''r.'rt, iinjn-l I ( in tin. nharvp
to
I LI Itll'' 1'"01"rt i '> (H.'n.() >V. Tu Hon. \. .,.to 4 <>!( % I II I'll \I'U\ t > l> IM ISsS:4: : 11 SI' III. |'I'". A'.rll.M'' ....... I ill,.,.alili-,' ililat. .....1 iliMilinlnnHontl. ....IIIw"....pri.iK., farwsr.i.-4 WIMIMIM! without* fiu.lhsrtrllSf'I *
|*nw Warrant AlMiunHis In "iih' alniinixlra"",i <.rjn..ti.i '

III II.s .I.ulali" ". l"I ',,",. :Si No-1.. ,I.1If'' Ms I'ISIS'.........Ili II. '. I ..". '.. .\ I I. II". ". ".".I I S 'I,,,...1 A..r''''..lsI, S.f. I..."i....(.. II""''ml'IT"I.. l.I. I V" I I. ''Hi: ad.i|,lion of nn Ih.Ill5NPItilsg ,, |I"..i- rutornl"y wnti.Ii IrnilxportJitloiiilh iimditioiia' I. .burpndily

\\ 1III'\I1.' .... 4 r.I' r TiT! : V! W rB n Mt :tRI. I iMHiuitiut' .nl ,n< fvma U'arrantIU1" I 'In.' Hi.. luallli.. and, ..'.111) olHUM. III ninny ai...n whythu.' motion thInS. 7 baa
DAVIZON & LtE. ( 1' 1..1.- vnunuiid .,
I I \\ .,. 1\ .'1.'. 111111.1"111. -: AsIs'S5 iniiilnir.) and I '"11"inlailinliiK. : .
..
%5 : :: = = t > ws.nsI..rfsiiy/ .ls.l..istsl' | amup the

5'4"e".555 hll'O&.... ..r .\....,9k.'S.SI. ". 5 'sI. .S. """I SI: "SI., "1'1 "., .", l's.. ( "1",11 Issjli.'i-. I..... ...., ...I..'.l.s.sl.. 'SI \\ .... I.- .....S..'lll i.'i'n..S.. A5IsSl'r'ssl As.aIt...._ .,. for In.I. iiinllliiilion. Inilldiiiu'"lii.lii.irl.Hiow, rllgII.I, and,| ,' |.'rlo.1' wh,n Inn king .......)"IIo..II..all' .

S ""I. ".Iohllll' "".101''" IL..4. W..IIIII. I..........'. ll.iln. .h.,Kim tin.n., not oti.r twi'nty ypura iigoNiarly .
l lAs.l .11.1. | InrlnjiuU-' 1..1| |
"r.
... I.'Ir.' "" I 1101101 .. | iiroiivliIu
''HI .11'1111'\I III
S ""'" '" -ISSI I. ) 1'1.\' "I 1.\ I UlUIIIHWIIW' ... .. .
' .." 01 ,.. ",,,,,, ,,. J.Ss.I.' p....1 5 4 1..11..1 S SIIAMO SS .. ..., ..,I.".. ,'k ....fi"hli.ss'sssly, .alitmmd.. all thi tnhkrs ash native.

.". i o.l.UilM:. Irlluildinl. .'1.II" City and County Suncyort.Levis I'.". "...'1&..... ,....... t,,," ,,,,,., Wnsrsi., ,, I I \ II. 'I 1'10.' ""'K"IU".Io! I 1"1., .. who 1 own. their own tsarina, lnh.ritedrnuii '
"v. ., '" ..". "., .. 'SS'S., .. 's ,,10'" Al544l5,5,' rlmlnal., s. II...", or trat's' 11"1",,., 11"1",,.. ..r..r.. : "". ...10..... and all if them, havnl
\11...4 1..1"0.:- ... :.:tSI.. 1".1111. 10..., II.. ,, ,, ,,' .", II .. I'' ., '1. "". I" ;:',| I I, u.M .. I II and mil'Ii ollu. "...*lallon, a> may' I IllS l I.i.n miuh. M ,.\II.to-d" or wi'althy. 'hy thp
'"'' '" ,,,, ,,' ,,, .. .. '" I >I .. ,, I" ". ., ,,,,1 ,to orv.nix.il. lit lln' .. hiiMmw, win: ..,h they' follow I
: t/h'; '" w", I,1I' .1 mr
,, ; .. : ,:. ,,I .I.:"I Il.; : .. II I. ,II.' "', I I II. "".", 5l.srp,..'", I. ..,. I 1111' Is.
'. SI ,, 1>, ', ., '.5', I'S'.'..1. ,,' .\. ; :: ,. .".. ,..." ,1 11.,...l,." 5 I., ,, liii-i| >t''' llnlr .' ",liiii.H .and irolnlillnir .kniwofuni' nIs.i.al.sf.,5srp.' Souu-" P
." "' 10 I ,, \ HI' ink II '1" IKloh.| till.. thi. IOHHI.. apI5cr, liuavy on ....., S
01- ; ; : : p ,
;; ;; ; ) > I 1)I.
; c; ; ; SIhcrincc IREPREStNTEO- ,i I I \1 I III I I. Th"I rtl..''k' I I.v ,.. f d.,. .
nwion tin
.ml. I"..." .\. -.. l..'i ,,. Colored Work .... ..,,, ., .. urn. Inn nl .I| 1.,"". loKMiiiHl i r W.HI > |' lit .
.. I Fine a Specialty. 11,1, .,' ".' II. "" '' ''' "11''' I. ., : .
)" ,
'" ,",' 1 I Ir. ... I lilt., ,,, ,...",,,, ,,' ioiH>railon t. |I'ia''> 'Hn.-li i in "" .k,4. nt lisps ar "'''11..101 Iy otTtpthy '
. .. Illil-'l' \V"Nrfi | |Ii5l51',, wiiklt 1 In lattlnl U.XMI' ntuti.1 ror
" : : I : mini t for )5S51..n .tlh.'rpro.
11 ,, '. ,- ,.", I ,; : : : .. Hi. '141..,. ..5| "|,V |,.minK| HII.k.. and 1 I. diHp.. 1'10.?,. .5.5.-s. IIII51 I. r..fllI..I.) of lhIlintuntioit "

........ < ...... -. L. TIL\U" S ( 0. Bear: 1 Co. II ." jl\liiK m,"..I.selslh.s. >,"?.I'n') ( ',,",".'. .a IlllIn in |.r".... whin itinknownHint .

: v. 5.'I :.:. .:. :.. : S 'n IIKIII| (lisp I iiroitiiii' 11' 4i..ir I | 'Ulnirlo ,in ,h,' ....... .., "11 nrtu..k.. kith.. .. HO
.. :
,. S I \ '. ,, 10.5S I1M. I IA' tin i,Mini, or Hi.i I Ir :lull;; ssges. .".....'Iy .prodm-pd,, th,,"re. ih. |.rui. sari. I
'" "I IMl
. .1 I )1.,1.I i 'III u" .
"I i""' I I' .1..1' : .. ... Contractors and Builders, I.l-Nrl t UCommizion : \l VI AnA IAKER I l\ 'llm alHiluioi, ,.I| 110., .....,.tra.t ..1| ai .,..,'IIIIK lo i"irrnniNt.MII,M f."... a I eintit

.. .. .. :Ii 51i1l551 :National" I, lIsle. | .and, Muni : lull l.'IslIn.rls.srri.i.Arg.. | l.
..55' II..,,, .I .I .f... ".1 1.0. :
I.'S. .II.'It... ,.v. .. .. ,. ., Merchants .15511| woikt, I ,- ...|.'....",-... .y..,.11. ami, .....h.
\I. -, I ,. .\\0. .1.1\ 55555' .5 5I ,,". I ,, III ., I 1" I \ Hit nun.'' Inn'hi of I"". 1\1,1.1, ) ,|.|It.1| att.. 'nlmn' ,.1.1..11" untiiml, ....Ivn1"1 ,,-

I '"". "'i. ", ,II, "'" jSsssI.Isss, .... '" .. ,. k.I.5.,. f ,552 lorailillratlon, IH'! *,...?, ,,,j)1,1"| ,'1' I (.'', 'pr.a Isp .. II... ", .".1'.".".-, n.nlu

. \ .. i t: '" HIM FT I I'r. III' ",. Builder's M teril1.1: ., ( ) 11111. I "'|1,1.,I ,"..5, mid' I lo iiif.nic'Ilioilo-, I .|" ki,n or rHther than uny '...nhurimlltiHl
I \I ,
.. ..,.... I-'lonol I Hi' ariiliiatoi.M .. .
111"_ t II ..,. STAPLE MAHCTIiBCCEBIRsinr ? Df f C1othcr.! ol inllivallon HIP i., llnnryynlini
DRESSED LUMBERMOULDINGS e 5 J. Ilii 5 |p.i.'isiiiihj., ,,, I- III' '".5 HIP, or h.tU.I ..It".... .J.tuhiH. .th5 I Ivivtatum
.... ... I ..I. : .
I. ,
'10 to" SPKCTACLKS. "'l'ln| ) lin nl I .I' '115151"lui I:. ; i 555 f..r.ihy| th,' ju.In i..... UM,

's tI.I'.. ." ,.I 1 ','',,1.1"'"s .....II.11,11. P 111II 'I' 5 l ,.HII.I: :.... 1111.1'0: i...',n- naK.. In Whilk.sIii,55s" ,11151.111.1| or f.It........ wilhinil' slosh.. tin.. lamlneai ,
"
'' t ,1.1. .
I '
S I I. .1.5.1..' 1:11 III.. ,I'.. -s.5. SstI.HIS.II.'d''I IN PENSACOLA III | wmil.,11'I | r..... a r..I". ..., r,MIk'HIKI)
Ml I I. 'In I |-oliihlt 'hI|, |,| | ol ,
\t \\ I I. il II'i -" ii inKnt thp ..ll IH ndmlral.ly, ahipt |o tnu'k-

... .. I.gI: I"'.... I ".5l155 'i'tIi.Is.r.I / !inn ,it .la .lust k. K,.m.rally. nominated.,
$ *"' 14IC IT ( ) U 4. Mil\ '. I hat,
<* u-toIL\-to.: : >. tirradiialud: liu-oinf Iu I lun.L. Ih.. luinliinM .. ,
,Isssi.5, ,'S .:.fi: .t.A % i o I IH.1.. I h'd', )I. IH I .h.&OI |
I v
l I. Mi S i
,, ,,' ,, .: .11' I IJMfM Ml I Hi WITH by ....,... jorlH-. iin| n Vhf ...bes4vaaak .
v ? -i'mi'.M". "f. I I' M M IIV. I 1.. > I 5l I I 1:1.1: I ''II l Ml' 5: Mil we dunaml at lIsp I, haniln,, 1sflsI.IiiIi )
, .. ,II i '"i/. S I 1'11":1 I: | 11111! !I-: I SPENCtH'S I i! / ,. The \onnic atrowlrrry, f.irm.two .

; .. .......... .. I. OPT1IALMOSCOP1C TEST LENSES.: .Fnll I"x; ;tl mil., fir.,,, Norlolk
l ... .... r. .nd l-Hn- I 'lo.'lllll. i lIly. H Urn InrK
\
ts.H| ol |I" I'l.iiiin Mills.Knowlcs I I .I ,,., 1all.1
llririlo | ,, '
..,.. 'SI .Vim.ni a. I ...... No. tl'i IVnliilo :: II 'I".. Ii, ".,, .l.1'1'1'..." .., 'I.. '.","I.: i''.-.1 ,..... ."..14.nl' .I..it"!. !. t.,1... 'l.iii 1 ,,, .. II" jN1EI,1ITJI.r. onal 51151155' .tar : I I ofn. alIt ill HIP .....rl'L A f,.w )'...r> nliMi. nMr
I"
5 I."I., .. 55'III" "" 1''. ",. "", .sI.'s 51.51:11'. : \ I II.. I u I s ,.. i I. i i I.. .,. .1...i.. I..t.s.l's.,', ) : :" nndliini) ysIlhh.In .|!let.| |I. MirinUtliiK Ann. ..f NaiMPinond, wnty, *41.
\
." \,.yi-,,,' I 1\'i'\I.I..I'K": ,, ,', ,.!, "\ "' I I I I'I' I| .5' 5, 'I. .. \\.1// "'. hl"HI, .. in' ",.ill. l I.v llinrniiKlilvkill.I, ,ml '/inahlilhall" / ises,Ills ......Mo m'llm u..ary l I..... I half., hi. |.rt.t.. rnip ,.... tM. .lino,: what
; .
\ '" II tI lui ffSi,5.Si| fr the ImliiniH. .
1 I 1 did
h.., &".. ,,'5 ,..,..... ItIStJ .1 .. 'II.' 'I' .". i ,,,."....I..I' .' I.. ,. 'H -. i. Dili. run', 'il.|,' ',. 'I 11") ?. ,. I I,1.10.h.I.1I, will ll shIll.. I: 1100 \Ini,'rvKiitlon' ol .hank.. .iri,. llu ..."... cpitHim Mr AuihruUiwUay n,4u '
.. ISI. ; Brothers.HEAI4ESTATE ,. "I.' ,,,, > National" l..u." .l.ll l", ,,,III|
"ISS' ,
II. ,
"
I I" : : i' M," ii I I lu > "" |"ii'm.l .,1.. .? .1111..1I' I SAMFLES: : !il'4i) lundi, in ,. II.Lsg.nt lruskar III HHI mineeouuly
|5.51) m in ur| .11 .,
., I" I. \ "1II 1\: \ MILLS .". ,. 11,1.1., 1. ,, ,, 1."I.li,' m,15,5| ,.rlY.'* and, that .1..1..1.| | | or 10''. c-rop .>f ..... ainupI :

,. .,,, ., ,, '\ ,, ,,, ,," ,,,. '_ : "..<"'""Iplhshs,l "li ull not 1f""Io'ehh'l lS5gl4Allb.S./ ,..niI5lE.-NggIh, I \Co..

, ) Clocks Sold on Installments.PENSACOLA ..... .WHIM .,.)' |rlvale h.llh. ",. l'hllt..I.hl"I l| I_HIM* _._ .

"' .. 'SS. s.''"sIS \ It.. /r'LNSACOLAcIII'c'La1i II.' .\ : III \ \ 1\ II: tH: .".. I II .555 l. nklMo.m.r.ll: ,,.. i, _n
,I ll""i ." .iT"'" "ii' ", -A I ; %1. .5",hal ilhI;'" ":-l"i l-l I' Ths'lSa.sS.aIh.adw

' ,. 10'' I F'L .r C '.\1.1, '\ ..I ':\ \ .'11 .:, 1,111of' i rwlil ..r ..is .hall I"'I' 1..1.. Iwi S th.,,,..... pniwni, ,... .....>niillr idtuifc. lutin.
n.-vi
|1.\. M, HUHI.N: I I.I. I. Insurance Agents 1.- ,. :. i i::.IM| ly !llm l.ovpinmtni.l i l l.I, :thai.II i I 1"1.1/| / feuila ol IHIT Keatui.ky.iu .

"'" \I. ". '" I win.ii ,li....., .,1...., HHMIIIKIK,''n, .hull, I ..iiilunc...'.. wh._ |-,'hnji. fur .'Ifl .

'uh..I..II..I..tr'. eS '....1... I 01 Ml' ION S ; lIhIlIftI.I )' I..".. 4s.l '".5..,,t "..". l..,Ip". Iiu y _... bs.uswk.r a i.tutnrhwiatK -
.5 "'U.'II' I..1'1.... I liilpn.t-lxarliix I of annkt-AinirHan/ .............1 In a

,. .' n. ". l.ot I: lO'll: > l si ill I: PITCH PINE LUMOER :ird LATHS. n. l II.. i I ... Wh..J.h', ", \ \1. 11'.' II monty,,. iShulIhIriahilsIS', ",1 .Pst, i< nalnn. Itut how woukl, theyI

\ '' "", ,, .,. II. .. I:. ,11 Itni',.i.1.s, ,.t t It.,",, i.",.. ., ", fwilKii lalHii, uiulrr rohlra ,Im ,I.I.H. I rwom. HP. ",.Ihoory with I..... um-aokl
'j : I :;: : ::: \1" I .. I .. .
! ;; : ::: r.:::: : : .I Ir htV.IH. ,." .5j's.!I, ,, J Jr h hlltili l lXVII. IIIK i ,
II 'T' 5 1\: S I lI. \ ., legs I : II... i.A... h 1'I .. ..
M' I' 1: \ \ \ 1:1"III : "' A I IIi"... .:h."I, 1IIII"r. .51.1. I 'I'I 'bat. l 1W ,,??? t. with ino in nnM> uel wcat-

555. .'s .. I'" ........ I Ii I 1'. II' ...I ,. I'. .4. i.i:". II": Io'll"- .\riila, "$.,Ip.. r".. i Sw., ,.?,. IBB. i....'-..Ih., .,-, Hi* l.ovcrnim, ..hallorKmilM I urn hortli. ( .....1..1 ,I. lisp d.u.l luunin, -S

's I.': : ,;.::: 1\ c 4 JR, :IS:, X ..A. G- :E I II.,t.. iu'v., ImiHlli.l r'.....-.//1... thai. ,bHaiiilale. ihaiiKts" nafu d,.. .like. milk -i. ki....M. ansI .."..... Iiu. prudwt -
: ,II. .
i : 5 "' : I 1\\1'\1'1' 's.IM I .... .
ll. .
.,. .
.. .. II I .. will ..r Klv. |, ui.iv.r. l I | auil U Ilitw. |I.,r ,1"I.NOh..r| | | ,II,,? of )* ml highland. ilwlriria' a..
" .1" : '. ... . ,, ,,,,. ,.I.r..I1. .1.'....... h.,., 1.,,,,j, ....51.. p ...,'.1".r H.. |5pp1sl| |,. |I.. assail, || lik. unaumptio.i. a ..._..",., and.

\ .. ,,,,II.II.r. ',," I I 'The ( '\'I 5\ ...sls'sIisS, II.... ...Its., ,51.1, ,Ir 1"tl. "w., 1'111"; '; aliKhtly' i>mt'OI( .''''. ''''III\(1t!, n.4 sipS...
'" ". .. '''" '. r. Mika. Isl .Id IMH. ,iu H.I..! lit. H.r.l ., XVIII, j '. lliaHb. hover, pus, .lIst,, shah. dxiuk, ilupnw.' I ir. hills I. l.,w..|.).
,,, .. ..,... COMPANY.BOGGIES :; : : s..e .. .
-h .
.sl.lai' .
'" '" .il i.i.sin itss.s4| | ,>in |,iu. |,i vi. IHMBMllrH I /,"' ?."'..". by "I""""'lia*. hIll Itr --
, ",';" ::" :', .. "" I II" S "). .,ml.>. ..... ..f 4w .bsgI.... HIP. ,1..1( i
-- II CHAS. B. VETI2H .11 illr' 1\ ".11"'. Vw | .,.....v... '. ,lU.H. I Mi. ..al.h.. U.I,.|.1.,,,,". .11.1| ,,,'ln,,,,1.| I The ..._ UP .or ". ram' U4i*u.*...",...
"J I I ..5I''" ''II., S. .. I" Itll ."'. S 11.5.1, 'MI u$..,....IIt.1I,. Hal 10, .:Io..I.It. ) IMllrr.tN .. 111515: thai krrcarur iiu ,'|,arirr or I .1...... al .51114.5.. i .... !..... ......... .......,..10...!
.I"., II ,,' It '1..1", I. ". ."".". ..' ". w.. I II.i rs IH, |IsaursI| |, ,. 5.1s1. ,' -........ .-I It u. femluU. I I. tu.fMorW .
II .
,.. .. ... IIrSles'c "'11 .1.., ......II.f ,1Hy urHMalUBol.li | )
.. .
,.1, I It. .1." I. Til Copper ul Steel ImfirttrValial mm AND DMYS. II... fl5..5lS 'lhs.' S'Ss.r... |I ) ......... "r lrash.5als| Slag llhlsiil.g5'lIcr. |||. I I'. lists.,. ,? '1".... E"rwa. "(Wall
Wolfe P ........... .
J.H J. llBnnis ; .. .i.iMnug.m.Mrr.lKhl. my di i| hw I hart, found
I In'"I'
DOYLCV CARTE'S ENGLISH 10"1' ,.,. t..., .. ,. ': '''' 1 r..T.:IM'IIIHIXU. AMI KM.ItIII.I ;p .Awl wlill, makiiiK. tip r.n'golnv' :, u... ..... ot Ihp .tipHt iMnfuL. Tk. ......

MIKADO COMPANY. 1- ''' 1\ I't I- ( -. IK il ,, ;. |I luaiwl., upm hIlls l4I.- and, Nallon"al lo Iht",w ...... wlf upia. 5 ilillluulty"

I-niall. '. Kill .% "... Th'' "in, k\ .s \.1.! L '. t: .\ IIIA: : ( E HEPA 1 ItS, Till: I 'ir' : sr :l>n., KT..M i 4 .v.t..1111'III, w,, will iMdraior II". ..b oral lisa, \M* ordinary! wutkii'K. .

N.. Ii ",i "I'! ,. .. r '." I'",lit. .. ,,, .. .. ..,", /. '. .. .." < .slsS. ., I.l .i.l ls.I, | ii,*,,,. 1,1,1 <:;|h '.e I I ,lo '....,laic. our OWN ,lab." ,.. |55555Sf M rxpilnagain awl a 5411 lit
> l'" v v. .i t l "tmnMI II,. I .'l'. .I I .SASs S U5.I, IS.. S .451'5lI.4, .. . :nit S :ID.l. L I il.I U.i 0| i-n.i ) 55.15151.' M S 1.\\ LiMlahlUh r.. .latlvt. lu.tl. I I :|I451II lila me..ling. nawUet.a4p .
,
:
I. "I 1 ; Hr say
1'1'' .. ", rh. 155Al TI" .1.110.1 ,I' III 1 nil. III., .\UINM tut .Illli I i t'Hu.n.' .u. .h a will loud/ I .... '
I I' .Mi' '. ,i.mi ,CIIII.IM: .., 'I. ... ,,, ,.r..I.s i' h, '101. "..sntr. I .. 1 II.. >". ..' l t.." H .11.I U.1WI r. p 'lh. > u, .UHIW.IV ulMtju -l liu-aico Ti,_

., I I I'" ..,. I l.. h,. : ,5.s.I'lPsl...!S.I ib.'.: 5.:".US..fl ,:. ':: "t:':,; sigh II LIi'iiaIlloIilEIl l P Fii1iig! I' |""|.iil.l' Hilli. tin. |.*..!|.U.IM',. l 111.|''.....11.1.1.>! p '.r. Will!.'".('e'*ji.U.iii.'."" '",h..I.y.I"I"), lies InlroiluilloB' ",, 1 I ,. 5 I-.l..;.. ala..,.

_1.IIIIo..r'. %, .. I.AS. .. ". ., .10' ,i"" "". i 'I"lhOl..1 ,...IIIi: .1'1 5.I I .v X. "'" -......... r..- ,IM...II ..,,. | : Th. ...IsI*-*.. ami 4 hw UUMI. an MKI \ .
ea"
5 '.J i. S.., ,!tl.lrlSAlft.s I:. .,ur 5' .' i- 'HI I 1", ,.i, ." II.., ...sI, "','r psI i451... |Mt lo. wVal work :I Ir.., aland II,. f'.''. -|. ... .sp.'
Al: :A5si..u.rAppsr.; AAI.I., : .: Property II" ss. -I-III.-IIIH. I Vl. i.id. he ......... "thai" l-.mw '
i furaalii
'i.. U
Jr. :
GEO. MARQUIS I AKiw fsrIIe.pI.| .holm the.. .hour. ; ;
.. ..r .. .. .. ..",. 10' ,,".il> of /Ultur p p .
lb.r.". .-.r..r. _" .....'''.,. S 'lor, .".1| |It, ,K.I,,, '. :SwM| ....,>.." f,., .b> a Kv th, 'smlt 1. 0o.*....$....'.. .'II5u... .. I .. ."......|.Ii...i... sill' ..." 54 mil i.k,ihvu.iMilit than r151415" hour. think' ..rMy
.5 .' 5AA.IU.L; T5.ssI.: For Hale HORSE- II ui,:PS I d.nhi-ri. .?, u,st| % \ll. In!: |*r>ua>l" rmi.loyi' tu .554451.. b yssus IA ,Al5. ." lksaa ......
I ,.. r.|.|,;,. I ;laiar M Vu", .\ ",.. ( SHOBIN.G "''y .".. I 5.ssssl'I|..hriiat.. ,l.mK., 4UI.nil | "* "\ ',, .r..lIal" all .10110.... ,... I am Mm b. kaw. ,,,y n...utalimi nl tint.

ttlllm.r, ...I UtII..l4Sf.A1"I4sI'...I. Jl l. Mam. 4.. | 5 i C 'I 1.. .51.. ....1'I" ..,.... ,",, .-.. .|,.M..... W1. whteJi. may Ills. |H.|* ..... ti PhI, I ",1:5) &Uir will ualurally ""'ilfe.. and. fma Ihwpuiiii

i AtS ISAAt."Th.. "I'.SlA sM.s I ill..11. .'"" 5555455 515155. ''Ift'l. "',1.1 Iksl.l, /ilwir >.i.l| < ) -, in ,,..1".. ??, ?? of view I iiu. not uanafcfor. ttnv aututkrnuui
:: : : ; .,*. l .ul. ol sailsisI -_
5flr. .. k' a. : ) uialhy| IMIIWVVH then au s.a.1e eIswl.sisl1A.s.
.
DRUGGIST """CHEMIST 1..1,; .. "! mh, ...... I PsI : : : : : J.A .
"II" I,., ...1 V. Slay rtrruijihene.! isiS| ,(lM .(rlk),. 4
r.I.I.l i. ... r.... .."*.....1 .1 I ,II', I ,, .. : AND! ( i JKNMKAI.MITII: WOIIK. ""C.U""IIIW": 51451.' 51.: "C "In r"'.....win..m....>.,?.. .-- _n. ,
.. "Vuuk Mant M..U. .. ...
VRS BilUuKt' 55 N .
I K I :' ,. ->.I.1' :.J. :; : :. '.' ;' ::" : I 1'IN. hi. .1 I ,515y5. I.. 515g." ...p55. for l- f II,.
s' 'our t fl f"r '10< |I. '.... i.''' .. I....... lluauajiwlis .. Ihv. .
.
:" .'" .,to ... '., ''' .., .. .... ". . I.''.'f. 1I..i., "p "" ,' 1".... itt.1I J..HIUM'>u l'4 tl.5NT5.j.. ,..-....... .. grasS .
., .".. "" 1"I" ,. t tI" : :: I;'S..s.it'. I. I. ?...5 '1 5 ... .. I ". I'r i.": A Cclii .III..r it) r: ery w.vk. see wa rllum. -
,. ,. ,', 1".1 1-tH-f IIr Nol.. "ID.t Wai _..,..... t.J'
,. .. \ n.' I II ,1-I lI .., )1. ..,1 I Hill-I.. 5555151la&sLeaaksta '
.\ ",d..I 4 .IS'S. S -I" I 5 5 11 ".1 > II 1 a.U" hiaipiiuni.. .:..'..I. .. Hl.llllOttu.' .
.' ... ...."., '01 I S : ', For Snlo.W I '" ., ,"I" iiSl.5l1455s, I '.rd.' tir, sia,., haS J nIwa's f, bIsak.sis.iitsIi.' |.Wi.

....- I515S. I tSS..l. aSi.SS .",. I Cheap for Cash , I'' ,sla' ,. ", *' VIsA will 11..1| ,I".' *' MM aWn lot MUMIpatn rkildnn. tar w u.iuul ,

Ito 55554 ",101 I. L. CHAGIN & CO., '.. ,.... 5 ...". .511545 Al, II... '.dle, ..4 IIllSi..rihs "lil- .011II1" iluiat.Th .

... l S I ..'" I .. "
.It. t nl 1'I.IJ.h
"I : .5 5. fta i I' ss S S t., .. ...,.., ........ ... ar. blilJ51. lulum wIlkes w the I
S \' 'n 'naika .
rt
KuuLut .
rr lb. Ci.tm.au. I ArnuUnw Jtuu la .ItruU.ky..
15111. Uruguay, awl. .,UOO lu NIIAAIll. .IT .f fI-

VIM' |'|1'0.; III" ,l'I. \ :'Ilt.II. : .I"/ ,. \ J I" r"" r i" t '1 ",,' '

I i rL'n. ) MOL1 l.ommcrcil !: Viit .'i : .. "in.n! lmtI' ,nl,, in I I" I "' uni, I, '|11 I i "|it ft' In ;wu, "IM..1'' J HN D VI "EVERYTHING ON
.... ; ;:; ; : ; ,; .
( ",..in .' ,,,.I.IAIiU.'- In II,, .1 I IM ,, I \ ." tin ,i. ,- i I" Unlit 'in 1"1', | '' H ] r Br mJ
, ,,' .1 ., ', !
I' I" I : 'IMh' .." ''i.. r the ,
\ "kl.lII'! >: '''. ., ,' "' '' ''I. I"".. liiiirtini| i UirmiiiKlmm/ ami mnni.ihiT < ""'. ,. Mlil i I.. "1'' |.arty Mill put ill .

.. Vmthrrn! ami. "flmnrwrii, .-:t.f.. I... ," I i.l, Mr I."linn thkirt I..- '1..1.' HARVEY &HILLIARD

j I.."..- awl tommMnllln. ".. Il.i. r....- ,, ,,, .I h II hrmuhlllhlnlal. I

KKKF It KK:tlKK IKK: 1' '"I".Io:. mutton of an putorprUtiif' lilwi.il amiI r.,0, 'l'rIn I NMV: AU\rini: .. U.STiPHOCLAMATION I COLUMN ."\ .If"H KHIn \ ,

.. .
". I III
HI .
t lli-l t ic1 1 iiw .r.
JJn f tlw
|Mrt I,u "Wine teml. oomtiaiiy.IVn '. .
; ,
.
:: : "" "
t" ALL I KINDS OF BUILDING
i. \ \ I. MATEIUftWAIJOX
wrrrlirr '
on lrwllw fllmPA | GROCERS
> uU baa UiHleurflp.iiir, > am.1II' "I ,' I 'Hill. I I.. .I'Mii. -
....'lr.illnin. >.f ll...l ""'. Hw' Ii. .. t
: fnrlrwr 1 1 ml' rnmpanlii*, ami. *>*orlalkin. ami 'i" 1'|' '' i \ l I. .I -". 'il', ,

j ,' ., nf rnmlrn." Iten l I. -.-riirnloflh .."1-1.... lml.l. ..r. nl Itnil In fwry privatpraiNWtty ""'I..I'i. 'i it" ill.il Mr... ..ril., | f'W" 1.1.. \ 'I I II' \.1 I' .I' ; : AND CAKKLK.K F\ < 'TMI
... ,,. I.... '1.'J"I ..\. 'Q ,
r. l ml' If Ml" i. .\
, I :: :' : :: I bat Ibny nm ", ...'I1.'r. t aminot I Hill Inn .,in' Vr. .: !l,, ,,. f 'r ?, ; .
? I
? ?
rtwf rrr> will 'Inl" lw l iwHlT I I in mit MJnim I ami. wllrr". Tin"tlinph otmhtr. "IN'n I I.. .. .111,1 III.h.r :,;:. .i ,l i;,. m, ,t'I i : i I n ,i"'I; EALERS s. : C.irrl.ii. ,> I'.ilntlns anil (HI'IUI'/l lit'pair \|I., ;,

lr lulril iirnMn'r tnft'iilnl'li.rminri'illiv .:. n..I', | l I..I nm,, -', | -r." "l ', .
i..I./I..1 ",1..111.1 .In "r H. .i.iiti" ,,I i. i 'iinl i I h'..,man of theMi.iirm Kl'.M"*. IS iIH h. IIMINh "
..... Imll.' "" !,, .. 1.il'"I.. ''h'III"-' <.t.r <."... iirrtlilirr. 'aln'' "1111 I till lont.i." 0!'i-ir'.. ,.... |'H' III.| hi. .' ,' ''" "',''. .. LIDOR ; 1111"

. I it ,. ....1 I 1 ., .' ..1.11"1', 11\, '. C 1 S' C
'' iwn nl Ihipinlihi" > \ .h..II.I HI 1.'I.: ink. r lutnak. I' 1 I. 0 1' n r
I ,. I I.>i IMI llilnii In I urn np 0' fm ,.. .. I Itatil .' nont;iMtlon' mi,miBt'Mi I :mil HourIMIMiK 11 c 11 n C t.
.
nw. .rl..I".I.l l .1. >Ml.l rr < 1 1 1" tin I' ... ., .
,IN InnU .I.| > lii tlo mmrililn. in.l n,., .1 I |h. ,u ,,,,..,.,In'. th,. A BirgainI t GENERAL BLACKSMITH
.. mnl, .k nn.rl !" ,
I .nllwl "' .t. | | up WOH'
.
monrIn Im .
< tpjnwl MINK hi' I.,< t a' \ ''i. I thrt Mi j' llk-mrnt" for tin- "*, !...!'' 1.,1. ''.. '1.,1 I' .., ,lhl I... (
| nh.hmini .
n |I"r .vvrm>nl Dial will rtthanni 1.111I ,imliiv HaaI.IH 1 > Mtlll," ',..- II IM, 'l.i I l\\ | 1 H\fS IIOHSIKSIIOKLMJ A
lltftiiMriThor" Itr tinMnln, hiililm! I Imnl : i ..1".1 l llnir rani olalr"ml Ilirlt < in npnn.1' i.r. ..mi" I..1' j.,h I Iml 11.". 1 SPECLJn

j efrry '.niuri."IIIIIB :....11'0. n..I.l .rIwheMmiKlfiil !. il.illir :''I an,) lf i .: kr.1: .:'." piim..l. I ? 2440 Acres of Land I \ I'.T''" ,. _,.... 1\1.1 11.11' 1' 111 I
,1.!
mvcr a
Tiny pxpoml I
> iiomitiati'iti, of Itavnl, m,, not tint ". n.. : I ,
,
.J I. 11
1 MiiiUHt lur Ihv" | irtIlicy I i'i.'in...lvr. In any <> ntPtnatli' .rlf.irt\ hiwanlnl' for hall I IN Mi"l>lr. M.IIIIIIA. Hill. i,,,.1| I ,.. ._" .. ... .1:1' 111,1 II
.k. .m Ukm in Oil-. ,liitlucmi.I ..- 1"II"I.d. WRAPPING PAPER : I'alafov .
pK.nt.Hi' ,lhr. > iniHilirv: at Ilidlr I" h..h..I.' or .h\lv I"( "01mmi U..I'"I I rt lo ill "n"lm : St''lf. ltJa.'ula. .

for llwir (Illtllv ullmre" wi.l ..ti lift ami latnl. hi. a deMra1M. |M>|IUIIIHIIIDM | ,. .. Itut UMu. ....") Im |.ui i iI. /. ... .". ; Fl.,
I .
> Ul. It'll II HHIJOl l I / I. "
l by ami .'liiir- nl 'n 1'I. in III" I'I \
.hulllJ II"." "Arn.MIKKU I. ,1"1' | "< r"'I.r .
) litln rah awl -
f' wll a f"w l litng i I' .
> Ihi. Of .
II >l I.l .lifilltuvIn t'. '1. .-J.Illltnhl' IXTil ,
:'\ ; H lUWtXI. Itixh IITIIIUi wgnwii in nrlrr I.. It.-. a ..t in the I I'I'II: 1"1', | .|| ,,( P ral SAC 0 L ", FLA.M I .. \ f. 1"\ .

.. ami, hl..b wa. planilt .. ,ninth.Imnillinitof .., ." .." .... ,"*
1 IIB .p|">.rnii'T. of Ihc. num. f n a Hull' '|*mlillj) I"olley In pa) ""

till favor! Howl WKI! "P"' il ..nH."NI'| iitm ". ami In. thin way ilmlniv, to it ib,' ,1..1.1..1) | | ,1,1, Cation, 1 I ]< CC1'01'
'lh, in in nmat that, '. .M.I: HIMill :,
'
t I ou.ly fn ." .tlr>mil| l.. If1' up Ilivam \i r) iiinnlilerablr. exlo' tin- vnlncolthcii "I'r. Ic"I""r.! ". i : Bml.II.I. WUII.11 11 ,., .. ,> ., ,

klmlff ihlitK I" IVnoln fiw ,.wn jiniiwrly" ami iunl.it. it ini- ".. tbr hLrniif i print' : il.I.I. K lltltlllr .in' ,.,inntitln.

jmnnrv\" .cnini" r.., ilir .litpilirawnU p.wihli I,. orxanlM ....II'UI in "|."'.'. mum Lr,. Ik'HtiHi-tf.' "." .r HIP niluti it I .' i. r. I ILanl.,i \l:i, | !t:iiln. ; r ;:

., ..| ill '' oroinn. Mikfis ihitl' Mr. I'.." ; ,,,11,1 ..I I l, h. .. ,.1 \ll.nlnll IIJII'II'II. & && .
....'" .t minx I. 1I./ I. d I" """ ''''11'1, I''iirni thft (I".Innn4" llie-lh.xl. !.II< 1' L 1. 1. i" >| r i ; / +'"
.. ... 1 ..ti.," fur the wlili> >nl milinproti .1 .1."ionha> a pirli.,1' iuhl! 1".1."i ,tho : : .\" >.|imr, -.nil h "P. A \ .1 I I I "IKl ,)1'.' '
'Vh..tII ,"n li".r. ...1 i plarcs iin ,.ilin.Ulrl-e.. ,if hi. Ii",.ml, .. i-hit. I.. r ._- a. .\l\| | ",.t .l.tlilt M I I. I. A I.I.KA: .< '1 'WCelflrnlul j f &*!&& A .

J L 'bo U irwnt. for i'niil| <>\ mi'niI'rtwnt UH'nl of 'uwni.UII..llo'rItOl.\ run ,I.l an h.irl.IU'.I..fl.| .mil, : ."" .II !
r
: i '
If of roal ilnali' If hu .,., .. e. ; ..
. ; IlItllc"I'''.'' 'In Itil"M uev .oimi ntir mlnlo r' .1 ,' olInitw ( !
... ami ninho.1- ,) ni>l lik.iiml 114 Ih.llvn ... 1 "Planet. Jf Comls i '
,|- thai. tin' "whulir., .' liai l I. i nirot w'lI' < .1) tlin lilnlory .1..1',1 A. T. WALKER "
| .."..,,, .1..lUi." impiiuu' fiiml, ; .
"I'| t>t onlcr. "I.I *>i ininn'n.,' tin. r.lyii.n; Mml ':.lhl".r Alaliatna In IMI, liirnl.lnil. h) II,,. railrou,!. '_ ,

injury In Dm plan) mnl nil! IN,in IKInitHHljr wn think II miilhl pnoiblyopen '' \i|...inlliiiUHkinl, lu lln>..l.ill.lionlil ,'. H I I JU'I'.

bnl Ihr iimr,.nlln" Inmrit ,,l ll.oullh llnir ")'" an..1.I ila. I hi'm ....inrito.nl lla\ll..n IH. n niiliidt.' I I. I utmitawor.1 i I 111'1' al I : Cor. Pahfox and Intendencia Sis. BOOKS
; .
,| H ,"I, !? t ", STATI01TEEY.I'AI'DK
'I'
""MiiilnnM| .".1! tft -tn;<'kitijiM iinitmiallv ami nllipr..lHi.AllSllililU. ,;! alH.iu .1 ,II. M.li.n, -5 ? > 11..1,, I ,. Ul 1.1.", ""I I ". ," K .
.1. 'I
kiK willww' '" fi. ..iffoiil t.,1 II'. Wl t II" ,in Mill", iKOII ; ,11",1.1,.1 1, -.1,.I ,. I IlU'lii I' "..' ., Ki *,, ,\ ". Ilili .I"*.
tM. who' MI" t > : n.tS
| , -: .
--AM U
In lInj
:, / |{ nti .i lniini ; l tu inthati.inhl t : I ..1 I .1."I I, II :.
i tal''|..tIttfi mil IK. 1.1'1.' l ,', ,1 I.,, t t: \ 'l Mil I, I 1'1:1'I: | lll'. WH.\'II ( 1'1
.. :
111" -
tin :
of
'I utli ami
Ii < O J
r lolly n >tn niK hnlhlo/tit knit' rh .. .,. 'Ill-t' 11'l I I I I -I\MI' \/U A'I.I, ."'U'h.' '"H". A -" |
"
"' i '
(Ott.KMMi/ IIIUHkH: 'I UKMI.KM : I"'I"" | rtir)' iii.raiitin,' 0..1,11..1' l InS lion ol.. ritijr h".1| '.u, ml "i.. < H .\S 'r: M-. -r, U. "lit- "I.-. 'Iliilin I... N.. Ilk..0".11.I IWliiti > "I"'I
? '
/ : .KUppnifww ;. <,. ltil".in. ai|..in'"t liiloil In i'Vi- ,pt,,*. al In. f.ii. : Im.l ',(, .Mil' ... ,""mi I'r: ,\ I'l. MK.Mi, M.IN...' t 111-! SI .'IUI I I!<. I PMC KIT"" .IK. .. ( '.\:! Hill \1'1'0 ,\I| I '! '::101'1 \ '

In ..nr "C\t .I"1"' '" .1.| .", wlnn il .iknun that .bcfunt ,it. ""n.ion ...nhl, h.l i 'U' U.lluii" H "PI 1. Ml- fill 1\ \ h., M; .VI'. .1 16 Palafox Street Second

|1",1.11.h "Hn" .nUr> Ijiinmr- .1|." .Won 'innKunl ,",lat> !.| >nl miiio two or Ihn' ,. ..loll it', ih.I.) II ton !.".1| oni. III,, -I'.\ h.1'1.: I .. I'I i llr' h-! : r:mnr.il.H-nil. lloi. .. flint *.rilil;,.'nnUrtl. Door North of New Cusiim' 'to

.10 Urn rurfpiKNl UmU,. liliowriittml IhoiHiiul. ." |.,<.iiln[ Kltu liavo .bron vilint I litiil, 1I'I'IMCII..foiin.l Unit. at"II".r.11 Uonvllh wouhl, tnoilaVK n.,1havu !. : ,St 1'M.M.liIHU II. 'IIIKI"'II'I..rt 1 : 'I'. ...' .I.TH<.y.|l.l;. .K<| .z.I.,.. PENSACOLAFLA.,

u..Y. IWry, whiiHiii| | '>1 1MI ; liiloti ami llict.uir.oan all ..""I, alli-r hi. iioiuinilli.ti' ilrmiik.iK.alwith 8 ; !I.- .\. Ml.lr.lw.Unit- Tim ,ml II._ I ...

tnxkiim lo kwl'| VOI') 1.,1)' 'HiMii lit ,. Mi'. I Ix.v.. in iml, i NNPAt'II.1"11'' .
I'lu S"I tli loam hun ihirumor" a < !>" i Mi' A C, .M.m .lilBlii..l "tin .. K..Ial. lili ,

..net \\ ho mill Mime liinu ..I"co Hint ilw ..rl..I.) ami, wurn thi-rv when ittaranUna | NlMlin/.11, th". rallr.il "1.I.;,,, "m.l i PERPETUAL HEALTH
IS
.
); BETTER
'
bit -i In'mii ,mlii' i.ilh .om.of Jlk THAN
Intervchllnii RICHES
.. nut InulliT i.f Hlalc wan ilvilarail, a"altM Ililoxl. arbl. &. .. '' li.. houiSo .NOIK'll.I :. :
rniiipanx .pint .
10 naily CIH..,,|I to Itili'i vnn.lmn < ..h I,utor-imnr,! |,laiw' thorn wt'nbiuati'ry 01", Mitlkm' wouhl ,,... ba.l lu.. i Wll.l, .-M.L "a..ll.I.I.. ASH"I \ : 111M: .\" > H I I.P I I 1 II, .

II lit, railnm.l r..'|1'.1111''''''. nrc I" fuw |,un' |>lu. niniainliiir.ThU ,, mm.h prhl.11. rxpo hitn"'ll lothpnhllr .' Kin' *.k I l n.|*. ,..ry i.,in uplUilH .

1.I"IiIJ., II..,. IVrrv hn> 'liroki.iIke |I. our ..r tlio liHivlUhle allunllp II'.:1, uav ,. uivi; Ih... Ih.' .",....."I."" I. .:,.,...10. *. Iwkrwiar. n .| ? ?

mnl I .hHii IliuhDKW : 'iillhl, l" i.alinn b,. ,M uoit ,ti\ ii) .. .01.. I. I' I 1..1) B SS 'S BLES
.* ..1! on kin lillcr (| of ,|1"'ItU.la.' ,, .II n, v, .. : I. '1.11 ING T iU
.. lillh' "'ln.". 1,1, |1"1..1 i ; ', ,.. ,'..1,. i' Ml r:". Mmllt :
Illnl lllHM t Kill I Ilia I" I.
III* Illlll I ITI Kliiii'. I Hit ,il I.>..r ut lli.. "lsbh> nil Hilior l.. 4 .Itw ,1,11.1' t>. l I" ,piiilhi:\, kII I 11 ''I. 1.1
wouM' mil inU.rrtrr In, tin. .. .. Bradfeld's \I .. .. ., .., .'.. "1.. 11..1'.1.1'1.. UKI '
'alII! li .. .Ii.! I'
U ami afUir li' "h. h.1
IliiiK n>iwill. ""w .Ih' I"
p "I. ; ""' W .
.1 1".1 ''h ,. .. ,, ,
,
I. ,,, ,.1 ..'rl. I'" " ,
... .llr .il. .li'l tin.. ". l,> Illll, .,. Ill.' ", ,.I I .. !. I!**! Yanhlh-NMall.' I .!. n rll, 'I."Mi I. ,10" "
t Ulttivii llui r 1 lillwl: "111'' .. l I..ik.. IMII r HUH I tho rrputalnin) I of thpi 'L ._ until irk mnl L.' '' In rll, .11.'. '
,
.,"t I ,hi".. ill.I, 'I ,I"| i. .. \ : I."i.I -.11 "II I lit .| | It'.,
1 ,,,,.,,1. II rru.... ..../1..1". <.'ly .ilii'ha ,i,... .|iitii,,iiliii...l a I.I an, .1 I imt-tlrl.Hliil, IIP.. ,ITU,,'ill, e'. .

1 Li"iiiiH-raK hixlnl l,< U>" ., ,., : ., 1..I.I.\n\I ; : "II'i "il Sll: i |" 1. "
( ring .In.tiiiK Hi., ) kiiilniw. and li 4llh oj h"v.' put hi" ,1 II I ,. I"'" \ ,., I. 'ItI'-
in\irniiri ib. sun', IH.I.HI!! m ,tin. "j tint .'L.r I ,,'hum' ,"Lt..I. il i. UKtftianllnn i.,. 1 .,'. "h"" ., I .. ..11| a ;.. ..,11, ti.,,, .l....itir 1 in "inKii "i"I'i' i I u',i i, ih "| |" .

I NowU' tint ,1,1 i iHI.UK _._ _,. SA'Il H"ll >.. ". ,1'1 "" ,. "
.nilioml, r<,lH.r llonIn -, Hi' .l.i.liuvo MMII' tin" ro Inn.pioKi .1 i .i .it. I \ 8 .IHK a 7 ".'II I VIMntnwlwat '1 '
III, l uill' MIVinlli'lon ,'
"I 1.1.\lI'1)'AI"I1I.,. ) | |I'h.'u.l .' llin.i" for iiutranliiifhot II,1111C" i ,, .fli,ut ,.,:,1.|,,:, l. Female |.i.m.tnrili' AMIMl <-( ) :'I'. 'I I I' I. ( )

HIIII ami piolubituiy, uf all Int. riiiurw Irl., "ml. nml n.m,'. I, '"? 'ti vs.: 7 't:i inn.r I>rk.Rial .M. worth I..inlUnilrtii 'JI.J.WONDERF .
It.* Wlh! n. In lh. .. K-inlli, *iniiiilli ': 11'1' .1" ; f I.rl :1t7 .
I ., unl Unit. limy honl.l, nuvcr bo l for, rll"i" I r. (I' >ur. m.I i i, '
.: : : :, ::
r .. /Ki'iMilili"1*!!" ., .nmii*: 'Hi, / "iiiinrnli will linil mil .ill.'i Ih 1.., ''i"u ; : ; ": ; ': : :i I!..Ynav* SHr..., :. and
,
IM'rmltt..1 tu ilnul 'tliv*. Mal > am.ointiiiinllii.1 l..v ., ,
I In I"*!" MntlniK, .Itirn iklnitiif i- K ..; .\1".0.' ..'in. hi- It. m M'',. I\ .k., ,"" ., .IH.I ". '" :.: 7;.'. ,Hrjiu.l.HiMlllr' ill'vEDICI TE r:
.
lu vlulatim.tfliutrlyainliiniur.il
I i rurrcul "I' ill..,ail-li. ,..limnKaiii ", llioy aru unl the !1.,1.| 1r., '' I"<" I." t thorwHln 'I ," '1, "", ., ,,, I .J03ADAI | Cur .t Scro'u'l.'
right, ami HIhavt th., I '. MlMWl awl lam-ftlm. ulilM' *
; f m. : p.o.1 .u RO Cjr, '
'I Rhoumatlomf
rt Hi* iituliliii. mnl rlnii IMIIII! 1":1 I I" A1'.1" I Y hii .1 tlialr nniuinoi... Clm lie rkrminljr ., Iliu tlml ca*.) ) fl to llml "I.l rllu ,ami hi tint. IH .It t iiuul' MI AL.C| ., ." "'Ihll.., I.vtjrb,'.,mI.AI "IJI 111' I' "
i '" mi ..
1 MIIIIM.nU. in IViin.\ huliiiririiirtaiinilinrl ,, >\trrnany Innro. wnxlltlo oriUi. t". ",''' KOSADALI v'. .in't ,". .. K "I KTAISN.I A

tivt than 'In Ilio <._ of lll. one aIlilml. UK: I.I. 'U..lt MnSKiil.lt.Kl I Regulator _,,. Mc.vousnrt., :O''LE.
| Omonlroul: mnl llh.< RO'AIALi' n \.1.. MM I mtahl Kit Ity, |kV.itil <'

l'hlla.I.I"Ila llwonl ...v. Ih.t tinliiiitoM ., tl.hlo"ic.:| l. .I..il vo vnlaniil.. i'!tio. ,..111 ,ill Tit tin Kit. u I ml)Vllinnr.i no i- I -" ,' .,, ',- k. 'I. ,; ,"', ,: : : : I: iiro:: tIO/ I -.ulurnnlnrkniNINiWM: Ik::: ,';:.:,:. nut:: ::;::1, ;I iMk, ';' rl"" i: "',' ':; ': ;':\,' ,'. ', ::" ..1 f
"' e'
1! ., .I"I N priwMrxl>iin>rn.l I of wild llerko nmiiill'liitf.irCiMiro'M niuiit'tiilill '.' ,...""Lti... jn'| aiuften /in. DID U <> ,
; ,1101..ra''lh.o an tin 1 liavu,, wiih hu" .,." '1. ''1'1..1. i""II. ,'\ '.I"n"., ,, ,. "
) I. It
; | n ) Hlin.lt>
,. : .1. rutum
v..I'l | .. .
llmt tlm run .iIhn .
t 1'1
t I ', :
an.l. tinri....r.le.II.I..r' of hl".1 wI .. '' 'i HCMRYn Constantine I
: out', ) vpl 'I'"I' Artesian JOMM r. CO .. Apostles
,
.
mi,'lilnn HHMI 'tHt1',1 li.livi 1..r.I) h.1 "." "" iii.l, I Pumps. r 11.1 uw pair.i ,
I ,1.,.mi. in Nvw IliluaiM" IhiHe Wel CSLLT.: :.r irrwEJ5.T5K ..
,,111. ,Inln ,, > proviH .. "" .riln'l. .n .
in AUIiimt mi I < 1.1' r YQ r.
't* pi MXM .1 ."I. 411" ," I I i 1"1..1. r..I'r l l |HUI >. ,' ;' ov <.( t\n\\tKvr: : ,
., I"." ..,,_ I."i" ;. W | i n. 1..1 i' n i" 'J T&srwya iTlw : sTitu: IST.TIONEr i iIMank
... .. "I"'h', 1,1
t < Hliun,* nitw IIM that Ilii" i-ini ni ,I... UI" ,,"' A '''')'' '|1'' II. IK Illl '" r, I I!. .I Iin,I, ,, ..
I..I..1 .
",'",'ral I It.....111".1 Hi.- ounlirriiin : :St.,1111. Pi'ItI I..L" 'hi. .. Wi'ouly wl-li .lo.t j "" ., ".1. ,I,, '" I".'n ,. i', ,."i ..
"U. d" .
nnii. .1.I I .. .
:Mlitw" lo '(",.",.. ..ttlii, ".. ",'''li. |,,i... llu. Nainh'UIll ,.1. ii .t ,.Ih ,1,1,1, i ."' 1... fl.. |> r |,ulri ,

'ral. try la HWiillow Hii' rulii.nl. "inlOiiu.ralnimi'lliUliv ..1 '!|>lnv.-i Hi". Mi'xlian Lull, ttnuktin .1.1 l-v,.i. lt ,IIIul i"'|1.,11"1. Hitltd :|,l.:. ,I rtH; ;.:, il:: r I:,,. I t" '" .i in in,..nll.llii' rtr.r im i.'r >unl
Ilin ,.. ol' Hi' .li. L .' Inr,.. .1 will U.I r, .,ntir,' I ..ll IiI, .. ti. il" I Itoulis; Pictures
/ / Hi. lur> mi "' 'a. I. In" ip ." "ill* u.IH ,
lit H"riiigiiniNhm .
,. ..
|I'nt up I I. ." '1 HAITI Mil*. Flll.1
..".1.l lint ", ..,.I..ralllli.11 Imlitnulaha. .. IHI ,'In ti|, mini, |.nl.li, iiilnn| >ii, .hl null, ,.. 'U,, \- iiii.li. ill, ,"..,.h.> ,.HI. ,.,| ." HMil.l ,
hIlt nil Hiir l 1"II'I'i.i i only. r.oIl..II" UK. lraiki.r.riII..IK | '' liny,' IHM.n ..""....I I I., a full M-II., ". 1,1. Ul.,1 ,iml.,N.n ,Hi in" ..1.1-, Wal \ '...1.,1 al.N)<> hand II lint.*! T COST1 !
lii-lini'U rvvoll .l I lie itr.irl mnl,,,III..,i I.nil'j 'l.uii'*, ami il. KIII. lill the ilanui i lln.n' i. to ,til, of IH .ami 'totin I 01"| i. &l.t d"llnUH, .ut 1.1 .' .
. .. lii.UMavn In.: in.'" ilulalK:: ilm. n l lilillu : I.' .Iftlln.. tilth inur.li-r i ',iu|' AMI.I nil .rUn i' ill. I. !,," ti h 1 .,,. I'.. 1'.1,1, ,_ ,'. ."", ,, '
will HC r. II. !I.b" ) il in : '
nut "" : i .
Y : : ,
ii. I I ,, ,, , l.a.h'.I '" '" I ,' ., .
., .. > riu it'-r il I mi..1,1.I "i u .r ""' \ ''I \
,, ,. .... ,
ti-,111, (lull. nfllii' .1. ,, win liImv 'U)(" .I 1.1 "" I".., .. W .
,., iiMallMtn t. \ ;' .
,10' i- .1 hit ii |"I I| ,uui, .. Hi %.,li u r.Ittir I." IAtn ;MrUHiltllll. ) 11: .r. \". ,', .
I' M /UDSUK: IdlU. \ K: KM: I t.'U'I"S' .. 11.HiI, llmt ",-"I.... In l.nnni, *' if I tti'ii, nlitt, M i. Ih. lilaikum.il ., "i ',I.'' '' lr"ln I M. v ,," REAL ESTATE 1\1' ,1.
.11.
11...... Th.I "lll.Hil ......."h..r llli'..< w j' ruin iititin.t Ih.. liniiinn .lainiltVllli I. i.I, .1",1, ,1, ., .II.. ,Imnr ,' I MrTII.l.trk Fine Stationery lllank IMioto N \
We.ra nnw pnpnntl 1 in "ir, <'itinl tint of s".|ili>inlM'r !hi.">, wlil.lt ..wiilVHSh | \ 'hniiclut. ttiil, 11..1.. wllh rob. I ini:: ,* tb, m i i I' n" ,. M tut Mn. Uooks:, \ 'I i iAIliiiins ,II

ell8.I, <' job wmk. from "II I ...iIllHIII 01"' .."' .,rn .. "..' ..)'....'''.. .., ,IK.,11. ami, i. ,nil liomi. 1,1", .""""iltll.t ,.,! kin-lil, ..|, ln.li.; ,iiv roiilir ;I. I Iu --- |.r .|inm jard.Ml Frames MeINukct

Ul ll ..1 IMHIHtrt. llHtlll'I : ,ll.lnl.lnew ; ;. "I\.h'l\ # ni...it I.... .1.. in..; III] l.iii ;, o..1 ihi.,.11.. ..". ,'"hl..r.I"lh,' I.' I, i I.ii "HIM.I. 'null"m i. .r mull tlulr tin .1"0"" i"' ttHlUi* K.Mir,.>iirlk.,.|\-f..,"... i kllnuirlli. Stereoseopie \\ >. r
j tinI I 'nllnl.1.111. .'. al I.. I \Im,, .. .., .li'itl, 'i; : :, ;..: :: :
mnlru In IViiMi.i.ln. un.l ivi > :ngii /Imhanula.' '''' .amliiK awa> I I" ." i nn m i- .1 .1 I.I I in ., ir ,uirinv u 't"r COII.Et'I U ; .. Cutlen' \..c.MM r
-. '. Signal" Miitniii. al thai I'll"mill u IL I mill' i in i riKliH'iin-' -" -1,1 I..k ..n. r. i .. 'OI'XT. ".I..r .
.trantoe. |....niit| awl >an-ful all. ntmil 1'in.liii'' tin) tlvalhuf, lh, ..h..-", ..iin ,|i.|KIMII: II. ;lint II.:n: i. :iiiMl:<:nil::::i..:llttiintiiK : I'l ',un.l "IJ'r..".nr.. ,. 4'"d".11| |. |. r in', 1 HllllMX I, -., ,, .I.IP11'0 l

ta ilinxlkma. ami" |1."n'I"I.| | 'i ilorniiiiHe 'i .. wa. .111"" In Ih.> nloim. "f la.i. it. IH, low : nu.rulilv In.n ttrtan. I" ..' r. ....""b. I... "I."U.I.." I. ".1', '':, NEXT TO CITY HOTEL oil
,
; of Murk Hm-lmrn| amottliniiiM .1 ....1.. A Intl.'ulinly al I Hi.'", liiill i ,.11.1"1'| n' l.i imlv.il milhl,,,r |uu.ami .. t| ..".' l.w.r. tliun.n a .ih. '.I'. ...,.,i,% ,ii..in ". N tu/vli nl ". j.i.t i. u, ,| atriiukriit ,,' d.. CI'1.0l'0H.,
I \ I'
I "
Kill I... Mini on a.plliNili.ii, Limit.,. lll iiliiiw Unit tin'-) limn 'IKin .inil| "'' In mm, ..1'10. lionin ili. tin* |inaii. ami ...1 li.'l... "III,'i .nl. | '
| .11 .11'11".1:.I I'ltlliH ,,ar.yl httf Inil Illlli' that lilt., ,li-ari"l our, Slat,' In. 'I'm ..n"' in, .n..r 1.1.11..1" ui,I 1'S'I.\: rLOItlllAC .J. .A.
'I he ('4>.II tai ut.. ha> now an "' ,,, .. 'Ilk, mil."i.l,"r ,,' I IHKMM .. 'I"-. 'raJ('r, ,... :1" ''
'
In.ui. 11 ,ti t.. Y"U' ami |"'ilii| tiUK. "'| .inniilli 'luitin t l t"i>n ''I I. tin nl r.1-1.1, n,.. n" I.'i .li.ui ,. ...h. | l ""I\\\.I'! ." .' .. ,11''
f nin',1 putllioH ami nlllll)' mnl imvaily In a>rr. Imlianiilt, ,, l 'In lln< mil, .I .i.r ..1..1'. I |.,lili' l.ut ,il Hi., ..r.' Imil --ii.. M. "I'l'. \l 1.1"I I : ,." :,:I :l'l'l'l .XII W... Muailn.( .,rih, A r.r "' ,' r "
I \ ,
gruwlh a. a ni'w."llf'r" | amij.ili .>, ..I tin' ."v.li.tiu rivir nhhli U .luualliH 1.1 it ilu.> nut .in, ,1,1 .. n-ri,.h. / II ; I I. | 1i, .
,,, '
i.llkti Dial U i-arh ,I ln, Inrnin'_. nli. vi;..,,)uh In "' ....li I illt..I"" .." it. .. .. ,.lvli, l ..rh'' I.thai oil,,.i' I NOTION' ,.,,,.! .!,..",.1. ; "" ,. .".... 4c.11" AIIW..4 .".. .1".1.I .. "I., 'YSr.' ." Li" [ J i (

; north' "' ''rllill ami Iliu nnintli' nf ,Hit ...""1 rl.-", "U'r x-.il.iu., ,mnl .1.r, I .\ .,. rt< |."I... .1 IB mi fur M.,t AHIIWn.4TrMu.att.l- V* THREE ] I J {JcoMiiMnr. d
l.oili' a>tu vnliiiiw awlt. 'nt nl' "'lIi. Ilio l.iau.l, ,," Hiwmtli. 'I 1101. ..liirmnalli l 1"1.1'| an ciiillt .f. "i..rl" -11111Oni Iriitiii .r .nl.t. r .. .I', '1,," i> .1., .). .v ,. abaafiGrab L "
.
,,.. ami i. lliu< Itulhliiu "I-"' o' -"r.' ilnit i I. :1. 1. u. i o t'I I.H n in ii.i. 'u I U.I! m tl.l. .| ,, t'l.hh' "I.0. .\ I Mini.l ,I. ml.all.HUH .. -
i.I
.t' almut l- i ,
ii nun
I. I'l.iliul'ly "r. .|" .1,11' i 1 ii'.l *'i.it, It Unit II mi l.ill, 'I.I;" 1 II
I r.MMhiiiion' 11 Lit; il:.:,|,! ;l.r.iu.l.: : : iHi.a i:. : :rl'I ton :;Inn; :,.' mi' ,mill.I,. II "".,lilt .o.k.'". .a..1 ill iln I Itli' w fur 1,1 :| r\i' nn'il'li.'iili.i/ulv'iHl.: :': : ; ; I :: '.;:' lflJ:: ,,''s;:Jill"I I'MTn.tti.c. ., '. .'r Orchard t ;.' ..'. -. .
: : : "
I : ;; ... I" crrg
j '
; ,
In ,. h -
.
,
"l ,1 .1 'Intll u
mljii.i : I
lii r
'I'I h'' /l.ii.lno.. M.amn U Inn*, tin. MolHli, ,, Nnw I It "'11"', l. kr I InnII- ,11".r. I f." .I I tint (1.11. i m | j ; "" ''''. :
.
:
.. .lit ,1 It. th r xl .Lull I' 'ui.lii' ",1t. '' AH-Wt-r A h.' u'' 1""' .
/ HIOM' ,11&1" ol I ul. i |.rh n"" "1,1.M I; _
,HI. .1\1"11"I l'ill.o"L I 11iiu. ir MIIIII n l.Until '0lb. ::7 : .. i:: WAIMJN.Mill "
u".irU .... ,, a..1. wllli I II In' mi "I I : , I : f .yiifi'M'a'l'>?VifRii r'Tn | ''" *
in.tnr K,'I "niuri' Hi.I" Hi.. IIII..r!) lllL'" I in.ll, ', |1"1', |' 'in 1"lia. 1", ... ..'" r.., .' ..' |tt.'IITk. -. itiMMin aiia
,
lu".II.e." ".. h'.pc l I.. hat" rrin.li ....rm.. I'y i'IIHU.II, .Inith on M.a ami ..n. li..1 ".. "I "rl'" 11 .. .. "",.' ,.. .tm' ..1..1.. ..1..1. 1'lJ i'1I

i>r win, Ii k Hint' will k>.i.p mn IWMmotor 1.,1.) .lollow a i....1..1 |..Ih. ami n lit.. '1"" '"'''i ill li'.iui,'nl".. at tin. ." ..I'".. ., .'r..... ,..,.., I. 1"l .I"\.. .I.. 1.\.1. ..w* .hl..U. K. 1. lul. r I ill an.I
f S"'h .. .. tin.4. ,. "h"" ". ,.., .. ;,. ,,,."" HNr.; larm'>M, I ..ln.llln-, Notice to Shipmasters
Nilht'rii lf
'1 1 n
.11" .IIHUJT nil wluli ur" al ai.itiuiill| > Irn-trnlur > n gnl irintori 'n. |..| .. ... .. : F.C. C :
| .
I | I lr..l.ll.i.l.. I' ,, : 1T& .
Hit ,
,
.. ., I i H "| ,
ami Ilin. ..'lvuti-l. haii ill.i al. It' i .ur .1" lo iiior tin 1.1. '
IMI. ...,,'. trow.l"' IM an) .Hu>n< ; il. : .. H. .r..d.' H..1.1.1| | I..lb Mwl 1.\I... .: ,I... 1'.lf. I..,..., .''1 LTSIl' : .i .I"..', ; : :inuil,., : : : ,u JRE
'nvi'rnl lo..I.h. U.rin irallfor nnrInif I.w. W..I.lo ("ml .,, iuiiii.1 ,... ''Iu ilii, .' I i iv ,I Imami I." l I. l . "
I; loii K.I.I .. I '
n"lu",1" in.ili"itm| priii v. i ) iila.n | ir K'IIH-| | IM ml foilli ltt.iril.li > lint il i i. In' ,,r V.rllM-rn I in nani .. .in mil nit unit I .i-iv' n r." .IHI.,.. ., ., ,
: :;. :, : : I.I, :Lt' : :.: : : .. . R full rt* Mii mo1 ,, '' od '' '" I
., l r. II
lUy "w..",1) ran .Im n |.|.| In rt'KUlar .ul n | Hit, In whtl, I. uniluitlil.lit > il 'ul. ililn.if ) .1 .u.u 11' ; l rir" .|iiar. .Kn.l IllllIWnvrtHiV ' ''' BANKERS
ii, -, ii \ .u. ; :: : :, : .: .\"" ", : ;; : 1' ,
In II... almiuii> ..r. kinn. 'li4f '.! Ilml.m a ami "tl'iriut| .K mlMVitnlt I.M. I lU.UInninilli. N..rlkn IIM ". I ,, :1' ,,:
'lul..I. .1.-.1
1'1
... .. 1..1..1., Mk. Ii..X an4 IM, .. ... .KtI.I1..1 .." "," ,. ,
i>f >t''i'im '11. al l.'."i. |H,..I lili trli.irl ", I 1.1 "". ..Iv' ..r .I .I. i'> ud u.i. 1 "I"t. .1.1 "" ,,
.
tin. ''M' "R fca.i. Illll. Hllti, ,Ur.i' IIWB.V. ".Xlf. ." 1" I' f "', I '
i i mi '
im ii .
srt r. .
llii'lr I imirl If 'm>t I.. | .' 'I IllinlrriMurnmiw ,. ,UN.I i.k of.lami.InK out Il'II'A' .I, \.1..' ,IHI: .ill || ,' I ,..a'. ,., Ml I
> HI
l JI"A, IIUMJ b4HiU Inok >lrlll) I'llu. In .Ili.-n.II"lo!' l.ln.1.'i' ,In,, .mr nil.l.i', ol .i ..d".u, I .\'ft t r "IAIIUI'\. .1.. ...,.... ""'. ,....d.I"..h.'r. il...li llk, ,la..k.s t171Hllh .1 '.\1", ... Ia",',I' '.

lu inatlr-n,' rf Un..liM.... Tbr. ) 'nnIlivir >I.> .li.rnt Ira k. ""Imul I "III.! .'I lln-ni .. am ...ul .." "'" ., ..' 11"iniitn, 11""t; .!I" ft "'I"t "!/<'N t tfn. (,0..... A.. rtf ,. "r'l..,.,Ih ,.,.. .... IMITIIIMltiuMa .,.. ,.... I '". *1 Pens3col. ; : Floi '
.
I ,. ,
.iti.-r ol. .....'w .".11..1'| | ari> li'r lln'iiiI ,. .. l hit Mh., ..". ,1'Ii I- i tr r* futul MftM .WH > .(u'r r.t 1:1: \ .1"I.MMI. i. u '0r I ..,.
; < .
wlwre <:,in r'1lli ; ; ; U .X. ... XI', .
I"ey IkM .u. .II
1'iin.liaw' .. ' | f.rli.ll
,
.lo .lull ami l.llakf .
oul.l willlo ,
'I'h.I |"I'lof I "n.lUtioU 111,11 an. > IT" 'V" .. front Bl" lu > "i l.' "l. in'.
.
'l.ilim. "lr.
r Iko .Irani mom' 1'1".> ,. lln. I. I ..' how ** '.u .ikuul. l li ?''uih.If 1' Foreip[ and DOMIL J ,
imiHl' ir ) Ilvlulnxl mnuallm ,
I Ir |
Hi .I..r. .
r" : : .
"ni.ivi : .1! hi
i 1 Ilium" :: : ., t ".1 | nr. lii.r mil .11 .n ... .
.. III. | tlM I u fruin to I" jr r., I;. i illiiiuliiri.il
il'I"
h. .
Im ..I. \
"> In.HI ..
'iiul i nm
1.
.1"| mil l.uy Kiw>Uuf mi'ii on |Hr 111110 .hol hh".1 .," .I III. ,..,,> | I ,,l.). ""mllil. nt tali! .
I IUvHllna fil-nr.: I. a ami 1. .,... .1. ..,.. .. 'I", "r: X tll.ld'I .i' ., IH "' .. I ,
.II.I.II. :
il.i .wl .1"1. '
orliki' ilikn| | nor 'I' "I. ..1.
roinuK or MI" UKI. !. Dought and
'lf/I.II
., ,
.
.,0 I "
.
II" .." \/..-.. tI""I.II. -.\1II'ltI."I.| |lull.III""I. ,,. 4> lii'tln-tir. |" .rh'lu, llu ull-f .'f. ..m \:11 .11 ,I''| t) .. (
Ihry M-II UN an> ..< u ba.... Tl.Minn 1.<. in.. iliw'hariicil lltU iiinrnin. 11 I'ui.IBB 1..111.. int.. llu. d it ,il I uioVr/ .t hlc.. .." Ik', ull uolmi. .kdiu. .I. ...".l. .. '. 'o''....) l.ulu... tin, ul ..", ADVERTISERScan ''.11',,,,,,, ', ,',
ruin/ abuulil I In in. InplaclNf .. .. .l.kn., ,.. i .h .. ,. | .littixl i.t.ikr ,|ur". at al tUB I ,
\ guvtru anil 'h.- Una !I" ,/ n .t t ". a< ""f oil ninivi A'. ItNT. i *li. .. "", \ '
t : a in m.W..IM.r.' | In.tv \llr. >\ alklm'' It.n fur .h.nu,. IliuHiorniiiH I.. I..1.liua '1'niK'.. I r. :I:';:ni :: =. ..... AMI ". 't ... ..I. ., '. the exact cost \ ", ,,,,. .' ., ." '
.. .
'I'bn .ilium ami. publUbrr* uT a |'J|"<"r ami Ur. l.mirrv) i. awaltinnor.lt Tin, ""I.' .I. ilil,. a .1.1.'.',.ur i., ,I nut. t'l...'. rnuilu ." .. .".".""' .. "' '* Xl .... .Prmii II lear \ ...I,." ,

.,. "Killl 'i Irum U .a.lilliKlou, luviHK ,,'UI fort In. .tin, ..,.ui .1' nfulli. I : ".ml U'':" i ;' : \ ,, in V, .hU" I'.r"' .., "I. "'. of line of I I" ..
.1 'iliu J.I. "
.w.
1 braini .I.
"'Irn.'llIelr inmn-y I". ,,'11".11 i. n' Hirl laol "v,,niiiK, 'I''I... i |I'r. tl., "::a :I. h' l.i tin ., ..1,. .* I'.r., i .. ... f. any proposed .
.,'. | _'i..lr.lhol ,. u ,. In I.... ," ., .. ,., ., .rl.. 1.I 1.
11 wurk *|' a < irrnlatUm Klnn .. ulniri' .uniw uroun.1-. al-uil In i "'u w ; u u 1,1.0 ,.. .. ., ,, ""U.. .I. .N il. .1.1, .ff.iif" ., xxiMtfk II.. .'\ : 't" :

rurad. II i I. Ibelr .....k IM .tra.li. > W ,. .|;iiiranilni':a. : al ft .lufk IhU :tiiwnlniiil ;.; ., ii.liiiuu.A .. I..*H.I.'4l i >.r ..nl., .,, ri,.>.ai. "I t >I.'l.tn.la U. "..' U: ; : :i ,. >, .,I l.nil :Ih, .:::,'':: .W,.. :.'I.U" A.I I' '. i advertising in American I ''.) ."' ." ,
:; 'I
lli"ivrum r*."ueiilull' .. .UIK: ".I i I.. n.l.) ,,". /Ililiki' lirvallnm va.H>r on "ittHinlllr Mtu" ,I.T, In.l. 'I.I.II.IMHI r .... ,., "' : .

TcrllHava Ikal.. Ibo. !',,- .. ..... ,'".uMKMIAI. ..r ,.. .1...:" ......." .f iil.ll.li. .1. lii.MHlVM'ui.'," iTu'-l!. ,'!,..*'' ,.L""o". !.,c. .. T.r. Cil- .' ..., "" ,1.. papers by addressing "

.....1 11.1... .,, .. rrn-u I .ai.l : lln- olln'r U> .\ ,. .: ; .1."... .1... ". 10'i H.. .. Mraw ttau mark..I.! il.. I EENNE. :
; ... I- .... ,. ... *n
iir.ulaii. .
.
j .luniugt l.rJI'" iIn UiH ".." I..r.."... II e "I..a.. Wll) ll I"I t III III..till..u Wlll-kl'l Ifc'lllotralnrwht : :::::: i ..... ... 1.\ Geo. P. & Co.,

IliU ill) wil vbiuilt .tliau. mioibor > III .h I-, now t.a l, wa Ufribl K ** .,,,1 nl.i.k.i.. | n.luau! I .i'' :'i !, W... _, ." ., .' TIN SiKi.AMIIVAIIHtta ;- .Rowel FLORIDA SAIL L: >
:: .k .i : ::: .:"T : '" .i'I I "'I ilt .. .. Ihl. "r -
MotliiUk .p. ..
l.llloii fi'vur, .
ii.w.|iaptir. U eullll..l.l ut rikln.la ih.in mil itlnl Ih* tva."ii i. .ton | :tit .1. ; L. A'.I..I.' .I.\ .. ..r. HiauiiijH Yo,

tlui lam" **> .1.' .." "'|ntimm tfi', U.tb. : nurroumllni'I i in'''::"ii. awl Whi.I.y 1"I".hll"| ln< lint ,..' ,..., kill I" -- .,". ,..1.I, ,.II..<'.. .., I.,. .'. Sn 'U...'u.0". .. .
... fur .awl notonu l u lu an v I In a L." ..,.i I Ih.utiuriti. aniltln : NOT CE .' ... 'I... *"'Al";. ".-.. ,; ,.' ...I New York to Pcnsaccla
ruHiilv
awl 'I 1'
rliittf ,
> HiMh "o
| | Ju.i ".lu.lfr..1II llut I'allt,. awl >i arv w liita I'llnmu ..r.. otilv .o ..."&.1. .... .
., jiwntl ur llardwati t 'k .
I hlaw IDv..r.. a. I'M1 iv|>n....Mali > ofIII ntfriUM IbU Ul.palvb.-K.," U Katunin : fur llni Ik'M luni th. 'rl : arm | X> Mlllitii' M ItiikI'uii .1.1! r ri I
i. H-rati MI ? a* anluinbiHii _. .
: ..
> ,
; b. '. U\lr- III I i '
;
; .r
, .
: ,1 .
: llarni r'l i l l.Ml l. .1" .
m 'H'.II
f9ft"' bavv H rlicbl' lu IMII olM-. 111.1'. Matftt'bai .. I ,, nlluiiMK in.n into totiUKwllb ,. Tlawar. t.lu.au Wn ED. i
> .
aJnrliwMwuu. .in .>b...uiv |..|>... .. .ho llM" "Uajah" Io. ..> now / / llu'' to >uxiii> Huh,,omi |,..r'l I',,h.I', '"" "..".."..,:'.! ',"."... ""'", I.. ."'.."........._" .. ...,.1 Jw"h.. ... "M t......1. ....o .ubM. .....- ii..u. u..1., r.,i. .r GAE QUINAI : lS .\1'111 I Ml'N. .

l lul (hiMiU K''"'' ibu Ur i>.i Ir..ula. t .. ....11..'. ,K.U|..lliw IM |C<'''* up Ibrlut I IM.; II; win, : ki,. mm : nit.; ; I., ,. .. ..'Ir..1.1.... I. : I ..h.. I ..'.. li,...
but .1.1
.
.aloriil '
l( pill,11 mi. lu tl I ... ".h _... a. A. DENNCR CO2VOTIO33. '
Ilun, ."' lb" .rcniinwraiioH' N IU,'<1 1bjr ......" lIai". .'11 Itll.1 \ "I. '. M".I... ..' .. U 114 ( &
'
law ilia Irawl ui.m tin. |1"1.10'I | .. ami lUwlall hi hUrilT ,111",1"'I.u. 1".1 '; .III.Ilbu .i iNlllllll..."". .I". "I ". ,' "'...r I.', -i.mll.lHllin.h. .* lui .,. -". .." ..W" ..."'. I... : 'I'I'I'I 'I ''u; 0""

when. |bttgm\ publnll) i I. uui l.uUi.a| >' ...' tk.ik. .ktitt.I.) naintitIHIIIII. ,, 1.1.,1.I I ". I' 'w ITMUtlOr.rg h., 1. u.Lu A ."e.f.. .... ..I "lp.
Kirwlnilliaw > S. : .
by lac .
I iwoplr. nipniMWlMl .,. .
I .U.'I .t'A. ..
ihrl.iUn.H'.ri.U In Ulan llu Uur.r. .
t .
) 1,1,11" I. '
.Ul".1. ." .. .1 "
t\\ I MKUrnLTi Ane, "KOI Iboir Mirtln butbaJIv n, l" ,1.n ,. i i ,. .1 ..41.... 'I..r S. .'ol. \1. o
t | ..I'usi HUM'11Ua.. Ihrougb. \.t. .. ,.. .1. Tal'if..'I'"" l"l*">*-. **"1 "' .. NOTARY h..". "," !, '. I ,
t Ill III
,11,1- 1,1
la'II"1 .kallrntl l laM" ". llu.' Tkr alu.vit I U lu.in tin' p.'u .rf a wan .. .1 PUBLIC'j I .
..i ..Hiililur i ut Haw, Wain anJ Mil.I IS i.. ... '1.. ." >.tiii., "|1" ranil 'h' I.'. ,I ,. "
1 "y,| .bwill. Itl'| Hi". 1.1(8" '",- .. |.r.sliu 'l I .er <.all .llhrr| ... th. ttriti. Itvv. 'bt'iiin hi. nam' ,. 1.1'1'0'- -- XIIIU,! ..., ,Him. .u unitri iiwl .. A ISu'MI > .iwmb .1 .. til\.tIS: : : STI.T.: ," ." ". ".. ." .
tin' Marliu will hate loin. A .1 l ,., ami otlKir.,1lln1ranI .1 ,
ne r uUatHwl. 1..li) any paper lu Ui..t .. < ali" .1..1.| an -",.11 ,1.. ..H ii.., ,IHW.UI .1. >al .I'"it .twlI, .. t ... .1." ,
I ml hi. wa> .. or uullJ twroafu r In l lptt" |1".1"01 1..11"1 W. J. n. ,rU"i Hi ii ... ..u...... ...1. .1. 1.," .,
,
lh,, all utluri\ 'lit l.r. "
)\ Hi4j. atut "Urgur u > HANNAH .. .
I lyroUHUou Ui.. T''',, ....' mfi "" "if. ,1.a'hl.I""il'.1| H.tIt 1..1.. uvtl. lull. .Ul'*lml ... t.u .. .. .' .
1..11. .
... ..l and .h.* xmniltxililv .1.
> n> luB'llmr, .IN .
| ap p .
A tl'I"nW auJ waul* ni| rain >' .'au4iMnaloi >. .u ., t. I. .. ".. ".-
1"I. .1' 1.IIYIH4 1..1" \ .
.
,Uliwitni and .
.po.iiio autoii): ...
1 |1'.1"| '"nwnl. <,w. tnmiuiuniHil' ..Ulo urn'r Iw Mule ....l IbU Ik* Uu I "." t is r. i. u \ssn'". .' |i..,.llu<,.Hvti.lill' I>rilu. .... T Nvtttkr ."1 J. F. I'llrl'Vlll, ', ,
". I all I. in tin' J. :. i
1.re\UIuI'1I 1M'.......'.. In! .n> I'eu.a- pul.ll.anawl. blgh .l. .rr'H' .1 "..a ', ..':, .. ',a .t... r. /, ..H i"M ..nll.. I. t U I.. .. .j I C J. U, .,, ," \1'. ,
Ibelr boiw tun hlat.'loi llu a. "i.itni." Mr. it" ,. ,. !".. .. .
an .JI | | | | SI M. UUI I M>, 'o rn | f tmmi I llr. ,
.
.ur.r \
uul. / .. u. iiuiinJ., 104.1fora ; b.1 ,. ... \\I. i
|Mi r >ry ti.iou i.f IravulMtu ,lu I him, I 1"\ I.. i ) r I.INI .I .. Contractor Ituilder .,. ,
1.1'1.1\\ .Ih ,
.
rutiiM lu Ibt' IIUir.il "I'tlh.ln. li. .1.1 'Akl'\ iii.lHl, I.I., "I.| .., iHWlI.lln ,., ,
I w* are .. )' .lc..I" iVUt* kw MiWkiltl IUI...r. I''
h' .!. l. ..I.hv.| lorlou, iv. .1.1 '. : '' ut. | in, lux, ,. ,
.1 .1 .i. h.
1.lrul..Jt8..r IliU "niiuuillt.\ I I.:... .. I I'I l .1., ..,.. ... "",,"_ .J I, I I l : I;, n lu.,. i :IX tr \ I.Ktl.: ,1 li MI .I rminiu,. inm.lilw In ll. 1..1 ....' _' '
.
eoiirluK/ U. "c ar.' 1 1.1"1 1 ,I ,n |I" MI ,on i iul .. ". h.lc.. .. ., raI", ,) .1" 'U""I'.I ,"il: ., .I ," ., Ii... .. ", ti\'i,' ,J'' ''M*, .,"f", .. \.\ \ I r \ I '| I |. f. I I.: t ,. ..' "1 i. ,
.1 'I'M \I. I. | '. ? .> I d. II "i" tri ilII '. ,
,,, .. .. ., .. : : : : "I.
.1
." "'ri!> uur w'''i' k i ( .1. 'n'' n t I I .I ,1'.1. .I..I"" '" II ,.', ,." ., ,,, SPAR MAKER. :, i N l'i0.I : l >:l
..In'.1 l ,il I... i,, .i ,. , I" "' "".,. I,," I" ,, "I ', \. ,1 ,.. I t. i i M .HIM : : : II I 11.11\ i lit \l' .1 ,
"
'
..r J'.a>*< .,U .U..I W. ,,, .., "" ." '" I I' 0 .1 UIII TilES.
"" C WATSON. HHI'IS
....".1 '" } "u. .."" '" ,, ,n" ."" "I : ;".

...""" 'II'U"'" tn.l .."" I.... ,.... \ I )"1" < 't11 1..1. .. 11.

grel 'IL ''I. ..'....1 I,.". ,ho ''f" ,1 .1...' .. .h., \ ..\. I .. 'l' ,. d' D _. ,n. ''''

.. -..-......." -_ L _. : -.
,.

I".t. M.M tl1l'.|M. l\ Till 5 .1' : WOULD UWinchester { 1
., NII-M 11"% Tilt %hI \ % TiE

): \ ,I ,ml''C\ i.llPUBL".titD i CITIZENS' MASS MEETISS ; \ t'vinl, I,' i ,. ,5sli., ". .il,.d Un Ml:'Itl'' \ I'\A Rifle.
Repeating
,
11,1, 'ii."
I : ;\ : '. ;" ,' :. :.:.. :: ,:. '11", t 1111 in i I..I'.I" .
S .| 'Is.'Il'' .4H silt I illrr "it'' I

fi.NlI'WllkL' (o iia\n I ) DIMO\MKVUO\: ) ) : ',' 'n"\ ,' 1 \ il k .k.'t. ha. ,,",' 'lo Cor 1""rh',1. In., .tin' I C'"mtiii"it'" M I I 1\ I -
.
; .. it, l r \ .v 4
'
ronph
,
'1Y" MD nATORBAY | a ( '
W el.11 wi,5wssks' ,Iet.'s"iKtlon i-. .", I"" w''' '
,, '.1. "" 1"' \u.\-.I. 'i' 11 L ,, "llh. S ,.,mntlTl ?,.. .r. I ".' "
.
II ..,'1. "I.U.lnrl' li

: r Monopoly Candidate I: ., '. .,. IVntwralliI'mmty Rxn-tUlvi two nf in"HIT 1,51 I "s'i i .
ell
,,. ,' ,.1. ,,11. ,,' ", ( ImlSiSSt',' will h >ld a merlin* alt .* .11111, piirltI'n.itttm .

I 'II 1".1'. I t n 1' ll., ,,, ,. I I"1"1. .. ," 1 "rht.'k Hit., fvrnlnir 'I.A", ""|1,1 i I 1.1 i .,
.' .' '"
.
III V AIt1AI'\ IN AttVAMrit Old; Escambia Turns Out Enrnss "lI.t. ,""I w.lh' J .. I II ... V"I 0. 0 f'.5s5. KrjaW l I' h,111 .tin1 .iffioI .V.".' /. .1"-/$ /i'y'. tnu "I It I ..' .ll ... lor Hound I Ililllll, .l .tIlls lo, C.Il1',, I:" ..,.

.
I I"II .il, nn. I ,ml wmiinir" rnwm t.r )1""h.1 'r1.'h. IVn.an.la.1 I I 'muni., ,, ,ilutintltiir I ". '. ;I" ,.r ,in, ,il t'S, ld I, 1 I M,i i, ", ,.". .

.\ i t .IKMKlt, : "Is-." in of f True .\,IIrs..ei', ..'i.'t"t. .1.I'lh''r.II"I 'lintel ""I'"lfl", and re.puis5t'sI." nlll W' .)HMti>r rill.. ', 11.: .' I''' :'. ;" .:; ';': ;,;':"i;:, '1'" ;,' .', .'" ', ;, ', : : I' ,';".;' ."' .1 "

3 Support l U: II. rri'' K'| .ul \.1. ,Ihiini- C"I.I.| t .t. H \a.>!hti, and. Mr. lti'r- barn I r,1 maxanln', al SI"s'l I ,. I. ." "" 1.1.1' I,, :, ., ,

\tnllf. in.lwbuii Ih.,., !itiS cs.heil,| l II... IVI.'miti, fnll'... nre 'Ih.'iiitht I wmild nrllr tim I.> k .,". .' 1I '
( :
.
II .
OIl I HI.I.. I..r would ill 5 1 I I"'i I'\ h'"II .H.III' JUt'
Democratic ship' tar (II.
\'L "" ., ,1..111".1 t In Principles '1.1"! .,.' "i-m nf 111. ,,t .1 I kn is'Sl ". 1..1 M.n.I tv nielli lo "st"Ii's ml I tb bin gsls you:,: S hint: 'I I. full:: tinuii-nn' .. I; ;HI'; j : ..
-
j,,,"iii'. Ir. trim .1,5'! .5,5, Isi ssss'll I! ulvi', ,'III. I t i v --; -- 1=51
"ii.
III |
", I ,,' 'U''' r;I'fI.I"I' 1.'h'1. per .11' : ? .f
"ti unit I I. .ist" Mr l >ivul"r> '. .,.., I "'IN'| i I.. I ,. i S. I' : .'. "
" ', '" "' 1\1 1\ M. III Itl Ul;" 'Illl: Ill \Il 1"1 \1. t.. \ Wi. hell Ih,' t 'Itt Mini 1..I.t. ..1 .
I.
,",", ill "ti5t .hi'. 'tti'Itu'i .von. ., datVf .
.Ih'r .I I' Irl
.
,
".1 .1.I ly niuhl. 1rlr... .- :.
.I.U ,, I til: 'Kit II 111 I 5's,jn'..ma,, anil, fill!) H,'. S1I15 l whi'n .In. will r..1.MR her!husbml ami "nlr. 1111. : :


.. ,.II, ,. "" ,'I,:,I.,.. KU Till. l.ll\M>f Ilii.Illl' U. I.I-oj .1..1-I.;II.multi-mil.!Hi. llml l"klR.| .ih" 'of""1.1.nt IS1..a.: hustle 4'nte4ilei5s.\\"vhl.r.bar, .' timn mails at thIs ; I.,,4 li.'"..A.,'In/ ...'I.A..',/. "I" .11. I I." ::'::1 !I:. 1:::,:,:: W ..: : ::. ::;!.I .;:':ji/:':I/i i:,n.i si tt, urnlii ol it::.,i,;n:,l fir i :,t:t > ::!.. "mm' r numb. it I t.'tit,t iI ;;',

Mi, W..lfo i ilvv.'ii-J Hie nonhi.liiri $1 li -Al what, tli'iiii.! in ton'' : 5 n w ,nt n, .nantnn u t
1\1 II" I'.' u.\ \t.\nM\ .\. iO)4w1'I'kC'q t:till: 'II > INA'lnrdlnit Ij".I'. ,shlli' I hat bnv. etc in Hi,' Iht, lisp, ;; 'ml b,. Iwnln;;> I hist, : "i i ,'I'i ", I'",,., 'I'h '1 ,., ." ..., ,", .. "i .I '.,1. I.\.. Htt. lo n.iuarin "
!" l II"ml li il nf his, I' .\. 1..1. ; Absolutely Pure. ,
.
I Ni ,.
>
.I.tl .I 'Ii'' l lfcHN< ; ."hoit.Uu la4' UI '1.'. ,'I i l.ulhlnir b.I"?'. In a tin.l s'si.li., ..iH-tainm Lain I i- "' : ,1, I. ,' .. ., ,..
) Inl
t 01 cool, :1".I) inptiiri-l lhi.rofeil : "'b..II""lIhl, nr burn I l h.> kl t I.' I '_ I. '''" ''h,.' ,,. "., , .1 ""h ,,,"I 1.1. J... n. r "

,I '( ..i I : i!n''' -.4lFfi un.ur to iiitinun.-pinciit a 11I,1,. ,. who llntrnnl la him with, nnImnmliHl I." III ilislelst'r IVn I'on.l' In tlir. hi km.if, al' .'n. > '. 1 '. I '' : : ; : '
,.
},? i "i ,. i,i. a |.rwtbitl' oilm. i- in.10 "'.'llIl wa. held in frvllle untliinU'in Aftrr' ,h.ie I nt'rlhwr.tcru ..bll'b ,Ih""lh Vs I.hit mi i.\prran,,I I I" i "T: i.IIF:, ; :r"i":: ,: :i r'I'' : ': i; i;,:';.. ,; ;t t':.:' ",ii',. i' ,"',:",;" :i-' :"II'i,"'m:'>iI\i":: ul I'' N-

. II l n,. ..1'"' .,. h..IIII"," Mail,". l'l..r| .n, lo"I.y, uix'ii for Hit purIHIM 4tm'ili' .Hivl'hilrman n.. e5t5sssws'r.| The .IVn.ai-ola Unit ,'1"" hi" "'. harin' "..1.1..1.. l < to this, 1.1.. S 1",1,I : I .0, S .\.hh., .
I. ,
'
"
I l"
" I I I', ,,, '11'-hlI' i |'' I' mimcr, 1"1'! 'l.tn of pmtistiiiir' iiilnst: Ihi. rmanIhrniiuut Kv.: ,iitlv.'l .mtiiln.i. ..i.|ilnl a I'halli'age r..1., She I IH\II to .biici'. sissi" Ill, .. II'" ..Jrm11'' ..1.,11.( l'la.I ,
.1 t..1.11| | 11 :: .
.
:
-
-
.
.
.
Its luiniKv toUar to w.urc lln nomi1 "
.
nl the 1..1" ,
I
I II. 1 ot'tiinm-' .tiaiii| xun I iiiiuniittii' ."I.'l 'r HIP |5'ss'sis'ssiUui ol 1'10. ',. l.ii.V l.,.iniiti. .I inn 11 HOTin "I'. ',. ., 5'll't't'' 'I \ : u.. NICHOLS IOCKWELL&CO.
IMI I; n i.i.l. Work Ik.i .. ",ion of It II. M I Onl.t-on :it tin. 'tin' in,,ili h to laki plan-tin the I ilissIsIt,. I ,
flit r.-iatnMti.iiinti. '. ", I ili'f'lUwliiK I..h. .
1.1 .1.. ,,,,, ,, ,.
llro... it S I. 5", 'I, ,g: I S S It 'I, 5 5 us "" ,' 't" I'S
I I" .II iii.l riir-o.jiiall-, vll"-I'"II"I ". ,. Ihi 'Park i iI I
"n al MonUilt,, ,
'
I II'i 'ntleiiHMI' h"v. iMviiannonikmlt ,' t. ",'II ml,, i' I lltirlaml .
ni : .i'i l., I 1\1" 'I i.St I I I If.\I
in "i n
i I'i i II "i ," 11 "i,I is Amanuensisi ft'rillevjiun had been si'ln't,d bt <.i.II..I"| : "in I h., ,'."H"lt.. t. IIMUr In, lln, Inttrnithmal? 1t.'h'IiI's' \ oa- has a "1'1,". tml I nm-l' I instill'''lit .. i \ 1 I': 1111.

eau il wa' > known thai no otbir ., Hit. .s',..ill, inst, ill,is.'ss'ihs 1 1 ;1I : 1 J\
i: I i l'"h'lIrll..h"r" "" I .
i
t 11..11' 'blMmtl.iwi'i
i "" i ., .1 I, II V .I"R"i '. A. t'. I 1'I.,! | ,StAll' liII..r..1 'loop t :u 11,1 ... ssssssssssssss
, ,. ,\ mmoriial wnik pin. r tin HInlI Un'i Mrthnnl, 11.llul', .5| .
I"' own| all.III"'lt ", I', "" 1 "
I. 11 h..1 the
I" , .", i 0\.1", 1 n wit.kImnl rowil, and r*.*nlt. impU ju.tlrUil Slut I' as. 1''io'I., I I !l'v.. Ii. H'II.1 ".11. ".Ih'l in ,, ." I I'nrliin, Hi IIUI". n.I l lIOIIK ,,1', "

I 1." I h,. Hiiiolarahipl r:u'li.lt.'mti'r t a,'bt, Hlalalia. bt' li aUn ,SI I.. .. c.. of '1,' |" ii'" 'iI ,.. ', \ l I.' .

, l 'I.1 I ""c. l...>k', etc. 1'iU lusl. sot lit sit the m...u.i,'r-. .\ -nlisiantlal T.I ift.l.stinn. Slut,. *.l.llllloil| .. hill' ISS'5111 Ii"' With, :a tiinr tllnwaniv nl I, .olnmUlii', Ilrul.r, )'o"l, .uusim, ., .. I ''It', ;..' 111.;, I. ,1"0' ,, s Fifty Years the great Rcmcd/ 1 S
mil innimiallnUA .'.''" ,n : 1 I |
, ,, ii" II .Ill I i ,tIP) hillho.tell' platfoim ,lln I Wn ralrh'. rniliiiMsl, I ,inl men -man) I Mi' I .i s. ." .Ihlh, "
1 1",, I : .ilmlltiil, Xttii ,. toward tin. Hot ha.I mm. ,111. ihlu .. I he nnw .,.lnl, ,' ..lit ",".."... ':, ,, ', ." ,. '
f.d"l ..,sII..S t III-.MI-U; on .. Illtli' bot l 515 "\i'\Ii\ ,; 5., : "CII.: ; I. PoisonandSkin Diseases. .
,"i ii iiit imii'" Literaryl : '. sir..till b.>' .01.11, 'lf'1 Mr .lm. II II. iil min (I the d'v-II."I' 'nml, I st it. I. S ,, s Blood SIt
1..11.11 is' In". 1''li < .1 ni...,I uul..",'liptlnnnf 1 "" '\ .
. l 1I."II".I'lb' toliinliti iit-"iit.is and tiisiiiuU jMit'omi-n t.5s5's'( 1. .I plat 'Slug with malrliPK, Mondav' II an lis'.l! the, lii.tilnli. l ; "' ,
'.li. ,i II I 01 I In) "all *', !hi' | ) ,inli.r ircvaik'.l| ami i w.i< wlllumt nni'X. l and I-UIIH' near, ss.l ss''s' fUlrtll I I. of will,'h I Hi."t ,' ml.l I, ,,; "
i, ml for fiiHlll.N > ili .Mat.il Will4 i1aK\ < and, lanli rnV .. .llllou. ml lol luniith. rain I limn, than SI
luant
: M ,
,. s
I h .
I
Mi.intilullh Knmllalunil
"1 .'| || >.l" ,Slut t ', hut, Ilio tit w.. 11 'I' FO" O never
. ,,1 ". < ", | > "-. i ai,'It Hi 7 ii .Inrk in Ihi' uelllll H." i HillKrallou : I. ,twss nr Himbiimlnd, Maili'lIbrirt I a I I" t t. '"5''"' .' S.J.ttl. .
I;" I min.liiim. ) All. i roWil. '.' gall"'linn pit/1 ,iinil I ) el iwnplrlel inrtiiiiM i.t'i'ml In linn. I.. ,.\iiiiKtii-h, it ls Ills tin' ,lour, ..... 'pii'uilidn I. I. to'. I'' ." .", Yoar Ft L3 !

KHI .t I" ',- j. ""_ IIUiMlllKiilniiliil \t' hn' s's 's I' Imrkilnl it "h'r. 0 ,. urn, ;. .r (\.til' ttlilih nin. wa>, IhrIlihh ", I 1 ll. \ s s
Mi.-llll-.UM. ::1"I! M |I. m. tin' iuilirof Iluiuin| 1 .. .I 11'11I, I lln, I I".Is"tIttitluli itS .. -
\ UI) I I' ; I I. > :, Tin. iinivir,. >.il es,11555.111 i i .
,kr.l ,. "I I uu, "iS 'Ik"'ti"i S 'U'' I un,. iflilii. 'Inkik 11.1" I .. Its, Skin DaeascsS
** pi" wi I" ..1.1'.1. : S II"l > I nilp.1, sime.). I'S'S i nii.l, nwltng' 1 I" S Interesting Treatise on'Blood and
lit ami "t 'II'r I lm'sst" isti, I IIN ,
I' ", 01 I ul I 111! set,- Hill. >n HIinn lii| ., .. I' I "

,", ,.' ., i i i I.) a M,'k i bill .11".r| i i iti.iv..I, all i'law Ilsit. out.kirl-tnant htdhs .mill,. I'O"lh.", ...mil: I..m.''. I h'ss.s.'rIh", ami I 1.1(uirtt:, in iml I In mil.!" kluthi'I ,' s'.'.',,5. ,ami thiar" mil ss itk, 1'"II.I.I. I !,1"blll'lt, .how rtttnnr I."' I" I. .1.;." I mailed free to all who apply I should b s
I
ttltli ..,III..r 1'h'l' on ill I 1.1. ,In-.'I l\ .ill..,nil. ShinS 111,111 ". ; ,, : ,. ,, carefully read by everybody. Address
,,11,, ""ill.; ,. hat I I. I t.Uki, ,.kul nut nf 'Ih", I ,," till Ihi'l, xliotlld, IH .,0. M t n, s .1.i iv .h'i ?. 1 u nI I.
.
55
. i,.i I ".. .<.".1.1"11"I r ami 'Ihr amlifii : rrowd was I. IN"mlli'ton, will "I'r,' hiS .-.MIIIH, I.. will" ,, ,.,,, ami 1 .'1..1.S .. 'ii' h I ti',,,mini, .t ", mill ".,, sit', i '.1" ." SWIFT SPECIFIC CO., Atlanta, Ga.
,1111'' I II '
al
>Vmslim < s.ooil! I lir't ,,lit loin I her lu IVn- pint'rhilriiian I ,11.h'1 ,111ns .1 Itvo.lollii.l.namlli'.; .. amidhi. Itlit, ,w misiif, I limit.F; < it'Is I s ITIE s
"I Mi' : 1'.1.1 ", .IOIIII".I'' 'n IHI", '. .. tt it I' .
.,:;. i i I; 'Inllnii: : I .illint; ::1 ",5,'.1 I 11 Inc :ant IM.III11 put'pom', amitt. IV. \;"I""5.5% ssl5sl'n m..inoi. linn. less I. I... i'\imlilino| :"mil S wlhlrlsk \S Ay"<. I.. ..1"111 I. \" I M,, ni.nisll ,I' ,

(I., i ,hi,. 'i' .i:. ,.1,101.I ?. It ill li .. t.il !(., in pidgin) Uu iiuiiihir' In :1111.. ...-; U"1.: \\ .. had a pi,'a.anl, sell (hits "",'I'li"l of lho.' .ls) 5. 'I ..toi t of thi. I ..bin, '
sssssssssssssInteresting
.. ,, lln I, .,. I. "
Imtiiii S
,
ul I 1. ''
'ir i '
I' ..10 I I p" i" htvs: ." ', S.t', "I.i \. ri'1. \ .. (M-t, 51 -I 55 nil rioin Mr I O. I' ( 'hl""W' Irll.h"I"I"I.I'1: up .I' __
Wil0' .
on II. imnhi.'rs a.O. I "inning, ,lo II- ,IN IttrMIII ,
., i II in'
,,. |I' I mlliiH.. In Ir.u ,
ill i orIn t.o.
I t-ii. 'inti'"
Till lIIgWluuWIINli5 Mr 'I 1'.Wlliilibiuw.il "It.i llluD, ; flarki lo. lr. HUH .
.Inrnlit. It.uns | ) .11. III, H .
.
iwinipiu.
: 11" '
r..I..1|
, ?" "" : .< tin' iwnitli. 'I.I W 1,1.. .
.11111.11 "ik.sC, r. mini.-. ,, lunporarv iliaiiminin ', i lu"t. "iiin fiom ilu land of "II '
, mi" f. ,, II I.i'rl'i; ,1.11. a".lllnrlah."li"I' .
t'IlrllII. nil
" : i y/ila, .
11.1. I rl.t Hi .
h. 11...i I I <..1.11.. win,) ,I C M. .t.t' Hprin-, "niut iflln' hiffa hamlli'd, lit biiuinuliiiniiK 1111,1)11). 1'lr, ., 0 .., N' ".1515555 .
II n m.1. I'rl 1.1' .\. I 5'. 1"1.1"| | ,"!. M I. "\i i. .\. M S .\ 1.11""r' Idvl"l i sisptft.t.t! ,i __ '. ,.
". .11. I I" ':111"?''. .1", .. I" C a 1 inaibi, 'lempon, ...,. lIt} Is. li,,mini., Hum 5,, Whi. I \1.. ': IU'i "' "' r.l. .aid In I I. impiluuUt 1.I..r, b. )' "Ilhl., 1"r 11., ,".. work BtHaait .1t" .,./ .... :..... ..'

ha ,' ."". ,,.I0"11', I 'ii.l.' '11I"11'! ) .Ik. II. I.,.,. U' ill tin, 1. ,rxnnM>. it ntthinl'niilalii S S ,,ti.si Oiis.t, V'tSS'Ste. iN. ... ot_ ''. ,.
I in.tiin, Un, or '.iniilnn : 1:1: awaiting, tin, l UuI I. I. .
I t.tnpiiial ) 1.1"1.1. / "
.
| xl-n' .
1 II"" .'11.. \\1",1. I"' W ". hl. ." .. 111I111"I ,, ., hi" 1"1"'1 tilts 11. n.iiiiuki Intel, I ft '.: ..' .,. '.
.I.hl 1.11' ""v "
,. 111110111'11 '1.1 Hi. :, wa ifrniani' II.h' I I' M. I IIV .1 ". .tI ,' >. ,1. CIa, .I .
'".1 "' I I I! ",,1 ( '. ,1,111. I'1"V..'. l.i l.irl. II. : u "" .r..1 It': :5 .r.I. .. ., 'I ". '.
, I" I 1"\lIIli.I i UK .winkVLiIViIJ.tit.., tttro aniniiiiniil .I..h. milk 'lh'I'| ss.h, I of laullnii, :mil' t\ .4 5'. I"", ,I'I o. t" .,
, 1.1" f.,11. I'r I ',1 I "n. l II.> Sit,'. Is''tsts..l, I II piN'r| lilt Dm, t.'iI"f I Iol (Ss'It'tsiis. Sf11 /.1./.
"b"'rilI., "
f"I". ,' : '' .: ;: ':,':. 'i ,1'I I..Ilc.l::; amii I I .11.1. '",.',,hl.1 sI.1..11.lur.ler. I;mini;, 'J W!' .'. a:1 Isegu', ami, ,'iilliiiilimli '.this Cli 'b.-Ion C u'Hi.|ili'iki> .nil,? ,'n'iI. ", ""Him,lot/ uli.1, I it .11 iiiurayi,,. .in.,,I I 1.11":" k t'tlss5tsst'it'. ".. ... o." !. ""
: ; :, ,,, 1.11 :11 IIII: in ,lIe "'", < ,t, .. ,./
\t,5isIts.t',5isslO'l .
lihn, Vi Ih II, A. t'. 5,1I155'S'SISIC' ntt.tilsls'.I II'''' I. initiate. I I. ami,, In ,0. 01 .
.
, I ,' I ,,'.01 I ,, ,ml ,. I l'I i' .ah' l hti In, .VI leu, .I ,ll..11"| "" IxliiK 11..t'r 1"1'E I tine'''''' I I. .titS. S 'I,,, I.IS' S 111, ,, "r '. '0 / "

,IIIII'C I i 'il. "" \I:""ill, Ihi "tI'lot.I' I T'iI''|.I';m, M. bit I A. M Avirt 41.Its's'ss.tss. pit. wi-ri' I'""ithl., TI I In' ohlit t of ii.lumnwiU U fount 1 tinMitoi ;\ ,5 "ItS) 0"1'. ,, thl, M'tSt toSs' Itl'iw P.1ml llVkUm. CuedbyH, H.8. .'. : I ..... "i.,
1, U Io' ,, II. Ululi' Cal'l.' .1.I II 11 'Ulltntssi 'I.A.. 1'..1.' (.Hi. |I"!.i. .. \11. "l'lt "
"lIr> | in"'. lit't" %' ''s. ss,51ISutlS,, ''n'. 01 il.,, ,,,.I,iBinll'.ii i'ailing a mil" '1"1, ., .. A.UI.Illn '.I,,v.i II. Hot I'., .
/A. S'.i/r
In Ihi / / /I'
\a-lii,,; l'ttiItcilf, I.;. Vn U II. po.'III'ill' t" tin Ik'''.' t slI.sisssisst's', ) ,, ,IN.n.ainU. haw lnt.n ably asrtUlinl H I IntiiIndistiiM.and ,/ t'ttsuini..ilti; I' I
iOU tioitu. forth .' .' 1' I i linn, l.ovirm.i I ol 5 Miulli' I 'ittsiilstsS5'I5StahSl,5 l"r SIMM'''h' .I,.. "inu S. S. S. POTASH.
W. oii.li- .r
I Mll.irl.o \V. Wright, \ .ill,111 1 I. hirihtmolobpw : vs.
nil Iirl. 1' now I uis',, Unit,, 1. has ,1.1..1 II '' A lo Hit" I "''I i iMr
10 ,,i "i"I l iin iMm'" .. .'l rloiili,, .. 1".11 511' I.'nh"'h I
I
h. U.! ."." 'Inhtt Uiirns, John C.. Itl" S I.'r, ttralllmb'Mr (',Inn, 1"1 I thi' 5I5'ttsSuStSs't, IUI 1"I.',t I
,
I "> "" II" ir i"I..IIU'.1, I (I.'risti :. :liu':," .,n: 'tii.i.tt I'I': 1.1 1:l.-iamlila: :muni:: loilHnftlii'a".IIII ill' Ihi., Eus: inliiaki'' II. (U",'..A i ,. I I ItMr t hisS hlmlIM 55 ,u.k nt ',," ', 5
.
lir.unit ttiiivr 1..11. r 1..1. I.11.'chl" 1. 'aidiil, inn tin., ; I I. 'isrs'Sl's'' '. l 1. .I..r ""I"'il' n'ulnilIlu II.N'I. | Hi/l >.l.,.1 Amir w.. "l* '' h .:I. ,' 3: 't : :, ', .r".I .' :
",' I''" I"' Hi t in- piiiK .. ,. :in not' .'* nml, 5 Iuslsss.ssi'ssHtuilitI r'tr ::U ; : : .
'" I .,,,, : WolfiIlu 1"1 uiiiliiij.wi.aildr.s.Nlbjpmmiiitnt. 'w', .1 I illy Mimlat, ', hig. 555.1,I fni UnIliNtlinu III'.r I..I. *. 1 hiss. l'h _, 1..1. .. ....1 .,, ,.' ." ,, . r .
with 11I.,1 lll In ,
., ,Ihnm n'In _
t. 1" "
ll H: 11,1 A linen, HW, "
,.1 I Mm .
"" : suh5'tl.5 is.- "" nspun ., I"rul) I ....1" .Ik. I. : .1
4 lianinan ml.. .In 'un i ,. ,. ,
| .. .. .
,
'IIII1 .
,I..sa.ltil. .. ," 'rl., I .1""l I I"" ". '"'' .1 "" .1 "" ",' "" ,
'II" ,.1 I ,ll" I II'. "111.1 l. .1).," 'it.!! w. 1.1,1 I. hO'I' .11) t, .5,55 t, 5 5,55W' I ts'its tt',, .,.,C. "'..s 54 t I,,,., it' .45
siIi. .laliil' Un i.l.ji.l) I of hiss missun.In. 1'I.I''i'T' 5 h limn II"'I.I I I VI : : :
SI.j ; 'I .1 I nnnt; 115.55,115' ili/ ii" aresIr's.hy ijilarllli. ; .
I l '
..in.lar.lt wan a I.in 1..1 aliuiiui ',, S E .1y : : sSSSt.:uI5st m ',5'l:i ,548' Iis.S5isl,55..si.I
I to l 1 'lhll W I 11,1.1! 1"1..1'l
t ,. tI'l. i I. nAI ; '
'I in
I IH' ; : \MHII\lt. S lifHrall | issl
I l. proli.laviiiist '
a
n.'ipis| E ;
) 1..1 jl1'ixujJx'w"iia'8i.FBrr
1.1..ral h "I"I.IA'I !
win al ill. oiit.ii,, pii.mli'.lu
,1 New
.
llI.l.l
Vol. etitIsilitSnlt$
.l\ I
" :, : .NUI. ,
II' h'Its irli I ati In Ilk'Mn.M
I but lra iin and' 'I i"
.. .1 I | I."U.I. I IMHI iii.l. ,',I mi.orluuri .'
,'. .111111 t tti "
1.'w"I'I' hl. .
llrooksvltlit I t .. "
M )"y tin I 5'i i.A, t \ ell.| ..
I 'n '. ,... .I I :illI""I. tti o 1VI'1 : Iti: .5 lion 5 ,, Mr H"I"I,'' ha., Uu' at Inpalhiiof t .' bavi, ItUllui "'I..1.1. .I'. ... ,
I ,. ", lists- 'uml "ii i I"'''n : Ins hI. 5 .
." .11' in wlih) our. ni.ilhy. exit ml "lu.I .
III" I d"" 01" i ,Imm, tin pipn W II lliilihliiwn, "f Ihi 1I.11. i '5s'I.itS'!i' i 10 i ih' S'r'I, (-1"1, tin .'lr loniinuiillyWith mb 11".111' ail as) "|.,it II al I"1'1'I ', l ,, ,,1 ". I".II." I 5 IX "Mil i II:' I'II' HI 11:1 I: I I")111: \

11'1'81111..I'u., ..\- 1'.10'.11 1.,11..111.' I ; I Wilvnt "".' I 'oiliily ( ',,iniiii., .l..lirr, 1''I.I,1, ',' hi. him HwiNKliatni : ,",'I ,I 5I "I I t I II I. uh I 1'1.1:11'I : l !
I'' ippil' -
" I'ronsjniiai Mss'sit'ipalilt, Suessites. : liiiK .- -
I In She l I.vlll. I" S. \ Iii" tn'S'' I. .c' Slut.
Un, IM''I.a.r .I..h.I ; "rll..1 lu:rm:in of iii(' mis. lias ,inlliiiid, llnKi.ll tni'u .. t. I .' nitwit, I.., 'IHnh '- I 1'I't' S ,
S ,', i t S' 'ikon | 'trout of the \ ,mil,I IIII .MiniLu, nr bLid in 'this Alur.irmniUi n.'hil. .n.lh. ''I"'| iii .ik INitb.i. s"ma i .IU.t I ,0 ''V"II i up' I' / /I.
ami .ti 1.,11..11" 1.11\"rl" ,1. cr ". Mintlar. a inmmisl 1 ,' ofhiih..tnii' tt Sl.l.bsses, "' .11'iti', "', ... ,.I', ,"liuI,. .,1 .lulu,, 'I ,ihII ,. '. ,,.. ." .
ii"t 'iiuMlit) ., illn' '". t'. IN';mlliton. .U,1 11 I
I'
1"111. S '
S riiiflnu ," thelion I 'oj'.t.
t 'I"'h| .mhlll',1 I. ii'HsMrill\,, t n M I'itSt'.Pt'SSittt. I t'r lln n. "' "
t'1 'l purlftlllK
,I lor of : ,itil : ii viuiallit with tin' .....es. Wry | .1 1' 111 III 11.,1 '. .. .
I, '. i 01.I n MH ) "r'j .IIlr.H's. u'StStI5 | -< IIh'1 .. I '
'IN Monmi'Co. ., | .
C I ,
I. ouri.hnlii'i.l 's,ivanlt I.I."I1'1.. tItI sit. I i 111 I iinlil. I ,so'S I'mkii
oi" ami''II'III ib .I'III. n A 1..II..rl; Was ,ailoitiil and tliv, 101111, mavorof (Iso \ Hii 5'5'5'i| ., ;. f Illl Is ,',, '',?,,?t.m'i I u t hi "nl st i 'tl,
S'II. I' ,I II' mt. ,. "Ir 1.kh'l :. A "rnmtl.a.li 1' ,,, in, 'iiiilhfiillt, ', .at Hut, nin : .: : : : :
: Ihi
us list ati.liibn id 1.'m'r.1 hii' ls..s.I'. I all I, tt K .link.n, 11 (11, SWIM' Mill, iit 1,1. I 1 r:u il lit, r t ILI si. in,, .1,1; i,. :"I ,;.
" 1"" ''II sinS i, mass, ,,f the sIll 111111.h.. iiVmtu'liti',. .''"for )l I, I. II'" nomination', nf Ibsslh'tsns. twonilur .W alti'1 I'l 5 "It. et'itisiisi5s's' ; :'I.I 111- sti.' .01 I ",,t' I IIlll list. ll fir "H 1..ItI 1. 11.,"ii ,nul, 1 II", r'I"i "it .f 1Ii".III.', riiI .
"x
.h.'rla. 'I'.I. I..11 I I t W'. lilt t:oiuinl.sioiii'ri on the ,.' .Ill,,' KII|,|'pUlul, i .ilhir., ,8..1 I .I. ..;,.. 'sit'SIll "' ,, i on m, nn.ml I hi, ...illliI ,lil ",,ism', i t its' ",,', ,I I'n' tak,' t.Kill,,,,,'', ,
'In .'1) I'lulls.) I'0111511; nial, 1 Ii.ele. Hit notiiinitionun. Ah. ," """ lit.5 win' 1.1. 1) .5505 ... w. rOll Inuiniis. ,at I .' '-. .\.1".rll. H, w.ssass' wVm I \I 1. 5 5'Y'ost mini I .k. lu'Milt'" .5'. t'.11.,, "",'stilt. '",MIp. -
Hub like
hiiixtii II. IMHIInll a Is the ) 1 1.II'III'
,
,
Jslsbs'ssi .
il. \niIN iiiill ,
.'t.ni.list by Mr II. lloisln I. trl. .. __ H.'m..II..I li 'y nil I | "nnn' of lsai5s'tstitt.st| i ii
.. ". ., """b.III-! .'. ,nl 1 ./'r. ..1! 11" ",.U"I, I 1..r"li. in III p. I'i,"t,ik '.h'''st".. I ,tt'S I IM n.a,.. 55cr own. "
," ,.I lu 'n''" ., I 'ttii'l, id'iptcd. I) a iiiitninions' vntiMr ..IJo"rll..1 1 .."II ""at 11".11'' ..1.. II Nil till. "M1' \\STISt I CI\1 buy plitmtilLiini.bor in''' sill I'. I s.sIs'i5tt.. .luilir. ttllriiU t II, .

" I ""I"" "''' :' h ..",1 .1. r.uini"t: Wolt- Shies .tl..rcl N. I. I'l""a I Un "SI S'tSSS I tin, Ikmmrallipnrtt 'lln, finplot infill of Mi, I s
""SSSS, ." ,. ,. ,.., ,I. tin. ".10" in! |l'r.. 4inll' and rejmluI ... iu I-;"',un,hia ...on lilt are' ra.hiimujihto by Ihi t'.omni, iou. .li.I Ciia.o It-,, 5'11'' .J'.tisk. ..,. bo. i PItt's Mil tliuit any othur I I ,IK M 5:",it? ..uu nilth: ', ISM I..'StIti'it?,,;I 11,Is ,:''SIt",ink;,I stIllS v't.lis'l.lnh.'tt,, i. 5,51,1,:, :;S

"55 S ._10 "...... I oils ,' tt.ru uiunlinousl) Wi 1"0', ,, Unit Ih l,' l Il.stirlS5ll.. lir nn) ","lh,1, mil, 'if -I 1 11' I"".. pint intpwu.rinil. j 111'h I, .iikl, I 1111"1. .1.I "l.t \t I
''I. II. \I UllII -. 1 tin," of thi, Kiisl" Ii.", ,. I hurt. 1..111 Iltissasurtu' ttli" piotoilnayainHi. with Ihi. .liii' ih I ntiMtuIAI lltliMiiu.tt, Mw ,asil, ; '.5' I... ,' tm) '"f' I .. .,,.....1. .ItI, ", .
,, S.h0151051 : S 'tiS'rr.its. ,51 '' is' ". '" ll it with fm'llngiol, ,|,.,.p ngrt't "- < a|:Town IbMiM 11.".. | I"'luoithuaThr'iiihiii., : tin I ''''It 11. Mnri'lii', .. i .ii'i.'iik | .. cvi 'I""IIU.,, I t.
.
Wnm*-. 'I hi, 1_ is.. mmewliu I nil,.II' I'..1'1.1.1..1 t .ll.r. ol' I t", tin' ",." ,till isIs..I ),. .., the Hill, "',er our bu>im"' ,'"". V .:. ISIul'llia,55 i'EfiPIAs iIIA. I.kl ls,5l.'aI, ", thai, ,tSslilm 1 ,.,'S I a I"'II,1.UI..lil&'r ,,. '" t in s .. "lain. ) HI.in. mi h'r ,ut sstss'S. .
I .
.
I .01111 .
,, "I ".1",1'|' i i.Iy u l u sttst "is 51.it.l
sSsIs, gs'k"ti'ss.I will Milne. st55s. ,
tI I" IS am .. | f ", ( | list lit'
III4Ui hrr.S the, I.r".ioll! tint t. '
| 1"I'bl"l 1. iiHlmn with Mr S Stuarl his ha IAI. 't ,, .. a 1'1'' ...' I", ''h, '. ,5.1 "lII.h..1I .
ill ., r\ .' l It'' .otcriimoul i. :i iisst''ssi. 'nni'i'"l! Is'S: S.sr., sin .v.1,5'asS'.h (l1si, ":illt "',' lor list nuulir' I ,sis,,.... tis 5l't. .,5.5. Iltsssh.'t ;.. la's. Ihh ,5s '"'u 'S'" 1St isIs -ah' livit 1, 5 II 5, llrmmHiaui,. ,' 5 5"'01 h. .5. >..tll "'. "''''/.' ..I0'
.'
1,1111 au .
,, I "" Uilhlul till,, 1 Itis'IIarIs S'tmt, ..
\ 'SS S > a : ,'"1' I..i. silts' i .111','.' ..
. u M ,\. I IAIN mi'II'ollh S ,' iKopl..' anil} fur the (aiipltand ) .. K.t .1 5 tin' 1,1.. 5'' 5.,1, ha,i thrill fiom n pri'.1'nlalinnHI hatreallwl, 1111'I"y"I inaleriilly, I" tinnllncmti "H-li.lHi I, l,',:', I. I t,5,,It .In.l, m tlveil on,' ,'at' Ild.I olHi.HUH. "5'ii. "iss'is."S."l55t IC'5'..55.""s',t.,.5 t5tI5" s'.s.ItIy I 5'.l'l55M. t'l.r", .t ,.."

S "I. ', I"" .. ,. ,.. .I." I'al.iL i. that sillS" HP' .nall. and .not 4' %14p.l5.l1iMM5 fI'I.: : fulnri. Ik.,,,, .i...i. ,'ontenliiiUM.nt'pl I5t4.Ii. ,, ,*, 111I 54.55.. ia:,, i l II ,., ".. lor piliin.. llatn .ledmnlt "',111.'h' ,, .1" ",'"". .ul I" .".,.I.If ." .
: HIP, I'm I Sis ,
" Jitt.ca* Itif) .....* ... thu | opk., "lH.iil.1 l lniadi I. I'. "A' ,,l.*. M,. t", ..I| 7. 'M.ll '.. on 1 ii'i') .,".1 ."ul,'. as H'' amlpro-Hril\\'is, ,'.r.\.I| t''s.sussss's. MrMauart HlltU I., .,,.I:'1 1"1f'I."M t, ",, Ii.VIWHIIIT n. 'rowu )Ilk l.... .ljllrmiiiui,, | I Ii sIt,;;.;:n s.:':S'. SS> 'en SI'li;'..salt, !llalll I i'lur: :.5'.liuk. ':oi' ','.'.;.I""'"", i S SI

fcutfrfifVtfttfU *. in as P| bert-, a rule >' virtue. of a reniiulli'li, 1..1| | l ata I'artie-. tin light! .house low. I I..t ut. .NI> I", iiiUHilt iu.11. oni' u 'l ti ,1 1'it
ittn Jilt .nfi II..rll" ., ', to ISis pnlili' u. an ibli andialou ,. klrt. -- ,. ::,I,|llIis, :iS h in,: :, .:;) .r-.I, ., ,;,
nil u I .mi is Is
$" w.p
icntc : < Iti >bi i.ctRitnu. .I..in l I'n" ,ant I not tin "'''est nisksiiisgs.gsv'n mi'. "'...Iill.' ...iHI"I *I""t' I'n.. silit .initM, ".|K.ll a |Mi'.ptable < himiiHu man and. out klmlnstwishm l'l1s'ni'.aiusgsutws,. U I"/"LI., I h/, .lii.lU, "'"'"lv.d a far! of M '"., wbbh ,l.rn, "rt''urn k.l-l, r.. ll,, Ulilil l i Ii,

. rnMlnifu vr.itiariil it sassyn.". I." A..ti| ',mlr ,. I'S"Si I m 'di.ns''ssusse'Ii. nwaylng Ir tin lowir u, ,tnpanill.t ,, Osee. ,/ wn oil, ,"r at low Ilgisies., |Klitk.nm.ikliaiis..; it I I. SIan, f.tnt' Ut I, .
u i,' h'IIII go with him in hi. .1.'pirlui. hiIs'sfs'rls 'VeJiiJ/ ...
l.ttt'st I : .I. "IJ.I 'ml ,1, "' ,1! thai UK 0\t
r.rRol.1 win.u tin* totu I. dm tanil I. ",lii ll- tIlls|5.IiC.1'( ;i Ml 1. llw niwilimi a r.,111 unUi .1.1., ratlliiijf (SiIS from thl.. olHie 1 tosttll Mitts. 5 ',\i11(5igi55isSii'ss5.is,. .o 55,5"ill, .,. .lii, ,.f.I \ u I ir "I I Lirua Jn, .I.tI' .

i'i"'1LI.:s I'U'Mt. anil wan .111 Uu landldatu was ill I,, llr.M.k.vlll 4.siv.'sslss I III.rl ,I,,- ,,.*. of Ihf 1 lanti' 'rt,'. 1'he hour _. lttu'n, S'h.sIl'', lI.5.stll If you -, win, k dm.e ...."...lu. ...,.jnilili ,'"unit, Kl'ruinan. I.

_, "II, ""uiiiiil' ,.alioim from ,nominal! ; aud ) n|"I..illl"| ,.Ih.wl'l jji'till. mu,. kill lv UIH, ilork, whl,.b wa.ulnppid Ir. Howe ih" .1.I.ri..r of lh.riattimale ", "I,0'.s5' SStstSs'nis.. $5.1. (7Jss'p.t. ,.|Hl,.kan.l. lu 'Sinai. ,ili.aal. > l 5., biluxlt ,",'.).1 i ss"'i'tu t I..k.. hr i har, i I.I..,uitkwlj."I I .inI ")uln mil,1 I I In i'n rts,|1' C i to

"I ii,,, S ,,1 I n "m all i.allies. ri- Ilie Hipo-lllou andniitiuine : "-ssn.tsi, tt: ,'iilit ,' .luinilliw 'InrtM4Hll.il t> (S .hmk 1 wa. a few luluiilfsotieu 51..". '*.. ha.oinmdannlHielu So lhs'l'sipl. 1t.I" With our "'.'"lu.l" i'a hits." uml I 'im ,'inriuiisl 11101| i, .
, 1.t"er ilmn.. ofi \lU II"I IIMHKII MAKKKt power .pr.'ss .1.1 uioioi, we .' ."," ,,u,11.' .n ,1 i. an,.I u to I". ,K...01. .t. ,
il '"' i llrook-lille : IIIHlU I t"s V. lIllllHt' tlwI this I Ihi. ,Im lIst
n i II i ol ion- wa, ,
.h. ,
1..lubl'"ly. "I IIKW TlIlbis-.ItSft isesuss" i'el IIr.oil' IVMI "opl.. a Sty \\U 'siI4al5it.slt, m, ,"lhtii,,,?<',, M t'II) '
i"i" i -I'i i dl-i lI-.IIi' null'is ,1'1'1110.l vtnlion wi hint. sin usual puhlkinanlliwtation i I liSsplItss: the. tall eml of (ii.' iarlhiuake| ..hO".Iid.I..I,1 h all ol' hIs Muiliriui,and .1... hi, i an i t.. |ier u
I S ,:. i 1 I l 11111 I I l.hl. I It' pnilalid i| \ $ oflhu a, tlonof onliialIOHI i I. II. *>.la'!! ". .I h. ,\4iitfltan, ATilH. t.. I in. I .. ,to up..i.' ant .>. .-.. (."..,, woik your "trl'n ....mil i 0,I ... .,..., It .,111 II 'Is I, ,11
it .
'lal"I" rlh'h. wII"le. e1 ,.. Isa I I. ISilisI'sI, ll ,. _
"
',' *1 ",1 I III' ",,1 S 11" itnl in ICCl'itN4) L.t4. | >I ami ior|"iraif uombluaUon i | | I' M. PrII' 1.. It. K:. I..V., IIUaKb 11041,ml. of Stir lower win of Dm ,ilimaw for wish, I it I. i,', om. try I. a! I lint J.sls! s'III.'e nn I l.i.vrin.HIM i'.ists: :tt .s 5 s,55a'u| ( i |.ul,li-liwl'. ni. I'rnisiiti1s'I'uIlI .
very
.155115' SSI'Is'isIlt, I I II Is', : lisslsm. ,. : ; : : ,,:
," ". \I w hi. him I tort bran niadi iu tin )', -- 'I' "",'h ",'I, I"I., l lWe ,ni'ii.l.,d. 1'be, I kulnr l I. a Ir..I".t$ ""'WlKMKvr-. : .11 'I"II l I. I. Me, I 5.15.5 I IN Js..5... .

-- .-:..C ) : H.C uncure of a lou patUinl |NX>UI| .inI 'I 1'. W. I, t.is's'' v '?'.. publish'. lo-ilay a hnrl roiumii- two M.'Jiial CullcKe I' w1 r", s.sss' I'.ehia'IisshClVnrtsSsAtklm lists liii's.. fl.C74 CII, Sues. s..w 1.... ami, ihwU ..an.fully, A I I llttlHKKAllil,, ,",lit I Ml. '1NMI. ,iltt

Wsss.cte, The nnwlnei ol th.il I ,I MoMi. 'h'l. i uu.illon lioni 11 \\V Ibiblnwiii: & tu, nemlud an.l nhowa highly .omjli. .hi silt Sf rn'e .S.4.stcss, 'J' "'' 51.1(1. ripainilalr, r: iHyX.. by IOIIIH| .li.lit JJSS4)I4U'I'JN. ) i ( >' T.wi: 'iciiNlflli t

.'.,"",," i. not thu ollln I whl. their mill unitary, not,! : from ,the urean.l- ,.... .,, "'. wntkiuunVearnhlale, :
In lli
', .
cI.I. rlybl
I:41IU: : I.OIMM.TEACHLH .lb 4il'1s55.. >I"rll I I'll' esiIeiiI.1 ".fili'' ., .1 \11"; I Slisilhmsi.I.. 145 ll_ Um|..uMn|, -- (
li...) of lie< l.t (Jonun 'S.helS4t! '.. 1.ler.t...b pa)'imnl nf wage, duei.mpl.nisi.s i lIst bii .ui. sful trel lisle sit nl Ilu.siMHUlUrdtwiania A.1 U titiesus .tIled, WI "_. I iki, .. \ .\iinl. "I I"h", I b; ,I. I h,. r,.lit .lv.'n lies in ,' .
OF PIANO FORTE. HI ,,, .. .
/ .ioual IH-trht awl we _. 4nsi. 1.5 II .hlQ.\ r' I I n .,ull,,, l.l l.
o.I"I. .. at regular InterviU. Hearetiryiilad hIS!IK.I.\. I .
'U'0''s.'C ._ .5 I. .
laslltss.k,4. ) 55t 55 u i .II| tt II llllliui.n, I S'l"t th
,SC. .. ,lI4.\ II s :. C't5'ltl' Shut im4r i*n. 1IIK IMMN MitKK I'lrrow ... --- .. .. is ''n55s"tSsS"sssw. -' ,
a 'im 5''' | .ltl'110Iull.rl.I"10 .. lu thai linn ,, .I/1 "'IKI'" rll" 5 nlisisiI'Cl' si 1'sit'.I, | ,.
t.IIIII\I\. le.1 tl WIth I I". gradual, ami >li.ady, sns'ts4sIr | Ittfori ,1,1 your vrlir 'lo MoIn 5 '" ils', ,Ut" .1'
J"'I' ___ tr tutliijt for a eodidate Ix.nUnlii d..1 l'I.II.1, ilof'1,1 ii. tlw "||,'ki-i andurdir'i.tiiii -- ..--- ). or \.' I I"."., ln.iilre|, forprhi. t "':1'i; .,:i"IM::;'t'n'':;: ::; : ;t *' "-

,. n,I I. I I' alii'.' 0)1'It. .. who uu h lay *figure .>,nnllilrall'aim .(own l. ...... .. Mi.l.ili, u" ,, ami Ihrlr In ICIMI..II.| .\ .I'i"all..55 isis'iSl'isl.re ..1.> N.rt.. ". at I llrisiirm I hiuss; I 'it II. 11.11.1. t in.ri a ''r'.. Ih. arm s.",.,
01,1
'I 11"I '1" t a 1 agaliiHl > ow .
_
tlrlss, i"mini, I ml. I l.n.im-- l.rlll..II. I".i. t..I'.r.1 f .1 AIXH. .I '.'4 I I. I II, 'I. lakii I'll h.t rib "
li" "
", '. "in..", ,il l Ih, tin IK-l, >ler., exnulivi "OI'II\, \ .. 1.1 'lug llu'lnsi'ltri i aluibul a. a A 'I'hla would' .' .' luf, .
I" iluatkHi. i .". if -l, : nn|>n>Yiluent. i.I..I".lv. :: I'I; .nlU> .. | sum, u i'/ trly P' it-, Ii" lulhi all .1" Il. i, \111. ., h...
.01 l SI I .'..ila11 I t. lln' noI I lli555'5 fit s'issibhwo. .1 It'ii t arth i. fri' from ,, : > .11 'N''I" w..rlti ? nts'rslsIv Sis.w thist viitwamCMIlll I.. 1.,.. .
55 'II 1" .11'i S "" lislIts' I : : wimlil unlv 1 i. 'tuI 55t55555'.b I that UK> i .milder lie I nt .lem |ierni i ; .. .. 5 5 ""ti 5 Is' I.. tss5 be "I' s'
iSis
",S- ,"S 01 I ."."iinotolitiilnid. lioniofoltl.' : iml: :toe| .rau' tbiinbli 1 .:<.rtaliit I .. ,that t,. !I'. i.n,.tlraula.yiiiu mri'lv a natural lunly is.uUii. lt". ,..1.. .. 'it ;Ia H I.II.I III.V.NS ana InallyIlllsll. .""' 5 .15 s ssa lislitI,) Cii' III" sisthls i'.,"
b.m, ,.
Hi ,
; 1.ly wi.binry ," I H .' 5.5.5 I ,, kl 1..1\.1''" II. 101' .
S !10.. :1 l 111..10'! I rorilii : .11" 10 H.MJII of kind .11. Illf' s'i.sS| ISi.'su| "l't W- ) '
. ,01 "I" "i I ::. i > .1 I I'jUtovWhy '.rll"' 'bound by no 1.1"1101 bail, ,If.iMl I It', I I' ( ,iHitmatl lIst "",I.. oi, rl.n.Ida ..in' a positionto | .-any- | H.'!,. llurll.>. HM. .|i.iw ,4.lum ,ii 'J I .I ",. hslus. IliHlmlll I:.,' Inlalyol,, 'IhuKoillcomca .5 i BY X I";.

,01 I ,. I i."".( that' i la .II.'" he" ill In. 1".1 IUI'I.| a' .I ..., nun.1.i "I. ."..11 make list .ditanner wade by II.H. It.! IN.I.Of ul f. |I| fiom, 'nil It:i nt" i t.1,1"I, .,rh'.n rrl' 4"lyJIt.I,,l _._ W. II. II 11..1.\IUt
?
i in 'tin ,
II.. I .1.1 .i.ali. I W. Wlima.i", a Iwl at.,111.1 I suits i Sal tit I bl" .
;n-dOiflIr b> tlHMe Moral ami polill al ,, 'nl. on, .. sp'uatlt: i'iss \I.. 1"bl".1 &('is. To-morrow Highl llw Onlvr. nl | S'tss"I"Iwss.li'sl.s| I .\. ii'C's''it Ills',,,. ar.< ,K .,<'i.'.n.'. lull. .,. I. I.lt'.S'sss. sss Ii" l''t,i.iiol. Stir' ,.. .
Sash 5
| .
ioy u wbiUi in 555 55it, Ctis .111" 111..11",,,,,.
utanifLwtation. CI k I, I N. .UiaIlll .
Tin l : C 1.1
|*" "11su5'si .s'ss'tsI\ ailway theIr 1..1..1".11,1 [ .. .
|pr's. | Cssist.urIsaniglvi. ssssssss.ll&t.lessun.isal lo I rrl 5 .
11..11" |1.uls'e 1 inorainnw '" ,1 n Iov. jl th. > ,m ,1,1 1.,1
when you can buy a pair for 75cU I ... Imlu,ml hiaa'hb.w.. IM'rUy[ tbniUKbaul lh ,'UI', ''>' ,is .. .. .- lss'k't. IsiC S.llhIll'Is. ,h htbAZsiwlIhrtss'iIh. 1 if Iliiw, ttul. ,iisSu'e, tL.. .'M n.iai. .
.i.l.rh'.I..II" r.iHiugh
h .lo.l. thi u.ual Number I Uiuika dunajo liouu.tOK .
.w. .Itl III..jl'l I is".s. If,ill' ,,k.l .. .
? him is theIr .nl ni'.rr tin ptm'Il! i .11'' '
Mill look Ir..I".I ..
Pitts .Ilj .
at tu ri'pre
ct..u. I. | I WI h.i. I hit'' tmi'iil, is.siqsssl$4est's' uf bankiMed e..pn'MIUI either anprlurlpal. .ady. been ..1.11.I w arrant i\.1. -avHg I.U..11\ I. In. 1"0' |J.. .,1, thaI Ii.t.sss. 'IO"'C "III.. iI','. 5,51 |5.st5S.i.a'. I, /. U it." .

..... .eulnlive ; andWIIHRHS | In tlii liitiin. I. tess' wiluekw, or atlractml thai the will tun br>l.alruuimd 4 ll.. ," .. ..,?, ,.: Ir-, 1..1.I I h"t, I ",,,> ,. CS' I" 's''i."rs 1. .5'' ,.It", 55,.," ..' .., .
Vff Chew with islarnsSin' lIhhiusur'Mais.5"t'lls't.' .r.,1 .1 4r ',"I .. 51 ,. "5.,. nnes.5isi', ,, Ii ( -i S.t111 i .r/l",, 5 "''1'''") ," 'I, .,1.1,1. I 10 ,s ,. ,,
of urlosy| "f any "' ever glvi nou I. I.'V' I',I"h stl st''iI" iseul I ,,. ,
""Ioro 1\11I
in IhrI eulr is
'li ,
01'101 I ll h.' 'Us| Ulng Ihhr.t "I W..i 'iissisis' .
I I"I ladiK-nfc and .m""I. U t. I lIII "j" .
5' I.i |1"11"1/, down "* |lllllllf |Ptts'rouvenlioiM' thai In.Id.1.by H. f W..t...;. ; parlkulariM. Slit rav. llndo llnnaoula bar. Every unu .1".... .. ,,.I4IIIIIho. \ J A JStC'IMI\SI HIOVKNO. ?. iistS"Iiss'SI'si'e 411 U""'"'., 'k,.1".r"Ilr." ,

S iu 11.> |..l. I I'i .tIC allhl'utliirami aver uf 1 a&tlaml I The fol..I.1 a_uil"ll>i. ".I Hit .'ke! |. .ntvil the "a ..'.1..1. hi"; beiauieUieiuiiduiiortarD in,.uni', C'..HUM,, ,iti's. .51 tin''< thank.forthnnial With !' J' IUVBrA ;
-- s'tprs..raSall r.l. ean.o.1 by whldte We wool) I. >ea*iii and uul of ._ ". '.- I .I.t.. tJII.I'I. Wi l "'K *' IlHNOTICE. '.
circa .
II t.I., ,., -. .", I '. jimlrjr WI' ami line iMiiKhi- I".r in I' 'u.niU. ami 1 '"'"h'I.1 .,nl ml-, -- --- --- ,

S .11, l ,. ,,., '1 b) oin'iii| il urrinii ss.rp.s'allosss| whru, people have vii liutr bam. ,sm"115 LU lww.1 IliaimnimatKuioril |1..1.1.11.1''' |>n.wui iof )onii to tie temfort" .of She pub!1.I at Uri'i, '. 55,.' !list 111. "'ouplea ls.ig; is.si| pn-H., | |.. I Sold''l'IA.I' ., : ill.'

,. "..11111"" 1 ha th ,.. Hon. C'. IS ,. '. l.y. aa .10| talur' at the poliw. mallne : .,. lif,'. I IIIMIlrrKlv 5 FOR PUBLICATION
the lca.Uruftbellewucralb The of .
ihul'ts.t- .
I awaeHe4 the fa t .1. Ineseit .I
t .. Ciii, tIn i \"'. |. 51'ix I 7II ." *>.. 1'lie) ari not allowe.1 to v II.I. eU. ___. I LtaiMir.u A. i' alumni u mw >..
th.Il55Il'IflCCtI2. rtat rly Male .. ''bul linula- l .
a | *
Hull [ i C"I&"t I
h Hi" il -". whi b BMuulartur .t" .1..1. i IV>.. ami .'' .'n, V,5"t.hl7'! !
nalerlal 11.1.: 'j
T **.i The HWBiborUp .
''h| u I II I .ni, | -I> liuvi-rilliuilil Bt.r are uudrr HH psiwer. iuttucotD and I i\ H3M Ill for lIst. euurt th Iliac |I. ever huZiSlsnsphea taut out nub lltKH: I I", t,,'. "?, ," ,I,.us N,"". .r.I..I..I. S A 1 S'SS! IH .',s..;,.;I )y o'StI.; n'.. Skit was.C't."

imitrol of railmadami laad M- of all iluiw a>_WI i ii I.e ,i pulie why wrl dally with AKI, P. I... .1 In", .,| rl y. .l.IH.r.i. DaiLy Susie.I 1..1..1''"' I'.v'sSu.'tualils.4, tuIMM i'm'',

',,, I 1.111 nn.. ui-in. 1.larla.III..I." udin. theIr nt will Uli'1' fur .110 they be pi'rmllti'd t altviid Hienmrl .IQII.. "la.111 fi.1 .I wi almost' .thi | "PIl5s, IVn.ae>4a t riauiii. 4 11ll.sat'isl'.rMlSStk'w ', .I l ?.. I I.it ii.. .uillkdi' 41' I. 1''.'( 'in
ItlxaMts. : i a wpamiHM .1. a I I. .
paralUM
I i I..' -, P1'1111' aiwl Olin cUe!! evidrautessw'.iinlly niMl.tri II..fa r ". ..",","
., r:. i .ud," i''J! II kidiH-r: ami Liter r The Ito* f B. Ptw. IW Now b Use HUM ,.ur IHH.IIM .'I.'rl.r. I,.. tvil, 5..>,..I tnolhi.i amia loiwaAiut. NS ,ln.1.1, :,ut!', .M..I U n".' ,.n >'ikbiihi
: t 'r 1 i < the Iriala. tel S tar .'HI, .51, .j j. W ;
/ I ,
l IC., ..d. II' t.I". C..U 1. if Moarw .ounly is : "Hi'r fcatur.w an nul regular. > 'twhat lh, poll eo...*k'fp out cbildnn Hltt t.."... .lIst ".hli, ,Islam. 1..1 woi, k ''I. si.l I" M.ung wan. i- .v, -. a liatr,: I i I.11..,'",.'I.. yl 1M. III,' ph s.. 1I.t Newt i.e i .II"

H, ,t S i 1.1 1 10)' I. D llr-ii Irut, lmm ral .. .i.. an .1.1.. ,., be, .' ItI $. uf W.I .tlurbla. wi.....its .' 1 ill S I..I, 10..11.I -- -- -. .5' 'SW 'I., .,.. is.'S'pi, "IJ.1t W..1.
II
Iiam n III. Ii | .
_.__ I wlHlm.'B' I.. ealrr Ibe M isishiuhe5utsi4JSI I I. (inl l lui I... C It wa> _.__ many Vt'ss'isihs.lr.'el Isis loss. .ll'twisstt KlUMIM.pl.t. I.I :I.
'
1..11' ) I "i'tt'u 'us ruaMnw .
IVOtlOO.
', ratkamJWafe 1 Ml'I.I.Vint: Ys.*. :.kl '501. Ual lie lm. luwiiv>'r iiMa) '..., illllt' .II., ., 'f t555t55 l| its.
\u S I I. II,, I 1,11' of Mf'. awl atlraiIn. i l-mi G '. ifntUli A few ln.t- ".t I.ud. tU
"U"I. 1. lu awl I
Ihim. ..UHIIpin.. ami ..( ", ... eltliaiy lastingguvl lUsh". Ihsii ,,all mir h'nlw'i.' ,. """ W .11.1'' is,". r WelietisIls. 1'1...
,1 .
e..t.
u. a broad hbr 4atlerw t. n( *', .Wr.sas5fhi ". nMilU wIsh "ualun. ri M. LI. ... J..I loll.' '', .. .
.1 I., ,
.Wi II
, 1. t.I.: l IhU wiwkli.ink I* ar 'Hir.-lu your artklu "Tbe \" ,AM ls: ..
at ) S ,,,
li and : \ J..I '
Aiiiiv monoi t raB>f' malii.n. will ilu ..1 0 u.l"A>'Idlrontarth It i.brvull !" la ,
i.ir.u.r.l.lj N.uskhua
.. e. 0 h I t/ue-lion seiks' Wy Jtili'l, .
i Mil ) MM growing In favor for Ihinr S I.!*, fl'llvlMl. ., t .1'I. '
S. 111" .tIWOlyatUl with .h.'I..."; Siserelsite I Ml,ill for l5.his.51S. __ I, .. tin Millviiw' .. 1".la N. ;11.1..... I. I. t It\lt\r" Ri.>.!...
.
\ .
who it trial have l "
.It I I. ,1. I I I. .1..1.I I 1 IUHMIMW, I.y.'I'II""U' it Htnltul. Jiy Ike eilbuwit 0 i ) "n r.""'r '.suit will., Idlisis. allow I .' *er ''u a mieaiu .. -. .. I..o .)*>* .* CI, I WM .. ."_ 11 '. I'uu" ml,..
J .. I. i bangs theIr '
aupruvai .
) 41140 S.Ku'
:
t '.I..JI. .
-I. tbi Ilrl C..o .rl ... I il.ne. i your **. Jut men .. j I.' i .*liiMw4 .Ma. t tbit arm *au ut
.. --- ": Wa.,55's'i"is, Itst5.l.'ssiln'r| Si.The aettliil with I and \'..,h. 'r".ussR M 1'wr h**t' W. O. BUTLEll
: ---- I
.
Ie .al*. | lo-Th. ...the i sml.h C B l5eeils's.S:: hi. 51'I01i,1l'd! ; "isliis'I;, I i i Uww paid U. tb<'i> sishsetIss.LIctarsuksuees.susthsnnisots : I i J'Sli11.bhtlIiIs'hisii. II t'51Ii$41s4. //.1| i -oat | w, yard williln'ir i *. to UHI.N r ..
.
''isis uf IMUK.- l'tir151s.Sa' .' .1,.1S I
.
'I'n'ktr. .r .
I.
5' '1.1 I. I of |1"1.1"11 t..I-| 1.1 slid Iii'lu-lrill I. lln; the I 1.,1.IIIBif at .;.... 1.. .". t., We MtUlwd t tut wwibl n.InuwlMKljr I ,.,. I IM anullwrm : IkxkkiH Ik. ,inhlli list UK t"stt,4s, Lawjer aid Celiectiiii kent

''lt"' ,TS. I I. U.ti IIn...., .Vtstl .*"re.Issislil, 1 l>iuri.I fOr tser'.eili' 4i.t/.'t I., T. rawlunl.! ,,0, ,, ml'.lalc nr .11.1.Hi the We will, i.our Neil i ..tll.a".I.. ,, w'' : "Il t YOIII melt .,5.11th.ilss I .. 1111'1,..\ t'1, C

__ iVB an.la.t>!. '. S iimlbcliftittltioHxriiMJil 5..itu.rr'iilll'M.ul II' ... Wemasshsiiir.hsdutssew'aebu': ': 'si t>nU.h| a '.1 a'. assist ol I. ',", -0, ,, ",, 'u. we t. will l ir._ iw "t.k.1 wi IK ih |past. mid \ ... ,. d' ,"5,55'. .. .I..l, t ..
.. I'"
1 i o we plniF t him our 'I ;.'. rU. --Tliw- .i> 5 u the uaui., .4 UM party or1 Carlltqutk duaHrr C 'bsrbttslasss. S i iwlronage. Tw-ir : a.in.1. n..,.".,.. i n Ui. tattl k.r .tIleS .. .1\ ., al: 55s4'ssss.I.oaI, : .
\ '1' .,!',1 I I.n "f 'lalUn'oh' hens''SW'tl and eyi'ritkm I.I In I S"' wbu furtii.bi j 1 IU" in. I ti.5u, ''I"d. "," '", .SItes, s ,I
I.S ,1I.I. tigwK. all*,'I 'h> .ssl! will > with gri|>bl< p4i-lur hllu4eeiboo. .j.i S < 5 m I,. Vis.tuem S .. *. 'I 's. 5' .5." s I Il S
WS.z n. S .ur. Irtil I i '' 'K. trull 11': : : : t.
;I./n.
'I : : | ) : :
d' m S .1 .
I 'I" hi< ; and u -_ : 4im.t* .t* 0 ., sir w. B.M, 4 4' & .111 \1.
I d"' a .
.. I '" 5''il > l HUfNI s" 55' t S
You can tuf Ctibtf US i S S .. tneKir enKiat bk ont lurrialurday r th "",. _
Ibr "l. lit, .. |>r.!" .1 aualn.t i,1 .' ussl.I Sye it '1 ,II U.s..5 ... !%.,.211asi'.su" : .. ''C .1", 1411.. ,' si.5 ('sn.", .

/0, 1.000 fet a1 Pitt t Hill I." ;5' '" I I "0" 0'I'. I, ,, ,. .' '" I. 1 ,. ___ f.'II.' IAIMi tS ''I', ,, I... A." Il. R. H. Fries Dr. S.: l IL a:3.I
.
"
,' : .1. ; 'S -" \ 1,1. ,It,, ."I'' 5'ts'. .M .!In:"I its I :
.
.. I I .
I '" I. : ; .1 .1 l : \
: '
I 1. 1' .
'. ,,, I '\. I. .\ 'u II C' .. .I.. .

'S ,tlt't, .. ,. 't \I I 1111 ''I ,itI' Physician and Surgeon.

.. '' ,'. t'' '" ,. I.
'' It
.::1 I' S ..'1
'
'w ,J S ... ,5 "0.ol,. ftJ UJ.. Iw.rd'.1, II) .'" S .".. 'I 'h , t "'t II.\ ,'k.i.lt54 ,''II A.t'Vl t 1.e11 ,\


,

I.


-- --

LllMnwi, .utmn," ,tnit lOll) lh. 'illpinli It I .. 5______ *. -
.. .
r..l. -r--:4:
"Mill r".1"l t intimaNami
A IU nTH) \ sro .y. .,lin.-i vrn Ihor to l.>ik at Ihriik. h.Inn'urn'Il Itwt.ik. Tin h..,.... .. -... I :

tiwnkrmnn.. k. horn HMtllik'Shwl ....... .ho'' -llh .Ku<*t. ami th n. tnhlmn.n t51'4
/ ,1.ki| ilnmt Pivirr. 10..11..1.| l hi '
.
.
i uI.Vt'lu > n their .wkIIuhn-, .
'. 4. ." ."i Hi iai ""V.|. T r) kin.ll ml" tn., | '
Ttii" ..,'" "hfiin in I pfcwc i>f pi ,'''"*. m..toIl..r DIP .._..,,. ri.I. I TliII .. a nn.l ....'i-l In tinI I villiillly. | ,. Tin I-uu-. .. -, f "t.
.. ,
.r uprlia. |.. I .r..|fril I., ...r, In II. *.h..rt I,... Ihinnlin. who. wan. ":lIlInO(. I I.... l *.tln an.1 I ",,,, | H iimn the lawn. anin % .1.
I .
iwtnl 1 hh.l.'i ami I ine
l I.
n K an
tin m ha.1.I .hi* a uVw acar.I) n f,ir yrarantmri puln.Ihorwnn.g.rl| | 1,. V..rw.r.iS..t.u11.1..t &fip !I .
nlan-II. nnl Hi I-l nf I hntmir
|"rtiiih ,
.
: .f ll.. HIM ..tl r''''hl .. ,.
.\lllm niiiiiik' "Ir-l l,. .1 I II"II'
in
tl l I.. n) <. nHtl I In DM Miring ..,.... I,. innkp nip a Hit" ami lirp.1.! I... t i .
IT Hc4> I lr n.--l. ;l Isd, II,, n. If nil ilitn I ill r,.| |h.. knikeil with ',tI.. | "r Im'nitan niMtr.lt i tin ilinniK, ; *. I ,

.nrna hn.1 I i MIM,.. up, ...., ll."",i.. .In* sityr., 1,1.K,! HIP hmnelr up. 1-k.t., .'4Vt. I--------'I. .IT|, <.1 l Iu, if ,nilI.' I I.i ItIn. ''. b AJl ,. ., p' \ .-' ".-... ,.
| '
.
ll. Hi In r".r th |ln-nc. I I -
time. Hint UK mluhl I I.. I..fi, ,lnIlia n '" "I") | '
nun; i ; an.l' *al.lNS : .110"1, .... I Inr .. : ] ;
n m" n- "n-l 'h" no.I.wuI.I S t .
aft.r Ihnwltn.Bin \ |ikvw' >," ithiml a il,mM >. ) l .nmkr .,f ,, TI.-' lil &: : .: .t I t I
fl -
n i m\ u' .
1
.. :
.
nil'.1! not ,bin nun nl irt that \ < r" 11.I 1.

I tH, .., h..r mi. ill .1 1 .ni,,,Ifl mil ..IM, UhlMkiOllri.il fear.5SIP., .her II,.. nifnntn t flaw her* ,r.'"...I.In-ni sot. II.fln innthiv. .flii-t n.l, ..-ji-tli r, I him relnitrti.n.l ,il I.tcnnllr7nulr.tuIns.rnliinrll I.,,, F J' hl t. :' Q ( U U I Jto IHR. 1 t': .
!hi I
.I I.H.tin grIiwi iti MIM, I IhmnlnK wthpunnI. t" ,...-.,'*.ly limUxmanil "iDtgtl ;4 ] I
3.ml In I Im nun., """try, anI' might >* HIP' np" .5./.",. nti an'I xinitn fMinrhunli if i : : (
( (( fMi-n ..1.1| ..... h. ; .. 'h : .
V_.1.l i I.. i ik.. in. .. I I..4... r..r.. nf hrt with IVtwy. r.,"! 1.,1.1! I IT 14.hunI. '. ran rnv. ...h..h"IIn"am |TI the, *nnnit IIM .kiril, ViInall tt l- W r .. lf .f' I t.I.h ;!' tf '
i .
.l.wtr-.r' "
nini hill nl ) ,
> "in* fnttjr ( .
"MlteVi rn> hany an.1 I ..n-n.ll.I.- 1: 'Ilia. graml.,.Mr ami itnpnrtnrKi, |I' rh.i|. ; atsnf&esgsp 1. !" : I II
tvihit.Inn .h.
ii M liliu .h..I.\\' .. I iv..5 h ill n-n-I IK r ** ." '
; 'bro"J.JQ : 1 t.un'uk.'nly than rr a ;,inTherv d lC: : ; :. ." (
III H..W.T MIllT, .' : :
in.nit flI -
-
hark Ml r.. k.. Sss., ,IH O
gut nn iIn .
.
'Innnv.. ,, tinin .,. Wz
M a il. In' h ,
( -.. IH'II Nl. 10..1'.. Npfllil. H RIT.il tbtftl! vf UK w .. t..hp.p, .. .
mi hnniltnl .
1 lime, "' "h" thk .inliir, and "nr hlui : | I .'v-yywIn-n'. ...*..omIOl.I'h 'in.lieatHaia. i'I. I ... I I rh k\- .,. \., 'I''..'' ,.I.,.,,.. I .-'i. ).I.f ,'
'.nil.m. ..C Ilir,.' ltm.la.if. wmlnohkblia Anl' a,(iiln. ..I Inyiil; regtiril, pn*,.nt. nn mule' ti. th. t '" .' : .

( mlichl 5'I I: ..t,." th.i. arnm-fiil- 1 a*I* .1.1.".> .ifl.Inn..ot Nln.. fnrr-n Iu.-rkln.nI.yn.P.., .... .'hli,,,,. ... l.ir ami thur irnMrvn, the. parmhi I J f .' '". 1,.i : .
"... .if h> .lnlin. .,h.. nmil. Ihr top a !< m. try i' ,,," hulls ting, ami mnnHiimo' t >, nm The First. National r Bank : : :: .... r : -
an.l gut what I want ami nun.nbru.. !'l.I .* .. .. : :
.r.r......nr I.i I..., lili.*, "...1 molly. alltl.riprnlll. | | liiM are fiilyiTcn nr ..1 l 'Mnlt1,1 ;
.
\ I,1..1 tin Indie ... .ban .ly an emil I I.l.4 I ( th' frnul I..intnI tin. Tillaip mIlliinilnnb r -
,
if .hrr I,norll I, ml..I.'I. n,,.",. I.... hint' aft.nh.| .. nun,. t. .h,.n .l. rnrjtliliiii: I. ,I...... I'V.,.. ." -
Jjlitlt wiililli" i 1"IK w..1 l anl rag w<..l <* I ww hiky i nttln ami l lou'tn for MMllnrkv .... II.. Vrakil t--ting Hint "till liners
). wbn KnlkHm ; : ; :
| PENSACOLA. FLORIDA.
\ I" :. hut1MWatl : Vt. kihiw RH* nas.-uuIl.-.l .wu,; ...,.1110.. |mti'nml .y.u.in an.l Iltlui'n.V
tlnn* f.h. p*: T.TT HrM, .
I t'-". wr (..Hi, fir "form' I |.i nut with h< r nn,l hi r, ami h... i n.klphiriiirKiiiir arlibirrtry" an. an i- itmril I--n.n* iw nnany I H. P'EI--El & CO.

I I \ ,...*....'" ,... k.ft In r:nulmil.-A,kim .
h tlnii ilnnr ,
.1'n,1 .lor tnt)
no mm *,
I | Art -, mill I BppmnWtiK Iwgl..I.g) we tin,I....,'. \j tier, i Foreign & Domestic Exchange Bought & ( -
)lit 'lin.1 1 1)) .
"
a prHtimt awnrt r"". Hi" I I e.ni l nit la ,srprh-I:|: ::: :| tlmt :arrttiKenirnta:: -- Sole

t.l.l.kn.l | InS miiI4.kltwn.I It' ahi1 1 ... tippfipit nf I..Itfenn.I .
1 f iirthnr Kiitmii a -
.HH Kmtl liiBttrv an.l itb-aitnn.. anil; ,I w.-r..n.IoV..oI'-ggy:: : : i .
:iht' hiimlrptl ,
I inAni I IH'rn ugitin; wi-n- nihuluuryI I "n.1 I i-Ut) nil niIo m
En. frHiKl aft,"r nnnlhr found Imnr* PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIO N Joncocolo:lo.
n I It In fimilliea-Mlw'' I liunninit, II.4.Inwyrill four unt I .me-f.iiirth. iluy., I.tin' ,.., "rl ifaNtKark i
> ghid.. r n run ,..11. or a iillp fun a !| : :: I It .. .. ,
1 :IXP lr.. vnniiki-r, IVKKV. Hie Imi.-lr plK-nm, a III. mte.1 ulMnntKnmery IN HIM 1'1 llAMI I \. l\ll\' .
Hi w rruiiiim. or norm" run- I InH
: it 11..1 1', 1 hll.l w I Im i'lung, to thn n-n frl.nl I wIlls Ala Thin time, it la ... I

a th. f.Mwwill rl..lllile, .niri, linn. 1.*.aline the. Iou I.. h..... ,lnniK-l' 5 In Hi,. fnntent. exir nm.I.. In 11... i .1 '
.
TIB nilni.i.. ;'" wif" h..i, | n ". ry ". hrnmln I, <. .M 1/1" way an IIIIH h .like, fl,,. twoM w..I.1 1 .I./ a plKPim for *..! nnlm' ..r--'n'-r, ii J v ( ; 1''I'P'4 I. C ) It I'II i :

n nr I Iott. ', n .lu. 111..1) m n fin J. L.
1 |1'1"l HIM I n'R. ,,,I.ln.I n li..t hmi*. i iMm "l nlnu In tin Sam Waugh BORRAS
I I! mil, hnil Iin.1 I t-v 'h''h' .,,,' nmMln It n y*, timitry Tl.h lrl! i ,
I Ihinmnx i Iii, .... ,un...l..Hn, .. ,
I I..n IIHITI llllinK than 1I..j l I. ,inj wwlmtthiHlrril 410. l In-I t, fmm mnH*
thing ....". tli I iu hln, Hint ,hot j I, lnrtWM It** (HTiiiun milltiry irt...k. J Ik./,,,, it wan I
tnsng'.nk.u. r I hut, | finl.' I t.i .rsiia.to I "i ; LA Commission Merchant, LZO3STLaircr
| .. :
i .all. nvmth- iikl' it Hi In lnr..n.iit, .
I Mm 11.1 I thi !k-i.. rmntimk ERE'ERY
: ; iHiniiing <
Int.. II..u ine, mi.I II I,..r.. luiil. ,Ifi-n ,,.WU < n< |I'n''|''* rlnb nil-it UN r
,, ... .. r Hu grunt iliKtalin' ofI I
Ilui.'tl, U In
I Itn iu.-u ry waa "' |iHilr a A ''N
,
this un tug. "" I'""4.t 10'IOI'n ami \ ,ill 1;(1. wiSI....,.. waa a >nnifri r .n.' I l.PuU2 nI.'n, HH .ln.t nif. ,. hi4iiK fnim I I KrHH. i in.l i IIINX ,. \. i.1"1.1. | I IU"

Iti :::, : :.'.on' ': nfl.':I 1 I ,,,..,.. fncliinnnl' 'le I.| .....'" ln..y at IIrui.l. h,., a-irnntiiwn. ". N. I'" VI, mih air line, I l.rM: Ill II. \IHi: II .\ MHrMilMr :.
Jnmrn' I( hol I n rt.o In r : MM I P 'I"IA'U..A..I\ \
llil l llii the fnrt II.T.I .1101..
I h.. ,..I I nliiHwt nf her "" voiniit 1
nm m
nf In.mini Ml fir I tin. .,""|,.|.,.r'* l.ixlU. every I' ,,. ..,, and I JMlsnci i I Jhu(11I
:l I.IIIH m I liml vi ry f-n ,.lnw, ..., nn..1".1.I turIn wen err .hIl.I..l.) | I hiring themwnn I. i" I""d.I ,' 11".1" -. (
.
.. '
,
,,
Tl" nil* fn.nnh..r hxl nllMimIIIIT .., .. ., I I- I' 1.1.i n''I. I .ii ."I -I-- I .
..,.. l-wi.'i It warn Ifs at i hum I Ona
limn I. If nft..r | MM Uinninhail -
"v.nll.. .. !| gnuS ..., ...,. ,. l
In I. r htll. -..rrJ.'n, '' ,M I" "I'n. -I I .1.' 'I'HARGIS'
It Thin ,
< nt .."lawtnl th<'in. Hut, KIM ui-I 1 1mm I 1,1..1. n-n'u II11.I K w .
,
lnr arl I" t -I.o.h'm,hi .I. inliilKinliiT '
.. ni K..I.r'! / ....".... fr,,'n.I.. "".1 I at any 1."I..n HIP rnnil again It.. n* II,mnfnim I
* .-lr. Itl.hK. sit; n ill; ill.l* .|. ...1| I .. .. "It,." ",. fit, r.,. 15.V. ,,I", I
.. ... Ml ,. .. I .. .> SI u..u gIl ,,ll.,llt I'l UK) 'wli. -ri. -1"-
t i niiHhI.4 mini In .hir nknikvn .
. ; It.. lI..rt..l.. ,
., .1i.1) WHIM II",.,,. nlmiit Hiiinkn(, |1.1" ui* rainy w ath r
.
.
,n.Ann. m HIM "., ,"!Ifr'.tHW. Ml, km wtlialth I .
n ....I.. that alH. ...... ...h..1 5.bn.k the "".1 .1i,1..ot n turn fnitt i nnn"h I.. Kin. PHARMACY
< ,n ".r..Hi i In .. hh')h Ito
. .
i iinnn
. W.y. .'....ltil"t .". I INII in SI.I.e'. .. Thinlirinifn It wm nKiiin triMl in Hi w''HI. tlih, ttlMfnmi |
,'v night, .1,, ii..r. 11..1.1\.1 IfnnilrilHiti.ni Hlenl.' ',iiTilk'. llhin tut ,,,iI-n. The.
.
nn lok airam It II, .ir ,
I K
l I., it (nnm.l .hi r l IIJT Inn t linn, 'haft 1..1,10.1".1., ......* IuflnI.in I.I| HNHM.1.I |. : u C. V N r ln.: '1' 'I' I I : I : T. CJNCJNN. ,
I 1 : "
'
TI.wa. hwnnl lune
.
nn 'ltsSuhiifljilnl
|
.1"| Im I IIMI n lnmtiK a m w nmf .. I I-tin IIiru-fr-nIIu' ..intli it h".. n.. ; 2' ", II
I .. uVl..r I 1"11:1 'un.--< I kl"m I hut, it
nftn.,1 1 ".r&uonn..r 1",1. .k.rno, .4,
I rn..ln'ninI! ,.
,.ItiwKuilt) a. .ir .h.. liwl.llrllr n.i.h. .I.IIt. nwl "." y,'11.11 1 .1.l I 1..1.. l tlml. 11.,1.11 w.Mti ly- !. lt.'lV--l luii-ngi I 11'nI.I. ( 'C.i.1
'
awl 1",1 I IK,'n ,.."d.t. I liy UKl.,l.I l.......... last nny I....n' than, a wItkn h..n thxn New I ri.raen.p Tin, ,. { : THE BACKU-S WATER MOTOR. IZ'I'Itii"I'I

I till, lit. .."d!' .10.! ..,.11.| in"i"itl n.y. *... r'...... wirn I."., t,",.."h." IIIII.HIKHie It linl> .Kitlunafiwyiar Shut an) 1- \ J.t- =
II......, h...lK. MM, liiiniiln KIM, finin.1 for nl..1 I .. m : u1.t.L '
.. Klv. w ni.iii) |..'f4., ..wII.I.. g uw wna m rip IIn.11 f 7
.4,-,". In h." j.n /111.1.. I t..' wlinl .....try fight ,in a> 'iiiK .heii fully that tIn,, KIHa ,.,,1* ,.. n..J.I mn Hi,' tin hy KIIH.Kinu, K,.n. '. k--n'- -4,4rn ; I Alil) IRUX: : \

.,11"11" <'' ...... Hi.. 1.1" r.... I..-r l 11.| ... J K's.'l l KrnwinK y.-.ir; n.......n nn.1 I ...-..1.| fallim, At I.int ".nnni'a. ." |IIIM" -,n-I| I,. .1. ,

II......r g.-I.n.l Hi, '. "p... d.. anil littl ahk., K,.ni '|imiilnK( tii iw k.. tin,"tin"rMlhiy think, Hint l>. "pla .' annind II-uitni-h 0' i'
.'IitIr.t., "..". .tin. t
.' |...K...: HH' |In.IIil| In Hi.. ,.'II nwntin.t \ .( iluk, I HIP KL.I wnnmn. bill... lur hilt kilin-itl.-lanstl.lI-Il'.n'ug .'VsIl..in, l'I': ( C ) I.A. -:- I'IiIflI ) % .

., S.....a.u' KM ".5.' ., n. 'I I Smiiliiy. iff,'r Sun riM: ...I Hint .l". inl. ;:lit Ink.11w i.l.l IIIIPan.l wnul,lit' tin.mh. .r m.w h..iI.h,1'I \ ..rmm :4 .. .. ', .. r Q; '" ';

liy TlHi, .. ... n, t.rn 1..1., | iN-afun- iiairp ..ar ataiii.t a ...1"!
.....I'n' I 1..1111.ittn tint lul m.t .1"1.,1.| I.MM nf ....III"l'IlIu., .|,,....1| fmm iim- .iI..r i, a 1"1 .... ..-. 'I "ii'-'' 1."tlCl., ... I.I Iota' tenor \ ..>. 'I, ,IiPLASETTOTHE

'n I.. ."u. r n br. I I tin (nilh nearly .In the.41-r. S.* ..ly tintl, n rat wnnkl ii-t tnlnu bi l.nrrow, UNION DEPOT STORE. ; I, ,

'I':7.: ,:,: :,, .n ,t.,:::.o f ;I.I..I. ,nut. "I"n 'I I ",..II""n tin I."... t<> atl..n.l .-, llu ili-, lhn.nihn; : I k4.if: hnrp:. itml 1 jiiiW'l: tin. i m'. I ( J .

1 l.i. t.r. I... 1..1. ..1,1., .5, ... I..., t.".. I .,.1...,., narniw |1..lh. th,.n< ha.1 I.. n m llu I ih.niiiml I for, M'rap tin 'I ltii 1 IIHhuil.linK i ----u-- --- .--. -- (! \ I "

r....ta..i.-. I 10..1 ...."1 I I..-ru.- "' inn. .h t.. ,5.. Kith lrin,. |lintiiiK', ami innniniimrbilil ..,w..n e.M...kt the 111'1.1)' tnitotionutncit (I'f "' 1UfOIII.

H,.l,4i IM i in' k"..,.,.' n..t ..tu> ......1.11(1... 1 Iliinna. I'iggy.yn. hml. lliihe-lli, .moral, nr.Choice .- "" ".., .
.iinrn. nt I...r I lirnt, Ihllll-.1| tli.. gunk, '" : vJLL: Z. .
.... | i .
.10"10 1111.1 I lur la- .I l .u.trn.'k. .
.. .l.u. .. 'h.. 1 h.... ...........n. ECONOMICAL POWER KNOWN "
14 ami .h.
"%., mi "" } iimrniliK 1 WUH |I'inirInn I
: t lt-. Mwnn bail wnll.nliiIn I ,
I .. Th,,. nninl.t .,f men in lhp.nifiwkinitilitinily .. .un T.. .." )
.h.. r If .. muni "I"| ,,,.1,,, ., .1. |
r |p1 l n" i html with two ir fir.in .. Inw, ami' "...I..h.-....., in -- ""HI' "
)hw 'll.innlliHH' llmtriH ", Hli. .hmlnth .,
,1.-rlli ..1 I ,il I nit lint 4,1 IrS I Ih..I., DRIVING LIGHT MACHINERY !
'unin. ,. ,.|I' .... ,. wniiiKlial,' I' niKk. ...1 .kixiilal| ,l-i-.i.. 2 .1. ..li 1. ,,f K hum H4.I.IIH\ wen mmMer TS.
,
.11 ui-n li > '.1.nI,, bit: .IMIIII.I. ,I.a hill.. I flu"tuilu f..w HUMl l I. fun nli.... k.ft tnwii.ami I .. 111,1111 l 1: .lawyerH. ,i,..I I *!..H7I |hy.l" Groceries and Feed Stuffs "II, I II'.IIMI.f.MI I ,> rkl I '.t.Ik THE GREAT BLO D !
nmliltluil ..
nn III"" l.i lu r .I llnmllo .. ,inn. nml ni-.onn, I 1/U4: ilnnlkit. ..*, ,irn.'i Family ( ( It i Iik.- l liI, Intl., n"'I.
kmw PURFr
lh .
ulniuly IIIIIIH uf ii.' ,. .. .
nn. ...111, f. 11 i.li.r.4ui-... / .'1.TIN' ) |'.Inirni ..'...... I i--" ilH.ui rr IMIII.. .
Slu. hail xaiil.li... ,itl Im n'u.I/ any |1"laiit* '__ I.' "" it .I"I v "I'| I,. lu. ,III'nn&i-,. '

thin, aft..r II,.. Strut nf Jill*., alit .>H. wnaalillu. I Mln. kmi| ..I,1'l ill ...."',.1......"..... illmnay. Tin. "..".......n i ikmiM, iff llreut Pnln f'UI1:1'.11': \\n 1.1.14ul'I'U: i ( < -'-iir: i MUN 1.1'111 ., .. I n ,,1IIr., .1.!.n'n,". ni r,.,i. 'I III I.,in. ir. ., '"'p"p'.. n,." ..... ,.
nI h. .. Mm I'm, .. hut .ln, .. .. '' .
I, .ll n.../.".'.l 10. I.. tn..1 l allnr. "n .1.| ; Kint.Illllflllly ..n I'S 1..1; ,an.II..II. maa TIM ri l I. nn ,1, hit n., Ilr In ,IM, -. ,n. ,-l, I ttn.ii _.. ,..
wur.l III.i..I..l; hut .li.. .'niull.I).I l I.. tin .1..1.. the .1....-'I. |i and, ... U ..r Put' i I.'timI., FLORIDA. .I..iunn.i i lust: : ,. ,,, : ': :, ;I-;. ui5uiri'5.uu II.tKs.l.n.un I.".
,. hi.u'u SI...niIu'ulu PENSACOLA. : :: Mitl.I. nnd llriu..... Kill III
...art h"". |pit lur w. ..hnll ,!It.u.uI: l.nmtlil, HIP : | Mill anilk I'It..ISISNIIII. ,l'vuMnIIln. ( lnnnPeIaT'I'IIl'II')1'IaI' ,.,,,. ,, ur, UI 1,11, I, .
.iki. .".1 II I. ..I.. ) n.mli i mill i. .
mi ... 'I
grout
tI,,. .1'11I'1 hal I.-v. 'y 1.1. I II" li- r .of I'ln.laiNnlL !t-p-I.lillI5i-i>< i hu: .i\ i..IIHHH: TO. \ \ 1'11 lli1 1 IlIIr.'g: r.., tin,.. 'p' t.
( Hi II.11.1, .., J"",.iIn.' .If, nh. hwlt rarcl TI.i i I' 01. ,.ti- I'i'u inmill ,li llH'i4il" ;I. II in linnluIlV.rIIn'in..l hunlilir, _-"",.. Ih.n..I.,1 lalnrlm, ,....tit

,..". ... tli i-il.-|501 ... ....,. tlHiiMkium n "Iliirrv. iif. r.wyf! a....1 hrwk vliaa, "I-.11'" '"'' xi in,,10 I h... ivb-lmilpil. link- 0 ... .. r.... nillllllllt. ,. rrliilni., .1 I'r.->, Nittlln.MIM .. I hr....ielt.i nrrh. i nna "i iMlunlv ..
IlnnniiiK "It' ,1.,irk .. ,. .. .I ... I',,, ,,i-, I tail. ... *,. ,., .. .
...".... .". llv 5.11kn 1,11I I,",... wiw I a RittuiK nmlam n'- i. ml. iInl. i I .n 'ulnrly' itliuw' it ran .h" r,1 .
1.11" in ,.",..r,1 ..,.1."r for Hi),,' r.. ,.|1.1'',.iM 't "..'ir llir..uili, "witli K hat I -.I in/ I, .. hi i., I u. I.. cuhit.* M I/, I7'iJ5,4lu PENSACOLA l.rln.lMnin..ililn, .. '(. ,, ml'11... I.Mill.,mi., Mill n.1., .. "r.1 I.\t ..i.. | MllhXHI. Illll l.. IK H..ll<. IInl .

urn.ini I"'IIly! ...\llnt.'riw if .h>. hut "'If l.i ilu hMilhltIkiynu ,II i I l.imlii,.", ." tIe Annk ,.."- ""I. ,1 h'. .lllr' riirnilt.. .

bvn giH, >... \ lei...... h.......,. -I want lite 5'. kill, tin',in nil1* 1 Su 'ci..'' I II.I .., .. >r .iau-l''|.1.. .... : |I-|>.iir.Ic.r. |ntt. i .t Ulia' "'''.1.| |I'.rmm' I .paw. rAnHliirtrp
IITlinw I.. .lil-. |.-ivl l.ggy.uluiI, ynii .... tluU. ..nI .1.,1, ... .. -. sat It-i niiwiUrithips POTTERY WORKS Kali' r. II I. .n.I. I I...., n,, :il I ,...in',1. ,.1.' witniplilel. I.* b. h.*

lii... hail Pwl; MI.H lHinnliiiI >>. they *,.nut .......1... I ..""""IU.1 nice I I.,. li-I.----i"'" ,s I InI,, .riun.I" I "pnlrkitnHi. .," us-I,It .,mil.I ,.,.,. "I .f..1 ttenitr* *r apnl. |MMIIIIIl '

,"... t-ip-th..r in I Itxi.m tituS .. niuM. huh 1 1.1.1 *.,.. ....., tin.n 'hy Ihp, f..nnMi >." knIt.-'. \.q, ,.,... win hnl.l. tIilrIunslui.i "." .,. ,,' ". .1 ""I. .., -,.". ..,' 1 "I,.. \ IT IS lEHY: CIIKtl1: ..ro lain A. I. I. l.u.. loi.lh li.
,, ,,. .. ',. I' /., ,. "", ", ,,, .
s..1 I" I .1 Io. 1 .. annaof .1"I'
n T 1 u. 1'"lnot, .
n-ln- .
at it a htithTI. ,- N. I IU, < knit .Iiv.rt, MII|* M nrlK !
) ...,. ., ,'/ .. II .. \ ,,,., IMtK'i : PRICE, FIFTY C NTS
I'o
"' "' MI.I ) MKMI.
.J..nu..ftlu-uuurfI.-Iarly..u.u.i.l I ..h.. ill K tIlt 1 g.-usI ania.t nu nt. M ,i t ,.., I nUT Inud... ,,;, l.inilt.4t IVh. I'I.'r.. ,' .
CV-i7tsl.r..itSU HHI g.ur.l-n. 1 iln lunvraVnIu'Viir .. "f I II-.... Thn next tri ,", ," .".. .. .1.1".1., ., .. ,, .., ..,., ,. \ ". Pu. I...l. I", ,I. II". I-'ii.- II.'. I.-. I II., FOR SALE E All GPUGCIS.!
'
_buitly' In'ttan hi ink.ii tillpkhun'tur) IIn' \ .t. ... "' 1'1 "" ."" ,
; : : 0 ,0 .1 ins r. 1'1) It.it I I. |Ii--nhiurl, 11.IS'- I.. S. J.. ,, '
1"1'
ro .
lien.If nf. lli. .1.| ..r iilil I Vn.hk.nriu.n.. nil mill. tniM s l.ul WPniiul.l "'11".1., I .,. I I'I' 'II, --cl.-r .. ,111",. "buiar -", ., I.. '''' ",' -. .. 1''' '. .1 "' I "

trj'wiuiiuii win. knit ...11'..... the' piunn Just, an w,.II let i..ni Kruw up, Int I 'lii'-- .' ," .1 :

<...... swull.-. rm... lit miTiny ,-,'." J. \KOHLEH Proprietor 4.1.l4..l l'll "r* ti1 'F sMc' .

'I I i'mi n... jiM |I">W nmlanil nl.>... HMIn ...."'1.1 all II-nintanI I. II.."i.ra, I P;: :;:;!: Foundry.J I I -

Hi. I situ*. .h., unil I k,,_ witS I irnimt wmilhit, II,..,"" ...k.1 l IHKy. tnnnll/. 1 *" MlrM *olfl. l-'lol'Ulf hi-

,, .. .. ..rluuhutI.-. ',r i,lI.IV-ht I ,if .ln, .ba.1. WOEEN .:v'Z'r
In I h "r Kur.U'n. >\ ",i' l k .1.| Hint | hu.. | | M ( : .VIIMONIN ( ".

fir a v. r> ,.li-..r\iiii< littli,I |I."i-u, I I...n ..u..l .nil nf ju-,1 ..11".1' I Uul ,. I B' -" : 'V'

nutty .h.iul.l H..... t.. "|..n.l *.>k ollh 'u.luly.nn-nuuIkini.L 'In-.hIit4, | ;:: '::,.:::-;.. ,:,-: ,; : ...":;; COSGROVE, .' \' ''

II I.. ,, ,In Kill',, l I. ....I ". .
)|Mnii S linnnliiK' niy'lf- i ul i>tH I" tbvmIm

: -1 1.41 un.- :I know::: j.l-1 tin;- riKht hilj' I k I 1..1..... .". Tluy n.nl.l! I ;:,.' auJI. BROWNS .11J MERCHANTS HOTEL 111. Ship and General BlachnitQ : /

.. ,,. .. ,I. in tluluiHpituI .. Ar
n '. n.uu.h| .4 tli kutk. -I win, "'I xipnltt

I thn Itliink. .'n."t hiM, "ilai' 31..1,.'.11.., tutu SI",- >,.,k. ,aa If .hi wen ,klnK th.n .,. FOUNDRY :8

".... iif. tl.. ...1..,. nniki| ,.. nn. ulmut achit.l ,ali. ...1',"..r In the wnrl I.L Kleins ( II'i'iii,: ""UULISI..I'SI"'T ) )

fur oliiuii .10.! itiilpnily. lu.l. -I lII RIV. ,.,.. In.It,.r thlliKx Ihan tl,fc-- J Cor. Pa I a fox and Covcrnmcnt Sts. 10la'hiJ' I

trout uui1.'rtiw., a I 1,11114.. ..'' tutI.wuhrIuthursl ",1.111.l,. Ihinnliiti, ...lth" n.i.I.l-n, f,- QO.... ."

; :; lii.:ntliir: :.: V.... I INK. .--V ilnni.l: | J-ul-nuiyuuulu.'w P) Shop.I : l: ', :'. :<:: :
Stoull I I. tirIgit.utI.' t'I..y hint m:llllnn' : :.f h:,.l.lralani: :| PoggysIIw, :: { Tatlo Supplied with the Best tho Market AffordsIIH : ,. I : ,
:ii.::: : : : : : I ,, -Will niwln't mur.hr tw .."U'1' : I I" 11.1.1..' I ... ,'. j' '" .
rity ,
dint l unit auiut 1.5. l'u ggy. TI.- you : I' Al 11.110,111A' I .. I I h "
I
I' ll\\r: \ % l.lltt M l ::: .
Inltt I. r I I.uh.h inn. In-.. Tin ( lin, > :ii u.I I thing Ui-nlflit' anywn.T. : .\ Al -Ir:MlIIHi"1 I I M: : 1' .. :: ,
: I' I' : : .. EIIt and,4lH.rurannMiiliilKirka' ,' .u.-"n,i, I I3hr. e.,
: : ;
aunt: anil II, Inl I w. n lr.uKlil I t.. tin- My INU k a,-hu* anl! Ifxlnthlll' -<> w.iniwt hllTfidt : : ::, I : ;. 1 ,

lim4tnl| .it k. mrly 111. ..1..hC.| unit Ih. KII I". and yb' ran lit'tp, HIP -*>tlinwl .. /' ,," M liarf, It.i: 'lt.,, I' :. j.I '

5..1W.ul.utl.II.ul. luil !' wt :I.i.t.t. l 'In riw ,In.,.."< ..... gn tu SouL l Tw HiV .t''I'n-'I hit' I tl s t ht BIils il of t II( ( .i)'. ltIOIA.' HIII\. | | | 'W."t,u ,: :, ;I-:; .'
: .r''j:::: : I EE5T TONIC.ta Illt I
; '
k ,-'" .
l. SI.IT lUI.-n I > .1.| n. ', if It' a iiilnntAn Hill,,'1 hn.iuh't.S.h-. -.r. I.-'ui'I.i I I.. l i

'..,I.I'I'h,1, ....'..'1..1' n.m. ........1 lik, ,I l'.gyaryknl th.. hut' .bat k :itrilnKith ?" \ .:. '"' ., >:: NrUIUM. I IV :OI'IIf.. llliliM.l l.I' I II"I "ItMt'Jj I

... suh..I.t| lur. Hlie ...hl aln bail knit MiAw :" lih nf n.lu.fIjtll : : ,, I
rkli aitwl I'MrlHi* l MltMMl, *altMMliiliaNr
Furnished.
.toil .....Inl 111..y aluHiia, Imr.lly know ,. the ,w..lliii4 |mipU| '' ami marl- rIT TMH ir* uViit. ? .** Rooms Newly and Neatly '

", .... I.. .1.! witli.Kil I..-.; lull il w r,ally KtilK anil |..."," .... knew aluut. then t UMtnUwt. |4 i *" fxwkml!!*** 4.uiM! < 4h.l fill.class ii every Respect
.
.<> ;.I.-, .. I... It.itt tin h.t4..t.ul.| I r"..., whi-n "It.t.n... i mw.linK, up t.Kt .. ....,-..-.,...... .. .... .. .i.iilaif, Ike .I Ih ,' Hi' I'Unnu- !
ln. >aiKlit .In- tin.1! n wn4, K iiw lillk-. fin.u, .HH'r thrntii.b, tIe I, i-k. I.. 'bar I .nil ..f the ..... ......... ..... F...." .._ ....... .1. llc" < i 101 I-I'UI"'i".UI". AI.lc.<|-I| HiiurUlWa alum- "I"| S |/.1.' |I'" --

tail .1.... ",,,'.I nunn".5 tilt n.,
lll.Klirl.t.if. ItO ........""y wok. Ill Iti ... .hat hap)*'nrl t.i 110..,".. Whn i.TerIlimiKht :: w.="':'': *..*.*:..ntw.iw. rtitt:: ::::ul.'lbt ..,.infrnw KbtM-i II. |..u.-r -|., Hotel !

_..11...,. "S.......lliniK ...",. i...... ..r ,U'! .., wit IIIK "in h.. llvealnil ..|imlnllittl. ::. .'Ii'i.: :.: :..: :-.J'.k.: : : .-...., ( .IIAI.M: : l.viKi.M.Ns; I I.N I'IA.NOS.\M I OII.t-) :( 'U mil:,l:..t.1.,**'beta ni'i-r n-IunUnl t:|, I INIHIV: IH II..ui tli u i:'i City ;
., 11I.,1,I Ithat ;
,
TIllH. MM "'.. tl lit lil tl"Itf. |".lu|| I4.II.Itlwllna M-AhIniliV lliiKheilri = I 1. ." .l.> uil4Hui a -

>i IUk..r.. .", lhOlI(. Tln-y Kin nightS al.Mlt iarryini a llnwer |I.it awfiiM u, MH| r. i I"U) it ft MI=

.....11u M,.. NV..IIn-.n..14.-... r.l.tutu. ,. full: t.f Mnall' Km-n phyiU tnpTeryUnly:: in .-H* KruwiiV......-IB an.....liMtvrv..... ..... .......-....- tt.1: : 1.'H.ltI': l\ 1..A.OI\ \ 1 l.lII: Ml .\1 I 'I IIIK: Ed. Sexauer, Proprietor

J .. ..I .1.r..h'. mini 5.. 11w ...."..1.1. uhuin.iifl y luxplal. nnol':. tn uliuiil. ....-:.;.":.': .::.i : i I .; i.r "';.;::' .. MTSIC IIOUSK 1'\I.t.1 \IUU ..11lt: I RAINBOW RUPTURE R b'U.A'
|>rt4iii4iiiKtt' ,rf .bar Kiinti brort.tiij ,41 HH tnliku U"" iik> HM l InnS l nr III Im BHA.I .
...m.k..IM., that nil the uk-h! I R J. COOKE Clerk
9s.ng..gtI.r..gh.1 Slunk .tru4 tl |1"1.10 l'\\\VM' l\ IVHlrM:
AN OiD : : ,
win b,4ii...* ititi.1 I too* ,.f ll' Kj'a "ail.l will,'k HH,,,, :"-. Hlw .h,1,I not NANCE ;;;

w.II.. I l I".tn, i.t.t., .,'. ..in..1 I I will waCubf ."..... b.... HH* entihl renllytarry MImany I "'a" I.-.1 Illl H..I.I..i..,. .. IMIII.IIIC I.I J. SNOW GOVEnNMrNTf ., (
111.' ul-.nl ,I. ir ....r l'-tT7 : lint itlti. Kan Him* MM Ihiniitnilw.ail.l C' IMI....,,. .III..1 I ,.-'Hlll.-. II.Itiutil ..- J. H. II: tuIlI' l'.5'.In \1110IS..
n ) SIlO: l >. I'l ,
ftAHT I 111.1 I "II till
,.. ....,. ,..,... -1,1
\ .. .
.1. I |i.l t|> .1)
k lH-r Khvn .1.) waknl, in theiiHiniliin
..,.... iNwkK-.i.. Kill tryl. linI I hors i up .
....1....r f,...nl, ." ami HuHiKht( .ahnut HIP .1...."' I HIHIIIK II) ,,l I1,it.,i.fell..* ", ',.., linl.,.,ill I In llu. l'OISEI l'M.\\| AM ..TE.UE.l.JTIU: | ; T: I>:!'A' H. \. tIA'Ii'\: aPARKER'S

r.-.. I.....I' bub' t>.'at,' ")". lt.t11cwnw It.. .II ...,It" .....1| tkwl. uf o.".ra.,.' !.. a..k 'h. II. .' I I" 'd '.. ,,10. .,. t -

11'''' Si. wni.kninul, ..."". icning Ii. I... hl.... IHinnin* al limtkfwt. "".', .an.) ... '" .., II, ,. .".1 ,,,.. .. If ... l>l: >'54 lIlt. I 1011111 % HOW I" 1IMH T
.,f IH r ,mi.1 I WUI-.IM.r ,..*...< K antmlly th. ,. klml bilk ..ilmxuuik* htutihe! until t'''" .II.. ., .1 "",,, ... .,,, ,, I II h,. I., ,,, : C'.\ I.I .1. ,\ i\ 'II'I :. TI II.hi.I4lniI.ii.' '
.
"","1 "'" I II.. '" I... It", ..1I NII. _
an tb. ..v <'* .bmr in MM.h" IIIKIHJM I'tKiy( Ml Hull .lie limoS hav l 1.._i "'ryr .. 'I" .. ;
) |I. .01.. ...,.1 ,-- "" ,,, '... II. MHI Wlall tup.-r I Kiiiirhls'lrniilir 4 llc-
..4uh"It | ,
....,1.1.! Hbr liail lawn ttrM.vvd' iniuubVM.H (11'
/ ' ,
IH r uiilit'w .wa.kvtHnK K.ta 'it a n MiMlalik. tlrvain ennu*,!*, t...r- :i I: :II'I; : :: : ,Il; .:.;:. ,:i ; ..:,, :..: -:: ,Il ,, ,: I It > in'>' ::1'1.PHOTOCRAPJER. ( 'iiiiiiu.iiitlcr,

Lr.kq..I| .. "- tbijr. KIIII t.. Ski 11111.. lnuiln'r..! I.it.nit k,...... how Sun ''h.' II 10'' ,,, """ "" "' ''. ""'''' "" Dr. T.J. Welch 1.1.1 ) .

lu>|'Hal --u uin' busS| .........1.1It.....,," i p..., ...." I" k< >,HI gui link analii, I ; : :; : '; Till-i i BEST; : i' \ i'in: |I..u.'iin. M.r. .1.'t. .,I-
i:: ; : : : !: : : : ::: : :: i'' """nn 1 1I "I pnu.nU.a.
slu-I ....1 \.U .I'''' ''.' nIt.. .miii k.uuuu-.i ),m Air Illtk """II!' 4 li> >. .1 kl 1'ivgy"I .; : : : : : ,,1" ., " I. .\.r. i \.tlnni,. II..'Ii .' _..." .

tufn1 lli.i. .....1 I.. r.'..ll> l"tfbirr In.I lk.>e I ithall. .kn..p yiw all UH Hum, ,. '","''', ....,. 1111"I., .. Little House around the Corner. ." .,,.1 t. ., ..",,. .1. ". I. ., wu.t.t.i .' r
: 11 I i ni ug tbit, .. .4" Iba. I if ,..U liki. _.u en.Hijh. lu atuyr wi.1 5.... .'''.11' .ii. ,,, ".i.. ,,, \ "". I IMIM'l 'i- I h I I"-, I.-'I.. I ",,'. Iiii ''iIt..I.IUnnI.-., _.' .t .
r .. DENTAL SURGERY .1 1.1 I'tSlI.I'IIEII' "I .1" -
.. .
n u-tr-l --'v.11-I "h.1 .1------.1ili I .1. \ "
1",1. i i li.'; K >... lull*.*) lha. I'.gn'u wnnikriiiK f'itw crew pvy fur a 1L. .. 11. .- '
"' ; ; ; I-i, P 'urn, ,. i ", ., .II.. )I.. 1'1.1'H'' \1 1' "" .1 ." ,, l ,
Ci*. M,. .n.I, IKOUT llutc4 < In'iitle.' then ul.! tlninNHl hiv IHHI saulIi "".. .". ,I. I \ ,... ." ,. l"I,. I.. 1111-I ... ... <
I' .
"'.1.' .Ii u. '-"- -- ".1..1.i ::: ; )
.
Ii ... if HU ne, innf tuiryI nrc .. I. It V 1.11.0.-I i--. .I I h.' II.. .1 .1. I" \ ,., ; I : "
I the. musk ....1. Ibtfuunliaall. h.t.1 I Hit! |''knIs keep .....," all. mil'.. aniltbui ," a,5.t.IuIr, I i nil.'u tl nil ,II'l" I 1,1.1. I. '" .". ,.. \ ... EST: FLO) lil I DA) ,0. -. ... .
,..u.... ......... mtuH awajr.tluHIKh n,. waa all .b..r luuitMiiv. biam.k.a ".U't.' |-.....II* ii ,ill. ,"-'in' -rili ..ninn ,. i ,1. Foster \
l..ly ku.w ruuUulirr.. .. kIt.hut' .. .. bF" -\\10'-' ..i -l, ,I' "nk '' M "I.I .IHI VI II.I klSH, "t. Stanton Geo. S. Hallmark HNJQERCORNSPhilip I
I'- anil < i4u. > a thnUhhlal & ,
kt'j yi 1 gave .
.
trod liar,11.1 irran.l. lily .,,u.l .u." I.-.it" 1'--i'1-, .N -I .1 "" ,
wi run |psi. that vi ry nmiHiil In Kn>ti* lIcks. '.-u.1., 'lji-.I I nIl, ..l ii-sI.r.l, nhitiu-iii.l, iDontlstiyi : ; ; I :: MlkKlts I : \...l. I. IIIHIn. ,. I.. ..l I ir. uUll' .41 .la III.ii .' .": '. :
kunulu1.son.ryun.-: : SI' ;:: Lust ..I.I .411 .lii. nuibl ..,,er aw aKuin. hut r.ilu ., ,.,iu Ir r ,II. ,.. u".1 1,1,. .... \'I'IU'S : <. nut I -' nUH.I, .Iml) ".r-...,., .. .
foil 1 I I.HU-r anl bal l. Kim tu ,, Maunt I MIM INuinlni" bat vaa ."' .<..I k.her '1.111' ,1. .", 114.1'I.il .'n5t.t.i .10..1....."" \ nn' M.i.r """''.n, -I \I. AMIf I .," 1..1..., ,... |jUr u.k uuraiil House and Collecting ,,: "
a littl,' 1 low un.I ....t l.i.r.. anuu .,.I ,', ""<' ... ,h.' ,..,.. ..,..... .. ,_ .-.1 il n-.I inlrttl. ,I., alU.Utn, Agnt : ,
Sun qnitti au m... Ii .|H. w ... a .nlunilL I ...., II""N_ .,. I ....1. .. >.1 II.. ., Tun' I 11..1- 'S i i : runiiliiiv" : K<,|..iirvr'>. : ,4 < r."::I:. r,:' aMa Krurbr Itlwk-l
.\ few werka. Ll., a wInd. nanpaiiyof '-- I "".,.. r iiu i IM'I.-I, | | ." ..i lit Ml I t: 1,1'll it \lln\I >. "
I f.. I 1.. .... 1"1' ,. ,.. .
pisn.Iillt.uIuuIt.uu-l r r I: |1' irn'' fall kin U .I V it I In.In", .
.
lit k ii- I I.: '
that MIM ilulkno.1 ""h. 'n. u..I l
iHinning 'I..t".1 n 11,11II.1'
tt.werr .1. i |I'i' "'" .1 i I ,
el,h., .b.>...... If >lu. .. ..r,. u. rt K.-ol _..traw f rtau ber urn atun J tatv nr '| '. ..ll....,. -I I >, 'III II,) "''' '',! '',' .' Ill \ I I ( :ill.UMIlllHll. ". "'. '1" ,.,,0. I.-i:',r:,. lInk I I' II .,,! i !''
no Irou'.S. finS n....< i IlliLi l wau4 a an .. I.i'.4 MII.I .l- I'.IIiuS4i.. it Ial,4, ..- ,ir. I \ .li;.. ,",,i t... ,.. .,;,. t". .I I I: ''I-----I., ,
!.. nn.sgkIaen', ami to tin .k>
wan
IH., It ...._. ,.1.I. .4.I IamKr i a.. >.,. ,il t, hiI I h 41 all |I"nil I-. .,.I." ... .* UT M UM KJITI.Kf
atay m ii g.-.a I "' I u.l nt \I.n A \ II .Ik itKti .. .. l.u "I'iun ,
Ma ( "
4ial lOank ( ,
| in >4n 4 nil I'twy Ik I ) I.IK itl.i I 'HHk n, -I I. 1. J. T.
....* ah I ,. K,*, l.-1.1 ..t"1) U.. i ;, .. :: ... .
.had r..*. .l HIP rnaunl. awtllinx' I In. u-n ,:I .IU ili ir.4 ta .I: --i.lUl ; I' .. .., CATER
.... ..,. : .. t ,
.
k Uil. Tln't .u'.I lit .
.Kinlry K > > UH awl I MubHl lb. liH.. vnlil I K Ik I IMlN,- I --- II ui'l.l'-t l 1 II I bin .. I .
anew >w | tly ; I'l \> \< nl. S. "| "'lil\| .
.. .
.. ,
.
only' U a WM k. tituS y.-l 1\,111" ri I''I'i --il "" 4 ( I II. ll.s.uhI .
lint ..i'n imnt Inn aicam 1..1"1.| ....IH- .M' "I "..) llwv >uur nlvri-llwNM i. '... -
.,. "" I
..
h.w.lt l>> .> u tituS "'111.1. K I*
:
', .1.... KI will fnlkMt. Hu'ir f.artuiMi .....1 ,I 'p i.t.t., .' ".. l l.'n. .t.iHl I rjilr' .. .1 HARNE MA KER
e" .rn HalurJay.. ....1 "",.,. r II.'I.'n KIMI4HK M.. K Iw lln-y. lik. >...i>Hl fur, anuS K IH..IH* ; 'I. 'Iil.u.' "111.1'u-- 'Inu I i.i.-?,!I.1,1 I.- 1'......iai. tiklrh naMHv yt
..... .hw .. 1k.tr.nin.. 1 Imt I'l 'I. : 7.'I .
( lu t ff tl.,.) ,I4.. > w.l .....IL Ibis HH liui4i| | '4tbiT *, 41 : ,, .: ,.. I u
ouul.1 mil Imr In w* <'biklnw K" "IK. ,m 1.1. ,.1 n ,IlK ,in. I. ... ,. ...,. Dr. A. Riser Inssr.Ilnas ilimUv Ibr uuwbrr ofrrkn eusnul.a1i"ni 'u
.
.if all bt k k'Iu"nil.
K .
KM i a > '
II"'. ,g...... ..I .... ......./ nil .01 U.k.UIoSuUwjuuuj.w. ... 4 ,,I' ., ni.llanli, I ..tu.l.liamlinli' '.. ,1i I J. ,
INkiry' frutn .SlinklInk'... with nuuiynv .. h.,. .... 4"" Brown
| Tli.') wn all' r-$.'. ** x<-. w U fnajH the. iLk. |ut.pk. > i I"" n I.' n.iur, n.n,.h.. .,..1.." ,'.I. ) >nisa.. rwMli ihnHiKk IholuMiM 4IIUXt.'t&LIt'il.lvUl5uIt I I'. UEL'AI
.... .. I'1.I" .. 1 DKNTIST. 1E1n
kw.thu; lush both.t.n.t ... r .. nh..,.. >lu> .hail. 5..bily rpinxiuliprol inkuf ', ml.. ''hl..II"- iniI.rIh < I l.m.in, 'in I. i iit .
4 ww ....... !4.4nuS.) "gsswt.. III th.uniairy. h. i.I.I .-l 11".1. .,. ,- U)' Mltvr |ps.r tki -1'-
Ion ......., ...n.... !1 hi'li v .
.how l Iliu. IU .hiss ... ry n K, II. r"'r, -401.'" i I 1,1 1.I 1. r.w: \UI. \. I Illllllllnr rs-nga. ri-titlo. RENOVATING OLD
aa flftit. -I ..... .Ian.'!I' suit :II... Ihuuiinu. "nitricartbuixinrtb 'I u-I.ar. ,' sail' u II SADDLES
-- ---------.i"- '
Inn. Il will uiit. sunihlit.. t.i..nnfl idling I .'.,. Tlima ul I',-\Iit.i..I: : C' .':' ll.I'uuuuuluUli' : : -S. t Il' l.rll'r .1.1 ) AllKindsofFurniturc

4iih.k lo all .air i-ni if .... lia.I .kn>*wak -.lh..uutt.S-I ...-i.SuIurnu. i... .. .". AM'WIILTV.MH1 :
all tin141.. in UMtMl l lu-tugs., u'hun'Ik. ;; Cor. Palafat and Intcnikneia Sis.. .
I u-ssts4iuupIun.. tin- |>-r .liiMuiUnj. | > .ba... SI.. .k.Tiflga." -Ilia liub.uiiukiii.l I !i'-" : .; I-Id. I'.ini.. .k'ii' :' .: ':' I .NOIIU I I'Altlr. Si- |N.Tll, i t
..._ .. a ..kk.. iii ...... .. ti.. ..." ,I.iui. Sin-ti-s-I uulIlulu u "II ... ." II.. ,- ". .. : IS 1II.S'. 'Il.4'III| II'| 'itfit T
I . ........ S -- I ." .. .," ,.. ,. \I i 'n"i.' i" I ''I 'i', .1..1.I. SIVi"'ll"iI"j"i'. "r" ''i ',1 'I"' "'* '.
... . lu M 0. !
.
t imIxul '. .
I > jnurin 1'''' lUng bn.liat. I-.4 .. ---F. I"- i ",.1.1"i. I I I''., > I' .. \v-i I Kr.Mus .,. '
I ..gIniI. lhu.t" Woo hut-n .Iu..u-lt .......'I..J \ a t.imlnu uf ai. nf Ih. bulr. Uuw. .ki .. ., ., I.. I., ,,. .., ." ",I, ,I .i I---"u-. "I'' '"t.I 1 MI H. "," I' ""i" '

Uu* Ana Huniuuii.buailma ,, ." I I ," : : : I Ii 5uI. It.--I III.". ., I ." ,
ngr'uihklirt.uiu.n.. Tina I liii uwuwVit ,,: :, : : : d.1 I II Gold Specialty ,. I., ,' ,' I: ", ., I I ,
W..11"1 issi.uVt.. i.tf.il tliaa muet lit the' I '" III" Fie Filng I ., ,. t..1.. .. "

\. two Ut.1; iuI, I' '" ...,iin.lfni. it ,. ....,4il) umvlnaquarkruf I .. 1' I I ' I I \. I I I'l N A' -'i.A |u-u. gui. .
I I \ ; t. ,. '.. On' 1. 9. .' I. > '
.. "
! iwmlf worn Luiik-J. li, tun train III lu. ai lui> II. tnwt for IMUUIU I .. 4. "

\, i t"rw


I
I. _.
-
'-., 1... =- .. -
j
.. :=.r- .