<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFUK ,u,, i I'SlIIs''S'S, il I 'st"l, I I." Hut ii I II. Ih hM.I"..t r.'" "'mini I. ii' 'I I H, n, I It I ",un:.

fill. ..10.,.., i II". r.ili.
I'll ', I I..Immli' IH.r ,,0'i .iln,. l to.> .i : IK inn,.I 1.11,1,\ I.l,istii I SIll" "II. I IIn II' j PIbIIsarl :::
,,,' ;Ii"I ., as..jnlsi.s" HI.II' fin;"I. .. J'mIi'SIIl,; i ) :
!
!I.
i.In. ., ,101 I 1 u < ( )
.. :, i i 1 I.1 -"5 tt "1 Fiun Fi..h' & Up.h'I'S1'1'1.
'"lii, .li t "ll ua.lr ,.. 1 II.1 I n sI t il I n.' rnrtndtn.. 1 1 1 ::1:. .
.
| I.l ,I., I 'HiI
5' Mill H< r "| ui.' till' "'sr .. :,1:11; 'Ii, ,11155,.1 I ,i,, ',,. I ni.>,,

..,.Nl,,10 .\\.0.1..1'\ ".. :ml I I.. II.. I 10 I I.. .'I I I I. ",'i ..." ,ill ."u SUISSI',, ,,1 I >lu". IIi '' I' ,,' '" ,' '' ..,'' '1.1''h' i }'IIM'r.I.I.AXtltl'; ", '

UNKF. Ki' ''.i Mi..'iSh I X Mill xt ''.5 i. S .1 I ,it to., "Hi.. i- Hit 11.1 I I' :hi;: i .iM'iili: :;:. I,i:u.:i; i,,:I HI::r.'I.'nil..,, I"(" K*. fir,ml ami Hull-, 100'. Illl I\'IIIII'l'tis.: ; : ( Ml, 1'11.\1'|

I .. .I .1...'... s In. ,Inn,, ..nit 1 I" It. ,,,,il,,,,.,, t '," l II I "' -,sis''I I li. "I Sims :: '* ...... :
:
ml J."i.r.
.5'' I HI ).i 'jmli" 'ISISI : I .. ,I'
,. am I ,';".i iiln I i-il I I. ,tt.l .515 I I. >4,w. LAZ J AOOBYIL
,, "
I h ,
.1 il. .
ala HI < tvi I i iiiili I II II .\ \ IIIGapt.
lisb I.I.I. ..III "I II'II.S'? | ;
I 1".1.
,I" 'U'' II, 'IMH lull |11",1." I.A I .., jki.. .., ,Ii..iJlilk ,I'S'' :
... l ,.1.I.r. .ltt..1|. ,114 I. |."> kiln i- 1 1II 1 ...
III., .
,1.1 I I .1.,1".1010. .1. Will II- '. .
I" MInI M"winy .
\ Nil: I S..ttISl'-: .\NDIM-I I' .\1:1'1.1., :
:3 :i. I I II I I I'.
I I- ("..ltl..". ..".1,100's ...-. .ll,,1.. r |1.1'| SU,: UlSI'' 111' Iiln.It I "oil .. ,' "515,,ItS I IIIK ';\1 IoUU; : OLfl.KI; .'. initial al na I 13"'KNoll "5'. 1

III ill"',,. UK 5$., Inflliif Hi,, | nli.n :! '. ill, tin, I I'"iI.."I '*, hoi 1" 1HU ,, .As'.. J.I f1 O1tef SOil. '11 II: 1'I 1'I.I,'
Ixiili ,
I I
ml I 1.11.,1 Ill' \ li.. iiim. ui IS,.. M i..l. .l.l tiiliimItrlmt .'' Ills In"I J 'S.
-'. ,. ..1"(, ....-, MH| .iMnllt, ,si i,. t ,'Sit.,it I lii.' II I 'I'.. ,.lII l 5'. .
Iln' .
il, Ini.l .mm- 1.1 I" Ib-il SIsN. *
-I 5' a .mm" I l.s IN !"
,"in. S n.I..... 'r. altlav I". TnlMt( ) '('o) Cilia: ; I'I'IKN; Siuilf nil Sinukn-! !
n'Is'Is, u I UriiMi..l( ,.' .'ill | nIl nlImii ".5.I 'U, I I" "Hiiln-,. liii,. I Ui.",n .Htm"'I' ..5' Tin.mnli ''.'uu > tin) "ullavuiK I.. .. '''" .. ,. '.," ." '. IN: : : ( ,

I "i" i" I.I ,.r n uiitn" mul I In"i ,.. in ', 11..1.; I 'v",1. .u'ticis, 1 II .
Choice I (11.51', 1'1''nn .n' It".i.V'lI'i i "i- ii' I WI'l..I.1.I'I i'H.I: \M 10\11- .

linn. linn. |....illiii nil., lu ..IIs, kn Him, t'l.iu' i pol..r| In r. "in, .1'0 I I Hn. Is m.'is'| I I' ," .. ,.,.,. "The 1 II'I"- i is Aliu1.I 'i'iI. :and (lt'w'ersi:; ides ( jenerall\. ;

..i.... .. .. 11 I., .. lr Hr Hu.li\| | I I.HII __
I' ,ill t mul n III ; u
M",
11'1II.lh: : Inn kaiiKO. ., ,5I'I' I I'" n-'Pi''! ritInln "
WJIGJi. \1". '. SI 11'1"; \1.1.1| I I: -I\' Mil'; INHllllll\-. ., '
( OK.1 : 4r'r thi; ,...If "IM.I- in mul lioi. (, li\M-' Sills A'llmfjl'va,,, .,n I hinj#""' : I \M 'I I '

1 II,.. nitril, "Kmlp., .ami C'.h., ..' nit.' i I' ,''l l.s''s.,, ...n tl.i lionof llu. lU'S'. \Vall.ii, of 1',,,", ANC L, Call and Gel Hatchet Free'

In .Iln. 'llilnl ilai' l'<'n.uult J (ml 'I I1," ,111 (It In, -. .",s'S'' .Iln' I H,, ttmilluam n a
I | ,, ti. .1
ciinliii, (1..ri.lo. It. ..1 I t .11 iln I 'n "PII I UTU.IL\( ( E I H.{ I. B. HILSON
,. .. i-nil l'> 11.1.11.'. .. HN .. I
..."|.10.1..1 .* mllruu.l. norlli j jIlul al II u ii> in" "maiii.r .1'' S 11'1 "I. S Hn S" ,ilt.rnhi I 'li "." 'inliilmvi "

(ll.*' < .oOI) I:} !: oathik ..f Ikis. $aIn "or. IItrInulb. .ii..itmi tin- -iil.j.,. i ..I| I H iUI, ,imli 'i iin I ti''. ii I"' I ml"'--'. Imt,, ulinl"'. I IIhiik.'aImarIi ". I TO THE LADIES

.. war "'llai" |I'.IIi... 111.-,1. I II., .1/ i l.i' riunli. Id".III'"II"& Hih In ..","..nli. .i..,hsII I taliiiuirlamii -, : t tI
I i.sills' .' ,"u'r, IIIIIIH I 11' Ii I Lit lie Hounn. ? Arunnil, tin. OiirnerfCTN .
illwr Inill.. i III... ami .IlnI.IT rslInn.4; "I..| ISIS n 'IIII''ISl" ill I'slllS''I"lSSSs" I millet Inniitlii I M ...i'iaII'Iml lnU" > leelr" : I I \\fc \ 'I I IH,N 1'111I"; I
|
C. H33f rssss.imt, I.. sham 1 ;. nsnasr'I. I.. .'mYrS 'Hn' Ian. in rt>ii....11...' lu "Iln" I I'. P.I.i.I. | ." limni -. ." ,. \I 1I "' ..,

nii-l pin lulu Alubiitti, r i.l.; i Ii..'l ,I. .'.u Hn Ini" ..I i' ,Iln. "I'. 'i.i'l I A. IIII I I' allmli-.> Ilm Iwiiil, kmiWH a.i

11.1, I N, itI' I.. .IJmiifiteal'i.iu. ill IllS .fl. i. milaburi ,, Hi h'AfIn Silent Siner S win rfla llin ?
$INK, U Uiililh. all llw ,1I"11l 1 1 j >lmL I ,,,10..1 li .II" I I. i .55'5 ; BEAUTIFUL RESIDENCEGKROVE [
.
Irit'ir ,
(lt.'sl( nil, ...II. |I'intAiilano "-
rail. .,IH| mat.. .rial .01 l tlw 1..1.I Ir <, 1..hhl.. up, ,II..I' i Hi' ;nl 1 nl I '.IIMKol ; '' ml, ,". mail alum.. ,Hu. IIM-' S Tin Ware\

>...1.| lliiiittgk, iinkr. frain. Hi.. I ..n. .r Ihih, ;, 'I 1 Ilii I "i I.i i "' ",.. :utwii: Hion "' I w.-t I. nk, "n,,,,. :mil, I ..,....I.,,null" ', '" liruilliii .. ,," Ih ", I '" I \ ,,,I I I', ,", .f I,U ''I| il. ,,' ., ''I '
UII'' '' '' '1" r "I I li,* i,, li, ,. \I. I ,I : I Ir I' "
; .ri-.lrr*.. aulli., ...lllr.an. 'I .''.'i ,Miln I ,1.I tram' i.l it ,'' ', ,,,1 I u I lull milli 'I. tti.l Hun U h' ". 41 1 1 i
I l Ii "n i "" -.. -u, i 10",1."i 11_, ... ,II"" i" MI j
',,. ..,s.'I'i.'l' .. nil, Sln la r". ',. Iln. Ii i"I'IIIUIS i wan 'l-inn.U' III' "
.
pv.rs rf'tt 5.5 ussr.' |Isiss fur Unit N l I, l ,,, I I." k-l, l Mil, '"" ,i ,, fin. .. S... ill tt ,,11, .
.,. in ,.II.,,,1 I n,. ;itiiliuv.' 'Ini S. ,I |I" ..' sI Ii' ., .". "'". ..1..1 l li ,.. I' '.",''I".hl.| .iiiibl It like, mIN' IHIIMII, lHH IiC "'"''I! Illl: II'I l ,nil I l ,lintHiLAMi. | IKON HFINJ( ) ( ; "I.. -a I"" "".,,'.. i "I 'I/ H., lit! ..1.1'. ', ..". '. .II ,. ..II ,
.lit.wu 111,111 ,
i as N1'SSJI : tin! I It i" tI""r ill,.." .i t .. ll "in. ,, ,Iln' 1111I 111111 iilk. Ih .1 ,, I ,
"i r ,I ..5,lilf .5..Srl,;'r..r s II.; <.. ,. ..1 I ''h.I. i ., .H,,," .,,11.1'1..1"i .i" l liiu '.1.1.. I"... 1111 ,',", S .. ,ulrSs'' .1..11'' I lIr., .1': : I's'.iI.n, ..I ,. tli, "i Il"'iIish ,nn, ,miliii, 'nlH'mI, : Mi-ill. '

i'i.u>. : .1111.' ..I mi, .!5' ,ill' liamU u'II.l i i 'I .. I. .".,at.. ,si' III I s, ""I.,. ,,,,,, ..I I .... "-mil I inn.1.11 I wisls l'to. "..I! ; FOU( { SAIJC.l :,Hi:i:, r 5.5'' i i' 5':,:.. i' :I.I.Is's. frssSl, :: si.:,,,i ;Hi:: ,n,',ill i' sat lir,'al. i..:'n-' ,:i 5 ,''I I Ii I.: ,
I |I. .. i'SI', 'r, S I li-l",. in,,' ,it I in. i 'I.,5,5 ,. 1..111"11,, ttill. ,. ..
., .., ml,I I I."ti', "I In" liw. ,illl, int., It il 'ias'rsi .."" tlircn, 11I,1.I II OJ" 1.1 ihikv 'ni 'Mena 01 II''
.1 I li... I II. H iln' .mm
l.i '"
....1'.1'I Psis. s' ".1 ui" flII' san'S'I tilth I'I. .. ., lInn ,
> ,
I n n tin
'r .IiSSII5 I nni. Inn u 'I
._ --= ..JTJ ini, .1.i ..r < I"..,ill" "" |". '.' i.Mi nhM I, ..I Kill. t.;" n 'Ii. .10..1111. I "M 'In'I. I''''KI I ir Ini I .1..wlI. hiall* .H, .>ill, l.iur .OJ.i i I { ) II"/j1-I"I""II"I-! I I I l I GUTTERING :Ivfnfa/* :Ilimnl,: I'Wllmlt., :,Ismmn': : .,I,llll.i: ,: 5.,II: .siII II.'till.::: :. ,, ,. "' :
"'",' salt mil. .. ami, .alniiil. IH'IHU lia'Ili tl hh,,, ,i i-li tI..'rl I"Hi-.MI' '"'li ."1.s, ,,, 'm'...I.1."II. I.
.S rti il| I I".f Jll.l' I I 10..... III.' ... I I. : -hi, liait" '1I.orl.: "ill (he I 111,1, I" al i, 'VU. m..iilli ..lit. ,111 1 tn P'iiiossi. : Iii" f*, l .11.1'\" I \' III. \.fII/I;'ss .1'5 "i .1//11111\1.0" : r"/: .Mll\ ,\ < /1

Ir-M.l,. I in. .iilnalx 1 ,, ID M.>lil.. inV ,, 're.1 i P'I''i'l'n ; n",t I 10'1 i HI, i I".",nl, I.. Hn I, Mul,muliss l |,.ll l I.is.. ill t'.is., 'i,liiik.'pl
: J VI I' \N: I'I I 11 I 111 -. I n ..
lIsts. "... .,,1,1 Win, ill-, III"IIII "a, .l..,..k a .Inili.I l' sI,..,u "" I.111".1.I I a ..lr....I/I.v.I .,' aimin.l" I thIn 1".1 I, I A. L. WILLIAMS A

I'. I .. I. ..", a I'I'...1,1., ., .,..1.1.I .ill H..lali bin Hi.- ra.l-l| ...,11111' ..f HHliaiilt. 5 I ', 'I I If" 'ii' I IH I jl.IS .
n :
I I", Hi ut" >M I i 1"j. : : : tl :: : :II ; ;
v r) 4t naiHi listS tin', waul i.l "." .- ISV I ii tt.l. hi 1 : ., .,. ,isIi,, an I 5'' ', .,, \ |1.11| III |I" "I|
) ., I I.n.l ;, .' 'i hill,, i il"..i' n .Lil.nn. .. c.'III.I.SHEErr nrrli t., I'MH\ $11111.1.. I I' "' Hl 5
HKSTAI{ 'I.. awl .' ,''....'' .. hiss" a'' n' liniliI -.UI.-.I. I ilii. Inn. In I... al.imlhi I'I 's'r' nsf I "I. '''it I" II
.. llmiakli.il ".. .'liiknlimi. nnl I |I" in l.ilin| )' : :i-M.c, I.".. wli "'..' .\l 'III, \ H StIltS! Sm \.
|I'ari "f Ihi-lr ,...... iHimlia, M iil i Tin 1\1\i-IT sun 'n I US.U"'I": "" : iSlSI1': .VIi'U! S'TI \ I

1 1Ml "f .nli''irmk' ,iirnqfi"n".HIi III 'ilnIII. "l.l''I"l.i | .at is'... 'it Iu i ,, I I ."",.1 its .,II." .si..) it I I.... gum" n "\. iin 01 Alt IIH.K.IIIU: i. I\.t. ,-
.,,,, ,II llnilk-i, .. sat I I" illS\ ansrairr' '
... ,- >h. ,' !Isa I. i | I
'
1,1 Iln' > "">
.\11,1 i. .t..Io'i. ..f Hiiiiic inMlii" t IN ) ) tI Ii! !1" ,, I IN rUMllll\. IRON 1ORK.
.
III. .nnlli aliMri.il i
: g.. ....h ,... .,...".,...... i.. ,n.,". ...'11I (III'I" I In.III., '.1.',"l.I. '\I"t ".
(.In..1",ii ir amiihi. r ai,,1 l ii.il.i. I ,'nil j. irmliiwl 'I'll'''' '',,I I. tMlttiin, 1"11..1-\. "1,1, I Hil I,. I .i: lull:: 5.. ii Ill:sushI 5)I tinl.: : nflloiiK, Mu.l. !M> ...i.111 l ii,i 1.iIsri's'IaI. |' .. il.

HMl AMI 0\' In Sin. N.nb ansI '5.....5. .isJNII.tauIn '" .tldh.... Ini'. II itni, 'I'hi ..'I. iHow.l.l.itt :St..i.|i fin'I Intendencla Street

l'IT\ i ems .. I il runith ,. naiiil I ililll n hi. I P..jC'. (' (Cj.ClOO.;
; ,5I ,
fiw wliiih W. "i I'M'I' : --
35 u.s.slls'4)r1jI.Ils ."'i''l ni i alinl, i it Inliitiiii I a. ,ni)4 il Iif. I

II. -,...'. nr..w,,11.... 'Ii' Kin lVi.1Iln. am' ''''','|1",1),I tt .i. .1"n|1'I Illi .'mud' .1.'m'5'5I i anil wlUvr itrrt ,sOsr" 05'I'is' S.ssPSs. 'SI'.S I 5t11'.iJl, ( .:. Flurilla.ENSCOLA) .

J. I'll .. IH-W mud Ibrra. will ..p.'i.. a '..." .. .....1.. s ii Ji,"I'i.I'' 11:' ami a. I I.. ,,, J' awl, I ii will I noSy.I If a .mi..SI'us.'I'; : .Ii ;' .I'\\lX II. 11\: \t.\ .
anil lain fiuwiliIII : i> tt tin. lii'i ll I will (' >ul* a'' I Dress)
.ru fur IVa..l ( .1 I ( itMitls (
'l.i Jin
1 110. |I"IMII "i. n in HI n nun' : < ] Laces 1'irihII's.
"r:\T T ,...lIot *. Hr." a* Hi. (',>...Niti0 IIMIm I I I Ikl 1..11.1.,, I II I' lil.l riains :;, >
.
rival. II ii ..' '. iiM "" .;iIl. SInS ,
.111,51. U i.l .I.nI'.UAI. lI.uI"i 01'" .jI) .I I. tin, I.ta'l""'"'''.'' \. u, 'IINH. NIII.
.
.f I'' '.'. "i..l iMkci. \\ .'.".i'i. amiftniili. ?
|!" nit,' In.liruliial. u' I rinlu':: an.1 1 JM" ''' '
3MO'I .., ...HI.kMMHMt.... ( 'lias. Wt'iinrt.Funisted .
IH Hut ts'rs il0V-ri ,nl. ,in' I ili,' 11I'1'' i .1

iit\ .!. a* ,,. .. ., I I. 11,10\,1 \". .. .. 1k.. .._ kha.t 'r lIa
'
11' i Hi- .I, ,I. ilnt I I l-i n ;" ..55,5.I I'I uuII1ssl'tl ."I'.1T1 \ X >tions and)
,
I hi nuT. I lain. UIUH: lltoMIrM .. .. "1 I I... s'., 'at''. ii, tam ",.... ,aiI ,r Rooms vA Restaurant 1 1S : IIIt.\ J."n I r1Ja' \ 'FrilIlIllitIgs,
I Inn I 1t
'
'I.. J'IK"' .."I.. liteMl lut ai. i u. 01 ... ii. .. .; .. .... ali.nTTEi8&R .
I II.I is..a i in *t ill I tilt'I a''- ii".' I .5' II.,,,. .. mIsn.. Ih.
.,"%"I..h.ln""II'. % .4 IH .'sIII4s4 1I1i.." ttl.l" h ,sI h ts'l, i,' .,tIsu. ,,..II... .II" I 1 a 'I I
1.\\... r. ,' II II, .,U*. II.. \ ., It.i, mi. HP I."' I H H tli, In. I 'h, ..... alsiumi, .IsS"S h'sItlS.N'II.'uI: : N \ \I. I\IHr-
: .. .. ...' .I.r..... 'I 11n 1 .ml.lli"H ..',S i 1.1' 1..11
,. .." nil I. .11.' 'am' ...*, .'. it .1"., .'IsS''S I. I'. ''s."s.
I .. .. "I I I .':. .. I'"MHIU.lt .1... ,It '..l'i' I ill,, k MUBSAT, Prp'u. All 111!: I..\ rE'; .5' ,.,'1'U: NI m' ,
; II. i. i. .1 S.'lS.IS'511 HI"'l.a i ,u...l ll h..h.hl... 01 I l.i' .55' :III. It,,' 1 : i S'IS I..X 11111111'I I "s\ \

i I *"'n'''I.tol. knkIn.\, SIl' "I .1 II.,,.. U. \. II S S. ;I. .., ... "i,,I l I.ittii lii le. > I sIs .."; i tIS.. (1.151.1w. 'lo. I"I I l 1,1., ., 1 I.1 lisa, inn* .Sli. elit; CII i.

'I'ei p...,,"t I""s's I l.i.i41'.. \ III. /'''''' '. (lilt; .si,,.1. I,, 'h..II.I, I ll,,I. ,II I""< III'"Illlt, '.1. 'I, SUs'I" .situ II. (.... l''I''| '' i. I'.1 \\ hll''o.:' H4't'I" 1.1..1.' '' .5.5'I I \III'l' ll tt MUM, ,, ,., ,

lilllht::: \I.l. "., .11..1". .. ... ',, ., ..1, ,H,,. .III, "' (II'' < III IV I,, '.I. ,".'I I 1. .5 I I. ,. .., "55. II...... 5" .n.'hr .! SiI I ',

I.ioii (Co .... 1 I ,, '" ,,1> I..I.! "" ... alN.li., ,.ill al 'l. |I"I. -ii'" "'. "ilih' ..",'. i I I' .."...1 U ll ill ill .HaHiHi.ir'I '. If Wll.llf A 7Ee: : :seos.:

.... I\1.11I ,.. ,It. ." .5,45. ,,, ,, ,,, ,..... CIGARS. .5,5' Mm l i.
r.i..0iu J" Il, ,, II .ss. "' ". \ 'is ,1 I II" tt U Illl II' Ullli it t I'I'J"I"I I 1..1.
10,1 I ,ilm I 'ilnt ,1.l ...,-'lii' ''' I win,,1 I Ink.i Ii,; : : : : : ; : . ,
"' '''I.i ikl i. : : .H 'or.I"is'i' hi ,n.l ,II..t \iis., ,
'
( .. I
.. ,
I. ,
\ "" "" \0' .. "Hi. H. il I ,t I I' in, ,n V. *N'I UII".II.-I| nn, 'nll I |, ,II'rNU ,.
It& latl "
J. 1 in' 01 .1" 1 .
.1 .to ,10 'sssiis.r I ;Jilt .'. al",.. '
.. 1111.1, I', ., ..11. ,l ,, .. 55'iUi, u.-Mxri Iss's'. s. '''' (' ". ..
.1 "l r.llUil.' MviI > ,1\ '" Ii''S 11. 5 "III. "i'i' I Is'5' I,. .. nll''III.I.'
I" 'III..\. lliiKIHX I : 1,1.,1 I I t '" ,Ilillll i .., Hill ,5SII''I, ', "
I nn: :IIIIWIJTOlltli '. ,... .,11. ..., II I'lt ., II, 11 I 1.10'.10",,,,, .
\ Jim* I A, '" '" ,10 i! I. !is ii' 'I I s.. II", I tii|,rntr>'miN "' 11I01, I I I"

K. in" 11" ."r HI 10..1 I, I. '" .. .1" I.. "..". ., ,,'" .", .. .., I". ... .11.1"! mm. I ..5 I Hnir, i. 'Ii.,,1.

|I', ,'.,. ,.,,;'I.I, Ioh.to. 'I"; .."' ,.t ,. It,. It ...I II, I I "is;,, i .. W 5 '''ui, 's 5 iiln. II'R. WHITMIRE I ,1.J \ 1. TAKHLK, \\ 'I ,iiiini, I I, *.<>u.n >, I I". \ ., .s I"I ,

,, .. ,' "' ", i .1.I .ill kn. ,." nEUmNI
5 "; 01, .1 I I tI' :10 "I'' I", '' .. I I'." .!.la.It. '. ut nI RESTAURANTI

3DR.T.JRESIDENT ,,' \, .., II..' ..1 1"11. ."III, II" ,' l..i... .. t>,. I II h 1"I", 1 "> ir" ..*. i, 'l'IIlLI'l'' I In "''lll'c.t or,I Lh C'Q". Bual'd 'I I I",I' II.l .Ii.l II! .,.,.\1..1''. I.XVII 1 5',. -."s',.i I: .1.1 I ', .,

t I I I.. IIS,. K kt M ..mi, .. I III. II III.liii.fi. .
\l "''is. nII i I.Jill ''t.I. M .1' 5'SSU ,'I,,,,I Ih ... ,5 I., "l'Iiss", ,'I I t I I.i I

'I t." .t 'I i I. I I* dllliK i" "I Ii ,, ;: ". H.. ...ln..I.I s.'s."' .I oJ"I, I I1 nI ., 1:1.\: 1'\- I 11.\I .5." ," 'I, \.'Ii.. ,.

| '" I ...' i .1.I .n u. Mil' ,. ,", I I I I i.'IIIs'"l'|. I ', n., u in," I.I It'S, I sum. .. Corner PalalilaUlI) .Main :M\ reels:
I.i." SI I II .lsi''ms''' .I, M I'HtlNIi; : : MlIr \\ S 111:11:
II.' Vn. 'S I... .' ..... .
1,1 '.' "II'" i n"i iWltll 5._ I .1
., ......1\ ", ___. !111"hllbImS ;
>', ,. i to I I'' ... i .. i, i iV II I Is... ..I., i 'I I I ..llilnlami Sole Stable GEO.
', ..... '''lit:.
u na.niII III
i ANDREWS
I r .MI iillil all I it S .1.1 i I I", ... tt l h..i, Iln ,I. ..I 1,41, M !- .it ,.. i."i I'. Int.. I"is 1,,1 1 \ "lii,.", S.i I, i. ,,'lot..1| I. | |i, I' n :U: "
; \I ''lilt .I.I I.; & ""Ia' I .1 '. ; ,
i t I'' U I \ Walk II' s .
i
tI.l lr. II..'L. <.I 'It's'I U IUIH t.i; t'liw _,. .iilt in II's' I,.. ili- Hell s's." i 1115,1. lan "' '' h1.
no 1 : : I .'1.. !I'. sI'\ "IllS'S" ..ill' ,'' Ii. ",
,, Viitiirl4.. 's '
.fJ ( ph I.>'.... at ik. .. nwulh. ut in. 'I'UN r i .I Ii'.. "''s'.t', ...',i''a's' H ll .. 'SIUS' .. :. '.. "\1.\1.L I ",". .1101. ." ::. :; 1 I'roiuietor.'iiuxt .

(Hi'IIIWORK: : Will our" il.. II.. .1.., ..f N.'H ,,1.,.,,. t.s -lii" oiIIIIIIIi! !. .I" ... ..t .. ,:'I.I\t KIM. I,
: ; 1111\)1": In 1 IN rAMi
'
M4 .,t.i. II 5 uiili"' iiiiil, an.l,, w ,inTfc i .. I. '. I IIIlm.: .sin ,. ( Outers Seized !II' !
... .h... I, 's" Ii i' in, I':19'I': Sl\t ,
01 .. S I, "". .1".1 I II I l U. \ t'th',' > .
.
!.*. s's. 0\111" 4." in' xurnlliMJ I INK HI.!; II .UM! .
om.., .n..r AtiJr .. I, I Ii't''l'" 'i.s" Isir 'III 01, *o i II U, .\ MINI: II..
.
.1. I"1-1' I" I. "I'l'5hI\'
Mk .bflI t.,""I' I I"I .\ ,II, \ | ) \ ,
..usui.4 I LIsIIIn,5.. it ""I.i I .. 'H .. .... M 1t\l..IIII.\T "lnUI' NiMH 1 I IMIDI Irl I'tii; : O013J.501':
.nIIMfrI.Twa .
as, I, '1'1,10 01., ..: ... .. ..I K-rs' : .:.:.:--7-B.e"I Meals at all Hours !

j jw ili' |..I.. hHwimi I, Kiln, ,. I' III. .IS.5'SS' ItI'. I II I at .. I I* I I....i.,.11, f 'r anan. I'nl' Ill VNUfhll I H I I. I I'I'I

Fit'fro fII .Ubwr ami J" UiMiU .,. I n. I ,., I .........%5'L'IIl 1'.1011,I. J-.lt.-*. ', i. .n,'Kt/l M. i<4'\I"i.. ,ill Ma. <.r.rl, rl Sheet Iron Worker. Fine Fruit and Confectionery.

F r t"ii ikasi.. .$ .. .... I .aaMlaas.I.i !I \.ISs'msnasss' t .. 11, 'mi'3lIf"dsl IHIIV I; .. 5111'I': fl's: .:. .1.1.. I II II I IiI Clears Tobaccoand
r. ())'yr.UI ..:. 1 I II


".(,


MACIll'z

:( ... .. .............. am4 ......-- _-

1 . ,, ,, .. 1 IL.NNI r yzziiTb''LsFDI I J. .&- UUttKAS
I S' II "S'Nm 5,151' 'I I ,
WITH AtBV S.... .. l.lI..I'5'' 'I. ; '-.1' ,..11. TU'U.

6' Repair; of all;I Kinds of Saw 'I.' S 1\1 I I 1.1 1" : I 5., 'I'I u-1'-ul b-rwlau. ..M 4 (I Commission Merchant

STOCK OF P ATTtRNS.w. I. 1 Q ( T ( ) It K.i I 11"-11\1'\' < M' I , I NIs., .. ,u'una a&I .". lot' _
'
1 111, II 'lit. \U :';... ,", "'.* *" .I'o) 5U"s. '. .." .
HI' W
I .0. > 'n.itI. B! ) UASIIM-E
iit'inunn.to : \ 41,1 I "SI< v Ill :::9 .
I' J. I: I \ \" xT. ii, l 1'1 I
n i 111.1"i "ii
t.1. AM i I :I*:?*fit a vacate; :; *, ........., | .wart Fat 1'. ... z... '.. Mnx
... ,. In.Unl4MIIIin. riorMa. II a's' ,I. i ... I ,. ;,; ;1.11 .
\. I. -I':: IiSi I I rfrbin* ,.. I I... '. I'5n.f'4a. ) ,Th5, ttL -..
It-lai Yvb.l' ,*' 41
w i iI I-I .... .. f ..;..,_ L' .......d L.- ___-c ', .--- I > -- "I.
_.__ -


.
-- -- .
-
... .--- ._ .. -
-- -- .
-- _
0IOt .

,..u'II utti l I ((!lOtmmcUulMM ) i' ul1: NAVAL DRILL. \ rri i u. i 1,1 ttl \ .. 1 II. ,, : '" M n t
MJINK: : :\ \\
rti
i i ilk' .
) &' \ ,\ \ Hd''
\l. i I. U .". i iM ,,, 'I'I'! E'v ."I il : JOi .
I I I' : I : I I \ uU > \ I";" r. ,l. .n 1.1.1:1 |. '''1'. II.. "j''. ..1". '",'1 I ., ,1" "'11 "" ".r 'hlll1', :i I.I
\ ,
.1"I'II : "
.- .. ..,. .1 I IIuittgllu'rtt' ''' I .. I. NttKkYl
tIl'iiiuil.li. | \ "
HIti .
.-. Kiitti 11.\ t ..t.. "' oi." t. .
/HnM .
I "1 % S" IH. tU1VAYa.
'
-tiirrtat 'iituri.in ..1..1,, I ,, a' ,,1111'1 1" i t'l.- 1 :
with. Ihf :
,
""I I. .I'H'' I. I .. .. ,: I I :i.I., ."I ...,,.lI.ei 1Mila i.. .\ : I 'I 1, | l.i'e.lillIt .:11 h', ; ", ,,,lIt, I.', ,", 'I. 'N .. ." ""I'''! .

\\1.I 'I, n. ,i. ."._ ,.,,..i I i ;1 '.c.g. Ih.. .I-",'. .. ,,," ," 'iuwtri .. 1 > .. II. .. 'Mu.? \I

,IIII. .,. hI" '. '''-l.t I Ihi. gisi., .It 1 abiitii. IPII )" '. .1. 1.j 1/' 'I, ",, II I *>..Ilallll ,lit I I, ,,,,. I '" :. Ill:,
'I.I I I 1. tr.tv.l.! !,, ; .
,
if .1.. .
I .k.. H '. m"ve Ii .... ,. in, nlvi.V. I 1114, 4lii ... .
lalnl. "> -UK I i I.,.. 11,1, ,iI.t x, 'iiition .j ,' .. ,thlll It '. ;
I' 'i'' imii-. and, I ht hull'|,H.I ten Ihpt tiu.u' ","I? I .. I I ... t
'" HP,'.. .,III ttPllproitdinlVim miamnnitlMi ,
,, I; .. I. I I II ill, ., .Ii VTilirid I '. \ .. I" .
i '
'.j *' Wit I 1lIi., |j.I. 'ulIutrulIu tlwi" .10.IHII. II,. l Imv II .\1.10111.i ., .j' ;", I ,..I I. 'I ",. I .ulu,. ., ,. u ; ,' Mhnin ''I' II ; I" It. II ",101 ". '.' .. \ I. I. W I 'I, \ ,: I. ,
,,
10 iiHindpil l-orl l"l.-k. "f'u.. Inn, "11 i 1,1., .' I L : \ 'I. i' .t I N."I, cull, S., ut ,," I I" I I. I"' .I":" .1 1, I ,1 I 'i 'i'" 1,1,1,1 '
'.. .r. en. 'id. NonN, II.nll."I"ItI"' ... l.osil.vHl' ... I" .. II" ..,,, \ I II \'*.. .. ..li4iulfl.i. iiAIII' ..,.'It, .., r" ,."h I I I 1 .1 I I ,,, ", \ u \ I 11"! "" a r,,,'" '. \ iv ,....,

.; l' .,. ''r HiiiHIM,. I i mile. toHaut. I..... ea"'|. ritsuelt .". "' ,lu." II I II" : ''I 1 i I. .....,,1.,, "'.' 4'n,. .. I'I'. I'. '
1I I 1.11'I Il :. "...1. nil\ "",I'r way, ol.i I |I"'tr.I$, II .1.1.1 r II I It'aiuil i, ", .. .' n< 1111.III'I''I'l .I -l's'" I. "I' i i .. t A I 1,1, l I I I' ,. S II ,1 l"",'I- tot .it I Fi I

." ', ,, OIJip, erolMllnii.litn, IIP I px.ur. "III.. ".."i 1Ii'' | i' ,. oflh I" 111111'. 4,1.1'I 1.1. ," ...1"1" i I I,. 1.I I'
-- Ioninniett, rwu. lied .lunal. ,, "I I ... ,. i '' I' \ I I .il:, ,. ., ,, ..
| .1 I"
ap ''u'""' "t T ; ;: :.: :: I. I I. ,: I N II i" "I"1 H. .
.' .. Wi,. .. ; A r..h,1. .. ,.... 14,1 \ ,:. i
,lion i .
Ihp '
I I
mn "
: ai
I I" \I' I I''" 1'" on rlij.hlp I1, n. ,,, ., i n .1.i "i, i", walei.ht .. l 1'1'!
..1 a"" II"; .. ,II.. 1 ,I'"!. 1111 Ilea...... .n.1 ...nn It o ".. p" ".1,11* II"::4tu I for II:". 'I| ,, ., i .. ,', ,11..1 "I ''' 0'" .ft.I 'I .. !II!. .,, N. i .1,, I Ik... l ',t ..1.0 I. Untilw.l ..uttlt ,
.. ihiiihn, Iti.u',. ... '" .' ..I, .1 ,' ." 'I I 'I,, ... ,,'.
I" ;illl I
HII-P ,
,01 "" .I"" I"". ) pnpniiiK l n, d'lItllI. ''I I : :"" uuilu 1I1"h l : wvrr ""I .' '' 1 ntI"h"lf t :, It" tvC

""I I .IIIIi' ,r.i, "II.( I "j .. ,. '1'1,. r. 'r"",,,,...,, .".1 ,..1"11" 1110W tuituMbir. Wiilnr.lii. iui It,t t .i. ""I I I. ,, ., .1 .1\ .1 Ia I II h:,' 1 1."" dI1 I "I' ;

I' '''ll "... ... i"" ,.".. '''!. h..II"1r-. 1111.-11..1.. wIlIl.. ""tt"I''ar' Mn.... .'>!r.' ,".,11 I il,. "u. 1".11' ",. ,II: It... ." 1111. 1.5 hl&kl.'T. tltriu.'u ",.u"' II'iIi.'l I I. .I" I ,,. .. .. ': 1\ ......1.I awl Vrklay.

.. .i," I I'. ., II. I 1'.., I th Utk>klti u.... > .nn I. ml,, *>walaraII "irriar-HIM. II. I'll ",, I .,ilt tw'tuwit4h.ww. \ : : .r: "- :' "' "' .1"! .1 ul\ Thur.tlap.
onn ti 'nn tin I I. .1. i. ., : I. : ::
'. I ',." ,' I .,''nn" .h.. u.-u, u .. "u.uFu.. N.'jC..I..llln. u I /10 .till; HIP, llNKitali MuNi' 1; p. "", ,1'I ,. ;, ;,.,, ,, :.,, : ,
.I.'i.u I ,
'I I Il '
.. : I I ( ir'mtln i ili..t..i. i I ,It I" iiiuieI"tUl.t.( In" ."It', 1 .1.I' I \1" I I I I II ,.1 I I'. 'I'"unt:. II, 1911p11.ipurruuulsc
( '
H
,, ,fflI l .1W. I.. .It l >,!'i n'lI itrxjn! hI.l niaiilit.i, 1 that DiemiiKM 1' ,, 1.1 0 'I., .
1' ,. 'hi ,.. .. '.'rll, C I I. I .,.1,,. I 5'aat.l. I...; I. 1 I ,
aiil J i '" .I i 'in, h .
i ," "i ,r,,iiinr..' Sn lln u" In., ( fjk'ua H'cre lo IKP ? It i! "I.I.. ..",I ,'t ''hc'R( 1.1. II", .
'h"
\ il 1' ,nnI '. ",", fcli: ,. .t.1I I ,. nili.
I ,, ,. I li li'li ..,ti, '..li., I I., '\ <' 'ID II"" I a. djlinil""i.. Aflei, uland/ tnliml'M-t. I :", I ... II" 1:.' ""IIII".C..1, u ih" ,. .It'ti HUni. ,II tl \: O.I..: I WELCOME VI3TORS .1"1 bin,.

i,, ., i r. .".1 I ,u. I''", ",|1" III" .ul,, VIMP' 1"011I11,.., tin 'Icmim-' SIte 1.' lump. t. I ., "inn' "i' I I.II. \i: l \It II"I"u" : u... ,'orilii. i IntlUlkMii hISs > iimuM, in, t\ inIKHIHltlll "t1 'h.

: ", I :,.-..t Hi. .!li-n .. t :; ::n I tin :lead. I, tin. dlli,.king tint. tfnnl.ik' pill .1 I i 'i ,"g. ,...uuulii' .... u": -Iuulb. INIlit'1 (lullS .isis. "M" '. ,.., ....1. TEIEi .

Mil' ,n ., ,i'l'1 i t ti ,h'.J! I to; I ho .oiiilnjn.i;I, : and l>onil : nlat .in' .I li.i i:. H t ;n> .;,: 'j.wt., 'V'I\;"" ;: ,'. .' l.1t .II., t.a Ttcsa.a. :' n, ;It. 'QIfO' GLOBE ,",llh1.Ililtlit '

." i"" .,, I. .to .1. !ni,.IIM'... "H ." .." thtii,' opimiiiul.h i whirr, ; .. II I I" : arty. .1,
.
.
I..I ,
.
I S Su.
| i n" t tI. tM I 1"11 "'Ii.' .," I u ti--' 1.- Ii h.lltl KKSTAINT; \ I" .
I U" in. tnlli niTihp, 'Ion' 1 ,dm ofihe$ 11I"1. -I.. ." :'" ,. t\\.1: : \ > ( ) ; : !.; OUX.F' >II.r.I
: 1'i.\\.I: : ; : : :: Iliiwil,. It I. \ I"h'r.h"'w'.1 .1 ,'.111, ."', ,, IIII. 11' 11\ III', '. I It t\: I'. .
I ii Outlag.Iilu, b 1'10'
I d.I i I liio n ) i (riird, ,,1111" I 1 ,' II till .
.
ItI I '. JHII!. .fidlnHtiu, il HP whit two f f'h'' 'lilutih! : ,, I. '. I II.I .. .It'II.IIIII'.1"I', (lie uiet'l' hv lhe "II "Ulk I i..1..1'I. I I'. ,,'i., I 1 h.nnl ," I I I., r : \'' : ....

:, .1 'I 1" I I' .1,1., .. .lolli'.1' ftfooii.inr, .l niHN Thi.; n.'then Illl, ')''llltl' "II, ., I. .. .'i of.I Iil u '.1"j.. ......01 u'iI. I.... I .ui..10. II". ,All.,I till' ,.III.'h ">. r.r..uuu--, "Ii nil-I 1', |1" j I', .tt, ,' 11.. k "t ) !L !1. F 'M 1(1.( I '! I.,, ..1. 'h,'

'" 10" III" ,'" '' ." \ tt i 'n< ii, tuuull'' .. ,IN..'"."i"l.. :-.u'i", M?"uA .. .i. .n I I '"' :I.:" ..in"|...in:" nl,I tit I in. uinum' mIn >, 111010 rl'I'

I .I, ,. II ',,"r,' I,.". ,,, .... ..riho.1,1111. ....i "!lit,. In a m.inn nl 'lull' '' and.l mn I HI '.11. '('" kin ", I ", ".. ''M I"'"''\',| ..in- HI ileplta.anl' ill ,: III" II \ UlHMI .M1CALS; AT! IIOTHS. '.
.
II." liiiI ... '; lit (tali'nn'. g ti,". HtiT' run mil' and : ixiiarl, ".I"'mll'. I !I,". 'u,.I, i, .u,iiiiii.uti' .i,.i.U) ". fxuii.i.HI.I ... 'I'tic rptidiinin, "f '11..,,,,',, Mull, \11 I\,l.'uI. l

.'. ", ,I .,,",It I" I... .,,11 '01 .lie uiiiimcuiiil' ,,, ,In |JI.ll I ur i I"mi, ,'n nut,: know vi... I i. ." i i.'p I .11'' "s... 'I I ,,.,ht tin )I..I Inl,le turn I 'K'.irlmenl| I Itilln: ::: : IK .I..tin, V."ui.lm.i, : ','ii llnudtlI I H-ll\MMi\' I t -II.I I I -- I 1\ I I I : > .. i nl' I I. IN I I, l It. '1111

,.,...1"10.1 I ,, 'I' 11'.11.I ....,.. .II.. e. 11 ptnl.ilih. : ,) Hum' lillnun., ,, !b... hit,: .dr.lib." "ti'f' ,I l 'i. Un. < '"t' ii i.' .. .Ir I, I u n, Jin,,ial' I..uruul1.1 and ,'iluhim .inpani; / ilik.li j I,! mini.I:: I Il.i i I u.'iuu., .: ; i 11 I 1 : i --ii I I 1 i NI, I I Ilul I 1. \ I'' I I1 I ,I'. : \ 1'11 .IW:| )II.1 I I.I. UI

,, '11' .., II.... III' ",I...,. r. i" hit' Iliwiklvn, .,,'dl,'h a. mar I i ti.. pull' I,M,I .r i :in, i n,,1 .1.I,,. "i 01'. : u '''n. pant, 11111, l'.." nr mil i,Id iI.1 t 'In"inipplaux' lIhI i i \ tilj I IJ. ,I I. I
,'",u",. 10, "1 1".1" 1.. I" ,',l tlii, < I hiMimifK. '..tl-s. I ii-'i..fmil 1. Illl, .1.' Hilh I'u.'Ml,u Id,in: ant |I"r".1II111.. p xlti n Aa.tgti,1,

.,,, 'mil th." the lIght !l.et iiniiKvmral. I ",. .. ,. ... .o KiioiMli, itnla. ) IwiTlnfuii., \lit huh! ,'"niam| 'l'i I In. mi. ,j J. MiMM :I nilturtiiprn : S
I I-1. ..in il,".. .1.1.| | > nf ,,",,'h .hip 'i''fl i-lloi. rnimiii.' ,, 'to Ii". ult;" II.i iinlitl 1 II.1.u' ,".. 1"" I Ihoniilit I.
. 4.s.d.S &I."ifli4 % .root'r Ion. in.. nl. limn .li.it/, nil, anlili-n.. ll.. I..'" ,I.; n. liiliu' \ I I H 1' 1111'1"1' ''N l I' Ml i l :; : HI' I,I ,"Non.'.,"liit 'e-

i I:' I i.uuilt. of mimkr' mill rnlliiij. nMi w'I I Ith: "llln nKifxirrmilt,, |giu.tl: |. u Idle, Mi.. I Ilui.: I'
: I i ..I' II, I',. ," :F.'I: :: ::| I lhpr| >-
I ty |h4
i .
. II I ,'... mi H .sIt-, hulIwc.I l li) iloinaii.! "' J. A Iluui.iIl. "A.i n,..,?, I I'I'.t: i .1 I ....,...ii in. ni.,,mil awl (rank, a' I II"! .nip. .. wi, M I ti u..n," ,tn.110.. |1" i" i ,i iipnippnd I- ,lil-llPAof IhPMiry
.oa. i.t" I
i
"'" IPHV dcioiiatluiiH.' ''' The I vrri nlr 'Jln-l."'IfI.'Ulh'f''. .I 11, .1..1.| II">lli 1'10:11..: ,Irwirepx .
I i I' ,
'lullu .
'unit 1.1'. ,. .
'
""" ::0 1I..nl. i. Un ilr-t I'rti'r .
HI
t 'II.1 n
"" '" 01 'I """t ,nn it l llllixl. with xiund. ami,t in.I ... ,1lnu, >, ., C. H. OVERMAN
In mil iinl I
J .., ,,,.,. .111",,, a i ''I -ulpt.l, ., ..I' i.e.'. .in. ... I ; I, i" |I'ni' 'n' ,It'ii'iu.uiuu, i..i. ill-am andik. "'u.t.i I & CO. roatl ,and
I I"Q"I.r I" lniiuUi-! IPIvn.rl' t ..r l I In-ttrvt .11. .. tii..i.,, ,,, .hi.u| i ..1 I ..ih. .1 i ....nnni ., ... t .,ill/ him ,h
: I. oI'.i.' 'i'n, '" i .11,1; .1'.1I 'i Vila "h"'II"ll I In iimrt t ..iiinkI .. '|1'th.li' ,. ti| '. I 11..111'! ;.. ".M' In., ." .nId HI -- __ \"',Hlii-ii.. I imin.ut, ,'mint,' ,n ..1 I .It I .i iIM ,01.' -tl'l wa.
-I' I.u" '. 191 ''' i 'I I ,,,' .. in, n ii- inn I. ,Id. In ,.. '.n,' In'inlii,,,I Mm, tip, 1111. '11 Hi IIh.I !.o
;,,, ,; : ::. I. .'J';; I b. I.: : .'j.i itifi tv- p" iplp, of ,. .01,, nut 1. n, "11" 111'1UII'' :NMHIn 'in nHitamiali .- .\ ,'dli1 pH ts and IlilItlkI'S.ii1ct1ng .ndir.1 l.y- lIt'aleot' ,
CHh n..b..I.. mil, 1 : ,. I I. tilt" . .
u Mii' ai |irctt af| ,'. "'jCl.I.I HIM u. I 1.11'. !', I I. I," he, I., : i i < tlii.1 '.1 I i, .
II ''I" t II ..', 41'''i'''. I.u 1I.1i ,,,ni ol t tII il unilmu' t* on 1111 nl' Icrnn and Itt, l.uIil.iul' I .mil. u tin.. i.. ;, i iiili.Illii I .. Ni vt \ink, I .\hluiimn u IH'I.an<".ti "'"'liinioditlon.": at |'ui.1; .. """ .I.d'I\" Iwrtitt.
"! "" ,''ul I.. ,'.11., I Ip.tt..t 1.11.. i-l. 'uu.I i, 1'1' ;" ",1.I .. while <*upriiMMc
< (>,Hll, .iiyyui Tin lirllil| '" .IIN' .. i .n-1!iu n, ., .1.I \ .in. ln< ,,,.in i I' II' Ilium: i.lli.r) In ?lili I in, Ill-it,. HI. I' ,
"'" ",," "" I"" "" I lI4Iitllwilea' '', (-,,,,1 l '' liiiln of IkIiig1uiu:,, .II -II".,.." HolPlliirtlli, lo favor
(.ITtH | 11..1'|'nnil.11.1, \\ill'i' I: 'nn 'II nun' '' t Maiiniiiy' "',).",,"C' toVi iald
I', 'II' ''' 4t Mi \\'. I..In. gulf. "" mlnlal"'II'I'I.. [ nil luiMil and 1 !'.mil), H i'.r."uuuu.u. : i .. t i '';I'':. .-....... :C .nail They lirtHKlil|

-- --- r" -'he' tall' nrriloii.N I vtm and. niter to lln. .1,11", t ,i,,' ,, "..! .u, 'ill.I .",. 11. to.'jt\ 1.
.
\II"". 1, II It" lit III "l|.,inil 1 >ik,.n-uni' I 11111111-11... >Ui.k. hull relative' -. IllLlniiu!:. Hi. da*g'r of a I ".. a* ..tiiiI -

I 'I I t ',,Ml I > iM'k .11'I '. .I II II"I I II u-f. Ih.. \\'al' .hl. |'.-; miili. It n ..1t1.1ur ,hell. h....our u MII u.u.u, I.uluu..u I, u I mnl I. lvi il ut...1 I I I..> I In'itt'ortrii i .I .'I."11\1.": .'-In'., ,,I l'"u.",, "." ,""u""If'I",. fl.' I .. ," I<, PI ''II.' '-i| i Hi ,i i.i i".. .nl, I. I I,1"/ ;: : .11""i.I"I.I ,,, | .'...? .\I'IIi"I.' ,| ,, i..11.con-

I ., 011" I'I I I ;" I ",III. I iII,iI .. .uI l. ,. .n, ,'Ii an Ii". mi-fit. IIPI.,n -,.i.nr --III II "I.- ,\ Ilii... mrnluliotiim : tue,,, nr I 1'1.I. u nu. .,n": 'III.. I I" ",, 'I' ,. HIP
I i It 11'. I hi. .I. n _,.,.I 1 1I ;'0'.1 I bciiiK nmtpr u full I liPiulI r M \\Mlllain-. I 1' ,.,n,nliip, |>t "1"1': :..u. 1.111' I.-. ". ,'i It .. 1.\1.1'.'1.' II '. NiliStly .C1.I'l'.
ronujlriu
,,, 'r', 'I ., 'il". mrit| |r.Kd (ml*. ..I .I.m.i "It wi. 1101 \..,ny, lit ithe.. ,"'liv"r11 ill' hi: ..i. ..nd I .,i\ I'| nr llltn.l. Dill, niilllHinlan, ,, ..s .ot' I wa. iljrtillniWrlaml I::

I i. _i IIiti'I .kill oflf "a-:i i Inn,, 1\, I |'"....il I Hi,. utlici' 'Ihu iha-ti' 11.>,'IIo-I, > ,nn,,.,, ,.!,. '.I t'.uugrs'.e;. ftiu hn-t | rifiir, .\iiuii.linl, I anil, 1 il' u tin \ I.' WlhMA.llS.1)1AMNDS.1 \v. .\ IIIONIllIll, Huhl'I') that
,n mlilt, 1""It.,1,, f. innkin., I 'I"e.! I uuitI ,tin llhniil. bill ..le. .......1| rrlnllvo" .. \. ( tnd ".
r Iuuuuu-i., .inrnliix, kmiifrlii. 'her itar. Mr. .1 I. *. I..".,lu.,,, |I" ",.". ": i",., .." l 11"!". tie, .n"" I Hull 'olln.
_, .I I Ih) ,' I 1./1: / mnl" Ih.. olilnlh.in I.i..,u, I hilMli.. I Into .n.i. an.I I ho Iwo Jn,'kfon | 'oiinii, .llm.. .. tlii-d ,,.,", tin,,' lUtltni. I"i. lni.-J .:!.t<"lfMhp III' i it lit ti I 'Hi ii.ttiii.4. I"',' I liniiiil,', I iittoiiow ., \ : ," u' 1.1'10

I II., ,,mi. ol!' Ih,...,. "Illll.HP ,. I'' n... ajinn; ii|>|"inu,'licil froin. tliv 0)1.KLitt ) i ''',tiurmKi I ,. ti.tinlii' ( ,..I.. ... I ,mlnor mil ..t l"iilliicr., b> Iho" ht.). tVtallln / Monilat !'Mil ni-t,, lut| I 1..1..1.I I.I" I L J r R TA ni'i "Ult in.

I ." ,,I .hould' Imv illiirtiin. HID wnlara. had |isiu.r: i. A i pnpu"ii! n ".m' ..uI.I I. vl- .. in, frnllllll', "' 'Inli' ,ui''uI,,!.pi' '''1111, ''j ., ,,' tnnY TrA tr ..,.'orl""I\.I.Inrtiptlartr ..

"" .\\1..1" 1"n. i' mm and ii vI.1, | | .t M.n.il..,iuhlc. ,illIUIK', wa- .Ii'usu..!I lit: lilt. : I ui. t ,Hut,:" h,,. ; i I ,nil: I ".<:"-r Worlmin, "IHiwdiily 'I" nivrriiHiiiK' and Ilitlm, si'iu., ;: t ,' ,, 'I... t 'lIt \ Lion

j .. I hi n h 11 il 1 1h not tuu.l I 11.1,1 hpr .1-1,1-' lnp<, aiul I lito dl. "part nl tl,.' .,,11 t.lli-'uuIui. iiiiioi.iik| j. lie I li.lik. al 1'4.' uiiloiiI'lniiMlr I Mobile I.. ).Ulii' NPW Oil' I .in. I II"! \ / .. '. sWill"verCgi
than,
I i ,11 I luil ,.1"1.'"- UnmT iiM>slut I a h"n t lire al I ..f .la.'k..in ,...,nn,, l'H.MII, nd ,"nilit tIll I Tille..1 I IHtn! ".".ml |.,10',1 I .,' "I"i t '

' I''I".i.' "it t, .I 111.\ who oiiinii' ,[ r ititelt ...."., liurt' mtiire nH| ')'' profe.tioiial. nun. I II I., ttill I lu,. iiln I . \t ( I" -1' ; "II"". nll.whh'h,1
: l..ui !
; i / ; : I "", Ml-.i--q.il' ; the, ",,-l li Icnos Fino ,
.
il h, I | ... *
I
J, I .i. I I ilti Iiu.i' !Mir -nw In'r iljnjt. uhI I moved, ,II,) MI.dat I '.III. .. -nti ii .. lihiHii I : I i'"hi :i wlul.. I 10"1' 5i. f ,,'10 J1ry lit 't''iiiihi'li
"lL.fl .I n I Inli.. 'if. .U' wit I, nil: liking lii. .r lln" Ii Iniil, tinanllr. tu.19'illlilu .\ IIPW, ..II" ,, "I11.. ix
i ,
.. :i it I V .
Inn lnf, Ht i !
" .\ .. nitibl. I 'n """ ,i be hitl-
l'
lujta,1 .1 I lo
; ,,
I t hot II" vsi', li .uI,,, I II" ..ikl\n. Avain. I ho llljtht want n-"u IIMIII I ,1nn i'1, I' ....,,, .
i ]" ,
. : ken II. .I'l!', -- HIP. ,, HHH| i. i ,I' I .1 I d.1I i, IP oV far''ril .
''c d.I 'I' ,nl j 1 h' ,li I I..rI nnii' it .ill"I..t.i iMr tin' lu..bl I I"'liii'; iln I .
"p.in ,u. ...ll WITH \lv.>K "' BOTH .ll>t.., I h" ,, ,Ii.; t < pti I ''u i, 'i ii., k i. i,", ". | I0.. wdlhor "nIIP '
i .. d I 'I.; -
i \1 ulll h MiihillIllMI ; ; :;; i '
'I I 1',11,1'! III." ; ',1 I i'h.' I l'I'n. in, .I In. k I II!, : : ; ; : : : .I I'
,, i ,
i
,, i .11'' : i"s., .,.'bi.i. ,"in('.itol' tin' ,iiil !iiiiiiilip) I |IIIT" ,'.ilnjc war ,i-iilnro I (-tank I L .u.. "u I I'':' 'nti l "I in. ,,' 'ill U ,.. .,,1..ii l I.. i I ( ) I, itlilstIuirunal I
"r., l.. ".III'ti.I! "I I :Mi.' \ .N t I'II"I, I, ,i..r. i" illli I ''ii' '. -, ', "u 11.1 I .", '. I
\ iniiinlo-i firo wa pnl- I Illm FOR SALE paid anvi .
i
!
I I ,li nld ,10:1". .. pn- I -1.I .,,,lI I "hip
it : tli in u..li|' ti .id ili.lrlhntloi' ,. "in .n' ."l 11..,. \ : \
|"
1'.11.,0.I i non ix : "u.1 N|'" ,,,((0)Tilt.. I'.ni. I-11/ "t .i. i II'.' 11. ''II'. I i u |It' I I i'rlinle I | | I still
i I nnl i iii'il' un t la<''h. l.iil, i .i .lltninin' inih Hi. 11.11; .
1,1" / Pnk .
din Hill I he ii'f ,..k Mi 1 I: I I : 'i, I MIII ,
: .. 111.114' '1'1' and (ithtia IKM'. duWHl '" Of.: ol'a ptibllnt.d '
.
"l I .1.I ",n I i h I ,llmI *.,,. 1 < lit 1 1 tlutilu', ..liriul" ..t ""t '. I I"'u till, llu, I ", .. I II.. i i.h i .' l I.. ..1 ii, ,,,_ t ;
| tail
"
'. ,, I ; ,III .. ,, "Ib.Lu l the flip, who, ,.1..1. I In if'",.,1' ll In"i nIn in ill, I 1'1.I "i"I |' u t i ,oJ! 111'1.1,1 lIl\ I 1"\" \ I ti 111 .
It IM IIInnhr hit ", >, ,. ,, tu4ui1l'| ,Ii I .i Hi" 'it l.hn'',nn''i il '\|'| to toll' Ullll' .Illll. I. 111 \ \
uu.iuh i .1 I ,
iiln ui :": :11" ,
-', "I" u i anl. Iinl," tuitiliiir the fire : ; u MVIIlll / : I I I II \ I 1'1'I I ,i" |I'l in I Hn I 'i IlItIl iilnltvI ', that IhliI
;- 111'.1"I I /ti,.. .1 l \\ IIIIIllIlfl., i ii. \ I' i \ .1.,1,I,"d" inMil I /11111111" .
,, | ,
i mil' thi Inn. r hin.i) win remlied, i" i 1" 01. t I. .1 n I ami fundaly
! :i ;Inn: :, lln,: fciirnnl: ::' I wa.ivcn l I. diwoiln I hi. it ni 1 lu r;, t'.u.. '.. I 1'."\ : itli,: i u.. 'nit ui '1t'I.' .,: II luu',' ol I hr,, i ','tv Itlllrl. ,,'1. IIOIH. *l .H) I,, Tllll' I III 1..1,1, n u,. I I t l lH.I I I '. I 11'1'{ 4J,5| I0V: t: h-.i''ri'll.: |h. i'ltl'

1'Ii1 iuiII MI" ;,, ,u.... the ll}:ln. I'l' 'in k.' hiI I I.-i,i, iMori ." I III'' :" -'l''ui'lIi.1;' I/Kk./ pitatltd over II. I'lMIIHI, .III.nod ";. I I I I Il In,. .11..1 I I., ."..i I.' i-i)I". .

: I.\J: : .\. ,hal! will prauadlt, ho. the la.l .x"It' :HH J"'":,I i .l, night'. ltit ..r. milin.l. I ,\.plt| loI "J\I\ H.
ail 11.: t. i iiuiii' t'' i"I' u II. .. I .i ' ..i i i I' t-." 111,1,11,1... ,,
ap|", 'nun' ''i'. Ptn In slinin wulari'. ofowlin I ii. "rivim-i, ..iiI. u and ,ihn ,n"'n nn iniindalluu,, uiilniin.lrliil, .hill lot\ r "'I' 1 : i

I' I--; T:;; .-. .j I 1."lIe,1 I su...1'I, It ttill he anruii -'I'he (lilt,' < 'in H.mr Mill al at SliMrw'mritMTennc.M'i I..tl'llNlil.rV1s: I J. C. Pobl y.
: t \ ,. ,...... 1,1, 'II'nn.I, ; ,,: .. that will INol 1"lero'"II.. nil .. H. KIN' r t: .(. 11,1 \.ii; .,,.', ..ntlialiUd IJuI''u', 't Illhi,.I-. -i.if hnrni'. 'llamaict' -- __ t fn KWI.11t I

I u I.r' I IJ ''' ''' \I ho u Iint. <..i..1 it. I HP "''eall''jCre.| a bv Mi.: I.. V.\ I. .. 'a' I I"I"I I \\ f 'i i I.'o'. mil, ,u,.Mali' H lor all but bullir al, t'. M Wi4.. ( ) J' .. nl.,
J .' .1 1\.1\ 'II"I 1"' hi.of( hk.I t'.i.uu: : ; : lI.utl'I'III" 1"i1P Oolt 't\\'I' i 1M !
.mull in inaiiup MItIl'I'IIII'e and. hue, :. u.i nit ,nt il 1',1,IfiniMI,. 11194| : ', ) 10O"
.11', .,,,1 I n".1 I HIT' 1'h.1I'. adtmiiin ..... art lln. 1,1-: ol the, ( 'i'lluI.uului.ul..urllucriu i .i isact' fnjri
bnildfliK IntnleiiM
steel 1
-I h(' ;it t'ir', t Ii.mliiH.I. : HI. lxi. A .
111.. .1 I 1,1"1, lirm mil win i u.I/II"II'I .
I : itiroikii nr ..n, ihPin-
I 'I ,,, : ,'1i l.-ilt, IMI about' eiidid, thii. era of \. whr I ,.. ," "I tlUik Illl I I lit fI ffoodt "hlAtur ,.. |I" 'I"I'|" iu i": il I. ) : !1L i I h LII.IMOI'IHMOMK 1 I; 4 II") jf l. Yi._. "WI.lil" "i of llmllliiKii '
1 '\ ii' ."II'I.t'JI'.II/.I.t I :" I .l It,1. | vi.itid xitaunul, ,. 1.1,.. '1"i ,it,, v. I ..1 I I 1..11.. ..iu.i n i linn' u Hvii w..I.. Iu M.VDml o Miirtlp. illh -

1\\ ', I 1 II I 1" 1",110111111, tt ,."II ilinni'Hit. tliilil tin 1.4uieja.bi-luu. .were. the llarttut ll,<.n-o. :iiil 10 h n 1 I t,, I ..l.'u I in M 1I"'II'I I the MnltfulittlM Hag, and 1IIIIIe1al.I.I./ I I. MI'Ih"I1"11" |, I I it4tlCI MININI.NH, 'M tHWnttllnl
fltpn and HIPII al hits .Ijrinilin M i.i I''lull,> \ .MI III' tNii il un//1\: 111. .
I : /II lit an uiiiitini"l ll )ilLhiuit u "U.I"Il'ui tilt' thin, .1111 i ..11, i \ lit .11..1'

,. I I l... Ilt. 'HitI.I. "ii.i I: m.n,. I:tin.I:;p.illaut: .X.Itnii, ,tl:11111-,all.-uhliw. I Itse at ,nt rivalry alnltiln "hot,'I In Ihlt ..11,1 ,- Nalimal: ll'
I. .. 10,." ;,. : i .,ni,, n..ti ..1 I" IH'liti"u. I iln in tnido llu. iui, isiisra4.grn.veiuritu poiurriihiiH. '|1' d I,. Via .hall. rtkr I'' it nwrrI A .nili.; ..r two m 1 lii 1 .1.,... (....lnl. I rl.lalln to
-'I' "' Ihto ,," ' '11111 I'..n' ,I' n',.nit, 'lo" lIlt"'( "'. The( ..ult.tll' lot .. ,I 'II .
"" \"Ih in T.I I I'. hinttii, .
.4uu4) eatlilriid '.. out- ; Flu I Ida Jin I" III'", ", \\.01,1.,1 | | i .I'I".kllll.
.
Prrinium
1\\ ,llii. I II 1..", .(. t u.l II unit i. ulvrii in I"hi '01..' t in" CottC. '
1""I1i'! e'ipfl'.u
.. |
M..II'.II..1., .
.t. lln I II" lIe, '
I othii' 1111'10-' I "uimplPlPillui I Invtyiinl, ".". 1.1' "iIt, -ui u I
I I'' it ,ill 11 I iihNi, ,-I,Ith h.. ... c' uiln' in" '' .. "nltnnml$ N, 0 I"nnI ,|*Tl. nut that
,
-
HI turk in four inlnnt. Ihol.aliin. andmil.I' iull u ih.. i ...idAiHi.MMi ". ...r M. u '. i i, ,".,,,1.i i II: ,, i : : 1 .
d. ..I' I." ...1 I I'I' lit u.. -... 'ii.n-i' huh UK 1"11 lie....., In. I 11, '. '| wind' out u tm .a 1'.11'I..1". ..-. I In u M P eM,, l 1-, Aikiii.iWin I ,, Par ,ii ... Nell ..111.1. | ni.|1' ..I I Iinflii bnl ..1.11 U I-

", I I.. .II'. HIM I I.'., nn.l II b tip' ",kill,. oil mil' lo Iprdnt.' .V&ustsing. :iuiu' 'u.." i"'". "..""u ui, HI ,lunik, 'lial hi. will.. Mut.larltd .. ?,. I III I Ilit l I I"IU': u' Illll 'i.II" i \1-1'u l i iItll "i , :. ill) ..1 -tt'-|
Ii'I ,
"' ,
,
I I. '", II... nn.' Ih. : : : r't.Ii;:: ; ..III "' .""M', .1' ." .lover, and,
iniji'liulp.
1 'I. lull y
I,uulii., ; .., j.uitliu, ,g gelill.g, ,, tin-ill It,"r to lelui. ,' tin utI I h.".,,'I I- "III.mlil Ii a ihlldniliiT 1 1 "j.. .. .. rm\\
? ,
"" ,,' I 1".1" I iiUl' ''.lili l- I,10"" ,, I lif. .hol In. 'I "thi! 11111 I I ui' I Illl I. 1' I |w II.ui '*.
]1' noi tul. o. d in. keitniK hen aloft until .., ,,, ,, 'n-ninj. '111'1..>> 'I.'" km, ,!.',,. .,I''. mmin: al r, kill 11'1- I. 'I, ,I.... .
", I" ., ..," "i PI.ni.., h,' HIM 11 niliiilli.l.ii.l.? |,..'... ill.lwailn.' : Iho honi, II lieu I. limn" .tin, iniflM.lh' I hi i. :111I.111'I "' ihiillln .\ I III:(" a.,1 I Ii I, t a",,,nin,.,"I ,1iroikiit '11I"1' "Ill' .'tll'i vr.ai I'll.I Ili

". I 10.,1.1 1 IK "'u' I Iilk. U. .1 ,' tt in' 11111\ I'd.,ill."i .,hI I'l.\sVHIIi. : .IGREEflHOUSLS \ .,i.tnissl.Iliy-
I IH ,
.
.\ttti" ,lt.ii, tin. tp.aeU" formpda. HIM.iu -. afli l' nn.""-. Hi Int." "f'".I.lu I. .11 lu' Mill, on ,ha. '''' <',1"I riot ,
.
I I.. \s in,. Iron, .. Hi.HIM ... .I in.. .i I Uij,'.. i'in. '.lo |ia..ed arounJ. inIHiit "lIh'' and.II'II"u.I1"1 I i. .,i ".ai.,,,.. hl.1 I I in,, -l I.'au- nil the 'II 'k', tact ., .1 I Illll" I 1,1 I \. I'lMulfPI YfcllM. "hl

ol: lint. l.iPl lor KetCh fuu t.rau.h.u II Hill IM, auuipl. ,. ..I'l (11\i i.. I Inn, 'il"iipliiu "l .1.1| |1',1 I Hn MIIIII.HK or 'Iriin.. lh I 11111'/111/ ((II 111,1)t Vloic.I ( I I ; I .n-it.ola.' Ha.Prof. "i y M Ira.lc",
.
: II.I dl.liiinn: .. wnr alKint 1 I.24t!' will bu" at I.,.lui., .. in' ", "' ".'u i-ji',. wild ulit .lrkI', .. while I 1"1 .iinlitnalion.aiming,,
I' -., '.....1.. and ruth ...-..H fl.livcrpd! tier ,in I h .n"-1'. .,,,. in.iiUr.' anIn I lalll I I.I't'I' i I HIP
j "' '.". :.",.,.. ..r I I'. "'$(.,,1.. Ilii. ... .ho .'d..d at tin, iMilnl' | roi, a nh wli iln.i :::i:i.1 u li ili.irilmlfdII 1 '. I ) : .IMuiinl; ; "IV3 "" Id I I ,il I.. hrji.l. .ml IM.I. uppo.u. .. <'. /111 to; ih.. t a.,i. in I ..lluKitl rluii. ::11111..1, ,. a.1 I I I. ".Iu'l.i" | h.'n.si ,,' .". ammiK !
; ,Itu. th mark I he 'ilrmrui ,,. i
i
pru \- ,, -- -I, l I", 1'!I.. '- 11)'. a Ii"-i.xrali ,Him '
'
| I'
I I'' I ..ihii,,j. t.u.I. I ii i ",,i tIuuu.'" particularly, on tin' I.rl"r, the :" n I ., i 11.1 il 1,. ,,l W.h", dat. : i4retalltltttlvl.'S(415i'CpItil
n i- I' !
n' nllhi; olih ill/ Hi'It'll I tl, ,. :
"' .
in
I tu,r .r..tt 1,1 1 I.. Ini luu......M" .. aiidliahna and '. "I'| i |
Sw..III"" .In 11",1. u.u'.l.u.' Ml, \,1." I' 'u ,II",, l" |'nfi"'i.l. n. .Ii.. .million" I' II. i'I.il..I, i "h, NUrSERIES' BAND : and.1I'
j' "" ,i ; it' toudon I bcli.v.' II.. alni<' l iltiuili'lnilhiMDiiilndid I. I'll,.,. nl ,the nitii.iii 'I l .Mil ,. ""-l pvrw.
ln.it HJ.; > "mi. "i.1 I Ihil:, I'u' ill, nl., --M, mini" 1..1.., |
,, \ "jll.' ,t... t .>''r..lf.. Ihi 111 lMir dow, I I. .11'') HIP
11 11 II lie un Intiiaimn. I I. I. 11 nt I Cu' II. "I 1,1. ',,. ,'.. ,-."i.l 11115 Itt i limiiiiii, l he LEADERv .
|I'ro. ,
.1 n, |I" r...n lint .uiti. I. lln.' 'duruKi .and the .' ,..,...10" of Ihi will ; .,1 .. I )
r inn e\ nr- :iniiiiu in. .in "ii, ,in 11 i. 'II I ii ,itrul nl il.". ni.tviii', 'W.la.II'
.1 1 I.. -..II.r..lilll'. iI. ''mi.t., 11 lusrul cut In,UIPNi of Id". KnMophn' .N.i.it t: I I. .u :i tt .ihi 'to II:". Iti-lt parllanipiil OPERA HOUSEONI { Floral Decorations .
,",,, II I 10"1\ I.. .tatt-r I b. llnI """ ,)
''Id at 'I'u.. 4ltMM., .MiMotIK : \
"I I I I'' nl, 'u'l 41 t \ i Ii.., ,iif,' i I' I"i..uuAulI'i' ulroal I II "d'' \ I , uuleswihlt-
TOil"I'WM.n t
to. .(11' '\ ."bite II'H.I. u.1. all Iho .&) iii'in, f n pat ,,, ., Ihuinhl. in \Io.a.Io"1, i, : \t i. i.ii.nun I 1:1.1' I r I. I I'H. I Instructor I'" It.l" Ibrlrit.
tar a. we are aware, no jjular II. rttlllcr .Ir.Ur .oti : ', ,nubii, iul'Ih'. :.t>i l I. it hlhm i > ;, .1"I "
tun.b| ,i.innne ba< 1 Iwen arrantfi-u,, sue '.I \ >>.'. I I... I hit, ulii,, ilt I l I..>..n. l I., ill ii i .IM i.s. 1 11 1I I u "I I' ,'l..a, i.I .',

I. i"" ,","I' illIllinbut: ,III* fliellltil I | lotut VitA .1.I Milllgaii.aii-iHi, r"l'! I.,'" ",..u..I II'". wink 1 ii,:.i I "I' .u.h I Ikn "Itll \IM, I I .1 .. ;I, ,; 'I i i v II'; I 11.1.1: :t
1'.1':"NT'lt1"? .bust with 'Hie lluod.! Ikli.whi laCy oM.iiifva. ,Al,.. ,. ill tu.i.i.I. I ',,1"\\I I \1 1:1: \l'I.I', In 'II I ,,111 Ilitirs,
,
l the IIM'" > hllu', u.I 1",1., I IIHII MONDAY I 'u I .II I I il'ul.ulit4
APRIL ,
I. .. .". ,. ...Ul I'IJ., April N', '/Su.It li ''''I''''. near 13 oilwk lh I wlllK'-iiiK tin naval dull ) ''' 'I i I 1. '". I hl I.-..ii.i: i i. i '1".1|. I II In : 5th. I ,, I" ", ,. .. .. ... 'Ik* 1'.1.i.1 .

.,,1 taimlia Hllllaku OH! an .,'u.Io"! Meal t i. ht :mil It H-, ,li IVil< ral I,.j"i '" I H I .'n.,.iul'iui.. ""' un, "I I .. t ", I ., ", .1" I"" I t 'I. -I', II H, "" I .iWrt-l

." ,. I. ;" .h..1\ trtlhrcr p,"ilt al In a. in1IUII Id* t '4ii, a-Ian t'ofl'-o. alivHi.I tin to. ,il I .. "iln' ,,, ,,I II""i. "li. k. "I l lI I '!"nil, l, .1.!.1.I. 1I'

.. ..- "i.. : .1 i .. ', ,, flltll tilt .
'.". I .., (II AIIIall',, '"" "u.ut"duu.I, DUI s IItt..
.U ,tldllt MMtiriMtAi I f'.I.tJ. M,. dt l.i\ <'K'. ",'Ii"11' .., ) '
i '" '''i """I" llilI I I it ',''I'' "., I ,. ,. MrlUVll' I U, !,
iwry UNMAn .
.\ .h..h..lorlloJ 5 I Inl. I H .1"I n <.I' I '
1 .
.. -i Morrow. Xuh- '"I" '. (( I. I
'" I I..I.i null writ" i it I Stitit'. SI .
II.i..rt'aM. ,. on.
Ni.t li I
i- .1 n i .
., ', ""I, t I Ii.i jl, \\ ill I... ',,, \ :\I WIIit". itiuuIligiltlI. : i win".....,I IHi' .'uu...iui': li.d,1,l .1..i, .;It -- I 1' -. .1 .I",, "'" I II"'k" : t t foll", I... .

l ,ii" "I n "'1 h, ,lull linn... j'l l,n : f' .JMdul' 'llml 1.1".1., I i. ..u..i. '.until I I.i hi, '" 1\ ..I II" .. "t !MISS 'LOUISE''BEAUDET 4 iiult'i ui > rihIII.IT.: : : .. ... .
.
] ,
"i .,,..in., 'trull'! Me\io Turk. Kliint. and .. ........,ar) M. ,l'i.lt'u, ... tutu' .1... i "I'i: i .. Poutl 'I'l'I VmM"1 l I' .,.11,."", 1'M.' I ,' I .. '
I IC I / .
I I. I'. ,, V I lilblM Nv O ; .I .' camo. "".
I u
"itttI.i.. "i,. ; 1"1C"j 1C"j : ''' '' ''' f I I. ",.1 I It..1'1'I. "o"
'It I I.. *; !I' A. IwlKkit$ han. I "1.,1,,) \llta. .I. aki.aud. I-andili.ny; ,, ..,, ,IIHp.i.i| II. ,I .1'I II' .. I I I .rs \ "I i I I \ ''

rn: ,( : \ Miil.ll.l.'H. and wit.. rp-| ...- .,111..1,01'I i at K... I I.. i niutiii u., ,1 ;. III,. ,ti, I 1 'II l a. ''I'ini'"' "liiil ".., C (") ''JI't\ ) OF .\llss.( | | I II" f ," . I 1'.1.1.'J', ,.i .1'i u.u.I'| ,u Itanki 10 '"' ,

,T .,ni Ijl.kr..r.' pi delphii ; II MliWIcliui 'I 'lINen.. saloon. ,' |I'o'..1 I ,il I",'." t I'' 'il I II ti N Vi "I. 1 H. .\

,. 1 .liiiltitflh,.. .,. dull IIuli., ilie. | Ui, ,.. ..,*. s. II ,illi,.11 t h 'm-i' ,"'. ..IU'l ." "t i" i"i I II. I. .1 \ltII I .

I I.." I i.-. ;, h funiilhttiili. I LllKHKKI; 'Ul'..-
.1 I I .ill ml ixaniln.I ,, SlAnt..., ,., I I'I I .1"I "i .l.u I ,> I I .1 ",,, 11.1
:N t) \II II ll'illuian M.hll" : ''o"r .1 .11,1, "' "''! .1"" : "I I,10It" /. I

I ti-, llu.i-. J \ bitters. Pintail." Its I I. fc; 1'1,11'1'| | I'I'J 1 111'1." .....hl.I>"," ,"" "' "::1",:", I.. u.l, l ,. 'in ',' ,'-l I li,, h j ,",",. .1 I I"u" HAMLET! H.VX'IO: JIM: C'OII."O ''',' i,:" I. I.tI

Jrh ....., a lie, : Lib, U.-nei, \'Ju.luIg.ill ,hut'" ,I..C ii. a.u.l. ii-, '''ut-i, ,I... Ii"" h Nni: t. 1.1 IN I I" 11.1,.I Ii | ;

".., -i ;a ,in U'IO.il. erv.U I l II J C..llin-, Mitts.' rlatin / L&'i'tillMtilltlII' .in, .i < :li ,. .''I', ,H" .1: ":It. II.: l'I''l i iii.lnli. I I" I I I I t 5 I I ..I ""'"" Ir
,I t.. i 11',11" I 1"1' BTJTCHI .I"" tu, 111515I
..IK.Ii Jlullwri, Jo kututuville .1 ti-"i u"i
I' i I I I ; : I i1" ti-lulu. I ,. \\1.1;. .. .p. I'l"lIl| |I "III)1'1 I I I | I 1'1:11 I:: tI r tIll.tullia' .
M h Million, .eliS% J Kiidolil| i,| Ctuger 'J"'I u. ; ; I': ; u. 'Ii" 11 I "M 1 in., lie \I I.
1II..w. ; Ii II Mar.h.ll. \1..1,1.1., ; l I w.'III.u..eM u, ,ndr '': .. '4 uu--I. I. '4 110.I I I. A. N l 'Ing I.'i.taul3.'tl. ..,....
i: 1'..." I-Si I. I > 1101.... "luuhi.,, .1 I IHi "" "'''. ,... ,,.,,110 I ; 'ii 1.1.1'1.I NOTARY PUBLIC ( 11th'
his. li..'.+.L I 10 J.' \V J'o..II, Montyoioory. ; \ ; al *u-l-" | f\\ I I.>H i 1 I tLh.'IliI.l'I I it. "' i I'.u'I tb-tin rll(1tt.Refrigerated ,
\1" i .
", /': H'al > u. \Iulullljl' U < tutle-laliut' u. nitftiolth,., Iliu, I IMI ..u.i" I ,. '. 1. it ,.I I' I

I I', \1.11 .. .1 I Tttailaltusu. : A kliui. M..bil.lIe.i ; : VI.I I.. < 'n.In, I I. "'. I I.'.'u,.. u, MII MII44I. "' 11I.. :,' \.l'I'.U.I.\I ., M \1 I I I', I 1.1I I l.jtV.U\'H\1: I I 411.1,1 MeatS I I. ''u''" leer II't.
'I'
I II ,. "I.. I ItJ It, aiU. ute, W W UaU.,... S II : .1..., re.ldpii.. .. nn.I 'll".u, .,1 I I II I ; \ I I t ,. .
I I ..I!"',, I t'.I't. U <. trwUr, lUlb' U' ; I i.i. unl l.anl, 'n. I HI ', ', 'l l.a'Il9l, i'N.I.' il, .? .,...IJ'| .. |hJ' !I 1111 I \ ..ll'4, tAt 'I n"I
I ) hiM... lirand ,n"'11' 'I I I I.I ...<.ifi II I .1 1 well ., ---- --- I .. 1"':"
I \\ .. .ure f"i ', 'IIc- knixlil' .. srli.i.! 'flllIl.| "'II"i". 1 .1.| t" ,1 usilllt4l5 I 1I I I) 5,1 I U "I III I t' til I 'I'.111Illr Ill

,, I ..II.. .. I'': i : lintinl, (UpMl-. : V. ..hoi.. ,, ,., "I "i run, ''lull' ,,tul, Maltr...,,, TIio Iliii 1.1 1 1 ku'-pl.W| l upi
t ncll I
.tl..t'l sftttMUM/.k V "' halt' 'Tnt-' I a lam tin" ':"l : I "i I In.oM' maud |>'l/4 bMlhllM ( t I I II I I 'Munnly Irn1 .
!II.1 II I" ..," I, : auddalltatntiiif I I'I ;, ( : : : ; : H1l.//
1" i ;.C ; Ui, *. tiiuiiHluy; I HtlimlJkliHug. Ji .1\ u. J > I ,!br< > -if.j .i. i" the 1 Avery beibt. Savannah Ga I I I.' 1 "I I ilits.trsdtu1'l
H ttei.: hioHIa .. 'J i". x-i d.nr" tik' ., il, ..... .......'. |P. .I I. 'S. 1 iml liter
,, '1",1, ; 4'uj.l|' -. ) ; 'hut'I I lluil'tin. n" I I'5uwl5tuI.l "..,11 fII ,. S1'H\I 1' '. t
: .
ir I W X'l' ';, J It JANus" *.. tiuul U.itd*. 1 lion, .ln-lil a regu.ur,, ,I'i t :' :: : ,..: Mi,t I.. ,.*li !",u....'5.4l Iitta'tloss i. .Urll '. IH .I.. u I '-I "I".1 I I IM u.",. 1 II" ,I to HPI. : -
g.MM
.i, ',;,; ,:..lL ; ., ":' .1 I --- |.liluhi,. 111..1,1 I 'j'i I II I. I i 'at..t ijiialiu. gl. I ".... I .. ,. .t ,.., Ship and GeKrtl Sfa! smlU: JOHN.J41MBOf J5KIJ Cl 1'1'' ''h..1
l.1t 1% TIhltlf % .
tar, MOor 'uP' 'loHgll' .tl lO Iht' Iltpremium .. ., .".. .. .( .. .," I" ,, I-,". .1"", S thick
."I 01! .1.IcItiibuuheal 1 .. naiw I ,, ,.' "*. I lan : ii 4' .. TO 11"; PIWINT. iso.. n' .11.1.1.' I", I. "I I ult, Kll -
JVr !!'*> u> ., '
II. .11 I | i: f! "' "j'tul.- i 1-H: Ill I .
H..III..U. .1,1.t i I.
1' I. .
h' I II "', clash i iIe.le.re' uul.'i, r rank | in a 1411) 1,1-u, '": .' 01 I t I .ug, liiutliKn, fA"' lt..5'uu.r,.... ; i IIIuul, ", .lulne m

.. I I.. ... ., : ,0\\ II' i'j '.ittUIlII u's 1..1..... $ ,...rt, wlwi. aIi. fliai uliare, hntlu/. I 1\\ I I .., .. lit'.. .I.U..I an I Iri /.1"1. 11'If'I'IItl"I'I.: I j Sto: fis. ui te&r' : E. ..urltiClltl..iullu. i l .1I.
t.415 ... I. t .rtiauklikwanMt. y Ill .'
,,, .. I "1' 11 ii-vtidt utok "U" .1' lit.. the. New rh- < _. ,j .tJ lu ""
1.\li.I.
II. '..11. ........ ..r I''" _...". .."...1 IKON "hArr I ) I ,II .VM'I I. I 1.1 ..-.-' .
Tin tolkl at1. 'I." ,
.. .. 'U. I'MHI ,.
In m4iul
J. F.
I Kehoe 'OMUINU I 'NM' I IV 11'1. ,1".1.1.
II I I' in .11.. .. .
: ., .. rl|>.llM" tiwIiHiM" lo 1451. ...... I lyre mnl
l I'u v ''J \ "It'
., ', ,, ,':i lilly .to ti* l *.ii-r COMHUK tAt TII, am" In <", I 'u. ;, ",,u i .\ CI',.1.1 !I'" ". : 'Hi,. liintor. will..toi C CdiiiniclortV 111(1-1." : | rr II,. tIll. ..

", h, ,I II'' .OJ I lilt Will .4 4al. U ..... l.ar- hat 'Iu.i. 1,1,11, i Iii t II., "I. ::1., >. i"IIo..tI..1. I I II lent.'lii.| U ciit t ) Hnililcr; H<'.I.of. l I. "I' '! flu VI I .' '.: u- ...1.. Iii", I .,u.u". tin,, ,t 1'ic, ,. ,-i.1
'I: ". itilil WIIhISI1.It$ ft4CN4*, eJo.tli..I., ... i, ,'u .l,1 'I.I l iii. u.. ,, '" I ,
: 4l.i I I ,"I I .101', ''I,., ., t'I" I I" r ." ti ,
'IC..r. 'I" .. M il 1.I:lu't'I't .". I ilriiviw ul",Hfi I "iu.5It4
,, .lIt, ,1.1"...... ", =- f'...... II. ", ,1 Hilh Cl., .10.\I ,11..: ... ..1 ll.tI i. i "W.. me .... ,)Jew Ufl'H: 1 I, h.u..lf.lt t. Al.', .11 f' \ 'r.1 J."- ,. : : :., : : ., 1191,11- ,
I ,, """" .1.1., hue .h,' t'bh- .| t llxUllltF. $ ai4i.5l'rii'' t 1' II 1 Q I.. \.:R&co.


:

..
[ :

f .


"... .
: : iil 1 I I. \.Ilg'u JJABOOK ..."'-U. ..........;.1 5----- n.r.
: "' h,;!. :' ,, : "i: u l Geo. S. E,11mark: I ttU. UUKArnCn-rvz'; ::: :':: '. i ::;; :: ;;; ; I .
.. ,, ., L.t.I. l 'f ..kl : I hllhln; '
'..,. ,,, .. .. II. 11. I I: 'ill ail ll..Hi. r J I G. Rcntar 2LPhfticia D. ",. \ :
... -1.11, t'I'IitIllI.lt.. 1,1.1, "l",.' .1 L'L'I"
II \ .11II U .M"U '..\ and Age at I BINDERY 'I I., ," ., ,.1 I.. la.lOilItS.iui. l ,n"' and LJttle Houu around the Cnrp rA ,u-I ""I' "'ttlI' "! ,- :; ; I"
.. Hn Collecting) .j
U Michael Street I Cl .1 II ".-.l |....,II,1t UHM- .'1Is Slle. nrl.t'! nTiittrri 1,41',: :; 'I \' cut; ,' J'nrf.- :'I.' I u :: I I.ION' ,;: % : .Itr.KIN : :
m "Ui No. 25 a.1 27 St rsiau..a l4tC'4yg6Allt.A 5, 1'In' fiiti.f, Il I 11.1.1.,

tt at" ., f
KJ).) n, May MAMt. !i-i.. II"T" 1..4... j i 11.-v. 5.4" ladle f., ..II"I ..... ..........:..r: I MOBILE A. .., .. .,... C7'I! r,4 1, It tt UM-IJ 11 r

I A|priN-ld) ...... ..i, I ..."' ... JlIJot r. ,0 e. .'1. t" I t tillP.l'l l {

.
.
'- -- --- -- -----
-.i ,

',, -- '. -- .- -

' i'
-

__ ._ .u_ _____ ...--------- -- .-- --- -
-
---- --
(54f51 ug.I' I'YI1:1)
,
THE DIsTIl USD11)'.,)? ,.''i .
our l IP ,'n."i,Ii >, S"'IIIII'I.' 1 i iIt 5' : : : ,, "j'' II r.c
l.s"':: ::tds:.. : :: --- -- ----

.HAR I Inil till. I', mHII'ph| r "I i I. "I'| ) I .1,,;! ? .. : I'. In'S. : ,: ,. .1" "' 'n. ... .. 'h. I ""1. I'.." ...1'1.' ,15,5' ti .5, 1 d '.asi

Ilieil-liiii) I ...I I..- "Hli i I i.HI.'I., I I ''lilt.i ".." .5, I ". 'I" /s4 svisls.Ipp '.., IrlklRl t"'"". M"whiamr H hltsa, .h..I.! I hoIsts,, 555'.l, .,. L X SI

ill\ :. 1 1jrotr ,ltll-' r. I *515151 I iss' lbs. (nsa witIssast sI'Mi.I :
SUltIW .1) n" .I l it it t 1 l'n' s'.s,4js tt I 'nils'sliss
1 .
km II.s. tin fnr Issul
uc .f v
'
for n "niimln ,,f M'.IM, |.i-l li itwarn .' .10 't: Iv ii 'Is" 0'0' ,...U. nui
.4 ; ) pi .,.1) |"iimi. of ,", tt 1 <',,idi, S ,,, I i ".,1... an.I : Hum ,Ik-alli _'i.ro.! rnl Is' ,,

c.o'c lion In en i.m I i ).h'I"I I'IP < n.t ''ItI.'II, ,ar. 1.1' tiimniI ,.}. : ,\ ":, (CIIH.\IS.\)\ \m. .
' to ,1'. S H.\XI HH
win lire .elh'j I ruiilil' I.li.II.. I',.nftv I '''' ."' '., I I "'.1 (. i4sM.5's. tir.is4iy T.\I IH\
,
.
.\ I'" I "'. ."' N ( k. '.' : .''s. Ml i I 'I I i ,'. I II Ii 'II":1
E ". Hut, nn nllff mn! ', nnl" nit '' i |I", I ,n ,I ; ...Iht u II' "? i I '. I"I "'st" I \ 11'1'1\ '

W.s |,,1'011I1.) l mini ttHlnna) \er |)55II.i ". ,,1'. ,' 1\ ', ,, ", I ,, I 'j ,ik.l,,; ., s's4 IMkh... 5ils. 44. s" flAns5ts'nnIItsIny ,. I: : '''I '',, ,' I : ,: : < I Ii i I i; : I l ::0'; ,- 'I" ,\ ''I l "

ae 11) !I., ln"wr'.r, .httmsIII( '. ill)i ...,,1 ,, of t '" I I'' 1I.I. ,I'I ,I"" ,, ..1. "". I ; ;I "" :1 ; i ; :, 'I' ; ,
..(( Mill 'IlKl) VI 'II .1 ...Ml.lilHlll "II,III! S'".10' 5'" I, s.l.l i ", h I ii ,liii u..sII'
,,, S,,, ,s', ..5'. 5sss5.s., : :: ; ; ." .. "
t ,
Ot2t.C. rxl.ltilnhllr. HI Imti' 'ml I ri"" t 11'1.I I '' I.,' ", ''lss't'i', MI ,,, .. ",'h,1 I -I.' ."". ThaI In hint.kKUtliiim 1 I Mill% PuMMi a t I
'V. II. st : 1'11
n-f-M
fur (itittltiK, lh<- |I"" HI' I iif ;" ( i. mill i. ,?..1.I I full.rn .rh.), H irnikMllhi wH fcai., .
"I': |.IIT||..'linn war ami ili..nu lion lIst, I lId Its ..sss"l',.. I .'" I. 10 ". iss'4ss. "', .... Ail 0"h"k"l-r.wlUim"t.l-l. ,-.(!.,,,
Wst'iI..I', I 41.5. I. .. Un thfi tk Hf* thr-mirk
ilmirrr til hllinllUtli' n Hurt) iitirwlH'Imlnii : "t, Mumi.. I "J ning |II." y r ...II

) ,))..asla'tI: .Ii"d'I? !1'.lt lint: III.I.-I!. )Vl..st, I tt.s'I.,Mst,, .? ..d ',,", I ,,I I.sssilItIlig. An-1 t.lsih. _l Ui. fnrtAihl I
funrfimram
: sijs..b I' .11.* '" .
hr? Imlif.l) ,litH't U lil I i ,in i I Int' ? "I.| i""). tn ym tlw Fensacola Marble VI irk
.
.. II. Itaul I ) nt wtthllK' f r 1557. II ?
il ; hr "'".) Is,' Inilifl$ ,',intl ,Hi IsIs I 1. ___ __ I 1 to' ". ls.iSs'g., i fr"in Jsls4Is1) him ..-.I!.'Mik 1 MwMkTHE a

Penc. .rsHlnlrt< .rll'n' lfh" I'. nil, ,li., tin'IT I Ibv ,5" . limn .1 .' ,
,
flm "lnt t.>,,l.> l" !-!. ,I 'Ht '
I II, unit I In mItt I Im .iliinil ,d I ,"i, t i't'm.'ili ,11 thick. rntNCH CROWN JSWCLS.

Wliu ilnp. hilt l'ni p lilt v,ili I ,h"'I'j| Th. fIt Hnnili,) In last. kltftll1l hiM ,is", i i t l I. ', (tin 'i.l.-.i },nl hair I C. H. LaCOSTE Proprietor
nl I tUt 1511 nf lnui'l m 1'._ tiniikiv l lnnw I. ,.__ ,
1".1111/.1",1 'h mumi' : s' i I it., ,, ,"1,11. 'VI for n wwfc. Or 'h. 1 .. "-" ,

H. : TI! .IT I it n it> il".ii(;''r fiimi, '.. Srwit,5 '' nn ha .1 lit nil tinKirl. whnwnnl .Iss.is'I,I I j ,u U an"nnl 1 iraMi nr hag, a 145514554 1. .. I. I51It -.... .SlslA1II5, IS
) ) until' Inn ,It was r"jflt"I.1. I lit ..1 l to !Is. ItIltI'rII.1 1 1 fnr trMwfpm\ ,. .
'1111,15
Ktr"ik ,
t 'w hlu < U in l the famuM
HIP frnnml, ) Inili' H.nrtimliinri) in nut .<.r>. in* fi tin' iniflimxh tnwTiirvIrwilnn'K h.m. o .1".h..llh' grimHint .I. : U4.1'' '
Wwnwp Tf r
| I thrwillnssrk.'l'st'isis.4s4'l.gs'! (! .a ** '
Mn' X11)*! pwt'Is ii( I r, MVIIIHUt t E:1 ?
.., mill) hi.. Ihiin pl tw4t : : ,1' MI : :: : : : : ::
,,1.1 inulilt | :: '
With llw imMl | ;:
'fis'I, | ,rt!. ul irK ,,.',ullilul ur ttrarrllk' ..l during tin, ill kin**. anti I ww i .IWd.IU IIIW, .I.mll.' n"Hdli,
'oVt | fti ;, .,, I lii nt .1 I 1. .j I .lli '
M :: ii mill"'n'II.| Clilni lm UMIMMIIM' il > f tl sir. ''',1''' nn | rn. I ..ir tmv I 1k.tons' ..1 .t I'1
t )
wi |KHII.. The iliiihi. ....r.... Hint I It h mbl nl tstssIs.slIIs"yrrs'lIinI hail you .1..1" tl.I) 1M..t .I.| ...f. I I'sI'I.' I' \I\a: !TII: ,I'I'u: .
.
i-mu. illii, |I' I" U. "t .1 is of* l tln-m "
n .
srr.l.' Hint WI. :In tin.I : < 'iiinli:: / Mn|.'r nn "Hlir; ti fii.Hliiy nkrht nml ,ilrat Irnttn .1 mk-r I"Isv UHUofU' .' .jiWri, HWJ .4 ilslI i", ,, ., ,. ,., '" "''" ' ,'', s''' ,: "5,5;, n, 1.' -
(1'I': ; : ; \ :: : : : I'
hul. 0. ..
littirv I : : ,.
slit n..I f"nnt| )' ,' |jtIs.s'I. k 4'l they ktvf tit'nK UKvM'-r wi'I hiiKlik knl )lirtniiuK-y. An nM Unit sIll, ', .I'"' ,, I 1555 1 lI I Is

All Mil I rlil nml I liraln.. ('I liiunnu I'm riiv ur I'itl. M lim' nniKtwi", niilil, .It Ask W.lr''.. ; ': w's'sliai.anlsInlls'nrbssIrI. I! I I" 5 I : : : I 1'1"I'. .
,
In 1:1:1:1
hw t' ry a ilwaitnw1 tank .515-s. |p.1'. hum IHBM w, n ,pr t..st.. J \ \ I ..
\Hihii M iln' lIst. mill' lln' I I.f"un.l )hnnkiiMt all tlwI :: \
ii-ittir t
I'M \n\ 'iitPianos sissy may ( him, il.. mn-t ruli hki this-ks anil In nru|' ir1iuB. 1M 1"-,1| | I II,"ii nit ;" ilttr Tai
Ilit ItiHilllix) of liHlla I mi -" r.irHHil 554'I *s'i'I-kill ** nn-l $IMIM in tinttnmn, I r !
: ,Inn; sill sill" fullTBlmrtli; "tth "IIM will bring .(WO.OWI Stuns I m tIKIO ".
nwkv, fun of tl -
,mil I nil .
| 'r In nuturp. .trrnitlli' nilifp.ltr Tin ?N'> 5 1,111 ) nan
(\, iinirillli' I.i UK. I II.$ 'IIII.I,""' I it M S II Kiintii at In,.k nrnmtK tin. ln .
51,54', 0'I ik ir uk,. I UtMi-Ptt tin vsn. \ ll.irotlritlnn,. In ttir f lint! w sit lui'lli think S in "i :nn .I I -II"' HiIr li in Jn in Ik nr nr in irk t!K initlinlk ,
"| null.I s5Ilis, : ";" l.,," tits wmtrllx, t. tin, i ) ( tthMi l.iiltl. f.'",>"s il I Itl" ,_
I ln.nl..I. .
.1 I I I. tin ir I.stssst
thrin'- hi,) xili. Ii i innun" as"< .5.1 I Inwi ati | i ---- ---
,li lei inrili.it .|HI.inn.ii. .l. Hit l'Issr't, illi I ,. .IM. Is. .4 U. pussy Klrfc-Axitinly tssI'55s't.5,5; '; ti:., :.in' isiS.. UsisIigs'tuit h. l i iIMIi of li I,,n. s.f WI;,,tin, I VI. a l.. ., .'" "", '' '" ,'''I'I.!! '' ; \) :I' "

WI. MI I iliirn. Inb\ ?* .."iii.,i M m' Unto W""III., ..s'i.i'\ ':. ii I, 1 I In -till.t' I 1.4.1 viik-1 ." : 1.1(111 In Ii";.tl" f.r .'si.l., ; ,,?,,1 I ,vi'7,l I ,".i'" '''?I 1",1.. '1\/:1"1,11,1"/ ,,, : ,', I. I ,

I'IAU'nh *A.nd IIIKII .III, ,'\U I li'" tilitInjmlKi ___ I ,151.15\ ,.f .1,1)I, i I. hits) h> fl' 8.:1,>.'"W fr ,mn. 1'."' ,1.1, It i I. s.' ,I I IIs. '",i, .1 I ,t tI.'I'' i' r,5.,,, '1 1' ,".t"' I |I'' ,>I .1 o". i '' l i i"" s "
.
llw pr.'t ,
'''.1'' "th".1" Hnl | ? I IsI" .
'I .1 '" ''' I '" I 5"" "
. n( J-itnhiK lit w'>rtli$ fnu s tl" m" I"? ,,' ''"' I \
Tlov"Inl".j .. y 1".IJII.1 | REAL TAT \ 1'
lln I him 4.51. E 't
rr !m"4 l "I.I.'II'IOC'| lln, hulk ,1 I I < rjMnwHHlMi X ." jAsh till I: II t. Ill 11,11 \ MI h' till: 1'10"
111 I M !, .'4 orv '.,'HIM, "I lint In .\ wl'lilin.il, ,.tTi.t t'|, i.lrM-l, i,f rllnnionihi Ins riwn inn, 110.; ti. 5. I hitIIt.:
> n of.U.h'l
Ito'"II ; 'i l n"nun" Al 'I"| '( |1lsshsss.i.stintnsI' i ( HJtO. 'klfl. *:IOO. : HIOV.l .
; 'l : I I' ,,. m..1 th 'MIIK antnin In 1l"u nt.men 'il i'' In ', I 1:10 .
gis i tt Ii'I5I't| nif
1I..I'i.| t mil UK' I.,,11- -I I ll.Is..SI'.l W.s.I.s' r:.ir.n. tlm .mnuni.)"ts..ss.l" irf inj \ 1 I' 55) 1)4)11 \'U : :' (51141 iSIs
tt I h nt inlit si.itss im lni psi us-ss' *mil tit tin'nl,)li JIHUI ,,| .".I frun t ,nty tnt thirty 1. "r 5 ... 1.1. *Tii.snI. MINIIMI ,, ,5555 151.
MI:i iiininr r hIlt, nHi-l I nlll..tint. th naIls hV '"' tiling t.. ilo Hut in your lnal lisssts. saII(!, 'I.. r. !'n On. On"H',,, Wl ? ,
Ill) <> mm |" | Inn f ,nil) inn"tint tt .1. I. 1."i. -- 5isis'I'. So, II".nn Wh'I';'l : .i".j I ;" i Wil"1; ,
"
'l .n..1 I ai, IIt."It,1 I i,|,''l In ,\ 'n' inn liin..l I It lluni].,|ti.. .W'n' i. *. !KnnmrtiK '5.5. I ..-up" ii.li' l.n.l. y.nr Link niunnltill .., l,in *< liuji 'nfnii) ; "l '.IHHI' i itVMlOll 5)'i.5'' l''' ?., ; 'I Ir I I ,i 1 i i"l '
s It
1'; New .ml in hiirniH': is'.i itruii I -<.il<'. tin ]" .! 1 thin imtfiiwn, of nitmi rk nltriuili wl,"i,'li },iu |.."t .tira < "|1.1.. ofil |11w month in ill lss'ss' l 'IIs"1 I ')1', 5,5.. .I "i':, ., : ,, i'; 'I :I '''Ii:li. :''I I ';i' I)I I.r'i.I ; i,I I "II, ''I III
.
.. y ; : ;: : : ,: :
AI'" I 1"!:"', .1.',,""'In..1 i"'.I'|.l "'I.oll..1| ) Alllia)? .,'I"'If.I\> ''A. in.1 I ,. tin "iH.ini...... if Hi,' I"ir*."r ,; in n f,.w "iU", I .anil) linnl), markalk tlimn ,l.'HI I tlii in.,,I, I I. tint, .1. :,;'' :,:,\, ,,! ', I:,:: \\I; ",, :;II..I,tt,.,:'','s.',,: I>,,,,,,.'',.,.,:I Ill,.,r ,,;i iI ;\. ;I ,II, ."
.st'l, 1 anil iliwtn Urn dlwnumlii uf SiMmi' t '.-I I tli._ I, '
d' or .1'1',1, ,,, ansI a tury
Ind iln all mwik .t.
.t
.nv iSit.s< h it I 1''J."n 1' .| ,, I Ir M I Ii I 's I i' I I ,
.bll" '. ''hutUc.thu .. Tin riiimv:I HIP .- .",lIflll .il.'i-, sash f.* it ,I.w. 'if SIr i if |I'4 I ,I".1' "n w sIssy .,I"li' nil, ,"mi-f ol.litfuUri.ult\ fuaml) In any ntlu, |Jn, .. in ipi;ilii)'. .:'' '. .1 ,I.'. ''I, ,, I ',I I;'''' .I :: -I I.: ,y;:II.)., ;.;. 5''::I:; 'Its l..,:. : \I! :. I, : I II : ,
'_ '" ,)( *IA. ,. ttl", .I.I .1 l Tin II. \ : ;F''I : ::\ : : /I ,:,, : ., ,, ::
llnl HIM,III .. lust hjxinitl.r. N.MM, linn'. in titrinn. "... for a IIH, 01 -,.1.. .n. r. "'1,' \ in .1 h..f nit IIIIIK i ktn wi thfI1 purity "n r. im il<'r mlti 'AGEN1r"I I;::' ,!':' : : ; : : Il I ."'s ,

or r" .. II"'liii sills )"". Imlll I fr I 'lili .i ,I.l..s', |1..11..1, Hint, in h' ""1. ,II I.. v. ,i,- ,. .f.t.ln...l.lHI.of liin.kinw tlnin ,,n ltin. < >| .IV,.t i. I 5,11,5.".nfthiin w..lull m.<,. I : I ,,' .', .

:in null:i.'jit. :: Intuit' lit i' m. Hull"} llrlilan"n "5,., lui< ".wn will Ininium '" .' -sit lksl .10. TI' i. un nrlk,1.. ,..IMti than t.ftily mint, ., Tin, .iv IK "h nt4l nIn. AV. S.I BU\

war .4..,milt., annul wild lln II l I.!'.i iIIIIIMI "i.p.--llr. OWali in I irssssts.1tItotttln 'i.. luvi" ".liiih KumtiHil on t<' l ..I,.",\ (m..Il.issu.ssls.jrqnus'tsst.MUSsIIsiI I 5" I II I E..I: I I.."II" ,Illll I ,,; M ,' ,. ,

.. 11.11 I tul 'HI illli"1"1 lit lln ituil in? ,. 555' .k*, ftud g hm sIrs s'sss In I.r .. '.1nl .
.1 liilin Hntiif, wir "I"'u'| 'Hi' I uill',1,I Ihlul ____ :,:::; "mliNtlikt. nil: tthbkira: An : ( ) : > \ .

) )"".. ,."", .1 .n hi' (HI,',ui",ni. mill) A ...'.. INtm In' M.,._ ? "'1. Ui."-''. tin} .n'lIsts. ,cHant wa) ..Maarf.> Nf..|"|**. l'I'xs.'O.1101:11. VALUABLE

.1 uiln, .i. rui.: .,',.uii J.I"I'), "-. ttli.Hl tlhttirilaviutlKviiii- ''r ,t i from of tntatuwul, 1 I I.) littiiiK on anillmKllnl This ntlh' Kiln (151.5 fiirllM' ',,

l\.11.1.. trtimmin' uinMttit <'ll'<.r l. Mir,',. sal I MI,,ill. nn I 1".11 .. '. ,II.t |IntI'r n"lo.inm.In' mi.", (Intthin but inum, '5> kt.11 nr ''Os unm'i.'r r1111o. C.\IOll\ t nrmL\)
1\\.."" .flv., HiM.ili. I hi, tun.n i.Hntv. 'I'"tt.ltst Uw v Inl,,r an,I I built. UllH" in,,"' i.. .,,'\,-mno 0 HumUv niorninp. .h.-n nil tl. h.

..nil,.r.1! 'IMnknllli' t''lSIIIs's' -,..Ii i"miil| ti,, iln,n wr.* thn .. Thfymt '.f t"UII.tl it. 10..1,1 1 1 linn Him 5.l I..nl.,.. ii|>.n its 1.n.l. The Choicest and l !

Anli.nil.l" ili I IIIIIMI' ,inii.li, --ni.. t..II ,.I l litj.ii terhcn In .. niul I .ss s's.f .h-it honkii on nuil win,,1 1 I". 1.1.mi isittiss.' et'nil.ig, wk. SALE

II,..I, ", I lilim in Hi." mil') i.ninlrtIn .."..l<.r. ".1 I (llnnti I Ihi'lr luga nntrly Ui,", KHI".j" ,"I tin. f,III,,,IIIK (tnivi' Uiniu luith for I I.n-,, iii..ntMt r...|I4'si.r'. an \, IK ;tnlli"'ii;,, ,I i I"" I, ,

id- .,.r'il" lilt) mi'n i'n.iii A1 Ii I I.i -no.Inlh winikiKii UM htn'iun Tl).'y I"| >viil.Maln.i '. .uw: "In wmit l Isis in.ly ihararknimull ''n"ln.1 liy tin. iiHid.nt. 0110.nc, .. REAL ESTATE v.lual.lilt' 1.1il; "I, .

,-.'.. Invtln lIt, W<. h ,v,' -nn sly ...11.( summIng tilt an Unril'.lJi| ,. itv. I l 1..r pi.n| >. UK: |m|''r, Mlm Imlf ndiiwfn most)
STl'IIOMIKUlll! : wlml I 1w" million Ih.hll".lro.I'h"". atmuiii unit Im'kin* tl e walw iu tin* ,,nlt.tin- '',ii.' of Ihp .t itdtuto (iliiiii inn ht "..1.1 l cl"irhl -1- lilt. ,, I'lul., ,
DM 'V 'I 1"I I
Mil lirriiiiHH illil) 'm krmi" i' iillii.p ". ar.snis'I I tlii n.'m. will I mi tin 1",111
11 )
I akxl '
wit, ,'r will nut ran out-Wellington >rlvi it ,.hy a]'in"riuKMI \ h."I.f -
AI.", I..,.." 'In'" .r. "(11'. fin ,Millll". fir ( liilinin .. Kan 1.t tn ilnmkanlp. uiinuMllrst )huiwm IK < >lin..l t<> ." 1.1. ,... the "''I uf Ilm I 1,111, i".. ,I ,,

"".1 I "I,. .. .,1. | >|K'rU nrnn.,1 ninl olBn,)rnl), r."mill ( ")i I'upr" .o .h" tin .".1 of thi' n.M. KI1 Tin. (utlu'r i'u.y.1.01..1..1),;. | put ctr- ;uul Suburban Iot< Cuti.i'i'i.'cu: .Au F''i'. )., flrlle|,nih.i" 11.11., I

1"1'' .", K'V' ,' .\,m,.ill II orill II tt .n, .i, P'I'II.| .1 Hfrrla, ,. !.* M.it...in, r',.... j'l.n.I. In tlu .li"i,. IfhtKltl uliimt t" ,it -.i i litlM- ,..hs.'tss.tsilsslisgli : "111.'I'
i.",.... W.' .. nilil 5 '.l kni| 'tin.in tunII Tin Ion, ..l (1'.1.1..10, H ..11 .,", .Mnirnn susI') .!, o l 1I.w." ts.wsis'rIt writ i- sits"rkl'. "hil, tl. 'I, I.. -- 1
rss1sirs.sl.
lint. ,.'.... I I"ss'otss.I..,I ,Hut ., : | If In tin nniltitu( nn.1 l) I
Iii n i ninll 5 Hi 'uB' t.I t,ilm tit"tnrliu with n',rf'i' ,' to in">t II th' rr-t .f ( .luwu I WH In .HW NHXTTO CITY HOTEL.

11',1.1".1 ," nn' S liii.in|, I"inn I Im s innni ,i" til I.,IM 'ilimiM ,Iw ,.. injn'tl.m ofOn tint i linkTlm 1-hr.kn nmt sslsss ,N. WuiMirliiK i.i| uw' "f I. ,Ir K,..1| for Sale at l.mUilc- I ,
>
i'ill.rsrlI,I..,"illnl '. iiltklutl ,nrJutiini, ,,f ,itnini."1. llrAitniliiwilnfniithit ..'ililivn-! tn UH MIIH wi>. Tin ',('lnr, nih,.rti.im''' Tli.. >..ium IsIy,I .'a,., I f
Isis lint, r Hi, ilmif 'i iIllil > CrN: <<. 'I< >lIt l I" I 1,5"lll'lliV I .
51554.1) "
i is it iltitrojnlilliuii )hp .. l.sI.ts'r. was lts'tak&'n tinKirtlnn i'imt. ;11. ll..,iiri. ul ,un.lujli. \

UNICChoice n ,i. 10 |1".1"| 'm., mil$,I nil" ,ihI in ill nialiimnt ISIS| "t"ih. i ilt ass I II is, lull.II.i"'I"U?.' 1010.15.| ,mil it with> ssss Is's.. amimirk ... ...R. wlnl.. tli,. l I.t. ,fU .il! run

( ,I,'"''II I '.K .""",It, l I. fI'l'll I 11.. I- "|.,'tl.' l," tisl's, |,HI .h.,,';','', .\,. it) ii into ikiu,rh: II s it lIsa, ntuth soon |1'\li.\ xhilMtinit tin. 1..1..11 MII.I: and! on I'Jusy TermsTlu
'
II lIDS' .ilhint) Hint In 1.1 s"1 rr.,li In 'inmn -,"I )IItyaM'sais.; h sais f.HII;,1 ill,. < ,rinlwujrn h""," I". .. "), ssv'l.lstt'stIs'.Ias., 'nmlMr I | l \InUllKiniH, .. Vnl >' !..n II-. .n' IIM' I'H'i'"rir lUiinhi ai it: ot'I 'I
M" lt'|
| >
|sa.-ll.l.' ,I ilan;,ir llnl 541'.t .'.nn1'A d.tflt.r's5N' ,n,.1 I ;nUmm, l l.'t. .'.1 n.niir"oll !. ,aiilllin .ivtiki' it ,lirtrll..iu-l Hit,will. .iilll I,' s. "( UKliinit ( I ii,. ,I ll Hit). .mli| iii-i. |. iimililKtirna ::1
.nl iviTli I. truer it list, | 'itl 5 aI.si.\ S TinInill s in.. *< MI'lpK. .Vuoarola ominntiul
n" | II ,11 I .if .10. 45). fi iliumunt, .Muri. wli untliimt <
sr.'s' nn <* i t. .5, It tint l I.s.k. < III,J,' ..
F. J i ';" in n ., I IllltMi .
nlilmi .
in,,n' |)5 iinl t.luilimi, ,, Hill" ''ill'. III," 5'I-555'41St' t.i5l't'I.1 t .' .5.', .. nn.,I |inJ, '. nut) (In ina.I-. ltli f.1 thi. nhlmw n. .. Ui. >so (hotshi c'cmlH'isc\) ) ) : :I',:.:i., rt, t >" '.in> U.n ur"riur .
,, ', ,iiilniiinl.l, listS i it 0
Hi,i. I ." rt-mh Hlnl III Mill. l..in. -I), iuThi ".;. i.4g s'sl's.''Ull )d.) v,. sss.s.i. 'I saul ." ''-Jun.: .Jnr."0555 Tl,,' I'".mmTfc. I n 'U.i I :Inil: u/i 'iMi l;
r |1"iss |I'n'" |iiii> I "i ttnr w..u.ly. .ni-riiH-. | ----..-- -- tin..11? ;:, l, n: :, ? ,1'J t
__ __ s.I's'I ,KUimitthrlri I > IIUH-lr.llo. ||H< N.HUl I'I. I ..".'."1 1"(1' -",.. ., I : ;

THE FOLLY OFlETtlt4G. A"". ..... .1 l. .' |t5's'4s'ts'l .'''I")"'ws..izs tun;: :;;' :our 5105 iinhaiitiv,tmkun;: ) wtiircsmi ttiUi gum: la till,' I >s.si. lilt.. 4' l"5, >' Illl lIt ('I ihh' ; f"II"'01),, ,.'li.;..ii 01.",'t .,. I"l's' ." II -

I r,tn',mi of a .lint im t l i*. .tt sIs", li's pt,'I it'stss UHl wI,1.sk.'ns. "'llh"I'>, 'Ii.'"|.riiti'm .f Ui)ss'ss&st'1 uill ,.1.I Ir hlilll Sit 0. Tuua. L'. W 555 SISN. ,

1*>M of lower, IIM >II. to II,>lih unit wi.I'I I) .lilt..ri"K fr.,n-nut, .if 11 I.s, ,ilintrywilil I I I"in,. Isis, Ill* k i n urn li.l I U-Hth, hl..h. ";5 It .ill tI"I%,ul I'" t'"'ir >5 r.HI..1.! I "''It.J.11; "tI .1

tt.kriilif MUsS .Iknwch "...rriMtlTuUi -. ..i. ,lss nti.ut.l,, ,1.,', It,'.. I..1 l I.,ti.hnl. > Uwl. t'sl\ with ,.i ,'. tthtunrulunibtr. I Ii. U nilliiHik,. ,ymir Is.I .ul' l. ut l.yli. ..nlurlniluttUrHiiii I

('OU( :. wllmi': ( I t |:,. unlinnl' nI. inili.tt.l, ., /..| ly Mr J. 1It.. .. '.. hi., < I I 5,5.5; UillttU. rn IM., ".I to I .,. 5." ) \ ,. n mi, ..I.sss fiixirixit.mi.nt all pilti, 41 t )hc. city' tl $.\Lt II I :

IflsatI.l l ,itllriMtft. ,w."r u. w s.s. f.Kin.11"I M) I it If.Hinlv. Vn : It will 1 i.mn "nl I tlir.I! !
liljr |I" IC''W1I.I.I. tutu jnnini pnwt. .1 .< .1. 'ji'jiand \ n w r.lna I I', .1"1 1. IIH u I It> > fw.1I 1111
.,his' IIIf with I...nilt, In,m the In k.'i-rnl form lIst. unnuul vtnn ihortIiml "'-n",.1 I, r.. In"I,.-I. him IH. '.unit\ | wills "rni"t 1111.' tuil' 1 1. ,"I!',u., L'"n, I Ii II;', tliili. ...ilnrl., ,. tin. kmiM I I.: I i

"i. U.li-.l. in "niui inil.nl, ," u is .,itik.HUi s.'Ii I I'uISssIIls i, ...55"Vsiilth'law5Itw'ussIsiaslIl l ,,
'It ",'ni' .il..nl It. i xiu, 'Ut H.I' I'ta tin nnnHU.4 I mil I I h it) ivinl.liiiK .r n ..., l utti-r lil tt. t .. .' in ut luiliar rtitln'r ili.in a .I- riln. )ll tin'issss i" UHniila ( ( iittnhlQ : Kit 'b; |'i'I' 'lit. III sIll W.ltl-r, t all e.. .
", (.oOlli I I sass us luind nllnnt it* If uJMKMI1KI 11 Isis'S.' iss'lM.sgtssit'. Suhm'hl 'a'I, lt' K tniiW, (, ,sri, I,, Mill mil (.r sail:: 'uc. ... ".S'I\,; I I I
til** mum ul what in lie...*- 'l.s. It I I'* in"|" 'I t ti i<*M kr th ivm | | ,i.IniK miiltuiKk" until >s.'stiss'r ,.,'-i'. iMlii-, IM, tlwmr h'litniit Ihr'llV .
. ,., l i.'lst, 'in tu ills Hi' h". ,.f tl,., .'ii "
MTV Ui lurry slIt ltn |ilitnri ".,1 I r, .II. v. sIn ''HI', ni IK I- nxing to n 'w \ ?55. ('ml of a. A.iikaa. -'I"h.| | '

uti) lii.. \'.. k.' Iliut |nn ''' IM iiiwiit ,- .I.> li mm l, n itnnwt 1'ttutyuB, A "I.I".h"1 ' .lulu. -Hi i.till" .l.unml ,\ ,I rinlit ; .r tlm I for I II'jllllhIMi14. nSr: I"; i I.,u.. ,|iw.'Iiss_ mi' 111'1,
frit. I li. .11.'Ino.I., "c'"iltrl
t.i
)HI iHumiM-nn in MIIH .)In )hiuiM, If intt, rlf1' in IbIs h'l mil ( .Irn I I ., -ii 1 1 4-I ftuilr' II.II.tSltalhilsiIIssn .
I
C.HVia .r... |mwi"r 45 stIlt'Y .st. tint km I nf IIIHI ...t> I kaai l. '; "..- "f M.iKimtiH\ "fn.in. Piirii topkin" ",1.'II"' It S ..i !HH. JI. 1..I' tllWill. t: : Ii''ass., .rn"1? "i'i

.MfriHH |ir.ii.IIIIIK up. t. Mi'1'1 MHI.I IIu A'I ls'mi' nl horn iu .u 1.1... ..55'. tisss 1".r. -I 1 sill n.f,.r ..t..i it,.ir. UmU.t, mi.1 I.MM ;,M,I sIns s.-, .f I nlnml' ; : ,tar,' I 1"1, '|''',I", "s.uuik .: I I': I 1':( ) 1-41 :

". r:ti.ry luun "f I I.IMIIH.5. ku..> llmlH in n. riuml) .kwrliil 11, iu nntlirWIIM ..s.ls t.s.'sIsls'. ..h<.n. lbs' HiwikprH in th. ..1.1.,11 ".1 i III h.,, InirnniK 1.11.| ,,,uvi bus$ ". I
ik I .| ; n' will sst >n, |I' KHUK W ,.1" ir I,t t. : ,.. I, II
IH in tin ll i1,*!.lit*11 1. .. IIM .ssss'l I (II. it .If ,,ss UK "inil th. Rum. .. after it 1 mm."1. INI "ill fA 1..I"
l n mn ''UK ts lIlt, ll-r |*iii| |- Ih,' rtmrmifiut v" "r liny to in i ..mi a ii'r.ui.'t ,if --- "I'r.I"| ".. I I'i
I
iltls'gI.ssisssr'Issns I
.in 1t1 I .Isit.sssI, i vi.rylhinic >U.. ).:t.'rjr in Uiul it n.tt n.final, itii naturalfnol tn.nl I 1. i '"ni. |1".1| .r a |> .I't ifH 55,55,5 .. .": -i"ui" mr: i.l Hill. Ill HIE ft,,. fniui I I'.ilil i t. ,

snistkts.ssstlssslls.l.s.l hw 1*.1 work --raw II." imllil .. ,
Hint .1,15 '
I Ili -
H uarIVHVH
MI n M
"h.n In, I i 1M ss l 1,111, 11..1.l ",j. ..' r-iiKhitii) )lunlI IKIIIII |I' 1"1' ,1 wiii Its
I nun ant ii-,k.-) fs.I -|s'i,milallkiihbi S,55'IlIItltn 4 JIM Ill ill .1"1 I ,,. '. IK .,.: ,
In UK n 'nix tur untiirmi 'fly."Ul "
IH'NT.:
nlf .."".1 ".1, liil-nrl.Hl in ih.' n"rknfthoMl ami I wtimlly Inn ". tt.n with ss I 55,5.55 f.HII, 'I M< Un inin'. t'mr I luw I

,Illb'. I 11.4 "' IlK'll I I5"ss'IIs' I, MM'til lull. Ir I III IM I.",iiu. ii|,",it-' ttttuli'l tth |, .rinill. il. its .. i'"HInull, ._, M :IUITI, .,lih I, l.i, asy tli;ui.Hil.. 1;mm nsitis(5sj:: '- .Kri" lit.tl..' I

iln ir. "".. *...1.. in,,'i.'. II ix ,. K'ssassis'I4 lonuin .- .. this If ) :7 uit, gIst s..s siul'Uay .' \MPIOMX. .
,..,- : I"| k"'|"'iHttif' ml I f'l.sas"I I I" i Sib i | ,, I I I I (
Hi U ssli I.
III 1 ,
r %
.
tr,. lli.li to lU-K. m in' if i"",.r, In hih ,. miountuf tin jr. | .li unt..1 14,4 '. .,
.8t1It.t int[ |I" Jo|?.- I'111. .umil I' ';nun i IUlli_'' 1"n,'545 t "un in ills : 1111 ., "I., .1".1.,1 .1..
f J' .
UK ,
,I4S'il5a 5 It ss lis' rss..sss' .
HKl, 55 hot, l i. fir as iittrtvlnii.lt l.tfwti'nlu 111">t 1) ,4 M>'Ii a K'.l.nil. Tbu prsis' i .. I",1" .t.
"I", m mi.l.nil II,. 'n>4l.ii \,>n I .1. 'Is ,,I. 1'1.) N... 1s.'sssu'. "''Y'J
n 'II fsn't."r. t.tIm..45m.5a. IA.d. .f thin tnw-niv.lul not omit Ui infun .
's lss.lslnm.V 15 tor ,.
"5 '55' .
I I ,'urynUNi). "I i'*nt hili| ..rrtlngJtof Tin. i..tinn,* of Ui' tt.t an. ..."..,1 .i m tli.it li.inig thin |niiouH Is' ",nl\" .lijii II'*>* t.. urnuiki .,.' ll. .-.4'4, \\ill he found : "I, ..,.. .1. o. .s'rlb.fI.ss4 .''J'J'I

ittf liar I. WBgwi ... IIMIIK hi"hi ; sIts) o. > ii|,l..1 I Ui mi h nn i'tt-nt Ui!,ittlKn '" |'li, I I.. f.rtlirtt t.ar-li.'luul l.. not '"1' .I.I hi I "i r wink' Ii.'ts.ssisttss 1)l'iets .S"5,5. ssssItol, t '. ..$ .... f.'",.'.1.

*. ",".,Illlt, '. .,,'. tiny .loot ,I.. 'Ii,,,ll.'.l.lnl ,in. n" '''('' ,i.miiiiiiHi| for Un "r 11 It, Un. I.'mm ,.'uuikHkrling. last in,.1 I II.., rnll.miHit .----- I ..,.. ."rsi."1, ,1',1"o, "..... 'I KK.IIIS (or mi : root() :.
I ,
EI1J .i.l rl I
'I on.1 1 1'1 illii-l,. .wl) Oili i I. ,.n ni> inin I Int.....lion of turnIm. .U. UIM> .I"l ,. ., th s'iistsls.*t .i.I'm' |HiiHln UiHmKnnlll.at in .11110. Ir..1 o. 1 "s' x 1.1.1'H 1.1011."iflmal ",'

la, imU 'niiibt' V'" tnlk nf n 4 ttnrryHu wk.Isss mm to mi>;win UHiKuimw ,*i ".|I',in'nilt .Ii luxury Ion) ,,, tml' t. ._ .. "ii".|nriiii4i ,ifil I4l w ; nlso (for )rent( L",5as 1.11 ."ns'r, .* .1. "l.M.,It.issi11W 'I
niiiiiilir Inn .
( ItESTAlM12{ I; u")" r lan-b i-ln-uni-lJiiM.. tIn allIIIIIMIIW 'Niu.l )nun Invw a runu' iuil .Hi" )honl .' i mt I him 4.5 I;'m' |mus, .l,.rluiK.'-K: h.> |l', 111''In'.. | irlUliiiitlf -. \C' 0"11. .""" .. -

>.N \iMini 5', lilY frnwl I hat it. This m,iu> of Hifnin' Iw.- ". umiHiin'' iiiiinmliw 1I 1 1tlc'irnblc'
ii|1" IIIK ,. .: .1 lNl'I'1'lIINI'; : IN Ml I II III I Iis '
"nl' .
I
..11. i W',. t,ii UK' full f.n* t.1 ynuril'j. .,"-..I.! .iiaulinu, i 10 |I."k ..1.) ,wlw-n, for anlttk ,i.r >.h.>. jilljiuir |ss'nt 141'| I.

f .')*h.i. If ;>'m wuiil nior' >ir"1 5. ...1 I r
n
"' 11\1 .
\ s..s-st.r| | .1.
nn.. In wklilmn. It fell in t t'jsss'; .1 Uiwir-llh, inlmi.l m th. 1',10 .- 1 f"lml M
) IIH.II-ul ."I."t. aiwrt th!53(1' im. nil I "i i gsrrsl t" i I.' I. I'." %" Illi,K .n | '! ,? .,?, ,I. -.
[ MWM ',- las. 1. nay >'HI' .ui I 5(51)5 t ,"III. ''.'t II.s'i't Ht of Alaska, ttln. hI..t. (uansuhssttsn's'' .. t.. 100 ) salk. lutnUi 1.1'h. i't1.li., tli --- I ,.i' 1,1";,., .IU"'I.. XI'L'1It\l.; IOllll' "
a,MitniK. s4ls'sss4 f,* II*. |.n ..nt.. llul 4IsI.ssstkss .._.. II." .1.,1th. .lull .o ., > imiiui I I. s ..' lt. k hIlt .
not i'JI.i..lo UH"un n. thuS I it 'nlirvvptttM ,1..1 tin'M "I'| Mi"I Ili.-iu Tl' I "H" ... .. 5-SI '
}'I-II| AM 11% ,h.t'ssa' k.. .. ,1111 nn,. iw Ui UH n>- r"initrt In th. "'H-kl. 11th. anlutlvniK ami) ntlwr ofUH 1 .. llUMUl'fcs llOllM'S ill \'||- : 1.0 .101';
; ,
( 111 tl.z ltls.5t'5t" .nn. .
? i I .
imJ. uili. (Is.' I I..f |mw"r thr,"inli, firiiinnJH I UH. IUIIIIIOH u i"'mutriiof Mo.th I, N York .n..lr.II" !Ii ... I luiUI., iia ." *, ""' at .I.,,
sIwnis pit) 'h. '. )11 I..Ui say it. List mil) .. in IstWss Iists'issl."IadIt.assa., A..lallu tInt, r ., II, "! ,
.
tn il 5 iUui < las Imillh Hi") i,kWHIK .tiara II. ,nn.l, till <4lun an' attnuUxlIn I ) "
u. k | Hi, ".' I ,,, ',
Ima In""II.1 ,I.t. it ..nlui y ik..it, I I' II tin is .lial I.. m> .; iwsuoh ...1"1.!..s I' )I.x Vlal.lssssritshr. sit"'l'I. '
nf ..IhrniiKh! ".rr UH okl M .. N.', ttillkmttn iHtillnun 0,
) mrniKrflh >i in o"rtl 455.' .
.
I .tts'ntl'n thaI Oe ,
"' tsiI..u I t Ii.ii'Ii- to U" IUU i t' a.II. as ,1151' 1"1'' ,I' ,
srssss : 1M1 ,. I liiy. ilill) K'.. tlnui ,til. UH. ImwM '( of 'rim Iwti. "IKUIIIin| Ui frh 'workm.',. hnti. nltta)*0.* uilliinlty \ I .. : 'illS) jt.irtsol'tlie; t tlily.tiifl t Sutsi. ? "lirllit.. st,.I. inn. a5,5flali'sIUits', 5I'I 1

i utlli K "" <'">" tssis'Ir.. 'Ik. linn,InMtrwlix .". "i..-. in I'u i.uit, mil I 'I"t.| a mini' in .HIM,. (iss'iuo'tss. t., Un t s,5l k.I..i'.h. "I I" lIsts,,. and uniuiiM, n. t "r I IUI I' I '
u IIIIIIK :
SiT: tisro' ).WIt .00'h., It ulkwnl fn- I u.s."I. .1..1. "sill.m.,n )li.it" invuaUUiuiU -- -- 1,1'1",1'1'.0; .l.Isiia. u hi.; U. n;: i 'I", ,
Use I I' Ml I' .
uUmiyiiiin- ihaTKiila 1'saIuIa tIsrus's
ttorhnlMifs ( ,
..,.,.. 151st. tlss, lilt .mll''lIh sill uI .. I IMiv.r, i'rils..uw. | .. "I.f 01'1' w"" ,.... ilei" ''15 Ui (nil,I>.1" .i
> .
) ; la with |mrtii-Ui, uf ISis toban. ".,".1' nil iinuii l. in,n I.l 1.1.. 51'' 555 I .., l,551'1555.s.i'.lstssss'' .

I lli.it. )'HI ,.itu <.n>,,t fw UK' . I b.Is.ss. *.. A -- .- ttova- -I.- I Hut,. lbs. Hnt ilifli. ultkfi >.m..1 l lIn. ,-if"rnitrukNIK! \,ilium. I Mir. ,I IUi on, 111WaiterTate' IHltlrc's, ls'iIsss.ssl4ssn5tsissirs,555. ; l .f AJI 1: PAIKU %'IIlt'II|| 011.I|| I ,
triuwrTr ) llmwglii s.
Ult Il'wilHiby
HI
yWW 'll>i> jllHt Illll. .
wnrkmMi hnsmw .1. 5I I Kirilimn nlnntliMHl
ss's wn unut I ,
II. I tlHiuithyiiu luit,.. nr Hunk ThtT.. H a |MNlliur fr.-ak "f nitttir onUH awl it ) 1'I. 1111" .". __- I I. ;lnlBB.1 tas' tun u1rs' iln, I ; U"1i' : :: P 0 I'YAAVHi:" I::\ INS 1.1 I I sIII ,
; in "li ss'ia
: F"'I"I: t : coaatt .|.I.lbIl. I. IU' .1..1 .11,1| Ik \ ., ,
.
l
.il. I mi; .. has.' Ian IhnuwMul HUH nii A isI.stlIng) fr.ni thin |l'"' t. Hall* wu : .,.,' 'rf'
,. tin J"UK" .. .f Hwthi.l : I f.. It t.HMiKti. .of tan kliKt iintnii ,1"A I Uwi I 't "st'h |> .. "Knr units' tilm II.inilir I. lt'sl."r d., '" Isius 11.1 .. i I ,
nut, i mi mt an,I .., ) his nut ilmn.'r *l rr) | ,( ,. I .. I ., .. : t M MM: ': I''
1..1'1. "U ,iHi I i inmum. ) 55 HI' Iu'wilig a iaL'.5j..i5 : .
linn lit itwh Iw HMUM' *., *! Ui nthiw Uwii .45.15.1 fsstr f,.I "IMlrt.| ll' .1..1 ,. .
UK ,
I i 'II > I Isis' .1"1' on ksvs.u. ,l.Mkofi to "I" iiiimt urioitN tlinutI : : ::, "
.
ss1'1salr| | | gow' t .
't :: ::;,: :."..;;::: .11..1. AII,I wl,H'h uml aI.., frl) fivt' in tluur ,

1 ', ''I. .. III"d 1(: If nu ur,. In* i.not.1 t nfhliiK inn Ui l I.. .,w ami I tin .,111,. trunk A un I UK 1.1.I 5'sss'r v grn.il aRHint i\n a mm' nrrMiin| ,IKI,,' tsrILlsat i ."..u"" ...551. ; IslI, ... ,.a... HUM .
. ) l.I.I Uml IIs.os.sinsl'tu15ln'rsslI 'IUiui\ir tuuitlit li. niiri 1 ; I It i i 1)1'lIt: mir i I"
.1 I .4W .'I.klo, law levI ul.iv uii 'r' Ih.' its;. |nk>in, 1,0.J' -- .
11.1.1. HIIIH yuu muni ICU .i"lh. n,4 ansI i 1 ., ili. i,llll, |kiiniiItnuklvn E.ssgls.llrl t" .1"I 5 I Is.s5 just I k.I has (,' I Ir ., ''WIII''; II" .1,55., Il" 55IiuTn
I ,. hr ....1..If' niwlit.lijr ran Iw tm-Ml Uw It, i n iNimtr t.sta's.InK'rIlin = 5'. rI" IU s Is.s r

I' K'liLlits'lYiLion ').rt.1"-' ........11.... ... ... ,!m.m, ami lIsts int.inwinotln.r. < lll .11 a.' llortc Mu>ltThr J'. "l i.arls'> II III .,.1.'f I ill UttikY.l. ,A.,It. tlu.t r'I.i 1,, k",. PENSACOLA FLA : i',,,I., I ,!5" tX". '!..". I."J"fti] 5 uil"5 '( '','."',
u H I. 1 .h; ) .
od "d
f*ar uf ",111II In ",",'. 5.or lst ..4nsns4hlg until ill hiii ..r.kinukili.tii-i |.>4. sitS I IHi Don' ahnfi with Ha s'hsurs.'hqIsslkllisssssIi'ss 'ut I o '. 7 .'I| ir tut 111I'i i <
,
EkMMirrt'sv1'1
isis' .s'lIs.ssk, in sss'tl.sr Ii.5 l ., .
Co) ; .; .ltc'.I.i| I''
I known
trunk from llnti i.ts.I luuiuiMliiKm .
IIUHU' ww ,
iv w -
,
.1 alIss'i iiI) f. tss gis) "I| .11.I 'I" 5
I I lllunl.HH I 'il.
I K'4..( '._ )I. "_ .of I...... i.lsas'ls.s.hs.4 ) .""I. ,sunlIt ronmlanl I I >t,iiiMk-lri..alIt in r' y4| mod- "litlliyssnrn lirf-jr nInln.iiM I HI .' .111 'IfclUII III' I ., : : '
1 Ii 1'ss''r tlu as' tin r in, 1 1, .,' 'I 1
\n""I''". '' "". .fIIM Is' .. ..*. is tnmutlik I s.s.'r. i 1h"I tt tit" Uon I ::: v. > : ITIII-: r.rsT i-.i'i' .
snjsln .
) : : .7 ,
.. : ; ) oili I
j h! \ :. ssltslflsls 155.Ii' ait. r I '.MMIlM' .\ ,:( :
,. I tr.
.", ro d ''h II ... I'k..n- u mi .w li mml, IM -.mulit) in iuII. > tn -ul.l( fnw i k -'ss's""'I. 1.1iub "" In; UH Iias.itssa'ut.s :Wc ,.111'1:1
,
,. isIs IS otlnr. "lUil in s lust '''111111' lo" IHH>nMl | hwl .. 5 ,!
li t-
I \ :Iu.It I 111th Isls.sns.s. rs'sslI h | ttnrryiiiKriir 1"1' now H sui'l ni.iik. .\I I 1 ''''I Ilr ;..
1dst
I .I It : h.il-it HI IMHIII wilU iw. l hir kiu<<..,. iliI m.' tuw k M-it' Hl.-titit) an Iu a toj- iw.vn I" two fHiutra-a fiw .t.o t S 1'1". ,\,1 t- 11.IU '
llu' I.t.-Je. H LI.l-lll I 1 I' I is
I.-H ||
I ,
., '
t. .1. 1" In .. ". .
-h.II..I.\I'II.( ) ,mil, it axnuiixl that .I
l..
I', '" .",.., I'.h. ".or 1.1 n nllxM k.m .n IM.kil | I"o ,lutti. tIsu l I.4li Oa13 in in,,.. r, ,Hir THOS. C.
? Uuit witkn B.I si|ilt. ,'li.<- U, III.Inlnmlt .' .' llri. Its isasI I not awn wswbtdstlsilst555's WATSON.
,.1" : pj a4 *t Mw W. klua.Tin. i. I "| | tin iii-iik In,,.

,. r,..' t*kin )li,nrjil (. b
txml tin tl.
..4. nw law issn'4sss| | | ) mine .1. ) 1.1. !
Hh lnm .
MUMI .
.
DE.T.JRESIDENl 1."n 1 nun, onllw linn .,Io'r.' Un a I. "p5' srsily I issis lb.') hats laIn I ; s'1st ,
; nrkinx, It I kt men ikw in wnrktiiKII s.sl.bsth.. uni0an.-lksshsIs U!.. I ; 11. 5.."' '1 lIt"I is.Y11idl118 "
tnt ( hm t.I.r.q4s( .ir- I .1 lo iki ts'kks. siss'y 4111* tl) Ins i,| .as'S I ?.. 1 .. ,.,., .
: .M ..vrUin,. "", ,'tr ssn.1s'rushsasISWSystsIatmssI''aSsM4lI. riasI I ,.1 I III,OlIo tin....., nuliliry ,..niti-iiu Ka b. Antkte tan* .f I I nI li. n nil wtiuititi. iwiik v. IsIs' .
A.lIoo. ,,
Lor.
: '"" "
.r f ITIII K>'l ui l fnan t nnloti ti l nttcthottaU ManS i ti.it
.5,5,5"IUI| As'tss5Iing to nuiHil to* : s.sat I'lK HIIlillll. '< ;s .1'i. ,,
'
J ,i irti(' l.f'i. u .mtlwtiwkTnx ,ui ihirtv wuW from Uium, Him1'. ,. tlt.ir s.I'l.I Uiul .if .| ,,...iiuuuw I .,'II,, |I" IIITIII, .sass, tllll: ,. i !i'.I, ;;:::155*slas'; '. .:,: ;i ,

... '"rf w.i> U t" |*ki' sssIs'ssntss'sI WlUl ttu s'55II41t45 uf a lll-.lt. I"I"ofthIt1v ) .i.ili. tall "JIVtiui Imlt, soissa' <4 Ik* ttlb. I h., ,.. .' ProprtyFor S'..5 ssi ',., il. "
M r H lWORK I Ik w i-UI nl atnw, 1.1
Iw law.,' k,l <4I tin rixlil .4..1.-) ,4 it iink-m IH! I,'kitraj,,li t.Mi-mi. iu auwri Imt :it in )ilViul,' aul thonmiihly rultini u tlls'fllltz5,5411la't15545t.s' i.. ...I115w. 1 ti. I "f.'s.p.assl4' t"" ,.,. ,
y.Ir 1,1,1..., If' I HIM* Thtak lawful "'*.. ....1.,4 .
Isli'ts IittaJ traits MOW -u in tin ukuf .luk li ,5.
,.1 thai it a *of t. ii liy i''" i H I
.d ,11"
II." .I"ht | ,1
..
''h," h, tniirkiB Iktaipi. YIn ik liui.wlrffulul. ) tla-liuliM'huiMM |MiUuula *> kNkm.wli. nun,4Iu5ssulk'llt of ". Kuxw 1",1. a ill ,. ki-' a ,i I' i i' ,
1 1
"H. ':'I" ... Wit tlwluilm' ul thmkuiKHiii4mi ..w litt y..no ajru Ihvrtf wan no hIs'ts5.t5.ss'r IHULI UH. |*llulutl| ,nml uf lliilunu 1 .,.. liunll"will I.. r, .. I,, .t ( ) ) Sale I n. hi I 5. "". ,
lliuiKu i I. i :
01..1\.1010. tiri '
> ., Tboo .
..i..I' nstb t5t,1115ltS hujvnrly rasd hunt, ii" .11.i i I Idi ,
arts .
.
.
t: L'IJ2: : I 4" ku hi n. I.II...w Cmku" lluil II wluth ... l-vi. 111 has *>|".1 l all ..rIlium .-llr""* r-a((k', ) Hng, |1155,55' Unrnn .ilafdit ''Ii". \tl"55IiitIbIs's ".
HUH Biiaiirk ll to n HHK day. hail if mlluwisiUMi In inmnil ,... H -, ikwt. lial I. .
Ml '
tin ,
1".1 I l 55 :. Math' .
.tmr.iul i..&_.M kIH. k. will" BMIM ml ".1 P. ; I ;. \,
QlI"
> silt >4 Lisa w.... uf mukm dajkfrank -' ,nut' l. w kuxk l If tiikr in '' I. II. "
".. .">.las to bum. ujy.iur .,mlitimtMit. U.lu". lUmnralwLA jil4kuii1 hU its's,,.

*IIII..rAI.17,.ii uriF01.. |ix*MMi.* by Jill Hud.. Ml MHV uiin. MMUMvimt>anl4> law, In.. ''. ita knrunv.Mn|>' "'-lw-1<-*her ywr-it-untni furwhkhtnotfuna Sash- 'uf t .51s's"... Uml I IsiS ..,. 11 laSt.', "nt mill:; irn I.I"'I Ii ?:;; :;: :":I.: ,;,:, ':.C' :'./,: ;< :: :;: ; 1 19.Aklr.Mll, ,. ."..,,,,

kM w Witt that IwIs'i'asnsltu! I : Uu n lMig Ik-kl f.or i, muV WOo .u4 I
".. < **|l ,all, I If I ss's'I I v is. .il 1 I I
_. "U >. tlunk brmki iiuim )OIl w n4i kM tm. s1)5ti55sl llntf._w hI' ," t..lul"( "o. CoHoaimi ." .hl i sills, r km.I. ..5 ,., ;1 'I'iii C"II.I'I: I I HII I

.ur-! bright Uiingi :J"i. U nw I Uaaftt. l>y the th'ssas'vy that Ivatnullatiil .UU",. ft*.1>Huanum *M> .l.'Iss ...isIs (Hill' I'" .,1,.1 I 1."II..;,. i.. ii for Gash I', ,.

I Link brk :yuu Uam this mu! bulau abu<*4 :; ,? sayItsudsd nik tnni, ..,1 i..II.s'i I ,s'sI I

.4r w. .. thiu" anil ).sU ,***f .M."iit 4 aui., fnw that *htc% o-- 1 ltttt .k. > ,In I.. I.I I t |I' It, 5." I II

sslS'. t 4 Hb Ik* ,!jianix Irtan Mwawv-ta'Hwaav.Repair -I- Irek. Vw."I\. MwluhtiuaP. 1 'I. I tIll 55 1'' IIIs i") 1"" I:. ;


Wt: t"'JU." .


4- .I
3IACIIIITLLY) I U


.. ...- ....... I-.. -"" .. .... ..... I --

WITH) A'\ tK>*.l AUOK | II \1 ;, .. "" o.I "taw. ,,4st'ss,t. I. "T Wr "
.". I ; ; J tV rail tI. La, DU:1 A .

nf all I kinds I of Saws M I I I I .. Y YU"" I
STOCK OF PATTERNS. .\Ml f I I. I I 10 -1'1'I I ." .
I's.s.
141 Q IT ( ) Jt M.i itsrts.a". ., I Commission ercbant
.1"0 I I II? l'\'l| I |' I .. "I. I I
I. .. KI"I" 55s'sw' a
w. I' & J. J KCIIKIHI.mi : : S ii, uu>.. inr I ...'.... ." .' .
I \ \i 5 .5.T. ". 11 IILI i im ILl 5 -1.- .. : "
.
.I r .1.1"I I .
'd\1. \It.101., ,
; )
ASI i ."
.... ,. INtUallKHlllli lli>rlllll. :MVlKIV e)4.tmusIMswssja, : .I
tt :10'. ( .. ..
t'vIl.1UIIoII, I .. .I. I 2 ; VIm J I' ", 1'.1. '.., t..", .
1)haI :
I t A"'lrw.. I i I"'s sn to _. .oa hIs 515-5'.
r. ---
-
__ 15 -_ I

___iPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00325
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 9, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00325
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-- - -
-
-- '- -.--. -.. .. : j
-- .- -- ..
-
--- - ---. j jf
-
C.. !.f !, )... L''r*\r-\' ,;N)15.I \- U, f I'' t', 1 :, 1 t 1 9AltY L Liti! .1iUtj I ,/' ?! cuil I :; ,: :WttKLT.U'URDAYS n" "nc""tit' '' ,' t I,

... .. It." ,
,l. ', .. r ""

... 1'1' .", :r'U.; ( .I ..\ HAIUi$ I >'I I-iM" V MOKM.Nti.' ) ( AIMJM t.' I I' h.; ."ft. '''II' .. I,

I. )VANU: I
-
----
... "10 '' 'II ------ -- --- -. .

.. II I S P1ou. "OL' lflftLibljf'IlIiEtOllt! ; ; I .It'II'I'I | : i |III'i Vi.il ,I \1 1 I
., n.i IM.5 i" "i. '" [', ', .5, mul irln-n,
.
I. \> n. IIIIUtI) ,


,. ,.. ,., \.,'I,,, .""T I i i\T\ >> : ; KIi RS.: '.. ,; 'e I I 0". i i_I"I"H, ",". ", S ". .115.,, ." "'.1,' ",,,,i', ,j' 1j 1\, ,.; "' .',IS.S-" s 5 i'n.tin',,.-i.".|551.'ItlkP.in' ,,>, 'li, i I., ',i-I-liiiiii.'|In Hipuiil 1 Ii7'." ||n|Mil wiii the.' j


.1 \ I ;" & &
'l I '5 5 5 .
"
.' ; I ''' 5,1"7 ). ....
:
.. "." '" h .__. ..: ,' ,,, 5. ,I' ,-i, inn',..)I ,.. ",'f"I"I

I. I ,' ".. .\\/1"" I S'S'S. I' ; I Ill" ,M.il Lilt" r".". ,'511 nIP.,.,I'.
--1'1 \ 1\
s .
10 ,"'" S ... III hll', ,Ss "ss-. I'115'l.Il.| 'IllI'I it.. li..II trl" ISIIIliIS.i', ..

: ; ( 5 I IS., 5.55.5, ''' I "' 1Ps., II "II. S 5 I 551)155555" ) ', 555555 555555. 10........ 111111' ,...... '"' I n.l.55,15.

,;. "- 'I'. i i Siiij D) CiiamllerF, Slilu Stores Sttiile am[! fey i Groceries Tobacco and ii tiijiioi'I.Il..t. ,K' ', .L SI. 5:. "5 ,,,$ 't:.' ,''.'; "',. : .55 U "..' >-i 1 ,p>vol (fbs,,.. iiiii-i' m.i.lriv\ hi". Iil..S I .55,515',,... 5 IIml"A nUll. .

"' PP. s.. : ,, S 5. i"'d'5 \: ; 5 :, ni: 11 5 11.11. iliil-li., '. "ill.llI.lril., I hamMninii I .
'V.1' "" rml.I.sI.i.plIonlrli'
\ r
\" ..;" \ ,, ,,! \VIKK. IIKMI'AVKKI: : 1:111'1': : ;: P >-*IA-I.I/I PUPIl. .' 1:111",1): ,.JI *"' {1,1,! | t"'I.'I', |.I/I, .1, ""I'tl'.I'\'II't I V\ I ('. t'MION' \ 'I' III .\Il I 1'\\M MM! I 11"\! I .\ I.-' M m \ v MI m r 111.5.5'" II IllS'

'" AN < HOt( ) ;*, CHAINS. N'AII.MKr| ;>. M I 111\111 I I )I.".$ s ,? .,.,,,,. (,?,? |I' ''I-.I., |ip.S, 'in I ,..I..,,, inn :.1.' .p., I"I. .tI III.1 him.
,. ,"i. \ -iil'AI. riHiii" I:. I M.I.I: ; Ii I'AI'Ht.: I IIIII'! rM.IIUAM.M.1. KOMV: !' TAff.t: I SI ..thor.. 1 hi."II p
A. ." ,: .tll" > NI > r'M': UK 1 111:1"1 !: \.1\1. X. .. ,"i i M. K. S II ,1 i i"tt'. 1'.111..1|5 ,1 I ..vnllct' ".It .llpplr'' III S
,,01 I S S I.) .l H. 'ss"., ,, ,, S 5S i i.r! "rV'iili' '' "n.,,,' W.5'l.l fit.. t.I.si. I",.SS tile ibm.I55 '. I
,li .1 S I I..I-I. .1' H'l then"' Il.tI \
,, s I' '
"i' Capstan Bars and Hand Spikes. i'i, 'IX, I :"I"I ,,. ,, I..Ul?\ ,,1\S ill';; In S H, ,,1 5 I't I III.,' IVn.,11.1-1.. |I.-c S I is'ty: *'11-ill' :: ;St StIS 1\

"M""'" rot. ,. ",' \I.": ': .,i."",:.. '1 ". S.' II 4 '55'5, U'n, r.. mil' K.: K.xt :. "'"",,1:1 I I'I :1

& ,'.' ,1."" I. .,.1!nttvoKa'I ; \' nxRf.KAJH; : ) \! !: "". \ : ''I'1'1'' P '" I S '. .> I i 'liitttWi' IIi'li..!. h. "
:: ; C io\rii 111-\1 \sP.1fl; \ urn' '
:. ;, ,1, I4)IP I I'AM'K; I'AINI IIIA'IO"I., / : 'I.K\I: '>, wiim: l.IE IN 10" "5.5 .1 M. .>' \,1\, 5 acol. h (I IIS
., ', 01, .,, ''P t1' ".cI\I.||* \ ) ;HIUS I V -I'll U I I \iI'\I\lII\I': I I I \ Mil. ,\: t lilt:V I'AINT/ ItlIsII.l| '" '1 ," \ HI .t' i -. ,.ISII5s.I(4ft III : ,sloth 1\\,". I
"
( U ) :., ,. :,: ,I'II II IIIINnI': : |11.\0.; < !.> CTI.I-. ,1. ,1. U. i i oil I 1\ I" io 1'1/:1'11\110"11101'/ : ) 1 / |I.. \ \p| \ M.TISI!' .' \1.\1'.111.' !| .5 .-.555 5 I I ,,.,, I \. I, 5, I <", 'I, I !'I. I III' S.'mlll."I'" a.Isii, ".
1'i', I'AIS'IS ,IN III. .I M .\ \SI\) .I'' |I'/I'/
--Hil.i, \I( ", I AI-) liE! \1'\ VIMIM:. "I'AIN' T II. In i P l. >\ II. -Ill' ', I Ii! 1. llrini ,
\1.1111.1.- \ .. ::11. ,AM fillY t OI.OIE"( ) { ) Wllil1\ *! '.Nl' lll'ti\S.\ ( II ." II. II Itl" "I \
''' ( i IN Al.l. rOl.ltlts.' S'I.,,, ,, '. .1'OJ' \ f ",- ,' ; 11..1 i hi-i, 1S'SlI' "-IIIP II. ,,1 I.

II .... I.AI1I- (CVMMiKi: : :, 'tI./A.. Mi\\r. NKM'Minr.I ( ( //1..11 I \ l. 'i--IN: lil.: \n\, AM'IIAI." { AM: "IP "I'AKAI'UNH: Oil.1'1'II4IM .-*. ,S ,',' "5.1,.',, S I.'5. $.SI.I5SsI" .. '. II, "II.,S I l\\ l I-I: .,5, ', ,'''H. U itli-K'k.. Mnv I.'1: .".spyoIlab ",",I bulk \ ,'

.. .. !I' ..1 i MI'I,', CM.H., ,. \ ;
| t .Ml.' !' | lMIllia. AMi II I. hI.
: Kit > n > "it
-.)" > : .. ;t.: A :-; AvMHliiipiil ol'TnliltMind lltirlirt (4'nlU'r.v, Scissors, MUNIIN :ami HIIZ..I..i ..... I '11an" I-.i M I s's., l I int..i 5 --' ''I'I .linp.! ,b I. .'i .III''".

1 .' ,, ', ':': :: -- S ,II. i \IIM. ,i.l-< n", I W.i "..i.i 5., .1, Ml -5. i A t 'I -,s-s..s.s I iilHjf .',.pa.. I S"55 p3.101n.I555' f
cc111p1otc, :x-l-rxo of :ln1.oJ.1111.: { Txoitio.IMMSS I 1.1. ,suP 1M...
.- -- ,s. ", -''' -, I.. \I' ,. "ll .s.I,,.I 1\ .t'l' '" 1\\ S l-.i. 5 f. A I ''nill'ii s S \! s ,\ Iii ...l...
.1. \ "I fl. 'II. \\.1.\ A'rv.NTlII', '1" "It: : III.I: -""'!tIVI: P \ !1"1, / \II '.I'It.,1', \I'I / II. -nil,', ...n.l.i i "' ,1.P 'II 55' ill North.
,, .
'I"1'' .1"|, .in.1 ,
'' "I'Ilt: '' .1' "'t.H' ''s 1,1! ,im s : ,, I II. Il. .
4 IU! : 11\11" 'Ii. tr ,II...,,, ., PS
\LI. 'IP'M ''I I
'
,111111"1 P \ : I' \ I." s 'I'P \IS\S ', "I" \01' J.t'sI U: I II .\ )\ U I'1... jl.i.u" ''a S im 5 5 5 P s IsS', II II .Sis.. S'S
: 1 ,I- c I II ,, ..
: 'p in u" s <5 i .11. limnir S" al.clrprn..
I '" .,.., .. ; AM) 1)\I'I CATIMIHiK( )( I I'll', SI.': I ;"I'i.,, ,n, "it. .in' ,! n i b 11, riiiiniir .'Ipr..r .tI..t.S ..
!
: SIMiI; i
i -i p v\ ,
... ) \,1 I. ii! I ii- S t. I HUH* / ..
....J ; ;, II. .. : I I l.i.. It..r' wcr.ho iJ
'" I u, U..HH, i. s. "I, I..IIM. n I sI.i I .u. >S.s.S' B-tinvi" a

",..,. ,...SI I "II""''' Air I'. H. Unnr,. (;ii. "I,', k. ul "I7S1rIgrapI 4ISnIIbirs4.S: '. ;:: it III" !"PIps' rnlTinll: IIP,, i ...:.';::; ic.inili-ul; ,' PP liiiu s ..a.-.. In.ini.iii-iii., I ',..|.'lIft rlnI'AltUA ,psa, ..itp .'/fIt ;I I' -"X., ni' .. 'I'|i. "'.r.. .lint, .\ I H.1'I II lit" .1- S In.s I i | \ .| .t I, u ,i. I l.'il,' ,ShIll .lo. .i'un. .1 l o",1111U..nt .. !. .

1" \ '. 1 l.a..1: \" ,utit-i 5 .on II ,ivr, _" t,'. I ,IHJ ...i.i.ui-. t. 'I-, '.I-IIM" <|",.. Ill '11w 1'..... rl'b bI5b54
I. ," WlNMlVrt! ( '<\I'K: ANX. XMV 'I'V.I.ANMNi; / | \\'Ofll..n I I'.i.nui.l' lit,,, u I, II.. SI '
| ( ori'l ir: \INT. 1\1.\\1.1.\: ; 1.01| | m, |111.114'1c.O'!| < \ .$ KII 411 n. "I'| l> 11.\. II lim.I, .n.i IV...<|. ,
.. I I.'.. 1"'" "'. '.n.I'. S I'A'IKNT;: lUOV; .\\\11101': *; :M l ir ",' '1.1t IM.IH I.-. IHh'K AN i i'l> i II III i >ri\-' I.IN-. SKA\' | | : :*. M AST. II< MICfAIIXK: ,.,.. ? :S III.. S.P. ':...1"i. ., ".t I, I I' \,," ,.1| ,. ,... IIle 0& 1Wr11IS'IkII .
MI| .
> ,I'S, .1.10. ,, 5 .110.11",1.I ._
S "
1 It
I '" h ':;11' ''nI I- Pali-Hi; '' liHll'Ti'ii-ailCli-Bt. '. \\ ,"ili" l'H'i, Had 1 Ait.ii: .IH-III-, ''IM, "" -. I Uis-! .mil ""..11 illl' simi." .. \ .' III' I .1" II. I.. 11, .,ps. Mhi'i. .
"' 1'1'.111 SP \ I huts t. I lii.l"-. .
I k" '" .'JI"". IS I "",., A. i.l .s ut 'I 'ml I M l I I' C."" .1011 io'nllr .j

,' '. '' r OAR I 10 5 ,,1.,10, ,. .5. ,5'.11.,1.. 55 ,11., .\ I ... .1,. I "l-.l-lll'l-. '., Itll.. ''.... 'ill 'I'his. 1'.1.1 I II ,
PLAIF
,, ,', : I',,: > .I' AND COPPER TIPPED. I .1I1..1t, ,'I' Ptp ''III'" 1'. \1\I 1Ik ,, l II!,sS ...n. iM'i-l, ami ,SI."1111011.I 1101 h.r.l,1,, !
55. .,,111. I .'lW.l II ,
""I : .., II.." : ,_', ,'"'.,triili-il, ,lilniilitairniPiiniiiN,, , Kiili' 's-s., ., I I -I, \ < '. :at, 1 V.iHi.m I: h si. s I s. 551 -.n: .. T-l' .I P.ISSsslS" "Pissi, J.Wsl '". II. I 111-1, in i. '''I'I'| | 'blisS! null i. 'is amiv I w.O.. .,.1,11.I .
I. '" "" ....111,.( A' ; I...\I'Ioo.\ :! ....... MillM.lr !l.iuhu' mill. !Mil.I.. I.' Iii, I .1.--I V. I. ;I.. : ''. ..1.. \i&.III. lur lice"n" rnoi, M'STANs amiVIM, I .I55" ,.., t. ( "'kI "Ilt! If. 11- ni'tixi, ,1151. ,,,! ;> l 1." "i nil .iwiarin .ll .b'. ..usi. I I

: 10. \ tI.c. f. hi' .. Mtli| Mn-lori, \ ill ._ Ii.I", I.IJ'I"IWI'I, ; 5 \ ", : K: M i I. ''v i- i I ill.I ..n .1 ,i'i' 11,1 s I -. .' n- noils. ." \t''A s S" "'" S I.S ... ..S SSII'II, I, II.' ", b I a,"rs .r_ 'lIr,
I I." : :: .: : __: : : luiv llMAlfj / ..psm,. ,.Its.5. 5 I.s' III' 'II ....1.. ..., :H:1.: I" 1.1. .ssss S ,"is' 1.." .\-i-lli-iil 1,110,11., 0'" 1
,"" ." .. 5555' ""'III"I, 1'I"' ., '' : .. ,,,. *5," 'rIglil: all :I I

"I I'.' :,'':.. It.. Ithtl, j! .:. Tlio New F'lt)1i't1) !:i ( 'luHlfllwpm.; ; Jft \.1 ( 'hallfalllillil. .:. ,1./1"1,, ." ,It IlSJII' u.ii.: n.. i "i', v.ni, ,r ,< "" .. ,'. SpIlt.lm'l.trml. r.lotll. 111,1. "55

1 ... .I It i 't"flI(3 I I' 1.1$ ,," "..., I of.sSI, 55555 \ H.. N,, ,,S ,5. I' 1'' "5101111.1s. .*..k'.wlu.llc
,. I'I "s. "I I ,,, ,, I 55, 11I.. <4'.i.'t< ill'
slItSlSIi
J I !' > 'HI,; 1'.1 ,. lV/isr I..I i.S l\ sL5,555.5. S P s ,. S I. >, .n '
i1. "' N .l : /! )! zr.d.d Summer Resdrf, 8Ftll1ial< Sprints FIoFJ.TT.1 ,.I ,,SS' I 5I.1. 1. I S.''II I SP IIr .' .It.) I" ,,1\ ." 5 1"1'" '5515IIlIl ....rl..r. ,lnn.
'. P S-r.S, ., II. .P-" 5. 5 I 1'1 .55,5 5 , 'Iwri l. ,'I.k,,, tlrIir'I.ortrn.galo.1'. '
I, S .., ". .J I IIr'' .5', S
.
: ; j I 5 II '" .It"'II.
0 l''i. I oI ; 1' S .1 55 ., .. .
: f
1'I'\ I ,"I' .'" Ir ; : ''I ""I.I. .... ,. .. ; .11 5 II"" s S S 5 II' II '. ",,I ..,I.I I. ,OrIg.. IhiolIrwhIrl., /
S" ... S ''I .. ,, ,, """" 1 ,I 5 5 .1' 51 01. ,, '' 101 I It,. ., SS
: '1.1.1. ". ""!'I'' ,,", ". III. \I. I < f'1; 5 t .-l'': 1\0 sSss" S 11'1\I S : : : i., ; ; :, :'. ,;, I. ,; "S. .5 hIrs .II' $a.l wilt,..", 5slOolli
: 61I IS ;P' ,
: II S I s- I ;/ S : '. 15 S 51 I \. I... S II "" P 5, 5 I whir// S SII
,, .... v i S i. .1 iirM.riiKI. s.s 5I 5 5 5 5 "5'' 5 "55 5 5 |" ,ll '
1 ,: : .:, 'L&.. :: '" .....t. ," I. ,' .. ", ,' '' 1... fI'\ \ 01 I" \ P n.; .. ii' ,in itii ,.- .\.II. \,.".. i "I II ...... al ) IIt; 1M! bal.
I I' '. ,
'
: I, \ I: : ,'
;, ... ;" .t.:; .; _..:. A; i ,. 'ini.' ,1.11.." II .. '" I'.' i -,. ,lIP iPt"( '.".,r.I."hertl. .
I I I 1'.1 P. I' ''fiJ'f, ,''t'I "" \ ", i -. .,, .. \ i. r.u '" II" '. .. 5,55'I 5'S '5,5, I 1. ''':': '" ...
I' U I II ,.1 ') I' ..1 ,.. '" II, '1 \\ ,",. :'. v 4" : (. ; : "
... ; : } 'ft.. .t .. .11 ", I' "' fte. $Ial11.IOr Sf
'\ .\!' I 1.1'. -. .. .- "--- ... : I. '..;. Jt. .". .. ... .....'.. ._, :t. ". ,. '' I, "' ", ", ,", si' ,S. s. S SII .1....... '.u.l 11.1 OIlY S Ssrlm'IISIa.
J. ]" """ ---- -- I. : : ; ::: :
I." .11" ., ". .. ..", "" 1' llia.l
:, : :, : ., .: .....+. 'f.'Ri ; ;: '"\.!\ .1.t : ::'.;'; ': : : :. : .'. :- I''; .,. ;. .i i n"! i i ., i M, 'inn.1. (lr. 1'111.11.' 5 S SSr

II. SI.. |It t. IHTTON' I I ( \ :SON. ..., i. = .1 -- rN.rl't' I"' ., 5 I'ji.l I .. ( > !, ., ,, "i 5 ,-, .1! .,1,1 I
... "... ..;;.t l'': ;' ";;:1"--- t'tf' $.'('l ,,"" "r' \1 I I.. 111"1) I ION "KilWHIil; ,/ .I-.."I M 10.l S5SS5, ,' II" ., ,II t '". I.! ", ,1 M.. I.' ,Illll, ,-I ,nkdihhtI''I .

".,,,, I...." .. :. : ,, I sI. I'll' ..I 4 '1,1 I ', ,I a"I''tltta. S Sky
1 Proprietors. .... .. ---r: : :t"o\o S. : I 'II P I I '" < "' 5 III s 5 I. ll'll ,is.I .
'
t .. ..II.to'' 'I. IH" '{' \Iallac'::; ,'. S M.C'sts.t: : I: .sssS.,; \, ;,:, ,., I, ,.: ?,ss. I'; ,II II ,| I ," 55'-.1.. I I I. |,l.\l.i, ; ,llui. I II.., l'OltJ.

t '". 'i i.H" > I I.. 'r...... _-. -"--- . -. _. _. ..-.-- 1 .. ,I,''...,SS..,'55155,1 I '.\.1.. ,- I55,5.,,,, 'II.ss. .II ,Ss5.. II ," ". I In, II ,i. 'II." ..1 I ,ss.is., .'. 1aiiinuufulii 5lpi'IlIihllOlIIfS'S
i I.., a..ss'' i I Iss i "Ij-. '" I'I'" -.) Oni.l"'. "i, liuiL' .,,>rw IH'ilrunti J.rmoloh $.

i ,I, >I.. 'I'''. .'. ',:!,'Iu..o,11'' II' .11.11.n I'. ,,,,, ,I I::.', .t!.; Ibh; ""S !u mrJ Iescct Maritime Surveys. ;'1 ''r" .Nl.lfcn,*. iiii" ,,,,,.\.1...:.,! r n',:' '.nit i:.,I" j IH I 11':, nii'iiin\,".'s 5 > I'|,'",:11: l.'l'.i; :iliiinl., ::'ini,.;!his. Mu.ll'.l:iimikJuil.itiiimi'-ly.. Uark Ibr I I

"r '. I' .,h' ',I. I'" ..j.ji ..; ,I".sI i inw l ",' ''''a.'-. ,,, i.il., Ii from olIb l t fit 1.'I.I..yn' .. (
", I .. ". \ .". j'r. .kl...' ; i I II"I'/i' .! :is, n..I". .I, ii, .i.i.ni. ,,, -.. s.s..s I.t -V"."SS t..I "'." P '..' ,s. S. I ,'..S Lt., S 11. II tim, .h.| -" 'us. l. n ., \\h..II..I.. | S ,... (1
i 5' / ; \ ; "" 1
uii s \ > IIM'M, \-IHt, 1 --< !. 11'SSS"I \P."SS 5\ I 1111 1.0\ 5.5 IS SSI l PI. Jill--, mil I O5.ls, SIIPI' 'III nl.,ul, ,|.i-...

P. \.. ., ., \.,.......",..... \1 : S i. I I'I,\--I,, ;I.'V... in..n; nill.-n.' :ii.ll.:, ', I I'\Ml< .' HI i.il.,55 1 \v\l' 5.. 15551' '. :'IJ -.In' .5'I1. 51 I.... II. "11.1,,55515. 1 1I15', ,., '1U1I,1\ iil' hill" "5 I" 111-1101.. .101-i'. P.,tlAY". .. PlOy.

.I, "H... lor.' \\ ,',... ,' i ".nil ,.. I. "in.i.l.., ,. |55,1, .. ini.II.. ttlk.,, ", ... '1"" 'IllsI' 'lul'I.I) 'Oil '.1 ...sfll, I..,, I !" rrwin .111I IkiOll'S S
"III '.. '. ; I u, "" ,,1 "" ,.. ,. 11.GEO. < I''',s''A'.to.|, MI 11. .e.i's., ',"'' sh.Ii'.. ., 01 ","lIln.1
Hotel ;;; 1I0' I II, ,iii-iint-', t .i,,>iMi.l., ,, r ttm,,\1..ll I ", Allll..1. HIM I 5,15,5' "..5,5," |I. ...1.| ..... '00'' ...111.. .11. 1
W"I City 1', ". ,f". ,, I, .. I. I 'lI Istiprul.
. S. \ 'I: : 'II. 11,1.1.l: H M nlI "",,',1.HI "id,.' nh ii! I 1/,1"/ ",1.1.0..1 'It' I
I IiS. .. ,; :
i.ii .l..liii .
,. I II iu.iiti.1 : H Ip "II. NIX rn.KlHii.. ilnilt ,i.inii..l I I IhilliiiIlir ,-.. I"ltl Ipsllrt'
I '.,"to"I to. I PENSACOLA MARQUIS Jr f.1,11ii -vi.li H..II .s S ,S Hit .1 i |t..u,.I \ I".h.II" .5 or liii'., or,
Nil 1511. .1'I. 101L11151 ut 11511 oil. Ir
lo'i: ,'\ i 1.''M'fii'KXJUi.'m'u.: :' ::. .1.1I :I n-Mnllo: II-I", -XilliiniA., ;,"";,,s hI..I. I .. """ .,,,,,, A'.sI.' II" S, lIljo, ,. IllS I

Ed. Scx .,, '.. \.r'. M.IIII.I' I,'" 1",11151,1// .1011"! !| .11 ..1,1,1lll ,. .111,1.. % batiSIlt. liS Iwkpual.. .
S I .i.i, "I i IhSIh.4h.l 1 ; r:.:"I I Ii iacr Proprietor & 'S '-' I'm I 555 Ct, '
r* inn-l.' r nil ', .5prm" Sp.l
I : < I\5 5I. :,, rhHKIi.:: : : : : -.1 1I' t'.it. i. < I'ISIl'Ili'lll" ; |"lisI lIlt.1.11'/ '' '
i I" Io''j" IIM.II-IIII" .."Hi.i i ri, -< .! %'.,'slSI.t.n-f.i ft, \i II air s II,,"I.- i-I Hill' It ..illjilii .Ii.'",......... 10111 C/'p'/.'
f i II ,- It.ilMi. '",,_ .,1,1, M ,i-: I ml. I Ii. :?.,, i :J,,,'11,. |.1. IIlIt\'$:llmi.',:, r.iii "ii I 11"i' 11.1 1 ,.nlv 1 twi, Hti-ii.. HI-M SSiSlI III. ..... 5 "," '''"I't' i.,
'" i' .,,,SIS'. Ailll r.'l.-MM.I l |1"lll0|>. All loll. -IN'
J ,,. ". ,,,> !:ltill'. I ro. d. II.I.It '' E. J. COOKE Clerk I''il'l.)' |S..l,,'; hi !.1.,.' I 10 ,..1, ,l Ill IM. lii'inlul fly ....-. 11",1
oJ \ .. DRUGGISTS'CHEMISTrll. [ INK: T .11.1'1 OI'IMON'" \ Un.I 'ss., ,' Hi.im. u mi thiliHiUt. .h..1 hole'sIprr.aI

J .1..1..1.I ... -,,,. ,.sspll,, ) ,, ,;: ;-. I rill'lhi'Mlilli.I '., ..:.' l l.. ,Hi ,."' .t'' M'.lk' nil ll... lob.I' .
I ,",i.t's, II ,II t'" si, < : ci VTIJ:: K.WM-;; : bIT ST., I I.I, ,'. ;, '" ':,' '.' ",',',,: '; ,, ':;. ,' ", .I..r.l .,I. l 0 l,silIs., !" 10"1', ,, 11,,.- ;I''S.'.II' |..ii.of I .... ....""h.) .

," .. ,,,,,"U,. I ",... "" 100" ,,' I ",. I.."",. I I'l, \-ti.ut. Afil| I I. lsii; ,liili'iHUH [| | ,.s., ,, DM- S 55555 | ", |ii. ,.1 I lbs,"- ,liwIiMK' Tbo.e "I..
I "I
:, "I:' lilt.' ,'.kl' ..,. I C.A. JRIP. .GI \ '..., | ./u. ', KM: ii .. I.l, "I'vnnai ,ulu i. tali ,li.nj. ; I II In- r..llh''ll' FrI-01.. I rilllllM-l-'ll.,, ., luilll. .III.Mlrlnl .,5S'Y 5 jol IraIc. a.S

., ". ."'. .-,. "I" I. : I .. V-l I ILL. III. I'l lll.ll1(1 AUK, I til MKil.lnril. ..,,,.-.., M.-.lMllM-. lii-iil 'S.,Irl"t'|: llH-liliif | .. k, t .. ,ISIL, 11J. ....h !jj, :*a.t mini'' .Hl.,", lii'iv" ,.ii ,,1m .Ii1.. ,,".hh..U.M'.
ill I I il. '' tltfKliMmw* { pbl, ,".. .-.1 l .I'v ln/i ..iil-iii.. IlIlIlQ//1 11111"Si'
NiJ7.: :: ;;: .....la.ill h I oil II.mil 'I I I" )n'ln., Iu.Hill 1 gSPII; |..)\', ili-r., hi Mil' j' ( $ huKiaul. 111111 r1t.\
|I' .iml'la.-n ,llnl l I.>w aIII..' llm
) IIIII
S i .: .! 11.111.' til < >il.li I II-MIIIII .... IHI..IIIIIIIIII..III.. ra..grjt. M.iul shill' l., .. .1111'1" ,,'1m,.
.I. !$SIIIS, '..- iii-ll-i| ,.r ,iillili 0111011
,"i i -Mltn < in.r, I IS-\. As .....\. .'U'IIII'-\. (.A II.. > isa"l Mud I 'r.. :''IxxIICKM I .1 17 aMII I "'J5SIlI555| .1|, I I. in.,. I CIt... ....-. Ii,,,,,?| 1115,5. nul')( lli, iianltfallinn S SI .'...._.1.Iv
., .. '" .. I .,| |.w"i"' ; ..ml Jnlii- I l I III .. t..r ,. Ioil
II III I- .
M.. \l.\t.\ I '
P NtkKI: I i I mnl in NiuOrliniin, (... III.. ..biM ,
i-fi-ii Iliv
.
.. mall I" .
Ii ,
.I \ "" I I nl.HI 1\ Tl.I ", '"Ps' l1 IM-UUI in l ..
... i > ..f 1111.// 1-..,".' >.11I". in ami l "...it row. ar. t pur'awll
I
< I.K 10. '" lll'.Ull li.fix.ilami
I I |t. .lii'ii
i I \v l" \l l I. HmJilnil.i. I $5.55.IIo, 55 IsS' PlAY. WVNIP or )1"1" I I lill.li, 5't.sI liami 1.01, ,ii ...[jiiii> .... 1..1.i A nm .r l IS< I to .illy ,li.-

'" "" ....." ,,01.''' p.55, llIs-.t., R. H. IIS' IIII.Sp I : :inH-. i HI 'itur tinlaiH'Ifoil' DI IHIXU larvo .lii''I"| !. al it skJ.l.v.I.:

"i. ., '" ..I ,...,....'. I Fries, .,l- iir-iH.iii'. ,,iii.-. 'Hi'-,: N.nli:: Al-i:: I' "'" .5551ia' : "Ills,I Ii to Hitntlra (ivt% ((p.'rI..i.'i. ini.iiitnelltr .; .

,i 'i': l ii..d*) In .'I.* I uiii' ..,...'Jr.. ,S ,.IS. i- u > i nioiu.,mm, lit .i,1 1100 but. In iii'ii! ki..1. iiilr t'I vtryiiiilmii.

I : \'n.< / Philip Brown ,, jV- M oriM'jv-n i- 1 ill >% i .r.i ... .h-il, ami\ i.'iiuiiill.. / MKit-lv IHIIIiun S; with) tinwultr i titiitl. 5 an "* 5,, "main. wliliIM (Mr. S S

,. ,,.,. I | tut .fiii-m. "t i ,, '''?1 A.
I '
M I '' i II\ .1'km I'ltM III' > IS \l.l. P HIV I s"I ,5..I.I llic.yn in"i. I iu, .1'1"| |-"J.. Ii-- N '.
1'' COMPANY ," ''L' I i I'l' ", I ,'10.,.,,., llnil.l, ISS.;).. ,1i."Jay.|, % uh I SI| I l I,,> >! .,I'l.-ii'- |1".1.. ... ;1.1 .ul.' 11101'; a.il. ..
.. .,. .p', tSP4II"I':; ; : : I MIK >n.ii-hn > 'I, ,.,, .. I i'.ii. (IS I..- -1"1'1"11| ,|'| | Im-alllir' ufIhn
l'h\-v\il P \ H' ulilli': "" I .111,1. iI. 'I"| ISIS 1,1, I \', U, ,11II1t. lsflIjS. .
S 5.5 5 "SI'I' .II, "II. ''I All\ Kinds ofFurnituio 5. MltH-ll sI h, in.- liuui.ix, UK-lilt.. Iloik11w
..
i .
j I N I 'I .I
> : ::: :
: iI ---. 'I'liiiitip| l rn<.h Is" l Is. |51111 l I' wliniH-vnr! of .' mil I*,.k', afonil:,i lialf .1"I \ '5.

,I. "! UlhUlX.' irs. -..- ,I A.liiilinl" ." ""-II <'551551.! Jie. ,i,. iiiili-l !! J wilt: ) ) r,..",, HitWHKI'I" 1.1|KIlir ,..1. I ..4s''pi'il 1

I I; Dr. A. Riser I II) rWt rii'k-. ," ....1) u, U train U !| | .",,.", l"':Kln, ..iII lit* lli.-r..r In w.It| ). '' ''' ...
SI S. I.' :1111 I iI.... .11a.. lorilibP Ia'A 1' ''' = ,, P T" I'. ..11 II"I ;I,1,1J t 1 rrp-;,.I li.r I... iMuvKriutilliiu. .lillbur... "
|.
"P 'sIsr,,, .stist. S 'imKlll' |i N"IgI. Iii. "It...'.- lh- .1.1i.i.i.lea .-, ....11 ;/ 155. 'loll- <.rr Vll'itf, With

,.MDIPIAI.' J DICNTIST, ; ita*..l ,MiiMikii- ri.'i:: > i' 1,1 ".niiii i.ii.1,1. S 51511,ii Ph|10. .nJalr. .a4). 5 5 ...1.
; 1 ", .. I .,, ,.. ;u.l lI-s" ,i1.' ,, .. S
.itir \111$ i IM-
.. .' .., .. .. I-IN uii'i. An I.. Itlo ) iilnti I""
': .,....'"..,. no" h ; H Ill HOKUM |"t i MI in j'J; .
.
I "I.., i i-, .I..",1$ .k. I.--s ,. "S li'' II i 111/ 'Ill-, ,ll t I Hll II.I-II.I.
.,, | in i I i f I' |5.. i'' 'iI' .1 In. "Hi- .. .
55 'S ." j' ''I.' ii.i \s i .., i i. in. in$ |I. ,1|5. .in. ", "niiMfHl ,.1. _
\r. L. 1'1HP & C Cot f'u/afo I lf ",".... ..1.\1.' 10"I'" 5 II 'mm Ifs'...t..i.,,,1.S ., .,," ,mi, i n,4vrl' '' ''I'' 1
L. I I. ,Inteiukncia! (I 31". 1.1-1.1 S, mtil.. 0. I null I 5 'il' ...iii .5. n''. 'II,i.P.L'.s.I / .' I sf5S5 '.,01".1 ., ....... '''

.... 1 i r, Thump"un.() I , ,i, .- I I. .... .il tI" in -,, ? !.5.5I'SAtsu..ll 'l'',. L55.5i'5.'S-.l'S,0' , 1"" "
I ''''. 1I Carracfcrs! ad Builders! I "I' I I ',"I |ilir l 'l''N.5 5'SS'',Ss 15,551. ", '" -I.. i ''II. IIM-'
: >
| Hi,1,S 'I I .
I I'le{ 1 rT E; itOAlM) It) l -il.tn g s"I I ,5.lSt I", .I j i. ..1,, ..... "li.'l.. ,511.
-I' I..ro..I I I 55, II" sI)I.,, '' I t ." 1.1I1 !- ,|.1.Ii IS ss'hI.b. I ., .. ..
: i 11,11,1,1, lId-- "" tI... I..
.. ,,' It .' Fine Gold Fillings I .i.ir.| .
a
I ,, ,
Specialty. "
m .n ,'"i ,? |... t I. ,.i 1..1.| S S .5, "' ,."

By D3Y Week and Month I. ,, inn,';: ilie sIlls .,1 I li' -. M.. II.". !I.sI.'I., : .. d. "I.I SsSSta.l" ,' "'" I., //t.t
:Builder's Material.: ,. |I'.i.,, .liir.M, ill ., nii,. 'i.i-i I 1\ <'. l i., "." I" i.
'.:" :, ;. ;:, ;..'I | I | 'I, in" .II" .,11..1 I I, ',,,"I I ,1 I .> I Hill. i ,s' i .in., tit
. ,, .. I , I.. "'.1. ",,,.. 01'." .
'It I I.I., ., I I, s' ,. "' "S ",,,,1 S I 11.0- ,n''iii.n, ,, himrn
DRSSCD:: IUMEU3I'i -S 'I IIVItI.II JI.. ,, 5 ", .. .
> liK-l: "tl1.'TII"! J Knowlcs Brothers. .. J... S555k. l II. "... ,. IIt'l.., ,
,15,1.. IO'" ,,,' "I 1.. _
\ > t' ''II
.lliallvn.i.1]; ; : !. I : ,,01': hili ill i l.iink-

5 S,, ..,, ,,, -Tlir. r, IMCALKSTATK: \,\. ,,, I' I usSIoi'I., t
I : M 0 U L DJ N GS li, i ,i .it i s .. .
.. I Ii I""si' ',01. "I' 5 I.Hill' I. I' ,,, .bb'v.'I
: :::: ,'1'':' "..41111I't! ,SZLXN'G-LES. "" i in,, I,,. MI, at, .1. I 'I.-. \ n I...." <"" ll -" S"S .,-. .. | I I.,Is S 10 5,.,IS, S J u|.

.. ," I I 11\ 1>. Pt I 111:'" PiNE LCM! ER and LATHS. "i.., ,u 1 1 in-5 $.? niiai'#' .I.I '' "-> ?llll..l;5 ss..s. ., ,,55.5 l | ,1,", ., "I ., ,,,.

'" Insurance .I.I.s''.'_, I. -I ,LI.... ,, )10,, |I"" 'p "II., |" 'u ",, 5 5 ,. .. I ,"?,,. IS IOP) ..
S \ S ,: j I 1.11 Ageute J "' (.in ,.. ,,
ri"i'i.u: i .. at : : ; lUtlt\ HII 10" I II I.., u. | .51., U|
I '. I' \ .. J' ::1 I | ''li' I i-im, BI.' ml ,ill. m ilir )l.i/xl./ ''ilie, man.-. t 55.. .,,,n", :. , ,bir' .l's. I.l'eplg II""
... nrni, K o\i DIM 4! It-ami ,, >.", lilt.
osgJp '
'" "I', ", 'iirjii. 'I"grn lls.:... S
I'l'I'1I1lu FUttliii' MIIKWILLIAM : &, .. p,5/ _
.. ,.. .... .. S. .1, bajia.4p.ts$ .

S I II I ,s' S :. ,s. I '0. "j p c.U\ lan; 'If. Midi: r. II. 'in.: I'r.". Sul d" ',.. t ttiiiit.jtt, .. II.I. 'P "......:' 5.. ,s,,.. ... Liver
I WolfB! \ '" "':.1" : I hml l i...."rl.> in i, nii.l I > : ,,II II,, 5515,5.I IVj1fsIIssssspI.0bo.l' S
J. DBllUis :, A'" ..... AII.li.IHM.. IIU" ,.4li'| inii'l t .11 mm' "S i H '.,". I ili-llii-, Inn a. hop/ Will; i- |1.1.| | .. ",'|{ SS.
fIHi... I.... n ala, l Ii.i,. ,...1 5 il .
i. 'r .. .
( 1I'u.'I'i l.t. K: II I,1: II A ST' rt' HANK. .1'"- 1.0 4'eS.II li i,, I ''>, >l 'ii t think IIII
.sss.!! I I'"..ber ts., ru.It II .... 10. .
.i ,1 ,,,, .
i i' .$..
'
STEELE .. .. .,... .i.. MLV II. it. '1:1: I.M.1,, J lbs f'f.lrk51p.h5.. | Ill "I HI." I I'll >"... All .1 V.Iuwo
'
"" Sa
; .tllt'\' .hllc'. I. I ob....1.I I .;.. Ml,1 ....1 I ...,.ll/, :',.' in. tK-rl'H uiiiii. "i'mi' ""i'. .1.l .u l s.rs..aoslSI'S

; Lt.e.ult. I II \ IIILflrowi \( I'HUII IS BLOUNT & MAXWEU a I4. ..-I t .H.I 0SP I I'.' llFMlK., 1\ SllI! IJ' 0 II 5 ,.5Is.. I .,I l..l- II .'.III" ,,,I < i will r",.- I S
.Ni 1I1IIu4. ,l.'il, t I'' .
I'lL1fluJP. -i.p, 5 L.I.J i -i ,, .
.I
i.MioitT,> AMI P IK'1'' -p-- lll.l"S | 1 I.i t'H'l 5 i. i 55 I ,,41 Itiwi"iMble -. SS
Leghorn ,'ro". P l 1'n4' 1.1.4 ...WMI.. IA' I TTOallEYS *T. It, )IIW .r.hew.s.ItCa4fr... N.....- I.I. 1555 .. "l'- > I ., ,, ,, 1 "" .. I.. .t4 ,t- 55
I t ... .\U 414. \ I1Ll'4.... LAW 55551' 5 I.,5 :, I", ,,".' '.. '., ., ..1
'- ., tUU-bvil.., >..'.(..uxulKu. d. ...d l.i ipen, soil
SIINSI l I" IM-II- ,
S \i ,, .
: Tit Claibomo Eggs .,1./I.\I''U/ .>o.. \lIT'I ,. : II PI-- 1'\1.P S PI\ t ,:t.'. '. S t s4 frontal II! fh"i'i.ll-i: .I. ," sS I. ry l'.,...ullk/ ..
IS'' 'SI .. $ *rn...._ SS "1-. irih. t..IIh':' ,.s- .I. .M. 5.5! !1/!.. it ,., '' I IViililn" ,e 11..1 i ;:1> IIMJ ?... ,. ,U..I K t&,.. si I'it..'1-1,1
i "i <.;. It .. our I>* ....1.1 ( lull% P1tP 1; ..in. ." r i' A. .. t .'" "" ..... 'iI.4I..L .... ".... ,.,... '11'11'" J.j,., .I.|. .. .>! it iin'i' i ,, to. "h.r! !r.ri' tun Oil"H'! .! .01..'i>. S5S5
r U.. '
. .....1/1 01 .IIPH1tD* t tIt ...biW h"> HM. >. I I I.:'.. 'It"1'i.i I 4IUIOIM 'ftQr!'), !I twkM\ ),.H ..l.! a I ll.r '..... of Ihr SI. .-I. 55,5- 5 iinii 10' ..mill.' "II'lli.. __ _ :!.- 5'
,. VPI S". .... .....,.1 to", I'.." ". ..' r rI ". :" "- !' I i S'NIWI| l. | i "niitaf >... |.... t I
I \I jii.sp4P III.-', |I..S|"... | f. II '.1IB... !)... .,,1... "I... ,5151 'Ils 1 I ....... ... Ill EllIs. Sf
& CO. S


Jk. .


BEER.

?- IJ
j'j'r

:'>': il.":',U..;I yr-'i; ';"rt) '.lll t.- .. .IIli. a'I Hallmark lga.r 'vaBOOK .'''W044..9Yl1. ..-. ...... liullirol. '
I,. ..'. 1 Geo. S.
**.r p" ll 4.51 II ISPISPI lI..u. i HMO I OUKAt-nBn Ii .
..5\ .5.'', I.. ....'. I.-I. "..,|., .,.. V.,.,: .1! 'Ib.M '.I.ISSS I I; '.,,,,1.,1.11'.11! ,, r liii.li. nf >" .*' 1 F. G. Ren&aw M.! D .. iua I IUttU I r,MamU: 1 :' VlillUnlu.:;:I : ;t'orii'ra'uT'i.ikiu :: ;: :i \u. ."".5'I104f'I' I. to .55' 'S55

"S S'I \ UII viM..IA: -. t BINDERY S 5 .' .I. .,. ". I.... |saI.PH.I| | nil'. '' S Sr. ; Krurflou: | ami. |1..11I..1) urtIf. flu* A .|'l. IS.', .
I ,' '. ,,, u ,, HwaandCbUecticgAgeBtlirtwkr :; Phftician and Su/yeoa. House rou:d the Cor. r. |,| I'll..i, iiu |psy rwiulre' 111. yn'.i- '
M l UISSI5is' No. 25 anj 27 St. Michael Strict. ii I III.I .s! 5. .< |nkl.lr| .llBW, i S IXTKSUKJII; U uTiitrr: i iI :I lot --I t"> ilvi! xlUlartkw' II LION() HUKWKKV$ : : flEER3s5 : : :
I .i i. ,r*,. PVrsAoA ....... >r uidunjr ..J-: I'rUx U remit ] I .
!> .i(9"it( ,.., 1'c, ... l'ui.
*.5. ., If II.,. J_ I, 44 ... I MOBILE, ALA.. 11 it ; VLA.dtS4I I 1U&TIiTI LII. Viawl. Al.l HTTI.K | ir .L.u.. fut'.Ie.I .by t......,.' Son HIT I OJ ; s-'t.1

...... iII. ..&..... i"l1.II.TA.IIuU.b.h. '.. ..lrisI !1...= ;;1.U IP.r ,t.:. .t:=r: P. ... J .... .. Jail .. I 44, .4ur" ,JI I'biPB'.ltlIbI.s'I; f i1

,- :. ...... .... -- I

-=-- -... .- .4-.'
,I
---

-. -- T
--- -
-
--- -- -- --L .iIAB: n4H\ la (!; I HH&I\t& \ ', I'"' ", ..,I' II.:..11..\I.-!...'.: TL 1.1'- .' \I", ....1.' |.\.l,"I '| .. IlH M i11iIllh1l r H iithti l ;t H'tBayou, U 'y"\ t .tJ, \ F. E. DEY, '"I'l 'III.1 I:

p ...: u () t'I"I'lUll.| t "i. I *. ,.'.. .11 ,'".' alllllto., I '' ," ,

'" I'I I, .. ,' 'I' 1\--

: a Stir. .1,1 i",n.Kailrw.l, ,' 1" J J. KRT6IR PiBfnelcr r
I'" INK HiHI/ 5* I'D-.I i|, \ .. ,
C.3c ,
10,
I I h
I I

::E I I"I 'I.|i-W l.f 11,1. I 1'11.1.. I .1 : I : ( ", ..,,''V'..... I.'II', \\"I.I. Ilnilil.l.I ;, I tln"l n 1'lii\ .Watches Clocks, Jewelry
: lNm ,
i
ex: |K,tlllll,. Altl. III II t. 11.1 I I I. "ll ...It .IIl ,, ".1" '" .: ...,, ... '',' ,1",, ; ,. 'I. .' I I" 1.,1', Kit' It"tt.'er r 'HiImlf, in.,.1) ur ;\ j

SIS ,Hiuf : ,... .. ,.. \i I I. .. I 'aI .int,, n., Ini 11IH I !
l III1ft" if Ihl-i pinl d' .lii |n I u liu. ,' II.. .1..1 S ss'.s SI .
.
OFF'e'I.I' .nic.fr.., n. .1ft..111I( I srni;i .. ...Ir I Iy. ,' ,.4 .'" ,V" ..',1p. .., Boons lo !Rent.! ... .... .c.. .

j .'hl.' ,I.i '
,
.Ii.... ,
'li>ri tf i | naivr : } i
: I' '
; 1111.1:1":
.
i ",,n. MJ llin-iir. I In 'sb .-) 1'\ I. 'I"nl'l'U'
"I' I flSIESi:
: .. Will l I' k I I.i h, S. ">,nl, r.irwil I .,HiMalil ti I

-I..... ", I I" II.I "i I ,i "i S5mI, .h. .4 5S..... .""5' ai. Hi.i 5 .' I'I I : nmlI I N .rNsl I \..'irti"',,. nt I "I

II.. nth.,." i si l i H" I ',,i l 01 I 11HitHiiiewh'il I, 01 ,1" I, "i,01 I I I H. l 1'u"l i.,'HI' IIs.mmSslIl'" tmr'Ianr I. I A In."

i"I"I'.. |, | ,,h., .i,. til, .mlniMiiirm ,I'I I" .. " I ",.01.. ii. riirl-t W.s. fHII' : B j U Chico I -I I II iilpmi4)Ili4' -: (J Iutu.I.I ... .-
ln 1 1i
Pen .. I 10".1.,1." / .. "11.5 i .1 I N. ttfMrt 1'';"" ,, I .,1 I, "II'I, I I1 ,I., '" "1 i 'U.' "' tin .onljr, iiffitr., ,i' ,in, i,, ,. 11 ii. r.1 i 1.. 1 "
htmil.i4srnssn! ... .. IIs'i.u1'mI.
'I'i i ; .1..11'
"
.
5. 1', ,1 I.r..\II. I ... fitI'nilthHt.\ "'SI. ,, .... .'. ,1 I \\ I'
.
.. ., ,. ,
". ? TM iii' .ii' ii HI HIM |1"1 i ,. ", .'s. ,t'I, \1 'i 11.1.' ; a I ',. I III', ,Illlll III- III I IIr a'mi t 'I .,..,
I
I IT ,,
'I'ItIl.1' ?,,' I.,' .5 1 'litI'S' I 'S' ,
|I"wr li> ......-.. rss" ..5' .".. '.5" .,...I \1.1011" 1 ,.. II I ill In illtC ..iWtll, t. H.i U". !-I': ;. *5: tl.'e': ; ; 1 i.: ,.551.I .1, ., Isi.I'; I I 11I""I..Imm'Sm ) :::::;I\ '1... .l.a II. 1..1..

C. H. : II In- an.....r i<11.1. 'inifnlil > I ''.''11'1. Iii.., ,, '.',-:;,15'SI,; '"'' 'I"SI' I PIlicliuli( of tlic t ........, M.Ingi'mmmm 1.1mm... "

.. In HIP flr t |I.l.n>. i .1 ,I IIM I ,1.. \V. ,J. f.ntn-, ,. IptrgIbp1ssl 0S .",f'5'ItSrh" : __ .

| N..it Ur.....". .He. I, I II.' "'I ,oj I ,i iI ." I S I Si'II''. ,1 i .Milmma, W hi.Hi' .r' It'nu.: Ea..t! !: sih i t I- of I liii: ) I on ___. ..
.5 il I ta..i.| imv ,.ul., l.i r. .
Mi water ton Urg ami, <" SI'.I'nI ; n.,". i'ri4"" "' /

M rc: : 41IIISS! I lunib of lit' i nil I i II I, ,, ,,I f ., '. ,' ,,,'" ,I5I'5 nut ill wlmi a miss IN'.II"I II! ." I'. r S :it' I I' I Il's '
I t .
.II I"I /
;
a .sI."l, i .5 :\\'lahlecl'1'llefwu"' ., s.i., '. 5'.t.m' ,, l'II I'O.Olll' mile( (li'tittIIIi, ,
niniiiit-i.i,. w nl ..*.HIT' I 1. i"..I I i",",,. :, I ..1 5 '. I I"" ,. \" 5 i I i I', tli.iritniie, III II. .4 IssIl.I I IIAMONJSI DI

.. ,, .,,, .. ..1,1".1'I .. ... ,,1 .1' .
..111.1 1 1, "'Mraleil II," IS )JM" I' I I"" I I I IINflll I I I

All\ Mil., rill mil', ,nl 'I I iiiilrinil". ..11..' .. I h., nil I I I, 5.. I 1.. I I.. t ... ." ". '1,1. II 5' '' '' 'I D.ri'I, &:' ti Io,;; rt: "' I. .. I' 1 1 PC'II.lI'olil.;: ( J Fla.: (' \-
|Ins :
.: : .,, I I ,
'I lIt
555 ,
11"1 II" 'I : I5'5II"i' I '
.. .... "r' I
,
I'M. Ull\ 'T1:1Pianos ):I (mil, 5 in MI I. 11w'1 1 11I111. 1111 ""i. lI.r ....,. : 'S. 51,5SI ,11 ,
.. I "I .. IN I.
1.1 I. 5,555 5' s I 555' .
5s.nII.I .* r., a. ,HI' ..Hh, ,, .15.1 '11.,1. ,I'. I 1 I...i ,Hi,, :-SIJ, ,. .. ..11101 ill. ri ,,n s'i! 'l' ll." I I h:, k i,- II I, '. ",' I,; 5'.: I:cllid( location( for

tit" mi' il I l.i., ,I l"i.Ii.' ''' u" in. i ..I,, '''' .. 'S i I In II s.s, .iiitimi' Ibruu. I, Ill* II. .anlE: 1" .
:
$415 ".. I III,' |.r.di' | .M, : i ", |"' .I I I ."". 'I I".. 'IJ"I l i I IIJSlls..S', : II.m. II. ,\. II. r"" i'I 'I.I I. 11, '." ... I. \
i.,II wit I ,.' '.1 1 ,",11. ,n,,,tv I I" I II .' <
S..., Ii i .I mill...I u u-l.il. I. .,IS'S', i < i ,,, II ,I 'I"' ', I, ..r' 1, .... SUBURBANMiM
"
'null' '''-' iir| |I'i" iiii'lf' fl *' "'
)I"IAfl.ih Jind :\ %. .1 'I I i i SI m I fl'oi i<. I n 1 1$5' i uOn '<' ..,''' ''' ] "S nn' ,iniiii ".I.. I t I"S.,' I It li.iv. O' Sill I. tI"" ". .

"..t"' mflthI'. I : : ;:: : .,I.I: : : ,4 : : : S: ;It., 1 iloi"II', I. ''IIS ,, ,Ini, I ,'s' ,III;1", II..i .llffi..mI.I.) ,HM 'I 1 .t., II' I II I' ,.. 44friS1E"I1A'LJ
.
.', "1..1 ... 1,10'1'' .. lluo.l.\ .. ?\l ,il.imi, .. .."..,.
,,
.1 I IH !
nm.li. i il l ,
..h.' II< 111 't......, ..I'PP.'II I555 il t 'I 1,11''."i. I'.".. 10 '." \\1 i
:' i.lii., ,,1 ,n,.,.itrl I l I.> ,ll I" ,i, .1 l i". n "iil I II I.." "ihliii. .. NIl" .il.... awwlii .a'l."is S I .
"II I I'I S .5" 1 ".s, : 1 11101'(1; ''I I, ii; ,.l I ...aiui" '1)11) S'u&| tigI ,/ h'I.4, I. II" I', .
"""li, "."I-. 11f.I) It) ,ih I i II l ll,. .ui II.." .
ISrnIta.i
"
MMSiiijrrr : ti 1 I I ii, n I il.i nn. iisi l .latino' ami\ "' a \iV-I'J"T: : :!::
"
.. .'I, iI!t.,. .''i, .1 I It I ,
,linili I ill -pi: '
li Hut' ,
iiH.iiiltni ini
I if. '
,
Id l I' '
n :
,\L 5\ I"" ," 5 10, I I. ", I'", I : I II II 1' '"' n | S 'I 111.1'. t ':>

New "ItAt ", I n.S.. ,.. ".101.... .II I.I'SI'" .i"' I h1.| uI ''ii,,, I. .... s'S.. .. ,I' 11 01 IsI 5 I.., cil I ranulill.' to I., |m..iil.nin i' II nn 's.I'I I 11;, liit ,5',,, I .

'_...''', f'Io'J.7 .I1I I .11. '"'. ''I' ...i.Ii,. ., .I. .'"' ''. I i'I Iss' I -. nr", iv an aru'I! '.> .M.I P, rl, ) ', j
'I I' .
I III li>r ItbI I .. f" "' '" ..r I I. ,,10'0 i IHPInlnl 1 HMIS 1,10.4, "
H i 11 .5 I 'I" .
i", ,1 7::;t, kind: ; if H I'.i.'s. ..In. ..n 'Hit' ..II, i I ".n,"... SIn .,' 1'.1 i lI"h" I SiMS 5'. } .t
I. h I 10',1" t
"5' .1 I I I' s'gt' I S ill I I"'i', |'' ,
linn' L "liii' l waI d.iu.u'/ ''I It. till",.,<.. |nll" ."l. a 'I I In .In," .. "' l I .nn i d.' '51151 l In I,,., .nnUi 'IiisisI".. 'I' : -- ,
:'' I' : (
.1 '' 5. '
I ii.lltlndn.i. .1II ' II" '
.10. II..s.I..dhIIII( I.r' 10,11"1\,10, ,,ii' I ii, ,1 i I""ton 'S.\ &''' ,,', ","I'ii, \ ,, ., I ill..1II. I I-, I i.t. S.H\or! \ ., tar- I Is.:, ... fJ ; i-\f-: : \i t n 1 rlif.HI II Ell: l mill :

: ; "; Ii."" II, ,i .,.. .'i Jiihlll,, |1".111"i". S,1"11'' I ,t'', Mliu" i"'i's, .,1 I .li.tlili\ i"tin i I" 1\\ 15.1.' Vh.1 I I II ISPENCER'S
,..101 ,, M I t'I'' .f I' OPTHALMOSCOPJC TEST
'
n ,
'I..' I..I|."II'". : ,III' ii-.i iininisunll" } LENSLS.
.. : !
: I.\.r.\
Hi ,||llll IIVrr ..rnnt ./ .h", |",HI I : ,
5'", "I 10'1. $" '.511 "i i .1 '"'It' ii I i ifimiu; 'm' < 'tin ,..l >li".i" mil. only ,'1. ,
a ', .,Mill. I .Illllll. IIIP "Illlll.;, .".I I IHP : : ; : 111111 5".. I t Iln, limn n' |" inn l Is I 1".1"i iii ,
I "
... I *niMfliiiM? l
.111.1. .
110, to. .. ., ,, ,I I I J..lg"'SIii5S'5"< a'i Shim ISIS,'' '"5 I .' I l.,,, ilili. ioinnlini...
bI.l.1 I.. maiiilth. .,, I I'. -> I I -i i 110-"ii i"'M' i I 10. 'Si i |'
,ilfti' li.nl! | < / ,, ,. i inik.inr.i. ..5 n in ,iln,' ia-i "I l .
,ii, .in.., i. i Stir "'lIr.I,t''e'i .., ,,5tII. ,1, ,. 'ii I, .", "; .1 I'.5I 'I nflt ii. ill, .Iliu unit I 1.,'Inrr Hie oar, tkl.M; : .\111.&.... 'I Iln I, (I.. II"i-. a-mil. J-II,'. I,mini.-. nn mmli, ., lit. II mi ","gIst .1 I

.1 I"' .. ,1.t ,.,, ,,,', .. .. < 'imr.ili. !I...Unto'... ,."..1... ',,,II. il r. .1 \\lIt'F( I I. ,, '
.1.I I III. lolH Hn 1tgthilii'I11
_i,, .,,, "ii,.'Hung, wf .bs., unr, .tiiM" ..1-.1.II'dll' i' .,. .1 l I..n rm 1'Iot.- Irb.41'.s| | i I h, I I." ,.... ( ,"., nnl, I Is.; rs Iii, i-jr'55115155' I 1."I I | s'I'Is's'llv Vinitilii' I'nnipl, ,I, i ,
.
,. ,. ml ,,
i 'Itti.1 I III" S tVllIn' 11 to. Iii..... u irlu-til I.. a.I"I"II uj- ?
,. ,'. .. .1.. I liinl' Imti ,.. ,,,' ,
*. 0. |'rt >.f "ii,". wfnpru IthSss..sTSI'I'I" mm' 1 Ii. | lilit' .I..rle. u..II''I.IIII'| pi-i.tnui I ,1"1'|' '"i
,.al| 111 I; ii. .Mu' ui ii n l '., id tili "I. 1&1" ".... I,".'st'as., r ,.,,,. I:...
', I 'aIR iiiikiMiw :551'i:| 'I: in .:inni: ; ;' nn nail: ::' :mini"' : ; :. I li: I Mr. "IIrm'k Ih""lIh', i.'itNn. aiswtisINIrNI S or',.. ...... r "n I mis'. 111b1111h'11itIfUI i ,",SI''l'I5|'S Ii'SlI In |* lilik- nnl nlllll' ltiiM I in, ,n.iClocks '.

.. 'l ln i.lt four ) f.r. "HIT" .)ln. tvnHi,- il...ieam) tinnei,', ".mn'jr.Mr 'mmSft's, ins\ Sm. 'rio,1, III'Mm.NI..oa I"
.
,.I.' I 1'"It.I :t.t!.Ill,, ..rIn', '11'1"I "I.! .. i *M,,,,,,II, ,i 1II.I..r, ",inn' IIfl.: ::10.'. Sold onJnstallments.
,.
.-. .1.1"11".11,1\
tli-' iin.nlinn a ... .,,I I.I .fl.inil. I Iisis. I S,I.5 l5,5U"i n "miS'.
I..n. ,I' ii'-i' m. 5555' ,p. mm.Urn. ) ..1..1 l (. .K: .111"'s 1,111
m It. 51.0. I.S'.
In 's
U i.Kil lirr mmiv 'pa. nlui Cm | nn.i, rim; '. Iln i 1,1 I ,, k. ttlll, nlwrff rav",1" Hwa'ii.M.Uiiii. ? .nt,I .i Inodh.l. slums, .tI's'i. lno.

STTIOiitUlll) : iln i '11.1., | >nl">" .iilniit i,"!l"'ntitinn . '. .. 11".1 .... I.... M..il''i .mill I 1,11. 'II,". I'"...' <.r ,, IN .
"", .1 '" II 't '
,..' kSH lulhi* lulmiil ".I.t'n., Sin Wln.mnil, In I, Iliiluiilii, I., 10,01 I- ills'. '.Ini.. '. Swncrj' rOUND .A.T: : I.J.T: !
AI... I"..r.. In". .1 ,ui; .',1,1. 'I II.. I h ,"i is.4, "I"i,,, h., l.i lbs all ilitl h., ..m..is4! .,..1 1 ""'s,It'. ,5:5"
..n..I. ,. ,, ..h' I 1.. IHIII. lmut$ wlllioui. "ii' aii. I.. .1.11111' t.'I II' MiS.j '.
.- I I'O
I I I. Hi H' .Ift'' .
iiv u 'sr's I I"n in* ,. lowl lo" attn ".,'b ink r jii-ta-il 'Shewar
1'1'''' "' ''I hPIIS l| .iHfMll..