<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00260
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 26, 1885
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00260
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
"
.

-
"


j j'tt.
-
- -

; i1cJli\\ (Cawinmfal ( .' I l't1H1i\rola' % (.TonttncrdalPUBLUMIO

: j


TH : ?. t ", : 1 IU;. I :It"I I I "'11 I"I" I .) t./ StMI-Wf KKLT.WfDNtBDAVN A


.. .,tcoMTrIJcBorPI': : : : ': I: :' 1'I..: '. ieiicj'itcn t ; : : \ A, 11 1 1 1 AMD 8ATVhDAYHll

'., ;"'I" ;' ,;' \ J" j lll"ll., : 'C \ \ A \'. + ., "u," uu,.10 i -II" -" ,ll.liiKl,4iinnimm | ,

I -
.111". i.nrm: UK:,\I,,. 11I1.1. IIKM, '' 'r u. Ii
-
: :
niMHc I --- ---------'--- ':= : h i I'' ori
.7 : '_ C ,: : :,:: ,,


:I: : ,":. ::'.':::":,.:'I: ;':' ;" VOL. I i. ,19/.. \ \ ( 1)1) \ I 1'1 IktI( ) ) .\ \\1 I.'I"I'SI I I\) \1 I I il I 'I I _" 'ii. ..:.1 .NO.) ol INVARIAl!"..V IN AbVANCF.

__ __ __ ---- -- --
-

.1I.f..t... I I ,. .' ,. d.' '1'0" Is ,.a IItiIWt. 5.4 II..' at. h.. '1,11511 a... linif.ati to a I, 4 hi. hiMirn, nr thrlrhllIn
Co",1 I.tt'i'I..S.r' .'''''"I"''I' :0.... I 1.11 III lhICTI\( 11 i ti.1, ,"l ttt.a.gl. Ik .ihil. ,. Iat..I 1.1.5',, 14' t'45 iIa' n.al' N ItS "'i. II any Th n, Ihr ..tatntAsi llarlr-
.
I I.-..,. "".'.,.1 I .".1 .". "",10 >rU "I'h'l In s- :. ., .lntn.4 ,,. I ., I.. ,. .
"Ham .trail I
I I' fnsi I .Ii-a.l.'t.'I l hat thr
ll.aiHr
II till. Ml. ,, rf. .. ,. .. ..1 I rt ,,,.,. th.n aIl .1 I )
.. tliith
< l hi i 1,11'I, tt 7 i |. k at It.t.t I. n..". lut.''* i grit ami, .hal .. .l. 'I im. n, IU.au.. ), as. In II.hiaI.I) .I.s al ka.tthr
'. .. ... 1.,1, "I ] H. "'
I "" / Hill. I'.l.l.v ,lr. .1.,.1.k I ., Ie .rsn. In w" tha | t.t I. 'r ol tradr ntlll riling to thnm Th.'ywrn k.Mr
taint
I. I 1,111..Iml niik N.ar U. '"' :hI ";" It.: %% : wI.'I : I. t:.:::P.I. I' I I' __ ._ -INtrrlm .,i .n.slab..I Tla,.KHilkliau xnh tla. but A Nrnr-mtt r..tt.ntntI! Irnni thrmtiial >.l,4nll. saws I..ln. iha'ymah.ut.l,| |
,.:; ::m ::I. .", ;, ,Piit It .1'I II. Tt.tts, hnrrd ruiimnila, manyyrar N | M 1a thrlr liff.a.ainwrrv tAilS WM nnUrcT
by .ptAn. ami bajir-rltMl
.. trutl I.n'it.n. w Ulrm <
U k l..lll> lta..l |aa
I', \. 1'.1..'. .." ,... .... I... I,. It .I..h' ;.r II.it.,. I II r4rthi U>li*>< ul ihtlMrbr wIMI apprnr n>l. hi n,4 l I. ilHtnrla.1* II. .tt.I I ,m< 1t4h. |4>*aii ll) .t|.AJI Ils, tIlt own latlu-r kamk I H.,." At ..10.1" |
"I thai a. Ihrliam, ,li.. 11|, at in. |I.|aft ani hi.ll Is-n nk-nr.lryUHlunl4r I .t..nt'l hvlla ". .-., .1)
I
\I. .,. ? -ll .WUI'ltiIi.tl! ti1.'t man rr>
atI tt.Itt.In l ".',,'tn.' .1 I III l > 0.-.1
II I t :. 1;...k.'I1... I ". Mt"r ,. ) I. ... h. k. IN .,4iian hall itw li.aii h.f ..t, .* ,Itt. haw,., .tlwrr.l by th.' saIl.. natkrkliliy > )t.Il--. rallai kail h.-mat. "r.o

I ""h r. ,,....,. I I' K. .:. ... llnlill'. I Truth t .1.::*'i>nil:In.a. wrll nKhl, that *hllr I i.ik J.M.,ik t .n*> a, .. ,nl rh.'flftl'IstlS. 4 'nr Huiar n"a IIMII In thr |.rtliilur .and., ,",,f.) I, .,'...) a ...tlmt r..th"

: ;II, I''r II ".' d! \.rthirn Hi' ; .,. I. \ Ti IIraron. If Urlil, w..n nixy* 4 aAi ni. n'' h, ltiitlai. -..".1 l h.rlr m II.. lIlt,. 1. .a-lra-fc-al whkhbr bal waknlIOMI.HI f", "M". tl.ts.IIt'.alt" *,.,I I I.M..n

.. II \i..i'., / I fra-i :'kir naiiw u, '{ ,wn ..nkl 5..... .'"'\ T. tiai.4., 5 n. n.4 .. >ailiar. Ho it ww that 1,1.5| Ii'IL'S ,tlmt. .trltai., .5.al'tylit ..
.,. t1t1it.
"II.
J.'h on III. : rn.Iliinilhir
lI.h.r I rVttflirr 1.4in..nHi ,.ii.ltis.l', no' .. .., .
l IWII" I.. .... Ihk tin, I' ill i ihaw.W I. U. ) .I"1 1 I..s.,....I. I I..I.... N... ... Knlulil ., pntk'IIMII lva.1 hi.. ,.k rtlll Ua- ; al.Hit: M A.iri-r, It wr
4 Kllli ,
I IhtI .10"-10- ; III" '
.
: I .C.--: f4. -w,. :: I |-"lhll. TI.,.."t.n.t. ..utb' ."IttSsN" r ta I, 0.XI, .f,,. ".1.11... .,..,g ..'1.1 ..1.. .. ,.* (.nllkai nuit ..'.1.| .. 4.all.II. ,

,,M||. Mr.1\M ,n.l iy In I II'M I'. .'.'u' .t.I I ...0o'r! ,, .<.,,.1 I HI..I, r >,ll'rill M t....InI .. .... :.: : nw .ta.tt, 'hit ,It, .. Its, bl an k<.r lhl\ .. ,I.alW.1 Ih-n. h.aianr la.'nty
I. 7 I.li .
atlkl | P.II..t.!
I..4 .fl I..i.4u r. in Hill I I1. lanra .., .. '
,. $I I ." nw hail Th q.tb'k ( ) l varkaia 'apIilb..4
I .l\ 'I.l J. '(I..11. \\ 1111.I I .. t .1 i iI ...I .1. .111..11" .
, ,I. h'1.' ..., \" MUII.I I nnr >.ty4 I I..a .linh..<' rll ll t .1.4 .a< '"'..1 I.i.: ,,54 HK-JF last ftaIII >
.1. l I.Ktcl. ,k. .111. .,..1.. t t'I' ; ::
HtrlT. *, a.t.l. ) .train. .|. "I l..4t. |I.t's't h.4- lia| II'| I ilia) ml .>k-ty '.!...tl! .|.ailllnlwh, , I III.THII r I III, RT.l Loern nor .,'nnint tha rail!. d... ,..., ,,. lawl lh.an I '.. a't.s 5.41SthtinihanIi1.aIItla'rtTI1la4i '
I I.linkH l.nlu.> "... I.IUII.t'. .ru'.. .1,. hlK"U'd .1 ,, 1"1 a" t'w. a s4 .
.>. .I l f.'N H"St. Ill.III..II'nll' ihr tnuu 4'1'lnl| l !ri a ,.,,", ti..
II",,. _" nl 10. .,.Inkinlh, .. Jinlnn '. .M..ii..t I ,..< rt,. I i..t.t..t.t..ttt.,. .. miiiiiII ( t 1,1.1''. < ., 'I. la"lnt ,_....1''I.. .1.... b..
,. ill I In 'tI I lunnin lliiil.lnit. .'ol..I.p o.. I. .11. .II"n .
.,, .
I1 .
v I iLk-nill 1... I .l. ..I.tb. SI,. .".1 .,.". .. 15til1li
.
I.1.I II. %I. I'1 \ \ I..I.I I. \I.,1 .1' A MO4A1CM8 OAUGHTEK.lr. .111,1..I. .1 k'IIC''1".1 .
%I .h"I.>I.L
'
"II.II..I.I'I.'I..k,II.i| llnik *. k..niII.l' ..,.."." J. IMMKI II "" ". II uWarn ... f ,, , ..s, ita ,l... lr n"...,, .,..I'I'! .. ..I.\'I.\ ., .r..".,. lunl .
I I % -r ,l-r... ,.1 I is. ..41. lamp. '. air" m.hr.1 Into Ih l\i.tp>liilit 'Inn n.4 '. .. ," Kill' 1..11 Ann .4

:11*. ,".....|..l 1 ill..ill"I.."', I I.111011... .ii l 1..1.,. \.>. N I III. I'. "t..HI. II. TI. K :011 :.I tif tuU daimht. i "I. in"nan k ira.... I < (1"I itif-iil, ,....... In .ont-r '..,' s..v.1a''tb''| .'1.11

,, Mil t .. I II.I..I .1 In,..,.ln.II .. I 4i llr a. I KHha '; '\.? I... .... tiw| t.. li<4 .Itt. In. sIt 'ill Ihc, ninotr ',.''' ".,.''..tin t ..,..,.. .

II",,,.kn ,. I'. ......,. I I I.'ik II. .,. 1. tit. Ml'Ull.U It .1' I I.I. II. I- ha* tn-4 .>. lik .. night rl"" '.. ,,ij k.eunk. ... .' ,'AIuinttt'tM"' .4 llr-lr ,.|..1> ,I.l4i. "''l5I. downtn tbr

I 1.1..".' I..U la M. l.l. > II. ". 'i I The First National Bank arc. wht .. >n iw. Ir .1, ,I..sI, it,. Ittt.tt.ttl. ...tt.tiI .1.. ""ill..111,14,1, ,.",lh..l.n.it.l,4l'ti.halI1pAn4, .
... Hat ..tt.s m .it",, it, In I.in4 t.t. .
/ I ";; .I"J. ,sl.t .1..11. I Ml. ... .ta.tt -"",'. l Tmntl v "aiila..l tlaHrn.lb.tlioaami
.
I.h.....11 ,.. k-IU. n.11., I .. !*"< >.i, .Ml. I ll 111 .kM.I ,i irlait '
:: :: pS.tt..I.t.Ifl.b.at.! Mt..tlr. tAt 1I' u, > H |.tpt.t..t.| nali- ifI'll.S.a.i II.HIiinklt.lT ta.
II"I: "I : :
I' ,,,.r. .. ,., .. I... M.nl., P Vrl.la." I I niirr:444 ,.I ta.'trtqa,1.tr..Ithyt.ihtir.t.v.*: !,, ,' .1 ... 'i I.'I liiml,: (MITla .',,' : tnan nful I with ,latnllni.? ,'t Ii na ash ...law.
I.. '..., I' .11"h" ". )' .1.". I 1'. M t. MM M. I MIX. n 1.1 I IMi .
I aik.n1 ",. 5'ttt'4sht.. ..1 ."..1 Tht.il.4tr lm 4lk.l, .1 1 .on. lilt. '|"his do

, I'.r'' : ... I I...ii A .li. lirt )1..1.,.. I Mllimn .M.lKIIAl .MI I PENSACOLA. FLORIDA. fituty tumtta : ,<."I.II""R'.r'' ? it ala t... ,.,., ''I *ir.tl I.' I lifr amlkiitth ,i baiHr a. na4jK.lt'
tKra ,
Hut t. aln aid t wal tbm. and t* rt-k nilalna.llaliain ,: ,
1h.Ita't.t4tI'laatt, ) It' allr airl, .an-fnlli atsl I > dral4 gnnt.kill
.1., 10. ,. ,' ..
ail ,11. r I
Kiiluliia MM Hi a nilnwar
11..1! itiihnlt tilt.. ., llnllilin! I! & Domestic & Sold ""'b.n..k' ,1..1 I' tO.,,'.,.1 I haiiian. '.' l.ll.-r. linn am 1..1...... .. i. Exchange Bought \ wh-n
Foreign ; .,.
: nilniittw .1.,
alAi .mi I,,. ..nl.lril I. ,.' Mr.l .ui.l llh".1 I \ ni nu, ,,,i.t'I l inIba, ,Ira I "I".h. two An."I. 5 *' :
"." I.:. A. I'l rr>. I ail,ihaar-. .. tn \.1 l ., .' I can l I.. I. r.h., "."" In ra.ll| ,,t41... tat him, in iiHirnr. with tl,"Ir nlM, >al-l twd' :
,"I-<..,,, ,. Mill', "u II. Milnilmini ".I., I I" ""h """01 tI.I I It lIE.. : I'n.l' ,. 'iI.l.Iffi" : : tJ.t' all *.1"ll I II.' .|*.|.1'.< Inl, ,I Its ,.,1. It","",. ..4Ih "J. _' in.Ir" ... | *,"-,'..,'l. I.... ...'.tlftftn.

'; I .. rtinait lie 4a thai, .ft. all. ha .. .1..1. III., ,li-llnl, Ir ,Irt-IKt.
: .l IH". I'. .II.,.. -. : : "| T| r l.ulli) f
I I'r| Tillnr PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONSIN ... I"" aith ..aru..l I t.t.. nia>*rr ,Inll ., :< .iF.'l.4.atiI 'l>ri ttrrr I.,...-. I., (1'_. ih.i Tall.rt.Inmluuill ...
FA \ \ 7 .
mi.l, lamn .\..... ... A ,. 11 hiH'n ItS moth hal Im-u III .1. Iliikliiin, war .k null,k' Th.
im
ul Htiit. J,.hn I.. I ta.f ml,. Ii.tI.I.itt. 'mi11 > \M II \n IM.i" ltrFF.IH .1.| '' 'Mnlnutha iU. .ra .4 ,11. nll.ni, lla.an : ;
I : >. I&.gttl& 'tttt ..tt'lIly '...'tit., t...11..1". .. j 1.1,Iml' I..Its. .,. "Its nla.nvl.. .'|. tlwlth .. .1.1 i.t..I Ikat If; ",,: ItSI'l lninl.llli :,I ; wrn. a i-n-dit, to'lbr' la ,itfbl.aboil, .: j"l)
I" .
,.. Tillliha, .. .. rdII.- .4 I,.'Itt. ,. htt.tit ml ,hi. .1'| Ih .. ,l.. nltl
1'' ".11" W".I'. II ri .1", n .'.. h B. ,.It. I III. 4 W.\I.'t. 'I .1,1.1 l. .1.11"1I. |. itl>>'inthani4.inlha wMHiallty, |..Taulo 'v I.,1
,_ ", l.:. ". I rill I ,'ilhihilHa11,11 ,-.... ...,. '.,n IIY IltMMI ll.N\\ A\ ,....S'i'tnt.i.. I- initfiilar, : ,aHt.ular I Ior llnlrli4i I lix-ani ,4 an,h a |....t..g.. i .. ..uiilt.am .-*! 1

...,.,. ,.1 I I I.I I I.mix, lullii. -. ,.igih h. .... ajpalator; ami: our ... ,i4 fiHtvl. A. tfa-r| wrn. amlnliliUnlit ..aa4 tinfait, "ll.,.. ,4 pialtton tvltmail

;..'...I.... II.....,.,..", b.." I.ttI.tt %mw fl'4h154! .4 tin, sail ,iblln-rn, : .* 1.'kntI' a. .lm't.ag r**|:rt.al If i'54'| laiitfltrd nt
1..10,1, Im' I I.. Mil, 'In II. Tat. ... I. Hn","''.|,, I Ih. I, 11,1,1, M-nnxl} Ml ",ntig.t In Hlllnit tla. rvltni, train* i' (.Hi. nl.| ,tin 1 .,annul 1.Ii, na*,. "'IT" nilnalrn.rrl| '. t

-" ; .I. lil"..llTlininUntlon .l."...10.| .. II.'t.t.., I i It'N.-"l.l"li!., N. ,I I! "hro'"I.t. ll'tii-y iail Holmlai would 1.15151 I I IhItiys.aa.tlnttv It.aI I II.'y ,...ii I,' .11' MWcrtr Inan 11,1.tiaa.'V.I.lI.I. I 1.5'* a ii'I' .1 loiii-.ll ,n-.at.mil. tlajr ., ;
\ : .
1 l-nl"h 'lil-.lrll.il.' n ""* 'In ,t'r y P'< ''".1 I i-'M'Vi.y' "iw"" k_ than an l..,r thn ..ail 1,1 I I. rlltxnl "| I lltrx.tUnk_, tilt iilvl' 1 ".,. ..

I :, : t. .V. I 1t..1.1,,...,. ,lilt I : .it. ,'IAM.:: ,I Hi; la x nlfl ilo H,. ; :than art :.: a than: ":,rthlrlathv.haJ.Iliav.k. ,tit till hi.:, .Jwan ;II' .,...'..1 I It'O.lltr .".,'.'. .a.UK lullt-r. I

I "." ,... !',''... ti 1k"".I .,. .lia.li-mill ItI : A. ''nl n. .. albxniallr. .' at.4.a< motln-r. :1 |aar that ta.t.fls..t.| thf |Cli l ". ll.ai th.au I.'.. I I' ..1 la-t low* ., .,".1.' I la* link. dlnnrraat 1
I. .. .. u. F Hi"*, i hll,It, '." 'l.i'. inlHbt l Mnbniknt I. lla'J>... Hi ,
lit llllllUi tla t"a k..snt..rni.4 l 1 la'mint' ry Uaix4i U.'I'o
... ... Mvin."'r \I'I ".. \ .- .. Mlt.il.-vi. i UK nlulKall) ai limy ha.r : : ih tin ,.
.u." ll M.nl.s. .."..1| II. ,111.111' I tt.'t.'Ittt..t.t" llII 'I wliirli k i-i-t.l by fT> :, l 1 .. ...,.. ...1'I I Iit.I. .. ,,. .. \ had I b,: .... iII;, hi. I : ., ,. ,... ..
I ,, ,.tI .1" i. ;) > in.,' ra :Hinl'llii' < i iill. x l. :. |5.tint'at.41aI. ImNiiawa i.jtw* ,HT Mr Talinai .. .. I II.'ilIg' ...
I.I.t : : { aiau
l\I.IKllIIMll.J' ,I Ifliinir ,.' .''' II'.I:: :\ I .. I
.,I. 11.11. \ .) N I I'llllllM I j 5t.tt.t.l) ""L Vil ni-lt I, ami lib II.>".
, .III.H.. < U.u.,.. I I'n .1.1" .inMHT ) t I n.t..1.s'-* ,, ,:, .:I lla rv.r ami :' )' "|aMial .| .. ."thatIll .1 I 1111':11:
| nlalliai
I tnnuv
1,111.
*>IRM. ,.,lartIII ; 1141,1. .1., I..r nl.l| 1. h.'ltnt'l.il..l11| Al AHIH I. j
I .11, 'Ir.'nil' 1 nit II..-. r...,..,101.t. t% ..1. ..,10..1,4.Illlfal.It. ,lif, .ax-nl. at.I, : naniv Mnail I h*. baiftrr n5'mr) I In na.iintl.ai I hi II... nlahlwhiw Ihr ,I,..: train inrrk

II....liuta. W a.lnnat.'ll niul, J,I*.> .." I. k 1."i..'" a imtnn.1! kli,1| I lm ,o.n.*. yiainx '...11.,..'. with It fl.ri,, ,,5ttr Hill, ,.a> ll.. ".1,1. ,luwkxl) h'l' I., ill,.. U.. o., ,

,,11.-' M t. ,. ...I I I 1. 1,11-' Hill "., .,. |Ith'ii.S an.1 *.. l.aiKbl. I ita..t.mnt.I l I .liiaxl at biaiawithout,, n li-
l'-"lt .V-r. M"I | a II. .tt.i.| 4 \ .11* ., il in ami Iramrrrml It knrr I I" : ,: ;, I..
ilillt
rlr.lJililhliH t.l
I
lf.ai.aI.IIIIH.I grs.tslltI.i.
II ..liH.ilai ,1"1011". ...10 i"..".Ill. tt'l5tiIt,5'th I,. .",., "," han.Ua ::: ,, :Iwu uirn "till al tlt. ,. ... .
.. | ,..
.1. Itt''. M \ >. 'I'.."Ill KtJM. ., "lh.gl a I v.-Kt ., ...
l-\ *
M laiv
.11.,1 | ( "
)
"l ...110.1.I. II. Mill n. M I risun. .. I I j T..I. I .j klllfullv ".111,0. Ilinaiiih a linttasifl, l hn ,.. tl, i-nwl llklhr.lntv .III 1, ."..
.
i Ui .
\U
'.I.1 .
IIIKIII l .11101. t Wts' n 4ik.iKiiilt ,
> .
.
,.. ;1 'f' .1. ,-Hir-. .I l |.ilnlil.' .1.| .rkni. 1.1 I li. lt.tiwht.i. .1\lnklt f...
, II, a. lint" M I"tditI.. M.ir. t Il illnl t tI .* '. \ :. .. !vl" I .1.111. llamtla a "t 01.1"1'I | "lit IhirMivl.Illhl. ,4 .11. |t"t.l 1'. In Ha. a.tiI.tlsth ,. .imiklliH nanllH.Tiill.it. I. ., am "liK
.l.I,, H''I.. I.rwnna-n '.1..1..1..1.' ". ,.. It h... .
I M..III in It. .V I.M but ,itiiiu.lUlliatllM, > ....1.* g tint .aalluw.i
t ,,Ml'la.ant,Illl. U.Ul.lll. 'lll .\lrlUll.UlI '-' THE NEW HIGH ARM ".,1..1 "" I''"" I. >laal I lr- .. .' ...1 ,|"|* !1..1! a ,., I....1... ami ... fa1iin.. I. Hi'0 441111 Ita iiuinvx.viiv an.| th... uunl,. '.
.
., r..1 .1 I. "1. hall .I..II. .", .. ., last) 1.*,, ill., I ai,ipxllla. ,
III !" "rllr.l lt.I.'iats.' ttst Is'tiI It ..
I ailny .1. r IttIh.I tb' a' t I,, It's U .Ui l in t' I ) k mK.llojM ( atntr 1 1
larin- ii m
\" .%.. In \ .iilaml I in iI ;. ;. :, '.. .I .111, n I. 'I\ ail', natal I.U-flv Kill, IIa ,1lllllliIK :
\" | ,,, I :.' i1e l.t'a.t t.ittf..ti 'tt. 1151 "II 1all.-rt, E'.t: ....! 'Ib. Iw .. ., r. ,.,,,[ll. .i,,_
I I.. $In Ik .tola I r.a .. I .II. | 1.1. ,1.4 Ml Ihnn ,h1. 1,1 nMlnlta, I .
\I I "I t.tt, .t : w..I.
) tin ,* tiul 1 l I.t.tk a "" ",t.tit I. IVy .1 Its' ', ga.'I, 'f thr i-rntitry
SINGERS II
II .,..,,,l )1..1.. ) fit. i r"",10. n .. HIiV.klnirr mr ... ,, alttlsa..ntInt.'I.iIlt..tI.tl.tItlt..lli 1 ; : : .I.:
I.
l lmui | ,
5 attain flu' Ita at- .
.,
rtui | | giK-wnllhal
I I ""I I III". ......A..III.In.. .". I I 1"'illtl 10 I | latin* a .,,. ,:all.:>.I.t..t.Hi I :lill, tt;: .411 amic; : i".m tlI'5.tatt.t'aI I :: : .,'.t Is. ,1111, .1' .s't *. .; 'la.ttsIIi, ,tall :. ,, Mlilo
,
,,I,'II"I 1. ,.10 i ii I. .'I| ha.1 | > t-l la a ,:7.. :. 10. ;tl.llils.IAtIta.4I:: ,; ll:" :::71': : : 0,1. |'ilt 'ftt trm4v.il
" i" "t.n. tl.iiI M.i.I iU "fir r.I .sun"I. '.llr-4 II-.4 ..V |I.." Him. "I. .Illhm rmllr ",in,. |IIM., T> ;".. .. .. '4It'tII..aitl.I | i < ,I. l.hnc ,,.I..I.t.. It ww 'wttliIkmiiM
III A.rilnnl| .. ... l,.l ll""I"I ..n ,,1'.I''U.' .|. lit -iir.l.. .,.1! .10. ,h.' l.-t I .. ,11"" "" ", \. alini' 1'' laiulib-r, ",arlsl Hi 1,10., aulh.ii' "*!*' >._ ..1
,,. ,. ,. .. l-tt M ._ ... I. h' .1,1 | I. M..I,... laiwai\ a laiily" a.ssI.th. .s'tUttII.4la.r.a.4 .. ,
t ) "".1 I..I S M llill! J.1'' n- .l,n | 11. .IIhl |hAiti, .r ,,, 5ltSfl"Ihil.. .tat't.115.. laths did dity" AhrhriwtMl In ni llxn
,1' t,'" III .SI",,1'" """ r I.,"ItI I" \1 I..i. I Willa I .It. .ikton I.* I'.. 'Ia. e>.14 ... ,.' 1ISI.l..a, iniKlil",1.10.' ,ln. ik llvrramv .Still lit.g'. | ", .\1'1 .".I\ ..1.1.1 ))1".10. ..h. ,.".t.t' .h... liavii'.iM.\ iMrlaiva.lal.". I Ith. II. Ua III t..l| tiavrM 'I 1", ..,.1.. .1,.,..gWS. I.I fllIlIIt I h-ru IIUSitaltktilI' *4 air .1", Tba Ih'lo.
iuiirrywa.
II, )1".,,., I" .. ,.10 ,. H"h.h.II .I""n" It,. ..1.1 ,
,. In tin
.1..1"
Ir ilul.1' t .al l. "lt" | .. .'k"" .,.,. tlial .UN,.lal t'l..f .1 .11..10. "rI. of lla. wlilMA ..1 "...l .ha.iI4b.t.-|
,... I... I laklm waanaa in. U.S '.A vil.H. I. thaItt4It..tNlktIti'.tNI.'t! al t.ay. I ,,itnkaall, ,4 .hlkalrami ::: : : 'the |l.'ti.it|l iai tha (In. ash aa tu nutka fla*
"a"' .
I II : 11. % .
; ,
I. .1. ,
.
"" IS SUPERIOR TO ALL ., ...t ,.. .'ilIsh 'I).' t. ttiti't. ti uwtmnful, .
tq.t.tia .
.,'Ilj.... .....'111.. I. .\. II."", '." iliitka, .151. lalillM.Jilft.M k.4 tin .. bnantvami I..r. ,4- I'It5h'btll .
I .. iail .
\\no.. '. "t .I'.." .t.It.f. ,.'ght , ,, i".7' ; ll lag | al 1.1.1 ,iiit.H4slif I
,
."../ 100'00/'. 1 '' ,1' ..! Ib.. >." | !..*. rh'I. lt wllUturiiuiwOina '
| .
.I.h .1. ... .ttt' .
I III. 1.II.h ._. 4 I.. )1 II.h. II. i 1''I. iifOlUK 1 r.k .>hl" !." Ih. I...| ami imwalanil .t r waa '. lluira I. uHai a I..''. blAt w ho wan mt
IM.KMIOIK: ; : : 1'.lnC'TlO': : l tla ,.| ,,| its Main UNg :i .., t anwainl, U ,Itb IUM ..att\iyifak la, I dining
I..... Mcriimi Bank of f Pensacola n.0.1 > ntn'ftt. NI tI,. ,,HII ai' ,ullim hla likat, .11 law with ar'
1..11. |
|
Or' Mill I 'II. K\: :K; OI-M: !. I I1 : c : ,..H aru. ,>H1, U.I' l-l.,. hnrlnl th* l. ,1 "i If, all m,| 1 l i..s.45. almly r.no hu..lr. ..u nn.vnl l I.1 Im, ".', law" tla-y .wrra. InIkrlr -
'T"I I ,.. faillw" ,," lal' a l .... '.tll'.I/.t, hli ,ia-lHlil, Mititil "l.
." ..." ., ..n IO'M' .\1 i ins unmin I I ,o41.tl. "hl.41" .1..o.1f" I al.lly Istjaals'., I". d. laIIspns'.nt .m.Ir. I t.t,, an-Taul .arml I'''*.. Ami
('ti hb dan ka ..
kti Ill .iit ,
.. .1..t <4 .4 th.ar.I..g.a.t.t |* Mrn .. .1..1. w
,
.. .
',""1' "" fla iHa.* llMtlllia. I.M4toi) iiHHhHr ba.1niauaft wlia trlaaaw to I"l.iuai lit am h n ,
ftni y '
... Al.\in'-1'r \( /II-t-| : : PENSACOLA. FLORiDA. !:fr.Si w ro.iH.llHT Ul a>an w<, .' b>'ll ii|, flnl" .4.1. la-Uhan* {I i :
,
.1.1.t. j
II",. I I." Id M..I I I ..! I.. Kt Ijitu" Wl ah.r: liu-rlaMa as.'tip.it..I : :: : i -lair n-l\tp,\ tl.Fs.| Tall.ft !,
,\ II. II,.. Itt. ,. .. Dr i-mwlil, thf vh nilu Ink. Miaft h a* VI l'5Mt..ltn tii hla, aiai au.1 lulkwli :
"
W. I' '
I II. '
.
-01-- I I bnm bar an.wrrr.1 ,
"
' ,", 1.1.: ...... J..h". "",'... I.. 1II CASH CAPITAL $50,000. .lV..la,>|r.|rl I IA.b.tm.4n..k.4..I.t'rI; | ,'$ : > .by >I"I'lr I: aiamuamvlta IIIhl lit al.Ht" ii.|'ru.-r-lly iff 'ft.....II..WMKtkrir II" .I,4t'l! I.If lI..Iaii.aIflttiI'ityI"w. |tliluk' .,g '|
; a ifinlul war
\. .,.. ( I . 1'.II..lIulil .ImxattlitMillv frau tla. alr.atly imitlim traliiIN / ; IwlllllaMl htllnillv k a .n"ll\ ourglivalnlla'

I ." ,,." .... U. I'on., .... h'l .III 1r1. l.i.. ..r %... I I \lla..la:. I IV I |.HII-I, .I- I 1.1'I \M 'I I I I I ,11.1, It. \ \ M I ,Lt.'ttP.Ii' ,. iiiuurtlint, lv| .> 10.4 ,!.... .1.ld. .aia> aalI.. > k,'.1..1./.1..i-nii.aia, .""..",..(, bk Thl.tluas, ,iall an I.hat Ihr >raug: ua. ill: 11,4 :) : t ,Isa'I.1 I: '::I I :, I : 1 II|Inta.t',4lr..,of'liJ.w.:... ./_

..., .... II. nn.l( IliiN I-i,. IIi, ,_'r..,. t.t."liliii.l.i ,. I I t. M' II\.t.I I Mh >: .1.1.1' I I I \ \ I I'\I'l'! '. I"I I I I 1.111'1\1.I bMA..h.5..nIN.IIt.* .1..jp..1| | till, 1.1" ,* .1 f..i5.lll.I4 I I i..I.., Ua hal..Y. who
I ." r J. t-. ,..." ".1. I ISI 1 I .. t. .I.lno w.aiian 1.1 n a t hut m wliiai ,... | had '
-,i \i ." 1.t',-,II. .. I'. ,. ,! .1. 'I I" IIVNhlM' 'III van .*II .H* l.y kin. sal' miw > ? .HI" I n..
| ? -
'iI .
) ,
,II',...,.,,,.,II II.. .i4| r."k MiIII. I 11 1.1 ItI.t'5tSii5t'T { n. .kail knly
tlwlfv.n'. .. l ai.l.aianil .. Ihry .. ; ,
; 'tr i ,
ilo/i-n.' lun ilo/iii I t..tt All' "" ""' l.l lr .( < -. : .1. irr .| rR."J.O.; uuilibu | ..
"1 ". .It,,1,1 IIII IH r i ., that 1,11.1 as I. Is1,1.1k. ,k. ,lina, =kola Want rllKll I* I' -
: ; ti. I I'.ava., ; | \' iirmlnr : :
r.,101
I"I'I' ulliirll., .. Inin, l"i .'niutoi, i'cut. 1'1.n I. .l't.'tl 1.. llaamMifkai I n.y <4 thrill i

, ,' "it .111'KHIMKI ; Oil I. ". i:nu" n IKill,'. MiifirM Strictly first.class in every) Resiecl iMiniurt" SURE CURfg ( thn In:::* ....'.*-dial. ,-* lam, tvaii. MrtiiHWta raili, ,| ,t Is, ,: II.' lt, .. '..h1A:, i tfa 'rflwr-.|.lhn h'|",'f I.tt... .S.. ..tlait.xatllKr ... 'h.I. I mu.. k 1 .", ... Init -Ol I ln'>'lwi.l. who l.:i

htf tin' HI 1""I'.1 |: : .' loll. ., ,I. Ufwit Im s..t I llr ..
-1..1.1 : 111. I,' ailyf f..lr.I...t.iit.il 1..1. .. .11. analn.1 th, TaIl.s'i.. fhl.. ..t. a t'ut.I latu A
.
||
,, ,. ,.. ;.. aiiiy a s rnauk
W v .r..1 .
ll Ilk ,
II ,, Pill ,
| sTiiil ., ti IV I Iir IIIII-ln.II'.I ,
.
."., .'01 .",rI Ir: .1., Ulilialr i ; DENTIFRICE r.. ... .|_ ,_nif.41. 1//IIIM a .1.1.1 I .. ,' vrry Ural llakail I 1.4.1 l | ltaltnt'Isa' II" .. 'Mhl' ,
WASH .
I'll... 1.,1., |.. !1' .H. UW MOUTH and .o, lit. nalt4ai' | n. naivliMx.1 hal ,.,. .. 'a''..'1.1.. ml.l.. ,,tiI'ttv u.aulJ., '
I .." ..Ml. \\ .,IIr'131 1, ; ? Mil I,. ,. atitt |t-4 I..t' .a ''I nu II' mil an I n I Irl ats.tita .
.
. ..I ... .. : I'O III \ ,.. I,.'tIt thaI lal .,Ita-lb. : arritr ly thin 'I hr ,... Hi. .. .. .11,.' '1..1..1" "'i, I."'.'' lonr*
I II 1,1 Mum I 11',10. i.l..n "I ti.i.li ., ,, : .1. ". : ; .. .; : Ih a' I .1-i' |MI\! | U trntuiiilixM Ufa' w .1) 5114 tin.whuifc. '
., .WI.:; 1 City Hotel '1 wit 'a Itt I.,1k "'HIM "., I SItU tla* il*'tun.4th.*i> ,...
I. .MH ,... II tttI, %I ... .. ." .. I'. |. M. .b.t in\ .aiMkaax ni.. "uII"'I' '1.4 uwkr Iwlt h" ', lv l ls.'t.'r. ig rnn 1'.I"o |

I "' "'.t. W..1. -II.. h7xMl.l. \R : I I I:' '. h. n ..". i:.. ';i'd II .i: tntkxlui, .lU" '4 tlti..hntpwr| | Tbalo, l.wank rmntll, .1,1.1 th. link-allltMlliilil, ..4..., km.1.'"hlly.hk I 10...I..l .,imam ,.nt..s.n'IAI |'..|t't' I. I Ma-II.4.na.ltaM.alt II tta-lr. r.raiami. I."y"nim*'I!1A A.aalnu". '..rniril au.1 ",.1M"naiyiiaukal
| ollh tli I brat .
| | t.h1'I.It.I.tgt.5'I.tntt tls..4.t.atv'lIaa < A I lull
., ,.. ,,,..... M."r..I"I: n | hi Ua, n. n.iHIiiiK, tsta..1. ; IIMII : allumbaiUi.
n I. j'II1 ,' way iimtl '
I. .1.h. .
it .I I I ) hi
I JtI I. I : wvn a uiail ait.1 a w.aiyui I I. h. kk UWM rrKi.1.Wraluill .
I I" lilt 4 h'1". : ..'"t 1110 I., Ed. Sexauer Proprietor "lit '..r.1 U .1.. klnl tu 'lath.. : Tla T.II.) 4i..wnl .1.,. .4
.
,r ".I..". JV.. r.. 1 r. \I. 1I,1I'h", I. j II;$Ie'I \ II I '' 1" .% a.ati ktrangMTB wa* vlklil .1 l. IHaikt.iwn. aiil tta4Mt. liiraar.1. ail.I7l. "" l 'ail ;.4 .t..ti. I.baitv| lla.nrrw.1 tla-l .ntlaI ailal Kiivrly U I In .niiuvyvaiaw _
13 Palafox .. .4.1. hal ,. lohi.
I Street .%|il.ntllAl tint waaan w ilk .air lk 'a till> .l..4 wamaily < ,
M.....,. UIIAHIIill I... .. V-.., .,"tr.'lli .''llinw
,I. ', 1- fl..It., ,I'r...I.It.t. I' N .ni ., 1'ix-, ," I.11 !', E. J. COOKE Clerk ami. ttr lilt uiMiml f> oaiw thin bi> iwatcalliMl ., :J.: >,. |ail UM'U lu 'WI tba |I"j r >4a :4 |1.11,1> A Sal.4lintt that, |.mal .max*
11. i Ml-l : "I ll- Iw k kl .Hub Hut Iba
.,,, < il'| uk-a | an4'h ba.h hla ./
Vs .
I ''I i,1.II"II"' ,.. f" M Ilium' lMiirl ii.w, ftriaiiMMl bU "ra| In *" lat* with WKaiaakwr n-rmuw
"III" ,IHlalll, ., rill.ll' M.'...1. N It I llaIU.M .1.| |H>.vtJ f.,. 1 .*i,. hi*' a. -niinly an say ,,.lis., ivll.J:: la !.. ,*.. :.. a.m ,, Ihr .1ha nuuiw-r ,4 kla blat I'nlivkiljr' In ):
: r"J
. DRUMMOND'SHIilCM (1avtNMm'rt 1'i'L'Il .1..1. his'. ., .liuxly aul aaj'.rt.l.t' Hat I ,In Its .
liHa h. | naiiitr
I1-4\1 I .1.1 I lairlr + > ; Mr r."I.101"1'1.
Id & Imllff' hlafmairy t.
.p| lna.u '
., .T... ,,. ,...... .. ;: t <'bill. mt I a,.' il.n.1 In. l.lna .. .K |4 .. n. I.. |-.l. nan lililu, Ita
|,. \-l lll'l. I'f I 1'1:1 I I I H "I'11'i I a atil, li.abi I. ba a| |_ralii thulalr.K.lyl :: wrll 'In what Urara klly l-*-
.h.kII.tt. J. ". ,,,,".1.. -. MHO:. .1| 1 OK lIlt.t.ltl.iI 4'tilat ,l illl.aiWiUlf. 111114 ia.i.isisaI/ Ilia. .i., aTia ::. 1--.1! a .wlaln aiiaaiut *4 bnnav*4 thn >,w
III., I.i.t.w J..h" 11..1010. 1 1'\- it. 01'' ,. I'itttlIt.t. : \ J'Washer ; :: i IlknHaiiili I ': kt.ti <.. ..u.'I I .-arik-l Ira. link l'll"liibilbv I4. | Iil."t t hava ,s.a 1.aat.ItI ., II. brutalif.iuh I, klutnailairf )
.., ,., /..,. AMI 'II'I\I.: I Ut.: 'J.r' i I I..1." Mrl "'frtlilk .k'
,
.1. i ai, an.1 tIt '1
,,,' Jtt4., I J,Jill, I hiilll. Mill,'"il, "..... ,.. ", 1U.. II." i|' bmaak I .1 ilm.nl, llk.,1.. lu bat ::1'"I'; ': y.aiiia.: :. sal: .... lail n>4 awaiiik li ..1 In I a.g..hsa.lIII i n.4..",.11. laU.lm.amL nfiiaiaalab.
I i k II. Ie. I..j..r4. I.1It. UM t In aplawau .1.111.|. I. ..|I.. | t1 : |dma wllb lal. MHHHII .4. wa or : uaiiia rlnng In tlHiii, ami will
o i ;
( : l.l..t. .
II"" I '
t. .
.
y,4 fcimnlatlv : llnu rt sal l1ua ,
avM
oIrt 1I..J.J"hll..II.. In a lint lao : ...4. wnaiul ,4 tha "' 4Mata. .I k tail wlHiHW

t ,-ui, r ll...rl IL..I.l..tt. f.rM'IM-: SAl l\l.! I U.U'I: I :: .:,tI.w. I. ..I .rl'::.,.. alti.\, U ass. at'I !k. t' bill, lu. .. : at.i.hJIUskas.In4ih.SIts.,4.1l ,,,,.,., :,, |I4'n4fla'.t5n4taI.a..IulI, I. ,,llw 1
.
.
,. ,.. rham | | a k! Inaililr lit '> 151.4I5.4hl.fIntsh, ,
l -.rll.V.J.II.IIo'' Ibw II. tl. rvca* 1 ; :' al. to lla I.'v.'l, al ka<4 nail.aimk.1wilktboriwHru
I .-'i ,4 lat.-a Jolinl. II ,.,.1. '.'( .11.\ < :( '( > I S4' J. WCqyN .,. I. ..I. Mt. i4 r.. ahl." willing, :) 1. lava i tviiwnlu la. ra.W't, 1 .: : ): (111.11,1911.- Ur: AHmaiMk lu-uuilil 'Ilia waa na nKlmntaa -

I. n.ha.1., .>...1! 'lillli.r.i I GLASS & BURNETTIUNDERTAKERS. |ialf--| > iiwi.wl$ i4 a |mn,' a 'iull ; ,4 hk |.. .. ts'lNt'l 1.15 .sI." Itt ua, .II.ts.Ia'inI naittiMvlltlHa.| | .._l.ut It'Ia.h.ns. I5. tm.. waa at | '. au lonilllilniitwaKanwnmamliaix : 1
,. .... I ; : I I.'t'.il'I.. '.4555 tik al t.tlI.. wailmilk .
fia'VllillAll. tttF VAtltP ii I. RAINBOW RUPTURE "it/If/ Iwlttt.'$ 4lMu< kkkMll bt ll T.k I : : .a. fottvluaa. I.. a HurtUbiitan II, .1.
.
Mliinnarialik .
i" JII.IL t ala wa ilrlnkhitfa"ll $ uinm n I Infill. ,4 kla 4 ,. ....
Ju par | m| ll
H ) < .H.I.I uiuDttaw a .i..ty .It.1'a. ; blatiwi aut-k .. ity auat
| ,
tMH it ( aHitlnalita UI .
'0 ftir.w'" ""hhl'...) ...,. .. hi: .I.I..V t.I.I. mi.l, l l.\/ .I.\C'I 111\; |.:r.t.1. i-.1'';!S hi l M|ltMt tu| I'a k., iravrki fin. hln-ll. au.1 t.1 ll".r.4.... ut r'.M: iila. ts'I.r's.'g; sty halo'H.,..,I'ait.4 .. ..;I'' .':I T.my .'.1''lla-ra .. hal .. abrrwil u.4uilyUby | ..: haivl b., l i4 Tb.Ha.. tw lal*.*I r,4hrra lltvli'rt T.I.waa al.. hla. j .

I .ji ir"i J.lima I. llmriu. ,"1111I t";S.jSrShss1"sr'ciir/f: "'"vi : i: i lInt : : IIIK: a. k I.. I kU ,. k>4 l .1..' amia t" I.': :Uith I. w-l'I- ..r.';-j.Tb.
.. .0..10. ami law .
I .1 1 K.I Jnliu II.to..' ,. ". II"- :r:| :: *[ ::1 .. aI.h nab I....." I. .Ik. nln' */ ,
:. saU .", al tla .4 ,
2 r; t'2.2lfE k>4 I ., .. irrwial. SIll Salt 1"1 ,_ ,11.1 ItS |,4k.wthnr liaunl k* *. rfialklt uww,
., .. ... 1110. .. I ( = '101) nub, an I...' .i-nliil ratlar
: \ -. or 'I. .II. YA UI41 IU\: 1\: : \I It Il.l'.t .UiUVI.f." lt. traIs ,pl.97 I.'t..ll.lt ... I Ia riam.1. ami .. laillunlHMt. ..aytaj An-bj.1 ry*'lax.wv,
:. ,II... .n. 1.t.,... nst "'..'.k.. .. .ltl.bt .1 la ..."* wbkll 1 lau urtar l..' l sol, ..... liavbiwlrJrU w.*. a alAS. ,
ml* ml ..1..r..1.IJ., .rlll", 'Lm l. iwk Nu.ll.-t. iiMVkt will |a-aak'y kao i'tIAhl Vl ii.I ,.hotly ..| .h.l. (, luiuuuv k-4 lawl ami mu4a Is' Ita lMr.1 i llnaal I
,
iii1 CoIllerci31 Ifislitilte "' \.
Acdctiiy .
..
.
i J. 'I'I Ml a...1.11.I II .l' I rravrknl n iw ,'Vura-lal4, Ih_ >' 411 I I* ..'U.*. |I.,. ,... ll-ykfl ..1. '1., .. tall. "bs.'slIna.Ials5laa.Isi. tla >4ilun
I 11./1. 14'A '" ,1 f I'.. IU H rmnniilmail hat ( alit fa,...u a til..kHiiUI Ikrlr
I laillt Mli.wa
ItlIti.It 1' wy1stI.lal't Ikialairy lnqi.sslfa.
rIlIti..t.1a4.1..r. m4Hlakl.aH yiaiiv .
| wawtA-m *
... Jtlrviuif
lu.1.1, II Mi U.al', nr. .,,.'k. ., ( u l...... .. l1"II.II'&r., ,
|l. I, MtUtal.ill hew). j : "-a mufJt > d>ai. -n.* Many ,1 ,II. IhlwUlaiil., .n. .1.... UMU a inlawaul k. .4 ,iluilivtkai. rmuukalily wrll, ami. |lntha.. ..... kiml.
i. 'ttttl' .11- tir'l.r.. -- u.r.04. .. : : ,. l ,. t"I,- lA.vll ,,.. r.I| wlvn allnl' bIll rar lua ... .4-4.1 w.. H .ilhH til .".
J..t. Mi -win, Armb "I'| r.\ I III !. : lll.r. -I MMMII D .. (. ru : b r l.y-'lI 'It | ) > .y..u kMliuib a> asIA know ,,*,1" .._ ar
o
a.a..o. .
.. .," II1 '1.; .,. .luIU.I. .. its. l'la.kl.aa kiw lwW.1. ",. 11111. 141.. ,la
il .4
I % ,r. r i. II. 010. .. Ink* ikrlli k. >irf r-l.tI 'o ..., .) .talura, .. l k.4u. ami I.wiall.4. may .. .| nu
I III. I". IflI.t. II .I I II 0. .11Hi. .1.I.l. S 01./ I '/. S AIUl..LJ' ';.: 'I.: I'= ,
t I .
4 1&II.. .Mj\ '.'l. I .. ... .. ."I') A..I" ....,.._,'"11 > .r- a .! ",,..1 U k.,.Ib.'I.( I.g. .jy. Intl H Allmauiblka (.. la.aul .laIhsa.' in *alai .|..lIsp wr. 1"that T.I. nim wnu.air
\ .. .. II I IIntinikiil -.l. "' .r 1I" to1 I .. k 4 U. Ithaittnt. .. .*,glI I.. ,
f I. I. iin.l.| \ :\'' Ukili.i a -nn.a-lal.k-- nikvril ... liima-nl 1.15 ,4 Ihaau.iv i.iainlra stiIh..1|" l't.taq.. ,la.au ro (10 a | r1nn gath'ty .4
,.f ..b..I-t t I."".". J j .. .,,",.r. .f .u,. ".?. ,..t..t.'I.. ... t 10, I.l.Io.Nt.: fcN.ll| ,\ j15n..LC'.upil. \. !. .. 0 o "hamilnii .a..,liy .. wbkk a.kan ...I.. llu |.4il, nmnailtly' at,. 1.1." 0'1.1.... 1.br al...,4 au.h
.
, I. 11"1"1'1,1.| | | ,| r,, .II, .1' .unlit" i," .III |I 1 %"I I; II't: l S M III: I,I. (__.0004'.. .. \t.n. u. .. a.t1.ing' ....11. .I. tisAInt.yiss..n.w'Ih|iaI II. .....|"|.,., hi. tlay o. I.* aVl4 '*.wai aifvry .aw l< list a .,.,> |.a.a.wuiai wvnual, 4 bl'S'aJ51th,4ai

/1..1... I .,. ,.1! |.iil.| I., 'b 1.I. M.LKVOUSZEHILITT ;' .. .1. ., Uv iltrty U'I.' low* N. uluralla. kal\ |11115. Hmu >, ".*
| .
::: :: ,.Vt : I: I ij .11. .. .. aiauy knm. )uai U i w.,.
'j. Joo.I".11.||. h.II..I. ,I. 'in,.1. \ "I > .'ir : ..
*.Ittti. "I'm ui 1.1.. ,.... ,. N Is.isu.t ... .. gall 1 ".. ...1.1. '. a rtaJu |I'tti'5s wkak, w aaawuM. .4 .lantjt llaar T. > .. In all I.he. lakm.

,tII.r.1I |I'tt.. II... 1.11"... ,. ..". I ....H..I"rl1, .... I.." "I' ..in ".1./1/| 'I Drraulc! Wwu 'h: _o 1.. I.... 5as. ,ntglI Is,.I. :,4 lh.. rtValrattk' r":ak a-va Iwa | |I"|r t.atb'Hi.a v ka Nautili*.'IN>, wtmaiu.Imw ... wHh n .,M .,....4.1 luukrunial o'tu

I "" 1." t I1..III..I1..I.n. awl tI..t..H..... !. .I.. ..tn.t.t 1 all "'I.,. ..1. '.. A ... ,.. "..." I. II" ". !?.. I..II.E '. <,1. l ta'.ai.t.I, ,u l. ha.nl I I.g Ilia, kl.aa' 'u.'ts.4.il .tc., whttwara IsasI wll* Urlr IrkawkliliMlia, ...|.. \\ kri,, .*un .1 ntillly wrrw
.
II .. ..t II. V II. K.: tt ,IIUI"oo ,It..tI.tt. 1'. ".. I. ..11 II'.... ...." ,t.n.."'. n,... llrix, Hr" ,i.N tI.I.'II.'ln. .,,, II..IIM..- .m IPHYSICAI. ,... .'. __: 1.44. .a 4n.k hal .', I.nt41..gsabslat. .. ..arkl. rainiihallMla| ,"' k> f.ll.rl. snt. .. uil.1.lai M Ilk uuuivw.aian tIll llrrt ,saashIIa. 'b na./.|>rrvalk>l:

.4I.tt, ,. J.J. V,..'I.M, l..t-,.. I ..'. ..",. .l..ttlt., .tI., ... .I'r.' I .. Mr.,1 l.tl i. I. %..r> .i 'YC1.r:41 :1II ;:!. .:.r l > w1' >aia a. K. n ala| >awt ImUUim.: ai It,. g..I ..1..1 fur. -' ,, uil.lk.acail| nta fully 1 .Ilina* lw4lauamml .. 'ha.sUts..nl'.IlaIn.s.p.pIh.I .
lt :
J I I." ;
'" ,I I "L.IIII i- i lb. tla-T ; Ihrwlltli .
k..4 '01'.1111"|| i {stt.1nt4..t.titl lh.sthI. Hlf lla | In hilt kaitiaaiai nftia.1 >,ainic '. 4tm lla.En4miUawltllltl.a | .
-,, ..i iM.lln.lll lirri, 11.. .,,.1 llai ,i II.." In id Inn., I'"In.' r": ,-r-:1"1E'1 ..I1.5i.' i. laa Inati |.ai.lt.,,It r.I.I'| | :, .. u. uwdil to Hlaikl.iwii u<4 laiurllnt .Hut 11 ul Uir.,..*wrralaliua > rwlkxl !I.., 1'sl.lNtk. 111 itu kiktt,

II ,iayl.a. I ","It'" : l l>. bs... liau lib.wk ,.k. WWa.iy b, l'htPif.tsl,4 tUHi.anuaiaia ka.h rra kail .. .Mrtnl .a..h'Ips.a l abaai Urlrutal
I'SC; 01.\ I/\ 1m.! : W0lk; |. 4ry .. >n U.ta a. .,4 ami laiauwa
\ ....,. ; ; .
u" 4iiU U :
w.II.J..h.( .lmilaliiUa.-k-a, ,. sad ., ..
|.r lbuuk IrtUr 41 .
II. ba .
I rk Ii It. > .lb. ".. .Ull .,..1 >ln. \ln4.iH. 11.11 ,1..t..S \I I. I I. ,i.r&u E: luirwraii.1alKlil .rMHk ami kl.lHl uiu. Its ra.wa ,4 M. ..... 1h yai .4 Ha. MtflarfblHX whk-k ,I ,

;t ',i tI"" .av r riaauaaj. imvi 3 i*I.I't, ') Hit r.>\ traoul 1: J. M. THOMSON 9..*. fjl,...... 1. .St ti'5M. .4 la-fjll rlMoai M., .*4tK. ,4 .Kinly, mil Its. l..a .Hn it,.y kHul. ,"4rk4t N :'::waa Irna"' k<..a.an.. kn.aly ua4j.| ...l IM"nll>wl kwjy Its at ...Hmualal who_
n. .4q I I..t4> Uia .Miilav u>aK4> .4 krraill 'llakl. W.iah.nt."s..l I. ..
"i .4I.t{ J.,ha II*. Ii t. -_ ,- ::=.2ll aiy iy Iii iu.aa4.4-4 11wy ...- .i-wln
I i: ,f .. -. ttall.r, l.uii,:I r*...,. I DAVISON & LEE. HARDia MCMCpy CO.7H roewUK IIII1'H. .* an.)5a ink k lAsh .M hlIIh.,11.r ik. lun, uill'uay stIlt t. Ilia,.kUiai.... n.y .1. |I.tts..s., Ihry fast In 'llgiirM, .... uaa'. Iban -at.' ..4 .Ikallla.

"I"UII I lt *tn.jlull X. 1 U1 it..! I&VU.KUkGrocturion |I.., 4 hn la., Hua Ml llk ..s. U akxirktful !>. <] iharaik o ...u>riw>. kai4 | iu* ba.. rawrulril Ihrlr *..u. fatauiy Jiaaia WV4** 1"1.1 ... uam
.fl.o
I ..... II.. It,... \ t..It.I ( 1 h II I ,: h. .. ... C'aim,4 i|>ln.| II'* km) awr Hn ,k. I.aI| t..'.. ..110... n.lll.lryaMl )-t. rtljwaIt.", vt pittly| Ika toirfrat/,! Hut. I I..rMuulirui. .r!.. ku....k

h.It IH.tl..uI ,. .... I' ...., ,,,. 01., ., .' 1I.uIM ,i.l ts.agt.I asS ..ikna-kM uaailk aa.| than .. l I. .lh. | ilaklauyrfia T.U.I. aail HlH aratlka Mil ," ikr IwrlMl'. llnaaiullb- waaa p1.11. *4 rlk.hawl

II I .... ., ... .. .iJ'tll1.klthaJ9Ois' tI'h.st.I.Iaggt..ast| l *l, & tf< making*, away Inau |HIW rf. .
, II. \. J. I.t2t. ..latlav am. ha,! uu iaa aaa -... |4ru ,4 > mklu ..tlna.wwru .
.1 II.I.. H. ami r. .. ") *"i'lalnl "".R"" ."J :.It"R. rf WM U.V..l14. I.. ktlinv lM4lwr da, sat, raiw4 la* alk->| .: th. irr Kijwl" s1.1, b. aw ..-a., Irlvlnn IM rack ,4 14 ,H>I has,. sal, n .*.* .4 rani
.' to", ,.. atritt.k IM T: City anil County Surveyor. l knl l>. Mu-k larkw -ll,..f fi.an kuuauiUy ,.* Ikr .,a kl 17,
..j INU in ......, ll H. PFIEFFER? & .. 1. 4 uruul, lu.41. arsm .aill. mu anU.ila| 111141, nr usa
"N. It Taal : k Hfty .' hut 54 a law .. thin alibllav kau>b.aua aJI"aam.. llnaiUy hit turtf "rbl ul. art*.. ._ loll,. .x.1...* M.aualial
,". UAM. .".1 7 I. Hal \I,.., lt.-, '," K.I, I. .,. ; Hwni U. b.s'U..l| I.f Ikal wall ,... tbry ll.arf wHbul 11.1 If ,Iwuam, .
n ua.1luu tart
nm .l
.. ,.t.,. hunk b...'.. ,.11 Ini Mantles Hearths. Coping & POSt ,.....,_ .t ..."., I I ,.. I '. 1. .1 l |4aaa. )< ,k.. ..Uiawn sot laMtaatiia. nixa-y Ikna wirluiw It,, UitarlaJ.ly m.hitnlnlui | >au" 1 na taluabl... ..|ah.t1qnthw.gU..lls.5Il ,... JtSy
.. I..4.N 1.It. .ttt
I ,:,- y,,.'.4 I.. .. H ..t.. hu. _i'l I.- Mai'" ,14, !. .I..I." .I''F 't"'I., 'I. I, ,.. ) a ......., waia ah .*" Ika.... ...... aalkal .,...( n *.... kur.1 I.*r4au rnita-l, sal.. .vunmn

i .rAL 1-hru.fa I .""... It"* i. I r .: .. .w- .ii.I, ...,.... ru ".1,. "I ",i ,. :. .1'I :; "" ,. : ",, :: .: If |taa paiUatIIh.,5Ulsl.4a4' sIsollysi kir,. lisA .('IUIU.4U, II uullwl .,..| kav ,._.'*| Itt*. ', .>t iir .wt*
I 'I'l'.. 1.1.1'.. II..'faKT.I..JI' > T.> ar. 051 M w. p5 I.$4lt firy ( .M a talualaV la.lul .4k.-t.ai Tn Tatlawta k>ail ., ..
.
> *
I.' 'I I. ".- > I'y jan* -M (
: \ .11'"' I
: Ni. .
" N *t.dII M: ai'tttktUr', and Ship Storcs.r cc ;> lailH l bl 5511!. .kl la.litiaaal. .4ll. i it. "4 aai.-k .", l,..u >.. uml M4nu a. HUauan(." in Link ....

,.I.11 '1. Mi.k4.l-. kur,'k. II. I i lib. .' in |11 : l IMIIIUTB amnaM,! I.-.!. I..'k alal .. JU>H aau4> tl.. 1 ir.i wnx, U.hsI. .uvil 4iuj n $kty ima.u. .
I ". j',.I.,.11 lUaatn. .. 110" Ihna. Ikk k > awl lija. 'At ,. tI.' h55J ,
l T. ralmrn .st ,
|a< < : .... 0' I VIM an uil*.taj ,4 .lVw. tL.rl.rti
'b"'M ; ,
.
..,. .I.Nl
. ,I Nt--. s. N I brt't.Ns. %.. .1 I. lid y.lHMIIt ifl44.ll) 'I., l.. .V ttw naiairy'. .y tkvl'' all a/K .IJSI.I tat lnftHnl .., ,u4a4 '.<..u, tk.wn tbu .. ... Trrnt --

.j. t- r N. M.. t'r, ..," ,,. _. ,, I..".. ....... : WriRbton t haaUIhltil.iId'lIvlhl.a54. il.- | ,, .. UMU* au.1 i bin, alr$ ,lkt ul i-.1 tu tka ..... ami I,.*nl ..' lalju>
in.aln.lak. '. !*. .. a i. Haki-irv ... .. :
Tliar wrut lu tin .klaa ....
ant
,.1 Itt.t. I I. T4lt'4 Krrika-a haAh.ti wan baat Irtamla l a.Ttba
,.. ". .. I Ml, ,.. 4.it414a. ik as )aui ami s. "tuluk.1 ,...
A.te- 1,1 tIny sat .
.
an'a
-1., a. II .. ... .NI" P. N. Flag Ku.wawua.1 tluI .It ktnrra fr.aa
'. .. .' .. I ( HT I': aa fr, ,4 II" M |av k> '4 I, ul.In ;. .. .a .. .....
.4 .4 .. H. I'r..r 1010. ,
I _
I ; IM ,\ ,;If/l' la.lvm
JlI'flItTt.II'h I rHbtfUtel .1. .d
M w" aa.., I ,
.tt.! ... MI > P. H. n" .. *iairl ,. lit.bad ,it ',<.>. ..,"i. I I

4NA H.I'U"-' ---- -- ('H.AI-.I: ( C'II.\iu.riM.iuico ; : tMllrwxw'lt.Jwttu, .. >"4wiu ialalti. a- .,., ,. U>at '1'1 I..'..It.i., -, a ... I If \ "" uam .lu M i" '.". t"'l'-| ,
rll n. .
'SIGN' PAINTERS. Winni n unln < 1. larg > w, ,:'.l'.t l.ll-: .l ,11* a..1 *'.""r HinliH/. 1
,
al kawt- k ... ... tba .. I.k ,
: ;
; u r ...
.it frtO.l'IltM I .
\1" ... : >, liaklHiry .' I.. 's.5411..54 n.. 4|| I Hmu 'I!,nu ,iH.ur ..,,. l'ai'tI.| I laltvr.nl ta t

.- AUIIIA l.>\..*, ".'.I.Y. ..< -u_ "ItpNN ..., ...-.1 .Ir'Ii.I. 11115 ..I'. .-luauy) ...|I." '. i'ai It .... .yl..S1..sa., .11 t. >. nl wuikln: lb. lliw.l,
V N. a.Ti. ih*. M an** .1 .4 ... I l. knuwn .all kl nuiiual .Mill lalt <>l ulullutc, .allil: J
4.ntl.l (
,. '
Mowlai. mak armlk ., .. l> 'IOU'1 | M'HV WAtt It I:. ,. 01. ic io C. it i ,: I': it.ICECOLD .1" .0. I .aila. .1.I 6MM4 ar, rA| .1>t uk aSIa.I h. II I,. i'.' "if M ami
.
I Y a. I Ililuklun
,'. ,. .
Hall.I lai I'al r..,1 H.,.. at.,r.iM.1.. lt-ll w iNirlUK/ tk .IMWrMOIilSO I.PATENTS. .41154 I. .... .. '.dy .Talhrrta. Ik ',a. ..ala Isa UutV I. in;', IH: n, 'I.'i': |.i .kvivuur

4. Julll')1, : ; HI:"II.HIM.il .. ." .. .' .UU, at. 4.Ti,|.k* 1 .1 I. ..,,1 l I.11.554 I.- S p51st.. ., 1...l5.., 4 ls.l I MIU.V, .I' ll".".. lUaKrftll lH M-lxllllK .II 4

h .... .. : i ., .." U l .1.. Jakbnry ara afan. tsI.I.'Iq.d.ly 7. .trl, ..I. I". -kwn taTka.tuMf4lkauva.ral .... I.. .uV'r ilu-. \t. .laini lu Ill.II. '
.. 'liil. .., .. -
-. ---- \, lu II. .. I K. 1,1 ., lbaO.ku.ir .
at
I. .. .. .. J .. > 1-aJa 0I5 .. tfca 'n.outk 41 ,ll.r. 1,1.ra| rlr,.
Uli.w INi>l OiB.r. r.lsl.i.iilnllkl ." 'I. .11 Ika inkalalanii U Ite. .riit 515.4in..hagI.tIIsIth.'utc.uis waa hail I unit\ .r.f, tnurnlfDl'l
\ 1'"un.La I..'... I ktataw. lkanau.Mr,4llu tiluuimaj.l. ':
S.. I. ,I. II. It. .... : IVH.a i"lt. Hi I' ;r: wuuuJ fry .k' ,4Mlala tba t.*.h, 'inI.1a1a1.4l.I .._.., ash tary _*.., .4 'I
i "At. u.umrr tI 1"11'11, I 'lliUt Is.d Is, 7g,, tisa 'had. g.4.k. I ... .SIlg t |uiu.-a J( : .W'I' ;; 5.154. ut ka latan inb. at' .,,.1 '. . : : : : 1
. .1 : 31. "'''.' 15 akUu. ..14. |a .,., .,> r :,!:. ., Un a .w. rarw nt* .4 -lIla oltkv nl J5 i ut |511.1 biin.lnil$ uf
'
I .. ... I. .I'.y. .. '.0 .1.. .*lkl. g Ntis isq ks. S.. Inraalual I b > ,? fautM a .. ,1.i 1. 4 i | i iluiii H lP4S 4LI'I.
HM UUaoiku.. lU-ibiuK |
i
rui
JU''i' A"k> Mi. J I.. Louis A. Anderson IS.. ..*It I. .a.j4 a 55 .4 Ialh4g'is a Mlank nu.lira.lu.. (4 all, .1 ."i kualniaa .... lix, .. .. ". .t: U> injl: ;arjxl., ..Uwuiug; 1

\ ...UL.... _1',. :!:;V U* II 5 ; 5 "I u. n4A laW Tka a.s..a ka4 a aiMl a Uu.k .'. l TaliMi ,&:Iw ;5sN' rkry .n.ma l lk w_ kwu ,waxk .!.. I I. kl.OaltAll'l S it
rPruN31t 1.4.1. *s.I l sla4 but. Mil Ml km luaU >? Ikliupt .11..1 |t. -I
< |
Ita
S lIsa lInt
'ai .
.ti4. .
lls.haaal II. ,
.
POSTER ... .
BILL "
"
CITY A I t ni.i kwfc._an. U. .a> M tut' t.'Isjj u a.ll. pt.n. ., ..,, .
'u '
? j
01. .. .
A... i \ .. ., "wir)W' uMat ..' a.f. 1'\
uv, Ian. ants tka ka .. .
I. 'I r.. .= ..;r.l' ". ... .. .qttiy Hala 5.11.11. ..-4 taanlkayin. y ., yAt I ? .
.. I. I" \ '', t.-.. I... l5.I WIiN hSnInI snorrLEIi t.u 1154 slap la4. a. .s al .. |uiUia> kl .k "> ,., .- 'I I 5 III! ".1
I .
.. .. Rtt'.JY.IkttIL, r. ". ,... ... I', .i.tII ;::.: .: : .t.r:: Ira.54U sms.i 15.1 sais. .wan !.. Ikal Ilkv h. MU* ran .k .* uU Tall. __' L.

.. II. .. r. Ii _oh Ii.. i.4 .' ,4tn M IIM Mr MMM A B* 1.4 V..ls a1. .. ." .. Ul \ II S, ,:

Joll kli \ .. III. U. .tnt .w.. .14 .. '. t ._.,. r.. --t >.. *.... *..'V..*"'"* DEER.r a. sod cfaU artMW la Ti 1 111,111 !e. ......". (ha ri.' ,.. ''t. r." .1

.tI I&. .., ll er urF, I PiNJI 3t7 .It I-,.. 15.44 IkM. a/var II. ka M* s4 AlM l = ,"5nt.,41..4".=t. 5bIt1s.l51$. T....-.'' laii W .t I) ,\1; ",. i t', l. '..

I... W'l .rusmi '


# :. -11

-- Sa-
,
"
.


-


-.. '

I on\1urfcint 1IIB: \\ATUt KOltMtir f: :. ,'" ; ; : :..; I,( IHI ,.ny rU.\r"U'IXt) f ;3I': :: \ I PI"rtl < lire T NJNTUCtiCT ISLASO, riiiriMtiovlli
iL'rniiuotit r "ll 8ItC.O Ii
1" '. c 'P "e* e. ..MHillk*, *il.nlflf |l, ( ,
l" (
t"" Tl .""". I iiit,'I 1'' Mllli 'III ", ,"rjI. A ??> ,

', ," ""'" ., IIII in ."" 1 i il 'I,: ,, 1 I' "'" 'il ,. I III I" '. \1,1 I... .4 ... t. ,..",.. .,I. -.. riI 10 ll.lklk* k 4 mM-PLbln*. pomiaredwlih
"'11. ,11"111" In I ,
,II. i-rl .in 1.ln.ii>rriitiw.p ,,1Itei
'( VIH. I I ':UI''II 1). "u' I.., i.t. ,. .'" """, 0.1 ,, ., ." 1.1". .. "" ., ...,., ... .... "I '.I" '. U
"I )| |* ||" l ITt ... tl'' iiniewbun tlmnr mnV4it.il ir pound at ilitcrml
l I"ili"<"i om.' mid' n 'inin.t, .1"11't" ''. ". ,"'.",I Ihu. ,I i I'' M., .!.. 1,1 A,IT. l...H.It \ Mt I In..u' !|'I-I| i il I. no like .. lull Hiotlnt-e in Hi* Herenth noui |
,
Reduced Advertising Kate. dun. the i l ", I..",. bond, lurf WHMIiindrr "' ot' our' n'a.k.,. 11 l"'n iirianilt. apK" | '>'i. to In. bnl ,. 'h.\litlltmm.I..I wit'i ilnr; m."h.I mlm) opi" ."iiimkul I l"r lip.'. ) or pmiHiia from cnntiou ..la Dilo mailing enplpnoM oxtiiii.iti i
1"1,1"1 I ill
I .I hl"I' i fiiip.tlon| .ifllinp wheiillmliiiir ,.,<*.> : :; I' 'ooh mdf moml')" i- l tit., | nnI lint rewnt dat, .Nantuiket baa and foiir-llftlm
t.di >n W m light ,
| ,
anoilii. r name. Snipped' of ItVpbli I Ilh.1) art- .In.* it lhl> .1"f"'I'' : \ | I 11. Ii ivi HBO ennlauil 1A1.II' m | i, ,, ,
,. IITI" .T', ol | will nnk .1.1.,1.1."II'r ," Mill, "' lotulopiu.ii In Mttirg
TII .IV.T A''" r M I a. al bein an Inlnnit if m orean
i.I..II'.1 r >
... ,..11" I" ." "., .of 1'. II"." .. .. | an,1 I i in'"", "ntitiii' I pin- i I'ILI. "I'lial. id.: vn'4l I I"<. >- li I',.n. ,/, .Hn. t 'hi-..|H-akn an I II d.nlj two in.anil.' HwthHl ,nt II 1 .WM iwtal park.artrHlgr I with .1..1..rt .id,,iiUTiil ,, .,.,,1. ) Vthnteterodhangn ami retolii' Itto | (, Hmolhoi ,,

,. ., .".. ''I ,, : Mn\t'" "" I'" ..I"M.. I".. : |I... ".h.IIIMII. I li'J 111 .inllMlH.liml .11".11. run. m .Hn, grrm .aiiiiinu l.iwili:r: : I a ,hole inrough; the '"' ..." .", I..id. I """ 1..1"11 lion may butt taken | lnc among th* re.pe.liv. I) If then win n ,

k ,' ... ..,....,,, ", .. .II"". I I. Iho 'liiriiialMHi, of a "11'| mtwhoai'nf ; fin |"t ii..ml, i.i IT'ii.-r 1".1 HiI .,. 11".1". .f .Hie ".d,1, rrnti.r .lb.I mlK .\. I niidii .,.".1'1"' .,ni 'il".1 ,, l jo.li-a|. whuh have from tlmo to tmi* ,

P lo ..iihnl.i' tiMfuM worth | ....P. ... In IHP 'in HI'inrii Midi. :i 'l.-\v ''1' one little fit.lor ". )'I. b., "It would ah I .t t, |1"11") '.1.. in I 1.1 o'h' 00 il Ail lt> territory nlwn)> IhU tile ofthea nuiiilHrnr | mindI I lo ( ?? ? ,
Ihfl.
",., All" ''''' '' '". .1.\I. ul' -.'runli.u harnihaiiiv
I ourth lirger
, II. I Il, I I.. ; nw"y ,1.1 a dnulili
nf.lmk HlHiiml "patlntr 'olar lompiiHii.ml Dial Hie l 1.1 l ll.i.ieai iin.l 11 featurvM attrtwnt i
MUM mil
n" I- winaonni
I."I"I .iiiniiiKlt whiili
mi" ""' ,, I luK iV.wrp..t Unt.h I whnt.itl j our goti mm." in '.I..lh
." -" ': 1 It"., 1'-' :, ., .. : Hi.. "I,1' ,." lilt XI 'hip" '. I', I.ir ili did' mil, unilrlhim ., "I'I".li"| | ,: but HIP I.H.1"1'hi. I l .. IH'n I b I It o ,in Dili RIIII Imm,i.I lit.' Ill ll* .1 1. n .I'-ler md .II' 'Ihettlioli Ifctween thirty and forty ill her

: '" ... '\ '. l I't Itnlroa.l' ihnrlir, in another' form. I MOM. Hun lie'r nvi'r*'"' .1,1" olHmf ....." I.I.I) "i..I.| ,",,1, \ n'iiiinon lnwth hum, I I'h Inn.) I m-m iki.iir (Hitter ): diHtritlon : mil,* from tlm mainland thin at nip ul lint Ilia ('<> tin I \| ,
It
: ,
'j : : :
: ;
I. j i : ; : : off. ml ItIf to auieeedIng pit |
,..' ., ,.' now foul Im ;;i ; .I l.iirnltliatlh- Inid. inlh. l iri-lilnr., and I not in tin the nond hnn
boiufbtm
1. .. or : "', I "', I" J. 'I hot prnvl.lo Hull Hi* liw k .Kkiimii) w ,. 'In ,Hie' IIIIIKIHPiKi.ipaiih' 1"'I.I,1 matiuti and .|. ,
I li-l" ". 1,1.. nmd, I Ih.ir i I 1"mn for t' I 1"1 In th.' oand It no.li. in Hulr I 'mire hiimi nut. "". .. if. n. ration*, a hat en of rofugn |H ,
: :: : :.: :: : ::, : :::1 ::' ; : 'be paid InilllH, .!. hold, ,iliirlui'' "' Hill |1"ltl i ,1 .. | | rent and and now MA nwver Im
: 'j .1 .1"II"\rr .11 I Inri-oi: ibainiiliiipiii I : an I t..i-i l jiirt l In t Innx, an.I hud l. Inint 1.I'I I ofII and, ,prlmiiry ..fl.I| pr-aee niiiuior, while tmlk
"' l .:1 ,., ir will mini' of.IHMPIII .. < In DM, m" Nortliirii: nml :: ;:: ; II'_ rout'of / fore dotfiewitttriuiitiii npiearoonnplo| tho nthoi (
'. .1 """1 l' ,.,11" ,..1 ., ... '. ,.. v."u"'I, put 11,1.,1.| HI ,1 p.irli.nlar Noillittpilini I-OIIIH| || n huh III .lfll'r. In ,itr "II 1".1' ,," ,1"1",1. nulo ihona and | |

", .411 ii i I J.i 3), "1'" :,'. ,.II,..., Inlili-l. I"|.r.it IlidI alli'nllon\ 'In Hie I l.i-i' 11'1,1| in |I.,> OH llmr i .* .. irimndIhpii '. >.,t'1' right the muk> of thiit be ,oljii.ked" and, |nlti, lol I bt "I.I nl Hour to HUM* who unkita with | |.M fiirntily ?intpniniis mil :, ,,
.nun1 "I la mar
( '
> ll .. Iher nuiulxr inultlpljlng
I., H"inm 11Mo ', .. ,.. II! '"'[ ':1'1'' '' ''' 'Ihal HIP illt giani. i....1".1 I..ihi. .lad'men: n' "pi.iiir| iHilldinxIHIII' .anlH< ". ',m ll.ui bill Hint 1 t I." wax. a liltln' .1"1'| IA'I'I. Option" In.lind i.i, II""lh' 10. olIxj. ttloini Hint Hie <'i>tm tiii MI
I thr ( H.i. l.llll if Mr "". ,ma.1 li ol of rapidity pavier| ,,
".1. l.ti will' hi" .h., L.II'r 11'1 .: Hlur.i.' P ''I.1 i"* andjnilr. I | in
mi '.in. ul,* ..fmirilHK. .mil.I.' ill.' .* pi:it Hi (fo* lot':In: oimp-int::: for: Illhintinr. : : I lion ,- ..".. .1 whli nml infon 11..v., 'ininn' ur-al 'mmkpl' liomwluibll .r wi-d 1"'lh..r lightly hoh alimli. .. II would'" Im hi,Id' wliullt' .U 1'ien in no li |pffrnih| conmunlratlont i po.ii| on 51 pound* more m ,

h lili""ii. ,I ..,.|...l nml .10"lun.M. ami, pat HIP Inl.le.l il,, I I II''I tiiii, ; U, IN our 1 .II""l onI ". ,'unlrv' will ilr iw tU ,iii' on,, '(Uirtirol an imh In Ihi. kiinwHi. vaiiin.e i wild onr Ihioit of got.."inin. t-c.-on tin* Hliind and tho mainland ller limn ln

hllir>, rl 10 .. .. vlr I. I iklnn month lire In I II" ha nl..iiUi 11) ol. anm..1 I ) and |,. "IHtH' 'litt., .l HinctrlriilKn In HIP .h rule I 1 hut tin re will tie noon l It ointtiiuelUIMII >tli Hie other |,\| ,
I .. ,"nl ,.... I.r..... .?. ) "plug* I I > | ) 1..1. |" '|1,1 .l lN..w ..1 nl. ai"d' In ipplt "in i lo -, ) Inwlnlir Hint w k go ly
',1 i .
I" i-.li. mil right ah. I ,ill I II. | |
'", ,. .III '" I.. "... .", "".. 11"10' ., ") ,Hmliil.'. ',IP.I .,1 1 |.lot !1,1 lo a .. UIXHI our. Clli I'ouiinU.HIIII Mil, ",". am tvldiuilt, mu In" r .. | a l 1."I 1,1,1., wiile-piful., nml, dmlt alntiil. i. 'IhvIIH. without the piiHibllity ot pnwmg to orfioi.i logillipr lu ilirnliii,,,, ,< n
.1.11'1 .1
", ,. ." '..1..11." ,", ....",'. H.p n.l. 111"inI I '.lo"i' tin'u' prpM.ul opiHirliiniIrlottoik ;- ,, ..1. t ni| >i.'' I ww mil"nn olaliolii.lii. or f..run,nn, .,I lietirnun It horva It* ulatlnn Ii nut fore, I III* fliflire
., .. iiirI, I" fund, lor 'ln'II.r| .I.1..1.) I .I.. al oii'i' '.lll up ,Ihl., "I.I'N| | .. IHM I.M. an,1 I tune I a po| M idlOW )nnil ,|
\11|| ir>'lJni l h..I1. rH r. ( i p. HI.' r* in Hu' mwaiidIII .II..I I-. in mv .|iiln' aed ha*, it ivcr benn I adv.
.. "" immd, bv Iho.llv for (be. ,I ml ion I r.nll.. for iii. Ml..n, .., all "" J".II"I'I. Im n nor y
t r throe
'' ,' 'h III" ,VnTlte. illlliV.1'. on an" |I" | lit'11 ,now o|." ngio Hu'in. I I II .1 i n .,In nm ti-iitlu nf of iiniafiNi ntun ro or rnughA, or I y discor lanteh time* a* KICK! n* ono of ihi Pai

orh 10..11.. .... I" ,il' Ihe walir ttoik; *. ,ho.n. ""il .llm M.nil.. 'Il Ufollv 'h"I.I I ill' "I ti.nllirn in llm. 11 in- ( an ounce .. gmWill from tnrlnna cliniea I natiorHhiioH
,. .. I r.o .I"il'I' tnenl" nu nl
',h"j I Ml" 1,1. I "1." 11 1"li. \1".1.I .m thul hn wld' iw 'In.ml "1 japor uii 1 nearly | ,
.h. ". 1" ". ,. ''III"" ''.'r.'10"ml,* nn..1 I II '.re 'U M ,,,. mine i.f ll. bill Iho t I" 1'0'.1| lilom'V, OM itrePHuiiiKan pHtid IM-IH. 'I mnd. btP.| .., .. .1. into' a "..1'I'III.| on tliuniiiKin ngulilml M.IIIII ol II.IIIIH.*. riuirentlna atheming 11titament

.| ,I ,. .o..I .null, .. ..'or...,.. lll n...I ..n. .. .I"v. I* all HIP .nh.liu, i Hn 1..1.f'I. ,I w ali.r wink" aud.f.n"trim' l.ni.eof | .yo.l.. : II."i"m", \-' a.II, It. I,. I hi.,..alie KOIIh -* .1,1) iitilim I 14 lnr/pt| bi.mght neeker or wmngdoir llnd* miiili a* thai of |1ii< ultur <\ | ;
'
I .1. I It" V iiuMl h. illi.fN.tv 'III. ul... h ivi ,IniiMiit nitrmtlvn turn nor doea thoilet
li iV 'if'I it'I. niuiiti. oft",,,,, Ublimaii.viibii.'pehire| | .. .. I" )Minkutl anlringtlinl wiwaltiichp ) 111.1"11. eouplpd .1'1' n.ithing hi. alurjn-r louniv mil pin ,
". ,I I,. I. r 'h a Im l..' Hiil 'Inrtli i annulIIP .,- .d. Hu m,U.,. t'ki''H.pr nml...rIhi tin. nun Imiiiinir w"* aiipliMlun ." |1""II... f.r ilfl.. 11* nt HID hob I thief ur mu nk and ,, ,
.
II."It." .1111.,It.. '" ".t." ..", .,".,," ..,t..,. .. ,. \\ ,.. .id..m., lint wnt.rwoik 'ma'1.1.I,;.ui"tr l" .",.!. "pnii| ly ) Iill.. ol H. 'i"lr ( ..'.1| I miiiiid (,, mil HIIII n ,11,1.11.1' Hit little ....I .inii.11 Hub'ul, .link uponlealu Iho rogue Hint pln) upon od< ty gum rally linn than tlihor mid nn menu ,

".,,,,. .r ,II''" II...." 1tIl"IoI." ,. will ,.".1) 'MII','II|. ,\11." linntil I. 'l.u.o ,.., Ih.i tilt Iniirl 'Iti d.ioinilhillK I:'ompint.mid" with I ....1.01.i',1' i.itni. 1,1'W i out from ,'r of tin I *. 01 1'111| ,tl till.Iu i nnto opi rale lu a plw-o hi re ho It rln illation ttotn In
.",1 "., "I .,.....,.".. IHIII I ). win.. h Hny hu.' n..n..) the. |.,.".t nn.l. "I.kid tin in,nn |, ,Ilu. iiio.tion| i. tnmiiiut cannot iiilp away o night* and where Hmi and vim, |
. ., ,, ainl-ilmd. IH.I.I.. .litvlnj' Itkltn andpmlui 1./,1 nf. 'f' .
,, gop. |I" '
.
.
I .... "".1 ""or ,i'hll.iinriitp t I.. ,'HMI' ', ) hl,11, I i. HOI ."r I a.til "mil, ttli ,nipilngil.ip.iibli'h i mirr>.un.liu. ar etvn too itrnlghltni d over Slim rnpioii |irr wnkMO III
|
,. ..h..rll. .I.. .rt. hit, il will o-l I.. ofmm. mil I ,I 1"'JI"\ .1'1.1. Iuulm 01" 1.11' I III.
I .' '1. "" "".1 i IIIMII < 11 J'II '"'nt'II I Ii'"IISIVP hnildini; OH| 'riii.ui. "" ,' I" irin! il apart. Ih ..titIMl | .iimpliiaii for hi* line of lui.lniwllu lln ihf, U I .

"' ',=;; ';:, .I :;.I" ll ;.II"I" ".1. ",I. .'t. and ll.1l' th.-.o.l. ..a Hn. |.Ingn I Hi.. ibinoi.hin.'p .Ir pilin, il .11'1"| | I'i in, with. a t Ii.w In t.|....0"1 hnd I.. .. li"-I UMiKht' thinUhhMVII .."". ""iin.torml| | f",1 I l"I..I.h'1"1,11..1-| ., I I* a taraillw for wnnirn and Illltl fill.Inlpil

.,1..1". I" I"''''''' 1.1'"'' ", 1" 1'ili.noli,. Mill Inm' net t "Ml, hail mil IH, I until.. .' will IH. in 'Hi," iiiiiln, "ii"i I Iponn l ljr. ''. thi kiiiiu-H ,f the Iml.r imn. ..,.. "''i. .." "I il ..h 1'''',' thi'itn' n, and nion wi-king tnst an I IU ip| ma mitlor of
.. ., ..1 ,, ,,,,",1 \11 1'1 1. .. ( thin It hI. I ami ruroation through colitait
tl.lll Ntn
.1. Hirm.l I II '
II. ,
o. I" '. 1.10" ,0111" |" Ill | It..I |"il. aplin ul.,1| I HU" Hi" in ,tin.' Ponniu' w lit l' I'nt. hatii | those
..
.., l-HI, and 1 .llu ail nil tin .k.loiii.llivii.m it Inhlng In advprlic
I' .. ..I..r ""'"101..1.. "_" ',.Io'' r... : .I.r 1011itimlioii'ol ""f'I""I" 'rlt "I'| .in uhl h to '' 'inl Hu. ,." I bmki n HIT I I mki n li i *tijI > I.u nil 'Hut. lint,' 'illn with nnliirctaflt dmiosoil| fortheiatnd*

I, will. I I. I."r",.1 .I....rniikinii It.. lailN.. Miira fiiinl.imHi .. l. wil.," nn .,..." ,I .) .liin' olwalir ol, t .,ill.,' ."lkh'1 i I.) iiip| > .". 'i.il.m..,. ""I.I',1"I ,MIII,I HIPwoik.ulin.i.l 111 I tutlrfiil; ,Ui.. m. tin. lu-t f I i Iniil:, ri .,,.i dtliivil tna' Iliov i inlpiilid i iifra| | lo U hlte w ifigeil or uli ly mot 104 tenm,

r .1. in In'lo II'Mil.,..n .011.I.HIIM I.H-woik ,in U. il H.. I II Io, wink* ,nimir fll.nl, Ihunll 1,11.1." ",, IIHK of hi' ..minord. 1, lu .I"I.,I"'v. ''Il". mm- i I |1,111., .< Tlm, 1"h. 0II/ \luuli ,..,'. orhavi, filli n.n'Into onl.lnplan yaoutn nninmta thoolmeon every Imnd.nnJ MWAIHtll

, .. 11, ; l ,,,' i iNulriiti-d. Hiu ,il.r .if thi inmpnriMn ., .. Hit ullently to or from hnvi n anilanthoragu
,
,1110. .'l,"' paj HilHili-l.x.lli ill., and Inwi i.I i. "P""l.1 1.1" ""II I Iti-ili ",, ,11.1) n |H all dI .
illtiilarlV. 1 Ihi Ittlt, ni.l anil thrlr >
11"1"' I. Imibt' 111,111 mooring comiaiiit anditing
r 11 1'1" .I.IIH
fl
l lo 1..1 l.l I he .tnti niPtil. I hive M"i llureal I

.'r.II ,.... l'I.fl, I." ,1..1".111"1'. 'I In. I 'hum!I'I': :Ino i : 'InbliH for ,Itsiiiinlmiia IH.I "ll ill 'ihn luli'sl impioti.mini. '. 1'1 nl Hm. tuii"t| 'm ndnuriitionlluil ..undiilnu, !, ol Ihn-o "'',"II"ill..I a iiiii.laiitly nhlftmgand alwnaI "i Nn 11.hi i hi II kJ
,\ f.I'' .. II \y. .1 our i'it* M't of | .MHI.II< In i I.iU. 'IMruuirl! h"I"t., I wilnjint ih n.ml by day or etrniag toem I
1"1. u:him line. 11 \iu h ,toiI, I In n1 (11 Mt.ih
ry proliibiiiuii hi. hxtit IIOIIOUI
..
1 ri-vl. <.f Hm lot il lo hi ,1.1' IP mid
"> l win nobloiHuilngnul
) i ri emit Hilly lus-t Hintnnyho.y rein ooirtosy
VIIII''I' an alwav< 1'.Iy.. |>ili I IIn iux a .lull iVl-borw' | I"., l'd".I'I' :: : ,! bate .il '
-- -- r'UI In Hi" I 1,1,.l Male' an'I 1"\r | \ha. l .n nhlo Ui ilo 'h r, tofomwilhii f .1"1" lmpir' tun vert |< h flnod Interiiiuriw are not

'I UK l'r".4'.I.| C'.
l. r.ii".l ...milIn Min.fIx.mli.M; : "I'I| Hial' i ,I In. niiub' |" ,' wlinh, .. '' |' ,,1".I'Mel"" I.pveial r. ;Ilu l.iiil::::I, 'lin,: : I I. .Ihl.lid: : ,into: I .((0- prot.,.tl., thrnuvh nu imh of VII H '. i ild ocian ollurs hi ro all thnt i an tharaitTir
SlrimlI'arln ., apmlmi I nt fin t< aniuirnniilug | boih' 111' ', "IVi.on.il iiitlmmpnii.il'\implt' nil' h, bent nilnitriitlon for
HilmiiK; *. Ill ; wlihonl' a") | of taluiM "limn ui.i ,piccnlabli r 'mm I \.1 uni tlo ui toput r
\,1".1 ..I"I 11'' 'hl"l. | pi'IHI MIII if, | | | ) and i pi. nml, llu, loi-iv'.iili'iii of ,theglint and wliitlu whilpaa
\iiMilmn ilinnifi; J-i I. HIP .uiitlc Ih" 1.1"'llK I .11. ,,t.'*i uitli u iarino> of pic. liiiDiimty on.)
l d
I hi 'b'input 1"1'111 ,1"'H'I.
i I.., hi.xlnn midhltim> | hipripiitnipiil tinlh, Dm .
C 1.1.1) lo.. )' In I" fl"ul".1 InliPaitviPBUli orliiurytuiiki 1,1'1'''''' in llu ) the hour* In bonfuu bulbing,
| ,
1.A.II.1 iinH"P.I.NI". I li ,I'""""! "'" UlB, IMHII! '11,,nl. 1.1, tar [ 'to 'mill' + IIIIHIII.MI.III' '. whlih, i. 1",1.1 tor aninlnv III doilifiHl ,Mmul! IK) hoinhpriKiriiuitln "." "I ,,,. ". "I.I. a moibl ,.- ll-thlng nr Hatching tho various ootnnmooiN I n nl) ui nil I urn ..tii
'hl. | ., ib' 'iloid' thin : I "| r0.1 m. ha. l 'iu lul' wildi.mrilii I trn.l ,it with, ,I h.I",1 lul 1 holh lu umlHi from ihor. headlnnd ulw
nimkn or *
v lirply in an |I" III.P \
ni.iiii.Ho; r. i:." k c. | > 'i u. lobi iiiii.|' pl.t 'in'In I, nrliimiyiiHirn ,
1 imiKr AihPiliKluK, lluK-o'l f.l. ( "I'll"" wairr' woikii |" 'n"I ."M. Ual.umolubili 1'i:1::\ :, .:::1 n.t: upon: ; umliiiiil.il,: : : tu-; i uml, | umnt" a |"'uilhiily griim ''irtrili.i. llun, KIIH nll ', t "i-. iu mt jinlkini'nl 1. .tin, 1"1.1 Ihi enl rtjiiu nont furninh.Hl i* nrln|

.. (""" ., .Jrl i li.ii.' ... I.r' "|'piaiaiiin. ixliMtni| wh'n ho ,',uk, "I thi.Irtnij ,,, t i"w ,. ...1,,.,.. with. siui.in, ., live th tiry btt ixMUbki under HID
Nroil ,'ral'l mid' .kill In llie.
) of
.In.'I.III" "lk. >n | |, of Ihl' ,'illl"II".iIY| or Ill fuloi, ,') .: HII I thrnuuh'' thi' pn p'h.il oftlm aliindinlli,. ,' ( Hut llu, ntlimlid' |' mliditlnn of Hio union of land and .'
! ', "; 1,0 mmlu for II" ; for I.I'\"II." 1"1"1' will Im .. : ; ; : : I I"'u'. ,
.iMiulii.ii of Ihipnj "il lo.. ha .., """ I I' m i"M an 111" ilaj iHimo-pioof tini.V| t.,lor. i the ''I'Ir..I., .1'.1 Hi.iliohvln '". M "p
i I''"' .lit' and" our 'I 01 tin. 1.1. hm I hill tlm f.Illi.""I .",1'1' r .,.l.a.ulio 1111"111,1'toilinhm llmlittlu .lh""I" ,", l. ni mipnnleiiby h HM nl of' frl| in luhtng an ngroi-d
< ri/; *
1'.1" Ilio !l Ilin, iliImry hl.li"l hl..I"1 110.1"11111'1 ,Hint I. "I h.... that for free
l.\; th frotudnu
bnalloyi-il ,
"I' u w en.oyuient
.I I..I"II output 1111 .11,1 II an' in ol
bnl I hi IT I I. 'lo uln.ul inn d. .1-.1ura .1 ..11111 n-o opial.nd -,
.
1 .I I llm e".n. \.1. Hull1Il0ll 1.1., "Cf" I11. |1! |tiar, m' llnd, Hut. Inn.'lirih. nlUK tending. fi.ini HIP null : Into, 1'.111."II.loll.from hi* ,i.Kkitniul that:.|:: lh: Ixiug: .lopped; rou* or unnolng fontun blnoll.hinf on iti. i M i. u*.
'i
, l h bllioiinf anlii liilollir lonliibnliilbt
I, .. or 'lllKllll-w, Ollli1""! I M I.I4ourrmrlirorllioniWPilioO .iimbn, ,<1ioii ...' 11".1"1'" | or Malurnof tlm Mound 4 w ld. mild1hi "" 'fel ,h "". tiki the halm, nmtiiig It
I i 0"' .; I 111'1 11,1"1'1)' HOIXMItt | .... .il,1 < '1'* L..j and, HiiUtaniial whnrrhm !I...u bmli ; ::: thlntf WIM Ititi utp.t eicltlng 4 m arl. n. I lire. II i II
.' of old) and I ;
. "n llmlr ol.jw.t ..lilirr l.y .".li,1| I.i \\ want 'f."i".1 nunnot 1"1".1.lu" | Iw" ", 'I'v"I.., 1.M'le"1 and vtlll 'hu Ilitnl, with "1" ,.i.. 'Two inultirliartm I vim Th.id.a until nior' of luliinipi'; "mini IlimiI kuiPiit* of li hlng and boiiting (orthi
nbovi lime
.0 .
i .'; ,' rl l : '::"I"" ;:'I::; : ': I. : i ;: III"I.| not |I''i"1. ,' mi'mi an' "'"ia"It.: rnit" '.I"h.,'' IIIUP.\ .lioinl 1"1' ,'h'"I.llvo: IHPII "''il.ll'"I"'|" ,. of linna'i.iilc V I l :\iw'i-r lun.iHt imd' *, in mid: Ihe:In:: e'II", r" of ola Hi' .I-11', .i "I'I..lulll|I' of i..I 'II..i... In.*kct puttnne w-ein*, to and have othir*bt-tu like c.moially it| Nun
i
nn.nl. nf lapilal, and, not .'I'"V'" l I.e ii'i Irto-hllh.' h.ru Hmmiiili biniN. Hint.rI"1 miiko llil, tthmtHiiiroliiHit bnlo tlioiih! thi) mid'Ilo cfit nfurlt: j ,1"1 giiiti '') \ forme I and droppi-d don n win n nlra i*

nn,lit* foi,' Imli,linilv, and, undi' ''llm'd lulu aiiiinil, Ii ''|'i' Uiirc ol .1,1) U | | ,11 llm IUM l t.. I |kii.ki.d In tho i 11.1.IMu. 1 heiumonly p.-ralnt liiimmi .Irli, : bin tin tin 10 being no etint of room or any
Iho Imtptiouol
.1' u" |
"I 1"1"1.1 the
nxntul
.: : giavr mini I.
't .I""I..I" "ly from, 7'() In 719 : nl."' until | ,' of lite uirlridti' ottr an}' 1."c'I. iualiliiHtion| nccpMirh! to liio iHrfottmnif
ty "' : .. hno Ih" I'MI' .,1 re tasallonIxt Hit run.i' ormnxlitiiiin. "''1",1'1.' I: :llm lni.ln-:' '; ; : 'but: Ilu.:: loiiipmiii :: ::: .I ha. h.Mufiro. Iwui" goitm .|"llv| 1..1,110. In It* mrn 'he .port m its w iu And tin*,
.f .. mlrmplili' Ilu einloin., nl of lull : : : : : .
> ; ; : :
ml, 'I'N'11".1.11'| | | ,I"tl'h :: Hi. I .'
wilh Q th : "
. anr a umi.miv'| comv 1.11 from I to liCie' : "'\iulinthHi. i iI'1 name llm In tho inmi, nMipoKtril .11".1. nil.-pj, mav be ai I with p gard to nil
.,.". ,'' ."""'I.i." .,... i I. ".. ",. ,nuni')', Kit a ihnitirfiir. In ili.nu > ,H.i atiunil'' lalnfill' imi/i.l twcnlt" v.I. "I tlill. rent .i i/, '1"-1 iniiuirts lo Ihu | ro/ix/ I lo an 1 1tho inIIIM ollti.' I lopn the. e\Hiniuiil| kiiu!*. of ui-liing in, id ntiil to oman ortl FLORIDA SAIL LINE

I llr"oiionlln, ::. ,.,1. lor inn' niniilli. nlih llm ilglilnoflln 1 : ;: : :lo :'Hi, lu.. \In::: :I ;lliKii-liulli, ; : :* I l"l, llm ic."'.' Hntoii fur gr<'nt r Nlui-tloti of :I "I alriiln, nmuilltiniiMHl ; ol "':"al.i I'II.u" ,I I uol la liiid: b) aliorun, thofn h wntoniofnntiu kttluinil
ir "
or 1'lc""I'' | ', la'I'"t'| rilnlill ol an I .nmin. I nHiu| the by the force ot our, I,, gi.lnlure' "" 'hunt-oil,'.chC... atiilntt liit* ) oiii I.K Iniliwl it, tliuit

f"l> "proliilitl-ami f" lo .nk, \\c' \.II'I'l'"r i. ".," Llllo'Jiimlux, : .piiij. IrilHcnithi In; fiul 1 of Hit f-n Inrv' an IIUIIKIIH, Hn puplmHin: n. gun Miry to mi,In,' ''1 I....,,.. 'n".u'm be ton < g.irvof ailtnntngtik New York to Pensacola.UVlrs .
.
;
aio In fj\or of KivliiK' Hum a luirihowln I'"h' .,' |. ol lililuduan 1.1.;,) .111 I ha., 1.1".1.. rot- JMilo, Hi. mult* nro :, tinned \ ""I* >imtrtlvI Nor do the lord* of treatiou nloim
1 UK HUSH "I Of UlO >''H ill I.I Hllll'ljoliloM ,111.11..1"1.. I a .pa.e ttr Ino milt in I. n MbI. I """ Hit \pnwdir, hat tho JLY 'I 1'. K. litt VHI,. find ninUM im nt rmrontion tn thorn
or
lon.rlIml. )
I for Hn Ir mom, ', ..11'[ *) I llhp : I'llo"In' .I I. : :: : ,: :ttbiilill ; : 11111 UI Htrll.lll AMiAll
nit"l l I. 1"1 )Ir' iiir"oi of a milIn al Iho
wln> |1.1,, "1"< ; .' a rrcutir' IOIM iliiin huIwn | gum IU"I.I" it I 1,1.,1 dira liona. i 'n a lerUun dny I wl week,

((Hint |1.1.,1| ,| mil). liv, noiiio, ollii-r hem n fulr |>ilifl lot \lnl, IliacllygiUand 'n any( oihir.sin .. I. i : | ;;': ;:! : INunevilli:' ;:i :;':I IIn : wlllhti ,cominrutitelv' 0111. "1'' \.1 .\ "I'olilinil' Jnlire, na U Imipenrd within knowloilgo of INI. HV.IVrNON

I miiiU Hi" for what |.ilvul.i, |.,1111 IIMI. ,.,. Ixsii', HIP lire hi.hn\ IHI.nlu. vitw ol llm I ..L1 1:1: o r .plinl- imntaw. nmlniuully' tho llm. llm".'. s"111,,. ofNoillilarolini Ibo ril.-r of Itiis, a Indr aojourntr atNaiitmkit
f Ml if
t"lg. jiKt .r I. ,'" an I.I.Iami '0.1 i hnrgi I I. e.. timnnd Tin "" nml with her
a".1' in 01.1.."r lo il. In, ,mini 'Ihl. ..'ua.ltu latl.llr, the u.-l dif.fin.mo .loi" 1"11.1 tt .hutmiii.irHie..intentionIn wi own handinprar AIM'IK A I ION 10N.
, U i lii-ni' .",I I.u"> I I."I.t KII Him KtiirU tho | ro.eitdu I gtiillv ul I ,| of Him lu wlillo ou tho
,1..I.\yl. 1..1.1. \\vt unit)
Ihl"l innii lo li" 1'n.I"I. y know ,1.11 WOI.. tiom.mivllv and iIMin.btniin IV' 1, uhi I : n :Ilu"Hm liiu.im ) etrISS2 ; > I I "1..la'I'1..Ili"I'. Jnul.' ,,,. .Hie. Hu.n mi;| ur: ii. it n urn:"I,:mlly, :iu: i.:,.u ;d111.4ion. : 1.1" ''"I.il..I..II.'1 .. I" ,1.,1.
I.uil, Hill. lOhland ,1..111". II idlod'.iliJOilitl.' 'Ilu, n ,Hi- tl'I"I) ..". I 'loie. daill- I ,nnd:: i 'puili/i' I "* 1..1 ril I IMHUI il Nin > ." ". Hi. wa* aliirnmd." I In li nglht The run go ofa gniueImre ,

In lilxNim.il, at riiinmlini, I..v- unit ) tally, .kiip" Hum in oM.,lulionlhe.it I "' ,iooiliini", lmuii ul. iiiiniliirofiuiii.li ,, 1 1I I 1"I.r.r l HIP 1..1.' y i iitiiipi) "rand "'pio the' wall, I Mml-l.i. i. T..,in. ,md I i. tvJii.lui' | iiirsuiil imluib varlotlia from l 01,1 Mi|>. M tt loltlt.liiiiriini .

i.ild Unit IIP "wa""',' fill* Cully a.i., ), |" |* 'l.atuiiMilh.> thi' 'lo,..'. !1 I ': :; :. u.u.: .luhl.-, ; I. 1"' (''Ih.CI".* ,. .riiw.lir. whlih, 'I llu. I lil,.,1 Mil, ., hi.ul, 11""rl I I InHo illniiliiilive |* rch lo ulinrka, nwonlllsh.
iiiMir, 1'irry noll I.I"I .1".1 \'j''j".1: full oHrili i. ,n HIP; V ry ''. H I" k.1' 'm "' I hi II, ., and nil Ihal Ihe wnt. r.< of the latitude .
1"11)|",cr. Mu waiilnl Ilia K<>. 11 I.ca.y for |l'II.'I.| aiiaiiKi' ) H"liurlir 1.luili.u hli:: : ollur 1 mmill.': :Iw ui;: iinipiuli| : : ;. inribinnr I! II. ititeMi| 'I.ly tiuplot' I .h..II", ...ilul.' nnuH' ""I, th.,n IK'rfur.- ;:: Mtual::i : i, lt.I hun.:' |Mil I:?:: .';will ndi jilt HI 11 i iHull I cum fiirnirh nnlihoraU very llltlo nf'toiling iir.iti iiniiir <>|NI, i i iUil.lln

,' luinti.u they iin l>i tuy riKiilir Hu 11' thai nil ht nl 11 .
a* In give a alHinl l IJII 1..1 ni aud caU blug nothing'lu |K mm."I
| vim't ir tin ml Jii' .1 .ml, 1..1,1. |H rou*, ex In-.ti 11.,11,1. Whl ,Hull' eh'" Im il V"10", lo Hu' n."XI KoI .
1,1. ; ,llm Invalid and l liiolwl I" ; ) and Minli 1 I IIP wi.b.lraii : ""'"' rn'" ". .1.1'1 i* 1111'.1 I I ty .| .o. it will, !hrw u the P glnn of Vnntuckvt
moni ::: : :; I ulli ui.lilit' .
.
('<.If < .liiNsl.iiLr.. ) ion ) | e. linvii, IH i ,n ;nolliiilln; .,.linniiiami alp ", ilimiiwnr.l, through thi.H I' in ; lor /.i.I.I. Hut bUonKhing, Im. l al I InImhwl < ill! Ulllllll II I ill I III, | U
) an >i n
.
I.- X .
,
,
111. h. ,
llm ami Iluinin 'II" in ih ),
toiMimlion "
I. 1".h soni
I ImtnlHrn In f vnr Ii lln |KHII.1..1".1.| 1 1In 1".11 | in Hn laih' lull | rfor li.n llu .'r-.im "f ( 'mini.Iho .'. the king ofoi.iin Hrti. The tn.lal.. .r nil ,
; kind .
. :; : ; ; I | ,I In, pprnon, 1 fN II', ."...111.11. ,I I'with HuIli ',1,1.11'., | r M. r. Ii ndl
mltliilriillii-riilllun, lint, it Ulilllo..lr ,' IIIMII, all frill.I mid iiiio|, .lll..uIllh MM, iau.t of llii.hiM iiUi ,U.iilaiilullt "'I"vl.I,1 w..k will |H t> I t."r nl tn th" hI'",,' wil" of '' ri n h voiu whi ro tlai iximpnn) la at lot I
nnn.viHulr 1'1.0 .
I dI-'I.I. ,mid l.M.lu.him Ih,1 r,1 the IN'rtoralion and" a. l" in an nolvllui.in "''il' and and
tic
|1" nynipathi I Ie
, Dial tlio vrv limn IIPliiiniil II I 1'.1... ui-. IKin Niw U.l.. 'an. (oIhl. Ueoinpariiilt.lt' nmill the, '' Him : ,IH.I.II.\ ,ll.,.. M.I 'il 111I"1"' iintitipiitiim an
toluino .
"I" : I.,(NilsIh. in aliimliiupi-iilo'niiiamei.flii-, ofgn I |.i tinny f inn of ttiein* h f* koen i n
I WIIB ilioul HUM,nly 0111, .. iiimli 1'111" .., i.li.iii.iu mil, ol il I.,"It., live ion tin, IH.IHI' .* 1"1".11.\.1\ llrst I I. cnm,,,.,11.! .1i",1" I ,'. r a hmim' ol ".1..1,1'11- /lyiiuiit ihe boot ilean hi-tlwl > ift,
,
r. .'i.i wa* a "l..I,11 ndmini.lralion (Ion tumult" li >. iiunlnnl. ror .." III.' l..urd' of S"I"| I., o| 11.1.ttmi.it inglv 1 e ml u.liri r'roin1tin. Him lati" not .""p. Iho ,1Inn. ,11, ,",.1' i n, h, and llttod up to a nii-cty for Ihomirtiie
..I"I"llvo..h..IA| la" .. I'M-.ulliiiu l..r hi,'I. for Hu.inkiiiol :: : : ;:: ; : ,il I ot ;
! ; of Hie .1"I'I"III",1 of I''' lull i i idor "" ,,1 "pii.l. ip|"I"Oni.il.liIIInlI "".j ; lire : ) iiintmunllv, mipnHH .i l.imrnl I.rant h.n. 1" '"' .lie IH to |ierform thn atari, thoHIKI
.siini.iiv, 'I 11 Ih,r. linn, IH now avigonm 1"nil HIP. Ihi-woik ol". .i an a'.il"1 .. Ih..o.iil 11,11.,, .,. imiMof' ",:I"W| ,lu ..1 I '!.""I |.,i.Iham" nuul 111"11 "t 1 heollng ovor gunwnle dupp More

r '1r|irnjiilnl Ni'w Oili, ui. r;'|iwmlKiii '* one limb I "r Si'i',n"Imy I..iniar. undimliami, Ilu., .Hi.tnliyp, 1"1.,. ,In.--.1.1. h"'I.1, bti-e. -I IIn d, r i I. ..u."u..1 )|1'1'' rlv i r"I|Hirti I.'h' .11'1 i..,. Ih.rewi I", n m.tt the hn-e-,', hKhpronusm M keep ut

, M.,,,nin ii| '',I n 1.1... n.l,. 11'1 .million* of ane nml pi.dmlil. ) ,, stilt., ,in.I, | 11"n'Hoi UK vmlid,, N. O. IV ',. iiiing til" *i>0 an"I .1"1"| of ll,,'I">"dir I" '" III I."ti.... 'Ihou.mid "",H.w luul one in.lUlittml. bn.y In tho ulnrn

moiei.r laud bati' ,IHIIII. ,1,1",1 ,. 'I'm; 'ul. NVwIII inki niliilivnly lo I tn !* n" 'o.i.i/. ,. Hiil, tint .,1.. I I* for Ihe the tntlili REAL
t VPI liii nn'iiMuf llm, rxliilnlio: ,' IwliiHoii.vl Hiepiibln 11111'.' II |I." nl, in I'..ililoiniuI..i.J I, \ an a. .lla.l.r I :::: : : t \ nmp. tti n trip ntal nioa ESTATE
I."mid, bv piivalo pniln" and' di.Volid '' .1" Kinhi.. klhi.i lun., havi. a t nv" !, and to the 1 Itngth tlm bnrnil Inken 1111.1.I nil! go link ,to Ho, pirltI '. luring of |II>IK| an I |Unlitioa with oilier
I''o. tuIw \ lunniiix
llm HMi .pirnni ,
IIIIOIN .
| | ... I hi \ lhroiikhwhl 'h It I li to ).' driw-n, tin I mi ."IiI., i raft out war I Immd h
'lo piitnle" pniH| > tu.l vmiilloiiH .hive ul 'IhnlV' i.< ill d. I. U i i o i. i rew int. nd
> lo .
limp' North mi'l' hoiil' A inn, I I. .. ,. uin m "".1 on. .lor .pi i. 'itt.I tigs I..oli. nliij I f.'MtturtodUjHin, tho prol.-ctilo' tv Im' ing to I* 1,1'h,
"I 1 amoiinl of |'nitil| ) In "" IIMHI IH ml.. ibn.ilv Ih. 'hn ''1tI.l. 1'111 In \ npnlnOu ; lino for UIP day if icTiN: < J AJI\T
nl ;
,| "lm NMW Oiltnn In 'lii' l lIllU ,1"1"| "" ii|1.>ii |Mipnla- I, ,nuniUri.l. nili,.lan William) I |Il"I. r bn, tti nlly nt Hi .. link Mild ,
mi < ull.i | longing I" '"til ) iiidividnil, ol Huimlmu bnl khow miiy l'III..f..I"ra ttt I think' ,HIP 11.11-:, i i iin ( tin rjy tnn aminl |* .rformami
lion, ,
Will U I'lllH' IVIIK4..U" .III ..I.t : in l'roH.ilinnalii| I Inli lo.l bn.IHI lion InlHiinl"nn....",.limlNinaud,11.1-lll.lirai "|1"1 "...." In bale walir, wviku1iiiHiiioli work and Innny no git.nonM*I : :I 108' o.T.II'O. .'. pi.11 m". I 10..1 llherolmkiiil, i, 11',1 it the gi tllng do n to bimlnoM, tlm NEXTTO CITY HOTEL.I'hNs .
lint ,
.11. thro* tho lint blui the Unit Hah
lillnniKl, ull lt. 'InnoflihloU u nviiv d by a li tv i mile I king., and tin, MilpHimimd i.llii. trnaM.nlf; .1"1"1 forthull.liol "- till ,
t IHIIIV innlir* .' ) alHioiiKh iipii- | l nn 'hHI.r""i"l. I. npjiliod, to i innou .In.I.. I Inn M limit r tho thwiirtA, think VIOLA, H ( IJII \
."Wil'. ,piiblli ,1"hl'I'I'I.I' "' mi ,millm, "t or b iw ..flh Ihu. l.nlf and. fiom .. I s"nip 111,1.11"11" | : oneol you
) iipi w.wio.kr.1lirialnlt .
Niw Oih \ the tvolutioiu
I.n. .m.III' of buttlo
mi* lonlUalnl. ) '11) .. '' Iho.. who Into' I.....u rett ..n.l..I' a natal or tlmliiMuit
.. /1' : . .I .I'"'' 1i.l. 'I IIP monllilvinrviofimiiiilimi.il Ni,' I Ii,'h'an." I."ih' ." mil 'Ihin 'h. 111. man r.'| and tnttiireof a turnto in the
1.1
Come I hi I IIIn .II"i.lo| wit In 111 .
genlb"men, won ,: """"" "'. 1 I' .", ." ," "" ; for Ilu \ Hint, I ,.., to -11'01 md hi 'ni 'Ivlaknaro-' I ttllow

mi fair "" 1".11. II. ."'1..1). eil and o|,|'iuiinl..l|, I bv om' .I Ihi.tI :: ISSI .how Ino I iHiLni.: Ji.ir.Itsiaii.l ofinuvliiiuiii ,1 I KI .1 annp'|,Inil ,11 ll.b I Al' II) | .| "ixiw.hr.) longitudinally|Ih. .v ,\'i"1uf ihi ,p.ililli ,il ->
.I,.pi daloi.' aiv llnixumliiM.il Mill; n niniiUr, of holm i : tin Siuth' ,. i
uiiHine.a with )" ,111' ton wauln. 1""I''a.l. ""11-1. Ihi > ,1.i IHnriinKiu inl nd of OIIP, All I'n
"".11. .. lindini > I make riolnlilt, ih lii,l.o I. "h''lillJ' 1. IH rlt 11 ui il In mt hiuul. i ii
lo lor yon, )on iiiu.lpat | "M"I. < "|HHii, .il\ In M I.i) an"I Apnl, (lit'IIIII': IMMIisiriliUri'l.JlUHIi. .' an.110'/ iorn>-| '/ling holm / I llw ll d ITInr. I. r.oIPiru.w i I-in for ,l u i.riHl, will l lli'l
.I".I.I Ihu e\H'IIM'* of Uw ,''' iur and, 1 llm iu stpumUr and .ll' 1 ., of Iho and arrange tho kiip ii|' ,hi-on. i, '' ii,,' o"llh.11 ol, | I.HVI n m lid* ,-.h //.A
l.rl'I' .h'I. ihi A IlK
or give u. a fair; .howing Hn our run ami tlilttiiunlol (HUM,..HWIIIlu < ). loin.rI ; HI.VIM-. Hilt 'I UKIMlrMHKNt : ". .Hint tli* .. tan iommiinli ,,1-hi,'ihn n. m, i 1"1 hi, ,,,.11., a ti.rt. |' \\ hi n h wan w nr Montnrgi* he uwmrNiil l'iiirli| I .r Nile n I.II,
inmliairliix I have U-en .hpM.l, nle on. h other Tin *'iii''u"lo"! mill,. reqiilmtiomd
limp* | I inliToihirilni.ioii'. i..iull\| .niloinre.ult. : : \ w'll ran Iw MICIIPH tin houm) of M U-dru for hi
__ mid' Ilu'ir riHili, .* h ,Ihv Hm iiitrodiiptlou' hilo' the 'llu d,'4ihl duiitrnl' Imil 11..1 hate 'IHM' li.kc |
) n .1'.1. 'I ho Sivinnih N.iw* 'Ilnu epl.iinil .uw- I leiiiiorary ipiartor (fonirnl Mme Lo
"" '.1 wliv obi.liin' In.in.1.1 Ihi dtrtuke |I..r"'fh'/.I a niiniln" Iron" ii.lhinlng Ihi K. pnhli.' .1" THUS. C. WATMI
r kill: u I.\I."I i N..r Iho UvoOak .llc lur Inslmn-p, Hn h'hl".r' alinwplmiii f ilru, I nun horn I hatethe mioulot,.,
talilo oiihoulfipmlii : Inl** l root till Pnrwnrdly' from HIP pmlviHlhi, "i'tin'Iblon Ilul .. \
kind' an" uol *: oi
,. : ; fi It her In art mk win
hi \V didn LI"I' pIM.I \ : "I'I u lie a* In hi*
low .
Hull 'tin leiiiH t
r .lil.,1'
| '. | tlm ,. of Ihu l'ui".1 Hie. I III,' lii.liNilimilNauimin' inrlridipthutd 1 sothil, thi v will pint /ilion' I",. .nlliiid. He .. 1111' !' uu> hho bhmtcd

know >'"'11111) wa.1.. 1'1.11.r Mali' '*. Moi,.|Hliii. ol. vaiioiK kind, IhO, ,div ea.on giiitci of .Ihi IH.IIK) |HIIeverything ,/ I ic. i. mitt ..i.1) In u" on iu I U.l I.II I.-.'. miim l lh 'l.m* h'i lo. k nf the .uiin.ni' :, mm ,',,,n,1 I whom IIIIIiI'IIo..v.I1 i oilkir pn without a taw ray a uf liuuutu, t ni urly
.
or 'Hint )."u "a.II"1 .bndly "rnHilIn | uite filind, and .|.iitl advotalmLlllliU l I. 'moil" in.llv. 'o.'nlliiiimi. ",..,mln.r.t (",.'aim. .li.lru.llill' of U.1.i mill. nv. a .pa I* I ween. Hu, In. k milIho "alll.-l "ilh 1..1..1'| ."...."... 1 thy In hi* roiiu 1 pr. aic U a. ( elait| il I- liri, lwn..i, irvilwilliiiK in I

tn that 'UHV! llm, .ll. kMIII had. I HIP lo ho uirtruUt' heiul' Tin .. .V* lo ttni ,11'1 i.r..1 mm will, I 'h"ti'-1 1an I hili lrnl >.i iriliiilrn.l
l. an I .11.10.1 une
u.e
or wo would, huve pulled' mi HiuroHi bit, and' Hit' mi'a". .'.MiiiKiiUhiui.heart : attempt orKiuljiilloii | noinie more 11 ntrahilnira. Misntlt
.Iw.lhiiKon II
: "iiiovid llm Arkmi.in .Inliudmn ( IP .I. Ilu Ih.' ; i ; In Ih.i; :Inl.ir.U:;: of the lu! !] In.ul" tho in-ttaulaueou* and nlm : .I 'tint i vi.l. iilni.i.linliiili loll 1 Im prini-e wimh-d to kuow what llu rowua ritiilnnl mil i
:
'IKUII wrtmbyoiirMilf :::: ::: : : : Innp'l I -| I IIII
more "i'"Il. lil'I Ignition
| 1'ly. hbi linii.lli' 'vtlurnl' will I 11 movrho ,. I. lt *. ',1 I U, | 1."lle., pllly. III* doll' hi I.'.* b.' .. .I the powdir ,. ol .hull. ,, suilo" ;pnrlt I. henit ; I iu the et llur, mid warned thu liuly
: : : : : 'C | | for ,Kill* at thilr I lead ,
M ,. I '11'1 1.1 i I. l. .. ,
< longllUlamen .
that
) 1Ih'I I M.flo | and will In HIP uumlHrof llii< Ilu' i.x. ." ". 1110 of 1'. 11'1'hl"l tl.- ," the .wd.. I i-ii .m' impiilli' mi< in.nil .Iduni a n wapn iid for time bo

I' and |"')'''| ," o'h',1 .1! "iiimonylliiniliiKliam\ 1'luoiiiilaIhera the. ill'y .." i i. unit I ,p..r nut', ,mi.. 'h"IIII.I ml )'U""I,1..,, : b l."II'h"ird\ an"I d,,iiie. Hint|I. thi. fire r inn. "" ind.. tin. real' ,Hie ib lav In 1"l'IlillM would do well towhow bl* orderly ber
.
;, your lulhtremiaiil only a liiilopha.aulry am MHimof Ihekt I 1..1. InV nhili. the giialer lo.. I* 17 |I."r iMil', .i ''| '' |*'n....Irate it..but will, burn onlv onHiiurfuiM Im i i al out 1. and, Indign.itlnu ul be*! tintAgefcHe
Hie Nali.nul 1 o" 11'0. .0111., "11 i il. Hiil hate htin nut, in nH iklng to her with Iliacapritilod
lftti I pin" m ,
but w am li'nipled' now \ f.l t"I.la. am) we rmni" '.llv callImalleiitionof .honiiiK Ihtll Iho. real ill.ri .pain \ n '1' \ ) ",'ago' Hint l I.. distinguished, / ,
UIul,
1' I sarn, hu lionj ,
due lo wron lit aud llm Ib'iy Fgiu; 1 llm present' uoiiil Ih'I cakea mndi. of grnnul,ir ..owilorw I Klmuril. inoM ,li.ut i on and hu kg* I ut. .rib, i Hi
.think Ihe joke tut Vtry near llm huinlai,') vf HienliriorHillm by 1..1.1.,1..1'.1.( l ','tn'il intiroa.a nil ,I'nuldpiil' ,, ltd ll blmllv on Ih. hti b, thtHigh aolld., In form" an(' gran i. ,In .v. oill.i. Illlid hv 1",1/l I atrol be.! out U ben ihu wa* K.enking| rOIJltrNT

truth. Had w* ,IHIII awme Hut 'll I fail that 'buuum' airia .inllielr nuiuhiillm 1 ., .luh.i-' roil lo rum bt allpnii' iiiK I'leid U ulur In klrtn.ture. uml burn in all dinwlinui IIIt'II. and, .mil .. 'in n.l ." pmtl.iu to him he had oucamon lo gi t up and InllUt AMMikMr-
Into I II Ike 1 li. ;publi.: I: l : i! .. ..",.11II.|,,. mood, m doing 10, ou an Augora cat I ir i >.ll.n ,rH u| | ?? rnM ,? ,? i ii iltn.lr.tl
w.'III"' 0".1) hi would bum hei'udtllbrciil url''I.ulll'| 1.1,1. .that ronKd, to I.> '> khow 1'1111, thai', olhi'r IhliiK* IHing ant am* through thi nu>* Ihiamtlmli The aninnU *
rrotutted
.. 'Hie I.Ive C 1.1 1"lh'I" will ..10 I lilted' \and Uioiuu OHII lo : "" ''i. I.... of I I ho illli.. '.hl. milii-r wa* ki pi prrlly tiiii| 1duringtlmtiiniuigii ,i will nuuntnm the 1.xh"1, ,prrwunmiiform llun,to bap U nallt Ihi. nolhlii" now f.iiuni I'niKD rredtrkk I harl.wa in *oat t> eriea. |i lrK .lll.i Mil IllhlMlllllilliiffMili ,
iuwralod
all the nm/-l 1""IIII..II""li on |
.Ih..I.I., >, andotepometht i uni. lit .in.
| l
for i talk In- way <
J".I(, i ai-eful, olmtrvaliou. .al. ami Dtllliiniul, U now |.iil ouhiiri.mp.aud ant i." inrlo.1 fir viryobtioiur : of.ll* ., If.lu'1t' UIM. an IH' il ti/hugh 1.,', at the noise it inndo, and, taking Uirin *l. r.rtli.. m.t il.l l I'll
l Hllh 111"11.
oil,.iTtllor inlu by aailroad f"'I. ) .1"lai"rll. Ihv t'nltidMaleHan.lt aou*. 'I'lu< .npporl git "n .l.Uimby 1 Imti.ad of a| projeetili \ i, Kllli.. i uhl undi.i' llieiti.and ; tt up b) tho tall. doHhrd It through thaghu "'""'" '' "" i it.
,
'Iim Nawau (Coiinly K.ior.l want.Convention i"iuiauy'| thai hud no iU.lin l"e"1, 'ana.,II. .an il nullurinir aluinillily tlm Catlioln. '* it .. IUM*,| 11"011//I. .ml, '(only: U.1,1)111.: m.'hlull.'I': ') Ii" M' ol a I IK'I".. nun. adininl.nalion I Uonilnm* doonof waa inled a bultet where Mmlie ibon be*

a fomponed of all the idllurn e -* ""lil"1 afttr tlm erant | ,lo.. fruiii.lire* i.i nlmo.l, fil.| llm foil lliul hu wa* born .tn,I bapllc.lal'alholii |.ro',,1.etlje, tlou I of* .:.' :and p.by.*utrormg. ar. "'u Ihe II i South,>' I.H'"in I.I Mali,IH :.,.oita,.hunld"m,' wh), ,' bato.1 like a bull In it >up limanhon, whlthcuuMil r irinr .f larnnril
m.lwhul
ut lh, HUlt'; ih'It-ruilno Iheijiiolloii "I"'j ''u>--a Inmtmluii* lnIIHIU| ourwjllhpro.liuliiig ruon4llvand' almo.t a gleain of kk.U *lnilt.rti.i
1. 'llm 1..1., i.f tlm I iill.d Hiwirlilluthe a* a 'mi inImroflhe i We baveu't lt.f .".lrIi m aeouii. mto ,ih.. piibli.an" loliuun' ovirthe nnrtn to IMKS* HH.TiHrralif.xii.pm

ai .the ili.fiat orrntili,..- ,Vml, llm .anm I I. liuo of the Millie lii.nran..,(. lu. miiixai.M_ Hie oil I".X"lhli 1'.1)', "nyit!:I." the littlu. uinn. .., but I Ih.'i an no mugwump' at 'Hie In klod eounl.at the nnui di-itrurtiou of Hio pnnue that .he hawa .' .

tlon of I ho ucw C'ini.liluliont load lo 'I pa. "hll..r"",. .n "c hal .' itonr mil a* a 1..11 of Hu> .1.1 Whig, I lln .mall arm wt .,.. prop. lied airojutlilo South' and ml a great inin> al, Hie .l r. ..HH.
) 'i."I"I,1 1'i.O'U ful |nr *i-ond an ) N .nl... It wlllU' ,
horror Hie I In ,
'
) and Hm mill It moi
.
Ibinl IhfliilKKCallon Ulnortly "h'lll. IIIUIIT nhiiul.b rl. r. ml publu an ,part) 1.. .
I h./I"l' hat HI* the n-cord for .|H <| iu tlwrfomlioD i .nn pant 1111...., la.t ) a|> ***
tnl, fur tlm bliw'lflx.ll inlilor' lint 1.1"| A ',1"1'I IIMK: C'I\I :". lo .ailiplorable! fiil im, 'popn. /aJlo ... in all hi* piw.-duul. and of the toiltr, Iron plute l".t \11 t i .ilion-' ill ilu. .anmarint,11I'1:101.\. lit_\ 1 h fatonte coimelicof MHWIkl.the Jn anew
I have |
''uIl""f
41 n'awning lonu j 1
|I. .tmkrai-oall tlm nif miwr* ufllm llm l'hlladilhla| ""101".,. whlihia Hial a ,, IVupli't uunl. lo... .ind ."i.II.ll.I"I"'ly anll-l lh.le. I the rueord iu oerul"1' rcKtaint. laukeabiaui.a .liei.' lall" ..1'1.' .. ai-eordmg toa P | rt liy I |.ukae, ionit

J'.. AwocUllon.u, noiiiixtof bif.a tlvM) uliM.rvcrof llm Soulha Iw .. "I.., hate *..ue likiMlu'liiail .. H ao.nlir hi* ambition, and 1 hi* -"' .. l.lalin. an. .. r .i...... whv I hi' khonld' ehieltyof carbon ttu ol bad and
lu.1 ,
.
Ilia t'""v"II", rmy; editor ).. : "'I hrouglioul Hie Soulh Ihiluiii IIHIII ,llm |1'llel.h'. dniii- ."Ior l'I.\.dl'i| IP .'.11".1 with' hl. I T IMI 1 .1.1..1.I IN III.K ral,: .", .11" 1"1fllllII" i ba rles been iHiwb.f *Un.n, wki h ooui.oiind|
1 11'..' U H!
the by
women
In lonililuallonof llm llihranl .". of InendiarUii ol ibleal lhai iiidiuul A at Milwaukee,: i il.ol thtlele a| |ianntly
11111.le ainl Ilio uf rotlirliig Irudo ami iudu.lrv I* nun ) rca ,11 loluiii novelty a 'l..llt "ar.1.1" .. wiiV-ul iHHwnoiu fft-cta-tmi'
'" ) raih and enrly
Iliein ran n...uiont |1.1.| | "itaid. 'llm lulivt'*, blaik and w bile, ,, llmr* U..1,1. larite 1 I.IMofappaienllt t.!iillitan and, HID lrl.li l."t ,11..1 wan an "" "'" / m tie eighth otutury
1'1'1' .
'
re | t whoM iwokmg OD toe ml tovet wtnuntil '
Ihoir ncvcral |I..|*. Iliau l'.II.I .rv lo earne'l and are HILIII IVI-.I.. 11.11' and, 1..11..1)| .u-w Iho I t ofi aud' rtirtam'Il .
t.ey .1'1 mill Ill -
guh'l pre 'Ib. ul"| viry I Hie 1'iihlie'
a Coiivvullon. Who U 1.1 (I.uylug mme allniHon enatlou, : ::; pioiHily. IUi .,1 wklihulhir ; ,1'1.1. I atliolit. ."..,,) a* a levti btwbiih iiretty onn i bidv, m the wt of'tukmg. a i iHim' nn' for M::lib r* Hnl' ) Ik.llomoopathuu. -
th.uli ,, ,
1.lh'I..I. .. I'I loaf, of biukl from a tm win I.IIIM i..kAngn.ii., | -\pi, .i.u.niallon lUinj a new proof of r ,t.lmH md ill'
iay 11"1,1| lx| rf Coiiirenliuiiiiaia iu.tly .than lu |Hilitii ., and Intany are rcHinibln| li *airedHian lonetur* HieCatlinlU voto II* re I hailJU..I bt fie.iduiil Mttiland I Ii tb* curnMui-M of thoir tb.
btru bukitl wa. rii the
ami rtlium | ..v"'I.ly |I.'. \\ tcan't |..Ullm old-lime nuliuivfIM tin.,iu if tlti Hn)*.wtlglil of lo.. rc.k-d' UH| >' lanig vert "C.I*uin
nuo Hit uo or yuotl of the ionvcnliun lawtailng out ami good, |1"1,1"| \ t can only 'look lot' .I"n.. thai rote, .1"u"lh i arr)'ing a* Im did, ih.oteu to bukt 1..1), a tbinl, I cturi unlawful 1 in. I"."".. ol Ihe pub. Ut. 01 bicb iiimm u obi tmed fur

I uf "tlor. i nwihx>medaM' >Uleraudmiihbor| IIII\ .,)uoiiiiuiniiit I."bc..I"'I'. ..I I* hi* whole ,paily with hint 1".lo 1 11'1) .'"aluntion t |.paring a I Id' Uml.: : inaniaintil 01:!. .urporalioii i ; : bt aut, Iw IHI.inunilutell : on.axotUilou a nUne luaiarial* n > ,|ri umine ion, uulew it u grown in

-
III-IH- of hi donbla oca
.ml rmouragiHl to woik and nharelie r "i.I"1 .tl Ihi-j were ijuorjnt 'lemotid' : and I lUheiebt 1'1'

Tu> AuierliaiigrUuliurIiitlia' tlie and 'lmlu' lital' ,liar- lu'e 11..i I. a beallhv he would hati' 'lo.l Xew' > .
agikullural > .le.lill. ..-. ,. I Io\tl"") |I.r u. aw
'. following tay : A rlKhlliaiiiloJman e.l. Milli I niNay )tl lunkefortum.* 11"d" .II"l'"e'> by .. vale* and Hi* lvt.loral. voti .1".I'u.U..KJ. i fivm pi. i'cm'ing or ob.iruillng I I .tn Aniincan vhi|
U a man M ho 1.1".1.10 of a liuo, I" Hi* rHiuth, for Hi. aoll I I. more ac- ofOliioand' Illlnol. "I 1 Motben .t.md by Ib* rrMlr tbe 1 lb> nn .". ul. .".10 imlo.un. or I* mouartb, HM. kbediv. of

rale fil lih tin fJt HI ION.I bent." Mid Hit ..1.\ of Mug Mng. IB nr.e, ihrt-al. or inlinii.Uiioi" ai.> a retwUymirre Hilby apiLirnnc
a a .1..1"| or a and ju.l a. ('heap" a. ,
..I.II 11.I.rI"e Hill the a di niliory talk. litiMmoiulild Hi.rrl. lion and n nn.r 1 h. kbojivj'
liaiij il. baml I Mm IHm hiaviir |1'.1.' It I I. not gtntraltt known 'thai' uutier what the I..H. (,? w I
right auj the lufl urn ilw.llliiii.iilhuill
wu ul'or \\ r.l. 1 Im "i".I. I* far |>loauler u* : I I' of tloii.la uiuko urn baa been In* nioiher uev r forg..u I.It inii'ring upou awl e.'i.loill.1. ,, ouiewhal abort aud k I >HII W, uk
tlm 1..ly. A Inau wh and, llm air nalubrloii' 1..1,1 1".I-.I. otiI iiHinge. l.h.. < en.id. 1 lilm. and two month, be MiHciuent ur rnideun fpHk coat. whit. ,ttt gwtl.uT.3ui"
lo..L a* i'i- rjbh oil .lor every wbeu u : mi nut pan' of.u : *' "'" '" '*> "'
ofi '
liabitually |1'1. I>U ,,'f lianil. ilown, C'I"| | lu llm vliliiuge of ." .mp" '.. 'ho I 1 IUiitil.n.II.! uiihoih.HIIIHII'rclal.. lu mmpaiing .' Hm u.u.1 mnf.ii* Ibll'u'I"I ,. allow*! to MM htr for a hull*'tub' ./luMaura > h :pul.ll, laulwhi.li; i. .nlijo,.i :10uilrt and neal uu.r.cou .hue* In, linenVai -
olihal wtu
r and
.I.iul I' lobe btrewnb and | hu ?
I IOIIMI fruit' Mtllenuul UIHIi! .hiri fmot
or the law.of
or, for 1..1.0, the man whw |ilaitliU .,)In Iho fuuiilry, and Hal l h.ayng riit annoiimi' '' a* a 1"1"Ihalit ( Ihe grealtr pan of llm year dvlieaey lo rvniind him of ber '1or*. llm I idled Male*. n ini .l with thi Mmil* golj wa. oru luu

right ....1 l ou llm ,lop, or. .|>auVml a grtat dual' rarmin' in llmwulli ,paid lor |H>.ian, during Iho' )..| Ihe illKhl rl|'plttou .Hie watt"r i. .... ) Wit** are. UMuilly di'vote.1 for a -hurttluie M.\u.11 ,uui m a ml .,.1"1,1.| .,, |" TlH-r* iu no ouu pituiua .ewelrv> ou

gr .|x the 1..1.or nhaul mllliIII.lift alway* do w til, and tlm douand iiuail.' "II:;::IHIIIII:::: U of mail: ;: :matter: otcnome. llm wall by' Ihal t".o.h".e,1 I deTite. but if they are young and prrtty au.Uvirt onVeroflhi' I-miwlMali., bia pPhHiu III. .(? luMirU.nl '
I he Snn moulh, lutliidiiig ..nkxrilHi. r lell..I" ) aid and thiir bibtbamla wi-itarefi.lly
for
kaiul U a 'lifl-liaiulwl laaii for .killed arll I. I ara iu long ill on whom' th duly 1. I 1. nallr ,1B.volred arr ng d, ,ud hu, fufl I
'Ihh'l ". In lonnlt | .I.i.I f.rjo.ligouoter of Ihal ItiKirutuent Iho i. ea.iltdiwrrn tiruu, they luiinlly drift away afltr a to i ailMIhl.: onlri, ;lo be i Uard WM ckMtlv inmiued. Altolloo Iduiaka Mnhil

A.I.,llh ..ax. A rlll.I..I .1 I" many |,lait.. 'hima.e| ..1 In) |Hnud'' of 1",1 uuiUr Hie >|Hiiigtn .u,1 I hoiklhtmup few twit*, lathtra i4doiii ur never eil, and I be "" oflh. OH' >

.ml a lift-liainlml man <. loICilhrr ouil wi''have bit.u allowed full ." .> .--I'uUika MIII. from Hie bottom;:: llm U: Minelinu. rouw btiv, fur a fatlkr w Iho lut out i ( onj.re..III IKI.III, m, iilioi. t-d a I i.f ,
lo U || il
1 I IHH llm
liapptuiiu Ihe that Hm !> forgltn ih digrace bkh the tk rl'jlif.k
luchoi >iug of llm Ninth Intnajiid upriug *on falllifiill enfon-od.* I ,
| | growth ) ll dot Hi .
r 1 : : .. "Ilia I'HI ltd M.li. l.iivrrilllioill.a .UlIIIC. of Ihe Ma I" V.I" Hie luu brought uI|_ him. Ihbt* butauotbir linn, uui H n. IUIMWIi
limy rrr both rlglil :I:1 nr"iII 'll.eduvilopnnnl l In"r r.- book* and loti iUiu.traiiou of undying Ue-all Iho atltiilbiii of 'Ih. IoU,- 4.li
'I"| Ilia ,
I 'fl-liamlvil' U.I) i-ouM' .u... I* .nll, ,lu It* lulaniy, Imwvtr ) Ihu New \'",11...."" "i. lodil'iat h""lill. (1,1"'linger throw a".| Kiifulol a.iluru of a lu.,tUi r'. lote. I" >i >i>r (.m.eral It ih.. "."... ..I HOI Ida, I' n ui ?,!

IVM oil* <.hoi .Hl i l lhe i."r mu.it: ol. llu, oil Hm wave*, wbUh ----- tolhi l> tlliaiiwwikl..ll. l
| | < on une .I..r I lietreaainl ami tailuli.l.| will alway* Uudafu .|. upon ..1' < proiUiiiaiion, and a.k bUaiiKulttiu I llu It.. u ar

j Hi.other .. llm ollur .MAujaollU '". aud |>rolllabm, ihaiiml.. of iutulmiul n'llll'll of Ihe tilt 'thai ailetl a* ...are.a 1.11. drill al*>ut about hi* .1">ll,long. I oil". iHum..*.M'...HmM., lu Ihe uullt-r IH ttmueeiiou I | t uwd for bindirorwerly /W-WluH f u wi.lounaklb IhU iiu III i

luulhig ...1. lul. awagou. m KUie." ".. I." 1."" airital ol HM n.mam. olIin l'n'll'n..1. bv tli* .| ngen Ih ru, .1.pur* "" h,' I* a Uurvy trine1" aU aoleiuHjniry I .lib I wiled Mat** 'land." .Uimed' l.> !

I I lb.uit'u .l.iil, fa e !I.fat. 1 Irani In Ihl- ,'Ih. ami .ub eHM I.,[HM* o.i., froui. llm liltr of Ihenurx | A Inerniy .'k. mquuuiit Ill' I I'. ii A. llailroad'. MIUH' of w 'hi',..1.1I j

oim tboubl ,U l.ri.bauduil ami I u. 1 W.will b* .ur* |.|>ul up a j"b ullt, al llu' 1'1'1"i al I" l>t ami k) ., I. >>. lU.-tlive I i. ur, U frinerall) a nun boI ha. him .Uilh illegal!) latmed' and I .

:. other right-baiulua U l,..Iul| | row luL..you, but for you -and on* .thatUI Hu. publii. will w .mi know what I i uii ou.idilv-l that .. 11,1. it a 1.101 b.1.* can aaotbnr"t aux>u.|1'.luh tow binutlfTfc. ..ilo ..,I,11 I,I ,..I..I. a. wi' arpliifo.ui.ilI li Will l, ,aM| luu (

of corn tlm right.bamlu.1' nau will |I'iea nou bolh .. U ulyUaudrU : b that New V oik ib.lra> .. li i.ellmaliil IA' a gallon I. 1'.1 for I

walk llm lift Ma ut lh Ihal Ihi. Niwitik -.'.- 11.I I.Mitral ""III'hlk'II..1| ..' ih,.
ol
w > If you will bring or mini jourrd.'r. I )
: 1 J llaiu I truth like a plain fail i> gtuerall .. I. Iif., having trvi, > .l.. di: 'led HH
wUU will walk for bill Lead' teller bead at lea.l *lghl million dollar,, : '
1.I"R.I.II.I.. galuetl
.I ) uuHipuUr.| rallahawtauIh I T bat* bevtt autkiug nrw Rguruiou f"I.'I"U"| Uni* ol, Ibi .illirjl, ,'luul .
on Ik* right ,le..t 'U VV Ihlul uol* bia.1 money '|*ul I I.) iliangen b) havlugili emU aud ,
.1.101"1. .v..lo.| lallahauraa; U aupplv u b MOW biluVd > l I. jf Ih* .Vtiau'! 1 JH.I Iuii na.ia,
liter left-bauilwl m,'. ( funtral' lie" 'II,* "."rl""I'' ".1,1) a"lr'l *uJ Uk. II.ifcw ,. Hi TH03. C. WATSON.NkAL .
(I. eli lallmCuuuKKiUL JobOlu.vlu vdfurl.l 0' )*ar< L I ii|" aixl mau all lbli >UU j'.n. on
.hould I beauty. audit' on I I Iuwuiit
tbl> ..) Iba* right H.J"mi-a. ) ur rd ra. I, *pav vf n'.il IheeHra I I 11. ae.1 I .. Mip;4y, .v. )ou don B.Io..r I J"l. 1U. .lallo>> wlllr k>TATk.4H'I.UI 1 l u At.KX
vtjwk. oiuUr' a4w .
l'ul.1 tl.I. In"lo tlouf, .rrdljr |> | Wf t your bam In opctaliou uulil May 21, IstU

.


__ \ _
d .-- -" -
--- "
5. i--'5 : I


.
_-n___ -

d __ -- - -- -- S. .- T") .'IUI[ lr,> XIONDVX.l.iV Til M lli'M" 11 M M. 41'M hilt T. DEH.
_ E.
F.
KOMIU1CI';"TI"'NWont. jllCM 111 T W1IV 1.n ,s1lI I" i suh ft. Von; ,lit nmininr r I t i I ,11.. tml I''imtl .Ii'Ii'

r1\\ iCo1ittnnnurtci\ \\1 ) i itt list |j<>'>4
IK. < I .- ,i \p hair I ,.. "Is S 1.1, I I I', .1 I "I I. I
.. '" "
ii ,1..1 I ,
lluntil .1 I inniuiwi loiters I us s I .H w Ii I S .1'' "II 1. t 1. .
1'.1' Illl.' 'HI.. tap* ', .Illicit' r' I I'' .II''si', 'S :
t I" \\,1
% :l\EI'A.: .\l..tsr t I.,', Slit| Hit a imall, |1..1 I of I he hioiiry IlirtImvo 11"I lilt'h till lit' llll.I., ) .ll-P roiian 5 I p IaIuiiIASlsh. I"t") s ...IK. .Its',I'.1 1 ItS '1..1> 'Sit ,' 1.1hi I I. IK 11 aSh,..:' I I,n' 1I4I.UI : JE.\ELER 1

S ." ..1 out of (lie $. linn) Itoinl ,1..1.,1 I l lI CS.t : 1.. l'si'.si' I iii I. -I t it' H 't'hs.th| tllll ali I Hit linvimJii, .it Ihpt, nntt .1, iml. nt "1"1.1,1 I

la> iuiil.nn mi ,' or twrlro Imli" / ,'. |I lbtlimt , I. MMf.lt : ,I. Tor Hinp'V __ ,
HHH'MirMr.NT.'iU.XU.. :: ellI I lieu 5 ilmn It I t 1.1,1. '
) : litl.innoiii
I"i"IIM.t .
; iLIlIVeisInsI I 'jI
\\ \ S lash' sits 5515515' it a- i Ills, I himIt, .it'll' i \\ Ii \.H .
\ K.: 1. *'*. AKM\! ."i-r "II'| rroiii I "inl l.on-r InHi. I 1.liI"I.r I Ii.! l ir* I ...;11.i." ..sill.ltl"1' 'X :i l...tII.hiS bit .. '1..1.S ash 1.1" ,ISIS L,I", "tn "t| ,1,1,1", i Iii I ,ItIh '

..P r... .......' "" Hr: ,'ftltt.Ass. .Lint "' '1 11.I ,'it" nlii.iil.1 slitli. hip, I'aUlux itt bn, I I list' bnihliuy I l halt l lof > 1'1 1.11.I ba-lpn I iomnninl.alel.i I. 1.'II''IIIAI Hbu nat .1"1"1 in llntipirr u. ..i lioil I ? I HI I 1
I.4' a .I I'
I'I".UK IKK \\I. ','''' ''P'KKUM4*.... ..\H>II-,, fl lilt ,tlipiuniittil,11. \ ito.nl I. hut: I 1. lolituf; stout; .:; am, .o"r.l." t 5. l I.I .tiu, am oilni., I lurri't.ixmili 'I '| ,,, ma.I. S .,.,'rl.\ i". .|H-. onn.plloran I ,I It .it."I.I' .In rt I I. .".1 I II Watcher Clocks, Jewelry,
lit f
\( 'Kill W.5. C Illll Illllllllllfllllll' 1'1'' 1"11." S .in, ,'tI"" Ill' abpa. ,I ul.".. amilipltilnnn lIst" I h, .n-.'. Hill hi. ....1'.nl'. ulsi i,1 I \ I "..: ,l.i ,.,.. 'i." .. ".., ,I

MlIMHlOllM.ICAt.' ,\: ; I. KM: 'i 111: I II. 11"1.lIllllC, till-, -III III" till I.IMUMIHIJ ( Salts ltliihs, ..lm..I.. huh" sit' .I",.1 suit \liiMiifliol I liirnitllr.nhu I hiss'..nti.l.i tin' I Utt '
: | .. Mure kilo thiS li I'll HIP, .1 natthis I mtii. : I .'. IUt.Uik !!'l I I ILK, .I. ".. Ihihast. '' ta. .. .Vf..
,. 11*.* ;II I A. N. ,'.iisI( uf tin* 'CI 1'h. Him .I b H In tin1 upper tt rt nat Ihihsl I
Ann : list el i\Tti| -r SI' 1
.. .
M.i.11.illin ll It
IWINfltl it pi k than Hi' ant tiittP .I"r I I lii liilliiti.lntp.1 I : ; ; : ;: : : : I titus No I A ill" ,
.1,1.1..n. '
,,. ,,, t l.d..Is nl tlui anu oll.e l5uIhi'rsh5sIIhis'I I uo t
, -.1\ .1 "'urn t' :".t.iIsIith.u.' i, U.t. Iml liP alii 1an It situ i>f m'''. mul In* IsIs nuinnipr. .. S .in' tmlHil.I 5 IAO xprt itin.I lot on whl I b Ht .1"1') : t i 'lusilt Hiiiklnu i.i.Isr HIPam. 4 OHM: II 1.\ Ml "; Mil;*.1' SI 5155. 10. .: '

> fur HIP luf of tlio Utiril.jtlmt lwtsI\ ss.I.hiiigiitttth I "i'in'' ''Ia' I.. tin imoniiluf C I .' rub, '. a".II"I.l I Inn. j I alItlitltr.CIII -
., -. I I." .. \N ,'I.IH,. r .mi.1 \\ 'h.. .."i ., shy : '' ': isillil; : : :: na. )
,, 41t t <'i.ai.NIt I hi rimiiiiKUiii lln.tml hut U.nk on l hut. stew |.nbll.' h"I.li"l !;: .5': : 'II i iii t Mm..11' 51551hisl ball W,. ..k Mi .iippoil' I II ''II 'IIr .
., ,, t.I.U 1 .\ i .i" i v i" I \ .vIsliiili r
II, ,,rkN :.; I,' : rmliiiiiN .. li".lt .",1 I'lutist' \ l up' ,1"1' in saInt I jilts -, tuasuli 1 i iiiunle. ilul 1 ,not go I.I. luIt I ,ballllPIl. nl Pi ll.., oil i Hh.i I I"
H'.iuirc.l ion-
'S lumIII r an' I.I.I' | .
1'h. .
,.. !I I In I, I tlpiul Hi. Ii,
\ sPis .1.! ml 11 1"1 1"1.1.inpl.iMiiilil.' sash
liul In .
5.5-t.4k. 'I1'. iouar.lt tlir', ''situ ':id- IH.'nin look ,Ills ("nlilp n IH.II ) .11 I" HIP I lln' .." Hit. Haul, ufa'ir I'S I -:- ( -In..I- :t
\t ..sIISStSI :.lI ., \\,1", r'I"| .r Hirn. It.5.11 I I iilii5, ",.li. .iln,_ .I I i I"in pirllitt| o fill"I I.Shout I I Ilit.hsita'ILIIaIIs 11..HI"n.. ,
;1 :0 W i>l 1,11111, nl, of HIP I ihs, hits rhl .. ,
All, .ml'" fl\\ hit.0"1' KM"IIII| | tin m rriar intl ius"t liinllibIMIIIIIM i full >iipl| ,tint |haul "I to it iislu I h tts'a' .it I.Iiass1 U.lln .., 5ua5..i ha iuu'l la.1555 ht.5sa. '.. 5.. t
;1\ IluliS" 5' 11 .
,
,, ,. .
,.,","" ,. .,,,. It "" ." i | mul >,>pl<"unit apptarameatp ills ussaii of will".i. it 4. .us' ..1.1..1! In 'I .IT Isissu mi it 1.1 I a".1 I n.. l.nil.l- .!. I. lsrrastsit. &tla. 1".1"5 '''''' ii I'iuliiIiuiSu. I. 1 S5h'it I
.
I ,. .-' ".iII.1 I ,C1..W:'0 WII cio .lnn* 11.1 ( iIl.lSlOl&iit.| |' tin'nla is' 'iu'isitl) lo I,, luiklutaronn.l I Ibt. I hli.l I..", >T I ib. ,, tiS Iht. tpitniar. I ill.1 his ,1.1".1 almOst" ,I IMr sh" atl.s I 1"5.st I. hti5its lila I ':
'1 hs.I" I "i rlllnt'I .
kin
.,"" ") ;11' ..,." .1 tin itnii|
S "' ""' "Ili'' H 4k.Ij.IVISIPII"S .1',.\\ ; "I 'I ..I I Ilu I suit hate null ..:,pi rillbun. I tiiii'a .' .I.I:Hn k L. I* .Mill"I i., Utt Hllk. 1 I suCh.liars .aiu.h I that for iiouit ri'a',inIIIP .. I : I'jik, h i.tl.d.lby I .'

;; II'r" Mi I Um. h II I..llnl,'1,1.Imtp, pi.-inti.l ,toIII.
555 j U' i ii HIP, '5tuiIir' .In ,tJip mil' "Irish 1 "a' r.
\\ n still! also l ) lust "Inft ".pi | i ii |1..I'.I.' ij
I''t ; I: :.. I: 'I.II" oli" I Ml-II.Mll I IIPPtinu.lo.k I Hul II" '
k.l"5; :: i lur aunmI ( iiiiiiiilil.i-," suits. sI iif all lii'iktiinliiiic t'a.t.in put ul tbpiiltIf Jli.I.1.I ., 11,1111 1I.v 1.1, .tliMil al' |hIlts .

I 1,111,. ,.11I1'10.II' k II..; 'I I h,.".,r., II Is hip, .iintir sir ,tin .1"! .,.Ita tia. silisusts .ami)rni'l..ni I Htmbait ", : .1..11". .....1 l Ii ibii,;" .'\ .,! '.IL, I .\1"," I' fl a tathislgr. .1,1 'I II :

I. .,,,,, .11 1 It 1. Lulu.. I IIS > (all "II. ", .. I"i lIt> |hiias|Isris, .rr.,1. >I ssi5ii. ." I Isilin. ; 1)IAMONI
ml In ihiMciilifiil lli- ,itlu,. iiulnaliou., lila tillriltanilt ISPE
I...,. sit slit .1111' an I iuuisi in' .triuiiliii)! mvtl ii sii: in lolil.il. I
::;: : u",1 h ha I ,
,,,11I,10' i : ill III I I .I'u''. AS ili.< tii
ins bun ut '
;tS I. ,, Haiku They, ni-euiuixlill' ) .".I..t.r l ,' bat HIP |I'u'I"| ptl uf iiinlmIIP |lii.,| inpi ttbtkt I i ii u \ '
-I\" 'I"t, .. ,. :II ., this.. Ilil.HIP uIsa I A I Ilintr' l I. k 511 4lS
I .l I
t iI ih :iitinuiiil 'a Lt"
.1'' ,.. in lush .\- ti..n "I. il" ) ..V"h"l .1',111,1
5 ,"", '" N |1,1.lt..r, : ts sty.) IH ,11, itt sushi 'IIIIK ,) lisuilli, putt(' '
,.C nlr" iplnix.l IIHM I Inami ,lire I .I .." mi 'Ih.' 'Miluf ,
1h'h''P hilt i vm.iaiil. HITP 1.11'.I."c
"S.: ",''I ', 10; CI.I', :. the. \ lvst. Hit liii t sushi nlcwulklii.iil.UU. : : M,miili.ht, pi.' i It.rhl... IIIP ,Iiur.lis h ilw rip .s t ,>."11, amibtinil ..I 111" .ls.' : 'I I I ottniM, uni 1 '
:.; < I wr, l iliaI :: ; : ::: I 1"'Cr trntuml. ami lln, I nl in.mi.i, "II.1 Inul 11. 1.,11.,11.
.1 1 U-iiiiniii I ,1 I thu it lust .
I 1-i.r. "k ui| Sit ,,I hisSutlilea' '' III if an .1.1 l.n I? .i".II..I'
ttsa n" "
Its '
: ,111. '' "i .. ht at ,Ilii" olhi mul I pat inkiliti
,"" 'I tin' mlvitnliui at! tin all" nini, a|1'1.1'111| .
.
:,1 1 Pm". t: lrinM.I' | | lu.Hil.-liiiil, llicMiw i .Ii I .aliont a Olin from h iitttii.' jutlpiliWin''iil .
"I
I' I air, Kliilr lol.l.ll""I. ,,1 li, .1 llit llook ","II.a.I.I..r .. .iti'" I I"1! $
miteil nut' ton I
1P
I I. "' II the .In 11 1.. l 1 1.rlS4sit u ,hulls it ICII.11" : ._ -
: ,, : M \ 1 IIP 'll'| |, (ahull 11p, now iliitiUp ontml .it II flnnit, amikept -- -
"Ilvl'1 .1 1 1A I "
,; 'I.I .i.W' I. I nun".11 sa.nitu |n5! .
rail mi I ..saa.tihs tintS.
I .h..h.
k ) .
1r"III 11.1,1..11
it
I'\ '".'" ,1'- .I.h.t", I'4lll0"III PI i. lusuia I bt" Iii. I It nib, law isuiiiit.allt a HlP, HIP I Irniis plPUilllltf. 111, .. .
I' tlio shirts', .A iinir, .lu llh' tint, I It ,
;. ass
i ISHSSII." SSNh ,. Ilsitsit In nklmi.
.,,,,,, ; lore "I'l at uIstiss an.l btttrtjlt't ami
". \V' .S SII I I I..h.. l lHT ..t.I .iinir lu I hit' gsa Isisl. 11. t iroul.li'l nilli "risk jult an,1 I inlifIcipnl : ""ilII'1' tta> ,.I.\. \ at .*M .\ '''II''I| .' .link. In bulk. in *tal..l I II' '
+tin.llill : (lul It itinmnlln ,
iviry .
pnttotrr In.in '
; onitinnuwlilli, i an P
I ".1 tll Mr. tst. vl, 'tin onliiirnlal, t"1 mi"I u I
S juilup"
ts.i I )
"
i: '" "", ;'. -), --- I. I; .. ttuiki.rihp.lr.il, Inini.ii. till liiilti Ill .",1 until, gis inpml. I .\. list livntt! was tj,4iil ami luulIHIII |ui" kauit, ant In |hillier| IH-I "n.iltp.1'
a'hl I it
---- iitiiin ,
--- I Ml ast |'
HiulistImi.b 'xa''I'I' .ami tin. iitlnilon; nl1,1'' .'iMmnl, Hi H .ass tuinni-lii'i' .f HII't for 11 alinotl.Pllalnlt .
tun IIIP
4 ...I. i i"" ,'llur the t'siiiiuts' lUte "I ".. I"' | ) ,' iltililit, I wa. .put Milton jail .0,00 I 'a siu.i)If..h. I In'.ipirlbmi' antI In'Ion ( -TA; ( LES.
., walks .lonltIiun i ill.I. au'S| (hit I.tr..tiie rvillvPI
... iaiiiHii.llb | <. r" ''h.' .. millUllllll : | 'nrpfH. Inl.an un r-
1. Hit' -
r ; lif.lliweu.Ui- in I. siiiii.lit ol. III" '
.
,, ,,' .1' ."""". ,,,,,I ,"' "1."" amiI'.iH'l "ilIl.,.. ttltliblni ... ,i 'Hill I C' .. 11511., IKIBIM .
I I.. ..sS.I. .. ".'oo i a i I lotlll' I .III"c"t.II..1 ""II I 1.\i na.l. Slut, Mill.m I not, tut ..Hint Hill, I. "m 't.I. |I'..'_ .. al \r \
--- .
i I"S. IH 1.]1._ ui.ik, \% blur Ir lit, Mi lu knonH i : e -- -
jAuicji.! like al.uk at In- u ,
: .
I.il" ..
-- .\ liltlti 55 i r.Isl5 l t5ultttIIit' l lXnlni.lu Xtlllllll Hllll I.| lot SsIih5'i.s Hn' lu.
hiss I I- lln ,, lol I I b .I.h'l 1.h. 'I i. .
1 4. 1
AI'll.w,r. nillatnn.i .lislile Hit iin lion l.h'l nn up' ) lust iiukIV.m .
.
Illhl Jnti isslilul An ,nion intiiiulilt; ..""..hit with husisih: ) nilli.initiiii, t5sts"sci.I I Hn Ullilln u, "
I" In 1ui tin '. to |11111 Irfot.i "'I Il anltahlPiailyA II. /.) in list U kmmn iTar.li i n: : Alit( i i \
1'1 11:1': 'I", ),1". 11.1. a I, iiisI I'Ik.lin.l 4..1.1'1.u. h Slit I 1.1 l "",I'tiunof t mil 1.1 I n.. poi.pi. .ni 11rotinmnhil tO H.\T 1 Hiiiii nun
iiiilliei.i.k liipamli iiHilar I luwn I iisii .
'I 1,' I.lt.ii 1..1 tilin lip tin li.t vi rt | | : :
""11I1'' '" "i'p. "III.r1'"I'r I"A.II.r."IIIII Ilu bl.with.in tills., I n oplp. | 'r"I' .-nir.'il' I .
| ,
----j I. .\ "l iltuii I chill Imigliiu'' .1. al.ii. SPENCER'S OPTJIALMOSCOP1U EST LENSES.
a ur
l" .
.' 'lit mnl I lu "t > I Its, hits n.pivi.l : I
asic < Jn.l Ih. : "I..j
1'1 I : .
I al I | : : ; Jumbo, .. ..
iikHi .
I'l'-M anlHim
'"'' ;" hit hI its, ri wuil HIP ticnner: I Inn 111115" ivi xhp HkPt mia-ii. .
,\\ 01101111".........11 Ilio, in tin nn.l.llf sir ..Mr I I.until in l tl,. Otllii' ', itlt- IIIK "I l lmttt h 'liini lit.hnln a"II.lh. I 'bu I imin.nl, I : HI'la. ,I... ml I .M .t.la,1 5 ij ',. |I hIlt (? Its I but are tlio
,
.la".1111 biintn.
mil mlipit' .V Ili"'I.I.| | i .Iu : I ., .t I. nii.le onli'r. Hint'
,,, ".'0 "I I.; slhitIs.J. I aiilhMkp.|,.'i. al.n bill. ntlp., I cm 1, nlHiw, .on., islet ,, I, 1"1111' 1.1... e Iia. I Is,'i'ilOshi' I 'lupiiHlniiMm /' ..

". '10 ,,:.. ii iiI. "" ..- -- I I I slier 1".1.ut".. l lisp jib ..lihi'uiiI .' Shill 1 InHuiiM,put a .be, k .m Mm, | all HIP I honor, tun .'.55 111''J i n.'' i"l, a 1 I""1"1 ro.I ,III In itls'Ithlt'.l It I Ijnxrt, \11..11,' Iran, ,ia.sru. a lilt It' In Hi.iiuiikhlv kill.I art-,! S
,
1.10'1 \ ,' In ilnlnll' ii| I ,tun Iltiisus, IH. finnl, I ,lln' i hli.t S lln
.1.1 .1.1 l-likn I i'-i' Mi. al "
\1 ,,' .."' lOft 11. a 1"11 | )jour, "".I'r. aul I til ttmkilmn I.I I II such, thot m Ill 11.-bill. ,1.,1 i 1.1 "1' i in '5115155 ami I.u., r, I'nir, I. n-nn,,.1 I ol, |I"i" .. ilr i'ilIlihlll I 1..111'1.'| ... '] |ht.y, sue '
'I.. ,j, ., l lit! .lit,.! Ill-l, .Hill)' till* milk: nml, ,I '11 'suI.....alh.sslI lir..lln'il i sii i '",.1.1.1. flliuil It i(5''tiUit| InallhvPII ,' I" "piinr. nmii rMrtI .
.
,. .., "1 11"1411"1. I In tour ..iili.li.lioi.,. 1 I I.P. ptixlit | 11" 'I'1I"'hi, "ill..11) s'usIl.5lsiausha, silt' |1..1", ,". li..i| luti, u" I"51.isi, ,.Ill, .'..il.iroi. s.lllhlI'atI
11,1. I .
.) Hilt miiiiu I alit
l S Stitit .
,,, ,... thurl .au. ''' 0,1111"11 "|1'11'| '', 'iS .hi'p" iOns I still l",in t 1."li"l Imn-i. on InI. .
ull wool ,HIP 5 I '" I "nits: iiinimon 'lu | ami oiim, '. in, .
lln' 1".1,1,1'
mi lop I IH .1.
I' I ..,.... IIJ.. t1II I : \ II'.I..14" >'lnnMh, Mr I llpntt Ilillmn: *M>nth' ,ml I i.In.1.1. I.
I., I'. It'k, "152I 7J .11 "VI % 'ilIV. 'lli.... bat bun a 'tustoI l thaI I ulttuik 'hi.", wait .I"ulallh.' ilausuldsihitite.Nigius < ITtb .''1'', si If nit. .". 111.nt Hilinn 1".1. .. -- Sold

I 'l 1'11I1" ''" "1 71'' 101 : I lila, I. "".|",. II"h I C'"". ilonp Ihit, .inninir ht" "I'Ir"I"| i "" ,, .H In n hits\ 1.,1 list"hl.I"t'" |I Hun'" .it ..Ip.1) "itipol, .ill-)ip.ii. ., : 11.0"1.11.! sI.. llnr I ria-tiifiT--it Cocks on Installments.Jiis'.i'rrni1,1..11 J JtU
.1.,1. 'I"hr tsssil
na V. Ills' hills ntr ..1" tin ttat lIt' HIP iiiii i"o.II'" ', 1,1",1. IIV" lii ass I ,
I" 1"1'.1- 1"11'1 5 mini llihl"l I MP from Hi. liti'-l I I I I mtii I n.',nli"n Uml. .liar ,\ I M.

"" ,,\1., ...Illi. k" ami triusisila' aronml, I .Ir pi'vain, ,iliibmit !, rnn.a-.ilnn. Ihnl 1,1.,1, 'l. "'Uu :r'1 l ::11'1'I" ..11",1..1 .1"1" I. .

S.s.stS.'tt..,1st -I IIlj;. l;lh",""'. l lts nV) I hurst,. I 1"1 I Ii iiiitii-l I |'oinlnrtl.irnn | .I .1,1..1 it.",..., lolh.wtnilnial.I.I bat .a ...'I"IU. It. P'|H'r'. I I. .., I" I II t u.sstS': I; 1 I \IInpil LCli'ill') "! : tt'hhisIIViII(1 IhIIll1IlttI.Ills .
'
I ininti.l thus exii 1.1.i" ,Hill' |I"".| ) I i"I.I I tsti".ikl' IIH" f"IHu 5,5 ii 555155 ii ti i n\< 5.5tLilisis \. ; ,
Mir us I | I h Inin, Ilu' piil.ln I impiw.SHiest Ia t. \ .1.,1' I Sususl.s I i I i limy "
II tit.V IIHIX. Ii.|till. 1.lh.I .".1 Hipoppo.iliun : ; I II ,," ,t5 \.I.. \. 1'1, I .. I I''" "' hll.siat __ _
A stilt 1, of "I hsu. l I. 'I ..inlatin'; 1 Inv,' IHI'n tu.nli tut' lln 1 ult'. nml I II ,I.not. I. Hull III-P. I tti.li Hum MI. 11.. ttistissrsssslI l nml 11'."'itis v. M 11.-' p"i H ""..mnlIn : '. '

\ S' .M I'l ut w..lo"- 1'"1' 'Io ; N hvtil wrillin .In I I'l,'kcnt attnlmilt.i : lilt ill", ulI. Mil, I I I" .hth saisse"ulaisitlu; ill, ti.l.rmnniialii.il .. : *
In'"ma' "I .". lIt) a 1'I..r llllHt t. ail, I n i' fl.l .u' '. il I I'm MillN '
xiillili" '
I 5' i S : ill a"I".1 a shill' I"'..1' ;: .\ :,.:, -J. ,7. ; -
:i sAIr t M large n .al. ,II it.zuiiii l.ntilli" nllinivateliliirut I.haul himan, ".IV ; ulltitilla .1t. | | A.. 'a 5 11
*"ssS' ; 1".I,1 hIll' titIt- I 1.1.h C'. Stiiilitx" ul Hn l'i.i I __ _
1''II'.el. i
: i air theist ttv.i .In I Ira br .. tItus "l'cuu.s olimi" a. an .

I ," ___ _. i littlili ('it"w..y.. 'I'hiin w .t.'H. "A.I'I'i : iKiiti" 'r.S.iimi of HIP, pnblip tipnipt link |IAslnttte' |1"'I'r. 01 ullb |lil' .i.i il". i 5 I hillS it isiS, ,Ii, uliii St.' tar.',tilt's!'ii'I. ;inn,:\.totittinn ul,I iiplinnn' : :' :In, #'IDWN'S "- 5" ; !. :, h r.'irj' '\..; ',*.5.I''! : ,Pts'',.1.1'ft"raJJIS'Mmto.i'v : .' '.''.:'. :

tuix .1..1 IN in uuuiSu" .0 >lml II .\li.sir." ,lliuiiili only a lit II lie ...1".1..11.,1 mil In tin' I li mpi ran, t'' Hu uhiiit' ami a isis ul I thai' \5551 UI % '. ,' I..' I .ii'it' ".1".
ranuly !
,
) I
(hum, HIP .i lit .tliuiil I lust i 1"11.,1 I I :::: I. : : : : : 4c / itt: I ttlas.siI'5flL5.tss,4 '
.
'.I ...lial. 1..1.1.1.| | a it 11"llc..11...''U", I 51.515, I l.p ia.lt iilhssitisiui i upontit. 'hI L .
nx l I.. .i. .It.1.st.ii .. ,. molt' tlMiiliull.oinplili .. I I 'upplinl, I ttllh ..'4lt4iil ulliir, ion 1' I ....' .Un., 'Ikm.vob'nl .Xt.iHinil.ui No I IHhhh <$L "A'J.1"! Situ, :Wrj_ .. lH I:<:"l .j.jl _
: liirin. '
I w iilliiiil 551)iaijisihtlti
.. JI''I I lists uuisile u iiiitunii.l I -. ii itinii 1"1 pin > .
I | mill ills ti fir ni ..li.1 nut I 1,1'. """, I. itlHilh, niilim' 4ii.l I tinjiitl I lln 5S5h'lhSlitl.1 ii

S t .I', st.sA I 12 ,2.'t''SS.' "'" : ) l lll-lil' 1 t.1 pint I inin I I 11. '_Ill |ii I i.tui' iltisrusur.' I thai, our "h"I lumniniiilt, nn.nH.HII. IRON S
S ; 'tS .1 .ISp.S'S.NV t"JI.I'Thu shun .1,1.1..1 an tpn yronn |I" o- "" *' (41 l \rk" n HIII. "iilli l.'mil I 1'n.t.iiii I Ir. .
alontliamwlil .. slit. tssl' ,. .,... ....,;, ,. MiuV Tr
'I''I'I: w-iitr| 1., "si a ; 1Ic I lil.iiin I I. r. in Hn | iHlll I.; I u 11,1 shill| ills "hil' .1' \H ??? aitisi" 'oi iSlSii htisss., 1 .
I. A. isis Ittt. | lilhl hilts .ml lull and \"",".lul inilnuillni it I l.n.r .1 I ssiii' vilil Stilts' r A tt '! r". II. I X. U.llro,.11.1". a.
mi ?
''U *ittilli'ate iir" '| "|ii'in 1"1 |,. I.I I Ml.' I ,.ljl. < i puui > :: :; :: : 51155 '
IH Ilu III I :
nil I .
I S :, I: ,:. 1.1 .I mil oil lu..lit liii 10'" \. \1.li. : : ul I vhs | :. i \ h"j'I 5 i x'iu'w1 'lii' lii ,iS i s,'. I tr.titt:" "" M I: M, """" "' fl,, ;: Nl; Iiha'sass .:
I luilvsuil:: ,U' Ih"olII.I.i | ht I lioiM.nr.HlllHl.l'tll.lUllH.1 ir' -1 I1 lust h. I II 5I.iui X".l 1515105uitiil 1.,1..0"1 1'1.1' .
/ i lssitut' .5,55 Uhll I 'I, will U .I'thll' ; : 1: .
.141.r Hit | ; .
,
I t. tI his r I it illi S. p .
I I. "lii P A l J
I
I Iliui |lull ilili< isi f I lIst h'iiSlilhlli III. ilnt. n 1> ttmk tt.il (Cllr lili- 'Hull' aiiinilton lu ,Ilil. ,,,I. i iilu BITTERS 5551115. ., "" ."" \ I. 1."I..I. lull II ..

,Ists I S S ,I' .. '" r... 'I .'4.1111"., il' It mil iniHNlk Hull ., ,1"i. hiaitIr.ili '.llisi' II Ni I. Atl\'Znt'i\ Pk'l' .| I 'h.. lAxV I U.lt"! Vlrlii..i ,
\1 S. IS .1. mil all bun ., liil..iii."" ; ; I il ni '""" a''sulsuilisI I f\ isis ssitstt | .
.
\ ISS.S ,. r. tIn C'. I I. ". I i li,. it al I : : : :: :: 'r;: : '
,, 15 SI 't' .r 1",1 ; ::
55 Ii ; : : ,
I 5. S '555555. I. 1 I I tts.N suit. I It III. t liltuS Iiistilish .111"1'' inoiv iijjil I'4ih"r, |I'inp'...' ut lui ,m w inikiatioiiI | <..M.I.I, i Hut n ii nlnUL si .tt H it K.niiiU.Hi S h.mr"r Niwliilnnii I a alit 4li5IIlt.|, | || ;

.' '5-' ," S :5 : :. .::::;:;' i:.; .::'I I:. ,"s ;:,: I .. nun nin. 'h 'iulu' <..til in Ii I.ii 11..1 ullln "III."I'I.I'! I "I" kit'pup lIlt ""f.1 slit. hut. mma. TOXIH.. t."'' sus _""I lr. UUM' -.1'1\1'|: .' hS 1'-: .- -_
Int ni olI'Hitiuolii MI4MII UntolM
i.i to pilr .4 Mill TUB .
"' ,," I. 1,101" ,III.. i. .--- ...I'" ( UIIU.IC>.In IH' In;1,1 at.1I iiiu.luIMH. a I.. (i..Hint. thpt ui.lsaI5,, 11,11,1 I 4ilI th.vsia .111. (tu.a.d Sldo.s, iluarulita's.ss'si.Iipoth..IitssAiUlOOlSb. 4 mnl, I .1 I II.I.'"ins 55tss .".h.sit,a tIittS, ,I is iliilit"sits lr it. P IV'. I""nlo.. .lssh
,
-- -- - no I niiinlain' Hull iikhl. ami, I 'opnvini )1".I .",11.' sit 5,5 t'. Il. A N
Uo arts" otlus axi.nit 'lur I iN-rumak; Snii't| | un HIP (huh; amiI7ib SistoohusS.Ilp.Ilsi .I. .I. .

15.5' I. \\II.MIM1' ,. C'"sit, .A a.1, 11',". I I ....' .nl la.1 rljfalt\,11.IhII".I"I uf (htimlHr m\t. 'UK ,,.'inluit .\ IIOIII'.IIII I: HIOIIll the lc".I."e., A.touitllon h 1'.1IH' / ..,....,-.. .-.. --. ,S,. i. .l5hlhlSS' .lu ", -.I. Iii'. "hissussSs Iss. lu
miinillialllv II.111.M'I I hy Mil- '"II. ,. ,,, |Iiij 'lii.lk.n, |il|., Whl,'I 1. will 1 :ht ih u "L 5111115 ,I. .11''StitI "'Sisli till. .",.1 ISis\1'S 10 h' i. .1"11 I'as'shh
I .. : : : : : : ;
II \ 515ti
li ,: :
.1. .,15' I I. Ilr* &Cn.lliolivnblf of lila ( lit In me' not MI atn "l lill.lli I SI.I.IK.UI ri ,1" r ; .iiUliia.li.nl:: :, : ilmu,, fioiii, hail "nntillurt .Uewawo.-A iii '. ttOitiIiIltIltsSl, 1 0.1'ssiia's )lih'.aai.itt'

"ill'. I'no SiiM I l.v tthnlpMilp, mi'lHI I ""U 1111, ml. aunt lit a .tuit tiuiltiIllstiiitit ; 1.1..1"1'1."I. :1.1",1.I I.. 4111 I I ill tue tom' I b mil I v itman a IIHAHIU. nl MUM. mnI I .1.1'1',I II"" aS, I su lIlt tllsliSitlus'ss'a 5'h ,slitii. 1

.' hi W. A. I I'Al..mlii"Hi', :'> 1.1\1 I tin' Ktiip.loii, ,,. in IhoixttpUn,' of Inn la.li aic' ill|. ., ; Hm, .unit' I : :ilylii.: anI 1 (;HIM,, :1:5' IK 'K_,"I ftmwtt..,lr.. .RH_.. TM.4..fcMM ha ,'rso A"..IlutI,..1\.1. "" 5 I.iitsl. l..tiss. \.'.tat i. St "" "asa's'I, l'rl.tia. '
linlilebiiitiililt' iiiiiiptfruni thust I.umo 1" rrtku! mMMint *.11 4f- .1 .. 1.\ I'. .; ., 11..1', ,. ... '. I. .. .11" .
I list .
iimlu lIt | Ilu al li..i t I. II-kh ,. I I' 1" ,
l'4Ufi. 11! a-KHlillon-til: Hilt .lit "hlhV'1 ,ipn.li)' ,," "I"'I lu, .1..1| "..k..v 1 .hislit, II Mit.uHin/; aluiniirrc.iliiiK 14 W. lutun.l. I No I k M IHi< u' .IUn r >44. l 4. mn "",' ..".11" .. .. ., I'. .. ... ., :. ..,..",.: I.. .. Iila..IisCaV. .
i .
it iiliiiiti .
lIre : :
M-.liiln, i'l nu 'a. : UVMWl. H t. l*<* tHIM* I 'II t.1 t I't'I: i.s it lIds' .
":nli ) still5,111'i loiuiK nlnp mil. : : I I' .
.isis- ., r..r Inn- |1"li unit h.'upi.l,1 Ihll I. 1.11,1'1" ', ,mil I I \ \ ritsIsill
I lik. J .1.) 11' ,1'1' ,lt.oilili.iii,. thaI hit 5, ilawt .: lIla I- ai t ilfsrilttlsii, h ': .
.Ilin ttiribli Ssi. f
lulu ol | ii. tot
"" Hi ,1,1 -1 ullitt.nilil |M| MM M bM pr> ,1 ,
11 ,i. Nil in.ttnl |Himanpnl an.liiiliiil. I. acfll'I" ihi.tliililn the .alh'r "i "I will I IH ,Hit, .mm at Ih,lIiIt'ii l NiI Maw HI... : .
S 5" .
55 I" ami. ..h.o.1i"lill'
wsis k hr iiiunlivK, ut, I Itl HIP ami Ihci "I.III ".11. .tIll I I. ." I hi.p' i 'npiuiuftln | .. WnM.. lr.M .il :1\ .7'..M4I
c..II'1 ,11.
i Iii .
,'un'. I".si aU I'piitiu"In IIHIII| Irll'r. : but'. alAs. I. looI I ''. 1I"a'l. = .

r ''I 1 I, O II t'.istli.IIIItIIS ami IIJ I'. in"W aatosl9iiuis. ""W" at lliu," i lily of Mil. tilt.. II, ,.nayKnuhlll thus I slut' .. loll bt Ml'I I. l.i.nnjl.o I'' ,bin' but '1' "i.I un ., ...t.M, o.d o.i lola IIU'1'III! & ACOSTAl ) j

"MlH.lull. I'lOllMllVB .\.tmlllllfll 1 ., I ht f.n. the nribboi I I,' ( M hi'. plo) m.'nl I ... 55aA5,.. I'
0.511w.
not a | tsli. 4 Ill ; f41''CI I" .
J '-11111111Femcola 1.1 1.111 | '( ".. ,' .ii I niluuiii' '' lln.I. ,. .. 00 I' 5 S il 's Ii .5" .
1'1' a 155 LALTa000I.
Jinl\ hip infill I it hut i.l.. I tl.111 M llUH411iitnUl \.c awaits .
Ut
-- .till xl-l., rx< I I'. (ill h.iist.tu. .
C'I S. h a
I. ) 1,1 I. N I | gut <'i mil ,.. .'

Classical l ( Academy littlii all;"itt.l. 'li. re IUIVIIIK IH'en |1."h.1 I in.oralivot.u' 1,11 illl'llli.,". hue uni' uunliunni .Hit riiil.su, apia HPII-KI I.. Itinii IMI'H.II up.."hI. h ,! bi; ltiiil: ,::,,I..tIII: : :. "I ii:. iiiiii.1, ,i.liiinlnm i.. .kmui ll. t., NIB I = =: : I KINIH. I".1. '1)1rtrl'I'rtrxL1iJ| .
\.1.
lixlii.l.'le.'i.| ilitniiii.lt or h'Miinultur.lill. this liihgkt I hi' il I.,".. I lit tiniminhirtat .. ......li.l 'i.. I.", I tin |liii hsliut.alr.' 'I.ih"i Kim th ira i ul, Ito) :: "I':"
pi .
.null alto al I. l, n' I 1- TJ
u
: till, I it mi- "" W" is :
Isn'II'.Xl'l\ 'ti'in. I i' r |laitY.) i h"II.I.I., if hurst U, lln' ply Hu.llrtl i,1 hv Hilling' hi. J
thIs v'' *" tbioiit in Hit. .. I ) 11 I h bin tin,' It ib'| '11'vi .oiini' ol h Hiiiiim' Huh II. I Mil It tMi IMHI\t ,5115015| .
'I 1'
bt "
: H riling > In studs a.liun 'Site I a
5, | ,
) > 1".ill'1 hit ohJiHllun I h' 5 il I
rm | o..r.1. hulls piln"
"I" .
I I f.iiui.',' .": ; ban, amibilliu 'illI'.I 11.1" MAIxLhNKNVS.IMHI : ;. I..1. .1.1 "a Sit ,. ,,", '" '1', I .
i.ll>ilfliil.iniiiti] I .ii in rrt.ir.l. li> Hit C I'InlDiinl, u'lUinly I'IIHUIOI| 1..1.1 C Iii .11..111. .1 '" I1.'Hi"TMII, .|,,.. ill| Ilui.ti "'1"i S Ittisi "' his slIts.' .IJ 1 swtI.rts I"tIll stltiisitltt311ao1tLiI1LorH

i \ 111\1'IX.\. in";11.1. mm-.' linn,: I Intun" 'IIH'nl I Dial, ,..m,'Ii"l .I'm.'in I lIla llm., aul all i ii .I ol"J": i:lip':h5:'II 'H kpllll ta ,', UllO'' lair', "situ S |>':.- ,' I."i' :uyauKing; ; mul:' iiin.iiiiuanolliPi I '* I ills 5IC.I5 I ...... SAL. \ \'

'mi ,tin. ixlilt, \\v ,ul.li.li rltrH I' anil.Ilk.ImtK .. .. lii, t A *Hiuiion Nu I nu&;, .
1'i.II'1 ; 1'11 | i "." Ihal II its. ily : i rail.. this I i'' alniSlig. Ha. .1 I li.nl '\11" tt .1.1C
'cl ,
will lu thoit, iiirtit IIP I bn.ki, 'n1-nors
a n .

.
up >
'III AM t
< IMI. hv the r.il '
Iran a.l I
loltir in uthir nit
lire nltiinl I !
to ,
it | all
turn) hutS tHai J lliiim .., lry tan ..1 .. tn..II". li.h"1. Now Mi I s, I.hltsi': Hilt I i. Situ I lint I' JXlii. .Ir l.,,'n.l, I I. 'Inn,,1.I M 10'' Sat I Iu.t.l C ,'ir lll.illkl.ti: : HIP ..I"I.\I., \ all lulu. lln IH .i inihtiiiv. t
r'II."h.r.r, llioolijf.1 of the .lirHa I Inl" .." > Ins a Ki r"'I"'linl,1"r.| tl.4l. 4 11itlrilil, h.. .. .. .
a now S ;
\ ...l now ilr it Kin,1) suits h..""''< | .11",1.1"| 1""llilu un ,..a,.. nub gipal, Inliie.l, ami It 11111. apl4in nil k.I, .t -1.11,1r. I Mlr.I.I.1'' | UIHIII 5 A IN il.rll-s, A

luiili Applvalolhicol' 'I ..iatl.ni. kin.1) w" tttuihl.a"e.1, IU ,01111'Jiltl was. Iinir inleii.l' Hut" wuik uf1.ill : | I,1:: lu: hyine i In: HIV I.r" ,. uf a I ". ,Hlll.lttlt.il. ,,.1.| list.,xVu I .!.., ".''JViVVl"' ... tail > ,".,ala'. It I. "'. .' ' *
Mn \ ;
li hush wiiti an.l liKHuoumiit iiiun- -- I Its alit',, .\.Hlni.u, No I sitirnlor I > I Sill II. I.-.I U.N < iSslrhs,. ,', ?:. ;; t'V'r'V; ,
1 ,'In rinHie Dial hash lliu I : .
HOIHeolJirofHn .
(uMiirui I m. I''u., i> I |' Ill w as k su. II.h.t ? win
,11.1 vii| will |nt'vail It lIst "'lh.t iii a I I IU KIXI. ,ilIIhSd55. U i>uI ,II'". lo butilin I Il." I I U" oat'. "i ii It .1"iI4r'I. ... '. ,It. I iii.\1 .

III Ihlt;Nri .tl'I.t XIII :. I allnU lli 1'1"'I ;kl)' "II.II.y I hhl.uh C.I''. U PKim P..m uni'i' : :\' |'';'; ill ihI.iIi'ilt.h'sll : Iii l III.' ok tsItujs.i" ..1'.1.|' | Hi ttlsi. ,.tu
,\ inallirtliat *o inilirUIN, ( illiys.lI : ; :: : ... ; .
inn'u ai.tiI!,I I.y I til.iili'-uk' .1.1 hill's5 t.ul '| I..VP Itsi .\ :, K: 551515.1' utiiilaiitist Stacks of
.1.1 ,'J Goods.
IH'.1 4lVl' ill I till Hill 111 frI lull.'ir.li.r, lint ruinimiiiiltInt n stall b) \ l .Ii., .i 1'414' I lii.t i i lusissili. I I111.r N.i. I, Isis ,niinipltil/ I..stihi Ii |II ,1..11.1 I I. l i 5 null r I k U'" M: i u' iriliH Dry .1.
1 istis. W.1.1.,1.. Iliurlailiur' aol) lliu. \ .1..j
Itisils. Mint 1.,1 .I : | |! ,hiiia, l ivI nun A Vl.ll 1.1 .1
:
:I.' ii rPtirh4ir.4'l:;; : :<'llPi' < 'bulipi.l::: : I .J roihi'.l I a ni.tiI I., of I IDtl f".1! (sin :intl.__ for: Hit into: bnti:: 'I In i ;lln I'I'f'f'.tin.kIbpiu ; by niutPiI'M.lshhaIs: :'.\t.uti whit I hilsssi; : tIal' .,.kniuii.I. suit: :\ I b;|is) : 15151155 ..a. .j

II., Chilblain* I'mi: Jiil ill ,, limn 'Ibal It wonl.l I I. ., |lutist> hISailtihisrlhisilr II' I. SIislusilsli .
: I M lhi.iiLutt( al I 'iii Iliii-. \\e nil" r, In arrivi on r 1..1 Pk.illu.li tain, .iml i.iinpilinun. hilUtMHlh : \.1.,1. ",1 slS. ". /L 3VKI>lNr3n. Oli3t Jr. "
'S S r.ni >liHIM, ami |H. J ISis H4t is m i .ii. :.t.. ,
| .ilvrl 11'1"I' .. -- : .\. I IkNitli a i>fl.rnuiniiM. 111.11.11'r. I,,' Sal Wlllll' .\.H';allxll.rt.liiip.ll. .. 1 .
.
I ,' I \111. r,1 '1'1,1 tOilS fuur l istlasi f it I tulSa! t SsaIIU.a
S S I ii.'' put ,e'I.I,1, .BUnli'lion: K1"11I '"I M sAa l MHIM.ll*, 21nmlHrol -.\ ; Is b UalirIxuit. |.>.llhii, hut, c.. amltolhili. 1.1"1.ii.fii.l-| II ll" I. Ii.11 nn'n'. 55 seal i I..a |".lnl, altthilll .Vui: I r. 111 ii 5 ii: i \ .p.I ilil: I. ,I.iih I..,...I M \N .II M ((11'Ji.S Ml .\11It. III'.1 I "'A'lt.. W A MONI.'IIK: ; lS 4

,0 "Iv | :;'t.tti,. II.. \ c. hiiiliimttv ,thit I bt' ..boiihl.lie ., II ...1"1".111| f.l HlP .III I.Iiun.iliiitl.iit. ;. snai5.: Ssth |.i.i.. .. r.ti ,,IIi '
isle
I. 'tI.S' n.fuli.li.l, ," Xorllnin oij4ii 1."III"r u mrli.alt makt hvIng ""' I 1t I ( ) X Pu'I' 1 1 Isi'j' .1.1il
Fur ultf Cri-mtiil .. liLa, hits his thIs! IH-I',, ami ; i: :: ;; II ; *. ; I II. .. 4\1' .
I 1"1 .ate on niiinxan Stir llm PItt, Dili I 'HtUM. Sue 1UK: M lll..UN .. 1,11,1 Ihti-p' -nil' of Hi4l Jiihtluil 151 .iiIlt s. I. .t. '. .1.IH ;. I, .. .
IIII'ill .
,
.5., < liki' lIst ''" up a illi' hi.hi u, M, tl M. ill I in, wIll' stis1ssj ass Naw ami ,
,hit UlMrnnlpI : 1,11 1 I. will knuHM loom "' 4h4, I'l i| I I : ; .111.1. M.nk it
haul-nnina ,.5 ships %l\* Vtllttr( l"f: ail lion t Hniil.l litvc (l"h sail, \ .sst'saaiiist| !, 5s H f.ll III IIII. n

,5... .n llo.nl. riinkii: Hill .1'.1 Tho I """Ihel "tire.iry' Congrt'ii, lo t'Ml I sul. '1'"'"..:. Sit ,11"111'' '. Haiaf MUD l tti'sall| III4II IU | Illisits| | |V".tllUMI, : h sit : saS5Iits5.

sd, Sit.Iil.>. illTiIHUl.' )lllir bit I"MI"8! in I 1.. .I..r.I liataliia.ly.nut..1 I tin* M,ibll.. II" 'l-l.'r ,if Uti "umlalia shsi.r".r.I.'I.| ,. ."III.il'11''n HliliihU.li.h ..'('"r.I .11"iI"1 t 'aim., ,ami, .fur ku i piny lyklummonth. upII : I" Dry Goods, Hats, Shoes, Notions and Fancy God 1 1MU

S" .'i )oiir .11.I.I. r"I"III"\\ .' "".. b 111.".-, Ihr""II"'I' I ,. I > iml.lUlii.l r,1 tot un.ulitfmloiy .. l iwa.oa..lupUlil>)i', 1",1"IU il. 'Ilifiu H lun. bllli i.in .lln' lui, 'I'li'U.I 11.11 Die : I *1"11. .. HIS 'MOTTO IS BUY AND SELL FOR CASH 1I
I. .alsl.ssst5i,5
.55, 'WIlt. Jittti t h amoiillm I ( f.re.1 in tin ibaryet' mu.li MIIjra'tli. )tr. tll. ,nmii, il n.li '.. I" C. 5 iv, 4 _
"CIly | .
I",! II" .Ih. rI. ) .little broilur il,,n .".1 a k"lu 1,1"1 I" III .it A t.I. ...", I 1"10.1.i
i |1''Uli." an.l 5 Inn iiillnieI .. IHIII of M.. It i vurrriii.ilI liny ib.III*.rali.It i in bl.ihioal" J".I.. IIYI.I"1| | Inllii Kbut\. illuunlanl. I '''r'. = I
._ ___ .hi. .\. NuJrpall caw z coin
__ .
.1..1,1 I I lid' I. III Si "I'S' I Illookse11ors'
lIoiiMin nl tin Itrili.li I Ih. lulu Stat assist ill. ", ,.,1..1 Al
I i:. J. I iii 41M.ill-| I Ilinll"l luuf lb.|1".1II.r .ir r |Ill,
J. C. YOUNG, i usa, ,'. |,a...l tart ll.it inoiiiliu, IVnta.ula' ,". ,I." xralinloiit' tar .hiss nrijililioilioiHl 1.1"l suit I I..a,I |. ul I C'II.I.i. I'.'H.'rt.'u |,,,| I N I .

_. rouli' ir a.tiiigtmi. Mi- has ju.l .'",,,I- iiiiili': Itt.Ibo barlMir' nuli > hlhlniisl laslos.Him.out. g.iiiitf us IH.II ahuuf, I i.s..s! I,PI,1,1.li'.ni'-hit ,,1".11 I..r.li.I ,. ip|.ulutiN| I".. a.I I hl... it. Ails Ill'. ., '. h 51515. .. .55's I"iii' a Sir ..

l Parasols n'IMI iml I fnnii I'aii.iiiiJ. an.l r.H.il.ihiliaiul | r of sIatillc il rifi-r.ii, .. l. I Hi.. IH.II' halt Miiriti Mm 4.41 r..1 i.iis's 1. .'is h'V. riiu'i.1 h l I" Sir ..1 I I.5 Sl: .I 5, ,

tm rlbs(%, : fjilure .Inmi,1 I a .I'.ul.t. ,,,0,1.1.1 I ,...1 noun. full' ininir I :In: .m Iil I : .iti; .,lUaih; it sit! Ill|ol Hu ,inn.: witlll", 4iltf| lit, a. l.fcfi. ,'1'1| | ) "j ". 'I' I ;lit'. WIn: II' I. 'I..stit5U9'sf. I S '

Mill lJti.i.| kill,..! HIP, l.ibi ol' Hit IlluH.il s.ailI.Ii1.haisu 13t1iollefs 1
U tub Kahis.
"SriIitiIiii. 1' 1 M> I
hour, .
ii'xt I | knu- l ltnir '
": 1.I"t "Hu '
:1.1.1.. I bniuv. .Hip, Imin, liilrilu.. ... it .lib, | 'ol"I.f. 111.1.1. 4' ib.tI5Il.Ilrs.4.a.ual"
.C.I.. .ml, toil IV. .\ .1,1 mall.' !I. IHIWup I It I I i.: I n issisitsi'1 ,|1"1, l lulls ; I
.. ,:il.il ',l tSliaaih I 5hi u I it > SlIt I
I ,.i tistit'' I lrraj.iin' -I IUIIMlll.ll i Hi'n.ll.lino. tIll l. 'ii'p| > !
I'
l..: .: i On I..'..111".1 Ili'i"1'1: IH>) we |1"1"' I.sill H' .out I alt fuilb t him. .li.i.la .irinxaronii.1. bi,. SIt an I Itrlllllll: ) ,tlui rIta', 'i''I'i I\; ; ; N.,i.tilf i.r..0.5II'll'Sis'l. "
,
PiIsrr U'4Uli' i ulsuts. I ,. uiinubti,| lvaHU.'t .. I at.milli uufhl| lo uivnu ukIsasr l.5l.a5l: SIiiii.5i I IA
\large hIlts fully Slut of a< 1.1" up. t .. I
5l I, >IM 1 llltnniii : |I"I. '1'1 .1. tltr'sus.S'ua! b-lur.. m ll.lt mil lUllkklllXIIJ.Au.
( tan
I" ; I IS '1,1* .tain Hllli ulilu vu II. Salibl.ran.l .tJIJ bi. lliu (lull ot I'..n.4, .. ." Hit III. uflhrir, liillu .,.. ', xjai> J i.it*,. i itl 51151111. .I15iis5tit15. SUnhoALasilsLras
putM Hum
1 lio nl'r! m 4ii 1'"I"'r| 1
| "c- .' all, 5' llm pru.Dt.le.1 siii I tills, iMililn.: .. | wayt. .
ill lion uftli., '( hruil slut \V. I I. l>. A libra. ) run art, 1..1...e, tIntS, uftibli| | .. .r.,",.1| lhtuIlilaswl, this, ..ml....Ua.lI .LIdS| : I.., Hi.. 1.1"11., .". 011,1 I\I.il |>rohl.> \A.lrl-. Oil as .I.. '-'. 'i. a 'OIls I.II I.

ill |Ia- hAul) fur il. resureryP1ihSaTk(4WhLhI.. aliahl 1'iiblUb tIn hustler of H.IitiwH .' l ik his I Ilii I .," I tl..\. asi.t I |li" bill.i55U 0. Wrapping Papers, Paper Bags and Butter Dishes .
1 a | liur,
I IIi Was
"i is ilml .N ..'c411 suns In I Jli4 I 11..llet .4.1.| ; rn"1)) !.>, uall (".11.1 l 4 15ilaliil' XW I. X 14it.saii.. I I',. L sills. listS U,...1'.,.
miiti'r".
? lets
,1 I Ilmw
.
an hell i.f .I ,
alit .
S \> ISIM. ) f.,1'.1.11.1| .I SIr"'iI4' .liip I li; it.I .II.f. 11,.,., ... 1 11u .In. 11 asS I'4|.I "Isis .l W'lt.| l I.I;, mul. r rriy; 4IM. : .
htr bran thu. \\.Hli.II. .
'; : thai theIr vbjt-iliont ,h. pull" Istsr al r .1..1. b its Al. r. ,
"11'".".a"I, t>f |riumiciil i n"'.1 any : ':1| > t. 1..11.1".1. In .li"'II Ho. lain 'u |. ...<. ."> I. i vvu al AII r. 4m .. Tl', III.\tltkXIII.I-'5114151 1 iir I .....bl.n..I.lh," '
.I'llf' 1..r.I.
-- ,
N .. Uibik iiM4nluIly Limit. .I 51.1.' ) till lIla 11. inn 1114' a |' ..lionall. ; ..* i r tl .MI I, v ii .. .
IhUUlimtiil. l.tl ,'li ,
S I of .,, .n..r. I"r tlilUnn guile lu : : I. i..t :
11'1 I W."hl hue 1.1.,1 I. II. "I.. .. It I' I I. HI" 0 "li"I,1 sri, aisll .ri'MHl lor
"." .1 Hut tin' .l.ltatliliiit ,I4,lu bt ib.VtfblbjUiUi'niatlrr ash HmuakPil Inik it. ualou. ha ss.uu us..i'sai'hhir has I asS j JII W. .1.1 SAIlS
boloit hii
: Imur Huh' .
vtin a itriir. .
an ,
liaC l
''5' -liuuiuili a re..1 IM p iAsas.saiuis III. I. 4)) .
I: .DIP follxtt 1'l' I rtol I "inipitti.iif I'lirb.nin.u : .11' .. .. vl"DI.I" "' ,.I. h us asia usi Ihs 1,1, 1
I .
his il.H.I 1.
.
at air .
'oeo' .|lal 1'1.1",1| I h I. mash sta. ItIiI, '
1 iu.i.1 5 she
I. l.plpl. for '
.. Isis' |
S "
It givingbit all Siril.lssaitial
1'1.1. I If .\ buy. a pUn Hum' t.i.liwiil fguuilalion : With ,ill > ri Ib4l .auiu fr.m llnibplbtur .r..I'I. ..i.IY Isu I..ec x. I x \ .. M, .\.. ] 5 .ill.. as.iS ;sAilS ltssl |hsa'alilie. llu, >

-.ifli n'CH iiuw irritifiillr I'ro-' SOuSe (.r liio auwiiHl .Ilk lIsa ru.iutii.il I.cn..I.I. uilnrly sIll I \ bbi ... 4'1. Ibu 'll,.,l.kl",. .I. 11"11. thai I ht |tlaa| .'!"'$ last wk' .\>o | -- I a.I.' ', .', TXlu.Vr. '1 .he .,'.1 u.il ala' I ,>I.'st,. lss.lII | | '1, 'I.','IM l4lal..x tlni'l.n.lMit.
Hull' llvo Hi thin New vr t.<.1. tan unly n. \ SlutSill i. .aun I. ...rll, a.ul iht O'' I I. li.Ml.r I 114" k.Awt.li .' .. M.p Iv.i lHllli-tl, Kin: Iri.Ilitlirt .
S .\ l '
i twiirliv, tl.oul.l |lusty inolIt. 4llj 15 'I'I' .. I. .
.. for ,1.1.c..II. > lilt. M iali5so.55. tint br<>w "H 1 Hp hill HM slit| | fs's.t'lus .
Hut M ibilt, ilrivmlu uf |bs Lu Imj t..trl now In ) 1 >
tayiuj "il. I. .
: .. ,. i.lv. sal I ibiiri .
II 111 iivlliluv lui f 1\.I.i..I.| tf ira" ".11. i h .
S esvI lie 1,1,1st
II I )
you ami II.I.r..I..1|
., llm ami It bl. IHM.I ; 1.1. f Hh,"
Vii |1.1.. .. Slits tIns Xssi.hulhIst hat his 1114 thuS '" 5 i puli I. nUr, kppl. al tbaulli.i
: tl. sIte in 11 us furi.il' "' .
i i rut, ) .'in> Trial JU.Ill.-.:I' .V for .1,1| In "ar w..1 11".1 .w. "I .rr. li.I.I..I. No I Attuilaiiuii refu t |ta lilrsslsllj I' ,1' talATsith5Il'V al llP I. ablll 5i1ithu .(ls ala UIHkH'lri ." ol .
1.1
|lays lu.lamlur lsuI I' I tuiiiii.l >. : : ; ; : Islsssisus. 1I| i u.i .
I II" ;
laplalnt refuu d.i,1 IA. .
S u limy Mori'. I.are I .i.) *. I iia)lug tf: |'"r niviilb, It, ..liniiln' m- .10. tmbttl..".1 lit Ibr'>ai, I' from, Mm Uluir bt will Itnt-.i1 rruiu !lue. r.I. 5sl Sal'. .1 I I.". Sla.auls Isstsc,.II .. 4))! Ibal UlIltlllll.lforlhKIH ;

i.Te.i'. W bal a in-mil I |'at. .. vl 1.1.l lilt siisasu.tii.ilhlitlulrluuit mr !. tar. win'i.miuuifli luliuitr.. .tupnlt IsIs, ,: .' r II, ., : I lluullP.) ,,r If.H. II i I I'ulrunliu buiim, l.uli.try" ass,\ uvv

wu -m I ..t 1' i.! I I Ia .lur in .*.111' i I .i. lht | uf SI.. urriblt. "'!"'". I4.M I hrIliI. 'hI. aPia.t IiL li.iisuss.. immlalt sIlr.I Ibelr |55s5I uitlifk,, thus"'" a' ikt ",, limit by hiss .viu" .
.
KMIM ItIII; fin iP 11..1. Mr I IuiiriatoiiablHlN .
UtioH lasaisl
: t dilution eltssciasit the ImtH *. I has 'haItI' ) h' ) | f.lilor. I : I '
i .1..1 are ) Ktllt : SiiuhtII.ug s nslrrhist" sit IL
| }
| 1. llulv
_Hn. Huinproii" n1.\.ol.ri .\ I'uv. a I'liM. ull.) al ..Ii.Ll' btm-lf. ,' rst1ssaus.ihis'. HID ttiuiior, '. Jurv wbl.b ibi. .tiiallpi, ami II. .SSsS.sstitSsss i .l.. ,. .M.1.'..1'1'Sits |I"wrr. llflyvlil.. I IHUIM. al I --1.I'il.

"55 i 5511.11.i isis list nlkfoflhtll a.-r.T ,.cay fur I*W |I""* h'i.Situ. .\: i, .|. IUMIIIIUIIP.I look nu wliuu, illihillil5l1155\ In Ibi. m mirnl ul SalA: | { ,
U hss.s.h xili-l un ,ibr IWH.vi lIt kuik Hifcu u UIXHI. 1st5 41'kJi 1 j ,
S I \...., Woml.-lful. Curt I In' .,I uf two y rwl.b.< Iii wlltethe I loil.K: nashliiL rniHb "l.'.I'vlI.luslivalil Ikiu Ibal Stir iillimatt), .' ". I "I _. A,,_. I "(IUi .." %. k'' it la.ilnir. ., | fraif.raiil I I"'nu".1. ._. I IIPI ,. _. .
list l ., l "- flit .alwvt sIvr.eI.ia alm'h' luukurrib't -
h, 1.'n"la"' a' iiiS ilibl dues r. 1.1' .s.huuS.4 -,'-, ,slush movement It ibt .lumeiit 1".i. 'I 5.5.1" is4asr. i .
i .
II. .L' I .r. "lent 51551' Si ami 'Jliiiiit.
bt truo but ll ruiiitu | 1'I* I r'or IHUU, Ui. k. .ll r aim '

S )pa.l vrral r.f|i'1 li.mliI4.n lrst->. I II ; ..1 II, -- I \\u ugaut7iio r.I.Urr.>''\.I" ali.V i iI. i: thus. .bsIo.ht.a) lbruH4l w'yu4r| ..i|. ( apt Ilk this I'uilirwH itrl4lH anti it-ull men uflbt I:kt rrilm hiss.it .. I IM W".U. 11.5 \ I"U .I'rfctxil.l: 1..1.. ,...1..1.oust' | nl.1V.\ I! .hil"I". IVioii- 1'..,.,.. I'IW-P hr.t t'Irrblt 1
rr/// *
a l5s4i5
'I kllai.lf.rall I A X*'AL JUl... f.. .11. raihilaa I.. I .I',"I. I1* .., ,I.". ,i luubl HI .ml lit "the..I.r"I1|I' |*r |.|1.h.rm|... t. | sills V H.r ba) '''I ul heaa.s.auIa ,.a5 ly > A I '' 0'hAlt .. \builu'rl*. *ul l "I'tltf-.x H K..1.I' I.,wliulpul sssst| assail' by I

V.-UI4..I hlr ,., ustIistla, ('" .." t.iuuaiuiPuur 'I' .lalu.bui" 111a l.Herlhiiii Ihal, uflbt I, Jul > I'. ". sit I H.tilr'ul''r l ,,. ;If; llui.1., rnrikaT.; I hV. A. l 1.At.mlHHe.i.iruUfu' atit'I'S.
S b
S S I Itlosil! 'fist virtue ufH a'iit t I .11".1"I. :; forlorr ... r lila' | s.Sl I JiSS. Iiiass'51 Mr \ | I r..M ) all .
titIl .I'.I
I.
.0aiali.' I Takt hhsaals! runka Hip'ptlnjan .. .
.1. .
.._ I lU.U-rt Stoor. a.rrt.l! HU. 'S '4.sliitSIi buuiblt.l tf tilt ltatal4'sl..rti J<.lt 14 I 1.1 i I Hi l S.aai" 5 rj, ,1,11,1.1. I lri-.h Mtilt. for '
.
S r .
.i.1 C.. U W .\. tl''alcnlsttlu I :11.1. IIi.1'! -uuiiiMf. ll .urp..--. any llvrrUK.lull :::: I JsS is I IsiS.| "5. XIM.R -- .1 |II..IIK. nar-
S $5. ii I, I."/"!I.J'v.'t: r..i 'I.HI IjlkHlll't MoAt li.>IU4H4 ..". .f I asual I ami hrasaara sfw5.t Ji54 IL.JiIi)3l I. : Jn.1 .....1"\\ laryn.l.kk. au.1 I Iam '1,1. fur al, SIn t'seas'ssi IITIIK -
.
fua .tetIlusare kllllHU heals i win tarib. In ,tiuui .all I. ',. .JI.l. I .
., ., k'.l ta-l oijhlkiln hitluvhuMb .i. V, h 1111 .
H II ualarallylI Istvireto1S .. .- |ripm..l i. 55111 any .libuf *" r. JulUMilkal 1.
.
.il : 1 I.I S fxtlaitgukletl' In IAI"I..r rS lIlt t.ie.l __ .. 1.I
((5 lirstilli. iti'I uwl st lii.. !! .l. .. art iHMrtfi. ..'I. .> l by <"" > m. Un-l J 14 bat no riiial| ".ibi* yb>lw for S lielititir, tl4 |11|,'II ".1 I.,, "Itlli4Kb lltut 511.5 I sn.sss'a, hu "I'1.Io. .*. __ I'olllu.I ,

,:I ... ,..11..1. '1...1'',a.1 tbarl.rfr au.1 j4il-. .Julius" &. HUH ouuerul. ,I.1 latiIa) ."'I 4". '.''ib* l laisilillaS" (i4Uluf |i4lttVt S | u. sIsal :hiss :iiatb HbiibIVlitrrtH l'aplwur.lt lag Itssisah. !. ... :.4 I uiHnrlnl| :r j..r i .h&. :I w. ashy. ,."lulkc 1 raas.lrailv uuly a frown
l \ $
t "orri"a.I"IL
.5' ,..\ItI..I.1 list I, 1.. AMluim-ulli .I (liie > ,|rtw _. ..> r.u..W. | S
Atlantic \ fall rijlyuialUi awl urufeMbm f lu \r. IJI' '
Tin i ,
Joi tuuHilluy > ,
IMTol I hi' |IAIl.| | great ilimatf* wat 1oiLtuN| lUilrva.l tlreil m4 far from I I ; i.i.. "Ill I K a.Ils. IK ill, k AS'OsooSIssliar 4r4ias4sta o
.. oh
ISle | ,
I ll loots,
: auJ al b-a.l out La|" S mcui 1".1.| 11aiu51i51
t:'thii.U r staistal the Ihlllmiliiiraiil U.IUMU a wrevk, lit. atlmlu. rburcb, .b.. *.* ufIh I AuwlaliuH. 'Ibtl'.uvi.a. : u. IK (.Ikw.. 1.I.ri"r t 5 In Huiklmjurt "y SPaS I I, 'H' lai.,I i al I i. isq asitaslaila .U IsUSIS l..... t.lrl.i! all ulIssr klu.lt of M. :

oil Ihr.oruirofMain 'I l.,..b."t. l h'Ju )... ilti1aiit l m .slit the uU lua* vcrrlt. '* "v..1 S. I.our isalsilssisaiuy) sail| shiraslrm I" .S |.|'111' .I.Hip baixUnnp.1 luakwr -

.1 lnf wlilibUHir, a ai|stile ta tb> .IIpIa| t kmfi, ."..n." l. .*,. tuwvt, lilt 141. btlitvt. In fair flajr 1 an u|"ii ''ii '.* !>.: w |I ,1 S'l. .I Sisth.ihs' .alaa4Sssi '' .,...I.... 1.14..1: II' (hImSitSSallllha'5. .. (., Ibt .1'n.L | wthui 51... al ,
sIt .
.
I all aWl S Iairrnjlulasa IU .*> .I.ial )lpaaassi 'tt N. I '_I J..n..r lie l>x.* .!.* CtM.MfM
bat l It'll A.i'lsSsIi ti
>:5. ."1 l4lua' I I. 1..1. I' anrlbl'ny clue\ wuralglaiii.t .,11\4.| | WI"I .1.1.| r..I, ."Ii I.. .
|l 4 irt .. Ibt irmb *ml aaIali, i Hit rl.'ii' 55551.5.0 hi' 5S5aisitA.sa.Is. _.
'trii 10 thrtckgratiAti. I Wt!. JUT.UM- J.t1oNm litJrtw baa 1 Iwtii armM ..1 l 'susssi'sA7sj ht,05IuV .1 5aasI.. 5.rha'sf.hl .
ut i it55555l5O(15555 Mill Iwuutlhlilj' rt 'unM-nittml at Ik'II ) fits aiarsIhL ''isH ::; a.1 l lItliuil l.rt .urt r.",'.,. ..11) SaassluHt 1'i.M sat ( saa.uash.stiss.sI4ioer |
II.nA In. .w 1'.11 1..1..t "t ItI.I.rla 1515 rriHip uaSs aulUniHtlillU
.1.. JJ' .- Ii I. uM bi St lana iiarmipn lliuru
5 1..1,1
.R Mora t. ..f! 1 : Canktf M..UI'!1. hlu.l! Ii wh'f! ..
..I.u.r.| : .rrv ruuau K rh a tl.. .sOai'S.' .
I""a kllliwIMI '"*>* $ :.! l alt| aish| '
,lIntPlisar \
I lusT) / iti.ueLrir I' ( u uiU4b>u. t'a.h4hsy bulmuiU
wad A5 |
Thin
.

'. (tKfi all, .Ilo ku* s U4lhi NS 'I i.I.I. ...rant.Ml,*..li.* I NltIiOasIl.litl.Lauls. ..those C. |Ilivstt 1 ,>..Il.t\ fur 5 J, "il"...Wil. sIll rshatu I Mall. "'b"* .i A. \\t.\l, '< ''r''.' 't bass rsis.ia. ....Si't.erhla.pe p fuut., n-Ullby. .A. It'AlrutUrl.fu :.. sash retail byV A. IVAIvmbrrl. *l

I t., I. 'h. .. I I MarlM far MMilk, .tft a. I'alafux Uratt
i.-:.1 .-. h "' '
:
J -

-I -


.
-- -- --
--- -- -
--
-

'IN' ALL I ITS rORMJ. Mt P Rt"'t"' or RALSTON, In-llaMi. .IK* Mi.l.t. ,.I'nMi ''GKIAT ; -I : -
!..' ii. : .':.S'I H.\IKJAI.NS I IN 15I.tNoSAIIULtN
.. .... .. ... .. 1111 ......._ .. S ilmilinol liiiitt. 0 I. iintl.Aoouwmn. ." .. .
A. -&' ( km Akral 1' t'II.' Ib"''fact thai IIM li :4 \\.1 t, ,im Io' 1 o 1 -
...4 .... "M ttfi "" t I' n iw nl tIn lient, ,in lie onnyIrmi-u.notl( i I ..n.1 I oirMiKI: ;" I IV I'rNt.UOI.N UK: IIAIIr 1111.'I5KANCII 1 f : : --v.-: \.k : l. e.r.
..... '. 'If II.." .. l't. .. ; :
:
luu .101' ::
prim of I It .rioii n. ul, 0 i lo iinskreiumln : / < < <
Afrorilmr to n lit..I Ih monument :;; 11 :: : !
.h. the) 'iimlilj (if nntiv lnlmr o ,Intronimx u* thnt thor. I- no hi allhii- Mt'SK1 : .
Intiort 01 I ho nilrit| ..1.\ nirrn an "mriry phil,, fruit tlmn a pnrfoi imikm Hkmm.totilt 10tSEOl .. .

." m .h.|.h...' thit l.'dlrr Vo.1 f i-nlrrjiriiw" Blbr-llt-mliMind, in a limn at tBklollH. pnMtiebnlnlrinifthran :. u. ( '. : 'Ii .. t -;.. .. ."
d.inntfid,' "r, ,"10"11I1. In tho railr.mil. IhntrniinnU ')1. ." \ '
rrrtalnljr' "if y.m r.'fi'r to tnliarm. n.-.1| I irfrmli limo e link Inm-r man < cry 'J' '
'In Ihll tnnnnlai' lun> ..1 rijjurlh.. Mnllmdo. n |bout uf null, ..t.i tiiIwlulmi.| honevi, know bw l 10 rutS l" '

'|tmht, > nfllH.li.af, ittnwn ,In,, linnil / 'Lake I lice I tic inko ,m the ,hUlnnlImdy Hal." "I"n.' lu-t n. ium, In |lit. J. H. SNOW t." ,
\anin' H -onim anI,I Hitrnla, hiugrnnn fit incur In th. .....101. I Ivin' In arpal ono Iii-, how to i'at nn To I Ipronrly 'o 4 : '

,dividinflr. 1..It.1' nini* It* intro ( "nnnln iilinmti/ '" too ramrnnftn.i .' | inovnl ,tin 'jierferl.r",1 wtt-rim .

ilmtinn, and, rultun. tnr winnrramn' ,I ontlinntnl I 'inrdillira I 1\.moet IWialmti Inn lilinu'd' lo't i .! nn In HiI tOKMU l I' "l. \'OXn h\ll'. uIINk'l.\ MUI.iTiii. : .i ,. .- d"J "< .! .'

litttprrr Ihr l'nnn..tii'ut |1..11' thunnal I I' ,.h ti"t after K.m ( It uhmuomlb, ,I I I. : I 5r r "
.t it]1"iienrii' tn !to' .li-norntiiiK. 1ft'' in (110., lii- ,lilt.I thin" with,". rflll, inku .trofnllv .hil 1..1 I In"I re.)i.in- In aKAifir : > ,,I.. \ iionint.M. Ut .1
t nilniT'' atnl, llntnr l'trhin it ,in In.. ml IIP, lid ,miii"I tin-I-din of 'tl 10.. Wfil.-rri. Ih..redi'inll I follow ailn.ml ., amt If'.a.tf ."
| Ihiinip
I .'11".... niul\ u-nt. allinlmn linn nntlmnlinld I ootl.I I hiin, I.h'I"' "... / menti noiinJ. mil i lh. lint.,, ,h "lit 0- i. "i. .\ > .,. II .\ :. fiS 5J2 El .. '
,
I and,I !Mmnn\ < tintdnin, and M Sti ,s'
.i In it. inllnnllon' in thai, Male nr apnr a.w.| i-ugh i li nut h-wtlmn 'twmlt lltepniinlnAft. ) fUtl :
it mat ho l.i-n Ion licatlljr i.hnn I.o..r tim.. 'Ins ron w.nl. l..rn. rmni 'II l ,' I nhniil'ii I Iflshlil Inn n fl.' ,
I ,ilmti.l. Vim .I on tint nl Iur: ,linn.I: : thn; Inn, ,Mil.-' gorilla nprnnn, a riot that luunni i-nd"ro'i,n 71 I w it;i'I.I : ; bin: hvl |tikithum. ov : = It I t t ** i.ir : aj lTJ.OfJt

unlill, nf llatan tol.nnn. in ImImmwm-.o. r liP n .iiriMtm.il null,Immilny and I r... MI thai In li'iinli/' DI-.II' Hi... : : "

.nlli'' .rr,1( ( 1 ,his l.nt li fnnu a i.iiitninwlilili mil day. furni-.li, tI I mmiii.oil lnl.i. >ntiiii( gimisuumuf' ( .n"I"| '" t liiml" ,immlnu" In-- ( i;: U t jiH.

wan nlaliln-liiil WHIM' I dun .HUTnf In).It nf aludy hull (iianann nn'I |,liil.mo, t li.HI, IK "fonliiunnnl nhKlllimlabtlx' : "iih Ittf
:
,IUIIIUIK iiunint on tin. .*id,: II ,in ntill, "limon .have limp ktinttn Ilirn ant HIM ..1.11.1), .0. __ :. I. .

(rime Unit, hum... In hut nun Havana lutwin nimnin.int u'niihin| and |,ulnihln.. M .HHI |KII ul thin, knifn, I In to linnwty ; 'I -

and I t that lIt 'llliiililiarnlilo'| tumOr I I.nxnlt diMiriliin, with, niu, h" tivil |.'nand < h.r.n lliuii".'nt the i yenhnubl'., I liealloltml I, 9 ,.< '. i.\.r i :,;;I,: y. #r. .1>.

all mil' In. iiuilal.il, or I.innIi'o0| l miUP I nil Hli I'l, nrro oIFIlii.b|,.> of lli.nfInanunr I. fi.ant ,It*.It on the vinlollimn J ; \ t. "o .; ixi:1'.a& .
.
"I lli,'r mil, than that nf I lil.., l.utM ,. uluuit'li'hiy l.roiii-lil lo VM.W, I hint Inhiart I = : : : : : f-- 7. "' !
I llu. man who (unit, 'lImit' rnilnm.l, : :::I :: :: t. : '
'n Hint llt: >or hAIl Iwt nun' h nf iLi. m w uHurry nhnild In moninil, nul with) Unhand : .
,mill' .,'ninn 1 1 hr. Kiwtnrn nn Hut Inland. MII,)()K-I. thitnnrtiHr" of Italitnn, and ,t 'niMariuii' nu.at Hints PZc : .
-
m lisle Iniiii nnnulil' innnt. ftfumr. iuaiilitHi |! > tin lallMirnla' lianknr, in I mmmlii nI 'm.i ii|1"iil tin. limit a".III.')' piluh. 'I lure,' t : ;
0 mfl.utml| 'It) ant lluilr c-ii.i.lily| .han I InniK" If in Ito' I.oil n tiMe: tInt frill' iiiirht to l I.. iii ""If miin ii in time en (2

i 1".1. II immm'I nimilmI II", ., ,. minI-I Imp j of I 11..1. lI'IIh'lI.I.... kay, /II......", and .., III."I..r" .at 1.<.run bin. II onxlil, lo I I. ; i-
I.. unit, nf thin nrinixn of llui in.l.lm urn ill iroihuilaml' nwitll.m.d o
with
f ,M tint ,tniMiniM nf tlin. tmu.mim-e., |grown I'l Ilfr' harm linn writtui; ; ;of; him; : I hi hu '"ni" h" him ,how I.. i'n smithy,ny 11,1' : c f I PFEIFFEK&) I (COA

.tliirjlnnd" ," aiknl limit' .rtpnritr' win and. Murk Twain' hun oil' him an a lint w ,ill roimi away f nun limit friy ttillt, th' ; ,

ncu 11.niFiiiln.iwl h'IVIIIR, .nn tin iiaint" Hi onninilltnd, f.fxnrinilnSiin tramianiywia .wiilnin hlnUard, HI 1,1 .hump and I on O :
of Mimr) nut I .I..nf adtnrtiiwd' in "..""... "atfu and, whnn hln i ritno wan domoiviriol. I, ''i Inn ilulluoM.

linn, 0 ii h mi; 'rllll,1 I nf OIKKM.Ihc .. tank M limit and m"".1 l nut, Into --

1 do,ill. .r amiM ".\ tnry imtuni tint l I..y. an I.Hlstnn, did' tttniity your. i.,. I 1'''.. I'rn>...

n..loin h.. iat.1 "Mitiijr ,mui morn limewuiHliiwI :eflm.rtiumnib.: : hut::::, :inntimd: nf j iuitmlfl' 'lug 00-V w V'.k .IrllmwlA J 1 t Jo: :ocolo. :lo.

,hnt Inmiinm." .., limp, liir. nil'nil, ) Ml" Intn ,

....|. I lull) In ywrli gr.."n In HIM ntniitIt luninnr. pun.hawl hi'r. and aailm" i hullI. .. Iti-' nut I win ''''1.1'1.Ih.1' A i 1tiflI1iJJiilift1HiV H

I. i iout In Hir..|.' 1".111", Iraninhiri -.. neil> loon limo" ....UK of tim n.miiikal. nil I bin, I lioiii."Mol.l ,11-' ,I. "" I .,

,II. tnnniifii'' 'Iur.'d Intn i.,,01.nrihil ... ".. I:u-mi i|tory' n ", with' 'bin futility' nlallurn ( i I': :> 'I'M 1")11 1'111': -
( I I'nii- gool! |irn. a. I llm lull mInn ll.i. w.'lit In. < ''''lItir.l. and, thiiiw. aim :;me ; :' ,\ftirtlu.: ; liwl, KiI : .

"h hk..II.n.. UK-AIIM-, Hi 11 nh.ir to 11 pu. tiring-line luni'h nf .hit wmillliand I ',lily huhiot 1 lu HuirTioH I homo 'tlmiliil.li. C i
,' nil nf hli' irr.wl.tibl' htili ". ; : :: :: ;I; : ; L
., mm r. .\ iir.nt mint ."."k. mnny timmy 11W rujy Hint Inln lii' pnrlnr tn j.l.i. ) nr
I,ikeuiniilr. Ituimo.' 'I t lin' "'ii"",,"n ,itt Rpll.il|. tnllu-diilltulti. ,.. tlnit, had, tin 1 I""1 ,in .\ n'w nolii win nlrmlan ., I.

)Irif. tin" It y ,nmtInmir.', .111. m-, 111I1.1".1.I Inl nlmggi.n.b Ills country, orb. otinniiKilln ,,1 I Hun nil wan nibul, lln' gui-mi :L "
., llatnr, until nil I Intntnm r"I1.nf "m rrniu fi<"".1 tin, tn IntivonlathrniiKh 111"1.1"1' |.IH',| mlinlly. Into, Hi. ; Chd! 2 !t ION :R \ :

rink. ln-n uwl. fur "rn'I'I.'rA.|'( I timm.ni l'i"ru, Uiittln and (..II. I".t I I found I llu.uilmm lhnn knmlmKnmund lf : t
=
i lv nul a nn nn ,,,,,, "' tortulniccn In lirprinciOn.l'il: I; : nib \ : I Inn n uront 11'1'huir' nnd Itii''ulCut ; IIti J ; "
tie nmrki.liNHiitlirn.." p.nln nf iilr.ui.li, at lot anxln wits wan prnyltiK .in inrn.-il I tnmw "< >hI !
..1 ,, log I thinunlry I I.un't't, Ir K'w.l I un and tti1 !
i rniiiixo ,In laarmlvaltf 1101'1.1.1'01'1 h'n..t .11" mm a pianr" a if .
MinlT lakniKI wnnirtn| and, 1"110 Hint him. MIIIIII liinil.. Ii- lull likntluiniuwv c il 1 = .! .h !: and I I Pilsner i I ]Boor
I 'I I Hunk It,mliii nigon i Imvo aiman| >dllMlm I.I I. Iki ..I.IO and lie', nuinn In tin, 1..lIn uw.il. tohavnIxta. 0 O .aB II S SC I. ;a g'? e-1 ; (
.. tuiiin thn lam umium tin nltrull I
aiiRiir .
J f MHlir Ito llnw Illllinnt nllnUi.llnr : : ----- -- a .
l tin ilni-d. nnml-L In tin IK.1,4, HIU.T witll I.r hut; ocean I IHi ,....u... in .. 2 J Jiii
.
| | ,
; I roiiiifry;:,::; It In ntill: .'it.tuo n. ;Ijr iiwil intin ; wnl, Link 1.1.. "'" tonlmliurm I HI") r
3 IHIIIII| "l.y ll.nnilir.J. |....1,1.|.| .. mainly "line. hint hy hi- I Tim il.-mili.liintn of the ammo," II

all Ito, nnun Mil.) 'In llm I iiltml. MnUw. ininMinfw for,;,:run, with :: I hut; nmainiil brook rout autt to Tnniiinnin hatenlinwn --, hi-'-
lum.1 liy nno Dim hi "w \ mink tin-ru IIF,1 I '1 t:7 nf th* ;I a riimnrkablo' tomb'my to vary -

I.r 1 ha M.II annually nvnr 'I.IIIKI.IHHI"' ,ixiiiu.li. rn ,'Inwl, flint ntial rll'OI In ahnio' | and Ilrkl);* I'urthurtunruthoy tut l.ll'iiimI'iIM. I

I if w hli" 'hour on,, tall, I I. uiiiHnm.Hl I in lu. n un Ihu ouiv.t I ::: ura mlir tiiitf tn nail wntur, mn ,IxH.k nlli.i. jour nHII Inli.,., .1' nn

J: Ixiiiwmnit,' I :uroluiA;: linurxin: !llm 1 ImmtIsw t lnnnavKw: : ninnitr an It I INinth ouo.i,lion loutumi' .. b.l. I'I limn la I.r,,bncntiilnx tin anuiinimoun.Vwjululul" Ihonanm numalitninJw'qm.i.n.lnot .1.Hi Illicit tlII lr I I 'iivtoin m IM. "Imnn ( Jil..illu.l.i I ( > hiu.!

;4., nn a .Ii..k and ruli the ott-lu ....."n,1, In Y.ubOmn.l I""IA .
..,'. i.i limliii, mmuiiamt mm .
"t nnch Hhi lid
'!I' omit Tlmma F VC'nithy ''o -- ixe l.ll'n1'vCr
tint mouth. 1 In' lure Ih"'h limIt' I .
a <
y ) .Ini J.
' inmmotily'' rallral Tummy MH'IIH.intmg ... : ) 1.1 .
'iii I ut ill iumtn. I mimI "..II.II'lho, uio nfnniilf 1 )' Hitk nil, inn "n.l .1... hl'imi'Ii
to a | mimi of thnm I lynitf limb r |ilkmw' TrnmiTI4'| I .
B ill r.. Inx-nnut "ln n. ralaniniiK I I" :: I: :
aK! KI ; ::
ft Ih. In'Hi.r In-won. It in Inn awntiiH, al IturlinK nllp aol P1.11th I frnm n'Woet girl 1 ftrmliiatea donnrlp i I,. |loll|.hi. -
1 a dirty "IIIIIHI from' tlm ,Iwyi and, timiiiiliie linn of lImit I'nral of tlm ahnwAmi
isa- hatiit, i'vi'n ",..1'1' ri.'pulniv, than lohaomUirwmK. .I"'t part Ifton 'have I I.nnl-i' or tinMl.11141 ito' I '
14 Nnttaila. you du lint mwany Uont 1.I"1"n.I... llmw "pnttlml I. oh! wo nil had, .lIcl lotuly NO BOSTON &SAVANNAHSteamship W. ,v. 1'OTTKl.
OIIK ". at llm( Inln nf I bum.hu* of Jack Munruu 10 m'II. or any tint In nnpplr or i IMInun ,
Al+ Miil|, < 101.|mrmtin tarryhiK' annul,, .. \ mill.' ,"l."rII I I
-r,I (mil. Nn. I tint a-nur.-.lly du. mil J"no llm IIIIIY. l lmji oomlnrn" who I 'rn In rein' h, nil; lmmim.'r' Hint I SIX ""u. ,l.i.l, .. "f I. i Company. ACCOUNTANT ADJUSTER,
.
ntli.'r "alh.1 l
I
I kt4 think,, that (llm habit' will, BUT bo ro- h..l. are tlk. 1 lu'y I I ,l.otml.l'imilliul, I I I I
z \ f"'II'1' mar the ulnim, whuro tlm'' tbhroMic H Ircri* ..". t'aLan. COin JIM m.o i ill., .Pm iin.l imh'Im-li III"" I Irun I. mn liiI. ii., .----mu',I. ,, i, ( :uioi1 .a.ii I Ittii. i ti.tii.i.
1"M h.'j ';; wnl.r "t"1 loIn r..o .1...". Timmy Mn.ClirMian 7ille .!;M uiotihre.oumrcmmOCotmimmul'lnliiol. I ,I. .' '","" il .1.'lit I UM.\ Ill 111.1 I i I.INIin:
I tim tmsio nf tiKiinttc llu ruanliifi1m h r VKI..I' Ihiin, ibn.. ,In ,
KM .
bruiK' llm *hi IU lo New \nrk In llunriwu I.null, MiMniiri, I .ad. : .
.Lo'u..: vmrv... largilyl) ," w. nukol.\ trwu.1-v nil I li_id: a rlin.uii;: :nl: ,-t on :turn kg wlm: h tub i'ui.ii' .'. 1,1 I, I i I l i : Nt r> U I. ,v l U. "
.
oll.r"rw. liinl.lnlbil'' 'mummmli liirnf n nli ,I..
, nnlttilhnlaiidin,, ( (tim' gout' hidlaliallun u.111IhrlI. xtrtitt i>i in. .
.U >f fruit only In May, | Intii ruiinuiK lor :I.Kir Ilini' vmri.: lit 'III i. I 1 ll-, III.. IIIMlll' .
mild.I almul llu from I : ; |1'
). in I limn InIIIIHI Junu and; 1 1 hi re will:I';Im no mnrn nut Ur own tauitogO.; ohm.touI "I.H.I alltin I. aI. .
I ty |ihynn ,lann and, ik ruvnn! 'n, tlu'ir JII'i. dim I. .." .Inn. w.ilHn.l. Ito Knowlcs I'll .1"1 1 MaMl ,
ahlM lad. iiiinh' vIlla I I |t0iuilut" I Ion GATE
| In New IMlltlllt CITY.
1.1..1, I unity' ,la .IIIIIIH.IIM.1 ly nn it.., tin reuse, mill ., S\\\\N! \ I \\I' |
| lln
hum
I'I T. u..I"I. ulra.vl it "' ,
4 \.rk lll Thai nluilln are worthy: 1'1.\\ ttWiittniHii '1'1 I Ill HI I I",, ", "
unit hay hnvii iiK.r-K-.lii| | oluit|> ,ilaurn I! '. |I5t, ant, nru I | llura> llif lily all.rn.itivo Imin < .|tl. I !>. I llxluri nil llirm.:1 lu ul I IIH .I"." ..i., n
h1: 10 a \-ry iiinii.l-r-ilIi. .1.11. liny .J.1"| < geaubtua" mid nnUnxlvily d..h. 10 lion limo lag| auiinljled| ,I.low 1""" I.In.'. rrn H EA L I I..I", I ,","l ,-"k-, ,v ,, "I'0.. '".
I:' tine, nn I iiiiini-um .1nlll"II" own a ngar I"11 I"wn. :, llw knot. Slw woo trmihkil with nnliitolvralile CITY OF MACON. -I .1. .I. ,, I ,
,u1lf, whlih all lint |tnoImimg,, In thnttnrld If tlmv .1..1 and, |Hlinhw.iul.f ,. limiuy i ittluu' K-n.ilion, wliH.lt I iou .\la.n. "" lln. l-i.nl I Iti'i'i-ui Ii. ,'..". 1:1. Iur:: : ,11 .:ni.l: : ..;:,tm-p-i: L-'ml| :,,, ," .
M 11 \ : :i : .'. """ .hr. ,IH.1.1 I I milIH. I Milt | ,,,.
i1.J ran nxrrr kum k nut of tlm hon I jul ,1.alloO. l-atu way ti a diMruilimf I pain i-il,.Ir .h'I. litpl. \\ ,1. ) Jr.. m.1mli'm| .1..1 oil 'I| I
llnUoni and I ..> Im mndn .. .Ili.tUr 'limit Jin k..l.vl. | Ulil It niul." I llii'uilOhil) h'-mimmalu, i", '
.. ( of Invura uf thu wui-d timmy urn juM (lu.I ., from tin-lu. but I m.i.lo: ikAlli I Iur daily S> imimlimi. .I .Ini, niiniliy.' I Mat :til I. I si, "I'n. S i. ,....'. | .,'I Inn ,
now jiuwiihmrti, with' om On, toe Insurauco "ill' nil .11 I'' .a"I "Ir"III .a .I.h inI I Illn mug 1 .. "'iiihiiun'm.iim'iiit
uhf ni mimi"0 ,la IIUIIKI rinn for a hill that I kiwiif hara dim, not lii.p or ml ? ii.thityrar "u,., a.I". 0 ,I lit.NkW .,, maim1 annul.on ,huh.l.m'iym'i ,. iuolii\ (Tommmi.il [ i 0 'I''aim.. I. '
t or two and hint only a niuun-nt nr tnirhi o"I". U'ing I'". llaitmair r:".. 'ton ." ', Phil \\L'\'.\ IHIIIH iinl..1"I., I'.
.. eO"rn.'n hilt
:: : 'I : I ''na. ami HM y one mil Him h .
A..f. |* In a.lon.nr| i. It I In tint |iartnu. .I'KRINA. tIny tn. \lug itcut outlet** rillM.nI. Ml"Ml I: Jiliu' 17. iu
J 'burly tim.. ,lavor' ot thn' ilnnnlli. ) thntluia iuilil afu-r. viriipt. for out door' d..rRlhalll"I" in I ly l.alcl. and I"I 1""kr,1 oil I Imlynyi I m'k.iiomhO, limit Ul m81i' I"' ill I tr.n r t 1.1." Ilou.o' 11.1"I it .I.j -

"niadit' it in hut, it .In, Imt, tIm marviilrun | A while ago I hero wan ulie .ili! 'pt I"'I .Inrinij the hut Nil inilllll I limit Hi *: II .." i. it > 'ii:" : u,.ih 'm ..",ul I" ,I I. .1.11'I i..inn-r-i''1\).'
.
huiidiniiw. Tit bnnlmnw linn link who 'bouxht three mnnlhi l.a.slim did ID 'UK ptxvloul tniti u nl., l .,illiliauilnli' ut i.,. II, ,llllHHittl' "BU.t'"U.1 it. ii,, I...'it .iiilmi I lu-t.,'mil i .nlli" .'I l. For S.ilo !
KHIWIIlo :
.
,
I lilt"iliOl |'rn.|riKirlioun 'In Hiillnnon, ', thorn r"'llo. Ito and ui'Yi' madu.look. tin II.'in., iiiinniou Intn oriiHinenfa. tomlv-tlmi'ueyu'nlu.MuuoAtionhlniIvrfl''nt. ; ... .. '1".1'11" iomhuiIruI, "I'ill limO I Iliii |liii .. '' ..., 1'hn.I. ,"'I I-:\..iit mAui flikili, ..1,1 ill VIHI
l. latin. .
ovi'"r 3IHHIIHHI',' nui.lurvnrr itil I hal lln... r ,Inrorinill.ii, nml. lu""
iiKirn-llon am conch >h<-11, but iluM the kinic and' Ilhnm, ilbnsl ; .. 1".I .1lh.' M .r: i: .r I 1'' 'lr."lu: """. '
inun cai uih '
day, and in //10,-" > ork tine. linnnaa : :: rphtlialm a .. I .'h.. b.' II, nl J lJmii, 11.l 1'. "III,."-," ,, C''.MIMNI'll I r ohio' '\1'1'| | h''"1
I 1imiou in vuinl.-ty. will -h rune mm h handMinn for IW, main April Iii* ItrninIrcatiiB I It 7'.al 1
17 rilinak l'i
"I."f.d' al ,
many' llmui,, ... : h.I\\ : | ) ti.mau'i i \l Il I MilIt lJtjnl. .
r and more i "I I.Uk. In .hlll.| 'imtlmlm: r, Ilirtnuw., lor a -- !I.: ".in'ol I.' til) at 'IU"l'iI .. T. ... .. .. ril, 21 oili1LANDS ('RICHARDSON & BARNARD Ag'ts.f. .

i ......._..,... t m..ta ky Ik* M...,. into... llnnaliltho biiKlniMa ill.lnt "pay. and I yrnr U..lore tlw wai a palu.nt vf tw. ulUK \,1, ," ''n ...ll. U Kill INMIN IIIIlllu
,............ "....-.., ........ I gill out nf ,it I. I om'h ".11.I fur, willlievi bust knnwn .uln.li ol It.. city lotIuuuynugnaliy mm ',,'umm, I d..a, 7 ,:. I 10 ii <: oi .i4i : i .." 2.".Lin s tt' ANN .tll.llt. '
mmmiom-i lime.1 l I u ttilli l.u 2> ,
.
r hmi I In TOK'lo' gin for bouneholddiHmrattnn finltd to he,. Ann 1"I..h..I. -ll .lmltem'in I I'
Vr niwIhiT, of Muami.Iuoi.-r.. r:IIR ,' hep I,in""I li ..n"\'I"'I"'I'I.I") ,' ri.rl.itin..In .
. In,"'. lian liivrnUvl. nrontritmira for tlmprmluitinn one month uml.-r /. 1.lma an I hit a, ,I", "I 11'| am ..',.. nil I jl.i I I.. .It. ir. < I In. ll.llili-iir.
.
of I hun nf nil.n.,Imili mrlm..( .lu.r .own rntinlyIn it.HeUKMI tumiu.hi mmii.mmmi ii,. k".i sl.|..|..,! I"|I' "lulu,.."In.i I...marl.lui muamo"r .I-r"a ii.'",ii; tiP,m'mi.m, I'ul-, mmml I i I. |Pmli hurl; ) III tl.'MH.'s' ': : |I. ... ii *. ftt.. A.llll\| ,.

0 iimuin ipuimli rn 1 Ivolnu In "OII.M '' 1. lie .done II"r- ,hip her in tin' 11 iiu.it n k k.. ll.A II. It.nliiinl, i : inliiliinnill O.Lih.illl I iIlbl'klF.N. .. : : : lewis Bear Co. tb""'II'III.'M t>. t:\.. .|.. i iI .
l.irnn urn until vf which .
|l'n'J"' to liar takun. I
you your diugrumui"tmo.( ( lid wulisti .1.1' "" i -1.11 I lime i ir'. Con ill & ,
' olin nf (hit two corru>|HiinlinK nlnnoplnIrnnHpun .hu'I..f.l"I'I..n l-i ". ,' M.m. .intlurl/ill" , llu of Mil: Ihi.lHil- .,. .
. I 11.11.11"1. Ill makua no inalli wlule )'. 1'k.HUNA, u i,,.1.. I..hl' Hid 0 ml h-mn. (''ll .V M tl tN.i -S ( JKKiins .. | n..o I, I" ,
in IIMI, xi hat unu ,iltluro .Inniii mimi llh I. ". ,
'
:"II | .. ..mure I (they ntu.lu. l ornnirx.dulllMIM mi, iitn.l 'I' | l.tNHItl'Commission .

1'i: Ui mm.,niniowd| 1 ba .liKht UHHI| llimwn the: nthnr Inini:: ;.::|IIHIII tin limo:limo noun lalkiol:,thiiiK( "or: ol'In'r. hupixMu. lllnrinn.you anmulnKly: Atuili. ....lljkor. .I, bun Fir.t Avenue, Mlw.uuik.c1 ,' .-ii- NiHlNl, lull ilflil I in) ...o.'ly.1( NM :jO| |t-iui .. .j.I.;iImut'mnalh, 1.-mm:;n .1, ,'n mm'" '"j'' .I;,:' : ,: I ;,:';; ',' I' ,uIu. ...'Um', Until I 1 ill in'It t 'II i I. uIh. ,

almiit ik'iruor I \ ouknow .. glint. pkanurlin 1.1.1.. kn .. mmm.rihr'. I Merchants Jn.l, .
'mt.r I'liiuit. ifn .
Iam: '
:t tmrlmin .In not nut'. but unto, of coin" .. I Ihnvenullirr.1 I i i'uiimm I A tilt at .1 .1 .r "
% .m"'I01 I'KKl r ,
at Imuil who Ihuy wi'r..f nh, .A. or y '- UII'III : roni) -it I hi.h"i, l ,11 "., ,
iI.. (tiliiinnntnry iiilurn. an. nil' anil,. 1 urn n, : from A.tlinu. I oiou ludiunl It. tI.ikIHIIK.' it Ily.' HUH I... ,_, .mil ; | ,. .. .
"'rl.Ill. aumulhliiur nlluir 1ul. ,.. I b, .' hlmui: .'. K umr..om I ,' ." i 1".1 m'III.'in"-nl I "I l ill I ui- .
.
I 1 In nbni. rv"ra wmmroinmtmulna.-ol.unmotm.f| 1 1If Hum known lo Iry It promptly ,I"h .o"h. II,' imill.li r I bin, .
r.I
.
nobody noun than l't'I.I.A. A I I I
'', .a iii :mull
oiirri*|..ii.linK ( ito with, HHIMI u"..il Inlb with" the on-,.I.II.II.r, amy, lw>'nty I IdiiilnwlniMi ,you. rt,lu.vrd the p.trni v.ui.. continued o., m' I 1..1. ,1..1.1,1. ,ml :". i I' -- : l-nillnaiir il. ,nu, .I imuiblmmimticioislpltmrlmu.Omuui.tlma'uZm. .

4 :lantiriin mnl njuhiye (icnvlvui wIn| biiHinean' it I. to umb rnlainlthat I ..rriukrn th. ir i.vurri.m. Imn and hun 'I, .ill ii"umuiulmhiii, m 1lh INIIl ,rMtrM: I I ; Mm.l I hurl I I. ,-i ml< i> I STAPLE FANCY
: ; .
:
; ; ; : .. \I.'II''I1 M rili u-immhiu .
,., .
lu llluM
only oltruinl.m| | |> l Oman, tliKiuinilcuiuIIIIIIIIK I .kind of It In i .n r"lwnt I JliiiCiuiiiulmitltWmilluuU m*- .lim'h'.i' I.' d ut ost l.-.n St's, | ., i GROCERIES I-
I lImit two. 'H'Inrtx inUi. a n .rnaeiitallun I.1 111.1. ... I. .mum.- ,"", .b .."h .a swi: -I..h.u| i
| ,
cnninlrtrly
.1.| AMI ,
iilay to 'in wnrld for | I "" I I. ,
.
.mamummmlhg' ;
InmnnMlliK i HlrnliK nUnuwiiiiun I :: | Httavla O, '--I .lm.olm-l"" .1.lh, at 1.1.", .I. .11.,1.., .. I sine SIOIM: : 1 1 1tM. \.Ml "i II I -'
and tlw I ho, W.lk.lrl..dulll.h. mu r.wili' 1IIL\I"1
: only | mmmu tim I
i :
-liu', mnl mum (mciilutr, |Irin| .tlini of Kuar.bil;"01 U .l.aiiKhi h in "" a .. : ."., 11,1..1" .' :I: r. |I'' NM'IICM.I NIIIIIIM I ) llih.mammI, "mi-n' inm.h... | "1.1.. .1.o 'I h",,,,. i,
0
(olin. O.IVarSir I Smmmmuetwown.knagmilhaIa luiu.- lion 'lln I
..
,, |
tin'l ,1.1 nit u
It .ikrilt.
(' in i-iny I.mini a uvn, 'mi-mu I .
|II A ought alteration In the .t O vi ry peculiar i a an,1 I arti r a ft.w .,.** .. I II..itl Iihm'l.iaml'i I I I
iy a.lju I1.ImilmiIsr 11
U '
i.hln.t.niluilt nl
I ""'III.'h"' liiinK ran ln luii'lu .hi mlvanraanil to tOll and Ut turn round I ., .."ll In\ siiiwi.tu.lmnltOlheoin-. '- :: Uilll:mm-ni', ::ilnlt al I:t;.M .n.1, 1, .. ".. iHl ii.,him |.i.., ,I i. i < 4 ir ( ) it S0
nr lo gain ou.up I point by ainiply .. .. 4",1'1'| | ".mii at 11mm' fIll ihel uni ltOiOlllltmI r.om n. .h .1'' Phi
hir'.tll' '
ihuion of lie atiwiach of ,.. i ipBrownI'UI.
I rotrnat, ai ."iiiiiinli. | inniul : : ; 'll et..h m | .1.lh.1. 4 HIN .
.
| ariiiK .
| | I IIIK .. 1"1".1, lluiinimlul'a limp niHtubln' it,, II ,
a mliutunumny. All uianklml are llm wont kind of I. ilindinitI .I."," ul HimCiilliiltili aua. "| | I".n." .rib. "mm i || I'M.\Hi\ "." I II I 11.1 I ulilulli.!
f air litWIHIII tin .it 1".Uir anil llmK ; n \ .. .
| mupld wwmid tlnh : "'. I" 1.1,1.. ""- I..I.I. llu | i lh. lirHMi.il || |
iou
'rwn, uigiiwlint, aflt'r. tin IIIn"",.r nftlm A 1'1"1| I Iime pjlH-nt bad 11aj.every phyftuUit Itull, l .i.i.lIn. plliil I un. Nitil. in lair,' ,,", hu.'mm'u' I. ..mmm'r .,iniiiem.n.i.h H.IIII, mi.r.iitiiu. I Inln liu. .. .. .
. wIt known illnninn, ., 'lou oil ...... 1..permuadrd han lo I .. mi. ... -"h. limn.mill ..Mat iiImt. "- 'rm'miii ., Ill lo-imm liilihimh ,a. I", .. mma I 1.1. I .. .1. .1..1. "" mAll -
|iruiliioml bycniiiav <> ..
hllr"'..*. 1 1 lie I liniiiivenii' ofnnil r < mtorr aupplr.II try tnnr ItmpulltupA' and M A.AIJ N Shunhmmihhuenhooliimcnpanmnorns'rltmnr a .I ,lit" .. "Sill, .' .: t. and' H.tpin 'I :tim-I: ,,:i=:. r.lim-.l, 10 un I'llibm a ?) I.- mull lii 'llu'i | P.li." I .ie|
u>v ,. :
I 1
a
I. im.'rk. .. .' 'i Kinds
.f. 1 I" lIlt 'i 551 :
| )nirf oilnnxl. .11"1.| tu animmuy Mix (munmtm of our' cutlery U'r.n and tho hull mine, llu.nolf J.I.I.'1I.limit. in' l l lltillImili' \ I I ofFnrnitnc.
kipt '"
I.1 | of nlMvrvim, can Iw '" merconm ,I''UiIhuiik'ht mm., from riiKUml, ., one, fnurth I from!: 1..1, .o.r. .., hnv* not returned' .ler" I. I.. I a r aiiua 1.1'. A. 1..t.11'1'. ii ..11t..: tl 1t'lim I Iri.u. P.li|.,,.: :::: I:::: : F. G. Renshaw IL D. -1-
'' by |>nnmlyamiug! oaili nyo an raiiuiml hue tumult "I. laIr'. UM .. I
I.nf
ruiuamiiiK : utmwleal ,
W. M A-hUiul ,
t l.y ull."runtiily. ruhilutiiiK. : : : : '..I.\ luitli: aiitlmrity:. : : : |.rnh...It large.iiinili.ihronic 0-rn, Ky of, write."Th nlternmonths I h'NSSS'P.li \I .I.n I : : n.rt kiu.1' nli.l, I p.11 lIZ 1111 II 1.111 : ., |'.\| .\ KtI IAn
: ;; : j:;
;
.J KtroiiK lijlil'| of limo "UII'I'\II"'r| \ ) limitrejolruvl that lu lima four I llfthi nf I IIIU .11.1. Mj. J ; : Physician anil Suryeon
Ihu """ rulmly 1 henkdIheiwelbuii OK 1 1. : U liSi' V.MIW ,, .
I ::; ,: { "If. 3>JOtlOO.fpil : IIla I\ "lmnmmmmum'uunl mmli" --
! nuitliy l I*" hunt. Mutb Inn and it, blr. hav. all I
.j | pain : : |> ..iii. ,l.a i'ii"r 'iii ,, '' '. I ... It"in.mie.iui I | ,"|m' .,
: 1. 't I. /
" II. ........ ., the Ainn..ni .. I" fail f mm" nunw nf Ihu flow eliot I proIX tuUided, limo .tf u I heaksl, an.11 I am pi-r- Wlliitl' I i If M\t t IIIMHIN III. d m'murul, .. Iron., .mi m li I I nit ll"11th." t, ,imuailm'l't, 1.) nh l( I
n' "....... noI .il-nI-n-opt *M.< now O'li"1 Into unuTfc. fm-oiIvwU. 1... .4.. wumkriulmuII I .-.i-'i'.i I lit ml. I. ui> Itn.l.' u.iirkni.il i Imilllmimi: ,,0. shah" ..1., I l-N-ti HI.,t. I LS. .
.t emil-u ,I- ''' ." .' ..."...I. ... iii imrImm.lotmin, hum II'IMIIIMI: -. In M IIM I iliIll'!l ; I..".. ..".I,. ,."., I .11 i1 U'I.| I. ......11.Un IJ. '

I Into A lard LUKhtl orihuww or ro'll.. or wlii'ii,mutton cnnipiw ran 11111Ito 'Iwl. The eili.lwBins. rf Ihnt.l..'_ I'k' i i. ,,,1110 I ,ill .1.,1.1 ... iii.Simo ..., h-i.1:bl''."". I."."""""',''"_. u.". _.__ l U' \1'' "I|ill lo ,. I ITIN p .h.r.i.1,I"' ...1".0.i.u.I..p, I.....mil") ; ,;;1 ;" I ru'ilIl.tOu'nIy.I .

niarki-t. an)'" lnira 'In Hie wurlil whine It.I"m. lln rrwhli ,he P '. .h. "h ,..11. ii 5 ,ili. I "ii : .:. "- .IT. 'I Ik.' ,liul.lu. tt.llnuin. ,.1'I, II .
llm ooHt uf M,M,IIIIK tlm corn llm. If wunlilniak .h baa trip limo .Ir nf tnuniljaud .-. 'H.I' til II liiuui'.immmirma', ..i-i.. I. .,I 1..1... I E: HKST: P.\ .*, tin iOlliir n ,il' II. .I ::i it iiegI.PHOTOCRAPHER .
a lunrki for it |III ._,II.I| lie the fruiueut| "inun of A."t"' .i,.1" il..u r.-. lil.| f -Him |..tu.t i |I" PEl .".1..r lln liu'.rib.' I

,\ aulut. HIM, in the. makiliK of| llw bond orbiill.'r will no loiit. AI", b th It.Immiw.) 'lo.l.r lanu-ly Snot hardyadventure I",i.ii'i-',1'1"I' dO,II,,..mum..' \,*. 1''i, ,d ui-I I,". tit"I ,-.in."I I.. I iii.l; "hthit.I-hll.bl iWKST \ ,"'t.iin.itill ml. Mil. rmi-l.il.- Sm.1,,.,.. I: I I J. Dannis W olf

, a niauiiriul I nmuluo la li'ft on time ll.i.i.-... I.in, oi.l. i rn. ", .u .HI. .1.. ., It 41 IIIK ,
I" NOTICE ,1 "I' -
common gnntrn earth lmiii-ii wmiha FOR PUBLICATION. .
: FLORIDA) .i.
..
( unit I .
luntiailnf .
I UMHU torrml a"ay lo little lima. .In..I. .1.1.. .mu A l 14111, nil |nit, I, ii.- I

fi'rtilifonliin, Iliililn. Ibis' .la tlmkuriml .I"..".. I.illllltHI K 41 .. "b'"I.. Mt.II.IIJ Ao.1 htmiig iimt' I--mi-i. .. i In I In ih..In., I'l ..1 lll.-.. I I Little Home around the Corner.INIKNIirNl xu. .
.
of tIme nrKunii.nl fur intuit' farm \ "Illlli. Hki.NII1II \1"tl.I. tim a i-i-boy .1 |I"t'" I .
4 th. .., .11.
aiurkkA I ao'm-uimN ,1 il I
"i.U.J. of II': h Ii. il.i ... Il thai III.I M 'rug" ".1 ,1 .n Kn .. ..11Oh. r Sii.". 'MI.IM.
/ mug groin fnruilngIn WBHlthy Cuban ban tilted .,. .:., ; : 1 lmi.iii ill.ummu'tnn-'rnm-p.r u-lmiiiingm' '
I I
4 aat inn nil. il III.' ban lll.il tuitui 'ul' i.. "llu'raiul. ) .
.. A _.. Ponniol _........ -ani yii..sfor th. nimbi I.t 01 .-I .Inn lull.nn., -01'. m.ik. uni.l.|loll I...'I ....' ,1. alit I-nil Imil. H 1 rniiiin, d, I.) ..1,1.,1 .m'i. Si "i li,..t.. HI-. mmii | | I ''11''I.' ', ::. ," ,. ,Si... iirna.aa th"U'k I'I".A "
, .f.mrroi'n'mml'hm' llaa-t'iimm. "htiI.
| . C..I
I uh.i5uui.ioul. nharka.. UU u J.1. to mak !, .4 ,kl. I h.mil. au.1 tllmummmiuim.I..r I | it ill In d. .4 I. k o,b
.
1':1'1... Ih. ciuaturua hu i.' null .*'(.. I- mi. ili It Una, tkik '!11.! land .. I. |' | '
hla, in'w book. on the t 'iuio conn-! on and M- .
UI JOK loll I:. .
I amr.'lmaa..mmr' al I1. IM. 11 ml. Via.i\ tl I .nli b-nlt nu.luiikb.1 >i Hi.
try 1 lluury M' P-tuit.y tutu* Ihia atory ofllm .lo kill al bunt l.u..r year. I ) Ill lit. ... tin ..M.n ti.rillmviu ,. :in.--. .mu : i'mI-I :: : :; : ::: Ill.HUNT J. 1 I."U'1 ..
r..h.
:: : a\ I listeiv\ Ul.lt. TUm-i k| IIM' ii'hl'IlmNhunt I. B.
hunmu 'liuulmru.4 |twnbn.hn.to.ul| l luTIHiaaii itinj, lilj.0 ..". I.. 1.1 N.-i. MH,,7 ti. n'.' ,, IImb'l' i ama ,tn HILLSON

llw guile w (bums a itmkl diiilii, .. .., nmlhlhhultuiu loolir j.il. ollni' iifvlmk of N P..> i:. 11 I ;ii i, N :-i I \l I-.I .,., . tt miIbm ,. mr'-I'I .lm'. I,. I.. I I, I-Ilk. hi,. 1I l-umom
:I: are alavi taken In (battle' or The Peruvian ..a (wnullur penplm, ,tinm. 1.1 and" luaiiliful III, UIIIU.III., .- ,.il!,.Mill. :.._ I IIII lit i-i-mb.' I bum .,. ho I", r. .i""h' I
ltio.1 I f.iiiliiifIlloll ,
,. TmCopperaDiSleellronWoraBr.
,1. .
.
I-p----- ii miuiumm.im r'oh.i'aum-a' nilm'uitillmia.e S
'
bought fur Hio our .iw roligluuabul Thu.. route ot the dwulllnKt ara mmlseymiofim't1i "I.. M. .''h. OnKlMMHM I 1. .,1.11. '
., | Hut, blue I mliii-. .11.1 "..I,' ,.,11. ., "'" lit 1.4. mgI ,.. .lit I 11 "'1"r lnima'iituli. .. ,
among rutiuuum.iuibnulltli
tu-ry AI.I .
"11".. mouruiiiK! n-lnll, .. finally nut :\ are bara yanU and nur ....1".'.. ""'11 lu-li timg i In'nl,..... .l-mhml""",thmiii.r. tlw.. IH, .4. M,iliiui-I .'...1... I'I.lLl.ilimill.01 lIla. .pun.." '. I I Maritime Surveys.

mrml fiimrtmimimm 0 from llw interior, h ioniirit. \ ery .r'a a now airndn| all "a"'II.| Imiliium'mtmluu. ,I.'lit rand imlniH'N.i. 1.11.,. tioii.m, .. .. ... S ..'" li.ihm, .. it nh, I,u. Hill, .,* | I Roolng and Guttering a Spcialty.'r'aj .
ami Imlnit nulilliHl) flue villuKi, that hi r ilayn on the roof of hurowuur reai- '." "'.. i A.h..1 11".1.. til it |. rn.wul k aim' : mi: ililmi 'nommia..ul 'lLm'.timlmat "
llm. DlMlltlou' van about to ln>|(lii. Uv .Iul. bnliiK laki-u up( win n a calf and, .. in.. I.' lull' I 1'.11.I Sb''lbiOlruatom .. I. i. ll.lLF ". Im'tIslmn. I 1.\1.1.1111.11\1.!| .. --11-nt .1 r", ukCa I, I ,b r. I.;.. ihnu, Okml.lilA, ,; "*' 'numi im. IJ'I_ SlIm hIm -llhh'tiu'.h, .j: _

v .IIW...* <1 liw rrio-n.II.,1| with akon down al Hut end of lifu anfnkhnvf I. i all -IKS.III' aH.nll.ili I"limitla.w oil I.w I'. lu. 1..1.6.' .. .. rkvlili .."l'bmmmm-nt.mto),lira'11.1 ml lamohil.: P. I" '1" .1,1 h.'u..1. .; : :, ..11'. .*,,.1'; 1,I :'llomili'glboi I u I II:IS, in ill mo';Iii.It,'"l'n.Hinl '.' ,

in f..w of llimr, men to k>w HioMiimIhey lu Ihn nmaullmii, aim. tub onmpa and |>aiiiiltnl. "IIHNI"."'t Imi'uimthmmg, 1" 1..1.).4 ,inI lit .n I It .ll I.III .'' ".",.."ii, ..oil' k ." I,, ,r. "."tn..I i''iumakt'eiiimmomir ipaoiui0u .Iin \
.
1 fun ( .1.1..1 ,, :
. .J I llruUII . L were knr liuj( with thou anna bounjU l lI lImo Indian, briny lu 0..1'" Ill l,n or in..in ,,.I..I ,Ill..him I in'..,- l'antan-rnlihm| 0. ..."r.n. ,..I.I"1 l I lipmu.m-lmm 0.. MonnbmItoniv m 0.... Pu.,00humr I

..liiml", luau lu Urn m.lnliliorlioo.1 of a country) on timuroouiihuuululmnnorl th ill lu the nt.1 : Al-t Ihflt i .
I i bark of uiubv." .I.II" ,..Hlluril, Villua, Jautin A 0 k.lltlH Curernmentnd Buylcn Sts.. !
tail Iron, .uvar (I.. toi| of wlik. b thu. numb 'b..k.n OHM,. < .., i'iuhn nn.l maim,lu-lIst, buy LION: s. JOHNSON
w.t A""|* had. Uvu Inahnil A nuiulnirof more, ivmmoii on ( ". dwolllp ,., '. lll|1.\ ,t & DAVIS,
0 nato Inl
f" ( it until, thu" litton| | |wrl of llm true. town your neiKhbnrn'coiki, wakru you .1 i> "h'. m'l Ii','1 mob apptaramr. paulo Milluraa kaika' A n. hhlo.l.lJ twl ......lor J tMljill. \\tMt\llllln. I 'fulir. InllAKinVAItK: & limIt' -'
warn U a 'II. ea|>- ; of.t I"'r. Ui' .havi< Mxurttl I hi' right ..,11' I 11'111.ra.l: f-i.lt liNlollINd' | ; -
u o mhlout4eril aiun.nl I.OOII.CI'SUI''IIIS.
unntvl, Jaiwwaalow
livea woo .1..1.l ami' the dandling tndvf Iy y 4.ibsahimi .
Ila.-.ri. im "- MICK) Intuition. in all n.( 'lila Hairi'.l sboir' ., adjoining ( '.." r-i'o-tltlr.Iti-: anal, MIIUI
(Iii ro|* w.. fanU'Unl. round uu UM .ktu : I | | .
H.l.t.o Olin nl, Ihu I" rlf'r. 'riwialiiil autburlMnl wtu all ..r'' \ \11.1'1.
.
In* aiiraiiK( avveral tm Una tulutiii'r.| ; A rvturnnd 'r'1 I j'hiahhintuuom. ..lal.ni.. .. .,. .; I Toil IN HfIM.'.
tlrawuiK tu. maun- form up ktraiuinn lukMlunary lull nil). | Han I I--li.il I IHv\ .>i, ami wriiu.li 1.01. l.i wllnlaU' duLls aw Ik* a all'fl1m aLlot lumali-..tuiii. ma"i.. | 11".1"'", .Nailn. SlImeh'nilm'r I
of what ,
I: U.. niHk mid alutonl lifting (tie .holy.' IUlr.UY. b".I""I'NY'lh II|icr I '?" ,llhI '.uil.oriU.. si gm.'

fruiu tbu. 1 KroimJlb aun"rtorily. uf Ja|.otor "hloA > iliaC oa-ramtmiihimo-imta Ih. pal I".U. ami. ,t.1.1'( 'Hit %. I ,I.,11.! ,,.l lu.. ,I", u. .,,.,, ", ?.??. ,.ul, > ..rf. Wamdm.wot-e| .|"..Kim'i
to. "'I k"" .utioiMir' then adtaunnl. wilh thin 1.1.. inunlry lImo. |1-1mb.| tint only i'iil..r. ii I m.aopmSI| solar il4t u tu unrlit I L. ( J. I il.'' 1 I 1 I"'I i ,""i.r i.. I

r. .ito. abort broad. 1.Iul,1. l 1..1..IOIa. .11,1,I Iluttwurud du 5 holly.omit ap III'. |".rnml* Ib. ..k'y.'lu, but auviu "' Ian- ",,1. Our inalu """J''II. Ui I. -A. I Ii.iiPI. I II;I I :,.......,,' fLau.l Inl .a '.. aiim.' i la"".t ''.1' eli.. fubil I. I
muipn-liKUdiiiK lllu
I
ban Umt uu. by alrtUhiuil bin 11".r k.i'p Mir al''hmumlI',' ." nuri IU I U., S. '" .', I.
"
Jain ( hut f.-w ,11. ,1" 'm p.
"' ..1.| .u trout the |M.IIM.U bu inlru.ludloalrik u l.rl.1111 and ..11' 'ii..l
.. baa U '< roM luu. un|" of I ho IKK'kII I .r.rT 10"'lr. I Brckbyr lasp.m lulA I I\ I" Commercial Hotcl
n..tulilmiuI| ibu n|"ralmii Iwmu. At JaiMiima ilu nut lut intnlivla l: ..Ili"l ......1 I (;. Itili Will..1. Hn. -- -- kind. i ,
Ih and skull ID tbvlr une uf thu luiumuv, r.r
'third Hum' hu lruik theImad .
tbau: from: limo .hotly arvurlUK. Uwblnk wua I I :tint :tiny iml 'II to lunr prailkal 1..1,1 Uigill. 1".1'.1'. u\i-r thi II II iaimmlm'tnlaomal: it III u..siapsalhmIoaai.; I .SI.mrlmhII. ,-muiiir PJ.STEVENSGenera N' 1. Ill.I' firil.: 1n.urlrlori
I than w* Jm And a buuti mad "- nootla. SJXM iim ". of "till ilmm and, 1 !
'| | "I'| lu (him air ..I..lImo upriuic of I ". omom ut Ikr In- trm .4 Slmltkn.n, i rur-ioan; U-. I
time rvluanvd, trou aud wilt. n'liouudiiiKnvvural I DM* nuutmbiiwrm.otaiumimmumutrumilnuty: imumibiiui IH immumlmmaum'; l li> u. ....auUMm, al, mn I kulUa Al uui. >.k-r 11' *rM natu* u J. A. I.runM'| in I tin- | I .J
arla. llw i Invidualb* fainI' minilcul for me ,. 6 boLa .to. -'hllrplN5IiN'r: ; : :
I ) away rniainnitfcai.live I I tbia iuuutryfharlva .m. nr Hill torm.HI li) mail nuHlhati. JA.l HtlMNiKtM lllMIHIONr, : ". : U.l
n wrr mi-1wtcbuL| HUB afb-r auotbur ll1csith
,
l .
.
I .
''It'.U .H. ,
.
,
inIlk* luauucr Thou. bxadawur .. Mil..... lit., .tuu. .. -- -- -- KlI.lii' n. \ :.: : ..P. uii igipa'I.bSsp.
-- -
unflMhmi. by boiluig' I hut I""hit I

kulU ought iln( .rat* th* |.ili<. arouudtb l I ,.1--aakl iI._.' "I MIIK K FolSnJo.. rMrT: : Hiillk \ : '. ",. t.,
aaw
.
lh bwliw tl"o.I.I.
r ,r.y. sine draKKwlway ilumoO. ,
A. ,
a bnamiful at ludavaud fillip: ua.l nuKmil kanaie rpllK tk lulu*,' aad null| | MACHINE 'oaiam..imhbmmsuufuollmrimmtaipad r
and brows nitu tun louuo' luh. la.. > mm-tumid ta. : FORGER. .
.
l I nhuuld th. It .. *vr I Mill iti i haiLs, n-au-M. il-nob. will 1 < 'r . ,
l auil mluriud with the" bluud all .
,lie WMgatuurwl I i .. lh ,. 1
IWIMU. Andl.b.H.1.1 I la b. -- MM: mioltsN. :- 1amoihimuha" I l ".,*>- at Ikal .t B.HI.I n.aitdknajwi I '
.
uu aud buriodwitb thvdufuuil. .. : [
: b... It ( "but K. I ll.N. !) al a.ii amlwdl i- -.hii Wil and COMMENOCNCIA .. .. I.3L.
you rvplwd .1. L'j'i Sti.I hwy.
.r
kiluL'm W Jt. .
Mil rims .' l.* A* w4Wk lu in r. I uk n u 10 ,. ..:. .
Oi&gk..it._"-.in-........ ..,_ npuni rosIly .tiara"i ill, I you baton vraat Uuu tIm.*iuuu' I u' : K. OERTING. ahila H T.MllIjItIr.rJict1co. I I I. '. .. I.I.: | : i I I* '".".la tin -
kla.D.
1 bettor thou I now a brand w JVOtlOO.Vitfi I'IJIIIIINli I I I I S ..., I ." .. .
.U .Utter tbt 1 **' l l'k .n Tucker &
..._ "jr* auilkl| | vita cbrrk-Iumummk ok-u I Thompson
dumb I I1. I
only rwturday, HkNl. ,,
uilu R D Y i r TI S iiima
bar** railruaOa thai! any city ufiu and aut ul" I I k .. mW
on* chotU bad bvrB 'ni-i > hanPiui'i-g | -nMw Ban. an) 0. MJi vl% ." I, .afm. .
UM la tile _wi'". SI ilk a M'..11'|'aitua UMxl" trt -. ii.isi .i hap '-k, .VI ar.niM .. PatIo ,4 Juts K... .11111 .. 5lueJo4 rO '.a .' INK ''hatmohamsll.i.

of ..... OO.Uon. U .... .11(10&111I01.* "- -F .' '' .U, ai k ou \. l--. it:ml.. *. .. &k--r. I i- ua.dk |4'ai ... Mn SLur ','n Attorney.-! Law
.- i-re.l rinlirutind. .utrrmng000r( l.(anuu1.IMI lU Uiuduuu 'aakl U 'uIIUUI'H' ( ... .ala in "..10.... aw* to Pir5iiimlai4bai .11 I. amiltIluiSulitaF: 'I Soil .1" 1.11..
a "r.M U" ... Ii. II. i-i 1". il.swpo5 Au I IM tllAStll-itlt
aaauall/. I .0 .I. ;'art ul la* vly 'I a i'L': A.uIA. Iit'b'Ibb'g u.1 ..U"rUII
.i.Ogwfl t .
.
... Pmihy "ull SI.1P.oau I. ".i.l. Jil, a.. ,". "_. .' Jt j s-p.hbi,\t.\X'th: ,; Smmi-ma.--.la."I ii-4s.


.1 ,


-
.. -- --. .wTOBACCO -