<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00262
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 2, 1885
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00262
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
"of., ._ ,. _. .
i'\ ... f" .. .
..


-. --. ..
---


ru..iHOl6'o1Hmrrn.l\ A-- ''.)\Y" I! ,h''. i, l I'( 1 1CUOLUMuTMC COMMUHClAi, JOB OMICC.KI' 11 f ottXlltettl>ll > h Ml I .' .. Kur .
., .
Ii' \ ,
.. "" \ ,. l !Jt1C; t ; WEII'lfA,1 .. ., ."" t rJ.i ,. > n

\ : ljl *< II ii., mi. r ,l j.' "1.0'. i .,? ".

i
l-.miIMhM><. Kill ''n\I.): | I

",. II'. ,. Htl.
__ .
"
.
." ., .", .... lilt".. ,' "'.I '. ---- ..- '" ,"'.- .

.' ," ."....... I .''III.. vol.( ) .i. ),. ." ,01) ( .\ 'H.OKIDA.) ) ) NF.IM'.HVM.ITI) ) '., Mlilh' ..' ..) ." ( ). ,).I-, f..'HVMIAaL''.nl' "f "

.. __"uCF
--- ------ -- -- ----
----- ---- --
-

(011..1 u....... ..., / .....1.' 1..1...."'. '-,. -I. "..' th..ir tun., l.i ".10.1" ..'.r<..i ,... iriiin' byn, ithkh fully JiuAlfj n nun- I r >itH' t tili-ul nc Hi I mniia.i rt bulk

"... ....,., HE M"T. kit/, I, ul4-k4 I fii lnYl I Hj Jl.4 ;
t .1 ,. ."It ".0..1., ", P"oVIT. rt Kith UK Ir I u; 11 Iui' h. I | i>--rtab4H- ,lii, ill < I
".' ... ,. h n. "'It .. ; ... ." ." 1\1. t, ., '. : : KlKkwOiT, Ilk,)" n. |( II :ir 1.41,44 4tiuiK ,u.ii. ii limit ,ll4"t"vk V. him 'In hi-, nlirii :h..I" .r-arkl,
I .11' n .,., .11, .1 .. .. I t Martin- .T..t |
C. .. r. N jn | unitiiliut ,.Imuit.ri4 In.! nli'blwtin .,l.ittiU 'n.*. 1 t. .hl.h > ., ,
I. .1f ..
." ,.,01 II" ,. W. .. \.1" t. .11. I" fl.'" I' ._.., It.,ntl n., ..n., fenTlOHHllHr .. .| ., .. r.4liiir. .kmniun funk. |I'-.' .... f ... A.I "t""tl.. "U.
Hint ln k nl4 bin
nt "
\ > ID U. T I. II n > i r 4V* |.4, w<.il 1 nrnuNC. -
.11. '
,,11'.d..J".tI.' ,.. T"..., f HTk II"', .. llll4UHll4IH.I, ,
n4ik..l iniliHii.4i tilmnir | hitUC HTnH41 hH < llyA Nil, ,
TnwHik' few "likW <4i.i Trnyf.4iu.lii | < nH ,fmiilfrr.ni him that,

,.| I II" i. I. 1'ir.li N.'K ""-.. ... h..Ih'" h' ",...t.t I lib H n,.,1 l y.ctniwnyT '.1.| '- ...j. 14* |.u...,.. IM,fc. l." <.4nl". hta IHUIH. .. .In IMT. | ".rt.l H,.". IH4iUI U.4 .oj.t II 'I...n." nr" "" I ,if
,. .
th. IMml, .. f 1ull.l.lln.k.WM4ll ohm i nn IH* ".I.'M"' of .lalK.ii k r ,
.. |I'K4 KH", W 4lllt i .> Min hi hn | nHth.
... f li. .
.' ,ti.rji.k-, .,I., i -. .\11",'' ....1. k. ",.,. .,., .,.. ., *..lk t,.I..r t>, Is* kirk .h>*lllH|1.wl't..r .iMIltr l4ll, | .>. Mi M.mlk' f,4t >un. tlmt tmr Iihtarri.rti'ntru'ilbvny .. ,.."1"1..* II,nt H.IT1W- .ifcl. rr4l.tilMr '.

ll ,..,,01.I Iii r. K. \ ., An I .ItaHtkt.r. |4.y w,..1 UU<,lt thi. ,1,1)1) 11. ii th.-k. Ilk, "f H |.,,ih.-tH .,i M...U,., H. Huttvrir UH. M..1 I Ilh.fl
,
u I' .o. lonily.
.
|I" "ik- M iiHiuil v.iHum .. J. I I. I'.., \hlk I nMH> <*41,1 k to UI.-H hk nrvHt HII,I l.rln rnlh' ,<*tr I.,..,'" ..lr<4vlll. ".' 1..1"1 l .,Mil KMkltUtfix .. .,.II'C.I. Ih...hwt 'IH. hulli,' ." TitllH.|1 'tku" InjIHUtht, .01_ '.."
I 'II ,.. k'n,k4n' nmuiHT. w,4ih. wmll' ;i nl ..
II |I''to.. _. t..t I irtr f ,1 y | ii.TliHutiHl| II mrr i', l turnjl.it Tfth.
,, ,U. 1.1,.k." ,,, ,",.I.'',",... II. -- ,0'1..1 .M' VM.n.1 kll.4' <.h.4.>.4'. th# >>4" rW4h.r, 1,4,unfit H tmi,i to 'In ml l"l I y nktni4iHii .. .' '. f.t... iunl, Ml "".. rl,n. b.l,

""II"h.lI"III"h.: ," ..".. II. .........,.. .... ... .. ,.. ..I..'. "I I I\ : II : | I'.I O-ht. ,1 I HI ..l".kfH.t .".llI : l ,iiliire: :Iil |,ltm4: th> l. t Int. niun.tlu tl.. .t..nr I n.ukUiH.1:httn.>kH I
\\f i .
Viilli. IHHlrM.1M I"
,
It. t k. rn .,., ., Uu4t k. IM4* > H r I nH4illiiiKnni.1 MU.KIM It- Iflluul .. .
: t I ri nilir l nn< HI'1. I" < rlil .1, u. k rani
::
.\th Jftriiirfi ,
/ ;; ; ; .1 lb
I ."illi Hn-l M.nli, n; \In ,IM>,.mil. ,. 1.:,-. !. ri ....1 .".1 ",,UM|, M.nl, Ik lln th| rnnii tfc 141 1 : \ 'UwrIMI .. I! .. .11*. HiiM' ,..* HTIII. MMk.i.1 I .. )".i"( hit.11. r .miMI.. K .I.., I. Hifm
>n .
..
,
l ; | > .k ft Intrrklnhut ,
< HIM .
,I, hr-rt M.mli ,in r.l'iu.r.Hi hip M mihiii t.II..II'1I, l I' .. '. IH .. l. ll" I..'" Muni, h.fuikluH
.' "I.. J. 'M>. \IIIHI. HhiM UH. .,.... "w< olllliM' nli 'wIhitthnliHlm .
I ,11.,1., In M in'hHTKI / ..., 'h wh" ,lot. IN !I.t : nwhtiiitikt I hlniKthlxI't' Attlk
,I. < .K.t-". K. .'I\"I I ,4 M nl 1:. ',.. I .
J- thin*. I-.IH. gr."it 4.11 .n"I. HIIUIM ,4ilnl l liwlillnl 'Ik' t .". .If 1.,111.I t .1,4 'It. ,.ta1,.."tll|.

., ", nl.Htt K,. Ikn ,Innr 1.1 .h h, u. II I I'I I > : tnl.r 4tiliH114 nuitliiHU,4i vltlit. 1"Ih.n..n| ) ,A.I U,.\11, > t nn, niniHlcUinligll
\, "H 1',.'.,. .... ,.,10&" ,.. I. UI" I ll. n,.. un,I kivn'h 411Mngliut I ;i l\Millb: kl k l H|>4I HH ft f.Hll: .Ttllk" Ml I Inttkltl th...Ir 'lk'-n-1'I I i I" 4 ll,4.>.II. *

.. ,.'tI ..101'h'hR.. .* i.ltHthcrH" RlHlK.tlHln.rH, win, .. .
II. .".h. J. .,. ,II..J".I. II. .1 'h. ( ut.11..> .i I 1".a.1 OH KII
't hin. "11 1.4,>nnh I .n At inni") '1..11''" tI. ,""''' ."11..",. I kl t V.l Htu'h .41.4uutt 1Ii. : : : : ". \I... .11 \ II ..1.1" II.' :. .1' .nl .1" .
Hi ik It k li>,lll., Mir liHlHt I I M I.I ", ) lik lt. UMHill.

.' Uiiltvr' I I" k,mill\' .., M I."tk r,"l.lirn J.-...-".., II to, ''. II.II. II. A F AH ir i ,Hi UK, |...II''o I) livliui It ,1,.wn. b" .*. I .. Mhi. 1..Bin" ''f.h.,, | .. "'.' ..>nillrlirKi ..'

i. ,n, \ "HLI. il"n,4nruk H' t h<.' ,In it4iiiiHi It ,
ry ll
iv tr :tnhn ilinbr.1'
I' .
\\Minil II h" \ .Ild
II (.ml.,*. l' tlliihiH-H ll I.tk Hi,,III, UKl4,1, H. I III,. IM : 1 I. "....,..t.lK4IH"f l.." ll', ,.,,. t. II t > 4kUM .It, Ull' I I hlu. II"DI.*| H4i .
.11.41. III. .
II. | lu.xl.liII : ; :
'" I I1I"'Ih' ,' ., UHI ;:
f 4thi HtltnitMV
1"11.,1.. I I,."Iki II. .,. I lit: HI" Ull:U U .Ii I I- mif ""I'. IH *, wllhly .. a I4t nrralil < r u < t.,11 tr n.r n.4i
I l.tI' 11. '4.IU'. II. |1'.1 n.ir, ri'..41.i4ur.lhi I I Hmfiinb<.rii .41. onr'UMiiKronnui
''t ," IK litl.iiii. II. "," ) The First National Bank 'bl.I. -
I, .., ." .lin. ,hi. ... ,. .,iN4i,'. iattli.1, |I.'1ik nit.1..1.,1.1.1.1.)1,1.I I.

1'1, .,, In, k-.mlll.'. Ht.l M *- liinlnli l..,lu.No. ail, I mi.1'I Imi.kiMil.rHu Hit In' n .|,il, k l. -.i> .|I..I:: l> i, inlilxiM ilu. 'l\ Iv ;
: :: :
,' ,III. hntHM f Jk.H, IIIH'lk Ilk.UK .. :; : ; : : i :
,,1'" Ml,. trltlti" *. I.'., I" /... H, | f fnit4 n hi'M iM., rll.. U : I u
: :
,
,, ni.l M.4i.l. .ht.4H.ll4i i4 ,'r.nk.4 Tln-r ,
I ,11,1 'I.H. ") AlllllX. \\ I" I" > IIH I II UHlHtml .Alt 1 lIlHTtHylw .

: : :: I,. .." .,:;':. I I'ENSACOLA 1'JLOUIDA. HnJ | thrihlll 'I n.l 11 iUi| tin, ll-rfi.n. r ,41 tl l4iti t' ily kit hi f 1.. In .lH>rHnvf4iinr .
', ."" ,." P. n "i .l,, OrM"H,11)III ir>i4inic .1. ,1.11:Himnrr t l niiiim. ; uniy HI Umt .11' ..dm a .< n H>.trk. .. ,
H4rmnl fw4lk4l Mtn.I prHI
"" .,,,.h.. .....'4 ... .\....,'. I 'bm4i III .h tN .k.l nn'tu Uwr| ; I I. .",.1 t<4> |.k-, .. ..> Hi.HU! I I r .'.* | |.tniubl .,Ik. .I"i,, Wlu--h, mi.. n.lhk I'

.. .. n. II. ,. ..In.h H" ""n .'. ,11,11. !! fo Uonicstio Rou ht & SoldPKUMPT ,\,HI | h..1.| ,...., ..1.Ht| .hM HHH'lliH-fl> C"1. llk,.* 1.1 ".. PlH.k4k4l Mil ,' "f aiiKit ,. f.! IH i .H|. iui.t (HithHighlUu.l 0

"", I I I', orl 1'.II.hll...'. I '..n. '''", ,' ..... .. t h.' ...' ",'. lorcigu Kxcluugo ,IVnliky HM.III.4WX. ll" Diny' l.. mnrkxlAft .... 1.' ... ."...n.. ,,0". ".h..j kl. I ..11." hl.|mt nth,. ,4l .
,.. ".1,) ,, .."".. >h,,rli>'U.4v<. ,. ..fritmllk"U.f l by nmiuiiK luw I l,
,,,, 'j III II. 1'.10.' h''. 1"1.1,1. H inb l, Hu |-
.1.11 t U., I'" .'1.'II" .I" ,,r tlil...tin Umr nvnllnliui ".|..|I" It" ',I, .hi : 'I.I \ br 4: .n, :, '; .)Tun.; ti tunI

.", '0.' ,I I. I', .'. ..., 'II. It.... I 4411 Hint. tHlkr.1 Urn.. I..k... .1. .i...h"I. fuiH r"il, "II' ..,1 11 I Mr M.I .,. I I',' mlll.il.' tt4ulll', ." .ibri "-'d kl h' J
.. A.TTtlJTION ,
OIVEN TO ,
.1. ,. ,
COLLlCl'IONS Mr. ) .t> U .H.-ll"! ,Int. U..H' h ,, i I.4Ih I1" imildiIK.
.
,,' '1 ,.. .1,111I I. ,,,,..,1. lIull.... .,,.! .I.i", .l.MHlnii.M,. ... ...1. .. 'I.41I.I ,V.I W. .. full 1 ,'4 I.., pthw I .., tuo rbli'l .
1 IN I I I I \ .\Mi V llliaru .I.... I. ,". Ui Hiayf wkiU
I ,',., lu ;nl ir ii,."ilhly n,. ulu. h'II ,1,,.. I'l 1:1\ I. ......"", IIHUIIH.riulinl "I'| llb .lil.lmim', HUIMHIHtin. ll. ia.,.. tui.U.H.t ,ih"krr .
r'' II." .. ; |
\\.1'. II" .. .1..II..h.... ., "km. 1 1..1 .1h I.
111. .
I. .11. iliy n < nil "- \VM I' iNll .11" ) 'binll - v
'
.. j
:
.
1.II..h. ; :
.oo. "II. .1..1.. 1.10.
I.1
11" "" I. ft l-.tl.4k. nikl, fiH .
I IM i n Nrkln < ,
h"'y IbkiftHHW ra II Htliitt 11, rl., *1ll
I'.. ,.1 "n 1..11" -- 1..1 .1'11' I .i"
--- ,
\ .. ...1.... II....."...". .\_--.-...-.., '- --- .-- 1.1. .M'Mh.1. .lh.,..,.,...."." 1.." .. ,.. I..... ..,1, A.." ,.'.."... "" ,A Illlt flllH, l.l ritHHI *H4.llr, .1, ,1'w ,.. .'"r I i..n""ik b'lHitiKWnMy.kn .

: 'r I 1.11.\\I. ,11,1 I I in i L. Mibh, II. hi.l .. ; 'u..I'"I' .,., .,.." .,' .. ., I .' r .I.. A... IW4.I, "..,.. 14 ,I.,4 II .1 ,.,I,,llll. I.I ,. |i ,,n. null'. th-i Ih'1 .
.
.,.. .,.... ... ..I" ,. ., ). ." tiHronr, 'iMIuiv I h h.,1.IK .'llo I "hil.h- *
II "'" I. "I \ ,,,. I ,'.' .. .11 .1".1 .1 h. .. I |..
|1''l'' lu l u, n.n .\. J. Un... II, ,..... ...'., ...11.1 11.1,, ......1. ..".,. ,., .. A'., .,I....." ....,..'.. I .Hit., i 'A'.> n_<4 NirnMxl. .. HIKII4i.iilillitiill 1> I. nN*lH4iHnlu"t".n| ."<.'1,lil..iurIlk. II."I 111.4llhk.' Oil ItHHH.h.r Jhkll .r

I.'" I. t I'''t.' ..11. .... ...,' 0' in>,.l4>.kf44t InH'.1.fr-4i HIK.| I ,.* ... UMinllv ,.t"IH |4." I.. ,11. I,b, r t I uf t I ..tHii| I li r w 1.1MVIivt.itl v

i.iiu, iii"ii \. .\. 1.1.10.: i ..n, _- --. .. ... ot.. KM t., In .tun Nli' ,' .k l him IHI n .lilt, Hutholb",, H>h.". IIIMU.I.I r.irll : ;':'I| ,: tl, it, ;I: I .UkHtIUT..nil,,

.' ......", Ibuinl ..r '.".10' ...1 ,:.. ? : I. I.\\ :: I:: I Hn.rl I. .Ik' 'lu l ,. |Mimli... ni-an, ., "...01.1! I'u'!' i.. .. li.4 .'UK.tliH.1 II.,.111U
', "". .., ".. h."..... ; \ : : ; '' 1.1. 1,4-tl m-t tut H. IIH.II u' nl. ,> llnrtr, I 1
)1\\1..11111.. ... "". In".)1. .,II | r Mii( I tin "|' l.. .,jr i'" k'\l llntlnuiiil i iJ .. *i
'".1" i i" I. '. .,,, 1\ .,, ,.., 11"tI, 1..t. I. ) I II ("Im Hlit loklliiiRiHl |.l4ilil n t .1 I I' '
.1 J".I. II. "' 1,1II I..III. 'Ill 1.1-, .I, II."IIM. Illlllllll" "' I :" l ..."o. 1 .h"'MI' I" .. .o. wl,:I :him: : l.i i IUH; Mll4H.4l.4i' .| .o .."Ilk, ..>.l. \ .\ I .1..1,111,, : it / '14' h.4..1. niHwy. "Mr. d,.
l I .1."hl.\ n t. it | < .
lil.iiuii. 1. t
'" II \ "u > .ilk. .I 111 'k,..lili ..1.1,1.. II. |i. I 1l1i'1.,1 I 'A" ki.h. .... I" .1. Ih. II.'. j I I 1 In-nlHl llUlklU14,1 k,4llHtHfbrUH4ll llH. !,..! ..4k ? iiMr 11. r hi ..mlulrtinibtl' .
.lll.M. I \l f .." .I,. 1.U.t. mnk. .,4. .h hHtm..lil' ,- i
I II. tIMIX "I'" ,10 "' : .i'ilr i1. ; I\Y .11,1 .. .1..1"1 I. I. 11 .J.I. .. f .
urHl 4irth i4 Unit
....... .. II''. ..... .". \ .'I." |U- ,II ,. .. J l ) : :: )..1.1"1' I:. : f 4-HH MH| |MIIV, .41IH>, ft .
|
I. or. '" "II ..,.,., ."10' I"I. .- l t I m4llltili n *> li> l4xkrM ili, ll I .t:7 ) .. .41 IHI.Ik
II. ,,.. \ hili ." .,.1 .,... .,' Itrlik l ; I ., .. HHI4 Ik4lul .l II ... ., |\.1..1',"..Hll,14vnnll 'n'n.'I .
').i 1,1..nM \ l 11. I..U. "". >T> >tl .4llllll4' hh. l.> *.\ '
,.. I ,-.1.. ,1 I,.".1 t I. in"I I,n.' II ill tl,' ., .ir4R "J t ;. :' Ut4. t.' h-14.. .> .4ll.l' .1 l ,l..l.ll.' .|, I, .IU.HI rtirn'..! Ih,4r i l m'\In | ',.""...c".u.. .; ,:,"h ; : .,.. ", "".
.
I. tl'' 'I ',,II ,ili I .nil' .\. t. MlI \ t'1 1 UN :::; : ., 1 Ilu. Ml.4ii.i4l M ..II. f.it tin, 11I.tin I'r, .., .... I
,, ,
II .h,' ''' "I.hl''' "'''''h. t p. ilu.l ilklt. niitl, iHiuMiH nt>l < t. iliit.4/>4 it.l' 'i | 1.ni' ",,, .." ., '
." ,., !" ,. I \ .\. I.t.' .". .,I ,,' "I J 1 Ik. ,.urnt.. I.,In ;'". ..1! HH.hl' HII,I IH I I'ttki \lKl.4fv: ln.1., II,44 I .II. iu. > nlifcht' I., | "uisir. II" 'I "' '
.h ,I \1. II. Milt ill, M ilUnnII J. .' i ,1 ," I!I.-CC..I thn l4> .n u.11, Ik* I I. : ,, : : : :: ;;:: ;: :
I .... '" 'M' t." w .''k..II. k> I,. .I".I" th.' till.w,,. ,: I..I.UVI i H'n.vul I h.I..y .* Hl.ll..t .l.V ,1..1. .Ml" 'MM I .

.. I"IM, M.i",\11, In M.ir,.I. .11,1 I iMulHlK f'R'ff ftlt-iif; h nkliiic: lu>l < ). i ....',. "'hlM' I..,...>.,.1 ."h .I. ..,1.I.i4lli' |IIIUi .him.'.! t.dalilr th.lt Ml.. 11,1",.. ,' x-nhnnillii 1 I. .,iN4| k-H ....I..iC Ihjj .; !
; : : UIN
H. .
1,414 i .
Ilu .. .
,,, In n. i,I. 41 Hh lh iln I o. In |"t ..1" nltkriM, I. "'
,
t l",' ,I...M., HIM .i "in u .\|,til .11."Ill., : THE NEW HIGH ARMSINGER :. !..I.I (1..1"1 ,. k..,." ". ., .4ii'..| .IIHI,|"y .4lult I Ii h... ",t |> 4lk, Hll t'I"ln.1| I If HI IH IlHI Hnr.lnl .1 I ...lr il i. .,, .HIS |l..trHv," il.l I

\I ,.Ii) ll, Ik ,I. I Im ... k. .1"1, 'r" .|i,,,ii<,.,) h.I..1 l H ..1| tliliiu' t tIk I. ,.. I >4ttlh, "'.hO iiH4lnr, thn. tmiiIIUI t ..
dn. 1.I."U.11
., I .i II.1,11,11I.1. i r "M f. .. 1'"I'I. / .? u..i I..i,1,1| I f.4K.' H. nK ..,. ... ., III. Hit'111 k41 III.1.,1,11,1.! I ..I.I .Kill.u,:ll Hnrkly .. .. .1. Uralf till |,'. IIuiwnn ,
,
II "I". ,. I 1 h.. I.0". n.litlliual MtllliM IHH..VI Milk* ,..h ,..".. .." ,_....mlh. .,..1 .. i4th httj..H.UiH.hirh i,,'.'"I'| ,.. ) .lv" ,.lt,.
.t. . I. 1nl..t
.
1.,01.. '" l rlul.lly' tl' "
II | | i4 M Ini.i ,
,t ,,,,1..1 II"I".' "" 01''h' "'..f I.I" f... w,... ..* Mrl. ""|.1| : .::. : : : .; ,:', = : 11,1.: ::I"il :Ir. n N l .I.l ll I. .
,. M 1..1.T 4> "t hl ; :; 'I ,. I,
I
hum 11 h .
HUH ,
> <>'ii ui I "
., ,, link' HK.roiikiHilllu.MTlol.PvlIm, I. ,,,. ,. i 1.1 | r ,4 : .. .v, .I. .., I ..
,. I' ., II." 1., .r. '" ''hII ,.o 1
l.rtHl.| 1,1. .1.
." \..,' ",.1 III.\. ,' lijrUI ln.. dhiiimltiK >.. |._,il I,k ,. .1.I t' .ul. ..,. ,., 1"I.... ... .1.... | ,"14 'I",| I.' Mil.t Hlf." 11.41", M <.4l .. .u .." '' I""" 'AI'.I .I" .

", I" '''' S llill i) .,lih liilnlit ..\."".. Uw clul.,. !. : I. t ".'y I..t" .. .'....1 r", ,, "t ...I .b (luui.41 lull., It Ii .if II 'iv : it. Hunk tun "MtlHir
r"1, ",' ,II' 10"10, II willaM .llt,>. IUU,4II U.1,1. tin. ". HIII I H .| ,|.. liHunliiH In'klirf hit.I >luiHinlh.k. > III; Ti: f'j.: ; |l IV .::rk> :
'" 11.1 .",. ,,101,' 11..1.. |.| tl .), .lu W.ii. .I.j.1 urlii :: : : ., ;; I:: :: : :::7': ::: ;; I ..* I r.. II,. iriu:.I I." HUMn.ii.1nil \ u,1 l nil i iui, I i .. lo'il t h.I.> *'Ui* rlwii llulili .

.. ., h".' : .,' .., r to 'lain "I.t I,,.I 1
,11. ,
II Hn I,ktily, t, I. ". 1. ..1.1..1| a.
ui. iin 1.1 Mitu I .l.k ,
,., ,, : : : .1"1 1.11".1'I l 'I... | | I., nil I ml ;: :t"i :: m : nki ,ulun .
| ; :
.I" IIH
'' .| rlliig( wi..lil,4i| Fiil>..lll' .. vi. 1M". f oi..b.I"| .... .,., ,,4Hlll.ll,. "I"li.1 i .. ..I I II.,;MM mi .1,1 Ufy U.
I 'I .,.' : IS SUPERIOR I. mill I .i.. .,. JI 1.1".1'" I IIHlHIlllkJ '11 lib .
TO ALL h I ftlk ... ..
I. | .h iiiLmnuiiuuk f. lux .1.( .I.l A. .
l'o tbl
_., ,
,
f .
< "
I 111" '" .11 I. \ II" blin fl.ii. hU l. .I hi. llM, IW.4-IHIIH.I Ihlt .. ) 4 .) .I'll IIIIHll ... .
HI 'In ,
( > .1.. C .11,1 II.T IHI IH .1 I i.1 'h m h. nu ui huu 11'.1 1
.
I '' l i I. | |W.HII | I Itnthluu tl ,,. l.I .10. i"mu> |'1,1.l in,',110.iiH.nlilliiK i
.. ir u hn.K. klmw nl.ut lh. iiiull u l li.4i| l I | if 'illi i'HUMIIll
'I I. I.. II. i ;t. Io.I .
,' ; I l I lm.1 ,lulT l flivully tnki ilnr,I is. .,iiHin lH n .,f ln.1 I h |: : IK U.I. i > intukU.41. f
I. 11111'1 II. I. n .
I .1I..h. Ho.i.
I ," ,,,.III ,." .i\Mii: '; inuni.h "11;u:"11" DUX >:lib: ,. ', I. II I..,*..wiiimli I 4u>. I'.l I.'l4ik' ll, .y. .,11,1 I .Int,..".l lHI ..Vikl' "|H ,.,.y wr."''. f 1 k',. .-k..l. ". .. I"r,4H' lulu.; IHU b aim.>yk4.hhK.1 l-lUiil, ,., 1
Mcrcnant III
D f Fcnsacola .1 hum .lilhl'I : : IIIHH*. with, In, I. Ill.**kill** 4 r. .".. ..1 |i I' Inn *
iiiuu 'II. i-;.\ .h; .. urn: i s ; ci c t i.t ;| hhn irllh !, .1..1. HH I .h"| kU.llk ll ,lrk blu rl llHllHliHiMvlly HHi.1.1, th,, IH I.,

'A' ,., \ in'UK'''"1'. I1'.0'11.i 11.1"111' I I Iiil ,.,vt. .h I. .<*,!.I : lull mJ t,' li.THM:Jn.lK.-IUl.4l' : :.f o.urKlunlir> 'IU.I I IIliwv I I 1 I ">ny. II., nlMHikl. w) *' outrlnlit, nut/k I "

".u,' .t .,....",. ... I I 4il if tl" tlinnlliy-r.,411 irlth lk.lriv. prluvir4iullliTl biMlli iuilb.rllf H Hhlk, AiaH4il ; ''. ,. biy tu.Hll .Utttik,. .iU.ht Mi I.HUI.S HU Uw UHH.I. J14 .
II." 1'01, "' .'.1..11". II.." .\1.", .IO: mSACOLA. FLORIDA. Tt >ln4ligaiil ( ,,* tin l.Hklll .H. ".., .. IlHI I 1,11,1 I H." t\llHlHI4tUtyHl, <4lln.lW) .UH" f4lM4lilm' li |,n4nlHn wiutluit Uk, !
: A. b ,
t'II."t.\\.I'I"II.II.II"I' ,, <. liul," hni.1 I iwlU tkfr* l. r> .::; <, I' ,.n.!I.1 .,I UHr.iun.H4' (I. iUy |,.U,lim I lk. < >.UI l .ll k. lH4l llb4H,<. IH"y inikl.t I'inum, f" H ,..w ,14 VH lung,.r .

"." .:,,1. ""', .'"10, II'.... II.I ( ; .' > 1 { > lnot io CASH CAPITAL $ O.OOO. .> ,, 11'rl..rtl III. .1.l 4it .hk t. .' ," uu,I''.... Mm ,. 'lur. !?.,IH o4it.nlIt Inkling... KlHIH Hl.i. 4il.li.4lHli Ht|kllll 1..1 MW IU vyil .i In 0... f.w ilnrn ..nirtuln' kaHit| | .l
.. < I Vtl, S.,1H-.I. .. If M4 | nlllll r
\1.) u.4IUiitf < 11.,1.1| | tli.klit. I | >1 WIHH4I' k l f.41IHl : r",4 Hll ,k. 1)1 ,
1." ,II ,.., II 1."''... I" 1'1.1, >ii.iu.. r.i, ui \1.IiII", ,ll Hyftlll MJI.I HKHll I. .. I ., li.i.4 I f.. Wnll HbilUlir bk, IMr JU.4.II., .H | f,4Mlp <4t n4Ukl UK'ml
.
h, .1-, ." .,.... I:. ... "".1 ,,:ill. |,i, Hi. NiMr, M.n, |,|II., 111t.. ",11'.1.. \ 0 I I 1, .\ .," .. ""I'" "I'. '.'''" 1, "I I"H'0'\t.' J..'.,.. | ..",'l.k. H.>.1 li>lk4iiiH> ...1.,. ...tint'. I. Ull. "IrnUi, mlm .. y,4liiflUtl TtlOI'UIHl'1 IH. nli I gnv H IU., .gnrHk, ," .."|{""", 1."hl..I.Uu tiobu .> i.". 'r"''"''Iy'I1"!,_..10111'1100,..1 tl41nnul ,
,, .1..1. I ld *
1 oIl'I'r' Si.. (niiiih Si Hi.. Ii ., ,. ,I. .., 10\ .111\ HKratnliiliui ufmlliliiM t., ll ir ,. .LH "|.mr.l tU WHIlt H4lh4hlll I4HI I ...r .( l I 1.10.| : 'mil. '. 1 ,
..1'. ,..., .11 ,.If" 1I.IIk )..... M nprilii'ii ,' la iimi :,11 i ..., | |{ "IHl. Mr Vll,. MU.I HUH. *. ." ., I."\ l..i.l "l>ot Ui.'r ..n. hnr.
)1".1",1 .,... II 'I '".. 'IHIII.I./ i;, III.. "" -. .. I. 1. ". '''' I. .. ... ,. .. ..; :I. .U .I I I! llxlMlin I >lihi4"n, h.
:
., ...n .i.1 .\ d-;.; "'''''' I... vrry ililtunnt ,... "'. .I." .. I : : ; .
olllITIV I I. linn, 1 1,1', (I. .: l |,|. 1'1 ,111.. .. ; .1",1" .i i 14 MI| | lUHivft lukl LMIU i f Mirt,.'
\ liiiil.ilnil. K,\\mTIIi .. ( III. 'iMIH-i; II 'IMI Hihllln'irMillllli" ,. t class u luiil., l4it.ll' IIM,I ollitr. I. ., M.. ......"., .,. ... I' ...!I, 1".10.". I..... .h..... 4,11 I I.llh... ,H4IH.,.u'.II". h.U-4,. ,1 I. tll.1,1 ,III. ... I 1.4"I tlHvl.>UH .... -O ..
Stnctljlint .
.
ever ... '
.. 10. .
; .
,. .
II .. '
.irilMi
A. ,/ .. .'.; 1 1 nli .,.h.Si hI..I. 'Iul .. .I.-nl. .a'i il HTIH mltfcUimu' ,,' I"(
rlluiii .
44inl
., ," .I' |.liMlHlli4. IVHi .....,.. | ui' .1.1, I.. I liti .Hi. .In i ," "I! .. l'U. II..... .11 ...,.I. [ .1,1.1,11. I.IUH.nHhU|. .. 'I '" r If Ui J l
ml' Illn-lr. hlJl7T w'Jo h.
I I. .li.l' ( Mtlo.iu' \11 |1' I l
< i r.. .1 I., ,11 HII .. i "!"?. L.I iiH.lM-Hi..lvnntiirHltiHKlrl. .UI.uk IIH4II 1411' 4UH .,.Ji I. ti ll"',, uinvl'l Uu, ibll.1' nit ,,f
'i i ..1.1..1. 1..1
"I'll, n I.1-1 : nl.. a.k rn, ,Hi,. IH.I ,. "III IH, IH .1...I .Ihlt .lilt' blsvHtr. I.J* Iliulnyiin MIU, '
I. ,. ,' I I'i u, W .ill i 'I(ill, I" .. | il r. H < > Hll alntIHI. '.
II .... 1".h..1 h. 1..1. t ,
.i.
... .,. 1.1.11.,1..1.!: | lIi..1'I| 1"liI1 .r ,. ,. .? r km,* HIv,1.11, fun.it fTk .f .lh. Tail_.. ., ilutt .> 1.1....
I. ''' '' \1" ," I'' .,1. ( | | | |. I 1/),. niiwuillly ",. tlu Hn I*,,! .. H.'" I. I.. ...t M -n I
I .1 ". .. .. H. >-.'HIIIK M.".11..) City 1" '"" '. W. hn. .",. I. ,.. f,4-wnr,1.I h,.r hiukbi ,'|UH|..|1.1.... IHHI.C' h,.rklHMH. 1.1..II"I |. ,.. UH4M.Hll 4. 11....0.1,1 I ),m i >.:t| ,,1- f., utk, ,r i4il,.j l UKuixt. wmfnr UHHiimil :flHir fv 0 bl' h, IHWI,!

1"II'" .1. .. ." "" i ,' "" ", h." HI.. |.l.4ty. HlllHIHl, .1,.1uAliuT ,'" i,, | HIBII ll""n Hll tlu, r. .In. la .. l4-nkly, HH lh.4y |,r |.xiiul.-T ly i|.I liUira.
.
-,, 1II. '."".1..., 11 ." UK' ,. % ,. I I llxil .'ilk, kli.l cir lure ..-.... t. h
Tt : M i trl | t.iiv, nu ik4i4! ,Inly. i4 I .1 II r l.ro.i, Ul, I HI > 4IH IUU4I Hi.411 II I lit 'Innft
:
Kv.
., y "I.I ..'' '. :tcr : :! =. ," ",, .. I.. ..f ta* ,lur uw.k. I14V. .yifcw HI .l HUM4IHl I ,V,Oil ,41 4K4MH,).I.! lln irolity : 'Min.,1 I l," I I IH II ru. bu,I4UI, Mi4 hb (.nMilj' l i ,I..I, *.'U tu
.' 1'111. ,,.1",11I .111. II,. ,' t. Ed. Scxauer f.ln .. ,k4iu 4 IHtkhury fkfvq ft.ft. .
II w "
., I 1.,1. 1.,1.. Hlmt, Kill y 41 ., a-k.,1, HtXv ,. .vv grn) H Mrnimrw > "i1,1 Hr.4 'i, ui,. 4lHillluUil llnntt ft IktliHHhUi
'' "". I I. '.1I"t. hili .
''
13 Palafox Street 4HH1 1111 .k III lliHl II, TIlJ .. UH4IIIIU, I ,li.l I Id.I II llHtlkllllHIHllHl.H l 4 J lutu Hiu.4uInn beMl
II nl. In Ml liw.iil' I .IM ,t '.: .:., ; .'. IIH. ..k AU.lt.. b mn Uw ', ftlkl fuuikl hi :,
HHit 4h
.. ....,. ",.... I' uulil tu-iikumw, UHI .- llHUIUHI HI n
I IM" .nl U ,II, IV. .1"I. .Il' I*. K \ ""Lk i II. ", ?.10;. ,. R J. COOKE \'I.\I..I"-' .IU.r. I..II.|'III ttu. liwtu* "nt.i tbu. 'l i l. :: '. 1.4-wy : I.4U: .,mjf UH. b.41 KI4IU, ,IIIK ,likn. hta ul.
i III "I". II. -. "Miilliiiuk:. Ul,"n",i, IIIMnhlH. HI I Ii ', tbn |. .u,| n 4wlnt4v ly : ul II.rll|. > r ji fuir: ,.IH4|| h IlHru4itlH4lui :, lkllkllil I .,nikl bit y,4l ... ,1.17' : liuiilI' buyill nutnral.! Htli, bit It >lilH4. '

"'' i"" ".lint. .INil,In Mi,..I. S. IIv I .\11.11 II.,.._| n.4bli,||, mi Lk> l>r,4hri | |..i>mii.4'Hmi ..,IM.. ...1'" U.I.I.t'buM4i." | I M<| W |HI ftn, tll4.VUIUI.tl U> HHH11.J.WIIH4WU.WII
DRUMMOND'SmutK 110 vi' M k.n ,i ini,. ,IH l till .\< 'ln | kW4 UHnwtll .
4>.. IIH'i'4M>i lk trk. r.MI "if lu wy '. .II tu ....i4 |"" it<4iiy .yMHMkllHlMHllUlllHl4, Ulk It lilt. llM HllHj,. "

J' .. ". .W "' ,.u... :. SIHII.:. .1 r I. V | -ll.l "t I I"I l< I -,. -. A,.,.I.,... |...l nUxhl ...t f.... .., I ..'..,I 11. 4I KM, ,.0.!... H (,..", I IHU. 'I l.mr tu HUKU lil Uu4ii.. I HH yMI ,!..I! ."h l.. In'll.II"i, f tho T.l .'
'I'i nit i 1:11: iL. ...1 ". ..
,
i h* ki ll.T.I'. J II IHIIHHI.UII .4 mtly ,Ink.ntly uib4wt .l b,. ... ...1.......h''... 1.1'1.. 1 t... ,_ ,IhrynnkliHl III.. 'thimilmrly. Ubillliy |I lHll tHlrmlH4HlllMUUUIftUllllHlUI| "I !'4m .itW
,irl' "r Muni."r J.1.,1010.. I I I 1'1.\.0 I I \ Hill" I 1..I.hU.. Ji.y .m H. "hi. k hint J. It.h b b "' UHI ". |..44H.n. .HMH4il,. UHIII liftii I i 1.1 h.-w UH i..101 I .. llruHia n th, Ir !
VIH<, /,.. I IIIh AMI N,Ml'KM: nt; T4I th.41,1 .... "I. "WU" .. .1.. "I'| '
"'" J".U, J..hll'I In ii n .Mill',H, ,, "dlo.,I'' .1: (. ,4 I4H ll.T| I :: HUH'| :4:.1 'll|, .lb ...,."..,...lh'.II' I.."., .11. If tlH.yll ... ,.. ,4. b, ''." bwuk, *rwvh"lf "i.il,I UHvr It tlu>' If ..4 !

< I k II. ,It 4|h. .H"I.I ,IIIK ll l 1.\ 1.0,0 I. I.M I., ,. ""1.1..1..btvk MH 4. liiMuuk k bur '..1.. ... 1'.lr ... _h' ,'h".1 y.Hl rkMll t* Ul Imjijiy I |HIkHtil. JX4I ll4.l ylUI. H4lU., .aHHHHtt, ,. ,..', ,
,
.<,, ill II ", 4. J.hn.,41I t.o. I. I. 1..I"\n rtnl HnrIf |, ....1.* !.. VIHHH |4IHH4-m 11..1_ uHinll, ,1 r-lu n:UH4ul.i i. I lib,.lH4rt i!i UmUlkltf ..,.. .,AH., H H,4ll,4 k.,'I | ty

I I. ,.Uf. It,111 I .Itllll. IMUI. .r M IIH: S.'I"U.H': | I I: 1..1"""1.,1. k>4..ly c<4,.f f Un, buy wuulil y'41llal I wru HtlHlKkt, |41| ..> I.4M Inr | UH"y l.ul .1'i.I..I Ht thu b.l. ...., ..f b4i Whum Wlf llH>l. f.IT ]>! ...1. I\H,.4|. uf UPfv '1 '

i II. I.* ,4 lu" 1J.. U Illl.... I 1 .. .II,' .II" HtlHlUit' Mil. )',tINHtt,4lHl liny,..._.. i bnvliiilftuy |4 rtuiUH ,hMiHi4H.Hrrnlul'bH.HU .u. lutiiiHtulblui I. tin, 'IHI r..
1 'llMKl..4l .1.t. ..
\ -- "i .>! I I." H JIm, II. W ... on.\ < :< < 1."IIM.. I...In.I luWH.,4ilt 14.1.4. I Uf lUbUHHUlHl IIUU4H. llHIUUHHtUlMr Ml 4l, f\ru UH r>i4uik4i ol I. Ih, ..,.. 14

-", '1 I" 4..I,,..1.! ,IH''| &u,. .. .,HHill. U.MlllU N, |.ll. IHl .... ) ., ., tit DlH.I.Ul MM I.IUI1U4I. .. JlHl h* luul DMHT K44I MM <. .. Jjrlghl .f ug. fur ilu. b.i* ,.mil, ,-., tI"I i ilfal

.HJi,, J,, V. ''Tilt. UAUkir, tOlN > tl II 1lt.I.I. 1\ FLORIDA SAIL r .' ....1. inHi I*, r .. ." 1' .' ... b.1.. "' it:1H H..I llvrly H HUH |..*..l.MU,]| .HIM U-no !" Itituiliitf thliui: HKlUi .I..IIHYIH,
JUtlmuli
u IM tlu 11..11.. .Ie' '.o
: 11t: lllll.lrf li.l I.-U tlH> HlllHWV' UM Ml .. b..l IIHH.I knlugly Hi tin, I hll I,I, who, tlml M|. UllV II.4I.*, frit |...,.1 .l.' Lullh'
i I I. ik rrnnk !
,' .ill .\n.I' ll.ilii.-..tlI1 I I I I.A. t..III1.11.) .1.\011\I > .",. .t. \\1 .r} ;,Uiuiay l kuui4i HH..| .4.1 Tull.rl, ..;. I 4.".I.| '. 'Uy |.4u
'. .ur. r J'IIIII.' .. llHHriu., .. "," ....h" New York to I""I" 'i ... 'l'h I III ,I I U.ly I .. .b.II...IIH 41,11. Ikit I hnv. .4 MkHiMh lu 4-s" HHI HHH|, P4H44I. .lllHl II,4-VV ..l..I )k'tlk.l bl bU
,. _. 'J' t r l .U.. nr bHu>l UH, Mb.Un ".... IIn'''_ ..1
1 I I..r II. J"kn IIN.,...... lit > iiu -- -- "H"1. t |" .r. Mo M4liui.> n'".I!H.t, nHMUuj Uv 4 if4tb4iMr .
i "" ; '...11. I ,..1.| ,it,.r rvn| |1..|. M "I .. M.4;>lH..1.k4i uukl hli ..., .' ..1111I.

\-. .. 4 'la...i I'.** 'Ihul.nntI ( J.A III I \ \' ... "I i 11.m.in' ... ,. \I a" '.'. I. .lu. i I. I...,....blkUH "1' D.." I I k.rr,. .. ,. '', I C.. .. .W .
.
.
| u | ( .A.y'W. vvMrytbliuf uHimuukl ..
K. miinun|
IIM,
..,.,, ,,,1"1. ,,I, ,,'"C. hI. .,.' .1 IJ. I..I Illl, !I Academy and Commercial Institnte -.\'I'' 'IM, .1.t 1 t. I' I. l.t 1I': o 1.'I.. Ul UHI < UIHUui. ..q.lH lunl, ill, tlvty ,., .

"" '' J. I. .11111./.1.1., !, ....." .'., .. .... W',1, t .r ,|4> uiHl I Iml Mr 14 illr, li. U.. I'lw Wkl M4hlllK. ,Ull ... flk.U. II 4WV ft

II ,1.t.lr .IIJ I.. "... ',''h' "n. (:..h..... II II 11.11"&. \i 1'1'1 .n \ I' .",. \.."." ,., : .,. : !, ; .!(..,I II, |I' "1(4,41 ...kk .liul 1'III..rt4 IHil."ll I hnv. ".'* >u.k ftfuluy .| Ihll.HHr I I' ....1 lltH'lflll klW Ktk, mu,| | HV. n- .||
I I. .. .
: ,.. :. ,.I\r :: I "' > |I" ,l lI tin II I, lu..) ., nl Iftlk, Hwu "...1'| .IIH< |.,i4Hl| .i ./ 4,.Ir f,4Hl uf llM buly, U4 UHT #yv4r,4.

("ill,'t: \ "Ull: IMII.II. MMIIIIII I tl. A. DCNNCR & I'. ,.. .\ .." .'h..I., .) 1. 'lluuk ic ,. ,.I,, LIT f n.II.,)r .k',<..of ... I-... I..., C. .. ., > I,,il .4 i M Unr u <

,, : ,:. H: ;l ,ir,:lj.k. :,1, t'IIII'H .1 \ ',.1" .". unity. Inr litlHV. II.. l.u,4.1IIH .. I'', 1M. .. ... ... h"" ..1.1 luu' uli.,..., 4. drov II luki BU kt. .. ft if
,. .
0. I 1".ttl"l0 11111 mi. .i I
I It. i Jl. U l ., \ >4 I4IR4H HIHl. ,41.1, .'_ .i.l rim: ''.1.. fran ,lu*.,11.. ,. InIHMHul
.
.h. >
\,11.: ; : -.I\ i.Ii. :. i iA -,' >.,ii .,1'.1.g r "I.I. II I-" I Ill 111,1 %lli.| M \\ l '.' I." 1..1 |.. \y 1..1..11.1 .
4 l i .inH.ll > ur.ll 1,4111 lU/llty IHlUMUll .
tl juy niun. InVI4IKUtull ; IkltlulUl Hi) pH.I
'I..... ., .( .. ,..,I- III.I 'IK .i.r,1' ,,.,,. '1,11 ,i. ...1 Ii i. li" r II .. 14-hlfll. llH. ft & t
-I .
VftlHll
I: I" lliHiH/luJJ .. l.4-.Vt,1| ... .,. .
,
: : ., _, lll-lli.il,, U. I, ,'. I .I. I I .. ..t".hl.O I I'"' .II. mill .1 I : .
11'1 |I" |I' ir' | "|1.,1. .Io"U..III u |1- ,ITf .: : '_ .. .. ... Ar .. ... .. '.I" .. .. '"... ....'.r'.m.' ...._ ,
,:.... Tin, ui..r.1 l lr.lli.1.1., ,M |.,iil.| I.,in- 'lit .. iul LI ';: '' Hvltub.l "IHI |. L ..
; Hi
IUl-l.ll .it. I 1'' utH. k41114 MH >< ,llt-trM 'MilI'llIlllkt > H.H iHrt* fttf bl*
is Htkl WaMtl
r HTHH
,. | / o In.iH4 KMut '
""IT h.I.--t K. k |klriul. Hi"k I I. u.lln I miin Cll.l. \ ,1| iu> I ) I ,"H.l.bll .
li
,. I 1'.11 "I'Hiumi' I |t..kk, .VrllUnpl I'( .hI ,. M, tins'( mi [am( I I > ... uiur IHW 1 fc. .'r. Htir i 'r Ivrbttui tiny I:ll nthHr
-n" < M .1 l < u n t.| t i |4Ullful k, I. HuU Mr lHll.nl Hikl I uurii 'v..l tbft t ku aklluvlu.4 .
.1. | luwr iMHWil l
'" "II \\ M. llluv, >H, 'I'"... .. l'H.n KlInHvIK' ,... r.. !h, > 'lal .l|.,1,11.*. U>| : UUMM HHJJ I u.knt
|1. ( UH ..
It -, r I'unl.ll>.l.i,I. t.rr,I...1"I I I'I lj' UU MlUl* : | | ill I. 1"11" J .hwly t. .I. 'IHU |-"1. .>.H'V !
.4- k.il.l. r I
ill r'
.Ii .run- II. IM: IIIUNI4., IUMiil4)I ) 'f,',,, ( h. "h olIO' ..niini"I, ". .. I I WASH and DENTIFRICE E 'I' r' I HHl lUU W .HU.| It ,luf' ftMUkl, ) ...11 ,lnri*>,ru 'tf ft btywlb, Wltli '
liultn. ..1' Hlijr
.,,
..
., ihnt t'
t. h..tI. I
"nlll.'u' Ir : u l IWIU.V N I i .
.1. 'I. UUuW 1Ito. .
"I "I I lUT. J. J. 1 IIIUH. .I-H I. HUU4 4411.411. llH.lkl | IHbHIl HUb.Kl
I : "
.
,,', :00\-.''' J \-. \ i"t l\ll : ; lM.UJHll>.' ,. .: .
:! : t ; iHlk 1kH> Ik4 II Uu, ;
I .
11. I. ,1-I XMilli| III Ull" "c : C gill Ikul U.H r-fcUll.4, .. ,. 1.
."". ).r Ml ,iwllliirrrM I. II. I" .'.' ,. I. ,. ''h'" r: l .. '.. ... t. .. ; ,.... IIUUMI UU. IU)4blk4IHiy a I I'Mliai KB in I ,K kl iK
..h, .... l .o"l .. ."... < ...., .,.1.1. .. .. j t
I'r-V-.\l 0|.\ MM,111: .I- \UHJKJ. --. t .I. ... I. .1. ..Hi > .\1\ 'I llll '.
""10 J'"I.' III. II. J,at*. \ ..". I ..| .I .k ... "" VM-y tHtruum .,U |H-I 'aI1' IlllllI.N: ||
... ...'"". .. DAVISON &, I I ,, \, ". ""I I:,",,1 I, "JJ ,_. /. li. .'.t.f ,. Ml ". .Illy |.|J> ..1. u.> 4U/B. I I..Ik4itik4> 'fh4 |. .lu *,.-".41 .o... \ IIU\ "'.
IUIU.U
""If .. ,' 1",_. 'II''''. :' \. i .."" a"J"' I... ntnl Ih.HlUlMlU, .. .I ). H>l lVMIHH 111. .
\ \ t..I. kMIlt IVIttrjfir ..
Ir. ,."rr 1... J iiik r, ,*ru.w. M. THOMSON I II 'I..hJ. I I ., .. .. kllO .. I \- \ .- .. ..II..AI 10., .

> .1 I'.....t,,r .I |I' i.. J.Lu lurk*. ., ( 1"1 .: II."A, .. '?.. t... I... 1' ,I I.:Ih. m ;: :Hilrl Uint .I"!* :M M .t : |t k l" ,! ill} .."., IUnl "". ."1,, f
: '
t fU\ U ftlta* t)4in r. tliunli "" .
,. 1'11' ::11 ,..Uhi' 1. '..1 .. .. 1.. I... mini,. kl H 4ti4HUli4 .. .. '...r Vk ... .. .1.1... '... .11 II... ..1 I. ,

",.,. /t..I..II. II".. \.",... : =" 1"- I.a, .. ill ,,,. d' ..r. .
,, ..,., Canil 'I = I 110..- ., l&iilH..I I" "
Cuurtjr '
I I'.IM II :t .. t. "
.
.:.."...< T>lrli1I iI ;....: : .. ... '.lw.: .. .. ., ....'1.. .. ...1 .y... wtiiv 'l.. .1.... i...".... ...,. w.',, 1..10 .1. ,..

: I. ,i. i ,i. i f.. > ( -y It owhHlurUy TulJ4. i |1..1.| ilniitalbm, We .
II ., ...", .. ... ... ., "" M -"" -I. T UJ .h_ 1..I.1.'H'.I. .. Ittl" rvlar l HIM

.' .,,. ,. I.", I,. ,01.",, ... .. I' ...,..., ..,. .. M'....''., d"d. .I ".. .."I' '' ... .." a.lil>il| > uur wilMily, bin t
> H.f.4,
... I I
"' 10.' I( .. I... ...y. : ll'-i, :
I I"i* "r. .-ri I I.. jt 11 A. M ftwi T r. Mrl \ I .. ._ 4HTUIIK II I. t fuulkl':: IU Uk.UHl l II at ulr.Mii*..i. w\\u k iiy.1.1'I'l >

". .,111,11.) 41' I bur.H .. ...t. .1 I ..II ll. Mantlet, Hearthi, Coping & Post ". I, '. I .. .-, lulu ..rkair 1..11......| I.v : 4>M h. i.t: ; b .| I-4II. lw > ,... .li j.'p mainr ''.'fllal1) .nii .
.
1 I H 'it <., I vSwHlwl f : ,
( *)*' |iur 4.WH .ml k ( ,4 bubH .My *vur l .
I. 'l
| ,
I,. ..., r cl-, la tt r. I U i .vkl. .. .IIH | 1 linfilialm> ,,i ib4i Itklt ll
law i \
M4 lu Ulr
'J : :: ::1 ; "''h. .11 \' .1.. gM 1- .I'u.| I,
t..|'|".,.u. tl.rlrf, 4 ." It.. J : .I "' : ";,: "ulil lim .rNM .a. 4rHk 1. ltlHH'l IIJHI, I\"h I.. ,..It .... n'.1 .. ".,ull' .

"ii. HH II I. !.. Ilu.IIM-. .r .. ...1I .\1'1,1" ," 1_ HH44 Ikm, > .. "
ltHl t .; l f.4lkd .
urrt iI n lit* ," I. ,, ,
I 4. H HU.11.| H. Mtilk HH4I4IU : I. I' .-k ill uru. .f .. .a. ..tI.11I "' 1..1..11. I.,
.
.Lh. -! MklUHl. tftlll.. ll. UMti >. .. I 1_.. ._ hHltMnl I." 4, ... li WIHO. _>4HH| -.1-.. mini" .Ialali'i' vvutMHi., rr.I l i ,r
t. ; RUPTURE I. tlurly > HI.
, i in |II |UHU I'' .. U t. t 4lk r'H : & J. ., lukl
., : bun 4.mr !! Ml Him. ''I tI.tl..r.1I| .
i MM! tut. .ri.-4 : lnrl, MIH. TA. WILLIAM STEELE ; ; lirfkm Hrlabn, I
.
It Hi.li >U-, |,| t. II : ihrbHViift/4 J r. WriRhtn .? i.??*- _' I ,t IZ "", ..tHTIHd) .., .h., Kmil J to \ .!" r. 4 r. ii. iII_ %ir w..mtftir ... ,. : ..1..1 .klH.ll" I
.. .
> ,0 I. Tallutt 1 .11..1.
I .,.. .. J H ;** 1 ,: f ..:; 4 T. w1UtCAY. 'h. .4iM Iivllal ".. H ,. ...,,.' lUW. II14, ilru ..) wllb mli.ui ,,,, .

...11. II." T. .. Tal..1. ... ..."... I Ulltll IIIMIOimil i lI.Wjklu L.I| l.ku .|jr l x J... U> ..ll 4 HHM.4H4IH I..U Ot .. 4i. |. 4ini 1,1 .
I ; rlv iKik, ,. .. .| HIW i "' i
ArwiKKf II .HI.
,
-.1.. .. \I .. .. .,,1 .. It. 'o .. .HUHHr. >.ll.n' !,.! knfMW fkilllH 1
".1., ,. .. .. ,. ; .. r II'. II. M' I. .\Sit ,l-IMK;:'IIf l ... ItHlll' '4H- / |1.1'| U>..r fcuju
,
'' ., ,.I .,.. '._':-_ ; I '- ..".,o_ ...........) .. ... I., ...., |4ifnll> wrw In ulliii-Ihriw ll.il ,ililu t
SIGN .
." ".Tlt... C'lIiAII.11H.\lIYo'n.!; :". ; : : '..1. .... "". _.. .)' lln.y IAMH| ... rul,'* .t' 11,1" uVttUv 14,1, ., II'

"" """ 1l111.1''fI... .' in'U'II. : .I'U'!" ,,I kliup. l. ti IHIIM.nl J' '.'..'OlMUII/' "., .7i" ,... ...1 J. .lHln>4. /H. :: ll, :
':" .""I. ,0.,.. ".,:. .. I --.. .. : :7 .. Uu>,k..r-t4y .fcr* .. ,y tiff I,. tU,,k ,4 HI,i ihu MV. .' _. ..U ,. .. ,. ''I,, C '".., ". '. If'. .I..h.. Ilkv
.t. II. Mi.,i. Ikla' ..1) 3.1M I: .. S : "I' IH .ir iwuil ., uirL4 HuuuH-r u I.I..o III* I.., l H. _. _. .t ..1.- .
all .
,. ,
WAIIUIN .
: IHtH Mllli U at "
.. UI .u: r ..-- ..- ,. y.. 1,111 i ami *. Kill
.iil.,. in in k MMMk Mrfc. .. lM4i ".- M, r" "
G ..' .'k r. M at u U .. .U.IUII. ....1 ,rim Ik 4nuii l i II : .._ .t ..._. ..10"._ HUH ..H MHI 14 4km.|. Hi Ki\ .uk UH, .mliur* uf ._ kiuiiwlty I 041' ..ll-4,.IlltV IrftHHTIf

: l .Iu'l .., HlrU. <. ".. riHi ml f"r kumiUKMlH.!. *, .
.& .-
.. W H. Mlll.hMI I.I'II.I>IM'Vrtl "I o.. : iMirtly .r b. '.4,1-1. lu UMU, In ..IH -'I
t Jl.iv| %, :.c.:1'cc 1 .I ;
,
J II. ... ..... : "' .. Int.,1.L. .. ..kl<., /, k. k, ,. IHI ..L mil 1 WMH) > IIMI .[*. ,
---- In < >. ..!. I :<.. I!..IIIi "'. '. .I.. Ta.1.4,1Kll _I 'h rul (W Wl. Ii",'
.. .-j'. 1 I" u..o *1 UH T .Wli4r : f || ,
: i;.1.! w r>i4 oin... r..ui".\ .It.>! t 'Ti. .* = "I .... t I ".1.. .t A. -y lum ..4- K HUV Mr>k = 4ii..1.I .".. rtti. o..t.tI. ., .
'W
'"X.'.'.'.. ... ,'..'.'. .I li.0l| I."...... til. I I:; B .. .."._... ..' ..It._. k.I.. n Hvl .. UTIT.. ,If" 1> k..u*ilua"Uu. H. Hkl I BH. 4iil 1.1 ii luli'-l.I.I li,.II .. "r.Ht tn oVMlH,. "t :
bni '
I Ik y IIHUMHllU.1 "> I. ,
: ,i.Hiiling> .
wuy '
.1. ."h. .. N,: ....Io : t.i'lr : :: : .. . .. : : |.:1 Hl".rf>| | |4 :. IUW Hk, U |Hkl Huv.ljr III. I .4 '. Ml.lt : .*.,.. .!..) II'c i IkiuL Mill ;

11.11.' I I' Inf. Iir..IJUIIV. A Anderson HftK, M ?" .. .-. ...f.. ... ..1 : | ftft > .,ii ,111 I 110 ,iiilii, ,.1 l MI I I. at, ..

.tklx '. \ ,. A> HI.... .. .. ._. l.1...ft |-. Hvly .""I4H i 9 .. .:.. k. *. TU, HI,,i"" > .i, i. .," .. u 1,4.1, .ri ,
in
_
H
Luis .. _. JTeuuiHkvt.4l
< l *.tlLHi,. ited ,. z .H t. I iwu r .... ,
-- .. 1. twit I K.lli. I rltl ..
>
,1Y"ir" .. .It \\f I ,
I In, l tulk
,.. uru u. 1. .
AJ41. "Ii.".." 1 1 U ". ., .
,
{ M4dMu 1 .
BILL POSTER !.V f. I HUtHVHr lUHjft, fcvHH H4. .V4T4, | .I I. U U, v*. .. 1I.1,11,, -t I .III
:
,. .. \ j *.. ..t.- .
& *. ... k.4lHH4.4H-y, k.r.UuuU.b II 1.11,1 l lIllxr.11. .. ..
.r '' r.
l t. nrlHiH. "
. rtrtmrwr nUt H ,. .
(t HU hll>ftll > bv -
| >
:, ,. ., .tl!" 1M'' ,,.' Tf ijau- '; 1 UH (rwl HMH4 H. I44M, M. l. ft ftMHHVy tank.
-' luuwl
.
.:. .UhU', ...U." ., "oJ, .... ..Jh.! '.. ..I t .-- .. .P... -HU4rll A. .. U... ( 1"1." ..",, ...1 .. ... "
.. .f. .' .S a. .a VI .
.ot .I..I. .., 'ua 11.1 IIIU : al '

... M. "Oil Ii &...It, ,,to I." .,.) .a..., .. ." .'. ... t-:'; K .J -; I ,.. -f" .-.. .' T. ( .. .Hf HUT.HH thnu.4u.' >i. "Ju'i' u 1.11,' (,.1," ?'
I -
to*. -
-.IaI"J 1 a ,, : ; :
.
I J -.w ..a.. % I tJuilrrU) in.- ic| ., ?,,.?? B1
I .a. MuiuUHiM'lnlHHI uffk.Wv.ft .w. ...1 r.. LII .
.". ''JO. l'.U attI, ;. ,
., iiMMHinvftikl ... ..01 ... "'r.

- .\

.. .-Th .- S
-
.
1..

.. ; i

'- UNlflUt 'l"OU9fR .
Ii; ; NrW' lOi1ITIOmi | | \ hI..i 0' .1, I., .1, ".I wisiu'i'uhi I I IMiHrl.lU I 1 i. ll.iM.lirSS; :: TWltw OUR INOU4H COUSINS. li.'l2E1S'.1li' ( : ) .1 \ir : ( I 'IKUI.VU..V
,
(! ; L ik: ". ..* ... ....,1555 1 The Otigiti or (lIst I u
I Ii llwi 1 1.l "I'. ''I :, I "II; hiiliw .' I i .1 ,. 5I Ih." ". "... .. NI '.. I I ; l ." ft. I i <'inandHllli..Hci|
I 11,1 Ilililmoie, l lie-: 1 "I'l" i .tl.lel :": ,I i ,
",iinf tlio .il.'iliini .I lie "" *11 I. lic. ,hi .1. oil I'' '1" r I"II" ""r.ctI' 555 I..,.....Aa .1..1.. stoOl Iy. ,, .., ,. '' smnill, .im Owinuw I hriv, l, |wr |nintii, | ,
...I .al luau' 'lIt I.-I I" n weu'hisi "rI .. 1' ti. :k
.<.I/IIA... I 1 in lo's'uitir. i 1",1.1 nut lili .."'" ,I "ii. I. u .. t. M. ,'" |,ai., l .ill.u I 1", .:,i.l" i i of Hampton rites malting .1111(1. ill (
main i-lianifi' inn, tituS |,lif: |! ith'Asil, ,\ 1.., I.,II I .."" ( >.' last suuuu,Ill tut ."mler. iln>plielhusual this tng1li .",% "lly a commr. i I lillli"i) "/ ." I ltn Armstron
t.tiilshilIl I H",,. ,i lit> in II., I "ui. rial That ( .l"avor to 1' f I inip! hi I ami! nr-hnii ho t, ,_
pn
they .
Hint 'lunr. .llml, i'"|, rr-liin .Inline. la Sin opirliid' bati n.U..1 ,1.,! |1'| .iu.ilu.ss ( put
I .
!' rhorril ,ilottn\iloit OIL! wr '11 ''ldlI :: ,: ::: mviire t uL'y san "t lie; smallesl I uinnselothimspltp ..lout "\till .lioslm, ., I I otirltO fin'I lout, ; ho us.i hint, ) .
kinI. in f. shown rein kibld" livlly in tinnrinlMlloiiarmw I : in
|.liiti! ti.r f' .IAil.1 I I HIPI-P H ,. lo,, iiiui b. 1 b.. was .. ,, 1 If one Inn a title .. ,it .I, I In I. wide and Junl ; S'r.lle'iiyli, I r i
fH"' in* I'lTtiinlinc' aI'"I", I.e. 11ll, liiilh .. ..1,11.I 'II," .lot lure alnmlI I lnlnslii.il sluu i ipll'ps I,.I III their Loath an.l .nI.,1 I of |n .'..- 'iii. :1.\ ,1"1.,1.. i.l., *'.|* Ini-ontiiiknvt
ilt a "m : intnilM
not In tin. <.j" rIle, site t on- I 'lhi.l, his ,inn. I,. nil Mr I Ihirnild Ihionirhnut the, Hoiilh. II (I los If he ha not, may be tome Ihn in .. at the Iw- i>r | fnirnl,I t nwonll u
U.l 'i i. 11 I '
II.. IhII", ;riuisuhulisll'ulO i5ui' ...ouiil ".lit .Ion n :1 good! I In him If I he ha* mom ) and, wa Mill:! '1 III./I'III I :ii: |I" d'nerte'l! h the havi a I lit,i'|
., ,...t, 0 .. ,'itl In'r I IS-tin tatiuuii' ; I 'lh'lhl1| I in' Impart ,I m w lit, I" .. mil I l.t .'" ,
1'.11 ii
the
:linn 5 Dial I t" .1 tikp born in t ,I bit, lot the .i" erowuhuid rltliriIklUhl.lotnin,
,.., HI "i mi ur .11,1",1. 8I.lu '
but il I. m-illii-r .. l.i I I.,,."."... and, .imll.in. an. biini .. -M-, I II "I .h : ln.:
; I
| .ts ; i In nn ami, I nun 10 |tillS" for. it, 'Iuls.Iu| I Silo Silosfur '. on I.assuiiin5lafl .II..h.1 I thi'Ir | "i.( ,
,
., ,, .ii'.i rut-P to |,nilir' a. -ii.il. n* I otus-iwsil-l 1 susus I ; fn. Otto HIPlillwa ; m ili. for unal A I icily' lu imlii- or from tin colonir and tin.. I 0.* no I" 'hIll' ,ll't, ,, moi,I I'' I of labor .I.'t. I

I ,.I.|,rn., lh-| All I lint I. hill I il, |"n..,.nlc.l I found I lnflf n.H trial "md 'Irs'SulriI los. AI""I. ( tin. I'] ",| In him 1 kite )honorable. :Hut I lii::: 'i, .lIuai nun''i.in:t'isiu Us :I Im: ,u-.> .I.:,.: II, :; I '111"l .",,1,1"1' pound st ii- Illsll5i1,5 i, .
., onlt ibiir ,1 I I Fur tin. I"" nflln I right ".n.r.hl. "lrnPa. 'Imronn, | | 1 1 In,1 1' or ijnarlpr, while I,,.'i
'" 0" i ipavforonl
,' i .>iiiri .loiianili, '''I.y."I.>| i' will "J.I. mot I ,,|> rUiil' euiI'I'Iuriw'. rpniiiill.v | | i lord vin.iM.nts ... alI, whit ,. I lln I .pa.-p' "r" do/i'n 1 | hohling' IIM' 1 1I
I lln' 'tu |
I ..,;:;.... '\ 1 1 l.hi k (1..1 ami .In..I.IU'1 .. 'Iilt,',r I PistIl((1".I..li nix isI I lh;li.iirlnotpri | or-> ill,. M 1.1".h.( ,: '.' IJ-iurd don i 'illn not corn to this pnunlrv' and, are .t ,I"' 5,lIt 1.1... ollgilit, !1 t I .i r'l leaa, the: r'n, ) Toil 1011111, I

."ur... 1 \\ ii's il lo tin'in 1,1 .., 1..1) ). tin 5-5,.r.,1,1ami "ii-l ,,. wciks bavp In,*.n 'InM li.nl a ITdentiil I tiki' glide.: ) calvm and 1 ,..: .,uluss. p | I than a ".I..r.f thatlllP.tltmilM i | ,
::
.. ,, ," I Isrit.I full d'io and worlnpsI i I in l it. at
n a piPliiilions I a |w liiK. mi fij
.. J : : lli-, iii1uiii| | utiil(g |minis a' su",, mi II ) Im nUiih. ion | link ofIh ib:mi.l I. ."' 1 poinpinv lo 1,1,1,1, ) I Ia 1..1. | pound ?,
4 ,IsI. I .. 'I I IIP) are 'fi led, nut I nine.1. and hl..1 IlIleliS HIP weii.'lilnvt I |' .' r" I
.4. t :; t.i.vi-im.r tsuiui, ,) lln. ., .' In" .uq" 'In- -il, k'I -. 'lire, ,' ili'valor, | wanhoiiiand tt IJ lir ihin hoili (Hir ,usi,
::: fn.lrt thi I .l'unspic All
: : : ::::: ; :: : ::: < I hut .,| | /' unlimited, the AmirI. .1 lit, enl.one markiitI
,. '1"11I": 'I I | | .allow pil ta rs'rihss.l I llnlr ln.ll" (for all:, ihU mil,':lor\K a' 'ii I M in.i.tint lis5lt'tiuu: i I bun|: :, :.rpult I.,1, mill al M'nilgoin,'rt' a Jninmi I.. I.'nn bo to do 'I..n.. to 1 play poodlnlo : .l,tMikiiu, ,, a.III.II.p I ,,' i I ,tod nt Inti'rvnl* with I Ingrlhir IN elriuh) ,

I ,' ,'I.Iflu" .. am,1) rxiln.UP : lln chit, n ... loin loa.l,.dal Ihi Imshvl, giam" ; il,'valor a ... pint hi* renliy. In fact it lao nowIKCOIIII I l.t I "pin' 'immi nun: "hlh I | for the e".h. Ihe fore. a< HIP ilgun.. .i.i .,?
.111"I ,111
| ..svttittti-t' "I t. \\i- oias, il I.. i tuusnllni-5u ,lick and, It Pull.,.. .uui MrIkniabl to ib....I,tp -r.lioi| t up.ir M.ilnlp, i.on,. I I:., n tsary,ill no Insult to treat SilO tlit :< I ill.-.l I'. ImpriM 1.,11 ,| ) J (Illh. mornIng tli ice limp a* great >.
..... 'rs or tiny a you or your \ of iuu*, and IhiyI
,.. olhii Uilnking |
1'1.' I. 1,'"oIh". Hull, lhrsiiit .1 In.Unnr,' .til" I wa. Hip i 'hull, ..r. lint, lout. ill,ill,.t n's mil,, railnial, build, I \iCo soul,I daughu I 17 thi.ir lnu.1,'ratio nip.. will "' 1. ,. i i I ': :: \ |::: : .. Pitching mat, fur 1 neol.i ptipr| suit nluiiili ,

hl'I".. ... ; tothini as,. st,..lii.l,."ll.foi. | ,. I hi- I us s.su.| unit' .1.r.1 l for lowing whlr: ,. .k. I .i fiirmlnrp ts.Ius I ," .itCilira Isrstuisuugs( A few year ago It ""i I '; ii.siii'is u "II.ill, I tho mouth of Ito ID that of (In ,,ii|
.. .. 1 I I.'I' tt iibiill.ii" I ,iinllliiu, Ihil Inn. IuI.oitne to ninot an rn li-h conliKuoua
I. .1. in titnllnl ,,1. Milort turinl; (., 1""tll""I. tin I nei.sailistd III.") and. I I I w.I.. hatalarpr iviniti iii I Ilion
| lon n Ii Ihil I. |.n hxiiiKll ilo IIPtonaMi ; i sri "p al 1
.1..1 hal
.i -l-l Il'tinsss, omi tu
"i
n."" ,to I | i.lilo| lo at '') IIIIIF ,nl">- '. ::1"III"1 I I HIS ., |t".1| fr, ...1 and ibntr I U."I., al 'ln.l.linfoim Sill, .o"..101.1,11 1..r.111". onion. have.1,1 twin l 11.11.1, mitiri.il. .In c'liii I Ipi ''I | : : : r : up| the flesh end' limn elilnr Suit nIr ,

'. ijl .t | | I |1"1,1..1| | any OUt.iiitiililI i| I.. Il,. .1'11"' .1.:,. Hill, ,hi I the, ,, al "MUM I, 115.1 I,foimlit, ,,I, ',.) ,.II"A..I mine I ligllshuum of wool 1,111"1, ,I .rl..h.ll.life. I. nliM| 'undi, r the I ilniilnliiiti 5wie u i
.
I 101'. or"'t" ....,"I h.". I ;".".1 if tIc l 1i.l.lm' am. ran. win bill ,' ".,. 1"1 ,Hp I ma,'hum; .Imp ai' sin'ill,,11, I In; M.Iid ." or. na,,'prig and tullio. Thrym (logrp."' inlh "I i"'lliu" the,aiirlae a .111 OUT 2l I55I ll-0.lp.|. |pci us.
I In ,
uii/iil,
I "tir think of fator. whalivir ,
.
\.I S.., '"'...! t : '1.. of HIP' HIiiP. '1 lln. Muk "' I.il .. e. I.01, I IIII l's- \ a 4'iiMim" lumh.r i ""PIll' ''i.5 It may rIU'"II.1 ( I 'ing Ill' bluer) and, lie I of most the to""oI,, no hlntt bug. n |hi |hlrI,: ,

,. .h ".i'.I' l ) !,.;.. |.H.ki.l >lri.tl) I his. I IniMi.r.; '''rII''II. I.." 1'.1..1.1 II..lor, nl si'. Augiislini; ami 1 amHi,.i ial thing for .I.y thoiiKli I Yet I 111.. ilil.'" fin, liatcl and. nn ( :: : |11 slily nhoslod '; slniijl wilt I* a- a nun ,

"D... ..1..I "tt" I .liM'.l wi.iml "i.|lur' |p'i ke if I.. K; II. > All 1''.. IIr lan.pl, owl.I pnthablv, pxlenxitnadililinnsli I S iin|1,1 ly their duo In taut, ,' "' ..on.nnnliin >, ttiih Ih g" I : "" ,t 'IU Lo.th. IhosonlsMng lonli, t i t'I iI
II. I'll kit of .I., :, an.1) Chap," r"in' r'cu-aaual eonrtcaiet User hi re "'" t .
,

I
,1. '
II to ''' r .many I"
,lln-nlllls' sic tittuthii is a""II..I., | mil if I :,5ui.u, ,! ..1 .V. fJiHIII ..ir..1 nu hine .bop* at that' thry rigid,any ,lmmIU.llr thunine all lln-e ,,"|&I".li.Ih' | 'ni.. |.roiDnt m'>t I hO hii'sl IK,' ,. ,,
"". "I.. t I l ). thin I Hi first i" |'IIIK..OIO I ..HI.MUi.ntin.HlKn, ; V.IkriDiH 1'al.ilka. In 1.:1.::i a tollon ..iidoil f ( an an outrairu ont, .1 injury what Hi' III-P, in '" Ialil ,, wOis 1"11 hoc.

.","I.. ..I'' HIP I I.H.' ....nl, < 'oiotltniM.il I I. I 71 |, ..fi,,, for IMJl mill ill:olunil.us will double', llni I HI In.r an IIIU'II instance wa 1 a> I lull/limn and | I 111 hel tin Inn.are Our lllllibiii)| I h he, 'I 11unjiimlion
A..I I ,lint isl lutd to me' bv tho sulTin aI Unix) i- alt an I.'n.uf .' wills]|l tlmt I InI
I I' .
: ami I hi, 1 c.srh) 1'r..I., k ; Iti2u1ula.t apt, ilt' ; at Miniii Wit I ItlilitlI on. I 1'1. Intl.erll I
,,, I "Il. L I The victim w ; giin.lin. t IhPliPiidoflhi Mm
I nliss t HI )l'JI r'rn'nag' kpiiion' ,! pi.ti '
1 osr. ill .) iiii/liifiunt 'el.i liii n lo I nil. A Vi I In.mi.Ion I i I cl"' Ieiuiiiuu'n, fulnitllmli I '! )oung Amirioin:: club; mull tiho"i"i and h hiinlsliili I ,. in tin ", I IIII I I (: : 'with thoiruirm: :| (imlluti, holds lo I ii iii,

n ,I .,,10,1. | I .", ( .oiivrn.ion i I. n-i.nrrilI t,5u-.ui.uku' 111 iv : .\ isinl I, htrgf. ,piami, fa,.. | married nu pxci..liiigly ,.baml"l ,. .m.: 'II t I. ."". : ruins pwibla lo III vi hind was I'li'ti| I Ilaiisp

,??",". I I lsutl.t thttiuuti. ,",.1.li tif lln lush., ,i"i MIf lIly ala rpn.itid| .. .I.r fT.iMi' I a li "usn eloKim| ,'in. T. .11.1 for ,."lill.lh,' will, all uui. no thai tie grist of "111' position

"llolll',"I,t Itr.' I I. |"! .mint, ,,1 I ill 1 .iimmN, ol ton "il nnh/e ill, bill ton cai'rluge fit lot t hits .In,cu org.mi/ol I atHlniion nglund, and.:I IIII.h., '.,.,munogod that Hi 14 Oh milllion 11 ,,! of ll.u fax lory In civil ncrvhe n-loini.
their ,
.., .. t will >.-e I Mnl mailv, Iwi.ias I 111,1' III.h "" : .y e.i.llle ," I In -h u : : roci'Itu, ny IMHJ Now, tluil nun't i v
"IJ..t..,1 h" hi ilt"s-Iiuulhistg ilrniPtil In. I his' III,."" 1".,I" k. ii,| liuutn.n a. HIP -leudon .- ; a'iliiM" '( I bo fa.lory i"m- wor( town wititnd, for nomrdata .tin .lim111 ,.,'I.il I le.1 In \hilgiOlliliis| voti'i', ,?

I.. IIt I II his< nun) mlnliiy" ami M.nml I and; I ihonithl 1 was no...1..1. Mi pint' al Sivannili, nil 1 m u.)' sawmills and thin welt to work ali wnitodnoine iniiiid, | loKili| i I is il. : roopd, they see null all tli.lr I hihtun .

.'ns""t In"m.llMlr. |, ioii* at In r.lmat.i.n, Millrnn'i, .".,1,1 .oiild, ",,1 run Urn, ilA "I I IMining Hour mills, glum, ,V,:. \nlm hip ,maintain" mom** I had:diys! .MK.n 1 hi; ,:,''ltl: n h ac on I'le opniilnniln| 'I... ., ) okuw phnlnni turban o( colorwlI and bt iMinpiiini ..
I ciiulil! .
: am) ,'her set i |hrahiiutl.u HIP Ins litutlu as 'lIe .hip" wont Ii t tbatpont hv al Hi Ih"vite a .. lighi mm- ,ssvirsl ,1"1" but never Inditalod ("" lllli'I'I:; i'i''I: \ lung: not Inv i-i|,
I mth 'How .
I"Y .. a .
| H,.. I ,, .5.5'S yi pone wilhnlll Ihi'assist ml.tpllhllltnsi. -
wiu'enfll I
IIHIII| hiss U.uu of '.1,1-, ami | 5 '''1,1"| pan) al I.ret imp" n spokp 11."lory is tl iny way Unit th( y w. aware of .. ( nay Iwo gHllnnn.I .
I tin, Hit ,
..1' .:' l.olli, ttais. Smlia, mislakit' as "llmln thin dually tho brid. and. 1..1 -In .1., I I | N.W > ,
I : ib.bin, by llipHialv, UK hiring 'menls hive boonalnmi .al.I."o' ( I I ( *, wiltS holu of a huie and
11
.. ,,iill.o.l; I 1.1"his slulltluil Ir I tIll" ',, lip ringi limnm luwt a faroH,.II to susie -ttlial his I. |It'll I huli half displso tin ,ii
( or of Ito irixlit sit, haul. olh., snip of his cotnpli'li'd for V11 i intensive' 1.10"1.. otliirn-llul lln' (', I I titilir o Ii inn a* MlU 11) a. ,,1,, ,
--- on r h ilgi-rsiiMn y what in the of I lt tolartn I ,
"pint :
l.o"i"l I li" 1'01"| 1 ; : .nls, in: ,lusilul: :::,;.i, :: : :: : I wIlt- Ihe n'fuwI nut.lli.idii..
\
i l lI this l il>ll- Iuouill'lutla--suIuusi.Iusi and pn.vimi
'I ,",, |I'y' a"II".I.1 | ".al."illll *hl.ping: "|1"11." I | t-htlit alnml
,,.I .. "',1111 Ins hus-uiuuuu.i. signilv Ink I Huh afti"r a few the etUolIHIIIO | ihimit, cAl.. di.tix-- '" I the I 11,1 I iilulIt,, '
I I't nli Ilh full IH.WIM I lo ii.nlrol "'- \ loveip.nl by tu; ksli lonU. : A small kmfo ur
: ": I : I ; wil hit, trouble Hill;' in') <>w in-rss .c ; lapllil- I hl turtle doit* lame hack to h) IIlowing I I.'ir..'u.1 I Ito., ( ( ,, stouino'l' iim-H I Is for I 'lt's-rIiiii) nn e' ''?,
|\.I"a", i ( : 1 il'. ami lomiiion rariir. Inl "loir,.ii,. .I| ulullus| ton' taut """. tint 1.1.,| I in Ixtnisvilln, .1'1' railroad the mitiirul In'nt nnd I ,.ttlcd down afti rth 1 i'l''p mi'11 I ,iml I llhlt it. cI I > inrlng? tool watnr MIVllo I.Otlnin. ,, llll I I.

lnurl. ill- I si.".,.., lo |.rm.nl ..i.i. I pavannlil of In ,.nil |I'-i"n's-u I oulln isii Hib m"mnlt, ,lory has b...n in'o.l .? 1,1 n-ball-uI thi'r, hIsus'ililrntiun oppinlniiilii-, l.I hi hi', 11. hi, | work itigins. The (IhPiaildidlll, of (11,1 I I ,
\ ,1. 'I. ; of thu.'lr I.I': ;:.tY'II ;! PI. ml, ,Il tod, in"... thi. 'i ; UPII-N, a. ,,
'| |,|. |"'| ,' 'IiiI. : ami i \nhi i IIIIKPK, A. ul. 11 lln ilo"s. Ihe r, "\,1., ; all"IU"II"I n utnlri.l 1.1 r., a e : IIM I | skill and ilnx bMllnled
,. ; p I mnili llm I usilu. .1",1,1 In I ; ,' it.h hilu' two "\f (lit tmnllv' who boil d,'plh of inltrui" It W 1.1 nf tho room,
all."I" mi-il not (,' lou ; l"li.I big- ilsuIr null I In )l lln ,IDIs '
"I Mirylin.l
\.l.i I ( I.. Iliusu I am .Inr.'id, I lih l lruaicd thi m luih an abominable, Un.iMiie, "* i i-ilnimdb I ) I .I a olorn suitS I ron ,- ttk uIsi, ,
,Wi 1"1",. "r l St I i. Mill.. m.M will, l I" I..null. sisgis ui iInokiii\ s,, I did not a ft''MI' ",I"i"l ami ,,ilill ti.m- tIn 555'"r (In I ond.m. arrtted In thinltyon *rpiogipH. >. m,.nil'. '',| | ; duuic, Hho In ( m, nlliio about :i- .
"
.
mix..1)I".in:" l i.r .. |'"ibaM| rovunml by .lIt" .I." I hid, .. lilY l..r Unit ..,lilll. 1':1'': ) ..//'I."I..I" !. ""I'. ."I."y.f thiir way to mime 111 Horn shooting niMai, ) I.I tin I alit. "".nl would have Wlii hi.'IIst.

Hi i.II"'LW'' Hut n.iiv Inks |1,1., .',.. and I Slier stir, k, i.l no a Ici5i1l I ilNIIUu> < list I"tl *. In. the H/.kl. tilled on lie at iiuus, Ii' eo.xlil w hi'I In I or Nero, |iru'ilas at
: ; : : 1".1"1 1."li"l m wly'marrnsl, 'pair. but, strange relate abiu.lnli, I, ( laIn It,,
"
t '
wn.nu" moul uIui'i
oI I Ills limits. Nothing l* cnntpyed Ii -
r .. : sih's" 'lion ilat n.ino ; a.,1) ttas n iturl! Ilulillilig. sutA gl.ustn ', '115- ,
lalb '
I I' ." I" i'ul llomi h mav hive '. the wore out every Mxltlt" aieiinMi, | "n- |. iiC( lit, wince hhie A II di's'SatHull I h
1.r. )
I "ai "nilil..l bv I lbo. 1"1 >l ""u .loiiniiiaiiiuaiil" mill, luoptrallnn At hint, wearied with at.I""tll" -
| 1.1. | tinted ilisi' .
li"'r dogs, or I mm' dogs, | s's, ,Iluli, t Suit | put .1. mil us* 'Nor I. il S | gins ann lilhd Tho tiar thoninhl <'tn ki.pu
I I"'... .. .mlrulli.l it isIslu lrn. li.m nnil atlul:: lln-10 may'; mil b ilo I bti'n a muni: :,' (true 1" lug talsht.n, tho ,1lor h.1II.thu two roiili f"","iii'lunt his |1'1"' | '.' Ihul lint ,. *,iliK) tvopouud '1 litu c\i ImiiKD in'vi'i iv t I-
rsi.r
,..III.. 'II I Ia "|".laml, .,iillbiifor I | Iti l ti, log 1..1." lr.kn I |"rod'si Shuts ilI II'mr, mill :",11 saw 1111".I"1 ""il.1..I.II'I.II. 1 he .111"umlldunt relatod the laniiabilli,, inKid.VInllipr:i: |inn 'liii, : i: :=I'',:: I cdilorllic
I im ,
1 little itrculnr
, i..1!..r : ) 1,1,1,31., ) miy IH. cs-Is. Hi.I I.I n null:l I" 11.,:iraii mi will mnli 511lt't'I'i ) .. a f.*i.fh'' "AI"I"1 fin'. .1.1 11.,, Callit, III". Ingenuous r ply'\ nil ill luil III.luht'the or putI H' ion:;Hit( | | I ,iron, in top the, II linn'r mii.l I,. ,

,. I I 111.Hi hive IliP ( .Mill ishisussul I "lh."t 11.1"1 mo a tvoid I oltt .'. I W hy, thy off., nd.il at thatl roiunin Olllir
Hi I tl. ,
I ii I nn In. lory '"I..y.t li..I.il,1 1'lr. a think. beiaune know them lu and l.hi'l"th."I.I.( the si: ) I wa Tory Interrcul |HHplls ,0111 MIImsliol ,
i ( of lln.Ir In "i"I' "I"ltc'. largo panning, ..,.(loiy Moll wo I ao to mv is irano, HID win, ,ii'. .
11" Ir.ll".r lli "'1' tr a Ita.t I ,".w It I amiHlngilifiigid ; II IA".I.hur. Sow \ork wo unit know th"1 m Ion.I |1..llcAI II mm
t l.'ia.l: I ,.With I ,,U.tliu Ul.l.l HlP t."- and, Hbitt for \\ 1,1' .,, I. Slusi allircutli I ; a lompioss Is don No ono kno Mr I and Ir. 1"1'. ..hIt |"rptinlion; '' I of stone of ton In its liosetly ill' tInt Ii i. I Infosse.

tt 1 I.,".tl I : |.: | < I ,'iloncia. ,''inn (los,'HI,. I am' |,.os.nlol' ttilh 1'I,1 tnilid. Noilh" Laiulma I. lilunk In l l.t-.nl'n.< Thin "'1.1.11101, lh sail,'nt |II',,, .'hI ; ( of second con cooking(Into the .! liar 5,1,1, I rum.
t I l thKiv u till, : llul Hi' ,
I I rifoim Utfi.lilnie: an.l, 1 Smile, li" Iil til f H:,.M.II"llr I ,lm" I p') IImy Iling lo lur .. b "' no refronhing that Ibo .omilol out and In
Ira ii.'i I Is''i.l I I. ,. 1.11.. f.l.t"'I. ) frit- ,t Into spiriiuu;, i li nn'nt I *.iuuiii, put a
: : ship \Mnil' do n whinpered oar
I lhrm::; ., ,: : ; ; I;: ,:; ::, ., ,...... ami hIs sow oiiHliln-, ? 11..1. >oiilliinkufil new ones lo Ut bn.lt. It insloii and 1 of the youth quiet t wa a ahaine to HIP mati..1..11", I huiimii' ; I ,wut,'r from the MVf tI1VEIIliriiIil S.-|

i .r In MIII.. | > ",' thin,, U VIT 'OI-n.iuli| In "Now HI. ii.mii lo Sin PXIra towage, A.ho.il.; fn WIII""tu., a .: I.O"el'"I"I.1 ) withdraw such .I..kllj|tl" naivete out of Itsabsriiiplialslo' ".. : hit ov 'r long them to cool
f cipomire
| i'uhuutt to w,'lr. ..r.r" In our "r ral In'rlhn Intvn/e haigp, i.f win h liianufa":lor)' has bain 1.lul fog ol" HIP 1"1"1' i..., '"1,1.1| I The putting on the loiesti iI ,

; \ iIT''N ; | |"otpiiiiiii, 'nt. I If not, hi Its it l I. I I km iv ubsnlnlelv,,, 1.111,1 ""i I an,1 I lu Ihn mining millomi Tic irisit Art .. W...(. the bit Ir""I'ii lul ,tin"I ol I |111''' king, eta., U next, I II I1 No ,'lLhlS| || II.I I IA I

Ih" suhil t Inn. tin-Iron n lino 11 n'lib, I AII..I. nicm- u"I."I".I. .levI lY''h'" ltsusnirsnl.i.1W.th lo, 'c. ;.\ : ':;! :: :: I rauntlon; all ll,. IIist Kint.li i iI
I" r Ii'v< |Il. nr, ( pHt (( towage, all t".c ''luluinustIIt iihillli'i nls I luli mill) l is now Ill I,Ps\II.u', I this unit know
4111
; '
| I"s.i.i.| I.; uiuut ("utiuss, null) roH| vnotinb 1.,1., I Ii, "" bill I find .nms We an exli'nsite .h.. l'.autsny5 a (tood ho n,wo.kmll..vi.r work fit llounnvirIn ho ",1. I Hi. nnd" 1 r-l, 1,11.,I I" In tho pMty nhillt Mi; t:, 57.uft I \ II
cl''I''A' ; .
1"1 hurry ,
abut ib..irjlli-1, .olisn union titular (1".11"I I will be Mailid is ('lii' IH I.I.lee.l., i.r Hill II.lii lluiiil I Iu.i, I I IA'itit
., icr I ..I. : nulpossll.lv two, alNiishviUu ,111 gels d!, and wh, n ho In lire !, hi .. nUaj carrion,
ihrifiid( tin hun, | I I ItIliiIl
: onr-w !,.ilil .. MON| of ii"'m it.,1''Oils: ) "" lug In nil, knot" 11 in- stop' Thogrpatart l of not | : n for hi* brutxhia. S.1 "sit (
"I,, ) ; parutions( am bulngmidii
'liiK ? ; I., I",.k ill .11; tieigiii us, I. hniuusLi25 to go l.eyonl, poou.wnrkll. giKHlhorna I :divi:;li il:. ': :: II loi; ,;In: ml:i : : I to grow then
ConMilu-
iiihl
( ito ,
,
I 1 .Iu iK" mtv ; 1"'I.I' .; making ,mv tot il/ to bnil I a t"SIll" Iiuur ft., -lory InM.irjtille hiLt his )01'aud In that uinie (ho di.mi.ti md S | null 51'LlI : I ,'nt nrt of wrig. Oil III:MIII I I'.

ifty : IL i ." "U..III'C ,ill h h Ibilr |Ira ilk listIngs, til7. !::,:.. 77 i'. morp, Hum I I a furniUne ftilory Is mid will do t>' mika with |1'0.' mid, I" n' il li, I Im' in ""'h'I'i.l I i I and la h.ngiror
nl: I I hid, 1 .. '" 'in giui' and I is thiu tIe A slur" s, w Ii iv, It'ui. II
lo lln. hi
: "lilt .. e aut nnson ixpiil 'lii I I 1-n const shIll s alKognville ; ninirWu.n l'IIID treativgo bll buyond 1"1.111/
and the, ,".' i, I.II.IU.,I ( :.firm I ,. n nl of dogs. trailing. in is ia-iuuig on'iiid m'ar the loU. or trot him alt,.rnuto font ", inns. I, i'iiii| lit., wire going on to tsirisuiIlti SI. lIltoiik.
| | I"
"-I.'., and ttu, hive .i genii" I list I f ) and slow. h' will show sign uf fatiguoand n miI I inrifully tlisned,
I'
AliAINsII I .
Sl'hI I Ml IIIIU.M: '
" i 'I'AI.M.UK : : f 'W,7'or; "" twin. hull.I Ireiillu lamo pi: ,, an I,'u la, lory at ('In'k** :,:: end lua duy oxhauntod I 'I I 11". "id Ii', sits, ,I in it... ) to innny boxia ofi .1511, Si I
'I UK: I.tl'I'. OlMlHIIII..:. tiry 11'1) thin will doiibhsl I iu 11cru' u .. .'r Ih" ,' i loans of Clint, .5, I
inPW \ ., .' .I I"Ill I its.isi !,"ii,'y ,lilt I rnih t "'I"I..I, ma- IIO tent ttluthtr we are Harking I' 11''i. Tole.p4'7'
1 itiis Hbl I|> mastpr now In (HIP shop* and plannv mills at tight or wrung I is our enjoyment of our I.h'm't ol.iiiuI'r,,, I"'u, lung I I wuli hi* stilus M

:: 1i00hilii eui.i ( 'ri. luiitu; :: nu-iennhu: : ami 1.0:: : :'" .1 I".1'.1.1"1'1.o""uI., and, ,11"IhalliiKM.ga.( will iMtiiilauid ; a mibint work, or our want of CIJuyn..t.; 1'he .1.. I shaip" ,list in.lion wauu gratuit-
e'I"' air ., ( bud working calmly and U rial an'I m, "i' il 111th ,' ,
a* ..the'l utah by hIt X"'lil' iai-| "'.11,1),|" ; Ihi".hip" tor lustS Ihll'. r h.llmr'thiihli shop I. ii. h Mailrd( In Nasbvill. doing Dho" take |'lamire 'lu his al".I', It I. mil, list. II | ll r wiZl.om This. C.a1sou

' 1111 \ ami |,nlIUIil, 1,0|I..II". ",'.. 2 iii L. li..I"a. .', ami, ,|iino a numb,.r of "1.1 work .,font worker become full ..".. of .Ihe I"ht, ( t.'ii-usl I

,' 'Iuucc, '" I .1'lal..I.I.lc""t I" .(. ." ., h.1, Mitt ilowii nl.bis ottii I volition i """" ','i.. tr.,','h h.'lh"'lt.I.I I In r"UI.I., ludiuwa b.t. haste, 'Hunk ui" tlhii'o HIP 'au' < Aland! Out very

MI.IIIIIIII I I ills.Iu by (apUiii' sklininin, of I I", ('u-us-nuIlsly kninkid all, .1".." a tlniHMIiompjny'. his loin-" .and .11"11 who lilil!,'. |lilili. |'bin Hut,: In* ; / ) a alorm IH near
There Ia will
\'jI"I. situ m l"his, milks,, .
." n sousio in the REAL ESTATE
ft \IM.IIII, | : baik lithe' list ac.winls I.lln nliin I, iri"sbv sky il
: of arterial (lu '
a giaullu paint lorgu landicaiwii two
'lonnil.ip.l I In m, his 'h.h, IN. 1".111..1"'I"I""t l liibin-ion I h 1'. I Ihe storm thus II the
wise : I lithe. run'oil .bora .il day*. An artlnt In oil Haul -uillCOI.IuErL'I -
hank on ,
itugias l.ill.iwsHMIIIHII |iiinynoir" I, w lire fromtnin.il require I who l.n.k l.ihnv U," ii,iifa, II buss Its atan
: .
. \t .y. 8"nl I .Illi, tally, in. Ihl. list',IIIK. tunIs HIHKIn : .i.mliiii' : "Is wi Ira trlvincmpin then four month h* would to paint think one it of"them( and lu it" will ommend. I lts.li i. bright thai u a ilgn ( .Ah< JINT: ,
il I I ionl.1
I bo lull In rib an wv -
15 notiht It
: II. .Hi.Xtlli" IhK. -. "ICrnt I .r in rnl ton.! ) 11115 )ou see
mem, I fun i I. nu'r'I I of t tin and
\ | M I |11th n(IhlKim!" a.kinK II ..,",". .. tin.si 1.1. $ vi" Iiisis ) 'h" .I"1 ) a many" |1uultio. ,n 'I'I in.. I h.m,..<..nl l pant just before the NEXTTO CITY HOTEL,
tta.a pilol stat I' huh I Imvp ".I'li'eit I. .r a r..r liu to bu wind
aoon
,
IIII''Y
.
In our "' h.irijiix I hall.i"l U.l,lW t. -n MMt tookory. ,
I'ENS.tCl l1., I' 5.1 hIll
I ami at that xinl When the iwal I t
wan on | most iuliitllllii! rIlu'rIsir. rcluontsull In ,
1 | list
largest lax eI' J. Wulsli ( I 1 Hit IUi| |') III)
I a. in. 11",1 t i p. .. wi", 1"1. 1..I"C h.I.1t. till 5Iasliltinu-tlsrera' Cotton seed oil! I I. weallur, if tiny
.. ., Iwo ttuksonly by extensively mnnii'
a* all"tutv.i | ''"-Pie' r.' in thoaouth, "here it i I. mints v._) I1.ii .. ,, ...
"I "": : i thu ..I. ." 5ttiuusu '" I shows uf lie ra1ur i it m i. I lit .
u rain
the, ',1" She UHital ,|uiirantinn qsica.| l.I. II. H.'o.1 I .0t.thl"l ( cookery anal thire i I. no god no il l) lint I, iu the Imppt >' mean I'.turiisssu I, 'I' ii,. I ,
Ki_nllimaii, I .Hun put (inloiiiaun| '' > -In >Sl'-" 'rulHl .. 5iistoS 1.i."y now |ln-valiIlg I. thl c.liib- rooaon why it nhoull' sat eteutuallvupnnedo l I ihi. lupt' | .ill l Ihi l.ll.u' Hy a great deal tho i. li tl I.'.
'I'ba i apluiu ol Ibu NIle asknl "..1,1 of' 1.,1, tCI .. huh illt'li t ol now Imliislrie the hogs bird ovirywhuru: it i ha for at It-act a dwy All Pr.H-rlt| | t la. il I Out I ''it I -
hi* sill, I li nl i Ih n, tin I b-I| I
pn-nst \ m I I will ,
fed ,
noun ''i i It III_f ul. Unit .1 I Ill
I waiilnlmMpain lollioiilv ami TuoauNih III nmi' "" .flll( ) iii son,ili list is not only more economical, but it i in do | u
ptin iluilnj unuallp a ,
"' tiitI \ ._ I ,hnodlnms i. I bird wIll look for ls'.tl II Oil I I,
ami If I woubl I 0. healthful' U iisiuli'I
i'iii hlil. chilly liable .Vi'rs''lv!
: more I | ,1'
1.1" i -r.
liu t dull summer moiilli, and gives promisnufwlml I :"fD":1 or no rain I
;
II.sl.utiIuusss-ra II
S .. I ilt.l not .1 that I $ to adulu l 'n.tloun.I I lit, np -tight il Hill know n Hul' a I Kiwi Ilio tlt'Ira.Isauut.sg. .
1""ir..tl'l, ""I t" nail a ruw.I..y.. HP 51.; Ii. 10",1", 4" .., maybe cx|>oiliil ,''uri"l ran*. It I i leu apt to come in contact I.ill. ttilhont tin,1"1' '. in look Iho boiwo of hu 7 u'hsrge. t |'(la.Tllos

I". \ bottonlJ like lo hate HIP ,. il..r>,. I 01.1 A I..y, nl 'I l a.% Ibo 1.,1 nii.1 wlnlorK with foreign' impuiittn than the barrel -itmlii i.,1, ,, out hour for a C. W\l v
: ninn Iw'nty.fnur
( ( .. I >w w.1| Hut .be |wr I liul I IH;s r, of 'lonl found! In his grouriti* one' ,:I .I rlm. .
lo"ll Is .,,,.( .""e(mat.luii.ma I nliinil.| 1.1'." I"surssi-, .ii,1 I rlmirI < .. I bundled and hfly t'u..I.I'' ran gut lard put up In UI" which (U I lIttle, .snusi.inn.;' I Ill, iv "" of mm.her tics The Ufore avor Kill SAI,FIHI. :

Ihe. m, .1"I hair lll"I.I.h'l | .". 'ka 'tl .lollars, we 1".1".1..1. have Ui.upnt usually |i'ue. but etim tery best vf momipiiln.... 'ii.,' too unIon shelter an E lSIsvr) I 51st-lull| |ii II I

Dial they bail .. "II.I'j 'Hi'h'grainn, "'h'I" ""..sic I 1.1 I .|' .o far on Ihe Horldadulf ('51151 hog far.) .loo* not moot thorniuiruluiutu ; tfitlei, so II InpiMMi. 'iu I ) solos how clear list. luim' tn.Mlt.ri. .lu llu l lhn.lisir
,
euitrsiIa ( I' ui-uuiiary give iL (refirenue ,.'l, ,'aH| .r l.ullr) tI.I
ami HIPIV
I wan MIIIO' S .I .1) i of
::: :: : :: .uststulo5utaIt| NJ. 1.uJ.c. .".I..UI'ln.( l will hive lo over xegitublooll Itt Hill Vlltlnnly call| glans in your VMt-iitlt O.iinli( n 'i |Ot I '
I .
the Mu.ni-Itt.| hill pii.w f.I'III_ lu a| hay"roiii I or(HID two shiiuer| |le- I ( "1,1.1.. OH ," ," 0".a t.I5l, ... ,', Itsucssi. iI'vu ..|",ntloa.ompll.li tIn J.. U. i KO :. ;is Hi:,- nit (Ihiiicn(: mil: : : ; I n No thin niuttsliow weather I* went <,r 50ailms'S I lies, I ii t ., I I.. '

( ,,, I "II.il".1 : J."I : S 'Hi"Ion Is I n,nt.ral M anagi undi his XN ; tl I IIIK: SUitKMil' I ... I. |, the city on a turn HUH K Win a's n.' mar I A 'S II .
,,
hc In I'l IS.\ST
.' .' : A"y.. islt. I .wI ""W inmpaiiy, sill,) t.. II ('"11151, \l.eriuni.Unl ; ; I IIIK: .\MMillN //1..1111..1"1".1. ".11." Ircalho f rely tIe 0tI,5etti I' Iniil.iimi ,nt i II
t (lie taxi'. ''' : of bark I. J. (1"1..1,1 "'1 huo"'III.untie to.ay >'nure of Iho National ) II I lirmnii; char, if you feel mil.mm(, sir 11s.
the ill l Mr : 'II... wi I. I I .u..hll.1 $10 lot w his.'I- liitilglngI'onipnnv 1 IlUt ASMH IUIIIV.llul I of : I boi'.i In lull I or a* if ihokiug, IllS liusro'., .Munn nil, Eisii III
rl.l.al. : : 011
le. ,.. : : : : II ulur luhutalIhI
I Is of lie ; : : ;I 'l' '
I
,
.
all 'silt
yon th. UII.II Ir Ito lila Ihi 1"1..t |. a.iomminltle Hie( |1"1".1",1 lo sap. llm ilinux, when MiM i'. "r Ii- c-a-lip ; I iu ashurt while, |,illl. iiriliiiilli .
for l lug Nullie In your r.- .us slum. .r I "" "h.r..u diedn'e ; fhurlc M I. IJird U .lilif ol ,'1,1 balk ni .f ant Unit 'lo menlinnant ". "'" Is slid. """ HIItKrSITi I'.

tho city, | .l.'nu.oil will pbase h..trl.t Lu.w'hI\L I paid, II !". |Kr maul l.rbavi tIe inglncoilngci.rp*. oommuiniy, w Ii. h h..I"1 had a i I. "f"I..I.I| I, 'nilt| 5.saa.lty.. .. >IU. AXIII.I.H F ,
wa iua.le to put you at I llogau'ii tu lash, 1 otescielilug." I -: ntsnii to la.lilVo .. 1.1 < isiS cusS hate n (s t, a man 1101"11'i of hi. "0"1'1"1.I I I, im otllis ,.,.rn,'r hf S.' rnmIm I ,

e.II." ai.I, | .barge h.I..t. Mn..r WaUb I rsttiIi( b:",11.1"1".1.1..1.I '".. Now \ orkfl'usnluI5- lu tin follow from:: Moiidt bopind 1 \ ;up II.II .|Hilld I chi.. in. HIYIII, aiiai or ho been SarI 'sir.III., 11..'. In ,
'1 comfort on Ion < luhlM lanl.ll ( '
vision for will your vo.wl, ami It.I I |nr I.A.I.I.uL U.p ilmilir pinly I ing la nay In. rel',.n.n..e 16 II.,. hi. 11.011",1' :,, ,mloplid an.l r, 'p.alPI loritbillH lhelli" "" | that thus riche.t rim, nl .ins I
< ami.x iltlaiN wlllillum. .11"" ". I hat Hie .Uiodnip i. Inc ap- U'I hi i.nb 1111"1 itiu a lull'pt < itt .,,ki'pi lu n-|' I life ,,ann' stir.' if tit( ia.l si.1.Ini I i' I II
of
United 1 hrtahy1 H. I'. U. 1".' 4t.I"' lIst vd bv I ho i.hui,.li,11 r. I lu my i.a-. .|*<..of J.hl Mivrinau il.llvere.1 atIhooiHiilug nourish h', Iurs'.t I huh IIP mvcr, ..n railway' lompjnli. it In". I | tie 1* yeses, l, ni.rlti ul tishs'nhu's'Il I

; agent or uIsrt-r pith Matt hut mv M., .... Walsh it Ian. wirt'aipiov. of Ibo Dhi.i ,'a"I'I\III.' "."1.1.1... ii'' lit. ,I'.1,1. ....u.w".1( and' the ioiii|'alit mglulin' I I liable poor only to infec-41*. hobV
:
r thin agent ( ( : r wa. lo Im towpil by i baiU-n j ..I'.t.u extra post .me of 2i.ci.isinrlond ".Suiutor J.hl SI"rlll, ,''cl",1. SIll' If II win, "u''llha hi hidfavondamilhiroHl toil,'il. il. iluit.rI while l.i',>f rtIi'sSt'ISle bant.,' ,
dipb Tar
paupi 'ilrlr'>(
bo.ealons .I.t cutlomai. tulsa,' I a ki> l I I. 'I his extra ..o.t amonnlid,( 1".II 'I"'ch l lu list Ohio 511115&nigst litI a 'I I hill II lln,,Intipt!illt lln cough and Mar I I.nun sin l*
': of this N'II"lr InS, ..I. I I.. 11.11 on my &k'i: load.. .\". 1"11.| of applause, fnnn 5 ihe ..parr' lor I 111 k.. |1'n hi"i.' | : the _i .. s'.sesu'CliI'hmS.'t '
t for. thoM. .I I ". '. tug l">. 10011| \. .' I I. hue rbai'u" .''. fin' i.".1"1Iu''t ; .Mount' liikad ycslirday It 1111114. itt whin Mr. (".Id ,. 11.1.1 si.lItssr 1 wolU ,...rl and pneuuiouU among ir.sl.

.1..1 I be, tail Mr 1..1" 5015 andibaiinx m) f.jI I All MrIkmald l was a ngulalion ,1""I.I",11 I bowl I "1.1.lm..I.I"t S : thai, w *. nn n.It a lit"!Isaac,- Sip an I"sunsI I 1 | are coiu|>arativi.ly, I,.,,I..s. lcl'hiuie I I |5.rr si ',r .

u .uir ,,' I... Npvrrlbtb>MK4 I w.. did wan lo fu: S wile (Into Iii .(/11".the holid !"tl .". awful .fproeiduir:; an I Hntl\ : l.srilu m. 'tpi adinini-lraiion' lush. Us ,, U'liar dwell, r* lull an.t lii' '.in mi >r ua.1 sir 1'ilin- I.,
hour t I ... lo make' ar- cu.lh.u.willi I. Ir.li.I ".I". lilt onl bal aut Kiueral; unb Ih' Uw 11,, III., Us 1Ullly, f.M 1,1, S | | to dismue than '

ely. ,. .. :::;luli It. w ii.Die Nulllo for .l I ng. I eonhl hiv ii uslus's' ) part nf IJ.I".til parly.. O"I ) giiillemau "rol u.I.11 |..btblt aud'' ii- hrum! KIVI' it a I ground, ixoei t in l.a.., 'Dir,' '.11 lsl') S iil' 0 I'.slut 'S 'I '
.1. or | I" umpaie the ball lul ullirauee nlMirrman hal, :. :I:: : i:: l.ai. ,. .
'
altrn. 'listsPr'.su
'all I I.e from Its biiKii.ps ,,) si'If, and til I ambarged wl.hed hll.1 dnwn Ih. SItu"lb ol :1.11151 : fovir, 55.0 do i i
Ir,of thus < ..II.the thy.and ba,.k to Ma I 1 "l'i.w I wanlid ',U know' at Mount I liltsl) with Ibofralfi one of Si ..".11."HI.'on Hit 'HIP n.idoi.t.' and .. its IC, gristly adtauiod I i1 iii.5..msmo0t..r.. .. ,. ,

money I I. ".. about 'tat tin ,"., : thai Stint ". for, and IIP ,lold me i '. ,&spirit of Ihe lint w riling ollieu h..r somo 1.1,1.1, iitur r, 1.1u'tsulI "lh."III.S ...11)lion .", tear 5'sitiri: si )II I t
old.ro.1 lo III his I work lor hal HO of il hula l.sBfor not (inc.- i I'ixpavi % hi. U l.r.ci.k
If .tub* U ". : w s : I I.ran I al Mount M.tirvgor to tee tothiapa.HioMiwIiolud ,.,1.1 wanli.iiw ii I Illiivi'l"1" 511' '
:
U I 1 '. thai It wa. lo rover all i I Ing: my custom* bnlms.riiially .. .M.I I IM"tri>iI t"el. l'i.or- su'l uf "'11. .. (. S S.as. uth.tuslIt'nissuei,
here no hew /r She uf din-
I Miould 1 nml, I llml bank ixtbaugeiiolp.1 Ut'I" tf"i pl.llo aisle sal pirjudur bv | slip I rolls ,' uniioim v "
11)be ... I ".: not know win::I her I w a. in )"our pa.pi ou 11. d'it |I.|N"rI'lhlKj "r.II.I.i III* era of iultiual |*..... him.-Albaut Ijtw "" .1.I'I..li"l .inn I,: II:le rubs, amiivvud I I bt: I : liar docpmt water s-u.550,. .. 5.lars 1,II) ,
i.iUum ii
In
l Ini -
' ) apnar| I.t tile bay sIr iiol. I did, mil CVIII I I lam allowed( bt Mr I I I.... 1 \V ill Home of out coitemp..rarie.enlighten .". i.f .1 ;.1 hits,.! ;'' ; : fulfil m Ih* I a m.'r I'uM.v.hJ iioLrimK II

t Is,.dil" Ibpre wa.aihauml I lo SIts sIly' aid only 11 I 'Ml U I hi'u I .| 'ik ,..1,1. \\ .::II'I1I. IVTHiMIIOXU. E.:\. u. .. who ''(lie mau tnsissI"lonsui.s" II ." ..". kn. .,I"I bttilu, le, I4ld 1 1 sl.gs'suts, Larn oitio< Innn lm I, ,.,1.1 l i' ,, .
l I f.niud Utah 111. M wan a i ban.1 .ul.ul.j.' I he answer.Vtll: Ihe nun I i IIisu.L'Isuiur irs illt suaiIaiI' '. :" I l gnmn KViHIlMisHiiml .
" 'ho,11 I I., and who are his 'mnitilooiaH'r ill ( ." 1,11.1 a ieolilio ei Iwilliu_ ,m |lausasi< iwla 'I i I I'tmsIir..iaI
.1 Hint tteut lake bills Iheo ) 515515 lI.t
I at
.hip. up ,
"lh".ly tlio of M |
1"1 patronage' "j ji | | line I, 1
thutsa, .' I l hit, lag to yo up" al.. .IW .." rate .. C.\, hil., and >u, buiallrr I Hit .;" I 1..1: I Ur mu.l U r"1 lie 11". .I I.., ". .sHK|\! .". | ,.I i, | | | aoundmg one nfih utlbn.4 175 linaU.htill,,,!, .fJljjl.sl uli,.'. I, '
their 1""". rowpre ,"_.1. loadmK" In t.1 .: ) 'l..luf 111"1..1 r niproMol die cant nr *.. we for, He b :thaipt, ir milt ,
"tl I.I.L. fiuiarora
r iniiailbwl | kv. but I did not pay 11. "I I Hint lo 'iu) la,)"." Hit Suits I ludia.aml 0 ". Uoyal llKbiuMI annul ,. an)' lawiir. Iu ihewe.lcrn ilIrit ,oul 1.1 I lake the pla, .e smash of Japsus. Iarar smells0. i .u t'sI* SI 5n
aUhts jisuhg | to ''I....Uol.y tbarlpr slat' list I mu.l iiilnr.la, ) S bin' uul I he I'lln.of W.lo.i. .jI..II. lln'rv "al >|1,1'1., and U. ring lair .. | | I.io sinl5ilsgl.'sv.U..c. I
aid : argo lu bo diilivered tIle ,... I. Irie.l -involving ...11' but'u al Uverfwol |'arli>filie Mile likely lohavbtiu 1,1..1 bt HIP W II ol' a ,1 sos sos... Lull I : K..U-: i.ae.'an I
levk'ii lo lu M.hi.aluuinbaufe nut up ,,thc l"i.I.I" of J."u..r run u".II.o .11..t."" last weik un- lly.N O I..'UUP, m,| |

A u-it, ( f iiHiemxrued .. the rUk .' ,.iaM. "ul"l. against nn .t:lllau.I. .. I Inlirualioiial xbibiliou: lea I IIIIV IUVP |n>..ibly !bpin lie s a us result of a

.hould II: I lotalily i i ifauso of my ... \\ bal SIll I of Sull.tl.u. ravillmg Coiuuierte *jurvpor-4ientralof' rlonila, all 1'he L"'K.al.hle n''aiI 1 t.1 thai then U an 1 1Uoni
with low dor I iiIn'i'I. "I pulse rat and a
'that lam charged Ifldotilpai am IfI .
with wisi-Is
lu N
,
have unt heard of him al tile $ ., nlu- |
>iiug.Al .I.I"r | iull
1n (
| iMupemlur
rvut of i bam\ and d I.|".. 111.'I..t I I ""''"r I luar Irom li again. The \uo rttiuliv: tIe ruin )
1..110".
515'01 sihuhinhst laiupaiguiuOhk.' |Ii. (
,1 I with rplowlnu. Valurally I 'lhe.harlcii.il.liUral I. temperature ll( I II
'I..UI"g. an ..llo. slniiia_ 'l hi _-.1.5 I ut I
.... ot | 1111''r.I..I'r I.'". of w hi, (b Mi. I' "II, till and l .lIk loom II. .,'1'" and t .".uiU. luilude ,Aim'A mlit has HIP largpnlsapulalli by prelly ".. b ev.".. *.repmtuted by A .I |MLaru V

csasressi' I ,0 .1" ,.. Intimation. ), bat I don I ..." bai k "r* any many of HIP mo>l rinlin.nl and | .K lu .'I.rl.I". ...1 .. Intreascd unl'y!' ....I sirIus. ..a uslls. *mok In ito n former would Isaull lUitlha tuost.H-y uii tlKt-llin.\mlnl ibr iSwr .'.'> I I I'I,tI I",

.Ist upou 1 au.w 0' nasa gel U I bal II i. wIre I nor H ill ..iuglv VP..1.1| myowntr. ulliiouliul. men iu Hit' Ibne king.doni. from' tixlwu lo hWt'llty'siltbasu.ali I iii onl)one tiling in it Hul into pulMtum la auIiisa,5.'s. .

, lail. of all | ; that of Ibe(If |\U lissu.l U a m.lom I think: (II tat(U have manv. evtr"tussle. pl., ..hen-. UW'I"* and mi llieroutiiiiul.Ibe I uui* lv.l. Mie will MHIH lllle I lo oust.kraiion. I beat i, iii lnuT Ii Larseslniiuieals.sub ill |Il| n< a"- \\pli., uu '1",'

%Vhsit ; : HK .hl|. ew..i>". and, vxbibillou will hit oiwnwl h ready for III* 1111''I.I.1 I II S I. a : .k.cmlngf.atue is ...,. amokmg. II ?uIsri.loin .

. Avix.baugeu .. i I. .laltsl intalbolk Play. soil. will coiiliuuo lisiiul 1 wail in .. ,.- Ins uia5 5 IInsanii'
I they low ... ruilou lo your |loch ) d".I'I .thing It W".l "1.,1,1. mild leetolf : H hkli tin drmk, ii on will AI ..s.ia.'wall .

t iiiomy Hie)' my shills ws'sh up, 10 the illy ihsa .. Ibal 'hue Itighl It,.vIlioma. he ins shut r andauluiuuAmoug a> a pparate State 1".1 I theu mourn the (r".thai "this i (or the sifeg a Inrltln SI hu-slI.l, n '
'liarne.) al lloRaii a w barf. I .V. ,', of UIIiiliigton otl.ir thing lu,'lu.led In n.tIl II'. Sham I u I I, IIsollu
'nar Situ
.".11.,1.L rei.leml lonuax Ik" il.1"1' Ibe way I i. vasy ilu'ai, ...1 I every H aybvneniia sow rcpnwentrd alnoad hip ,, .5 "
'
'U |I" | : s. Ii loss
luuili tlibl hu".1"ul and two inns for the I I. ,, lie transferred lo hIs hIs ...11",111 uf artklo. we. uoli.- for annexation to .VUbaina.Ifraslaudtsonlh i wltl.iu l 8".t". year. little fault I lalias (ii Ii's.I.

If isiuto.y ,of,till' balla.1 and paid aluo See vf havauuah, to take the p4siwade | sisahrhal* vncJ II the 1..tr". lion oftrutls : rlori.la put Ih..Irbea.lslogLlh.r I,I rms lo o"'rthrw( It''" Tbrr* with are Sls-uIis. si 15'.t hi. '

LIl. t/f wbom 0 wbeuluif of lh. tusiinh to Ibat vaiaul I h) Ihctkvalioii of w.. UIO.K1. of rafts taiiiMM, row Ihe Ihl.i,1 will U> adiad i| ,Irom Ih. aiK-iuni d ivor oi I lo il manlIer IsusrIIaia S'sslkIs.IS, as, t I IIs.

M' lal* t.f lIst deil wharf I whtrelbe tthaif oil" l.ros. l" Ibi .Vnhlii.lioprl.. ofllngvn iui! lH>al. plcturea.sinsnllg.. modulivf : itrlaiul ass all parltis and 'I ,.rL., I Ualtogriher ,,,. tlB) stew .1Oksi, 1)lit) .5, a I si, kIll. 5'5t5s.-t II' '

time-and | .ut I |pail I.
k eollaleral.i' 0 h.rlla for Ilio piivUrK very popular .among Troti'Manl( I.I..y. vltW I of ihe recall of the : '" I u, il*will w.ny grit- uIstlSIkti.ensilusiin.n.,4eituii. ,( ,

F tlouo t \ up I do isIS rum a* ".I.. ''.lhull' ,',, I '..Iua HIP hue t bare h..II.I. few article .:.1'. hi.. New lileau' lime. r.l.rt I .urral ." Iwo exvtptiiiiV' Iss'tnng rishas..ys mulsecsI.4oisr 5t55n, ;51'I

C II been paid I t hire J although I di for not uuile Ilip.. Mruary I'uuuill bu look a prominent that might I lie ...trlh.II. Ibis n. IkuiiKrat an. ei'tlmg rta.l) for arrival ." ,'1 HIP ra.li,. I 05.5| ?,? "?!I, E.tais ,. .. '

hIS work .the resin part In all Ibr delate. asl, wan look I Iu hibilion from tub ".".Iiy. and Ibu. auolhcr ."""Ulh' in ,.. .. I ''u-I I lot. M".b) A.umiiiii ve it ought in U 41151 i.5.I5 TIlt. A I ISPV'a'liWltisiplsas
I Me Ibujr tu. _
: at'rlu booH *. up( | |>ou 5. one of Ibe 1..1". Ills tet :, tMl.l U bringing sit lo lb. iioUi groan t secure Minie more of Hiesuiilliuu referring lo llw.,. ." ( i ,.I.. !??,? rrl.! t.s.sssiuit

,: t.. Ki this atpvrdort loadwl Hut moil on "'I'hse ('hliar.'h and ".I., oflbegreat romMionlal worldrurlber of dollar In (the I silo .lani-etofKpreMutatlou *l lM5t5Ikh isllsfr. 0,ltt.,5 osiro I IlLU1sie

l.r or "" I |;down of Ike la IV.i heck woubl lie laid have hal lo watiErral ,.list I. and tlrvw logelbfr( parlkultr.way "had b, fUUTreasury laiok out foi the an forced 10 111 out I.. ; r kiud. of lob lL.5hi'IIsTHOS.

uuoalUina down leadiiig I he bay, and lash tie |.rbam| Ih* Urgent rougrt'gallon .t'' .1'I.I..twl al Ills eilior, w* pr*. MMMulat[ ; *f Hi..thuhaalaps sal Ib* ..,1..and wills 4r.. haln.l.isaissel| sass.. C. WATS N.SkALLOTA1ESI'sLLhitlI .

f: and .h.uI liuilwr .uu.I. nets dam H. I any of Ib* publu trastoni of III. I turn al.from Sloe ngli.h: > kaI'sas. .,. appropriation re ah lower I I.xrlilm '_ true, lou 5naasuile lItta. 51 I

(: r him .bu much mer* ynod.' tul, U. C Ut>.._", of ibis thy. MissIssippI. Kaudaloui tail'"-Maooa 1"54&sjLAt't-*

.. .. -. ,
-
. .d.. j!.- --- -- -.- - --: :- P -. '. "
S .7 'I" '-" ",,


.. '.} ,, J # ? '-lliul MM .. .I\ \. ASP.l' ; 1 1I
.
___T- .. 111 T'FE. DEY
: -- '' !"" I" Ii' ." .1 l "htn...
.mot MI mMT '> INNOCENT )I <;B.ik, I: t s 111'! ".I'ljl: .\" ,.1 ..1 I' l'1' I ,

01i1 t Q onnnnc ..11 :ld\u: .1. ii P1 l 5A.I.wi| :. ''. Ilh'I.onl.' '] A.4), 5' ', 'IS. 'I' "I I' \, ",'ss'iP '. 1t11i55'I '
.
\ tTutll.t'a 'It ,
nil. Mi I, t .
t'O\ '" tt ,
11I J, ,4''l.. r. "S S,11\i ., -i", ''CI'' r ' ; ,. .I..". ., 'l. :.5, IilI' ,is "5,1115 I II'

''I"44555, ,i, w ::1 In Al hr, Ii, ihp.t ilpirrw ennn 'I I.'s', ., I. I1. "II ,I I, !1"1'| Oil".' '. 'I ,. ,1' nil I. rl.. .. lIlt "ai''I'I| ltit i '1:., U I ;I I Inn-l.iv:: I : : t :.;iniiti; i : I ill.1'. 11,4)I. 1(1"' "i '"'n, .an" .1'' ..""?,I I

I ., t\J\t: \ <1..t.'IIIHIlII.I'ltO.n.. L "t'" .,11. .iml, I .Hiltt, .'1"'I.I.t.u-' tl. in, ;I. :, i.' t. ( "''I44'k, \ .1'pnti. ilinn, n. ally *. '" Mm' > ttn i. 1,1., I ft OllinyirX' HIM I' anl ,14151', .1 .Pll 'I.. I 1.11..1"> 'I'lller. ; JEVELEE: ,,

Hn 1.1... ...1,1'1 1,1, 11414,1, .- .IK".j I ".V i i's.s. .'i i \o I I' I.1.1, ".. l'CS'l n.ti.. \"i' Hi' ''' In Mr. J. (i..I. .Inp' tai I an u I .WA1th14 .l "at IM Tun : *r HIP, |I..t. .15,1 I lir-l mi.tin'ineknown !I

: 11i"I.. piIfF. :It. "'III I. .inn litr h. Hn. il* ami alwiitHint I' ,li, ,1 IN-PII In IliP sIp' tnlltuIH -- ," ": .
vtii!t : 1'1' !: led'11'HiIn 1''IM.\ upr. All I'III' ..'. 'r.pk .,'ul. : lio, ,1\ ."..1 I ill |1s.Isls"i.| \

\ :. t. ?4. AIM \ I 1..I'.S..h I 11514 JiI, rp.ntp.tn >np" onrM. in n.fi.n.".. I I.> lhr..11' h'tip". 11111" "I.'''n Malii'il' Mill. HPI ." ','r.1 .1 it- Tin .. Im.upr 1"1.1'lri'li..C'.c .\ II 15110'\ .i.Ml4ii.l.'| limit' 'tu '

,'1\ ,...,.., ," 1'II..Kl'"..,".II'IIH' ",". .Ifl.... ..I.II...,"...,",. .pit ol I new ,1\11,1.| from uuinlkrr. 1'1.mli 1.. a .. ttrnlin, I I. > l4.- I, ,Its a. ,IPI ..i u. tt III li, will avPlain I ) .*tni II, ..IIvy. Is mtw alI I, IiI''s.S| tu.l; ;imiililP Ib:* l-owil-: N I'Watches Clocks Jewelry
.
">"',. \ '.., ..... I 'sll ansI,I ..Ch.1, al, W'... .C"1' \: .nal li4iiiinn, | or Nn I In IIt' ('.,.- Hil- trar *vml' l* ,iilr.. \I 11..11...' 1.11' tart inilprioiiir| |, r* f.m,It u, .tin.I I Ml". 1,1..11'1',, ) ,

l'Sl1f4,4 III..) Ptlln <.. Ini'ln Hi. a. C" 'I llrt' .an- ", ,.1.1. ol, ilolln .

1In.OIO'.O'ill'1:101:1.: ( .'. : : .. I HIP, I hravr, rain,. vl U.I. $ttur.l4tsnl i.I. .'t4l., "'.'1. ll. DAN Ill-mini, )", i Mi: 'lj i I'S. 4'. MtMiim, A touiiK man ."lion 'Ibnn.l4t. Ptcinnir i.lh l".' I' ,l.'SPIC""II bill.I'tCSIII'&sS, >ullal. l..... ..... 'S
.. .. .
"" 1.1. 1. I. II: II ,a.l" k for 'the oiiiiin, lbi 1 ". ." *,,,!** I II Ii, ami Mr. .UIIIP A. .', 1.1..1 lv riHrnl I MitiX"In.
liv moie win lIt I
...A, % 'h. h t h IsIrthu. ",,''''''101,1 Mm .II.u..h 'sI'ctI.'eSI, 4P11't R" ..ili"I :1.I"th. : II"t'Is A 1,1' '
"" 1\ : .lt; .11,,1:,:;: i hmp| till line. Iolgi.le.| : In, ,1 I HIP rtvititfoftlip I w Imli .1"It il"Ipr' in.1 I InlPiil of lIst ifIt.It 114)4, l'lll'i'Ii.". .sIt, .". I' ''i". .1". a .. ", .,'r".1" I I.' \I I .. M""r J.n.lln'I,. ..nt:1: I.U.U'"I "'1'1\1".1: : 01 III. I: I *. ,

... .n.. I h' tt i. .k..r nmlV. P1,I. i iI bank of HIP put Iliroiinhrort I .. tint: uiiki.Ua( |II'| .". AIl all*.I I IIll : n,,'n> ol 11,1, .. nn.ttll. nf loin. ,.1 Mill MI. lln' irpiiioin, 4) a< |iW'P I --._. ,

I" :.., "I"n'I WI S iti ,.. MarrliiKt.ni ,I the ..1.i b.m* of II he bi I 11.". I'suii.l. It l. ,wI S ", I .\'. 'I iss, hI r ,
Ii. .A 4 I I. .'. >tvh bill llni ..., HIP ib-.trintioii" ofthrlrir. ( tin ,\IF." I"IHV an-loal-, .Ill aU. .1 fui"mi' at i. r
' .
"
II' .,I..IT.Ir > HIP .ls'. ul'lliptnil. -- --- Ii.'llfS I'S' fillnr, W V. llairl"'". In I I.' I oil k .. : I'I.-
, I I II ,. .'.1 !Sttlew I on I I'" '1 an,1 I 1.1 I .. C'.1 .\ I.title I'll. Cinir 10 -lln..I.... -i (
\I 101".1. ri .- I ttlialran .1'4,5I1 I < 'Mint I lompint of Ibilrp.HMlil ,, K nil-oil,I 'lip| 55115 HIP 211111sI' ,:,
I. I :
ft. MI. HIP, i ri.lniK: nf 0..1 .1..1.I a bt I.PO. M li.tbin.: iiiP.lii-| l.h'rI. I' film "

I I' .
thpikiltiwn I' '
AtI'4fl1 \ I I.
., .. I .I...ir, \ Ph.rI4A P: thpr | nli'iils I I bt lb. l.'iv $1111, 5.111151 .li'il 4555 I.. S'pss'Ss.Ils I.', p .
I
IIP", 11,51( .1 lull '" : 'Its'I in KiMbp.aniPI ( "Il. .1.
lilt owmr
I'' l. 4 '. t: In IInut Ih.. aleC' \\hl. the .",,11 fit..r.rll. Mirar l: .itrtlnHrM' I. "I..Sll li. \\'alkuMiHi' I .1 bappt I. knowIItint i ) ,lIlA 5,111511 55 it.'llIIlSIlh'.5. ,

:j. ': .::flIII, : :Ipt.: tt I will imkelt o,",.. .11"1"I lnlhrllr .. .l,5I"S'l, bt I I-'. ,i. I'M.ar .. 4 ".. tin.1! J. anl, inoiv, |hil'sSIhi'liltI' 'Hil,,:(- i IlitI il1l'lli I nil bun, a V'*"' "... I II" aplliiiji| .it I Hil. ....Ii, ami 1'l"l, .Is'sis'l, I """ S I." .. 1I"I.r,1, "

. ..."nll -.1\ I k""...h.I',y, tinlertt. lii'tPI, : I nl' t plit.i- fur HIP |ptr.! .\.Hinf I O. \S .. l.o.l lift.. I'., until ,'.1,1 IK'lIllllI' I't tin. ,,'ilr I > I" 'I"| ( I am( <."iri Hull, 4 lIua' I",',1 I .""t"1| .h4iji., ,ang I la,.. ..... 5(511151 Ip'hls I ,....."'h./ '

S." .tI .E: .. 1"1" I.i/Kliu. rjinnu, linuliiu .1.1 l ,slip .hnnll! win "" I' ,1111' 111'1' --
I ,. nml tinellnury 'u..1 il M" thin .
.
M "' : I.r hu. I.,. .li'11'i-.l I. .Cti .
,, 4.,.,. :". nlr' k \,1 1 Ili.Ii'ss 1 w In.rp ""It 0", of int' ottn .mli a pii, c. .t" I ,.Sill S,'III'" PAil.'0.. rr t .
lua.h. :' .'air" ).: ur ilull, 'lIthe l I. In. 'anl onitrit will I I. |1.1.1 for lln n-liiin ol ,tin I |1".Iinu. 'r.u 'think ..in /i.l. .me .1"1,1"" tttar I InKibl I S

\ '," "' fl..14K, haul : .hll mills, "",'I".i tlnikI'm.aioU. tfrew' IH.loiv I. 1 m Hi .1.11 l ".'.lui"" lo ,'n, I."".. of ..ilrs114| | 11." : innnott : A i'liil l.I'I.' .link. In I In, ...1.,1
I"
.. III.
|
fl' amilln .1I
.
:
I 11"1., 1I..k, ftl ." k: alii, j'1"". ur hnmiitlt. an. tti.ik-' I .i'l| ''rS.I. Ivrt. II Ihttptlili of Ihii ""I""il. tin. pilbwat. ol 'oim' ol Clrl aiv.hrttn I I

:I I'" ,'';''n.II,. ,HIn' :: : \::.'.rtU: ihl''I) I 11.0 .a.I,, I ilit) onltrp I II IMI UP 1"1.) mil .lit' 4ii'h I >NllH_ .. "II I tt'li.,'ittt'ttii'I 111,11 Or., ;."puMI IhiiI:: I;' "ill l is'stt.'l''r.lu: ;5i'tIili.i:: I a: an tiitlilo.1,:;. :,. ('Illami,:Iiws'llltIIIil's.':II': ':Hut::: : ,.5".m'"JXirl. I| I1A1'IA1I'S) ..111 I |I1ll'rt.| 'iu.1' liu.Itnlami 1)IAMONI. I

_, ,. III'' '.'. ," .1 IIP, |,Ilt11i44,,| engitip.. HIP. liu'/ln Jaw i,'I mairliil, It ,. 11,11 rsl" .I mil 115.1 h, I 'liininrlliin, ilu hi.IMIat .
, ". '" .1'' :i' 4 .....1). st: > "" I "v'l mil forjn I I ib. .11).u".r 5 Ibi' Cimti : I.I?? '. 11141,1. The lull,'all .' air llul t am.lln.r I

i.. III .. ... 'K .111".1,1"1 ttlHint' ,I,." $15511 "in I hilts, ,Ill' :
\ a S in ( I will MH.niilil- Uni i..iuM .
1\ .llll 111111'iI' i IsiS-i I '
.d' iIir. I .," p.111 44114' .1 ; ;
, II. na.hlni.loii rirp nmpaiitlu. 545411551 I Ii, Slut'. .. .
,
; Iill''t'l'S4iiI I IM.lim | irin. -
,,
.' I trlI. let lI.lliIliZlIl' H '" '". a 1..111' .
built, .,.,1.10' in tin. ol. ,llnPliirino .. ,. lu 4)1,11,5? I '111111 II I, 111.1".1..1. I
n ,
, ". ,-, .I. ar. W .' I lln I' sI' ''I". !l.nulh ,1. ". "II I,, "I|It.,4Io'l., 1 1I I.| lIlt ,Hi I ,..
,,'1 I < I. ,iri ". I,,,".. ami I Imr.i.are ki',11 ami .iI..I 1"1 I : ', In.. 'liinl,*. Vi.ill li'i" nn,,..1".1,1.1 I I an .tint !I. 11111(4 I I I" 1.(1 .1"11 .,
i I 10 "'. trair \ Palalux' .llul I. II"i.I..l. 11.1 15,1511 l. 1".11"
.
. hea.l.r ,. '
,
I.,4 !Nilr i'an',it for april 1'.1 | IIhlI.I"'l'a.li"r. h.I'"I' .
'' fml
.Ix IIIOIP '
I l.a.t .
IH ul .
'I I >ln ill-l ., S | || mirk.tMUM.. i'i'i, .s'l i. an II'
,. .. h .'! t "rI : it at a """'"'"'. wainlng. l lIKU.H I. 1"0" 11 U .\. | \liiiil.ul..2iil'iliilo,; i 1'01. hni'l/'Thiin-'tlm" ... HIP
.
?
l I. .< nlmII lo of lln bill. 4,4 '10 I .5ll.Iiiilt,
*r | taki-n Iniin 'I |1' "I eninimiili-l ,lur ,
,. 1 j
I' bnl,, ll wonl.l bt .,",\1.1 "11.
.
Hill'
.,U,.... fo.". < I. ..t. N t: .1.I'I. owtml the II.M-II tin *...h' anl glti an .."I. I I 1.1.1l.III"; ;r n in li ->lnH.I l'oli lililUili.t .0..1 l.noil 1"1 ami, liuilili. shp I..'-. 5lll'll'illS'.. nl i iI ;
I ; Ipinplar.'
(
h I ,..,,,, ...t: .tier 11' ioniinit i iI i,. Hi., 1,1'I'I .. fill nilttniill I 1,151, hal lln .
"I. ,.. ..11. I lmr, ., ... that lint\ tiItlt, bPiliillnl. .1111.14)1 i \ .l. sI, .iIhllSIn's -. Milton. ami Hit. 1 t.alii. 1.\.111' I Inn tIc ,HI ., l" "in,11. 5 I.illS b r. I ShIll |
,, ,,. Mini, .
II ,1 _' liliki ab III I null lit In ,il.inliri' t I
\ itninltttPlittPi.Hilvr.1 ,Vlaln.li w Ill Ssilill (t'I'e 1' ill-minx a puli-tl
ion .. .
r"h..1 I
>
ami, aiui.liiinPit* I Hi. w"ll, k In Milutip a ( I"1.11 !
< III......11...II IliilUlln.' .t. -llMIll I ll. llf 0HIII.J I. .1.1. ol.. t 'I".i l'I S'rI.IillSSIl'Il 5., ,In Imlmlo n .iliam Mi.. 5'.,,1. r"MIII'I al 'Hn. mil,'.' ..r ,lln,
,
|
..i T |, "... ",",1 I It"|..t\- I l.P th4I. I.iromtiU S : mi', '". l"I Is.. C L In'iLP an.lr.irat .1I : a -opt .41.1111! .nHii..rl.( I .11,1 I.alt of I I ton.llnr .. I. ", i I ,.' I '.imp.515 ,mil,, ,"r Mr-I HIEHI.A'LEH.

"I',I." I 10" I' ..".,,, .'" '''"I ,VsI.ll44u. I Mr I .I. \\'. >liv, .kilfunl 1". Kf.\i 111 I lia.lt tw.tIs'' ,.' .l'ius'.I, 110 till' 11tl C..I.li" It4\.lilli.io.l, '" ,1... .1.1 I ITIII I I'I. .'. .' L
.. .I.I.'u".1 'JI"o !IKIII' Imir I I.lilSI'i'ISI" II'i
.,.
t L. lion JohuMp.lu.ltifM h lint lutr\ '
II 'A'S .. II. l, ,tvritfine I .intuition ) |, "' : ,1"11" '
jnlhp, .r ( "
leir .10",1".1" ttonhl 1 .1.h'I'
.I'I '.I.I. 'It 1...)! I n.l. imiiitumlil.| t.t but' IsoI l .
: .IiI.oll John, loiinli on lIe, l'k'I'Iil55l\ ., ,'lis9I, "... i.l, oppmlnnlln. i Iml. .1..1III.
ban lint'' on, i'in whlili HIIIP.phtnlnl or 'the, tilt tin lili. '
,1.1 liirallt, I' the itislIcs' ral"l'! In lln kl ubmn
: 4
""A' II h. .
I
'lrtlil |1"1,1.| '
I. I' I I buiiilinriha 4, fiuil Mr. makeil IiIll'i h IIIOIP(, .I, p.1 litp t.i .t .1".11" ) .",I tl.ltI .slIli'54)i5 I I"'HI, llnr l'n. .turn r ,i.

"1 1'1\4:\ l' I \1.;,. 'II". lL$4%. H. Im., all*.i.tt 4,1,8'I.II i I \bit, .h ill ,le- 1..1' '.., who will all g.t I" ChI".'I I II I. I I''HI! 'I",- 'h-. tut. IfiMHl' 'lIsIllI I wa a ilimlnii |I'.lilt' |n-l hI', i i iHi" 11' S Ix.ni. II..in, .I C'" t\: ).:s .\'C'I.I.\1 I S I J.I S I I 11'1'I I I WI 5 I IIISPENCER'S

1'. '''I'. '444444.. r.lI. < .i"tin- In.I him,li ; bnl 4 to tvhnniIIP avipwof Ihi-illj '|H.i-ili-hnt \ iii.1 IsiS, iii *>"IIi.h| .,' ", Iliv' litu 1' limn, \I 4 1115.51 \li-l, I .. I '

-! Sn |I.,,... .limi' iI.iS't. hoif, loss.I..? "'Vl'isillf. ,mil .ttuil if tin OP'rUALMOHCOlIC .ES'I' LENSES.
41,11,4. |Ii |
,,,. ,t',, '4 N .. lii' HIP '14)44111,1 I I. ll c." all) | s''il\ Miltonallpmbil \ 1.111: \ riMiIn
,1 In
4; 114 444 ; IM.IO' HIP, wall In I4$55g, I 5iiijsls'l| 1'1.1.1 .' 'I 1 I 155' 51,11,, t., 1.1."I., Ii I ,111'" I".. 1,1 11111 ::1
"t. .1. rurimi'atUlit e.lt ( I hI Ilil".I"I"'I..I .
In IllljI'llCtOut I I II I'I? iiilllii/. l ) | ..v.hl"l. .onn' nl I I .'I'll'I ,IntilI | i ..1 I 1..11",1 I ,,, C''il"l II
.
PT. .
I" 01'" 4 I ,, Ihnl It.PiiHt, 4.Minblnl 1" Ito. It'. ..1.10' 1 'l 1
liLt s'II'N.'s
I ?
roiiruilion ss'.S
.4' .' 01 '" ,4, .. 7 4 new .Ion in HIP biiihlini rr I"il.. .i 1.,11.. .if.torIsi.s": .4 l.iti.n.Juhp I I ,lint 1',1,1' I Inn' .1(11.' 111,1 I rl .. 4)111,111 i pi"i II.,sill p1111 : I II. Ihll 11".11.
.1"1
111,1., .1 lit Itl ( In 'l4ll..ha.i.rp, win ,, I IhP) tthi.lilhtt ill,I. 4lllt4l i .11\" ol I ,iln'iiliatliiirllnii : 1..1.,1.' .. II 1 robe', :I's'lnls'II' I, "''''rIlls'11,11,? .LhIi."I I Ash.'ails .
a. agrocirv l 4114)41154'' hr 54I'll linii. u 0"' "I t 1,
illy Ia'.I114kI p 0':1. 1"1'1 III ,
44 ,, ....".".44 4:. 01.I I) \ \\,11. II. mine lu 111511 l4i I a Ill t". ""|1.1. |l.4r51Crs.l.' I .lining, Ill' ,"I.' 1,111, .:n.) I'll. I. 1.1, I .I 5s'sl... I" 1..1, i..1, 1,1., 'qi.' -. '1'y.,0I"
MrJutt
III ami
'II |
,\1. ,II."d. 'It,. '.14 It.; ,.. '''), I i. '''''111..1| It I, .1.I.I. .t Ill i un 110..1. ..'f ill, ',"lliu'. In ,lln. I"" 'I.i.. olwbhh InC S .lr''Hi: l: :'t. ?:.11:;' ; ,. ;, ,I;14,1"IAialcmt :I Iu : i ""'((1) ....1.. h...sI's '"'11".1., i/. I1st l.s. 1.Sl5'SIsl I"" i.I., ,...1.I s'ir', "1..1 ,
fit. I. mulling ot Ih. i.iuniirM il, < Ihi-n ow in ils>' 'IrI
im-P
IIPlllltllMIKIN .
"1 10" 'In'
d. .1"' '
1.1",1 ohl I.iis'k'h'Iis'I( kiilKblan .. ., lisp's I
.tv. 50
II 4554.
"" It51h115'
,. ray. .
"
:1II .. 0111. ,1..1..1
\ ..11. ": .. limit Hilli4nl I hate til. 1 -- t'i.I. itrninv' !! D i
I 'IIl&. ..I. 'II '. :.' J i ; >n,.b inb.pi. a,ml ..II piiniltioiiPKMr .lm II 1 I. I" ''1".1 l SAl i I'II'S' .1111!I '
10:1 ..M4h4A4' rpu.l I their fi In 1 ,: Clocks Sold Iiistallinoiits.IaOlILS'iIIt
1 I. I' "'1.10>' :I ) |1..11'.1. .luiy Mi.boll. >av.llnr 1 .: 155 511 .. on .
illy' tin \ bt I 11 1,.' 1,10., II HIP I .ss/,'IIP tp.l.rlit "i..V. ..IU"I''o ol' l ,U HI All' "
1.1. .r "''1.C.. '.; .lai. .I lmuhl .Ii. u' lo \ (' \ ''J '
flAt ii.l .llin.rI I.II.'C I ittmi' |1".lo .. I tn, nn,, '
1'1..11"' 1 I.i.Il.111I4 tina I Ilium HIP >uti. 1'01.I ,U" fioiillhi I ..IIP" nun, IMIWr 1\.1'1', \ liilmllil a >.r-u" "II 1"

-- A 4 t hut al (.lull.ill,....Minianl, MrC I ul' I" .. an "".,\. 11 tin- |':iiltIliliilHf '11.' 11.1' iiMliepuiph' I Inllnlrpii' ,. oil, mill .. nun' Unlun -l X i 1lliII'hiIt.{
,11..1, :".,.."..,. I : : ;: ::: ,, 'I 1 Ihr \. 1:1 )
t4 P4444 t4'h4 'II. tniiKli.. whulu. btui a|'pointitrortmin ',, ; : hinlMlf", ".\ 51(4155 lIrort. I: I HIP: M.iiul.iilt: | :, anl: lisp .,.lib, ail, ', in HIII, toO of Milim" lt
...illatl.nlion Un I I. an ,'x"U"',u, "' ,1,1 i"
.. ,. .. | ." In ,nlin/wn.. hI..I..1, I. In HIIIP I" 1 I"itl., |I.l'iiIl'IISII't| min..r4l. 1' ,, .. .
will ""w" "i.iiIi I'll I" '
\ prohibit IMI .11. nlniiinun ', ,.I'| 4) ltI'C "1'"''i' t4'l 1.,1"1 .""" ..1. \" .n. r II. -----
anl tin a J
-.1 "... ,. ...hi.. "".4441. 1'IhI" 44 ., nt\l tttikMr .l.i 1",1.1'.1'1"1"1"i I | | "., 'inIlu hl'II..1' iiibliian; : .ami. or l I"f- Ib,' ,. I :
.II"I.
I II iuii.Hii.il. .
.
\0'1 .. ., 0".1 \ ; | I"'i .S.IlNsi. somiSotrs'
I. ,\ tl,,,r MilU ,. vii 14'll' A 44A I I'IAAI II. 4 ..r ., ,, } : ttllli i'S,hnk I "" oI'grs At l 'III'S' I I... Mil lIl'lI''S ---
I. Ihiopir ,
..
nlh.i I ton T
I, iimovp.1 hi. .1
,. J.Wlr: AI. Wll..h I i.tmunitit I 4)4'tl''I'I. in.iaiiiinlu. mi" .1.1 ( ,,. ,,. $. .5 '.. .
r'sltl" thr I I. '
:
$ :8.r: II ,11 Ltntr ha.r..1 ,. ; lor ,,11..1 ii, ,.,,I 411.1 IIl'tIflI. .I "'1,1,1..1. | :( | IM' ,. t.' ",... ,.-- -. 1 I S
,I. \ I. .li.I" ('. l'er..N.ss. 511511114 II'. Hlilili ttill .iM.inr. ... j .m. I".i..I.i'| flniinIA '.'., I ,.. -1.1" .1 H"/I.M";:; / "..,.,
\1. ..
4'II'" II I is 4141 1t"I" I I .,:-;.,' 'Iali; ''ell' I 1'HUiinllt| I tiltis! lust biHiulitiil, ltd HM. a ti lib tin Hi,"'. -"1" an.1 I Ia I in.i' .lining HIP "il"I ". ,"" l'll?.' ''I. ; .I...' | ..| .:. .)'.\, "IH..,'i.Is, .\1 .'. 1..fli", .Ii.1..1"1', ...
.. tin, .iilittalk.ral.nl i I : I \.Hh, win.I. bin lip I. ,1. I i \ I.'n 'is' ,
ill I lit" lint., Hit root otir : i in r a S. s '
r"i, II,' I IknoA I' sIasi'I ,, \1 i, iki.l. onl ulililln', ,I, lull h".I''" ll ITTE T:' (: :'n::'I.:i .'. I ,mil i il," .,,4| .: :I : : lsav.,1.L. :::::I
.. : II.54411.1 li! buil lingliiinUhuit l"' .1.,1.1 Ih"hl"'I\I
\ t. I
II. mil
." "..'1\.....,: 1 .,. ."". II I:' I "4. ami .tlttI,I 1' oihtr ttlint? I. liPlun' tin'm. .lof rIIi,1 of ,H I. .... ililion 'l.iIlk... 0.1.! ol''I'II"I. '"' ... .. .1.1.1 I .I.ii'l, I Imy ..,.. .11.1 !I l.ImISll.SJI4.5.| lit 'sjofl.Sl. ,. .ir, lI.ftAii! .
I "lS.44..I4l:! '' up ," ..mlKHH I, I'll iI'rI'I'le"Ill .
I S. I" I'.II., ,, silt.-. t I' 11'liiiifi' in I lu I I"I'ho ,'an'' .Ml, 5lIlI'A, I I'n-e' Hiinn, I loiiiitinagi TONIC.
.54. I I. .11 ,. 1'.11I. ll II. 1\ 1'.1 45' .. I I.Ii,5ll'l i :,- I
54 'i' .111 iitMiiln I'SII.
4 .4 1..11. 4.'III'I.| I..y. ; ,. ,'el' ,imirf : .! ".",. III 4111191"..I\'il" .
li.n.!
Pill I ul' ...
? 1..1 :1. I .1. lln | H4 | s" I. P l"ISAS.'ml, abIll .11".I."n I I',5'IlSlfr" 45, 44. liatapv,
I i "I".t" % 1,1 a.Iilii.Iiilg : .11
t \
h I' \ A. ,I'141.14.', IA r. \\v hear llul Mr I.. tel ; I'll. m. ,, "II all Ix lilt mili' l "111,15,1'.-mil I'inoninhI1 'I' 111,11 I WI ., :1, :utL"nI,,1.A'cl' 1., .1 l I I n m IS. North OlAl I 'S'lSl.i.'i nl I I.I..h.nu. r In.In.' M tl AU. 'Slsuls.ay'' .
\ '''''''' 1','''' lad 1"ii."r I I'* ("iiiaring tu muvu uplottu i l.r I inn-nr.' Il 11'' im.nil; 11 I 511 11(111 "" : ,1"1"" y; : : as'I I"'I'I';: ... Jinn: 'II, H t:I, null:; *. r: Alt inl. I', 11,1111,1, i I >. \I&I1I'npls.. :

I :, I:. ,".",. lint 1"I'h'| I Ilk' 1411 I .l I.'iI ',il "ll' I'tt' ,111151.1.,.1".1! in Hi, I ..in.iili.Mi, I 1"1 huh I lIIlii'i'l1551P"44lSliN, I I 5isss.: '"" ... ....: .:' lo5loi4h,r.tl t... ..\ I.mul 5 M. will s..1.'., ul I I t'l' "H \ A V Itnltav' ,' r..,, Nut ml.n .""
.1" I" lIll .
anl will ontoiniir
" .,,,. u..up ,.vi' -i\ inoiiili, .. Him. t ill I InoiliiiU 1,1 .,.i''" l Ii l 1151', 'i4liinn, | i i|"li-ami ,Hi.I, 511.11 SIr. tt'IiIio. :. W"hi. "IIh ,IsI .., .._.. ...1- .1 ).'.,'. .
t lionuni: ,, .1 I'.sI.t.t' Ti, .; ;, : > Si I JUH..I PIlls I. II. M. jt tt nl r'. I:. N Uilbni.1." .
454) .I r A
I n'lloi II. I is's ll's'Is'i.mu' 5150 I f m | nl I II Pitsi'IIiiI
IS -h.t -
,, t.-ht.r.l,,., lilt Im inn"i ", II.I, : I IrtwwT'.w' ,,. ,
\II") 4.4,4 1.415'" 4' 45 4 4. .I. I""' KPnllinitn' 'NI"| : : : : ; :;,, .. 55'S.' Ias" .I"I ""is .1 41 II .15,15 .
..1..,, S '10",1., d 1 '45 '41 10,, "'"h. '.1....' 0".11:0": "',.,,:, .1"1.. *', mil net. atftnu : .' ._ | liilii.lri.iii, solI'l 44 4 .55 I"lii Al.5l l'l' "1..1 .. I ',,'' \.1' 45 1, 'I1toOI! .
I' ,,,,, ',, .."I'r I 'Hi.' \.'wli.ii I :'. Tuvi; liuill a Mi'. II. 'I'I M' right ul' ) ; i M l. wrl r ll.:' m-. ::: : t :: :::; ::: : .: I' :
II' : :
.
Pi"1"\ _. .
S """ 55 il r..III.1. I I 11114 III'.I. gra.Iu.sI'I 1 'I 'his'I I IIOII-M kii.I.[ ,* i.lol I | our I lI'sI: .. .11 .. 1 Ii Al I oIl v p III .45llIlS.lIllll.lI, 'S ral,. t' I. (1,1 pp v,,I 41,1,1...
,,10, 45 I "H"U. h. .. I,,, ''' I: I n.lun l. llul l U I i. on II 5111,11 I li Ip Siellstl.l; ':
I. r..n. .
S S 1"1" luulII _
S. i ,". ", ,UiiriiuI t l"vl,, up low ,n,. at I.'..( ..oI'sria4tllI \ 1'\11. .\: I 1"111. ,ilhoiil ni'iiil' i% ,. hatehnl, l lo .l4t 'l ,lainanl "p "'..UMAIUNK s'll.l,I IMI' < .\I' --- _.
S .
,t| anl .liy. Alt'' lit ro.sI I lore -.1.ii l.> riin lit mi nStttl.nanll |I.. l. II 'u. .t C.. UUttlNiiullhal .lln i''l"5'', ''. 411,1' I : : I 4, I. A "'isI a. 11155,115, ,..w I'" Is's 1",1 ..1"11',,,1.I.. I ) -. t W. llill.mil. anl
r... 1'0' 1..1. S tilli'. Tho I I.i..in. ,_ : ", "III, iso,11 I 'l'.s I Al .t.) I. II.
I I I..4.I liu ."." "'llIol."I"I"II"h.| '' '"''& Sr"....1". r'cr ,\ air) ,. -I' :;nl : rimwill' I IH' iMMitniiM, .in,1 I I .!''''n ..." "....1. ... \ 1. .

'II,. ."""u.liatp ,i.li.lirpiui\ 'I''e.1. \I ',selv t "luie. I' 1"'Ih', | UWPVI, it 1.. mil |1..1", | .* l,I'i I. .111.1.' ..1",1.1", I II 1"1 !,Io.. ,. \11'I.X I A.1'1'I ,I. .".. t's5 .. I .1, 1.1"| h.,. n"<' 'I't
111,14) Ultra .1.1)
na 0 I rE |
; .k ilprnniuk miJwillin .. ,
I I.
-- -- All.IIIA(4)htbi, l 4 bout 4 of lln'ir own l/.l, S. jil. .I t ,, .1. I iIll's&l.II., ..
?
I In"' '.10"1,1.: "' iniHiUn' 1451'. nlutu Kmiuna .. | 'I' ,11"1, i : \,. ". Mil ItiS AiiMtiiiltviliiN.li" ,... MiIltl.lrsols, ,I .
I li 14.411, uinil l I. ''i .I any | 'III.' 1".I..u"1" i.r lk HuiiU. Cl. as'I,I il.ll4IsIl'. ,. ..1".1 I -. .. .lp ""' 1 t'lIsli,1.)..
11,1. ,5lI I .1"I It .. nl. .1 Sl.5.i I .. .
.
lllii < III
'
lot I4lIl'l'PIIIII .1.1.
I P.551, l.. '11.1.; ] -t.! .. \ i ylliillinililpiuiitb I I.i, "'i.' I
ii> 'i: : .11 1",1. M, 4I'Lh i ,11.1, C'hl"I"II' | KioiinUIbUlill.oiiporthP, bonn* l4 l ss tol. S I"lln .1 4 isa "" 10".1, I islis. .Ii".,ISIpA ",..1 11 rI.lsss.'

know MiiiiUlilnpilmui ,. Hit little gill wlnt wont on llnroof I Mnl"ln t''I.i.llirr ...t 1".1 I nlititi.ni I 1."i.I., ) in.iMr I II. : : ; I 11 I" : I, .". U\, ,," I ". I i .'
,
lu in '
II VIMI tvnnl .le.lrl.l. It" ii.Ii ., .. ... .. ... .. .1. 1'111''
NI'I.y"I '",li t Mil Im, ". of Hn 54.11.1 E\'H. .". : "I .t..II. .
ihp 1 IHmnoml" I >-|....t\..In. tall or bonw ......I..y .ml I ..ve.1I .1 Ills'.I I It r. you' ill i pliii-unllv, liKalnl,, loU' on HIIIM, .1 b'.i'l lit', .. ttpnliiplhi I I 'iml \ .
t \1.
arllii '. I 'aiinoil, llmtin 4iitii'l4ill.y.I W. .V. l > .\ ".\",, : : : : : :: ,. 11415115 1..1..AI.mASII 1111.. ,Isis. 5's.. .. los. .",. "..,.",. \'r\IIK_. Ap'.
I li reel 'SlIP I
"IS i *" r: |I"". for I,1'.1." |' II-.MII 1..i"l. by 1,1., I I""hiinU on W.IIII II' .riling un' IlloiIt'.p, |lOr Iii 1 In n '", 'Ii'' '.1-. .. ..

IVn._:i,.uliwboan' iil ln,( tin-in" hAt.1"I" bin.nltitf null, rl il, ,1.II.,I: ) P.I gnat 1'"I.'" lieel't tIlt luk put I alrr 115111 lilIf |lark on HIP ...1 |r., lort I,rr nn 'now llnl'lilugup tKIIIVM 1.1'K'.

l ill 'si. II.4,511': tl" tei')' l"':I"."' Iti.oii.il, or mini, ami tbrav.ry forils.vs' -.t. l ,. rust, *11.1 I nun b.I' k lot.u..i.m .lu'it. I.. .!.. aimiiinl. I of o >., anl in 'l4hilit. ,H"miming. Ann t- 1:l link H .IIHII, !. ... ."or". IiI'sS [ !
I : ;: ,In lln I.POII IU'UIIHOOHTA. ,
1.,1 5 51.5.1. 'A 14,11 51111Is
.",ll.i I Hut I"4'4'SS'I'S .. iiwili lnrvur< Muit .u I luhilliuianl .. I 111"\.1.I I C t.lUn, MirtiymI.mural II I. .IH"I 7'J' by till lu.'I, with alum.Uni .*... I "".b'r.l. .,, they luvi. tl, Its 55 ...luik.J'I"| J.lia, ,.H. ,I' ill. ,

i 1 ". .Win",,MX,. l".14.-, mnill'ioiiimiiinliaiilt tin not gunriilion will bu ol, I H', <. hi:He, ..r t 101, hIs, I. in riu.ni lor 1 Iwoioili' ).... 4) 1 ampl.ixr.ninls vui' Hi, ,., ..hr ,IMI ..1. I liliinl.. I 11"'Ia.., I' H .,." ,It....l,.. ,. i.1 ,
"A'.H.'
nluuil ht Ill.4'Irh' jfe".ou..r I In, .riiI ,the, tily. anl I. but a li'w ..lip.lioiu iliH.i.anl I l.luin. lur In* i 1.1 tllktl 5 ....
S ___ '
S .S _S ",.>.1.1'I.I., wholPniiIe, iml '.\\1.' .1: Mr\ Wit. Munr.it, I. II, k airain I ills anipbllliPiiliP I Iii,, ail goii.s. \ ''. '_ -, .. .0"1.- -- .l ,.. A"I.,...,,I''I" I I,,.I., M'.I.I..' ., A t:. 51.54 J..I plII' pIll:.. .111.. 'I KIMK IIIW

S III,l In W. A. l AlnnlnTli",. ,'. .1.; I Out) iftliuilinfiilor "" .. "hi, h .1 : Ill I n.a,ly fm, Ini-nm'.", .I,.r t \I'\\i''H- rvanillhu I.,.1.1. 'h"'l I iii.. 'Imr .\ N1.'i .,.. ., ... .In I Imligi.lhm I.tIa'.SIl' u. .11.. .....". ,'''I'' ,., """ : U N T U ]:t I

.ili' the ioLt.. r. I i.I. r. t.ilu I nuntlHl ill" I Ill, I \\ ...
,',,' "1. oil liti.s V 1.11114 thill' ol. iiie.mii) mil V4iaiii.lilul h"IIi"1 on .. .111'1 4'..n.lipilnin 5 |"li.litP.", ,ltol .. .. ..."tl. I. "...'... 4\ 1..1.... I'll. I :1".1I. | \| .
.
.- .. -- PhIl will' 'iniigli. lUnrforbiMit., I Unafi.rmiil I .1 I | It t.. 44liii"hUlA, ttln.hnltin' on lIlt luktt ami miiroiimlin, | |I'H' '. ,. ApMiih| Vlhiw' ..II? "111..1'. I.... l I.. 'lli( |)l's's..1. ,1"'I. ttilli' 41"luiui '. .4 I 1..1. .sihil' ,list 4ih ,. .l I"" n'l.1| < sill, ,' ... i I'" I'l's.u "il, l"t i n,iu ,.Ir.os.l
.
I L. .4... .'Ii,n j >t 111- .1,10'1'( | r. .II.II1.1114 i : i nun I .
UUanlllii .
AIlS ) u-il, foi rI'-l I 4445 ihihtrciH .iimmuiiixat' I'oinilni. .Ma\ I*. rliiiniilloll.eill I,. \ \'w ol/ tin' Ilil.IV' \ll4li' ',u I .(.lllviUIIP' "..1.1 byw .

I I, i nun, |A'rl 113114'lit .. iliMii.li, X.W'i itt ..inronnliiM, will AiWA) IM, 11111.11'IhilsIo.IIallalsitillIn'wIlllIlAwIs ., M .\. I It"tI' U .
IIIKH, Pt ". n h tti n ,1 ) boh.all anil 'I"i Sly 'I ..I r. ors tt, : zJi1&xi i.S
t'ui.u.4. cortn
S ',",sl I h' uri, I'54 .5,4: in XMUII..I ..". : .

I s I" (I.. 4 0. |II li..niihimi, "".1 II. 4''. 4) |live atttIi'riiig ibil.li.il Ih''I'I I{ )Ir.' Wi. ri.hir ami, \*\ ihIh4llI J., I rmlMriii' > I'tiliioii. .ir.Hl 5. .\', .. IS I I' ." c ,,' II..' itA l.: >,. iiliultliil .) nil lobe thib...-I ill I Hit' tit) .
.
"hl'h I lIsts ,. .
I Ins'4 of alM.ul, I j'\i "l. I lHllnil | .1.| HI'
.
I Ioma"P lillU.liiikhllui. a -'J."r If aobl willUiun Mr slur, In arrivi.nn K.1".1..1 I ". .... WNI.A.1, IMI'|' I A'hH>- I 'H''. *
iline-llou, ami M4ritll4 I l.ptiifUMr limn alo- .IKMI i SOle I'I'rm'154 _t. all t lii. tt s .. i UH.u "I 5IlbAA. .
t'I.I.I. Iwo inonlli. in \nnii .' a full .upplr olI. I \,IIIII's5.. SI mIll.IA',4 |
.' hIs' ttholi' 114,17.! "I..j HID ,", r.vu'o.' t.' ". ami ralv.lor .. 1. 1.,11. it.I.piAls Illl'ss.aAsts., l'45.111554 .11' I. II|. |5'l 'uvu I 5'4'.illll,4 11,0 4
P Pmacola Classical Academy ''IJII.I' M' II. It I.'a tiatIll! eiij.vi.l.1II.e .0 ., \.1 I b .
IH Imuiupar4lly, 1104* fiirtliirpailn, 'ulna tIll| | al lIly 111114(1'( ) Wa'l.I.I. Ir el"/ 5' I I" 5.0,11" !, III.II. .
I..1. lilv. inoiinliiiii, Air in "'Ihi' oil, i l Iti'ar I oIjiiilea .I'I. I I. "'I' I'I K.
I IN'IEXIF.\I'I.; ( \ -'I'. II AllIl...1.uil'. pIll Ill I' |1.11'1..111.|, i X..II. Coy\, Ill 11. olliieI .. Mlii Isp. 'i'ni''e.' "' ;. Stacks
weik. i I. al
Goods.
I "tall". firM-vtral "I' slII4slI.s'rilI 4ii.Mii.Ing II. .. .15555' Pal. tIall. offlry
| pinil I. .
|
,.. :lili, ...li 'liki. I It1, Iloor, >. ami.1li..I..I' .1 tAps 550 I'tl'Iiei5ii.pt.p.i., .
> 4).l.lt,4V
\ S 5 1 trIl i I I i tn __- V. Subl.ll al 'Ill |i"tP451111 1..1/, I""I .1 ..
Mr It hoiin. In list .nniri.aiiJllr.b ,
I 'II'I' upii, m im r 'lI.ll'tA 11151.511.l.plls'p5 1.
:
fl"\ : I Hum ton i an fIt' a
i \ i'llMt4"X* .\. M.. I.,1AI' CUM.." "<' :, 4 | h' lit, Nttvloikaml '" irnin/uf Ian,I fur 11151' Li's' : r I'll, In "I.5 .' '. 1.1' "II'llnr .
hu,'- I wonlil I II... tIp know 441,111CrIII' 'oilKtnliiikt |I"i..r l "44A.Il, !'I.j i "1.. lIps HI. '. A, Jr.
S. 5-, I'linupil! I ('oinniU.oni, .,. lliouplit, oflln i I t burl' vi.1 ,. hi- 11"/.1 al I"1 1.1.10'1' i! .",' ii Isis gf'Aiiiil >I. Kolng Him.. ,,I ulit.r, '.ut. 1.0. 1ONrOE. "

.iniuunl, \ aC tAt I Iii aie, litlni" !; I.l I lioniiM ." II u"II., I II. .I. Mil.i, t.. ,.,....uj. 11 5 I.. l ...."..... Jl .\' .111' 01.rr.Hi Al .I Ilr: 411.1 II MM'' Ol \\' \ MOM.OKOVA : ;
.. ____ r I hiH < I. .
Ihuisy luhuil. Ittuy IItini"I get out of the titi/m. "r 1 I'liiuioU. 114CC ,..11"1' |,'lta.urr of ". ,'1. MUM 'I:. I I..J"I' I S'lhaI.. ,. I .II.. ..1'h..1li
uf Hmill Mr. M II Mii' 14111 lu. I biin.hl tplaieal I I. '
\ 5-I .IKW ,hat ami ill' '.l)' luint." I "I I Inn t""y lctIl'lt tin l4 t lot : Mr. II Dim..Uor\.w \ oiL ( 'it}. Utlllt I.A.u\I.X "I'.II'I ;: J.
liI' IA SalIvary .1111415'lliIhllI 1.1.,1 .
? VI'III4AI'5I ltuwr. Hi anl will A..Irl.u. 4551,0,1,1 l :, 4) i 1lllli015Il1'l.4w |

S "' ,,'al'1'1,1|,I' lit .1444'4.4,4'. I I Cur) know. wlultuatltxiiMtu. tI1 1 "hl I. vl.it"1. brollur. MrhlUiiUU / I.I lll).|, I ) i. a .|.1..1.1I..li"f wivu.l In SIlt trtitill .. : : New ami 4 i.i.ipl.l. .I. I a
) a
'| 1".e. .1 .
i II" i .Mwifu. I iti 1s ,,s i c.o. anl """! ( I 11150 of I. Ihar i. 4 'u'oAAi4)l'IIII'lI. I .r. f I'I \lri4rl.I | i ir uu IK. ".hIsS..tPsMilll.
I | I. .
|
l"i,1 .I. I'r 11" I uf I a.r .\.asv'Isil Illi'l'ls.aI'll .( i .' 1.1. r..nl. I...
I .o. Ihe ami Kl .1 1..1.1. .H. Dry Goods Hats Shoes Notions and
nUr Sll'iht.Iill.sNtAS' IIIIII5I'ISSilh'hiS
1"'Mi H> Fancy
I..w | | Hut ii.url 1 ,
1. 51.14 at
III I kl.r\: .t4i't.tt.4 U.: ; I. TAT"" M'' Asia II',n l'ssm.a i, ... lass .,r I In. ,1.1. III.lii a.I> Good
i 'lW' .
S, I-I 4alv' in, lln 444.,II l'r the ..1. .....imnl U, iu ruinilninnlHr ; Mr I I'. Muiu. I ht. )IMMII lo New hoiiM-, riil4) VlimlMi' | lib, lH"jal big. .. h. I r11.ss" ..in' .-I .Hi !I... ..f'. N i I !IL'., ltr.. \.u..iill HIS MOTTO IS BUY AND SELL FOR CASH!
.
S ItrnU". hoiin.. t'l'iir*. "Mil 1 .4imiiiatSJ' *. ; ,iiiHUun that ;I > sirk for 1.1.l .ml nliiiw Hi4( huknutt.liuw I .'. |Ill k |I' in 'I 1, oI.jes'l hI'tile .1M. anl, i .nir.it III" 'i. lll, 4.. I.. Apml.'sl'lsI', I I. I M nill.4iU.rl I tl..Hill.ii, ..V. it t'Mktiu ___ 4S

S: un l'44'r; ; h..n., 'Eel. ter'lul.L'.t: I I... .2,4441.) I'!" lnill, "1,14. Utboill..at .. !' lu 1 IIly .i. Is. give uf m,'.'I Inn U S IlllIl.I.I.'r HID iin.Honof ... ...1 yi.l, '. l 'Iol.r. 1511, as'S Ih. ,,'k< lua, 'i 1' I',"!>., fM ,. S
I I l liilbltin 1 I 01 n.' : ami t all l Miiur.. I C'.rl Ii.) l -W CE
: : naltr lllsi.I.el.I II.l.M.tWMkr
.II.'u. Ihr ,. 5'
tUllIlet .lIst l Iss'tl bargtiu. ,.r ntilinii' r....". r... lIt, uw of .51411411 I 0, l.'li'.lAi I I I'll'.511'd.'she .. ,
i iili 11 ,
.
S | 0110541 .
rrnpn: ;""i", 4111 po.iilvpt 11" .:.,. ). '": l. .1 .. l \ M 1..1. 1.. ">
fiml
S .., ll I.I i. :0"1"1 amliunnl" ,) Ian vf tin ..' 1''. tlwav S lb | ami what isis "1'rI .las 'll .>a."o ... I".
.
n" I'4 ICS'S" ,lulrnl gnu- i Now i'""' ( \.I..II.u. | W4. I Ifirn '|1"J'\ 1 ,. k viii. ( 1",1, .' .1. .. .
I s" ..i. i 1"1',., I .iiii.tu? "lion,. I ol 1:1: mill.. 54 lil, b I" ..tI.l4ll S '',,, out wlum lo but Mr I Mui.it tt4"I I lIso ."' (..1..11''IM IM r rl.I.I.| Al'I I ('lib' lull ., t ) U.. / I UU l I N .'I.( 14.isijl .
:: 1 uiunii hb'"n'I" ---
; ; ,
i .5",ml I, ,I I. Irl.e :r: > uit.r late' ami nmiitt liu'II''MX nol U. I traveling IMI Isql.e'a', but' euj'>ye.I ll I. 1 !!).I.I.I !. t\\ll\h>

S S 5 "... 4lt. l h) ln--.nl I ting 1 lhal +.IIKH' whhb '"..". In .1 near. : IIJ-MHH-JIVl. was I..t.'n.' I In the I'llK-m' .fli.ra I Ht..k '.

I It (1.111'HI. 'lo IH ../?"':.'./ or /'...n.1 : all .Hit "mmlir i Cr..|'. in \\'alu.ii ami ll..lii.t' coin, :(>'. nlip wa m.rib,1 l r'lhnury Sill, \.< tl,1 II'l.o'A. "i... >i liMMuakkiiwrA ''StationersmtLkK !
MIt'ISA I i
di/, .4)411111 In Imr I .V. llu.tr. wl' 1'1'1'' l.Ilaau, !I tl It.tul luul KKMII ,
pool. 1 II4IIi .l .1.1| k'Il. Hl.lirt III UlUHlurp4il :
'I., ,.1' llM.r.iirtTa:, Hill ill.I .,.1.1'11.. ,..,. Ibi. ",...r.l.r.l'r.I.I. SIrs .,. in.iplion.lh. 1."I. 4111 I lb. 1,1, 41.11., II P.lAa Ill ISP.I Ills SI'I. ASVI4ut
.. "
|
.. paU t 1'''. 'nl "i.1 uf lilt ,, wa. 51115,5| S., ,Is II,I h App Aol "' "". Bookselors"L"
Ulih be I ,1' l.ul"l I 1
lit '| In l ( '
"I I i 55 Im. 'h'' I : irnli' )oni I, ('an mv lists' ...k al Hi. : | I. .. llr.l' IA.. .bkli-l/ 11,1'I IwIlIt| \ oct titfi .5.Iril'| .11.4 5 I. .

S S \ ...in. ,IIM! ..lion,, 1"1.ibv pill I reiln t bm rr.ull AlIt. Ikal I.I i iIbaukruiuy I.. ..iilemil4tc.-laMi.biiu; | blmlf >I" I t IACfP| ..I.Jtl""I.I.I wullliaml, |..|... ",.vo.1 WII li"r 1.,1' ,. I. 111.\ N '|1" .. II..ii'.oLllil, : I I..is.""ilHI S SAA'iwSlio'bil.vI
t lor all 'roMiit| SIC, I Is.'ssp.llI? ft w leIr5f5a. U rveryrvUiivn U
S .Ik i,, I ,IH nlll."lt, in ) | IU I I. a ,I lallon-fli.fMclni.lii' >, \ "I uol I. .
tiula .
,, I lu IUI. rtlt M'eiannolI4ii, I I: It 'lhal, I 1..1"... in luu.*. ..i.I \I Ivnj IM.for* SIlly t .tiini> a toiutnauil. "' III'... whcHitra. "If"', .1.1" I AKl \ u '" in

----- will "I niry m-w tnln' lj'|I "*"' ".pa IlrlI'll MIIHi. ., UUP. Inlulllgeii 1..111. nuu, ". am'm g ufthe ur r.I..I.I .1.. W. h". amllnrkimlluvlng 4)rs4)I.. 1.1 4ll.hL| I.t KIts .l.A4iy Wrapping Butter 'Ill
IA i I.'e' l h -4.U.Pwilli Hie '*.1 .,... utUU' .. l* I 'J 1..i. 1. uI. I Papers, Paper Bags Dishes.
ill'I. and
\ Willl | brr
1' s S .s I -.1 I,1 Hi 1'1.1.1"| | ""'" 11111.1 Stair, lint next pear will wit. .11..P ",1. iminy was' t.sfri.'ss'Ia
S v. it 4iiiip .1, "1.luh'. "".1"1',1.1" I l,*ra,'lor aiil. proMiional, .LI'.1 j I ,11 wl.um, hr.I.I" I 10 .hut kml. '\ I t ,. 4 lIp I .1 'i.U I'SJ(5I1
,aMurloruliPilUrrli all Hit ioniilbifr :: IU t. :
N.I.I II biw Ilelo I'AS prorulu > tu'l luxitllnl, Mir Alt
:" .11. ".0'' '$ X""'. 1 Woij IsLe I. 1.15140 wIsiltIsti 1lp C'nMMrmui. .k.I.I I" A | ... .1 laik-wii ..1 I II.a .* WAs a Hit., IMI of HID Jl, II ,.". et.| .1 'Mr \l.kIMl iKl,5.KiiS54. '
.\
\V H..ri.lii. an 1..I't.I.1
b l > \
lU" 11.1 null > ? < .1.| til J0|| til. I:.
,1..1. "!) r 14101111 lot the Imprrial' City j .I. '
I 1
l .
"s" "IIh 141 urilial wclivin i'II" I
45 nlurti. il I.. 1'"lar", .*.1.1.J. ilsihsl' ; ."SlIOAI' r lIst LaIllI1.an in il(.. i .1 I..IPII, wliur III* ucgrve* IH."| ilu I:Ininh f.i tl ,rr4r.aml aim'el".I"1 J,.Iv'' I... It MmlMi..At4itlitl ... Mr h: "1'I"le.. rUtf. ImaIlIooIi.aIp" fly hiv. lite.ii iimkn,, 1115111 Urgnlalilillou. ,.
..r..li | Ii4.i. r her, ."r.l.i Ssst I. 'lal', IIJ7 ,
I. '' 0' I.r. '" no' e .. AaPi,5OI t will ,
.4411 prtniUUf..i
."llhe *sllgrt'gPI. Inugfevi .
.
,
Iul. .ul.. \ :. 'o.pa.sl Il't4a, lo our ,tub ||| .r tlls'k ofIbr .
IriliiI
C. YOUNG, 11| .> M..Ml. ;l' s.'rIilsiy I .1'I;: .11.1 1 a ..-. Io ol I ing.Joyjoy lhal alter "' .\11, U 50,5. Ii I.i.p,, .r ami, ..*._- uit Iing., pill mlut iMiwi.tamliuuiil. .I \

I IU ,,<4 PAIlS; tu atarta i inkiug la.l I Ji-l '. J|l. (1.111.1. ('olIhis.._ I j jMUIL. J. J. J. .. I. Ilk. ttharui .1..1,1. firing, wliu'h thu,|ists.p I with rhrUliauforiiluUau IA 1 ...I.t. ,i.. riut.J.Jna .. 0.1, tIlls| t u Mr'r'ou. I ho I t ,her I anllful. foliMof .
.
.,,,1) olseflurtls ut l auiomil' .li.,l i| 1 I. la's. II. It A.'IJult ".," | attention of ',
'' 1.1 In-Unlit, the I .4. H r 1),1..1..1..1,1.
Parasols I f'ar Ii.! u-ual .ii ;" .1 polisilseA M W.w "tllr, '. (lI )| 'M-. l.a "55 hal ,hullleul I Ilr King'. Ntw I ItUuvrry hut. '
Hi" i sOil nl.ir..
: rl"l : ;ay rviipoii': in lisp :iuiiiMiitvf IAW ut w or lit'I' ,. tlul |.., tar Sue 4.rUv.| hat 1.*uforever PAll. I. .. .. \5511.II fur bb, I 1.101.. '.111 i .
I.' ,pa ia.Iv l a|'I| > A1| I II. --- 14.5 ltsvs'pU ipsO ou.mpliuu w .ill.I me O .l4li.ii. ML' 1,111, atI.. ''o"'r an,1 I uolo-
.'.. list Uiaid ; lu. boiKllml.lir. r4)s4)I| I : : awl All I .tNiplow 11.1 I ShIll ttiighl r..u.our uyc.IIUMV. '"1.1 h g.M.I "il,4l, I U.n.,1,11, il. lUr bolIlr .i
':\ I Ihxlnv. : '
f.1..UI' I 1,1 II' an- 'lilt lop k will t I'C.h.| u I. r'st's. Wi ilo.irv'
I ll HH.rU II. fur .
aie'l: liuhAull | .1..1. .| arc i I 544).is.5SfflLllIIII: 111.
.A'IIIltiAA. l.4I I Iboll .Ulrl. .
S -.M.ant.k .,".1 rarrauiiaMil "I'IW,44441A vul If till Coiiiniiontr. |.1-1.1.| l PY1"P! 10 ami 1 ml l (lull ,Itarliaw Tuba. .* ami ('Ig l tr.Ii ihity '".11.iulwrll' .tal I ; "Mlitiu. I II to I k. 4U.I ..50.1,5 to "5 SISAl.papSisol.rL. ,. ,, 4/: .Ut. ii-lng Ihri-i I lamim.. f.inmlHttMlf .l-4i lu ..1 >|"ual, tlltktlou lu our I

;I' !I.a.n) ..i.I"l i ".4)SIlSIll.IIAI. .1I. I.. 11.1111 k-r, wIsoIl'iii ...1 "'1.11| IIvaak4u, : II ..1'. > '. PA5I'II. ."., !.>... a SaIls. .finplulihrt.lu I in. anl IiaI.Issle.I' l l40'l'laofhis .liiinbt fi
: .1. ..I that > thy' ii.l'alal. *t. .I loirlb, I.rISICI5I'Ih' '> I lIsts" 4r. Hi* I ."_" -:. /.It lAsh I H.U-. ..' I'l .. hv4lib, :
lap Mi'Nrlf' 'o ll h Lois
1 11
> ,'.111. ( t lit:. I... oil at. l 1..II'.lr.. ktV .\ l ; -- pal ..f linn. wl Im.. I .1'1.| | I whlrhwi ,....1st! all kln.U .-I w.'rklu
hItIP LIIL alIt reoiurw kn i lln jwui.U | r .,1. Ci. ,lllp, aol t gall I IH 'h .( IM | j
tr luUitit ruilin.i4.llc ttMib $
'S 'UK inini, ,<>ii>ui.niiii I >4 lA. rS : taAtA i ,Wr ( over i a i'l3IIOipap..aI..W |1..1. luo .
wit"him"
.1 or
rul tIsi collision l! *rIbal |ls.bu4.ams X ( 0. | ala,..* .I >otului : : tutor 'nulfrI.I
'n ,
.11.llh..11 tM :
nnl thAt I., U. bnug" | .I II. 5s.asi11L.s.,4da$1.llsOSI'lvsoti (
.6. I lbl i : :
.
11. UCunlr al 0511511 lirng lIps' amigrl
.. .
S 4k. | ."ll r tI h. ,'I..rllo. tat bt" f' "C""' '*.. : larjcr *tw'k h.l .,.1'"r .1! 1"1 .. I |1.'ln..r l'L'C.p.1 | I our brukeu ..plrii4111 iU4i ibtyiHl All'S'. .1 a.I'IiIllls., : Hie .o-l .lbs I in ihrklylu
( : .. (pill. ll* IJ font' Al 0ltav.iki 1111.151.Ilisss.i4i t Ire" Iri4l |M.H of Ibi urUluture
iful .
S 444 l IkMu. Vi OIMI urth i. TA4CATIII I IWUY pleat tnl \
imlwlLhiiMnl.
I iM>.er. : \u dtUr m )r"t-m siw.IINlWt' ".., ll.i .1 I 'Ilpirl ,lu..Uy wilbii'iug .r .u bywhitliuur
.4,4 It 'iin.'i 1..1.. .- I I l.a.tls. J. I I Ii I "> up a leO N ul l.r ..II..F. C. ,: $0.1l5'.lSIlsK |ISIC all I.uug lsIati.os'i. I.argtblur. I P555 I.do. ... .Mil.lillf
..Ii.r.i., s. aIa) 1hps'p 1"111 LIsp I (
'
P45111111' .u.lhliig wr
.1 ..1"I.i.l WI.L1' (" P ... ; | M>.. Kbtrbla. ..gilullnr I. |I. givikg II 'll" '. II| Hi.II.M.I .
,454 4'VC4 mi. .1"1.1 ograpb.bll.I. "II. s 5451.5 I
il '
.
I PI'Il'AriiS'v.| |
l will ---
llIsl'itiAId : ..1 I IPHtrait. n.y .1. llap ls.sa, 5014)5t4S. :
.u.r.
'
S" S f' SS54'4 /444 ,iAlhh4'I.Pt t 11" 111'I l'l. MHIIC .PI.rhlrl.ls.41| p.rlt .hl..J *. wr. IruUr '.. 4).losS. '. PanLs r., PAlS by til Me havt ilkbl atul IIMII.Ilhe
lost
tasselS. sit HIM ..1..11"
: i AIlsstA.PIP l pal wru
'v : ot ; kimUmlforall; | lu I.,, tin! l. p.oIIII7! .-* lilt *>" "'". "" lIt j Pp.a'los.vh lPflol.pysi ilruggl.l
.( ,
.i nit : ul iiitii H<>H. I in all "I ll.ii .
Mb w ar bally Uiuuj kiug | the fold er "
: U .
W' A. liAWluUjrtp.J'if. I 1a14' -arriiHl sill ) gallss'Cv.I ni4y > tja sisIs.p .
'I I lk.l.! Tl virtue l lu :: trl.ill by ||4i'r' ul haul "iK'ii. j I Ir. 11'.1" I '
.1 ur Ills .. .
writ ( ballabiuuluj river fit
b Ur.N '
Piles by ails | I I .
wrijUl 4)ais rap IbrrJ HI l>u* iwo M
54 s. ,' |l..r3A, III. "" !\ ,\ .1"_? .esial. l Jsgo l s.f 44I1I.k.'i'N .11.1.1..11'.1.l| |>.1. I,. .W'I.'> kii in t k.on* wkpru sip, .'I.r.1 144)55.11: r l.s. I.l.I.Olb.K 'lv.A 1'1".1 .. uuk pay >ltk> of 11'1' a'. l I.m-,1 I In Ivti, *n.t ..

.. \ IU* lr;'i'-p Milk lJ.V.U \ dollar in wtMc* aisl u .. "i"J"t.r \ quote ship tuJ tro bl.Mluplt' > 11154 ..1. a,. ss,1l.slwss. aol iS arnuguuii |li
artkte. ol'.strI'y. .1-W-\\ Isle .. SI Si P. .. II..aa ti'w bosh -
., dI! 1 .mall t" .. A. : I
.
'I i --
C'o ,I eulor who
"lar.II".I"O A slApS Ii
.. pui| aom* our
kliu k.M .
ploaap,5smr| 'Iseaih|
llAlI'C I l'bspll.l5' .s. ;,1 .
St IIiv lloui.
I l. ball barrvl rf IIIIrp 'I slip .. I lilt riugan Imu
llllhliiutiilhii nl P )
S hAl lhl'lhI.,44444, iu'ts I ... 1.1."r
1..1. Itu .
101 : I. nIp week Our tntiu 1.
lit. .ta. Al4 I Loa.- I' C'. C'. ol'Ji.1 .
KrllkA P >H, .1| 'itrm llvrrMitlUlu ,___ I . ass ," '
1 U* "|' >uirr, ) S. dMrf "I .uitiiiKr' I app b".I..I. 1".1 .. .1.11 keep our il Inline ami ,
.
ourown
,4.. .limit .b."hl l ill tv h I4HI. .hl' .I".. A .. ku 0. u. UliU MaU.1 I. .lepHUughliir' *f 11 III II III (MM"Iti lit.UK.Ib .w. SIUP IIvea lo HNIUIH Ci...I.r.1 1.III'i,1 .
n 11.1" 1'.1..11.1 """. 'IA '" Utr '"",. .b st'e'tm f.* | war- ..' .I..1\! 'I) tl., our |.1"l ..
1.1 1.1. John C:. llulrking, ciii ami graiulr I iUti i. 5 11.144 ..r.. HuM by w .
S ,. 44 I. 1".I. regularly. ( al tU 1 renrcHt l Jlrug4)torl' J. t ... c. iayaiianVI'J wi" you. lu.I,11r.r .. tbrua I for 'lUi ", saw
Ijem-ta.; I .1"1
.1 ,\ u C.', aleal "'.Uli t irt elik l. .11.1.. o.I" JwlI4" luta Ik:. brk.. buihlmg. .aa lit c riMir daslglstl' u Cu. M' C.. lUwell of I Ib* I'ouvriu UL I I. uiaikc.l 01'1\u. rl.1 byV. .\. '1'\.11"11. Si i 1'ala- b. 1'111.11".1./ st:1 .purl, lb.saisIb. *
.
of makii. liulsrovr' _ ._-- __ I |hot| tl r .,, uliu lit., lISP iwir bam UH lilA AISl5rr| | fut striel.lisl.rtrd
|{ ilaurnl' : ItiTMl | 11. .
0 I.... Mr t. I I (4 luliu.bk.ia Put lUilrofl llrcrt, I -- 1 11,1.| ,,.. ..r w.rk iloiM amibulgy
4'. liul Mai I icU roMnlry H." Air \Vrifln trail' JAIl'! I'rsiwi u"1a'r.lap .". I.' IUM. tfur t.burl I i Hif iituu k*. *.lrJ( or yu.i I..
a .. '
'r. .I" : iu.nl. at Il .e. itbrr* ll.. Huilr 41i15i5115r- .'rl..lh.l.rl.| kss'.a ; ,..* "YI. epa Iw' tl tMiroltim j
IA.44V'I'Stt5lS5 4.lUl' y .ll. HIM rtluilu. will Ut lr. .
teff.Tb Met paIkruugh rrlullby ,
l&4'M'4l11l' I i PIN ar 1.1.h. Mi '
.1 "
S A1II1.sipipIpJ.psl 11.... P'SaIuP., I. I S.It Ie \.11.1 l44s.III'arC : hrwerir .' .. '*., kr..l, hnt 115114) PLI" aol or will IMJ M-UI by .1.1 ..

.*.. nc\l Ut ,.li.'ii-.1.| '" ulDiYmnwul .11"1 IriC' .ro.u, __ ,1.s.i'otA I' ..i:' Ib* |*. f.artIer or I U t.I.|. .I' 4IL'Nt'iOd, II tpl| 'l.rishlSs. S
.
| Ib lo M.l.s14.'rp. M'* '* brluIb HUM! .,eoueuMl) ( sir sail tl Ib ..
lret at IhMJk o 11.1 lul .k> ak.1 )'i.rlila. ..I I |I,.. waul tuUklug' ..11. Si, u PUSS .U Liwi. JI lsa Cu'i.

44IAP t .I. J. i'uI.a.Ia..su. A rtriikeu tiHIiv luj. tub'. \* get *4ln* I'alruHii lsIlssSIsstIss.lity ,".1 MV.
: -Ii"....1"1)111'I : .. <' t Uwl at U ..1 MI Wolf,. l.rrrnIa XCIP.tq Ii. L 1 j".1, '

: '. rliwlu Ci.1". .01..111.1..1"1.' few Jsy. Alsiw'. slut. 11 ('s.'n UIIIUAIS lba m f yt Isika' .) uspaShy., .rriiml. alIt..1.* 'slApli HMMtitt ,ma* IJ"h"! a perfetl, ftitlllu HHHtpy tl III* *awe llm* by huylugbulbing
.
e' UK awl U.***" wlWlP ..L. \ .. ", L.a5giasieAr7 pap.rr UtM y If $' ", I (. fetlrrltl IL IMI.
LT.q P11144411. A .11 1
I. rtuttdf r..I U,th* koai.*.. ..1. way with lIs. Wl pIssLl.g' u."rl. 0.. 1..tJs.kkS .III'' t. .'tl.. .L .I ..". o ,_._S --
.- ."> .1 I ..,,,,,,\ .....; ,.... .. .. ''... .., .. ...,. ,. .. ., + -, ;" .". ,. ....-- ,
'.4' r ; .. ._ ,... .. .. ,, -.V'I'! .. .,,... "J .. ""' ,.. ... ,1'w ,,", 1".-. .... -r ." .


". .

. .- ,.

I : __ __ -
--- u h' -- -
" 1'KOBAkI.E- - fU-!ir: l DF 1 IIR'L I his; PXinlho' in' ilolau I i Hit' Career .1.1 1.-: ai'"i I nil i" ,Gui-.t'i'-s'r: : ; : ;; ; -- -- -- ---- -

LEt.Rrsqt.! inrtmi-nU' : o( thIn: failorx' lie iul.U I' %e'l'S, l i I ." 'ri : I ) : 1t.lldAI.NH, 'PlANoS AXnOlHIA.NHKM \( :
: II
. 1 vile :Iptutittsiptul| : 1411,11, ur ,nmm 5u'rC' .. ",..1".1 lo .u.., A\' )
;, ;; ,. i 111 iip tein f.filniK. rrl.ll. purli... nf ihrmarlilnirt I IOu', ,md l I ....li I 1.11" 0' ..peer 11 ).Ehl'.l'; I I.V PEYti'til.t' LAS J JlK; II.VI) ,\')' TIIKHUANC1I : _

III. nt.oilin, h(' ,llml Ul ", ..h! cc" ,. ..r ih,. d I. ,

maiy iiiuir, r""vI"1 ami an otigitig 1..1., I anil, tin. I:',n"n. .,, Inn, <-,.., .," { Ml'SIC MOL'SK
t \\ <' linnrnenlly ima' anttanr.ai .."IIK "r> li. I"JI'I. .0"",, I in, nil ...1 Inn'* ..flliialnat. ,-" llnlrlii| 4L'i
.* iatr l hat, It MM?. ,IH .ll.l l" Iho uI"". ""I'a'I"| "", Ij'n, kl''y i. 11 he.'s, In ii han,' r' I liut, .1'm Ibpnipnin' Pt i 41F ,5v* % tuikf,1t4i0v J

f.. net.-i ,.hate 11I'<'1I1".hll.h"l.| > It l I. eY' innlr.l. lit 1,1. hmiiliw, mlml. I ii..nn. 1..1.a". hove .i. lunlnl Ilii (.tinlm I

j r 1.,11.l I Ihe |lr'MIII.1 "f a lli"iitliirnlI | roji.e'! ilic 1"'MII'lt..r." HiailiinrIn -. ,Hie-, ,.a.f i I. ,'niinli nri.r..', amibin. 1 J. H. S
C lii. h our ur I In i, ili imi' I mi' nl I, anili'ixtiw 1 "'. .in-ni .Hi.r..ii.n.. MP ..ballIhi
IIilk ami, n r 'lint. r not Ini-n .I.k li..nir.fnll : : : : ;: : OVI J
71 .
I
linmvi ,
I .
I ltttl5 1 ii with lilnnlln.ll.nlU I i, ii I, I I..t ill :
I I \In II.slug" .ill j 14'1. ..1" ''1
( ) s.iii ruVIS iilir.lnaki hi.Un|. "b UiKMIt TS.i
:, lien |I'i!il..I., tnkin ii., \in ue.1; with in.1 I a.ll.i""I'I.| : } I- 1"11.I > in t""H',, I tim i kimnint, ; ,ilIH alnu' t.\J.\OX) 'AM 1 1\11.;=U.t=lIST I frrteSPS? 11

: t mill* ..Ii.ro' ,linn i .In .."r."lv." tloinlnlon. I... 1"1",0" 1" ; l.!. 'mi, Inn.II lialibrapir iOi'r b'bti.j' broIl. I'I.UUIII.UIIU\: ,
lrl\ .11.ltihii.llt'| I KI| i i Hi* niiiiniiit I ormoir or sin II. Hint l IN.fiir. will ,ilwnxita I lwiJwfflffS
to rri of w.', I. Hill, I. ,ni r.,s.,,,..1 I l.< I I him, 'rlf' if HIP all II...Pi < ,\1.1.N" .1' I'\\.I I :.
: Home" ifour.. .,.".1.."- '""y I I... Inuii- I*i...I IIIPII I I",s.stu.l! I Im, id'(ml I mi'nlof ". II Inn..'t. hAi."lfll 1"1f & es s.H.j ii'i ;

i. f.illunnli-. ). n-j..in ..-irr-ali'r aluliHi ,'. fiilun II"'sift* .h..AI". \\v>. 'liu I I ".1" "Hi',in ,lpiiliiioil l- ,

.. ,.iti-lil, ,In liilroilihK. it Hi,. ortnirof '. lIe, ,' HMM tou | jt
1 "imni ,lil-nii; orlirfir. l..r..u'Ni." | ; ; unit" lal .I. ii' ntinilon trt <' > K
tion. mil in 1"1..1', 'li,'nrlinrlYoin, II.. I II ho Imlnrr K.l"'l-| II 1. 1 I IIP lu.III"mini ,. iui>p<.inHoniui" 'sItu", .!!i. oil, In-, I ;
| III ...I"Illl 1 i H. iHnl !II I nl>'" ..ill.I Hn-tnnlllit \I'" It' 'ill', i.fdiltoion P v ;
..n".s.l.I,' piiiblinlilhFiMa|,, a" "r him sit nIl I,, I-IIKIIII, *. tin. ilulul h ,,. UP llml in. mu' riilion.l.I -> -n' mndl.pl 1'I

ronml I iin..s 1' ,1"""" ,, i iII ritttltsg', t O.'iity' ur ,,.MIMi II...,; I .i''mtti''t lit, oil")". ""Hill'Mil 'Ml. I I -

i. n-loni-lnnf; il ,nol, |'|.l.iIIiii'IIii.t | I I iiimcnlialcD I In li.tn'lr 'HIP I pro- "I nil'. eb|".... "Mint, il".1 I ,.lr'Ittli.| i C. t g !:
In nil i-funr lma.li. .J |"nwUi-iMaml ilm IIIK |IH....' ; aiiKimnlt" bl, KIIII- : pnrlnipnli.l; I in (hi-di.liiliiillun How I I Iir I

I 1 ililirnlion. II.. -Innfiflo lorrtMrme.linnll lhri.II..III..rl.'I.I"yl..I., | I l I"rnlm, ', 1114 fioin ''i- -"". 'I liu I ,n .,.ivlniand I J *iWtt5 1 jS '"' *%" ;
IH .ImiiMiniiiK' ; 1I.llh" .1,111., moit ,IIIPII, M, ImiiniP, l I. Im.rta..-il I bt" H'l.'. '" I IHI.in I .. inI, I il, on,. "t ; 5ri* -S .Si il-

.nlty. In r.-l:tin lioin-llv. a..rs.l| |'....|.. ,hat wa Ilio, |'ir .In'in |I.a, ol, i I omiUntxblitnnliil, I nl ci" 110luilhrr' I J .; -eti'r ." %. .. *>' .". %. v. *..j.j . ,2? __ i -1
irt!) I Iliiin, >a.liiK.llialtlieuHiiiiiiilln' : | | ,, ''e.I li, uf HICMI ""''; lu ullnrwoi'l I I 'I IIP, Hn.mii I. ,1. andIhn I J e O.e : ; i .v ; .---l-t.f

lor Klilil<' iinilwnii-iil' '| all ill- tlnlr .ul'I.rl.|,| 'I HUM' '' iinml I inn bul, ri' "ininMiini I 11 I in iiilrraminx. lu Hole' ,.cck pnloymcnl| | In WHIM t I kinilnil Ihlnir tthiKvir I It linn, Ihn I Z. ;
:
Ih.'' VA"II, ,. 'tlii.nn'.a-t lo Ilin. cauMi" ul (.Uiry, llml they may '11.1))' liu"I 1 <,'.. :HII.P (irtnl: ,ill, ,,'i loot; 'Hn, in:,:,Hi, .i ) 1' ,

! tin' nnir.'r.nl .1.|".."..,lon, W..Iili.. ..hitciii holier, I Ih. k nuwli, 'il '.of H huh. It t. a'.ittiir.I hi.. 1..1'1. I IIIIHH', ,0111-1', .. hk, / .i.i ,'I 8 i I IMfUll In Ihu (llrsh I ami tin ... 11.
li> .infninil, I 'trilrK'IiiilililimiiMint |: ) r.'y. ) artalkninronfronleil n ". I.-i". ili pn MIII,. "Hn ,,.1. ofHn
lly.' wild a lii., ii i,",1','tar 'nunii rnii* .'ln...un>. Hnl, I 11"1 wah ; ,

Ilin are ailvam-nl wonhyof of 'men.' In hut aglite inaniii' .li I |0 :"''Ibr I I 'in 'in.li ,lion' ,In it. ",:,kll. Runt"
ron-l'l.'rnlion .".1 uI, ,(-,< Hint are :: HIP: klmlni.l,, (ai'lsry I llml;, ,mn-l, hellIn ; ; ,, 'rv..,.. .but ,111,1 lint all il,I.... Hint ,I _

: iclij, 'mil Mean. .|"iriiirliit| '| fintu, inn' linn, .r rtilflhlrillls.lt| ami, ... Inlru I it,m, .i. Ii"""I I'l tin. |Kriniilii, ul I

I lino lli is.iiilil.| ., l lilt .111I1'| "Ir Cities| II. inl .11I."llh.. I I.ttprovt'.l. l. ""d''j'; 11"I wet..... 'I Ihu., tin. rib h havp Ir" 1'1 I :oncocolo. :lo..A.CO
olMllalionirt. I am lolj on unuhimI IbU aviH-alion j I' r..,." <.1"/, / rl.lu'r li> alxmbiiiv. ,. (II,.. ip-nurii!. t e. iHltitlMU <
L
I I, I Hint'.' Ilii' ) MAr.11) nf mom' Iiit., labor tIe 'pool'. ,imi I II". "toll nri' IH., "I 1 *
!
all-in i the. il, |I',n. ,.lon:. 411 StIAlS.CIs 'a I 11e rca lux. m" n'lii IIP, H.limt-il" ,I In IN.uurttomiinittriiml i Ing IHMHII n- ".1 It nsum'oIL" I = iHl'"hli!

n",lKinl I for Ilm' "'a. il)' of nmni' "Y. I flu I IIlimnior: : ,ilir, liltl., ilium,/ hi I : ; -- I' I"C ) II 'J'lll.LIO --
1 ; : :i I
. ; iluuaiupirl lu rs't.lrriigIt .. Klilii.l-i| 5 N'I'f
M.it., y l 1- mil eerIe ; it i- | linlilnlami iiKinnly ) 1'K dind Mi hlivn' iln I. | '
I elnaii. lint. cnunnlralnl') \" will I In. |bar woman'n" .liinin. Imnluu nipilii 1 l. uil nor .lotlux I : "i miilriImlKi ,
: Mjr ll iluei:; ,mil I tnin::. \IM.HII.Itin: ,; I I Hit' |MiI.il) iMifoiP, il. lnliluilioiithe l niiHiiiiK, lunni,'.1 I Iln. -1'1"'I 'i ,t I g gi.ii ii UfSs8iji

V ,lre' m. are ilr) .\."...1Ir ..) ailmiiitn mi..II. woe 1".1. ,I thc |lear HUmaii II.. I in. .'minion, ol I n iiiiiiiiM,, m',ih" : I ; !!! !

. of .ailmitiMrilion. ttanl,, ulkinmli'lt"1 "> fiipml .a I..A' ...r nti|>iioiiliu '' l I. mul il ,mill,,il'ti', II h.,. in. I i = :izi-; E p P., Y
,
uf Ibitlniimi.il, |mli-1 olMil or.llimry un,l ,Ihi.n. of mikingIlm ; unn, .1.1"i, 'i' IK. I'lhl..1 nil I it', ",I- I h [ Is EVE

I[. I.".......IIg nilinini'lintion, -( it no liiiln, xan not I.., limn "". fimi. I. linn- IIlr''I'' I. | -' ,I'' 11"i| IEi'

I ,.11"".i. l I. ite.lui.cl, ,im' the ..1"1".1 nin .1.lho II N,| a 1..lr ...- ,. A ifimlli: '. i will, ..I tin I, ;in, .iii.n >' ami, n 'tin "in'I''
lit rnn..i: | hint; I il.// .. 111'I ."."... "",It.. H hu-o lilnaim *,uthiuh uabl'", 111'. .oh I ..rll I,"us.,' limlijIut i i1H! a ol

tItle I immunei lam mm il.irm .hlrl. n> (five : limn., don. miI, inn.I I lit I In hi.I a .

'I 11... "iiil,1 .1 """ il lilIi-I .It-in lu I II hoI HIP, tu.uiuittg. .111".1.. uitii wlI".1 I lisle.I.. 'I lllllloKl 111.I I',"U U Hit' ."I I Iwl".I" c il H".laii I = ; I Liger; and L ]Pilsnenet j I ) 13 cpr

1 l.gi.aI I ...11..111.1..11.. I lull tlhhl'MIil or "ori'linmil, I I 1".1..1.1. IV,' will 1'15 ole' I'u.u,". C iiti'uhtt y-1n : & l _

.Hi,11, 'until |Mmult 'u. "" from", A utiivinalif .ii|1'1'. | "'''a ,1.luw "II.lwl ilxilKl'lt'i .','Ohi"> ell kl"p pll"' uilhlln! |,.,,,) u ihlagh
r I s. 'lint lonilnmil. I mplomi, nl of ..f ".1".1".1..1.11",1", ,nun ,i- I 111..1 g = : 1

neilo,', Mm ronnlrj,, eel.|.IO P IP.our. (Ihi.I./II"I.ul.l., < I allowing mm 11.,1., ..rtu lot "I"I"1, np( m \ Iii' .11, .
! r : i. nri ililloii: ,,nlait::,. alikr. tli.l.; ,: : aluml HID IIMUMiimklf( *'., alillil. pio.liii. lion their, mi

( 'Illllllllt, .* HllU-M, ,! lisr..r.' iroVlllllllllarrilillinnt.iiiialiki woulil. I'lwhl.P ono .hiil |%" ilay, for html ct'tt i not C commi' .',".. will, -Iii"j --
.I ,, alliilnl :Nuw. ananalynU wlin I li .",,.- ,lIar and a half wai pitnl. Ibid iKiwir uf lipriHlm'' lion,. I rail TIP .\% ..1..1.

; ., I Ililnk,, will iitttr..I) Hi,,, an, a",,,nl 1.I"I""h'| I. inniUy I '. I.,: .)1,1:blue .liip.llif i ,: I: : IIIMIM:', II.li'I,, ,: :';"i l I'Hk all."r own Iul., .n'<-l,> a".1

canlulieintmlt,' _t.lit.. ,In HIP r: |1,1,1 I Ia 1 n iiKtit|,| of Dili famitr::: 'Ihu I iinm-M; .11111"11| requiring, I lion, iMim., lulik. > "I
,Ivan, ,.p of nut, ,.i ml 1 ITOKII-.N" In iugnat nl sstitttii8httt5'l IK'IIIK, Klow, il |i.,mloiiKid hav, .their .niilnnan. "klitpnii ilont, r""j'I.lal. II,, I'.mntlti I, i iu l. I lint, ( I ii n a t 1. Olilo. .
.
. 1 Im.lilratnlniK' | HID moinlbairipr .1I HID hut"'. ..( employ tttesti.I.wbiih ., I"'''"', I Ifnot iijuil: lu a KI'nnation au a'ragtt ilriiilalinnnf .'--'I"I"' | r.
*, 1,1. Ii npip..shy for I Ilm I : minim an ai urr.| mipiMiii' and are onlr tsuo.i.iuushlyibul.Is.rl : iH-ti\. \ 'Mil
I, !;; UIHH| ."I") \liniinlm: ,';' :: ul liiinmnllv. :: IhifliiKli; tbln win i,'e, for Iwilvp :ilnrNow l.rn.'.'i.h'nl. ; nn.l .ncli di.- .'yt'ry \.'t'k ami, tan .".) ,I Ito 'm.uubs, 2"1011001 .

et."",1.11".111111. i'h... k, "''''mm, 'moil''at- I noliilhp.lill., .rt'li.P. I Ono .."mln.rof 1,1..c"'o"t' an> 1".111,111"1, ) in ii.m, tIe ,| _
I Itt ( lit. ai|.lnalion, I teii. b a ib,,,rpPllml Ibln family or I"". 'e'lthI ill, Ii. 1",1.. Ilia iu-rxinling, |1"1"1' |nopplfini -- ---

I r.l ) Ito i.Ihi.l-i "miy I IIP nalnlary' ,' .",1 inn, hme "II Iliiluli HID twrliliiili. ul ri-piiulm. t lion.Now ,.. I luvelamlniir 0i,,111"1<.1.! j
binlllivYlnittVpr In Iw. lor wbnli. .IIP 'may. nit In c..I., .. I bays hlnmiIhn BOSTON & 8AVANNAHSteamship vV. I'OTTKH{

,,1' \ :: *I.s,i vnlioii loinm, P 4 .'INI; lli, .11 lnr nninlKTof, HJII. lannlyaio i" this, Hi I think; ..1' 'Hu ,iniivci.iil.pip lo sill||, any uant, I'. s'sl'I'lY' | 'r nnloiiurt hI. I \ in.,, .. .". I .ill a''I| | h I'.Uu. ,

: t silo il,lily, a mtiiiluln| ami, ulwwlnl" miinoliiti.oi nnpmiloy|,. Ilm limn. of imiiluynitnt ,. .-i.n, and Iinul'I, I It lor Infi.n.m... I I.. rptii b, It'itritiiit'r' llmliol I .,,.' bb'u.JiIlimr, ,Hu, ,I I',.hah. I ,.mlnililMa ..4i. Company. ACCOUNTANT ADJUSTER
I i. "ml'I. H"I.I". li>' illkI.I
ol I >|"it.1t to 'innliir I 151.,iyHI or mipnul| Ihronuli I.i. Iho a|II"i In nnwii .Dial "I'' hi".. rapi jn la. tnuih, ami, ..,lh'ui mine I Ir I. ,,, ,I I'') a.'u".t, I. :i' r\: ,.1".1 .rih i CUS.ul ites. I I..M1H,,. I is'sl.rWas'I' !
t "In.n- ..r I liiiiimn' n.'lion. I "iit.l," ,mi .KIIIID! li liiuilnl' I. 11'1 ilnri. i lily" ol.I".HI.'II.I". ," '.. tin-H oh, .b'r. .Ihi'fN. ,...."ttr,, .1'. ..." MM.\ IUI1M I I' I.IM: TIN
iioji.i.linn. to lilly |1101'CrOon/..i.ir. Iml, In mil, iibtliiiin.' in HIM, llr.l .lau't'; Hint ila fill ', 'i 1 ,, ) ,"..Ii ru prnuiei-' ,'n1.ru nr '"HHImn' |I.i diHulnnaiiloiililo I, 'IU.II ,'I... 'ill,tiI..t "N" -
thi,,, .','.. nmiit In bum, ,I'", M',ila' Jnl,' i\v : .'si(4I..tNIa
HID. f;n't tintS, an il im,, 'n a .. i, ..1..c..1j a iii' aiy' in DrihPnj'iIho; 'limit,. ofil.'Ml.piM.liIt I llmt, 'niiinUriif riinlirNII .. ) a.UuKnowlcs .
j IU moial I 11.1'1, "' | I,,inn I, HIP I"IH") '. shut "nmintiiini.l.. I HUH l.imily forIwolvK I ,,'n'ly, l'c"'bo.l. A> we .,...,'h'lol" Iln lioN ,lint Ii", -u'ulinilni-n, tilt I-IIEIM( .
.. iiiiinUtr n Iii .1,..,,II IH niliiniN| ofit. iliyi. .",. thud ,nm, human ,'?li'r- 1"', |,".'lion, we "l'lu", nb, Him limit" ; --- --- -- -- -- 0 b''tuis' ,
.1 U.
IH'm'/tIm', gruw .li... .".1 .li.... alniK Hid pixliichoii, llml lint laki.nIhlilMiraml a> no .Is sir ""h h I.. .blue I limit I ul( ,1t'v'I.I Cl \ M IIIIHt I WKHIIIIN '. Brothers GATE CITY, MiU I

! ''Ihi i'',''iu, .....'.11 Iit ", ..,,1,1 al'l"|>| ar mipKirt| finm i ut".",,. ,lur .,imniil I, ..1," extent, of di...ittI,I di.. S lltll.U .\ 0.Waotntno III L.l h,. 'Ik.. ,Ill' .,t."U.5 nil 5,., ,',
t.' |ini1lo\lial, illnl I fill, In-r ptplnnn-, ,. I Im. iluy. mil nl l lwpti| r l I. it nol ,l's'rn'.rs., 'ku HUM Iwo laiix-n. .|>.. I M. t llnlE- | neil, tlir, ,11.1, i ,mi, iln, "I i,n, 'o ,'' +

,.. lust n. 'IliU I nil II) ..ml I'n,''', I., tiviami -, ..1,1.... Dial I the ri.l h al! beiiiniiriilurhv "lt nlge)! 'In sly. | nl umoI .I..t Stue.All :; UKALKSTATKInsuraiico I ,llnr, .1"'II I "' I.,I,..o. \. ,, .", t tliu "

, i .. "' 11I."c"' n lib .."0 jiolnii' icatum, of HIP. iiilnrul, ,..., litre I U no "III.lli.n..rAt"1, I n..'lua 0 ..I".n Iius Ihub .n' r.,,, .. I.... CITY OF MACON 5.,Inn, .in.....I.'bc O.iil.iu-i I ,. ,r..,n/i"".,.I ,''"." |: "..

i l.tiiI'",,, alit Ir) lu (mint vIal wlml .if w lint "'R'Iho .piiHlm tiwn of hunmn, imy.' Hill .'asrushtrt'51,1IllIbil'r'' 1.,1.1. MI., .'ill., 0 lui'tu 1.1111, ,. --A' .'lsl'b. CC t4"'ll<-) Jr. j l"iniK| : rillvil' .'m', ill',|| |ti', "
., HI.11.1"" aiaimt| | I.. ""y I HilnkiiiK, ,, 'nlMir, and iun 5 iiupnlly| a 1111.. .im. of im-;nU, aHinnnol U' uI,,iii.''l I iui:. ;| :.uipli:: :; "1.u., .., '.'h.i in .I,.k*.,,'II., hi,. I It. link:., I '.nt I nil; ,!.,1 SIi; :t,., i ::1.1,,:, : .:

{' limn. llml iI in tlio OhM,",,,.., ..r tin ai.l'I'tlI| il I.. slit ,pwirl1 I Ihai a man lily 11"1 Hnfi. .,.. Ito .., .1.1. ,.r" *ill iIil I'us IDT. :)I. .:l. ,.. ...l'it"t.'IS. .II" YUOII1 (Tommrrrial.u Agents .\i 0' aili| | 'intl I i'.Hailfr.-ut.iiinih .1.1 l i ,nU rum. '"'. tuist.,,, .,,l.I,:,, ,j|
a %) nl .iili .
.111".1" .h ( \ ninl ,
mnial Iniiri-iln,. 'nl I, Hint ,. r","..l.'s linx' it "..' u" nlni,) lit"," s an many *hiilriaimii ., a.t.r, I., rs'b I.','em,.nt.t. "'. I .. Hi. ::1.:.. .1..11. ,. Iln, t..n" I.ri 'Illl 1,1'.n. ,,,,all ni.'tUi imlun,' "I"| t r t. ,

"' IIIIH'* ililli.nlt ,ioilnininolll| Inl |.ni.llionn iliiy aiiIn, tlm I'ttiprolnmhini'irl1 ., ,, di.im,union, I linn, "..1.. I II I,,' ."w ,., UN. ""'A'.. 'bIllIE 1 : ON 'I"' 1..0- ". I
e .1"1"1..1In'lri"l .,.. 'Intwi.u ll iniil I Kit. .
tncnni, bin wnnl." .. ii.i' H' 7 am 1I.I.r. ." nllu
no
t: Hid I". '' ot.h I loot.! 'I llu' iinlion ->- I ol r t I. v'tpali-r, Hint J."I. 'C' -- --- -- ----
) 1.11. HIP ilillcir ,.' $5 :"1 tiale I.n: > .1.1. .1.I ''Ii'' I 11.'ira ,,ig''r..'o'a.
"H""I"
:M
I' nm* IHI a-ki',1 I. why MI ? I IIPaniwer ira 1111'1,1..1.1 I ","'rsiril, :mil I unly .. .Iih M 1 c'u'UII'I': : 1.1. .1. .
I. I- 1"1"' a".1, $'Is.tst.l notenahln.1 moial tI"'II. \I, ". 11.,1." ,' .., tIiI"l0' St .lCl' wiikir. k. HI.I.I.I.r.1, i ml trot I II I. Silt' !
j,. llmlllm |1..IIi. e.itght' I..e mItts (rn mi'r B/IHI in Hilt, taioIn, Iml.l. I ... .,, 'I.. .., AI I"I.. tIC. I"IIP ,tir.ni"h nn.1 I V:ki.",. 1 h'S.I'lu l "I VII'I
t (II Ill |14011011'| fi w i-.i..1.11.| ".) a* ann .h. el"0. ( ,IH 'Hn' '11 IHI or ..lt't'b,lo| ","1 I Ii Ii i. ,,. .1".1. ", ntIlinnl I 'tip I .I
'aim ol IIIakl,,," mom' r by Ilm nnwrni'iil.nm Mir tl.111Ih..1 l.ilin..'ilv I lonhibiitpillu the "','nil I did nol lu-ciU tulli Hi. .. I,' '., .,. ,"ly nl N :tt, C.cwspst. l. l'I't'i.ltsunii, ll.tirANtIt MII'llNN'I': : I $ ItANE low lie, N', Infill, ,,ut.i .n nn.lf' ," 1 11|lirAKIf: 1"1. : ,lt l\
'' ",,thtOv,, .k nl,I nt 4.ns'
I
4 ur thin ) I
.
.tt.l ( making a llrinu' nupiMirt lo".I"I.1 111"1'1111.) .. r"u'i'' AH" I) I. .
,'
Anil fulh ,. la not true I In l"uiisk, '1'I.1 .nu ,. .., l''ttet.'ii. ,1,1,111.LANDS I 1,1' : t.itjnIIHI .
.
}r.. liv alto more c."II..II. I \" 1IIJ.1, s lie ",I""al.." ", n.illl'I'I'.I.h.I '' "5'" tnil'" .1.I, iit'iis ... "' 0.4i fl' h 1't:1
\ :An i.ilvo |,nill Ipiilion in I Ilm' .onti.t '- ia"v, OttO' ".r".r Ihii IdlI. ). ttilhHIP I ., Hilh I, a b In Hi' tI..ite.llii'nh' .Ii '''" -- "- - --- RICHARDSON &BARNARD AU'b.o.f UillilNHilN
of an ili I!'i':lion:::, ttlnlliur: II I.e lu aid of HIM mm hinp, ,.. seliiuurlliii | | .111. \h... ,inoriil thniattr"" ',inn .. n.w ."h'H'. .tilI, 01 'I.-. I'll I' I'1')1I41'. : r ivi.iu n..U\. II *. iiinn.

t. runliul.. volt. .., |.nmtiluli. HIP LullI, ., ( hOIl"'b"II.II.. I i.*"."m|,lion, suiu'iti i ,'1.1 I In ""lh.IIII, ,, nmknhnrp a I "Illl. lilllir HI Y unllMII-i-, ... wi'M I' FOR SALE. $' .':'-I., hilly,. I.
,
wiill .ml t Alluitellnliunililulll' f r "l.a. .
.'fill inlitli. (tin' |miliii.anl| In |lit'ri'rttti'ttt', i. In. na. on." r Ami II .llv".I. )til 1 .",. I n" .,",. - -
.IAII'r. M hl, tl.illli. ?n C'it. In-1"I I.'XL, nIrm L. .IU.r. ( t"... J. II,'Ink., 'i*,
HiniiKli .lclid"11 I In I HID. .|.1ttatitiiiot.sIstIi.ilI.ii ., liavu milIbiulln-r ,mi mUrluMikimplvminl but (''mnI' tin- .o\ 4r t tan? ;'.0O.aili'li:;|:| |b',4iil' >. I'USH.' nr.: ,t''OI I.I I,..nut fin I limn l-nrl.) IMII ., ,. ,p..IU..I, I ) 'I in I I i\i\inx: : i,.\iti '\r.UN t l'aC'uc'sL
.
( ., moinl', 'horll"'r. ) reiiiirnlin | .. ,IHUM 1"0 i r Ulniinmoi i \ ii..011.1.1 ","li, iii(11Ic, Ilink I 1.11. .I, a .. i t". ,r..i". .rl.'t i ., 'Lt. I.\. iou

tin olll.-e/ 'I'bo. mnimiii" or Ilm '* ,, by tin.ir lo-oprraHuii, Ihiyainimu Ifravn, iliI .Im ,... / II.' l.'ru' ti hull' ,, : I.' ..) I. 1.,,,tuiiuay, sav.unikNIK i: o.li5il.vlRIflI'I'S ,. S'S I lIlt \1.l .:.ttnrltl:"I' KM-.HH : Lewis Boar & Co. Itlltzo\ '11.)\., Kt.v'itt"'lit, ...
.
': ,iat.y, \\'dIIIIIr, KOIri'nuil I by klinlro.l .l la lirn. lint In ,Ilin Inilir. ; 'Ilual I; il' pioliH:: a :nolhliu, :lu iiniIbi I ,I',,1',11"" n.I 11 Iln, '''..1.-I.Hiar. ,"I',1,I'O tilt. w. t"" '0"'. ( : .l..O.N .NUI" cc ...f'"",,"., i r "I' ... .. .
.. I"...'.,'tin ,., look In tIm) .1'1.,1"1"1| | pool urn, :dnuuhlir: nmimifi: : In liviby \ ': i liulu c..u.I II I"I'fi, ;IUM liii on.onl :: .u. w.: I r.."", ot' .. II'i I..I'"t 1.. sail i.,,..II..r.1...'.. : Ill"I t.I"1 l'b."" .1. _,.. I I.i *

or |HiMtuntiim| In I'lli.o of Hull uTarvinx I bir inulhtr ami iirtc'r.i \ I.,' ''v' IhiM :." ... ., '': 't' 1'1 2.:..' "5'i' it..1 I., P luIm., I.iPtiit, ...".. ill IIUIU.Commission Klv.anoliP,. (lint li sill "b'l'17 il ii",
.1)
"Iriimln, ami tliilr. 1.1( | ..nlo.... areFtortlmil 'I him ill..IH".I"1 oji', ami I. nvrrKiihiK .,I,Hi' ilmly, .lit I t."'"' J I' 1ita ."."' Ii b. IM".I I. hii: i. 1

In tIe' InU.IIIKI nf lImo. lie | I,, 0''ry I'l.ih'' liof H b 11.im n oln iluilt at li or) I 'i'in': ( ) str'.1..n, I Ilm-I nil, ,>,.r.n,.'iln lini.l. N I ilh. ,I' iur.in.pn'i's mil i K..ui,. nu..1, Merchant Its. J...."f "-,,,1.,.. ..f K..,,,,. ,. itt,
ndrrfat.Tm sml IOOlt. |
h"II1"'Y. "hvui 111 It. alcampluugli.. to I k t nnliik |
: control nninlxir 1"lt"III.1 .
Ilia ol .
IniKc.t .
tan .
Cot..". Hil.e-m. nut InliiK. ..I.l.tili'.llillots | the, tvlnphoneIn it. riut.b.kluss.p.ini..pWiui. A.r.; ,:linililinmti h'!1:lli.iiiii.tilliInly:I:,: :,:, ;, i .: ,:,, nt .b.liiits'n I : di |l.tn l ,I1 l -lu,1.1, h mi/uir:",ill|.Im.,, ,'r,i"".I.1'1"| Inn inn' .-in...nm..Uinig-uii, .,.. &,. ,'U'.' u-- rr, n Iliml' w'III, ,.nt ,.r .ill ,Iiiui., ..",,.

| 0'111",11,. or moial' .|1tsiliti.tI..itn: blue lumimriial lire, M llml (hue Very icltloin il'i w* naj) of an actua \ha"r, usa ,liiil. ul hIt, III. itillwulinil I. itilt ii,.. .uiltx,.o. .4 with .Hlik-kl, .,,,1 for 1,1. etai .il., ,
cat of recovery, wher* Imp haul altogether 7'1 1.I. 1.\ : : IN ,All Miilaiill, I I. n." .1 I '>|I"rin.niu MIII, "I ,'
wliellnr, It In-nn ainiinlun|'| 'nl I I" .iii. | "' thai "v dulu l Ilulll.I nit' l lNltM'NnltIN'l' 'ISI:1: ,I. STAPLE &FANCY GROCERIE&
II.I.r..IUillrl". bran I.t, lu that whichwa n > Mirlli" I In ci'''Inn. Hi" IIMoru, rilliiHi-i, ,.
al
or a camlnluiy. l tar t'I'ti..it.No4: t" ; I. t, ,1..II..II..11er I > Muniiay inve. '|p.le| a Dunp.iihirrpotiSrWhohCJh0usuullllvariooaqunr. I. "5.. :: via: ::::,hl9ite:" ,i.Inly A( n,;: I I I."MK >l Ien',1'iiu,4 i i Uu mum .,1 un.r. Al 1.11'l'tI"M.c'I
Ilil. 1'1"111'1| | "Irnili'van! lo Ilm iilie-il. ) Hiiddlu, man, .",.''0'.1'' at I ..1 'I 1iu' "ii"i. "..11..mt,... .,. .". .1
1 '
stilp ,
.,
{ I ai-tuul willi It, ac lit, Htmla. thu 1''ira .|irallon. .( tuanulai, 'Inprm ami, .l pru- loin fienona talking to their i ,, of a ,' \Iu'' iy P1 I." 1111"1,11" N ...V'U.I" MlllllNdAH 'ni. ., t..,.., "i. I., .1r, A.t. 11""hi. SUM- 1'01.:1.) : 'd'IIIAI'I) ( ( fm.ut'' .,.- i

;r I cum'Iniln, I h"I'1|> lu ili."Itttin I role llml. iluut-ri wire lunllmillu I Ibis, whuloali'r cure wemingly little:; thori I ,.' 'hun ,,Ih .1 :n' ttih t..urg".1.1 C ti"I'lu I..', .". .., ".,1",1. I ,I.. .,.I"u, f.Ih. 1.k". ,,--'
... 'l ,', ,h at ti':,:\ .1. "" ii'l I.C.Ii & _. .. .
1lu' caus liar, tI'ir, i t' t ." hi ; hue II h"r""I"! I bin that been ,fierfurnKd. facia 1",1 .' b.i.li.n t "' - -
r : : .lIt".1 I II I '".1' 'itt'ti'aul'
: ilmlv nl ,11. 'r.1 .1.1
our' inatirliil. |ironru alltilin,( tin, ) upornllun to Ibo J.h. ; IhoJouler in Ih r.refttrrtd to, eiatrgeralion 'rh. 1 1.11. ,,"l.sil," Os 'll :t' 1"1 I' '''. Oi"" I""b i I""",,.r 'luit:14is' 'siii i 141 ( C ) ItI
.
{. innlille tliina lu |1..11'10'' "Jn.l aa ll .1...,. U the rvtailar, ami, Hi* are thew .they wer. learmil i (roW :: 1 li\!1::,:::\ lihm 0'| :il:ill'; oh 4 ': 'ni'lulu HH fut ll"it, S ., lila ,,11 In ,,'Imnnal ami retailer to Hi* and thinmalnlalimd Ih. mother( the young man, hit '. .: tL II nri l.i t nl': "I| n I.I.I.IIH: | nlr Ii ,' P ii.u'.h I ii ,. I'M,/"'
do"" "" euinIt in'ninpr; and other well known pattor. \ .\ "rk ibil11.0" I) nt uin. II i:.. ,in:>,iil-liH: mkiniKliilLi: IInnil ,,.I '.. ". .',,._.. ._. ., .: .. '. 'Nr.| t.p., II 11.' ''It I lP: .
verne in the .. .
ii" pitch lila.I 0AC Ihu ilillimloii. and nololrnco com.nuinitir "- I "lit', ,I., C I at i. .. ci .' .., .
"II.n .1. .. Ii. .. i. s'r .'rslno K.1,11 nrt.r -Iniiii i ",,.' | .
j It a reel .Uon.l) ..Ii'I'| i'-, I hal the euuld. b* iuu" lo list Inieiwtol t fli. I.-.n".h., iv ie'l'i'luoat'Ina'nil 1 |...nilm. a.....r l-i ,In Hui Ii. Irummk -to's. I Inn' "I",' I", .ll'... n' i 1.1.1., ..ar' 10a'.u. .lot. 1"I.a'llin. -nittl.ru IN-
Ir HI.ul -
ml.l'Uu'. clan Iou alway kii 6f 11.1"" in, "csIOti. I IU, I. ,,ow.uqsloy.4 .. ,, \ ,.. .1" >. ,, al'AIP.It ilK.: tvTMi \ ,,
r kfrvatlvc I mi'ilium in .1I1"v""II""I.! .1' wlmlivcr vcatlun, .. wag. andium .t ,1,1.. I lAtIN t III.IN, All Kinds of FurniturabllMIll
bit more |'iartli'uUrly. ami r>...,,11.11,. | .imaliuii .imililpl, 'IK ih* co.l ,, at I. K l'o.I H Co. luco- n ... ,'. A. Ml "" "'N..I.. n. "l.t. "...".1 5',',,.. n uI.h1't..a. .r
'flu In. I Ihi ,, ..It' .. 'lliiiiLUM or whiihU ludiMitl Hi. HMiillalfailur 1'/1. year WII'I '' F. 0. Rensluw 21 -
) republican ''' living, ( ado ha reatdeJ wih OraniairaeL "1.1. a ... .5'u..'s".. II" ....1..1... I''uiu"t. D. '
II mult )H> .nuniro t 'I" any, ian.Iul oli-. iie, .p..n.ry lu dili-rmluo. lair About Dial tune "I..n* la bed -- - -- ---. IU llN l.t'ENI'K:: : .I .'niO I .I,'. t. .\I.r.'... "I'. a.'i.u' a, 'II.IMM), 1'," \ IIHr
eerier, l I. heady ,,'11111'1. Our,, |no- wag,'. to the lalwrurlnilay on* evening with a violent pain In hit OU.: 1N ..: ll\ nAl: N. "I'iIsi. floilt" .. .I I ", Jit'os, 1.111.o. ""I'"'' Physician and Surgeon.

groan hui IHWII utoailily, ,I aura t.uit g, but null KIUWIIK, |,, .h.lder. th* roult, h thUlht. of a cold. INTOtlOO.rpi : .l'i'rn. .. ,".,iu.i, u ( .. iJilifti, ti"'ti.... II I.'2...I. -.-
t.u'u .
cOII."llulI .
:" 'ti .
i "" .1 I'll-i .
'tictIb' lor '
t ll.niuim
an mirely. '..lit'II."I' IM'o cUi>eIlio : hue Th neat morning w .... awl 1 ...'.\ >|nitPHOTOGRAPHER ..
getu ''ew avuialioim
amiliudiiigtu ,
m 11. ,
.hohl fu iia I. ,
It 'iniMir' I MU! insiHtv u i a n: .-.l lu ,",hint.vl'iuiUituii" \'uuulishn 0' ll,.|i.tlliii tiisit,
very rli'li ami, thin viry |a-'r. b ''Ihlll'liu',, -an, InecilnMo greatly swollen Ilia |ian .. nl".and 1 "i"otu llrinil, ;U my (,uui'i.rheiutis : i iI. .11. .il. 11". cten,", .:..ULA, It..t.
'I II ha mldilla, clans unul.ki, laawoml.l I ache wore felt all throuifli 1"1I I I-1N. 'IU. ,, >l"I"IIh tl.S ... .l .1115.5 .IiII4nIIIt0 ." 5.
ri'.ullanl, -ban prwlund I a roll. : ay.ti-m. | .'|5'rlsr'u'r,5.ul. N" ntlii r I" i.. lii' ." 0" ... r.r I ""' u" liuur. .I I" i.. ..u..I'I I. I'atitiu'
,, tliinfure .iiiiiiig' ab..oilMil In. the hide' 'ul.I.... and ore lung. a. Iliacax wae apeeilily developed I Into a aiiuuull.'a'o .1.il"Iv'm. It : | | in I...rTIIK hInt". itnc., i I.. us suusir, .4 Ienrutu -- -- -- .
l lower rlaua. reel, mi.'. keenly. HID Knult of the .!.1 viultnt r"'I of chronic ,h..ln.I..m. ,.p.t.tt.g: W. WIIHI'r. 'II11"1 I Il'.t: :::.' : ; ::;' ; ., .I r.I..I..j.
.
ii'5hiii --
th Aol :
I
nolakl Iraturea of 'I "Inn.aius. --- -
'Ilie& inl.lilloila.i win. 11 ron"" i vc.l IuIliclr .i idluumlnitiIna I huh: .among th. p..I,. of tu. felt ,.hI" I'I't ".' ..l.iin. .' '.') I i : I HKST: PAPKKI'l ,,... cvsulut I ..si ; ,..b.I'" ."alt ( '.' .
fonni'r .l.,lu., liy III* lhciii-ki' bl naiui !. iilbn'nntl" ,' ..funIIIHHIIU ,, I :111
greater | o He -- -- ----- -
llirfKHlal a ()initniiiilx, nhrn ilillii'.1.1'1 i upvu tint .maun** a tlm ln"I| ilvwpnuacli : months 1.1, grew .0..n4In.) knr and few 4 JI7;. "lit.hbl' t.11 INVKST : %. :it" l.s::, ",i'i; : ; : I J J. Dennis Wolf a
,
uf inalnuliiiil th elb..no jon1 n.1 I ;lull ."li.1 l UuinUi Jk Cutl, 'IIi.ptiI '. ,
""'Ilo'III."t a .
uf the inaiiiificlunr both
>" | ampioiln.or .1 .b."o.lm", enl.I. NOTICE FOR PUBLICATION \ FLORIDAICTA ) { I ) .. n'l, ... ..i"t' .. ru'ai' ..tilliu,1,aim. Al III* ,
1..1'. al nuniln ul 'allu,,, In .
K" avm .< Ilia tuii'-uiuor, ;junt 1 March u.. b ..III nil I us'iula 5 Iu III, N.Jill ami, u .|. |II ,
ul III", iUH| >liilial" InnuuiiK, willi. hue the tllciul pnlumlcsl I lu I ihue ia. ,irrleal.tu000 enlarge, and upon his .d. particularly I..IU" I 41 .*...kiMim 5 "u. hits,.,, 'l.inrhOni I I .il.iri il .I llu I ol... I ....l.|,. Little House around the Corner.
lower ttrala, by rr...nn of inarorailinily *f piu.luclion. 'Ihronitl ipreajmg hit face.out of all reaem .Viiuu. l.nli. i* woe by Iniiiitluii ....rlo..1 for hahuuir.oavistg uiachlnury',.. It la 1..1 blanc. to hia former aelf. TIi.psinin all ;I'II i: U ht;'il"' t.'tsu'n llml Uu' f" .I'russ .. '.,,.' I" 0 1 c'raiu'Iu'u.b lu.Ior. tliIi I ,Hli, r Urn;.uliuml IIH u, oh:.,. I IMrHrM IViiiir.,: !'. ..ln.

the. 1'11'.,. ami, liaiilntM|'| ..I'! the Into (quality ldrriilthal) hu Joint became In'eo. I liver, with indeteriorating (... IIIK-H,miniIH I, .'r Im., Kl-il,In HnlH.,, ,t.1. .rl.t.. II pnq,",...1.I .h) .1.1.\, ..ill .ill. t'".Hi. rnnlknt. ,I '."ir I.WUHII.UM I I"I. 1''ITtl., net. "'5tti, .\
rirery tiah Onni ,
"5 his I'' Irat ''|1't"ii 5. .1.| I Ii tnLu .
H ....I... 'I''e' inajorlly than. rvulJ .IwtaCvly Ihl"a it clu>a|>pr. but cvon wire II M. .. fc* *NMl l .
: : luliUHliil ailli |iowrr tlivlrlimitrial I >h apn' ''|inHlinioil. by I It'w lu .'.... IutaiIr ..lcd .. I..O.a. ",*,l, Io.r" I''. I' .. I. tun. H i laii.1. .1 i '.' "luriamnlla a .lil I --- -- -
wanli > iliuil i 1 ltsia., lie do.liucilon I i.piuut'iu'hitl'u"lu4. ,. M- li-.lv nn.I. H. .1'l "i liniManv, t ,
bring Mi tk I'
| | ol IHIII of .u.
I.
tappoll : :l d'' I: :::.:f:=':: ".') 'II 1,1..' :diI. ,... li.. II. ', 1 tip tlalitmti'... i .t'P iirnmrio.0' tI'. lli.tir ,
.. ILl "
mli Ilia exi.Unini.f Io. n5.tt's I'Iiitt'seCs'r
Hllyuf .11I'! I /VI.I''U
H a .
| Lhi-nuiiew .1 fIMi L
many ,
B.
.anun. .
t'i; :: ..... I wacud C .i : Hn II I il Ni> will I'. I" uintu' U..1..1.' us "iir. c. bern HILLSON
141 nl i Sttttt,"ilx-r.( ami a .nat: illvvr.ilyuf over) U naviimUiy I* (lie minimf C ooa.eu dad ..... shin siu I.. : II, 'I'i. .', \, It SJU..IIII tlsCt tb. 'I.f'I'nk'i'e'. .Itli"I.,Minim. r", Ito ,
ocullon,& |ur the. ."I'IHII'L| | ut Hit o> ublalningil lln.inU, .lal.ln aol kia h.suns psn.n.asiu hh.s hacon hunt so..1.I'ld'n,1hiuIaa.4 gi.n .. o"Thnsn ".. tlH. flll-IWIIIX .IIIH_. lll alt li"cttus I'.' nib. .. .. r.... no.1.1. liii,.1..1. Lad. I l'bih.nssi.' \l'.... I I

H .liulaIlinlr. "|iiil.bly paid I'lnploymi' \\ t are .... .,, h. ., .". "Hlnnn a ri-.MiH.il .|... apt, 1htusa )5.uliin : wil l.m alit .., I..",.all 'iiSihdal" '. Tifl.CoppBraBilShEiitIroDfor.er. -- ----- -- -
nan C.nii ycuu tnt.1 nllltalH-unl. ,1 'lust. : l'ttio'n t'srui".lnn' a iiilraiasna itt
|l'orll'II''II.| in an HtiltuiiranK rapidly reahini'g. Hint .
evuiiluallyunly ,
"o .
it. .nntnl'n5 ., ,
|- mainly Ira,,,, a moral, It",',..- Ike. I'lo-luclhg and I nmnnfn,.l.rIng ..ekntul.nnahnl.l nndiv.a ul n.t.r w.sauubi. be I.. I it"lii,.. M.w.,au, i.l M.HIM. f I 1",11. "l'i.... II at 11", I",''h, .I I I....I""L Maritime Surveys.
l.sv. ..,.. ..... Ji.lin ,. "'.I-III t4p4s I. .1 t'l b'" ,". I
livc:-:lntintiHly' I foi' "fo haul it eu aoiliviia wi do Ui. ..h.I".II. baa..sdacsd.iepLsi.i..l ..) while, !..ftpuit .**. ,.1"1.. .'.'h. .lilx. .all .HIUUUH.nll,".I.U"UU' Nuseiio.$ a lC ftuIihiea a'I. 1'1'''. '. Roofing and Guttering a Spcialty.
ri-.jiii.il.. in oiili-r lu ,t'e'rae Ilirirrbghutn buiiuoaa '1' I lrnl I I.ea n'swunltutaiaitle' ,,f hi,' 'I.ui'hi 5ll'h'rUiml ,. "
IKiin
"u-.uu'"luI. >iris' 11 $ nie'
: r '
awl liaiiincM: | | .n..li |iailUiialion |' and non .'liwu* will aimply I :kf'C 4 til t tr:tali.:... sV/rly: tVrZT w"k:: I,. .V.' Ii.\> .., U... ..r, 'Its IAI' II 111.1-IIIMlKt. i'e'rlr.'nob.: 'W ,. is,,;, I la'its.u'n, iailecrrrc.ril t..,,. t.,. hi,. ..1..1.. ..1 I "ttute) I ., ....II11'.1'..11.I \..
S .I'.ln..lnl wotk MM turn m i Mv. e "ltaatl.it r. I I A I ,
f> '. | lilI.KOX 1' ,
wa 114)in duly du .. .., h..o. iu IJ4.W I' Lainlt'lti' 1.1 nii pC..tiAk. 1. .
I. )
I
nupiliiiLlircugli I. .. h..' I'. s'.iu'sbi Pl..rIla -louy i4 1,0.1,41' Cars.'re',' Ii,. '1' "l.n.uihusiac ...A' .
Wo may 1I..r..rM ir....,,"My l ron. Jruuinur *r I bail broker. MTa wlolkrof siIi. ( unn, dOini sit 11,5,5. ,,fll I lii ,,: Ii, Ii .1 I: .. ., .o '' .. ., ... .5.Iia'.AUs.niini.'Lcg .
4' II .. .
cud I I k h i us 5-SIn. rl"" dai .. oH. .. .." .. ,. ,._ .,,....,.. ,. ...
t liiilit IL. I I ml II li M.. IK-III. luilll will .IM- .1 .. lu hue r..IIII.I.1. .1..4. spun ,, '1 .
>- .. a 1. hi". wIuni..llwrnhios.n .h.."h ._ _, ._ h I .II' .1. lI I'll'.llit.t' tt.. .. a.lj.In 5n.flt nt.i'cl Ss..ntisl,5 'o.U.UUM. vrm.U jd;
.t...|,>, ur lin.lni'M I ; "nmlli-r vulirtlvami | (war I Ilsu aamo rplaliunaIlial =:= : :; ::' : A. 101100. ., I'aa...L.(5.4. us,5, ,I..,,. t."r.f
: nlriiK.ln, ,lur lIe ilma in the : : : ; ; IenC4'irootinhiad --- -- I .
a : ijuvpriiiiiiiit |>afruitage enKluu 11,1. r"1. I. Iu'Sioavlis, .. .I yr'0'JOHNSON
Hill (Mill Initnliv .,, ,, ,. :. .1 :S Gurernment .
'
lia.lmir ial Iho regular' "" Ibrou.bHblili !.r. .":" .,4: d.Co.ed ,....Hllnru., tlilli,.,au. JIHUA. t ImWri' S. HAYS / Baflen 51,..
Our lit.'"" ) wlnw* aura |1'li"I..lie. iuiniblio all ,..1. Howtsl In formeilimp as.niud o.siutu.. .

attain, la ulU-u ininlaki-ii, r. /: nut unly :ilirTuMHl rahllal\ In =::dutn.a lkiIu.qin.n k::Hp disease 11w. ;, ami htii'u. ..'r"I.. uu.kr ( luau .Nl I.,rin. .iil.I.s cc.hiaI .-1nO.hl-u1__ t.'*'01..' .!?\ & DAVIS,
rhiutliutti.'i'hut I wbuolu'csl.r. ncpuioj --- -
J lies el-Palmy amNualnlaliilHK ll --- .
: .
( >' .
I Hi* abrUlKoniPiil i>r ,walu! > jublipra. ami relailuia, huh Hi.I I'Iul's.. .*. katfwa k. -. :r: -' annul lstIsgns.hCoel.soh"Iathiudac.Iian.'lcid ----. lest.! IH AluinalttOiln J ."lrJI.||. NI IhiChnilli Ii. ,inllAKDU'AKK X' 111"1 1 >

latin Incur lUAlPiial |I.ro. ir.. lash Ul. Huwlnir I from Ibt'a* urva, IIIHW.kilatintf .- I'It'KI .a 11. "'111) mil .lsvi Oust.. tier .ly H.utuul rmrn-Rt; Jaun AkarUa 5 .* fa: >l "1.le 1..1.1.1...' iii..Uir b'i'ltNltJlbIi 1 HH.t' "..
now. l I.. iiroveiU. w luarpluptints, .lore., cli-rka, ilic, |Iu'. ,i.nih .1 u l titlb 1, 4.VIHI. \ tnuaun,4 .adjoining/ l'." .I "' IAL Oilin-, \11"Y'\1''M': 0055 SS4slJu'STssII I
/
'I hugh'". wi Hill ."|1,1,. our \iirutura ,I YIII.", &o, *0., gay PI".. .lilliwt.u, "In'>. !l.l. .I 1' aloH. I. aulhntUnl 5.. .HlUi .u 044 }l'est'sau'nIi, bIn .\MUITMIIONVIIUV:' W .H'"
thought* lu lb. a ..",h'l.r,1 intrnliuulu (1.lu.I'UI.. a large |iroH>rlivn of Slur a will .*i i.: lt| i, ulni: | 4 .I f..vi.l| .ll Him :.',n'tii.I ,! :Ib, t,,". iutnl i iI Its EajI lip .
Iiuutr'.aviiug uiaeblnnry, ami ** uouiinuiiily Now hue local bruki-r k >0i i I.U) li.u.,' 'ii,. .lriiL., : 1,111 ;/ .. aluhuan..I) 1.1 .4lM-t all IH Ma don Ito all I It. al r..munun r>, ..ij,' t-ij I WIN .. Ualln, Nail*, M.vi, .I ulli-rt 111warp
hissi'ihtkuotho' I..II..I
I i m.U-,1 l .. H.l. .
lcni t' .
ion illwuver llml. il, lInt n iu |han', iu or ilrumiuer niton la a aisle I II. i. I ... .1.."
y | .11. 'hint rIo! ir ,h f. in ,.I .. An iittti"sn. II. JILtUAS. "il alb U4 '.n Ih'alhiig, n-uujpii-war hhnu.rlu-lla:'
un.
.
hue ,nvt nil'alum ..f H raltli Ih.III.uliIlloratea IKK kit for a lul"r..lul ln ami ... II. ''h.", .. L. C.UKXNK1T i .rft.w.Maunualk. | .. '
on* alii.r anolbir .f Hi* ,.- 1"1, (( sic ul rvfe-r Is. him lu a .I".. ... I J. A. 5. HA-) He, ... ,. "I lbartiu.un ('I i.. *|,'. tel' ) tt11'5
| 1 iifc :
r taliuim, *f lifo, ami at a ,'uaeluuitucesag ,,1,1 .r"I.I'II'.I.'n. nl.for iu bin vu.a. lUAM ISJMIMilAS.XiLiua .1..11' _
tile 1111 Hi* ever .", ...lIi"l. "".,.. b uw ,Ur a.uyUuls.gtusoraceluhribuuhe.'t.lliI.arAhiely and Plasterer. IMMC *,... .r mk 4.. AatIdnlrt,4

|1.I..yo.l asian, cuuiH-tliitf| for, aud. ere I. ) scull. \ HlHilklr ItUlldlHg Sole. Iwrkillp .I.W. rn., Au, ..mk, i *. Brckbyr asp, 1'lA. I'LA. bl..'. I, Commercial Hotel
-- -- -
iruwdluKlba. low itiimining avoeaHOIK Ing lu Ib* auiH>ill JO''IU..I' 5ir .loiH I ,
are ." i uUr| fi.r tad \\iriti: .I.. iuortirlaibb
'Ibor ia a .*...1.111 liuilforwuik | lu .Isle Mlowuiau. II* iurt-ala uu mu.| 1..1.1 :
enu tbouirb uurvuiuiivra.tit ilal I UIIOH wblib: Lu' la total ; ln! baa valuable 'Uy .. in om-of II..mo.1hgiblaaml p 11 I I u .l.i.l .-. .!I,eausinusth'tt.d. : \: I -, I I.miss or Mali. Manlilt, ami P.J.STEVENSGBlBra 1.I. Rl.I' Ml.ll.: l>ror>ii.-lrfurwrlyul .

and un.lalilo" Ilm auullen ..ulutluriiUlua n* clerk who: UIH>H* a Iliuily i "' ) l.antiful 1 lu Ib. tui4 IbH lit. iris '4 elutinan, MmHiOHtUtT

Ib, ssiuule' burtlufor, through oslO lui-aut b* |I''i!t I. rvnl ,'iiy. l .. I'alalut 10..111...Inn, ami uuIk t haiiIkIc.smkrIiwbsesaia4 Cuslia' I -.A # ti'.I.ai'I iu IH .1 nmHwrtfONhs I run ia*

luruUluul. by "'.11. It. ... ".', aeiiulruafur nor Inc on a warchuu-, aa rail 1"1'1 J. '- < : -
ti. ...,..w of the hill mat' ihr I tot I. Al ll\ U1 INX TI LIZ \ ; nET: i BlacWIi J1nT.u.
I bimwir, what. wan formerly roa.l car I. bin kluifrom b IIPiiiakm .1 lA Ni i's .11 lh:lt.A.. .
tb. >''|I'iort.| ( uiaiir, Aricuuicula hum. ilinlribiilion. Mill, be rot,. rur furtkrr ,pnriUnlanappli at II,.. ..... f lu.urtWk. ,.. klVltS Of (' ;\..' :\(ASh.1'1 ... rnt.ar.ia La,. YA'U'

.liar. .hero aililuinl iu. Ib* |1..1. ludmuuu.liat Hut ."abuubl. mil bu renroaelnj.1 ; b ui Kill.1.of ('""I. .. i\i. I'. .. lo. l-'ox- Slo.1111k A.. linLA. 'L.I .\.
i that ll Iwriawsl. Hi. el"- U th. IPKlliiiiat .u..r Hi* otto Mini r.fflllfc. : .:...11 HOIlkV .\ >|' 4I\I:IV

I man.I fur ,labor. but n|erieiula "'I"| I (rural ranusd, i '. lr ua4roigse.I katiax a.Mtiireil| ICe .=ik-wanl, nir.r nrc Mian nf "ik AX-UIM ned, au'i'awl| k i husL 0...! MACHINE FORGER.MAIN I A"v. ,. ". I'l V, fularawl, r..

Idly develoulug Hi. 'lail 1. thai auibraiu I il.leUila tbailveutoflbilruiu.uier : 1 )hlusuIhaO.C'auia, blusru.liihi. bob Mn-wla, 4.A4 Hill Tk kiw_ awl .V Il'jtIIItElLasa!
'r..uN. :
>ulHir "aa ser II ll -'\ uultuu,, tkat l.4nl.it .. t Barry
aoll.iry| many were want la rvgarJ a.a .I..t k aa.- ly ittocul awl > a44rbeap Wi and
rauM-i li&"u lir.l etupioutI| | It wa I... mark buw Ibal. tin i it..,y I.cost, lila). II at .usi'e.aIim .1 COMMCNOCNCIA St.. Itulr. Hrr l...f, .1.31.Tucker .
t..1 Ib. frI..r (I.. ..,...ill.r, uilnj),, .1'.11.1,1.1.1. of keener McK. OERTING MlLIO I'sn AU'UMWk te'ut..t,11Ut Ml. MnliUIn. I. 1.\\ ,, :\ ami HRpallv : P'ii..oeta. hIs, iar.k_|j
-- -
41U .) wlthoui <|up.lU uru'plpJ tin!I' doilies'| iwici'l'liona; I new I la llluaikofiUHaJcnc a -- ---

: : : bul iraelital I r ,*rieueIb -,, .; .. Ih. gradualwauliigofdcinauil 101100. N0110o. t'J'I'lllNhi) ) I'liraplyIHl. M'tOlr&ai4AIlhsl..I Ions & Thompson
l...t *f ....,ltv'* rcfulea. II. thaI.ncvcMilalvtlHi R t R Y i QTI Wiit1 .,..." "
wwwVVN | I. < aries p oViuawbar whust nrna.p 'sinsnin awl ljssln'Lly. Irsie .
Nw, to lllu.tral Au luvculiv .iiaux auuiualy ofbu. .lln( lr \ = ll. >>lau> at Mop tm). a*. \... no. anua,. .4 b.Ce Ilan.wtl. .. /. "aal.unninsi0 n HI,... .HuilOlIUAttorneysit
) muiua. In | aain||, U altraeUd, ito. hIss dewaiid... scagAred.au kawlulUklUUitliLVUaMkt .nl. .. lov'5q .... |x urui.t UM _ao, ion C.OIIV niaitlej.. ., ..wi'll .r. ."'. ttoanliajlwlM.UMIkSir Ituuliw .1.. icIer. / -Law
buiu.; of iuaebli", iu auiu* lary l no'.* aw .i5hcnsSls. e.asiuC.nil.Iia. kfltlfr. ... W i'iu
dira
l uw bar l hit t & .
*, tta
aay ,
'1'018"" Nla,. '.- '. .. I .o.ernd ,. any port Ik* *u>. 0. it. I'irr .. N. PItT. I ,4 ., ai. .\1 "'L' I'UAIcb"Pnans.a.l
n
) ro" 1)
.pros Ibia IcoIsra .. uL.LU.Ut .
faclurr
c I ijult |pi'iOie5uhibhi II I .I.' J,1,' I'b.oo. Ow .AImiaishraar. Jelyfl. ww Sq "dmsasnlistmq. a t'Al''I 4 *t*Vlf ARAS fLhih. *, y..

,
...t

0 .. ..". -,.. .-, D. i-.' '" .. .. _.. I. & "A. .N t, .