<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00301
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 16, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00301
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
,.
__ -- -
-
-- -- '
-- .. --- A'- -" ,) rn ,jHolittommnchtl l


The e S sei-f jelly Commercial, I i : '\ :; : .
;;; ( ---.11.
oJ "{Ii ." ,1,1 ,n,,,,'. ., y << ; 5i PUBLISHCD SrMI'WKEKLT

I I ". ,',,'. "/"" "" I ""!I I :i I \ ntl1lti.ttti I WEDNC8DAT8 AND iATORDAYd
\ a
I yVOL. { itl
.fj.U
? rel
,, .r
-1..11. II" .
,, 'IH/ to rI/I. II, I fist ,.m'd'' rr'ul I l'.Lll.hing.I ""nianyINVARIABLY | .
; ,
,I t '..I' fur! inhin a,,rf I

I lintn""I n I I.".,,,, ,'i.','.,, 1 T h II IH111151fP5P '

i.. II ,,/Itai, "tuft'..n "i""I NI ,
.. ,,
1ft" "" III
II n''' wads tin trhttlf. .fI _" "_ ___ _, Thlar, ,5x55145, ," ,

,.t 'I,/."I'.1..1 I, .., III, IIli. 11.,1.,, ,,sly.'. H.... .I. -- IMXS\COL.\: I'1U11i1L1.} : } } SATIUUAJAM' .\ \ I tc(. IS Ii. NO. !n.) ;'. IN ADVANCP '


I .. -- I


: The Holder will please call and ni' 4/fr.Jhn'' ORIGINAL : .t of Tickets 873 3- U get their Birds at IUB n! 011 B tJ SHOE PALACE i .1


,
-- --

/I I I ii. ... hi, hnn.11. "llnVi, .1. +
I'w 'm.j tig"n -
( ,..".....1 I......... ....., I Iliulitli. IsHlarn. til) 1.11 KIT, JEtEA-DQU": It TEE.5.FOrt. : : -..k U laasail I rai ..1ItPhrrl4n, 1 t
lll.i,'kw. .
t?r ll" Mi.i. frllitiiI G A rf I 01.1 l I I I..k. 1.1 usury yaw.tw aI.l I,
I'I M 1t 41.1KTll\11.t.T. 010 S
.n .utlru. MI., LI'Hral; : I nit.1| .In* chv..k" against' I bib.iulkrl I
McUii sM M,
,' .'. \ I I. ,, 1..IIt.. ,. .. '
au1,,,. .""" x, Mill\ ', a 10. M.h1'l lII I'mil.. In. Hi.lil.i./ 7.-1.-; ; h"w oirhrroif' tip rararnn WM' a trua

M. .I l n. unlnrll' nt ( n-hminn II ill,tin, "':1 l ywug: ; Fltlw: alda nlannt .hnrr;
,,: n"rtl. i Pi w"pr| Tall* ....... ,. --- .
iMrnnunl .t. )ir> Irntmist I lliir.lUIM GOODS AND NOTIONS hi." |>..iu.nlrvl .. IM ntnwlTrtli
|. ,luw.4.us"ulI,, ,. DRY
) I I4nnwklsoIsn.g"V. nlrsUrtrn
,ar'., of, Mil< -lib"' L. iranftilU \\I rII:....Kir; .'.1I II\ Kill: ):Ml: : 111'i II \N .\ SW 1..1: If tm ,d.ws.tythat,: lohwl. ': ma.1. an

11 II. llarnxn. 'lnlllhn-.il.' '" HA"'_4'.. Him i !>n ..... L"4.,iknl, .. I* ..III')nv.il.Hi on Matt' tnw",)lu>

III''s, l|| |./ | rilln .ttlhn, I Inman,'..:-tit: ,..T.H .n n--- --. .. 'II.1.,1 wl.
>l I.. t. i... r> tllIb.1: 4i Ih I sundry n .. ,.. ,. I I I s..Fh'a." ryr. inhiliniiH.
n. II Iva. aol" lul
'" thniklt v :;
|1'
I
., .... .. .. .,. .. I I I' ,I, n.wli. r i < n ,11'i'' \ .11"ill .4.IlntdrlAI'n, l ''' a Wr 1..w,)'.
I.d.nulln.. I I.L.MiI I "L'IITdUa..11. II nl I : M\. : 5.,.1),' ....1 h" w.I!. m\t "h.\ .NII." on r .,. ; : : ;
K""!H"u"k, r. H <.".I,irliuilll.tf.nl .. : I LI : I'' ; S1.51 l, wlalsV "gr.wlrl"I.'rr l | n.t, Nsnrhnfda .
.
; .. .
I h.." "i' I" n -.\. i. 'Jf"i.I I 'fl'la E : B Fit 0 S', fc..n y' nni ..1,1. WK! III marry .U r MK. | UIIll.un .. ..
I..,..i 1.Ix'wwssou. I .i I J.. ".11.', 'U.."l. Mr JoI,ask; nhittrnn nu 'pill illty f aruwn up )'..n..I.I ul"m. '

I"" .i.rill. "i" \. A.m W.Llrun. Ik kill ir "n ,,lily' l."-til.<. h'-, s'In!! .... J{ I ''I/ '"' w I,I'' I, I i1' 'I ,I ID I, ),iu .ho \-lil'"kin* .....11I Milt, alut .J I Itwa.karth't>i hl.tlutjrita I : to din.I ; Mud
,I s'Hy a .h, uwwl., Tllrl/ W Alx.NlTii.nl I ,, t' I. I .'Nrlrhlxhlt'AUVH, rise alut lit tu l lth I. I Ixr w .p..Itiy| a. | ll li mm* that the '
'H .,... dl.snrrf ..if tho her alto. hnmitnlrftt
YNI MVo N. h'1.'I..nnwd
5.n Ian .
U.u.M"M'nurtrrMlll"uI wife, <4 H HIM ""'11......... lU-n. MrMmblMntnnirnlnllh : i ; .
b uoaUIeuuMgds.a
if .k'Inywl.aurl r
.li II I 1'. III ..,.;..;;r.;....; jj; ;;.Slr'ul .Iw.w'I.11'.1', hi. f..*, lib IHI d..lWMII
I: I I I! '' \' .1: \ .ilk :nl, m,,1J1.k:!:: :: :Io,. .. : I.HII\M: : /: oM, Or, 1'1111.1:11'.1': I :< ; .1\lI I IM1: HI'O('hsTi'. / (> I.nIIII"! (; | ,M: HMII.OH.I'I: ; 'I''' I 1'111: t tin l UIIHII HIMM | h... .Ill a |I.......".. to..I IM Mkl, my .IMS 11 |U.,nnMtlnx .... ."If..1 h". to tmtlftto .

flCIN ./nusMn Ik'U."k'iI, ,'"..,..la'lo.n' NnI ::: OtKI.IN, : : ). .\ rIPricca ''>t.l. 11...1'. nufcle. uis U /lUiniii 4...... *nj ran him II. rttl n* Ilk. ti nhiiU. her tit
+ II nn VIA.III nsrl.Hrr's'tud, "l.slHI ''n rarn n.nuh. "IT'U'IC>| t.,ninrrjr. hor I."I.m> tlMi/ jmrmil: amt
., sv?. I II.nxh...Anlt'L'',' Wnl.III .. 1.II11"I'hH.I .III.' Hs'.". 1"\\1' II ,i/.a'r'Mrrw.A': TbaIMwnltlVHnrINJNInltarlIen MUKbly.. i* bi ay an/thin unkli.l Ho

I'' .. tn.ln.ta exd JncAwnYJr ; ul;,lit;;;mil *0l'1SHIP; l .anA l -I:4.; : Txr3 .icli. :UDofy Ccmpctition.: : : 1..1..1'.1.( fuit ak,..."*Ink* to ,..1 au.1 1t1..1 l.td.i'wn'l4.,155.u n ....I I UK..brr duo tuf k.; thn...,...oyra. mifTiwdulthA wenirtlllr .

5,4 li'"' (<' p. M.rnirll, "bI.h..1 thegnat
"I i Iw "1.1' ,I'i ii" Il-.I.\ i r M- tif.11
I I' M.1 1 is*,->."ul ts.Inr.day lsica'h' iii nthI TH. )wnitluan'i a bnd-hnroliswrrwrJ.I'Irr..uld fn. hi.viaikl nia.1 li.r ..(.n'"I0.j iMl Isis I.
I'' ,, 1 h. II. II'I..I".n.' ... I 1.11/: /. in Up'| II?".., tinllliiv,' ol.r I 'IwiHiilimUof tho. T.TH.. Itrall.Imr.ily ws'wlln.; wl HIM luau"" n His 11..11"'I."4 It11t.
\sits il H, ,l lI \. DRESS GOODS FANCY GOODS ., .4 'lln "q.xkt, mil tl* .t..1')' .IH' .
J "55x5.' fI Iril n n till milUiu, \ niii, rl .par. Miova.oTtil ..
R, .. I ,. '''aI.', .. In M"'h "n.1 .. I I.. M I. Mill. ).ITT, I'" .11,'it'. I..1.1 ann nrt.ultly. )....:. UK' linukky" na.kiiplli ,,'It, \1'1"\ I..y.|. lie| "l"uo<.l den at
0.,1., ,. I'u"1. > n'larr. ,m4..1 I,, wthi.it mil hr.H-1111. IhHtll
'I" In AIMta. .s ) "hiT I.".n\K w 1 h r. : ; ,..I M'"I' m Aprll.ndlrse, --- Mr. M,Hik*.iu tisl t-i gotl,n.igh, 11".U\rr,1tj\W,
.r, I I' 'tale" t. lln.' k 1 I.1>. r. I nfou CORSETS OF ALL KINDS 50 Cents AND 75 Cents iT.4ii.iiir. olth tint hill hit .hl. *.mr IK-Uir.! :i."II"f.-:' :. unil-imlly d,'In OKI 1
R.: 1, 4141'4x,', ) ,In,, \po'II.1I I FNrtauIN'I"Int. SI'. .l. m, l in...I I ,'n'I.I', ,,,.' II ill Firs" ...Inl .1 I 4rknn. naaut.. wd'hig I 5,4 "': ..hkh U n nt Im l
', ..t.I \Vi.,It ..ulni n1YUt' l .m.. ,u'I n""Ih.I 11)!' *n iuv+ nnl 4d l hi.nil' ltd. rlti ")is, f rp h .
\I -" ".,,01 14.55551' nlrr, r.lh, In 4 \ MIU: 1111 I i.II I.1II. I'".Id,.ntt -\\1'1'--: '' : mil)...- .hk,'h *a. ..n'I, |.Mll..khnwiu. JI.. was,. aul: :I hav:' H.l ;',.n a K''"I: 1' f:* WIIIliini ;). pp
I I "d.. ", d1. \\I .'....." "n. l'II'rlh' J.... \\: "'III''L''Y'I I Ktitiininuil, ) ili.i.xlll..mair). In thuninn- J,.HK Hut the whlo" nuUliw. of k-rjurr

Ilns,.,., 155.5514.5'........". C Iuglnrcn r'rr4 s.u.r 1I515 .1'.1.. ha.nl. nudlteHNgwsrsan,5'mld ln .|.lt..if ll. 1 h4k, .. .tllni..hnwnn. >, '(
.I'. ) nR'r'" r""flh ::10.. liVb BOSS $1.OO OOIRSET-: !. PLslt'ryswthamllrwa. "ft. niK-ji.l.jinn..,......... art. nts y'IMaIIw ,. t

'.5.i, In, )tl I"nJ,1I 1.., lln.ad ill,." n".""ti.1.'f.. )111".111)I an, f Mwy., ....',.. !lu..dll' 11,3, ::14', I..11I.' "I IJ I 'I."..T...'lii. "In, Malt Mill. III lnkl.)', i\ft..r |"'nrlmc ,. 'in 1..110.| wax liiu'rngJ.d|, l t> tlM girl .
..w-lllll; U. f;. -Ml 1111.I Ihlif. .biro. If. Hlvltifa. It '".. a Mlijbtful"
J n. f 11I11'101",,,...S .ill r fnirili' M"nirl II ,(.. thw xsHtl.v4.. ihiuin. ".1..1( '1.11m
,\" .111'I ,ilhd H",IH..In| > n.'f, 14,55hrrhHIoP1'nsjH.| l'l'.: awad.lulu., 1"1'11.\1.; .\Tii\rioNiHC\iirDin:: bnr lt, .b..v.. )nu kno.n thla MrK.r P.1s..he. .... .. ".|'rauif 11. h. r f..>t' and, rrl.l. .11 s s'I J
I fu '"' IKI I. "
ii. 5ll' '
1 '4.h I. I 1..1\N.. ,.r, PI' .\..Irx-. nl' HI :> I 'III 15155 mi> fvl7Iw
( >. /l.'s.I ..It. ? ,. !",I ,I "h I ''','n', I ll?" "'",'h ",,.,,InI (OITU KIM: UM; (OF (eIfILUUEXS'Xn> : ) imvs) ( eLO'rIlIXO( ;ZI "\ ,. ,.. ....ll..I.-rIo.hr'" rl'liit nlm.. "Khun/11 "lob It t...U>.r a t''

I nil I. "" ,, '11.-L. ,\. 1I.1t"' .' .I I+ IMS l I'. II I1XMIM I I.. I'" ..ll.itloir Mnttnlkd. ragNrt4.t.,. ..lIy."Ail "1 rant welt." \"It.III J,,,,.. wane, 4. .
.
1 1 ', J M.llliumNr.t r% ITIII.II h t'X-III'\I"'I: I:1 l IU: 111'\1.11'\1 .\ :M" l'lln: :, .\ FINE: MM': tW "INI T % l-1" Kill uu, U.iiPIiI "b.. I'n 1.to.lII. Hs. 10111I."... oaLl, wml: mu a ass.a LI.over to ''r"wnNa, end I If I
'I./ .f. 1",01.. I dsw'1 Kn hn ,II' .+(.1." ,I(
'hurl UH' w'.lv tMn'.I.1Its. f1un1.. aril
.I., A. III''. 1'"II.h ,.sl. '. IH )\\o\l'b'II.1 I BENNER'SFLORIDA : ANU nil ...lm.I.C'O! I'...<..'.. <>r 41I4O4iItII. > 1(1 It 110% ill 3.'. par Jin..1.I.plrrm In.INM up nt up"th. I Lit h nun. ai.1 l-iverytliinfr ::\wy w?II, M.it" .
n11..l1111"I.I I.
i Ihit 1II nmR.Ila, Ml,I. miillnir. tiMn.irw -
:_ __._ .
'. I 'IHI *ll.l. 11:1.111': : Hlltll<>\. nil w i lili. .. nnil whod.rSr..rrynr.I. .\ Mil MMOK: III 1> UI: IVMi .. 15.11 ell II.'I ... i I, !!:Atal::I UK nth F.} In.,. h a gnat |s'ru.n,11N "' au.1 I III n"'iK. In my Sunlny" rkitbuinuil 4
I" .r'Alnl I ; "11 lilli"( T I bl,..i y f rk Lily, a ICs: W Illlnni J.nCI f nirI .
I I"I' SAIL LINEN :' IN: l',11'I'( I tt:111'111'1: : ; HIM (.Vllh; : C.\I.I'H'' KM! IS .\ \ \" III" 'tillI: I"M': .\l:'TMr:\ I'H (010'E""J l| .\ I "I ''h) >,,.." iui.. ..f.| "l M ill; ".,.11 Hunk "I I>,ii't trvulib,> thin '11.' 'I't"JI', llbiikymb ", .

n.k nk.'r .. y''.'i anHh '."

":!r II .IIII'I'lll',. 'Iln'i1 I,' .?..II. r.I'i.skkniwminr t ,. II''.'n'1.' .1111.IIiJ. York to Pensacola. : : ''J-Ci.JA: CC DE Y GOOD, S J:;:: JO I"t.7J\I.I: : : I list :Klvr* \\ UlUnl" J.HIM nmnrjr f.f k..r,.pI llrt..l lip IR.r lint "'.*" UK J1'OI""I I, amiit '

: ,.., .". ,. J"hd 1I'lf"'. 4.. I' vi 5.l a ll Jl h,ml'..tt.il. a..In' .nt II on .
II ., n. I \ .1,ill" In,.I"..)t Hit,ftlv,,. blm in>'iu'y, iLn bTlioHrnilKr '' "11,.., my ..urd\ rrliil. th' artkt, tnnm j
II's n'IM:! "Jr''I'Ie: I u. \.I.IU' I:I TO ouni:K' i n/i'ix ., IIIU'ri I:. ..J N" :, ,IfI W..h, h.it. '
I II rl'r' U "'' kiss N f him" you kt"i'w. ar.wy 1.55x551554. 0..1, k
: (, l\ hNIN :
.t'I ; I-.Ml." llh na.lfal1'
: ::, \ :: : I'I'r : I At tWx Mil""l Jus k .Mr a.ad withgnwl 1 d.. MittMH"

1' .5. I I. -.i5."Slit,,d.l 10) I 11/55/ ACI AI!titU (........ 1.d'nkl, n.rflliiK nuily; |1."oa1..I. l ltl < t.*.'.k humiMta.. . I 11'\ .,"ns, ,in I I "d .''''n MiIIIHH "", ( : 1'1'1.11'1'10'1* ; Lrwl.la'' 'rt.Lewis. U. ... .'. II. 11I10 :. .,.,, ,.y...11. Hum k...10.1 l at bor*,.1| iiiuwiLa 11 .11 I.lutnnt. wits "b.* want. IT..wn rbrrk. .. Inn .

.''II,t I It, .NULm," '.. I -%, f .... )1. .. ok...r. fat tlwr. was a uiyxUTy, ....... .. ."... ti'11I1..11101| ly i>..r ..,.U..". Ilut Iw ills.

f'!. I.. CCNTJER. &. CO., :Bear & Co. i f ** 1 ttb.Yi. ajilbi. ... a!>>ttuiir, b.'..n..Oil.. 4'.... ..* yl.H I t>. 11.. Onirt| 1\ \ 'I" 111"/ II.WET: 'I.IINIIo\1 i vt ** r-ntlv/ l". I"'1'.1 l Mutt, -...! ikwu. 'R\ th* .'"Tf .'tit. f"rtbnni. .llail., .... In .. hi','b I f...rih.l

I I":" '' I IM in ihi. *>iii>. > i; n 01114.. < I I .. tin.rwrruy ami bn I.......I blilln,, ,, .If at 4.'r t.lrny'.d l minllttl Is.dumpiniliitnii nt. Matt

'\ :1 :1 ",III, ,1"i; l i:;:d'' Inllnr.' : :: I ..MUM; 2 ,H iSM L' 1. r' .. 'In Ik *a. ku alnirlnl lnrIn'dlN1.wW I '. .'. M. howl I l.ii.l.irai| n I liurrli llyaway; ,
,', : 1111 \111 II'd.I..udd; I i, I rn- "f li.. .4I ",,'.. I *- 4 A .r .TINS.. /: /z J .iirl ; :4ii.. h.iw; UK* irlrl :AA,55.. il ':::. hrightr'Nsl';:: !anth. "I'I'I | m nit wad," muttMnl ten. y.uuc
I 1 iI 'lI I '" I. Commission Mounts h is 1 .."1: .,IxI .I ..v i..t tlion fcfMbi., nan, .. h.. wah. .I,nl .h.T 'IU!{.in, r,. I < : ,,: ': {: :: I I Ii..s''m,. "I,., I'd unl.. "|..n I 1',11. yiful ,i .fe lMMi* \ w 1.1 1 Wur N..Lrir, 'W I NWnr,' '''N',., IUIM. .feu' I.'ill lu.> tliat y.." .II" ,II.."' ... "tl.. oIhutt"n", gr.wIng5xe.wlnwWH ,

.,. ,, ...h...An. IN. mkl. afur. a Itin'' {ante' "" lnwsl'kwwR', I hull loa\,, t.>mnk.Inul a '
11.11.1'l .I II ,. 'I '. ldus I nl i '. l-i 'rule 1 1 a..d.I r ili."k. in.1 I I'.AI ... : 01.,Kill bko 11 kimw ......tbuui nf b. .It li"I r tall ..f It If tbla K."1.>L Faury "hinxaiiHbt .1

''I '" : ; :'::'" ;',"';' r.1 : I |>.IM>.L I list, ri-Uy. kn.w ..hnt tbto' .. hi f fllrl.lkul, with a nlklunmn wait,
I, K I'' .1..15.,11, 11111, ll .1 :I' H'. .10"I .k. i s .
r n ...
|I. I '
ihlM f Hiss "II' ln
.. 1 11' i ( I / hs51WltwwJwdnwSia' (hnynl.aWnr'"I a 1 'IM". IIKVT .mi j
.I'"d I II I, STAtLE & FANCY GROCERIES 6.
.
"i' I 'r.w.IIII"'hlll'i -["""'Hi' "515111 01 inn, l."III Hi' inreln.1) l. t 1 r RAINBOW! NUP1 U RE bb I ,.l.nt. .-....",,'..,." .h.. n-.li.l| ,; Mut -I :M'an1: | of Lu"U.'y Mltrrayl I' I Iluilly, II will "1
.n km,... thrn mill ., nmrilul, r'
,nl 5.o 11.55. r t BM' TL1a. wViTv/mTn.i.r KM uliljs I, It ".1 W.I.ImKIH ..
.. la
I .killf. Mrn InnllMHI
uid-al r II '
IIAIIw,1A, Ihr.1'1..1P.Ii.Y., : g. !SHIP Mill:rS: Kill.V('COI |>n-M.a,<*> fnro
II h is,, 's. 1. .1.,1.I .. II. I.. 1 ,1. ,, __ __ __"*_:!'_lt-I lyj R'1 'i" V AA nw tlvnwiti illTcwU nd JuitfVi ;: ('iIAt"1F.A' t'11L i
u -.. .. ( //ll jlnPttl Lor,M Ht ,It. Ixiu M t. "Mr. M M,.k, h* curl I DHi., U.I lure 111.Wllhuin toI TtlB DEVIL* AJ.nRO1 ;, I.
," ', ,.m'.d' ,, ".t "'"" ,,, ""b-. JIi. II. ; 'rll.HI' & CO. 11 I Hk' r I in win MI w Mvnn, ri I h n_U of MitiHr, 11, / J.' ... ... M.p" It..i hn{ ....lllnt tho y.HUIK nun nt thirnanbi .. "

j I It \r. L. 1 ( lUH I "I l.icln l-i umlit. twiiL. Of nrniw, jruuwnnvny ... .I ltwnr.4Mkli.nU. uuna Tbpflmt4iltmynxi.l .
.11 55.1.. 55, IIIkYKAI'K.'. : lltiln. l..lr. In fi*<" ,.r.Ira%u.i k.il nWly(rtHnn...,
V", "I'" '.?::,I. .1.11. 4..s."N..i "A"llll.in, 4..... MV 1 null l I Jut bilk was.wn4.ud Mtwsn.wtuat4.allyha. '. Tl..U.ut,
"'I1', Contractors} and Builders I'M.Arnr: .,. UM 1'1'111.1 I jl" .Il l lJNMIMII.MlllI w- ,1.1'ali't! NIAYIIU MNIIIrY
I will
1\\ S.' \I ,1.1,. .1.111'' \\,101.) A L //IMw1u Wnr.Ixur.nd. I flint wtvnbohmkiiii. hnmlnUlihiin .. .. ai.Mir nun rkarly In tbi .iU.I| ; In.
,,, J/"" ,. 1 up.r1 I .|HI.'HUh.t w. nwwuultlnudly I IwpsWUasy NwM
""
l''lorl.ln
.1 1'', .1.,, .'"1,,,, 1, """b. I'll ,', yen' "0:11.: Vlin II All MKBuilder's '''' "/1-- tell I I 1 i w. A, r wllr.l NrY I i .' .H UK' ou,,, of UM' dipIt.| ... + a.dlas was :s4 tlmt IK t :i.nnHin kind
1 II. It. .s". "r.l.. .. Vol U IMA .f 1' J II.Th K\t'IL As'IH.xalm .ash/ s"1tr:.. 7555 n. .Man4.,.' whwh I. i
I ?'"' I. I dol., ''II. ? + "Nn" Ndi 44511.' a, ku a. that atl I I ..n,. I 1C- '*i,, 1 f-" .I.n. Material.DRESSED IFNiAOlK1II I \\ OI.KJ.M.Thomson) : -. r ,: l M. rib wl,Hnhnn. all aluucl Itmuivly hI 5,4 nalirvl a. 1.1''iut In the.natum. work; J

Til ., Ml. \\ IIU,,inI ,.,," .. The First National Bank sIS |-....I.kr.1 1I alxl IMp.w.a..r. llrrraso. w,ukl tmyiawtly| ,
,, J lull. \\ oJ.l :
I I.
S .a "' .
.
.
I win Ib"" I U. l tir blnu If .
.'Auld T"rll"'" '. IN "wi" ** Ioy m.It. All tliamlww way a a.1! il. l; .11
551.1 r" yM" 'Inntl"N., i iI LUMBER Nl.f(Ivna n a.."a... dn.w4J""W&I ......._ 1I.I.l lull I..n .10..1 I ... I...sr :.

I'I'I I'lI5."INr.Yw. ; 'iwnnwuh 1'I:111'1111a'lI: :. .r ., i 1..n.r iY. .'-. no dow to who" you w,TO, III. hlw.'If h wonM law >awin, >.l arul I n.>"'to.L
Ii. .. MrLsl.. .. I I II M>- 11'01'CtiitfS.Isl'' (' Hrvn.r, wmN"d wrua. raising "' ...' .blun. toJI., In tlmttlwai. 11,.... ... ,mK.ruiwtitull.inl, .1.I .f,, t ,...".. liian.1 .
J.I. II,'" ". .\.1. xhsq'' | rn.t >!IJ!? 1' ..Ul'I' l u'' I5. hmm I >"" PENSACOLA. FLORIDA. ., .. *.h.i ynu "..n'. nr wlx-r. f w ruin tom l.b"I.,11I1C. b.111'utkm. .bk..h "lit BuU.U.J
I > :"' '::" : I F NTSI0M' t psun tw'I'm4WlaI Mail IK.A. "h.r .U..l .A Un .. niora Na, ...,. .) "H".I! lilin
,,1: ;'lIr"M. : :: .. MOULDINGSVI. AlIlnAIA t I DCC N7rDEDiLIT1r, ; r r+sr ah rww thn ynuiui, nmn ww l<.t In imllUH. \. Ikiilitk Nu ....i "... hi I' tl.i .lilanwn mt.btaIM -
'i. 5 I '15.555... ... I.. //1'1.1., n f TAY.Y 1Y Mri..tCxCl Foreign & Domestic & Sold InTAw'Wrn. ... It .u uwhw (0..Ll.. .tMnvU.41 if anal tio_ ". tl.'. furl, .lull'I". i,, Iwhalf..iriu.b r
,,, Exchange
,,"'. IIi'"' Ii.'. .s," "..I.-l.) I no Bought .
'In ,
lean :
.\ !\ JlA\oU.\ + A.. Y 5555 tbnt IMI'l'tI.oIl| 1,1..1| alt anu ruulhl MiiUW ly i ( m a F..k'N.g, .t| >llUi nkTI .
\ I Tfrrm MN YIrrN i 4 dar .... and k'fit It thrrc. At lint Mutt wrsl 'IurIIlN t4.... sl.s.P .".'fII..llu u.y .1w11.. I

'S',,,, J.d, '. -1/0./, .1.h.I\I/:?l \.'). ttri..'""...1... I Ply I nl,,'Ill 1.4'lull- ntPtitliilo Mantles,Htarths, Coping and Posts ANn YIANr hu.Aa Cltl NAat? :.,,,nw'' x'wnunrrtrac.r .....,. ...1. ...... Uulanorl. up M 10...law. .al .... n..I at .hnnl, to dWurlh. ""'n..r
'" ,,, ',,, .. MW that b... n" < ." 1..1. Wwghtfally. riwl'KsslIot' uw b.''II.an (puulliut k). I.ralMnvor
,\ V\! ,L'"'"" ?. ,1'"?..... ,,I. ? ",s.II s. MIIN Flr.l'4.w.11'' rl 451.1-'I I I 'I .s ,I.I IIftlN PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS wn.r.n/, ..n h.w"NM lbe dWat. .wialilw. K<4iiR. be Mill k".ryeIIMq.h. tlm! urk.i. tut, o'lnaU'm.h. bwl' |IVDBUlm
,,,.t I Iii,.1.) ,II.,.I..,I.. I ,'ro I .li I"I. { Planing: 115..r.w. wwu wlar"hrlAlrns'N""a.+ rJ{ HxaOH 1 H Ultl. rk.r. to bliss, awl.1.I :. OKI furtsbkh biba.lll.1 t.wwPs !
WIIlim, .Ilnnlhs\ .n Jr-tiiuul" r'nunh."I."' i\ 'HUH ( 'inND YI'INITY. i "iliuarYwa .. y1wahwraUfs.lllaw.LStAUrarf.urlwal.s
''I'1" K I N: r; i Mail rrrygnkdlye ,, '
'S. ..l'III"I "I"I.I N..wiiu, l "I'1'' '' UnlP. 55,51. ...... rioilllili \. "11'' na's1 1. r.-I "I'. ..I' 1 MARRij1EMiflfaT.CQ.. WPnCMYM' .t ill. In:t h'II Wllluuu) J,.... that. youIlrinklny (II I II) MnttPa. IwuadwsPunIitk.'nymr.. 'Ii I
"1, h" 'I. \1'uU'lIar' ,, ).I""I 'ra.+at4 kIaoxI aRr |I".k..w.t an atcn whiai. .IM. owl |1'ru-
-'S' '' Win'" In ir't, -- u..ui. llwwi.nl. "pupa"| It hlbw.l!, .... I
.. .
11'.1. jl .1. .'. tt1.N. J. II. IINItNNN.i lonooir: 'Es'tn.1b11 ntlkmal BlKlilmnt' Hint ""III..IIJ\11..
Judi'I ul.I I Il!. J..U.., 1mm. I hront ; lay, ,
: ,I. ,.tl ll li:. M.l:?:::: 'I i YONGE N. yrxa aid lw uRnrl.ruI s I'.
lit t. hllikir & BROWNE 1) Mr II.,k Pal fuss ) Iwr amt AI..In5.Uassr.nt
II. H '". i given
,." r .I."..i"M.1 I Milbr. \in i ir ". / Irk V, ;ilUln;: J,HITS *ii.| ba.1 'd
I .I' ,, I Kit: -.1.I .'I.I. I ll.nli. .. I I Attorneys-at-Law ) 4.m.* '....".I.bal wurtbv aiun"if ...... ..'y f.itIJu.MI.1 ;
i. ., I luWalt r.. i u *.. '. IHIEINRIY! IRiOiRISILIEIRII&IICI : ] y i ,4kuul I,5ro 1,4. tlvey, 4.t "bat Itwn Lai )
: ;: : : : ; : :'I, 1AnSil'.tI1JIn4. l I M rfib r.:Mli>!.lil..j .i..i...h '.H i c k
I -.1 .1.I II.. lli.h) \ .'ru (' = I''III.U'. w- Q b.rlknr'Wklwdl.asa.na. : .;- ;; ;: ;'; ; |.;*;.;;.;;-Wl;; I

I ""II) 5.. ., ,n r "r I 1'.I'r.I x .in.11.iti.n.I..Ham ...rt.illy, I. uov.4iiil. ili"">.|..iu..., vklib I Kir
l'bunh Ulnrlury. L'", I.."I' .,.1" .1'. n..su a. I la. .IY se4I., -- ---Dh:.\IFItS 1 IN- .Mr was and .lnJlliclu.l.iUU. | ..voft 7.
I"
....I.T' I Ie. .\. JPi4rr, 1.x51"r.yl ---- ---- -- ) tail it.4ik au',1 I Hul J,ni>.i ..,....tin veryaiulliur
.' 1\\ .. ','n"i r.Y.. 'I'r) ML1.I'xL IITIIU, whirls was rurli.'w, why 111.iluTiwniv .t
.",,,,,, .'n.. ,. Louis A. Anderson (! ii tl.4r ....w |.>......... V"ivry .
'nt' II NI i.. I. II. ,51., Ship Chandlery Ship| StOICS Staple and Fancy Groceries Tobacco and LiprsN muua.. 11x45 eiiy. iritau, l..-l .. any -
,, ]
1--'S. 1\\ 5. .. HI'.1) j I' II. Im. .
,10.l "hi'
.. yrfirlniM' t any want.au.l In
d I,,,. ,, ", ., "" Iu. CITY :BILL POSTER ...
.. ml,.bl. "...al .
uim linnIIII.TMU
.,r. 1 ,Lte" TIU119nIw. 551,51I'n ..1I M. \ ltl'rNl,1 115511' 1.1'1': tpO ->
SII'\\"III\\ ?: I\I: :;. iII'ilti1111 1 Halrlllizttl: ( Hnrdwnr(' ( '' ''IUS .tNll, :IIII lfl'l l)1'1'h \SI' user ..lHI ,
: Iiul'l. \ l t.l NI ;
,.. '. hills .1 I lll.lrllut.' r I nil ..
I ,''l lni, nl. ,'x IAUnh. 1h'. J. |I. ,I'"' |1".1 I I .1 an NAl1.'" NxsA nlr Jiuory 1 I.f all
i I I..ul ....110.1.I .,rath"rll b'nt.' '. lalUUnk awl kbwa6awl 1 1b.
1 I' 1'.1'' Il..r. "'//1 ," l Law tljHtwnl
. .. "I I Y. ",...,,111: "'I""" '. Mil. "" 'II l I"111, II' i,,1.I In Ih. l I..* I k. -in, ..n.. .\ IIOI.H: ('II\ IN'. NMI-. SllhhMIIOW) I't\II1\\; :\ I.. l'I11'I'1.IL: : I : MtUKI!I; it I 15Ari.ll I Ilr:M I'. rHIISI c,. OXhIM. IO"IS: ) '1'0\11 s ..tnil*.iliiiurr. >"liutli'ii alf .Is.L.4 ....'....!
.1111iS l M:. Ii 11'" H II"" hi'/ ', 5555II I I .1'.ll's.'r4..l I r' i..n.I.I r.... .. I 11, till HIII: KlhMISh(, : :. r"." U....', M.inulU.j.1 tu IUd ....... i.f old

I 11" I.''I, K I": "'. |I' i.I...-. U .1..11.1 1I BIB) t"thl) I....., m.1"'""" 1..p. lii mtjl ,-.........,

!I I's'" 1..I-I i :::'"I"? ', i l" I IAHI:, "< MuM .s.j.:.1 ---- -_-- Capstan Bars and Hand bu.'I..f&;....*f t irraiiiiniur. ... liar I.....,ly
i U. nil i Spikes.
I A M : l lrx 1' 4.51,5.. >.. ,
.5 I'.Hi. H' .... .,.) .....,.,,".. Ii' I t arul i, uxl >Knl"., .,.| y.* t
;. lO.Gonsalez&Co. '11'I' Lat lwLwelwlurtWkka, bsso

11 11_ II. IlIrt'.,. n.... |r\0rh: ( IIHll\IH:: : : : I>l .\.\ OIKltMI: HH'\lIMrST. :) :' ONslsIS: ) ; OK) ('OM'II.( l IIE:\UltWll 1 1 t1({: I I t dWN't fra4.IMw( / Jswwl Y'.sk's 4x1. and aa. Uare Nt llw PA5su. 4fdaayd..r
I.Yo\II. Wlllll" iv IAnY k/wd/ .
'
: .
upI .... ..
''nJYI' .11 1\\ 1. .... a''I.'' II MOMi 1'511511: f\IM-AM' / l'IJI'.11".11'.1\'( I -. *I.l'I \IINr, .A"I'IIAI.11' M. "PAltmiNh I lll/l\ll/ ..r nw.As.li.as4hw.

,. .""' I.11'54..'.1 .1., I II\.I.. at.. ....r Fru'r. II.M M' "I." i'i:>* noi. i, .'1. %.. nilxillirofs/ i | (.Hh. ;: }t 111:11.111'.1111.: HM' ; :-KIM' \11'INI'JIIIN I J Oll.k I I';S .t\Ii In1'1"1'. .\ llIHI'I'1..t:1II: : :' dam, fr.m |air aMrafUoo, all ty.IhsisiIM/.wwflnasw'yatfwtba It.avlt15..1.1. rldl,11 a'ra1r.4'
IIUVIHl I VIMS IS Oil 1.1 M ASH I I 1 lr.in.1 at th.
I.utl'lu' HIHI.At Kill
__ IwJiInK tarn
ll'I.asvl'h.rlsliraskWy
; : Al S. IIi.iIi I: Ml \t '
; 1
-Wllllftlk" IIIAIKK-, .- AM> 1 MHIIOK( -, ) WlimDllKr,UN. ( : { :.ti I 'Kill Pt.lllly.agyr ; n.ul.n-1 ovrrtlltuw.iiiiMlk.ul
1 IN .
.5x If. II .II. .u.l.l I ( ,litJrll\| | "1 duln1 bill MUUaiu II > Hi.4. bi.vlwlyiu
J.u.4 ::
Unit 7s4$ *.V.| ... U.WIM. Ihit III. rurkwty. ....in.ltt
)IA.'ruh.. ( : I tail :s-, I I .4'P.. lu\lCIl.| | :\'I.ISlltlI.: ) OIV\. -.I.Y.1Li: \1'1) IHII'. MMI. 1'.\U, Itr:s\, | 111.01:1o8TII.I) : ASIII'AII.\ltlSt: IIIIA kh.ral uwt'ltw.wunl.asandtn .1, ....I.I .uA n.A. Ha .1.4.. UIIUM|. U x
"L.. \I'rh. rMuuvl tl yww4 pr11J'y." 1 1k.4N.nk
>MI 'IA Ix > |

)1.,1.I.. M, ... ...,.".., ,b. ,.''h'" "I..l,,01"nnl. ..I., FLOURN'r.tt't.t .V Splendid::| .\o..11111I'ullIl''I'II'II'' UlIIII'c".t) t (Ciillcrj( !SlNMirs I "' SlicaiMiinI HU1AII',,_ mm rNlrlnr b1 ,tlM ll.ut.lil.nU Ti... UM His anti.aUunUly I''. L.lut.'ty 11.WM.k' !bl:1.Wulll"was bsba.ur u t bl.. uUutat was/IaIW.gtIsa Ilk.) 511551$ ;

G IRk u4. ."''''I''II.II. l tiinii..i i sy.wndHnwan1| up., hln'(
r.
A ,:: : .: -.to-- -11 C3 o rtx x> lolo; Z lno: or :F'1.SbJ.n.: Tno1.>: lor--_ wII.ItnA.Whr.l"rMf I.tyhds kusNPM '*.. <...nkou.nl off puJutlnx t... tho,tar.niu ,

..1..1JlII.LlARII.. 11'. M. -, ..- .. .. .".. ....... 554al4rbnwku.A1u. .... .. ......
--- -- II. r. .tb. )
.It.- ". .'-. ---- --- : 1'4.illV1111)NS>> ) WYH'ALI: rrl .\!"j'f.r.v.1: ;:: i II, i! i I.N\i' <:Vim17.V.11.r/ i .v, ,\n,!'v;:ws1:: AIVW: ,,"ki'.i.N,,UY Au II A\D l %11'IuY LA\TiItb, .' \ftf.'II I yNVln. : i ;\4u."iiM1IWASS : |+, iwlr li..v., .."..|.dusk...-.Iwnvwi.W that. alw. t..4 lite ark tvl Hy isle? s1a1n11551IFM5.s"f.alwwh t u.. q'p.nd., ... rtrolMtuaytiwunltJ. ) H

I. tI. tI. a'.. "1/./..... ... .all. .. .tltla ww', 11.51. 'bin .asasH .......
.............. ) .. .... MA irAnin.n or AM> IMPI.K (UTIlimiK, SIIIJLLS.t : ........ '.......11:" 1I/I..JIIIt4Nwlu..1. ,I.tt. ". f jl

: '... '.I. '" ,' .uut "UAI'tduf... tfilax It ral.u llrw. ."! h. .* thatUmi
"-') Msa.ri.r lhur : .\ ,. r.... 1'. ... hurray. ..' oh..k' 55'54 Hdngrnph4. A'u.' ..,.... .Will-44..55 b. .u.wira.l. ratlwr ant Mr gawk, ,f M.sk. ..bant
IIh j 1', r. l.k. 55.14.1U .. : : : dioiceFaiiilyMealaiilStoclFfieilCOAL I:::=.. ::::. W::: .O'i.i;; :; Lgtw-i.i: :: ,, :. hx.Iruwmw4.i Ion'lau 4 liarto 111011', i.,.,? Iltfiw4y' . ..V,....* ."ull, y.swag, yaw Thui" tli,,.)1.l v* a

,,' 1'.I"r. 51'51' a. ,. .... ...,ulal" a R.rk &HMwgh. M yaw 55,11 Itukdr. M, wit" '.Ik..b'kootoo. ...1 .Nary
J. ... W-'KI'. %. u. IYs6MntNR t'.VI.C: 1; WON-OVS tAINN NrH rMI\Mi: VMi IyHisH.rhi"N f'Ol'IHt PAINT .4.s4 ".W as-. awl .. ...
.. ; : 'I ; IitrNAI; I I.I k ii)1'u4. IILt14 : a y.w pr.dwlAl Ira J. .4u ( a. &..aaJ carrkhl as "aim. A t ITK*
II IIASVIRLn, ..,'). ----- --- I'A'ILN'r II.ONMl I::'01 II'. 'II'C 1l'I IMi I11tM'KM: IKM h AMI HS: \ I ( 'II IIh144'KN l|:( /.| SI 1. NJII.1VK: M }is !t'ti'N ''HAIINr: b"; .;i',yini may |. = a You I,4.' t4 Eta .1.| ...... lilMirr, f'iU.nra.1.. at .til
>.
COAL!! I I'nil-ill, hill 1"|i'-NII: 'I 1 I.'jl w.l,,ill |ii." ll Mini '\n'i -biimnU. hliljitibiitnci. i-i I ts | ,IIOOI-H.. y mix kx p.. as a : MsJw.
|, ail.III"U"1
tc"v..
( i.Us.' .
.
.I.U .
/5555/w5./d
J..r'.F'' ..,' tWag"y5. 11..7..1." .Wjiil>rwtlu<..' uywhi--
lat.a\" ...Luu, !...Li.u-irm. >, UM. Kbrr. .|wunltl.lbftulbwbui
L..l "'V ::IA; rralwL.I; i'7'; OARS PLAIN AND COPPER TIPPED. n .... ,saw to too my f.......... an ,

. '' 'aP.r..NltaldllkiWl'IlAlhnrl'alw. "".ml Mal; MiW.U. .. .. l4gy.rt.nlw"heaL' "W.I.r.
I S *l4.t. BRIERRELD AND THE BEST !II Io .r...,,'. f'till I'f..II'I..I"I, ) | ):'") Pit's t-, I lIt: ii.'I, '",,.1 l I 1/. pair. : I..I.I S.h.1t, Itlrhrdwdt'w. (..I'.I..n,1 ,! .; .a.y ylr.: .; I r,*W. Ins' Inb*. a4uur .fwal!ajiii l tultik I ..:, M's1rJ I"y -
Mharnr.
J.LI'UI\I M. o. GANn1.N"Ing: 4.1,4.1.1 .,' NId5. 15x1.. Iud tilde! hild, fl ,. A'.1, I'"? 1.'ICIII' all "uw lNash r.r TI U III MA's' iKiTAS;.{ Iud; W'INu: _I hi yaw'ou, >nu" Hwy to,... .. .....'..toil ... J. I I. lo>irM .. x? Irian. ________ FIJI ) a.tcr. will noli ." u" ll,..'II i IIInr"t' i "'". .'\'" ., .. is ,,I 4.s.: 1 I,".i" ,. urII.11t luYII.llo ".Il.nI...4.4 '% Ara I'S .01'' IIgtT'r. I".... I Hnil.1. rally alb. 1.1 ltd t ,(I.., |.....,. -bum-I inuAuJiyoti. f.*..-nairrautt
t.I..r; t.1.4LIkI'. Kill k..1'| tun.l.all) oa k.udalmjrJ. u. xwa.II I Ih/.irriorida f u... tnt arj W.I4)WI| Lit "o I .. 1 1>4 111101 .... II".....y'w ....a N.....).rsaa"
I.rrawp.enr.q >* + thai. wnlw .... .
if U, aIt.*., a-ruirvw, ._
N.'M..A..1 tlk* artfct witb this RV.A
,1. .. ,i,1 1,555.1 I ,, I teal I) Kni., Nl"H' ill Coal Yard ,". *"".. H"1"" ." >.. a.l.V.1. ,hi >
I
. 4 1'"s n'I II .1 l ;. 4. 'I", ,i.. k .'''14 V.11.>' .:. Tli, :X \\' l : ( 'Ita; lit UlIfJlla.| .:. II Ott'I( l Cliuiiluiujim." I attain. rlxwrllr., .>... .nc..I., .kui a...,;nan I Inif that". T b...owl, I uuly) b'rnw'. irfVr .-.7. .
II I I h, I I' ,I d Ian t'.F'Mslwl Nrararl4. .:'
.f 'v ''f. -iw N ILUYr 1n.nuly rid! >...t.r Ira .. .
I.. )I. .LU. I'.. "l:, w hlcN. l n 41i spit a' Trutt. ta.tknsN/d6alua' IHi..11'. ut a.. nnrr4uUa.. Ita ItIId, at.
51 H II. TN HiP. -.'!.... >.| iwitf. liS| wIth.vWe .....i aul rI .Muptass k' m.oKul
------- .IU'" I.(>)>'\' ....I (' :" Winter and Summer Resort. AwA1' g, Hba/4hr pra..al.IawuroyswMr.Mt.111.r..A
k.lxht. .>r MOMW. OeFuniak Springs Florida I 1AlIy'tfHr.. ..pl. ..I..LMakia1.. .. .

Ml. 51.554. U ...,...I.) Ktwlnt.: >tI ; (4.U tol1"S1tK: ''1 LI. "' ,.It.IIT ,i I j "ltxtsU..I.autLlMwkrf' Ujithiu-41" '...1.|.4Hir.l.f. kuowui" !{ y'ara.mll.rw 1 1awl awl
I. I. A \ I'I I.t. g':\ I, I : I K..tIit u... 1001.110.1. )I,Uk u,, '., .tl _.........of 5..lagyw. awl It dkl j
iN '
'. K. ) ll>Uh;;, UwUlurKi Tl > Ifil M .p4" w1 IA l &I 11.,, W a Pwla'
I
J I.. PIsA. 4., l'ro..1' w"1, n.d r.w "1.5.55 rrlulAr. n' ; "a err ll': 5.n, .. w I :, Ft r ..rR ,, a Y1 n '/ r .1 ::au. I Ywy I 'lute Mi ,.r..UI"1. | ni.l.ujl : IaA.Jka'alyatUs.y.alpr. .1>. Cwsn4u.1

,. ....i. .4'1", 5.s. .IMr.. f"n a' nlss.lur', ,.U... .01'"' j I II I 1.1.1 ,IInLb I I "I' 11'/, I Ik I' I'' Yti a u 111; I I 1'I 4.l::,; : 4'1 ,,1:; t -*- row. t. k....| B' .ft...Un..... .k" ......... wur. f rosily at ranauM.
51 w' I
-- 1 uy1nA II'' '" yl.alnlN : I "p' h,I,.. .IU ..r ,.I I y fir. I'H'' 11' "155' 1'55,5. "tut: inn "W'hal)4MS, | A< uailvf Ilk1 I y,"r alt) bin. Ik-' wna to1l1o "'". H... uf buaaubU
iV.........a UnU Vk a. KMl.l..< .d y- A.ka. 4.ra
y.a.g Iaa lsh
= .Ml 1'1,1' rtusily r.ia Th "o.b Ita awl aktrml .bl.Una ..
hi
: 111I- 1 1 o. I IX 11k I n.- I r' HI | ttM.rt h. ,|,,. 445.4 "
1'1'10'- E. Calaghm. 1 .. lJ Ikll I4. r M".< I .. 1IIouttId b.).to ra.wlr l4 rwbula.IsI. dark. fr...a Mill Ulrfiipuvil. .bk. trowui .
\I I., .. /I ba's4 awl I Y'wllh U's.I... 1 Urr wl 41 I L" |I' I 4..m .11 I I' I .,. Mm...
., ; ,. .. ... .L'.w' 1'41.5.. II s)4.) I'sl.r.1.Ilk. .asaitp tarA.Na5.rN5., IMwy N.w4 "INI'!' <, '. .' ''...1..4 t. Mil. k .I ll; ..V.-. _.. It M4aww.r.Iu -.ki.tu.ulb.. Iast..4| wrvlualy.asa- loot.111.
. ., '. .. '. ,. i n saw r'q w
t. ___ h r w ".1u1'r.11.Y/ "w IOU .1.*. -Jtoc ..... .!rat,..ara4P 14 "
'u.1/wl
4.LILa..k.dy, Hrlukfey aaw
I 4.41. ,,Ill* I I.f It it,"Ilunkii I-. .lu.lra,
I ---- -- IIa1I. W 1. i. UUMWU4 nuiti kM a.t", .
: l...li. \:". in 101..T Geo. S. Hallmark Pr AtlMg.P.J.iu.. .. Y ae Nasato, -a.( p i1.waswardww4ywaleNhyy.5.aalq .
jelyrly N.AY ..
.
uppsy w of .
N. M.II.1HTIOMl'nij \ but .ku bur >H iniiul with" gray ors
I ) "isJ.a Mar
a.aas. !
ilk 11.1)I I ,,, I 31. It. WTION ".51,55'.. -UyWpw 11''''" U.':i'1lt.ortIIIttIJ'1: markid.. "*.*M:.ith,.Itenar rlJklyi*

'.a. It.. 'T' I Hi1e and Collecting Agent I {>rii tor*. i l (KilUWrsawW, .. r-wl'.I.. v = \.. .. ..... .
J
JUIUl.l": adaru.aA W hs1 pla.w. 1iI4 r 5.5.45 51&II'"( ,_ .-a bra.lillg. M tIC Nw.rw'N..d
.'-. l.rnlg. *'V r, I OUT Hr.ck). -..1.... Nnr. 195.1' ,Yn4alas.i. ..lywf' Wa xsmaalCw..Ntyarnta.aNhkap

IIll"""., 11.II(, '. T*...'. 1..w..1- to. 'lie glrN .sat awl 44.. '
H. T, IIKHI'UILU 7 S.W4JT I "H..IC .1.I1.II* C.IkNW wd tr. I JOB I'WNTING OF ... lit .._5551. Par .1H. .......... Mai. ..a. 4 urns t W H./.a/ )1. Msa4." =
: ; ALL KINDS I ...... ....
.
loci* M. YNOa4, N, N.ii.a. r.D. S,5 N'1' DONE .'j,1 THIS OFFICE. .4.1 all..d lore draw.r.wapa..Pua Iraa.'6x.15. Nwr u al*aLiy.'puebloLUaTIa4Iw .

pslS J Ira1N 1x.4. 3
tYuuly k T s ( U. '1/1.8'. TAUal .4

s"VtMdl'A! AHAII.1 i, UHF" 01 1 tNimiIiYl" .' IIH.. A II.W ATTHK 1 1.01imN ( : A <0
r1Ui 1C ltclU1l1ucii\t\ \ \, mpIuno,; ,
Three I U imlhlng' In more namraparl II11; I 1 >i MIT.,. '. inn f"(ion 11,4bdventi 1':'ia ln.iTill'. onrleiJournal: In .

I" "' "lIt" '" "' fruin pnnrlplf, ., ulll, ,i.il Integrity "% lute,, liut' h il'. I.i .ill ,Nrw.pipirt, lati, ''j Hu. n..,,1 of i i"i '1'1".1, In* Dr.
:
(''' "I/'I' I II. J.t 111./. :. ',, II niftketllllla \ I."u '1. liutl-rlp' *. : and Ihu.enof aill'in I lon
,
,, WI.n, tin.iiieUHii" or IHmliu HIP "
'I .
1 >ir, rp tinmen' talinnioft'otlmaMeren ( l l I'' u) II,. list'
1.11.11'
'\Tll \'. J.\'il\ Ak" IU.I.-1 I itinv-rrnee whether oll, "In.'rI''ril' r.1''I|I.of'.r bi,.'lil,| < '/ hole I < > ..ral \'la. lur tiipplcmental |pfci,.. l HIP highr.l general ."rr.r""Pn. o'l ,.on. 'I .D 13

= rail Ihcmwlvcn I Ik-miucruts ,' llepnb', 1 \ t'i,1.Iil.'II.' l II .'1..1.IIY"h' I- h latlon in Miipir| the loitfry lawlnes <.. I ditlmi of lit..'k. whlrh( 1"11(PS tIme '

= ':""" : I h llrnii", no long 54 (lucy, arc mnrelypolill.aljobt.irt ami ,.|. .,. ; ."rti.l. Hut i nr. hkplv to ,pra-H utinr.nli.irni I i'V, of I line' tin U.P' lilnti .ithhlli'l' ,
\HlI, fltIl' I1t. nr ", ..,...,,,..nd ct ,th.1 out' <>f (Hi" iircalf )IMSI .:H'* ..Icrlvnlfnini I II thai will In.,tflVntually end el :ir., avlng.. billailwlrhc: :; ,

II. Ir; I'it'" t."p. .. t .nd biak' I 1 l.kl"l money out HIP. Wi.ik wunhl !:iat 1 ||PI I the atimu- .I ti h. to i-olithe, tih'lluJI.t; tlilihct ami cro.iing, .": it > I
;" 'I"I : ami InltiT.t Inan : : ,;:;:: : .. nMi. 'f'
of Imlltln I t In lii'iiramo, ralft 'lln, ir .
.
1 tit. Ihe Nllrle.o
'n' : thai 1 l
itintiii..nHlt 1 1'hI letli .lug. was HIP < Cor
.'. All ir.l"ll nm.ril-r. r."iiimii Broniiiy letting a | I" I,
altaiixnnrl publli' or Kilitlral mailer llml l lI hml tilts. I tu (lo tim 'ill wit : :; I :, i I and M,.ibilc ', ',
''I" lil n t iif n In I ) ( I :: ""I"I': i iI | 'ii r HI. ititory twlntlic I In i..n. win
I ,, If tmrlt :.I'I;;::; .nHnl.: 'I i bn.lnett( I man volpj' ( if h.- Ito t. I I I. "iv ,
.,
r not linirn lo Ib'lr pormintl 'IN'neliL I ,Umi.hina / t 0111iianv. M i iin-d a re orl I of < ::1 I" vrtou, ; bli <,- VI ,
.1.,1 ,
.. .. .Hilt I .. "T t..n I In .1. .umlautKIPS! I UMI sit In Itio( 'I"I' a .f li ; i ,
nlrml" in ''
"I l u'r ,
I,, ..1111.l *.nt ''n 0"1',1.. r* who anMII ,! i '.t. loulil at tint Mate ef IlilngtOluls I ;lion w e liavi hut: .(phi nf the:: ft.: .i,7 l ;; :I l ilc.lPil, I. I than,in wuv the,.more 111111-aminiill.KHi.ril Ail.'4 null.I I""*. N with"\l i cairn.CbS Iho IVn.a.olii ind, ..I. V ,... I I :
: *
I '* '1'11. to t" Hi. pflinrMl the Kill I' It lice, tiunll, 410 (lttorth 101c"el..1 | __ : i ,
i ,.rnrninktI"nm, nilt.....Hint tin In.1 l'fl.. 1"'llrl.fIhe. | Mt .1 I not I, MIU'nipt rhm( ( I ishfil' f<'r !I .
I I : Fine Gold
.'t lib! .Inn. nr wi.iriil.iiiml I i thy It "'..lr".11 bII''I.rI' ; r."III.'I"I., Afier' Iv"" (tieni'ialt" ItpitiiitiuarJ;; : ami, rarlvivenby ; |i L'l.lirpd I :; nt 'HIP I ilt I I Hold I .( inUih -

: : l> ill .r 'Hi r,.,:iltr, ml., rillniit anil. natural lint by the I Hit I ."' ,, in limit rllt'. 'HIP ( Hiuihpin, im( "'i. ami 'l.'i.liuir IIIPIIiiilli.iMjiiaiPuii.lll hurl (; : J. II. Conait 'I.I IIrhti I

.. .bI, mitiM*. D.. .1. |n"hl.'I..n' .Iunlilr. |'ri.KnliMhlt| ) .. art HirpntPiiM with I, i .inwniiillrx.inl.eilitpiliont ., I Inliu, 'lurioli*. I ,"I.Ihlirillict, ,,ithl ,hud I ""I, 5 '

.t 1 .i ".I mi. ...1,1", it ."-.fM ",' I "II of 1101'1"1'1'< a uluculir II* I an huueo-c of imp. If MUIIP'I.HUn.liliili.iiitl ( ,. I! .f SIte "iininlry( havu Inenconfirmi. I ,>it i iM. Anlrewt .I bit : (situ n luvi.l.iurgni .. I!, ,' 1 1.." I ( ; ( :" : : : t u | |

m n ." lasct :: I it tot itilli.l lo pnili tillii'iirnnrt "I Inl unlitl.i jrfoPl li-ul-" I ;" lourl.1,1-,, : .1 I \MhllP. Hnitiirmm : | : ,
: : :: ; 1 | t
: ; ; ;: ;
'f' r: TO 'IIllln,: -. 1,1 thy lOt, 1,11 terv rei-cntlv, '' : I,, > ompnnip. nl HUM, xjtiiiiPolIlinottm I'ilmn" Hut will,i.rUlnl( ) mil, Iho n .|. rli. II IHrkeu-hon.!It

(I. "rn .. il ,111" ., .1.. ril-r butt 1".1.,1' (tIme inllre 1IIIri .,r t ,rmf 'luoinrtt1.1.m I nf 'HIP. m.nit for 1h.ll.I now an a,1.0 I ''AU"nll lit. W. A. Knot, S.Y. MA t tT N 1 -
?, 1 .. mt,. li, nulilin I I I. III'I. lyI I. 'an. I II tin (hIlt le<* I I 'nv, plta.iiii' ..etkptV' A I llnl.h I
: ;
,;
,. IMIIlir '- l Irw > and till : : : luitlpl -IIHIIIIiimiiihemtiuii. HIII* :; I
l I I- Ii : ; ; I ;
.1, I 1. "1'1",1"1.' I| lbI' ""r"I.t"l \1'1.1,1 t limn h U( a I>. ii Hit1 llv I (hiol, (:1 h l.rJA"I... I,'. flu,il.u, ui I Iowa, rifrmtliahalrm Ing., I hit f Life .tviomi I siaiion" ,. S l.al: I I I

1.11". I. ,I., "h'n lIb' bl.'rllll' 'ii rll..I. who lnn| 11'1.,1| || c."II"I..I ".'0',1,1 it,' .lit NI ,| I ( inofil'I", .lu.l.cl, ,iry in .iho II",m." titit'iou' 1 II. \ nliaier, I | .\ I. : .,

", I I' ,. ,'lrb.l.Il'. I .4 .rl 1' 'h.' 1 i lit ''Utol and .''h'I.'el"' lili .of (Ikeinditort sit" i "unit ,inft.nl milt ,.(thin, ,I amlonpolllip.lt'.irutl.heailnllawt., "i.In ". llni-.au; ,;. %n.iliiKt..n|,;:, l 1'"c haUlim : !,! .. Ii i ," I I .

." fl( hi 'h Ni : nriii' nil, ) Von will nn.lilv prt.elt- i ,, a.int of Sim, | ur I II.hmsshllitrt !. I .' : :
.: :,:, : : : ;: :: ::: : h": ::, ; I I nhonll, and whlili .hlllI I i llhor bulls, ,lint inlre lucoil a (hill, : .
li4 J : HIP (bur.U nn.l .r will.'Ii |KIIIIan i millmnu, Nn.livill.V' I II S. > w \ l I

Ill'lb h..a: ".': ,. :; t:::. .. :I. ,\.ln.1,l.blhll .' t not ho pilIH alwatt .li.crlll".I"I, I itnuflgthug.! (! Itl I .'..tilt, 1 HIP PIXIKI Mitm., ". I Hutlm""I.I it (.will,iltwa|"n': .* to I liul' )t.gi.ntlemiii of le.".. I II II'-| 1 I,.' |' I : : : :

,1,1..1, I I.,. ;* 'h", l lI I''I for 'Ike riih and anilni-t IIul.1 11.,1. *ppin. |.. ..,lt' f..li,1 \ lull l mt prV.iuil' tile' muling, or. I kintiiillp, ly. : DIE. look,.. ..i"III, : ; : : \1
liu h
/.1,1.1', an.l ttult who dn Ihrblilitingor (lin .11' mfltii ,e-i.i.1 "." us. ., Ilp't.pnHM.:: | ami 01: ? pnwiitii.uponuinl ;;- I n..I"1.. : J. .l.MS" ,it.klll? I .llnli-I I \ i I, I i i i .

I I 1, ,:.I'o..r I." i'ubib "'.IU.ili.i'bhfl'll pilty and iii| .tut Cli(roll| a".III"I ".,n-l.il ,V. ., <|inllng >uunrlli "i.< I him.ri .. I 1.1.' I.. I" : mei':'luol.r .. I ," i I h i 1, i i ,

: ,:, : I:"':I I I'.,::'b"fl% ;flIUI.' I: 1 lbTI* rn hfl,: I II Khu are theiiimlve ,i.I.I.ry., lin- lr> In Hi", lilt I colItis Ihi, .siltjii I IlukMinlllalleiiill l.r".lhll. |ti'ilIY( ly'rli""I'I".1 fir the. viultlion. I utlp, t I. N' IJ nun,. NO S ; S UII.ir 'I .sst.s I S. ', I , i I, i
I. ll.khIl '" -,' I and .U .t'. ivingrmi.: toniisi ho: M( : ; () 'l i I "

I :' 1 ''I fl.,:, :i':; "i :'bPYi pnptiinblo, and 11111i01huIIliilb. innlruliRdourpublkalUIrt '', I I. ainitli.rti a gruel eilml 'llu' It.eiiai: '1.1.) by tie Hnnnlp. f\') S Stilts ; II. S .h.wtn.ki 1. II. II Mtrineatlipranl I | ," 1 ,: '"t i t i (I ,

rublicipliilaiiilalliiroitlo I II I nlli.I 1C J. I loeilnim. irptientailvianri.rand -. I I I 1 "
(by (lie ." \ 't, ".ili..ifll"plninlaiiitoflliu' S. II \" ( i i i' '
IV..A.'ll.A ( OMUFBIIA!. will ...lv.,n..< I lliijiTHl ro'I"'I, )' .0nlrul.II., ely 1'0\1. Matt, of Am.' 'I'lc.l" (COIIMIO. ... ."- 'l/nli| K. or II"unlliHori.il nun "ni|.I i i I : i i i i ,
iinlof tliv k sit .
I .hi 1lr.l.b: : '1'nnlimAinirlian 1"1 \1.1"lho "> WI'' litnSnllv anl, I .
I I.* r..I"" 1" | of Iho illy wIt an liilino' blo.1 Thai it thill' unlawful toiiinict ; .
: ,'1.1", I ll 19:> &i Fall.t ; llNlincit,1"II..IIy(Unit it lunili.l I InIU ."I/lr,' of (mimic omit ""I I.lll I lit ""11.01 tt b..I..II.r| i.anwIn ( 1 pnnt, : ... I 'tinpod I niio. 'IIiv '. ,!.nt.// DR. !

,
I'm, I.-.\ n"'I.'a, "*" '', X llmirSf |1"1',1 hu-lu.-. anl wo II.'IH num.ailiuii bo ,1.' in, u.1 olh.-i'.lail. i
"' po any -
1 lesrl 4la I 'ii ,,'IlOb. ; ai tlan b.c Ihu.nU.I.K.lh.1 I 4 h Innie ( will IK. laktnlu way 'pu.i.iiimtr, imtt'rilc'iortthiilver, 1 (he .1....k of gTiI* In I""..nu lo .f.1.1c' | I \ '
I bC f.1 I on oiml 1"1' ltuuihuuihnm..el-htite.f, I, I I. |>"llo..k & I
1'hl. lal"1' h'.y' ) hurt pi r advantage 11 loiter( in, 'her or other(, emplot, ppof( :
.
f.all.lbl. I'. U"1'.t.', t iu'. Nuw. lime I voltrt I and lin I lnc t men" an lh" jr I HIP 'I,liilp.I III |,iM.il *t>i.-In. to h.i tent I.) ".il. ( 'u.. of Muhih, anl, I. ,now in '1"1 .
Alv..rll.hll"rr", (II) lr1Pll ; ; I olhtrpnlilhali. ( band,, of (Ihe thuritl 1, I of i HHS i nnnty',' ", ,. "
1"1' inonloflliein. aluirgli.li and npiritlito' I lium v.tnlh-ll.ie, ., any "W."II"r." pamphht wr
mint of Ain.ll.
voItrsibillal I
$ .. ). itiilu" hri.r.r.,101'11.11" '.. k. tind almi .l nciemnnly .. bciailsoI toll tumuli:'ni: I In, .* UIMJII hum oil. ti'eittrrts I( ,, ,' itainluK, or having, 'I hi, t'le (Hun (fur I""lh'l' the .lit sfIilihmnct't thIs liii ,.haht iall, ,"I. | IP n Ia
I pilule an ailvtrlltemi nr .
Ic I hey, are (Hit (luvern- ,pni 1.. ri... Ih.'., (the( tin..* 111'1'.11 fir 1."iI"I,( r.uiirhvohlI loI 'Hull I '. [ ] nf I
|1"1"1".1".1 "''hc'l(unlit i ofahiltPiy.ornn" } I : ; ::
nf railrontl' hike Hin tin. n\p| .ihoIn. "I"'y Thul..vll.". I .11..1 I in Invoi ol f : "1
\\ : HOIUIU.ll. oi'tappeintontnolki"iiigicinntiblfl| \ lu ,k'I."r.' ,'. IMVO I mc.'n I till, muHie I U"'I''I', ui any nutii,", 'if,JM.I t .I.\ 1.,1'1 ol( I In-1,'lit 0 ( '

hIm". (icople are only nollihoui (lokicI Mntp.' all 1. kw linn.lfiiiih| n"idtrol input .I an) iliffivln,! of I IIler, -_. .. -- ;
,
lion mill l.i.lu lrjI'truapt Any publi.hliiK( A of and, I
< llinat, I..I. I II hi tilllOlttieiIlmit5tT5llimOutC.I mm" till, hnnlinx ol (Hit.uixliv I "pcrum "A31.II. .nI.,1' 1..li. gtullpinen

no Mule' in 1.1''II.n., "r .1 Iho burnt pitmnliil, il I.1,1 Minim, ,nowtpapir a "W"CI"I" .11 OK nor, gave a .unrpiio, pnly at the m.tihiltm4, WORK
| iror iiixr-(| of Mr. I lino M Inltre list night, in
|
.
ulon ,IIIK I ; IKLIII. Hit' 1"'llh'.r. I"'I.I'II'
I tvlnt
In ant. oilier ..1' 1'Iv"cl elli"rnl", ,"ve,' ." (. ,I..I.lm,1, ollnrolli.tr honor, of tin, Mit.es I i Ctnkin I .,f All ,.' "ttr .\ .
KITH' 'knein atlhi Male' of rhnl.la' hat We the fret, theSi mmmli ol(hi l w let I h a wall'r ,Kill" I 1 tl
rip / 'IP I (Ilipiewith sit 1 "
"on HIM ,
foll'I"1 sup
alrr-inl 'I I he Sow \ oikV .il.| katlu.l fionioui" wp.t "..1 iruiinil I tmutitml" .IIN. __ IN'n I ,
| ,
'I erk .
I'lten to tin ttoihl a 'in.nt I ( "1.1,1. .1.lc".nll. C.II.. ) Ju.t, lit nr HIP pi ron OII.cI..U,1|( .lt.h'ry. '1 HIP hiuiriTi* nl, I )
:: / : : : :: : I i iir lime n'unit of a personal tour lhrou iiiK.le*! liptlan,' of I Iniitla, tin' I : ''llh. ."li, ih. i .( ., I mlHiioiijtli ( Hierenllli iiiorinlinilnnl I l.Mill% M tot,'i I. t mnn, of
ton I
** l"w.'r.
biwbrb.. Tho 1 .h. ktonvillt.1 ii", Stale, and It made liy one who ul. 'tin 1,1.; .hi, |. rillnut bo r""lecI.1, miinaKor, am'nl, or In| .",. I.Ins. |lIt|, .-,.h mu: 1.'I..vl Dr. ,

Liilon 1"1 roomily, .II tiinilur wrtlie -. aw with hlt wnc> et and timkt] time limit, ii mill h.le 'Hid.iil.iiiiiliPitn. mimtriv ,I ol lur i apathy, lime |,ro\l-' and, .iou"iii ","r would roil, d.lil) a arh

furthoMatn' Ju.t hen ". aitiriniu.li'il (ruth ruailrulvKTIHt : ( "..mI.I bttlianiit'l. Our Itirilory of ,Ill, YI.I'.I. ...onvicliuiiHioroor II..I".pll.1' .",11". |H>.ICI| on the
.1..1. iipun
Iwll I I.)' ailnal ohsvrvalianmi. wiulil' I Imovi.rlu l oil,' nltli 1 a In ail ( .hallbnliahlotoanneforenhtdlni.e ', ,.'. I f'M.1 I ti..lain Ilierewoul Hom I
in n int', Unit \ Or UPKt 10111)4. woik of laihoiil, Iron:: all : 1 ,.. '
,1.) lurk ii'luI.n'h |I" A luoklnx to of nolle*'. tWo him.In.Ii I inI I h, .double', I III I hot l b)

Iliit'laml, of t11"rr." alinutt 1..10 I'"ri"II or .mnall or Hie meant. t1"Io.. 1 1 rttlcia Ihn gulf |iuilt" I 1"I.r, I ""I,1 loNow 'i ,lullart' willi ,.o.lorpro.piuilou Ih.1 rlniiil.wuii. any moan .ttV lo ,bamb.Hi/lo limo "ni I E.: !' :
lhryrome
wuiil.l UD I I. nut llm I" Wik, ami I ,
ant .1"1 la,1 /.t.| "r"I''Ylhill' I ut fir nolittihin Ihlitytlty man who ky pt up 1 with Hie, move. .
,lullr rcprrtcntul' Hie tllmate ofHuii.l.t barged lilllior with willi the their thought inlndt, of tui-the' wettnnl.l (11IIo.l.hll..I"li. ;, ,( ,: ... I | nor' nieio linn cii., l tar, or both- :nn:: lit: of lUeW: m wlil.h',I ii,,. live, ......

.I it ono' crcat alli-o. :linn: forllui. tiimhm.imhliig) ::1"1' 'gwtho M, li.It, HIP ilirroli: : 'millSK __ !
: at ol HIP (
; "
: : ami geldun inital whlrh will flow Inlotlnir :
enbi ,
finm I ) tlmiale they I'ln.oi.iU' ,v Dilpiiim, OnKUlfioit '
.H' cl. I" for the < rIot 2. '1 hat all oilier prrtontnut 2 MEDICAL MEN !
inol l always Ink I Ilie warninl portion: | .lu"1" goldm | woull' I IHI tlaliunn on (Iho ,
of the: &.iati', H lulling: lo |Cft:: IH.IIIW IhefitMt :tm:alt they 'prviioHe le cultivate Iflilly water' mitt, fiinn tunrn; \ China to 1111',11" time forproiiiK| tocllunwho

line I liny (to lo aiexbllgcd Is wail ten. or twelve I I I II lii'. itl nunmiiio I v\"lall\ tho "mruviltiiithf WHAT TWO PROMINENT PHYSICIANS -
hC'lr. loull W..t.rl 1"1" -
thit art I, with IntPiit( tu 1 ; ,
IvdioiH "
lonUniling In the interim 'h"'III. ;
1- .. 'inl.l.lu loilila, art- : yearn me .titinri.l ) Iiv
.i.I..r with : : : 10,1,1 an. wo I tion (In any lvoillerarnt SAY OF A NOTED L.'I
narrow and lime 11.I."r
buoni iiir-an .r
extra i lion of lha In' In ntiS li of II '
"nl"| IIIK an |i a* we ale' lint
Hint. ) it thatVt..l,Mmhla I I. II.In.1"nll"l till more, II'h.I"1 pain of hope dortrred (w""lll. limit, was a tiiuo when tinMiiiihnin it oiled, or anv auuimry il irr,cit. 01tn 5 REMEDY.t ;, ; ; ;
I lor lu brinIn >' nuiiia. r.'t..t, or ,i OIIIPIII, of-n) Ira. J I" Ih. I I ( .
IhoVe lirnimrlimi glove y ; )
.
.lint of .: {
) .1"'I..I.I. the 01'1" I | were" the ulrawiig, .f. ( ) .(iilh (he *lhiijOl'tnt | 'rawro,".Mil,. In,, (Km.eiitlII () ''.
ol ,1"1" "c"l vr-ry iiarruw, UI.clell., ''1'1011'Ili<,,'.1 the wI'II., Ihpy "ipnppilIhepiolilt tu) I hit ponitltv 1.lcl prupillK.' ,I In .Ihnflrt II. H. I. .,1. ..il, hi 1. ..t, "in. "flh.' ho..' I., It. hOili ( : : : :: )
me the whole I liii vi'ry far 111111010. ..Iy .l'.I'lolll..I..o. of Irallb,' In ;
Alabama !. "V"I'II"o ',lion of limb ml.-I'lillauVlphialime valinthl, .u,1 I i "| ul'liv in ..11. In "s kmmni d11
pay ,
ami 10 hav ,
r.niovo.l from ticmgia time Cost l Pill of Ihe ( Sea -
II > that travtlcn' *rt'khi| r lur.Ma ferlilueit: If :kit land bo |.oor, ami. afar It 1.I"'r"'a'.-.,.I Iihiele ______________ tilt in,'.II,'Hi' .I I.me. 11111 linn emIt. M..1.| .hhhuiiilmra. ,
lilnIr.| : p
| : :: ,
: ;lUtnaiietvtlrlp, : of land. :not finally when the long iimhimlhiltIcrimp w..I".I""I.' have 'taken Tiiitlt',' .Pirvmiil. AlllifHtor Ihintiiiir' on I _. I li,'inn...It"." an) "Hi,"i nii-.ll.
Mate A due couio lie I. prone' to rush .. Ii 1. >in. '. ta" HI.11'it. Ins n' lit.rflllisl
fair | nf Ito |Ile.lrr I I low liti t,ill U tin 1",7 muni HIM 1 I I
lol'lo. ,iovir ,Inatle. tu .market and Mill at almust I ili hit .tmth are agtlms ( tho rid h, hunt n..I.laD.I. in a .Ihi' lot.tnt'" ,,|'r.lu.'i tl.i.

hut I.I.I.can.ti. we are nnablo t cay ithnl lainable, "priie. This maiket' it,Ilinnglultod Ilio. nf (llt "wuiltl."r'ol.il In like itianntr' hinla' K,..i Inland It a ..nil key of I uuiimut foIrihimi, Challis winr' It hit Uinit -"n ;

II Inn BIIO thing It forttln via : : at :theoHiiing.| ; of tho o .oii will Moxii.i., li.lvl.lol.. NfwDilcin." ,. : (time I: gulf of Mexlto, thIrty /milei: \long\ | andllie pilieol fruit in far too low lo toll I varyinK bicalth inn a IliThifs (/
that thrre .,i'e vtiy few 11111'.1 ; Mubll soul 1'111.11.-ola Inlogrratneit omm. ml ilthuil't4nii' It Solmilohi I I .it.do!
anittho winhetor and 11'01 ,mile Ie over mile aero. ; It It
We.t nOI'I.I. growrrt .hll"I" 1 The I"llowln.rilit.iit.t( in in 'inivmlii.nl ln.\lo :
lixttiln. mllutlili | i' I.ant )usnr an aileinpt wat mmlotoiemedy I thoull, ; him bi-pakwalnr' of I't'uinm'oh' huarimou'tIlt I I, II. I I1.'II.
.1"'I.la |I. about ..e I"IIro.1 1111' givimitinittit .1.1,1." (pl.y.i.-lin., win litvi o"I ". i Nixl to (
", ami It at l'l"h.lv.8 lilY |iur lImit by the eotahlmliMiiMilorauoiauge : ,\imimil ol.HIP ,i'iitit i I. ,lii.i.t f...a.lblt. .! recihec. time .hU k of the rolliiiK nnl I .. sM.r>"il |lmlu'l. ri, in' lit'low
sihangn: In Jatknunvllle | *pt* of the whirl ullou ..k11.lu.1 Io.t ) (
of the $tote 'ho IMilmkni'i', au.l Kim It all | UH.I| ai.l \> u tun) Iiif. years, slId 11111. nwli m jiulKin.nlHi. i 1" decll-83: ,
10.; ,... \t w.fiooketl. AI"I"hlcull'. \cryinanv pnmont. jninml InK ifily" .'01.11"1' Hialonoor Inilli. .f It )'. wiilhit the watrit, ....." fhi I) ely: i : .

1'liutttwhalihicfll.iw, Illaikwalnrftinmlila "..| faith and have 1'non..1 lo I 1.1 .,t tt ill 1,1 I i bay are still 8 a 1,11. I .. ,1//
hl"lhl""I.( .1,1 H>" 5. I i'll
thin, .I..C.. point I. mist, a rull'vl. I .July'
; iiiI) riv'r. lye up te rnli-t ruiulliulimimt bv the .honl.l limbo ( uano iipplo ,
.
1"1',1110. .u ; U .
.1 raltiirlli.
mm : .t I
'
ol tin &'. \ I ; (but Hit .larknnville deuluiHiiiiiipluln 'III'lllolt. .. tile of HIP hromi, ,1111' |" ,
:
tin poitltin Klvell vii : :
in e"I : I h'.h' with ill ,
trn"I.I .11. ..11 lh, "miatl.i I Ft
InaUiiK \I ""0 of the, ino.l I..ny ( lil.I'ly l Hint w.in 'of th.( tim ..uI..1| nf h1b0i1l40.-h' | Hu',,i .,itf.1.1h."I.lro"I. i lit away I I. it,* lgl'iro waiirat I I. Inihi : Hit. ius"iu'o,,, hf"I"lhl I. ruin uluiill'' .', I ,tDiiiln "I h 'k
.111
wl'lhhl..I."llo.1 ( .
I frtiltpnrinint I .f tl'
11".1.1 lle ht""III'lr.w. .". llm,' I lh' .. ,
\ on era Ignore, time I I':,i' .flh.1,1f. The boaili of In .11 I "' "" I"'p
I
1',1..1,.11' I.a 'I'hl val 11,11'1'1"0 vmalili tu any liny ira, iutntsmIura, and nhiplhilrownfinil 'Athin fruit Ihi .k';.dk.lmium'Jiligslu| il the i.lau.I II .l.ipliitf expan.eif ( lImit. lull,|I'...i.l althlmitImo, mid Hi '-' i I.n

'h.Main. rv"I.I.All tli.no W.I.. aboinnl I Inlininoti I ,I, r.g..lc.. .f the' ..I.II.I.,1 I (Ih"I. I I. a nn.lagmimuiimvl" tthitp; .an, J.o') :baik alit: foriim'uu, ". '1'1..1 l l h. |I.h tim'isu. I I".. .,,, 1 .
din, .IIlryi"l whl, It 'lIe ailvmulnx,' ami i nun. nr.I II. II.. ml mil I I
I h4eiii'iii lilt.. of II.h. I. tav Ila.lo with Ilc inotrnioiil in S Hie itimti''h. w'.i.' l.r.Iill 1.1111. .hhh' "' .1'
iit.tlsiugiif Iliu| varliint lukri full i.rilicrlmltit limo r.xihang' U .llllh', ..HIII.I- 5 ,. trees|omit' in thi. I.i.t l.ueIhu .r wtvi wilt tilitlp f.r I him hciU l l hiititlh|hiihhh'h. ..ItltI l HH Inu I tlllme I !, I ;: ; ;: : "

t| of fri,41i ttattrluh' A l gronert, but a ri.sir) IIIHII, ...1 hotlt.... \ Ull'31 .laa,1 wheie, nu ',nier i I. one m, :I..HI. ;I hai;'lak..,n: 5 it?; .::1"im;: ,:.i hi.t 'n' ,; .' ',: : ,: ,(i, l ,

|Miii..n: of Ur.iHurlli it n.w Irr"IIYII.1 II ha, tint.I or biiiliitKi and ". IIIIIHI liii tT I ii. .imu.' of pvhlvniu ,pumt .I in.nut'nt', ami, Ihe next bn .Irufulinf u'" lit a iniiimr' in.I eat *.1 li I.i I. Ib, i 'i | | i |I ,'" i i i, | | : i '

\ ami' 1 It vt'ry fertile, iitw- .r our.ulvu.." ihe ,le-nll |I. HmlIhrrnUa I thit bed'.11; a",1, rum'g.t I. 1'1"1. waist iliop n/Hlnt I tinging leave i.'.hal.ill.'In,' r"r ,ho"I..I.1. I I"illhh'leC. : : :

gililrillil ki.iwu He.i whliKpivad, bi slim.I that un. Hilt "piril ...Pint mo.l I uttuke in tin': :that I. rliuilu.-u I: ,' ::hIt the' iliaml:: lint Irl, .1. I Ink" |Ill|, ittir' In ri.im''. min, ", IiI :
Lai' lets l ran bo ki down loa KtHlii of ?1itohutiimui| wheie, l>oa 'h In the IninUt.rof the frent tin .
rl n'\Ma it "not in this k Krunnil unIhe I \ : pi | t "tinbiakct |loll' :
raii|{" 'lliunith 1 lint I 1''f( : the I piini,: : Ipluton; ami,llh'I.,1, ore pUnluHun. luillct( ff I Iho gui f. I U* Kraluil lull i. W. Ill.,'.;*. .\. M.. M. l lI T TUbs. t : ';
""o.ll. will,'h Iho ; It bawd hell in". ,the ta.ilt cvtuvaleil naml teeV I. n
liail but hula .. of the ((rialiane xilmngtt HID e |HHwiiiui"ii of I he toil up t. Hi. I I '
,
| ".1 that the i.oitliiru anilinlJ lalill.liin.inl( will luil. -rvery: manfor i d..f'hl wai" The .I..ir)' .plill I I.I Ionoef I. shim I. bIll, 'time warm tonthoru eiitnre | .- ..r.R""ILL.'h.' "tim I n. ,itO. '' i t I
hat reganlluiit nf wkorome lku.eiiucr' IhiiiK Iliat oil,lint u tu their hmihihmo.lhhl, time I i I I I .
llo of the Mala' nnjutetl lil.'lf I | tct inloipllilliiiimUliiK .:, I. "
,J portlun iitt .. llucaii.l 1 .wi.Uy\ IUviueilfruilt Iohi".I, appeart le Im Hie I | ||| ,|: :Ihoiiihiilall.inorihephlluw.hh. : :, : :: 1.11111,,f ,m'.1*. ami h.'dI"I.r I sir ,...,,, I | ''|''r'1 N u'nil. i "flu.li. ,, t: , '' I 'I ,
1'le.ii,1 I ,
liavalK.rn 1.I.c.ll" Wed .... o Ibo orange growert "1 ""IN itu.lt.,Itlut tiuttnuHinr.ntinyiilli. ; "aI'n":' re.sr(: : : / :llu* 1.,1" vir it..mt einti, .tuipo-tl IM rlkbl, ti tlih'I li' ainulliloutr I:: (::':, ; : : ::': :: ,i ;, : : ':: ::: :" : : : 1: : ':
I lr
tliiu lime 1
I ,
rloiltlii the at anynhirr. limo I 1'1 miller It ,placed' bit, | uilli.uil. S Hit ..Irhl'o.lloKlr.1 : puiHitt| ) ciiihmi| I : '1 I ,
lIlt Y""I mob I nil In.il' uill.nlion.. obi I,'u i
millet hal. hfl.l, iinlett the | .
Ittien two inilUloiift. lIt la Hit oM.il am eggs! : ,
S
> ,
been : I '
hat > upi .
1h1* tint, i
ciep. .0.1"11) 1".1. .llc..r .IT, ,
1.1" ,
Iho ((0'lI'iull.liI( K| I hhHti hiI'Ihitihh I i : .
laro ami 1 It Krottlna gt'lu hlttrop .siithmtc| fur I." ', I Ihhetu Ihlii);*. llm 11"11.( '"* of I aie iapliiro.1. by vl'lu.u rlo.luro.,
: |( i : the ( sill .the tin I, hll"'"I ami. wbhk seth 1".f' II. U. It. ,mill huh LUlurl, )
hug the week vntlniK, IHt ink lln-ie rnuit.1 foinihlablo bill or r I liiu.l. of llullaml, InnhlIhilrilaliii.an.l |1" .II'II.I.| I
iu Ihoiuavon. ,Pi' iw.h' 'IH.III., .. I In .h ilm. tl..' ",r,
freight haigvt" la Jai ktnnvlltu. i.ii ( r ,
M I.01.1 mind ofraiiti r t1.1' Ili..lc their iltlitbrttrl Ih.1 rl 1..01."vcr ; I I I h
werl 1..rl 'YI' the Apalnrhltola lil.l mill.an,I iniioraliontaieiintkiunIH | of cali. """ fui'Illtt to HIP( ,tImId It about, eves h"II.1" "t, r. .in,,,11"I 5 "" ,c.n-S-v I II' ""IIu. I
) "lh 110
| Ibllr..I.I.1 the piu.hn" ,"I m 'led nutritive I.., at In I.eor- that tto ihi.tir II Ar"I"a. I Im. mile*, ami at the lOll brrere of the i'b"lr"lt i. '''"5 ..Ul is c lin"- ,."". diii)

ol tho many tniall |{iuvvt' "h.r tin gia and,Alabama, and liny .1'1".1| tuipgard I lamlot J"If. nlulo' thniralilet ,,1 ulnlit M t' I ilr m'n>.t the buy, it It aIka.ant .11 1'.1" ".II" neJ : :

OH icr. Uo not make a 1".I"c. of I time iahlio I.many gutue tobe Iho U'f.t "II'r Into, am idiot ful toin trip of a maonlluhl: nliilil' to J.J.Int.. \.1'\ (

orange jrowinK, but thin .Imply'\ :; pi. ked. .I I lime: |,a ioiiger: It.:hiupfd (Hillion wild Hit' m.iuntjiii), I'I"'C' run motuasa lan.l on the .'It.ill ItiiK |l"'nu I'ole.
theIr hamlt at it ttervtvlihuut live tCtliis a mile far liaii |iortnlion( ::,, \11,,'. I hay horo. walk ..r. the lulnnil' I .
KI-OWII UKIII| and Iho wknh it nol ihli-.l or hub wl.ltoppuilu J"ii,' I I. ItO.tic .
cehoh pniloftheownura. I fl'eh It toinelhingI'liorniom Now Hint the 1 .muihineha a a I..T..I..
1..11'
any | oll'II.lho 1 .lh.lfll ,1 ,"lll'h.1 I Ia
lha amftcik, for "turtle OhO n.mu oh
'hl.I MTII m 1 || 11 or tunilariharget (\ /ioiiiPtl I Imml. : |Hiak' willi. I hip, it 1',11' ". h. .Nh' If mm, ihil "llmhh I .
I 1 I : ; : / : 1,1".1.
In lImo HIP ; : 11" aw It' on iieCri,, nr bathe
that lfhhiti lilt .rlraell.ul'lurnviltowanl I North the oiange" I lit-mnkliiK' IIIH (him( llu.niip.ll, nolilinialott.i.iiiiiliinlniitoil Ih"lllf lin ""Ill' thu mmh t, I" "1 ''h..1 i h.. ,
*. \\ et t lorl.la. It w I ill nol belai (rower Itlliut 1"1.1.1| to bo bl.d I r..o". thnJany Inxurluu.l' 1".lc ,'f. limo "craw I" e-,nl.l. iml''I"'h I III,' jr.iin.l with, hi., h, vl. l'KN; .\ : i ,

: kliu natural: rt'tunrret: fur tulltOlnir I by llm railroad., 1 already "problt, ".|1"1,1) a. tlicio 'mv thowa on .a,1, 1 hl'r the uiulor Ill I .h ul,I. o'hiilll. i. II. ,..k.nl.l" .*.(till, : ::: : ,:i',I : !; ;,I',' ; : : : tl ,:
rfll II ul I ,
ollhfiibt nil himh'mnmlmil'hmm, ,,
Ihu waniaof .chhhirm. I III our 1..IIhn, heavily lor time Iral.Iut'la.I.I.r now KiaHw. 1.111".11 I iiuli tia.onthat .lull hat breii or.IIOo tlonjt, amiUlljwiiiK .ir. I.n"'. l i I i '! ,

.Hi'in brl It.ft hat win the atltntlon .1 I bit fi'rttliera.IhltexiMHliioii are ''111'.1,1)) 1.11.1..1 11 nowcomliliona this ,point ahete 11 1..1.. \ t. H, .1.i nn, ,. I > ,> IIIHIV Hit. i I, I l 1

lha travtltrt, |>oi>pl .(humc huntert) I I. or failtlt malo at I w hilt. (Hie ,,1. ttlninicroin ,' HIP ttt-ili .r the hlthe w.n. lluIIP I''." ,,,,,, .."., ,."" 1'.1, I.i, ." ,." U ITt, Pits: : I '
I I. fmiml, ,, anil ,' lb. Iia i "
diretlt'il lo Ihltpoition of Iho l.hII"I"a''y..lal..1' 1 lilt Iho I ItHul, wuik ii. Idl I mititi m .t, unally .lulll"o 1 ",11.1.I I 'I t. "'siu 1 ,' S I. I. '
"111".1 ,. thheta 5 ,
balf Ills tin- I ka.1. it 'll Ml 1.1.:
have a grunt IHHIIII I It lo Impitnton lion .it tliw. in another All thaitotmt a feel 1"10' .11.r" ..... .n' .I" thnJ"ch. ..
IIo.i hI ," i.itlr .h w "'nllr. ly am'lk silt. t'.h'.
lit ) fur we : Noilhtrn. buytit Ihe gival noi-t.ar to inuke a lucy .- Kit IIP*! will rontaln fll lUI to :allcogs. wa .,1.! ,ul hl I I.1' ilh l shIllIflklh..IIIOihitdI. '
ubjfUionalilH : : l
:
have .but.11.1 littlo he, not en.uili, frott niteii.ily for raiitiun; :: liiMiletllngTlor,\ ::: ; Ilutu I. fur time ..rlll.* lake ) I At bile I'aia, all Sanla, 11,15 1.t.lor .iw...1..1 nlv t.,.ir.k .. lialfe a ;, ; ::: .

maloilally Injureibiioranpe urea 1.1. landt. ..0. who Irutl la IhuUndi tummy for the "Ul., anil.MJU' Hit I.lau.l .111.101 are boil by the .,i" -R"i 'ir.Mii.U. w .1,aol "'\I'. i nun\1 ll-sl lu tblt. .> I
; .,r (mi'rt' the liauxe It In lai.onnm- I tot trmmlli' it illi I iii''o i| .01-- ti.inr. of l \ ,
:
till ukarkt 1.h' tt on o Ihonuhl 11.,1. .1.1..11. .h.h"l : ::
at ytt one 1.,0 .. and u to thm-ir I
hit rir..I.
'tII.I. hu IheAlmokl ''M' | coot i..ul.'. I I U sub. : 1 1mjr '
.
art lImn that Ilif tl 111" ) .
with mmcau freijueut .
1".e.l. ami AI."I.'. H.irWt oluw"lh'l ronnlry I my ..I.II. .m.ml t 1111l'l 1 mImi hi Vii.tj. ulac. liki'". Hi.' nii-ili I I1. Inv, "h.rl
with the rxifptien' of a uranili Ihu HHe .h"li"," low n sites. .' l'scuht In ItHailont win"re gsatsbe 1.I.ce. II hh' : ,.I''I'I: ,. I ti.ischttIahm'al, thu

Mate uf Alabama 'lomUliinIlio will 'uuiu' cot "|1"e.II. tlutemenu cuiil.l Ki.mu Jmnilintlt ami, alum (11511115' ,lhIluo( tIm.. iihhit' lie:0.ii n.: n* a a,,..;il( !

f'ollhu extieuie ttettun .1.1 of the rOI.r.UII "'' Unitetiht I prullt ; but a him "V"I inina.liiK' liuHltitrillPIll t't.i. .'k smmIt. a ,it al t"I... I lmct.. "u Ih.I ..
.
IIil-l. railroa.lbiiildiiiK -met I .r.I.'I. ilaht ur..II.o II.mml i. even day the prett ditpalt S llltt' I iiuiltumimmm.' ,.nil ilk'' "tiv .I"hlll
A .
Male. .
great 1.1' : 'lift ton. OIl .1"a.t,u I Ike, willi I : r.o :
julie Imumct. I ill j 'I into "oll.hl""I.fl.fll.I", .
li h'e oH-n.| A II"h.r olcoant 1..1,1) .0555 aulint i h u ( ". tlunk .1,rto'S
luwua arc icily, and .",1.1. lu 'I'b" rmiaiua lanal.Il "'| ; ami with 'llm I .pu- on' the pan "rc..hl"I( .1.1! 1.11",1, In full. "llh..I.1",1.,1., will.' 11 lo.w.ar l lh> Ii ". w ."". I :

Hit ir .Into a railroml, hat always' btten u".I.I.I"," In I oral a.luplion i.r C 111',, ilaiitinii, ol bnnkt and ,rutiuli' 1..llu., ..|wimll.!. M.ur.j '.. ,It. ..1;"futi 5 ,

.jvoiir nil r."n.' .Iw ., :Ihlt country that I Ibl.noehueali.I| I wailo M hh li 1.1 Iwkt t.be Hit thin. lh.rowilllianlly ilon. Hiruiighout, the 1"tl) 4. I"IFU'U'i iror 'C-li h. "., .
f"II"'u "i Ik.ILeCVUIIIhhihll| : Sale in ..0... A. t5u. .
that lied ltileilern |- be built by prlvaleenterprUe( Now be sic tipttl I fur in.tiue .oni| title 1.1 .r .HUM. olliiialt who 1.,1. by' .11,11 5 (I

lion or the 'l,JA11.h,of r..lower*,. t..1'.1 .. htar Hiroiigb' tim" 1'.r. coiretiHiutluntoflhe ei.tpl Itteiuiiomiiallt, ,'a'I" hIm ilittlotk (hate "(.'.. li 1 HintiU. In Ihe lout I 11.\1.,1.1'1.( :R.h ".11't.I".I.'h": '. ,

,l-on.lon 1 Him therrenih ami ilnniiiluoii. tin tear or two, woul I ,piove of 1"lor..I. | .
llhllihthiiC. 'nianiirailiirlnic' fl.lirle, I t..uiiu I tIm 'Ii.T"
NrAl; >\ HMIKVrNINtnll ; ; : ".
orange gicwlnir' and llie, luinlwr bn.l- govi>mnienl, I. lu edit an C 15(111( tor. I Imleoit. theie .vim.( nt and :.nuinlwr would >urprl' mo.t I: ''I irryt
----
t heat, Wet MoiiiU caniml rtmllvd .10.1101'.11 and If ke rewil.| recommit .1.1 ttlit .1.h'l .liIY"1' I pttlplornnuitk. .Icaho list: 'larn ;
b sirsit :
rno..bl will loan mat I .' .'" : bat oci und lu .hake thecvnllltn.o --NOTXCi- ; I 1
f by any tar (;.oih. Kreiu tailllAppallhieola 10vll"I."t 1"1 h 11'h 11' ito II\M M> : ;
,,1'1.1, tribune. the ritual '' lo"'y ."Olli I luumpUu ri..l on .I. 1..II"II. | ,,, in H loeuititiis ( ur Sill' public in the Into- ..."' IC lla''ro'' t' :
ofbtnk, oiUtialtanil,
the woik All .. ll".i. |..n.tami > gelS c 111"1"1'10' .hl.".

I k >irwipaptrn| | hutlhtre I urn-, meant limit ... tho money"ld.I || .. an Irulh'. '1. to Hit to rai."the u,ll..lio", 10.. \.i.h..r,.l.i g. niall, h.m It Ilt. : 1' 'r. > ,

t : I."el. the rrvnth will ronlrul andpivteil "oik. limo ..1..1.(" '"' insltogrtfmi'r triislodu ? ') t "n." rn. hInt '''.tt thin, .1.:1S: '
'I U nut inoiiti-oinnivii alandi 1'.1' \\ have not lout f.'th.' itihimimsI .if ib. ifd .. volvniAM. mu': '
.II.I. (I t.f. Ihu inMalt. lu human 'r :l: :" ; :
1.1 '' .. .
.. lulll. .. I" : > 'lutloii \ 1 rmMieola, rl.H-id..
turnout than that wlihli ) liiiuueWiuahauS ihendvotaleior '., while oiiu ti maila natuie, let Ntlihor ) we nulicvt .\, I' .
nianniijlimiualt ,
I."I. b. limo, lb' I I.'b .11> r ,. A. lISMI.IIMI >. '
arc H hItch r.l.il..I.. Netllu were leokinir lute. Ikit ,tmchiuucP | '* Ihu qiu.lion ol i Ihi mmli, that len an "I' new than at auv ., i u ititi in ,January., .nti ..rItvMika : po-tu t' lb. I" ] .
.ill 'h..1 lu print "1. I Ihe MunriwdiMlrliieie, : be upheld:: II b; H.fiiKh. lie rltti 0",111.,I xoiiil. I |.r..lli |tiiod in lime history ot 'h"f. "f *. I .\. Ni.. .',,of Ima.uli. : ; '

10.'I'.blo| .,."ill," i. .have Hii Koviriinit.il any Ir., are Sn r'h c. Ih..f ",' ( W.are tnrieunded, bv tlri H ri. nhoulil', wail fur WI. : um.liiii-e that htumhlciti hlta, tie HHS' ,n tiluhulim, I ifi. dS
a tic I nhrj A..I.I
,
Ib. Matet Matetrilt '
f.'I. "t otmglmtit liki ( was u'"II.laL.llyIh. I >T i ; >
11. ,
till. I..I "I I .
1"11' i" I l
10V1'11" I. l.i li", ly lit'
trIal er I had.ilual .
by Jury evtry utarllln irtuin nl u.lli. olrrame a genii gtiut al 'lmH| >rlaneeer Mime Ur .
: i ; : | | ii I"h'IIII' "" OII".t'P" A-.I. 'Chmli.1 I Ithumc .1I e.t.nv ,|| I
auth call all I hit II I llni ipro androu One wav lu .r.rl li it lu encourage -.tiuimitot., in ( .luetliud ofluinetby whlih I I. i,0 ".10" \1. hi',5.iii .,':tb. A.. ( '

brfora II"I.hl.. lu InfuiinatKnII : the building' or Ike r adt' hip our Viout\c.l liLlltiilmn are lu bepiolitle.1 i Jhi55llhN. vt.-ral. lam |

mIght:; 41 or liunlnetrcry railway, or time \iiarauga canalrillier : II: llie ( roMu ami ibe llaron, and lu limo a,III"I.II.to,1 lt.i I'"UI.... .", '., I ... Ui,. ..." or".

UfI'I. .par| Ulwav could be built beluie. Ihe A"crl,'. no arl.io.ra.'. Thai of ju.lue l"rll" "h"b \ .the II Lo.'u'uM."" l
> nerreul lu .w nil.. I'anatnaeaimllt ba are be ,. --- o ( ( : ;
Intel' lIeu" ltisIc
It boa.l .
rely ."II| our and ,, .
unihlnkiiix IHWI I -' .
taken, 1 U Ike h..i evlrfein-e }
llie whole cr.IIIII.1
rlR"Y "r MCimShuIls
lull r."llc I
: .I.I.li. believe II. here ke ,
that liii |. nol Klveu in the ,pilh- "UK A IIF:AHIVntatuU .11.1 nu Kivaiernltlakv ceuntry lenisis hmcuu'ymoualmcul ; ,. CO'T-w. Iito hail|l

; II.atlvu of willful I falHliiMhl.) lu tie' will lie ghaml,.. ikemand hag::: 'a |lowenful\\eai-eyeaibt arl.io.ia.\ ;ttarrnat I : ruuiluti: (Mum and: ; .. itqlP.A/cd4 fI", ; I.aem ii.tr; Ic I; ,
AlrtaJ.t
fereuie f l.. exaniin the .'lion tlattes ,' ,, .
wt every Ih.. a. in kun b andtialv I
I them the sully. really avail we havebarent alma.i( a* a.Ibeirewn of.1 i E'D.NNTAL miht I ::
oilier bu.l"o... |1'I.rc.I.1 lu the .t"1 f..1 hlghe.llolht lowetlUe .
ltiihm .
eu ( .f
"Ih.
| "
.bleIHII'f "hiil
and them all entry .Ir" .
..."IIY rnuipm willi Illf. eur I' l.J .. ,. "" nol bthevf that H-o.le| icy
hate .
the .1.u.I.I.I"f "uraiIly obwrved I l', .\Hurt! It Miiue talk of'IU.I"/.1' a tirotig' itt .al. \ < rrili. <. worMiifw than lur"'II, o\l.pl") / ) \ I'hveusmmsom, : (

lb. pre.., we will Shill thai the cm,*. "ny. II It plta.ant ,, ( a i 1"'o"f.1 1..r.I' aluiotl ivatou of incivastHl, f.tlllllet and ., "I t .
.
S larsulohs will re.ult al>'nt a> favorably, v.uihera uan ,It al Ike dead of the ( I icc a.. ar.t I 011' I"V" ,I'w,'. ol'I.llu.ll. f es r Ibe .dovelupmeit .f _. 'f70R,,, "-o tart..,Is'iltu... .'

lu the uewnpaper" .1 la .u of thinus- Naval ('' null... l. 1..r. cannot Not the"11.rliol'| 1'11' al'I.'I"' '.."t'. .101'1'1)( 1hl. aimciil.t b,11.1 l b) Im- =, ; '_ .: t. ,hi 54' .". ,
N.rauluu 1'ruihpark pottikly know owls Ib.-Ih. bL'' .. !; iietic sic I
i the .I I .
("
ll' .Iul are .. ." lotho. for1"11"" : : tattnsiuli'ia
hip at he duet about a ht'tsumurary-tmut| .. Hit >iill." h, weak i Ihe ." .. .:D' I IJ' Tw"ct.wv d.
Il.tir ,
>- suit llie Laud eliark 1 he South never teet tinNavy except I."libl.. Ihlll.lb. turiHirallun of the putei.hiouut t crime\ whereter It f mayotur : 'p ". A".H".
'
w'hen there It "''1'11 railruatlcorimralltiiit "
a al Seathmic.stis .-savanntli .. Li'Ci' tiSit
The laud uliai. ka .f native hid alien II it fl.l. 1hill I of the ml ;" iIth4aiiltidttl.t'lIhso 3
,0 I, 1..1| l (hint ,1' ; .. IltOltIlt a bit, ilt i;. f
t breed have uululuuliaually euuuwenulelIii I when Ihe "..cruisers are vumpKirdIhev l"I.i"I*. Of I. 'iu.liipcorKiraiuiit | The cottages ef Vlr. Ida Harper \y "" ( l

waking C'oiuml.loner hparktoue" of may be aunt ilow u en a paradelubatanuah Of all ice erful i'um1umraliota ofheino 'Hunt. In.) and l>r. 1'.1'' Tk .,'b.'i' r ILuie'si 'I i't' l
"
the mol|Hpul*rollii lal* Ir lb. euuuli : ( Charletiien, Mubile .. (. Iht'V ai-o tiroiiK.> enough kui.t aud llaHleldof' Chltago | 0', tim Itll'Vlll|;mini :a O :' hull::'!tj:" : <"

'jr, hey li*ve .llh. aisle liuie wtintlerlully I'cma.ult -Mao. fl... ] 'leiucgmc1li. otmgrcollttcu itt ninior.uy wen detlreyed by dre, with all Ih.lrcumeiiltiiibel3lutitt ) cmimuii .diitlthmJoe. ,.llel ) |

uliiuulalvdliUxtal In beliairof .annho tluilivt our puhlk atlaii.tan l. funUk ) :.5)lAr JI. br I.. 'Uhl A"I.I| ) .. 0 l" r

I this publlti 'InluredK by llicir altai' E'UII"L"'I D AID IhiliTT.TsmmbIll. loll lime ts'untor. who wiar ,irIKirallon Struts.50' Imurance J. khlIsti H-NNLU. suns I.UMiotr
.I.
While be l I. making war tb. ..now on the Blet ef Cangrrw li",1"I .'-11. SIp. %. ,.. < ur Vi siCILlssueai'ret asS tetil ..

.iwrulatare| who have .1.U.I railtrada Ihe Senate. A asiotserogestl.sueu from Pentacol ,'ue'IaI.wc.trattis.I ,(,. ..- r.,' : :
I A. I siacoliStitothu. r : I
ADO.I".UIUYI'
of the public domain by meant, blllt.0 \fU HHt have been In our Iowa tcveral Jla"1&. Iii. .. .. .
Sr fraudulent cnlrlua he proH| .. lu 11'.1".ull.I lac.euieii huh, The "' ., I Ih. c\.ilon., ibi. I lei days bnatluglurdewcreuabl*

chuos. the duon ol hue tAut, itiD.wgainl Ilic le ..u. ,..IIu.t 101'fol.i, v.t and n,vi'iineutt .. lb., bankofthe I la obtain the uamet of them all. but ---NOTICE.-- Jm." : r.

thW au that they ctnuol ob- laat< % blllt fur the not lee .among them Uetara lluttblntwnami "'" | >
..n.1 I.. Ml..lHihi| Un AI\ daraa! ). lIme '
..il weauoua to be uwd agaiu !Ii... tiaaber, and fame: bullivan.-\V eti lerUla I eurler.Tm It bnt. {IIMI .ha Ito am Tl UN* M.\,1
I.di. Ship draluagu fibi N'OTIOli ,
| u ,
mlaottler*. Ihla baa UtreaMd I". o ill ) .t.O. II'i' ibe i iu-i-ia. .or hutS. 'khkh-ra' '4 '
of the earth" Kali wav bill providing ten a guarau- t' 8 Trtaturt '1 tlltlr) meal seed bvut* ef IV. U. ,t:1 tt.a. sills k.-hi is \ THO3.
tgaiiui :
rage bU.I.I lee by time Slalei of 2SUOutl !i .0 b'I\1 r. X lo., wf Iwtruitlltklgau, MM rVluw. .. I. 1 i
llie Cmwlolu"r. but be La the lul" | ) ) I and Ibe U> 1"11 "I'| by irtldiul 4a. ,. < -CALK )
aupport .f the I.alit I. 8m 1,1"10. St tim. 'febuantej meant anil wai .1.I.v. by .re on the 1' ff ..ki.kUl W IU Wkdar i4 Ju.Jta ..-.
Itwurd. & tub.l.tiug, IIIU| lrca.ury lot. ,U I1. *( .* ( Stxl CUj *-
I
.
:J r :I.i | ,bhlp Hallway, |, I about lu tlarve lu "Oa'' 'Which there wat jWM( > Uteranoe. ,$ fw 1. 1 .. jsal-I7.

.i


mil l.t>.\li oi Mm HTKMT: I III IT"'I .\ Itotl.ll VAI'litlfMf : "M IMI.l<... I.' \tt: """U'T". I F. E. DEY

1rltColi\ t.om4 n' ll1 f1"u., tn" 11'n ,' tf Ihl: "apt' i "i ,I.hn. K. Wing I. : ", ...i F, .1 la> nll rnpr lirm-pry ,

\ I'' granling .in J.a.1 i ,, -. I'' II. I. 'nhlol' l !..,I and Ih"*
K < i ..Ih.
'" 1 '," tbn.lniii .r I :, "... ,, ..,, li. ,,1 a di
:1 ,) f''I, W. h." Allnlr dole" ; K i' I > ,1 ? .. .
111\\\ .r
., ,' !I' t> i.a ntn" !
'i a Ilr good 1 ; lli>, I j l lw.ail I" I i, ,1 "" : ,,' on Ihr t MI i"
.'. l I i, eitv .11"lill"II"'III. .ul.ern. bv I Ii .01,' 1".11 1.1 "I", ni ntri"I : : Pit: a': : i .Imn: : 4'in >. ilnniiir| i i.i.l ii ., li.t hUht' : i JE-VELE : I
1.1" I ni-, .nl> II. I w III be to LJ /MP\ I
i intlug tin ) on will, lull .1"1' "" ',in *. '' : 1 ''.' wo'mi) tllM
-' : ,.\ nnl rljh.r.U i It :111' II'd'M"I"i tl-lilng 1'''I "it i<) nuii.fnmi itii: :: to viroilou' : loiltp: fact thai BHIllnilliiini" : i l I of It wrre .. / //TP> I -"I. I.' 'u" I
l bprpII .
uu le tPnnble bv the, uprrtiip-' : "...' .h"1 llir> Morm of' !< In oiwratimi t .. : nl I t Ihl*".1"1"1 &WIPS
; ',1"I nl",n. pennon' MI,.1 l.t lUl I inlii niJi' Im' > l t "I '., .' .ml. .Itt.lll. 1.1. .".. !' of >u. Ii ,iai,. "I'IK'| | \
l .. > ii'n wlni advoi.ate' the up :tiinptulto:::,:: :| ; mil:::, t'I'':,i enin:.*, '..liton. ; ,I M,,.r"( >t ,.'1 wh.ri'lb,.t mi. .,,.t.,1 I Iinmtthit ,, { 'iinmoderiiPly' Watches Clocks Jewelry

ioi tin iliarlur with. II,' ",,11111"1, aflgi' .1.li"I'" 'thot ,.iI., .. pili.lHi. i'I' I. h..r'' Mlim l i. I", .,I i I :,;! :: | ; i:m., .1a whole.:: ; wn I ,

/ROVALmsi xfStl"*>x. 'il' I int." 1 for Miln. I ih, 'ilu.it.; I Iol ir .'. ..Uj ..1 .i i b"r, 11. I 'I ID put i .lop .Hiplr i"'lal'lu''". lu :: :lHiddi Noun, t I

;tat I. itlanted I : nl .I..I.I:lit: ; it: In: I' were di iven II out t*> ; ... IliiWhnreui. .. ', '""iC'liin' Mtrnhilllti 'i ii i ''I', ..It.I.| i. I 1. I ...... ......
"I'
"i ".I"i,I ,h"Ih, win're Ilic a .ituiiih little v..I.! unlrapiuikta.lnidytall.il we l..A,1 will. olln rnitelhpi 1
< nl w'Itl do Hi.. ,laiiHl lo Ihe i ilyimil \\ ', "I'tit he I. not ram tpnt n "liiig I:: f llimli; I I tin. i' | Mr. I II
; a.In' tin ,.''.1 likelv ti, I I.. .,,lul' u rpipal| lilt rxpciipmii i "I i orrlln.ii-o.: : anin-l. |iiiiil: I>I lin' Id. ."II.J'II'I'lornI I .uuu: \ IOtMI .:MII.X: It OI'UII: : l .. J JI

3 3; of.' it itoiHral Ili.alcc. \\'" liiv,, la.t "I..k. 'I he .....al'I.' i olber ioi'mi' .1 l vni ami' & ,'rliM.-llh' I I .. though Im wrr<.

;nui, "to."m 'lopnhli.li ihe, full |Htltlnn.i'h ll.hliiK Hut are, .. .I t..1.0nJ 1.tb"l |". W.' kWW (1.'I"t. Will lll 1.i l ," Irumi' wnik. ."t ,t".10''".Mn'n"' 1_ ., I .t I I.,u.. ml \ "'.1 I .\-"rlni.nl "I t

,llni h>t .f .1Irr.| .I'lhI.' but' I aiulioi.anl" rall.. and Injury i 1111"lal' '. M... ..II, |1\1,1'. | | | 1'1' t'..k ,In IIIIH| 'i :. -t:: '. ". 'I :..r ,r. t I
"ill -I lie' Hint the 11' ". ,,,natinfi, rlgkiiiir. Ihi' ".. .'" IIP .. rmioilnl' 'I >h.' llulwiUr, tta. : 0.'." :' 1 IIIH .IMOIII -: < ''loi'K'ii.mill .-

3feiAbsolutely I'"il' .'nit la .lllr,1< | ht ,, ill HIP : I I.. ,,HIP.O |>arll.uliiK "un" nillng t"l i i i>li. .|. :! ll :Hn.? ,r" |*"I I 11"1'. lie "1)11 :...'." i'.: '"'" (" I', __ """". .
.
niiniher and liw-th MmHun. nt, inup but I' < tt mi I" H..I.II..o.
uii I, a.1 .liim.fiuu I .. I"'I .; | > .lulimi" n. hi. U.. '. "|1.1.,1 t..lw
"r iil I .' -tnipl.' o turn. .. ltiti,'lit, 'r Mnw. I" r In .
|w in 1 l I. rrrlalnlt iinloi. ." lllmiM.n.N 1..1 .
: : .". ::1 ""
imtr i iV I. Hl./hN: ml >! mule. .I"I an I hirp Hit -.-.I".1..I".aI. hut. :. 11.1. | .LI l : ." .U"I'AI".1|
1'11'1' ::f : : ; 7 ; :. ,
"uof il.pearii.il' < KVIIO.bt ,
'i on", J. u.) .ull. ianoTi al M> etrlt a" 'I' hnti'. r'lnr. thel'lre.l'.l'ni:. I mil'y M ..>uriii 1.'I"r I.nitrati .
Iv. of the ( ha.i One of HIP, miMl' rv Itkcii in. Hull .I."i".1 I pi <
"m.r.lio I wbi I, OKV .rr< I .I. ni ..1"
In
1 In hv l t. .
\ > Ilie thetnill.ll.m of nII -
"i nn. hnvc 1'"IYcla vlvhliicuni or late ,-..1.1! I'' ( I : .. ,,;,
11'1. ,
t.I 1, iii" *"r< ,f la".II"I''I.I. I I.i llnluli I :n rtSmi .n I Ih I I hut -I 1h t tILIONI
I.
ltbeMril. ini.iinlercd kv ha.1 I the ll-h Ih. oinpint
| < the un 'in
.m"1 .1"lol *
\ > -' IIr"IIIIII. rmmgli lo (In' a bntou.. In, lat Mr. M. (' I Mnli ii.kol"' "pmliiiidnpt.detPium". Hut. Ihr.Hl I. \ t ,F II.h"tjtrknfMAK1NKNIS.

: :i I'inn' ;) 'n,, ; ;of: la.i wnk anli anl, .'.1'1' II.i" i ". ti-it.d' 11"1 Ie Ht! tiioutptit a .11.11. ,,1..I.h'j'| llMtl| ..- :.h. .AI..p."'_,. ..,
l I' .
.
.
"i |''i .i.- Ihut 'I ha< Little :SuhiiK on "mla |I{,.. 1'I .., l',ilttv.' anl when I .. ,I h ...""'I'" I. ...",.,.
.
. '1-:' .in !l.fi: \\Plidat:,, ai 'iorlhppiiii, | ''. vI ,'AI.llllj .1 v I"i ithai '\.1"1., ".lu.oultiit"" '-wl il.: lli.itMnrnn I ,,,,11I,1 .\ill ,(pio ._. O..... .. .. .,,,.,.,..
I I''
2 lli in.l
wa. .Inn I k bt HIP might, \\f <
.11' .11. ,mil Mi'. Md. Jil-l 1' i
., '' .
r.la ', when alwnt 'Ihi' | Ireiitnl itiifn ,'1 iirHP"wheri'ti I
night i Ir.. IIIIIIIM-I, raid |
1.11.11 1.1' |
Pure.ni. I '' : In Ilu. onld-rn-l 1 bti ,m .ht"" in .h" in.I 1 '"1"1' ih.iu ".. '1"111'i ,"I 01.1 INIOIIH.a iiitdoubll II' tr'a : """.." 1"1.' '11.,1"1,1., .:
.
: :: : : ::: \.I i ." li" Idul .. 1
i fioni IVii.a.ola llhlll.hl" .
i HIP -li rni' in \> ,, i ,lan.inir U > n 1'1. io l.nif nl, lul.il.oplni. l.e..I"
'
>.,1!,"inCHRONOMETER, . 'I ,' "rr.ten', an.l HIP teoil ". In 111I'// ,.t .di.will. """i I""" huIc.I..r tl'l'II'I'. n, h.111c .1" 1.I.t., li"l. ttil DM IIH I 1'fc1.Al.ll (.I.XWmII I U. .

0""" .". '" iniiKiit iHn ",. but rode Ihp .Iurl li.h.'. ,uialv/-. I ttllln ,H.I. a-l. Wnlmul Hoiiew ...ill npmil'f' M* rloiHa | ; | .lr.I"1 I. 1.IIt : .1.1,""" 11.-' .
,' '. ",01 I ,) ". it., I rxiiitM t--.
Illllll' Mill lut motli.nllit ) .
I ", , ; : : : lllglil uktll .III: i h'.hlllh.' .h..,. to ofia| h.nl', 1".I'r I'r. I ., .
le. ami platiit I \m Milr I I. Mintln I- inn inlu'
,110 ... ii ,, I i tiled in imiktni, ; M I. .lo.eh| hvahealof thc 'IN.U 'O"'R.I'' '" ti > Ih. KM* ..".1' ,' "1.1"1. oil.<.. .
d thr
hh' dt tin' "II
where .h,' Ine.i ., pa.llt laptnrid, h cmn '
,, I'".' ,I. '" 1.1. ''I.I"IIIIIa .1..11.1| 1,0 (11v bli ".hoiiMf. :irriliwed up |"n ''| Ilyn II > Inik, tt < Anl. IK ."l-. llnd "'
I,> II lI'hI'. ." ,, n ", ,iv morning. .No injuiy ". tuti 2.>m | "iund. 'In 11" aortircil. '\') I ).I*," llrrlv' ll not' only bat tin ,'al.I, 11.1 wa "t :..I> Ilin-Jt, I*:milt:: ,.: 1
I.'; II II, '" :0. \ I II i linedlt Ik.' u1 iniilli'i and ,..I Illh ." .. well a' ,.
oi "1' "NW. but' WPII innoilt' trout, I', but il I. hi* duly, l lu do Il' Ja k I 1,1 I '. Ml ,n. It;'" i "I'/ I .mI '' **
tin I nunn lion d mini from ei| an.1) "' uiiKol, Itrgptiae. MiI I, pnwn IheiluliinOfrnt ")") 1.1 Iha IK'l'lot in. I I" tt I\11'1'', '. 'OjjSPKCTACLKS.- *
-1'11I: a> ;lln link. wTre n.vpnd: 1i."I inanl I 'old.11.ih
the 'cuel iililpH-l| l luavv .c.. p\H-iiincPol| hi> life, ,in.l il IK ,'Ttalnl .llhull; lw the, .1"I.r: Ihe, M ivmlowi 1.\I :M,>l I hom liark I lara; "h : :;'" ,il I.i"

HIP:: Morgan tame un in the' elu : a piimi of Hie nnu-ilal MVvrilyof HIM all tinliimnii; "* of the ritvm tr 1'1. tl"""'vl.l,',, t" I',r'r.\.' 1>t tAm. ".."
;
Ihur.ilav tiinrnlng: : liatlng: lift aluiinUr : ; old liiHil. e..t linn tvllifullt and, 1 that all In the lilli. n.li'. kr ..",.1.' N ,' I. I'. It .
TIMEX ft ( .m.'. In. M. 'lt"I. | Ihoi'ii'r bon-u ncx t"l. I, I I willing, I,.n-v nn"
i.iiiviol. 'tin. .ami "" ( 1..1' llt
1"1 i illnu" .
bat'. N tt .tt. 1.1. .I""III .\ '.. I I. I ," I "i iRil
\ l. 11".1.
tho .1'
.1..I'h. lit l .
_. .,... him .iml 1111.h,1 aa I" ) 41.tn.l. n.i.i" I,, t 11 UK. "I'l' .i, I .Hll
-- -- llipio' hf I.eol a '1'11 ,ileil I I nfln- by law. and hohall genii'nil) """, .

.X* MI: ; II I IVl I\' III KMt "Ia.. lne.l, | ., .nbort) .f a .uppiinipiid' thc dl1 .H1iii,.. and HI I.IIH (I.I I" .K.tlttV r: t
Thn H. All. la A. j.M.niii I .1..lnlc.J IVitwa,.olu 1 lai anj I IMo dutlii 'n -\i Lark ,.n.I'm..I. .I n" n. Itlln .
'' r until that their ->iv 'ril are fiitkfullyai.il I I oigani" I 1"1.1.|. .\. .lulniion.. I'UI M Inhle.. ..r.V. 1 I. ( hlplet. and 1 t II. KHi IIf.1I.I. 1. ,1I.. (',I '' 1.1 lallaha. ie. "n.!"I.ll.1-11 tl' .I.."l"an'INN It.",tinnli I...-,,'(,*,,I'.",. ...11 \UIIISPENCKITS
-iimv wINHOW will 'M' link', of .lnl fui km hn i\Va.lilnglnn Clly inI will be the I 1.I.t pi'r f .; OPTIIALMOSCOP1C TEST LENSES.
\nrk wat. bin' ill Rt( .'1 on the 'Hhlii I:he, inlere.l.of ;Ihi drill: \ :H.-.I it. i.ovl'trn ;; Khali. I hnvi gpnpril:; :i ..upprtjiinnimicontKl I: :: ) 'I he weal h."r ha. II,1. "iii,. ri"i. II,...Ilm. ll.li. i nrillll
>l, "II .\nihlnliiii.li The ,..hiilnialr Innl'i (folie \\ Klilnut.in. of Ihe pIm- l I.'e of HIP I Ike romiiaiiv dm'IngI ,', >.Ill I tt tl.n. '', with in i..i ." n 'I "lUiiiiitiiilsptilMio., (ml 1 I':) .-I.U.Miiiiuiiiiir! | dh. .be, lintmo IliaIN j

.- A. tl. nii.l, ) Ibo foinii,1.1 ."- 1111.1, n. umlii.tind. tlial In ..III InIcrr.t .lit .': i I :: : : r ll* .lav In tbitiily: >..n. I II"f'."".;.,''>r, "inl I It,,..> ." f." I.miltnln "- i '.l lluil N h,me haIn"i'n alilu In |'imlm'i-' ,

ixuic.r. l I. 4 "co, l.a.I)' liiiii-" I' him..I.I" Ihr ,nal..I. 'Ihc I in- Inmio'her .e" lion of tin MIIH or- I nan due the poo It "i.nk. .n ll.it..tin.' .. Haipir., n. V.Ilin \-.. 1ln I l.ei..i'', a. ttpll ai tinriaini, aro' ,iiiiule !lor UII'rll"llol* fckllli.il nrllKitn -
,1\ami film ol Ihe ,'rc\" Mlnhth ,'. "" .. "". .. .mult, ,.I dlnan.P it lipiutllrllliatll : ,." of Iha "",'r'rl' it. lllnir.. IV Miinii. ,I.> III.H.n ', nn,1..1'I ; 1'.h'l. 1I1'\"I1I..f I "
STANDARD .:- TIME. I hlllrt. Ihrinwl",0 Iho liiiinin. hit. nln,id* belli wllbil Pi,...iuitl" HIP I .hnl! I rerlainl)' bvpn nn lut 'n. l.l.il-er" nml 'M'.">.l .n 1"1 t ttinniMr ) | 1"11'It'I..tllh' 1',1"1'11'1, | <'.. Huy '1'01"'IIi.'II

i .elil about aalwtir, (,inkedin. I "II In) neloilr.1 a. tin. place. firllm iml, i'.h.II".IIII..r. r'.n.r .Miiiim., I t. h.. of mil-it. In Ihl : tain.. !I...'. ) is.h.ih'... il.i. nut IH.IHI' !/.. lixlil.hata. mi IIIIHIMIIIU" iohr.( or matluedrat

b> Ihv l llnlikliiMuH' nf IheM I MCilnl. ull inuiiiaine-C'f, Ihi illy aie.nlillv "' | ")" \\ n .,tin ..hi I. \ 1.1.."I.. I', i" i.o.,, nnII ',, a, iiiiiiiiiiin In |1'I.I.lc.) HIM) III..c..alll". ... 1

TIIK: ,.raaii:: line I ::: laiilnl I Into, NewOilraiu. Ihn. Il "1'1">" thai Ihl. -rl.emi', .' e"r.r"cl. ..110 I miikP mm- | | |' | will "011.. .K'II. *.,,t.!.'nn, .", f I.}.i!...mn.\ijuiiM" 1'1.11.r III i ?.,"mil t
lit.> WANT 1",1
<
IK : nhi hwa, 'i ,ilid bt I..WMMIi ,'Illt' ngiln-t any | : 'I.' ';. 11 Clocks Sold on Installments.i"X
lr. .II "Iltill I | 1,1. .I". '
"Ihi .teamhi!| Alula A Wa.li. 'UL IIna lilt. 1\ a> to In. mni,....,.liilh .r nanl, "rl,nan., 'i.i'hue .' .- 'I" ,.I.".. ;, 1.1'.1... II .
burn w "i- I"nlli, In Vn.ik I ull.J ""I. and, Ih".1 wl.ubnni,1 andtpiil, l vl. 'linta |n-l ivirli" h,' lliu'.A. I. .."II. ,li'h :." ,-. I M IT.

LOCAL TIME in H;0iinl, h i.1 I ,hN'j.Mbany ,,.ul to inirpoiliiilnialiitlabli. |1.., ,nl d ".,' Illh"l'l.I. n"ll"I "- lit. Do. lul of liln.. am 1 .MI.hl"U.I"I..,II| .I.'I and I".o.i .1 ,.1 1"lh..r.,

Niw k. bc. is*. feitC Inln WilutP faith InM I 1 ttliuli tin aioof. ,
| : <'om. .ev ui-eil : v Il link, II 'v nt, .IklLm, 'H.lln,'noA I1UTUIlI
.. In' IC"Ilh. "I, fill H hi heIn 11 tSIIXK*. .tor Ui'e.' de-lie 11 do hi< dulyImni'.llx
lh. In, In. In h.I.I. 2U7 M, of Ihi an,1 I and .bill hetrimlint --- .'..' MI f,,'t 1lh'r. .hi" ."lir >.
iimid K H A .
("
sin* INMHK; mi: ,SIOUKHlHtK'VOrUII.MIMi ; h'c< I 'I ho IjMlpt f.I'I I Km> mMir. 1" T. W..t -. II. lint,'hlmmn, i
lul'1.\ 1.1, l"l' 10'" ml 1. Ilu i.oineni .1 u.k.onvllle lo rllr UJMIII the', ta-k .l .
al the linn uf her il,.ilni,. f".e.r n'I.I. Mill inn.I rcllnl I I "11 r. '.I' KH* 'IHAt .
.It'1I.hll'| Inst The flovllihhj.iti"ii | \ ull | .
on Ih. "allnt ,'I..I't | |"' \ .::1 I lln Ibllr
Kim In.II' ["... en buar,I. 'I Innlli "1'h, (lhi> pail. oflhebtalileateMmltt .\.1.1' tho, entiio nty aI.1111."all. h..I.' nt J. ".1.1 1, .. ."II'M, I, : KINDS' : OKJJ'Tm.aN'XTTTXi.iis
'n/cl. .
1',11 Ulfl I" Hr TIKI u 1..1.. "
\ : : : "' l usfellon I .1'1
nll ,'Ja kmnvliliIM in m" Ion
1 '' ; loi < : .
1..1 "H' i.H. Hi.m '.
: A .,.'h"",", : IA I', M..U.' Ih... ". ,1''lhl.' .. "II \. ... 1,1'1. ,
f. n.MV E. Amlgi.iin, TkP IM>V fi" "'inthe '11".l'.innI. I 1"1., I I."TII ,
rmo' II,I, I'crt Murt/, lirttuulniu (Ii. HlUaiil: 1 H.! I U, from I | | {, "I. |1'.1'.., "" .: inn ft li.ni.liii.. I KN tt Ml 1..11..11'! UlSlKiU <.|II ltl>rrt.
IT ON TIIK; "\L\U.| | I HIOr :I: : .l.hn Miiloii Hi,.i.11\U : Kl; Milton, P.M. C. l I. Ih"I.rl. fioiiiUaiunirloii It toetvtlv parallplelbvlhe nientfiril 1 I dl.I"I< ." a llnl "1'1,1", 'lilllinlii/' Mum, 'n. I U.;. II ml. ii.1.1. a* I I..w an ilu I 1..1 I'M"in,"i atu' 'mil,,, ,,ni 101| i. ,.ll ",1..1", ''' al.roml.

Mill, tin, lln'mail.: Inirh...S 'uiiiili C. alllll.li.M I. Lie, 1. 11.1- .al r: .on I'h.' g imbling boiiKptIII llmr., IfciMnini. I KI.I I'mil, AL.'

,1"'Hi If, A. I I....in and I lluut, .a- mmk ."I\I'I I .M ., "t liIIRI., Pon.,ioh. that ,line: Ih"UKh I *I hu-n... II l I"Null..',

Till I inin.N; K. l.-lliii.; took. thin utr. lln I"JUI a.In-ahle i I. ."1".1.1 ll. 'ho illyimlumnie. ,.nlgnt'd .le.irc 11'1"1"1. I"f.. W lllii.li Itlur !IAI.,'. U Cl.or'tn1 or dJ E 1 C\.12n..OrS

-- in.i n v nl'hnlio' n< ,to lMi.im I'aoriiir "ul. \r AMIIII. Illliv li.V'i' ,
of I' ,. ola liki Duma oflai
TIn: : tllll.II.iltliinil F. ( for l "" 1 | "", ta Ihe 11.11' i Ulltl.'; '' I h urd.nlS Our Ill.tlisi: :H mo, .,alniillo.1, nil u.r| Ih,,. 1".1111 'thecily.MM .
\/enl .
rouili.K- in ii' aid.iHiniil I. .il'ua,1 |latiIII .tclll-, ,knvlllp, git* ami' 1.1 I,' aUlho.I, )lo ( Ilitelo., .r HUriil I I. ir.:ii.. .!"":."'._ .., .. ... ... _. tllli AMI' WlMHI' AMiMK ttirrlNs, A" .
TWO REGULATORS.IK <; rnMiillipMjtiullillliT IliiilyItullit ; tin' |.ulu', olllr... lo enforiPtliP *rilniainiiiul by lln'ir lotnte.y' .."'" """1'. 11111' '1'.1 ."...11''''.'*. .11 ."n..I.. *'. ''U'llun' .,,.,.1111111," ,' "r... # ,
All Illmri I luki. N.r Mm ".1 h.. U 'n. i:', 1'1tit' -It., .. ,. "
nHI IVn.aiula to liat '"I. ':h'
'''M | 1'\0.\. ,
I* giiinh: .,il. i iiillln I'. I h ", ''II, .1. '.
I.. uiI .k Marv Poilubron.'hl 'iy .I.'I'I' '\ ",.". .,.;.
"
II.- '
yOU WIMN y VOUK.liUNr ( I .l.litratnviml 1 hlLhoi. lompi.'inline.meic ll.liiuin In n linllil'-l: ni | || Moil. ling I hrlland wa al upon the, :; ; ::11& HAHWKI.l.., 1".Ik '11'"..,. I h.I" I" ,. I h ,.. C'IUt. Y ...-..I.. IIOl 111 roil I I.tjt: 1,,At.inlir H..H|'. liuikn: U for ..rll!
I""i. .. ., l.y ill
\laior "c t that' lilt .ubordln ilpurn-. .. I'h "b 'UH7llnrllii .
I. S"I I .
I I.
|1.1'1,1 li.iiii llni' Allantkninl ,hull u- bun I ( ,I """ !
IN TIM. I.INK; 4H'> t;.*t Lull. /1.10., an, "t.I ."t amiol 1 ,1,1).1 Ilm Pi'u. i.''|11 In. .1".1,1., .> MI. '. force tho law >. tar, tho only gambler. "..". 1."I"t I ". & I I" i 1'" : |, ', |I'' ft,. U"., |11,11| (I,,,. ,. "ICIII.I ._ II

,1 Hulliir from Iho 11,10al, ,>, (' 'I ; a 1.e .|, linen' of In mi I h',i bpfore 'Ihi-lonil 1. batp .'. of tho ( ''I".y. I ( ,....* I Iui.i't,*,1 I Korlr .,"lh'.II.N. tlin.,1 Mwlll. II:.'. llr. 1.10"1.,1 l S..w VI J. J .1'. Will Illll 1100 I ,"..t raw Ofiiiivont ,
.11. 1,1 I ninl.' r, M II, 'Ii I It nonlij
"nI1'I"e., .co. llrlo" '" ''- p I! I l a iniii.iiiliitf I fullvMtin : fpw; nrjrrtx'.. 'I he kigli- ll.w. i'1-.n. ; 11. ,. ,: ;ifliin.iit. :. : l it' llr 1 I...",.I"n I i' '. r 'luadaihe. I IWo

Watch Repairing I all'f .,,I. U ldirier( biluw nrol ffit: ni. i -;II\\ wliu; and: ..landlnXi.tii ton I"'rl", ,1 icpiilliim 1"11. jitiiihlrii, die.sid In : : : Hill',III | \I' .\., ..Hln'"IA- ",'1.11"wl,1. I IKirdI .I''. f.raif' 'rl', II *','Nor. t ,111"1. !., V; ., ; i. .o ;IIi; .
.l .tnirk. Huk. chewliiK a fill ,.t ihi', fill hlrh. Mid I ."..1 I .1. M I I I tt.H.Mla. am, Hnul. ''hll. > ", m mil, Cinwii : ,
hr..", loth, h,.ivi lied. their., Irado, w ilkimptlli.lt 1" v.h'l I ,111. .". **. Milk at tifio 'apla }
;: i .1"p""e" lme )e-t.rUv inoiuingUieliiKb.vtnbwiTi'l wa> ranliiii, >d X:lu"I., Infill", in".lia f wiihinihiMiaih ,\''.\ h. C" ""r, ,. ." ,. KranTi.k pi r.
Chronometers RcpaiicJFINE l I. :tf* ahvtr atli imo. |1' l i. -mi'," 0,1, ihf .1,', \ olthnnvl ,, Un biliet Pie.ldulil I. I.:li.iiii' 4 W IM',In.,."\,', I.."... .t.Mill nln. S., nT 'w UJli'nr A. "0. l
i I \ biunili 4 41, Nil. HIM .1
.11'1" I It
k-.inilli' Ha rUo Ini 1. ,, .. ,\. ."" ,. \" .. .mL".I"I, :;\ ::: : : '
dini.iliiK :
a 1 bt
WinUll nr llnvioluii 1"1..1..1' IH in iau.e.1 in hi.dii.lielo ul I Ivii, Ilil- I. I.,.. .th, >--4 V i, |.[,i ,, K | > .1..I, ha., nuTiJTiTi.oTTilna globe for }
I
i 'nipi"i'.ilia', ol HiK.-rce. urn'o jii.,ler- ullh tthl.li li .Iruik INI' ,; 'on.liHallon\\i ., 1' 1",11.I"'r "1""n.I'.lIdl, ll. II..IHIHAnil I. Iho liniiiidlalo ; ,
i ,1 i ,.
i,| i irllliu in the, i'Ilv, but l, I'i rilielof | aln.Ilimr
FRENCH CLOCKS nllkvMiiii hour. .11'1" li' .,,, 'iim' ll. lln.n.M ... :
hl"llu .3
nd Ihe 1n'
"hi. >
.1.1 ids w in I dl.ea.uol tin 1 S", "ll.i.r '
'I ,In. ,el'curr In l'i'nuiiola' itiwd at the.Ilal'1".4 ntn 11 rall.iltllt ,.", ,' will bavi.' I 18 be c rfnl. 1".1 ,hu >eluilt : :: : : .| i:!'. an.I appi';::: rr .I,'', I..,...".1.,1.. I 1'1"IC..t. All:'ini.il:::: ,.,.h., .'lift:: Hr'I' :"I;I.PM.K.I ,::,'; run:, ... 1..1".1..1. fatilllctt .I
I l family nn dh Inn.
;.1' .I"v.> lllrllllhu utoiin ttbhhlu I hi. II"'UIIII., for 1"1'.111 .timuhinl' will, 4..1' ". I :" .1. ",1'1. .tuna, ""t.li.1'. 'I'I .1.1., II .y AIII "

FINE JEWELRY. an r> t.eailv ,uu"II"1" .\ I HII4I,I Itr.. IHIiril I i>tltl.llll Hie 'law 1 then' i sl.lt .,ween I ,- '. .1".11,1 I',., ,. Illuirl,. li.' i 1'1'1'111"i \.k". ,. "'. S". 1.1. 1'.1. ,.... \ '... tT \Ti7
m d lentinurU' II'lly' I l> \ lt known. b. ".. .., ""li.' Hut ll.r>l,",", :0..., n .
I '
lal tin .i inthlers an* anv ", nrniiinlMrtol y at.t ". Ih.wn II.'mmr lni.ii.'pK.rii.l| IniiilMr
moil. l'hal our Im b .1 rain 1.,1 a* re' 1 I : I.I..: g c"I"r "" -" ,.f..rn k. I". I "filII".". lln. II.. I..,. "II" ,and:: : : ;;:: ; Oiling-. :I
.
Diamonds Remounted, 1.1 rlil at miial ulln'e .. t Him' Ihl. uiiettu.ii i. a wellknown tin Ily polnp fune, a ,Ptiry hutllugniir-. .I".Iu..1 O., ,.. I h 1, 1',.". "0,1., .. .I''. II "I." Ih'' '' HtHiiinc fllHm ,? r IhoiHnnd ,
I he .| |all J ,. yI I.."' 1,'.inin" '. Mill, ttn 'anIdo .> mpiihy', MI Hii'.ug i. in piuvinllk., '. mil.la, lion or S. I', h. 1'1'.1' ',iin..,"..I.l 'll.f'.I.l. I '" 1.1111 '. Io..r II., ,,". ,\\ ,,' l lii-ail' In.e_*T.l.l, :1..l'il Mill.
"iulll. UIK a .UI"11 man tbiiiK* tvllli tlirmInnw : llni .in'biilatul I l,| athllviinU, a .111.I' I lolll I I. I H.l II' I ii n ttrIk '
aprc.l ) .1"I.r I.w. ..11 i.il. I .
-"".- \1..il. l,: "i"'I'r| hnur at a'laul'Jam : wi. niu-l, I"ik" k'lHMl earn, nt'thiilr .1..1' .IU." thould Ipinpnrim' I)', aluu.i 1 (11'1' Mini, A I""..' II,.." I. t11'11' \.; hHlllllftlII I. ::m,:r.ili Mo 'lt ti'. it. ,|. 1::., J. J. .1.I ., hkti Iihaini' palnfn'
.. J Ihl'j and, 1 t lit tlirm ,l from 'Ihe I ."'. H, n.i.r. ;,11. II.1".. tin,., '.'1." n.linaiioii.". 1t.'II'v.. In.lanlly I ho'Itko
I. h. n" run PX o.dc,1 Myor'tI ).1 .. .
b "u.l.o. HI;. h llrininnhran. J" ., ,,'
I. Hi .
I auredil- "' I ,. .1 '
I" 16.
; do" and INnmv enlei' "h'I. r or IIfiiniiilm I 1..1. It.-t exclude I hum alIhe .1I"J"lh.1 u/lli ., 1 I"lr ''. II.II .... "NTmi '."."I"'. ......all. N ,; |.,. 'Hi., ,, ? \) rII.MOIIII ,,' T .
I. A 'HON U.1.1"1.IIU.T.'I ailment- I I.r.iiniinej | "Nnwlnil' 11''I..I \ kin. It,.. Il. .| ..1.| II II.M.,1
Letter aid Monopn IwnIfKr IAN \jll'l' H t..I'III 'HH' .,
r I.'Y I C Inl
[ ___ .
.
(' 1' : : 1"I .I. .
up In inn ttonl, -drl.ilhi BThatt .ul.I..I'"I. .1,1 Alulrllr .,:, I:' :II7.u. ., 11,1. in. N" ll I Ih. and Hiimniir. It liveiin.slnln '
.. n ,.v) iniKli n nic.h in Ilioun" '. "II,ulurs," an amaliier' mill. all |>l foi" man,''' I'.,. I' ''". .. Ii.'o' u.l. It. .11.. ,. \.,. Ii,"r. Ft tin... hi ,,. 1" ,. knownPationie .iirpai-H. any

;\UMISI 1 : 1 .iJJ' Iran r.ill.l-; ttln IIHdour mini.' 'Itrl, ir>''I''y| ofiki. .ily, oiganlelfin I | IIOIIHO lo ''all'.'pel''. I I inNr "" tv.lt." .In;1 Jl.,|, .IN;, llr, .11..111'. ,|, SIlO II
II.,1,1 :|NH|, ".I.| Bl H
< runi. ; home'lTllii.rv
I'Liiiliii Mills uniiui' in"'lit, 'Ihuir 111-I pub .- I"h. 'II | and
: MiMm' of t." d IA.Ihl. I I .lu/ into
-
11'1.14 ;'" 4i"11".1. 1"'C ,. rr.it. Ill. 4T..It.I.' Mllb ".. "
1 All '
Ill' wrilp. ." I'. ", Illlt. i> II |"i formalin' >, linln' OHia| I Illll \I' ", ". nl 1.1.. I...4.1-t.Hoi. I', ,. 111I.1., n-kiun.' w"..,',?.;. 1'.' I"". iy al Hu tamu li".I.v biiylnif
I hFH' rilUrr: : II.\XIH LSIriH : I'1 1'"I.: .". ,.. ., "."111" ..mid inu n .I.. m..., liill i'.il"ii 1".1 ou la.t HutnrUy ,",i"l. hi. '. A..olalon( Mil 1'.,,1.' !>" >h.I.. tts. .. nlUr I...".' 11"11I.i till'". N. r, III, ",' ItI building in.leilul of II. I U. Pill.
IIII.y "I largi" aiidirnie, a. wu Inform ,' .. J ..hnniHw.. \.11,1.1"1| I IIII
and l> "'' h" Ijit the inonlhly 'IIII ,1,1 ImmiiAtu, I "Mont 1. 4 lirHii'lirav.
k'HT'l .
> IN1 >DUION '10 I.1 hlulIn ,. .1. ( ".lia-anl en- ( In the II Mirnltnh,' I U ", nil, 1 (""" ) u, llu> -, Allim il* 'e VI
... .:, ,.I. J. I. I"." "". olbn.} oui>)( 1'I.t"' .. Ihe. lel'lnllll..t 110'111'1., rIM"lpl.| I A f"IIII."J.1"1' 1 r. i a, in..lonli... I\.III"I""oG.. | Nur l I..n,.liiilnru J,", ; A U .
- 11'1.,1 rr, M..II"| .
: I AI'I.I.' .t .1II..f
NCI: nnr hi lei >i rival", wu nolln "t. annol givi 1 1'0I.lew of I 1.1...I..."".h....1': I">n. 4"i. NT llur.w C.'I BI .tf
AlH \ :M'Htlr; 1..1"
Y YONGE & O.UtlMllMLPn.
: : Co.
: .
BROWNE I..tin n.nui, of \\ m. II Hi him. (super I '111 i 1"1"1'1"" 'B a. lln 11I1"11'' I I ; 1..1"1'1.'. C'.1..1''I I., I'!". .. ,."."lt. Ml, N"I IIII"'hu'l I ." I1..1. _
ol the I Mr- "n.i.\I .,'", ".'Ul-of adml.on| have gnnr .. I M. n fi. UiMiK lu.. nm, ', ljii.il"n.id 1I"v I"j '1'\10 .1,,.. .r ..'II,.. .".1 i".tlo_

IN '11II-I.INI:. 'Ilulru',1"i.. for lt.1.. In.lrlei 1.11", !an n.h'l,I I II, nilI' offlr,., /and ,.ontoiieiuv *na thai, trip. We .. n.ln, ".,.iItlb ti,,,'h. "l, 1"1 N j H.:h i.\.r,,.HI I.1: : :, ... : 'V man't Solid 1 (l.ohl \\u ...11'1 ('h I..
I.01 lime I ill It 'it'i S
( It ,| | not atlPiid. UeknoWHfno : |" ;. ,In hu HIPII at lh" .Iu,. of W'. '
l.itrr, if W..I"IIo", ,1,11 I ,.. I h '. I.h". .. ;. "'.. 1'lIh S"v r. \\ u.
XH1Ull.l IM'III.K'. hI bei'n in II.I ily on liu.ii.e.. i nn, n'.,.. why newktiippr |Hopleli.nlil It. ibe U"I'.I..1 It rl-.1"l, .I. '.."1.1.. "I"u' 'h...". Nor, llarl- .. '" lianiK, are of Ilia ""'n.t di-.lgn" be.l

GIVE ME A CALL, "11"- ," r ., I..IAj ,, i.iiulml 1 ttilh tin I.UK ",vl l,'t iMiivHlid, | ,1.11,1011 |ban, k of .Irml. I,,,. .1"Olhll. ut:l'I ""I. ".".II. ItllK, tl"Ill"| N"f VI inakoaiid ... niidir" full guarauICP. -

,1.1'| .1'''..,11',1,1., .1.,,11..1.. .11>6-ly Plan., and ,|.wll,,.alion-' .I"1. w.d- ,1.iih'ifoi,MI, MIII' of a pnbiliohjpi' mid"I, howivr havingnrn.tl '' J. "J.fv.I"o"MI.,/'A. 1 s.,\"w. ......" .ur...,.". ., _.lll,...I.lilt, ;' .. '""..''m"..1...n.ai.,;. ,'.1"Km II., l b.""II".,,mwAyr,. '. I.I".t... II .

.I wnik, at the I 1.,1' "vl"I 1""lnl ; 11'1"1.| | I tV Wllllaiii. t". 1_ .: II.. .tllhl"'?., -01, I I'. /01'1'11'. t ..
01'011 ,1 ( ,
.1
P. E. PET y" "I' .""r.1 : \bn.n n 1 I fur I"tk.l. b> In it ndti .. ) J. .. ''<1111I1.11 "
'l' latu | .I'| wil I. I',lhA Ih..I I K u. l 1"1"" 0'h.) It C"IIiI. ..lell.y
ut
W K.tHIIK. 111jHiunn ,vaid.il, lo U'a.hiiiktun, II ill nl II"" "11"rl.i"I"11 bi '- '11I : ) "." I 'u.l. 1Io.lk. "III. 1111.. 11..1.". .. I nn a liuaranlee. |It
-- ---- II, !II.1'h --- h 'il.P ibliiinn." oflh.' llei.l.1..1 I I Lil 1"11"1'1. ). II ,.1." "ll.I'K I. :'' rniiifoii.iin,'I.Ii., ,,. sold hy wholesale
I'al 1'."Izc the i.m. IhKir, -i.li amilinn. I I ,.".a* ariou.. .liool ing all:urnc 111 .II', 11"I ." t.." '111\ .vrr.il, HT' i-lon., .""It, | s.. lllr
Itliml ra.luivI \oii.nlih.l aSali .' (1'11..111,1'| i : .lull n M, Unnmi. I.H", i l ". .1 I ( fin,. Iliem Meals \it II.I..h. C'"t. \.I" m ,'I I. >*. Il, II"rilimu. I" Palnfox btriiil
/ 1. .10Y I" I' J". I. ". tkl.l' r.r llir.il I"na "
I"air' of vUxttl Im W. nl."*. I hailil. ," a |I".e to .1..1 Utflit lUnrHoard gfvr' ne- unit II,' adtprli.ing. ol the ..... ," .I" '. "" "',. i-N: III-t 1 i.T vfViiiiiNrKJI .

al I'm Mill. I, ''' '.. "< II. ll.ml l'e.I.I.I.. .11" mi or about Jiiinair, I lUth, il",. 11' .m'h .. "I.rl.il"'I-1' I A"'I.ll| II.)\\,1,..,1'1. I ..1 HHii.a. '11.:"'.
..
-- .llrlnK '.rl (' 1 at Ihe (M.I.M., .r I t l a tell LIIOV br alIheuntianii l ,-ii,,, 11at, il | | i COME ... I ..fh' I' ., .*>.11..1.11.!! It, 'luuionitm.iir "'4' VI
whul wil m.'r",1 :: .r't' : It.l. A eoiiird''I.I ttiMk
PIIILOHiTtittu' i yon rUil.l) ""II.ItI, I. IAII." in Hie, lolliu" ,. itili.ing-lii t wvd rOI'O..III.alo". U>.of Apt- 'nun. I |' and,I InUII I "llh\ ... wouli I, M l"il.: I Hurl ,""'1",'",, I : MUKI-:'r.ii hpilngaml, Sniniiur Pliinling
'in"
''ili all..vinlonn| orIY.I".II. 10.11.. e"'I'eo. lloL>ir.. Ke> We.II..I. 'I..II.lu |> .ei ul l I.0 ,10. 1'.ly ,, 10Ih.1 louml on tain at Itl I'.l..,, I IU.I".| ,",. ".U." ... .. c& \niMttB / Maikil ,.ardmr. will do well to
II/ .".1..1 u UIKI l then- any dn.en rivaleinlividiial.dll .
l | Pili-p, 10 :iml 7.;ti"in* Ir __ j"r a'o.l.d kcll buoy will n buoy IM moored. on I.,. toward t".o thu, "" "," of ; N".. IS Palaf., 11'1,11".I..I.I..nl.I. ." I. ." 'IA.I..1'. t. .... Il.inilxr,*(4/rt4/. | 7/H. ""'ill"" ". .."1. .",11'1.1.... biforopniiha.liig

.,1.1 bt h.l.-ah and n lullI" I fit II Mr. trill:I.A .. nlrami. < to th..uurl. rhauuil the "u'I.' b) "liuylnj t. kilt 'lorc tr. dire. fin I.. "." IK.I 1" '. .'U, ""I. .h.. ,1".1.1111"1". llmrlink' .
"I. .
W. II ,Vlunhprti I'ulafox M.H < kkMi I lI"t' .
UT
11I..1' .
11 biouiHIIIM
Vorlhrru tl.itor tall the, olkirdat wflainpa .' .- ;.. .h lh lolumn.' uf a ncw.itpprareiU.loik I AI".t. .1.t. 1'1..11" f''' .
'. WilliniHfia..I ,k th.Hne.1 .. fc.eakingof I'en.a. oil wfatherIt : l.y. -- 1 lulrule: and there ), no arc Ih* I".t In Hie Mr .. 1..1.....,' .. :0..1111 III' 1t""J"II." .,. -- .. --
|
r -I" I : I I lady It.w *a tl k.llir, '. .t.l. 11"'H II I\l1"r.: uibrr.A.oiniHieoi .
.\nnrl an Wat. h M HI-HI, nt-. tbe darmletl weather I rver.aw. Itv. I,. l U. u..I. ef Illiaol.will ;! .r reatoii for II. viving It. a.lver- Hut Ha.. IIn Mil.. 4i7A I. .. 1I1It\ Tn'H.n" .'"l'fIU'I" I'harm.ii.i

">'n>|4i.iiig Howard, :' ll .aln and let n.ld. and Ihi-n It pn-ai' In lh.t ir-l ip'l-l <:'hur ', onl.overuiuiiil 11.1"" .paie, awa) lor nolhing, Ih.1 ---- Metlulaa'M I'K. ..1. !." II'.' 1"1' 1'... will wrvnii.
'I m.I'1 \ 11.| r..Ik. J ,. > night ami da)', alY.. .\. |"'. .
rain, awl ata and thiu rain .II.H', IM.|. Ibrie, I' fur a away .. U .I JH .. \|
0. .1'-1" ..
Ib ) J.nue 1I
an.l all
illli.in' Uat. ht > i .I.r.jI'I"1 ": i 11.11, Hi
rltt.
t.lc. :i4 the rl: in' and IUniHlin: I'|; :; I and f"t warm and limn I 1'.11. an"] 17th, Dorniiii at II ..',' .)k .1,1 1.1 1niLbt w mini' ".1.1' \81'11 1..I.| foiin SUPPER imfi' 1,11 .. 11.1.1 ii liHint.''' ; .-, .. I I" '"" _I!' ", .. H reel ug Miue, No. palafox
-
I -
4. ('all th \ uHiHiit tin aiialn j It U >k. at If HIP. al 1 eU k. r.v. rt 'UHI| nit'il ,II ing Ita.i.A I Hiil
".11"1.1| .t.'k. I .. I 1..1.< 'W. don't bavv ,lo ,
Pilvtte ur'.I. ipcoinnn n I I'ai ker1Hair .
tltpiid
I be .uiiid I iiualiuul weather, lould uoldnanything without Mranircri inaila w.1 1'i.ineIhe IuiII. pUeeof lu. I II 'ik'in. i IIM. '
prlre 1 dU UIU :" i fii.l raining. -- liHUtemvn .. ,. Niw.|"t| rjtl.i M"'i )l tl. MilUn I'K "H'ul..,.",. llal.tm but. """ "." write J,. tll.rllial '. enl tvcrrrn -'- 1.,1. II..v. tV vT < .,I'r. wb. "". am *iwrtil| in till ml eveiythiug AI NM ENT. H.wnf, WIILWti. .\. I.rll''r.: ''''II'III..r, 'I'.


>MtMIIM>Mll I ..t: I IA"'K 1'\1".1. )11:flDie \<>. lime flllia the ,.ull't* IbrHar.ti.,11 thai eoiu > alongV.ro: they I: :I 11.. I..I."I.I I I ..' 1..1. -.\ II 014.1., "" lu'rVrord,.
a > "
ll.r imm" rouit .'!" hul.1 I u. meelnL I Imnliln' HIM ,luj.ata (,,' '" 4..11'. ... I",. ,.. I: |,utlu-rin I burrli .II | J .. 1'1"1'. ) falling hair, r.'.lun'. oiiglna" .
.ul"II..IU.
> l tlir ".1.1" l>r. "I!"I.,'' ; .". : 1"0"". tnw.nl .: je.t iil4X for TU'kegee: :Ala.Tin ; II uterlainnieiilgivin I Intowu Ml.elhir : .tMI".1 "" Nor I'.",,. lln,,.,.!,". ..llal..I'K. "I. ,ll'"Vl' ">""t" *.111,1.' .. *;""1"1"' "' 1 ki Ji.r.Ui, J ?. JU|, |, for ,??.

"II'I'.1\\oiMlirlul. ( urn iliiln. tin. I'm'. Hall 11"1'.1. nUI,I. Thetini.tltuilnu I .. .. -- fir: worlht, or an uuwoithv. *lj.t: I / January 18th, ,)!? I..'.". '.*" ..""""'. "". ,'"" !" "!.I.'' I''lr. rag. tl. .,, |,,.ui. | riuii, U| aminUllibloiiirr
of Ih* AtMKlation It.iral liix-ord rowr. 1 1 u.f fir tut of I 1..1 ..' .1 1._.,. rur .all lu I M .
It | iilu.
l U bin ..r 1..lyipl"
.lvl.I' ;; ; km, .1.\\.1
I were adntted bytlic L'hattanooga,1vnH.,w ll trelgbted 'frlh.11., ,, I h. 1.1. K.rl.1,1 la. by (, I ) Jliittnaliaii, ami II
ll | l IIIWMIJI, .|.111'> tic : i DIM I t. I I.. ,"I'.,..I H..I! r:llai.n.irli.WIlMM II hr,alh Minriil, by hl.lloh'. I 'aiarrl I.
''01 ,., ...".. ",1"1.1./ .I.' HIM ting I olhir routine' bu lne tiltcuii with ,nll..r intt'reii 1..rtlhll II: wou d make:: ipiilir!; : big I kle In ,i .' I" l.tiV'n"1'!! ." "". Kpinpdy. Pile. Silppul.. \a. Uu.Inn.u.Ana .
; alli.Jir.tor
vie fur ft of an\ I for ,all | '"l to anl the .".te.. then t* the f"I"p. .IIH k ram be .1.1 I yar4. uItn. IhPir talari. r I lilor. ar* not generally >| Church. ,. 'I fipn. .. .
.. 111.,1 .ned. ., AaJrv.Ihe inillloutrle and could if1forti ', .t I bold' by w .bull .I.. ..,1..11 % ..i Mti.c il r>ll. by In.llJi.tlun -
!
Wane, "I! II"ti to l'e. o.e ilollariwr year nut I .lp 11.I.K. or
of tbt bl.H.1 l.d'I.'III : : I liy W liAUmlxrli. ..
Irl" : : I I .
; wuiur. .f IU. kiin k .1 III' | 2'11'.I..r.! hi. I uii.ili.miun
IIUHIH-M. lxi.4
.tuli i.diiii.
( baliai, "UI'
J l
Mr .
from .
Hi!. innlirlniMuw| .lnK th..! 1"11. l".II"'II. ".. nu eip | | ... aiu-nil. JI4.JI: 1. 'l"K .. -- -._-- f A-iii| | VvllowMlwr Sblloh.
Knat of lit,,'I/N nil .lllc., H.ll naturally limurPlothe .1 ."11'" lt' I.u.K The lljpll.l to. lakle al Jujge Kninndt aiuaiun' |.| .. .1 : ''. ,tree with eaih I, ., aiukllltrn rum Kil.l by
kii I'urifaiive k rliror ami lii'aii:li A biamkof tl bor. erx wl/tti, n : 1hnr.U, nighl wa. j'.1 tame plan ** .,i' Iv |1'1'1.1'1".1.i | l.lanh Ibmoily. ...I...'.. I" "I"I... ..1' I& Thirty.llycUrrtl.\uw\ ra,,1)| loli. l amlnlail by W A I>'AIml -

'b. iiimTirlu I- ("r .I. \'h rliibl will bo Ihe 1.r..I. their publi.hi.1 f.I" ,2il Pala.. I' I. II.. Wtl. III." ...t.,. j.i.i. mvlvv.1 lo'arrlvvTlVe.li
I
lo"lP UMIauranl "n III.< "tit. r Ir u *r aiii/ing offletr from ":Ala., 'lh. wit beld al \r uolnp. .. /'.' W 1.1.'. lrIA .UN k ami llol.miilll..rrliiK .
i'alarot and Main .".,, whl<.li I- thetrcn.rml with ;Mr. Iitnnlt linrnt < Mtttertoikman 1.11.1..0 Mr. J..r Uwn TLur-- I.r. an enl.ilatiiio.-Kl. ', but tl-* Ni. WnlIt '. ......I. Ih.'I.I.I. .. | I. IIHIIJuliMouii -. >. haiiir-kraut, 1'LkiU.riliUirle. .

i.lHi,*. ami .I..t l I.C..-..nulIliar -. ,, \ aud J. M I. heatlnr ., _._ i I give fm' .puhll-hlng> Ih kel.' lo Ike Iheni.1".r, ibeuamr \: : .M..tl'K I : "I.. ,...1.. I.. C',... It !>.vl. |,av. In .|.Of.L, >n.lo ., I ImbiirK HIICMrl..'

.tore 'nr l to tl.. I\I't\] 't!!!"i i.ht it, '_ "I JI *-"
on 1'alifux ltearb I J.I. .
utreel I al > Ihl .. furh1.v.I n.4 I .i..i ; t be l-u.li.y bTIml. .
lutaib luKiiUiWe Ikii ('0""".. i l. a I'lri.aHl nleitaii.UM.I.I MOV. ef praiHby -, for tin yeart witli I." V.I.'I. MI.n.,4 ? ? ,? of Imir.Kamrmair.
Vil.fox al John 81"1'\ l>ruf Moro uu i ,) Iburtdat. 11 l IJ..I."'IO". MilivHlivelv favArabd: ret I...I'I'w gmrn alu i. ,; hill., dvrnig .1.111 ..* "'Jr.! ;: ..v.sr-H"i' < .; AUJ i II lily.I.| ,| if b||.rvlor. Meal ant |*i.l.li.if.
.11" i iLvery .. 11 ml 1 H f.l| | mH.mi r l-Uiit .
1 wbih I. ef value | laut > Jl lrlu n. oiu,, Milling ta.
flrtl onlv piar |l.r.'Ic'l I i r.4. 4.ril
I. |
I bottle of bar received Ike .1.IY"o .. 1..11
family' .b' a : 1."I.ror ,1 .n. t.1 ." V..lal' Ilu
>II"a". I tonrt Iterwrii'publitbed I in lullueu *ing *' furturcnt ". 11. .u. y biiiiilluoul). I. !! :* &. ( ., AxviiU.liur .
., 'iagn
hit -Tlu' Paual u"li
reiii In 1AI'1 hi u 11."n.I"I.
f : t
:; Wnl .
> *u;
: __ lu H a.hinglou, .II. I' and I ruluiiul., Ir| riumteuily |IJI".I. IJII. .Iih* l; *"''. ..u I'IUII"I| :11.. Hill.I 11 ti K\uTi.ii.ii tan U mmikly
MI
t: 11 )IUfUt.II' I ijpvolnl lo Ibe i.ler,. ul, h.'o.' I.1'- .. town, or traveling Iliwovery' "I,,n AlHrlHr. I I. VlJi.4'l. i U.-.I. by Klillwli*. l'nr \\ ou.r.ulc

.row at nUlil anr) an.1 I tuinufactnrvrt the I'. h., I : \: : 11..1. I. o...' In Int.lul 1.1 wat f.l. and by .""4''u NurUiirfllittiwit.. I r yun im III waul 1 i.r Ulitr' or N..U.imK It ri.,11 b) wlu.l.Milu auiltlailbvVV
Broken of ,1.11'01 l>y a .1..k hiI'' i, by l/Hiit Hti.-er t hwie'l bl<..l *H4 llldl.i; ) Ike .1.4.1 I I. oh., pla .. for ""tl ''hl. ..MI.. Hill. .lr.,l., 'tal.'HI. )::11"1.17il |. A liAlnuUiU), Jti faU-

.ud, riuj an.l yor > ; with |1..1"< 'l 1I.I. It Mr.. PeltrM>n, ...h. .',, *.> v.-ar- 1..1,... .""hlr, ... : mind, gaining A. I.' 1 ".'".,". 4. [ HU.IIICM: I : r,|.. ClrmUr In. u* ..lutlII11'

,'auiiiK teeth .itl'ml at O'i,. an.lyvl ". ,.known lo I I'AUII.t. of I,* broke ..1''in .iul,n. oo My ft.. I ,, .1'1.| ll ., iar.1 I ,PaIlu.. uw |. .. f"."..1... .J. )! I ... ""." .141.,... *. Ac. A,. ) uu will inl J lu.twbm i

.buttle .f M II. Wbl.l"w'. a Ilb. ('',1 .' .4L 10.1. t.. .".d. ... found:: t H.. uniilliuwil:: Parktr; *. !,,1.-! | on tin part ,.flk.. "I l! .w- : of Ibl. ..1. cure ). .I.I.H.,. \10..... you ..1! ui, |h, till.., of lit Iry aut lluii rlui f.r Hfn'arrlaii
*>>rup for I ,.i"I'el. II'III.I.|,! "f 'I'"AuguM" U wl.h 111*,h.wloumal l.ulr lo tear, tjo. lli.llicliM.il ,1 '.') ,. ..Iwl' ""I"'r. | ..D"K |.|. at I"."I '''I.. '. CoHVlHI 141blllLIIH' .. l lakna boll If ufjunlaa'a Jutoiiayliu.
l"l.alne i I. Im al< ulaMe II "I allnotlbl .uremt. .I' 1,.f., _.- I'. I. I' ll hnulil' '.L.."1 a |'unit on ii > *" l 1..1.4.. .. W\1\.... ... Uh"I'I." --.. Ii I. a ..iiriiur for w uralgla.r'or .
.. ..ro. .. t.* rkKII I.IMII.I .
IIHMl.tir.ure *
I ii Tt ibr iNHir llnl, ,' .uffowr mn" 1 i. .1.,1' _. .. .o T
ii7in
Illlely I |ieiHil utwii ll, wnllici I Kroin a private letter lo gentleman 1 The 1.11" of Ik.LU.nl I 'hurrh, I'! Tl,. 'I.'d' Millar' layt ll ddwn atI t.W. K"' .,. "" "l..I. I..' .1. fur < mmrrb l 111"lb"rl.| aminktir .Unix bai ur i bml, u a
lulub'
il.ere: U uo lul-Uk'I alwiil ll. ll i urv.lwutery m Ihl. city w* bav Information I. will wnky I glv !I* rule. nrno, .,1. PbirnaluuieulHI I : HIM .lu.!,.k fiM.1 0. 4.. \,1.1.: _.. t MuHlh. M.|'| )Iv wbuU.nl.iilr Sol.I IViruu.I. lla.lrr I'rlt* SiPHI.
: -1.cl.
'I'tI :, J..t wbulci.lv ami rtlail
< ami rliarrkora, regulat'th .. .f tin-diM-ovtry .f. large cave under gumbo .uu4iBr, 1 fclghl I iitenjij rrpr<.1. uukr.tfie. bvlitvie 1.n.. uUby Y.4.I.III''rte.. Jl.I.Tus > ) by
tlaint,'b .n.II..I.. "'hll) 'iU Kno.vllll..nu., .1.lh.t al Ik* reokfatr* *f tfr. ':,. .. .. an pr ,vkdd I. 4.. ur..il II. Itaoa. A. J.lli, rH... '. >triwt.A V A AlimU.ite. a laruxlMwl.
.1. rlv.r "
..)!.. iofteiia Ibr gnm*. ,... .. Inlimuiailon in 11,.ia..ldlo.letiol In pla-e, 'I A gxxl. time I U ."Ul .1.I ami al: .l. ,uMall. .".. \,,I." I I". .I" I f.I"\\ -- :.:t'W"I \'r' ,,..... il.1..11II'.y.lir..1II; ill.wl .. Ill I Itl K'T H \| t K.Ibi .
.
anJrf' .1"< ",\.l.i.r.tl wl, h ,., nr- 1. '. I' kkighl. ofI mlr I "''n t.,1 ..1".1. .t.* tbrU ... In tl"<.'k an ele Ao II.. I 'aII bml f""lh.I..I.,. ,Bur urr IM..I naive In lh worbl fi.ruU
Ibr bolt Mi, .' lo H.tir can ,' I "' ., .11: ; 11. 1'1'I. .
yti'ru \ .t I I iloi an. \pI' M \T', i 0. 'h.j. litamuiut Uuodt, A. .orrwi tour tliw H"n, rc'ul.t.ruurUmtl. HiulMw, Honm, fkvrs ball
.:
wl.Bf; ) fe. i i i .h. .taint : t fei .". b for ". ,, .N I. 'llwviii t
I lunl
"II' I. Jl. : giftt, .11' '. lie "ltloou'| | It lu II aver Sore*, 1 tlltr. ( kaputl
.., ,.
t Inr 'I. | lea>am lo th* ta.t tivonrnptluii ,: --- I. II." .. way .f tied. ji,,, .1,1..' t..' I...' ,... lb buuw, lauU ( bllblalua Conu. ami all
f Walton C ; "' A t, .
It: lout, .
vf Mi "I mntuflb* 1.1.
Iv V 1 .
DIM f, Jlutgi ., alw ,. W .._ ; ''kin trui.lion., ami | Mltively cure*
Here J. ,. >
M.I fimale yr L. to. mhe ti'' ut a eall <*.terday, morning I ut i ewa way, ,,, I .. .I 1.\. ioi..H..l'1.111 ImmaaUlrl' I''1le
: ; t. ? / ,, Col- "., rr. ,*r iui |>ay rw alni.l H U .
rlt4 blalea, U fur asU it 11 I* In lun iwinljr tufIP Mewbere DI" :.1.) ll tIt HOI I> .! r.of ikying for wklcb It* It ..1.. I". I re.... ... llv" Croup U i...|4u. fvutfb Bull J to lr tHirferl >atl.la guar.nw .li
cold la< k of >a -1 C'tiK' Ibe evr lav u' kirt f ..I. .! .r.jlal1 Nlu. I. .. Uranebltl |[ > n,
II dranUu Urvuytiaut I be Jl ,!tag!I"tl' | t D : ..-U I'a. ". eery clot* a. J"H' 1.1. t.."... Hul..1 by wbuUMl. lwlrUll .r uiouejr rerua.loJ. |*rk U evuuwr
!!
l'r s R"t. U4U* I lurage. I "ttifUljrea},.4by all I I s.1 al. 1- Ir. Al.. ": : U.". 'r kr by* .W, A. U'AknnUrt*. w !'aI.) G box.. fur ial b CrMrviil lruUwa. <.
: ,
., .. .
.. - -- -- -- --
-- ---- -- --- r -- - -
:

,_,,xmtt, rMO" rtmT n,'rIdarat. wltitabtsa- r(mawtat. I TtaliIiI knoa'Jan 'I i A with a ,11.lrl Pdnpaii ) I -----.- -
.. 1111' (; TT: UAUOAI.NS ix } >DuflA> .s -
HI. bow In nakii my tnm f ,cMii1'And nr.\ Ic- ; i"i't
Tier' l I. ", JXoSxJ ; "
'
y-H IhrytrU m 'rlom' t throUxr fijiu' ifio maiupr 1
", It "'M .1111..Uk.. .h* Mil'tin _
:
"1 1 I. ram Ax.I miiaDy Ua yol *!.>..! larantt atrhlnir. him nlyly.l 'lUl Wllllain JetsMsiil irf: | ,iii .rr>"ion rtieiii, In I tliiN I .' < lArB: OfrH.H: IS "f.S"I'S) ; I IE: IIAI" AT TiE ai-i
'. ban. BHmry IB tile "hank, and to a, who I .i- II.- bp-i 'it Ir, u--itt t pJn' iHi ." .

"y.Amii. .am an artM, I km tnf,,TOHM," ftum .. rib man!" I! oitiiuii' (nunIa ,piofi' -,'lltaul, often 1WAXCII{ MUSIC I HOUSE I
," Moak.Rtrifttuwi.. llr>nw WUllamNKnlnr. inline. at nnrr butirrtrtwlti I ''IKI-lilroil| .m ticket. In (..reekPlmiictpi. rfr

.. 1 .* that anrt," "... UM foplft I blmwlf at ott's, the w',irtbr f\il, I ., lilt < l>.:ril Kliirn'lm j i L ,

psiti. lliti" f.t |.iMunm* a mntmipxnM math, ant alnml' a 0--ta l I. fuller iMn'. lliAt, nfanr, frttn In *'' '
.. iIItnlilly I at a larR till wtikk. t thou' '
Awl do fli tL tltl' 1.lk ym : ;H.calol ii.. nu. anit tclli'itn. lltiil iiothlni ? -

|>iir|>,.rl" 1 It to amncwbat' IU% and onI 1y"WI.att.allynta Wr .l.. ......... ulaiK..l,* ( ,'.. 'IH'tit'r In i I-i than >,<'h ..rkn J. H. SNOW, + t M *rWViTSS II

i-tumuiti.. MlIK quk'kly up, MI.1 I Uira !" kink t<,..o aIL < a run,.tl 11' 'hum,I tnlvlil I r\pr, I toU .V
I rat'.hi* lit It. .rnw,4 l llrlukU y .. Udj-rf-
*
It \ !, .bn.ll,I In -...,, betiftil. wl no nun MMT In 'unUiaaUiutkiiU >i. 1,1., hl..I.I"'rh.I.'h.. | t. COKNF,; I'M.AIO.AM IM LN'OKM : ,
pr .lt1In: mmmrri' nni' i D IA !
[(.chI! ileIaiwnt, lbit" III '"'1 l" 0 ".|"I"t| I I .. oJu ITIUITS TOl !

e whn.t.,,. :: ti IHMI UM i* rt Mir TOM i+l K>:I ln VlUlitm. unl: lh J:.nn.tiKiilmrwr wla jMli.kliy ..a. aniivMl. ....1 a Utlk-nirlnw' .( MI' h work u. ,hi !i. ,1.1..;",.. It llni: It 01. '. a* M tt rflfW ? .
LaugLlmgnjiy. n- th..- /)11..11 ,1..wn lyillaiiil .t liv lint ,'I.OUII'f.f.
lnil rrnipinberril thin 'n- il 1,
varfe.1 t,r Inn"a, livrtn,t c f Txrka* -,' 1 V ? fc* **
*
aA JH1
(\ A A.
It, aud threw .. : :
initially; an-on-tot. ; ::
,
..
fa. MiirMrtmulnMtM' : tulip wlili, Hi Smili' fit ihe :nil-,,
1 It..bt n,*oft< thnt ...aJ.b."r ""w. iiMybUnMr.JUntu.4toouso; '', Illi"III u rIo In' .nth,. I, !
n I flt i i \ II" jrt
Uv will 1..111' n
wil k
aiminilnil. ) | mykt 1.1I1.j jsat I- A ) 1-v *
I ain glad tniy'rUIflUkhdflty. m IrrtbiUnK, I .Ian-. uftm wink-ml. law ,,-, h1.i,1,I "I i.ti, : il 1 |I'--i iI w; *<
"N,,' .T.....jr awl I"" > "<", iHyniirlivl' 'Ih I ,-au'vv.II""I".1 t .u .Ir| il 1L 1-------, i t PBJfiaEt>

l.>..........'it",,..,,h fll II...n1.r. aifi.fTtirtrrrmftiinltliirTiH ) H illiain .
<.r N ink trm." ... anv I l.ilaovia. .UntKraian. ly pro :I "II'i.r:;:. nn.ifl, Ml, -:,;,, I; "I,-I; ,:, -

full ,* MrmiMiiajlilV I l41 (,-!,... ynl jr'" ....y., (1.IU'.III. \.... !... : 10', .
..
\ "T Ultra ynr .It".iftllyr'TI. awalxa
.. T',urn*nmn""hn.,.?it I",n iN.ilil 1, 'an inrt
a
..I I .1..1..1..1.1'. $ if she liMllf 'Ml.p |P'tInut iltIa| I !i", ,'rllo I". C.a a c
alt-N. yytanmal y-a.tiia1e lu Mil hit .11 I. I.i
i
'
il nh n at thai I''tin-. Mint Intl I nir. tin i ; 1 UNIMENT ;ttr
I.t'l.. funthnn, A on know Mutt '4 <...rrlkn..w |, .(In-oskfIikain.4raIt.ts.t i a links. ...y n-liKlauMv I, Unit lail--n yaa.rII I i t"'I'\: 10.1, ii- III I- '. h i \

h,. nnnn tXfl1IUn. .
n )"ti Iwlut
lutt.ni ... ... In familiar .llb .Wr'I'uppUn I i :; Ftkkbi/nu.audUutlyuuv'Uuto: : '-a I :
K n tcrjr UaaiI'Utitt4ititinarfallitat1tidni-as', "h.1., t u I lut-li-' I. I li ,"i) I "tln

M.,.',rI t: -Mkat d>a -n' numt.-r KiumMUiluunui a''. fiitt" nilinliir' mil,-"....I 1'. "1"I.Inli I.. : ; f .I.5asPA

I 1n2li'r'7.lU.IWV'Ug'flAIL" I >kd : a utile aUriunl IUM I ri-i I rn.ni'. Iliitl. ru-u u II t, ,u I I In- : = T :
.M.tI..II.I rtrii1lil, I.i nU" stlaidshhtae"A I : : : :. \ ;;; MAKE Q
I ,
.. 'rouir miimlili migtibt I I Ia-- I uuim
M..ikd.ln<" .m.I" IH .j nil bit cttirtiilnil hkvwm k, uiw.1MI\Io1..mIt.. nit "- ,'lit nlib RSO N Sr4r,4* iw. aion H. PFEIFFER & CO.
.. ,.,' ....nth>.|i..1uiU with nn PnI.r.i.'U| l tattita l A will bvl Ij I r -unl ml i nil 1- ili -
year in iuaO>- '
.'U. Ui.iJIk.'E',4UnI" In tlrmkh'yfit..*, iigupimtuoiwf Ximkr: M,:4 :wl -"..l iioitil.il''. k'lttitu. ,t-ui-, |. DLOOO. lL.Sw7 ,
w -
"I I I.U t.*i'. tl"..iyh hit *.ir.t won.III.U. tat ciMi- and cli, inhiiM ,yh-'I"I.r ".II..h'llh""I.I, 7 *
nun fu
Ivll Imuliliil. and nr.'w lumh .... .rrunrlI your nnlilMKvf L>,t n,.y J ..r.f'OiInapnkraU I 'pe'iivi'! Kit .kj,.,.l M it II! luauI I ba ",." : ? ; V k sn-&;

prxfiliaw. ..: .* ..I"hot kuowuoa" t iJ.>ut no wrm k.." ou I rninj,"II.he | |It, II-- I imiiii, i"lhw trill. fJtd""tI' '

*Mny. I r.I If ji:J puipiM remaining. kingInt hat:"Al: i--ply':'tn-I; I'Tbynaiinensn latie h<. nl7iiulaiii: :'.ilUi.tcindrlui ito !I (f f:1" ;;;: :,,'' ,"-:I.';,: ;I '::: :;;;;,:,:; ;I: : : : .' m I "-. :'-.?.'; Jonoocolo. rlo.

MAKE HENS
'IiUtkUW"UnUWIUUnt. d. My nl.Iilaa... talon ..-< ,gtatoahal.t[ tuU. I | : I '.: "
.. ) I : \r-1 :
(
Unlnnyonnas.II'thnil tay .a* M ie-a-iaetL1et stat thora t ..
ut'r no ltpetta.t.t.n..t.n.a'kat.ila.W'ifa.oaiu.h ( .* lure Hnl ,","I.' .1 .II,* iiti u-I, Inl,, I" I 4 .
.... .
the |i' "artm-" m> ..... .. I
.
"If I""n -w4 In makiug It do ..s I 'UIbo 1..1."no., tInt Ieiihimn., llyUi. ..Wk/lbav. laI r Mm 1 ,I,. .1'uiiu ,,uluni.-' \-tnr. H."I.rli. \lO= o-."'- .l J = -----4 o 3is-rrK' J'." < ) II TH r: --
I I, .
'" \
.
1* I1>,, dr. ofun wofnl. *tj, lIt. J.mm, If iNjuiiir, "I'| 'h.r'e"I.f".I 'I- 1" .

Thank y,w. .. true ...III.MII'II..dlil.orll"' .' .,irmuiHhiig -
".1)n,,.. r.ra f"* rnllt,4ndngt. If -
In>mw .)."rl tu l>, had ainiilifllBuiiinlklHt. .- nut up fi.*a tiiim, tn tun* l.y th"tmunm..., amiounmul'l Xrnrnlgla nf f ho IH ., Iouisvie, ": NaslnillcN & Ini I r hid.

." :: I tr fan gi-Ur p.-rwini | ka yuurall l liilIomJ.nanntMi.taatutui CarL John Orr. r,arhlJ.n. Man ,..

1 IK-TUT .l..*. n5 ilii"'r" .... UKr. "!ily. \ ,. bu km :: been mOt Intrn-e .", Iral, -- '_",'-'' _I' ,I" .,"''I'''' 'S-lu-ui I., r 1 l. 1'I"I lan,,,. ni 1, ,. r..II". BE'ERY
".,,,,.!,t, I mI1...... 'f,),ll, n It flu.. Ih'''Kh tx Ji ui'|| an goat a. It vat jootihin. f'ir in ru N- neuralgia for over .iwrtat-r jca, .. h. U LION
with nhst r|.. mi uf flnnrnilh,.t tihmKiiig'' itata'iaitqanhilntibanaiidaitau.ililttgntbitt bail I tTTentcen 51.11-i-a, f I- 'ifnrmeIonthe ' '

.).>1'11'1.11.,1|. l,"' iH-lclli'l.. .. It tohJnurlf. tusitrtnoidy, 1.. Mw to bit ni-i-ton-thai I., had Ili-m,
1 M.,.... I Uir, IU.I\ ,tn>t *.1WnII.gnI.In"nnIkInknIth.*!" I han-s. ".."lo'tl gt .... t.ll 'IfUwr. ** t,) the h..tie fi.in ..h. h Ihr,. %it-.i yit-l. ;, .. tinI t--'i .

l 1 l u.nnMxymoL .. ..........., I Slab. I cuul,I hal H'I I.uto''b onri-ga.-, llutihm v"-,d,1, hln.. "''i-gnat.!" tunii.u., : I Ci 1'.'". ,I. in t""u'. I I., : 1.1 I''----u'-' L .' ..., ..' .1., "su 1..li.
"If I I I" ..r k. lowmi.krf.il / .', ,, t I. '. ilu'Or. and Pilsner] Beeii
..ran any .n Uui tft iMftrar ci ua (lao way of Lufm tkntaliko tit. moM tlrru ".------I-i pun C'Mtinuelw ; ui12,11 1.II".l 1'.1 ti' 1.1"11.:.. 1'.1'' Lager

I"""..1.......aW"lf.11I..1 Lill n..1.tllj(8lnh..W..I., ...,.. 1 a.Joel. mornin l.t, luairt you*.rl,go Taint anlni.main ap.viriban'ta.lvHtsaii.l .> ,th tut r.'the.riin lrt.1 lii 11 i 1"'r''mu-va.'itpti I 'lam"' or II tIe, nftinwinhiit ti.Ithaialit i I : :' :::::II'N,: :1"1:::::: I iu-.- iu.buiuknr:,: .:,,: ", I in-: : ;I'U,; :II I--:::i iIII'nui :: :;:;:::::::/ l

.
:io... ..1..1 I" II.. I'UI'U. i 4 (II lluit l.> a'.in". iMtr U.. Ik.TII'.( afclniur, pi'ti. i Ih,' hi ni gihyiiinit blat -- I 11 n-1.I. -.11' IuItn.-rJitu ti-n AilIl-- .-uu.IiiUaai-- -.--.-. ---....
d.nn Mr.M.n,I k. ..f il,*.knlurnt.. PbianyIiglieaiiJk.tinufIaaUniiIio.tat.fthod.ad.titiULa.g.t to relit've hi n. 'itrrtiiulInili--r.t I Inntocontull -tlii'nI 'TI.,"-

nnnnIyhn.nilignnciv.LrThnwnnth.qin..tothn7u.gUiiiknI irtantiUynaikb-yi-a.' L-ta. llutmin, .V -i. II. .Vt .I."n'"n a iltiM"-"I.I'I', ,, I a.,. r I Ir -i i.-. i, M. A ) Ilil..y.?
sail Lillne'it too, l '|,.iu|| him at aUlylnvkw I St. Chariot. II,.i" I I. N, M.lr'lh.I, int. .h.h \ii. .\rlnnit,, n wlih \".' I ..I."--M-..I I 1u--, ,"n' r '11. ,II' \ liil!, .ny, _(iiCII1.4T F_
lilimlt III rtrillul II, t Oi I u, l.ittr. Jiimtl lilt ttlihN. r'. III I'. It. I iiuiiunoi-. ..
u )r n'UUnL trian......* to tuuViUuua J, hedd, ,' l Puia.nu ,1 I IIn .1" n / I. an,1 : I.I
mmIiknlniuud ---------I- in
mull iv* pmamfe. him-K tl- .tin hw .If to ... Th' ,(u,. I.. A' I-I 1"1. Tuiih :".,I.I.I.n,1. .,1. .. t. I1 u Hllh', ., t.I trw turl'an.u' "
at whMhMtrwnlhKraa
lot rr ? a. ont rily nlKtidoflliepnin ,.1 I >IuiIiiI ,' ..
..
wv.ng-.I l V n"k. bo iu In tvnJltjriui MIUI : ; : : : .
shin I .-.. ., UuU..l at t ilc" iihM.rli, tally. aotiuig, llngivlng tab.IitlnLii'y iii rcr" ill,n< tin Ml d K No. .\t Hit. r Jim, -il inn "lh |1..11.| M. r W. uau I p II. N. Huil-atln., and at Plr
| K luj ""nrvd, baiileltltig bu |MT. wb. .a Itrli kkjr loan tie, "hunt I..h I Itu .it 'nIt or hiatnri ,_,,uon I lIla 'lialnt. .rlh' andlMnili.ii l A \. llill\U' .
Unit wan itraHMnl" tyeqie )1 01-3:10.:
mi, niEK"nU"i I .LatintialbaA'.aaongor.soiatJitnhhy' or would CUM II tiit.S I fearful pain, No I 12 Al rlnnalin I >llli N irlh. .,nli I liam. "., M. I-.l"tvN. .
."" .M.A i>f Ui,. mau'...l>&lrfu) MH| tumnlandlvKiui valkiiiil bark. want Uiaclilf while.tins h. r a-i b',, l 1.1. ant -, ._. U. Alrl,,nut.u .ltli 'inuih-ln ml. I Train f.r "1.1\Ih-li i--u,a mid, )1,1,1.'U.I'"I ... *
..
MHIIIKM. fw*. What" thtin .1 In UM ,. .
.. OliuirliiK round. fircr hm akouklrr. beats hit fire I fur of ,. ; .
.Ithn"t Ih..I"nt ------ -
ell UnaU that.!< n, u an( lifcmHU.linilnai,alb.il,* k As n(It cuirbuyAn flulml. that" Walton. Juan bad altu. turnul, said. The rtit.in i. gr.it f. ,Ir-T m,I mr.iMirt Nit. u lid I J. I ll.l,.in iu-a llrl..mi. till "","\1-----,.1. I'y o \V Ui",Ihond .11.11. nid !, tr

wutialkmnbaik.lunum.. for,I".ul"p'c",1 I aunlnro--i "". M"mu' iOu> r> 1",1,I Ji ini,iivilli' 11 r II. /N. l ". -
IntnhonInttIow1ma'U I b .Cul.Mr.
gnUev.m > aurulniiwl -- ----
.
j ohktlA luodlly, il I," .._ ki kiepitig.! .ha IUK rila.tni.ahe In Tlrw. I hava'. luummlono V:I IIIhI. K"--i'in-rlt I.u'eh" ., A-untttiusuuttuu., .. ,', ,I. Miilm.iliy., and .. -
a goel 1. : -i
New h. I .
0,1 l I f the I."T. .
'ut one < .110"
great.rntaaihnn.
< on.
,
>.Ui> : .I : u I.; 1 .i'' II "I ii, I Iolnt Elias PARKER'S
auItouurnaihelhialiti I \ f b..ujl",t orlue fine .1. : i I' ; ii-nli a .1 I I I" : u. in. I I. iii- "-pin .11"1 1 "I.hL' L ;
1'1..1., waiiapn'iKwiiriwiionisanilalnKiitaniiMiiur l | "", .., .. a t-I.a-i: '.; Irh,". "I I I"ti..,ti-i I II'I 11 a. m JohnsoI LI JHAIR BALSAM
It.... nut to I I..cvmralml, on 1.1.. [ ti* rnxriii rn ix its KKXT.] durlnjl'top '.t Tt..ir tat w"- ,".tT.rhejr K. <.i. flit 11t u.iu. E:. It. ,'I ni I \ I:,.I. I l I'. ., *> | ., '
lint lhi.b..Jt, It, Uiat J.n1..uey vuul niakn a .I of t'mm'nl.lo"' lo ,;_l hl.t a "I I Ifron Ih. .... ,0-ti., "'" '''' I I. "-t'. T\IOHY., \ ut,. .h.I.' .. k, _"

ilill, a MVBJC man K.mtli>t It 111\1"; nifhi' hI' !. tl", wm inS ciECIONERYTO .I. .
:eIwirY: FRUIT .
::::1.I.{I rath,T bant UM cmitrary ee t, tanlUnh u---- .'tar t, ra km, ,'. t,"1, i-K, I,,mil i" pa'', ( ,. ..... I
,-... UruikU-y..'w thoughtful-uulihi ... tiltlurt l'rnifnlti f omtnrrrml/ : .t.nlliKtlnr ti,onlli I, ih,.4ln.I lilcrr.tlown HiM: ; AliM.IIH.rMI: :NKIS I Anh ill ii nil !>rp;tunic ill Mil IN,- ll VO O ( ) : tn''ott; p* th: HawPARKER'S ;; ._ '
._ ___ ___ "-. .
'* K'' .
*bl. h IM..bd..l bat-ak 1 with |I. lil. >iwa l I llionnrlkt.ru'. t'(lention, it t KnUrntili ,.n h,'r la i. '. ) ,1 U-> .1'ep. 'IillI.: ,1.lf ml I:r. r-4 AMIiHIlilNM .,i '. .. nArr -. 1 TON H
1I.tj.alaaa,41itInMoiII, I Ilrii'lU-y" .ktuth lkartily it-i-I vIa 'I'anIta' Mint' lo flatnllIciar All I.h a'an" la,-" J I l h' nlcvt, I lur. a< .* a,.i.'. A !.iep m Alum I"
*"hru ba. fully nall*.l tin alunlltyul liciint/ lu iitaka ut lul 1 itt, will at nil rr lie li..'. S'nwuc' -..nttwtlyintlKm -Hfl>TJ"I.1" I 1\.t llultlOK r I_-. it- t. a;11, a:tn I t i .in,: I I'lut. I-' : :::mi : Fine It III.lillf-l) MUl.I.Y.. Tha Bo' Coagb. "in yen .
| G
UM uuUmi.lla tliiwn nfil new era ...t auoi., 114 '''i''',' Shecilttl: HIIIIH\' : i ti i '*i u.'in II l |1.1. *:'",..uiat '.. Oysters.Inrll.kttMiliiirt .. h. tea. .,... ..' C .

.......1 the Mmll Illi ainl raiiw ft, aln to on l D.. I II irtman.. w in I I 11?. rnii ewjtchronic fan: n.lljMI i i al't'I..I'I ....ro..... .. it,00 -
Hilt It iielmblf' tli'. Iii tlm' a "II..l ,., r. a, A. nltriio. IN ,',1.1..1 l Kllhntitiiv.l. O .
the |.tb .Ileb l l,an.I Malt' h..II.l 4lu..t.l U.. ; : \: \:: i il.irrh. IT- | t' .',1 I "'" "'HAf.rhrrttj 101 rl' .
d 'llttr.il 1 fn. if Hit tnithnnina.ih.Ln.
Ilnhii-ttflhui. liatcrrr. brrn In night .1 l Ir f """*' r. in nni pint |
ti-UhWd3'. A Buart Lraa WMnnuloic III uiV r.L, i. --.5 In.. left n.Sho Vumri 4luutli'i-ni. .. Ivf. Cou hl annE
1 "TIEMir Itv. nI i-'illKTi' "- him. c ill "mild' I nP or
Vtw ( I i'jJV .111. C'OMVEMUI. ('iutarAnay : ;
.
treath.auw.ntaaaithealrnn.ta.ahand thi ilyt ri-i. t.I--, n" .I.' I' e.. ...J cn ..0'hN.ll. | |k :inn* |pin'nf 'ibit II," deI .il ,if x ."..-t I pittite' Iht t.i'lirl I II... '> b.,ld> np tht hm"t
rail 1, tlK. "", ll Miluiyi; but rliiu,U wqe twill tow ko lik. atliiilt-t i'Klldrvn .,,1.I It 'l: ,.. """ I IT .I.ml; .;ml. rv.l.l:t..oII; i-f tin ti tin.. It i; IIn-Prn ___ ., I ttinaiy, EnnghA.hnut* Ir-" llrbillv. K', '.'

nUirrliK to wlmlxanl., ant tb. *..ath rvaittklmtly ctrinallr. ., rrjlng for liolp' until J. Mi.:, t,''I,,>'1 tu.0. willrtAiiluUU nruluru-d I Put loIn-ti-Iuniuchiulut ..h_ fiti.lii ,..1.1".rrlikr....'Itnnllni 0-i-ui niP, i'\ -- ------ ." 71 '.T..Y 0' i > !.CompUmu.or- .ept.. 'dii.StoMtch 'l. .- I
lnin. 11<....1.10jC. the rliir, w. (tr-l 1 olr pl tart. pa. III/hlo./ mid a nun Pill ii .. "". \l lilir. d m 'aLl l I lull' Ilutu Hi> I I.I il lipl t'rbruin. iwrti.l, i i' IK hamleil III, Ihe u--uiiu--t I I- i r Cowcl., tllnnd, or Nm, i ,
... d.Mn4 ii4 u,.",. ao" canui ilmnnntbaMcki hal',1 I road furtl,. flrr fnylnrt- la ... (I. Mvolllluut- hiI I" n. ,.. \U. ISNI. ant lInt I Ihia, .win r I It rI'-parlurt:' nf M.xt ntoritfiij: : ft ,mill, : i,"i nt,:;1.1li Commercial Hotel u.li.aau.ak.aiiaI.bul-P: I ,

hnmttlk A I"ii|( JngK" |xjliit ran nuttnenItonI.hnhnnInal.alIo.t rend ii hat. plnl.Bii nitlKtiit f-lumlrrliitf ltd' III the rIgid .' 't ., ,I ,lai.Ibr ifmir. 1"11-1!, .d I.,HI, .. an-i-b fir .,. nitiulbiI ,a In.iire Ik-Ir prnnii t ni'i, .' ,n'-h it 'ineieU ,I II1I I'ZiAI'I41Hiiiug aonIayIisilInonuaaoa.JhInc'uxeu i ?
l I thai ...UTt llilhmmi.l I. than two year 'i anl.UrIrviiuc I .1,1.I dnltIkt no niuli tf4il on flue uUbl: ir:I':', SoUnTDnin.n; L.tlnt-.i"-a ,3;

rnluK i.t.t I fulling( In tnn.K trwil..U-li. ..-li.. n. I It use nl I i't.a-irtuA ,..
of paring I full .loi'blo-lmriHr. I ,! allyanti \l. 11 ne"'h. tHNViatttdi I'l.iitaii.ln ami .. rorniirljol, I Mir: "l loon 111,1,1 I,
Ho I rmht' taint initinx| ( ilnl 11h-h In that .. ,. an,'r tisi, (, 1,1 a 1''r.I.I 1".I".I.IAL"

b"We
f. lie nt "
(
"U-hilt; <>niluitlliutbodtmiilnull.| ( UHe \'. a l>n'.l'n'a' I away mime out lirrewhur bi'limi/lnjf"t.n..I 10 iln.11.Ill,.,ui I latin:' I.rile.'v_ f,b.t.. I f'itilr r. I will"' ,iuelliuse ". I H' crATri: iniiuiiT ('lt'lf- T.A".. -(..lHtNMrrnr.Tttrrx : : P4TIIEET-: flue fr,, r.rty. In. .t In IIP..,illurl) ?HOlMIS' SURf [CllE D [g

.trll'l.,1 l lt'i.uri-ly, ami, !, |,liubi. libel j je".lo""It"II'are.'lilo' -rl, 'tniiuttaikthe ,., ', ','" "-''tnini.iuin, IXIA ah.eauru ,
| ( I 1.1.1.1 W .I. Wel.O.' u nl" N'lltl ii III, .UN | tir 11',Ultlli.\. r..1 IAI Arox ASU TAiiliuGli'nAi'uintiu uibii-lisi! l l hiCJI
.In unfa )luiii t-a'&alnahrtIT mirrtt" IIT ahoy ant nlnlil ami, lo 1'1'11(1 | MOUTH WASH and DENTIFRICE
-"u> a )' tlwrok I .o, .I I r ). uuh th.it riMii.trw' 10'on A N
It wu ikar at uu.. Hint U ..aa cuter suit,) tlrttroy' wilt .irRiilcnt with aliatnllant' t .h., I 'lri.it a "r,. lmanrd.ir &rriti.. snnran : lILA. H.Ai \. .. Vk' "
: NIianti ;
;
Ii-I1U1. awl. n-ti'tar. 1..1. lliui ...n.iihtntIt mil p.iml..i"ii or "lIc nOll t. ]',''!<'.! ,. at I i In. b I ,ne. loll lanuelTnt Ilirri. H ku'yn.tanuuuitI i iW I A"ll'H i I *N U *. ,. ..Jl

.I..tOn- k .ut frwn."TO, in.I ..I.." I..,. I'KAtrit' U may lake *p arm. I.co,n k"I,n-' nit t.ifi( Tour I'RKUVAuhniltnn -t .1. .1 h. E1u.lty.: r CT) ,".n.t I' f.r 'II.-pillar, .,,1 Tr.nol'nl, >.n.'iirna--tt-in-t r'' 't Ihi. J I A W I-n lln.<
I.U.I. KHIM"I; hui, ./lr-" junl II,otulliutily .".In.llhll I awinrI, I bait lu t mitt I lha -, ,' ninn'Inyu I ,; have t.ik. in'h ilk. I ------- --- - --- g. UOUtDHISJ. TIIKUKiins i 0. or Hal I br all druiml.lt auil r<..u..

tin. hU La. k ami ........y..l tin tin,lu. |aynicnt ofUxr-t, ".",.,.. r""t en alioiit It-n I*,t'''.. I i.. ii 1 uiirme 1".1, rpllr: -kl, II--.tlilii l li-uu, I Ik tat-ri ht'iiui I t \\\l|. II.IVIUIH PuIlili WI'.1 .
HKI ...". ..ira u* ...., ...ob. !, I I."t IMr. ','r;,',". It trcn.vn ( I) an...1 I |tail-la, KIKH!. Uy Ut r,"h.u.1 u'.. I hoprio b 1 I-. 11- :--11 u--u'- t, r :-iit, Irn'i;, III.; :::I Sl\.UN liAui..th 4T. Hiatt-ni PsiD.ay, 1.0. or 'i'ni,: I .1"

1.tti.re L..I ly |Ibt'-aiu.| % II, i-a .,.1 abut by ileath (of our hurt.) (nt rtlT turd" ,li.,nlii, "-nth 1,11, ,I.. ,if Jmnaiy. .\.| m. "".. 1.tHH.1 n. n IWI: \AII.IT. \M\
.. .
Ultra xra ntlll pnvn tnckt, Citugi4 tiiibimipUl in'lh.' rxiK., .1 tin. iiuki'n u Wa'.u-rconhuuutt lImo.tII ,
|D.. A. R. LOTCJOT( ; puuiuSuAunhIIll. -- -- --- -
Mr (101.10..011'rr, ] In r""I.h, ), ( iilmulal.mi na.Yllo. .
wi-i-ili ami lai ,a ahn.bnty" iniit.LnnnhttagI.1yltIoaninI r .,
''
: \boring: ; amiruky i .....,,1 frm suit any ';ii'i H iI l inpirmliiliit ...i.: "I have line I run un your I .- '1".11.' tl ... .Ill'IK... rain, nn li,. ll.'H an-ru,' ht ir. | j.Mlill-lll- INTO tNbhl'h.NDr.M: I I :
MAMAIIT
kbit, ru'''n,1 l tills aluiiy -i..l a..1! for the, llua.l. rxlnhllt' ciflitbmto ai HA and 1.lra..no m< a I, 'I I I., iiu.iiliu.uain., | I 'rll""'' \"nln..h." h 1-J.lmi. \I.1IIG
lot ol buoki.. I he J. LI S"' _i'. ,-, iul *.",. loin ( Tiirton
.nakli xilli tUa. Li|'IHIIK UtahiA I.ttlu I., nr-tt' I 1It'h..r." will rxrlixHi '.huler AXI.
the n;'1,. if that,.* (niiu ..hI< .. li. 1..1 ,. f n'inert to a lliartmiili Ir.t..r 11,1.Imlu.lry I I'K K'l .\. in ..1.1.? I ti) nil! ,'unlu.-nu.un, i' i-u- --- --- 1" olnfi.'r kuiul.y. Ma, H.I 1 i-M, laHo ._ fO."v. I .
II-- |.r l 1.1 k .."..'M. tin arutuiu-riiila.. will, Inn,, ,uui\ armua.. 101. ..._ ., .. ,
wit-al l llioilirrn.lm.l I l.olli,..t.l ant f 1..11' .J I r'JO-tlco2 1NLU1KVL MMiiiM w. "
,
miiiiiK It tint' Imluie ail 'rtpotit : ... .. > ,. ., .
-_tin'- 4 "I -ui huI.I 1 w < illatit I ... ..0".- "
aw.4naoany.Iikhllnaaaeutt.rnIniiba\ | ion' wlilib mil a.l.ml.li sit"i4il. :: nnitlit.fr;-::- :. ,, .i. |i-ru--. : 'it f i-r, I \ tn, -.,nth.. alt,'r ilatt. I ill ai-i.it| | lo Ih.II ,-' "." 11.'.. .X, r n TRAIT : VItW rB T I : :'" 1

tramp and am bftular.. ar. ..."-.d 1h..,," Mm.,..If. ..r ton I lu...II''.nu t",ir .I'ul.I Iml If InHi SI; a. .hi.lt.. ,.bili- I'robale l mrt. .KI I Inia1k., ., anliInIl,h fl, r:Iitit: lam IIilliuua. lTlutiii-unuiai"ysmnn, on-,, ;tf{ :.g:

Tu..llb..14. llni.llry .m. II. I mirii| '.l I hilt rvery ininpililur, huuuilu o...I "I.'ro.ht', I' i--ni'-- ,"ai,".111 "unt 1.11..Ila., mr a .,tl MittkI1 ..- nab lailt, u -:"nArrln 1 1 l'm.u-llu-u, :iiitg:: ,, ;.ui. .in--',I --bi-l- ,\ .M.likick. Th.* al 'mbrim' WH 0' _fr IKKnowles .
know lliml' iii.. f dub |J>.w, tin ba luultidnurMkmiltliiiii ,u 1'1 ". I' .. i ivir ) ink auliliuil, | hi. tmtr.t lo Mr (;hll". .1. nl l uiu'--'u.1. ii Eul4'itlii- blat at" illili.l "' 'hlh I ul '' h'.eh.nt.I. 1"f Ih. II alttnh' "ut Ihe Tnl 't km il. ,' .|. .u" ., .. .," .n. .
| '
I. th In turnvull statIhewnaItailnLn.iInitlolnlnnlhltnaw | .linu'tanl.l l1IMMI ti..I lintteun S I ualih ol kiamlt, Monni.. ilKt, ...rt.IllrlUkillir d" .it, ro.dail' ,> it I I":'tl' I-ru .o. .'.lti-at., l.'U1liu, :
lu ley ; nt.itniK' I iiie ainniinl 1 ol Rroiin.l .1",10..,. I. )1",0. d l1l-.at.i ,llcilillt., .it I :Hi i"" I'.1.: t. '..0111.I. \. a-, i., ".,.Kbtu.n. t'-nii-.aui. I I', "-. m f : ,. "
liU own _......, aklll 11..bh,1I| U,. "ultivmo.l, anil. .Hie, uumlier. aoiiml.buvi.lt.l P.u'.i.,, ila. .lul> I 1.1. 1..1" -a .. htitrdtuiell' ,it n. 1l .. .

dtnliUin'ly. niLhtlnmy'. .!.w .1"...., kaI : ." Huih' .I.IIOH." |1."hUoh. ( .Kt I VI .loll I tb 1-1.-i:. i I' r.-..1 ,f 'ibl.auli ,, ,, (v ... .i. .. 'l.I, ',ihoo' k... if.ih nt I I-I ATENTS. ,:.
I WIHM! Mil,,1 ill". UM |_', ami otovmd tlwltbo (,11. ttnnU tub I iiinili Inne ami inli-. -111., I It Ih. I hint | | I -liluIIi-I ,l.i' ,Uy i )1I.I... .. .j-it-p. "'.Ohtatiftt'ui, "" liuutJtt.:, liunita';, Ir--uahl, :'.nut. : fr mi: \, t ::rkKAIII : 0'tlHy I ( I ii-t: ; I I.!"
'I.III..IIpt''ul Hi I lil itrtiuuit.
..... .II entMTii tlM ....lmlq l ui-il------, .Inn. I .---awHI 1 I', n' .11 .1.I ,'y ..1 I I.- in n .H. ... ,
.
n .
Ow4iliiic, lliitt mil .iMti.il
,1 tc ii.lt.i l .
I 1"'h..II..I. Job .. ,
| ,ti Hut in id i h.. ..
..lil.i... ...., : .; : .11111,1 M""lib',I"I.uI, t MmN ,. : :I : : t w' air: i-ri---,:-' w d '
nlHi lflik hi"'l| toU ; !
> > a IJrIll What it lo.ily lalmi-ui told, IheOl r Im. 1,11 --at H ml'- i.i, u : .11 In eulai, na an.I ite-rk UI|. Hiiinll. "PI--lur, r: : @:.
", (uUtuniliiattlMlmnt.| >fUMrllirl. ..MarVwil '.I Ha/a iu I'uiiaiiila, would' make, l'imultlilivti:| -> lx.wi.ili.' Neatwolk i "n- nli i;-n-u I i h-:: .MM'-h:-<- nnh-- I- i.-1 ii,) al, h. .n,1 ta'i, .'lo.ln' 5 PENSPOTTER'N' ...,
cf thin i,runiallo 0J>n>.) Hwllnnly and (ai .IUI..lin"i inIto' ailoriitnei, .11. .A.. 1E1J c. -----i 11. ,ml_ I .\.1.1'. I:--.--11 lulu in I'-, .

1IJn.IlIa..I. ..duuol'it riinpITstn'UietwlTUwlnljIn1thiP a.. Inonlur) how ...."I'r..1' It wvulilII I 'unl." rlrnihnpmnplili, "K. lull-. .c .: (nunoi) : : at...1., ,M 1".1.I, .. I Ni | Irl.'I". | >, 't'u .11, Fine Colored Work a !: I :'

.. iCbtVapltfl1IAaM.U.aUn,1t. : > 1 look bill he.I., Icl"I'i mil tiole' liiuil-, IH.\j Irnl.III'I'i"t'il IIuiui' II, tu;, I p.fll'-Ig.1.) eltr' It L...i Special :

I '\ ,. city boiiiK |>oor. thul, I aUoraiiHlilor ,1..III'r. '"" "'' 0 ire auera, 11",1 -- 'N'--' "11".1., | .,nils. ttnlkulAl ... ll .

the .romiinjr of raiting I l.r, korlt of 1..1 h'i"tl/l, h.,imlMillllIllaiik .- HAM I'apt,,... twaim-a nail < AGENT ABSENTEES .
own |iolI-iiu. I Hut health kkcul1 1 I) ,...,.,,11'.1.I.Mu'r.tiiuiuln .1 l I.n. N >t i irl' mt dull) al 7 mil, nl" .i*. will, a. om.ultlli.irlifcri.lt nr.llittt. I lilanof" I Iisa-II.. : ":" ; utu:lIkinl' 1 IIta. .
not be oferlookeil I. anil, 1 aunlUaert rub rola,I tuutio IibCi-S ""I I II."., It n' i .I. U i--a i MI I'" < ,.1, M, I bali-. ditily it \\t -i, K." I inn an,1 I In. kimi, at our .nrk Ami, u ta.in I" : h : II .
hive rl limt oil llaion' u.'lI'r' llnalJuilgmi I ilitliaiuituiuI' I. 'Illilu.n, I.,,, I Ii .'. |I'. m. \ Mri .. 11 ".,!".I. .1.111.' I I" 4)IK .>nl<4-ttoike.iiiltoany| I In l.tt York .,.i-i"l 1 ."I, 1'1"1 I I .:_ -wi.u ,.. mien iODtWAMuituoialbnnithni.ain
/ 'nl, I."I"r..1' 1".lrr.. '. ",,'r.l. 0",1' T.!",it,--a 'I l .r. I t- ,buT.t.. 'li-il-.. Iikk 4 -i,.nun-Uith ai a .lii N u ,'Ion. t'bauaunute- In Iiilai"uin.p| \_"':: ,_; : ; :,:. oi.ut:':I ';, I : I iii
\, ''I. 'I' .1.1 .11/ '.1. ... I 1'.1 DIH' d.1'l ., :IH .. i hail ili,-. bun. unilt, ..i II I I"Arm. infaflu-ntu-g .. : :: ,,:;
Thai \oithern, ln..entor of arlill,-lulzeioct 1 luug ,,.. .uruui'il-PI- ill, I h"'.&I. .. ihi rauilaiateii -' tirualu. .Ouul oil I ,
,
II'I"'I".I --- ----- nl I ilnu wiall.aontaa .
t .hal r..lur,, .,1 rat. JacI.noutilila u-I ouul'1 .I.'"' itI, '111", 1 1"0,1..1..1, 1.0 uina 11l \ ,\ y lIetlno nti KVlf'" U.4. :. ifl: ; Brothers

wltb a rar 10.,1 I or iiranirei, for aar rUl'lIili" utaI, -u he. liiigtuuuil .11"w I u I u "" '. W. 1. 1.\. .. ",iilua..hl.'I'I tiIuu-: ---:- --- ,
:- (.It'UII'' tIC ..,a h. itlll bat. MO. I win'L. .1 I h. titatatli ''U. J.1 a, aar. .". ,,111, al, 7I1it: rini-iim" IN

., ."rVj ink aurrlgu.rsioru'sraotu.triiiitItub I On I' p.. il Ill"uuu,'ii iuauul.tuug.hli "1'1." SARRA & POWEL I.-ui--._ .. a.nan*.ill dmlt ai -1'' HKALKSTATKIM
lmrl..iiiliilt .
.\ winter,' ,tar Ih,* cnnulnfr atatun. I tIe, ,iuuil.ita,, t h..".... .\.L ..r i 110., >. l\\iln.ii,_i.adult o al, I"'::1'I 1.1Will ai" WKST FLORIDAAalhuvlnthparKtl

Ir..1. W"o&& h... slur gariltiut-ra" III I .nl,... ttu.IiMnp f. .,.1', iii, "ui-ui 1"'- .. .-" dillt I nl 'lit 11I -
| I In tululii-lt In Ib
: I' ,.. Contractors and Builders I"_ 'I lnniH.it iu :
tow a IMIII I triiiiliiu; auto with Ixuiltvlllii "" .\ h.. .. i dnilT; it : city, and a.*.il"a nat I daily. in. r. luln..
M
.. ."I'eutacnla at lit l termini P ".. .. .,iit.iuui'aul.aii, il I." Ttto Ih"dtaii. ,I ui-i-n.if, |I" r \I' 1 LU .iran Insurance Agents
II lllni dnlt
NERVOUS
ur' ii' I in
/ -HieuiHiiiniriir Irmk 11'mil iiutl lli r IOIIH. .V .. .u. Ii-r.tatdtt-rill-ni.uI. t.-ilr, ,d. k ail .
niw lielil.I i |I'> I'rNHUOl: P'tA. ii I 11 Iplim ,I illi it I aa, | > ) ..I
'
...d'- 'III* I 1. Jt N: lUihoml. ,: :|nniit; I a iloinaml L..I.II..I..L.| ami, 1 for ..1.' ,'In'up" alibiC'litivrui :, .. !hl rkd.11), ) .u iv' DEBILITATED .o. n>wM.aiililu' tr on nmn. IIKHI 'r: 0\
MEN.
fnr I lot iu (the tilllii.. In ,, I'l in., Fulinial, -euuuunp'-r) | lIir.ilit-i, fin.
tome uuw all neat l ., any iiianlil| ) 1',111"- l"f"l and 1'.,'|,,nil i New -
future' .It.tin.d. \\t. li.no now lu .Im. .. nlnli.il. With dan itiI'| kl) ami I <'Iw.ipU 1.1. .1 '! .., nu,,. ",u.gui W.1' .Zo.ttUh-oa'; ';' EIIM'l: t-i': "II.T.:

.. ..:;- II It ali.,ul time (lor a. to argaula ,* Mill hautry i* \.t.. uuiinnialiau.t.Inna.Oiuiaii.silniuu.iiuultattaila.I, I .iii"-'wiih 1',11,1 Hull'Iand. Mip,nyartl .,.."._ ... .t '. TEIK' or u.li.Iiuulluurtut4tt
.
.. biurrau.u, N tt to4ro' AIIJOIMI" u-I 1'I
.. aitoiUlion .
'h"l.h.I'I..r'
mi'ttinfflii =
,
M.H-Uitit.' Iti.Mt. llUViflx J .\*. I I" I tAt lull :: ; ( ,. Toni U .
| | am an - 0'
". ri.Mi ala' r.ery $;balardav al 10) 11,11\iikiliin, a.-llui, am"t. It. II. rimitl, ,. u.. r. ADelmonico : *! y ( = :: lilt Ituualha I : '

Ta. .a'l'1L" C&U'HOI. 'lo Ii a,m, and hating monthly. u" \1,1.. in Alia lilu.nl I .. -.. .-- -- -- .. i. :i Tb.o)Iuiullu. 6'' I.n'IAXT't 1\
built (fair) '. Ih'* aol halirday ufenili Alttlatltlnll.uliiiiil. I l sits -- "i. -- ", 'l Il "': I\n ai.>Is, Ii'-
llrtnkIa'y. knew ly tliia Lid |..........itMloa month:, : chaigiux Tl.lturt. wllk- X..""n.ni, In l ill \tliimtKill Fcn.So1o. .rIk f.,1 I J I KVItJ.

Ihathn-jnayin.a-tlatth..a.ta.a-.t4n. .. out rthiblla.. |ii O fl't.ta,. for ailiaittion .|.. nt In I Itll .Ul mOtinlkluiHiil .. Restaurant
,
mi-ga nattinnflnflnnna- duuU ,. n-iniuulaui-iioato
: : : any ha4nnialnnl ami all cililbit lit. > l fiH5 the, Ani lillliealrcml oat I""\r. A..II".II
oa bit niiii.l U wouki ban lanit tailing I I. .ltch1 Adl".U". tbi-ik-tu.| > mar |> --- -- --
ti-lint Iiy th.annnnati.i4 shinny "l.ldir, i-u-t.i| ht m tliuuul.It' (.. M tan AM. .tntx "T"rn.. -----1 1i CUM)Ehitt.AL: HUMIIM1 I U. J. Dennis I ITVoliii.v WolfB

t L skkbItstUiili.tatnIsnna.aaintnlllLta.IyIa.kIhti. ; : 'Hi* aJmlMian. ft-a ...uill l tupH| >rl ". Adll"U.'I.Iu fi-oiillnjj" the Lake In tnt groutni.,I Ift ..MMK.I.: : iMillItt: *. l-ropr Strictly first-class OTery Respect lu-atom. Vl.iri.la ,

... k U."la 110. .--., wtlbrai4.l lint "_'1.,0". 0.,1 I Ih,. agxrviiatetaltttofexh I 11..1. i
wuwanl auU t *!,-.iiiliik' II HI I In Iti.pletia I tin Ckaalauiua AtMHlatlon, .1 111 t ,w"''I.I I-,,,,- 'ni, t. .nl u---, i il I i iIm n. .
Might' dimiipMtml.lla aillilatoulrf. be iloualitlto .
.
; r. hut win li s< "u ,.1
i "u Judifwial 1' ." in-- i
at fl,tttuur a littb* ttvaiwr, nubaaeo.Ji th,. |wrion liittinx blue ltrife amiutt I'ro|.-rn .. It (ttr.'re.l l tar r>alo, .,.iln.. ,I..h..' tluttid ulji) .r nark. ,. I i '
.
!
ymwil d -pnu.1 I-y tlw MIU> ,-I dang*, I. evhikil llierrf For ."'.1.1., AI'I"|'| uritiHv' Ihn.lliutk .tuII.k rheaI .d"nl"I' 11i, ni, m. rt at .1.i iI ,,,,. :: I 'ii1tII'
bra a HKUItul.b tkt rutk* four batkett. or .arbe ttuntnl Afflnltlril.Itn.w lot rail I .H.1 I' nut, '' City Hotel ------ -- -
sir.
.ul'I".O| ( pt :: : : ; : :
i-uin. by him, wil.lly anau f II. "kault. n arrant aTtuan.fIhi, ,-Ii uhtaruiunt.rt, : ,
Linjitina-hi crl..jsnktai. au *> :' i 17.i: : ncllniK\:: at 12 :ml I1.a..r il't.lttuuialti, .. .\lply' H the cllltxf, Ito bl.iauauiil u.i---( all -.li' i- .I. hail I Ia.n ,
II. |..k,-l at tua tfun., awl r-.< V illuuu J,_ IU an>w_| II... kit tUtullud and Ib* 1..t.1 25: rent*-Hi. Inner ,Mll.litll.tililtinllllllilt, ( ",.r."uL '* ( ... Ed. Sexauer, Proprietor

uf bia....... .aa drtmunl byllianvrfrom .r the prcmluiii oil |KI..I.liet HoiilJKt M a,Tilt \.tull a".IIII.I.. 1kg 4 V.-If ,
lha' rt.kaTI.... '" 11I1.., J,_......ulaitala 8&uel:) huih an ."iaiil'aiion, Am.Uilt Iaru.win. '' : CHAS. B. VETTER iujt.-it.-nc, i Ibtiit--r i IlPiP"

mien lu.lutni.ily. and i-tlit..i..t ttm n might, II. "uew. ii..ul.n.I..r..I." n-u 1 lari' ,' E. J. Clerk tili.II I i .". *.. I
I.
....... wluna. It oat k..r II.... I.. w. .. iban-.nI.-----u I Mil'inLaua -ii. COOKE ,
a lint MiMlLLAKNouew.ptwr : -------- -
taatal..d. th'* ivlmainr agaa.a4 ......haj.La.l nI.ui.Ptatuuul'ut"'.. ibris B.u.i Tin Copper and Sheet IronWorker : : BT. : ,

r dalwMr. llruikl.T link, Ih'* ..niliirf. auitMrw Aaiu-tiui I h i.inliiii aull, .. Philip Brown
.k ml fr.ua. tha. IB.W. and' u.a .....11.. | rankorpup, wllli Ib. "'1'' I../. ... kit.. its,ititwn to ib>. lu |inurIng ill gAiT Ml'E' UK I'I'ILI Ill'A 11 PUBLIC

Uw |I'UK... bm. ba. bad "'It hit ck.that.abui i an.iil of *IIT!' aiunleit II It pub I.. Ukk.undtluat. "kll'| \,01!1'_ ItNMAttlLIWiartl Vt.&llbii.t. ,
__ __
_
ak-lain li.le., | 1'h. ; in--
he daily ttumlay I.Itll I.
Weqaetwliy iinuaJ a malta. ptir --.n. al. Ib.' .,.Itab-e -nitK* iv-
tpu* auJ i-haasaln.sI| lit: titoua ta. rtm-ka,- *! wllli the Saturday. n"wt, and -.lhY.. ,I.ilk hi-na.: 1. by the !>*v. 01 nsa nowra., (iVEU\Mr\T:

lla bad jttol tlrlnl bunwlf aid' .....,..a oauwa tb. MouUt. |iaptr with Hi* huu.lat HAYS EACAN. Staple and Fancy Groceries hull "". 'III I R-uda.u 'If I/, ,. ri-h. I 1..1'. 8TI.ET. I All Kinds f Furniture-

vt lila .Ic.u- tibia lie taw WUlbuu ai.t>.. Die. win'Id kee|"t rollliiKaruuul & /onr.l-.t .iu-ul. lIliuu iiM.li, .
Junv*tlamlinif iwttr .... wab king hI... I ...11. .
ami men aunt) woutfii ki. &Counselors-at-Law! Ii'I I Iu.a .10 *3lyII L.
J.
llow ara y.,' a...k.4 UM ,........ Haul, ..pmuTiBgalHiiil Attorneys lit t ( OltN. OM-. I1UVN; I:-ft'. -- BOREAS -
wIth. a...... 1-r.y, .bal dkl on Piouu.iap. at *n uti. \ |1'4"... ti.-J'. Lax I" .1. "IOrlll.1 \ .
ywianuWba >/ lara. I IIae n ai litrt lu-ni-h sail,! HI"uui' II...illm I' \ "'1'.1. "I'I'Z Dl ILIUM..
| I'\.A
1
sub'" In thatalo.antl .. i : :: \ : : .IA. : I III I I \lrn i\ srBIIT
did J uuuif" ViMtujTVoLam I lik* lo hav Ilirlr |irea.hlu.g ;(irinleilrvui 1'1".U';/ \. "" ,''1. 11:: 1.1'' DAVISON & LEE Comsion Merhnt F. G. Rensha --
,
with a littki vt bit fumiMr n.-Hm-*Z 1 If the. 'priutir walk uu Hi. r>.l.- Irn. II i li, Mil...ml I d ,.I t .11'.I., ri:% tuoi. t, tioiuiit. P ALa M ,
"Uuk ya, BOW, I *aa tittlii .Ivk fruuitba jlb. ( ar. will run aff th* Iraik an tir.MKKL: An lila NIP-n t In.lh. ,.' .
jrou ln.- |
am il 'til ul'u--i.- >,-u- 111.t II t nt oil I IM ChonI. ihItti )EllI41'1'E Physician and
Ihttrila iaJdrua. 1'.....,. mauy a son I b..I.y. FsrtltotheIou.upi'oiaau.d: altiia-aib.t.tIna.it., : :, t: ': : I Suron. I ,
; Iwoa drowudul "-.01.-.. a.ay ill Ih* lucvlugaitUtult' of III.M stuntdaI - t ...Batka tad ..".Mrulta, VOle* l. uVunnna abut laltlox ,.tl.t.prltina uu ml.. ,0 I I. abiiit:1

f I>
ad-UU, KilHuuly. Unri.iitoi t111h1 tkmaJ .. uu auy uihti. d.t Liar torrv. :' ealur.- Geo. Neely, City and County/ Suntfort.U ri.\I.ILA. ILA. 1 1- : --
I .
1.1.' .Ilaikvat'at'wa ha--lana-t .iiiawleJ.'euf; Ihite 1111..1. at iinurCkliun ... oruu'|' ).. I-------II .''nt.. laur I dC'54-Iy I __ __ i Maritime .
'
ui a-n.h oUi nl to ;oa. Ur Juu but N. OERTING. .. 1OTXCm : Surveys.TH1eatrra.aiK''inS"
t I'an.maItainaa-ahu.giltaandtth4IaltIkut1iw oil """.Iy at an ant vthrrUy E 0 'II 1 1.1.iat|"I",. .. .,.a. 4 .irai;. I I o

: hats lo I.... uar*of iuTb.lf A blrf. reattm .lor pi iiitliiK 'llie I McK :u'C:: \\ I. \.nilbii > tiuI, 1.u l 1.1, llntla.. I..r :1.-1. ,

WWLaaa. J_tbuuk. .... bt&l a litUa aaH itucora l on umlay at Ibvbrrak is-- Y I TI -."1rt'1 n'I-ui.Ik-aiT' I tin-t ti-la at lot-a fr we.- I' ':.. ('log. I ". itlbiaday PHOTOGRAPHER. !lib,I I l\ltii\, \ MIUIlN. a.II, ."-.HI.'I\'Tltl.. i I "
.
pII, "'..1. ... by llmjuaip' fraiu baiurdat .I Ia.aO.. a .", iuuhiau'' ,n ill

,*tywi_ ...... no a.sn. llaMa. all,. gun Monday ni hen uu ,Min.lt) ICtxxirdiat ( ( ilur.Thu ) 11 al 1k'it. a t .ui. Ir Ian- II utr. diMil%" by .",,.1 ...al o -*r TV aUttle taiiai,.1., .itu.lIti'I' I .

ba aUd, sal luutturuig vwuii uly'|"ullul lilaoMfrtlit lt.ae.1 'II. Maiulay UiHunlnt UOM\NA .'r't.- .:. (11. a wIly .. '.. ..' ".' .
: I .1'
Home .
: W uuly awulrd .. .aihbi.t. filled with stale newt wbkh east .u\11"\ .. tip '.n..o! .. II. tYPical rvilriaii.Tkbutiur around the Corner. a. c-as..ann.r-

jail'USJ. and. 4uattlu kiBMlf. Cbura likat a .bout at palatabl 10 the la>l* of Ij".d''. I "'" |1'art' '' rk .'... n..o.1.. ..- ) alt anrtblil Ira I IMLM.fcM U TUtETIVamAiTt lhaal-iia.hinni-n tin- "
.1 .1.11. ,"la.rl" t will|| |laeUutsaun.at.aa.dhJaaA.uiaSIn&u
.r. i
.1Ar 1 \"EW" r *.1.
AIII .\ httLiaJult .,.. I.
1 .. .lhl."I.t.
.
beoftiaak .
'ii. ty't cntikcdetrr agatu i UKI'TMA"III "
..... dsi blnail lIrlultlaol'Iuab.JIII Private House "IU'UI. t'I"I .
Boarding llaaiffeinrirHariess l- |
l... ditta.kaU.. loun( WUIiaj* 'lilladoltbla ICeo"r.I. ,, 1tlthka. t.Eu.I.O'EAL : .. tVars auitri.'J ii .11

< Iba adnel .... - i lull UI 11..lnI I nfl 'hI 'TitEThi : : IL. nil into "t,.UtKli 4T- Eniles and lUilroa.l sail all other kiu.lt of ..ibprialiugtloiMiii valiitl.lr' itu k-; -I-- ( n :
wan aiiilalJa, anal amiirttig biuwilf by Old |"art, ,goii4 at fur .. SJddes ::::
1 \ .
; aiwl till.Uf '
Ihtnntlita. n x
1 ,
rtislia tia Is thedonntaa 4 thiba-a- thi. olllr* al U ctutt In-rl.auuIa-a.lor 1.tSL. n.uul'I"I" | .baailtonietl nua .? :

I "Vua IMBI to know Uua |Jau* avlir mlAuHa ilr iltoutauX Ju.l I". thing fur ( I, f. 'UI.I.: ... .' ). I o 1.UI" linE TO ,.lit. Jaaaarjr .|_|at tIer Ib* tborW-tt. lint .1'' be'MX ta I"'al'' mr f" -,I,

1M yinaag u'U -: : tanh'WIUlal. audorlaylng carwU| tlt-anlug wlu., Ni'utlyfiai-'nw tinitiatal'/ ,.rl.I'.1 tLutEtttItiotiger. ,0 ptwtibl Ik. lo-tasofltil bill ..'t' J. -
I
"J I""P'.J.tl1! L.*ialInl..... vltbout...lia-kaltapa... 7.Qim dow &o fur iksgraVoat aud get'I 0. rd. t'fn.M rtkn lu ... u\rlw for tin Co \iaaAL, 14 14j'rW IupiniIn (up-ri II.- .. rN aMwula, F lurtda. t1crll tor th('oaeausctgi.. tb* 01..of Hi. '.... K"r further |.rtkular* al"| ') 5ot tol.
,
(Item saul sacs lou ) LTTrrait, |IMI.|wr day "I na II. .. "1, Enrt, r I. UCIAL. COlol, VositasElh& fa,.0 I