<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00298
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 6, 1886
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00298
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
\ ii.
---
--- -- -
.oiuurrztiiPufLI3HtU
- -- na!: i1cJh( ;(
---t /rf,


Tie Seml-My Commercial, I ; .... 'P, .1 I' $ IMI-WEIKLY. I
"
:

(fAe :/wrr: : :;: :;;* ,.,liner; i =I >\ ,.t. .. //b dVat1 1 iu t. i\J ,I WEDNESDAYS' AND SATURDAYS


,;,A.t ;/l'V"hr'fPtf; if-*"tiramtui'* I" '*' eilMi nnri: i iI' : 4 :1 I J, .t _' AVOI I Ily Ih' lrmuur' ''1.ill.11.\1"1'11 LII.Ib.g.. cmnpany.'|


e ta liurt -01'' Slar"f rut V r-s ".' '" If '"
; ---- y
.
- ----- ,
,,
.
/I' .Inr '. nd, '" .or 1 "n,
; "on
i" H ... .. -- .-- 110.... ",,,,.,, ..

i/' .1,,M? 'nmtltn V, .'""hI., tl', l'irhott, ../ ir 1/ I --- : >: 1 >AV JAN I\H\; (0.i lS H. NO.CO H:2.: INVARIABLY IN ADVANCP.
M.OHIDA.KIM:
,1. ) A.
tkti' Miry''Jrf ill '*'' ': ". I'I \ S- \- (- P'A it ._ --

FiIflGBENNER'S INS (: TOTIIK: -- ----- GA L-5 s10E I I-I PAL iACE Mrs.S.KAHNPROPRIETRESS1.. '

.
-- --- '' i Ibrnc.. ""I'I'Ioot. 'h,,' *. .**.."fhirtwnl. ( ..." I I" ,...hr.lh.ra. ..h.>walk..lawarl.. >wart ,

I... .ft"'". I fawn an.1 tint .b..r arm. wan the. noil, ..,,,1 need,, : Hint ..... Ink IM,hisirH.iv 1
JBE4DQ1D':: : .L-J.. Ti3FlS: : ; A ll rf I "....1.,1 I ".' II f"rnu.1. .an.1 hiT hand I lb.mii'nxuih hk. wl.y. On ra.. hlnz: th. .. nid .li'"
: m 8O1 ...1 aun Immnt qulw .....'..llr *ual.11.I I.. hint l Iw k an.1 I Imitlml I th.i ihoilrrwh

,I '11" la ift lul.lUtn may laik )nlr i iI all t*...ntlirr) and la gnu running, Ik.I, a young
--
SAIL LINE .FOrt. reel .1..*. .lth Inknr' nothingf' hr C,.mui
FLORIDA I I ? .Milt' wiMtbnnilTN | : rluin.lmi.. until nb. 'hlll..11t.1 I. Tim .*hnr u"nwr ,

York to Pensacola.urn DRY GOODS AND NOTIONS !IMIA'Y M\ I 1:0Ilt:1:1': : : I IWII!I / \N: .\ Nit I '1''TO Rot mi otlK r nanu I'm Mull. I nnvllull"un.bty-ThU. mrulng. .Jiirt aforhniakfiu .
New ..nL'I >t, wb'a I list mtorwl the lnnran lit pre
t hM rut, tPJI U nanin ral that HIT '"tii.*.itl I>. ,....1' |wn-iiU 110.-In.n'" |Inn' nnr. nmt.-rtnl hr Ihoilir1: *painting.TimPlronxl ;
: OK i-urH.iir: Ins( : ...::! ltr l.llm t.i Iw l amtiwl 'Wlu I hiH 14 II.4 no "panwn.. llm r-l.h' ." >t ih.. ...".. with a .hurl. nrln.Tht .
dace, W Illlam J,.,nn.rH inth n,' rnTi I '\'.air nliHoms. the Inn W"nu to.nmo n 'IT'N a ymin<< Imla klnif t tr yv, hiI

ON 1'1'1.1C\1'IOS 10 Tins .1...utornl.uuth.llucid'uph. ",..ad,1.7'tlw ." mI\ I "'ii.wrY| | ....,
'f I ..-a I n-numl. mtnluik ,Irriltllv' If I "Kin, \"'ep1aRl.dbrnnL" ,1."I I hen f.n-Riittoii In. IInmrnnt mv al|
} : i iII Ion|....."ronlitlmimlr, cnm Innallwtnll. I !Ih.11 ? .1'n,..hnamwrn" I. ,1I1l.h'lI! raJ| .llvIn '1 i../lnt N. A. DENNER & CO., 'v : ; an.411. .h.1 Elm ...x, I ho. r'|,taiiw-liarrta' I 'I",iu( to \\ till tin Jn...-... i Input frrim the rnrmmn. I I.|..m,I"..I.l .t*,1.1li r
: aL : I I I I I II \\.111.01.mmii ..'h. In A...' IwM f.llrul a. fuiui.trtvl .g ......" I Lr. olth h..r lath lo nro awl. .hr-r
19 eliel Ml' |., M: W IOIIU, I I It I.n .f.iN nj 1111,1 I ,:m A.. Htarl i-nlntliut In the ",|"'n air. .h tl.. ....mo a. If I I"vl kn.,wn It all mykf '/I.llh..l..k., .. 'h" ngum| ff a y sunga'n.n.
i I { j I I nn> .-.. ..lia.l.* <.f alarm nhibtnitliu uiifbrnlla. ,.. 'linth. ,,'. .ii.tymrfith.TrKhnnh.lt ,, AtMiMlfiu I :..1 l by 1.1'iitify her. (....
"I .1.| Laml. d.'n. '* Ik." k < urliKiiruncr .".. II I Wilt on till I II a."I Ice hunt, rngdulbwlly. nix. it..... n I hla..k I..nt and R Mhlt f.wlhrrl a
I p -Tuko a I I'ng walk amon* Ih. 'Hi 11.f r xin h..>i a n.lull..nlAnifhTnlaknof <"l,.I
til'did under .qq i- a I'"lit of. IIF', |111 K: > IUIIUv tVEll: :l: I 1IIlIllill1': I'll IM: t m'. VH It'll '1'11I'\: 'urlhllt..aItluf. 11. .IltklnwuR b.nuultic. thn .h"ailII lice "giMi.wl, ; lilt nhr. 1".1..1, M I Rp)
IIV\r: U :LH\FIMINbUI; : Tin: r\Ja:( : T ,VNI.HM-1 J: SIIH KV .
bukr. Ilimt want It ".. t any ..t tl.' "it T''M ....t-mg ". hour I cilia I nm.l.1.l TnUriiuirl I.n.* l..l h"T. and I mHvulj nj new a*
1M' I Ln, 01 i |'i'i int UI..I I, r dl',I I. nil .CF"F'IIINI.: ) :i: vr u.ynu.Jvnxrr .nxndnrly11111.mJnxaIYniktugkin. !. '1t'Inraw.'r.y.ni.wnr' qimintAn.
:: t. \\7 I kn tvnbhlq, : : Up all: ;I mn I it it nt born at all,' a,.w'anl: M; ill. '1aalw 1 IThU 'I I nuitMit My that iibn. WM .Ini).mrrl. li?

r ,nl un d,i'k. .\.uI".IoU.. ...ws .....'ml.."roll. I hdlnw' ... I" .a1' Nr:' ,h i 1.1 al..nllII. pull. I. Ihr. I..h.. ... :IJ:1coo "'VV"'hicJ.Dofy Competition: IH; raw I am I I...t In the In-iiKh, of ttr.Intl "" wai! n hat I""'.,limn,.rtal I 1'1,"k KnlvilInrwmlllat tn'...b. h.f I 1..10 .....nil y'w'' .>l..I Ir.-in our, ,
q., tt iw I r*'"' *.....l im ton .,"'"t if tlu I ., mil.'' .laSuunn-r 11..'.k..lat gnlln'ntlga.nnnnll. In Ibo .- an.. .. .* all kin"In oor I.hnn II.*. .41.1. .noo' A u'whut' let, fal Plliiit''' I ,".nI. Ih. Klrl. a,",.h.. I I.t." 1..41ug| Kir rnrl,..l.hfnnilt It a..Inwdry; :iKiti:.:;mr. 'u'rnnnu.gaIlv;: : If th'

'allg 2 .'.1) FANCY GOODS I.,. nit....If. tx.iv. hll-kl.. ,'.ut rr..U711br. '.n Inbn'. Vl",tout" InklilK( .her rimfr 'ny ....hl..h... H.IJm) 'llv", Tho ilmw. wafT
COODS
- DRESS ..iK>llr. Hu.I 11 uly a hum irtart> frtnn u"i'fcrmy ..m m nn. .1 n .f'.."l. t. rb, I"" i till 61u11y" thin iillk ill.I.II"I I 'rrM.I nn-l' .k.'klug M II 4

II I'A1I,,,,,,N. W. I'. L.K. f..-I ami. luau I.''''u'ly .*".. 1 n.mmr Mil, K'x! ..,I-.I wllhlhn olh:.'r f" ". Win Kiln It .bal fttitT..n.l. a ip.nl Inl I frotn, exinmirA. tcth
,4 r.," 111 l ainuo."..tit i,f Illlun, In thn" w-l oklnlnn.1 nrtiinly; n ""t..ll.I .kliur, tliou;h nTtk. ntly' atnryri .. .l,.n>.njsa> .iulnil. .....l II.. KHuil. raw
ALL KINDS 50 Cents AND 75 Cents au.lna.kn' | .. lv I.... f ':trn ,... ettnutnlin TlH joM kI .IM.1.,1..,I an.1..1 t flub"Ithn
DAVISON & LEE CORSETS OF "w rh'llrl.1' .Ira"itlf..illy l.rtll.1 l In ton ary "h.n liintr l..-nuui lu-r ....III roikh iil.Tlnl I al 1 hlo-b 1 tn u.n/illy .nit li,tc
aft uni.l uf tut h..II).".. new h.-.... f"It.tl/ '"1 km..r .lnl y.n ....I..I In if there. .' clue. ... Jn...k.4.: .Iokh wan thw. !..*.a)... Th.
-tNII TIIE---: nutrk.l nn ll.. .ImrUr .1..M <.f thn iMp *. ".rl .1 w IvJnthi4, | U> ,,,, .-,(L .\ on lint wan .>l.vl,wly arw, but, Juot ai obvl.uti.U ,
Ch.n 1IJIIlP 4ii ci' IV aun .tlan, Joan I Ill nom Ion' cut Hi.. .Mivlntlutl1Tlinill. "himifi' putilf.Hi ... y

tfnimtiMMml. I In 0..1'1.| '..ITU.., tbualrjqillvurliur .", tnryu.it MIIK I rllllint onn. 1Ink T. n I l.," nnuw' 1 nu,'L dhakuig
lye-- BOOS $:L OO aO SET- iHrUlmt, ai..I liukmtliuc. {' If : "n" i 1..10..11".1! It< ; butt. Unit Ih....nt. ...::. '1'pn| cry aaL I ..II,In t know; f'11.Him .
hill of .liiunin-tul/le anti rrr.nl. A ln-rrl "t. n ...,k..I..rnr b1> the. lama.nnl I. .'..i.li f l. iKhiil" iMlKH.ll .tl Klinnlilmn .
City and County Surveyors 101. 1-r.wk Inns uvnrlu. *! utartli Inn. a".1 I I Ih.okhlf ,..nn,,.....,h..11t i will It m IH. ill.lcurhityV .t .hir nit I..., oil, U li..rly .''r.Txlcdl .
MICIL Alll-NIKIN! I I. l'\I.I'I : TOOlilt ( up. I a-wan rut.1'11.... 1',,"". n wnm-lii. t < <'.nth. .I.'I<,.II..I.;itlil at mnI brr l thn !gnyltinUnfn: .,l la..
... t.. I"I nn hi.lur-a Inv .. III' .l I. i"hn .,", ...hUt., .
w ir.anil|' 01'11' h.rln I" ail aan'hlllg gram r 'I I kin w .h I nt I*i.I, .1. ( I It' i n n Hiin.lny rMh.*, nhx ol
in ..iihinniilii\ ... o"I'C, i ) AM> HOYS'( (CMTllL\J) ( 5r53 niku/rrlh"r,. ""'1' 11'. am, 'r. And,I th.it. thn.k,. Ami II .atV plnlnil: : .: ..'.j1.... pdng i'. I Invcmylkw,
() FINE: LINK I OF CIII1111\s'I ; "\n,kliitf at sly watch, I lln.1 that I "bare 'm', And II.... 10.-'''. a Inonwnt .ht' !.... linik. l\4i.t).... lull U Illltun JoinkI .
.
W r IA'! all) In, a It" sl .-:.1"(" 110..111' w uthkr.r.n Lrc Line ., I. ... .help -.I .' ., .
lm.ui l-illiiuj lu tin*u nly nml 'In ikuil hell ut .MI ) IK* ( n /ili. I n.4kil.-lniyh t II,.' I..
"mat, .IInM, Nn,1 11 1'.) h't MX f "c i mn WHICH IS t':.. HrA-ssHl: I IV 1 illll I1' .1.\Mllllth-1 : : UNI: J.l INIOK::0, : *IHII1 W u.ij! l'011 110' ''. Iwo h nn. TuatdKllmk: a":' J"I ". "S.''-, .. tluiMil I.)><"tr-ima>.iiMlall I ,>'kofth ...1T'roll.I nulm im, aid| .. rrainnt (nun In

nail I, 'in- I'lln h Ih. n..an>t I IIII.'k, and 11 L.1 nmd. M .bo..I.lhllC. I.avtbr 1'1..., W .1.1..,, s rmliiK l bo' Hut, 1 th-mxl hrr, inlinar)

,'11I",, .1 the Vw i'..'Ulll) oo..rlll...".. 7,111II": In nil thuds. 64H |.....'... of In...niiliR lluiil .IKT..vrnlutlnjr -
}jou :2. ..Il l 1\ ."' the. M.kly I hili"". rut .>.-ry uJ"l nut sun, "'"I"h.1. lilY. .,11o i.' .kIL, Isci.. ," (Ire..nr.
\(,e 1.1..W. MIIi \ ll: .\ ITIfllHl: ''' "U Wid/ltw11ud l .l....l,". Jr.I.. I ."d. .\ Mil I MNh. : Or lll. '" KII: tM) |HHNinv tillrlvntallil.h any Id\! At Iwt.fhr ,,,. ,,t.fnin' il..unit' a Onto rrltn a h.-.. "N'MI'n a nl ti tlnm. ,' I ml.l I" h. ) |p.rilally. Ld

I lull an b.iurI I lln.I .....I..r"If.! elul.l- Lcclnftur!" II umuiMit'. f""rt""'."r ln, .|...- .Wliro' .U.I hny lie .
TII\TC\VI F: t'.\i.i.!m 10. 1'I: \ ,all'i nif: ""t-I'\UnU'irs:: : 'v yin '
CHAS. B. VETTER .\ .\C'I' K\HATIIIN: Ill", Icy ....I.Jrnt, rut, the r"vl t)' Hi. I Ink. "iu.l.. thnu: "Ilidullu/IU. Itcinwii.lK>ml. '
and*w th..rni nv.in lit the rlutalt.iVITS .-.. ':No; thnyrrKhop. Lab ,..n",. 1 knowTI 1
OOOIDSH Et\I.tJOEJ-cTtvt.: : : : : irdl.l ...'.... Imlh,1 4
:PIRS'T-CZASS' : : :c.z 4'. a l'h"M" I" )'rn. 'i nliny
Tin Copper and! Sheet Iron Worker I 'ri-1 la," Tbn'. .-.. klnq I h !| rlnt- ''' d'"n 11.UK.h th. *|..lnt.. 101'11".1. Mire t--

> 011:11:1&: I HO,.l t DI..1'I I:. Gel lkitfIM I Urn, but I r.all: .BTwr anvthtng'arnntl'Ullun : .m.'IIT w.hl"lf I h,T 11 .HIHI.....'".. It w wrt,
La,I tll'IIU"n lI"cnl" lb' U. ,p arm,: f "d +4 pdal'IY: Iti. ,41'l E'rlla1:111; :" J,mw1 f,..111..1.!! I I..k'.1f any awl.nuwu i ..,!.' : ; 1

ypn' lIo.IUlln.I I L..L. .
a ... nta.' T iii av., Inking' raihi" 'r d/wIgndub.L/ )' t.. f irtliivninT..rMiUi.., nit clan
ni HHu,w.- i Ills:, .. 1.,1.I, Ik .,.. 11'u., J. I I"lolrl., nl' II,' .'lutr ..UT ,, .. ..
P.t S7 sSOURI II. h u> got 11 r.-I I hlItwU |" "n tln, ri: Rh '"* "ut fnrth. r inw 'iltrnny nnfl. 'c: ,'I'1"./ .C Y 1 1 au.1. mlo..... th" b"Hume,.f tlut vulgarlai r"III..k br. k.i,vUi "u.l, i4iu' |.'llnnv of lln.h. '0 0,

Mnvt. nnxr ''''",111. 11111.A Lewis :Bear & Co. "l&4r STEAM "" ,,' "G..llIl,1I nr M.V I There wa a fl.vnu,l,-li...., n.11"..,.b,41 I :J}} :: '
Ganrrr'.A. ,. ". l.-autlful! uu...wet.I TIM Mil, ,II,Ilia inowrory .._., abntbe. n.rviimr. t.ni.m| 1'wu.nr.da11, .Iy \Vasher III tlw I"(lilt, tt M>.d,..J.| ... rr>,,in,, ....1".- .... wlth.u.t. vf ka.bluliwai a bh'h l''I/on U.ai \ '
-
-- .. E": ,. ,CifVrKMCommission:: : I. ..,n Wnu'ds| | the iiKnal nmiMuut I,knanllvoru.kUm.r "irwnuk. :
l I..., ". HAITI- Jlnl. A ,... ....'_ ,,,,,, ul;' ;
) .f.f -' elxr. w4, tJ. .OI.ly...*. A thought BUM "('an you lint I Ivff situ a..k..I, du .
.
h. ,r 11' 1 l ti' .. nisi .,M: .1 tin, .ha li. I" Nun In thn tlmnluMtli I ;
HAYS & EACAN Merchants fee I+ In rM nut a> > < <*f H-n-rwa. blun.ly. (
I { a art f:' :,/. ;1 pJI'#. 10! 16J. tlwrjinkt"nit fnimthrlril, wl l ? 1 :
M. M :
uutNwal:
: I p.: '! .Hitiiy H-.IIUIKru.1 ami .linn.. awHi,i;ll.hm nl, I'r v I II IHI \
&Couns8llors-a-Law! i u.. ,.... .II.- :i"'rl 'Y.f '....." .'. tint vii: ..d .'r .. .. ... .. .
Attorneys :J.::. J.WUNT'H.I>.:L7.-.iM: :: ,. ami.. ntn-tol inn t "or U fll. .1,1,10 l I >nnin '"oxen | *rtntlt ,",h.U..g. If rant| w. Hbtatoaqi ': t A
,. .. ..'th.. ulymll.ull1. ..11 I I ,
I N lY Ilk\I 11amhr y ( K l.lnd.'lIrl.' I +
111\,,UN, II ill.liny I 1'11, -, ,'r .,.1.1'c t RAINBOW RUPTURE N bIU.'" a until 1. Miaulral;. ..u.. ..kill bull>tUiilf. "11,,wttanaimlnu-r h/.anin| t,. AI.... ; i
,
,' GROCERIES
&FANCY
,; \:II' .' '.' II FI:I "It 011\. STAPLE } I I 1'N M" .r / 'onutl.III"""\\t?*. I,ut thn Ihh.m rktu I hnlat '''''''''.'r. aiul, na |M> "".| Wllllum{ f r 1
(lY \ Na.1YN : I Ir
,,4I
i'r a 0 ttTl: ;; h r ht X. >4 Uik U) wtllt/100 '...'.1 Vt.n4an| I, rinumlu.1 lau.t'"l
I'nIeln, Ip 111. 1 11,1 I s I,01' III"L. i rr w iuni Hwwt fmilr wMhiMti.
,. fru nut 1.1 Imlmnu. I ...10 Into in.klRra. I...U..IC I Mill, ultb ol rr" r
I au auiuii .ptl HI
h
f 'Htn\m\ .1
*
cal ,.itrul nun II : ,110. I 'n. nxl I Mill' i'+'I'I/Iil:1.: 'I'IIIIAI'CIlA. ( ,VtinA.a: 'm.::c-ntrfcj"j7:.).;..]:.; : ..oi2irn. i i"..ii lIoIr. ..l.n tnat.nuk .1..., frl-4Klly u...""tV / 1Jb. \ .;] I{
11 UlUltktlli, mall 'I. L' 41y In. LocuM t.I -UM M '" : I tftmn' ell I / riufai.. .,."utU .hvrrliiit. .rewanl my elh'rlnlw|' u., a...tut.H !fclin to paint HI', but.. IH" ? .;- '. -
:---I.::: :
hl : : .: :"J.o-::: 'i:= it
": x1 tic Ire hava. cn|.I.iml. then..the in . W.L.TIIAlU'iVl'0.Contractors U'I' K.I akin" I I In muni lull' an.I It la q.,illu dnrk."Nuh411arl.n.u4'kffllepWJ,1y. .m th, al'IIK o' Illlain J m.w.' .
141 ( IIHI'A I il,,1. "1 it.bat Jt .
J: I lly "nh ,llh an ale.f D.IM".Iol"" .Ii>lf'lllll 1 */* elms ou/unr .41
,NIAYUUI! 'Itnr: the" IM'I. ?f myluiji ULil.li. the laravanhav. I uYlrw'rlmnuuIn. Ilu'knlatIiu.hlmt"I I ,' "'\\ I Wn you ''roll.. atJiuTQ1'TOW'
and Builders I I.UII1'.: .. "II\ \,. 1't'RII..yt'Au .: { 1'\'At, tw.walu.wIw.anlu'., wrltb It d"..... It tau bon all earp 4-rlmtlv It luul never. ...-.'U'n.1 to UK .riffK. ;
d+. PALltur. tran'|uil. an.1, D'IO.o".r"II.* ut vvey.4llghtluuan.Iacuybl "II Hint in'ill-lit' tl.at,lw wo.il.11,mkn a<..|. r,.rr >li. ........L ')., 'I wlntotb "f u
...... .....In. Irl.. 11.1'I'I.L": S.. N A. .''' n11Rl.l' Ni IvIn mnrknIRithaaldte.b"w, tal p14um-Jn4' tie r1. of Study' uhluhw .. ..n I ho I Llgchit.w.udbl4wcult' | 1 tl,rm."iih .'
., ,
| '
..bl. s'
11 II'u 1.Io'IU.: ANr I' '
IXU I"KtLKU* IX 11,1' "IIh' ". f....r, I U ,....., ..It J'.h""I." J. i se =; ) i'i'"r..n om rrnfm-t-that' fnun ibiwn tn nuui-t. i ...1.1 I f..-,h a fair |I.il...* In trill .....k,4.arlibil 1 iuToon| It win k uirtluuotwmkr a t
unr{,..,w'1 : have "' '' w''hy' 0" a bucuu I.'Iugrtu/ ...pt br fr.,.an.l-.wy mnun.r, .h4 bx. 1
:Builder's Material. IINitOlMAItlflh: : : MOKKS( Bank CI \ "" ........"* ''U'...... my nrvatitHuf ,.:sl.l'.nanl:; I Mil.i.,wu .n llw (ioi* "'Y M, It nmia "*'rfi. n'; and. Ink. Jr. now,
: The First national J "".S 1.. rL \:..W lr:: \ -'t.:: llHUKhl I am wronx J .l aa I .ii.)..ltt. ... I I" r. thli Jiu'k 4 ratiH a.luii ton On a Miluc ; f

J.M.ThomsonI'WIl.ltllnllt. 1 RAnalnuaJhQ NYI' Ann a.P re411..x. Mir sa Mruuy:: : flum my plrah.bJ' auvrdulb '11.11 y'n what It K UuM. ,' I ..101.I f... ebua...| f
DRESSED LUMBERMOULDINGS AVDU9 nunb eyn Y"u ,M" 'h. ...... I .tw, |_.li ( slung tbunwl. Ulthn mill u-ly. f'II |ulnt y..... tUnuHh' Uia i.tlu.. Amllhi. talliir hap mall yea a prmnlu ,.
-- IJEBILITY :\ 7: 'Il.amrt.lwa .11.. t.. .u of lln a cwrtaln Klllarybiamnais tditl..r. .Iu.|' H,xilti. ,'t' / It, I OI'I!,!..(r "

: I PENSACOLA TLORIDA.Foreign -mule W..'.hcs all\Iu.. 'Aw uw.4.... awl b. a.i UHl inn scud t h.i ilvlllyon '\'uu w..IIh.., rlnl' '. ,11 rttlaa all ,... 'N', fw.l'i t .h. n 1"1 l, with ""r ttmrf' :
II ,;;:.:. I.tw.aL = UM ..:| rl In llm ull. ,11.'f'n a but II., Unlit" hakiI liar k iL. <* meld h. niv. It
TSCAL I
'h..1'| r:.wt .I.h ulifn 1\, n ''Ni llonianaManles = ..
alma b'
... nk waxitrowtKlilaiilrunivaHlinrKl
;;.1 rwb.latuw/nllwlgt.luf nnnwr. 14-rutlily; .1 veryI n ) I"Y < : re4' ,,vulv.ll. ,, I 1.7. tlw al.l I of tie. .-..-....,. lib' dub )..Mil "inali Ik ..1..11.11 t lu. ukt.IfynirlMl .. W illiain J MI,M mi" It t.>uv, ail.1 alt-vml/ It '1 1

btn: nt:, T:= : :! Hc d:iecMcs & Domestic Exchange: Bought & Sold r 0ro.arer"I aWWdI .a.u.P.'I 11"M ryi"E:; :.all 1rrpwAt anne..'In.put M M..Ih It', well"f h..h..r M..,... ur.t,all awl IM,b.Mirvi. nmi.lo y*. .., .m.' .. lint I nay K h..." a ,..lurlm.katy my.Ma.N,nir trrtalnly b.'ky.nnn-mnuul.Itlit.anrxtranrilliuuy' y.bq' 9 i i.i

'VIA*' VHOIN IIA> 1>. = .. : I bam a" Iiiiuw4.ia.| tint Mr Muck. tf Him 4vyn| nut at I.Yw ami threw. the pavan. aiHl a.ir.. tut. lnjrt.Tl.nn. Himry wilnn. .
Hearths. Coping and Posts IM I= O/t., : ''= :' Mnlckdaunl. an.I u'y. If .... ib'* ..
1.\tI'I'm.'I'Uu"\ :
hi It't', li.". W'"rk ..'.rol-.I.I .. Man.i il I.r I. PROMPT ATTENTION GIVEN TO ,, n .lu.wnl I I.nr *',1100 ""I. %S ...'-.... .bi-T .1(. .a> H.b Hint tans H \her ...<, or. In ", ,,'P 'i
IVnlhlo I'laninMills' m-'Jj: ;, awrw.w3- rNLwIMI .a ? (HAITI.: HI wan. ,i4m....1"1.| ..'uI 11n......" .. ....tbi. llutilwl.I.wl. ilitbtawer( u .... '
.. .. ,,,01 t:.lini,,,l.'" furulnh.u I IN 111:0 (11NU: / \'II'ISI1'I i< I ... to b l
t/I l> .lta ai IIARRIlRIiMtDYC! O. MYIlnalltPionoor MAn IHIIIH Ilea VIUHT," APItAKAKIK.' ftnnptlyan ILIIwl a14.hk1 HT uiim Jolh.d Unto u any I.
.. roo'', .IP. .\.i" .. .:A ': .;: hil. :; : alert lluwnrrr JI
, .'SM.\! IILA. .1.011'\' 1'1.1'' .ic. aq" II' .1. KunUI I Ui u. bail an ailtMilura at w bav.w-t I nia b. w .4.1.1..I'oool..1 UK b IM w luwu-ulun .
u.t 81.......) hut; au.1 t.t, abr all, nl.t am I 'lulklnnal.iulf Fill..li..'.h. r-1.I..I.. wlth. cm.all. I tiwl. my |.r.uUM. to kw'|' Ho I gut .
: It_U no a It:.iUir!atall, but tu.ly a 'I abnuM. .baib! lakva you my rrayim nlrrlubi' ami.1.D.. ..... Matt illIowa + '

J E; o..1. J. II. I11c".. no. I ES1n.b11al1n:10n.1; : : : ; .wiinnu |'.Inn. Intil. '".. TIM l. Bow It ba|. your. ol.br.I l..f.m "M oa a .1.1, lint uMlng,
"'HlunlK.JiIt .. .hit bun 1 kowmi-r, tkar ih"*.bnulil.. iUt.hmuif of .b.*
.anti:
| "I sa. ....l"iil Uui,, nuirnliiK Mf.n, .. '" Nxraesr nnta W'hIWutktq'.batn.t .. UH..| ,I..... .1I"'h" ..... au 1II"'f..U''a." but
BROWNE mya
YONGE & gtl1! h I nut In tlw ,y.| n air' |IRluaug INely ., S4JHI vonut.....uaw.Altb .. ...hk.b ..... *b u I tkouhl 1 b..nl; a naw.elb: : :|1.4Inluw "ugh I .........tahUlnrurknvtoknowwbat Dimply I l""'cail abe. Im-ama vigil. ., awl ttinlbnnvlf
Attorneys-at-Law iHIEINIRIYIIRIOIRI( ( &V liEiRII&IICIOI.1 lul,. Huuli 1 K a4u"u* Inraiit, I f,.It that .> .. .| ma, a* |...i|.I.du whm. Uliig '

-*V1NOrAHIlJ '- i l l l l ..I dmuM I kavv imunUnl. ., I y th..way, tlmt all my' .xaiwrwiun .hi.I l>.'n cak-K,rtnj lulumnlmy h>4.iKn>|ilinl-.hrr cyMKlarliul:: ouvatmniy,
: I'I'II.1C''Ntls.rlra Tim biul f ... uir un ....1... rurami Im.itl awl 1 d.. ..rmli...i, 'ho...-,...... lorna bwab.l.nhdln l 4f..U.IWeat >F
.J,._brr14.7. .on thuq.M.t f"'nnx. ).<.. .... f irth.-r" luiiulry until uaUwrl..ar, < -Vuu naluI| .Lop lika that. ,' Irrbd'I;;

..'...'.,"|'.l...lr.ru.1raldh.dndluWbd. I'ruu.ula,1IY., I _111"-.1)n ILl _.I't\UH": : IN-- an-l'milk 1 (lain-. .! on*. my alxul,k.* seal nw, eta.w kHiklnrfat lUvrvliui UiMraravail tlutl my wllbe.sew Irlanl.wrttbirablabiumrf WMw aunt M...... y your,Mir b fnra..ad lo ahmil bam a) n sew,...'b aa prtwikin,...Ilka. ,,

.. -- -- prriu3numl, Ill ciirniT" of my alitaaunluik t.1 ark,.1 I .b>ir U clue kiaiw wual. It waa, laugh! awl talk-it will baall tho" bulb*..
Stores Staple aid Fancy Groceries Tobacco and liprs '. aulrif. laivi Hupv ryot..(I ml., ..... salItukelust I auylbliiK Ilk* It lrh.a 'l"t tlma I era bask. .. ,'a1'. rrhap .<.,,1Jood, 'tba
Louis A. Anderson, Ship Chandlery Ship u"|, .. ..... .tutU|." tlw noi..j 1 MM |dub Him r.i.lli.l In rlw( nnimtln:, tluainb I tlili.kilia : ".' a.i,1 I niwmt. UKira,'
..
I .. '
l II,.. .bala. bdemLAyp.l. uu'w ai t
'ION : 1 "UK/ "N.4 In Ill taut .uinknl| ., 1 tu.nult,. luuiywlf ,4ii'. .... I tluiunl II u a K "I11>vtuitly .
CITY POSTER
BILL MVN'iVrinIAMt: \: i; :; I ; lViIN'J.TUOIK: 15r.i ., ;Lull l ( tlll'iuIwPii) (! Hiinlnaro.:. A7.IllVlVlMiiksAN"::,{ ; { : *", Iran, Tban ra.anha>MiT.. liU on tfi.,

: t+ ..i.| 'II spa tl>a ilii,,Irk I, awl IB*tuiml ....11.. bu back. al tba Inlrrl'rf r anlarkibon. 1..1>4lt/ u.l. .h. I...knl. at uia
I. 'In'i'ami! In I I'. al' I UN ami, 1'1..11.111. : nl'F.n:. ii EM; II'. P11.1INI .. AMM I 11)SIN "'.\1: ..u...la. lavUinuitf W ......?.. MI I.wwit Iran ...1,1, tliMit.li wlOuaii ..1011,111111/ ; uni. k anI tbnKhaL.dnLUmm:4Jbt. 1 T|".TI |... ..rkjiKiWanl .
Ir ulun a.d. 1h+Irr, nl nh'u' I iurtta.II : C11.lSSAll, : I4'16Ld. W1N\ Cll; r'l;h'I'l' IHF!; n > .... .
,:..Ml Iclu l IVmrUIn:I the, I Ir't:11 Ire, ,nlMl ;a.<. AN111n1A. 11.1,1y1111' : ) ; :\ : I <|uUyi) .iiu n.y work, ..... pad. mi can 1100..' .. b..1,1 up Mi Iian4f rnvb. innirftllananinu
tllld,. allw) ",ikai I .,iwuall. r.,I.-. atu tluk tburMii. |.m M the way up tlM .fc-|_ andlilotlwir.iiUb. *., Il.n .bu awnivj:. lift/I -and I
.,., i I, "nwitly, .b..mv.r. faUgiwl. with myw ... Matt f 4I..W.I. ; but .,... WUti.jL. .
Capstan Bars and :Hand Spikes..rm I '.k, I .luJpool. (; In a art ya..., ...1 fxil adtcaUiltallliiMbt tlia lal.Tl.aMo.4 I 'Ahl Inikoll. Wrlltag.thk.ta.r.
---- --- -- i ...tnt<'biuy'''..lu.hklb.lla.k| .

,.... .ajmora.'k. t tban liuim-p...,... ..|.U.... of b._ .1'''' tlia rmbat, I aux.x abe. cuma a 4H..w bwt .....'r' aa* a
M.F.Gonsalez&Co. HHJUMH" l>. .VMONIi 01.!\AUNI-II/ l H'\Ur\lfST! : 'OV1IST!! "K, I 0\MI/. Ilr'ItU l > : /WIIITE: ti:.\ I., Will' I r: XINf! IN : .Mbgrf.Jyumulct 1 ll..l 1 a yuunl u. ..I..I. b |I.buv* tlia .'.II..L" uumlvaulatf. y '
: :" :: I' \ I-All ('III'AI.. JM'ANK: .. ...l 'I.AIINJlllrill: I. I\I.UH\r' :, Oil/. .V |ilt\. I'\IM 11111'1/( ( /. lu a W14 b i bbnl.y: l,4: Iwt. 1'4.5 ou-: .... l-r.l wltb U.. u.$...fE..w anunalatraiui. I "rWltn air nUatway na Ilk. II U a.lrgdl.d ,,

I'Vilr <,'U.: -:. IIRIGIII'. ell. .1:0.1": MM: OMIO-.IIION. rS:: ANTI: AIIIIMS. M I\IH1I wrratkaib.ni+.1 I HM then wM. hut .. ." .,aa fr,4 Illy" sal .hu..1wilrUy, akey MuUug .'IU, I .... .1..I.-.1 rully with myml
;
PLNtAIUUl: I'LINwnLL.AI'S ( 'OIOI.S. 1iF'IFn'l : ;: IX: IlL (.1 l MM!' I I.IIJI'll..IIi'I.LAI, s. VI.S I ItAlDa.I.lS1.: : Iwail bu.I"I: : ly crn'| |. l, early I Lh. k lull, i I |.r-nil. nihlllt/ Net, al)v| buoilUty drailg, At lb. of ample. .f ban

1II.\1t.II|: IMINTS \0'III H. .\N | Ill t >\\ N;. IN ,M.!I. 10IOICS: tin** diuv a IT. wil, In yMifa. Hut I mall nut (.wnrauak Tb. acnU 1..1. .......' s. ll.ity: tbnl I Ih,.1; hi II
-, .UUI.LK. II- AN1 "Ul.uums. ."'. frn.bdwttk.a and wuvl, a |"lr>.( alvlwtlub..hu. "lnran.L Nlw.'ewgap
: u-arlnio of Ihui r''uark. 10 < frinuj
iuu a
Full11L/ / IIt'I; N III. \l KHl .i-),t bku k y'w' ami a tauiihlux inuuth withtau <'" <. (luck'' llm Uui my awl. run /war' b. ........." II.. (I.it-tun.. 'ri canuwut
C\'LlSIJtU.: (OiyA, Sir.VAI. NK\1SMMM : HAlSII'.AII.U.O.' .: .: IIII I.$. ..... of the. .|UK'" of _... Ind lb.few | u> sgdkatkw; uf Ik
.
l-Mtll b.
.. "r r11 It aba" nttem!
Matt eye a ra -
< : .lAI I14\..,p. f *a nu>it f it ..aw apes |
.
thiiuli" \. ,kb, <1101.| | ... .rwluntf lo a Iny' I ..
luniuitry
A 5HiIoinIIil| ( AsM'rtinc'nt of Table und T,,K'I.'t t ('utl'r, \ )", SI'i isx"iN, Micurs! anilooxrxr J IZ4IN.: Tba f:WIIK Lad i.rwyt wa dr>-ivl In. an i4 1 n.b .*- "Klw.c'.i.u.....WUntl"wby'Im4.L.', |h. "j 010.w d....rwM, awl I ..>. .'.L.<*. y. now. alai It |>m..tyi klaOi-r, .
a lukn.l w u k. Uuwl .
oc IIk.
FLOUR .11' 'hal ri
:J'U..w. tuwl f w t fir tlui. .how .
: > ioto; x-ixxo: or FJ. ]::1.1.n.g: Tao1.lo.--: > nrt Uw idl.ail.WH, anti won. tbat awinrf rt. nit mi near..... bnr .'1.1.1 .her It .... ail ttu-lkiut.. lubn I ;
-.A.
1bIr1& sub. Neilngr" awl '_.10......, IItuo .tll' i 'w.aul. nut bu Uitlbrlutf ll. featoU. /
,
-A.I>-- i ''Y.'I'vill j "''' :JI, \ lil'II'r ,."a\ltIuM4 ''Wt:"- : "' t.l1. .Isenuuy.1.ibusIarga. the' guns .... hauira uf t''". pls.. ...iw....r. a llttb .. alit T.....|HI|.r '
WKt'AI : : 'I "": |I.
s ''' AAH ASillpll'Lll i ar..www.A h.
ST.\1'J.I' !:\i.t UM''IxailiAI.I;;; 'I 111111.4ll I I.11U \ LA\TIIIS' WAI. ibort f.* ".. wwnr, a bo "..I ...1010..11, 1.-. : 1 y.rylubi sat I M *Am my .....k. .. r-l a. that, aloe,
: lHu\'JSIO > uul ruwa It. il ruu uid ut,,If ju. >4 ..*.. II... '\... ...... 1 ilatt I r.dr4.
-. .... Iwlunjbwtb.uurilnu r..1. WI1..lIy;
HILSSXU! > TAI'lMt t'ATKIIKii(: I';: SIIii.LS.NV : 1 bony sail., when the' ycuu peep aii..>.l, lnt.lt.d; hail ..1Npnd..r.l 'tan 11101 .....'
1I. Y4RtM'TIx. Sly MU eauifbt' a KluiiMa| .4 wauetbuin vary "j' "Hlu. liukwl. UM r
a.44 .4kb .. urn 1 f. U UH -oa1I,
..:.... GM"Inikalul .IIIJd..I'. ::::a1 Mt 11 IIr.J; i lug"a.u: : '.i.i\o".': :';; 1 'h.....uw. IIMNarnY. 1'..rfgu (1..... "II' f..... .nui-li. r*,*.'uil4iim. a Ibl.pbl.bd.akir.'Tlwyautglr.ul .. myf..., aM, otu'1I "' .... "I", H, luruui ....*.. ."Ulualto Uutb,.lwUl yea giv. It low
Ctoice Meal and Stocl Feed \ar..I. r., I'. a. 1 ell ..1 I .tar with 01.1'........"..nl..... lo k'.-|.f
family algw wu bright "
'Ilba,41| a.Lk. lo lu "kmM 'U.U. wnrfiaUivi'
Ma.Kb.
lYd\.IIY'd CAI' \ M-W l-Nfil: .ANINI| HOOI' "i'.V. I'nl'I'I.It I I I'\IN1: I\INAII Mil'IW, ItIJN'K, 111.14 MtTAIINr; ; u>dulbui ,.n>l that I /.wwl rq an ..NrwUg ': I aakl.r aw.ua :;;Iy. a 'I (avu t .ilbi-r skill|> a .hilling fnr .kla.

F.1L'If &. ; : SI .Itl.I H> ,111.IK .hH IMMhM.. N \ ,II II III H h .. (. Nh: MlrS. Mh | I IIIMII+L. U with a IrtwU7 u.llLnany'.rlaahl.Nllnuy I I lim..k bur .k>..I..It.darMtak. franu'aiul, all tat I.... |p 4 nn owirw nmot-y.'

rli.kax.'OA- PATE. IIG'atia11CaNl?,'ralClvii!) uuiblluwuh l aultrtulnx. .u4I..Ilpl'iIYYuacc. | l. np| ..llIe"'nl' 1'\'\...,... 'IkulpaNqulInw.lIt .. ..W."l. d. vailiiuntl' nub an. .tiMlnuatlug. auiik
.
:!! HU 414 o<4 .u.lly II..... wky, or al sal wfau. .k, .. sawn uf fallaiitry. I nail. nut N 1
: Lv I rate auul.1. rut .'1'1o i.. M Maiuj to 1 Inter.ami .. 0.1. H.. | ,imaalml' Ilial. If oohoo..Iwbavnl. B.T. .
OARS PLAIN AND COPPER TIPPED.Ethou'relebratelliapbr.gNpu.gw. r.. ainuM !....1 bumMbrra. |>*tf.4kwy > u4 a-lf |*.i,rly. I ..null..., Ia all utalnbty..
-rx 11BRIERAElD .b.bba, heRy in pied and xvaili.k.tutat ..... .I., Ina. p....., .........1ItIIIJ"",
R.Llrr..11,1. 1 1.1.: .. MM 1" 11,1,. I NHIU' .M It)' anlauM I .,lnlr.ln.. Hl'.....e.., bg-EII'c4'1ANYaudtfINO.: I | wla wabr adr. lie|mars- ...Y.w mw ..- 1y.Ia bnaanuw'' 1 ahlr .,
AND THE BEST < and ". IJyht GIa1w/'Au'Iv.' I.IihI, ,"It. '.....,. fur -.' 111. ti'ui ''It r.u.ru... ...........) al 0." ...1 11|M hurled Uma saw .. ab.ua. ......., real I'll duUilU 101114
!! ,,. DLIPbIJ.IJgbu I I 1', witb llll.: ......-. 4 tfi'
LAynL'-t tolboolr I.cWrell, "". ty.iooelll', alt Et' 11.,1 II'" I'II u.y II IIJ.I' dVflVbt. It waa rb. ., that .
DI ,hip Marten wilt liotk' I Mart luvla. ta.l.. f.* KM .....'" lu art. Iwl 'All ngltt l DUMb-l 1'U'n"w.'
I till k,*u coaalautl) at, ,01.1." > Li.A\1) \ I II I Ir .k....rb < atlrarUiai wu !.,. pIt_r..ur. "Au. citb a lui. sal. a height imila.. aalknl ...
-
-
I .
audio Ito b uuaa tar. aM.gu 'ac awayliurlai ,
Coal Yard Tho New rioritlu,) t'liaiituiitjiia. .:. Hotel( ( ) CliiintaiKiiia.' .:. *..Vu ua .... Iaa.boa .... fuuBj arayua .. tit wbnla. tb
. .... Hrrkl .. .. : dn.4at. of a aAsw ad ,.......,... g"nt4. Pal a>4 .bit UIO>|M. rent, an4 H* rasa IMMtakw
r .; Oiatilty' '* r.t..IvhrYb.l! A 1 ,, aiaa la a dull rap n',..lnl ,..... ._ h>... I I"'htE.JuphrmUaatrkt. 4
Cual, kK III wll at DeFunlak I Il I ,,"...1... .........1 .....1.. ."' ......L .... I.....' .....a.Ia. sad ,
"' :11 \" \\' .UOI'.o Winter and Summer Resort. >&* Springs, florida. 1 k uuw ski. tide .ki f .kl..g.JabI.fL .rJaVkV. aI'iV1ai.! i
'If. )YIU... J...* UtWI ..." INn. >bu. a uw KM ndLru; Iw ebL

'lSl hI IaINTY.F.ILI.: wlIUIITAU ---- .. _.... bua ..y b.uwr that WUtuuau. baser know wb..iJrthf
!\ 'rl"rA"U"S IYL1L11Y l r 01.._' ...... : ..
'F r" 4+' w .r"y h.wan D.t a t tl uhlu4 .tW
ngga IIs t'- 'MI. luto-tabr *tl". ...- .
W'Alt JI'fI"L I Ie .
[ + Ut 4. I '
,' u I. lilUu IwTwluJuw.- I na- "Ma] U" Jaaleyut tral *br a
1, Tr I "III"l| .... i.10 l 'w u.) r. ..".". ua,"taw U>' until"'''.' u' '* M1' ". N tir.A ,....U"L -I'III Mi.. .. .111 l ...t wtyMnw" L.g" .y haltc.. (. .al| bat Milk. failure atue.1her
'. <1. ." t ._ .11'' IIli Lr u., ,''I a. IMttoa M.IM- M p+ yls" a.M" .... ,_lilt: tl fll 1 all .I'p w Iww,' .... .... .. Irkn.lsW'
., ,.. U ,IH TniV, lat' a/Ow ida/ .pIaI. .J
.. .
''Of,t 't" ia' t .... .. aa4 .01 M 'llpl L 'r sa / .I 1'/Ia11tK; ; Ikon./ ILL 11MF1YRId I 'ina$4 w gal M" lot ..._...... ,... W '11_ .'. uui. e r,..uS..uatf.
fupla, .......,,' '
; a ....., .
,rElT, La ale flan .11 144u1.I 'Them.l.ale141id| br1'11..lMaywuh.n. -
J. E. Calaghan.: jAeala, 11'LMY kgl," h. I'111.U.rA'IH'MI.r. .* *. Kll.fcaU I ......,.....-f b that nb. ,. tb. .....,.. swan w.' r
: ., U... aad H U.akraMk 1'15 II,. M...kn>M..rVr. -Tl. aa_ II waa huoauiatf toil
) looallwi. .". V**** \1'._ l"r I't"r"'I. I ''' ., uiiunu.wo.4,. ih.r-Jl. d, *.IU urk.Ie ." UaidivlMr ruauth" 5

ai "\ KUI. n $ .n.Ra 41Jia ------ -.. IF-... ...tWfk. .i the .._,..y arrinal I bail b ard auw

"11-- 'I. Mr VvkafrkaJnt .nr ., aa>l I batS b f_ ' IwnN 1"u..II. l. -
Geo. S. Hallmark I "ILI WNW as. S ver7 .bi -- lea
: :"Hteoukbdla ,wdy.el.bay4.g 4*., Tin.. .
.baWeau r Ibl4w.ysu11thin. .rl.l IB .a. ai>r.
}I.It.1'ruprletun DirnoN a I II
Jf.11.11UT'1'U1i & t M\' ) ., yLa4q a bay .U L :.. a'a., aki'i. dr W Iba (ruuad. 1 *4luw.l, aid laud ,
tilaiad la IMV r ..b .a4 U.ug ... $41.14.- ...> tba Ibiturmbl k.<.4Jiuj 4jwaalkt.
Ruse> and Agent *. l ,1 'IAIIu1.'r.: laukruUy, I tbuiwbhMala 1 M laaitfra-gt Ibatlat W w 11.11.1.) ra, vu> tl a. new, for aal.al

Collecting Ho.. 4K3-ir ....,. aaua I....' l.kL. ... : .kl: 'Wkr..UJ. ..la.rfc1TaHa ( arVI .. lj ",iiu Jr| 'r 111..I..r
'Lay wbrndu "",? "' Iliwr Jed .
I -. &) Ih.... .1. .
ac.BIkI'p klair*. "w_ -*'" ... '. -...- DunLkyrq ."d.rlaylc.l. eleaulag .11.

I'ltlNTlNO OF ALL, KINDS DONE AT THIS OFFICE. _W ris.d' .. W.... he __ .. ........,.. -.' .. -....... -...... d. a.1 | K.". toll auJ K"l
,1.. a. Y-wIMJr u.wN.=:r. JOB I... Id w t.. m 4 --: bus. au5'..4 lot .... LIMIb. Liana ago .,HMiiwjf..
'- '
./

.
-- -- 4 -- -- -
E .fl's'ttr" 1 'I hhbhfti.t!, t'uw., riMICLIXIN.On _, -t XEW ADVEnTI8EMEXT8. UNION DEPOT
iCornrnmialrla E1UI. MEDICAL HEN STORE
'., '!1... 21' .f 'IVrnnfcrr, i--
Tin citilor of llir ( ,"rii'-i'i 1"1' ItO I (' "iue to,5. : UrnatorCull ,

r.. '" ""IIrt> '" T". 1 lia,erccel 'rd, wild II.ut. ...i"' |..liinpniif : i- ",.,,,Iil' n., a ."" il ,. i'r, : h'lodu.t.llhe' r.l.nrl"l Dr. A. Riser 0

(;flVvAk'14L: t(!:':' C' I. Ifcirrja. f o.ttl' at I'cn.a- iila'i leprr ent.Hue eflun: |iort saul 'ton In the I''. l 8. h<- : rOhl.// WHAT TWO PROMINENT PHYSICIANS ,
:: I Ilaot
: : :
'
1rr.I: .
,: (hunt' Krpuiitlr I ropy of Ik' ask* lo ..plaied in the .am.* rtliIton : Ituol"fTI.t a '|1"1.1 l SAY OF A NOTED IDENTXST> :
; .;II\MI'.H.: JAtARY II, 1"1.' of thr a. llir rthei, |ls.rhnuflhs' .\tlanlie ,..I t Av"ato. b<% ami are herein.appoiuu.il .. r.JJAS

.-. .-.-.- -' ---. --- 11'.11 .1"1,11| 1..1"i | I roi.l. In 1.& lie; ilrpth. nt Water \Inrrrnwd !, wlio. .hall' br, and anniirifhy : REMEDY. I 'faItr.Ifl. .. '
HIP (hit'luttblilmIdren.nul \: I
"r.I.I."t frrtin "tlurlicn, In 'Hvriit -one '
} hitriivil 1 with
i Inrmtigatlon
r'Ann"... r'Ih".I""''''''''''''' "r .... and.iand ol.lluarh.rtiniri"rmiwl n the Scnmor.aml Ih.,pullp.,,' ofctn,, fret at low ...t..,. When lhl .h,1 of .1t1/.1( nnUwful an, unitiilliiir, (',...,.", ', U..1"'H..t.I. I -lurpIli A.I 5ntlIFMh I- -\AU. t.-

...'11"10.... uola InCongrcH .r".hlr.l.! I III.I l all lure INN-M *.n .llhlhulishisuI| | f..a.. lrr.l.| or fr..I.le, ,' aluhtl'hIuiiatittllauflle n. I Ia witteahdnultanthe, moot Cor. Palafox and Intendencla Sti.,

.'. All I"'Il1n ..h."IOP" r.iiiir.I' np able and 1 Uti-.nimilikp, I'lrwiilillonAfalTjIrtlnthM I but on an ninal footlne: ; otoltltlre i 1,1,11, ,' land. of hi,", I nlii-d Stale* I, uh.."..saul popular lflt'llines known to 1 Choice Family Groceries and
.. III ..I .... ..r qI.It.tI' In. ...h.n.* .rn"V *l.;: Hlalin. rV.rnati.llna I Is oh.n.i.h '- i I II.the MInIs ,,f tloilda, to Ilia dulrlmviit HHmilii.al |late. and Mletrd nymiittermz u. '. '.II"n.ln (ioU .varion, ..n..h. Feed Stuffs
hal'......1. ..1.1.. .... "'.. ami tall of .. \1. U'nil.try and
'' "'1. 1""I, 1 ,- led l.t rail with ol nitnnl, ti'lllcr.or bomitrd, otlirr ., 1 .11".1, .t.l. ,
t w I*" I. hunianlti' 111 in an) .
... under C .htri..t onli on* I .
1.1.I| .".... *ill I I. .""t ,I" ad"ertlirr* ..hit.IP nlci-eillng, and 1 imimrttnl whole,. railroiil .) 'lu-ut. <1 ..I.'I. |I ,rro, in,. I"hae., fur r..h. or of llir "-In,. ilm. I eatw. .t. r. lao brIe ally et'ctt.d.Fine COIl: \\IIK.IIT/ AOII.'I.II.II'f'O"I": : | I ; I' Nn>.
Nol oiSIofll'' To ,t" I 110. .1" 11 Inn. 1.,1'1' ovi'r Iwelte I liulu ,. I'nlted !iate, ,iln.ler, I thn wrrril au-Ia' I f.,ilil (In n alni lr in.t.. lo pr..ln.thr |" ""r .
....... .I..lIu 'lop In- : Ilflr''j I ib ,., ., Inerra-rd( I IIninlyone < Gold a Specialty
hil "' ''''I..II..n. \\eflmlln the, (follow pill' w at. In Urrongtc.il" ", .LI"arr.llt.* of the
..... .... mm faforaldr wiilli. wtHre it boo Imnpio.rivu ,
,... IiII '
ft or I Fiing
.. 0' "rnoI ,
non I I' lift thu lOut-tI.Ih"'lh.lI. di.malii,, ,, the I PENSACOLA FLORIDA.
lo of
v..I..f public Male r'lori-/
..1111... "10",1" t', .1 rvlll wl.tIIlnOf > '-. (toll* fnllwl. Plot.. : ,, iran'-AHanlli. 1 *-il. I'hr.Nianiievertnherrrerm.m. L..".* will Aa4l.lanl. In Ihrivninl ,
t
,, i and ...th..I.,1, ,
... .. ,IhIn1i'n' Ida hI.e .
..r lIin.0 ...rnIlflhIOi SI-I In M., lIifl Commit i'nn 'h.thin' pnp, 'I 'nAn llmlnaHKaralliin: :::: "film Inhio of i ... ." ".....Iv,' ,Ihi', |" ." ,,Oc'II"h'I. ( '.""",t-sboscr of I'ullo, : '..1,1.,tha,, .fin- "0 I na dolnr .11 I. .11 ilnml lo twoprunlmnl do.Inr K.mra.. _. __._ .. 2 MrIMiHiri.lUiiKllKiKKT)| | : : : ; : : ( > ANY: I'AltrOr Mil- ,
,.. IIl.littrutu.r SIIIIHII I'.ulivar, Mrllneau from I ,
n.I'.m"h" th lure| l.l.i iin.l I we .h.1 l h-ivo Itlnv I in mili.ib.ir : ,ni.li soIl ,.,'., lIlt' aeomH'lei.l' r.I".I. .
wntvd, (In Ihi' liotPtiinipnl, I of \ cmuHalolhr. '. ill'11 ....'n-I.. : | I ph)* I-inn. who havr done n 111. -
I PiniiuiiltIi1 .
.11 ,
Ink I ..
: : friim Ihr olllc-o (if "I'nblir I.."" I
M TM K: 111I Ill HIIIHK.., .. : : ; :iltyof Ni-w otk., wan a I ., .L\"I\ In .nigiM'i' lor f..iiiiii| And, Hut Ihrt' lunh.aluliurlh wmll leOnail .,"....fiil 1 prai.llee fur, many MAT !A m p
lli-lnitmrni-K ,.l Ibr rl-k <4 II." hntIInt ..I Ichrati'd, Hi.. I till, | I. and wh,. .nl lli puldicI THUS
i.v ri'irlntpml, MILT, nr l,< ,"II'I.( on I I"I' NII |I.. .lu mil ImlinliIhn, I I, nU l, pi"i"-"'. and pai'i| '*. imJ lo employ r yrar*, upon .)Jiul.nii NE' IIICS-II
.hH..orV. ,'tal..rdf' ",,i>alle to Ih. IMI'IhJdni. '- Ir .l ) rar 'I 1 Ihln r...'I'lmiverlhronn 111,1'1,1 the "t. .tolil,,!., .!mv| | IM'. ; 'a.Meiiographcr. And! thai" ialI( eotntnillii I *an ly n'1 ly : SFXT '""'R TO. An1t

the harrier. whlih mlhl| ,.I". ... il, plan, nf Impn.vrmriil, unlrollteinphlli ; :: loHiil| I lo Ito, hrnalr I Ihervl-, i I i U. '""'' 'LI..II.July I IA. IKKr A. E. HAMILTON" "AI.'nl"' "1 (1J11: Higwirvcj, MJIS .
'. ...*.." "" ."h. ri| tlnnrtpln.. I. hue > ut,uu l. of alllamr lit, \ N C,1ininailnii I. '.1" ..- Id ,,.statuse, ,a-t li. < III'I
of; 1-a.b iii.hnn.fwbihl .' hh"I."III. I \ 'it""i"II. ". I di. "." 'taken |. I Ih.I. and Ilieir, ,it- 'u lIt | n pests lbs throw n ..|.... Ha ,t'n.ra to 'I-, fiulillrKlHre .
on UN- A.I.'n..I..I' |Inini| ''N.I.! ott. of Ihft, Ni-w i the ileptli rlulil u. ) I hatrhnon .. with I.tl. In "Io's work THEl BEST
HIT I hy
| .ill... '. nl dan If- : : ioiniiirnil.li.iii on Ibe mibjnl.Mr. I. .1. you ran nut
"H' : ;: : : : :
.... .......''I r.., """.'" '' SOl ..U..., Wo.1, whh h have ihuesattulhiu'hrt'nlo! aia i te. II Ito.,. Uhlill ij IHI Illllih: II. .1.1 .inn.Ir* of nt) rlht abmilik and mi'k.Dili irwrkIbosa.a4v'whnh'aanhlsrl.rra. '
'h.' ': ., .|,pll atistue, amo, tr".I"'llr.' a",1, I... Ihan wiMil! do '"..... |I..r llirilm. : ( ,Inn tai. Ilinu I have trn-rt varl-.n. at ,thr.'"lo"ln.| .AM" TIlE; l'wU.n; 1 I XU t'OI. CII nIAISI'' > > w "
ion a !hoon .f aI.iro.: :: in.I.'ml.' lolh ..HIP iiP..'..llip.. of aenaha l of we are 1'.11..1, in ol'rl"l Ibe lola ., Ibnae"m. LOW rni< : aT : >ENT %< \
dim. pre-
hIp ..1.1 .h.1 m.. =.h""hl .in .iIy.N." Ihe ," .a. |, ." 1 I' '' m.II'ln. n MII.a-IOW. In l'a's.4lSlI
fll".II".1" l'I "1".1.1"1. 1,1.1 I..t Int."lo"t. I 1...' I I"n'.n.1 A "Oenulnn Hinder" ean he had from,
as'tlln-d nnly hit
Iuy lit ,
I'nmpinf-
t.III": nr ..10.' t'"r."I". .-nh.... .. "t.t thin fi'ant in, whli h thr I nili'.l Any :-'|'"....iilitUclnrli1n-rli, ,'.,,, or miggr.t t'II'P' .lrcly .I..n.Ii. H. and.lmn"raullermpnitrininll. hiS.Cttita. U.lf'nti. A"'hl. Brwarrof-liHllittionMin4.tr' ." and 'nll Hinifri,, ,iminti; ,
1'h. niinn
..nl.riohn ... lr.o.r..wt..t"'h. ,..,...,.... Stale and \enernrht, 5 1.1, : he or I'.njtrixi., wh't I .1... nnl reili/o ,llirlnii .. or Imlnreiir, an) I'h.'lfl agalmt any I. ."nl"'a U:en'SsOIl ."1 ".C., will, h* .". of thr"atri.nt., of 'r niai-hine., .i.
...o.nniOli. .hn. ..n" """.... ...rp1)t rorn-., wan a-, sttiuattit-uI li" .."",. I.". ...- .1 '| ,.".".... lo Klorhlt, of ml,.li 5hlititW iulliuish i l elllier of tbo redurul or Malagi.vrinmrMt .h by; I.. time I hail takia SCIIllKinKK: : & JOhNSoN J.trkOff. Tiiemalnfaeiihnl, nina> r" li'tlir,, ont) )11"1011: :
nhlfflnh ililre I In ) ,Hull' hi I.,tn attul I'liblliOHI.TM.' I llil.l'.,nil.' ,.leep IniilHii' limit, bo nml 'liut'r I ,, havecoinn, ,., lo mein one holtlr. I hate taken I nt inttMal.me. m-a h.veevrrili.;,(' 'n.Imlnl', (-,<,.iii.r mill tie not ,., : 'i .
MM "
,.lawn.rlIdo.:: i | ir 111111 nl.. .Uoul.l: :|:a mpyIm and ('-Mi.ularv:: ; ,::.;::d dillnvnMinl I\ : :: : a'",1, we .unionippuiu I : the :In-at: li.loins; inontli. nnmeron:: ::* ., h... ainmiH'r, and ran any II I I. the 1'1"" "'' nun.ault All we ask lat I. in)eor loan Sure.run f''n" *,.to-i onirlil to l I...tillli)- 'nl .cvidi,11 n r
.1..t-.II.I..II"lv..I initer" .re ,pim-hitil.iK'
ill/'Un.rtliol.rral Itoiiitlillr, wholrd I ttu. ,., ., will (IH- hue mr, Inwblili It .been .1"le l>r.lnnillelnrrorrlM, >uniailiiii I na. rtrr 24. -Say htt, the White Wuurk..annrnqduy.tl. Bold y term lot lIlt, Iiueu'iIw'rs, ant oiln i ,
: ; :; :;:: .h .. ,lurl0'saum .. | no "11.lul0iol" inn u .t
1'11 l'ruA..A ( '''wMYlUlI. "III utltttlh, I lo Ihn r..t atil i to wi, I "n,' r\I".h. of the, ,public ol Iho nit, 111. ,.Ulillr. "I..r.1 IMM'oinit fur < iikh :Las
)' fun nil nil II If I III Knrnw: | : l '<-'n hxi'hanno.: 1 Ill! Mraml, ."iMiljoriiiirtliniiYfiiinYHe. .... II. up 10.. at ut-u". 'Ilmnulntnl, : .pmt, I rd Malm I. t11'I.I", I. large utrllt, ; J. W. ihIItl'l''I, A. M. M.l(I.. Music Scholars Wat The inger Mann'fr Co. A. L. WILLIAMS..

I'., in-American", h:,,'Imiig"1, .IlIulI'l "'rly.,1 at".HiI'mtBil ago I In 1'II 'n 'h,1,," ,, t-tuu nlil\' will) othir At-' I ali fur I the 1"1.| '' of lining jiiili.-c A l.tu'by arrived ..\ .. ...,, .. .', I' n. Agenp
Ie, or.1 iK-. I r.|iiiiPMP". I spliol the 1."i''pUlil'I.' .f thut-> 15th.' tuj wIth' I h, il li .it.n-plil.le, lu Ihr, |iroplu' wbu bare, mule Iluecluargt'o i atwK.mi.tii.t..n I.July I Ill, IMi.iviarl I II : weaud, Ilk. pw w-hu'l nr.o. 11,0 1..1'
'I'hl.I"'I"r| | | | .1.l o may' I'tf riMiiiil I ,,n Malra tr ", ( out',1'., .eulhy 1 :,.tl::|: will: h I lhu rnxiiterr i : I liipaflmenlintenipl.ite ; :,:, ::: ; ai well a* .allow an opKirUiiiil | .:.1." I..t "hntul 1oorttIl't viI I',... Conan 1 huu.Ist. I slat .sloe

f.ln.ll.H.,. IM It.." P1,1.t I'j.:' PWIIO (lot l.uveininelil' i.l I Itint' ,,"ulIl, Sho ,I-ut, I" 01 uierlain', rrmll, tini.ik.lhev ::. )' lor: 'lolulntlon; :: on:: the pail ofhoic I". I bl.1 what I aupmwd| li. b niibrtowrr I IM-H! le.mm., jlarmonv and I..u.bI.
rl.ll Dm Male t.f t'elitral ami.1 .I ( who ma) bo coiinrrled( with I .'. Helm. n ,rts.lutite of a t hleiI..1.I .,.. iI'i1'n-
A.lvfrllitiiiir llnrp, (ID *\1'tm* pUntieil' I l..r il. imlirotiinieiit. .. rxtriai-rnu. rlvhl tide
r ...."Ira..,. America, will the ohjoei ,,tei ha.Mil, ,.. I them, I bate thought right te a.k .bh.b o I Ml ronHdenl of ItInr : P la C
Hrt-iM), wli.TP ..Ivrrli-lniC iull I. nil.Vnli I n..k. I ..il l." l liliill'aI.inl l | alMaetlon Mlti.A. II. T A 1.t n a Carriaa Clilhulally
w\',,, a liwrr "''",,"mer'I.I.II", that Ilio innltor may li Inve.tigaled ,.. .
IIIU lhjiiiml. f..rilln.N> ifc.AlKMlHIrMMiMKNT. "lalh'l .liilrreotir whiili will \ it .1""e,1, Hint lnU.l-oii' by.. tIc I Se'ial'. ..1..1. an. 1"1.1.1.. u"'oh.. I .','h..n. d.' M 0" n"h"" m mJ.
II. II"d I.
I th. if It rrnularlytwel 'l.n.n.ll.
of nil I
) boon Ilm
heal.I to the .\.I..au' lie.pyblie 1.1,10. Uirrr' ami I here ha., been, a vny lurKoamountol l
: : *. 1"""I..r.1. ','nl ofene- Ilat, ttr Cwiiimiller, l If MI, ho will II,, public, lutoli, of Hi. ('lIilpo, :> hollle' 'nnd I In dilr Iliil'k lbs,acthslual .
il
wu-It I
l over, and I sow oinill..r
curIa hrard with ilelereme the .,.Intounit Ihe nf .. Stair, D"I''I"'loto.III"I,Icr tho <, MILE H HOUSE
1 l lo Ilianktor, the ( ''1111111' u.no lavr '| ) noiiirhliU "V.I Inc oslo and
"I'IN.rt""I a* n
I hii' rtiillv nroniiiii
.1,1 ,
,mailo, l.y the l'enliiienilnianI | | | -. ado of I'e.; within the last few 'I
"|iinln' 1'Iell.lor., JuiiPt, .t"l { nil iti.lI ,( allhi.nuli, Ihe ..Ijcl, ,.u.,.1.1"0' heileiiil.d f"f M' Pitahu' t If i< ( Minorbink. ) '.and, there" have been very great I sibrauot'hts.' "ltl0r. C. BIXBY W. B.IIILLIARD, ADOLPH SHEET

:,.|,"" 'i'iil. ll B I iMTiiNon' for "I.h'l| ofIlia III. Ihn .ht rl 01,510| or s liiur I that .. t'I..1 i'aneilin- a .ln.pvalrr 1"1"1,1.1". on Iho, .pal,.t of homqalcail- J. Y.\t\t U. 0.1' MOIIII.K A I.A 111 IMA.TMK .

rre.lileiil', III..alfo nut' ..'"r'valiulilo .oiiM( lift ilUpiMieil of, tall am Igno |I"rt on I Iho ,''.lull.. .nI'. .now, al,1, nlln: "r arltlrrt of Intel' 'lun-nr* Iru' oil lean Tale.'. .M,,t'AC111 U or

'inlilip) ilnuniH'iiUJoliti r."t..1, t am inIf. of llir lulvanja I.. ."u Iho, linlthrrn, e"I.r,! Iho ,nlfiit1'i'tiuii.lt I.us hilt 1..1' lighi under,, tho law by I nut .
| (e* lohn, iletUnl .r a "" '11".1 the, .. "* lhal. 'Imve, I"'e, liiailn., I r:l.HnnTui, his.June I, IWO
Itomli. I I. .retilo.1, with, tay treaty)' whit "u tr hurst i.t'io.1 ol tho Sol,'III.'Ilin : .Il' al onee ni.ntnr, p< .i- lhiuktliri.ulijritiorullleiunlliaK.rlimcto | \t) 'l-r.,UN" Int.,, II "'. Ih.t wa althele Great Winter Resort of the South
I' ,, n. Iho, fiin.iioi.ioNiiiirn'l|, l Mnteiflhe ,,, Carriarc: Delivery Curl
uinn I proilinilv of our" eo.nl 1'01 hate Iho miller: Invmligalcd' with rheum itl-iii mw of tIn I.-. unlillhrkiM Wagons
lug woul.l,, %Imilil.re I Iwrnty flilpa, al yor.IViiwiiola" g.r amiKeHholri.n lli*.vol the I iiilnl rtlalo.. oc,. rntami I I',iiion.V'e, 't-s.tu 11,111)' .ceonil b.t HIM Jvnnle' and upon confeieiico, I; .... a'. l.a.lly enntrarlwl, 'bo hrleonlil 11':1..1': TO 1IIK I't BI.H' NOV. 1.,1l'S"'t ,

at I Hit" .11I1., .""I".""." Aiiollila '' I nr-aily, (inwrought rntniivv>-, amith Inrlb.it; of IhiMirroi, ', .ml, think, ,, with immlMr* of Hie ( 'ous, Iltillell 'uft'uliir | not toiirhlhr (round, .'h bla heel, TiiaaAM. XANAIIrMKNTAl ( :

..nhli' a fIr tIo, IIII"'Y. Iiii.tI..s, th.t I,, mirprlilng:, : : Imlii.liial:i:: :: ami agili' I .:tillural ,;- a llh It Unit, l'i-l-ninlin,: a. ai nnluraldeep ,, 1ahn., I hey ha.., Mime" of ;'of nnd I(.Im.l II roliilu.It and '1.,1, only,rheuuiatl.i two botili -, tVST j I' -
I 1 them, itiKgt.lKil Ibat would\ "AI"S.
of O"h,1. hum 0
list :New ".,"th, 'In thin I"f..r. a I'riMliirlioii' I a, liaihor lbs takra I ar.sisIhltnu', ,0
anil. ,, future. hut va.le.l ""'|1.,1111..1 I the woiM'. walir nrnr .lielier .if I were 1.1I.I.y, >|iccl..dcommittee Mr M. A. Unileanw, ( my hoUM torpail I 'Ir-l.llrl: To KAMII.IK1' 'rlIt'lthvt,1
great piirnnia| until turn, are romlilinii. of .llaI', 1..e'.I..f| | all llioio lint: aro further the 11.11 by that, Mlmmrr' nlini, ".t .....'..l nit!, ,-at,,,,.

Ixnil.vllla, 'iiiirii.r-.luiiriial. : "A wlili li mar IH... h..I. 111.11,1011.1, | have lo lie artilliiallvi.imoOaiat Kiniiiiitlee, who aie' already, ilmigudttlili ,'bsatvlleuill, la.iInuuin.ttl.touttlI; :, (Ill, AMI TUG TU.'EUSI I'l'lhl.lC DA .
II"OUII
)dint lo Ilin Woulli'' : .'"111' It"' I h ".y1U : tru ;.t.trr.: oil li all I :lIon: |!>r<>:perity !tlmi: JaikM.nvilhami.. then If "..1", bo". I Impoiiant. ,' bill. ,and eonI l-furn, l.iltle cis.tuluawo's hod n"(t'tutlrthy lluru.uugt" well.S II.Oh the.. SujH-rlor Arc )iiiiiio I sIn I AmeriinI to Iho adoption .
wouldInillj tr I (H'opliMif, .IJ.ti..1I ,
(fieri* I 1/1):/' )ear )'oiniK'r I "lth a "'I..lh' of IH font nliuiilnitotIHiiii'ililedeptli. wsusI-us trollI'h'il with awolliKoni 'st Kletaior: Running' \ih.
1 IVnaarula, make, the lilt Charge trAll.iire. In \Vstliiugtt.t ,- of Ihr ."Iut\lli, it ill sob fur it. ."kh., a'I, hu.I: t"'h i'.r tw-illv ,... All (ir.uaI '...
my aliiuaal. ,. Ala. | ii .1',1' ,. Ihu Kepnlilie alIhn .1I at : I I .,...1."",, ill.' li annl.ind pi".rnlftiniidcialii, "ii..Mr. lrniil.il' with) nwollen r1 "...
Iron forthrmal IliitiiliiKliani. C. I u.) HA 11X KA Maniujer.lTl
I lnlrruatli, l Courerrmo which, : rlier (own like Muhihand, Morrlll-u ilionld, berofuirrd.Tho I wo' '"..1..1 .IU, h.i'riiI,, I'"'" tlnu'e I.111aB or
.11
( MuHull. 0
ami. then. ilefy roiniMill'| "ii lulli ,,, ,It*. I ",...1 one iMillle. a.sl,I I''h.nhiitofllH. Mt '" Of .',.n. hIa.o'. M.... :opn1J"1ng
.' lI"t.* lie I. not \I'! l ycat, jounm.r mi t will tholl.je'I..r living a rom- NewOih-anis, a".II" mil i I 1:15: of tn.iny rcK.liiliiiii,, wa, alter romilernblodixiuwlon kln.lamre, takliiK. tin ".11"1"h"t.. ( nkuauiuaru. Now ,"1..I"h..

hr. ,,."..t liulhl niI.n I" IViinrvlranla ". ","II ,1I.hli.1. to hat hun' rent If nil ,> i I mi,, ever 'miike: I tl"1, luilxirn. or.II".I"1 lefened, I I.the ('0th. I lIlt ,el"tlln, 'Hint I,.a* wrarlnK .ben I left 1..1 n7..3" ; receho, Prompt \
Iho ami, aim lu a me aliont tI : an a ] ) 'Vi ( ( loll
rcielrc fruia latpayrra r'lahl.h AI.nl.I".I ..Inl' 1..1 Nt!
ru
1""II"lo.
; l.anil 1 4t .
I'nblie: SenatorCall'.illoil ,.,. n110Iatt'
fur .
"f the lonnlry. .r'.O"1 .,,,10.1.cll. I I""r. 'lie ;1,1., forroirlKii :, purl orrnus romiiivrio.'I "II. I. ; .nlt! 'liean l",li- I on lItSo "turu.6EO.
"nd ll"v "
auW.' 5
will I' bavr It rcferu'd to a "" cl.'b" b'I''
!... I the ta'III',1, nuvlKiiiliii'ail ', Allal. "ivo' jo" 'H a. ,
.* ;tiirimx'li I leg ( .Oulgl1'h' fur a,lihllnnalcnuriiiiin count, of IlKxaliU'onli-rrme, ami ill 11 t: l'U/l/ UK 1'KNStMII.A.rtli.ll .pci Inl loin,,,,",I Ufa *f five not kitet, evillug. me'n".hd."h,inl I mr I holm.hold, wr o.II', ",Ibis Ilinw: .HIt .'. MARQUIS, Jr., -

liounlie. illrei.tly, ami, I then aik for ) our approval, of the inolutlon M.ihllianil New llrlenni. .'us.50'l'w i. foil) "rtluthuv. at s III ,I" I.. shear "y.I .

I In iinal.li to rmnpue. at all with Julm .,1"1"1" Moinl.l. Mar ,,1 II.'Ilie.V Wo halO Ihu Senator, folUw tip I .on-'t.hiy.uuir..1 DRUGGKTAM.CHEMIST CHILDRENS' CARRIAGESNICELY
,, wi
for llirliuiiri.liiiii.nt 1 he 11"1" of nholar. taught in ) \U'U.LI. .
lem
Ilil
,, f I. all '
Hull a
) \1. Sun, in referiino I HIM, III, .. lots ,
w. k and not night of (lila For halu 'In l'l'lsa, ola by W. A. ,
Indililrie.., ailunoto U ( ,11"
lllHITllt| netullihy"arIiituI .liool. of ail ami, Irailen greul I Itit. rorAiil "iM'OLli of IJ.iUerl 1.1" at ,irnolntion.,, I{ l>riiK. M.ilielnia and lbuhnit'.to; :, REPAIRED AND
Maten liliinil. ,anj euinmrnlcil, on,, in a 'I hero I 10 good, rcamm to fear lluttbeicliua ; ; .l. n .1... linn of Faney (. Toilet' REPAINTED.-

] 1 Military ami. Naval Arailiimy. I,0000hietl., have) IwciOuailt', a Inryeliiiininl ini'iit i.stio oflhin Ioio'| i', ji : brt'll an "u"l.wflll.,,,' mianllii.iI.od 1 Aril,-le., ( oloKiini' fcitraeta, KI.. _.

rierulhi-'I".rl""t I. hlvlMjlieelie\eiilcl'| | Iy I"r. I It Urvhlrnt tint M Ir. liiim-ll'ii 1: new ora fiandulrnt,, 'I'I,1hi'a.tbuII" tm( i .\1 Hand.r.1 Patent lt.dlchr ko'ol.sisI.5hJ | ,
llxn.Kis MJ., Id'C. *:.h.> I l"Ifyuit H.".. ,'hating! in Iliu fiilloil, Malei the mail, with, h'.II".1,, (j.-lhliei. whieh [ rtuIiII'MUSEUM\I]( ( .. llal.
of ir)
1.:.'""" l'eH."I I '.",,m""I, ...hllie, ami, appaialn' ,* jmlieil "nneralary lire ""'I""to.l) iH.tli" ilieup a",1lr.'II. al"t '.UO area "f l'Iltc.1lllleolRII LI "r..pton. I'll ill all Hour Satisfaction() ( in all IWoOpposite

or lily .ul i.ur' frlcml I bavellotliUlauil. r... tho mwrri,I..ln.I..I'I| 'ion .'. "-"her Into e.iiupelllion .! on tho lino,, of tho P. .t. AIioilruaI < lcaOIay and .NlKh-T iiIIKKNT :lil'nI1'cl .
.. ..t will lakethijni I In, Wr.t Mui Ida under colorof <
we or the woik., thur.I I litinili-nl ami, nt I thin port niidi-r ..lvIIlo: ,'"", ,
| anil. nluiaie. )our ai.ii, \Iii ,e. "''II,11th, ..,",.. 'the' bnilin'K, of I )Nownikhaibor tlio out of isi I ;<>, by bii-li tbl I linincnw : HI ILM Ml, "ALA"'t1UtT.: : .
turn fur I Ihrtn." .Till. hunt, iutIoui I IiMamifully I. thl.I.llh| pupil iriu'lunle, 'I", lll''tlitK.1 \ bai IM-TII, unienai.n:ililv Imdy ol land,! I I.,or ha* fi.lulu- County Jail, Pwela.! f

lucalvil on Iho li.vily TieiAvon "' ilurlnK, the last >rar.Venrnelii rout, railed, and anything \ WILLIAM"STEELE ,1 Ii

., liver 1 a tail: water: ulreaui' auatI .tu. ul." two ,IIlIln, ,.'. : loil.cxpun.iion, I.. wh.."-..0".1".1"1. ,, 1 b'nil, )', and ajialMHlbolli hue olh'I., ." -AMI- ,
I In iiatlonul: :1 in II Imrai'ler, liavintf Hieullerof H-lllloii, ,, leller ol Ihu law, punnud under the
lien, nine. pulille eulli'Kei, two | and 5 to tinnerul redm' llwiiof ,ul"a ,"-
l.overniiieiil a..i>lama, eonlMlinK 1.I.t liNal taxaiion, (Iho I conltol, and,,! iliiwlian of inleiril-d
roniimrtoof
...,lleie., a |IN.I) tnt tot'hool, amiailomlv 1 npnn IMIH>UTKIl AND 1NIMESTIUriiAUSCiJAHKTTK.S)! Pianos Organs aBfl Sewing Ma
i.f lii uflliTia ami metIn ". ,
11"| Ihi poll .liiiuld h l ho rn'ouiMKi'dMr. linoI,, .hnik, stud railiou.l a Ill, SAMWELL'STRAINED
railol I fur ,, lauxlit I., ieul .g"t. .
|1''I.ro' | guneuhhhsci.tnoralue eonii" It" li.r'I' 1,1," l I" lhal I lie enutranship : : : hn
tinaasishuls.,0 and 1 lOMiiivjnio of
a* ill-er) A".'''' U'riui.pen. r.>aMiraNil. IH..MV auKiiti| | al 1 5 II ito I mrnliaiiilKnof.il, iliiria.Mull ..
Male III'i' ,, It 10IIACC'I IS,. : H I'KS: "'hi ,..1 U.I. mud """ .' ,' I
litli ami Ilia l.a 11 r dint was I.Inalolt 1",1.1"1..1. 11S
\ Jinunry |1.1 public eighteen ,men, whu aiepitrrutiii n 11.,1 i .apl) ai In" ibn-i I atlHiiil "hof I'IXUt.t.t ..1..' a,...111.1,11.,1.I : ,",1) .'
from Ilien In June 12lli U (Jill .ru.r espeniin in Ihe, of Ibe ,, llie Next In ,, alilleo, aurnailtlnatlioiHanil I huibur lUllimore. (IN'u.lo reiervu flub UOODIII, 1' ....t :I.' ""1".1.1.| a""I., I ,,. -. |"u k ',,rOtbc .
iMinnl luiliuii ami, 1"1.10,1.. line, |{ tl.l. 'Ibiiiobi I ". nppin-nl: 'li'iiionHh land for .Iuo lilt'.teaul neltle-' : ANIMAL Ik-low 1'i.Hl OiHtc, )' btn-rt(, I II' .t \.,. v AIII..I..n| | 1 |.in..(''. ( It| Otn.lI-.
lailil.hlp. with fine liaiinl I Is gIven l 10 ,. ami, (leveu' einl-,, I ) be >l..,II, nut. h. allot loi ui|,, out Ill ell" ,1 1'ciii.acola,.1"01 ly 11: ::. 1: < in. t.i I (.15 4 ItO Ut: l'l tosnaA

tour H"In'.e"I.IIYO'| I l'i"lrl-l' hi u., <'a.ilut IIr."t nave reailietl Ihe Hi'pnlille last '' llii"." .l.luml, or, n lit bin I"..II..,lionIniliM "'111.1".1",1 of al.I"" l In t..lr impiopir "ec-1 ----t'l.-.-- ( 1o'lOo. sn.o. "::10.:1.0: ..".\00.
p") iiiif 1,10 sIn ,, lulliun ant hd.I miii'li of iliulr "..t U' v 011, lie.1. t Hint UKup- liain-ler' in, bulk l 0 rnilriMiiland SO'! SIEltI.tOlJ.: ".00.. : triv: ( .( lOw
ilmilal. Ito .ho..101, atart at nnen, mHailltiK ..I year e|h'h5'0. 1"1"1 I'[ prin, h.'. in "w \oik, I",'. "Ihn', urn, land, inonopoliiil .to, ,::'M'. $I.CM.. :''', 'Silo, ISO 'n iillaI.lah.
.. paid o"t..r the, l'u"I.' 'r..I'' y. .1 Siii'r! | Now I JloiNO., While anil,, Wlirolvr .t Wilton .' l M I
l tn write ".1101. eaili-lihip M-lin-r tki' .t'tu I, i. ,/, c II, > IIl
will U maile out aftrr III, arrival lUllroail, am I.j'l raphlly. ronitrm thir 11,1-1 n/, Kbiinld not; lie.0 fully I.' tlc ".Ue. now bo lifted to Ihebollom. Tliu h'st and!! most( Th ; C.ollREAL n A'o I'liin.i.., ,, ,, ., ., ,, IHI.IHI, I..- "' ilvlli.rnl .'"'1". ", ",1..0 'I.'
I'. Si A. Itjilioud, ,I and Or* I li I ,
got i
licirK. lly |I"hll.hl"l| thl letter ) ou 'luil ami,I'flrOYOI"I.' m .ula, In mlJ:!! nt' an emit, 'dilu" I in, Ihn VI' vMtno 110 lodnani, khidiil, I,,.. 1'.1., ,.I.'I.I..I..I.nII..I.l |. (HI. Allcbtnia.
will slut autuo yuuiiK, "''.11 '" got tI lie,, .1I1..t..r| rtlioUepiil>lie. I In clo.inxIlia was n. llirillnttliiihlieplolKiM.;: \ ; Irom the Maltof Mitta' boils PIOHT.', | ('cUlprchl.nsiroSHOW hlniltlvsaiHi, 'in) |1..111. any Maun In. r.irnl.llnd. or tiltit, !
5110.1| | iiitnient.. I luo I uuihtu let-ut! ami! thirty I .nw Mul.n, l.l: nd.Mr.liniioil'i over two and, ,! a-balf million of aeret.llrrliliotii I'artle* Ih: Inn I I.,..r >.ut ..( Inn:;. a Ulil.u-, : .:I Ir M su-hlro,:: 1-I 1.-un..l., .

cutlet. arenirullr.il.. J. C. M. 'truly your, 'Ih.IIiuLAtuKn 1'iv.lileiit:: ,, '>nr a : "\. toi'Nrki' : .1 \,; and ;Hi.:n.ud;. ai'parenlly' :" nieaimbniiiin. I llii w d. not, di pnlu 1 ESTATE 1.1..I.'h.I.'I". '' .T...I'n.bk', >.biiialK)Pull' *>,.,u.I-uoIk.niiln ..1"1".,I."In,..UK.u t"1 1, I,, '
ie.l-e
J".t.I''I'.I. | .oil 5 of duvelopmeiii but vtcdeii, linr right, .In law iueiuimid UK li) laoS, .fiidf.ii. ris uu.lh'uu. .. ,0
I terminate, Ihi ) -
|
,\.. .. am Ki.inK aumunl ', Hi.it Stwink, nvi'ili.Ai.oidiiilt .
o"J"I..lly I a eoii.litnlltiiml. pirupt | H druirri, a hemlt, nileiinie !> lu jutljo, or under. any color ; K. fl1)W"\ ,

Thus 1..II'r) .ihhullt'.. v.ry wlllniKl ohvy ; bill ii. atillow and IC"'I, lon.idutallon.'lhu.0 ofiluim, .tbo land, granted the' -.". o> 1 1 J-I K.i: .t Iniomlein'ia, lured, IVIM i
!t. aituin
lonitralnlutti
I. yon .. Slnlr for the of the I'eu-aeoln & EVER SEEN IN PENSACOLA !
On Ilia Ifilli ;tul loot inonlli the onliuiiilri'd on, jour 1".talatl"l, a* f/ | I" t'rejt (poinU I .I ileepne-, n.e I

I .. .11.., riglul y-tIr.t thawingthe '' .f L'liambur",, .01.lu stud. .'II.I"IIY, : or. .Irr RIIII.\lt, (a thu 'eu.lion .eoigiu KjilroaJ! in 18.Vk and, wbkbwere ) Au KNT:

l.."ul.lana. 1 N.ltciy I'oinpany" l*.kplate. rnlalail 0 lucIa pioiuiMii' ",, great "el- ', |I"'h.r|| wulili eI.I.t PeiMum.l b)' Ilio term of the law tour.ht'iloI I SKYILM.E SQUARE CO.UECfNU PENSACOLA

I.IMImm' were alwtratletIruitl r."to 5 Ihe comity' lluuku, !. ) onrilutiitriliif. ., AII al ".other gu\f\ |I"rl. suitl-1 by that road 'In In*;, and. revelled .

luuutbl/: lb a |'Ural H:ki'l.: anil uf, "of l.21.r-u.l| :) In were thin nut,, .r.utrget l i.ll.llii thai (the alvaluetof very .,,," 1.rot..,:"I,LuI, ."id dcaaerniutroniidinilion .. ', to the ('nit,',' Slat.. .ileelijcur. USE) : WKKK: : (ONLY NEXTTO CITY HOTEL. POTTERY WORKS

claimed, U I..- ritluriipJ. lhu, ,., by I"_' thu Keptiblin. I Is markvil, untanil ,, on Ihe put' .I of .: lulore tho IV-imacoU, & Allan- Commencing Monday, Jan. 4th '86

their .lIr..1 i.vt.nnl, the lotteryruvuea eulareil, | by Ian .uV.Iii) of hue all hoiillifin' pmpli, '. I Inly at IVmacula lie Uaili-oad bad, an xlaloncc. Mn.I.'I..r.1 kindaor .- and I rnrthern: n in. Mn":

IHM.kelftl. $;i77tMhior thin |I"*o. (lover istusu'1u1 whiili rllli ienlly (leu.l' Inrealign .,",,1 lhroiih| II. poilcan, ttehoielhal | 'h.1 baa been negligence, hlundurIng MATINEES rEX$ACI.\. KUiRIDA. I' 'u. ., .. hi..ken r'.iuninini.' Oats fiiucer f ,:
ple'a lianl-carneil( .inoiiry. III (Ilieavilmf Ii,. liiippinu,. ** or tliu |n' : HID Sooth will gel HID trade al l lIhe \ or worno, on tho pail' (if the and >r Harden and .,..
one iiienlb, not( to n|"..ali oflliv. daily"llieVhi1ii Im Mirve the I great Inleie.l-, the Wednesday Saturday C.PI."I.1" Pot. I:u \i,ia
cuiumnaily, ami aie ala a) riady: lu 1,1 .r ,he .lle I.. '''I".t" will, Malo ollieiuli., or thl. tiling nrvwould \ nniilHtnorilorllrnniiieiitaanJl-Ulnlilniniy, ; T "v

niaTlmRa call It a"glautiia give "I'' Ihulr ,,.t. ih.ir 1.IM"I. amievrn ( New 0. k suit, itt hut :Noilhern, pomliniiKheilt'i hut Ibwu( In, Ilia |..lllun ADMISSION TO ALL (.ITY l'e.upt'rIy, IL'.sgtt asI 1..t. Iuonmul liralii lad N .. J'IIN, ,to.
null tl.dianl. rolllto, '." 'I'li. Ilielr ... In .let.., Ii.Ititatlohes. aeJ. I'n. o'il-'tet, and l'raIl ',
| ) 1\ "-. II. II n"w with tho laud, of ; Taxes J. W. KOHLER
fluile.ton. New and, Courier says Jixglio ('N"..lii.C'araea 1 ; Kirl llrmk.W (the 1'. k A.. Uitilroad aaicriinglillo,.K""I, (lo In...''.. t.'Of.u..5. Proprietor,
that ( ;.riu. JI".II"'II.d|{ and Karlywhou : *. 20il., ."...ru.r": I HS.'i.11IK 1 loss ENTS.1t. rminrtr; l.larl-d. I la say hamli for Saha .
iiameaailent. to the Infamy, ." uppnhcn, that, lltbi'in. and,, claiming (In own and ili,|ioiio *f or Ki'Dl.fnr a diUnllu p.'ri.ol.! Kill; Iw Ad> : (Hll'Uol l" 1."ln'itll.
I'llt'A. M Ir. I llongiirilt' ilov* kumelhlug, I ,, looncro4iauli ll..il 5 In /V* A1 ..
,roHnidi-rallon of .hanilM, salari.a. fHXK LINK I IN thIs )''IIUI'CIAHIII .. "h
,
( ) (Hun helm o 'lar done, froiirtv f.ir $
"
are, 01,. dec71 nut hue lot'ery rogues ; Whatever mar "be alil abuut .. a, hi. t'ouxn--iininl saucer not lelloil being Ihe allei hale aoition* on Ibe h 020 __ .__ and lit,, theIr a.hnoatags to plate aaui::la
while the riorltlalinifa-futon. aawrlthat Ih..,. (lo al l leant two court .11 ob. .
apirar| \ much rredil So'uslllI .1I Hue of the I I', ,1 A. : and, not I' '.

kreail'"bll at ,the,,. 1I"O..r Uoll.arlii.I'viiaianttuuplewa Kglng. his. III; thai:: .i.ju Mate: a II lil,1:Otis. it: Ilieiu I Ia .oua Ihe hut MipiemoCourt lu ail-I: I lie", ,had\..I.Vc h..N.II".t.| rejrrel.nion.thl'I.I.| .|,'Ml h. on thu whom line llii of the. )P.1.tl.I.I 4i. I.Ioal. NOTXOE THOU., CVATSON.. 1 Net} Store Haw Goods Haw Prices'J" '

a tar uol.ler >|ieitacla than that *, U I iigti'l, wilh antfanaili'itn I Ill* > nvclie* "I' hue I* grant wa oilginallrmade. I ,

)tiraMMiteil by tlii'W II.I ld Rt'iierali, Aol\,, or alas 'Ilea. about iiatuial, "1..lh..rly.acre distillled| o"'I"K, ahlu) f I til K 1'1' 1'. "al. I batlln t'.. la tbl. 'OC SALE. ,
In toiiiloil on wage si ildeiInliiully. rlxhl. An lulurcntlnic. ia-e rweullv ". .11 I
I thai lie had
." caimt up rrlaliug to ike rlxht ofeoloreil Indhatinx .( a ''IN' u.ueepllon I; day dl olvrd I) mutual I eon.nuarlmn o A w-w eoliaw I(< atn",. on a K *M f..< C.
of the llniitiou, and tko nl.i.lu r.\i.i.v- IN IU tLlbiII1vb. k> llTSfllnibp.ul.urU.. '
K; eryday hits fiaud U ..ulv.rtiatdUttltsr ( |ns> :. A nriro' who waarrasa'4 l out hbo ... I, Houn but fur t ol. t.e... II. irX.ul ",'" ,, w"h ,, 1 Ibpbouw. FOUI'I"M
the lI""e..f the W..hllltoll! 1 alnil, ii.ii lo a pUe, of amu, 'e- I.., tarry i .1 We notice lhal Mr. Miller 1 of New hd b"1'1.1'Kltlnii cv" .luta .u>t.iH n.v,"Ii
iinacvoiinUhle I hue ihit'tnut \ |iB-My olr J water | :
auikorllict.. ; ami, although It I I. ,1II.lIt I..u...( hIs cnlur .rl".III.1| "' ilovi'l.'p ill rranon that u'II.11."ol.hllo \oik, ba* Introduced, 'In Congreiia, IhDliu.ln.- ,Ihr old, llriu ..li 5.. aij. ".,tui,|, ."1... Hill aril r.', bal"
criminal, lo uthe mail for lotheryl''I linha la. wh.I the thrush t'ouitkelil ..1 ., bill to cliHlruelive and, :.: .kuUaov I"n. u.., I.so tux Ibu
that hi. prctent Injurloniilcpitoll :
to cit ,
,. STAPLE
.ltl'"I. tl hod and hy Ja A. I hams Jt C AND FANCY DRY GOODS
tlie aiiiioiiii.'i'iiinal, tbamoney (lhal I did not hum the l I."t..l
wa ,
| apjirar .
.. TIlE
: 't ; .! ho ,1.1. ( ho H J hIiiKlon In the .f .Newoikand thirty('a.auI'll, pla.von HayouTrsar
,. h.rl.
ran "to ...", by pot for 11.1.taIs aver 'lila thai plalnlill ha.l any legalrigluta "> '. I"nwn-ca
\ .
>: \l..
thus Atlanta
tin. brine .tuna lie edwl. In runninggoirrrnmunlal .niter Hie plae *f amuwmruU I'm.Hill". s'or .:.I""I.t.r' \ adjaienl water b,dumping ( t.t.I.I' U .trw, ...| ,,f o..I"1! on Inton.Ii BOOTS SHOES 5cC.

J alit'iiUiiii. Ih* bupivm( I',uut rt atllini One of says Ihe imidcnti of Ihi.llamw *rotherwise, and. lu punl.li anilpi J."tu'" t o. Il4Ist'o,0gdwrbla.,5.| tbsanall.Iu'.h"fttuieoaI1 ,

Mr. \ il.. ought lo wake up ana1Inru Ihi. ruling, and aay : "1 ho' ael cumplaluinl was aniu.liix a .|1""", h nf I 'luau, lit'fIu'tugtt'Is 'event >,,,'h ol.,".'.. Il rraillwiiand IViiMOola' U. ', !!! Ur"li' ; .I1''."...-...a.Illiii Ai4.vi-ox H'niuirr. "i': ,HAt-or..v, 11.-*.
lila his matterIheie'aaihauce vf by Hie' plainllll wa tiu.withuulrawnl January tit..I- Hm :
ayes upon !1 ::: (, of hit. hecond, I rloahlaliliriil. referred to Ihe Senate ('0111. K Wan-bonw soar I I. & N. "W')1
'iYiI aorvlie by Ihe ilefemUnl !55 .
lao liu a*
rl I r ,. huildimc
when I II sIte
rule
rvforut. hi.,, .( the wlilru lliry .. .1"'II.I".r mltlee on Commerce.V. rail Ibeicelal asto I iagetu'orisIv ;.. rotate l.n-fiw. -
ol.r 1..1
.".,1. to ailnnt ." I.. rontrait .am""le.l. l'ha.I. 110 man .| altenltoii, ol, heualora JOlle..1.ll'.1 DR.T. J.WELCH r...sqaaro o. East: ,

the TallahaMoen, I" I.I.. U.ueay him lr ailail.iiun. 'h". taI Ihe guy who fnnn U'al..."|',1.1.1..h.h.'I', Irl voting slut (0"1..naia" l avldonlo pat.AJ.,.,.. ,.....1"1.,1.1,1. haeian Sh'al Hoi'I", Saw Mills, Eimiiu".
rIght I Ilii. auIhrr b"r. I
: a* .1.or ) "" d wf 'lllu.villc( I lie iM.ln'l .. (tub. "i. an" b.1.| they ,11 1 look RESIDENT : DENTIST, t'AXK: MILLS E'ALUtTbhhCopper < l:
SVUirr ,
iurmb of III* public ) KKTl'LUS :
Hirand Jurlua, I lu taking tt-i arl<'I "ou.1"1'1.| .". I In, Cnuiire., Iml he alter il and have amended ty lu- .'OI KENT.rirp.bm ,
rvlulehuen lu Iwmwu onrtoloreitltuena rlgbl I I. net bateil upon III* l.iel 'hi.1 .. I SI-I-rIvals T.'.. u4, ..
Canon Ihe .
he U-loniM (lu a ., ,.,. .. 1111. arena' anil tamevert dish\,,. (lu in ,urovUlon a ,ulas.ensiakbng .1111. 'T'IU:. "011 alrl.l-1n:, Steam Goo?
.
i inuclimuliOHand .t."I. Pil. Gas and Water and Brass
.houl.I..I. \ the A .hl.I. a 11'0.1 pnt>arali.ii. Pipe and Fittings
irises from, the .... thai .lj"\1 loll- : la thus ofIVniaicla. and darllluy oa Nucth Hill. I ,
iliu-rrliou.i Kieijiii'iilly a let near 11"I lend I I ,1..1 I .1'1'1..1.1. port .1. ,.|wnl., ai>ar llw A>.. ..
:
till; U found onexpaiteeviilvnielhacoaltlke ; : uuiilipr,: : :be, nor any :oilier IH'TMreiild next di) "thai, 1"'II.rl I worw." than, No fir a> > e appear* only thutsas. 1'rotaie ha. MUM all! '::'.to .".ral I.'. n..iwa la nIit.b'a HANCOCK INSPIRATORS. (ALSO OLD ONES REFITTED
( laiai'r.] of Ibouuudi demand a* a right, under the ,.. .. uas a Ia < *. Palal... th....,._""I.U.I.
nor.l. "bHoh.-I'ol.'L. of our lu o
on liu'I'reus'niallvea .n

abaolutvly of iullar, ulion. ,IoulIl. (lo pla law.,.Dial hot .Ih.*.lrIYI..I.,, .! hl.u..(.."""'I'I'I"1 I*the a flU\.: OK.JU>K.Jerome :. anil I'oiigre .""lol'. to be at t".t.wrk (.ILNTLTTorEKATItMS: ) ; ) ; L.,.,.11.0.1....:......,,.. t'shaka .l. Steam. Turpentine Tank Pumps, Machine'AXI

lIolll.1 b'.uahl. fair laiemenl' ( (t"e w iui>.tl n or awake. NO far a* lie lu t. .I.. '0 u..t > CASTINGS '
tan the ( Court. lo-day ( .lira IIP. the grist Undernfgeriu our pow WORK 5,1 .... hoOt. N Or .L KIM' )11'AMIIrozs. UU''I'
trivial of Ihli kind la being IrieiIn .r civil right a* applied l. 1".h.l. er ". .hall walk Uitli Ilit'Ir tin. of GUARANTEED. Lariro turatr I'alafoi .
. I ..u, t'inutl. t'ourl. ( In* ralvnn. Ibealcr. *. r.I..o.and other, aeinlpnklir .n railroad Iron, ha* Mull om!..lon and. iiminiixlon. a* well a* 11150.u.w 'toots> Wwolltilk'. rulaSI.. ct.alrwMa. o .lab'. h1.'c :

lirotker look a ijuarlrr of Iwef la sill! ,,. ,. Ibe ha, leria allll. now .u.,1 of their good WO'I.. and, 1.0.In the L.t ( .,' ._., alan--a, ..t \O::
fur ." ...., and 1IIIot awount for ('.miiiou, tanlrn iua) be 10111wlld Iheinidwive* \In AUhutna., I inpeh ""...!, of Ihe people h'haeau lrai' Mre>lH, I'..'... ..t(., U..LIW llc'ol. C1t!
u. ., | t furul.h eifual atm imni.>J ilion A and J 'a .' .1 ; ... o.'lll.
at inuili money a thonykl I will eta) there ; .1 hive (had .III.tlol. h.r' pnwpcroui .1.1.1 Otto. .. t "
,
I.. ehoakl. lien.'. I lie l I. Indulnl bv the .but they undoubtedly lurni.li new vearlottfu .1. genllcinon. bulrlorlda : .. ,
euouKli df him and bl* lnl'euicola. t.IK.lhn VIva .
.11.1 s.-etuad
Inns
\
1 11..t.
.liould Lu. :
aeparaUt .. IOttusgt.aa
grand lurv, an the roil' tiut of the .UII.k1t.. rtpcrta. tur man el to aIrss'I slOws
olker, for brcaib o f tru.l." they .. lr* l.do : ', da sour dui) )0. Mk.auN-r Eusasus A. "II latvt .iasIlan 1..I".n 1.... .

.., every CtUlIlI. tb.Halt U 1'11.1.I uudoublcly a carrevl rulingud KINK 11: ,'1 vmiioiH nt:r.or :. a'nsos."alisltlthasiaa.twIll.shl...in bad be lulu of .".11 hun-u-| *. 0-sot JOHNSON SAKIrmmrOb

..11' Ibe aiitlnirufraieli'M. or ; < an, lint will In the saul be *ualainetl \ Jauuuiv J -Tb leuiu NhW: AI,lt\H5Tl: -,.KMKXTS.: Kiia d". |iauk January Ma.i Lamnn lawal.wla l. rtory and di!to Illni, _oa.IU..U-.ranwt-l o

li"lo! "I jurlpt.. \ ntlalura of the In all Ik. hialet. The uegru rr W. I I. 1'111.1.( ) ... 111.Clulla- ._ U i IronS..fivinlH I apply' i" T"i>ikiai"'"'"'" I us IM |. *oem lo 4. .
.h.ulo h"I".I. IIIMM near Ion U.I I. 1.'Stu
has all rlf.hu under Ih. law thai 1,111"* .
I have t". hlk..f .. htuI (bsune I' and two while mule .istoa 1..I.I. las M.Y> 4rllia ua .: laua-
.IIC' t'aasenttcr.> \ C. nhOirXT() .Ir. > .
ether tiii/eu of'| ultp.1 kuicnkaa apia
auy
who are generally sent I"
.houl.ll..t. up ,,.
Jo. k han.U !
I .1 a a (totltia1
t for trial. There !In our iiilini'arve, bat beyond llii*. saul oiil.lde ofIb nrgru tl., .g.. Maine. unknown. Herndumned Dr. J. J. Kester ... O""* _.n"l' LINIMENT )

1 .ara.e for ofrebhery oine tahItI, .teases paiiamlver bv law, ar t"o" "privilege. (thai I laoo. .:.I.'Ul' Atorney-at.law. ().. ...anna kill. .la* ai*

u"'uut.ll. tIne I..cauuol eOllto and. that ar. ar-Wai-a >aa aaiu Buy oaln".1
! .
the late grand I.thl.clu' and Nk: OUl.t.lN* Ill RM'MNr
! the aclioai 1.1 rauned unfavorablv .)011. II* (province. Fanatic.m) and lluiim., ,Ultt.JullayTh.. ,'l. her l I.. i ". Hook Kbm, HsaiGDcpathic Physic '':diauoM KM (tynos aseWSsiIast.aaahg a nn.ua. |" osa

niiueul fr m tboM who went arqaaiuuxl .. aeiiiiiuetuali.iu WOnt tvrulually i.iruer of I'aruiiditrl 'n.tt'Y". aid wIsh to M_ U all u .. '
Iullo'1.1.. 'I."II"! ..
; wllll the attn braugbl ash give up alruggle and the ne.' known MIHV Ivslullu Peu..coll. Florid- 'llL\Ie. ( PMU. aaylMlaana L.? yua >M1u.

lu the prellwiuary bearing of tbe gross g like } uses mil, ) where ulhern,, .,.1"1'1 wa drlrrnll.t Ja""II:___ _.1.. 5 S S ." t-.w taaluLLacTiiia MI .1 Taua.tVw T ia'. bV Auaact,
.
.' there will further ,lon .
h.
rax |" I. lire II,,' ", ,=. Tlir 'inmate ,0"No'1oo.
they ar" wanlod, soul. whereluplr ram :
the future If bat la
*
d"elol.e..t.l. b.rrlt) oai>eil us ills Ibeii ly. and. NOTICE.N'UTU a'Mllbl"S' StflC5ATC. 5,
I trun--Jauksoiiville and eliot .. ua bar I t. their admli.loa. lo>l all i i'r.a.sa1 .111.I 11. U tV'MONTHLY OkAtTg.

Herald. ___ ____ _____ *.liinalnl' al ., I. rtportK A. Ihibratok. I.
Ibiacounty we have two raaee flldni wan, Mli'Ved bo l-rwl ho llx vfIVMW w
, Senator llark aaya the iul.villa KI.MII'I I '.., w ill W. .t. loin' ..c iN4" ., toUa.t .. THO8. C.
> >lug lIst very peculiar amituelale 1..L.I..r UlllilUOIK, |H-r' .1 WATSON.
| | Time has I.... r brick Hi* <. I 4 lko nuNS: IMiMi-ula (>a*,., (In the .., .MAKE HENS
grand Jury I. IbUceualy .. wlik .a rather t..I..lh., judging 1..11. ni 1'.: of !'. ._ .1.. MI MM a W""r. ii.r (kal4asiI nO.,4. RKALEttTATa'ACOU.KCTISUAt.kITXexl LAj

a very ..._....t....* ael of t.U.. 'reui the mauurr la whIrls In* gold atsbn-'rihi for; Ihe ('OKU t m'it, -will .t.i"b. MAta.Jas4w too. W. kUUiwun W.*C.I:-MUsaILI(5$4ia(__ U Clly H.tel. r aaa ; := L n5h4la

_geu.rally. me a bar b**. .. .'. Lvtrrbwdy ..u. I \ .. .f. 5 0


.
-U .

,
__ A__. -

-- - .. -. - I r :
- -- -- -- -- -- --- COMPARATIVE
E g .' 1 WORTH or BAKING POWDERS.
; 1"11( 1'1 A I.LATI". A I.AIMiF; llt'.INlJ"l. I U.I. ,.T :I 'T ".. M I\IU
tll'aculi.omUlf'ci 1'' J
, I Tif .' 1 Id Jm"inn ef tialla, mnrhiud ., """. .
; 1.i ,
of \
The 1m "
I. 0. (I. rlui '. I '"I|>rlh"l.h.t| "I. through Itel"II.' riu., < it ", I.' -, I> rita.'ter, now BfDWH'S 1.1
Ralhrrluz of I lie Odd ft .. ,I I bat 1 In Phil vi- .:, \ '. I
:
WlI>NF.lf\V. t\\\. .\ll\( h.CHRONOMETER l 1'''i.Tllr i. tel Ibeii' fri,.n.l I, I In ",.10.I a fw.ran. pi-own I iniiiuii.tiorllati. 'Hie pi' IAN 'I- ,b"I.'lily' ilIlt'l I tin l |. .I"t.i i niaaeIli.nenltil f I I. .5 rlI. 0i, J" ,1,51. ',1."u (In lNM I.wd.v)C
HJtcral n' \ .
_. ( teaii I tgn t 11'1 >1 II Ii
,- l'r, Mill lint hlyhl na.onoct,, the I I IS.IIron I rehnili I lie. Mil., ...4.1w 11.1 P in- rill 'Itla having .I r 'c". 0'1',.. h I' ,I. i' '' I t .I'I Inu'on)! ate. P1hIlCI1'ORlPitst 1. I

ni'l enjnvMile. '''(. r.f Hie" wmon. i .m led 1 i i i <, II ilni, < i,"-iiici- | i.it.ilninii, In PIe, 'IRONBITTERS I I I \ ,S'.lfl I. ,tiS,h II, .t''lnPh '
:- lie I Phi' 1.11.,0. I.I ,1- .P. : Nov "
,
01"1 0 .P In their 11"n r length loi I lie 1 temM,| >rrMoring > urr'i ', ai! 1"n ol .1. haib.ii' hoilMfJpi I!' I' IlJeP.l.' Y
I'alnlox, 1 I in : \ I.; III .'
up
and,, and 'tiriiinpua I'
pmrpp.li Iho and aai'klntf' of thia |,lio.platrbifon : I l.< I'nnt viitllauie! : 1... Ii I II.I P PI' Rr IHI i: ti.> ,s -
.I; ; "
II'I ;itelaiiliiid., 1'irri 1..11 ,1"'It lie .lii, I Mei.U'oni, n I."in' Ii 5i':, xi nil us-P onr I, "Hot >l.a vie I,I .
|t.ilt I \ M tl.l WI II I ( lliRMil.mp'nvice,
TIMEAS l'i.e., ,11, "1.1 .'ula bulge e I wbiih. jvoinl ll: I.. tli.nibiilel all ovi'rtlieHouib do not I.'now. Ihil Hn di.I..C| wa '. I -lj. \tan :i :nl I I.,,, I,..1.10'I ,

1 N. I 1010"1"| |'a No.1.. tie two ubnr p Ihodpinanl, foi. P Ibe I mpoititloiii i lerat: Hint;Pitt'i wlm" tu In- :lawn I)._ *. |Pi.'tlp''I'!. a ,o I, I .I. 1.1". All ,Ala' PO *T C ___________________
f .1".t. lita, of the. or.kr In the : : ethic;:: .Mibinii,:. \\ ..rehuiwt'otttli.ty :|len'n'ppc'l, l-i Mr l.t HIP ill-| iwltliin l of ,
'I WHO, "pnblnlt,, iniltlled L, Ihe ,I .. Italian, bin.. wi. luti I b,. ,..11 alit I pLot T ..,.,. i'i" nan nAnu. 1 5': SI IIa. "viull r'" 2.'n Ill.L ,1 f l.E1lAoll'o: ," rt.i ..
AS tot) Srr: II IN Mt I. (Ibo 1.1..1 l.IIII.I"i.; i huart.II TIHIIIV l l'.lf (e. "i '. I tt ttlilitint' .. 1
of I llm I Irand i in ,.1.. "< at w .
r-
r"ll.wllll"I"1.I... are only In (llm luinl. 'mo 1"1'.1.1. ,atmiM TUB I I '. ani.m 't I. ..
I.kll" : I. I. J..I.I", (.rand, Ma' 'ter, '! tie'.) < freight Incl'e. 'al'lel',1 no larKrlt hoH ,,' '''I.I.r". alrl' bad, 1.1 (....."c.1 .... Ui'n .:Cilail.. P t I 1.' 1''I.lr. 1"'j I'WSFft .r..I"1

.11.1..0' | I bvJ'aM, t l.randi. J. J. llonl. that. tbe narelioucaipoiiimidilion ,. 1' rld, 44 I\I,, 'I.t Win,, .l hirer in I : .. ....".__.. l"' ,I"! 11111.I.ln.! !! .inV, .. I ml then ((7111 S
MiowiNiinn, r I \l. MCI 01.1 I. rill I.it H. Mall iinjll HIP I trade, putt I ant ba.Utn.irii ... ... I." t, '
'nmik-, I.,'ut., I 'baplain' : .I no. l' .\ver grew" tee C"I .. .1.1'111 l loi, HIP ",u,'IN,r lo uup.Plna'aLL, OTU' .uN '" 1\.I.. ': rll'l'l' UK. PUtt I: S _______ _
1 .111.1. n't: ; '
llailroa I ( enter .
-' "'' I o .. __ i IM 'lIPti"P'fl'
aitlin
I
,> I 1.1;111.1 Himorai.ltn : 1.h... ,I el Ill : 'I''I'I, : .':mi Ml ttltli I Mr MII : d.t.rmuii" '' ,".11.I 1"1'1'|'I hll.1, iiuatui.ai. I. m. ;, I IHrr I : i: ,". Fran: .,.I II *: IHIi ; : pi5)W IHkl: .u.e. '-------- '
. I- I 'I I Inltlp. I lirin.l N., o.h art' .1. ltttet: I Ilieni, .u' lax admin Italia i,7. <
: for lhe, tie f Mr $ulli n .i"h' C.r SSffl.mnit= in i" I,I IN ltli .. I."'
iT n-fto
ttoir... l.ii.ndTrra..irer, ; I'a. : !llnl war'Iinu'c., .mi the, rail i.li'ilion ..I II! tinpaitiiti' rr ,n MM a t ts ... .u d.l I "I'.t'v" P I ,lu,11..ll ... '..,1111", I .. un IN' -

I Mitre.y." I UI.uo .11'.1.1'1" I' lar Ui onlt l h..t''ti'' Ilul"I, m< ll:* ":'l:= '" 0' ni. lo II Inu-A I ,
I.rali MOI.hll.t 'Ie'el.1 large te- rl ni M M .*V> I ,J. I, I' ., 'i'lta', J'FARl1hAnupravs,
i l nk It. "r.
A 11 In n..I. I-I.
STANDARD TIME. i I luxlallod hileSitilpI' .I' 01 prrlonnl .
ipitat. :
: uric 1J =
.t are now In I Iho ilKtliaiKiuu11), )""'"' sp'ilo .1..\ .1. l I. I I. PIll, Iil ,.
i Ito,",. .\. I;. Maxwell Inliwlu.-i-.l lttiltWhiutC, and I. Putt.slur oilman niliiu: iliinil,11 I I I.Ii id h 10 anv ,te-. I :rarH? eSr :=l= I II \I.\II\NI\ IK. llItkFR'h: : 1'llll.FT"0

'I mil mull, an .il.lip.ito, theaudienpe.ettlng on Ilio wav or .I baitered lax Hum "Mil.. mil* h, nl.ilion to llnliini.lliiitfol I *.ti'nM ,M at 1 ,,' ank 1'1. nctl'pC I II:",. tIn. r- .
I I lot Hi In.Ii.flv the prim Iplca tinIprlvinu ha\tI"1 '' l.ill.i.t, M 1 ill Ii a ncr> 9T4vH ,! IkMrtili :: 'P.I I. OP 1 II P'iiivill' wIll' isllntl I nIl
IF'UU WANT Tin: Old, Fellowilup, gltliiK air.ns I 1 I"rlnif raiiix, '. fruits" I 1:11.1.: ,. I hoi, :I..ifclil'il:: : :'naturein.I t'io' Ini, lh._n .f j n.=.L r;; .1,111 llPnr, ,, .11.5, l :PhIl": Ill, Ii :I I liPi, ,. AS IIItEtlAl'Sh.RemraI"5
i7l; '
"
of f'
I ', l or tie, Order |""ho.I'h.ICI| and''Iho *
hl.'ll lniHMIiil,| 1 fn>m Elicit: | gaitS ia. I ,b..p. .. "ft I l ., 'll, ri'l'P l'.Ho l n a''HI"i. hh.... Ca.
\ TIME' g.., "o" II' I Uaorinipliidipd, and .linlnif. p Ilio., tnontli P of I IN.n.ml.pr. .\ Ii.,id ten th., di,101'Hi iniiri', .I niiow_. .K..A IHKHK, u \ ).tt \tiill.h.. \,.1 Pti2.t" '" JitLkI'appl'nunl4kone' ) .

LOCAL .ilvlnwith anelonpnt, a).ppal the 'rrn.rvatlon of P the liaibor 1 MOvimt 0'0. 1.1.1 l I .mil :vnii 11.,
| urge pan of lPb'.e liiiMirali.nn.| ( 11' | < t MIIW Hutu -I. .. .. I .1. lIMl'OltISaknaanntuv'hREFCRTS .
.toe!Iiiier.' ol Ibo, Ord.'r live up tuthnr .1.1011;Iliptuats:: ,: l'ol.-1-.li xallH:or Kalin i :: I inn .ilM.nl, id 1',11 bj an lmrcnrlillniX | | In.,.I his.f-rt1* .. ._5101PIP t .., .1... '1." .
: 1 1 'Ii' i .
= 1'ahl .
uk II hII.1 .IN ) 1.,1.
tea ail ill Ftllnw. lion, JF ttilb tit.liHlIHI '. p '
\ It. a. ill.' iiinimonly talkS. a lm.t = : 1,01, .
: .\ tlitdlliu, Mllll 2 *
s-TiP: INSJUF: Tin: > roi.i.iMiFKK : Hit toii.. o u. but al.* 1 lo bate, a,Id,reined dtiniind, :, I for wbitb; ;: :I bai, gr'.t' n op: in I .\ : niV-ll. til-. M.I:N<'t'. ( onr, :llpitfplo. .davtt III t I.e found,I S I.nn \, .1.1 hIP I f.1'' .' .u 11..1..1 ."..", OF GOVERNMENT CHEMISTS I

C.I MIIIIO' rauie he the Mitt nl the a- .. I '. J. .
U .. nlcllj.fl'.PII.1"'lghlr"llu.l". Honor Fin, "in mini tie' 1',1' .,"la (.1"I.I., 1'.1' 1' W. i tub'. | h.a.nn' In. ...11..111' .i .Irlklli and In.limllte" woitli 11.11.1.1 i1'I' h ".", h J,..,.. 1..1.... 5Pit c. ;leu.to ,. A.I o I'url jr nml M li.l<.Monirnrm oft lie Itoj'nl linking Powilor. ,,i
ul' UuI'c.u SiI
: : : tor tot nut. I w.* Inrninlud, b, ptt.et, itt ..l'llt.I. 'I 1 Ibe lulili/.r, hob In HIP .Ill/in. .'I' 1"1'.1'1' I.i ri.MM kln.li I : 'ol l ri l.aklnc: ;po.kl mitt 7 7I" I 11.1 l I I, 1 .ruputPu) I".' .1111..' .h ..PuIt.'nIu I h..tortwl, a parknj" of tlnvnl fliklnu' l'uwI'c, which I pnrchawd In Inn

I"I". ." .1.1 him)"min, autIt.l "" Pglit P,. I II,, stud I Ia.. k.'I 111 i.tiai.K.r" ; ,.tiling "in.onu' in with a I, the nmik.l, : .", .1".1.,.... rprit nu.nU'S. .ml Hinl I II o'nip.w.1\ of. |;un' an'!I wholrw, InKmllrnti. Itlinrmm
t i numb' of t omu. Ijdli. 'ic waixlioiiK, and,, .lilH'l| 1 tittv (lo ,mo Inflmlkl. I n.. i.ko 'ind I il.r.... 1 HiniM' *"n. M;. 1,1 Urt w | w I,'r .,.f a hli.li ,1,'Km .> pp IP'Oh t auJ ilm* not nHiUIn I rllh, r alum or
rlr th ,. 11.1 1"1 ,. for Hit I ii'P, I, nil, to. nltI | | I .. .* .tin r Injurloui .uln.uuHtH ; (I. Ihl)1
MNH ir (1111I) : pl,11 'P..I.P. Mont.oinpitllirniu.lt.') 1"1' it'.mm'h, ... hIt Inmi nu ul \1 '1,1"' 't l .i I... I Lo.a
I II hi, I lli.lornml .I I!' ... f. .i i iiihnl I ,'l'uIPPII I "ll.tnlinI 5 tlthatlli4li "*
".I"I.llho "P"I.-.C i I ), bnthiK, Mlllnii aupt I real .. .. Ullnltklitllkr" .yil UaklnicrowJtrliahfnliilplvpnni' .
;en 1,1. CO" "llh'l .t op 1..1.1.l i t\ in tin pun .
,lliir '\hl'.1 1,1 .I I h. I I I' r'I '" 'I "
II
.I" A
nitcd lipS
witlirpfieihniin'a I ,1'' MOTT. I
Iptnr
Cp.I. wtrt and Mi 1 Wilson \ ." -
1 'tOni SIp
pain are" ."ir..1 II 1"111. c.lal. 0.1. J.I" 1 1. a'.v. I ,' I i iI h ,. ,"-. : ;. Ihl.h. ,
- SM I.\r.r.I.J I I Itlif: ) '1 1111'!: in. In the .I'AI'| ot '.ul lute m> far ulttn if"tilt cal ..li.'ll it i eritl I rim. in Hit mil e 'late I. Sin I Hlil,. )11",. W II. .\.1 I, Il ": I a I. 11 1".1 i 5 5 I.1'.1.htpp', nih 1.. :I.i1LwNI" ..U 51.' t tiarr f iimhvit. a parkiup ol Royal llaklnv Pnw Ur. p'nrrhnwS l by Wyatt

)(tIlt' .1,1 1 IriKianl" tIp '.lr..h".r.. Iho liiiidlniK .I l (tin. bu.liiinN, in j'.I' liai built uunt .1.1 ,t.''irlillle >. I I Ini,I, i t.ilm' 'lil2l' 'I.1 I. the markit, I Un I It n,tin-ly Inc fn>m it,,iro, Inca alln,or say Mhrr Injurloni

I l lute' litllp ,reunionx, of tho ft ilcimu .bip..aiiroo' bore uim mil l ,vinpnlltaK I II. up' an em I. for l.n.lmalililt .>. 'I \ .,'hr Va tin, N, win,,mm Halt... .UIHIlKKai M'""TI. Ihil 1'.M,'", of n tone,po luitlluk of Imlmolory I:

art. tInt. liHikcd, forwnid to <>i.ll) ninnbir, vl' hand.' ,mil,. :mil I h'"II' ilia, li..l if lnl 1'It ,IMI, ) waa and,the kin(Mil,".II.u r>f. a I I.,?II. I h i h.: ,.1'k I i I I I.,,,"i"I Pit.., KimiiiiiiUr, ,I :".1;. .\.n hI .I have .Mulvi.1! n r.k.1, of R, .Ihklnir Pnw.,.-,. Th .' -r.I. of whIrl
TWO REGULATORS. I IU' \.ih i-nimed with thin, I.MI if the vii, f Ihoc."I" llitt. I him,, in "'. ,... | pt" 1""N'h"I.I. ,1.1. \.1. ei.iiHMnl, |., I .b"I Itiouit) Ituica, riutu Ma "
lJ l .al""IP. .10, rnenikeiiiif the I a \lirPI it't loptily. i 1 d.nth Dili, all luaili" with .,.,lle., .. It Hi ,r' A Iiil ,,t. i'.iiI' U S .1 hal. \t | .1.,1 _I Amiytr, .
'I."y l'ui.I"II" > Itiiialiiain,, our I ll h I. lie, .1..01'1 S ti lily l IIOW laiCP" ( tub I a ,i, nl" lil'l'nuIt'i'i' S .,: ,.,,1
I 1 ntl,) their \\e dl' 'l'i., I h mini, 'dime' i'auio, ,1"'all, wan 1,1. I., 11,1. Ttt R,ml IV kltur I -t Wahort iw.nl need all pompptitnra atthel
1',1..1' arehlt.fl..eit I ul : :
or /, athh. 'lo Hit. ul..umi :;; :
""
CI..I. u ph piinlid '
"'I' ,
"lilII"III"| .1'h,01.11. .r.I. Itian. > nna\t' tPPu 1 F | 'PiTh, ( <' pmnni.P l, I l'huiol'lySuis.l liSl at
I IET lowc a nltigli'el obucrull'"Ps| | nyu, | (
InlleOulir h'I'Iu'un W..I
| .t i h."h .
Illerpo .. 01IIc.llll' hills I uitinl, il.uit'a nioiilbl reint 1'0'(0"1"0 .. 111. ,
tot WANT .VNt AdUIMNF \ 1".wlll :" to up \ ) \II I. Ain.-n.an ', N .a'P I at "I'd tain tb polite .
"I.lllj ,' Ill tt ttltmll' .11'1. thn'"lh"at '
lii" 111.1 \inall I I nllliAV.i.N .
'
the Imllni-, .5' but orr.il | ) I."il" it N otlii I r 1..1! .
II KI.I it i. ant om It i.hill 1 : ..ilniiil.; i :; : r 111.1 .i. .1..1.1.1 "111. em5't'.t.1'| ..1 nnh.Iln.Peputvs'pa'Pul '
I Ihe 'cal of a .mallihlih nIl l i r mini' I ."l1
lit 1 iiidtrUHt I that tin' bliliiantrciordit in t se pui : tbiuitola
I mall Ullwr Mr W": ",, hia, reiinllyinn .11..110 rrl.ikl, 1 I I. I.lI,,,.r, I...J. Ni. eaIII ,' "" l'bt' .."U.awl IkwrUa of
nllal'elll '. .lodx'el In Ina wind I..hh. I alt ti.. woill
| ) : IN Illr 1 I.INF: (OF I b IH nu. la In HIP I..d In I eu.acvla that we ultimate .,t Ih,. ionlrol I .f I nnnihtr, ofiHautifiil S '.1 t lillllA llWIllllir. Mllll I I. ill Si SUIt I... ocr _

IH .b, nivol.. nt mil,.i' ,"n" laln.lall,1 1'I.u.I'.h'' "I .ll,.. In, 'lIt i4l rum: and. I : ::'. ;'lie.1 l.o.ly ttai binnuhl: : lioniit :: 5..t "it I,ini-r," .,nl, I., .." >n f .tlumlrII }>ra-Tbo alrate Ditnmn I.., .tho ( ".. .worth of varioni Bnklnf

I I and, I".ilh..II"" I tulul. .. roil nl n I IIOIII.H Ih. limioflhe dt, ami, the fuuoral IlOplu llul'cloulav r" I..ra, .. I y C hi'ml.. 'al Analyila an.I t".tmult| made hy Frof. SrhcUltr.A .

Watch.Itcfring, The | tteio" roKUlcml' at 1 11.11..1; ; I ..II II.II. will, bi. nIle l Ie ) ,, "'.''lill., tit but, a lilt,' I S'4 j ponnOI ran rf each 1",1', warn takm, the total P coven hg power or volume !.

1'11'" i.\ Nllll.M.liidttr the I ('II)C.I..hll I I .t satniiht ,.. I rtplip' bin). \\'o are hIm" .nl, tti ,.h.1 see HIP tlilld ai a each ran ralcnlaU-!, Ihf.u1 1..lna.Inllratml, TIM prat'lira) heM for worth r>y

.1 I nf I thret ..h.'pr.'a.\ 1.I/AII' i-on' "l'hlhl."I..llllh"1 ak y'. I. I'. K..i'. ill I,,,.1.. I%" prof. hc.ll.'r only |I'mvi-a *k. every .olur rvant eon suacue( the Royal
: l.l'III'I.: | 1lchpa""I.: I 11 S. I I. 1..1.' t ( .11. lo | r"'I etpirieinc 5 SIiu'.ui.pp I I 5' "t'P 1 B..ol
rt Chronometers Repaired -K| 'nl ) "I.t' ( lily aUunlihH' II.1.I M I".I,', biallli .,..1.1. 1.1114 c"I,111. HIP rate" Will wblili, hue) J,. J. .1. like In II OIl. rl"I...\1 .. ihuip. '1,1.1" I" I" IN,*,.r V.IKIWI I hy pmtluilriHrkiKiitliit| .whllo U cat. a '.w.n.per pl,1,

l I" ". .nut I imitieriMm I.k.I ; M I. Lalun., I C\ 1"y h.in lira Hi.lnli>r*.U of Hipiitromi 11' a i'ha"1 ,piilnin hit i: tt Mn, ft-l Klii ..ordinary, ... ..II 1 .loN _,"Ie.) an,I, U.il..afford the a

Un. \V. ; I E.: .1,1, I Aifi.. ami, "tomplnnia, withtthhh 11'1'11'111"1. nei..p.( liiKlnnlly I 5livpilp'l I un'. IM lage of Ixtl.r woik. A.ilIgldoluJuI, tli. I.,. l'awUsfJcuajpiany :1
imnt ,
FINE FRENCH CLOCKS I leWhoII. aiii 0' .I :IUIR" 11. 01.l I'U't'. .ri l-wiiiu. P IK. fair uilu M Ihiwi :
.h'! d ; W. Ul.i-.tii it'Ini"'ni ait tfllt'Iil, for II"h o r.1 -isuel]
| i"I :) II ely HIM |lt'itiitorb. I.I.I.I.lk'.lrl" c.l.c. y ,i, '. StuU, n. I hJ... r'
illuming" yo. to lili "olh'r.lu,1 WH'ki'r', \M-. ,1.nidi .Ph.".. If von h." ,' a I homo Pu.'cll Take II.M.TT. Mmka In tin '| iingand ). .1.11110"I.aiKHi...Pill" ''C .1 I S K ..Ht nut. \\'hll" Ihi liiirmm. iliowi coin nf the. alnm powilrra to be of a higher doffrrft

FINE JEWELRY. fimilv in Mllto.1', \ Ilker. 'nh usiti hut" '1','tp., \\'. ",1. or a |'lipol piopirlvlo, bnv ton ,, l I >,iupa' .*<'a ".. 11" in, .1."lh than ul h,r.|.'.I..rank.-O 'I. low Ilium It I I. lOt to tw Ukro .ln
1'1.1" riiilalilphia, : 1'nmpixlonlio. :' IH imrr be .ml..I, by; Mr nniln"III'r,,' knownIIUT I any I .j'.nl P. U II HI .ir"... | ,h iv' any .Iun All alum puwiltra, .matter kuw Ulfch t"'
11. ..
Mr' t \ .
.hl. \\illv a.-l-l-nt, rdilor of" Hit r int, ; A. lloiltiNibiaska '. \\ alnon. '. ._. __ tl-.tt 1"h' ,." i S'> I Spice 1'1,1"I '. I. I.. .".0.<. 1 'f
tI..I Ilillv) National' I 1.lell"I..t"I.: | 1 HtiKIM I "; IIP noiiin !, \ 'Kin' 'I'..1",.tul.. II"Ii.
Diamonds Remounted : I 'hi. II In ; I 1'. Hail" ) J J. II InnnlvlndianaiiiIK ---- t'UI'1 .I SlIp-I Ito toilN .
11.0 naa
lined, I Mnloh I'lin-.
,1 yeMlpl Iml ; E.: .\. 1'llh'l viu.i: .' : 'I. \ A \tllll thy by UP I Pu H I rmilpv. N..it mm" INVItt
lit i of (Ihe. lonlimntal, I'I\ r a.i
tI JI".1 .iniiiiimtl. I Dlilo ; t K. W llunlinglon. MM' gnarantpp It. N.l,1 by wholp.nlo andlelall I tt uiIi I KOI; ,. loiHr ,P. F. E. DEY
I I
-nil I II Norwalk, II. A ronboimer, \\11 b)' W. A..I\1'11".211'all.I p II 'hIll' H. I Ik "ly "'".... ti
l..h'l.11.'. ...iiofi I.: M!I. Ml tayj.1. la at Mobilp, (1,1.' : !I. c'. Johh-in W o.l 'Tim lotitiKRi p iti ai your CI'I..I., fox mix-it. \ I. tt ,luh Illtpr 1'1.1'' .

""", fttt lion' tvmiiH' toiithittbo" 1 N,ivy t aid' plant --- >,ir .\i"na. ',
.11) A"llrll. M"ih'Ia. : : i :
.. I'int ( 8 : : :
,, .a ; 'IIPY. Ia l I In :: of removal lo anolhirIHIII e14 I 1'\"I"I tt tilih, I K or 5..l",I 1.
Mu i In ,, dinuer
IP lit liven \I :
,1. chill I
and -01.|
: wife .
; aid !MoDfiEraifl r EBiraM, .11.111 E. Ik.I.lnw8. mil tliii, N'rHuri.l, I '>..HII .. J-EwEJIE:! IR
elk, Ue hoar Hint bo I. 11 111, Ixiuii, Mo. \V. 11 J. Collins Hilton. von pciinlt milraKOttlthont "i, I."wnlilnlttir|', ,
I Leuer. biliiht, Ic'or.llu. hi. cit.. Mil", an larnmt, proio aj) iii.l ON SATURDAY THE 9th N 01 I lull" bali, ..P.I"II.N.'n.. T.II,

JUM, EM ,IJI, J I Mi Ix-v, Miller bavci l'e ,'eta .Ia-K. I': Klclianlnon. CimnltComr nth, Inl-nnvi'' If ton do, Ihl)'Orl NEX. ".,...il i. P IMI, Hi n A 1'-1". I "1 l oniItnilnik 1. i
: ihould ror ,, P trtli. tn,Im. ,in' .a' ", l's-
... RO, ton nnworlbyoflon \ !ru.rl
lo.lifoi .ta.LuttlIIe, I.. 1n
) bavitiK ., M.llo., Ma : Hey W. INSTANT A FINE LOT OF ,P'2p'nP,5 h,,illn A l I K.otlluP.
door If
II t .
ir InivliiK it tour
I IiEt.r TIIII'I) : I ii,\X"" : ..1".1" I 1 |.. ittiltili HIP H. F. M l'tatc \\ at, i .". Ma ; rank Uu Iir, radii ha. In'tit Iholnliieilii.1 N"i .nl.mini I. U, J'Iis'il. in' .
the I al
t'I'1I'LonI' .\lel. We nil, ti ry -.rrv .ace the Ala ; t. W Muntfu' Bo"r.l.r KANSAS CITY to.., 0i1 iP'IpIoI, .* P llm, ,m* ArnSor Watches Clocks !

''" ,1.llrl.t 1 In. may 10011 (Mtl'IIPr.: lliil.ienltpttguuiitry.. ', lel..I. they ibould pal l>i "nur. ..In,1 I .. Jewelry,

: IN .tiit lION 10Mt I ( I ,'," 111'1, 'I" uiNpiilvt Ala. ; W. r'. I Muton, ". MiMlMikinn I a pipe-i Pig *! "lucma al onie" .1,1, I I I. no 1111.1. tI."5' t''ilP.
.1.11 ..,.oniM-l uni" ( at Uaih Fresh Heats Nor I .\ ,I 'ii"n. ;"'.
| Refrigerated 11.1. .t
I I .. Mr. ( I I. llojt.r \iuora, III., 1.I.llotV. I II ulhnCtn' Phi .let'i,. :
.1..1..1' 1"lel'lall" ,
).- OWrNI'HMrM: :: I I. linn. I l.io. U I .I.I., city. a '11, w.I'.r' hUllo,', I II I. I l.: I 'union. hifiton' l. (.( and"IC, ib.. (I.lho,. VIM' ll" .in,::nth, :t.'k.I!! Jl I hulus., ,1017IliirJIro. e, S.s&l'is :1.
Nan tanl tut
lotlat lor a I ualnoaa trip to lalUba.M. <.f I | Col ) our ( .hi.'h with, IN? .I.hl I 0th.ut'tuln.uul, It. t.ul,. I I" "1 pill.
.... Mi Ilillmmk', iliHtrkt 111, 1..ll.hall."I"I, ; an,hi I Itn of hU .,"llh.( 'pi'ol.'." time I l.ullI",, ill""..,,. A :, IOU\I: I' il.il0M 1 "'1'
r. now ) EI"h''III. I 1 : : M : :
IN IIIH I ilNI:. .liinlHr lo 'b'PlltP'.tlituif. hit Mi,'hl I an. > HUM an Uu, HVI-H: MlMi| ; kn..I.J I"" "." 1-.1.- I K ori.uiluinlII 1111' .11::.
HIP ealll"j .J
l"tl.lo- Mate' ttei-t of Hie u.W.I. AloII"'IY. .I"II.C| We PIe, a. rcnlvr.1fri'in S.. .I.
I. t
.. .1.1 be I I. ki pt on the goI lo.ati.1 II M..il.. ; |1"Ii.1 vood Ii'ml.I"we and will w i itler. lll01: 4011.SOX. U kliiiiirA. OtlIit' I I'5 K "r t mil Al. irjml I \ ,1.,1 I .. ,rtinuil, "I "f }
'. I lr'II, nil the Ihl", lr. II illin Milton. I 1.,1. 'Pt tIre 0)', % ::: lln :: : : ShIn,.|lI'i i. iraii.i. Mltl .
GIVE ME A CALL, ,uk 11" wmkifhi II. l'tihir.! ulBtillo Itv ; ol city. autfize.tloni I dewivc ::.i 1f"'.1.(.., UprPP. i -nllunn, I K. ,,t'"I. I-
\ -:-
I If Hlliio l'oallllh'I.llllhe, t| l. I I' II. W.alwartl.I : Millni.lur; .t'ruouin-alliiiemaihtiip.. JI"I: 'I i .\.Inl''r. lion. III -1..111.011. CICH ;
.. 'ld"11 --- ---- -- -- -- Si tt tluliinpAi' i '
f P. E. DEY. 1"llc "'nall. I 1"1 till. I1IICMMI: HKINF.: C.' I wlloll.al..111, to. It lithe, I U. s p A 1,1..,.. O... UI .", |..I."I.l .1'.11.. I'S..a'il '''' .Pe'auunP tI aPt.r. ('ur.'PmPPy lt'5iaiu.l.' (

Di .I. J. Notion, of 1..11111, litltlll-: hKHlH: \llKA\ri:I) A l'I.I.a: .\T Ihl I t'NlR. I. IO" C"I, puPIl') 111 HIP .111 1..1., t. .1'| '1.11. Iii IlluspiI SO It.s'is'.i't I.

I-.1: $| iin, ".. I N lii iho pit) "pun, .' : blood up tie and 1".1 "_.... lipI'r..h.'i'S' d'w'h asuS ( 'ho .. lI'aPriul.I'a.ssy 21
111. Thud I a llfty 1 t'ollrgow : ; .101,1.1"1 5P 'r" 'I'h.r. '.
lliwxl Eureka: i'I a IM.I-U-.I', matrriiil' fir Ilio lpinMirary| .I"'t" A tomplilp sl.xk Jot ro.plv..l foiVpiiiiKi.ni ,. ill U in'dp.1.I Ih"'RIldulll'plape nl .1 i ) ,'a. iitnlnliiibrokn | 1..r. I Iluwilnu'S' h ,v P'tt. >5'sip.'grass 1..0 ...11'.1.1.

family, tncditlm.Patr .. .'I"I"IO to bo hulls alllt'llllk.l all.l. "C'\\ .r. ."IIIIIlot'he. on, ill" fuip. I Ifoniid F.,uu.u, ." ..'hlidi. 17.I' .
J [1 ) tic can now ( i A.nn" l/'nMhat 1'1 1.1.
ieti1atal, | > building' will lie a :IIU\I 1'1\1,1. fh' a 11 no rnre iinlll I mud l'isrh'r'ilopile ""I"MII"' .
Mu kit : "i" well loexamine on. tin' 2H in' l (tin I i-trtl PPutiI.' ol laying I .
I ). ." JI"III'lh."r.l : l co ) e. .ii". H I I. (ll"1. '"""Ii. tips l'I.ln tiiiipik ma .
.. ikaml, 5PuvAII.n
..11".1.1 1 1 1 bctioettu'ir II.hi' .rmr .1 meol I I "u'hllifIP, a'. .
'. liar, with, mhiHil in .Pie euind 1 loi. ino mo-I:. II. I I.
IlIh"I.'a"I..r, v I an (tit I | > > for ( All. Ph, 1..1.I.
lairof gin/Ad sill loi 9 I:, mils u 1 tie Itt ,, .rlh.. not tit 1''hl.I'K '.. I K 5 .
lit' Mill. tt..i'n ib.I.tidi d | 'olci". I I..rubabdiliian i I __c.'tlCnin ,._ I _..t. _Si.ptip.: HID hi.I nake, 11.11.11", ( riiilipadp-, lake J"I.lal', a Jo>.on. .Inli-p' C"I"P* I'rh'd-1.,1.IA"I" '. ",.".h.I", ...P. Ii'uP'.' "I'

-.I'il' : ilint.: : ll: u lli In: ,iiHiinil;:: after "011.1,, .n h r"l.f"ll'lh. M..l.rllh'I '. Mri. Ii ralgla' I Ii an ln.lanl', |to-c Ito",'nl P and, ). ,.,... I hnlli, I h hup .. ; )IJIONI

.' wb will ,' It II Mr .lann, touls.ni ban mtde a MI w I'. ( 11111. 1f titus, Foraaln In Toniaiola All., .,, .' "I".,u.I. :41, /LtPt %
-
l.toT .h"' 1". (Ih' 1..l'al t" .1.'pirtiire' in the S biimniM of mipply- and. .. "" liowir., | iMl.riii-' "IIIIIUcr."t; I P. .llrmmaham: ,: apub:I I II;I.: I': 1 I,, II.il...".. ."'0'11"' '" : S..

Mondat nl,tI&t a mull dull ( rowel .- I' II.----- tug ,the (public Kith ihoiiu 1.11. Ing hue lilwi, klmrl, knt ,'ilo.iipiit| ( I I.... 1'11'' I I, .'I .,1 Olu o I, I) h'i Ia hi' bosh

with rulivn on nun .11.! ) ami ,ilia : I IHM win. Ill I. in, Ihe $ of ,'hoi,f .pee, In win. lull.I... I.) 1'ri.r J. I IM. I. 'I.hlnl. ___ 111. ... \,1., ,.. ,

,,InhI.1. ", tlio ol hi. ibm ) TF. in.In. 'I.I'1,1'1' nljiht 1'11 I hoOKIIUK I kaliMH thy K.(hl".llj 1 .1 Mata," .,MMII"', In, 'Km," k.. oMWtria, """|,,"'. (', n,K will I hll.I.'ly ... ., ".. l"h. .,,U P ut,,. "I' .,.,.,I ..,

'0.1" IJ do inlil' fur !I"I' toIhiaolllre. we wlllp.,1 Alwayato tho fi-ont' "in. bin line ufliuninoais raiklinr.l, of ( lllln.li; 1..v ( limp Wh''I,111, '"Ih| and 1",1. \.1".1.1' ,, I h "

: .\ | |, l.u.ful.'la..e' tl! Forrauahand | Mr, Conlion la qulik Ui .,ticbame and 1 dr J. 11 Norton,/"J". I .i.he I Ohio, '; \'. :: I"i ,,II'' andnlatlb I A..I. a I.'. ,.I., .. .I.
_. .- ; ":iuitIi, .I.II'CAII'I 't. Ihuw., and : for di.tan.iiiK iom|"'liiion, tin I building' (for tvhlth I Ibe, 5 > ,\ H r.\\ ,' 2*; I'nla-: 5I.naAhP'nPPhhPu, I 5K ,' ,P.,.S.

ARK t M I \I. iu i.,.i Me' I Iy, Ill-) wen ii, I.ill, 111.re.,1,I 'the and, prompt to pilot.eaureatttun ii:.:I'I: \: In,: I In ;liallh'i.: of the: lox liul" : tin l I".ui. "'. 'IS .1.1'" "i.iI ,
nation, C'oiitlipaiioii, ,, I 1 ililalilt' and, I (tin- |M'rforniinu 'I "Ilh.. I St.Nb .
li.hl'I.. leou. iron" I vktort llipeuiuuli building. i'11 III Iipleaihi) lie :I UMl' C..t.,. lop11alr.. ,u" SIul llI"uol. I:.'.
> and
of Ap"Clic. t ,'HUM ""II f |,|1.1'| iiiilie'liaiitigIy) l'II"UI"eI ulurevpr, Iwo .lur ira hIgh will, ,In" Hi* 'nl ,Al" I l IKIl' __.
I Iho bc-t, Ilki.. t nhotv) m. Lava ever .1..11 |I'al. 1..1. prow line line Mil 1 ,'h I 'ow.. ..11"i I'lul.'

tll liolc: alo and aponitlt.retail' I lU HIM' :. A"UAIeiiiutrle )- "". Ne-iil I). all pit Ihe, vailoua ail .1,1 wi I. ,1'.'Pt,. II.p i'nl.rR'lin.,., IN main' 1,1.',I dUgi fn "ru''ltaiiupp" in room.lo IH.. ,'Ibo,' A|1'1'| lv alomi'lo Ste I:,1',1..' ...1.H"S I.1,011,1. tt, A I ". S 1" ., .,,1., :$
'a.111 .1111 .1.1l'y .
dill
. 2U ralalox utrcitW ale ..rC."u.1. by PIe 1.1. 11.1"1 11. 1.1..n. BN. VI,irl,'ll.i I), II ,luP. u'1.
I .,',' In I
lo t not
phled io
.1 ,
.1.1
fimllv, e.tieittitPg of Mr. I 10' "I o. -- -- ----- KI: .t".I."i.
--- -- I | f: l Ml A Nau.'m. I IIJM IIIHI with hboilh .1'1'
- V. \Vltjiiita! hTTlml, HIP and. kin of t.orp..UI"1' e.'hal -WII..1 SIj"al. n.u "/ P 1.1..1..1..1".1".. : .
Ia. ulh'p..an.1 ('Comdilirliu. Hi", tniuparalivtlymall of Miiloha ('. I / I 5,1 ., ,..1"10". 1 HIE( TA'LES.
.. m..I I noivwoiiliy' ate, Ibe ., I I 1111: ItNIIItt: l ; its \iatlvsL'I'll .1.1.:11'.1) .. ,
.
IIP.t AII'\al W.lch'ICII. tin'ulali.m NUU nnjot ml by 1 1 r- Pile, I ;iOiinl.1 p ." Soil by ) ,.i.iI'ui" N.r II "..' nl f VI l.
'. I ) : I r .lit ,'. a".llhe .. .
.II'.I.i,1| lio 10war.l. laI""I. bcl. "al"a. mItt < lty lal"I, | thafpjl. uf ".I"111 I -, ilan,lard 1"Ili.II." .'onici laui ) W. A. I ll' M'mlMrtP..iil'ala.' ., : j Iltr. I."M .h"'h.
of HIP I 1 U,
< "
t" aturc 11..1. h- I"-
of tin Fliiln: .,111 t.I.1".111, | PI an the, .".I..i,1| on alill. .. a very'"t.1'dull 1.1"1'I their clro"lali.", of a jear (l.e'uoelll\ "Ph'uuPu. lIt unumully I.x ",,'I IIf _. __ I" t.': h.p.i ;; v.,. pLu.s ,I IIluIipe'l' .
II.dc. 1 "aliHI itothinp, ,,lanaI of ercn >f tt lint '>''<'. h"I' ) "ei"II,1, ,I with goallt.ibu S .,1.u,,... ..1." ".
. R"II"'I"- the .! k. \1 ami 1 fiat HIP ,, Ilpr.ry I ton, want woik wi'II dom', go to II .. ,
11..lla of kinall .
JHt" linniben. | | h'miniIK.itiailol I 'Sue.
) cannot fiI t. be nulttil I iii" tIty ,a" el.-eptlonallv 1..1. t' 11. I i ii 1'0 ,1.u"II iko ('utiiirKilALliannot ', .Ph iioittUpltre u'u.p, | 151.i. a npi| 'and Wi: llnvrv'a, lliun.wiik, I Miaving ll.. I 0'Slpir'k', 1"1 St.ap.usi I I" ." .nl.,, ?:\ ES: At 'Ut'ltt'lJt.a': ..I.ItWII

and ill If luknv, tie teal In pail of 11" \'rrl. I'ailor, Soyp'rsluptl'pi, mm I, wi'0' ol fr'.Puul lil hukcloa5't'Pl2., ,
doubled III I
-- ; I .iforiuami, ". \\ in. llarrimn, a .ll'culalwl Fredukk I A. n< I li,ali an It,'I, ,. ,Isa ,,1., 5K urs pIll. SPENCER'S OPTIIAZ.MOSCOPXC TEST LENSES.
br. |" ,, in the |lat twelve Inuntba, but It ...11 "haw.lho bioLi4iliiialkiluh' of IalaC.x. __ .. _____ N C ,15,10\ il0l..' .'' ItulilullI. ltitiMi: .
n'm"1 r<'llo'li."I |, Mlrl..enr'In|,tin' lblnf|line w* hut dvublu the "r'"I.lul of ''1' \ I.I.; A lillr:.ITl.Iilii I Pt.ittIu, N.L.' I".I'J ill.'. Ibo, liUin.imlSpu.I (Iwlm ami F:,8.(.... not only" ilalm, bt, l.t.e Ilia

A rooiM-teht" riiarinatixt \il "'r\i | h"totr MIII douhllnx, up| l"ape" tint il.i ."I"m.I .amount of s. I.. lUnjimlii. .omln.loi hi.pnMniui I 111' o. oI I DroiKil I I.ninlMr ( lilingand cWu'llully" .. r. J"lu. .. I.: l'.l that htii'in'" ba UH' able lu "pro.lm .
dat \\ l anil, I'rof, Mainwrll Iraiiwd aiiimaliun :: : ; ; : ; : :I ,, S I" I..p.,. 1
ami at ;
)Iu. night' P | Ihprltynf K W. Flooilng. tludn Ihomaiidluait I 1.ur.' 11.1. 'I .
11.\1 ; Ibo .Ian..i.
MiiDlokirplbPillldriuUutbinyVi ( 0..1111.___ .hel'.l |5.5' ; llrlu.l, I'. ,. a. wel .. the Frainia.' are I hiy .
11.1. Iborongtily I
"ul'I M..I..I.I.I.
Nu 4i I
tnibcrlei IUKSIOIU, i rtlmf,'l.lt Hn ,
loniribnlvi fare 4CI lou> II"
a al filiaMlllIn
al'\
\ can, iiillwtitstluifiy loinineud Iho Mr. C l K. U Itiron I' 1.lll'all.l. : : tt I I.I,! IKl'rt''uii." aaiu. and,. Kn: 'r) U I of n-i. .
a i 1
.Irani. I .1"wI I. 'nia-n: .tl pull, )' lllii.liato aril,'lu ouI v.1,0 tlir'.lSl.... .' .. *ui. 1'.11 J'uul.1 |I" 1.,11. Pt lp. hlhhoa.|, 'blur> are
!' win.I.' pelforwance lo (tie |'ubllc letter ( Mr.. Morel. ,link, Mink and, lo'aTrUe. fn.h, llol- .1 ., .
9itrcpte nat 9ttrua. ruIn ( ,1. 1. i" "Fvalhprid Forma' blOlbirlluyi.I I I .lout. 1.'I'lil) iil.irli'ik, il.i iiiiliHiUil/iillgbl' liato m, prlnnutn .olori ..re.l
I \1'1,0 or
ut'd' mu wU'lhy.r their ILtr.1 |1.lrun1| IIIK ,", inlry about .hooncr Ann, MiHMr. land. I ll.rringi. 1.1. b'h" LI-I., I "l'lut.S.Ji'J4', .." ; .
uf Inlhiop, UU t.- h'1.8 ray, inininoii' I blilt. ami, 1 lpsiiupu
itf fe CI jePer .icit | ,ih 1 we art Mire the lent whit IIlia: i>f whlcl her hn.kinJ, |I. maMerIhe onliinip, ,the, It 11.11".hai ('1'.11"1'1'10", Im'rl' ( IM-PM, 11.'. A \OtiNilt.. I Kvrionlllm .|" .1.1 : In U.
.1. prapanrt Fci c..uiforlal.lt flllid U-.I nin'bl ami | .pcr on ) !Ileg', '. Apip.Pitu I. II.. Wophprg'.o.,
wi I. owned l'auaoula / IU1I. & ( ..
f"'ti'1 t : \nl I telling' ui all I he, ) know ..1.11,1.| : ll \,al. I .
I tSe I i lit Installments.
,. ill be crowdeitfitts -- --
Ito night lrrviou. w .1.
I
and thence I
- ; . I lila' time| forwardlhPM.ll. .aloo .vel'a wee.. .1"| i'r.. IhP, pa|" 'r. Ulny toaulifully Illui, For 1.1. I... k, aids or i'',n.l. .!, \..".11. J"HIM.n. I" Cocks Sol 01

A W.II.kl\O p.kII.ITo.: .lf"l wll acaiiroof tial.d, bt .1.I M. Ira, ) Hhiloh'a l-orotn I'ln.lrr l'plur. tl ,II alit. ,van -1'I 'or I ',","".'Ill. "'IIUTUIINSOX
hey lHfurni4lin roiininiiijtlieve. : III Sal.... Ik toll 151. :M .
i .
.
'I lliv .nalilr ,
cuasianoilItea I : | iiiiifiii.iiiilaliiapon.tltiiiatloni 'i "1.. S.,11/ by wholiialo and ri'lail
I Mr K. ., 1 wllIlM rt-celTtU SIa.aItepipp'! OSenilt'.IvSu'tpua.
t, I'a., write tprInerof: < I waialllltipd.I ultli fililoi.* J't iiiai-otn ( timmtraiulll ". l.a. by M !U!dl.Ihiatity thaiikfully J.l.i 1 :, UiHlewiu of ; 111.. *'l..limi lluiiouiaui, ', :, .",. and,: W. A llAlinilirrla. : 411'ul.rox. aim.I.I ,.1 Plo I.llln. ",, llu,.I IHa ,. "Jt ,ml, ic. Mi. &
ACOSTA
) : :: : I:::. ; 'p.1 ) ________ ) 'I Ibe ,r. k lIiaaip, '.
,
0 imlridinil I : I ho 1
"
fever 1,1 alixitw on Inn,; I wan nit KOO.I fuitune, I p. b* war papier.| loulain, 'Ih. Nfond I IUI- hadmir iralu t. ul' Flour : It AKwtlu.i' ,. I ii> ..5t'u;:, l7,>. 1..11.. ,

t. a miHnHffilelflv.. 11.. tnetrUlbottleofltr enl te.terday atllit Mai A.) lum forl L'.mll..lolc. 1.1 theirregular II. of Hull. ICun;:: !' I bt' l.cii: ;: IVH: and Kaullinana', Ideal and l.r .I.I..olr 1,11 tV IPPlsio&l' ,. I 1.0*. II. lliiMnmiou, I'

Kiii/-S..'" I Di.,'ot the Iniane' "h"1 a (ibiUinmi, Inwai -. ",.111 IliU p>." | 'I bo ..Ihi,, 1 llemllp: .,. ef al'ilval|'*,, NoI l'III..n' 5. I'. riant Jlli"l, loa Fa01 lIe I Sat)" II .wIt n.. .tl.h.llarU I I Itt, iiu.5'I.S.: l>r"I.n" mAl -
C.r t'oii..inti.ps.! wilt Ii lid mowiiuwh Hireling' Ini| rt4ui 1111W. .. lli.. I.. I, US'e. *. N.h.'. 41;.
Agent 10.
cry ; Mt up .1 IIUIIK' wllb toadyIri..eti tie 'ilohuf O \ I. a.lilol I '0 ihe-e, >|.1..1.1r.alul'l | | ___ \ .,I. : KINDS' : IllJT'TTl ..
dulUrbulll < ue 0 : .
t'I'.I.
I bniijjit' a | A\h"III"n
'
K.o.IIIal ( .Sir ( '* Inmilt. 11.1111 "II.o.r'l ,
I |I.r uIC"'lul. wavlothe I.Ii hlie IUIII"I coiilaina several I limp Hruy SIC 1iuat I' F J."I.
< Afteruthullirei. Iniilifnnd" .. lh..pri, .M.ul 1. werecoulibulid (. b di.p'o'I l ol t.l4in. Malt.., flmM ilmi .lul'jr. an,I ( ,o".II.e .-.rlineiil A dray for lain rural, ', II I '',...n- IK '.1 I .ul. .lNriTC'TJXl.IZS
finally r.
our hurt' ) /.110. Hallu. '.'II ,
mywlf b few alien of lal.laliavce ii.llao.t' ''
I 'RI. 'ol.lrld inncipallt > of I.rhra.lurai' .
re.tore 1 wttti I | | I and Ifll I I., fairdouiiriiould : | >rlan.e I In nlatlon" tu the, INlc. : on lel.. audpoilrv atolll.aofJullllf |ISa, .pia, I I" "5' I \All. I'AI'.I AvIs "IM''.HV "I".t.".
<
ola
(
tol"alh. I and'' 1 I'm-a InWi.lo.l by Ib ( C.jwutui ..I. slutiP l. w *. Stun lj, .
I'u. .
: : bate alt.tiipt. WI : UL Co. Ai' nh.u'pi'-l ..l rr | t aiu'nllon paid Pal all
III" lle-h d1 : urikra .
ami | II |K>UII.- oult' bate Uvu prewnl I .11.1. I So Ne oik : Eu i. H nhe| 5 b) Dow url A IJ ntSIlas: : 1'.1. fiom ahnwrfuu

('al at the Cl'e..NI I Kml l""i. ami their In'ail. would have on id*wildwlthjli'a.ureatlhp MI\T .\,t.:" lltIk I hoc, (HH.k ...". I.. ISPI.tPa ,.Ill Hun. ,on .1(e.a.N.1&-.I..I.I ltivi N,. I r. nt-oIl',. .. 1..n.'L' > -
fire, tilal buttliI. |I''l. itrtuiu : '
joy by Ihe Sh.lv.ktiunnl I k.rionl.
"ow. .1.1 tTXlCIOPtlllLorH
r.l.latuUhl 11I.rla.
let J bin mat
ur fur all L'"II In-,'.u.-. I.II.JPIIOMhOM reilptlila "IPI the lo..I. W"'I ; with au a ,Rt.// : I 'pIn I are (.aim. "I t 0 hi'ttt'tlie death I'.,"el' ''u'h.' hold > .. ll 1... H .'1..1 !''!. (t, lflml3LlmorHOtpr
It.eifr0 .
.
t Ltl"fl 1 j hai.I.1, '1'111.1, to Ih. .C I.. pall .1,1 a large al11 offiilKht fi, M.Indrawn .J I I at' O, F l.viUnl; ; : ilitor\ of lIe I and 1.1.1 by Vi A 'Aluuhrrl, .1, N..l ..ib4, J r| ttkilnir IKxriint. II I: 1 111:1 are adiulttiil' I')all lolwlliu b,..| 'Its Ile ,.

%t.I.I.IIl I I. < 11.;. hi'Minn., lilt: or accent) > who i but tt rea.t.faei.tIer onijelled .1 Iwl Mryni. I inriel'reMwai. I'ala. H 1..10.., I I onl.ii.. .I.I. ) : '.tll.li' AMI Vp Sell|> i AuM-IH. III INM. t... el
- ," were able tip ta* lirci'tti'Jiote i l"e lu Mi. .lartidaaU ..able, f, arl. a.Iv* ..oIb* beatipulerrai 'lIe ..I".t.. lJli"7aiid (.cihte, II SIant'l|"?..I ,u .I. Spill l''ee'paI ..lf.. tflvrn I*. all Kun'ial.'. W,. llun i.> 'uf '
.I"ta ; : ..11' n rlni-a.
run. \r U I i
: 'uI".I
A..nl 1.t n"o'rol' al pIe, A tlumto i of M ami waoulnia : .:tt UiMk.M:11 I 'pe S out 1'.At.\ 11..1' ,Sly K 151
irtunl M.iuda and I In bunk \1. lt .
., 1 /Iir lt>.'- "ela ) 1"'lh,1 : : : i P. Kvlld (.old I hi Ini ..,. ,. 51 5 lt
tutu.1 W..o..1
: 'I..I:; drporali l the I true A ferry ioulay.oiloet.ur. ;. a (real 'Ltr ib* develop. be .. .. U: '1
: to
; : at F \
\ IIllama
.o WomUrful tire the .. : 'I.i. input ill l that widow .1 I...1.1. 'b Iii pisi "0'. k'su'o. M ,
and \li.I I Pasettie 'd.'If larry 'Ih. of arebf .. ,' Ni lS'pasiu., 'S shi LWII. : : Soubt l 5 ll, II Ay.s, Sl'l : "
beet i
iti .,Ivanla"!. lo bp, a< I lui' IMVHiu i from I.e..ohl. Hr. MKI I. I ICU C h id wi'II, of alit.I, a..I.Idriiial lh' idltbraiiiiuumi' .I. num.Inrof inak,and l.we.t .IIN" 01101101111 .. S'kucluusuL I P.pispla'p. Sor.: lull, si' Ayr. t' 1 I lI.nl'. rurpka; ii for sale, by all

llm |m.t ,UwMr.il I <|Ii.lcll.. tie I U and! lu. v ''tuI.I| .. ,0 1.1..1 InJ.irf,, w. spoke In SIte I." I.ue I.. ",,0 |J'se.. ,that .b. will iniilinueIb ., lie. aold under a rul "ua.l. I I I illp. P "i'1.. .I Pih.0l' r.. .:..I"kl.. ;,.I.I'"...,.,Ayr. i..v :I I 1'lrl'II&I"I,,.

niuotf>..irt. '. ',,.:: a. Cal I La.ee, Miaa I. )1..I.r. ,.. > ol tin l.'I.IAI. h.r''f,. un ( publitaliou of ib* par| and. a.wh.Ip hlnor,4 Ssanhug' 'I. C .el 'uiltSIIui., Frau"vLNnami* r."i II 5oIosat'1 I : ..'\It' .e I iMni. liens II Sot, I I J. J. J. will, 'lho
Jo for fevera of au> lln.l an, I for all A sin. ofIl'nal'Vpuomka| niso'sliI'.l, .pc I at iiirmrvoui wont mao of
fart faille I la. that arelib lit look plat nrar tin, ..I..I.u, mttt.i. In tb. will .I. !l 1..h. il. III s ll. U'l. Hat lii, ,
.ll of the blotul.| | 1 Ii..) Tliliic of 1"01'11.1 lie wl bad W I I. hill t" ..r l -...IAw .ti lhoautarhuc.'uVuuutles' .
die. lthliorhoo l of tb* ('h.dl. an4 aol at IVn.ao..lj Mr Held ufjouriiali.nl, | roll'l.InvigoralD )oiir .. \ ... I ..c. ITU. N ., latino 4 INIII '
this nn ..li.liif (.HMMMln the Dim? 11'.1, IlwaionPflliiii( I __ er, Ulge..llon, regsthal.eyuorbowol .. '. ... r. "I hiua's.l I.e IU ;
A>t rUI. I.v.I a very sparrow map" ..11. Ulr Fm.la '\ Milk >, Milky, *r, 5 I Iho.I.I; '
grealqu.hitIraurd.si1.ue..lr.nsuleee I It .il.l.I, it .IMVN .,,nw,.l fvrluu* but iII.I: .:., well, and en5e"Sa| I lu a MuiFula Monljv: K. .) I Ie rclurimd Ui ({uUlell .. llou bo without I luIb 5,1 i, tvibku HAI.;. ji. iviAmMary 11.1,14: H-"..*all!I.'Ito aa,4, AWtamlia. al tt'arC' S 5.'t,v HI I Milk al $,.oil | tan. oni) frown
.a.sdpiuy.t.N.WIlI uaturallr ".IN' lovely Ulieaworking few lie al.lo to bi. flir.mu.linxlliehl| ; | hou,*, 1.1
: .. 'lo MCf-llml pars oa, 1'.IIR dayi bom TkliHialr'lA ll'uv traulll, ni: It. I l'IyllIPUllh >"t Lrwlc IU'ar A t'u.
tbe.kk ylor aol <>alihlh with iulervil I te **o _2
a
Un.
hu4 ,
lud. "I.k. .I.I liTa ... | aiuaepoi'ta la" u '
iti I III.I w. r WIlMami ( In k W U.i.I. .. A. of Pliluas.
| tie
at *
uuxlitliH- i. fur .1. IninaUiI I. IMW Iknltam.
loan" / tin. N'.r, ijs 1 JJ.J. bias
VIVP "1..1..101.0. irMerrUi AM J F M""m 41l '. II no etjiial on lhilflol for
-a tiHik-o Re.tanrat I on I.Ii.I.h', : r .'fTalafox I I 11..lk. ..I..I.I.'rl.l.ou.I.. .Mu.. u.blerable .n iu m.ii.l wa ralapilyeittrdav Ii/,. manaxer of tli,. gaul awwrlrueiil /'PIP5iII l.i-. .I..n.I.iiml.> .i Ct: Mauiaaai. I S.ii'ita... >r., Mr'. -ill.. I IH.,. > I thojiomo.liale, rt'birrr pain|
. the Sea Orliani blamh of tie IIrm of e.pwlallv for holiday gllla lyaa. HN.,. Miirow i.im
m 'le'81
and' Main lrocl .me by ruuuiuu awat of aborieU II yauk ,
- eiUamlolpb .
IMiM'ral I It ( a.imUflmr .al.h. .tin' "Ih" small: uaimulWalla I I. M Mvrrlll A S."., ipeiil a few of I..ue., l'i"f, 5..,.,1'.I..l.11.tt.' n 'i Ili.-v PlainS -. l Iiui'vSy. Ml. .. ll utk. .1.111 ..i>ti tally 1I'lm.' A.IIII riven boy .1.1.ln. .. ,, ..,. Mula*. m Iir. l.wlm > ,.1'1 I'alronli, lionio; Imlu.lry and aavemoney
.llt.? iUt I In llm, city Dili, \ / io Itmat, alw iiCd.'a| AsI I paimOt,5s1.gsAli llin. .
o.I".I'i\ 'i ; ."I I''. Illal.. their, l I Weakly" Ibr borw ran upI'alafox ..I. /i"/ .o. I 'ShrIiI'n. US.'Ia'al I. !. -, I 1..w"1" Nuv I II al ISle nine lime bv butli>
ou trrrt : ; I large of the and llm ,, frerf / <, f'ul. I I, \fd N. 50.,1 K
r IUndul4i| liaviua-I.al ,Ihll 1. wee II :; .Ii. ... II'.' 'I I ; "II.l1l1ll11alel'l., of II I K fill(
al.lal. $titI.at.1.| Hi, .( Mom uu .\. .for aeviral yrara forlluirall.uiton great daiiifr lull lu. k I. (bl. lor-. '\\'.il'.u | have in rcuoiumtud I las Lal'', \ tttriHlluMt, "cll.I. .. lie UTIK HrArli.im. ,"_' """.. ) .ti. tSIrlIal. ,., Nut Jl' .
.ild aim.duni! | lljlr llaliam' but M,. fA '. '.1"81 10 very 01.. .. r" .. 5 iiiIa.| I.Dw.. L.ik "..vU 1 '
J.ld..ln"l. I and ctforli 1 I I" (11.1 and In .1.1.1.l | him lIe.lcorvoagreatvra4il UHH. wl'i" .If.1 11'0" SICaN, llvrvw Iki. I .1'''KH I"i'KKII, b.'a'tli' anil sweet 4

Leery family ntotti.h I live bolth) .' pl......,.t exinifrt o the** |I.'e.' i ''I I.i. I 1"1..1 I Iturgnr.drutfKU. of Uliarly, N. tAfiur '. all a.ul b ... I.uWILoSei.. ., Mo.kAw -. .'J... M.I.) h.V lit"siaulti. l linalh M'< 1II..r ..lIuh.. I alarrli' '

thin remedy In the IUHIM-. ."' wail |'ra-euu for all. and even i Iliat II tiudi ou Hi *ril" >l \\t>n MtV MlMr J. III r on,.linaC'. ., flIwi lalwiral. I..*,..tyrn tltl ICrmeily IVb'vfiiMi nil, Naval lujer.

ntitiioMoriint': .le| >e |14arUUurtuNkhit5eiJtIV'I| | 1..o.j NO *fSalii5tlStIl r ir It .l..p r"WII hair, re.lurv. orlinilpilor T. W. (ill'. ', hamaa, ,-.* I'o.|.r..tltltw,.. UM>I Ml.l,11..7"; !, j lor fr.ti. Sol,I by whole.ale and nlail

\ I luitur U hhi-i ulto. awiil itivlei ., .. (("-EdiIlhu5l.: wrllei "I AILo. AM !.I..lhsehilW.liu.i | ,.AI. |lb. ,51 I by W A. H .\l. ,
ilidnrUxl at .lit .,oI) \1 ,. Tler are no I.) .I! all .0 : le.r .i.l. t re.i.wNieod ".WaiUltwlUIU, H irlk Wis. lila, II >n.4<. Ikv I i 'mU-rle. LliTalafox ",
Ar)00 ..J i-omruil ran ) IMVVCHI. >. I
,. ka. ;
iik ,'kMwilttrinK h.mc. oflrul| ) I-I .1.11 mpiMimliiiK' uf llrotly'i 1.1.1111' you tlnttrle 'I my rui.lomeri % ltb.aauou. IM.NwibuilUii. 'l.a e4iuOl, *>s 'll, ll ,*o* IkrliMKVta .
irobea enl bj> a p
.r your Hi. total f, I ."I. \ *ttT. U, lit ki FNH "I"NK .
ofrutting .1..1.1. ull.I.U..r. Iron htiii"r. I In prejMiMil"n in Cll.v they give enlir Ualiu.fn''llwso ,.,.. *' to 0 \ $ %i F.Ib .
wlili 1110 K.maI.o
p UHHhf ami I Ifi.inI crvlH! || at ,.1.a.11) I"r'I.' | I IMei.abll.bto.lay I IA U ili* .1'0.11.' e. U Uk.. "il. I an4 an rapul *.. t1.tl Hitl ..Awiaul'eeoiuPtu,4cl, I Ip.po.ii.tl 1..1." 51... It.. .It. .H.UNU.,. l'a, lOt I ...1 .,'* IH tlm world for

jCHltwltlatiflln. Um.lo..lioelK. i| Ih* Uw cirj i>nl .. U.lectbr Mot*.1.III I I ,' Ilk,, : l sri are II,. |>urit ami ... .. AM tiIab'iapui.bmi.'l UP.i51.ia.| a I I ,M. ,. -lli ol llalb''', I.... U'. Ouc. ..11.1 ,. l.a IhMtUKMIkdlWiul Ii ('iila llrulica, Sore, ,.., hall
1 A. ICe. '
: ."e tu/iMrlo III. r"ll.l lib ,. this .. : kuwn and will (KMlllvely tare Uvirmd 5,1'iawSoak'J .WII... ItheHiu F ver Korea, letter, t hapiatl
Jlloii
Cl.ll.lnii Mr *1 iuisNl q
M2 Krruii fur 'r''I'I''j ; *!. Ixi : aid Ib llt otSr. v. ,, ". saSh'M ., kidney lliWuod .. .. M.It, IP. lull,. .. II Hand., tbllblalui 1 1 l'. :
| ..11'.1. ; | PurIfy J7n rua, and all
. I,. el..a) I. "_I""I UI bl"l H rrrlly buadmin I Ib* It. i M I 0",1.1011 VF> FL i'LUCAlIl.A.lkplslu.t .
; aced twtfrarlo $ t I I, .: .I a awl 1.t.1 hki. Fru: tloiii
.ulTcrrr IIHIII.iliaulr y < to.:.' : isih 1.1.' _bowel. >o |> amiMlttvely| curd*
; !lens UMI but lUll bl Ib* a ; : *uir ,
IHHir ltl.. HHiihrr I 't llMHMMl 4rlseaIe rbiM. Mr.. Iuiuaa; ., I, r ;;l family ."Id b* I' II, :; 'ItUatT: 51u111051'r. I1lo., or uopav rt.iiire.l.| Il I I. -
I J).|* It, o. cour-n aludy,, u- I 1M. .. 'I whl.lllle.l. 'I IJWO.HI IKH to 1..1"if 1"/ guaranttvil
th.rsleins'nbunkr.tn'Ui: Ii.oItahary limmll ,0 I."el. nt *u* of Ih. , lu glv iiftil, catIcSaruIou,
'
te ci., 1II''O'' MM4a ..- .. ha I d*.'lor bill ., Ur. UtHui4)) Nov rtka. or I1u.Ioy reruu.o( l,
l a .4 diarrkara. regulate.hI mil U the Mai, aud the essawlib =; It every rear. ... |.nI" ] V Price| SJ to'stta

the .'...,.h .J t.."It. e.rc .11,1'. :bub bba. tttenilwl lo mattl ;- gausacat. rI.P.I. .:""f'ut ., !C- bwl.r.w:: ', ,. Ktor fiftv*etuli. a botll by (,IW.OCUI lH-ug 'A.I<=:; ""'',, l'i: e 1.I. ro ll b.i..s: tt ,Wl 41 Utw ,*: phlpaaohhMuhl. blur iwr boa*. Eve pat, by Creareiil Itrug

'.H ..n. lb. luC ., lo blialrradyai will t : u. \ ...
: i'. r.Iu e.lnule a h.oin uutUci' of .r*>i- e.'u, a'a, i :: Wa L au,\ ', 15a'h'I a'l. $ 11. II.' ---
damui ti "rr;) wa Ulcul. I I. t uaraatolbal ) t ,IIAkhe.iaJssanu SlitliSell .
> .ld > kia ISAStgT. $ '
11. o a 4oaeeftli \analuuce.'asii.l up lu .pu' N.' U: .*" PISLIIPPa I ol UN and ( iu..uiMM| >n
: In lh. t> Mi I, wI"! : Mr. bihuual'ariiaata will \ ', fit : IlaWa'l'p.stsaa. "pu1)4 as'...
.b" f' 1. b the Jly humlaf isinaihag- tie r'i I .V J W !, Cuc Ol.4 | ,4 t'u..l. .Id by ai a ruaramr. ItCUiwSt'0iUnufl55Ili'n
KMMkli: | fur 1 U.J.i Twtk IIM In all caaua.bj laluaiieud TI.. '1W. AiallM. .'4. K,,.. 1,1. ru> | >' 111\I4111' tvut. '
t ,11..1. riiiwral Mmuf u Hi MAli I
"u. U lit J 11' u"n Cow WllllII TiM*. 10 ft .. by wholr.aW
.. k4ta > lk Santa, au4 WU..U. ttvI.U. tNt AI.U.M. ItO K If .,' (" a. j' .
I '
:, f ;: :( ... Ibcok'wl and W. aunI.'islast4 that lies bhl I.ln.1. The heavy rain _..I. ,..I ,. -.0. I ".l'... Au.saa. IKIl II; Vxu.ui. >., I; "'. *T5 *"4': and retail by U. A. It .\I..l'le.IIi
: MllHM MW "nn Etc waa.raiMtallalr. a .ll>* party I.. mid II. ir I UNO CAUM.: Il.Psaa4ecStniILoierlJrp I'alafon M'.

.: ..al. *.rMiaiiJ |I"r- 1.,1, a.J iMrtl ,h tip J'alals.a aUt".'e' HitbUa a*' utii 5 The ( uaulu.ua| l.lurary CIrcle A**., >. .1 r. l.biTli.y ..ll' I\ If yen with u at* ib. iMilaaJL\ --

. 1 Stale*, sad I* .r :! )lmeulwl knirtf .1.I'a 1..1 pa", a.tssepu.4. .the \ arj rHivday 1 M-- i at lIps ....c* Mr. Apply lii ft. a IIAUVCV A.C.up. .. LI, rep I' .. beat Klw.1..1 I llw.k of W u/rA i, J.4II""W. I Inf Ill I'lry **i IhiHf .!-. for.. u 'al,laJttt

all ;' liughouI I M.I. .l I '..lr. I\j.o 1i. .. J JUt I Oa.a...".. M. .C,. : *, brought! to', lake butll' .f Jordan Joyou*
rn... I I.. SAte .. 'w
I. b """1'0 Il U t Mir eur fr Htiiralgl! ,'..
--s-v.- -'' -
2.
.
.
-. .- ---- --------- ---- ---- -
----- --

- PLANT- Or THE OCEAN. ftr.pp'. Zt.hiisbm.at. I Tl PhynulelPnn.iv : fj nn.vr..ST: n \ AxII.X; ;:;GROANS

ipec-titi: : ra s : : <-tli..It t II r-t "h v r ,n". .
.
".... '.f.."..,..,_._.d._ .lIhs.i4.v...... YI.h"W..II.IA."n. ...- The btett of rmbll!d,'Ii" "rl rn.t I, rrf rt 111'1'1\>otnUUhmpiit \ t tehowo ::'-i ,i'u II e< 'p:'m-i- :l t"I'i;,:i'n m"h- 'f i Puih.w* rlu l I t\; lit( (irrKithn: ; ix .'fS AC.A CAN nr HAD AT THE u' -: .-- ,

that the "'0.b (ntuiiu .. ii tl. If I I.r w. is r l 1.> it .',ot'IU lo
(pin Tnrl fin not In etu-nt butlv> > lilt \ HHANCll MUSIC HOUSE Li'. 5501k
i nippcty ru'i i M ceel' In our hook 0 :
nil of Iha flower 1.1 .. it
Pot IBM! clnn nortu I gardu the ntimlwr, of (pr.mni who I 1:1.1.: I ;...i ...iHjr-il"h.-1 irrnl- rt
I lf<. t.litnm Ihnt lirow In thn water, anil I'tJpl..tmcllllhl'n', In lv'0' only' .tt-.ly li.br nil ulr4ji.nu" i, lu would .
cur lt '
Hint are eoran.oitljr. ralloil' 1Ie.'I.l 'd l At thp vtorku, I I' : -
men were ergi<<< h i |Mtt-nti l '
iii.4.It r Ih* general form of AIR'i 1111'N nllm"haI"'nln" i -;.nto i :'n. ,. Imlr.blrnryC.Qevnv-ts.I Ironton, Law- .5iv. ;

arc a nn nt variety of Wr.\: \ .I: *, Nome It In otpr '1iitn.' If the wown ,I ,." Cminir.OMt, write M/ wife J. H. SNOW,

of thi m iirshke i t, other children, KM taken Into artount. "u been orcly dlrtrew J ,lor many y .
irewl' out to a nl.e an.I ilrtngth. loiompart I ll\pihoo| ) il-pt-t-I I I. ii| nn the \ I due*** or diwane.anj the lyinplom.
with .lm. .*..M" though thpy ,I ment: we (find a workinil: :|: | : :lhmlutPbecn ro vtnrl I (lint I in nt COJ'AI.AFOX! AND INTLNDKNCIA STREETS

dun look mob like haw4crsTtnr. tlon of nut ft-wpr tIns' 0''i.:HIr, | llo d_-.b* them wmilJ b more
'' am many. rnrtoua in1 Intormting I I I of whom. nearly lithe; live In the I f.tnI l able I.. un.I -"Akc. hav 'iS4-oEA: I'I.OUIIU.

thing' to In toll,I of waweeiN, owl,I I I owned by the work I r.le over n the ins.I ( t..") d.l.n for f ,AIM.I.I.NI > -.. 1'! VAMI1\i'!._.
the' nutii'' er of popple who wottM: mnktuil : The mi-u,iuinl-t. ..Arlm..nlo of "" "" ..'and" .neiif."irlier.wlhutl.1

) of ttuilii gt (lotion miulil be undirtaklng n hut, lice tight, and t.rjrtarr rc.,'t.. We rad mlcl
ninth, Rr-nUr thnn ,it In If .ntir on i I, (iriwthe workitt hxwn: thren .... i our 1'rul .IA hit I WM (.. la Louhullo A Xnslnillo) llailroad..

the! .ul'iwt" woulil give name to the at I..n. tub lu. hum ". : iMn ilin hon tow l.a-en flee botileM'
.. "hI h ,,iuII ho IutIiOiiiICfleI : -;Ij'.;- die moreRnol thin all
)1I.n. < I in hi-misty, niinn mnr I tO'uiiti'" Xundny Novpnilur ,n>tli. Ink, Train' run *. fitloweI -.--- '--
without, .in; IntiiiiAte! knowlmlire? of I I'.I the, MMiltm, I ,: furnmps,, a .. u>n and nv ticln Hint he h.ev .nl -

Ulin Thu'x. lo "lirgln with the ninnll for. t",- ting orrlnnm f nl %tip1i.fl, .. mile, u..' n' I'i"KIIA. i I. iwrtalnly, a ..I .. .;."..i.- :. -

Set plant It In Mi-Neil. that tin Kulna other. Ile0. TIlPM Wti t.It.".n ) Mnltihu nitiin ..H. 'o. .. ; .

not Its nainp tint Ihc ,prodigioti* Ing furnn.K, I t. I-. pud' ..iling tub\ Mrs. 5). L. (jrtfnf.M. **pff\" Han ):'... lh"I. !...." r.i. i bItvi-d.
niunll red 'that I'N. 'nM, ". i, "" : -1 1 -j- Hinit..ii, I I.,. t A'' ,
((iinhlit) ol plant 1 lug furnnuis 4 i l'!> *ti am lioilen. nnd i inUnm 'co 10.4-ui nii, 45.t1, "l.uiut ito'S p.s. tie 1 "pta.
unreadOM r Ibe water mull, tfrlain clrcun.ntnnetii. cIIIII/.r/ i I" .,MI' ho....' ..' ..,"", 1'kul.XA mJ !M.- 'LIX ,JYrJ my ......uiu I hAS '|'.n'!('>i.< pin ..,. i ....".._.... 'ihit Ar '.lhl..I.I..I. I''" ,.."1
I'l -i>l* I I. I
| lea.
nmth
A inn? eommon I | AI .
At I lunn aloiio rnllwny trn< kn of a .' Fn rl" HM Mom l-a- 1..11.\1".1.\ .I ... .b.t-silahnhi-Itu, I."Ml
trot of. tie nmrine plnnt, III foUiul In .Cot on I .:' '' ',IOu | | _
) of mill .
print 'iiiiitiiIil" llrollllllh.. fount, of the down length. with thirty.a rolling w\rn utock L"tl.h ,islnnd: In tie .treel* tif Mm; *YI. It afurJ m* much rlu'lrlo "*:
.ITh.
Cii 'tnt 1
.lll we. the venders, goluiiup 'I .llIhll.'O".IIV.,' wagi"n.<.. tale-to .vmi Iii. hcnefit I las re-ciivcJ ii. II. II"linn"Hi,n Unulh-ln-itinil I'... rlmlnt.n Jl. I M.Undwiy, .
hlltllluU, "liii I' lie ami tanklnThe In *, "ItalIc.. "lxly nino h'>r *. 1 "vmir I'.A i..o. I hid Wen troubled : *, A tlnH.nl. .lib wil North .nd *...lh.I., >iilHl I.... nil.r 1 '.hl., .MAM. HllUiy\ ,
crjing lunn hen dolt I are fjrty. milon nf. Hegr.tph ., lilt oeycon,iluirut sit i of tie .
nil ; leaven i.nrr. >. vihich grent am olil for fooil hive Ilitrty-nva 1 Nor-is telwraih Initiuuient, |; ntatloiu and hed kink. for o".I'nl tlghte-cn mh'I""d jttct, 0 I tried conultedanumherofph diff. it i.. r At< rlomuliB>' .with .Ni.rlli-l-iiin.l' 'I ruin ... M. M. llallnir. fn.nt Mew Ork..". H. PEEIFFEIl ,

hey" are on null. ) In thl. country to A .imnnhulrrceivcit S" Au i"iliYlrJ, iitv't,,1.| ." .,Ilii toll, H. K. W. nml, r. K. N. Kiilrond and nl t'loinit.m
limited, 'extent ami tho lade la not atall .....n lhln. All...., tiu-u.treke. ;' t llh Ttnlni, North nnd Hotithna ) 4 S ., ....
boiL l ually I yon will I fiml a mullitaiin |I'I.!' \. r< II.....llh II not. < ij.- ,lur. I Iwnefil ,,I.. ... A'miit (humus wec.i No. II. Al H.in,.'. itO' N.irlli.Uun.1. f ian in ) M. Ks,twsy.

of mlnitlfl: ilM-ll Anti, tlingliig to the Prevention ,hunt low; your ... .o. tt I cominenred get brtii t.llnl! I 1"O bib I.tiles!A. I half tie- N..I.. At rhiniiien' with. n>>"Ih.b.u.d, 1 rein' f..r, unions' .inl Mnhlle. rlo.

nmliMliloof, the, hat whieh I I. ,gr0t17likol. ..1.I"\ a cool phw. don t worry lK tlk1 he ill. I.UI.II: ('A R"onvlllu :oncocolo.
> inc-l huudumap1'ra-v.l.
1 h. leave tire OAten either rawcrcoiiked gi.t osiitod. don t drink too mm h ,llhe- other ill.xlion Inn | 'lin-, ynis. I nnln. lhIwu've N.w Orb"siinae, ...n..h. l.y ". It'. W. UillriMil ,and
ro
In Dim, hoi .. m"cl ) i'y nub, J". liy r. K. A N.( .
M green are 10111"|" avoid working In the mm if thit I am pnmtivo, *' wfl I IIltl"

ar* nlno une-d in them of toluweo. 1 he cnn; if Itiluirnrh, in a woll C>v:taken mother hole, lviii be 1"1 An <>M *vp. Unmiun' "..ilati.iilnfiMlnyi Iridnvi.
iinioko of a cigar' rolled from dulaek I Intuit. Mom wear thin nloth. ., well. I fiel like. a d.ir ."t person 1."Tnl"I.: I 1.1 ,I'..n"Ulnl.-I.m.; .IILo'II" 7i :Hi p. ni,. Irnot'n H>'plun lure In)anl, Thurailayi A o is iv rr H if (> :I fv 1112LZOlsT ---

*>o. i is |ili niaiit anil healthful! hwlt, hut nutlbvk, put .a \.rtn .,1)'. A friend 0 iiin>ili) il A"! ... n.-l; sri-In"'. aS rlmniiiinll: ima.ni. .
nlmh my .
A 'c ry abundant, writ ot weed fonml, I loaf or wit cloth In U, ,drink it, and, o K l I. a wnnrlerful V. I;. "I t.I" '. '1'. K.: ". inA.I." M A bolt, I. I'. .'TMIII.

In vnrlo'H form nlmunt Mil over (tie finely and nwent. fn.>ly, if fiutig. ,ti..I .,1,. Mv "".h.n I I..,. II It one of '. I''. ,. eiu1orivgrvh-i.' .. Aol.

world I is tho blaililir wratk It In ill. : diy, kuork, olf wok, I ho down be.t nicJie-me him cou ''t Hut b<

tmgiiuihivl. hy it* long arm or frond, I tool |jlaia: and void wntir' .I to.l." I A I >V Mil:, l IhhM ; trrltalwnd I.rt.m.' "*.
an lie I botaninli:..' : call them, uhlili are sub: iloltu; ; to On,. nd :md\ nih. A. l.rk"rn., Womtrr.O ...il.. : !.I\ nTI. 1, EBEVEB"

,Otitlotted| .. the water by air" M..lolo"'l ('lire i nt the |..11.1, 'm the S..1 <, a nun cam* to no. Master'-s--s "T t.I B. a. K.ft .

Thi.ra 1 Ia a Ktmil. thnt .a I\'t'' hx>M'n hit ilollim about tho ui-t k. don n, Urtlbly nervous .1"" Special 1 A"I.e. :.Wain' *-lilpm. 5 I Ihp."..
>'ear* .1(0. crew of .h'p..n'Ck..llRllo"' for the lienlvM" doctor gi\i/ tie! .,. ,.I without anv powpr to diie.t, foi>l.I l. t.ssv-n. hlt.i..lus: I-1i'iutit. Ii45p.m.

built afire of this wo..l, wIth they' cool ilrink of wait or Lliu, ..k U I Ilallr"d( four d'II'1; nonerii I Mm any Hv I .'nil ii'f i n tin a,:dix-ree rul dun In: c .haiMwryi:r > OY. : : 11._. tiismIJatt..nit.:, I:'.. .,.

fount along the nhoio \\ lien the fire hitch colfp. If hu tan nwallow If .: me : iinmething for AH. !lint.. II" II.'.. J. t.. Mil hilt I in. and Pilsner] Beer
had. dud, out tin y fount a tlnrk cake thin. la hot tub,' dr> |trout> ] him up. : I ,, ,,7li; \VAII
.hiretheanheiihoulil 1 have. "been, and 1 1In agalmit! a ln.. or wnll |1""K>upiold, 'day th;il I:; : hei-n taking it iso |:lninl" frnrtl. r. IIIB.UI:; > *:ft niUnt, I IIII lOtiApmMA: .
; :
wonder ''tamed away with, them over the br.l ly nnd limb\ ,and .put ash I In >IY rltn' mt well. ionS, .lint' .l.lll.lie" Iiiel.n., | l'i tin hlirliiMI I I.... a.m.

A f....,IIII.t fouml Hint.. the cnke was a ho"IIIOUI"I..IIL"| wrniKl|'|' I 1111 a would, -i.vi'i.111. (iruiM* of MAKALIM I 1..I.h'r.l. .. ..h..1 the uh..ueI I"J Imirilluu. \... HnupinA : .
In riinl.lii <"iiinlY.' H.rld.i. al Ii
'
tnliinbluwxlii II :: and r O:1;: company: : : low nl Ifyuucantgil: : : :lee: u-w a ;l li : and near ''iiuti' SI,;.tip; Ilii': Out: ill:? i.f Januarynpll.tli.f II reil, .U.rwl |inni.U snub' meltu'nnare.n'tao'ttvIulo'hioIIiuI -
to dig |tutu ami' 1 burn, (tin to obtainthis i kith, .and ho-p froth.ning it. I- .m-i.I.l .-",lll. lip nlltlni, .u. .. rn.. -.li| >wln 1 .l'ne'iin-it |.- | (7, li. 1 the rtenlnv I. fnreiliiinriuraiifneii (lIt'-
soils, width" bore the name' of kulp lhepnlle.nl,, i In pain ,and, faint, nnd ''|iu r l.,iltli, -lv Imtll. f nil.' If \i.ll nil I Lot KB: Iii: lln ("i aid' "Ii: N.irtlihiiif tui.nui'hi'n mull: I in onlirtnliiHiirr
a The tour working |iooilti| along nliorarouldnot puUo I la feul.lo I lay hlm..n "hit, :'n.l :-i I II Ir. nn' yi in' tintit, : so.u I : of I.* i luuht I < S't ai unil Hie h hnifr tin':Ir |>rmnil: | dnl.stu'h.:, ;| ae tni'mv
undt.rntand, the now nutlioiljf mnkn him nmi, 'II imrtihorn for : ul ,1s- u.-. htui| ..f I-, ulnr. pri.i: / > :Mi i'i Im'HI i it '\ I II i ) filmk thirt-in 14)), I I. no runt .K"n'.n 'thin sight train.
ton Ini) il fiinii, vuiir ilnu.M' 1""I/I.I I hu"llr"I.I in the, .liy nr Piaivullhu'ilnathe .
bonding tho went thy mtnd for manunng nmviiiln. or give him a t""I.1" | .. I. -- -- -- ----
'" 1 I il I." .t .|IH r.nail> d 1 t I) "'inn I \ ',,utufIur.'hu.-r. OHIO.
fluid Thu ISA. k l bbwknnioko CICI.A.TI
their aromatic spirit" of ammonia or tint ,. i !I., lull nnk r tN..cuu n nl m. t a. A.' .II.'T.J., I'en.ncola .and Itallroad.IUILV ,
wink .Fuse fomh" |ito WM of ginger In two talileehicilvftI|" of ...., n. II. II' KIMA> AM ... IN-c. ,iun''u.cnwile.' ui1t'i'iiul' I'cl'll.
foul \nib, the company, Ilko utoilerncompanie In Sub. CAM. um no cold witter, but i nl..ml\,n., ". _! :: .

ingagnl la uwful occupation the hand. and font and" wnrm them I ladle.ArrI ., 14-tA 'f

*, were brutnlly cnmlim, of tho foolIng hot. plication|' ,\ until tho 1' I XI, .Mill mill- l-t i:. Special Master's Sale.IM e : .. .11."I.I.'n.' *-0 A I -- -- -- -
of the ....lIn.llI. workArFreta *. \\.IU 1 1nYeiliir Millvitw 10:t'A a&rnltus -
'ponplo' rantorud. .
and. Cubit followoil. tinS, .___ __ __ Ihl. ,I. Ile lie.l 1"tl",1| | a.'ii'ntl virltiviif' ili'rrHf' Muling IIT tin' I 5i'sp.N:
learned couninl told learned jurlnlx that A 000.... Hxnafff Peahion.Itnututiti. ,,1 .IIIM hub Jilt i.iiiiliiijjiitlliii: in Ue.l Jiiilm, : Mflliut In nil I oiirl..r:: r .am. tu'avts Elias Johnson ; PARKER'S
t nkl m In "i n-, tot! I .. I ," '. I .. I 1,3" I I [ BALSAM
the kUlToiatlng rooks! would eI..tro'lh" iT' -'winViir" 'ili"I iillII
.. -- - ---- ---
the Wo anon piM an I"uiuiii.' 'tent 1I< l r.uiii.. Nenl, \ I.- --UIALKH IM- I l _
and cntllo tit .
fihoen nelghborhooil.ilnve I'liiiuptilfllvrrr. l.fY i .t
.. m iuuiiil.niu'ry.. lilUi 1 lnyliol rr I .
1,10.1 n' I'lliltIli.t "tT.o
:: itnicreite wIth h wee time a (tuba-u,, but .li t'o.ih. R".f.
from the. .
the llnh connU, eonii. liirnnilof th .I !It.uineI .
T: ,. U, ll.Al.Hayinmn .
\
nn Pilduinio| among tho |tuipithive.| I until for other !pnr.o-r: *. I looking: : :: .1:; I 'mil'' ilnnhiK, piniiMi| 'in, lniil! I In:,: ,Hi., ,in .'! I'MIHII.: : uln:,. ilunnit, HH: 'II lu'1I : I sit FRUT, CQHIECTHERT, tommcrciat.: 'Ti
lint .l J
of (
Hut they I were nimukenVbtn I the, wo ace out tin grout 'hendliiln' nnd I 11..11 1"0,1.. I liMirfniln. mi M Hutu' ), that 4th ilay I nlInin Hhorl l.lnr.KKW Jteacoli I. '
'
50-051.|, KI"| to know trots about it ttii.iMMi' the ftucond. dory .U npt, 'n IIn.1.I a .la I .., *, Imniiir-, .1111111111 ., and -.i. > m.. 'nuihf.uiin'ulie.. |.n.|'''>, \tf II Ace OA ''
.
Iho silting nt II.o.ho: H ilnwnd In M" .".. ",ul. .nld'A., mil ".ul.!I.." Ahlbraiiuoviuhnlod' nrenuun tic (' 'n. '
juKiphi nlouo In1I"nIC
.. elujtiKixl tie wiwl, Hint Orknty to boinllitil bright, though nornewlmt old .': .01'1" Juh iuiuiiiiig; I 111"I Iu'uiiuu' "if .i a. 'rK lA) "lor.' HI..I, uilil ilr>) IIHY.IIUinli (nil i Ii'lb i Siru lion, (ii,.'. 01,1-h, 1.31 null". "1> TONIC
: canto I "'" 1..1.1"I""I.. n unIiiekalkuuunntoatnilu.uu | !. ,
II. .iiui, It '
ktlp, tint,I Ito Orkney limn In aforeign attire(hit wlndnw lownr and'and thuro vuiuioi-Iit'ti, h r I I I', euilriuul: ,I mniiiivrr., in.l ,.. .. I.I. H-lim. u irs t"_ .1.1 lifrniudyMnc r, Ihl J.'b..I'n.hblntt'. ,. h'no'n.tiituiuilin Fine Oysters. I'l III.IMIIHI: KKM I wtfkl.T. C J.

land' trmw I hoinonii:: ::-k whim ho n with: a,bird"' A* we auil; I _"'0'!''''0 ii .ihu'.i, hut ...lol.Ilu.II.' ; lc.II"6."h.l |1..1 M.,nu"r. 5,11, ...... vruv,. .("I..
Ago ntop
called the wild. i ran of Inn native snailtub Hiand' ,....1 .: ,, ,. i ,
ill tihi'rt 0" l'rm i.' wl.hlim to > ii
nt her, (hue .tlop iuiuuiu.u-tuiu' r"I"I.I..II I" iEt;
the rot ki I flint oovenid Iho "bitch lady "0D'OVC. \ : Special Master's Sale.n III"!LI tin KIMIIm Ilcuu'r.ul--ihrr.l. l free theilly ,. ;.
ln\ll-, .
a few miniili wo niilvn, Unit thn \ ( lit.' a' |>iiliil\) .
win'n the tula wai low, for ho raw a |>io- pi .I"f! I -kiM.nYille ili.il. nllYnnnnhilniU 1 itt uuh-uul'hgin"lIuuttirilI, I nlIuatl'uuulnl'otf n :
.
ilnw tho the i nliuiurn. I t mil nt uiiiii, .m. nnd' exitnlm-' \ I..n .0 :; : : I't'ULI-tllINU I'lltiviiiNTiiurur ,ton H. .up I. ..
lure of old commie. *le|>|,ilng from rock lady ii|bit \ tlrlil .inif rirml.murriinil.nl. ,nl iii.: -.Ontre''ti u.lllenilo| Ihpl onrl II mm', C""JI"IA! II : '-.. IMiihi*. bin Fuphor.noouiluuw.iuhi'odrnH.nnettd .
to rick rutting tho lung' frond of kelnfrom iwxh, tho flowern nnd, the ing.i r Fiillhhu'n a.II., .. |1"I'r. fm' !.IIII r. ink-nil, hvtlifll.il.i,1111. .'.VI ni I .\rh,' m. I nil.iliini, d.."lv nl It IMtt x p I'l i "A ly CWi you A hmfc I>r.p pu KiJl r.UrtiwrFmuk
their rout, whilo women::: stud rbil: 1""t..llIlIlI...) nub I In a opine[ 1.1 I wink I nt I lint, ('imunii, 'l u l. .Imi. i I. II..... .lil.lin, "fill. <'lir-iili, <''"rm. .fh.' ... ... iviro-iiliiilt it III"nullnlili.Yille.laly ------ -- ComvUIra t >i>y Jirf fcr al Ibl Uivlf
would naturnlly I to I '. s. Ill >. HDI! Jmliital' I'tmei,S of riiHl.hi, in I ;, nl I :ai pi" : 'ln.l
with and and you expet" 11."ul' hllll'"I. .I"| |. .. ,.
don xmg Just 1llIllIhh.rgallmM : ; ; ;, : : I nl B SO cio Hotel ,,hi .aonukmnbahhotnus i'o.iutTa.Suiidl,11)nmioJu
.
: li
tho hurvimt. Into window.' Ihe i i ,," fur Hue I' n touuu a iuii ii0:1 uhiup .. .. I"I. d.ly Come ,
.11.1 .
hlllll'l. b at a M ,
I" uiur rimir I. luIt
1 hit' roiky nlmrwt' of th* COIIKI of Eu. Tin. uiwltobo. a f.ivirilu' way, of "- .i.l Hie I'uutiuSuui i \t I'l 11.1'"',. \.."t.'I..I..I., bOt', IN ,"I., fn, *.tI nt : i'iii': I'I)1'J1IOvhuig ;
ai 45 i o u I 'I I I lhuuiInun utullb 1' L.vetrnuoibnl'elu.ln.RO1MES'SUDE
ripe| are famou for thoir limirtnultro i rating" hou.}- In:: Italy vu-I' : In I'I.;::::; ''i I' .loun:.I I .Iil: 0 :i.ut :1.1,11-:::; :; .'uuiu'iy: :I I.il .". I l-i. ,..I" iluily, it : / WH. |ll.l"f t.ll.: Proprlrlar.Curnii .

( .tluof eawoeik. OliO vuritly In we ithall fnKiinnlly| it HIIMU, I'' 1 1.,' r ,l"Hi "-".h. ci "Ii'uI.n'r-i-- .. )1..I.'htly.1 S: I siC' : .
known a* luiky Minuy linelh window, aoiim cloud and winm '" I l"h..I.II., i Inil ,",'. I" .f 'I-iuaou-lu, !, tl., ,"," *l till -rl) ol I:umH>, 11,1,1IIOVEIIXtiIEN' I, -
opt'n, Home with one 1.uOll| looking 11' unit lhrr Un'.1.l k ,". "n I iii'I lii 'I..r ,luiuuitr." ,''''' ', ( '( I luoiiaiueob-i, shIN I', ... .
hi life
anna, or fromln grow to a length: offorty ome with two, and Kill I'tr. S.li.h'vts.uir. f.ti.iu. uigu to- se-la awl I Alain, lliiilmn.lillilY'. f.r lun..uoO'ha : : (' : ie.-nllail, I la.luil'i.ut ( ( [URg(
Mime' nono. 0..1..1 fnffriim It l I. '
ITtEtT.- | )
fetM. "llI'n outer buck and l-nilytm
.
gelntinou lady at thin. window has. mil an I In, 'lot'k, ., -lie. hi.up, illhut' ,liiiI I Ill iii.-' ,iilmti, u.. urif 11' ""t, )I.tihu' S'w fi ii'o'n, 'trsuu. aiht
a.II. ,
llhiaient rninotnd .
ire the frond ut- lv.l'.s'iil i, nil.) r l'I in e.OII..ninnliti.I .1 I.'iusoaO'-r-t iiIItuenno .
I I. found, to hit eomiMMuil of a mnglo lIe out' on tho nlrotit for him' ,Irndu of ( ....1.1"l ., iii lln.... I i.uiitii. ) iiiiinllH| ) :''U'N C' i:, rl:: III; .lifl HiHk";: 'ii'j :Iau.itui| | : I 0 ,.... thin 1..11., .""nw IItiuiio"smuk nltTWHX PAI.A'UI AXU" TARRAm"A. MOUTH WASH and DENTIFRICE

outfit bike a Ihroiul of Bilk thill growl ndir her window.\ Into Iho -. t'iI.,I. Hi. luti-now In ..linkMiii ",,u., I''vilI.,I.-.. ...,,hoC '). lu I teli.t., St. liuuiintuyottlit. I'S: vIA S L.\ ttl', *.tln '* 1'rC rB. fVMW H"tlth' t
in foil forming a tubo lou ol' tntrunit. ) of tho |bulu. ..... u"id tisully. lu-ui h I il lies ti'u 3 u. fruiuulluil, f--ri "I'lilliiinn, llulM "l 1"1.1"1| rams. HuYiniu.lin : A :|. I l**ii e t.M Twtli and PtttlflM lh*> MfMthlM
a edge | blur, f Si. ,..: :. h:; rpniiloiil, I mu'.a".. + MfMl hf I Mi.f rt-Mi-1. ftv>
the flhiment ailhering to twuh other nnd princi Sow. th.ro us ..r..h.I. it. ii'uruu o-il iu'( I.n.uie )"hl .d Aeviuaumn4uiuiaafnltu-guharainlTrsn..lu-nl c.I l. l.nNJNU ,, rotTeww .:. ,; .
.ho .. In tho lowi. of tic,, ".""" tt..ulo.1.n iin.l.ivtv-- I ,illillfHt i I In il. |"0. I u'r roaatobatdrnaalnt.a.ddoait.IsFor !
1 1 his In unonllwl tho' | pnrt : It:11 ... 'I.
by count InHiplo.nml liii Ituho.It. ,
N.i.. iluhiu Mi, oil iiiiiiinntiifl' l IhtlAtIh'Itlhs.a;l TII.mOITS .
i 1
: i htn, bralilod: iii| In: a four |,ily cord and you ran I hunt, your uliot 'it."a ml lit Altni.linn .I' .. Illlll (TH,, mill, .....1 I'.. ,ll.. f"I talus a Slob lino of great itrengtli.I by a cobbler In the n tirt )tiii.l." Styli In Auinu'tiiiutihlta-is.' IliiTcrniin nl, Kir. .- I ... 'iii .,, .. ., dally. j'
A Hi,.'lilt It III ,Ml leknn nl I 1.,1"1 ilnlly II 6'43. ut1ss' l's'r ShIp. 51.110. OF THE I'OOR.INLIEPEMEN'l' (.. IJ 8MfSCIENTIFICAMERICAN
O. I.
Kliir.- nil
knife I you:Ihl l linmien a 'uiiikhorii' to parry handlef:; |Ion Ah but-, II A IJI....." n.,, '... llllnLNew sun .,.... in (lull ,%AelliHi nnnlilii.-; !I lill| in iiilliK|i.f: riinniliU: ;:::, suite.ani.lllH.iliKliit'Ml I ". I eriinlnk hnilith'.irhiw, "priin ilnlU' dally al al U N ..n'nAinvent muri-IuAi.ichu'tc I -- mSX.lA -

| VeeTisiuwl) "I"'H'' .. Iii ( I I01'''' 1-.5 H.ril.i' ". I nil alit, nhiuiiliirHi :: : : I
.11..1 lionin.tllli. I
U of ngliith( make, too. It U a very The of ." ,..hulllit.A iuu'reill, ,.11 ,ns 'I I ilatfv it IMO |Ito "'10.
.11I011"1 reuSing matter t 'inn' o.I.I'I'UI''MI''h.' t.hIKh"1
good kiiilu, but that hnndlo I la a.* Innon HI\,I It In -t'maou'n-s..ia'Iva- 0.6 AM. THINGS
for lie blind I. I I'd!, and I .. it 11'1,1.,1. nvit I I. .I"u.r !. eila'miutinuihl.tin | | .. nllahunilnilvnl, : IS
uiui T 1ft
I :
.
biickhorn '
of load ncil, Hi tin II
nt a a I to of pit .
| 'if
Is at I'uin'li'.r.> (Jco. W.
lead. The rough aloe, which that 10An", U In (lit .. *.., ( liilm, Allllutll.r'irii.iiiiliiK. .1 I I .J.'k..oII il.nly at N:"0 'rl.tOI, Ann 'jNECTIAI. m -
OYC'1Olltl
.I.II. I.PIVO IluA'u
and anyluimt. In m"ry fuw uitolitii' ( I 1 uuuuiI 1..1. Ik ,.. '. *I .Inl I "r.TN .. d.ll. at : I
limit mltnire. aro nile of >iiuco.if .1,1. \ i )
| ) I l. rle l"n ilinly at : ata.1.111..d"ly.1
.
.
in fat t I in the lur of liook I 1:1
huutuil lluplevlHl >
II INOAppreciating
1NO I ;
( aeawetd; 'Ihnt I lit fouml:: :: I el'mlyla."u to Iw called ri.inti.ni 1..11. .nl I', 0.1 "If icTTrw.AM in \ ... \ : :' p : PH T =:
iluihply on the icotlutuuf i mut 'o.lltli In a library 1"1. ... .1"u. I 'III'I'I t tt |" I a :JA pin I."': ..... .. {n,..
| .. .
such .
a thing' n* a private lilrnry of ,tiailv, alit .
Itn iii nl .
.
ao n..h. like but k'lorn: n hi-n clunnnl. AIN| | nrniiei- limiil ( ( Ji 1'RHLcnui irIT '' b.. .. ..

and the rut etlgt (Hiltithoil th tt eubor| (* tort Ht of Blind any people eitont probably arc, lu..'reforo,ilon" ," l I'..innViirriint Virruiil.ii .AlHi.Util.leitie tr ".1 I I' ,. Arrive" '.> llaltlini W ltliiirt"n.red.nival ilaily nt I 1:4':I air, I hrer Mi reliant Hunklli| |>. t u.tom UUUM thus faet Ihnt Ibe lovMliaHAL 1 : = often duovived." Another wetil.eusilnul !. .,r 5onflATEF1TS. :
are .
I iliilv, nt t > ''n" tiion| uulihe pntrouKe. : rrr
ruin, deprivnl" of lie luiury of |I. ell..n.lI lb'lu-"a 1"" '( 'bl..l f-u." .. 1'.1..1.11,11. ('ylisA'uiLt: tu. dne..I I ". '
.
grutun-wrau-k I to *o much like huir aunt many, tihi taki: ; gular c ;: i ..niniitilietil' "| |Pu-it-- ,irrnni.llulivit 1,1 nun. :. 'r. 0..1). .1 H:"i" .1011 Ihe l.r"I"h'ln". ai. .kl.l.II. lbwiure ,." .7
:
that it lake It* In nmttnwe aiiilcunlihuutig r .. fnnti win we ll' i iuurr | "_ =:
jilaoe Y. Nrwlilisi .
I'nllinnu Kiilttl nnilMeepmr ( in.
: : !Imttructloii at a nchool, end i their \ o. ito i ilk-no. ." 'iI.I,' :
.I .11 ami, never K. In' tin I (rin
tim' tray
Ixi-hlu hut geiiuln artiulo. ,. ,.noulnailuvan.salt to
( inrnYnnnlh
In the mliihty w."oa thut tlanh. on (lit tion In graduation" wine whulier \a,'si-i \,1. n"'I.I..I' I appi. .:: ..d Iu'l'I; nf thnt tintie: Kilh I'lillmnu ,Ililittt.. and,, thvplngI hIm' jest lur.iihI' nut fnini New I'iirh Mr.KiKLlUlMiNN C er"baa I In','n reimx l l In tin: -;ir rn- :<' !
may r..lYoh'olllh Ihe attiutio .11,1.11 I.o. iii. f. niliiiil, mil if I lie Mile. II i. i.u.' i.f (tliol.( nrkni.ii tbousina lo .. a 0150 and ..'_
rocks on Terra old I ruego" after rollingacroi .hern with good I .. a.. I. uiu.lluo "' .,.1. r.il Hull S I...... b.knil. .. "in'.fii.Iit ar> lu N. .Sunk. IH thin cNmulry. .mil I w* ar* now |>rr.nn JAA. LTA'I
ryeM ,,
an almont I limithvu. Oman tliore Wiituut. miiil hill Hie" I.' ef rib.rinirt 1.I.It.l. In .01
u .I..o 'h"' 11 in on ilny anil sunk Ui| Kinall H. lure. PAl'Elt WHICH HIA..1. UE "r"d.
..
h. lad. uf IhlA .
young( ( city . .. A. r:
a kind of need with a item thut ""'wh.. Alt. I t"">, a.1 that tutu onltr .I..tl. I. any .t)lu ."d..quJ to thn lienuFine 1t T .
vicinity, recviit grnduaii of lie 5% :
uinauui. ,
a IIHT Hire luoiilhi
the lurfitce through 4VM foet of
water
.
orb Illmd aitylum. have III I uuirhu" ,," tuu..a. 1",1.1-1..1.",',liii .1 ---. --- =
It i ht bladder wraek I'lidur it biases : .11'11 I. V : : 7t&
a :: : : ; 5 .. Colored Work a Specialty AWEI"ISn.ltXCF.. ;
ntorpriao I which it It a'hinvtw I i'I' AT I Iitui'aua. .\.E.: NIISV "II.. ,
l>arwin there are numeroua kind' I.' 'h" .JuuI Por Sa1c. .
that."
nlt' mixliitt of :
: : very dignw moem' will I. ::
of Huh' that could gel antsintemte OK t'Nlltll: IIEbI llGAIN.. =E
li ten a l 1..1I..1i1 of aluuwt' imali ..11.,1 : : ro.ui.sdosnonul
nowhere elao. t.reat k ofewigulbiu
( diver and other bird ubniilon lent on pnopln who auiViur" a 1 lust l !MKi .Hie | .t.pt., "t :
1"I AII.hlh"I" t-ilii irf thrmel
with IheinwUea., I i: ; .I t i I I Kit: J'I (Titlir ."a .
Ihtlll.h. a. well. a. wale and olU'W", me It u lena .. 1E1-1C, !1..I' "r.\ TWT ,vt"., will ....Ul their Int..ru hv ioniInit beaitp.uournohnen ttit
while from the animal, ILIh tituS hurts the e-.titl>>lliihing and, mitililaiiiing, NI 1111 I II MIN l'I'Tlll'I'i OP no i Ii \. stud, f'"II'llllu' ; Lake. In the grouDila .. iiur work Scot we |unrante SOW IS, TiE TItlE Tt> 5(1101 IIIBK *AdJi"iffl5M'A!
tA ,11.1.
the wretched inhabltunt of that luhutiilabl circulating library, for the bllll<1.A 1. ut: tI.\I: i. ('UI.WI) :( () l to any I* New York. .,auawoI.: mi im I
*-
nt I lie Cliautauqua, A.ol"tol. at Not'10'1' tintany more in rh.rt.iirriiih-| If 'IIIMI TH JIlT .O."L
country gam a living rt.. biwkl lot ih; l '--'I. I"11'1 in. mir, ai. *tu SeKnilv. can be mail* in

Another cnriou. variety of the aouth IKiM FVM ki III..k.li.>ni'..... I '"11 ABSENTEES .....I; K"Y"'f ''n Eu1ulIy: lJt'ullak. I I. oir.'reil for !ah', rli ap iilouily. w..,.I nasaaoyu other Uumr.tiuiL'O. BEST P.PEHI'VIl.I.I : { Knowles"Brothers
era aeawprxl I Is the gigantio Lmwonne of Think how tho iloath rate of Ilr TIE ,
the Ulk'and' litlnndn. (It ha a bnly of Orleant might bo reduced by the II-iu. Item i .II. tl.n ip.'unlit, \. .h for n.". --- --- ---
iMrt.i. Mi.iirK rroei 4 I. .. p.. ., ni Mr, rpllK.nnl It.' | iii.l.nl I. bnrvby mv'uS'-S' l : IN
wrhai eight' f"'lulIlI and fool In lion of :
one earth buruiU! lu
| | : :
> ., I', lol.nieo -i'e.- I'ohuuf---ol.' "n.im 1 l a. |1-1.-ivI| an,,>*rr .r il u-mit urn .law kill Ap'ly| al I lot. of 'Ih,. HEAL ESTATEInsurance
liatnelt, a ort of log from one end oumeterio, aro nuwtiy. within the .Ml '.. tnt till .. ", v..lll. In.r..In. on Ihi" llth d.v nf. Jinn.ry. Alt l .fl'
. of hick trailing vine. grow out In all limit, and a* It I* imHM.tible| 'louts; ."b..'"'..1. nakra *"" C..M> HIIAL I'l'II (>. I WEST FLORIDA
eliroctionn. Tho wtwi I I. often uprooUxl two foot underground" wiihotit, ... ,.. .,.... "TioVA"T? ?: I I, '.. .IfDelmonico -UH-

ami adrift in tho: ojien ea Ito: longTine to wabir all the iliad" \ an J. ( \ ( USKKN tliu.ustaiu It. .'11. Jiiuiiii'. ..5'.- ----- And borIng llMLargvat I ululloa In lb.eny .
root up Into monitor caUe huntlrad tomb or "ovoiin," almoat" ..1..1, lv 'O"I.I..I. and m-iina ant rtn'ly' I..I"I.
of fuel and often "Illlll KH ,IK !... .". NERVOUSDEBILITATED Toahliaand nnuragotor| |fitliFii. Agent
long 10 feet made of blo'k and whilewanhmlIliene : -- -- Restaurant t>inl awl verin.tl.. ."ifiv iilrvil\ by alUUavilof '
in diametpr, .. hhould coin of those. gut literal. "whltod mipuli' IIY ( ( )( ) 1 >S.li 1.'f.I-- I MEN. : a rw iMihi. I orvuiia.TKItHi OF) ICE
foul of a .hip it la a linnom. jolt lo vary In MM from" 1111I fist lo '" NOTICE! PUBLICATION. Cu.. MAl" as, .
cut it adrift, for cut tt limit .be. No f".t. or Until fOl'1 h. collin U .Ju: II'.LA'OI "IIIITa. 's.nm.ntioena a -nau'uane.au..oc a. '
uJ "TInrT.
ship' can make headway With such a lowed awayon nhtlte whk'b ( .eutiu .. Ln'ietuvvli 5 .uIualoanvtt.Ln losesIa'r: I.Ii a.' UE.a: "' IltEWis. Pr..p'r : __ -.. e.. "._ _..n.otcLob.. tOtEU'U.t.T
AASI .
ski 111.1 klsyallias or aJlititltIrTtuln
W..I. \ .. .
drag out a pout in 1I..lIler. attIcS (Ihoellli( i.; K '.1..1.l t slitS ihrilH> *iil Thia .1.1.1 I. maul't't"1 ea albol ---- AUJIimlHO 'ilaMEIlJAST.S

A bludder wraik Imrullnr I :lo the' year. whim it bwvmt noue*.ary & l.rh.I..hll.t'.I"; I'nHliii. NoTH ., |ll.-l bun Slot BIIIHlt, till"lnJ'I'.li'i'i w In.I. "H" uie'1 fi'ii'srnrre A flw%. HV ; ilnalnan ... .. tiOul5l
Alankau alen rises from. the bottom: Ibo tomb for another omupaut Ni, i L-\ P.otafii.it, i I' u-u-i. I i P i.u ..a .tuithe. Saul -Oaf .etu 'mao ,,,Iirr. All linuS thus. nd nuijau.rnt, sonnhcoaiI.nI fh.* to H*_UII.._'-\r, Ileiha I''i'' BASK
: ,: :::I. ::,: nail III ,U Iam'rv-d so .U.lu..,. at, niurt nuituwasuluta .1' ; '
|VI the form of a rihum no Urn ker Ihaua mam* of bIos |l'n..11I11C' miSs. I (iiat pn.f vt T"IM )5umuih .. 61 r
.
client. of 1 paper" and perhailwo| lueliu duuiptad Into a pit It u *.aul. ( .. ." uuuaittofu.. .. it .I'r' 1.UI oiinly Juilmof. pa.n rranoaalduolu'rn.'fUaeu-tly Sbu.uI..rm'l.,.. I'bra .ns'Iluua07 tlont'. it : M. il 1."ly 1'llIla'ol.
wide, bUwu obtamud r: i 11"'" t ". .II a..I.. > 1.. titn'iii --
hpecimen vononuo tIlOo't' I Is : .! ) atimart I"". .. tl.: St mu,. Jkiiniiuin. It '5.5 II..1, klad. It, I I. S ct Inraaua -- ---- -
that "or* lois feel long AI the .u, eves by Ih* .. ,'f Iliac hprln/k I.. S. lo for ,wL'ilnt.SeI. ass hOOu.tue jr-AildrvM. all ....unu.I..I..i loCOMMI
fan of the w 'er a great iloan crown i Ia Vi hat wonder. that. yellow fore ED.GALEQUI1TA4KII HH. -V> '. "I l lii's I0.ll> >. .II .
formed. .\. from whk leaves which tlh bin riot In lhel'n...vnt ('thy, when Hi .,.in". Iii. f'llluiMnic. vntuewn Inii .. -- -- -- :KI IAL BLI-IIIMl I (h. J. DeoiisBuiiKT WolfB

Ilk* antler grow th. uingtb of thirty or reek with Ibo filtering ....' .. hi. ..'( ... n..I. ate UIM>M, saul .. iiaaaa. W T. I'u.u. Strictly Irsl-teii Respect ,
, 1 NP4UI4t. OI': *tl.n..f.. iM : evl 1'emanul, 'I.lda
feet. S
forty Then an big air biuduVr thirty 'fit* ,'IHllu.lpoll,. ei|>o>ed f.. "UI .
\ II the t...* of then* beeves ti hick form mouth' of th. y.ar 1.a a Iruiwil I'>..11.SI. l-rili\tillhini, hell.f, Illitir. oliniuuta| .|| tl.. SARRA & POWEL, --
the favorite of the .
renting plates' valuable .
'
I I.H. llu.w.l.T, .
statute, a. It ...atiluee IU prey' T* Anxtf Manuel "".b..I.,. |i. l'. t uk.in.n. Xot..hl.
Hotel
swimming around below I.ike lie ll-ha'... I A. U."UNrM.kvtKT.\ and City J.JLLLJJLDRUMMOND'S
filament of Lucky M IUD'' line, the In "Kraln K .
BUeri of (bile plnnt, are tied" for flih give oven ruin whitely mental! "" -- -- -- : I' fn.I'" l'atattuuh.A (''larl.11

line (by the luhabitaul along the. eoait!. rupuy way be avoidod. Avoid l, I IsAlti Itl\'OL. Ed. Sexauer

On' would Hunk i thai Bum cntrrpruung: Xo.tVe ,mdulgonee of the ......> (;.UVKU\\UM'; : hlKIT; FOR PUBLICATION. I'lini, F.iliute* and "1..e..II.' furil.li.Hl. Proprietor IIOI( "E.lo J T OK 111(1CIIL'NK ( :flvf.Is'J.
Yankee would bring a cargo of thoM ucoud frantic desultory lfu""

long ribbon to New York, mid work avromplwh: lu one hour an : .n ...".. n lIsfi-Itluti. I..n".a. t..IL.S..I. ,.Itti" boufi.. Wick Jose iiuk kly ..rkeai.ly. J. Clerk AND NATrKAL LEAP Ti k'I.II|. '. t'naaau0ia, rPhiip

them up iuu roj J" and bagging" if Hoi luoulal, work appropriate J lo double : FIt k U hen-b) live* hut Ike M- (tm-uk-n.h-It aJuuh.u.uuaA I tuiulo'! .II rweuuuvebr1b4 E COOKE .

Into Ik. liner ,good tniile (rum uiu. amount of limo, third avoid. I 10 ton iiitf-aiiMti*! ueiiler km alf.1 IMIIIP alb'aiina. nov II Ui-lf 8T. THE l). tTI.EVriNK
stoke. of *>c..*. which. npcrienra 1"' ., Coal j.ouA I. nil al | Brown
...... Him tk. Irvlk.N. proven load la general ''t> ;l bit .' :.:" Ibut auuhd; 1001 authiO' lAST 51(10 OK l.t'\LI' WJUAKK, NATl'tfAL LEAKTOIIAOC'O
.. Ynrk Bun I drain, fourth, avoid att miitlng| I'A":" 'ultoB' L. ".I' ...I.' ".r. !... ivaba.n laui'.C.naly I-ENHAIULV .

Young arliil ito frien.l. who ha two thing at one and the mine ( J'uIuo.Juiuaui'y,.1"'h.1".1.1 I "' Viti I... .". ..k'tttr.tinmuday. ,ifItitul Private Boarding House 'WIIIA. lAU 1-

recently funiUhwl: 'bat luubua apart avoid |wllr tonal and olhor lie. tub 5Th ." the sb" Hoard by tk* Dan. Vt BI> or Mo. .

ucnUi barley. dear boy, I aifinlr : ment wtiua interfere with (ha f ... .10.1..1.. rpt,.:. I..31.C .o fnH. W Kit.IIT A1P \TMCHTKIrT: *. Feb. 14 IHUVIy. I. Ins MiBIIT. vita cAIn I' Kinds of

f your Lulu I.>* you have a little thing of shod". itlh' avoid "" "' tie stoles bit fiill.'Olnn .HneMDii t I BUM I. .- Futue
. O..UI. I. I.. JNO. WHITE anj LIZ JACOUY.
of mm hanging there eunurieoc." ha alwudantly I I' '' his t-uauisnos vu .4k spin.
riend No, did you paint thalf (has condition u productive" proven. .',1' I"I ." .-1. nets, l's"" %I. .0 :l". J. P. Bii.l: IPrvairlelrrM, J. L BORRAS .

1 oung artim \ m; I u proud, to say depmiuou, evfuth, avoid lndigo'> and Fancy Groceries \., l>.. Prihkelt llli.ni' .f Hint. "'KI.'.I.n... ttunty ".1.p.o-ma wJh o wlth.un.lIti'ard. Julyimmm_ biinz IlLIXf.\L.\010'

that II a from. my bru.h. liy th* way, food. .. 1.1. I.. fumitana.lji'Tonm. .
Comion Merht F. G. Ren&aw D.
C barley, If Its a Cair quntiou what. I.VuJ.ka.umuse.. .. .. |l.uapi.rday. iSlikV 1 1 --
'SIIIN ni: .
t did the dial. ,.r charge you for Itf TIM IfcMlll lain klMUldMklH.au \\ ( 1.III.S., L.bt.tItI:', Uivwbr, < '
--- ---- -- ---- -- -- Aslatatanusbsbanou4myIs5'h5lnnatlgate
E "leotl-.II, lo lull the" siam I u,-> Snw -.. UCNLKAL UkKl IIAXIill-K, and |
you Look after the "beud In 11'1' IL1MNII IM.. n\ l ttr I'?.. t'.I.I..d"I Pfkial SU'HI.
-
truth old the dealer )'our \ 4KW .TOME IM3VOtloo >
man, throw thai CorBtr Vaylea aad Zarragiw Mre***, l prIces I I. cslrBikd lbs
t .I'U-tur in. just bulow the" cape| ..f )uurnutk. Nsticc cf IMke* for.. .ia fMox t
__ dame, for (his proc'laim harah l'I.Utl..I'I.tll": '. 'I' Clcritn- .pit .-. M-ly fublt'onl.Iy.

."._ u jt..fu.It hanlt. ago, according to an SI "U It: un.kT.iin. : : N. McK. OERTNG.Ga lILA I'LA, --
r"r"A' --- ----
I kMur. Ju r. a' critic, who .ati no stage artiflo Ihiy bane !

Japan{ i Ie feeling very keenly. the com couural till* evideui.. of f..>rt) ). |>ur|.M> if .-...truelin., .*'u'.I.*uil !

1 mervial dipmiioii prevail* now iierferll) ai>|ian-nt in Ihl* .... Geo. Neely ui5auvatieg-. ...a "1.-1.** I'ub. ". an lbs Day D I I IIoosi'y Liiiu oII3HOTOCRAPHER :
: fits: ::..Id."b.. Ilier: : I < ., I. p.1o-nnym.n.k'e II I touaubanf'rdatnl smlal'pl)
throughout i Ia luclafil rruwb si-tint Women i I I' iuitb'u'e| tlurtijiln. o Ik. Ui/eM \ -I I'NOW S \'. .. Juuhm..a'f at.. l'oIiso, I t" f
great luimry a'tioug th,* |>po|"Iu. lunoiutf liauilogrow old will ,b* obliii..l latoujh.viaesf. ....'-. ASA ,.*V.rl4U fllllUIUAD a..ao.a..uauuo.Itbuhla.b.raeni'lu4.k
.r. :
0 1.ro'ln.l cA.tt, Cuu"n : -u in*_ .4 aty an'..... as E.. 'mranak '.
r' I* eatirnt, n hut susie. are dying' ofUrtiluMi. If lIla worldly oiwrvaiHin I ill ... urCJ :: cola awl Allaalb Iul... i..1i.. ohs, t.evllvpnsl ,la *ny .a,Ik* eitr.J 4". ,..,. TI' Pusaciwa ".., .

U U a |>Kculuirily" ol the Iruo. .. a lout Sooth, a (sun athp, .. lis.-aio-aiuun. 4* ,Mly W Unit HMM tnutt the Corner.JVatkiiT o 11'1'''1"ollU
: 1"'IIt'I; .. Ct-it. I. 5a.'tmai.oa cli. raunuag Shrive -su.aeaia.July
thai dU : .
( fur I
.1.1" buy bioS save "pin hair, I S |toy lo this ai.'ao slu. shine. It a'sunhia tla, is Iturryla. Lhl Iterite'csm.lA STIlLEr. 11"-
tutu ut fun rtMie,), but .|>eud basic m th* *hould n jiut below lime ( (H'.Ut't"' ... ace a .aoiuwely die.-tce ha arotsima John .
Thompson
earnings a. teat a* Ihey aro ,.,..,IYed. UK neck." H"t't'l iI I i iI. I t (I.. sad AadalutsoItuamtiuiad .II.t. AID Viiwt, AIL ""LI S alsyblir Iteltdl.1 "1 i.tiIiu

._ .. Steep 11.*_.. !.. rrw**. un. soi I I :liin.Mil W*n. -st baud Inm'anla -manly, ho iwrollo.llas Jut t*. IMK4-I/ eWer tot sale
The c. |i.llt.r..l Im, if t kar. k all |.*ru Ita.'aimait asas ".a. I'aua Knit M..r a Maritime Surveys. w. *..u'horl. 1
.... ...- hbecfl hunbaadry II steadily .", U. mona. snub be r"nsrau'ed Ia I ha _. ; trf Ike wo-
Although but a hort: tim.* ... iUM.l| 1M! Praise, the |"r wul .uml. r of > | I -:ny I lb-n sf :.l** aa4 a.aue U... Mai 05ItI.itkla. Eane.! aid TU wt'mnwrf. RmtikiBl nr<.,,rn, Railroad aaj allolkerTmdl c f Jobmaliug vIulil. rilj "* .. Oisi ILl
r ( UtJ ilk III |OU i (IIKIKTMA itulIft Me6IU, Brde Side Ik* AMEMILAS kUlCMAcTCtlll: AHM> i I.
and Uuib !Ia that t
.ino the i>reuul .y.k'ni of t *iing th* country bring" I II. (' Men\\IIN 11 SIlOS wIUiIo.P.nocssIAibatluua) Iseiansuatatlae itou* 1. u* kawUonmt m.aMr .l.IW ".II'tI1it ,Is
tl "
"'
milk and butter CSIMI ity of the Jane, about 11,000,000 thee It .a* a 1" I Vt HITMIHK. COIXAH T Issba"Aa aatcsa set eliy, twin* on ralatox' .Ir.d

cow. wa ado|>u d. thi'r* are aI..111111. rearaajtaSubneriW ALTAkU Lila l,,,, 'bt'l.la.1 K.:#. rklNVkW.kll uovcKanciiT: 'T.irr, k 1 .. ..'._. &shortest possIble liu* IIU Ik* brow ot (b ll eta, I b.I Io
of the br *4 than ka>* rooord' of buiurrunuiug J! I "klNNK.A.C I. lucre... D' Puasuvs4.A Cite' aitl7 II
f rwa curtains to fort1-au for th. COMMIKI uu I'l-XSAl-Oia. .'wuw.I :. 'l'flJ. "|.o eoola, FlorUa. II. 005. SSZ's51e.n Jl. Par furtWr putIa.Iare "

(iVUIld"* twelve! IMUkM U> 5555. lUft. J.tJJ/'tlC1/ re14* tbo.ln.Iy ,I o.,1 ..., Sixill. Hank U-Hi-lj .. .OotUun tw.u.hI t..


ac.. .
,.t