<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00322
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 2, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00322
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.. ,, ,
,
.
.
't '


-.-. .-- .


JGThe Semj.Weelly Commorcil? ;; ; 1. '' 'rn.IIHuL\; \ ifonimwialPUBUfMEO ; '

""I..Ii.., 0,7, I.J lit./ JJ\; ... .. '! / .., -
J
I' ''I' ,1 ] -
#2tm 1 ; ) l'1
.. '. ', '.' ,lnl ', I \ :
fA ti
'' HI 1. 1 'h '

I' 'A.rf "'I'", ",. "I'"" r-Ir" ,' .'t"in.IA in 'rr ha piif and;', -- .I. I,, / tt.I I ''!'_ I 1 '_Jj"" )tt 1 I, 'I.. :1 (..tJ.,1" ) .I !. ,,1..I.Ii.: ;. :i'i'W'CVI\11, fJl ::I;, :l" \tv I J .. WEDNUD 8'1h" / ,In"1 ,\, !,.ACMI-WttKLT AND- ,eAt1JRDATe..

00I111t'' /i -""" .! /"'r/r ri/ ,'11. : :! '. ,. i liipiiny, ,
,,. r* 'il r ',.". .f.n.Inn ."./ ( a _

I, 111 F' "' ,h' .- __ I 1111'1':
.= _::: -- - ''' '' '
; '
:: : ; ,;.,. ,, ; ;;;::; : : H 1'5;:,:..' 1 l". ::
'
: ::: '"" 1'N,,11'/1, VOL. :> PJ'\: : \ .\ ( 'oLA.} H.O.tlDA. s.\Tl iU.11.: ( ) Al'IMI.I : : J Jjn I ..tt. M O. II. ; .ll. "

iMrARIANLY IM ""'VANclIF

_____- .
F For r L Ladies'i ll G OutS FINE SH nS fi [0 i 91118 t SHOE ORIGINAL PALACE M.r n 0 Oi { Mttlly. Proprietress :l L.
--- - ---
- -- -- - -
-- -- -'-- -
-

('him,li IHintorytlKTHItPIM I 1 ".A'I '. III I ,11111', P1au.oor 1Iita'b11.311111ou1t>> !

'Ifc V .J.I '111155' |1" ,,,' t'.ATMOI.OI'! ATU610 Illili liritinAnitOut '
., .. "...I ,. .." .,, ,. .
",, Ina, II. I' ''II'" ill,nil, DAVIS :BUOS. f t_ .... Hlnnlmi \ 'Mt, .". lAUK _.t 1 rrnrh NI! 'tin .J'oIlIr U'at'sr.l '' whl.I.

,I'I. 151 .u.ntA. ... II"1, IL lrlr', I : : j-rI < VI
;I II W. till ; III'M. I : Sl L i I ; ,........ ...... -. l ,
1 : : : "I'Ktlrlln 'III IHIEINiD I "00" >rliiKingr- : Hr
., > |
.r'i'; : :: i\ 1'.1111' M I 1'1n I M. .
.j : :: : I rh u -, '|-nt nil\ "hour 'hoo
? ; ,1:11: ,I 1' p tr. 1'1111.. I C}, i.l. : I l 11l j I iii,.> I agr i/ I I \LI I I g '.1a 1 lltt 111110 fWtl.II" k, I... ......>... ...., turn 10".,.. r.trlv hap Iran, 01.1I1t"1 I IIn
I
,, I ,
Y kl : I .I
"x 1'tI ft" I.' ". ft'' .11I. Staple and Fancy Groceries l ./nlrndnnl| ilikll.V. >. .. I ..nrnl I I Mln.I lira.) wllh ".lIa.' and -o, .k onl" i rar
,,01'11': I'NI ,14v' 1.1 II"nIIII"lh ) "f ,
.
,1. .1 t :1 m i i..nl ('linn'li I 11, I Inll IIIr ",. ', 15x' 'dtl, "II''''t INt1) ..a.ph'd. wak gun's Pl..-" .Nt>r.. lIlCIT.. ","I/hllo Ion h.||

r ..., I In. .r 11.11,01 /II .U ('ou\. 0\T:\. Hlt.tn'. I --Ith: .\ IFKI>- :Irn.hml l I':,"' ; Ilt.ehlq; ;; a ls.. .nl: "'thlulltW: I'IUla.lrlphl.. .1....... or
,-,,!' tl,. 1 III ml'> l ,,,,,,'h. lit J I 511.1 hr h5. I ml 'v..1''sII1.I| ml. 1t s1' wriln flDiir,
I I'.' I' ..". ",. .. ... 11. 'in Ih' .'Nwt.hl. olliiii. ,
IMI IIK ll-l 'n "n rnl t',414k1'I'yla, irti-iileHlii| Hint. .
Mhrr.IiNwtahlr'Igalrdlbrrou1r'

.1 I I,' ., 'tl fII'I"Y. ,.,.'., 1 i.',i .M Ml 1 t..In, till, In thmli"''I"l i 'I5.', Ik1. IlIar: ItllI.III".I'I.t11IInn.'r.. ; Ship GMiiry> S1llS Stems C Stasis art 1 Falk Groceries Tolacco lll( LiQuors 11 o r s ',I.,.I.m. m'I ,.t..l.' ,." ."|1', """I IV la' 'II'.I 1n'I 5..u. .,1.'l'by YIw as ''' | } ,. ( ". well| M'

,I ', |,, ',"IHI,' I I. a11IIlv.hnIL.1,1'tlh'1, | ,, I'l:HI101.t. Illllllil .5", ,. ,55.5th I..wr., .. ..d ,. II"wwnlnMS \ IIIR.f'hIU".1. rtl.lr. for wlilih wn

I I n 1.aklnu'' "ill.Enrl: ) Mi.-i.. il"' D-.VI 1 1\ M .VMI. \. :' i | : | '1'1'1"N 1\uIII.111'illsIt I I ( t\hl1.1II I K S, 1i' uhrl a 1kfast ran lln.l 0,10'. iTiilvlorilrni.li, friiH'Nirltrlnti ,
', I tnl.rnin.1 I it .i-n ; ;
'10 t M rI ( : : :
|II"1"| ; \ : : ; : mtn44 .
: .
.. ,555 I l r. .w. Mi+. %1'l) mxn5n'' 11161. HIVINs,1, : | | ; t im t ni\; | 111| | In.i ., wild out, *.ml nrywi.uninicn .
11t11o Ila'

." ,II", II.4 .- -- --- ..." "." Geo. Neely .1\'IIIIIL' :-.. : \ I : : : ( : I : : \ : III \11' IIIIIM: ; .\ hlI. IO: I\ 1'\1|: '..In. It.Jan'YAr. "" I .f I. ,.i.Miill.llr Kiv ....1

"I I'.' ,or II A. M.. 0115. + I'. ... Pill II VMI l'IlI'I| l' 'II Itl'h'I :MINr: : ", 111015 iMhrkwa" lake .IK-In.... ttl.UI., thin| ??! whwrrlhrmis )
,,,' x" Sd, ."I t ,. M. I l'fI"." MI I .. dM.sw .4
", \I..It"I", ... ... ... S L :, ;1'.h4ndn. nn h'rlpreollrm'rnJi1| a.urll .
:I3U'rCHE: : :e
11 H 1t.1.-----h-I i Capstan Bars and Hand Spikes. .' are. now 1Ihl' a. "tll'lh'lI'Rr.' tml your.njro .
.
'- <: "Mw4.1. ail d' l I"" rorr. no hail trunk lino ofilraml i
\ ..u' n.r .....
Mii,. ..nl.n. -A" --- )
,, .
.: ttllilA !.n:1e: \,13,1'I ) ',1\1', \.I I II'U'IIo!::'' C'I"UtIl.\ll:1': : : 1'1.\ 01'l1 i: M\I-II: i rl'I'\III'\lI'1'i:i : io\ ..i".m: 01 nl.\' II. "i-f \i viwin; / 'it: i.:11i 1 ; {1'1111'1I: \ ( is 1101 far Ihr I. ('lIry grain mitlo, Dour

A. M.. SASS l Ix tin l.t ,n,,.1 I ;'ilV .1G (Srcen (Jnxer.Th MONK ".\' lr: 1'\1\1'--\1.1. / OI'VI? VP\\- -'. t M.... .\ I \-lll\IUMI\I.VIIIM: : \ : .. \' Olllllin !".\ISI'IIII''II.' : | | t1' tlrnman 11511'i (irlr.liiiin. ,'"al l ,...llIkr|! ciiiutiioilillm'

"n'!" i inarh, nundh' ( 'onus: \ ; nnuis-iiir: : :. iiKK.m: on .I-IM. ..U ..1'\1 i <1'0\11'0"1 IIIOV I (t... ,VMinism" M .vinti: : to hn' "" \\1.1. II... I', .-l' u. 'lo \..n. A in, k, or 'ilirnrl I IIKi

( ,,'. IOSI i I'. M. it Mnlmlr, "l !Hall ,., IIn.',t .,f Yra'lAh'S5 ftl.. .t onhtimli 'IIUVIIII: I'MMH' : IN 011.| | t l III| M I .VM I .KM, 111/ :...111',1.1.1"1'I I I IJl1: :.\ I"V Ml" Ml; I'.VI :M I' 1 1nrA.l.t' .1iI'1"' .., 14 "i,.,li, lulling,
.. .. .. ... '.nlIf.' i'oO lulilmoiT '
7111 0: .tr"'I.f. "llh I Ih inxl' >'n iKImrKi' I... all UIIIPl/ HIdU\: : tI" In ht'5In ,
mVl piirlnII VMI |il.\' OIOU". ) ; ) ( 1'01| \1.1.| | (OlOlis
I f. M. '.I .VHP, VM. ',,, f ,tt I' It I I. 11.4 ,1,141, h, n w.l\ gnNa'Mhlnnal ".....1.l tlmt ohia ,.,Jr'II I In I'lilhlilil., i
'f '''. ', "", .... 11,1. ,Ind f.llla.. u.
,. U. u. .':. -- "!:1'rlf" !1111 H \ t." AT A'.I.' I TINAA.: I.M'H: IMJMil! !: :. (01 1Y.1.: : s1A1.I:1'I'.I'tull': ; : : | | 1 l'iWI.'I',1L| | | |:. l..v\:| : | : III.1| | K ,\1'11.\1. .\\i: | I'VII.VI I".IM.; ox| | \. : Ill InI" ''111. ,ilim U,ten Hit .T. SII" ""I' ,.iimniiTreiniiftl i

'. .. ..... .In "alliiix I ill-, ,,,,
i hooi..I1 .
.. "i I h." i 11 t. n I. .A 11 "i .lh.I.| :3ck "" ,'''' 'I_.,..: I "11. II I,' AI7 AAIS I Trx1,1. \A arr.. .\ :Sjili'iulld'' .h'04l1'llIlf.'lIluf I'I 'l'llhh'. 111111 ""(- .(' (Culler.*'. S.KM IS., slicais .ni'l' UUOIN.V. .' ,itl 10 'u", th-.lmut! l..r fl' ...,,1 I..h I h. I tin.r IHII',iliuiniiili, I 5 ". .b'I lilicritltl

(: 'i.: : rtllur' :: :: I'txlOr.n.olIII.: : ) : .\. *. l h,, i.mih.ll.. ,IT* "II.wilt .li..tr.t ..,: )
5.11.1 l I nut I to I Uu 1I.1I..r.1< 11 '.
I .hl: l II ; a, d' I Ln, I. nit ".1 frill'.. .' d,1' 165.1)\ I) -. CJ o MX X3loto; ::::". 1110 or F1sh111" Tn. o1[ lo .'- -- .it.. It 1 ti...v tlim' I InMilln' I 10'-.*< inn. ntlu.<' I III < iiimiiy.Oiirnnluinl | .
$$15, I if ,",1 "55..I.. .<,rninl .imi rt i.rH-n .tk+.b Ink. a....*, rt I' In.littllh llni W..I.III
.I,. F:. W .\1:1'. V.U. 1YE1'tl.l.ITrV\TltlT.t.III111:1,1: : : I : \111\11"1'" II .1'1'1"1'1' \I.I.I"'I..t.. 1Ntll\1111/\ 11I11II\l 1111'1I.V1.\1A.1,1\ttllklt. '. It ... ll. ,*irf. miK ,milt ".i l"ilm' I .hnt Oo\o.'h\ ,,' Im. IK.,.ii l.n-,1. ,
from
Inn ,, 11\ +. .'. 'II, \ It. 1\h Ill' I-. III'M11\l" h'III'. 1\l, 1,1\1'l. l1-: I 1.1 I .A .. n it uio
II 11"1". an, CHAS. B. VETTED 11.1111:11111: ItNi: 1 Al I I.I 1(1111' I II lI l'ArI.Ih' N 'I' I'i nl ill) ' I ........." < tlinl'' our lII.n"rJl'lurr,1 l ({noilnlii -,, .

I ":, td'h.r .. ,.:.: I BILSSXH) 1 P.\ PEn CATKIIMiK)( SHIIIJ.S.Vuinlnr.rl I tliw. navy" 'h,.. h.ip )'" ...... ,.. AniJt <... ,''h linulil )lit. ...r.1 l | tllunthry. me' '

.- ...... ) '5.w MIA, I1 'I'5. a Tin Copper and Sheet Iron Worker ha". IrkNt. ,trade. ninl 'HIP, iT.ulum n..il'| ..|,
( ;: : ; ; .
.. .
5,11'r5, 'nhlg.t. ';. I '. N. "Mntll' .imlilli. tan.I "lr"'I.hlo-| / x1, I Illnilili' lull.. ... I'nl.ll..|>'H...."' Nl.ill.nl. VI"' ''.''''. I"'i rn.in...... I ."....'//01" ( 'linn., ...Mt < %>tiiI.U I f".J."llrh.',.:.::(I.;;:| "I:Inm. J" | In. k "II)I.I.. nrliMi ."uu'' l tar IllPln '
a r. :M.. At ''hl "IrrlhmA" IlsUI xu 11111. \ '11,1,, \. 1,1un.. tin I to .thi l Ikps.rii| if i......,,-.. ",..1 III-., mv.iii it'n- end I I4nn..rr wit %, hnlw". .. pal'
"<*\ It 1''t tJ 1. I...niKiniiH "ll'| n ."rk l>"niHI I '.1w1N'i' y'n n.. lw' nuy ..",,11oO", mill, U J11pl,. .1 I fiimi, nut ttliani, *. ,

IV .>.tiM. -'.,.J.utillt 1..1'1o.t\. : : :-. Ii. til. I Inwl'at, IlKt ... I ".\ : & \\'oS"O1'1( ; I: .\NN ,\IW; : FGIJuh> WI".I'IR"' I 'Ol"'I'l<::11 I! I'VIM. llVt.NVII I.\: r to II'| l I". LLUI'It' ( 'O'H ttIYf511.1IR1'.1'hl'I' : : "tHi, yw., nmnr". ., w. nilmillt, ...1,1 \m\rii-k H.IKT. '
Ant 1.11.l / rOrtnlntr
:: Il1UtIl: I 1'1111.I ;ill| |. \1"1':1| | :11 I HI.III'II.I 111111'It V\i| NN.1l''ll: 'ItlFI'h".I,11>< I :-111111.I 11.1ih'| | .
| |
.
., 1101)1'1'4. .
.
|Ii'h": ;: I :m mi.|"nii 11. No, I: 1'.ii.I'. (I./.xy..n.// / /, .._'.. i "y ?'nrhy.. / I .n Nrw \.vk 1 IKM ......." hnn and. .ll"ii| | *.lii.'. tl .In 'Sitv lark.
1'Ah'11I, I 1.11: 1'011',1 I ( I IVt- tut 'I ll ,II ,ml ,111lux'nW.I "hill.lxh.nl< : -UUL-I\111 I Mhiti, "I"' .
nn '
..., ,..,, ,, | i | .. It I.. II ., .... .
M niiH I nli' rnlnt 11' in' Ink ytlrl.u. ,'nlrSI n, ir II 41..1 Millt I nx t HIIHI MW mn "A. jrntn .u.I ,,10'1\10'r.. I his" S .linn .,
,., 10' ,,5 : 1'l, :,, I., nii.1,1 rill.. t.n .' Ha. .* I'l.I 1....." ,,u' "i.. n ... iv.i||.rlM. .ti.iln\ whir., in lrp |INIiiilt
-' 'I "I' 'II.K'"'In .Iy .. ft. tinoiN I I.. fnrnl-li iiiUpll.iion.
li I dd"" I I I OARS PLAIN AND COPPER TIPPED. .10. i u .I'41. 14ml K. ed "f..I'.1) n -
I I. II. II'\' ; VIH. < I'" 5 r-N, ". i. n.'M m.. n.a..li.w ...1 InrrrtimU ,. iniKurorniii ......,.1. 'h.II'1' Ing.rart .
M i' II. rnti i 511', BENNER'SFLORIDA : ... .. .
hnirat-.I' Ilimirtl : ,_ F.dxNixCrlrLrnIelliapl/r."tn1'xtn1: I | | | -. LnL: : i ,.i + u".1 I H/, I' 1..1. u, '. all.11,11. I II IlxrI.'i.I i .,'. '"'1.,'">, ..,I VI"rr" i -, ",rl'11''iI',1\ux114'1\Il l : I : | IAN. I?,",Uiii lulllwvllp.* ',...k. tl.. UMHtnlll.M.unl.. lit..l li h..t *<.... I lilllipi '1'10.( I "IiPII..,' till|| |h

n..h I U "n"..inv. o.i In," ,nt l.AIA: : .-b.0 "i'hlphIde' ,|| Ijjil.I tad. 1 :-1.;i !. I I.i It," i 11... .. 1'''., 40. 1,1'tht .. ill."." \KI.in-. Iwr 'I'IU nt"I'OI: fM rioi' ItOilM.IH .I'aun'' I In.l I laa.i'l I | |nf llu'niliihtv' in| *' w 14rh OUT men' ''Imiil. ..nl.lil 1,1 tu lnnlti '

I SAIL LINE Nhipllxnler.Nlll'unllrriNhuh'\ I"h. ,ili.n., nt t;, "' ) ,,, It l. .n, .11.,1' nit Hi'.1 I i., rill ml I -, ',- "..ills' :,. If I"..... tail I .hwl u.4 'In'%'htitl Ih,". h nn. HIP!r IK 1,1 "I.| ," J1"u".1 I'ranh']

Ih MiNtlf:. K.lilir. I i .. ....nd A KK. 'lim.i .if Anntd-itn. II..Iu........' j
-- - Ana 10"11 u M.I to, Ill-Hi. .
il.ittn ,
J. I I. lisvtU N' .10., .\.1) II". ............1 11..1.. atw' Ala. u. mil o

i 1'''r':' '1. New York to Pensacola. I Ir II Notice Shlpmasters.1 ,/-o.r .rr'- .'.). 51.51.. l5. I IIo.w ..twna. ,,,,,, ...,,, ..'"I' .II.., nln n..- l'hili.lilllll, UnuiilIlll .
I'l.ILHI'til'* l-xl-I'. N". :>. Knluliln .II I /"" (rv--. 1 nn' IMnwi, In' 1,1,15' nhnh4' Iw.h'. .of
.III Ian. :- : ., "' 1'In0't'/haudl.. rte ; .r. ,. a "T1 ''
'
) r I .1 I. loiniKifliw' lhnnvu iM'y fr'nili.fi 'I l''; "'-nl IK.
\1
.t; t -.."..i",,1 I ,u...I I r"'lh, )1".1.I itn i It: \ 1'1or::: : n.i: -:H.HI; I' .tVr\: i :; :; 1ll.: ., 1 ::naud '' : ;: :'::1 ( : -J ''; '' VI" ,., t s.d I Mi."v n"') I.l n ,nnlwn| -.. HI th. iitiI .
.. .." ", Halo, Inr: anl, SI I : c.. ( .I..1., 'K. 1l'I'In15)
I. ,u .u i? .1 I 15lI.an'Ilnll i I. I i I ( ? ; a : I.lui.it.' |1''I.h 1 1 "In' 11Illnr44.. .* rililor it Hut
\I'I'I.f\TIIIS; 10tl. r..1 I.. h"I.1 .,,, noduxrrlsln..n. ".dnrl, ...II ( .J.1J. ; \ .. .
) .
tt '. Itutt I: >. l .
__ .
'I. '1 1. 1"1 I AW4aw1' 1 Ill Him. l I., h tli.' KitMkl lia v ". .lni4vl.rt.i | I'hllndrlphl'1'I'imr'' ., was int,'ritowp,)
I I IUIHI l.. n ..I It, ",,,I I'. & CO. :Ihl.wl'% III.IIIxIr'llr;: : .::' III..15,11.0''1''r'"1111,1" ':t 7;.: ; I II"Ii.hln..'I.'.', '! \ ar :': )(" qln.: ''''51' ..\ ;Ira i) j .; : ..;' ..: '9" "I' ill I Iwt?I II...". .. t's.h, ...1,) ,4, 'II i\i.li, .ll|.' VlmiiUi, 'mi.mnlnx llm,

.. N Hi. Ii A. BENNER .!' ? ;.rr.YJtI"J.... :) I 1'.1 I tl"1 ,ItwitUui iinCurnl. mn .t II.i I.
0. \III I hr 11'',11. 'Ihr' I ''.lull 1155 bt.' "hlt-h n ISAll M t-r.; .. -..'! rt : .
N IS-.S, "InrlSi 1 ; 1'u.me at II !. "1'1.1.1.. ''' \) .1. ".. ;" l(> J.I> ......rlijpS: 4'.t. ";"!' '.f:1"1,4tJ, : i nlrlll.rlwl 1: l : l! l I4.1' wall lx lk,|?|,. ., "iin.iin| n i IIP,1) on |his| rnoutS.iiiiliirii Ij

II '" mil,,, ,.... II i 11.,," ID M.I .III". M: N' 10HI4.Mil. I t .1'KIINN.KY. 11rr\I Ill KYr' ": IIy. : .. : 1 "flii'.1..j M I 1 Ulu.l, TIn. .p..4.In1In'.l l n wish. nnllt.iiHI. : tuiir I II hr ...101 mnoiijtoiliiT" 'I
11 1 1. \1.\ \ tt fI.I.: 1 1'.I' .T.I I 'I ., ,;: .. 311 ; ..... .!.<. n.a l nit. l'nrt> ll ,10., (.., 1I1'. was
III, '"11X111 'Hit I ', U .Itnrnn .-. ...,d. 'Iniul-il' rns.' if ,link, < linrmIn.iirum -.. .1.."" "" .". I, ,. ., ... II .. .. 'ti' ';(.lifJ' ... J t.,. """, .. ..... : 'In. I 1111. ,...,..... ".. ...rk I "11.wa,.al ."ting ".1"1.1 ttliui 11,11",1| | four 1i
'. .
,
'II'.UI'. I i l 1 I 11111. mw. NII1, .I.. ,... ..."y I..oatN'Ir. Hjro wlim I ma 1 Aril of
Ni H |
Mil\\ u. III." Unlici Mil" I'u.aIAA.> '' .ffiilnl nmlir Alan| I 1'"It"1..r .JOIIX I E.\CL\X. iW1 1 tl I : i 1t, .d.U'11 I Y" s >: ? 0 : : ,: ; tJ gj i(.Ih.' ,1.....".1.,".'hllf Ihir' .It. 'Inn'' 'ntlx,.. hlx :i ;I lrln| 't f,.,". tin;: .1:s 'II'I: ;:: .It In II|I(. 1.f

< H: > \1. i I II 1'1" U .I' T. { : : r f 3'r I .1515,1.", will I. hll..1 5'it 14 1 p4Il.rr 1'Ial, 1rrIh ,
tl '" I I t .1"I '. 'itiln '.1..' HI % V I*' '"""tit limit I, r .iUI. and,I } A : l { I ; th' a."I..ry '.4h" Inillv 14Vs. ill unrthis|| 'niiulrv' I
I ; :t W ..q ""'I n i InhillN .....iil al U.' .*. Iu1.n I fr mini, |I'hl ipill ninl ml".iurnl
1t rJfo'f.'f.kf | ntiKiujr |
l i> i w1 Nnw IIr
10111
r | i -
1111\ k" "to"i Fla. M IK 1'I,1.1"I H I r CIJ .
.
l h. rii U-K.I. Nlr h haM5.1.5
.,ilul' nil liiill I.. lin. 'lurilinm 1"I ..N Ihll"I "In 1'1110,,,, ....1., r; I '" I 'l5h. nt i" !
.1. J. III:0.I : 11.1 i rtl l nil "n I i"ti. : J 101ft,.. "V ." rliiu-i in-.liin. rtlrls l '
.11. nal'nuh, lrl1ftt l .. .. nlal. .14 lot r .I.J n."a+.h1' .I. 111 I'I I it | l liiru
... I I.ll'II'N"" 111' I.HI I AN U .MI "r \1..11I11.. ... 1'1. u 1 1'-r I tr11. .,., ... .
.h.I..I I .drknula'! \1.\ ''1111'\ .. .v"' 't.J t .., ., w4 I .rrI.,I. iI" nn'l rills' .. I .. | bth uwiiliiu Din troulili. nlBint ..11Hi .
I nih..IM halhhin; mHIVI U.. nuy :tyhly1v. ..tf..r"f; :' :.
11.,1, : I." ''. "I 1u.hmr'0. 11,1.1.,,,, ; ; ;- I'r ,. II '" '1'" ,,,,,I .1 ,f. "I\r"\ .. h .I- 10 I :..rJ i A.I', +;"' 1'1' Vats I w'at l.. IVxrhh5lnlI A... i mi iln wlllimitiitlon, FoilLIMN

., ',''',' ',1.., I .r) Yiratar.l55,1dd iJ.'I'Ilal. lil'r I & CO. 'I'" ,,,I .11. "" '1\\ ,,, ,110-0' 1\\. '" I -. -.4. 0 .5."..r.' a1'. ,.'Ili. .....It.1,101 I I..... x15b. .Inn, not ujlllionliin r. .\0.
.,. u 11111 .11 I.t.l', lilli'' I -. 11' ..
..r.--: .
': '' I\'I."I\\ I I 1 N A. NII.I' Lyl/. : I."41 ua'n 11. r.h11 V'4 war 1'w It III"'.. Din H' ., \., l.t, E. '1'14.1., --- I.I I J.II.TI'KS'.1"' .- 0 ...lv. "..,.,.t .rf tl. ,ml,I,..,* tluif I in.4t
l' .. .. '" Contractors and Builders I I Y : t ,...11.4, .l tin VVIilu UKW. lilt" .rrin.l w .1 I prnuil.ltiK, Dm N". ,III. I. full <"{ ,'

.llpha I. ill. Nil ::11': I (>>.it.l.. Private Boarding House I I : ': t"t tnlr."..., nftir tnu. ITI ""I'ksd1.! 1s .14k.. "inn wnlllnK, to KII 1>Houili mill limy'

) 5 '11 I 00,1" i I I 1511' hu0lny I I Ii 1 >' : Ifh.c1 National I BankU : :: .ov :bHir. ./1l'I -' I Jil.I Mt...l, ....kl". .taiukvltllMi Its MinkltiK Hull iii' iiiiilimi. now
: I : : | |
: : :
: i 110 xR11.Rna 1'+l 11,1 {L. IrS : .
::' : :': :'I I IU>| I II I'r : '11.UI' I : 0 t In I Ittwliiiet ,
:..1: .: I...:1.11.5., 55,. 110, Ih.'aa,1: : .1. :: I'I'II.n"i: : "\ : ( "i I I. I Im1sS1.'I| I Mu1a'aa4y' \1""in> limn, Ihl. tin <." |1lu. |HIIIII-| |' j

,hl.nlll, '" :Builder's Material. 1,11 I' | ... 'i .lgn,1,51| :: 'i Mil:l ::"M II: pant | mn i :7|>. i 'tin4orlh.ISu.I' li.-liinliiKlii| think

Ihlll'llllg, .1411, 1,11 .\.MM..lutmnI. .. :Tills. J. I'. 111:1.: U ri ..|>rnli.<".<.. ; ; nil) lnvk It th t, rhr. |.vT. ,>tilIlirf' "r DIP, Month, ". iinilijiititi. 1 ,,.111'| '('haHulilli
II. II'' 5555555,,1 hIts" ", ., ,It I., :. 111'I, II". .. I PEXSACOLA. FLORIDA. I I1.1.1 C .. I,. Wnhltwtal.naIalit, ,4.n! I.4 all' 5.UI.a.41d'sgtnU |
..I ," 15.x., 10 I.I, ,, ,1..1, '. 'i'l II I.,1 tt .VIIINI LUMBER V. ,") f ", I rimsniili, .'.r "III '''I 1 .. :: : I ,M w..St.'y.wa.. I. ''',1'11.' h iijirinjfr "'".'11,) E
., DRESSED I I"It IF"w1.,, I -tnI. 1111nan. l" I In u"i al'i -. : 0 ..
| I ... nil th, 11a. ,In ...
.It .n h thi Ua/ r r." i ,115,1 ilii' IYr.r..nll' w l4's."rl'r' you ..IIIgM
,. '. ... li I I'r", ,. 4'15'' I"1 ,10" .'-" .4m UII.. II.'' kln.dlAi'' 111'/l,4, ,,. 0.1; 1. .ants.'Ia'Inu'4s ; :: : ; :: ;::: : ..
"".'"I.'''''' 110'11' .hut Aa1. .1. & Domestic & Sold1'Qr heuY''mtnlyr.11.1I, I lntiM-4 Iw.r'lII I Im
Foreign Excliango Bought en at It At|I',.f s I I Ily lulHk.hibilliilltnilH
-1.' .Iotr. .I" : ,.' 1.a" 1x14., S... I 'ran y KI *' nt n nl:*..i,:: ,::;: tiill4MK I ugly -MHIII,' II,,' ",,,,'11111 Still ,'..11",,, II."

"" n ..., ",," "" .\... III ." ,,, ,nn,,' MOULDINGS.tiaWA1'I4 i5alo. .. .,..I."HtMw .'t" ,, ,
1..11..1..1.I : $.... raa It hi.... It. 'II v Inumlnv M> hn > 1",... Cu.nil' of Ilii, N,if iiiV. "., ('re.4

I'. ..... ..I" 1..1 .., .It...,. rod I:1'hang. : ON IIAJ"Io" ). .") ''I'i'uViNr"V::: / : : .. : ,!I\, PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS: I .'niiim. .il aa1' h', ISirtUhy. II. w..,kliHIMlt .-..'iHllim, I .... ilefutiit I. tniw 11.l'I I. ,
.A d"n" II.1/M1, / II lm. .11 Ih IwriiKHiy 4 oirUwitlrul
11 ,I. .S..1., "11i fin" 'la) In. Sw'h, IuNdh., "IIol'un:1'ull': UIVnli.lo >. i'ti'I.I''::; :! ::.: :: :111'.' >' ar'tH?.;" .lb! ,r'f llr': \I I I IN 'I'IIIin( 1 .\ SII'If IS".1"" '" .,1111' '1. h'ry:.. ,n- 11 tin:,; ri .. '*|.Ril W.',1 ll.lt ll" Ih.wiu | lie., r ilitiunp' | > In n ash larhrra'hi.

... UmMlni. ... ..1.I 1 n\rt h. W.llim., Yu, n ills SINN ., ,
I I.,1" II "i 1'1"1 tat. r'' u.')"l IS 1S <( riiiilrml' n"nln.l. Idolpin. ,
Hi,IA., .
\xti.lr I
I I" .1 '
.
I.. M Ml ItltUT, I',. 55,1..1' .IManliiMilN., %...... In WwbltiMtKi' I vMt,.1| U.. ,\., :I :11111 ripriiiih;| : :|: ( 'aq'nxt., '|' A n'<.tv
;
:
I. ;
"III'. II ,II." '. ','r."n >"ttnimlkryful.. h .imintiw ninny sal l Irish wla onliii I ninl tin itefi.nil.liitipl
1.0111"\" Tlio Xc'FlIII'itla Cliaiilnuiiiia.' Hotel ( : I :
1'yX'A/1,11| : ; | : \ : Cli.iiitiiuiih.i.' .: ;iMMi nrk.Ita'hal I with| rhN04.1'h.hyw.t .
111 p.leil
,
11.1. k 1'u) .r4 I uan. :lH..ly l from HIP nrlrr I i .n.I..icari. II
b. ana i' liiit inn'h iw nl uriiit nrt rulIrH.ni '
11.1., Ili"I. I I..slAla'|" 11,11 .'ir.1 -- - -- 1 itlwrVn k. 0-iwlr .I' knli,4 'winI mi uiMnl| | wild 1.4 l: .i'll .Nags 11HI.
'
15,1-I,, ,,11\.l.l) 11.".U Iii< *lit': Hillin'"ih. 111.....lb.1..bl..I.. J., I..L\I.K. J. 11.II.nnss. Winter and Summer Resort JiJkii. DaFcniak. Scrips: F! rite,1!! f,... II.. dn. nrii.. iUih.wh,,. 4h. I.v'Millnnrhb nkut of IIP| surull"lhirl'Ik41' ... ..
.
Mill lu ''''I. Aln ll." Th. W "".h
,
11.5. '"t. BROWNE mule K. and ,
Nlr.ii.a. ) YONGE & In (,p. I IIP wit. pxmiiln. 1 1rp.
.', H ",I il + I dla..rtl nir
II.. hrrhwNI.l', .'............ I :,. h.....ta '- r .(:., I kill; ..11 Vr f..Hiv, n<. 1wa14a I It .|'ri'linn his ..m'I, IPIII, 1. II'. .la.1, | o
:r.. .::7\. Attorneys-at-Law ;: ;:;;.: :.Ii; III :Sr W II I III t tu '; : ,;:;- ,- .: .1 ..* w.. I.... nii| a.. II.. art Aitim i* ill hi. ""1,.,.t.-li.nMlMioiiiPal.ilnl .
,, lullI All." .
I II I 'i..S. I I ;',;I 1.11.1.1.. t f.1:1.155'Iill..: 'I11' II.. .11.1.al :;I: -\\11- "u i 1111"Ii"r II". 11,511'" .l1 ", ls1,I 1'I, M. I yMd Al.A f r I I ""' IM '' 5..d I nnn,,1 I IU, | ,\M. i.ii,in iwk-..*' .nuii..h.U)I ''0'',''!''M.n.b. ofcr.lb.v 'lu th / l I.... ll.i., would, lllln. ,..ilri.kllllII

Ill.1II/'rl..a I ..1..' I '.ii IN."...I-, .".1.1"iln- T1'\11I1''" IM'III.K'. I 11.1"! I'Hl\: lit,' M" I II.." .", III ,, + t' n. 111 : .. i.'ni1I linvl;; HUI. owl I I ;:pta Imv. ymf S tlliili' lllMH IJtHNI", MIII. inn 'lit. wolllij)

..I .\iiniliu. liiMmNoTIt .,, I ka I" "" ,JI.I I 1> i'I 1'' i ... I l ...., .'ash SSI"k.t,0gM" "I' nniy \J1..rt,
I* i HI-.5.l., r 1'"I..r.. ,iiHllib, I 4'x51 'I. \11.I lti n l In ilni I. Illi, ,ill it.'. b.11 l ,...oJll..1 tlmt It .fa All rII1l1Ml .11111.( I* Hmili iimn Man. *:iUIi,,'" .>.
|1,1., .11110| I 1,1.11 i.11s..II; in..nil.I .. ,, t I..11'l !) HUM I.I.1 i -- is i vnn f'I I'I'" I v { r ) ,
.h" S..5..ltlr." i .1'.1 I x 'ISr'' .11 1..1111t MIN.I I th. not h. .
I IL A'.ltAlI..1'ra145u1| :: : : I F : ; ;: ki-i! r..ni. II I. mil olli'H Iliul II,. |.nMii It*. so
.11'I N h I ::
.
I LnS' Ml hill I I I',1'i I q'J 1 II'' x '. I: 1.h 1' In 5..n' I IIK{ 5514.'I't i ln I 05(1'| .L,, ik.IIliiv .
4NI I I'1.| | | h nlili,' li.. ,11 11111 ill' Hi, ri.' ,,.. \\KM. ) i n, d I IO run.I...., ._)' ii.i. "lu l I knvr mtIIIMI ">|iuiinnili| .r ufknowlnu tmlmillunt
lANlgllla.d. I...'....;. Louis A. Anderson "t .11'1I1'I ) >. .'?.f uiy III. "... 'ilwl ..irk. liiMl.mwn 'Ii IIIPII likiMi. "iMtgp' put iaHhimMlip'niil
---- -- -- |
tl, t II ..I I 11.1 I I IIu, I I lu'-slat i 'Iii 1''l' Ill I I'.111 t. 10 'l>''i n
I Ia ,: lolly::; 0:1 l. win. It lot l In.irl
." Its.4'I1,1'I., ''I tM1.11 Ink gilds.ash| /th nw< H ( *.
r'. \. .U\ .* CITY BILL POSTER S 1 1S ,........ .'/ 1 ..II rat 1V 11.,11 ....."' ddl.>l 'mi,nt.' in fir vi.11 nil.. .i..llnu ninl,
:II"." rtt.rkw ," ,
II 1.11.i I
:: ; M. II. IMTKVOV: :S. i.I:. mf-rfH)4. 111.I-H; < 111.rV It HIM! "Ulp| | .liti" ri 'I,llllK 1'Iulalriplll.l| :..
.
.,. .
". r..+11.1.. ... I4'll.1'I'lll. ..1..In ....,.".. I II I I. ,"IA.I1S'd"1'I I. I aS.. .I w.l, ''I Ih..,l., Ia.:r .I..N.l..I.h.rt.I 'I.'Il'I...". 1. Ih111rirtol'I... ,, .. sk : d 11it1lt4'r. .. ... .h. I. ii I 1'I' I I. dNg, ",,1110'/.111.1 l 11",1.
;
\1. tI". I I" .a 10 1..1 11 '1.5 I I. 'I ,111.1. ., 1 r G I '1'a .. .
II ,. n.1 .SIll l.5I'1' "It" I.r"1 'M aI lY .
"1" 51 .11S '01. god a Ill.'s. .11 A "1 Y Aa, r'.aus'.I, M4 '' I ,, ,, :a.a..a.I'. : ., M"'w. :::: s.1'' /q r 115 | ntv; t \sill :.
,
I 1'\' \ t:. l IlllIIN! Ir I nl.y I ,..'ly --- F 5., .5,5., ,",,,,t.., a .l's .i. li,, Ih. uilMt Iful"In ,
,
A Ilinillinl, wl.Nlraahr' Mrpitlirvl
"." ::" hltk'.11 ,.now.1.,1., m n, It "iiH. | |

1'.r..1 HOUnS'( sum CURE :Dr. J. J. Kcrtor 5 ,",'.''' 5,5.5, IIx .5.5.15.51 I 5.I'II I. .. ;( : /'l'Il.alwlt'Iron.I ';:: i ; ;: : l.,1;i wriip.. I
lihiuk 1"11111 uud.Ihir M.P.Gonsaloz&Co. t I .'.I.I : In' 1".5 5.15' h II I kirk I l,11l I- 5511 nou-lv i nllih, wildVDtiiioll a
.. ; .:,,: I'ii' \ I; ; : I.oy : ... .
I .' ". I. a d I'1' ,' IH In ,1\1'\ I 1 ( iiiinl a t ir |Ian mi H.al.i. '111."I.I IIIIIK. :
I'1"tt',. 01.1. 'V" k/.y/ 'it ,. l> in. pxrh" rxA l .
,,1, it l'II, ,?, Ii' Al II I.aMI NI ItI j i MOUTH WASH and DENTIFRICE: |I. i lead liiwl mint' M nn 11. wlllmutKniflt
\\ ".. ,,, ... 1'I\51/01,1: 1'1..' .. I'5' Hdnxdpathie: Phyii1n.! .5 ;alag.'a'." .. 1,1. 1 h..w11rx' ..Nrl 10)) ItciiiK In.lu, col| t,, I HrtillK' .
; 1 5.hI., 10 ''h.- 1 I. try
: .11' .1'l. s al ,
.. ; ;
111 rd.h.I" !
\ f 1 :; E'
;
11.1, II"" ;' :: I:7t : .r. '
.; : : nw1 S. W llU \"M r" ( '''
\ .II. ...15.M ''MI '.4 I a,1 .11'11' mi i4 III I. il.u. 155I, : '' I '111'-
.
"" .. imtiriw IN lay T"P ..tll'! I I I'll \ \ 1:1:I II, HIV' ,: .lli : .
tin it-tLie I I I :
I w ,
"rl.. .". I I .I.' &.- N A N II 5. 1.55; ';' r 6 ( i u 1l.\ Il'V ft |' 11.4.Ild.. w i mi,1"I .. 1111111. 'ly uri-il by4'eufw
roc Mki.br all dru.gwtt.wl ,1.51.1. I '
I' III, ,Ix \11. \II III 1 Rw". \ !"<'II>B< id i. PI.r/4... I U i.1 IIIH!. II. I In.lilrMn: i, win.h tliu
\1 II''' III 111.5.11' UI IYa .. ( i ItatiIi.t.'Y. FAA -.I' ,II 11'I..Ir' 1h, I toll I 1I."oi" h' Ii 1 lit,' "rll\ :o.UI\ A .llllUtlM roMl: i Ia" I lin. ....1( il In IIIInmlly fur all
.1NIh.in, AIt's'b"xnliraa, I .1 I .. ,. .... ..... '
i II a.' a' 5.1.1'555 u. IU n I." .tilth a..1 I I ,.1,1. with t.l: '.1111..
,.11 5,5 ". '" 1111,\ .\.,.../.... I.;. O 1111/1"\11.\\1| J.XIM:! It I ,61' 11 ,'s. 'r .In < --' 'n .k- 5..1 "
... .. FLOUR : ki.. t tin U HIP rsp.ri| m .t ol, ihanMiiiilnMllltl. ..
: .
I'" i".i in I nil \ ii" PENSACOlft II 1I 1.5, I I "14 .'"ht '| ''l". lllllll .
.. .111' .IItlN'1,1. it. 11. ha1S ..'r. V. 1. Ids, I Cnit>ttiutiiic 4\ (plIAtll'j i I. A", a'l'I'..11. ** 114 a' U .. .ill .'Sr' : "' '' '. .hntulMMII. .."l..l .y IhlW..I.'rll' .
Atti, ,. .tI, I nIt I', ," lit -AKIV .. u" i.",,.,.,|..tt. Oft,1 1'IIln't'. IfM. Ul.i' ..".... '!IrlnJ' Uilllc.nt .
11"> .5. M ,1..I.I Ii DAVISON & LEE. I" .' i t.HI 'I"1''. I.'r ..d al I 'IWM i'nt' I Inlg' .r'h'I'. .
Imp to..I.ill I I IJ VII 'U. ,k' t' VIl' ''' 4.151', ''"' ab'"'
< I lilm, .It,,,,s...1.I IIr Sr.\ri.n: PHunS) ( ). S ..a 4,11 11.1,I thIn .liin I..... ad, t1. ..,.
.. CHOICE FRUIT ... T.ki> fI.I'| uriikji; in lli. .. irliijt
a. a. .
r\ """Ii I It. nil iii KBplMHH CJUil l I': a I 1 1 14' I'Y. "' '. It "I 1 I-- n-f ".. .a 41,4 510 |
11..1x', ,a "u JiulKtul bin I','r.''l.'$ ....I VA1'rriNIM' tr IZ I 5')5511.5iI) ,a4aIn.p1.Ia..gwI11.k1Y41Iills. I ..nlinnin, i r It .11'1'....,. amy Ilirir
I'llAplwtra.r'|' rlv tm n" A1U : '. .'r u.' a.rtl lIt.: as. y.,u ran, Iwwal': : : ....-.li.im. ,knua, u.
| | |t.niilT It'..'. Ala d'Iwa'fll5nla'iv". awl! .
.... M irmnl AlllhI.I ..... CiiciceFiiniilyJeahiiilStoclFeEilC'OAL City and County Surveyors.H i (/'n11'IC'I'In1i:5.v: : ( ) ,; It. 4ln, T mlr. M..aimk.nhkr. .' > .''. and. 'I.
I \ .rr 'N'. : i '", 1,1.1.11t ..w. 'I.1' ./ I'I' Nr, h"III'I Jl "I' IIM: 11\ U.
I'l t B....... ..' ar 1 In. |1'0.I t'.1's I ill I Inh I b, 0w I Iir 4' .11 II..UI.I-, sad. .. 411.' "t1'- "" .
I ...m"1 OIl .\..,.. W_ ", In- lit i r5w14.M Awl iH Havana Cyan and T l..acfO.. : i .lirfrfim' .w *.ll 'rIMt I. .
.
\.1'. v..a ill .ind. V..HnvH C'OAlTin !! >'. .;.: iilll ..,.. .ll.: 'ilt.lui 1 i'i:;:: 1,14; "t.'U"\i.\ fi"|.
.i' r* I \...ii.lt *wl IMMrc). 10,,) ''ni -.1I.hK||. and i p.| ) his, i In, f'1'" ".uJ. c 112 S.ELG: :EI :', IIs, ri III ll.IIIM", j II ,.01 I lit."| n.
tit il.t' '.n.'.. ..> 1. .......,.. L-:' I 'TII"l THAT 01 till' H. PFEIFFER & CO.
,
N mnl' 1.4'.n | Ill II i i-M.iitl-ll .511' y.
1 .
110." ......,,,.. .... "" 1_ I/Alratlb.. M"nI'rulI.5.M11"115! 1' i4It. n-tmg .M. ut..i,'. Hi. 'Ir.ef.t'Ius/I I Ii I.'
I ,, ,,'1 ''''. AND THE BEST ...f. .. w. 141..Hi U'l I't. YIL.-5.1.1'. I : 'I i urn .ur. f.r i "iak. Iold.., a..1 r. 11.11111(111 i ii
W.. BRIERFIELD --- .. ,. 15.hutlIt' i w'w+ i.AA41b l IN UK .,..
5.551.' "n : ,
; .:
Alth'ls.i i l's'. ,10"1..1"| am *. IiI.I In t a'sI| it il int.. SCHLITZ MILWAUKEE BEER
.. u
I
i:" .: .I. I nIII ISsp, "", .,.nll, '., h..d..1 5.S: hdI$41'l'''''''' Ptt'\I.t:.
J.1181111181ro1fo ;lED.GALEQTOTA ; wll. h th, ,0,1'.1" ,? I I "IT,, r .'h I II
MAr" '' I. n.
M.n.5, ; 1 I.5.. 0001 Yard W W. Ik\ "-I. ilmuKlut" ur U imItr :h....

U' ,1''i u. "y.t. ....., iriltt.Oni. .fwyrw.lniiicr. .
; 1 hA A 'lit sIlllrtl\ :: hnrr'llil I 1 ( JN Mr" Ixiiti.d' I'lLi., Ihsrt.allaI.IIIrs1.II
.. nhi.; : .ii:: s6 'i ; : :
", uln/ru.alllgw. : b I1I' | 1'II III )? a ,. .usg MilIfrrr .tlr. '.IS,1.11., r" 1. Ir ..1'1"I"

( Ill IA.: 1' 'n 1I. n.litiS .-" _" __ _, J.AH\'I'UIVI :"+ 'O.'U',)' I'lIIbIlIt. I wilb/ r.in-ini.. ,'IH.II. ....| wi..ltIt I ',.1, ,' ,1

:( I'Olt. I I.tTY'II1111. i.n .H> lu ili. I., IM-I phI ...Ia.... ..,.

\ ". ..1 I tlitMKt!! :: KILI wUNII'rAh Irgldsi Ill Kin*". \..r 111_..." )LION IIICI\\( :\ IJn': itiiitIN : :

Drown Leghorn : \t.tu'- ATI-1'.h11hi.i w' 11.. 1)\1\ Orriir, I.... t< "it ( ......rm.11 COMPANY. NOTARY PUBLIC :l I'I: t .>:".u MI;:I mi, tihil U;gnu' Lesisy
5 i ul mi In .It linn.Hi. 115.I 1 .1.litilnil
.
i \ % II 11 IIMlllll-' -
-A\1 !.; I.-, .: I. ; ';l a ,:l'Aly.,' ,. 'n a..nn', :. I I I II I l'1I41., S'15', II d.Ulif. ul ..ItIlli' n .. .11, ,,
..
t r 111 .1 I \I 1 l.t: 'II.I.IM I.MVI I : S 'fl.| | Nl I |IIIIF.'h| I 1'. ,, Illlil' i j. it. ( ,'" .
I "" I."." ,"."10"" "... II." I lint Ml ma (15111..1| -'
Tait Claiborne Eggs : I 161 I | h.I I.' ". I' .* "I 1.. >'1 U, .I I I .j 1 li- lit. iju I .. ." il ikn fi--l-" ."liw. .

1'ruvlr.ln. I l.iMt .. ... .L1'Iglu, i U II. KII1'rul' llil

lor ftulr MI Our Uollur' prr i J. E. Calaghan.: -- - -- I I t i i iI '. il.... at I'Ira.111 ''''.1 ...Iola.Ilt'Itw4A'5 VALUABLELOTS) :

.M-iiiukT uf 1 birlrrn.tlILT Delmonico Restaurant -
% r
U 1.i
.
.
't it i .Jas-- 1I tI-
AT llll II'H. r. ""
I lloiiry 11..1.l TinW.I, Mlvr In tlw KutlJiU 1'I FOR SALE!
r'I,. i I.'I' 4..... M Als' A ..1.\. $" "u" '., ".. ., .
Hallmark.Hrcss I llmlKin.. > .. I 1'10.*.. r,>.i.1'I'I' '
-
Geo. S. : A > >It I. U ". U. al.' ..'"Ii"I mi" ,I I I' Her for ..1''" .
01"11"1:11"1.1. sTtlt 1.1,01(4.1. l .r..r PHOTOGRAPHER.Llttl 1 Ill 1 rh.in. l.tiff: ( Iji | .l.lI I

11,15.' ,. ..1&.1'' 'I. i ., N; 1'i. "xl' I .1 I I: 1 G. RcndiaTr IL D. ,' I,: I : .. II' :.' ,, :.ri,.: nnlI I'I.,: lunbln' ., It. I I"i I.. ,in,, ,' .if' tin, mI. -, :

I ,, il. ,., .l,1', : 1 ,M \ ,, ,, :: : ; ; -I 10'' F.rllp'" x5111 I" "'"'', 1\ 111, .1.11.1., i,,.1 I I U 'ninl, 1 l I.. alui, jii ,lli. {j
> 'a4L1L ti m and Cclleeting Agent i I' ,,, : "! B truund the Cornel : .., ..
\11 I n 1"I 1 and lUll "" .' """ nu.l l
,
Imni 'I'nliliit l ivt
I
Phflitiall Suryean IIy u? unIkr
irdi. "iu' I IyllttioHn II .. I '
( C"
.t.5 lu.luew I 1g'1.r/ 4" 5.a..at." I KIA"F." I I 01. .1\ II''' I II' '"55'I, I '" J. 1|> IIi St 'IW1.'. : ; : ; : .
At will dad sal II....... RI.. k.4 |. slam.w A 5.'r.. 5, ''I Tu' ,, ., ,h.5 ,ii, ilii K ll Mal 'tin oljfjriluitlici .
*1 'OIl I t. .. 'r Ii" 5 t ".' \ i 'Ii' lid I'n's' J:, .
> ; :
h.t row want al Ih. *, tfrUc* ol lb. -'t and 11I11. C.Ns'W aadIWAya.Mads .-... j-.t; k fmrt..... .4i.- ;J'<' j all f k'kJ.nb I,.i U l II> 'In Ib I fl, M'A.'IL ,"t Kl I ,, Al" 'II" .I| : P515 .1 I' C) 1'rr'w,1lIhug i l; Vu< 1'.'".'"'.,. apply| tt. Hi* I I.Ile.1l

"..1'a ,.. ..... I ... u. ...." .1'.1 i .. n+ ..,. .\-. J'J'.J I. .! ....) I I. I., UKI''I I, 1 1 1111.+ C ,4rla.A41'15. C Cr .. );


-. -- -- -- -- ,_... <. :-

--- -

..

.

.
---
-- -- -.Jt' '
1,,' "" ,',' ", ..It \01 \ '. \ \ ,\ tr w \i I'' l : "I 'H''T' I \ '.I'\l HiTIMM' -M- M,':U \ .n.ITI.t: U"iT: I 11 IlgCgl'YIV -) )

JflUiaroU\ (Comwmfoln '"'' .1.lun.1I. I III i """ "I'h'I.' ., ..1"" ".. '1'" .,. I IJXTnAC .--- _..


( .' Il inii-titi\ ,.t. 11'/1 mMVH '"'' ('1). I :thai' :'hi..'.ill lu:HI l =I;';mlR; :,"tin P.'.:: ;':::' .:.: ."II"""..,..11..,\. ", '". ...," ..,.1' ,. ,,1\'J": ,".,'," .10 .I'',".. .1'11' 'Ii"" .".. OPERA HOUSE ACID IRON EARTH L SSL :IK s


.- .. .. --- _.-- aim all.N. fur .HIP nital Ji,,1.!.I. naInjmlii : .\ ". "", ." .""" ',,' _, I .!.f, .
----. I .lima .. Mural:prl fur V> P have HIP hi.I, ,i,' ,.""...... "" .j..." "I''. \ UN IT" )

Timurri" a. .-.. Ihr, a" uran" of llu. otnmaiiillit)! iloif, .. !tll],' i." I".,,.: I I""I ,nl, I. ll'''i, 'Se.d and : m.K nu :
I n,. LatVCCl. Js, (lr WS.\ 'I.\n .
-.- .flVfr. of the I'. ". ',li nni< r I (papal., 'I" arc. n.r.J Wt Hi, "'H '" T.\WX.ln'\

,, ,,,.., / "' ,,,,"'. ., Al liar.. ,IH,. .nt. fR\VI Mui' | '. t', "i." '< t ,f.
.., ... ,1 him 11'1"
,, ., 1ft tint' .Vilmlial, limiti i Mirwil ,
"' ,
\" "' '". ,, ... ,,,41 ..1.-,,,, TinMiiiitif..iii.. / i I' ".V III'i ''i.\i iititarti .".i .1" m.". ,,, ,1" 1 la. ,'i 1, I 'I' l I I. ill '
.' TIII..I" r..I. .pit' .Iliflilnl tt \HIi tin. ile.IOf .urnItiXnnta Hn. i" ..li"lI"I ,i'' 'H h. i itlm. Monday. March 29th 1"1. "". '. ,, l "i lu. .. .ni M I I "mi ml I \ ., I, "

.'.I'r 'ii'nr tilt.. ,, ,.1 I I Iiiirl .. *' 'All' llial n' "ii I 'i ..1 iof ,0 1.lo"t' j. .. |I'11'111.1 "',
I, """ t ,,11 t HirlliiH nt 'III I. alx *" : | .
.... .. ( I i.t':: :: ; ; \ I' : : .
I" .,,,.n, .., | H.> I" 'h." 'liallal.o I:, t. ''I, I 'I'| II" 1'
I'..'",r" ..rhiiri.iult. tl....rtl..'mrnlI .. ihlM' at .IKia |1'1., | .IP. Tliri-p wirnrthnmaliii.1.1 lile r\rtp. ..ton of a f,." ',III"" 'ain \ a Set ofIc\\ 1 i ill f UKNinal Diill.HARGIS' .
,
nmbr nmlri" I .'"!' '""' '"' ", ".I.lor. huwnvrr In rrUlloiilolhlaailieiiiD ', "
I nlfm .. ,' tula 'In 'IH"Innjt I" .\lAIo''i"mMaliamn J. .
,. .. .. I adir-nlaiM whomit. .
.UII. M .Ih .. .. .. HUUTLEY GILBERT
i' ''I". 1 In |>ra. a- want, ,ill.. ill I rite r- 'li Ih imp r
Ml.:. m i.ii.l H, nii ..'.I1". 'I". I"- I.Illlt of tliv T.niie' ....., t 'r nti> p *-m, inn. or :i-y i |I"":riil.n I In or.1. r'mVn'l"wa' ..f "Hr.. l lai"ltdjliip .... PHARMACY
; bar wa thi* innal lniiorlalil
:; :, : IW t r, eulnf illnv | ,
1 'Nirpml ; Hut. i i i tTnlltlif.fP '
ni .. unillnmm*. .1...."iii"' |."ihl.. .t"l..,,' l.i.i UN Hi la ilUpulPtl, (mint the A.I..I Iniiial mill ''H"1)|' .\ IJ.\\\1 c'ml'\ \
.. I- ''fl'h' .i i I'
.... alloitmiimli tkta |*l r lm | 11
"I "' 'n'I.minimi'>rn.m''nt In .... f. ,pnl HIP, I "pajialpli" licm. ta mafci .ii. lull"i Vf thnt |1"" tl" "I:1. ': u (\. I : I ,. '1' ..)I I.: I.: '1'.
HIP iipfe.uary pxainlnjll, ,,ii of HIP l".rMui Wi.t, ..f I Hint ritii, 4.' U""I'. .

:oItTn1', : B ItlBltB"\ lirr roinm.iti"
I:. .miiium, at Ih" rl..i ",tIp .nh, .rilvrll | 'lafnial.lv. lu lila fOininaiHlcr, .Inhh thai il. f i.rl.la ilupiMtihliu' : '.. ,1.1,. 1" "" .
Unl .laf'lI'l.olI i win"' 'li' < iiaplntallt
I I. | H | '
1" IHT > r tl
,: ni .I' lit n vl.liTOl .. r .. llul .Vlnbami,, T I la Ires Tcmc frci from Alcohl. : .
l V or (Kxtnl nt,Kr |1..1.!* !'' I... Pill"I1 .: i Miniita to ; .,-
II.", HID; Juiiinal lil ijiicll.in, rhariro ran M,"I' 'y 't II : li P in.<. ahe < an mil. |11" Mi Inlnlllble Itemctfr lu : & ', s
I h.' ,|I.'. ..liIt I......ittm-rii'II.* n.|.ln, a "I.n I. In ih I .I.I., an,I If It .lMiil.1 ,ml," Illi..r l liW a
iiiiralJouilt, .ikoa rcli' i irirlil .
lint .V in a > I
I > I
.. lln. \ I",Irn".'l...1.1 l I '"f .,'K |i.|. r. 'Ihi. | .. .Immla 'HIP llun ttnulil"' |)i | i .11 lti r Cnm| tint.llir I
i.h iiip> =
.if HM,'hi,.. laiiMfqimil, ,11.1"l I I. ol'j"'li."I"lull.lhal"I'r,,- tr | '' nlr Inwrli ia Urtirral lirbllllirBcrf
j
,1 h ''' ,, "U,, llaili' "".w..r..1 al calt'' ... ,. ..
< .11 mi, IK f r r ".""- > 1'1''' 1"1. : .I. I' : OPFoeTEPUBLCSQUAUE ,
". uhlia.': I, >''I".ny| mm .li f : : -; .\::! : 'I|::;; : Imlril" I*.IIII : \ .
\\lHll | ila. .. till II (!* .'.. I" "'i* '" >Hlllolreawiiinir ." niiitnalh'''' np.n lhi."ln| .Vltluniit "I" .11 r>f NIlitHiit| < ( ) -:- 1"
,, .
!. II, "nit,, a.llr,' m --I" iMli <' : "I'd' nluiDxt, kluiliMlti, ;. i an ni .1'l ttill ." 'I"i.| .. Hm 'Inn'' I .". .1". ..,_ .". ..,1. ., I'" .'. ... Hill moll.Oil" llnilKpa Catarrh, \ \'h 1.. .r .4)111.)4\
liirt prcnir .1 li. ha. tit f. lmlebi fir It. I kinniiaiKl ranrPMua AfJrttl Hi*
.
Ih.' '.,,11''''. ror 'h.' .'".."r..." '''' 1'.".... HiilHiaillacl.liii| In lil. ..|1"11.: ,,, Iau I- IV.Hilt inn.lileipil, llm Htm. In I.k Hlu nnittl.mV

"" h ".. .. ,,, I.r,'", n,,,,, ,,',,r""r",, r,.,......1..1..... Its that lie ami lil. ..III....,.. i aiiiiolninlinl mil,, |ttlim Hi.. i| ,, "I" t. '" "
'.11''
"" '''''' "" .
Ma nun In HUM furMHiilitli ".MI la vi in r,' liHK| >itiurn In .VIliinia. ., OPERA HOUSE. Mr Uf ale. ,

i:,':" ''':!rlit| ''',r':::':' : :::"::Ilk, ;, ..ruli wlil.kny In tlia ulyMil '. Hun mint ( Ilia t ; ( T. W. .X -.1.11".1".1. '
nii-.iioiiH, : whl. :h null,ii; HIP, I I'tililti:; ;; Im | llil| hlrl.aoiria .
unlit, .In "U. ''N -
'I lim-lilm.iir INCH
'I'll. I.r Ilin ..,.itl,, In. il..i.anil, ..h."hlI. .. : I\ISII : ot.FUNXTUrtE
"
1 10" iiinml on liltIn t iimim. : IunionVMM |1'1' | |Hilni' lot 'ih..' itraii' i :iiii.Mil, "tit inwitlitn I \1 :
,,iInn rtnlianffr.: litIranil.' : I... nin.it ml I .11,1 I aonin, utlur i.iin' Im. ,. IMII'.InI',. i. ,. lai.cnl.i.tt "I'I'U IM u. '' 1.11:1: :", The AciJ& Eirth lun Id! Iintutiiij C,, :

I'trli-Anirririn I;arhaiitfi!! ", ;'"> """' "''AII.h'r". ho .ronlnil III. mi n |inl ,.I "lIh nil ," inlurul: i.ltanli nr < I lltl 'II M |1\'.. I .mill..ALA.t ,

li'\ ml ill.' ('t|"nr"lIr.> ." ..r 'llll., itllainni.nl ,tn,,I 1111' |1",1.. W.\.L : 1 .1\
.1.! I", finil onHll lnhlaila.cAnyuiic| 1/0v'rllll"1/ Ins, m. '11\1",1,\ 'Hi'tn IK MONDAY APRIL 5th, If, h"lit.HKnowlcs {ntU a..M wi Ix,w a> 1..1 1"1'1'| l u"ni,,,, 1.1'', ,.ill "r".f".h, ''t
llil' ,"'T > limy I
|int ttllli tin .
aiiiualiilcil .
IlIr.| tin r.n" ,iim, li' In. kit'ii .In i l h.II..>*. -ALM.TTnclor .
11"rw.: |
1'. 1 IJl.WMI: &l ... ,
lit .11" .1 I 1 I '
,'
lluirmi. ((10\ 1II'n'r, ... ",,1 rI'.r"'ell.II..r.h"lr.1' Jnlintlf ( mi. I'll k.n., I!,n i I'll in,.. .i :-.ndl. i,, it tlrpaprral .11' ;

I>I'-1'i,|1"1'.lv"rll.III". wliiif ..IverlMnu n>nirail| ", ,1> nut. lie lol.I Dial tin, aliuvi li aafirfpl. ."u.. ",..; .11/.11..11.1|. |>..i"H'l" lu liiiiiui Brother to.ls.or s cts 13xnl3 ,lmoisO"
\1"1)\ ) .
n> .\ IIP nil,l" for II In Now \'ni ItI ..'lii.l aa .'Cl'o'h'r' arjt"n",1 tin' imi'itiiiiiiii.' ul. .tin. tatil., .. : lll'LVLKSTATE i III: HIM:M an. ..111I11.11 l t ill In Iw Hu' h.".1 In UK. liyMH .
(IA'I .\1.,1'11''I"h''| > Hi. "n" '01'\' \,it DAriE t ,
-- -- ". IrniHiJ. by' our Oll"'IIII"r"ry' | In llInninor ,.. \ ui.MI AIM i I.HIINS' n.
,
,, ; 11",111 I IH'I.
-linli i. I h ,
1/I..l'h.II"' ,., ,
; I I I: Inl \ lra .
I i, Our i* mil 'nifcn' f t ,ill U ''H' ,,
i nilinil4'
1 .1 | n \ '
'I 1"nr: 1'alatka'' :NCWN. lin. IHI'n |iiin I line .. lin.k. 1le', Al.uirul.anIMP )I. &: N. ami I I'. A. A. ulluarla" I'll I IHHIII -A', \AHIVinn' -. 1.1 )"in i> 1...n 1 I'I I:s M' i.l>. r i. i" ,

i."1 "r. al,..ik. ninipniiy wlili lr.lI.r. ..", anil rpiihitil, lirn' any iiStli| ..l lnine .bi.lIi" ,in iwur lull Iln "nun, i iiallaii.r HISS LOUISE BEAUDETM \.I

n. m .. IH.IiIl'al| editor, 1111"11.1. f.r an.111111 I wno of lila mm ",'e,1,I *
tin. mcwnl.. ltlairoMMml| tiMiilaiirci "i "MIIII" nliii|>,.. aalilniily' < an lif nIrlitoil 11\ .ami) "I'1 trim il..I.P HIM.It-|| (I",i.<.mil",, I" .,,i.liPllmlm ,n'Until .". ." I'ml' ( l (.h: (os Fensacola D 1 a Marble D iforh\ D r K S

,11 I iiiipovi' Hi* |.ap"r In evrn HIII > all.iKPiluiOn tltil' NIH Ilil, in'. ::1UoI I ,In. .\ or .umsrs.MM .. ,

,,, the |.ailof, llipiiti/ n. ..f "I'manil ra.h'11",11,' tin ".. ttill, |1,1"1',I ; '' ( 4W'III'I"I': : ..uI.r.: :
I,.', inlurint. .* IOIIH.*'u..1 illi tin. tlift u"ir mil. <" PHI In ii, i..h I HAlahainii.liil.it .
"t, tie runvry a lipail) HPP| >IIIIP. C. H. LaCOSTE
." ,,kr. >riln. hnlgliNor litmr Hut, ,.I.>|>ui" nl'. ttln. liImrKiTti >." :1iIT. AIII'.IMVII, TIIKM Proprietor
\clinlial.l ,1.1.,1.. ollii-ra amiuu.tllnl ... .." ,
pilip, ., h"I"w. -I. .
., HIP r,."I lint tin n l i. H ra,lii .< n.in I 1 .V N
I It l IM II N' 'I'I S k.
n in i O T? II 33 2L. H. O I t "U'
rcciv "Muc jukil hia 1.11",1., .ln nil! Int., I" |.1,1| | I 1. IM8r
il lilul" hi tlia, ,OiiNlitiiiliii, ,, of .Hintni Ih'ct Hill Im alluvtul Hie, lilnity, ultliuluwn lUnjt with nit. lilvt. IK 'tlpuitlniltlati'in I : orilrl! i I I l Pi'n.a" oln, Ma.

,',for. '1 In.re ia nl.I"nll l )' a i nnriiiionl : ,II,Ml, Inpritniule .' .n* nialli' w liat tin. ."wi -.1 I .11 r. II '..' uJ .ni: j. T t J., Mnil '.:

l aiithaillr. an,1 I Hit liraiulim arfiKiiomu HID l-vf-y likaaMru, i of Ilic timlniK alny' "fall, .111'''''i' will ...IN..'(tin In ilivilipllia.ilulp.lrp.iini l.tO.U'S: ) : \I/.n""I.I"1 PROCLAMATION --I i Ii i 11..i llUHMHi.Hil.; "li,.} ,.lli., i .., .:'''f,
will. Ii,
onltra, of Ilin rcntralniinirll i III.' lu.h..r '
Hi<* n. IK pos-pa. r : "nI'1I.: 'IK: .
will Iw matin' a alilit 'n.t' t \mll
| ir.-iniH|
will Klrt a itiw Inaplratltin. mir
an,,1 I alilkfia. ari< h'"iI'arI.1I'j I for Ilio "IIHWIIPO. iif Ilia 11"1" Inn., in 1"1,1'( ; ,) <.in. liltt.lcn. wialili,, HK'HIMIl MT4 r., IrMa I"-. I -I' II .'1 Mturlil an.1 \\orkiimnslili' 1"1",', .1'i,' _I n.1 l ,, I. li .],,, "I

the .IIK.II! a,,,,,,mlilic. aifaiM.I tIu' fiuo *f tlie, fait thai r"' IIle'o, li."eallai wliii li li bnl, ,u, t lloini' niitv, wniiltl .IIIalrwtnii ( lh.ll 0' o. 'aT I UOVEUXOH IMI. UON "II:FKI'. limit.11 l.b.1. I I'I' I'' I"I. \1'11'' "

in,'.lor* of Ilia mitral 1',11111'11. Ilila 'kril (,ml iniainn.lriitil, lIe. art. ulllm "*. "nink. tnrlwlv IIIH'"lhe| : I S..\- .I -It.IKA." M I.--I.I I N.r:.rl ;. ,, I.Ih :
11t"l.r. migration Ilia <.h.....ii mitily' ,,'lii.il.i.f In,Iti.iry', u. llm ItAVe 1'11I' M I'.MV. 01: UlllilllVfllHtr .
.. Admiral <>r Ilia .II.'PiSloKM ,plot m.nt' I., nil. hiiiiln 4waiHiiK tin. IMI.IH IN I:K |- | | i : H" 1'' "" "K' 1. .
ul., "tin KnlKttl". ililll.'ult if n >t InipOHil.i -. -. """'"IUIII.III", \'III' : \\ : : '-. ,,, "",, <, ..". ""' .r'.. UNION DEPOT STORE.

-, 'I'hu I oi.l" <'r IHIW "" ,.,1. "'''ifI1 !' :NrUSI :;. Ixl ". hA'.. UtHt Honili" .ttlipthiill ,, ,"UK" I ..".. ,.. \I. I '"L. ...1.I ".",".ill."'III,. ,,1..lit ti-nth| .r'P..''n.i U.It' ,'ill"f. "In n, Vain Jlt. ..

'''i'.tiK" "I.It"IIIHlill" ami mui c |1"1" 'I'h.I ttornl llvml Tor vear< .tnvnrlho '''''I.t ctimi.t n. u il...i ,,1 I or Kill ill of l.iucUiUi. '"'I I'. .ll' ,,' \ 1-.1'" ,,I. ",. ,. [,I ....nut) H,.rlli. "n ,ii.n'ulil.ftln. -----

h.t, nri
I i ikn ,ti,: in,I .. I. K. n
ruin the AlliKlirnlca. lo the Urakv .\MrMll: IIIIMIUtlil:. i SOLE AGENT, nil I" .i ill I ) at, .illil |..rl) ." ".
..r N'i' >|"iiiilnni or *ll. nB 1erth nb BUk ,,, t I. ,', l"ul' F.JLLJAJS
liien "miili! 'lor llm |'.in>'r ullianiiiK ", ollllt"ill'1111,,' rlvrra aie fltHilalu Hie IVilNH,.,,On Nural' llrlllOn I "N"" in\'firr'. ,'. I.Vlitt .\\.I"llr.: ,
oiilllialuiittiiliiivrr. Wu ami maik I liil Pensacola -: Florida.J3A.2L.13 I I .. rn ..rili, xiiit ,,I VI, '
"' ovoi" liijth watt (ii MomUt' AptII. '> Ih., i,, will k". I I" ,, .lrl. -I.ktLIII l -

luiH| that not oiio. .lnll.ii of Unajiiimnil wept away ami railrmi WH.|IIM. | t>ulnallillieitloim [ .11'clIlo. H..., 'to ...."lin'''.. forwii ot 1 :S: 41" '.\. I I"'."I'"|1"\n tltllll' ramlantll, ml' Ian,lilt* ""I atnl.11.1 It I"'...''e.r) .-
M ,ill "bo n..'.li ..ly' "<|ii inili"u,ilVVIienirrr wti'k ,Hn moM lni .till, .. .
<. ml ml' i .
llu'' n .,nlna-o, ,iapl.ll'. ) |' : V'I"r 11 ,1.,1.I ,I. nil l r '\ml i f
a ii>|iiil.r lim uf. ilramluitxlx '1.'", ,,".liailvn, llmt haM 1.1.11. p! InSiithru ,. Choice Family Groceries and Feed Stuffs
i-Hlablinluil, vn Ilin ( uiuruhKIVPI ,nakiiiK tlicir way In :New ( hlcin.aulMiliilu walemiii'o Hn. \\.Ir. A AnnulSI. i/i 'l'. .1\\l,it 1.1. lvI :. Two Hundred Dollars ,

,', Hull. inn innku .mil, .wirklynip. ami. HID appromhca' tolIc. naval, I ill..III "ly' HIP :Nonli" Allanlkiiuiln 1'VLMKTItr HITS.I .
nom her. iiniiliir rui.a.. )" or ".. '", Il' r rt,, irriat in"I ,I.,lit ,'iv Ihi. nliirhri.rri
clhti will of llu m with nil ,Ihc, nitrmlant ) t UKH.III AND
'
iiiiny ><| >ii, t \- (01 : : I MOV )
.. OIK.. ;"I.Ir.I ,"i iH I : I :Nt 'in ill 'null. Ilin':a. 1..1 li. i.ft HAI.HU.\I 01'\0'11' 1'.1'1
Mulilli ami ilicn a .ieli. m e.t ill .Hie i, I I..in "nil' \ 'tllila lJnn10 'TIE'I i'
iaia, KlvlH4 in >< miiiplrli I'i ,
few l'r .
1I1I.ler In ilaI ; ,..
Hr a |
t nit r Ilrl". 10"
li.hc.l. Ilio rlvir al (In.. ncai-i.t "11.. Moik an I 1'al r: t"l" ''l':us IIl I IU.I.y |I | \ .11'.1 .10
.
on '. ,
lire ol lunriiie win Inn lor tw* Florida Palmetto Hats
'.
l l tm MI
will 11,11.
'l'h.I li fnol i
>.io ni "l\k.
I..IIIH I ,to Hilt 11.1.1". tlien Kiiiln.il, 1 IIHtil manynilliona. Auk. llie 1011I\.1| ami. ino-l 1 rril.l.nlviaieN I Mmml Ixrnna II.WH t tI ., I" I"H"""', "h. "...1 h,,,' h"r"I.I"1 PENSACOLA FLORIDA.
I Him. ran 1I'c" Ion mi'n lianla ml A. tongieia la in ."...ioiami In Hit. ,\tnmntn, n.it\ li "minrnof .mk a,|" 4K AM.*.W ,,1 1 "'j ha'hl. .. .11..1 K.I
thin fmllit| at (MI ally re,In.. i ,1 I raniUi the war tax unuica 'loil'lonaifthiipcoi .tt ai down to. "inunliiir. an.1 I IKimb nt; rlrafta 1111 > K. H. \\ .tltirs.ADVERTISERS: ,' .. al f ib" .,... ..f H.nit IH' MrMinnsDHmitriiHtii: ; ; ;" 10 .VN\ I''HIO nif: tnui
h"r. > "
t.ni'i: n"i I IIH' 'h" thr ,. _
ttvunr Him'' milia' >walioin \ milt i "h.I. '
mi only ,,'le'> luu.l, eainliiK"' an.1 I HieieiaablKaiiiplmi all willti iicillallieli inn' lie .Uf ", .1 ,.1.1.) ot' 1.I'h. V ll. l IK".1'.11 1 ol
\ : :
,lhn liver 'Mil' railr ..il ..0I (C. : : ;. : : : I ..
In the I nltul ". inaini uvu in I' n.iuola Kv HuntHill :.; ':. \. Y.II .
now. innkiii UK own lariir. ralei ,ietfunlkiiol Mali.liT IH 1 pit luting nrilie licet boatIrillaontln I LumLmw.PEN3ACOLA.. 1".8" 'h, ..., ,""'. u. r..r.

any onp ..I... i najr ">, am ....r)., we miy' Iwik lor Hiene ljoiliHliiKiiuil" | .. ,I \ ,u ion.. t ......I.. Ill* Intidini ;I'' .'....IM'III' .\ ., .' ".I..II'.. '''"'', Piais Organs id Sratog I achinas.I'I
lithi, ,I fuirof "\1111 11I..1..1.I or Hit 01,1" '.1' "r.,"" .
no ( a pipluxl to e.lire i.r ,Hm I vi.iion.1 ni 'u. Ihe lamlingul I" I 1 ,. ,.. .
ol hating' any emu' ),ellllon )lint I Ivi II' Ilio \ I xailoix, it to alla '.1. 1""I, j "" I I. __
'
moiilea fir 1111"1111' at
"
pnblu '
pilvtle |I"II'I''U' ,
uio not ,mlslnkin ul tut ili.lali | .. {'rIM. .. 110'1''' .. ,, ",,1 .k'' I-h. .I fl".' "',,'" ""'" ,. ,
kiln piieiti" HIP in 'lit or. 11)) S" ""I.
,. ) ampin 111. "I
.1.1.1111 the alimentation' ami I ulhliii ,1) """ ,. 1"
.. riMvlta 11Uh'r"III".I.II'II'h Fries'I ,.
ill '
inprilianU 11\1 \
ilaonr "u.lllrlj"I.I .h > ) nmli, HIPprole .. R. H. \ "
on "n an. r
f'' .1 : ; "" "" '' r "'" ,, ,. ,, 1. "I
; Inl..iml. citn- like III"lIe..1uw I ,I. 1".1"" [ ,1'1 "
1.er1iJCII0.lltew.t" |{ "I..f "
.
.1,1
i I
lion .l Hi. II"'" 11 Ilio fleet, anila \.II.I' ISI" I. II \." "1'11.1.." ,.,' \, ', 'I., h..., .
linn *. OiItana, at thv "0.,1 I of liilrwalrra "milei' attark *n I the alup. from lluahoi "" /' ''. 1:" ..I 11": 41'1'\ I" \
_. the .: U' : 1'1
exact cost t t 40- f 'I %
an., ,1) Iu the iltllti ol" liirjfirlvtiK liy "iiitthua, of torpnlo" 'Imatawhl. can lear 4\ HI'U4.I .14f ,\.."6. JH. ";) : lo UI 4"

I ami t.rmili to KiilroniNhum aiiliKit lu )'iuil>. HUM.la Iliai .-li aie lo IH llnallt. ,..iupnNe.1) Inline II of line of I.t I M III rIN I .VI.I. llll. I HI 11:1 I: ,. "1'1:11.1'4.: 4on.'f 11"OIU.: : ".100.. '"

*.tuna .1(" Ilio SuprpniP' e."rl |, poillmu or ihi ..iilc anHie ..1 there !I. lo IH a nuulir: navalimxk any proposed IM. ....,,, llll I.. 1'"u. :l'..". ''S.I'''.'''.
..l Hie I iiluU. Istalon' in nliHliliiijt ainnHiriant over IIK tattle. hi-ni' ihrouuh two i 1'1'1'. :uw "," '' .' '"1\\ \\ .1. .. W ."" i" 1.1"

,i'a.| 'lice,. h.lI..w..I lav, iu.o,"dv nfirrttl ii'.'lain to lumlti the. ; .lut.uf, .1'1r""I'Iu.|'| railroaNan.l, Iheieto," ..,,11'liavi| .,lo-l In' llir-i IliuivaluiTaaioinimnlil n.vl we..k Haifa.there an.l ...1.h'l. ,ten .11-, .,J.. ul iI I I advertising in American I 1"\\1\I: -' -. ( ,: -. tU'UI" \. ; f \: : 'Vv: ::: : :; > '"': 1' I"r': : :r :
p '
ml rullrim.U.. of nihtllia|{ t.. |In i .'III.',. 'Ilieiln, .). I limUin, no. ;1'1"| oiliinilt of: u u : papers by addressing Vjl; :: ; r! : : : ? ; N ; Vi:? : : '
i (;:: :
iitllPETTEK8EN : : :
ihl ,
'IIH ".l. .>r .uiriv, ..i a' lo niiintiliHi wall l HiilailoM In llu. .ia. wild ,I'j' ..h'l' .U"'t 11. lo. 'u. GRtNa llMtaIt : : 1 ;' ;
(
... hUll tlr I Ilia I'nUvil I Ulit ,Hurioii i II ...ll.lPll, !lt ''h.., Geo. P. & Co. TII C. W t i : i Ir i ,
laml. .lua and nnallurti.l bllooiU ,
Rowel i.f
il ill ul.l ,
Ihi upproa. Iho I iMi nut .1 l.ntariniMtil ,
il thuitMapi Uxnlicui tour pi ''m I I" ,
I 'I.I I.I : : I ttll I 'II I ', ,
"
:::: ::: I ; ; : ,
;I. iiiu.l, out In I hill i aw Hull,, Hi. ar'' aura lo .hi Hie grtal POMnnuUlillU il.ipi.t n,Knot mil onl) N.w.p.p. ... '
... In I'in.a.oli. in ..nit. ill .Hu.mi!.. '0 tp.o" '' Now V..rk l *. B UO
,.,nlv for Ilio ahnx )liiy' wlih ionKiiw i.f Hu. 'InlniIllr & MURRAY. .. TT (
.in..", un.l.r oUlinit a.,l., ufulilimll bill II""h."I'l.' '' Pr. 8.04 ,0. r. IU.. lmphl." I ol 14 I >: Ll Id, I, II III. ". ,u 'I, !1. p" ,,,a (? H '
.. >elivi<.il on KiaiiU.I l.iu.l.ii : I.UHVI: I' MltK\ : Al I' Kr\: \UHII : '. I .. .,",. |IH"i-MI., I ,,' ', .: I.I I. _

..... lo ,. .. iln MR l.i tt ,tin..- I 1"1' REAL ESTATE
ttl.i.-lithe .I..r iu et hll.lllul of I Ir\
I lu r .How' lux la a IM the |1'1'1"1.I Ial .
IHH.II |I'AI.I.' Hnre then llu mikjiiha bur* 'In Iho (.uiiliv ill,'rih pi M't-i' .1. I' Mi, ii it Dr. A. Riser I THREE DUPEPSIA.
I rtiiivnl all.inll.in, In Imih h..ii-t., |. lnnllinKaik.lroel. I by III eon. |hHlik dill f.ira natal ill.),I.it ,.l ,Hi. k "n,.I 'I.I: le. MUDACME. ULLS

mui" iM-fuielniin' '' .luiihHi'' ..., llu' ahiiM : ..f Minb : 'I'll"I I I'. S. llomloiUar. Wllh ,111 I //.1. .Mil'p I ttllll. I.ililml I." I -1- s

will haru In in "1'11"1..1" l>t a|>|.roliiulv h.,".... II". Itink il.. ,K"v UIH | ail.1 I iti.,plliHill i. nl' ,I. .ill.ntul --. DENTIST, I' :" .. "
i I. xi.ljtioii, Ihv llunw. 01 : Hit l.uwill liou... I 'nlu.l 1'1.11..1'0.1I. llu' ,..., iiiin'nt .. ..i "iln. t ..-.1-.1.1 | Crab 0 rc h ar d W a t e r... ".. .. ".LI.i"" .
e
ROSADALIS ri:>sv oi \. i lomiit
H"I.-e.l1ll1llvo.| IUK lilcl) |1.,1| !'"ilc.I.I I 111"1'.11 K:,' aailiHia I', n-a..11! I iv. I hIn ..i. I"" L1n.uni.Aun.vr: ( I c' : ;: ; ;:k r ;
lllll.p
lull ""IIIrl"llho| I'a.Ilii rjilion.l Iiut Mali- trimUlllv. ,ilil. MMt. i. 11"m "l.1.I 11' ,i.a.Innralili i. I 111 I I, I \\l I' I:I -IHrNi I ;; :., n. .'O; :; :

|1' th.. 0.1 uf mirtrviiiK Iliilrlamlmill I. .. HintailiK "'Ihealre.' I nil.iiI | fi nth. i. t. t..", "I'ii MEAT: SOUTHERN ; x
Cor Palafox and ItiUmlencia Sis -- -
lo laku nut lilh< tin'rilo, .in.l Si 'n.il I 'a'IIII'o loha.io wauluiUM ami. I'a" >U la Iknimi" lily ilium., 'it II.l O KEXTTO CITY ,

.'l,. Nun \\)ck tun ""I".t..1| l u I'Mpiotiilinullial t.>itlliel, 'nlluil hlalea. ('oHit, roomNilibnlHig dial ni"lor, ila >nir.iiiinl "'I|1''"..nt, ibianllliil i REMEDY'"' ',,' .;'!, ,' I \' .' ,', ,,' "" ,,- IOTCL.Itss
'no mull lamU" hall l li h. v"-it'll' il, .ivt \ .ml .. ,..1, ,. 'int.. _' .. WHITE & WALES
\ 'nipt I rum .IIH.al Uxaliuii. on ationnul it I.... a tuhai.o wanImiioi HID ..M furl ant. It. in,IMI 1,11e -' S1",1'1'| 1 i 1 1 i : :, : ; ,; ., 11 : \(11.t'I"OII.: \. ,

., .Iho lull Ml' the I nllitl. "Siau.*, anaiilUoiiln .1 .lohu Jut Ihilkil.ka. ttaribonwa '. ,.in.... in Khi.il I ttnl'.u, '( In. ,lou nl 1:1" urn ,Hi'HI'. \',il.. ." .11 nUL.I> '"

Hie 'Atuniuy-tiriiiral" I Ilollmt ..'lll i.a .",1 I .......".",.. U m. l I. imrn.lliiK In It. II" III" ".." t IIHilinl 111..4.1 ".. l.i.IIH ( '''.'I\' Fine Gold Fillings a Specially. <, .4 ( ) P J. I
Ilia c".I. of mti' liv >uiuhiie iiriuin. "miniating' mailt all itIhe A inn. I,'..n. ,li,,ll.. S.',iv.,, (
) .1 I ttharvi" Ik-
hm IHIIII rcf".I. ( niry' a ttarprmmi. an i'hl1 I .'.Iln.I, I ,il"i-, ."mil n I In, ll" Mill,.,n,. nil .ill Ji-. 1.01" '1 ,,' I 1,0, "I"" ", "" \., -
|I'.j mi ill .1.,1'. JVM. '.li M.r<'. .\. t.. 'I'Ul.aiTiiMini. .' . I' ,,' ,:' "".. .." ( I ''
| III. : I.I :: : :
maliitaliirilHiint il. 1 > llll. : ,
IhelaHtr bill MI'mi will mltnlaUito i I ,1"" .I."i"IIO.| I ". 'I ,
d..i awav .. IHi Ihv |>rai'U. riln'nlo ., \ b..r \ I....*. rlfiar .lu.lory ... 'It-rial I... oC tl"I.h|, ..I.,.in.ilil it. .la.in.lla I II. D "I"hl". ..r Ilu\ 11.,1. .km ",". "....: :! I....'.'.I .. '"" ". : Gent's Furnishing Goods

.-liiaiUlreul.tiumhlniK. ', Jiiliua tlIllIlI..r.'u.: .'a >')|iafai'loiy all Ihr man inlen.lin' l..n" .tn,. ,i. I ,.' .'"1.. 11 ,. '',.' ,
for Hint i<.a pliui-d la MI aan I. r..r 'i ir IIVI > i '.\1'1'. 1.1 Mils .VMISI10I I -
Vnl8l l I.I
ami 1C II. 1"1.I II"KK .
ware roouia, A l! ni r a limb i. n. l. will I. .11, ;. r
ktliluik' i H.H'.W.. inn, 'irm In, ,. Oil. '
; In ) & ( o.'a i'igar' r.M'lort t'at pianoMoiiaarljar ,. h".It..I. HOS.IALISL U..111 I llil.-.Itm.a *rA'A: HU II.IU/' \\l lil IlltrlJl IQ11IIMl ,
pltalilt ttil out K all 11.uu. iiilpruiiiliu.aiitpiiti.il f
Kinlni.ky U Ii.rod. if I In"r nii.nul', fin''.. Ida Ameiluiriliancp .. ,. I: : .:,"J r ,al: .I .: Jsmisrc3.-ai.i3s l < 'I I
he .. | iy ii. k i.-lil-l lot.ami ,i,: ; ,;!; : : :: \. ;::: : "if* ti ., --(1'1\111:* i
I 1'.r..Ii.' ol'lh..It. "
"pulalion a | : .11,1,I 14.,11"11.| rmiHK, Ibc billilat atlln I 1.1' Hn' ni,.il .lull, '. Wt: Olrll! < i|: -. VI : 1)1) I! 'y PITCH ttrtl: -.lln: | ,
PINE
hln, ,'. ami. .h.. ..1..10..1 I"d liirolli ,' e.rl.Tuol. LUMBER and LATHS ( S1 ,IEII.:
| '
.
ui. C. \\'AT \\tox
I'uhli.' llbrar, III., .... aaM .I.M.foi ,H h,' i .unit, ..11.W"I"II.h : : ..OIUli \. ,.
HI".ly" The !fl.lnture| lian pt: .nii > i ,' H,". 1 m.oon. IM itiuiii I : ; i" l'Rr-: > Il tlllH! "" "" 1 11: ,
11..11 < .1
bill, an'1 Ilivlioveinor. lia, approvi.l I llu' I H. ( iiKtoni llouw ami Hi" I.II., .I .I: FOlMHiYN1 I : .

;: :il, mukiii:: ')! Ilio: kwiiix| Oo l a k:' ilillnK : Naval liipwi are the only. I,,,vmimi .r....1..1,1111' 111"."f.I"'I..r, 1..I.n I.nn,11. I : , I I 8.UK.: INUWH I' ni'iir-: I -

Itmiae filoiij I lt uI tin S ' \ *" Vn ; u:". f \
.. nl biiil.liHKa\ nateil 1'1 lie total lua Iln' '| iuhlt vl ll.' ntanil : :, : : ., I \.w > ": Htl 114 rdjX\fEL-
I II..W. 1 'CS Itt '
: '
"Thill I wlioMHVrr" nilh wr wilhuul Hill Coot up about. ...li.. .(....!. IhHi ,. aniil lilwlKiiiK I Hieiu ;llial Ihi n tt i I*i ; -- E; SHOP .... H bull. :'i': .hriia.. *.,.....U.. ''' .'. Ihl. 1, I l ATTORNEYS
| <) ai umm.Hluli I u uu Inn) imlwali'l : liHtatill .. ,. _
Kh .
>IIIIH.. .nuativit. .hall nrl up' i'arry onin bl or the tin .-D.. ra about eilitleu | .r '. I ,,. JIll I .. .. |1' .ui'v,4 *.u ,. Irun 'A"I'I. ,..
'| al 'u..n ill and UIM tank W ,,11 | I
| f"
hulf.at "
.'oncluiior, nball alii. an.1 I u..i.l' InM laige" blmka. hi Ibe Itu.lma* |Hir .. 1..1 11.1. balaim. llnx... r < 1'\ H'\ ".CE .1.
town unl on .
rl" .I.a''bil' r : llwiwr Iratlnt iu.I 4H. 'I ", ,
:
1"1' FOE SALE I. I. ,, ',
'"I.ac: up, larryinit on nr lon.luiiliiKi .rl. I.II.t.I" I"-.k "
IClllln
.11.1 I inilulea III
111"11.| all aoulh "f Ihp 111vt' tl.ilffi. A i '. ,.. 11
.I "
\ 1'lo'I""i'1 K
k. no bunk, laio-hank' or uHiri uul.hiv ; : I | ",m UuuT'ur .
: : Opera HtitiM l Ike Miaauil I rinbra lii|| tl. Ibp.lnllVhiii I W llll V \ I UI I, \ :' d i N.: term. i.1..II'I. .limaU. Peusacoln, Florida
ul i
or MiiiiilTaiut" In. biUinnwhin I or Ihe:: barvea I \ t.e linallt ail I ,Dial Mi.n.laHU. T"r 1: ;' : '\' :' '. :" "IM' I h, .lr,. l. ., ...i ,,' Biairoad, ." lulm Philip Brown ,,, : :
'by monvy vr otlitr lliliij, matIw luanv w an airm luri'thereon |I' oulla pritlli.l; tavaihn iu t the : ; .. ", ; ; ': STOCK OF PATTERNS. II .t:>|MMit| >: .IwclllMiiii IbwaiiaalnHin'r'ii
Monur luntnr Hhuttrr >.liall foriuniiin bilo the in.uran.i. la lea.llinu '' li H.rll 1 Iud
; '
.alloii' HrvriiUio oriyuiuiii,. >|>rluiiiiiMi i ami that: HIIMI: I. no m I li. I,. ,,di ',1 I ml t Hfli j o I : In 1 k '. "ll111: iri1'1 *; I**!" "*. MOBILE! STEAM!
| | 1
| llimiMiM 4Krp ak>lf .|MII on tartli lUan I'tnun: lkUl.l' l I' ,. "II ult I.n,u... U, 'k. -I.KM Ik t
.Ion, ml up, winUutl' 01 i .rr> on aBailie U.P.A..I. .:. : I'l'l'A W"'b. ,'I.
-
din Ilif I .I .IT "f 1t.I"
f from
i UK lu..lh Vrl.| i MVIKI "n It !" .! > c'm\c\ I : v ...
\ of .aril, uhtri-hv. HM...,'y' oroihir I :\ : \ OUIMNSw.: tXI: '''"ItI aaiil ..tu ilntl Iln\. ia.il." lai,1.I >t, '.. Uk n" i" ",", l laal .I.., r I""I.h.1 .. .r.,"r. All Kinds of Paper Shelf
thing may .b. uen' or lu.l, or "IOb. pi In.11 I ..... mi \ I ru l'rui ., 'lll:104. 1'1. t. :: "I I Furniture ,
fl.ill, llk orwltlivnl .......I".ali..n. .... .Ior'I., ....... l.I.r MI ._, ilrlll. ,, .,|]| \h. ."rI'I",>. ).|.-a. land ilfcrliu.ll.rit' .II. I"I.hn. '" \ I' ''h." "l".. ". '* V..I 11.' .
:
irtmlap nr coiiinilMlon. alii anilU ..... ".1'.1'1, \ n.r, re.iri-\.1 : ."'.|> .|d M, ,irltui,. -..1. ibi- 0 ,..rh"...r.,b..,. | .". .1..1. .. '. 'ari iuri > ,
|I" | '
I* limtklmiKkriiTie I.
il.t 0.-.II. ,1 ''" tt .1 I II .1'
I |1'1.|
'I lu "'lIh'\lI'I\ |s ..",1"11111/ ..ri ..iiKrea.mati' 11illl\ haa virrroJ aa "i"'.11 'MI.! 'I.I"n. I u. t ""n I. I II 'y.Ural nir\T. Cigar Box
< inti\ ou a tain. to .tl up, lairUJ onii rewlutlou In the hvu.. .-.alliuxfodilliilleiiilorinallou Anurtalum Ilc. i iTn j Il'. I.K'k u" 'ii ,ti !"..1.'i'. 'Hi Mfc. bl'O'1IIIIISI 1'\\111: "1 I Manufactory
loiutuilutl. fur *. DR.T.J.WLCH, AXt'
loiniM-unalinu per lu rcgar.1 lo llwmpiuv > .illo M b. atolaC'i>M. | 'I.rl.l .l4Mi IIA<. I 1''U1 on.\.tI. -- !
'niageortuiuiilwioa' .hull "be lineilii : :: j .411.
.1 .
pai4 mil ie Hi :New Orb. .lutnial u anm\atiun of W. t tc. .ulrli, .n,.i. R l,, N rtl. Hill I war ta, ,. A. 1..1,.. ,.. ...
.: .i ami 1 .. auj tviilluetl in the anr ,., : BOOK
< I rliuiiUin \labjuua iinil.iniilt I Mai. ul.. RESIENT I :' :: ?" "* '"* ". >na.Jitt.lUiiiruiii / "') 0''''a.d ,,, BINDERY
1 I" uiautlary. not lew llial iie. noimum :x|v.lt ion bv Ibe t:ullnJ Mali, ... 1 I h.lenolulian .. I ;iu, ': I .1.11 ". 1 : .. ; ...U ,
I | ir an :iiKtilu ul in I iv r II al">tt .a I. iM.iiU -|" iu lil' i In I.
Iliaii\ Iliree .hall..4lm. b '' ,.,., ., ..,".I No. 25 J 27
I.o..I" l'll.M'I an
yearn ; in ina> I... but the mom ti. .liuiipiu, | .inirlanfl, U" ."..,'1' I > I"M.\ 1 1. -,. ./. Elu.."h.'r..0.. St Michael Street
.1 inlamuu. after 'ltVkll.." ami UI i. KOUP, aunk unler watt \tiib tin 11.... .. >n....rt.lHl \r\,: .. I I'. I. .. ,,, ', .. .. 'f'"I 1 '. .. .. I".I,.
'ircter Iltcr"at.r1"111.1111".1, \| fr..nli oilier, ..\I" _J. ,'\\1, ,, : r.Lrt' MOBILE, ALA.
| uiaH> iHillioHa I hurled in IhoInuU >. aa ii .IIH 'i. -_ ; ': I I '
'iml.iniIhe li ht ol .ullrai;* in4I .baakaor. .tf Hi* lj..I..II'I.1| || | am.1.1I ikargnl. ttuh ..la.i.Ir"l.. C'II.I.t'1 HIII..I.l | ..r>, gmut .ii 0,.... r"i .aU altbUoflt. ,: <:;' ::';: :-y, ': :: :.. : '1... 1._ -NcTiCEf h __ _

roiu hoMinK, ant vffit of honor Iru.lur I t..II.I.IIII."lb. | I ft Ihe Aicl.alalat aNvwOilvaua wava .'.nteti,1! 'Hal ,I. w. i al 25cm.' |HI I nn'lu.I lor :. :, d..w i iWaWXOI. : : ; :, ; .::: Maritime
I.r..d"elb..r It Iw Malt.iouul), like "'I. |Vlai.hurn' kuama .. VV..I "I niila pruiwih' Iw.lungisl : I, > I .r.t...,,,' ., ,.:. Surveys.
'ilt '. *JtrttlHHirtml JM-I ill, IJEMI.I: : OI IK: .mo\s 1.r I' ".
< or "11I"h'IIa' ami Mi>*'.w baabitu" ", buill "I'| iu .Vlal.ama. butli rrani a pawmtrrUl limit, torumlrrlat : 1- 1 ,
"Ihe luilyiuinl .1'! .vuvluloii iu with or .-.. .' ,1 1 I dill l.'.in"1! rii'.ni", 'f/j'" ]I rf ,. I ,
publli I.
o"cy. "r. no ami tfiiHti.ipliii.il\ il |11. !II.i : tun- \ .I. : '" r' r
.
every raw .hall re.ilu .,,.'1 h lufamtan I" >iiitflt, ibillar .f Ibe iiiomt loam.,. .i w. \\ .. I 11..1 1|1..111 ., .Ionan.1.0'I '. .1 WORK GUARANTEED. ";. ""K, ''h ,''W. .-I"rh.' ,.1' '' ( I. ,,.. .''mV'V'' .:' vs "x- r'.", *'" .

,1 I ..diMualiUtatl| .n,.ai.il .h.ll uol Uv.lul .. III evi'r !I..> ....'..I.L all Ibat wa. .'are auiat of r.1.1.1.1.1.1.i I."" ''he 11.11.|. aiul .ate|1'.1'.1 n>iuutIk in lgt.1thrw .". ... r. v .t \\ I I' I 1.f .*il' u laMMfcuiaatml.kaa.aln .n..ri .ut ,4i.".. "r II"lo...I! '",. H.I"M lr'j''.7'XJ, .:., *";f i'/, ;\I..". .1.'"" ".'"" i VM.III' 4i. iKlUomuK' tu.iiii .
h .
KliUiHit >u> mlial lluniotl.lona i fully protiilr.1 for In Ihe a| of Dili Mtiloii .hall not arrangement" bt wblelIhtmunet lanta, bit liu Hn. ..11.IMI i.1"li. i. ,.' 'I" .'1"', .'..., ... L..u; i..... I, ....., '" ... .I. ,.. 1." "
IIM'lu.Ie u..r..be l NOTXCE. I lu ... ,. ,.. J.I'I."rr .i.o. .
.1.1".101"| | I* !fr''>iiM HaxiblalnmlIheltrvriivllle I .." nl. .talr UTor.. I pla.', 1.11' IU"r. .,
,ho. 1.1.1 .".'h (aim.. link.. lb.">, Out ..., ",," pruirwl ,. I.h"1 laiIniM I ..1 tho ... I.u..1. '. ..." .1"1,. ..CU.,. .".I. Lewis Bear I' la. \4" 1 U-. .
.I.
take. other part' lu "wiling up. omlm.. Atlvuiat" la ab. .'u, linif lu a iKiUHral <' .. I. h.I,....r I I.h.." '1'1"f'1 ,,I', ''h." H.,O. Property I. ..I.I. ... __ & Co. GEO.
linn or c., rt lux' .. ,u. b \Kauir.I .. JI., 'I" .. .... MARQUIS Jr.
I| till,.. up H lib the ,...11 uf lla lull.,.rtub \Vt.l Hondo, m ilaiL ,lav. ...r, r "" ,
Ile I ,
.
nlU '' .1. .. Otnllm. ,
r
Thl.I 1'1"" Mirth
i.prtll heary pUHi.huit'iitlorwbul "" 1 m ib _
>
M>ineMal ,c'.II"j,. a. no olfuiinu .- "'ripiien "' 'hciiu' '. II* i alia It "JB elf'I'4| rulr,.,pr< lot .il ." *. r. I, ." t.. ,,[ ..".1'j 10.1. "a ate '.FoIIUI.:

at all, ami uio.i Mali, .ireal a. alululi. I iiupartlaldialiibuliou' ,, ." but It. a> a iuitrv.t i ha." ': tip point.tatt,t ,I." a .In,: .llrl"1\:: ".,"i.:, -1.1'"., "";'.,' .,, ,'" I'- ,\ I." "':"". .I For Sale li..JJT"w'i"|' "".".h."','".li*I.."'* B'*? Commission Merchants '

.KoauorV bat givi iiiun' fontlu lottery all Hi* aame ...oI..t pmiaeUHi ntiylllaii| .Ian I.Hie I. I....' ." ,1, 'l l li.i. .< or ti iiu.1 i.'ull''ru ,
J..I..I ; h.I
II la, thai KeutMi..ky. .here lli. evil aaim' ckaraiier ami luipoae aathoae .... .1..1.ll.'|1".11 nl Ih.. .ill', 1.1' \1'. A 1'1.. I. 1 : 1.1 '. .Iu 1.4 .f.11,: : :'J -.U..I.-
.bveu trie.) IH all iu bnadlli J -- -- I1 | r. m. i a> iM ,
liaa amiliHli iu New Orltani. ami ,, Ui. ilu IHII btawi llu' > ilhrin ail,1'' i |fl {: p MU

'proiiBumealla: ftl:t"yh au.l puu- \\ e like. Hi* ..IlIur. an.I |I..alh. ta.lrrn | riK>n iurnl.i. ,"t-a pr.a. .. lillhh "onipl.trmr I",. ;., .. ""I I : .. uAlKij,i'iVaiT,", \ .*\...aoni.. at. *,,, TAPLE DRUGGIST
i I I \ .\ ,
l>liu> It' both bt UNO ,| rnvoiiineiil I b* la a rliter fi'llow arier, Ihe luanm"i ioflbla VUliuit it.,nil ( I In: k it., .1 :i ibml ; It., 0. .' '"III \1 &FACY GROCERIE CHEMIST,

In Hit penllculUrt I IIP law Mvrltl. but a> to hi. lullnvicbeiiieaHe n.nn .IK. I .n""I i.r rl .tt i If tin I 111('UIIJUII'f' :, ':' [" ," :' \11.1".1' .. SHIP '

loarea Hi* |wrM>u who vUlu a uamb, i I ,, Hhh.lunJ. .lum iHj.atuWMly .'.l I h',1 tin "in. \,.,I _i ,", ,, ," \ '.. ? : .: I "Hi.' I .' bTOnFi. I \\.I; :, ,1 ",' : '1"
ling iKjfiacauii "ilay'> '" lib llu 'lelunku !. | llial be i. la ,llu. MiuuyaiKlthai fiin... A ; : 1"\11'\. \11IH.. UK ,... '" ..
,... kut,a II, a iui..J.<..iiieaiiaiii. 4. l lfora. I.. ll la fully ami abauidilt fincburrbeiami __ ,- :. < : r 11'1" I..IU" \1 I, T.

Iflli* now tlatuu' brrak. "I'i| comiiiuuitii. ii. ,k,'rnaiubliuir > .." '.1" ""I I ,, 'h' THO8. C. WATSON I41 < UJIN. \I t. t.. ., .
rainbliuf bOIl_ la Keulm''k> il .. illLtMoiue .. iltbauiby. ) auj muuii.anr .'' Miiloli, I I'. I IO'lll. I' I', Cheap for Gash ."_... ...NN..I. ..

a popular reuinlt. -- MuulJvrtl ... while ikurib. Member" inj HIallnliuoril I PHM.I ,. 1..1 X \ *.TTAT". ""Ut TIM" ."".1 ""Iful "T. 1' I'L.KU ) I...
'I" lotlviiva M A l II .btrti .' .., .. :" I., AI U, I t u. "I 'IUI. .r.'t..111..' ."
uieu ru .
tr.
olllrr, Mppoil \ ""1. ,1'1. I 11.
t.. Ilt.. ). I CI, I.. ". ..
I .. ,. "a .... 'lurw-. I", ... 'I... A
a f
.Mlt. ,1, tIET BIILI.I..'.UII. .ALU', )''ltCr,= .
1 -,I _
..

.

.*.H\ 'TOO 1IU; iilhiiLui I'un I ."*ITEM 11\' Tllf: W\\' "II XM. I.lll. \'\"1.4) "1' M \ L\E: : : .
no1; ,' [ ) HtlUrrct -P
,\ Till: 1 \%l. MtMl.I till.. i Mi, .hiia." IUtp..|| ,1"1.1", yu.ui.. ".1..1.. 111. lltsllri.t.lils'ei 1 .liiuiu. I 'E\ i F. E. DEY ,

I Illicit, iiioriilnt'. "n' nint,..., ''l.ul.!! ... .hil'|, r.,. .1 i "i t. t I <'\ wi! "lit .' .1111.1! '"'' ", .. .. .", ... ,
\ u ,,tli I th" i id) lUltln ., vilv te.'. "' \ 1.I1V..I.\\IT., 1. .1" .1 ,' .' '. I'
\
II Iii Ih
ii I 11,111 i
rlllI'"I\ i Mai I\"h':
": -MI", .1'11".1 I lluI '. '' P t.lu'hiil"4tI II.i I. .: n\\: h"I I
.
\I' 11" I Mi t >. "ti., I I t tl I : ; h Is,' |.r.l'o'Illilli, "f "I.t" I Unit.-, :
I s .t, ,, ip I, nil "Italy.' 11'11"1 111',1 I 0 I.. I, I ,: ,
hL'l' 05
.1\ | I .TE""W"ELER
and .. si.- ,
: in iigli
l : I "
"I.I'h ll! > >| i i' I "' .
ic i
""II' a I
'I|1" '
11.1. \ I .
.I. 0
I 'til INtotofl;, the, olillenu / 1" -1"1" ilgiCelu 1'nlf.1 r
YA. "' ('"inimnii4u (ipuint, III 1 HIP "1"1'11: Inm' ',""|"' t : I I. .- br Admiial:: I of shssil HIP,I i |itlvin'ittion.: :: i irrmi.l I iraMi:IHMISP;;:lens. Hi'v 0. i 5\a..III.I..h".. I 1'. N I : 1 I

I .ill Li win wi. il itiiiiit. .f Itfi Mis' Ui'ol. "irc of 11''"' 'I ;. lit lion; 9' Ihpatit, lull'tlinll : '',''i';,u, ." .- I' ., "III _
I' tl"
"" '"n,l vi'..I in 1 1 Ii, I l.uilt IMiil I r:\ 11'1't i.m, ''' ,",lam al, HIP > I IKB. lu \ I4'|iiirliiiiin h 'ii' ..' "I IIP t .|.un IIIili,.r*." HI lh<- 'Ih..- .. ..,lIl,. ii .1 I I. I I
II" I II
I,,Iliiun. 'I 1''I'i'la..I' I U 4il, a., i'II.I"I .II'lh.. l itv dining, I ., i n,'lug .\ril| "i. .n,'I Min. I M_lttll 11.' I I.ok I..11 i 1,1.I''"' "' '." I II .1 I '

V.pw. 'I ti .iiii.IIp., | "I Iwt. |1"1111. 1 KPPk. I' i I" Cei' .. "il" .un'I.' 1 I i. lIllull', ..inilorlu)' ,,ii'pf.'rlhPfnlill I ,'.., ". .. I. 1.I" r. \ATatches\ Clocks
:.1, H 9. li,. mi,1 I iiuI., 1 I a | I ;. will a. b,' dm. ,,\ thai 1 I I I, ., I fll" t. I 1"! '...1 Jewelry
.. 1' .I i riienlKMinprliMt. M. .\I... ( ,I I II tiiii u n I t i. l'i i llu imunitpr. .I I \ ,
UK' n' null,, lln follow : I'rlpii, nut 1.II.h il ill ) 1.' storm..I, mid hive ruled inivxaHtlt ,I '. v I. .. .
.1""r. llilpl4inp. finl.hed tlii ,1 I u." l''i i i I .
npminV I II I. tr 'ntlri.I lUMom, ,, Air is.t llh'\ ? "I.*.|pr an "I j for ,I., .. The ;' :.; i 'Ill tl oirh, 'i I. tI.i Vt I Wilt', I .
: of IP 'I
: | >.
t I. .Vi
; .Vi'.
\ inn 11'1' .111. :
It ; : yeslerdnv. nel ill I la..I. ; : :: L ,
I! f ihnaiiitatid; hliIlicr. lVn .H I lie | r | : M | I U mikii II, lossp. ,.. I. M,, Mi..i, ill Him.'
> :
aii Cotnpaut; I :: 'II. .lr I. .
'ill|,lot,. .1 r., M. I l.oiifiM" : .:. ,:. -' Mw rale ollor. I ly h.s'r'wwul hoiisp.up ilnrltiK I he rntflhl.ttiHk 1>" ,",j .

:'lie",r. It. W. Halo ; xurnitiii 1,1r. I I.. t). live ..".erh have IIPIMI I rail roid. ( hues. : HIP jinbli. > ,m pjwl :I, hi ill,I'II 'II I k 0 .. ,1111. \.1,. "tel.1.1., I.I I '11\1.11 I' \I. I'UIt 1\11\1\11\: : hIltS I: Ik.
into I l W 'If I 1 \ "IILI" r. 1'1 'o "II
'I" Hit thi.. i "
'' 'r''lrr.' 1.'I.lot Ilun" ... n mon' 1101. really : .hi 0' i '. ; *.,lilI
Hi' $, 'li will '.,'''r like: hart I Inh .' ". flih. the .'* "rrhl.nn'. 1.h.\r.I I,! "... 'line pin. vi wi'!II' pluyitln.p ..1 1 r I 05 ,o, : "miI I .\ I h.ro, "l 1,5, V ,t.. I \.. "1 1,,". '1 "I111111.1..1&1.0 I

'."' 'UI n a lon.li. of the ntt Mir the labor of evangell!, O iu'l. .l. SI "I"" I II .1.'. aiidtrin, of MomUv; nliilillaryi ,i I,\K\1< 1 Ms .

I, >' .ill iIi> mul% l."loiitfliiKto llr llwlluniil. 1 5 i hll'| I ,' ill lOtION.I '. soil ,, -: ( I"'I-
he ,
ulUhassr I
ilflpjialion arc : r'.I'I..nl.I"| "l', .llll.1 \ "i ,1"I u '"iLl a I hi.",. ill' ,

;I lici:,,I.I I 1'in' to \lie tail:I HIP lIe I nljfiml hllag: 'I HIM, f a UK ttuii'fl.ill.fioinI : I ,liumo".1.10.and.ib-it ri>|wit I having h'Iiaiiaiieuu'iie'c n KHO.I I I H MtXMII- 11.I hiu'Mil, ,.-MtKI.I I rainp.t. i of :splie lite allrmtiviM vl :IBP termKit ofthi.PHKijipiiitiii :,,.""., ,\d';., ... r,'.I b",, 1,11." ', ..". A I ". / Iliii *.,,1 I','"|1.1. iiiil S 0Ouu h... I.niiliiil) lliiHtlnil

I ,
'i"alilcilflrr, li'*\ \\itft the li. I > 1,1 '.. ", ui.S. ll lass,',. I Iki I_ |5,4,ini,iul I' Hi.nii.iiiti.ilI
,11'11.101 boom I Diet. pasm.il' \ \V i.u i. Yli Mir'b I 11.1-I ; nwl, Urn unmilnioinvprdlrt '. I.. ,
IOi I II- .
,..pill wIth' I tl.I1: Iill| I I bildgeM I ,| nl i>rl, r X.,.I..I.I I ol l that aiidlpiut-. iprpadtliriti 1..1.' .l. ,ii,snf. ttllh.nun,1..ml!; "I Ji..tints".i 1 I ... .'1.1 ami I I I.I H Sic It,.|.nlnil

km n iii t ha Impict tin groiiii N at Mi I >rlia I 1 II | ,unit tin. ;ilt 'I'hlf. I .l. I 111 "I'I I I III I ,Iki' ', I",, > M">.?,urim la-tip 1""th'l.

I II i. ( llir.| : nhlili, iiliirt lay. IHOII 1 1 tin.,1"1.,1'I'i ,\1-1i I alptu.lip|ib.| ha.' tuval,nvtt ill Inkui III In Ins lijske") I 'rh11,1111. '' '' P.I..I"tII.OI' AtI '.i\i'I\ : :'I :I.inoHir 111,11; ,(flivl,",I .Kpll an-.: i 11'k':i: '; I t"I ft "I MX VII 11,1,hi:. ;i:,"ntih n, l i":im.' HIII: ':. 't tn :

i\ > nfprot| | tui ;tin 11'Umllnn,,:: ;, ulil i'i'I" ,I i .11'1..1 Hint n was HI"./Ipnil ,"r.I I i ifiiinl.li hi( 'ln'"I"I'r.I..C'hl'f, n.i IP> 1.1.'d.1 '') '| alter 4 dtv I' ''r, ," nils."I .'",1 I l; 5u',u t, I I,'u',, I II
,
IImrll". hi the liMMiiblikln iou.ci. a'Htimipi' .Imw ..I' the, a' I .. drill. .h'a.l .mil) .i'i tin'1'1"1. "II I k .
niaka HIP >n< 1'1. I I '" .11 'll. ..1. I I"ii.I I
I ,'i'l& 1. limit' 11.\I niKiniuInin inunl Ill I lIio [11..1.1.-.1.11..1, I. II. lin'lliu.' ,. ., h I h. \ I I III I .' II I"
,,i I Hi .IuhlC, uiItih a'lu." .'thIn'I 'I'h'l'.I'.i an 1 ) |It. I 1 \ 1' 1 '
I 1 1:1.: I It I ,"I I ''il-u ,li'i,, ,
h"lll. ,uIliul"'el'r"11 flif latimlidi, .lud I "i tint > i fuiulij DIAMONDSIMX'TACLKS.
Upt | mil of ..1 i Ili itii.lrm' "- Im.lll. |1,1.1. r iili'> i I :''
I I I I" In HIP, niniii I, lap, lam' I in )p.ltilat' lr 'm himit| i1ie. 111111' naval "'... l l it- iit ii hum .u luc c .: ,
hell h ,
I Ih...."OiiiMlinili, ahoy| a .1'lh|' nfat I his) niiid: :: : :,: II. : : :: : ''I\:;. : aver .,' Inn I 1. its 1 ,I' I I'll' 1".11.!
iiilu'I li-i ,
Absolutely Pure.Ill | |' | l's II l hill | I 1 ihnilt, : ., r md, ) ui | II"" 01'"" ", lI 'I lull, ,.,.
Ii ", r- Ri anil fir. I tin I ei-> umliinxI ,, I and IMi. .)".ml.li, m.t. k.rrl K I, nil..on In Hit. ut coil lloild loin' ', I IhlII'lll I. .11', I. '"' '') '"' 11'1".1.' ,

I' ,kI', I I I il (huh tliu 'e"I "." >' wlllip-' I tiiude t'ulil, .. h I"I|'pi u.aklHiiM.i.l / i In H.i. ..1"1. I.'er. I I. .imiiKlt ill iC.III."I".j
., imiriicful,i, Imiiillmir.llihiK I Iliiiliiiiiin : but ., ,, I" "'" I
., llil, I I I.: l ." .' \,1,1.\.1, \ il t. "liaui "t 11.11 ,1 ,11
I I l
.
'" raiin n "ii" a t 1'1'1111. "il .
.I
,,, I ,1.1 l 1'1.,1.| I.. .hip., 1.1... I I., dan p, ,) I II, Ito i. ,
I t II>I"i 'iailmiUifi\nHimr || I fn ihtu.t .. lot "" ; '' I I ", .1. II. III" .
,.., I .I" In.I. I IIP*, I I ,. ttitli I '11'11'I hi. ihailcs .'t' e ataiHxsin :II ,
"" .. ol that will pra 11 'lltel' '\ "" < I 11. ,"
I't'i ,HHCMIIJ| lie tail I nnu Haiti 1'1( .1101 tiiiniaKP 11"11 j .
'tbi. Hi In"I "
"
I I" i ) HIS. al.1 : lilt' : al.II"'I'.II\| t tMr I .
nai sit; I I:. Itillwit I 'II.
I:". \I I "" ,'", ". lal"'I\'I' 1 Ship lln Vi-.,I.h 1M"I r ,. int ".- .mi, I lo to 11. 1 1I.itiI'i, 'Iii
., \I. \ I .1..1.1( It will ninxnni to :,.".,, I .. lii..nl ,point 111.lll" IVlni. li' .1.l I I... l lId I' ; I
a. ,
I onIn, I ) -n on t t tdit .
t
(tlMMI I IM'I: : :1"1 ':1. nl.1 .c..r .. ,. '
"MO> :it. MMllMi: .nl I. 'It ut'euI nl.it II tI .' .' "
) \11"\1'14.. I lii.iil I ; "lull-Ins inniiprtp.1 y | cm, 'limping, HIP natal ('t'l ,in lniu I In 1.I.tI., lall.1 I OIl. .1"1.1 Ii: ,. I ,
I Tin' ihr I' ('itittijauiulici'' hell I, a UJMIII the lire ; hi. inpid 'll. '. ,. o I' ." ,,", I l u I III ,
lln l.ihiims, ,, 4'
md
Hi! f":,um" in 'h"I'l1rI? ) I to ,11t I .(K-iial 1""lill" i on 1'Imi,.-U.iv t iioii. I l Idl..1 in gin' I the Iii .1"/, / he sh03, bl. ..Ill!. lIgs'riliis.Win ot a. <. r I' ",I I. ... 31, ,1,1, ".
Ira lour ,. world ,,
1I"11'il"| t r.iibsriiplinii> lurHi | *ul<'r i ,.& vlliti.r ( 'oiiamlihi'Mnvtrailrimiltlmitir | I Imp ,,Iiin.i..r"'h: -11111 ttill nl."h'l' "'. 1'1,1".11 I"ur'iaii.; '.11 \. ", .tl. 11' I l h '". I ,'

,.. IV.- t .t t. 11 '.11'111'11'1' II. : : : : I : lie' aIled Tttnlovilt ,Ol"l 'ladio. 1',1( lliuI"pHirinniit| t.liindV' llu : :| I" rlppl.: :ol: ; !appltu brok i ,1,1111.I I Ill'I ."L," I I ,

14 ." I It., "1 nin, I h I lilioinl l I inntlpr, .vai rifiinil Iu lln. rnfco. Mi-, l".1 .ali \1. -Irani, iibonl I bunts i t""> llu', iiKb Hie niloi> uadlius agalli! lie 1.1,. ..i li: ,hs. tlNor 1 I 11 I '. (

t. 1"I"' '' I. "Il 'iIu( '''. II., I _""'1 "lllilec. HIP l'ieill,' nn ttliviandiiiltd, I o Kind" / rt"l I n. In in.li,' uhatigi'r| m 'I.,,111 t .'TO clip, lit i -,'me- nr HIP, .' -iIh, II, I'I.It I. .
to cinplor I al.litlonillilinnipiiiliiiliig 1"I.tm1II"? Hi,' Minili ( '| ililu I hoi,'. mid I iIuku: Hnii iiiricil, ; 1 lht'-e into, Imd. soil 1 \ II .
,, ,. .. :: : Icl,1 .
Ml HllOSMtfl : *
I t II.1. to' I : : ; : .,. i "'aim .1 I, ", .
the, Natal I Dull, ifnc will '|tctnl .ill k mill Ml s 'ini)" '((." ,' h"" I ( I lIltler 1011 "ii.. Ill.' "
N., I i.., ,..n.' va 1'--1. 05i'IIs$ .:i 1 1\ "
.'u,.air. Tie folo" lug stailiiigisiiilihi.c biinii, Ihclr eel'tin. lionn' ,.. ".. bt I II'') .pnt'. t,i.. ISniidi I tIll) ill H h.il t .re Is .f 1 1rmilineili 4.r0albl'II.3|| ., .

tVOMU;UM I I. I.I !II.! : | IS dIe |11"hI",1| fur the lilieS Kill I,,me lloiidi Kltktbi. I ,ill! |I.'a.I l tm1') l. 11." 'Ill HlP ,. "' :' 1'1' 1,0' ,a m,'lit .1,11, I".. A I II "i''" I Ill 'I"I IhiI"Al 5 lhhlhll'5.

Amour IIII'UII'I ( "loin,. ,In.otl.i ,. rilillellig vealFltisnce : l.fittion; .f kno*'inn that tb I .. e hue unil.i I ttav ; I llul / ,'HP.',ilvilv ; M I,'. .I.'nun. 1..111 1.I, tI5LCIIIII' 1I""ril,, '. iiiiintint S I

"I to Ih, i pIi' ,' I III I H.! II... I an.l 'n.W.I.I ('bll'I'y. their ttoik me iippnit HodMad l | to "'oni-iin' al, li i-l tin. :nadi hpi tli.t apiviiuii.i in I Hi' : M. II ,"a.I., .n I 1'1\ .i lIt "". SPENCER OPTIIALMOSCOPIC
:\ :i : : : : ; : : : I t III t N.
: Iliusil'ii| TEST
1.IH, full
Him, s. iiihhi'uh suit LENSES
n i bt i' 'ndi'iOuilI'!
tt md I, mil ( nn' ilains tho, I.. | | fI i i tir ;,; : :
i > .
"" '.mi ol tht 1".cl.-"I"III.II..1 r- 1 wiin, l.11.ri uuItKiiti I",'. ,
K "
,idtnnlHitr ,to \1.'. us it bus In'min I Poll" caul'I ..1'c.W.. I H 4 'llik,, ('liallillIluhilil' hllJhl. al l I ciii.I.I I .. ,M I"ram'bi" ; and, Mi I I.Ih''In'n pi ... ill I1.11' i nu,,'. I.MItl Th", I 11\011.1 0"I', II". I," ,,10.1,.I I li; ,'.4,1., lu.tL 11111) I lulls 5.' Is "lit JIll' "

lln |'a.l )u, .in,ml ppMimi, s. HIP .Inlni' Hut'"'tt 1 ,' ApnsllP |ol .the.new.okcl', ". I | | | .11.d.'I"' .. IIlr"III.I.) ..J .1..lullp': nnnd r"l.hh., Die I limit,, i i ::it. i Hit, 1",111.01. .,.".",... lu I I" ,,, .,1.",. 101 \\.1 I 'II''''. 11'11 .

nlli l-i, ,eirii-l.l ami | : ,.., I .. ,'ilil,.'i ast tt.ua" "' ',. .. .|, ,.. ; ii II Ntt .:'o'u'.M ..' I 1',i" miI \10 S ,.
fi nl .xa"cr. I
11I"1 "" [ 'j'' in 1,1loi S.llar.-.1! aiiivenhi'ip, tn tiltfbt. iMtii'iitc to 1"1'1'1111. ) A Sill'I, II" III 11 I II' II'. ""'1\110' -. ., 11I.1.1.. h I"
I I. lllll'nil I I" iVr ', I ,
'II "r "II' '
W. I I I II""OIIIJI'I ,III.1 .
ii lo'iile ( siruui imdromnirmlabb ccii.'lIuli
1 ." I I. tn"v. .l lint )In,1 I !mid tn all 11.II.illlv. 'the 1 has .li wn ir 11,1.111"11151 kship : $ I :; |bullSsit .\no,1, ,I I luw,. MlIlnr ;. ,,111,1 l :, 'i' I',. I1",1, ,
''I' l4l,.
i. 1 nmlUlkU.b, IUIII. 1.1. tire .... Mr. 11,111,1,itulilu, maiu i inriil. tn ll'i 1'1.10'11"",' /.... '
di .if '- ol I tin : : ,I Th"h'III"I I III I .. .'.. In.ini" in- ." 11,1,11 I,,l .1 I h K.. i i '','. 1.1".1./ 1 h.y oil'
"' m It. m.. |">-,,'"Hi' HIP Him, s. lal'H.. hi. \Vlhies1ooll| filr Hh.it'should I 11.1..' INI I the I 'tuum 11"1.| pia.llI" Will I bl ,lr.llhl ininoi,' duails: ,'h l bi. hill It\ ,u, t .I'h.I"q"| :iii. hu'IiI'l" ''''..1'II.1 .i l'l/ uiln, II.5iuI., ii,,5''lIut, 1..I.'k .I"r. sr .11..1'.1

.,'i. lint oltuers .1. Pssplllll| I to I lull ,'PS.Mitlmk St i'. 1"0'I I It ,.. ,miimmm 1111 '1,1,1Clocks, ," .
niii iiulili sol I ', ,:> i./e 1 Iiin i .In 1"11" ttpll.oukil lood I I. t41.' iiill "I iH.lt) .1)) 1" '"HI .II" I'S-is, I", u;.'.
; : ;. ; ; ::: ; :: ;; :; ; .-i. W. \\ iilit" in, ; ttill II I lii ll I, Ellili: .. I" 5 Ill
l7'I./.I; ( uill, ntiluiall i ) liiircto, I ntrro.liiK r i"" of all I I: : I Mlh. niiihl. ullli'ks on Ih. pipspnt HIP mini" t I. IK"I ; 11..11",1.1 I
( : 0111,11
: I I! I
II" "I.I V.KOI .hId I I"HI), |I <. K :llanrx: delis I ::: llnriiK IJllo"II" hUIIllv. !I | |, u tint :lonipoxd' :of'I IKII i Illhll"lullll'O'.whldI"I."i., Olla S lull, sir, f 1111,1,1, '41,1.1"I I 1.1. I Sold on Installments.t

'1 III I m.' i i. I"; .aI|II at tin! I HI. I Uiilii 4in ami $ mr..-U hi.I MP..IS, l'i'it,'rs.'n i. Mnripv '.. i a hhip, ,'Srl it nix .pni I h 51 >' i m. Wlt I l LI, '. I %I.lI!I i i .. .
."1.Ii H' .L4IIL'.ml'I nn tin ui'hIor I ( IlIei| I.:. W. Vllhlel'.hool., | J..II .d VP.terliv live throy ..a.I..f <'b ,i | ,"1:1111,1. .i lrp'uIui tn-p Itiiidiiiann, pljtpd It 1111,1., 1'10.11. llns .( ::,n:i: liio: ,:. r : 1'1 '11II. 1

m.I' lllllllMAftir, nurrt' IMlil'ox ,indMiinIITCI 1 Klibb HIP, -"II .rv
iron( nil I ill"., t I .il. nil, \ >. ( i-'ini-is'! : i1i.|".>!tiK of sine .minor tthi.li 1 : HIPV\ | r p.iip !piopi II\\\\ :: |iMl. II ill oiaiii/l| IIPI as i.provp' .,10,.. i. .HIP, .I,'W"U'1 ,I', .,,.,'41\\,. \fll"N" n. I 11.II":. rlli, II.i ,\ VIM \tHtl I Iltsnl', | s I:link.i Is for oat,' by all

..,0 ninltprainiMiinliiif" I HID foiro thu, ulliululylag"| or the tiadpvt, I ili-pr in I liaise ; i' h "hiiuhi'pcsiu'' ill,',.w,' t thin I I.iilhf ,... 'Is
i 'I n I I 'to tin | o-t nini | l.fl'e .1 'Ih. Insn u I ii' II, t .1.! 11'1.I III i Ui .m In tin' pilri.|, I HIP I I. Ill l195'iaSs) ,
ilM1""\ MI" \, ..i : it' Ikll .V 11. lie ."ellli nitJ.Minii' I H'llla, ('.illh| rolteiMin ban | 'Mi'lllpori/i. I Wo 'lot'|H,dins Ibispa H?! inoim'' 'I 1..11'11', 'a Unit. A I ll 'stiu?.,I I h..'it i '.mVrM '. I N II I U has Iilli'tu,! ,) IIItI: Ih:,:,. LII| ,\, -II I JI I
poinltlpl, a largigri'eiuIsosa'. and "vIa iuu'hi' lint Ii.t .ii rb lint ,"i, I I.hew. "tiTiTTim'llieK.iriii
& | I | iatb.an.llHi.ball be s't-ui hle I. I rae. t
I
I Iliui and .
RII it .I"hl "1"1"1| IOI a I viiiul vi'M : III:I1IIITtwl ; .. IIl1r I Inph" t .lal.lI.h".III. 111'
1. I i. ri'stv, 11, supply\ the I I Iv lInt In linn i I pnrlut' K l Illi lisa'Ill MH'" II als'ttiiinv' I KN rv on. 115,111 I lip, ""
I" |
.II Mlty .1,11. ...
11 I.
l'ahifoIn | oll..r. "r i II .'lu neil n ,lkilt'c'u'. I IMll.lv I" .IH'I'lhal ""'. In .lln wiv, ill 'IItoIlel'Ill i
.;vcr) Miml ..1"11lla\, bottle of I ,,"h ...%II'h.n. nllb h Mm I bobpHt vl tree, limbs. I ", tiit 11"1 ., C lulled l '' .h. II 1"\ eru', Hilt .1..1-; I ," I Ill ,..r. "n",HI.'lit'. and liind,, sj*",'nlniioii. U *
pliints, One, by olio the latent M,ibilp KcxUli X., .. '.. .-,. I I.urgf ,'In inin. will, lit nl
; \1.10< \ 'I'h' ; me
(thi. rum" 0. in 'Hi : "r .cowla u alert' lv''h robs ,torus :tI 1 111'11. r 'is" ; ,1"11'1 I Iblnk anv ininiit| .iitthaiii.) ".1. on a
: lariat 1 f' f',r, Im ,liistii-, .f \tc.t Mvrulu an In ( I (Jim lurKPt Hill ---- \1',1111.tllII '1 I II .w I 'at'. I dollar "shun UtKKl'xSub.
: ''IOIIIH.4 :: is'.ei..ul'r.h l I ,, r.:: ui ,;in,.5 Jiurta|. ;sell | till lie liuu,I her|l'I..J'.e full i.ii-ssn" n%' MII nn KM Mrti.it, 'Ii..r Iilihlfl" 9."I ",. II::.. I l.sL's 1.1.". .m P a|'|,li,'iilioii wit. flr.I5ia41u I _
\\\1' I ror ,lids r ,1.1"110. I : :: : way .iiii.uit II II .'1111"111 t h .r 5'lhl'oIui..u fur' Hit Initial, ilmttir,, .,'ill., rm HIP
Arr, t m ,ilixlmbid HI infill And, \.1..1. hr.1 o".t I 11 il.utlnji inrL'oi- in ai I I S'uwlvait.L
j .' win, li 1
t tis il l lI alIpiil'ISIIlll I Hindu
was
llirnnjjliInn
Ilrl.. >I fin r"halI. i> .\ sil'hiIItl: pT.i Iv I >'I I lit ,II tl. "''i" K I"" l 1 I j.I ," IMl. virtbotlt
""k, I "f ft'nut' nt, by a n, k lill.l ,". lr 11"'h .. fuu.ufuhuui 3 II I ; .uiIi'i p. ''a, J""I l I" .1. .1 I,. ,. I I 1.\1'.i. is aILS I 5k. i I r.. A l>, ii I > 'i'huest: bin' I MI.:nli I reads it.
nnd null of nl 1'he cnor I: ot Hie \\'Is.. tt I I I 'C. t loiiill" 1.1' t I. 'III I ..1'1'' .,. lii. .J"II t '.IIKIVV '.
I Iris f.r I I Iwi ,
-"I"'ill .) h'l 1,11 I -'i.', i us.iiUlluItuuu| S h'llhlI,1 ." i 1 11 "k"Kt i.I..U.\< .. \ I mil*, of mini' ,md h nominal 1 |tars ri II md'. Elb"hil5'1" ; ;
Ilill 1 'ci ih') II .. Il" 1 iiiomoBiidi i l .. IHmtnoif rum,I-il"; "rally .I Html, linn's. ultrs M. opinion' a. >.lril,1| | (for illtuui. and l .i. i"> I".1.i; ",, ,'U Vu AIXII.A, I, W 'nil 11'1I I Kllui :I I bill, none In u,'tnal' mleivtrrt.ti.ii' timd |hCti'u'I.f.lhilei,,
I 111.; III ,
.i I I ,1.1 Mi i .. \Vlmloli, 's .sooth- rlrllo.I. 1 f"rul",1 w..w,1. I I | 'ibl.' Hi.' 1'1"11'11I'111.1I | | I' ,in I '''!, in i,1.l si ) mi In '
hllh l Kriinl"' h IVll.an l; us f ,,11. isA : hliirautll' IlcIu I t h 'rl nl.
III' stint" I Ir i I '),Ih"1 lYilhliiirIt' 1"1" ,. rh' I !( in uillln) I 11 I Ink.a niMHlli in mi) rill IHU toHe. lie Krin) nil. l>*tt- i h I I.
for rrinuil
i Cali. :: : :; 1 :: :\ : .tinpiil ,vI.l..l I
I
1 ,1 t .,Iii, I l-in I :il. Ilalll. It will ri. ,','in. iil uml rtt l" .1'1'" 4saLtaiiv not ho- |1.iHI.r1..l lii.loil. I I I lui iglillu, I :l inibaik:: ; I ,'I a ,'oluiMli' "I .'..I.II. miwslllUl I. SlhI'iu' l.r"'n I I" oi, ( '"mlir hasm. > piiialiHilhlaKk.lror|
I Hi, i -,.i initin I tcie.l, visllij Is "oi I'l k"ns I IIP dm. ( loaltaik a ,It l'uiuai Mlf' HO- $Morn I h'lr.'l I 1. hli '. H.'. % ,\ :1.1 I. I Iss'k'' llui loim. dlali' nlblofpninI
; ti ; I 1 l":: ; lit ; lt : kliisCTaIiuusuishlc imii, "mls h Hi. cntrati te HIP h'uw / btnlpr pUHt| wil'' | "....11I.,0\ VI,'n it 1,1' I K ..i font. ,/,'u,". ( '.,,".! i ,.i.i// -
cit hori ,
|Ii iil 1 mntIwia iii
lIe a
lain nHii| on | Ille'' OHIItrt '
|p. 1"1 ,
1 I hll IIPIIS
< Nor U ,mull.. N'ul, m l'l.. '
f.:! and n'ion. harbor of I'msa I liiien.I .. I phi I' III tout paper 'lo"ill) ii-rliiK" m,nle new aiil I
; "
it. "
"i.' n I I. no mi i'al. MhHft 1.'I. ilK.'EiPIiii'lltlu' 1t,1 .I"C..IIIII 1"1.11', WI.I nun'1.'I", I I'h 'blue narianlp.1 il 1 Pi' .niiiU '
I b 'ntiit .md ) '' roil I'll ken. Lu 4 tnhbornlv 11'1 11.11'1"1"1 Kill bi 'The I I Ilh.r Mu.k, \"... M.ll.r. Sue II. m t 11,.mi.-. u ;'III.' I flllilHIIIK n ( nrrlajv Co,
1.1""f.
tl,, slomti I m'' I I I. ti I., whim 'r""h. ".' 111"1. I f<1 find.l\ 1,1 II uariiHOiiof lln I' i'n hlu'u.. and a | Hull. J 1.IMe I IVubali) llulan l'. M II; rilllt, I ; n (I'h 'i i HIIt 'II.I I ."''eel Ion.of mil, PI". of I ..priiianmIln rramniiUiiI
"I .
: SI Ii, -fl-: : ; i: I il I LII" :t,is. n ,Imp. In- I Mlo.Il.uauuu..hmNileiatliIlfulliI" Iililai.lIua :II. troopi dm inn the tniire' u' ill man.IIP.I 11',1".rJol' II' daughter, |left 1"1 Mplh.di-l' "hiisruhs 5 tn I'll :r .. tin,. m''. :"'. I I ompain !Vo. I I. Inol "I.'e hi-l 1 I ii s from ', ppnl. tI
atil I 1 i" the nh 01 of /I.I ". II It.lln.' ) 'n oil 'I Hit" r Hill, evening I 11 S. I I'. llnrvln, I I'I'eSIuJi'IuS, rW : |tsr font al \\tmn .
ha'"Iii iilon. al I I I.i."OI.a'"I..rl>' nl ..nl, '1. .1'OII.lr. ground. i i u ) 1"1 ilunn) i's'ku'uI, 1'.1"' .ti,. mil J"III.llhp llirtl.l, lice hil-.bl.iU ll I l'Il'l' 11 I'. N, .,. ,itHtm. -. : : ,:
.Ii. Hi" Khnli' ,v .', ni. Wil-low. ,'. sonihuertu l 'nil|| Hint HU lii-ld oii 1 1 I I > u'liii ,1110. 1'1'1':1' ,'I litii.li", in,1.I ". imiiu.ii.id I 'Uu .amp H,.ttuln. II.,Hun. M.lnljmbe'I rn.bUnt l. fll'fsIII'i'r J, .I. J.iII'lahiks l us rburnl In palnrti

.Kith,114MII" |' t'i' l'hil"1 l.ollinr 1 list 0 I ,,.u.l, ,1",111)1,' .."trll""OI| | of 1 1 I ." 11 PI"II' n) nnuirv ,iviuinu ; Jl 2'2i4 ot M 11I'h. Mi" limit II r.t.t| !''/1.5 H. Id I I' MM, llw'ordiHU Hr..lary ; .11 I huiia..lohui'iea I nn iIstrliII,5l1, lUllpvp. lii'Uklly llui

I i I. | :i t I. I 111' | i. Hit ansI ulrualuaoks 1.1. rrIH.I.I I. ."1"1'11"I "ri'a. I' ,1 I Hi.' >lllld|) I .", Kill h bl. ., ,.,"' I tioin \, n. .'1".. Mil" II.i an I k .it I 'mlItllslllxiti. ,. 'h..I.1 Hpvrnlar) ..luhliff or.li-initon '.
111' "H.\ ". .. 111o. l I. 'lo ilful, ., .IIII. I" .. Ik. 'II'I I Mltl ,'iff.'.'. Ir. li 1''a.Hiir ; Itob'l VMiilehp _
oldo-1 .d..la.h..hl""V I ',1.I ,I lid Mi I. ,
I--n '' r.n of thi .rasaco. Ihl | : > ui< I. i un i p.rtiun" ot I "i s r IM" l.ouhli.im ,
\I :
nilid 1 i Mat.' 'md I is fir aale : .. list..,1.1.%. '. .. ill l.llu i ii tin ol tin. .Hibboin, and' I i ,, ,,1 H 'llh 11,1. I. b. sell slip si.ill,..d tu hil. and sis Ihl "lib af! II ,.ir II.. ,.I il,, I K ,.i I ,'ullllt'nlIIMlrll Awl.lim I.rorpman I A. N. Inr.on.ilt : i UIHHS for ullllhru'Ils' lairlane. al

,II\IIJ\ J;::imii.l i I I:llui I: :ii .1:honl: 'I tie ..Ir: halo ,. ;3 \:/ <.i.>flit dil.t.M. il I IM'inn 111,1101 ih l I : :' Jf I E. Joi ITI Mjnh. Mi,'. I 1'. Hup.i 'ml l.a., ,. Ndtwa.Dr t "I I, III, H .II. 4:*, <*lsl'nt C'uo'niaus.. I l'f\t"t, ol, l < 'tNlllAiiK t''lu.

li <:, I' "' ---I I lint 1"1 loinliundoi. of lln, Int I: ', i"uuuu, ,ouli; ; K I : S, Vi.nl I : HI: ia. .|iiii .litei., VI" ',H. ,HI- I.IINI.t, ". We nlsa dpi Ideil. III Iou..r, a"",".1

t _ii.:-1 HTTKHi 'fnla'' X'I., ... Ih" hlnhll, I.; : I on the point .f .iii'l'L'liiiOrill4 at l J"I; : I I N'', \ll, ,ill,' .,,'''i.'iron, h..I"I i ,ilnii'hlPf 1:1'1.1, imtiiilid" ,.> himnii.iiM Nears .uLlII"l.I' i1" ,11, vt I I.\\illll", I III I"li'illi, ami |Himdi, on Ih. 111'1..1' M.ir. 'I IVtruiilap Inime Indu.lry *5,1 I aavn 'II

01 u nii i7 i niriuN. I ml linip. duiliulh i U'K bat : 1 hell 1"1, I dtcl. 'culi 'n 10 il' I ll I I', I Ii,. .t I tU"I. I "'t oil. IKIIIII \OIII.' "'.Ilrlll.|, iiiiinit al tin .aiiii Hnm bv buying

) ., 1..li I i ,. I 11 IiIci, '. of tciiarnIa. oflitr CHMMHIIIAI It lie ri'.IItely .I"I..llh.lh., 'IIU"1:1 .. m 'tills s..,".| hill '.KA I I' .. "li' I I""It n suet S'.lla. W.I'nlt.ltlI. I buihllHti lnal.rlali.rll. 12_ lit!_

I" i ni-i ,ii, ; .0 I I 11.I Uric" md U.I The daily 1,110t I not no ,1.vI''c hl.1, nnil bin I prilSIh.. lo in. iii .Hallt,.IIIIIHSW.II:with I H.,' iiiriinllcsIf It r'niH' |i. it ',I ,HI. .,,.. --- -- '

,d.I ..iu. I I. ii"t i 4". ni,-: Intliinir' ninlirn .'III U inwlijr I inoininKirllCili.ainlallulio I U ;il. .i,1 ,. \hel I hI.'.until ( I. Hiii urn any puny ones:, In: |h'u'llaa.i : I' I us. '10 'i otiiuli ,,'I& rimphv., Ill',1, Iii.. I:i." 1'11..1. | Hn, 1914,'oh I n ri"iif I >. will anon

\. hut.. u I i.\.i,. bionjrl' ',t lo the I .\( befire l |' ito, public in Illell.llo lila pxrcliMtailv arllclii ,I.' .1"1".11." I luitab>olnt.h' mil"". i t C h I n son's iola' a t Iwo nii.iiiIn my bpro "11.1' Is,",. 'MI" I >ki I 1,11 WI'I iI'i'r''s.'i 1.,i I I, nuI ',t I It >'ii ",HIM.r kill lull ill llui,, li''iiI.u, ...1 I ii ,luw do. hat Hni' .link "f liIlrs'is'rae., .

,,1 i .I I P-a i, .11: 11'1 I 011',1.1..1 I I II / .' iiiuliiini Khonl' I ) bit'uuli ., ronnt ol'lhe jfnllliij llu I" I lr. 1.1." than nil ihii11111I., '. .111 .tl. .i 'nl I H,., ti,. 1Ms ;. .'".Of J..HHIV? I lull I Hl ..tk.Htroi .

I .1"1' "tt, al'dlh.I I 1'l )ou.lr.. itUInK Ui,.. UeiUniic Him tonuki Ih,, ('ml',.,U rale bmitrim Ill ,Ii -:- Room: uu recordMis w"" I I.., it.1 i I'li' m I .ml. ,. .ale hi Ii, O Hi':. .in,,i..imt %Uiii, A % %I'I*
1'"Ie"i .1 I li ,. .I in |i.e i ri"n I Hut I tio In lhplror> atom e all loyal woman dr., btrcd thai II Km in hi. bad .1 11, 1 "lil.1 I I II \"'"' 'i' I I'd', ''a i'll
a
"' II ,'iiI I, .1 t ., "h.ita";! ,II Ilk thU, a '1111,111 I, I ,...lnl'I..11 I' hanlpd ,,10"1 bi. nl4i, lip, ,I I I ,.hl"l llaiiiiit'. but .lle i I. our.,h"'u'PHI. *h,' I harla I II 1, .". ..111.1Jd, II I I", .\II" ,.'.1"1I". I .. "'ulil 1. \ "SS'liil\I'. 'sIuui'hi'e a III,,' altlhilK'ftt SC
I 1,111'
-, I, ,,, I h.tt I i t. Hil 1"i 1'loa"I. 111.1 hool him on tin At I I lllu'SII is u il.I .
I' I 1,15. 'uml I wmil/ I l I- ({lal to tulle u 1101| any : | u.iic' I 1"1'1"1' .1,1.1111.; I livisiipii I'tiLacnla, I,i 4,50' liIIll.'l'sl ., Mr, I-Miik. I liiriid \, ,n Injun.I yp.IPI ._
"'l 1' ,, ll,' in, il! I,ibl '. i the 01.rn d tl not lfliildul.illilil, I 'I hu I .Cllu'Vl 1lhhlll'l'55 an ,dilF,'rpnlfiom t..r' II'. I hI.llI, I Ik >'" 'II: ,11) whll.. work
u Ski''urhi
.l Ic> -I'i-i' i m in t "'Ii.' OI.II"'e. ,imp. a tliowingof Ilio liusini of the ,h.rcIH of ltd I'i, km. ::1".. I 0).1.1.11.11 I 1..i lulun.i.1, I Haiti Or SVoo.li. ,i .II".. 'w'" $I.,,,,., t',. I morning. OH I I'll 5105 hI. IIA
on II.imcnoll bv
I Iiiuiu.e who have uvt IM'I"1f mii hlbPHrmiianllikofllHilNi
"' I i illi 11".1110.i iriera, lr alvir-, lo p'lilerllv. as *1)5) of t the .nu" : I ,". ibey: aw :9101. t (il.to monkey,; ,, but:, mi I I I H'illL lal, Hi. sI.I.,II 1,11ii II', I, I hH 'w I ui1SI ,. an J HIP ,,.,11. tins,' iii.541111 p 'Ire, II lIwi

-Iiiiiiciiiiiir.it al.ly' or("lvl extra II.i 01.10'|. of (lie |I'aler.1,11.1.1..o.t | i ill.I. utcnuul .\moii, ini. hi.toivthe 'beltei, .. Hiuy ,Ale .uuly it'laird ,,I tlfl ''I I' ,. It' I .ilel' ,.. .., iuKofHM'.lilii I aJil. 'I 1"..h.w weif,,,. bniK .tl5uIy| | lo_ \\' s. CHIIWK: ,
enlraiiPL, tin harbor N ,|" ,Ihlit'ka I ,'C. tluire, I I' la' A I O.. \Uu.
sri ennxb ''N tnualplt and
a Inj Ibo
HUP
,I. lit' 1'1, trin:in t it IIIrio onie. alllo" ( only ,\ vrry largp sushi b
mi" ol '
narrow an,11.I I omplitil' ; "'" I Mu'al for SIIM' of wild ar.mnd him I I 1'.11' 1..110.11, ; ". hAd iranl I'ramn II
'n. > ,,gil' ,ml d... ill, W..1'1.- WI.I uMiilKllh, nin.litloii nf alIta In tin. (lsuh., 1''In HIP "" : : ) din'Ibltl he. 1la,111. hen 0,0 50 ...".1\rll.,1 II, 1II.lLfi, .' 10'.1 'lti"us' .n skin sidp Coon Muni,Imi/, IlICre,5ig*. 'l'> 'lsv. ail
this iinnilir, of 1".111 I-'i In supportanulbi I and II .i rv bad "i is'i. I Or .t H.It''.,1 I 'lrni,
.ib.rle.IHii.-st' ''u'. XI.l'', 1'.IIlox aulz taco t 1 h\\. S '. 1\.1..1.1110 II 'lu 51 1,11'II'l.ui JiSil reeie.5 isoil Alt'r.l
"'|1,1...:a. inlllr), a rc.I.I..I.| I mi.lI I lair and Li :the' (on's lilili' ', 'wails liiiilni:: I 'f/ I' i:; i Apri, "'. l 14)6 'r ,. hoiil 1 lit'sldtii UP ibim we \ ,it. .'",." 'M','I. 114. ./tl.'ml. ,it I the wound! man and\ he I UIKw 51551. 55 W ices'.. '

tJhtltd.1 I hale ia>, a nut on ',.,1 .' ..vi ., IllS ,...,,, I lliniiui. KitiitiK alimir 1,1. uh., It was 311 3115
i a "
.
fcntfrfir Mrrrvtr link 10.1. |1,1.1) 1""U..lo. .bull ol the 11/1,1; / Me\io' am I tt v ,.' h.nl wtPral w w biuldinr., I I Iirvplrd II, l.'l I I. Hill. I ,ill. I ,.,., .i. H Ji, .in* lisil. aI oiuliili' a tliM .biivp .,1. ,
(" Ilio lodavtbul Mr I Jim (I L la "mi % ii
.|"j. ." rniiMoflorl ." ,'II'i. k, I I I. ,, Ills' '.
iccrtrn U K'rt .tnl .uf"( n- and ) I. '"
mcntf ( ,h ,II. lhl .ill be a race oppuiiuniiyIn I liii' roil hrl"Hal.' Cull 1,1 bin,' |.<.Hl lu. I llaril iu.l, of MHlun.. n. .11.' *wiiu bu.il.1 I II.I I. tt ,in, |i t Ii ., tow 11'1"1.11', rr.mk. that liu ill" 'l"4' wllliWill Ti, l 1m luiihi'h: at ttm, sin,toll fljjr
fi'rnfaltifli'tr 'l.'VU.r tel opUcrffitma. I >uur |huuuiiueun amii .. lalll.: .11". Iuiisca, I .. II. mw .I"II"F"i, II S l 1' "I 1111.' .. I tl, l"u'I 'wlI., i.':. sll%lll llljtllf, Mnri' Haiunlav '
.. I lh'C"II.111 h.ui.u tt a uiiii-on, and pi: mi I .. 10..1. built ) |H' |'(It l I I i ilounl II I. it ill Ii I It uri .1. .. vi ninir .i MoVlu..
i.- DIM -i" ,n Kin'till. Mill I Iiiliiulli ; : : ; .' ., I 1 ----- l"ll'Sy'SIerh.ai
1.1 ., 1 .1. I"I..y liii al <
|Kjutr |Ii ii.rsl I in it> sis.t.ioi i' : 111" 1'10"1 I.. -,'lsI.II) ., 14' a It 51"I 5". 1..1.. (1 > |wr cliaiu-i,
>X ;r iui.I- 1,1 1 I.e. lul I I'aeauhay l I 1 II'. liui-v u ,1 IShIC tldlM 111. It'lVllll III
'I..III. | U 1".1'
little fuiiliur the hjrb.'r I. ,
iit 1\'Mhlt 11Ic"I.'
| .
1 I .' \\ anil will, lain I I ,dI I dtMlliub"r'; MIIII. h.v. Saul I HUH, I the 1 ilK 'I ;.s.i.or: i ti I iTIII
of TwoThoustnd in' run': .1 I )/ Slate navv yard H .1,1. .1.t man n am In, ,. ItllS S ,hut,!. 'II III II ,<: alls
That with 1'1)/\ wbn. Ibem .liiiM iti.itbj.lv
evrry purchase ,. I ilttilv! "iei"' nnllf, wc.'niini.it I! tint & him I I."i. I Ilili,. I h .
l :. | i.alioul lo ieiuinn.1 111/, : .k uIllr9.ul i iiiii II .it .rt lHusjk I i>i In', of I ni.I, |,
'bn umber. (
of tin Celebrated Lone' i I *,yin .'uiiu lilt will .I I 4. .:ISIu dibit' ha I wu boardrtHie .|". -,. 1.1.l I ;;.. im. l..il.U. .111'11.. soil Ming
Jack Cigarette* yiiu sucuiean ele ,'. ntinll 1.1"111 I In the fnlure .I I'Mi.m-oU are 1.'j.ye.I.1' the | r I | 1 I.t I.< lln. when a Hit J. |II. K-r.l, mil tli a'' ."i"u" ... '.'1 < .. sirS ii .lial lluoiliiK, tlOiai |a'r HuHisand ,
imp hears
I..u.
lie IKII. olii 1 Kitlnrin of this I war I .tllkuboivHXh, JH.II \uboi.' .' Iliu kl li*. lI1S. l'o.igld.H bOulsi twaLi.ialSih'Ili'S'5ish.lIItull'O l .
1
Chair Chrnrno--WI'.oIeaIe, : :;; U. |
and u
Hie
flint 01 1'1'1 M1IIIN I : II.uii.; .I. IH Stile InrlKir, se..; for m n I. r IMM up I. 'uujli'. diuxhtir 1 1d HuK.ldin till I I 1' S.' I I. ,I:,IH". : .IDVk -'-
i
and Retail. Afresh Lot just received I ;1'1. .5"l4M,5J| | a wbibtVhrn bo : mil I : : ci : ; I. tt' Kt, I .
: I
dilll I'.ui'l an irrut will liven : : : : : :: U llla mUrnsWilt $
,' ul I Hw, l brld I ,Hill' I I 'III i., ami I
at JACCCYS Tobacco! and' .\ nrw lIeu i luh ui ani/.il Inlliudtvoii : :II''r. Crthicii: :;md uiaLe :Show : i I '! i 1 10. (rllu.IJ.'j h.rwiand, ,i7 uii I Hu .till t.1\ I I'M" 11..1.,1.11,1.I mdi. a u 'tlslaissllllbus|
I'ura I.
Mil tlii.h 1 uld bv
ol lk unit
HID .tlh at la-l iii.inlli, I a.1.I lUi tt IP Hu Mil., i A tl II .till 0"i O'rk.OIl I M.IMI I H. u.ua L-uaranlee, llPMre.l
Cigar. Depot, N,ws, Stationery and. with 1 I.:; charter lutinKon' ami llp ful- .r olden. .limn .liin lli.'li ellv ww I' ) .I 'Iissss.'hI 1,1'tli,.u'"al the i.'!1" ..,e.1 I"i itfhbiM. |,i.."'in. 'the loll'l ..l,t ..4 I J' Vt. llui" '. :.1.1M .1..11.!. .idlllt.null > 'iiii.umplbni bluSh,9 wblrsal
Notion EmpoiiumHI ubj* I of national li.tir; < 't cal, will I ', sit 1'.4' hliler M4libiNMi "taiIat hU ll ,, I l>4" IUl|,,'',,lll.| 'Ir''H I awl retail bt tt, A tlcmberle 241 l
uiltiutra I'rPblilunlV A. / ,
Iw, 4lld Will 'til lki \11I11""MM ,> t 1.11".11 mnil. ,
)
10.111 lulls. llu < ilv lutlnui MM** ', nuiiiml, ,ibvm nbl'. ,. l'alafoin,,,l
\l hu'e liia., I'r. .V. I. 'l.fltmMI : i 'I -nil l II,' 'hal had r (in 'I li .m .111"1&.. r-ui ,.
I i" ,' it I n Jilt In,' II job : : Inbabllanl aol I iu harbor 1 Win S 4O"11 I i Ilia' nll
12WH :
:: : : i:: : I I ml h IaI.5lu' I h.' I InNPKIWH
h'I'1 ; ". iihury. s. II ltiiu'liiwsi : Wills I.. I,'lu-i', .ml MJOI ,51111 .11 10"11"1"" h.,1.. t lilIII"II I l It 'Hush' at MS.Ul'SPl
"i k. I "i Ii.i un u.k.' nll II Hi. ',Mist.finrlalkiiiK : l
oi ; Sll.iitulslilhl'siIuWraIIs'ly|
the ,1 "
t ; Iraanurpr, llonry niiilii ; Capl \'. J. one .1 lull i ; and .1.,11 I i: .111. I,' "HIM I,* f.1" : i inn I i, I III I <, : n .lii 1 l'l'hst."pIa' : '. kl 'I| Dial ,
IIP t I 'nilIP
kt 1.1 'it. ptTlw-cs I.I I l"iI"" ". IH li .in llu '. : \Mli ,< b .nl 8lIii, I 11\0. n.. 1"11I'1"10 I Ila4 loutili, slul.di l'pr i.
L I Kith In. ttoikanl. \ i.lal ; I.kut Ixul4 I 1'111'1.. 4u11Iutiishave |'| .\ with our friends he w.nll n "i. ml al. .1"'le pi. She reuirdi loi
''I' up .. ".'il,I "lb's'h. M, i- 'ii," 1415| I |1"1"1"| | 11lllI"I -- ---- t.l SutisI by WHull
,, Oil .ill' mil. i ,it ,.thu lie If (1)// ktcii o.ler., "'.Itle chili .il w K. kindly r : }.lhl.. tic .r..1t I'r'. II I.I .i I In., ", :..Vl sole awl retail I ly W A Ak-mbpilfl l
: :
II lll. .II..llo : : j? :: 'diamond 1 whox w mul ,ud n hiius.C'l'lSi ; ,. ., Utll.... Uellef awl of
Ic I Im'" ..\.i IOIM.. or "0'1 mn coil be reaily lor !lull pin Mi "" '.u l II ..1. "" blue with i a pl-lul and waild : Iw I Vt M 'I".i.-' Ji i I kil ", > ttw case JlU'alafi.1 .in'11,
:: anl tlic I DiilnhaJ k lo their I lUtiMild. Ibeii s.'ars'ehy aph'rsuillloilI| AIls M, II tv MI. iuti 'HinMiaml 11..111/.11_.,. rukTAiiir'
: U I I.Morrison iar.
,' I ienj II
I lie xl I .
I lit Was lir
;
.. s
.Dt >
their mint, lit tMI < rt i .
il at Inn by i ) _IM oi lit who i-l "ilAm i lit i i. gnir.iilppd Iu i Hre a -old. in
Uiu.l.. i l and Inrmsl'
Ih. Him, of ) over
ft i'tl kp
I.,, .. have II ,did act know him. This J. Wlli.yd l. u II \,. s fi' .It. III. I IJ bourn. .Sohlbvfi. II | Jnnlan Jo) oti( Juli, .5 p Jhtr m>n.
.In ( ( .. Ihur. G 1I..tII.
I. nc' llri.. It l usiuk only a fw inliiMilalk \01. n I h'h."i, vi ,?lou," rlla| ll is o 11111.15,11, huNt apI)
'I I i I i''I t ,1 1",.' 11'\ ".hone 1' .V >OI1I,R tl T OK .* l.I.II: u.lli him I* llmlllml liu bell ui ,I Dial '.1 away with Cupl tb. pustiir nf I' lieiMVa j' infalllblp iiin' Cur .cal,Illll|' in IVu.ai-ola.

*' i 1,11.' I t Kill) hi ,-K.1 OIK-. We learn that I "d.tar lily, .four IB Hie sin nf .print" rink." and I.,. and KX .1.0. i.! \.1. ck.r.h., |..1'.1.. the W.t '1 9.Ilu 'l'LSshiSsSlA.ItaiIiilllu.lllihlI.l5 to "cTt.lt. 114., fay I. O llriNrtuihaiH II 4',
", .II i to, I I ) gil> tie k.lu ti.maa' | la normalKnnlerinrlcH Rarraw t'a lnx .lh < awl I "" "'. ,
"Ia. h"IJ. I In I.. I. '
,, l'e."lt.1 nur iiKPIInj cc- an a : ; .11. \ tItle hwy lo Slake i .1..11I.. I'll' u4.maii, llaiiiis rbaiMm amltiiii.
alum- wan > I I Ibi I .. \\t. t.JI )
ii lint ,' bad al pris a.ll fur .1.hl' .
I I. err al 1..lo'"ln' Ililo"1 at .imUk f'"llhrlr' b.ii.. Mr. 1u"I.uu n" I \ _,II la.' eau.1 tain |.IHPI .1..1 111'h. .' WarL.i. ". v II' I I. II I.,. "'n 'Ii I'> '.1..1" A-.i. Itll.m "1'1,1" IsI .Mar.ul-, Jrahil.sa's
it.l i.I .
li I.
I nod in .tUlia'i"i. but U,! 1. ..U..1. ... U lit 1/ ,Oiiuaa.u.u', .
,1. nine in the I
I, liii Hi* | |
1 \ nu Pi,. "" '. i-maIc I SI.rll"| i I U ..II.t" Inehlr. II favor, auui.lallmi and Ihluk.) : ::, moiuiBg: t.tll': \.1.'..... s.' tl ". 11..1..1, t I Inc l 5.59..lc -- tntii/rH .
until j ,
dat iliac what
i ,Ik, KII I, i olnls. > nirthnili of Imparlln/.1 iso | | hI"o HIP 'link .f HUH IH Hi* l I I' r..I, .' ".1\ ,,. .i"" 4).., .I,. u yes
\ I., | i > |luar.I."i' .11'11'1 l. ..blll.n. l I. lh l mtlili AI.I.'I..I b.I'ltc. ) ,11"1 .1.1 Jewelry A|1M.i utu saIl ol Ibis lISarrlasA' ; 0". l li has 8's. III. ,. 4 fluH WP ill attpiillon l I. HIP annual Nes.lfurS'uislsll1ualIni||| II,, l PAul' 14 at5Ih'-| |
""I I o.J1 I, \ l.r ,I. w. I K. honoi, I I. lIt \ .1"1'11.| 111. Aaitlon I"|"'HU.. a ( 411 (.lonilM bruit iiotknu! but 51'1513, l lw< : \1 '. M "I >Kt> 1 ''II .|..*...1 ol IS,.. 1) ". Ionic bankpnlll.b.dll Ilh', IMulw-, awl ill -.w't4ws' i'f

I" .": ":"I -.I..1,., a bU ..I.h.l I "I"llol.1' I e vu lliveaiili Irlnnd. .. 1..1 wn I. 1. 1.1.| or hard-liiu.: ;In marry a :|'n-9.11,1 i mi hi.I I.ouiiil 51114.114, .41 .:, hil: I .8' Ibl. isis. 1 Ii aleup.lis.| | I'ri e III 4ii.| 75 enil. |M-r
//1, :: tU, e wba W4 uu : fru.ul.* :1,1' tl VI '' 'U, K i I. II' TbU bank 1 I. butlln, Sold
t 11rl of Ibp uldp.4 bt
__ ___ uiwa wealik Iu bencilt Iu I I Ilieswloll "" 1.1Sf tu4i' troll A sly nil* :: : ,.: ; awl 1 w bob-all' amlrel.il
'Ij.I I liber b. bad aoH,, I II lllli.i.l i'l I It I Hi AVI, II.I I
ilosla l rnnrilpil In .cSsKtrSiia .l|,.r.iic.iiy bici.d who IM'.1 .e.labli.bpd luHk. Iu Ihiielly amii by IV. A, \lewbnili.'. l' lafsii HI.
I ." t n ,, Iti, ... who are. ri".1".1 1" arc I himIf wif. After Plait will I 'ive' another 11.5!', H. I It V i. "I( to M T ll .
'"II i I .il kn U iu ear load,! I lb l> 'I In arU of artli't. loilln 1 inilliuuiai ."t. a : evrnInK, at 6 c.xk! : *>nl IIM a MM I ha |I'b'usa.hs l .ai,1 i | 'Whu| ...." I,. .III, '>,I II !I' I. I ., t. I I' 'J ;i- i. a hauL al *li ksiU ami .iM.ral'Hibang
-I I I it I ttl h..aIi" ami null; 1 i, ,, l al;..1 l |I"" ilolliK .In* bll.lHPu. II I.a I. 11111w. Hu, I I.'vs liiim-r I ha i's.lllsg

,0 ---- hiss .n lila nowl 111' I k' KH ,1.i..1 ; follow. guulit ram, will bat tb. heat Mar .' a'!,'., ilI. |II l' M,u ,, |Iii! fi hiSeAsia.tuSI avUf bank for ...11 ..111.| r.. hinif. at bin uw .hup OH lm* 3duslnpl -
'l '' ul _i t Uii4l alll Ui. .. uih a. : II" M, I. ', t Hi. ,iuii"tuqd! I
: iimntt \ I"HI ) t.k of J j..ulr.1.1 diamond I ilruy other .t.. 01 \.I".h.l his'.. alKkiiU ttiUiiutmi .ieaapelsf nil bar If.". lhi'ht IH.ilcrallo \.,,l,.,,. ll""'ul,1.1. i, I. I v',. '|ur)" H, kNJ : an4 d wrvp I | .1.,1.1. J.I. btfure IH* 41 blir ualriNl* rrad) for work Iu IiI. Haw aiul
tfo4vli. bauclioiial I IN'tbinion' "n. n.il .. > ; 'in *nl r HjilriIBM -.... M,'. -ll,."m'-- t.p4it I ut
A .,,. ,i |IJjtflCkWIlI| ; l dmxl !I AmIIPM I Hemt lr .iue lo ,\i 'II m..T'n: : I .. ..lr.II.i "fwallM* (', wU ., Iblnk Ibciumpaii) yuat .,1 *> .., \ir II ir 5 I' I 'IUIVi. I will Kin, ulll.faitl.iii in Hrataw.".

I liml I' H .-" iuviri>rai tour llv-j I Iaia ril\el Ht ....... ". to umiiii| ) .. ':1.4' tvr. s l'. iUutir i. '. i''. M. Kius i. urr ElK.Pesu. dispatch| and n' ..liable tlurne Try
rrr, i t nr. di iuHon, reUlalp !I Ito The ainieraliied l toniinit'je' pa l'KK.41-,1 LiiSNlihi' ill.. ..".. Mrn.u.a 1 be.then lp 'rl")' 1' lit his mllnMtld ; tgT I i': ll' ? : v ," Y'l'I' l II. i biw
i :IHiT ; n Vcu.
; how':.. Ik.I'l b Kllhfiit ll 111 I Irllol re.ptrifully rUllkaiibeiiUtviMorthetil | heal, .,illet| and I."t blli|; & ty I.o. b. In thiballs panrrnni "hi', L-i. II'Illl I.I m' 'M 4-1 JON. 'Jinu April. iS, _. S>4>

t'' liuu- )' genreaiiy. will iiaiicr htale |Lice.| wn I. ..lll'u.: TI'' ." I Lumria, two wik- IKM t h-tsi $. .Ill:,'in H.I,II, ." Mr I Meii"ou1uut's4 ,'w.- fue '1 n..i. p'la I his 's'IIt I >Hd I.IV.'I 4'.ssplalil|

I decorate their r.l.lpmi and pl \.r.J. I II. t J. r:. Wolf the : ,...j ,ofl.Piitva, Mr W. C'. Mi I.am tiItebtri I ,, 4ii,4. havi a pnuled gsarilllsosoeCery
nosuw. Set
l< 'i i .w".C".Inlrl'j i of bu.ImM: : during :the naval 71.1al..I..lerla.0 I "".f I ito |1'.1"1.| who .,..,. I 'hunt MVly etn.yli.liH4Ihp 111" 1..111 N. ... H ii./ C.I.a: n== iuwl4eu.u 81* = 5Mhswuss Ci luiol -bil.ib. Valalinvrllwv>'r
I I awl. .. I 1 1. .. S., ...., .. .
hl I- evert lIlaC mwled i their yruial ..I, : r I. riHsr.. r/ IM4. I I. l-1. Vhe.I'rilatillu > 1 III 1.111. Ml In PHI.. MuUbt whoM Ni awl
''I, ( ,h J I IVfxbt U>rin fiuml y ol.tlll.l. .HI,'. b ",_ I .alsusou .
'I' -v .1. ,. b's awl w.il. ruuver.aiu> waste aa l lat ; .! rtl Mu'IttI'l usagu h,5s5t '*5 retail .
( | er | j jpurcbawd f, ,. II" ', by W A ItAIvilterSt'l'la.ifa .
'all I 11 \h. A UAIeabfrt. {IS oi.I. hmiM ,".u are 4. .' !.I.| .ubir "la. lusi i ii a .i ri M. I, IBMurit M tt
I' 1 11.. 1 iiomioal .. lb! Tb""I."I. .llj I the licker h tew IMwuiU tlpul awl wiHUide 1 1a I ,',I m*. ", II .,. .-> U. J..,. I Ikunn IU Iw.' Una .... .1 i'Sa..5 :t i nSrssI,
awl of ,
..tatloMr I i iI (roaldval, 1 ." ; ; :* %'a arrived I IH town; I I If. I lord, Man thai be had a wu' MIII \\0.. C. WI'. 5. r.U.'" .I I I.. 11 I 'I' iTs libmblt

.1 1 hi \.Ut. : I. *. Mo\r, w.\.Jt.UUIU. tit, cull! urgliiK ilie I 1.la.1 | wVlb aevrral 1 f 1,1. lbv. .b< .tin, k ,hi- t"u4oI.Ii. Ii. It'r. -II J.", 4', \.. cia, i. ......,. II !I- I Ikaillo ,0Mb luwk Ills balr ftoiH
.o .
11. M I (
'ieasti.a Iu AlalaiuatpriuliuK' fiar | .lra"N I a llaI.VlIusiIuJsil 'I-I i't |kfs ,uuSuIinl'| *u lM
I II.I ? ". _i ... Lot prinir (lothl ,1 l.IYu.cts. I f. : tit lain !We btp ..t a ..Uujferon .11" < .. my forehead ami mult Ibc Mnltw 'II.

I .,Iii...< !I. dlll.1 I a M 1.&, V. J. fct.lC '.., : f, w Ih.ul. Hitli Me I"',' .. ,psro.rs Julia K )(." .1';, I"ilh.. "I", -- 11111 ,I" ".. lao.""1,11,1) HUM I 'l ii. 'II'y ,1I HP.. in* 1 *'on, eal' my IIalut us.. MIM* Ib, nrarker.
down ,
m & Lu. b'aaALsa. i iAril *.If for, C tramp" I her rnuiia... 1" J. 1.110 II.i I '.11 ,., Ja", .I Cl f" flair Ual.ni ba. Hid* IHV
and 1
.. \ .11'1 .___ I u l'l&ol harfatlili li.t -. ha I .., 'I I be .'--I. 'II i ...,. IL: I'- .hIt I 1 .Sa ISIatll&.i. : I',. .ilIII,, ,II r.'l.I....f IVIIIHI KM TO hair a* ll.uk sasS yhmt a. ever,

i ,. I I'' .". II"..I..I"J't | i*. .1 i iKoollProflkr W., Junlir r4ii.r I lo.. a Inl, flunibtr I I oHveued Hay.111.. .'I 1.., aha wit. .. .: t't.15... "it,jltai4" M at to k'. I: ljMlb-4 wkw* hair I. xi'iili.ii IklH Will

\I. 1 f I '1 1 .MIv "It aI Japk,*)"lll. lliiie. M' .' i. rurwkow KI. b.* fl.a I IU : :,Toiiala. Sells .. to tuat 'I I I..<)ln.*J wllb mruioi, bt llv. Mr I. In, 's 'I"II.1 It ill' t, Yo I I..I..I.' I tt,,M>M :4\W 5 L : flub Ib* Ualaw Ju.i -pi udul, Mary
I. 1.1' '.Illi l KII i'll' wpiiiji.td I .ur., l, KfliH I U lH,, wbb l b l'Ii'a' I lass 41.ati'I''i, 'j' us ....... Hwaii. I ,
I i" "I t -1.1. t l.ii < j I iiioii. ant couplp of AUbam mru i IMIMIIIIk : ;'aa.I'I'I.; i ju. 'llag.
ibnrc 4,1
: laimaiv
.
Ilh; .
t'n'.It..1T II I 5lNlfSN'S' 40.
.i''ji 1 "II a f.I'! *rraud iii lbs Navy lw. for a few w"al. II a I l'lghilth I I hlrh lINldrt. hut, 'I Mlowlii iueuilr. CCCI ,Jowls'lit .II., 1. s ,uhicbtlu.n, ,. .. II. CIIIirau. I
.. ." the huge .hIl.a C'"I| Idv'.J I I. Wm I' .. .\H tl
lii em ef II ; ".. ig ) :IteiifDii' .lnl. I' '4148' ", lila \ "I i i lS wi'naUtby Indi.
HI. .1.1 l ani iwrtiui-iit "Irll k. .
I 1 1 will \Uv. her a5b.,
',\, i ,. ".I I'u: Ersw.So. w>. all fo.il. day, awl lhe. roine fi.m jlmo-l *v, ry ,'11.,. :: .:: hi I brglnt :*.i i VV. H H.UWIMUI. ul Mib.le I ,. W. a.. WIII11KOf'H, K-Hull, I "II.Ilp4tioil IMwiHPM, l.o-.

i t i,' I i fram'<. .( ul II I- M,l.ye.l lbe >ol.. whlth they 4l: : mInil'! ( t ti i Hut |.rt, llu ',ur way -- O5Idrali4i| < \ *'i' tcrr, .f 1'in.niola : WO. Iuti1'IS.u| i n _,rthtl'" IIi . .. .1.. $'i'I t w...11 "'I.. ('. \. ot Ap|.'ill,', 5 lisa Skill Kblloli.

"i i I' I I I >ii i him I... would schwa they c..ahl wo bail ''01.1"1'.1| """ 'intf| I oflliPWIui. .; .'. O .".of I uli'HhprniL's .. ,1'1. 'u'' I -- I t llalucr I. a pu.itiv 11111' Hold by
I I" r. I lime Will Jto'.ltor pln 1 11.' UrJon. 514 mini ,it iH-ijf.MiI dra Ilsela. wl.als'uel. .mil, i reIch bv 'tt. A ll AlSo -

(II Ill I i :.""X i fur wH"alfia I! tlw i jokt w.iked out. Farllisrous K e wen ay*!* ul' *yt l I 1.. tf' and r,ii. Walker, il lta'Ia4.I rJ4rir I II .h. 'IllswzTI5soc'"l 1 i h >.1 l -4-1 1 vet ibtHll .InKfll: i'lMl5"rlI'i1il'4Il,,, ,Ust

j.i, .< ,ilk. '..: .. < fjonlaii'* Jotoui i.I..tlra -- I nv>rl rruk rhllli|>. b\\0 e \ | Sarah Drill 1 ..I "y' :. II ".. II. II M 1.1. Uobert > i7.-: frolUjK. thai Unr ire .leadily iikliv( I I'51lll0I4'IIll'l5144slll0l
.
Juki' It' ,- .: ux for iaeuralghaJ!' .f .She Advann ( mMille .' 1 IMJIMOM .. ..1..11'.1' i IJ-,1 111. A f'I,41.. II. %. I ml,. 11,* |rravi, wbiu by .i.iujj l'mi'| i
.1'._ 4.tl.'h. be Iu but favor bv I .0. fUI.v.I.' .' I 1'II k. '101,1, l bill mil (oil
--- I II .. I r..11.| high .plrua \ 'r\ ilr! .1 MI, rii" '"i .u. I K a, IUM I

,Ii ., 'I'' ."' t "i'IIU' howell aie.lii uha lit .i I 'uo'IaThe.1illoh. P", not have lin" loa. *Ml.n"i bit r. as i I u .m. t .,fll"I'.,. "1. \ I K".11 1'.I cij" ,M'1"| lull I k I 1. I I" f. '. 'lluIlhll'ilill, i ,x 'ojul4( Ili, il, ., ,!l'w, ail| it the Big Stock el Palmy

t''I." "hi-i "ii'isa .,, bell I III. ,.sculL I.rlfl uIatshu I \ fur ol..i.II". ,,,, ibis .f .... "' Hum, .aul-I'I '. I ,,';' III tl Hi,,ill f"lI. I hiiv ssl! .,11,1, ?,.' I, ,Mll.|, 'flhil, !?_ Tackle, Bait Ball Coodt. Indian

IIh '. lit. .I: : rl ,,uh.lal llaieliiswu..tu'liea : ." ,,Oh,. in.iitb ,\ .1 J" ,. W.. I. '.''' .e, .. ,. I ," bit. Ui lui m, I II
'
Clubs Dumb Bel
( and
I I 1 I Sporting
lnila 'i 1 .
U..IL _. I 11.. 'iuu. I .> <"I .1".1.l I f I 1'I i.I . '
", I \.. i. Ii.i" a".i itiiiiiI. I.I ., cad tut., I IMleu.d' 'IlI I arrla1s I a 41 (0151 Good ytnerally Don't fail tottamint
'4 : HI"" S'' I..'. .|. S.nl.ts H .tT< II Ial..r Wc.I.J m 'Ulial l liet.
I" lrlkr ba I
lh< l allpruaufiei '.
.. .. ; .. I 'h. r"b' K. t .r .ilp our stock fa/ort kvyiny.Jacoti .
-. ". .I..L. *uuuiaI r".''. UcporuIroiH A part W a ladle* (old Cab .. ,I il W'. t>t.l>.'. I'\\t*> lraa.si'tIsIhaas.iiah. l bH.lnP ".114 stol.l .HI! sIlver wabli Mlliiig

PbS Walkrt MI' 'lerlu. wa<.b.u.. to I I Many diiireal (ilaera: h t'id.r wIll b raw anted .) "Cplj i I t.): :: H) *viilii* Ibi 1'n.byirry adjuHrBd iHiellH) | A C-'k-i" Mil b C:.i w. I'' atsslulIssasyosr.wa5irica1| llul<..Llca Cigar, Tobacco //,* .

jIalag IraiiiM lit a d f. il ariy thai ln nbl* U still brwiu|;CI liii. .lhIii ; Ii 12.w'I|*r : $:LHU.HbprlksAlaUlk: C iii. Appl7 W Mvmiiau Duo*. i AucUvH Eon... Stationery and Motion Depot.-< .. .. .
._ -. .. .u: _' J-: .. .. ;__ S a"T
._ _._ --. =: ;:__ .1h4ON.-.i'.


.. ..... ... .. ..,'..' .,,1 .. t ,. .. ., I TH[ P,M, *' n TMI Wf.THn Death Darts. I Fl U \\IT". > : : .:Mr: NT' w .\. -

: rtI'U() ,I".I.I...,, tt, ..,." ... ,.. ..", .""., .. .,,-.. DClng -- -- '. \" ';'. :'- ; .
jionr Qtnll
) .. ,.. .. .. No 1oo. f.
a. ''
.mrin, I. P' .. ......... .,... ...,... ...
I :
... ui i I iin .iitlr I ,n it' ,",. t w ,II 011'| | I" In tl 1". : .
; t i :: ; .fl.l'h:::: ; ; : ; < .tltMlOf ,
": : SIN '
r A"'t"' ro* OBTAIMNflVVPATMY rtf-tiMI | i p" i .i ri Ilin I .
WHO 'WVINT 1'10.i ......lt... tl" r-tn All ail\\lnlO wttm. tfrmiirhl ) '.' Ilyi' ", ""Ml li 11. ,., ,fn. THE RAVAGeS OF A TERRIBLE .. I", "' tl.. ,., .11.. i i ii d
*NO VONSVtk In ,., _I "'(1..11,1 If- talk. Uutl II,..r. 1 1I !" t : ., '
,1 1 ,.rot.... ,in f...11.l v |I..1..k. ...h..llj nnkiK.wI qii.it'l.. i. in Htrti. ..k. thr (mid. CURSE, ,." 0' "...... \.I,. '.. 1. 'Z. : ) .
I II, ...M I nt *"; M It t loll* that ., If "I"I. MIIKrNONO "I' ,
l" l "..* !....... Itawla W... II." :h. I.\. \, ::.; :-, "; I': .,,1.1"| l "i" k-- I.;it lintMuntli. ) .. ... t. .' ,.'. rk

Kan. mil ....>.... I" ll_-tk.. U_... TIor "!.,kth.j.. nnf ",,,."" "'. '!1..1I ,,,,Ir, "nj-ha.,......., 'In' H.u. ...",'. t", ,....r* ..f .1..1! thm I I..IHI.. li. tli.lima rijr 1lM.itan 1.1.II ,. ,. .1" .11"1.1"1.1." t (t
,, trimtntklnrttht .It"
"f .IflIIft
tlnil
I .
... "h.. t> ..'>t ><*.. / ". ... II h,' I 11.l 'll". .'|*" .I''., ., _
"JI.
... ,1.
niia ik t a 1,1
......t... M.. .... ""- "to ._ot. < ..trnn.it. .f It II.. nvr \,. I..'..... ,nt MI I I.. ....1.l .| t. 14. \ a I ... lr chI I afltniMKn I.' .. I. .- --- : ,e .- .
.lamnM. rtnnrartnit ", i hat trili' I I
that llH-v w T. "om Ii' !I. 1. < w purpirt' nrfyln* -.1
,-, ,_..... rnDi.n.r .nn tarn thun. l.mn th. ..f...h". ami bttrx-li" .if aTa> might .. .\I."It. I IIPii .)n(). t ut ti 'rt'H

.h.i.: M .;," ;, .,,;,,;:..; :t:: "".... w..,> tiimtai nr UA.n..... ha.... awl, hat-r .ml* (nitwit that H I In* 1 ... .r I. ." MiiiirrViini. I"f'" r I.h I iiiH| : I I '

,. .. ,,,,,...... PAIIIS. nithtng whnbirr ". n>i wMti th.wiittln MnlNlnr Mi. I 1 I'' a ., II' r I'mt cs tttet W'' fh' *4Pw3p
.. .... ....._, In '10 I" "" y" THt 6HAOV" SIDt' OF ,; J1 .. : ::,. qgstiffl S ft us ? f"
..-_'" _.I | irlanr.h ..h.n...'" r. fr' h..I..lh ranting. n .,. '1. ana..J .
..." *. n, to 0111I _'l 1..1.. ......... !'I..t Ir. IN ll>allhf la m>,mi "tnaill I.-funirnit |> *> Tir l .imn a i ..n' t. .i. r i .Ii" ., P 1 M ;
.
rilatat Airrml I III I
IX II 1 11 '
I. n r tttitiM?
.n.1, 'k. rHI.*..* .. t.. thtiiw liKht ap. tllan 11 :'t: l I::,'II..:nAit t ,,.".n ..I.t.., n .mil.. il'., r I I'' wnnr.ilI ?: i Ut \, j ;K' spvi)
w.anllii' fwfnmrnf II.. 1"lhr.h., thri lial.lt' aalt .'"I"lw" th* im.tar UK h In man; r. .|. .1 .. I. ... .n.hl. .. f ... .
hi"t l" .1mfwirl..r f."rm..*. thai KMlMl .mnv. ftMHi, IK IH.t .if"11 tli nv. IU nfkllrlltA >ra i "I'. i I. .H tmtfkinil I''la': .V"1",1 ni .'I 1.1.1. il I .. ,,irl,..r.,,.1.l r."I.I' 8S H.M" .. ISio ;: : J- SJ
: \ V'
In ftrMrk h I Ihim. tn.Iknlljr ; ,*. )n<. ".. 'I\tt.. 'm'' llilrrt, ,.f .. fth. ti nfilt lint thr ,,0.. Itlnv un* rw \ tl. t* J
Ihnrlljr i I mill
m it nI < J
ii >
... tun tt Hi. r "i' |
r. .
Ili .: :: .. .ii .jiwt jaw ; ; ;: : : : :: ; I i" .,.. .1| -
I UN
r. mn .an* ( M al ; all tinU, > in tin y r An IMtitm ..' : : I ilml; I i.ar. r 11< ,I Im. nf tkr mmr ::71.f.-.ntln.' tl" I'm. ni M..n'lro : %
riw.l n. kln Hi '* Knkktf ath an. *rtk'iiUrly .. n ltlv,. t.w.itlh. .. .4"hl I .. 1.... II.. lit nil ,la I \. jrf5i .
| .. SRlf
.: lrt tKvfc ,IH .. h.' I" r.l. I, 11 4 .I"-M.I I: M. rKlfl OTTT i'-W .
fckalkr i.rr w
no m. < .. t. A .h>,w r or a lurty nf "i4mttlll.ni 1..1 .. i I .. .1,1,. ,I w.. ,I h. ...h ft:11HI' r.i.... II,.i. rtI .
,..!" at IBP r.lam-iint .ha* .... .... .1. uttlyl .I."h t.niak. "n.. an wntMt \ 'n KB / in ".'.i. n .l..nllt"
rr .lay r,.. .". y...,.. itwunI. ,. l I.. li. .. t tin hiuHMtrla. A 'knily.. .l .> Inaftfitlt, alnilmm ,f..',,.m.. l n I. .".t n'H ihk> CUM inMl.iln 'I I I', .iiIi. \.., I 1 t: Bttlw I ""J i .: fes:
win"I willmH tn. rj.li m th '
ky nt a ran >
I. in M iln.i alHlh. taUII: ,. I'.itHIM' i ... tin uniwy ..r.."nl'. lh<. full,,n. i: *' .. *' *
: j ," 1.1"1111'. "'''' nwllahii an'linityllil..innl ot. .n.l. oa" ) V : .
,"': "" I' .. llnk imnMln r. ...I) Uki. Hn ..nt'ilHn : ,I I... in."rl ..: U1U'I ( : :
1..1
I "..t..nf'.n _p.'y ,lat. 4 Inn I .lillnraa. tin t unt.-l ran.In II hi r'' **lat II :M .
: : .' .it m ,I I"I'| on tlw lmh"" |..,... and .I. ting it* If. T. |iftitmlillitm art .1.. |iii|>iniin IIIH,I Intnl.X I. lit: 1 M :,.'i';. l:: 10 .\i. ntk: im

tin.rin..... U r. It* .I..t.. w ill t,,* ?*?. 1.,1 I.U. a /n!Iv..r .*. .bnlnt mmni.m 'j' .ain<.1.l J) itt <.Ni.iiiu.. mill I lit, "r ." ..Hi l i..ft., Ih.' .... anI I
i'': ) .. ith th,it of Ni.w \.mk. t,nwirw. in thrtr l< tnl rimd,Uiinjun at 'n.' IHiaHMt I h-aril I will.llt| t IU.i.; n:.r : HiJ I :
; =4t |I"rr "" I..f ton MriiI ; Klr.lJnI ,
I
ali-ait il..flh t ill
; I a WT a ik. turn half .I itr
It kt ., IH' .althf.il. Inn. w..an. .. ..IiMlly .. i" .. ., ... CO.
r tj p. In I lint I 'a Kul' .11 I it ,1 m i rf ,1"1 I i .t' tut "f II* lal ( r .rkl'* : &
I PFE1EFE11
I ) t. t>il,I. llulll..I. h"<. iv* In tlureany 'k M n Inw* ....Ti )1 iw" lirnlwmlhT I .cln .n.1 I rum a.I u. i. tttoj wr .f.1.l .im nl",.n.fna I.. ..I..., II I.. '''r, .1. ,.f Mar, .V .:111' II. ,
I r l ; ,), tva m trl y It ..1..1.11.I .. AnynuiuI In an Int* ia-f ni .. \ ..1,1 I r:11 1'.11., ( .r. mm" ts In .the .
\ ti m llat nili. lnB.i iilii.nj
.. ..I.IT. | lMrmnaW. Ftnt- .I..n .. .
a . n-.11 I Intr .1.t I "ti al ,1 II.
"
I ; : I In r of .liwnmi |'rcvuil. DM n. |,. Vtlmia iki-klma, ...t.I' rn.ami '.
"Ii
r-- k-rl.f, .. thr 'Vtm'rtan Aa >4atkai ( ..). u r I I' n> M I .ami if 1'
I : I! ;, rln um..ln.iii. ,.. ur..luia' tinVltit tiiKtit I Nikni ilutinxtlu. il-, "i.il\ .r'n"' a.lt' rilnnl. rmtli *. Kia' '" ri "tiln, In-w"l "U.t. tvl
1t kin.I ..f air.itiii ,4 II"\ .j .n .., ,.. .. ,
f vim. r.ry .. k-ail h nh. .n r I" I
ill TlirriilliiKMin-
> nl .
.
l I 4 ,INK!. tin authiHhaa rlo..A
I. .t' \ In" "rkiln,. .. .nllilii'lk' *. all M.nlaiiilci 1',1.1.1.,1,1.| im HinK ., 1..lt. iki.li.I '' I t 11 I-niii' n I IIn \ FonCocolo.
Y-z ) am.ot''IHItrrtakn 14 tliln
,i '; ) ;, \\"' 1I 1-1j- j I i 1 I':, l: :nl. aunMi; l/mu-umi; IH* ulitu "\\:h. n h irathi r up atkka Mid arry 1.1, ..tin In th.' h '.. Jty thr'at IKI11 atrmlr" l. l ,1:1, "') .,.0 ,,!.n ..f ukiita 1
tl, Huwnbi minunlly Mil UH nuirnvr. :
.
9 -. r... If\1 Hum I il I> pw t roll ti nth, t" Thin ." ",i, ,Ii I 1."I... ." It '111 V m. I1
2 tf .! i i [r''in rH um itim'i MI I iw ur ilk lit mat' n ; .1.I. II. PrllKV:. III, "r. .
I law! Hi Miriamwith I himnlM .wall n. nit (.ml I atirliti. In a ." n"n ifnt 1'11 g --- -
I .1 N I. t il llnv ; rtially In.. luI whit | ." IIil <"..i.d..n. 'I. ) U
iniim r> > I.
:. | ) i 110 -- -- -- -- <
-
il .. .In .C
I I IniMil., an aliu ,1.'". h.,1 I 17 Ih.. |.>t 1. f.my) nun MII ni if>l tlibhitUt till "l I "" rltil il I.. In |m -- : ultu wluillv luring tlir hilwi telii i I. ln. nun.k. li*>n. Mil. .1
-.:: : .
: .. .
: .rt r ''. i ( II'i k linymt I
fn j
) IHIIMIII ty I
.. MIiI'', I[ wilhiKl., i.| nl ('it almw. I,ul r' .| > :ithit un' thin t mat n>iiuirily latin .,nllli,.iiliiinm' ..n...1 ,llu. u.. .if H. It. IIHi .. NOTICE FOB PUBLCATION.
.
/' /. I ,.., ....... nl. with !Ci .r"I .) itwhv ." DMl ". I.HUH! irr. ill ,b' fin Ih.tlr.i I. till.. l. i.irri. M,.
rtrir
/ \ t: t'j/; ." l w,.. ti.. .1!,I .t haltnalHil .." I I" iii-il, l-.tih-.mr lualih ,", I I. ,".
|
/ ml\,..raarn. nIl' "in. 11..1..... .1..1..1.1.. .n n r V: I. Ii ,., ., II, ,I M.
I 1\1t ,' ,1! tl..) w h" niirfht .,y.llh"n lt>. witlnnilai ''Ih, v, M.., hav. gin .itA I..1."",h IIp..1 'thll Ik.. ill,i'r. .| N'lllll. ,nam .. I ,r ,,,, ,,, .' nt I. .IO BREVER"I
I \ .. w .1I .. .. .. .
.1 ..I tiny |..y tlw |...iiilly in ,In..nk.miillicit t ll ali ., .o. I U aluait. *iiHtir .III.. ,I I. .1.I II.a,M'Him.iii 1..1.' | mt .1'| I. I. ti it: :nl i I.' rt H| r .l I' ; |
: : r
I \ 'if uitviiiiiKliia; .an; mvlng' ,an .III. ,... r l Mkin i I. l; .rl .f kli il a, I I ;| r /
q mil*"l'n, .",1 llrtnna. I'ttinsi 1.1 im, fnu ..th. myi .. .. .1 '.,...
.
I. S*.tit. tiMH rh rwr. .in.. h' naii' la* r n I r .I l
rmtnry .. ..
> .
'' .inllv '1'1.,101. rtmir (r.un Iwl airk "eh r '" ,1.1 I ..1",1 | umUif ... ,,' .
| )( I rii Tu Mil
l I a. H "n
., II'l.1: I,.. "f \..i..t.U..n.tllt). of ilruiHu.'.. may I..,,ml,.k \III.I a. |*..,if (un,*,ut il, .:i. I I".n". I h.lhy.I..n.I, I ,art" 1'11'Mat,' Ilk II. l ni.1\\, W. ..I..tl.. ." I I Beer
I .. ,
Muiy, ..'Ih.. 1..1 rtmterMk ...,th .nk,rein ; It haa atutk "..t |. r i .Untly. ..V (I "njl) mn ,11' i" .1.l "' m'i h w.tk I. ammm Iii.| III' N... (.r tin I. III. ] and lilslcl

WTIfrklnr. Clot Fri,Inv hr bikn ,Mt ..f tin avtrtim| ,'ntit a.I., (.it IUIIK,.nlii I ...to.I.l. -u.Ur w it .. ...1..1\lih.i' t f..In 1411(1.liuluN ( IIWjr.Mtii "" inU, I .. h'I'I"' ':. .ilmklll.lUllllKI .. "li(l:I N mini; K 'I Ik .I f.Il ;,:I..win, ..... In ag'cr

... .., I'arixi"in w a "at.irnl i'm ,,f (nubnirnnl 1. .1.1. ,.
n..I..H". .... H. K>*. I." l. taI my I, |in." I hi. i .hi;i """. hl ''. n,1 I Iiiilllt.in
'1"" "I ,,\\.11 thliua ami all ". n. ...Ip. k.tfikt .ill .....,...; lu. ,....... 'h.. *?. an I Iav I tom-i M inlhlyliluttrr I <|IKMIl.ll<.ll. ....*. .a.H. ,, nl. tinA .

." tlmn and t4 tlum, "ari>l ....n"t IP* "i Ii tli.. .tin t. A ion'1 1.1.1 t>. (mill w aM a la _, \.. ),,,.1' Wil"'.. r..-I,).., wiiii Mr-" I link. "r Hat. .Mil... ,nit.
frmll.. morfprn hlnwlr. Ifl....... .. ....1 I 10.. 1.1 h'...... .. ,. \ .10.I t M."hi.. "I t __tIF_
j .0'" k mint') an ri m "m i I. 11 ilixli' .'liihin. iluh ratlnl, <." l klmil. 41 M" '.\IT. .r it, amift .. .
,.. r. .h..., ... future I w...hl.! ) .m) tit,., ... .... T."n' II 1'11..", "fI
.. i 1. i .trl k.... Th titv lu iiiriKMiM.il'' w.n.. lut I "h t."r..1"." ..n",1 hi aal I to. tanchtl .ii, h "r '," Ii-t, I" r '|1"'"'I 'nn.J tin ".1.I :.111..1" I.
III. f.I.1 I In "m \ rtjr .
\ tin win t.. !I.. 'Iot fur i I"IIt"... UK' I V. Nf:*. IV l I.t,"r.
..,,, ..Inr. ..llh .lllnu. nf hl.h".or)' y | yan ) nainril Ita I Minimi <
n. .
<.f III..III"'lot 1 1<. tlinikim nnni.uailtr.llnitf. ,. ... ,. i I..,.. fw' I I'. H. I.ln.IIK i
o ''It.I ..ralr.1.. II. la, frjn|'" a mnn wlf hiv HK mil h... HntimU) '&, awl % "ml in nn *xn .1 a".1 .
1 "". to thr irmtt rttr f. ... hhi...K fn.nl .. ...I"1I.h| ,.. 10".. I.. ....1... il. .iii|.'..il Ui !I. ainriil, in tlu. "titHkI tn'I, MliiI ,ii' I M,' if. II, ,1'n' IKIUIIIh 4 ::1;.

Ii .I l ht nT the |ir.,.li. who kn.whlman.1ly .1I |.nil.'vtinul, rl'1in .. I nrln IK lln. Ii..IIH. ) I,.." 11; .. ,.,.1.lnl w,. n.ttTil ,IH.h ..:il I Inl..na>. |.tin. h"r J .In ..., NOTICE FOR PU2LICATIONN'l CNCJNN rJ. OJO.

I .,.......".. ....1 > iunnt .11 l lnlhl_.....'..him ..( tv|,IHM"I fi" i r; f..w .I.TWIIIH ntny tli..nanykliKth 1..1 I tu.'. |". lbM-. I mill |1.I.nl., nn'I i.\..' ill; hi., '" "AI" .. 2 -" If I _
I II '... nktaiui*..l.Ikfif l... .. I..t. ."...ITTl .4 Iniu' ttitluul cmtrailliiKIt O ....n. 0.J1.. u.lc" .. .'' IA .r. w ,.,, 11.1'. ,',' I"'' -
.L..I .11. "h.h. Inly d aim .t. r I 1. 1.
ni
....1) ilunili Iran. ..U n1.klitirnl 'IK nhv Tl.. wii.<.t ..( tin. i.ity. nirniiut fr.'intl .. 1.. h".I.I. ,111. 111 r K h I' .i I. u rI --n. ;, Ji.ulro.ul.
..( Ukmhi*.kl.
.. ..... n nintn, awl "tl,I n ttw a '|'M,"r N.in''. liti 17 uutt. t..I"'III" m ac ,V t"mig will' tnwr. .., .>.l. I InlhCr '011.1. mill 'k.. urmlnnlly' lot H,'.h mil.in "I k,. I 10.1'. ,. t" "" III,", ,.. r I ''1' I Commercial: Hotel .

"J.."r II,nl a an man ttho" r.wl.1 nltli.f l I.*r WIT (''unit "( "il. liimwti. ..ni. l 1..I.'t.. | ... win.. hnnliHi .lik, ... wl..tnwl th ..,.r .if UH. IH).kHLI 'n ,III, ." il''I"I.lt I link. ilv. ,.f h."...III I "I 1'. I "t. .1.. I ''h".I I" ..I "II. 1"" "" ,n: ",,..dn, ,,,,, ,. ;-I, I... ",,. ..111. .' ,

1'] .ik i M K tmrk wh< "'. h>. ha.li> rI utiy ininil. t. I m 'M.. .10....r..I. ntiimtly .. nil' .1.| .unii. (. king viTy I f>..likiIntluitfitr ... I,,.r ( anil, *..UM *"e |" inliilT ,. !:: : : ,' ....t'" ,""lf. ... .. "
; ;I .:mumnd A all hto :>mn .itullitk : ..f a n. 1.1 riti.' i lianv b.r.. an. "I fr.',inw ) |..lu. ... ..1 annul' .li Hi'h"l.. nn 'r all... ..ikl: II h.. Mmll {,;;! t.i::: ,' .1! ::' :,;:i. ;>:;,, \Y : : III.I 'ILK. lio|>rlilor.r \

,. ..r ami ilnml fraud .." II"t<. oinI ,.. hi. Ii r innlmui nnKnl will. r n. r..r ( id .. .. .. I ; : : : : ; ,
ih
i t .., Mil I
n t >l I L.U :
:
.1',1 .11. l.I..n' ,iml ,hl'o tll.ia. mil' 1.v inI. \\ ..t.II"1..1',1'" ..1. 1 I h ,,I '|1" II"" I IMIM :: ; ; :: ,
I .....01. arniMi.1 ,*n< h Illiul all aliitlllf tlil rwui..nKi.li...|. wine tin .* Iliumla |1.l lu ,if Imk il, I 1.1. kMr.1.I t: I ...lh.: .1 rl' 11 i. .: .;. ;mi; ii ll in; l t 11 .. it. ,. I i ,., ,. ,
I II. .
h..nl. I .II.1.,1 ;
II H II I I
1 I 111an
,. ,.... 111I.... .Knn.lti.4 .... ,.. ,.. 1.11..r 1.11.1 n inv"n ,, I Ml i ,, Jit.. .. II ,
lloiptiialnnicfitinotnly" / ulimwt. .v..lly"u' l.nl it I ,",. ''h. ."11.1 \" UNlrf TH.I'T.-: : :.'" l 11. ...",,. I. .I .., I: ,i "I. V II:' I".1. 1""
.< with ...K. .i... WK> knn... U.- ...ot ....'v,.. '....n'..... II.. "' ..." .......11, ....h'I. A I t.N t I.r M'._ ..a ., ,1 I Ii..ar. >Ui n I 1.0 ." n'\I" .I.h.I I. .. IUihlttiii. .,..,,,., .,.1,,,,, "I"''. 1.1 I : n .I I I :11 ur 1 l a 11 I : I : : ; '" ,
,,,,,..... ..II.| .al.' < TnniDrl. ttaar...lltntrmur | ...... II ,,,'"'' ,....,........ ..' wui.,.r. Tlr Alma .t 1"\\li"1 luia ahntit ; ". .r .K l.. tl. M, ...ftmiiuhi ni, il. 1".11") n ,.., f. ..,,,11.i I. .,,'. ) "" ," A. :.In.\: :: ::\ :, : :::::: I l ,1, Hi:..likiv, : L : I 11,,: : ::::: .: ,::.

n. ",* ruullntl. and IHMI! 1''- lln. ..r.l .. ....... h "1.111'' <.I'".. ,1.4 ikwrvi. ita nwitntiml't 3<"i IK"H! 111.. I"t.\> .m 1"1.1." | IIt I ) waif illt r '.1'r il. ..."..I tn.t.' r."t irn.ilI 4.... II..tl.gl,,n. .t. r\.A" A' TAIIA' ., u.t-u.| i .I"n """ V' r|iI..I.I'l l "
-
onr-ol hh anim.|.IhJ. ..iiw.... H>.,. 1.1 .. .1 tins '.Ii ... I'rN: ..\' "IX'. II'. Miritll >" ,
,.." h" .ta liroiiKht u]. In U,K |i..ll i .,I.,.... fIl.'j \ Vtri' .mm nwlll tli I tnlln.. nfc Irl I MM I I: I Ii .
I kla t."'ilw la .(.rmriiUr ..i> UM IHin .."I ly ilm. .IIMn n''''".'n tin,n, .la ilyii. ag" lu. W." in Uu. II, 0 I.nl I ".iw llftii'n ..1.' ".1 I! .1 f .i"" t I ".Mill, A. nmiluli., n.f..r ,ITrun.linlIlilVRDU : : i .VI H,:11. inn wiik\..riU: .;;;:I- ::.:I: :,:: ; l'n: i::,: r. fr. I., : i: ;I Ian ; I ,

II.. >4 no riirtwt hk.> wldi. ...1) ....- )I" |mi'', ...hlo h.'r,,tu Ii cm.km. .1'.1'-1 | ...1..0| | !,k. h> ink. th.it 1..1.811.,1"1-| n'm1"1.' 'i. .. \.I.\J 1.-1": ; 11..tn,1 ,lal let..rJun.tl n tllh ,".Ih ". r .V \\ ,'nl' r II, ,u.,I \.1.I It .' -

,., it),fttitllnit' ft>.luii. II*. 1.."ni*.. nn tx H.uliu-lr. t>i |.n.viiitTlirfrm.il ing II.mni war. k>'king I'' I,Hit
,Inn,,in.HIT. Ih.. fa....lal. u" w+n IIh. .. ,. ..Ikil .. i ; I Mn' ill .
g llvo ait > ( ilo ra. Tly II v tu m ir unit Sil. In nwolit lv U A. I nl\I\ : ,,
'ri. .lIl 1 Notice oC Administration.VII J .. ill" I loll I t .V ," r I N. '. .
1.0.1''I ll
,... ...r .Ukui.U <* lilnn< .I. 101m .. I''r U.,. I ii 'r u" I. .t..1 Illl"
M" .
the h .... '1" k imivnl' al U I. SO.j.\
'liave ffW ( cmnr ITU ill- IvSl'tllU ,
.. nwh .. .U. It Ijr \be i w* M-iiiK "I. .. 11 M ml., ,rl.'. I! : I ".. .Ih .I ..ll". >,.tt''. ..1,1, I "" HI, M 1.'I.| l 11"' "\ .
.1' without rayliiK
.1'
o .. .. ___ __ .. __ ,.
U f Iw that ,
man"I; n r winil\\01 I thiylavi' Hum ( tIh. M nu' t. n tunrlmmi &I H "0 |J \M""i",," ,ti V"r".I""t,1 Mi" ,' \1.1 I I .1..1.I
... I I I. I llu It 4 .I : ". ., I I I I ti I ,1 1I I.
._ 'j t in m. y nn"I tiiiikn no mM kHlnw ..1.1 lg.itint< .. an tlu-y 1 'HlllC ( Ills ( OIIU'I I WILLIAM STEELE II \tl.I' nil ""I.II'I'"I"S "I .1,1"
"
.. Tlu. nakiiiK to KXMlllmUfmml ; I w.. atiuk. t
". ..f...nn..-. hunt Miiult| .|. Hun. .|>iututum KiiKtktKtrwly,, Iq VNII\: .IITI II ,II ntial. I.:h.: :::I-. I MI ; ) "I J. K. i ...,. t. "I"...i-.l. ar' 1 IBtlVII 1"11'01':1 ".. 1 ,:ul, Ik' '''w: '::'I N; :t u:,I::" :I 11 I ',II rk; :' N':l I,: t,-I' ,I\I'' *."" 'I IiAnioopioccou 11.',,1, I

Trur. n" ",.., kn',wn wUllu Clr-..wlk-nl NfMtlhrrn- fnit. .... I ,j I Inn"a i Ik r.iil ...lo.l..101'1.| limn ;l.ni..ilil'. "ly r.r : .\ | iO\ll: ". ", "" t .
.1 "nl. i ,1 11 i IH| i lint 'I' :"l'
la rating. |..r1" ul.irly nt tl.* I 1.iii|. in Th,' M. lib to | ....", ... r :'i," I I. ,;, .|" :.::. t., n i I III : -III'. rn.nl "i.l "Ii".... ..nl\'." Hi anilt' .1'I ; I
1: ... I 10..1. if h.. I,km It. n".I. I. .I : I ( 1'\1' ; : I II. VI M: II:-. ''' ''\ ''' .r '' '
I. .., r ; .,. UiuniiiU. |1"h"I'i| if ni"n. .if ..,.in .I..rl.. I -I'I "",I t.. 'tl,In |1',1.' | ''' 1'lh".' WI : IIK"'N.\, :: :: : ,I"I" ; ; 'I'. : 'It.:': 'I' ; ..

I I.<. ..lurnl I ii.it U tui urHHia. O..! f,..I.IIIKI t..7''U' nnl I ,....h.,. ,I. tl' I I.UK "|H .,,,,, .. IkaHHIN Will .. 'III'J'UM""m,. r.r."r.1 I ..,11"1' I,. Ir Mn mint 'i 1'11."., s\i,.H.H.. : i:s ..n.1 .1" ". :'" ,.. I "" ," ... .

>t<\; .mn.1 Ijr.. |...n nl,.1".1.|I ..fuii .IK noI''I.. iirnrly l .*aa thun d" nr.mm.Juuiiu ua .nth y.iir" Ih.in. in 111 IHNI. nn,I 1"111 i I. 1.1....lily in n,.,,. :ilnlul:I i:;,1: .,I:.?'... tth i, 'I;:!I.,; ly;I..Iti t ,'tl'::1'I :u-it h:iii-l-t' i iI 'i '.unt" W l I'. ,II.,., I .\.It', I Sl'M' ll. O- .... t hl.,) I 1.I'III'H,miIII ..r.III.\I.: : \ !.:

"vniij n tlui ""I'n.| I,nia tikur.Tlil> ".,,1 I ll. .,lit d.I .,. ::1. n .r ...n I "i iII
:: II..nri Ilr.,wnr In r'hit 1 1 Alto Tim..... 111. .. .. m"n. Ih in llu. imniK, .tnliu. lt. '. ",. I. ,, ..1.,1.1",10, I.rt', X, lit, .,,1 I I "". i" I I.. ,I'r .,.." ,I : .tl Pit, I till, ('. I'..III.k !I" ," "I. ;
111 'i' ''
-I A.. ,...._ ................ ." ....,,,... tin. aim. ...ittaiinfi. ,nlla4. .KKHiill. .... 1,11..1." ", ,,.. \. ""..''1.,1,, 1..1., 1'1_ ,,, \. r'. I ."I "'" I .-I III I'. ". .. ., .. 1:1: ;, 1",0.1 Ii. "1:1: I
.1 I I. :
I '" I' II. .
An n 'ItliiK ,Im'I,k'lit .a'...n.ij. at api K1.r tluill th. t-.lnl t&IlK. utlu. wlMiil "I I. .," ,I .h..,. Ih 1..11.1"'i| ''71. J' HNSONS Nonm

,uv i.( amiM-int'nt' iu Ikrlm .\ ,<.ul I I I .1.| 4 llu. til I.k* "'mil it in IfKXI1 "." I. I.." ,." 1..1"1.1. ",.",0..". r. .. ,, .i.
? .I" .. '. .... .., ., .1 ,. I l I.i. >.,
1'IT1pm,, l""ny o( .In,.Ii.uw wt-n HIKWI'''I HM-TV In il,Hk Inhm ( ul. I.' .II 0 .1 )1,1 .1' ( Jco.Y.. Tin-Ion,
1' ... ., ,
.. .II ..1 l I'" ,,1 ," II '" .""
liariff ( a h:ur>'|"'n wt u iinnt t '
\ ; ', : with Ir,.Hun .lif. ... A'"'r I la. |..rl..,... I A lilt ..pr1.. ..(.h WalmIt lt ,I '" I' I, '" !It "IIR rliii.i !: "
,.. .
hM !|MI tin l thfttIMi W 1 Pli r + g
'
I "amut i,( UH I rvniiiirt wi r. ,ivi* the litdiitiut ,1) i't'llliJM R "
I Hua. w_ Ik'laitn "|.r.iig". \ "luxi. I'T' :. \ i.Uli :
.
IM guti l i rafa ut i IH( tint IHM* fflthiirtriliHl 'I'I' 'LItlia o
( .-- -.3 nninty. Flu., .. h)' an n"rni.uaI AlAfviAKER : :
"" I"" ., .luiMatt tlu) rank. it "I"""( .ring. ,l .iii al.Hit w vHnlai i u n .11 l, I i iI \ a 6 U \' i '
II.UHf.....im til** .N..UHIUU; tit It.lllfkHI* (,..tl I .1..10 i i c
...,- ..If tli mth.h.n if th. lik. Win 1 I I i
A .- -,.. r il 1. It..la. III.. i.uxhnil alivaiK tlu. triU. In ... : ... 1 I I'F\-I ll 'I \. I II 1"1:1'I: \ u, .. n. .h.
in. ."n.' n |H nn lit HUH UH' uingi Bricvbuilders anj d Contractors Bo. .. ..". .. t..
ni v-r "4 an. ")yp91| Thm* .fa a fawtnatliin nliHh tlHy: lirUmtf tlwl: if ::my: :on II'i rIk ; .U. mi. ,.vi.r nn nr.. .f ,il.wit llfiiarmi f....n.n..., .OD.h' ,CIM4M4. PMDpblM lic.l.rrD.Chp, M. L' ',"o.' .... ." .Ct. ,
"
I". .(,,k-r,.. lint II. .Ilk HI !.. -,. h",.. IfI l| tlnx in II I la Ian atillnl h r ( hi.till .,, 'h !
r 'n \ \
iil hut "'"
.,,,1 I "nrlnx' 1 In tl..art .* ..Unf, Ink... a. |l.r..l.I I- ( nil., .kulh, I I.) UM. ..nhiiary, .. .I w |. n. I. IIH ,la7it rplll. I I kli .r...I 1.1.1 r- fl'I ih Tn of m '. I.. '., n f ", II.,, ,

11. INI.-oliai, .. II....... In hu. hinri. "h.a .. "..... .,,1 b,inuh/iwknin. iMirn.g the r th nt. r .I UH. "| ruin. im. th* > ". ',I ..,. il ." ,. ,..1 I, 1 ,,, r '...1 I Ii r31i ./,,I." ." ,. ': ..I' ".. I' I
.,
.. l.Tf... .iarty I...' tilnai. r w I. .Muint ltbiwatany .J I tn I" ." .1 I"" .. b
.
J" '" him.. Ililulut. a. wuUni. .I,. .u. 10., ly IUIIIH' I I'...k ,link--iiiautuiiimliakyli. I turn'. I Ih'.' M/Jt' till I. i ...' i I" .iln, Hi.. .iiniiil l ..nt. it,'" I II 1.'h' 1. i ,'' ., d. ..", "I'' ..1 .. I ,1. tp
II llm-h" N I,>r .oukl I... II IJU.L. iI I tJmlt- 0*
k. .|>)i an"11.n. luii.nt lt I 1.1,11.1 I ) Uv trm* m Ih. l viiar > "traink I. 'I > '.r nti 1.,1. II M I "f r l lr Fins CoIcreJ Work a Specialty :' C Mrt
.,wn (hi. lawtana ami iiuMnt Iluk.i ti. 'innlinll. ) tin. < lin ( rn.hHl' U|>HI |hlon'l| ; linn |1.I"k..I.l I 1'1 ,.... v I h.. taiMB urlrcil.til ;

lie lii HHI Hutia man WH. ,....... a |..Ipn. ,4I m.l..il I hllll rirtuly aa IHI luy |.r.a.trulian ... ,U-ralw.. H n"I i.t,t.l'. r.t ln> .r Mat l... 'I' II.",in .1'I' ,., d

"I,,ly I nwl W kh |"' .k..t an."I lyly ,\Ir,. ni "I. ruxliiK nla. .bilnutank. |.rtwnilt.Kli | I ... 'I' E'.N Jin" !
,, IhrTklultjruf. inmi-lhuHiK w.anun. lh.ill tlu. Ikiw whkh woull' nun lavMlitllu .. : I IN riNMiuiarf : "-II"I.. a 1..1..1.I .t':, 'I':.":: :. I' .: ::',i. ,' '," '".- kef*tkv kfni rr N 1 ': if'

l I. ..iar n tlflr | mw.. IX .iwm.. llayart' ,n.* "" 1'11t11111o"1f-1I"1. 1h" : '.' ,". .'.1'' ,;, : : I .:. I::: ,: "",: R :; -. \ .
.. al pw. k a ..1"acl.*.. an.1 th... | | tu".1| ''.- I"" "" r"' ,' ., I \. \ ., ul vni IM | 1"-0 h. la wltli DMix I I lunua 11 M. .lanii lirKwiil,I i N n. -
un w all i
i.'.... nth Inan tlnlr. r.4rt..l. nlnil.I ly nn.1Ii l 'I \Ml\y\. ; 'I .. a \ ,. ', .n '" t. I'" '1 ',. I :.H
..|. .Ii,.tu kla ihitkli. .K han.1 Tin ....I..I.- wuti IUIIK tha n n in niH Um. IIutb. ..Inn,,..1.1l.r. hUn.-.L' an I un.hr tl rivtt ( | njI .'. .. .. .' ( J
4 I Im In awity r : : =; 1,1. .I I" .' >.\1!(,.VINS IN I 1 VM HOM.\ >
1 ..
,(Nil tlu 'III ll I If I .' .11 ,
...l ami bu. I,ln.. If v..a4l Inn .|.|.Ilinui IIUmIH!!< mil |> t< { x "I'' ,,,1 '" 1.1) .I. o lu.\.sl I
,I I....... !!> Ilianlu' Until ..iU ',.ilv.rlnii >r. io> I w NUiKUuuiry nurjitiw Tl rill i li ,J'II i II" .1 .
: : ,. ; F .: ;: ; .: ::: ; 'I.:: : \ M: H" \ I rN-\l III.VI V\ I III) .\T Till:
11, I hy' rvtumf h> Ilin w M* Imwl awavUht ( n inkn wan r kwniil. I ut I U. k'Ilv rnn.f :, : ;: Ht

nlmullki. wbm. II h hu '''|,.Ul' 11,1"1. /... .h,I n.4. a)'|.... t.. Iw itnvitly ..111..1 \ ; \ \ PLES 1
,I.. lgi...' .II..U. hkti....t .-k.t will ","" ,. I" '" ". .. I'' totiOmmrcit UllANCU IIOUSK
I | iMink I y him .".* I.. ti niHrk..l .b, ,Iiw r,.. ui itlul \ I ,, .. ; :ll'SI'
I .. wht.klto>yui|..tll.<.lil.n.fi.t.nlraii ,. *..n.r ,* utl-r .... w..ml."I hit. i, "'1 I.' ,. I .., "' STJITSJ
..lati* an liltanlntf that HH. mnv ,U ".n ... .... I .' I I../ .. I .. I
| .y f it I I.kt f ili abti with .11,. I.w f. I Ik I .
.I lltil niakx iif U In Ihr flltunN KKMI MftklI > I
Hi lun .. .
| ...... ,. .n I 1. 1"111.1' \1 I : I '; NERVOUS
.. h. trill IHI! tt will ...4 Ul w.1. n I.'IIIK I. un 11.titkt Iiw hf I. ".. ."" ." ,, .. I'''I 1'\1'1:11\

.. ..nTmy ..i h....n. ami l .. I 111".1.t I 'I 10111" Tril ., ,, i in. \M IAIMIM: : DEBILITATED MEN. SNO\7
thin I"or uiaa |ltiugly, all HIM 114111114II '|'i urn* i \ I e'"VMMIUI. I'l Ml.I-IIIM ( "til" < ( I .
nut in* tl. ..|...- ..-" .ImJira. up ...., ; I I" ,,. .. ,' "" I h,." '." .."
h.- :
...... ,.It" ........ f..I... ...."".. ......... ,.. .... >|M> al W arm Waliw luthTlu '.. .,. .,. .. 'WR' ...... n. ..ln. CORN !:It I'Mu| \ .\1 l\ll'.\HL\tl\ SIU1II-J

.... ...n.I rio....... ..,....'..... 10... .,......'10, Hid ll try :nl.1 fi.n.i'km rUitnllmw : .1 ... ". .' ." .1.. ','". : : ;; t.: ': :: : j

......".. !ftI,..... ....1 I"" ". ,... .- ...... n 4 :aily: .nll.il. K. H| lualtlI :: .,.1'''' '' ... t. .,.,,. ki ini- i ':( > I I 4 I'I. r1 11>* U oi. \, i'loitiot.

.,.".,..11.1'" ...... ,.... ."... ....... .of I ut It la mark < ( a "I I ranling' 1 lulul..r. .1 .,1 ; "'\' : ": :" ";' : : .
.... ... : : : ;: .'; 'k ( .\ -l- -._ EX. 'I'I. .
U wl .. him all niiiN r llu nmn a uhaiulkit t I,y llui liiiKliiK of liint 11 hi ..'." 'JYU.UIC .. \1

ami, Uu. uthnat II In ilitif unl UH.. I.* |.....|.trlllll'|....*... ,Imimuti lit nut'ki I Il Thos. DeVon, .., .. ,,, to 'LflO.. Mr Ul) K"' e \
b-r millMl. I*. "'.1'.PNWI .It1t Umxaur. .lnanu >. "" ""'" In It I. l I'" '
,
I .
l; it II. Ktlh tub itt> fn'|iuntly 1. I If''I',1 c .
.ha. It k.. tk_ il imka> tla. bur 4with "
> '
'HIM
ImtluiiK' kt w,nkunnn It 1 II \t lit VI. .1.1'"1"1 il, t. '. .. .
nmvn '
",,,,..''b,. ..... .. ... -I) .. ) .1 c."c Ow. ".... "
mlrtk. al th. thuuvhl' ,if .will. Hami ,ot U a-ltMilk. t.. liiki. alu.lh in..nun,. d;:,
nty r: : :
II l I'lONS Jill'
CIt w.......... .In.. any .Tmilun. .i...1''U. NUiu a,," "V"'K. ... ..,.. 11..1".1 "" ",,...1. Saw llafor and Rcpt."r.: \; Elias Johnson ., l'mL. .I\ ". t -. ;.. .

.. >....... ......" aa lu think tual .lauaw4 lna >, oilvkti. .. I lila \l'n'l wa-luiiij fn"|u<.i,tl) M:: SEMINAL." ... .4
IV .
hi H XMi "I i'
t'''aikh' t" kn |. "..' |.ra... i k_. VN "umIwllwwill I PASTILS. N' .: -
IT". .... '" o 0. ,. .
wh. unl. kan :
wianaa t JIM ufbn Iht. nvavl vlruktlt ; J .
,_ ......, .in .4kv oI Irkti "iniiiil S3WS VMS Files Elc H rs I TOOK.IM ,1 :: : t .t" : .
.11 lair Mw kauuta| tUwiv vaikrlokm| k>w.inn.. wkmIb. .. .h, _.. Anraiai| whi. liui) lit. inat Emery ll Ti. FRUT. .-1."..: .1'n'-" : ': "...:..,".,. ,
( idiatuiK' twtitnl 'it lition ,of CONFECTINERY '
'
ant
< vk4iai an> away llcl- ** w Uutlll \\ ", I'. " .i iKS.a'i.ii ..
|aulkta tkti will I. tk.. .I l.iy at 5} ok.. k km.I uluiul. .I .liiki. at>arm ,U.th. .Uf| ..r |I..r 11.1" t. ,1. 57t Sn=rViNX .-C U.trjVril lt nm. t
S
thai ,lot, tf iui> nint takv urr. UnM...iry b lair) .1"| iratkm t>> .......... an I Hun ruh .I Irtllniaiwaniily Rupair: of all Kind* of SawiII .:l'rM: >t\rl\ .\l! IIIIS
kuulH-rwU. II* krailantl" fwi. ait. t a.laifnl ... gimrl atfitiiul. tnkn. .k ,:..M I I. It' VNi'. \l 'I 1' \1' ..
lavauM tu. k, i.ranil w.Ilk. nruraltf" .la, ..-...I If UH .yiu I I.aa. mil,,tail an> 'inf III I I: \ \VH 'm> Fine ,

.kavinila4wilti lali .imn-ullr.. w.k. I .iti.Ku> ....t1.'.. U mill In' nrik'ti>'ll'') r. 1 11 ; Oysters.: .

ua aivuui I a. nrr ...'. .kam UIII.UL *rtuiK ... thin. |*riaia. if ....... ,lal. ...t. tluliftitkaihaa "I I .\M > I 1111 I u-U.\ Ul'II' [
f"'n.I".n'
ck4lH. > a.l ...., ilMW, Ik.nth l, .,, ,, | I. "', 1..1.' ..TArSra lEa
an n> 11.\\ I.IIHb. >|*t...| tt* th ,' -. ,I. ,. ". ,. ,, ; ;- PARKER'SHAIR
tw. .lu* taniruaif* rtrwt .....1 h*r .. .1.1.111. "n" '.".* d ..'.,.., tut.. luwln ,' .1 ".1 I..I" ,.... "I h .' .., : S\WiTsQOBI OAL8AMPARKER
itHiait Hwblh rttil ka>tlw akin* ,:. ..til. llu. ....-... | ... -- Ar| | '' "HI UH (4.l Illtl I. i....N. I' I .I, 1 I, ,I' I .kJ.
ll
I 'lrat l at '
| inj! ptiu, tl .,1 nk I... 6'
d.-| i knt wl.Viw win l. Um innl b rani j jbvr -- III "I.| '" 11' |I' .1 ,, I"" 9 '
l .l al all haaa' laKwr may Ivinluttd I ) .k.4. ..au* will I.t.ry I. I irklota I" III w I III 1 STEAM
wn l .l t;" Uu. li* t < Ih.. 'kiul ,..ttiili ti. n' i..vi. IIlu : : :"I .i wli.lt.: IU |.. wI : ":. : tall Inl-tlissu Rep! ] ,? / ;,;. \

I.,.. ktikt.lUithHiMmif. .4-tl>wUaNll.iilri'auswklkt tanw ut rt...|[.i4l..l. llluHH i..ill. l I, i,'.... III ii .1.,I. ., ,..1a ; even washerjil : ...
.. .. ,
VUf k........*..*.." tuuth."r K... fr.niUan. ; 1I.1I.'u.. ..*.. rU ilan. la .... nwuiliIIH I '. ft-i. ..I II .1'' ": :' '
.. ... m Om I I I'''li aI ;- ; >; TONIC
Ii kouw In nmnk 4 rri.ivl btiiBIT .rv ivrtain b0.. n 'Ik4 In ,_-. ,,i : : 2&i 'L

kary b..... Fv. rylfr '"< '' .1. 11''''' .. I" 4"tiruit" tmu4itHll...i akai, w..i.I..if..I Iun I UIIU 'II Mll\ ,.. I I II Hotel :, .," ;''" 'b. _. (..... ..r.f.

,.' ,' h.... l I....m .."IUIl.... tnr w.rthroat !! HI City L' ;i MiU:> '>: : :;: .,.... .... ._
: :: :: :::: :: ; ;;:::: I i ; .. -
,, ill''I.hll) _... an.l' uilliuiuiutli..ii "I l ltlu I \ \II' IIUI.! I IS( I I T. JWO....... t ,u. .. -f,UMIT Urv MM

...... ....... at ...... h,.... .1. ""' '' d. ;, lullira. .h4. ix..litMa ki .an' .if Ih, iJ i Sae .MO '" 'O. "'*-
mu.II,. .... .....,._ It tlUII.. ..' .. la, ...... in.a* |...vfit rtHimluw.rkwluk- Viiu.iTH 11 I MtKlltrli: I Ht.I t. VIS Ed. Sexauer, Proprietor pay WHyjL'a'ff :.1-. .:.."

.. ..... riv. Cold' and Two Silver M dl'.. .. ... ..

: awanl.l 'n ,fiH.S al Ih, V.11 ", f E. J. Clerk Ef.: :: .-" ".'' 'o w-
|..w of kunltal Artr4V \ .1 l> 'llll HXr Tu .l I 11-. I lilt N.. 'll. .. .1 .,", I". COOKE !tt .. .
o'
:vi.ry lnv..ntli..iif artilii..kU .light m....i. ., '. ".f I ,' NERCORINSSARRA
"11) I htlll l I....1l .oI1Itma..,'ly aaail w |. ri II \ M. ttlall 1" I. Mnu I Th., '", 1'" ', rt ,., .,., ." m 1 C 0 V RT_, : : t.. __. ..
:=
'"i, i.."I.o I bavf''..k.iU tho "wlu '.'" I I. ,. w I"" .,1.I .,,I IIn .., \.r -IIH .r I 1'lllh I "JI 1Ia.!. --.i ......,....1.....I.........

.. IWHWIIbrNi .. E: BEST: PAIMUI : .urir. \| t" .. l "> ,. ..rnrl ., ..NO. .,_", .,, .... .
| nMl I.r 1 I I"I \- \ "I I \. H" I IH\. \.1" .1 ,.I.". tt IU. : .
.. n ink*, f.mlul 1 at IhiU ..'. ,. .,'t.I', .' |., al, i,...r. i. ml I : : ;;:; I

I 10.i, t uu.m .4 Ihrdiirk Hiim. Tin..III'... t I 1'1 HI l-lll .ll INM ... .r"I''j ,,"1 ,., .h.. &' .. n, Muu.. i .. .

...... wl.... .. Ami in, '|1' Utltal."i ". .I. ,.f ....,.. '- \rrl Ik > / :
wduYitl II.
mrMitiat "I 10 PUtl:M I .
,
\ '
.f.. I T I'LOIMDA kin.la"( oml' .!, "r ., '..uut' \ I. ... I'' '.'n *. .; I" 'I" I. .." ,. I I. ,
tlllk tta u.1 :
r tt4at.i muwal I. m.
''I'
| IH W I .
y ., IHIII. l ,".i M: u pnttiHion I John T '" .
.
ii r:a4.a| wrtv nuuipitaia, ai .I Ikaulw ." h ., \ ." "_ ,". V" I 1 I"'. '1 I 1.1..t. Ir ..I.I .In Ik i nil" ..f auil, ..ttrIII Thompson, .1 1 .1. :' \" ''

.. .,...fnailaulT lail I UB.liatinll. >.,airw nvurtay ut tinu-1| ..aiurii "|0. :. ..' ..1 .,. ,,".,.., ::1.I :.:I; ";' : I ." ,rt I:at tl n:if ra.ml i j|Ii-:.I\I II .II \,::::k MA. ,; Ul K all U\D.. MMCailTI ', ." I .\.1\..', .l r. MviaumIVw.a ,"" '" I.. ; & POWEL,

I I. ii...1 It' uat. I" .. .. WARNER CROTHERS I ,
I I'U'" r .. 'M.. ,.... : Catractcrs ar.d
Bnilljj ail .
1, .1.) Uiv l ,'h"l Wtnt _.. .. .r" '.. ,.. .,... .. I. .. 353 Broadway. New York City Han S SJddles I' '.,... Buds,

if"I. r i.kaa iu>.*.waa bt..I..1 nuund.b.l' .latl.H.14rl| i .'" :: .w, .;, I 'UII.\I" .1\1: "'UUIIIII.: \II.:', i 1'1 \ ." ,
| ra M I' ;
: : '
,.
""" M KIITl K .
i 'It, :iuil art, N i UH i4 in. hk-l.l tt I. ., ,, I 1'1' .rl" r \. :. 1.'I ,..r;'.., I "" 1." I' ,> ,

...ituiKllu.tnn| | _.. luukl |wuwl n'TIlC'. ..... \r..,. f''...', :. : ;,' i t.. ....1.1 ', ,. I
: .
"
..._ htanaut Ilin. b lullut .U I. t .
> "
| .., ..I. : ; t'' .' I .1 I' I'
.
,. ti"ry frw |. 4.. havr ,_ kU.I :1.:.... :, :. ':j TI .. .lnRA D ... *. Kalinin.1. II.,....., .'1 U "
..... '_ ...110.. .... _, to' by ,-U" ..... ._ .... .. oIIori.... ....,. "'h ... I utb4 thm .0 h.Iu"l I :, :. ., ., ." ,",wI. .
'an ,
I.
> u .
.... : .t7 : \ h ,,.. ,, J. BO-RRAS
'.
.:-..::a: ...w:" oJ> hat .Ii.o f> h w l.-tt -iTtv t '.: ..I-: \ "", .1 ,.1 ., I', ., ."". '.. ,

__. ... ..... IIur ... ". ...- II..<..aililt il if ttklkj.ih* nil,4.Ur.tnJ orrUUiUw ,' 'y.'\' .. I. "L", 11 ,, I \ 1'1 "' 1'11'.. J .I \, .. I" '' '. .. Commission

: .' .
.. .. "" ".... 01.... ,,110>' Un maull .. U ., _" .4. HIM. I' ', l : : ; .-t u" Xerlt
OAATZ. \ r-s |' rrt.IJtt .. ." .
.. ....- whoa. UU4IIHU will .4 M1 ibMn ( 1 "
... ...- .u.. |* > naiauuik O
"..". ,_ _1tt :. .i.i.-a. ci. :.1" '. 'I \ \.t.

"1. ::J"; UM aaiu bin*. -t4HuO. 2 .: .i .u.'lb I.I tlurt .. ?,?' \, ', I '0'' "
:: ... I'a I. _
*4uka* jwna* ., ; J'NrMI red. I ,: .. ,. 1 t l6 .')__
1- _