<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00331
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 16, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00331
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
---- .- _'h.. ""'-u. .__ __ ._ --- .- --__ ___ .. .. ... __ __. __---. -
--


., '1 jmnwiat t '


fjtJv ytz ,' .....: ,f.l} .;. .t ") "" /!) 'WUKL

I ff 't; ; l I Y. .
e I' IiI, ....,,' Y'4 4 t / q. fj J 1'1 ; .If I } tATVJtDAY8.

t l,. ,_ ,'"" ,I." .1; .''"" t. _. 'f." f .J .. .... :. x:..) fi! .QI,. .W. ..... ..... t.. Q;. ,\.,/ '. .' ; ,....n't..n'I"' ") .

--.J4P"
h MI
_.._ I I...

.. ". PI'n.::: ( { > ..\ rl.OiilA.j ( ; 1"1(11)\i ( ) MlUfMMi. .\1 >'> 1:11: Id 1 li. J\.h. ILYANCt.: ,.

"--
.
-- ---- --- -

1 u.I 4 IIIP MnrS
\ ''ti PJ.on001. ]D_.'bl11.1U,1011't, : I .i MI 'iui ui FIll vmtii i iI. It t. XIIV Hoi IIM .M'1'IK! )> f\l-It.:

.. "7 I. IS Ill Mjl 'Xl'llON t"\r: Xtlliw ''..JU.hi' |.X.
,' I'." I'1', "1.1., :I t 5,155 "f"1 1 f I n. '. ,in m R1-rral., ,IIMrmMv| t

I ,. ", ''I I 1 '''''"'' 'I 1 IFail : I I I ? h,: \ \ ,II," I : LI, ,iiilliw, "IiiiliHl.., mllnllii. :;: I I)

? \ I' KIEIN''! : Y' H 0 ]1 I S I :;o..c 1 1I !& C10i. "Ii',' h.I w..II.

1 1'I.. II "' I I.. '".' .,1115I \" i I ; : ,111, ; I .L'tl '" I 1 p, ,, ,I7,:, .I I\, ,,, ,. .. -.ji, I I '...-11.... ,kf..I. 51Htr, aMlNlrn

'I .
,. -- ----. 5511---- Iu" I III' 1 \. 1, i .1 |1',1i|U.' i ""|1''. ami, .cnlm4| rail.m 1511' ':'UI.
'. 1 ". ,,, 11 1 I 1 IIx I ..1"/ -IItl1l ,. ll ami .... '.::01. \ .
.! _.. __ P'' ,l ,I 1\ ,, 1 ,. .' .. Am..eihlsY.Mpqu1 ;
.. .. I. I I ,. '? r + ub. ". II II .11'111.!! Iirylrt .preclhr. ml, m-cinl.lv" ;
I 1 > : II I.1, x14: ", 1'''"' .11.1 IDf,( tiif.itHM. mill IIIU"'t. , I 'Il. Slop h \ I": t; II I ..,,1, XI''''I 111' ,, iii-ji) *. m. II,. 1\II'.ttI."riU.\ I "

"," I''' 11,11'. II' 1..... 1 P I'I:1 ; dianilleiY, Sliii lJ! Stores, Single aJ:n FanG; ; Groeeries, Tobacco and LiQuor u.q "; .,II'?; :. 114,,; ,,I., I, unit, x. M4 i .+,'.1. 1 ..i,I., ,!1';,.""' "' II :l1 :1111\,1 I. MITu.il l nioiiniuiu I'' |i.i-il.* wall' ; Oltl.. orninl I

1111 I, '
"
In
::
,"' \. ,. \1. 'vMA.MI.A.: IIR.MI'AXIMMMA: \ I I IMM.T I .+ 'i'I' 1 \ It 11I' III Ml' "M 1'1"1'< 1 Dl 1, [h II..1t| !| 1l! |10", ,I"t \or""" .1'| i iii.,,, ,,.,,1.1 1tUI..I.: : -- ..'iitti...'rliiii I I"'hllncl"ftll.
WIIK: Horn : : ; Ill' ;JlMMlHuulIh: } '" IIm.41"; ;a 1'(', \ i. 'HI 1-. > l ml H'whil.l-
I.I I +' II ,111,' 1 I. ; AXI,, MI/.I\I.: ( IOU' : 1 ln\:" I I \II.S. | i 4ini ; :
I'.1.1 ,",' -m I ,, ii. |I'it, ,i. \ I ii I II | ii ;I.IH'M; / Ih.lAt/11kPy.;1 irfiH nriicll.T,

.1 -- ,.111"., AM'IHICT, 1'141x5,111.' : l.S -U'lhCH.' : 'I'LI.nWIr!: \I
'., ;",I 1 I PITCH( I I AStt: i : 1'1'I:1'1''i1'l'I': : !"" < i -|. I _" ,f, 1 "ini )1'. 'in I i-; 01, : (r.mm'/ .1 till awl i itrlll.lln .

II .I I' 4 Iw. I I II 11.1.5111114' in.I t"j''i I i 1".I '",- > rarttl ;;
Bars acid Hand ,r" .1 \-1,l'', l .,' ''. 1 II ..1.11A ""I. ," 'i 1 11' ,in,, In.. i :t.t"! .
.
n 11.1'1 Capstan Spi ,
n> --ii.iiMmi'i.miinifi. | ) ,
.
,
lu t"" II 11 10.. "
14.
M.I.Ml. ; 4111 -ii ,ml,, I..mi I KM: a i nicr llm t>r.rnIllll IIII !51141

., t I.1. I., i V.. '. iK\1145' rEI.KISItTKI1' : "t'i' : I! \lXI-i'! I '. 41! i \I: : I n!: % i i oNMi'MK' l M\rn' lillM: \I|:, Avnin: ,uxn.: wilirKir: I 1511. Ina, 1'"d.' \ I. n i I.j I'.M", ill 1511u11aMl:. bry.
'i n\\ II : : ;
v. \1.\1.ti ,I .1, MO.Vll I'ASTK: '. .\ '- / < M I \ S' -. '. M I ,I i\i .x-rii\ MUM ,r u: xn' INK \ ( 'II. \ Ills: IVMM'I 1:1:1: : >! il- 4.a' I" I, \I "le. I \1. 1' 1 1 11 .4. 'I. I ",. Ttf' ,"i""
.
M"li.l"-. .'"-I.. in. nlh .' rot/tit* : I HiVMK; :> ( TI.K-; 4:1.: ? I. nil 11Ir1. / l\ H'.XIJ llMI-ii-l I'ltiXlijl v ..- \ \ AI.'llHlH" MATKHI-:: ., ,1111111" x11',' "I11./I. I 'I 1'I, I ", hl 1',4... 111., drill hall)

:-v/ ,/:, ..uI" ::. M.It. .Me.:, 1111, '!'. I lili .1TF.11! TAINTS l\ nil. i.lM AM' I II' / ID MIH.I.Xr-" > .Al> I.'KADX MINKIU'AIM': : 1 ,I'11,... ". 11.\. "..I I M i "151 ,. 111' II1n'I> Nul IIII"''''

I 'I.I : 11111.1 1 III 1 >. It "I .151hit' (01.1111'! )J WIII'P .\ > nic; sII. +(( IN .\ 1.1. roi.m-) ; IHU., u. i t\ N rater, I'1'.1. F '
., I "' )1' ,,i "i. Mn.ii.l II "tininl I "I 1 5 1 \11".1" ,11th. !MI. rot v itnj 'IIIDH.rr ,

I n. U. I.'.. l LIt1JI'ILI11JI.R,1'lir.1.:| : ) Mf.N.XI( -1.! \ I 1'1'1"1'l H- I 1.\1!. I ll"-1: I\ "I'l 1 M l 10. \-i1l\l! ANH 1'\11.\1.1\1: 1111.' > "4414,1., II .11.. .lx, 111 11 I I f'I., l,1'/11111111'' linear. ......
"M'Hft l'I'' ,111.1, Iti'l(, "IT,n.., i' i.i wade ,In < our !1x5111, ofihr

/ 'f.0- '-*""- 1-'"." 1 415t5In, .1' M ,""h. I I1 i.li,. iii-i !ill 'iv-inl to IhIII.....r
/ >,.. i.i.o. i :,: .\ Si plt'lill",< ,Assortment <' nill: I II 'urtrt, ( 'nll"i'j.. Srlwu-s. slu-ais( :and Itaxois.T 1.1'.1'' ..INlnrnl. I, \I i.5'.Ir11' ,. "11. ,11 't"4.N tillii'f ini'l 1 imlli-r IniM IVwii'iiiM'i
( ) ; ; : '
111x,1 I I
1 '
i't)11151 1'111111'
II 1'\_ ,. III,, 1 ".111', 01. 1, bt. 1t\I \\.ll..I1..r-; : ----11 Oomi:> loto: T.. 111.0V Of H71 1 9 1111.1I rt o 15. 1 o .-_ U.uliiil II. 'nili.-rlnii.l' ,. L, ,., l 1 I'. .1.111,1> II,1, ,i I U 'Ih, mi .II. tnntkiin- :,; \\ *li'lj'i' "iii.l l i' ptiH-ilvtiiV: in* with ftr ,11411ihLellgnagn

t.. 11:1': :. '" \ K I \11 I ATIKXTIUN: i I II! 11111.1 I \ .nlIMI. : 1 I Of 1,1, S I Ilot \I 11I 10 IIII 115 I .'\ "II" I I''11\111\11" '11'.1'' ''\KII., Ia1eI.nntlPhr I IJr Illlll.II' IIK.l.'lt '-',',III,.?. .//.11\.1\ urn 1."Iitll"I.", In |INHIN.|| .
,. UAMK: M\ M. INMI I tl I.. INN. 111111 -. < :II, UNt ,"I i I X ,. \N'< I I'I ? '. IS \I.' 1 n\11' s/l. \ "" I" I 1.1'1'1'' \.e. W \I" HHI.I.Kl. ,ih. t lilt i. i in I','u-n.4i i. In llieMiNl, .
: .."4..I. \, II,ki.,-., ""1'M.KIll phi. i-. ,lllr-IT I I- "" -'' ''hl." IIMll. Wrwal"Y .dKi1tll"horhi

/. rt", ). :: .,....'" 1.\>. '''.';: IMMSS/ ASh! I ) !I'\P.I!; I I (MTHIIHiK( ) << : I : SIIKMI ': I.S. : ill, II.I n41'l.IIIS,II., 1.111.., .,"Hli', 'I',"-. I M. ,KIM h. ..inX 1",. I .iii.'M.. iiHilmir+. i IIP ,""h'r11NaINfr. ., Tier a

./ '- ) 1\ ." lili:: ,|. .hi. ., H.i .I'I I II"III '. I I'' .1 1 ,, -?.IH' ."n1|.rI111rn111| II t> fttj.iil.hli. % torn .Mm
.. : :
:
\.... .Ii. sru.n. ul ; ., II 11.. EI t 1111, I, ; ; ; .. .1 ;li.:: i.:: : -itn.ln.: ::.: ; ..JuniMi. !: ..MrairpNIIXtr554rilii4gr
tgi'tll* tar I. N. -Ml .r.hlrll.. nod i.ml. I | | '10. I.'h. ..10.111r5X 1., ,1 I 114wn.w. I I..., ........ :
.'" ,, I II. 11..11. '11' "JI. I, IP) 11)1.| |:.i--.I 1".1",<.|.I I llll I- *' '1'41,1\.1"' 1e1". 51111 lQU, 1',,4. n, 1', r.-l,..i> I |HIII, hli|> I '.MII, f i ", "".?1 h.\...I., II ,.II II I h r'' 'I' 4I'4' .'i. i Ii l''l'in.il.'ii" on, Xloinl, ; iImt e555 : \

'I. hill.I. I II"I"' "II W. All nlI".16nlI4'r Ih1rr/ .nil, ,. 11155 .
nllrniAlll,1r, i Tiuvhj
.1.' I .flNSKY" : 1u.I. I ir, 1"v.I
: 1.1'
II\"I,, ," ., 44114" 011: \\1I\!>oIl"t/I; 1',11'4.1xIsN'; : : \ I M.I. \M: > .AM \XV'MU
I'. ,I-...,. 1.1.! ..<-iil, 'i'... t. ........1 1'/I :: 1111.1x11: ijon: r'l'L': \1'1'1:1': HUM h >. i inIII \ >< I lXMi !>o\ X 1 1:111'= 1 < u-. 'IIN-. 1 : \ \ !>; MAST IKMII-S \'H'.n'': 111./u: / i., i A.I I U,.IK X11/I I i\ '''If.; Mi M-.oii\ i 11 115,1u61n41hI1' | ihrImill a n.m' c.l. a

'I l 1..r.. '' l I' unll, F'l i"elm i.ijln, : 1'iiti'iil liiul, Top-ail ( II It-it. l4 Mi, II..IUI Haul AIM I, ln, '.u.. M.i,,.'' ; > < !, I,1Y, -. I.' '',;, ,1111,1, Urn, :I'i"l' \1111'1''. >'. ,i ll..., n.l U wild Hit' Idle! I hriis, l I. Himini.MlHfc ,- lint Hie "ib.tlvvii ', .
.t. .<"> '. "kntl Kill' ri-ll'| '*nr. I.J ] Illll I,1.10.' lull "-... Ilinl' I ami ulliri-, 5 parr hail ,( ky Urn'

,. I OARS PLANT AWKllMNl'H ID COPPER TIPPE::D. ll<",iil|1.1..tin X l .In"l ,MarInl.,5.Mn. ".1110 H, 11"I'.154x141......II..lllllll.l.l.4l in k'Hiinji.iiimuil, ., MII ilrllvprruln.livw h MWN-IIIII: ; ,
.\11' .
II. I' .
.. .. ..t. II .,.I.h.! !, I.. ". her Ixr11Irp11N| l mail,, nhiit iiI
II I/11/ 'I. 'oi\\ I >. ..... lllt N,,, ,. tin1 nlfl.i-ln'iv. ,hir ,Ini-niN, iln 51 hi/i'l I '
II 1,111
., ",' .i...;..... i '' CYU-lH1ll l lli.lpllliHI, : ,|. rillllp-" .. I lillli'.i: ,, ,I'l' CI! ; K.I-: ,11'. ll.l, Nllll. HI I! ', '1. -I. I 'Ml, "il. I ., .ri. H ri'XI'srXNsmi.1. \\ISI I II15111'ILUI' ell| nnu.xAlI511111M4llhr. .It"I",, ,. ,iiinliNIrtllir, I.I 'I"".". nU : ,H.irkon (NC. It Ih. whirl.tll'll ,piml.

., ,. ,. I' "", ,R) "''''10 .,1 '..\ hKtf: | .Hllip hull- l.ljlil-' :ll.l Mil,' l.-l' / 'l.h-i-. ,, \ I 5l, l.i.mlllmUlivMllioIr \ 1gri11I41 I'l llii'iM ni-ri" "y
Mutel' ,,, 'iili-i.-I,' t I i-v ,! < : i ,, I 1' > in.l, ) ''! 1
I IIIII'! \ :' "'.tit,1,1: n i i IIIK II .;"If I., .i ..,,, ,tuU w 11uht.n.r, N.1'l 4.'r' iH.iHilli.tiiiiilliii. l5,11' urn, inlh%l tor ., "
K. 1(1xup.Inrtl4nrr : __ __ hII I Ii.b / It.
---- -
\'" M, .. i' i'i\ .tin. TI.I-' 'liii-viuii' IlinnprUinn 1e h
d. II HIH.ll.' I.ii I. "' 1 I4r1 -4'" : : ;
It I''r.. 1,1, ,-.I! i-i n i\i'n, Ilrrt mat. ,) e55t .Ie end. 41..
Th :X l-'loiid (CSiiiutui Hold (Chili
.'.' I.ni!. .-.... (Ivttltllll' % .,? -: ('W ; ;! ; "Ilia. : IIfillllllla. -:- ,1,1"," 1 .14,1, ,' j)1111111.1, i.l", t 11101. I 411I,111'1'n1I5'.I I \' i iiit\ 1,11hrlw11te51x 11.1. Ids tll" w
.'J' 1/1MA 1.1:4., xtiii'.inni, ., .'. In,,. ,11/ xx II i ii t .111,1 | ',,, n I --i I''' ,ilu- it .."., limp, ,.tI'e' and, n ;
.
'I,II II Ie,1.itn. i- .1.. ,,-.. ,i. .... .,
'
? '
rI, ,11, .1...t P'iirt" 11"R'I.I', ,,,,, ''h.1t itfllll; I Mill' -III-, '1111'1'1'' Lr fiMlf HliMM. 011101'Io.ky.I.
I ,1. II W..l.iu-I.. I I. u 11111>
101 'I' .1.1M' 11,1''. 1"11,N' Wirier and Summer Resort. DeFuniak Springs Florid; -i n. i. I4pir.nt1111115I| ,, ,'4.lIhrul1l I III. | NMlH ......... ,
1\ ', HII".C : .I.i ,Irrl,:: -,,, .. .. ., ., ./, "tr .
t 1: n ''. p. I \i |II.| ?.1! \ I "'"|1..1 |" iiiii v /111",1( | mi' (I'rnm $55| rIe I.. \
111 I H- <,., lit l I" .. I tl.i-.iffiil !bvrtiiMinlif.l 'llm' 1, .
I. .. ... III. ....:. -: : -- -- I' II. ,. ,.. 110. .. ,. r. ,,,,,,,,,,,,,, in.< I I" -xpri'-" .1 llni'iluli( 11".1) &t.lrIL"1'1 ,

I"" .to' ". "_ .' .10.. i iI T7IN.. I ?., 4', 1 ,, n 5114' I ,. ,I". .' 1111, .... II ..." .Nnlll, IH I M ,lU.'ii. ,''',1''''''. iinl> Ilirinnln | M in.1 I ..i-a-
I I'
I 11 I (
: 'Ifni tl
: : : : :: I I II11/1
; .
,I' +, hl! "nn t 11'111 ,Ih1' we"IIRrXI 111 l f- f I 1.1 \ I 'IIi ; 1 ,. ",,' I"'I'" Ii:. ::1,, 1.01".1| l... .ill O K. ,Ill-i. 44MItlIw. ; I

i v II.MH.lt.. M.' \\Wri.l.I .". : 1\:1.I II' II. .I)1 1'I1Ilet, 1,1 tl.! I'll', .. II...... .' r I .1. ""hf", l ill': III' I Ii ,, I llnli+ .Ii1.II11.-I: | il n i" iiiillml I DVl 1.1.l .n fort

I I, I 1115 "5u.' .. .. 111.1 l ell' I,. I""I'I .f. ,,I 1" v-i. 1:1: : II.-... in : ; : 1: : ; ; 'l.i'inl. .i K.'ii'l ,nun, ..11. l"i' mull m-l ,nmMi.nslh
111. .1 .I- !Iq.' ,.% M,. I. .',.I. i ,,,,.I5,5I / ,,: ,
!:111.1 11.1. 1A 1I.In I. -I'll. I r cx"A:t".tI" "r. I I in II I I..1 II, IIndal." 'i'; .111.1. M'll.-lnl| III. I55r'SNdiary.

I I'i.i 'o"I' l IM I :%: !1455 n'r.. //,1111" R".I IAI 111, ? YIr, Ix' 1If''i.t&lI.: -1545.. ..... (,. I i1 .. ,e I ,, I 1'I I \ I II! IE. I It ., 1 ounandlr. II', ul l I 1:.w illli.; I. Irl ., -I.IMI.I I I""1 .Ulilll' let proetlkr

', .' '.. ;' 'li't( 't .li' L" "" 'I 'II.III"., I It .,' | ,< .Isr1141rI.. II..' 'lit. I.Pfl.ll'\ .
1\ '. '' .lii.l.' ," IIII'l.M" ) \\ .. .N : tA ir.f iNfr I I'' "'" ,,'" 01 .... '.n | Jiinijr
..... : I ..h : .. .1 III, I',, '11,1. ..1" x111. .
.. ,, ,... '. ., .Zit'l..iM. .10 I' 'I 1: II I' "",4I I I."" III 1 55x51541I .rWBitinriifnbllf
.. I' :1' \
I --- - -. "" : : .
., ,,,. .
r ; 1: I II I Illl-l., ',I. I l-lll l '' l le'H'. Ill'l -ll'.lll.l S. .
; ; ": \ 1 I ., ". ,I.. .. -
.. "
1 ,11 II : j I! '' I"I I? .1,?, ,1 '", I... III I III'I|, ,, Illtllllfll -
.I .. .. 'V-'t' :;:>t> 'qJ Ii; K: '111,1 l I .,I. ,1" .,. ."I". ,1111,111, '.' l.ltl'.l. I
: "? l II |
t aw-'O- .. .. ,1 I' i ,. |
... i ,1'l l lXI 1 1 ''
..I, bob' .11111',1.1. .I" .4 Ji. if. rn..w'on.. : .. "": :'-.:;!; .,. .,.'!f1- i .21"\-I"" ;.. .M. It. IMTION.CF.U. I- i ., tX l .,. 1.1 I In : ,1"1,, ,I :, ,' .- L1"I. I 11'1., I., I I.. |11. (""III.. Illll p| .."l.lll 14511111 in1eeII
,' :''Ad : I f. ? I1 I tl' I' II .Iri l, | |! .... I ..u.I. I .r. ...I I I M-,,) .... In
,I', ,.IU"n. ..1 PI.I\I"'iI'l4ll.... : :. : : ": JF- : I1I' ; .11711171.1'1'.. :: I' ,. ,I \ ,.. "? II II ,.. ., < i 111"111! vi I ill, mil I .IIi,,110"I.i I flint 1 1II I.
II .
,
__ _! 1'11,11 111 11I .
...II"" j .::"-.. : -.:'':. -- :: .. _. ---- -- I I 'x14 I ,, 1. i I ,u. )h."m ml. l, |.'I1> alhn' n (or II i VHIf" t
''111.." I.. I',. ,'1. ,' . ",' '" I'' I: ? i. ""ill. ,Hi "il I 11 :",'I"'- lll'-nimHo' *.
jI ,11111,, l mll I, I I': llnttAHH.; :

M.I.L/, !1..1"> \i IIi... .....t .... -I ,:i'G!,, :) il! .f li IIp. I: GlI MARQUIS Jr. \ .".., I 'I"" I Il I .. .
.
I ,,
..i I 1I i 1.1 1 "H : .1 i p. h''. II '. I" .. '111" -. I"" "I I...Mto ".... M IHIM IH.-I 1|, 2'1511 I'M- II, a.x 11 I.L/11. '
'II I I I. / / ,1. I
M .i. I ) ,", '',. M., iIT .1.1,111. ; A,, ,,' 1 1\ F 111151114,111 / .In .ftfilHin slid mi in Ul- -Im-tw. ,
I. ', , ,, II n \ IIII. II... MMIH I.....' M 111111111 I I 111 ...". milk, -kilt

11.11,111.:144' IlKUII ,\>M>'Ht il.l. 1,1111, ". ,11,111. .N .H1, nId ... .....! n.U, I ll.-f, ..,..k..r In rhciiinu.
,. I I 4".I. n.,. ?.II..I. 441 1 "III" ,It44,1,144 : ,.,,, ll..in. Thli.l I.i ,Uviy. f"r114.I' l nimiMfIni
,
',, Ilu, 111x i .11"., I.IHI \i.ln\' I.. 11 : :; : : 4I'
? N u15114 ,/. ; :
last l 111141.I 11 ,
i "ii. rii -.t.' N'111p4.x"5141\, Ij. ..,, ?, .1, ."., M. lh.li. n I r it I 1.1. HII'M.'i. nnifi.MM4
llf City Hotel DRUGGISTAM'CHEMISTI > -n I a, II ..I i, / II .1 MM:! l iml "I III" :l L xly li) Mny.'f Hi.
:; N ; : iI.I, : ; d' (l.in. ; :. x/,41/, : A : 1 ,il 1115| : ( IM'liiH
'l-, ,," f 5.111 .I: M4,1 IIuWI. 11 il l i I1. I/1 U li i in InlllliK MI.I/ >i".ttl up In(
I". t. I IH'I u-l' 1d' ,1", I'I'I" i ,, k I, Ir1I 1\\" li |1151 '. ,I,1' tin. K.MIIIU. rH if e5.11MIIn11W ..l wU
1 1.45.11' tia PENSAC lA IV: I'" : M ,,,1 I :I ii :I l'i h u, ,..I- '' .' \ I .... .i.l 1., mil' 4 :
I.-IM- Ilu
> vnilMMUifllUMiMtnr.t hlMlnl.
,.I I tl. '"I.I 11'11. \II'IItjJI' j. III., I II ,HI'' ''I' 1 i" I 1 I.t In. ,, I 55x1' '" 1 I I IA, X14." I I "IY i | and
I "t I- I' n. _. : Ml I ,i. '''x ', I. I'H' I"I- f1', 'h, II /r "I'' ,"I' linl|. .8.I 4 "I"| l.jr H.l Holt withKlloiiUl.
I Ed. Sexauer ProprietorE I',1 1l ? L 111", l 10 Afr ln'.v ,INI,' InI, t.l j u.in n (('iiiiuii I IMl
I ..'" I.."" ",''i: ,.1' 'j..II.. ..".. tI ;, Ml "...".1.11,1 I'HI.'til M.-illi. 114! ..-|.. :, ;I\I II':::: I : ,: \ :,; 151111.15111, ".Illlllllir.H -umHl.l". will li-

11.15 < .ii.iniiilt It "M. heed ..... "I Hi" ',1 I .I. ..., /Una ,
\ I' 1I 1,1t.I'','' iu It IIIK | | 'rljf .10.! rir
"I 1 ,', 14 .. U'illnl..1oj / mI I "It... ll|.lloll.. I lllrtl. III all lli.in ttiU .xn. tsiH .M"I tunnyI 5515| .114| ..".'rn.ii.l 'I'5151/ 'il. ...... InwitTlvtli 1 Mr. 1'aSa14IrA i.

,,' 1 J. Ihr l>n IIIK! Niulil ... I .u ,III "I.M.I (.. i.. u nu. d111n.. n. -ii., ..llu-r *)fnllulix. -- Ikehileslriplda'
I "' u1.'irr: I II, ...Ii,., t. COOKE Clerk .11I..I.H.
.1' ;| Illll- \l /IHM..I'XI.\l'in" lr1 "III II! M. 1< ".1 a luihiNi ,"l .M''.. MIV |.. &
.... I. \I ,:" .!' If>", j ,,1 I, I IJ-,1 I. .t t 'I"? II I .....hHI.1 ...h.I I h, rh.'iiiiiiilH, J..U.I troll"I .IIM
.
1 HI. .1 N
I,1rv1Y, I.... ,. f"11; f \ i Iw1.'f111I.x| I 1141. -.511dgSy..rI u '
\, I ,,,\\.1..., .' 11.11 1 I 00VWk NY ENT! t3T.. Tinivul. UriiM.lf' ,Im. Ii.. '' Ih IIII, i \ a ifrtiun: : : ;ln.4 vi'ry l I1 n--i; ,|iiiulily, 5x11| $41,,

.l ..t ,?, 1l.' ,I'I. ,I/'. I4.. II 111"I..., '41. i I Maritime Surveys.Till Will 1..1.1, .- I .!r.iii ll.iulinn.il.. S Si Xliilli Uvn -< 'q IIM' I ,- ... .
glY1'll t.TM
I "!'I'! I I. Hit IIU.. I'l.-Ut.\, III,' .Gre;: i ..'.. IUIIiili.,11.,1' llill.*{ -'",.i, I l.l.i,.,4 r. 15151.1" (
E.P '
II \I 1111 ",. 111,1. C.A. MAT\ -ll'l- ".>' mHI.i! | Wfl'AKK.JIUI. :. mil., .i-ii., .in.I. II. -il, ui' ,,, v..i. t.Ih. ).rllrl.- i.mulnt4, ({ 4lni! ..", .,| An, III!, _....'... ;; Inlrr.Nln. .'....m...'. '55015 :.IlrxlMdn4.1' .

II" h .. ,, \ I.... ..,....... ,. .;"".......I .. \ Ml 1111": \ -Hirn v-11 l It; \ u.. Irn, ,114hthr' ii.--.-m l M1/11.111"11. | | '" '.| luliiui ...1....."'! ...f Hitri" ulturv La. .
::0.". :.171'1. I "1.11114111', iv "I'" 41II,, \I."tI.,1" I'1 i", .iri'l.li.. ,1111,111, -I-. 14.NWlflwI .
11\... .. inMiUM.I., : .'. jUMl iui.l'it.tbi-ii itn ,..,,'........1( .iiMiviiwiil
II.x 11IIII,4'I
> ,
,,
.
1,1 11x- | w I.
| I i- 'I.. .x.JI'r
.I1"lhll ,10
a.:: "" 1111 l/111./1 I
i /
"
,, hall ... .... ,, .
511111.1'" I"'A., \: liT 1,11,1151. 111,5 ,I" -111,111 ,ll I'k' x .ill. ( Hoh-i'iiKii' weart11 haI'.
I. F. r i ... I.' .' ", \. ,.. ,h.' .. ,m..r. I'-l-lIll', :SVil llll, ;;;.,,.I|, .. ,
.r rlltt lullv |H.1|, ui'l Hiy.Hinii l.r....l t.J wlr 5155
.
,0//, h..I..1 ...."..."..... .. .... ,1..10.I 1. 'H i. C"MR _""_'0'. ; ,;4'; -. II I! ''I'il I Ik.I .. u Ml 1111\ ,, ..I i
-.I \ ,... ,, It. III.... ... I. I r, ",- ", ",'''. ," u ".- .1'I I. < I I -.I ItllW; : t.ll.l, .; II'I ", ,,. rlMI l (... ,Ui n .UnlHliuU-.l. nil u,i'r Ihu ivnlw .t:..... .h
,, I 111II 'of....- .Uk-. .,f 0_. If tl.i' t
'' r "' -iiiiwtn.K,11
,
... |
d .. '" \ III' I5! ,. ,. I 4.11 Io
"
51411 ,
"I' 1'II.U'" ,, .
I I. ? 1 I' Ilx-I., I II( N'l ,t., .. ,, .II I
.
"i .11|| willi.)
1
fairly it l.ikm
1 \ \'. t:" \ t. /\,10.1.\ upOB !! '
IV .
\1. \ "" 01' f. i R. H. Fries ,II I..l t M.l I.'. 111,11.M n' \ tl"I I..' "I,!l ,M, .liirKM ..", alul ..... .k.('..' "".nl will ;laM.Ip'i i"UI.

h..'?h'.1 1511111I \.li iH ,,li t 55. H I Mil.\ uwkrtiiki..l( ,. kliiK",* tlw lijilnmWKlrn. .
,.I 1 ,1,11,,I ,4.l., 'r".lft'- m rd.., Vu .I|I' ...i'"i W A ..1."1!., ) -i, '' 41',! K4f.rU: ...tIIl.. .......,. 1 Immnltalily ( ..' I.

1: 11 111. l A .M. omJi I-1 fit >\ 45K1II ) II' 111.11p ,." Iu rivinn. ,.1| oti-iHl llw rnuliiM "IkJ ",'Ii...... .. rHl
.
r. '\.111I'\) ,I \( ,, ,, n14 1151at41r
W.'rlu n/,,. cpRliiii AROA "I" I h.h, 4iKmiik Unli. .
II. Mrh r a1p i 11.ulnl I I IN Ml. III! I'l' .1 I' I' 11'.1. .111.1 ?,.It" I .. wl1y'e
1 !.In. .'.. ... III.1't I
15,1"I r, Ihv I.u4 111 H 1555
,L" ",. I" ..,., .,It.61n' b."I...,.,' COMPANYXr.x I ', I'1 '',11111., 11141111' I 1 1.... ,.l II '1.4 I ..11, ,,,,, 2I5511.1 l le UKIn' ,.! I hal Thw-wv' t : ..ad.Iwp

1 \h'. \.1\\ 111,4. 6 4.1mx' : 6.,1,1 I x .. I 11,1. nr !..11.1x" ., .,'"IPI \ I.... .. ..., ".., h .,",1.| .,r I", ,,. "".1.\. \,.., I......., rim .kuto, ',T '

\ \t, 1..1t.. \It lsJI Inup.. m, 11115/115,,,,,, .bulu.'l'hiw hl. I iiii-l viii. n | II* II.KS
1 .1l, n" t ,11r .. ,. .Irr.wxr.wrsrw I ".. ... II ,'. .... ."",,, I n', Ixlyl4/rN/1n415u, ,1 h.iti I, w .< ...l-h ii ;. si.."..
ler e e .....,...... I .Uwfrntlf
JI f LA .
,. I Dr. A. Riser 4MO.HTH fiH 141x'1 Hull .riUUlU llUl tAW. ''' .-Ilthf
11.,1t Lt'iitil Mini mthe* I'WKMI. INnl.., 1111'" ,l-.j-I 'fl..' 5141415:i ,,..',,I.... hot. .kw> r \. 5x..1'4'
.
J III 111, ,, .
-.1 III .t.
,1,. ,,, I I "6111411' "' "" .1'1''I. 1 I' 4 ",111" .. h-.l" I..VM. ,11,1 It...... ..tf..4 M..l f,. 'tIll le4.u
I
...
.Ili )DKNTIST.; .L", Y5' .1\ Ii N ..1.IU. .I. hi.il. lu.wl. II i IXu4I'. ui ."..1 .il ..... .....
r ,If 5.3J.} j'.J.PC-L..ES.' : : ." .
L ,
,,
,
,. 'I .IAII'I4. '
It I ,1 1l x11\ I. 0 ;.sw4ur I4 r+ lh '.rw1.5,1u, 411.1
.. I. -. .' ,, ... .. .. ; : : ;: : .
I' ; ; "\L\ +l ; .inJ LATHS. "' \U Ill. I. I 'AIIUII\ /N/1115 w.k.-l. in Hh" l i .l.l44| Urn 'S.,. "......

.-... ,,' I.... .. '\' L 'I'LnIt) \; (''t n "f'I 11 I I t\1111: IIII\'I I ICor. I /1". .III.I "/ I. II1/ //I 1 111. ,? .I'' l I...> Al'tlHrtlliuir.UMIWy (urill tit ;lees I..
.
In I 1111, u 1 .h'. Knowles :Brothcr I: II. I: I I J.... .., "" Ii, ..ulir'iir i 415. muiriiliiK. l..t. Kuiuufit .

.. I "..., ..1' .. X |" \ 1"0 I \ 1 \I-IIK-- Palafo Intenilvncm Sts.Ml ., I...'''' I. .. '" '. " '. 111x11. ."/...,....' 14 1..1 xTI1wy1MW'I.hIII1. Tnw.h.
., '..' 1".... 1 ..10,11, I tI.... 455.aawl. ..
,
I. 11'
I I" 1 1 1 I 1,0 1\ I 11'1"l ,.... UKALKSTATK; Ccnlractcrsa anj: Bttrs, .. ". "|.. 4rII., Ill II.. ,, ,. ",. ',. HI ,II, Leah' 1 1111.1. '1114,1 I"11 .'. w IIII"r'r'1"5.5 IWe eI '.
t ,,, .. IIIfI iu Uiuiivl-i 1N1.Q11.IIH,
." I Ik l -v ,01'' 01' .11." ",11x', XnM.| .
'" i I i: I i ,n\ .-. .1.. IM MIBLCUST ,, ..... > .. .. .
.ilhj rlmlrNa511551
,, ', 111,. II' 111' ,1 I 1'.1".1.' / 1 ,It ,, 1 iu ? i
I I"r t Il: 1", I. -ALl' . -1' fl. .. ". I....' I4w -I', i' vul |".. ..H\
I : Fine Gold Fillings a SpecialtyMrs. I I I '. r II ,,1 ? $$1'
? 1.I '1. (M/'a.; "v. \\r ."i J.'h.. 151 /I""'" 1 .",qI 1Ft.. ''Iot ....... Ix t'I__

".... 1'M, I: __III' '' '' Insurance Agents '11111.411 ?., I I,5 I. ...' n, .., ."', !i'i,, .- ? ,, i ? ", ', 1 f111fi141II'FI41r1141: II'Nr.1 g11.h./M
,
I 't" .. .I\Jrft, \ f.4 t1.' U.1 :Builder's Material l I I. "' II .." .. 11 1\ ,I4.1'. ,". j .Ix4/4.anr. r..1 l fl,, v ..,.' 11154 r'erI.
""
.."', OKIK: 0\ I. ., '. '. ... ,,', ... .,. ., ....".'r. oil 1-ill H/""I.| | .'.w"o. TkfyI .... CO.
1 II I' 1@Id' oiitri.r.IUll : ; ItJMBBR'iMOUIDlNGS & MAXWELL '''1''' I I..,. t._' ui II" nv.'illi, ui "........ aad
I'I'I' 611.IL .j u x t.io'ir.vr: DRESSED : \t.\ 'riI'KIVATi ''''Ol"1. I "" ., ." ,. ,\ I W'_ 11115| .- ,il .nj 1,....' ,4 ,My i* .... .... 't
'
,11." \ .IS T11e1IKIeUeNT's 'I' ATTOIIWJG! AT. LAW .I 1411., 1\ \I/ u "..,.4Ix I,. ,..... Mr. r.t "til.. I..I. H d". 11511pIMf111.
.' "It A.1151 I '11.11. .. '. r..,,,,. ... ., 'I.l. 15.11,415.115., to IM.Ih '
\ :: DANK ; HOAItli. :,.. : II k ... .. ..,,, BEER.
1 IXI'Yr'. "II 1155 ; I'I.H':1.: I II. ''' x114 -115.5t to. llir" .1 Hi. w 1511.114
l Mt1aeL. 111n ) ,' 1' i.... .. l...t. Tlw ... I$5iJ.
,0 I al h. 111 i.l.uai. 1 Ie : ..
.sr
.. 4'
. f I t: 111 115 .
r Ir1AUn. .
1..11. I. Tl'F UllW .in nil .alt .. ..irr., 145 /I..... h.4
.., .. -- -- I I ... .' .. .. .
\ .
111. .1.
.
/I" .
\ and Month.
Week .
,\ \\\"IIIiUN l1A :""IIII.. >Peu.t.n'ollFJot'J.IR By Day, 611. 55,1 It 5115.1x.1, 11..1.i i ... .Iu Hiul.i. ...'. w iMrfc, Mlllw ....
: ,. I: I 011 I,. ii-I 1; I : th. ,

",....... ..... .. I 1'11,4'1: I II r..I". .,.I' .. ",.,.,,, . .. ,' II 0\\ 01.I ,1 141'-.1'' 14 N.l .n 1 WiM IUfkHr.., s'uil, ilr..r uml Murk 'few 'ti..I.
II, I Brown 64. nN' I' IJ ." 15,1151I ,., J'A. onIhii fMw nw.l rxt111./lrr, 1.1 .51511.tlWUlxf. .
I Philip .J'In..I. .. "H. '''' t "', .. 4
d14! liana .
1'<< Mills" as.ISlw/t1uGrNk N '
I. ,, I ". ..1 ." I I' I 1., '' I I. I I'I .. .:.

,'I 'I 11.: ."'III.\ II.. J."Geo. J. Dennis Wolfe ,I'l S M ''1."I". .. ,.. ,.. .. ,, -. I 1\11' "" ' ." III, Ibm..II. ...1 "I". ,. I.I., .1,.... A "iMl. ,.n <.... ,..f 115111...-. :: ;

I "n .. \ U"i II ii. I n II ot", *, ??, ,,, ,? Vultt.I at *,i, wl rruittly ......fcl. il f
,. I 111 61.". 1 I'KSSAtOI.A.: U.ltll.A 5"III' r ...* _.. M tlw T.U l 'HOfa* l..t-... .
:. : ,::,, All Kinds .Furniture I in ii.i, i t l i: i >.,. f.i, n 1 l)nii.l.|, .__. __ I..,,, \ 4./, -i f.f .. 51x1.
C//:/ ;/ ;js run: lUTl'lUXtJ. 1/It/11 I-.hli.' MANCErL I.. '. I . .., .I", ,., I I Mt'iOi' IU.-I.-UI;. I. ii I'ritiu.iy 1\\1'
: ........ll/riiMw i* \1.1. M III'. 1'1.. x, whit v 1x11, .I. ,, 1111 liiw. >('"* >> "< .
.. ,. .1 .. .. .., ,. 1 ,, <
,1' 01, .. -..". .: 'U U 1,111. 14.55.e'lxf. TUl I
..
Crown Leghorn I.1 U \ o I.eIIwvX '' frywiMniNttitilari'f'i.ri.i' Ni.i." .
.
ItIlOTOCi Ic.tPIi Elf: : \0 .. I Utk-nlulUi IMI)
|p 5.Nnl./
1. ..1.4 .i'1NNt ,"" ti '. h :: :=
1YI' ((1/rii .\ "" IHMWttl.i! 1.1Vilflll" II! I I'.V'I' .. U.n| ,.. ii I, ..i I .Ufth '

Tait Claibornol.r E&I ,.|1-<-. HII I Im-. I 41,1 ti "ilii-\ I I- 1 .t w .i.-i- ..11.1 i 100.... ,| wul |K....... l JER'v
: ., ',4" 11".1 4,. 1 1 S.l I I I I /II H It* ... II ? .
? .
iUllollA{ Jir., .. .lIli",1 .l .4uki.y!: ""H '.J tiu kulf HI />.... IMrftar iwr $1ngal1: iJ)t1/J14. btti a Sean ii) ,. ., !1IU I'- ,.lld.w. d'4555" ....... ........ .c .
1' .d.1X I : NN1' win ion Wdlll 11 'pIp I--Hi"- ill. I il II< I:, .. \. I ", ,?...,.I,. I I," ,. .. j rf
'..1111'" .r 'I "I Ifr M. .. .. 1.. 'I" '......... ,.. ." MMUxnU. Id elYr.111Y1i. Crlli 5..4Ikxllt%
I .' y 'l'IIIt"1 "I I"y''" 1',1111x114, ,
11 I I 1 .\ r I 1111 I' .'Yb'h F. 1 b"" IdaMxr .1" II ?11. .
'


:2' ....
t. : .

Iy
Ii! 0.4


.1l .. t


i i' ;:lbT t .1.11 "'-;;4f"iR STHallmark: I Cigar BosBOOK 2bnufi, fcryi r -. '" IlL.. -iIetlll',). ;% iillltbl 1. 1 IH. ..-.1 M! IIu HID workl tot} j551s l> l>''It'f''% .
[
.
.. .
,1. u'' 1555'1111'' l.nurt ll u.. I i 'I''III. Itr.i.a $ ,. 1'Iwr.
nr. 11$11
I 11'11. ...... '* .....,1.'. 111' "h I .. PHOTOGRAPHER ,, rV I I'lTllius'
"I l :: HI: ,,. '
; K
'hiinl'lnlblli I
\ Ixw I I 11.1.1..1.11..1., ..' Diwl. ..f ).,..1! ** T nl.r. ( | | Shoo/ SI on'
II \ iI'I .11.x11 '. F. G. RcnshaTT 11 D. 1 ,I,1v 11441,j I ,, < ,? ? -. .r,:.,.'! .11'' .. ,. .
.
'..nI4. d ,Ilwgw_ W'ulwu.W Hue and Ccllecting Agentllrarhr i BINDERY, II" I" 'M 1'I.. haM4l",nr,l man ( I, ,. I ":, ,1.1 ,,,,,. auI, | IH"-'4I1111, ? "' '' .,... .... ,....

oJ I_ '-! No. 25 u j 27 St. Michael Street. .I,. ', b :
; "" '' _I ..'". t" 10 Kl.ik.- ( |> ftlaln.ttoit l.... .... I,I.I.I !1' .1 -I, 1 M: I I II'UMII \ ;,. : '. : :;, ;. : I ," 'h4.., I I If. .
I. I WIN ... .. ,. 151.x. : ?
U. '' Iw 4 I Irel.eiULA
'
:14. If ,5515 1 ) 'II ( 1'Ie.It &.. CuV ,
I 11,11.,1.
MOBILE I 1.l. '
ALA. !
MAaV I ,,
MATANnkAI, m-4 Jlil'. 1'.Iln'i 4 lad Pr rIIIWma4. I\ \ to" 1 iv. .
.IrU r'Y.W Lat""I" rfA1514Mu, 114 I It -:4.' .... UIW 7.1' 4' 4I'J 1.4 r ... I "su, t u, ", I I .17x1, 11 'I'. ,1'51.1111, iltrc.l. 515I x' Iliaal 141.5.Pt. .

J I I ."'*e'4.' ILA


.-


.... . .

-

-... --- .- ._ -- -.- ---. - --- _. -- ----. -- --- -- -. __
t -

I Jill) I \ : I :: I : I \ : .1 r'' I. I I' I' DEY
i ,'nUtf.li tI tommrrcial[ 1"1 1'1'u l I. I % P / F. E.:
u ,
HAR t ., ,. :. MRI! \y/pt (
\ i u !
I Ii l III I-IH' I h I' III ;\ I "I, ,. ." -... .. ... ..... ,.... '" 'K. t Fill', I"" iE4I\ : / r1l

I .. \ I' ." |I""I ,'lll.l.llll. .! II"II 11,.. -t-.". J I iiiWu ,ti (Ul ;) ) !
0
otI :
IR
,uis ,s ;i.'u.siu.h, I f M Hnr J" us. iIn JE'JV"ELE
'uI'\, \ 'I. : ,.. 5 IMnil' wIll! HHI. IM 'Ii.-u i.

I s.us.uhu'u. ut t 1 lit is III, 'IIIiialiirp ''' ''I 'i""''". is,.,',, u REAL ESTATE

Cot) "". rimii ,hs',. !>, .uits'. IbisI' u M \ ,,, "tit ,, -
: I III 11.:0\1": ,,, I' .!IC"' UI,. I" h I.. II | nail I "iNimn.lal, '..ln. ..Hc i i- (I.uu,.,: I ,. ,

Ml.:I.IKK); NM.: 1 1011111 .. 1.,1" 5' ," |..'inlilu ,llI ... I Inn IH. .<' ilpiiillnf, a lint.rf,us's-' nl.S I ii 01) .- -

". .. .." .5 wIll, .".uh.I hll..." .1,,,' I I.us. I.. Ih h is"... .Intt in., llmlila. w..itlo. I II niit Watches Clocks Jewelry
I I Ittnri I IHI', i ii llil 'In ,IK ii... ''I"II ,I .-u.s, usIt I" t.lI.? ( .,ilnlilv 5 \ .In'is-is'..ait 1.1'i r .I uuuuuu ,
.. iiu ...11... "ullm I .. l I..inn' i I'. II' r u.ssl l i .uissIu'ttiuu. | I.IBI* : 5'usuhiusu_...it.yid. .nil I .In |I.n.h' I I It. 1 1bis FINE ll B r LAUD (Cni.i.rriiMi, :. .\U IIMNSXTTO ; ,

t Q: OI'F': ( .a....!". iir II,.' rallrmiil. iinmlritrlilit i Isu' :|hu.t., : 'in II::, :;i ,,;I.'t.::: kinit : 1..I I i'':Hi- lli.lil.nl", 'i.",n..1|,''',' I ,V .-. ." .*. ,

I .twr ninn.. fnll.il .l.i .....-..11.- tll sI thai. I InKnliilil.''' '. nl I...W. hhsr.usl.. :: i m. llll|1" 'i h".r. t.i-. IMII, ..5. ,uu ,

i'i ': ; l INk; fur f Him II |I""-i .milr anil, 11I hi' i Mr. ISiwiliHi piiliiturnl. ,his .r. 'uirliiii .. u >.an .|..",1..11.1.| fair ilvlmiM. : ,Hi., _. : CITY HOTEL. I .
"Ii..II., in i ,,,1 I bull, ,, Mr. IU\li. h l.u..l, ,Ilnl, ...nn, muii I. "'d",,, iIivuu5u5il ., IOIIM: .'th'sh'll' 4>" It 1'\: : .. I .11:1: : is.
I iml. In 'lln' l-Mrlit ..r -.. 'Mllttn. \ is'S
I ) t'''-.-, ,in 5 55.-i 1 1 -115 uu.ist u'-ut'uu'r \ ,, M. will toP isu-u-u--'ltliusuuu, l'I.o.\"I I I : ..\, I" 1.1 sRI: I I hitIll'
..i...l I. |,rnM>rthm lu 'Ilir (irtnl., ..1' li.ml.l' host :1"1'| it' ,,' i 1'7|1.10'"I "lllifinr.l ". .hi". .him I" Hi.. .".1'1, hi., I'"I"| I..ius.' AI I. or', "ml,,t 1 ,IIH, "| A-..,rtl.nl,, if
UND IMtElnml" IWI ,In .ini' H..rnl i. nUai, I Mirt, 'ui km'inm' -i-. h Im I..... l I.....' ..1 ,HIP Miihl.an( luln- I

h iili-n-,1, n I h... .....innVV h.-.. 'IIHtir ... linn. 'h lln' hln,,,"lii"I" ) I I. .1"., fill I llnlint .' ,, I...... ,II.K1I.. ,is.... B Bayou 1l Chico I I IhIihIs-lbhhIl -: <) ltu.I-,

*., HIM,. wn ,ha.) in, illiii pIll." h nrn i'usul's'" Iml mil 'Hut 1Sri' I I 11....,. ', .\ .n.. ,ii. It. .HIP. Infin, mill n. nn, .1 f i ( I H I.. I'ssiuu5i'5pSis.Wht4NuhC5u1h.U .1. ,, 1 1, ,, ni :::nn", ., .
It ,,11.,1 I null : lint, II wi., ". failliknin.liiil. | f.i. in' 11., ..in .I I Illn l'si I ,''u''. Isu.sI'u. r..I ," .A.. .. si',1 Il'??. .,,,1 | .....'. n..I.-.I W all !.< .... ',,11' Shs'5u.us'u'ui! ..
..
r.,4I) 'Ii, Ilu .
ur. : nni grgi : rim Ihq.I inl.l., |isu"|t" in IIM. ,* ir In niirilIn ; '" "" S I..I.. .
,IHI il iIi'il'I..1| | ul" il'. i ill" 'Ihil Hnlr' n |"n t.15555." ...Iir strut Mina I i, < vmiH.Ml'. HI. ulnill. lit ,Sb., :\1'l l I'" : ,., 1..,tl, 'n M"" ,Inatl, rir- il. Ju'uus-try: asush: ;I.. 'Is's b H"I".I..

ri1iiiiwI.' lit ami I..r ul I Ihi. ti'.riiM, \ ::: nn-'hi i Kii'iinin: I i Is rriljir-:| i ikIriLrr .: |hssshu.| HMlli I l...!fufP .", na,1 lir.. I Iii ItI. ; i"'I.' .f r i .' i I. nun, i" uiahisuhi i i u.., \ I..1 i iU.ihill h. I I'usuiuy M susss iis-ssss ha'use l.sulreuilsug.S1)ElTMIEs. .
| | ) The. Mlmlr( of tin I / 5 ,", .-l I .Mi", rt.kt. III" I 'H.I'.''' Pu5'uu'u'
with niln' '''''11, assut llnIliriv I II. .
iomlii-mr.l slush lliMte..
I
n wnip .
(anil lamoil ills',, 'lln ( 'iigfi'.ti'r.i'.. ). I | I I''I"', -tui.r'uubruis'il| 'u.i, \

h. i', i..I.IIII, ,,i' "linn, an inimtinIn HI.I n. ,'nl In lirliiti, Iml' uusI.'i's,. | I ii uiui I 5 li I 5.. .. Isists.5' I'. ,.l,* .. '..", .. ."
Tin Duanl' nf Inlnrml Iml".I.. ..nmralixc ,hiss. .li-r .li ln.( ..Inaiuiifllil
h m > iii Ivisl side fir I'.mil .
I i .loll' '
us
Choice WnttM. iml (if llHt i.unit' ) I--IH-.. 'ihbnmK .' ,II.IMIIII, Mr I'.."".", h an"1 I s, "guI I all ,Ilir. tail In ...haip| ,ami. I 411Hi. !: : : !' < : ( 'l'tups. C.: \\V\'f.o.; I

Hrlllirr, Html I'I "Hn't, mniri-t. ,Hilan.li. .. ''Ih I .' In.,al a....mMnlln", (In. ullirdan ,. I. ".III.' .Inim fur "" '''r.lny..r *->,,inll

..'.1,1.-., "lln. /Ii'l, inn u>i I Pu'h I I ,I. il' I I- .-us...,huh I Him. ,tin. ...liiknlia .. sh"y' I..".. I C'liuo, one mile ft I'uni I' (IK HAI.KI :. i I > LIONII" >
.
( oit \MK.II: ( { owing t" Hit* (I.."... in.. rar.. h ,I iml ..1 In.) i in .r if 5 .umi.loIsl.' "I !

".........1.; I:rnlral." tun.i'. .il, I Is", \V IIIHIVI. .r I. ru.Iuuuiu.t5ti'| l.ir I hiiiik. nf tin. Kun' .... m/lnii. . 'us I h--I
> v
i u ull i I Ib : !
iViio.irolii : :
.n-ililr) ,ih. .. I ) : :\ ( ; I'Mi.' iiucv u.. \ .u. ,,;:, : 'rl'I ,
munlil n. .In intinl, Hullall' li, I I. ,limntrlt' ri.i |tot VniIriHt i '1. 'i' ,
( b hi-.. I'llllll) ,', ,hi. :Z.ssIuulu I ll) sIns i ,, \ ,, ... ,, ,. ,." ,, ,. ,
.. t al I I. ,"I I )si'. I 1..1.. I.., ''iriIrlki. It I I ; :u" I u ',1\ ,," ''' "" '11'' I'"
ant tiling! Ilki-Ih s.i's i; ilm I '. 1 I' ", .. uiitlHHfun .
.."fiOOf1i': : ., wall.il IhsI, ,,' II"... Him. .. '.. Ii' I i", "inn, ..ibis' i I.. ll'tiiin, ... I. t,uuuh..I I sssuuu'uu. huse ,IIP.I mi 110, hi,.. II died loCiiiinn) lui'u u ",uul, '. ,.". .11'" ,, ",,I j III"'.< "I.lb 1/./ ..us...1r./,.. ,u. I to,,,.""

I pint ....ill rviutinnlliiiirf 5 IIh'r 'II In n. j i-. li.iwivir, an Mum. ilui'- i in II.r ,lithe a Aw slul." aim stiuh, I I i. nuvi u ., ," 'I I I... .I.t.",,,'. ll" i". r !s'uuusuu, IIlilt (

.tail |u'r'I"'r| hissss.sI' I tin. am, ,mil, .. |mii llillilt: Hbnli'. I I- in\::i:t llvi.l I ; i i ssvu'iuuh i-inli-nnrln-r l.. lsts-hs, 'HIPIII' 1 hill u. I, ,I e. .
lain.anil) IH I ,,,, In un.In. 'Hi' .l,1 I "tnllimUiiiK I 1 1, i OJi.lit I ,li n,ii i iiinlu .. ; II lust', aiuh| Hi u ,Ii I,us's. u lln. ..," I \ or
I Ilio .'.'s'III'Ii"Ih'/ "f Hn s-i't tthin ,,.' u ,ut us's" ,It.Inn. 'Is 1 1" ,I In,,,,i .IMI," i. ",1 l ,-Htnliii.l suu's',, gum' ,'ii ..n. Hi.inn. \,. 551,1,55.' it, '-"I'i 'u-- I ..II hlo"i iI ; "
,1" 'n''''''>1 la 5 in ,Iii. Mibama, lintml .. K:u.u, 'it.' I...m lii, I..-.." liian.l' lit II... .'' ', ., ''i"", ... Hilli ,lbs. ,ann. ..b.,. i i ivhw i..'. SUBURBANrn u .,. ,:, ; ,i ll, .. ,i.l i : I II.; ,Ir I'i': : .

""II.ritllll ,Iki. ntv.. ,I.. ,Iniin Inirwlit ., h llUiiuU autliiiilH, in vi'iv inn.,,..li .Hiin .. .1.I .In, I Uk.. I. Inlinliiltil, bt .,il.m I \ S u,II.t.\M..nuiiravi iS",..Ml) .',IH, I In, II. ,",,,,*I".i"l II 9'i|mm. ".,".i.tr.1 ,, ,"Uu':1'i's i ii

I flair)" In, mini ''h., .' II... .".Inumlir \ : ,linn, r :llml: :I.I\.i.:: ; : ..I':;. i.h.S: :t : ::: I HUP ..1I".h..1! ..Ilin-irnl.' | ," h.. ff r..n I I. i i ''
VV'I' llm,. HI I Inl: Inimil I I lln, null..1, ,inimlfi, it I l iu i> '. : I i':I:: ;: W' ?, li.,,.. 'i" ir I.. \ II il I iu.u:i '
s tuul.I thin i.lanl/ h.,. Ii I u "i.lur.ii., .butlln ; .I.HUNT '.iltshii. ,, ,. .., .
.ml, ii an I hi UH m'r nl" a "'.J'II h. ul, t Intwk 5 inn."ui I ( n nil. in tin nUillinir, am I 5I s'uuurus it su i u.
t -i not lur 'nrI..ss' "",1'10"' .iii.i.lIn ,iiKuiI, Ivi >li.rv l sir I i.u.i s-b'li'r.u, i i iliutu i h 'ii,' iiiiinmin, hump... but afli I ll).... ,I.i'uuC'tu''i'i i '

I I-M.I:' H Inn, .u. ril.icM.. 'lilillvt.. i.flnlllcT .. .l f I:. Mwli' :.I.\! :):. ;\.(ipiin.il in I:: ti.li. ,Hint'i arhilii. nwaii. mm.III,li'il to rsi'us' alum. ,.1 \iV'Il.'TTE: : : :: j jI "\ \Mi..,,'.h i'tuiti.h'i", ?,",ar, ,nn I-'Is.i 5isl:miiprlt' 11,11 in tarl.,".. 'i t" J1' :

I: ,, ... Hlai, 'I Hi .,in uu hulu-hs. wni.l, .In ,
J l I inliinllii.il s I II hill fin Imtrliir I b lly .IIP. "umli. 'Ihuiixht' that t 1sttlusl5til ;.1..1. ,1 I I'h.' ilj .
s'r; / irranlitijf, In, 'r :.JiUiMl' amlaiiil '. ,'I, h lit lln In., l 5. taldl' 1 I In inn., I'll.l I 1..I.j rOUIilNITnHri I \
..I. (Irnin, Hn, 1",1"1',1." ,.'I / ), l.. sh li-n.. I.... In. ,hIts vig! ... ..11. curt" (I"mi" .' IN* n!.urvp,1| lurlinrm. Is'k-, : :: .

n.., .." m.. his .......lv..1 'lit tin. Mill' .. hut 5555 .mnitfHhhh I lilieli' 1111..1 l Mr. W''I'"It.I |I' ilnlin u Hinini| 5-' r.rpt 'i",1 I 01.1 .1\ lln,, \: Ii' f : AMI"II"I M'tI I :

1"1' to. \ in-lrmllv., mnril hb.y' ) I minimi. I ; ., \
wan in .-ijjlii) no nt "u "iiI I lljili., .1'1 I 1111'1.1.h mini i Hn' -In"I nnI I \ ( \ I I. ..II'' ", ,. I. ,
NiHiMiinn MI
ii '" -\roO h. u"i. .
ujmli it- ""In", .'" ht IIi'.Issrs'I, i:liuull lu..inignijtiil:; : .I. :lln' |ti-.;.'li I I.lly :: .. h.l I hiss' .....".1 ,ajfiin.l nil n.. IJ ''t I i-.u"',, v in.il n1.1.l n 'htuu'" 'il ". I tns; : .hi't'L( lt\IH.: HI"II-. It SYbil II!
Mill\ I' \ ri.llr.Kll, I..isss.s... it' II..' Stun' I I''j' h of s i'ssltI.I, l uM ,gi. tl i".. ui-h i :i h Hi. .im-laiill. '" h"iI.,1 I ill, .. A -l,", 'I"> Viiih, III"). ,,, 'arm.. .\.. IuI', ..
nsss ; n
wi
liptr In.in.In-lal'n.- .(Him ss sr.. miivIng t..iii.l Is I i.il: I 1..1. Ilu. m,-l 5 In ."iI..I.le I IIn I > -1, ..,5 "555'' .ui I, l I' .1,J 'l's. -l... suilit.I, 5i, SPENCER'S OFTHALMOSCOPIC TEST
blur ai'r<'. whin, sy ,. ,s..hssI null t ,,'cat' i..r a'' huh-s,1 I n -).'II si'u' t.55,5. iI'.1' Fin.. ami, ,IHIIIIK| ; nne! Inlll.,, I I- kill' 'I I III,! .:". flilt..i. LENSES.

l.nr) Hilli' all 'llm' ininii' ul Hn' 'ir altut t Imrllli., ill inmlorn, 't'utu'y,.i' "ueuh.,: ,I Iin 'tiling, : ''I'Kin'.l\ ram. I..vi-n lln. Mi. I.Is u I --t' ... ...,"iil'iiln" ,'"u'Hiiljn:, ,,,-,.I..n..It rili.f,.,'I1..n."ue, sul,5' I It ,.. I Ihn | >iiiiiunHM.ilailo., ''' ,'| | ,,,".1 R-.I: ''n...... mil, unit Liim, ,l.i l.i. Iml 111' HiIN ..

/ 'm*).*. iinin ,Ilir .ll.iur il.. Hn:;, :\.i..m, : l hst.i..ssii.' ". IXf"x In I ill!. l'Io.i.i 'i. 1 1I .Man, tin- ."I.I."y fmin,, n-5 ."li"II" ) I ,,1 '\'atc'l' > r.il I I.iuu.s-s-'ui.s'. .It i I luuluhu'-s, l tsusihuili', .... I hat S..h.,nrr J liai-,, .lot.n a Mi' ,In |'rml m.p. :

Pe? c ; til/. 1 Unit. Hfio Ilio alili.l. ","'is r I HID |I".J.I, I inutim' OIl >.nl, li, suhi5' Iml VBilnriliy' on" ..r tin kn .i't'' : ( ( % i ''I'.t.. u's null!..t ,...... ,ntI.I ,.. lln, I..IHI-. 5, .....11..11... Iranica' an-maiU' In I lluimiKlilvkllli t, ', ..I lI.i.. ,
theIr so..nnllc' ., an. ,,1 I nalihi-il' Hi.. I Inlumtaurilnir t ..s", II,.. "" '".hiuui. nl, lIss'. ,..|..." KK | I I. n I 10.,1/, / i ..,in 5 r n 5 "I1.it if..* east l 1.55.55.i iIllil
S iliinla," Hilli iaxh' ..,.. h Dial. lIst hiki I ul., UflliiiKiim.. .hush I I I IntcrvcHpil "",I. stint' iiiikni i 'g l\t 1 ,I I .111. ...I-, anil. ami rurt) I'air in (('iimnil,,, ,I uf .imlPitlr .Mimlnii. ) I', ..55' |ilf. .. .Hut. ., II", "-

anil IhrnlllHl, list rih"!! it nllnnHilli l mail' ,. 1I''I''lCh! |iniaral| .ion fir Him "." u; s,1'." nn I hiss, 1.1.11I.1.I I hIss.."! l hi liikwin'. Flouts lintinsit-. |I"'i-ll"" ,III I "u.>'I.'|'10'-', .il,i mil |5uit.Sriuss' SighS) '. Im'u-lu.s |iii.nulii| mlui. "- or -, all, nl,

C.H. muii. .illliml.. I si.unit r 10, .nli) ,1'1 n.i...iiH of I 11,.. riot I Ir I nit i.rnnUii .. |MrmiitP.I, In liml liy the wlill. 555.iiimiiiun, 5 (ho |K..l.l.lin ..ullllhcr) .h.nil.* in IIHP. \
lam n.il. sully Hhil. II... "' 1"''t.,1/ I ,; ..lit. liml. M.nl 5 ..,,111. li.nt fun'i* liinlir I I" ',". ,i ll, .1 lIlin, a I I.""umn S .It. ..t, .u.t| uII
,11.I i lln ,
an \V ""lflll/.IIII) )/) mmnalhin I' I 'i" '
\ IueruloI.su' Kianliil' lint' all 5 Hnil, hsu'I; I II h I':isuh, "I. I iiil-s .us.. I'''' oI..w" S,", .1.)... I. ur .' ,'Ithu, i .i "Ha," I..i",aIr. ,.1.l ,..uuu.I .i iti.,1,1 Clocks Sold on Installments.in '
: ; : : : ;: ,Ilnl i iliint wiiul.. u, nf *'"illK nn a -.ililny. ppxllm .. .. \
u.-u-rue'I I lu tin' talimnf, .Hn I I.in.. I. I h)> "mi.lil 'I'-' Bc'alltiflll'C'II": ; II' ,....,... .. .
Mr! 1 a: I (In; a.-mm, nl,' IOU Hurl, nl.. I .,us'uuul, t h"v.,, I I" .." ",.. .1..."" ",. I I I'll".s'uu tueul' ;1'1 I ''this's', r"RI.r..1, ,. il,,,,ni/i"'n. ul' llnImmlan ,.. ( ) I.:"'. ."" I ii .." siss-hs. SsIIh .luSh.. lIlu'si. ,I', : in.

I I lni|,roviinn' .nl I. ,\ II ,Hill ,, ) I Iw I --siis.-u's.,,li mill.' lam' n. lln', yusistuh' .1hu. 1 lrr.iiiifml| '''' list .polIsh. ). ulinr.inl ... h'p-'uu'w.' .
cuulil, ,il I,I, all .tI.auI.,, Iuyl'I I'h 5 ,. h Is sst I I h...i inn. I li u.ss.u oIi.I.l, I ". lln.iKl ,., I, ",... ." 'I'u.lu'i' .,, i"e nnTarrn ... -I.. "
) I 'tlm l-hinl ". I. still !'ttinliIn I ,is 5 ,,u S Im," ,nl' 5' u ii 'm mil' Hum inn. '
Isiu.I ever. il.m, ., ,lalun, wa.. .1 I"".. ill t "'l'I' I 5,5, I III ,10, IVI II II.I uusii I I'S I) IIMMIInn ..r I I"i In' IHI...1'. n ilH.llin$ .'" I' 'I I Ior..\ ..inI ,
All Mid, ..1,1I.U"1.1I. ".. Ills. .aw tu ih. -hat, u.suu-.sut.'. .I'..".". 1 ; aim'. ".,.1,1.h .' 'i.uk, ..i. H.ml.ln', ,iht-. whtliwan' lMliuitffIIMI : :/ ,". ''I I, .it S tli.. i Hiin, nt:il ttuisu-5.I "EO1'llillg! 011 ll \\1t1.

"I. \ rula/ owi, In.r Iliank.. .lu ,Hn. ,uo.-uuush. h I..suiyu'. ill .i..t..1 I I I.n, In I I'uulhIu" i i.tlI. I. i I Fine Fisli V: OjslnvJ. ( ) "5.ui,,, 11 u bib'",. lu''', ..55 4ahI.'u.. ..tr.-sh,. suusi
l 4uulsushuli: M I ..11.| ..ii.P.-, II.'r..n, I mt ..il. .1 I.I ."..e I. 'ilnl'. ... it u .i 'St ss'tl hiss r. '|1' > .iili.nl. ;,It I .uh..ssss, II,,' "miller. ,1.,",11.1..11/11.ir 5 .Si'. If": ,... I'. ..
A.
uuui ft. .h'u5.
;1101..." .ft",1,I I I. ...11 usIsu .nnnl, ht ... .nn.. .41.1. isiS, all u h k IM| "lliiiM- I li" in-In) a" 1 .ID.. uhluuuullut's'thussu U grant" 1\.1 I -(,..w. is 5 .1I11 i 5i'"i'Phi usu.t', .P's ui ,ill. ",,p,,,or, ,

ail He hail .11'mill I 'lln-.mull) nnnHiiUflUhllH 1 ,hi'tusshhi, |. .. liiK. 'I I hi' iNtiiiHrilli, ....h'.,il." In .Inn. hius-ltlua, sulsi h.,..' .Ii'. ,.... Ci, 5 "isis'Ss'.isu.s. .
Pianos lllll. IIK. lull. ),,.' .. 5". .",1.1"I | h .'. 'SI 1,is', ,il I .nulnir, ', II.. .11.., II.". iu,5.IshS's-b. us.. .'.r .\1.
.lima) Hill: Ilithnli.,nl I..r Ilnl .tltmM li'l.u: I -.t I 1. I I. .,", ,. ''II"' i 5..5uu.5i| ilili'man ) ',. ,iiiiiialil.ilinni; | \ in Imluiuaml, : Wi. .. ," I. HARVEY&HILLIARDContractors .'

nltliiu lu l'i"....nla, .. inn.n -u '|1'1".1| *!. Ihit' .liliKHli.1. llnir I ".nlli..l I ..ntmlnarp.niill. : Imtinnnli' ant tu.hlits st i'h'tt 111 h I. ;,;,,: : siss".5'.u, ?55,5 iSil.55.I;'u--u,:u. ,. ,,.51-:IIui' '' :.,:: ," usliusi

I'IAN:;" )- 'I,III., I alnmltliiTI! I '"> nlili' I atl im-i ) I HiI ) I 10,n ,us. St.. .illma.l .-mi-iniii Issus.. 'llm' .il it. \\ lint li lIst tit. of Hiirknij); Im ,. I '.,' ", u i-u\ .I'i. II",,,! u ,Ii lusui. ti.luu.uIihsi ". ".
1111 '.ii '111' mill' I h.: & A. U I U.t'is'! H:;.. .-.:iniilv .rI:li., ki. I "'"nil' mil toss u'ulusus. 5' "ni-, ,.. llmin I Ilh" ( iiiniNralii' Ilikil, Hkin I Minilili .I'' '
: nil. ;. .I; .1 | r ouil'',1. .lu miiki,,\ I.ts.sn.s 'nut. :ill buss in..1.I 5)iu'5u5.ki'ht'iil. ') i I .usi.u..IM Hi''. .. J. (G.: PBtlBfSBll ::!; ;: ::,, W, .' ....,.. "'''' "I., "' and Builders.
.. wmkir InnnniIIHIII : C31Jt.
,. III 1t..1t. n i i. tin. liiKinnni 'H I In .,, ,-in, ,-",'.,'. luml I.w. I uuu.ss'u.l, .I ,III!' (Mill." I lu' b III.!" .11.. I |burly arp ,,, ,, .. ,,, .
iiI; : .lit I IkmiHralli, Ailiiiiniiralmi i 1'1"' 1// 5. "" ''ii. "'uir iS''ii's'.
,ill! ,that, 'lln' (155, '.i..niln, ilm "' .,1 h ;us nn. Hi. minl.li-i., 1.I.1 j jn-n.i, win i : ,

mini whu 'I.I -ii.'n.t| il.. I.'nl, u' h. thus. i'"'I'hn I l .,.f HIM -i li... in llm, iI..VH.I .-... I ,: ? lUal,. i. Hi.. II-M. 1.( r.mn.: a I ; '' ,',' ,, I'' I It.\SI 1 huts' II I1H:- .\Ml/ litM.I hI't'u. .
:; 'I I' ; : I": :. :: til klint| IIII'.I'I' I IM .
"'r _" ""I.II.h.| "u.suus.. 'i-. ,il 1 ,in. .Is ,I.,,,,al, n.in 5 mi ivi motiil" h lit |1".1"l i iIK "5 II h'III'r.11t' li.'k. t if Ii ususs'u', ,In ,li,. I I" ; ,,,. : M \11.111 I! \I
i our c n.l., .nn. l.. <.h'"i"' ..'..u' liI.Iuumvur "'".' 'HIP '.llnrsl.l 1,.. 'lln' .""HI.hu.'ui u..1 ,, : : ; : :' '; ; : :': ': ;;' : :;.i:" ': '
-in' /.*r' SBi : hltlt., ,1.1"11, ,' wIsh sius,, sis, Nliti. n, I!. -'I i u ,lui..I, ,u-i u'.l'.,Iuui ut, ,,, .5-.5i I: '
.. .. S il-u.s 5'555' In .IIUVP Im,.nlli-n, tluth' : I ,III.Illkli. ." WAd'ON<(< : ( ) I
t.huh" 0.uussl's-uu, in ,IHI 11.rrtatinn AMM1AKKIA-i( ( I':
:..''' (MM" HOtBI l. i .I'u'' F.\ ( TUn) \
\i ,) ... M6FCiiall1 ll '' ." -uusu' '
.. l ",il II, IH ami I liLtitniuiil: .'i'', ? : 'i:1: :1 .
I "in .. iil,I Nt nl. ill)) I'''. .. nl', jml In-'nullIHililUilnl i iliiui'uiulsuu'l'\ 1 'I I luI, I In |I" .1.i '" r I i.'is- I u ;i, uuPsSs's; : ;; :
'nil., .n> luiil. .lit ,hIss. railiunil. inli. 'M-.I, ti''us i .1'i Ii uu'ruu Ilisu.st, 'uuhh'S't |' t';1111.) ." 'l.i.lloinin ., 'Ii In.-.. in'I''""'.",,,,. wtIul. I, .""... '. ., III 0':. ,. ". .. ft ,.. \.M '
I" ,H' ... "hnitiI uNseen In IN-IWUII ',..I m.vi.i..III) h. 1,1 ,.i' S lln' ItS.55uu. ,I I h'i..u..I t 'lln ;'. ,,", '. ('jiniiujr. I'aiiilliii; anil 4 .('111'111 I lci.iir! | : Sliop.KHI .
I.',nik'. >. |"itli"| |ira.riil in a. linn 'S.south.I it .....,i-"I 4hisyu'russsuuuil, t.su.su'uuti. .. DM. )I'. I e. lo i: 111"1 t.1"1'' '' b55,55tiIIU': '

tI.I l"....II.. ..a.lolllt., .tI ....I|.. h'.* with. hIss |,uu'I i Ilii-hill ; il s-uus-s", uiki U |Sus Int HI. IIH ...1110,1 I ..I I In rpMirluflli, ,,, .tin In, I :" I \ ,., l''i, II ,1,1 us,": "I \ '''St 'i5'u In;. > ISIHI! K II\KM:,,.>-. Hill IN, !I.It.-: ,, \Nl| 1111.l'hilclt''lIs' .
n' .
,h n, h> Mill,, ...I.hu. I;us ". il 1 t lialnUi,, nl Hn' I .s.y Ii 1,". .littl nllv lit -liiHitlnuIk | I \1, \ ,sihi "iulu'hhil" 55,
rrnur ami ''ull..1 lu llm. Ihuiiilf .1 tin 'Hiinl |h.l'laii.. Ih. r.lh.,1, t KMMirallflll ,thair I ". Mottilay t ", .tI.Io.; us 1 tl.lmiriiJ.n.ll.Uiinl :, '?,' ( ( Carriages

...I tl Iv I I I n urn. Hi I mi u "i.w.'im ni tnirminiwlnailiu Is I 'I".I'.h', | | IH I ". "HIM! i II'I I Urn, I II I. I Il.: .... 1 J KRYGER Pfopnelor! TItOS. C. WATSON,
nf Hie II. S. ul.anipr" | hnlihii | .
,. Hill uI, 5 Hi' i>in.i| tutu,,1 I -hilIHIIIIII : hoist.. .mltnnu. ; i if Hi HPik : i-. ( :icneral
I" : I I. ; 'I. 5.-s I \.n..I.I.II..I.i I I MINIS r \ -:- IflaeJitiilhiI'h.: !'
| | >. \\ "h.'sl Hi I 1",1'1.I in I It.:jiIrUum ,-. liui', suisit' u.sui 11\\.".ami" an' < |>.li il Hnlr inul : ( ) ;
.._".."hl.l ,.1 I.1uid.. ',' I I'. "...,..."I,,,u 'H m I I., i ",limit\ tl'ih.m.i. lit i-11"l"If' : I lm. -' tin I linimi In n'I."II"ft'1| '' :J) i u.u I i'u i "l II. ul,. I 5'. u .. ..I I u. h I." "i.ln
i" ., ,,1 I m IIH llm iiioinliiK. i.f HIP I Jlli, in.l. : 1'.1./.1./ I FlIIi'iIIl. ", ...,..liThe
hot.h.s .,"s' ,",/tts. ,Ilu I ,luihnil.al.l II t/II it'lt shu.pu'suls'. s's. ish. ., .. ) i l
,-,',' Hial' .In I Ininiiviil, ... I.", tin ,Hi 5 ,' 11',I'mini' ''tit nl. .Hn I 1.11': II In, II ". ilU-ni. .1 Imi. :t n harf, .. ...Id., '
T ) ',I. ".. ."..h".1 1 t'I IN IIIir.Hli 5 i, rOUND .AT: L-fo.S'J
IIIIIIH II : !
.,,,..11. ""'.-uii'. i. 4m, In Hi,..,. .."",.' Hi* s'ul,nil, ,mlit, i- 'is.. ..' nf mi' 5
... | ...rlr.l II I- Siniiii.-. ,, rn:", Tinner i is Aim1.:
re-lriilhiK, suit." ", I II I lln' |n ',1"")hHilnk .u i nnI I i mm"miiniii ; .In. itn, II"I' ) ( "
IMSTACllJH.: ,lln-v. will iihiiiii, uuuur s' with mia ink.,. ,. r-in.. n. .|Hiii.lhl.. In..i in"' "I 1 ii hiiiriki ..Ijn. II. I''I. .kHi irin. ,. itciitlitpnlUn Rooms to 1111111.p.1111'
ul. i lln I I lfc-.l| ., .li. .IIH..k > haruu nlIn
rwnnl I tie
"'1(111.', I 'luhu.'uu a k H lnrn i. Hi.atlvrn. .' ; n" in .ai.tt. 5 tititivi .
.' sills u h 1'.10. A. It ill 5i515i, I ".." I P ,., n.mmnlii. I nl' ,Hit* hni.hl, "i tin .|." ult ami illPr Hint. l.nin.i.iki WHAT ?
WItu. i.JI, ," ni I iliDiuutl"' 1 liurUalInn .,linn.nl. ... "Hull, ill-.n.l. I l's J," "., nilmi .in,' .laIo'K 'tin. |I".ii- '
.."".Ii Suit' ImMii., fnilhl., .. il I' ..".1.1.I |1".hli.I,1, I ussus'Ssl ,lit: ". :itar ''s'uiuI. lln II...... .. L B. HILSON

iiI .huh uh.g.siui. imiinii.| |,|, "\mWlm. .hut. tisusluishilbisliuS' I. is.5u.ubi.u, ,,101.) r.,
:' mlvl-1-.l I.ssss-.uus', nl his' Mi". ,I.,, H' ,hI.h.. .li-ill, t.l. I s.sss' .-iii S h."'I'h' 10, ...11.... I ; 1"I., '. . ,llI \..- < 'IMM.r-IIM.: : : r'.M 'I'I '1'11.\1'

|l.hI) I : .. %%'I..sI.. ni.ii,. ....- this' Ih i.;/ Inuhialn 5 ..,,1, lii. r.'t,...i") ,.' "11-''''''1..1.. ., 1 ziiushuiulul. "". niui ... Intltal, .tf ullatiih.h .). .
I t1.11SII, C list 5 suit... il' I h'v'. .rar i I li.. ilit- unit.IIIII.It.ly Itu-1stuis'. ,i-u "
.55
.;'..'.. whim 'Hn "nil" I "t. 'inIn I isis I. 'us ii I 5 .hl)Ir ilurui'. I IM nl I ,,. .. ., LA.Z J A.COB.-y'
d : "
.. 1'1' .11 P ti. ,..".ilinik, ,I. is',.. I I'nil)." :Siif 5 I 'I..ihllol'I l ,,,.' vlrikiMitn.lt, ) I ...,,1,1 ,Ih'hI. .
..., I ,, I '. tiHiiimiiii. .. I'h"... it li,i ,are iimnt.lialtlt .. iimfprpmii of tlt. Mtth .I .-MIMIW., >ri.lk.l. ,u I ,o. '
usuu in ant r.iit.I''r-i : / ".",,Li,I.,,...1'I I 1'11", i" "--1 I II .\ :.. 1 lllh: I,AM.IslHlrM: :: i : .t&.SI: : ht''pfl: ::l 1'1'1111\I IN:-
,i.intt., I In.Hil.ur; s'.lisui..huullus'I| rhis. : n-.li.in.il huts': lur 'Hn' .liumiiiH: S : .IUl rii:|, ...>M'h'al .hunk. I'ntnrulaliaiu'i III.....lt.li. l i.s-.ih.ih.. -u. .1.1's..suil.slu I "
,J. P hitu-ii'i., i.f 1'in-l.'las. Iuu.w8ruususly 55.5, ;tin." aiilliHriiii.. Him mlili..l I :t Is ... Hill Im Inlil Mm k. ....1. I., .,' ., ,, d 'l'Ihi1555; I'r' I
\ ,scs.I Mnmlav .1 Tin
II Ware
Hi" situ.l inli' I 'su.u'u-x-'U-ni w.suh.I' | | i akini ii ..'iii |1"'<. u n I inn. "11.1..11 l linhiHi ,, 5 iobs.suiufrluh .
'I.'rc'l : U"... nm. MiMl.t ,... ... '
: : : iin'.l.lluri r s su hls'stiiisssu,41hrhlursb I
lua.I |,n lu iui: > al its' -mm linn' Hit v *. ami I lln railroad "'""'IIII"Y| I $ ." I'oFi.iceo! Ciu.irs Pipes SniiH' and
) SinoKers
|Irs i f his"us,,Il-bust" I, .. i-ill',.n, .",1 HmiKlifnl t u Su hat'' "'ni|1.1. lln,s'slu'. iut.s.rs.hus'uu| will' I .\111".1 I :". ,
..I Kn.aii-i. IM m,lit a. Mm. ..kin,I..h.r f ''''ltan she Iliinit. -\.w *'irk /su' .. I' ,. aiknawlmli. : HiPiniiir'Umtnl. ufhknlmff r I 15ON; HOOFI) u

.fa railnml, Hhin I In Hiinll, 55.iinivi* aliululnn, in HIP ninctitnull .K5s.p.VhuI.uIl'an s i",. r fiillUwiiitl.il I ,, :and( Clieuers: Articles ( ;ienerall\'
'' urn I 111,1.,1, I i...... .his ,,1,,, ...". .am. 11.:.I 11I.I..... lime., .hiss! uvei 'itonllloi' '.''t. ,.. .1...'. vfthp' L.i.lln n I i'lusl'sL'u,5| ." uM. .,.. ;
i u'usli.: : Aiilm
ailtlwn, \5'\'s..s.t.. i .an' |", mir u" nHuman sit .IIP .liu.. lu .at. llmNl lln KillIIIUM .' '.1', i>.t .l.airU' .i. aI .\1.-| .. Srtt-: Pt. .\l HII.\IIHM-II.
iiniiin. Hill ml, ihan. It, : I ... i.ilt lu IMI h"I.I"1',, '..I..,. ulijl.tI ,, It I, H. .1. MI"I It, "r iln MllllINr' \\( \ l.'ss'tl'. AMI Ml
11. 5s'uuuusuusuus' im nls K"1* slush Milk... ilnl II. _,. '... ; I
.r "
lJ .h..I.' '.. In lsuu'u't I unr slush I. .xl.un. ..Nil I IsIs .. '" (livi-laml j IVrrt Hall ami will Call and Get
s-lust.l i loiI > TonUDi:i:. I a Hatchet Free*
...-..1.. ant. HIwen* ....1. II"w" e'|Hilll i", full |111"111., nf .lln. I..IH.H 1 GTJTTERINQIntcndcncia
.. Hl.ilulll'" ill 'limniK iliwn amilm h 'h,,.1)11) i 11,. k. aa, tWists" uu t.. I. '. ,
'. With all I thai, U |t'...ililn. ,.. ilu I IO'hhilSl'l'SIW.' .. .. .' .., .
.ill, with, Hie ffnal' l..iii-. toruntim ; i-h' |>|iliiK fir what he I.t i. nimt.l.i .. II..UJ, (, iII.s'u .

attain.I, wi 1".I.r' .n.,.. t, umli"ralamU. IK.....".i. In .ill"'r" rail '' i u ,, TO THE
: :: lee In nl.lainiiiK i'ar I'llhl. lu .U lln ll.-ti I in' tl.. I II..".* in 5 Mvaimiih b. u uIs "" ik I ..nli ..... ii.lusriuuuu,5 LADIES :
aI ., < no r Hiiiik. Id, ru u I...II .Iml .. .
.
,, ..ln..lI [ : nni n i.linir 11..11..1 ,mini, ,lu u u .11 i i4 '
f.-l I.
Ihh"in "
I I ami'inl' nimnniniialluii. 101.l -ul n win, ussR' >'lul 1,, itliaila I'-' ',|i.Ii-1 b, hiss" | i-u' In ti-t! thai illtn :;;. ; .'.: U' : : .\ 1SllT I 11\\I 's''"I -ttS "slIp % '.\\'

J'la"... : I"" IjciiiK Ptlli a 'ial, m ty Iw u'usui.h.Iri.l, Hhiihnot ) .Mil Mambi. h'ii, Is, |pi's'.usss.ulu.. Minvi I ,: .i lm.il, ,;,"1/, ::/ir.n::: i il. iml: )'It.i: .':ill I ,In,: ss r,ui.i" ..u.,...",..IMil :.. .

.rnmia,: railn.a.l ; .. : i 10'1.. wt in. I"I: i us li..n. ,n, th,"n "".' man ys: is's i 't'i .: I
kli.lli-r i -V.
.u '''>w'|iairr'> .liavi allilnli, ,,, nutliinuilluiunr S
Itll. II,,,' m'i"V"' .soil .11.1'i| l 10 i "|u'n 'i IMH) rkil.- ,I'iil.il. Hi h'Arlll Silent
.\ fur( tti, .-Hi i.f IVn.ai-ula 1'1. C ( unitil ...umli, r i" '. rich. huh. .'u.-I S .., valnp 55ltii' 5 I.mn.1,, un it.'...11 .1.1.I b I.'i, m." I lit i'nnakKUill -'. .I. ; : IRON WORK.I SiDgerli Sawing Macbine ?

II... IMnf .ti. |I'h'1'| i.f HM> i 'iiiimnniit inttliuliii of tin llaimll' II,'..-..- ". ''r .55tus's -. '
", .y am 1..Ii.III..I.( I.ik.Ilu. ,ml., 1'111..1. S"W' "" I.. Iu J "" '' 'h'n N : N : I"nl\" I 'I' I -I' I! | 1,1' -lnil-' ,. .,
| "I.
('111.11.II. Uii'' II t M firiinil: "l';. \ i.I., ; :: : I/" li-: II I ; >l
,
: Furnished R. lCK"niA .1'1: .\ '1. \ tii' ,UIL ( .uIVn.ainll _. uiiarlillwr' nn for lln. li, ...illi.nirnatl ussutslsiuIsusu, .lu.St Strect, t 'H -\l. I,,I "il r .

( I.. Kner "lum, -linn. in>art ., ami is nik al, HID. i.rl..1 I ,HIP.. : .....' 'rll', I' ) .. I !. ;II ;.Inn l' :::I;: k-tl n:' l }I: vii Mu Inn\ li 'M: i t :ill II: :i M i" I I II t '
'li.n.niN., hut I '. I I.. Naval Drill i -uisshIs't .5 : u; 71'i ; r:S :: II : i I : ,
..olt l.t"l'L: ) ) I. I hlih t i r it i ii u i i -i ,i n:,: :: :I.\: :: :;i i : : ''
Vh-v-rir.iih. ius'I, I (.ami. I 'ummi.Imirr. ,, .. uilsssrui at .hniiii. I In'v |I'itd). h, ,im..i I hiss. hhsshuuh, I ll..i,, .1 I 'ensuolii$ : ) .:. l''lurid.i( '''Ml. ,,. ," llr, ..lIh.n I .in ..,Hi i i,, i i. .Ina. il.n Kill, -i ..n, ll l: i iii:, i li;. ,
a.. :. u-Isy ami sialt' ",lll.'iul-nl, Ni'w \ mkIII hhu.s.Ilu" : I I. :: : u: : |iri > h' n' -.1.11.1 .ull' lliil. uilli .I Ik ll,. .I.mil, .I...'.1.I i .,

. I-CK1AI11LA. t.,. I.. '\ |\llMUh'' 'Hil. .. ulllir Hlalir' IU.I) IlllVP. nil hu-.ihus: Encampment at Mapolij Bluff! I 'hl"liushuuu' r..1. Kl.liH.laiiiiu I. 'I'. I J. P\ Kehoe I IM ,,,:. ,r.. i;. .,I.l.r,,.. ,|,.h.r.. .:.1' .. ,.".in In., IH..I"|:. .:,,l,,,".i r..l.. a.mi.ill.I nil. mil'\' n HI,'r:il':il:n.":'...'ii IIM: ill,:;i.'i.ml, :"n i u n in In" ;" :::,
\\lll [ llml ..
mil
( Uflly, oui11.m <. nni h k. .. ,
J ) .hiss I In .loinx |ur ) H I'. 1'.1,10. I'u'us.s-s.ti. Ma. 5s s .l.u: lussunhh: ;:. : XI'r-:,:: si.fit.r. ::1 1:will....,l km any. .lli. r hunt' '' :HIIIUII:: : mll.na' r 'at" i' "
bt Iml, .. \ t.i r l. ; ; : : : : : :
t : : i.iin .
iiaiin iiinul i anv.iiiI : Ulii i I n t ,,
I tutu M"" -I I .kinm imllilHir., Iml. Ibsuuuu iiuuuu I '( (bIlI. 1"ah'l: (or *V: HuiMe i r I .u i i M i ,n >|. I n i i nli n
'' ur ant .lIldal miaiuuul ::001" u ,..il lull, ...11 Inmr I$ 1.1 .
kit I Cullibi'lt'u h bt a nlmrl |iaraerali wruiiK | s'u'uu-r, .u: I "II./ WflA'S 5 \I .5. "/ |
4 01 | |,jMir of rK-nlnllon' nf r ,, n.ar I liuiuu am) in .III.n' .own 5Stu. :; :"lam. to 9> .:an 5 |'in" ; 1".1 l r"1. \ \M.Kr.\IH: : : .. 1'11111.\1'.ri/" I// 11.11 1 III \t. '.
: :i..I : '. ,:. us-',, u, .., ,II 1.,,,, ,, ,,,. .. .
I I"
1'1'l'.i9l.t'SB'ClfM lUMirJ la.l m.-i-lliin bin H lili, mvIMWWHI "' ,.. I' mat h* in .Die. ..HIH.I amiIIIMlMII4 I'' '' I's'lahus K. fh'ul. ,.. i..u..1 i itut 's i i i ill' il A. L. WILLIAMS
Infoinun I will Irt lo M*. W.IISt."II.111'111: | ) I I' .- .Ii. -.11, ."....ll| .I. .. 5 u... I I-," i Iltn., k .,ui I I "I'' uu Agt.
: \
\ n;:1.| .
: i-uro a ii.Ui-raliuu| anj ailvi.t* .. |leilluis bill il i. Illlkliu 5 IIh.1"' !"an,,'Ik "is. I I"'P' M l fl''I 5. \I \ I I ,i5s.suI, ,,, ,, ,
M "' j'1 I i "
>
'UII\ "I"
..- fntt Dial uu mat 1mui: nn i\|;>tiiMDllllhua -:. i .hsui. .uussst. ..uisusu I .,..... ""I..It."h. ,.... 'hs.t \ IM. N\ll"' lill\\) sulitull L' ,..,,,".)*. I',.inu, I I.I. I.. / ,h'P\-I I.!1'\1 U, \ 11:111 I I I I I' II. S "II i '.

.' "p .. ..linn his....."ii'. hiwlinir I ly AII M-II: fcii.iil.le. us, hIuSI' .1II. I HMk. l t srVusl5s'SC.I ., raw m h'uususbsl'uuu. It.Iml, .5-, ,, U. )II. 3lrlAVII( ) I ), SI .. 11.111:111: ) hiBELONICO

: .1'\\111| urrwnr4 al ut-U niwllnfuur. II 1'10.' ,\.- ",sshh kt "k.iU..HI: ,Hn hsslru'tsu'hs.u'ii4'u..s.s. h his.sbIrusss. 2 \. I I$5uh : i
\ unit, .i.iv i-.i-l., an ,albuni in us IsIs h Hit. I'sslsli.i.P.ssssss.w. 10l \: ,,, :
J. M. | HI'I! I UU I.UiM>
II' lutsi'u i u tTbf use ussr. JUIIIIK ...." 5.55,5' a-kml, .lolin S Su SMIiM;: at \ti\O: )).I .\ ItIhP'I"| | i 5 l 5.1.: isl 5 : ; I t:'IIOU'I i : 1 "; 1'1t: : 11I:1: : .',

I '. I'a I hun n lu H rin. JM ..tlll'"II"&' n.MI. awl) 51 uu'usu.-ss|'.Him' ash, iin..n' ,-hnn .... r\ I"I. O
14hSale; .. I 1'_...'.il tirla AlirnJ" ui Ikv' NTH- 'I'h' Knal. iiMlllm ,uiiMiilnl. awlwiinii1.l I HI Hill .inilnim 1 ,Ilimiuh, 'tin.uiik .' I I. .Issss'stuish. ... tame, Poultry and Vpuitablp, ., RESTAURANT

tht.h'bIs.Hiu *. .... kin wild UK- ",Ijinl. Is ills Inlrii-llu' !! iir ,\. t.usssIa' t It.s4f5is5a : : I 1 1- hits nl' \ i 11\I
.IMJPHI vvrdkUKi. .
\ I. uis-iurusluu iilniluilnn., : ual.ian.r.hani ills. I" i ''' ,
'I' "
II I ..
\.ril riiilciui.for "
: | : ; :: a... I lili SIC .> far a. lie I Hull' .un'. I
wIsh, h "f H .' utlhissh. ,.. t'oincr
> .5 I'.dafov
I )
: .'"ulil 'u'I., IH tain .UP s u.li.vli'd. hi. ss n IM 4k i and .Main
> :
psuksih I.. I'" .' )shrI I'hsuys'taasul. Hrnwiluallv I Vu uislus. us It ni, uu .Inn OM" tJl I I- HMrktril. ;: i Streets
| 4HUil Iuvluuus'yihr..I| I tus'uhss.h's.r i muii. (HM-trv ll ..II..!. N'| pI I bIs-a. I 'J"-u .1 D.GALEQUIITA
IM. h>. .Ii.: Ii:!; In willnliaft I HM-: inmiiMlloiK ..,lai.5 ami"i. lln, l.u<.k .. .. rvlurwil' ": M''. l ii h I.." .. ., I ,\ GEO.

s.rlluIt> ........ In ..u.nijIlKla wIlts ju.l thai, ,..... h ..I.. Ihiimvui I, ami.I > "llrl'Vltli: II I 1'I I WlP.h'lIS.tm5slh I:) ; ANDREWS
a..1 l ,.-.... it I :"\ :..0 t T I \ ( .
) mniaii 55'ubIhtIu' p.r.' 1 issts.r i-. Hr. ,ul .'u, I flisul.-i I.. I.:
.I" flll ill. ... lou "*"" .... ,
MiMe v..I. Inr. : ,4. ,l.a.rtt Ik .
.1 110,5' lhm .tim' lh<> 'usshs.uhh.tl: 'st. rth l I I .Il.tKKVllKftlllMIX' Uf t 1..lv.. 'I'll\> Miii I I 1'licit' t I 111111"0':1 I 4 5I ..... ,..... .. \\ I'ropiietor.
: : '
: : '
l> >uWli. 4M 55ilil5 awl h-at. IIklotiat ::. I inesl
)14E n'RA t % sh.. 'su an isi-I.yss'uu. .In.IIIK iurllgl. Savannah' Ua.I k.*'..an, 'i.' ., .u.i, .'. (O\tt'I'S) ( Ser\ed
Vllbuul" ... I j ill
;) 1M" Tht UHV li.l.yu'sus nf s..ssIsehl.si Isun'l l| :.IllwM u his .. a laiblilaip' i let l.urinmr this. 5 I. v. wi'issssuhssk ut I.t'' ksu I i. ',".J.i7 .I,:..M1 l'-utsl.: u.ss', lii5.uiulsl .4. s:hIP:RL"I Mush; :II I'M ', u:iss.,': ]NOTARY PUBLIC' .\ M.rNl': Keu. )' sf. ) Ic !

wHrt t. In* MvnatvuH Irhla I wa. al j W"" :. II I iMih 5 IS
) > .ar, MIIMI nf I he hhs'psubhiu-us. jutirtMUHIitluM "', I iIius. > .\llr\li' '. Ml-p :
HMMVOIImttumMMil| at lIsle: ilaxfeau I ... hiwUlaml. p's.1.... ThIs 5 5Is : ; .lu' i5u. ,n I;,,. I '*.:;:,I'' .:.. i
H UMHI1Bwimroi )*. >inl Ilu* wuv.rM hoa.l uf uho. tlstu-su' hhussus. .. l.itVH.NMrM: : : MUrMill : : Meals
.......... irs. .aa..1Iti. .... ,.......1. Inn. U.liitHi, at .ita.jllaaii.11111. Ann; ..... ... ....t'5:! ...,.... .I'wtatII...Irt .11.1101.ii.", I i"" .i." i 'I| 'uis. '. at all Hours !

IW, .Uia rmUlu'.i. ',ntlllu! au ss. Iuu $1s. ......If_ l h.Jc&.ul fcU IrMo. will 't. 5.. H.1"I'' W'1\I."I.It/"It'\'I.\I'\ I ,u i I.,.. ,l< nil, I'IHI ....,. t Fine Fruit and

.,. 'dlbhLbd55s" NpumtR. .Ieo It, "(If,....,.u I'ui'isulMasusr. Cuss. La. 1111. '.1 m >vii) Confectionery, Tobacco

ry. and Clears.


A'.


inmuK.


_r

.. .. .. sus'urSusns'us' yb .. "5'u1tl) l',1'" .. -- -'$ -' 'y/.. '
1.1. "" .- ... ; -u-I I. Isusut. fluurh.ts.I'IU'I'O : ; ::: : =
.. ,.. .... UtII'1 I =.r.i
,
FU'IlIIO"' __. WILLlAMSTEELE.I : -= l'u'us14.sls.bIk,. is,. "...
I s .
1.t5.4'ULA.; ,.. '
t_ ...., ........ .....1.... I
H. Fries --
ANCEL, i.a u >a iaiMiiii.ii l) r..to. A. h...... .
WHITMIRE ? u.
J. ; I I I nMI 5 i iMivr-nc !.. \ 1"1'1" 1. L. BOREAS

) ( n.\{ It II En ,5 _st_ .n.. %. ."I.I..ii i ,hi. \ ron le&cin .. : : Commission
Timber) liisneftor.tHtlt ; : ; Merchant
i i''M 11'1 I I IM i' H I 'I I hh-\tt II lI
,
I" \ I 1 .I I '" : .. ... I .. ..... ,.. ".A'' '" j
: l t'AsS. ttt -XllM-N his.", 4.i" r 's5u ,.'S. f .sl,4, II, .. ,,,' ..,
: BDUII ..r.ul11, CunerrS',1'h.I 1-MI\UI I : llr-s .1Mi 1'\.IUa \ p.*.N 7V: .aa, .'cit "' ...... 51. 5 q,11555455( 'u.lssublswu-. 'H.\j'.k' N hSsSluhsu. !
A. lu Haflrw. l5hs.A..s5A: : subht't 1 115.150.u. J II, 'or ,..'..... .. wis .
t.-IJtrI" > u .. 10, .i 'k' ao '..-\ AtIT 5555t5sup .
011I" I'aJtrus .
lillo" I.t binxl ) r: '
t ) \" w I 110 sus ..
.....01'.*. ...."...... p. lIs uM 55 .IM 554is1 (5 I55. I II ....--..... *. ps4I

..............I- -
I
.- -..-- --. --- -- _.___.H __ __ _
---- -- u
-- -- -- -


\ \ li.l Ommi.t'nl t tI ,1.\1.:11": .\ r 1551. tills II ... I' \ \ :'I \ : : v! \ t : \ : I .'. t. ,I\ ; : ; : I S .1. 1.1.1I jmnwiatWICKIV.; ; i

1\ ,', 1 ',.' ,..1,1 I it....1.) 11I1111 'II I ICII. ." d,, .
I II... ,Its,,, ... I I
I : 1-1'! "T Tt I :' sis.s .. II II" ,' .' '' I .oJ I ._ .
1)10, I '.to' iIiii 0.51: iciuil: I I II ,I' 1'ths.. : :. : ..'IO h. ,,1 .

I i ., .1 lIst ului Io. l'vl \hit .. UtVDDAY
I '' I., : I. '" < i o. .II" f..r *.
: S SI. p I .. \II \ iliitint nin'IMP .
:,,1'1"! 1""t : 'I-", : hi. i; : t I.I.h::::, I IIsit "I'" "" I : "elI|

I 'I" Ih ,. ,... .. 1' .
1155 I.n II, ilse hi ''III: Ih' ,
.. I 1.. ..I.. iesilst.'Ibis'. I I : ? ,. .USI

I. 1..1 t. I. oe
I I"/lrllllllllll/ vI' 1".lu Will IIIibltiv.tini : II "

," '... ) !: ,,) .! 1111.1 14 "uu." hUigtr "". ,i.Kr ,

," I; ,. 'I It.I" 141,11,.mtijli, ) iiiieml 'ha I 'this. .,'i|I'u'n ii! m..\\.I'' I".,' 'I .1 11 "I i I Il I .. ''VAIIl.I:.

Hit. irnaitl& w! arc imltblnl. l Iso (Hi, lei.l I Id ,,, I I ,, "
.
,
II ., ,:5''S', :: :: I I I" >" i Ult4I l: "|1st ,
.
'" "' lmiii.iiit.rmall.il)' : mimim' .i 0), I 01" '. ." : d'f"," tilM ; ': i" f l I. i 'I I I I.: 111"....,. .
.. ." Ionia. stl's'bsse. : V. .xtml 1 I ,.," M "\ II I I. 15151)' f ,11 \ w <''kI 'H.I' .

." ;. ), ,,,. ..".... .. I there wise, in atl.lilltn' to ''h,' r..n. I: < ). ..1.. iw .
lint: ereti.si i .< .,iinlatmsl. In Mi I 'Is I 1.1" .\ S .5. ..1,,", "I. ISIs'S 'Itt I's
\ I. II I 1'\' ; 1:11.: I 'n>g"' i. 1 IiIM ; 'a B [I
larpwnmmv, urnt practIce will', ; rli, ,
"'. II" III ,. .. : I 'I ,
I ;1-ln.li llolilikio riflw ami an <.\ 10.1, ; il,.' ..1'.0'1.i., i I i i 'I' 'I. ," ,I 155 ..tI,

I I'' I ''''' I l.i ,i.rllirn, '..;itb : I I Mlkm . I.t.1 1 .\.i.,iI .1 I. I \ .

'" -, i 'mi It'mpcrtttiirMIKs .. hug cue, whlrh dill|| hariinl IsiS .I.a I"in'nm ". .. .' ,. It". 55 I 'S \ ": ". : .' .' \I' 11.11.011II. sitS
.
bin."ce. ,' 1 1II ,, 1 on oj ,I' I, I I "I I I ,", ," 5, "I'r' ,., ,isis Itt: MU
'Car"e'1''II slut ..r Iilsl i. "I' '. ,, ''', i .
lit lilt : Wt* ,I Hiitoinplrttill' .. : Kip, in .h..1 .!II..H. ) trl ./ ", '. ( I : IM "101: I.

h'', I i.' ,11' '11..'r o,._ from' nn !|i I Id-41, A.Imlral. Jmnitami. 4il. I II i ,II 4iinli .I .,. ,, IIItI is. I I.. I I II)5 I '"t .11..1 .< l',1.5 lit I !! )'"'' '' ''' .5.5 I '. .. .1" ,I i ittil PSlatsI oil, **.>.rnil.ly( '

I. M. U.I, I l III!". It* .hlt ill. !lh. I I 'In wlint --. ""liv ilrvin |>.iia,Mj.'l ,llw ,"ii' : .iul +:. l | :: : I .5 I ., '. ,I I I., ,v",": I.. ',,, r".I., ala I .II..II". ;
talloi il. : I I I II II
'
h
.
.. use .mnitli MII| kcinuhan.! .ffll\lIII.I."I.( ( I I 'tVarlp :15" I 'I"I .',' I .
.I I I III.: .IP', ; P t: II.| |I..?, / : I II I I I I' 15 i'M'SsI' '' :.
*>mel4' lInes a* .IK "i|' A ,1 --ii 111.1 1 i m \ ,, ...
\ ''''f 4i in \II.... I \ I ,.___ II II.'I.
\'fl""I I -.fl I .ml I III, Martin) .h.1!.1, liiilK'oumt.TIIK. ..... ; Ih..i 'I" 'I ,.

,'"" I I. ,4t,11 i. ".. Min-iM SlillaM.r-/ lI.iI"1,11, 's" 10"' tll..hi I ; I : I Ilib, I aetuslissal, e.lI.
I LtTtitl Pr.i4.WA slits, : 'I:,"., It .. ,, 1 :":. in Its'. '. I i i i .ida'asftstby. ;
,
I 1 11: i. I 1.,1' I h ,
I i t an still III t' i ., H' "
; Its" list Ill :": ':". II tll ,I'',.'s I'Jo II .: Irs:= ; ( 4)lI''I'i ( : I irget poodLe' .
,, ,
.1 l J ""I .
10515 siTsIl.the .. ;\,. 1 >, ,,,i" 11'01'5.5, iii, : I h. It i it .,.
\I" \ 1..1." I Iiti) tie aiul ..alci i' I I
.
Mill.

I I. i 't fl i II! k'.. \.1,1", ,I All.. are Ii, ..I l -n' toH'lil AUIiam, i UK*Ihlicf: Ihlt mil work I will am I 1'.1.l.holllII ftllllll'1".111''" !: !,.".'.. .' .1' .1 ,. i'' " ', I"Ill, .. ', 5 I i II i...n.v nnll ,

.: : ',1 i :.'.' "I;be.iU:::' (':liii: : ':'n'ni : I II' I It, c" 0'." until int wt,.!k .t* lineil.toltnlir. $... j IN, I "
; : i Ii. .. .. .> 1...." ,' II. .,.. ; I : I I'I .1 'I' "lIst I I -I' '
iii l tin IJtlllr.itililecH :
i .1 | ii"< < i in .. ul'1 ,.", , 'I''A'i ', : ; up IIUJP*

I" I, '.01 l \\ ill, 'inii.li iKln.li! I I.III I.. I ; t'olle101.! vi IntertillU ,It ', '. ''',' ,. I ,.s, 2 11'? h .I i iI ., ami; ;, ':iiiilfervin .
..' I ..I I llrlllllll t or Ihll.llsu ') 'U,.\ In rrin !"ialo.. wnr cue." ,,' I ) : ( .
'ls'ils.t' I III'" I tl I'. ""'1111". ; t54M1II 'jIIIhIIIt)4 I"u'$ 1-,11':1..1..
llnni-.l\, the t'eaatt'' Mui its *'ii W,111k ;, : ,
\ usa ; ?": d,.. I I., II ,. I' 'Ii I, ')1,4 ,m Illll Mkl
\h, I II. 'IBl.i r. of I.ViiijrcTiijililon : it 5' 55 "',' 'itIslI'l': : "
but. I lii' iiiiiioiinmni'iil I its In'1,1 b... '

II 'I:;O, ....J..I I I i:;:.:"..Mi::.':: .II.o! ,' | I.1:,: m VlilllillUIII u in" it nut M-IUlUl ti rivvnililer' 1)1 wltkli'iiieeeoss. n i I'' .\11' ulPlIlIliu: N,, ,". I .11,,, .'Il I laths l *ml|: : :: ; \ : ,:: :;I;\ |!'? ; !:I i ; ''I : A

.
wWhliiienKngtlih
,
h, -.i, 1 1.1inen, ,K lire in ,llnpi I, 44.. nutliiml t, : '01 1 ''I '5 I 10. I I. I I. l,51 'I'usis' .
/In) .11111. lull, nil I v mil. ,I. muss Ilir : ,' .,. ,., ., .I hlllt.f.I i l. ,.. ''h.. | Not bnt ami sr liOSfas.ss.hiltL "" .
"" 'n Ihr drill ollth-W. \mliuiotiji. ; of North r E.: -I,. ,islttii a "lIt| "ftn'', 'I'm '"i'" .5 uAiUan ,, Trimmings

't! \ I 1.1\HIKI', ..( Millnn. tin. I < 'mi.lmaMe ., mlWi i "tFI"II'i .' Ii V4.iiiM| I .1 7 l

''I ,,"II'' [ ,.,.. halite ml \.*n \\ v krkr .1", ,..?." i IN ii inHaul I 'I I IU :' ;'- \ : '; : '' ::';; : ': ,' :':. :" i
,
.
I I' I 1
II ,... "II l II ,"it. al. i ,,ili.. 1"1"1"|" ii 1 1 1l II It. ''' tutu
II M, ,,' "'n ol. "in' I na.lcr. i I. tliI Ion.:: ;HI i milt'muni ton: .f mutt .. iM-ueolVi' .Sitar. Ui nut I ,. '.1 ."::1\HI??" '' l I : I I.t h I -I ". I M I II'I N -.II 5 11\, I.. \ 111'11"| | > AT I II
". I i I". il", .nIff,I .1.I W DillM. I ni 'tin senate yiiCfshit.A .01.. .,:,,il l'4 W. I "U4i! ". HI 1",11" ,t! I'l lllu : ,l t.t: 5 It;.. i' iI ) ) I I ) tt L8U\Oil\r"

,hlilion t" xlhrr Opt.| "iltir.'II large ami mlliiuU-ti,' ssiso 'nnti' II,',leu MilIn' I Iii't. ,I Iuo.i r", .I ,.? |" ii I rl"I'' .It' .mlII ,\ \ \ ,

I ', "It'llIlc.1! ',,. 'for tali' : inert UK ol .....,1"11 Illfl on w*. |..ri...i.lilirti in.i.tu:,' lit' j'.r-" i "'hAll,,1:I 111:,i' S '1 ,111..1'' i "I rsi.I ', mlri..r, "told.1I .t'I I II I I >I. or

j I" inn' whilewilling. to' l Ii :n-iicnniivo I| I ONtll: : ol rush. to.sc.iss":. .I ii i : j". T i ti I' I I I ,., .ss f ,1 I ." .ul 'in ,', r t 1)51 nail., i I''II za ..., *rt.r *
;
,,:, ,!;II: ,ti., : -niliif ;lull: .it,:.. i I Mi-viial:: ihauniiiuul: llielUtiM.I I mn' h.:1., : .tI't III"l \ lit. "1 II,', 'II.I ustlIll. .I III: ,1"'lrA'| C.i If 1 II 1i $' I '", I IIt I : :: =; : EEOS. ., a, .Men nfi.e

". "," i, I Hi., "im-i, iionomi.jl anil ,unlit.. ..'tSll Lalnu I t,,ohitiuiiiveie'; .\.1.... ." "I. '101"I : ', ,, ,, I I 55 ," '.1 -, ,II' .t",,111": |'u.saaa) I||. UK-

\ ", .? ..10", .11 ,'I'|' "niunwkil' iU< "|.)li.l 'llV"llnx. .tin eight hum law. 1 till u'I :. .,.i I 1 ll!I..I ''' '. : 1.1 .. ""I, ,,v i 51,5,11. .Is'iu' l..,.. .n..U. i i la"I'a'rr. ,tJolt.It. *-

|I. ( ,. II .,1111,1, I I l.i! iliuliti, I 'Ilisi. tin' i.iiiirai.l .y.II'III"I.i ipiiLIU .',111111': 14 "I- I II's'., II. lid"I I l II! ll I' '"' .55.1 ", I .\1, 1\10.-11.:. I: Itl, lishu .I i 4i. ILUaiva .
.
:1 I I.: mi: *un.lio| Hoik'. .11.1 I I lIst? furltfllin, I 1 : S S I J'Jurila.I .
: :, I :I Ml I;t., 1'iini.Mi: Ittinnrr::,: iiillcili t j !Jell'j II"1. Itt (,.1"t l'tlSA. lt.uh "' v" hitler ..ilI. .

:. .i,",1111 it "i Ill i' olficr UKOIIIi iim',11"'im.I I nut griuts," .1.... merely'I :Mirlinii: j- i it, '1.5,5th nn I .'I ., 1. ", ",, ,h .5511111 I ,iasidl.. ..I li> II I'rae I Mined, ItItltll

':II''::.>i 'I i In.:\ \tIll :hill:. I U.IW.;) I s'oieht'uisisltsg tin, KIUHK') ol. lapllaliuin ,,' .. r.I.1. II,. ill !i im. 'H') .'' I ,I ."'iI'! .1., ".,'.lfll".h".lh"l ', III.* ."".
) tin. rftnllinc.tcrn' ,,.. .thai .Sr.'S's 1 lIst>, I Iron
lanuii I Ii '
too.l i-: kjr ilmme
I '
1..1 l "I il 5 1"1"
II' 1''r.: I I t fitinill! antI \ "III I "I" .
\ .. I I"! .1.. ; 'Hi will lie MmeU K Jjrk-on. ol Iajiiii44lii.li! I isirsis, 1".10..1. : I i Sill' ifIllll >. I tm ..... ,, Ii i MM-"..IIIII, ,
ha | 1 the I nilwl. 1 $'" ,II, "ll.,It ill 4 ,'..t"; .," \11111 II' : ,15551. 0,,'..l .. 10.11111e"'I..1
,, ,Mill "TI'IC" I IX. r.'t't' IIMI 'ik,'HlHH' .lll: ,
'
IJ. '' m
_. .. __ ulijis .Ih. l'I".II. 'l'ell".1 till. |I"'. tn.nil, 'II., ;1.5sf l M,.bile411, ,I : : ., : i |
I'I: .5 IIUIII"Ilil Ii 5 1. 's' .
.'" < lp4iialltr| 5 Ilm: .lit. Viirfii-i( it 1 I CONTINENTAL. a, the .Mil-
'01"1
.\1 I 1'0.1'. i II(or: c '.\ .tl ( lXl.' \ kDULKAL I" I..iuiu.tis'. HI' i-c) ,.* lIt, "IMtMB .. ,
\'wlioalliiu ".,'Ioc.t imh ....11"I -:"bJ"'I' l Sn I|1"''' ''mil I '''' by llntntli.
55 i. "I" ..I lii "< ltU'd ......1.,11', ,
I I: ,ItI'SII : lisle ,, ''I I III" "
,1,11, I
4litgo"
In ( .luiutiil I il lAcing, Shot. u i ill.lIl.I"1,1 / ,piu
'hlrajn
\ I I. I I" .. tl::11. k-. knflrv i4iil, .point : ,",, ii,III ": -lull i... ,ii I,. ,I 11,s,,: .'IlsrslsIs i I ) ,.,' ii : ,i ,,i iiil I III',5IsI55, ,.iii ": ; I: i .:.

' i llmu' '' 1 < | l l 1)1.1.i I pii-xiil i ii>|> narSI I ", '-I.,. .,f ,....., f ,. II, I'. I II'It i 'I i .i. 'I i -i,.,111 ii |p. i I ti a, oil. 5 ,1 ,1 I I i Mile; mil. ilia-

,,, ,:,I t" -I I;" .: I :, I; ,. :I I.IMJ: :in" .14-: '. C'lolI.l. Minm-wil. .ha IITMviHiillit situ!II. 11" >' l I'll! .l lIn '"'. ,. I. I 55115, I ,Imb. lila pp.II .

a lerrihl' iiil.nie.) kill sag ,takin ) ",'. d I 's', ... I ,1,1-1 I ,I ,,'It*". ,
-B: "I ,,I ,n.I ,' 'tllf 'III.) > :UlI .... : it .51:1: I II 5. .5 i 't 'I' II ; : it)*, soul n
I n...1.1 I I 'il I I.. I:1.111: "ii gUlls! ,Lull. suit wiiiiiirfinK'eveiiljr) ) ) tin1 1 III. ,|ir iMloll I 141'':(, I ',,. 'M Ii1..I.. 1 V. I ,. .' II I n I ', r > ,i sins 51,15" : I ,' Ii i HICKEY IMlloti. 44'on'11Irifky
I.h', H 'X; ,: ,., ::1II1 I C C'I' IIs "". Proprietor .
I John tip Iiltii.: i Sill u5isll'lIl'i 1 |I'i I' : k 5 U I lillmiiraii.ilIi I '. 011I'.M '' -
-.I.; >nlil ami .II I rowiK'ily an I In -*r'eesastsulris Ink, of. III" .otiil "". I .1'I .-, l I.. 's. IIiIl ," .. r.I .-
: I : ,'tisst rash.ll; laj* the Wanii, of .rIb.... hitis: I .. .|
.IIU".It,, ls'shI MM. 'I 11Ik hi
h a
\ ,' I I" n I.'"'''' "h.. have ni'.liill, ,, I Ill S" it \ ,
.1 \\I ,' ,i'' \. I. I.. 'I""k \\ II .1'.1II. the .midst IroiiMe In HI' lusik! ass \ .|llillK. .,.| .1 (to'' <'lil> lillllu SI I .15',',., lora I .! n. Ills.i .h, ?"illl" '115', .'rtN I I ulrlkrr.
..ithi i o .1..,ml,'li'rinillxiih. i.e, 1111'1 ;i. I' I IIt : "hal
.
,"'11'' II"n .,.. uln" h i i. -,11115"'I U'.11.,1.. ; |1"" 's i 4 i III ..IItIt. IH.1 I |Iso.loaathweat -

"% ,,I. I. ,. '.1010. Ih:in in"Hi.( ( .'i iiiliimnl Uiilronl: trail) l 1. l",liiK (. 555)55) is ish' I ft l 111' t |Ii. "I" ,, -,I ",,1 I_ n "lull m' I II I., 5 Itl" tat" i." ,, I h : :: COL. rL ;

5 I ",s Its II. :\ II.ill.I I n-niuiil. but litre, i. allIS a 'task ofi4.rkin 44-r. n."l '|1"I.r,I < lIe isis's e .u..', sI I I.VPi.iluulil I' ., ,',, ,: hiss.. 'r.s'. .s.hnssi.t.' 15I .. |fBllotl. fork .
.. ilMiil U '55115' Urr ,I' ., '
itllu < ) iniNliirr,
,
il "k.
I hi h r al ro'.I I: I II .
-' ninth. vhlliu ..t rriilajf'liixiuiiu '. I ::: : I '- : ,"" 'j'It': ::' il' I 111 tlsill.i.h. .. 1 I Inrvnilinri I II
: 1: : .I : ; : I .5 : 'lii "' "
.
11'1 ; In I 1'.11'1'; l look It ilia.l i : t I I ::1,5;: iw4 I I tat rirovt.kr.tiny .
I' ""u"u' "II ,, ,,, ,, .... ,, : \
't.' ', ,' 01'' ) ,
In "..,,,,,1..11 dUUt'ine ami ( ''''I' : .. .. ., ....._ ..,, I 115,13'
ham-1 I
,, I ,, ; ; ,' .11. 1-
,, ., .. : 1,11
,
I "' 1'1',1' I ill or laI' IIr II,,.' !. 'II' I II '" II I' 1' 1 .. 5 Wmltm I 'n
UrUin S Ini4i i nine ,lo pernoiul Islukur'. I ,. ", ,, .sus'l.lskle.. : : !

'n', "l ;lU" 'I',ott ni. '.Iit.:it:li/os.: ;i In'I'I.Ii'I. : \ Inn i n,,.:!. t hunil-trlllil a..,'..ln' ( 5. 'sslIs.iss' :.Il4ll:: .:,,i' :;i'' .'.s ," .:" ;. ,"" 'sI ;:''' ," i WELCOME! VIS TOnS rssbliu.kLoad I ._

I ui l h niiit( al one .linn' atlviMtl the din-t .. ii it .5.il. ii, '
$ as "
"' < t. .snt' : IIIIIU I t' \Is sills|' '' I 'sg' 5151's'. ,"" I :",' 11 It I 5 I I '::1.ft
ul I ,,.,,v ,I.t II. il,'i II InO.. iIl,' nun' 11I"'Il'aU""IIf11o"" I )nilinltl.ilf.. | 55)4. .i. 55is'. I I'' ',1... .,.,I'' I' I .' ,,"I I ,.. 1t'0I .. tIt',1: I : : G-LOBE h.

d"I" Mi Whin. Imiiur' :hi'l -'Ihv I I':'' 'III.II') Joninal' ) says Mr. IS | ,1..11,01. '"?' I .. I iui''l' ,I I I. l I l ? I li* *|M ii

", I ,:, .1f'1"| ] 1 I. tl. III. I.Htll Illll. II 'hamutrlain" ha. kla l..1 hi* p.sls)"sueS! .I, I, .1 I "l'l't'' 'us lla5 .Isis 'thIs t SIsal I ha

,. ..I III I 1".nt,:I :,141 |...-HMI-I| ., I,, hi. .''im.r al''I:Ihf 4crtr tint!" .liol.l ami:: |irs.i:: | 1\1101"11"" ,, ,". IHI. ..n .. ,..10' .U 1155 ..111. i"'l..1. ,.,1 ) ; I' HAM: .\ >, jMrriisAi.oo.PullStK ) ;( ) ; i ; \. in \\mnr-'

.1 I u 111.1: nirgr: : t I I. Ir. \Vliiuloll tuuuaUSei, tile. ,,) tar I .h".ertIsui iii.S I I"' "I ''II, I? "I., 5 't ..,"II I I sltitlltlh'suitI "
"" "ll ii'! ( ;l.ioin-| | ) ( :"Iit"'l .thu. t in.nlilamaliolilial *'"!- I TIII.llh..r.I",1. 1 M.i nil I i II I HII rlib :: at I !
)1 I Fr! Icl.l.
: asi uh'hiii lilc ultll! ,," n' iii 11551.1' \ I u' '" III,.' III ; l ( t I.1
I II, ,
I .s.I n I I' II I IIXC- : -' I I ,' ., 'lI; I 'Nll.asu4'Pnsl55151,5
.1 I H' '",,. I (Ii.., ... 5)5 1'>1I11l") ) '(5Is' 1 -1 he im I hi I,':nl: aleste) rcfi-i'ml ,.. or. ,' "ni.nili, i, riiinmr' I ., 1 r 'I,. I 'dl"I I k .. > .
,, ,, .1'1.1'.111"1' .uto.li I lI.tol'II'' I U!'I: '" ( '",.. I" ,II. .1 I I' 5 H I I. : : \ J.H1' ALL 110 I'
01 I I II :." ii. i 'tliil.ovtrneroi' nrrnl In an d'l ... "".. I" .1 I ,It., I 5 In lltln-l'"|', L4.
I It Un, alialu the X\\.I..OII''I' (us' \in ltIn.! wh"11I: ,. 'ltr.Np.( ) .n.' tin,'' .1' .' to" worl.
I .
'I in I i ninlo
) > I IS ,Is ., I II. 1 ", II5ISSII, ,,11 I !I'r"., 'II \' .
:" i,":" a, I I "i|1'": i. It"' ".. ami .111,1.", .".. *. I 'luniillurol' thill I':\ )' ."',. ,'l ii u II II.' ill ,11.1 I I I ,' I" I. <.1 I sjss15 ,.... : I | | | | i 1'1.1 I I: |l's 1.\/.1 l I: iM I II.I III I i ul!-tH'1 IN '\IlllI -.

II i loll'' .1 i i m'iii' I li i. ri.iiliinio: l.c.pu-1. I'. II' t\n.|" ..Hl I the ..|.im'.u I Nllmilliil soils. )',isIIIIISI''I'" i i It, "in.' '',11'. "5 I'':''11: ,111"1".,| .,, i, 5 I I I: I II I III\i I, I II" l ( hI- \MM\-II1: ..
,, ,
.. \1"11'l ; I I 01"1 .I i in i' llu t isIviii.! F ,*|. .
I '
I "., .,.i (; ,.i In-lu-ol.) lal sits I Jt-lliM-on i Ihtvi- hill ....11' 1,04, .lslsIs''t'II', I I" t4Sj'I I 1.1\I I. I I.. 't I .\ M .
,
I"I l l''i k.411
:1' I III" )niton oho,I"I .esl'...1 illlllltl: Ike :*.mill. ill inikpiiiilolit weilliei "'n'pit'" j"C"' !'s's 'Is's' .11" > i |' lino I | : i -
'": : S |1"1'"i |'pi' \ till UK : : ; !: \ a': : : I
,
I., ; nil::.: i'.th. U i I i .. 'j 5 5. 1,5', ..t lii's' I" ",11.1.." iKi.rii. .
," "'" '" ,,'"I "nili-r- .. inlloti i LI.I! P PI' I. 1MM)1MMKT)1J I ( ) 1 il : llI. .. 55p I..
,
,, ,
A: CimtvID 'limn,Inl U iS'I' ,, ,1,155'," )11"5 h' I,, I I 1 u till .5.5151his'' : loll
,. liiI.siuhoiiltasluoiie'si uislilsilsiSoI.
-\taniiniiitii-i' urn. N S lug
ia .. tho ..cv'is'... ..11 I Ii ,. "I'lI'" .11.' \ 'Hli .kl' l 'ill| i ,II, > IIJ.,1)\ n. l l I. '"" : I ,. ... ...1
- I I susie Culetilit: "" ,.. : : ; : : :; : .1 I l > I V,1,1.1'1 .
,. 1 ,.t' yi11h1'u ., ._ .
.101 1 ll .
.ii.ia'I ssr'.te.i| 1,11 III : i i I I 5 I' 'I'' i I Il U l i"ll : : : :I. : 'i: :: : --- .
). ,"ii 'i-.il: .\ in WAT ill- 44u-.liiiKUiii-.lamll, ,'".I. I .has i legit... .. ,, .' al, 'isIoa. With
III s'tt'i ,it'! .,,1 II I > '' .1 I..l,, i to ",li.tii.1I '
,1:1." : 5 11 0\1.1. il I HiIM01IIIM > .. ..II.I..I'UII" IMnl"l.li) '| h..rdbIlJ II.......,.... I I'Ia
tnrkt.iiri' I Inliu. '. ''''"i t .. .. i
I 5555 l '
'' ll
.. null I ," I't "I I ll llu UJI.III 1 l will P.
,) \\I wirelnitllv.lmeivl, 44hile tin A I "
.lh'It also. III |I""I''"41' III- -510, "l's'. ll' II '.t 1,1, 'III*' OVERMAN & CO)
(lad Far
Kile Itrilliiniiii ,. .
-
-- )
mi -4iu; ; "
:
'II. 'I- : : :
lIfo"'lli..1I, ; ::1
., ,hoi| slice will, ,'iv ,, .1 1 ,I 'II, Ii lr.: T .
I IMMMill "I'll r ,, -- I In Uu (;""""1111' the -et ontl raatl Mr Win \f:",, ".! "", ', ,,,,1 I M I I""' soil '
a.n .La
.11 SlIT, Oil'" 1.01. <;< >11)11 \ tissue. hale Hill Ii4- ,
'inn ol l.l4.Uii"if t Klllt, VIS tttss,, 1 .f.'srI's., :" '.> 1&&us.t I .
.
,
.
.
I. 0..1 "l .
I'.hi"'o' Guilders. Phitd.l&slluP.ll. & ,
11. "
.
.Hlll1" I Mav lUsh.I i .
1..1111".1'| | ,551' M 5,5.5 r OIIH4' i 'll I' .. A : 5 I I '

I :01". II.... I "I- li |'t 'HI'': ":"I -I Ihitint S .if ilrivtr In Haiti, MillIII: )!I". 114 4V .ul I.I"I, l ?I:. I; I,. I: I' :., .:, _,' ::," ,:" ," ..;!. : ., ,Ills' ,,. II. 1 II K, : | -.
I"5 : g'.' ,11I.1 I Inml'iniio, I innnuliiei) :I "mini, ? al roll a-Hike" 'lur higher| wa".... i illu mil Lain 441.! it< ll""''4 h., i 15:1,1.: ',1'1 'nU ,... |, > .. : I" I' :;..111M.t

Is I 10-, >,,.1 I ,In tin. tiiiim.n .f I). -' lommiltix, im I'ublir\ l.jn.lI I"..".. lull .u._''.. 'II,,,I 1"1",, 11.5', ,. ,,, .. 0.*< \
\ i > "II' '" I. 101. Iickio
I '11': : is :'':. n I Jn, u it I'oiu' ill Neua.li. hui' 'Imn Kraulotl: I sate lo taHui:l'; I Iat I.v 5)55!. Slur II, .011511., 11--.1.. ." I IIllll ,I i .mil I '" il "".1\0..1", il*.. : 1icL1Ik: K l\I1n"toJ.lt 1. ... .'.....
I"" ",,.,I. : T l Ivl.' HI.I: ', aol wliitilidll an) tune. JiirliiK Un prpwnl I *. I lon ,.u.. ,) \ ... .....'sl, .ss4ss. 5
1', ". ., oI.i, .I .,: I Hill' I HXI' bill .fin.. llw fotfttiluror "publl, lantUI Information.. will IM. 5 'sos...""11' .,,n,.1 l <' : ,,i.; :", ,: : "it :: '55.5'S.l :r l.us :'s. I to4 i n.(... lie ,00isIths'II. ,1 ,
I I, : ")1"11"1: i I S i. niie) of the sei.< hive laruvil. I I.. ( ...1 I MI' ,pi,"'n r I K.In/ \ I 'I si's uI , ,, ', ) 'rslnt't, su.alI l l )' i Ii'IIIs.l l i.,., I I ''lilli'' I III'' "' I 1".1, I '"II \1'10. Ill-Mi 'SloluwSo, ,

:"! ....1, ,in I ;.- ht, its I llio rniiii. -,\1:1 I lie anll-llqu.' H'c.l foiul.l.a men Hi k., l I"'j." ,"')unli.'. KI.,I. ",M I I n \ .. .. .5 I 1\ 'lIt Is I hill, I "Hill I o.l' ? | 0000,151) 05 5CehIsI
tin 4t
"I.. "::5-, ,, i: i,::: i I" ''i i I f. it ul' the l 10.'.. : % tin I,ii-iii. ItlH- $ 'JsNIy. flsrhP1
I I I I.. :1 I 1/MlUUI! !,, It I. --'in;:" l.raml; l luulge( I I.lHi:1'< ( I .'.'" Slur will' t fIt' r 55.55Irish "." .''h..1), hll'I".I'tr1""U' I ,.,il4 '-
": o IlUS,5 | u .
V"nr.l I in IliimiiiKhaui '..1 ,nlflll| ;I : ; ;, ;( 011 I I I ) 'Ilial l tr I : ; n..I. =' :.% ::. I.:
: :'': '': .1, :":.', : ) "" "1.warI.Ilt1, _. __ I ) hisicrulssi.t' ,:i.h I,5l.lliI, III'I'I I II I KM 1.11.,1..111. I, : : : ::: DUNN'S} EXCHANGE.[; ? : .
..i ,, v. 'ill 1 I, ". ". .sviis lid ot the. .f.llu Hniiw Is a iu<>.i .1 I, i i I', 'I I ,""' ''11,11 I ," M ,| .,1"i:, .< 111 -I.r tt l i :I : '

I... i Sill n". .if ..Ioidl 'Ii sir... ,Is Mr.i [ 'llu. ili.pla) .r threw inst ass the hill"I II. 11 piitvemuil, IIH"n iU4inif sit i I ih, ,, I Ii.., I ,.t> I h. tn i,., a'.. l hrllh', '" r al ll.. I nlI ..- :,i l ",''''" \ i: II

.,. I n .i mi-mix.i.. .X .little. lid nulit' w*. very pretiv nil !tintiniiiuul pn ",'iitiU 1 )'. '11' I' "I. I ... .III .,n I 4 .,il i.iht." I, ,. ,, I : S I ;:.:.:..:r....
'
Ii.: "to :":..I| ,.ill .ii, ..mul 1 11,1), ifiilirutI ( i.f.'liiron* w:i. m..-t BtltiTiiiKfulli I --.-.......-- -- ''I"I llo | I ,, I '.' '; : JOHN DUNN 1'1'11'

t"I I I.,.1 i I \ 11I..111111. I uf nlk-ilioii all( ,,, 5'15s'. illnniiiiali, .'....cil w;Hi a llhlikurfpreenUlion ,. ... .
,: MI. ,in the I:'link. 1>. V. Ii.i I". i I M. r, iS PROPRIETOR. II. ..
,,,..,,, i;iiiiiiinl: lIu.1 I "beutfully! .11' or an alligator' wbld hprdvoketl f. > ,' 5. ", .Is,,,' 155rn, : :-: ., )5'

:I"", ,d I 'llu I 'IIIIJ. ire eniloMi) .. nhoiil of applaui-e. fnim) Shill. I IihiUrvn Wit: ,,'hC.. ( 'Iei l, -, Jl)44Cll ,10'..' 1 I"wale I \1 ,, ,, I 15. Oil I I,", ) : ...... .. ... ..55Ja.. ". 555. all If.i IOu'I 0o4e.

?": "l iui" i It,:'. ..1 II I,''',' i'. Die plat iiiei ; ec.'issli.g, : lisepsI| ;15 till III I I. Ii I ,I 5 ii .
,,Ll'MII, h": I I. I ills |laVeil I WllklVl, ._ I HIH.II.IB"'''" 'I 1'1..,>" an. -luple us" ...11 .1 ur'.s It II WINKS: : LICIHS( : ( ) { -

I,, ,r I,:555, I 1.1luu. A fountain UbtTc 101..1.". ( II..L U"..> a"I."II'.. ai i.I:,1 itiilul( "hissalt! I II'' 1 1.-- '1 1\ 10. :!: 1,5 'I' 'I.. It! =:r.

l"ifi,1 V. all .1.s'.xh.'I1 I II Ihamijiulu I pral.-. it : : .. ', .1 05115155
1 1 ..11 i )lloc I: i'n. lo-uri' .this water UHII", S usmno, :.. __ J"" 1.1 I

.ks, | |,,lied In ,the wall' works' f.r uiah, at 1 Hiv'., for till Uva mil'* |' .\ f,." (li sIlk, of er's n j II I'II' i ii ,: '.'. ':. '. : M.' ..... .. '." ciaA.K.S ;,,kss5.'st151I.'ts sa,4tss'1

: '1111'I in' iililiiimt) weighs I -. ..v-.l 1 fu, Un, 'pun', "' ''' i II i' I I' Is Ilasis I, t' 11. .. ,, ,.11 .". .\ ,oo -'
551 i |.":11I.1.-,41) | ) inni. mil, WaI pin' MIIUI1l ;; .: I I'IllsiISt j.1' S I I isi'l I I I t.75 aehss,5i5r. .

"' '':.:..II: l I.. Mi, I r. M[ Fist. ..srtIssii li.. Hitnk of ll 1I.k. lowmini ,.. .. '5 l l ;'II I;:5': Is.I'I' ,, ; ;: .0,4.5 5
.. . .... h : : > : ; ; sI
.
- 'h ,I I !
lr. I '
I le, ,at .llu- ""illlIlIlln tin -., ... Io.reby louJtreil, It> U,,) parll I 5 : :
,
I 'I'i, ,,1 1..1 II W. I. ". '.' s. ''' \, i > ",', ,, '" .. .. ".... ... ;: :
llwui
,-, ii ho m. klu II) **.4 tca hot nlxblj1 .. IIIfirul..I. C'h"ill' .1 I Ii I. 1,1. I "5 sI's : I ", "' '" >: .

: : !, tiiugofflh I 1""> '5, her ,,rtl 1,11)I.. I '' .1 I.11 .,", & ., ,1't.
"
PRCC LUNCH
|II.| ItsslLiiuUlsislriluisi.'rise )
.. .
II 1 I"" III,, II I .i. II.isisti", : __ .
I % : .
.,, 11'iUMI .. -------- ; ,,, tIirTIt.
"I .M t i lliriwlt. -- "
. I I Ii .'.., a tI'l' 11515 I' ..' I "uj..s I ,-.1 .1." ,. .1 d..., 4ss I'd" ..... J I I .,. I 'i'I.h.\! I Is ItAII 'ia. 15i5 .Scat'
: ", ,.5 I I. 1.51 ;.s.i .all llu "I"ul i !111.10 Inn Club lsei.t! s U'HilIIM ioIts'n. "". I.,. t..... S iIl'l', I iii 4'.lI', I ,, .... .. ... : .. 101 ..'iii.. II ,'I' "I .1 '10. "' ..w....... ., ika.aita.;
'" ILh: !, .I'''' I In-., I-. aissiiso" !i h I.., ivcuUx for Ike *l.. ,lion er...( tnths.is.ll.IIh. ,, II 5 '" .a'ili,, It. M.I .
,', 'I I i.. t J |I. i .t In ..t'I'1'1&11.1 l hi. 'iri. 1'he fuiIsuwlisg.:' were chatted I.. .. (' .. ,. ". .... ,,, I in I I ,1.51, '1 1.1' "IS.. I I 'Iis'. -

::5,", ,"I : ..rvefm' lit. im.uilng yearV :I :' .s." I, 555'I ,. W. I IIi '1' l RtDN I' "" .'
.. -- 'I \ II UiUhluMHi. .Pr......Ieu' It' ('".,!.I."u"i!4I 1 ; I. i" ,-II. "." ." ',I \ .. \ I"I'.u. : Ia
\ I I .hl' Mil! I' soIl OS'T'! VKfrmUMl I ; U. .
\V Tnnon. .
,
I :: .Ii I >i l" n .1.I II
r. i r:. 'Pr;\" 'Hi I It !I flu i, tplln Anthony Kira i ", ,,' 10". I. ,,,.. '. ....... E .

: ,'.Ie..I.I ., I. .. .I\\'h ) ami, ,,,lIvor'l| Ueutoiui'l ; J. J. iM.uir.. iU l.iru I Jts 5 HIM \ 5'I' .. I I ., .: 01 11.11.1,', assl i I II IIt II. Edwttl'dr: 'I'. aco. L

,". ..I 'II III, ,4 ..ipt h IIUHIOIIil, IUii4M,'" : II W. biM n i.u. a$*. n-lary mul' .\ .s0l..I I 1,1', ',1"'I.I ." '.. .\ : '
I I'uu'e. a .." "' "'UI,5sol' .I b.C : i i 10 5 5 '. '1.,1' I'
$
I I" 1 11 le.s: 'an .1'10'|' It- .. I lint" I n, :nil I I "' I II sIc : i-
.
.. ":,"I.1 "ll,'" 11": I 11 assist .IM. wKI i, -- Ii 17 ; :im :,in: 4 ?ti.l: : sIlls; :, ,.. ,. : I LEAUE'a: tEER
\f) ; BAlm ]
,n I" |1''n. ". I ttI.Ih.sL .151,11 I,n, ,>,'1,11,111, -.1. in I I .. ... .. ,"... I".. SALK.
'
: I will rica IwroitiKMit) twfloyHiuul '- i Sinai l lit).!"Iv' ."/ '''f.,- ..... ..1. .1, t. t .

11\1--11.' .:. ,: au.| fair w.us I. I** psesus'ta' >t I..M. pi''' '. ''I I' .I ,1111'' I '" I. ... ,. ..It". ,I I : I I' Ill,

I. .1'i 1,1 1, niiful. thin wick. bid ) ..MU l had.. ii willa In w} I IA' .. ''I ,,, "It. ) t'IIl'-sl
litit ... ........10 .. UNI' .Mt .. 5 5 1 lIt
C ...1:", .1" III ; ::0' I bid. "Uf ,'oddi. aaIonll. )r;.ai ('Oii'h.I'httUtIl i I I tFs tiStlaluu..e' 045 $.. I ".".
I .." lll.l.l, '.\ 5 Illl. ItlCUl' ... l.f lluIi ) ouug lad" owllli guo4 iuarassar aod. .'. :. IH t I I" I, .. '. .IA In, ) .....1. .... I .. I nslt'l.wto ,

":., ,, "It": ". I Iliv i.Ii .Mill KaiiililiuirI ) ..II.r.rt,'...rir rafiift'a"r. smut l II""". Wat. hi-. C'I.\ l I. \ "d, I ... _. 1...... tI:: ,..
', .. till. < IM. I I'IKH* Aim riot "I II I"11551 I,11151.,I--.lltl.H' 11.1 ..l.aalhsI. I ,I It. : r .J !. '1'''' II. '. .,
": t I in":It l "M1IICB. |iPt", '1"11'1" ; i : ', i I If' n, i iHi ''I, 11.\\ .
oJ
.
''I 1 ,iiill.. "It ,p.llUlK, !. keep| II. lisl.h"1.I ', T' ,1., ., ,,, :II I 'I I II I,. I Illl II..IIWII. II.1 IIIII -.-. 1'I l I I

I I uinii: :. 4. ,lies weary wliI ", 4ml.ir.H. a .". i 1,511. I I I <." ." ,'I,,,Il 1.4 I,lti, lilM, ..1.l .. *u. I, : 1 ,I,, :.::, :lj.' :". I. .5,1 ''fI'',5li. isal mI.n: : :
I I'',,. ,1\,1\: wijilrl.'" hi.' ,'" '''' I "'I 1' '. ."I ))01"". .....Ioler.I.I' ,.. I i ,I'' \ 1 l''II lx .
MINT' .tut our' .antlmtf. blark ""li.1'.1'I I.l .' llinn.o*' ; I t I I I ,,. I II' 1.' ,.l I' 5'I II "
I ,s 11\ .lss't.sr, .' a") eager, pub "" I't. !. 11 IIa, "II .; "4 .
n fruw MagnoliaMi.tafw.iiM l .
l .. ag '' I I |I'' .I in I l :1. I. M\ I .. .
I hiis,,, ..t I ,il Ic, 21 I hour. |i"t, "alii it*', wilt'I! i'1,1"' 1 H I. < .1.1s I 4 41Tlw II .., /. i Ii ," 1 .M>. IM.Ihltt* ,
:
'e.. ,,, L tin, tnurnlHK." 'she' !1I. heave U at 4 *. K**.t ,; .. l '' I 515,5... : I I II. -
n i'
'
.", .., ,tl'i"II.MKII) |_'krn wi ussaasrcwauthl.. : : : : ,1 I I :.._. la I II *
ubera Ite 1.1,114 I ; .l I "K '- "iirirte. . i.S I (Collins"" Hlitw Slln', n' ('1.
)
... ..i. I harsh earn- I'
,
i .mil." : .. 1'10" U' ,. '" ", ..I Ih 00' I 11" 'mill. ,il| ". i.l 'lliiami .ssuI I I ,; |

', :;:: s";:: i s' .;'.to eCU:; sweetly ...,,1_ $51 Il .. ...... at I''". ..... 'i':. .. ''I I. ,5i'iIIt,..' .1\-1,11,1.1 IS5.- 5555')(155u I I II I" h'S'.rIlUSs'.S.
55'I.. i tel uuugatlsl'151 I I.. .1 l. ., (
11.1 .It". b 10 aighl M4 tlte bipthaisissfiiiuVii 1144 Ul I II .\ lacy' I'" k. i.UUU. .
,
.
; oitls'thll.'jl 'i ; I .' ". 'I I 'f.... t tr
.
.5' I 1,1 II. ail HIII.M" .. iis.Iy. 1 I DEll:
will bike "
.! plan h s II'.I: .1. II I"! .. i'.i, 'I, ,to .1
'I'" I. .- ".1 1'1" .' ,, If -- - I II

II' .111.11|. ., I The. bong JIM' d'ksituau iolli.gUib.iIst It ,.\ I I..5 I Ii il.. h ,. aid I... I k .,. ri'I 4. s I \ 1"'"",* > .> 1 \ "I' uIlsti'Ss| ; S I I ,' I I'". SIrIuS" Hank' .
........ at* I" rSC.b -. -.. --- I tI I r r. I Ik,, I., s',MI.1..1| 5 ,t''I'',,, I I I,
II ,., itI 1411,*
I II t ..4.. ,los t-k .y. I ., t I 1..1. :,w. f% I'
I I
I .
ti. p,5 I
Sa'.iass .hUSh. II " ."I :" lIt.Io I", )
I 1'1 >
\ s''5)." it .tall shispi.

.. ) riF I,

it ... ... j
.

,. I. a0s4 .

/IIi" 4"I rt


---

: :. 't.,1. Bx ln rf .s.I'51I151" :\1..1. Ii.. .hn.1 081" In tinw.l tat. I !:'UJ 1\ lMTM' '

I Geo. STHallmark Cigar Cjj I 11, ,, 11..1_, ........, I t'is'rra I .haN
,. fl.. '", "" ( .." It, '... r T ;;
'_" "..... .... \1.,1.) It.. ',11. lilt !, ? l::' I I lid >*r, f,'ll, r S 'Ittl.I.'uI| | (Tllins( Shoo SI oro.t t
...., I 1.4: n.a.l I ',...I I .all MM klw.1.! nf j.s...1| F. ,, II ;il,11' I t' I iuIt.I.li.' .. t .,, ;.: 5I: ,I ill: . ... ...

It11, \ an 51115.1', ,: \ Hue and Ccllccting Agent,I j BOOK BINDERY I I I I I. :II i -I... liiu.ldH.ira. mn" I-i s "I.| l'...... ....1 l 11. 1-u.ssls' I"l 15555." .r. look.
,,
,I'' ........ .IIoiHo. the
CornirI '
.
It ,,, "IS :1. ''''I', a i ",,11 'n'I I Ii' i. 1.1, iiI II nil, U i i 5,1 I \I....'
No. 25 au J 27 SL Michael Street I. '' IJ'It1..1 i"'_il'li' Urn* at "1.1'I I .. 'I,,!.. ,.:, \ ,
.. I laura.us I I I I I 4 -I I III I I .1 i '" i iii.l" II i' i 1 II. | ,
Al M mil-"IWM *U1 I', .. Itrnrhe lii k.- *> '.)*. : ,, : ,//.1. ;: .
155 r I./IIJ./ .as tit' l'B1,155t4. ton C,'' r .
'fll""jiWr 1114TA'It.u... I 1&0... and" 111th t'"lIo'4eoS. leE I'ru'.jis1titara.M. 1 MOBILE ALA. \ 11II", i. r .4i' //0)) t it ...ut, Hi, 'hg i rai*ro. Mn>*., ....itu. l.r.i.1 (lank.'n"l' .

*|>ru .."I-M i.>i. uuu ., r.u. ..... ..... llhatg .t; usia J .aalJal dl I i .t;) ,I' '1.1, Ojlt'I' I'k1.Ah'.s.l 05.41t-'I -

.. .- .-- -' ---
-- ---- -- -- -- - -- -- --


r.1' .. ,"t.r.. Oar Mal,''r'.If' ., .a.. 511 0 ..: 14'1'.1: Yrs.: .p4'.aeU {ECrPYEB

I fwMaal 'at'h --

.... .

j. F+ Otj. In" 'tirAi .aiJr ':: "Z .J rwr
.
H \I a1jIr11nr,' y/," "
'. III,,. ... '" .,'
j., c., <. Ii. ma' ,.
M'1p r h l, f'., \
t I' I' YI. .....' .. Jt. .." :sTIIIOM.Kl/ : : IILIIi IOUkS) CIW.\II\ : till' .

... .... ... .. .. . ... tWe1rV
I'" frani." II. Ihr1 M Ii 11.i .I ,.01 l ,n, I ,. n "lne I
..._., a.al6a/. ,. ''I j I ,, I ',: ::1 1\\1 '1"1'1'' '
L' wlkrml. / 'fl' I" 1\ "II' ,,1 I ntirr n.m,v .L I r 1..1" I' I IiI

:-c: : .nut.K .ulnwt.kb. w.
C'01'P 1 I I ,
'' ""i 1M" i .
.. ,rNt. and .M ......... Mr'M. Man rnr Mt +..,r nrN ,
.. .... Mnm.. ,If.. MrM I"",. I, H h, ,01 I ." t 'I I N'' I .
haw lOt AM DIAMONDS.Hlr ill TiililMi Si'I I !( t1>> the Nimil) Hi (
I. p I': po.; 1111. AIImLm. t4'.. wlkh. b aI...tt I..,n j ..'- I I I I ....01 I ''h. "n, \ II'1c'1': ill.
thin fnmi tbp tnmlMm Ml4inH 1. ti A. ..,", k .. ,'I.. .. 'M,r' l''. ," ,.rk... '1' I

wnM&. .. ,slh.l M '::"tfftt th: nn nnl, w J d. 'I .. .,.1hm-.t. 1 I.1 u" I,. ", '
rfMAM.. mri ml.../Inct. : rhnN w. 1111 'II 1 .... Il, l IIaA
a tk .17.I Th... "ir'.i {, '
,. n* t,, IkMDitlr Hnw whiM I'I'. .I.'tl' II.l 111,1'11, ,r '1 : I" M.IS :. MI
,
n.r l 1
UNIt ''I/ HllH t wit Id''I'Ir I. I \\:11\\
IkaMwl. .allrwl. Hr .''wlNrwhlwl' .'II. '' .t '''' ' | MI III -. P ac1a 1 Marble D ti VI orks R
Ji4 : : ; "" I II'
\
: ; 1..h'1..t, 1 1ttir I "I'I" .L' ; n ; : ; ; : D r
hrnllt+r .h and 151 fwl ..,n, f, ..n il'' Iris > y'ur ln's;:' ''I.I 11111 1.'I I I HHI :: : : : ;:: ,
HH.rl.1 .(..W .< ,,,,. tmMmr WI'n hM. .. 1AI"I.. .. >. ll.. rll, drNi, t?, I ll', ,1."I' 1t..1.. '" 'lk.t.,n. ll.ill.llnIi .. I., L .,1 sral, rill ,.,. It .'a. ,

a .. ,*,.... .h.**. awl, .h. nw v.l l ii' i I'. I,"'..., | i", ,," .. r hi, i. hnrwah t h ,111.11.1.1.'I I ... M ,If Kl,..H... ot-Tra-..hra.linn '". .al. "I 'i'1.l, I I I. nuv 1 1.1.. I .1 1/NII'I ,
...4. Ik *.*. I'f s IMw.Ad.rl'IrN1, l lIr ,,th, ,, I I.I lint, ni kl rnl' 11.111.11. II. I.H I. > I Ir'I''h I .I ''|1' ?.. t 1.l I in tin ll..I" ,Ira'i .II..I. .. C. H. LaCOSTE

ar. : .Irtt Ih... .1, ,. rtiw*.. M..t \I,. ,.. ""',. I "t "-I. r ,..U td'nlar..ml, I t I.-. I tau nanr, rr ., ..' mt tmur )i fmnvy .n,, r.-i, < /HiI Hi. hi.,1'n. ,.| tl., huts .. ,1,ullv I 1.,1.1"' : \ .. .1 1.1 1 1 i. \ Proprietor

,_. .1.I .wnlnthr, rurrUin.-l .. I It I"... 1.111.1 .t !I... In. 1M. rILI"n, miNN/I. n" I-ill' I I.. rtn I w .. H,nwhnt. dk. iinnlnlnl all xml uruIIIY initial.1. Nt w1. .. ,. Ila. ,

< <.ll} Imrinn thr wh. ,*+ l>.-r dm. 1.,1. 1.1.: a hi..* !to' .fill' ll.milolllll II hw i;II i. w. P W urulvna Ittff Jn nirp"fi 5 ,.1.( rf whkdll1.. ..il..I".1 nwiIngadswlallh I. \l"lr: s' ,\ MM.rMW : "NY II" : I.
:
irfi.... oniittrtl. And. IK4...... .M.,. Mrk M..1.1,111. :hn'nlasl4.Mlhamkwh/.NA" kktlI : l nnhw.l, th alrpww, I law 1MIy;' tin In.'Aynn/elf. tinniihnt '

I' M?'ttnd' << that. 'awl .1 11511 ra4riw. 44..1 mite.rl I 11,1.1h'; flint hb(watt.*>. WHh ah paW, !I fNi, |...n, i'V.-n In inn. .kind., torn In antill In tlxlr yInK, ,.,r .t tin. .thl( ( "M: ,111'111'i7.r1LrlurnLiJnSnS.11' \ fcrllt! .J tehc: .fewst! / : T Tsb HitsKMstl: :: : : !: tr:
51.11..3'1111 l t<> tit trramr rvm minnMiuII I .m 'In .Ma ,Irnp awl I nn naM >r., .hr kwf' ; ..r .and. nn.. ..,...laIry l.rulraitt s lWdara.. I.M .. Mall ,, ., r.l, :
: Choice I Ii d ,. ,11.111,1." fT 'k,ynrirt Tbr dMmin I t.klintit ,..raaNh a hlaM .rlsgkaMlgM. Y'M'.' IHII.I:: = : w h'Kh ttall I i '-,
ubiHil ,
.
ltn tin k
'
> rill the Vt ;
auk. awl| had I !I.M> mitiniml H might! .I ,li,( untfl' .hr ..... tn irww fnr "' .....IIIttt_ f IkM |... < Min h I :,4Ia.4nikm I |t'I'i > ( VIM.It.: |; 1F1'; '. Mi' .

*... Mti4 him Hut hi. ',_I Ihm. II. .v.... tak>* hi.. .lwrinn.1 with him. ,.t mrll : .. IlMtlwshrlMwl1ra1p1.11arMnht. pound thf altwlta t' t.kw anti Ilict : ) :. 'I'I' 1.111111.1 I ." '. .1l ,11,,"t n. n I II'll
OK 11'SlitItM4f1U11)4I) ..till* ..<.lan |...llh| win, Ira, kin unl, tl 000'', .....11.... nil. shin .h,. .kfl Wn4iagt'. .. .kvti .. I 1.1| w.,11 atnHtw. 11'hMyY'r. MV ..1,1' wontnluiMt> y i. 1'1.1 \I . o ""I' I I1 '.." .

Iw..nillnotK.ltoltrirk' ,a tint, II tl oj'i', riha'N r to. .+11151 lY ,1..r r'nl. ... ,hln OAf :I1111NlGlwnlq.A t :::: ryafrfunAlNlaht.1.d! ,.t" '.1"J'k" Nn.. .''' \ \ 'I'ln ,I "1'1\1 11,111. I ,
miit l..., k lo !101.! <.HI ''''fI. awl, "rkH 1 ."t, ,00..y 'to ,,nt hi.'" nmttnndlaar'r! I., L1.M. t I "' KltM |pl.dna gnk|, kly int'T tar fr antes .k "..4"ul| mill k,' am,. 'imk ,.wl\ >.. n" n," "OIl' II i iI i i.l. v"n ..._..... .f ,thv. wmtlMY. M not' "' nl ..
nil
Ih.. lr.miy, 'lmllln'| << h thr. ,k'k.iM. I ..nt. *. ha, 1.li. .nr11 t 1,1M1.l t .. I I"niM '. "" 1'. '>i"It ".11 I I..l.. ".u IIIh ......r tin. .' :. .."''h. .I..nt" I."itrf., n qnl( ,I. ,paws., L'LI'SIilar i iI l { : .\ V'> \ M. I\MI; I'CHEONOMETE11S '.

ltl.>..iiF.t ...'''".... ''h'* ..10"'",.m It ,Inl I- ".t, I"rnlw.I".kll.h"I .. .",1.r "' ,1.'I, '11. ., ,I I.." |I'' ,.1' ."> l"i ."l w.lt; .". fll.,.. "nK',1 ronrtl "I'l l I ).. I'y ", "I"I' Pianos Or i311S aM( I 7aC111
!I' 1'I I Inl L Sawing
th. h .,. I .. I "n11Nn'| | I K ales/
,
G.14.I it it in I.I I h. 'r II
> I<|bkd. IMkmte I rlr'I I If t"",, ,. ,, .. .,
.. "r IH t..rrilly .kl, ) .. ," I" t .k, ..' .,
r ml
,
t column* miming ......11 /Hi. Ml I' .. nn.I II I tl' nth h. InM nltlM.l. I t th It I l'a 11 i __
.. hf. Ur'di I .ll> ..,.ll Ilk. tar h' .totl.. ..r ...utu' ..... .1.. ,,' h. .., wl.,1 s'xl imniiiif; t, I.l HHaltnrt. hi. I, | ." '0. I,.' IL k .- 'I'in,, '. nit. t I I'a... .1.I H. 1",1'" ai.l I'm 'I l.tIIIHIIKII ,
"a| I heals "4 M4n nnl.itlluvini. ,. l lull I lll 1 I h,, ..i.1"I "> N'InnNN assn, lk. |1'* Urn, "Ir in." kMliiK,|, ;,, "f I Iltill. faaWlnllelHrx. 'HUH"' rih I ml..(, ,ml 1..1.1 m a i Lal l i r I "I'lVMi 1 ,. ,."," ,:> U'. '0'' .i,I' '"'' '' "?' ulil' '. """ I I., ,tl,. HCI'1\ "111.1
.. .1.l ,1.G.' II. 1 \. S. ..., nuv. r "I"! it lrvuful wtnn.1. wli,.. \ /" ,nm1n1ulnl, tvly. u'.Idl..h i l I i I I \ 1'I" 11"t'' tl l "I,lxrn -
aa ,_ U 1'1"| '>m|' r. n1)111.| ,ly I H,1'litink. ', .u a.r ? ? r. 'rail you n ku.'NUd i- nn tifrt i .mini 1 :iik. |.tarn! 1'.1 \ I.. l ( .
"" Ill It .". tir'auii. ,1.h .hid I, I.'al I ,It,, nth,, 00".1' d lth,-, ,"It" hi. "'?00 'tr. Kntinnilt t'.1 lir-l In' ir it. I I''. .it you moral kum. ... ,.. '...'''I '...m Un. .h I, tl.,' ,-t,.mil ",,11 I ;Ik/ll'il' :' :,il 11"I"'b'/ : ':::,,:11,":I ':'"i ;l 1',, 1l, .poll: :M '::" V ,? M:( :1.1dn i,,:|,, Ir1\ 111"
......, ... ... X. ...... i"'a..1! tail, Ih.. ..kpnrtlin ,,, t .
.1 ll 11 .1""' a n iiini nln,mlrmvth |I tylny kn" llml l tinilmrnnhi.| ; whk li. .intl ,1./.rIhynIt'll" 111.1111, I, rrl"I-t1, | I\111: : Ill II: a I I. 411 II II .ItMlil : 1.1" Vi
,. I"4,.,M<. l,, ,\tll..", ..,i.nii.1, 'th. Mr" I,. .d I. n.1' t Ika1111111' .Ink4.. hb. I Ion,. .I..1"I V Uu Illllil'indll,, lOHf to "I. .
"Vir fMI il..t MN1.N ,,,,, III I ,II'1| .1.] tt 410.. KVlf MOO.: ": l KlIIO.U .
atilt, 1,111.. TI,.... ,* HP'.. ..,n 10. ,., th,. ..., : ...hotl. ..rklm .H. blln-Uly ,.r 'Ih ..!., U. "nikk. I l.y II.. .inoimlnl ......... la. I" "I", '? .
ry I*rrnnwtn t'""' tin MX ,It I I. .,. ,. 1:511:1:: : aiiiiSII
,..I. U..T. --lltilt. II." ,Jll.Ihr ifkiry l.ty>'" knw hut. IIm. tt la 'that I hi, ,, ? .Ul"I
i! ,of th. "' ... ')'. ..i.l rt .b In lhi... that\! ;,: ...mwi" imai. w nw. than Saw t4 .bb ..kin" < ._ ly Ihn. w...Hjt. mnivn. .rt...li{ >K of ill.if 1.1"... and I. I Iw..o, II", ,L"."|" ... '. 11..NlN.', N S."NIN', .

tl.." ln'a h. .).", u.. <<-W.of Uwikitly .bnithmi, nrrrlh. irlRpMiiiw. Tmn>....' HI,,1.| ,,;IHH nn. ,H",..|,..1| un,I fi uin.l. wliili. tniitln "I"c", Sea I.",.. WI"',' du'I In'i In, K Uilv. .rnl r1'1.11.' 111, I I IA

:STATIONS: I I* ,'i 1'4ary MnTtrrl .h a hurwlwk tl. .". nKl. I wiilf Mnrkm. aiv, I nn, at...... mofun n.|". 'th r,' i* :nln'! kr,4| 11111.. l l ", N. h'','"' I" .. Iill"l'.1." "" ,1"I .,,, I' 1..1" ,111111, 'III' I I ,
'ha .
'sl iynr alvp' yar hio Hf. lie. r *,.,, I win,, Knt,. 'llntaxl' wa. ..a lv| (. it ..... nu t nniH ,,. tl... rrtwlt ""t In..ihltllult.-c.w. New inK .1"w1 trniI I ilt, trim h i. ,U 4ln*>*l lt I 1'lh.I.' ,. ,..I.I"". 1IIILI" ,1, ", "..,h:,t."loh.1" 'n'IIt'i',,, ''"'".! 11111,1. I ., '" ,
ti't's 1111x1 .
III
AI-.nhr), Iii' frn hb '11, .l II..'<,k" Y.wIAy! or Hillrlnti. / y., ..,itm, ... fn. l I.., ...1 n. r faUni t,. .h.. I'.,... V.irkWnrM:_ I, t I" IVht tin. n Ism .i tin' n.iKti K.|, n.n ahllllr-la:, ,..,1, 1'ra' .Illy'"I'III'.IK.1111, .. 111. ,,1.-. I.?, Ira, I.I h" ,
and' .11. a mM, .bat ht. ..... ..... 1,1 him tit. ,V,.. ixmi.l'W, I Into, th itmtrt, nUu.l, Ui.lilKto.i .11'' I
ID 'l', ,
111
I lixlrmm, f I I I 11"II i ' -I II 111"'h.' 11.l
,
'
il '>r ,
1'1'' ,. .. "" nun" 'nl' f:i kTliut. hyhr I''".' IwNrw'nt' ..AN t. II' H". Ifir. 11ft,1 I ,1 M'a l I..r.. w..III /i I.,-.,,, '. '...Hrntai tar nn ..nll...nallltaa.I "I"I,. m Ink.q'dtrrnIrtnyrflmmtln , 1b ': yl 'I11..11'1'11, ; ,1:: 1 .: .111: :;. :, : :: 1: : I.
:
*i..101 l rtk-,.I 611,' .Alit. M. tit rhta44. /lUll I I llranll ,11 ass.k'nl, 111'.1.11'" i n, .10.I .t' ". "I. ''J".I,i :.-.1.l? 11r.Idtnrdn, ... ".1",' 1.41. m I' :, 1. ":: III : : :: ::IIn;:, ;.L/r/); :1 'm, 1.IIN ( 1 ,

Unnf.lliit.4r. 1.l .jhi I Hi lib. mull. with. 10..,, -Up II .." -Ikhtlt' I I.' "nil, I n. I, n u 'n''rlur. 1l.I 1..1. ..III.4.l.il ... ni,"I"1 did I nt .'' In, Who tin r q7. ., .111.1, : I ,. -
in' i l
11111 4.' I .awl.. ,', I" t I'la. > I ., .", | > i,, .. haw .I I..'n r Is .b",1.! I. ;
n ", rnptk| m n MIT .IIII'1t! rat Ih i.i' 'lb' ..'l 1.. ,, ..1 I ...J. .of t 1 f' \ s. I5 I O-*
..,. ,of 'Ih, Iollf ni ,Matt. nil, nwly" t. t.klwn .. 1,1.,15 I .n, I ll 1r111 I, I" I ,\i. 00 I. .IVI n 1 "I'| i |I. -s 4 Rn1.S nan nwl''I'| > :.Y u,.M > v. ,ill Ix'l N. 1111141, .,.r aunllnw.dk.Mowo,1u t
,.Ian .- ?,,. W"h" ) Inn, Ilwn. was nnilnalI'M ''I I I:1::I.I I Intrndr'i., 'I In'.I| ,I. |I'1. ,. 7.. ,
.. ... n .1. I
... ,
I'i hit "" r. tr lh I4trn. n .h h...l'.1.1tlM "'1'" I. II. .1. 'hlh', ,1.I | r itCI6 omttnda1 I
.
>'n "V.T 111 fir nuill ,,,.ill,! |prlnl; |.. N/. ?1 .'t." m .I'Nw..1..01\. I.., .111 11', Inn.. ,'\0" 'ii'' 11, in.v<* HHI.-I. II.. 1z Ii .in. tin. xiii,,".1( ni .,..i,. Ii",iu til. ? ----

iiitllnm, HlUl.n.. Itl m.ti: II:. } u.mllr 1 1.1,.1,1, ,\',. "nluainn" 5'11..J" nn l 'lurh4' n.,.I It, 1e I,1'rnal, I tt ith ."V.tfiiiK.h m.ri,.n".ln..*i I I. ,n ( | mwhil.' linn "Ai.nlii I., I..UI.I.-I.I-.I: 1'

Pe i ..|i,,r.. niiH, 'h Ih.' 'uibu II. Mall 1.' ",..... '. ,. .. .,. 10 .ro,. r1. .1 1..1,1,.. "1. H. 1., ., inli.,'.1 l In,' lult. ,thi.h HIM ..11.... mbHiHtnn,1 .1..1.,. |1'1. tin I PENSACOLA

: !IIIK Mini alas. HI. ..r II ,' miiK' n,.?I Imr4 .t..10 ,of and Nna'rl'" nut I tan 1.'n.." tut ilM-nurKKMn.'' .nt Hr m.wri "'.. .o..III'.lj"h'. .'ml..oj' tin I, !

with 'Iota h,>ur nllirt..,. of ,nlkm' 'Imam, I"Nm II I,.,h1 .. n.xt. !l. '. N', .I,1./,. I...... It '1111. 'i, ,toldnn! aim ,1.I .t.. tlmt, ilnl. and print\ to atn.itl '.r). HCu.V.( Tldul.r ,
haw ...1 .JlK, mkira. AlII.... k.. r.*rh dIM) In Wiwhliil.m.. IiIIM \ r. 1 hH i'nnrnrti* utl>. |aLstart, H. .. ..K tlf tw.'. IaA M.w .1 T.. .I G EE4'hGVaPS' t IAAYYINil
C. H. ti. N ft." ;' ,..bled .1.rr ans., admN'' I l family tulk .ham. afl. loa-ltrmr nfmt
: WKKKI.YLVw
than,:: : ... 1,1.) ,,in<.. mi, l gnintnlklnK :[ ntwnhl tar rte'a .rkarly l awl rW kaxutaaKuv iriUrktm mmnK I" ul h"un. fnntitnrly .." ,|| :uil,. i;; .
I : = : I: to l hkia, .wr-rHttltf tAb I "t a I r PG R tRAIT : VltW POTGG! RArHtRI
,1 ,
'to < >.h and I khnkina liunk" withvvry | la r of M> tumnVxn., lOliannm nllil tin tin .,/
..*. 11,5. ...* ado l..nni .wnrk awl|I i kk IanH..' baan qI Uki a man, knwt n'r I ,I UM was th. ,. tt+vt Id lit* witlr Holm m .I Illllnn/ : ii Nlpt wiln{ : I IntlHnt mTEESEUfc
k.l.T ,.a I..' baud I II ",.k u|. !...% s.I" .h ,4 hk I awl:i ikn, hi'., w. kn. r i" 'it 4 ,illya.hrdklttlvii ,j 'Itw M,| | Ihn I thai .hf Iw.kul, ..-t nr ":plat not n f i: ar 1.111 MURRAY. P1I, I

Mr! !c r.: r "... H,. th,.I. I,.* nflna| 'In hU. mil.r...A," I 1111 I.I: u, lit ,r n lrolinp I l lath'|', H, tntton. nmiHiiititiK nhnnct t moral : ;: UK
ant i l admitted,' <"I ly MI b mil. .. .. .hmi. I.11x11111.1.1 /F N ,>;H", lnnd; ll. ,I. IA', ar ;n.1 Iwty: ll.intt| II.. .to'I..II.| l ..u : : : : n :: I '
.1"1,1. H.H.I'llnth' Thy, ur. fnllo: < <" UIU. I' 611.111\N, ( ,INI'AYIIn .1 I < M < IM", tt M
,ItMUm* AI.H.I. 2 "r.a'k. UKralkn .11. "it' iyl i iI Iifl."lul I lhilfur 11,1 t Mr 1 UnIn r "
.....hl ,., dlut." oat" anil 1' I I'.-in' t I .1 M',' II. A"-II ..,,Hh'. l .. i. lor.. ,. Un. I Ha! k-?yinl, .n1 1 "ft"ti ,' il.nln1.II I ; .
-
Ml Mnurlil. a* ....-,..)' wand l..k,, )I..b .himfc. Thk. ., ,10"" .1. .... .. .,. ",'..k.. ..h1. t .1',1'i "?? ti I i ". .tniK I Is and hiss half. I h.,- ti. .", '', 1.'

U .....10.l I ,..t nt I.k, ',>k. ni..1 I U u Mlr N "I I I n '"ood' I'E,' 1 1 ', in':I:;: ,.;-I l: I la i w'' : 'u',,''.llhn.| .. .tri m r 11 |I.>.ti. "11'1.' t I.t falls f Spa lanarr .. .
1. ,
I'll I. H,\ '1 >..Kltl'. ...l, 1 t.) Ids 'V''h. III', I I. in Ikiln. .. 11'1' I I. I ''h , 'I I .Ulhl N",? i II'n'Irhl 4 ., ..tk II,,," l.ntv Jit(,< ni 'n1.s in.nl 11in ., I I 1 1'ItrI .1 I I'. \1",, ";" I. n I', N. .I",. ,II I I

It nMHinlly <,,it.Ut,.1' ..f Mm., n,,.,T ",'', "" I .. oI" ..,."u,, "ll .11.1 .,. kum11 I I, I : th,."t >''r. I ;ill' ..lit.. lklrilr-a PIHI.IH of MM',.:b" h1111It11111r\'I:". j I:I.I i i I ir u. in i."''I' l Ill.I I"?0" \, a. > ,ik tkn I Mr,. 0 .'. Lddurr', .1", I i-I I '1,1,11, \ \1.,

....! a "l,,Iw'" h.4..Ioh kMi, tIrk.s., lam,?,.. ItnLu41r' I ..'nNVa'dlru. I I. ,. ? L ,1.d i I n .|p It. ..1 :''l o l 1.. 0" ., I" 1.1'" I ". \I Ilu.nn

M,inning I v..."1,1 n.* "''NII,",l wlilk. IH. on.MttillK .. ,i 'j. I I.. r.. NIam.. ,1'x'1. t I '"i' ,hut ,u 1hr, :> ,". II. '"lv I i 1110'.1, '. .| .that, ,IM tt .. ', ">.." ., I" 4 1 i tiln':; < : :i: i : ::k 1y| II, :'n:'i .iii:: I". "", .".. .1 .1d1\ nut, "?""

Pianos It. "lift w.4ll.| .hav* HH ikiMtrtl",,,.,tt v'11I lIoIlo. II, 01'l hi- 'l'i'", "h i t-ity \ .,,1. 10 rm.il I I> naiurr .I ri ht'. I Intwnanot k.11..111..,. i.iil filh ., .1.,. "I. 1,1 '1.I'i I.' .Ianti: .": ,i n 'I-.'"I I ", ''I'. I lugant nu." ,'I INI.. : ,
? fn
.111. .Ub. iklnilltnl awl., ..,mll.., .'...a. ,tu. > ..r* r 11..1 11,-a .lark-,.|.. x .,". 14....k .kulrinrtalnlh.1 uluulldlpun> 1 1 I .ikiiu in! hta Ink rxn 1 in,1..1,01.1, r 1,11,..I I11nrnl1l" Ill"'' ..I.I IU
tao.. .* lllMHIl smt l O.HlH 1 h..k. ,."., Uu, I ""..|H al,. Ik4kh.. tail. FAN U :,4mtlnhh; :i: ;: : : I") ; :; t .a ..,11", r 1/111111.1/| m in, .1 1 ?, 1 I...1 f IInroun.1 I 1 ?,Ill
nih I
)"'!.,. ah., iln-y |.n.,.il .l I IN, him 1 1armkl II I? I I ii4t an. mN.f, rfi-..tHl l..kl.... aul. UH I ll ,. : a1.5Mill' / kwru th.li. Iniitn, uui /dil"1.,; in n'dly' | : F Fine Colored Work a Speciaity .1111'I ""-I", I I"., ( ,, \ '
I'it\'hnuhl I ...". 11n1m1d. 1 II. -, in Iwk t,., xiiiwirkiK kllrn.Ik ', b'at'. Itf' b ..wtwl.. to .health. awl I K...|; Ih. iMwjr w.vk t..otl. nntn.1 will j tnn.Till f.Ij .. 'r 'Un. .1.1.! ".i b"n ,Mrint t. "... /I'.." I. .' 101'" "" .' J ,. .. .11.1. "I :1 i"I.I i n,,, "
Ana' n '
.
11., 1 ullvl'l1'dxIhr ", .Kln 11,". a.. i,4 Hi.. tint malt .hnwmiMM I. wiTk ;Tn 7 r laiMi :ha,. tai IV- kink grass> \ an4uwllhe I mlHty ' "' j ,ill. 1111; .. \ .. '1 "1. ,.. rllnl| i |I',

,, 1",1I"... 1 11.1.1rrbal.. I | llml. 'llri.a' :*./l Mlihtkmilklkl ,1 d W ...hillilln.Uk.t> l raw.y; I IKOII II.l 'rat'a"' Mr, UmiJn, h 'wt vi r, I ldiru ,rmr'dbrl. Ndh i 01'' l', dipN .! h' n.ii '. K..., l "i |:

Ia'1; h: .... ,hi l..br Al.' ...l 4 ...l.-k. n l i _IM.Ia.ot In,. I.ml. .,.> r. M< IIIUIMIC.: tint, In-, au.. .....' .if I I..- I nv.kvttTil.. ,1.1.1 I"Ii"/ \111If.,1 : .ii''ol I |11, ,i"111111'' I 1'1.I ,.. I l lsli ,'

.iimlmI. klun, .1 l .. ......, tvl 1,1.I. ,,l.- of ..
a |I. |- .. il4| rapt .llnliittn. : ,' ".'It. IV 1". '.,K "l I I.I'I'' ,1, .1, Sn, ,. .
yrhi1.Krp l... ill,'" t.. him I I.. Jrx, nud., I I ,\.1" nut thnlIlkw THE "BROAD+IOf OF EMILY DAYS .'tr I..,.r. .,.,.,""1.',. ly ,.nl".l.xi :' lo I. |. nK,| .I in : ,,11'II. !'r .,n tti. ;UIn I: ..U.\ "'U !I ( 1'.1" '
"ft. n nu '1.,1"' U a.. .him" .In-U It ...,11'I Itnki. 'IIII..I.i 1 1 Nm". ., ,nt, 's.1 I.ri..d 11111.I :1! 1'1:1:1\! I: : I II I "| 11'1\ I Iii"
n lh..ikll. to ,I..A ..t. r UH, '.... awl, at l,. n 1 H.w IM ifi'L/lr "Pr. ,.11"1 tl. .., ... | it alu1u.'II' I i I. 11.,. l I. "hi,hand ,
S I,. ... tI..... .h h. w.wkl I. . : II '00''.' .1.1 \\ 1"1.1 11. I '..IS ( I 1'1.'. I'' ,.1 I' I(1,11 M FOR: SALE I !'UII I U/.
.\' '$" ".lii nf uln 'IH l .fc' k tl ,..... .. ,." ,,. \. .. .. ..hi..'.. ... '., ,. ''J" '" t''Iil' ,111Y.". .. ,., ;, 'iKfWI'H

am.mil I nin aMMah'uI"r'k l lh.nhbrarrlnk. 1l, ,,1 1 I IMi N"W'I" + 1 ... 11,.. N'Inl I, inn. u''.. i i' M.-I., n a ,INyI,, ,.M arlnttII ,. 11r.N'IN' 1.'I':I I IN' I I'I'] < Ih: ::, i (.'in. It. ih ."' I I.nr.nmu.lutan. 1,0.1.lr..II.,, h. I'. I" I:
,1. kin, ..04) .1 MniHim. ,, OMikl. > _.'. awl l .h,. wryl| | k.. ; ; ; : : : : IHIW I tn I ,:IN, : ,n i:":, : i: :: I.
m I .
> I, .. ,, : ; rhh .I' 1. lh' It"I : .
01 I,"n a. annulI I', Mil .kin,.. M. "lklu.4. M IM. l.,., IK. n, n.iit. f.I. I" fci "II" ..; "N. ''i ,in.l, Irmhl'"al. i. I CHiitl. .m.l.i.M, :: ii rn. .: tt : ; u I I I 01- Till: ) on. |I':m" .f I il". I ,ilt" and \ i h'I lit( II. \: I -
I 1'urlNw. '. {lit Inn .t nli.HI' li.l. I. nlw.y. k.4 flat'Ik I I.. i".Htlklmi t Irv, nth rrnNl' '" ?1.d f I.,.,. 1't I I ..i.i 1. i, t.rl.I tt ""ilu,, hilirii" >hii'| 1.l i ,'x.I .ofh.I: ,Ii., vi i : i l !ki, 1'001. ; 1'dlxfu\ "' ". >11 ,1"11. I'1) 1"I I

H,, II. ...1" '11oo.I .* alai l l I.. ..,...n .u "I'| w 1.100., / i iV I 11.; mil rlin'11r.N,. II; I, II 1.. n11rl I 1.1 Ir, m''ill ,h.. Inuul'hn. Ilii. lNaunlxlknI *.*f .'. Nmyh'nr.'I' 1. Inl ,n.nl < I Hilt Ml.t: ON r:.\i i 'I. .\ 1.,1, ; ,
'
I imT ... h,. '' h !! ..<*><.k. In U.. n.,''mum. H ...*t. .11 I i"..., i." 'In Hi r15,1. i l n. ,Ih,.. |I' IM.I, 01.I .. ". i lu hut tin. ...rl I "l.twr tlvui In.lnlinllt WI::.) Idwlr. t.nt::;: 4 h.,,:.u n::11 I: t;. ,.\11,1;,;I :* :11Ml .I\S.

mnlL r/1 ...,... th x., tin "ttvl .m, ill"I*,"r. m'1, I I I.da! I.....itikirtiiU.iitrt! I I 1.r uti" "..1) 1\10:. wi.r.iuf NP.. 11111, VV.B-W' I th.. I .\PI'1| | III VALUABLEIll'ILIIIU
...Ih .lm.1, 1 Ir'.. nil J nxlfl, tin ir I I I IXULPINUN'F
that HH inMlulum ''I ,'i''mill ,4 (ih. .. Inl,..nu, 'inn .of T th.-ir fc.tclniiMYit. I 1.1..01. 0..p. / :; Iv
+ r < MUntHW to
| Tn. | '
,1\\ Iv : -a art (
J. C. ;
wa'Mrk. .it's.4 at/'t11aaar.ttd ln, anil < vea .4 llu urn nl OTMIUof > .Ir I 11111111111| l.n.lth. nlNr'lr t Hg m .. { | | I Fob ley. I LOIS( )
tlw. of lir ...l..uli. I |Iqw ,nakixl-- | a "H| Gd-- I. 1.\,1. ,
1.rwkaiaa! ilm nb.A. MWW. and watya l,. lny. by iimtiiH > 1 KI I 1.'k. wiu.li ail,.1 I lnl..,r fnnnrli in,i iin 4 1'
j]' >.".t', I'--' i4 II* .".111.. |.t.nknl. "" ,'111.,.rli''|1.1..1 in pnldirdar, ; | ... ii,. think ,mtnwdAa1| ,a a t-i ,..r1" ,, MiiirHl' nirmlten MM' riiVI. IV NFrHIIA1un"IIh.'I C.
| WILLIAM
II .k, a n,,iHluk,, ... uy 1h.,1 110.....lart Mm,, htlnd.1,I ,. I )1.11.: .. or .tutu b.l !iiloiit !IhIr. ", ..nl.Mt Ulll ),.u 'I...tin I., jlil. ,.ff ,. Is1I.I I l.i ,,'k ylnrr I STEELE, Hi III HllllOII-( ''..1 I I 1. I IIdhldblr .
MII ml, I ,
TUISTA nhntftuhml" 110.I..h 1.l .rNIk. I Il '.' I n ,,Irk'. ",.. tll.im.UY. ol I II",1, |In'II.,I, m .,..yam Isla 1..1,. >,n .h.',1'". II,,"} HI. l.la! lt'd', '. ..,,1."tnl i u. t 101 u.| 1 1Hilltr nrulu ,Ih ,, lily I 1.,I. I il,, .1.i, I Iu .
law l hi a'..1 .k> alth up.. t.. lib, iHihik, I.1. l l1. Ihrll ,'''''II.'nlK' I" "> hour. 'in n ."il.{ it :irnoiiw HIM ,IHI 1,1 ,
\\'.." .,,,,., .. .H'I l I.." Ul w, M.ki, ,, K., i I 1'1.. I'ILs' *Item, ,
: Mil. <* .'in IYhIanwIIA1Y" I .he .. ...,... .. Mk.-l luHttlnl\ I tin( .. ,
'sixa1.l iltrtinllMH t 'H
r i ,
anl '1..rIarmIhr 1. .
I L1 l Illi of .fill, l ?.i Iha nulit ", 1,11111'" 1RI IM.'r l1 .1.1I I.. : : : :: I "'I. n' ". .,.i / a. I I If. I .\\H III' I"ltt .I ih,.' I i II"I,11,1', I II'"I
( lit at11 11 'in i ifOUII.Illl r I I : ; I. ; In I: ( IMM; i iI
I 1hx In'u
'U a 1 .
|I.1.a tt < IWAr,,*' II i'I i ::; : :: : : ; rrf th. til I!' "In i I /I I 1 I''" """ .I's' ., ,. 1YJ 1111 K
a .hruiIab. ij ... Iu.g.w ,l dab, AI",..1 I iiIA ,, unl lilt III, I'r I I fcl- rnrlNm 'I I ;I' nun.. n. ."rk It prllclawalruw| i. 1 iin ti il n n '" M I. v, NNI, 1.,. '," lawn| III III.Al'Ht .'" rx.1, s\lIMI\. I >.' 1 '" '' 1 ,I III I

> .ir.I.'It l '1 1..b fallMr tIM IH ",..1,11.1 I ..". tK ., runnll', M .i-I l |1"1 i ,""b.' 11)biro' ,INa. a 'I .1.. tl.it t 1. : 'tin..t it Hi, t :,> a.,r. Sml-rn: ,i' ; ,: l'lu; ,n' i;I::. ,I.. ,.. '.1..1. S\M\M" \ ( '? .., I'. .MMI L1 I Itl I I'l"I I
... ,.itiif All.... .* ilk. Ifs 1,11 w.., ,., 111,11,1.,,, ,.f via m 1111' ..1"I "mi .ut.* of tin .1 i .1" tn,in thdl I, ih..) 11.1,1.11 I ,.f I WI:1 r\4im':

M r : ,..<. lnl.. >r,.,.. .",11.-... ,., n ''h".I" .*|1',11| 1ArrrpllnnW(1."r, | / ? pill,,"I-.I.I, In, tin. tau I LdlAi'n, ,It...1,11 Ihlnluh.1,1 I tin. t An Aurlvij. < >titrt,.r. wu Inn .llp. : It'' nun ii | I II N. ..ir '"- I ml Ii., ..n, 1'111." ;,, sir I n.J. 'I.

,I., .h,.* ..' ralw, tho IIHUH. ) II. IliullrMuil Hudrym/t,, .a.!H> 1.l'I (Sih. .in, it Hi lllnl ? .ill In1.IN.11 I I..,,.: "I', HI ..,.. Milj.TtI. SU.II C. II. Vcttrr(
II llwk < .., .. ,,. \ll nil Ulll I I':", 'Ill. ,"|K l h.| I I. .Hl I I SAW I i: '
bf.-n.lnil .I" tllli' IVH.l ,
FI.II| | .A\l| < > i ", rilnl, t,,,, Mill,... I. ih 11n' NI .him mil m y.Ni I" \ JM'tS:
/ .M.I I.'uiaI. lalu I 1,4.1\ that'taanma ( l.u"Ihl .tit.lim uyl'Y1r1,1111 Ili'' I .tinii, .1.I .'I i "I t ;
ui
( r jr .,.
% n. t r t I mil- .
AtnonK lh"u/1at'kalllmmd' 14 thisit. iii y"u n 41111 I
",.rk. ,.l hM I.Iasa{. n. .1 it." i 1.1 I. |1''',' \".... "ii tli(I. Lit ,Umk, .f 1''l I. 01! I M:1: IMM> ll\ II.IIN.| Tin, Coppor

,,...., a t,.w ,.. s, anl ...nM* INM' ..k uIUuit, .:-;riKIai in Ihr |71 5554111 nf tk. |all ; ..n.nMti with. l.-t.-at... with your Mil*. Vll.Mik llu, I I. .ml.. ..ilr.,i,I) ,gNNN.I| .J. I 1'd1ItL'14I5il'I'1' ,

ilh h''. Inn". w .....?,I .. Ih.-. i.f a H.., .,...1 I Ik Ulwary H a |,n. |IUIIHHHI' hradwl l.vIh .o ) x11 ... q. ..v.. .1"1. .L, 'uplWnatl. ) "'" I '
j. .riM Ida. lu'''llh I I''k. llml, ntajiwut' ," ttr I II Ii. ImUilkmHl. Ikm. situ unhewn. un,I Iafetml lha11711y owl l I think tm thuaom way "On.ta.lftJlil.tni.lv'. ,ill I'. ..>..?). TlwynwmMdlwu1r1.N.r' ; Sheet Iron Worker.

wail 1'r ik In IhvAriim ...1) alter mnklii.llriMrvr .. ..)' Wlllinni. St.iuitliti. lln -.?... tkM lh>4r rrnltlNl11klr., MM) 10".1.( I 1"I 'r ;; "1'1 111t

1'I'C. : (V.,..Inml KiMrvfnx ami prll",i 1'rmw" ,of! Ihr |I.. ,ana, h... u. U ."hliiHlw, ourth al..l *::"1'. .Uy. im May n: ,MAIM. It rIGs tin I I.>" tnu r.ur (, niinuU. WM| Hrrn tin iu' i iiraiiHl sit Wh :
...il H. b a RiM.I. l.a..bats. BMIII ami. I b a Kranttim pMMila .t,.limit IIHH| | nom v tl-ll. In i.v*.r If you. wiili to aM ft html xu1l.alad' hy "111"'5,111 III. .. ..1.. 't ,, tT
'_' H,ink-tan.. H,, ..>? },...,... a man. nt, .aUlnnra l tilth lolonnl, .IApvntuft 'Lull IXM
| :
frrrtrry iiilnll m.,1., I .Ii ,. v.'In i rAi'Irr.,' n.hrMa' u luii' ti
> in "" ran y
...1 .hi. Inn ,Im haw that. f au.Intrl IH. |I.n ;: :: ;: : : I mist |pow rtNG"1.1 S, srrat 14 ( GmJNglrar
.I .. t,,k tln, iiiltliniiHtl I i iili/i4.it.lt : : 'Ilt'I.'IIBUTCHER
I. ,
!-ii..ui, HI iluu ten r.1s w.ii' 11 i > ; : : : :
G' Ivl.iiito ml. rf 1I |HIM:
(tf tit ,inolknl." II "" u tolxllw | | nl' r. I urLh HI-ST ; I
mill, > ... ."I l, 1 1 ,1d I ntinu.Kia Uwfiiiiht. I
,Nily" .H.. ,4 lh. ral.,IIH.I kit.I.I ,mi. I I.n..i. Inl I: 'I.| ,1. .t ll,. at I i...tnyal. ,.finnlt, 'UH, "',,.,1iy. 'I.\IEJ Sale Stable
.
....?.'I.h.'-...".1..... '....*.1. ,iwllHlut' ,ta t-. silts"| and I ",r. ..-I? ,II t..I....'.-.n, .11tlMoll ..,Ir ..A. th. .. for, i I"r n .ulhut ..1! ,."r n1lunmdy| | knat i'M,'nt. ll wu lii.. ,
.. ., .nlKU'dl ,"II.IUIU. ilui knu.' 1111 ,u,.t .I, hl."I"I I ,
N .vrlalu rib ut II. | 'w 'r l.'hiiKl UHII Itl wnmu.ul' IIUHl r.1 I a.1.. ,, I
Ilr tit II !
ly a lnl llt.
UIH .
+ ri in IMIMI I*
y.'r ,,.. n"I( lbna. 1lwlhvli., I ..
lu.XthlU. Inn Hi. '' in uliv.ii .
watfn. i Inadi'" 11..11 11%
( ..... 'i kiirliiK .ait tl,, Mans. with l f I'1 IIr111'III. .. t11C'IL( ( irocrr.Refrigerated
'' Mo"n1.r Huulln" ww .., TtiAiftna '.. Ih, tltl, IIIVI'v.Il I ",iniilt diVl I dnH" ill Hint it. I. Grip| 1. ( .
w' K> tl' Ix'.1.r .1,1111I' / i ? ..
.
| F',1. 1 .
I .hn ihU ..im, arM"' .JM| .r "tll""' '" 1 Ho lurthot: ; l Ian ,.,ulp:, N1mllwhaly: : ; rl.:l :: :ur.,1lv I, | JIUuL1! n. sir, U.om. mniwaitry In hiirr.t I'I'I lh" ahln fIl Il" r' ,11.1.1, 1. I

.a* a "...1 wnl "r. hut I IU. t.M't .alt nilstint r* Un HIH\,. ,.1110 I ,. I IM.rtl,1,1 IIUWNI. r,'. llu.iii.-h: nntlntair wlmtk.r tt ia< Iwtuiv, ,,Iwlrlal. ly ...r a'..,,, i_, u. f.wu I .,,il> 1ui \EST M.OWIU I ) : I .I ..: 'ITIIsun" |n "(\.|. Meats
.
.d I.inlnnai, ,4 II. .h ttil.lMaas l Iho'IdlMa 'il"inuiukv" uiuntnitI.OH.
: mmlar it
i uj'lftll"ol If In,. liulnutH"" ,.II4I In.. .of l nr I..*. { (ir'hNl'rk11Mr1 .wil
l.rHitywihl ,, .
|Ia t.1 hb. navM*.. I..rtaKr._ att l o ,.4.X. A/al! ful ; fiiiiuMri inr Kontinlmu I AMI : \ "I'E"I\I'I:" I \
". IA'.I'. l "IT hb. anyrr A IMT at ll. innmy la.iwte Hwy' ...... ii.1/1111.111, J1.... ___ ..- Nor tMMans TiHUHvlkii..riit( liH' ": IIAKMfiH: F'6hF: 1 i
in 11.1.i i : i I'
.Play! | ikparlimul. *1'1..it a Irnh.. lib ill. .iI"tn. a.x 'h. w Ant/1 "u.lk. ,. .11N 41dlia' il 161.1 l.tl.I\I\ 1'1

.,.... ,In, thv" lnw.ur> ,..k.1|>aitui.,nt wn tk. >. Ihuwthh.. an.'h a. wvti i-nmmoa 'inFjillUml I Thf C'wkMia.Va frkHof, liwanl Ih.. initni.twikHk 4>t T_'. I Mn whkhItv. k. "..:.II..I, t,.C '""'. ': I t" "{ '.:. ,11;:' :.1., .: :; ':I:'t'' 14r,.all, ;achy I, I NIr In'nAr1YK1 I r111nN ,M, 'IX 1"1":1: M MlUtir SjlllH'bWiril ; Illr I IMI

.waa..1 th. .'tI.a.l. that .kr 11.1 s.4 untriMuu.l : |pubhnltidoar ,,_ to tilmt I ,. ". I .
.
A .I.,.. h.UK ml. i ... .., ,k, kb. a'*k ..1,1a" mliU.Hi, ,of -nrr.nl < ,',...1.. u.nwlmKly l Iran fail up, In th,. Unr.1. ..I Inrh- YI: ,n.1..1. Ids .1 ., I' ".,., .d....II'. ,1N, .1.1. ..... IIII.ITr, : \ I 1.1 I''I'I'I x -' 'i.

Chas .-.. .him. IHvMw.4. Iftl... .b Uv' .> r.4.4lk p.,- rar in ll" ,wil. ., .Uit. > iTth,4.11V ,; I 11xulAing 11u.<.ago an. |..,.... a ( .. IIIII."TI.

; ? w,.rklhki, ,.of" ,-l .n't .rim, ,,nl, drMitnnut .- Tl',. r-v.n. "in. i. ,,11,11, f If 1.1.l, t.1 y.4f" I ".J..II'q ,o(hual vi t 1 -- I I 1.1\ KUI: +. 1'.I. S'lTVKXS.; ;
,
awl a n k In m Haiti nhiitrlMtu .tnuniHl. r mtee* ..4k In U /
I Fnrnished WM-ylhliitf ft. hliiblf, b Miv W..r'ws iL toll 1.1.1. il I. put. h, |10.1 '? I Ik.i I"n Ill1.'n i .1(I.*. hut\ "iih n ,'| .luMitbaia anal Im. JOHN BELL. I in II II' i..-.. ..Y/tits." I I11
KKHM.lML ,' t
., "
l bi U., kla.. or ifeaUi, "I."I 00"i I." K IIMU in' II i i 1" Ii ,1.I i 111.1 I 'r i I IIHtln. : General Blacksmiths
,too ._. luiwof III. ,.hnlo", .tralnmtak,. .. "if. Ih lint .satin'i I I.. i "tv ti u 'I. 1., \11 t i, ,I' .,1"1".1| I In UH .unuurhLll. ?. 13 qI''

1 -Jao Vnk-. ...r. .. 1Ift.1 1 ,. I',,-l.U ut I.k.vil .. llu ill. "( lloM.41 I.I l Iollt.. MI.,1 I | "',,. '.. II1/1:1"irlk'i.uflralnNra,' t ; I ,' .. I ". 1 ) ( 'ha "r'Iiu'rt.Furcis ( ( .

m ,.r lb' Ink.. IH.n,. knbtr,1. 1 IIITMa I? I1'r, .. nn....1"I il ."".It.., luinitlu. n1?i"l i ml ,I t..1 I. "*,.1 ".l. I IH, i.11 ''.. itu 11tl n Au I. nA : s I'
alI ::mrlv. '..U. II.I In.ll .r itiii.al, .l.vlMnkaadMtf. .. ( Ml I Ih, '..II.I' '' sari IAU i: rA" '
a .
.|ilan" ti it tit nil\ InGuut ll.Inl 1 I. : I ; I Il >
: ; led Fmoc'lo.
r ., MmMrN
> -
... 111,11., 1 ,. .. Tli. .. a aid d Jlm'hilc'(
ant'1 .11I I I. "n I k' arlk an.1 I Ilialy 1,,"t mill,.IH fi't in 1I..n"I.I "I t n K(.ri...itTnrkuh 111 n |Kt tulwt nli*.! V'il I.I ., Rcstaorault
\\ IntSCl Jf white. kdlpalr II.. nil. ..il.Myafar ..l I w, | 730 .atu.'..
IKU '
luk'tin.. aWl nn'I I 1..dararbnnryakh.kb'th" t..k.. dadA111| | I'I rims. I Nu: "".n" tl I.. lu ...IUIUUK| nu,ut tht. work" a*' iltTIO..I I'.11..1F'll\ ii.. 11111 "I 1"n1111/1r'rlaal.,I ,h. K''11 ..: n 1. : .\ \ Hi.llltsl : : .t "m11','.11'1.1' 1,1,1), ) I '"? ,?o II ,16

..",,,,. It. .... irrown (atl HIwMka ,4 Ilw ktflK i4 1'11.35'111.a iuIke .\.''''' .' 1 "(1"", 'ml .
1'"
..runvh>. !10.. I- ., I I" Ih.. tt,hl" 11.'_, m..i ut tuul .aitk. *> al 'II,- into a llrw .* htuad traw sad 7a 1'1 I h'I' a'II' "111' tl ""III.I'IU.I'u.| |! .l-' .1 I. ill.,' I IMines. hrurr 11'1. Ii, .L'1 I ,

.) irt. ak..ii ..uh .ry ,Intl. .H-i'Mfl. .|,...Jk lUtTiw. with law ttt'KoluUolw uu (.,,,tHum a orli.UHW .+nltefllaHal' 1. ,Ill 1.r' ,Ii, I. 'I .1.1. I"( 1 I I',1r, I.'L I ,. H-lj. : li intl., ( 1' 1:1.:. ) I',, !, ,
'h .. I. hmlthy' At 'Vll..jy |ha uanl I II.. walk anal4Hil pn'WJrrry U, tar |....m. ul |<>< INrr'hrar{ rvathKic akk* II.'i...1 I ll..l I. |1c'I' | ,(iiiniN' "" ., ', .
IItb11Mi1' sail al.ay. walktal. fr Bitkp. <.i.vtin. "' 'kkNvnt. fc akkUB atvwnV framni Kwh 14 ', I .1.1 "1 '" ,0 I \ .1.

au>iwl,. ,.. ll 10. '..|'....., U.W. .k.. ...M. In i. of Ihr tlu- 't ) a r.r" IIN"a i .I 111, ,. i sip Ii"I"\. I ,

i 1'SI'I\t'UJ.. ; II: n. Salk' aalt.. rut hit till) t...rrba. b Ui ......|.> aria. imfntruiMv hy .... y,.an, Iin iw|.nn-uru.i -,4 I. ".It. .. ..' ..'.. 11 I I111.11141'.. ,., i .1 \ ? di t i. ; n 1:1' "\ .. 1.1'11':
-- ..... ... .
< ,
UValiakln ha b IVimw
uf aUait
Itla rtailTMxwtarjr:, u I HUM' wl*. .h a ivnturv w> an,....-4 alp m n.I.. .11. T_ .? > i II. \ _. n CIGARS > IS.\'I: :" n i I is
th-il ""k, tli. .
v. i
Uuuar 4 tp."I" lk. <"U4>ulalb> r'. IIloon, limn i *. iUt .0 .I I ,, ; ;
!Ian 1Iio. ihr I"i 11"1.
VI .....wow k. twu k.. ".... ih. nkil a qq r il.laurtHMUt .. .ml t la. ra..... 110! .I.,. I ,.tn.U uul. !l>nm1.1bI'r, 'Ia .rk I. I. >! 'tlWdluJa.. 11",11 Uul, ?,., .il< l .,,11 ,riii, i 'ul 'HI, I II I" 1 1'hors ,
|
J. M.( .\ftoof..Iv salt, ... g.'twuiiHs i"10. in'I".h|" rain ... s .. .lt, t II 1?, tii I n, 111' t .l I. I it, uim b I' in 1l'.xn4rr.t I Til ,'1111'1:111; : '. : 1 I I II II'K I'ESr.11v11.1' ; | Hi.HUM .I 1..

....,_ .. r.kal.."l U .n..h.."u.l"w ,oft t I Ikw ... Ia'aal.ul'wa.Grwtrrlln111 I "I anuil I ..1"I." !I. a .il.'" tit,'m. .,r Pill t..* 1)111.( ) ,

.k HIT a ........ ami, k, ...>. *alk> .. '" I...l. duly, lll\. 'I I .u in ",rim, ,u,,, ..I.> .t .. ll" n'an ) 1.,. ,. ..llu I I : \1.1.I WiM.K 1,1; \I: \111'I 1 '

LiuSale atiwiHy but k. b a .1 Inwn. Mk.a a. I ,IN. ......". ,of tlw """" rIY', ''Is. II 1. ."wk'nu," 'IN Y''N' Its Ian ."...1.J..w I S.\'UI\ W. .\ II Huhtl.t"may ". NIA, I.", II ', ..1 >II, N /

:.7t yl.wraa'::.4::'::w iMoivra,n ..I i h'nHl.t TINw'WUnlpnSal.| rl t d.I "In' \ ,1, GREENH&USCJNURSERIES I
wau11.| il ? an Uk>> ul :
; man la tins .k.-nlil.' l.uiiar b. a sib's, r. 1 ulI I Ilk.. ,'lir own I but, ur r, nil 1.I )- I 11111 J )a satin 1,1N ij nal hi Yaiiiaiiio Pro i : N4'D TPIA 'Pi rtj nA t.I t. 11'1 lilt- .
awl kr H '. tar.'ataIt l NIa1llu.: I alb Hbvntrt : : rip, ory

.G.w! awl: halt Ikr Has' w4 wakiy wkal .fc>. I Iro': ...ily. thr i4'uu|> I'ul llw ....u_ tuuluwr ., I".b. Ira}. Yi.rd1.t.Mk> k-k r:I I
4.4UX at 1M tahlr.. ,In" .a awa ft ......, with Ihr atnmi| aMaivl wash, aukil.y > Ik lanky, .. sisal arr ..y : til.- \'\" i\. Pl'HIrI'ft Ur. u_ .. I:..

,......... tat' ,ukal'ly. uU. nl lakMM.. awl !: I Ha maunlawnb .4 ih, ,tails, a4: 1raai 14 alr-, r tkal a.atrvk Itfu ..rrbUlw. > i I ]1 For[ Sale I 1./. I ?I rr" \ I.-,.. /Yllw'/1,

ll .. b iktmii, .at Ha. Mnvt ran It 10.wt q> .....rtI_U uf vntuiica. afunKnl. in : "rr. M m,4i l 10. .klu. \I. kb. fan minx than ( .1'\ 1\I'|
|par tin I
I a. l writ .Uv-.I wtlhiHii. U Th. .. t an.1 : i .1.1'I I n.i ,. I .

t r1> wra Of;rHar,srw> a Lautr 7 ::1Msalr i.IMMyalynatta ::: .uNaprl .u'.Irly, .',.I," 1"1'| "r that ? nil I I b"... I IHH m Ik wt.li 11 V u I..vv.nr) s, :atan-li.... I Nn M.I.MH I. \li.r: 1 \11 l l I:MiS \10| '

tt wp it.. b a KK al n..4>.. .awl "rN.daIra. Il.-.rl! N, btwtl. a .,i .III ."Innt. "i.lll. ,... ... '", ," '' .. .110 ..I''. tip' Iaalyln'Ilutp Q I Io ..11.1, I I A., K J. WffiTMIRE

mc(_: i'rs, as .anal "w._ r Iguana. 11. w...t. .kar :
suit .....)> a'wlibkbl. ... HaMrpr.all ... I' t. 1. 1 h. A l1. N .r,. 110 .1.111., i." I" I 1 ., v..'lwMl 10". .""1'.. ,l W.b wr a i I.". i' I :,1, : ', < 'I 1'iilill'r i In I H ...l P.tlu"at the Coi.on
A-NU [M << vk. k...w .< kb. ....-.1 kMM 1111. 1.1. '. I'y {"Ihr 1 3 N 'r N h..lt : U ( td I I', :
Nary
.... Uwral Uarbu. l law I .. .nt.nlal. Q (tuna
> nuv ,4 ukupvhlrthaa I' t ''''1'' 1..1. 4 1, I 1 I ii.\: :
H'UMsllgAVirilJt( taa r. lh.. ..(k. k. Uil ''I> 1 I 1 ..10..1...><1 r1. ,. I .1r. II I' t w ..1...yrWrl MGr I\ ... I H vI .

..., vr. Urn aw*** k>.,. .kb. IK.,,,. i .. ..,.I. I ." I .1.... _". .n MI-N." Y.II :' I .
.1'.I I tr"M.I'I"i'; II. "
kita. ltd. l > .laWa.wM'ltb. avaltt sin.! ,, I I. I\1 I h u'' 1', ,II..U." 1..1.I
)! > w -. .'..rp 1.''I I nalflxh\ N ,1,1.1'. ., I I'I', ChaRD for Cash ", h, hi.( ? u. | 'r"I'I.| .rjn I!., ,,1 I _. u '1"
aoarfuttv M okra. kr ar tl- ....." i ik.41.4. .. .. .I.- diurry
UJ.K I -.I lo.-om.Mln-
.' ?.1 UN'1.. 'MM' .11, l l ,
I I..| .hm njiMin.1, t+nk. AA ..." l ta.ro MNrMhMNr.' it j yrrRq 1"

htMMa/MMYbmdral"" .hU k. San m la.PIIOTOiJUAIMIllIt.. 1111: l yra II/aNll LaM' a 1'M"hwr 'ataarltnta.al 4 O ia. mln im i aumg. t. .\. I 1l.. ih 1"1 I I I in, HII-,IKIi I. I .. .ril'Irr 'he t'" '41.. .',.,.. J.

s .-,
Illl.C.1',1 ,1.IL
----- irerythall1Mds/

"'. Ai I" '.1..., "I.. I ,
y I lImY> y'Ix AI -


...

1.1 ..... H.- ,, 1 r'. fair "aN' H..1. IirW'b I ,. NI? """ ,...0". psI.. .. IpMI'e. rm/- ::0. -.- .
'I. .Id w h I'! .. ?" r. II : .. I
.
I.t.tc". TISrRIHA.K __ 1 y-. 0. \1
WilLAM-STEELE. I : al IIaYY.a. ,, ,:t.- "
-- -- I :. ._
-- -- --- -'
R. H. Fries I
:MANCEL:
I
J. WHIT nRE + T1 ., r .. ''t",,.. J. Ik
ItllllltFii l > \ : BOREAS
( ) ( ) IH'\H'II' FJr B8 I' '0 : ,
; ::: ,
,
...Vliorn >.> "C"I.4ii >% l I. \ .
TiniliurH.UUV) Irlhllctur."' ) ,,,
:
i ni 111 \MI 1'1' i i 1.I i Ia.1U Commssion Merhat
.
.
.1 1,11, I 1.1.11 I I II II 1- lM I I Ill' I al I- ,
I ., r I 1111.11 I II i' u/1x '
.
; J'\IOI'I. t'L.\ .1ttH\ W ; '
I ''i .' ., '"I .,. ... 'I
Utut Batur ArnKui Ib erne. < isauvlCA li ..' 1IArl.N U.. r1.'.1.. "
8VMMI llt. AM I VkTKV O B.Wrrwyml tl .. .
.I .nut M "ll".a
.
... 1'AA5Alt: l.A Y49IIIh '
MARIa .
U""IIo"-" k h .
%._U*4 uf' ......"...... g rS'.1'1..lnoeo IIr "" /1 I \rnr I'.1 01.. r 1&J fox birvci. Ills 't t" 'I"f.r"I i.Ikaur NaaaIs, 1M' .std/l...,1 .. 1_1. l .. ..1" .and..,.n '..IHARr

.1 n.


r '- -- -
---r: : ::; ;;' -::: .- tM'J. ;; J- i .
--.. .. ., _' """ + -o