<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00373
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 1, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00373
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
',' "
-p"-:


1I
____ _. h.. "

1 .

\ "' :-:, :;;.
,, \GAttTOTijrc,. ., :_
.
t... .. VII' ,... ; ...
"\, ; .fS '
&;:i ?{ r -m ..r..

.. -. :.l. f.'

1' #' r 1M .... .
.
1'i m...,. 1 aaYp .. ;)... .. ..,

) ; T 1 .,/'ff.o '\ ..':t........... ta I Jw." ".'.."... .:...--l.1 :-:" ; .- -
_

SNSAC( O'! \ .. t.. ; .. CO / MERCIALI'KXSAroi.A.


1 -if. ; cli( lhrT'r 4WP 1P' .A.o.f't' = ." "'" ,": )i V'I; 1 1.. .. I-


\ OL. ."> } : ( } K1.0HIKIM) 1 E-I: : 'IU\> M.riKMlM II? I I. I ISM': ( i. NO. .r; .

-

l.nnh I Inrntury. P1011001. ]!i,4tiLU1il1411111oitit ', "kMlillTH' III- I.VIItllt OK AMKKICAHiilitrHllon ( : PERSONAL',
NN. .' I 1 in l tt. II. -,.illll,, I. ,, : C. HUMPHREYS 'i
4.IIllrh' ,.., .. ..r lilnil.l'ii' ..I ll.r
'
I I. v I i i-l i" 1 | : t1. .
.H N' II .
holy V.n.l.hllt
In tlwl
', *. ".,.1 al l II I ,\I.''. u I*'",",, ."t"I I) '' 1 UNITED STATES COURTS" I : ] 1 I' I ', /..: '*, / ..,' OMlrrVWl. I New I epsi.. h nu.nl'.l. h) link,'rtnnII
? :: : ;III''I: \ : 115,1': : :: ; nrn.Is. rrl
nwlt"
II, ul, 'S' v : "HENR1Y( 'I'1IRL ER & i I I.)In', HliirinltiK,,, d.'n.'"Inp51n'hl a",1| nit .1 I
"; I II"' .1 1511, I, M AkV n 1 hw .In n *nk I hi- II"",...
I II. -. : : I I Ilw.I.lm" gmalrr11rN: ill yivHt ( HhtUllil* HIM' 1 1 .... ,. .. ... .
I'I-i I I" '"' IIISA.r 'nlHl 7 : : in |Ierlln11N;:: :. mil.-., i lu-i I, Lf.1.: n.III Inrtllnl.ly f.", 'ilv ... ,, .... .. .4 thnnt. m ,.m." itt

1 '1::','? .. i 1. i II""l ,i .' \. m, I'; in ; ) S. COMMISSIONER. .I-N,1% ,In Ihrpnu)15'NtStlon| | mi.I I ILupry, MyNhrTh ,
1\ \. T .m I .. .' f..II..OIIIK .....y.,,| :Mr H..| :Mm AUM.Uk
I' 'I,1* a. i.t' |I'.h' | |IInp.'t.| | | Irg'a11Nltu11n.r ",'"' 'In5ItIt .
,II'I I i I in, rrhlin.I .. | i i: i,, 1" 1 1 n i i ,," ,in',, n .. -- I"I :::: KI r I '..,...,! %. trnthrt.l' h> M" .., ith"illy
l i I '; 1 ; : ; : II" :Mm .\.,w4r. ritn.il n.k' ni"liilii" In ".."f

"' ." .1'h"d. t ,,, It'.ii'" "I. h Sh c' Chin Stores! Ctmlo 311E1 Fallcv n r lrocerlos TObaCCO aid Uiiors j..
1 ,' ,1'"I, ',, ,,,..' I 1III"'h.. i : John Thompson I lllJ lilldllUluiy Oiilp i MdiJlrj! gl I ""h. I.k 'IKil| II" "I'll llM.lt| IIMllHl l R. "imi| ., ...1 ,......lullt' ...I.h 'I.") him fix ", r.ty
'
] .1.1 \I' III I. .. .
I :1 f. Ull.'ti, sad the |mmr' ,Isle ci II ..r .1 K. ,....h.. tl.. I..I, HI,,. .munnlli.ir' I H
,
4. ] ]
,
\I IiI .'r:111111, : .151 I '''i 1 i 11.11511..1.II1411'.1\1/1,1, ,, '; hl 1'15 vnuHli', ni'Hlll.Ilil. ".. ..l.nkIn nvII,.(V I'k..r.1'1x1..1| .lfr.H.1
\I / ( : i 11i11'llll
: il'1',1 I : !:
II II : 'A1114w.1\U:1 : !
.
Ii ,15.1511. hi.
I Il I II Itn-.Ike, BMdes''an'Saddles.: H 11,1 II II'I .\\II ALI/115 l.in." n11llr| "l can i, !I" ? .Ml-ll, IIIH, A MM> lt .l
: | css > I" '......IHtof. ,. ..... '
I u '' 615tH; i I .Illlll.lll'.l| Mill lit Its ""i".I'II.) (, ,. '1115 I th. *v rl'-Ira
, n"I.'...."' : ;i.1NI'IUIL', :,. 111.\1" '. \ .\lI."' :-I'IIF'. Ml: K">W \111'\1.I .lOH'Ht: 'I Mtl.Hi: I'M'HJ Ill-Mi1 I HUM.KIM:-" > I. CO-IV: I 1'\11. I.nl' Hi.-,, .' MliiioU-t.. IhI,'511155, IMJIIIII.lion. '. I I, V.k W..-.II

.. 1 .,: 1, I I N 'I.-- ... ..,) ) ,, I 1.\1&" 'i 1110: IIMMIIM. I 'll' IIMI ( lit: M II Kl'I MINt I "In tinnwrnt .., thy' .In.c ..hullIII. Any ,,,.II. i .1 tl.. 4d.k.dl. .Hum J,"..,

,, In11.t''IPAI i -i la. l-.I.1 ,lrrl'' ,ni |hms'I." 1 I nit. ...... "'"!... Hill,I! |nln NIl, thr ... .k <" tlml .

.""..1.11., n ,.n,' \\I 1 -..-. NN4- 1 ., ml. '-. ,I I',,.n-i. i .1., : I Capstan Ears and Hand Spikes. j III., ,'l.flllV: WC llUVI", fill'Illl'll III.' Ofil.'i j ,. k.4.1,4I" ,'n ",.", hi.. ."till, .Inw IK. oot a

11 ., ,.. ] .. ,. .. ,.11" .( Ktilijlil. i.r I.aln.r\ ; for tin.nr| rhrUtlHlili.t
II 1.l.. 111. NN. II I ; : : .I :: : ;: : :: ,
"I' 5511 .. 'A"- |I,1N' Ill| i.iKHiil/li.ir I HIM) iliri'iliny ( lie hhnntk.. In .HMIIUO.I .if lln
-- '" ,,,. I >..\/I.i':'!!' K FIsIaI1L11'RI111,4: : 011 I'! \\11\1' II 'ilI'MJIMhM: I' ( "S >l-l-: 01, 111.11'11' ,HKMVIJ.: : rtllllK/ : I 11'15105.I : UIIITK: /INC IN |,,,,,'r ISi l tin- In.lii.nhil "IIH., ..'., notHiH'lliiinl A> Its. .. 'a,4rln, 'q...1151.1. a. .\I..h. .Y

II IIPN. MltM I IjINTP\ : 1',11\'I'-,11.1" I. A, All, i .VIINIvrn: .\IIIM I'VIVIHN'; : oil X I 'UI'.tlNr' IIII'All I I iiHilr, i'51 It in Innro-l1' I Uin inwr *. r.-t hi.li, 11.1 l ..HK|,. jn I |..nvK

)" ......,. VIS :BROS. |11"01.1111-|< : i IIt\: '''>KH:, < .H.IUKAm .-.. i.uii.ii': on I IISIKr.\i; i uMiii''i''i ION / I." M .VIt II<* IS' M VI'H.I: : :SI,:) .Ulli/r.l I! ..-IIM.I.|||, uld,:,; |I-?'?.?. ...-.....* I/hu'4s., tlutt IH .IM. t.4....mInwiyr.

1x'11515" rli I I > I'.VIM; :IN Oil II MM > I J.101 IM I MIH.l.U: -. VI.Kt: ll \ MIXMllMINrIN : ""'. r.ir I II ho IH.m. 'III. .r Hi- *.1", ,!,. ,HH1. .*.... ...1! .v- plot Ilk rt
"\ 1111111'I II" tho 10'' 1 ', nN1111 ''Iti AM Iilt\ ( ll-| |:- H Mil"n. : ;nion\: I :VI.II I. I 0,0It"lll | .: ,I'll'. 5'I,l U-l'hnnid .UIminnln' 'min.l, .. ..,. f.T. t...-IIIV Hvi ,''"' .ItfltlH kuwnl r

I I n hen, rlurrl1hlg. 'll.n'. right'" of |, til* winy
G ,:,:,:. .I. 1 I. ; xt ;. : ,\ : i \,,: !*\ ', rtl.lM'HI: COI/V, --H.NVI... \K: \'IU'\' 1'! 'I.1.' I I' Mi lil-sN| 111.\1; K .\-1'11: 11..5\U I I'AU ,.VI.. .I'lNK: : Oll. 1111'1'; "Inu4' (if Iho """j"'" lii'run MIIHKK?-!, Mi Jw tl.Hil.1. ... i.H4 ., M..,mt Irt
I. I ". .. ,, and Fancy Groceries "I..till.an' Im. tkf. ..... r Ini, l.y .n .U liirnk-r. ..h.. .'..
only .h..lu.1! |
i ,
|
lii-mi'1(10|,
.1. .t. -.I .M Ilil.I.HUH... .\ JlI.JlIII,1 .1\.Irrlult'ulnl"I'kdetutu. 1'ix,'krt (Cullvi.SHSIIN.( | MmiiN. .mil lhi/4 i>. I.gl/ .Inlhltl. HiiillliHt, II I. 'lot', slut' ,.f .Inn..si wn w...th IVIu/1 1 l.iitt.i.. );'m;: lh4it1,4.. mth4hy... .4

I HUN.: 0.\1'> ''. ii\\: t:n" '. nil I.). ...1.l l In''' iniiiuliiiK and .?1'' ,
I 11 1/ 1'
.
--- Ei Coiiiploto: Ll1.1. 0 or T11 111111; Triolzlo.NK1,11A .-- 1'i'illnK nlih I I their vuti' mil') 1111|, .ItNh7.. "N.111"1 "I1-|1"- \t< .'hM |Iwn4'x.rl l lth.
I'1NrUr11,1 .' i Mi \I. UIt1I11'>; .' !ranlllliNN:,: : 1 : :,; : ::; I MimmiK-lll' / |I..b. in ll..n fa thi. nun
| 111 II | |' I' Ntll |Iliudpu, | Ihotr(|,, .. ..
O .._V ) : : ; Vm: ! ..,154. N iiiiniK II "I'| nHH.ri.itn| '>w
li:: : : r 115111155 .
: ; II ; loiimt. UAUl ..1.\,-, INN l VII-. 'IH '" \I I/'II"' -. S II MS- l.'tVIIVMi I I". K II"" 55555.I I IS'. 1"I'I I V\ I I-l.\-' I 'I.I.1)101') I'11'IIt I :' W III*. ( ICKHIilll'M n f 111'1, pullld'h,1.511. I.'. n.ll.l.<.i. wink*.
&: %" tl till. .
.
I I I"I i,. ; X', : 11.1 Il 1X14, 1'1)' I lint mi mn lmll.. II..H P" "'. l I..4t M i Hlnun.iv. ... "Hun Kt.n.l-... ikilnth.IMh.lt. .

\\I ., '..1, ,111"S' ."tl .. .:. .11,1 11m. .\. ; Blt\SS; .\ Xn"En; (CATIMIMJI' ( : : SIIKLLS.; ; .Null:.iniH'M.'il:':''| .Hllliitf\ ;:,In IIHIII vole| .::. ullh nil I ""Hi.lu::, l ls'tlrv ntalorilt1''| : <' in, who. a,,.*.,. Hi...,I",Im t .,..,."liv."h..,."..'.'JUIIIIH.4.lkr>r,"t n'I.'Ilk it' '

I IP'' I'' I"I I" M..IIIIIIKHi.,,' K>..Hl.'.| KIMH. .I." (Ihlpn'Nlr I, II. .. I... ... ... ... .
AIM IJ I 1 1,, Mill .1 k.M
: \Vu'nt.... 1 .Ps tI""., liviili. unit. lliilii. >uin.lili| 111,1! 111. ilu I <' I 'l.nn.. I'nl.ll. HII..IU., Nnll. nl 11451111. I" "
/o ...... Neely, I': '_ : I1IIiHtl.n.l; IM.UH mill: II.III'.I.l ; : ; 1,1,111'11115 liniun. 1'111115 'loll'' | 1\1111 I 'itiimlH'i'' (? J j..l"|, Nud, ....1., : .'" Sink. IK, II. ln.l 1 10,.. l.. ."rrt.l.ni.i.k.t a la
'
""A
., : n., Hi'ilo.lur.11., Hi, ,,'III'I.II"aI "lirUllll. ",.." I.it link' .....r | ty....i.. ..4.Lllinv
( ;, ; h',11ItR N'lNtulN'tl'AI'F, : \NN: NM\ F.\111.1\11.1\I Y, I", I1.1.1 <"I'l'H.: 1 511I: I |1\ HlI ,I. : .. 1
7: :; : ; ;i ; : ': \\I. v 1.1"1'" -. IiLIN'1.1'M: "::1'I.I'I'S'fllO'l.'IoIII11.t. INF: : U w.itln H inv' ".. e,1..1 .111to .
I I. 1,1.11.. ILns: : 111111. :, 1 I VTCI: : :::EIri' : "';\ : : 'II\I'I'I : II 111115' <.1"11'1\ VM' "\.111. II I 1111: I l It 'i.IS- :A111511N.IA'1'! : I : : | III MICH.' I I. '1'\.. innke In.lil.lilul. .n.l. n,,url, | n..v.llir. n."".111..01, I1.-d.,I..nl U,IHIII||| II.nry I

1', 11'1' 1'810'111 Is;"II '|'"|,,-ni ( ,I...,,1" uh h'"" 1.,1,, .\11.1 I, ,, ,. III.. '1"1'' '" r." I Ii: III'" IIII\ Pt'vIISI' ''! Nnlr'. ", ''h. ".., wraith. Ilii- linn'' .lui.lanl" IIN.Is f"... lli.li ,nwI14d ..1'iihhr'HtMoth .
.
... 31. : I -- of lii.luUluaUn.l NnlloiiHl, I'nl", | ". : II11'1 I, II t" H.rh.K| ........ n'nrrry,
..' '" ''''' II. '1'.. '""'< iititii, ll,. Hinki-ri 'Ihu tumt ('"..inniit. .lkl>. It MN.nr| el| It, rrmM .. I
,. .l.lorl"... .....pllu..-I.V..I. IM OARS PLAI AND COPPER TIPPED. ,, .
I ( Jrcoii ( irn lull rnJn'n55N4' ,' i.f 'Iho ni-H'tl'. i10j| a pny.r urnnuvl

.11'111x'1,I"' ,,: '?, .l; ..",,.,I "I Iunli I .. k, ''.Krl.hit tlMil' t ,, I" ., : : 1. : : :,r.: 10 ",.I 1.1: '''. ? I ', I?'In, .in-,1, Miiipln, ,, ,, .mm Cum,''. iillllln/ ,,1I. :.'I'Ir" -I .. "i ml, \ i I, ,in, li!",,,liu, I., ", 1 h', ]Ix.ur.l, I M"." **M I' VI'HI'' \''' o'hl| ,..I.'.."II vilnp. inillilt'lil Iliilr" Inl.M.'iltinl h'Unrn. .. .In 111",1,wlil,|'I, ,i,!, ".,:'10.1.,1..ln. 1..10.\11.. "NI< \,.INr111.1'1 Ihl......"IIi..k.....n ,hl a
,
\\I'I'II"I I lii "i l I.. I ,. and...1,1.,, I "In' i. '''h-, .\,01. I I. WISII.j
,
11..1, .. ,141,1. 1..11' .''1 \ '|I'A'FI,11:: F 'hlpAtdr, 1.111 : 1".1 'Ii.-.P 'IIU IC'' 11'15 1111 1'11.01 Ilium. .",iiil. 11, nlili'. P
,. .
all"r tt
| \ ,
\ "" 10. il s. ,,, |till|. ,, i iOltlllllllHIIll Nd '"litl 14151.4 11'I.nillr "r J.gww,
,. ,, ., .. ,. .,
11. II"" .. Ii :.1.1'1",. i vill noli. lo ih.ir. 1I.It'n'.h.' 1'II" "I .I I Io".h ,I- .1, lull, ..Mill. I II.! .11 I "I I -55'1' 11555. I l |,|I.r .......la'I". 1.514..11' .". toHrraiiKf .Hh Ix51,14h'INN'a .

hll."h'I. 41 .."...... IIH '.1\ H'1 .\1.1.I IIMI I ill a ..,,1.1" I'111111111. IhSUI" 1s' .hrw Ii, ,II'NI. N u, Irk, htlw t.II.h: 455,1141. Nr .
N.I, 11.11. 1\ "Ifl, -41'1558' II, II" 11"1,,,. alnl IIU11(11'I IIr I kv .In Ilk.. Jniwl| lk.. N .li..',hi,, ,.'. n.lkHik.' "Inu-
'" 1," AI.' "II. ., ,,, ".". ... i III.. .. I,, Hill' .. ...1 .lh..Y I I'NI11.. 511. illti5511. a'1 1\11i .N'4'r, 'I l I tint tin. 1-iiuh.li; .kniKiMmkhK.

1 1\\ ,11',11./X114' ... I"'''1'1-' .:" '.\ .Uu '.. -.\(" ..\. ....' )"::111..1. .\. J. BIEBIGHAUSER, F. E. DEY A. I'S III .1.. N ,, .45.,,,.' .ill.. Ill .11... NNSI I115111 lrr l .In. ..','",,, ""'.., "".IIIt.. H | .."..h. ,n II.' |Nld, .h..l.. ,

\\I ,1rt'r., .1. \\.1)! 1 .5111, ,11, ,, ,15111455,. 5' 1..1.. .11 INN 155M. NNYI' III ,I Irn1.n,1' Hi till. llHII.I... Of 11,11, .STAr: : .. .llniil IIM.lki, .if ....111"...., >k.w nraIw -
.. PlDiliioii Gas and Steam Fittin 15115 1\ .. I..... ??; i I" rSN'I. III .'1'1"I ...talill.', |''111.111, tit im.ll1g| PIN l N1t I..N. ".''......1" .h k UH |1151.Nkl ...
1'rn.mrds. : H, [ . '. .. ,
1x.14'1' 1N.' ... I 'hll'| ;,"1', I. M.,. n h.iu.iii.WiirMlil 551 I'I.aIH'r Mml.li' that ,51av,, ,r. h.U.'S/15.11 i NM9) nl
Surveys. I.
,, Arl'nIYU' 15 JEVELEI d rive .1 a .'(.111 .U.. ... Mr 1'1 n.lh. 111, I'int..I Mint. n4uNNrb
,
.'1. . \1"(11)( IIld .I i 511'55. .111" III' Situ : : : :
111x11, ', Is '1"" ,' ,11.1',1.\ ',", ... ..,.W"4 vitmhrn.: : '; ... ,.,'h'atl55nnl,.. mm.I', .?.III"ft"'I.'II"( || ,, | Iferlm k. ga1W'r.flirt.Xi411. 1.1 HMIIJ.I-IIUHL
II. -, ,. 1\- 11\1\11I-1 1 1i11.'I-: I -'I l MI>. 141. I .
1111 i 'l.i.i\ i.".1.I 11.nt Ira11'4 i Ilk. .Lh".1 I ,.... .
,
Ku NYI I II ,... .Io'i.l *< r .
U.lt ho
> l ,.
vttH. h.11.1..111" "
,
.. lit.N 'IIII'N .\ ""IHI- .\--OI. m St i i* 1.,1"1* ?', '''.?. ..... .
,
I. I.I.". \\ IIIIK. I Ii. I 11..11,1", ,, II \-ll-l \ M" II VIII It IW! MHII '- ''' '' '. ,, -- ,\ 1. .. .11 *H. 11. 'I'hall."hll.I.I.. | kr lwui1W,4 INN nk4lk* > trii..k iknlll. \
nil I ,
l IS S'S. will .1555 i I' i- lliintiMii 'Ix Irhm' | thi'hmll.aift I ., .. .
: HI I III .. "\WKIIK HI{.. ....".. I -iiinnii, "". .in i .... 51,1'. IIII'' |I" IoO".I.k. slit .Kh, niy l.llilMr .,
tllllkl 1.4141'111 "I'n,11III'' AV I.1..1'{ II"l! | SILL'l U t'I 4.11I'I11'111 &: .. iHiit.li., H> r- ..I.v.IIi.p| ., |1. .
,
Ml- ,iv lu .,lm Ml"- '' l 11111 x515, tu a,4, '.n, '15, .II'al 1111' II"'I, 1. ., l 'hl"'II'-11101., '" 1r 1 1111 ." \1..... nnl. "'lIh'| I ; mil' ."...11"..r a.. "ID lor i.ll.IOR. It .N nt. .1.. ...' Ilnl Ik-"'Iw will.
ui MI- I'M inn MM.-
.. ;
i .
Watches
.
Ix I. I" 4115 r .111115 { t'lnnSuN 'xiln N
t S. Clocks
11..11." I'lln'4' .II". ANIMA\11: .:.... 11' 1111. L 0"" R. R".. .... Jewelry, A.'II. .II' 115'5111151.. .1. ,., .1.| i'nl.ior., .,?...1) 'th.t all Knn'kln' :II..I::: ;h't':.:. ter Nrl I NellNy In:
', .... Iuy4lvul. 5151' lutt.lH now 'In 'h.1| lilt
n "115 l Muni. II Nr11 ''I"'I.II
.
,,1.I 11. 111 NI.' \ .1\.1.1" l!.> ; m.H\W'uu.;: \ :: 1 1.111' AININIti.. | ,purw 054455A
.. ... ... .-... i lom. Bmi.l I.| .1151( tasv11(4lholr I full,, v.lna,,, Mr ,H.wUi.l. _.
H'II :> M I 1 I : '. ,4 ltikK, 'li"l, a
.. ,,, ,. ,,,.,,,,, \ 'l'h,- .hn'"IIIIII".
-
.. 1'rI411I INI'Irl 14'Uc .tfintMln. H.IWI in Hmimtk f all INw" Dial I 4..4llM VHTll ly t.. Hnrnl'HIH. 51,114
\111',,,'',",. Ill. + ;1 : l NrN. | 55,4
tJ'1V.'yl INlS \ nlmn, Ju4N, ; ilo not lii'ar i'<|iiall)' nun| ", "NI'il.l) ) I : lnu : "I ::
,, ( w I "V .H m.t Ikr 1'ur. '''I I IApl an. hy ilrl n f..ur In lunvl k n <4 inuk Hi.I .
I I. M L II... ,U.S.1\ I IS.: ...- 'jIlililnh I ( :Jco.V.. Tiirlon. I I'P.\ 1 111'I.t, :I r ,h II. \ elll&\I.III'\I.\I ( "It 1111\111\111: : ..IU.: I: IV ,., .." ') ,.1..., ..".1 110,. "',,,..ul ornnjn.t ".'hnl. hr 11,5"4 II..,. .Nw,4. a.m4.14. thif. ha,.
.
I."luN": lit*;'l.i>.. I .'.... 1111111'Warrat IkM'1.II 'Hlitl.. ,SI'la'. ) 10".1, ) .u,,'rlmln.iion. I nw.k H ,..,....U nulfal.4 UH .ll. "|.1..' -NnwYaN
I
11111.1..1.1, 1 5 ". '1 111., !' ,..1", \I. II. ,, 1'555.1" NNn4rI.. AINIay14 tin. ". .', wall.
II 11.1. 1 IIIUMINOS! W I I r T TRAIT!T i ItW rcOT6 RArHtRI" LIEL. .4411.. Owl'5IIII.5., ...."".. in, '.1 l IS, ,,, .. .14114. \' I. Hi". ..("(.iiiiMor'-,, '' pres." II.-", ) Irvlnii ..... |)."'a l...n nfiM.I, anw

|I'. I I. II" ..,. .>. iV .I.*. DAVISON S. : -llu..eIUI" < lne.I. .. "'."..1'.._' INI. Pi.r Nartm4. vlilliK, lor. tin, 'lii''II''h' .?,1) .ably, ?r .hnrmy '''''' .hy Ibo. ti label l niilwrwy" ,
i.i Ami I < : .. SIhIup4I': :' : 'As.arlt 5154 IhiM' untiHKiHl I'.' Inlnjf' '' and! hmnu- ......,... h'. 4' ..i ..*.
Knml.i.' \ :
tHinoli. ,. II nt .u .1 II :1 N =t :
I" Want' ,111 ill- :
M. I. SSSS,,' ., u.kN44' x I i 111.1| | < ) iN' il lOiiuiiiooiCity i .... I-In.. ....., I/'l'ti. "..-.l. U ..... 1 HI-.II) IUIH'.I/ .IAlds11 alreN-A..Nlpl" .lanr. : Ii 111,111' I "If. 1.1,11,11MB" l11lubhn, /!.; .,: | :.ni| Jnllwl, )khnlhrwluNln.Nlw, H viHitritHrtnrHi
N
.1"S1111'xt. .1 Ir 1'5 ) t."., ",, 1'1.\1.\. HiiUM'X ; lux. "',...""1,.",......,,.... W.n.kl l.*mf.f.) i for ln.l..nn, ,l IINtlu11 .I.. t"!,",.? ,.n'BHK..I ,",' Hi"' Yak W..-... ,lllhllnH, It h.1k-r klIwvr
'41111)' "55555, 4' 55x11111.' 151.. .. (N.m5UNIa4N5ullf:. **" lion-hilorliijinluH. I r51rlvn11| | thrniYgli 4 ",..10...li, hut *....|y Milnrr unit kilk '
:I ; ,_...II"I'" : I .I"\I.1 I rw.llt NudT,1'1.. 'I. I.Hirr.my ,-.,. .. "'** I"...k. ..r urlr"ar4' ..10'11",1.. .. tin. 51.4'15 1ill '11/11' '. '. 1 I and County' Surveyors. M............. '..tli-r tiHirni.k wV.'rHin"
". \ II. Thu'. ', .
_.,, ..
.tlr "S S. rrlugullion,1y l lur1e,1511a., 'Ihiki "( III"| "u-t", ll.- kt'm ..4llm.vV
.11pIu11UNIU.' : ><>ih al,: I;Oil, : .1 I '" ft,. ., "." II. .. .,.. .. ,,,, ., II ,Vfthlutli I. ,Ini. ilmlHi.ll" 1'155'.. .lion, irirHl.. '.' ""I.,,,., iinl,,,",., ,,'',1.|,.rt > ..(.t-H-.il 10.. jint ..n"'ll.l, hki. n...-
S-S! 'rl S I ,, SI .1 .. ." ." '"'' '" .. b '1'' ullt" l ,. .. 'i 1111 I ,,' 1 1'I.1.1.,.' h' Hii.l. NIr111111,55 NNIN'i15tlu11IS tlttilkHwil. "...) .. it> h..% lnn 'l..ii ,I.HH. un th. .
I 'I rr
". '55555' : :! ; : : l I I .. II i. "I' -"Il .Ii 1'1. -l1 11,1, I. ,1111'1, "; t'.1 Lr1N, ,' IMHy' IH Itl'l 'n( A.. ,'054. 1"1'' .. .... i
:, :,l N, ;4.411. a s 11' : t xtt, .1. .1/ ,. .1' '" r \1 1.,1115'' OIVHIII"I.I.I Un, W"I kl"te I,. ?",,...,; i I.. '' HVflit k'Inh.lkltll
.. .I.'''' -. ". "" I ', ," '' "" I I'' '' '" '' P1slu/o.'I.. / ,. I'. Instructs 11..lr. lnudillun,, a11d ," KHlkHMl I. .k*.h.... ..U.l| ,.... lln>....

1I".hllr' Nud ,....u ,_..,...K'P' I DIAMOND) ; 111111115, II. ", ''II. their right.V111. 1"1 Mh...tl..-, ."II.f K hlH IM.l.l.., "4 ..h....*.
,
: F Colored d Work/ a Specialty. '. ,. e/TN NIx'tlNrI PS SIN.II' ,, .,, .
I11 '''' II "'11'' ,, 11.' thk bran Knot I .ha, ,Is... ink II,,, ...
'
,, rnarllunol
1111] '' till ,, "' I.w.' ,
.. .1: ,, :, ;xrri:::::, IIISI : .1'.1'7: \7: ,: : i I II ill : v 11 I kNSCN ll Inl.lnl11 n', In,In'1. 1 II men I,1,11'"11'''''''u.''. X "'.till',1"1 .Y'li.nalll'nl' to'I.ay 11..1 ra1 I. .....10.. II.. ., .h.. .h l.ir.| II.1,5.1111.1 1 klni-
I '11'111.'' 1 \1"151 Id55v. c.. 1'1 I .If 11. 11151 lb.111Yn. ,1NIik. Mgls" mYt .h. !
ww'k1)hl
,. ... .\ ., 41.,1x1 1x1 I rt ,,. "l,1 j Itwrnl uuo"" F/r ...... ..', IU51t' N,1s1 ... ..,.. m51 .It, .INvI
n r '" 1115 1"'h./ .. {
Nlr/.1111. It / .
Nil. I. L. 1'11.H" \: ( 0. Lewis :Bear & Co. : : : :. : l.n"II"1 n 1. a1111 I IN INNN 4r NI
,,, V.....,1.11,.,, I ,, 1 Oy, 5115 1"11 1155'Shant's' .".II..IH', ,',. I II.., .
I 1..1t..1.
II ill .of
41151'.5.I Ii ? ll.llm.liy ,
( will
'. ".,,1 '1..1.,. ,,, ,.,,. ,, ,, 4 rr T I lu'n 1111555. ", II" 1.1"1 ..11111.1. I41NIr I i ; I ,. MW-tH HkHlllmnilfaill I
D'" h"" I'" I' 01.-.11.::" : I I and Builders, 11Commission : u 1 / yy11't'r /t 1 9L I VI ( I, l\Ih. 5.1111., ..I! 'h..11) !, mil wa",.. *, kkl IN1x6p4u1 I:lw.iKi-y.4:| AMx USA H| luklIn f

I'r4.x.SIN; IN.a.4 r ...... .... : i I 1 'll.o alWllg111I. ,r Site, .w'plr.rt| 1'n.H.knt. Mil-.i: H. ..
.4
.
,1L r iu ..; .. ,.. ,. "LII.' ,, ,,, Merchants 'I..IIInn! .NNII411YtMINIS.1,1: '\ >' '",''I- .. | nrraNl..Is4, xlw ukiitul.iW. .nuuiik. -.
\ '" 1 II. 'I'" .111' I'" '" I Ii I 1..1 wuk., ,,
.. UUlkhll.\ '' I J! "I :\ IkHl HH Ml I.I U.I |+ rt .< th. nl.imtkit .4 *
I: m. I", 16.1. 1111111HAAAK5I" 1 11 I "'ll2'ho 'I 1'1".onN.su/1111r, I |laws :
,11Xy ,
.. ,Lau': .11 I"111 Yx Ir t 4f ,provld| kkly Kitk iniu. ,.,?. |ly, .? wrwnI' lmlIMI.Hrt r
!
Material .
1 '
t u 'u4IN alhllwlin11, .
I I. n 1l I lthlT"Y,1'n I '.' ,' i iI" s i i M ) 1kNNy1'VY i'Iww'urn114.quw| '| | i.4 Ilk. n."fh.T ......."."
I"". 1 141 stn"V. -.v'11Ixt1. i ; III.! iiil.'|, "',|. Still,, | l,, i'ir.r.o the d.l ...... .."' -.. k.. .hs pie.1.11151. fulr t HUH. In \'.
STAPLE &F A1\CY\ GRJGERIE8.i' .1.1..1'1 .Ihr |
| 1 rirlcoof al hll(,..". .. HHII J
Clothiors rnikMIxiili ,
LUMIIEH
; : i 'rr ,4 th nu.l
1'ul.WN
,..
II k I ) w c \l I. 'Hi., IlruhlNhlnu, ,, :
i h
| |I. I .
wr .? Army -* M UH Hii.lkik> .,..,,i lad him t
..
.
II JI !
,1. '
N'Io.. .. ., ..1, ,\. .".'h m.I, ,. I 154, ..IMCIOK I : !;v. 'I"! 'III.VI "f 'OM. 5111"I' < 4ES. rnlpll/uu'11/, 'hll.ln'II 1111,1"1. Li a.l. .... ,""....1 il.. hull nut .. .k..l.iinHi.-tk.i-,
.
dal, H'tiSt I 1:11;: "I*.. l'i,?' \1'11"+ "I l all" I" wurk.hul.X,1111111115.11.1.. ..... ..,, khn .. ,I.. ....a .1.1. >..t 11..1.1(1|
\\ \\ II.. .. LI'. -. ,. till' j jllr.41 LDINGS > j ( s REPRESENTED IN PENSACOLA //xllorlrx., ....'.11".1| lu ... h u I. lulll tliHl 'llnnlly N.. ..HH
:\ II. '..... ........, .
: I 1'o pn.ulMit Wu' hlrh'lI .1.I. .1. - NN*..; .:"" ( tt 1I 11011 or /M .,..,.. ,
ln th'hs/'use' 141 < UOIt ; "I 1,1. I.111. Iii..,. Nx' tin ?*HiHMM ,iHHkiik.. .. ..... 1
." STM : & \\ -V"' *' > IIA > U. { 551 \ '1'6141. graduat.sl. aln.r.wl. I tun "."' 11..._ I I..,.| .....} w..m
M'1, -155x11, 11. '1." I" It I S I /'tl'I'Y.1.y m"IH> ivnn ,I., 1'vlo.I.,1 Inrontu ,tar HHkkf. .* H ..... I k, lit 'Iw ..wrnl ."
K II.1 > ly
I I. II "I. '" ... NifI1 : I 1'11' 'I'UII I I lull- if I'M..Vr"I i'|"'. .II 1 III I 1. -ijl I 11 II': l X'w.t 1,1.5, ku. .n
,
.... .. ." jll.. n.miii.MIIK{. / / rllrnlaIu. .. .1..1" SPENCERS OPT1I/MOSCOPJC TEST LENSES. "I'n.\w., "kO'115': ., ." iis,5. .1 ''Iou ha11ds lOr ..tlkllikkllikilnikM | : k.lj.Hl.Mi.lrHwni:: "l kto :t
: I
lumh'.I' ,sn r/s5r11NN.'w'IN7. ,, 'I q ,- 11,, I li, 1 .. ,1. 5.555.1.1! .I.1'.t, ,,, Fl' a11C1 ll i S N Ii. I V. 1'111' u..5N1,15.1I11'uS. .....,,... lib. "I."4M.IIWeNw ...,.. .
?,1) Ulm V IJa :
li .11' t."H'. lnl. a i < II... 1 Nail.itial fcj".k Umn .....-. ... ,
l y MI/ -"' 1. 14 .. ..
,
.ISill\Itt.\ : l .I%: \Ir 11 II.. 15'I.n.: I \ ,1.\ ,,. nm.n.it I. 'I]. "11 r '" 1 li.l' I'I''. 1..1", ,. : : : iimnii.ry: :: :,'hI/"I"| wbiru(!,! I o .rv
..'l'I' i I' i iiKiiUHiiff" ini'ilHiii, /
.
J Ii .
.J I mi- Ulini.v' I ? 15s-'s" 1. t''." I- i"<. ill >"....1!,. ,I.', ((1''III,itnl.lvkill'' 'iiuMii s IIS ." CUHIOUS FACTS. 1
ItNTAROS Nl> ti ) .h.ii 5NNUn.lirw, I ', .
147 III
K '101M. ?l LNhr .1 I II,", I I..I i r ', i :1'x11,1' il" "i 1141 I I I" 15'4 lhn I.
.
N '
|I" Hi '
.
,, I.' li vles :Brothers. .11,4n.' "I'I1111Ip1.,. | T'll.l! in pie, without. nlni.r.,.nil..f h..,.k"ihal ', .. .
:Mi, i n I 55--i In 11 \ ''h ,. ; A h. PINm'I., I'mw.kh'rw. .... ..
.ii i i .17 r 111.1] : I I" i I "I, /1.11. Igl.l' I.HV '' ''" III./1 i, ",I".t. ", ..HUH., I SAv1FLESSUI: : .11 ll," .V.u.,",,! |..,". .".111., 5 fli .,. .'* ", .1.4 nw k. nsd w/w. N M. 1.4151 I
1,1 .1\.1II : ,I,', ... IgNllrn44r I" .
,. .i..I. ", .. I'' ) "" ", vi all .trtdl' that .It. 'III..h IIr (phew. i?r.lM4. .|
,. 1\ "' \I '" 1.1.1" Still. I. ..._, .
] I.rln UK
,
: \ and ..i,..t II", '" .H'tklk.Hiw.0
: :
Clocks
Solon i I4rruulrul,
Installments. shall 51551 .. !
guara11lr 1r Ik,.,, rtwtiuu. W,4.15, IIW. .
.. .SN 11x.... 55. 1x'.1.111N Iw''1. in' I'IugltsNlt, ) 51rly.lrbudy4rr5Ilk, .kw.tMW I r4I1 11.1.' lu.. ..... .
,'., II. .." .. .. -Are' 1 41'511 I iii sl i I\IU i i 1'1"11'i ,., "bmdug.vrp.rallolu.. 'ItiHi !... ..10. III iilkiHit.4llu
N.I l .
.
"a'
"
I'55'x. '.111.1" I I \ *. .1.INI. .. ..... a Hag
FLA. "
11I1141' r N tram
I : ( lrarlllg 14111,1., 15.11
n4rv.lLUr.ua MMM .
U I\IMIM: 1
n.. '." I ".. At. . : Agents ,-.I.' .. ..... I I.I. :. l.15nPd,'lull- ill,.i, 11.1'1' tit 1141/'N shall" ""v"r I., Hwrswt. P.1k111t. 1'l' ,XT..T. ... .a
/ I" litfuwrrnuuNl l,1,111, II.*.. twin. ,. H (1.14.1. .! Ivy w ht.kk>. .Iwl 4> 1_ luMrk
/' .II 111111. r. ON! N l ll4 a '" .1 *.1.... .4 itul . ....
11 run I IIIK) IK4 luri'nlJ. SIJI'N'G-LES.: .. U r.li III" '.11 IIIr ; r.. Ihr o11nrg.111), .1.11 Nil l h. .' .. _jr lin-ly.
i- .Ii
Inns 'IhOln "I I li'ii.l. Ihk,| ., ntlkvwk.. Iii tlv .k..y. .wl .IM IIxinit, Iwl
,
% 1.1"1. M .1&1 1:1': .1 I'I i W.IIK ",,,.. .It in ,'wl.l. .
Ini.r ..
111 '\ .. .1 PEN ACOLAC I" II"'U".I 1- -'" "" 11151111', ) IN. "WwNw MY4. "II' ..... ml.
IIITI' s-,1.1.,: : ,p.. 1 ,,, PITCH PINE LUMBER end LATHS. '' ay. I s4 .5111' 11111111 10' '' ', :1 Il., 'I 1 lilt lIu, kk kuw
I OI" .. ;. II.. 1'.10'' 1.'". ,.. An .1\151 1115 t'' i 15 i 'I'' ''H" 511155151), | 55151., ,. 1''i.I., '' | Nis .... r41.15115 1.1.r ,,, 111"11I11"" 11 A)5x,4N'Nnla'4' ........... ,
.
Illldrxlrr,9 I1
I .I...,. : ,IN ...,.' IJ alp,.". 1 r. 1 ( '" : ::1; I'lI1N'r'I .. II..INK. \ M,> -\\111.I I 11'1'/| I I iMIIM.I : iM ,IlK, III.. ,1'11'10'' ( wI.1| | .1".1 I hlhU..1 I" 51155 ....,. ........ a... ItA.., II.. 4"W l4 Pal 1.nlrr ii. .

N1 r. a1. 15151.115 .1'I IN 1.-.. ..I.{, rla.likiio. 1, "* hl3. 'illl" ....riil-Wi,. |/I|,. irMIniH. \ \.1. t'ha. ,. lx r4uurrthW. ,dht4rhn.. ..... ...... .... Nwl .....,.. 1,4

,I Arrh". .In J .,1..11. .. I.... 1S, X..A.G- I:1.,:: ;'51,11111NIdafrvlaklwg.iA15.il.'1 :;I ::'r. NINI l: ,, W"|:|, | : '' II... 1..1.n/llrr/ Ihr fi"'r"",..", .hall.III" 14511n nNiuw. ,I,..pl..N IN..W.4 YN "II' ws.
.
:: ::: 511 I'I I: I VMII| tiH IM III, ., ti'i ii. x/5111115' IhINxrlNl, .
; ,.
H.
xaehStlga .
""1wh. urnl. du.. .
I rlnl! |1,51| l.ill..1[ l l In | Iulh. and' 1..111'' .11..s" '...swW'pr4Naa4k. Its.. ....
I I" -55x11" > 11 l '1. ""I". : ,P. !I. 1t5tIII,. ''"" 'lo' "'"I".II..r' kNt I
,. 155.11'111. II II11 'u ,.Nlrwl. NNt. 1 k5 I....IMIHuruMM I- .15vlux1 "' "/" wlnk'.alI4.'rN I". 'aWe r.r1A .. .bl,s11154
,\" '-" .1, ;I..I'.111'In'1., "., 5. .. I T n e k a Q 0 < 1 t.. AV. \VrlirlH.CHAS. .s/'h,. 1..IIe.r5N. W5 W'.1,1 fNv, dial ""'. I l"l'l" hI l "nullliirr ml.. N'1 II II.... h...... u..... .., r. _, Ihr

."\ S..5I., ,,' INSs5... ...""" '. .. ", ., ,I,., ,, COMPANY.BUGGIES ,. I r IN4 I I. mN. tor tIN. n.II..r 411"1115,1. \ "IJ I .,....1.. Iou "uYrr".. lN4.rl'x1. Y.l. lI, 1'.r ,141 IIw .... k IN
F.h.lr1 .. ... ,
'' m" ... "1115,1. ui. .115111 .1.11 k"> ,114: HI.* i* 5111.i uflt Y ....U......

1. :. :IxUI'; 'Yxl-: ; .:: :111., ''ll.: '. t;\ ..': : E.TE'l'TEP. "", .I.. .a Maths. .h) it.. l'wn, rrt hvll'Nrq II:,, rlgl1l I / .:7.t; lI:::, :r.III.: ., ,,:,Nla. :. ::t b*;11 A .IkH-te, ..,,......,| ,..-HIM...,,ul.l HIIk.M..JlH. 41'51.4' .... U.. I

I IJ. I 111Iho, 1 :. '. ,n,, I' mini.' '. .., ,1.', i I I t.-, ; .|.h.. 1'1,511.,4./ mA. r4It N,4.1. A I ', ....,,_ kilw. I. kH. ..
iwl .
'" 11.511] 111..x' u. -'" 1511'1 111151. a p1.
I "\. .,. I.. ","r ",.?" l-r I MMW .. K: 1511. 111'rrrlrr SIu 1 harlrr. 1r 141r,1..Is. w ii u l lu
J. Dennis Wolfe I; I Tia Co per r aDd S eet ilea Warter : ffiONS AND DRAYS. W |1..1.I .IruynUt" \fit.'....... 'Ii III nw) wl'4w 141. 1.,1 Io' w Yu) 14f5lNlhsl. A N".... ......... fur |4*. UHB Ik.y |Mtk

CARTES ENGLISH ., 'I. 1 lmlr. 'nl.. '94/15. rJ INS S. ...,,,. "IrSllN,41log, 1"111. MurNt. VuuX H r lv .ir
::
". .II ". 'II II 1" '" '' 111'5 Y1. 't.1't.. Nkl.. .Ihlr//Wl.. 5' "' C. .Pa. r11grr.4. 51i'.15161.,, :l s.sn INp iMrta: : IN.--r.:
.
/
MIKADO COMPANY I. d. '" \I I. 1 It: ", ,. IS.: A.I .Ill" maihlg 110. y4my, "."llir .
,4511 1..1.
fum51.dltg. OW.UUIlU < .
WRN Itv k.
N ,
IN'omrj' .Vv. .." II h. .lr, \. II \ .." I. ." II ( .\HHIA..E; UE1'AIIS.I { I ", .. "h.j.. .... .....1"10" drW15ad.55x,5, the, 1551. awl Nrl5ua. : -.. u.l.-r

'.i.raki., ,. .Lrw ,I'r .111" 1 I. I ..,, ....1/.11..11' ', ... .,.. 4,. d... I.. .I-r .. .10' "Iv. .1 linvrruuu'ul', INN well. "..'1"0' : ;a5h115.,44444.:; : ,: luNa11I NP:
.. ... 1451 k 11515.. MIN 1 .. .
i ,. 1 14 ..
)rruii- r..H11"It I N,4A W4t b. 'gNdl'14. 'i1' ,, 551,1, 415 H',. Kluj. 11.5 10'1.." ,41r 411 .. 11514/r' .. NN 'IOI 41114'115 I.YI kwwIIN nuar.
.11'I I Ilulnwrs ,
I/AI. ..lY IS' N TI 1I111.1"I 1 N ,", ; ', ,'::?:'t7Io.h, : MIN:... 'll 1 Ii.. 11.1.k K.i.:lr\' .. ,.. : ',4':. ,11wWm.' DIM) I..K. 1,1151x51 ;11 N 'i'Inw1.1,11.h; : : .; r.llye U..I.ria- .4I 411.n55.. ..., K.4Nr1,4y.' 4y 111/1'y ".. .
.
.../.! .> at> .. >...li...' ...,|....".. 5.5 I5. : It NNW/1,.: IIYw: : : ,IIN1r I 1111,1..115..I h ,. will I'11i4k:I .I.I4. I.I::::.; NlNuSIN Y.N.A.IaNw .
.
"II' Ripr..Nh. .l' .,1! ,IkT. bl '.111. It .,MlMllln' 'h Sigh l all n Oioii nt! 1 P Pillhll.! 111.I '.. .II"hI. .11.'.... .. II W.11" 5) r(1'1 I4 "Y It.a hdrrlu511aJ W Nap/ 1114515.1111 b WI
.. .. I I.I of .h .. .... .
Ill |" ,... "",ill- 1.4V "1 .h.1 I. I / a '. ..IIY. 51,1u. WagkN+ M 1ksl ..x1.A. ... ...
IT ."..".,10.....'.. ..,. mil |>iu,..,". n"w114.. h .1rip155NW. I X \. .1'11 1r1Nl.y4.1u5' .... .. 1'.,.. N'r4'al'ulllsa. .1.. lit

GEO. MARQUIS! .III..115.1" ,l...,...wr-l" 0\..>.|>., ,.I".; .'"'.ix, { ., I Valuable Property y y.I a ':.'::. .tIN.: .11 .1 In NSIIp\II.: IL;$.p.,Mt..,. 'I I k.I.I: lt.554,:, : .I1., Inre''l 15155 Mruru:.I."i.NN 'Im115vtem c'I".1 N5.klk. ".,5..1..k. '',..,.'..1... ti,. k ,l4.1 UKH UkrU.MI Nee'
..
u.itvtk .
.
l'i H.i"ii. Sl. uunrtml ...
.Vl II. .I, u h
I ... Is h..i. ,ul. t .1. 1'MNrx'I I/r.r.. Mine... l .,, |Mur, ? i 1..loup, a .. IIMI. I .
S SlIl I14.n'I M I
... |.l.4.' ..,..\'!hll| I.I"11? 5,11 i 5 .. rM"151' ". > Ik.,4.gd'Ip; T....
..r I'i ..1....,. TH. S.rwlrlr. l' ,,5kl'N{ I .luaur. iniv. I1 will *, fur ,...... Ivinl. r Nlk.l111/1. !.*. .. pt.yapdp .
I AI11W7A >urbuUtrlb. >
For .
Sale rA41ES 'C'" ..
: ;: : -
2 i 'lmi *, 1 Um 1411 ( ) HORSE'SHOEING:1N1) I,. Ir.l : "IJ 'l'1
.
: : i iI .atvm IN t 1..v..l. .. .
'i .jj.l r, In;,l'r XI..I Ysur. N I' e Wt ) III I .1(" '" ,I1 ru'pluyrr' I.. .III. I.u.iHi IwIls Uul .. Ht, ...*.
IIru1N ... rrL1lr.IU
,, .. 51 aU .. .
-I w> trtllI. .101> "' .1. 55.1 1.1.. .151115 dulurrY.ws yk h 4 I I. ,//.1.. I ttMlxr* wr .
x5151(. ...... .I 1 ,tiu.51:, .. t'.r..r NNr,.. T.I1.Rtiha. yn1 .1'1" II sn.y ..1.. 15I.la5up 5510111 al1 ........'' .1 1 l.l I; '. .I I I., l* Ibr utk tk.1. wkkk.
; Tw K'I h' : Ilnnl., ClItLh1. ".. 1'1/,11' Weir 5ud4y1n.. Ii 1rd'r, ,...... .,.. I I. jr >v 4+T 4
DRUGGIST ,\ : ;= N1M : .1 .... ell 15,11115 11..1 I1. n.l pi K.1.. .....!11.,.k*. rV4
NM. 515 .. "Y4MiMu .Ln.15 : .,511, I hrr. : ,_. : -III h, Kp.....'....., 154.1. pNNIIIVd. ., W. .Iullnuy INwsuN. 1110..1 Ik. "|l .1. "ij.uw,. ..., lk*|, HU.I. U ..
1j.. I.j.': ; :: 11 '' '. : 1 ( i E EutIJTII;\ \ "Itl', "r .., |P11rr NNl"| |" .1n. xlay 5151. .Irv4ggNNn4, and IhaIrlk.,, Mi .k.. II I.10k UtpHMlk Uw
WOKK. Itbmic tlw
MaI. : bultUlt
: '' i''I'' US .5:I: :: I 1w NU ,;' ,;, .I' :, .;,, ,; : 4,1.1.11' k. mr) ,I1' ......1.1 U I'' '
115.151'I : / ) '', I .. jI. ,, hi.' .' ,. .. : : I. 5S1.' u.rf..t ..ll.lM.ikin Ilnllw. .NY1 ::ilMu: kluk I1
..... .. ,. .. I : ;:: :;: ,: ,:.: : f.' .V. ? ', ., ) faii.l'-l Cr, 3(5./11:' ::,.' p...lv ku.lM. ....... Ik.. b Hw 4 Mr
.\, I '" ,..,. ." "L: 'I. 't... .1115 ,LI, 1'11 N51)rir ; Ju155'IttAIINl' I'll' "1.1. .Tfl...... i II *.,*.. ul "HUkHUlllls. "U MklWK. -
.
,
.
.
'. .
,. .' kUl 1451 1111. .
Jr
"u MxmMr. I I *t'xrrrrNSP M .1 1 t'nl NIr,1.. N'AN y..1y .
... ...., S1 4 I'or 411,1.. wanlJlrllrrar X...... L'IMI .k...km k* wry at
... "" II. Szvlo.> IIIII /hxwl.. w4y r.-l 11oo
Cheap for Gash ......, -' II" I .. .. 01', IIII IslSlruwulr, 11x551: 115151 kurtfkir alvw.wl. .|.... ... tvf
..N5II1IrJNINIIl$ 5s411. I'ar'S., L5r' .. ..Murlilu.. vUk
INN _
1 CRAGIN a CO. ( .15.1 ,1, 'Ire] dl. ( ;'I;., ...,, Y:. :, I1' ,. .yHw. '.... aa.iM
ti. A i. .of .
N ..a' MINI 1IYIII AEMk ./ .'"i, .I'. "".I. .1.1l'l yuu will, Ilad i.I I lu'5 j ik. Mijrurl *klik 4 .k... Jr 115"
.. .... .... 1 I, '' N III'' 1.5 141,1 .1 I IIN uIN.'e. ,I .. ...
15 r tI 51155,51.1 .I..h.a .,. ... N '1. .Il"'l' llu-m. .... 0' IIN .... N.'Nr.11 N. 'I.. Na.NN,4
.. '
"
.
.. .
7Na1 NN.J .In' I assI. W 1.11 .
4$542) 1 P'IINAvL' C. "'" "*"" aI1W4.f. knr4W'.1 N 1WII.ek.adP.NNINy.rI .
"IIU/115. .
ulw 1l! .. II .
t 1
w ,55551 .
rL U .!.. :
1 : ,. (ur lu. (5WYIYUA4: ..wrlwk.arrr4wwylaK.. It a5 b. IN'"'..._ p -.1& '

-

I

......... _:.w: ""!


1
::1 .


if .
-


I ,ATiiILlIJtiliMMI .: ... I. I ," ,'I.t''I..II'' ,.ill5< o I 1,1 .i )1'i it I. I IIhlllI'.rll I. ," 'si'i I', ,is ttiiI h, I' n" .:, 1 Millers, AV imlltiI' t tI "EVERYTHING O ON WHEELS."

mJ44rOl,1 omUtrTch.l. .' ,.I l I"t i iI ..n M.","11, ttst., $01111wlti 'ol". J U & DA VI
Uit'' "-s 1.,1 I 155'I III'' .5 '
I M,hr III ,|illon'" tie print" t" i : I I IS:
,,1 hi, I itt I i d that HIP' ,'ttp.tI, 11' Ml.-I :: ; : : ; : :: ::
ltitI.1.
lailnnnland I i | II"at 'm t "I' : I ., I n .hIts I I I HiS
,n itiioilKrioliiinii, sItu Iho 1,1,1. 11 .1 :::1"h:: ;: ;; ; : : .
01tihlI i l lrilil. Itlil l I tI Is inn* ol HIP I Ii l'aI.'r. ; ,
UhMht I Hi miral iml I ,r 'I'' '.i'i'n'I.I '' I I'il' It S' '
.> nm: :" .imH'iKMnut: i I. 1-.1. flair oirfin nf (In' 1.,1, .adnniii : (> ., tin.. mmf-mi, ,is""'i of hi I h 4,5, 1'1",1' i al II. I iilYIrthtsrIsi. 5':: n.i'm,,:, ':,:,ill, nf I I' ,\ \ I I.:: I I';: ,::|;: HARYEY&HILLIARD
.. Indiritni,. oli I II | \
I I.irnhbsi Ian lo unt i Ih ntIshIt' hain.ln. ,.illu.I I f, I I.I. I. .,I li'm i' ha, .I n.r"ii',"' lo piliti.nlnnllpr. .; 1 tifh, ,i 111 -ll'h M s l 5 .
1,1-1"' M > tini' i. i ,
liar \ i I \ M
ni
lip Pull .
all i.r "
KrH'lt; :) I HHOKK: : 'I IIIK: l-MU'l.r-; : :i It: "N; r'|iss-wivn: ":lii'in lIlt' Un I: pnxnindniinlmiation : ."., ill/,.|.. i. I Ink" 11 hi,, i. Ih. irnn \ and tin. .-.1,1.'.".. i.r ill*. I

\i |mrt ..( tli. I nllol Slili tin,Inon and II. imnirjnltpiiilt.wiir I ..ntiimI .ilh.. I.in DI.II.I I IUrid." and.. lie 1101. FJzilo. ALL KINDS! OF BUILDING MATERIAL! !

I ,. I Ixrt I'",MIll 1"I mo ihai.ihii i iilmad s-iNSt hlas at (.ruM-nt ..,''r.1 '
l
wonlr .ff.i 'I.
I' \ 11,10 r
Ihn .
Ih..I1. > ol ) tliimhl* riHpil a "IIt ti i \ : i' i111 I i inlM
l .. 'tiutiilH HIP, d.a.1 or' HIP lint' lln' I I"I \ II FA'ToijC
tnt liars
ilM>wn.inii.ilonorilni .rotl 1h i .111.1., .If'I'II mil ilif'H'itf, |las 11-miitnnli.ti w' lurai \ "t W.U10X( ) ) CAHHIAJi( 1 ; \ )
.
in t of rim-tro.lion I I. .>.'nrnlnftlnhk.nflhKt 1 Illinl. ami, olliprwlm. ilrmikim ..ri.'- sail. .I.tlll..f wmiiti. l I- lnf.H-mp.1, HIP ale ., > iiH-l I I: r."I I, \t' I I" suAi.tl" : I II SLk4 ,, .xn \

I t.. !* lai..l Ir lint r.rMl.-t Tin. rall".10'1"" .'li>n' II>'P in I m Iniot, ) nuWoiiHt' II"is.I.r..IIA.| lakm. Tim. nnlv unl.jml .1..1| I a. ''tl"" (('rrla .ilnllii-r: :ami (:ciirral l lli'jlfI!( | -! ).
,
...., ami patriot; IwlHKlhe |butt sal wit, tI' "J.
will .-.' Into Itrt-hall l ofinaln nf janlnarto ami 1 In-.fa I n ,pirtr i 1 |1,1..1..t ,
-I
.V. urn HNly .
tin "1"1. n I rtWETEXAIJlJORSES.ii.l I I' "115 ll.s-ttP': '
Tor t "I" 11 I
Ciii'sSIsal It'
She I h.
llMfl '
I iiul\ Mf&ll''">f. .".I.I."I.I..r.' l mruilnl fnm 1111.1 "' oii-tllttrn, ) I Mr lithlmr HI irtliorlnic .

mul| liiiiiil up" lartf.' l-ilvnle, formmruritnwi -. ,1II'.r...' I) ol )|1."h..I.1"1'| JutivnaU and null ,. 1.1 Ifnrn that. Ihnrt' uri. MiuinJilnir. I.MIU iilHtrH, ,'l"l tin.alfinil. In rronl "r' MlM. ,' 11:1'11.\\ ", 0111 1 ci r 0 11 s' en 1r 1 n 0 s .

iss'l.Ii'r Ir 1,1111.' 411,1.' i.vo..I If I HIP I,is'Orlls-'s niamliin,and .'-".t nlt Gtallion.
llm rxl .. '
: 'ilhy mm m I |1.iih. ".|lil. lin-. wl 1..i *m .,,,1.1 mil ( llr Ir',1 Fine Wlorc-jp GENERAL BLACKSMITH

i l".IIM-. .I.IMMI. 'lain!. .lu>tik1 n.vfti n>UK* '. .n ,-...1.! 5,5|. |iulilp |ilnin1i'r In Ihiaw U"I( s-l.a t II.1.,1 or. ", .. ,>111'1.1. ilietnlam ., M i, ..' WORE
.
., ami. IIP oproiil ni I.. It IH mimi UH. i..-.. thit ,"" ''h ) ,pal ill-it .. -;1. m. 111. t 1..1 hano I. *
eIuil.15,511'. '
Ip.I ( iII
I onliimrilv. of 11SI'() | { >SIIKLA() ( SI ISC IA L'n'
: S
t I
"
awl, n lain) alKnlll, anp< iialis' i I .I '"'I: \ !
"i\11.,1 fur HHWholr |1.1.1.| Illi I. I illlhlll.IMfll'" IITP pi...... anSI ....f lalavormaml WIlt i. |1".1. 1",1 | ,111",1

> I.rll..r; I till-Slulr.hU' ; t 'aliiililTI alt!, Ihpwllipt. havp, up' IK i.xii-n ) ff,'.'I with III.' |vrn'In- lhU II"". Uilhrr,|'' 1..1, I ., ,1 I. ., 1 ifl| '. I I'itlIt'l ,IH I s-Sit I i Ml/.Ml ,, I Ills-. H\t I IIM ",, :I"

.I n..ry f'i>im.-mfin unit H>'$SmtII.I i lit tin. |I..nnl, Mivciwlnl, lu makliitfii 11.| ..rliiHnil| ) 1. ,.\.ral. |l.r.,1 iin-l 1 ...1"1 him on hi. .lornnr '1.1 i., 'I inon. .. I 11 ..,.... ... \\llhl\l.r- III I .illtlH. in 1111' II', "

..-... Inr OH- I ln.iIlllal. .. nlxhl Isis laIr. In niaklnv a ill onih. I'nlafox Street I I'ensicol
I In-Ill |In .lrh-t .I"t |pIll ii' MlaU. i.f rknMa.t. \\ loiirla, II. ; Fla.
.. I* ittrnur .".1) hi. W.,ml.. lima TED I ,
'A.r
lle>t havr lak< ii IK Una IN-Ipw.. ntiilfur l.gi.inl..rssisi Ill law his511551.. <.I'. : "" ; "
1 ." lMp iilm.). !I" .' lid. l inn.. .
1111'I 11" .I'"tli .II'I11 ) iiH.n. 1..1 .
llmre PIN
Ilirlr iiilll) ) sIs'rsntnl) .
( Un' STOCKASSOIATION. I
elli"n InK "I..rh,1tll' SHAIKS *
20 :
.. I Ihir ) .Inti' nl' i i. 1.1.I I'. '! IMIXt I:MilllllnhlHl IH7II. ., ,
ImilM ha._.' H'tr"1Mb _, ._ tin'.,.....'.of Uic mi. |ion.lon! ', d its r..lk..I/, ,10' The 1.1 r.tl.r. K-xxl 11"1., ; .>. s-I :
) 1,1''lol'h".III'| .
._ _,
"1" -
I ( : HKIMltl.K: : \\ "\\ .\. n lull mid i is-i ifnl .,".w'r 1.1 ,hat! may pit.I In irl.r> ii.to 110' Ill),' on M 1j" I 1',11",11.' "h.I ..,- inli ri ;; .iiIi in[ & Savins[ -" .

lh. Iho Iltl arllilp of Urn radrnad pinplotii "lll'| l.tilway: i in''i 151,.ml I ,Inlwivn tin' ,I In tin- I anil trmtn,I JC" CCJ
t .
In-time *
Men lua) hilly rrltIlI.IUIioi' ". a I 1,1..r. Mixiio i ami, lln I Ia. Ills, 1'.., rIra IIf: MNJI ,MIT I.rull
liavr .,...lIh'l(. Iml M.iuHhlnji mInI. |I. ill lallaliaxwi.nn n'|Biriailoii' ir n an tp. .1. : I..I.I'I. I".r..I.'ul.I" '' ""TAl ,
Illtili-il. for Mlii-OKKfMl. rsllTitimMln .Lit..tin.nt of an* of tlu olih. .t and, .I I. lln tsp 5151511 i.ial .and, pollUial I i ..-,,1 a .I"r di) i li IM. tP.l, I 5511' III. 5t'S 55's.

I. .! .l Iw| .' mi.1 l party limn tin. 1.1"'.." In llm Milr a. 11 Ilio 'n' l.l.limt> .r lIps- wts-l.I. lr Ills )iar. ""..-".... tlwmHurln, I Ida lh.I'.tl.. I n .1 i:. s-i rn:M:1'1.1:. Il .Vicih, 'iillur.il 1 liiiilniu'iil|. t .

wIllimilorxaiiUatlon. .. -inliuor ntljio,. ..tliibil.UH.liniioitam' "f 1'11 iinr' h."dni( lu Mumlo I II". lImIt ; '

I 'If..r' Kliil vntn. ill*Ifs'l.ll.io| .f.,w mini mm) fiinil.Mr I.. ,. lln. .n'w'r.. nml, l I. jai TPI...'I. "anil kugi.In HIP..1 l lnm LII'lii.-.......it tin.' hKl"r. ,'I,..rl->. .t11 I. ,",,,h .Ilipin\.'"I.i I')' 1.11", ...1 and rrpotln! tlrll .sit A. T. WALKERI s. I I. Al,I.M: .1,, ('t 'SCclcbmlcil f:1; ; ,' j.

Henry U..,irtfi-lit. receiuui) mn k arm .1"lilll' .II. r""liiK lh.' Aniiiliani, ,.1.."i.. '

iinik| in V.w Niirk I in najilriliji/ 'h..I.i n>. ioinr." imi.t, (""", 1.1\ .'. HIP r.illonln, .in. nnn ainonytnaiit \h) how I. that," sail 1 Ihinin.II, Kiihlu-r Jall'1 4- '

1..1111".111..1,1. whklt with 111' iiamliy'pamhylain andun hav.i n i KI,nl"It in.h.I at.il tin: .lidnl. tiHlinnk,. aml.l.ikp.t how did lallI Piano'', Jr.. Coo 4 -/-,
uti.ljl..lntl.i'
j : liilon in' IIIPOII. mi'in' ami, I |I"i"n" ii..,I.) U,iI Pnnitl \1' "". ." 5 .II, ,"" ,,I. J. S
I in.in place PIIIIII. ton iiipa.tirt S -
full. fir .1.lilimnI. "I""r"I' I tBOOKS
ott "....hi.iln. w.III" ol. iiliinUn '' d I '
) I; rinnpiil' nn ':1 "
';: ::: : : : :: :
1'11.1.,1 h.I..u. | trul.nn Dial 110" 1" : .U lit, I his, HI III, "I I Illt'tlI't'-t ,
liSt. mgnaluni i.r :" .I"U mi n 11 '| ) 5 "IIt.1 k-.n

.'. tin. n-i| r.l fur lilt Milliji| '> aiul a.Ulna ', nark ni I liuolgll.ie' HIP litti>ranpn> nl 1"1., I.i.W.I.I.I ," rillinnn.I ':i- ..1 I "...... lIs-li Sill.', ,5." ''I';I''I'; hi'I': ; :"" I Cor. f'alafox and liitcmlcnch SA .. STATIONERY

/ .. i.li.-aI..l.. . Malp oritanDIP >. I ... HntlhiiiPXl plaIts 1.-Is-s-Il". i
.t 1 "
...... ... lu MI'urn lilt mwulam '. .... -- 1.110)) i WII"I..I." 1'.h. W. p<| \.I"r1 515'l t ,
ar
:: > ., 'I| i..Minn, U not "what w.,1. wIn .. ,\rlhlr. : ,,.hi, lisa, ,.I. 1'1"0..1.. \ in tkm r.r, M.ilnliwill b.' hIll .,, ".' \.s'P.. \' I \ I's-i:' :'. i .. ,l's's,. : .
1 hi* will .' "".h thniihnu: i .. a.I I I h. MIIIIIIII'nijionintl .ls4 s-nil'I 1..1 "l "UII- IaIIith'l .. ti \1. I'\'IU : B.WS : .\XUH.'PI I \H.; :.
., 15 Hit.nit rallrutK"l>nl h""I,1 n \ Ihirty-.ix nil or -.ale in Uiu .'1,,"- il's- I I \1' II'. P\'UI
arlt ii.mills IM Iainli.roa.lt will. afoui \ '
(IrKl.-rtiat a |> ;n. ounin .
Itsl '. I I. /: A1'l'IIl/.S.i
(..r nriraiiKilloiiNnonl "',,r..1 loiii" kliiK. wIth
thn, "pli. and ,1\, tt s-lilt loll* taw ll. -... ".'. lull I...
''i'nl hi- 'finiiliu |" Mhsi5 it I ilul ttniiiitII '
|" 11. .ol'UI.I.
Kiillirloiil : < .
: ,
.
1,11" 1'\
Chat II a :
\ -
r.Instnhfl
| .
Istlits ,, ami., l'i. ilh, \i'Klpnlat' wa .11..1,1.it for Ir"lI- .1 I. 1OI.t'I'1SII ":10111'\
,
our .
mako ,.. Illi. .llll IIKPi \1. "" 'Ills-il'. : W'u.t', < Serb lPrlnulll. 'In..
tolllo a r lln. I '"
1I".r..1" ii .1, tlh .1,1 I i-iu 'hil
.. rtilrnul. MH. tint ot-l. I..I .. i nil I' ; IlItsI| ISi.r \ .. MX h.t".I". ,. \. i'IlIIII.' \. 16 Palafox Street Second Door North of New Custom
4 'l.,'lalihau" ...., tills a chantsSM I 5' mil HIP iirxain IHMIK" ,ihn. iniHirlml| I ii'IIHH'rat.. il.i'I.in d Dial'la\c..ti.ln.nl.Imil i'ls-iss-l; I 1...".. "I,.,., .'.' ...r.h ':..,iil.aIkn '. Housp
h..'. i AI.li' ,. .. ,. .|Ii .11 11.1U'I'I'' .
t. nn"n lot Old utip titan 1"11 mill" ,,' I'". ,III, ,',MI"1 itt nmlbruiK i IH i oil i lid 1.11.111 lln n i ol PENSACOLA FLA.
'' .
'''' | mill.'nnlilhin '
IH fuiiil. punt\" In-Ill '"''guI' In piu'silk, tin Ilio in u,kit. "I rno,, |1" sum" Iho, (.ot.innniit, s'sI"t,, illy) .ad I. .Strsa'p'l.Si. ,

1 I hlJ'l- mis .Inunt. nIna I ir. amitlnr, or of a wlmhMM mil. n.arrr l.iiu' .. ,'M h rn ",,>i iI 1. I II. I' pliltleIl'I,, ,I, mid wo h,.n..l''l", :. 5 *.'.,U h. Tlini| II.,,. I IK..
f.>r |'rniirr ami in it ..ar>' > x|I"'iii*''' oC 11.1. I I. 'S I ', 1.lhll"". luMialuo man.I, a Ii,,.'..gle and )JIln tic vision II lpxl.linn l .
nf I ,try ii i< I, in 11. 1''h""I'I. \ f ..1.. '.'.
the. r..ill", ami tmn slip III sIll 'lion .iis hi. Ilsi. itonl .anir law.. t'I'- .1,1. I\\IL 11''. nIp' tlnmuml""I'-- ( u' ItsI'ilIIJk'

till llm raitvM IM'fon' the IHMI.IPM claim, pUiirtiHiu| | II... |1""IHr'y.| |lar' I'aiiama.. anl, Niiaiaiua, ,..hKIIII''r, l :! Iir <,riinnii-.nrt ,"tattli.". M. it' m t 5 ": '. CI 1''... .

,, all of Ihviw. ., to ..""" mn. on, or |H.roii il .11.1, I (Nilillial' rl.lil| ., h.tleilmart'rlslIIb,, ,I until lIlttistIatI M u,.K llinu \ ,l.nln".I., U. mlgiule rol.lMr. sI) .HIP and| .| ihroyi" < :ln. 1.1 I 1 ,"'t.1. ,5 I ". I.I I"fl.l'''.' \1",'" Innl. lllrtjll. PERPETUAL HEALTH IS BETTER THAN RICHES!
sl I ltl
OhsI'll 'luwr 1.1,1' 1
.1,1, lalihte.li-lil, Un.re Ixlio.how, ...fII. .r lhiiimi.lnrir | | Illc. Kameiltt.Uivlkimnt, I i ,\tit I j. hIliaii ; f"" AMI AN ,., f'll
i. Urn II HIP .. .! ct'p,. ",y. ""I'. I'.hl.t: A\s s I |- I 'i, ,
Un railniitb. .1",, I piv i I"Uu. .. 111. ; : 1II' '
,. I
i ISKKI lIp, 'liniitlo' i.hrilllit'Ihu : '. ald s "la\ation .f tin |1.1,1.II' | \." ''I ,I t" .
lie I rauiiiitH. of Mi'Motion, IVKami I | I h.. IIIIVD tnvpxti.il in .tin .in, ll Ura) ttlmls uul I ,...an. "1',1 an' ollipr 1.11'.It.'i.i.;'1" '. 5 II" .1 ,: 'I I, I..r. t'ot"' .. _''H'"I) '
| .
,. In tflatilonilt i C'sI Ih..t"I ir (tin I 40HIIII 1"5 5 1.1' ''n ,51.. :lf.I.\, :-. B S BLESSING T
alknr own
\\ our ,
,. ihti-inli ,.i Ion., ", ii-o".. in.allt. ad .ili.I..1, i 1- ,". 10in''i !
will Im I
ur no | '
| ,1
.
no 11. 1",1 1,111. 11.1.1. '. .. .
,\ liiovm ill., all, llii-ro am llluur"li'ttsiiiiiIt' hull. on '" A .,,1.11,1, .. i 'in I.y,! ,loI I rohlxr nn,In-lln I":|". > .r.IIt, iI > .t i.i..I.II. ""Mli I'S AlKIN

"" '| '. In stilt,,'? Miilo"" HIP rnl llml l..y I r,.mini. lii 11r.'It. iml' I, Hit. I I'm', In I(.nor ... a rtviionpiiMiit ..I ,', : S i'"'" S 'i si. Hi' I..Mill' IJI.l..'. ""5 ,,1 hil. : I.'Si .

II"|, itihurii, .to all Ill.) I ititta, ami. I lool, ., I ,,.1 I n- 5 V' \ (111'1. |', .,,"." 111''"," ':"' ,'"I II ",,i,, i ii "
Inli, ..lnl,, ,'nl I I. nofurn > IilslliItili, "u":u-inn 1 an rl.I.\, \ iiiijti.t 'il. .. IVM' ,
A.I l 1It''I''I.| .in | CC1 u',m < : \ I ,, ,,
't I' '
'' i 'S SI
l I. ..Hlisfu .1., I I'; :CAf 11 c.I!] MS, l I k "'il" 2' 11..11.\111"1" Iht. '
ii.i.l t "
t ., mul" a* "the' "..,,11 si!f lit ,mumUinmiiHHli ,loi,' .till r"r'h.' ."| tin ilhiniiM.xho' ""'I'I I. a rIt'l'htill' I..I'ItI. ,I,i. 1'.1. 5 \,1.I ,, ( ,", o, i, ""n, V,":, S 11 i ". ,
nil iiuli,, .. <'lor> |iro..r that lulls, Ihn ruin amiru.oiiliiK 1 in.I, I Iho I i nn.I' I Shutsnil; : I II' I *'",'r.,.tr 1..I..1.I.I, .n.tltania 1., "" I''" I .i.lsHrinilill.iMK" I IIP. .,.ith' 555It '. Sit,u, 5 it! I i SI l rr.i',, tii' .t| 'I, .,," ,,.r S i ,I"i .
'r of ,nny sir y : : I In JALL'SEIILSAM
| | h.'l.l Ilil.I i.liiiiiu-, ,, il th<' wnihiuinl I ,, Un | .ll
|i"t ii.li ill pin,.ty or ainlliluli. :: I" :Ihn railon.I: ; :;I si ami I Multitrxniii. In: I' "''''pistil n. all .\1'.11. is "1"1 |lii li"',, i.ril,,. Ii's 1.1, ," Un .onl.onll ,' "" 1',' ",,',", 1'.1, iSlc.5sli," f'.I.' \urnn: Mr n\, 'nn, ., n.5 MM:III.IT .I?1,,,M I'.151,I ,i I',I \ ". ,

'Ilrte' Ihlo,: .h..uMIIt, well wrljrlui, Ms., 5Itiltl1t15i I' :i. lln' .bll'| .".1"') ,. .Mlir.lt l.i." ,,: .1 Sun I III iua..H' ..l' Hi i I I' "',1.1, I''ii I .1"'". S it.i. ,)u'.WsIii I :.. "1.1"' ." ""I.'"' 'us "m,. ,' 01" i 1 ''h.1 'I I is-". '. I is: I II.
; i ,iaiv.l, I. the ril..11 I orrla.-, --".1 ", ,
IH. lilItlIIItlt'lsi an inu.l. .".1 mo.l.ns.- | | ) II.., urn, I IK ". a.* rinl l. u lira niiinIH him Ihn 1.111 : ,1'1"h "" I. 5,i't
fore
aIIy .. sIs-se.. ll I ohi., ... mi--it' ) II Ii S I ,."" 2.I .'.'
"\Hil' I" I I'.I "Jr."tb
I | | ..11111..111..1i.I"LI..II,1 I
l.i.fii-o ..li' antakm itnillIlo. I li, 111551 lt'tl5 I. .11r"'li. mand ,,, '
J" any .1.| -oil of d." <',( ) S'I''s-'i'i I': ( )
'I ,' "I li5it t >in I 01 1.,1 lal.h",1 ,_ :
il- lllol 11 | | '" fly \I "' '" 11.I l.s-tli' I.' 4\1- 'I'II' .
.1I. ,
.
i tlt.Ilir.'I"II.' ; IHMilil huIn .I, in ., .IC"II nil' initunii'ami is 1,1111,.1 I I ll-. i I'II"w 1 ?; nshsCole.r..mnhl": ,Co.
lln tii.l ( I I ," I Si15w inks-a ... :.... ".
''lr..II.1 1 ruilwa ''' I rrnl 1'I I "'I'' S NI" \ 11WONDERFUL
> 11.1111.4 11'1,1. arww H, Aithmi,O" ] : .
,\l IIKSIM I 'I.a I. tin' 111'" 1.1. |I".ll' lu I .Iriolion. .", fen ..trap ipialililKiiro ,1'1"' 'r
1"1 'i. IX-OMOIMV l mi .il' wlh 'K Couth, Inlliu>ii7% uof .IID" ,'. .. .1..1.I"
11.-. Hi'II. \inl II.ilr.ni.li>. hal nmi him'ry sir tin, SI'ilo an ..I U'iiam, '" auil ,.111 ulloii. tine,1| ) ami .lIh', %< rnmi II," .I""n"i. ,.1 i., ( theH>u311Ull U'/"Is :Itlh MEDICINE
.
Ulna ,'hit.f i : l iu lruK, >, mlion. Its ili.iuiHMihlnn lion Illh I ,,' I'lol, tth.ni.is," i" il", .1 I and hnnl& M.mU'SD 01' iii, >,1. nail lam'ru", ii lam:
)
la-til I lialiinnriiiln.nl 'r..1 | 1.1
I II hu. Umllli iplllu 1 hu i I i.H hy .11. : Ji ", Inn ,1 r.. '
1'1",1 I. : : :'I' ; I In woiklnj., "1.1.I ; mr y
I Sills-usa, I H 1 lit I Uul waiiiKoriln I" 3"c Jovw.1
siiiuaKM. ., ,
I 11'1'11"1", || iir. i if lilt ha. it till' whin Ihn. |I'roI -, ; 'h it I t ,1 I ') 1'\ nt: ,
sIIhllISItS'i 'ii 11 limn 'ii 'U'I" '. d' ,IS" "1 ., 1'"It"' 'litttarlglfl. i in ..nh IH miinliin..1, ': I hi 'li\: "'.' I" ". .inn iIhB 10't s across th I I. ; iivii iii Mmi(! : MMMH: : .\i inr: IW A'": :

(O al.llMI. Ill Wllhllnhl ,...1.1 thai H"IIII"1, I 0"v"rl'1 ; Ihii.ullii, ,.o-tola .1"1'| working tts-ill, .,is-is "I I I".' .....". ." 3
ati.ih, i U ..rliniiinli;IIIIHM.; sly J.iiniuli.i.Sr: !:-utur who alU; ':nulliiiii4or il.iiIn -': IK .l.ovtri; ,ml of Ihn |I.h.) ami" foIhn railway, will IH. I h-.ihjn, .l4ltti15IlliO| '. I win I n rupilttnlid lit Hi,' .noini ,1", "ii', 1,1): :; ION is n IIAI.rfAM.t ,n n \r.,',lu oum mi I I' I ,mans 1."IIAl., and urldn x.t hy l 50cto A :CtITI. =.
'
tin' Unh .mil, *JI (.iN' all >
Ull.ir. "
II 5jul51.11I1.1. I I Iml ai iMxnu \r. n | r le not
( 1 .
hinl I tlinir i .
< irl |1"1,1'| % In I1iiinlvaiiia, II,, >> i",. "iiS l; I' ;: '. aJ ., .. .. .
I i tin ill inu a ,
idHint) Ih. \ .Innlln iiiii.lnrK.il, lln a.le'I"1| ".1'1.' SIlO' |1'.1. : t l ,1 slts-a'k. hl's'I 1..1 ll, I 's I. 'I I "a )"i. .t '" I tr" ill,1' "'
I. a pul.lli: a"11,1 I .... ,I situ I h MI rant* OPtS mil Hi. ;. I I It'I''| Uitilwnt, i- "11"| "I,', S 10'" tltwll..1 il I.srt.II"," .'" ."S SI I: r.ZtTkCrtt7irk.I I tIc...' 1 I. .iltlllii t ",. i 'is'" ,u, ,o .1 ." ":" ''h' ", ,,," ,
> ...i..I".II."I.l rv in ,an Hml.li a.phnsl.n 11" ININIW I'UITAIsIHIII .
iii '. lists Ii bo nn In in in 1 ,, ir..Hi,' ... .,.i mmm, i ". I I., I 11..i"I I I. 5-hipI"d r.' .,. t I \ .
Ernst I.) wlml It' I.s ,I. ..". Unix' 1..1. ,. I. : .I1."I". 3' n, ",. "..10 ,. ''I' .. .,, ',"I, ,I"" ", I, ,"' "
'
ilhhul I ill 1 '-rrvinl I .-iinstilpiit1iislay >, a ruin of ai'lion. au.1".111.I .III".II." i "o sit u "|ii''inn 1. I, S |I' .1.1hail.. tiiih' rivlnirliiiilMluuiM :. .
lomlilmnitt
,,
Its ft Abimlniliil In '
\ M a f
.. .
MIs-Il 1lh'l
ii' of .. < iliirin i n I tlOlU t
ill Li-.111-1 llni) IHIVI mi'mi anl I ,,
wi Constantine
.1.1..1. I is- Ii.:"
I 11".1 \ \ 'itut, Anj 1.1 i'r Apostle's
.. '" "I'r. :7n" 1"1
.
tin. MilJ..I, or IH. ," i u tin- votiI. 11. 1111.1
11..tilll "Ibl'
w
ii'''II ilii on autaKK, 1..1. r.I""u"I I. al. I II .MUiiull,I. IV., n |"nl.Annl I' ,
Sr ,
'
vt 11 I: 1 51,1 .
iillml railumlniKaiiK 'I.Ii,1152.' ""
ussr an. fim Till' itt IMIIIL I II Ihr, > Unli I" 1,1., -hi \n, .'i 1.1 lsI I' .
: I: ; I. .1'1".1.( a. wa .1.1 .7'.I."u ," Jkl: ft II in with ) .iniiol
: J! lute '
: It nii' nit 5551:; ,
I : ilmrKfi wills, islutt I I. I OS tt ls-'EILX: : ps-'I: 'lLEi': 'I
'I \
11.111. ,
1 "
mil. .lull. wa. iioioinntuilllnHilill.al, .-an, hall u* lui". Laid M.'.. I .apt. \llin.w lilt .iriuloldl.lii. 1..1i'1' 5sirtt'I
'lOilr..a.I".II' UI".1
I I Iistii up wllll ) lIe HiaU, I I. 1"11'0101. .. "ol I .'.Ismu'sill a.lililioii ... thin,'. I ronnl I Un' 'h'l,'| in.inkliiK ,, ,
I II' ISIS ,
.. .. iniliMriiiiiiiil nnI '
,Ami 'si :"
.
rii1| PJ. .MH or nlliur r" | 1' hall" iiuhwhli ,, t..."tliiitSI. and look I lln I ,'I.J I' "
''' pr4m> 11 ".in.li nioro ,.f,ir."Iu. ; a mix ai ill, .'anlul|, .o' l loa ilh.1 I al) a. III I , .. ,
I I" "
"' .. rm. I I.r nim it Ill ..1.11'1' in, 'w. l"<'nt) ,1111.1. till I ,' '
IllICit,thin Ilian 1".II.'rl"ltlllh01..1" .. W h'IIIu' 'hit I':imnlivnl. lIst, rhll' ,. .11.1.1..."... Slain' nmlriikral I niithi lln.m, I'i idli IN, ,1'1. \n'. THREELL[| S
Cs .
.
Iw 'ri" 111 .A1'r"
'rilionlil ) -
I / Ihu | vi .. ,
| ila 'InltNth
.,tile, ill nii.lnr' aspi I '.iimnty rliiUK -OIIIIM an.1 til .lulu. on IIMIKHIK 'mii-tili.I "rn" I-III-K C.qioiEAL
ISIS 1"11
U lilt
: .1,11 ( itislIswilt tIllthai . .oiling.lulion. bill' .i-i.ii ,.k. 1 s'sal,. k altMit. ..i s ,.1 l it i iI I ,sprops ,, .
.
i-oiinlt I I I. "
Ihu ",.,,,.1111 "I'I .'..rNii'.(linnluvli.. with K..UMI .xni.illniiK| II' l 11. ,1si 11 .I".1 I ... I 0.. '1. ..
1. ,It" Inn,' 'ru-Uiif (lie |l'tlhlI-| ...5I 1.11 111'1.I I. wjloii.ly. ..1.,111 lo il.a.|.lra. ,. ai .i. u 1.1 I in 11,iiAirniuuiH -.| l lo.",',|,. I C ra b 0 rc h ar d V a t.r. ...:.. .... ....
:: '
I < "
tin ,1 .Ifl .KI.IU".IIIIII"| .Itv,: ,M >\ HU \ I", i. :r.
irini ;
anil, HUH, 111 mil n halriuaiiiflbfl ..
I I luvolvisl", Ilioir aiiiuui.. 11111" it i. an 1111manly II..Mnml I <111.1., I. I .. ril Ill""in t. n '. .i. ...''c 111.1., .I list 1.t\ ..\.11" :M IH.IKK. ... I. 'c. ';' ;' :'. ,.:.c.)'..;; '.;;: .' '.,. ..... .....". .,'
u
,,| tunlilil) llml ..onli| pivtiin" ','I'r.11' 1 I'inluM llm mulre' o ."trot,''''',''. 'I I I.. ,I, I, in ,' ol ih., l 1,1., ESTATE ". I lulll.
I ..lIlt ill silt his fiiiiilahi ..I .11'' t iml i m> t ol 'ii. r'J"'I"
I the sri ..I' )JII.II) i iinv.1 i nunliliiliilalnill 1,5115| way 111' '
? as \ II. ,I. u-k il 1 ..I the I mi, I ] Br 1..11", ,ish. |..r ''|1".1'1,1' : ,
lolmlautlt ,0 H !
III'\"V
I mill l ) 11'11(''' .\niilonil I hi, --- "h.-- Notice Shipmasters .
.
'nml b trarlnii i "iilitItlI| '>. t' Ih.I ri'fonl.MUy ,, Mali-Kot.inin ni Dr.T.J.Wclch
an "
cat ) II In. uatth.il 11.1.1. 'llnMUl. l"amI'ns-iIu.is-u I II "" ', u I II .
s ,
i-il.l.r..0 I ih., .. lmsia) a risep| In'.I l \"" 1 in in I' I11111"1 ilmra t TSI 1,15,1 l I "S SI ''S" S S
HI'' KiiulilHliiti "iiii virtually nn.lur a ulwa 1 L'j.l.LC'II.Nd AU'.MCTTOCITYHOTCl( 'I' I ,:.: : ; : ., :, ; :
litisg r..rl. A i 1".1." ttln niln' i. .s .5 I I I'll mini"I : S I "
/i UK .
f 1.,1,1. lIltS g I, klsinurtln.IlilnilsIS ,
.. < ,
railrua. I .II'I."It..r| Ill, .iiihii\Hn.,, "t" .1 I' in, ".,. i ,mi, ''O"i ", i iI I. ",. 'i I I"
p kkm| ruriKirallon.' "wllli' tin |K |!|!. nf 1"'rl"1 whlih "Iv" ) Iiihlslti.t..L| .11.\ | ,,,.1 I I. ":I'"" ""| .i", |,, I
: liu.lll.ljilt..ll I list I"hl. ,1".1,1
: :: ml I
: :: Imsili ol Ihu' ( I.
HilMkliLriliiorMMiMalieihiiiiHilHindi I ( autO 011.11' 111'1'1. ' ''
.re. U"'I. ll I, ; :::;;I'I'1: : \ \ : :\ \ DENTAL SURGERY
i I i.: : .
,
,,
III i
.W. a'lPllK> rniiliir. .mkiHBliiilun.li'r i aiiollliltl orxanlKiitl.in. Sic I tint, Illus r I. 1"1'1. .\ N. n "'I "? ski'. jusiltaukru4 1'' I tisi.I l 5,1 i I 5 'iii. istI ,
: li Ir.'I"w.h"c, ",,' i : I'si's' ''" Hi' i. .,,1.I i,,. ", ...1"i iannun
| ,1.1 0.
Hi iI-.iiul|' in inn wat .... ..mime Ininram ami .hli., .. GROCERS i. i" u I .ii'S i,"t, ,. ,
1 high:: :: IY: 'ilil-I ; thus:i f.ir. i ami I tin; unln.U .| with Ihi'ir ai' 1,11111 I I'.11lu" \i'ttl 5 us-. .'1.1:1'\I | J. < .1.I himi-KX\ "I'KNM-lll' |IKI ". 111.1 I' ,' I "

lan.l. \V .,, hr .I."*'"ttloii'. asit I mil IV.in |HipulaiIhon ihinl.ul. mi r.u,11, .1 'ta; list l 1115115-, .1 I, ,, ,
I! al'l.r"I" 1,1I1..1I..r ,, >t M.I.I AS IKt t. || I p .. .. ,, \ ,
inimr, .l.iIhroliuh I I 15511, ".. .un"inn ,un- ,1"'I' '" ,. I. ,.
,, ailion : 11.11
that lb.' li'.ssil I I lit and .h,1 u I. ."
1",1 It
*1'110:101.I"II..f, ii inurx Sin' .ur, ,"fIIl..ItIl".1"Illh. I\ i-on.lunli.in.it' mi'1 1..I.. I'l' '.. : ,'''l.; Hi ,.it.iiiiiu'1'' I" I Ilialh I" ( ,: .., .'.:\: :,: .I lSsas-ltsan4': '' ::' I .HW.KiHuMuiw.. 1liW,.. Isir Ill',, du. 1 us-Ill.I ,INI I |11\| '" .

:. lint r..III"r.. --.1.1 minis! I ii Ill, ),' IH lint.Instilime M. n'.', ,I In" ,' that a) .ti'in imrairvaula, arn oniiuilpr. :Iii: llr.l' liu> >,:Ill iii, ; il IM.;:mini miiiii, 'ol I 1 its tJ,it4Ii-,,:H:in,::I Inml I LIPOR DEALERS. : :;,:::' .I, ''t, .. '''''''' .. 'I. .\IIH ,.. l'.. 'r,.. t H-l.'s, ",,ti, .:.'. ID o 11'1St; ; r3"

Otis flIIt III HIP, "> ,li' an.'I' II.I Ilourlh ,, I i "I I ,itPitt ItiIltfir. .
sill I uhilnt tl 1,1< I h Ml
p |
I Iliiul t iml I. .
...".It"., 11".1 hut' ..iilmilti .It.ItillI| Ii'>5. : ; .1" ., ,,' ."",." ,, n i .1. I" I lilt "" | .III'| | | I Ilid' It
,
'liii i- ihHM ., 15.PrLllg fir liiful .11.11'. pa) lar.lluir unit shill s 5' i l 1..1,1 |I""- t'l.ht '1'.1.. ''I I in i I ni I., i it.lMI I
\ lini : .
\ < with..II.\II'' Mrlt: 1110: ,. '" 1,1.. in In Wtaill's-nsa i .1 l l5luiIanla.| I la i
.. lutlnwltllliaVK ..,', DiiihliHl l tthuUn I ,ihl'" liahiUit ,,1 l 4;,'KmiMjti' In I .i "l's., .. 1.1I .1 II'b. ,
I.U' ,rulroa. l$4.ii I M) MrtauU. ant IIy Ft.t..1 StiiIl'saiiul t I"IoiiiI'4tI'1fl n t. .1.. I. I IS 'I's-IS i I II 5' I
iuVI-li" I 'III till.II, lluhililt ol ""' t "' II"- .'.niltloual I 't ",ll oil,. .' 1.1 1,1". ?..IH akh, ".".Si'. ..k .
IIIUIMI) 'i'rs'aes.ry I t.id. I" :, : I
.. t K."I out i.r HIP hlnli I I. nil lull,,, k | IIII : ,'i, VII I : !
I
; III u 4 a Inuimlii.in : ; :: : upon III u "I Uoik (iii.irantiii
",,".111111 I >r.tin Irinil prull" ordinaly ;im.liniiiiu : .:tol 10 ,llnir lilac i anl, allpiitloii lolliwuil orhr. lor 11 im>|. .it"i- .hips in i'el.I : ILtSWRAPPING ( TilS. t'.N.. Ib-MW, Sell r |.rks :. .. i"r I I. ADVERTISERScan I 1

somalI| in i.l" mlliuah. .. Hlllplimllnlr HIP (Hipulir. will. I lug !i..iui" ii, ,tin' II, sI, p tIm. .ami lies i I1.I.n.: : 1""'" '' '
an learn the
;:
: :: :
cost :
exact
.1I.1..r"'III"" l.iriK'iUr s ami .lrl,'I Ion. .1. miniiuln, I,mr ttar- I lila SAI U:, ,
KaU ; :,, ...,.,. ,
niluHaworUiM'Mal
stiltS
i
bossntb'S..l.lIna.5.
jr Ilr".1
S"rllh. ,. I nilsi .
.. "!" at un.' ".illt.." ilnlUr ., Ida Oil \\hal is oil .1 i ih :: I I n. fMjr.. ..' 115. 'Iliag' ," I'S '
mil' ) wliik list alt ....". < ON (iliou a Illi wry Maun i..t.iMlii.lli':: ;: llitl| > iil,I, ,. .1'".I. ,".n-, .. -. NW Uk-w of any proposed line of! I s-i'"0'' i 10'.1'I I II
.
|Hraniimii. 'nl i. PVI r) | I Ih.' uniounlh.iu. ,. ,. 0.'I' .. '
un within 'Or-
.1.1..1.1' 11'I'1 1.n ) PAPER -
'nl nth .
Uiilly pniliiiu lu 'in I ill am'> 11.I"'I .". .I. \ n..
Hinple "Hi. ..r I arguati'>nni't I'.>iiniiiruitlnu w lid li hai mm lo far Jn-1 nl. Mwiull) I Im n..pit mini iu Ihi .111..1: : :. 1,1,, .... ". l.a.1 advertising in American

( anl r<' irHu; Itt" In tinHit.n.I. ul' DIP |itt< '| |lntiitltI| ol.l.ill..n- ol I ill oln|1" miami ',:. S ( *',, BENNER'S'FLORIDA
p 11..1 lln' 'II." I' tl, \H'\ s|.11"1"I I 1'1| \/ \ I IP' "' lI-HiP '1 K.'lhlIl I
llm. Mali' Ml *'IIM-' "Iiniiiuy 55145 tIll a. llH-n.viii-ol IIil\M\ 1' Itt by addressingCeo.
br"llllhlllll" S Ill's' lu s-elba.
NIM l5f5LIl.l.s-s. japers
.II.r..I..ll..lll. with ,' .ml. lull 11..1 ul.lo.l I I .I .
INIII.I-. u ,, .
mlniilpiii I" ,
.oii-lrii.li ,
lu lluir m 1' FLA. S 5"i fi. t ll |IIM" ale 5,5,1.. UM
''iil Iliut .Uui-uuiln 'Hi.' *<1 laiiwliai .|iUi-llklH. .. I Slis'rl.. I ...1' |Sal! uiihin, I 1", PEN S C. 0 LA., S \I I. .1. II,It',HI, ..' Mill. (Mklarj, ,.4l I... -1.244. P. & Co. SAIL
.1,1" Ih. si' ul.aers-e oillslui| Ir.'I. > tiar., ln.iv ..1 I I iu, |'iiinnil I 'i I" i I I" t -i i li l I.' || Rowel
"" :
ami llwv \.1.1..11
l.r..I..1 II I.,II. Ill'""" pi.i.ii' ..'ill I gIll\.llluo....r|... ... puwnr haHiltil loK.I loll. ...\'rl..dl 1111'. uI'l lluiiL.liwild S ., ,, I :::;':Ii';::1'. :::I":;,'..:. ',;" .iril *l .las-is-n. W.7:,. N.w.".. llureau, New York to Pensacola.

ll... ..>.... a. till I ........ MIVKO, it, a 1.1'KM'ul ,MI "I l F.C.BEE1TT&CO ,i ,, *'\" urrillMi IU 81 New York
| : will is's t "Inr l In an ""11..1.' ,. til 1 U I i I. -I il 5I I I 'I' n. ir I'ulI .
| \ ,
1'.1.1. .' l"-''..r than 'h.. H ,101"1' I U. iuisiishi- iu lh' hoii.lt I ilu.1 Ii.'Ilssiltssitslttm.i I 5''",,.I I I' A s'l"| ii ...1| i,. .Send ". 'u IWO.I'ug l'plslaL ,
lhl'iii. tin. win. l.uill, .,ml I .,,1"11.1.11.1 tiu'ih'nnlv'-5 "1.ill.1 HIKiali Im,. t lIpiIIflIdl I,II,.i'l ." ."-..1,1 ,.., |I.11 WHlk... ." .nw Slsslat'araii S.liil" '',' 1 '; IS s-I F .! I I' I is: i M :SI ll 5 5I '

5a II was ) .' muililHill ,' gvrnllI'al., nvrr llw not n.ti'nm. ''I.h..I.I'I tl h,, : .1 i, ..1 i ,., I"..... I s-all .. ., rnw Is .,.,.
lIlt fur UHI lain! ei.uilHi. i. BANKERS ., ,1 II 1 y"" t; >\ .\ || \u.i\
"' .11.1"
.
.
...lUll.ll', Ii h.. I Infill' Iuilettuwp'ltus5ii'i oiiti-oinii ollilt. '"' rt1iiiils) l't ,It I" hI l'ir''l 1'1'11
...1..1.) Ol,,, | | I" '. \l I, 1..1..1.' ,,). Dr. A. Riser :
I ..r li"8, In ojuralliMi' thai. (lion. Is.I.., itItiik.IiIIunseSllt5il WP bail. OK *t' .M">..'' ih.' S 1"lh', .,'itI'a;|.1.1tr I" I" .11,1 i ilu ill'. ,'u'ln'llluassae, ,. oulcStNrtlSslau.hlst1lsll..Snaaikk4 1. I,. A. OCNNER COl .
\
"10 ...II..II."I b. laiul, ,KMIII-' HIP .....11"11( in,4.i..I.III! .>' UM. use. iiMo II| .li i "M.I') ..l .Hum,' >,.111i.ul ol I I'\ Ui I11'I I IPtl.uol" l'' rili I'. U.laf.iHl I.Ia.'i.' tasl &
out I Isis, liniUKlil" .aUnit "I.r"'| -rnu \ "illti 1 MIUIIrNT.sTolifs : : !
Uk.h: 1'11.10..11.. ..i ,"..Ir". lloiiol niorr.ui. .' a, "lion i>..1..Iwu furf.> -olllrl ll and till I 111..1 Hinlis nml I on ,\MMII,411tcuMli : : i Ilodda. "ll ill I4ila 1' .. vaub. llN'1'lSTui 01,1 tuIl. lus-: ssllk
511.5
Ohslait' I I" 1"I.lo.nlml I '
.| a hliuiiltli,' aUlol lan.1, ianlllm : i nri .. >..u11'II'-.I..1 ) ''III'r ii" 101' uaiini'k rrom |l.A.Uu.il :%S |. t. ,, I'
.Vuuri, IKIU' 'i. uml ii u, : 5" 'u" ..", \. \1'.1.| !? "I 1..1 Mr .1 I
inUworld ... lo willi an |1" ta ci "I..r-
i. \
l had Iht- *
.
15411115'l .
'. Itiul 11.11 pnr | it tilt .uHorn Forein[ and flrnestic Exchanc[ ",-. I.isitit, ," ltiiuea5.al.M l ... '
I.MKIIIIUIIU' OrtsjHwkiiatii. ,
tin I liii I Iwaalnfiintau ,Auuruau ". HiMl I" ,
li all ul """ I I
a. ,
j many Iii Ilcasa mm : a list 1."lk'hlI'"I 'i I I tissl's'I 11'1" ,1. ,,0
; : i.I :: inaki'. In KIMNIur lu ,,' I nilIMalt. I .I .irr.IIB 1.ulu"\'I' .
I. lor .
ioll.Ulllpll.il .
, ) >'t H P ta iiranlitl antiS ..nli ,4 ,. WI.urt. II ,ikr.Mrla.wii. ;'.). I" I. "' '. 1I' 1- ,' '
1 Cor. Pulafo and
,
lutltvr lli>|W.ill>MI of I .0 ......It.of Un' | |Jplt .*. lhi> n" ... i is I" ",11.11." Bought and Sold ,.,-.1,,,l'sI,: l',1'0.1,:, .,,1101' ', I" II .". .1, i..1. i.
\ .i-.l.illh.ni i'nf.'l| uUjnl l<. waknaI UlVtu jiariilimiur..) lot.il atuonulof .,".. ""I b..I. ,"1.,1 t4lkltn. W. ;Sw.lat.aadIll4.' ,, .. S ,, ,
wu.3 : I .
1oI4k; domain a : I" "I' "
I .bat, IWH H41.Ufor Hi,' .. lUMHrrt |iitriuM' wa.t n'bait. $1.'ilIIlll> I iin-Krl4ln i s-I I 1"1"S ti5li" '" ", ,,. ..I" is''... """ .. '.."".. .. ..1 T. .1 I." I. I ,." .' I -.1., 'i '".." I ,"'
coill.l .wau .11,1 ,
isO .iiitfn iluriHK Un trai". ,"".'1'Nit'''lit'ol. .1 In"ii- I .I,,1' ."ii I, ut I IV .I..t.. t'nash Ia..litas.apI'a.. ,I" ,. ,,, .1 I, .1.,1.. 'rsIIL' ,: it "
Win hi uf tie.! i"i4s-| | N" man > indiinl ,.. ..' a 1'nllwl' KlaU-n (MMai.M .,.., ..1 lit. atisetsal sat isa'a,1 '. '
IliU awil .II..aI". hi. l."iil"'. .1..1..111. |1., 1'111. .,,1 iniiU nil Hit ",.' .I,.1 Mill'",,,,., .I I I, UM. Il.l) "".. .r ,...:.,..' ,Sits-il. ... ltIrao hut a.a,5s,4kan. '
.
'1 Iliinilru| ..U .,....liI"Io' .Plo. painiiiouul -.. llw HumiNM 1 ihalik. l HHrrlta. """....1.-,." .. ,1 I ,.,'|1' no .iti. I \ ., I. I.-'iirn. ,"i, ....1, rat,i .1.. h., Tttl'Sik.ASIIVAI.lHtsitMkval : Fine Fillings a :

IWI.IUVM lMhii..i ,,l Ii,.. MIL" a )1"*'H UH llw 1'illlk cbowbotnl. for MI nun .Hit' |I""i .' I ol ,ih. milihmuvil .' ,",. .. .," 111)1.It.Im. .I tlaf.5psIJtIlIa Gold Speciall. NOoXCE-

-' ir> ",".... lariii-r, iwlfi.il. Iliad iittIlIiI511i plaitdlu.'"Vu' a .point 1'Sties ..hi.k. lot :llnr. [.'..l.;'mm. Ills, tin piMHI.O .Sill" 'u.S ts..l.alitnat, 'vslii I' .'.. ...irvlsnI ,-I'.r .i I. ..saiiilNANPWAL5t.utt.). I" ;':""'; i: ::|':'K::' 'I.''U V",:;, ; ''I I I '

livn "ail.'n l In.n It .,>. ntialpuhlieln ilalM. acaiii-i < ) ,. .
l'aiaIt 15,1
natural Iwltnaiiuu of Iii. g\ I. usplit.iiJc'rici0. h .m u. r_' .
the S. .
.. ; : 5 5 S
.. .
.haul. sIlk. jtal.n). 11 miltiwIitiMl ) l aluil Mali aiul iu N's-las. < I'" lS.llSii. A Kiosk Usalsar... i r,* k. \ 0 ,

11111'.1.,,,,11I.|....11"..,.-... "'huh''''' |.>w.rliilil-'i liiiswinariIkns thai'lu.eellieNSIaM lu. .....tIIII.wa 55115 awl a 'lulwluaiUmof nwull uT r.:. I K t .Santa.ten Ill, ,. i I..'bill StwoiL ruvlttnrJl : t 1).1 ii:,;tias-Ila ..1.) t,,'. Sulk ..',.. ,. .MMmarp Tuiwar. l.la'nct.m,,. Win.. ED.GALEQUIUAOTARY 'Lull::.' ;..'i.I,:; :Is':':::I'si". ,:. : : ;I':' S

Iulspii ..I M. SlIt,, M, Ilitul A i 'siSlilis ul., ". ., :, ,
llI li'silaai.tI' I
Ik* "
"
,I or nut llnr.aullalruni wbi.li allu.lnnua Jul) .1 ; : : .., .. ..i IN Ula-. .is inwb. 'r..r. ,
tutu IHX-H uiftum. 15w IH! 1U lu I I tin. Its la'sI, I ,, 111.I,,. lit R ,its."I h." "1" ..,. I. ."" ,.
Un. < .."-..1........ .. thai Hitowrr :' I :"p 'lIp' I .. ,
.. .. l I.. mail A> I lieHKNrat. wdm < Tin U.lhWJ."dl.-: TnrllrI li.nll i .a"tisal. i",. ,1,. ll.' IMKIII" ..1 1'.1 ass kkwki.rtttH IIJII.'I '"' "., "
I'
I .
ethic lu iitftiuiffl. ''I" rUlil- ; listS .5 lsli.II'.I. P'ilSI' ..suIils-u' i-I "
luaulhurilt la _I. a aa of Malo 1,4. tixtititl oltttUI "l'ivu Hut n |. I- I,"Ii il I .1 ,>u i Itu .: .
.f'.f'I. u,| IIVIHV Inn |i'I'| > :;:|i.n;>t.ulalivilaw : I ) I pal1 I .. I.. ,,1.- .. .. rutota. MK. awl I Pulls.| : ; .
r i'tkrru: |'ro Ui v. agalu-l sli.lsSufI r I...) uf llnSound Safus'asIleal lo UH- ... .. thai llw il) I ..seus-ese'l'iI THIS: 'I StilL Ill. .t.. "I.I" '' 'I.t sibUIl ..WI'I : ::; Ei:;, !:: ':..,: : ; ,

Ui* ahumi ol 1I..II..r.| I hi. i-i, mlii. t'uH nnMkMul llUlrkl ; awl of Havre. rr' .u-'-. U making. rtlfu- 111.1., 5515StIlls. i ,iau ill;," ...II. ,,5'. I'iasiriS .sks1,11 .I.- I hd' I" .1,1 "

I |rust iutlfthrUniurur Imlur.uliuuhl. '. |.r>M.nail>MI. >, i 11 of w tinrail. w uhlto a. tuu'i prupuxi by sale triMra 11 iltt'l |1..I"'r.I.| ...- lo ....h an inliiuatliHial tlia'snusln4iut'. I. 1..1. 15 ,I".ii 1 a.,I".o It, 15'I5ltNtiml St .. III bitlnl5., I. II.,.. ,1,4 nt. ., .! .tI'it ....VIadas'... PUBLIC : I : ::' I, 1,1:, ,, ,

I otlUiaJ >>- ,.
''! thai wouhl uiuilt' ,.. ii.ltItoh | | rs-inekrllssieauhea l sit arrxanii Hiaiiilmi' i s-IntlSl.htIiIrIle| : l's i I.a..HI n> I. I. 1..I.I.. ill, Ir. ,xulh .1-" tlI.S'ssi! '

..I.MMX IHI.IIH ... rlorlila' >..nlr..i.ln.l ami prr-umi.UiH b) kkb I UH )>'.ir |M>. ,inhow Ibr irs-l.a's| Ito. .1' ll.,1.. ,. 4JII.I "I |.. .) I ,'Sat 51,,i'a ailsuassI ..I, pass-st l'sl1 l 1541. lii .. \r;isirsTiVMiM.i : "11.T.:
.
,, uiasmIIIUViKi'. ail .Ill.mirln.. ,henklo. It wa ts4re.iIsnI'Illsis iaattaIeii.g Ihi' It-i 'iwinti' >, .r. iu 'I all"..n lit.' I... I.. "s' ..> I".. .. I 11.11'" :11..1.PHOTOCRAPHER. .
... i", --- 11,1.: .,n I. ,. S.Thaat5li.tk.a4a.I14.'al .
Kiiu-ioH as-NI-at5 easiajItsi .
! t Iheir 'xa1.trI1lis. $. I pra.ll.i' .. "t.,! al all all bramluM ul lpsiutt.lr) eululIsslesiaiLk i I. li" .. ,,, iiorldu. ,
_vHMHit. t ...I..I..I..It..c. riuiillla I ', I., ml,5 aijaitk... I..5. .... I .
l uT aK'aii llw ..... '1.>, aiul HANNAH ia iia.sasaaa .. '0
Ik aseisl W. J. .r'b .
allis 11uk' i .1
wool I hil.
..
.. .. .. ski' I.| "| tthal" w 1".r" \. .,. ... -- I .
! <.. wa uV wit........ ihrailruail.. ..' hat,.. Hill t-tortrk-ili II l I. |1..1..1.| halo a I lust .. StI .uansisI.snIla I. .1 '

V awl .bow ran we .I.. without. IbooiwvruuirM it.t .. I udk r* lU 'I' nut tins large basis al I.i vpo.iuou lu w hU'UuMlHK i l ll ..( 14 V.'N.tint ._ ,.. .1.. SuM .kM| UHW.V- MW -.- Little Home around the Cow
II HH.H.II| ||. J. F. i i
Ikr
aio.
I t ........ SOhItsPI'l.sri.Ilno- pasqila I s'ii 5Ill'1Ul5 MinkU w ill fvhihii.4. (
... b .I .- Isi i VXNUI'- imii.iiiiu s-'Wtn t.tt 'Saatl.'H5555ya10iIslt S's-TSI'l'u I s- -I 1 .1.1I"ITIU. S
I ... Nat cmtkina 'wh.d.ulaI is-n'li nm-.u of Ikrir I o i. U KEHOE
t..o4 r. Ii) l"Inrll
lisp I >\ '
i i .
.u .1".11 .rn..r. .. A.I > kHK Mtwv \ t
i. I Ass i"
55s-l4is-i I "I" '. hint a I..U4HI 'IS's-.
.. olll .ul-rroiiHe.n. aitdown .IlurlJi.. ...1.. allllll&I .'I.. \ oortlUI M \: ,litll I' \| ..01.' |5- I, .1., l ,Ilir. ....I.iOS. .. L'nbbtllit-Ior .,' I ,. I ,
I ,
< to tin itti linn'u ill tin. ,1"1'|' | ," lu 1.M 1.'II.ld' ili'.Ii.II'' ,si'I'i tl,..1. .I l" .ill \mn 'fS tl nl" t Holtlll* ,. ",. .... ". .1.'i, .. .. I" I II"| .l., HitikllkHit itt,

t ( t J.I '... in..... iu U... I Im. nn.. u tt'." I .1 1 ,,11\anl.t. I niitu ailiou U'.ulid I l,, inn' ,10.n i. ''' 'in, i v ," '. ; ,' :.:; ,; I.. ." .".1"I I,,. -It, 11,11.1'In' hi Ilu ., ill,. "" tlllllll'M "'
.
1 uili, ,01. ,,i s I H I nli s ,.I Id :; : ; : : : : I'I I 1i1" '
is-jIg I : '
; : : .
I. viihir Ja".I.. iu.. .. atal. : \. \I't I 1 s u i 1.1 Itt Ills sti)|lt1115n-l| ; 1.1),1", 'U I U E.: ...11I"., .,"." \ 1 ., ,'. ,J....."i,"if,; .. I d. .1 1 W, .\ M I r AI ri I SillS I

; ..,.II. .II ... \ t "II ,. ," .. '1""Ut'. .1.. ,.'' .1 '.1 1 .I""i ... SPAR MAKER.
t Shark-" III', ,4' .1"1 t Ml. ,i, .".' axaiu l linuiiuual its- I,.:I" ,"I I I, "." ., Ilaus' I-, .. : ". ''I"' "' 1'l', II I I i I s-I' \ ..Ia. ill ti' Al. 1'1 ,. ,' ,
,... II "
......lll'.i ul I "i iaulab "'" I I'" I" '-'I' "", 1"0"' ., S SI '.,,_ ..", ., I ." I. : .. S I.\ 'a C. WATSON, r ,,, -'c S I.": .. ,. IMHCKSam.mKS., ( \ "

..1.MM (* ">* I, ,., i .u.luau Sit> .. S .0psaIit5I I :. I I ,itilatbileui SM ,;lilSIL's I' :" L isIs-i I I ", 5 I. II' 'I il... ." rs.nsa'.isa. lit. .
. ... .> .ljrou l.. 5 I ..1"I Ili 1. ,' 1.1
| l.l lkut< r k Mi-J
SIItn I
,
> "n' ,0'
.. "" I
gaiuulert ''' it ,.
.i w.
> I tj
1' I. \ o. I Asfl S SSapsIns
C'' I' : (ad Mi A.. i
I I. tjuaru
Itt ijuan .
; .bl.) I .IMtIkMSSI llt1pesutier. 1 S Ii- _l 'IN" I.O BUX r ,
'St "
...."1. riogn, (alti-Useis .t .,
-- -5- --,. .,T'nl ; . H" vI
.
..,"
TrI I -

.f. \
0t'raLstIlwflt' I TAX COLLECTOR'S NOTICE.
1'
iiitlIilb: : \ kFTin tilt: MJ 1.1. i,t Tli X I MTTMtit Tillr: .
I ', I I mlve'ls Stool ti's fill I 'whileI I I il siittiA :
'
4CJh1.onnurttin1 r ;
't1o MIT teal, ,'nnnel fnimvi.i I .* 1151K : ; ., :: :I."I\ : : 00'I
i 10110 .
,
I mnu-Tii Mini h, t aialKlhHk W,- tell" i wreonr itt !L ttmu 'i iie .tSI', Iieii, 'ml ,, l II' itci by 'I 's'ptrloIo'l. : .
a .
.h. I ,\ ,. : tb-log 'I. i iI
a 'II
,
| niulitM 1,1. "u" soI-e. 1
I .|)oii,1..11'| thai wi' i .5 ti' .1.1 n i'tultI', h' .I.\ 1".1. r.Ir.. 1 I,' I. I I aleC."I"mh' .,aS aitigo'toilgiliie .I'U 1".1"1'' "", 'r..lt ...'itsiS

UCLISHtD SCVIt-VifttKLT. I Hi. liam hy a* exI. llo IllJU.ll'' umi'!' 111, '. WHO, like t 1 fvtitm., henS I tsoi. movlnii 11.,1., 1..1"I Slit S S ,.5 ,II. ..o "A' .. !. "UII". 5 ..,o itotea',".
: i 1. : l.
I.lolr.pl o tin. II I, : < tekltr' HIP mO.I thrreitattI .. \t. ; .. ''IUll IstiF: lIST' ot' Nt "S5 ti'I. .' \ I'A".N' ISIS li.I *.
WfCNlSDAT AND .ATCRDA u'itt' lakhtii InHi I KlntpmnA ( 0.. .1. i' < m tt l I' I 'iS ,", I.I I. I 00'5iieat.II .

110111. i '" "" 'II'I .H.l" .,,,| HtINVARIABLY 1 ninth.rll..I.. Allantii ..rI.'witi hotn >ew I Huh rnipLnw, ,. W ,., in ,. lii'" 'I 1" ''ry m,1., (Its. i1.nnHriiil \, ... ../ ,S."I'" 5',I.S. I. ,. ''I. it-. : I ,, ,',: It", .:,,'1.':(:'h.,' :.::1;if I I'l' I II.I:o'ti5'I5.'O aSU i.i: .;.bO.l'iti't. : t, It 10510 24 .atI ...

\ .rl;.htrU'-Mit." ami r,' .inna ''u.lt "iui.m nut *._ i' i. ,1l.i .' I 1 t '.' iy<* "i moiierBi.leu'iitet i-w. II 1 .1 I Il I "turd,' .I""tel",,a 'I..n... a, OOafl so. It N..
.
"" "t \I' ;" WI-KI m. Ihl.... ('lit Unit I n "'rl.! 'lt,' i ',. "I'I n" i .li.. .111.. \\.11' _.. )'. 'tItisIs. : i't ,5a' ; ct41iSAbsOtUtOly ,,I.,mli.tld I I. .I'YI..." h &411.t.t. .: h..t.1 Tv H 4..

"" 1.1.1.I I I .1 I m i.,., ,5. ; '.' 0 to. K. tl II t '
In .
ilrli.l. h ht, Iliplr (final I. II.- i 'tl.'S' : I. '5 I 'I. .
"'' I "..1. .. n I'I 1..1 I Ml, PunkGif, Mini I.. re-oirtii| ITMr S h INI i .. I I'l' 'fl. I. .

IN ABVA1IOB.ot Iml .gothic (that I hi' nhork wag '.n aoitltetu.stawhlei, i h..1 'It.I I ,,1.< ;lit, regain ,,. l.lvp. him a mil .. \ .' "}.M' ;t. .' tiro .i'4 I aspi sI :t.I ci: t". tosw'-o, rr .110 :b 55I
II hnmtitti mill im .1 I'..ttlsIi ll4
nu.Vrul. in hauiu.4'i( amlt'harli-.ti. | .r.I.1 I' ,. ,. .1 I Icc I Ii
mil nwattM S t
'. i a K' I-Mr. ill.- \ Ii' Is ii, AttailIkeS ;,
I.l Midi IMM iml II.it. tin ktami -1 .' I 0.a .: li.i; 3 .
i5isarlo oliliwolr killnl In | 11 05 I' 'ii.; I I 111111" huahk5
Pt 'I'\ \ \ -I.I'I ,.Rp.t:. I I",. | | | brlnn .. ... I.**, n"I'r "f .'.1. Mr-. tin:', is.' I .,
lrol I .1,11.
nnlrr' I I. I
n i
.I.I.r' .11.'I..I..llt
aytlem
the I
latter h
'Iy. Tini ca4t.oueat 11 .. I ," 0' '
I.All" .
Wilier I'm.rtnriiiil, i e .r. '. 0
rn-itt In t'harhii Alight ..hoik.wi'.i the mill lio.lmII.".. |'mill' .'I! t .) "t..I.I.I I S lisSi'S' 5. .1.I.. mimI i W10 1st .., h', 'Io.l )1... '3 '.,

ot I II .\.'..MI II. lilt: :::: I ktint. til toI tnllU Wi'l:\ '"I I I': "u I r ,1''I, .tiammit' ..) I ..' 1'1, ',I...11111. r' Whiil 1., n S's. 4'
afar .outliaMunlxoniprt. .1' 'I\:: S it lot
1 'isa'k'If.loi
I Iii al' :il. '
k11 I" ii S. llt" I ," ,i h., 5. lInt, 11' I '
,
I
'I I ho foil,iti iiii! nr, null".1'.1'0 l rfu Ala. The -...-,-..1"! (. *lnnk- .la.irilImMS ,U-'rllII"1| jitpn in tlir t ,.,lit 111th iti I l'iir, I I ai.ml ,.. 5 OIl .h. f I, ..1' i 'I 1 1a "SI'. OS .1'o 5lilii'Ikoltihhk, lOt'c.sl5liulr-a1'lt "II.
will e.tnte.1 It4 pstcl' ,' I, I'lit' aiil.imnrtiHi 5. 'iS..eJIM. ) : : ,;\ lii'l: ins, iii. II
.,null a ul.l| liir.ulBu-rli.iiiin.'' mill t> i I. .1,' I ; II I I' f
r : i" : .
l .HMo'l. ,,1.1..1 lilifltl. ,1..llhl ... 111"'n iiii : ,, I I.." I .. '.5. .hIt', I.. I.. II '0'
,I In' I'tS.M M. t < 'otKIHCIMI ,chute vlituV! .1 Iltr "I' Hi-.. .in- ,'_' it KiiinliUn'Park. ., l.tio Ii s... "I I04tie.1'SstiI I.i ,. eklh-ii\.r.a" 09 $0. ,.. IS. I .u.I..1 tIe
: _. S .,II'. I..M' \\ Xtllltl.TMl; IMUM 11 5 t. 0 :j. I JI"
|( \ .1 |iiuit.eo| ml,..'ci ill "I Hie .1,1., 0 .1..1' .7..WI. ... "
I-I.4 U"'I.\. I I1. Set I's's. 'iiSIi, .5.51:" I ,. _.. 4oh
.. .
I
I.11.)Iu, I.I Ml.1.. H 1' I"r
| ii,-tmtil.lloin tutea.-r, I It nip't n.'in' iiiiii i MrH '*. llanni.Mim In ..h.r tootiiSittlOllS.' ,.'. %uotli"i'o') lot, tot.' l1 1'bIssI.b.uril

Nil,I' .,I., II. t.. \l.., 1'fwnll.h >hii| H.n>ir HrlK-r., 'ttholuu" HIP' Mil i,'" tIll. ..nn,.. ,'.""'1" I IKIIIH, al 'IJnnil.. .It,' 'math* act.. \ ( ." .1 'i.i \ :':' ; ,J-io'5k L,4l0.lIiO.tt.'Iui'llr ; It.iuio.,4Nmr' .
ill '. MI 10. : I
.1 rM >
i I..1'1 I
Jl l flit, owl -U In ". tta.I o'v'snl, l wwliiinthoritv I :\ i 1.1 I.' I :h\ '0'
.I..willl lnnl., limlirmi 1 wmklt"in., '' Hi. 4intdin, mul Hill a4ail] l ), ,''it it.' ,. ad, I ICttMaittOUuIi'tiILltSllitoS1'P
r. It. II S I 1 tlt.I .
.
11111.11, .\1. "" ''. I t".I."r( HH Inr( ,tnttcnlat, 115 tile 'to's| Ja..r Itltlnml ant still! ,.. I ..1 it' \.,, I I I ciiit I.w. NW lh I. .r I"$10II i
Pure. .
..r U'nil It." tit.i. o idOl, it 4SS I II'I S,", hoce'-'. '. OWhlIItt.aI
I '(011.11.0.1IS.:4p I I ; ; : .fHiorl.It : | Ull"'r"'ln.n"II. I.nl..r risk |l'ut t menl., amid, 1 Ihr .'inn. 'Him. H,.' fa.tiiolv ". lint Win 15.1015,1 iS M.hlu Ill, 'idol.. Iautmat NbrsI I
T ll..t : I. 'IIi
--.ll'r.iii.i- .. .lh.1 ''"'lh'l( 'Iking rtlita In, oilier in lh!> iw iv I Tt"tnmorrtiw .. ,. I "I I I So llioiuj'is'i-i,, I LiiotioiI2hs4tull-.IUaatiHi0K'.ft
"
lili
iml '
iml 'Mihj: f
lltpti.1
| I.li. w. .
'
illnait, II,Ir. \Ulli .1".1 .. 'I ohimsiiu, Jiti.1hiat. 1011541I
'l lu ,tltiii, lot" a |iranUal i-ilm..i- 1 ttsa'etrcpulnuunlIi.vliagaitilt | .lnlll intitule ..'Wilh.II'1( i ilaw a ulirhl 1m! n-i.le i 01.i.ll.k.iiauitlt' '.il H iili t Mm: :iitKiitM.BrjIti" : : : : ', ,::,,I I IsseitaimIlI. I SI010IrS il I SI'
: : .11
11' | Trnnr-wu w draw tt tatami 1' I ,; U I I" SMI.o I ( so., ,.k.miI, .1 ,lb hou5 IC, It. 'to ii Ill
,, |It!ii.iit., 'III-, ,' |IIwIIhI'| | Mill 11.1 I..' b> thy !* ,, 1"11.1.1"1 l ( 1 1Mr \ I MiH', 'lull : :: :, ::1; I.,, r.'t1 i i'I.
tfl I rt \.tl. : : ,, .t itItmi
1 ;
: : : 1 Ia.Iiu", the Hcnalor Wilier I. l'II.\.T"Ii : : : : t
:::: :" !
:innli: i,. lVMinin.lil: |>. r.uuniir,'I ial l.m 1 I rolilliliimr th n" nl em i | lh W. A. I rijjiMi.'ril 1 Intel'' put in' 5 tiuikA ; : : : "to. : Iii.Ita1;. 1 $ YIii :: II
.Hi "I! vi'-iltn Rtrl toe > "|" .1 ,. I I. So J ,... 1.1' r I 71NI
) | yi"tiItawliii' ''is
tll'I mill alit,I Inirmleil, tt.t Ilprl 1 .. I'." "" 'nl4
..
in, ail h.I""III1i" 6. I..i 'hi., ( 0Ii
nit
:iml I lk iMMiiin| '! awmh ..' .I hug) aitem .lor Mir Ttipitt.IO'mflm'rt, I.I. liInlhi 'S Mr>. V'li", Kiliiiiii",,in u" .1 .I ..1. ..5., 'it t I. ,flItI.. .\.ao'55Il-tfl I. *. I'
: .1
.. r-ink: I vnlork I"11I11' .r. |lilt t Ilao'Iu(.. I'hi' null nn'n '>r<' i hit-sit'totg| ,'1,1'"I .stt. .I l' lii $5, ok 11011. a 'iiSl't !
,
.\ : i iltr 'nidptl. I ,! I 111- l'i'0rNiui.ilium. J- 'UII' 1 I \. tt.tit I 111.I : : : : I J ISIS
TinNMial.n 1 Writer wa |nlvMtl h) .anlor ilni' liill. HI nr I ittonet till, I'' : I. leluo'k. \ .114 (.lb S I
i itil 'sofa 1
Miort-llimlronrMitiall-, I .it
I\...11 in I '' .'i' |i'l l>-i. ml, I tlltfclerdavMl ,, ., .05' .\ aol 1.111. 55 bk lW .
'tVuts. nx.iitnl .1,. I
M : V i.ll.llitCl'i1t'Wsei, )
i" im. lit UIMI., l h wika- .\anuen.l.i.1 uu'I. hy) l..tiil-| ..'ml..111) "Ir htnil. .. (pnuni-i- ', ,ltu htr "I Mr. K.tbmi'steo.iot ,. it IS: .rtot I"I":. t l.'it.. 1,0. lee., bit MA KINK NE0' \ '. "", ''h, r. I INti'tt" ,I.. I. ii k. 4 4 II"J.1.)1 551
lc I. h"
) |nre ill ailtnnnil' i mIle.. Ilmhr ', : I.li. .. 'Ii ,ei.5t'Ia ". SusiI 1..1" 1. T.
t l: tin. Id" 1I..I.hl. ,lIIr.' t" 'I. > 5 hiM "I .1. \ Sc '' tI. U '
,
""I. I'"ii'' 11"1 w.kAfttra.hvlll Ill I' 0')1II.
,",IIfli i 'ii it "1 ri "miner' ial work. Mnhllp bail boiler mnw urrr In-n. ,.allnir lint |iuurumu'-e, | ol lit. Iin am : Mllltl.' it <. .,,h'"'"" '1.'.' .1 ,.. I ..k ,.'ii, ,..11.. '" ,''I 5 ,iI I,' .... ,' ... ", .,,,.,,I ,,.... ,I.h 1).1. I'i.i, 'o". hi.I bi. .. 5t.l't. ..\ ,I'

.i,"I.ir', I "i. .il.,iil, .i M tvii k.. Total I i in mm 1 1.1.b..r| HMII. ,. uo I I.. .loll) il- -| illll lit-. 1 1f" IVnn. "iiml") I tot, 0 i% out, K 10 los" slit'. I'" "I" \.h... ta(. I. 0iI0IOIIh It'. 1. k. ,I'
.
I 1.1,ili$ MioUn.hii'. .. ,1.I.Ih'l 1.111. W tnl r\'mule ftminart' ii. u.s' I I' rib.ts' IC' I Il"III' SI 00. ii
-I, ," linlnii. l I I. -," Hnt Hm|,| run IS at "0. t. :
:
". \V i-liiif$ Hooks li.., .;,ij.I 111lhI.lal.l.| w'llo r..1 I .111..1 Itrgritt'SbJtIt$ N. L ;;: i st-I.. ti' ,i< 'tiii.> ,t. IIM-kUnn, .it 3iihiei05,1. t IM.MMr. .,. lit.. ;. ,,. to :"i\I"" Tr to 'i
I 1,1.; : hat ahrtli'r I.Pukill|I. I | %HIV I. the nfctUilHi I .i I. .51 y.,1
u |tot. ( \ harireil u h":IIH'-I, I ,111', mill Iho litKlio.l rnI .1".1.1" ,11.IM'I"t | 1"1'1.1. flxkiltdlnnlKhlin I: ; It., :. I: :,:: 'i'; ,' u :. ,n-uii,,,. tn, I II, I inin, III, "ill l it 1 ... tl H'tr"n"'i ::.; 'l's I\'A: \ I .".."% 0amf IJ'MI'
.
of I |I.
.ili, ulinllli.l. Hln,1 .milt In i. I hop u 1'rr.t .. hobo lit 'li5Ia'hi 4 5.5iii'
01"I, .,i.im! I u u h. 'agut!! "lh 1; i ..mli4, I I. 11111, ,- .", V aol" W .11 .'
,'nl, i in i tin' i V .it .in) llnir.% l.ili-raft u'iaiton-.. I I. .n,'h aim-- .r""ItI'1 i I"> .'nt It', "I \tui.tmi with llu 1.1, itilSeiselaI ', I ,i I:tr.1. Alo wi. *ki. 'he'.l'a.: .0 'ut l SI lr Iiblt'rl .: alo 1.UJ. .. Ill I
.k'lff lii Iil's'ucii
I '. """ ,, unariuli.il l ..In,1 Time "IMHPtll .1..1| | MITmkin : I .. I I' a'buit. N ieettl'. I'' ittlru ', ."" 3,5,: i, ?, \"i 'I l I I n 1011,1, 'ichilaiu lot a 00. II'
Im
i in' i |, ,n, -11,1 1 1 : lit lII.iI'li. I"- .| or I In H: llrlay.. t'ovtit m i tk.UKtk lhal sri' r"III.| ),( inaUn .1 t Ihinl ( curlyby mult, .l 1.1 fun I' Ilr..rk1. f, ,. ,. Xt, ., I 11,1., -P,.. ,. l IMIiill.1. itt. ." 'M Ito h sid '" bIt .ii. lullaPlu'l T U hIi''cmt'Isi 4
l'll"l'l" : h ( lurM V. l.altl: ,t, ili1IIlm', Icul t.t.r'. A" ). I Isle.
titlih ttistuu Mt. Walkerii.lorMi, "hl SI "h "* fottfliu: us' "s'si0 111. utut ,
hi.kug 'l 1 li\l.H..I.I 1. Ill I l 10.1' flTlI l I'liiiSumlat amlwai' iinr.-l' 100tr.1,1 I. I."" 'I' i h''., l 1,1"t u.1 I i ,.hl"' III,.knmr,', / it" lou. ., ."In" n.' I" "

." ,I"c.... "I'' I II, ., ., I ht. 'ilirgi- iltl/n., rue. wail In KO I i"aln.t" Ihi. >'rn.hinpint .veral et.k- haIWPI" ,lnurhiK It Innr I'! .'h..ut.l II )> 0501: i,,'I"I', !k \ ., bbscsaa" .% ,, Mr. I ,

Iii IIIilljh'; '', .\Ia. II.n.I'r.o. ( ot Hie ninnoiol.thill| (Hitwnrkinnmen < ; el tinned home, .t yulav miKli t n. ill-lee \'ii i ,ii' 'I'l 15.0, :nmtm': rI 5. 5 4115,1/, bOO I w., l-olSwa. 3' :Il
< -i i
wlml wan ,'.1..', -nil: au.111 thi.|inlimitntri | it' Hrniil s. 1 1" 0..5 lilt, J. >..,ir,, It. .1 I 1., I:,.i'h.I: : : :I M ":. .: n timii.r tn ,<: "Uh? ) ,'.'11... .;. "''I.o 1..11..1' ...0.5. I.... 111(15 I". IW'
ttntp n-tmilt awl III.'it | awl i.uwr.i4. rrvm I hi .. '
'I1I1''Iit. a |1.1..1 | .1, \ I t us nmaii. wi, I Hi
'utiHie two I l.ttrtio lit f is IIS i 'it I ,
.\I ui\1' : 111 : itimi.i b ) :: IIKII! tiC" li. "'.till li. a" ">..05 :::. .I : I ii:. ,or 1i"M.. kt.l" Ihsoti l", .1 Ohlm..n'ib ;
,It-lilt,IK.il 111,1, .lit mill 1 -. Hi-, :"l'iirlu.tti .'"I..lyh'l '4. ml.whnhwiiv ." HIT Kiadiiallt u'lllin,: mlii i |I..ili." ..rll"| 0 \ I 'I I 'I I"....>ala, HI."".,. '"'. ,hsWl5' 01,, o'ow ,' 'r .toi I'* : lIe
.Mr t "II full till hal, lo il-' ,' II. \V,' will ", iil| till' lilt .. Mr. K:. II Men ill. tow of New 1 ,11 ..1.I ] ."I .. ." ,. :5,5Io.is:I ; i'r IIII', SuIts last' li. 7, ,itiolll Tr i I'
.I.. II' ,I tom "'.1 I 'I.) .10! k liil.l. r"'rylll I Iliornit i r.nht ,iimlatMl, .sg.'olu.le .. sliti' ". .111
Ill ami .,', linn of .( .. Mali.. iml tiintmlln Orl,' '. tub. rrlewlin I.I- thetSi M.vm I.hln". llrrgu5 ..1 Ik T f it7
1 n WlSlhioitco.hoot'
ill Ilk iln ori their mint-" "lri. > 'eIn'I'I. "" ..1 1 u ?. "',r..l'1. I I.. .. hk 5. h.nl' T'i I
iml I 0 "
,. .' n II )! | .
:" .
S .uh H'irk *lvr ,'IS"t! HIIINIwill lie 5. Mo.. 0' al's' : lii"' I' > I'li'i| iitiiitt.tii lit II' -". "'' 'I 1 atomvaml ,, |.'out ol. time ra, P. Th nllnrIxuil. 11'1 ,hi. uly H few d 1).c 4 iiilMarJm( 5l-'siai,, :ets ,. i:. Il". te..tsiuo.. I"I..1I, (. l jtt. "lt.. m.ItO U..I. J..I'" .. Emt.b I'i' .lr Ik 5s W. !bk, ,10, b1111ltI, .1 II" lit

I 1 IIiIr ol Mi. NVInolon: South- not .1:iruil i lltilo aflnr our ilruw -.!l"hoi, 'nli' |ntrilhl loi m
;,: .1 HUIIP: :I. .lot, I :Inl.lrtn: liilhiiiK; : ii.ilw.k -llw race Mug male aroumllln UKumlly mill im' olVc.l r'InrliHItUKV ,'t. Merrill. S ....r'.li.., .r. ill t u. t'tltilh., ,h' ." 'li'"I.ll."..h.WI ..r.,W''k. 117. :: :: :; i5i'Ils4l.ll't: ni ; a.
,
lily lit t II '. "t" 9lI.atol Shot 1".r. I It.. i'ot, tot slid UI. I'S, I lid. .5li'llatsll't'r, 4 I
11 t :tlm'. i. im .il, ""Ivl.lo' |II nil 1 ri- (t'wll whiih woo ancwwiil 1 in l4uitrlMi Mi Walkei Maxwell *I'I I\con- .1 1 .. iM:rwa.:. ..... I .".1. ShIll''all .l.b..I.. ,I 1 1..1. .I".,,1 t. bh a. Ik I\.1, .,.. let 10
,' lln """ ItliliiiH'i'nr m tintiitilt 3 7imtn
I: t I" '5Cc 1111(1. Ni'oei'IkWt.'i.Su.titnuut i I',
iiMMlnr Vary l'nr. Tho "\Vlill' I Uivi'; l itluehleg, tlw he'y I"b.k.r, uifniMoii.ltt iiltt'tiilg ,i lni>dnp.< atJH" ,\llrw.( turn 'il.\.I': ;:; Iyhlel-l' I t'r.
I : .
ii SVhl
( I Ii bboilt| III'IiII leIlti..liII'O.tlit'its.lcit.qoil.lnto. ,uti irs. 15: SeS "l'cib.l'a I I"I.\
u'iel, i: no :iiti-laki:;I ;,: .I tlnmt' \it. tlinn-:: :: (I ii i .Inhiiwni. i mm In ahead ttith lite .nioki' oiarl I. ,1 lluNV'nt 11'>, h 1.01 a vi.H fil I. iVnily and .I.. .litit'SlI't. i>y. I lint mt.rltl.rai i..fantu. Il's. : 505' t ii I.k 10, y. K. Tr uf 75i:

.1" -i'tilt I tryiiit I itiiuhiHa. rrifiilBlpn Ihi. ...rllk. a IOM! > wvulnl. TIle ,'r (','- 1'lh. him WW -Irit,'I.I I Inline 'Irlettd. DIM) will |eq I"| ul mneraldat. 'I lit, Mwirt r-.l: hx.-na.ll Flanagan mmttna ii munllm: ilwhInfinlVHi .. .Stlit.itiso',. ,'. Its I'K. "L"i'I':: ,.11..1.,"Ii I flit I I" ito 5,4"F I''to, hI e, k. Nil, 17.: K. TI I.0.1, '.

lit -iniiiu, I It ami I ,lm' .t"ltlll >pci.tatnrtt pninoil uliwumtuuliburt'' ol, I h Ike ,ki ami( .. tin'HI, .1f. S IIhs'o'k', I-dO" a e I. S
from
imtonjr .
ulii 1 ..lteul ,tin I Mim, rtilnu.' inImitiii h ) 1 I rrl. 1..1 1" l."r. l.| I -tl III I'"t r; titoi'i M 'hl., ...,. -i, I Pt" I I .b 1.lh, 11.15.is .1.I., 1Ik I tim'.W..Tr 117

tb .:'linn, .niiltiii-lom, I I alit tin.i Mt HIP "'"'1. ul. the two (.'. .. 'mil S all,,.I .1u.ol.h..I. Ti" Ikhlnint.tut I l.: S. ..\.lnl.( 1..1 "i 01101 ol .. M.1I. > ,f. .IJMfcMllia,, '. h \.e II,. "II.. .il..' lOt. ,' .".11.1.1. ,", 1'I.I. .U. ..k. 55. I k. l's '" t I "1

.nit.I'" ithi.,I,' .t-iiin. .Ir', Win.low.MK tinInlirp.l. ".11"1.0 In llnrtu' "< ," h k .limit stitch. .lair nn lln" MH hr..k. the ..titeusiuy Kim.1.1 It. Olf..iii h head ., ) noiia. '. a, n ) .l5 itlhal ) .I.I". I : :, I\ 5:'\I, 1(1 li.bl 1$: 'I r 31
.
l.' S 4 Na e.ii tsh. 'I"i'h isi ', u' i'u I'
,|lh.lI1|, 1'-.' i up ,i.e i .'Inl.liin In'tIe.Itug will |ii' habit .. irraiigvtiiciit.lor lug ..1 blue i'run ,...II.nllhr."II.1| ; '|1\UI'r..t! A.hII.. S.\\I IIn tin. .5 "., 0tihtni ::1., .r. itlill.lIlieS, I: A.I. 5 h' .Ii .' ., i4etloIlti. l'n'at ( o ho .,1- J IA011,10k
i H" 'tititi'' '. :mil I'll" J"h",," '15511 ltplm.iioiIs. 1 ', :: ; tJ.1 ; ;
H I'lelh'lUll" .tutu.Ilmir at an laflt ,ilat the ln.1,1. ( Tin I IViis S \n.h 11. i. w ,inn k-I'K "I i HH 3 Ill. lIt S.kll StS0l
with tillS
i 1''" ,. in h ,u,.1' i,,1' "ltoI, I II.I t olilc-t ninl ,-, -,-- 'r.1 lop 1..11I. I ult_ In >iipftni| ( *, ,,".," .. lice.. I mmislIl II 0.\ .eos .I Ol1h5g, aod lib'rtllIIV.* U .,

!l I" -I, i I' ".01.. imi.i i".t l |1'1t) .11'1.i in., In IU".1.: ,. Iron ,|,wi it Itw l.illom ot It ti'ithti I, ,.11 with lflrii' I Khl' 1 II mini) ti mil',, 117I. "'I.t.. 1.1., N ., .r I i.5inl.'J.Iftocllii'OIIllIitIiik.tkiIOIbITr, litilil:

ml II'I".I"'" ":mm: 'i I I Mil. ',tin,,i:,,:uiJ''iml::,,ut 1. Miah Uii;' ittohhlii 1:lit: M.ihilVkl "t. I I... H. I .wit. ", .rl ti.ik'ullt.ve.'i I.nII.lift .htnveiLl'ilirown 'hitoh.ui > Xll..p. 1,.ttiaiiu, I 1..11.' li'Neal left lolofliM Cn..lml l lia-;MI-HI)jii.l. I '"lKit,'lvll.. : !li.nirtro 0, .luii.I I.n I IliltitnI0'bt.ash 5I1lo, ,, r.In lirt-a,.: Ilitlolit'Ioaaso'I.liee .-11.11.aye I i iI. rl nil.. I.4"1"..II..I.'SlJ I'.5' ,illit't .ils.," ... .,."iui.I :n'.' ,",,1a.'. ..,' '1 iiiii "I Iii,(

_
away Iridtthi-t Cm Ulu' rip In*., Eons: l "ill'',0. 11.1 n 0 ,roIl 1 "" I w liulit. OWI'Iw iC.T, U II
.. 'I- In, till .ti'ltl IIPIWM'hilt : II iriS! llatonil In iS u.hIs tl.5stlb't'e'SiI.t.. 1 I"M
i' JMI "' 'i Tin unini' or ) C it ii h54tl.l.IsttOi.0Sithhotk5.tt.'I, SlitSi
irath I.1.1 ilulHoftlu, I.h nil me .II.I .h.1 uplli ,I. ItHillHI., :Illll Kill -plk-l Sin'| litm -. I, W li..IH., ...ii I'... ..r I'lalli'. lIt I.11.11. bk Ii. Il-i, sumumsiiorIog. W. K. 'I r lii II I

.IOICt ) ilU.tinli two : I r> ul..1..1'1 t t iirvu. 'Ironi 1.1"1 :ilmli'r tit I bIer Hummer |i tfmt, mini Xo. 21 1'11.1.. \labawilMMIiriiKtlkla' I ii S
atlimlnl ht IC: I iwimduMUi" -I nnl1iUmJf ::::{ !
l.titgue nan will uur owl 1 .h,.II,il "H'u I Itto' i ol. : 1 .511511 hailS loeS a"l 5,11, '1 'IIhletnsus
\I, ":ml. ami i'II ir.mrt" rnnt.liiliml pit I |n>|mhr .1111,1'111 irMr I i lriltltt.. Sb I < I 1\' I'hulhh' 1..I.k. ''ii. it' kIt ( I
U. Hi/,'IL, (lie Kiaml" .taiiil IcU,'' tick' li,'t-ol. lirkk HUM" wiro thioMHIn I 11 : :::;: ti'iwi7ir'i,: ; 'Sorllillaltera-, 11.
.illllt"III", Hull Ih'n..II..e\ ''' '1',0i i..t Ii. I I 1'
11..1 utter i i. n'I.n "t'llliiuti.. Mnn.lny iih'inliiK" Honor win In > kli.ln, M">n natn. 15 ', '' .1,1..tl ,Ik I.u" :ti ,its,
\ V. its. I lIe .
Ii. ".1.1 5 o
01'.1.1"1.1"11".11" 1..lche. Hi,. lour nt.,'r. i tl ,the. larir "-"' ,
:itittim, llu' |,ini". lln) "n' iiayinit l"ri In 1 11.1.0" Vim Oi'fiM-4: .... intiHHint l hutS hiinior mul thu situ wllliiiilformllv to I, -i. r'I'IIK.t "I.II S.uItlrktS. ,, .J tirh'lltl.i'k' "I" ." .1 7-I

i I,1, ttotk, I "iiil I "nil|'11111'h, ,'" Kith IIIK atcl..I..e.'hl' trimil anil 1 "> lu.niawl. 1"r ..li"I on HIP ruu! lu : "'. Miiii ,ui,' lime i li I In.ml I .1.MHldilCm \.I. I'. .Halo.I .:;. ,5ll, I' ,1,111.. \Ill,",,.. Ik I.. Slit" I.,. I I. S, ".I I. hk ., ,'u.
L'lnu' |1.I.u.,1 of i (Ha eiiiilm, iHWMi ,lit li..l it iuroitunaivli lIv..II. ttMin i't |iri ,, \II" del.. Osteimi 'I'. I,It ill. IS: 1\ 'i "1 ..
lt .o
.,loi .
llu'v, .,1'" oi' tin t ,iti tir 111 I. .. "h.,1 Ilironiiliiiill; awl lln1 ItCh ki'a.i1 Allowiv inunli'Ipal, oio'it'a1mltali'oou. V.r 'al w,h", J0't, lest ,I., o I I.'to ti 'Jtsii''ll" !_ 'h 5 hi I Sit .
holly 1.,101 111. | 1.1.
,, 1",1.011), .i- to -liiular.l' Iliiiutlmtli, i.III.I. lull 'rl I IV II( 'nn-n' I 11. 'ittori"Ii.I I. I.. l.k "1-. iS.: h. T 1 I 4''
II I. ) ili on his, train from lItI4lrvi'tlou '
< ,
ilraw the lullow.llnnry lit llaliilHttNhliK
K'*"" w>" a at 'I'"I.1 it-i's won an |
Hi...|.. f.llh..III" i'aim a f..w ," I h.
'
tt ""tk. 1I.1t, ..- lill, ? II.I) Nol I h..II. .1..1. II HanK.I i "
.- ol I tin. l Uth InniiiK. ri'tlo>' i mitt .t 11.\1 \ Car-mi, ill link. ami ill"utterly
itnm' r veritl till woitl I hat lie .: I o. tilt .Vnilti"U,
I :1.0.
ami
Will,' .. .1I,11.It.t' I, ,mile, I bulb.,, Ii ol I' all lmk|I"" ii alttlml ". MI |uin, I i,4itl.|, Nile grittyt.ruout I I.I1.r! Hti'iinplntii" .,,i 1"111 llnutinpint Wii.inu, Iteaiitlrnl hair no "011'11 ; MHoi 245 1 KUvnCurrlo K W .MaI.: I ItI1MIKIIIIIISKM THE WOULD{ UKNOWNKI )

pi-- a,"t',. utile., awl helm la iH'iinliiil |I. Itluiignir oi lii's. i ur.liiK' 110 nr *>il v"Juhii .
,.. 01.l ,til-, ,In,", ,.t I mm, ilii. |1"I'r| 1.IlY hl.1 Ufn it.l, .t a l I.n, I h or. 5.0 I I.1 I.Itl, tllll,,' ''H., Walt..ics, (.
> 1111.| I hut our haw ball n'I..rh'r"| HIP -Hill thu -,. u.'M ,I'll' fuhil 'lite bite ta vilaU 1'irker' Mi'U'lial.l #7 o II ilay.Amln .. I, Illll aUneti-Surik II H .fti Winchester Repeating Rifle. "
,
11I'1'' ,u,,mi, i,. titiuriIuIMibt| | : mix- ;ih-,.lit :mil I thu matrimonial ..olhtiortaut't 1 < when.the ..tutu.5 11. Hair llil.aui will prewrvltluitr hail. 'w U""",", .1.! amid .1 I. ; IIAliUy isilbs' K..clot| ,1,155, i,.. In", lUekimiiMHiM "

... work (lilt 1..1 'I'k. ,0 I tl. .
i ul\0' Hi,' 1,1 I on .iMiH-r '
writ iii| .I ua-< ball x ,l ht (. ami ivn ll. }II''toNi anti vi4ilhfnliitli.r ..
Oil ..Miaiitiit ami alI "no.I b"'I woo "I) 'r".h,1> 11 .1.i : 1111 Am .Iseeos",, ilesbluibl'ti5: tjt _u_
|1"11I1'11ill| ) I- by in1 tla I'lianl. i'irft.1 J'riI ', Nib I Uai'hcl Iniil un ,' :"
I Th harm' i fliek ''' throwing u. \iliit"|" ill .1. .. ,
hull '
I,iw-litlu, i !, 4 ill ami, ->" bOy your loU"wll maximy 'I'h. |ttet'u'' : 1.1... .. :
: rilnt.) .
H'
,'I\I'.lh,1 .. in .1"," iml tiill lo i .III' : illliuklaliil .(>!"'la,'') awl Hill, I li ill' luIMI \'UI< .111 > l.l,11,1 ,I.l |I'..". '? ,
tti Ii I :' 4J I !L!" UII il. jiiit 4. 01 I Ii i I Mi I I. S. i .I' .
SI I he .dmtr thai wit. Hi lid at "1..1., .
cull : !
'i- Situ 'hnl f An.in, ni 'f'' i t5"0lIrii'O.ttiihSe I
r".I"UI. 'I'l.
IiI .1"1"
till tti' |1'1'.i. l II lii' I Cit 0 I .. w .,
0There at I',. 'ttog'ltbt.u: lllnir Mmida idyll, to.. lav I l hsu'OOsthrIll II n 5,5'
: I I" "I I 2 O 1 11. t ..11. llviiti. in ., ..
t \m 11//I M Ui I V""' .h"1." .
To M IYI'iII oils. 1 I. .b.a wcnwl iiamo Hit.aruirwiun. ,Idll) wi ro itiu.hht ri4hl..Wil I) blue I..II .. "II 0li0505t( .r ,this Issllier. T. s. M.'' mt iilMiNf ; $7 -"'.1' .'* i I'lnltl, l I.,1.1' l I.> ,

,,10 .. ,I 111, < r.III -J.I) m Tito nwmlwrn the two .I.I..r i lime Ibis Munmn ipeilallt ,- '1, 'iirl., ho" 'er. rom.Irp.Ii.m! thenidem1" Jil"William. "r.lnl, *7 tin, "ini, "".s l. "....i., ., I .
1..I ,
.
i lluiril.
tiohl" o II I'I I"'i 5'." to .''h || it. I' II .<> los .1 HIM i Hit.lit. lor motion
..,,111, II, I, II,' 'III ,1 t ,1 I ill 'UMI'" I- hall ).!...r'taki'n lo Iho gulf lmrtrit. 1..11) little A light ill*. Mi. llaai. ami 1 Share trip- N'I lni-iil-| $M ; "'" l'II"h timeII.i A., W.I" "in'i.lliimin, i 1.I ... '. l. ., i .i 11'alilii.' IIIf."r Kill'1 )1.1"' / ,,,', till 'cumile I'rh. I

mk, ""1. I" i" I i'I'1 | .HI"" It .iHli t tthghul by I'iirk inaiiaKi'iinnl C lniL""il aim. ilru 'k llw l leul lint Intlii.ti,,. lull", iblnhnnidi.pll.'lti .. i heitlml'r.| MUM,,,;, I I."i" 5' ,,1Vn 1 I n h 'i' t i i", i 'mi'' ..'..S pl' II tlirllu'Iu'' I ,4 I"'l 'bit ali, .lateen HiiiiHi ,
: li. 1.hl"i, l h Shiliin, N : ; ; .I"I\: \ : ; :: : i
I ;
.
-.1' , ,. ,
.111, I ',. ,. I : I' ..t".I. I'''. '\' .- ii.lv.'iiiiwlttion, i l lluwmllni. i "i i n > I an il,' i lit -i t 5 liOllillilS I" ri llii'momy.Cull's .
leach IIMIIW. nid in HID .
'm OS
.
.
1 .t II" 1.1. .1 .1"
'ii"" ., ''I I.i.v.l. ihuotwito.I. .i tAll> IIIG. .Ir. IN )t.I'.U'. I' ijl tltVttm I 1.e I"
titliiirl larjf
a Vii
i I. (ii i. ni>tI Aniotllu: -''verub 1 in, Uli'iti.. at- Illl. U. lu /In .ai>,. .. H 1"., "\iu "' 'u,. ,. ; "( $ Nt-n" LI-1,1,1,0, ,, ,, ; .MaUlllc.( .
I 'l-fi,.IIIId Wait .lutlternil' ht aboil of naturaliliiirinty t:itt| ", I Mali Ul,'hirUm n.w in' hl< l .f S
t.I.: Antip
Inw '
I I. I"-i li i 1.1..I.t. .
Imtt rai p of nuinUt( (aol .1".1.1. U""" \" ''i'' "551l- ,
.HliYltM. ",.Ih"II. Ik 1 hI.! I..il'l.! ( (lnm It,"tie ia> ...'tOll' 1" a. I ti'lr.ulIc ... h"'., 1,1. Illl, IW, .I .1 l .1 t ... ""o 5' I I." Al 0 -
I lion ttit''tutll' h.III,! "I"iou (hal \ ".,. ,. I.. ; :'"" J
.
-. 1"'h',1 j "h.iii' nt ,.Iuiuhiur'Itt.| i lltii i ittmhtmtiii', ,,1 ih, ln' 1'
III. li. In'li.II llu. .1'., h iTull-I'lriU II'M'I -, ". 1' ""." I'o., .
mm "
.\ .,,,,, iti 1 In im in H" "I -,1\ a ".\iinli' I lit, 'I I" .1..
li'nil..nNu IIftK.a rile.> .\. ) i, |II. 'i"IOIIIIII"I .I. I r ,
t" "hi' iml <'l < .1 t U 'i. I lt'tI- : in i ,..IIL.I li; .1..1( -killi',1 marlntr. a> 1, ** ._ 1'.1,1.1, >,.1) 'IHt"lw"I.I.| it 1.11 ,. n. ,.,., "i" ', ... ::5t t. I..I !
: ; l.oU" .
:: ; ; tints. nl" M ; I
;; : ; : I'aUl 1'1".1.1. w.l. :
Noli \ I .
ml, ,. inn"" 'i 1 "", : ( U I'atalux. utiii. t u ) timid will I. I. '"nl" 1.1..1", .
\'So.l. J.I"lar. '
1'
"
1'01"' I'harlmuU-ranil "Dt I --- .. I"oII.lh'r l l iu the day wits ".I al- inul tor many it :: bier iluuthIhonxh 'Ib: .' I.,..., ,, ."" '" ; '; : ,:, ,:.. ;;'."., .. 111",1", ., .. t
.1..r. : ;: : : : t yytoI,5t Illll M' I "fKMHAI I .1" I.
i lIlt Itl.A.
rtuliclicJfccevt, intS WltHtl' llraliHiiucrloi. ,' ( ?'i nailIng l"rr"1 RKH: ... *..: ,"lt 1..101 bI" ",o..n..II.'I.I'I.' I mil isueapeiueiol, w>- a gru-Ot slush 4*. uuicli'li Ih., o IbtdI'.ub'"lot, it.,, ... I,. \es'. I I.. .1. S "511, h"'h' I I' it 1.1, ,,,..,bItIvtIsrcibl

unit n.rr Cll tntttt\ jvIt{ *uf* iMrrul! ices fnim i'nn) 'rinx thu| I 'ii,. Harvey A. Mmlik will o|"' illr i'I.i'. rt'gmbnr llii'l'Ihouit .I' 111' ''nil.It'rl"y .bw.k to .of i-vi.ry,ur otto .MIMI, att-l. ,, iin'\l-. to'1.xwUilMivn hn ,ll.eicli, ill It" ".I,.Iiii.IsslllIlSl. I c0iO .. tuI,: ( rIl.'ill. '':,'_' 'tiet.'leo 'mitc,, toclu.i0'lOilbtS.'lIhtl: '. cleililbe:' I : S II'117.:.,".:.;\',:.,,'; '::, :; ,:tie::I Is lii.:e.eot ic' I":l.trns;:isIielicI.jkiao1. ,( 1,1cm r.\.\:: .
,
n ) cn' i'i.se.m" 4t 4 I.. M i Jill') ..
ornfaliiiif aritt tn .>t* lXirma. in In .'V 1..1'. 'I 1 b .colt's"r tse'mstl., ,..1.I S I' 0" ." I. '
I it
|"tai ,l I.- ( 'nll.i Poutont in tint .lonvaiatitl wa | | on 'IiSO 0. "I)1" .u"r" "
,
i
.tin a> uul KlhliiiK '011.1 intermit a.a 1..11. h'.ir to I h.i' .liioi ) n. tile'otiuenItuIhr it I l 'I l I. : Jut: lit ''I lO, t II.. "hl. .,
,. : :: : : si "" otis
.
41 '- I, .l.ettiur| Will; all tasuves' net an I I l h) .J. I hiipben.. ne\t I in.u, uI! I,,' tti.mitt'i I,'HH.IM. f..r. lhos, liriitht III'' U.ltiil QI lf fossil.,,,"l,, ,, StI s i '. S 1.. ,' ,. \ Vnv.'uioil.titic 17l '" ,.II''II".I'h'I". I Il'beb'. .,,.u4 .",,to 55111015' '. ,...5' I t I... 'ttWi, .rlt.r touts I

,. u'I.n.i : : :: : '.. Inllt hnl Hint ,'iiin Tliaftlrrlcwill tin'u inlil-l llio ill, ) wIll I. ,.h",1 I I il.IImi .
i-iiiri: i' h nlli.t in al( In Hi l.rwii anil theist A. (:. bank almtil Hi ;lIt olHi "" 't I, i. ," AllU IU ire'lItolbhl.ui .
| | ,,,, ,. ,, ,.
: I nlii! lt.,l IM-CH III I Iwcnlj-lwi >, i"" 1105 itssc.l I''' ''I, cOIbIbtIbiL ,.islleSu, t.e I "''It 10" .
Miori'. |'itli. "'mmiiui, .Hi"if, from the .lllrtl."f all whit rluwnl I !, nmiilh'. ..,..u,\ K ill I itt' |11511-il| ,intl, lo-nlirht, I In lieu ol Iheli lyISitII utter' ', tnyuffi'tiia bill iJiokiitil r..r.,iiiniMAilt li ilililin .. will "Itirt"n "i "l'1,151.1115 III Mini( lit'N"V ".
.
rnJ.I
ill 's lion. .nt.l I u n .in .,ill |1'110'! re It.mi t HIP .11) iliNkn. Hut ula. .XI sum| Inl'ii' :.alt. ,1-1)1 I I.' 'nilwiUi.h nil U,,. i"" iti lim "...I.t. lIt.' .ubJuttafiMIt. whin ilm dual muimiutante, .h., I horI .IVtl.. .MAIIKMTMinn. U liVItO.. I.; .% ..

I an,;! I I" I I.i al I lien, ". .,II., t i i"'III..1 bite' L "writ), IM-r Hut( "' .ho *Jilrtiikl.t ittii.jimul; a lir, 1,1%.. i.nliUh| .UMIMMI .1 ,In, 'llt. 'lift'1rih'I..r ,an>l 1 l p uorui l a* a> .iui ,lly at lltonifli .hi" ( : i-lttl-; .I.ICOIIY( Awnl, IViiviu-ola Fla.,

inu! l .n.I ,i iIi.u .tiu \II. I"'I' IIII'ulo.t | .II"II.. a *.I.le. |iud .huh eoI.tth.'lm'Iy went mul I'tirjllmi'" 110".11 k,.. \ \ I'JIIII, Il.rlul. iortlibtllteiisil"ilI. hum iviiiliut luml,'1..111 IIIT vttn ltd. ai ,...I'II' l i' ,., .". *'.11\.1.| | l UI' NICHOLS ROCKWELL &CO. :

I,' oituutl'ii' 1 tlUIfiCitihttiltiutitehlitii l W > IIv, i tIl. 0ll.5c0414." ,
h, ,Iv', 'till loglihi 1'I'I'I' her hhtwlny tiurrt11t11
but | l .1.m",1 l..t. .1. "'brUnr, of ll IIIHH, .. VVIii l.a.1.l mil I ItiUII Ii.sui,, ,
.. nat i iHiiiaiiiou o It'd 55 "t'II "" '..i > ett IliitU' Itin.iiiiiiunlllon, Etc.:I.j' .
I br. 'lull itt-it i-I III uhiel1I.t0 t ''11' 1..,S "... wlw 'Stir a. few emi (for. A. an aihliilnunl il< ih ". Mr. 1 'It-t '. ,,. rlll |..".... lay kIlii'lt .., ol lull yoiilli .,iit5! w'I"<', \1",1.$ II" ativ '1111I .,\ 'ksONVII l.l.K I :. ,'1." .

'" '.' I II iniiiuli. foun.l |1.1.,a .ur,' ('iti.j.lltuHIP Smith will kei.|t au "(huiUnl >npih| In'an. ('" ..1 I.ri'l KHttioii 'luinliil, with iuomr .. I ,, ,

-_ .-- of tin.' I,ehiy >( | orhwllea. .kilt .u.> th i |. n the pnh Ilb..I. nnmnpnl)' ,'."Ihlal" will lint 4itl lad.r .1"'" ilnvilupnl into U..4uil uhlsIl.lh:. M.Il "I '
.1'1'f'r I I.A his UIIIM .
) .I..O ', !. 1,1..w. fill woiiianhuiHl .h", wa llu, I'cowl' II" it IS AUKHli, Mi N'01loo.:
i 1 v amer i uri ieil i.uhuiu ,' Kill npr Liali'. a walk over. fun man ami Ike Imaihivn .b'o'poet.aS ,
n. 111. f..lli t .
I..il .. Intuit, of all who knew l lr i. ,t'ctiil. .iMHirmulllu
.a.I&I.I: : ..0UOI. b lt < ii| Al. iMiiiham wlwre aihaiiMul tuixit .lhLiliEil- ; iHtlh IIOMV awl Ike N"veiiiMinbukeiver In"i iiailii-t, .lhlh..1 .1,, wi,11. ,. t ,n IIHIIIH lit''II'O",. 'I, ', ,.i, 111111 H I have, aninethinn' tu' aay t: J\I siill'l, Unit .r thai |>ir'etor .r Hi,,,. i iI

ilulhliiit ami, a glint( of ..II| matiniiltfiilii. ...1." .I wiiua'un tb".." .11. liufui.liiil) for the rant "hn., ,n, heIwrMW At Myrllu' liv ooeasul'u' inn ha. I I'ls.aI I., nil. )1'.1.| bl. K. U. t..

TEACHER OF PIANO rORTE. Manila; wluomu II. tboumllrliii I a.lsslsmioum'st'ii I lit a elI ..111.1 brighlmt- livr, 'mmIml Hthlltlll I I:MlAttl:, r. Mtn .I' Wen iiuiiiK on Sir the I.., weik Ifwi I ;

1."lh,1. I nhi. wade tel l,>ml in ur oil I SI HI wi're lu JII.III..r Ilm. rIle, u or Hieniiplinii i In lilitit. mill, aa awKaMiirnl .f ,In ,p.r
,
\..,.... I. .. I"." ,Utlljl i, 1 No. t, .luvralum, ..< ..I.r, lImit (HHIlual trl. by." outraiiinlrolMtltll ) > .. lOb I 'nO A.11.| ,11 IIJMIMIIUANII |

HU.:1 I (11VII .I..t. .-- .- 101. FHItlHlll III t ,. lolll ssiiluu, .. .. .hi' mm 1. t. "hy the nunilier, of mnvtrl.wt 5 11. in, w.i. iioiil, ,",|..ii nil .link wilMtritara
!1"1.) liftMr A. wlh' .hr' waadViilonalu soit I l5I'l,3!" ,, < wunlil .ay Hun, hml I"'UIIII" i Ilm t ; ,
.. otwit llaMa 101 M NOMIM.| : "? ? VV I 5.. t u til I
-- ami\ ,' Hit. -li..l| u. Mn mm",""., i Mirimpit hot I. I I. < ( arrived New ,.Intluu lier lti.ln"ml in ihi. iI.lI'I5, I",..h ohlu. .' (( lit. Ole... I. hut Hehoa' | > amllhinklhaUu i h I. mil ". .' "
'1 I,' .1i.1I",1 l -jo.| ,.,.1. im41t Tin. ftanla. Uoia ,'Olllly iMegalloMat > arer. 'lhe .." .II..h..l" l"vUI 'I('he haw I 1" .T.
.1.'I.i. HU iiml I lulnnlliiK hm i tut b.III.I. "'r', is c lho.eIhatpUyunSiiuilay
1'\! I II i.t.'rt tool I, botiuri| A I'h tti wear*. u.lrl.l. .i. .11ii .Ii., in ',11.' u0'l'i'i00.l50u,
> ". E'i a uiwliii) In.hi h.ilnnlay' Ion i matinilHiirtli iii,. ,, the Ira. 1 out'itlug| stl'ni I..rl .1) .. antI I l u.m HMr
.. .I IIIK rtv..l. Mr. rl ( ,,h ,
.Ih. iv',11 I kit for llu. rttHUlorlal awl i ,) .. bltllwr. wx. i.'ui>-. a niolUvrlti wait ili. in.liualion Ironi tInt Uev Hi.11.'., I Ilh. M eulae ttaah'.a.ad alt.'r II.U .Ul,'.
l li !lois. il
Molol.lalmlI wturil jig .k
,
',itlir. ..,.1 l .mlrl" t w taclear.il MALI. VI" I .I I/. F Au .11.
.1 .I.y .
o I.
IM law tswiileu'hitg; Hit! fai t awl|1.1 >. I / .Ur.1, tthl','h wn, ho will do KIM.I-lh'11t1t
1 iii' ',II".. I I-', lir: .iileeI 1.''/ .(. tauvauh) I.wkrliun ollln ami Hn trim n IIMMI his nntolin.at'l. I u,111'1 111,50 !..., iir. i 1LUX"I l.,'.,.ti. .- t. ," ) ""' '..'.' inrii,
: ; : \I: .: :: : : I is'kig tMni.ri alo .. liufrtn. I dll.lr. |0,>,I. a. i. 1. I m.i eiolo'd. lu aay that ll I. >u
I.., I I It I I"II"wl"W.I JuilKii fur ) A. Hut .1..1 1 it .il ; .n : .
: iMimnmtliliuii. Mr I oneu t.br.uiraiuh.u'd Mind .l a. lnim-' him S 4' om II' 11,1- fill ha lu the iani ur yuuiiK, lIlt'Iilii S'.uu.o PAM U IIPJotloo. .
".11..1.I I it 1i.II'I.. 'Hit ..a awl (11'1. .John IbMirk .. I frii::::ml.bii:|: only I wlu-ii: -Ir'r:: mIMTVI.I I; rundaMUt ." < mt. .till,'. ,\I tl HitUuuiof I aii gel nu ollnr lime r"r the I ;
Mr, I'. rUniu-, who i. In Men t I''ite. I.. ,ao I t4.*
do Ys. far Sash awl 'tIiJ. .fits the Inner (limo ,,. N... fill* wilhilrawniK II cvhll I ",'. 1..1..11.. 1 1, ,.. ,">','In in, ,if Kline' Myrtle limits 1 1. it "!"lli'suit',,I I ---- ,. --.
Why niix-l Mr. amiluUnak ,
tIn an. iafurawj that( tin' ,', Him Mir, li. .iiieil, /. jr., .\. \.nr.. ItUKenlMilm \.MI Iota I I.i li n u", lut iv is ui.mmauihIyllclubtii'it.. .,1, Hm ,milu I .f ull..II.IIIr" hundrml, piople, who
'
(for 1. "
when you can buy a pair 75ttMPitt. > o .0 to him Keutly Iw. Mil new, \. l. -I,1. I,,, nil 1"1"rilIMbt .." imIK du, 'st i luieml' ill. H'..l and, rlKhl .
Itr. Jmlge a> Ihtualur wait ilemlctllt I I'. \fit'olr" luvt ..wl..I.'oa.I'| tall I In iril"..1 Ml.. Ida' S. Ill"i ,
'lln '
|
t '. Mill! of In. | |' arueniiauii.liii Kar.lin-
.i
-, ._' -__ cl.t'fullo, a great m.n> u tin ''|1' tw- Irf name e dnnnbu .lr..I".lh. - .- _- "r Milton, who iltiNl I a rm. ,m,,.nth* liiK, ur j,1 I, wins kind 1 of: Unilx;i r ,hu.lnew. ,, I ) IH' I.o.Ltiii0AKIIkaO.uea.la.ltt.,5 .

4.oo. riauia lloa .U-Uiuaitw tu thai ,-OBH.. ttii-lra & 4',.., m,1 I it .I) m' ruturi T'I Lulnutbian lung ""rl di I'AU4A1IVKWith .' II,, ale hiirle.1 1 mimUy, at and are iinpi-vvliiu III I hualuiMa traitaur i arinrr.kit tn ., lethal, Ulktlin-u,

4 lIt i-. Hit. !1..1! II'Ins i" 'Situ. lion ami that I !I. |>rou*bh. .anIwlepmtuent kiu| -lixt 1 .I k nt. iholet. tuitiuhitgru.uisrbr. Irrleuli', .I..u li'fl hum port un tin. hardly ait .< .|>list. Hit. MIitllwl .r Milton. ) Hto ..1. hi. wilt, ..the moral.. I I';' .
|1'.1.| oir-rml |Sue It, tic.vsiuI.us.u1 1 I uoli 1'0 ...11.l ik, 1.1 nl lit ..!,. ,
imti Jnue Ifiund I for h. ro..I. lullS of y."r tot Mmiluitla w>|, K uk 5
A.plawall t |
I'ltllini In (Ito .
u .1,1 loi I.I.IIIIIL', iloKn or be |.ul ( \t their .itwuer .r i'ths'tot .. t .unaouk-e wtlnx, allewlul hy i
.1 ., -. I'wnawii uiaiiv.l'tatiHaawllrn.wl
Iii ,
u ,
AHJV ".|.<.,i-. tor....hat SkIn olbie nt)>l. who It I I" ..("'..I..lIy UinM"! ( amid ..'.r).1,'.. Both 1..r. uc-Vr lawn buaid rr'.,". Ou bonl aja am -| alialltv.! 1..II.r 1..1, Ir.UVI. .. .' ur Iw, diuawdln "I,aril.winiHihinK.Id halunit I","ay now In vt renard 1..lltl..Ioi'I In tl.eI .tmiinw-d u .l.i lh* ant, Man oT

W uliltu-... h. IS' all" J' wuIrt.asi'ueII I'I'r) will heat him We .I..foa..llb., nr.I"V hal knot .'I..rl.| .*.* IhiItnturt .. ( .. ,;.r. ."n' r."I home* John-,">. I 1 hvy ._1.11 .1".1'm oiiuKvwrally | "I taIlor awl ."'(I'r wild weremuiuiunwl what he .i)., tu be true, I laiiuut we ;., r I' bIllet inIknikik. .

,' ) "1..ir.1 Soy '% trhthuCit4wrtm. |loT Jwlgu'-\ reuutallou an bllli. ..!. and vii prnll, I fn. a all known rilJ.'o'IhU i 1) .ami .1"-.1. ) HI-MI ..i.*.: floiu lttiIitd mre lir'I-'ul, that it l..k. au, worxi, II it look t, .

I r with hi. tiusi, while II") hcnuliil. Dmrni KIVIiriuponry had, .. II .1... tu I.. the I'. n Ilayat S .
.urmu iou Ik .. (oodmtur with and isidor tbucuruarato them a | .r.r1" ; t'si l. tlKMUh ., ,' lit |'al'iMs' nr HI, mwrou.1nir .
?
,. ..- 1.IIII.rl.lr. Mt-. I 1..1.e u tun,'e .rilMH. il ?"?? hair-ina.l S IiuiliIiui.mi daK imlea I
0 \
--
11,1.1,. llarmai .I I2 a >rl ..1l'i inflmwm o the r.I.| will I Nu 41! inhaliit.laI'0.Ilt4Tt. II., d.I.I.. tr.wa. tvi KXravili. the illi 3.5 i'. Ami I Inn, .I Uuil, Sort klwllt be ,",..1..1, .> ',' every I Inn, a prominent man .lie., .H4"v m "",|. 4 ac la Slit. paet. and.1I.

: :I, m11ut't. tiovernmi'lil M. .1 MW-h u> iktaal him .th lortb -' ..' ., --' I .II'ly._ tli.lelstult I and 1'1.i.lhal I I Earth _,...w al.i.h"( ', lIt, oiuiuMI | .11..1 I ) wll I 1,1 all |l'rlliiitl thai which I. a. mm.h a. lu aay ''hi. MUM 1
: : 1 I.. .
.. .
.
: -.r ,.".III..a. I W4IWIIPCoocortubutul .1111) HWa ue luerciry, .(taulabu. ... 4iit ix i ..I..n. woo a friend ur our damnable .1".,". it niuiiiaii 'I ilOs,' HM.

'. .1.I t. .iei, It| htuan I'N' for wn f'. ,...(..
uuly lur
l.th.uiuoII.nM&orhLluit.mhitau.Ut a blat lImO ( gMMf ally ( Al. ... .. .cnr. .. wuum our ,. k.u. .
Jotehu |I' Ktarullj"
.. II 'II-. Jl'hlliltiHlHai. .. I I 'h. a 'nl. I ,, Soy 'I.in, Laii-its 1,1 ., (Ir 4it ,. Now let' U.1..1 unly, tear IhU ."a,'.
S.rolnli iii ami all KUM '.v awl Liter .r 1..11 tip .1..111 W. W.J. K"III ('iMii|'') a.1..1.1...hit f.wlia .r. ..hl I I. .. htufahluiubisirbui, I)) ) 'H' ik tuui Jtth w.k |.' .IXM tlowu, but 111111 up Ii. "hop and S .m, .t. ii lI iniisiW. I'.
u.tk-inkawla.1 f .. I. ." H. .. .r Oil lWI i I. nliar Ih'M 'I'll"' 11,1| in lir.l iltat. o5yI| ilullu 5
loC-I.I. k. I all like .
i -. II" r"VTimr Iut4i u Y.I""r. hit the Mo. .41, .. .r.IKc..I.\ l.rh'l ''' and fl bug torn Ihu.

I 11'rI., ., ..hi l.y (t. U. I llio.uaAn inidento/ pany HMH u Intwtuto. In that muunl wwremeuil ,I ..111'" that will lean. QUO (old am.1 x, w..r ''11 I I, 1.,1. nxlun' 'I fnUHm, I IU. iulie ,', W ,tIle, UUI iiiploy.Hl at wine, I si,Iou vinplu) uientIhe.igtii. O. BUTLER

) awl a nuutw ayacvlattoN .11"I are .. guund| .. stow UTeliat,, ,,, .. ,., .. '" .it |I" .I.I.! I Ilu to'.our pruami wal'r .I.r e I. NaiiKhl II hull no one
I.. _ ._ I' .e Mr Jurflin will favnr .1.1. Ibis .,.u',1', I. .
iwUkh ." all'", t I .1. hut II,, \,, "f II| danmahle ..lullwld Layer ail
to rMtll al thai nuJrlt in, ., een the uaail .. Iluril'.tf I:. Yiiiciiti.it'i g IU CoIIecdai[ AjeaL .
,.
wUlow
U nil lilll..1 "w. .Ur. .I hula by leaving i..r..I..sm t aIhi i .1. .I..I.I' MM lual Ami 1.1 Karlh an. Itl within, .. woiae than traIl. I
or MliMl OkMlm aoaM tub and cuui. anylcuriug .iwwliiy ..unlwhen i I..v. I.. will" toOlKit f... ",urI ,| i IIII-LM: rtvI .
I'in. ,
thor it"MKUm Ulniw t a o ,,'arriun.atK IC.ISrY'l 4 ihiawork. PUWIMK .1. x_. -' .. 1..1'l '. Uahwir (I .u uS r.I IU f hut Umi .U..,: I Imt:: ,! -,- -- .-- I ,nr ,I. ,.II.I ".",. .. ,.h,."IM|. It., n. ,4-
.
lh 'l *1U.. In l Uii. wowh.' .1.. I I. I I" ,i"' all I h ".I'I ".I..... u"el, |I' ,-.". ...
.. I I'lIe. ,
.. UM U r.. The wMytimeiH i liai. Ti uiel
_
The i.o* aa .I uhate liii I..v"I. You I I. ml I .
,0 ." \l. bolt hut it .. Jl nan buy pinned Luiu.l t. |1"11 ml" i "II||lIce' i .unxl.il,
'liunknnainil. ",-*lh awl with. MlJ I C.p' Jubli Moofke bu.in.... Ma-oti o|.ut I _. Ml.UttMrklau .. only cure iuiriKorati- I.rnl.lr,., ,>).|1".1'. ihtiI:utloin IIUUMl -. > r tor onnh I -' I au t"L; i il' /'' "M It, u W ./ ..
.i.. W. .b .r..II.h. jUmial alc. wbclUr i | I I ohttupttr atPltfnMlU : : ;
.ll-l. h l lit' Jl>hM 11l"W|- >> to IM, r. hi.," N. S (, u k' Kltt.Hl i ,
.tk"l *
KUBMU),!geatuHwui awl Ikwlr I. the rile .r will tail nu llu pniile uf Ikl. ti .
II than
,. .tu. sic ."I 1.1. I ) UWHU art .I' ul .. !.. any other 'I.* ** 1 7 M- flU
""I'1 Will BMCt With W> 'iuurh'imiilutipunhthou .' Rr.lor( ..1.| n.lwranil. it. and, iutrt.lu w lisa "Wl l lootS l ttili', I I, no .nd ','rl' ,... In =
I""' I. .1 1.t at atI I .t. II. 1 pluco town. __ ,_ _
-. .1.1 I 1 11.i I .'" l I''. l ismuly wllhnii. ini -
I'", "'JI.! .. are l I. nMlimtin ..IMI i,, haitli| anlidtail ,1 I 'nly ,his I
I tjri. ll luilluM lit all UNI f" '5 i' .4i, i"'. ", ,1 I hI noeilii", Hi.-. 11"1.| ,. ..i, 7y-.I..,. tu NI I.- .

i A "u'I'1'[ u U, ...I "f 1tIi| 1..>.. Jib,. --. ( ,". ,i II.'i '1,,' ,."I h I J I I. ,i. .. "l$.I : 1.1141 mit llfcll .( .1" ,.5' I", ..5 l ''.rl. I'.. .,.r.' l.il ,r S,.w itrlean.. inuuiie tie R. H. Fries
., ,
,
I. il_ itt .h. ." "' 1' ,. .i ,i 555, .. t. at IS .. ,,.
l su'oiuse Illl
. Au.lr| I. 1"1 I,i ...11,, .. I !
;
,. 4t.t
tf IVtHaio a.I.. UrA.Q; .'V'5' "I' '.. 5 ; I I >: I rim) t4.tE41: ,t. '" 111. yea.,4I UI'II.II141&
.. I f)nr* uil'tnlirtit\ .
lulu uimii a "
I : Ilill I'lIM rilk
\ -i.l.mIt.Itt In.' of 1.1, fol>) We rewlml Ia1111 MUM.UroMhe S .1 ioYpiisIktulS i" '..KClUMe. t'1IIVK.olu I ww 1-kaiiiK ..U amid "- I IX AIII Tilt l.'I..1"'I .

watcUt.rv iln-i, d. Ik.) '. 'WiOIL ."ol Ewiuircr," Jo S I SSi hut I bad K hi i>( All''. aidlit'. i u iwaB Uvlklm ,
I I "I"I'Wtth Yilueo( '... Whit 1 And I.... wrI. vert .
a new lawlUnle lur Unt C.a thaut. mit. my suld.I 'fcNa.\I-OLA. rUMtlll .

j You tin Ai// Ceiling laf SS3Q. iml.1 .. at ).lal.II> "e.A 1.-" ruwn ana .. ,.... I I."., ltd l i\\.1 r. ..11.f.(I...I ItIi .1 tI.I..v1'1" u I I : ;' ;...; ;.o-:t.a- l lii'.. I Hwlik H it 'Bmllfthb lily I soot un l a.laUlI ., tol. >kt, I a/i,, I <*,!: ___ _

for 1.000 al Pills Mill .' n," ,_I' :'. .liiii, ( I. "t Ik" i "" ." ... I I.055 toil. : 'N'slse, lint tt ,lemht I wuiee warn able;
'
fet l.ll.", I Mi, n.I tl, leeS 5'I 5 5 t I "I. I". .1.1 Illl nn' I II I ri I ww. an u.yi, .ul mel I D:. S. M. ana1c
i t 1' k I ,
twaanitn .
,. \ '. I Jurt *, N..
.\ '" I : I. v >4.' tn i I. .1 .1..1.I. amuvllif k-il I and did HMW S l(>..ll ,XIPhysician I of

1(4-1( Um IWUK it etwoi.1|
I I .\ .\ I. \ jbu iiU par Utttie hold by all oltiigiatit.S and Surgeon.

,.
"
! .. ,., 110. ,' It.. ., .
5 .
., "') I. cc e I. i i. ualthe. mi l It. I l. ? |.lit| "" .

'0"I. C S 'jli. 1 I fall il il. k fc. U-j) '. I I. .. .. I Ullla
: lltoliiiit .l.Uuu Li & 0 ) .1"1. .
I. ,1 1'o.1I4l .
.1
CLA
t 1) 'o I ''wi Ills ,..Cu I'wlirl.uw.. 1 "t-ijr .

." .
.,
S
-- Ia

-

9pa1'V'7' a +,. (1115'.I' flu. wvr. ('n' nff...* "

pun'" "' ''t' 'i I1',111" ,..1. and HXiOV.I'll ; ( ", f' t .r V.. "I :-
.
I 11 "' .4"'r"' + "' "S 1 -f ; -
Ink, 1,11111, ,1 I '" "1111.. AllknIMn.pnwlth "
,
I',154' l Ii M. ) I 1 ?111 "IIa I t .\ ll sTII.m\S': : (nll' I I1.I I"t.' I .
.
,
rnrKnn.'otilR 551.1I. MnOtiHllJ Mix "t" Ii ,il J..n( 1'I

.. _. .1/,11.15./d,. "t Unfllf.rifMwt ,,,, ;A.
".. .". ." '11-'" I 1-" r i';: Jf.t : ,) I
,.... .. \ hnlinl him, rni, H timulrnml ( w
l{ ". ', -
"1n15h' :
1 p1"' x' 1..t.' ,011 '"
,I.., L. I I .' I In 1I,, k..to. nn-t 11,.. ivK k5. I 4.,1,1 ;I'II'm'nt'nM' : ; 'dII'NI'' ; 'I", ': ;" ,.. '. .1. ) I

""" ntritif' wiih MI|| .".1 whit, *. r" fip) , .
kn.iIh. ..1|, Himiil,, m. .. fl.
nilh
... ... i imlmrt ," im pundthrm n' .n", r m 4I I ,I,, ; 1 .

'" ..J i i i i "I,' r' '.'IF'' m n taking fun, 5Lhn"* A littln i .., .. ",, tk .11.. 1,11.r ... ", '", ', ,11.1. 1 J .v : I h tI ,. I I .'

\ntrtThM- ., i .", ",. i lis/'f nP pdsyl, (1i.5 IMm. will aMy.t I""'"'' "", ,.." .... I..." I ,. "" 1Jt' l lf' J ; ., ,,,rIIfi- : .

1 'i .i ,, ,i.i, '. ,,., ,..L..,. 1.l vmI11\ I'a4M1.MM 1411'51 !',of : ..10..,.." "" .ll.III-t.il .. .11.. I'' I 10. ; ; .. Sn'I 1. ,"'i'
.... . .. ,.. ,, ., <; \1 r: I. A h "1tt1 r '
,l.v Nl i i. M I MKfclim' '|" .of ImtlfW m II.! .. hi"> (ntmilIwiinmnv. TNt t Hi m him '. I I i \t" I s'tuti ,c.I c.
llmrt- "'. .f i ,..'IM '|.''' i l .r .h.IMIAt. ., will ,In and hake I.MI.I.I.wi wit,,,.ulr., .I., f J

I .? .. ., .dt'r'I ," 1411k I rhlli" I /I.II.SW" '(5.155Pir ngwr.5II| h4illy 11..a 'ltd 111,1: 1 'I'I'' I: It I Ix1.1 >1J! J i j} r\t. r4; 'l ; jt. I /" It : h' U IHh llu ;:," :' ,,, :
,...... I. : .1 I ,
..
Ihatl"r' '1.11"l .1115 l 'iiqli h"lnj ) ,, *114115 4111, Isl'I' I" ., t' -i jJ. 'ii.j I f fM ; Ia"JJfl.t : ;"
j fnmll, .1 I ." .." 'n.1, ,I/I, 1,1x.1 *" nn'n KnKir* ",-".11' Clnw '"41In',1,1r11..4.111" ", "1,1' ,, .... kitl'j! "' ''''' -1 I ttt tift H :t f : ".
.toy ,n.l Iw< riiI., 'I. ,i i. 'Util. I" b b' : WU"ttt.t-.t. '
,
; l'Utrl'
\ ,.., llw Hull" MI | hi! It1> l.s Ilinw, "himn (n \1.11.. II.44.nan..' II.. .1'4 ,01.I .. .. : /J' I I.
.
Iw1."d111 r54aa fl. "l f "" 44, MIL Tat .'I I ... : j ._:.;t <1 I r .. ; ,. I
rnn'' 1'knM M 1'xrh, 1'a _.....k. nn nii-hiK 1""ir, nnl tanilri ., ,.." nml III.{ li.nl-, a', 1111,1. I nn ", ._ .r: ,
;
.1 hliitnnt" HIM RB la ir.vhul., Mm ,, nr nnrniw ml t"," ilsh, in pii-nm In .r .11"1".1.|."| |II| |"nir| i .1 I in, n. il I tl-, .. 'Ltr j 4 + I.1.t .t t1: :': ."

i 11...._. 145155 UnrMw.5 nlwwhx41aIN fit It Mill a.I5m'411, ..II. P.|14". nim<\ I ,h'Kllll, 'u.1! I ,,.|.1.11, .51"1' I "11 'I I.,."I I IIn ; ; ;
II .
'
11111' Ii.
5.a 1511111.511.
) II.'..... .hh ......10.rio'.I.' I II ; e''...... and I .,.".inrf. I'nt into th* |Ia r n In. Til. n.. .....,"'. ".1''M.IiiA.l .II!- 'I I .'01 I ...1 .111 II h\II .. II ."N4 1'' .1t. 1 <. '. .r: ... t" 1 1i 1\\'

1 IdV.: | Imt Mr m Ji4in i ay. hr win n* we.. I It I 1.1y1'r.1Ibh. tlii-n lays ... iii......., i 1511.I ;: l I. .. In sin! iiNhl n"'10''.. 1,111'1.1.. 1" ] I yA AYI1tJrJ : .
i ..
-
,
Him ulitll fl.nir ,1 hit 1ft :
I -,-iiriiil n' juit : ..ovH. -
,
f Hnnlnn" MH-nniri In ,l..ttnn .. |irpvl t "ir. Ml Mlin Iwvi .n Ihut .
.
.
, ... ... .w LAI. 1ufMMm' .. ..,. WxMwba, :
,
iMBim.uc.ti Ik Y.4 II, H. '
ennlitmn. In, thin mniim, ,until Hi i.ir I M I II. I.1.rI..dx'.xly.1 I _
.. .Ir nt.i.l Uirv .mik.5d1.. A tarn Itt : jnul ,. ,. .... .J I
... (nil. ",.-.. Hi. I. ..,. .l.iwii II 'lit flllUIP nit 'lay| m' in.' .1.1I I
.1 Mnrkm' ..*. ... "II l Iw utv Him KnimVM ) '; II" ,111 r'1'II111.. '. .
''
I yA -rr>m riilkoK Ikmita IliitVr.rftl. |iir with v11.1K55141.. .1| itntor nn,I ..... I .,im"r": :.t "i'll", ::.. llTl;:: tit"h: 4,5.:1511.1'! ".

j I:. fMNPhs ..- W'rkt ll .r W II Jim it vitli. ii tl,"i,'k |l51 M>< "I "tl.nir TIII.I wntr-r, I" M !1" n. Mm'' ,ii I." n."wnn. .......1. .ml.1'I. I PENS AGO LA. FLORI A.
,. ,., ..., .1 'I i" I.I.4, imiihlnKii( '".r I'ilii.ii Mil
,
1 all rkwnptn .4 Kntc1..I, I Illm ,, .... ...
nlsn(11. Hint .
'. .In .
tinvmif j"" ni ,If.l4" .. .11.'".. 1 hiv. hi' 'I I ih" HI .lli EIEEEll & COPcrLccxcolo
INwt1 .Mn'.r 11y! In U.1' IMnnin t 5 IkMmriH pntoMjr. umft.J i .
& fought ,
,, ,, Foreign Domestic Exchange & Sold
dir lie.' 'r all! linnri.; I Iry it In in ...Jt "l" 11 ,
.
H. r IMII ,= nl "I Jun. llnjr Ml.., innkn and thin. Inn.,. II 4.,, 1j"/, Hn! >i thin I,1 i Hum'' i r \V ',i, I.HIHII.' lad l in tin > lui'
t I I',, : ,Int.II.: ,, : ,.r Nr. jinn: ;: ; 4vn
} >, U. linr AH.r "41 Jim linitTh. and wrv .nil i.Id i alhs Any Hub 1. In. i
,, '.,j. 4..111,,' /.rnM lalhia. :HTlo.
"
:
I .prkiwn. tn.aullnnni Slav I. 1'". |II" ,1 in Him May ., PROMPT ATTENTION GIVEN T-J- COLLECTIO N .- ,, .,
1; .. Ilnl. I 1.,1 I HiM*, t- ..... .< 1r 1//..' Una.. t I I < :':' 'l'.' : 1.51 1141 l:i. : ''I.II .+

ff' ltiC |Mm.. ..i UHI turf fikti I II.*.) Ml' L. ,,'. 'T,,, /I .; .>:. : S ,r;:::Itlal: :.'I.I\:,\'1'1'a : I i\ THIS t .. inM 111'1 i< 11'Fostor \' .
: : : ..
UKk litir>.i. Tinti<' .Aii, "hi'''. tin ro'.1 I ''a OH! MY BACK ". "I1. tv.
111514. ,. 1010.. Ia ,.carl.4. way. ..iwl, ..n,1. j., l I I w' '' III" ". '
j M .I1'.5,55,1. ..I.,.. 1.4l" a .I.1 iii'' ,. 11551 ..Iro'' 111 55141151.. IY51 5514 Wl I ',': I ,:, ,I,"t"1 !.WI:::: ..:,.l ,t':: "'t': --- -...V ; I'SIXTH 1OU THISLZOHST

.1111 JImg"K.l4." IU"- ..1 11..
9 1/1111s'I' I... & Stanton San
Henry Ak-bvn. "t .ll,..bin. ... h.", : fJ Waugh ,
1 IWgI, 14W f .. nmixr .' BRpIN ,"I '.'II', ,a 1./I n"N". ..1.l ." ,
,,4 h.lt. t>. U.I I: n.r.M.L I I'I I ; nu, l; +. WSt@UII] 'H ''I. ... I' I."" lilt, ."1 '., I"'''' "r i-iir...\ !M4

),-r.V' llTNiill.vH'''''"1.sw' "I, .'irunmviiNi <;. : f : ;' : ." ,::,':,'; {,,':::'!' .:;..;: :I.,::",". ,;:: MtinI'nls.141I.thlRr: : B.R.Hl'Lajycr CRY

tUi iimntiy lln nlwl i l lnr.b ?' : 'l''. .
.
I II I Ili'' x51' 111 Ala's' .III I. 1,11
y. MNwadihM l l ,_It.: MUN 1 1III II CHI SE LAUNDRY

e 1 1 .. ntlniiiit. **I..INryII'fcmir" llw,1..1./ nmnh> nniHlnl. Mi.".l I""h"r ulTlvlki i !I o/, } .:_ vpIIT 5 :' ,' ': '''':'tI..I 1 ;:.;S: ':: l.,1I' ,',,,v"I' :; ':'11,1I.1; ;: : ':i I I.i : Fiiiiilliirc : !n'puir'h.( : ...I I II'nsn'r E: 111.,1 .1.d, l.11nlrn 141a,.

I 14.. ,> n...l ran. will t I. run W,4, r u.i 1 tI ,., -. . ," M t:..
I inm; .. a ,.r.. ,il lilt, .11114, T." >= g 1..tt.;' ,:,. : i:: ; ;:; :':: ":: ::: : ,. '" and L J'i i 15iieiB ( (Ui''

j Will I* ,tll <'HM "j, IUIMtran l..ltl l -4un1 l. ?;',, .;' y0 j Al C A.i ': : ; ; : ; : I 111111 1 I I \ ,,',. I II.IS I ,I., tl,Ion I 1'1.11 I I, K- I ,I. "J J1. 'I, \\I..l 1 "II .

and I UK I5. .III I. mi n.hi i A I : kln .I" I,1 ". I\ II ttnnut.\ '
rub*. >1n4 i.'t r.-.Hi.l i.| I'l '. wlU' U inKiitrln nI I II" IItt.I' I.. i
I >h. : snI, mUl* H, k, IIT :.I II1 n --J"-

..mlM, m|,to.> li., IW M. Joimw .....II< 'MI. r ) ITrnOO Flash Sloiiyhinq GIT in Pieces. PHARMACY

,. r>...'' 14014 .s' AI run, HARGIS'

f II M, J........,. julflni'' ( "'"1'1'1.| .mini, ,, ) 0' ( I : :'I:. h.:1.1.11,',,:h.a"'I.In.ll"a: ,:II'I':,:" 1 :PI. ,':'.' :,:: I

Ilk. nwnu, .to M ..li,ntly U>. flirt.* it.I< ." 19) """ ,' ,... ''I'. ,, ,.., I '' '
Ain.Tkl Hl"v...r.l-I S5W" tlilnu .(5"54"11, 6ESTTONIChIMSa.k.aYr '''1' .., ,, ". .. 'I I1- < J/1'1:11\11\'I': : ... .. Ie I : I. '1'. CINCINNATI: : : : : :, OEIO.J" :: : .
J.4iM.> ta nwly ... ran nay IMUI Inw l4'' Mr"Iti 1 ,I. II,I'I, 1'l' r.'w r x 111(1 dl 'r a ''. 1. r
..tIMIrv,.. .IKI I., |iii4K.nl ......,.. lla M.frsr.Y.drYIV 111.1" Nh' '4 1I I c N ;1451. 1I 1//
jonlnC.T, 'l.tI" nn l I IM 111554. 1.Lf. 1,515' 451.5.hp : : .:., ;:' :': ;ii ,:it:; : ;": ;: / --- -
:
w. H any. 4 Kn.njrm. r1.r. | s !': 11'115 Y. N N, ,L+ay.IM.n.1nw .. ..... : ,, I ,.,.' :' ,Il"I.i : I {. ,,, ,
.. a IIr IM l1. 5515 I ( l''I
) .
,
.1.1 I .
I Mw Ym' I4.v.5an451.A I1Af4.xII'"' l Iu,4' '
,. 1,44'445, .k. !).. .., w IliUlkm .1.,111 '. [gf .;<<. ,igd I I',. ,I'll 'I ,Ill I I'rl ,II'' ,h., .." "';: r"7 "t. 1"1a'u/ I Philip Brown
1 Shy .y.Ul.Y. 11w.llnuk'ur AtliMt.-5a.'k'II'4. ;IwrU1Ma I'I' .'II'10, "' 10 ,I, ,t.MMt.unl., 1'IN, I".." -- ",,( .!. :. :' \ MERCHANTS HOTEL.
As :m k11r knr |. r >i rl,. Ii "' 1nynl W P 111 Maw I I. I s t"' .'NA. 1,4, unllllal',,' .""., "f., .1415 'V : In :514,1 In mir Mu .hi, ';nvtM4lr I ln 'tril'M VThTu1':m:in 'I .:": 1iN ;! I"111,1 I n 111. n ,1.1'It' l'l I,,. ''', '" -YYAL/11 11 -
,, ..... ... .. .' 4511.11. 11x5' 11' 1a'''. '
.." ...I.... i n. r. k. "r m.ifl, IIHIra n lui4r nl MM te nh
'K
"11116." 111111''' !( YInlllrl, "1141'. \1.1, U.: : : .
51., ,1515 ".r. *U'f I"I"' ', ur In >iltit> HMtMhw hM l. TrwkM.k MWnf-MMl iMHwwri I I All Kinds If Furniture I Cor. Palafox and
| | ,.. T;';ikr nw .>lhr: kl.1 .' ,ltl9ulii ,1,1 k "4. AlIIYtt"w, i iJ.I I"I ? ..".. ... ..,, ( > Covcrnmcnt Sts.
I r5..lr: lUlnlnkidilll I I f.irn 1.144| 1511I.rlrnY 515w A51515 ALl Yy ...... ........ YM "''I .111.''''''" 'II,nl' I i..",1' I .. 't-.t.. ,I.,,, 'I.5'II
1 rrllr.r.4hr I n'ununtl.', ., ,T hr n ,,, I.. nnlh I I.'r., II, ''. I 1'111''i"I Ii 1'1':1NAI.4' %. r -:. 11'14OItllA. I I
I.."-. .r hr K"1. IIHIII.., .....| u,.vi# I IrN Ld's 1 1f.i 14..... anil l*<.,.,.,. ltaflnm,1. .' ''n 11.11.11 '.n ix xu'I ',,"' 1.' II". ,.., '01'''''' I'5I11\ !SI .. 1/\I 10 1',0", / Table: Supplied with the Best the !Market
alkaal' hi...... 1.I., ,Iw'k..4.1.'n' lads 51.. III.,..tin .I .n it ,II. "t41, *, I "." Aaa i:

IW'r y.dtab'r5.-174b'MI'hk. '' .", 1'1515Ik,4pa Hill.r THIIM". 'IIn', ,i 1'''. la.llt'l| l,511..1, I ...1| | ".",. All innml,"n '., "IN.Iart Hi .,l.i k inl ,ii,
| )
.
MNIMh.L I71WUII. I... k.. tlr ,.., I/VIII .11..1..15.11.. I'ra..1,1"a !'Ill' A III. 1".1.I|in' 1.,1 .I.II.IM,.r.'MIII', in. n. .II.I.'I'I, Inv, l h."1'1'|.iini| .I III'. ".In.".. THE GREAT ROOT ANn HERB DOCTOR1J1:11'IS'1'UN ?"U H, prlivsUixl,, ml.I, /IIY Inllli.' I1M.I1K: AM All.. ).:Ml\r: WAIIKI'v" : : IN ',1,111 t .

.li..ul I.Kl ftrtt' ranHI''K n.iinl <4 IITkm" 1..11.1, ,, N.lI11'w 111/54, : It ? hnt1", l. .in.- hiui,,I I4'44.,, .1| 11111."n I .
1 ....,_ at y._,...... (> AUR 7. Inran. A. ,..,. Il5t' 151 I'.1,4114 I 4111'" "".,"", ,... II, .," ...I.4., ", .,.. ,, .
I with fi .l Vnkiv. ....on..hi. ,Imt try Ion ? It .-Lnp. sl' !"r! rsl'rs1s511, ('('('ssihl(> (totlK lhMiu's lWtioiioHlii( ) t ill
yank. THil,. US.--l..li Tk, nwMl. wwl.ir ....4yrl . 11:154: j' II Wtllum. .MR.. 'I.M IK I lltl," I I'mill Io'WI\I -- -

I l.>.. ...ii Tl.-lin.-n. ."...... rHwn ,-..,l tq'I'IT 1Il'IITh111'AM111A 4k."". I
1 noli h; f: M..||M||. nlfjiKliil.1. Mm'-, TIIK i : \ II illltiirl. X. M,,} I 1"1.' "IK.,. MAINK;,

I : .. tn iHTilItilUk. I *!* TlnimBASEBALL 1111 !MKrtT\lKor "IIIIIIIA.I. Rooms and
I I uhl as.llI' .. / of /1/1. /511111./F'. N'111Ulsll: '. .111.:. c Newly Neatly Furnishci.
f f rgyd/nNi.w \ Will lival sill the! Citizens' of 1'r.Nsini.A
,\1.10"\ .., ; : :
OOflSIPI..I .1. ,J.. f..r 11 Ill', a. l1 IAs ,'IM,1'fJ', ..J .1. "' full 1f! ,, |"l"" Ul.,111'
I .,. ....... .'/?,'fM.I.,lf., IHl MIMI 4-.... ,tHl'l..ri.U .I/ III. .nilulii -ra.I. ..1.r' 111, III.. ,,.''I l !'..1.| "".. ,,... !I.
..., '.- A..... ." IlnnthMax. ,. ",... ., I.. 01.,1.! r.: 11",1 I H, ,II.4luua, l lH II l Ibn|, ,".,. |II', full Vicinitylio, nii\; fa\or himitli a .
I.-.I, llm/ .Uww ,..,.... n r.r ...r.. UMII .... 'lillH.rnn..1Nluta1..Ii' ,:, iK'iinlini ..n >. Illi 1 in,"i'"'il.in. itili. "*,,1', "",> I X'cn&uola ((t rrci t. .1. 1i'11' ( :1:11 I.'UIl'i""H'

"_
>lk, >h ,_ l..v.-r ,k. 1 .-lunlM ,4t Rllm 1,1,11," mil. in r.'| rt iC Ilb'nwnl Ftbs.y1. ,. .".1. IH.tt'l.ll! Kill ,, |
.bwer.r, .kml nw.lt I Irl I il IIIIah'r.' i )i|>uiHl.iluit4ki 1 Ii..rtllmoni ) I i : Scroful.i Silt
ilnmni Fcxci's I Mil.
|"rni4y I .,11 nnk. ,iiiilri| { ulu Ik,. mini'Itv i..iu, 541,1, '.nllin. |I..r i ti I..Iolt. i I. i t.l i I.'''''''ii,' Dropsy, Kings ; :
\ I 1.111.1AI.III I
.1 Yllx15.11,4 ,1.1'111.1, ,nml, "iimllil' ,',t1U1..Y tin |.llll.i.," i l ii' .1114'1' It 1'Cgl"' gJ
; U. IliUninr,. ,I lkU .Ihlmi. ......., 14141' ,, 1..V, nnil in.innj.' 1.'s.,wn s 1,11111, i. i. I Kliciini Kidney( iind( rir Ii) :-('s1s'S. FCMM
..'. In lnM4..u tho. ...l.'r ,lny. II. wmwiiihtnitMrin .I.. awl 1. 'Inf.nw t (lit. IH'.ik'.r, wl'....Ii .1"| Km .SuitIn. "I'rxaalll. l.. ,In) \y .1. : 1".I.I'IItI', ..LLII l Htfhl' .
{ lit tlur.1 liy I""'H..r IS.1.*. ., ,< Ullni'lilym |"'luliii' nl H., h) unkriidlil.. l 1WI1,,4111.. il, l'.11y1,1n, .n,'. :. ,n.. I. I Sores( ) H'lIld: Jaundice -- \1--
.. ,. 5lI,41, 1-x.i, ami II mliiLlii" snt'11 I oS.
Iml UB ...,,| .. K'"'lly 1 r"'lk' 1III null, III I I I. .liniuni,. : Inki n lt 1 1..1. hot l I. I AN ORD NANCEl.tihl.l Ilk E
mtlm PYq. wwlulrlyrwiithl ... ( I'H\t'I. Loss 'S
S.4 ..U..IIII. ,". llu' hiikl ,ll.ilil, 41, ,1,1. NIf." ( ( ul'41111n'tit' ( Pimples on
"1lulNnaJ..I4.114I1 I I II.V-,11.,' .. ,inl.hiiiiily .. t >rI.H., ,
1 ,I IfW1I4UIgkwnak.a.kdI.wib' IMT ,", ., H.Ml.lH". .. rap5Y1.| uiul I .,ii,.illAiil'1,1it 1' IMIPIM-II n mil i.--l.riiiiiiim\.....|",.,&., III.Ihr| .1 the )Face, and all other I Kinds of Humors( ('"\1 1I Rf, "IAI., 1"I.hlll.! ( 'lTil '\11'\' \ 1\1. Mm I'Iy
frnlKlitoi./ U "UI k.Mliiiw| MwUimmhf. ,,, liiii i 1111,1 innnilKi, l I. ri>.. nlul. lUKhl 111 llmll.Uuli.| M........ .. Nn'1!
.., .ll...l-r, lIIIU.iu: U.nu,, k, kn; .w|.., .111,1I.f' I ln'| .Hi mil Mi l t.i..in. .. n ,In,, in nk'r. HIM.rnlin ",11,.I IUiilrinil' HI II.,. that Flesh i is heir to.g ST.TKLMIVISLLNK; : I IAl tUHIiS: ( 'IIIW'WS.\' ( t11L\ :\
larnill I mill iii.-. I..r II- |I..n..Hlt k-nHI a l.lIkliny Owl> 1111"i |H trim, /lurlli.. hi 1,5111154." ..l.lI l lhurl. II) ..r fiii-xiiiii. IY 1111 1 NT5NaT U/ ,

.._.. k, Y.kh4na1.:, lki, >l,<. II". to ',".'.-.."U.. Mao, u r. in."IIIK'r.1, IHl.ll.h.l'"I''' 'I1..'. \.l,.1.11" ns. 'K' Ilna .I. II 'I .'..1..1 .", ,,10, I'r. .' fir o,M i:i' "'.141' I111:1l4allu1,4wtahhi.4"IIhrs.: +, n 1411.. Int., .i,' .l|, M. ml r'II.\ MlMm,' I.HIM.' t ,
III. 10
| .
11I..1"
t mrl l Ikvly, uf In' Ht l I..."lnlnlL I'. ""h.t.' 15..w41N' | ""Ut" Ybrdn. 'h ,III,' .d, 110., 1t IIr.1! ..r ","""..,..,,, niI, I." .", ) \'IIIi"I It'.l. 1"h".I."."".''' ltllkllllVtll \C"III"II''I.'lh'| ', rnnhr/ ). I'KOIM.,13Ik x.lduad.'In, 1s.I I.. u,, ,.I..or"| i...r .I 1".4t.,,,, lrI'' "I'' I
l.mil Juliii. l4'dly4' Hi",, I'". ........(. .. .lip ..ml.kli' II,.II. ,I..., ,,,,'h..r 110, ...,,1 "I"| I/'I/, l4nr.I 4f 1 11511'1,,., 4 ,tnfh, 1"1 1',1.,1. III >.I 1.s., .. |p.llr i| mil >tx' 44,1. l1, ,. ..,.".,.1. kl?nil 1. I J. ..iI ,"., ,, I \',
.ih.Miinu'1 ofIh4wall1111.11..1'x11. 1, In' 11"",.1 law''tIII" '... 1" '110," .1..1.I I 1-'liuilM.ti.' ., -,,, ln.ijli.VlY.ST ,
Mini )
IhiilJ.ltlli.rvl.miHnirltkv wnut Ui f i Tin.. II, ,il' I1.:,,,ill- in. mii.li'.lnl, : l't.,".,| |.11, up ti .nil (In" /'r iiiiiiiliilni.' Cmuiini. ,
.. > liti.. .Ill ,Ito. hrart dlnnw '.. I" I4 ."., .' III. ."..'' "., ''." Yrl(5'551'' nN,1 11".a. .I''r '. In I I. IIn, ", ...
i M iitui .
a .
I.Tr rlT'iiiu'l ,. 'fn ,. 'l i" ,....10 Nhl.'I.Ihry, :n' i 11.,10",1, I ; hk'Hl-i L'1.11411', li- ill L11,11r"r., ''-. 1<'" '''. "
I / 1.1 '
'
n.4 Ji>4 iMtn "him opp.nl..l| n lav I'"U 15511n5ra.IMb'd5wltdpdw11 :: ;plndtat.d; |:: :\: ,In: a4M1 5'Ns111x'514': ;: I II'; ,II..' 1111'"'' ll,"Iln'.NII" "1'I"4j. .10.11. 1n ,, ,4.l' ltll r Ili'lll-l, 1','''''' 114.11., I.. .. I.. lit. .m., InfrMi "E/ny IH* It H 1 |HI.ullurl;

luilili> ul .aThin ,1. .,, ,, r",". ". I- ,h'fN'' Hi. Him. ,,r th. III' ..141,1 I'-.1,41. ? awIn1141"yll,1'.lal 1)1!. .ltlllloIUJ.! ; ( |: : ( )
155'1 b.1011 S.III nwn I", IIIIIMI,,, ill-uil..itll...', II /h.1.'f"n'/ '' in,hiIjnit.iil ; : alrw; ; Nln';;,; I InLI: : .s : 1l:: ,:. I II. ( '.'''lI'r' Itillinul, : ui.l.\ n,"t ,'rl111rn1 ;'I l ,'I',"i-. .Cin-n.i.li: Hu : : IAKUA1( iSl'I.tNostJU J ) O11.1;. 1 (
I .. ,.....ik,i ,1,II., bilk ,,| tin. intonateniMilif 'II ".,) ,.in.) ilin.il. ., 'Ihnl' 'Ih, KihlIN 1 4..5,1x1.1,11.' ,.1..' uIh. I'I' \10"' I .1"1""i' laI:1tf
l'niilr' | .,'Pxu1. i liv wlm w*. r .i4itly' It Nt,,.. .1..1" N, 11 .or ,I..rua, .I.I.1n 41I' 5,51./5Mp.4'uw1'" '. "II .",,4Ir1111., :...,. I t\: HI: OM-KKKII: : : l\ ""ESi'o.\C'OI.\ ( '.\ \ ith| |11.\1'| | ',
_...". l.y I.r....kit V..IIK (.._..lly WM. ,"..1". .:.,. ,..hi. .mall. l,. 1.a nullin. i.r I,.,\.",""" 1.t, ."? MiI. uliiIIHIHI
aad lin I. h. n 1,1 .ul/.I..01/ ntlll. "SIla/N-' 14,41'5a15r1I, alra'I. 'oo 514\1,1' A"1'111', I'll )7U1: ltoont"
mlikwl liy iinuiy | .pi| "> 'Uik'Hy, I klnwin ,. .. UNION DEPOT STORE. HUANCII MUSIC'
: :: rl, .t In 1,11 "'Io..r 1/l' 5..1..15,4. Err 4155 ii l'us't' Inn nl I 'ih I. r IIOUSI.:
iI.ksa.I Wiihliwtn k Ir .as, dIll 1111,1.I', ...nir..,., ,,,nl l I..nIII1r1.1'.11 i h. 1111), "ii 1 .x ,I.,. a |I"'t'I I 'MI ,. ''h.I.rll". ,,,,
lust" anit4m, < In tin ".mtry W louu .. ,
I II .n.II"I .1. lUHl, .In .Is' a 'In .1'.1. 1 II -I'll,'II. -----.f\--- --------
111.4. llrmornt.TlvniWKPwMki.. 1141, 10..11. ,. i *,'II .ill nil nswa'l.4x111111, n "S. J. I1 II furl Ii. i ""iliiiThill'' II,. '
"f lk, ,. I1UU.I.. ,.l4.>ta. ,..lul., Ilhra'r.' iiiiinarrliil, : I'l.'ilil.Ihnl! 11,1- Irarh If .Ild x1? ,1,1sb' ,,1.111..1.1.. J. H.
SNOW
sill "fa" tl"'" "lbv t Intlx' wilry Thrnuuiu .5nIr d''It|, ii.l, Uk' itiit ,until It -to.iII" ".'HI' .. i._..1010' i lull' .IIIIs' als''t i'. :F. :Mr!: "VVII.LIA\I.tfZ.: :: : : :: ., lUdlllS Ol1 'm: 1'OOlt." ( ) ,
.. .- u |1..h.I..lh..,. fnr tt"'k. In any < I.I|>lin>" ttkrIMI. ."Ii. "r .alr| .Irxrt 1 1r.Wr."E.
t .. >.IIIt1"t .kiv J54.taI l 1MaHSUa.515, .11"1 1., a ii | iuhll.li.,1" ,in r s"I4 iii 45/4x11., ,11.,1.I.'U.s| ,,f ,,,,,.1| i ,illiiil. COR l'R:
MwiVHifeViniif n Itraml *B.1, .....1011/ ...... .4 : : ;lIIII:: e"1ul" ) : 11x514.i: \ mil .. ,itli '.t "..1..1 .,rl rullroi! PALAFOX AND IN1'tNlliNl: ; ;: ; : ; 1.\ v.K.

.4kl.. luiik .. ...,,.' ,..,.lntl.m, .."" Inin ;.t. ... 511.1" I E:I.I,1 :h..lu.4r., mil-unit, ,in.. f T |1.1""in, all I Ik. 11,il ., ,-
I Lima. WMlwilmii ,lniMir..4 MtmM.ii>l..lly AI .115511.11. Augll.t, III.I Inv., all.If I.ml.,, lint,..." lliuir., .il l ..iiii'uni" .h.ll11,111,1f.i1rnlsa'ne..l ri.:,ott .II. \, loiiiiit.
I I'r'| .n.I I bra nwl ,4101." Mm4 Tin. : : it,, wtrls"'Ihm' <.. 11'11 I'I'4T IN AIXTIIIM:!
.....,...1..1| l ..* ( nil iui|.".iy. "..... .ll) .117. .or..I r.. ...."". iiln lit 41,51,5. with, II,. ir Choiro Family Groceries and Feed Stuffs _( -.tII. ... A-.iU: ... : \; ,1111\1: : .
HitKnvHlnl.ii l.' *...! Ill. IIUUUHP. ...II.nt NOTICE FOR PUBLICATION. Irw lxulsl', l ,,r '100' |.'|inlii.l' |I.,rlnii 1,1/ Ann
... ,... III I .. ,111 a51 ttllhlll ,1,11' |. I'llllll ,1 ,''II" U
11x. Mewl. UK iii-l- iin.. wltn llx : |
y' (k' : :: ;
: ;
I Nil lit/Ill *l litlNKiitlllll 'I 1 lll.lll' II ,1 I.I ,II.Aul4nll4w.,. / Ill, I PENSACOLA
| lvllti: "I vinluuliiK th.: MUM, nlu:;.':i.4Hii.iiiiiU ;; .. AIH.IKI ,::1110.1 I**. "?.... al.a1, ,Ia 414515111'. "l In .10..11 .l 1I.. ion. WIIIII'I'SI': ; i\ii: .KIIMI: ''Ii'. ori-oMii. : i MOV UM'U'i : sLUTU.11. IN MMII'Mi. .
( US' i YI.Im1kn.| >f tluil' It. Ik.Knwn N'tIII: : I ,1' I.in l.i, uli.n: Illll:: .Ihi 4d: l' 1'a.11e1 ,,.11 .III<'I..- .c all .llul .. unit' nli ill
f ,I n_ IMIW frV1"' ft 1114' Ii" uu4udIllrha. 11,4Nnt.! .',. I...IV" .. "III. I. III" ukh > .... I I... nII
A Illtnlmni. mini Kh.I.... Uii llmliw/,, ih. "f. I11141.4114, I II/M1.' t5N1 l' '."f .U' '''1' ,,' 1.5"11', L' sal. Ill ,...1.I ," M".I .1,1,. PENSACOLA, FLORIDA. POTTERY WORKS
hto ..1,11','''. ,.*,1 l 11.11'' ....I ,I"n."f" sill, .. Allis 'Inllmi' tin hut. Slat Ihi.
; |,ik .ui-ni ...,. UuU T. try I. U,., ..lfl...t III U.. 1.,1 I still Nsl I' I.' wII'I"' I 't'' III' .1'1',1 .I,.IIla'I | | 1..111..1
II" .. M .11"' I ii.', """', ,
.......... ... Hi h. II Ib.. wU.I IMtInwi.1 .1." 'Iamll" 1.t. .I., ,Ia r ill' 'IIarll' "I, t\ i.tiiiii- IIt.LItlt:1I: : : ..1:1.110: i: \ '11\ r\iroi, : ( 1'I11'I'I'I'Y.: vt. LUL d'mrblkw.l4n "|1..1".1011 |
i
,41 l rldm.I" M ,,, ,, .
n.u'li. Klum 1'' .
11,44.' 411'l ,....".1.....'.. u- '. Ilii |pnyslrpax| kn.mliHli., IU. '""' ii' ""I. .. ""II \' 'I
\ : ,
II.. .krr uul r..ui>l tlv lull .lr.v.,1 fnun 1.1: .41 I: Itt:, tu I l. (|d1 l: W. Yr. N5u..4W : Sal:. :4'1'1.. ""-.11..'''II..>n .1, awl nitlrn.Unlit ."I l 'I L' 11'1 ...Itnv 411,1. aknn' ISa .a,5', YPrlpgr. 1'11.. .411 I'IN.. A.. II h' IIII''lll', .' j
|>lk .kKk.ivfc uirm as....>,l ,ktl...( nw.ml "111. 11.. rll., II'" V". H.4IJ f.r .1.1w'15x ., f,11,11, ,. ,h. .I I ttitlMii' 1.1,1,I... "..,uln ,'10 ', r4u1's{ ,'r u. In int> fast .I''Is' 1.l"111,11l, 11. w1.,,' I'I) Iw II.II-u/ IL.. '? 1 .
.. .. .. :\ .n 'I' pi, N. tiTII'. AI W.sl.. .. >,,' ,.rliiinin. I InUt.il x :111.1 Ui. I In n riiMMil' : lu t''i ir "' ' ,
... ui in- '
T5" > hilliu. knn. >4 l IS. n U k Uu | Ills'
........iillvi i*liy y nib.' .-W-rllii' 115 .14155.,, III" .,.. ...I..IC .. "........x t"l" 'I, ," I.. ,, HI,'llili.. li l' I.i ill/41., I THE BACKOS WATER MOTOR I ..10.., .,. l,, |,,illl.b a \ ,:: x ,:, 1,1: : 1,1.,1.1'::,; :1 1,141,1, ., ,: 4t,; land: IIIil: ;1a, : ,1'.11,1, ., I ,I
Kni nny | ,.
.
.. .
rl'sdrun' wwl '
Ur AII.III.U-.I" WHI ..k.j.KtkK.iwtk.rhnn ,- hh..nd4w11u. 'u, nnil) In 4 M.14.1, itHui'litlnihl. rnliwMMnlki'HIM 1,1., ACIDIR074TRTfI 11' alt I'rll' 4".1 + x'1. '''. 4.
,, .
lIh., .11'.1"b aad1151'S4.N'I111511 .
AS ', Ud'ml4nwlr j
|1,44155555| lu 11I.IWrk't" ... May 114151' ... ,4.. )1"101." .. YIn.,... .11 ,.hi.. ,.15.1,1. ."...,.. unl,. Hlmll/ ,i. I 1.,10 f iiiitB.rnhvlhl. 1'w'II 1't', i I'AI'KU: WHICH feHAt.! tE! J. W. KOHLER
I" Nt IxnVHiUiw. | rk, Ik, .O.W.4U bml MnI > .I. .., UiI...... 1. nr.liu, ,n,., ,.. 1,111.11111,1 I I I..i"dm Proprwt'n..uln. \ ) ;
.. ..
.. VX.Wtlll1ISrl.t'( %
'klllk"' ''. I ..' ii, mi Mn ll> UK.v dNllsd, l Ihitn I. \. J,..."...... .... 'UUl'y' ),'.r.. : "E. II' .
.1....... '1'. 4.14'5414: d "Ill. II.,,, ". 111.I. 411"f' A .
Bi.ln I hi V and M.kk.1 I livult y ki Injury m sr,' vkiik, ,, .,.illn"" i i III., "" .
I.. .\. II.\D%.:N. Uy:1 I.151. .' ,. oit I'Mtiur.Kii, : : r.LAIN; ( : 1"lul'ic"-
May. "JU l.y ilowniwi /Ursn J ... u ,ll.4r.4lrmfnv nod. iimt. .15,1,<1 ntJ> i'' 4'." M1., Irnl'I"'sl. I
"
_,11111_1541W I .'" L.51141aw'. n.mi .hImnull' I.i l S J,' ryi
:-l',11k'rat.: ;: ; : : ;
,, :
414s' inll
I. KM
I'| i iiinui.ii
Jin "h'.1' l ...... In |l.M.uluut ... U'1'1 ( 'I : ,
kH .dnry Hi .M''.wAl. ...... ...- >'"i4i.,,l I' ',1' aY' n'ni!I,1'.iit: .I, I I.I II-.I..4:II,:.., i .urn, : ,in I : i M'' 1III I .T/l1 TtMt. l I'I< > 'I l .H-i. l l.i: I nil

Unit k' ......1 wnniunl. k .t..fc- ..... luinkhi \ .sla' NI 411A'.41114.4.5.I.1,1.II, 01.I ."Ij ant p'ra., 1STlITABII
I IN; : : ; :;
t .f* "ll.' nnmuiil .h I.-....tul Y.1.1.4 lrllmw. flu I IlrUlt/"IIr, 144 Iw .1151'4l 1'w .SIPS :'. 11 11 1",10, 11mbl4wal' II ,1 ,'" II I
Ina'" ....4. .. n.'I.. ,,' ',11.1.., rml. 555x. a k ,. .. .1. ....h...w .. .." 1 .... ...1 .".1'I '' .... ..?.""4, l ,IK toll/ Wl-ll" ,In M

.. ... ... .... I'. .1'In'a 5"n. A I'11. 51'.. ,41451,5'. ..,1 ,...... .1".11''Ix "',' ".. I ..r
.
tawN. tin 451Yk 1
> ,5t J. II..-an ,m it kr i ..",,1. I kuv.' 1'5,1'i I i .N'N.. ,. ,'. .1 ;
5Nw5w nail .a .155,51) w M I... .' .." ,11.1,, iiill.' II.u |.iiMu, ",il,",) .il r. alt 11.' III ,II III\'n\ JI. J 1 TIIK I L I EST" I'AI'KK; : [ SMEO Ig
I
t 'uiilmi KM. sell ,.... ,kU11.ss. ..... ..1 15415. i 11111 I M ,,.I.y I -l| iil, I."t nil'''. 1. l IS. I I'1. .:. 'I'. III I'. ..10". 182a. %a 1,1
'.. !V.iwkw .kwJ Hlihtli,. Ms l1luu.y aslIhshes I. I''". '11,11'1141, II...".." 4s.r.15| aall..MnliI. ) "1.11. 11' II. ... I" I I ,I. '1111 Y"1,
: N... 4.al la 41.1',4(5-41. n5w1' ..4UM I. 15. ..nib' I..1 I h""i- I'lin'. ill ,II"LOI. ,
_.'W.... I.. |Mltt U.. 1.r. 055x{ 1'.N ",, '. l llili, ...,111I.1, irf ....1| l li|.'s l.. iilull. i ECONOMICAL POWER KNOWN UI.I-IIMI' / IN
.......- .. thr. >l""inc (14y51.. _lib<'.. .. 111.' liMbmli. ,, Hal -nl II 'I,In
t h' ..... ......' .In Ik. MYIk4Y4 4'511.415551 154'a..4..I.. ... UK !N..illi I".. ..I hit ", Pcnsa a al Faunary d .44 '
.1151 Nh45. .....- .wl .b dtw k ,.t. '01.-1,? 0l' IIn ",,''h.. '. ., 1' .n.I j I \\ EST rijOUIDAn ( ) : Will fill
,111ls, I 1,11 I.l 51..1 i DRIVING LIGHT MACHINERY !III ..
5154.55l.1. N a .Ia.'lnx/lx4. "14151.455151Y IL tI' iA. w'pl"5II 1'Y "... .It. ...... MI1Y 1.N. \
1k. .35511. ,4.s 14.1 511415 11.1.4 .01 ,tl,,.s".s.a.'I I 'lul. u.k. 'ui lit m'ill 1 In \ II'" '. 1 .. 51' .
al 1 f IY 1
x 1 r 111 M/1'l
...,. N w .'.... .151114. "........ I"'I""'* I Xi.ilIII n. ,. rimnlw' H. .. 'h. I w' "I ., ........ lwl5w .nil,.. "I..,". ...'. lIN'. .....-,-.! I lr "I.'I'" ', n In,. tli,
1'1,15" TNra I 141: .b: n'' :14 .I tt I Ih41I ;7:. ..ro' ;11,1.1x',1111NNha. ; : I J. COSO ROVE U ?' IIIt.I roo I'1'' I1' .x.551. .. ". 'I..,,1| a. i IN,5 an-l ,1.1)I 'ui i .1111, SDU TN
I 114,1,1, .... lionoi. uiu4i ,
N' ; I" 511 11' "11 ,1"IIr'I. Hdor M.MfrN.pr1Ya. '
1 :1ja!: .l ':.;..w.ll/ ktunrii. I Ill}|14snr:. ..liP II'. .1.1 x15. pv41.1.11111'h4w4'rl. '', x4II' ', .. .''III'. I'' III''"'' '. ,. ," .. .... ....... MYJ. Kr YI Iw i I" : ::1.I"I ::: s.*sI44,1ln"I"4'.II aIitsg'"..|!ir, 11 '>; l. i::, ,'iti ;. ,." < / 1K
I
a NI' UMM?, .5.11 ,. Y'd.I I". ? .. I ot wl, 5 Ili" {1..11" x 1.h(1l i Ship and G'kUjr'.Miichinc' : Bla smith i iIFOUNDRYi I Itr .,..,.,, ,. .,1.,1.It u l f IYh/111 115'. .........' 1 .,ikl ,M ,,' ..IHII-.M. .. >."IMI, I warty W'ar.rr' I' .w Wl fnr55 Ur.'k.5.1 5 d 1554 51/5 arUII.51rI.. H W W 4.15., .N...
'> IIlinrtliui rrW
? Y,1.c'
.
'II a.l 55x5
: ; :: :: lNk'naaln, I 110111) 110,. 1I/"IL 1 1'II Inw 144 54155 wM .. '. .. fy-rT.n 1..N 15x.5w
,
Hull IWuk. Ifcnl l' < llk. 4111 InIttttnlwky. .. N' Iw' It" .. ,, .. I ,, "I. .. .. i iIYf W fa. 1,1x141 T .
| thaI. if lnll., tIL II'I"1,14.5. "Ut'a'.I : '" '" lit IM 4 M.lnr nww ... .. 4 .v I YL/71x1 / 5' 11..11. 11\Yar
H it .
WM 41.171
41
.tf-w .N, 11.11'.1,4' I t" Ih. I. Klanls;, N,1 I1.. ,, 'a4' .. A'e''l',4' ,' ,. hi .... 14515 1 .. .. I w 15.5"5 r 1.15151 Mf. 1.r.. n w1.
k-n u> It has In ln uirf kw, n.4lunniUI ::: .: : ;: \: w. IM.'MY.Y.1. 1 l/ w1.
:
M =. ikl' .tfninnti! .* :'.I.Yx. IIN1N'.I'. '" 4. ,I'I. '"' .id. 0"1'11' x w'II r 41', { IIn, 4' 1'S ,, Mol ..... 11.. ". IIY1'11,1.. I11.11"v TW11\/ 1 /T11 | .ys.w I 10 1 I''N l''a"I, .I I,. ?m41' awl. I uxl'U, ", ,n Ala n n .1..1.r. 51.11+1i.1.INlii .
lura wnMM'Htt n umihlnn4U4 I 54114 r b.as'441.1.I1," J's61'l l1 : ( M.hill( 1.411 .., u.. N4IA, a... p......... .r............ I.515 L' i eti'I fi w ir
''" II> .
A 151.1,15115' N.... .. ; ..rawlf t1Y. 5555.MI 5(1a II", 1111 Shop.' It '.w, ill, 11.11' tor'14x I I w.' II,1'111., I hl/, A1.. 111X. ILy.//1Y ....... 1'w IYY '" 1t..I//,. I .a.IV'a,1. ROBERT BUIST, Jr.Philadelphia. WssM4EWlll aPARKER'S }
.. ..InWull...., sal swbNaM1 I I.i nii.iii."" I I'i.mli.. I... .M.. ., '" I.!.... "... M4ar5.r..I .!.. N....*. l I 1'411. M.MNr. i11I
( y1.I4, .ISM45I. 4151. :MUUK.SIX :. f./"". .". ini\i. MI ,'lull: II.-. BIU \ MH.'inn.. ,..1.""inn LII.I .. -. r..1.h.. / .. .!.. ..4 Mrm_.. II | H". 'w
MIgaN5545.aaU'rld55
v IlU'| \i >;.. Ir1.154r.1". S.ah., Mdl.,514 IHII1 I. n nvrilllr HnrviKMMM I I'
.> ,, I sIll ( ,, <"1 rll" 'I' t.i.: '' :
rIt w ni'l'l) I ,
.k. MM IbM UV 145.4 ...- I'...IH.lrt 11,1 II:"ii..J-: ,. -'r..II..; 5,1,51 i i ,'.urt, alai "''h.' .", n wa ", .I ,1'15,41 1' I' rap.. ,/NN" I 155Y.,1 I1' .:Ihrf f5r.1/I IbWYw x.11.4 115.wl I Ii' A.Mn'1w all.' ......."'''.'. ,111'I." 'i HAIR BALSAM
14'10 f W w
| ..|,-, pal ,lawn 111 ..... )...r Wi. an' ulill .4 1..1". ?...h. 1'l", I'l'. i 451 4 4a 'Iw ., I I..Illl. /... N'', 411 I. I I I'at' raa, .h'a1. I.. I U, S"44111111 I "'I' -.. 11 ?I, 1511 MY Y1 6 ...._____
,
....., .. . 111'41'.11" "I, 151 Y""Uul IS1155 ill l1' "IIII 111. r 11 '1' Ix h... 4. 11 411HI,, I 1 '
Ih. Tkjun .
...., kjuiiuiw : : is ..... .... """..KIt'IAI.I"1111"1"I II' STCAMi'
l.a a1'
"
II.1..r I.,."' "I "II"'11I11" h..1ua'p'I" 14" ,,1'1"\' Hill:HH .N a11'. :. sad, 4.41, 'll I Merry m'y 1555 115 M /Wri/ ,
.
;II \ 111100""U' >U* !'>. UKTII /W''I' 51..15 'Joe ...... .... .
.
J 1.W .
\t".. ', ' .1 I' Ii ..-
/14115 w. >.M.....I In lulk> .... y.ur.I. I '' I IT i iKIY: : ( 111:11-: : __ krl.Mlnll"lr"'lm4k. MTUM'I 1,11155/nrtwr, ,
.*** IVM. nwl ww win. ml mm Ik.tkkllsy .. I'. h..... .1,1. .'1.... Mni I 41111.,. .1.155.1.1. "Iul,: I .. I I""II I I"l l I'I. pal RI.",." ... kw ,imi4M. n> k* .
I ......, _-Uyi.. M M l ".-1IIe .......' k. I. 1 ltlfl :' "' 1\ 'i 0 KIt1t.I 514 N W espyN. 111 t3 h o '1tMrnrs : "

J.yAt 1I1) '.uU'.J1UU111) / ( :' 1 1.l 1 I 1., III". I", ".. It., I. ",. WnlllN ,.. .. .1< ... ''' C-.tMN: ,_ :: r

I1./Yx dnntb Ifc.': Harry.Ml wn Wrfcbt. C'.I"m Ilv.UinMln .. Y: l-h. 1.n, J. T. CARTER 4.14 I / '411, ', n.' :'n", .w 'whuiall.'I'1'ulpLlr' .,.1'nnp" i I ISlric'IT 45155.315aY.Iw.a.ISwyrr... ..... .' 3001' _. .. ..._, It : : .
nllity-finiml w1' : ; :: .. .
:
M/. __(. _l 5 1144..51| 'I.HTb \v ;'J :. .:;: : .:: ''ir; :,':: : ,,:::, : ...10.f...' ..f......... ,_4._" -. ,., _, t _1'Ni ''I,. .i r J WOI'" I

.1'" 1511 ,lausb Ua'.. ,..... 1s h4x ..",..11TI. .In'h ".,1,1. .. "'or". "...1.I. 11'1'1" .1.. .. ... I.."I : ( 'mir' IK1- ? fi .t class) in mry Respect l : '- .....-. .. "'" ... ,_.- ..... .

1 WYlnl s........... I 1'.445)151551 1541. ....." "", .. ,. ..... .,. .. ,I HARNES S IAKERHEP.IHEH. 1.11111 ( .. .. _.c. 1'.r wba_ Itll1tir.1'
451.11 5 114 awl u a4wly 4515IVaM'15,1 :?. '" ..".. .t. ...... Y, 'uHluruHll'ry.JI r a < IE t !f. far 4'1.: 'RUPTnt .
I ( ,: Ir."l..n 'lw W I1.1. \I. II Illllui.I. .ill.- 11,4.1 I 10 Htm .,, ,." .. ..L. Of.. ". '"'' 111x( 1,5155 4HINDERCORNS' f :,;,: '. : .

........... ?khln. .+. aIa5,1.4(5..w1'I. I. ,Hit)h. Uk r"II.. h"r I ,ul ", > .' 1I" I'r',14,4'I' I' 111,1 1,4'N r' '
1 "l. .-. I",, lu.liu all -h.k, 'ii\"Ill." '. 'u.'''. :I n : : 14'4 114.;:' I '1 N'I' Hotel BILBEANS, A I I. :
: City
_
I rd ywwI ,, ;: ; J i 1 .' '. .
1 ; 5'111'' '1-. .1. ,.-. I. 'I1' .ml h.' ,1uu. -' 4 ':: : tsM "--....4 vu,5r W .1 .
41x1Mu1a" / vk.fa Y. .. .,.. ... I .. .
> rK by -. ,1// |....- '. "h Mir Ih k i i wl"i "w LI11{ ,, Mn I.. ..rh.Y.1./5r... ....... -
I VM >4 .\I I4H.M 5.11.1." .4 '44 KunbAy. 1114 h,1 14, Its, "451., ," I I ., ,I'll,. 'I" I' ,I" 11. ,LI I'.'' ." -.". .. .
sill, fu..,..... Hruhu ',.1.{4..113,51.. .11I......' J. I 11\ \lU:. I'1" "" 'n'' Ed. Sexauer : ', : "
i 15.55 "., .......... Is .I., .IIIt..1 ,...... hrIM M U. UlU.IAItH' RENOVATING OLD SADDLES 1.1"" ''I'.Is'11I.I.' Proprietor : I..' ; .
,.. Iaw j : ; ; -t
(1.I" .
1WaM. d .h1.'''. a "k "1. SIIUMUM. I1. II., : 1 14 .11,5. I .
..kUl.kin- .IV Ihr.. I.,. ,6u'Ir ... ,,, .IM 1.._.... t n,rk. :, .
.Iw+aa u. I .r I 111..1,1 Yaa.rY'S ... 111,1 p,4n'I' 1141! IN 15'I. ., a II I .1.51,51,: .isriti\i.Ti.!< : E. J. COOKE Clerk J. L BOREAS
l. 41' 151..4 III h. a 141: :, ,151"I'nl,: :' : : :Is' 411th: ; s.,uh.1.1,1.11,1'I' I :; Gco. S. Hallmark : .
.1. .
., .,. "
,
.41 rralln Ii 1'115.1.. u '" /lx ...''IA I.,. '101" .11., {!)Vi.il"I: : : :
......,' I III'' 151'4Ill" tlllll' 1 IX Illi I-"N I I IINIll'l'I '. t_>.IV hi u ts1 M B: isrv t'I''' I r1.W Commission !

... ,,,. II .." ...11, : : : :' : .:, :' : r:2.tY' ; 11/I: :!I':::' .:.: ,. .. totf ,' : ,.n,''_M.'I>4 NW. Ierhant

.-.II r. ) I.". n ,110
1.- ''I 14,11. 141.' ,, .. .11 .. "" I1.' ,. 1 n I Mm It i r\ C.' I ki raM> .
I .iu1oI> ., ", ) .1, ." '" II ', ''I"" I I Krut hs Him k I.. Mur. ........ :/ : :. ( :a.'I.MKI 1' I I .1N''", 11,1'41/115 j. '
5. 54511.1 .. ....
...I'1v' 45,5r /n1s 31 ,
/w.. "li,+.dJ' .j 55554 I I. I I 11\ \11" \-1. "" LII'l'I1' I I I, "115, 10,51'1, I' I'SKYYYIaNv Ik' 1.541.51'1.. 1.Cl'M. ", 'Uk ,. cutr:IM', fc>. il ..ta"yIJ\

r5 lOlI l roo, .Ir'Y. Undnjnwlulbki. I.1'r I 1 ,'w j v I IU.4af loW I' U. 11 IYSsI.. [' it 1 _MsYaln MrMnirMM. II IMK' ML & "I II' t .. /l. .

1l Naar

1

....... ..._...__----IS .1" .
:: : -
= .. --
-- -- -J. -- :...".,