<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00374
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 4, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00374
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
o-. ;- -'-". .. .. v. .. prE
;
M.. i "- k yijt1 :Jf.1C.11t


.


.,. "
-

.-- .

-

:- \ OfHrCll .\ ...: ,JI :'; :" : '- .

..
.\ < '\ 'V6. .
: :- .
,
.. :: J
\ .J.P :, .I'U ., : ... .
.
.1--: 'iO -'- ... ... : !
J. ... ..;; ,, j
:r
'.A. 1""i 1 ..
;( J ,

: ;:: ':, i'I ) VJ- l N I SAC 1 \ ( 01'LA\ \ rfL, : u *yu. ': ;?t-.. _.=-JT *" ;'. ... CO'i1MEJtCIAL r \ .

JRrI
r .fj r 4 .d. Y


\ OL. 3. PJ.\s.\'OI.\: : M.fiui( ) > ;\ sVTtHDSHTI'MIMK( : i ; I I. 1 I'M(li.; NO. .,S. ?r kNh.lllt: UK I 1\111' Ol' AM Hill;' '.I. CHunCH NOTf. r ,

<'.tmnh IHm-iury.. |I I"rI..I'I. C. HUMPHREYS! I PJ.011.001. Es-tn'b1.1ahru.o-1;: ; Ihr 1'11ll..n ..r Ihuu"Iplr..r It"I II -nry tanl.... b,.r H Jr. If the. Imnf a rI
,, .
N i I' n K !u I.- ilk 1 1S 1 ,
tnrf. Iln.t thk a n 0. .." ... .., I b. ssu", n ,Kn4.'n, 11

... AII'1 I-I-I t. Illl I.M. i LI;11114.11" in I : x'.h.l:: :II"I:" ", I I : I I r.1 1lTi\1 1'.. /hI' "w"'i..: I 1wnhrl

W" 11.1,. I, r I I.. ""III. I I'r ,; I STATES COURTS 1 1 : vr I i { I 1'Iw aiR'' flung drv'lopUSi'\ ) "Ii ud.g(- !p.,mr n.w rhllnip. .. an. tnlMlngattn' / I'mil. 1 1

Ilnl '" I A.,i_. tt ..lh..I., 11\'IRI'uJi Uln ia I' I II gn' .i>lvoir.. 1.t! f'VM' iiiliill"! and Mnm.tth.a1.. _.r'.4it/1,1n1 i .F
: :: i .t li W1lm :: : :: |
"",\ I 'v n I I 8;,; i I j I ; i I i I i I I I I i I ,.'urlitilian' ; $. niilnoiliiiKnl. will end Inlitul'h l- In ,\IIMI.In, (la. tl.. i,10"..-... lian. mknwll.hr.Ill M )

H.: : : ., .' H ;.N. xl : : : 1 ...,. -,, .Ii ..110 tin' |iiiiNil/iiliiiiiiiii| I ,. nlkmnir.HntilIntfm II. ,
;,t' .. ...1 I" .1 ,. '" 1".11' t S. COMMISSIONER |hula'I, t' |..liKrmlnliiiii( .'f UKI I lilniK rlthllk ,4 U. ..... m blvd i.01.< .-n-n

r' 11 ..I"' .H IAm', o ;,; ___IW.\UII"I: t\. III........ |...I'.v 1 I !1..1.! ...

'" 1::.,11 :: : :':: ,.Yt1l., ) :,, :::i : in, !. i ".it ..1 t *., II II,, n I. II .Inq.eitivr' Ir "I'.1.\ .... la, I'll'j. I ,t ukl-Hi.. ,., I.,_ I..il t,k"11-1" h,. ........bil /InIN

I i "I. a. nn' e' thl' lull 10".111", IIr lilt 110111 A I-1: ''''1..1.10'1'i| I I..r rtt J........ nt I:lln.n.. -
"
", ',,01, ,', u' I'1I.'h..I.",.' h"ro'h Ship GbannlefY Slop Stores Staple and Fancy Grocorios Tobacco and Liquors 1'11'1'1'k' .In1 1 1,1".1 1 l "I.| >n n"I nI .M- I I In Ih, ........, .4 I I'nil..,kill. lliunt It willI.

I.I' I \ 'LI U I I.I.., .,.I'. I hmrh., I 1"1 I | John Thompson ; ..1311.1.i 11..1! (1111' |I.'" ir rirttiliifuif' .I.. .,,,,,,1.., ,In k-l.,1 I I.. Ih, '..' |1.1..11" UrI
1'1'I I I l> II.""I".I rv .amoil ,.,,,11". I ..,,.. ihlki, In in,,".*) .4ln I .kknllfciiUtn.i .
I V "II, -."II".t ,, I, '! | '.".1" "IMI. '; Irll'h' NHI. 111'1'', u ,' ill. .-In.il 1 011' )1.111'11' fI1.I" M\NII I MlM I 'M "I I \ |,0I> i I'| |11"1"!i { i II.11I u-ll'lt 1"I: ; 'I I himm h oloj.1 j 1 are i '
,11\\ ,' II.1 l .h.1.I .. I ".I"II,,I1 I I III J't\ t :I.i''u' I I. ,\NH-I; : I/IS. III'II|SS. :illHMliinillll/MI; ( ( 11 I |Hi\-MI-| i.'IMIII 1.1..1. milt lir tlic unlll'111'II'nl'I.' mn.....f".r., .. '1'nUl 110..101..1.1.'I Il 5 ,, I
I U"
,
,,,,|" -."ti I.1".1., ,|. Hrl* > ss, Brtdlcs and Saddles III-Ml' i II 4.: I IIS. 1 ntltlM. COIN: '1'\1 I :. I.r, l ilii... ,,10.. ..I..,.) Hi- ,I >'IIHIhliii. ",,". I: ....u. .ht .'mtstt. l>tfi" imilltk-\ II '..,)
.. ,\ NilHMIIMS: -. SMI-. :-- MMMllnU. ',IMM tnlllll'' : 'rJF.I.I I: : I I'.11'I' I:. 1r.a1,14h14. r..I"'I.It.| 113/ /.. ...4l.'nWMw.l |
1' ,. I" N 1 10'1. ."" l l lki .11,111, "III till .ncRt I'f III.) fate Nlllll .
II .\\'II'N-t"I'm'I.'IISI.' : : i :' I .1 hk. Ld.4ANrt .... nminidtmn
I I ". M'.. 1 1' I I I tit* yl UtI: IIMMIIIIICi : M\V": I ,, rnl. hlr.a.I..' I b nn n-r ..
him all.my
X;, i nn \MI-M nnt i I. I llnnrora. w. havprnrlunllla" Hi- I .. t,.. Slum. Inita h..h..laninltmBmO. him n 1'at. wl, l .h,. k, ..
-
II" ." ."!. dp. In I ll', I 1'.n. l,' ."..I\ l M I, 001"I Bars and Hand Spikes.rMlrs .
I JtlHir
| | fur llu
"", ,, ,, .. ... ","1 ... 101' Capstan. .I"I'.r Knlnlil", |I''mrIIKIX 'I 'I..t| 4'.tw, h let.. U .1.1. furth.rlnJiilly
,, I ., ,. ..1', .,, ,. \ \ i iirnlK'Hll'lliK' Null'> < ilmilillK I the' M,4v

\\ .I" .! .., ,'. 1 H," ir of .Iliiliuliixliliil, IIIn....., IInlll' .. +
.
,
\ .: 11MI: \\imr: ll\'IS Ih. '.iliKi-4 >i .1. In Ih.aic
)III 411.111. \
111'1'0\1'11. : ) |l'
." \ M I 3111. \MSI-II: |i|I'M.'IMISI,: : iiN-lsli I :'
: i'BIFIHr111.1': : IIIWltMl \ ( HI 11:
fur ll la l 111110In ll
1'I I ::111' I L'IIIII. I In IH lili i' ill imrlr will I. J K 1111I. 1 IkN4M.dy .11 m", d
UI:1. :
U'l'l. .l:.$. .. ,I'Anlr. I'MNI" Al 1.1.I 1 101'.1\1'$ I \ \4. ,Mil .111\F .\-l 1'11 M II. M. I I'11111'FI\F: : till .V : .- miin I:lnlii/iil 1\ ;M nlinii I nlmiiiil nn... I .. al.alnd lal n.rntaull. :)thud

VIS BUOS. II"O'.IIII|< ; l IiN1'IIF.r': > 1'.1.' :, ,ill I II. III l'. illl I IISIMtI'M.I t .mil i >- | I ins. / I I. t SI ) .MtflHIH MIYFI'I'.111'.1AI101AIIiN. M M HII. : I |bur .HIK IK'in'III i>r Ilio wliolu |KOl ., HI sit... "" '. N II. t.. n key.'agngsiI '

vl nw1,1rI in\iM: I-MM : IN mi '' t.l\ M| .\\i| I LII'I I | Mi 'III'IJAi'I I .\ 1.1'I\ IF,11i1: ; : : !I.. ,.. ... .. 101. .
I ., """, I.K, '... : I 1 ; H lll, ) .: \NH: ;lllliUN;; : I IS :M .I. I IMIIUHrltll II', l,'. (but ll.liiinlil' N> I. its lit iiiimlnhiii '. | lta ii' "*- I Ii I" 1..1.

I. 11 1. OIl" I. 11. h, II I natl./I., 'N' r\l..I.11I1f tliii riiilil <>l .UII" 111", I fnlhr 1.1"11'" 5 k"Kynan
., .. .. ,...,..' Hull IIMMt I'f Hi" "I,'jr.'t. I III II'III MlI..HI 1 11. II..i.r I r..."")' ,k. a .Ihrlrty ..*. Mr ,
I INFI11,11.lcplrulid,1.urfIH : .
0( I I.? N it \I11.", $ C'\ I.I IMirll: I 'III:/, \ K \.11. Nl \ I'I'I'IIII'. I .-.11. I 1'\1':. I:1'"IP1.1: I I ItlkiM, 1N11'AI.II. ( ': I : <";iu 11I,1), i.l'tnliiisl 1 ll.n.nuhhltNlilliin i I lUiihir .. ",.b. mlvrv, I.. l h.-.,,0:ni,.lkii, .r

..- / / ".I .. and Fancy Groceries \ tltnntilill.. hi k, l b..I"n".I..I.l l uihlirth' ,
; ', mi.lllml I III. .ii tutu, 'ty i.h l ll
.V .I .N.. Ill'l.iVt'llllI { I.I : : II'IiIo1"I'nblrnuli I 1'111'1.1'1 (Clltll'lj :Srl.>:( In'IH'nlvaill| : || :| | !I KlI/llN., I l ill in ...I i-l In n.innlliiii millii|1'" 11..1 I iivinitK-imnt M.'b. ,. ah.. M' l.

I \ 1 C'OIS.I : MM-I III\S.: f: II '. '.. i 1 ,.,,"liiitf nlili Iliilr. v..".. iinlr .ii.10 'limic: n Nu..4.,! nt.l lilirm: n.nnlrf r 5
I.! :: : : ; :
.. ". .. t'.. --, -JOoiTXi: > loto: L :lzao or r'ir41t111(4; Xi/iol:. .lo.Nt .'- | ,.nilnliliim" will |,li'ilifi-', little n Maanw. r
,, .. ..
ai.l he i h. .null r..II..I.'b.
ni n
'''''''' ''' : M I in I IIJ HIM. i' \i. U"M.U 'i'. .1"11'1\,11111'1,4F\1"' I : I 111'\1nl4lta, 1 l' Iliiino 1111.KHiin.. nl )
N-, I 1'11'1'I 'I .tl I k 11'1'" M 'ln\| 1 .. .
I.. ,'11. M IF. 'Till' 1\1.11, I: I I. \10.1; I I' il I\11"1 I"I i I IMalwrevor :M 'nn.hlk. nil, I nth r. \I. 'Ibn-faH-
I"V---.J ) M ;:L: i't. I" :: II.* M >. II' tilIM ", 111,1 I: I 1NI'.i 111111' I1' l U.I?tiltS li I I., ",i ,It III Ii'\114, .' t\H I tMI I I II'; I 1.1 I I 1 iIi 1'11'/I .% tt .\1'| 1'iNol, ,)'. nub im .."'.. "linll. IH'. writing kll.T. n1N111x' trip for U.. m.nuuiiuli. .. j

,., rl,, ; ,' I.? .k. sit ".1.1. I I'l:"uu'.I".uUIII' "''|1"1".11"|| | volt' wild tit" iiiiiiill'| ', .. anl ill. ini.iHi f.Hh, r ..hnn. ?rI ,
I'dd..11'" '.". ''i .i. .Io I l 5ASS AM; ) l I'I'EH'I'HIIOE( )( : SIIKI.IX: mil mllhiK,:, IIMIII'| nil:: ah.' IH'!II:,'vi InMiirliiK I I.In n... y "11 but. ,I I., ,.". d. ii lilt nil the '

.'. "11II \ : .1' llu. gw.h'.I gIMNI| In III- "...y )'.' nuik."" Mr lknh, *... .... I f.k

II.' '. ,'. \I\"D" RR i'' N "' .. ..... Irrnl..'II. 3311. IIIIIug1A''hl.,' .4'd, 11,1.rGn 1 10.-. rmiii' ..in.sum., ii. .tim.iiitiin. .".....-. I'nIrIMN I ''lion' *, hhlp|| 14'1. KiialiHi, iinnilHr;' Injuiii and, .".M .. ..l "llkn.. .'I 1' h n-lkil| 'tintM. t
;:; I Neely I I. IUI ,-' I til, .id I lux- ,1,1,1, I l'NII'.ul, Ii a ilii.Unil, In llu< win." Iii Hint", mir whnl I hlrr. I..-.. anting ni>-'"Ifti. my hi '
IC'.I" r. "i'"" ::, I II. I I -tta.hliubn| llutrte'Ii4.h'ylllk'rrtd'r5a.' .

( -.. :;::: :. ::,,: ,:': : I \1:11.: Il'IIVNtPN'1'.U'FA\N: : \ : : I 1'\'oJ.\\l1 I .\ Sl > WM)llM, ( 'nl'I'l-1: i ',11VI.It11.N'.1).A I I! '\ i I 1.11 I n 111,III 'It 1'11'/1/ MI'I'\I.III.I: I I : (I. '1'01 niuko, "' ln.ln.lilal" anil, inoriilHinili | | I "l f.aIh' ,' l'nN.a4ud. \

,,' H .. VTC: :=E: = I'ArhNI: I I.I: INNI> Iit'I.I: -II.. : \1'1'11'I I 111111'1' : \ I 1 KSH \'II'II( III ..til" It ., ( IN-. 'III"': S1 I I'.i. 11141'IIN11'N. : ; | / / iii-t ttmllli. ,. tin trim ..larliil :1.1..1: rhnh ,..,.,..... I. tit. 1'nf.4

:' ,,1I.nv'I.Ia f.4 """ t 'S- I I1","'''I t l.ili, I I'.t| I < I I.' n .I"Ih', I'.ro ii II .ml Mn.. 431 I, i itl "-III\|, I '"iii"..,., '. I 1.1: ,3 n,,'I II. ,n -I,I"11. 1"livl.I".I..1. Nullonnl, '" !Kirittni.... M'a4a'el" ,..w II.' HUMIV I'"'....) .lawn

.,. "". II 'Iii MM'nro ,In Hi" HIM., .km.. HIP vitlin, ,4 .1.l 1111,1111' ... iinnt '...1.I ,.nil.. Inniv. ,
Ivnireeii "
I. ".,.'Mill '. "KlU > ,- .. 111"1'" lilkt. l Ir tHtliw/ In Now 'Y
TIPPED. hill i | mint sir tinwmllli. Ih..y.
AND COPPER "u.1"it +
OARS PLAIN .
,.. .. t. \.10. "!. ,,' h." hiUttlthritiKl... lnH|''nM'',.
.
In umpmrxl .lllll.llht I I.IIIO
II III. III Kllllll
( ( il'1)'I.4 )( ( ,ltullnnan.1 I:ntli.l,, ,.-,- ,", 1 .,,',1I I '"i I 10 rrtil',u, I, I i iI ., 1 I.i:.,..Im. I ,. I'-I 1.101, ii"..1 I n'rrll'. i '.. Ra"1'11'4 l ; r.' \i\! nml Ml I NHtuiullor iiliillulr| 11110'1"11111'', iniiml ,, .
I .1.141111 n ,
,, ,'. I I., .V ,,iin.ll t dl no.l', lil.ntlnl' l 'i'l'hrll| :i-.m, I'n".p I:" ;.1.I ,. .1 I I-I '| '" ; J'I.; .11"1! ..rlnii thiil 'lu.pl.'I.| | t I. .pull it
.' 1 .,I./1. I.: 01"5 .31..3.1.. 'I'IU flu llrr "U ii. IiiI' Itotlsi -mini ,ll, lillli'i, ail i'f (Ihr IN"m lilx, ..1
II .I 'I',' ,,0\\ h" \--rs. ;!\. '. '11'11'1.1-0..1.';! .I. I 1.1 i ,In mil :41." I 101.1, .. 1'' lu.rli'I'i.I i I i I .\t-tbrwrltbnly, InTnlnuiu, .. l.> anil.
.
\ "\111.10: ., ,,II., ". ., .1 I' I .hnl. t. .IIi'1 I' "- | 11,1.1.e'qII\ i n"n..i. I t., 'Hill i"'I"i "1 311, .\'.It "n 1i .,.13,...31 i "Fr., ,,, Of' I Ii ."II" i ''MI.' I I'i 13..1111.,1. .I' not II H.II| | ,iinllnn. nml I''It 'HHiiiraoriiHMHluiii.il' ; hi.. .i..,kn.1CII.h.' lut .,.10 Inr4-n.il th, n

"''' ,- inn mini. lin iinlila ll., Inliaro Inllu I ril.k| .ul ,,.I II.' niln.lt. .10..1 11.. .k.t.i. hat 'J .'
....,,' .... I.I I.......... :- I 141: H\Hi M" Ml mil- -- ----- KiiiiiH, ml. Imiiiiri of nliaiiilMK. pnrr'hl.lllt.Jlth., N l' ... IHnun 14In .. .., :;

.1... .1111' I /th01k l. 11111 and. toU..r I'ul. ,'KillHi. 11111.I..rd..eI..rrur.Ihrw'rein, ,
\I '" Il".I. n. r rt 11 u. Nlttr'1'.nltl'IMaa r
.. ... MNH INTFNHfM. It f I : : rt'r :
Al :: ,
BIEBIOHAUSER F. E. DEY Ih.' wed"I b II.I .1411. 1.1' ,"'n l.ritt.1,1bv .
J. i ... ..,., ... ,. ,
4. 10 .t. L. 1 ,1. In I 1.11 /.n ulW
1.\.1.: 'I" ,
.I I. I
I'lSsIII: : \ Hill. : 'IU\1 iii ..mNIit. ". ? '... 111111IMMYNI, 'I" ''geld' I al HIM lutnila, of Ilin "hfAri: : < thr In tit it .'tl ". ,,,. nn.11' 'I.I..I'l U. rlW'
S II 4I I NI 11.1/ 1. .1' III. .'lliitpMaMiHliimnl' Hun. Inv..._lanlbiHi. n. raw'ml.M lynlUl>HirtkiK
4 rI" r. .1.. "' I, Mr lei I 1,3. .. In. .ur1Iii. an.il ra
I" - --. .-- Plnmb'Gas[ and Steam FUtiai[ I ". ... Ib.n.1.3.13Nirl < I .nlnir. MaliHlIm' tutu wr ",isy' arilt ,In II., it.it,, Tln't.t'3. b IKIWnuikiinitl. f
::00..... :a. h... ., : : .
1..1 1..1. r II 1 .ea nand ,*? nntlninwhinnlli ,
not > al rni ml kniiwliiltii' nr. the ? Iry mni|' .
| : : .I I.i
: :
1' l1.In" Surveys. JEVTELE .. .
I '', 'I.HIH., 1h,1. ISI. Mur/ II rl Mm nlhmnl' m.,1.1 anl Iliiam. .Inl ,Iw.ni.aK l I..1auk| x1 UH rul-
N '' UHhl' .: II'wl I ,ill, .\11..10.. 111 1 ....... i 1011llli 1111....,& ,4 ll.w.5.! IIKIIK, ....nta will ..TU. |"y I. 11;
.
)\\'i'L'
: ,
: I' :; 11.11,,.., I. I HUM' 1\11-1 "II tin! '. 11111'5 \11..htt. .. .iii'l tin UlH.iliiK. tu r.r.. I
I 1 \II >: men l r.i."', ,1.I U..e.kvrl.nrir5r..ut. \1111": 1 drAll him. until. Hiril.n 10'. '....... '..1 ...,| u
3k3. .., III. >U I 111' \ > '1111'\1\11.11'- \ <.u. \\ VS I-.1'\1'111'-I! I I M III", C 't" +AM4 'el 111" I "-- .. ./'.5,11 I 1 11III '11'10.11. D'' 1 N r a IV I 1'1011111"11.10"1 I 1 Isuit, .e. iliplurll-I ......." 110.1. 4.ry.trt In .1..,. the DI.I Mki' .itIlll. ed
1.11.1 l ..
1 .. ,. ,, .. .
I11naa ... .
.
11.1 .. .II A.'r. Tit. .
NN 1114 '.'. ."II 'II' "I1."r-inl. VI"? in n .,.' ii; ol |HMIII| | ', .IK. Ivw'I'enl l r", .,'I ; 110'1..1.. III' alit .wk. I" New J..my'. .
14 I u .ILtll ,l1. ll? \"KIIII' It NInNU. 11."-i 1.1 I- ii n' U.'I.li" l I\\'tr"" .1131 put I., I Itll tillI.. mil' M.III, i- ; mil muiilii m far .. ,
I4U k I."IX ? ,., 10.. )1. hlMUi' ;' Iniut.1.! .1 !'4pw Vira.nmii -
.
.1" ; : :
11 : I' '
Ill ::: :
: :ro all'
;
N I ,In, lny '.1w" ., 1 Nlll.IN'1,, .1..U. ''"1 "''111'.11' ..Ilu, .' 111.1 h. 'luill' 111'11'I I :' t Ml II" 'IISI. -. ("Watches> Clocks Jewelry. A ell' ,ll, ii, Hi |p15''In.l r.nd I- nr .plwuluuu| .| +: mnl llul i n..kl'o ....;h' 515.5.
., 'I.I .11.1.
11 ," 'h'' ", ." ,. ,,, ..t'\\t', .. \\ I Ittair.ii I 'Id Ix.. ,1.. U"JI"'w 8..rtar.r.P. :t "I'. |4.. ,"I n, ,II..i....1.I I:alit l's :now lu'::'Iii fur al.r'IUIIItf.| ; ; |>lirIHIMH i A'4mnh Ut/'mnall)11.,31.) 1'h' (101 .1

\ tl rll ., n. ".J.. 11 dr', b I II i "..I'I I'I'I'IIUI'ICI'Jltn: ; : 1.I U. > l..hDlIkr..I. ,. Inn luxnl .to their. lull valuo I|I New.,, '- I kag I.,,.. Inlun.hrl,. 10 y.warm. .' :
\\
II 1111 .1-: i I.IM. ...,.. '
.1. \ Ilir ahiiiKnlliin ol all IIIWH that ... .,1
1 'I Inv 1 h.'> IhuUly I.IIIMH' 1-n
1axlKr3. N, I" ,,11M l ". I ." .... .v.... "fI."I". IbnMl* .M<.1.|.k. .Hi. 1.. .. il I.i mil '' .1 ... t' ".
:.1.ll.llMlml. IHTII.. 1',1.4''t..l.' I ::00.1..11.1 I .II..1 I Km..1011"I Nn JndgW..al.a. I llr muul. ., Ivurrq"ulty| "I"| '" "iaillul| anti Mod tint llu y InitrllK' (wliir seal .11.!
)M1, ". -/it!, 'I" .1" I'nt'tlt! I iln.i, ami Ilii ronoval, of linju-l In'Ii ,, 1t.'Io.'I.. f churn h I I"j" l w,...k n |<,trty/4 \.1'

1 ..L'TL' \\ i ( "' Tiirlon I 1'1- OIl.I I.. V.11e .' 4 I.I I.\ HHI* 1:11: I' \I. \I'<'\ \Mt IMI:".11: II wIIIL1IL: Airy. .rope.. WNN. ..1. nl,.,ullli, ,.., id U).. .".1 .11..1'1..1"11..1|| D.... rl 11'1..1'1'| | l th.. ./..*, ,.4 "." him'h owl .
\t I: ( 1.11 1 .
1 II. ''III. I 1 ) l-i. to? Hnrfma AAMnTIti ... h, hit' ailmlnlHiriiil I .' irju.H.i' .u.l th.il Ih.. Ii.. 10..1' | '. "I'I| has.> In UK
\A 'II'. I. ... .I.II I I "' ,. : : : ., .. ...... .. t 1/
11..1. IIg. > e rr"m 11. : |: w..n. 'Ihl.:hl tn*
I I IIP l.lion I
I I, ,. ,11",1., I \ I'' I'' '' .%.". 1\ 1., I./Y. .\ I.... ...1' orlo.1 I AkHlli, "ml. ...rIIIIIIII".HII' ,1'r H 1'.110.11,1HI .. | ol im-Hiun, |1.1
11'1' III." Mi'..." \\ I.I' P I I A !IGWPEGiGG1 T RAtEtR !** 1r. .,. ... Iwi nl an ft. .ww IV'iroiit. I.IIi'if\ ,' tnr llu lunllh. ami .ali I). nfHIIMII 1h. .kn n.. Mini .< .-'."7;. ..... |1..10'l 'lthi, ..th-r. t'1,7
.
I 11 u IS .':.-. I DAVISON L LEE. : -: OlooltH.-. }I .1WIIrtn- .t...iilll Hull, rir ""11.,1. | In ,,,1\\, in mil- In :1101.1: hr l y "I tun rum 110ft
i we.. .Hl-A.MKtI.IIII: : IKll..t : 1.nn11g 1 liiiillnitf ....fo..IlIt., ami 1..1| I I.y J.,1"n KIt.tfl: : ),..n ago Ihla
,,LNII. 1. .N..10'_ ..I'\.r. t I'A 5 ,.I, .m,. 11.".. rI | n.Hilh, 'yr. In' w15. h." .hn 4thfhn.'r
1 al N 'A1.1" I I' I 1'1' l.i.r 331 I i .uii''W"4 .u.,1 IYah l.ra I sir. lull* II.I nlic.1IMnmoml 1 IlANI.. IIa .Lae a w r, fir 1".I"ill..II.... tiiiiiiiM. ) niirajfiilIliiiilnfirlnjnilo. waa
," ....... ... I ( i\ II 1 11 111tv I Nit .. '
M .I II mI.EPRCSENTED.I..r.h iilnK' f ir s.a.a. ; J
.
",,'" ,",' ., ,, I ., .1 \ 1"1.1.\. "' .111:11'\: i II.'H...".... '. "' ''11(11'''''''''a.41i'llNwr.F. niilvn.) Through 11" : ::: ; t'
.. / la .k.. of Ilinklii a. ass.i rxMitly n-lnl.il In InnIMI ,
I ,
,, ,. '" ami I. k. II. imlmlI v. .ell' n". un't.ary naliKiiiinNNII .
.
"IN. .. ,-'.11'I': I Ii. and County Surveyor :an, I gnw Hi am I*III.r I-.mtrnilHHSIMCCTACIJCS. W.rall', I I.'I'lu'. ........11"1..1.\.1"1., ..'.aUuu =r Inbi I *b. iiv4.u" ,:; wltM. ,:hurrb. n>4bi .L "
,IF111, '" City ,.'iii, III' .10".1.. ... ..r /rade. ,,,,. ajwl KYI to Nana,
\1M J", ., 'Inn1 i ,I..,' II l ,?, N \ / 1 ii ii.1 I iinl.inunlir.. I I.1.d hv ...M "lilt.. ..knit .
\1.111', I...he.' ::00.:111.. : 1.1r I Illl M\N I" '" I II ., .. .n .,., 11. .r I I" I4"'I| .II l .hi nil 10" I nm.11." i 1'r'p',.1... .... .,,1'1 h ollu r anMH'Uiiom., u.. limy IK ln.fl 'w try.lint. "hif'
G 1 .. ," 1 Ith """"." .; nl.l.I II.I.' I '11 1.3 I ,n" l l' r .,., ,r a.1.1 1 .. a..1.i iI .. ii I ."lfa"I..Io. .HID rust". lithwliha )1..110& ." ". hi a
'I_ ,, ", .. ,,\, I. 1t"1 ", :I' '; :: ;: ,; : 7''111',1:' !,, .I ,Il, ,In:: \\ I I I.. .11. .. ,1,' 01 I .K'l, .', Ittn. 1 i runllM' ,1.l.' "' n nill.'k ) woiLh.gulasrn.. "' Inv! n. !IoI..h'lI! .11I..IK, sink. him,. .u 154 1, w....I sal f
;; ; Id ,: 1 d I.. !Ituprnyn| i 'llu ir iimlillmi ami, '.. .1.< III, ,,,. ami, ..
I .", \"dl. ; ".. 11 i. I'l 11" : \ i ." ,. : r ''' '" ::::! : prolrrll, "" Inn'I.ly| IHMil than a
." .' ... ." : I I, ,1Inv' : Y I 1 I ( r I IroI ,' L': 114'Ir iluliN,, I (".... an.I..ac"y.b I .k-tb.r. v Y'; t,

lluiliUiitf. ami. '".,," .\...". "114)F.,I Colored Work a Specialty. !i "I.". 4.'"".1' ,,, II. :; oriNAl enaMy4 J S _II''. ..... ..1,, .."" I'110 x .VIII., 'llui ilinilmi'iil of liw ,I.. A, LU ,,, U.. llr>tnlili,.. .4 II.. I1II4" In J 1f
I I" '' '. iI ,,''II .. t l I"' I"/ 'Ilt I 11." Lin.' .'' L1 'uIIIII|<'l ioiHiniil.iiiH' | 1,1 |lea) Hmli, imiitiiH Ih, .:11"">h liuikiun! tr.n. >lnti.l ,Ir Hlkolinvbik '.
! 'i 111/. w ; : I 'I'I 11' 1,1' '. wnklln''' 'lawlnl' .'')', IWrltin I ,. ...1 ,",..1 1 In I.I,. wna>> .n 4
: ; I ,',' I i 11::, : : :, ."11' .,,.1' lilHiroriliu iiiiinlliiK wpik.I Ijivl.iK .......1111I"'. -...1111 I..a.kn, II.. '41. r .1.., IIk.

! ........,.... II..... ...k'nl .\_,' L. 'nl.\' J : I' & ((10.1'( ): Lewis Bear: (1( Co. I I p. I : '..limili.amlMHirir-,, 1I''t' [ MM.........t,ly nir.' tlwil. n,. IHII- "i",') I.I.kmtinbiiiM 1
::00..... .. I .|.," llu |pn.h.el| or llu. .Ir out) II. IN,.' un.kiii.ll.ka. >lll. '
I" ,. "I .\..... '.11"' I !1 fh h ,t'f rYTItZ I u in llu no..nl, ol. llnlr full waui"IN .. Illk.aiilln4r,.wk..t,. wnlkil" m r...
g, -,1.l,,, M'unl.U'' ...' "a }' A} 151 "mlk'. .mnh.. ww .In.. nwji" tV Sub nil thruhujM .
and Buldcrsi; W AHAIvIAKER lf II llu nU.llilnii of ho
1.1'lu''I.I.: Ccntractors '' \t'1.' 11.t R I lonlrailoli I
I .1 | t 'm. on Naliiimil, ,, SUIuaml' :Minilllll ,. >il.r.... towll, h WM ...Io| | .III.| "..., .4I.

.'. .,.. !I., 11..1 "I' 'I ""I-. ..' I W.llk., ... I. IIIK ii "Kiill'ly, 'IV. II 41 .hat| hub! II
,.....",. ,. "14:501, ', Iv 1.l Alvn-'n, I! Commission Merchants;> '| I..hrMIwi I itfciliIn M (
d'u.hl)1113r i .e I"ill'' \I" I"I'1111 N. II!hrtnw'hur4l. of I I"w\" |rnvl.U' ,
M. '11 :::: :; : :: In Ini.l in, ,, rMHi: .ili.inN iiumU-r. ilnnimi f rtJ
.
: :. .1 : ; .. | .
I ,,; ,I.., ; II sir : 'vu4rd0n 'Ir I q r rai IT .Igt.r.Ihur.lllu' '' 1 IN dwn'I '11r111pininn' | ) I.n-J..> b-ruuu,. 4K.,.ni.. :M.4l ..li't. ...1
'" I : Material ,. r AIt Ni ml .!Impil.anl,, .I., Imrnr'uIvn, .1.! .
1'nihrlur
I I'1'1 IIIIIIT. Ir. !| : IIU.U- Sal ISa'a'guIka..M14g4N. ,/,
.1,1.I I : : ,1(
u,31 I lisp ml.lirmm., :
,
''''. ', ."' hIriic of motniers. xrl 'Cite whpr tl xuuhlrraa,
; ''II"I > LUMBER STAPLE &FANCY lRQCrnI: 1'. c o I, M I. 'lluiilII.H.Mi. | | ,I ) .law ..r tint,, siNutsit,5, t ...

III ,, k Iutvw: I likm 1 rnljd.aN4u'. |, 1 or iliillnn .I I..r I I.ti I. In ln'Nr'r/d.at.4:; a II, ..._ ula,

w. ,, .I l ,' ,n51Ju., ,,, ''. -Illl1, :s'I'01F''OHAI'IVi': : .ir. "ln ,In w1.' klugr' ) mliiiH aiilMl U... ,4 :.<.. I,-tan. II.I -'.....V, awl! L.1 l 'l.4tl.|H, in .
w ".." .,1., I ll'III wh I x.115. : 1.1.' ... wh..1. kit.n'kk4Nr. llli..ni
IN
.. PENSACOLA In NHIIllikaKU
Illl "
"11.01.I I HIO '
,1 (
411) .'U 1 rb" 1. 'aI ) lniniliil.U| hlilnironl or Fr.uuiaallr. .n.1.w'W h..I.... nalnt.l ,
11\ w u4'114. /1111 t.1 lulmrMII alt, II.. 11,1x.I .. wt' J........... .laolaa't. .
$i.I'rINx"l. .'i Ir4 311NdIY, .:'. I. I c IT O It 414 j. 'llimaKrailnal.il' ImmnaUi k..lug l..1 x41,1' Alnllg' 11.' 1 J .1
Pn 1.111 ,.. :.::7I' :\ \\ W ws: IIA-sii.: I-M IH 1"\1..1. Ihf.an wUluplhlt4'ir; ; :: : ..1.i:::.
> M ( MtMH I .\ I
HI I'I IH
> MiniSPENCEKS
\ ,,,,I ,, ., :t .. I" ,I I And a,. al., how /luxe, .........
.. to -\11111 I'lla'4I.l'i'lt': nt I'AI AtfT.. "I"| ', II' .Illl.. ,fl, .' III: wi" ill man., ) .1 HID .liamU or. thrxhy 'n
II ""I OP11IALMOSCOPIO TEST /'nvu. N N n. : _

.'.on,,.. .ii?.I..f....M". .",....* "" IU I'l.iiilni:; M III., 1 '..uLii...In' I-I..I-I.I.-I. LENSKSI FI'lllCl N II.I 111'I 'I I'Im ,nilulilUliim or a \.li.inul --

,..-.I. VIM., ..ri., u.- ..I.... 'u. 1'1'11 ". ., ., I 1.i'III.1'i'.H.I.!i | I I //'IF.j.( -(, I ? ,| ,,,,|j 1,1,11, Iii IM I HI, ll it. momlury. .VH|,.m.. In lilii| BIGGEST OF THEm KIND '

S u .,I I", M ii.,'11 ,ii. ".. I 10. i .,. \' "1". lI.tllIlI" I'III Ire, I I,., I II I.I, In |l1.I ndn.r. ,'Ir, nl"HliiK mi',I in m. In mipiuary a A'..ty .w .u. h x111:,;;..r 10 Iing' 'i' r' ) .

ill',I IN I l I' YLIV tM'VII: 1't.ll 1.. 1'I, ..1.1", ,, 'I I I.1.,5.11 I i III iT.ilrl., in H?i Ii. In lliiitiitlKlilv (.ill, I nlihl |:HUblilt: I "liull: 1 l .iiHillr.il I llu is.p11 .hNnwl. at T4. "'001. .r tJ
""L'10 III \ III 1I1'' '' '. ; :: :
:
I I l w II limit I Im Lnrrralll.4.rs1.k.l \ .::.4... .. a ..... h.a'ln.t. 4 luuth.ra .:
? .r/l H
h..1. I.'M.. | ? i 1346 l I'IIM. iplt| i.il i. ,Unit all llu, National lumt.l.all. Im r'ttj 4r h..,. .... Nkl' .10 .4....1..4.1. ,..
full
,, ., I..,, 'LO I,,.10'' :Brothers. )1TAi O$ I.' .' ,3NI l 1.,141.'h I I hII.I I. : .
\I. I ', 1 ') 1 | I i 11' 3' |'n 11.11 i 13131"I"n1I..1.| i ,I SANPLESSUITS Ii'Knl ll'udrr In |1'a) mi. .nt of all ,10.10 I,,I., anx13 ....1." ." '."y..l"h' lo/h..u' 10 sir .'. !
.". I ""I" \ I udl.I ml..kl Tb'hlibW. ....'4 '.. .
I \ ". Mlll$ I. Il r ,l.iilli ami iilv.lu' ; old Dial Hi. w? h '-1&\10'\ I"I 1..
'' .. '_ I....... .. ."..n. .... ,1l
II n. ... \1. I. '' I nt liall not Kiiaranli-u (
'. i IJ1 JJ ESTATE I it Clocks Sold on Installments. .'o1.utw! mi) | Ivaln hank., or <.n.al nr.<. Ih, ku-u...t Ulk.ailutU. i-nnnlry. ....,*,! ',,1.

l".' \.-..t ''PENSAcctt I ''II'' ti'11': 11111. I IMI I II! ,1111.,111\ nit 1'u.kingurpnalonw1.'ILNI I !:;: :: I lag (.. 'l Ihn owl tu. k>.. llir.ikl. lu,. ,.. < ,
II "
I
too)I 1 n rut "\-\ ".." ,,, ""I I, ,,, Ivn' \ I .lni. ."..,.|-IM..>.in,* I..U .intly I..... tuilt, l I" Ur+ ,'Nr ly Mr t I' w
,
I H, tin l ,., 'L' > cti.LM U i\\MIM: I :. l.illi.f.ri.lu of nl',',, shall| || ,?., ,.r IM .tan .lw.1 II. .bur .m|.. Hy H' I Iul.b I'<>.,..! f
I I"t. 1.1.lIt.\lI' I Agents I I.. ,.... f..t,4..vxl! ..... l.i n ......ru-bil
.. t s --"" .11.) HIP, 1'1'1,1'1/ 11,111, F., ii.. ... .. .
I".. . I I ltd | .'| 4 .......III* II. w. IItonMtlh. ,
sit' .U uN.'d' .' I" .. ( /IM HI I-. "N .. Hi III I U | IM. tore .I' I.., .. ) x.' 4 writHwh w y.alry .
\ .r .
1..If.II"t .lrr I ,. iHilim-nl r.. ... ...
IrnOII Mud 1"'I"lIluro-.1 .. S1XINGLTl1.PITCH: 113't. l ; W. I.. .,.. ,,.l 11"1'.1",'. .. .r.."l.Irarb/g ,,,??... HMM t a. !
1ln'II": M' %IIH I I y. A liiuM'ltti-itit, lfama.l, wifcjim. tat !
PEAt1OLI1I <> I L. a t.i Inv I II. i,,, tiar.'' \I.'Ihat 1 lle .
..
I 1 ,1..It.. .. 11t PINE LUMBER anil LATHS lml.lUu| ol IaNl,4 U... ll4 tiab-r awl fri. r"..
fwp1 ,. 1 ', >Ht ,11.1, i | ? "u, 1..11".1, )4 .1|.? BN'hu I"l., ... Kudrr. .... .. .. II.... ... ., all : ;
1,3 : : : :: ::: A .I'I'.1\I\ II'1' "1..11. I.. .1 N | vhtru. ..... jut ,.. ul ... I
: : : : .
.. | IN II .Ir II., ,
I \\a.\ I I II'It.l l l I 1 ,/rot. unul) 1110"1||, | Inil.'I.N111.'I'hat.. I .:..lnM: .ll k, Nerd I I. ...1. .. ....1 r?
) ) Ii
I .. ,,. If It.I'.'". ; I: I' II .\ N I 1: .' 'ri .. \\1.|ltH II l 1111'I "1151"w ht1,1..6.nn1.11lu.n, .. I II.) |I' 1t.1| ., In ,.?,?,?.lion. will | awl .., ....1_ I IH ...,,hl' tat imlwt. nil|| u.. I

i Id"I In. Hill, ran.1 I ... ...H.,; f huIrYnl. .. .. .., ,.. .... .. t
I. I ,14. Binionx I I.. ".... ..Ii Hi' 'lll.l:S. Ironi III..1s.aI| | olliir. Ilinliovtriiimnt, kliall .1. i .. l H,... bks. .f
I" h i !-i 1 .-,it! C.A. JR, ]I .A. Gr: ::: iii IIdUrul.Nrrtakigiialanlr.. oriiunim. llnam' .lal rlih.nui, ,.f. .1") tt. rail" uy.y .k.4b-n foal tit rw-l llmt
I. '. rut, I 11, -1 I tMltl: .*..IM IS, litv. its., ""trrll. 'unrl1.l .h.d g.iWrl. IHM.II." .,.1 tnrlblf'a r.... ill'IHM.U of tits llttk. |... ...1.*r th,..-1.1. b. HIII""ro.t.. 55'p'p
: I .l.. '.1. "lalrln" u ........1.. I.. drlrlt.114a1/1w&11aa'I ,4 nii.i t
"" I AYI11 t I I .1 3r4 .p nayh -.l. .rl"II' or llu, |....I.lu, I h. nn.11.. || : : n karat.ai.lwa.aaM
lit. ..1 It 1..11.,1". lirajnuu
wi wonkl havit ) Yl.hrN.ul .
''
( .1..1. .r I
,, ," ,'.., 9 I "d..1"I 'I ".I ,,,I.d..II.14r'tl 10 ,,, .,i "The MikaQo. : ( ,; .u. \ .I.h. .I. 1 I. "..1.1..1/ I.. .... for llu 'Ii..r, .lr..I..1) 1IIL' 111,1 U.nn"1 .hat'' I .ka.il /

'."' II' ,,,, ,, .. .. ... 11". .... w,, I I.I Ij I. COMPANY. l I"t r:hi,Iii. Hiii. .i '. .,...11. rl i nrit '.1..1". I"1"-l" ,-1..ila, In.amlry. %thn. UH-I.' ,

,, ., ",, .". ...' ,. .. t1./' Imllli. I.. .the. I .r, ...'../ l >iuxMIUtMM'IM II" rlKl) .r rini. .r i lint.1..1".1.| h.'e,11nd1'r. ; ,, ...1 teal, k> wi.1 bi I.. th. I nkat L I
.r
,.' ." ,,1., '" 10' '' .'' __ I II. "h. .'r.I ,I.'1"11.1.1.. .II, tV". Hlmlrtk: J .% _..
j CHAS: \TTTER: i | | Irk'p1Nluw I aWl! rallroail. | kv4 .
Kr k
I | w awl
.., I"" ,.. ,', ,,,,,,,,,- It.. I I .ml Hial lipnarnr iliaritr, l,2U.a. ttr. ta4' .. iauuv.1 uii 11
', 0JI, '" ., "1" ". rtnn. 1105 ::. I I I : hM tl-l. .-.."..-. IMI mi or lai.l In .hy'4' |....), .

I ... ,. h' "' ,.. "." ,,,.. I'"' i Tia Copp per r grid Sheet IrM Worker :BUGGIES Mm' B DRAYS. W. W, it.'. .!h .IriiKKl-i'' ':f Wlwlir- i a") imaiLur Um-,1 lram.H.itlitf lumi| )' iori>oralluHor Inn. .III.K fcjw fur|,4wr.n.t b.A .Ilk.anaMimal Ui..4p. p ..1' '

01 r. ml., nrwi t 1411
ii.hrr. ,
J. Dennis Wolfe : ; rlt:1: : : : iu'p. |l'arwKgrr..f 1".111101. .4 J4ui ..
CARTE'S ENGLISH ," t: ,. M : Pi"; : IUru.i.1:; 11..1 U Nulllvait, Jr .h,. u ',
Ami wlilli ,... e
< a
'I': : :: ;:: : :: t ; : making tin- f'mg.l"g. m.tl..4.l 1. Nut .IM ,i utlMh.,
.
I MIKADO COMPANY I .. ., ., Itr..th.ipk. "| I' l.. 'III.1.) M.. :u I.MIKllf. 'Irnuud.alit' ".". Su". .I"IV"'" .4.1kw..,kl .-u'h41dakf4t.niudf 1.11 .. ..
C'\HHL\o< .JIC UKPAIHS.. I'.S' r v i i 1 h 1'.1 IIMII, ll..n. awl I w | "" n1'ar f.I
(
our I. IJ.I"
vti /intrrlnn, aul ,
hit
:\ 1.31
/ At r1. 11.\1.'N I I I Na wS will ..Im. ail at k
: U.III' I
.. I.
.' I I t Np| .110. I.' I.. r |.|,i.HUii.. 1 xluMI ': 'ig1.:' !I Ih. wbHib,. .. ,a.a ,;,
,. I.n .1" "" ,.
b..r 1'r i" ? 1 "v""tM '" HlalHir.. :
... .. .... ,, i I : I" ,I. '.1. uf |IIr hli.K. New IM.. l a' 14 ... :. f': v
1111., I', "' t < I amilMai. 'b.' i nil 4 I 'n I : ; : nviri \ .luB.laMUIimH.iHralli-eln.il. | | tar
1 : .
,
HU' "n> "Tk Ml. '.... I Ik. .*i!,. ,1, :': ;: :: ; '; ;' :I rl. .iM.umjllun:: 1..l: I.'g.a |:IN/t bur| i ,, ...,. .''''I 1. .. wllllu".' .. ., tll.. lul. aka h., .te,| TO| i.ft.,1 ? ,?.? re5.
,,, ,-,... l l if f ;. la. .. ..
I' .\ .1/y151/n, / 110 l ," |. ii> I" |Idu 1W It w tkii in I" in. iriijk- 't ku.lMl, IINUI\ Si 1.1 1I Ol'll ntal! P N .1..1.. l .i.i ll. i. Ii ili.l.. ,,,, .. ?( .h wugn.ah'utl.s. lIe .,,1..1..1 an.. h+xlM kt-ut > .4.
I' : ; a II ill illtillH. of..N.. .111'..
r ..
,
h4' Imlu-lrlal .
"II r ." .I' -..Milb'la.ruulri llcrl l> .dust. Vj dud,. .alLn.kn'-. i .1l. I. '.11..1 I I I. ii..M. .... inn. to I Iwp.Yrd.l" ( .} -.. '1..1," ... uwId' ,wit I III > .:.. ,:, .".

I* tu.lrilMill'in rut '.ir +.1.n.i : Valuable "i .I" 1"| 1 I u.j inn, MI... r..I.1 .(,.. 'l, ,W1 Li,;,. work"M "' II ll.4..il'.,4 )I.>.... 1' kn'wn ".
:: ;.UlM-alu.: reapp.m.| f. I.:it .. Property .a l I.."rl her, 1-. u." 1'..'.' Trial U.I \ 'l.ii: !. : a. th' 1'1H.tu.1/11 I lil4 'n 1 tk.d v.- Ii fI.
GEO. MARQUIS .. t* r t.* Wwat. i.a-lrail. l 10 al1'r..r. ,'.1 1 I It .l lioliHtl,.. |,,,ur.orUlM.r. 4 u. ;|. ,.I., ,,,M Nrkl| | :. .
art,rt> la >.ba. >*Lb-raMlK..lia>. t /rteN,1 ) a reneral' rl.r..II.. W"I" for t.tu"' r .u, UU) ". a ? t
.
lia..t (..*"'.,....|....'. ..44 lla, .. rl I I ISI'I'Y ILr'M 41&\' 110"," 11 kLl 1411..x. aal.M im n.r. .., ,, ) ... .
..ulw>it. Tk. nuMianl I i A It." 1 t:. I i 1 I VMI'. .| at rw 1 '
tin > 1'0 ]
| )For Sale Kr.ua.la i'
fDRUGGIST H RSR- SHOEING II 1..' l I. .i' ..11f u llu wuri.) rmplovrr. lo PW/vrxh'Mn/1N.111.4/4puxl
)
I lj l ...I I'...'la.h,4- lawr. .. .. Nrl .."Ydnr, ui ,a.'Tkn .ui.I. ,.. ., e 1 ',,". I'","..... .H"i<.-. I 1'Itrr., NnlIfhr.m fw: / aitrilo w ,.It...Ii .''.",.'e ell||. Iliilurt'Iwn| || ,. T..gin. ",, i.k. ,4 I.... .., 154.yrrawdlr11'4'iYrr4thd.yN.rldxt, 1'1'

LIt,1o .....'" for. .'. k" 'I F rM.r,.. I'Nlter.'Ia, may ailU' .1.! .... ,, 1"1 .,..1(
I .....,. .. "rnu. ..ia3.:. I'I 11.. 1 / .i Ilillfh.;; : : 11NNI NII 11..1 l tNpkgfwu| | under| hut ??, yap. "".1'/ b, iw r.-lli.-ry ..a'Ihur t.tl'iKh1rL .
II .
., "Ii.. ..... I.'WIY IN-IWM-M .wla-H MiiM .1111 : then
tot'lIloIi. a
\ "" '.....I "'..I. .. "III.M, ... ... I 1.4. "' ...1 I. 111 II, ; 5.aliwl r I lib,;. ... .. ...,, .. ,h.l 1..lIi".1\. rurssi I! niay:: h.'rrwgllte/w.l; ; ::: 1 sal| n,,, ,irlke.i .U.w. th .1... Il mara.uu.M. .".ih.TwktuU .,
t. "lh.' M.Ywk" .:' .1, .1. '. ,.. ,. ,., ". ., .\ l U ( iKNKKAL{ :SMITH \\'OHI1101. ,: s r \ rw.inrl| I. ll I. gu.r. I.....) .. Ir..1..1 NIIIIt't..aY. apt k ,.farnimidiVII,,1. i,,. I It ).

,.. I" ,, \ .".,.,. .. I'" .1.., ... ,. .. .. .1.qly.l' I= l l1. givf| lrrfnt ..tl4rU.h- |
1&.111".1 .I : : N
: >
I. IIr \I" ." .".\ b. I 0:. ''' r '" ....'f". r ..< t rrrwla, -... :> ., U|. I .Wal N.waw .. _. t.". 14'1. 'bur .
.. '. ; ..,. ', ..' n.. 11 \ '." .Ind, .31" ., N llx _" 1 I, .I. W '. .. ,. .. I.. f' .r ...1.) l.y <;rw..'ii |" .III.III\TI'IoU: I'll AI... MTYI.fx: Mil la,. |* >ulabuiuk.tniU.i.A ,
:, '. ; rl:: irilv
M ; I, Y 151 I '1 ." \ ., ,.. '1'1'. N't 1 t II t.an '" w.'' Iallpf, M Nae .,._ .iVI 4auikbv 4 H ,k.4, r
'
All M....ar.l I...... Mf.li ". I.. ,,, I, I I.. ,. "I II u t ." I.I I Por E1alo. I I. 1'1' .....1.. liII.I..I.: | | $' "",,',,,., .f.1 .All*.: Y. .. inrly I ?,*.?:.!\..,.. ; f
1 \
,
<.,MUlIUl '.. MIMlrrrv for Gash! 1>1,. \ I I.In"rrrru.u I II "l 1. ".iiHNM iir.l.. CI............ Ia'i .mt k>y .-by .Ml t a uaU (*. I ,
: tap I I"'lfl ,
t.VAt" 3 Ids ?' S ttaW.kwAr.. .mbuiKil
'
ml Mil ; ,. will "
.1'1..1111. II 1 "I., ) ? fln.1 1..1 1 ::
& CO. Ml I1. I0.1 .
I L. CRAGIN .I\ '".1| Slid ".aWaMt/ .1 fits .111.'. 'I.1' 'harYlr t
1 or IIn
.rdkY/ 11
IM |> rIM I *ill e1.rl .. i ,. :_
hr .
tlM-m "r r .
: 16'i U.W1+ '.4V. K 1'.1gI.N+.. IM.r4drlphea ol't'.. .. V. J y i iwi. I I. I, II ll'. il.t fN'ae. I -. ." ,. ... t ,
jig 'IM.uotlti Mtp.a-L.
I-1-*! 114)I 4V e'A'n. ,It<. ,... dO _) J.$..: .L. l'' .MM.p ...1:1, 14., .. .. :
tI".I.. ... rut I''., Vurrgt; 1.l.. j i, dg 1.WW1q. .f .
., "


I

..-t.WL .. uest
e- ..
.. ---- .. ...-...... _
.
-
.. _.- r r .,.

II ..

,


i Ii I -


1'111"" j\l' 1"1\1)11\\, ) "" '. ... ::1 '1. "' ''"11 1,' "", II'' '! "" 'I "

; i Ommndl l \ \III'". i..'ml. H,,. ",..|It" .",. .. I ON WHEELS.
ftn ,... ." ...' ,. ', II .I,1 \ti "I'h! J HN N D1! VI mi mintHARYEY&HILLIARD
"" .,.!. i". II,m *|ih.I.I.I.IH .. 1\ .....11 ., ., inll Br
\ '. ,,, t
11\ I:. ., ." ,,' ,' I..... ." ,, ,t In ,,, .. '" ,,01 ., I Jiill ill :

..."TnIU"1111101, ,: .. II" ,. ,,,, .., I.., 1':1: 1.1..,., '" ., ,
.. .' .
'' ".. '" ," '' 110 """ ," 110.I.. .1, r.o:",,'.' II... \\ \ "

1.1:11': IT IIU'.U.. 'IIIM'HHl: : .: .. ... \, ... t, .. ..... ..,.. c...".,'...... a' ''' ......,. ... C """" .. ,,' I ., '... ,. WHOLCS/\LE COLUMN. t I I 1,1.,- \NII \'l'i I- .
.
.
""r" .1 ',1 I IIilnl II
Ko of tin I ,mi, 'I Hl"illieUnflcftli. ,,,1.I ..... ..to, ,'., ..I..1 .,nI.", "i.l.It.: .. .., '1. "'II'. ..1 "

part 1'I'l ..., .1 I. ,, I .. ., "It! ..,. .....1"11'" ,,'I.Ih',' I..tll"" .. ..10. 'II''' '...1" I."i ."'.'1..."" .. .. I CROCERS ALL KINDS' OF BUILDING, MATERIAL.WaUiO.N .

I ,., ,. .. ',,, .... I innl' "i .1 l "I 11 ,'r '\11 Hui '\ ,' j '
n'lrucli""r''A'1.''' I II .11" 'r'1 1"' 'ii' ilnA ""' :

I illoftOlI.lrtlcl""I.lhoe< -ii"'" ..i", ;.;, . ..,', .i'p' ,," ,,01.1 '"I a iiM'ili ."'" ...1.. I. ".".1 ...' ",, n. ,i ..I I 'i lnir', |1'., ( ..1'1"1..1I" \ AM) .UAKltlaUiK P.\CTOU\I
.
8. lat.t.l IT .not, I I' ,i'fery '. ..1... 11,.', It. nil.' ami i In "i.h| .1...i imV |.>.i.| .. '. ,' '. I'll' !" 111.l.ukii "-, t .
U.
!tbo ,.. I.l,' .11i.1\ h' i <\ 0"| i 0.1., ll.ti.:-, hyiitku : .; [I ) anil, ( icncrnl ltciilr| Slioi.hM | .
acre ,,'M I'" mlo' .tin I IrtMteUnapalil.il" : I''" ilntiwhii'M' r dim jilt. < i IMlaml .mi, ', i il-r,. iii..,HH, ,I I., .il" i LIQUOR DEALERS.I'Yeil ...- < 1110:1' .llltl:
I Id I |I"
amii .I.' "' ''I''I'I' ::: I II .-limn I', ". .iiU,, Niti \ "i'lni.fi I, I, 111 h. '"11", 1:1. I'"h
boUdII' l 1I,1f"' 1'11'010'' "... .".1 ;" 1. :.1. ;: ::; ;: ami hatli.il ami anavt )taul, 11"I.I .I.l .I. i > "II".I"'i .1 1\1'

( |., l" .1, Mho I, 'in- |1'.1 n' O .ix 1 1 r o :ii s' C n 1. 1. 1 n g 0 g .
Ir unworthy tu.u a( Mir i iMIPO. I" i .. .: ,,: '"'' I I an.l .a |ila mil. nl unl nlilmn Iluli '
ThoM Ian.I- .ln>nM K V'nlioil I.. 1 ., I" oj"" ,,,. .." "....., a,.. lrNi|>. In lim" nl war I I t i,,. 'I.|. I Ilr.mlll.'luU'P. GSfmnAL I BLACKSMITH WORK.
"
4lki iit.li
"| m i an '1'
' BtaU-t i l I I" '" .'. "" ,..I. ,d., ':" ', .".11. "'1" I It..II. t'nl."i1RI.-. nl.-.ilnHli i..I"1" I
, : . 'Hi it "i ,. I"o Hull 'II 1.1 .! .\ n.\\ ( ;
; Klloiucnt for II i ,li ,li, IN .'i i I h litd .1"" "''H'" |.n
i3 .eio"ernorofll-Il\lr.Ioi.( : < i ijatwryCoiigiiixmiii ,,,.. 1'1'' I,. ." '" I < iif HIT i-n "'r. Unhid aifl Si-m :I. AmlrtiHIl4. > ,.hh..d. I i il.akl i .

J 11".11'.11..1 i iIholdtOKtrl. i I :::: '; ',: ,m':I I\:. : ':: : I Url'on* mil-1 ,.I, ..I.i,,. wlnik-. .'.mri.n1.iMniri I, > h) 1111,1.,iln. |'nn.hami'rl i .ami lln a .HI","I.hnftt ',. I ; .r; .&, ,; 11.1' :',,1 ; ,I i ',"' .' .:: ;',' :: i :1 :II"YilrI"CI"! : ;' AP.tHl \

.
II.
tar,'..mil I". Hi'Ley I" ,, I' .. h, uM lie"mtl Hi .... \11 .1M PAPER I ; ,

ban taken m iM >> ... ....01 .."h :.. '\1 1 '1 i..1 ,' ..m.iiih\ In ""I |HI..txl.ni IHI i in-m) .Irh. WRAPPING l Street l't'JSI'oIH. Fin.OOJE3 .

t .r tlolr guU''. .III'"re ,,1"11 II"., ." 1..1. ,. h i....! |I',.l.d, II'. IH.|I"- l M..I.- "" ''o HI. ins "r I Tin'r-l' ni-n.. w. 1.1 l ,.l. IH| 1'\I Iilcnl ZI : .II
1'1'1' I I I \1'
1'.1. ti .r. n< 1..1 l inInr .
.
,. ,. !nd..r iiinninf "f | | | "
otlld hayl' .pn'.rll' .1 i il ill'vmialilln ftil I turn 1" I ;
,, H,". tit -..., I II .i ', .t. I. n.t:.
r. un r il< illt .1. /,1"\
. "I| .1.1".11.71.
:
. ,II. IIi, '''1.'' illr.. II. hi' t.t of Hir (I.., ,arpnnrn I PKNSACOLA, FLAiinlril :: .

.11'DSlrl'LA-rn.: IdaIIII': ,,!:h'l... I''vo'' ',' ",.h.1 ..... .".""01, ... I; ,tll'm ral Jai k-nn o. nn /'n'imiian, .'.Inhll-hnii nl', .unl lln I, I" '. J JBmll'l' .-"- ; :

BUIDII'our; i iTHl 1\: I'n..I.' ."..1,'" I... ",II,., ,I .b"..,".,. h. il, ,..| | lull,,' ilai ..f IH i','111'( ', 1.1.-.. ,that thm wan alii I 1,1.1, '|1"11.- )CV ,
..11 ,
Ntllllfrcwtcola l
,
: "h nnniliiHn.niiHi.1
tinmiillir 114. i
'" 1"1"'" .., 1111' '" '" ",Ii.'h.l\.r linn ) H|>.ln.. li. il \\ IJI \'llltl' ''1 .
In '1i "car.... ,, Ii., aiIn" ,,.1..1'0'l "- Mow tinIMHI. ;' "U" "
< i
.tl.hl. ,,. i I"i. iiiii.lili. m.lti. |>n.1H.I 1 ml,.1.'in,',,t >.f Hit-, A.ln.lr.1' thaiIVn.ax.ll ., .1
.
i u, w ''' ,
.. ,
lire .k foro.ii ." i > nf all ni i"i .I l Iii '.1 !! MIL II': ,
teat .
o 1.1 !",.'1 Il, FVi- .ID.I, irnllnihiili 1 .1. ,
I III. III..I. Nil.itril
,
ill'I' i ,,
,
I | ,. .!..1. I ,i "I 'h I I i : .
Intro of Iho J" n.' INK an I 'i.tmulry i..'' ,. , ..I..r hi- .. lull nliil .f ..t'.I!, "|1'1"1'| in a ., ., I. \I'i'll 1':11 1111,11'11"11.
I
I ml I 10 n "" P' .mi | r ati>r' I I. 1'"i..I' li nnIrin I! "." I .I I- h '" i"

of U o tiouili |I''" .. "I .i.ltl. I I "I.IV a.\I.\ I" .I I"lIi",1 I :-Mall. -. Ihi. Ailmlral ..n.'l.l I I. kl" w 11.11.1..1..1.. I I ..",'r". \ln. tin i"1 I 1.., ,,11 -" t'' I I' A \ I I '''I' .

.ntftget for alilr. inilUm, ..,1. ..Ill ,'I .*r fH-llm Minn. ..r InlitrnMil.Hiarr al iw.n ,In .mt- ..v"r l. 'lli..wMM I ;.:,,: I ; ,:: "' ; 1 :s. I I. .M 1.1 I I N .V 1'1'SCJcbiaUii

bait Uioao 1.1.. l l 10) ,,,",, ,h,,, II 01.... .,,, i.,. .. ,. "" ... I" II. .- In IiU rm...I. ami ..MI-I| r"r a ;:M..ili: : in :l.ik.; IMnnlik: \ ::1:11:: '" ..,' ',
.iulf ln naiil .i 'ii II I :,. l lln'iH -11 Ihnr ,Hi. I- ,'
ortau < a "
r> < |
, ,
.,11. ,. ,I I" .i I i 111 il. tint.li.u hurt (M-rlml ani-i tin "ar .inI. IM n "riiiml. Jr. Cooils
"l, lirr "' ': Ihlt.k' lira* h.,. 1 Inn A. T WALKER
rnmcntsUI inli i
joT | > .. ,,. ,
I I. I'H'
... 1 .. n ii.nl.I "" ..r |1".1'11,111| ii-il mitlnl" ,,l4niitil.il
frtfroalrt>7fiii,' than mi "i i irlillaihe ". .., , .It,1 I .I .It",1,1; mi Miii! 11.r| *i"iilallnn amiil
ill .j ; ,1 I li n il I iii.iiin i In I nlliil Man, '
I )
haa fioni tlif """ i "". "I .. ... 11..r., .--"iinnl .i j'ml id,.al at I",il..|in- HI II" It I I P I i"1. Car Palafnx anil 'Intendincia Sts
\\ ,,, I ., l I'll'i ml 'n I HHII I.... ntia. m'i','r l I" .' it unllnnrt ll.l.
Lubun* cboip .t"' ., 'I. ",; .. III.ll ., in..nil"," tin. 111-I .(ail I nl Ilil. \ '.. .1 ." I, "'" ,IMlll BOOKS STATIONERY j
,,, I I. .11 1..1 I. in .i hill | 'Ilian Im nl.) r.nr I r" ,'I slIn. ,. ,. .. 11, -- --- ,
1 1haworklngof II .. \ "" ,
"
oal iiliiinit.AIt. '
all,1 l i I "> .
I < iiilii.rn 1,11Hu.ii t >
Iloc' .
II UiO Iron, < 11.1. ", I. .11 III,'II \in ,III, III. ..h..., ami lhal, at tutmull' ixHM. "" | |1" '' 11-..". "..t, rl' .<., .\" '. Mlh Hit,.
ni\r > ","l "'.1 01.. I" I .ill I,, 11.11... S..III., ,. I ,,,11-1,1,1,1,1, : IHI '>"l .till' .. :I::,:, .,:., ,,1, h.lt:: :,,11lUMit :, ::: ".\:1: : -:- !B.WS( -:- AM--) : UIUITIXJ- :- IMI'IIK.:
I" 1..1" I "" .- wiili, l .
.11'1",1 > ,, ...1.I IAS ,I | .. r ,... ,. ixaih.Hinr IIH h I !K'lf: ll.l': .Vr: II I I I.NIn
,; Hi,01 '
bnilruclion ami n', "rnr ., ..,. .. 1t..1 ........ .11.,1.1 I i nn vim | ; : : .IUU .
llw.ill XVK I' ,
"", """I I. al nllnr' |1"1" llnl l< | II, i.l, it .id'r InInoiliaiiml III I 'irH I M """I ''i' A "ri .HIU, l'i ri, in. 11 nn' 'ii 1' "
: ''" I" I" It. .... i..lh .,...,111 illlU. ami hurl-,,' "" ..,' ." .' '.I| ".,I. .III,,.,,: lilhr \.\ \ .tM, 'I.'III I ,t-: .II i I." ", ... IIH'. ml I'. ,"..
OUiOrrrM: I>HVft < I.1.11".1. IN ,M", n.il.l.th.ji. ,' 1..1 M. wilt:HiI I Ie \ | l C'O AMI' I'r:ItlllliK'.
think HIP Itiyan n I.. u i,, I" "'II..' ''i.. ,,,. .,: oi.: ". | ,..-"l ii llnrlt .I-.'i, 1,111,1., I It,.. I' ",111111 ml 1 .lrl'I) I I'Kit; I'l.MtVMI: \I -. Wli, i iH.k.ir ..I I 11.\ M S1C ,

tw. In: one of Uio Mm'k .!">-'' I Itelttra 1,1.> .. ill .." .1 |I"|.HH, ''' I,I .1"1'I .."I l fir .\.1111'.1.,1. an I".",.. ;"11 ililh| illwalor 1.,11... .'. ,1 ami w11 moral nml ll.li ilamlN.inl.' | ., IIIn loIN I'l.t 1,1..n II I">lt I H.\'"I<" "rrli :ri: .A. t:mini,Uii,ml H.41..'(...in, *, rili f..i"i. Pal.ifox Street t. Second Door North of New Custom House
.11.
dncrleil. In- '"i ...", II.. Inn,. ... "iii" il ill. n. .1.. Admiralni a> ant-nlrain-, 11".I..o l ,knl |.it 11'1..1'| | >\\4IHMin:" "\ "HIKl'iitiiilliiHIMl .
,
who I HlnV Ji-TH '
.' )l. ft||M| I ..III.I.H.Ir PENSACOLA
,iliu .rl" ., il I of ,1. ,M II "". *' FLA.
| w.
total In the Ix';('lilnln 'o u *I. .> '". I;. <) |>.''n. l 10>> .n"1 1. K mi. it' H .k..l' aril ".irlnHIliaiiiiiiil lal I iln. C'.nll ..J" .llhuhl Mi. ..1'.U., .. II:rH.: ..' ., .
.. I I. Tlir
,.. 0.,1"1'.1 I N ml Hi. i it .
... 01" .r ,it...' 'lair' ""It., .illn..ivul. >! >, l-Mil.'ll'X. *
nbllcani to il< Teal Uio f"i ", "" in r. I n mi. 'in i.unv > 1.1., ami Hlllmnl a |nirn" HH Ci"J I'YSI''II. .r
| ) mni-l.r, of "". r !! ,
m-m ilona-iil
.I.I'r..r II.I lu '
i
I'III"
ho Goiutitiiiloit! IM. .1,11'" I" minilit "Ioit-Io! w. an i--iH.ru hi a- mint. .I.UHTI. I'

Il .new Dcmorrat U alxml n< ..> ,1 lint A Iniir, M ., I", .". "H"i'ltttoiiar ... ll li a urril ibliiK l.i In- I rmrA'ltnlral I'lnl.i ainlj "...",. I "Hi, :h'. PERPETUAL HEALTH IS BETTER THAN RICHES !

M Of UcuoOlU AinuM 'II.. \I.. ." )' ynlawl i.'n .if .%......iiilaHII ', In.l w<- .1.l ..I l Ihink liran. ntwriIkr 1.'lf. 1.111. 'll,: I M.r.w,. i ,.iil. in,, lt.,11. ?. .

imorican.'jobnM.Kry. .. | In, -Jt : I. tlinl Ilii-t' 'In.llhl |I... .lln- trilllihiml 'I 11... Mir' |1"1 lHlallil.mii, '.iln-a "t) I ".1. -HI.consuxriiCH Wrtik. ,. tiijr .* ,. \ "i \V II M.n A\ 'H I 1 I H" 111 111; I "t: '.
!
'noiin>rtli"li''" ..nir "" .. ,I'., 'Y' t u'.1 I ,n, I.U i I. ". Ih.-ii U..k Hlii.n I ..i (trillin.ili in,'. ,'. -Iln.. ,.,ilih', II .li"iv Imw IHUIIIIN .1 n (",. .., I'" hhl. .

) I of tliu C..I.I".I".II."I". i t.lorklaLaml.McitlIUiU < .. mint' I) mil.,.tfilili. IM \ i.... ..r .."..1-! >itiiM. aril., Ivi 'In lln. inn..n'>l 1,1, ..-|,li. in S,." \ II' .'ll \I ho, arnH ""...'.1 lr ,..". .. 1..r I. ...IIa'i wkm,.a -..rili.i' BOSSO'S

'\ ." 1"1'' In .. ,. l. Hun,' UK' In'm I hI "" ,.".lt. n. '' L't*. BUSSING TO MANKIND !
in 4illM.it.. ,U d.H.inii' .1"1"| ...r.nil 1..Ii'I. ?! ll.i' N""nl, ,. ,'" '
., -. ai'.i.ill.n. l ,'-.III"I'i-' "' : :
f"i,' Hi :: I : lI. :
V-onder, baa.ol.h."t If lie lm. """II" > I ,MITMUyWO ".... "I water, .ml.', HI. .. ..It',1,I r-r I.HI- T'n' tliliil .1.,1'l ..'", ...1..1"l "ll i. nnMilu,1 I" ....II.Ii.'. I. I., ,. I... ,"..1 10"" ,I t ". ;>., l ..,,1 ,.n' ,I I. '.. ",., M, l,..

', ... ,.I' .1... k i.-.". "I. t i.v .I., .Irll....... r. ,1-1.I .'." i. i In I. ,. '"11.1".1, I. ,. .. .
in M .
llM> I" it ,I. "' \ ""I \ ,1,1 '
ll I lUl' '
II! II ; '
I I'
I I.M. :

rgflaturr-\p.M''i'!opportunil', tu\ '|1'111''n (:V"i 1111.' 'I I"" :"",,."" ,, Uiyt.It.n' n, )(i'"...1,1."l) .i i,,' ..1,1,1.>'<..,.,"ir ....n.i,,. l.nl.",110.' in.illll ', ",, 1,11 Unit lhal....".1'.1 u (111111 .1..l...1. .Inln.nl 1'1', 'In' ill"l..rIh'rli : .'.' ..,I" Ii."'",""""",I""'.' ,II".. """I.I "I II I"1 ., ,,.", ,,,,' 'I"I I.", : ,'" ,0., ,, \1' : V ,",|.n I. """1.4- 1'.1'1.'. ,1 :k'I. :''I.II":,: :, c;, U, 'i':", ". :" ".":. I." .Y', ,::,,, .:,01' ;.:,. :,:' ::1, ,,: ;:, (::: ::::., : \';.. li:::,I,;, ,:,::/,

h"i.,1, \ .. ;
DEEP WATj.ll: AT Tl:' \I'I "It. -I., .!." II snllllhb.1' ''Ht t II',t' llI I 11n in. m.in11,1 1 '. |l'I''v.' ,. I I',., 'III.' 1.',,,Milli ""., "". ""I. ltj'11 > "'il' in' '' nlitl.w, 14ii.Mlli .;. \li.\ MM"HI/ II I"H.':t I II'' H Ml.,I; r I .' II "

I .11".., .lu'l'll i I".....,,1 I >H I lln I ,' llll.'ll': I thai iMlni, ,'in I In. ii.n-irn, .. .I, Im tin. ., i.", II.' '' '' "" m I'I I "n" 'in *k'. M,nlli II."' 'll '1'1 MUM 1 < VI .\hi ,

,bl h.IAOL* oocurrcn*, KLA'a .whlili,-II." .> "" I IUuftnteawliM I.'It"''"I ","!0" '" 'I i I1, u II".I" l,>ril,.< "lurUMiI tin,'n> I. aliun.l ml r,",m, ,,.1,1,1 ill.iilink I :" .'1'1)I, "I|, "h.) .11.1."... "","" ",,0 I III ".,," i CAN is CIIt. : ''i i. ..iV.mxtlh I II ;. \1".t. ,. '" :, .: i ,\h':i :i, ,: ;,:,' ,i i",:. / ,n, .h"I." ,,??. t, t,:

iialiinhi, I Ienaacola "." I '. ..1.I '....I; ..nl .,, III'r <.',ii'iinMl'ii, "i-IM-*'".. HiMilil, miitr I IN, In |.'ritll.ni alI' I ," In .nl i" nil, hi i. h i MI n 'I'I IIMI DR .
,
LarlK.r '1 IhvMtiV I ,, I, .l.i".. nl.r''.' M...". .l. Ml.lt"iMt ,.. ......li Nattttinl I.HI r..r HHI '-,.'I. ..,1!. I..1,1,K, ,I.In" i ", I' "",1!, .HALL'S $1.'" "olh ." ( ( ) : 'I. 'I :I'1. -( ) 111.1'
.m" i : .
.1
.1'
.1.
b.ad out the klilp Im"NMIII..I., ,., .\\. I..., in 1"1.' I I 110.( "mi Ini U, r..M 1..,I Ij J"III,".) .rlv..IIM'. l | rl. ami llnH. .<'. 1'.1".l. u. ....,..h ."ll ,1, u" ml ,H.rklnum / ," '" ." ."1' ... n \
al hBnary "
fe 't 0
Inwlng23 ]( .
lido. 1 low wa. Hi.il l,,i' >li ,, ll.l" IIMll-llll.H HUM ......h.h..1 HIl I "nul 1o'lh'l..r ll.>.i- <>., H,,, N.irlm rn' n 11""I it ".i iI ,',. .., ., BALSArn L : '" \ ., .", ." ."," '.0''"

(-Mobile '1'do,:rani.Tbla l\,"1 kV'HIIII. .\ 1.111'i i ... n.l.i, ,,.' n.M.la,"".im, I h I .n"i, I I/_' ,,'It.I II I. ".1. WONDERFUL MEDICINE

latho mtural ilclli| ,in,1 I 21. ,." .. H,',...1-llic.. .if llH'.l.l.l.,1.'I. ". 1" .1.11", i./ ,. .. .. .
.1"l uk i .
I ? 1" 'ink.n" i I." '" .1 ''' _' .. ..1. .
1' .
jutlM carrlotl over our inrii" '"'' t .. -,.h III'"' Hh.lil.l U' HI ,Will,, ,.. .III..LI \ liiilininl l-i l .iiwnl.l. .mil t I'nlal; ,in-ill. ) "I'H' .. .u 'I' iil mnnptlnn Drunchutl nillicuUlon, l.rourhttfd I'\S itK: ,11\4 mi" : ;
nib:
11\1' nv
"II.i''I' Asthtun Crou rui.'K:
( TOrablo COD,litluna of ,u...1 I Ial a".1 .: ",',", ..rSi .. Oil I.' ii.Miil.li I in ,..h.iln I liar.Tu. I. ,.. I,. '" .l.' ,'.1. "" i Whoopinrj, HoarmnuHs. .
) a mini ..Inlloiu .. lriilKurA.il .'1".. null M.- l 1.j.1| .:,| n.nh, Ian ""I ""I ,, Ui unUanij Ore 1114. It I 1.\' t t 111 IIN-. OTTLE.I"

renucoU Imr an nun I h ",..",', lint, .li.' I I'" UK' .l,", i..i-
I ah* liM HKJIlt fill M" iln.tew ,.,' ..".1.1f. ."",.,1.1,, ,,HiI, ,'. tI". ",,'11, ," ..I ,.t!., .ami N ..hvill' r w,I I I. l-l<..iiiaii'iiiai.il 'H i'i,', ? ?' ,,1.,1.. mil I., ,i. WOlta.It-Ill,si. tho nnd tlhl'l"prcMlita: 3 IMTOM" thOVM h 1,1, I.r '.. >,1'i k. ::''I': :::. : :::.''I ;j,',: ,'. ,', '. ,', ".::;':: I;,' ,'.:';;:' :":: ';' "I:: I'Y 'I' .,

Orloani we mnl.I ,u i iber .1'1' ,... in.til .{i$)> LIU ,il-i-I < .i",i.ri, ''u..I.1 1 1i .ii-i' lu IVii..i,'..hi, n ,11.l-in. > 'l lIAI ,,1 1.1.I, i",i : h .'"'I, l luit I" .' ." I t whtoli i< mi;" ny M CON.bUMn .
Innk, iiii.l i'1 I.' nik, IOS i U n i u:: ,iriff-lo I m .I.Inly \ iMnitt nn: rm-. I ,:, "?" HI"" i. "ll ;" '- ,I''" .,HI. .I" ,
.I 1,1 !1' "' i" tl ,
the bar tin! up 10 tI" f <" .' .1. IIr..I. 1,1 tnld' mini I M ,
.. ,, ., .' ,... ,,. in .' I I""UK i 'imk.r. .11,1 i.l| I i i UALLR- i ro-c-iloniu ai.l "" ">". Oil.lia.li wltk" tislur,,
( Yard. Wo'ulllhi' .11' MIlotrAOmtralBinipwiii. ill Mil | !.ni .11" "m j"i 'h''I'| i : :
try .1 I ;
"
""'" '" I N '''' 1. falla. Fir il<- UPrni'iiistijni Constantine
'1'
"
.. ... ... ." ." 1.1) ".. ." .. .",,1. i .. Apostle's
Ncontribat ,
I "I Ilin A.Uiiilll. .rxl id 1,1 ... I", ...., .11 Hi. 'ndirim'vn "' '" / r ca. KOV i ai..| .ralri | ,

| rto llai..|..,r'. M"uil.lkcftbovaiteiu \ .. Ii". UU.,,, "" 11".11..,.. .1" ,,,"IIo'.II,' .ali.n I HID Ultiiin xniinri.\I..h.,lmi n.l ni.,11',1, Hlihli..U. "Innn.l i. 'Ii., -, .li, .., ",.II"I ,. : I"." t"Wrh'. i I,.1..1 Jnrr. In.k !ork i. .I l I i..' f I,I.. | J.Vl| r |.,irl J., :! O IS
,, .. : l.mHEVMrVr STUM: I'.
"" :
"hi .Im
nnl -
I" '
11
n.ul.1 ,1 In .In lnU.ii j. "
of iiirnnl ili \\ i -rli.lin i : '' .1-ir.il ... ., ""I. Ui .i Mr.ln. ,
l -I l I." .,
., I"" 0.1 '
INIII
Information ami IUIUIHIkxtba | | > ,,, ,, ..i ." ,?"?!'nl, u,,il-II i.niH'in nnlrni Win'. HI. ""iii'hiill., .' .1..1, ,'" l.t |"h|| I ti ni ",, ., <, .0 .
.. rill Ir.Mii M,ililli, In .. tilrli.innli.n .: II. "r\,1\ I. ."" "' ,". mil" 'Hi *H.I |."I |,:llr STATIONE
,
lmi It. ,. ,
Jienl a liifla| < ambit l.t. 1'ial I "' .j .I.i ::0:0'a.,1 I 1',1. .. II I'' ,' '" :',
""" I"
.. "
,
,
Of anofflrliil"' ...."' .rl. "i nun'n'.1,1,. 'In id it >.t 'iii..'hrn. urill. I. 1 Iii I li .11.1 ..1.1 Hi ,1) al,'nl' -j "O""'" i ii ", i II..n.>,,,,Ii,, Ik' '. itrtar.1rilV

.. ..' ilUlami- "'' a .lin.i. I. I. .Ill, I',i 11: ,1,1111 Hi, l mil, >.1'' Hill, ItooKs Pictures, Frames A.e.AuT .
.1. Hi nn.nHan :ill mil. >, ,' I .. M \ -*. ,
l'II.b'l'/lU I'. | r .. .
: ,
AiOI'U.U: / \ ... I" I II
"Man. H" "
.
..... 'I I. Itul Hui. ... IH ',,1, in'IIIII, I. Ii ,, .in-,1 Ilul lln n.hlll"1 l IIM,, ,I 1,1 C. W t ,
I
iTbtStatoerganliilalliiliorUl "' I '..nar ."" 'n ."'n ihiin "" l.i.i' .1.| I' i. haMl at |I. COST !
ami | | W..I.I" l I. .
i. I'II..I'Hi' r. 1"1" .11'.I'. lulu ,I ,,. iin-l' ''h,' M," i .n 'I'M
( terror hoca. "" "r i 11..1 II : In ri.l lull. i' 1 i ; |..U' IMI," .. I ,, ,
: I. '1'10.11' M III' ...ih.II"i .' "'''' 1'I."r"h I. ,'.' .unit, ih.' inII 1 ,1',1."I'.u""I"'h, I
,, |1"1' ,
IM.H tnloo.I\'r
I I "
iwinonaco. tin oi.intn. I. nirnMt l Hl. ,', ,'ill .1.1..1 .1..1' 1',1. l in i ," i, l i II I I."il i I"r II" NrVI I I 1 "H
| '
.tloual .IIIIUoli.: of VIt"lr.: ,,,,. ,, ,;". ,o'.I.. .. ..,. ... i nliiiiHi.nnl. M..I.. ... H|>ilul.l.!' I I" .,.., ,'I ..'. IK tin.IH.IH.'Hn,. IN'Ihi""I'.! i"I' .n.Hiii .,", REAL ESTATE < ..1..111 ,J. ,.. ,Bib, .Mr ,1' \1 '11 l ;. -IIM, h vtnv in MI" ''-1114 111.\ n>' \

.
I," .. ,'"u..I... ''I.. ... ..." _...1. 11- a.lvl ul.ilili I linu IhiUi.lnli "i.r :7Iu 'UNl" in1.1 .
MI| ll.I
.. It wanu n .... : : : : 'h," "", I.
rwhlenU. :: : : : : : : llnvt- "" '" t' Filt Stationery Hooks Photo &
,11
"> .aial" I liV. : ami lu>ai.lii.n.l' I m. Balk : Scrap
., .nlo. | \ :-1" I n I r. .
.andlllk* 'bl'1'.I"a. "" ... """ 1,1 r Ml l .1' "I'lt.| .tni.lMliiiilil
ni' 1111.111.11''' it "h I \i .inlnnln. -- .
.
,
,
nli.il i I.
,. liiiur III i -' n', ---- AHuiins \
.Uitedluthe natlimal, K." "1..1. Ir.ml"" ,.. .? 1"1 I I Sh'J.ost'lpit. s
; 'h"l tmii ,..lf.inn,.., | ,, tw ,
1,1I
.
Mun.luiihil ill.II
.'" III 'h h..r', I'" 11111 "all'"' Milfrom ""I :
411,1, I II. .
\l I I'll I''h1.1
btMtlonal ling i 10. l>uM&Utorlngi .1 I .1." limitInlWMII '' .
,. 1'.111 1.1. l'I."t oluri-il Uthun rHM >. : Al B T, I.. Pocket & '
and ll.ii ..1 iiiM >i 1t..I""II"IIII'r> Unl mil..Hi '"- ," "," ,". ,iliiu m u l.i an oil VC.rI.eTI:1 .inlli.iin.ll.afl.nrllni.Klllltil. Cltt'I', ( .

bo" ly..II"I.I,11 l! 1 I" ... i -,,, ., :Slit \ .1'01 "',,'.' nnlinal.limil lint IN-IHII' ''nihi. IM.. |n>!'..iml wiinhlliirnl.li I.I."i ,,""1"11.,< i .HIP :North .\.. I. .r

cttonalo h, .1ltl li, .... ..If,...Ill'll ll...IHI"11nn all tailotninnni, u.n.n ativilu ind' > .l, .10",1,1 I km 'Ihi. ilkil" "Ili. NEXTTO CITY HOTEL. Oil
> ; :
: :: : : .
| ; : :
/luring tbclrapuuilalloiHnICbbythe : h .1 |.. l ,mil.,., l.i tin'n i"imlh win, I hM : ; \ lln in'.inh-. .Ihi. a.li.nilp., \ ". .. k ,.Hk.jnl rv, ii.. a 1"1110 C11rolos,
i il, ttn' tiuin M |. .l.la.. HMmi.liinait In U.i'.,Ml' mil, i I W limit, ,
tiffl .. ''u I n .Ib ..
ilnli' Ii111,1. iml I.nintthlihhil '' u.nl' |
iiroplo niadu lniH| > iiilianch iiiii.l hirit. : ..l, ..r..n.iii.' i i hid. Hiinkriil Irfcta.IMt .I |1"1""

I O ring hi liU. now M ..IIIMMrgaa ., i.r.llJi "..' I mlwlSlain ,,1..I... iml < .""..i..i.." I 1"11"l, Ih.. .\,.,.....? 'II',...I... .. ,, 11.11' ri.stoiuk.; ,.\. t' 1.11111. \. .1. A. Walker

.tan." II,' .1..11 ..Inirllln. .. ? m,.,, hinl.. ,1" ,,,1 "l II..|1",110| i''UI" ,' .1.' ... ... '",1' ."i ... ..MH IMNHIMl -. %-. ,. ,.,lllirox ,,
"chart .
H..raukl 1,1..1 .
_<1 and _. *war and diMakodloudfpap -. "|,, ,,,n... .i.l IIINI.III .mill, ,'i', niii.i l 1.1'1'1'.1' |1.1'.1".1. r"R,1,I H ",1.11. .. I..I i I K (I.." luruainii ,"(. 11. .. Ti. ., h.-''' .,;*,.. ii. laNkinw, t inIt,.., it..tli :- to Shipmasters,
til h.. I 10 I lln., lui, ....ral.... |. .. .1 .
n ,
nlliin \" Fa C.
"I.| RENT
I. r
IIIOVIK" i'' 'iuliAction. I.,1' ini.t i Ih''r inn \ !
Vr"1 i. i.\ 'M '" .n 111 | i ii I ".I. ftr Hal" ftV '
,ni.l,,. ,iln' h. ...10.1'. .\ ,,, .., 1'.11" .11"1. 1..1". I : : ; : : : .
Mo wumltr U ., h" i in i" II".t".I. 1.0 i it, i I, i. .null, ( \"'. ll 111. 'II II ,IU1 ,1. I'r, rf'II [ &
'ilnn' an-tmi-i.lv. i.. inn inll..,". .in. 'l. il tti.nhl' 1" ,,1"11 Il'. .1". I 1,1, I it "'..| t'l.ht. i .Ml W.4Trl>-. _l fUWk. 'I. 41 lm'U. ' ,' '. '
,, ,1,1 : II .
101'1' and tbt expriMlon\ ,.,i illUtncouaoioiiadini | "" "," 110.. 1,1; .1.1'1' ii 1., :1" <* "I' ih' "" 11..1.| ..,. 1'0 .)'h..flll" .iiui-.1''I.. tI..I"i. 10'... '' III.1t riv..r I.. .1'1.1' ,iv,'1".r.1" ,,''it l i ., n'n miiuilo ". ."..dat.indi II Q'.: : I., ih. Ir i.l I :ml.>;i l nlm.. .UNI.. i| "'. ".o.... '"r I.. ... vr.' .I'' :.. I. .I! I BANKERS
1' '
.
'0 i I In .Hi,' la idol' ,.. ,. ,,, ,, ,
..,111",1 lln ,. 111,1 I h 4. Itll|l .. n inn ,"itl' ., il" "lul- n I" H i "I. 111 j ,
,,, I.
jdpracUco ol Iliu unlril H"" ml l ,11 tI. "I .h." 11 1',1 ,, .. lunm-r fUm bn n r'f l ltkvM IH' ,,, i" .,
; ,'h. 1111, |I.t ind ai : """' ..I. ''h "U'" '''' "" u ") ,
., .... ... ti.uld I l I. .d. .Ihl. TIUI. C.TII". .1
'.i.hl.. r..rlln .I..I..r"li.| | .I.IIH < I ri.i |I"ll ', in.lh.-i d"l- ttiw rUllli I I' ,it \. |, U'. .
into wboni It lm hw"n i 1.1\ 411 I "1.1 kin. |Mi.l : | ,1 I' \ ,
by |1"1.| .
.
'....1'.."rIII'r, ,IMI| In-un.run...,.an ...) Ir..i"l ...11,1 l I.- im ,.Il' l I. I ,I ..la 'Mrtfiromf .ItanlmiiI "r. J. ''.k_, Ik. ". ", "" Li' "IIU.
tiered for many )iar li ir.nifooot .. "'" I\ ..I"I.i"l| I Hilt :. .\.K.US.I. >. |.. .. tt. ". WI-P ail,.r I : ":. I. t ::.
." |1.1.,1 l nn .inir. UMI N" Ih' arrii ,1n I. I h',, oi ..1 : ;. : :
.. I. :
.. d i h ,,1,1 || : Pcnsacoln. t Floridit-
that Binkoa III in i! mi:"r I. "", .." I "I'"" f.. I t
'lli sn, ,,' .. .1011"| ilul. ....., h..II..ll". an MM.IIll 1.1 Mi.nliii., ami ul 1.1. In-lr I, .! tllil,'I'h" t.. -
cloctlom win
pier < i iatlouL '.., ,. Hun .110 I ",. ,,f II.HI amiii,4 liran.. h Im tt.nhl IN. l'nnl I "Ih"n, lurrill.ol Ilil I.'Ittni.iHmlU 1" 'Ij MM ill I-:.! .41 n. mi U>,MaM4 >ln iut
.
Orfaii Krhidinu. I Ii h.. I. ,, iii ,. .. 11 .' .ill.. ,\ .. I I II I:In 41. oil. i.i, h... ilrMiHpin ... .I..I: '"r't 1..1 ; .,, .I.,. iKI'/, I Forein[ and ExchanE[
Hi .., I Ur Hi f, ii.uoUnai -nnikiiiK a .1..1. l.nnl) DomEstc .
i .. it J. ) l'I' ,, .l.ilmdaiiiIn, 17-a... i uilurollwi.iiiHimi
.Uf. and ] ruOlabli In. i itUUlg ii.l1IIK ... .i.ulnr .lt.i", 'I. A full a_>t iaiM "! .'..
,
lu "
r.liHil '''",'''1',1, "", ...II..I"r .1....... 11.1 | | .'rl'I.|I" and a "'. lur, .|",.. .I : .0'11.
oeiu .udo.lralil. II' "" '" Hliiili, "". r Hiu 1M' |1""" 'lilr"1 I. !
( ; ,. riie fail. 1.\ I) HltK MBttrU.A: Bought and Sold
"
.. III. I.III.H.l. I..H.IriH-IIHl. ,1.1 I .h"t ril 0..11" .I. 1.1
loll .
.
,
There U nril in 1.1".1.11 I III' .1 II. "'IIU"' .It ,. .. ,4 Ik \ ill, .lai. n .
luanoo. | > ,, .
iatlonibut U I. puiilmiDM .."h 1..1 ",,11 C4UIU lt4. l-l.lld BK.I. ....(....il.intinil .. Hiih M.l.ilt' ami .1 m.,:I"1'I'h'U id, 111., 4.nib\\1 ,'ll.lln'll.an .1.'to! l.l.k:"I'|, .11,1 JIlHIII.111 ",.,\.0.. !l,..f.B >. i.l. MM" ." llli In-.. iui..i aiiit, ,Iw. .li.*,. ADVERTISERS '",II'I.'O.U., ,??.,

WbO tllTO 10) IlllNllM tijtLelrofflcet "''''''' 1 .'''1'11,11: ,.. anil Hi.. liuluM.II.I. : in.., HimhllN. ,, Hlial, .i'.r. ". ., h",, 1"11',' 111 Ihikl.null .111 .1..1! ." "..1". 'lulan.H I I, .I...", I.I Mill HIM.11) 'ilir iMH-fcnnb,i ),.,on, llo.l ""I. I III..Il,..f; in,',nn.: : : ,', t ,;;i,:,' ,
| alv l all the :
,
., ...,tiinu und Itiiilniji ni.lin.lt, al.ll. |.1..1. :u I..M Inml 'L.rar., .lolml-.n' I., l iliai' can lear exact cost i.ri ,n.,. < n.n. i ,, .
and jo.iil.u, .. 1" ""' "' .' lh I liian.lt I t:! ,: urn i'ijiiinii.MUH .. Ill
| .
n. 1'1| ,1 -I M. "r. "., .. > l-l'i 'IIOMM. IMM, 111 ,.i '
,I.. .In,,,,, I. Imi tit |I' ,1 Lit "f "I'"r'h | .1 II. ; nl M tnii >'l HH.mlb I'.ti, I*, .\. I t.II. .1...110.
imtBnndiiiiiimloin.i" il. "1.1. :: 1111 I..t l HIP |'i|"'r. ol.i-. | .I I" .>. .. I ''| "I ..1 M 1., IMt, Ml.l l.JI.,' I ot any proposed line ot -.
I ..
'
.1.111111. out .
'.r..lh..IIII. .
,
uin.M.I 1.,1 I ,1 .. "II ll" n. .. I. .I .I"M..I, II' ..Mll. J. \ .W |1. .. l... .
1".I..r
... .. ; MIx-liMI'l' .\ I. .' ,'.IAh. | | .h..r" ,1. |I.. I..r ltl friMH II I I" .1'.>k. ,, I-., .1 .r uk .
II.O 'lJl ,". ."1.,10'111",1, !". '"''I* .rl.I.| :"."" II. I. .n "' .i.ni|1' 4 hull tri"'| I "'',1010 '.....1 "'.. I .1 1 ( I advertising in American 1'0 0,1", '1.1.' "- .1" -,i".i ai I% .

: 'The fact lanow ailnuiinl ,l.i, i|>,. :'\ ".. mi-anil ,ih.nn, li..". In a.i.M.hll |'| II.h Hi. mi'illi.l Hitl l ..|. .iml rj.il| 1 "," ,1"'nl' ll.i IIink, II,," "w mi.1,1 ,.. ::1\.1:..' I.. ,.. .." '1)SI' ft:" """I". I : |I" 'h.;; .. .
iMumutikaiitin IH-IHUII "I.h', iimlIm ,.t .I.tlt .,1..
... ,
.
\ .h
.
,
paper Uut the Nontli IV., ,1.1.. ''''''|...1 tH,.1."IH ...IrHlV HWktt.I'.H. vti.1. MiniiU, "1.4.1,', ,,,I .I. U. I I. 1"' .i.. ...IN". ",1 n,_nih..,.|, II ,1'1.. ol l.l.n..rs In, ,LI ......r...'I, ..1.. .' .. I'nlau bb4 H. -bH..l I.,, ,.", papers by addressing EENNER'S.-;

*|oal.. to the dtinaiiil' i.i, il I., .,n .i. ..10 >.in \ ril .i- ii ii,il.l.. awl a- H.i-nHii., .11 ....1 Ciiini I 'h'ar, Hiuttoiihl ,I, ( : 1 : T.

.rceet thoCuir ami lint ,iklng ..',,, ,I....,.I-I.I.,. 4. Ill-Ill HJ..I ,.III.'.1) hill.t .' INMinuil I.. lln' l.iiil.lin. ,,i illn I 1".,1 i I.\. .,1,1 i i ,, i, fl -u inn .11. AM:> .... .Ir.. '. Ceo. P. Rowel& Co.. FLORIDA
-T.IU.
,, ,, . r.Ktil .UJ | A. r, ,MIIIln, run, I., ... t' fliHnl ,. SAIL LINE
demand, fur IMUH. m iu i .H.t H liml ii i ,tuwkiH. ainlli.) itilIn l' ii-moU 1.1 .. .1. 4,1,' .<.r .", -; ,..,,..! It 1 1'I.r,... .. I | .> Uurrau.
< li ii ,
try JetUe at wnitntlnr "I'I i II.tathl. 1".1"11" ,I. lalh .1.1.. i u. "II '.1'\l H.I: I-I,Mh.M >. .. !..-.!..r, I liilliUa' ..iW..t.rMH< M. .U.. .. tl:.', lOB... k. .V.rl '
mil mull.I .nuniiinnl ..
.. .) I .. .1"1, .r ruluft.t Ithurln '. ln ,0. .L New York to Pensacola.ED
TU141. all r.illt ; ih' MiIppi nl llw .Vliniinl li rr .'4iilIIH .I.IIml \ 7 .
inat < l.t I Ihi Iniilliii4 .r .na I .m.I l I' "r.., WUllf, t'.I... ;; ,
river li nu '01111" ; ,',ti,, ,. nwntlal .. I.. I. Hi.. unit il.nl' |I"'rl ....Iliwlnili a Ili-H lla.h, Hi.uhl .ilrnl-K.| .| Sam Waugh I", ,.....'."I. ,If.k, o',.Ikl",,. .,"i".,l4. :
.. : .il,,!,). III.. linif I ho l.iIniiliiiUK I -.,r. .o.I .i k.Mi,.I. d ,wilt !_ ...H '.t. !V.-. II Hu ami H'-'. lUfs! :: """ ''' : I.INON ;
.. :
: or eiilu.liiIrinn.' I .I nil.,i. Ii- ll I IKK .1.1..I .1 1'0". ,,in,,, i,,,tiiMiHiil aMl farra GALE \il'
,, 'r.1
< .
.
,ide auJ GOmaerCl' m iliu I 'uii, I..I.M.. out |"i '|1' In i.." llula.. ..I lhal. HHililltu ) 'a>IJ4.vul mi ".I..I.i..lh'l | .1 .., ...nnU JL..A.TJ 1ST ID IT.ST .1 .. .'','...1.. '. ._..., .......' ." '0. .,'h. QUINA .\ '1.1111

talc*, lUIlroaiU luvr ,'I I,,,HII.H| Ueof ,. I .11..."". .,1' 11 in gitin |.>lni. Mublk, awl IVnwula. .MI. M I"I"I.' 1,1'... f "111" '\ 1.1. I. ,.....,".awl., ,4 dwilliRK.....iaiul"liiiiU.' ..1! ..I.l H'. lra" .MWknl,!>....

I trade tnd river an. milt >uillnate ....... |I.|M- |I""'"l 41 wlin'Ii an alia.. '.L anw tframInric, I TttI JIK* .. N. A. BENNER co..
.. ". I.. "a."M .,11 I. rfni-l tIll"t. 1UIL'I': : ,
Dteani of rouvvyli.tf. In-igln" inliiatml' I. umlian.iil b> SHIhauyx U a U'llrr H I> Hun "".. "tl' 1\ '11' \I' .. "I..r,1 mw.

d hare been culirely HUH.IMKI| | .ulocana .. ... l III arlllMTt." l I.... ."..' thailianw Mulnullai "|iiu.lli. ilH-. nit I i. u.i iaailvs : ,, ,. I' .' ,: "'. I,,1"I"n, '. I 'M.._...I.,1''r.. 1) .,". I.",. "I' I IHd kli|>. M; UIIICU,
,. .'
.. .
1'.1 l 4JUC. ,
of purnoual. lian-ii 'IIkraoof ... l I. iiwraili' fi'-ni llw. .|MMIwartl | anj ..nl> a "r>' l.ul 1.. .l hI.| ., ." ..."" ."".'r. "M'MI' ... ...rnw,'.1. I AI .* III ii ..U l.>ul..l ir>., .r .h.'I i lurid*.
.
tralu U Dot lutvai.l. ilwriaoo __...1 ... ...11 .. 1'".... I..... ..';a I.. ihan K:..awlHa li). iil'e.i it I. l.ri.lii.sl /Crab I I''LI..U.. A ",aeralilttHktltanl.at.', .... n.WMkinaiiiani NOTARY PUBLIC lu.unw..' | un4r rV4l-. ,4
OrchardT : )
the rliem tl I ho In .1..1 u.lilUrabutt4 .* lln, lHiri*. .wllwlliHiul' .CJil A UU. U.nil.lliInlirllirloii'iiulUi j ,1.1.1.1..".. '.I'.I. ..11.o'... i.l.i, ,... jr,.. H ?,. ll.i. L.a. t -I, :; k<

&li>ci walir |..II.IHJI "I',III., I. lru" "l' > iiilu'ft lulirluil.iiiU. ..." l>ai .In hri.l,.. WAVER., / 5M.MIl.LiN I. .. "Ic ." ..... "I. ..... Mm/T.! .j u.IM' "r.,i. ,.r ..I\IIS: : .:S1 bTIn: :, ," ....., 1, .

I eta, with iln laml, .|,|1'',',It InMa ,- .. ill.n.. J< noil t. .i HH-I. tin lh> .,.1 I bulhl. iiHir ".1 .Ilii'.'I in I'mla ,.:........- I ...U. ..,.I""M., ., .' ,. I' ., .u. t. I 11: .,l" .'I Ul I .mum i..,1,11. 1. _
U'
I' the Interior, tafe at all linn.- 'ir.n, .,'II' ,l.... It l lln, .\.lHllldl .1.| .... IMri '."' ... ilmi| al.r ami 4 >ali. amini "r"'i .......,.. ,.I "I -... .I,I ..",11111.I.. ......1." ..I I.' ...nh.. "Inrd... awlMk. '.rallLal.,4 V,*.,I.h...

i' danger of inuinUlluu. .",,111.1.lWMI .......I. lu'HI :,I ,I.I .1.1.. .lit Ilul liltIII i !- .iut ItaiU.r, ll >. i,.it 'Inlh. luitln 4.1.. .: .h....>". ... .. t '1. '. .. t",.W" ... 1.1" ', ,. 1".1. I -- --- .

tJ I! w* found a. at l.i\l"I..1 ,,n II l |I" ..,.......-".. 111 n. .l-in miillirt mail.il .. .. ..... HN-H-ll.| than a roa.1 In '. I r -/.1., ll*'. ;. _...1' *".... i 2VOTIOE3.

.. York to Iw the ..ft...i un.l' ,,,.... ....,..-....ii. lirli ',,,'r..1| )|, l Milan ''" ". inv l.laml, ..I...r,'. all.'r all. \ n .o.I; : i iJ L inn< .IN.I d".,.IIIM.Illii .... ..K. i...rNI .".. UalkraMl. .J'h tia4iNHHkr -.. "I. J F KEHOE "U..n.u. tL Jill" .III,, !IJ'h _

f : joatablo MaporU. Im in "-i S,.uIttUUMid i > liall awl. I'H in bi. tin.M 4llailU4UI.I .> I...... I. ..1) ... ''.'1 ....1....,, 3 :!r: I>. .. ; ."" II ,|'..1. ", .,i .. ..M ul .. ( \ nv"cri'IIH\BHli., i':'VMUI%v"' "IIMMUKKMI I" -

JSaWr I... u ""..t mnlr l"'lIrlll. r al \ ".1..1..* 11..1. a HH; ailvautaii > I" U .bih4... : : I..r., .. : .I, '
.1,1. ln> mNinui I ihina** : Contractor 1 IJuil.U.rJ'i ; i V:. :: : \ :,
"
Will both U limit Un.llti.ilt ; ,. .nnl I.ir .l.n..k ... il"M, i .t.iMl.k.' ,.1 lithlnji.m .r a".... .0. llt than il,, : NM4II\ : ,l,..lll '* ltMnalrt i... ..o1..1 1.t' ..,. ,. ".t.. .I..1.1 r---1.; "f"r'' .: '"i\'t.i- :

IJlllldall, ) .1011'1,11111"| |, ill' ;n iul., M .,- ami l..riuliv HUIHii.it "' ..run In, al |nrl MuritJi.. | i..iiihii| .. .1.! lllB. ..... .s i. ,, ,,.,1.. "., .. I..
.1 1.1. ". ,1 I I[" ,,
: rtnaacola acnOing ll llm., In nil I..,.UH>.| I. Mil C..*.." alti.|| In MM.IMMftHrllll. |.I|>".. S.nr 'I... I ,.HM, ,lii.il I ,1..I.. H,.M allu aim, u k ".'" .1 '. .1 IAS'\I'TI ':.I: ...,.II't.,.,..","I..h.1, rl I.r "I..|..k>'l >.. II.i''L. .
kill,
.w -UHI 1.1.
w ,
to Mud It tb. i Hi.t .. .. Htimlnil. -- .U. 1 I. "".' "" "I.' .,
jmltwUl alumttw' > '.ii- >iVn>ai-i.Uaailnl. all untr lnwl.li > r. A t. . 1" 11 .1. 'L.
| ,
., .
::; : ,. .. ". u. ,11. I ,l.nutaU I .
led ebaonel* ami ilioked |, |,,i..i. I. ,r.iv. "IMaillIt. ....t! an k MMtu.:' own l.i truing a fi.ll-l.>' | .h : .0 IHt.lliM. i, .. ..|. tiM "L I .., allt, n.lllu"wul,III. | | .inkI .'-.

| Ik* foot Of lli* river ,1,'lu. I Ia. ,u, ..I fi. l, \uiktiiHU wa' wi mwivr tuVI ..lit"Cill',.1 Mn". .1..IIIt NOT CE.'l" IP4m tlli> <* aurikkill. J. Uw a>.. Ik-rt ftkwl tunm a *'" > H Hie'li'W> alll( 'I' I L ES. :n.i. in ruu**awl I Ik.k ir I | 1''II..r.I .",!|.n"

bkb Iliclr ..." '" ,of 'I.'Hnu U ..ali.. H .-hi,, ., t. .., : :. "'
,, dpon 11 4r.'and. In' in >u.i ..". ... "" .. a .. Iwt' lw..A> l. IM .
I "
'/ ,r n l i llunK4 brlntt ritual, Niuml 1 Ihalriur.HH. I I :.. .': .. : : ; .., :I: 1". o i .,h'", .,.., ., ., I... ". A' ./l, "hl.'I'I i.i MMI..U" : .4. ,, Iw bn.in' ,..ly.' .AUKU4
4ul t-i .i ami 4 mri.i.l .. ii ti U
: irniii.
: :
| .. < M.
:: : |
.1. .
... .:, ,. I r i. n' "i\ : ,i. "'
"
rbe Ioat halt "f the l'MHi! ni.ii > ni) <>r IiItiiuWii ur U) .NT fcuUiWIni rajkllnxnidi .It. .0".1 i ..o. .1.1. 0. I livi.. ...11'..l4* laI a BMIHIU Mai-Miv. lU. ,i. .t, I 'h" I. IIHMIHil' ; IIIUNI
.' I III. ,, I I. '. ,. u,, t.n ...1THO8. T;. _
., ,. i
,10"
lhedoo .d..u..o vC "e.r'', .v. '" 1'I'M'" .1 Ih. lini)! mi'1 lull. "'.'.1-111, :" : '' ", ..... '. .I
'I. ; "
.. .. .. ,, ; : I I" \tM" I:. .1''' .'" '" '' I.". ." 0, ". W. J. HANNAH .
,' .
I. 1 .Jnm.
'
1. r1yer tu. n ..l II,,' 1'1..1'J II. II' .wlrrn' .l Hi. |I'nni' 1..1. ,i. 1.1, : '" 1" "" ..... Taii < > ii ,
.
110, Ii, I, 1111" ', ' \1 I "'1\1-' """, '; \1 ,.. .4Uj t ; '" .. ,
tie* and Europe mtl ".1.. ."t I. ; l.'I I t Y i A. SPAR MAKER.

'J lbe IOtA .l'l' ilucwelg II, ." \ I, ., ,, .. ,I,,, I. ." I'' \1"11', .I'...1ll'tl' ':' .' '. I PI p < .'k\-A. III.A

: 1taf ftIr an I'u r.-e'. 01 ...I "".' ,Ill ,I "... I .I'' I Iuurwlvv Ir. 1 v r .i vis.., ..Ulo tU.UII.Ja .
.
.11'. ; .
.
traJa, .hlle like t'lII"'II'Io.: ., ,,a.Mliii ii" ,,CHltUb ... (HMlllua Him, ar' .. C. WATSON. i >{ I'I : 1' i.WM, iK> 'mkir.MtJtU <4/IHUati.,ua karrk. ,

', aa, atW frow auJ. |>rtovu <"1""" j \I AUnnraJ fwry-,4: uii gi*>tf j 1 1njby coin uiauU lh nwi" ..1..1.1..1 l 1.= .. .. t.A J I : I ': I U .t KkAM I KtU'tlUT I II'U.A lUILUilAIS.' A. falalut ka>t
I ,
1'llUlfa urlol *. luj lu" .lay cf the Amirkau .t.IOII l .-Ln' CountTUut*. t1.. tT I". :t'T Uuatu, ftui Quarto and ll V I I t & > "walt.6 Ao..IA&.TU'U.I.".. I -............... .
)II ,;; _"y = --"; -." I.

,


.
.

..1i.l\ l a'ommmui j.(: l mi : i\i: i'riir.tii: : : Slt hiS TI'I 1\ it it 1' J '. I 1"I ,", I t.'S.' '."e I "' ""I ,..,1..'. Ii. I"" ,, '. 1'' TiE WOULD{ HKXOWNKU

.' i" l.nu, ( 1,1, in 1", S ( "" "
'
1"" "" '" ' -- I" ,

'1'1.) 'Al" ...111 I : 'lt1'.1.1. ,I I'S"!, II ,-.11 1 s: I I',',' 'i's's. i I,,k th i I 1st, S 'll.r tiilllliii'' I 1'1'' In IlaycilaS S, t 'i, .in'. "lilr.1 lIla' ,.1 I.h'I t"I it''us''< nla I "5. Winchester Repeating Rifle.

PUBLISHED LMlWUKLt.WrN I .\1.\ h iir: i ii, -I 1it'i: 1, "i'iiH.I "'. I i,,1 I'ii "' oiiWhli,. .1 I ,11..liM.i.irr. In >'I l iniiitminh-ailnn: : I : .if tl;::. ::1"" S

1M" ANt IIA'I'URDAYII 01, I.,.". a. III In mi bt I ll.flr. t111't'll' tht l'iiuit lit I'..iisi.INIs I" ,,,
\.1. itillil a'I "".h'" "" 'Ill It ,. .\ || .tmit-. it' Walton 'I -
\,,, I '' ttml illlini .,. I < 01,1. ill' tlii-inalil, .,I.,I.',1 ol Mil h'hl 1.1.I tohI. I L \ Iti'lm-' i. I IIn I" S lllYALPt5.tAb&OIutCIY .- :
I".1 S tla- 111"I .,Iti II Ih, i 'h' hi- I .ll," "
ii'">n.U-l 1..1" 1,1"1'1' l h Itw trail .1' I' I nil.' I piahea l l lt II.1
,1..11 Mi ,ink I' 4 'b,'.tin t 'Milton I :I.h. : : : ;: :: : : I' A. ,
"5 I 5 5S I Im,, 0 1 III .. I 1"1"1.. "Illl'tii" I.i I' .I ii -vniilm iani.bli| ,, Ml, .1",1 I Jul.., hill.' .t 1 i S

.. ".'S hati. IHIH |", .." Ijrin iira. Hit. it i-in IVt .!,' 'IntiwlPttltTIP ,I.i'hhil l a' I hoe a. t 1.t> ."""in '.iiiitis.Iit, I M uwl ,nml,, I III'h'' ,m-|.h.,, III"!.. sIts.".

I f.nl.iw ''I,I.la.i lint r n'IHM tp.1 .11.| I"a|'|tpl! mm mltin, 'I'lnirilii S l.i-aitl Mr .M ,I.. Hurh: 11 lll lia\ ,lliv, I linmr P..I.I cit ,uiitui, ui'uuu .it '"''

INVAHIAI \ IN ASTAKGX.il 11111.lr., H. l' : Mtvannah, 1,1 : WKfrHcMiohUtMik I 'Hi' ?IVnMil S v.hi-ltTlmii.lllhu of lii l I ,I ,uiu'sur. M I"il.' Ali .
| ; \ilinla., (,.. ; ($.linaMa i ; <. "" <.j".lr.| I .lllli.II.I.. l. l hi'tt Hitmm nIn "" "It .< Inr llniin.l llmril; Hltoo lor III litattlI .huI.I.

; llmn-lnm,. ; Taileilegit. I .In'Mij In &t''ola I..I'. lisp fimili. of Mr. I ItsIll,,. I'" 5' 5' l 5. 'i 'III .111', ,i ,1 ,m.. |.rk-,..
I: \ I.t It:" lltll: I, "'. .1. IU".lo"I.
All llli-nn.. : Tti.All<.al',Hr-j. .AI kMinnllp. t t'alr'a., : i 5 ). 1111 Still lltnip.. m naiiinul.mHi Ih-. .li.lin, (ln-.lv II..' goat li.<,iblilnrli.r. :1.1'1 II'." Mllin., Million' ll' .,. '', I ,' s'', :,,:, i:,; i"hi:I, ;;''ni:|;,ml t..;.:."I't sItu,,l I ,'i ,"i": ', :,' ".I:'" I ",.I Fr'I'h: :' -In.'"'."'!.),."1,."i i ,i''
: rlu1alhlia : Mta. Nil 'ba. hilt u'iuuulit' Its! I Iolil I" S r H''I "iVi" ,
,1. rpxl-ti-i-i-tl/ it 'Ih' ll.iitlillotiM.M Hlioani.. I I""> i'h'II'il'5'.UfortlK' '. ,", \ ',"''', !'hIii.'l, 5 5
? rt Ma. s t Inniliu., .. li : I linimMi ..
'
I II \hlTII.: SIM' I ullitlil'tl. I .!.,il.'. | 1.1.| | i'h ..,.l.ll,IMill.L ,iii's, huh I I Lllilulnlnialiic $
Ia \1. "Cull'sn
I'h, 'I" nilhurl/Pil, 1,11\11 i | : : S \ l I 1111.. l'.altlt wi. 'in i.\\ Illc'. 5 .
'n-p y. I I'I.
I Ml-. ; ... ; 1 l.'itIiglii., S Mr, llni.li I, U Union, .i. I h 1' ", .. ,|,11.1 Utafctfai.) iIln'iti'lii newHiirlpr : l'uisl'uu i Ih.1 lah."I Im, It I'll"'"' .l \,

,l.A. I ."ib-irliiiuii| lor Mi s llt.lli: : Hinlniis\,: Ml... : flur- I h'.tth'it.hitt"l ."1 Uu.'" 'tmil,, .", W. .. lialiatiimnn.'litin' Hnoxvlllplonn ) 'Ir.I Vtl-on, ,,.In .11"...
\ L. : Halm > ,
: u
,.
\ ''A' ..1..1.1. .. ". ;l.iti'iit'tlrit.:: : \ a. : Hi\. l,.ml,, Mo:;. hi.; I W.. think hI til*", I..i., Mila ." hi Inl l 1"1. "rr, 1,1, lu"I l a liia' .sith ,..'' .i h'hl",1.1 .,n..1..1.) I il I IMr ". I."

'" \1. hunt K'.i'lt.il 1 at I HKIH rlilp rrnm UK l ) night! H III ">| II tin. it ,", ut&. tin |nlr.imi.i. limn jnililli' ami IIIiv.i Wiih..1, ,., "IS', i S '


,.".' ,ill,) HaHIIIMIM 'hr."III.'I'\' 1 'eutintr", ....1.' )' hnw that mo Ve I rlnu |I'>!ltuiii.Tl.p.hi ., 1" ,, liiil .' I. hits ,I..alh.\ inlm. soul, .lvrn"". 'tin.iil-l-Kiion,. ,.oiill.U'm-c, In all ul tin'1 .,.",,.II, ,.I,Mr I'.'IV.,',,I-".,,1.i'I\,"...i i ilit. .i italnnlii S S ': 'i,,'.I! :i;:::,;,:,: {:' : :; ; ;; ; : : ; ::, :: :t ::;;: ::;' : :': ; ; : :(' ::Eli.':' :: .,;


"tI \ Mi %&.I tl.. \. ,,.,nun:,-' :.;,;"ilrt, ;:.1 fl1flttI;titittvi,IWO 7 .,'t tIhiltI''I I m l"Slut-,h''h'of Ih'I hI ."'in. 'nii-l.UI ." m Ii. |tOll'| I I h| .bla l.-lllinili| .I allng. I Uni. JII.IIT,i.n.I," ,(ilto'l' for-MII in,.. --,"."S u,,S,n,, '",5 i iIn 5"I' 5'SI 5 Purc.Ii : ; ,,.: .i" ': tj: ::: ::;,: : : ; 'i : ""f : ,,: : ; f

I 'il' II)\ SIM-.I 1 : flhorl.. i ii >l.t. ;
;
i 'I.U.I I ,,1 S : ,. k. I ,:liorti::; .nnlli,:n: ;:.,.: i I' Ilh Hi" 'm. rin-ioli| wlll |1..a..1 Mtj). .InbliS.ntrl.. 1,1",1 I ( '55'S, I II I''S ", ,. '" ,1

|Ih"| 1 I i : -I i aII,,In irtTif.. Iiit'S I ,lit,
't.rflA, Hi tit :il I ) S .1.1.1". ..I lIre hiss not IKWI IIITIpiilmmiil. S i llumi in .'iltttf :.II.IIV ,tthuh) I nn, iiilorm,"I tun, I 'n s I II I. 1 I" "' ; : '
'. W, lii, liain
\ S ; ;
I I" l.arn 'llmtK m <
I;, ,;in I ,:nlmhMull.: ;.,': i I ihitvi| ..ii', en,'rl.iu Hi. ronirmv, hiU Iti > Will "",'r thHit Ur! roin.ii ,til.I I an I liil.n.lliiy, l |"ni>ira.lulinirlinKH Ih"I"1, t ti ,.i .HUM. .lit. I-. 'III 'n'I. , ,I' 'F ,', : G'I": : :': : : III;i Mil', ;:I:; :;,: :1 ..I ":, I, ': : '." :II':: ""I''I': I :'-II'l::;II 'I I '
I| a > 111.i. l"till l> -trill, ,',mi.in. .. n I ri I Imm |i'ul, ,',tthhisilt' I lot', tl.l Si n,.'Hi'. "" ," :
lli.ll-t '
Hi .
I I' 'fl"' "' I 'I| l.miliipi.iiilUiiI i it llM.llfl.l. |tlith|, | iitr, 1111) IllltCln.rn ,, 1111.1 | d.1 I ,. I" ", .S "L
I In aid I 1
| | I lai' turn no 1,1"h'( 1,1"1'
) I n, IV n-1., ola I .' .1 I. \ucnt' Ha.
ar .
lllorm klllid 'l. "
.
I u I m nil t ', .1,1 lIlt o'i 111'II" I ,. rowII, tlutalarir.li..l ha"I",1 In h IIPnliiiiiiiil I.iii"'. I mint'It loinI' I for Hi. .la ..Ii't'., I:' I, '. i'uiC'ttI II. .I.u'un\ 1..I.a.la. ,
\ ,un, |I" ,,? ,ml I Work l p"> ttdlllllivl' Illl 1 ill'ly -.lllplcU'' the w.iih .. M.niin.i-, 'H". ,m.kp ,' 'uailonItriHiiiit -, tin, I IKI" M l,nnlii nl"lit 'a I'lohllilli ..11,11'. S ,; \ \1 : .:: \ t
I wn, h k, In.ll.ihiimm' I | ,, -: : i. (I,') lh."-II..II I Inh. itt ". oinmnl' il 1 Milton, sit ills t NICHOLS, ROCKWELL &CO.,
I' i" .Ii mil ninna'|liall- '1'1'1.1) it"his Sb'ii' I h." ,",:l'Ill. 1",1// .onv.it', rixliaiitiinl > .
I i .iilil,,, I nun, (<.& ,( t it. .fh. 111 Ixnil ''ntt liiimlM'iMi g .. W. .1'I 1".1 I nut' It. I,Mill il. I l i ; .,i,. t.. ,
,." .i ,, u ,, AititHtHn.il. fllMHIIHMIKuniMHr' it it St. ,-,""U'N.' ,,, 1.1..1.1$ anl,, t hilt. ", av.11.l .nain ,'.. ( I I.J"1.
'llhl ilium., I',' ami, Mi I, 'I. 1' /0 'S5SS'l" S ,sIll.'' 1,1.,III,, I l'I\ '
l I:' I ,'it. liulitphii' uHir.ti lllo, H t': lfl'ctiti l -innmllco Mi K. '1.1 I K .... .1, tin' I"'I! I Ih,' hi IiI's I h II". ',,i II.I I. Tl, 111". ,t.iil.m. !'".'' .I.I'ul.' ) '1 h."\ ,.* |v,.,.I-.mil 'I'it, .u'Is'u I u".I I .I nn j Is, I h' I iSI:", ,Ihi,. h"lti'i. .1.\\II.IE t
niunlil work. ; ;; : I i'lht,| ""tl.,,J Ilili'l,',' .. 'II' ,,1 I him, ,trail mlhin .is'I I.. i'Iu huh
i.
i 'n' I Ii mm ( lulli.li.ii, ITHII-I.| till l Mi, .1 I Mil.,1. ,I mI 1 lit ham, a | I I II : 5
| 11.1
\ I ,, I. n "'1... Tot ill mnn ,CilI'tli.1IlitkC| > .k. M.ini hti 'I 1'1"1! I.11,1: K "l''li" |I.jl'i tit Ihi- im-.ilinn .".1 t'V ,Inl, 11 Hint i-ian.l' 1'1"' 11'I"I".hll', | Mill ,I > t ntt, I ih I nxi 1.1,'i's'I ,hli', I Iii' II: \ 1'.I; '1; I \1'1.1'I tiIIll' AIi'itt'tlt.i : I,

I i,, N, smlai.hi" | t i.mn I I. i ''"Ih') '.,' 'k, ami PM" nil I IIn I,1,1.,i 1..bl. Hi. 'lj"mil| ?? ill' n //.1! u aii'II.i, will taki 'a itit'u'k'i'uslib I IM'lo ,n-* :Huh: huh|:liit'ill'C!| lnwal-.li;, |fi.,IHiiK I- ilI., 5 .i ,Hi/ -'1' '" ... lliui .h\, \ A i'. 111..mil. .Ir. II (l' I,. Ixl'ai.l. 'lln, "i pli' ,inbi. 't' 11.mill.) hi" ,nmai, ,

I j; \i 1..,"k-. ik'i"I. h ,., h.I, ,v,. I it''it |itl.i ....1.11.| .. "'in'. 1 S SI ill Inin.u.slIt' \1\ I.,.. all. r hi.'hh. Hit, Isiltil',iul, lit In, 1.,1.'. i 'il- '<. lilmk i 12, 'nt-w utt, Ui",. ,mil,, i.in I fiiltii.'i| | imrlrait nt i riu/'.

,'I'1 I i ,''I"hr" ( "lon. ..l.u'kit vlrri' nl.i fill at,,1,,,,.,., ,. .. '1 hr W"h" t'l.nitpullit j.Iaci'.i .I,Inn.,ti ill IH'r'ln a I 1 '.'IIII..lib,.I t'u'it.'sliii ...1.1.1..11.11" \ Ibmillili' I ln'n.I'e'"lh'| ," > will -ii-, .".ilM I. .\1., ,Ill,,II il.: 'Hut, I Hu mini, nlHi J. M'I. Jm.tinna' In III: 1'11"1''. I l-/t a. a frllilhi.pie.l'| tn 0"1':1111:
IftV. ; I
Mill' '
nlniltlp.l Hlnn .imlal il "", .. ititlt; I Hn ii "HI' '
I 1..1 I *.1." Ion n- I llnil H itt" I In al.li lo huh, a.limit1 s' .1 'iah.u'ti's'.iul i4hSi' r.I"1 fe1 ul' HIP S nlihUkl
,, ', ,I 'nn linn.. l.ltprarvnmanltiil HinioaiMl nl llil.lxli" 1'1"1 lie a I h'In.m H i'silElli'iil I' l'll f.1,1, I j jI ". i iI vwtiwhliikot. )', or no wliUki'i, I hi,'."h,, il i mi! 'tn ,' ..''' ib,"'m nna *::litl ".V Smninui, with I 1.1.1 l \Ummn l ,

". "H .: ln- '- I hl'iim. ttefmt'unttin I.ios' ,it I,' HBViilniii 'I ho in:mi I',',ii-n.iiU fill I 'iu,I. "I MmH Mi, .1,. I.;. (',mm, ami Mr'. .s'tul'h' li,.' in-nlil hStiIt HIP, ,nit.,1- S 1 sintp Ion; I'l','ill,.r, Inh, u.llttl'ih I bt .Vllnrt Mnriln, lSt, ) I l' ; '\ni.iniii' "

.:.1 I :: : .." ", i I'I" ,; "I 1 11 mail 117: In- I ..,li gu'hshfl( ; Mr. h.I" ,' ,lit.IIM.. I X. Hamill ami I"I, .,. Inn"'mini, I!'limiiii.nn. luv.' in tttil' 'Hull I.1' mi, 'i it mil h .inu, .tin'..llflh, nl'ulln' .l. Imiin 'I' ,Iih,.I. S l.itniKt" ''ill,,r, I llpni') II .Ilu'uuhulug, | ," itliiHliatr.1 ; '' II;il loon r. titilpituul .

I I I j.I nl I lor fin | I.," 1,1"1.,, | ., ".high Chit, ll.<.1 1 'I.IIMml 1"1'1.| 'I 1'1.... Ititmiah m.ivi',1 troth 1| ilantililci. ,. Mi-- .Ml.-, lit ill 'IH |uiiiul, ,I ,liom: .Vna.lla::, Mi:u': .1.t I:. I:natt, :::!::: I Ii '. i Ihi, tun I lI'.hI. but' I", .mum.. ) S 5, I'd III.. .,', r'. E.: Hatty, 4 W h'i"liI'i', | | l' a liiiiUI, i'Iiots'i' | ,ill'r| '
,, -li'il, ,1. isk'it 'Inl nntIn. Mitt, .V. h'l'ilIi'r
S S" I t ss'i' 1.1'--i inmtoilal.il' ii-lilinu: int i. l.lwanl; I'lPilb.
m "I'i"I.| r\-.l|., In thus I'"I", | i iit I'llah.v' lrru in'ir Mr IWI l.> IIM .InJi lint I lH-anlllnl i, i 1"1 1,1..I. 1"1 llhl-liali-,1," ; Hie ,('...11.1 1 tat'"t of Si... k.
Hun
I J minxliuiii? ? Ala : i t in I h 1'.1 in ,I I u'u'li, Mi, l-.lwai.l; I' .V .V h..-, tlnniiuu' Intmlitn.l I I.,nni,.. .\.I'h'II,'i' ,ami I h'.tsa' l hI. I'ti'ilki, |
l Ihfl nyu.I.'h.11.'hI..IIKI.I"III.l ( vliiiuiii h"\ ..11.'"..' on lin-u-ori i 1..1..111., w lit, ill Its -toik ">nlImlMliiKF. : I .,, !:.:: ,' llndnniM" slit.i litinn / totil. "'I l l7nMntii.i S "I. i. *, I i In' ..1"'"'" ::1.1111.1".1 I .Inn'. Novilltllo he Citittiiijt Ait 11m

.\nvii I. 'HI M.iriints: h | S., A c.'itiiti'hlhlhil| .tirlntI ul I.u, : "....\ .1// I I ini,|"h',ni.'lil, ,iin.l I ) Mi I ,': .Inlin W. Unolmlk. nl llnllinnf 'i [ln,') mil..u'u'ih,nuiii' tin .5 11ait, tit) ul l'rusist'ilst.. Mrlukamt Mi,'. Aluttliln, ,. ;" .V

.\ "I i 1i".1 :"it' til:'hi nml I..r"'iuhi,- "uuhhttisS' 1111 mic I I.) slink" "1 It-. I ml-iiiii 1 ,'.tin-In.iv.'h h HIPiVonl u" 'ii" ofiiilu:' lutr. lipi-n '"".'.1"111|1,1,I aitail.v .\ I ) \ \\IK.II..Ik ..I 1','n,". ..,.hitta. mil ."i1 ilii.'i. IIhhi* |i't'I mlh,, 'I I 11" "iaiir, t utltliI'" I.., :I ihilInI'" I it,iui'i' allho I .\.< uf 1'trali," Illniraliil _
I I'. 'HAS .1,1. hhh'2h.lttu: : lily ,
,", .,k, ,t "," i I h) i II -I Ii I.I .hil.I .fl'ILlh'l' 111111 I n.|.ilrlnnmk.. tiiU', h .ttta'.h .. liit, .Iniii, Haiimlat, laklnuin, .h," I"'" I Il. S 1'"alI.. I'a'I. )of 1/1. : llipMiiilHtd'al'Imriii, .tin,
1,4 1".111.'il' l ll .\ n r.iui. pralrl. i I"I .", ,, luhl, intoiniiMi I I"'k I 1,0 .III.IUI 1..1., u ,tntal' nlt.i !,""" I Inam."'. hula I I. ,, I.i, SIMax.nl ,
II, I I"" ni). with unit, ofi .1Ak. Id.' 1 rut 1 l I. I'I'INI.: -DIll' i i. 11w l I..'11... Ilu. br-l .ht.1 Hn Dui in 'Hi 1 ''11 ilMnlnti l) nnllilnx but, HIP I I.an, W.,1.1"1"1, ",.."hr.: h.. I"lull I ,I.. trivu'I" ltit'htt'' i ,,i i' *:ll: ,'II i ,' on i :Iii' S trail, ul) uf I'l'n.n.1""f'.'nla, nat |nipur>i Imhil... "Ihu, Situiami ',.....

,1",1 i i l h, 11 ". -,'".Ial..e.1 I h", 'sihiiIi"h, ,",null h ,. till b' "lIIh'l HIM uiliolcmllm 'lint HMlihInH't Tlnn-tlai ; ""11'1! It wna iv Uli Ihr |iii'Htol for -liintl.r', M,'I ,,' it) .1, (I'".. ''If NI ,'" mlh" ;'mil mini, 1 tin, !k .in.l-lillnx: : lIssu iv M. I'.. N') ,limit', I..I. I. h'l'hli') all "I'lsi7ihuic'k rallittpH, ul 'lum,,'lloinvill, b,'

h i: 'tt I "t\ MiVlnlnw' ;: ::: : :.HH.HI-::1 t tS : .ilu. In the t."II. U ', ,, that. Hi., inniil.-' it f tin I lilt" ',in,, ami ttlml,, I I., .1 lit"itu I kmalMinl ." inn' ,,'h nl. ,hIlls i I-, ".,illli-. Inm, ninth, IJ, MINI kishglrutl't'Cl.I'ntol' I, I : l.ttittVpil I'li'Luntun ".,. ,'k.oll'
S -., ;| i, i I Inhlicn l.iHiiun .inIn Hi.. ...hilt. nf tin .In.I. Mr. W .1.I I. C'"lh". tin km*. : hlII. list i hit' | I I. n nivnith \"I. 1\1)h', tu I 'h... I'. m,,, .
If, v ..1'|," II" ll. I, 'III,)ll'. ll Kill, I"- : ,, ami .. ",. 1.1 or 'Ihruitixk.print; I h'."., u.'i'iiiitih, | l tillli .Ilii-lr llin'. ,""ilh knotting. 1,11',1"1 1".1.1' .1..I,1, f:ilHKtlMIHnl a In'KIam,mul, I 1,1,I mil, r.I'I.' :\nl.. "). 'S I .\lta, k upon the' Httinlli; 4'"rMIitn | .
uiit! iiulsl .
S S ,,1, i .,i hillnlhrti' t"111111't' ,h",I iii till irhhisilIChIllwihi | iF','gill' tar Inatl. ,'III. I h ,ul 1 mil IKM'I'r n ,,"1 IH'll olllmli.rivlii.il I r' Um' 'hI| lin-on, '| an ,1,1.1,, hi i I l ulina.l. ,l l" 1,1 el' vt's' *:IVHMK( I IIt. .I P. \\'. 1'lt" M. M.Datll, I"',. l. II. I II I ll.ntin.l, a,"ii"Cih.in, ,'Iloi .

I ,"I''S l I''" i,I ni"'" It, t Tin 11 ii Ill" more fiivnri uhl'h| I lu I hi. .1".1'1 irl 1.1 ,' 'tin'wp.'kiiptnt .. 'l Hit nmiruMtl.iri.i,, '\I I.I imrtlinnl:, ; ol:. Milton:;: ,, I, inakiiiai :: ; ,.'n" .. t Him |I""i milt, on I I.I IJI lull'H nl Inl Ji i, 1,1., :i. Hah) lut lioiillnitnnI ,, tlllo 1<."1.1110),\ Ircti I IlinkPiSainnil ''
o m ;
". n" ,n,,.I',,1," .,1.nlll. 1, ,nil., on, ."mil, ', 'lliaii r.'ii riiN. 'III "I" ., ll.tlll.l hit'I".I.I..I| .."),'..nn''I. In I lin-im.., In' "',"I I. an,,I 1."I I ''hl""III"'v", .UI.. :I: Miln i .lri',l ;II liSt, 'li In his, nml. I I1 S I I I- IIlie.. .loin I'.nriun 'h.

.1.| S ilu' S .,,I il\ inhma, rllIl"lr.$ .\ ,toriul. ?htimla h". I. I Ih, .liASS5 i '5 .m,,0 I I "i\ ., i M lIt II "I' '' ''. I in ,In woik .. Ito ""W ,>Int..I I him, 1 It.Initial, until!.,.r of "'I 1'1 In' I linnlmVoik.r I I'I. 'I U',III-KIII' U',. art' U.,1 Irk ,ml iml i'vi' ,II n' '.t I it l-ilimil' lixlilluu ., I .I'I11. ,Ii., InV. I I. 1"1.10'' :III II I innt.lliiitu, ,, "S"t"" I'u11 i'hiiI I tint, h'i'stiri' ,

S .,n' i ,Sh I 'm'. riilmi"\ il.II. 1 I IH. 'II.H-Mcnl. \\ rnt llipNI IhIulgI'! .I'S, ,lo ti m*>lptn il in, I hI till' ,loi tint \ ." :i m.illihll| | ) irlnlitl, ,nnlKilloln ,1 Urn. I. ""Iili ,tin .linn.. : lit .n.. I ", I i''u"' ,,1., .u" igI( II I innUntil! I in,, '1..1,",. .'.i ; 41.cmIvmuili. ,. I an.I I imp..11.ml,, nnlan ) I.-IU-M ni '

.,, ,, ,I"". ",' ;" "'"' ",,1 ,' '" HIP II'.lil.li ll". IlitliInlirnlai I. l .,1 |1.1., .nl In (gucith '10' III' III., him- i ..1 I inlil.nn. i.',IP-ul l.nnIfii.iii ..Jmluh J lo ,, K:. h'4ilu'n.ltn inliiliiitul itnlur, Hair aioiuibull | | ''
1.,11
ro'Iuel, tk'hilN'r I.I. 1'I.h' 1hl.0 111 f'1 .11
II.." '". \I.Wh.-, ,., .I < |ii'hug / ; 01,1, I tu'igiuluuun. 'tin' ,I. ",' "hkl uu 5 n ,nniil h h'I i I. ,' ,. .41, |lest' lot ,Vi 'I.. : S ,. laktn all ,
Intrillnr the
I''iirC U. I.,1 '
S 4. i i.l "' m "I. 1\1' 11:1 mnnIn
," I ..,,111'1 iiiIli. ::: evenIng hue l: >I l\li-I ,itiolI's'.toha. I In-t n, .' it., I.|.I.,1"1,1 1 | 1 'lld..I. .Ii t 111 11""I of' Hn ,taint, urall.,. i in i.l..'. lui, t I Im.I n, Tahitiix, .1 I lr I:', I S!S ,

1"" ", S S I:"" .1,1, i. I i ; ii>nte ,iiil lur Hi. ;IH.HSMIMI a l Itoh n.u.Ii ...1 nl tall u'uuulhut. |'1'111 lie nil tin' "ulolllu I II liii l C nk, lhr |, il.nnii.nlIn I 'I I ,nun, ,tmninnili, I I., "' amimiiNin I In | ol '\11111 I |II|, i 1)1 l,",, lu the|, i |no-i. nt an Iuittlh'i'iuuI,, nml, urn'
i .1.1.l ami' ,'I.II.I.. 1'1'I I, Mini., ,ami, I liimlvr,,, .iiion-. : : ":Ii.I.'i;: .:: ; : ; 5 I h '. .' linlhuiiiK,, ,N.. ,1"llh, tit I nut. an.) i'tIl lu '.'rnactl, mlh)
; :: '' ::: ": : "I'I; ; : : j jI .'I 'HIP 1"' "11I1"0.1"| |. luilxv, t'":nl I hirsihj'trIu'r.|. that,, Kn ,j'' r |I""h' "I 11,1 I Inn-.lit. I i.l,,n in, ,11Inl "IKIII, I v I, |" ''I' il .,' ami "''I.lnlll, HIP, .11'v" .10' I |
: .11".h.
,, ,u I | In, l.. | '' ,"' ui,. Inl.al'. lmlii.ltIII. 11)11) .liU.I I I b, all, llm ,
III I "I',',ll11'.lhlMilllHjl, 1, ll h I 1",1. 'S'v .rl.1| | Hi. "phsiuhhlril,,I, I luislit'ruuist'',, ', 1,111 tomi' oil till "" 1.,1',, ,ami, I M..I.I ,11.' i | |"IMIU| I'nilll ) t''litnry CII,, No
d .. i I l.'i; i .nl.' I II. I > I | I. ,. h,.. .!initial I han\ ,',rh | I ,
I I l 1.11- 1,1 I"'I.I. ,lit iigiui. Ih ,ailtmlam.t, ivtifiiilioll 5 5 lti.tisi'. 'i'II-lu.1 .m ustlrh1u.l'1'| | ; Sl.hrn \UltiHnn, 'tn II'. I \oik I lk.it
S S nlirrl.' I Ui uuu'u's lit. I tar 1il.'rc.ht, Xfo,', II wknillorI'm,
11 .1 Ii.i, _' ., 1,1.,1, I tin. Til', I HIM.In.l inllli-il I inrrllHK tin '|li..uL., | jl : :::; uihii: ;: ; ,:: I' I I but.not I lit hint il l lint' liiii.l I |liu hull I .I I.ill, ,'in, I l-i-- :; "mil I .lulu uMilainiiiK,,' SDK' A ,J'I'j,' '

1'0 "" .,,1"" ".. "O.bi'l 'tin..1 ili."I following llw "AI'I, .ml II, K. I itiie.!, r>. >rt' ntniK .U I ''I 5 iflho Null' u'if H.'il.U. I ,lull Ii, Inni-, lilhl.h. / tin' nh|.1.,11, I IIi I.. :mini, ,I' I I'' I Initli;' ,,,i u' ;tliu .':ml I" :ullm I ,; '.I itiml : "il''ml I II,.'o millHum, Hit i.Ity ul Hill ul II

h.ill..in.i'il llu- tVn-mrnl4 fur aix.lhorriw | '. ..IIP'j" j I'.',n-'ii..l\, I iihi, .'b ..lop a hturw'r. tut.i.i iii. h HIP. ,1/,111"1 111"1'1, .. tlltnii I uiinn' ,'I I tin"," |nmilu| I istit'l, tIll I I'm.,,.IstulaIshsus'o| lummnnlv, lallul

.,ofl \\ (, IUi.'I .. Hi.;, nml Ual.riimof ",.'i"l 1'alnl S SS i i. In ,llmlN.,' uusI, ) Ininl.' 'lliaii' am.il.ir |.i. I in.ulI hkt. .lo | i mi? Ih, .I.II",1, I S ill., .u, .. .1.I II. ,In1t, | Ilium' S "it 1 I 'oiiillio.l, lu' lit ("uI't( ;. hbtlh' ,. I litnl' xliiu iii.ill up a. ln 't b,'

s"I" ""t.I ii,'. s il.i iS ,.1.1'.1 .11.1 l this rarvt ma.li hIS i null, i.Itit't, 11,1 I \11 ... ", ,, Iii' t,' SHI u'ciuu'm u',, i.rlalnhInnk '. .' (11,1', i mi Iil nil i..1 I ,.... i s' im l, 'in 'Hi. hilti.-l, nlmi ,.14511'I .\ N'.J'II'h.l.', t'. II I. Km ,.,11 "Ii",, ,'I| Inhnilt.l, niriilii, 'I inIttlltblllK I

,. i Icfl4 li.4A Itl..I"II. rt mm kahl' III.unH'l I'lllll t I" .in.. .1 innm-ot' tIu' |1." .' ,i '. I "''I It .,iml I.' |tl'h'lilStth'| "IHM" : I I'; S II| hlmk, ,ISO, In, mn, .1)' ,I 1'1' Inr |hut it) hIf,| till III..s's,1 I
I
S I I n' limn r "" 'inihonl.l ,
S II' tin' tn.i.lnli'llut.hln S i.ili lit t .__
555S5S Is. I'' "il hi i in 1,111, ,.". S iTI "|1'1..a| in "ill |iiihli.illon, 11'1'1'1'; tttnil, ,1 not Iw l i'ilr Ii ifm. M n.ini,| '''- .1",11, ,I.. isiln _. S

S iS'S, '. SSS..' "n'' I i"c IIm with .m". I.",.". ,.. illxiiutolm to 11'" IHI-H 1.1.; S Inimiiti" I.. |luituhlthi\ 1'11 "nIhilISt| IronIn .1.I ,",. 5, I Mill. not Hin.nk.! ,.lh., s'i I"" 1"1""It Inkm .1' "M ,nulvi.l I oo ,.mloi.) .|. liii,!,', auisl,, h'itil ,ay Unit, n

,II I.., " ( .SI III I In I At. ifli l -.."i lii'li""il'"lll .lll IMMIlill I. .1..1! Ilittrmla) HIP, 1'n.nl.,nt,, ; llimUr it ., ), t ',111.''|, nil. .I.) "ml, I, 1.1"I i, ii.iu-1 I r,tr ,ilith.rfin'Hin 1.'n. a-k tor |Iii, I'n.. I lIt 0 1 lou' 'rh I HIP. I Ilill) 11,0 |Il fir it

l' S ill' is I. .1.,1,1'' I t.sh, uiin luiHiiniiiw' 11".1" ,i".hSt'i 0..11'. tta. vrit, .1.1.i ,,//. II. I .ll I Hi. xtlimitipi' Miitha, I ,11'1.| I I i... '' .1" i,11.,1., 'uiliio.nl.,, ,I" .I IUMII, Milk, .tntluHMMIMII. I IS 1151 I.'mini' I t'llst'h I until) KPIH'cal In'illliII

55.5" I' ii' h..i i, II ml V.IP Illits I Ii .. I''." .'I""..11"1.1"11"' 'ill I.I..A \ : ,' ,i it' ''i'l'' 1"h"I""I''I'.1 / I 'III/.I' ';NH'! Si ItIIltu't! I N."I""I.) Int.,. -jniiuln.l| from i ,, l.il-. liillnuK. Kit. t",, 'iihii'ts'l, I In ..mallatniinnli S ", .. Jn",.. 1 i I I. Iv. I.) ml, I 1,1, a,;,,
,, ltitS" l llinnII :1,1.1.11I'11" ti .,lon,. Ihi, ") "" '1'" iitlaltul.tiulnr I I, ,, 'II i.inmiimil h ) i iiibutin -- -
\\ Si I "Si. \ i Ml, ,lr" HIM) |. W,'r T.it kill,,, itlihtfllthIitIIII'.111. ," 1".11.M.,,' 'I '. i I\!.. ..j";5 I A 1:1'Iml, I ini. ." IIHI, 'liitK Hill Iw ..hinn lug? Iho lit.' italt, ,ami, i'.iit'ri| < mul I ::1 I ti Hum,nml, 1 s inj,) .li.tni, "'banui, ,, uliinin : h'iuuI'ii'i,) Hint, lit-, r:rn.lion'|. ', "I tin, j f:<,,,,-, t :
1'1"' \ III ". :,IIII.Hk IIIii I '. .!.,,1 litFl. 'lllll.MlllliH'i" IIIUII".I'I' IS, ''' W.I. ISIs. I. in I i'lllSt i irlli 1',1', I Mi.ii.ln i u'" ,101 ."X hh01'l'tihul'I| lon:: : linn i ;::.: but: |hl5'ihit, :: ,.I gltS.i: i l ,inib ,5. lii. "n, 11"1,1.1, ,"llulhlii" .11, I I".llh' that ) on ntul, a I,' ..Iu.S S

S ..mill.. 1'.I.'r| \ .' '' I" I', iil.al-1 ., |h.'k.| "ii-xiilli. S.iian| ', I lot i I .n., uurt dli",, ,. ,uuI I a'ei'h I uuiu,5'i', ,' sills'" I. Ih' I h'i's's' "'1| ',. "lui'lpl. .S ..I >:. I in M HIM' IlItMY 'ritllinri.l IiI'filll'1 nl ittrriliiy -
thrum, I i iI. i
11'1.1 i si. "
\1,1. 0 .111110', I 'tlttiii5liitiih' If1. iki l'li5'l'ii.Ai'tlIl'. ami in oM. ).ltiiiiIn linn Inoii hl, I thi'm >sIll I, 'I li'I.'ml m n jn-at .ttl I'tlluI Hi", .' '"ll"1')' lb.i ", I'lOKIIHlulllVI ,, | .liilca, Ihat rtinllrton, ul Ki'l'
'" "" 1' .5 5 5 '5 5 u. |1" -I.\'n.'x! .. "' hl'lllhS 11 h I.':II-HO.nl.-lil f.ii. .Vn:',ii,"Ii. 4 ;' Ir I .1,Hie h la In, 1""vh; ,l.uln''- ol I Hn, ami 1 un III.MMiiiliiuiiu .' \'urtl ,
I IHttnln hhei'gVi hi ,,
'" I tin, .' foi ( ,, I"'I"I now \ /, I' ILA | t |hills| rl lit I iut'iI I
'11,1'' "' 11'1: unp 111' n>\ n .N, 'Nl!.
1 'II' "II".I "Ilialt |
'II 1.1 i \,111.1..11"1"1 | | '.1 l.rlrf lai Hli"' Hln. I Ii I In t\ill H ui",,,, .1..1..11 Hi..)" a I" l"' o ,' ,| Ian mil I .n.l.i. .4' \11. .on, tho, .In.l.P) fif tin ItiunkHVi'kiiiiittiiliun
., ., uillll, .1 It h "'' IVitnilin I 'nt -|"'... it. will a.l. v.-.1,1.1 nil." -I-,Ithv I tlln. < ""?." ; / '
"'1"S I. in ', > I "lsuh'" ". i HI..11 ,t.i Nil Wk. hi. I In, ,'. I It"I' I.II..hllho I 1..1"1. iiHPMlilallVt| ul II'W' i ,
,I" ., s S (I' II' .in,1 I *i. fttriHtr. rKHAI1HUM.l.l. >. 'tin.. m.'i'tin,;. W) ,>,', ban, ,I w ill N"mil) ol Ii huh, .",1 ,iloi,, 1 I. 'iiit'l'A ) look lui,''"ml ,lo Chit ''IL, Hull, I I Olin, Sh'-'I.." Wulto .lory In the S ,illl uhf l It fu tin'i' liom

S i ,. .1. 'MIiiiil,, will l li S ..H.. !..Illll, -. : '! $hsi.hI'hhiurit. "'ii., It! ill' 1'I.. I IlIIii'uui, I un.-. 'I ho l.a.Iii'. aiaiilnlli ,.u.., 1"'lhl., IKM' ''"11",1", ,,,, ,, ,1. am ol ..'"s'at' ,In,m.ill.. In Inrt, an' railntii.l, I ',>1.," ma' ) ,Im vili' Innny, lur the aitnal, Ii.l., 'llni titilli, I in that
.1 S S S .. imiiiK.arjiPiilirs, will I h n.'I j.i iW itwltha hit' % C "" ''tist" lt'Ihllil'. Ill I(11100'111 Irll"" 'ami, tin' I 'III''I, hun hit ,
Hilly, u lion
t )
I' "' "'IHIH' '.111101 IIIIIIIMII-tl (I'' iiivll.il Hit mlliv i. ,,, II"" A. 'o'.I I. .. tin nan niiiili), to ttakchlsuu'htliuh'u
I" '" 1"I' I i but lit. will tin.I
\ i IsslliI'iiISthIIIl" hifltltiI'hIil <' "', 'W-of -inn'n, \l"" -Iriiuul, I n \nlotiu 'imitHiilriljihlh.nil.l I '' .11.1.1 h'I' I)
t 1 ,, oi.l" s'i'ui i .I I thn |I.' 'II"| T. UMm I :: :: i IH.: ,,;iunlu.1 'i'|..alnn.li I Iml In"in ,; iiil Ilt'' I.'il' I hllI.".,. ul lln'in |* iinmlmition, iinautinnua,
"i' ii i work th, buHilll 'tru. \1I.m"I".II.
rj, .i.h'.i.I; si,, I .lit5'l" ", 1'-.111'111! .IA.II. nn '. '' l" ". Inn, on. ('h.i..I S II. I,...".., I'tMti.tl,t, .\llt| gill,, "*,. h |fii intuit.' Chit'itihl-.nl 'Hi.tH.il.n.nilil | |'' :all:: i tit' I,,' f ::: am nnl'' 1'pn II.'ton nl iimn j JIIIIIIM>I| lo lilt! fuel
l asl I llilhnr,
I" III'I'' ''1. nrMv. ii Harm I ,i I mnkliiK' an, IIIIH., | at all ,Iml, huh
,. > CIt iitailyan tl, l.i.l "no'
0' I S .", ''b"" It" .)A1" S lhtsitwyluiiSl.iiWlt.lihiil.. (\ >' ti Itin W 1a'I. A. C'. 'rlllII.11 l.vt 1. 1'1",1., I I.'lit'i "li.ttn >". i.. nm .,I-1 I ,, i"I'wl' I. I ami ti aa M't'OhIhCll li)' ,
"," ', ,, "'0.1..111"1'1 S 1.,1"hhuul..r? I .q i|>l :,..llr-i) lli.. OUb'Uii ,5 : .\. M. .\t.n I II. llBUr) II" h'', MHIanaiil oi.l,"u.l Il..iiailnn | i""" nil:.I. nm' il\,. '. iI'! it""t., alMb ) wailiiilor' ,' thti llmu, I Iniomii,, Injnm S Iml I'a .h is'lh'h.' '(jaloa from IhUtunnl ,
1", S in tin' Im-i ami I 'flu
I ., ".1) "..1 1"11"1"1 1"11111".1" j in-1 .!iMiiolt' a' 'lo all MI i ". tin' 'inlnnliulo I ; a 1110,1 h'.I.' I ,.'"n uI,.' ,I"'',;'!' 'in, |I"innm' | ) I i Oar rlnn.,' tu S .
J |
'" I n",uiiii uiiui mil I'HI' "'II II"'Ii" 111' nilI.' : Wlol.I."i I I Ilut, I... \ ,ri, I.. II. I. |Ih', .'"", Ihu' VuIr' ,l'siiu ifV.' I' ) A HfHooMAT.

,. ,,', ,,I, r. I...... .S ,"'loi, Dill"IIHHIUIII' 'ihihlllhl'I.I'I "IIHM i ItH.M.,.11. II.! :1.i 'I, y at, 5 .,,. Hiiiiii S I IHi. I I''ttut' '. 4 .u.. W. Hiliflif, N. IIrl. W. It"inn! ."lill.. ,ttbi.1"1.bwiti, Mi,al-o. M,'(or.l.o'h-of'r.-.l l.tlI' I lintDiiiomi n' Ituuri.t I" nr II'\'.I. "i',1' I, .,... ,|I hut.1.1I" I... KI'linn; I ImI I .I, "111, c.1 lui "1.1.1.I.lll 1 It'll.| Ills, HSI;, S

S S S 1 lils 1'.1. 'I ,S'h' ,1 ",in 11-11 nn .I'ih'thhhhh' 11 it I l 'I li.liln-u' hut Club, "Inn I innun. HIH.. lillh .
IS :: s i. Itwauo,. ,I J"I hn, Hum.Inhn" C. "n' l Intiiiiiulp., .. 'I I lie I 'lull thai, l lrshI'Ii hit. hilt-u M-vi'inn' loth. riili.u.lI'.llliiH I I. I hlll"ra on 1.1' ami CU'I. S SI1'lllhIlitiihc

.,. ii. I. \: I In miiM-ti.| ,lot the twIi. 1 i II. r.lirs K.: -- H. p tin, 'IUI.lol.r|, Hit., da) -Hn' ui i i-' "'"w.llr.. nit innirol I utrinlrna.1 | ''I' "'1.1, limn, who i IHsl ll\ll,.
.h" I."
.I. 'SS I ilsithwr .. H,' .iraplill., H.l.-onn' t tul I..j, j ;1".lld,1. "1.10.), ,, ,?,,, .I. rmlml: ), u 1.1"1., who 10'' I,1.ld' nl i" Illil unit-:;, Wall I silk, nut:,: i''lor, Ihulr 1,:: own intini.l: 'Ihu MdliiUa, ilifi'uli.l tltit A. i.l
h W..II' I5tt'l'| on tutu ,"j ','I ruatl, btHi. II tIll': ''h,,' gr'tt, II Kuiii In .hutv the I Iron I' ,
\ | w IH 1.11. IV1 ailbal, HIP, > hi \\ ulmlin
t.. I Ituhi A. Iliu, him ., | : .1 : bu |hAl
IOllt I .11 'AI.I| i .1 >M thai .1,, U ,
Ii luiam
An' J ,
IJIMi I I I lt IKIMI tIlE; Ili \ It.I ri.i.l.li'iil In tt hi, |, H,,' II isu...1..1 L. 1.,1 ""i t.l.I.i Ir 1..1 11111 1.1 I
,, "S.. I i "tist nIl! -rrt.5 W.II., lUiuk 'a ,'nll"l Irl'" Mi anu. ,..111' II.Ir. .I llai lit)', ML h,., -:IUJIII nlaiiabillly| of tbi. xinnli,, I I.. Hitriiitin'itl | lt l.rlnnuto. urnliti |1".1 i hll.r. tint ol, ''c.IIII', I 1,111.ii' b) a i' ore nf I tn I I. 'I 11115 |iam Wr-
,, .", ,' W A. l hAl will pin i'.1 ami, Hit .
l iniinlt' ml I
I :aririted l Ihin-luy "vr.h'l rilliiu'llloll1l uln..mil', I h'i" i. "11 iiiiha ti.i 'wlo Himk ami .irat-xa wi. ill .mlllnn. lohlimtbu-i I wboolj"'. I Itlilii. I.I' loHi 111 111. ,11.110 ) dlltl'.t xati.lip.1I

S ,,' ., "ILi,. 'sss'' -l 1'Si's \. Jt> I'alafo, ,. of ),. ) M.I.v. I I III ll. IIU' it.III II. |I'.'I III,III..Ill I hollll. I i.",tti.iI. ion il I II..' Ii ",1,, I I. I aIl.sli ,':ii-.i.l:.11,1,, mini; vntniit' ami a.' Hitul, ,ti.11t'l : ... ", ." .. ''. ,I ho tuhitis'||||. | I h 'I'llos'stiI' I i halt, :: nli, '. Dnl.U.n. ,IIII'I.' ''I''::,,: 'h'Iuu I A, I I. l''o. wait ,fuat.il, hi Hi.Mnbllt. ,.'
'I, I I thai I In- iinlvur-all known Hun. I ami b. i. um w hit nn.ii. hiusiuli'li.f.ilo' ,, .I
il"'f' ) i..f illihilllta| ski' I'' IM i- al I'rau'ahi
llw rhhroa'hln.hhtig Its 51stislie
whisi kiY >' a l ner I W. ( riii. Ulih u'I' linn,
| "
1ctclihC till} O.lc 'ta'jt''t S .r )1.1 .l'hhI'l l-i. 1' hit"'U HunrwlK" baa inhlilml a |'-.h|. .. I I the main' .n.Ul.ui ,. It .I"inn.' Hut 'Hi' iiihoaiUIh. t that in',10 Hi i't'i huh Ilutlt'h,.
tcllldc ad. I till' un'. tl iniwli. I I|..1buYiWL Wllll".1 a.i I il.IH i". : :, I Iwoiklni, 'Hit ihan 'ity.
I"< tn (. hIlt Ml i 0.1 .I n h I a brim I, hi \>.tt I irl,'ana .lorllu I'm: I lub I slI5tiIli'tl' I",' url ''I ,. Slat' .1..111.1 h nil IH.ihuu'uuis' ,,10hliiiUih (1"11) an) mini now _
rttrHtliiiifit, pruraurt hi* eblnctftirina Whll. Un I lily wa. mukliiiiihaiij. .,|n--ior anil .liliM'n, nl' l.h (1'la', '/ 'uniting, ami, I w. ho|' I., hillS" .IUU.burl ".I |H.uln| 'nn ,Ih,,' ".ihn' In ,th st'uutu"I hy ; !I.,? ..aya 1..111. In 'not
Iiivitl-M.il
Inr lli' M-izr.1 lu'' I' in,'''r..1, I UH'n I ii-.lii-l on I ,
.. sil .) t ttt ) Iw |> 1,'u.. 10 nllii I h' n 'ted IHI aiii, : |label| til.Ju't'h lot "1,5,1,11'iati''ui. ll. iMitKrll I ,
:ln| mull I: iin.l! r-iti lie : |,iir uul: J :n-l Hin.Ui. with 'h"ii I.:". '! (& .. I l.io. K SVIIH, | | '" I lH. II-IH! loi' Ih., K.HH! 'I'Inminiitv ,:,:. t-lllon: ::': whu I, iih.i'hy:| | M". tu 1 linn.lnlal.,. .linn ll.n war tiho hut

11..1 :- r ii'i .itI 1 |I".ilol 'I I hf.rv will| Ulih mi' al in every rv- ; I retail I' ",", .",11. bo pal.) a jn-t, amiiiliinii. S ih'st'.l.iiugluu|. ,.haw, hula |huats bo. I. In I.' ,I liuio'lf, In ,m h huh m lor nil).
"
I Iy C |I"') ...111; by .It .1. I I I at'( '. I IMl' / ,,,. I I.. i 'sS" I i"I.nun,,. i itluultsill 1'.11 I -to| 'II. in) ., ., only m ult In S | I) In this u.t) Ibal, lie pom.nlirpilillHt.llu.lii '
.| ) l 1\ .,.ohfli'rr ami tnr- .. M l.lII'; ll Iml Inl I, 1..I. I I Im.k a l'ill-l.ini/1.. ,I olliu, ill want a l'hilt55Iu ami wu an' K'tliiK, lu
11.1'
.. In, Ii.'-. rn- ,,11. 11 i van, Hi ht..i. la' .11'hehlll ,1.1"1'1" .hdl h.III, ; : :: :: f
t | ,
,1.1 pull ..ol.i-l.-il alllr hat >' II if u'nihl' hIt. 'th'ahli, I ait at hull il.i.ln '
< Huurt Unla II i ,lor .aUii 'IHIHU | IH I
Ih. ) ) 1 iinklliiii .Uiikbui I I ". .\, 1'.1 S |h'4.4gl' comity '
1 .iiii'i., i, I I"SiSiSiii, .i" uthi"r llama iiSASS IlIllItllhig..i,1 ,On liUl rxin were aril. !rofjow.lry .11'1.1"" ..J I l-ni' .I.. '|1' I hi hit ,' hIts ,. 'In, 'aibiiarli|,, i ", umlir II lieiintnl .. ldin', dvi barrel of wbi. k..v. wi" I' n' aim.' ".1..111'1",.'i,....1.,1.. "till. ,'. II t.,\ almn.l, t .olnll) ,IH.mm...I ..,,' .In will 'I I) h In, ,n, In I In ,gil I .'in,) vu H', at all. I Hit I,
"
i" i 'i ,I ,.. ii "" m"Uli'rof hulib| ixorlalu.il | | I (. ililitnusltliuli| of Hn' |1'\I"I'lor.| ..le".lo,' lamlniK, ; In .ii.u'til I ami tl''I".. be, | wHIM :. '; mil, h.i, 'Inr.'...I t. .1" ) vol., lor aman unit. a. In I tin. ttni a. Milton .ml

Ii., i, i I I., I,i ,! Ii "; 11..mid" art. i waul" luIK i''ll'innini.-;!h'u', I". \I.iiAtt.. ,nil \111. Mi Nlmliron.on.i ", 'u "".) I.1"1".1, ,| ,'J S ,. ) hi u'ur...Hoi.1. |(i...ulii.i..I., ', I h.ualnl nr .I ..mtn ,Im am, nnl, ,'anable tin'n .zr. lu, k tn Mnl.lht rlmlila,
.01 HIP |,.- .".I.I Mr.. nun l .ulIK I Stbhil' 1.'I Ii .1 I I In Iliu., 41 I I'mi.iwlnii ... .) ,, S .. 'II, IIP.-.I. ul, min inlliilHn lot .I.III""I'hl' ,,,," mum 'than ,1..1.,,

1.1.1"0 I I HI .ll.ll III, lilt I iii in ...ul Ur.m .luilu.i KiimmkI. I( tilt S \ hsthbl' bt\inlla ,%hnj.I".f woiil.l,,.110.1.1".. I. .1".111. '1.1.I.IK"I.i. that S i 1 .ii Inln, i,\iil, ,,mil, nml I win; n IH;'II,.i tin. I ay ; m' if 'they .au.) l,Ija;; ftM S This 'l

\' \ ,I.,., lln-h Hut.'; ',.h;."n k iml., ."I ., .1.1I.i. i I .n.il, ) l-nn.li, I il.. |"|."i nlll Im IIM.I Il : will, h may re.ull from. "ih uI miHi. ,.I.",-.. ..l :1",1"". ..It.'r lln, '> .II''IH, II."t..I.,. .! fir the Inlii-i.l ul railrual-' ami I If wonlil PI, rtlm.lv Im a Pompnrativclwnil km iv tint vlrtnpa .if
-- 1.1,1.
--- S .>l.-uliiiilt I nu .1."." 11... ,| ally' kimlIn ,.' i'out..." uf thine, ...., .. S ll",.) an ""UI..I'I'| u. scud, (tIll, Ila".I."u., | H' ,i. .1"i",1| ,|ut.mi.not aUMIIH I1IL1. lihA.NS,
11 A : ( tIl4IlLtl i i ;..< M. lilt ; 'INN. iSO'. | lltl, will, ) WI till.h 'lll.lll, I.I I- A \\ \ SI I I. ?.m, l avl.Uou .. as a fnully
S 'ins | l yiHl in Hie 'limniil.nture' i .1 iricl ila gas Will un llr ,ia i- lot man, lh, |>ath lu U.HHIhu! S ) ikl uati 'lu mpiln-llip. ash ,iHlnl HIHIII Hint know 'I
Tim law .-omiirlllMg |iwrlh.l whit ".11| I l'i.on tlpnli.i| lliiirt.li > ,lirwhlih etlt"reCoIl HUM. '. I'li'Hy .lulil, 'I,Ibi'y am 'IH'my uxinlr) rash, tbn I ill 111,11.| .. i Hi,' |ai.l S ulic "".,.>villu punveiiiiuu, 'I ,. |pilM', I Inn, half Hut mlwi y it the wui 11culm

: : 4.0IMII. Inoril.rlhat l lag. llu.li 1.I./ I I. ,Hn., I I'. l |.i,' 5 .11.1' "II brnlliil ami, Iml ai.ru>. HIP rn.-i iflii"ii' I HI rallMn) it..UnionH.I ,, rCO'lI, 'tin '1'1"' '""iC I '* fimu HiltiiPiita, wlitih aii-w I lr.nIa
..u il"'I''' |>aa tax on Hi. ., 4 ', I. .S :i" 1.,1 'tu |MWM.. a 1,11 ami ,1. IIan In') are put In huh". lo nm .ill I"I \ I.ami S all ( .. Ihi'v 111".1"1.11f' IM''II.1. U.I Bl.imji.il, 10 a I'ml In.'r. ( hk, (patam.uiu
I. Inh. wti ioN I : 111'KI. .
/ .1. iiCiil.rlllg i 'I .1.\ .
TEACHER OF PIANO FORTE tiny) .li.iil.l Iw prolwlwlli..uil llaior w hut 1 .Cr11C's".ttohiaiict' kiml. .,f work.tlant .. nliiui. t Hum, .IIIIIII I' ,t".1 j> .' | (lot thrmun, ) <1vHa-Min| | ,, l.iliousnt-iiii, j

\ .i.,.. -, I.. .1 l I"! lI'l l\ tit'iig |l..iuil, iteiil Inlo i-lf'H .1,111., I'....."1 lall".I..I.| | AL ': ..lw.1..1| Chic, r"oriualrt it I nm,., h. r.r I. ...'..,|,.'II. 'iml 11.111., m 'itNu I. I 1.' '1"1 ,.1.1) l''I.I.1 11" ) ."li.I'a.", ll.-k luLls lipjul; M,u'lui,AS innl,' will>.'niulKlii tin,, all, uf thinH

N I. ill" \ H'Mtl, "I'NId. w'pht'tIIls'i'| litI. Minn, ,I.rl a ...r The SJIc.1i4tl. Hot.) i h.1 1'L a I llw, ruluilSttw.lilal' (iika I II, .-.tal.ll.! 1."ly.lv".1".1.? | |.". -in.-.mi \ ',. I, ... .,man ,In,', 'hti lltiIiI ly In ,It Cia hmlilm all uuuiuallu iliaraov butt

liai tU.... 'tIc "nit i by r- tIhaglihhu'tsStlt run lit "n"mm, 1 ill total S ; Ihu llt.iai| ciilili, 'Milyum, ihi.Il 11,51, what 1 he knuw, ".. 1)1,,, ljota,
.11".11. I I"| iiil| a i.rit'lt f'i..s it In ihu. I 1u':; in, HID: 1,1 hll : : : I 11'1'1..4. I I.i II, a lii ,
.' ." ,",.1 I.1I'| ,,. I" ..1 tfi sIll ".imtlii, i n l .111 1'11.0 i win fouwllhiii ilu. II i'lii I 'll.i county at, I l.irgt'.
dl Ir..i..I.
,iu.... "... ."., ,i,'ii ,,, .11.I v.u" u.i, lh.ui> iiiuy.l.>KIn tlic. ) U."hl. iri.iiU lu 'thi.Mt wli. ,' MalM l I. t, '|1'1.1)| l Ihi KtllllllH, ... t'uIIO' all .hll'I..d| from abrnal. ,"n I lil.I .. I In,' !hiiiuti hat. .lonoth, ,I''?I) "?,,?, t'I'tl.itl'l,tIM ami lire.1111,. ICdlt.lCI l,

"il "," ii"I.I ", ,/ ,I',II.'i IPI fii. .afl.ml but link- (1..11.ul > ( 1.1 -ftnig.kit : llourulcIjaig" ('ul 4' ..,..UK at aa eM. IIM.I in bnruliiK hut, kiln, I.,.S OMV I'tl4.lllll. : linini, 'than glatI| ; I|,uy Hr.l.ailM.la '

:" j",.,. I.I. ,0 I ",Nil., .11. IIOlnhlailH.III I l In.- have l lcwii .,c\.ril. : 1 i\uf\ louml.It the "y"y .illnht, |., < |1'' in'.1 1 "h) C"I"| low a |1.1.| P as Hi,, i.lllllltiltllu'tt i.f ii". Ohiti'illi'l I from a will 7 mil.. .ilUanta.rm. ,, I With huli'hiu, httll'Iul im 'lln sill. '|tht. ., in, 1,1 .omit,, ''y by 'thmr.lmiim I'ULV THAI*..

I.'iii' "I I,, _.I ".. ... rmIII, .ail ufi th.Uw.\ "ll .ir IKii.iiiilbiiisbli Kri tr lui .. j.in-i i '. I .II., lira mlin" tinI I hunt IliaC Hi CIte Ohio .1 Yr. 'Ii's'. atfrmlIn illu.1 I--IH." IMIuttinnl, 1. fm 'tiis''l'. .1"1 .aiiM.il, tiihil'I'rhi| illll, ,| .1, A' 'iii o "1 '"nan.' ila rnli.ua A nn A M .,

",! I. I I P" "111.' 1. il I 1'.1.1'.". |>uki.U. UiLlmlUrlmiimlL .ltrtiw'uht I I' I.I li.u .11 ...1.. ,"..,. ""..I.mm with wli'im H,,. 1..1 tiltllhil..I| r lui nl4 u I la) lur the I i :tSIhtulili'tiIit:: anil;: :iliMuwa ;|Mnl:lat': .1'1.1".1 I, | ) lu the 'laitUlaluie ami t.i"ttlr Militia IIIIIUA Vanwr

'. I vI" tnlllmal.'l r'ainniIluh. ., Ilium,,, (the .
aflirail. arlit
.11",1 .1. MII'" id m Nvpuibtr -' I'' mi u an |iutllnlv.. mi' 5 nra- r.r'I"1 ,
Iliruwliiv .1.,1.| l .arouml the I wil. ) II..*, will not in I'lt'lh11it tnlli. North "Irniu tin, rlvi .ul : v. ..> into Ibu, 11
rank
5 '
." i .HtIh. ',! .itit, | J eti naKalii.t hjs'a
Why do you-; off for Sash .li.-.l- taiHilil nut b" ,tul..rainl amii .,.11.Hit) nut r.,.. t. I t. ,.vt.mltbmughuul the .1".I'.r an en- 1.,111 liH.k m,. II mv iitiivp, huiiii. ,I '' ',;im-iall: ; )' l lrl:: I:, .slii, | :HII-I' 'iltOhil.ttl:I-.I-.H-:il,: ):- I I| i '1h,1.1 I:,' ,, :? will: 'I Ihi' mi... 8 aur M
,1 .luniil' I II.t.ll. .1.1.1.1 I ;
iHifr I.. I. ilil't'hilg at Ikliiiiiiak,
for 76tb 'i il''i.W.r. .hniil.l lu ll hid1i.iIAIIWuI t .1111I'0' i'i'll'.l'attali, tin, .IH nili SiiuK.wa., nut
when you can buy pair ( .0 | ," ",{ iliw iiialily| ami |1.111" .n l he .il'.t'-. xivi.niHrai .
'lMvk-1-.m, I li ...1 hi r* .. iiuiioralli ) i" n .n mauve ... ra-ct1oo.:
I | mtaU .hoiilil lint 11".wulI" I tin- mmlillMK I lH-aMH .1"1 ui) r.mii fruui ) nln, !. I 1'1 ,tl, n. li''ssagsrevgtr. '| I" l lux .I the volt-i., '
? "'
it Pitt h | lc .

t Mil a'DltO remain it. i-liii"I. Thl work.bard waa .il.ni-proii..0.,. ,Iwalit' Ibu' f.ilbh.- -rallrua u.uuly" '. 1bw. ll. aitali'lr.i nulaliun| ut n.I.I.llo 11.1, fml.Ohio are. HI'II.I".I I) .Iniim-.) ''I! ."ml' .,1 ii:: in,Ii.' ;,,1., :':;,'.I.! ,?\:':I 1.1.1,1 I li.n'r.a.th '.:, | :[hi:the',louut|lt10hhUtf|) at all the: eAlll'lle It wa. i known'u I. ul: \f It .1 i-' I,KiN .\KlilM.1 b.tMa.li.illii.1i .
)
C .hlp .. HI.MI who fiI.awl l fko ul.l a fa..lory ll'tnraJi/.. f"1 1.1. o"lh l by'r : ,it .'..mil I) both ami, below the ,
VIIIICI'I'iIIUIIIH. "I. 1'1"1"11. I i ill mi r." '. no |ut\i 'I .115) n"k .v S i ar H r-u,| IH al) II.Hkiit Hu.ln. .
I tkl I ll. la.I II'luff' In IhrH the .law S :*u> 1.I.h.I..r '.. ioi, uu..1 l "
n- .
|I' ipi II bitfh ".r IUK. wi, al |I' La. .il .I. K" lu
in I. 1 .."Il..t
it.
f.lirul. .y 'I.,111 ie | .I'g. |1'1'| .li. ."1 ,h't',41'l
S i,10 I i'',i |I"limnil.mii; "r |1'11"1 "'. but link, runluH Oui, Sortlwrii '.nli, .ni.|..laiip. arpE KHaraiiKtfur. nialMlcnami' |ml frill uur "".'..L utatlon at i I In I.0.11. |1.\\ 15,1,11 f I Inin.lmU nl >uf.I. tlti'i'111i5|, 'I j (,. ,'','!,,'? wt ruil'M iiuli.mit, Id st 0 |ti.'win.r H. u, u mil
slit .I' S" I.MI. | i h I,i .,1,. .11.1. vI.. a. & 111,4 E a ,I.> liMit arlv) .In ll., ir ...m.iw 1 1thaI ,111'1 a 'I 'lie I'ltt.hniili,, Marion 4 In, avu I I. ibal, ll I i. a,, Inlnllll,, ,. far a. I ,'an ham) lu the Inl,.ie.1 .
,. l ll, lb iitt'i-n. be ; rum .ly
-- ..11' |< thi In-air,. of Atturbrati I "hl.r. .1'1.111) without whMi lie Im-i. U. II U i i'ilII n.irnut-l tight i i "lot.I how t .lpiin/cm.-ls| | "' the '1.,1 ali,, ll.vliU, 'Ii ,,l, IKK.'.IIIMI' ttu, Sri. a.t*, ..rfr

W :.1,. ,,, .1.> k.. ami. ;".'Ir. ,...> 1."1 1 aii-fiil, hi il.iparll,.uUr. UH!) IH-iM ,1'll.lb "1"1 H:.". Ii I "t f HTM he 0"1.1".1| l nf an) ..lll' through', ..r ..r ,,,". .., ami tb.. ,l, ., S..wbilhor '".. H|h.'ntthlsS,. I Iriiainraur|lIt |Iii.* \\AITON 'llliM.H MATNo hlo.. S
S i. |JIM!' 'I I lit. \|" li' l ** --- Hit .,. m..tr. ".ll. bill' levih'd for .t.llon. nmlMltrbeaMi .11 --- i IIUI-M a i.kIkaim
..111 V. 1-alaAiK 1"1) "| I tMiwIalinn. Tbi. m, "". "..-.... ., : : i .i'". .1,1., inilinalbui, i | .* ---
". n, at 'Ik .rl"r'II.. I. I..h.II"1| | <>l.1.1.| that oIl. lamlnurk. arc ,l.ill.ll.li W..h'.I.I. ..
,1". Hit at :11..I"r. .
--- .itrllj mn luwr awl tIle HI III fir in. 5 5iialt.CSts'
A I I.t."I'. ., ..11..) lll'irklpltll'tht.. | prealuc fa.l r..I." awa)'. 'I'll.I 11 1.1.1"/ i ilakl I' thai A. nl 1 Inn harlh; Wlull -- i K. a.i..n-
'
1 .. llallH., I a H al ,lwiotku'rli l.umht-rman S uIilfalIklhltut llu n.iimrr I awl II.
a kjtlK, in waul
11'1..0. .111 I. "' .iiriiiit .js'i'ihlb' | ami I IrU yuur job work .Ion* ,| a.- oil, it aw la IM .
,,,' I I.'uiiij'| "i',' < MlM ,'' I Mri.i l. p, ,.'...n, ...llo. i-'HiMiw-, > | ablo I The Ptsl'.atit4a H.J .Ul aIII I'111. Ui.kr 1.1\"lt th* un4"ru'Igtt'4| uf ""' dit.,. we may h.ur I 1'.1[ : ':.'I In'f bail l/itn; ,It'i.Ittl'ih) : :| ;IlIt1lIl'::: ). 'ltihk, anil, U dol..II'. alyht.| !l'nlsg, |I'( paul aiulankHiva
hlulil I N
: lay .. .rib" '> i gave OIKI uf their l d. alHraifap. f will ban |1".1.| aUnulkm.U her. lur Hi* llr.l lime, mil iio I 11,1'village il.iti, la t 'tin. "..ml. rful I"ssslhiliC t.ununc, ,., *',wiwiiaiui, if IIHIHK' d.r llulu.va.ui -
1.IIal.l., ,' JJalaria.4H-4ltiaie ...1..1 1 1 .lamn of Ihr M-aM wal .ll",, .. fuuwle.1 h) lunr win want i I ) 11.1. .1...111' WIth hit' :

I I i i- i ,I hihhh1k. iJiwux;*. ,tlit'titi l at Hit. rmlilriico u Sir A.lilanlhinii f.1 ... ailitWbkb I. IiM, : Mwrelarjr TitoM< U".I." '. I s ,I' 1'11 lutig.rdl'a HMKOMtral I'r-| ami water motor il".lt| Hull)

S.: : ,,;I..I, ,,.i..I hUlmv awllivir \ CIIIC of the .| | well atu-inlf.l. bt Iheiuemben h I""..' ohs, HaA : "' ,,' I' tltl'Ni 1..1.1 tin lIl'laMgS. S .. I3/iObaolda.I
J"la w. : III.-HU ,, .1"'II'f I 'lay. iiui.' tl '
Vr.vitlt'. Mill) I .,. am M H .1. t&llU5Mkiat4llrallhlaulllra I' | \0,5 _, p'. t BKrMW. t',
) !
Iii' .
I'i..r.h'" bo.I.M.| 1"1 .0 of theInh awl Ih.lr li.ut.lginI. ; null, pit thai won't have
., I I. '.. 0. 'Iliv Uay .a> inrr k lour lur.rI..rhlw Yawitiit1.lh4 U.I.In.. I .111. i wall a weuk ho 7tiiIt'S
: ," :.11 ) "cal. hh'l lb '- ': awl 4 '.. rbwrllittKiiu. t | 4 'lu, bio ill MU. : S O.
I.. 1.,1! l | but by 1u T..dul |I'.W.I :11> re. i : : : BUTLER,

__ ', Imk ll r!/lean.:I il":. iscimliuui, it. mt-inlmr. a ...tl ".1) .f O. 1'11 : ""',.:, AxeHi.N. I iIJ, I"1k.ni pathiarag.an-Itiw, al. nmi i'llrllCitt ii.l'I I' W* hat, lilol f,.n-.i..l It. H 1.., Ill I woikft fIll .11.1 J.I. tiill.-e. uu l.overtfi S'

An 11.-mi, hIS. uIIlI l It an i.>re|>ikHiairly Might. The >r.ml.iiii' ( y .1 | ( .
NlIrntl !
I "t. > i\\ Paiah'itIio | |he rural potulst. I u' Hiial' i Ohlt'liIlt| | | I I le ('u.lom, hull w. Collectm Mct
,| I S | agini. tin,
euI.li'c illumlnalnlau.l rfH.rl
Ulnnv : : |
In. ,1.. .h. II KHM | ; Wait I.aliluly alwa) I wujilit after. I Hua. lltl. '. awl WP.I Vtorl.la: I r.. :
I I lnl.m tftlp tri.In. | .. u || i lllll.lt .
< ,> t E.: I Ibi. werkliuiik au.l !II. Ill .1..I hrn awl i MI. ., I 1.4the tillaw CriticWcL1'iuiso'lj |I" 1" ?" rittiitTiiNttMiAt H vt
'r"I..1 I Mi H W tiafl, S,,silhirtt Ei'S! wnrrslly ".. >|w>.llun : I huh a" will ,. I tI 1It.\ : : Ills. .
hheIC Ii)' eSChih". 11 ")' S, I | h.. 11..lb S 'r i ",-rl tlu. IMIU it," |11M1 "nr I. nl i.n.m -. I l.n. ..5.I I |4 5,1'.
h I |.ail..I 1 liPUll (Ml Wild I km tuow ,il.al.ake| .afaln. 1.1 pre.l:'.iuwu> AiJ'ul at Ja.kM.uvlHr'la ,-: ,u"1..1-. It U ton .Ia.. lo mm wilhln, II,,- iir awl liiuln, fl'chgit rale-I t., |11". the r,|,1"..I of our rloikla 1' to, .tu, ill I.'Lal ui'm i.. nil S .

.1.1.. | ..' :lJ.ilill t: 1.hoHIlMMI| 1.1wSue The f"lnwl"l Iwli'. ami Klrn .1.1 I ., awl luriuerly n..iI.., uf 'Ihi. u,,, "... __ I harlIoau t'I.II|| here II.th.tllltathkaukta la .1. that. I kayo. I lw'utu,,uh I IUJI..II"I.1 ;Ii 1.1.!|''il ; ::,:=I"';il .H. h fa. I. nm : HIM' jIll ', hahige, \,' IVn- uula < .umut,..,,,tMe I.1,1'll, 'so, Cl I | ia, ,n l.' i..s.i.'' 'II llv i i I. i.'- Si,

."."I.\', ,h 'i"a..1| l II Hi.- .l.m.. )1 ill hiwhUh, I a-liuiJafl--l. : ,, ..,.t.. lu ,. : C lItt lIt I, ii V l lie Inwrl "HM ,lolluwiuji tall lor a "lrahi'ltllttinlttlitt It. r. s. .s,,, II. 5' .is ,,,' I ,, I ,
1.lill | "' .I ., .. ,
.- ,, 1'.rIOI.! 'Ixwioi .W..M..I..I' .1 i5illrt 01 Iuur l ciii lu ,take a.'tiou In I, "II.r.ll" Ah l'siu' S a. ,.
.
.11.. I ".1..) llyt-r, I "hi.ltJOIMI;| Ihe"1 lion. ..lv.1. m th,, lit' TlSr.la) i At f ; ; I.!( .By (HHir liIlt Will, I K.,... 'IsstulO'ltliIlflisL Ibe "..... (., .1| .1..vel"I'1 nl -

111111.Ah.i.I II, ,.r, MU awl A... .') lughl iwl will .*..t.1.1 flav* I ,l oi iiit'. Hivbl li.1 mu.ltrait aaiuuul nf f.U..I. I Ii I ,", 'i. .1'.1 I.. I ..ui 1 I trait| lIlt I". Mo,', .\ .'Cll'al. Klalr.I ..
of fur the
A I I | | hiIt WtI Ink. n by <,I i last two ii| .
11.1 an t
I' .11.i. iwo ut W.Jiikfair Ulk.. Mi. with. lIt iiillwrou. ,Iri.ml,4l.. 'I |1w.1 'I : i I II' I. a Mailer uf bill.,..' lm|.,rUmt"n R. H.
) i I" I I. U ..' hit hi.ti'.ts Mr-.,. ,. ito .In-k. lullownl, .a. I I. I | IOHUI' ) ul ur.in hat to th. I.rel' I:..,' S lb. PtultllllI'II .". Fries
11. Mr. html I.. l's i i "' a ami we !"? *
If I.'I.' I ::::iIIJ.y.( Juhii )$CIthltii, Jim "u.I"I''C'bI.itoitciii| t ..ul.I. ., hI"hl. of four .IISSIIIIII forItIC "I'la.| >arJ. wlikh, whpn ".1. : .1 i'-ll"r ti. I.0" I I I I Unl. luteni lu |ii| will. he arou., .l ,
N".I."I., 'l.a.| f ,. a S I *. ttuu awiiraawl < : aehgha.hew'b )ear uwl..I..1, | foi A. I
| loriioynt-l.,11
S a vI'M
'' | "I.I..w..h I I J"etuni tr) hari ",1 ''I'... nlaow .
A II ii. 'f la.lh Ki.1.1 rwnwoJy. 51. b v.alioiiWe wl."y wlwiuw rallktd llllNlSIOthbOOialliy < un-.l. ojual in ,, ."." .. .
1".1.1 I It llyi-r. -'"'.". '.11",1"' 411 lit I.
1 !' '
.1. I 5 Yonombuyplmio.lLiim. .ht.L'rill
OH. I-. 'I.-. rtuiirM it I llr"> u. '.. J atinaiH.ii ill .1 Mi'l>. hhst.ghulh.r. 1..1 IMMIWI. |P*" .it. I I"lo'.I' S thtll, "'1".1. I.I I
.. Uobrru." *.I and l .' I cal \ ru ::.:' a air Min-lm HUM lo mo. I rime 'io In') bep u1iiqiez. lor vutli ut 11,1' U-UHM, ,, |Itoh, i ,? ,
r iI
amillwr.linuH 'll -
( 1:: tile I : NMtMawHiu.; 'i'hl. (..rhl Iravillair, S binly awl lo you mi 11 |. i |, ,n | I'Jlfk Mill thnu uny olhoi .luit t'E.-t' l\, .
You buy Ceiling I Ithtl'ltsI.I I ,
l' U 'III'
S I .f Meal.
cal /I18.5f .1. ,,',VIlil fl ; .' '( :i'i' i '11' '' "'. Ill ,I ,., ,'. .' W M >,, man) ..nlj.i.mn..."i I. ,'I| ,,,ilu .? pin to in town. 'II' ,.11. C "10" ,

forlOOOfctlatPiHiMill 'II.i I' i I'i T, .Io l .., f, , I "..,., .. I..',. '11i.I i n",. I, l I, r .I hourtuit.h.swtu.

'Iu. I I. I. ., "', I .,1|, i's. 1. Inn, S \ | I Hi All, X IIi ...
1 ; !
A : ,, I". "I" 1'1" .1 ,, ,. ....> I ',lftl 'IIVK, I fUI 1 -- Dr. S. M. Gna1czai.IllIthI
o ,1
,, I' I 'I" wlinu
S SS ,
.
0''" .!: ; .t'.i5i.uk" ..) ". \ I. I' ; guSt rl.r. t Jj"
\ '. 'I h '0 S S N"W I ).leat.| |: :; :
,Cl, ''f h !, 11 iaH'| iml ito I Ira I' ItlIltuir.| tu

I' ,', i"" 'I ( o, 1. .1 '. .5.5i \ S .l IllltMMMI, JI". Physician and Surgeon.
.
.. : SI Icn it: ,t ,. .Is' 'It::1 e. ,., ,i ... tint ali. .. Hall. .,r n IN.. .
S 0 o (' IIM "111iCi V | ) /ouiaruc ,. awl ",'L. ran'fnllv < u U. iki," '. .a t

4 ,. 1tIAI'I i ..1 fi'i .ayI.wI) I .. .u. ittii4 hsi! .".; l1Ciact| CCVdaIt ,,, .1. .1..-1-n.l, .".* t .MiOcHaR. 1'1 1'loun1l't j I 1..1..1.\lF1t-.1'.' I K 'hat') b) f"'I",11.I1I1 I $'Ittit4t'5.uh.4 ht'SI.tJ it'll.air.I 'P ..-"""""""" r.- ..... "-- *,-' T 'w'ear ; .;-. v" --!i I I :


.." ....
WOMENIt TMt LITTLE "MLOH.I j rA-.0\: ( .H4.- ....
ABOUT \ ...- | I '. 9. .

rl'. 't rill, a ''"" I .. ,...,... .It al I I. .1\ .i.L. vl"I, ..Ina..r r.
mn'ul. hll I. ,.Lu'. .. nltn Aurug, th 'rmnaMu' I r.l11..: i 11. lm. ttli rtvj' 11 ,t ii.suniioi: :: ( SIN. .
..,.." .tip, .''", M ; .l,1: thl 'I Ia14 I .

1'It. I" /'.H.,1 ..,..,.... haA'm1 . t ..,. h''. i.tiTii"n? .* .1.i ",. I.,,, 1. I 1I ..r.l..1.I ; .'\ :
., I' :11, (Ig,?.,Ild',I. nXhrr. ....' .....1.' tJr. 11 II 2G ,.. :., -. : t
dr h" ,null, II '..I. I.4. ," i .I i I -
I It II. uHln ".... ,,t .ontill. I II t",. :i' \
".1. ,,. IIX n.1r, I M1 I ,. 1il \j' \.JI .
1.+ r MIm I i"- n. .h. ,'IH -. ami, Ihrn. ?IwI I 1' : 'o .i I.I I.
p..tn. ..1'111' I .1 )t It' nnltn1L, tit... I,1 I,) ".tfrnt iiaqMl>4T -I.. Ion"" '. .,. i 11, 1 r l ." l .._". :1'... ;'c \ I ;
.v,. I., .411h. n ,. IIn. "/I I :lhll I 1 I' n ." t '''} 'J { .
N.! tm I .IT>* t" tTa...-. h...i a a 1.1 /
jfo
awl. nor .' "It.''M11'1r ''A '. 'N"I ... ,, 1 ( I : :
,I u 11 t" 1 1 a, ? 0. 7" .
.
lull whll' .*. ,_ 141 l M ) -
11 n 4-y + i
I : .'In 1111' U ,1am1 n"x It' di. I .. I 1. .. *. ..f ,.. 1\ ..". "." "J11 j" -.111' I
.; ,,11.7 I Ia114"Irw ;: :. ; : ,, I 1"1'' '(.nlrnn MymnVt Than :Q I '
v i ,ah" .n,K IV ,.k-. r n"Irt' wit'' : ( I 11 I..... IV ... :; t tq I' ; .
h. ': I HKI''I"| r H ". 1 111n 10"", ", I I.4,4'l'nl.I'l .
In4IuIIJ 'nIwxyxUw '
p1 ; '
\ ." jN. t, I Ilr n.''. ,.x: .'I I. ,k-mM ,M a. I>T |-... ,?. u 11 .;-..tU'E.. ]{

1144+ as ,, :. I I I I tin i III'Jd.rv r 1 PIry f,..H Inawhlt ri It lit, I IMttll 't. 11.1' .11.I "i iI ,. U t.} U l 1 I a .

Y.NI'.np' l1 : ,' ,. Carl ,11 11', 'II, 11.11 Ih" .''Any ... Ww ,,,,"'uh, + hn',1'' '.',,1/ 1I ." ,' : ; 1 I J ltw't A ):.
I '.' whit .,11ilfr. r..r .i*.u.i *,h,.. .bT ,lathiru I ;
Ml httlrr xIn .
.' 414 ?.' ,)m'n ,, I I11. Ml,1, Nw111111,1, ;;; h I II. .i. i,,I... th., Inn>n. .rnrl. r; ..... 11114| ., ""'. .I .,,1-. ,. .t"., I 'lb.. I i ,, II, I JJJ; l IPij SiJ !} : J 1 t .tI! Z ". H "'J' JII-
\nril. II i I" "I'ta." ,I' "' .
.. t. nwNn.IIII. I 1"" 1U i Ilr* ,0/ .1r I I .' 'nv ni( fahr. Y ,'a..h4n' In ... ? 'ii I I .. '
.
1.d,IM.x rh.t11.1', .1'.I.A l 1 inltWlid ... ..4I UI' ) ).' II'' "... ". rmi-t all .l>' .nrn. 'I 1w NMI\\11,' 'n 11,11' tl 1111 lull I I It?, ? .........., I .' I : I! I .. !oI' 1111./r. 'I.

I rq'Hnhnn' ......1.. I Ibw : h ntt 11N4n.I try .hr --"t IntIahr.hn'a.'b.II'nia.y : r"rh.spp'lhA| l I II i Iw'I'| .1 I I ? a, ,I 5 1 I m Y li, n\. :. -" __ I
_
I IMr? ylnwaY h alll and I rnl''I I. tuli, ntr ., .,, lI'
t '
'I" Hlnn m.l. Hlrtl' Ixny Y'iAAMI : : ; \ I '
j .." r :M,mi,' linn" n"th." .In H.."..r il.pwt'-IYnll'IY; YIt l .Un.l I, Ih Th Aln!' 'hr'. .'n :II, ,I It, 'I \t. II 1', I'.I ,I", 1 \ I I I' .. II l I : : : :: ,
. I I'I' II Tl I h. \ 1" I ..
Mr ... '
I .. mM l mtk t' II. ,
f JohnilY -> .<.I I aI, I ih rata r I.rx.t I.l 'nn I L ,.., *" .. ....,
linlMr.. 11'allnLll. l. M. *| l n, .. rll.- ,,naiilxH' "...... c' lUninh". ...hn wax. mnklfn. an *rk..n,.. I.'.. la 0"l<"' until' n 41 h, a; r?ra in I t' ,piIH I .. ; \
i .t I ,"t of U.. '"II. w. hWy Wk," -Mis My'Ikh I .hiiw ar, In 11'11111. 1.10 I a "If' Ann' .'..", : _. -.,;;:I. "" "! -
| > n i "
AN.N "< a "i .The First National "
In InI .. ltr Nnla, ,"... .Mktdma \ tM y.. a* ..* a ..r lYm r' -llh, r. All win hi*. ....n ''', nll'" "II ..
1.1'11' .Nom .
..o\I.h"'I m* """'M .fckky brOnmnn liit, omniiMit ,Ik .IIM' if ll. ll. tl. 'I. .il ::
K is I.. II II.'I. y.llI "-fl..... II"wa llmityif in 4hnt 1 | M, ,11 I' 'n' I .. ..- ... -_. i
I I'M, Ink IMKIII. f.. Ivr IT.>rt In rmmInu .1 Ih j a' ,roil a.y IIMH' .\\li'I';' ;; 'ill, : ,1 i ipan. II,:.I I In
U.. ifeinrnlnit at N' .;.m. i tl>o my .,> Th. n,'w Inly hat. promt .IMf 0w pa. ., r. I tin.I ihnt I II.! II H. run,,?, .'I, .1

r mull INYww.IIwh.'. 11''1111Ihga\Ht,.l nlu .rr .4 nnttwasNmYy: ,.: J110) ::: .M I li ui" 'in unit It I. itmi m. ml ,1' ..nil. I II .1 PENSACOLA. FLORIDA.
.
,. I, xl 'I"niml Yn Mini an 'sen't w{ I I.wmy'kulprlm, i ''I i Hi. "l"i
h hIh..w ft II.'n.n1wI.t "
'"i-ramnil. p \ .......... d|: iliilm-.li.. ;' ::m,', I l.tit,. tn, ..I"I 'u:111': ; ;: I'' & CO.

mhMl".w' .. 'My' .M wml to .ha nisdAw, 'ut N. H. H. akin.1..1 l 'II," 1.1|,. n, I |1..1 i '
r ,.n"I-I'4 Irathrr |imu4 .., Mha. ')In. nltl .1..Akq .11a. Ram bnwwl. .urn.irTb Foreign & Domestic Exchange ;
All'. lk...>u, .. h., .vtwnt<. f "uu. nitt. IHnt .h." ann., In mulir, Iriln .II,,' 1Ixuix I ,

'. i> in,. fisxn *uc,.. ..rMn around U ...HIKml. .. "V.. ..... ..II..W."J.. l I l. 11,111, : "VIII, I
ii.inl.i. lul iv. .hli, IMiqilnimnrl '" .\ i.ilifrli ? I -
?< .
| J himW..rtllllt. r.. __ HM. Mid. thin ,; .: :
Ml tits. '
'wiwto .>l U.. .ntT. iinrt ttirti wnm M. mtA'as lr Irani PROMPT : FZC.
"j U. lit.. ...... .ritJvul n..u,> '-M: r.'nw'r In Ill In.Anp;: ,' I:'''I I'Itfn I ATTENTION GIVEN TO ,
f; ,.... -, I Ml n i, n" bail : iIII.I 1',11I,11,1: ;: :' I

j .Mt 1'1.'" 1..1.1 11".H I'M II."li., 11,1,I rot l 61'.l l iIt. Jnhnny r' Nns wrnll,1.4e.1'thWlall I In I, 1. ,,1,111A IN THIS 1'1'1'\ .\ \/'ISln'| \ iFoster \
4 mlrnl'l, .Mill,i ,., U*. M 11.1. r .J ml.1.-I I I .h.. t ,14.np'tb. ....*>rnrkninHnitklm' ;lit tar, In:, t, ,: lie''. :: Ills 11na.I: :,,1 l"l,: i 1,1,,, ILVr I h

f ....4..1'1.| >.. *Hr f..II. II..xxaW1..n..1, I I 11:11: I I ) m'M,, ... hunt r....farMttk .11 ll .11141IIN'. .. f"411/IAI,1N1f'I. .. .llld, 111"
,, "I.11"Iml..kW.III.iII.. | .,,I ItUM .. : ) Il THIS
I 1a 01'' 'Ural .-4a .1 hI..I. ,, YI,> I..y.wn.wM.4iln. Mi ninth rimillim u I' .1 t

rnw n PIA ....41.. .. .t..1 ,11.' ... 11th.. Ih"1 .>lw .h.4 I t.. -nrry In MR|4rn..- .kvl TlninI 'I "j J. L.

I rulhul', I ni.1, Jn.l.. .hnt ,lir was pmtliw. lrt....* w'1' In. & Stanton:

Mr tottfif. nm..1 I ti 'j. b-011.t I ,to th. U> llrutxM.. ntiMral: ..llnilal .hum.* 11 .el rd'Indl'Ir'.lm', p,.. n1111'.1"' I (

I..*. .4ti,.. ..*.... It. ."..t,Ik.. ).."r..f" II IIn.IjtllIt, a mnm..t uut thrn aiM1., 'IIn., nv "1..1., .1.1.1,11. I mile" .4 .YA. ,II' "IIn' I
II."lit .i-Hintm' JaV. I 1..n 'mil.' Ik.I \, ., II, t'.I. i..."' Kit.. nwaayd Owtl" Pant. I,''''' ''' ""' 1' '''''. I" ",.., "I'' .., '''II \TIHLss{ : \hMls: Commission EJW: JP: Y.I
.
I 1111114'11 I, ami I..*|...1> ,,xl..ua.h'I l I .nth. I.,. .,n..' I 10..m. (., I .10"11I| I., th. *n- ,* ." 141dlllIIII111. ".. ,, ..., '10'' ,' ,." ,
I I II il111111 1 "I.l 1 "I '.1n/u, u.' 11.1 10
n.n4ru.t|," ,* tI"I,1 1 1 w' I luil... .IMVVK ,Ir ".I'nhhntwriNws.ruar I | ) IVt 1" Intl ,
,.
.
'"I" ..
IL/III'1r :111111" IIINII a' It' I .II, I ILi I
hjr Hfc-miT frliwlTl. .\ I tult lull itlrl Inlni" Clrxt. IV.hyk*' h 1,1,1n..01..'II Ia'I' 1./111 ...l, 11.11. II1nnun I I'ul'IIil
'.. II....-. ,...,.,.... .4 tt,, lux:; 1111. .Ion l' '.''''lnT t l."*. Wpm Mwc' >k..1.l 'I'Mrt ''I"""" ,' ..., 11m1, I ?I ,. ." .1 : ii IT'Itl'IIJIIIT'I'y, : 01' UM: MIHARGIS' ..'

M_ ....... haV Hi,..".l...l,. I Il.un. .ItliMlhrl ," ( n tiMrlt tint"t.4 INllnrkm. ",.... n x11'r" 1111:, "? I Ism '" I ,,', n' ,1ill', ",'''I'x'11'I'! '' I ,", trli"h: ., ?1' ,
,, .. .. ; ': ::' ';: ;:.' : I:': : :: : : 11.,11.1'" : "I'II'III, I. L i I .IJ "
... h.1 r .1 I In"nm i 'nth.r| ill 'I I 'It "0' v. u n .. .l tklnu M.I, tnwi : : ; > :: : i ( S II e r ( I'
.
., .. ,, I ,. .
,
4tnnwl.. Irmvll, I .,1. .y n. eln I ...-. .* I IMt 1'.1" .t"r It .Iliuwtn /I.-.......r rlr n 11.1'1'1'1' .II.11nlrIll ti' 1.. II.1. tltrll 11111" 1\h" ? "nln/Y .
..
III l? IL'11'rnI11,1'l I: i l I p.1t, '. i. I : 1. I"I ", I', I,.. N "11,
.
UK |ian./XI. b 'lhadnl..I., .r I. vory v1. llmnln will ''I'Mily. '".UK 1U B'litVin I.: ,1 Ii!,. 'i''Ii.4 u\ ll. \I ,, ?m.

J. 110,11(HUM* ,,", w U, "I'| m.n (sal .nIIIK .rk."lit, 1III',I I. I.4.lplll| jl.i. t 1'''''

It I I- .,. .l that. Mixkvte ]Mimlnls .. r Inlp"II') y'n w.vM Kit, )'''mr II,w I

'"II''K' I. 4,,4Ih" ,.ry IMLJ NI./114{; 0..1 HxnflfUl4 ............ .knit pa 111th ,'m Flesh Sloughing Oil In Pieces'

s',|';.>rtinx hr .i* h.n..n h",lmii l. amt tlmlI ".iiM''I..t It 1.1 ..l ..1.| t,.,''- ......_. lash!, r 1',11, iN''r'I' I ,"i" IK., n ''n'In' 11 l 'I' I ,

.1.a'nAmtpMYmru)1p"till I t.. bIMM.,. MA.y. I ..kh yuiwnikl Ir '.....tutk-.- till II ,II I'".,11inn. "Tin" '.1 10".1" I.. ",'
r i 1..lal.mow Alpwy! -a>. Hint W 'IM.it mil I." .sit nlntkrr ..,. .441.. khllltk.trl 'v".h, I 10..1 i ""il. .it n ulg'''I. ;:'. 11I.1 I ,MI,

.:, "nnl Intake .hnrnhnwl. ; 4.r ,all itlt.. ap V... .h1,. ,.. t .', .hi.w.*r) I I"un, tintmnininii Itillnhpl;: :uI' HOI: "Inr. n" ,' I '' r.ilnl ; 1 iI UO"Hl't\II': 'I' td'I' 11 i.: : ., OlEEIO.
1.-.. .km t....,J-l' )'''i .' niuhIlk' '11' "iM' ,mill rInik, ,nd, I i. IIII, ,1 ,

MIr .\ h.w Hl.wITnr whnfc. IwaR'iary '!1 1it./wry il.wt It, ," ih,' r, .ly In ,,1':n n, 11): I In mlm: t i. m :n' .11 i iMl ., :111. ; V) "
: ;:: : I wo way: : la. r..llh u nf i t If: n,: 'in |;'I I H'I + n I? t.cT.t: .
t..In.tbnt o. flu,.'..>1y I thr will .4 wr 1'nlm4'an'IAlln.'xnnllh"riil'Isaat| Ilnll ., .' v +
11 11,111'!. > 1"' '"1 "1 1" I. III: .II',> J.rr rtntI .. r '
lib. ui nmiKil |.nt t \.... ti.im, I IJ 1'.h,. U. 'h..,. I l.nt, U what. 1)1) my.-WII 'x'1w'IN! | 11| |15 ,pllln"I ".t' 'till,, 11/11A, ,. ? -if 4-'I .

.hi a Milt... .KNVwdl, <"- ni.,I In .Inniilant i",li' 't'n 11.11ft" .-, "'.....,. 'lit, .In'i'n, il m I "...t ,111,11 i H '.1".1 i ,-1'-) \ '" ,-. I MOTOR ESTIIACIT

.* .... .* tla> .*l..t "'.111''."4. J"".11..... ..I ttmt .\ rtty mnllm.. on n vlutt. t., B.T |"'".ll*",IH .111..11..u, lit ,n11I, I I'' r,1 I I'I'II ( I ::e I \ \, t \1' ACID IRON
}
MMI..iMIr. null nr'Indr..4.1.11). I I 741"/.A .lit.<*'< farm MW n tlmvhlnli' ...........' hl'lpinlhmpw I 10'I.",. ,Irgat'd' 1"mrnxlll,., lu:"; .umIIIu.tunl cc t'C;... -.. ti 'ilj" EARTH
Jui .. 1 ." "" wr1x11',11111" 11A"n' 1Intl" I I-c J..!_
.HI.II. ,, 4 Mii >> IIrvlan IVHtr. aa.1 t II"? ilratim, ' .., ... ..
.1 ''tol. .
"1M' .t> "
,
M".Iw..Y1.Ilh, h'rtIF4hIf HI* waxnN .1"! null. !, thr .
1111. Maw'nnmt.AI .
m"
.
.,, UN 'lrtk-. l.l."t Hi.'. Mr.11f d.Y1141144. I I., .nlli "Nn.* -... thk4l ,..tlii I link' J..". ll.k'tllllln"" .l.!ill hf, 01'i II 1'1,1uu1., ..I, ir I ... i I' I'I.. 1l"1,1.IWI t.' I.II.. ;: O- 'ou [ TE -1' U 1'3Ll a--8QU:

nl.".l ....l.l"ui ..t Ml.. Mntlbx11.ItlI, l Mr ii.ni, .< lth two .h....... in n. nnrt th y k",. th,",uulilll, ',,,I. I .II 0101 I 11 I I ','II i "" I
1.1.1 t., .llnil, 'I...rKxtMi, III 1'11..1 nil l .1.l will' I I. I m ,UKl K.4i," my M'\i" "ic.t nnywhm. '111,111', inn, li I ,nil r. II '. nN"nl"1, I It 11'I.! .. .\. :. ." .( )

thin. wliikr I.. th o..I."f. Mr Ibuliw In 1 1 hli.1, l I l4ilo| ''nil .. Itl ll. II. ll Ifl. in", NMI''I. t l".l'11 I .l I i h'1IIl,,, 11,11 .1.. "I. n, I,
N.uv \ .irkNiw.wk. UrijJil.. Mr III,.<. ,n 1Um1 U. IIII." ,.1 l I'1.I i
\ .
I tilltin "i" ..1l, klo silt.. fIo.
.. .
..
'aft Mill I h.,1 I .
'/n? In.n ?I I
"I"I '-J.'i' ""'41,. r. Hknt |HMrt ,4 h,...\,." .., ,

k THE 8TAOCllnrtlrT I'",N. N.k, whnam, ,.pwIml.4, R4 .IAd' |11 pr1n1A hr.I4Inln4.It'II!: r, nut'' "u..., ,u'I.' h' 11"| | '' i I" IIn Intl.. I THE GREAT( ); BOOT A ln I UEIB; !

"1441.I4 'h.loot\ft" A.l nah\ I.II'll 1'I;'I I Mil: Io', nl: : I.';'iii., .t't"| | ,;a. w,
I ,
. .
1.- .1 ..11\111".0 ,
;:tj.I..try.; :: mi 0",1' 'th I t'"
b'i, un I. .I .Hhn MrlkIIw.. ( OLD FOLK. lnwn, ., ,in. .if ,.urtl I. ." ( .' '
.
will iihm, to mini! m4 Ml" ''ImkNI.LYM. Wltn,' .I. LAI in Ilii" i -- HUM,, -- i

II,.rr ltl'hml.m/.4 th ".....,lltrn"" .4 Uir .'".111.1 J i..I.H.I.ll .. I I I

hilly aln'h .... Mt Ikm v.-. I... l'hl YI'nn.Nwv. .hraM.. 11111 ni)....n ,In |....... <, mini" si Hutu" ", HI. LE'IHTOLIE.: : II' 'R I

m4.k ...bae.1... h..ii. a.4 with a Iww Inln n,IIM. ut tl.. nit. .II l wi. W/iNtiHi; I KNOWN
,\ lance lit '. HIHAll .
._'1wMmmnMn' \i.lliintlH rn'it I .| vfT tin, ramir <4 wfrvt4.'nnh4 Will licsit t all I'iti/ens' of PI I ywnr: tDf
nhn i d"a.rv I lull, l hl, 'In.I, .,111,11" ", the\ ( : (
L..gm.' .Itarr tt'N Uri ""tn...1... n NAr" wa l A Unit' IIn' pnppwtlw.. Iwlb! II .nu'tnndI'ul, I ,,'Ihllx.ll'.Ix.n.I.l 7

In llulfnVi. nl tin, M...In p ..lAUKIU4 l..... IhnIn, ., .I.1 /114'nil 1 ,III.. ...,.milily.nn.4nK. ill ml 'I"ttf'II'u.. I ,,, tidal
11.11 ll Vicinilxlio
.. ni.if.mir( him n r.n. ,.
(KM, th' ,.1.|4nv. 'I" {Intf "U M.klllUvliui .>. MI.... Nm,. > lik.Ui>. ,....... |I....... .In lly 1 *.t. H HI. II.II.III .III I h "I"I ',.,,,li, I It ll..i-.. ., : i : : .f.m.llrr.u ..u.n ill I.. .1l.aMx
n roln.rnl .
I V ,*... will I rl w "To.. 1h4w.4mI.trm 'n', nth ..NIt. M,_ ..IM. .m Wnhtrakiyu < ,ntlr,t I h'h.Iml, l i H run" "I. 11I,1| i iI , ,i I. nl1lurld
Call tier /h.xlan ,.
,
.. .K....kh'mat.ghrx11IIM1a. ..11''''I >,il". 1 "...11,. mph. r 0.>.. MM.m I I" fI '"r .''J t I''1 "IIlull ".. ,I II.'I.' I I41.ltll.lull'II Asthma Djvpcpsi.i, ,,, Ih.1 r.nmIlnAnn r.nnl, \
'ih..t 141 a \II.IK' V.*.-. will ..". .. ",In ""liHrthnt mnK" nt n _",..rial& 1 IIUl1. 'Ih n .I I.'. ,,011I"I.I.'h. "I' nrnr "f u"prlnan
I"d."k' .. ,
I I' \I'' InI, I I.A I. .. ) Fc'n'I'Iill |(0-\il] : \ II.i1. I I. "' rlulM1 hid ur'.11.
J..In U. X14, ..vi.. WK n I. 1.'I..t. 111" t IioM( | ) :: s 1'
,.... tYU pow| l Mr* '+ port ,10". '. ""If'"' I 1\\1.1\ I 1 n. ,, ,, "', .. .fl rrlrhrll .M .Ito w... 1 '...1.
(110'111'! I' Hr"th.i1iu nxla1Ih, ,. 'IJttVTV 4"nt v I JII.Mn,,* <|u''''. n hrnnliriil ,44l 1,11, '"..IIn'Ill. ( ,, I 1 i i"; n.". li. l t' lrnH th" HJIIIM nl In,. llt .. n ,
I Ill
., tl.. /oJ.... l MI It H r w Kkvlul. ,..*.. k. .." .I." .1., l..tIt t IIM Kiiliu'1) mid Li\cr 1 ) :-('.I ...( ( 1 '' '' .,
.'"" I''" l .mil. 'IK -ft" With hxw I; ...ll. Intn I I" "hih In I Il I',.h' .11 'I I I", W. .1 :; |:: "' I;' : :: .;: ::::: .ul, I,1;l;,1;1. Ihffi ".0 nr inteir. HnM .1Ilif. ,. h.
Intl. wt U K Ornlwm l I.nilInullil |l l IUI' 4HIk I4 Iran I, .
Inn N'h1 t.mrnu, illM.hf
1 I" l U'Ah'nrllnrtr, :.11111| I I .1 "r"
; nn
Soil's :Sl.llll Il 'acl IVlll.ill' '\ I 1.1))
\\ III H lUJ.iB nil .II. N iHitthi 4'y' liu, MMIKT. fK'"l ll., ).'r, ",.' < ( : \ 1'P": le, A lnI .

I I.'. ,.luliuil/ hwy sal .. wm will UrarrM n'nnl 11I1.! k, n..vl to *..w I'.. In,. dk.1n| | AN ORDNANCE: : ,, hnr.h1n I "inI -, 1 .r PI 'yrp.lnnll A.rmW m,1l.AI .

.H..*in lit t w..*. -!N... \ .vk W'..Mt dice, ( ir.ncl, Loss Appolilc) ) / ( I l i I .'".. s. xm, .. ,...."./1raM\ inn I..

Mix irunrrt 1, 101.....r .hwi ntMr.1 u|..ni im .hn IIMulk' ) .4 H-rry, In h. in hHlltlW I 1:11".1: 11n//1"Illnm/g I' l.. 11,1h,," 1114 l I <''r..II H"" U.' .."ln 111111111 ..1 MI". 11,1111.eraA. .
i r..iipr.... .mil. I''n'iA/gp ,,. tlu I'iuc till all other l Kinds of I .l| s nn..l, ::1101. .
,"'n.ly I |.r_,. tan .iiB"Kim.<.t It' On ,. .ml |.--. K,..11..lily" h.. ,11,"It, i ti a and U.nhn. Al. In 11111\
.,,
Bn.m'Irwuh. .. 4. >. .... nl.atllln"IYmtwatl II.,. n 1."lly .."lk. l tlir, .. mllm' mtli, I.. ,,Mi 'I:lul,.l !>. Hull I. .'A''I',. | %l ilniam '1111/1| Mill. hi,1." til I II IN a 'pu d. I. ,...

J1d44.r nil a"., II.. 'i''.,..h...... Oi|"iInthin M 1" "'"'1 wnlkliiK..', .II,'II. anil f.It.. IK. 'in 'Ir/rJ'I 1 ."WMI", ..", I: "trm> 'I.. '""' that Flesh: i is heir to. I i i I. |In'' .all.',''.'. I I "..n nHH llr .hrwnlr AI,. ,.

.., th" > k."II.l I rwMm ... .""\"nk.,if. rr.in. thi' trliIk l | ,, IrIA in IK riirn.lv |,.,u.r xlnl,
| it t.
IK II'1Y. I.! I Il'; I ''ill. .I .n' .I I 1//,. I II I', r' "np1|
RUI'11Y.I I I % IIO% I Itl: I: I I11 ,ill III IN II Nil I Ill., tigrl, j .
Unrtry, l It .'.|$4.I l In N,'W .irk. I hit.I th ........ whk-k. h,.n, Mn.. Iliinillfllfl 'h I i 1t I ..I flu",. II..,,,, I .(1 ",. "" "Inn, ., MIIIII | .. | .I .I |1 'al.
I 1..1'"j. II. ,ill ,
H 'i I M ll .llll
I |In.'nl' I.I II"' MlHII InlralylI "Ir 'I, t'' "
'I'f'r/ ram 1 IMkk' th. 4ratl' hi m IV4 n/mr11,111'" II. 'nl I. ".f I ,,nlg.i, ,' 11, I IN, "4', ". I .nm"coh"o.OY"
(V* M *-.iill ,.liw I 1., .Irma I..**,.n.hwk ., ,,ll.r' ,Iny w.ilknl' I.T **T. wk. .k, i,.w linn .It.nil MulnIII.| hl, ..d, .I'.1.1'.11.' | 11,1 II I I 1",1'I ,I I 1.-I .I.I iii. : :, I ''. ALLY IKON IKTH full) Awn, ''I
H Ml.i.j. i>.'.kbit. will .In rnnllilnn .It'1'| 1.1 In,. w.'4llit: ..n. I I',..il., r.. u n',1 I i s...,1'11 i I. 10' Ift.. 'l 1'11'< 11,1, hull? in ,' 111,,"..1 I,. ih: I" Ill'i, l |'"il' ui' I Ii, ,, ,nit Ih". I ; I 14:1,111. worl. tmlM>ae >ltnlulriilmiik. kAT"" '

u .. iitrry .. It'lllll'II. I limit. I" 111111' .1 I', 11 "Iw.1, I il II-, ..10101,11"i t ,.11" "'. inn I..I I : hk"ui' 1luu, i ,111 i ,"" I 'ih '. ."" II I I ,i its own RmtD;' ,. .pmlh.I.| I I
II Ttl..k Ort. 1,1', ... ,, ,. ,
.
|la .In.t'1x 1.101t.m.Inlet, ',.11... b TIM hair' II'I' II.,It'll IIIlr ,..,II ?r- ,. .h.,11|, |10 i i Ii ,1'I' hid all ".
I I. 'll. '. ,
111' )nun( Anx'11 .", .nnl .,r ..h"10.... I.1, .".1.1" Unit'. xh. hti.. nri.d. Ib'. r,....# 'IIn nulit t t'1,, n ll i ,"", I. u. 'ul.ull. .lu. ,. : mil ii"111 i ?, is all i I./ s i I', ,III. ,,jui '< | :; :' : : : :' :' ,tI" 1"1" Org"

'. rr11t,41xx4n''p. '' Int. K IH nwithlumultl .4 II.. ill'I ":.. '.4 I Uri r .4Mly |h.tw'4d l klllM-IfI. 'illlpa.l''it'| '| ,, | ,'','',' NIII, n, ', I" ,, .,. ),:. IOIIN : :. .. .- .
rv4w 4'nW' ;: N"tHI >. I. I I'*, n k iri..l, .'i 1..1)! :! ,4fhu..' wtnliU, mini, Inlillulnl11h, .,'. 14., Iii, 1 I .tutu' Ii.I11. I'"ii".i 111 I Itlllhll'I, ..".1"1" ii... III "I"."I i I I

Tnxm.W l..Y.r. II.' trak. ...tt1Wh. m ,,ull'11.mIkn., 1'. I. I.IHmllK. .l llr rawaniruu' 111,1, Ill .I "h "" I'I "Ih,. ,... ,or"lII 1,11.. .,, n'Irt | Ii i '
"nll.uxlfl. ..., .",III.,. pl, all", ,111 .1.I P i : .J-1.
I II l'I wlf, .i. illIlI'lhlm )
tin awl
'+ Ian
.W..MI..I
.' ',4N' Lett Y1 4 1.,1 k..I".I, l'hb'nI" .
II."' ''' N..hIlll. "It..' ;":,;,:::\lsur-, |.' In':J, Th"!4hw AWlUiM.. .ni. .11 I 1 It "" ? '" AI'IIII, ::::: ; n ; /
.
1..1110'. "irImbilMtl "
bait, .
I'x I .krr.i-< 1h""I'' ,"..l t.. I. -nt 'II 10, t'nln plr" l iMrnll I l.. .ILL. .11'11 l 'iKVSV UNION DEPOT .
J'IoI"\.ll'hl." \ | ,. I.." .r i n1x1.x: | | ..i I. ,.. f .\
n'..,rt.,Ill," ..nbiinrlnn In HK.4, n .|.. tI... 't I'In I' '' I .1" 11.1111" .
I \.. .kVlila unumv ahlnaJ.W' 'him wtH MwbT III. i ; .
I .
AIhp *l* lll h. naw'mnn.l t l lIh : lyv4lnl I I. : > r, Mil M **' l that lhi' -m,9.IlNfurilgr'rllu1 I ,,,, I. ThaI I ilu I. --- -- ,,- .' 9 _$i.!
kwllnil )I".ly it 7. rl" < tlm.wMk Mr ..h.xilntmdy| nil' him "1'Iw11ah"
lbll'ntlh. Ho.I'"I.' tarp, it nn.l l rlk..............wH.! : 'TI.::klk' ? I.m'--Nrw: Ynk.; Irwin' IN:: : .\ 1;*" : .\\t'.I.i Htlit:: i:.I:':,H, ,...:I'ltji'trivu \: : '; .I ; r. M.: WIZI2.JLE: : : \ : ( /

Mir II. "nAlul 4wnw 'n n .La. nm. lUHtkillni. Ih. gnrllwh| I. ill I ......1..11! ; I
dro".It n 11. "h. r liy IV I I .W|" r and FACTS WORTH KNOWING. .. I .
r il. nil' ,ll 11l, Ill 1.. H ".1| '.11......l .
1.111 I .ToI...... .M..nt ? I'" ", . .InrIllhll n.Ila4tIINwI'I',, ," I i I'' ill .. M .tn.1| ik. ,.,,,,,1| "ultlll" ,, -- : ( ) '

A y'wmi' .\....... ,in w. t.1, ,1 t. mil, M.wavTyl.I .itiriil ." u".1.1'li'nhl'a.! ,' 'in' ,,' .mi. IM i"mi i.f "i. rl
|1' 14,11( l.ut. t" UK "..r,_-. vil.....tk_ ..4u I
..,"I.I .Iranuill.' i.w''. till, "......' h'-r ,I,lilt .,II,lit. wM-hw.v M ft n"lI I lllnllle',1IIs1l, ""il 10.' Hilli lu. ir Choice Groceries and i "II., "H '
f .. .. ut La rVnla. Mll.ui. Hi a urw.raly | w 1w prwilha wa"k n- H:' I r :th.: i>'i'i.l.hrl| i:. :: i 'H-UIM.. i iII Family ( / / ). I GJ tne." ,". ', .
n t w l II. ..nk, r \il,...l|..$ .4 -1&:101.-' 1'u14.. '' I Hi awl 11114 ili,. i 111114111| : urluii: /: :;: \ 1
.1. H..iiim. .illr-Hk. 'M''Iw'r| Unlt1 'ii.I.Kit.Hfc.l. I II. II,'.' .."l> ", II, I.N-,11, T. II. : Hrwitti it.Nrhill;i .

It h .nH tl,.it th.' IVhi i' ,* tt .i... ....111Kill" 114..wd'ill|. livtlwr IwkHl ,m tier 'mile ..4i r'pimnnl'. ll,In, mlhAallIA. i tln,I I".t ,.r Ii i ii I 'lilt. UUIIIISll: : I: .\ll.lli\i: | | .* III'I'II"I'E l I : I :< : : : I : ::::: : ; ::;: F : \I lt.ll t I tICo I'1 IAea n Ylg'w* ?,"*< ." .. .
"N.'y k I.,., ,u.1 wa 4nn.t4r/ wnItt.nII .. ,n.1.IUIII hl'l.I ,1 .ill i I'h't'.' inl.l 11 ,|II| ;
r + huh I .hMKlkwill.. PrXa 116 u"i ,
'In.nd.n ,1 Ib
w<'I'll ,
| m1' 1
| / ,
,1)> '
IIn".n II i II'' in ,1, II" ,, at \ "i iI "
: KhWA'm I In rm1h.kllhl.. I I.I Hvtkln
'|IIU11n4114, r UK '14.,.. ,4 tin nMlk4U h'lt: k.j:1I: : :i; DonarlM ,
."' il"h..* 'il ,s I..."I.wllli .h>T I"I ,. l) lnllwuiK H' n"m'II, 1.1.| 'II i a.t1'1I,1) I 1 PENSACOLA FLORIDA. I I I l i -,,,1| .ktuap.I ,: J
1' II.T* impel l lhb.4.1. l .wi. k,." ',n' nail. ...II"' ik I' l la Ytuh,1, ,, i?, i 1111,, H|1',1.| I ,1Hi .
tlw.'l-.4 I .
.
IM" \t NN'Iwlwlmul.nww. | 1, U. 'Viil. 1.1111.> !..', wan ltk4>wUnii in,. i 'IIINNiLr 11, -li" ,u l ..10 II art., 'N.l I : Hill' :li\| I Miflubcliut .. .... .
.... ,,,,,mh.ll.alllh. .. .U..of the. .'. a. I' ,...: .to..n ,,41."m Ih' tnn' I ..hu 1 wxmL' .Imt 1'. It'.v .11111'| |I'ih.II\I H.r: : : 11 H 1:11.: I I 'inN1' I 1'\1:1'111': I : l I l I ", I "

I""Y 'Ik,'y fail I.. nw h UK. |__ *Hr' .-l lMliinan '.c. J. I'll. I'' N I ii I'Ill''. .t "..1 l toll. "I 1 P I : ?i 1. HjMITMtllTStlSmiad
Mr awl Blm W. J FkaAW ...... amwi .1..all IK pnNa'Iq"II" I w II'1'll' 1",1\1 I III'''I','h. : i 1 1 HI. a
( 'ni'xthln" \ lami. ,. l....u.. lit.. w,Obiw .. .. !
,hy I"Y M.MU l>..I.l IMhiaink awl I I'I II- lnu'pawm'r'tlllla.InllpaN"| "" ? ", 1
liam II,IL It.l 1. ,-ulk'l. "Tb HIt." ..lwill. .<.4.rlluuilh,.. nr.r14hlru..IarhnnIi nkliil. within. in Ill HI ,"". tlt'anl'1, PENSACOLA )' at MISSOORI
I"...n triiil |Mvf.vtiuMMH. ,lu T*.aitu iturlv 11IJ ',w ,4 w.I.tun.. T. |....v..nt tl.. -.ml. IM lull I milfault. ill l ,""ulUu| .,ill' i "l"" utlllilmk STEAM
I II..."'..".... ..., .4 II....,_.It.!. "..._...... ..., .I k-n .4 Ilk i4lar. ,.. ..N.I I ill tin ilhl llu'n' ml> '" .li .II ''a l IIII il.d| : 2 /ashprtlw..A
... .1'hsMrw rpl wrwn ;n: .1"rllIIt IU.. ,lot) -| ')*tnt night. unhNNhmlkla.AII1'a'. '. ', l..' 1,111,1 i III il .,, .? POTTERY | | |
N, a sun | fciy ntttk.l. 11wp' wt"Inn1'1.4 l 1'r' 1..1. urn >gar .. l I ,
IIII UI). hw M !_-..., 1.Ir 4lnK 4 .... HHI.Iy flu I till tilii li \ WrNnw "111..1., l xrna.
l.wwnklHllllivH4la r| :; : | i!: *wY411'! M.II.F.1'.. Vntkiia lHb,. .,. M a ........" .:n "tt. ,1,.4a1.unl| ) uliar. .ill-ii.l 1l '''t'-1.rilrwl itin N! ,",,,, .. ,," ,I..l ,II kn.,.I. ,, ., ,,n,. ..,.(..I'I' I ,, | tel r ,, n.nrn r.wwaIbwwM.h.w I ..trlAa.
IIYd '4 -JIM tlMlimk ..,. I '" H.. |I'0' / i t ..., "" ,', H ,". .
tli. "
i. MAIN n> : : 4 'k UK ku4B| ana ..,,> .Mhrlirkkuui : '''_'"a. nuts i Inn l 1... H ..iah ""t I\ | ,
nib h M I.. ... nntl M Yr Mw1am I ; Ih4 I fin' tlKi4iui" ltka niwlkUK. |Mtn.1unnnuln. ,. 1'I' lit." ral .,.(NI1' .H ".. ,IH.r mil f..i, t I, .I' .I "n1u.u"nl, ,,I .I, n"I,, .I I I'I.I "n II", "" II.' I t ?. nun, I- ,' . .
... ,, .. .. ,, 1
.1 "I I ..
II "I I I' l t"" \ 'ill? I
.... ,
M,.H.Tli .ibrathl. ),.ru|..th.rIllth .1 .i.*. Jwl iw wn.. n |*.* .4 kuthivl I". flat.. ,1vm ill.l. 1111111. .him' iii I ,,, '" "" ,.. ....,. 01, .." ", .. .. I I I',la, ,,. i ""i"n. I I' | x wulirv, ,.1 "
,
.,rn a.. lir. n.i'l "'III) HfcWn" I., iii.k'rIh l 1.1..1'I 'Hi Ih.' living hut). ..>..'nil Ih. n YIlnrailslut' x I .Il,1,1' """ Iul-, -, I',.", ....1"' "" I' ,. -, I,
........ .,.,". "I.of XiltiirMlUr IkY-. I II I.'I'l.I I l4 .-.aa. ... .. ....... m w.aiklirt .1..1 h) .m. pnnv nut r. | I : '
.toe', 5. .14' II fr h hlIIo. I'lI11, ..II RAINBOW RUUHf tTh
r In o
11.1.1. ntiflg'Y. .... HIM Joy
..1..1" r. :
I < h99n'n' II Iii hy.ndail/M'.
I 1.- .141 'rile. in.'. .. ,. ,ill J. W. I KOHLER I .
nl Unl, "' .h. h Ml. Mwlibrll ..... nmll| 1r ,141M''r" ?.I"' a 1.In i )
f k'Iw'I nt "prni.tkm w4 .Iat Iln
) Ill dun wduml, .hnil, l Ir ., I Clerk ;
in. Hnli I I'rvnndwr., "I,"" Iw will l3m n.. nth I tl :! : I : : :!F,'
Hnr-nnl, |.Ut: ", ,ml .I l I. alalll h.rnia 1l41,1.4tAntMnpwMlr saw 5II Ipv'' "l' r.t I', d I 2'/ .,
.miiMtiylltirtk I m)' Tk Imlii. .ii-i.l W .'kl. H .'ll 'III 11111\."s. I'1'11mr11.aLii 9T. : /
1 ,. 1't 1t l> .IIn"...1 mliK...nl I and ',.d I) I.. I. 111 tl I', 'I, 1.1, 1,1, /II :/ i Dal 'Yl.IM,f":* M,
Ana '"
11'awl| n k-ay mAhY.n1a 11", ,I1 I ,, II, n ,h. 1 1 I III' : IIdmI/'iw '
.M Iu.rWIW; : / tiwwwr :. N. l.vn l" MI.>...Klrt. .. .IIU. ut> *'l nah Can''t 'JI i Allh: .

npl| "l/1)/ M.I \,x plain' n nut 11.. k. 10 I I IH\
hlh Thwln r ..i)Hthi l nmfa* th. Anal Dr.T.J.WclchDENTAL
'*".
hrulgm 1m'Imy'i awx Nuv. *.< >..1Invnnvnphid
: l 1u11hilnlw; l nA'rlkdhin-' MI ll.'> Th.i-Hi, | ....IIn| ih.t 4i tin, i .1 I MERCHANTS wsaaPARKER'S

.1 kill In UK. v<*4 ...'. Jlv:' .. .|TlllH. ._*! M',': tIh.n'mn, .III Ul lh.. .. .4 whnl.l.. .11 .\ .. I..",. '' ''' '' .iI, : ; : M,.M. ..

?,..w \.rk at U. Md"..I|.|||U1I"..I.l TU k,W I ,U. nu. Ik>.y ,....ul4, uik. |. ...... t.. m.u4lIt i
t I IU .- I II.-.* .krli II. ...111 mil nntunlll It :
In I
I M wm Aw Mn4 I. u IAm.r Nan
Nay' I SURGERY ( our l Ih"
I.w.hm ,than IIHi) Irrlntf; mil k. 1.wa.Mg in .,un-'. ..-<'wn. th >t tt. hull> niWl1, roll, Cor Pnlafox. and Government : ar r. i'n.a/M
u.n, is .dnm .I't.l.l, .a.nl. I h''IkI I.. I ( i+
y
: I ',,. ., ,. ) .
I' I' II
It. Ih 1 I. ... : "
Th'B'hn4I4.n4alnww' sl lb' IhamMl.rnhl .I .11,11" Imo" I" 'PARKER'S TONIC

10. Nn. m{ ... 10....... M I.,) 100, ,ti '., ,1;: i',11i,. n. 1..1.,,, 1y ,II unn"I '". '', ." Table: Supplied with the Best the : : ; I ', -
\ '
'
fI ...11wlwUy s ..htnm4r a Ywa nllh l' U.I..ZOO. .,. I I. .'" I 'I"I 1 I' ,I.." ttn '- lhM '; :, ': : : ;i :::: ., '"haw 1Ynnh caw ,_ ...
.
,, .
.
..,. $4.11"I.lI7$11..1. .111 ,,, "I'' 1111, ,I' I't/u'/ k.", '01' I i ,i '., '' h,. .I i r r r1 rI ni.tpx W.rrJ...r.' -r

ml. ..,01 h.rrif. Ttoo ......."'. r n..41.1 I W' 1" .. .II I.' I,".,. L I/b \"ur IYlll'll'/ \ \IIIMI\I I' tt \I'I.I' I: -. IN' H.I I: IAi : I I I I I n I. c. ., .
..... .... .. ..\ .... Art mwkh. ....\1 t I' "1 1Can5 ." ..,1" l", .I" I I i l I ti,.. "l. 1unllnn I'll.. I,0Iit1; + trv-; I I l'' ,, .h-.w.r '
and .a.lmlnth. .-Nfamlk "'.... ,.....", "". ,- .,. .. .'.. .1 C
I\ IIII i M" i 1111.1 i "1 i 1\: IM i 411". .W1wafmYI..i ,
.
,,, ,
\ ''I -
,' 1 Ilan' I"I \ HIliliMIt I : \-II1'1 '((>:ssil: | (> totlii> ItuI.inr'e.l'tlrlilla! III I. ..,.. a 4111 Trras Iw .

LIGHT AND AIRY.. BROWN'S "i"tl\II": \ ; I ... ..

I I.ih.ly-IWbmwllsANw.1ml.' \ ,." \o .111 MlllL\ lilUl.lllltlll.. : k HINDERCORNS
.frukl. my w*. w.ml walls InklKkwIhk taw "I' .. I Rooms Newly and Neatly .

H > ..... Initk ."> l I..t' .' I\.AII, "I"I Ik I i .waX.,rl1l ..x- ;

lju.ll.*,t- V'*. Iralk 4 IRONBITTERS .. -
11,111i
I IkM y.w ..". will lik.nl. ,thr .., Agent '' .
rr. 1'11' /aNUl., ..... ........1 ,It I I. 1 I '" I "iItul,: .1. I TIV ( i I': U l ropi-ii > -

munrrh4)tNnIWltrylw.km4.l ,1 %lnir.
'I
..
.' N1NYIrtahlflr Mslp.tmar I ': I I ail, I ,
11111.)01 h w kind. ........... wa.Y t..", Dr. : ;' : :,1 ,, I ,:.11"
A. Riser
1 Ian'., wn4. h.Wm .... \t. mWrwNA. ar'I ( j r.ur.M'lUiu.: : : .VI.N S I.N PI.\ \ uS .VM I > ( ) ( ,

w41x/Mwylylh..41mka. ; wM fax'. 11hasswl4 I I
.lh.r a' 11,1100 "' ...... t ,,, IW.... .a..y Nth PI" IIkitInh1IIIIYI DKNTIST: ..\ I 1.1 I.: OrrH.r:I: Ii 1 IX: I rS\l: "I..\ I I' IIII.I III. I / :
ankhl" ... wnrxnlltlll.li ,,
.. I
anla.a.i..UI /' 'n'an'' I
i t r11e' my wY45.q) "l 7u.; Yuarv: : :IIII, ,111'1..1Ink.'41/k.Yla 4x TNm' W YNxrA hWaln .t=.W.n .. I'i: 'nIiill1. 0 IIUIfIU' IUIANCI1: MUSIC ( ; :: I ,:,: I

4 N)" "" nl...n.Iw .....,. wnnk. Ilwairtnr. 1I l It.I I IM,,' I'alnl\I .
1- .-.ruJldlc ...l Ory ... ill I Ih to .to.ahnear...........___, I K KER R
rlY II'. .... atu4 Irt ..... In Iw. It'I ,......... aLL .,,,.. '''''. ..".. ..... p4 Cur Pulafot/ InlcnJcntia Sit.

I .. ......w ....%. ..1. ..In.,, u4u" t 1'1.'" +naa W '-.-.--,, J. H SNOW
", ,, .1.-
I .. .akt | 1.4 urk... V "" ,
II < a.n. i *
M.1wah.. uiui HbuVbit .I. nywn..l! :::. '!;' .' = :'::..."t. +:: IK -. ,, ,. .11.' ,, _II. i I Philip Brown

I N IAy..4.1111..' I..w naka. ; ::; ,1lr IaxiupM'JY nny!.;.1.r-: u1a,1.awlua*Zjll:;>:-.:;:< .fA 4|- -I I 110 ,. ".. .1 I l'IU\tl: I'.11..1F1)11X1) I IM1M' >IMI\: > | : :

I ..... ......"' ... .ba4.lhr111 l W. ti i K n>"i h* .
.164. ..... i.:. t -'rl BTv.n.T. v iC- ,. ::.. .J Fine Gold Fillings a Specialty, ri % 1t111k. i'lomittMUHIU I -IILNII ,Ih-
I n4 Jl" '*'. MM I *** "
.41.11. 1.1.1... 1..111. "..... ,nit II .. ... in I' UJ t.:f :n4 aW* r*, Hw. t ,
I IIn .' II.I I. IIM niaM.. M MwyM a,..nW U. i'' ",,,1 I..,. u ..' C'.AI.1. .,. A"IiU .1. III': : DlES
I
Hly.lltMk ? w 'III I "V :
t I', II : ; ; All Kinds
: ; ; :. Ik..Iraak U4.. 4 I :: .. ". v. I of Furnit.iLrtrrboOf '
< N ulu I ti.Tb'hn"1thUHnl'1 4 '- m M l I jiMKilf MM M4 '

n ::, :wVitjf.ntA:, : 1'1. Il __
.' I I' '" "" 11111.111I' III
uWd.. I 1.1.1. ... .. 111,1 .xk ln>v f U'nn( : :.! II. '' ''' \: 1'11 I" ?' t'Al
? ;: : : Yklr
otno..hl'O .dkYd. .1i.-b.u.. /.. k ,i_ J I .1./. /I.. .1 \ "IHl| I
.WW"l' 111 I .II.
N. .Ii I I "". I '''1I' "
:l"t..t.r! f.JT.. ?..: ::..J S PHOTO.C
Yr .
; .
411/.1 ..I ".1 11.. --....- : ? :" : ,,,' ,, .1..1.1 ,,, '.., ...u I: .",.... .. .

I L11.011 .. j"jr.i"if.h7jlik.! .. ...... .. .
w' MY.Yw ..I ,,,' 'I, I I, II ti.. Ih' Little Hour. around '' I ,Kk '," y/tn'.
.
.. ...... .
O
41 a.t I a nib l t YIrN Y NA Iv..wan.. I IL .. ; : I I I' t .
i ......... ?,. 1111 I 1 .. .\111.. I Mink .i ,N. olhri ,'i. Itllonul i %or.. p '.N ..A : "'.urt, i
paIn.|
.- ut U in Mai. Ax ub ol Hi. Arllv. j 1'1.1 .ryA I > WI' Vim, .. j : t i '

...... n.bv 111j.41.h.rm4 mp, J.hawlla.IRL1A r.Y.aI.il.n. Ma) I"tk.. IwAw+w ) *nil vilf I II\.T Axyh '_ l'll.I ti..bri.r.m .be ( "w a .fft.J/ ..... .. '
.x1 IWl .' S -d. taaY '" -' .
.. ", "- .;; .. -- ..: .,' .