<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00324
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 8, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00324
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
"' -'

: -...


I


-- '


,c,' '\, !y; 'J'C1t1l1tl5- : t.---.t i 0 bLY I t ill: Jll11111" 't!' .lJ I d .1.I : rutAY wmiatItKLT.-. .\ ,..
..., ... .... ... .... II fn

PES.'OL.1'1.0HII: ) > \ (niiiM t P\ 'IOHIPHII.: ( N I INNS.II "fI. .... .. .


1 ,hnr. It .IIIre1es.r, -, YAMCa.llr..sd ;.
-
5511, I 11". 1 ,IIII I r ,5.1..' ." :I101'1CC1. Zitn.'b11t3Iinloutii :: 1111" I II I 105. ill' llll Si.HIM tli )' o.to.iIllrleurdpltllr.. .
'' I 1 M. 1u' \\ riivi. \ HU. />
I' .1" 1'.r 1151' I.1. nu11'Sr, .sI,. ? ISO. "".1...
II 1 11 i l"i ?, r I t I.." i i"11, i 111i ,' .
10 .
""I 1.'I ., ii 0110.51, Inl ,

\ 'I""I I 1 H. ,"I' "" 1 ,11 ENRY I n'' 11 : ''D i I I Jl I i I "I 55,5, >t I ,,,1/. I I/ ,, '"-, tNInn\ll" ,in, tit 1.-I I i It 5.., ,51,l, n, I 1 .5.1"5111515511111,0, ,, ..1110 S.IlIllpIN1." ,0.".gnlrhlg. INI iI I
iCIOI
"
.
i R I I. .
W'I in.l' I "1 all 1 IIIIIS.111'1514, ,, year.
1"I\ I : I a-41 u.fl.
1 .
I 1 .' 'I"'' F I' ''m' 1" 151I ,." i i I ;.1'' 1 ; ,ICY I II '' ''> 0 ., ,,11 //1"' ri155,. 55.I.na11" ". 511.55.51i5s.. ..r rrMh

I"I", : ,, ,, ,, t. ... ; ,.,; !1. 1, I I I YrV 1 ;I 1 1 ''I' .1" h0 ''I: ... ,11.1., 1011 "'ill"1.... I :IOru.(1( ,Y t'tttftlt.: _

,,10"" "5'11 ,,, ,ll, n I I. ,, m..1.' .' .. r. 11155.10. (I'. 'I" r5I I luu.. 11. ,iiiitiiiK,, 11 4' '? ink, .fn-m
I Ilulll.d, I ..515 15 55 5 .x55551" W.1I"I r I ..It"" s I
r. I.
.,
,
t5n 11,0111 ,
-/I/ \1.1'1 : \ ,, i Ili 111,0 ,IA" o. Ilott'. I ,, ..
., ,
"
5 Is41.nrl.
1'r
.i, '1511 I .n I15n1I. 1I 1//" I 511551' .
1 I I +, '1 1.1, I' 11.4./ t 1\ ,, II I "' 5.11 l Ilmr,i,.i s,,,Ixy Hurt II. It. .l" t nl.I.! 1 I I.I I, .. I.. .". 111 hiI'r, 11"1" aA will .
i I ,. \I .. "" \,1151 -,51" I iiJp..lrahtoh.l, 'I I IU Dull .. |H ...ilili and) lire hralili. offl.r yen .rr'rl
.".". "1''' .' \Ii 'hi""I'41I"""" f"". I I. 1 SlliD U Chandlery Ship Stores Staple and 11 Fancy' (flrnnorioc! Tobacco and!. LiQuors II I., I 15. II. E. I-,, m::inn: tt.l:;: ,'',- ill llm/ ,'iiv I.mil. ,,,,'rit! fur the, and .."..

I ,,1\\ ,. "'" '' 1'1.' ',.... fl. I'S.I" ., uluuulltib ,, I Iau', I. .,s..uxk. r, AriuKtitl. II.i.l, N "liilrittMil' that n* taiill ha< lawnI'MI .1i"'I'III'' '''.
,
? '"? Y.Irli. H i il .1. i ,1. rInn..1.1 1 .tL| ,tin" n lilt A mlll1
; .

:1 I:I 1:' tl'.:1 ::1 I'1: i::, M.;:.I lul.!,li iritiI :;,:,::::,,I: ; 1.\SII'\hll\ : ;;':::i .\ IlltUi\ ; \:::1' !111100' II' Li ,alii I (II: ahalli/t'll IIm'llnm't'. 111"1'11'I' : : IIII, lr/'I' Iii\\H h ."I' 01,1 I", M,, ..11 09,01.. ,,'II I I.. -|i. t I'", \..'.he' l'l' HI,," 11""- ,01'0x1''l.'|
ll .
N I / + .+. l I II 11,1, In 'HIV, i''lit' ili.. t.As5lhri1 I., ', mrKtw,

, ,. .- .. ..,.. .\\1'1101:0\: ; *, ( 'II 1'11.I 11..1.11111 l -,5.gs,, .... |1","""11: Hit ami rrlnatl 'HI s. .Km, ;inli, li-il |I.ia. .i...i|. pier al ally
UNNll: ... vMMMl' \\ Ml l\\1 I nl'I'III I I I 1\1:1:1:11: : I:1 I'.1I'IL'!:!:. Ill"Ml'. .11.11\1..11.\1,1: 151,0.I Agalert hint
;
\1. 1
,' l.,5 I I 'lot II *' "!.. .Ill I 1'. M 110"1 l\ .M! Ifi-l.ui .. ". iii-iain.'.I.lint tin-c..
.
: : : I' 1'11' II IM I t -.-,' ,,.n >i. ,.n. t-, .\. II, .1.. rI eilloh6 l'hl.Ili .
1 ,.5_ .1 il 'I I ii' ,1', .. W. I'ratti M ii: I \\lii 1 I'i! II I Itl'1'\: I 'MM: .,'l 11. allimi'I\ ..,
.. 1'.11 I 'It.)' t. r .11. tttati.. fliii' l 6. L! '' I n. i II. .. ,la HHtllt -
\\ in vlti' ,11 4r. .
5 > Mill _. 1 i tin' il i I 1110 k '> W, a. i I. til.;;ikM a 1.11, I 1',,,. the (I.,. the. time.
IIMM. i I I'-,1:, l..1.15t; ; ;. il : ,:,: ; :.t Wlltt i ,)i'I .au, "...... "If'lf'
Capstan Bars and Hand Spikes. 15.h555II I rt | ,, ill: "PI.1101.), "ml !iii!;,, ", |I.rI5I.s I.
tt NIhk| ', I : :::I. *, ;i I.:r 1. :11k., : .i. amtxI "h,"
Llm.1100x. .\..,:, mi, ".,n.." .. II, U r1 i,mi.I'''r. W iirrt-n .... .....
-I h'I', I ", ,, I :21/ .' .., i I'Ser15 l h 11. "'.tnaliuiiII .
4A | 1., WMH\t.|, m.11,0,0111.,I. |"II" ,Nl illV.., "WWII.;llhot MX | liMOI.S'III\: '" 1'\i'I'II'( 'I I.IMIrll: : : 111 .\mtli\ I: \ \ 11\LII H i.! 1'\1:1\11: 1 \1'1 IDN-I-I-OI 1 I I 1 "lilMII. HI:M .\K' AMI 111" ': I n.I'1111'1 I ', 7IN!I t. |N; ', lil'"h,| I Ii.". .I.I M, I I. 5.5, ': ,,.. ilinijii' ) .rd .'n '' "linn ta...1. i.tr5 |i. i",,0110

/ >\ M".nix In i"h in' ''.nth' .' ak ((111..1111" 1: ''MM-MI /( 10I'\I' 1 1.1''I.I I I l MINI. \-lll\IHM I I'MiM-IINI: \ 1'II.t: "1111.: 1'\I\'rmI'1'II.I : l| I ain. IIH r M/ itlB{ '., l. ti. 1'.1.m.' . I .m ""Hiiiiil.ilnn : : eat itb

( G ) ,,'., ", p". .' )1"1.' 11",11.1" ,' ,'' 4.MVKS': CHr-. : / L'Itlllll'III: IINI-U I'ICtu111'11a11u\: { r.t: .\NII, .\1:1: IM'H ,\ 1MlIKAIHl : : |I. r''ndtl5teanlINmu5./. / it,1'.I.i \1 Ihltlll'{ "',' ....,..1. .are. tktaitwd. '/ ""111 ("his'K11ti0

/ I"'.,""..u I I : : ; :1tui.. (. (1.1'| 'I| xNIi llvllii' : -IIIIIV-) ) .Vli. liKtlil: MIXHM'mr! 1' l0';"'. "luiigi"r .len I I. ......... irt In rli, ..M>* .t .11'u'
J. 11111.lU'1 1 \\'. \I. \Niii >iaioioi-4: nun1NH, ;1/1ii: : / : t1..I.4NIa,1' tiMrliaViii. .
I 11.1 5F .. r', ) fl'i I IN Ml. MHIHSl : '"I'' n ,I. U. W lan r. I i" ,,) fHiiiiKale, / II.'in'. :Hut tit ili.infetttin 11.arltr
.i! u"ml iMkviiJi-. Th.I .i,.k .
;, t urnin, n5 Hat IK" are
,. II. II. t'.; l. Ml:| '' LM.INIiLIt, (01.7.\ -" \'.U, Xi.\I'I..r.1 I'III.'I' I \l.: 1:1'1\,1:1.\\: : ( .\ -. |1'L11.\II|! | : I'.VI!.\ INI: nlhrl. I 'allnial.i: % ,t1,1::: "I 111.: I II -i,,ni,. ni tin. unaraittltii- hx.pltoO.|, l The .e IlOul bulk,

/'t 1".1,1...,"... ah..N.lII. ,15,01'. i. I h... iiu' h, ", ,,11lOr. hull,.., ,' mi rum.inmi 1111''''. yo4 a

/ ) : .I i. ;: Ilnrc": A Splendid> ( | .\"' 1111'111 lIt' 'I'a IIll', :and I'IM'kct (Ciillcij. Nvnrs. hrtlrtool\ Ka/oix( I aitaln. I.. n. M ,mil .. .. lI1 ill.HI. |.......-"' C.1 I I I.,. I Hi.,. pinittitIi,11r.lalr.l .dlftl II I.
( ; : :: .
;
-. M15n L 1l1..x4511.5,1msI. ,' 'I. ,01.41111111,,, Na0.L l /Hiai' the '" ,i rant' "lm. .< II. A endghin
,1 ; ;al., .,;,'511x'1, l 111' (1,1,1, r','II.." .' --A. c 41,,01.I nn ( pArtner
c or 1111111111111., .
p101O; L11'10 P1H.1111g J'.Ih' nnl
mil
I"I ,I "S '1I"of. Tno110.-- I.I., ,I. ,, ,ni., I |l. r II. ill. N'S11155I\/ /H, t H |iwer. me / .e le, 0xIII0
.I. t >\ \ 111'I > ,, ,lir,5I;" I Hi.. H ItllHiiMIt" .plnlan0IMe,|; ,
Mulli. .
I I. .. |
N 11 I
: l .
r I All. ATI'"II"'I: It I M.I.I:. \1\1" | I \ \ I'1' ,nl\II| nl 1 r. .
.. : | | ? l I 1'1-1'' l 111551III I I !\ I "i MHSl. INI'iF I I IIKVI: | i. I S ,II Xerihl +'
I.I +'
\\I \I'' >"'. (l\tll; ll\li, "INMI" i .111| ', INN, \VIIII-" i 1115 i I I \ Uts H I 1-. III M I ISi" .ItSIt I tsrt I 1.\\11 I I It\ I !1.1 I \1".11\\\1"| -1011:11, :'' I "I.IM" 1\, 0',04'.1.," 1 ISO ..' I'S' '. rr.ink II. II.,'lm. -I'I11115' 55. lldi, III,111 ,151.11. shista. ',
II .111\1 Iv limnrMiva 1,1 I t,5.1 Mml.. NiMi'mi, tint "

1i0 .,...... I."I"," .... ... A. It..,,,,*,.'.iff ,(111, !Hull .llll .. ,I",'III Ul ,,lll, |',IlllllllIllinium Y) thelrpreo/, .
nn.SSXH) P.PEHTHII;: < OE I;; SIIKLLS.AiU ; 0. llnim, ,. i t'. link|, 1..1.... i'hI'
( m'Ir 51 rr 1'.55.' lh "", ;"i.i. m, H., tl. at
|
( ') ;;: : ; '''', .1 .t. t. Nak.hn.. /II I
, ,
,1,1 11"
t.mmt HI, : .Ili-, *\'tl 1'h511ahh I nitliiirilii. 'I y s 1'1'1'
'.. rI... "iHMiltillmiVliall. .,nl'ala. li t".I\\. 1'. M. "' .."..,. Iealrlle ai4111dr.1grlphi, nn'.I I IIh"k.' 1'1'.11' Ihi411, s,0.5,011" .,11m.4nn.. Ilrrlr",,,...II.. I ...'....11" 115,001.. .hh/p,..1',,", I R.-'g.0.lepl' / .I... ./Hi I i I..lit.In' ,,... llnlut| hin' 'r.,'i' laim. "' to 00".. uii- .It. "nl.luld:
,.
.
't' I. pa. 0r ..011 III., I ,1111151, IAW. ,011,1 li.g5'Sr.' 1'-11.,.. .
.-, 'i :u-i.in. Mat r NaI
t. I I.I'IXIM.: V u. r rill' n. 1t""fl''I.I /n llinimii.li .I.IPIH. ufrlit
t .M, .l ,, < > : & 11'11\I -II\'i" I"I".1.i n "" n. ,> .."It.""" liii. untiliii ilo with I" Ihr. raw. ,:
: ( AMANN \1.\1: r NllN' Ii \NM' ooI| \ i O ll'I'I| I I I \1\1.I I I 1111\,11.1.1: I J.f1\11")\ | \\lI.OIl'I I ( ( 'O'H :

..,, l..r, : immi.:|:m,'nl.Su:, I 1.11' ,,1. '.\ .:NT IIMIV;, AN 11 liOI'r:, : -'11\1'1"1'I : I I 111111: '. It-. I 11111 I K 1\ (Ii -N 111 II I II: I t u'' It 'I.IN- "I1EE": \I| \+ .r IIOOI'S' 1t:1'\lI\f I : ; 1'_ ,1 .In.I.Ia11t I i .Ini..rr I.I'I. ,ttri. N.I*.. ). |lir"u. "'. I prrr.,,m,.Ing ,|partials'h&5| I.IHK ilft. ,nhrvI, lly III, !. I;:

tl 1 ill I .i.,1 .Iur.. h .',''.1., nlitlit Ini I'lltilll' 1 ,all lul-IlM 'Ii'.It Mill, |I' 'II ,11 Hull, Vtll'4, Mil" -IIij.4!>l | ( ll" .,5., -. I I.; ,ni.g... ,,,11 1.1 I Ilrxtlllg,; -lotL",. % ..'".IH,'"" I. fc: "'* ",,01 N' ,t.' 'miii.( .f "...<.1.! ni' ,|iiainuil .r. IIInl'I'II'I'I.Y ."
i 5m,. ,,,' 11, 'il I ': .". ., ,.l ., k ."hl,1 )'cI''..,. .. .... h. I \i"il. aiilirlhi| /al "\rM tItlrm.tie. \ "lie olhrr.Iona .
1101'1'.01"0"' I l li ,1 .In "111111 I A'I.H. H. ".1 l,'... I ,lumti' Mat I lainlNnv, I lax. tlltliiwlinti In r."r.

I I.t. II' IN .\l.II. I I'.. OARS PLAITS AND COPPER TIPPED.Milp I i M'f/ tm "r M4n... .. h i I'i MMitt\. I tier ,.1....... \.....i.!It iiimliiK 'rlwy. 1',1',
H 1 f II. I I'utnr. -. I ill.". ,II..nl., il" rilwntilll/ ,..lt. 114,I 11101155111'
I Ren10101 '"Ii''h'.1 Ilii
.
uf "
iul. '11
h"I lit,i- i.r. 1 1..n.ir.M :, ..1/ '. "srIeiI" 11ia1.1n'a YIN 1'11111P.,, 151111541..11.: I 11"1"" '" I :? 11, '- in',' \ 111111., I I' ,5.51.1.,51', : i .10,10..1. I -l 1"'", 515 '. In. -l I' 11'-'I .\ \1'1 ,11",1) 111\11 1 : ) 10.111., 11111. "1.551'n. J..10".. .1\.1 J.. W550.S'ri"hlll", ,, ,llri i 'laami. are| ...ItJ..ilt>.| I. I ... .. ni,1
"
.I, 5mh, I N..Iii. -un. i.niii.lit ; 1.\o\"J.c.-'IIoil! Null' hld0. I.Ishl.,' Rid c"h' I.I.III. 1.5..5.0\ -. \ '1".,",,1 I.I, '551" i ,iI.I! IYeNI.. lur '1'1/J Hilt I'- 1 '\ It l-lloi IK MlIt -. I. .,, 1 1I llir.Huli" innilllmn .inliitloii" ,, at HMIiiHir ...11.... .."II.i..r. .

.r J", k. IA.I..r.Nill1111Ii5rl11hlrrinlrrr.I'iii. .iii.h "n ., "'" I: sls.I. d.oI"' 1..'1 ., ,111 I ,, ,, .d ..0 "s. '''un..tl. )s. iHirauiltiitili.n' wiHiuiti "I' ill'11gmny
| |
K UlM.h/:, INilutorI ? ? IIII'.r, I 015155' Y1.11ds I 1.140,1 I' WrI1111l.Ie / : | ,
I. I "170.1.It : :41: ;4a,1l: inlinnlah: : :; r, n.OA N.: i ""II'. limn, inn Hutu Ilse reel nhurlaat| ..Nun'Wa. .
I! ,Imr1. "r. I bn'I, ', .id I:,,nlWii:; tu t-,'I I. ,all I iwrnin:: rlyb/I 1'

I-, ? ,, ,.!111 I.Hlji. Vfc .to KnlttlilaiU 5l, -:- Tin :c4floe ; t;!
,,1,.lap.V 1.5.155545'" ', ,111,05,5110,. '4 ,, 1.k ,...I iini" ",.1| i.1'I.| 1l', |II it.,, HI.I, ,.1..!.., red 1..10111".

: t ri .411, "ul anil r'",in. Hi N5u'L0.. 10'11, ", Ii;11,I"" -to., I'.55.5511., It .It. ,inih, Hit, ,10""Ii., : ..J'l |I'.n-iii.' nay :IrkNrv. .It.lgeI
ill, ; i".11\ il ''Ml. r II 11 .' II.ill. I I' ilN ,. Winter and Summer Resort. \xs, III' ?151" I.. 11. "1'.I.4s, .I.I4 I, -5 lit ii I.is limn' llm hour III'l .larllnK I"le ( ''u'1 I'11ruriaradon'

11..1111" IMN, < l $u* k OeFuniak Springs Florida.I "' "." II. .,,, ..'. II I.. ." H.' .n. 10.. .,""|I.'' I",.1 I |1"1. \......-l. .
I I', 'IS. I/1,114.1/ I -. ,
1. I n' i t' .
'.5' .5 55.5..1 l I. I xnk..r,
d.I". illrllmllarlt'tg.inst
funk 1-Nli.i. :>," III. MMt:" ___ __ ----.. -.- :-J!< - I.... .1 \.." 511.. "s.,.,,, ',511. 115 Lar,11r. ,//row! ,'s.0.111,0.0IIwpri.nn.114h.anlan., lli-.I ;.I l II"I;|: !|mlI..110:' | ;: Hi ir ||lily ( "
-
- .
II.., I, 1, 5.. .I III I .111, .1 II'111 ,,1II,..!, .. "I',,,, .I.I ,5110N,, : Il1'I, ,'I hi. ,. ,.- .. ." ,1.1" 1111!, 0. 111115,, 11,0,0,,! 1. I' ,1.11.'"",. ,, I.. .1. r I"SS11st', ... I, .il(I., "'11'.1..I lui -I.; ,", its| t. flIH. the ne.ul' Than
II ,' I .. 1 I.," 1.1.5." H ..,,; N.' ; .. I II' h .. .. I, Inlle hh'h.,
'II'I I I > Mil I'i til
\l. \I.! 141\1VOI.I.' 14,0,9. l lI r" : 'I '" I I:: \I I -I""I' I: "" ,-. III"!.1 I ,,1 I 1151 I II 0 ss'S' t.n In In 011,15,54 SIs4.t.' ); Hi In'''-' to.1 |..ti.109..11 -w
.
''I.. 5" I, I IIItt.tri ''. l1.ILh. I II.. '15 I I''l1\ "I5t 1.1115.l I II '5n 14155.5 ,, .. oil .' I -II" ,II II.., I'M" Hi, III, : tl III .1,. ,\. .. laxl' l5, .' II 11,1111' .1. ." 'i".1 I. "Ih, ". '''''I I.," "I' I'lfalVt"'I",1 ,I
I t I,.i "1511'.5" ., ,,1. i I \" ,1l.v' pun .Ii'., a'''* 1,11 IIMIII! .liirlnv ,"'r,,501 whi'hre .
'. n l I N. 1i ; } 1.s1 lit Vni..., ,, he. hal.I. .
11"1'--\1\1-1"i I I I I: I i | >J" v ,. i II I l, MM annil lu Hi lira. 1.0
U! lu MLS- i I ;0".1'1'.1" i ,, Ill, .
"I| I P. t ; I-.I :: ,,, , '. ; .",. ... + iniini., .tr111'ii" S.l i mil I. 'h I I.. fff favor.It .
.l.r'l W IUII-,. \\ ,1'.I.| .1 I I Ni l l I' I" h- '",, S r"' ';"" ""; ... i "I"\0'1'01 i \ r: n. iin, .111't' I 'I I.) ,tun r.( i .M '.
'I5, Hill i SH.IS tt. II.! .-,. t. Inxi, ,15, I" x.inn ,l5, 155 17,0/1 \\1.: i'M} / i {t -:' 4c I" .. .., .11",11.10, 1 II 'l.f1'H. 'I ,..1 11' HIn i.H,,' "r', I fll .,nl'h, mnili 'MlIt'III'' 1
: "
Mrl i I. \1' o 11'11 i" in I .tliai, HIV h. 1111..1". "nr
.
_. 5'SUe115J1P' 1'1,111115' I .
:Vi ":III --- ,
I; ul Hi ImlHi UU --- ---- 1 .
.. J..1.-"lJAi.! "tT.. .... U1>WL. "t .t. IA.. "s's.' in l ',,11I,01, .11,11., 1 .5. 1 il.I "llhll"J' ,|1" "I sill"I" hi ..< I pre.'I'S.S | foal NI..IIY Iiel
k5 a ii".l i I II"\.1. It" 11'1".1:0."" 11.11.:... -..4 l .1'I Itl (1fM.. .;:., ll.'I1. ,SsI.,." I. I'I., ..5. 11 1'1111I ...i, .the. InlrNi.I00s., |,i 'I i t ,,ll.in- !,...!.r .\ thnl.e :

1. i: : I n.. i.55.5" il I.,' .in. ,, ,ml' lur the of ,'
t
-111'/1/45 i i '' 11'| |It1IAaii.N. : : : ,..: : u m 5.51155. .I."II
,, I : k
M. II.III"I"W\\ T' 11.1 .1,11. 11511,1,1, I,1 5u, .
1.1.,",, It',' 111..4 .tlui-H. : :\ ., lJ ;., M. K. IMTION I 4n41K.I tx.It"l 11S ,1,5'.1.,04' i '' i .ui HI" i i. urn., an It'll
1 .it I 1,1, 11. t.oI'' It r I u"I i '",' ""If., .nun. bit Obi.d f
f. '
i llmMm
M.I r i" nn! it/ '"''"11'' ;
1..5rrunulot' t'1., I HI-I, ,11..1 i I Until, ihvpriP1401/ '. : ft 'f'1: : a lIa-"I'l: tl f h. U ,I ,ln .1151 I i I H.I! I us.!, I to ..I.1.,,... 1 HI..1'1'| |' .,.I u5.Ilaumll' !II nnl' ufIi ,I ami, RnsiakY .

-"ill ,) 'II r5. 4 ,5'0 ,51,, "'. .' .. _..-,_. .. .. .... .... .h.. ". -11.151.., ., rr l 1111 I I .h.il1'.r I| "11. ,. I 1515 .in it Hlili else .tantfiii r0. 'III"
.| SII. 11'111\ 1'> )1'vlttl - -- - I'Sr1S..5.I 1..r, 55. ni. ( "" H nlI'r.lhr.i ,, iiiliin, .. ul. 10.,1..1114511,51' ..1 a,'. I.Mu.Jareml.l i
11h5r' 11,1101.
ti I I 11 n' K -0'5'i v 1 |5 i III. fin,:,5,011.1. : : :hurl, .1.' ft \ ,tin'''',. 'in,illt Inl. |1t..I. amt I l -liui'l.-n the :; \ N.

,Vlplia S IxHlji* :SH lilll./ InllllM / I iLtly first.class III every Respect Maritime Surveys. I. ,.. .I \.1.| i ,"' /n: 'In "r. Wild".". ll.tt. 4x.l' ..h.iilliiu; uf Infi-iinl' vv_|1.. tt I* I

'""I.l i-v n :il 1 nl I .till. -und11yI, '" :I i p. mlMMIKIMIII'i ', ', "!.!. "Hiirlii. l in liiiiiHlini' In. rr, iliu .|.*r.lU'rillnil.Inl .
st' < ,,.I lllu|... .1.I Mrpli| I," !in. I'". x,1 1111 | ,11. l .:.', r 1',141110,\i II. Hull' : l: !Hall, illll.,1 1IIlh.1.. 4f rluaMrlptl + ToEIhh.rl.
.1.l nl' : <. )t. U"I.lh... ...... M", ..' "'"".1,1" ,in \. I MM 1 115.1.1.1 i H 1.l( ,0..111 I. ,Sl>t *e"r5,114 r..r 1551 l IAI,, iininiiii, iirn i >.i In. *. Ihr, I IIi '
ami
.. l / ,
\1".1., ,,,, ki-r. .miriiirt.Iliulililiii 111 \ MHIHS" -IMI' \l 1.1111.. \ MI.I ,!5500 it,? W .1 I lllli 5 .hil'| i4ri.nprM ..... .
u '" I M 11 His u ,I II I ,55. |I'I., .. i,,, ? i"n"n ii. : :II-IIHI., ,i II a' Miirhii, I Hint al .1I..r. ,p..".
Mud lawn .IWeM'I4r6. ;' ,. ,.. .
milnv bars .
51.1..155 155.15 11115 1'11.1"I Hi.- '. a verye..iuk
.
lit ,. ) m..UIl* Iir ."...In, ,151 l ISIS.I I., l,'I iV',/ ,.,, ,i,,i ii"'k,, UMI' II" ..x41 I pln.lvrt .1"orA.'I.| rftj..- Ohio,'".
'
iB"l'whl'uiTiillI Till"I-. W'M-MIN" ',"i i.-i-l, 110", I.. i ... I. '"n .list,, i "iin.l,,. i t. ''II', I I. M. .ii. .n. .451411 i .11111.l ,.11'1 ti'.i'I I-frum itna1,11,111,1
"
'
.. O iBB Hurv.ror I 15.5 l i, ,mt 1..' it,11,, nul t \I m.tt llu.liur, I II" I!I'I .., 101i I ', am rniiiifi( | In "IM '1' of Iilphhsgy1lartlrr ,
hr'Swaq i: City Hotel I'. ". ,. "I.. MIO5IS. II ... "II 1.I >. ,nl ,.,.111.1555-1, W.M.MU" i ili'iihii'l| al li-ii 11 ilat.. Mint" If d!,
.,,. ...... '.. .1o'1I..h \.11''.."... : i
'% IIII /n l1n" J..Io"I.| lh lunl' r H K II ,k. mil all ul *.at .iiinili.,,, |,.hr.litans ttih hntprl'tIl
1 1 riuuklili, / -n II tI,5al51. rl.lr.il ..sh hI ..ll..ns'eIt
*-lit..1"l n. I4nn.J.5t i ,,: \_. lnlia. Vi. I PEN SACOIC GEO. MARQUIS Jr. S,it .il i ui., |,. Mi:,, U Ml-ll, h llh;.,lilt A. liltui' alKill.hlnu II,. iiarniilliia( uf
aH-rbiti-rtlhiuwl Ml..uiL0111..1i i I moiitli' i i ilMilMuit. 1,,1 b'i..nlInvn15.lIIss' I 'lit 11 hrfiiitltifllnlilwill nr 1909,0' 1r0r.II..IIII'
lol'ltrillr.st: : K. hin:: I -. n .I. r.. M >I.,nil. r. :: ; :nul; In' (I0;I,. .r.-lijhU.I:.:: : \Ill 10

.hit>anlii Ibinul "I 11 mil-nml Ii I Il Ed. Sexauer, ProprietorE. i I'I;i l :,,1 ,I I'miniHl, : / :.:,r .1, -. l Nnll.I 111.1 '. ,''us.rIhr.1,1145.5'5l'' ) i tin Inn, .hlu,'H.H I ,1a11'' 10"0'1.' .
i In. I M
1
: linllin*. : : :: : .I I nun. r u .. '' /,.1.01..tIlia| .1.1'111,5I' 'll.ll.llutlniaiilun lit mdoh1 ""I'''''.
i 1'a" 1'I I In kNOD .
., I t .l.lnnt' 1:11.111: r '1I'h.1
,
.
Mr. t. 4011,0.1 H..ln .lit ll.nl.liii i,00. nlli, A..r, ,11151, t" ..,, J..... $I''", 1& 11,14x." ,' .."it", ;,,ni 1. i,1..I.h.-| | .11..1
l.t,,, in ll.iiM. 11001 |
:il.ru| i F'nY"H"1o'' S.." ... Mil runt II I.
r rxt latixtulhgpl. ,.
I.. N. MunIlT'\\ I'r, ..,10 III. I9'N I J. COOKE Clerk t." 1 f'(1/ullrPriisS( / ". ,11 II. u .I..r I 11'allli. I 7. alnl emMyerS ,

.M.. I'. WI.MiI. ", "" xr1.Mrlek I DRUGCHSTAN-CHEMIST h !" amt
--. -. 'iilorwl hiiijil.' mi- uisMiiUli.; I..li'iiiImu/ tin .HIoi, /I, "", ,1 .amilui 110. tnldr.IlHiltrrnl"" .

loAJ.I ... I'Ilk... 1-l i I "I ', | ill Ih. ,,/n.u h511r I "I l IIMiinil' ,nn I n i 11' ,ii. ii|.llIlh,1r l< oel.x," L'I ,
M.'.t lit la.NI'I'rm'd41! :' .; :Hill tir.l C1OV IUHN'VENT, I KM I ,i : II"'I' :, : ..:I i I,, ;in,,:, .KI .tin < uluiail, 1 II ..., 11,1"1',
H.-Um: 'i.14 l > nUlit In :noli m, ml, ,. 1 ." in" I It '', ,I.,. "l''. I ,, ,, .. ..
W. llir.n.ii. ..,.n.ii I mlln PI.RR2L9.: : .G- .. i ,. M|,'|pnh1115111, ,, lilt' ,. 01rr1..rlh..-ir1550.pNi'lll I II, .lali.llikiln nut ntl'niim. $ the Sony lot tradrsc5nlbinalkaa
Mnn lOt' I'I'UII h "'II! \It: :. .IO.I.or.1" 1,111.40 MI,h1r./ k. |,lI | || i ut uliuin I.Htm tI.i j.i in .
>llM,l hiMol' <.. 14wwxaNn f I:HKtiMvro7 ..,,MIII |, ?,, 11,1,.,! r.n |I., lit* ijiiui" IIIr"I.1 i : .wriaMiilttNa e anion Olin
,
I 11
& -l In llu I i'toI.\ will., Sbirwaii liaIx'i'ii .
1 I'lI'VI | I II'U..I..II..I| ..1111.l l 'iillliiitiiiniri,I an' "|1'1"| '". IN ilia.linl.ii /'l, i,1101 CthstIe5
MrM .''iiv pundslr' :I .IUS nl " K..,Il4p.: .ll: ll, II. 6'MIII\ I H,i. hkf.I '. ) and. IIIa mini,,. .ii !'?!<.lull Ki'luiiMlH. ." Ilirt am, .n'.'.1111)/ .a>hINt| /.IO. ahlllg' Iib
-
/: .' .KhTri-ii-Kl: 1 Curiiontoni .".1 .1.". I IHIt"II'I"\I.\t"\I IIIM I ., -'I'u4 I A run' bill of l-uuun.. .. r'',r M..1.1.I ."" ,. ..1,1., 1",11,10'0.1-, .... "I..lvIII' ..
.... ... A ...........- ,,_ ... T.. 'U I !Iv \It "' W') whu have iManipMlaiiil lh. .. afljilra uf for ...ilil!

1I..J.,,pod ii.4ih KA1U11.1.M.eAas in. rlrh Pr..t.5N: I ,b.1! ll.nii" lit II,.. HtV. W KKK or Mil* r II. I !r. ) i.0.', oil b l tans Plulnh:: ,ujt.'t and:' .AI urg 11,0.0*i",11w. Wuie 510.1( llIMII Iwoeloud/0 r r.rlniraunni.| "..-......,... .....I.,..oldy.,.... .the".1 E Ehe

pen. 1..1'. a ill.,.u'.iuii .r Hi. ,Nill .Aili" 'ir AWiir| InIi, 'nl. Walia.h, hallway: /
J ..... MCEL9: ..1I. rlr 'n1r R. H. Fries 1 a.t IWaitaY,1g.. ''
I .1| I. 'n.lii-il luiiimr
-- -- .IS.,. tl.lleiwo.' r .l1 iin| tn *. .
hplghM.4Iahw.. ; al,1 l i, | nisi iiiniln a. ,,ill. ip.rlYwv. 5lNpiw
ralplol011
M, I the :ai! mil 4ll In. Mint !5,1 i I0h'N.A.a.ii I Ilic Aunt. Mil wni 111,11..1'I !i Ike. errs
Brownut A lop| I,,51501111f, 1151 I,, tts.111.t. .' I 1..1t l al'ih.Sh1.1i "
Philip 1 Inl'lIt' iil I.IIN
It arh0'.IIan. j > % I 1".1 I W) ( mkiill l ami ,I..r.1. In J ,;11III1011" WIH,.
N, "Cu Hi/ Knliuail Aflfrllin!
F'.1.11111. I i / i "
II. .I,,IIN-.S, >f.! -41 I \1 ,,'iklUI"Mi ,. I "'11\111' lIS 111.I llll' I .0. 1.15ISIS. -- :t.ll i : allti I tvIhlilMan,;:: ; 4gx.II: :10.I.: .;: 1| ....1.10'| IMH-H'I'' "". Hial' iumiiauy Ito, "1.1.I.'h. ir"I"
_. ,.,. ,." I -" IK- .Hi' ii.nS ami .p5k1.| lu' 0400 (hum.. /'; \1'p..
I 1 I ,1.1.5..111, ,,..,, 101515,1, II ,a4101)I I ,1tr. ull.,1, | ,1511,1i1inln. { utlulllllu
HIi,,, llu ,, uiiu' --" !!!
u n niti nun tiiltp
x. j '
;;;
;; ;;.;ixi.-. I II
\ .1 Illn' ruml( ll'runIMIH ,
rMMM'kx IIt..h' '.'' '1' '' I """.11 II'' I ,-
I 'I. N .h....ilut. In ", II "in,.Htli, 'inIlilmir All Kinds Furniture : 15.1.. ". H W 11 .1"11" -, --I..I.,. I. r.. nil t. Spiii"S| | ntil| "'i'rin Hi... '..like..Ile .
I '- In.,,,.Ill n-, '1'15,0, .It 11.,.. .
.1,11 .
iiiivi-lHi.l
I arc .I .|I..IIH llu t'1/i0' uf .larmar'. al..ii_| '. d the r..l.
,114.1 Nrl., IHS: xelNr M, ,.I.IIEtltl.5r. : Irk I Dr.. : A. 'I I Inn' lii. ..... n n.uiilllun) | in wins ,lUlinr'| 'lUi iiilmr /I'.. ill/ Killiuail.tn 55.554 ..k44rrnl.rIMl .1I

Riser 5.14..1, viiiti-n' 5 awl, hh..I.I..1. in. nn i0-I0.. I his r lu
PAl 0d.i.1, r51'... '.,. ;r"/ :::: ; :;: :.II.c: "t .I.
lll.ink 1 bill loud llirr I"01'uiI' / I "isF "llmM I" \V"lh, lli. uiililait i liiuii.t, mi lil.tiliii.li-.

,, .55515111 .. lull t, Ixiu. .11..1 uit, anil tlruii/ ',. lif'i nation. .
I. I". '". "." '1. .old. tr x114. 5r I 11" DKNTIST a :?0 -:'|1'1.1111111.| "Ml Hi" ,
./.. ,S5.111It, I. x5510i'" .,'"' 1" IMii/H1111, ?101,11um! t | "diul.,. b4oldulp'vr.4u51) ,I |Hi| r> KM wrltiiK| i,>r .II..- "lal.ll'li. 'u 1 ,", Ia. _I. "

1.55, h5 Iii. H44 ( ,1 kbys I. 1'1"\1 III. S iii' 1\1"1"' "' "' ;: mr00lt. ,, I. *>. .Ml, thlw.i.i -
.1..11I11' UH HUB' >
,; Nirrhxrll.0.N : ; ; .. c" -. r iiiit101i ol' hll'm". "l 'luT.rHill | y51.,1i'I'111"' .
.
... .111tr1I.f 1 1It : : .111..1.| 5n 5 ''I... ,. i mull/1111,11, of |I" ,nr In Hi.
.
d.. itH. I t\li l:"I '|11'| |..s I ICor .
i llll I iiinil I. | .
l.llllU l I"
.. ; r1 1.'dluyl: } |"| i|llll," ''','-I' ..l, l.ll.l| ; lull ill!' HM-kiHK ..

u.I, {01,; .tillu :hu41,1: ; 0,011'11. I II 11''I'II.tII: (" Al; (CO.' Palufox Inlenilcncia Sis, ,,, IIri, ,, I. Ii'u ufa n-n l In III.! .11 iinil, I ..l5 i I ii iiiiiiii, .ml 'iiii-lot'ia,'rt ,, ,, .. l qri, .

11111' l5' \11. l.i. $. n.. 11"1 '. GALE mill.11. nn Ilii |pri, uf Ilii' "'10"1.! ,, II' I 11 I ll, III, .II .. .t/.x11'.1 HI ........'1.I. 1.
.\IIt.,., II I. .'.11........' Y. I .... ED. QUINA 'I \1' i SII." sn1." II. '5S.. 15. 1 5155., '., "' ,,, 110, '11,,, ,.....1.,111'' Hint \JOII, ,. .00. |Ilii. in-1 I -.iilLiiuilal .. ....11 li) ttd.Ilifl 1111! .
.""".."". ''n I hI, A..'''"" 111111,,' r' I' ) I'll .1101" \ L.1. III .151511
and Belies 1 IH.I, ,
Imu.ali..ii; -1 |/e. .11.1 I .
Contractors ,
)on"I"" ii. I. I'hll 0\..,,,_. 55,1Fine | i. n ', n.155x,, if! llll- Uilnlr! PHUl
11.1.'' O I': C ; Ii.. I' 'II A >II H/ tl "tin- Ir. '11,1 I'l ,AI ." ''s ,I. Irl150. ,IIt" i- .I,1111".1 I I lu I'Mti

Aadu1R Nrphiks" I :- tJ 'L I' ". ,. Gold Fillings a Specialty 1,1' 1..1. 1,1-. .. I h' III/ ''MIo'1" l Hi.,! ,!i .', ''S". .'-i' A..J t ii," 5455511"/ ,.; .7in'n iii 1',1,5, ..I. 151..4l/ 5'

|4,->lt! f 1541t.,150 1. 1., 415: 'lil I 1 ,IIn II 11)' 55511. ''S5'I' iillt,5/4111/ .

I llll/ IMMtt.I 1005.NOTARY MllLL 1.151.. ,' .11".. )I.". 1 1.1.111, ..111,1 .. .-lI N..i,'I. a.I; ,1 III -tin U ,,nil,,. :,,.11.| 5555', i'. Ii ui', ', 111, illt., : iiliwilt:: iuiltni. ; 5.1" I'I .4." rat

Nrurmhibe&1nln lWlU>wl. : .'" Din/r5. .. Builder's Material.DRESSED : 1. 0'15,0151/1.' ..11.1, Illlll,,' It.5., 11nds',, .tin.all/ HIIII
".i"1 1"li'
l'r"l"| rl\. ,,, LUMBERiMOULDlNGS\ \ mil,4lu.. 14541411 I ,.i, I.4 l al 'IM i iI 4.1.5.I. .' | ,nlrt/s/IU. I ',5" win uHi 1'51." ..loll

I'Wurru.li| !....iniii.. HHID. <. Nis.0.1. .,i Knowlcs Brother::: I to ir I. i\. "I"|lllhi, 1..11.\, ? t 1150r.nlh5I, ; II.I l,. I"| .it mil ul tl... u r..., "151)4 He f... I.

M tt .n lit II?uil'i, I 15 i,, i.l' N ,III I I u,Imii bi.iiKliui "' I i' niiinii "50.'rr.I' l ..N Hii. iiiiim '-

tva 4',
< ":U IVu >> 1 1 MM, I KKAUCSTATHInsurance 1 450' 5,111 I ,11,1.. "i .tjbi. ,, ..1'A', | |,'.1,55,5" Cie :1.7"11.: .l Iii. 5nr4 01541150iisg. will/ Mali
AM l.rM AwijiiltaiilHHbrjr:I ; SIZIN'G-LES. 1411.0:., IIII'-hall.sll. / : n )0, Ihr, '''''11 I .WMIIuI05N5
.at5.1i1. Ilonda.i I 1'5 lit> hr III'
W4iTIl A..ullll BJ JUU.lt. Pr0 I 111 Mr 01,1,11. ,,f V.nl. ( '11"11.1.n, '1410 Iii..*tul MIL |h.||l.i4llull. uf

AlYdarN, + $ "'-I, :1 i1.I''I91id11I'l.uliII PITCH PINE LUMBER and LATHS. r.., ,, M.... ..Miirnilt h I. Hlliinu
;. t:::: ; 141 --- .\ I." .V1* f 111 111\ tin gpinilInu.lol| | >l ul "i luiniiulirr/ t Hit iinlr>
-I IJ
"k.. .",lianr..4. w Na.4Y. I .I'.' i \,,1"1 i Agents .li1v..Hg.I4II.411rg,1hnuti.0.aI'ariul4WU, ; | / i 1 ". UMI a taws. k -"...14/ / U. |I"ul MIIIHi ipUlk. ,
1 U" q'I.' xx. I'H"I'III i: 'nn.-: ni- I lit.,. .' iiuticr of Hi.. .... ...".,,,1' \ r| r.i-

WaritAMMaltfur, 1,1'1.. Il Or HI t; OVM IIII,. l'/.Nil. .,' Miiri( h.. //55511! 1 II i>,n. 'llwy .,.. .raikll| .> mrrMM.lilHtc ,11., "iMtptat' up

1 iwl11d/'w. .. : )I'll.' MIIM.I\. .ii4vl.r4li..Ii.. | ..I| IIIII.,1,41: ; IrjilH i I..u HM rlgbl.uftlw. MHiMr| Ilicii ..r'mml 'I...
1p 1,4 ab I IIA tlI\ 1.11"11\: .. abuuilk sot .. .........
1111/:0.: ,011,0,0. ,>,,.|.,.4.i.. ad. .tore liruuitlit' "
5 ''I: I t \il|
5wrM I I I' -.tlH |I' I III. .
.rr.II gr I.hb M.'. l>l.s-M nl t -I I nil-Mi 'Hi.hnl, .lil-.r I. ibirai.. i. |,i.....i'iil 4tt4iirW., >UI. uf aHair.iii.Hui lilin r IUIIi l.lverI'tiiwl
is.
I Wolfe |. blue
,
A''1/151\1\5.
nix .
Dennis 1 .
Hi ,II" '-' I I.. IMI J.I J. I 1111.1 .''rll...., tlir"itliuHi. il i.M halwurn Hinn pal l Iliclr. flu' kr tI.:
$ '
I t 1:11,0::! K ... '.111.ii : K: | 5s'alry.'they | i"itri... mil lit. .,r .liuulil' l l I" ..ui H.."...1 l vs 1I.llIlel.). boil/
( i IFI'IIAN."h I /11.5
'nuw Ibis
lai cou. \1'1:111.: : HANK rlaUM| ; tm" '>''!#/ j' "
d4M't. itslMk. '
> |jii.t Mli. ,wiilioul" 1141550040111 U. "
>"'"i,,. 10' In i r in n 1 I' '- -. I I'l'Yrula' H,.. ..IIo.y.| uf .<.'> lioul,.I. ralliuuil-, ,
tit,."111 n In ,.,n i ml''UlO' lit. WILLIAM STEELE f'I i. ac, I4.Iy| K111 1it'I..H' 4111. .. .. .r''. in 14'0' Ills. i tt 5111 I MV hosurn4,10. yynN.Nrru. ult "i but try Kin-:
,
--.hlle.. *If10r'o)4r: awl llu lilmre Ik i t*tint/ d,W0rarrrI,41wss. llk5 Itall'1)) II, ,.i. wnlltiiH' 10t

'liaiS( < ion: II.\'I'III\II.{ : 14atII y 15x11111 'h' 3LGUNT & MAXWELL t< 1 P'4Vt"| |: r In ruli He: (ullhi t > i.l 4iii4 Ilir *:,... 1.I.i ...... .. ....'....1
Jolll-lllMUIt. |n U .. Kill. ..
I IN'k l'11'. I irnumrt. I Hir mm rurr
UU'UUH.I. aftital) -lif.nl.I.. ", ,t u| tnrt .
Drown Leghorn ATTOUNEYS If toii aii-iii' w4a151 '...... S".I I iliMHtil I 641' filill' ,ml all l.i..'u-, -
/ )011.4Pkxal uLA C..awh.4IhI.UJAV. "It.U""I"11tt"U:1"! : : -AT- LAW ion taker Mur lit. .1 i 5i,1", | r.i .11"| tit" i n Hint 015515tt.Le ili.at.li-. In alin4 ..

ln-xl', Kill.IK.ml., II"-"I.. .;110005.l atoll ibM iHiiri..l, l ,.n .I .,il, tii.rokil ."Xl.. '. ,ml mill H. Mill I I'l i.-l" llm
. -. .NIMI'll1 I I *.- |' VIr "\ .U.t.I.!! : | ',,"'f. and
1111A1'a l h .e.il.4'eMn. l1..1.lr' .Iii all 1111. 01055 '" 111'11'/01 ..
Tait Claiborno Eggsl 0111. 4irwlhr.. 1M., 'hot' 51551.,4.1/' ,luii .1- HIuiulw.' r> ba.'Hill. ..

..r yule nl our liullur |MrOlIIIHU ., DII'- I Hot MA ItaifoU 1 tub. .lUniiix, .1jJ... 55. .0 I I' ,N It. .n', It..... .Iii ': Jitt&1oAo... xt. *,.., ,r... wlH ... J ,1 !Itoorgti IM CUliuli am*! War n., .. -,.nil, .\' *.l il I'S.a. ..I,.' will, .kit tkMiuni ..... II bell's.

.l 'I' IlirUIM.CI'IT I.... 150.+..4 '..*"., l*..la.". Mi d.' f'tLalft41xu4./' rinritltti !I what JT4MI VMM m |)M .... OfI'liMMKIH IM | frtb.rn.I' .10101 l 'MUMMlii wUllriiwl .

% M llllH' *. Tih pl.w )'. ra4aii.iM. aGeo. 11IWar4h. T1a i h 111. tiMhaerlke, tr I I..MHull. ;, IIIKMOiuuKArncn. ,awl' fux.n11,1a' IJ\i.ia.I st.HM t

l>
''R .& CO. i

Kh BEER. 1M
al':'':'1iWl'j:; ;;.1Yr LIN M'r'11. .1 Hallmark \lg'a..t"\' IJIJA NAGIJI.kwiPJ. r "_4II. Iwo. ,IIM01r.iIrrl

'1151,04', Nk. tl. ....w 1111. l'.wN) 1.110 //I.... I I S. .

..r'"! '*til..! Uo'INrk...lurk k..* ,.. M./ : .I n. tin :,4 I i .*.1 .,,,,1 ultollwr. tiiHl* of polo j F. G. Rcndiaw IL DH < tna I Ii ;Ii Ila.uir.I :' I'huidnlg; i':.:r.,., -ai.rurr.I I ..*.....,.:(..... II. t. 'J5 .ail.t .

MAIH M II \1"""." -. } BOOK BINDERY 1 t .l hi Ihr! .100.1.I | | iniiiHI .. Little i ;kin. KruplbiiM. awl (nwllUely( 'IM N -vlt..1I.IIIS
/150w.taa' II..I I I0 -.....Il 1 I"nw.iiM I Hcz ar.dc,11ectagAgeat) Physician and Svryton.iNKm Houii around the Cnfpnf j l lI'ukriitii'AM IM,I. .,1.1 uu .ur r..|ulinl. It iiguaimliiil '

..lili .kl. 'Iwt 10.M .. No. 2S ail 27 $l Michael i Street l ..I 111. ..,. .....>l | HiMc lllllC II. 1\ikIiL! IA ... 1I..tI'. I in yiva rmrfcct ,r/i4e/thar J lltiUJltIIKKIl! : : : :

r0. .....,. ..I Mwap.aWamui, Ir I.. Kriw k* .... k-I'p Blair ,.,., ...... .U"M>.. Asa ralan. .> -.". '. ir :iMriMuy refuixlnl. 11,0m ti ;.1
5. SIa. .s/ Ikv. l'tt.14 tonUL
,.. uW VW.. ALL .fil.le'
dy tall.( ,MARY. IMi. i _. .JIIt W1. .,-..... ... ..r... I MOBILE ALA. PLMO.AIULA. 'LA. II IM'r but" I'ur pale b) 1'rw.M-m limy Ito! "t;. .. A\0H/ \I.)' ..""IU...
NATAM.RAI : $ '.. VV.. 'tt ; .. ( ... Blun"
A..U'.14 kh..15Ma.I ilL....... N $ii r..1. "'" .... "' ... In r. 1 S I Jay ll 4.ly i .111 4.941.I .

... -- .. ..&.- .......... "' ... .. -";. h__ H.-. 1._

_._11
-


_. _- -
_
---

,'iii( I I' I J,4, ,. .. I I '. "Ii. AI'. I I''ha I 4 i Ii I II) :
.l'tH tHO"\\ (if ojnnifrnat I MlI F. E. DEY

,1'I, IIf ItlP ,I' ..\11. .44 I- I I'V ,i II I I II : I I ,II' 11'Ie19ai11.s! H 110101 HUt \iLE: !

I .i'tip' A 1 I I I ', .., i i'PINE

HARC Till ItI' \ t1'1111.. '. I.",. .4, ut,' .nil ,, i, I .I ; .",l i.. il., JEVVELER

I -\.. u.'w< I u II. .:n" I II I ,

I 'II,.' ii.N-li.ii I I.I I ,, ,"i-.. .11,1,I 4
H) 'fnJl: r"Kr..I.JI..I.: tTlipri I I ,..I ,, ,,, J J. KRYGER .. ''It.I 01' -
..: ( Hi.' l lb I |I" 'n '''? Proprieicr
,.
i I. ""I' ''hlo'll' ihtl mat not' I-,t404 \lvI : ; :I : t ; :: I I I, III III,. K ,

Cc- .nn.wl. .Itwlf. 'lo mir" I itntpnt "|1.1t.>rnrothpr : labor In I 'hi" "I Ih.' 01 li, g lViiMifnl.1. rioni '

r' plranui-r. vMtlnu mir ,.lltml | In-r-. ripi uli'li,. I I. n. | 'i i I ;I:; ; | : ;, ,I.: : ill I II l I''''n a it } B U1Bayou p LAND : Watches, Clocks, Jewelry,

:&: 'Ilial I In of nival. lm,..... .".-.. nmlWPlitl.l party",ll.'''.'"" I '. nml.' i'..'.

d In .wtlmatliiK > 'n.iiranvp| Ilie .t..tH I I '""ui",, Rooms to Red c'O "... ," .'.,
--
-' ,*.lip Of. MM |IPP .' |mrl for hlp ....11.1. .In. I .. I; ",.I '?' h : j ', !

;: .....1 anSI rrnhlpmpnlII '. palm' ,...... in. i / I '. rnrlln I __ ,,_ Il.Il" ., ,,, s'rilu:4: : 'I Ill IlaIt.
OPP03I : ,,' .' ",", I 40IIM: H
l I. I Ma flr.l Hut .Iho ...11"., up, --'I... II,.il'. 1 $ Is' Mil !I'.

g .A |tfna>.hra 'In tVnwola ptl.lliig. orCllfltt'fthlll.tl"I I.. ( '..IIIf..,... ,| | | ; | | i ) plautI.'v.1".i'. .1 I' |11"1"|It,, ,I. ,I' Yiulll', I Si "It, I S.n'l,'tint'"I I

), .rponilry. I laml' wlihonln IllPrplipl. ,.1 I / .r ih.i : .IISII. B C Chico i !
,. Alabama. / i I t \ .... / .. I f 1l I I iiuleeu'hitfl' .: |. ..lhililr. of Im-lr' -r lnlniniliMnnlmllir ,. ins 11' mi in.. i liii. I I..r, lu"l I. .l I" 0 ii
.. -- TI..III r | | I an i'' >i' Ii'r "1.1 t.,1. ,, i I." tI..i, I I .
ItooiK whllp lit .1"1", Iii ;.,,, ...,. ,l..4lPIW. ....l 10" t ..ret..llyH..r.lIMI | '
mi rp an | ,, f. "it in h. Ir" I .1 t i lr.,1I II I.,. .,,1 I ,
?Pens innjn hlnplnir; imrli on HIP ..'."H,,.rnrmloftlipliiilf for 1i".lr 1/011,..,. I i| "" float I -111.111.:1;\ ? 1 ;> r i: >:i.:M.,| .., t, ,, ,i ir .. ,,,.ml" II,.nioiinii.,'.

i ; ,nl' Ihf pr,....nl HinPm Nii. at, Kt W. : : '' ,' ,'I I. ,''I,,. : (* k.;r.>.. ,| : Tlio Mimic tin1'Rl J,.tti.try iiI. 11 I.M k. 't.-I"I.(

,In lln. drplln of htt'. rlrnrn aniltl -'r.. ... \''. ,. I >r...lllnn | "'I'tiIO'4iI* .!
HIP r'"I''',''' .. u ," | ...*iuui.
H.LAU the hral .f llp' | Ihinxrly | '
'witpr nn
C. II I ('Ililo !I. ? sin, u | ,WIV<.. n'JtTt.H8.II. I I t !vide I of I U.ixnll.Cliicii .
r,, *,i.I I ran nnl, 'bit rv.heI o, rwalrran.l ... ,.
) .-la ,. | pppIo.. '
at 'lo f lion ) ,| | lei.ril'>p 0
Ilirutixh beg rrarhp. "fa I! : : : ;| ; I .:: ; lltuu \tsrlelr'kwrs. rio'I
TIll' IWI| m i I .
IM..I., i 'I 'I o "Ph 1 1..1. ", .... ." .
WalI4l4. > ami) ,1,1.I iliallow 'lain... .1 I ..1'. one mile( from :
| tin 'the "" ",? .I lieu,1.I .p.t I..". ,
M rce;: ::: iJ J In HIP tpcvnl" (ila.-p' I r..tIC,...I. U 4llr' art III' ," |' || ,|,.. 'ileol. huitlusdr... t' : I DIAMONDSPENCER'S >

,,tl 1 onlv' 'lie etol. bcaiillfnl hal .tinrlipapp'l an Hipr .. II..... j I ( ) :''.''.,... I i'u't.uI..tilPIag.bl'h.eeuMrtiwh.4' : lVii-iooli;: ri.i. uncxicelled I
I ,
: I ..tki. ..
; -1'10., < h.to. |lull 1l.ntur.n.I .
an,1 I nrailiMijK .
\Iot, rlil ,in., ,I II'lF" W onlr rrallr \1.I'n.| I., | i 'tbw, art '''"'' "'" .. 1"1HIE \ '
''ti'f pnlrt on lk< "..rtl..,,, arm oftl Mud ilrlvm \ ; : | .......,: 4.1.1 $ .. .. .. .. LII.llaiitsi.lruu4u. '. ( location for'
heat
\ "1UUFillOS : Iti liilf of Mel4u! for romm'-r, lulni'rMH oniiluwu'wiili i | .. ...,. 'it'.i. I '" .. .
: ;: I j I I: poiinliri nato i..
| I '. Hut lhl< II hat all Yt..rI|. .
-.I..I.I"IfI., ..
| !) ,, ( ami "' ale .Irl. Infur.
JranlnKlw'' ) flip. fwlian,, ,0,4.. tin. i I.PIIIHII..nih : I I i I ,,' "h.Inen.. u ...,...... .lu, .IttIr'uIw. ISUBURBAN.
I .. ..
I II'IA bur Thc lit.,".1 I hal, I.., ...... ,laml, frillnn' ::,'mUn. .I :: '1 | ....III..'..... I I" ...
;
locknlon all .1 h-, ami' DIP onmhimiltia I r 11,111' L sot i" : .. In .ntit I ,: : :::... .1" .
-1,1, """ ,"1. ; ,'ir 'luxn \ .. ,11"10" : I
t of I ikp work) IIml\

Milt| .,.,..mim,,.,.",nh nllil'M)'. ht"rI.I. .....hol'IIIl" nn i an.use 'lr rnom,>,a,1|s ami'amiWtnro !' ;J hlifh I i .i. i HIII,lit,!,I.a. I?,.'., I I:: : : I: .:; \ I : :J:tluirln-,' ami aauiow 1'11, .1.0,1e.., .l I : I i'I ,

.I!Itl.rnI, > p rIII |>la< ill l>u.in ,if l.wamliia I Ihi UP i r....rtnj .hoi ... .. Vl'lLIi. I .
.I ,' Ik lit \I"u< ."H 1.11 ) < |* | ) < or,|> .11. ft.. ... ...', "flaioi" .
1\: : < hive iwn .Ihlilp.n larvnorvin t..'....1.1 .-III' I our, i | i .. 1 .,,,,? it |III.| | V'TJ: :r"r"T= IIILNI

4 'mlpr full ..11. cr.... 'Hi., liai in ..".. I 'Kttnotih' \, ; .. ) ",.. I I.) t 1hiuiti cou>. ( 'rA'I.L

.. ..1:11.ut: dlav ami ,1..1., | lliclr' nn.hi.i.. williln j;; 'it ohio':'i .,.>i'w \ : \ ';: ) 111.111.11 lit, guy 'siifwteI.luK'si.tttrIary: .. .

.., New ll< tomthr,,w .f 'the rallMial, wl.arvp.or .. Illinol.. I l ) ,: Iltrtifr't -, ; .
Miitrn ,1. Diet .
.lh.1 Ils .
A'.1' tn..... f..l to them for HIP 'puipo., ,. i -- In, III,,. 'Il",, | i I I, i .) i right'" '.icl. ;1 11.-1'- ;
,... .' 11 I 1"1 lii' lt--Ii .at v l
I
I I' "I"'il. .,
nti ii
ef TPlilt., oiil Hi.,.ir Inlla.t. ami ,1... ( ,) 'I I try IIInn: \ !
>,, ,il I..n.. lIidnfl.. '* | i 1 ri> ,n"I., 0t",.1 ,. | I 10"; ; };t Ii; ,t( 'tili 'l'Et, ( I ( 'I II I 's', II Ii'
Mnillliar.1I .. >Itn.N. | "- "' I lIe
ill i" L (,larllntfill hull ,1 *.. untof .111'1.,1, aml.l C'i..h'I' K FrM"in. 1.'y't.o'wriI .
il7h.r: 1.
I 'M in,' ,',','I .Ii'Ingin.rub. "", thiVT ..iir wharti.. '< h',iipli: .",1 I '\. | rr-ilirak I I: ,.I inn : : OPTHALMOSCOPIC TEST

tlo., ..... I.. ,. --riipri i I. ; C : ; I:: ; ;: 'I';;i.ioii to : : .: : LENSIS.I : .
; ,
''' "" IIIIII I'KiK" I.. taken | .
(
.
an lonr from ttl I | :
'h..j| I IIunalttoI.iiLlttsuCpl't ,
| | I HI (route ,, ..,,1 I i KM: .
.. 11I.11. .. ... .. _,..h',',. wsl.i.p I .. I lip I'i.i IMI, iil-Hclklw,'I | tn 'lla..t ,t..1 Oil'')' lilm, St. I h, I ,
.. I : :
.1. shotS lour from ,HIP rallr.rnIear. InKiitilirK; \ : .
.tin, i ..:.n-h. i, ,,, I ) l 14.1 111:11: ., i 141101', I Iiu'i I I.. nl.li'"' I ti ipioilmiHi ..
, ,
4 llh no oihpr lI.al.1, 514:ttuiii ( I nflr.T.\: l \\l1.t ..
"..t II.' than tcnrrpil In. ">,.tt, ', : t i 'hoM in : I I ,. I I.. "..... .. mil\ r-Hi.' rramm. an-nnile, lor IhoroiiKliI' < -k i iI
by rpniovliiK HIP ,., .. I. ..lriIltIil" .. i't.tiits.. rit..lrt'iI.4. .\ Wsiter
DI 10 fn.ni
arailrialrar' ,.. th ii ", ,. I. '1 11 ; : :) 1 ;;! :| ;::: ..:, :tln.,1: ; 1 14.tuito.. .*. Cr1 .1 ''IO"ltl'Io-' Its.. lIlglhiIh''Ihl I ..milrtiri, : (I'.i, I. ."..."",",.1.of |""-iliillr' :Stliniiil,' 1',1", |,,. ,'I','!" I II
1'.I1..r.l rail' I' .
Itisr. .1.1 .
I | iiiiiiUtp 'uS .
.1Mill elIotAl I | I ,.. .. i3.: I | 11ill. '" ,iorlf| ,1 1.iuttt'IH.I.lt'Ii"I.I.| hltp, no i'iislilIlti.l.i! ,i irit ,
ru..1 l ih-i, lltI>n HIP mllroi "trark TII.. I'OrL t Hp ItljlIt "ui.st I"I'M" .lb.
(.ocr. ami. "tin' ,. t.r.usqpt'rs., l.'a.it Iflo. :" 0 iii onion lltjll'hilill's 4111! olhci icuist'i in imeClocks .
r.flroiI I '.. runnlnir onl jhe' whorl. : II ulilira for I ; : : Irb'4I : : ;Iroiit" ) : !

..ml, .1I1.1..II'.r. nnl.t' Jx lu ,ten In,,1 illlhr It 'an:rl,"Vl.lecm." .'Hun I .| '....Inttu-|.'''I''I|'' I ;'a44.' .t.-::::... o r.::. I. Sold Installments.Illr .

-.. 1.1". I h.'I'444i ,he. ur eel. Hi,. InttVikolthj -"' "lln. nuOni .. | ; :. .. .... lain I'ttvlh.w. 'iii': ...: :. 10I
I .. ..-l 1 .h.. t K '....t4iI44t! II. ,'1. 115'Il.trt I
ru ito l i.w. ( a 04 "in, I IKH | n.inl: lu : I -
..... .. ami. ,. I tali oflll '10" ,.. ..C Jin- I.. .' '....,.. I...
,. f., nil li.. 'h -|..-p.l an I i 'I"' :It..: Z7 : .AT" '
,,, .oli.i.l ., ... I B'Hutiflll :-\ L S'I': !
-\llh'IIIIil.I I ':.'. ( I ( / _
l'i'I'\TW 1:1t: UI.re&.Ilr.i with wliUh "i .'.1.l .*.. lilt'l.| t tsey I I"1' .
II... nmki erautas" :\.. .t'I'I'I
Ip"*!,,il .ml' niilopj' | l I. hoo',,'''' u. '' : on (" I I ,. nl tIn' I
., ; .
At..flrt'. P Psl ,10 ? I 'IPI',1' IMI '" C1t, I, flAMK.
.t' n"I,. i very IOWP.I ralcWiwIfatKiahlvi.. VIeI4IW. .. I' l ( "..ri.. It 4, --
: I
thu' .
I.lr II.. I IIM.-I il Yl'OCOFShrab: :." II
,." III," .,. ...... ". .,ml I .; .i ii tti.i : ; ': :; .I ::: I niftiikHi ( .'. ..... I WHATf
Xtw I, tIt I,-..,'.1.! '., km' | | '' ; iioin, |I"r. j.'"'..... I. 2 '.
'
Pill ..., ,I.ok. ., II,,' "Ili.. .....ts.or. tli ; I mi.hi |,. I'usi1rh4I'l'Ii' ) It",. I'iiiuPMi, ,S V (Oislfis) ''' :
.101, i ii
.iotliti. .... "f 'lIst ..I, ,.j.t Ha "'.'. | i I I | i ..f I
M \,IP JIIII""OI' :: : :::;: \ ::: :: : : : : r': M l..ef.U.AXtUl'l 4.
: X AI.........nwrv ,'.1"rtis.4 nn"I I'ilif I.'i"h.l.. 1 1 i. I ?? I.Ala'IIV'saImtatlKsIl'r" \Itc.. 'I Illr: IMrUI-MIM: : : : I 1'l'I '1'11.\1'
..II.w., I ..n....'f...-.. Malt.'Ira' :...
.ii
"
.. .. I'CIOI wln, tin lln I -
fuail .1111. t : : : ; : : ::\: :! I l lair "lilo.p. .
;
UNICChoice I ar.te.i 4'II! 1 l |(| 1 LAZ
.
41".'''''' toil,* (Turn' f.-.ir. uilh s .mill' | ,. '. .\1'1'1.\ '1'41Gapt. AOOBYI
II nn wlmvii: | nnwnna u ....
Ih* tlirei, .tion alimwt.. tlnr imrlli ami 1'I IouuIIs. .it. .' I i i iI : ;:, 'Ii,"'iila'' llirkwh.a'1. .Mil IbmlmiKKuHalnul "IsiS 10'I. .
Witli. H tnln loa.l.tl with .:".tIwu t- I I'H.lMiiKli I; i;I ; : an" ;to ) j ;: I I''; ;: I ;:, : I ,,; : :I;, t't ., (I tl ilk' hull. ,. I lit... .., Tin: I I..e1h&i'I':<< ; \M' HE"I'! | A NiiMrli! : : >01'1111\i I Inu I'.

.. ...10." l.. "l.lvpr .Hil .." ," 'I"'h.I"| ,,. 4 ,I', |I. ?.u I lL.II0lpttItI! 1 "Sir. I '
r i
:IE1. 1: r r t.vliil.l | || ; ,,vi ,. ira. iiis'il'It..t lu, :.'. J.J. C.The C. Pettersen. : ( 1'1'III"
,., HIP train iH'aiamt." | | | : I,,, 'Intot 'I. .
alit other (;" |"'an |I">n ; I :
k, wl Hi. it |I. | i I | ullU- | : : :
o
"" : i'uulil'rr Milk I n-t I tat'
roilliIn ,IVn,u,,, la. nni. ill on lln ,.....1..1 .." I, ... I ; | ii. II al.1I' irltIil'Silililt.tl.'' .', ,'I' r'iltl.. ... c' ". : TOM)! ) <'CO( Cigars:; Pijies:;, Siiiill'and SiuoKii-!
niiliuiU, ilin-t. I Int.. IIP 1',1,l lwllNtiitlirlit l .
Wharf | i I''l"411414 I I
I' ( 'sIr .1'1'' 1111- \ .li I It; ttiI
..rle,, ,sill..l,* Hi.. oukr 1 I'1bn 1,.lieritwilt;; : :.:: t, it hnn"' :,11 Hi-\I I" II ilK. 4" ,..,. inner i ioo: Ali\e." and t'lie\\ers Articles ( .xoiicmlU;
F .to..iIu.Ir HIP 1'.1| tola.I i ''I I li."hl, i .,,,. ,Ibti. : u ( 11""

ofa "l4'.'.iI' wluil ..iii.lliin.i.I .,Iiiie .It 'I it I I ecu'hr .1-.: i Silvul, NMt 'IHl ElI I I ulli\t.Il' \lllel'| | '., t..b'I ( ''.
anlitf 1" | | ninliiinli i I
I', II....... IHMII" ufnil l.. l I. I mikil ami : ,M ihJ.I t "I"* .'tit.P l : :'': '':,:;::1 :f I I::: : I ol I. .1,1, '" ANCEL, i t"F' '

( OK) \VRIIIIC.H.: : rl, mil. ." ,,1.I "l4sLj.I.4. Hie null' nn-l' itt ||i.4 .h,,", tin, ,. | ; I .\ ". lln' Gill, kind Get n Hatchet -
,, I PIITCH( ) ( ) ( lt\ltIlEIC. I
lln. .thfelt, kl"> ... it i. Hi.. t .IIh. foim lln lB.J J3 HILSON
riminliir r t .
i > "lye
:
.....iI. I .mil I l lieu' wink
umlrarui ...il ky) lliuminipii .. ...,It 4,1 I I nilI,,; P'i.tle. I | '| 1' Mn.l' .II .It ; TO THE LADIES :
8C.01lIll' $14) ... ih. .. lit the 1,0 I hubirl.ni: ,
(; : | > juimltoii' linn all lln |
.1 : /Hniiw A ,1 tht (Inru,,. '.
0' ."".' I .. ,to tin, Little Till i I .
ur u.' VHir IWIHH :: mH in tin i / l I U f. Volt. .t N 1111iillatek'rt'rl.Ig.'lli'u M..Hliliiim
IItt.tiiI .I.. )"I." IIrlt '....mil.. ,ill .|uln/ H... ".kt4W.ll'I I | ,'''.. Ironi,, ,!u | I \". 'l'iliius", | ,.. ." I: ,. .. ,.. .: .., |! I II I
: .inly"I, 0' tOol .I.'r ..... .1 ,V. i 4 hiirh ,. I.1.01'l C cull'' m' w

1"1 '>. .'.""" II' "'III.! ....".... .i,1I' ,. in ih' ri" I Itl. ; ) I". Hi,., u Silent SiDierII SBwin laG in
.1'tI.... ,,' .. ., .1 l I I.>i : A BEAUTIFUL RESIDENCE [
II. ,
." "lit I ...". "" I ., ..".I.. n i tu I ,' .. ,,ilion,, ol
.
44.r IIIOO. I put I in g.sil| .,, Tin Ware
.. ."", I.. nml I Hum,.n. |l I ,ltg ,low I I'' .", I. ,,,. ''h ,, I .., I', ", ",. 1'1" ,,,,,'. If"'d.'I'" ' '' 'I"" ,
....w >u ,')".... t k. .amp, ftottt.ht ...11' I Iby iawlliij ,lb.. I GROVE II'1"' ',,, ,, "I, I''. ,, ",. I, \I I 1,1'" ,

wav of Mottle, e lull Ito.'urn ? II' llnvntlli. .. ... f I 1 1 iiIell| ,1.11.. > i '" ,. ,, I, ,,, ,,, .\.U ". ,,i r..I1.. "I" \I" "" I
I | | ,,'1010'1' fm V II, I I.." I I." t. l t M ,_ ,, .
"""' I- S
i .11|| l"
"
hi* lint I,, traTur I ftuin lln' Jun.. ,n.n total I. lln \ 1 IIJON 1UFINJ) ( ) ., .. ,,,,,,,, ,, ,. ,, "
I MW in .u l ,
a I II" I ill n .1"I II/ IIt
rill' : IU: VI I IIH I 'I''W' I lit I'llM' I'.
t t
nJ III\ 'silk.. >>( ,..,It.I''C'iitIiriI'vOS l ,1.11"11I. | ; ) 'Fhca.i ': I ,,i," l ,". II""i .i,,> ".h r '" .. 10111 ,, ill .Mil" .,I Ik I P.. ., '" I Ir
I I rlrt'I unillirH', ." U, ," .,. II" ,.11.I I ,, .1, ., ,
I. I
III' r u ,01 I "I'| l 101'I il" ''' .1'Ii II/
}Ucblli II lm< I lln ri ,lo Iir iinlaa I II.I ....',slog' .fruit, |, < OIW, | I..: FOB SAIJUtMII : ,. I i. I I. -. rll n,," "" Ih., II. .I:. .,n I II.r ii.". n''','' I Ii
) ii .usorrrelI bt. .|IIOVO I.. Hit wherfiii.l ilotilnl..,.. 'in.l i | | I : ,, m"in t .i, '" .i .1 I ,.1". "" ,I li ,i. 'I i "i 1,11".1\ I I .11 I ,,' I., '" .. .

1''Ian.-' : .StSC1Ut 1 :I If Inlfii.li;: for a ro.el 'Into Inn 1 I .at lia.PVir.,. .ill Uu"I.It,'.'. ...I I!' !:,; l :, :'i") :I; ::: : ;:;: ,:;:,.nan-lln, In :Hi:::. / \ I 11\1".11": I | ... her .l,lair' ... .;<: ::1 I I :.:, t nl II'I'I I; :"':it': ,li:In uu i :,:.?I l:'.Hi 1.1,r,n-I' mil ml''.' n in I.: 'li li,.i:.., "i',I,,'i ,

utd ll.liul, IruiH tliti" wlurf lu Unlit, \ i .... u GUTTEHIHG. .* I ", .'uI .11) in. .Iu.I., I
| | > 511.'. I II.I .
III t l' l II I \ IIt.-
.IK ..,..I .bo 1..11"! Ikeni t.. I Hit I uwn i "//. V ,. I;III.t:* \\\H .111..41 '// > .V/ ,> it/: Ml V.I' /" ,
ti.il and Mnn'o ( I I I' J\t'\\: j'lI 'I-, I I., ..
-.1.1".1 oppo.ilB Uoryiiii .

then Irantlfrreil frutu. Iso IIlh'..,. totbn A ui nih.,... | t ', all''t.l'a..: ..". ..I'm' lIh .", It I t'l.uI', ...,,1 Ii J ... A. WILLIAMS, Agt.
Is ...... l l bt tin .. ,.. .
TIEItKSTAU year 1.44. "44i'1.,1 lull' 'I t uIt.' I uiI.' 11,44,1 .
.. Ii Nl M .
all f "likli lnvltm nut IHMilt lu m-
T i tHl >:. IMI .
ulilis Vlnii-o. .has ( ; ul. :>'tt re II.....'. ..II." I. it"."uiu. .iii .I-'U\I.: : VlnMltlr: I I. I I' "II \
only lime but great. ..IM| .>NMtin. out naval, I I.E.\I'III.\: || H.'HIIII : I Si.sIu .
.leave Immp u 'I '\ fU"111t'IIIoI1': : : : \ "IIVI-:
a ..-talk i
', I
: I; 4buIr. ilUlam, from Ihejss.iihaui.' in I
Iliiir' 1 wan in I .itt'io | l "Honiln"rl;t .\'tiIlI"'lll> I llnl'l.I I l'I.tiI.'ilv
the gulf "lacing near It Infl"' ol.I'U'II"'I".llttll' lln. .. I u ( .' *|.I..MI rliiltll. > \. SHEET IROlf WOHK.Intendencla

I | aKu'.ii.t\ Mvlnir. ......ltl. I! ,I I I m'I"1I1 its.I .. I .I I.X. 01 MO: i.x.

'M'wIiU: the a.ll'il., II".. I iwnlil Mn.l tc .,','11''lo 1 U |'|,...... I.
1..111..1 make "lltrlf II.. I.I. l lpli'iil ,
T 1. 1..11IIt. I i-ri'-iitun' I -

11 14 I If III. ,. time fnilxlit' ( | .tieerhso. > ,uf '. |' .0,1 l-lhliui')' I lion.: P..it.p. (;.ClOO.( )( ) Street I IPl'n..ul" ---OrDress '--

FISh! AM oVtin rraib lie iuU ami ruu.iHor: tbvMuttllwrn .
I l i.'ii I In
.. ..
li .
'h .
tIltlia. 'j I i..rIlilii" Tloridii.PLTTER8F.S
.tiIlI ;
lonllmntal |I""> ,bt watf I navt K ill, ) ; :- .
o Saw Orlvaui, lartliitf' lr..in lie .Itiw. 11 ... |I. I, IMI in Ihi'.. I liHIS: II. i\S\r\: : .

j. rn: Mine IN.IIII,, iI ha. .Mint. .I.. In irainurhNl foi inixl i'IeI.. | at II II,' .\1.: I II. I ..""I..) lit ill.i. ) : ( ;foods( ( injjlumis:;, Laces:;, P.ll'a..ol...
an. guI l nu, I i 1 U '} ,Vl l
|. :Kill wibM. by roil HI>M| of. illakl ,' ::: : ; : : : \ ; from: :I PUACOL.S:

si.:\'r Tt.4.Il on |>IU'. niter >...'hl.| anJ. likes. )h.1! HIP """. l ,an. .....i.li 'I C'lias.; Weinert.Funiblied .
In;: .II.1t *H4< I i li ,,I t tin
soil. wlmi II n<.. net HHI illy uniiMinler > I I'Ilr
.........1. .., i : ..-, .'. ami ,. .,": !. r... \I, MI'I' Notions) ; and
t \
INTO'1vu | Trimmings;
llni rtsso' of ilrv4i i and in u I I :
'H tan; ;iu-ian: i vf liglilrriiiiK I : : maliiiKH : I III. ....I.....rn "'".1. ". .VIIII/KI.IIP. ,I'I Rooms and Restanrait ;1 IJ r..,; II; M .I ,
/ : in ii|
j 1 ii i .<.'ftlt.tI I mmlu ...,.Hllnu( nf Ibi' 'Irninlil In MMle iia. lo'i'UOiv. | ."" | .. al W'a-h .'tllI ': S'II.t:VII .\ .VMM.I. Vhll I t.:.. : I ....
"1"IK II. .
.,".10.1.1.111 I.It l>fid ami Nuw HI..an> aK4iii\ 4.5Wbssisllit.t IiiiI4i. : ...., in III-T-: 4 I : & 113 BEAT, Frye..h.I' i .All Illr.. : .
.. inUilUN I.\U > | MM U:., \
\ r", .i n, uxI asciI wIt tip / .Ih"ii4ti, .1. .1"1110'| i t.t' or::\ Illl:11 iii"v.t1. \
...... ... h, I'viuwula ilimiwr steal I I
"...". 1111 .1 each. '. ( l..u.1.I .ling
-" ''I ".1 "",, :,tlltI .a..kr 'thou'sheise. nmvuart in Mobllin4 gup .lailon, .1 I HtHf" !IJ< | IIOXCIGARS. | 41 i
\ i .
I .,,, ..r .10.1.. |IsrI.al.| > ,1 tiw. .. Hint 4 Vua.:
lb.l.p| all tbiIn
W Now lrhugse4. HH .I.4IH-" I !
IIIa..1 .bri.ak. .".1 I II I .. M :
I -- :
.both Mobil 51s4 New hlrItttv.hub I | i l 4iiiro.- I .7Ee: :seos.:
: hii1Iil': 'L'eiilIon .iluiiialii)" iarl .
| |
water In tbr. riti-r ss. i I I .I. I '. Mumt l I- it (1"11"10..1 1..11.1. '
I > t'UI awl. of fi, ,. |...''',., 1....... I I1.... liartlhpr H,.rl-, and NnrwitUIIIH .
11.101. 10, it. a mailir i I Ituiualli .1' I I I : 014. I'I I 0|.|.,.llt. -I I 1110,1" I Ih'l", ,1. |M> .
I'V.*4OI .b lo \inivrlirv. ...rion.lt. wliiatr1..Io..Iatl.4 r. m lint lb. ... ,.h u of. JO tiar ix|lit.ti i. mi Hh I,.> tUMp.t \ 011 I''INII'IIIII.! .
I I : I .I. j'ccujiIei.BEL1ONICO .
f tin. ; I I u il I with ,
11'v IIHIIK 4ronml !\K\IIII .V. I IIM.IMV: l.n.nlt in\ '''" ''Ii u ur'guer.h

"A''I' .,,?.,. .Ih",, !ii.dTu4, l'...\,11..,.. .'" >|, ...,. "Hni.4554 afpr l')4 twin IlipiaiU'1" i ii 4)111)i.'.Mrv. nbaiil I! I Uiur: :'i '.:: : : .I: i ;:: I ....11I.1.1'I .I.. HM' lmro ili,'ir II'r..1,'??','.,i I II mil I .1.111I ,,
I iv inI ita.siiaior'I i in I M. TA1MJLK.l.iei ;
\I ,III .I:nut I Isttt. J IbP. *ets.l I In. \re M 10.an.> .l.i. : : 'I. I H' ,ill .turn.I.r.! I'tlIslllahlI... V ,. jKUInsrt ', I
", ",I." 7" l'. to ,. : 4Ht HtlM I l ,. ,
I'. I.g.hu to* to*i.l I li.IItIl$' In I Iir ..1tA1 of all ,111.1'.1 H .101 l 'Ii. O RESTAURANT

I'.1.1. ."",I.t I.. I'.h.' a...lil...11" ...'". "irs..m of tin" Mi.... .10 I rel"I| I. ,. I' I Ip.i. I I I I u sIt.' r...'.... \U. Ir.-. .. .ruIl.. I It ,

.. l Is rrailt. ... ,il uml, l44'll .. .\ ( ( or,, \ >o.iiSale 4 grove!.. It M-S lir.'iIe..us. I Il I I'' _
011.14 l| | l .kvrmi* b In 'I ,
pttlluial .... | ; "...1110 .......i" lljnl-.l .,.1 I I, i I Il i. I"?
DR.T.JRESIDENT |>i..r.nl i.n. lirr ''''a'i', hat I UK |>irTluwilv ( I : : .\. >l,.,,10'.1"eu..

.UH.. '''.'''l at1|> leNUur .ire.iNKiin ft tullip lI"i '. Corner( Rdalov; and Main Streets'
.osIg ln |.'.... ., 1 u / 'u., II WII.I.) I !ot"I'IIU\: tt: | > tv '' l: hII
.llb, mrniit h'I,* luilnl at I
: whvh .4 t.r. ..ii.lli'I '. fi..i.,.ln, maI .nnirt" wilb I | Stable 'll-ll.l: I'

.. I leg IV wliol. ,l..t4allt.. r...m ,ilif ,inn sIiu'ii.. ..... \ : lli.l.ad. .lir.-M-.) t.> I I'. ii I II: u ; GEO. ANDREWS
MX i < k TOI. IWn lo Ik* tiull ht w.s t ..I l N.'w H.' I) I'. an ... ... I t ',,,, ... a. vi; i lOr lillal, ... .V. H'.ilk.,. .i I II";. 'i. 'I, ,

I I. .mil"" Ill milk.'", Ire* l..*n.. :ill Mlbn. ., ... aitaiMM '.i I I.HI.ion of 1.I ; : : i:,Ii,.. ti'llu,. / fl-MVIII Will. I lit.I 11..f"I \ .11tt. Mill I 1', "II I '

li'n ii. :uli. nj>kU ........ WI."OMI' a'oaIslIsg. ,I..r"-I' Ik.* ,....ti.|.. M t .1. "'. .,.... I .VlunUnlt. 1'roprietor.inesl I II' .

., IM INKM Iranwll.v. 054 ill Mobilr 4I..I ,.,ll... %iSlItit,, I I 1 ". ,..""i I I i'Ip: 'r"'HI'" 1"I 'Ii, U:
| .
>.. hlrlrsa. i .1.1.1111' I of two log 4ft| | I: \I. '. u) i'ot4'1''i '
4 (11KMLKWORK: : i..I I .4oi.. HIV pliro .....I. .of iwulraii dl'It: !i. ( I. I 15.; V 'tter" ( Smnl( in Kotrj( Ml, ItI !
A\l nl'lIl.I: llAiii.4VI'UiwlIEhit
>for. an! .looking. to li, > I.H-IUMI VI t want '.. ; .
Ql .4leIa.bb| .It) ves'rl I l.an "U> .." Inr, Innir Will I > Caiioi X IIt.\i I: II i 00''K l\ .\ II .;\I.\\.t
I'til.
way unv work tuouvr Itr ......11.., I 11Pat.ssor.4s .. .. .... .....: \ : \T litill C "il till r:
4,111', on 'f Au7 .. MUlf '. ,., lh Meals
Irwmuw .lr
inan .Iw an
tk5us. II," at all Hours !
I.. ....... I...., t.i.a.'t'I' : ::: ; OH MT> _.M '.. I I' .. j I WITH niUTK Atl. ckll.l.M'I.aili I. 'I
: Sheet Iron Worker.
O. lf at ."... ,. ; Fine Fruit
$. .....l.blt.. .... and
uearl. the lot. Confectionery.
Ikxxr. i< I. Tobaccoand
ItkM, tIC peels ) I '
"*/1 .a/ t'Saws I .151'.ti.. "*'U.... ftIilItM;!: 1,4 Llt 1'It I i I

11 : Mini* Clearsami .

WE' onrr.u
i r ."TO3IACII1 I' --iiUrllla: &r'w1I unut/rna.13, ': \ h I t : ,. ami IVrdul.l( Italh.I. .-.
FULLY Mll'lITi: : ) Emery t 3. L. B ORE AS
1 1' tll'OUY.11111.,1'0! I. EEDi..1' ,
I Il .
1 JIJ '" '''' '
tt li i n I i
WITH '\1.8-1.1" l ..
'. \ I. .' ''' Commission Merchant.
I I I \ Ii' r. I
Repair tit all : 1 ., "
STOCK OF PATTERNS I J 4 1 < (r ( ) III' IK -' I I\I I I. .. : II. : ,. .

.r 414 I I'I. ... .. '....-ni ''W.".. .' .h fktaat ; II I s'li'L'I
I: t'UI\It\: ., I I"I IILI1'I MiliKMilu. .
I w. I' & J. \ \ 4 4. .1. > ;;..: cwPMraHMOM***, I. ..i b. 'we Metes

110" .'1. ,. I',. l"lorl%. i" I M I. :' ) U" J ), trtiJf, ,..... \II .*> I' >. w dJ at'a: 6.11

Yt'3"'" It t
L '.. .. 3I -=, -- -:.;;, --- I = k- -

:.- f -1: 4L -.- __ c- l' _. .-.
.J-fl.5. .o'r'rI -


.. --

: ac.01i\\ l!: hUlh'Hidl) S: l tiI.'lI'I' .. I. "I'I/nt I VII 4 Ul 1/1"\\ \ < Till-' 1'111.1. .- : '1

Mi I "hill li. l 10 \ .In iil, hi.hao wlaii. ,. MAIL\KNi\VS{ I : ; \ ( \ : Nt (' tfc
t.IOluut Nl"1111. II ll hi ,ill, \\ t.lo I : VOl"I i. S S S -I\ i iii I i '" .OI> ilp \ u.IJ'I Hailmt.
I' : ::
I 1'\I 1:11'11111:I I I II I.' \1.\' !1.I j h... I III' ll t. t -IV I III It, I I ;I IImIn I 'iheniill. i SOC,,'. .""I iatgerntwutt 'likl.y.

".., in' I i i :, i. t lI i ,Ill SI U ,i l" ,'.. .'tin ,,1. ."i-mii, ...I'r 'hull I'"r, I." I. I" I'' ," .
..- i I 1.1 i ili"'Iii" .uf i ''Su', Hip'twliIII \1'" I..., .r..o- l'UID&Ya
'i"I'IIII'j ill i'i In
i 'Ii 11 i
Uiillrinilr| .111111.1u44!,. the bar .111wI I It'l ,I Mi' I' *. :smi 01 ,. .11'' 111., 'il h. "ttl II 'a. P.:.1"! ..1'i"Itnptin"' Stpiia. .;, t.\.: ,. I.. .o. 't, .'" \'" \ .., .. 011 1 npnay.
'
I ,oIllI.IIA'I"U I ,, "- ( mil I Miiul I ',i., l S S Sh'iySltu '' N ', ., .. ''I \, '.
n yi sham'' lialllv In M I I ,, ,, 1 i k I r .1"' il., .li t 11 ,'. I I' .
s I
I ,
: .
n I ,
: : .
: \ I, 1' .,
i : .1.,1 .
I I
.
I I iilll Yc'rI|. Um had will )1".1'| :I. S S in l. ,1..1..1.1 I i Ilu A ,It ttilixn. .
.
--- ,u, '" Mil. IM, HMit, ,,' I I" 'II I ". I 1"1..1 AI' I, kll,*, Mil ml'I, Hal i-, -. '...". "' \1" ", ,''I ."I' 'o 'I "" I, ,1"1." .,1. \ ,. I ..' $110ti ,
I th flcpt I : ,. '
"11'1 flip |l'r"' iti-iili" ,I i"II "I'" ,iiIP j : -I; 'M-i- ll ,' 'er'i. .1,1 .I ..Iti.l' ,. SI' till lii -. I"" ; ,1. I., .o, \1', "., ',.1"1.' .
Illil VmrllMf* I I aI. >'l 11,1i !In" DMI I II u mi.l, 1 M.iii.bi II.. .' Inn o-i .it HIP I ii.: . i 1 .loiiii. I ml TI.llt'. I 1'1 I ,, I* m ,1,1 II"fl 'IVI \1" '" t" I', .' I"" 'o ... tn.
I I .ilhllj i PH. I 11.t'.1| .,.... 1 .'I' .1"I I ., ...I,
,1 will lie I
I'oi"" 'e'' h Wi n I p S il I I '.1"I ,.11 I I 'I|11",1.| .. S 01 I o. 0 110. "I'l < M' Vm I II
I 'lliIIl4llllI' I riuliwli: l M I" I p, I I- I 1.: I .\ I IS' I I \ 5 5 i,' r tl.t, ", i I I I t I "." ". I. ". I 'AJt..
'.., .1 "1'.1 I -i..lit ilimilil, tiling In billMt' ,. It i.. I ii I ., I..1, S I l "1 ". I. I' ,SI.. I''5I <' !I.i,M. I..h''. >' I \ i ", I .1'' .. nil i.l,. I 1| ',11-' 'i. A i Stvl,' I \NM It "I. .

.. \11., tU'I.bi, II\ ,nof nit u" .. hp ''Illllfl. tli llulttttii'SttlrW" i I" t I. t I' ,' ""i I: '' -I I II IsI ..r. 1"4..1 illissil. I I I .*4.. S V I'' "I I I I.."', ,,1 555151, 5,tS''l" I I. s \l 05| Iti l I..,t

..I"' i .,- ,ik. ii 1), '. I -. -._... "h".hl""J Mo ul' "I'alalox, .1"i S S S l I"" i''I u I ,ii.-" I tiltliltt.Iiit, I ."lualliiimiiiii ; I't.I I rut, ,,\I 1".1'l| I,. I' \. ii l '. "I,, >, .., t, \ S I, l l' I .s ,, "1 0" I is: i soS ;
S of miiii, t irliitf !* wen. S i 55: l si' S S"S I I I n I i IS: i t I ,,,, _
I X< lM.t' I Mill, it Haii.l i" 1.100 i
t:..,. Hi r. lit I I .. / < hirl"tl..r.' I, :. 1..ln".I! l 101' 5 5Il '. t f S S ,, ,,1 I ti tl l ,
in ''n I ,in hull ,111 PI :\PI. I-P- If .. il' toilay at 0,1; i I i r \ I. not
0 .
l 0'
; "".. ', ,', :; '. II" I llu-, .Inuii'-h unit' rt"it ,iiiir! Ito,,' M.t the 'Inmntt ,ut, II),". |1.'MI.,I,...I II I ,l'itftliniu.,1. .. ilxk .1\.1) vi..r! lu-n,"h.. wpulvrfwllileialNi'f ',', .I 1m.. 'II 'S "' I .. 01
,, 4. ,1\ I r U itlltsb I ,' 'i ;kVmirk: lf I'. \ i" s I .v ,I i r : "\ N t. III 11"t. StIll. f ,
"ti '."' .11" & 1M,. ) illiai-imiHi.. ,tiom bnrjrrIN wyatT, ,. I tin ." .' M .' '. \\ I' I. ., i to m will la,'p IMif.ix, vthftil I I 1'.11..1.5 Itt lil-ittiti.. ,,''t Ill III i I Ikiwnm I, SI i. I '.'' .i .. l I ii i \ ... "i ,. M A t tl I I I lull'
: .. ,, ihinnnliii, ) inn,11! in,,' n".1,111,1 I 'In 0111 0' -1''Slmt.'n nilI !:....i" l ,,1"I IHi I \ ll I 0 1. 1.
initiiitlitltnilitrk SlS.itl .
; 1','"" ; 'lI ; | | '1 lalp.l ,, .. I. : n to "lull Ill I' I riu "M I r \ I .1.\! I "11, -
m 'lit ihi- f
I Itu" ttui ruing .
'."I'I.\I.1. "h"'j fin iiinmuxliouii' pli Meamer' pniM.ii', uiinuvwhan .. I 1.11'I'I <
,II n : | i-nrp I "lurk WIti'hiPiiil'tlli 4. MIll', ,
1..111".1. ii"W .1 i. i in ,mil" -ivi'i-entil I. toil utIli. 1 ii. 11 'n "I, I ,
Ni raun-lli vtlll hiii, .. \0 I"" I H. I I. I .
1 .
II ,.. .. .. 1'il'ilm: Mrmlwhurl p 0 \ 11,1110554 ,
MI i prtD ,10'| 4inn' Ibl.' nmrnlnu' U HIP V.rlb. ami tlnn. thank, tourlar S 1.11' hetil I"" nutl.-p, ha. KM.u.rk, Alma I .1 .. I I I: \ ",,I "5. t .k .
W .I.I il "sIn| U s I:. Hi TI :HI.) having | hi- nrlwtfilk Humor: :, Il. Hrnln, III', .15,5. It'liSlIlflC .rr
,, .. 1 i>iil.aiillii, ,.'ItlmIueu: I 'I lliml.Mrhiib; .\ that Situ ui. I lu .IP In ,IVn.an.l"i. s lIlti'u 1.'rr.1 .Ul "Il I1Mm. r MpKitM I. lih 1''mMI IIIii ," 1II ,
'" II.., ,'> k i I r._* lli '.1 : ," ,
.I soil .
will, riihrlain, tin COW,l.u.lI Iii.| will Mr K, W. !&'Iulol, ". 'Io'k, I n t.'rtuuol'Iii | Ill I |'hlh't'.tstlSi) 't.1l. $ vain4.;... ..a r. liimh.-. 111 lilIl I lIlt Ii"" 1'''' I S I 5' ", ..,. ", II .1"l .1 ."I IS .',.., ,\tIll, '
h
1 nun' omMNwimiiw. |i .*n mii.M. ilnriiii I HIP?, hnlipiD. :::,' I.:; S; rilh' ;u.l:: I .il :IhiUn:: | : : :if |i'.I\:,: ,: \ :Ill S5liti.1.1, :I.:. :\ :: : .l.., -.,'1 In II |l II .. ,,. I I I""t. 'I'l S '" I ,I ,SI_ S I I'I .I, S 5I1O I t' ", tmll"lp. l
1 ;
'I', I I | .< rbfSinii.maiil, | "Mplla." liiriiplbumisiM.lit, : fi-omi, month' ; ,Ittli. it .1 "I' i\: : r., tnl. n.. '> .1.| .iit t ..I10'; 1"11 I ,. on Cilihilili
.
\ :
mil InnnHinl :h.,1 '" r. I
Ihu
"Tr'lHii'N. .
lull" ,'x,'ur.lunitinter 1'1"| In houlsie.' '' I.I. 1'"Io. \\11.
I Mi i ,I' I.,lullS ",. '" ____.._!1\ I 55 t .. l'II'"tl".
I win -
: ar, aN, .. .
I II!,.1r.I 11W I. "IVi (' it.l I.4 '. "','II'r.! ..,n. malm llm .1.1' lit him Ublttntii. ol. tint, ,l'i.ft'l. I I II''l" SIll -iiiliM| fbNtVrnT i.Ilr.01111I ,ttltl't' ')'

I 11,1,111, llm n. r: .'. "I'1,$1"''K111. .'*l"i"Yum 1,11'.10"| > : the ill 111 1. In II.. rll)' tP'IPI" ,!111, .1111.,,,1 I li*,k ill tilt : 1 0,450 \.1'. WELCOME VIS'TORS! agahtiot ithtti

l 1)11,11" \ .inn. "I .. '......lllIjll1.II..r hl1h. .' .t.Sll r .... hut'tt

I "' .., I'l L 01'. .\ I Igi.l In-m, .h .u'hl tI ;1.1'lt'n..
fta-
'I 1'1 IIP, Mr.. i Ih 1mt'o
AltMis'
Itmwlttm.u-lttawutt, : ii 3llio" .101011'11, ,
Comianj| "It I lit I l 10511,1 l .ir.MlnlHi. '. LOBE ,
: i iniil. ': ;,I I II IIH: :I liumh: : : pn' >M>ntnl I the Ill'llllSlllI i or \ cIne" fernitili, ol' "il'',.". lui 11.1,1,I I Mill. .. ,. | I 1'.1,1 I I IC. 1'lsS ni TEE .I. .
II : H.iln, ,
whiCilty
U 1 :
j. |
( .nin.l"II I It S 1' f".1II w. ia.l :; : :: : | 0""I J"'y ) .
nilit| t II i ilhPi .mull In.ii-e. tli-w, I'is:' ii ..III.i,, ,It I 1'1110! I! .
I '
\ I 1'I.!, .Mi.l t lli| 'i ll 1I.'i' I, I il Wl.t.i-" Tlit' "nK li'" I I. n Ir'I bill., in.lltre., iti ,.. ,; iIN : ; \MK'HTii;{ : E: ."h.lrl..

,1,1 i.d I ,ill I 'I I .iHu) I 1'hC: hll.1) I 10,1, <.xplii..! .,I tttiiiht)jM1..I.lUal.! 'inllv It mat guul. IlI.i Jii.lnI, I:. .1. \ in'II. 11, Mil.!lirla. lollit. >u III'i I ni' u iIIl'utrlS'" 111.1001., I hue ra I "M "nl I ,i.l,, \ ', I EST.I sUUX.) : II ',." ,
; u-c. .Inliu I will, ami, thelGotIlmu't "n" tlluiiiUl
.. .. whll Mil,I .. ,.1'I I liiiiii.n.il ti Jinl' Ibat : I %
a"I." liuu l I H I.' lClN4|, ,ItAIIIt' au. [ "Ii|'I'll iIht't'lullIjl l nil'Mwmlai 'Ii".I'l i o !; 1 155 I

"pli, "Un," I.I, li, ..rl III Sh) i.'l,!, II'I client I won i'Irtfanlv l h"I'| lhl ,MM. i 1- -l<'I'l"IIl. .n. 'Ilu" I .>.n.. '. I Smlili I I'l Mi-' suii.inii in h'III" tit' 1 1 ". Pl'th.11! >hI'l! F-'l* )ii'id.i./ 't uttlh ill.

KM: ', 'it-, fi "uu |,..l'I l."iilr< ,',-.hI.II | |li. ,'. :list';mi-nit Inlimor:: W ill turgle: ( ,, !larger. ; i HlHIH.ll : 'i..itviii' 1' t \t si',Ili', 'I..r.,1, I i.haiI Will ..I I ION. Il $['ani.MI' ,il.l : hoSi r'
I tin, nik. I la Inlo
115011 .
l fltpsIu l 5
i I.
i I thai |
I h.llllh.l I .hi, t.11..1.11 ,
nl I |I'1"'d' I "'in ,lilt' I II ,tuillIll I'ltiH, ., .uiJ .'lllliilw.il' .bpirf.| .. 'I'.''-1'., .AH. I it ''h'II.I.uSllll, t'. M,.I 'I..lln. t m> lu'lurc / N "tl', 1't Milt I u MKALS \ '
I ,1"?'III, "!...t in.; II nil* .1.I I 11,1 i n i. I :. j Kpllh, Ma P llnl.liui' M",, .I.'l.n. (hi.I gu.iit' .Ih' Ihl'' Me lia.l mveiiliwugiit mint: il \\ti.tr.:: \11 lot.S. .,iIS. .

.inn, ,,", 11.,11"1'1":0'< I t : < >10, ''on' Hi,' 11.,11'.1 I ,; Uii-.n: ,ami:I }I M h, :AlkhiM. ,. :all, ,.i'i i' I I m, ,beaiil ol Oily Cue ,.J., exi limn IIMHKH 11.1 t < n-ii I t50I IhilIk
"n \ I" > I ,
M I i H' i I' I" '
it
M' ,,,11 'IJHi:! i"-l. U J I I.. 'I'll'i ( I inji lilsftlultvi' Hint In riier.II ,. I. ", \ ; \ I 1 1 11 S I I I I is I nil' )'" a
"
.II )I' m. j I' '
t.MM.. .VIol' > ..11'" ".'.I I IIM.. (it'll"I..., im Ill, ilu mi mil, II ''I I : ; : : i I in I i I : l i i i; S I "M I 1111\
S
I I ,t' Mlioian I \MI\II\I I II : iotI.
i .1111111 a II
I '
Itovv iii-i" vvhv 'hi' nit in,1,1 not bt .". .nnnliilnrM.ii |l5'rIi pnun. ''!t l maun ill'' '511100,1 11\1 ..
1.,1..1 ll i I' ,11 ,win i i.,ml I I.I 'Hi,' "nnlalloii, | HIP, fin' I nmmM' 'lull'. In.hi n.r! ,' ih III. ,1 1 I". a iiliikplu' : ,till 'it i In- ,111| auivo ". I ", I 'Ill ',.' i ,1 i i i \ I'S' I.J. i i.J. A iehgti.I .

i nlir, imvlInK: I 1.1.1 nlxhl. :1.1' ,IS',. all l i 'ItIII I I '
,1 Hi.. 1\.1.\ I : liltI .mm' MIII at h"// "i.7''h (hi" -

1/hhI"f.II, ,, ,i I Ilu..lI'i .-i.liiliim, |". 'tI.1 illi"II" I Ii :IT;I,: n II!I HIP I' ,'liiri'c'' n(in:i:n.l oiliirr A gt'IiIil'iiiPlI ot ,'rt'') IVvvlu.' <,,10' I,ni.iu" PM! ,''u.,,1/ 11Ih ', I \uilln' "in i'uii I,, ,inl -.11,11,111l'lii ,, .J. Il I IMSOIMMKTOIl liii. ,r i00111'

I \\ \ It II M 111 ., I ml t tI mill'' I I.I IhJ'ullIIIIItl,, Ill-Mil l Illlfilrilllk:; h."III bi-en ,lu I low u in linn! ".,u'.1'lot, ". Ilutvriur m,. > ,, anItic I < 1,11,1 11.1 ''h"1" 1 ti 1 IMIl -, 111111 lilt' ortliout -

I:,::. ui ;.ul.iii l,: ,iiiir: | III'::: ,:.' HirI : | >,10"l i IP tolho IttrtLu., mi.l bpfiirt'' inmIn, .11,1 I rimiln.il,. silat '11. |!' *! Meat aurf' liillng llinliln 5 .'''I''lh.' ,III .. .111 -I, il.ll'miiiiHlilii'ii. \"'' 1 'I I I.i I t I I | MM I I \ SlIt M\I -_I..!I I_I ICe I .1.la", I'1r
;
1\\. ii.l \J .i,,, ..1111.1.\ llI.,) ",.11 i.lli.oi to (III""< 1\ lil, -, i'n.n| lux tin1 li i Ill| vn->' mm'h. !,i'I. :' gnali-si ,Ittiti lute ;hul' :Hi; uiuhl" 1 ami: : ;Ion- ill (h"I. "' 1'ii.In, ,,IU' '.t'I'I'.
I .,11I/1/ | 'linn 1C oil' si-c i liniili In I lid. ,\
ilIU. It.
.ii..mii. Hillimn fill I IN furv
Vu.trr. f. HIP IN.
|I" I In I"r'I
I.iflti'u." I I.:. 'r. "'"0'''', it l I 'sirs t lIe. Mi. )I-5 l ,, ; ; gnaiv.1. ;'lu-c' ;; 'I-. ..l.in ll.iirlf.i/illi.. ". .
litiyp mile bv' hi .
'" 'cl.II' ; iM-injf """ | S HI ft u Ibe piibll mliiil, ilinuitih, H. 1 I ht'Y wine
nlny| it I Hit l'I'he''ftI'IlII"a* OVERMAN
ionrtiT liparlny' hut tvi.U-n.-e! ofrnul | .) niiaiht'| )' al Hiouplit, ,"1'I Iti'ling. I her .- .', I lor I n.li 1 & CO. ,he t. 1111.1 iIIt'1
I''I "m'r., who 'iipHHl.l| utlioprI "' ,: ,' 1.1.t'IIII/.II.1,. I ll, rimliiili'l I 1.1)1' i tll.in.slun tOe S, .h"II'| .iii

I 11.1::" n itit 1iii1tiiiI I 'iiiini, II",. lalll'l' ",'utle"1:'" Hit .,'. i-J with... OI.IMlull. in tin. tii i > Mil I..,, f hail: :In hieiii't.t:' tl I lib: n u.mu-1 i AllOW I inllD.l HllllllMII, 'I.MllllIllll I hi "0510.ishwil t

.. ,,,11.1' < ,It'lot, I Hi-1 I lurifpliltliiil .11111''IOM' |'l.i II'-.. V ;.1.11,1 I .1.1hr.I' i. Illan I IM .Ninl. 11 I Inn-' StIll Ml I( :","!!. .Ml IIHHIII l'ia'ttlIll I Ihh ArrliilrcN liiiililrrs.i ly ,thip,
.11 110\\\ ." .. 1,10'| II n. rhurxpil! b>' HiilMi, I: ll, woo"i in-liinal.il;: ::: ; ; thou: It wa b.iaiinitlniiK : : : I ,lln|:, r1.'I'.1| I I Ilin 1.1 i,, 1"1,, tinnf,. mil ale I"rhl"
] .I'
I 'I I Hi,u'kriel.' ftl l 'H" "luiiiik1, .
I I l'u".1I1 I I II I. 1. I low : I !I"iillimknnllii" .UN) wnii r a1, | a'ictitti
a lilt ai.linirmiil, ftir, ., .h..1 l ,.
IIiIIIIIII1i1'i 11,01,1, ,-. l-lnll.' .111110,1, I oIl V.urn "- i .1""I.hl.1| I IN .lii.. lliuUil In I Ilic p ,1 . \lU. oltr
ill 'II 11,11, uttiIptthur' | kllMlltIK! Itt a II ,IlMi' Hid obli I Inl\ IP-ill.tivuiiiiii' (hen wnlmi ) "
-' ,.i it' ,,iIIIf- iIgI I: l I ;luis I:; :I :ir'; : UK I,: ainoniituf,, :Illkfii. :lolIm. ,- uavililiill I ,ni.i.uiil: I lilk. I | Inn" with 1 pun" vl Hie 11' near the iirw They 1..1.1

I I.. ,mi" .'n. _"l I ,in mi "It .. I,. Ill," n,lulu tif tin-111'in.lilmik' l Hr. hilI; ,,'llc I.uoslu m :Mululi. AI..I'1111 It tl.lt'. tIll.: lil' .., hitlt) 'ItS t. II aIr Boil\: I'nk ,,I iiiirrnlriil InIITPIIII. :t3ti11tt1i : :n I ittil kretigtitI

Um. II.'II,,in.I. ", I"jl ",1':11\.11111'1, I I tl! iII .mil.1.I hIl h nm II a. 'lnl111c' Iniiuv i-niiK' mil' tti.luilav I Ill IC I"lie.. Hu, l'i. IPli"It llit'ii, I'tiotoit' l.t Hull V ., toe lull thri "imiliiulir.. : tOl-tn I .., Ii tilt\ ,,'
II,, |. ,,I ,IIi.' In"' I .,. ill, ,,. I i |Ill|' ) l.. I"oifiiimn.fi'ho I 'iiMvtM' S I .
| II IM I .ni'..li B from him l II) Iholrar III IIOIIM' ,iitUii I ''iiuieni.oliin, .%- | \ I,lOll-. t l'llSiIir '
,II.III", ), I'h I siuLli II. l .< tt'wtiitl" 0'' "lullhit iHinflimII I '.
.'iuuuifl. '" .Ill inn. I li.H. ,,ilooliililv I iimi' I ih.I ,u.i,..iiii 1 Iii' iliititriwen j 1, M.il.lri'ii, ilin love Hie i.uie.l. .'iml, I l t '' .. on'
utI'. Mt I, ;.1. II. 11"11". .S' M... "h I'I 'I'AII
I;, I,1"I "- inikianv, aill.uvii anuii-i i iiul .iM.111111, I I atil"11 inner tile or ; "Kin'si |,!l.'Inn- ,IH'I| I,lit), a Itnwri. I Iiihu'ilornih
tin ;; ;
II., i ,.. I urn nn 'lI.a'' I"luhlni". "' Will cn..ra".I. ,. I- titlIllitlig| | 'al 111'1100)HIP "j"".1.ilIt"I' I \.11 i ilm. d 1,1.\| i \Im.. .......mllllil.. I till. ,lo IIH\ .',ll i I i I' \ l\ I I :\ "' \ UolMTls: 1 :thaI
,il.I, ",, ii' M' Hul W airert.il bv Hi. -iLtiiliiiiiol. liniikev lotion i" I 111 out,I m', Ill ui.i tuu l hIll ; ,1 ill t"t""II"It.r. \ IIIi't) '

I 11 I,.. iO\ ",..Ii, i> Iml iilpa-p.' | lor la, k .i. .1111', ,,hurt. of Ilu. ill") n lIPPI, ,|>'titl.h ).'. M.imllii.' I I I.' Million l i nvonnir 'uut i I ital iiul.l' .Inn' :I o, tIlt' to we ant". i \'LLI\\IS. 1.1,.... ".I.I.'c.llc'
"
"1,1' |1"" .-. uit.1Hi .. ..Itul hug: <."iiuiiliifoi,' It,,. Jiartun lawtn. ol' l.rnet! ',:: .MI.IHie I I :in I Ii ;I 11 i' I UNI. lu; ;mixiil\ :; :iuinantur I | in |I.nili.I.Id I' 1 1 5. \ I lIVtRY? A rtR nA tr. ""' ('."' .

i Ini iii.iiiitmii at ii '|itilti, I. it 1""lIcI I, anil, .t'rll.It.| "I' vaii. i ti ll,) I l, |1101111' ,Ial I Is, ftulllil, IN liilMilliliK S I 'I.T"'I.I llliutit) .inii. 0 : : IS, : TA '''''

ii II i l i ill iv I mm' I Iut ii Mim.tiims, in,1 I ltsuu, PI illlnilu,! <.. ituelveil, ami no I ni I. "' realliv umler Hie ..anull lal"' ,.1'1'1'"
I! 'he 1llc I' "
lt.lut, 1".1
.'IuuI .u I 1t'?9IuI.I ._ ..11"1'"' i 'nuilinu binlnpi, .truu.a foil,, Mill hull) a norllbl ll'l'iOlt' lonl I lit 1:1.1 i'''I. (g.uli.uui.'HIP, I i ., 1".1 'c'. unit-si, I In' l it a boil'I (hvt. A larup --1' I ';: I .'i I i I'' '111 I la.p, ogulitaverog" ,
III'
ui I' n hiol, I Ti Hi,' niptiinjr,, aliourneilThe h. i re.i.l.I I:- ,,'oof : ,: : : : hIll Ui "'on, '1,1 fIt I" ""e".nou'' ami cl"rl') WHIT ill II i li ', Stiii.
n Mi H l II 1'iu 1\,1 :
I' ulIlI.'I : ( ; ; ;
r.1 ? ilu Wtil'iil t | )' i bur. b ,I ,I 1' I l ; r "Hit
I, '. i"ljll ,,1 I,'ilii.i' ol. IVu-11.In. niukft-iici, *:.,'a"'a ash,I ,d.i; ThP ,'hiu' '- u 11111 I -null, I I. .,ilirtu, .el. | tluu lull mm"H"I'I on I lit* will* of Ill) ,I: Mcn.t \Mi> lIlt Itiili.i 1 1 il'1 \ i''".'iii i-- ia1clisfic J ; : 111.h"

: ,.,, i" ,'Iii, ,|I'I'III"U".I.1' I I 11-I,, not "i ,livn-Mii..' "" "' ul.twlog' anl" li ..ni-l 1 nml u th" nilhlf; .lr." Il.iu'Ii., ; l.nn-i.ihc; : : Inuialc., oio :lip:; ),. Ui hit:: !I .' the: I',I lnii, Ci.ll.c. -M|i,M.I II,.\ 3ccIry: IHII, !" '" I I Illl ",boIl, ,"
01|, .i I k l I.ml-, ilillilnir) IuuuuIuu, ,iu i- call".I.' In ilitnaiiil" Ihl.1
'" if hven
Mimlli' tIC ri' uuittu' Into nosl000l I -
pitlISileN "
lug( I ilwplliugIn
-
'" I 10 ,1 I' .. on,. br"uiflil '10 I,,', :(Oil luiildi\: : IS ;lo-.ilu, I HIM; .'II'IIe''I :: 'Iho I tnaniiifer. of "Ilu' i' \1111 'm' :: :ulIhlIrrlll, : Stales; nml; hnvi :iWyvi j, I 'liulrr Uuiili uro.,riaihliUllr 1111, 11.111,1 lOS "I'to 'u .1.11"revnr.II .

,it ,01 i |I', II. i ..I I i : if \'"" .lm, II'I Iu.IIvu' 0 .ialic.l twit. anl (HIP I KIICVI' let). itch 1 :tori New I :':nmlla him, :liii: 1 ice,, an linlp,.i-nl |irlnt' 01. .fill"me in .rrh 'hm m' I i.uo.' l lI Sir, I Il. I0-Ht: ".t ttui'lie

-,ti i'uu' ,ml, \amlm' Iou.' ) ',,, ,'.ill. I I' nleiii-lna to! lix 'I'i'ale, Unit'II; the, |.rlo ill" ti,'koi.., ,il .I.l 'ill, .nil,I in ii,t' of Hi 'm'. DIAMONDS.Illr ) .Ule.. lIon

1 I'' 'i.. ;,,1 I ; i Ii,; ii I in !IMJIWII; HIM I anuu 4iil. Ilu, fuinii-i-.il': ,11',111:; In 'onihi unIte' the imhll.. will M,,it I :,,' "nl InlirllliK I 'I' men' an' ",1.1..1 t rrllmPI rellg I 'Itoiic l.mllKHHirii' "I I 15151111, ''POR SALEl inal tiai.I alit'iIilliihlIhle
I ,, iml toni .I.iraiuuu, uI l'O or 11th. 1 l.sillges, / hIll ,' mnl ilnil> l >m !I'< I II ltii., I :
'ill llt'tI' II' ; PfllIN liirloiM; "I I till 'ivsiu, vvilli i 111". lii, i I" '. Ibal with, I fr'h'jlll.I.I. I I I hilsIt
|1.11" !10".. 'I" ">'"" 'Iii, ''I'1 l: : : : ; : : ; | .. .
-I' '' ?'' n- i > t hollow lull hi ami IVa livenni.ii lilwiiil .1 IIJIK.IIM-, ,. ,ll, iMH! III i'' I .1| I I..k. ami |hi1Ih i|1' i .mli tliim.- "r '

"l ('- .1 ,liii I., ,,lu, "..In ,ul.,. until,,, at iI".1" UllClltIC lu tho Hitlil, $liai| 'itinnl' Mill o. Il Hull| Ott''irae' : n"1; Ihtn' "I''I..I.1! ,...1 ifi-i. till I i 'I In l.iilel "'i.fr'"nn i.'S'l. ii> S I"
I Ill I 'i'| i", an iMiuiiiPKooilsaml, 11)1"tIlt, hit, bullline, of. 'il hew Court l I" iiMki.i, ( III'/, l 1,11111,, i I Im' <"n, '" 11".1".1"/, Hi_, iiiNtS I -_ _. ..II.. I'i-'.'' ". .hI'riKP -I-I.IM 111110'. I.. I \ II' .ti. |I'l'' .1'1.,i I !, i ,n\I 'iml, I \ hl,11I" 1..11"11.1.
I Hui > "bviiiir IIe" ""re.1 HiiM it inlghlhp dour .
-i I lOr Ctt'II I. .. I .mil HIP I II lint MMIIIIWiiial "1 .
-- Inill 'l'hI. an''Went' I. ilue la Iliu htl1iIIu1| wI Int bate .Chili I ., .\ ".11 "S I s I I /! | I UN I \ \ 'II '10.r"I."v
,
1'. '. itluill' j, """ hId' sI, tu'o' ill ; lIt I tl-il.il. h Mtunnih, lii. | tliu Blur riiinl' Ilo \ 1\1" 0'I
.hit tu.iir I lo., wliuli: 'aim' jfiliwl ;I' : ( 'itlIlO.' |Mk wi II of I Iibt. H.' I I ,
: :.ltl I. \
: : I'
.\1,1 .". ., "I I III/lIu, .,11..1 IIIv Hum' V. nli .uili, louc a. 'lo .km k Hull/,' .'.. ,mn, I: 'i: I, i < : '. I ;S. 1"rl'l, II,.,.... Mhl, h, I. Miiil' .in S SlOll Mrnilnlit I mnl, 1 I!.'lliU W.. "I'1'" ,II', he. l'lItlthtalIilti.Jrnihtli $

% II. |II| n I, ""-" ". I're.iilciil' of ,lIe I Iii I I' uu ut ,IttflIl uii llio 1 l.iiiiin'"vin/Hn,. j I I' lalIt'' than an mini' S ilunt \ I ", ,," ''' -
Hum IOOHPITI 11. /"r > DIP I mi.' n Uu tullir, ..ilnoiiKlrmiinm :
1'\, ', ,i". M/ in',": |Milinln$ fbI,' I 1'in" lieamlfiil lIlt i I lintd' / I m' tin iuu-, Silloual, Hull I lie.loiter. i J. C. Puhley.
,, I II'II'' I'll'I/. 'Iu.r 'IuC h"il, uul' : ; iII- | I I 1.11:1..1 ..
; .
I ( I. \MM IIIVM"til Ihi fait Hint iml' ft 111, lin,lnv ''I"1I I ____ 'j | Iho .iiv Ill 4-1'1 "
'
K \Iu ,r-uir.i.i-. HI.I 11..11. A. ; n ,1.hl.1 Iil C )
"1 .I'I I I,.,.* 1 ',iiiilfiiinl : ',VVUKI, TIll '-.1 ., tie ) If I In I ( ; I (
I Mi\u I II u i- > ,tiled I"IM I II it. '": '', I u/ irliilt.l tp.icn'ii' : imuii : I."c.ln. ,110 "r.I.r lIlt FilI < ..JI11.( ., 'HUM' i \ pI.1h.vo.
.Iii HO.P fair laisi, ol Ilia aim W licreIPPII Ini, the iou ye.t: n.'illi' i"tin 11111, mi' I 'y ". ilullilnirli.w, 1 ,1
I I I. I I. in/ill/ n u ''f"e.lell" :: : : ;: ; ::, : t tl.iltto.t'sui'C ..1, 'lto IS 11.11 ,.. ,
: lovu '1'c.i-lTe HIP Hf" glvlnv wati | railki! I, 11151 I 'i | j m, I'.'usi.,11. tOt He Munol tin' lUll I lliutlI.: Ir'1 a vesy

II"" ", .11,1I""i I.I ,,,n .,1''I'' \V. II. lliixhltt' ; inut the gt'IStt: ilc< :p, suit) .taLc.. In tile. a'erect'ihuo.'h k"InliiPiuoin lip, !) to to, ,pxhui.tp.l. .. I will liv 'I"h'. I ,mil' miteliOIttIlIi i|' il.."..1 what,Maik.In ",11111.. I rl.uu I.II"'I", '' .., ,I. i.iuslll. ,'t' ii i.LMxcoriuuioMrs.lrcl: ) ( r : !:: \Fitd-Bw:t::1ltltSI :: ISS.S&VC.::: : : IWONff of llmllliiKw ''h""' .
n Ill.. i n. ,.' rmiuiil 1 iitlimrnu H.HIll-. Ill 1 II 1"' IllUltlllllll, 'Ottli, 0 ny "n i i 1'"i iotii : .
'''? I 111111 ic ,.
'
oui 'm ,11." lfili
,' ,', ,, ,, !,,i I. I .i .umii,hIP Ill I "IIt.1I>i itntibii I hat. ,Hw lUillpr-| m tin .I li.itian. It lmmh.,1, It flu..III .I liJilhl,, I .1.I I. l.i .111 ilHiut\\1'1'| .HIP ma) v L.I of NO"'h'j 'al>... ami, "l'li's..s, ,I 'inniximl, .11..1.I. | I I ill, IIH.I.ISl. AM" lt i r tIIhiuIlItlk'il ,:

11111, *, II Millou., .I..J.I. I II late Ilu.Ir liouiw. *a III-P >II o hot rol- : a.nfllilillt KHirthliP, Hut/ I il it "lint 1 nl MMilMvi.I .li"lf ci I... utC nil khl..,hs ill 'U'hhu.t 1"1 s.lti III \SI' .''I\.ln I I'I' '

,,, OIli l U Ali I.... "nlt'I.lh..1,, i ( Uu a lullaby always the& ,lilt enil ul.Iho (jI UN'nwloii.A f! : \u"'lo'.I. Ibe thrIll ,I 'oiHi T4ahotIa. S It .M SIP hvIII IK r
I I. "., I \\.11. K. apil(il of ,MIP I lluhar' _. __ I i \sn u ,\ \I"W UUI.lOU: ""s nil' ofimiiareiilallaluin
I .\l I .n it I. i ri 11' ..1I"t1.. I- l.omwle/ I" I hem unoil' "man). ..f Ihusi, iinr. i ..limit- himilpioialpillbpii I isolCu l u HI .5, \1,.ami,.I 111,11', oflir> : It.1..11 \: ; InM.I.

I li. H i_ n, .u!' I III,'il l'i' |I".r l 'Hi"i The I"l'lh uml movi niPiitu' no like (I.I..r. t lunlm-s. .ltIlt.1) I I ,; \\11' sn..II'1 1"' In.'tout-.

i I' I ," -"u',1 'lu i' ,ill Ilu' alluilion into. llm. m I ml "r lulls. rtmly lo re- thee .Inn,, ha. .urn ulial ol. a li,ill,11.lol.uoir. : 1.1.1.,1\..' I II. I In SHI'! ,thai. 'lieu l leitg .\ .iilli' of two m' UMII Ilirnl-lnil H'.hu'. Pri>mium m tit* CottonCnnlcnnlnl hI 'I"| ri'..
,,' .1, ,, I I jdll" '' "'i'h I ttitu| I.e fi"., I the "".-' irilli'ivui loom.' A|>|"'blo'l t'. hil.tilll' .
.MI I I' i I luilIlullul u !: "l'I."rall'' e. i-ull': 1.1 tli<' I J. ,Mii-lila/o tiHtMithitlfi 11. I I i-: ,II" i i ,i invin > ', Now Oilaan. rjMH.. not Ibal,
bear Hi I1.I I. 1.1 I
li
K. I i .iii.l willing to < J> MM. bant. I thin. 1".1. I.I
,I' ,,1 1. | ,1 'tol ih' t ui'Io' "II l > '("," I HIP I IKm 'lull' 'llml II I'
'l'h'lIlI1,1'\ .

.\,\ ,:I" ,I n,,::III',I,,ii,i 11-4-: ,, Hill Clll: III.|..i| 1 III. I'.I'j'< 'j'iIIu:";; II I hIt'II-, m llirmuli, tlililliiK or hen on' I"e".uh'ami theni. ;i 01 iiamenlcil,, b>. 11 lillY" 'Iliu Hull..tall"t"I i. .14010. i\ ,( ''111--I ',i ''i-'ut'tin,"'"v".i.1, wl.ho., 1I",' /u"lh."in a --1511'. tvill.-"llntoi.,1' .I ii|" .fluHn I lit t it i 1 Ills' I .|..",.,nllt. 111'1..1'| I i. iii.punI I .'.H.I .r.H.Bmt.l.iyt.r. nmlIw | ..

,01 ,",," ,,:, I l.n" nl' I IIH "mill".... jIlt) 1011 in fiou ami' 1,1-inx alter. Tile till| In, tIll .i.lowalLiI.. I.., I '" "III I f fit! I.' |is.iimi. | I. 1'11111! ,! 0 S ,, :, '"o lo 'Hie I 1',uu" "..11,. I .tin, I 'n SISil'| "'I'| '' : .1 I II I h.Iii'i'v., "linn tra.lp.iiiilttr.al .

\ I: \lt\UMI I I 'hll'II.II '. (nit ulrtii- "11"1'" ) illU; wilhoiil, ituii. 110.1'1. Ito".o ullIl, i i.llIt'liiltllll LII .i'l' 'MoInpl b III,. ito t"'ilII"'.111111''rl' lieu.i '1.1'1 'I Illr I I'U"I"'I I : I l ; I"I I HUGREENHOUSES I ..15115,1' l 5110011111 ''' i, .in .''I-. : I"::'I.I

,...,.' .. ,ItlolthlIll' luvi' .bepii li'lpil'!! II : ;; : : ; : : I -- .
I. -
/ \"' /, ) lo lI'ylI'" ni 'lull11100111 1 I--UL- laiunu, I l
I I', ,,, 01 i II'' : ,I,'.u'" ...1') ..1 I. fill limlwhni I ., .11.. re.. IIC\ ",lift. of .Ihv 1".1"1'1, i m.. SOIl1 1I 1//ill'11'.il fni tiilunlM.'ri. 'ir|mint. ilm., in, A. I 111" .l"I .u'k'.l! I 'I--,11' lllI'iS, "I l.l I"\S; \Ogt' : I (111,1 Ii I 'I" I'Hinlpi, ', I 'HP(! .I'I""Y'| H ,

.1.1011.'. oieul :iciit ialtb wa. "niiu mini .b I h' i I -Iirt' I l. (II"1" I Illi ili I.,lill ) i. In 1 Innliniiil,, ")liny,'i.u < Han .it II t'it'iihuu.lu i i .. i i I'. s. .I. lull. Plo, in, 5' 'ItHtM'of lr.,lc.iNibliialioiii..

I 1' ,, ''i 'I ," i-, .,, '1,1.10', ,",. I.i" ". ulMiu. |1..1.. | Ii cc.I ilevuiil' olaip. :( :Ill' :|o IH 'i.iI: ):iil:i. I .1 I'1511 I 'in"ll mm of |., nriHI' .lu.nl-l / i < ,
.. .11111. I In >'noe ami happiiip" I therenmen.im ,: :: pre I loiiil.t C t 'iI i
.11,1, I ''III''IlII. .
foi I"I'
" ''' I M I' H sur-tIS/IlIlo lullIlitI,. 1'1"1" ili"HI
,
Ilutaril of Mi' h. I. Whim, i among
j
> ,reil ImiU tho.etuttle. i ,
1\ i I" e',1 I I lu IIIIlIi.h, 1.lIlIlIi11th '' Ito av 'I ih Ill: 1 In'10 I I- time for iblaU I I 'iii l. E41"II)4": -
no '11.m !
.. liinbt-i ami' Ininlii ill.Iotiir i m \ l tou"I' itI I I' .III..ul.l.
0"1"1",1 williwlnit
I,.1,.,' II"". i., I I. I ':"II 1111I1 c.iuiiTiuu. ,ilim IlliCIt.hail.viarnlnu hover foi' 1 :I-JM! Ma::: : io'ltr1|:| > in, IliUiMiiP; .I" M: I>: '' "ll M I ) |I"'s,',' (hii Hu,. I. "" |'-a.:t I S ..1 I I Ill..I.HI annul',!
'
.,ll''l', I' 1)111IIii', 'rtiiiililnif. \hitinlip Im-1 IlOili ill HIP Im .im' I In '"".1111' III'" "uI"'M I blttuiH from lIc'h., : I I. !i.ug, ,,nil 'liintMii-, .1.1 I I siqlnnsi ,' Ill .I'II..Iv|
S
.h. ti.ii.l. ,'!,. for irreal amif S
rca weary
uthvu. Hi.... ui.t mir" l our i ,u l' ili 1 na.li 1 NURSERIES I IK.sf r ,..!."*!.
maiiv
.11111.
,, 1141. all.IIII. in ehi.' .
I.,i ". I ,.i u' lull I $1:'M 10 StIll.I their IICW "11I.1"11'.. ..'", tl.om.lnh l ailivily",'v' I..111 rniiilo..., for era! .ili.fa, lluuIIII H \\l l '>f ', :'::!i :, .. J.;Il I:.i .on Ilini.ItOIUllplOtlf )Ill' ... ill, II,,' n 11.1'I tl Ihil| al jj BAND[} [] LEADER IIPI.I (Mirx.. mill
r 'I : .
I II. "h'rullhu .I II, ,
I II I. "PlMMM I.:, .P IIII Hun i niniltlllt' oil HIP mini holt.. I .. .. ,.. ". .. i i ,' 1 I il ...Iy I Ihl.a'lt.I..II.
It | i
.. -- MIM.T 1'1'1.\1' l > IIII.i .IT%' Ii' : I. 'Illll' I ii.ntiMill I ; -
ot ... 0 tIll' law Ihc 111"1. : : 1
I 1.. .. i Uii. ., ,tlu| ,'It '. '."'" 'f'iiiiml' ) ">,il-k-kor of nil. Si.llh" lli.t', : Floral S | '

J I .. .{: uielt of.uliIuile011,11 t,iuuu-.r;: tototighit:.10010011I. nil I :In:. j!I tui' a U.M. ..| oj-'ti' f PUT ui.. in"mimal ;I I,lilt ol ,H', llneii I n .1, link"' ', lull. OPERA HOUSE. DecrraticlS i! ..1.1k.' ole)'

I II I". ,nil, : :in,;:,' ral..' 1 I..Ifur. natuio.rtat tl-il 'llm ii-laiiiint, of I rnniklii.itauul I cr 111,011 I 'Ix.ll is "Lii inl ." 'II i.t? ,II' ,'

I ,,i -I,.. .,uuuul) ,li<|..Hy. In. I'll. .'iiml .lll n t 1'1.in... I.. like all tin' iJlid I 11 Ull''I'alifnv. :SH.PI. ithiii'a' .1 1 1IIrtitl r''.,1", .," \I.'i.. I" A"I i I. I 1"il".III', .' 0 .N I. \\. I. l.lt .:, 1\,, .' "'I, 0'-.' "I' Ill ll'lCI lorI 'ul".II..11.1" '
'
I ami ilown "
IIP llirmiKhI'M. "
'
1 ''", ,01| ,|I. ill .1|,..IIIIUMJIU| | ."II ;thu;: v u "u : tIll: 'I:: uiuk ..irvin|. I till- he,ills j us" u"l" IltSS, I ii'iiii'ili'I lh.. .. 'i-| /.',il S I" .
II ( I 'II. r 11111, I. llr It ekew tuht9h1I!: il,'Iko,'li. pa uu. UII II I l tl '. I :: : I "' 1..w'
nuiilil' I il 11111 1 lie will II,1 liso I'iSsiluil.' lull-mi' I In ,,1. ''i.,1'i .,ni Illa. "
\in lull |ut of Iho.e. Will, lauj X'un -- -. --- ill. ,:, ,: 'i, : , :: .1111111.: ;: ::
,, clinratlorUci to i .ml' \l I Hi." I I ,i iilt.1 111 .
I. thai Ml" M IM
.1 t d'.1I'1IY |
1..1'I"
I "' "." ",.,I I.&uliuuuiot', l |ili. .*.ur.. Iii our :lola,,j':.! -I.: I&l\ tist'.ol iuherllame:\: Ii) great t>f 1...'... lilt, I'i.t.. ,,ilu. < N. I ".- I H 'imlnaki ,I I I I\l" ..11 I \ I l\:1..1 I I ,':: : :': : ,. I 11 I 11410, 5111,1I ,I'e''L',
f\ra
lIe liii \pril 7lh 'toOl.il4IH.a I. . MONDAY. APRIL' 5th.E b. 'ive l the l 11,1i"bty
TIlt Mvn
lou i i.. ill.lull', :! 111"1)I, \ .,'' -< "01 .. thai travel' .ni 1 I is ik mil, 1' ''S S sI 5 "'. 'I : i
ililJiiii ia
.. ll". 1I thclr o y : tillillIll04u'IiiuiiIet e I "1 1"-I' ul uii'lnr.ui.1 2 ,,,1'1' 1 uhoevvoS
I
I i i i".,1..1 I I 1 luUii'f 10 Kl'i IV 1 .1 m' I. \ _
I i _i ." ,ii I,.i i u. ? |'"*" M ..WA.il > miyiil: : i. turn all uui i but tin.si: \i.ruml.i : tt't,-An lmiilry, |' baa f.-.. e..a I.tilIt h II Hit. x .i'hisI I M'.,,""'"U l.. S 1'lal"l .1..1.t
IIatel.tillt
o ole never' lilleil ami' iiiiiiitly I tent" a<'.''re,..M| lu m. l I\' ', ii f.lraiiier HuM..ill ,11' I ,ml. I" .m i,.n' I- D I I I IIIMI. ItlilMTUtr .

J.i. '. on (tI... I'M"' eta Ililil* 'n l I" 11..01. liM>ur.llvnmIbr, ; tonuMoYltui ,il I. l I" .it. lit,,,Mil 0' .. E'E
Ill l
I I. ""IIJIlIo I :Sl'l'lien. lutru' ii.|, n i 0'i It. )I I. ''It.U.1 H.
n I.PU. the "ltl.'"* "f Ibi 10011h1'| iiwl f S.vult..H1.I (V hat |hart II itlm. I Iof 'U IS, I' I I.5 ''iiiii I I., 1".1, I t, '"." I IIlllUlul'l iit' BlD M'Ai" OlfllI4'| Shil| SI ore.S i.au'ai.,
MUM
; ibu-L .laim.inu.aim 1 quiet Ito li Hu n-iibmeM. tl., )?" II I 10 Hi, I, II) ,,1 ,
l \1..11-, :';;si'lIlt' IlIum 1wI and iai"..,l to MMbilMbl your i liy i .1.1".1 I' ," ...... ., I"
ttt.
,, aiil' owl v tant, A. I I "'" I It dlll''Io.1 ril 1 iarI 1 a.ke.1 I. "I s I"" S SS i ( : : : : : :
,, : Uu; :ky above:: ami, ;ehJl-ro amiI'nTil : Hie I i0I'Illtl'4 I 'Inb MOIIW. I iiit'il.to1 ,.DIM i "I I >l t I II, I".1,, I IUII . 2 It Ilt' Sl'U1:1:1. S? ".,'. 1,1\ ?..1", .. Mwh. .. ',1.,11"o'

.. .- the l.llll0-aili.1 WIhlit I tile flit, ,Ipfl...)' vl lubileit MIPI i I I"r ;S I ,h' I III, I., : ,I II I I Came. POl"', on" v.,. I.' ,1" .."I I SI ., ,' '"
tihlu 1-Ile of ullr' of the! t0*"* I "I.I..1
\III" : "1\\ II. | .iieriMIIon I" rIrI > Iwo |jioiutuinl' 't i ':" : I., """ .
.haul.l, .lute. 4 (Hirliou 'lu I"'I''. H>* ..hI..... ,...... ohtouIl, to Its '11111| Cl l tin l.l: >Ii S 0'1//I il IS I, -"I luv'i's nil, Ut ,HIP I i 'I'I i ii ( l IIS-M I 'I I v I II I \ ,, | "' '.
I I I : "i /I ,iM.riui. ) Ihe II..TuuiI. oflavei htl.I""II"I. I I ,, 1.11.1.1..1'.1.'.
,. IIr..IIIHlr.I..1I ). Ii.1'. \Illlihlini. Hu. I'M I :hi i"II. .wo-: "i i I' -I" 111 I '"'UI"11 ,I" II Is, < ." I i ( i 1'1'-\1'l, v l \
,, rm-ii'i 1110.
I. I I ui'i n'.w.ii' ttoeso. wen otgreat I>roml.. .. they
I I': "i ,, .Io.d. Hitiitfllit I .' "Hit :: all a.ltoii In evory: way they from ubriwil ttuc |iIIlui moii SS l,1''toay I-MII. I.M.. .rllaiil'i I I., ,, 5 I.i I ti I IS : I 'I.J.t'ii's 111' i i' ali."i' loi
I
h" |1.11.i; in ,lihtmlt, I il I :*jl'. llIUli: .a> IIIK M .by "boulil I Ilili be ,|Ioie ,. 1 Mrs.( L, Thompson., ,
Ilial hIts I .inat |
III ,
I
1.1 1..1 il
| u .o i iiii..i .m .4111 HM
.,,1 I I I'., i lull', .Ii' ,:''I. iIi; wot uiis. well Iht-s. 1.1" "I '1' ) (
: I ihi-' i plo tan | : 0 (
| UIltL.I .. l HIP' I ,, I sin. I I. l :IIIIIII.tIli&l', "' : i. l i ll'I.I 1..0 ,IIIIIPlu
,. V'H .1,, ,I I"I 0".1".1.. 1',1,0 II"r..I. 1 il .1.1. ff' ; \ II
mil ami i"uiu. tOll'., ami tla laiMl .b 1 I our.ew.l ,
.,, "VII1 i gs." '.'ii .1 i i I i i ihamluiui I|, 11'i tili,.'" l i I.. MI"I IIM R anQ Juli 1i1.! PHI L\'I'E: )
1..1. ,1.,0
from ,
1 I -I'! w a our children'| foreur, f sr mil' bi.uviru 'S m a BOlU
5 1. ,
5 ll I > ,
a .1"1'' line' 5' >0.1.1 a ll ii- |1"1.1"I 5 i llm 5 E' TO H I I. "I I iM'lir., .if
I \i-' raliu, btviitfc' IHWII .. with llw. worM h.. "ia..1 l,- :
Ihii. MI "n < !1.,1 i: .1,1 I ti IiIIII I 5'. lt'it'Iui. .w"r>l i S .ll, t" : : 11,11 i i him
i iW' 111'1 r..i.
', .111.. ,', I |'SI" to tmr mil Ii. a""I"'ct''I'II"" |, | 1 [ ut,'il, ""II"Ii ..111.Ii| | i | i ,I "." 1101.1 i .. t ll.ik' ,ILi .illl, ,,0! .t Mm" .1 I III t III It 1.1.1 I I M I I II I ,- I 11111 nl I"I By Day Week and Month. tOil r.I'. .'I-
.. .11.11 1'11'1" 1.1'
.In" of
.... al
) ii'( "/.ttlnif .. ... i li.' HIP II., I, I ,
...,..1... iiie| Ii.u I. ,'n. I' I 'I 1t t I 1. i I' ISO'. ,i'i:' Ih'th.I I I 111,1I l I 1t I. I 1'1 Mi lli
S II TT I I 1111111 1 lit "' wi.,1!,' -ami, H 1.1 I
uui- I. tiu'nsi!I. .1 I I" 1 in.- ( :
HIP 'ml (
110.1011. win bln,1\,1 I t l.miiiiU.I irlli l ml,lSs! I I. ul Is ibe-e 1Mb.
S S I I"" I I. .." .. ,iti.lOh. '". I'h" wit ui.il lUMitlf HMI. < Imufevf. "clli"1 town Imlu.iMl 1 lln..?. t. I. tint Hu. ''I"liovpiiiimnt ln." I I .n.mul. I III'lgchl.. i ,i.l I ,loml : J. .llol .It I ,1,1.. >. ,l",' I II :1'1 0114'1'. tI.I I.. I', will. 11111111

Ihi" laml that lionM.. bp Ju,mrt'It-.i! .Iwetetuit'ii of 'Hi l m'el I "l s ."l.. ,il" |\.1 l '''15.11: I,llrI5!. "1..111. Iilll_ Ill 1.1.1"1 I. I I M ." Ms. ,iSI" 'I t 5 TMI, ,,,v : Rofrltjcrntctl Meats I I.IVP u.' IrIsh, "I
,, ,
bo iliinL. nut w. .
so 'till. Wisets| I'
ai 0" ; i" HIP lit-i' i I. I\lllnlf { Hulljulmi, "
\ I : .1 I I. eI 000,1. 911111 01 HIP biinluw. of the ui-4e| MIPV .I""ll. "I. .. ,In- iin. [! \ .I .V ..' I 1\1 tlI I \ -
.. lu .ri-.il ul I
: : :: It'I', It "II i 1..1 pi HM fuutmin i iitrul .I.I.lh\\ \1.\1.I I S -.t II ,1'
,, II '.I'toI..r.I.. J. 'hi ro pUn hint In Iho.cf "
uuauy t other :smu.' "I lIlI vtl 1,511,, i I I. I" i, Imflli,, lluo-ler' aeMrt lIne hat I IS I .I. I Ill I I. 'IA.. E;
S ..1111',, ,I, ,HIP nallon thai 1 we ..' CII ..', .< lIt. If 1 irai- \MI "lll. I iiii I nuiMiik' i I'. tit' I' 0 Itt IlkIuI.tt'ilh.t. IO 1
IIII.II.'I.y i.m I'llto
1 :. Oil III I )lirlI.MlM'lO.' ....It l .1.,1.! a i, | -MI i 1..11 iinnlry ; : 1 Ill'1 kueplog
fillIwin i
I(1I".lIr"'h., -, ;/ 4V fi ,",1'I ,t, '" .' Iliillicit llniis( .111'\ 1111, ini | upMMMBtatth
'i 1", I ii I I I.: II. M. lu, nl-. ... !Is.l' U. wll. I tu *. ,niMbliHI our..lf t'. ChIll orl."I"llal I I s. nil t i ,ml..\ I __. TI- .

I 1,1. .i I II '!'I I in ill* Hut.'" rur lit.I let-Il jklOtII wll;\: C:'I'I":1." : :the hur-:: lept'i.eutotloe'i to "I.r" IM- '. "s il I IIt \"", IHK tU)! r. i! Savnnah. Ga.. i P. .1. ; : I ., 1 ,..1 ltu.lrml.

","? ,,,l | IKttll. I fl_l IlIr ''I'1I S SI :* DM' Uo. lila .1, ., woo Ntaiki'l. mil l L.5 I n. iinillrau I MCdII4i, ','"'. au>,louHiKiirupea I tlrlllliOliIOittll. 1 'h. M,.' .",. 1.51', 01.11, S'lygXS. |j...y ."|. I 5.lu'erI
"
I I', | |lu, :N.uIiuloJIt"0l.lCr, .' .u C", 9iaii.l..u, ; in tbc In.l.uutllmi "lhItu we i plan at Hw r'--la il I Il5lVlI'llOulerYallri'loi .. : .. ., ". i ttrtI b, Kle-:'
i ; < Ill-man. itt .I I. ra & : .: ;; ;;! : I
al'l| | 01"
1 J I, .'. II I. l1i.HlglI .. .. UiHu h with "'"" >wv"' ''v"- ailuu Miybt Iw Ml.I.III.i..1, 1 Krauktibjraniil I : I,. .. Ship) and General 8acksmitn! J ((I I NV J I5KI.L J j rtihluKtlx-( .
..hl"\ ,,. Sill ....hI| >h.'. Iht' 4'olfoo ."I I -'(. .1.1 think
I il : I"" ". 11",11 i. \ ...I.. |h i- : l'aiiw. hUi| ". llvini at, ,. ,, 0' MCIII.IS I I.. ". a ,I' ,t' .1.. .

"I' llgbl "f heir Oil u ,a ihwi" lit ,'I."* Joe ," .l.. viailoi.. I' a 'n,.I I tu. H. u "' li "51 i.h'tlIl'il'lii" .. _a lrivp t ItilH"''In, 12111 .. ,I. 1'.0., AlI lOll ElI lun;! IIR ",. biiliM wwlli fluiw '

\ ..1 It ,', Ilu II in/suiitlii. I. not forI'! suit l "i 'lu' ,'Krfa..ami I |loihotol, I' '11 it M. l I'' ',''I.' 1\1 I,, ,. i I 'Hi.: tiitiittr> ll H tH kH,iioiP1 111111 i t.Oi. ns1. .l I I., t.."III\t.l. (,.u..11.. ,. \1.1.111\1.I I I I I -. % ;. (f']'. j..I;. .: J7i,;.. *.rfeuitthi.nnlilOr. HI" e I
out an > ; ; .
) I I" 10
1 ... ...\ Cut. .-I.h !. !1"11' IM .1 "Hier. ..that ______ I. : r. Weit .1 bC .. will iu,>
,
oeei' 1ltel.a' '
uiu" iTgI.Is" S IKON, \"." I.I l \M> .
'IU'I. .
: : = 1 taCli aeelt'gtl'suii! altoraulay IlaI.nI. Km a il\ t, well lUvurxl rttt of "AIII ,i''I l nil l .1.

,,I.... *..11. siasi .......... be ,It, OIl' .phac. lhI\'. .tlitst't'to Her, (u I'. Hie I 'mia>. LnWae J. F. (Kohoo, t I\IUL' ,'IOS ,t'I, 1 is ..MMUXUMM l tli:, mliiatilp h. nl4IU ,1'

I I.. ., I ." I, I.Ill' ., .1 I II I'' ..ti.r'I ,!" .. rn, tIu I1 ....1. 'head. Skit we .bav i 50Il I. .nlsoou. ,II, ,' Il, I | I l..es'r. mil,

I I M l vt illi.! I ."5'.1 'ai I look for meld. IMH lii Wire, .bill the -H-.t. l'htPW- I. .-. .. _. ( 'oiilniHortV, ( HuiMcrbi ( "U".I.' r II," iiii. ..

I'' .' Ilel0pIu't" IC WIt. (lUSh t.adII.ly.... hiAu I "lOt','. .ll the H SI) (rum fluvial.1I. I. *. ,all ....| II'S n | ''niiiHi "" ;' 1.i., I..I." I"lots' ....,11' i 1' 1,111
U twig .",.. ,. Til .a..lit. 111111, i.1,1 I "1 I I". I "k II I. r'pliler, Jr. .. ,. I, .

,, '" "'. -- liktvjnlii.it. ll..". i I. "M. Iii u-It'I nIl' .tlethi. --0-." lISICO" ,,,. r ..S 1'1" ." 1 ..", ."..'., .1.1I I (510.;i < .,|. I IS I u, %',,u'''".,. .

I II'" ', ,, ..1111' 4iovM4ltlM. ., fri* .9 tift It pnltli;tl.li. i"'I'' j I. n '.ItlitSIll. Wi, *5 ls prInt* hi.SlIOCil'4 I I I'" I I" .1 10Sill.lI..tiillu AM' W.MMSlrr': ." i ". is .' ; .
I .
II II. .Pt.illuir, Jr. .L.. I .. .." Kin.BOOK ,. t." -1. ;
;; lli.'ttlllt. H, ixl >41- II ., \ I' ti.l.u.. .
!R &CO.'l '

BEE.


"lK ..


111141 lt.ItlroII.


", .i ':'riii'.U; ; ; ,II. ..II atI S. Hallmark "?.: r _.' 1 .pIuIuuP(4rnit I{ l ::.l.::' "< liill.UrruMMii: : ,:. i ;m',:: ami. \ al I ., I'll.tISlSirIttIi IS I I ."''l,
Gco.
I -.I. 'o'k.u'a. 'ow ,'stat) I I ,,lii II....... 1: ;;; l H. I n,1.I il., I Hll'.tli'r lI., l .,I Ji'tilallhOlSt 1 F. G. Rcndnw 11 D. 'kn, : | >, .".1 1."IlitI' I" ,1.1 '. ., '"
\ !
.' ,I. I.. II'. !II..I., 'Ito tl.MolOl S, .
1 .. .. Hou around the Carer.S IM .. ,11111, 11,1 I I. "I. tl4i
,. .. "I. ,. Hi, e.hilall' little "1,1..1
!MIlOwotiA-. asd Collecting Age at ; Phytician and Su/ytot. S mlI I I.l. 151 0110 JrC '-t ..all.la.ll mU\JIU': ; mt:1: : ,
I" ,,, ,.1011,1 Ilo.lamtiil11.' S Sw Husc ;. II'S,"I I Ii' .Io.t I 1 |-il-li-' IliucalIC1I Ut51'f:" 3" tiiuirrVuw .1 UOiOry; rcruuaxl. I'riM tt r.'ntr ; 1 JU

.,. ,. .ii. 1 1mw \110.n ,No. 2S iii 27 St1 ''* ._ Urn. .. aid PalituS ISiCTIAITI boi t'or MM tjr t re.renl I hlrwoWn. kl.'fl'tl\iI. : Ilk UttiTiPhis'a :
... |' ,
-I' itmi II thi I.. ... I u. /.ln.. ,ill. 1
,, I :
I I 81- "
iirmteb" ..t. ,
& ,... .. ,.......-.LII. t IN l t .11. r.4J 1 Jolt .. -5'
lIottJ.,; Jla, 1_ ... I )OBILE "$ cI".llfUAO.4 ..1'

"", U'14 ItUIlY NATAMtAa"a' ..u.,'" I 11k= .. t' : .z=r: i > S; :
I -J_ .- ". -. -" -. I ,
--- -- -
c... --- -'-
.
---
I I.J


,


r' .
---- -- ------- --. -" _.;'I' iCI'I'V I':
p )
I
,
h..d I o'' iiopnlii "''_ ". .. ." 'I'I 11.111 Ill.I ,
I liu l.ii.-i nn i I ? l I I I -- ,TL --
1 1. ?li i ilerll'lnn ,01.t I I "I' <. hill | |
,ilinnui' '' in' IIIIt'1.l" t i ?"i 1.I-h.1 > I

: : i II la. *I''l.it'It| | :' :iilluiminlnimliMiiil : : ;? i ':? ...... ,. 4liii, "..|.>. 4l,I 16111| ,., I. S
$. I llt'l nt I tlrewls If I. tvrlin I
.1111! Dun Mini I mil, "d.Ile.lo..r. ? .iioti; ? ,* .tor, i f n lart|.. : : : ; : :
p ..: un' i l ,
.. III|. II II'lI M.l "tinnul, ''h. n. I I 1 .tit III". cooHKri, \ I I'I: I" "
'. Id. I ,. tiki ... i
.. .\ n / Mifi,
: n
2 Mstilari.r- 11" .r- i i ,I I ,,\ , f. Ill .dim I. ttaof ( ) l 1 .' 114HIiS.) : :'.
nuiltil I llnta of ihIlilnn | | : { (lmws.\
VTr "Imve I 1"1"| ,, I Ilr.1 1 II .
.rf' triM I I ? # : (rolna' un In II,,' "It tliiR. lilt. .(" | -"ni | I iII I 'll I Oil" ..1 l.I'I'" I' '' I II
I ?
III'HI I With .. I I : ; ,
i l-l-iw hi r tmv I : ,; ;
:Ii: "f mtllicin, I liaianin' i a'' : Il-I I't;ri- : :,; ; ,, "
nnr | : ,
thg.| ".11'' | | | nit on h r tm l I. 4* : I' I .. I .. II"I
tihlaln,. .' ,, .. ( I '" ;'; ".1 ,. '
Lake. IXi K"Hlitk I 11!" > grrrlral I. lln i ? >l. il t .ml 1"1" ; ., ", i" "
-. iilvprlUintt' IH hip, ,,ll4' mini,. .I I II" | '
l of Aw | ,
OPPOI'I.I' ...,. J IrlinK' ,I i I I > 1111. '.... eeIl.i.l ,.,, N-t > I .I' tIllS III hi'ill.
;: \.1.1..1'I | | |l1"0, rpmll| hl.-l 11..11.. iMHI i > tit'. "1., I 1 l 11.h II 111r.: :, II
|
ffll h> r own t nr
.. up
ha .Itfanl, grrinnliollul, li> Hha > '
"f .6ili 1 1 .
: ...\ ..,lng |...,.iiilarv Inifir-l.. lln-n" ,''tI, :i .Ill" 6 > I I.I. .| "i hi"'K imH4T a lnii|. .I .
|
mural". I IM-v, irrl II. .ml, Ill"... 'I I li,,, I....... I I b... ,|'nug.-. I Iff drain |
Ui" n..wlt.' ,, I l ... 'tilltoIlilI0' Fensacola l Marble Ms
run lh. murhl'M' MIHII 1 | >" the' tIItIoUlIll | ? !
,
.. -i.l.T ,, 'Irnxkn ilrnwtp. !
.
lI.e. ftn-wnrU. 'itorkpt' lii\\ ,
net '
np .
: l... l I |
.
Pent pru,1.l1lI e( Id. lair'. ..r 'UntU nml I .It"ml *. ( | Ill *HK tmptkio.: i I

I .t lilt ......1..1..11 r... lo "iI..- ..hoIt ,I I llu Th"| l .1I. ,.,,.I".h'..111,1." .|*."<_.'10" : ; r :l < C. H. LaCOSTE Proprietor.
,
I. all U vrr ,'....1 I Iliinir. unit lIP I........ l C I" a ....-. I .

C. H.I lkt! It. (ml II wonlil. l ,IKHion. limit, i k.-1'| | 0"1. lur ,. '" A r,' "


imt I hnnp.il' not awl'In as run' S 'II''-1.01,1.,1 on II,.. ...01oritrnrvnlcpirt Iu4j'I.littT......' |l .| | .' I |( I ...,lurMichl-. .I,!.->h.-liiit r ll.roiixk.iiH'.ht-r'' lu-n'font., l I Mi' I wi teia:' Vsswb:: t:' tab T: :, !!5iil:t::.:, Mii 1 : ':.:, fePiaaos .: ':

JI./ .._,.tI..... Hunt, .......1 .. .
rliarllaUe ... .. '
HitVf I .1 | I ,, 1101001
war ; ; 1:111. tI. t: : "1:11III :
I A : :
Ii... Mil .. I I '1't 'l"I' InI'
.
men urc ilonhllrM emj.ini' ) t-il I. "it.l rtrrVn UnrtM l ,' tlly. hi M I ,
o ? h. I 1'-
1 II
,rthclr work itr-wl frmn 1 .I I Ml I: 1 ", I II "Ill 11111 ''I .. ",1 .,.1" .
the WIRW I. I 11' 0 ., ''SI : "
,
i \11
I .... .
Itu4r"
All Mm rid, ..n4I'U.hI tt "113 Iml Ik* tMHiKor .,..1 o..ro.ft I 1.1111016 ( | 1'11\-111:1.1( : .2111111 1"\-\1' I

"alm ..ly keeN Uruiwy. gpitfi". UllIl I wl-i III MlfMll llallraad i .. .. '

\ TUB rim the| 'Ihinn' fnr iltf mi'nft .''''''f'. \\\tn Wills( "' ( i.-o').!,' ". .. MI; hka I \\Va1'Tate T t

t Tlil .,lair, irf lliliiK" nm) I" .""."."',. llu :.'.,|t1li.1Ili't,. Th::,. Intl.,;"f. .!tin'. ; I !! Oriaos jp [ niachin
.
Pianos RHI| 'hwvlulitc. 'Iml' ir i* li ,I. unlitpllt. I \ -"". In h'. m in SItU i I I i l _SOWil .
oiL'il,I ,101 'ltn. ( I | | i' ,
Tilt. .. "..a' |iri- l II vt .. to million Tlu ,
irat I .. l ..10 I''"''" "" 1,1. \ | 111'' I' I
Itl!' II.. worth, .ml, r,.sllv "iiliiliilir I I |tni.ti1-. l 1 t-v.' nlnM I, lowly, I ,; I ; I. I 1'1" 4", "' '"I? IIIIIIII'l II' fl'''.,',,11,1 I I "I 1 u i l\l M 111."hf i 'I ,I', I
i "' 4. ,
| '. ,
I 1'I'MMISnnh. : *Alnull : Ilion. !. I I""HP Mllil.0' Of Ill-f', .II .i."IlI. I., .. .: I.,". a ,liuik nnuit, I ,' ''I '., '" I' rIllIl'i,, n il,I i I' 11" ,1111'' i I .i I l VIM III "
lilllllI"I'II
,rilil.ilntl.m,..im. mntitiiiy' > >Hr l ,l.llr I In ii II...... ttlio, I own tin'. |I""I"'r| I Hi' k | | | t ", pni.1. Tint I i. w. 1 .. I 0: .., .". i; i ',1,1.0 4'I 11' ;"i"I 111." l'th...i ii".i) "I. It tilE: 1'1' 'f.

i' 'III' I If, ,,,1t"".'. .|p,|,, lie ami (HMkil lltr |1".tI.. IL I IItanllt I. Itllr|. i I, I i 1| I ..' rnilnwln,l11110hO,' of|ii'i1lIiW Nt.w \' I I I ,, I I I i I REAL TATE : (I M.l. .'n... *:IOO. : ,. KllMI.HIIKIIM. .
111\; ; till II ,,, | 1 .. 4NhI11. I:"'1'1o.u": ,
W
.. mlHiI"1
felr ."ml, h Ill I l 1,10 I 1 1 .Ma ww 'rn. "I .
"
4 llt.al, | "I. \ i I K11IMI' WI1IMI "7.'' 111611,, :1641161,1Sl,11tst. .
\ '
"'riIIiirr ; *.. ______ >__ niml" ,, ,,' l "if.w. .nl 6 .1'nl.". 1 | I ,, i Nr% ll'.mo. WII., .' ,mil,,I Whp".t'l...,!, 1 11 II
.., ,
.. |a wi.iiKr.rii ." I I ', .. , ,
At I M1IIINIiilUr : fo.it I' .: I I ------- \.1'" ,0' ti i't :oI l..I.I'i I l'I .1 'I
Si ., XoW ,II i -I IMI.I\M1I poll,1.| I l rint' '. HIP t oinmtai I. ,,, I I '" ",.. ,"i n HI.1..f"Iu ."M, i.l,I. 1'"I.h ,I I ," l I I, r ,u,I I I I"inikti I 0 1
Al' .....,.iWl.' ,.i.l\ On.11:"inl' Mr Aim til.*!.'.7IW for llu I ir : I 'l"- '' 'II' I '.. N :I -' 'oil \ 'Il. I Ih 1"" I II
April .l'.t' : : ;
I ... .! rok.i | | I I I ;,: ,: :I' : \ ,, :; : :, .1111, :111110, I 11111' 0', ,
inn nn I 11,111 I 1111

.,..1. ,ilmm?no. ..IMlilUta.VlmtiXSuIn .rira*!*- liltmain t*" la mail-mi'. rtnllliw, with,,f.1."I'I".Ilon..h'If"III'3'\ I '| '., h'Inn.4 *... I .. 1 'I ;; tnin-iii. ,.f Irani.. II. I: .| i AGENT 1 II.,I.:III 1., ; \ '' I\,' I i I 'i' I !I I: '? :: II.' ,I:: ,II'::::II ,:;.;:III. I ; ',.:I I"::'%I/I' ;II', '

'II I 10.Ciiiii-litliifTln.i lliHlnitlirlllltI '? '. | .ntlAiawt' mi 1".1.1, .ptnllil, ,, 'IHIwerii "- |1'n)till->.. I 1 1.. I ,, / | $.d.l nl. .'J''U'' II"h''mm of" ".. I I ,, ;I :I 'jf\;' ,I. I.:: ,..11::\I ,I: ;I :\Ill',: :I I 'I'll'I, ,, I ..1,1 tI IC t

j iUii lil"' liirr lIt I II,MMml I 1111101" Hint ) 1 "" S.
? I .orrnliOTtloJ HHaii| 1IKOWV
:h; : : 'mil.. I.. I
1 1 m ul is-iHl Ilial, IIr! KnxlaNiJ: tnitlimlthink. ; ': '. Ill lit till 1 4hII4i1tl" i |_ I | I .;..1, tlil.ll.lr-ll' ,, il sir, i. I'II.I.' I

., lia. now jn.t d ,n.In, ...1 HIP' |.ilnWh ., I,..1,1. I I k-f than Io'.I.' I I I I .
".I" 111wsI'Ai'1oNIli, i I .niw hilt111111.of I ;I. : : :::: ; !
;
,,.
triiftip.llnltimt| I, ,,III, i h. l | I
'ralli' will In tintl. Into I : KI.OIMDA'Mic I
,. p < .
11111..'.. .1". iniinn, i I Hn I. lift., I,tilt I | Ktnt i railway. in I.KK1 \ 11' : \'OI.\ '

.1 I halt I K.HIIP till', nmt. ,,,Ilk. liirwHiil. lii I Itwire I.'t' .. ,I ,I :: : IlIllIllIllIll;: nn.l ., .r I ;;l ; T'fIIEll. C1aioiiI t IH ILI)1I.Ois) ( ;
,
fal.11111111), ) I IiI'l'lrUIlhl'O. ,I : l 1 1l
In Hie l.hi. i I l \
.
.liihnll Ii sri I .II.tIhU $ nutd niitnnii or'r |
,. l FOR SALE !
I mpU | I
'In with oIl 'tixilliin "r ,
"rllt 111111' Tn''
"VV .. (..ml, lit whl...k I IIP .li<>II how ""J".II. 111111| ". ''' l l Choicest t all AVt. tire "lh"I'I.,1 l t i, I 'I.i,

.... ,im-wnt ,ll-lrlliullin t. I.. Hi. ttlun. ..i.. U lila .".,.. | | i 1 REAL, ESTATE city loin, ,
valuaUj iniliKililvatiil ""
r4rIIerUHI nuiiiilm IUIPI" i> tlIIIllOlrI'll 1 | I | an. two wain .
lo Hie i .|\,11.11.1 i-luliiii" ill .Iml, u .. .- 31(111.111111 I o : I | .' .litaiililiil, I I.. ,
: iliiiililf' lavil.on. 11111.. I .No It'Mill!( Ihi-v. ,, | ,, .|I".I.l %.. .k...1..1.. | most) ( h..h'ahl. ( 'ih \I- i'In In..lux, un "I'Ill'Ill\' .1"i iI .

lietiIy .Xal".1 thrift. awl at..i.Hiiiiilatlotl 'lIlt..It tluir .iiiiiinlali.| C 1 I I lilt "r .lilt lull. ,m. ,", I
Alil.rit. .. In.Mil 1 llm, OvrilaiiJ, l II brlnxiHK onHie .... on thHr. fto"l ... Irfw
.,n,1.1'.111.I UIK. ecuiiiiinlr, |.rulilruK. H Ihf I 1"1'1'1.' ,Inlt. of rn rr tilth' Cou.r.riiMJ( ( AJI J:>T" For fittllirr" |ni-n. uhiIlllllPllf I I I ,

|1"1'| r. iliA' i.lUll. .n. ..ri.t. aiiotlnr. In Inli'IIlii.'iiI :t... .. i 6 ,, ,I ..II..1 tlI.r TI'n I! | '| ;mill Slhurial> ) Lob( ) f'llUtlll I IiVnsarola Il

.. ... '.. I liu Iiii. mlicifinU I ,. | 1 '.. .
$nl' wt licil |1"1"| ) ni 0 rv .tlti' plan l 1
Uill\ IV 10 mm"? li II 1'.1. ill Ih._ ,, I ,? : :: ;i > al I: ;; : 1 | : I : NEXTTO CITY HOTEL

l>ruwr| '|'ilitu' UI .llro, ill. .t <.I,n" ."'. ni nIheiiurdt .1 I Uh I '"""11 tlKKit )onr. 1 I | 4 (for S.ilcat! l'il- Ii ca .
lilpiiitt' .niln.-l-I ,.I l uurtion thm nil 6 Iuoo o if 1,1 I | ( Iow ; I ,..:\\C.OI.\.I..IIII\. uI 0
'riit-" u"ul .II.! lui-HI, ? ,'iilioMcytr '' f 111,11:. '. 1 .Iy"I iitonlniK ", I ,
UNICChoice rIIrILU UIIIl 1111111, rtoiiiHlnn i *""' 1 ,I ill) III.' IIUHt | "| '" I | I I _
I

Hoiirj.-lHMtui lntpn.alinr.: | K l It$r"P I hail."'' l; >Htt UirinMutllail : : KIM, "i i Ih..lr...,.|, | I 1 I 'imnhwiti".,1111.! Ill II'inn lIl.IIIih'l. th. |. !, : :> 'I" : II:;:;I ,I : ;, : ,:: I:I ald on MisTerms; / llffit. .|MM ( llt.iiKlil and. Holdr .

,' ., MUa Annf Muellileg., .11,,01, 'iniplt, .: i ill I 'nut .l..pil |15>> uit' 1 I 4 i I titrin wi.l.:; Tm.: Utnrauit I., *i.,' ( tfominmulit
Ill'n' 'Iliulv.'' ; nml" I urn ..linti.nl, li. "",.I ,. I ; .mil: ,minimal.: ..n I; :: : : ,, ? I l I t. i I. il IAII l
( : :
F. 3 ..f aliforiiM... lH.ll: om. I I"''''" HiIfprmaii .. til l I II I'i:,i.| rl i |I".l". IB nit h.mil., fi.r "n I
I 101,111611 ut Iht' iiutnt I l Those I Lot .
linn,. .V. A ill I ; :: : : I | ( ('Olll".j.( ( "r ll. ni'r.,r .i il.. Mail.'I.i ri\, ill I..h.,',
liy "i.i' ii. fi"," I I i I'llUhttl'.l| I Inan nil i I I ,I | i i ".., lullI. |, ( I'll.1111,1 A I
.
llifiliniilir.olllii w.1. I .t"F"i n' Mom' 'tlln. I, ,. ;. .111111' "I ,
inr Ill fun I i lIon r. .if s-oIl fr .l Id' HI Ill
'I 1 IKH.U. ill tI .", toon ." l"' > "I"lj. :' : ;i : ;, :,i : ; :,. -
Hi '\I..,illt l I ,lIlI'ti. : ,, : I ,, l> ilu.l n I.611-" ; ml" ..1 ia t MIM. i Ii
1"'Ia"I'Io'"I..r i '' I Hi.. C Or.ilin I .Ii I. I liIhli 'k.p. ilttitlitra4.I.J., .1 .-, I I I I, lidlfli) Nuildinur Sitein I"J "lull,, ,,. .
)
I 1111111, lii i Ih.. I",""l "' |1".11.I ml, "nl '- I i .. .. : I .. | ( ( : $ C. \\'Ar"f'.
,,l,'w I U iallt.| -.lunikiliniil I M.in I amIMIgiutii .1 ,..| I '' ,, -- 1"11.1.1' ." "

: : i dianilUn: : ';- I DiininMi.Kiitor'4 I nK 111116 k I | | I few Kart. A html llw I : : I t"l: P1.ttC. t tI

< 'ou.) WIIiI: < ; nr alit, .1,.In.; .'t i.ko I ih.iMMiks .i ami. '. I i""n ilayn uflvr ,. all piirtMif t tliccithlc \.
ph ,) .Ilio. 1I..I..., < "|! -HHI.'Iininiiflhp ,". .. .. ..' I I \ I1l11l'11it17'l'.t.llIInU, l l.,.t Ml ""
,, .\llilnvor -,,Iiml HIt" "rIl iuwIllli'llIll'l Hi. ir : III' .1".. :I'' ::l : |:: : :' ;|: ,, I :;', ,.. t'I" tin llIhllhlrllrIo... kMi..I I, i iI""V''I
Into .
h.
| | I tIi li ''' '1)\ | I | n. ll l.uill.nlilnv, rt itiiikiiiwMitiHiiivvttimimill .
.. ,
,, wilh a ii' I in >bowinu ltvlitiiitan.l .. I I
.. ,
mull ,_ I I. I Ii .
a Picff | Inn! 1 1.1 1 .J ttul.r, frulmi
rellulon'' an ton VIl iuiu I I I ltl1IIll1l'i ,oly. I'i' 1111111S" I ,
( 'luiiihl tlu-nuaiHi ik\ik I I 1 I' K .I.'I.I. and oil bIt' i
&w.tIHlI31lC.H( h..ur"' IS .grlelIIrlll.-"lllP, IIir- '...... I I .I.... l.. fnan | I't| | II l Hl !lita- I i .' '.lhiliii' ."Il I"".. WI., M'.,, ,.
| :
land', Han YlIIIlltI, I I' ila .1.a. .I Ill'I | (|'
I'..nl) ; i :I i. lm> i ; I | I Hit' : Ile ,ItIlIll' II| l..tlnlmi. ., .xa' .
; ::; : .'ly..T.
.1I ,.,
'I"\" | m' Hut' ::Tlu' : I | | uNr. Iir., I w ..I.t,lw.' ;
AMma' lei I.li AlllgalwAltirvtl I r..,< I | | nnliki, of a I ) lor' residences 01( il'n iiKinn., I ij-l f lUllr.' ,.|. 1''
Inaliaaip lIlt ...... t4. tthttinttm II,. .11t..1 wltk Iii.., Mi-o. .kill. rorr.ttl 1 I ., I '' 'I\ I r II .111'' II,' : 'org'. : "I1"11"' ,". ,, 1')11': I.I. ( ;

I ..- tIll wfllantttn. Ill lOll ttiwmnKill ",." I -all torn,.\l'I.:; | :; : 7. ; : (;: : : I ItIllUt.pi,.nlifnl"'11I.1.tnipplv, 1'of .I | ,I I (!' "I I ,,1"""". Wtrita.r 'nt I.. s. I2eIlp'o-l. ) ]

ul vltwiiMMly;("lil, I41IlWl.. jUmt. toy"lur till I.160111. rtninnwtH tinilier ,-. : "ituttel"' 'l l ,: | iialllr.ll *nII tola,.. .f. I I ", I .hl'!' 1"11"N' hlEItAiT 1111' : 114011 I 1.I.h", ...I'e "0 010 f.r, I -
) I
1. k...K 1..11... I..a M nl> In.l.. NWM llI I i ; '. : I :; :: UtO 0" PilI: ", ... ,
h 111. fr fnim I it I II. II
-
.. ttnn
._ 'i.
., ., ,
| UKIIIII' win. n UK, lillli Wiimi" K"l.: tik >.. I I A'0 "II nil II.r v ilit H.I. | r'''' II oatlhlllilIutto.rlhlt i .1 1
Ia. .. | of -n I ( ) .
fci lur, >|HI wiwlil tint a4iitliitilirifk i ;::: 7 :: Titlesill hfuiurtinteeil ) -
..
ami juni. |> t4i tht. 1..111'l a < InnIHII ..-.... ', I ? ( ; ;: on | Fl ,1l[: 1rXT.T"'U : : d.I.'II..1! |,I I I
:331 I hilu i
...
|
".
,
'
4 1 lu,'rni wa>, whik Ill '"I'' i r. atutf .. I I
Miull hut not : AIl" 114411(11.1st .
I I
i iH
woukt Man.) ;MamiK "p, "I''liii ti 11 k 11l6. 11. I ( I
... 1 l lKIIII I .. of IOU...II IH ., (111"0 : IJ
'
"I'luiii.J.KSTAl, : .F.LeCICrIJ.. IIptIlIIlflI61IlIiIl1I6Ii1.. | I l rtooI'. tM'1. I : ( Perfect ;iiid I'"h..1'.n, I In"'n'ltllItI'li" 511,115.I'll' .1"1.. 1"1"11 J
.
"II I "hint t Ill'rot l tlu tu tri .
fi,MI wiai lluwin... Ill (tic 1,11., II ti-iti'-ri I 1I".. | ,. iilluil whrn .|[ $ | i | I.. .." \ ...th. '11111. II',.r. I... A 1101111', ", I
llu-ttid will .. I ,I "' 11111 "'.1. .1.. 011011 .fla-
i .MU tanl ,luvl H..W "I' I. nninnil.U I ....... | 1 |. I ; : : :: .. .

i.-... and .kail bwn KI. tht. polrIUII|' linn | | Iln .,..."..uiid l I | '. | prices \\ ill IH.1 ( omul' ) '.:'i ,", WIll I..IJU.I..th "f'Orslallll' a.
I I 1111 to k.tp" miir III" FOIl ,.. .
m nmlilk, .. inl.wlIt Wont linrt ion I I . ..r'b.of 1111001,0 ItK.ll'lS{ ( (01' 'Ii 1"I : TOOK.:
.; .. .lil.iii.nl., tliuOh S I tul l too. 11 I '.1,'. 111111110g.It .
.
tai
| l.lJiii.IHaiknr I ,
I till tlt I nit' Iwliy alliiiiilor | | ,
.
I lut-n ''I'll o, .., ,..
..' .. .. 110I... I .I luitt nit i .111 .I f. r.\ $1
eli ,
hull. nt .
"
.lurlliiK. .nHula
jumianl ikmn. WIll getlo-il| | II. ..",. | I I rim |>n.,f unm b I \rr\, mJik; > for' vent L.'i"ii.u1''il.''"III''1..' "f H"111liArUIMIH. lOll ..111"1
'| .ton.ii, Itt found In "l
{ I) Ltlk, I>..iu4 In lot anitK. "I I I,006itit I..i. I It "I | ,
up ." .. | 0' Uikm' jUHt U I | : : : : I I I nil "
SIIJ.tSlltXT'S
"$11411 fnaii Ni w I li 1.11114 a a ntu | ): 1 :: : I
: : .f" f.r thu MWton. ;
nuinima lint, :; II h.I n I off.. ,it to, WIll : I 1,1" OloiujIlt-lIlliU, I ut ,Ik'nuolst1lj.. 151
] ...1. I .1..1". l I I I "lihifn\. 0 AMI
ju-r, lilt ik. u llnnkV Old! < tIll '" ; | I ( '' 1.1I .
.i' : ? .. -- w'IIII" I I. r lltl. Hllllr ....
'
; 11. I ""
hrk-kliiK IllS lii. I .6 u luurn.KMjr "... | lluw ark l>al>M.r l< ::I I I I :;:: : :; :: I "",Ill III.M'.Ha"1'. ..".,I. I.. .. .1"1. .. IN Millliv' "
.. I Ilk lulltnatun "
:\ 1 E "'I wluullinti I Uu I kailur I IM pn.liu.-J I I I I. ItOl ,lnu ItiMo hIll. nuno. .i".llo t.t"'t.\
.
... I; I
I. i
.
10. I' .
with nu 11t.11 ju-l IllI ,, I I" 41111111 a \ allis.I
I ...., 1. : I houses i in ,. ..
,
jo'IoJlX'I! || OY ll a M t&IIIWIflUIIII$11111l110I14.liIIllNI6IiqIk.1. | i : i-.aii|..ml witli hl..j> IH'iS( nt-\ I o" ., ?." 111,11 "I"'II 'lUrtll.llls 01..
: I a | '.1" I Ii .II 11.111.I.. .
ti'riJ. ami Stills -..h) II knotta. in. .awiMI In pnatuiiiiin. I .lIlt 11011.51, .ks ut'. Is aol Niaoiaa AipmcItIag I. I, '", ''
110(1 I .
II .
M U nfUhali) klum. it" h"d'r, I A '. l I .* uirkaniu, nil. ; I "rib 'II (II t1 I.! 11111' ,! I.,1".0..1." I'IA. Unuiriols IllIllIl III', '
.1.,11. ".'"' I -
Thai tilth boa tlu n half full of" UNtIl iHa I ulnnult ''IUn' I bull IIWI4IIIIII Ills I. .
an .. ,
hair I .1I I iii I. t 11111 I 'It 11r11'l m tth n. i ianil II. ,
) ,
1M1NJ tail II WIll ,..... .. dill olunImtutltil I .. will any or.li, l'OIS parts 1 ( \ I..iI, ., I. I. "iiniuiiM IlI'hIll"i I Iwkkli
w an '
.. I i .. | .*. "'"> ,
U up. Inn Uu il-ull thaw.tmi I .k ol all tlu "I. .. l'Hu.'lllilgt'.l'iYIml. bIos lIt ;I'it
; :XT T now Thi. ..... ,.... funtit httk'mil' ,.. I 11111 I. ,. uf nouitwrntma
Htv, K" ." ,h...l. 1 1l'kuail! I Tlur. ,II.i inml ... ..... .: I ..xh. t. tork .lu (t'iill on, or I ;address, l 1,t I"Hint 1.,. i.a I Inl."I.i.1... .1 6 I. <.r..,..i.Al.I' s\| | i
IM MHV lu l6Il aw IkUItSI allvwlItiluuk ) llu' ,, it ili an r uhly. | I l'Alt.lt111
isro1I.'oi -l4iia. I'r, ,.... t I II. : : : shti ill tIlls' III liii' I 1111 .r '
frtilik ami rillk | ;,. : r':,. Ia .,\al: 111-', $$1111'It'ol: ,. 0 I rXAWt.I\:, EXt I!I i 1\ '
ic 'k< n -- --- 'f ,
,
,
.1I I Utlli. HtmiKth or ," l.1u '41111 1101. ,lllij r_ .
h. i.i.f I mitm > *,..... IIMM lop MimtttMam.Had ... ., Ill IUI'a.I I I
OU ('X HII: HI I'' >
? J'i ,ix" iftiwtiIniliilali .... I ) ( I .' |1.11111. .1.,
.1.1 I .
wv nulway 1..1..1' ,,, I .
:. .. li.ullofI lllilclIllIIIllUhiUiUhI1l04lsIl, 11.1101.1taia1IIwriMli4Iwsi1latlu I I tlu- ? ..,1 I II l-.*.liu I : Walter Tate 1"110., \.1 ... ..... .1
I I h I I I.I II 'li' UW"iVn lho.. ,I nl.jit. ,1.1111110 I ,601' I ,
liwdlln. ,
::': ; : : :I\ ",; 111111161. I ..1. .. ktv.j Il'rllll.III. .' ar I. asp. .
a ) | 1
I | MOW 14111):
| I
.
I.""ltI. kI kourNiau. 1I"
.' I.Kill III 1. II ? .".."' "* "
I I. 4 rlorlJi.m 1. i"I. Trl'"i"r'irt'.
i 1.1.1, n nf llw' .h.i.t.iil..) hoik.. CI'.IItill. | I .-, \,, 111111 "till II I I '" I.... -III lrlul'rl.IT.) I'll I
Mm aiul .BOOM. hut. i any dim uirl'i .| lliIIli'IlsI I, iiml | I I I PENSACOLA I Ill: 'I : I :'I' ilsIl' ' lilt 1116,151
:
111111 FLA
I | : :
| I' 4 oi.t !
I ; :
l- .t
KnL'.iMYiLion' tin. mwtl.CM .. I r. 1'I'llII lJilltIIII? I IT1IK '
::: mn 5* \ t.IK .u. u ".... ... l I. ti"o "1,111, '' .'i'" .. .. Ill : \.111-1
.0hlonl4
,
Mttnra Ihtok that if llw illni tiiHWIfflltltt I I .1.. ..
"III .
6
(t'ft ... l ..1"1.. ::li. ttiiut ItTIuIl'ls UUL
,.. .I II Hi tlu 1111014111.imaii. I ; t.-LI. '. ..L'' .l" \ .
fftttaAm .. 'rotot..., Iii luw 111141 Ill 111111 i itolunl .1 .1"t. .. .. 1111;
I' \
1 ( : HKST .
? H I of lilt wlmh. A 1 -I .MMI--I"\ HiiHHMIrTHOS. .
: 1:1:,: llu uirMlioii from IkKiwi 1 ,,li .. I .. I l l l 1|
lii?? ii \>tl i>
,.. ,' r. .. ''b. ., ......... will I4.M fur ..11.. HnMtinilai >,I I t 611..hi'1'imlu" r: "'II"I\\I ""( .,1 IHrIUI.In 1 :.
..... kr knownItW I! 1 I. : I I : .
: 11\ \ < \ "II.
t \ : :: I\t;\ 1..111" I'
J : mnH.)44u. .. n umall. amiainl.bral II I | .- t'IpIO .Uaa | ll m iMim
'I'" 1I1''r' '. II' .. .. ) .. C.
". .",. I"'h.' WHlBicri .l <.k..l bchl It psall .n<..tly i ." $ | I WATSON.
tH HM nuik in in i I loot | wut. r ai-rv .
,..' wta mi** iuiiii. ; : .1.1 | l | I I lit I \
M I I ,
l Iwt I ll ,-nk'..1' Hnl 11.1 \11.1'| I "II'| | | ,Nli vll >,NT \E.FO: H\

kuwM Ikp. M"* w....- lmn.nl u|, ""lii|1. ihafUir I' .- | .iwiiil, I(..t Lit UIK i... : \,I-.I I II II" '_ 1..11.. ..
DE.T.JRESIDENT ttaikl. no kattn .rt ,..". ..... th.. ..,. ;>% ,, I ,"'r ..1 hu,h Ills t I ,,: "hI,: .

WIthoUt could u4 iirl Ia. Till I ,Ii'lI I'Ots* : I *iLitiuallH-1.ir' ., M II'S
t Mn. fnnu tin. |*aff< VMIW. llu. in..iwtnnUiii I w :tJ: Ihr i I ".." .. ... .. .." .0. '
..nitr iw a ,4uuiui..t ut <.r (', ",U .. ". | I V bIB Prop T>.,.'il,.lllllliI0lIl' ." ili. .
I Il74ll41414s'4lulIIlII
4.Mr< wrth llu. 1111611.I1tlIl'IlIl.ala1fllkwoyI11t. ..1 ," ". |au. i i aIla Brty laiult..ill il. I II i "'
| .
.. ....'11 ,.. tlu .lou ihrM .I $ \ a iluols.. .,.., .. I I I I

[ 4. I. ....I'iI..... lit wkik'. .lumlly ...........il 1..k., w.wlliiiktly .(I I I Inr whkh, .1.l .." ( ,
I r "..?" "lid "II Ilttr .. .low i* tlu. li.Hin-rnturi| III nti.lill .:' \ l i iw ur of lit. 'pit| '. \ | | For) Sale I ,
''h.10." "" .... U a luaaiiH ... I"" ...-.. nut WI-Il llu,I .. .. hw.iti.iktl, 0 u \ '.' TKHM* lit .11"i U"

.f r '11'? tarual I"' .Iii all iituila w .h..1. an. lo KI>,. ..... hin .. toll ..1 ail'l tin' uuitk. ..- I".. ."

i* w....... ....... m onk r to |..>..|..,I. of .. WHK4' I lull 11oulhoThi,1
:
t li i'i'i.iIntl :: '
I-I. 11141111
: th.- i'iak. \
aVMIkr.riav4iu.wllwl.iw HMllTrulm I I I
; l
WORK Gl .'irt all wkH) h otv ill fV<* ..lot I'1 ,1 with. '. | I I hI,1'Ill, ;''I. I: ';: < >:! >i :

Uu-kwla, 111111 U. iIII I 4 M> l : : I, I III
...ir .\\ rj WIll WIWU l t"-. ;;; :11w NIaW.Ililpull .-- .. ill iwwtf .jimt t.wuu |" : : .", ;, .. ., .. .'." ., i-1 ur..u....".' .." .
IVllMX'lFit few ....... '. th.Kt.ik) tltf I I .r ,, '.I ,., .1'd. "
llu aUaa liu'f iI11W1I I 1'1 I ICommission Il
I I I \ 111'
..
TfcU U twin! Ie .. a I.....,. ..lekIV. It Ni ; .. Wigiut* 1 I 1'-.
:
... 1. YlinJa hr ....."wl..... asil I l 1llH II II I tepforCasfl !
iI aujH. .
F U_, U( liwi. Will .41.. W:= tar I l
1

Ony.u'O...' r rWr. 51*., thud l.-WILl 4i |. | Jo. I i ,", \1', 1 ,III 11.11471511t'rol0Isi10 4 i iI

:MACltlFULLY: ]


J Ml:(! .. -
1110$ I.IOUMI.101 IUUAI.IOU14I I r 0 .
.s.I
-
>\ "11A l !:'. .-
WITH A ,06.i I I ., I I I .11 "hull"lIlIl'l'll? I I- I J. I. BOREAS
I '" ; Ir' ; ; ; S. .I .... ;.. I ,

STOCK OF PATTERNS ( IT ( ) UK. Repair. I I < I M I I I I-I I I l-lIl\| I I I. ,. r....". ,.. MerchantHAR -

1 -"I i i i . ,," I 'I '' .
.
,
J' k J. E.: CHI\: \ .. i r I" .
w. I I \I I \ 1- u it in i -.11 i viuila .54-I; : ; ? I II 'II0lISI'b' ,

lL \, J..u.."... 1-lorltlit. .
JIll 11:1'0" I t 'w I 2 I I "" ,1,1.I I ""IL., I ao _

$4-ia. ElI. II jUl10 .ii : I ) ., ,' 1P, rI4iIl ., I II' I. ,.. th .11I------ .
-. :
T r ,1 !
!!___ h.- t -I-