<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00342
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: May 15, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00342
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
1


- -. -
-


The Semi-Welly Commercial I ".... :: !.mial\lI


: ',; : ,.:;;,,, ';" ,,; ,:;, ', { 'j II 1 ; "JI L I 'l /kfLsF no Tl's. w11NLY. I j

-''';'; : I:': ; : KISIUHJI i t1111J I ,
:, '' i tt.rtnln' w1.5NYMt AY1 AMI ATUBBATII
-i,' a > I'f'rcn- :"F"I: I I'l'.lMi.n.' l...|p5..... .
,n /; ?' ;
//T.; : :
\, ;u., ,. >?.! -, --
'" "
M- / '- "'"' ____ '
? "' = =_ I 1 I IINI'.11"AI',5'I4
: '
:
; -- -
; .
.
,l1'h15n'h? ',/, (/? ; / / .

'" "? I' '. .. '. "' '" VOL. ,') PI':7'OL.1'1.0HIlL: : \ \ :SATl'UDAMAY: I:1.| I I'\ fi. NO. 2(5.(i .. '. \

: ,
,
--- .._..-. .-AIIAHCE.: .. ,I.

pv 1hl). )011I' Fltlnl4 at tju Original\ ,, :I I Shoe Palace: mitt Si;I\t. IU\H'\ )'. Mix! S. Kalm: I'roprirtiv :
--

Ulnvann II. '-. ... ,. I' ,. I'1021oor: 1 bl181111.1..0n.1; ; SI "APTER' A 'TRIP, ARR01p.wanA.Nn. I'l \- 1 .i \ -. i I''I-H IMM nntVii

.,.. \ "01 ., ., .
'1" .r II I I "I"1 l ,t. I ,
,, U .1.51.1. ; 1.I. I 1 "IIII'' .. A .1'IxArub.Il'At1..IS MM"' '"' !II' I ''
r"iVi-
DAVIS BUOS. I .I ,III' i ,. i ,, ,, ,
' .d It._ I. IS a.1/1151.11 I 11 I II' 5

I v ;mini; ;I'I'1": \ Ilii i W.-nlih" 'Illh.' I nltnl, Hlalm h,* flown. "H n.. I, .1|\d.I .5 i ,."i, |h. r
1... ..I I II I I M. I'I,,' 11'' 1 M' !
& 1C'Oi.1
'" 'I I, "I! 515, Al: :,l.IS ', ,, ; SI" 1'l, I N.I kll- In, HIEINiRiYi iH10RISLEIRi hill.'. unit IhttlM-r' .'ti-rywh, rt<> lln.1 I .t',:' ,i.mii'i.Mliitinill I ItiillHtrli"

?, ,) I'n,' ,- ilni 91, iI": I'm. >" nn I 5,55,111111K, 1.1x17. In 1M',1; ,,1 .",,1 mnlrllnold "i !I'n r' ", i r' '>.Mv It5r I

i- ri.)fr M..tn, '.. !. iilioal' |-.m Staple and Fancy Groceries h.... and 1..55.. I.... h..1 ;nuN, .;' ii'' ,Su 5l 1. I , i., |fo ell I:,

': : ; :' ; 1'hlln'h:'''' '.' I I1.s" ;,. ",,.i.nl.',|, ,lat ..<.... ..... llu. l.nrful" iiiiii au5! .n i "f rftMNvWrII.trail -*.
x.11rIA. .s
,
: 1 .I. h r I' :: : : .III. :.\1.:1:1'1: : IV: INK, 5.'M ailmltt.' I.. ,. '
.1 n'rr llnllM.ul. IIY.. "rilOATH.)'! ( 1'R.11I'1: : 1,11 I ,1110.,. tI..-" if I' t' r\ 15" "' .5' ,5 I .II".ItIIl Mr
t ,15 ., ",r'U? lirl.l'' '. t .knn-li. I4'I: ., ..unit) 'liai'. MN \',,".' ",....--, tv, .Pls.pl ,. I ,- I ,". sI. l ear 1..1f".

|il| I .I..H." I--! !, .. -, i > ,,, IICKM': '.1111"\1. "..u" I'IUII. hk. IM.' .\"..'\. .5". n., .Mow, h1r, ',''''If'' 1 I-ml- : ,1! IM alwttl II...'

.IIn.5l1'' ; ,, I I 'I--I.. '\\II "-h:"III.il'l's:! I>Isa',I,:,:: ''I''. 11.1 SlilyChalldlerY( 1; Stores Siajle and Fancy Groceries Tobacco and Liprs.Jill Hi,, .'. .nn
"1,1,1,11., II HIM n. |i.i.l,,,.. II, s Fn115I, 1'1:1Y11: l'l.unlit' I: lint nmwafinti' In tin piuti-Mlmy. ,I. !II'! 'I. "'' ,i..Mi.gti.MM-an.. *
I r.l,', : Kill M,, ; ,t" ,, 'III'"'4nrnl I.mU55,. In .h......... AEI,. 'ta.'.' '. I N 1 i I. ,.t .'lllw.'' Till.ill -

I f t 1,:,,' :,?M'::,i, :,in.., ,. Y.f 1111.I !.' flI1. ,-; :,.: I MANII.iii U l ll.'l-' -, MP:l.'iil' 'ANN I \'.II' --I: \l/INi.ism I; : i linpi:' (Ikil"I ,a 11I1 ( :J-ill iiiii/(MI( 11711'1111,11'1'.1'1111',1\, ( \ \MMIMIPHIth MUMMVIn.:I ,; 1 'I.- I'll" l I. n tli."l 55-fl'. 'liuni. In,ui tinma.il.ri.. )tuwhi.i.iiH i--ntit,, f.na pnrnlynHnl mtllt, ..i,. ...101\1-. aa1,5: III""?'. 5:,y.,: ."|,, 1.lhleto,1'P,, | |In the h.h'l rill'


,, .1'S'. """ "'11..".. " Geo. Neely JAM: lit HI-: t IIAIN -. :\ \ llPIM'' -. \ : I f nl'I'MI.. 'lAIMlKU! : 'PAPH! Ill \ll'. ""H.I"1' l'rnlI' 1I 1I I 1\ 'lt.: Ml-ii, ,Int..Inin., end| nhtl.'lui4i <- ls1' ,tl.i- ti-I:, ,i.', ,ni s, n .I, -H.,,' nclUof Ilii-
,'' 1" \I I"I 1. .... IIILI,' I'. Y", | \I.\, \ I.IIIIH1'1'1:11\II\I| :< :: :! .:: ; : : ,i'l, .4 it S.S.r nI'dtin. "au15." .. I..I,,,, t r.plhln1elly., | ) "I'|
,
.555' ,1, 'r'. A. ... 1'1.115.5, 'I"? ,I. I I ,,, .' rhl.' ."ith.'Hm-. ,"i tititli ,I.,. ,tin- Mm s-, '' l 1'1'' .' ." s.5.''' tin ,lh. Hi",,'
Il .lu'vlAl' YI, I'. NrSx 1 1ireeii .N, sra.l, III.n, I, .,,' tl-li) 1 ,
"? BvTCH c :t;: r i- I---II -.... ,iit-nml .".1 tun '.'"n.1 .h.w tls i 01 marl at
Bars Hand
Capstan and Spikes. ..,.II.,>>. Hi r ,.M| | ,...|.| M.| Tl- KliK'llihin.lii : .. I'\, "'.1",111"" ii- n"' "III'.rsltlrm/bS1| ,| -
IIr/ls." / :
I Slush| .. "I .hnut, nut-s.. 1..ItIt.. ., will,
I ; ,, Ah* 1'n' 'bk'tn.h f ""etlt., |1'11
.. 11"11 15551.' : 55I.! '''lr.| nn II,.'
Mn..M.lf. iMllKS':,; 1 't'KI.KI'.I'VM: : 1 HIMilNH I1 .5s1 I i,1 \ \INI-JI: iippvci'Mi.Ni': mMrrnrii I ( I 1111.1L.: \\ 111 I1.11': 1 1 \\ innii: INl. : 'I "t",1 11..11155'. ."1.. tha In-... h. ,

11'1' IMI-.lt, 'II",K, \.I..K', ," I (H ( c(11'1)(1': ) "P.V-TI. "' \1\1' ,\11 I )I np\l." ,1 \ PNM. I MINK.: : .\ "'11.1'1.. "' \1\1\1: ., "11.\ | lPUM|| HIM' -IIi 1,1,111hr, wail| ,4111.I I ltimrry raln! .. 51hrr11.hils a551rM1n.t, ,. t ll. I q| -r .htmk. r.iXL ,-
,,, wlilrh IhrliI' ,
M 'II- M 111111 ,1 '
,\ ,, : :"in I.' ,. \: ..,:, riH.nl'i: | i\| ui' ll'l." HI"oI'I.11.; "riNIlvP.M.' .' I OMIII-milN' I i-- \ "' Inll; 'l' MA )ri'.iti-' : I.:; l,1 Not,n lltll.: .4; his nniinl; ;,: tin: mIuamd.r p..., 5. ,t1' ,,5..m' 1:, .inlli-rrri.fi, ",

"G !.'i k'r." ... al H-iKi.il'IUII.. T".- "linot' il 1.5'.-.1,11'1|.'. ilwit, >. mi hand I'.UAIIU: PAINTIN: nil \ 1.111. .\ \I. I 111t1111. HIM.I.ACU -, \1.' Itl.tn1111\I-IIl',11\f! [ I. hiriuthfnl .4,1 IIII-II.-.H t TlinItiiltnit II..rla" l-i" .1 l i aili bonl
iml. Ilillii'ml'. Yn.r .,.f' l.nrfv, I,. ill IMIHl AM 11111"1.1111". IIII IKNH: Itl(111: :\. I.11,1.'. I "1.1:>* I .,li,' hKk a r.... t 11'1. in Ills. r
.. J 'Ii.,1. 1\ sr NI." l ,,,., ,1-1 I, .f55.
I.
.
li''M 'imrMAiin l III -it" ,
w. M, ) I I ngr'IstltI.U.| !.1 hall.. nn lmi" and, In Ills
: """ 1" ,',,1\ ,in ,i.n. 4 i, ,, .i.iinlrn, .Iwan. .
I 1 1 5Y. 't. 111I..11"" m:. .1\'''' Ar AI.I. '1'11"-: I.AI'K ('VI.IM'KK." : ft >l./A.: "ll.N'Al.. :\ tI..a"r: | I-Stl'I'.III.| | : 1t1'llll.ll: : "l\ .,, 'III\1. \\i| PAII. \ miNK: 5II"S.l'pll'.did !' i ,liri fit hiilf.. n ,lnjr. 1 ,I. .AtMtrlnti.... .,dry A f11 .I',. S'1,'', .," 'k' .) lumrrr.
.
.
I. fl. 11. p., I ...-I >|1"-.-tt, iuili, h, r a I.tun'.I UH- .
.
< "". All I AMAMI II .irMU, >>, IA '''.. Th,' 51.1'I"| .1," "n., ,n r, 'isle' mainltKlmili
Aootirliiiciitiil'TiiMt-aiiil" I'tn-ki-t' (Ciillcry S1'I.11. ::0.111'111"1111I1 Kains.i.iixo ,'.,"iiii. an.l UK "",tI, fl.-nn55.. |"rin.-v 'JwU
1 V'' I'Ur.A r1411n.1"' 110, ,sSI, A.inn.: ,! ami) n'li.l"
v hxhl l.ll. II. I l.t'OL."I.IIIII'A.:: I 11,11' MII .1i..1 r. 5..J.,. at 1.1 ...n.... ..
( '-.J 51115'x1; ; : ; n TlnnI' .;, .: tins, If h... nwdd, lHali I, ... "Ulu." 111r5555.,1 1 "' ''IS', 5,5.ns'r'.Mlanl'I,
"d. 5' 'lA'sl.ly' -- Coiiiploto or: r'1s<3111Tt1 T eo it l o. -- -- M rlw< ,
,, ,,, I I.. 1 ill1a511'11.15" ,. hrr 'In 101. ,11x kris I I"I'" ,, | ". ,10' X"rth frtmiI. .

II ,' '" '' CHAlC'R -- I MhI \1.1 \ I'U"I" "1 I": 111:11': '.,11151'I''I'I'"' "' \111,1' 555' IN'll1115,. IIIII/l\5' IlI'I' I 'I'' '' 01' IIN11:'. I ,1111!1. nhr. ,'..,,.PnArr.l..mw. ulthall... l'rnSA'St." ,II l I..' M> tluv ira IliHlnl' .
.1..' K.lliillnn.'lllll.i.lll'illil:. \\' .\111\. VETTEDTin IIlM1 "I' 1511, r 11"I'" l's. IIltI'' .. Itl\.1 ?I ,1.111.: I" IIS, h' III \II\1." "I'\111', t\151" I \ \1'I, I I\: I ,II, \ \I' ,1'11'111': ISIS'". iiKinrjr, .I'lt-.li I iin.l .in, ., limn.' HH' vraiirla, end
11 ,, \ \ """'. .. .. I '1 iritl l foal iLnlinK 'In .-rnii,4i.| A.d |1,1.. .-,1 I it Ire,,,, m ,r.'h'INm.lor' oursikil
t* I, iMiinan.l. MI)' .w....',.- ,*an I I 11" In !, .iul. ,,,l.iuli'.l. ,In lllnnr.
::; : : BILSSX l U) P.\ PElt'I'HIIHa; ( ( : SKULLS.i : |
/ 1 ., I ." \...''. Copper and Sheet Iron Worker I II' 1 ... 1 I.' ....11.. ?1-lli.lHill! Hh 151.,1'151.4. .5LI| miI,I. '.?'' .Ids ii> 'Iti-ti t ami, nwn-t

:: r.l'' ;:: ; -| 1,1 .?M.' ',ln, 55, ': I.i. Hi'' It pinIn.il, l"rNa.w. i I M. ..".. .... II-. Il-Il. '. ..,,.1 II..I"U"M'I",!> nil I lsl.r11u.'hall.. 1'iililu-i AIhn1x,1h'.l. \I....,.A1'.. I..sIni' ......d s.. 1..1. 1'SIS11,,, )"'h'1I, 11NNI Und.SI".Lit51.. IIst."*,'SI51541511555151 In-allliy" Alan. 1",10.nnil imli4miilH. '. 0..1 sill, *. win, .n .1..', -until. i.v.'r the bnl of
: :: : ; ::; : ; : | ,5.l, in il''ii-' imiltu Nt.rn. The,
... .
5 I .I.. k' ,1,11,1, Illll-,.., 11.15. | \\l.| II? I I.," l,, .I 1110.: ISei.ul Is's51111 Itw5"1. ., MH, trtiw ..._ Mbar .
>, M.IIm' I.. -11' "norlM'KWiOOiV. I.i. Uin.
S I -I./ 'I..IM'> \M s. ll.i .11. 110., !."". -I, II..'. .. j jf. i KAIJIVtlMi,: \ x "I'APKNN.: .. NI-W I INI.I AMINi| \\ 11I".It."t,. """I'EI: PAINT.' 11.11.II.1.'I. |I'- I'.l.ni'h:. fits \IKr.\IINK: : ..Is.lhen'. If M \t. Ilii' 1-ltl't' ,'t tin- 51'.x41 .. ... ..1.,., at Hi' talc' i.i'Mltwr, rrtil.iniiilli .

I I 15111X. 1'r' rr ,Intl. 'lr.l, I ,nl.: A1// ,I S'}|.. ,, 1'I'.. i iMill. I 1 "I'AU.NI'' IliiiN: > NH l.'ill'l. -'I1:11'1'111: | I Kl:' ''' 'h' >. 'IHM'K AMI SNAII'll lll.nt'hI.IN: -III 11I' -. M. \-l 1 lit Nil's. ..MIN- .'III. l. HH NlHtl' tillWnltl'f, all. ''' !! amiM'iil, ll- ..li'lrlbntkllmi '

I 5 ...bn.1'. I.Ix.nupnuml, "Mu. I.1 I1.1I I. I.. ,, .. ,,' .. ""I" : I I'lll.: Ml' 5.I Ill' .I'1,, I I. II M.lll, H..HII II till,I Itt 1. Illll, Ills 5hIp1'IIxsSits.. |, .' Ill,.I I IIIII.I.I., lil> II III 1..1'........ f ,.,,1...'. In "larvr. I" Irr115'.1'.151ad5' t i link. Neat'

u "I. ,tt l nl.l, I ,Irll 10, Ilxl., 555.151" .'".5S51 ,. ", ..10. ,. .,... I IEENNEEi's'l t? .h .,lli ... t,. Mini. limrlln--.I > i.fll. "II ,Ix It.-I I ,,,,,. \In tin- K.I-I.. : ,..,1"<..l..... In
,, ;" I .. k Y11115.1' F1, II", ', .' I" liiiiiiiri. wnm'iiin, thi' ui-tcliNitlK: .I. "Ila. -,,,"It,"IN'1'.I, ,, I,. Shssns, :,,|xd41l1 IllllNuttli.

iI 11 I' ,' ., 5.1,",". 11INNAI.I/I.I',. I .. : OARS, PLAIN AND COPPER TIPPED. si' l til. < Ikha, l i. nti.l. .,tn ut.iiuiil nI.IIIIK .n1', ,, ,. nrdl5, ,. I ktuivllli.. in IhcNmillii.1.1. -

'. l.il, uiliiim until li.'t |Is'xl '. In.llu- all lulu,, \ InIhi
1\ ,i- II I'M ""'. +, rll.-. .. .. .. ,., ,., 'in' :: Itnllemir
-- :.1..1..1:0'.1111..1'1..1.,1';: | | t | '::111,1..111'1"1.1.1| :, \,10 1:1.10".1.: I | ".irf.,1,1",1"" I I, ,v \1..I'\'Ii..III.I\\.ISI.1) | lit HIM. $55...- tlt.1l. N.'W INk IUIPlil..l.'lln ,,, 11 aim, 1'N lt.niml.-il.:

Kiilulit-1 Ilii; .. i'N SAIL LINE I..1's.lt:; :". ... 'IOII' 5.55,55I.Irhl" a5.I' I .il.;', .,. 1.:1":: f.\' ", 5.'n'' ,,' tia11; ', 111 .'I. INrNI. Inr '1114 11..1'. "I 1..1. I' ISl I 1"' I..... ". I."t ASsxka, $51"' ,
.11'11' 1.11.
." ill.. 11.5m.,, Ion 5.111'. aI ; FLORIDA I ih11.| InshLNIIlu54.'I"Ihri. ( 5.s.".'!is'.. HI'H"' \.h'rli.'oo",, ,, I- > .'i"i" i- .,". ,| illi inlI.dl..lII," i,,. in.I,,J .- not I llfi-n) I Aid l Maui 1.11,1,4 1'11."" : : lIIKMlttami '
1 1.II it. S It In IIMYI
|
"I'. K. ,,,,. .', Hi", nil',''.r. i ..n .i.-i:1a nil::: ;,1.1:: k.'i, mul.:| .sli. : Its.. i iI. S '", 5 '. S1,I. 1,5 I.. '' dl,55'' it.'hh' ,, '
I New York to Pensacola. "1'51 S SSl5''' 'S. ,j., .tubi' "_t r.* .
I I )I'INIVll.,1 H d'' nn..t, ,..il U 11 always l lkurt, ,l l.m,
I: 1' 1(1 4 I M I' 11 : ., .. N tl'-lmtl' I Ullll.,I Itn
I' BLOUNT &, MAXWELL 15515, ,"r,.,,,.. wswww rat11,J "..,..". ,I.., .", ,1,51', ., .Iswk'thll. '1 j
I ..* lolu'N", : If, KMIilhlk: 51IyrLln. HATH: :: or H.bKiiir; M\I.\ I ..hemsILr, h.A.5.5.,, ,. ', "ISI I' '.", ... "I' ,.,Ual.,.
I .. linin. ... .j "", ." .-
,5.5 ,, .,+",l'l llll.l I tVllllll M",lln.,,, OV, AITI.ICATIOX" TOtl. H. Pr AT'I'OUNEYS.AT.LAW1 :1 \Vw.lilni/iin .tnH. and I ..'"" , h "k'.
., ,"i, ,1, ,,!1,1,! I'll x .' 1111. rli-' ';' I.am'.1aa.y: l --n-| i" H|.;>. aaya, ;"IvillliHi. i II, ,1155,, "191: ,,..1'l,,, .I. 'Nn'
11,111511N//{ II I "I'Mi. \ 'lOa.: .i' l I iili.w.-t n ul how, x1111 "11,. .5.1111' "h' I Inl

I I I'","i.iif. h I ,,1. 1I 1-. A. DENNER & CO., i ; S .... 1 ,l."ih-. &,shill. ,--,,... AIN1! n.liulK-' ..... "..""., < I ,.,

I.51.4. iiHimN, ". ,... III U. r. I i "" II 1. I II--l .,, \\'....lilliuliB. hl. ill I I... I....-.*!,,' .1.:, \ "' ... 01'', .., "

I V, ', I I", 1.11, .' nIl'I, ,,1 II.'i I.., I", Uhl l Ml|.. Mitt: 1011k SCHLITZ IVilsac-olii. > S.yllxl| N.. 1'iil'li.' .|ik-muai. "K> I.. tnmtHill ,","II, -1s1- '",I' ."' S'I'' I '

I I I''.' "II,,,,.., ''Ml,,101." I'' I. rlol'ldn'I lltlll1ltUlll.tHlll4l|. | Ul llt'...l ,.-.. , ..
i. M. \\Wrl.l.' tt.l .1..1..1. .\1''. ,1- ,l.nnl'il. ". I- .r ,II.. k 1I.-n.,,:'' x ll., I 5 'II 10. '! I, I. I I (rsds'S l,,rmi'lii., 1 hr IIIHII, wl. ,, tm ? m" ,III\151\\11,11,, \\1'1.' .1\\1', '

", -II ,111. U.I.-. PENSACOLA : 115..au5/' I.. '''.. Up" Ihr.. Iwnl NSNxalINw Irl..a. .illI,1' ,
\\ ill ,,-II l.uluiN., .. w, III.I..T. I IIr.1I511..It." S '114 u5.1's.."p. ,1s "I\,5.. ) 51 'I..IHr : iCtlll I7111I1,115, Apo-tlc. ,|...+..ll...lli.. 01'1'-| | I IKIHI Slit ...' ""II" ,.. ....,

\ ,,1 >S.,. II.5... .1..55."II.,55 ."llhxlli1. I It'lltt.l') -. 'T. 1511. 'Inis. ."I '. ,Is'r ut.. usr1. S .10., I nnl.. \l ., "-I' I 1, I I .1111111 I i ,lid ?.-,. .-,. .,I..11o..IIlul""I", '. rot., ,", :" : .',:. '; ,';. :, 01 :15y,' 4I5.

,, 'ta.n'III.AI, 115. Iwr4ANxr. 1..1. Nk'I.I'" .... 11' I" ", .
I \l..1 I IH: in II.II. -"- ) ;1', ,I' r ,,1,1..515 .1. k. CHOICE FRUIT i iro.M'IH'TlO.N : nlil I ..'',1!,. h. an.l ..nl liuuuIn" a M- 1/" r 1 I I 5x5.

Iti-lllnll' l.'iluiN". sits, l.ll.U.T. ,, iKIN : : : : : : : : "1'155. l. III, II5IS. a'l'b/w ..,,,1 IN'r ds111KI.'t.M'd .. X1,1 1!
1., "i. i I ii I M..IHv Y.,51.1, ,: -. '< nil Illl nll"ll' .. "pd.l I'll." |I''" 'Isa" ,. ihut. 5.MII.I.I:.,; ::, ,::, 5 1 ,I. :
\ \ >- lIs/11N11n.I.Nlt lun li thr
\ \| 111551"11.1' .1..1.151N5555 51111'II.'II. ,nil|l Inxl'.111/'r.Islll.h. ., ,-. I ; ' '' '
.III Ip4, "". '! ......h i\ I. )., I i : I. MI I? Iw5''t" iii'trn' >wiii..iniiii| Mlthllit ,,;, .'.1 :, Al, I, ;: 1 1I'1
__ ___ ___ ( : ( ) IJKY: ., ,, ,...
h .. ,m11'' '' "' .... .1\\"" fulk.-9MIli. S1'.n1 ,II, ." "I
I A/h511. h51,1. ,,Ix ..\.ii..i' .. .1..1:1.1151. J. 5I.Nn5. 1.5 I"llrr.n ll' 11.1\ ." 5 IU'1II .
II ,, 1l" ".10""".,,. \1.1,10,. 11. II "nil I Havana and Tolnn.ro. 1n { :_ .. "1.. I Ir'u. n" ,In
5 ,1515.,51.55.55'5)' ,,' Ix"1.1.11/1,1.1, / YONGE & BROWNE Ciyiirx t ,,.. "..11 ,, -.1'
,111,, "1. 111"5th.11ph.1155551551', ,,, AI I AA 1'1'/l5.... .A w ....,.tot... ..111 "I'n1. ''', '. 5 5 "u
.... .., V 1111'I' I II IM I M.HI ....U. ,,, ,
::0." .11.\ .: I', I I lw 1,1 rmn ar'Uiiil| < .-ut<.ilIk 1, I

'" Attorneys-at-Law .'",,1.,.., *. n..ll; ait' .... ",. hllitv.uliUli.'ii 1'i." ; ,
( H l l1I i c .A. JR, J[ .A. GE I "H I II I I.151111'I I! l "III"I 1I I ::: \ ..
,,. -Jill. 1..1111. : i lkr.niili m rt |H".Hlni" lot nn ,
I"I' 111' S 1 II
' '' T1''I : I'I''IIII--II--: Ml III., IM, I I.'I 1. M.I "I"| | : : ; \ .ti': I '
: ;
,, ,,.,,, : ., ,; % ( )'l'kltll':1'S I'IIII.U'. ,,, '" 0. '", ,. t
'I 1 ,LI' .11. 10.\ .... 1'4.51',, NI.., I. , "I'S1 .1\.nl' lld, ,...I., City awl I* II.IIIIK t" |p1..111 ilrauiclil'IIM. l'' ,., .1.. 511' 1..h. .
., .all" ? "u 1..I 11.15" .IIU,-HU !,.. sllsn. .......'. Wi ,15, r '" II I I". /Uwwlt1f. .
,
I ,_ 5.'l..d, .1 t... 'I5- I .
,11 .5,11 ) I"" ", oj 1155' M."IIII..
11115'11551 5511 I"Ian 1-...s..-.s... 1.111. II. 15., "' l .' ( YIII ': 'Into |.i.l,..lly' 1 .. ... (Inin.'iui- ,In, '

.,. ,,, .. ,' II.Irv'. ,, "II'' ". ', I lln-/ |"..IJI"I| ) .of A5arnnln11.. I.. list .lls.s.I.. _... .
I I" Ihll 5x" '111.e.II Louis A. Anderson \.Vl4! ,, ,. TM 4 w.Arrrl/q. I
'I.51.'IIIIr,1" ,,,, ,,,, n .\I". "SI'. .. 1.1.1111.'. -. "> ," ,,, | I 1 1 ,. lanl.mi'' ,4 ,Iqwam'.4) r.irulluii'. A 14,.... 1".1"" lit ........ .. *>a tfuil MK"
," :; :, hk-li .k. Iliiw .1".f.I.| ul-.ir.imnn, I.
.
,
.1.51 ,
n "ISIII, iu.i" i iu 1.5Js'tS mm aii'l
"t' I. 11'5 ... 1x.;; ,..I. III ', ....;-.'$. ...n CITY BILL POSTER ,, :Bickbuilders and Contractors. A Un' Ih'us.xl |44'. 's.154q"5115", ,. ,| hAll ...."M.f. ")"| ? ,.. oh.' Hi./ ,,,.,-P, ....... t 1
::0.... .. "II" 'II 10 I n.aw 55,1 IM'tluit, "liirKi-ni. '. Th, ... ,
,,, ,,, .10..111. "", Y "k .II'" .lux., '. A lawy.'sl,511511E
,
I 5 I I. ,ss .., S r i in 11111lls' ,, and, i r, : 551! II'1 i I. .vMn5'*'. tut. III a ,In,.* inllnn, rtNMllhkli.
,,,,,,, ,. 'I" I I""I. .1 / ,I' SI IIIIl. 111,1 llllro' \ i. lm, ,, hum, ISIS ? f............ 118.
'I" 5 1st, II 11.1.5'115., '''' .,1// ., .",, II. ,15,55,,,, .I',.1 I I St ." II'.' 1., I.. ui.., II., .r. I U.,,..., IIN ,irmnliin. "l> >". hwriH 5'
,'1"1\1 Ill .. .I 'Illll II ..I..nS.., .11, I .. .,5.5.x111 ?' ,|I..i I III' '' v,5.5A,5.S,1551'1! I ,; l "'I'lM.lalllKlltlMMl ..1 l h, i-niilliHiw M'Ii inil at 11 hIs ll.*., If..h i -iiiiiil.ii" Iv.HiMtoil, _!
,' I 14,551 51. 7ru11' $5II Ia: .0.1.I .1, .1.S'-, ,.",,111 I 1'.4.. COMPANY.HARGIS' auMi4ii>.... ., 1. NIMHf, r5.151n.1.I'w.'a,, .
: '
I'-.s S I ........, ,. .., ... ,, ,. '
Hh
iil r H-i IhihiiulliiM .
1"1"... I?, .. 111 Lewis ( | ,.,,. |> >. I. ',"l-ll IMI ll llj pIw1IW.1h. ,. tl.,- "" .k. WhM *pIA511bA
,I ,,,". .1511 ,1.5.5,, m.It.. ., I ,of VIIK-II/ iiu: ..l.4li. rr.rly ul, Ifo." la|KI! old dl, r ,. M.I. "..........
,. 'u x'15.5' II..".. 11,1I. .,, ,,,, "" I 1 j '''" ), or., II. 1-ui "il.. i'' .".' .f"55/4/ .4 a (.....*!, with il" |.w .. .1", 54.4| m
M.F.Gon2alez&Co. HI 1. I.d' .u/.751,( I" I h..n.b I | 'm S inr lenp. NmAwl
I 5 .?. ,,5s noun* In I.-, <.! -, low it.illiin' w.ir
I", \I. 3IIIlIU 1'1'' I r. ..,10 515 I I'11/5.4" \1. ,I"w. 1..,,. slay", ,, ,10 1',''-st..nd,, 5111, 'In" I/1/ "tMelwA5uN

",. 11'11.' .... .,.... ...., UKruM. ANd.w4or15514lu4'IA1.mIIWIlisps | 15s .". .1 N"Irl) all A n5-SH .... .
1'1\A11UL1.: 1'1.1.. : ...1'., 5511 u ,III' 1.111'x.I'.1 rnq..sln, | xAtrWr.ltwuAlutwJ.IANh5115uw .- ,'id'yll... ..11..nw,411x'INtwIWar'

llrli-k Ui>,.-.. I lilniH'i.r ,, I11 I II sr I", '55th' 'S1. 10", rIPN.' : ,_ ill ii.-w wnl. i. ,U. II1.xIw1. wi< (Hirnll -
.
". .1'' "'''' ." ,1... 11,11I \, A Ull.ll'" "l > lit tl I"I I
\ ,l1, .".) 11.111, 111' ...It 111.511. '" .11 II,1 Ills. II. __." I5, IM.I ) alHWullml I<'""l.ll'.n .pMwhhia. .
;1:11 nil "r,, ,1.1.1,1' ,,' iniult/ niH,.uil .4 II.. ti4.il I <.! ntprii-
: :
1\ \I IIIYSI.n,1'': "IO 15), < : it Airs= n A ,r. I STAPLE & ( :';pring' : Tiiin II.is ( 'oini' II. i hw K...1| .....Itf bwi. n..iw ..1/.1. JsilNa5111ls11/"I' s"hunr.4lx.am.an.( 1.
.I.. 51551. iif Mr., HIo..1 ,< 1l.-rull
'1511
""I'|
IIIsII 11,11151,11 l -.Mil.itf .'; .1 I ".IM,"*. II l.m.-ll |..1.1| | nil U.. rIIF .
III :'M;: in'1 Ml ,., 1 I 1.I ,,..n. -I. -IIi Mull 1 1./. II.Aniuim. mint 1e.IMt ,
v. sys. FLOUR Mill'' : | : : I I1 i PHARMACY \ 'l5 55. I'' 5t >.' .4 .l.i- Hi 4 "rl i ,I.K .mt. Tinw.tk .
4 4. 1 ,
M ,'ii. .. .m' |"...... nl' I'.i.l, ) ', ." .. ; ': : ,,, ; ;, I n.-il h I 11.151, S[ I. -MUM" Ihh5.' will, ili,i.,. .. IIB wntra. "Ilint ....IIIV... .u., .. ,., AyhhlM
"
/5Wt,51 10 "x1.4' ......M......r1 null .<.!,.- I51x'I'.t1'117 I'.: 1111 1 I : It 1 :\11 : 1'1' ,55'1' It I : I : '1\ ; ;, ;, ,, \ ",, : .:, : : .: .,, : I :rlw l 111'1 15l :ul y: ur lmilynilaaliu.nli4iliril I'sllaix| 'm..r,4 -lin-iin.; UhHIniiim/ .

..r-. ..I ,4M.-.I. a.I .ohm :V>. T I. I. I ( 1,7 r-n .. ".5.1'' II...,.. 1. ...1I5. I > ufuMi ).$ 4MNil.hni HU.I hliJllllllll. | /4 SIx'I w.s5l.lul' t-I tw III..IlAle ofa'HAwIISSI'Il4
III' M,11,, I 551 I1 mlli.in "; : I'lto\'ISIU\S( ) : "*" *t *, cx> : : 5115' 1' I' .I i- .. 'I r. ......"..... tlril 1ltlUIIMtMIMMIrn : ;: ; : ;: I. hlrru I /51.51 11,1u"Ilxlwl
I'1 I i.l' 515.
N ,n. I; \ ", IS1.1.:. 19.11.,511,5151 :: ,:; ;. . ... ,, ,I'AI ", \ t | i I I 1:" I ; 1' "" "''''''(r ;j \.' I .\\t t:;, : :, ,: ,1; :" ':. ; I ,.:" ... .,,,0: ; : |> a.ml i.mii'l yinir li.Mill.-r. l5 5 II" x 15.55 by Thrush. ...
,
.....II. > > ." .
I > f = ' ' '" '' 1 A51.4krr KUtHMll' W-HIU.I 1 yaw .IIUIM, |Pal W''"I w 5 Y5ball ... ..,555./11.. Uhlnwwx'.l1r4,5sI .
fcllllll' III, llUlMUJ. -. ."-.., I \ \ 'r :i ,; ," :.. : ,, ,: ;. , ; ymw wsiMN ,...l ,in ,..if .luU <." ., |1..1I.w. 'Ilal'I'Yk'w11U1. w15mn .

It, 111. :.I 5111., t11' ", 1',.. I.1." ,, I II. Choice! 1 Family Meal, l and Stock Feed ac L 'I' 't.\ & '' 5: .,' : ,n" I .I: b .wl y.oU Hill, I.l nlft.>. t<, ...-*-p| willMiuiwatinK ..lh.'U I, ti.51511 n 00111\1''" 5TAIA. 1

"I.. .II., .' "14, III r', II ,iI..'. 1.11'11... 1 '.. :..5111, .1114Ills. : !: i -> era 11'L ; : '';:''I' 'i::, :',:,: ; .'r';'.,'t'.: ,:: :: :,.:I.I.I at mlilnlutil' ./lll> album, 5.u.4INVt. ...' Mnl., ....11. t5n., "ooly II ..", ..!\It....

II. S" 'S" .5\ \1..t.. S t1.5'.1'1. .1... 1,1 ? '" 10. ,. ,"I ,I '5./ ,' .n.,.."1.11, -- : J'ss..isI.f1. .. .4551, 55,1,15', ,sat, r .5 15111,555)yptal. ....
"1'I: ( / O"j'f..IfJI'1"'J--l'tJII1"--J I | ', : (, IT A <. li! ., .. .., ', .. .. .
i r" tallSISII. L.TILMU'tVCO.Contractors ( ( l. 'II' ''' .. ,......... Tt. .s It s I. I 'II. lit I/II.111..... ......i55'x
.. I IY..J.I.I.rr.l .M.
,.
_. ... ... SI'II..11.b'5II \_. ,$115.. 10' hI.' 'h.o Pistil. I 1.., .. .1. '.. b'Iltlaaxxl. .
,.,,115 I.J'; =, :o- ( ( )14' 1'14Clrll ) TV- 'I'| 'U' lliul IS.link. vtrlkiil. .
'" .1' \I 511)) hl11.1.1 15..5 5" -:- .. ... ,4 IIIt. >4 m afckjk..ui
1,1', m., 1.5 I II,,' n and Builders ." .. ... t m...... 1'r. t.i wkw. l H.-l if 4 I.... 5555551 '. .1.
: 1.\\ s. J.l"\lC: .5, .. .. i Maritime i ,...-...iui wills' which. ki Urn Ibo. aln, Ants vI' l in HM ul
Surveys. l.u.11,11ktUIHUI. 5 I 1111 !It..JIIIII .
w /
115115" \1. 1 '. 1 ., .
1/511. I /Y ... .55 '|"H' .' iwtunl. I bi .$. nulk Mu
,, ,. .L.1.s' 1/414. W .
W
1' .II' '" .vBuild.er's I arty
UNION : In'ul Is/lw'd.awl
DEPOT: STORE. 1'.l N pla.pk A Itn'M
., .. -I. t. .
I 1",1" .
|I'
//L. 11,11',1 I\ 111'11 1. 111 1'.5I' xlSp5
? /; I. ,J. | Hwy | ,M. IIIK, IINH5
41 I"IA" sin .gdNlx. -
''hll''II'' sISt'INII' | o ,
I ,
.. 10 ."hJS1 4.
\ II" ". I'I.' 10""" II. lit" wu I ', p"-
wititl'ihvU .
M terio.l. -- ,,-- .' ' '" "" 'I4m-j' iiliMljt nm.tim..U'liO -........ II..... '
'n. u. ftI i 1 1 : : :.; :: .: ; ,, ;" :, :. :, ;; .. 'i.. ..."..... .tiruwt-w to Un-li.
,1 1. I 1 I
1 I ," .' I'' ,, x' 4I.II 1 .-- .''' ." ". ,I 11'' (.*, lull-, -Imsi .
I( 11/.1
e.1e11.1.A
,, ,.. D ; nr. :nxClioiro \JLLJ-: : ,, _:MC. c.... ,. ., Tnw'pM.sl 1'55
; .1 .I '' 11,.. .. ht. nAcvd.
55 mo kjr .
DRESSED: LUt11DERtail a wnrtkjr ..
.
.';'.'.' ''' ,'''''. j Flora! u ." 'la. Yon ''I v.1, J....$" ns. ill' I. t NMaAIs Ynt
!I I ,,u?, .. l>, w kawltn k.. ......... ilnriii". Mw'i, k1s, I h.r4 .. Me1.II .

I 1 1 .. .. 1..l\1.15\. I I Lxl" I .. 1 --- ,., I 1 -A I II s;" ..., sod win. '.. H',n 1115? ?. 15111$1! 1 5 I Rm M..I, .4 lilflll Awl /w5 5., AY 4r .
1 5' I .!...'1 K M.I.KM'. -'''' y. .10 1. I 1'141111.1 M
.I ,ui ,. MOULDINGSAI.V.I ', ,, I I : .4'.11.511'| .Hok .... .1........' lull. I II" .55/m/'w" ,111, I .. I'5' :. ...../...
J J. ,,5u.15(111 1 1 Iar1,'I, 155., ..... 1..lplasI I
|| l al HHl r.4k. .
Family Groccrios and 1 Tccil Stuffs $ i. mi II. l5.5.,11,. KIA. ..
.. -I?
:
I S ..II,'. 'r. ",. w/l/.. II' 1411.1.' 5,55I
I" IIAISI. I"I'j ''5.'II .hxn| ..-lll, ,w.l5 blrh
r > :: : ,\ ) .\ I ... .bn...d.-... it..1.) "im"i >. 5 -! s.IM,1 i|'." IM wall "aH-l .... 'IA.). UM.I 1... WI II| wanu.A'11.r' 1 .. 5 ..11.1.4514.Thu .

!, ,, I illl: '. .., .'i.i.,, Hr, IMI.-. ,.'. \.-" .. ..rl. _. ..v. ... ... I ."S'. S 1 ,,,ply IA
.' "I'II' 11111'11'" nt .1\\ I WIIII.II'I1. l: MI.I.'HM: | nl'l-il-l" "1 1 I MUV" liKlfl'l: tinW.i. > )' l >ii '' I" I 111.1'5 v, v. r..i, I IAYIIn, .. .. .
i r.m'nnlptn.l: ; lluwi olurt away f,ii ,..1\\ ouli lluIwliu- N.. ,... .' MMMHw&

1 |Vnliil, ) ri.iniiiMilN: I i I I I r.Hiu.l H .In I* all 1'AI.Y5., ..51, .'s5'"', ..-- Mm ll..7 wn ......... ... I.. .. .15591, I. -i, r+>-

Dennis1010 .1 !. I II PCNSACOLA: FLORIDA.' .1. Is.IY I 1..lIr 'I1 II Il,4., \I. ,yidf| | ,Jk. (,44 o. Ihal M "M .I.--._. w1' du-l ... ', ".iHk; A

J. \ [ I 11.1'1.1. ILI.IIII1. ,I.I4.S's| MlM.M.. I lit I iv,- ., mu?.?J..1!., .,..,.| at .... ........ W. I...?.... tI. ..t55I,5.1, l ', ..1.1! il I. .4I. Ie AMA.

'. t ., p I.IKIP..IY.1.l\I1I I ;/ I : l II I"III: ) 15\1 I t'SRI'lll'I'III.1'/11'.51: ll, pr.LS| ll w 1'"I5555" | |..' ,ldi.il. ,, v ...,...y. ......i.... (04. ..w.,. kUM.. all UH- LJ/N. ,I1h.l. I"" ill- .ln
I h.I KiNKNi! >" Ii-, .... 151'5. .
I"ya 15,51 5.Aw .IA Wt WA7 AINI A,4IlyldIIr4t I
: Nng4iuM. .. AI/Nl.nh" .1 In, ,51'.1 ... .... ... .,,, .
Knowlcc Brothers.UHAIJSSTATK Tw aw. w1 w.Abal. W 51 551. t'" 'I.,
=riinr.v. I 1i1/1is a .. \ PENSACOLAPOTTERY ....11..... f'"I.t.. II s",, 151.' \ ..10..... '/'nat.' .It. .I...l.l7 .of ........._. eI4 Au \ ,d. '

I r.r5p. I ..1 "Irw, s1r's. III", I I"..4/' ......... I.... ....., "' ... "...#*..... 114.5 I
''
Cigar S'hr.l11541,115. ', 01. i .it\ Hiri'n" .
.
....... TtwNU
UV" I''A' 511.Ys.rB.' IAI.. I .i1 .1 I t. IIAIvmlwrli. A l ,. I.srYa'I' MM4111.

WORKS 111511 i p.m ...- .war ills, r ...5.m. "

IIAO';, ".T Iii, .111 MII. I Tim. riHlly) Ininniim Uv....tinhU.tuk ..! 9IRiWWS

BOOK i iNo. ,. I"I .... .. .. \
01 I II n 1. ", ", lll.lt I'lrMKV' M'lIHH 'if A |i Hkrljr I" .It "|>d.MV '
,
v
ii" I j
J : .. t ,
Insurance ( 4s.T1A i lirmlM.
Agents 155 bruw 1454 -
25 anJ UrJ M N... i..1 I .11.51.1/ill l ;.
GEO. ftlARQUIS! Jr. I ", xl'd-, ,. 5. ,, Hu..... .. "as.. slut I" I 10. I. Il .Sal .I., M IxtilkwJ H.IH..I. H. .11 IRON
IlKHI) K; IV MO 5 1'1x111, ''''0101' I ," 111 ..iurn- '...1.| *.ni" .- it .., ,I.1 IIIw
...'
LI.l .
: .. ""j' Sr. sell. hnlu.s, I 'I.I"ili'' ," Kuiilwli MAIe'a'. awl wwi -. iu.l Sir
un" iiltMt: :>'l' kTIIIDT.tnj.illlx. : I ,I.., s r.5', IN55) \ 5Ir. ./.I,, ,, .111. M' K V4l.i.iUll A4r .lui.iu.lm ?,,

J. W. KON LE1 i Proprietor I-s. 1'.1115. ,Irw 'ft'r- .Illr..5uhl. <_ .4, Luul. ,,,.' iu> 1..1'| -i.. ,1.,
.. .,,, I .. ,
TH 11,1' .;:1. unit i 54.1! 111.,1, mart .
V aIlla I..r WMHUU, an4 W 4 ll.4..U-l "(. ., BiTTERS
.. '
MW'illi ,
'.1..1'U-l. lil 11"1' hi'' IMm -
111LR1'11.1\T' S II AS" 1. < n ..ii 'a1It1| I'' loritlu.r ,, MLii.tr Mnlr). I..,. And: 5511. ..IH |... luMy, ..* .1'1'| | ." l.4b. IniNtliUi.t
1 I: wi'l ,m, ."' ...... w U..- ..._ uf 1'.51' ..hr 1. If .. 111.1 11A,111Y115w
.
.Vs .I. Fla.f .
.11. I". .. ." .,..I)
""i"II.t | fill
Ill
DRUGGIST'M.CHE1BST, 'I wi 1 U.I.H.-I,,'. Allll'4\ > full 'II.Ir.nl" '.,.,*.. ilwi.ill, ".. 4Ul'. 1i..1. | Ifcmin ,..... .. .." "hi ,...., ... .IU...."
.--....... TIIMk. IIL', '4 ': 11141.111. yA1r1.1.W
For I t! Notice Shipmasters. IIII-HI, <_H-'I>.I" I,,, "' .I' r. .', .11.11.I w1' / vllw ,1151 H'. w1U1.1 14.11 INl
-511 .II rl'r.p1.1.' .1 f WHITET ( ) ( A Riser .. ,__ fIII' ____. .,
WALES '
: : .
I ; .: :\ ; ,; t r f\m lri\ ir..ii.iii.-ii'l-Is.s. It" .01. '" U'S .1 .1..5 .4' ll-W
>
.. .I .....Ihm.11.. .. | i MI--i.-.i" 1: i .' t ,,",, 5. "" I1'' ,III\ sbne ., ? K "' '" U. I.41..N11. .' |1u 55555. "5555 .IS ,"" .1. 'I N 1 1 LY .u.- It I:' .. .. .. 111.. ...... Imw '., -......... .... ..I1/s.s. ll.t .. .
,1, i -. ii. J DKNTIST : :: ; :, r; ; : :.I:! ; ; :: ,5, ,1..1..1.| | w .1 i U' "I I' ._ .
( ) I... ( ) II I ." :; ; ; rvr 1 I ;, M.. ". ""'"""I''I.. J t: ll i R: ,,.l. i 4' ...1.1t.&t 1 w4mp'J.uplA.ss41.. AA41N/1. .,4H4prt.plA "' :
All HoiHliril 1'511.-51 Mmlk 'IIMh.

1 ".1.x11)' .5N II IS II1..1 p. .l .." n.iui.t.. : iioiiiut ; ::: : ,' ":,;V"i'; :J\\ : ':: : 'iiCw. : I ; b-U 1111111 1 % I I I(., I 55L.is'4|4n.*5115., ...l. 5$4Mnsr. l JI1'W5 Tho w1. ::Zi: : i.s.i; 'S'5:5: : !: :: : i iI

Prrw'ripl.Nr| I illrdulMll I I I 51,1 '14)5'I'; "; ': ;': x'' ... ''x5,11./. ..$... ......... lfc.w. l>. lie y .
i ,, ., ,. : Th I"f< In ,, >
*... U4y HMMl tllibl. 41I Gst's: Furnidiiiig! God:, I \" 's rlilTin .5 xlkw. llu. jm.....--..> -. =-.::.. : 'j;: -J

I 111 M ,I.I, ll I "I'l' I ,Vl.M" ,Ilil' M ' : :' ; : ralaloM enillnirlldercisa! $tJ J I .Y..I V;..VJ.7.! :1UU"I S/I'I1' :Il5.' sa"x 1' *. ItiitU'.r", I .1111 .. : ::I. {:';,,:":'t": :. .

( 11nI'.tl'M 'WMifsAXIillllK.Illl. ; .-. ... .. .... IHi-ui, Ktn-i *.M.'In. r, S l.jlllawK d 51,4 1r1.1.A. Ae tw.AA. sa._.. I
: II "S ... ., : : I'I:;: :
\11. ,
01'' '' ""' I fl.ill.l.ii; .. .r. ,7 ;
t.wii >,M It *il/l U *.. itk IH ...| A uwa mtl i : :,,::, ;;.tkii:: :
::01 '1' ,. .... ....w. ,." ..: ., ,, AXIS! 111'1111.:11.1.1"1111\; : & '. .55, :I."or -km' fcn.il.i.l| |.'.imi, ,, ." 'lifciikU. .tiair u45y ,...I... |..tj r : .1.- .
,
I '.10. .1, ft < i uuml.Ioolur', ...1':1Irn.: Cheap Einlo. 'i', l | < 5,1!- H' ,- .55 ., i. I I. ...,.! b, Iv, II,, ,. ,i r. | '" Aw, .4. ... 1I
.... , ..r'' ", ,. ., ...,
t. r 5/1.I -ui.I 1 .1" llo'llunr I Fine Gold Fillings a ;;1"I :'I' >: : : ; i. .,". -i .5 |II|H .lutM f"* 4Elit 1 I- M jrI .
Specially "
"
." ,1'l' 1 I "I.. n.' 'n-' nt 1 1IISW WfclH ... PAI.AM'V 1'1.1: I 01 I'' I', I "". liilluinwl.. I I -, ... ....-

I" : : .,, .", ; "" 11 IIti. ",' \ \ ,,, '" I '.'s I' 01. "5) 1,4 s..l, 155 .' I i ..- ,., utuoU I o1 1 uyA8a''r.AANAI.
,.. .. .. p5".1--.4. .L .,, .. ':
1.1 A15' ... .J 1 j j. .' I' "" .. ..' ". I 11.11' 1 l yrlY. 1. y11'U.tk. l.. u... ,..... As.-
.- -


t-
---- -- -- S

oiwnmwltltl !I'I I:VMI 01. \ : illi I \ 1 "I I Il': I II. ., .,, !' I ,I I I \II: : ..r tIN: "I I .X1HACTACID i'itI'J ( I'1'I I (

'n.1JJCO jlli .\ V.ith ",tIll "t"'I I IIlu 1.0111,11iLtpIa. ,. ,, j II .", I" I: ;o. ,' .' .. I'. In, .t. '.1 ... EARTH
I ... 'II .' R ''lIt" IilluStit'lIII H I ) .. IRO,
: : n' _-. ..: ..'.'t. I I I 1.1'lu ,,ldhp""il'' I.. ''ld, etiuttIltil ; ::i: Ii, : :: ': : ,.. 'J. I .'

The llli.lxm "Dalit Ia"ia'l'1 fi I mHP -. I II. I", l I. ." I' ..1 I IllS5i4'ls 'tin,' 'I I I -0.DI'l'o. --
A-n tH'I \1 1- 1'' 111. 1. | I itit .1..1.. iii's' atil us
Ml I. I (hI. WI..I". Ills I ltl51 .HIM. ''n .d. W'9t4I.l'll i I stIllllitt, lIlt" ,

I : IWHB IUH_HUCK. : HMI3HKAS. 1: ...; lhl. trally''hrl.lnl bail,'.lir. .an..1 ant a WlI'rn vrPptlnftal InIti I', ,l 1'111.d"I.tldl.hif. TI., ,In.. .r..v".,.r I .I.itt. 'trip tub i in mnviHI mi-". ,in.''h. I ; I ;: ?| ; t; I :: \;;: I : .:::':1..1 i'' PIlOrinlllilu I ill ; I;,;.1, u : ; lii'tl', ,i i ( ;iiMKK) ( iillgllJIIMN LlWS I Pal'a"ol'
: I )
",.,. .I.11, 'Himltkpim, I ".' I ,I.- ,,1 I "H i'pl| i'l ..l I I''.lit, III'lll'' I '.( ,. ",.. ur ll>. ,l.lI i .
I II i nholi', ws 11,1. pit."..." .l ul II,, .n.1 I \,11' niit.ii.iltliit t I ( mmit Ill| ", { ;:::: : .
lll nn mmi '>aui'ni in, !ih I I. in' Ii ..if I l'lhu' .
I Mtpnnrl! nltlYmapnl| I 1 itt I ? I I ; ir wr , i" "t Ittrnr II', IMml I I- t liUlori 'tnu n. A 1\1.1"\ 5 I'' I" 1 I' ii'' ll.'llin I | | | | I .Ih.I.I.--1H-, ,.I'.hr.. ll.it, ,
,,... ,, lh., mn.t'pt.nnholfl i I', I.:" t '", ., I.illtilp'lrlVl l ; .
1 It.til il.r. taut Trininiiiips
hum-U'o a "Ii.h) "i ir I. I : : I | eli 11)1011) "."jla"I iti.",unit, XiitioiH and.)
.t"" itorll. .01. .i.I.11".r' llarram. 'I IIP tnwnn : :115111: I Ii i15'Stilili': I :I'u'il"l' ; 11ll.l.tr I 1,1 1 : I | ; I ; Ihr .1' lute vt il or n".
''11' II... IIIAn .. It"II" .: i ti-I'll; I. ll'tilil'S" i Hil 1 < ,Ii'iniii.lrttli I ..
Hpmiliir.l | .
11 '
I ,' ''II"! I,.0. n' \ll1 .tan, ,I tit tutu in"I.J. Till I ;: ,)lir Ih.Willis it I.. .lal.l. :11-, I .n rti ItlIr Hi.. l'hst.ul"11hta, l|, nn"in- : : : :: : i: I dnslrpil Ieitili| i >ili. i. .
i \1.1 i 'IHmncrall MllIltIrll..I h lu-i'. win, imlnl i." I II uI'llll'. Still, thaiHIPV I I ,. I .
,
S 11W I From i
| S5i
ap thp ll.'il :
nnlt tIll i II'nt SI'\V IiIIIIfI1llb\
Ilh. .in 1'1'U:1:
.10. | \
l I i i "i s Hint tVifarola I.II i iIv I. 1.1.1'1' again In I7KI fin "I i I ....,'. .miMiii' l i., ,1. 'toe. Imldlnuol ; | ,::; ;, :: llit- lh'Silllt 1 I niinn'$ ,,, : .\.. Hlr: I.Mr"; :

''i h, rt -t. 'I'I impa$ trn.1 I'M"' (" Nivnilr. HI I, Hpn.-rtl A 1.1"'". 'Iou ill limn'tp," Hut, nut ...1,11'. I pi! :' i 1 I weal 05 Hit' ran' .
with Amerl.an mint I I h .."..t I f.,'.111 I n I 1151',,1 I II, I i.ion", .. lit. lit-! mK ;I 1 I :.n.l." -.1
Horiila In till" mat'I .1..1.,1 .
,55,5'" '111".111'| low n ami In HIP, (me of th.' rUlr1 IT> ul \\i+-t 0 in ,-.,1..1 lluttimtnil I tin- i IKVP tt.rm.il fIr.

I III'i 'u" ,'" .t tin- 'twnmlwp I Wlllii ol"tI.h: steel, In HIP hat ,.lt-imvp l llntln1 I Ii of 'On Iti ,,1' ," ki,i. I il.f. .1,1 IK- i ,I I. I 115515. lor 'Hi"pnr' TheGreatKiluralDloodPirifior, MA 7IE C OO'7

S i S., t I"" nu" Intnilln. nit we tiol' I 1141W $ ati,4il l"l.ulia vnt, i-iln.li'l, or proit-i''Imi, h... 'lalliutipuli 't S S "hilOg'. I Hint. dlrtillii! tin

,,SSS,' ? ,, ,, ,tli--, ifin Itvntnl' i:: j:,,1:1: : taip<.I Iirliot: i tIll air :,:,: I tin... linpr.. ..,MMIIHlk| a .. 1 I ) tlata.1i1.sI, ;i maml! ',. Ai Ira Tale Cm Iron HnM

'I1 5S55,, S"555, i ni .r nllttl, Mtnirs nnv "'.t I'.ki-n.. iiimmaml I.IIK llu. intralirp Iliiiml.In, shut'rlniji.. (r.Ill.., I its.: ,. I CIl'llr >k) ,and It.., I .s.//' '' | r.n il lx mori' in II i his ...11.'IlnisIdy Iu'I" 'I I |
.li.nuy :
in ,11,11 11111911| I l Inn'Imi. was 111.11 I I Ianil ." ai.l .,1 I I / I ntlm.'iilami I inpniIn I l'I'II"IIt'HI 11111'111.(|,|
.
,. I Hit ret-oiKlrwclloii l li ll. I' 'lli rt I.-IK. i I."KI 1 1> 1 1 1I .1 ., .
d tint ,1 I m'vi"r MtmimVnnl I bt IIP I 1'11"" 1 annnnblf ''I'I'I"'I'| I tin' 1"1"1h. | .'I I iii Ill" Wh"h' ) | 1,111 jIll
1 I I" lir, ,: 'III irrti i, '. ,.
i S fl\' '\1\: i I 1. unitUllons ai .I.HITInirlntf. lie wai,. II. .n iliM 1 .' Moaiim/ llu lIllsflhllI. I IIliiii I-. it i I ( i "1.11!,I ,In. I.o, mind.. q A linn' i.. I-"'100" '.''.'I'''"hUl' -

v u. .t n, .1 I ljt'"'..4$. amiil aim |.mlinn, .f HIHIII.h. 11.1. tin-I 111 s-OV,-, ,"I) oIlier lr,iihwurkirtln i i iu.s,.; I" ,nth, ul,l'llll,." I 'I II .11 o.lh hIts,,.". & ACOSTA
roaM tip.i I, urnttpnt ilpslrotpj 1l ti ,I 1tlt.ll1.iluII,1| Into, 015111, I \ lln- oMiMIIM, I cm' ui.t IIUTCIIINSON ,
,
"u-iin' I II..u., of I pronr| IIO o ; "''rM "" .
ami, the
i Isu utii ,' ti .l"'lh" alili" t ant!I II" l'i.. ..., II ..t".n. I. ,,.",k..I.. I I-, iilliiiut who the,tariff It In (.'smgrrua." Tlinll MI-II, ,"'. nlt u.. nlttaimil Ihrun\l. l'iiIl't ij'.l'ill',.l.n..I.' ". S 'I Ill-lu." ,,r-i'' 1. tt s. 55||. 1III'IIII.n. SAl.l. ,
nnlv al HIP irprtfi'm | ,
| wa 1,011 'I..c iml that ll I ilimlniy Ufo''l..ias'tl' 1111155511 AlenitIPWealnessts
I i .pi I ii.,1 man in llni ( 'on.manofrharani 1"'j..IAIII In H7J WA. tT.Vi 1. inKsii InlilllitPtti ha-iti la-I I iBPtratiil' tinIhltk I O., :I ', i l i stIll i-np m I"" "" I''. \tulKa. 1. '

.. ,,,.,1 .holrlr' iii ,10 ''h" work : II t wan lt,7m\ ami In l-is.'i u .a. l.ctl:! nl' hnniltiiKs. lh>. ami, ".,. | .. 1''lil'II'1" I, n.li onli, ) SH.1 I Ins I ,1111 I 50,1.eIli'0oh .. : hIMt" 'III"

"raml, "i'o nlil pun tltIl l 1"1.,0. 'I.h.I.Ii.,| Ulipnli.'i.'o. .niiilitHit, aiiill'i' or ; : ': t ti III 1.1.| I I.ihiIr -u 1" ., .. i'lllICIStHEW
: :
: : I' :
: i;
intnl III 11..I..r s ..t.a..II l lilttp Will I h tint lint i" INHII ir'i ihlHtl 'In Ih.' .i :, I : I I .. 'II" "" '. .'" II III Llllhthi1I5: FU I'L NXTUJt.m11.1.1'11'.11 ,
tr to .wa) 1'iiUlallvo it-r-iuhli I walir.itay, ". Is a tt lIallH' lit 1 lii''l''' I II'S, 'In ,\llll'riill, l'sII r.. t ; n. ."' ,h.ll,r.I"I ..,.. I.. t*.. it s 1 I''''I'hl.t i IV \\1' \1II', .
: : : : : : ::: :: ; .I : \ i
.I ; : : ; : : : :; : '
.ml to nliatt ami *".) l I""m furUiu MM ;lIlrVtllg, ( 1ti'.ait.i1t.: ,, It. ; 11,011 lii, i 11,111, t 'I' .hi'ai,,I .u.i..llile .v :. ,, i, | toll, llllh IIi, matlili, ) IK.tit i H'laitTnfMIhl II .I, 11,111,. II 1.,11' .II II,.. .l.a. .1. I""h'l'l' I ,ill !10 11111', 1.,11.11"'' ,.11 ...I t t "

..1"I.h"1I,., pnipistW :II, .'i .1.1., I .". HIP l.nlf. its .11", I l lai 55lilill" I !.l'lttti.t, Iii.!., I h Wl- ii,"< / I II iiiiin' all \h. t.'l'ii.'liSt'" I .-A'.'
S ).tpil an "nav "II'. .i.l'. AII. ) from 'he'e. ". pi', 11..1.I I 1, thr, 1..1. .\I I I.. 11w uivali-t i.'oO'I l I r Acid Earth WjiH unl Iniifjtlu r.
want I man .
,ttlon.lraln '0.iIIow.'.l.'rii 111.1 ( pnlial" 111'1 Ini4 I', lit. iiI'S. I.., II S I k. tin puiaiitnlli ., i .'u," ti.j J"j", .,,,,,I .int-l-', l'ltiil .. U'h \ StIll c1ortzt1.orB t :lIa bnlU10l"R:
fairs awl <"' who hycili. Hlaiciniist' furnish. a tsi'g', n from ih I'll'1, nl, 'I Ill, li," ol Hit' i "'nMS ..1 In III. nmldlhit I nn
Inn, MHl natural brut or mlmt 1 I. inHlMd :"iiI I "I.il, hl.r".llt li.I, 111.1 IJ. hntt Id.1 iltitlison ,niw ".I"'i.l., I ."t : "", _. llm III: IH"I:' ... iliuiltmllit, ill 'In IM lln I b,.' 'I I in, il,"' is

m takp an lnlr-rt-,1 in nanlli,aMfcin. -'."-| I' t r... its' ports,. "-'lpl..I'h.) I i 11.1,1 nu" ; "< in DIstIll 1.y, In I I "" 'iu.liisliiil, | and mom I ..,.ll,II-I..I 5 'IMTII. )11'r\I.I.1"" AtOll I SilltllA''kilo 11111-ItO' I
We WIl"1 no $inure tliy ,amiInland I II. 1.1,1 ,null ill/ llllllU-r, bill "I..r .'ollilll. inn-learn I ill,,ir lit In... Thm 'I" \' .,. Hi-' trill'ln .I'lr, 10" :' r..IO.1.tsii'o II"''il'Il'I' ', I 511 "t's,, ",, I ,.I... W, ..11. '11'' ', ,
T hki. l ivll-.o.. who .in i, . |h"'I'| Inil' ,.- I 'u.1.t .m II. iulnriithii. ant 1 ,1,1.N"II""a'' I MUIlu 'Y. Tin-ton 1'.11' '' "- 0 IIIH""5' '"h ,II .It I'I. I"II I I.JI1p.'I0 ,
ail.* ( W NI It.il'iami' *.',it'i' Am.'ri. whil. .imiiM.iii, im|t'ti iiioii'$ iif t.I' I//I ) ,tit Hit *..lk.ls I) ( .00.

"'1 k.w II..! .lir.,..'n..i. IK I "11'it 011.. In ISKI I : th,''. WPII' :I'llvtssuUPutin rnppan Ill II",,. I 1,11, i,'"s HIT male .".. lh. nl.ol' 'the, ..." ih II,1" II EO I' I Y I' J

."Ir.iid a MK' wa>h ml'ftl .tint this |I. "I, with, a lh high I In ::11 I 11 ill.1 not of uro. ",.icnl 1l.st- 1 I'> 111.1,1!" Ii, 1'. .

.."l..iitall> known :tml,, I ailmlttCHllbM ,. ,.r il-llIS 1 nml tlm value I of 'O"h"I"| .h.t..u lu "', ,11' is stiff),."it, lvrea .. \, imu,il I in'.! ?MMiTWPrailMdn! T : -.A'I'--
4 ; \ : \I :.: nf l In .lull i,. mi ttwil l, ,. \'I'lt.l. .
wti") 1.1! i.',n hit f ,Mltigin. At Iul'oflI t.7 "ii 1.101. | I I > \ i<-
t lo "IIP man, |I' her I' I Hn. |Jell i tout PXHHI| ""iml'in "i' ,'n "i,, I,SlttiIl'l,I .. .r .u.. <-' I I.|1111'| ,111110,, ol, ,1..11'. I i.I." : "" r ',..., t ''h''. "1'1"" I ,", II ," 2ES. :E m ,
the* reqlll.II. 'anil <|1".lill. to".n 'mnmurkaklt Ii 0 ,'r.: .II::::.I. 11111: fb.5lll::; ; I"' pr ''trl- ."is ,lor ll," -HI''plus II.you.llhr l I :: l. .in.il.lu. Ihi., f sh.tit. ii" W7a s

a ili'Krif IVn*.t>la s ami I I si iie'l....111. nl Hit, .rt- wi-in, imtrp -.10.g''li. lulls' '''''n'.i.l| ''m' 'I I hey ,il" moil I ;: II. :: : :I.:, : i, I : I I.". I lionuls" nl,' .iltamlll, | ,'1."I' \. 11.1/11'1./ '

KerWuit are iml..luttl lor mmlit.i, Ii'i'.I.-'h.ho.t 'l "Irani'i' .I'"h..I.! at ''il'. sun,. limn, Iliut, w'II us ; [ \ 5.5i'Is 1< h i I : : : .I! : ;: II :
I htilmi ,than iimlil, ,n "' In Die i mu,'m," ml? is lii' o"'I.r, I toe I Iol in, i I | ,I., l1ll'lsrii .. toI
their |.I.'lly| .".1 Improvum ntWercfcrto -Iulle I tiroiitinntllmir t."I. Ito.' ',' r'' lii ,'' 11 it I'I IIlitsI ST.TW"U1II.Xli: HOOKS 'IIIOMOS\; 1'1: \ ms.I. : .
of Iki-lnn1' Our I i .ptvtll U. HIP liamls : t ,
Him h K Mun.in.for.W .port | "u..II'.II.I"I. I I II. .lr : ; 1 Ii; It', ; .. : I" : : ., ,;
t not, ltv| us lit lUoll |onii, .r nn I I"Ill HIPii.irli.r I, tt :l1''aIlIi'tlsi', I.Uh'i I "' till" sob | | | .'mlili-liim. ut,I ol" ,
p HI'1I' ,, I''.. I ) I \ I' .. ., ,, Mi ,ill, HI V tilML] MIIM.S' I .mi," ,l li ISIt "
I I III I
.riy Benaiitr lui, tin, *tau ol ri.i.1..1.tI. | itlilIr'.\hI a.I'"llaw" .t 1..1" ra.trs I.Rhllh,,' "|iittMi| ,' 'hi'ir. oil ,IIMIriulprn .' I ,. .' .".. 110.1 n ttii'Isl it.ao' !t." ..1". ., ,I "t '" .". II ,'. "" '" '' I.1,1. .100,111.,,, i.'ti'I,'' Oil I' I ''I.. .'ha, I'.''i I .1 I, mill' Vi"''II.,'' -. II I, I II I." ,
In ,the I',11 Hi'il' NUU' Hui I''liMl ', ,miltiral' IT.oin-m anil. tinepnlilt. :. I 11"1 On nil HIL.groll.tlilio ? ,. h,, l I 915'it"I l"to\u.\ I ,, .I tin .., .!" 1, ,"..I '," ,01 n,, lit t i I I '',"I', i Itli'i ,I. t"''.ml I it III' .1 I ,ill I. llI'rst.I''it'I' I '. '111151,I."I VVlslnl "

Chairman of Iho tJoniiiniti) ., III.t private 1,111111111411tfli'r tttllli. .l I. ,'"roll C l'hi..II..I"AI'I"I' | I I, inml. nnI, lint.,.,, nl sail I VI I Ill s,' | 11UIII ,
/ brrakfaiit. HID <. parlt ,reimiiT.I '| I ho i 'tnpin ss r.I.,1 I .it I | isslollillliIss-. ,'sl Work
Fine Colored
,11' ; Specially
K .al At,lr. ami wlitMB '1It."., ) ,, Sd III'11'1 of ( lie Nat ail III'ill.r
S on I" ('11'' .al "hA.r, ami, t boir<,li-.l Il tan iill.Mil, Hii.n a rppnil fl lluiliillisau I u.s. iitibli. I I.uul.I tin lioril' I'nMisli :I' ; : .
I I 1 la rot lrt h anil fragrant In tut) lit'.artofNIIMjr ,. It,I, ."'oftier Miry WI"I'h. an.. ) 'the tin, raw ",'eI.1 In whitlitlnt I I ;:: :pntipfp: :I:, do r.:M mil; lur; ti. :I: ..i 'in. wuiiP.nsacila I

: l III H.y "'ml. riiis.la, IfliltallI, ''"1''.1' 110111 tlll'CsiltiiMttl worl'Ibis .. | mil ,1..t., .SIll' it. t ls.u rill. ":: ; : 4" jRG8 '
ruih.muaatnan .. Hir.ttiKhlli.-I | ," "".1 out I.i tu oIl'' iki' tthl.h wilt III-.VP, a r : spi-piililnrs' ,iml tr.il !:
CM: tk. Kt-y Wnsl I 1k' \ay hilI"| ; : : : ; : .1
.tothnr water, .. ir HiPlJnll, '. win'n i in I in I lu. I'i s 1,, .i 'al nit. li'4111uiili ; .. | h II ru i. 'I"| Hiilitin') pnr
MK II wliu ulioiilikis, tin WI In.'n. .|"|.,.Ih' (I"lll M','Can il.,.am.Hppaipnl .. i.ml I. iir.llr'i', "f.tv.Ils.uuu. tnt I I. l: I ,, .,,1! 11 Hu-ir. Inn,I 111151'. Mli3 P n l Marble Worh!
lie mantlo. nt tin- li.inorp.l" iou al. lili"I Iof that 11,1 1.,1 Will I r.Mljtilor othpr )In II lli'I., I lu' (" tl, I., m all Inn- tlit ,

the Cnnfiitlerali' Na f iin in,.-I I ni ''1..1,1111.I.r."II.I". .., ulraniPirollmlril ,' :It.tla.l'-tt'l I I ;.: :;' 51551''' an' PHJIW: : Cullkt.Hi.Uux .' \ \ \ ', 1./11'.1 .'" mpiiitl' am.

I worthily fall ? It 1 it .."". w.' ilialiml I to 11.1 I n'II'' '' to port ; .ii-lk.' ,j iti'iio'|tut.wuiVi'raUI'ItlliIlll I 11-1 1 ",- hO'unit-tl' .f llnjn-l I I"'h." tas ruiAt so: tliE"lT F.tJtEI''c' H. LaCOSTE
C.
him ami 1I'11I.lh'I"I.. I i 19'ki'ia. WHIM vtc .|,.'in ".'Iy anl "II u i'll i"ml, Ihn, .lossi.f ii 1\ ., la- stts'l .ilisiriniiuiti.iii, r" .: ,," : ', ,; r: : ,;. '. \ ,' ',' Proprietor,
I by lii Kliiill. I Il.o. lilt 11,11 I. thai di) s nnioi" II.!,.' -1 u I lili.-l' |ui'IIII.", 1.1. I \ \ liii Itilli HI ,i",, .li i'. '
l lt'ur> | '' ; : ,.. ,r'RORAIIAI.I
awl will Kite all HIP Mippnl' In. oniiwwtr :Insloili:i ,, :|:i
I 1'IIP u liok ol lln' '''.tvrn., lI..d! ...'iiluIon' nil a.t.t.', fi nn llsfiimtalls iliiH.H nn win), Ihi..h, Ih.'J lilt.Ihi. i'l's I I Iii. '* lin.,, I," lltli' ." "I It,'IV |I'i. .* CU.'. Ecroi.. uJ II I. Jal :
MMHllOH .h""ItI.I..II"I|'' llur aMM : omkaikeil, a -lioil run wan |Httrlo 1."I'.h.| I wil rwl'irn ., in ,ill lIllIlIl I II m u. ROShIALl"15' ill uin->tlfcnROSADAL'i ilibuamtii" : T Wlltw.. nWIII ,a Mt :: .. .
K I urni UiMNitb mj,."
:: : of HIPI, i I
i nhut i I I' ;
:
\ amlabai.ltstroll .
In lliu maltur. We liuvi' hutllanttlaUtwrs maili, luthi'Nnvt ar.11 IlrJ 1' ''II'1. ,I IlllllllllC 1"1. I I'I Hill : Uurut Sjr.lill's.ROSAOALIV .
man .. 1.h. ilils, wi'll"miih itpsprlp.l; wl,. Ii is now. I" ""1 ItisilSli'l'r lull ,ilI.II'sui!, l, th I.". i"i,.1 Curu Mnlarm.ROSAr IIiss| ('.M.I.II.K: : $TEI': :1'1': .
..."{ puidifli. In Toiiurps.It I lllSllii'al CCII1'ii'niIlilO, I,, I:.u" I" ..u. "''I"'ll''' '11111' I li.jtirli.. < i'. ., 111,1'I Ihr.iu1
1..I..t| ) 1. wnrkpis |'hilllitvi 1 >,*t.l! 1 0,iiNorvoutm''.' v I I"it "t "I nnl, \\ ,vkm,nislili' I ,siis.b' hi ,.t I, ,1110', I II. "IIltii'
la timo now that (dm innntirs, tin ,." ol "IAI" .". al HIP tune, Ilii-in. ll\ I I h' .r| ."-." -_'.11"1.I ,, r.", ..,,' "I I 10"11'11 i 11,111.
S tu* wti.hoiil.lhavn their Im' n.. ,itn.l, IlI'111..1.' ,.1.1 IH |1'.1'1,1. \\i .1.not' wit ll'tll'itl| || | .. 1.1 :. rt..lull, 'it miiiitain II.! I "...11,511,, ..:". lit I,. ."'| '''la. BOSAV L'S Cures DetotIlty. i I' vi M.IV mil i 5''l I'S." \' 'II'' ,
,'nl I .i vigoril'ti. In' ,inrtiil | | .. ,. ',
win II.I-. ""' yar.l ol li"ull,, lIlt INput a m tun I unions IMIImnull i ROSAUA'.SCuCeuLiDnsurnpIiaslRflltAOM.5A 'I' "
Intnnwl til,( l..ilu nml. "'inn' ''mMd ) ..
tke ,
I In mllvo I 1.51. 'It 1 "| | with I., "hi.I .|.'tlii.ir follow .'isItiguiieu. I a-u ( '' .-o.'iui.m-'i, i It,u l I., "'.,I. ;i:, Mt II il n' ; ,'
Bur naval "li.ll.nis nml 1 toist.l.1'S 1'I"il"I. ,, t ttlll/ ,o.ii i.lil.ni. Inililttrlal '
,., 11llur ,. tl thw.rkliv Ito' It" ,
ti-p ,
pprlt I t II.. 01! I \.1. J." MlJOKfi -
ICHMM .....' I 1' ,1,1)l I ami, lull) n 1'1"| V'lure in Hit' free, admissionOf \ I .."I'i.u' ,in,I p ''V'" Pianos flriI ans an SB ill machines.
S htllnnf Iwlli, 1".1! Hit. ii i .'.. at'. I'hi'v' hut.nilt I IICNRY: & co.
: UK I"v '
rmtHURt ". HIM.! III" < liiiilnil| nl ', ,
1 .III'al" I lott.nk.st, ..' "lit' fr that i.j,1 t aolItsey / .- ill Inn,ut ..h' I l.vv-, 'u 0 21 COIAE S rt.A E. :rr rcns _
n.. thl tI'I.I.: .) ...r 'thf l.nlf.; I will: hive :in I Ivpllny ami I liamlallml : ... ,.,,,".,,,, to pit Him, sill, !'I"'I'o I l'I.I''f I I I II _'"" ..10 ,,,If.II"II'1., "", , ,I. '
Wilt the tMnmiat, nanm .I. nun,. roinm.Hlflip .loinII .nriivnt,, bin it Ilirlt, IC I Hi:,:, li mi'mlwrs tin1( ,>n ill liwlnl IllibIl't f "" I 11I..110', '' S ttI' 1'1.' "1.11 5'' II Ii ItItOf- ,,1"1'1'' I
of Wlll allow \M'. I. .'" ''I a'1'' !lit' lint M lay "IVnsiu.U, with tinrnlhii KIISS Hi. ,,,.1".1 I-.Ivmiltn' tl HiUllll ., | 'i: : lila :|rtvmlliu: 1::: lbs'l', : k: .in,:; ", ,,' .1 I ',15,11' i i 111, ill. ,,,,11.1.1, i ,ll.111.I ,,' ," ,nl.,, ,., I" ". ," t,',' "I'It' '
1'11 ,. ,
\ | i I 5.: l lit 1 i v 'i u 01.l .i.itss'i l I. -s.' ti \ lt.tiiis .
it .Ill, alt In ,. I infill, 11111.11, Ii HIPV iltmmml I uIlitlrmPimnl.l haul-ami, h.li.ii.i- Hi ((' J III">
.'. wtlpii 1 I'L.. IIIXIIH- t .r. Ilivl ; oh \'i'I sMikp| u hllI2IItS Tcinpltir, our 111\: 4Jtll: 4 111.1 I u.st tMI K\tlU: I'l tMt.
I '
I In iliv f MNiivpinlfi I I .
ixH-iltmi. [ UlKi
llttitt light In win liy .I.wlll, l.rms of I."i. | "u' *.. | (hi .proitml I "Ilh" 41 X41O. M-.I7V NllMI.: itltt: lu \'Hi.I"ICI.I'U. .
11 .
| I lIl1lIlIll'
!I.IOJl (
.1"1 li ?
.11..1 ,! HIP ttnl."rs I .1'
.11. .'t..II.II.,1 a 1".I"g..lh., ,. .i.\hl.1, r of tl,.. l.nlf ( 01' 1"11111.i. :.iiilli-l, :\' h,. .| i: lullul..li.>k. -I'hili-, i. :.::': ::I" \ i ;:::: : ; '::: |:,:.,, I .ih..lili' m. ol,I II\". ...ntli I I 1'I i "I l 'I.i "hlo I' :, Al: lOuts..015."1 511515 5155..0\17:1.\. tMI. S,11'1OIUH.:, : ,5lh.llt. >S
lililrl till I -li.iillv. l.ir tlilphia I.:. ..i.l I I'I t | | ,nml, I Mum I UilVon
It-live ill.mil sun
Hill I" tu.lUi.i
'r.n"t C"-lo..1 I 11,101 I"'I ", '' 1 ', ':I -IM! i ipw II.HUPVlnip, ,- 'lii" H s. .11.; I
A1 : : v,1: ; ;
1 mnlitttt more null'. II. ,, Malal.... |Il| I.M.ks tuitp| li.tsii'iiLr. In i S" > .. ; ?, ; ;, ; M' '.'"t' 1" 'St. I0,5l. n.1,5,111, ,, i:<'. .itiiMM.ih I ',"' 'i.i" i I' "ti,i "mi i ,' ",i iI ,
1 Ihi Vi hr. !iotlmM, >;tl-lu Illll ,"i. ,i I' ,' ,. ,i. i, :,i .. "I. ,
iiffinri ami' I ,men.. of imr Huh'navlu" n.tt inn-Hi ol, laws prmi.1 ; I I' 'n "in.I l'iit "- I Im.-.1 t. liitmil t. "S"itl.llIlil| I |iI'alrl.| l I 50,511,
S .ost&14 1.,1110\ ) -1.Ia.II 4 | I. I ,, V|,nl iI. Mi .il t ,. ,, klml tvln,,, Mi, hln, SI. ,.. ,. '
"I theirfi Is oliin Tlm, Miimilnii' i 'I t'to.,' ,(." list lw wi"iu >|m. r. "I'l "rii V oil.11"I I I I" i ilu.
pnnnpiiailiilK i- i" | ''t'', .J I I I I''Illi
I tie**, harbum tinl |JUIII llitn. any ntli.er <.il> hut: It ,In tiumillallin: : : lu ;ililnLi ': "".II.I, .".iit I. e ill |.1I'.t". I -",,101111tallMA / ct I. ,unl I I toiiifor. ,, ,th.,,1-. ",,. .. . I''II "p",' ""." I'l:.;' ,-I li::'i,,',I I'-mi,,l'.u''t, mi: ,I !I'It'l: inI: :i I::mt 1.1,11: ,VI,;,,'i.lm_ ,II'l.l:,:,li.l M must.i'.'1,1:i--i',:I ', I, ,',,|::,,|I I ", | "

ulnifle l.lilrl' Inllm I ..iin.1 M.UI, ,i hut, .,,'h 1511'II sl.oiilil l I".. .n-'il I l'i I i.. il illlti.;:t, .' ,.ll 1,1,11 (r.-s pul' 1'\ I I in"'ltd'"i .r'. II. .''II'' .I" I., .11"" ..1., II .ui ,,,,',,.t '10., I'IoIo.Io"\h., ,, .110, 1111111, i. ,il I., ,.. s" I S S St
II, linimilani. Ill" lilt losn I, lusiirl, ol"I| tubs It 11"miii.l-1 thaI lie I .k 111111 t tun ttlm,Isul' t'ltl.Tprlu I pruliilliion lt I Kwoi I,. "" ; I: ,I t -I 5 :,, I II'' ': ',' ., ,1111'' ..",,1 ,O'I.t,; "" ,,10, II'' "0 I IlitS ," '
,
: :: :; ::I :: : ;: :; .n't.' :
"I'I'n I :
-- ;
.1.1 Vur.i',1 I in. MS on tIll ilim'win,,ii w. 111.111 von n', 1..1 I v.-iv -.li.iti.U 111alr.III"| ,, L'u/ ) I ..I I .. l'll'It I I'i'IllilOl,l's, l:!, t iiit I. o'it, i ,. I i .
,.. ..llo tuati, w.1 '\,1 u siI I K" \I" ''nil.In"ft', ,Hnrtfls lir,1luir.li. nl" ''h. lillirill. '| .Ir.trfo of 'lln, | | | ) ; ,. in w.Ih"J., .,111' ,tm. AV. S. -BH'V .

..I.I Is .|iatpil' | Hut i. iiuIm ,if saw,liiL-s, ami rail. Imv ttoi, ,.11 "' iiinlri' A",, ".ut .luie- h II .III.lv, tbsuliibIcll.I; ..,.' lli"ll'rs'I. ht.ls'11.l'l', ,

I p.41l rIIUII4IO" ovuliK.litl, ... tel n .IIKK-O lnnr, ami lrn.l.liu| : I- Ultusil. I.ilii.n" fit. 51 ..all'I.1 hitowl I c ,) I..hill ... lIriI,! "/"'I| ', n s.TL TL c. IValsollREAL t n

.""', b ty lh INN'I..t| 'Hit1matUi. 1..1. arvnml' list I IIM ... "/" ', .r 'u tiHti.il I Hirt rt ",11, Mliw>UIth 'I',. t .
( l'O'tt. ,'A. 1.1./ ,', n IVY Wi'i',iiislilu, I tl Ii,"' : 'ad ttl ;Him.'II. ;H; .il'Ill:::;! In, ttuh mi; .. | !
j ami "
.1|
IM .
1 11_ '.1' .Itul'r ttlii.b tiling atlliiirtiel: I. ,I. I Imliiwiiilit. .drl'ili, 'numl I ,I..., i.'i. Iil'tllt I lIt Hi.dutle ._, '" i 1 I ilpmaml .it the ban's o, SPAR MAKER i
ItOlialUl At liKnlUl l .'I'Ill''tiOll ,. hoe.i.s'l, .pli I! S I III vntnl II
I' suit a iimm uppiluiidllt.nml a.h t.l.l an n 111,1 M\ (:IlIlfiuM l \
.null.. il 1 ..I tlIllglI a< i I. dm ahlllllet.antl I WP ,lll m" v.'f-o 1..11'I. this 11".lili.. ','-, ,i-pn,i'. .i Hi MI.Itlrulpn. 'I'" 1 I .et.sIllIahsit. l'IltiI C i -I.| ESTATE ,l'l'.t.ll ilt \. . 5' 1.1111I 1. .

\I j iil""lui.'aiiull* of our Hupro.lil'Ii $ .. 1,1 I Icitnl-ini), aiiiMiil| ) man ., Hut, ,it t 111 s-ua.lu are tin, Hi.. ) l I III,., 0 tsiui,. In nln, i" 0 "il I "I'i", ,I' '10.1""" 10", 01 5, -AU' III \t IIi

nnl in ra.r"II"/( ) mu. ,hoti.in hand "nt' Ih" "I I I Ih.., ...' 5'i.r- III.,, .. I ,I ,, mt.liiim I IlI'il'"ii, 1 101,1.' .'. ,, ,, II'1 I, 'I 'I11s1)c',

I ".lllII' I" 1.141'II. hi.,. HIP, 1..1 II wlmliit.irl 1'ovnrinm' 'III 1 ...MI I..'hli.' llm I wIhIltIllolIdyll ".., ',,II.-u.i .I''I"' I I'lib.. |11111;' '. "-- so ,Is "I A."r!. il 1'1'\11 1\\1111.': I I' .. I" '. 'Ow'ftl '
tin btl, ln.-.'," nml I wln-lli ,I I lr ;
MAitlM.lwti :. It.I W.h.ivi' ( s tilll9l-l I. Ill I I" ov.'ihlslm.l 1"I\'IIU.1 1.11. .1" II ,,.,.1 '1'It I
.Kk'J 'f I II. nun I in '1. wo., ami with '((.wit In. I I ,in, ,I ,"I.,l I I. .I. 'I hat iif. S"II..II.I -1..11.I 1111

.tilHt> Pr.i wtUm UK Hhirtui > ,1 'lucy kiin..k HIP ntulMn h$ II.., .511111 SI WU) 111 11III'Inst r in, ,pit) "i.'Sst"l' '. ( \U Thos.
.,. will I 1 .. I not SAF
,! lit Hie, niasl-lipatl .1 ilausl. ,1.,1 ,
Tll.Yrau't'I with a ltd I,'"ago "rl ."M. her wavti" 1,11 we arm.iiplishnur In, Km.liiil: tl., P inatlirs are ondm ', 1 .I :, :1: "I ; : i ;::: ) .|t'' ill',' 11..V"'c. ,"1.. I'IC.CTH1., 'YIGToK.oYt ".
1".1I F.
anal
I Hit .
1,550. pII..l'Ii j
'h..lb linrvo.| A" ) WP liPtr nothingironinur ". I ri lIrl' ". | i 'n..r.I.<
I year HH4rr lln- A.I.II, 'lug. t.gllit raiifrvntii, In HIP. Plht imrllousof pi Mill I .ll'.I.I"l, il.. Mill'1 tu .1.11. ul :: :; ,: ;: II : I : ; : u I ll'. I.'i,:' h.iml. WEJiTTO CITY HOTEL Saw Maker, and Repairer. ,

Vesank. lonimuc ol llu : Is It |io..llip| I Iml main. In HIP 1.,1.1, .1 it tin,hmiiA.. f\ ; lit of mi""* .hall Ill'Vtl', CHILLS.FEVER
"lh. "e .I1.t.. .. .., tinItrin,Ii : I I t.ottiiiiim-iil, lnl' l. h'II"' itO 11".1 5,5,1,111:115.I ;
.1 I illi .1.,1, OIl .ilita Ki'i1t' '.ttli.lltliill'lere an I >|II' me I. IIA'
WI.: la taft awl one x > "i aI 1..1.,11 I. I ,
\ rnur hiiilbi of I It """ I ii .ioIObtage,, laYir iiut ,, I h I-i. I'M t t .Iml
4 .I Is.u.I. 'I.I" 11' I .1"11" n.xioi.: ,.,\, MI u.i': II'1 ,\, Saws Emery Wheels Files Etc :
.1'a"' 11. II 'I'nmpa, t'.I:1: hi'ts, I'trnamlliia ami "Ij I h, hu i is n'.1 low lu 'ay"il.h. 1'.il, I, I. IIP of tt 1'1.1.1. '' :I. llfGj; )

I I. ISW3 tin- ,...1'1'' wail....!,>,. .lock',""ttIr P I Iki HIP) it 1.1 a iiuvi 'tll .,1' ."," i.. .unl.. I 1".11.| ( }I' i l I ,, i,''mom. '> I I I, I .Caoi, ,, II ii. % I I, ,0 Itotflh'ltolr
,
Thn I' ln tltilhnt' 'not I in Ilii'lrlit slur e\.piis.| ,ml, I .UllIII : I .1 \" 111".11,1, 1xtCKA'AflOf.
A .1.1 I.h'- ,1..1..1.u ; : : In, ._ : Ii.ethsts th |' I "uSSIllI Illr pn" or all Kinds
l. notoi' lIlt of III.'il amountr.ttglaiHi I ) l1 llavu they. lirfoMili HIP on ) dh nt OUllU I. "n, .._, 1'10... ...1 ...1.' I I \: or Saws.
I 1"1.111.:t .I'" .t ? .In'.I..lh. {.J It n"" .TI..I. .,I''I'' 101' "".,. i I." s, I I I' II VMl. 11 11"11:1011|
furnUlitHl urn .
ln.rs Ihal lIt '( CIlultICellI.I'otll I ,. in iin.ill.m .I. I'... ,, Read Uua TeaUmony then TRY
.I .... I' 1.'I. lbs 1111111 lI.lllll 1" "ll .1,1''' I. "" 01. .1 III, 'It III I II "AltotoLl'
half iannatfu |l411I14( UtruiiKh tin1 IhliiK t the 0 bilk ill.III r I. "" .. "". < ... | "-. tli.'tl.ivt'niniiiit: I.i'iuot 0"' IT for youraelf.
I: : ; I I. Ktlp..hiiiiii.nafuitn. l'e.,0t its l'Ial "ii, sa I ii"..1., 5 h', 0 I. ; : ANtI I HIM: Alt klttr Ut Iti
$ lt. tIll rninrh, Oulih amiI In' theVorl.1 ; all I limI -< W.wih.1./ .' umilt h.' ,1 d.1 ntvteit : ( ..1.1": : ; :II" t : .; Fmfnam man
1 ,' ,
1..1. It lOut' lt.s 5 1,5, ,,,,. ,,, ,
of HH. .
I'ss.'lIill."s fill. 'I. ,, .
555-li I l\l'"' nil.JOHN
i
k'r mam tinbalamu.. Tiny "M nhIdiiw I i* -''"llh., it I tu mlr up, id"Iril.iinii ,. m I'll 111111 .11.,1 m : : : : | .1".1 SlotS oa 101. r1'IlSI WIIAIO; IfI, .11. IlotItI f. ,.In'.I, I' BETTER THAN QUININE.
of |niiplt, nml. t aiim,,i' l.-a.t > 1 Iv. us HIP law m ', 'I"" uil llui, l. nial ." "" 'J ;" '"1''' '' lor ','. M.MMkoow.ikaCabot, ,
*
I ami. thn -- fartth4tl wlwilOlUC
lartfi'h" ami \ OI.I..k -- lr.' e.rtfvloth ;
11 .ll.l flitih1, ,., r
alas l.imnllin-ffuiir. titiinliy" .a. l. 150,1 11'.1" .1 i 5 5Ii' I. lh btM .Vll! lu K I t T TM: I Ieot.wd
lilLb St-otili anti) 4.''".., il.m'l. 1 1I itt) It U llstloso'ItItl' l I. .|IIMI..1| inll', wi I TIt."h.I.I'iMrHiiii.nl .1.1 151150151. ]JAJAN] ( t it bMl.r thu qulua* "

I .IUn I'nllLiI' KtinI." I" nul iixpirlHR shill iilhir advamc ", ,ru""4'.II' ; I UKAiminti A Humlili" opinion, ul Ititniblt'IN.rnim !! I .... ",. .) ', tu.soe' ,, "r TIII.S.C. \V \T'| ,11'1. RES CHRONIC CASES.
C till, I'resmiiHl ttalih a ,im., .rtietv ul'IIoewtalsruIisI'lliuaL .1i I .,.11"'' 11,55551501, or 11.t$5055 'J W ( uinl Hill MIL
'
iilSI4'lSlIll( iimrln.i. 'I'h..y' lull ) & .;. *- Hall.uiTlsa.fuilbiUlt'Iis.ssIssSws.IuI.styil.J: :
S Attorney Counsellor-at-Law!
Mib.l.lUs lout tinyMdlM ,the liili-n-l- ufllnHuplillie| I I uti li.ti-,'' in 'hhairoNintott I 5 $ | le"I.h.| 11... HM! sM.K.X"'i' I Mlr, 'ni1
UrrlUy .I.l.r 1 Ul 1,1 InlfiTsIx liiisoi ,IN nili-li.l, : i :: ,. HU t'hlro 'I lo. Ruwbcr of fckruiuc GAM It 'urallMiivt
., rvur! I ltrtl. manfkrt \KH' > l555414'li 11' nit ioIhsl'ulk'SllIIlWIshlItIhl.15'el l.' Ustioil lunii I'lluIloaIih. \a. "" ""AI..t.'I'1' Ill''hIll lIltil4ils. ,e. l'tlilf'I' OIl IIIII tUM"ist
; ) | ,
,1111 .lonrnal hold, nl I lit.tilltI5 II. I ,5fl, I" ,, ., ,
'Ii 'I Ib ,
1.11.1. h.-. .. III. I' ., 10 .
|
MIIV' "I'" lb II '
III
S \ 1.1..1. tuul nti Take No Otter
transport ,5iiii For and
n>r .1",111") .) II Sly \I." 1WMlauUM !. an.1 I ki-cp ." ,tin- |n.lpinilli | look l it 5l'IiltIhl'Sh. hail i ; 1.11. ""'II' I I '5 s'lA. 5.1,111 Bugles'Tonic
. lilA
.
.r'I'iIsl '.I".n ..
"
hP 0. .1 w "" ,,,, BOTTLE.
rrowiinenrt'iriiru' .00 PIR
tl
lIlt ,h. tluiitlltlitniwmorn 'ur is ) PRICE
Itruliu llun. '" h'it'l1t' sh' .lillliliiil.l', IlIl' A"I"'I..I ) 1111 1' ,',' I. I.. I\d'' "II r r I, ,It I' "I. ''I ,Ii, "115,1151 5 5. d, 1'.1 a ,'.i., .
ll,.. maiki'l. i.l W.IIII'"I.l l I. ,.'I.e. ,It lo "nll"/. r..i"l "I ." .,. ..= ow
) ant .lIe .4115 II ,, I | : : "" .1' '' Ii i I I tI' Ii lu ''II' I 'louI ".,
hlll | ; :
1.Ip : ; j"I\
"' : ; ; : : : :
:
<'I I I 1' sI :
'Iittll'11 won't CO.
ami |1.11. ill| m< ". han ..ry 'ti man, 1 iflte up a 1 "" ul'. a. i> will o'sl'.i SI Ill' 1 1015.1,% R. A. ROBINSON & ,
f..a li. .. 'U.MI.II'I.I l| ] | Uivir IliMiilx. Hi I I. slakt, I him .. kt'ep, lln out n| u llrli 0 "I.I >,.. 1111.11 tIsiltil, '"I' ,1 I llIll 11..1' t t1i1.tb "HMUwMOraMl.tt.lUIIVIUI, III
at ImttnII .1.. , .
a I. i's hloll lii .
I ..1lk. UUitaU'hta, II apHar thai Ih* II"t... |I"ii"' m. llruken tlowniiaiiibins t I l .l-.l..li-o|! ."),..rin I' li.-ll. ..,., I., .1. ..., II ,:..."1. I I.11.15f ret k>u bt Unnau isws.lly

(, Tl> I.IN AMI ,'IiI':1; tin, Mi !. 'I lppirlv<'i air ti I-i i ,trill, il.I) on' .".1"1! hi' h a-t 1 ill u.i.l, I 'Inus| ,i..,.1 1I.\.II.\\a' ," ,"I ,,,,. I'll, ,., R. H. Fries ,
"
\ -11 JVlm liuiiravviiH'iilH, what .rs, Iml' tint, hal ",'. ,ut all'. i I > -tt-ni, lit / 10Il I II ill 1,5, I ; S Ii "14 : I.l J..".", ," ,
/.11"11.. ,
THK t11111 $. ..
: blip, th., IIVIIIK, anil tpn K..OJ. :
I I- In Ilialilvir .1.1. raiivt'" / WILLIAM STEELE
Hit I l.ovi-iiimi makiui, | 1"/1,1:1.) lI
Ttw CUlplot: 'l'a.a.soty Tim.,' ovuI to |I.i.".< I'"' b.I) "I'IHDootU If..11..1 I I on a tt oin.m si.uif. 111515w ftw both a'011115Oualt' "St.11 W, I'Is. "nIoo,I''ii'.l, II.5.."."' .'.st.Illls '...,' .\ .H. "." a.I." ". ,

t WaUsirlas.l mnnty In. n "iiipliIMtWT | ul tstl ttMi1 did I' ) mnrlt : II : :: ,1-1 ul.sg; I tae aw luip. '| i wttt-k. .is ""_ '1I' ::1.1.111 I ". .U) ."
Iw-ki't. full ..' ralhuiilII. :Ihf .. lhhii.i ) %Vos kI Hhi' ,':h: li.tuv 1 bill ihitot) still I ill,51'l th.slh nu ant' 85151lour. \ I tlMtt, 'ii .him lalx.r :, ,1"'l', ,, III 11,11., "II II 5 I" IIN | | ), i 4(11:1.| | I IMI-OUIHI AM IN. >\lr-lit

Ma U'llia .II..lr.I..f i|kitl4a lur ,tin.i iluul .,. lit>" ,-m n fn-al 1.1 11illlli5ul \ t"' > '' ,1111115IiilllllilsIIR .... i ii-liumu' lluilln, ,.
I ( .mer > 11""o..r [ ; \ .
t in Ih" tl niilv I. ', i'tll,ptttii lOrIs In"r umm' t.1 tin >' tit-i ll. i hours. |' ,1V 1'\1.\' HjlhllttADVERTISERS ('/1( .MrrrE :-.
bit L. MX*" ."'I, I"' I'1'1TIUM bout iitlnmlVhal Ills amount, II'I'a, I, Hunt uriiiir- I | Islet t. .'C lir:\Tli S 'Iut'"to.l" ,. '
.. ,. ) liuallu. ilii'inwlvw ol. Hit' tUwaji, > IhU )ear will tIll II l. boy .u M lii taint.! r.. r .mu woikIM : I7I"lr";:;: '.litr; us'ait1' 'l.tASH urit > .. ( < AM IlL: Ih5''t

ul, la i nahmi (iriitt loii si.. ami ttlum I uiw III.b1s'nI I. I I I an" \ i' t'I" in till i'' b .i lI.,5 I ilIlstlbOllI 1'I.\I.lItlX.
n | lu rak tourM) : 1.t"1
IKOplM'
I b .1 .I" 1".1..10. I''I. ; ,: : ,; ;.I : :
,-.'
M thv>luHii out m I ho lire ) .t.'I.Ir I I pull, ) ( I I.,. I| ","hi". ami I.w. itlIhf 11 IMS', in .t.l.I that (lIlt. .I i I." .\SIIWH'It! :" AXIS 1'\1411 l'i: ,
hi In .
.alt 1115111 ulllitmiprovtmt'ut moni-t .m. tItlIst pi ,. ,,
l .u.'e'.lb.I. I \ 'I \1"1 1t" -. III :" _
11171 l gM | itusnud. In iai-,1. ,lu. a litlNK. I oHiltlnatut "' "
t".lr11" 111 plat ,' .1! .", ,
.t..I'lii.l I'll
.1. .r1 'lthr" 11.1 .h.II.. l4l' l.0 '. X. Is l'u.I I hIfl. I' OIl "11.1'0' 01
i frii'ii'l "f lluftrfltut 11.111) mam nwln li. who i i i i i
Tlt 4
t,5 .
". hutt lu l tIll "".ln lhlxiaia .I..III. i's-ni' v tu 'lll"IIilllS't 1411". 5. ----- -
1. ,
weirI'.iim.i.iis. lh 1',1. II. ,, ,
WaiililBgtvii rounlt II I I'll :'i'to.'rP; I < lu INI a K''wltiK' .1 la"I.I.t I ; { : Vlsi', 5." 5 Ii. I 1. I KiiS:( ( : ; rem( II.t'I''lIIb.Brown ( .
S It ItjlpJla lul>i tIle haml i'f Id.nilrattl 'hi.iibl wh.4iwr: Ii tutu .he |i..>lltli. tuimirutfthpibaiMHl ami W."'.llur.$'s.s. "'it' t 11111. ." not.I o.so'llks.oua ", :: : .', ., ,: .; s'l. I.' ''II "I. I ,
a.
| u( HIP \ l.i..ip.pi .lr. I J. Woich! ".1 01. :
land ai-inl: ami I. .1..I-. u. I'Iio>v '. MIMM I Leghorn
unit. llti* b..t. al tinritfr an- 04V 011,1111. ' 'Ilibilsi, t ,.'. I d"1 can learn the !
Tlw lM4< writ Hut ..,,,J a.. ."r.lintIk IHvtiuttil rmm uvliiji., and in pnint '- Ilial l.lullS wink. would lIly.- ",.. i iIII I .. ,' ...: .. .. '",10' _, I exact cost ."
run. t ". ", 1145' 10 .1.' ,. 01 t r, ,
0. IWW. ..f H.,' law umlftvtibiMMtMaii \ 1 tin K would <>.i iptioutrh .loiii! 1.1 I. t ,10'j ""I 10. of Tait Eggs
.f" .1 is 4 L' .1. line of Claiborno
HIP Tii'a51lll .\1.1.' I uv n aln lu any proposed I
1"bll't
lIla for I. pi
.1..1.1 | ". II ,5 I I. I tI. II....
H"I'I..t I .
luuiiii.-.111 '
Htt'in.-i I lair Italliir Ia-I
111 I. wllliPxtrt-liMMlinTuilu' ikni, Ih.1,111 .' .'I. ) SURQERY hut ul lIsse |
foliar* MM! hatti them .|n.I'.I I furudt'; U m.w go IkrwiKli c.'lisigru' -. hiiamxi -. ..11 I I".." Il. for I tin a itambli I. 11,1', I' '", 'o .5. "" 11'10'' advertising in American I ",'II.MK .r TIllllKH.tri .

t aMtkNll'lIl. It Iwlltiv ,tint. tin. tprvI ,t.it, b .t, "I ,1.1. II;.11, ., ,
MlltAM ISHIIiHUUIXIh. I .1. I II II. 11 50551 111051, 1 1..1 1.1 ti I I mi-ootll"' I i I
I lirge ipprotrlalUti| Ih MUtlulppi :' .' .." papers by addressing .
j "! r Eiila. "i'rutriil mnl suitli ilvvr-abuul, out' to r"rI.ul IMP pii.tn .' |1..1.1. KMIfelOM.Iy, alliiik.upon I'r .\. t.I.\n,. 1.01': I ..1. i. "I".s', "', I... ." -- -- -

I r. .. 'I'riMlA ,-. ..1".t.' ..bl-I i pra, 'li. til) Sonatui I "ill Ml ttsqi111.11'" '. I. im til I. MM-, tit I..I .1 I.S I''I,, t ". ","UII.I' It, .,,",..,. Ceo. P. Rowell & CO'1t John Thompson

\ .. | .. |1t111 ,!P.mtmls 'an. "r. ,
Mintli '
ami Am.-r- .
> I .
S I ..'.I.C""lr'...11.u Ha .",.1.I nut of ihi- ,.1.11'1,1.l | inn i $41111.iistlo .(' iixir..i.,ii.iM-.i-all i ontlie.ul,' : ivtl s 11* y ll;, ,_ : ;: ;; las. I,,' ...1 PI.tusp.51p 10 burtMM A4v at .rtittiny N.wu tMornwo,. I ',' ,

I imuUUrXlmi 1 iiiiiiiiuos. wi. i.tMir ,.. ami. lItter ttexirviuii ami iititltharbim of Ih.... wbu I..., waul, a -h.tof i I XtllHIN: 1l.tMI: .1", .. BriSla
r, nrl*.11.1i.1. I I.,. 111111'S haibm. Dial tarhtpaiai'-. lit. lorftil.il litHtin.oi,,".,. art' -nh.Uixi.l .1 .1 '" .11:: .. II I" ".,. .,.. 10" .. .: ".1.g., M. I, Harness and SaJfllei
S, ..miwtxlau JullaM wurllt W"t s 5 I II.t IIILi Vs. .' j ., _
.. .
wkhsta. .hH ,.
.. .
.11..r i t '" .1' I' :
.1..11. aahilslhl.lll.lIIObhl"lt
.' .1 ,ih fIlU.
tlOfcnt ;' .r I 11111, baCh (Ill, lIsts by ,ll I. Hiul Kraltbrrs "" : I ( US 'I till: 111
ii.ikllwilt o"M''Y| | .. : : I U .t.1" .
iluw. MHat.r rii.tis: Mitl t 'llm ,tinIHUOI ) .1 .MtnuHbAi '' Ih* .wunulhi.h rallr..ail iur|..nalluus. take 1..1 i : ,. "..'.. "'. '' '.. II, ., I.to I. HIM '
and uitt..i.lliMiulllli i' C.l"ltISut.I'" '' ED.GALEQUIUANOTARY ti ral., 01.,. ,
llH'lr 'I' .t5usI '
qea.1Il a 141tIliI.e, but "| al t-i-ii-ni C,,.,. the bIllINg to.h lSJ'k Uuar1' w..?' i "I.,* .f.., ., .10'' _., : ,'. \
"
I rr.uJisdtul \ t-ilhtti, : arg..t oh.I IbewluVie .. n..i.m.. SI all lir.siaml p i I lu' .otd l.lll.. I. ,,I ,fjlll" ,.'.t.1 .. I I. '
diLstuwst tin ul'ttots.y. do nolUoln lu t-irtU U) pivjmlltt I I i l > ; ..' "'kI 1. tIs I5ttIil, ,,,
)
t _mmt ba4),l L.a u V'I".h.o" ill, Ill",.1. I. il.'IU'S aalu| .i the NItu.t.ali.hil l | Iwpmvvnit Tinolil uif-iii .>'ar. ttniw In I In.ho ,,. I' tl in\ MKUri. ,. III: I.: '5; I ::1:,' :::I Tuiau.,' ; II: o 'lI'Il's; .thuaL I I 'UUA.: < 'I', : I.. ''''. \to I I \ ,

$awlnUrat.i; ".. I "I 1lll' .I. ba. ..M thai lht I'o u- .. awl I. altt'av> ri-ail> l ll I.' .
I' UI"I I'
S .r alwat. t. ,.i.' ,. .1, S.., .,,! ".1.1.) -lnMil.1 i ... >|midiivtltiiontt i I..i." .., II .,. ,' $ 'J' I *. :i. \. I."11111,1, t .oo'.I\t..I.' \It I ... SARRA & POWEL,

1a.nrea..slerl.. ." ,1, ,..,. ". i.l ltuliaIs i 'mm nt in tlu work .
St furcliru' .' .nt.-. ", I ,. ,,' It h.t arriliaitiMl, | ,llh dlitillli.. untilh \\.s -,.,.I"'I.I.' i I. plllllllihimili I ". IN tl.1. ,.10 """ "111.\ ,' It I' .
01" ,
S "i. ui> .t.n ntttiIlial ,I.,' I I. s .I S ,1 ,h,'. .uiiitit,, I. .iiNli.sl that I .prom- 'tl'l, .1,1 I i. a ttitt't, 1,1., I 1., I i : : \ I.I" PUBLIC Contractors and Build:::,
"
IH ,' ltat, '
to 'U
"I" S r .1.1.
"' SI .
In .10. I. l.i.. ,
1.1 I I I ''i' 'II III- I ui', .1 I. THO3. C. WATSON
4 S Hit '1 ,,1.1"i i 5 Im, MI' ,ih nk 111 ." 1..1 I I'l 1 IbIliI I. Iii
,1
I .1110.1 ,'hl- I, ",llu t, ut. i I' i,,I I I"" .", Mil I.I. I. 4 .., ." '1 ,,, I,'s..0 I 'it", I,,, ''' I : I i I "MltM| : ".:H.I.: ,
A.UIllll.luIlal I 'I.. iim.llh.I MM s'.'| | in, 'uupi.it' I o'.iti'. I. "I", .1 ,. ,''I. ", ,, \ \ \ 'I I 5'1,1:;, -' I.'is.' II. ",",1 : ":' :
makea br-i |pu.ulsttoIa| lIlt I I. ". ,It.llS' ,, 'I Ii"',Ill I l-. I"t. 11' I ,lui, 'in 'i .. ..U.I.I., I ,,,.S ,S. ".5, 5 i, I' .-. .1.I .!.... "' ,: ILl; :

Iliau II *- IB, Uiil I "i u I 1.,11, *int .t, .1 I, VM 55011,1' il't,1.1 ', I Ii" .. .j : :.:;. ::::. ;. :. ." : "'j Jt


._ --- t
L ._. 1 C '!-. ------ -- -. - .
'
- --." ._- -- --.- --. . .- 0-

"I I It 'HIKMl: v I 1111111.(I I I I' .1. O" ." \ : .,' : ,

1m llt u.\1 l UnUI1'rnlI"\\ / ". "/ Ill'' ,''U'' , .1 I Ir.h. .' .'" ."," .'",. t; '. . .., F.. S. DFY ,
., 1 I' ,
III I ,' ;
I "i'",1 I > .i. a 'lL '"r fait, 'ihm m,ii. I. ,.,,.1"1'1',', "I. "" -..1', .In,,,. I"". ",..iit, 11..I.1 lil"WII. I,1,11.!u, am, ilriimuaM, nulii / I' "I. .
"
\
.i "itiliTilnnnunoiirlazy r.ltrll 1.11111 a u n. ', .1 I. .1. 'u'.,, "tt.- ... .... Mining\ I' Hi.' lualtb of Hii.,itimmti lit) .' .

\ I I' Huh a mrnl-tiniiillily mnil '. ml tal il m. f..HH I.IIMIIHl .. I.h l lN ill" alipiitlon to.omi thin** 12 t I, .
\I. I wtmiili' "
10101".1, 10 *r\\\\ nut Ii..mi .. PHI r lliiinl' ,' Mo II l.lMlllh-". ',!,'h'' .tlt> I >. that oil Im;:: iliv: 1'ivmpt liott uf tin \ .. .. JE\ELE :Rl ,

I. '."m of mir lllanlir.lrluiiilI Stair, in i.'101.1111 l llor until' .\IIP.n1 ,ml I Inn I*, I.:;" '. '. :.'.:. ""tl. ..

I i"i '''lu' '. 'in KO out b Mrli >liln. |Ir fall. 'lh.I., ., i ,*l MimniMlPt', \.h"f t..o and ".III.'h.lti.I, .. .nmnwr I. I I ,, 'I. ..1. ._ .
"
II" l> ll' I Htiartimtnl| ttlll pat a /.iu ifNiiiPnt'*. mi, It n. ttm .' 'n. I. '. I 1"1.I l\ -
.Mouldliplaki'ii
"Iin.nliuii. iml ,iil.lli i Iii. .,"ii ',. .n .. I' i'. .il lo. I : 'I'**>. upon nm I rti-rv |1..ltol. if ,, r" ; :. ;; : J

I .. I 101.le, Wivklr am) vxlcn' ,I II ,,1.,1.1., ihiirnit, I -. rmiti 'n llnl KPmi .. ." .' i. ,.n''lt. .I. .; tt.\ ,' ":.i'i.
Watches
0 I tu In. m' At ,res an,I nol unit lul.li'n HIP orjin, '" I" '. '. "" I :' :i.:IH-- will In'l.l aPI: : .Hu-rp. I.itl". I,,.* thlll. h."I :;, ',;' i'',',:: ":': ; : 1 1hI I Clocks, Jewelry
rtr |m lur .1.1 iH'I' .t"'t ,
I n,,1,0.I I hut til,Ilibmal .hi.|" will l>. ind llni inowi 1. piha. 1 I, I ,i :i > iliirln. tint i aini| I ratidiHiii. of .., ., .,,. : ., '

',,,1'1' I |I".k.h.t'| kiniwjaiiil) u,.. ..In all "..b."I.It.I,. 'H'', 11.' \ 1, I Hill, ',,' raroi |'..v,Mini .11'1'1 tu I I. ,.'ki.'. n ,1. 't ", ',
,
'"1.1",1. ) at iniv III,. -.1..1 I.. ., ." I nut l ill nh \t 4lllv I hlit I.- ..ar I.. .ry Ihn.llhl ." ""., ,., ', 1'I ., .... .....
: ,.i lli' ili' "il' ],nlIII.lv.lira. trait.. lip. wh. hl'th.I..o., Hior ,. ,,,,111 ""till I',. I ;t :i u ; '.:r'I"I| : niir |, t|>l niiil I Ili" imrlloH of \, \ ." ""I, ", ,,., .
'. .1 iivrrrlilnn with nIHiuinlalll ,, ., .. ,.
.
1"'I I haif tn.mv ol' vtlm I ". '. "
intlm-uaim
\ 'II' n in 111in > iliUUlm( 11",1 1 I Iam II tin,, i. 1 'I' '. '
nly want "I' ,. u.I'll ,
(INTii '
1.1' .1" : ,, ,. II". "I1"- ,',1 In 'nu'iilatlm' lit'tir Inti'lil'd tmh : ." ; ''''''' ,' I "I'' \ 't' t. '
1"1.
t nl' tliir nlI .tllnl >.n 'In 11plol'll'llill d' "t il nl\ in tim.t'tiHPtii i '
'Rftl 'nnlr..t. In ,, tin wntdlt iluI.M.imv' li,t .m'li J |I'"tl"| "" \; .':, ': ', : :; '
11,111I toi n.nilnImiikriipla.tiii '. I' i mi .. t. .
.
: : ; : IiJtI! I, i : : .I:1\:::1I : iHtliii iiWr """ ti ,iHowiiiil HiPriIriHii 'i. I \ , ,
: "
i i ,IK, i Hut" no iiw I I. 't tl.vi I ,,koitilhu "'" '' in, in ill I Mvm ili.I t tlm i .11.1 "'" '." ," I"" '' .
i 'I, ', ,. Tin. Mil- Hu .11 I-w 4..11..1 .,.1 I
!
I nl it ii ,1' ..I
i m" 11' mil inirra-p Ikeir tkl li i"1"| .1' > w ( fl.
'' 0 h' : : ., : ( 'Inf" _
I '
lilt Hun lun.l. 1'1\\.1.1..1 -II. "' ,
'II :
'i ti-l llnp. ammii tiiiikp h.r. i ..1 "r.I".I'"I' 1..41. '
a. IHIII.i
i.!vtilliolir.I '. .. lr -. 1.1.'A'h..1, ,,'I. il ''. ... thai".. !' flight If lo IK iluiiit In !i iIh :::;;: '" ; ; .' ',;: :;;,i r :':.t,:.: ,' :, I It" I.'. ",I "' 1'' ,.., ., .. u.'I.

I 1.1' 'ir id l.i MI, "IMB Kom HIV UU. I1. M. It II. .. ,III' 1..1,1, "I ,*. ) ol .twpraiti nn rpi.k'itiuornuiiaieitiii' ; 0'... \,,,, ,. ..hll..
.
'm I\,: I,.: (,'it i up (lie ;llitMl; iHfi.rt' Iti The mirtri'toi. tht IMKI, tf .th,. IIPW: |, and il 'I. In. li"|" that tl.) ,1"1. .hattkl fun rmlIn : 1. "" ,., "M., ... .'. "., I. .. ,. .., ."..
on .
will ., ,
lit not f. .
Iki. ton I' '.h'I. o"t
miliu will IN .Ih dtwninir i ...
\ .
>I" lt' "Ie. I. 1 .
"i 'h. wtlo ilipuMniti .
| | arc IVn.apolt A "llli lil.AI. nnnott ntil to l.iuk lor Hnlaitv I '" '." I H''. I t.. .
r h p (lo "I. \ .
mil ,
.
m.'iil ii. .
religion.Mtilhmnt .
"i "VI r Ibr- | 1o| ,' more lipillln ,. .. .
'i .1 la"l. im.pl workin,> un ,Inn .:". t Hi ', iviiiuilni, I mini wllli lii- I I amht, noimMn.an al."I.! l h. '". ', .;.11' ,.:" ..
i I""i .1 ka iiiKlHwiiiraiuimili millrmm William. ." Hnlinn ) "h. I"" I' I'' '' "1. :
i .
IIlw. ml, Ht'in hatP liin I/t. r. II i i. .11,1, Uul Ml 111 I. a flit ,Hut.: Hii'n HIT tutltw" n..",." ""' 1". ." ., ."


,;"i,i",, .''I"0|111.1, ,t.I""I"rl.". ,in! ,'r.."uiir.. ."..;,...n i.i "iti 'i ,Iv of, and I.,. 1",1'rii Mohiln'v,'v"r' u'' ,i'lil'A id:.nl';"I t.I'"i.'",?,1.,?"'"inNh 11l.'illmail '. .'iln 1"tI',,. ,(.tl,1'It.1""Ip" '".l h,.II.. r.inctiibi.. if. .J.II..1' illl'lllt il| ..Hoi". rmnlilt alii, lho.1,:.i v.; itiiihv In' :Ilh tint Iki'pi-M' |iliu I ':-It'll. ,i.'\n-i InIml ol ,i iir I ; :! :t T '',;I.>;' ', i:' :!.:;:;":: ;', !

liitiprnitt : :
,. '
,
i ,, 11.11,tukt 11"11 In in.l .HIP, II' ..vtHu ..'I. 1\llh. : ,
11"11. nnItmlitn.l i itli
,,
''I,,' nit II! "t Hi. ,nka. tun wi.iil.lal Him.1,1 ,", .. 'irilftl. ,.j.' I'.-.11,1 il mu).I i. .' 111 lull. ll. 1.41 ,,., ', """'. ., .1.. I J1INf
| Hi.
IIr I' I I knot. .1 .
l" ,,,'I"HI! Hi.., ,'\.1 l '
"I"" '
.
,
u ;t iiotn-lln| lut thai Hit i !I"'itiiiK l lI .: ti irll.1.I I ; ., .
| "
till ) I H.nl.l """ .
II I. "
II "
: (
Pure.I I I', nil nt, "il linrlllv all, ttlnt HuI I 11'.1111.' i HII| Uiilu.1 .11 i lilt: MVNII : \.1. "I. .ulI.ul .. .11"I .n'h, I. ,,,.. .' ." ,. ""

Absolutely I .,.1. ..1".1.. 'I' wviral. ,h.I. ". I :: ,: t; ::, ,I'1 : .:. : I/I/ ; : .t..M.nU"\ .1.I.I.1"11.,., 1..1 ilolll Hum lilt |I"l Wild i ...I ', ., ", ,' "

i""n, ,n.,m llu' Ittianlul, (11"inli.* -I,II "'" II," "" ''I"' '''' ", Ilii hilt, nil In tin mil,. h jfimp' Inl ,,.1.1. ,1 '"

., ", ,. 'I "nn l "'... "II Nuw) i 11 IMIan.mi Mm anl il,all a lm.lv Snuihmnl "in,I I III.il.I": :: i, ;/: v,'.:':" .I :', ';:,',''I': \ ,I;; :..'": .' ivul.. .it I., Ill,lii.,,ir.< in" iml Ixiwiin. ', tli.. .\.iil I thrnil. aiKlviuli.ii it ..HiItuiilpri.t, '" .'Hi,' i-irili, HIP IH, ..., ,'"

,, ai..Ulatiip' Si, .. HIMIt.ill ( ,Int.. .f Muli in.l Hi:ii a 11' ill lii I""H"| UN ''' .I'"I'1 ." "
111) nlirv. I ,,'" ,. I I, I'' I mi I I"th; ,
_
1\ i ,. '1..int.. .l.. |I"tnrri. hliiiM.If ,il.bl mII 1 i, 1 111, ," ,,1.I, II"." '",0.\,11, ,: ,I ,, ,0.I. 1 k. until in', !f.' uiun :uul il""itli I', .*inlh.irilt i il. anil" In m,'id,"iitnnl i Hum ln." ''."'. \n.tll I. II I 1,1'' ,. "

'. I ,,i. "I ttiiiuiiii') ; ".1 ttant HuI "' 1,1, ,.. ... I IllUMtllillrfMlli I" '',1. v,.,IMI. I .'f.II.11 Hint llm M'",all | tin' II' ., ,, .
I ic-; I i l In M | him right iiu Hit .II"II t" ..." .. ) II. I .",' .1",11 i11'1,1'n"1' nti'l'linn. I I. 'I '" II. 1, .
: I'I'; : : : : I 'I I ,'iltli in, it : II. | |
Iml, 11,u, til f Amprisa Imlu.irl' II t\t,> .1:1.\. .in I."ih .I.IK. 'I 11. MI'III".r, ..l IK'IIml .I -hll'l.iltll ," "
", 1f..' .. niiiiil nni in mil i I. .
: W i\inilnl In Iwpiil ti'.i inI tl' .| i"I |iUvnin ," .hl.l. I .. I .
| ) | ,. ,
"fl' \
IU- .
; I'
"
,, ," ., ,, :,,".. ,p.1! I .,ililoiiii, unit In' i-n illt ., .I IU..I'I' .1 I-i{'" iilmi.Mi. I. riti' ": hl, lil l"lh'"u",, Mr.. limr, I''' .f.lt I .'" "I" I ""I. ".'.

f, 1 ot i 'l.i'a l JMII )III > morn, Hi in .v.iII .\ I" .u\ 11.1 I i 111:: n' M, .., "I'. ""I. ,l lH.nr ) |iilm." Mint "lv" ,. I" Int., n-t., nl, ,ihi. I I I ,1" \ I ,. , I
\ '
I. 'I; : .:: ; I :lit ,.:ll I hill It: Wll IIIUIIPV.I Will I IIIi : lint, I ,iii.oii, \\ .\">< din, ,. 1\ I, ,.,I ,1"1.''h'II", I.I" I. tim ,I ,.it.. thin In Hi, 1.,1.1. I 11..t.r, ''' '. I'', ., SPII:< "P4\ < f4ES.SllNCEU'S .
I..I .
.
,1",1 ; InI vie I SialL'n' ,l/iik .\.1"\1",1.I .,Hi., \\ .1.I .V "..ii. .,. 1.lr I In' inKI.ll' I h inn|,li ) .II'I'AIH"i | | r, A I iil/ 'II' Ilh "
ill to
v.> ,
hIIJ.1 ,,
II. ld. I I. I l. : '
I: .1.I I I. Hull, Mi, l .. I .1. ,
,Ihi 111,1 .
tvkal a largpintoniil \,1.1. 110 t 1" Into '" llu t innrniw, ,
n I h 1
"
'" 'I" il m tin. 1"1. I It 11. f i .nil n v r in. i r:\. "n.r., I 1'"i"" ,1",0
: ;"I : I '' .l 111 iiiiilm'turn KKfiom, .0' ."ol .1' ir *' ti> iimki. ililrixlhit'Stur I '
.1" J III Mil HlllllWin 11.1"
;
I llIlll < fclM\tlll." I',1"
,, Ih. ,1 .
It. "
'I"IIII. ,
Hi StiiiHiini Mill.' ami I that | | ,111",0 ,1 Ih". ,il! iluwii III* I'
: i. iiilniiluuliiii, Inmi Niw \ .hl... """1 .1,." II i I I .,.1'1" "I I*.. ",\ .\. ul liuiitullu, KftitliII. I I'"" r.tiil 1'1/' I .: \"r ,.." .'..1n' "I'M I
Him. Sim, -llpluw I h.-iml tutu ., I" ,,
I .
1..1 h .',1. mu, nthprlit .".1",1,11 ''g ,::1',1 """ ""1 lim will "IMP nl .1I" I :: ,11. '
.
.
1".I."I..r .1\ .
h,1 e""I" Kli'ilill' lii.i "
illnii. \ ,
llI'lUMIVJ. on |in amrii 1'.1.1\.1. ,
: -- ,.. 'llu. 11 mil11" ,1 ''ht' "" I.i, ,. ,'! IP ,, :
till llu.l .
'
l "Hil.ti. ( a'"I'| ,. .' ''n f h Ol'llIALMOSCOPiO
.''lh'lllh.t.i ,. 'mil li.li, uI ,' .I"i, ', II" .1, 'lIh'l i. 11/.1| / r..I'' Iphttmi'lii .|_ Tt'1 I.IJNSfcu S.II .
,' I ""iI. I'01'hi1 I ttoil in wi.l.lt '' "I ill,till 'till l.llllllmilHP'| .I ,., I II" \ .h" "r.' 1" .: .
.In IVi'in Ii .
I In- miI' h I".h..1 : .. t .lv.llll. urun.nl. I I. ,' .'01 1".1",1 'I" .' h. ,I ,. .
i mm I tt ilhhiil I ,I hcailt < onin' .lonslmm ) I : \:1 nu'il l.r Ihi-, ,.- ." I 11. I. / I" .
"' .
'' ;: i" '; ::." ; :.1' l' :::iI ;: I. ,linn: ol:! Hu.I nniimlnl:I : 111)). Ihil >nppliih; m' .. i." .". ii'in)'' i 1,1 t, I" IN. | .l ".1.1."h". .. by Ill. .. I ', ,t J 1.1.",. I." ".. I I. ''Ih..t ",'1... .. 1.1., .,,, 1\,1.\ t" .I". /,11' I. hlt.1 Ih.
.. .
I ., i n, Ml I.I.MI "irli i i ", i IIIK, In.u' mipnivii ll'1 ,11.1 n .. I." ,." .., 11..1'\>" "' I" .".1''I" "
l n H in l tolprilit I ,, |" .'" ,.''1. will 11. ". '., ,
Iill .,11. ulcr ,. .d .. .1"11 .'.' ,. ".' 'hl', .w. .1 1"1" .' "I t "" .1. ''I""I h 'h"' | | .muni '?.
all tin .
I' ?
"
.
i I i"i" "In"i rixnlMlktii, iniintiu' noin WPII .< in ii. vl.lhr. ; HID 'aii.l I'M- itII. t h '. h'
I to "n" "
(pn'-inie II uritMii- r .1 I" ;" i 1.I'"n'' "t '.' .., I. ,
"" .
.' I I. .
.1 I.I ,
.. .1,1 .
,1 dvami I' .
j"" li v ni un thin' I IIII iI, ,. '.. 1. 1' : ''I.h. ..
'Ii. IMI-In. Ilii !
I ll I" |1" "i 1"li |tnj| tlluln mi n mm fiutii nil t' "'" l In in l.t "Ml in (n.,1c1.II"I. '"'* h. : tld \ no 1. ) "
nl, ,I "h nmllni/. Iw'r'tin' iuiiiilry. |,nli a m tv |,liam nn I killpd ;liKI p"'" 111".IIIH"|| ,:. 1" .1. : .1"::: Hii : > ,I .,I'.." I I n. n'' 1"1" II ...1.I.I. ,". ",' "i lu 10. 1.1.,. .", I'" 1..1. I' "In..r "U.' (
"" l > ,t'hi' .' 'i.' to t .l IIur. I II I.. .
in ,ilti-r, ami 1 | a .IIIIHII| | lllllkn llll.l li.OIlt 1..11. r,1 "I| .. t.l. : '. "'"1"" I"'hl'h' ....1 0,11, I. '" "" ',
lu' ul'lll ",. ,. 1 h I h t' '
,. I ,, 1I.IH' ldl1l.,1I ll-hi.l kin K Hi," "I u, .i.'im m f'Iliiiik < "h'
I -.. e itlcr a fow wtiiilli In tin ni i 'II.IMM1MH<>ll\lll. 'IMIISII ,." I" ,,U'h. n.iir.lI .. ;"'.
I 1"1" I ,, I ill1 i i \ ,, I', %. ,< il.AI onrlt.illu.'. ikhiialluii KV.! '. i-u.li .,.1.t ''I ill. iiiti.il, Iv'I '1.I., i attUnklp, 1 In dlMiintlnH.' "".'hi" I'h "t' ""I Clocks Sold on Iiibtallmciits.Mi

I '" I .ill i joI. work InII ,Hi.I hill hurl') | | I I'v, IM'I., wli HIU ,"..."1 HumnUMiIIIIIH I ,. I ,. ttrUii.iii| \ti I'.iillilliiR amiHtliiK nkipNiiHI.' of "tnn.i.| an ll will nut 'I 11"I '" 1.1., ". "I, I I. .
'I'IM.rl. I'. Cumi. ,I '1 ,in .u' I ii.nnl.it; mil ttlu.nllm .\...;uili.ii ..1. (".1> nlI..IIIHIIIH 11"1 I'lmrj, ,'!",. limn* an. .1. ttpaki : \\ \ ". .,. 1.1, h.. ,. '
,', I "ll" I ''IFI.I m.wi,,.fniH''" ..,iil.l l I. 'llu. r..h'l iniin 21 I J7 ., 'ul"l and mmoI, lw P'|IP. li..d ,I., I"II", I 1 ll O'.n. tt I.I,i ".

', f "" \ '. ttin, liijih 1",1 ,. ....nl nl ili rlr Mat. H.iil.iu' .u.i' v priii- now. M IlKullltitn' "h., i "nlI I llilloiil.i, ". I ., I. .\ 11111" 'I h.. ..
purl) | Ih"I I .0 .i
I of ul" Slap! IIImu l'h'A.I" .
In 11' ,
\I.lr ", I i I -'" 'o "nini "iM I It.e.
.,,' IIP I. 'Him innt inl inkii"itl I..I i, ... ,II A-Kluli.ii h'". in'in It ox- ",n'aiiiiah In..". an' in nrirkflI'ol I II I." I I "lit. .i ...11''.. riitiUMr : I.I w.. """"',
h.
''III l'I\I'l.f nl, ill' It IIVII,Vi .Hid "I 'nllwl til I Slpam. hip in imi. nl. i ilii.ln' u' all ml ol.luill.IK 1.11., Iwrr.iwi.i.,. n. f'1 !MUnhl.' 'Ii ( .".. .hmild iiiiiii. in now i.llurviii I, ,. Kl,'nk,..1.t,11 il.llm '.. .,,'., "'1'/,1/ .1... I"". h'' ." .. \ 'I'l.mli.l I,,.' "f 1..1.,1, ,
Hlatui .1 I Ilia/l! M I. H HI
1\ i III I,"niulnlilr' I f'i>., .ailnijS7ihprilIrnm, NiwHtrtVins 1..t.ov.. .. ..rt'1"\ ." t Hut, ,iml 11 I.. .1.111.I '.1'i ",' II.. on'') I'liuiiililn Hut "il.uinlliit wilh I .harlp.tun .. 1..1. t,,u in,,. ...I, I II ,' I It .I 'hll"i1'.. ., I *tn" 11', ,', ,' H IHlt. (i', ,
| ,
N I"It II I Ii ) tlillhi.. Ulni' 'ml Hill: l.iliHtm lor .r.iuillivl' .HIP IIPI" nl, | run..I"HI. and, ( nmUr-- I ''I 'rn 11. .1. I" '- H till tt III I.", ,. 11. *
) 1'1' .
"' .1.,1
1\1. .
: ,: :: : I MiK'iila. ""I ."II..t i'vi | ., r luml. i .mt" I 11 .1\.1.I ,. .* .', ,"1"'". nml 1 ..
} 0, i ,1 lus liioriI I'niliil 1 .siali.. I 'ttnliHN I( maulBI1IW, Llhl" 4i"'tti II.in. l1h. Ii. '"f..r .1,1..1.,1"1 ititi I todilPiin' inluioi, biin, i ,. '" 1 I.' IM 1 "i" ii.itUNtulHiallt ." ," '"" 1 allra,
:.f .. .11.1 I. ,. ''. '" "linn' ,.
.
.1
II I III rollllilll- .. -- --- t i | "l.ti .linn' 'I. olli. i '11'1'' 1\11.1 ; '" 1'.1" 1.1. '.\ '", h I h. I. .1"'h.1 .1. ,0.1 fin. ami
I' "; ,., 1 III-Ill: 'XI') I 'tMI_llM.Hnnl : ? 1\ ii., .. Int..>lin, li" ,","Ihl Ini.i I" ,.. I, ,1"1,1 ,I. Ir.. '1.1.11'. I I, "",. 1'.1' \ tpu: : iniilliHii,; : .,.Ii:iiuhhol linn" at I '. r ,li-v ,ihU wrtk.

1 1'1 Out Imni '. ,' ", uhi i ,.,. faralwtitin .
,, nl "ii
.1 1 Id..I ton "n .II'h. .. I. .11" IH'IIt lai..II. |
"' 1 ; ,I 'I ::::;;. :: (.h.'I.' Hu 11'1.! i".I.l I 1 W. tl ilill.Iu. I I .. .\.h," "I. '.. '.
tOO ill IIIi "I"' .\ ,> tit.,1 "I." I "r.l. I .iniiion ordinal t JI,Ii", .' Mf_ .
.1 'I< I h"hd r"
,1.1. .
| npt lliiirlini.im' ilntitiiin I i.m 'Pin .
"n,. .
.
I. .
I. :: :: ; : : : I i liiitc Hilliliiwii. '1..1 ." .. 'hl. 1 I. t ilu,'d al Hn .
; .1 }
) .
I i ''IIIP nit ni" Invta million it it i- unit ml ,lii.il tin t "tin.pln.i'ot .11.1 lent 'liaiw (n-1 "" "' r. ..hll'I.' 1..1'. ', ..v t .." ,,
1 it.nk.. WeI .01.1 1..II..I. .TM >lmiT. llml riinilu, 1'.HIM'r| 1" 1 It 'h t. h "r' .. dollar.Am., I. I" IU a",1,
'II .
\i : IHolinivi'il
: I \ .1)
in ,11 .
."i h, lu, ..h. J"It""II 1.I..v. .1 .
Ili"o. .JI.. ,, '
""I I I' ,II.1.' '' "I t fnim ilu, ". al .It.Iillni.tl.i ''I. l.hll"" u. kP pnn.rlml I lit'' llm 1) 1.1. r ,t,I l/nmlt I.ll .. .1. .''I.I Ih.
..1"I H''lll- I "" .. .... I. ,\ : IHII| si" HID, .wwnrlh II Mill.'" I. '''.. ,,. li'ibi-rli, who kit' > a I.Ivi'rtMithli -
| | ', |"
I .
1.1 '
M... 1..11 > 'n..1. 1,1 I .1 Ililnk llmN ( it"W,'., (II .b! '- ami. '| tu. A ., 1."I"h : I. Walt. s 1.IH.1 .., ) I |
rtimiiolaIK .h.ru. *jlj""h.: "u "HLIII 11.1.I. "hll' alwnipadt 111.1 '
I It. Hi mi tl If > \ ",". ''h in h''Ih"'h -ti.it' I- "M'
; it | l I lit '
"
p "a' .
I. I"I' ., ,1 ,llm ll.ii; la ,Ut ) 1,1' 'I"lr.1 ( ) >
",.1 wltllii"I )1"llo. and ''I'"idA 1. 1 in H lor ".r. | ) .' Illltt til II V.iu' l IIIAI nlhl| and dav( to M'mlml 'w' ; '
f.t iw ..
.. I ) '', .nht | Im uillulratirtl I wi'M' ui. MI '"' liltriinirl | nl"-I I llm, ,iil.i:, I Ik rl ., 1 1Hr'ir ,' ..1.1.' I" "
I I I II IIM> IIICII l *,a.-l m PHinphilnl I id IK- 'i mi' li al tin'ulll 11" f.I' .II. ii .0. Ih., In"tol "'.'H' ttlt:i | olln, nmlnitiinltitdrlvtr. ,
hi. ', I 10., ,lli Ibclriln'ir 1 Ihr'I..1.! ii.ii miTil i Hint III.I : ll.iui.l;: n :I ,1.1 :I I" ill.ivtfm : ::: '. iiuln.ii HUM. i.iantlnilipr| | who -- ,," 1. .... ",. .. I'!. 1'h, .. A rid. IH'kind .mof I .i .ltr\T: >'*t..,

.I" lmri' :t;. 1 ,.. ,HU. K.nk i". u hi inru ii..l,IKIIIUWPI! ..tlil'I"| Ilii'lr \ mini' from II .Xinlri'WKHn ., .""" Id. hiaMlirnl .1. i. I I. our idtin I IH in 'III.H .it IN. '
.I n "H \ "'. ,' ''M. .: -" ',1 |.HIIM' r, I 4llnK,
,
'! "" I' tl.nl Itarkir I I. I.
.
"
,. ,' 1 ..oi..h 1" ."hlft k i ''h1'.1.i .1.1.1 ai ) '"b in it Hui-t '
"I"" "I i 1 IIftl :.," .., Inihi .; ll n"i rk.iiiiimi 111. rluk il'. li.- mint in .. .i "ll ami rlnuniiir; iliuiii. HIII
.1. |
1:11111 ', llu' ,I Ilii. mil .\ --"< i Ml in nnkn.iwn ( ililiny wlillrii.io. .. I" ;
.
Ullll' I" '
I ,, i, 11,1)) In 11..11I.I" I' nlia 'lor, Mi. I. "Rlhl' I"r.. : tt I I Knrtrl "" tl.il" IS u .la. Iwartlatitlliiiii', ( | ,
I" 1 ,I i.''" .. S."llh:1, Ih. .,I II" '"l'| ) mi inii,>i { .inn .ml. : In llu' i m":It iiiiirHlnvuliin I ,' ilatl IK, Mr"mill. ', II. ",\.n. "l"SHiiiHjk -- -.-. I'iltlt
M. Wlllll.ll-, Mho Illlill-l" till ",1tin 11',1 : : :; : .
-' .---- 11.11.,1 ... '. 1'1' 'o ',in' .liiiiliun' til it. lu.l -l ttuk ,II |' .il, t. lint: 1 1,, ,nkn.mn t..II'i I I" "rlm "". lion. 'I 1'. n Hut' ,.hl.i.on I i--U| ,,n.lln,, f., .
I. I In
.
i" I i
,
L ""llItUI4.I : W. vii 1",11 i ,,, 11)1111 link..r.' 'id'. "II. 1\.1": il .1 "." '
i ) : I .
11 I' : : li' tint. al llm I irumud
r'M' on
... HIP .un i i ,', "I I 'U iminim. 11. \""' I II "I. ""'. a w a 1 .
\1 .' I
I .
I ." ,, I o 1 ii nlr>hl ami h.i '.'of ,. m,"nin.11',, .I" ii i '" i iuf I \mn,! .\ni., IUliyadliiiK., "rh.1 I .1 him. 0".1 I J" a. h 1,4. lu.l .. ,,' Yllh.. .'. .. no .. ll.liln, ini-M!, .

I I' li' k i MMn lit- IIKM.*!.. 'Q 1 lull ,.1.. .1"1 11,1.1'' H, I," fHivilmMrniifMir imnli'aI. Kit. 1..111"| II him an.1 I hi 1 II Lran .,". ",,, AihtlihiMil. .,,1",.
> I II H -14IPH ( outiniilvl lt i" ? | WBt 1..
.. ,, ::,; 1'i"I; |,nn, "IU M Ht.ll' J. 1: :HUN old Miik Rtli.m I 1)> I.) llm .\....InlUii' lh" pimliawi 1"1 "IH'| 1'"I.I' 'll,. ",.. ,,.il i .. .. ,.. .. I inn.'I lull iiilv.i.t that moonlight .'"' "" 1',I'-ttn lli I". ",.1).umlmiM.I
"3 I"/
I.. ... .,.".1 "III"' n,1 i f."I.| ... vt tli" 11 : I ) -. 1I.'Ikianl. "I 11 lull. "|1"1 1"1| h'l.ant .1."h'1 UUPin. r"'IIII, i that hi' ,.llhIIM".lhh| .11,, i IM .II''"''' ''" .1.., '.1". '.. m>| \\ .I.'A' night I wit. ''I" I I. llm. InMU .
,
.
'. ,, .1 1 | -luil. ,. hiailnti. .11' &
',,11'', in-1", Sooth- .-" C'11.r ..11.1.. 1..1 hll.I..1 % i 'ink \ nil" ll.wl. ill. -
." I I I I,'II n ...' ,. ,III I : : (,.iilm. hv l.r'I.18"' ", ,, |I.rl." .,. rml'mil wllk .11) I. tl 1"1 I ,?.,.,.A I. Vllall. m-. V.lltl.Ilil. '.
I "I' 'hl".j Ihi Mluwtnt? 'laltMiienl .w. 'Ihfiiimniiiii \ I t"fl1'I"O ,. ". rmli' att4t :i ., i till I : : .
," I, ll II U 11"1" .r. 111".1. \iu | hit |. : St.\ .II'I'.I\HST
I I 0\ i"I" .
I".1"
.' Iftttrtnlh, wtrrral, |u>rtnt '; nlmnl I I' Kl' I / ::1 ,,. '" u ku' klllnl Alillih' Stiinl,. t 'l II,i ll,, .r: ui llll .l,.lloitlSiiui | .. I. ii'illf' ) lhal I hitpanHi"U.I .
I 'ii'V : Hi H"u i Iu"i'n Sluli., anil l"'II'ala"1 .,W.I"f.1'1- .1 ..',i.n-lv ft..i HI. iiil' .'V.II'.null, .i i"HI as 1" I. .n"uimnuln.li van,!II In:: I ull I u.l;: in: IxT't, wan I ilnluinll.iriiiinl :::: i i \ I'I 1 T ",, Ninilb, '. ( Mr. .Hi IIP.I,,r I'ninplH II ,. -
III Mill' INI ..1. lll' 1 I : :; : : ,, I Itr ,it I ii I l'illlll.M, ," ..'. "",. dup w.. In .Ih., U'I"
.1 i'i. I ; \im fur yeart'inl ;
"
l I ll;, 1111 : ."Il ijm lh .1.1.1.1| liv I..111,1., an .llu.uluifl II, H i. lulil.l>v the uilKinalrm i u. "".I'.r :"I'I"IIU| | : : '. I i"'11.' IIIi .1..1 .
.
."", :." I";. ptMt'lralIHK an.) nn rl hlw.i li.nn ,. ; .1.1..1. ill \1r..I..1 I ,I" bihln .t ami n" l 11| I 1.1, IhiIIIIIP i S'h' :" ;;: ':; : : '
.1, wirn'aKwum "' 1' J.-I. 1".. hi. '' : ', ;: | :
.
I t."I"IO' 'V i'r'lr',1'
I i "
.
I '. win! ;,:,!" lll-l| ri. I MlII .. HIP ol Innff' Hi 11, n -- hatriiM ki ,"".I.u"'n nl llu "''. ) nl t.l, .l" M ".1.. Mw.l. 41.tm ;. I I"liI. 'jui', ? ,; ., '
fltr
"" I i ui'HUk. i iji, h" till, .III,'. till. Mill.III.I Hull : II,., tr i" t. IIII I will I rplm lo 'i. oli' in .. ., ,. "" I.,
.. etamlnni Hit of "h.i,7 "I rl Ir.II': .I ". .
l ,
.hue. 1.IW .hlu: I "" I nn
v'
i 'II I. ,
Nut
c' I. mimlmi' Mi 41'.' ixt ",.,.,l II" <.\ .,,! I ,, .t."I..lrI.I.' ". bohit : ,li.. II,. I up hmalKi.li. atM. : I \11.' I ,k bl wiwk.1 i i M lt. I" I f I ,. ,,,. .1.,...,. ,1.
1 I I' lll.l tIM'!1"1 W { C. ... 1.,1 I ,1' I .
,
lw
Ih.lp .
I. 1.
I Mi, Wh..I.i ,MI.' .. 'MI' ll i iI inw Iremrlv .III/f..I IMII n,in- ,. illy ruin;,IIHI'. i all mi .Vn.li,' ..I'll. hut il ..'... that r;"'.1._ Hill ..full I'..N* \HI.Htil '' \t\ \\ .."." .
,- ria ., .i-. I' ,'u"I.1 ni"1 1 IH' ,Hint MliiliHlMHiwkk \ I 1..I"
r .
ma
lit A
.. rll.d. I.IIIN -ri .
i 01" 1.'It.1 I..II' ..1" 'H ." { I ", ,
1..1p" Hint HI XH nil rrmm '
.Ullt Mil M\. ill. Ha "' lain i'in, truing Hu u, ,i- ;,, 'h I.III-DI Ilir mnnl.'ii'r. : i llhirby ,H, Mil. S''. IItnl \.1" '__
,
,1. p"1
I '
: .
ul ) N U. I. llmk, lilon llmnl HID luml > .In Ha "I nliihli. I ;.
lik"I mill Il .' I' at Imili HUP' in .uml ,""I" I 'I I "I"| -Jll.l' ", ,M.p' PHI .r nlvoiiKVHii I 'I ''I.ti i arr Infi'iniid I
i .
.. '" ", "i i,,I 1""1 1."Io'I..lu. : tl"I..|",.*, *,iN I.I" Iin-.1, n Lpl"I, n...land' m 'i vlnnaniu ..'I ,, "1 ,I,I..t .1".. ."Unl. ..-llirwliiii. (Itunni.r. : .,',,,,1.11 H I ll;;';."N r.' 't. ".'..t: Ihnl. m .iml i. in hint N011C FOR ftmtCATIONV'l.llil .

,,' I I I. "h "I I I.Inil ., :I hid I, niiikHi., ." l I, ,.| .
I I 'I ;i I' r !' IMI 1, 4" Wi i ..1.1" ) un < ii i I II' .N"" tliM I' "I l .u, "I :1. I IM .10 \ ." _. h,
I; ,.,I :I;,ii' w:Jr.I \ rki., a. \. .. win. I 'J"r.|, ,: 'nu. .u,I HIHllill 'Jill'. Ml VMllll Kll'I tl. ,I'irkir T"i.I 1"1.111"| li .nn. It aMlllillll ,,1,1. til I 1..1! ." I.lJI1" H. IMI" I'u"HP i.ill. i "iik 01' '."ir. l" l'iVC"' ,
tl tn".t. I'' .. 0" IIIHI i I I I I" kl' ll i nil I Mil '" .. .' >' l lI
I ', ". ,.. *'. .11't"I. J'o. ,. la-l iViilup.id ,.. ... ... ., 'r. .. > I: : I L ;, : 'i. :! :: : ,
..olr. i, l i on, ,' | i I In \ 'HI tun i- k.'." ., 'Ih.' ..1 l iMiii II" I. '. "I", \ .I Mm ,. |1'aikiil ,.1 id pauitprr. I I I t"'I"i.
,.1. f "nllill li .1'rl.I. | ,. .., ,, ., ,
\' H IB I I I l
M' jl | ,
I kin and lluirama. ? l
lul ,
rl- i .1. HIPI .1,1. .
; ; ,' it Ii, litir ,iiul 1.1". In 1..1" I k' Hit- HUH nin amii.round .
.
I ; .I >
Ire. \ 11 toI.I' i : r; ; .. .' IkIt, II 1 '" I '. I ,I
1'.1 ., .., .. 11.) tin I -, imlo i Hill, H wa v rv WP|| "..." ; ..i.l.i,' I.Hiiku viul oiliU I" t. ..\ ;. t I" ,.I. lit It I I. .,I.ftl..1 Dial Inlli I. .t"i" l r' II vt' .ii l ii'Ti" n'i,
|
II"" "I I", llolpl M tbeM : i. .. li".I".ft"I.1.i h mm., I'nn..m .. I in "n" nliil( Hi.nin'b it liifir| ni-" V4iii.li iKl.in. (II Ui| llwliiralih :;,:. :, : i:: .!, .. M.llii'i |1"1 |..|ib, alii.mbd ibi. lailruad ;:::. !: ::' :'I'.;. ,:: "., I ;\ ,
I. ,11 :
'lt l. O I tu HIM.ISIhuriUt ,I. Tea mil 11,11,1 1.u, 'i tin. i'M'"td. ,Iliitianiir ISi'll'lit .
""I or NiiwU ni.Mlur wilduul ".r \It"b""
11"
'I 1'11.
.
,, II. liirU, ,la, ab>,nl 1 1::'HI a. in., Ihi. I ( i 'I ihlp' I Htilun\ I Hun i.,mi., liui; HIV. parlv I. II I'alifm UI .111. I." ; .'. I. I, ..' .1'' I" '. )1., ,. i'. "1" .. 1. ..

.t mi 'IHK Mai,'y WI""I. K 11.1'r m.:k.. 01 nntiritiail; : : > In;: r.r.I rininliiri wharf it'I: a in ttllli a /tailt of .. I'Y''II' i' ..., ..I." ..-Hi M.I', m I"'. '.""I.. ""'" "'.1./.1..U ,11.I.\' l..l Ii.. \" ., '" ,,.p ''. 'f I'll t. II.
: '
I ,ldr .li.. aboutetuii, I. A i riling all au.1liu iitali- """ \.11"'. -I.rl -
I..r ..t I"tol.'r 1.1"11"1 Hull, Him at ) nn :. uni .,11..1 .lnv* .UU4 | It' ",,',11, ',1/ 111_. ,,

'\ li' I"I IM IMI' loI Kill'Hit, I'Mhl' ,iiiMiil IH'r.r III.r.. u I l I, ,iniv-s A". ,'HVI "i' ,fritnn.1-, HIP 1'.IltA""II.* pn, ', i.a.y li'nn-' byJ"H"'o I IEi;HIM r M" II IvKT. A n> Iliutf I rmkuv 'UN awl M..' '11Kli'JjM'' '''"'''' "1_ ..1
I ,'..r. .be ( ;imul '1 .". olMilluii I,ui.lt ." .,.1..1. oflilllnf. H, Hilluw Wuioiil at ,""hI "." "," ,
: "I.h' Ff.iiii "M Til 1\' ." "". "it. .. :i n"I. 'In I" ,. ,,, .
'00'1"1,1 i | i I ,1,1 i < .,1"i> mil 11,1 I all In'HI on I \ii' M ", .h dli--. fiarulii: aid InrKi'lnn -- 1. .. ,, .. Jims.ft IMtmfrW ltl. 'I. II II '''" ."".
1.1.10. .
. .
rMiS idI ,
; I i i .
lint IIIK a j.ll. tin) if il. In Hit '11.1 I .11.111 i II t. II'IIHI,>l hit, ,' I .PII .i' tilnrrud out. lii HIP I.r.I'l" '|1"unri.ilMiialp liaml .I l t.l ,,In- 1".1. '. ..U I.t. "

"in," '" ?,,110..1.! > .* timing! I .. 1..brli.I..l, .tin", !h"II"H.1'u, .1"I"il.1| | hi Hi. ll..l, I .I '1.'lh' I. iis iiu..i Ui'. 'llu'Hluii. I'lidpili' a cvin',1 twit t.ir> '"nl'".vi'IluvlnKliiailK .." -",. ,.,. .'. 1..I'I.1",1" \ K.mil, -"I,'I Miuil'iil "Inilnn. HIP I I. I. lit. ',ISIi. t It. ....

I I ''I't.. I"c'" awiniihlt: ., n of Wariiu IxKl"i., No. H, ul, 1,1| | ""tl",' ,","i" ol Hi, Hi ., tin HM mpdillifi a |dia .anllyIH 'I kn ..-rna 1. al. Millmi.lln.i .",l MM"HMTlMMII ....' ... "i m .1 4'!., in i'"l in urn nl llmdaiiy III. '''"w I I. ln.uMUlB.Kotfco ...

I 1,1" '1 Mix iv.. lair ami, .. .I" : / nl' day Ih,. I ,lliiml tlm Pki urfniUu ,. |"' riHiiHbiilllaulli lll, .'''.rvI.IH. .." .. ...u..tIl'oll '

I n"II.I Iirll. IbcwnKiliiiriMrmlllliiKloil.'l. I '. WhltP, 11.1'1.,1., rilutmtl,. n-atbini tbu.ityI Ini.n./i.r ."'i..II.I Uikmi ; .1Il. "., i\, ." | .> .. cf bearpszaiicn.A .
,. Uxliinaitil' IH,am; I. I .I ,',ill. .I. k. 'I'h" rmeluu WPIfttfwb IM. .o. 1 .
: nlfir .1 miIn.
101 I .I,us i"f"UII; .! 11'1.; y ntarriil. M. r ; i 111411 II. I I "r.
i 1..1. I\ 'll
hr.le. k, >l it>all In .1 Hit) ih II, anrailiun I, Mnl I I.I., r, ..lampl. I .1.",., h .11 ..I."r... )'I) kin. arm ,I. .I ma'i ami v.lvhlwii """ r. .. I Him. W l|. lAtMlirlHf. lli..i.I ., "i|'iit'''M 11"1./1'1/. l lI ,"

.10..aiin ,. Urn. lltiMinimum : a .
.I 1.1..1 I <
.w
\l. "
but u 1.,1 .
kll. :
,
The Natal FlIa, l"hI. 0 I III M.I.I ,,
k '
l
.. .., I .. ., wnkMi. I "' III II llr.MHlli.1
''I. rill, l .M U lt.| 11..1.8..1 r run, Jii'i. Oltumit in, IHl 1..1..1 t. .. "w I... |;""I.. -.' I IIrk 'Hu

J, nitfs Alier" and carrying a i 11..o: ,lur turiii I'dn. an,I llnrrau... >l.tlornll. .'"....,. Ilft..III.I.hl. I .-- .. --- dA.I.IHI! | .l Hu..II >in bin 1..11, mi.nUIiiluirilor I"" .' .. I .. W : i"I. |I'ai v. Miii' "i"..1 I ,.r.. '..,

., I. .HIP war dancing wat |I.ai anil, J ""'". .\. Hull, '1. n.1 ','r"I" }I.I"-I'. 1"I" .I.'erl..lt U ,iii.Julakm "r' .ii, ,; ...I
f. 1. ici luck !I/ ii 11.1 of Cigars.Tubactu "i i,pii,. ,I II'' I "li.iami ..tiinhan.l. 1.111" I 11 """," |"ui.. ; hi. i,. .. uuU Imi.I' rll>.11 .7..r. ..,. K. Atlanta, f H. .. .I f ll. |'11 i |I". u.' n.Un. II., .
0" Illflll .
.m. lu.inl lrhl..h'l Ik* mniAintiMg UI .II"nr.ilit., Hn. I IH J'h ;".I.IIr I.I I. I hi'I..I. : .laxl tin* aniHiHiir.'..l ll. 'h'" ."..1.h,."I I". \." .,'. I. I. IU ).. .11,11I .." ,""' ",, '..I.'t.".

fi/n.s. Snuff and tnffllung I nl ..r ba.kBt.i'atk |.andpirtiMik ilykionrl.l I ; hi' 'miniion:i :: >t j li ".: :::1 ,, Ib'f'', "n.ii Mm"nllu| Krawi.Mawin. ..',,thai, .lirl'la, I- ...I l> ; .Ilirl.n.r .! I.h"\...1.. 'h ,'.ot.l. .. ... N.." :, Mr. f. t ,I',.-in.mil,, ..r Mill..,, nmii4mi ,, ,
r..1 VIMIIIhii.l; I .I.L Hi. .i..- mi, i. i'n up M..i'.1 I 1,1"lh'l ,1 '1 ami I. IH.I4In.l. \ :nriiitut o. k I. 'II l II I II, II" III' '-') ''
in 1/n' Tahacco [mil. T* tli, of afl.. wblih merivJ ninn i into' ,Hn' I.t, I I .li "u",1 1l.ioiVU '' L. nullVu' Bf l"IIh.j, .I. lunuij kill, 1..I..lr'"I.1.1.. f ..I .tbt 'liv 1.,1.; IJ. .

I..t.J. 'inimiil, ,i. mull MWII dividingllii'inHlvp. 'HIM., will ,.) ll I..iml, '11.,idiotnuw un i ," ri.r fnnlirr, ,1. '" 1''. :t I.. :. ;
'"aile H/u:. We and Retail call" Into pairami, wi.1' I I .lawhti' I n.. I C'" ,n ..1.\" \'o'... Ittuhln .I.. f." 10)' I" I ''' 11, "'T.. H i lik. 1.,1. .I'11 .itu| . I"I, I, .I.,... I'. I" '11 H.Wuv.M AtjMt "l'iwr| 11- ; :, : :: .
J.ll ,
thfMII I lli". rnll". "f Ibt .l I l.l-loiie .". .. 111..k w .,I'r i",1 I .I1, ,i.l.lo. : : o "." I I'.II,.H..1'I I ,. I., !. "Il' 1..1..1" ,.. ,Il'...Illv.4i.l .i, IkHrxUy' ninnif, wiHi, abwul I ......
.
find tc I in ot.frl'' buying "I'1"1 I i .nl,I lw. .10.1.1, I'm liixnl' IHIliat rln.r.. I U <. v.ei.-ni-i. In I. inlurnu-.l "fHi. ...Ib..a';.. ) '..1..1... ..4 |. I..H" > .11' > *. ttlllt. ) 1..I. t ; .__ '

H'.' i" wallwen' : ..11,' ..,.. /lib-lit '" ..i.tI. 1.1. .. .i. ". ,.I.lil.| .... :,. ,, ,? ,( ,:, :111 IN) '
ri 1"I,. run,-I IU..'. of MIHun \.I"'ft'' W.. .1 .",.' 1"., .1..tll'N.tv \ 4idbt. tvl.i-l I.,"Ur. Wuil ..I.r... ","1 all KklHuy awl IJ'.r .. "r ,, .h' A". A, full IMI'ri.. .n. .IIH. an.lWillow ;; ; : 7;
r.inlHlHll( rb bl.lh, ".., "" I', r. ... ,,lu'. .. w. W'lii' .1"1.< .tll. 1. 1)lu \Viif
,
( "
,1 1".1"1'| > ) I.. \ .Ii" 1" '' U wa 'luM-r, IMI llw ul 11* (1..1. "' r "viust- .II..A1 "' It.. "" ,1..1. ... .', tr .
II.. I' 'II I't"to' kit'', all au b..t. and al .JI ",.i... II ', ... I.' .", I i ,; Ik; : |i It lit I ha .wdd\: utrurini li.." I. ,M ti) I.. U. Iliunallm .. ...I) ...... l' '. I. .,. I ,".. ,. \ I

,, ,II,' 'luil I'al-.i'b* Ikpir nI H"' ."" ., : ..,1 .., ... .I 'I .''., .II ,.
I) I. I .m .. I'I."V"r>'I .1. I.I ; ni,' u diay bwlt t,. .1 ," ,.. .1. ., '" IH.HI" llfltl.llt "Miln.n..i li\'II" ''r\\ 4im .1" ".
I .
I ft. r IIIPh I ,u n An kuui tll alwHt ".riy ."... I ,"" ''I'" ., "' ..,,.I: tv .. i, U-u ui'am, ., .MM --. I ..II'." .. 1". 1..1.. lit 'fn
el. at 'aw' 1 1 ,
,. ,I.-IH inrallI I.h.j' Imyiu." I' 11.1 ..,
\
II -u
) .
-
1.1 .
'" u. "t 'I'1I| hkl I. u", "I in H.i .li. '! < .uatiiddtrlyIir .i. ,
: ;: ,1. l M II
) : : ; >
uihliutrmai"ilali
.,ln l the ,1.... : ; .I"I"'I' ttUwl bllI I Iu | uilmli. u nl 'tbn hiiHyr) ,.. h. 1',1.
' 1".1".1 .I..1..1 I ; I ikin;! Mr ; : : :: "1."IVI.n.." I. .1 I I... \11" .
"vltt.lll. : .
; : '
: : :t : Uuat. I
.. Ikin I ,In llu ir IHWI If kil. ,
I i. i I, .. \ n. ibiHK .I. I.1 I ,ii.i ,n'iiu '" Imiii ttMdray lHi. I 1"\1". ...1 ilw.h' I I. n..1"I lint,'lilniun An la IP.irv tall

,. .01. II.. .t4H.ilft .i |I.. I 1.0. ,. Tak. U .". 111..1) I .| .kin k .. wkt'U lb 4, .lal>Ir rni'lml by llu-w. Ibvy '."' ", li. .. Ii I. I.. In wrll I alti'Hll.iM' uf Ifci. I.UHMryI I ''' ".

II 'I I 11".1 "" Mark*. "1 ,'.I I'SI'I'| ) awl, mutl (km Iliil!,' HHli 1.,0..1 11,1it, in /,1 1\ 11 ul.if". tlum|>..l. lw Iwrrli .ill ku Hkl i b a|. pan I. lo dual .t.1.I.I.!i., ,I wil. : : ;klu| ui Hi. Ir ww ultli, kiMjIiinlf.
1.1. n
I ,
,, ". ., en I, t'.II..j mnb u ai. w ih i ". ir"mi uniny 1 .arii'-k by I. 4 lull guarantor. uluwt'ii.V. n" ., Ul.-lr n.rivml lit tlMUM. 1k>.ttt I" .. I. ." ,. ., ..
1.I"\f'' 1"1"liil| I II.... lii.l h, a. r .1 "j,1 A 1101*. Illtlnl'ulii| ln ;
\ : 1..1 \ *m" <.1 I tin lira) ''M''I.I.UI' -II.IH 1.11"| .< .t III boAl rlu
.IT 1'iit-ii.i r-i.ii4iviinvoi MIllu. I i. I (,. n Itro tut I' |l. ..I' ,' ,' ., ''I'', .'. .
v '
'in ,
.hf ,
111,1 i i II I'' fi.wl'I. 'Huron and Miawr. I lit. Wa>hiKK'i' >n Mi .. tin InSi ,
h.L I. U.. A will xin au > UI-IHII I" in, 1 he |, H'"l. un.l lirirkllli I ., .
r \ ,
'I'
u. .. m..r. I, tI. 111., \.lll.l III'ul t 'Ulll," 1,1. .1 I Iiii ,'.".. NK I- th' '''"'' ,1 "'I .I..m | J""IIk'| "I't.
I r lUri .
.
:, i:,d dii'l nf Hi" pitjr km k* t I I, | I:. Ills.- ""I .., \ "..f.. Hllli I. runiH'. UH '1 I I. N4Var. >wi. ,.r k iin.l I.., ..1. "' ..".lnril.lt" ) HIPI -. ; It ",11 III IMII "l illlli / ,. ,
"'
", < .ll.r. .1 I ui'Mi i UH Ik* et emu '! W iilni>.liit ... ,., I fur .." ,l.v 't I.Io'
1 1inwl ,
ila .1. I'.
firiln r..w ." I.
IAI.I t.t.
) 11. ;
iiiu )
.
1".1 II. i ," ? tv Inirifl ,1.1 M, III. 'I"'hl ..11
VA I. ,. .: I Jill ill.I r w Wit. .
1.1 i n >iI
; .: \ .I: I' iUnili-im.Ike IxMlmt, Ik* ." 1" lit .1 tkUoMI.*. I. .. "I I. I..
11 .
: .Iv. J.I."l
... ". ;.ii, i ii ..HHiry, ...1.' 'll"* b>A Tiim .-. al.I.) taki II: ti.I IffVuw 44| *t tnni, will Imrtt I'alafunwharf .. MHW .Ik.|-.I ."lMI Goo. S. Hallmark
..
a' ', -
I' ibttultf lanylliK -
w

1''IIf.h, ". .1 f"i wnt "w. ttrl .. ; ', iii:I nnt.Mwm rlkl ",I ,h.4.1iu it Ibt uiiiintr'.f, iiluril.il mr di.. :, I I.nil"lluniiHIHX III ,. 'us--ti'tv*,"..a. ....1.aw>Ui\>ronut fur thuxmr-' I Milk.1.11| Ik I1..Vii.1..t.lni.I ii.lWrin.. u.lh.ll..111.. M"riNii !M'"' T.. \I \ re. ,
r .
lint .
:. I. .. A K" l UM* limp l yuarMl I 'I .l,. uMln. Ih.I !bnK and Collecting Agent
-it" "af. alWtwitii uf "" i will 4
Hw
''h"lI. '"" 'II ;" I' <>1 1 v .f |, 1 t.i "mi I'ii.n-- I tl.: "r..r : No lkiwr will, b alC.wwlu 1.11..1 \1'.1 .. | .
Mt. aNMHid al 1"I"t :fl. | | Im "Hi i ,l.lii ,iiUH -" I. u | nan.-.. "Ii I, H.
) "
f." ",.1. "" ,''I r f .IMr : -iui' J. !. t. > Jthtiwu (1' U uttmnlwt III. .. ""I..II.| 1"1.
I Ml J.IHW .lilflur rwil bate IttKilir HlMk I i nnir>.
I rkmrMtoy. twl fiwavl .II'1.'tk'K arrival' nl llu II. .1..1. .) |I' II.lt |

.. Ili I .,?ly", nil rVkl. bull 4illidUri : l.t..I.1 inuiiTli ",*.r.*. ..,IK..ol'. 'f. I ,1 ., .. l.i, r-urn l frum "I ta rrutt (M ladle. .1' IVMIIW .,n 1.1. .i li.1 l ..n..., 1... .".. .llol.| ", 1lfIII, .t.M',.,, I II'U .1' .. ,,1 I'" ". ,

I'' '., .in" ", 11,1. : I turn.utMW.. Brallwr ( uakr. Law I tbr I'-u-l,''lid', I "" ..,1.1 |.."Ii l'>-_. I hitfli, .III l I. 1' .I MlMM 'Wll | > .ilk. in ailvnmi. ls..A' .1 uu II, .r ", "I" ,,""

", .1 I l.t ,. ,illv : v.'r. .I" link) .. *. ettMw .m 'Hllu .. I II .. ".I. ". 1..1 h.lt. "1.1.,'d .."'.If... ,"I l, till Ih, '.....; ntll 1ti.. ..., ".l Ifawrtiur 1..t'O |I'ft. i ,Im ..

I.. '" .,. ,...1 UN "UHwIaI .11'.1.. .. Hl I .. KUIW tinir, ayu Mt iu Illll.' I". i 111*.III I..t t (I'll' l llw 1''.. (10..*. .I.i H.I L. tl p n, n,.: 4i .u, ii .
.rl. .
.1. 'I ,," II aurelukMT alipuuditlf, i l M .. .. .... ., Ni, : U I. ." ,i Mi f'. U Vttter, .' l. iy .ain.l abmtt ..U tt.auuiiiiiK _

I: i Iki -I','" t"" .",.rburntwliif( arlww al .....lltiinatd.. AMU' I '. .. .".: fruiu my |....mix amii.i ... I 1 aUrml,' tu it uuim ..1. Itnnltwali WI ft. .1..1, .. H" 'I" t.1,1.: J
.
'I : If 'Iu Mill i |, In i i.l i. ,.. "" .'" "I. J
I..t
1 1 all il Hii.ii'tu. I I. I..UH.I in. I. "I. .
I .011 \ : : ::
..11-1 : .1 :
to" 01"4, .I. I ; l Himl I .
'' III' ul lir.-v 11,1,i < r | Ii4. hil" k ( .it.HiM' Iblmtrr. ilr .1 : .. .
,\d' :: w .1. .', .. .
II MI. riHM>ir MkHtr HUMJIM.ru ,. i t.
,, .,
I : "l nlxujInVr \ I" .r.1
,. .. unr n.I 1"" ilii'iao.. 'I' ..1 1.1,' .1 I' I"
J III' ka.llu "
.
.
.
kw.wlil u..
H fr"h..1 .
.I I "
tun* J I. u .o. .
< t...11.1... ., I i M ol | "-I. of il I
I' "
I II I. I "" I 1.1" l ..Iflli 110. .1.,1 I. ..1"1
hiklrou of IU llHb k.l > iiiidat ttlhlv 1,1' T..i. i w ,1 t" .
i 1 'l < .. '
I"'r.' ",.. I. II. .r. I '. .. Ir ." .Ik 4l ,
\ ".Ip 11..1 ..I. B
.bul m.nijUwM b)' IholrI ...1. i.. ,m. w ; 1" ... '
1 ""r II"" III .r..h.l. 1'" .11. 'I
,., \. .1. ,
I .. ,' "I ,..r1'. I'f'' I IIM, >ud 1..dlll' bad .10'1 .1.1' ", .1 ". I it iV w. ,. ,, Hi.trtturr 1 I..I ,.I .l",". J'-.l., -I.I I ,.,.I II "I'| )

., ii .it'nla> it 1.11. .1.1 aailm ,_ .I" I ,I I ,' I ."" .. I' I < .... ...1.. |,"l .I i ,..... Ml' ,111 I I" ,
I. .1.
I Hi' i.,. .n It It. K AI..UI, Mi.. T.. .t ., Hilii. ,. ,
1. .li. "" : Unit I.I.HH .1 'l i U 1'1",
.
.1 I | 1,1.
I ,. 'h' I' ,
.. I. 1II.Im i">oti> atiUHland! I I. I... I. .' .... > h.) .r | ..l t.. ..milI f--.1DXNGLEB,
.
.' '. .ttile) tla I .I"a. -- ,, .
lb
'
> !.1. I J <
t li TmWiUw .1 .1..1
a .I" lull ** .t i
I. ,., ij.l. ,4I .. I ,. I, War* t..lr'.. atJ..II1. I' I Jacob? bu rcecjycil .. C I PITCH PIBL LUMJEQ and L.A T HJ.I ,

.' ,..,, A Btr. ". ..._ .t r ,.. .. t.... Ir., ..,' I.. .. ...... ft 'HtM \ III .
I I "luil" < fur real I.'r. t..II."."..... "' o .-i. I'. ,'" j "' I 1.1.' I, .lock uJ' rutiing TcVt. Bui 1:11 I
'
.. ".
1\ : \ "il' .
.
.\1'1'| | : t III I., .. X. llllllUBI.t.tuU I" ".' i -- ,. ,' "' ,, t". "
I .. (.Ii'. .tun' : .\ > I" .t,,. 'I.r. ".,. t. '.1'' I II I' ,001' Gwlt' and tvttrythmg In (Intpiirl
., ,
.
I I.'
"
I : .. ,, .' "o It'f' I'
"I. ,
1,1 .1 "
I "''' I I. ..1 \ .
I Enaniin (tm I I in, tliL ,.
I' linu
"
I: ", ." I I. "" II".. ,,, ,,0. "'1) i iiiI
.1..1.
"hl..o. I I ( h" I ,
l'' ., lr ",0.- "" I. '" "mil"i'u. Bait, hl haoU'iinti,
,,. '1 "" .,,! ", I of '" ,

", ,, j"'I ii' Ins i'j.n 4nil Tuliarcn N '.I ( t . \\ \\ '.IU. .

,' ," I 'I ., I. SUtiulury, Hid Nutiun tniiuniiin| '
r I I ,I. u )

I

1= elf rres.a.s.a.a.m.w+w.xu,,. -.. .. ""- -- -

r ". "F" .. .
.
or., ... II. 0n. r.' V b. .1)1.
'. t ., ).." h".LI ...' ",, ., (
,' (
,
1 I 1.,11.411. ** '" i -I t t-t hat*
'. ,. ... .. L'. 1, ., .k. .1. I 'I. ".I.II. : tl.. ." '' 11.01. t1 "Inn vtli . ,ct ,
.
'. ..," ,. ." .01'' ..11 f.. lip". .. .
9.1, II .01.. .. ,. 'h". .I I ,I.tl. I. I II 1..1
,.. ,,. .hr. I' ,.,1. "" ,I. ,f ,.. ., .
.. .
\ 'I 10 k, n .. t I II, m ua5.nn.r"i it 1 1I 1I 1I 1I M'
I ',,, ,, .. .l/0. wall/ rl..nlnlxn., .. ..
...,..... .., ". toII" ., "" < na 4.. w.Til"k .. I ,'at I lugr..rr'Iw|

I pR.I..y. alt 5..I l ; ant tho
'h. ..irtf4. MM .. .i : -t.: I' ;
rn.Lml .' .. aourjdfd' and II. ..... arl -.1 t.:. .Len. ::1........ 3n14mn wl.r.
..1)l Tin-) .....*. t.. th* .... .
b.xuI, | I 10, tlr I nn, .w. 'II I whitawlil' ,..... if ,It wi I
k ,. uur* UM* .. *|>*d.m. .k-t w M. "laM wraa ->.h. naIU n.46M.J "hp1. I., -hi.-. .1) ala .. ".

h. *. i-ll nvnwt '010 IMt. t.I .r..... anltlntan .,.....1111,. *!. it"?..I t.. yii* .. ivuyunf q1.1 IIt

I I. n ,I'I I \ 1.11" an. .1x.._. r..h d.nr. I. .I.. ,.., .>nn i."..1. f .......tt ..>> Itlvl/Fnd.Nr'I / '.
S trill and h5., "..ilr M, h.n A'I Wy .Non I
5I n. "/ u a ilk n<> link irr'" thd' mI 10.,010, t
.' .VIto .. .. to .wwl fur tl* ...aU.III./ aa rrmaj .i..rn that" W.wlal..gkm. ...w LI l whwt, hIrraitN ". i
...... .. .man ..."""""V.... Whm thf. trail kUTHl II ft rtI
,.'. .,.. .tr." n. .10. 1 .vti._.kT.of....hifof I .4 ""' |1"
"., ''i.. \I ,..., Ih.' .Ii'll' win dlan....... H matin, itlgnal tlb4 army. that J..t.n., .. a. .n,,l\ l.1. -

.' Ii" ''' '.< ....,"" andftfrjr .itbr" *' an mal. Mknr. *. ..).... .1N ttr-t.. tin "Ik" I,,.atkin .if I 111,I... I I rli NAY r MN I j''ii.' R K'M 111''

'" I lhnU, h. In k.v|" Ih,. Fannk *n.1 l Ihifkrt alwayn I.ikr. It* k..itman jrnkn-. : lit m.*. tl un Imlf ,>f IIthlrtrnuv .. I

ithi r d *g 'rawiwU arv)! ..klvnbt\ .. llTrntkm ,.. Ir.n. jTp
: ; : : .s.l
1nl 1 ::: J'' "I' '' .' I .' nrN'IX.pitAyl I "" I vw nt full and I thf kwpnrIon.laa i of !"..* win' nixnfd. th

.n 0' ".'."'' .. tit. MBIT* nitfrnrlitur It "....... iMiHtitull' tt..-.... nr.I l.r i.1, tthlkkui a .. '" \ ,. ". I.. .. I
'.. .I L11IN, Th I I.wp..N tuna, IhH man HIH| hi. man ... .. .
I u "? .x Inn .4 UB m rai,k ,1 I ft"'m .l.I" I I. n toMS ,r .' .1 lI.n. 1 'h\ n "
,
,..nil tl' I' f. ; "Atr.nr add mnltnirt r ha.) ..a* In Man-n. Iwo l and mlt I.air I 10..1) |_., n'. 11.1,

.I;nr wl j I: ln, ? 1 :, ;I. ; ,. ,le. na4h4UdIli' h. .n a ti.i.,., .wafird. fr..m. f".... UHwWt Waahlngt' .n' miukl. :.nl-rll..>",,II... ., .. nr" .

YI," r t-1., lad la.II l lanxai Ilf had cmf f.tftt mlMMK tint ....r t .. ?,of ',. tn wary at':>!. .u'I i The First. National I BankPENSACOLA I w :
had lan' .... abtml" .
.dttI.x. ?" r nn,1' L'xk. wrw.INI. twnitr.4Kh1. J..htJ Jar I h..f j'..I..1 UH n. MiTiim .
10 I .. ., II 10 IK" l I........ whKhI .".>.. Thf .k. .. lind, tr.ml.lf" in oat: h newt at U. irrtinit him In JIUIBlrfd -+- -j.rrlr.

I I". rakt. I .., I I'N' nJ I I.. ,,,,,I U....*. Tin. ik. .. nl after .ui .b a tinw, Thr iM' cn >4l I. a .-..110""tgti. t> .h.. .. ... ,44..\\ .11 ..,

.| w? ... ( .1 .un1. nnn'4 UK-. .4.I.If I II ...k ,," a-nM,Ing run and, wrt.I annul Uu4. N..w \.*k. .41)wIhw! I Ituhn: Klnc' rLORIO.\.

-f I/INwa ....-.. .... j....ni ....1. alaHllv rti mil,* thr-aiKh ........ llr t> a> f,i,m,I Iit a uarlal.hauln't fngn Mwr, .,hu..ttrudr,.

,...| itf R.> a* MM..hirandmthaI I II l..l .N.I 1 lop IIIIn old IHHII*. .... ,.. y.N. ...f....... I'"",..1! ..ntw M nal rrXI at PlElllJi.lv & CO.

I n' thai' k.ikr. .1 l "K""dalur..d. in -rl-. .4 IB 11.mnlmn' tar Wrfl..t ritrr. IU and Hat aim.M l*'tllrl.' ..>f II, & Sold ,
wrinkl.rs Mint. I.. id w.. halt third N i.n Mi4uMLt'nm.wrli . Foreign & Domestic Exchange Bought
I,1 arid n* pq.* ..JI"I' .., III tI ), n ,5.en" I !
5.'I I hltlkM" it to ll.- tkMnr. who rr._.1! wa a..k.it tn spun '.. rune .ink'r -.>.-N-.. \ .*k Fv"t I''..t. .
if the. hara.-tfri.tm. i.f hilt .1 I, ,.,. "I .
I..,. I. I**, .. thf An IU"I purrfd" UH' v amMnvltHt.1
fl
n,1'kr, $k. lUit ut Dolirat..... Th.fir ." .....11.... "In 1 .ylmJ I th. .h.......W.fa I........... I r':;|,f...1'A;",";| tklMr. ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONi rlo
PROMPT onoocolo
r.. right .r I.ti Indian. .* u tl.. \1'1") '. 01..14.110.I a 1 14...Ih'ami la. uimI I II. A |.nmilif-nt ulla'41,4' linltlmnn. ho I :

..llflwt ahnit Hi UKIMU...1.I ..,ln-i.11u I I..111,,T. ''n..".-". 11.' 'Ik.t... that UB-, lawn at w..rk .a. .1..- .,,il'.>'.-t .4 n..rr,
j I lin "'I.mrt ,,f l."i...... I1P ..' tun, ,1n I ,"k, nd niwm .tikt.. hnmati ".I"I-. 1.non II I d....*** in--h11-Inn. Ik flndu hal IntkHnf .. r ", I1., .. ,IS

,1.1 I I .1..1. ....n ..I....t. I...... ''I.''|_ I I''uU I "ni I.' an.1 I It.. loot ik. Tin fa an.11.""..01,1.. ir. fr.'ph'nt| am,'ni 1( U TII12LIOlsT ----
aaxl *. Yaps ....l luf ,. n ,tuk.M ... I I... ..r.. di.. .,10.1"611'01.'| .',. rk.,kni tIll-Ins..nd' i I t.."'t HHIII dir*, fly thHI - _.\( : I'.5. nil : 1.1 ( )

I 1"01..1 I MfcmMr4. Umnlo tintwit, ,*. 0, atnIL, T......' .-.... f">U.rwa thmmfnt .l.ll u,. r|>TfM4ir.'. 4 I 10.."..,, Ilf,lidCHUMPS" Master's Sale. !:

.. ,.. ..f Him The In tmut...kk.
., 4'* t-i|...*ui tlMn lawin.u !. no
fu, ,, yniMMfdnf.. ... .md |*".. l1. Jir > .. ., ,. tt .m .to tult II.. trunk, whin tlutin N in.r, "li' .l.L.n 1.10"\,, l n'd, ,v1',ndw". 'Nal 1 ,lL'1..x. lul", ,,. .1' I ;

'lirUM' ..*. *.* MMnV. "it 1 ItoMiiiil '. .l I ItUt. i .nl, ?i l 1._ "',"' ,,,..to. r'1"rtll '" h. PlGHETAEMCM: BREWERY
,"I"l InndjMfr. lft.rdu.. ii.liiiri.ti.!! ..nIhr : ..r tMtlt In ra|* iml tli I.1 .. il.vn '10 ., .. I \ l'. .\ l I."i.. .., ,. -1 A'Af [O WHir t I
w, |.rt ,ifll .wit.* II .n. amn n ,. ..,".Ik/ I. und w Aui'pr| 151511| ttirr Who Gatttereil\ In ths Ducats at the "It,, r. ,n W .1.I ..r wTn.'klhal. |,"a,...till '"". I I'' Vf EnlsITtD.1 i

,.rat cwnr....iU. tt x ill n. h Y ,11,41 1 1 rl I .III>cltl" rH)44t) W""ti.-n they riturnI .11fn,1' :I N'NI'In.i ; : I I.i I 1.W'r, ',' H I II ;_6Jlr .. iI I
/ : I ''II'-' n I, I r I I .
.. ..,.1 I to ..I1", 'r.' II.'y hvanN" ,,,,rt."I, .1.- Expense fSufffiing" HumtnityI U I.Ndx y ?
1..1. Kr: ><((IWI, li"t Unull, ) /m,11.I, 'II. I -'unit I .u 'II' I IIx { '
I I". jaMmiing to Ui. rn lian. .11.tl..., w'ty ,I, N I 10'1' ,.all.1. nut wain UH.'i itrow :--"If,.rtxn' il..:l::,tit I:f.:.. ;UilR'IJnn;'I!, l I 0.1, ''I '- n e'rI'

luti-ifi...*! hr th.. l.i n.'Rt "ft Inr\ ; ....llrd 'HB-iifr" .'tB>n ..f Slit .!I--i,. '11 11'0 I >< i 1" "I I. x"11, .I I rr''It.i t .. ., ', .-. .. and Pilsner c
Mil tli. 1.,1 x.41,U ..I. r... 11 i. i,'.,.r* lik' tiinl ... a thil
1.1 t.1\.1 1 in tartan.' Thrjr Ihf" r9rrr y w.adinf .* lit ,r,,it),..r thaa 1"1 ,.1... I can dtwnla-. .......s..lHial I ". ::Enl: i:. ;;f.h.pw i nuw.rnl.fr.. ,,; 1.,. II:IJ xnr, t i Lfl: 1; to f fA1'rk' i. ." & (

.,.k. that "",) ....r.'. I 10 urn. *! a leant! Inn.ui .' I 1 t..rl I them" ki.,..-lf Nd I they. h.". gird rtt, "I "n--wl. I: 'nrust t
.... > m,i',.... ,.. UB.. I haw II)*. (In* |I'iiv Th,' .'.I.u., I. II.-I.. ..I I. ,,,10 l l..rn, ,. "nnliIIK ., V'n1la.It ',' ... \ _(IFCINC --
IIre.I I frvMinn*.a* ..m IH>. link' y"'irw ahrart ,I" ,t4.. I i HI.II,. .tll\! that I Mlle fur nnII ..,,,. ,... ..' ., ... I ." ... ., .1. ", 'I" n. "I ,iai.rl' 'oo,,1.. \ t" I '\ \ ..

.r ,U aiani .*.1 ,, "bo *a* wnwrai, & ...milk. .. ihfry. .'lkhar. now r-.. )lj.iinn :I .': \11x.I ,'; ;. :,::',. ''.'."::: ::. ,I.I: ,r I;:' ,ll.,: m5x ".:," 5.I.IfS h--J,III I'..Jr., 1 OJ 1 1

', It MMl I.** "H>(,Tmrrf tin., vn.il.ir tl nl t k n intn to tlir d.10th.| .>f .lu II. If IBH ' '.. .. I '" ,
I 1 .1.1.mlil",* rv...l .to "Uv.' Mxion.1 mukiAil. .1.I" .. 11 ....,,4 Ihfio. ...,1.I .aa f* h'.IIIIIl' a ;ix.rl.n.l.; ;| :I i; ;. 1 11; :. .n ::. I .. I.; 1o ,:; Nti:3 cf Ad nLiiz1ratin. .. \ =NNIA.'TI OIIO.-

rattan. the. <<...wtuaw. .nlm. 'ro..l. it ,- an. iui.awihihtjr, I am. rnMtiRI nth.xi.rdlwu;;1 ::'" .I' .I,r., trxf I.'rr: x111'' .,::.I \:'.;;:" ". .; ,i .. : I f I. J; rl tf ,

., r and MM ,.k,wn t.hk. tl.. vWkrnJ 110.I "i." fur wlv. an.11 1.11\1.( U,fin 1.1 10.. "t0'..1 I ".. I" 1If"lIIfll' r., xvnu" ti In., ..nn.tf.- '' .t. ; 1 .
I hi,hi 1"up. ...tr. alck. ......InlI..I', | IIn,11I,I trail thirty .. hi>uran4.I.'-\...,. rlrx' 'II,.' .pNd'-Pt., nW4..p., ni ",. ," A VI hl.rNe.i elate: i : ..I / K:''f n'I.I ) .i I Ir :: .: ./ us': '!r '; --

.10.I it wo ...ry |*.'lul. f*. hU admin{ .. I silk. Anyrkankl n'wafA 5" ,'I",1x11 r..'n..I,,"......''i.N) ,/Y.. pnl.1h' .' uhmn r'pl..iii I ,fi. |"" M.nt UB',in IxnnIIn i .. I- x t r 5pv; .
i I..'41. Wl Mid Icon" rf>* > Wa.fanny ""I"| I* ltf.l.. f..r ....".. kr ,,_ (. rr,, 11 .r..r. U" w ..1., now, fr.INl. ', "i.ti I
and win, I yew .4d mt4 ,I... A N. York artist" ha .r,.h..I. situp4.In4gn i.' '. .,,,'10 .,. a. .1.11 I t I.-.- rll/* ..111, nxr -til", n,. nl: .ittdlk-ai. x.1'Ill-, .1.I III .I N.. '
w *
mK4. tn In*. The" A.* win duly .adn ,. I l ,i. .11 pn'h" 1'" '. "11.i.. ,.rli.i '.. M t.. .b. .10 l r1 l lI y : ) ,
alkrwfd' In It. .....) .. ,| far 10..111I11. ftitln-U I by I feaa atinwrt I' I hi.n .. ".. I I'ok.l..41mrlwlnrh I nx 5.xI .. .! i 1'h-o-' nun, fr. "rd nl |pn.) tlunit ,. it i '" i ra Pl'lstola \ Haillel
ml, and) pkw IK* .. .
m nli nl, rgwnw. It la a well I," .. .i. IJ..lr' e. ft'' -xik.lnlxm. Lfp
Ih. vMfcwa ........... KriuiilirI ,. W. |I' II...'. H. .Mi.,,,'r. esy ,. Tnnl. .. fnll..n'. .
tliatiu 1 inton furl Ih,.it gnu II,,,,.. i.If tU.ww.kr..4. ,10'I n I I''r".al, IN n I. k .HUH.. xtld II'In llI n City Hotel --1'uwearm. no4n )1. ',1 F rl --
I"ilf an hour, lie rail ..... ,...01.l ggwl l. nisi, :I Iit .. I It-p| ,In.,,. ..i I u, ,.1hvrl.a' r.5.. rnplll -
.Ii. I ,
1111' ,
r artist 'till-I 1 aIrxslrr I .,. ... II.IIax I... I I. I'n.e.a.IIN "" !
5n. ml II. i i
l I-------- I ... lu, .. ,
th. miWTMUfHI kwffML. IH| I I'nlnl' ii It .rIII l"ri" nIt ;
I Kill '
'4' with 'hut ka nf ....,.....1) : : : : .t; ,. '
iill' Ix i KlaHa.ind ,"I ."B" p, w. I,,1 I wNXp,1w.1..4 .Id I Ii 5.l, F. I.... .l tk. l ...ii..iii--..i I I''rI. .. .. -' : fKIFI : : : : .
iiliiK '
1 1 .saws| w TI i=| ) I( ; : i |4arfl. apv..,,id, J.-ta I..h. 1"IH* i t .* I" I "M.I.! i ; !: .l. Ed. Saxauer 111 .1 : : ,. l.. lls.'I. III -I
.I-IN 111! UH. I .'nlolklnit. rLw, I ... '...aiiM> l.mt "I mitlk 5.-oily, k.IIF.nN..Id. I i I.1 .In. Wny In.*, ,. dl.I II M.RiI K,.. Proprietor l 'Lrr Ih.n.bn' 1.tll. I I'I'tu"'y" ,
uiiii* tl.ni.il, .'.. 1'fill,,' iii.. Ui I .. .... |lnA'bI I f..., 11."h.I I i. ....WP'| I In 1A., ",,,'Ir. "l.f I MonNL3. ..aIII *-** i MI: I': :I'.tl1:: : j -t ::: :/, In Y.NI.: 5rl flaw: ur4.:. I 1,11: :u,:', I;::: ; x'hn,1;' ::::, ;:.:; : 1:.
..1..Unit "rluHP l h liul n.ot I..i, arm. a III| tn ., II ,.,. nl, I'' M |x1. .. .. I...1.I .... :, :1 '.. ...... ,.. 1 I.,.,"-it. ,.U .\. ri ''' l I.'1'' 1. 1'!1'in'I i
l |IX | IINJ I., .,i .ki*. a. ltd tn) ink f. gal l Und, Mhrr' 1..1 V.' ; .
.i/ n "1 x..xi'"n.l.5' II .". 1 .. ..'.10._ ,.. '" : < E. J. COOKE Clerk ., .f ru' lik r< I. :.n | II 1.111
fu.ni.htxg., i I,In |nrt ..> tlwrakekYnuuwlwt.. wr..lly fur iHifuHitjr f ir rl,liniB7iliBi .. ,,, ,,,,, ..,, ,... 10 1",1.Y ,It, J. r ..I'. ", .t...k. ..lad"f. ..d,.. In If I 'nil I \ F IIANri.I. ,,1' ::n 'G.t.t... i 4,in, J..,it I.:Jj III-111I_ ;i i_I I:.r, i::i.JI .
,n.i1, it mewl I t.. him thia. hU. ho Uu-r. ,. n>. WIB.k..: tl f v.-nl I 111''''n nun I ii' ," it..."I ..non ,uIl ..11 ,. .f .,nft'' ',.. ...II'1t .11,15IA.I/kInYYk,1. \1 .
m,klit I U Intrn..b r l In hi N.| Wig I S..4 tw..1. atth I win, .,km, .. The li-at x1,4, ,, ?. .'x ,. I ,. '.'. ,.. pY' In I... 1,10 11m". "',. I,al. MI.n .IU..L I I5.r i t r rA'T I G 6. I-NMntrrle'rr. .f .1.I .,n M. ).lnl".. I xI I ..'
the truly I ,... to" ,Id. II.'.IH.m. 1. io FUIr: .'t MrrrYnhr., I IN"rrnq \ 1.ill.I..I'.r'h .
VkllH. b. '"UIK 1xJ '' I I
I ) ,
i 1,1 Lon rjv ilea 'ItmW.l .tt 4Iw1.. rfd. .i"'I,11" n' ... I I ifI' 15.)11.11) KJI IIAI. ; :
I h. .11.... >,et lUlt-ntum to UK, If-i th tlIx may y | gII N 151111, t" t r il.. .1Nr1 I'i.h/'r: 'IRnb. 4 / t'I'.1 \.a.. :. At rli....:t.'a t. iMch N rlil.l.l.hl'NI'1.1fl/5.l; : I I pan. nct, 1 ml".n M l. AM. i.I., 'y
ttiruc tin' fk... <4 1(.... ."I, ml. I. "", ,I.I.w. .,...1" .MI ii', ii. M,f! ,.". ,I.ri.. ; 1'M: -." ,11.I A. 1J'III I >AH. Nil) Iii, Itn.-r JNar14. x Uh t.,1 t'.I 0.: .. .
.t' mid |:IanIII- Hn i i,1,1: ': : I Tin. n 4.. ..?.11/10 l ina ifi... all Hi* R|IIa.r |.*r- 11 .II'l ltt K...1 I ,11, .\tlarl II,at"'nt I...- -. I s.1 KIHial. w.Ik KartMa", .lhM. ," u u M 1 M liiil.a" <.IIlm.I-.,.. \ ll rl.*,.1
K. n|It-IM| lit |win. -.1, "f III.'.110.,rx, I,LB k pia n to r..- her xxnru. il I I I' uk II" 11.1 I W rll ill ilia. I 1mMr < .iAM.huU .. M tllv.
lit. "mw, Mill wllh.k l (r... .rf .,..,I h.ir.lytl ... ,, ,ki to.., /II ni. .'. all '11..11'I I "11 I 1. f.., ,I I" .1.I "1..1. I pad I' In ,\U/'?fhm. it n" a / .7 u"lul. .. i h. itir l IIAv, Warns nr HUNTII, ?\nh.: .r Jnm'fl I n nltl l.lh ". K n't r It .ilr" Id"I.. .n,,,1 I it. l ,lan.
-.l 1 hui II N111t'fl 'Nn
m t .1. r iniM. wT ., .,, .... .. : INh Ii
UI.\. WBi. h.II..1 i 1 I l yi our "I 1./1/ I'.I I 'k" .I IhklR' I l'/-is'II ", I. 11111 like I'rr v Ili I 15 I nh.r >. rib .ml"' ;.tl. : 8. i I h ;,
.. "il ,
) it WIH.. ..Iniumn-col.' .l / ,d. r6al.. ulaW 1w .Ii', I.. .... I.h.. .. p1.. ..1.I ,. I r"- I"" nH 'in" t Mil,,1 ill In I Itil \r."..11ll 'anry A,i' .IIIn4 r b.UI' i' i' .__ \o.I I. U IANJAI. n. In.X ,,II 1 V. It N. ... xldai, IInn.Nt., 'II Sltinu.I.x.n'f, ,. II.II.nn ,
.. /lugs ,
!
> k M. r own ...1 ,,t. .11
,T.aMi .Ii.uu.x and bus I.e all lhot ivitiuilUK n n "" 5.w I 55.4 M I ii.u: I ,
I,,1.. U. MM, i-nlM. Ml iit) ''n ,.. UH ,.nt / r.4.' .,. ,if m....trum. InvntkHitlr.a.lvu ltd I l,,1,.....I IHil.Un*, A 14u1.N. .It I. ll. pb| iaH ',' a, \t 5I.nnnlu:, ,; Kll,. ..;,"I..I. I'l I l'.in I l f.r N..a Iwl'.1n. and I MI-i5.- '.
t'or.' t.1 'lit full .nl""otm'Iff".w." .. .... 1.1.| l .10,11..11 I ) l ( -
5w'5.I.f IN,1 regrn N'.s.n 'lI 'l.t"\I' .
1.111 I ,.. lnikHl. wild ...h..I.....,.,, .rot liitklilnK" | III* | n alt i 1 1110.1It f.n It ,.r. J 'xnl I J.: IU'... ..1 N. x llrl." I ,, I tl' -. Y A W. I Rill5.l|. I Ill.nlt
& / [ firia.t' ant ,.klig ru,,IM an,,,1 I Illin. I lii. ''ft I I""Wu, .. r. .rno.anI.r i Uim IW..11. k 111tM1 'U ,. kr.11111.I. K II, N iI I..
..., '"'ICf''' I1 "aM'4iNhrlwnl., .\. Hi,., .1 I,.4....t ..ttuytlltll. d,..U.) and I .....htiw.r.ill _r. I n. lib{ .. ,. ll... t.,. I 1n. ., wru. y"ruvwts. ,.....). In lUifktlkIr ,.-... i ,? I x111 n. 111 1.': :8' u.I.n: I': hr. 'f114:l:: ,'nd i t I I'.4.1.1'un'L I :'i A nl.rfxf.| tli r" It. \ 1.1 ",.
w.rtka.hui. .llnIMII'( iixeidhw .......101> ... ,..., km. Jll' .xh. xi In.. ..'It.l." .1| I Irk.t.. I I.m'x' ...... "..... nM l.i" ,:.."..it AH1% r........l. \ ( \
limn
Ij.ilaan .. .
.
<1riM< ... tW rye with lit* th'mil'' 'ui.1 I Ir *...I. -t. 'hwllnl AiiB..kan.marhMi .Ilrlnul,, I. t. ash-. V'r"i. ,n"i.It"t', rl'nr.x.nnl | |10 "I I""i iI .",. 1 .qI qIAiry..ran1.|. .h... Ikn. r acolitommrrii1 Itirlnr, A"n5rnl'Arlxv: .' : :': IiJrlar, 11du, wl.q.:;. .' Frd.t' .:
//I ., .
.. 11' ( ; : : I. I.n: Idou'Pn' bla'I'I.,1r..l' '
.r.itlnir" r "MHl. r m ttnx II. I h..Jo1 It .1 I ---- 4-I, ,H., 111110. .n .It 'tt "'I.n.lnul' I.I h I.- .iiN' rruat, Ir114u5u. t ::-.I 'I'r', ff.'nfl., al \ p1n.:;; ::lr.l.; p: I Inul.Nnn, I l : m: U, 5.l.
Ui UH Y'_ "' |unw fur l jnftl'in.. I ,, M ."w I.I. "....1.... u ,.1 I I ,,,1.I ,. r il hl", .. f '.. axxh P'J1 it Jf", ,na.ISSri ,. I I'roNhK: :. V. 1 ": i:.1.1.:' 111511.M : .

DirM.iplirrl ',,1.,1.I ... who.i .hi nh. ..v.iIlirnl \ 11. .ln4b.rli4.uAib. > kimwn .." the. I II h.'", ..xrld.nt I I Mi I h. ..tl i- ..,.. \ / I' "'. 1'.I 1', I'r \11'. ; t Xxla, 'f,'I'..".1.."f
"'i 1' ,III I I..I.n. .lu E. nl..5., earl" oil I ,Is .1.I Il l "m""i In ,.nl ,., lvi n ''iriaaAnMi '.
Mw. ..-rll. llu ,' .. ,, .
tin n | I nfy l.II I x., I I. I"'r' .10.u, I 1-r lx. ul In .\wiHll.ail. iwtkrl.Wanuu .
I h., gar. tbvni tho. llr<--....t..r IK v.., ww ii I, i'nlun.Uwu I hi. aMaMi,,1 I v''>aw'. I'runHHV t'rnr I .hl l I .. i..I \.w a .. ,IIU III' <.."i.It and HaUfr$. II Illl-IIMI" NKMI It ..'.II.Y. ( Iiui.Yriis'r: : HMK.XI.V IN I'I.t\'uy.t\IOIui.I'cs

,,,.................i9y. IwmIY. ..... l.4Ihdiplw4rl. and:: I (nun utlxf mnull hi*;k .. ... Wr.. Jnniti Wll.utfN AMagtll1'" .,. 7 rr I IJJr .
iu.w k..''/ Ufrt al It- i rye u lti I bnaiKl 1 by kit..r Mpank.li I n iriirnl,m. tin art liallaM. """in>. linnI'avt.H =" )'ar, lal. I .. tnt: : < t.rfI l\, "EX"'OJ.: ( ( .\ ( \X Ih: 11.1)1| | | TIIE| | :

.x .ur Ukl tt In ,.t luuwl MI I thm wtlunl : wilI.lth. ... H...Kli Am.-ri.al....>.iiNI. "I, 1u.' .Isar .Iola. ." : .(u'' .",.. t4Witw w.IMn II .1 .
,.. fniin whU-l .In- Awl I akin. It. .l tl". I III IMII.I. I''Tt"K'''*. ...k lHttUIUI" "I Ihii't. MUSIC HOUSE
10 .
> I In .. ... tfc. ""'f. I' I I''I, f ASVm
.J" W.'n.I.A ?ar.nA 1. I'it'III'" .Ml
IHL\XCI
.. N, II. I 11II.1 I N.. HuAuL
Nuur tlni in.klnt. p ..rl u1,111 t f HUI '.." ion.. I
"
1hrI'.wrlum.ltk. were li,,tr.>'.....l In nu." of '',1 r "a I". .. kflkul.. / .... I _
tn"litcBul, i nr. A)'| m-Btlr the nUn ,..t IIe,. Ix..nx., I I 1. will" '.. in., xrhp rap.... y4rT4C11 Itt, l.TlA.w o. "ir
."l r IIP'll.., 1 1,1 ll,"'. >Ml.* .....!.. I hill ni.-I Ilul .hIt "huh In I ifiyll'opmin1.a.)94)lwwl.4' ) x,55.I nun ,,'" ..h I "r .11.11.I' I II,' k ,d IB.r.iff .,'. (. .
.. l ,. '" .. .lit.it .wilt ,if th.. llniit ....\l..... Tlr. "..... ..nil",.."t "4a. wti. ," I r.. I x I.Von,. t ,..f, I 10,1, I ..".".1,"1 ill Ilrh"ni.MarW4.". .i'e'' ,4I nW\, .
II' 'I'II Ii: I'I'I'IJI'' : J. H. SNOW
trim Unlilp. I.I.l *,4,II.itinit II.. k'\\II"II..f any itniivtH -. nlln 'Ul" .... ..,. H.,It,II.. nolak' II,.. .
.001
..... 1'h.... t l tl...... 'OIl th." .irk Wuuw1.i lu N. w Ki; Kland' laltkW'"lord I I ..
> 1 IP ..
,I ; : i :; : : K''.. ... .' ., .. I" ,1.. ..
,.i.. .Man Ihr" .l"ltor. MI,I. .Melding l "I'| In 115:4. II k. m.xl' I U H|' 1,1-f,,, "" ,11.1. ,.", 1."I.Ir'xt.11x1'1 ." ','. COKM;K 1\I\IO\' \M ITEXIHXl'JSTIUI: TS
lath Uv |Mow" natwnnl 'Ihr tUKWI I.* a III.... |prkw won .......1..'*.! 'ly ubr' "hI' it w.I Ih.Nd.II II'It" I III.

. 1 t : =. tl,,, in up Mid .1w.I :.n wrl;;I .a rwl I all U.i Ing f.hMiifr. | tl 10.an a "hla. IHI. h.. 4n. nl.'r..l" 'Ih411, x.5. .1, "I .n" r.--t. ,. i Turf) i f-4., it .I'1.'tff''f' ; 1'1\.1): 01.1 i'liiiiliitf .

nrrr tie, ht. ..d. of MM vMHor .. !... wit .... i .' ,. ...w it wan "..... Ilkuly lu I* mltuk ... ,1,115 I Nw II".1.
I the) tmt *..r. mini, they. nukli. a n,.it.Hint .. ,. .'n Iy I tlw w,4v.. f.., a d... ., MOkillMl I"r n,lit. i. 11 110" I hI1IWl'hd. I x111.. D r A.iihd 1, In 'AJJ .1. ATII ... I :X .VMI-SI:,
I an a- I It u, llh.I 'lxnull' 1 W R
ran uut WH.111.|| l .. ilMrnbHl. .a w rt ..fI 'hlo. im. TIIIM*. __ :nl: l \:..:.;. "'/i"I.;: 1,':.x l .15 :;,kn ,::: ,

I 1""Il." low. .. wick. the. won K..lux '* Ih,' .x'.l.r..I i ,.>...,_ .., a >n..kla. HH.MH. ., I '" IIlth'! k"4.. 10. ,.r.\. .--fl.. I Ii n w, ,1 I SOLE AGENT !I.f"I.N1n/J
Tli. .. .I Ili M Iritt lain, hwlnviltH! i"nlnful I ." d I I.ll'. .'n ,I..I d I I '.1f.' 1h..ru I It. JOHNSON'S ANODYNE
tl" ,. iikkljr|' ivvU.-.llt ii" I. ;:: :atr n< .NMt.'loll' l 11.1111.I ",....I II .. I I
bmi"h. them. "','n imm. miU II,.,"yr *MI. ikinu in.*.. ,Inn." r.>.lia<*xi idea ....1..1 I w.l..uilr..i I i .I .I l..1<. axi, ,? 11"1.' \\ uVIlil .. Ficnda.t inn,
.waw4l4'ir nnfctf. Iwt .....'tuiur.l." llmrkn.M fw-tui, r. III1.k 'h..ir l'iK.{ ... .nit ,4 <|1".nU 'I' "") axwn.. Pcacaccla, : .

Aud" kq U|> IaooIr .....,.._ with I a .hirg* nuinlMr .if hlT' ,>rtiit .*...*...i IBM.1.i'1 HRIIAI,1'M Aa AI ,, "
rvl .1 I ihviik-al, I 10..* I.. \II "" ," The Hof r molhien ; roou.NH ) :. + '
th. ir hftiwU. 11u- .Jl. (.at .taw ui qualitk a : Inns el TIl O"f t
t ilrhtly Ihtiutil It niilH. .hurt. Mmtrun. 11'. ...14..1. aa to ) k'II 1 1 an III ,. IH. thai, tail l.. MU..I Il..lxl I i o.. \ili' ", 'x 1,1. "LI 'IMENT t'

[ Tb.it.ir. f.r In .k..r wiinklwl. del 1 fin* themwit ." .... air.*ttl...h. udiit. and 1 1 1.nniiwulL .. f.r tin. .Ir .Ih.4..1. N''. n I I. .. f.i irtnr \ II \ : : .
l).ik mil. 'lie I .inilHixiilHlity' UUMI, kiah ... .. '
/, Y K.001 Hi | ltyu>K ( I | > Fil'" ill "I'---, I In, I 10. 4..5 :1 .
I i nw.,Iml. .... In tale. "hnUiif llw. .i.il.hoiid ... 1'1'11I111( ) llu.1) mat I Ion nMIIHHlf.1. (... Ml.It I IvtrkHv MiHiUiti, ,, ;'W': .ItI REPRESENT IN PENSACOLA/ J 1 'W"NJrNTIS" : I AiJ. TIFII.. OY..nnkaa tonrr.Ia Wlw r;
Ag l iu tie ry. wwi V IiMi.i.I) .nit' I ,rfk...f. N,, h.oitimit .to mi.h, w :: : ....i W.rF,wd 5..I. ,$l Cu.reY; wW/riWl"rlr e Ch.r..r.I.

J I imam they IIWICMI HMW U..i.. I h> nB.nrinic th. tl"II" during wl k'h iitamik I.rl" .M. .\ 1'I I H'I'Io.\lf: :' I- A.. j: .
"H>...t ft ....."...1..1.. Ih. Wt.w. .. ,4 lKir. nuuk. ink. .1 I It fnmUH. .

.,t'. n.itliiiK hut a K""Y"" tl.! .>> ,001 t.4..1... .t.. I.. bwtnl 11..1,1.1 It. lira ; ) MITIIIM. PAI1 Sip l LtS

fit" In lblo'IIjCI': I 1'11I u>4 a ni..li<.In.. Sth.gll{ Iruwli g un it a -ra.5 I I.-. IrIhi. NOTICE FOR PUBLICATiON. I : ; "I'U.

... .,. Mil 1 f..' Y I know HH. ilmtiHjint I :15.1111Iensile: :: :, d'i. rmiiiHti.111 I : thiInt 1. ; 5.+ a w1 5. 1
w Liai'irr1'r ti '- '''U ll' N I 3f tan.... : 7M reraw = =
,,iw g"t nuthlnK in purl h.ukirattalnHl I "'nMty .4 Ile liKltngkillutkiiHiithai nl'" h I> ,..1. 1'44.. i S a Aly'rrrwiwc| lit.. fu.'l UiM iko Ii. .; 11 4 rid; ... a. r wall q i." :" d Jj .. :
| J" 1 b
w 1 .
1'.... I imply UH.UK! I yon I".ui tu Iw ti.rniliH.1 I an' X' ";lli: r Ix x'n'f'-I: :; 1l: 'u', .t: II! < .: l "'Iotil'wrl.Wtg4.hrrpwiwida'I.I. | I I ."II. .- / : aLa w'4g
T h Ilk.. .liUH 4L'f I ,u. aaai ,l > I"I rha. 1.l, Fral ,. : .
.. .4 tintunou I w.Nnr11k i kn tt I t. : K.n
I It lik t I 1o.11 a t onic "'lIul..I. | u" |I""P'; '
n"1110' < r t L1. x.n.. alwu i ".5.'h. Mo..1. i. ..* l,., "" i" ,. 1 lll' :
tI..1I' UK whltn fnlkn uwk*." > 4,>.t 14 the nuuh'm\ nlkhknnnuurfrtx "ll.. el I tad. ,Aka ,x55 I I" I : \ In u :I' |x ;t "I -. : ". r.. .
I I' : lie |.ll *I ?HI "' ,1' II III I I I I\1 ', ;..I ; MI' r xi t Ir'h/: ; ,tl? \ Au AKENF ENS LAY ...rala.
all n.4kwa :
'l'phglwlt"aJJMule/km" at HMI. I..d! an 5..Iu.it.d. i iiTaiuu '" wYliJn" II Y. I'xll.r/N. 1' xo.l I .. I"1 .. w : r 1 .n
I nut I tl( .at w,u. ill thi-y. w,MiUI ....y. Apn "k.*. "'!B'' at r>...u1ar lihrtaUw Ju.l i. ,.f i\. ".... ..1. KI','i.. ''.n.r.. .1.i i iii4t ; ,I.U. n \I. a pr-lx--.ri a| In( lI'AIrll MI..''t ,. .r.ton.

|. >nlly tl..* .liad ...*.N hi...id .4 MiyMM ...,1..1..11.11.\1.. .'0111........! Mr with a ,..'nth lid,Nulkf I-M .i.i .n II,.w' 1M'i..',':". I tutl -r, I.: ?,In, @ ..U.I '. ''4.--.. ::

h thing11 Hiwl n ( 'kuwll4i.Hihl i d.4lnlU-" .I wiwIMil I.*>. ol UMB.... I I' :t N. It .I.415 .1 : Wllll 'U Mt1At.f |:r;

niuul tlwm: thai. thm ww n.4 ".>". lk' >o.w Tnin riid| II. .. .Uf i"Ixa', ., itB .r'a .l.lI SUXTS. .
| ._....._ tad during. Uu. vwt I _- .. I pnN .k.--. HI""""'". I. .xl..a" ... OIl.'" .a ,.1 I'IU W"'t' \Urn.I'fN.'I'I II :.
thing, .. "Kuaail .Inl... ''in JJ .
.. Tfc* IM4 1NM.N "'"Il..t" II.-I..a.'I 11 1..1. .i.l i Hi \t'I.I: in t\ i \ II: lu r< I
they. kept Up| llBlr atlwilMK. A. t.hvknuir I TI... villnit.. i4 MmuMiuk ,in "K........ A. |I'. ,It. k .r II.t. .VI) ." ..ma. III \IIURHi 11 I .M\. ... ,
t t,.. Ihry. all taw. the .h tin'hl I_. i iI .-. t \ et ". GYP. ..xJr. MV+W.wnun
M "ir hiw. Iw.n truiil...k.l hy th* ,. .| uniag ,ibxwo '" 4'.I( I.LMI 1x.1: X1111.I:. '
"hi w..1..al. I II UII" .....1. bpnV:1.'i.innin.iulJ'yAir1r.1" :
IHI! I tlw. 11u1Y.IM.r up| w Mil l1w ..4w'ti,4 (.tlhia. .4 Skihlr .. .. ,, t ., ... : '
H ..... .H.. li. .. ..w .ul MI uniwn,,il jo&l IJ..illlKMll ,. J.I MffI.'I I 5..n. .. ,.,. taw ? 1.I r' axlNr : .
krpw
.IVMIIIIIIII" itv IB 1 I'1. hl.wlu'g t. I.. t li V IIS '. k..lrl. r.I ni MlH' l II .J:::
l "I. TIM
{ thr. i,'."". <>r .h...... MlVI IxI .1.JyqSET5; ,, .III 5.r4. SEMiNAL PASTILLES. ;O- 3
1 tl. 1.001 iiBNim 1.1 (Hitting a HI"|' I.. I.. .il;Jm 5'.t l ....,,livorin '" F. G. D I rC. :
.. | a-1
ft I..ar.l omilnic Ihruuuti HHiVKli ,11. JtlKlrm .
I Iti, aLiinlly. It.aw agm.1 shut rv Rnh.wL t ?; l :' ,.i=
.
,. '
b-- t. pal UYJ.. ; Ir \i I ../ Til I r:'rT1II5 T : axe 1.r wYlY
.ky J ''Ii'rl JB..ul.I I.' I ad, tth* .II Xlu.,HIM. !' I I r..JH I I I \ / 5 .. YNW..

I 1.1.440.4 ........11.1 1 .k>.. uig. ,\ "Uu..ii..ir .9.' 11,. ., .... Mm.li. 'IK .I II L I Physician ml SuryeonpilforSale. lHT'll' 'r", ==+u'1N I Y wlnr. M+-M./ + "

TRAITS Of THE MAN HUNTIH8. gitvaan .......", iif llu. |.r..- lrk.r'y I l M'151 HHII, ,1 i III nrx.; I .k :: C ,. ., :' ..=' -
/our| i.! : :: I UMsT I : n I JT.[_
,, ., ; I I : =
r ''t .*->u.i virniiu Iw.. Hi' WIHIM.... all"I iy .., ra. a 'k. -nnr a. 16 I> ix.F 11 It", ,n, '' ,n,1, ..10 -1"\\1. P.PEl ..
it Tk. MrN.P.5M .__. Hie lwhlir"' ..' pad. liarivtivan I.1 I .t.I .i:I I Iu' 'fl I '.,\\t:. :. t:; I,' ilr;, :::", -:;I: ':; I [ .,r..1t1.n.M1"1'oT'rr.' p .,"r.",",.'..r., HARRIS REMEDY CO. ,
..
, ,.."" ...,." ....... .-..... Hing' f J I Ih.. I ., I w.rt f tlx K Ullu i I' ."N, \. t'' \ .. .1,rnPARKER'S
.4* H>,I. .\ uwliHKl, ,I a |'>run *4iHi" uf UHki .wf, n ,,'I nI 11.' h l x". t 5---, .,., f..,, .1.,1" tuuMit' inWKKT
t "In'*, ajlmr" aw I.. .Intr..lutv lays p.aaulw. f.icMi.d. .knl liy Ate Iwu .4i. I",I.11. S.. II" .la .4 Ma, 15 11,1, ,., '
f.r 1 L. (I. Ora >wrU WB, i. Ihf. k..y.r| / )1, I 1'014-v.i i lu In...1 -- Five Cold arid Two ,' ..
.......... ....,11.111.k1un ul ....... liIhf .. 1111 : u.--fn. : ; ; .I '
4 .4 thvdiaja. at ...... Mia_ Ala. andluMiuda 4 til.. '.........k.. UH ...... 11"i I l: ,1t r.rhd.l..Iak .,luul-.1, x. f .I. .1.1 I. 1--, II I. : ') ... .. I FI.OKMDV( ) pq. .'WIW"IT.n
wk.. .Lw1. Ur lad. rah 14 p......11I.. 1000ul.I I. mur < | .I l I..t.'.. i.ii n ..4. h., .' N..w'. I I ., I ) .. .d'',. .. _:'Ixrn I". R BALSAM IS- '
) "hluawwl, lo y.1.w. whk I h ,. ,. : \
.. r
I ""' an I >'a..,.' I rl tall l-w ll I IIH 1. I II .. ... :
f I.,1
.III Uw 'aiaitk I Uw A ligl i iruin I In ..... x. filar ,L/111 !' ; nt I'I I ,". MiSOURI
kgwk J t9 y Hing man "x.p 0 I' .. N
I rl--f'. ,. f t-.Miw', .., 155.f .1t-) h..IIo. La i.at I In.-) InNy : 1
TU. aia kvr .. L. w. John*. .UH. "tin .-l I .Hind Ihv. mil. .*, an i iknng.l' I "I II'11 I 'nl.u' I : .
'k. nt IK .. ,
w |lbw : ; ; ; : N' "x Ir.. ,. .. .t-4 W ,5.a NUS lad I) Ix 1 = W
inx *aaia4>r kr.l4.wWYll.. lraiiI, &I..".. '.) ..."*.li..K I.. Uw Wluf, .4 llx ,Ire.nd.Intlr'hla.. ... .I..il.nl' 11..1. : Xil f Nhx..fl'I Ill ?I .. i I I ". '.f'5. -I-".I. I 1 u.:ti. ut,.I ,wllrpr.nL. V Yhwvvl j'a\asher
pal| vntvatlnd. III.* .bajld t.. ,>vawM *- u.II') .Ix. I. In. It. Ikd. .ir. 4.f-' .. ( 1'' .
jriaif L..IklirkulrW.4lwrrkr. la | n irklnWWutUB .I 5..i ., \I.... .. I" I ALL FIRST( LASS ,.1 I I' 1. ..". .,: i ... .. -." .i ) :
V.mwrAi.
ktarlly Iwtk. slM4 .. ... I ,. 4r i Nll '
: >ilHHrM| lli* au (IUWMIn I run' i II .' I 1'1..1
I I'ii-u-; : :4R.rtdr.Mirl441, arnl.tar par .>tr thu) myl, ..l furrow. -ilil. Mrhil'utJ, < I I. r"I,' In.. rsao' [ e er I I ,f. ,". ''ld'' ," .. I, .1. I Lsn % '\ ,
a ,. liriiu aknu-fa .hat Hu f,."lin I" I I ln I pw .ay :
.
Trl .I.
45m w.--: u'h-luuw4 !i..44. IHIII we.t5. _._ Special :asters Sale, f--. ,..: :..r' I TBUM <>r M'Ufl klPTI.m kb.aFrlNryr.-.- -NIS. >1 :: ; 2 t
'
whrh wrrn' +pSNd i 'rt VIraV x4 lit t >>*aH laHM.Matil I 1 I. 5'N t''' : .. -. 4.WOPTM.j1.Lw.... l

wa* vim. ..*** Ik f..." MII.out* wi wimw I .4 .mlrlx*. ......... ,4 nil** : :: "' 1 1a : I --.h I oft U.\"I. ntNMIf. 1, a.,. Mnalh.! 1 Ithis' .. -...d .ot.._..Ir
lain dun .4 whiu- HI -Mk.l. .I : I JXII : ;' ': ''I : ": "' w.rM" .- .
MKIWIT : ; tkai I- iNw Mn4.ym i m i if ,Ip ; / f ruin" ,I1 I.," -I.. 1 1'r.l M'NtR BROTHERS. .1. : 'r,15.
Uw Umwi .4 l Ii 15., hut hiUii tlwiiKr .HUlg IIUUI ." W.- kw.L.l I.. lll lljif .. \ I'. ,... ,., .(11 I Il' I .. Y YW .a'1X'w.W p RAINBOW RUPTURE iyif':/
.
,,_....d. Iii ,, ,,, ,,, ., .. ., 3' .' >- ." .ry.I. : Yn, k CitjCommercial YwM.MH rHINDERCORNS. F M
.*, (h. f _! .kuK... uvrt.HO lil.l' MINI I .ilwUlalil. f mb4 "I> \\ ''' 1 r: :nl rr

had Ikip auntrau.* .4 4 .k.1 wrw'44 Iw .kr'I4.1au51.4i'I.u.ii! / 'aH...nit. .ry -.y.. 1.I.. u': ,'I\ I: .: 1." ,. I: ,I' : J. \.1.1.' .. xlalnwix.f., ,.., ;:T': u.

h> wa> ,(MUal Mhl rank I uli inlt.i 4li liiMkhafawv.a w,akaiw .if will. a .kwi4 ', '. :. ". : :. ', Tn./'N .x A wr MW V 4.y wrW:=:
1 'g laikat. wiUt. a ..*w> M ...R.. w.h'. fclualMy. and' thf. )....UI.to. la. ....... 11,1' In' I.. ''t. h '11,1,1 i I I aI" L""I. \ 1'I lit 1'111lnA 5._ Wwr Li.l11Y..a prawla/r- ;' I apWtflwlI
... .id .. : I,:: : ,:: : ,, I., ; ,. :,: I.. ". Hotel ..r.wr1 arN.W15.1, IIOr, .. ,
w...._ a, and with ftium tin an aKifTa. &\ ...,>. .I.of ..... ..._ _&. "". |4lMt ..t .. : 4..4.
Mutal. ,,, II' ..... .. ".. I.. : i '101'1111\1: r. t w N =
I .4 .4 .tn nnntaiHH tnuu.ap.i5. ( w II.. ." ,.. .",. :;z: :
la = cant* ID ttu lowvattd I.I.f4 : ......lHi...kill aid. l.. M>4l?. jurt a I I' w, I'.In', n n.n1.. '4'.nL.1.: I' J n'piu. \M. III.I 11 ,e ....... __ u. _

h t> ktnudfetia II.I nmnl I t tt it ...|*...... rf raw Ion wrf ul a. n< u> 11 ,,, .., ,, ... "10, ... ".. ...I"1,1,,: :. :: ,' ., -h ". .:: :" :; : r x fX, "I 1 ,' rtir ,..Ji. I I I, A :. A A W'ylllr.I
.
.- ., Ile aUu.. I.. (MHOIW dip tlwti. I h.yll .' imp'. mnilUitf 14..hi. __.... .....1111I If'"I" I If: ... 11xf"I b, \I. .' u. ..I1 ,141. ..... : \ Philip Brown

l Iww _...., IrMHfatfM, *. ouim 11'' 1Y, hxrrr I ,ml .4 |. ......... n.,uiuilHlit' .. u i ilHx4hfr '. U V. Mi-Ill. .. I II ,:. fcliNMr:M' MIIMilwir : 1--
........ ....11urM. u.. Iw" fuu.wTbtd fallur. h........ ... f..-.I, ilio.... .f .' 1 I" .I"I nl I. "Ia n' -.1

I uula .......' III sbu. ...... <....,. Air mMi r''' u ....I lt<'atM "'pi.irtuuitk'' .>fur Special Master's Sale _"._ ,4 .. .__ d "' salrr.v r., .., 11Lf ? '' -j ni rk ik .I I + 1 V v ,

k> |4teakMiwl( in Uwatu-fcadu MI I 4. hug Jir..11) la ,_'. 'I|4BW f.* UIVIHI" : rWltdg YabrlYaY' : = laiauSr '. )5'fSp, -. 11.5

tax. l an mwaxl ..d'.d'I..d'l tj UUHmm < ",..,-..'< '4 tune an.l takwl. and. Ul k N11 14 i : I :I. ,11 alxl)15 I t .rl, .il : Kinds! fPiiniituro M 1
| Al
i ::1't l ..I- :J.. : u [I ..-,! In I In. l iI i.r5. a' ,. r.u1.i ,.n
..
lr.454/ IMwIrrly. a* luklf.ii. ThHfluud (-...tuUaiM 1 t>. paw and "autWi..tk li 4 .wsl : > .. ': :at rU.ti.l4.. ,Ihw'ull MIInii4.: ..4..t -'
.... al I 1..1 1 and' raw l.....fTkwanunala. )'hny.4Na'aIJ,4.rn41 l ,n ,. \.IH 1. _\ NERVOUSDEQILITATED 1 Sit -
1 nun.L \ JN.. of \,' '01.I h. a.4u.'rhn..5 All rvaka> Mn. 4 IM rMaUH 1 ." \ M\T T I Taxi Oiri'. I "
,,hrti ihm> a... ihji. ...54.rap4.Uu.WYkYrvrtw.4 r lax r .. ,T"in /. "Mal F.Y1 A. I Mu4 1C. k aS4II -- -
.,...... la I.... *_.. Ir IM .!. 1
.\ Mud < "' 'IJnrx.,1 I 51,1'4., Walkia .. rv 4. fra..III. I I. il ka ao I .r.Z i'rr ,. MEN;
Uaiauin ..d. IIII .1I" km. Iaik4 4lKaUruadaadaJllMIU'r An. ,"..'.L'' t' IYFrr ) a.. l aa.l,
Arwykwalkd' a | a.id w ling ,. | II. II "I iuxlw| Hlb-rt 10 w ., ; : ana > t w J. L. BORRAS
Inut* autiH-t w untried M m a run I ......._ mud.. uf J.st i iiiaiaiN I .w.f, i..ilk xr.ah.lah.N1af. Ihii. .iu11 i r ..! .Ylwawr +M. ;.hN1yNM, ,
wtth\ thr .'v M .... h... ant l run. ... funu.vl.)..a Th .. Ikr. ;Ik 4I >> "4 ',, Atwk1Y klu.1.) if I t tpriiitliiv ... .t-IM.11..' i. w -' I'U..f ,pike. ,I. r5.kw4d in .I'ul4w' .
a55ura 1.1 .
,. !Y : M k> .ik .Ik, ''rti) ,..i= H ilbl'Ir.nly.Pea..l.dt' .
tlwrl dHkaww. A run a f It uuiiuu .1"I "i w I vtaw raifihtdM' I u + aw : Commission
... uur.'unl wul I .... ilnnII "' .. gm* |.-. would. ., if ah. ,S ,,..-r'I, l La ta.w.. ..at* <*t ) .lakk.ktU.ut. :\..1a' :.. ", ,1..1"1 llu hiuilwui. .i tall, I Merchant.i
.ak. ... wall II i .hM. ..1! t.. Im.I a p<..l having" aw, lay IUK I'L H I....... iuiilwrta. .4 w*. la..nl.. >I* aU kta.Z. anew I 4.I: : and IVrdklu Itailrna, .U
..tau tail .. .\1 n -i .rt .1'1111)I Iwui., ... and ., ,, fSUJV/a 1 .. K. N.l .". I ; : ;I A'5. u.ueN.U1'Lg
.. J.MT Ik.nrl '
| "
.
uf Ik .
a him. Tli-. 01.. ., ..l n 4 .11I1i..II... 141 hnb4 \I ,,, ,'., .., ".....1. I .,,, ,: : 0.111' jo\n .r ra.ff. II"' nil, ,i1'" ""'I' t i.I' I'' "** rAlLr rR 1i.Yt.1 '
h mai, who. *nlMvd ww tupiuMdU i.'tu, Manttll, Huk. \ It I' .....1. 1,14.15.x' 4.nA' r 'I IIAIU.R.{
..,... UB. ,.1.1fruui .1.10,10.., .",.. .- 1 .k. i 1' t1.u. .UM fulurr. hwbaadHoxuii UuJgM .. II .1' ,,.. ', I I M<,.. /. \. I'. ''Inr. ,InL ,Ill I, "--I', I, I'---, 'j .1 IrNlla. f-.5., .1
p.
t' cliavhiiu 11 L LI,. ,. ", .Ir54YM' < I' .\ "'''I'..... .1' I '. ''r .I V..., r ,I.. I '. .Ixf, Aw., ....

,k. Inn "tl .., I A III"". lib' ui .r.otkfr> fciout .., j ,,, '" .. ... ,.' II...,. .. I.I, j f 4,1. J. ,. ,. u.1Y "
I alas gyJ 1F "r1 "" ni
jl T11 L:
u.: .-" -- --III -