<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00253
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 1, 1885
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00253
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
'-- -
,

J ,' "If"" ": "" "K ." '' "'''_-r '- 'f'.T.1'' '..;- .'' S '' -'''' ', '- ",. S ., .'. ." S : ?: .-s-- "" .. ,' ,' '."ar'. '
.

_
-. .-- .. ;-P--- -- -- --- --- ------_ 5- 5
-

tlttmOl( ;1 (!Cawwmial l : if c, Jrn.5ttrota
) -I it I (c I.. ommminlD


COVIMHeiAU JO0 Ofl-ltf. JLii." 1 1L4l 5
tHC cihi'
,, .. ... .' 1".. iiiiit ; ffi ItMI'WCIKLY

,. t,1, ,, ,.. tt5 J ..'s'Xs1.r.rL'At4DL6Tl3pLtya. S

: $<$ I vv V 4VOL. . ,,,.'\, r, ..J I'. "".lilnx ('.nmr-anr 5

I I HIM:Alw. HIM. III:.MrftlT !
.I :lllTiTl
1 ,:IISN / 11 ( '
o '"" ,. 's
", ---- --- .::15 .
--- :.
,, .' ,,"_t ''III' ''' "" 11I4\a" I -- I'
I '" m..,"lh. ,. .U
,' .., "Is .. ,."'.. ,..tii.' i i. ,; '. \\\'U1.\ }1'1.01:11)\) S.'hhI\, ) \1 ci-; i .. :') NO. I 17.: INVAHAPLYINAIJVANIt. '

:
.
I --- -- ----- -- --

... ......1 I 1)11....4I .. ....,. K" l 1..1 I 'rl ',,i4'I''I.S.. '. IA '.' I s..s. ."Wl iii. I l fin r.Ro.II. .
-
M. .; or.I' \ .. .' .. .fI\. ..,,hlr, ''I..il's,r'h""IT Will lh/ Not tbnt
I 4NII HAiin\Aii\ 'h I
.iinUwt ..UI1P." '..In S I'I '" S \ : ) \ ; : .IM I atlp..wt *.I... noti-r wr thr* to tN> llfbflnr-
1"1 f ". ;, PSIS ..,.t.OC him In ''t..1 ... .t ,
.
I
P-U. B.M.II' S., : ;.I.. .p.. I. t I."I I 1 5 ,. < .''th.' .. ?.-Il"., wl | 'hIlls Htnltt.nt Im. .. ,lh. "l"'
.'I .rl. 'ut >t n wln-Ktt thnttrit In I III ... ,.
.
I IIAII.I'.I I ,f si UAPP.S ,. \ > .,-rtnth,. I wn-.kn i p wwlatlug
I, 11II.t .".. W. 11.I ...1. tH.M; l I' i\\H I', I. I I' +... S '1.S 's k. ..1. "'whasn'i .1 I jl,.i"l t wt hI"h.I ,\ a fun S (' tilth.' l-nly ,4 I I./..,' M., \...-
.. .r.II. I p I .I1.i ." I" wlijohrv.-. s'aslwPl'lIl11S.slSP' triuni4i| ,I. \.' .4 M.ih.4 S
""I..I".lotlllI".lh. iimrii$ r /n trllilnN.' hi.l-1. ".I.lsll'I Inn' .11. platnrlnulltv '
'. ,, i
I I. Iton* itn.1 natr. I I hulvantitai II' h.4.1 I I

,.' I. I'..,' .... ..w Url ant, In., hnluliMi r ll....rMfl j / S L \oi >," .II54IIII&PhlI., '. ,.." ....._t .InlKtt I S ", ..IT.* In l.4 haiklI ..' .nlwhrn., th-y, A/u tVPq|i).that in.l I I.tlw MIss two lIuMwamtin .nl-h .1. A
a, *
J.,. ,. .. tkA/I\.j : 1 hi kn .1".1. ... Ml "." "Vs's..h'uss,,1., to .Iknitnl mt. *.kl I :I ,
n kVnhlml & .11 I nn amlfiMwirrf k.Trlt, hut ,4
I ".' ,.., ..ull,',1 I" < Mwn, j I .. .h k. *| 1.lSPIIs i. st t : ; l .,t, Ih u S .. ,,,",I. I* hi'" with w,., ,*t t. .... 'l.n "u.'' wanttl wltlk, lit4- \\lkh, hill I .....,11.11' rJ,... tar. rnttu-r f4<,ut than| .HUM
11.151! .
M '
.of. n, "" I. tin. .I I- .11. .4m. h"I.| 7,51l',4'u.' .. la.!( .
h : U, \ | \ | .. .
.1.
IIIIb., I'.f.o. | !
S I 1 uul'-lt all < afctr ar>*it the
*
..h il I ? ."".,m In" t. I I. 1'J\.r. I., .\1.* r limt un-l wll. amiaw Urn..... y 1411
I' $ iimt'FJ' j' "li i..5. I I.sfl.4iI IhiT1,| .1. .o. ".1 lljr I.slA115.'I..sitUfl.I'P, I Ln k-r U.. Jlvnl...
It 1' nut, th .k r fi ...t 1.1. f.... lit will ,,'.011'I
"I''''tal J r.' .1.5,1 I l lw' n *> If Wn" at, a
.,1,. i I li., k." null..: 1'1.... II. t."-S Tftj4Pt t I" !L. .. I 511' < >, Iwit li. tilt h. uns.st.htsrta2'as.ltq'asnhPl51hwIsssiippItP'l
,',.. pS.IS. Hiiuih' Iii S ; I f 1 .Ui"' ul ; '-i---IPS'Pl t. j ".r. mum* fh i.. s.ftsitI,8hlt'I' lS.uSS .5 ijs .'5(4 1.1.: ,... ., I l .'
a. 1".1... : HN.A. U W iifcl I. N kMIU V.w I 157 Irk ny" I llttl. .nkiul IVti tim S ,.h-T..trU. Ii
1 I bI'II
to UinltlkW
.1,1 I, .I I. I kt Nnlli. in l I..uh' "h... ,.siIhpi', ,, I 1851.Us4ah..SMP-r J.I I 1"L"p', 'u,., ttil 1 ,PIP. i-Oiii.. ,,; lt'y) : hmht wfth 1.9'Iss51, T ml SI I ,1.,110. .u-. ,." r ntf, ,
I .. .\ iffcra Mi"It wa 4I, |>r that hli Vlufl .
.. ,IK. nr-l M.nl.jr" In |t.nnil.r. ,11..1. ,,, .. ,I.i4 .1111. IutPh, ti ""I K kb, '4 .'. '<. ., -y I I., urn.)'i.I I I th'PlPSs.4P11Li5'.4.d1hIb15 : : ( I.. &,. a, to ..ii,|>u,,.1.. b.4|I"I I I *a..a.p.slwssLIssrUw, I -., nr
1'' I-...trill 7::1tli| $Ij., .tivll' I r .,11..11.11 l| ,' 5 :\: : in ..h "1ji4,' iu .'.. *.* Ui.81SI5PS'PStllIJrI.'i'I (lui I, ; rvritai4 S
.11..1.I n irt .
it .
Kr-t fMi .1 | t4 tl Lit Jk .
>w m Miu4 uut hu ai4MI
I ? 1.11. ,..1.1I I 11, M ,r..hit f.* m. J. I. HiMIII: It, 11 t\ : ? : ;' ; il I Is'"sl'4 .1.i .I ,l h.... .U.I "* | .,."".I l UPS n If "P .il I. ..1 I mm.nl.vvi. ,, ,. | .".Inl hk. n t.4ti' at aPI 88.1 '48. whin. tlMiikui rr.4il, e
t. J.P t : f fI' Vd' I us.I I .s. ni,u,itl .., i. '
I .IlHpcKtK.rR." ,"hi'I II ; l.J.\.j"w"" 'V" .. I''l Jlj"tJ i- I" "' )" I "''.nl ln.1t 1"itwfck.Iv t. ,1 i.' s '. wi 1... 1.. t *> rnkltriH.1,' P.. iu I 14,1"lit.. I'. lUnlwarn. lutl 111.nly" twbi 5
.I1J 'I 1. .< U j ". Jl %t.ItI.4i. i.r i | .til II."I .nilfkin l > lll,.
I ", .II"'T' III'IIT.I. I .- t that Uw : : : 'r. a |I'I' lli4A4 S .t'al l :, lap
: lurtwsih little' (t.Mil
'k. I : iin l 1..1. :.,. I III ll rW t. .1 IS ( i I a i i 1o.1'1t1 M, : :1'
I ;:
S 1519 anithu. if
.\ I', ', j M. I i 'I,1 ,14. kir it- 'luxu 'l"l's5 n.4j tl4it'4. MHa' I wlkiihwl "
> J..I I ,... .hllb', ,, I. ..t.t I I...,..., ,','nn ii II.: ,. :. "- ; ;:::Ph.j... I u 14 ,.:. ,hit:I.: ;, t 7; '"f"I i w ''.p.; ;sail' I itii u'. :. | .," t p.. ru4, "'it 4 'Ik ii.,k,w hi ..l.4il. sIi.4..4 S '
.1 I II .1. ; : 5 I ,.. : ; : : I lh O""m" r.4lt who hal 1.11-tb.. I.
11.11100 iu ,
''h. litlit, 'i.ht'sIs' ,
.. nr. IU iNllnt.Kl .. .
: l irh .I.I 'I. .
t k 'null' I .t Al imjfii .- .I's.I '' > i M ft. a '4 (Ilurlnrtr 1
". :k ', :'Jt; i : n.'iilI. M.r: .lol: : S J. M';I. Ji\\J |1.1,1.I I W .. I I. t .. ,,II; ,: j ,lu" il: th|:;'t;' iii"t '.j'., 1 1.:*.:1 1 1i I' |lU ., .t ,I '. ".1 I. r.T,.. ( h. I...1! ap ,rl, Ith kiiuhl,"i ..1 I Ikl : tu-t.ir.II,,I h.tu l lauraIi.wuIit.Ibr4)l $ ttl.P15s.-'lss.t bik'".l.lU.tt II
PtINC tt.i.ijt. tI .-turivn S ,nit ,il.. M .
h I
i
I
..
Wli"" Ji,"k-"II III.rk I t .MintlNHKilml I 1\mIPS.hw: : b.I.. II'. .1 Ant uu,g. h' 'isp'r 11181.,n ..
..
S 'I Mil'I I '. tim t ". II.: t :; Ii.: : I bun.' I but lik.' | lire ial4PPis8.als .
t .. ll
S "i"II' '::." 'I'.II.b ...... I It..k )1.,11.' .5, 1.-,,.. \.i. h. I.t(1.t. I S II Tl hNi'll. I. I. 55.5.' 5 ':5'Katk-4 h, r. A5llS4f.I:,:: I;l : : f |I.Pu.4.4.. >4tt..1 Ik' tu ifnil,'iw uuuir' Ittn. thnl 1 I I n,.4r ''th.p,4 r waWtl b>' kitcikl.d t>. 0I.

I' I. ., Milm,. P 'u U. i | u ) 'ii vnm) : xxituk 1 bill upal, I lilt,>,.5..> .4 l-owv I l 1. l ,to. iiKllvlxhrlMlAnt aty'unallLu ,4Il..hlPjalF,5I,81PI I PtInIP1n'Pnto IJMIt
i k HI. n,. ;. i.r.,1 i7i'It: w."n .. "I I lIst tM hr .ul b> 'Ins ul"uv hnrl rMmltti
II' "'I'.n I. :r 1 f*" l.tr IX nttKAI4rlIt I n.h n t with r. in I I' '
1.1". M. 1.utiitjt. \I. The First National BankrEl >, .. attorn i II., ) > |1'U4 T ui | I. tin fliuim, *luta wt.iM bar* 1.
1'1"'''' ? .y. IN't. |1"'Ill 'hf( r k h. :&. hml ( > ww. lip; trali.f meA ....t' 'nut full )..,Inrttt, .,.il"1 tiwvjf
.
/, .tIwkMHtill h | .11',iky 4i slrm. aikl baa. Innvrrml
Ink ui
S 0" |I""4 ''II n.t Ilk "th it 1145111 .it 4tVI-nl \ I .. '" ss ylrt
!. ,. ,. llk. .. ;
,', .,.1 M.H Itriiluli IxHluii N. II. tlltlT . ; .
I C
.fl Ik ,
I. 'S' I'h' | _npap ,irmfh rnrm Ph Ius.wsl.thslV, \ w w. hi tUfc ft .. -j mt dy ulidt (UT .alt Lam. '.
,. III"" '. lllmkwntir, Hit., .MM t" 1 1n.4h.. .. S Urn.1"'viiltrM with. **..iy lIlt .. h. Anul4 kh ,
S S i. rl Inr.tniti.illo I an ht |4 'II Hht lu-l "l." .I4lanmil I "I I haln 'r w with pnk44nUI "S.
.
I'" ., ." 1.II"h..1"h.I.i \ ., I'. \. MAI.tItIII\.VP.1.t. j 'ity frwinl( .w.IIwp.i. w + it I t. ..o rt ". i. "Hltlk.11, hhiwi .1114' I II : rll;,..ilf:I lit Ilk PUtlafkw f i If IlkTt ) ,4at,'* "94 an.1! .,.....0\00 .I"'h.I .

: Jl )t9.. .'lJ''rlfI' "dole... .. \l .M. .,X. JL LOItTDA. .4t.hltia ,lh,' !V..ss.. w .:4ilva.lt; V.91.,,.!. i ;5tl. I5lhl.'r, ,, : | 1 *! MtiitwiTnl wtlh ll at awfiTI I''... .6-.,. m .Ibf K t.... ... yim olMia-v.,
"IS I'll .h.n t IN flNd! *r t '* I ivn _. -- _. I I.14- I ",. .li. h -...1 .9.11.t. .'. uf It..I an'I
.It "It,"t'. 'k.v.1. .th41 Iu4knt Til I..4PS ,I I .llSlSiPhfl4 I Yap'it. '..1 .'. h, iIIp4up..ip'h'h\ I It f''a artor all. Mw
"I "'h. ,
Kiiltrlita, tf '\tiiilUit ''I. l"..,Vm, fM i". l PS'. '5 I ttn.' w.. linn I|I 1.." t t"' r.-. m,,1 I I .,h8'V :, .151| I .;.'t tIn wnv J tmtitfrmM tn I.

.. .I'r"" rll" \I. 91 .' ,it.iltt.vrtlP, ,.110,".'. IlpilI.IIu, I Foreign & Domestic & Sold t. tin ,1151 is It.. nUI'l.fn. ar1.tli.tr ., l! njit nt 51151,1.I I.._ |h,' I h ".iii| '..I..L| I aiul I .Iwnvlth.iiml bat I Vs 1,1.8 "Ill.|, .... Is, Ih* rlT."t tllul S ,I.
Exchange Bought .
.' \ I I', rry. I IU"10....... I,.),,mint, "It. m'MI. ..,., t lr.t ...1) rhlniinl ) II>: :IH-.I rrunl: k.: :.tulh.t;; h. 1.4 I I II Ilppla'.'.. .T'n ,,,lrntiv.1. nil. : : fi:, ",1.!( !|11.-I I Mi'*, .1
"nil'.1 tin,"HIMM' ,It,nil. MtirvI ") In i a.tI N..hi.. I k-It ..tpp'I I Mitn tl.! I 1.1, I .4 l ... :I "1l'| r.,.: "i uini I I ,IniiKt-t" in .Ittk, lhs ki.u'S thiT ,' h It nil Wt4l you lowynlHlNlk .
v. "UU.I'r.'I.: : : i I I -A .I I I. | 's.'Il..liU I ... fr..in 11..1. ft "Iht: :
: In
.
; I a
tl, ,i k If laM hi t..
.4li..W. tin' 4 rt i s4, r t ,inUt, *11.5.'P5. Ith I.TI'it IM a ITT- tru k w 41
,
.11 I, i.iI'.I, I I'. I "."|"r, 'I lalUir SS "U" I. III I"MS ) ,. PRCI T ATTESTTZOKIN G1'i TO COLL1CCJONS i ,.h.. ir m".'vat ftl",,. ilk.' ,,W .l th, ;* I b .,.I| ttir i,r 1 f ,< M. .ntn i, | n I'lUP5..,kl\ UK hi.,urn. .f It.*... r.-jiir cl.Sl's.'h..ls'.4.pl,4, .. ., ,(Ii uut hi |111 I.."t|. y.., will I .*.. tIara k. ." mik* UIM '

1.1I.IIi. .;. .I ; I, I"PS., /i-tnn. t'ntriV. "inngl,t. hal| l 11 whisS '.. I.s4si.nalwusgla ,
I I.MUII \ : ,,. .
Ma!. I hn I I.. I r..nl. .1,1.11litv '. nl I I. tuk .".' tlnn A....' :
I bI
till I I in I .\ I' 'IIXIT1011.10 \' ,\ll, >!. I...., taint, .b'w', .1 In.' nuUalfcin.Mh. ; .",.1| .'9 11In,. .laipSIv..,. u,,., Hum' I ha. .'41 V.m nut I VJt a nlul P :
J i.. .
il ilk. 'I.p8.5' .
ir m.llilir s..h hls. lr-l, \\ s .1.| I IS I ". f .1 1 T,'in.144.
: '. Hi.ru .. .Full Jin.r -,, ilit ,'h 111. .. .1 \ 1 .I I 'U*' wl h P s..s wttmr ,'int itiirI I, th,mAh I.' f .. (. ltsil.t.PSpI.psrPS.IrIlssas.tUs|' ..1'.ni .
I .II r Win%ll ) ma 'mill% l \V .\ IXSlrtlll )\. I .1.1..1. 'J ui u. In tIN.I..!
'S. :. n. i ', 'II. I tlliliii.it.nil ..,.. ...,.1.11 I IS 1..1 UK. .* P...II.. I 1.,111.1.. .''t..1 j Ut.. '..I,. >., I III PI.t.'hw ,; :t l yit 'iu ant 11",1 I Isis HI a A.-y sash.! it ha. l..nimtllki .
I ?" S Mi H"M ii ill 01 I II w'ui 4 un. than, .
u .
; u ,I Iii, II Inn "I',illiI S, nlruiNa K, "..H( ,it.1 ..".1 i ntun I I 'I" I'. n.liv ,: t"t .4 T Cr( llr.I U.. .:,. |.*hit4l| Pal aLt .. ,
\S : ; ; I hr 'hiP, I .., ;. ,. ,: ; 115.u: silut. Kutl .4.1 !Mini k.tl. ,"I .,' tr ... .. ..tly ....
,. II. Ml t ll I.I ., ,IMEI.Pi, I II !.1., Isv. in tit,1".1 I | _, -.1 s'!IM t, \ Hilt .sal. ': ..i n :.::. .-i i.. .. ..,. ._. :, .. "" '
in I-un',I Iin i ', I I. Mil,"h. II. Inlil \S i > Il. itk ...nan nr .. rik' (," r !.4' 1. .. "... ." .., .",., ,. ; 'r' lit ". '. 'r I 'l X" las .trM..,.| .-,.- irnkw, ; ; IJ.al

..,,..".. Ik"....1 i. .l .I'..",.,".II V.. 1 I J .". ..HI., f 15(511( |I'rI l...>..i".,1 il'.,M.I', .vI. t r ." ., ."""i .'..1 ,."< .T..in 'Ktft r Uk f t-r I litt., lltr. 'Nnr. .1. h' III 'I 11n -41. A< las,, .4Vn thU :

S. ,., I 11 iI'" '10'n .\. J. 1I11"U; i ",I. ,..n s .'....I I Mi,li\ ,11 a..!" n'' i iMM ,'. .. I. I 11 I, IIsph 11 't, ti o i, I!*!, I S.ntiu 1 S I I'' ,s, > 'ih a ftlltr n1in. ([ :. ; '5.: n* .11:, s.8Il.u.I :'I lar I, ..s.a |!11.51.. S 5'5t, lui .in ."hit MrfHiJral. .., '
I:, H'IlihVMi: .. .- :':. nuj: s'-It; 'I:; : : .. ,, i tl iim *115 1941 >l ivt'V I il. I ,k.1, .
: l t|. t linv I.-MI ,., ) .1.1uikl hi 5.9 5. i. I h q If t ', I wafti"l ill '' DM- slat l..lr. au.1 .. : .
S :.I".11I'.11.' .\. A. I"""I Hi'tut4t ltr : ,. ,... :ll w int-v i>lr f, lush will I ..... .
4k-h lIPS h-iss.p..I. 1 11 lt.Iap's'V. ; that Iii
> "
.' | ,, : .rII.: : Ms.Itha i'pas rssathuul
j i.i; J d :r1';; ; '-.1 : .", .4,5,116., ;
nn.li.iwr
111.11111 S .sliP ". IIM.h.VP.91IVPS5th5 .. "jtj. > <.. .: ",.ps.PSh.'h. a ,M.,tnu, .t'lii.littwn I, ,kt4irta.li .... Ik-l .1..,,.4v.
linn. ml, kr. .,."".-. ., .. >' lint UKt.t.' I CII '\ .!''Jll. .. .,.1 t .. 'IM ,.M nvoi .
j. Ih.jh rtv.tft | I I 'l VIM Mliikliut In
.J.s4i" .', ti, ...11.1.1...nIII ,t. \li I."I I I 1555111591 I' .h.I ',H "t tI : : : : : ; ;; I' Alih, 'ii in., m",..t |f.4mil' I Mi.," a 10
.. 1" .. I' I : \ : .' t (inly I TIH.III ,in Is, mi.Ik .,. ..." I (I. ,u-kll. way Ll aiKltkliUr liat s ,4KiaMlkh
I'< I. ., ; ,
S Jii..ti s ) S I: I..s IV I I II. &Illl"IIIHrMl "" i fP. ; N..ap.si, r. Hid Is. t.'II tthillnr :: :
V.lIi. JS, k..hII ;.... .1 utt" T.I, < <. II." ,il li 'iiiusniti., ,,, t .14 il,. tuuk .V n s i .l.u.I i-m u. loir.' Mitjufthn
\ 111011' Ml .. '
II II. .II N u HI III nl. I' .1..11111..1.l I r. .j : i: : 3: ;\ I ,,,.Iwsa.. ha.1 hn.1 I w>4l.. it",*, II.
P tkhVityiiiilik.il. l k I .
I llun, I tt tlM. >. I'.1 I II'' 'I' 'I It. "n"p. .pslI5454..lp l Pl.- s'I' I. "l p r..i Ii r l ly. .;!I | ,lau.. i.M I I. ,.
," "" 1'11 .',, .-. I ." ".. t. t1 : i ......if n.' ..., .4 a rtrt n-iim-tiiU. "''14 8.1 I..I"I. nt, it th lukl ttnl, .. 'lssl: rl.liu. l kl k> t* .. n4 .4wlknII
... .... VS., ? tf ,, PSI Ittr*. 1. NiI ,. i | 1510 115511111 4 hail wlvii 1 hi IM : tin ':
I' ,' 9.llI. : _. I ,- asp n w. .i : : : at Uaphs.sa fljC, jM) l Iasns.Ifssd Ut
11.11111'I, .,.111111"' Ill 1.91Ii J"" ,: III ill, IMIJI' I III.IIM tbi; ; i. :.t"f.:' l' "rfio S I *wll I 1.4-v .-ki',.walml.nu, !, 'S, !5,11 Ps uh Ivw .n< Hm. ,i. M ,. I 1.. U.L Ml ill IMUrkwillkAtk''! >UKK.int..l MMlkiMthlt
.. .
: :\,,; tP ..a..h': : :t1. .L Wit: Itnwkniww I I, : "I.\I-: 1lt |iult .4ik |I' hIss. .4 tiylllK t*. Ihl .. .,t lul 0.
,'|1. .II....1 I 1"1,1"I (, S II ,II I I Ioiuota I R 1.l, II ; t1n < \11. .' I....., "hlw.41. ...lnl. '
.", J III, lHlnllll' A.1.: ) -. rf ru.ll. ,, :i It,Sill.1111519 ip Iu5lp s iHit, ..1.., MI... ...11' iHI ..1 lluit
II .l,,. ..tliy .1,1 III' ,.II.hA. pt .4 110 "vj i,4, < PUsla II .. I r w.1' smta auliK.nl:4iUK4I !
S S I .\ h1h.1t\ I. .,1 .. ; l 'f / '.' < : J S P II h. ., .bill ..t i..."PIP4.' nst .1. :i Vint', P 01..1.I .,sls l o.it.lh, I :. Ilk I :. 'd'.15I' :'! 151111.I I ( ,,.w link I < uiuM IWMMT aikl! l lr S
:: U II .Mill"n M ii ii III ". ,o\ ". ,.I'l ,I, ,, .. 1. ..' Ih". ff .1, .,..,. l ..1 'a 1,11, IIl, I. Iliui"I.,| .'w f,w ...It- ,. : ..: 'h ;:: '
.. J\II. II. ,'1'. r II ,I.tn S j d. f t .It ..1..11. t''/t? .1.I It f. ,. S I"" last ,. i v lu 1 1. Mtl lh (la.hlI' !!.. S Sl111
I. .
..." In Mini. ,,iil, ..., :, l.i t .II "I It. I I. I. r..!. I. i. ,W *. apt.1t. wim uu a ".ltI"( 5S" .| P.5' "| '. .fl. ....1 l kTrlik.l* hitlit4ia.'| k.Hi '
: <
,01? I;" I I.1 lit t ii
I it. I
Hos.41 l..lv
.., 10- .IJj I I I 5fll915 I 1.., .Ji I,k. ."II...i 11" V.t H t., : '; 'i li | -r.i riai* |.t.tir.,4kltalnl.....".. Irikt!
,,S U\ HI ,lu iu i" .1. i iiv 1-. 1, .. .e j J' 1 !kl, t |. ..' ,Ill tilt. t : S
5 .5S15 i ..1 1)1\\,1.IHt III1.1111.111"1' 1 ; } !,. P. .55 ulsIwisIl' 151.4 ,,. .4,11., p.911., S\ 'i; WM || 41 \M.tIIMTIK p.4.0' hIp .1. nil.I tr* ..ilIa.aus.5sla,| I I.y.M ,
I._ 'I 4.Ia.h.s-IsVPI, .1..1..1.. I h .. .
-5i.4h9.p l
M nlnvl' I' I.I I. I u 'in ,1'1..1| i hi." iipwnbinnt '
I II- .,::: g,1.tI9.4. ,\ ''11,1I \. (Commcrn.U.II fHJ Tkf .. S T" '.t";."' fe'VJ'S"15"' 15" **"' 5 5155555" '. '..1...i .t. lihs, I..I, ', IH, : hu in'n-ta. M'.. oo1ll I,4i Ikai-k-UM .5
." '. > '.. .1.l I .i.b U I .. .. } ( XXMI! r.\.
"III' "), Hk. | I. I.. 1,1 a |kknu.kh Ir as''*! wl I ha *t itlttvntattuUh S

... .. "", )1"01,, "f. t f ,, 'a ill I .t' a 4Ml t ), rtl.41 YAXIlt 4..M. ,. w-ri T'SI lttrh,:iu. 1,51 l WM'.. tlw

".ill *.".,11\ 'I Ii, '.d'I 'T "miff."rilI I I... lit, .5 I ,. '
555I5S.i" p. 6.
S 1.5 5' 1.1." 5581. lsk'ls'I.In 9.118 I .
I. II'S
,
n in pta 'Ill .
I" 4i llul ,lll I ., '.1 I I". -
5 5 I it.1. ,,I', .I 1 M.$ .It 'b'I'I'I, I I .,1:, j'f. } lull.llhllNil, '
1\ S r.1 I M 1".1, .I II P.tS '''' I II''IIMII 1.1111 flIP 1,1 I' } V "< .. I .. 0 -1t : t "'as-I It. II"It" f 1,11) Ulk. IIIR 'I,,, IlKJ I '
5 Ilk |5i I 01 1. j'i sa.I., ,I ) '" s ..i, Uiik, .11., ', ad lIe:. IIra.4a.s u.s.. _
.i,1. I )1. J I ,
1. I I" \ ""rli nl H' H. 'y4lIS I Ibs ( kriw ln4k k.llf! ,,
11'1 .
AI".I.I. pp.II.,Nn OY t". : I s. uM It.I. 9.9511.. ..4 t.r-l" \ ..,. ,.]lsp,' :4- .8911. 'j I lsI 1 II.,. .l'.. II:,. I h..;4till 59"II.

45, 5 f,in. II, M,.nl.I... "ll,"r f.null M" "t ,11., I b .ml "" '1., If fh<. |10lr ,hal ; ;, : I. U i .kl ..1.. Una .1., I. 'lu I ., II kalJI I lu thr lirwt.t( '

S "' ,\|Irl ,nl\ I 11.1,1). I M l..1...1"iv .r. iMM i S ('.,tuwp-l.l UL I"'I"I.III 1'1', lII ti. I:.;;: t..i: aah Ills : .\\.I: I: ..'.i n.iH1M: .l ,.,4I In ,'. '. w. ,. .*..,1..1.1.! I u. .'., "N.l ,... ; ,
.ti I" il Ps.Is.I.st., I i I r1ti.i..lo.t .. -.-' .... I s .ss.l 1. i' 1, ;, v ., ( !. ,.i .4t4i... Vtlth* I.Jk-.,. It ..., Otl Ulr kMkL* S
"
|'" 11I,01
.n. .... .P 5.4 t" .. Iii ls.su.tI.. \ |l'l'w'
riI.i I" I I 1.0\1"
t1 .
4 In-l, .1
With
Thnn
5I _
ni vl it'4"Ik4k i4 pu asia n.4 lot at alir M.WutMtt. 1
I .. : \
'.1.//" 10,1,1. tfV I A..1 m b. I II' h. .,-.11.. )II .
I I. \. I II Him 1'111''; I.I' ( ) "I' '. f, 'u .. 1 ." in.l f"'U"" a llttki K.I..I Hni Mrttnii.
'Hi I .ssIs .lIh' S 1 "'' WI' kw ki .' I I. ., I I.. ,.. '
.0 it
in Ib. K.II' rl II. VimiM rf,. '
| ,iu 1.,1 hhiw H ..,' tl lULls
I ,I. P.4 I ". .T.ml' tlMl, I.. ,hl. I IIS |" .1 I ,
V U IKIlili ,. ( f i t> Iw.p.s Is I... mi*. JM w>> i1.s'8sa ... m'apIssp hiwh. a44. .iitas'

I I It I : i s .I-P. I. Miltu.llMVIXXI to,. aslil,, _.."' ..ik4 .1 U4" lu, lt.M4t'il| II., 4,>.tut il>. Is'.I I .1 "I I w... hn. an I a. .awa. -... I'Ia ,'%
'
I... \ .a.t..Ip .1.( .IIH-I j t-4 ...(.1! .I..tta I I.y.PSIas.. ki .. .., ...
R 4iui II ,4 iim-l rant
.
.. D'D'nk remcola 54 51 will, s
mn sj.stlwsws
In .
[nt.ri.iil 1'y 1b.' ll w nil : or ,01 "Mr i t .
.n, !10' UN *' ,l..i.. .4 tl.
ni3 1.1/ it ., b-II sib.lb.t
v | mttrtt .1 HIM if I .
.ibt% 1. bin IMI.I ,lit ... ,.! *85 u '111.51 -jwu. l i y .1 9awl
: :
| i .
Ia.. l :
i I l.a.ii | -t h i nikl hi s.s.l ; :
'A' '' 'n' lIH' TPIIY..kk .1111..1 l I, ." I.' .1 IsilsI.' ", Ubl U, tf',''Jlllll ,lit Ii.s.ts ; I" | ,Mi IW II' |I'lit., aini, Ilk, .5,5 miaul 11, waver .,
.. \, I J""1-4 a. ..II. I mj: I., 1 ruvlil... Hut
"' "IKIIH.I ..... .. Iss.a" ui .boI.| lISP 1,1., ,. yuu, nil, Jfu* ,
S S 119VS.II I'.1.I. hi' .""I." 'II 1"" Mii ...I (:11.'I"IO 'o 'oU "TENSASOLA FLORIDA: I, .. ..1' ,bst. .' I': .1".lr. .1. I .. J.. (. ... *" within a nl uf ua.. ,
lsPS'tslI'
,sSItI. II' 1 I' i I 1,11.1.| )0 \\ II. II."i.":.,. I :5.,.4..I. 'h 1'1' I I :, l I 8 t u. r.'t un r.. ... ""..'ill 1.1 tb* S SI

Es!, "'u'" ?,s J .111. JI".... .. VP .". CASH CAPITAL. 3GO.OOO. 5.11 .spas, 'I'y '.518 y"' sI "..', ). 1 .,, 1 ,UI I'Mill. An I MM.I. II,. iik.l .5.. I Il .It I...u.ss, hI' .II I 5.555, 5P'tt.| .:

", ... ,, .. :P h,.I.," \:5 5S,5hP.a.PlI.asl:55114"los''' :; ', ::1; r II,.,..I"\. I .iff (Sill ,.4 I, .Abn-w I inv.ib' .t 11151,5 I' Uw wnll. 4; SNAME. .
II III" l. 1',10" : : ,
KKIII( ih (or TIm TOOK.IM ( ) II ((1.1 I I III.I i I M I I' I M his- I I I"II I \ \ I S I I 'I. I II' 'Is. t..l I.I I. .., : 59111,54I vlkh ,-,."v-l ,." tUnnR M. WW .I'' 1WI, UHT W4 ... t'illlf ,'I0! ," tlsu '
I r.loW'1
1 \ .I : .7 \ \ .'i.I i 'I. : I. : I.. .. ,.4 hint ".. ., n '
: ; ; ; .1 Jiw .
: ,.
I -.i, 'j I. -. ,: ;'...:. :t'I.S : .\ II \ i \i \ ,. 5 5 I I sI I i I s I .1 I I I I I I. / '118 A'. ,h' a I"V'I '" S Iwkllk, uiwklj P,55. .i l kft* U Ugmulrcilinjf. fir "
: I ,
I'I'n."s """I 111.1. frtnk.M.tur.U S 'i" 5 I 11\11\1 ,""I 111.4 PSlII. .. "I I p.8.sI. '. 'ilU'' "4 ,I,ur., I.I ,,'ih r..mi. .II | .4 t.Hii.1. Una Ik. lira wn. n.iw. lliut.iir Hour I of VI. I

\I .I J"I II. h.. --- -- -------1 i.,,.L ...r. ..,.. ... .",..... _-. .'._.L 'I.1..11'. ,...-. ...o< ,' .". ..,,. "I '1'"'' S "04. ,'. '" .1'10' ".., ."oJ I'csuas's.t, '," s S -

11..I'j.t> : :: I I' I IN .AJ! I HUM I S ; : ; I a wi.i :: ,k.* In." .'MUM .: .ju 11. iPSI 1181'll.I ,'Iu.I, .4 It I. ,'crIlihl' I Dial ..1 I :
tlu.s & waiir '
""t"'T.n, rip VP t'MT rl..II'A. N, .. I .I..s.I I.: ll.asI, Hikl .h.,; ; : : all 11.7 Ia. I I. .. 8.. hasty miiilr| | S
I Strictly! fit1t'clm in Respect -uniiir: .o 14k.klilUlh.| I III.. .95th | "ss 'H I I..... I. tiiutit ilt.lialilu than
1.1.".. 4kNrLTliVr. evey % [ SURf CURfZ j "i..s..tt.I. .I.ir ""llh it "-f it,h. Jtl "'.,t f, I .s, 115a115SUapUlsIt.Sli' '. it lunijiiillrrtil '
: 151.15. 'I. Ih. .. liiiillti irUt'l I I I lillnilotbliiitiiii. '
1ULIiL 11.,1. .
) W,9'
I.h I' II "'. 1..1... [ .8l5.1| li 4 fit,... lU-lt Hilt. th" .4 "iK", h-XIII, 't I 1..1.i | i tai
"
'" .. "" 1'' V.P.,1I.1ip11.. '. I IS MlMIIMIA ) ) I MOUTH j' y.41114, 5SS5l'SS l.wt hf<..t Is, I I. ttl, lUll|I'.It. .JIU' 1..11//. .llhl'. .. In-. :, ':,l 1.4 il"I t:.I.H.HM:m I,. ii 4.1J iiii.kllipH. Isii.'ltsIiI' IIIVUIV.t5iII5p55jhll. 'I S
WASH :
J". ,.l' l I', II .I"'r '1" and DENIIRICEIu S ,0 Uto ( .. I Ii .si.I I ,
It 1. ,, I -I. 8. .lit, t t. i.n fioiii k( i mul rlililr .n nf
1.4 I ,
i till I' hs-h'S' iih-r .s, atlwli, I.I ..I i t VIT U. I Nnnrirr a PS
S 55 S II ,'f1.,01, IIl..11.. ';' ,, .' ,I I :: : ; ,nl, IPPK. .,.. | aikl ...."..1 In, 0 tfal ., .. Ik... 'iiiilliuniltillurli' ''. .
rf ,1 I t
Ii, ,. ,.It,....... Hotel ;, ; :; T I ," ;. : .Hr 59114 h..5l,55.IC l iA al tl. .i4-.tiv.. u II k b II ,JI s'K I lilfc IhrreiiKliI tnl 10"
City : : lilH-uJI |*lt, ." '.1*.l I. K.. f,. ani "'iiiilrtil,. 1'
S- 1 J -.1..1., I.S ;. [ a. ..55.. -ha..t.ai' 95,511'>; P5l'5IIy'.U54a. tt-tt k ...l. ". ,, i u put Ill| with .iti'h klriirtun -

'LjI I''". 111",". |"|'ml limit Hit- rut thai ,Ib" I nMUKk' i '*ur I*al tir all Uruavui. al: 1,1: :ulUI I Aiklluh x.it.l. rili/u,.tlnittml\ :; I 51VP1'5.h'IiPip5 ".""i.|1"11' ,. ,.ui"44' fa.* .... tl. i utiM .5'',. ianr...1. p 1111"1"11". I l | I llm liu.iiin i anil., lutmr at

i I u. A..llrtHlH-.al.nu VI.| |1..iI.IW l r4Ir.l" uUK I \ 4k S 11'lI', n'' "I lUul i kl-fiili I Iv 1.41 nut but a ,i-tuirml .
"It U..II. "." II.. .1..1\.1 w n> a btly 4 I, : : .1! Inakii",if .1 l a ill 111 .pl.lisp'
h II ,'11. 4 I.,rS..I II : ., 11.0 II. n.. t'.5 Ili : |iprK't-r.. u,'kit-wl-.In.. ll" Ed. Sexauer I I..I, I .1 VM I,.". r ., ,". ..s.L, Hi" I I II I |, Mi .5.. 'lk ,Vlwllkllt, ., I ; t':1 th:::7.\I\, allwault: :: I': ; Within, lh I..., ld.it.wl* wall. .4 t..ir. ....r nil. lima la ,",.
) ,
It .11. .I IV..W.II""hll'' *.ur.. fr"ui hillS I nr. It. |IU.r .I'| rn'!.. PrOiwiatiTE. } :alb.l ..1-' II,.:.4lltu, I ..link,ww, Pin s ,",, ...,". 1145 V4 IHI want of use
uul' M..mlntt..r I.. I..t" n il. tiu.iuhua j S I f. ''I i! II-I: \ \Ii| \f l ." s t I II 'U., I ,. .,. 'I I I il 1. I rihlimi w.5 fu.; ;I I. lit I .i. I : Mka. .Ill tint nuoiar, Pumu' "ll\ .. ;rcut t
..... I Imn r '1",1,I ,in I'h.r i iil II' ? ". ., : (I I.e. liiiir| .vninriil "I IU
"'''"'L.AII"" i f till "ii.r| .v4lh, II. i -- i .4 in I 'I'I 'Ik' '4,1st VHI.IIHW lukl VUI tkh l. It a.'Pss'.l 81 watnr atii| |.1 Ir.

S ",- ..II,,. "l'I., ..I. III : I I'. K. > mi.i <' ,S i" .. t. luMl.k aPVIrlC J. COOKE Clerk AC m\v: THING.dlctoiii i Ul..' I, b...4lvr. "I ..., ,4.rt,' .jil.In.I .I .. IlkAilikr.il,, it ,..It mrry ..ii, wlial. ...",..1.ul f II mil. no, 'liiiiKir, IMI |.lr..1|| | iflho'

5' \ ""k S.. .,... *. haIl.... ..\\bliiui: IK: WI.I ."-Tt '. Uk, ,'.1 I UM.IL 5 I Ik. itfl.4 PPs,9l.bs.a's4 l ,.,,. ami ... |I'I"V' < .In .mrf 1 liPHllli mi.1 I roinr.il' I .I'| rlll'tnaar* lintI'lillnh p

"" ",hn I 111%%"lie it k...'I. \. It..: : \ IIt(II 'iI.ti.iLJN.tWI1) :,'s $ [ I I...' '1''.." .. krt. ul I" .likt-IV ti ,55, I Iniuk 'jtwi Ih-. ..,. J-iftk.. Awl'.. tlm .*! wulb '' In I. ."..rl Hi"nl I. \\'. 54I ....

S GOV l'UN. rsi-rr I ,ir : PILLS I .. IUUIMI' I l .. 'lay In tuu I 101 liw .. ... Ill ..1 I II It 'all. .I : -
.. ... I1\ I\H'I.UI.E.t 5rG Al\N | | J v 4 th h-.l-.', 'latin, ltuk.lliiiiu.4r ut ) uu ) it ,In .In wllliuiil. I viiiainrnlnl, ,
S S S.55 I ".II'"I."'"" I J.II.I.I" .PA..,,uhHub '. S .: \1 ''il :i9 I 11"I "I. "'1' XII:;. ., ,". .... S :r :,hwt ,., : 01.1..1.| | ..tgty nlthanrnkli. ..Y .,...I ,.. I I.M iiutiHh, III 184 I ini s,,|,, i.tiiu-iit.' 'Inl 1 a laiiii.rlailuril' I '..l:
(OH U"rllutI.IIY I I: : \ I.MNti ," ..'sslssss.. aikl T
II" 5 J..hh I IIA.i,11 I 1'I'/ Pu. 0"- : ,'. I ..| i..1 |II5 I. in. wav | iu ikirk 11,1.. a .. I lu il,.. Hliliiitti, lm .ri, ,
trim Ml. ,
| nlil
It 'hn
A:.... 0" 54 Tin; '.41 I .*!. I I..8.4| iqs I HIM 441. .>,I. tiunikwiib. .". n".l1u..1. .4 a 101oooo''.' til", _It" .'... .. _,

S J"l.Iin J 4 I' l h.lIl1. Mil." 'I' I' \ ," ,,' T! Be5t t !! ; ; I the WarIA' S (Psi vllh .t |' trutli.iiiur. .otl"I" umil| I. ...,,1'I hs.i. hi. Js,4 lke. list Ilk, way uf tilingrtt u I lilu i j ll.iir; nli.I: :Iw ;llif l iKi.t'lirftli.: *f .
/t ,i ( ,, ku.nt.. I I I'lsiI4sl.ll'ls! | KtniinlIlliiiik S
''I Is I: II U, | ks's41. I
1'1.1. S ul I h.II..1 a "uutiiM,
I
519I.1a.IlfIa's'Pss.
.
I Itt ,
\\ I H TIlE: IIMr in M III"'IIIIII .,. ''h ; .
.: "ll" tti.J.J..lpi..s.lt.I \ 1 'P" :.w'? : ;j c-z? .- :: S fc. a.. kl..., r.'| ....... h.. a-hat| P.. 'I ,IMII n.ill,( Mkl i as.,iik. ,Unii4. a | Nutw rama bvk with. Bi4|I' a ,
;
"S.,9ISP, I I lUiUrt II.till,MIIIi till ni-.ll 1 'I.IT: i ::, i. JT .f :."u'.rj 'I., ) u.wl U..I./.| , /I 5 .r ..r ib. i W.J. 111111 ."... : .,, ..' .rur. rn-HIrk -....-... ,I IU"9'sl" 'S iPSU8..I '.I' .. .o k4'.t PSi, l-.4.liui ...a | "I btiki. un.k4- a ahutltr tr.. wh "li. ,
..S.SSI, ul I rx.8 J..t." II. \\ ..il I. i [ 'T* *""" "' .. '. 11558'is. III. 1.1/ I. nj- : I aiilly .... )"I I In tin.k, ..1.I T ir salt\ '
TIIK: BEST:: ; 1'Al'KKII i "i. ':! ;'..nfftSTEQS .... I Pi'sil.a'sPSaSL' 'iM .' M at Ph. Pss. .4 114. .UliA UMIJT a Unu ka.1 l. U 'n dU'III'| al 1 lion ,
; :
9, S 1 I. vUwl., ..lull:..., 1 liiiuirJli. LAsaEuaNErT, 1.1tt ; ;" : f 'i-nl Inu 'st'sII..s: I: : uui.l a ,IMI,k.l, nuktli'..I a : ", .sisplIs.asi I"t7 '1..t 1 : hk ( 'IPlMl'Il'l'sI, ,, IsIII'C. In' anr iinillly| II' '

:: .1-liH' I IXWKhT LIsa olio a k ilrlukliut abkm ,'litlritl
III
.
S ..SI lull. 4.a. It..ItpUM.nt.kIS ,I 'S .. %Uoliuvnniw" In .1...k '
S r.ik |, || .. I -jl.l( .kw I 4it 0' Wo nait, MI I Aiklrwlbllu. "Cas.' .l-," lsi." ho ,hli--ti tint h JIDYPI"". waul ,. |.Ih.< -
1'111111
S "IT \.1..'. B..,| tl. rjXUIlA) ) UnDERTAKER 1, "If ,.I .,. .if.) '''11' jr.m .. U|.4| bui-r.w, an, .t.111.. U4il tSaa SIlls.'" ...1 Ir.. ..f I", h.....,. ''IS

II ,.111 Jiuiikl' :. Him. ,. H 0 k 'Is l ..1.... \.1) .HH,.I itul IT-I ,,. |..1.4. ..I .... .jiul a n. uu km r jr nun. fur .he lay whiut \\.11111. P) I II.. ,I.. ,' ,.

S I r II. J.hi ll. Aid, ,'ruin. or.-. II't tS ".,itrliiKlh.( I l.or"1 Ir ulnlb( In II., 1 *4 Pl.ss' 'sltI. ..... It-U.ll
illy nut I ".'.in .nl, "l Isil l> I.. .1.111. .'s154s I hull I 1"1..11.-1 ." I 111, ;,"., |I., .. k.4ir fir f"o. .II..lr.aa's.. in-il.u| >, lu, .4l't'P 114aVI "I'" .H.I In At IJ,.,'I I,.ny, .. 11'
"I Ti**.. I I"...", ll, iI ".11.. '1..1..1.' '. raifi H. r ,,-..k .iitrtn' all I. I P. It-' .' u.Mif tt.4 taut sits .".Mtliunm' | Its iliutu>lit .. ...,ly J.tut lltum

.. tL'u.I.. t... an4 ".,,1 .1. ,fi, .."1..1., I l.) aalil..t itI III:.\;*r.,- .\NH ( '.Mil .\( ; .:,. :.,,:- >. l ./: l':llf, ?;. r s.k.'I |l.4ilM" p .. ..' .it-were! "515, a 1'4. I,.. If ti, hM. .4i alww, .t'li. .. \\.111. Allit"hnwut I 'u.... V' .5

S'S ",r. b.I. ",,.'U. KrlpS : I ,,fur..u.a..l.l.. I'"*,.IM-U. I II Vnll ; t," fill .,f bt>-|.'Mif ',.,.1.4w.iaiKl AIIII.'laII."hlll'| .11.-...

5 I r. .\II"n. IMIwuMlI I risn-i, .im P1111 tml alrk4.o"I l 1.41.t' iv"ti lnaPS.'n.I| 'i481Pis'saPIiap'iIa1. "N". ....1I I till11lf I allIs _oto at,.. l1I", "',ss'sIsIl'sIAI's, : ,
..
*','I If- ll M!ISIP9I ill" )l. Mr.. lurU.-miil.il: unUl> l 15.51 .11.1 I 1.1,I... 'II.; IIII fc..w, h, ?I 1 aiuiutMt.v .Irr.. 1.as.suI.y.s.. I. .s7 .11,5111 4.54 81,1 ssl thu ...|.... I.1 <'Ml .I.'IIs.sas., I 'I' S

S ll I i )4pc5 amiI | r 11M" Ill at NH. HHTKiifHut. l 8 *.. Ml HIMly it ha r..w i (| r 4i an P.va.I.s.a' a554411,54.1.hasss.a..II, Ii tiiintlHHil; .
I I d.l .1.9 .ITP1t91'P 1'1'" if I bikk : ; : ; '1".' ,to..I'f II lIPs,.
I S Wf, .w. u. "Vrirrlr ''. .1..IUI. : Ip.ail.iai 5,. .1s I,4pU.u..PS ni ', I uu>y uil. t >i 4a'j'5I. AIIM"III..IIoI"'III. 5
.5 5 J. K.1".. r- .I.I .kill. runiiikrTrlt .'., IHl h.l11. .' \ k .1 r 451.1 UI. ; 51.451 .4 uuikM ,unr .tf. a .I l-tw .... 11.1..1.1"11I1.I | if

S t.lI.M5I.PP1.I ,it II'Wlb4trTAIInK' j ,.. .11..1. "I' .'r II',' '1.. r4i ."' k's", .s Ill, .,.f.'nl .... ..1 I .I IL Ii, ,' :'1
I U l I'. .. :., 1.5. Ill' .R. ,. -i-.j: I Ullii, AUulu.ll
-95'r I I '.uiM4llnl | 'I'bl'' 311.k184 I I ; ('.1 I. h..a ,, 5 w. lap g,..I umli, Ilk 5'

,. ml. nl .1 I *,'U,.'I'_'. I I ill"III, ,S,I t.I..11: .. .....) ;, ; j .'ulh .1 II' S. Pa.. ... ,'li': ,.i :.. ;I ;, a a ip.15isp5 ub titit wut*'ht 'u I 1 1 III III li.l' 1l I

: ,.. .. ,* (y, .,. I k,.kl, / r.'a.Ip U: / ua.y' 1.58'uin;|1w '"Jj",I II..I. '
11..1, I I EIPE: 1 t 81 ItEIl': : : : | 'rlul I. 'S

: '.' S I .,.. rt .lu. .U ...iniiiiiM-' '.iI"C..MWIH .." ) ", J.. I' 1 < & jw, ..I5 ..| .Ia't .... A. .'.I I. ,. ., I '45, 1 J.\..tutnui IHI .liilaiik-al, lot I'. nt-aul 5
'
t '.
S i ii. li' II'.h"II. I I' l' I. ,'11.91. y.... 4ap I. ,._ 7as .. .". \ .. ( lri.ru '
fA ... It last ._ '
a .
VMM ll.utH IawI l I..t. i IAI II I IUMMM I PP.IIis..ss : I5.pP I I upia'. ... t
S i i:.: :. .:I..1| Pl WI .., V..11. 4.11 llyklliutllAn.liu '81'I'-SVPSIIs.a'|'| I Ib.H,I I. '
mi liaibin l. II Itrn ..| \. hllM 1",1.! IH ii, ...b,1 I psi U."I. .
.
.1".1.10 l lI. ..
S .: | I is.I. I I lIt' I. (III ul' ., \,irraill I "151,1,14. a
II I II'IIII.III..I: ItSPDttY ., a ua.l.a.ss" I
I .!.>.. 11191 N.H.I." "- ".55JVIIPP..hl r';: : '
1..1" ,.atVi.i : : "l.a.1- I
.4r., J.J.II. wI.9..I.L.Plk5 .t : a.r.'abl.hitaIPI.a.c.l, .I'h ,. U.rrulilI I. .
.
I :
.IH' P. i4I
'1' VP 10".111111'" I str 1.1 .91,1. Ials I .ass,. u"" I l"a". II..I. ,
-P..' %SI,11t.Itt,' IyP. i iI. 1.1.44.1 ".. II.-s- I .,". Ep ..1, S : : ".4 ( 1151 d.., .' .I...', ,
-- 1. ,_ .1. .1.sdss ,
:IIpt.i.:/;:. .. I .... ,...1< .. gffi : as4.sl..aPlupu'ssPS15j4wp.: : I Io .at.'lssp., I'',. .: I"srnIa-' i.H r,.. It'urt ..I.
4 nlfct, I
S ''Ill J"ik' t YIN II. J"n. -. \ rrk "" I. B. HILLSON .. -. '. ,..I !Is."l. | .t "Ultl it It ,\.....11 I ,," 'n. I

S I li |I.. M I.J.lii. l,5p15515p.5111J1; u.u.,( i, hu fll llrt, =7.15..11'; : ; H ai ra"il ,VMUUII' ".111..... S
I* M I I.... i '1.1.! ..... ;I; I 1.111 < u t I I' S IM II.tas. ".1 uHr: M Ul 1.,. : l s'
'II, I iwhsj b4.Ut u lu., ANIUtll I.." ,, .
S .
1H..U..J lull 'r. \ irwu4lt ""I'' .I.W | .A ..fly ,
S .. ; Tin Copper anl1 Sheet Iron W'itc ." .4 'h. w'.j., l'bp..1111'.15.l.I, I arrant. .
:s i J hn II.lu' II '" ,' ,..-, ., '" ': I 1.1" H). _
5
S 5 rflai I '. ; : .. I DAVISON & ' .,i h ,lia *.,, lb( 'hI I
I: \
WaH.i-l.4Hur I .11 .. : :: : .', ,'e :; Vh'i.. -.'. \C'.. ::: : : iiUU4ll<> .\\lllirMi, I
LE .
r ..!..,!. |II.| II.u tira.ll'l ,, .;. ,,\ ,.;;:; .: ,., "wii..; .' PS ...y .., :|4Mi \\-W-: ni;.n : ( .
.4. ,
and a Spclalty. & .h, k.If .
Guttering '
Roofing I ( ) I 1"'Y.. hl.. i,4tn, ; I II JOII 0| I 14 :
5. ,.... .. IaaIPi'.as. I .
'pvss.slIssJttsr1is'
'
,
I ...... -ii.... .;.., h'l 1-I&lu' .5tUf..U: :1.". Will. VPSI5ItIi'ssIU.I r S
: K '
PP IIS.ISlp. 9, lut A. J. llil.'K. |I.lI'I.' "I,... .I" ''h" P4IihIlI.IPg' 81.1 l.uih'. fI". I ,. 11..', ispI 0 U. sI.i ,.ssp.:1.155 i ,"+ V... .. :7:54. hal II 111,15 I'. I.., ,': .4ll.,1..I*lk.. IH a.. imtllNttug f1rt 1 J\ 'Imri. II'll Is'.l' h,1',| IaI'I I; l'rj' 1
.' bl .. .
"ii' .. aul, Sd laP a f ". ." .
r u P.15 rt 'ink .1'. ..11111.SI.t.'Si,S 'I "..II"'I''h HI 4i t IbKitr, .II,, aIPI 4 mllillou. I..
S '' I'al.if..> .lr.i, .t. I' .tI..i.I. S Citl/ and ". .:....,.. ,. 0, _.. 111511 Ph' ms.Il..sph.p.a., 'l-. k, ttt.li ll l i-urj..bi.lli..f| .10.| k of
.. __ ; .. .. hallsi, I ,' k. ... 1/,. ... .. lfl't
S 'lkU..I. iN _n .S .;..11'10"1 .55. .s." .., I '".I Cou119f' .. 1..o. ..Iy .* ("f: .1" f" k" 4..l -1 '10.8 twM.. Io. [ in..1..1 I iMaulirul' f ml. vt

.. ..k.. ..1I A.. H. ...1 7 r Miluuijr .. 5.5.11 I J .,. II." 555.9.h41th.I I I I' P ,I. .: ",' I' .. ':t -. ... ;"L: *"* .*"> ., *. .." ., M 11ooo.1\o. 7 kllrall.iu
., ll'411up (
I hurt k I. utnl ui lila .t 'Is.Cor. .", .. . ., : .I' *Mb.. .. .! Lhltt .4J. bf ...
hUPSS l
II. I
,.. I.". '14, ..1 11 11 I rt .il I p4 | ,sI'.1. j,, tiMtl I mr ..04..... ,
-air I (.u ru ma > .1. '''. .,. '" ..5 I. .4 ... ..1 >wl .. nbut .. nui* | g' I. ... .. mm .. ,Ii.,' ",, ,1.,.. ,
I S1 ." P :. .11 ", l ,. 'I"I"h ., 'h. w M.. ibkt n --urt .. .'
and SttJ ( '" ,j.I- I I .1..1. 101l1lIt, ,
:- rtu -('hrlM'a I burr*. II,.t. J. Government Daylvn 1. .11 .. pval4sw 4wi. t.. bl 4dtiM Irllrr *M.I Ussla.,
.. I1
o .1..M8.q I.p .
S 1'.1'| ILK Kit,.r. fcitu .aH I IS I. 1 '. D ;' ." ., Vi.it I-CI.::; UI" U. .., ... .oL. I.s.l., l via! ('I ibi. r.V".
1N44p ,, a-.II l iih -A" i sI.l \ H \ s .. f ,. :'..ty.. l a. 11.'js'I ,.4 lasI 1.8l'JSllI' I' tii-ira
.. H Mvtillv. "uarrru ; 17.: Mi km. .8 sa'p.w..I| I..... .:1, hk ,ItaU.I .'1 a. L. ., 'iMlu. mil& stasis! '
| 4'I PSI, 11lh tISs.I | *llmtlhi
'.14'. w. MI.ha.i ( b.. h. 110. - "'u. .55'fhtOll y.4-ttM. h .1, hs.PSS lu t>nr I
'.' I I. nil. llaat. .. 'Ib' .. "I 5l"plf111 &r cljrt. r.'t> Lf ..Lasfl.I ii awl Is. Ill" urw aIls il!
|I. w t I P ., ."l" r_. .1... | : ,1- |lUIpssIpi l
S .. .. ??. l*k. .khttl 'I'l", .* ,, .4 |l1's.54I.rIIsIla| |*
rln.
L ",.'. ...._ : E..ly. I". ... Ila 54's4 I.A1554 ilu or tb. '.. l..sp '
h 1 "_ in .. M I ,'.rI."..,... I r. WILLIAM STEELE. ,.= =1."1 1.4111 l Ii, ,. *.- s.. ."1" rho ..v, ....". ...c.1 .. .,. ..bml .., Itr wlikli wa ... .it.. all Liii.!" of \ ., k "" m'

v oj' -.. 4 p. N. kdU4 .."" ssp.p..IutyI I i ( & 5. .4 ... .IPII4p ,* llki..,. ..itte.t- ....1.** 'p54.11ass Itm.ly IlanlUla. In Iwnor luitraxilui.. Mrlllmul .
1"11"" 1..1 lirtl f >V.. *., & malir
I 811.S4..U11 l I ( r hap \ V Mir u Ups ... : Phat V'fI11uly Ul a.l,I'liwn'! 0
I"r,., ft. T. L. TitI.'*. .t..flI.9. MaxwBl l..51p .a suss4' 815.1 l...I I.. .41.. 1.1 I nminv I Dour l I': ihath 1si ha. .t'' lu Il.t r
VP..t..3, I II I. 101 OMo1' r. ". |'.*t.ll I 1.- : VaSIIsiP.I.I. ...t .*," rAbui Hi.lk.:' .fts.spP tit' !In uf ,,. an.) riulwlMim.
I |
MPS711 lM l.
5- 5 Mt'1' i.pi.Pr..r. M.in. t..I, ( ) n .1118111511 814 :.Ira'"j.mt' .0oed .

II .'",r .l. 'rit_ -. I 1l1'I11I'U.1Slt' 'IK10lllt1i \ :! I ,, l4' 1K hI5.I4a*.up ) ::11:; lI' Ib.jitowoutU*1k-k>'tw IVll l isa t I At t IVu tr asi.>>v .til" 'I .l1)' I'lgs '9a.asp54.js ..:1..1.I. '' .. hli b nur w.rk ,U .1.,'. 011111:,il! U |Hh-. .tt' .''r rf:

-IM IftIIK9.f 'lfI.H .. C '11\1: I: r.1'1: t::" .- !,." ". I.4.au, l-.4tlkt| ::.:Ik ., ..to. puttttw I 16.- .lIrll'.I\I'Io' ., PItICI I ai,,1111.l | karaxr>. S '

SIGN PAINTERS 1" *._ k. 1..,,, u| l .' .* : .." ., luriTkJ 1415 W.I lsva, .Hml Ihw ri.lit a.t.1 .
W_.. "UTJI1" \ _p.a IIaIaup. I "j01l S MM a. : ,
"
noIUo hiss,
UI. pUs |
p U4 IIIVI'IllIJssa
I'" .vita I"'IM'. "..I.PY.Ut4M. *. I'. ..Iup a ... .I ups.y ...Iy r.*lvl S l*p l I.. iiiw n vliuui a r WH aiul ll..M ... .j ,_.. __ ... I ,In .11 of Mil.,' hlal*
"
.\. ...'-.' '., .'" IIIG -." ., .. ..rrr".r.1 ..... r '5l.wh. l l 4a.81a4. t ., "Hntw, 11 Ilk' -H ll. '.t! IUn| ist..as.I pU "'I! .r II:. 'I'.II"It..I". rlv..,. 1'10" \I I
v t.M _
)I..l, s. I. .." U.&J* .1 1. ft I ".LDbI'' WA VIMI'.1144 I:, ". .. A.V"I i "I 11,11|
VA *JULIaUf.I.j! rW.UId1I.IVtIUS* t.II. t. I Ik. *... r .. :i :: :' :: ?::5!! :' \.0'.1.. t '.15.4184111 a.. b'm.'IliI.s.IA.4h. a/w. W4ra, I" .. w. .4 rt,. ,5 I lua.U-. our 5
1 I' 1. ; ) I .t1ssjIa''s4. .. IM. 4 UliKlUM "ua (1s tin j.4 II ,r<., ', .? s jZ afI'a.I7PIIII'Islo wllli' llul pal
J. JDUHAS. W. M. H H.I>''M ,. V ; S ,
: <
,., 'j. 1I1tSIJ 1: : .. i". % -; *.L.. 4.7. .1.15 54 sAl MaI IWSL mttn >1|i. ''OJ t JFUII ', fan Or, ami hall, a. .-a at fW jloi hv |"ni auuiii ..Ulu. 8"1'

S, \l t lu M* ..1.l I',,I. Itsis"-. ., \ I ,. : llU .: ..'aslal.slI,4Sb's .' _...O. Ml ft gUM*' I VMI M..hia :: I ::: '. las' ku.. I I lit 'l4.| H .k Oil I lllalltlllJMli.i 1
4 .
Ml slam >
( Ul'bl' ; aiatialTi : U
MtTUMh HUMllIMttklh.k .
; t arauk ul4.l
.i Is ,
,. ,
-.s-b." parn
.. ""O .. tla.'M, IUIKI S L"Il|I. KIII 111'.''I" at kuiiir i
cs 'I, It."low I Wl OHI.-4. ltUlii Mn 11. ..1 1 ...,' ami! lit our t
.'''4''o' .
I. ... ...... ._1 T_ t*.'t Ixt.. I knirfbM kwl : WM tit. Vtn fin.|
4iuu.v.TTTlM.r. <>. t ,,1..1:11..1.: .1. tuiHii: MI > > t* .8s541 .rirfrS HHri\ -)>>
h..vs''Is
:: : _- ,J '\IIUI. 8 .sI's.as .111 o. blw tf w ..s.s.ftsp4.up .. u**+ .kt>..> tk. I wiiillutt, nil-Wai" I f>r ,11.1% work.1I'' t
1..r. ,
. 0. ? M U'' 'iUM rlVr > <> dulsI. Ilajla.s, IM K t" thnmi w .. hrwai-w 44 I Utlu, 'l.r.ilt'. Imiialiut' all!)
, : _
.10
'! 'I\ -.. PATENTS rr 'J%m.'r..1. I Usu-.44. IIs'M.I.III.l 114Vass.Il, Pa iZzrizSuZt S tun ,III. h4T| ,Iliu. ttrrr
M* of .
w. it. Lt. Louis A. Anderson .. uss..Is.4.I' wish lk U. aifl,
iiijkUi'K! ..t8umup,4 = attsi a. ,4 4,1. It. fiijr iitn. lit .
a, ICNIh.p.U..I I ,* m .t I ... l' 'OtIV ,. .: .:, III I.pU4 .. Itojtoo Pk ...; urti t. tm au lut M rit al trHr
or will 'IMI
f. . .. 81411.. 4.1. I4i'.aat: .1 .._ kwT. MUI |I. wail .
jr
': .as11 i/H4a : UH
.
.
BILL POSTER S I S -' I up .h..h aa I.I.u.| .'...
J "'. ''' !. CITY t/f :?: ;tt'L t 1 a .u.14. up.' .. 8. aWls Us La aasl IM ... .uyi .
S -
I \ ,,j a.c Wis.4id1 .y= III 1M u8laS .1,4 '
i .. ? : K,54 .151u4p54 1"- \'NIl... IM.I l-af.' 5a..lamI.w
I' -Itr. L_ .. tssrud..ta ,
tsr-5!
L .:11 tU..ltU. .. 1I.1i.J I .'-t'11 .. t : : _'._ f 1155 _- .'. '*wt Ip4.tPS? : :7l. S. .I a- .. 11. .. I hIts iiltU 1 1I'i "Hl. |, S ...Io..I..p! '
5 ,-1' 1 1" .' : .I" *... w a4 .
HM I II'It U. .1'-- T ips to, ss st IMmas' U |I... U. .wia.l.. .
\ rS.Is." J"I"
ILls
:
r.
JoUr .101 ., all.J" I11a4.l..4Il.15as4 r
/ '
X. U. \ I l up ha.4 -
I hpe. L. .w.U. .. .., d ._ o.4 .. .. .."14ias ..
\'M UUs.ar7. ,r- 1 ...ii.a.. lg tAa I. l IS .. 815 11up,. arjuSr .I mluf| h.

.. ... ahssh wjg Lad saq ;IoU ;_15a's .i I tV. lavl fat |MI,aay*. t..U (Htl (*l7j

Ihasi
ais4
m.. ._". ,.' .' ,... : .
a sE0..as' ;.';} ., A: .._,.L r '\ II '"
-7T .
O' .. ." ..' -\' WVT: i 0'rr.1. '," f. .r_ ,' '.

-- -. .- -. ,
- -
-
---
__ ._ -- -- -- -
( --

u. \ -il .; ;ot Tl AUrRKAX: 1K ;'UKllun ; :, -II UI" \t.I.; ''OUR NKWI'OUT: ) 1- MR VOSK1 Uft'JTKHoKht :. SHE WAS LIKE HISMOTHEftTVr Om'\T: '::8T H.\1UIAIXS IX PMlYnS AND OlUofrtnm .\

} L'ii&UQ..t (Itownimtol\ i In (lit n .ml* ini> ', nid 'I' h- ., ., j-ji .II..1 U al 1".,< nil '4': (in.I ., n.u : : iv 1't\1I.U'III.\: '\N UK: DM
.: 1T
. r Ililtmlc I '"I". \ In".I", ID .. .1 rrll | r-inn ami I ',.... I ln,
rt niinirhnvtiiai'llMOk I'.iille 1,1" a nf llm t .l ulrnl .. 'ACTS PICK(0 UP IN TMrt 'I Iin .. :I''I' I. .
.
t "' W, I I. II' Ih.I 'AMOt rim'
m mrII nl "
ly *
iillHHIMt .( .Ihr ami thalwiirl < I'! .. SUMMER RF9ORTMm '! Sir Mi re. M, ntf., florti 'mnnli vft n l"nny
C'! I MUSK1
:; \i II"hlI..r 'A.il .1 I.ry.. 'Hi an'lul .m. di .. rlln / I I..r. 1 ilwl **M>4i. an-l i.v .I ,< llvm *t* gr *i,:) HUAXCII HOUSi:

irpnlmlnm, ". t" >hl|'pinilin aiilli.irllli' If. "in"".. i ".I II ",'>lilobrnail I llmlitnirartiirnf, i.l.rtre, 1 lul ./ ..IdUrd In tl,.hi( *l.*it thxir" |,.hrwl all .

Retimed Atlvertising Rate. .tf U mi |'.iirrJ 111"y Hin twnK Thowof .w who *.** not rni1| -twrr ._11". _

I n 1 1,1 .1".1,1".1 (til llmlMii' In.vi. Ihai, 'n.fi-r. ".!!. tn 1,1., ant, a ,, ',.". IrtMHf dmnk m lImrvltyaM !I >|K-nn reiinlrie' Ihr re,jigiiltlnn ur ,.k. ..... lil.Nt> l Mm* ,.k torn nbl4titf
SIMT AlnmttnmMT*. nr.- ,.rl ,,.i.r. II' ', C -flirtMtltr IN a. ll* SNOW
t .I ., thoH-klr thought* of OIM urtuhbur J. H.
till or llm Inicrlpill I nf ..1.1.1,1' '' hi. |1.1,1.ann n and, i *
,
.. ... l.f l.... : "I.u" 'Ihil il, i- ini|",.Mile lit .1,1I r"I. Ilt'I. .. In ,
,... ...11., ,, ,, .. of r T. nlin.- .c.. .. The tfi pm<|4 ,I ,. mil nf i. w ihilnbt.'idiraii I 'rri" lor
U :
) 'lin m n ( f.-i | a.,1 | .
a.l, li-rllm" : Ifl" ." ,. ." ,., am "a'i"l ( iin|1.1. 1 1nn I. |"Han 1,4 ... Ik-avuy drn .|u* by thr ." m.b.wk ,.

I., n ."....'...h' .HIM r.I. iuHti "a l-.ln.tn l.il"il: .ii,.1 I ,"11.,1, ., .I.r .. ,i ti' .nn "."Iil' l lin"i via., ... _I Hiniini' wa lil'tl i-Ji-nir' ind liup *<. Mr Uwk-y ww ,of IttrinIb UWM I'AhAlOX AND INTKNDIACIA S'\'Jn|

< "f ."" nli'mn-ll|,', ."1I'r I.MIIIIC I... Hi" H "Il. .Nmi-nat. July Mat all nunam .llm t'ift.ml tin.4 ramiliar, ." ,Mn-n nnd f,.. .0,,ko u4 him' n* nn "knum.
.'A '"' vir iTl > .i.lth./ 'HIP. witu illy .ui. fi.i willIn I, I-I" ri:>, 'ioi. ', i'IOIIIIK,
I .. l II bun riiUlil.ai.ilr Silm.lyU.dH. Ik-hud lived Mitiynii '
itpvllijiT' >\ i iiniKlil'nlii.ii n..rl nnd. I might nay i iI 'mil) all Ihi' r.i-1,
Inh.1
I. ,
md alm
Inui it ""i".1 I ofirn' .1
II I I nf llm Hull ltw am 1 1i all r,nl Kmb-n, no ynunn tilalli I'ali.liie' nhmr no. ', *, to h* .ir" and fcl* hnlr wn* nmrl I], 1.1.101) ...
oI"'I 1 oJtt.1 '. : = 1 alway* viilh, tlm iim ro-nl" Ihai' Il.I In I ..r .. i| >|> | fnrtu tinWM -. ,\ 1'X.II"IoI :.
J .I.to. md Ihnv two
I b who know w
I .,. .. tI' an.' ; '.i| "'I O, t". i .lilt| |.liI I li"'. tan put Ihi" ImnuiiwIrailn "'l,;<.. "|1'1'| .".,1> lo .lin' .,.I I."IIh, 1.,1. i foun ly>ln'kin up Nty* :1.I"rould port nr.fc.tyfrom nlr' afMirty |1,1" me in.I" Mid' lo, him n."I nn'v' fntlaigp n. n-itlJnif' In" ..."* IItI In km .|.

t. ... .' i'i[ |,in.|1'|,l"u'I| '.'ja. ytilhln, ", .llm., nn. .11. all. Minn .!MIM 1 llm Oil lli.il' i haritn -. I,nl, foi,. > nal. ihaiuiIn ...* h. ikmay. W -
." ,. I..r tienrrow *",1| hav* <**v nty flvt ahiuHn.1 |ramiM ur "
.. ... 7 '" .' II.. 1.. "iiil-lii "In"l.I Iami din i'niu' ''u I I.ir limiting "' ih.iriiial' b. lln. uitil ruinol ., ,4.1. Vnw IW nAa TIn8CU ,THU NEW HIGH
.. ..,. \ .t.1. ,. ." '.' 11 '.' ,., ".1..." nfi nil | )! in. ...".l.in" : y ","a. l-nutllul ami. wivlthy winm '" 11 >Min, thnt ma* nny on ARM'SINGER
1 1II. pni |I.
.
'..." 1:0'1 : /I. :. ,. m"mufti tnii'f<. Ihi.1,1",nnl..l< nnli. mihr,. ,uliilin j .. fur.. Hut *_ It ."..to y,wit tl.-,. UmNIII .ml.I n* *mnk of thr ran tojI.
,,,. ,.' ,.. ,., :.. .., ;:. .., m.n, I IIM! in mlhly n UinJl nol fnilfc. n. to hav* raJk-d Mr. KWk,' '!
\. 1\ ,.. A"I'II' i< R pii'i H. ilh' sili mi. !*< Kin 111uifi 11" ... n>4w .., .ii.I liU.ri ni-rr ""J".I
.
.i"\ I
,.. .' 1.1" :t'n' fould n.4 ramm
Him
"1.",, "i Hn h I ..AI' I MI.-4 ,4.1 Hi wu a .I..t
I' "". 1 ,.., .. ,.. 'II'I'...."'I".., Ix-k M II- 'hKiin- 'I InIM'1", c ...1. HI I 1".. ,I MI. N. .amHi .1 with .. up : I I''i nn .1.,11111| ar | | I HI. brown Hfciwwl will
'ill I h' "" ,,'r nnlv 1 17 fur. nlnlntk*!. IM by II |*Mn > 1.1'.r "I'M ryn
IKIIII Sonlli' .\'I'I"N.-.I iniihlniiMolitSlhi .II. thin' w .. .lent n waxUrmnlKlUrn.
Cor num. Innn y wUi, ( | | UnIlKht' 4 youth hUtip

Ann. .imrmi.rllinl.w.nit"I' nf r<..m,IK"trrlnfnr I '..".',. .11.nloll.' ,I.h..,, \\i-l I lnl I. aiil ll.el. 'MI. .1.1",1' I 1'1:1"i 1,in. ll.'il,\,".i n tftinlnniionul. lil IT huiniioinmiini lhA'INil I Umt tl.y wonkl : .: .' : .I .hip ..r.,w', Hire llm, "'"I-I'ri"l f fand .,nil, .. ronvi.nation brltiht nnd enuituuiint

1 I. lh. .hi. wn.tnu ki I how iilily' I nnl hIM Inlr-mit In *v rythli, .
hal Ainirh' 1. bil of
:
h'ill' an 1,1 l.illlm.ii-K, n f. !> acliaw. | 1.,1 I.'I. S
:t..h, :01..11." '' ''' I'h"r. mr.nii.kl.rt' nnd knkful .4 \ II,. ... !.*.! MuX MtiltiMl
.1. |
.. ., ,' I* fU.7.uw:: ,, !l"I"r'| '. u" .',I Hml. tin' n ,..r ,.. < ,." .i".1 .I. .. till. I Hint., Kill, Wllto" | ) ltan .trontf
h 1".11.1
,, t'n. h" .o t. .. will
.. .h."I. '"' 'h. I.,_" n.. .. J..h. UdlHn fir the rhildn-n
..".. ., .,..,..II.. ,.. ,Ii...".",... ...1''. $.1.!I.!'7..i, i iI Haiwhollt.. '1// .,until.'.. r.. .1 ol(.11 |,oirpi I u I".U.' f ..-. niid, tln..nuin.* n T.l.4nj.nlrwhlki .1. I ,I roinrd-tlm, fin I if 1.1. gnal' 1! n. uiwh Ri*'low. intnmt n. hi. Inlkrd phi
"
'
,', Ml tor lir" h..rtl. M' II li Irl In Ihi I nlli I .1 liil< I'.. .1" ill il ,1.1 l. '1 Ihi' norld foil a",1 I mournHi. .h with' the kwnixl
.. ,, no" ..". ." I th ari> 4nK mtrbiiunt Tbvy turn 1"1." u.i| by *n 11 ) ka
I I
|I',, ln ..10.l 'I ""h ; ;; : lilt w..r.r nl i iI n ,... IS
y.nrtvnrkiiri, ". .,10".1.'''' .i,.n iu.;I onl) <>;iMluli, tthihrit| | I uir tO!I.. "",I I..Ir.. .' .. .u.I,1 ul' t. .1. ., ..1.. .1.. U., I loo I!,.. Fiittainid' II. .li -.1 .il, \',4, In "It.| ,4 hki .."", ",Int. hal"|"11 SUPERIOR TO ALL
.' '', ",. "h' ",..,'. ,1 1, ami l-rnmt .t .." "r 'b.' I. U.."' '.' and h'|. ful ..... w* all ktw-w that hi RAINBOW RUPTURE "Stflf
aul wild
.1.' ,' t'I' .
h. "" l.i"l. .
.
'n h.""" 1IIIt 'Io.r r-IUM.uul It |
.
,.10. \'''' 'I"j t_t hlriM | itroiiil 4ttkiii ... Vttyn..irth<< eni41lf. And b kurK mMI. .
.
In mil lri.ati.la. h \ I
War. 1iE;
,h .. "III amlniir I. 1".I. full llilh, no n Tru.* it.
a gnalin :
fniiilli '
,1'" ,. ", 1 .. .. l"I"r"| .., biin .Ion |**tn>l Thi/altt IKMUH I.ili. Mo. Hut hi WM ..for **d..k.ul I.y I'.. h AMUfK l'| | i i .
o .
,.,. ."..,. ,0"n"' .I..."."""'"..1... ., ,n...,. a halfliiiKM, ("frvHirr' ,limn unrr> |1'"' ; ..buncd.1'1 I t II .v'r in* ,ni onn.l.-.l*' | nil.I Inhl.li I .,I .h.n" UM 1".U'1 ttitti*; ..ICI">waT i ,1 I i.IHI.I ,man I bnmli, '| ailul ..II.,ta" III. ,lult, >*. a >uirw wkkiw. ...Ib1 r f ..' .dh 'Fll ::.: III. 1IM II IM.. ( Ih nit

..0. .I .. whihIn, llm i.. of rnxhinl: amriamellipM. --.lijin IM In, I mm lunro' ,Hie I, I li.l, .t. nnd "ftir totiKu," wntihod him piUn .iy.y ?
""" lln wnli-r' IIiiulini h. 1.1",1 mj .r -i H I f I ln till >
,'II. .. .1.,1| yam : : /:. := A1ION lt\l I\| | |
nl, wllli-ulwl-r. I Ih :: : .. : XNI.KISI
iii-nt th hliu.It
A't..OI. I. IHO. iiimliiioni "<'n r, i- mini' nnd, 'ii.lt'. II "., or ; ': ::7.. 1""I.u. mime-i re.oiib.1. Inlti" |'a>l lhMoii Ally *iiiwHit MV 'r '''mluH tit i -
,, I.",.. "ill '1,1111"t.l. ooi.r.iiiikli I .hiniliiiMiilI .4 an.1 I _,' : ..n U-unlinj evkk 11" to all .4 ".Ih.' |4Mhu \ NIMirin )
ixinliiiiIhilr .
ill (
I. hawd ": I f' HHU '
nn | | ,
.I-I.ir l.r1.I ________ ,.. 'hi .._ ., I
I umkr roiilrn wlv" ." "" I'ir-ini. in K'MHl ,mnn.i> Hiwain t. I., "p"" toKVvnMir hnlk. nul dnnivbk 1..1 .1..1 h. '
|I'<|.'n,.w ill I- lit I.i "...rll..r. w hn nr.4 t iniioil-i" ,lKi ,..liny i''|'|1.1',1 fiiiiniliv .uifim' ..lh uull-i J'",|1,1"1 jni..with UM nuu\ki of w hltaTbl Ilio .Minor, nl Hi. t,01i"nn.r. ml t.ltIC.he .,111"11.t him n. Nl IIIRYOIIIJ)18Im,

.. Dunn .unnliim. wiih ,innnnlu., ,1"1,1 tiinr .,.. Uinu i anv ., 1'1. I ., "II 1 all I h. MOIe.1 nw.y with tw i ti.|*uil.wi*, ni.1whuhHWM ,.. ,....II&&JI_
I' n
II
I' :;
; :. I"" ..1. "II" 'It. T.llh.-"J l.i."j.l. ,
': : ''''I"k.' ''1'''' ill, Itin ami I.M.k In rrluin' llnlr, \ ran bill' Hi". u ho an. nnl ''''| I' : :I ,;yiiWng UiuKr for UKuuk. I | ..1.| h. Hir, |"I' .. ,*il .. lRbt btr 'txilnK. uv..y }: ;: ,:= IM. < ( >niHr for il Mnnl

.11"1". I.' .,1'1"1',.,u''" ,,',I....,.,,,1It. mntiriiil, our ) |lr.I.I"i" ,Inihrow. oil' ,ihn | ill-mi er"1 "1']. ,..,..'1.,,II'I."I.' ..., ... UmH.olnf| | .IliU I.1, lion lh". iu.li.olu, .. nnl .b* ob.1 iwt thi nutfuk.h hlto .. z o.. .,..... | i I. In tin. Sing MSingi
I. I.ril Ni ,
< linllt MMi lb. l.iildf.r:: :nl: .11..1 ,li. i,l. ,'d'I.. '1 llm |,ol-.oi fr-M. "",. .... l n Umt .. inlih.lilln, |1"rmri.litii{. ufil. ""clIng "- *, t.i.x.loui>nld. "II ..,kl mil) JIAIl.nIS9 alX.z f r w l-iiinily \.ill
.I..r
:: .
fiimi iluhiKUe d
; hirit-d In III. liiilll--" lurnl.lilni u< ; .. I dki lu hk pi i do/on Inn i/m jnth.
'.. KI" mill iu tint y ".Il. i'ki".with' nuhnm nnd hw k4.n. afnuinl tin. I.- I llnIcalir llvt*. .1* mkl. I would Klwlly
II,l oln' >i' nriinkln.li .tilra, l. wll" l,.nU7' i i vnilli am 1..lr .. \', -.=.1.f. i -Milloni I. nl
< > .. MJ-wl f ..k. :
-fa h.
.llu-lr name r"r work In If, l n< I.) I.'II.I"I ..IV MM. \ ,! h llnnll)' iliiilopiniiMtliMtiillilaldiMa tin i o I., .hl,' nroll. nrrMlk P -Ki.lnnioj|." nil i 11* 'Iont ro n t a ,,.. ,.. .ou.. Oil ,', rut. bolilo
I. 0. I '' I'1' value utCMMi .. Ihnn. I In.iilli Mi4.4tM i4 .hiM, riinia nn.1 tilUitvfOIMMUIV ... .' ... Sin
.III... 1..1,1 t." KU '1,1)1. | yl *.rir a> II'" ( im>l.H. t u, I. ,.,n- a.ooc..O" pgn <' -nil. h.Suid .
; : ,. VVe ; riiiiiiil -. | '.linn hut 'Hint' in HI,I nlilbiitki.fthoid l I... .1.1"1; 1hlliuiaiM||,. 'Uioutfht, Mr, tl.wl.yMt I.-.I-V-. .*i tin mRVOUS : o rai
., n"ryH.I"1 f ,
n. >ai t i> t fit llln.lnlol
lil.-id. ,. nnl mnrt ...1",1. AII''II ... .h .1 I k.-k.,d fnr 3 >.ir UKIdunriliun. 1Ltn ( atI'liir
| fcl.l I 1"u-l-n I., or y,ry inlUh, .uuaikiti.kl4a wkh. an > I E '.'.. k, ..."..
HA1I ItllAV AI'ul.r I. .... i >| by "".11 .\.11, 1t'I. Impure unlii. and, it I. .i. '.Unilli.nty .I. Hri.ulllrlty. they, .,, ,inhi lor 1".li".li.' I. I'' ..! kill*, ai. thoilllh hi .. tb.nth D : 1.1.1 al ,.-k I

U, an ulaleil' ".KIMII) riOMin .I I") mn,1 I Ia ...., ..IIInl ,'"ri"l |,i.l.1..1,1, .". ,I'o whh-h h* oil nhuilnl' In |.nntmll'.,4 th whole. wi. puhliidi Vihal i. K"I."la.| |nn.nnin of 1,1. |"i-t "Do yni kn-.w: :: ( .inlno Kininlml II,

Pill I'm.Mill. C''H'. "HI .nall |.,(.,,rh..i..f. 11,1.. Ir.'I' .hniil.IM wild, .. will walir' .ro I tik ntnl' IOTIV& 1.1. lln 1 iiiMi-idinKHan' .l in.b.rou., i ukl, tutnlnil uklkmlv t.,wnrd uninnti -. "t I 'I; -J.J iS"Ja Siuliu Ma'liiini

lu t: : l<..ndoiiAitiiriiau "tnjuypil I. mr lnirihnnl," aminaiiiifiiliirrr """-c lUl.li. ", allm.kt.I by I Ihi- |I'ucvuilln Our |4 tho n .. n4..i4* UM |*wllr >*iluv, ttint I niu ,41 A,., p-ilmpi !I IIIY \ '
1,0 found' hln "n |. ) dtlimiliii' ) ami i in luin.mi.ilIniproHr I .' : i i
.un..1 :
'I; -, Ill I:' Strand ,; *. di'i ". Hiau 1 h...\ho.lu nnlHLI ,. Ii4.l. Trinity el.. It I I..if ; niu no' Itrhi, .M I nm n>_ hiy youttlimn ,
Jr
iilill 'aliou.
1.h."I" ., a!' llmi. 1'iin.aKlit ',".,' ..lrr",1 witir Imikiuiiiiiiui : .tu.whlih 1..'_ I ,.. "" for | B..II. nny n[ y.u, I.. *n. I nin umit* tin = $ f l .s

Inu.,1 l'al\'I'I.. .' ''' ,'.'h."I"' Ihriniiili" llnJoilnf. ni. |I |1"1,1|, .'a".1 I, Hindi, ,hin Hi.ui'k. nuK-fa \lo..1\ by nvtiun oa" .hihrnttli 11,.. Hi..) du not' lom.li Ili. rial 1",1".1! lirw lntb 1 IM* kntf *..In.. ,*,ly nuprnnt r_ 13 Palafox Street,

.1., '. r".1 ,." Din 'pruilii.lnor .IhFM, 1"'m'' .mi IHhiml. Inp .Hill, II Unl I"1 In th"pno.it. I. .4 wu.1 wwInlltln t IMIIVHIV. I.. IIH% i44tuiff.. .4 lvl.i.-ncrl n* It 1.1'\-
I. I n IVi
'hl'Inl.'r al I; I'..1.""r''.')k C','. S.." .. ...1 ('hiiaKo, lyicnly' .( I'r I Irrnt aiiulyniii. linw.M-r. .1"." lhal' lh.. IMI. nnl l>* tnll. nqunni ..t .. ll | | I ,nn | iii|>leriicltnl wt-rv. nnd IIIM .. mil It, Ilkt.. nhi*'.. !:yzff.t .!. ...,,.t.11...'...d.. I II M I) .1 v rIk

'I. '" I" ." ,."... i'I".I'r) ami lUo iluja MKIIIIIthan r .I"r I"., I"k In 1,.... 1.1" ,... ...o".* "...hy n rrown. liufclo, IluUH ITIIw 111.\I.h. uljmlnml Innvviy UK ...k, "h... t.khinln hi*. !;..... .,....
1"1" AI'r.ll.i"l, 111.' 11 "''r.'I. .",,1.,1".1.. miv In. at nii-nt, aHml .wkl..I. I. ., !,i ,4 i4lroly, TtM |"mw fioin" llm si'in Hili far I** th.t w. rn,.4 OVMI IH>_ it It, HARRIS REMiEOYCoTMTOCmiMliTtue

"1..I wi..r" h.r'i.h'l, ,. Ihcy r.'aih llio.iim.oiiii( in wnlcr' Hit. impnnli,', ,t whl..'I Ia.rnnii.nl .|,.,n>". hli'" ,.'lu..k..1. wWi fwtniifillltk teilaiiiinl ; lulanil.alwii.dM\ ) 'liiland. nnd *bM I-D.I |*.>->|ju.lf| .. fr hi Uwfuturr ..xwnSUIT LOuu.M ORUMMOND'S
.".,1. "'' .I fNrw nik Ikwtoii. or 1'liil. ,',.
'I v.ay <> nilil, n",1! luiloSnvaiinili I'I limb vialir Miain' flint all. to * "
) | | h .U..th.1"1 ...11 .. r | I InwKltMtlon | IIOH-.r.>llIK.( t 1 Ol, I |i iIII
aiUlphia, ami. Iwu ilayii MMinrr amileu NIHfi.tlli.il -. to ,"II.. >i* ,-tilllb.Krt i" and::; e ii > ;nf on." :II.r; ,Hi I Inn:); i4 niy UMJMI bk.nMirl4' *. tbtMi"ht. t.UuJ .

"K.I'I/II: h: MtMNM.H' :. |I""r <.nil. ilmapirlhan' Ih"III., 1'| |,. m,ally' nil 1,. wntin ', wnu-y *M, A whta, *uuu<''| ..l .o .ilunlly, nilannod by Hum afli'r a .hrti 1 .-o my ,... hi UM wuHlwhkh I No"t1co. NK AMI N\l| i\: | | MlIIIK

I .|,l.h. I." krr 1..1| i<> Hi' Hiaw.infill way i.r New ( lilenna ami Mobili' ', amiIlKielmioiraiuiiwhy "',11" IliU.ily' Uuliljiimdfinin' surfin. an|.nk" My LniM' .. thn lnhik.1.' 'r1.h.nl an,"I I publli, lnvi.tluiili.il, ly mtii tk" IDol bk..l 111110,4 krti..it, I ithaKniy ,IK.rut.* win I..".. niv, .1.'in in'I, UM II.I

llf C'*|I"lnlll' I!--. lll. |1.11.1,1 l ,. will- Unit anMippliid by Hi.. : or iui'lu wn n* *mot(lrt .4 U.n IIMxf tiuiMt. n.k-f nmjMirm Vnrku.iu. r,1 with wliitm llm u m|1''any I havi, .hail .oo UK I .luwer tbor ."KXt I..MW.n w p|.b.tun.. hi'i4 b UiknorIL >* J.t"VII. .:,. I.II..IH 1 :.,..I',.lili' Ij,;f,t:.nn: .I.,:.-,:II, : M IMAII I\I! If \|

1u., *" ."II ltJ ltiKdilor ".II.I.OM..I."I".I.I| of llm Hoi,1 1 1 ...1".1'. vtaln" i.f ,lln' ," "1"'i', ,. HitllllK .' 'nx-lnl tntib4.l *.l-rn thn ..a It lu d.i and nh. I.w the' ion- Hh dint whin I wn<* year ,4.1 1. and n Jfnllvr .,'11I' ,. tn.. """It.," ,I, .... .

lull' iha.w.an : II.,ivlnir 1 M.i.nn Aim il.an tradehin llm I" 1.1" ) ,link arN an,,1 I .Ir,"il. nnd .il". l I..ii k"11 lu |. rli' onlor. nn,I I* .. f.' ,1.I"i,1 i hi |I""|'b' ? U h,it !I. .antedl.nota di. Uirw' >.. lnti Ihi y ho.1' .,"" : ... 'II" ". II..,.I"II.I'\fr.' TOII \ >
.IN..r
ail n'I" In I InKI.K!.lei' I l-i-l'l I **innlora, ami < 'OIIKIF' ..'IHI.n .!I.. Hull of onIin, ..'"II'rI,1 l ..v. r lln) .' I I. i.k-nn ninl ..., .lli.kk..If I nnd I.n I.1 '11,' .' lonrivU.immie con fr.n fnnlnnd .. umk* UKu...w w,.1.1 I I.'I'
il-.ui/vuln IM TIIV
wrltlciiby It. IH.Mlh" iiii.'iiiiI. ynr 'ln*. i4 Uu>t imliiry H 1,0 | '| U>-4r bu Mid wluik.>M .". Uu>y h*>l MAUK T tI
,
iluim I I" llm imtiomil if II" > I..t .
t ,lnl. ..111. y n |ireMiilallyLa Him .Iron,! .I | ar ium '
.'".I'I.'h I ,' \.1"10. ('nuiiniiy| I ) 1"\,1.. .. |I"*. Uu",. V,11.rain Un,* liil.him Tl.4l bill, Hie ral.lni* of animinrliallilbunal ".. kut luht of wh-o uiy flh-r .Ik-J A IVotlco. I I I I..V I.I1 1 I, and l.\/ I VI on
frnin IxniUI um, ami Aliibaina : nls" lu "d.r ..1" nHidy| (iiuitiu.lioui.l ., ,.. tvllili' and 1 .. i
r..1 I 1* In "y.l. wi-ll n- I Inpood inl". "'. I.h. In ro- I "' II. .1.1. .t., .1 11"' .11

i UI/.OIM iif "li., Ih"'lnl" tlm i.lalm* of llm IHI tnuimi' rual ; .nnlir w. ,tkinnl, ''I|>pl> .. I! II..y b.4-1 u..w tl... f..1| i pot''I 'lo .the niliial la.' .and .lhal th. kiv* nnd mm tlMy r.ud .. Kh.*. aihlkl VII ).. ,'on. .ulii.I:; ,:loin: : ,: n. I il.,I '.inniiila :, lull -K. ImKnowlcs
f Mn k
MnU-nn, .iiU In C.I'ni"| 1..0'* lillir IHIII nfllio' Nun I, will n.rha nnliniial ,purr nul." "r. 'I In. .hoiiioiro.lii.lniinn U".I ..., I.. .....,.' I. b.1'u. Hill .lixw I, pini" ), .01 vi i '. |uil .4 Uiotr owa lint 1 hn** dni 1"rnt> .1.1 iu,.
.
.or''h'I.' ,' anil iiililoii. ., .. .,n4n 1 no ... ".d. UMU own ln.4n.-f. oil my Iif*, .1) hw k* rih I... ,
,1.1'1 noil n r<''| WI nf I v.i m.HI ding mil", a what and how mmli land. I Inn, to in. "It.,1 I I.t In
Brothers
.' ('.I'tnln It.HMktiii. Hint ihitKinilit.mi ih.n4i l ilkllii||. A 1'.1 I lui.l hok r M f. w tnrn k'n &..Ir lh-hit U...HI -, II. It. I'I ITlitlyil .
'n, M IIIIIMI rmrt| urn nllnl ". InlHhiilfiiflhi'ionii ank I.".lm|,ly l,il I" Ibi-lr iliilyN.I will a* "I". r..I.) Him ') I l4i,iMinn I ,.. two .11.,4 \.... n v.ry. v<*) m.I.i".1, bnvtt |4..Inn-d hi-r In tlius.htHt Ukiuuo.U .n%..nw Hw .Uiuinl.lrt, .,iIVOtlco ,

|'.nvMi...r.i. I 1'"v.l. 'lal Ux.'_ i llyMI lo Hi from illiMIIiniKitum. .1 urnvi-ywl, with It* *1. nnln.4 I ." ''- Hi w I haw k..I'u.oo
no mine .
I lam.rin I Munlum' 'inn,In 'Ihne ililli more .| < mitury lu'.iuiu,
"II""I..I.".Hi ililli'n'hi M'amimof 'ip -". "a I I'ulla",1 I" ."re 1'1 I.. '. him t-i .b..h "N> in. v.y uklfiMlikniid Hut U'iriiit of kis-u.mimel.nltl ,..k'n-d nvrr .,111 m r *.. tu If nny olUuwi

yiar, with I .Iriiwu inIII ',. 1",1"1.) ami Inun.lumn.n, numnlllm VI i.o. Il. "".I. I 1'1.: | hiHiloimliil.i. |"|4tt arn I., .I hnn*," MMfikid lhal' il I. ,h" .c"*. ..film ..*.1 l Ilk' l.. ..,, 'thlidi Pmk4liiH SI"V II l,,>u,.nil JI..r,,, nn..r tin II.,., I I r.w 'III Inn H.|"|1,1 iinrl II I".tin.f AMHInsurance -

) (Hlllll, :- 1I a.X-lllllliailll.l| llV KIIVnlllii '. lily. "onliio, .nlmi" a* mntni"' liming" hilu wlio |.> ,.11 out ... .;,".itli ilu"I. of kimimnniiiv. II """ b.I Ilinvi. Ml hw |1"_..w <.,.
: r iif llm I >ku lioU 11 ( ini|,any hinl,!) .I/.le.1 Vtllhoiuilly ,",1.11 y if, H,.tl ..III,.u I im. I e..' wn oil ovlilonul. 1 c.ikl l.rlj.iuthlliK miLling .. .I..llc.I. .lhal II, ie> inlloii k. IM-V,* >...>| ,W-.I to inn-.,,lyuiHvnk.l "" ". .It "'''11I''. .. ...,...". .. .' Agents
'Ilio fin.In are Hint Mi.HUM, tinny ..l lluiiihaiii 'llm ), .1. ""n.v'.I.and. m.n. nlnii.iu' ln.r llnpnl ,,,...o I., ,.. ..-lu. ..h.1 ...1 |,' 1''I'I.I.h'| ) I loikoi ando'hor. f.mi my Hindu Iliilr I lmtr.linn 1"'r"t ara "i/.I"|" UHHt .4 | IIIO-INIIIV' an.1 piniH .. '111.111' ; )'.''a. ".
II"r.r | Hik-h 4k.
,II.' Kiunip! 'I In. I. a ""hl' anlibi 11 if'1 .1""dll' rlnlity hi. b ny IV .. ,.... Or H( I. ON
:: InioiHiiniiy; wild:: 'r mloinpaniiNlliy low-, woulil I.a. .ral gill, and U a -"I.'n"I"I.-' I 1.11 Knulk-h IU.HI-.M [!... >.,...., Jant .... .r ."r li", ."."i.I"JI.t I *.Hit., ""..t h,iv" IM-I.I K,v.l ...".,otu<*rwi. 1'.1.. ,1. t." "" '
: : :
I ( I UMII M SUM | |
nr I-HI full' SAI I wl I nnlIn '
n" '
iil of lh" liralnniiu' t''I'7.' | lill.U wuro within llmir | illy that hu. 'Immiiid' 1 him, 1""la I "u"w r'HIAn,1 I wluit ,..uhmtM tt'1.1 1...... '.",11'' lu.. Ii.I"i.II. I .....t .... ".. I. h..II.. I..... I ill' i."I li .ii.rN .til.;::, 'IIII::; lln.> i.. irIM

.i.uli-,1, In llm rrHiitnl| lint In' KIIIIIII It Ir"'I', Ilinnrr' .. .I".nl.| ..1 m.ion fiioM*, r,,, ,. ,1"Inn, ,, and ,. .Ikly,I lint h.iw JmniTHK will U. for n., .. "r III ..k Ivin "'. CHIIII. HI"t | ,., AIII.IIMM till
liain innkliiK a M'pitral'* n'I.| iil. Imt w u you i nine ..,. I.t ami piininl ..h"III.i., .< ul nr. unlit ,inn ,.id,in a-.1 I ,.,..."" ..
'' | 41, nuin-41 III .nnnl ."-Iot HodlMrlll nm 1
U It.It .. We n.i.l. f oflluil kind of mi i iIn I.I'' .k.. tn .h. 1 nil y M L It I1 II \ N I S I! \ N h
alii "w .1.
I Illm ,
ami llm .
I .1 I nnd t.
not n'lirl"l In llm PIIMIHW .f Dial gi ..I.hll.I"lt ., .. ,. 11'. ,.." I. dl.I" the Ilki-i.holHi' I 1.1''| .in) Inlu> y.iium HI.. iniiHt' K. y.mim _1.i if ,11. in run' ilnx ," irn w uu| 1.1I'lll "
lintal. In ri irl ami ulinni, .ml 1 ** IH laki li 1','n.moh. and, mm who Ik .. o .hum tl, 'ivaln Um. .11- .... .lf-.ll" ,,UH'10. I" ; inoltli.nli' .i
:: : | :: :; froth u .0 ...., and whMB .liy. ..o ,nt allmunlth c pi nl.I"I". | ) r if' b k tin. V UKI. dy. n.4 UKHrrt| :. T, ,I I. |,'ll \\lll "".., t to lIhll" 01I .
>li w< l Hint Im w. Hi i ntlli| !i.il Imllil.y way that III.I oilier 1"1.1| l,'a immiythiy ..| ,11') mi Ihunnkt, iimlon llm.I.k "IriNHki. II..ll" thiiii nnn IW"'. nl Maximum I 'j"") w I"'c II: ; Miill.l I Hirhhk.: btil: nryM *. lu> b.4i 1aiinln I,I,tl.nt. AI'I"| | I, l.
I n" mill ( 'ill' .1.1.I >. ; hum..lly, .iil I"uild ai"d i Inr IT ,v, r th I4ik) 'hi U Int., th, .
up
,. \\ It. I iiirmti
1'1..1 |
'In.mU
1,11" w.I.., bavo llm I" I 1"1"( oi, fora |nl.. In:; "|I irii' am I I lnt.. t f v. (Uy .w "J'"'nt a .tUniiI. 11"1 '\ ..,.. ......,
M. ami Ihilr fn al 'Injury amlin i.i m H'M. iti' >kit >
> ..n"lr.," "I"I"'rl"I'UI| .('"".. i, .1"U"I.| ami nut llmirowu. vanlu .' er IIHnlarmiH, I 1",1'1. a-' 1'y! 1.1.1', | loVMlMil, .4i Uuit la tt it*b umnk...I H Ink Hntlm .iIn.horuUoul 1"0, .". all of wbl','h, (Hnv' ,'. .idii,' i onIrjri Th.:u h.' wild *tlulm: nlliH.t *>. .llu.urh. I I' ;.. : ,:: ., : :,; "
: :111 I" I'ral./ II,ink .., .Hliillv. ., .|.4o f, n. mr t. I l.nr him If T >
.
.
ami nlhnl amiginiiim.
ravor.f tniprnvt mi | 'the of iiiMin'
ianyAnUllin .r lr"/h |1'li".III| .
| l'r.I. I .1 .I qiilolly' nut. r uirvnu .. "rrin. : known ." .h ,IniiuliK WIM like hi r thai.
tiliHlly. uf Ilioi, nm'nlnnl. we ". I. llm iminiy ,llntrraniiry U''"' M.| nt.bondwu, >lr.in:l) >uipiIhit < .. ur.vl..m lti..>nib aimi-h nhu nnmivthliiKluilrlKblan.1 .i"I'I'I.v.. I on,. I J>. iikt ,.... k,v..1 UK" ,..t, I kuow I I

water in llm M'vi ral ranalun nli.ill.y Ixfoi-o llm iiitaim aie, ib,'i-.il Ihi y .,,III 1"1 llm '"I"|, '. loo lulr, toil ,n-uiJi.| ../, ,. I 1.11 l. I. "llli..r l lllmbni .>Hill.. h.wM uuart w.ail. .I km* ...L. n. PFIEFFER

Ill,'"".|.n"y. llm Ilirm ""'ritl ""- far nHniliiiK ia>h. nul iiii-uauU-.il.. of in." and, to gi't hinidi '. <'> II"t..h," '..wonilpn h.iwthi.y mil h.--i |1.-.11. .r ,! ...- .\ ,... ,I",. ... .. II..I M.. .. !
ami | all tin. I.JVU Hie IN nl
th.ix-.il "
tran ilr II1 .lion
lililyat hi d niKht.r
|I..rl. aill t. until* ", llm I a tn iiKuiU4 fluy w 4* n4liith.
vmlniiii'i; nun ulalint' llm ..il..I'II.I.| nnl l..nU-i.rwlil', nol' .- a rl.'h m'I of .onl m,'IK, John amllio.Mliliol r llw.l*,ujMiii... of a dttv l "n.I.f iiudtiumIn :; rl/I'o| know anl IIIIMIIof kno\i 1 1.lh..1 in" :: .: inrl-T.:11 :.1 Uk v" rMibihn: ,* UMUIM.I REAL ESTATE

at I wo an...1 I a 1.1. ..1.'h.r.'nh'd'1' jmlMHi| nl'< ami, iunmUniu ii -bu.i iin of "Il ll.liK, In Ihron. I' .MH.,'.'ll lu ITjIliL. rrganl l.. .li'I,1 i.,..1 I Ior ... iinmn k. wh.n-thi. h.4.4 KH.., .
< .. ..
IwIII, .. ...1 '11\1.
ami, ilhll. that lln.taleim.nl. 0..001..11.
tillmr
inon.,
".llh. a '.. MI"', not .1.1"1.1'| .,0 tit, liongimhltttiitirti .hli, lion nl. w .Uir' w.nkII ml 1. t nil who xwt .u !d... i-ll 'UMTl pail party, ,1 I.. him In i. .I, n.. m th., ulk.-< .4 tl.lr mnk lkw.

an' hour .tniKthii city a liniinir*. both' wa> Huy can nmke gmn frail: : nillrlon .if Mt t! ,ma by 1.1.1'11 11',1.! ,.,l r,...I..t Mr Hik.k"y WMllnol .<. Grot'twie and Ship Store".
llm |1.11",1 iinin| llm y NIIIK .1..II.hl..d" 1 AJIM
n.I... : 'I t. I"k. I.-I T..I..I.ooI, ;
n' alntve r<.ft'rrcil | by ( tip. N w llili..n., iliiie tlm war, |mrmul l.i"l .limb.I .|ni nl iliou by bnvIngamlMllinu ''. iintim and i "ldl'II.I II..I'hu. | ,
*i tti i r.i. lnh. k.4iinir m.1wnlkluK rmn: ntUC Li
'
lain It-1ami nthi <. <>" llm UhalfolIlia lhi 1.1'y. .".1 ""W.I nr.nly" bullmi; and 1..1,1., 1'1.! In full bU"..n, )' l. Ui* couN I ,hluhitulieil'. I, r him: >oiiu.h t ;..r"t,: .:nil !: : : u r:,

"''I'.uy. fur llm |M>HIIII liny i of tlm lly ,'. and 1 .111t namu, lima Im.na..Inrl'ly I; 4 nil niy: .kill i-uikl, >tar uir ,ijufliuiIniUi 'hal I llm pioplv. in m t, kin I minrk f. hu hi-iUih hi *< w, nlInuilll'r NEXTTO CITY HOTEL,
ha< ulliavluir e.r'II"1 "lhol'I ambhd d.i m li : : : AUF'" r.., .. .
now ucrtipy, 4 < M i '''I".ii"'I| 1 rllK' "RA fI '
'h."I.I. ... U aiinoumitl ranklnufiom the niinilM"nil' .lln Ir apminlrt *, nil ,'olill 'h.:1 r\N\ 01
riHilvvil litlo I. a | lax | Km IL.l.illlrf.Jf >ulillu.1 oix. ,. ." 1,1''JI''Ib, DVIk-ntli ,III IK Hh.luiltJ | \ r lflilll\

luml llian tiny w,..,.,11",110..I umUrtlmir "0. .r l .r. mill la Ihieo antl pi--, ami ib'pi.n,I nit'in ,'.'.'Um" U.lU. ,1'11'""1".1 .",1 .1 ill".... .", 'Hut .tin'Inire I |4./null. |.. IHW lnlhllt, .n.|

''llr''I, (a r"d. l 1.1.cl.| .*4" mil. |I'iay Ilio illy" pnikIHIII.I with llm uiiiklru.' .ll.m and "Iealil"| My.irtid willing. I'm wiiil:ll-il lm thi.r covt4 w *>I ld Uuuu4.M, and MI.IMWM uik4you. pioniplid. by m'lli.li ..I nnpuii- .th lull u *wkti*lk,..'4i to|,tiK,'*,!,*d!"wlv uf t4w tu,k km Wki_,.."1.'. n .Munln u r ( lift IVi | ily lloiiulit mulwit

ailmilUiil by Lapluln, I1 .' mull I i vi .. Unit,11, ,.,
..1) "0'1'walir bombi, gnu lion I Iml of llm wal.r ,.,1. tr>lnj t.. .*,to..1 1 tl.' *iMUk4l .hloti nmllIH j m 11 r. m, t ti
JOllr,, ...iiitiiirluw pulinliisl In ami HininlainiiiH.a' lutlmroiuti Ik n>. Iruly. U .n.."In o tb lltlkn \i. .an.ily no...d'' ) .,. l'd' I ,. hli. friii UT wluu f v.. *u.lfriubu II """ '"
i lil b
jutlgininU n
l .lluli. w.n .r rwent ilaln, .) that l.oi'rowing gma >r. >w .f hiinuui y< rrnilmlnrM.HII. I. 'loial anl Hnlii I iw.I :
111 y >
.u. mutt r i : < ; ii 10 Ml
lit i.; n I'rrtt
niakea fur al. rail bai, k laxan ire I'" I" l.i. : 'I'; | iln dm mi u in I Ir
UUI'di'1 im MI .
| ,11. w.-k uu .h. la UM llvuiifTl II r fMh. t hnl hi r '"I. WM out ,4luy II nl f r id Unit inrli.1 ull!
pilbliu allonliun M>um of llm cuii.Khtmif i iiinulatiiiK ami llm illy U 1..0".1) r. I"I.-I'.r lea.,1 and l.. ..y UtknUu-lr will laknmiireevid.il''i' Ihau a 0"1"1 .." .. ..,I'.1t 'I,. ../ ha,. ... ""'ii i* _tlM, ..
m.iiicv' nciu| 110I' ...0. ,
n'I".rl. I ukall.lua. main or / M'I. and of riaolniitinaaml' a voti Inel UK I.* i m iur>i I I ro|. rti f i u|, itun.llttolliiiradvuliUin
110. whl1 a .i.I,1
... .1".111', will ion al'lr..hl,' ...hllt.. ,IH.II.U ami II'r.I.|' pay' II''e.n" MiVk.. tt* M I"..' .*.|. .vttrtilitty d"k a.ule tlm | C."I" J,ki.rand I k.4 .|: :up wirh n turt '4 ni4.k4)nKNVnn.hi.imnd ICE COLD i iduiy
rupuy ".rlc. i uukiw l tb. i lmr ,
for l PIVMHI arrr are llm wtak .I.vl I, of I".id Iliiam, Itrin .I brownv
.nil.io HI*, v.m lu rlv .
"II".lr. 11" wll | >* pioef "0 'c"'I'\ wr.. M i-k "r *n l kttk .. 4tMIn
about 11, HVHT Tiios.
rrni I* llm l nl: laml' n | i.I'.i: :-I:II All Ilil. .IKCU aught" byI .",1"1..1 .IUiu. It U tlm u. .lrm nul kjin.4k. : nil UMuvll. I ..... ,..' .."'._1 loom' 11.111""'I. thrniiithout IhciityWR4IIK c WAT IN

ham Imcn ilrainod, I, r lu Im : inIlia I,la. Ing llm all.iln of llm .ily in HieliuniU ". 'kli'M inon ." 1n ., whk-h ..I..llto with *, 1.1.; I. ; l.oL", ha.leto .\.. I bo.. _. .,.. ha """ ..., roiTTuiIllill
," l I br naiil | I ," .II."Ih' 1.1.11. I ..... I AIJUI ...Xt. >oa -
'
of Mwport. Ui but
'al..I.I.lrll. of KMI'"I.tln 1".0.1 |1'1'' ho have llkli-v H-rkk-y* *. n uaH di'n\ that ) il.'aling. Ilh n n in lmnulii In U.Hhr <
imthing no "inKtly .
paili: ,i I: I::: ; Slain n'III'I.1 i| : thai buslniH "". Htoik (..aniblinami .11.0 ( '. hkt.-y Ikm, Ui. K4t, hnlf.Uu.U1 Jay tumid 1. If tlm gallant' t.umgluiihadhoiiia *iiM nl..4i toiui. M .l ih> k, youlitfM 'i' ii i.: f A M ( i" i*
lJn al, r'h I 10:1 'ii | I. | tliaroldibtlobuiklhiiu. Ui' : ,'limit*. h* ,Illuiuch of hhlntru.mtUVK ,.. Uing in Ica uowitliSuttii : l x-ry I Ilk* my Alh*. Ik nuilnnl hkh
bavliig mljlincil by tlm "I.'r.i IIIUH without rapllal nf llmir ow n vtuik but .1..1 .r *l ,.v. w d,iihtlv h>wrd thr Cur y'
| walir HIUK II
appioveof *, are noin wrltlntin. ran rlily kntnn.1th 1 Im would nol liuv, ,Inon .an MM Ml Jiinali tail ]
atl.na or llm 1:""I'n"y. ,'ao'llhl"l about tlubl.. Ihty < aumuka favor of boironlng' momy. i I..noIng ., l HIU... niunlim, ly tbr mky nowt ufI ill lu .-I'hl.lol.hlal'c".I., |, : : .luin r *th whu, .Ik-nlly wM.-nyln: Htruiite l>>rBlh,I tut Mtbni4jii.l I law, UUMIMII u: AM* Jm lt:

In What .' 1.1 i tbi allot I'uval tli.i "I Kl. bitf uprea.l' .. not,"1"1. .",1wh".I. more bond* and levying miuilaxe lilt ..I1 whl".h b..wld k.N.,. (Ir with llm Tatlaha, ..... ring olNlitiilan. ..".,. kivnl .llu Ibr UK>t,* nn.1 hi. lmInlrly K Wnr. k ni< m I A N IHHlNI

.| .1"1 11.'rh'I" loIwrt 1".I.I..I.I. they, tan lakirtluga ..M t..ln. U.'I 'tt ...1 0 I. .h> ,. with.. ..l,.M ht.>...1 a b*. BOTTLED B1SER.V lull in, In nmnl
II lniki. Illll.dilbrime .. ,
iiaini two l wn lil|'. I ly- lo gil I iu ; | Ikirewun rl"'I.' .. a ... .
bthiml. nkiila ol t. nnd i4>>runl, rntlnr tknn UM> "t nud A llttl tni.iiWM n nnioUi ..i th* I. I l.i Inn tr t
w.o er llm Kiw-liiiuiwi liter I .ir wir.J lo 'llm |1..1'10| vihithtr Hit"! ..1. T1o"
rxUlulinK from ln.iii>liii| 11.1.1) ..llh..h. tr I.t 1..1.or Hit. pay llmir money In in.nrame nun' ...I "'Ih.that wy, bow0Vvr Tu* wittytknt deueial; l.oulun ". in,,.,,ubn.y, wu i-nrrlol luto ,r. pii,. aiid InM ,. ru .ii> In
O.ktl.I..i""" ,) win luu.l inwlvenl baukrii ,I Ilawa. thr br.M.1 k.". whnhrr I.4lo.. Mmnwvd
.ulh. lum > | N. A. IJKNXKU
to town hii| fi-rly (iniiulli ulH |l.a"I.. or lo hit of oltllal.. an.1 I miltrailina l..I I'.". ..4 .p. b .. a lobbyUI r... .Hl |.ail. ur 01, cMMIUII : *IK| ..10." II* .1.'.. hi. HJMM ..lowlyoun ,
Hit .
ol .
.h-i'allii, ,,({ ( ri'il.:) ami: t ciUmlinKwenlwanl All limy tan I'ul mil undortlmilly, wha art '"d' .11... of aur IxgUlaluie. t'onlidoialeor : b.,. .. .''1 Ilk. .
b Ui tMt rlliunU nud i
wunt .I
; rur llm I.hu"o rivirla .U Hear prvlil. .ml limy t.n pull aging llm wattr workIln.o 1 w.le thr CMitlui.ut.Ihi iotktyon tejual (nucraU who inga ein Ui a | ,.-* ., dr. ttuAli.v III 01.1 klip.' M:" toiCK *
"
: raiiKO 27, vail, riubrai Ing Hit, lmailwalirt > up ..Ic. go Ui whore tlioy ., nol ran be built will.out ,..II"1 llm ill"} .4 UM InMwUiui i-tinrarli-r* .llh lolleilen, railroad .1.'rlll"I"| ami : .d ... .11'. r,' ,.h.* ukl.. _,iu-.4hu, "Ie.< "ttrrb : M.rNl' MillFLORIDA & ff""""
of J wli ciovk .lllak .
< ...1. k""I. n | ani 0 "I"ratou| ihaitikipllu ., 4iI I 31 k* J.UM Htunrt. i4 IHI i *.Uior.-v.-ry. iy Ilk* hrThry "
; buth of liich lluw 1"le IN.. i' | 1,0 .I'llho, a .1"lo Ihntugli |nonr | d.UKh. laud vinluni, d I"> nol gimralh) alleiilmr Ihonuhl ,.. .4.1 I .l'/ ,? ( dw li'in"!,, *
lu anolhir I'.a'ol. may l Hlunrl, w kuu.a nrtut, | I Hum WM d.4h1onA
thai Ilia 'f tlm rontrnl by llm illy. 1'. I. \ .1 ngdn.w "" or 'llulriwpulaiily LINE. lalulixhmr
R un atroiiKth < wb. ". of Ihuir iipulatiou 1 dl 101.I not Hv .... IH. tinnd In a ,Ifttl*
Waihlnirlounud L
"..I".lt oiirratlomi, |H.iriiiiiiiul In (Im brctl Hilt b .." to I her, I.rlh. who want Iho walur' tan foi 11,, d..1 u4it! I.| "uf* I (;.union au.l liloxluiuwere whlkUir dn-wl U.-.... knig .... M]. l rvi u I Hti.r. -.irniH,4_.. ._ Tarr m.iu

Ijike II..I".I n> ,iiilm of 1 1,1.raunly ." lily, liko ",I".... <1'1 nn lo. ...| ttk. .y y m* dy* lomoliow inlxisl in Ihe railroad I hixl (willy ..\. kki I r..ih,
.lch.ltY.1 MH. 111' HUNT' amiongi<, ,1110 put now | i llm iniiulli Hi* 1,1. uc UaanuoiiI ewY orkto
ainiiiiiHi O'IU"rlvir, llm rnxlnii-r n'|mrli 4jluwlixhlp Itil Ilio ib.balo' iu llm Conyi what .lio g< U a. tlm ra.. .r.i I *kM wMh bM.rviiib, th* l. uf hr ".tl'r. l-vlwe hac braid, H.ttl :." Y"., J"I. iN Pensacola

aaabuva alaUul, alli till by nlioii on tlm <|iu .lliiii to llm payunlit l'n'I'ly| regulated, giti-nmpMi)'' I., family. au.1 I.ol'>.. of mliutrliuj' nlfMVU. tin y b.v ralkn out : but .hl.1 .
.
> I... k lln i. I .1",1 ,... ,
., I" n kui4Kki .4 f,_ OIH wrul on 011 r ". \'l 'It" u. I ,"a.',' I uric hull
aid OH'rallitiiH, Iliiily or whlih Im of a |K)||-Ian .a pitrtiiiUiie| elllm I. .ai. our minify an.1..1.1 I li"vi I"M| MM Bad.iiHm.irlk. ..." of a truth but I'' 0. fully deoldodrune. n 11 *trii.M|

-." not I I". Ihau thirty uiilit. tutilk ol, right ...10. 1.0 wailu 1.1.1.h..1 l any ".I'.las. 1,1 I i I. ihaily ilo i kuowu, thnt n wtmuMi.UMid hot h youug.. 1'I In' hoilx k, "I.| "r "..1.0"1'i 1,1"01 rrllil.il ri-n.hl l.nlt ion iru-.l' ,ni "" '' ''"'*'" "'
lua
.ml d..lh. rlvi-r \ .
: i 'vitllnuUlo :>.
wjlkl iHHly, ilrainablo r.OI .I.llale., tlmIt.ttvr .|Hf..b.In favor of the |,rovi.ion. ",...''rl.d that llm lapital ui.ii..anlo .iluumlutf Ik4llght ".o. grnhT Hour witbiiui e pulMH |>|.I. 4lk>u.

half *f klrvTlm I 'wl. II..., I... M'UIVU lltlri: JltUK UN \\.l.n\

thereby, whl'h lower half no fon ible rrpii'Mutation of the *rgunn wilhoutIHIII My nuk-h >ouiikt UIOMJnku gcm-ral >u|.'riutiudiiil of .HirMtNI.MIlH.i.l. ; I',.

work U rlatiniNl la hav Iwmi .1."t uU ami .a.". ..h."...lu lUiolIIHIIO .. ".fMikinl4"," h'lu. Hto voUrUluiurul Uib,.rltal hnl kbnd > deorgia railroad .. on Hie train. Iheotlur : Al>\. r:iilrMrlSolo.: : '>. '. Uuk-drrw ,.( IK-ki'bir",..
fnnu Hit- wbiu llmi-ondmlor lo xl
'
all bixly, ) MIT M-r: I IT.llm day | |
10"lb..lo".I"I.. rlyir w..I..I l a .1.. .fayarnflhU re.lralul ..Hitdangeraaml .th-r'...1. h*> drvuint h>* I,. it lo put a man oil \v>,. hail' noumiiey For IViul| ill.ull.iu' |,i.i.l lu ,.. |"in.'h_ <4SIAl'lr
t.II* or fnrlf Milei I ICapt rvila ol unlyemal "nf .,11 A.mill,'an t ''"li..iu", |.Uiluw 11., 1-t full i4 uk-tunn to pa) hi. faie \lion Hie .

I Kow .1'1..1.| | l a li.l "r uaniptof ailoplr.1I a|"I".hi'.II"| Iho la>l (longniw, muh u.l ...,o grrnl ..ta4, *jn>*>. thrn, train ilarl. ,. .. tin. .'I.'rll"I1| : an,.1 I r'AM \' I l.lt; K 'Hir: ; :>,
rr'I" ..trJI of I1>* rinkiiuui Tit ;:;.i: :: :,; t. :, '
tmdyMMhrfh. ;
|iartUni livluti near Kluniiineu lonuilirm ; .houhl :. great a-lnnu/i. of Newllilianaa | .. anxlou.lt h"J"I..Ir" j.u ..uieba '::)\ IIIS., II.\lll>vtAKrC :
I I iiuvenlioii now OIMJIvp .
hit I know I" I a.''a. ..wt4l, kutwnto wa.u't t nmiubi.r of tin. h gUlalurar I" "r" ',. .., 11,11, 'l'b" k..u., .. "..
Kauri .ml .lll."I.W. A. l.e furlli..ml pi.nl.U thai pay. > i poit I.r entry and IradtTor >V .IW |10_ IlkiHlunrt .MoralU tnre.. "'.\nd beill.lul "..1....'...,." .".,.10..' ,,., 'II ,.. .,I.' -A I_
.
.r .
1'.h'I'k..1 r. oI" It .. .11 .
... hu Uu-ihullt4i' fund of "
tin' IhevJonlill.
.ham data lamU for .. .. M. I'al- nn nt of Ih.I"I.I.|| .for llm )..during 110 ,"u.r K.I. 1-_ of nn.nnd w,._ .4 prouuiMU.Mulok. belong:I "loth! lire*. ';: I don. I I.'' \\ I. "",IU.. II A N III. IIt: \. "nnil dn.Iliui. nu I
rli inailu I blif think 1 whl,,h Ilia ( oimliluliau U ..h. .**, iibo'rved llm firl lhal Now M think 'be did "And that. Im wt.n I awaikinginaun .
.1..rl"lar wiih ki lh. A_ Mrawt; Kul. advotale > "II \l.. '..II".I.'oI'lIl'II.I'I1OUItl'MIIA/... >r >
'
of till. U InUnl river .in ami <.
h"I."d. Ih.II"I"( milled to vola or am an tl.. .III"'t' .1..1 "-! tlJJiBiNill; i"JM
I.f(HMipla .1..11. .., Itehnuin n uuuiy WDMT '. I > 1 ,
lok like \\ill. beterv .
liuont with oni-
l laieful.
Kama 1"KaM illr l.ulfof McxUo willliaibnr '"" *" N'll '
< 1
not a on ** v" *
"
I prenHiil| .tta llm val.. a.lo n' ." e... b. 1'Im only 'U' ,. I1ruuiriir'. '*
llm ( n we
for llm out- ril' UuU MM ] | ')1' an .1,1 I Academy and Commerctal Institute. new or WriKhl. Mill
.I.III.I. .lou.r| tlm lauiUof llm .. or Iht new Comailulion a a",1 r..lii.. for 1.,1., a>nluulotling .wwr...I hi b). uwa.. u.. to offend lu Iho-e tnkli.li I are I

Ilia. altcrualw. ,.xnlluli.* glflntfrarelut lu.Uo.|' | may not rta.li Hit ma.k.iug >!..l., ami rvriime TIM.ni..air h.n akw KM tu cuivJMuMit loial 'piMruger: who havi. KO| ; ('".hu"." 1I".III1&. :: :: 71:..;. .: ...r '?.'. r r.'" n-'wrnlJ'fct'r* '

I alaliuK:: that at "oum furtlii-r 1 ouvonliou (.for* it adjourna, bill wikoMillm IkUopluiou. ba. nopHst,| out Ihi', ,4 1-vrt.Mly alMil ..b.)urt ..UMVUkm,4Uduiia. on Hill road or In I.k. tlm bi"kwi).1 ol.k\ flit: l-NIIItt' .1, MUIKIlil. -- -- Jiu.ll*' l-wn f iruuhtlruoio! **A. ,h.uu.ll.bnrir. .
lima woulil b inaila or Ilialuouay | liuiHiilamaof IhU will mil Now tlikan. have IHIII i .. ... ol t bhMklMiM > JaikxinvillD 11..1,1 -
tl. lookedon. bill HIMMI rliul. 1'.I"r.| ,1"wI lmr thrown I .Mliut. will "" II. N. .. BOSTON & .
la on M. "I"
ovol SAVANNAH
ami Ihono laiwU .. Wa ) I'hul.j ilw. Ilu i u lubnd. nil* Jrorti41'ul
,
.ruuI.I
not lamU by maaimthouxk .. bio la vole und.r I llm <'.n.lilyii.ni.hoiilil on llm Kiiilhnnil.aii t ''III.h.nand OWUt-r-l hnudl BMMWhM UUIjrv ally" tf IUr1.1. ..11,1. 7..7.HI: ml I. r 1.1, I- : iniu.ll ,\ *
any
nwaiiip II-.U.B.I UnMwn nMwiiidVnoU all Iho ( onmllutiunalLaiivetill. l u. n,. ,: ..
llm bo allow nl lu yoltf' Ihriiollou ) lo II.< "mo. i. MI h 4.ll..4.kln
im SlatuIhaM .lu.lo
patcnluj fact.uK| >' .llch. 1.1 thr nf iu ailiiplioiiWhaleitr "."",K.lrl.l'i fill houlhiuerhaul'umtiil., 1.1. >yUMiyuu. u lUny 4 :: Urdl ..f I'. \:. ;:'.:;.I/; .::.:.: ;.',':; .::" .'. :': : Steamship Company.A 4 llu nt IVr.ll k wluifM"

),rwHt I forbear to "U.I .. .ton." ml wtukm lant ,I = l'ntr.r; Ihe Jaikwuvilla Mi.raid, .UIIK .' "10 ,,,. .. .. i I **" |iiaa* "

inalUtra of ri.>nl ) and I anliilelllK nUflKIt Ulnu IhU ('ommiMiou ..1._ _1 I. .. .yI | I tilt I I II.I'r : > w
I"\a. 11 pit newipapir inon .,., .; : ; : ; '::: NI. (. l IIIM utnl IIjir
nl I.ub' t draw It* own U no furthir tli'bin .& ... .. ._ md Un.* .1. ., > i > ,
do"0 woik.amlrw Oiloaiia ul..I..1 tiulilua .. Ncw.M men nulnil have bard ,.. | lirulJ dlw, HI,,, M, vu,
.'. ..1 | |<-r 1 In lt u"> .. ,, .. .. .r.. t I *
Ilr..uc .ikoukl bo lucurreil by Ilia <'ily uulil III. 1_ Ir,. ... "" W"M "4 ""
.
II. T Ilim am. I for I.M'.| puiiMM-a" *4 |.| u.u .. K O.. lot. llmpublie, IbrouLb Iheiu. la inCurmed t. ''.11., 1'.1' '1.

. ill oilier uietiia aia thoraugbly Irlisl. ally ilota. Hi.. Now Oileanf P IMO of llm doingi'l "CI and mat. i. JIJO.IttI J '.. "UII.I'I, GATE CITY. '>wrllinm4> wvik kid, M nr lut nn'Ss.Hi"1
Not one of llm hu"ln..r"I.'U'al| (| What w. tanuot pay f.r and ..nma'llheut U Ubeburi.-J U t.r. And Iheu ju.t Ihluk.. ,1 It. gentle ---- ---- I "" *
I I I lib of llm Noito-o-
'rl.t. rvokxl .' fl.fn- further llm >ra. wire / eul.tl.* ( omliiluluu 11 11"lr.II.1'.rL reader ( ti. l.l I.I h..1| | you are gi.nlUind .... I l>. i llnlxri *

a.' U worthy of |ire,rvaliou.In Iwlttr 1url""I"1. r.r.| al.1 llm .. >-ifnl ..rl il NewoikUtv. not lika slu l.), if I he don.t ju.t I >: \I.t\lIIII"; ,II''" ....h..II.. I. CITY I
ulim caMM out or Icn hoy wrrairUHtl "I.! U U "" going to .1.1 I for \.- t li'lonni. Th I u toli| WIHK liiilividualiilu OF MACCW.r
iap| .
out lit haiikallv by ,11110 at loa.l. Ik'bl and the rating IKI ever whatliriUM : .! : ...,..11'.1... .p to' I foT-W li. u > u wnntu. Hi r on k*
| ..
wIII. you .lop tll,1 a y burn lo liiklheiu. I lul yon 1 l k. wMk.1. "" 01., ,. .,..... .
( ba fulod >l. "
Imalua .1 I
without 'liof of Interest vthl. It l h uio.iy ..." > la an .. .. hI''''. JrM
lout llm r..li.. Dial killll auier letter a good pi4-r| U I >vt-r Ihiuk of lh. |ioruliai' p .ulou .fI l .h'' II. u. ., ....,110". I

< .auj luforma, .. .1.. llm author I uiurloue will >uitly ruiu amiwukrupl therefore, a tbauge hai i-om, ovtr Ihiplril \\iH-k (fier weik, year aftir ,..r. Ilgoea Sbronl.ler of "..1-.' 'I ...11'.1.a.l nn Wtlu..u, i I, ..h..1 i ..I Uuiklint| I .. .......,1 .. .'I fr.. .,...k .. I

1- ami liuiforabla Ilia wuulilpalily a wtllIm of Ihiirdreaw. on telling of blrlh*. !..Io,. ir..*. u.i.1 U.UJi. fc" 11,..
: : 1..rrl.l. : .. vw.lt n. i .u" 1110., .. 't', rill Jt'II.U'.
r.'h."I.. have rllUiu Imlivxlual.I N* mnuUlpal rorMI doaibii. llm coining ..IIOI.t |x-e- John .I"I.-.I.) | r Mrn of: ..u. wlhikii. ,I.NI. II t" i I I

for dollara nwrely. No. hrra ikm ilia .ation .hould..la.ola nimrulalion. : : lAMHilUXTVa .bualne.t aucm ai or "..ac- "rain U N.w \ ik ire a4| lo eul vI I ..,.,,..i.M,. ,'an W M ." All ... ,. .... ._. ..1 ....
waybill* iwet axar| to Ivw a.lyanlai ut."r UIMI.Iul.Ive |, ormgaga U.&IIU .I"tll.".I..ul.| nieelinga r** I bale old ag.. ir they do not rum \ I'"j I ik. u|..r,.i.:n I. nl f : r-joi. I .. '1 ......d 1'.1.
than U m prtwmc* or anj vanluntuihai \ tlm alirnlion .f aur rrafl Iwt ( ;lit u. i, ." tOTl OM M Hi-IHNlt Hl> l lUTtITTM.iXTIILV
aubji-rl of Il .I.r."I.| ..1 .oln .ly.l._' ...'.lt all Imiuvlvr 1 lil bad I bablu And Ika.Irauawgrawlaglu "I.. ci uS. > ..01""...It..u I..L

gray* lwiortaiu| ,. Ikat aiii -aUKnuludy '' I ara : | d.' lniwiuulU4 | > oC'apk" llluikir'i hlur In (UiaUaue, U.. All U ayrlM lhal la Iba my bra,) la IhU .f. "U .' 1'k...Ie "_ t: ".ooIo. T.. lillvitltUIKItL)
: r
to tlm |"|miar nilud aiij > uu.H ami ara = M lid l ratipeeulallaua. nbawt pri-tty tlvarly that llm grabgame boppirol gaud kew.paier| If youabould "b.t Ib"UlCb" ... .. ....1.. II':: ..,, IJl : :,.II.\\ :' I I L.. 11'1, t',. ."...10..141. at 11.* MAItk, A |.b>|ltr.l..
at Um |wou tlial .row HIM No bank ar bu.lItaunalaniB 1 I" 11" ,.. ... to".
vndertaka w.lt t letter lobaant u..u"I. I. .. .r Ihe _... tlrp..I..llnl .' 1' .-. AI "
of llm land "
T.m>4 war 1 Iww rulpabte abarka U bring play. ",,,,. 4 ,) It. wl" I
eu au .cl priutlplra, a. friend ..1 ItlI tbu IIr. lIul ,.. 1II,1It ., will .1 THO8. C. WATSON.fc.TAIkC1 .

& 'b. alt.I bat r.bl.I..I. them, mil M. illy or olb cvruorallaiiikouldbo. .U lb Saulb .. .all M In ti. *.. ro"n U you .|. w bat ." I.I"e Ii' I ,.11".11I.. ., ,hi." j Uta lwa Ihi* ktiiMmril.. U. Ilklh. "I I RICHARDSON 4 BARNARD. AgU., >1.LUTU < AOkMt

.
Jla.lpl yau ..ultl..p( U .'_ti: I II". a be." 1.1 ly A '*M .. I fuk kthmta. II.. 'U AU'AU. 4 I to IMj U 4, IVawMU.ft*"**.
:. _, 0' : ." _-- .... > .. -.. .. .- ".,,:". .. .. :: -. .. .. ..; .- .. .-,, .., .' . V i>' "..9 '".'., .1 '


.. r ,- 1V'It'T'I
"
.... ... --- .- : 1 _

-- i1\\ .L.I-, .I. ,"' Ie.-' .'..,,,'!llnt\- -- : ft''n '1'\1, J' I ,\ 1'.e ''I."t! t t I O & .A(0HTA.
1it [ ouunrrc W", F V "
1.'rmmc "ill"r ,iftu.i, ."nd"1 i o 1 lent,I U.ait. V tl''il'' iilM' fI"' 11| .!, II. .. ,'/UIt" ,' .f..",.. I II I ,1. ,

.Inittit' liiilvmrnl n'' !I'1 II I" rpr III III. MPI. ,.'. .11''k ,l'l "l \ I fW.t ,.' ,. .,r .f n.'t : hi tMI t .

JIH\. .\l 1'11''f; I. I'd" .i im hllmlnVV.I, I.'IIOW i ." -. ii.l t Mi, \ i .,hi u,. HI, ; '''' ''. '. .. .,' ,.. \" I'. I'. ,,",,,.. ." W' .. "' .""""'"'' I t'I. .. : MMim'

rpr in lh, 1.1,1., n.tl"".., '..''I.'lol'. tif tbl. .'iv. .lit u.a ,\ a. 1 I 1,1 I 'l ,,.1.1 .. ..",.1. ,. "1'1' ..,1 I'.lhn'tll"1 Itii.v 1. I ;1'. .'M F U E .

| HO iVt Ililnk. Lit : ai,linti fir t ill. |II.i .,alp. wl'i.* llvpiilih' Inirplr id um' "It' r N .
T|<.lrnii 'lol| < iil ftiimmni ) lhOIII I .. f ; [i ir :: :.I t : :, : ttll. WIMHin t |lt-| | .
I ofTor I 1.1, I I tliltiialtt, lul/r. .".1. "a< ; upvi, "I Intiani,: nlalivp .M Hit \ .
a ll.p ur HIP ran
ll,. 'If k .' l'i" ,nil,, i ""in'..>it.iiilt| til .unVitrinmatrn**'
nhl I, ; ivprvl"' il'fc'. ,. ,1 I I'until' ul.i It "m i ,tap" | i" .h.
Hiprpnul t bp tlunl't i i i aH
.U
Inipr.reli
OK 1 U. lift II'KI :. I a 1 .1' I. J .
.
t. .lill 'I' 1'1'' ,.. I
I catmint. *. fi t Intiip.i, ,.f tin, ImmlInililiir. ..''.r. '.1.1.. .11'.. 0'' .. I
flu .In ba wrlutia tnp.llui, ,, Hum In Hi KitiiM ul tin 11.4.1.| | |p in "Hit .. .
'.,....., ,, I' ..:, "'.:.. :.; ; ,."..111... ..i.,1; tnnti, t/.r.v; Miantrliii,: ;;,: nor.) atrrvahii.iv 'I )hi. l I. in 0'''. 'lnf ,nilr, **1 1 lip,.!|1"1',.lit| "',,Kill..1 .t HIP,,1,1.".' .1.rrlpiml
.. ::1\1'\ ."- : tt. ... ntlnrjip. at. lln.t Hit 1"1'| "' ami;, l'i"II'j ipiiliu,' in' if'puiiti ( ill, HMMlu| t ul olil" i ut,. Allll.urilital .1 I ult tti..11'i imp |I"i '" '' I ,ii, i in' III: lll.l <* I, i,Imill.il In all Inlwlht IH ., Inllicrily.s .

,t.. "..II "'.1' lit partv. Hut It rpwanlpil la Mr I th'..rpiH| ] >n.luu prevnl ami Ihr Malr. Iptilon, nflliii III.If.l ,it. '""I".t.I..I..I! .1.'.., 'I 111 \ |> ttiHl| .\.1' tlllrIN*. *,
"''I' ." .. .. .rl, Wil. .111 ll. | ,' m ,' .. l .1, tt. ..II. it k .
"'." I linn liul. lul ant. tuntiPilian ttlih thpflail.l. .k dim, HIP i "I." I IS"MH .r<. < .t l I' rrvt 1""I'r | I. itin hI".t.r |I" .a
.. ;I. t..rll. .111..1. 1.1 I" w..1 luiil.nl' ,nlll..n., ii'.r.l, i..n.' Elt "I't. tmv .I in ,lit., '- I ll % ''. \ l < .
.. .. !I''.' by ,Iiili; HIV iltituial. toli'iifHuiUiwan 1III.e. .1"|"llill( l"i. I .luililuur, mii.iijMli, >, HiI, .tnl. m,.t |M.r.l.tPiil' '. oihlW ll |. |iil.il.U' Hut .Hir, ..nulli'i: .'"'

I ,ml'l.1"! ''it. .....".At'n tim' ; ..: dlvpiilolUypt. iml ll launfurttinnld | ."I. I \aulii|! liplnntjii ''i ttll ...)lhl" ll.l' I.I .It till' I.VpHlili. in'' In .imp" In l'.|" ii I'lt.I i .. ,I '1'r
iiiwrl'n. inn' I \ Stacks of Goods
.r.1\I.IIIK\ ,,,. ".'.,.|I"t I in..k.. .i..i.II' Hint, the null ,!,_. .H',1. iml ,.nill HP, |i,n-r ttliliHie .',,,,.I UP' ,I" .::1.' ll" .1..11.' "Illi .II r, np..itip, | < Hit. t.ml..iuii' trunit |"U,
,II.. I 'n ... .. ....1 ntiMpa, Imte born mime, lul nllhalliifiilrleelioii. I "" I 'lully ulI..I. | l l.tllo.l.l..r- a".1 ...... i..I Hp IP.inin.l .. 11'1'| mil' n. P. tit, ,h .I'niM.ula. rra.r l!.M Ml< dn I ll l tl k, .f
.. II. 10 lit."' :'> :.I..' ('. I'. to. .\. .11.1. 111'1 I I I 'IMIK' ,, I1, ilk ton 'luitml' l. l f Iff .lO.lr.; .< .., .
frituta .Ihi. tuuuly.huiihl i thai, IIP hut, |"iul um. 1..1! IKk nMi : lit i M"|"' I.". nil, Htm,Inn,. 1,1.1 tulll oil..I 1.1 I.. Ml Ihi. ulli'lttllba I II, nrlkr |,, ln. ",lfr. lr. ::

I', .....,..1.. ..".1 1..11,1.. n..llnI. now, U, Hitrwlpirnl.. .f ,11'" i I MrMttiih ant I IIUH, ... ur ttur.l. I"l.fl.I'I. "".. Iii,. 'rl 1 ih.M HT.II.. .1, \ irItiaia : ::; i.o.t ul; tuin | .t| 'i iml:: '" :" .., --_-,..'....,.H"-... ... ". .A.. 1
nt I"" InnI.: uf Hi* I turn* IMI., H ht>n' : MUW niltiM-H,.' i...-I'.I" ..! .thai. Hint Ilia, !111"| iliini> ul IVtt.a, ula itappiciU I.....I "'.'".. 1 II .\" .II HI. t'r| : I NIK; 01 |. .1 \1
'''''IoY Yk" '. I I 'IIwi. I nl' at rhi.llpihrl |' h". .. ;
a.j'uo.1 .,1'0' ,1' -rviiiK im n 'rp'M .\llpr Mraiichn bn Mr I W""n I" I fc'P S Xl. II ,pit I llpt.114 : : : "
I ".... ,' ....""nll. II." A .. I l, f>lkn,.iioih, t ,II. HltitUttin.ili. r '. 'I'I'I'I':' "
>\lillH'. turn" M | a.lip. | lull lur Hu tit.t linn' ivall/p.1 .h. Inn..n It, Ib. r..v*,,nT I i' atit .nuKP.iion. ''rum HuHpl ::. : :: : .: I.\I.\I.X !

8:' i Onnuf tho npplliniit.' for |1..1''.,>. ,I fit:.. Hiil, IIP ha.l tut-in ill bt .MrHi ,'a" ,.,.... .1.1..1" ,., .1 1' t'' '1.1...'j | .. of |1"11'0'1' .. I" HIP I I. _.lt. ..:-.T......:,. \ V,.H ami, I 'mil)1.1'. liMo.. k ..I '

0\ :, :: : : 'itir-lilp, thi.iltvwataniipaiiii.il" : \ ''11.1. ..".1 I" ,.Iil.t.. ,..r,1 ft'i m.I tt,". rut.. In \" mjliiiii. .\iil, 1.\1'.nl. uf '(,IP MKHilPIM, inllu. ....'....... "._. ,
.. ..
-. I '""r"I""lle,| ..hl", ttlm ami ilul :II t lulhr. liiil, l-it'lt .lit III lliltPurruiirpU.i. ; ll.p *inv'i>iiM. nit' i"I.., .no I mil .t.i. .r.. .. '. .. : Dry Goods Hats Shoes Notions and Goods. .' -
.. 'al .\.1..\ ... ..
IMtiii-nirp l Mull*. ; I i Hull Fancy 9.
tiritnlHi" ( .*, nrttho. piului.i, ,uu'iit ur ,inuiu. ,,. : ,,. Unit M-rim.. but, Ho! i kHuw llni no |1"1"1 .. i itlli in'iwllpit 1.1..I.' | || | ..., van). I ...I. :. .t. ... I Ii I

lit I X. It. IIl 'I'I""''uble ami, ttuiHiy' ,'ile", fur Hi it ,,4\liKtn'M. .,.It I 1.11) |,...p4 11"ljl. bla.ilnht ..in".In't i., Ir.i>. t ....-AnIr ,\ II. llwtvHi tufT".uMTkhTuTi'SLS'T1v1: HIS MOTTO 13 BUr AND SELL FOR CASH!

,, ;", l I.HI 1:I >'I'| ,,III. II.I:, |1'.'IIIi '','. |,....lion linn HUT tilhir ,man In iki.iir iirm' mai,. HIP .1."I.lur ami.lipntlr ; ..1,1. I IK ...I Mi>rl.tiiiiil.' ; i i..s. 'II 'J I IIuli
1 i.'in I 1"1'I in 'I1 ::11'' |' ni
,.' ..", 11 P"" .,". It. '''' : ilnl m. ..,.ull .r, lur. In. |I",l- : |lo'',PI,.it.I nf. bna.l' ilirpt.ill' W\ .lull |,ill.. li-li a (mllun ..1 HIPalrbv. I lilirMitnnl; IMIIitr I I' .\. MA KINK .

"Y IA A, ,.1 ".,,,,,. "'|"rl. ami "111..11","v nrlvr noli" i 1 tit trim. "IHCIHH' .t ,I In' lu-tri I'.ui lor I \'lrll..11 1.1..1: .." \" I .\ St-vi ti ", I..M hit, null' mill, I "..'. I'. ,;,:. "..". ,. il ah\it Hail'uac. .

IU..uii ,pon..,...... .1 'lO.t".J.| ami, lie >v". p, "ilinilt n- 111. IlllPlttnll., .!" .Ithu ::1''in lliiabltiWHll.l .. il.k. ami |t..tttlit nt'aitrippallvillit Unit' ,.f 'hil.ili. (di mli H"Ilr. \'"'',' I. I. "."........ .",,,0.. \. ".,., ..,. .. .... .. r.II"", __ .
: ,
: ; .
1'II"ilh.1'| all DIP ili'lail., | Hit" ". 'lllhltlllv. bltn' llPIH \ !rl"-
1'1'':' ) .'''' "il 1' flf..1 I '. I I':. I". 4ii,| il.uil; ton I'llrp, Vi.mil.M|JI,I In ttiiuN.ilpamlirlmlbt l l ... I '' I Mil III
r > li r. till' '1.1' 'n .H 1.1. i ._ .
fioni. bit'Ii IIP N.nto.II., | Ilipn. .t: I -
tt tva. v ttirp ttlbii I .; rilil- : .. ; '
., .1 "'If I- ".". ......... ,,,.,. 1' IIItubin: | .ana, un I'liiPlt |,,,lll,4l! \\ltlhh. '".1.1. I",.11'I.. I".f" I hem, ,, f.i 1. _. I W. ,\ l 1"\1.11'"', ; rr. It t lui.' I..t"i tim .. ". N. .I.. ,..1 ,. ,. s, \*. ">. InIII ". .\

',,:' ,' ; ,'..'ii,', ',:;:\\\'t"Iti\ : ',: ::; j"m 1.1.. ami, ,iiiJinl. Hiituigh' Hie. ..'1.1'.1.' .I "iiivpxunl IIi., i.a i. : I'nirunl/t; Hu' Hi"nn, I IkW.-- --->".I, .".1) 11..1.1'i I I. >. ,,II I I: .I ." .Hilull. Ikxtniui, *r, .kl,... i ir i ". .....1 :' I'. .: It. ." "..''no". i I,.".".,.., I.... '1.1. I','" 1 H.. .: I.;| ; ;
,,,. ,, nlit ofrin.i.i.U -.A. I.I', I .:111 .111. I'. H.1a
to. "t"ll" but l I'nlr tu 1ltln| '
.1"1".10' ,
''' .. '
,.r 1' of um' wbu nw Limit' ,lie roil" i"ion. I > I t I ll I I Ik .1 '
.
,, .. I .1..1.1"1..1.1'1.1 f il I..1 IblMI < UII .IN If "I I II \ 1. .IH if in tn It, itVamT .
'h.' "I hl tr"I. 11.,1 : IVIIIn., ....
II' .li.tt. in i
1.,1".. ami. n'hit PHI.n ,im HIP |1'"r"I", ) I d""I"" ; ,'" .. .I.I..I.I.I| | ,'. ,",,1'.1.1.1 I ,pull ill, gl.i
mil ii I.: ; I.t.. ..I 101.1'r.I.II'| ami ". Hint Mr. \1. lul UPI" I nl Pit, !'- Mill. t\1"11'\1 III linn' l'II.I l.IJnlt l.> : i I: UUli ) I 4 | m : n IH t r : I4.\am ____ __ J.

.' ,,",I- .Ik hi .". :if. I..ii- i". l li : i.mil n.1! ui .Hit. I h., ,. | IHIH Mhlttlnr, Willl.b lur aniiiplu .--- -.- i- Mr. .Viinlp W. 1,1"I ', .. .irlt I Itritr Julya i .1 i i :"| 'ia I l '. ti" 'vu, I \ 'H''I.s.' 1
rl"I"rty.
"i |. t"n.II U f l Hitiiil,, h I I. .t : til IIH:MI '. I.* I it n >,: \ i k it I t nh I.IHI; \ I M H.mil 'H .till, I I. i .. ..nIr.l", in, % tl. 'IIII.at,
,. ,. Ihi-t .thinii. will ull 1,11 ll.l) ul, .I| it.. unit llu' 11,1. n. ion 1:1'1' ,, ., : t : :: ;::, ::: i: ; : .; \; ,
'
", f.t i""I.I 4,1..1 11 inMl I 'n r tinn .It. r, 11, ui'iin" .wittnr. N MH.lil t n till NiH-ili itiitl I.till, I. m | | H. H, i r I ri III. N M A tl. || '
|II I I .. -11-' ii 'I lal.I".t Ibf parlv In fuilil'' | mIPI, ttiih Hit, miiiin, .tu .. It ,nuwit Mrl.rullh.kit.il' tt lit.lit p. 'marlljtl. I .1- 1..1111"1. \\ hi"'. .1. 'Ml I .traitI : "...,. .1 t ,' ,. .', I".r.,. 't '.0. I. ... "I ". ,' .'. ".! ,. .' ..huv. -
I. .
: : : ; ,:I. 1 111 ., .t'I., 1..II..1 \ | i.r.| tilth I Iilml I I '. "t I'ltiri, ,. "IT l'l'I A"tl I 1.lr"I. ,
., pi nl i rp I nut MI 110''" an .1.1 nut .k <'> Illll, I V .\ I r M rr.
I \ I" "rl,1 .n.
.11'11 .
.. Ulittlitr Ihf. ul lu .1"" lluit'4 ; I ,, I 1.\ Ir"
...it, m,. "f IMu.lt mil inntp. ) "J.I'M'" |1'1" itKU I | n In.l Htik. Hi) win 4iiviiia| l,|i ![ I I 'hil.liMl.iitt\ Hunt' ll.lita ,. I, !I'" ". .'lh."r..1 .".1 tl..11.
"it prill n.kitl. for. ti'....1.I. ..clln. fiaiul., ttrli'. ur ttuip nut ilt.ijii un .Hie |1'.I.t, ur \'n"il,1 luloiiinilt tail,, un tt bi. b npri'Ittu., bmvi l 1 ...n ,,,I. .".1,1'...., \ \. I. tt Hit. t ",. t Im v. Ilk 'I. Ill ". t'. A \\ "nl I r'. II. A N. U.I., .,1.I mill al )1.
..,. ,,* ,... -..i if 'tlilal-.r mi' Vii'lt 11tt II XIui., nil. !,'.., Il ttaa im.\|'t.,iliphl I tuniakr.ii.li miinlnr, Iliu puilu, ,pitr-mt," I .IlliliX uu ,Hi I, I 1-4. Ill Inml. | il I ,.| W. \\ ...1',1.1.' | .- .11" \ >,.. 4. Hi.ii.n, %,,rikNmnii' "ItHii .m tl .tl. Itulitat at.

M fur i MIi .tkUivii. .1.1) itil.r I"..in mi knil'In lil. luinl, il u rui K Hu, ) | nlu ,I. .tin" k ."I\ oli.limlionlliuttiMrf aul'\ II inunlli., ) '." r. \.. tl. .\\lloiua,.H Hllh .nilk, I..,mil lialnr' Nt' tir'1.1" ami, J ll.',
i ..i.l..m' II"n-i. '111..ki'i I Mi" 'llla.kH.II I in limit' olIliu I I .ol' :Mi I trurt 1'1 \
.... II.. Hull In. 'tut t hi. .. ". | tuat tun. pio. Hit .1" bul In pt lilt'ntlr lutil I I : :: :: : 1-.11 1',11"1. nlKltl ,, .. 'I.H"I" IM.: l .tl.. .- .
"IM nV .
i h.I'I' 111' In t U win., I, |, i...l utri hi. 11.wI..I., Iir fa ', '. '..I.':"n. I: .. .
UKUIII.I HIP n] uinlitiPnt. lu I in I,. 1",1. limit, ,Iir hut un- l"nlt iliitf.HMlit .iiil inlliilliiK inlnlit. 1.1-1( /Inlil ur Ix.iii. lUl.in,". ml., U.Vt I I. \..JlhkI KUr % a. 1 0.,1 : II, l" ,,,,|V tnlial.,..t.,. ."-,1.. "11. I \. Iliillmail, .",1
MHitC'itntv f.4 II .
:
'I" .1'- .:"... ,. rllr ."It. Iy, "IIII. 11",1' lu,l,I Itbi' llu' llatPtailinini.liaiion "' il)'il ,1"1 IIP |I'' '.ki4 HIP lilutt .. fiHiiHliiih. /hi'. will. ,proliallv' .IIPituiiM 01111'1.. .tit'kll.it: ;.; J.nr.. I M.H. .. )

-I' : in IxiiUiaim nml I"IonItnilt.pakaltamllliittthPihP, : that, kavi" bun. un P"HI.P loi.. l.j"ll| i iII 1 I 1.-", S,..- |. -11"r| : 0" ,,1. ol 11* l ML. .nil .,": 11 ,1. ... :. II.I", \\\1'\1'I ,'. I. ... I.,.',. .., .1..' '" .. tlnlltiiirmit ', .",.,..

\\', iiuU> Hit) Irnili, < .n'ttn Milk at \\ 'k Mnnlita, niul( at miinliiin 1'i billYhi .1..,... .\ In'i. 1..1 .k.. ill.till ,. .. ,,il\ n 0.1.> I' '" .
'| | < .1"1"1.1.| I i Iuv7 M ". VIII | tl i itVltllll.tlliiX .. .
IlmrX I 'I llu li. .1"",II' IH-lltnililla. I 1/,1./, .1 :,ij ,.'"., in I.IN Viaiwtuttlruil.lt ml II : : : i \I." "'. ".I'H" """"" .
, t. l. ni. ui run I), il u nn liKlitr.ii Hit) m.k.' ulHIIMP i :Him:: t mini v 'hint ii.niillv; ;:: kunpttnlmiil ;: : (1,1.1, 'luiipiitlkxnetk I Iml .""'''' .t I II. II..I', .\"anrtial." .li .i.n. ,iU.41.. I. ,. i. .. .. .1.... .

II I..1.11: I. I, '1'11"1 1"le" "I. an' lullll.. Il., anr, ur t,.rr .Il.lil |,iim.li- 1".1'' h..I.. :gill ur hti'PtPian.pN 1:1--I ,. U. .\. 1.1., I ..... : l.pai: ikiullnA I i IIIPI |..1.| 1..r., 1..m".I.1.t. r. .. ,:.., ..., ,,.)1..1..1.. \.1."..,'.....h..I.. ..

.. > 'lur. l. lini' a I '".11. It ia liait* 'lu ihau i., ur nu ', : I ". .. IIT.r.".a trlH4t. ,ln.i H'. I '. "".t '' ". I.. .. :."' ,. .
i 1.1 I iiiinm'r .atiipafir nnjr UIr ,01. I .1 1,1 > Hill I 'la 'lnr.lt tit Ihat I I w II a.II ;. .", .,. ". .. .Ij.. .r .. t I '. l f ...0'.1.1.i "i | il.:
u life kI n I. \1.1.. .,' tl .11.| in "allli.alll I..I."I.
IhPlruk of : .
an4 It'lair : 'I
' im' kiiutt nf "b.\'li.I. 1.11'.1. 1.1 t"II.Ilt al. :. ;itn, .* ; > I.M.I. livti, : ,ri: mIIH I""... klir i' I.' '*. 'H'II 1",1'\I ,' "I.'I"' kl', t .. A"l,
1',1' -- -- II..,IonHIP. .in.tl Irnin I. "...1, .In .111., 1 ; ; ...., .>.t J .''n. I .r.!. .t.. .%. H.,l.r>.,ii.r, I ,. .. .. 1 ; "\. .,It ll,:'I Al I t" ..I I ".lllltHIltr "
I ", l ,\\ man .INII I ul t ami Itiuni .,',lai, lull .,. .. I ...1. .1. ; .I" .h. ,. '
.h .114n. f"i illinium' nariilnl i. : ,' \, u i r i ia.li, .Nlllit.ll II n. ''. I
f..1 If I. nutlum thill "I "f \:" .
.
I I' hill i. bt' hl.\ .lrl.II.. 1..1. I .., >. l' .'1". I" ... ,I." COB
i
. lur .ulu it! Hu' I .it "tut I IH" ''|! lluit HIP ivhuh..tliitiK, wili.( ttrtikpilamllnmli h.li.I'I ..I. < \1..1| (Jll., :7 -I'oi, 1111. ..1.. ,I Ili .'. ... ; I II Iir I t I, .., < ..1'. II." :O"
loli'. ('un" ', Mil lit" tt il, mil, .it. "U' I k ., 1 I I. ,
i ,
: 1.1. '' i ui "' .1".1. I. >I a H loi n.M tl l ,I I'",
ll u lIII "
J"I .. .. ,
I tin ,. .
___ in II""I I r""i bt \ ,\. I\litnliPilt. .. J..'i "la,"" a k,... I ,i. .I- ,tar. .. ...1..1 I .l.hii \\ill, .I I.. II "" ; I u. ni t \ t .. ri ,.''
.. i mta .1 ll" .1 ir.1. mi ,
.I I .1 t ailalikti, hum' In |.jliilnll lu ...I.le ,, ,."1 "- I I'alafox M .1,1., .... ..'01' ,. .. "1",.," "" ".. !>.am, It.vprUllhumi. l. \ I. .
: i ... I. .. ,. ..\' ... .,1,.. I I litiKlni I'l.'IM I"in.lliu.r .. .1 .
ali M :II
,," ,.liiialli,n. Ui.In vt'> in"Itinlh HuIlll jmUiitintIII n l: "I \ I tl lllltoN| ( '" .II.TI n : ") A I.I' wiiina; r' .", n '"
: :: liuiHit, imln.irr, ami > 1 .---- malaiiaII Ur trll H l> >
'1 .. .. -- tOt I. iI. tl.' .HUM !: tMltlll.tMII i i'h. innu I'.II"I/o'v al Hut .,'"'' limit bt, liniiiif.luiillintfiimiiiiiiloMI ''. : I I'. M HlllMI, 'I')| Ml,,I;II II. I'l-X- II, I'. KiTriii.it' |Ii tIi4l ',1" : ." .1,. I iii, \ I :;' ;:\' I.., ""I.'' S Stationers

..", l.h'I'I.'| f.r ..1'1111| | .' ".., ( ',HIM Mil 11. lul.a I I U:. 1,1., j: \ti. \ 1 linuniHHliiI :'I, I _1 h. '"t;" 'I \\tI": ".':' "."". ,' BooksolofS

ki, ". 1"11,' of. ,,,!.,, .1.) 1" i M' .. .." r ,. .1"1.11. ..., .".
: I 1.u'MI" 'IY. lonnit niul ..I.iI. : \\plintp bti'n "iujiip.li4" lo | I .tm 11 -i' i i I". ) .i"II.J .
1."IIh 1' \
"' II it u mm i mi l.r 'nun' ,II in ,1,. <4.nil 1 11 r I. um 11". 'r"
I \
'h.
I 1' 'IIII' ., .linn tin i l'I.I"lllli.0..1 "" '
'h..I'I. "thl'HIP Mluttlnp. hi'mill \ 11. ,
.I ) ,1. '
: 11.r.1 \ ., ." ", l liHilli.n/, illl.M I ."".u" .
.l.:.nli.mil mul nil ollit'I' kiml. ,if Jul.iiiiKiloiielnllii 11'1'1. I"1. ,'llv .put t t..iHiri.. It. I' It .. aiiuiHl .inuti nn..11"1"I | HIP. .iiupt.illI .lni> lu ud*.niPII.' 1"0|. iiunuiUul, kaill' >0 : I I- .il 1 I"'r' ,I,, at ,,1",10,1., I llonMLu .\ .. .. .''', 1"" n '. VI ,lit I.. ... I IHLIk. I

l.uiiliiiiii-l. null-. ." ". "tifl.viivlnrrlt Hi'Ir ') Hill ll,, 111)11) It) al""I.I, : i II IIIMIH" "Im it i I'ln' 111 id... IIH loi.in. 'liu. Itnpliiui. '1.110'" ,,, ,. I." r". "
.
"ill. lluIn.ili, ,"I |,,,..H.l tuiiP. ill 1.1"h' ,'I."IIlio. We ntif lu Ihi.ml : MUM ,1.1..11.I llill'llll; 4i. aimur, .liillb. I''".'"' I 1.1 I.. ui,. ,tu 1 p, 'in. \1..I..I..1' .till It IIIII M..|1'k. 'II i. llt.klll I V...HI.I I I II .1. I, Wrapping Papers Paper Bags and Butt Dishes.i .

uiiiiiuianr uii. PIN-AII.I'.A ('.>ii IM.it.mult nor ...Ill-hit. but. .. a '. 1\"I.llJ.' ... ,uii. .I. ". '.1',1.' ', II nlmiilmi/ |, '. tillli 11" ." .tin I 't lilil; u' : '0 I I' r 'HI "litw I'
'1" ,Illll, .ill'.I. IUI.I. 'h'l, I Kill, I i"l,Im .1:1'1":| | "i <. I IUiunltv near. .. : ll \ I! :ll l r-n, n..
.
Haf, bntp nli htlokiiutt IHII ami tiuul ami "" lu ,. '... i
t .
I ., "I" 1'1".1 r .i' s 1i.
'f1 Dlv"'I'r. I" ''nI.I. Ill'' ''..I "ilh"I.III .I Kiiita' |; > i \rw. 11 1'1' I
I. nintlir muii'riullv ,1.1 h.I,1, n uiitiiiiu, al Ihi. ,'oiirl h ".. II \.1 .Ihl'lll "ll.'ttll 1 I.,Hit, lolgll' III !
I
|I'i .ni want li UK un' *. ..lul. ,.1 I) I .lot Ibv taint) .I l Hiiilwluili, .tiny i.'I.' ut ul 1-in.utoln. unnliip.. .. ll.e lltiiiiil, ul 1'."Li.,. I 1".1..1'0'vi"'I. m H.u Itlul.I ,. I llin.ii Ui' iuu.itHlu 'I'' ,Iii 1 t: ; .

i luiiji 'in llu. hoii-c fin' 'nlhiiuin .li,1 lu |I"un lin-e. uml. HO .1:iml | ,iln) '\IIKH.I ;ilh al !p in., .lui,. IhiHipo ." .iioi' .In 'Viinu-l Kibnt : : .,n I. : it :ml: :ili.l;: I la.. I u mli;: I| '1"" ,- I." "' .1. ,,. I" ''' .

....4 mil ah.|nlivali jnlll! 'I p\'"iml 1.1' lo ..I.I.I..I. uitr |..|| .1"1, |whu.i: :."|ii ul mini: oiXiiii/inx: iibjui:: ': ii.hnll an,,;V. :'union lur.-l I I, 1,1 liliiu,. lil.,) ,lallnl fil In Hienulne .".II"| I 11'1"| '.and. .. Ig ira. |nlt; ::..f 1 1I..U II .. .; ,,,,...hl. ,. 1."1 I.jIIU" O i
"fi l ;
i"I In low o.l rt iii, 'm i. riiiilv lur : lihll.hu ,, I ,iluai' ') 'i tlt| nlI'pii.iiula ''II IH' "I|," ,,1 I ami a, ..1"1"'" -- I ". .,...""... o = : _
.ilI..I.h. "Il : 'Ht.i'ir.it" an.I I ."II umplnirl. i ... ;, ..," a J

MII" n"s I "t"I. 111 iinnii 4iali.ly rt'- I' 110 ul.nil Hnt.e .1.hh'l to. : :: :: : ;h.lnir.: i .iiuiiitni4ie'uml:' :lu: oi. a.,.t.um,,i,. .ml tlpnltll ; 11.I""I.II'a''. I Inr ''> .il.tyT ,l. i l lm '."I.a'.. "II".I."r.'t..1!: .. .I.., 11. 1 I ; :u -r -

I"tonu \\ II"'I.i"l I'uiiiili umlI ",IV.'i.. W.. ''ikp m> M'liiioi ill.ami ." : itihpi' aLim' h'> ". will ""iiiiilriliiilf .luI 1"I. I I. .. II..ni. & I u. Ikiiil, "I| "' I.. hll.I'.I"I..I.: ... Q I c l .

I:, .. lull. Ml,I tt huh" ill- ,tmlV I nit. nu ..I''r.y H lib tillitl.l.nl ,.. I hi. i''I'' ut kiiutt' Itnl I ml .. .I IiII..t.I'I"I' fail. In mil'" ",1.11| lt, t.lHo.nliiaii.l1, 01"" ;
..1,11. br .V. ,ll S'l' l'l.l. I' ", "
.' ''I \ A l .VI,.inln,.Mi., Ji,> lillIlltlllV wf..iml pii'|. in.l, lu.huH lo uni" Y1"' .I)' ''', ',' 'I "'' : M' 1'lal 1. f.\h..I'rl' ;. .1"I ."n.n" li" ln. 5 I i ;

., i "I.t"'r. iiml, I. pitionHint' I ttpjiretrlillt ,I, 1'1,1'1| | l"..u"'i..l.l Vnl'thi""i'1 I. |!'" Mi.uwall I: :. :. luviila ln-,1 ln i ia I' .lr.1 -_.-- I ).. : \I.. ..I... I.. ',...I, ....;,. I 8
'
.... S
.. |. .afp in I llm.'Hit.in """". """''r) .VII pn.un.' bulb' I' biinipkin' r.i,1 ,lit ril l.> tlelaKna. I Iun I I'nl: l 1.1." luunpilfil will, a llrl.14. .I". .. ,. .. Q 1 1f

J<.!. ,.)-. ratpa ttiitp. 111.11'I. li.ln.iaml.inll, ( ,',nifii. nlinaie ttillinsrlu hit |,Im tr ii, ai" tin' nit or .mli a !, .. "O-h',| .10" IK.. 1',1 I al all .. ., NO*. "li'.I ml. .I.... a.mJ "'J. : q It. .
.m. .1"I.h' tuHHiil| t" In .r".III.1) i." oful linip, al "now Mu.l. Muif. I ., I'. ." r., ... I. .,
I.nI "
1 1.1 "
I imltrtl. Itr" u. .
: i i 1.I.f bit tin > .1 .1 'lo Im ttoilhv. ur .pp.lal, ,IIIPIInun ,. I .
tai.'. < lit' .all HIIIKV H (Ih! < r piilruiinMID .m'b I ...'i..lv i 1"11".1..1| lu atlunil /.. I I ". 1".r, 'I II" ,""'1'' ." o
.tin 'liniliiil' .1'| Hit tliMMHIIUI, If lull lion hi.. i Iliu niptllniiJo I '11...1/. ur iiii. I.UKP viKptaulil. 1'"." : An'' ,,,,.. ,, 1..1''

0 I."I |ll.lllVii ( I.. r <>n'lr tun. till nt our ull., ami "u "I yivryon I..;....I '. Ann I: i. Hu. |P.1| iir, nmfrri'miami.11I !' \. \ 1\ ,, ,'.1. I" In ""."...1.1I' I| .,1., M tltirp' ." 'I I ."Iir"n'k j-I ., I,:'>I P 1; ,HI., ,;. .imJ .i iI

_* '" 1.0 Irum mid, ,lu > | ,miult im le.. ni..1 I Itttuichl I' JI"1"" ". ,.. I". ,;. ;.,;;,, I"'; I >llt M Mil.. i,'.-.. :N"r i !o r.I""I'" | u
\ '" .il, "".1. riiroU will ill-. "I.I''IU' 1"1. i I I': Ktut.: I It ,1 ... Icl ., .,. ,,1.. J.llv ,la I I. t I )1..1!, X, \I.."II Ml.lUII. I cH\'I. ."A.II4 \tt>,..
lit- I I II MM til.. i 11..1.| I" .19 III." ,II.. \ l.. NOTICE FOR PUBLICATION \

I I ",H.li"I'I .i"vl.I'. tuni II. e.II\1" ti'II.I'1' I'.un fca ."., I 11..1..1.' \ ,. | Mr I M. X',,lul luun.l' .11.1. .1,11ilrPii I .. ,.Iir IH., M. u...II. IHIJHHPII i iI '. .. . ., IAI.WA"h..."
t MIIII, ilifi l ion, r"lllll'| \ |1'1"1" 1"1"1. I M \ firm ." .t. !.r II.." I.,1 i I\.,IH ,. ,.. I".
I' '
., .1,. I livi in liatra In) i I UK t.. .
I .
l-i'lii' t I
all ,1..1.1
,- I loll't ttllllllllt I ill h.,1.. I \ uluiililf, Iliillilliiu I MI,lor hair U .ip.t ivil Ihi. tut k n iit ut thr ) ii tit r I i. -> ''hit II I, loIinn .t:"llrainaiiNlkla. llouilaru run k. iVI ..
,1. "..1-1'1" & j hlliI, 1,1m a .uiruttliir. "Ir>. "I.! I M.lk"li'l'.M"l; : N1 : ,11 i.. ;.. .. .. .
: \ l.iut, ,. N. ." ..I 1'iaiinI.IUVP. 4. *l ': K :tta. I. HI. I not iI ali"nk tl.rltllaa ttklik I.U
w. .
" O'' '. -. -_. -- Villi.> ll.iuirm. : W, .le ""uilhoiU.I. tu nil, i' lui. ...1'i 1.11' I".lh' luiml but IHIII '|,ial.4 Ai'il Mfil',u k (II till, ,. t "I 1..11'. I ..H",I "... ..,il 1 I'i rm.l .b..,"|- "...,,. ., .... J." "...II'l I ui.. .In.
i valuably. lilt UUP uf Hi '.li .. Aikan.a.. P.IIIF.1! I lit II. Kllll'.haiil I I 11 tif lil. i.l a .1 II'a ..i.l | I I I II inau.laripr, *.1.,. Matiltl I.
I ,, Ham, ,in ill'inn,! (1.1.1 wit.li.I 1 I' ,',al r, l.r..1h ,1'0110"0' .. lul. "" .."..,th h.. dtiiiK' |.ilium an,,1 I vtiyilianr :I*. :wait. I M.: i. I I .1. la Una all: I "Kir train, will. liat. ..,1 1"I.. I.II
""n w I, .n.. I .11.11.I iiilllnl, In 4lili'; HIP, '| luimiilt llu. ', llmo | I lit MUM I' .I-j .. .1. aa .I
... '.h".n' ...1" i .I 1\IH"I' I' n.o. Ii rkviiU. "n ,Mini I I.
'. 'Ilhl. I.I.ill. ltf'lama i um
ul '
"' k aitii : .
'I. : "nly 1......",. ,.'r .,i". ,.r ,,,,,11" .lit un 1'ilalun, "|IIP|I. uiul unIhp < .., N" Hi. n'Ihi' i,. mi,|>limpiiuan4 1..I., .. | I I I' N nut u ,III 'nl. I... I.., ,*l .. l k. 1,4: 4iiii.:: :.. I. li.itill; W.n.::|, |I .. ".",
I t. ml "n I' a ,n'.II'e..I', .1 II ."". I'k' ...1 ,...."InlIr ll"" ,I." : : 1"1"1, I !, ,muiiiii. hi. | i.. lluixni- a.', s' naiiiui' r MI ? ." '"" "'. ". .. I' ,. I. J, ..... ,u", ,o'.. t ,
: "
I IUt Hiolivt. |1"'I'r. 'iinl I J-I I Ii.m ......'. r. ,, )1.1.,1., ".,...1.. ...,1 hi,, ur HIP hill ".ar ,the .1,11.11.!, ttl.bp. ,lur tin' IIH it. an.1 I lia | '| .HIP I iiutiiat.,in. am tinilpiul r.r a. am, .i '..: u I"I t.i.i;, (I It. VR.JII.V ..."'.'.",..11.., .. .'
., ". ... i.liiol 1.'I.I.r S.wlk N. b> IH'a' alu ".,. ,. | ,II.: .. .. ,.I I Iir.ua ., .,
|I' inti. "" .1 : '' .1,011,1 I rur fniIl.i-i ul Ilir Krpal am' IT. .10'1. II.IU. lullUlim VM. Anh..t. 01. 0.,1.
up I watili lu unbrMl :, 1. ., < kii< AIIIIIIKI' I'tli .1...11 j..m Hi'UI.I.R ."I... 1"1"11., 11.ly I .Mr OlliNliaiil tilt-uiAiit lu Ihpalllnlpil, r.l"i, I I ,M4n ;'' '?.'nt,,_it.lH .. kla w'nl".1| I..I.,| .1,. .ul' ".'". ,'. ., '" .
I 'Illlll Ulit M, itluir \nlky 1'1." 1.1..1 I Klllltlli '*.. II. "luI in nil n lainI'in.itiola | 'll' 'IM.tl .a.I |4 ', tu. 'I .. .1
thill VUH UII |"I )1.1"1'1"| | I : : "lh. .. .1..1. '
) 1" ,. N..w ''h' '', ,\.10 U. Illk alt.riiuih I an.1 I al HID limn, ur \I;N 111.1.-.1.1..11,1. ., -I i.l, m >,. I II 1'1.' I. )''I"'r.|l ".>..1..1.! 11.HU| { .. .. ,",.1..1". .. 1'.1.;
.. I.' I', I I inn' 1.,1.1, I .111' ul Ptoiv. lumtlva- ; 0. jZ.li,, r. un UI) .", Irlliv, .1"ill 41 1.U..I'.I..u. 1. IINIPI.rrrt. til. uI I I'I. .. .. "0' il', .. k 0.1. ,1, alI .. ,
I. '
1: : '
i.l .
'li
\ 11 { : .. ;
\ 1111.t.- lit.iii, ,ml. |> pailurp prumlM) imiiiiiu I tt Im;;, ,,| ,| ,
: r a .1111." I. \ bin ,I I l ., : '* ,
tt lluijuiiih :
I.'A.I. *
I, iuli rp.lnml. : > I., .1.,1. | .II'I.hl| I : I I Xlt'kula. .. I II .. .. .rH.'a.'L'lH I .
ik rour on n II 11'I It i.u.li. |' tvhi b tip lio|* IIP k mulili; : I """ "' :
'.HltPl.Ih' Ibal; Ibo I '.,..> .in IAI' ln. '.11'.. II. '''.'1101".1., ".11.I I. ,.".. l.tlMMlt I inht.nt...i,,., (1'1".1/ .turn', aul .I, 11.1'r..i., hi*.iinw IIOIIIP, .il; I;,b .. ., ., 10,. I al. II'n.:1IH".. ,.. I ... I I. .t. I til M...1..1.. .r. .... .. \,1.1.1 I." ...

.li( ,'In.ul-tlloliof JiM' )II"'I.'r.;'| :. ",. :N. ':1. 1', "" .u '.. "r- .... .
-
pi .eh.I.b. .
k 411,1 an ami tlup. it' h .llHlllV ,, 1'.1 .. ..I t.'I.U. ." .I'k' I' .
la A".l"l li> 'HID, |1,1.1",1. I 'HIP, 1 IkmiHiaia jailt, ..Ihu, Southlaiinul '1..1111. Mull ?. II I .. I'i.4v Hit. lit.H| 'r ami,I um. II 1 ,..,. W. I'OTTKlf ." ., ,..".1.\" .',' .11..1.." ".i. ,'r I'tu-
.
l II "IU.. lau.l. oi. nntlliiiiK. ,'I.e.. pin i to MB lip.latl.. Him, bit* I) artirl. al llu. pin-nil'. time lurilli.w |1.ru.l. . r:. l.nvS ..II.r'. ''' "'' :' 'I' i rlilll.Iir KXtTliI.MUff. I',.".1...". ....1"1",," ," X.t..I,'"'I.1'...-. f..."., lurIk all

'nt Haul lu anppljr in ,ill.i. *umc aniilimt ...t Iiul4, uf alriniil| .HIV bal'. ur Hi l.'uMtiliian. i .> U,'Jin. aul lianut, of all ACCOUNTANT. I... ." I.. II,'. "Ir.'l.i. a .' .,
,. ..11.1. I ., .. llr I.HI. ,it i.n I II. "intklU .1.1 ADIISTU.t .. .1" ..
,. ,itmli. rtmiiuUr. thai II lilhur tlillilt I- ,. .. I. jn.l ri.SI.MP .'. \.I wlikimllAtt llailttiit" .. .
taunt, I ..1 .1. t'4'
l bating | itrpilluK ill) ttluiMtiiilnU i l'I".i",1 milk."< ,lul. >nli ul 1 1 .
ii.i' .i. inmli ami ulluit tunic to "lholl i.liuati' ,. talk | ,. / | al I riMPiil. I liit, j ili| ___ : .e.. .... ..... I ..1...I' ..I I'ollni.H;r..mola. ,lli.a.l-l.; aal\ilH.mr., KI :: "d,.
'tf) u 'ixmthan it .1..... lu rt-ni'liI ."ral .l.tmlna, or 1'>J.. a.1 nil* HPIP Hoiihlt Ji.'l r5iiuw' MII.I I MUIP. :. Mnll| tk ikkU.t _

." '"''II'r'' "f 1.,1..,... | abuul I.."uti.. iml 'IP.IIH|| .".nl. ..1 .>.. |1,1.l Ioll.ol.'j| | or nMi,|....r, I.KO I. .._. I .1.I wil( rijrp." HIP', v/t.ri-l rnw ur 1.1\1,1"' I ,.. ,. Nt-tt Ihl'all., ., "' .
1"/,1 I
k ilallvalM
,
'I 11".1" Ulk tin llm aii.pt' ul |II.., i Ir4| uiul" .vr Innilillw : p'"
: tin tiliturlal\ |1"'lfe.i. l u.r"l. hI"I..rl.I., .. In HIP JmlgiiiPiillufllip I bia.lu'li" .I.M I 'ulus. -I ttlllkwlI .. "1' >.|' tilt I'l III.K'. :: l.ll.' ''I| .1 f.
-
'I I 10w.1 ,i. aiiiit rur Hi.' ".liVMIiniiiMin -. i ami baviuK h..1 I Hu IIIMIIH. t.f .1, iiiiri | I |.upl,., aul aiiurtlin/, bu.l.,. I ..lal.li.uiiK' | .Him ut .IPNIIII, .r> ".IliuI1 ,I '4lliHl, i f ( I' r '',in.Illl .... I 1 I "I ;. : ; ., n" .
\ hi* ,h.'i l.i I hiCbaila- i ui Hi.- I PII trItjtllp ::1 : I ." >>|'r;. .1"11|lv al a ml
.
luwUI .II.wi"I
I.I,, i iiifuiiiullun. 'lbu.1. I .. Iba liomlif .1.'I".III. 1. ..I. il tin' i.u i In HiI .
lor. 11 ul"'lli" new mi" .II"h.dll.|" | \ .1'| H 'Y k.iialiovk.-|| .
i'l .. I .1", tiniatli, 1 I I. 'I'll. I..tt.llt -I,. .. |II"|, | .. ... "'', .Ih. Hunan ,
t-fth.' ulilur ,
: I >
: | '
> l i 1h.'. in\: \ .(* a i" rem ; ." M ntltiuuiilt, "i.iiutt, Ibtv talk ,thP f lur .hl"M I. 11..1. X..i.I. vmpauv 1. ... | ) 1'. 0,10''" .. ,", "1. "e 0 1"1..1.1.ult" al I i .
.
.1. ..r l i. ..1..ai. ., K. lit I. I..f HIP I HHMrki aul. luiill ,. I r: l I'. > i I ikn a.i:I in ll in.i .ik. A ti viii !, ., .u&M ,
III <
l".l ,iluralillitv"III lul llhunl .; i rPiHirt. .1".11 'm .. .. I : ; :::: ..
4lHnt a 0'li.ti"II' .
Im .11..1. MM .111hll. IJI. .uflli it-iil. II uulit.| .l, 1 .1.,1.1. I UfoilhiI f ii kt-1 an I ) i.li.l IIM mi ini : I allikauilailt al, 7:11: .-
-In. lukpiiutii.il.... amii I..In .. I* iman.. PXII|I" .. u, IIPIV Only Ihi.ii.mi.1iina. I., ibalI 1101. fl' Ihi. cm up' luiuinuiiiitUo.l.l'.UtHt. ,1 : :;' ;.":i ;:' ; : : .: Jatk H>tllk' diilval link "
I I ...lh.I. I Wal Ir Hill, ,invi.illt' arpllu I : ,, ; : II. J :.
.,., .. ."..Ie I" .r'r. IhH bave Itartiuil "ill Huir N.M>. .Ii......, .HitI "'1.". .M IJ ,. I.i"t 1'.1 '..... :" .' .:: "
II" ; I ..
ill .I..| / .1" f"i.w IJ.I"H" ill !> (- ', UIP.I, ,4,1.. I ill n..I| ., i iliHiai. I,I. ... .. .I., .. .. k"I..I...hll I :. .
: '
i> a ii'rli i fit u. i-ntinlt. I l.utca in bar "1' ami at |HII. ,i I giving .1..11.,1 l ), .)I'. uillilala lu I "i Kill, VI I U'l |. | |( "i.. \.|. > r. r" 'I.| I', h.j...U l.v.lUrll'. ..,,1..",."... o, "..... ..", .. 1",1.. .< ." "". I .. ""ul., ..0,.;... .' I..

I.' 1".1 I I Hit' olllrtof, lluM huI'lu.rl., '| '1 Mirt. prati' ujriulliki.i .eI ,| ull.gr.Jin .. I fur I), .1.1 lit'IUIP. I l'n"I..I.| ,, : ,,. .... ...., I' : .. \. ...,0.11. ., tl''
"
h"I'.I..1 IH >u i. i | | I I filingjam 1" .11'0 f. I" '
: __ | ..1.1..1 11'.1 wu-In.law rp.l>lumit llm. .1. Iu4IHHNP I :. .. .. ..1 I.
I, liiur. Luinpanv", I mli'r M r.. >r Ibing. ur tthl.ii I lift- know ; ": :: 1"I I He 1..1..% |.< I I .I. I A"I. ". .. ... :
.liim) Hiuiiwu.1 r I '
| "r ., I" i attav nit grjml- Illtlp lltllluiutviltillliil.l. .
4iii. huilM. >, un In- .x..l .. HIPV wbalIhiybatt \1 Li"l. 0. ,1 1.1"lilI' > t'I..I"j. .. '' thai, HIP, Mplilialil. llulil, .. ..
I. .1..1 I rutuii ,
lo.rli.1 ..II.lul | f.rrw-piil' lung, hlcn brail" fa." at I'llt. .Hiltic." inUiil wn of Julin M I ..I 1. ---- !: W HIOHI-.- >l.luailaUi| al u
'..1.., ) ln-ai.l frum, ,'&,'r.. I 1..I.rI .,.1'0.1. ...fl. III \\ iilifllMuii, I it...I 1..1. | .|..ipa4.Hit, nlir.i, ,in.I m..1 ..'.imptnuu. 1 X.. '., 0. I., ..uillwau
------ r wbuli Ibrt I' W.rr''I.,1! ." :01 I Illiug clipau.Jnl I IMiir uu.1 l r > llirni._, I wl (. Irir IHII.II. .In ,i N. McK. '". 'him., .i aii.l >hv|.ma c.. N..
1IIIM: : \ Mil.III I'.tl'It.l ., | Hi.rral u.I..llu.li'l' .11'il.'I.'I.I".. I itruiv" HintiiHi.ltal OERT1NO .ma lu .at auuak. .
ivum* IH> al
rriiivptla laruv.iutk ami, I II Iam .V I.1| imw .u.1 I 4i" iv barupi .. .\. J llu..... I I.I".t ak'lara
l i* '! liluuil |,urllur ami .,.11" a. ...1' .1 "'lt.l, i..I..I.I.'l.i KI. ilray > maiip.rr .pailo..k .f. ipai| wltk. liillniin HullHl anil |" -

a' itui .'VPI pUi.r, ,| ulihln,. Hiprta'liii own litta, .1.arllr. auiial I pifpan.l' uuk' I '') ..IMul |. r..r..|.. |1.011'| .,\| |1:1':! .t "'!| .| ,, 'h..I, a uii'a lul .I( rrp.b ', 11.1, VP/PUI.I-I' |'. 4uj briJl. n.. ulIII :I a y i I TI n .Xt .> t.i h .-.1_ r. '

Hat 1'111).11& i. Hcitili. .UmliiiK., Kriillilii4i.il')'1"! "'h' ami ..InIwilnipiit .1,1-1, _- .t ulllH.Uptiteiu I jiill )" .,_y...M..<..._ I'll.. .'. 1'. M, ll1'' '-t>lht'" ".ir..'."|llt-|.. I i:, ,.r..lp.l ..11...> IM..I., aii ulwataU Mttnt .I I. I. .."."... ': :. :. "
) I "
I.1 I.\yih..f ..1. l.ivir, ll.l-. :;: urliuarily lu .:.Ulkiujflunlra.t vu* an.l "u utlwl tluau.aiuliu !.! ( ( '.>iiiiul..iviiir.. will bu4Ibtlr 'rntf MtiKixu. Itutii be fuuiol .n ,H* 1.r1 I ..,. .. rtH.wami r .... .;..1'11 I HI.la tl> 1' : \ 1' -

JalU'l'Ulolllll', : W.. I'HIP liftlpr. livea ami. uur* '. a .,1101 bclun iu I.> Hi* ) .luuntbly, inputlnif' uatl, 411)1) klv rli'p,| by "Iluh'a I .un... \VKiiaraulpv .. tluu'l f u I'-lj-1 li. r rp.li lUi iK '1 il..I. "....Jut.! |I.... | *rlullkp ...>. ''I 'II )\::11.'i\ -.

". '. .' .ri.." i ...".1..1' ,..r.l. ur .HIP ".H it bum i I Italian, b4ik. I'atarlua :' tl"la I, ..|,I .ilioalu .1.11.I
i. 'ii wl.'Yrn"I"I..I.-| 11...II'I..I.| ( ." ,"V" ..,1". 1,1 j .I".., bit iiaui, .. .\Hi.nia \'.n...mlI '. W""e.l. r'.1' bt..U. .V. ll.XI,.mUilil l I'alnMjiianua .1." ln'il. |I.V...{ I 'lit k 1.\11'1 K .:t'l.tI : J. -M. THOMSON

mil ur I will alu '. ility .1"11'r, ami tit-rune a* f4r a. I .In yuuig 4uwu I'alafun ttliarf, a*.. Mlghl. ".I'tr' lu bailii .. i IP.pliant r. .I. I 1..1.1\I \U l,1" P&II..W I| Ibortxtl ?" al,11Il" I \r.. Mart A. I'ailt-t' ur liiHkbauuui k. ,

I"U.I.li..II"1 Ilipir al'iliiif. 1'un.i.lrN. r .ll. In a 1.1111.1.1 of tlalPi, .. .lunrrt la .HII lb ilaik, ) ""...' |li.ir 1 I I'a l\ .. '
| > w.- nil hHniia
I .trli Hitler the J'.I.,11.lh l"r"l. il llvnllt Ml .,.r"I. l.liij- "..1.r aI.I.t 1. > \. '' '' .
...r kuottu. Ibitrail i "11"4 I. "...1 .'11 .h.I!" .1... I,lib InllaaiHi. t'f |I.| ...anu ...l 1".1._ wllbuut .....I.i.l. Ibprllniilur ll.. .l.ral.alUu of I'u.l \ airauip.l apt-4. fur .alp HIP ,,, .\- an.I Ilium' bill., ilai, |I.|, wl.i bilm

'* mil.wl.kly| rvr-ry, bultlagnar* : 1..I.lhl"I.I. II/ILul..r.II ..ml l lo .wliua l'I."r.,.i. luWillb.b- >ulltr : i Ua.ter' IJh'j.I... .'.Llu.. 'lum "r" v"nllntl>lun>. )I.11!|_ 1 lh.1..11'1.. | ,liian. oul.l (IvauurviUr "a..u M.. | .,..I 1'"ld'I" _.I....

il''. Kiv* "Piilira Mill.f4i lion urifyiulnl I ..,..t). .' vI" ".*. i tthaif. ami ." lwtH4iuaii, ,. l lbti I bavp, ..r.y..I." a fell Una ur lutuuUi. "v..II.1 I l.hl'I.I.I 4il, aonia. .uli I :.i. Mi-i lifr wa. 4f|>alu4 ul', uiilllin

..1 aicn> ,....ai ,, IUIU4. Mill: > rur -" .I..r 11" ..al. h. im. in,I Jpll, wuli Mi. Mltr.tprI .1.1.i ...1. .. t. ,j ul a iliti.luu 111* Inl. .!. ) KUrr. ." Hu I..II..I.t ... I.r." .| I 1..11. Ut:: : T W
\1.\111 I. I. I ."'1.1.1. mt mli, >' .Iwi lur ..1.) bt u .f (wnaloua trtrlrptl 1..11.nl '"i 1'fr t K: IM" t ur Kin.'. N.w : : = : C:
i riwrnt UruK MorelUISMI'H .Ihtai' Ib. '.1..11..1,11. bu. iu4iialllil I K |larki tijli who.obrarmg .IY pal..ijl. 4 ml n.luiiiciailurIUX .. 111".il -. I[ 1'1. 1..Iy", a hfHMiNiiHiilHj II I & ,
HIP.rip. In.uir4iai.lr. I'mi4 aWn.p Wa ,. fur I, It..I"I.. ",11,1 .I. u.1 b I
%tl |l|. Ill-Il.t :. aalpin' 1he> |I.irntiPt| rrtiiH' uuI 'im triu| '1.1.. i tn .> ij.ti. IliaVaill'tllulllluibaiu ,II
.. lit I 11'.11.ur" l l riwii. a ,i..u. tlpiiwralualwtu H>* btai,, an4 witb lh. ...i....>. miHlakra. ..IP' IU4.la .. 'la .1.1. u.. f ur a UIIIMIHI, a huai. .li.|| al,* pr. I I....<. an.H'lgtr.ul 1 ii. .. f.1..., luu* ,I i Mi"", Hearth), Co Ug 4 Pott*. I

!I..ru. "...I"lod'r. | ,0 .Hv. : t' .,.. .f ....11. ...f., 1..1.II Iliatf lrovi.1 1 i.rltilptl' ,u ptit Ix. \ .1.1.1" IHa a II 1.1.* .. tuiupfli' | | | l r..I., ..hh'l
| fur th uf I'IP ilif| urgaii.iihty I. full lla I > bint i iam l.t.I..t im u, *| .
,
'I. .
t'bI .I. Vl.IIH.I. .
1.,11' f.I..f.fl fl '4
tlnip, |I'b ku.l him ami laii.b-,1 l.liu.ali'l _>'plpuf Ilii. .lly lib Hi* !i k, I haii4iiip ul .brimur i Ik u. ai.4 kalliualt I urlaiu"A < ..
I. | .1. ur ,, a .
'ii iilraiita r to br, a. I II ha* "u/u'; .1.11''' 11'1 "o .I. .11"'. t K:. lint .r.1I.r.| ami ( I tl' I

< li< |".l .:r,.ral t'il.| ,int.ff .'. unl ) "I'| Ih. a,ai,...,, )' ".. H-,* ....r. .rttr aw*>ban tuMi"It..II n I.int-oVliif, tlimalv.lu Illl Hifrc ml uauiti.l.. i all .r t:I I"" .Ibt- livajpwplrr : lake JufUu. Jut.. --. I.'".".. Il" Mtirrt f..II.lk.\I..1 I |.1.1' <. ?; *, iu 'x-lf i I
Ikr : : : au.l Hwal, ulla HVUrI
> ..,, ili.ibl< Hmlurtlir. aii.l ll.l. ian l.l Uilunfby ofur w. .,,1.,. to..Iv ..,..r 1 all r iilipiun.i. Hiu. n>.|wiiiliMK l., .>iul ll | J.I.p'" 1 i Special Master-S .
I Ia ll i .1| .
4H.N.t4t.i.Hrmii u.
.fi.) "11.1..11..1 l.....a I run Ihilna. Mria.llamly Aiiua- |, \,1.\ .\. I Iliwib. a full, >'|1'1'| oflipuninc llm KaibbUMr r>.I.ue.|< Ir t gtaal i.. uf uit ,",,,1. t L..I .r.I. r "I.k.. i 1.,1".r.. .41. .. *. A.* \ ... M'ti.TT.. ,.iallbv I 1..1. KTAIk. > IH'lilllt

.I Hi.l"lu .|. rii. virtuo.ifIi llnllifcin: .r.'II., 1 li'bv U'alprl4Wi. 1..il"I..I. I II .I..a. : ||Plull'| I ...'1.1.| | : liu.aiUltxpria | .., tftait. 4Mtiait I
| rnml. al bi* H 11., uy II l.ru.t .laii rI'u ..
b.la olItrotiii. f..I. .. |
.. I
'mi |1..1.1) (hi. 11.ulil. ,1..I.. Ml. y, .. It,,,A (Cort rui.Mi I. N-IU-t *<*. liUlii.gu I | ... ... t I" l r any I ,1,11,1 u.nnrUiii. .,11. .., _'I"'lh..U....I,. "hll.1! 1 BY ;"!.* "' "? :' .
All I. :
.,I, f.if.vc/""." ,, .. IrBH Ilillira .. uilt .\ ,..I.ial ami uMur* fraiu. ul (Uiliuail' .itrtl. .il.) ,lull authoritylu 'll H.p : IIHPlk :, : I .. ._ ___ \ a i-.ultr ,.utu MI.1 .> < *.r i ...MaturM,HIUt, 4uUa.It. <4 luu tu "!

,>"'i" will iialarallrluMiKlvviri MMIIU |.|n-4. Ma baar uul UUPUlll rfnuw'. .. Mun,. J.lin. >u> b of .iu> ,.oi..I.. 1'01. I II > .i .....1.1.1.1. wbuli.al,. .k.1 t'.1 I. W \ |1.\| ,r,.||.. !' ....."H ,' t./araiiwU J.M. .;
.l4lltl.* .I .1".1..1 tuu ".a want ur ...1,1.11,1 al.tftt I Mi will "h." .1. |'rbMrla -M.I.l '.* ,i. ulalul' ,, ami A. \'. lruuft
'r mil licjllli.ami nirfu l'i. | __, .. l) | xra.bb| furtv ibp I..MiHaantL .. ..,1.1' 'piubtrtp, l I'aUlut .'.Irntlur .. LU.
_. 9 Muvl : fl : llpMrt aru uVlPiu4l I
Ibrr ajrrbUH..1| I I. ait* Ib* .ui.rl, I ., ami >' | .11.
Mi itiuul ilki' i 'nirirr.w.i I nlHrn ibauka l ib, geullu-I 41 wl..I..I. a I "
'
] | > Auau
41"1'1 .. J I'nri
I. ur tbtMi un ./.o
I rruirjf .1""II.lall U' | lv, ,. r Hiacurkt-r." *f ruuimau. ,"J ..,..... w.'II. II. ... ,. I W.I'.I.II. HUH tabu Irraleil 'Ibiw la .kjrriuvlouTV .Il| l| bjrk .i |1'\I..J.. ,.. :11'.II. Uml, "lluuu.I .. .,|. .ilk. I.*....'o.Ibi._.

,"noiNI. '" M* ll rrum. aipl wky I b. 4 rrr.li lul tif |Ilr |'laji,4, lutlltlMi.u. ., I r t airvH. ,. .\ ('' I'kloH Ikuul, lih'lAr i ur..liMHUr.UllM Mbf IN.M.
1..1 fluu ,
.11..1 i | >|".lci' & ) 'I ; '. '' .r '.j. .. *tMa Mil at I'takllK .llrlkHI. Lluk.'
wa.lahl l.
1.1. /ara8u..a Ilr.fl. .| rr.pim.| ) .0' ruuiu | writ ut .
water .
'
_hi I' ,1 r1 .
>r f ni' i .
n.INta, lath* IH-PMIH aUrgr { I" 'I.Y'1" V .U.' KTU .''111.. .. .,1. .t. .t .I.t" .h. .11 .. ., .
ib .
01 wahbluy, rv. ni. ./
.
IU riRr 8",1 "I'iaiHM .
uu ur aaa yuutl l I rt
le.I..r. .1 W K adu a..1 b a
aawwbl Al" J.u ,i ,4lv .Iii ibu Inl.UUt
) .. r.iuuia'iih wurhl rur iwu t
.4 MaU ., h U IUWH clutk biiuf .f- .. w.l..,'il..1 I, I tMiik raaa. Iklny
Ii hl. (
i "U.l I. r t"t M rtul au al .tula llrolh.w. .
.
'
It U. .r ... .. 1'1.| iraI .ulv laming I I.HI> ,M|
.,11./11. r. r
8.1 *
Crawui
Oin, ..liu1J' !. g ) \ Tit m.lil wat |l.t"11 Ib* _. I 11..t..k .u..I.'I. llhrviu, > W..I. 1..1. .
xs, au.l al.ual U Ca> |>S> Iw' U KlureUr *vi M.rpi, l..r | ; .... .
( fl"O''. Llel D.1.,1111 t.I.- ...lir.l. ami b* .yua b* I. Hit vrwul > 1..'. uf Tr4>l. _-ilug ut|,.. Inur Ha*.!, t. bilblaiH; I ,,, tHI\\ j,: "iL .1|"rra.I<* I IU4ma I < !. Mil VrriMs

1..1..1.,1'. .of. ..1"1.0 .,."r..I., I""ull. .t.1 llial l'ytut.1-1"1. al) ..I;" U. '. Wa.la Uy IMIW, but up U Ibal nklu .:rHMU.ua| ami | .lnv.lv--urp.' : "a. C.. I

l r..h.r" a. 11.14 111. .,1'11' bmUiug !r: iwltr fur I I' U. l'i' ".. ., U.I.ri.! .. lima Ibar* war* MIM |I.MUII I.| 111.riMMn tibia, ur iiMiy rtMHlrut| |. |I la .tiaraklr,1 .. ...1.. rrtiujji M"ua INtli.b
. .Mwtar4'i| (JruK ritor* .. brllt* 0 t twUr, au4 baa l ,| |H g,,. >?,{, | iU uur liwbvryur !
' ullar4 l4 .
Ui>i Mrw. .' ( I Turuipakbtg* ."O I.. .u.. .1. aa wilji a turn uttit Ibal war* HMHM> r n fuu.UI. :vb >" (W .iMIlH*

l i7 famUjr ihiHiU ". bUH. e Ll'. .kI'.. .. .1. I I ajiUoJ ,..fur.!.al Crnuanl I tng' I. Crarr uf L ., re._' r.....'... be.1..1 Jottl. .alllaf' ._ waal ..1 I j j' |i r bu..| ..t.1 bC'l_:..J\.1| JJ.J. ..- .iialMtlbUglub, furl' ulbr aaw irauol tllkack, bum*
W.I. .. ..,. ... S. Il. J\li W .I.I..U.I. nllvr/ Ju. I


_\ .-. .. .. # .- .' .; .. .. ., .' -" .. .... r,....'I'r" ...... ..... -. ._..."' ... ..-, .''"--., '''' ..."...., .T.<:Y.---.r1"...'\I\.T''
-1 ,

.. .. ___ .----------
.
h u __. _ -- - --- ------------ ------- --. -

Iff.... ".11.. ,,.,,., ttnpn Fn,," ,'; I r : tab. J dt" Is, ,
EMPEROR 1.I 1 I til. n.I ... ,. fl. I..n I Il, H.- w I/114, : ,'Ih +n h." .h .ti Kingrtniraiirikivlm WHlbn j : ''I'll :
.. :,.,.". d l '' 11 '.'
i a .Mt 1,1", ,I"lain .>.u.I h K's. std.. .:'Ifs.. '"-U. Nrl dt INnlnfwlwb: ,.
..r "I':. .. .' I. ..1..I'.' '. :'.i I. en. n. 'h 1.f.. I"tmlI i
I I,, "I. ....... ''..wgI ',,,,, 11... I.,'." .. Ix..l ,x117 "n.- i iI
Sketch cl the Life of I ."11 It .. t."u' ... .1'10.. "t l1.1rbn "f' d"w .".,..nI t.I'.0Jt. I,
(. Nnf.M. u .4 ".1 a ha'la, t.., ,..i'} r ""r'' ",,.ii".5.h. f'0. [ (+
w if many's Monarch. I nivort fns h,. |* |4. anl rfrwnathr-n .. 01''ibn Kit! | Tba. .nr 'I' J'' "'t 'ri, w.rt,
I |l TIa (I.H-rf'll I >.*. howl ...Ills.. .....I.n...... ..itla oJ,...wlnnrarrlns ........ .A LA.TESTASII }
r ... _.jh.. _.110... K,,.. i* IT" tb. ".... ..f "" .:: ',n.... King .rirw .., I .
.. I...., .-1 .I. ,. ,, .
IHt'SSI.\'S ..n .ull .,1 *. i n'rx..1''Ih.. .> In rannrnf. N'ge b'gun
} GOLLUIN; (} : rn.'m '.0416' J'k'.bnrvtsnlyu"w. Th ,tainm I........ .. \ M...ill n.*r I arIv ... 1 1(1s
f 1 ....1 R.. 110 .ns.b.4. n r r.Mn1.Ml in uv 4rLI. p.... -T K'ugIlllain :
run "4 NINIn'H., n ."id h',. .n.ird it n.h l N'r. I I',>r ...... Hintth
h.. "niHrntlonof ( il ,.... I'.... a tinurrml .... tlnnv tI .. I r,. hill 1 *I.* i x .... .. ,mnt, n tnnM>iir.l btth -- ; ;
]now t > .. >.. Hnutb Hrrnuin ...... ,. -
I !Inyrad :1.< w u i" |i|> M ,1 l il i. -a to "ma nubs of
Wa ::0\1'11",1.i ...."". no. n rnnbr'A ,tAr "I"" all 'tfenruuiy ami |im.liim King WilliamI .
i ....... ".*..... "...'.. ..r .htrh iiI' l'i un.ln 1..a1r r.rJ, nult.l tk rmmir. IIw
,. uw tit h..l I F'.a1r o.n..1. f .Inirr Ji.:m lav In Kl whm th ( f :* 'u 'WMfOiiS-c,"

.. ,Ib.In.un.r1 r.. ";.y.nl.d, r.... In tin
h".. ".. h.'. .. In'Ae teen I'' IJ"'I' (,
I ,. "" ....... faintr I* n Inrgi .L..... x1..' Walk .n non > TV&M ;
ft'
._r- frnm h.pl.n' lirffNtatrrlitn 'j IJ herd .I'd MOST: :tl\l.tJO: T.A.NTffEVS' : .V
(1(1I t. e'Iy rdrr'n I. '101oo t'mm.
1 h rN.h .***.*.* and I. ''I'(1I ""\: Ilirl" .,1, ", I,'.u., XI(' ..,.1 :or...,..,* 111p. {iV1T' ( & *li iftHt1

......... I w/11 111 ...... ..r I -f tl < ; .mi.l, In. .v 11. i...*.. .4 trenwiny. In

Inn .l Ihr I itl** j I ;' tklwin.. mane. -hh iniK-h. cm tinny: ....1) *a 1.-. ,r ..r"w
Y : r ;
of Lnal1 ab ) ,-( .

... ,.1",1" I -I -- I '''r px* 1 larb.nnra l/l ". ... -,-: { ,j I -l. rAij a- /i
I
\o. !\I.\t.\ ., ..3, Van IVmn hn.1 : I' !"' 'e"T

iWlT d,.,thnrith work lnoi,wililii_ | ; f#; H \ S *t*
.rmr. t 8....... 4.kd&-. DD wilntatndlir' .. I ; a i t\ i t **"V_ !*- tj *T **rr't''i j .*.LL- '' j-** --i-fi-n *j_ '

Twomlhtr, |>o WM' lift- .' | .Iwh, ulnidrbt' & M ".ill i : .--F" fJ
Mnulm uf ::1.l 1 .ucxjn.1, or WM N M I 1 .liJ.
|..wi*01..11.-1... h.fl tbi' hrninn< m*..f :: / .ti. ffi"\ l

'r: Jnm :in, inn WM 0.rM''_, M n del | ..- ; ,, H. JM?Ell 'J? Ell & CO.
The ,. r
fiwtiiui :ml': IIIIMX.:in Pru-.l \: ". ...,., A : ,
dmvet. lu> rniir Ji >l ,lutok-1 f1. .I '
I I favor Kni Wllh,,,,, Iwl. uutiuV.I" tu i :: ;,;. ,/ .; i'J; I N IIIK 1 : AltlilV' : Al. Ill 'I III: lit Al llrl I.

' ai.1.'I".t l him N....... .'...
1 i
thxirar. Th,' rrn...:IMI. WM* itivitnl 1 ; ;",,'. Ti HIM wu.l.rd. "t.r I
'.o..n'...' no.oiiiniAnVd I to r lito'.' AITu ncnar t[ fl Jon.co.colo.:: :HTlct..,

I't frlnoi, ft.. Kinir1. n.n. and Ih. 11 I 'lnunnl>at". vmininkm. th it IVii..In j
IM-I: hrw, I hi... nf'Yhk. llmrl I'I':: I r wan nt wnh u.l lint" If I tin t "I
I 1 :; :. / :,, !'I j1 EJ: :> ST.A.I
,1{ k. tlw onVmiw* nnJ n>vnn>>l AHitria In rim k'tui M, In rh I HI. .
, Ikinnnla, aliflnt" midway, h.tw. u .. I I'r | .r /In fur i.' "mll. rr.l I '4.r I It JU'i.
mid Vi.niin.i. uliitb, vili\ .., .--uli ( R.. It .H.iiu.-l' ru lot, rl'or Flhj. I Sway'' Inml hi NJ.| ..w w |1.' -:
br towrr far .In.. ti. .., f, bdllrmnnt..4 ". h.tn, ... AO<....lI\It. wl'h.. tin) Nn.U.ii| imnl.K, ". > I nxN. AY/'l5"
Urn UM two larxi-1, .w, '- Uiat .had t ,,,,,,,..u.,. l h Mi.<. 1..I nUHr) '"rope' Ii",it N /Illuun" ... .....
I t Im-t .....! ,.. 'tog na"' I othiY. Th r t 'lu tbs..11.p. ...1 l I In1u., I.'ml a <|nark r of a million. ..I n.." lu ihanvitfi. NNpd..N.I ..P-uuuulKl I m'nl I.... Id/ul 'Ig b... fatlillv rHnTtlth I I$2..001BUTTON I ION
nnd _.. b>d.vl I. Ih. ,...'' nf I-utral" I '" WIIII"'n"' lnn" ,.'il I I..,."pM. t... .1.. xluxn./d, i." !:mgi I r > ropn (mtlw \! 'tbuf JuiHithr. King .,, I |IwuB.wJ! ho,... TI.'' Kim i<,|..U..Ii i ;if thm I ,IUHIII ti t i>.iVHrt:l I Inoabvlltnl
nn.llo...kioniiuanlln |>",..>a lan' Ik.>tH.| hnj ni4ilii' r lln.cl'V i.'ir |I5Xar b, I Th wall WBI Ining tnn4l.
i' wrattenbnl"IU.Awtrt.nr5. ) i : w w6 a A"hN.I I: : ..n1 b5.: '..I nhwn: pulntui::: I Kin.11., \Plllhmi: : ho'::I Us:,. all*

,! I'rrrwn 1'TI..of I',ni.ia"".. 8''it )'.' .. I{ PHI IT .y.I.duu4ully, i .n4ullv ".s' r<.1.1 na b.Ix.4.'l| Ibm fron
(. bl> d.>W.m of to. arm) up Hut' fearing, I i : bk. ;nun* r:; 'tnniU.' IIM.I i .'njir' Tlr A.*. r ii'' attn..k fn'in IW Al tJl.TA ''., K'llut. *' | I t..rlnl .H* th.. I I..,...:aa Kirui' wr I I ,.'i.(,,'n 1.... tin.IrrUiklng, nf n.....". "...,..... g' (' r
IP' I! kl antkl4UV. .| tli m llw h..' ."I.t""" ,| 1 lu f'.Tli IK tin'' in. ,AH. f'r *al \'n"H' n' .k,, a-Hlotv. m.... fn: SHOES.
nun of July .1 I I"", burnt frrtb with fir ... ,Iaw'by rtN. Nnp.b.n ., ,It p'ru| 'I/i4,5.1. h... nv.i..... Tin
, ..>'uiinJon.lur; .I to liok. down npo| tA's I< .; ,l, ihr. *...* f... a foil.1: /**,ipc Wl M- I I *, > 'itl I i th' h.-nrfT' rikllrnoJ
I. ....I ...n...... and' the' Into nl an "ni|.In' ,, .. .... nt r....., hi. 'nY.OI1. .1111,,. i t ;.Ii.i;: : l :Hlnwi; : :'ftlfmn: ::; lurtinMilb.tit : '; .
a "'.1c1>-k tlH Kino niuuntot b... .k.*+ : ...'i'... |I4n'w l I",. ..-n'In.I I tlial.mrl' I n.rt'.,. kli'g tl'Illtnln'nunty' had' fmwhIVl.nnir _IJ '_
nrlr.IYrgnM.ndbnl rk.A'r, r .... 1 fr.Hii Pmniv, thnt h.. .honl, I a f i',<. la, I i.' i, hiHl I..Jfivl and tukinUMttii :
.n nliniil run' ixnil. I .l-h N' .... lrlm. 'Nvitnikl ft"ni, ..v"r Free I. .i. MI .eK ,'I"f A.5. usitd th.' w rti1, M?ta.Muni .
........ Wweh Iwi got. b. 1-- "",. : ...n..l IMata' 15'r'b.. ryml'k. Uinm I, .,.,.( .nl I Ilirt.. bed r..|iliirM "' 11\(0- Wr r.s"fi.llT| Ih"'.. ....)...1,, (i."I...nlir Hi. I I.xl.n I, ,.ill .al wry li.rr M..I I

h.. ..IWldtnn Mud ''''''I.k.. b .'..'" .. I ...rt'hniu.' t1.. porttinl'y| |iri rnr ,tk I >,,,., h ki..>Mi.>v.,. had. (nluid two .IITOYliMim
1,4... hi Ih.* H.J.nr'Ibrs|| niimum, "In I1 ." .. -wk-r. ..n 'Inl-t fl., ., irlv au'I hnd tmt.k. l a ar il'. tt uimnrr &built al II,. ( Jill..lllllnti.. 015 14 .
I. Tbp. King wai .nnWp.u'nl| ,. hr Its.,..:: : | ''i KIIUT. urank.l mrrral n. ;ilrn.fcl.'INI frawit Tb. fen
.r Vm M.!'.., awl \'onI", .. on (tin. war I : ;ft n..f: .Ml., tlw rrrn-h i ;;: l I".n" n..ar 1 -'uil nn ovartim nht.r:
tho. iMttlrllt. .M. 1..h. B""lit hl. In'I'I\ I sir al Eon r>..tattv. to, thr. ..K"'M'I| turn-I Ui ;IVrlln,;:; M .k Mlikiin. a.rorWnil >|.nl Tdd. ...mJ .
*.h ..ki ITJ.< IIII Hue KIU, M'hlug. '.orlb. : Klll' || IVllluuil .llnall. ),! r ,... IIN"
Mtrtu.tliwl 1'hi. Auntrliuu win j I .11"11''' 4' IIo'"ttl' 0. \\,..... 1'1.. w1hJraxeU'fn. << tM.1in .. I'I'If.ln
r tmiM hrl, and' hurlttl IMK k tl July I It IN ). .nix., 1rnD:: : i9T111L -- -- -
i :: A mrwpiinir .ha I lmant Iha night. ; :; Aiiur.:: wv ...n on th. VTOIIH: IIM* ntI 'r'.n 'full, C'.1"| ... ",,. I<>....h., I' ....Iknr, (10 ... J. II,'lul...<>.I MM;
f....., nnlin-mK tlM l'nn.ii IVttM ,..." .... nth... rW. .... tl. .... In "... I listsa .It. Irrnei 'nn flu Uran. mk -
.Ith ulm'nt ........ Tu. hnttlr rnwiw n> two ." thp. ;.ntkm. .n, .1.l u ,U end t'. all It. ,.-J.,.. alth.Hl h lllao.4i.| : Al'ALACIIlCOKA< ) 1'I
"'1TII vi lh, nilnuba .|>wI ....,. | |<-"....11->! hra I I..ilk. 'tot ninn. "ttk I numb, 41 I ".'". HH| l>,"llr. ...I.. und? a* Lowis Bear & Co. !
WUII" 1 Klwauil''>un aixl I."1<'" klnw !:,+ulntlon. und, .anlniat. tnU I an, 'Ii, 'hr ....11.,enl. Ik. ,4 klngi ,.. dk ( ,
I II. aiiiirnil. life .hi*** ..n'l rnouxl. bbs .w.kttl WMnniwiiui 14. ui..iu' .. rim njit T*" irtwiwd to M Iflu aln $$2.00 $2.00, $2.00 II
tiud 4 til tha ,..ltl., "...... Inilkila anil bur ... Kink. nmd.ni, nn untnrijl .I >.' .n In. !htliiH.UH.Mitiinnnii.IMn: t J I irNI-llAI-:
.' tniialxU. ._lani|<.rod hl.> lit.* HI. ."' .. 1 r the KIIIK. I.I. du/, .. fur .llxv.wnlltnl; : : | ; ; It wii. bb riwkniU."In : J I
Swan rt..,...... IMnnarik kurrM .," ,.*. n word vr tw., thru, ,,,,..1111< ', r..t r7 ",,h v.. rking, lams nn.. ,.w + Merchants,
I. him{ ami n.in mulling. him ur...l .h.l. Imt th.hub.. tint' binnn tl. 1I""I."k.' '," hlo f'".", '01..." liII ..
mnjr.1/ r. Cnm hnrm HaM Ihx. nm-nlnn till Kli f I'ft 1.7.n.| Uii. nt l). ..."h nuaultij rn ,., I U .,'n al flu TM U"'U'I'- 'I ... .
I liHiltirchi "lli,w rail I rl I.!. ...., whlln lk.l In. ThrM.inti/. In a f-r I winkat. 'w I'.yn'1w"" "iwk.l .< ..?*In, :BUTTON" SZIOES: : je + .1..v.
., .. l'r....,.. tlu hi, 'L"n1.t"r"lulu., Merchant I 'HIM: .
my ii unl' r llnl f' Awl i.ily with I wf.ii nt d"rut II i .111..11.. Ik- MmirTAIMUAII, -IrM
...-.".... ill. .I h. I(o talk ... th. 1(,'.... tl.. I.| ...|... "| .hi.|.. .. ..... *.* nil Un& nl..,.. }41..1.1 .b ,5.11n4u.lbel.nnu'Y .nJ nothing STAPLE &FANCY GROCERIES. J' .
iilllnTii'. TM l..ltl" .Intim' t....,)..... I i WE! Ismy I: o ,". that 1 have I p ntu I' ifU. r n4/* hjHiiH>mliiicHiiillA. r Amerka. j OTTXtTIS
jmt mi Crtiwn IYIIHX WM 'In night T. : ::.. on,. but if nm. fore.I to it I K,..... nltftio.. .. ,IJ' '."I",.kb.bmkn.lrln: : : ,
nUTon. 01* ,1.11.1! | l lijr-nuim CWIIM "" Ih.' hi"..- .4 i "riiii.ii. to. U. 'in 4W fnnYrfari. Wt.... bin iwrriagrna. Jil.l arrltnl We gnanmisw. lbnl, lbx' Hll'nun,. ,,.d" .0.l Yf tlnl.Ink u, .It ,1,1 1 .11',1 Mill( (' MOltF-J. 'OIAl''I 11,1, I I'vu" i hiiiinlino., 'k', fir \li| ."u', I M,.

nntliW'a l I..(mi' ki fall,I Tim Auiti.1. L' .Tin King. rH. .... a tnuiiii.wil| ".... .., ,th..
bnl llrni 'll.. PrUK'Utu" wnrr ( 7: ; .11"I; k> weld ,.wa l th.i.r: | + ir.lll.kly )and troutYnlh : unto" gins'rrrryl.sly a ,lir.l "I"l .a II'. tb'r .purr Ilu l5151'1,1.. "" Ibsauiw & -.stn 1 i ". I'. Wl 1 CI I ""i'I
wvwrv. \i* tun hatth rn.n1 l Aunt. I .t th. h. ,Nnyh v or' sbinlwl I ,111' 31.. ., ,
.,>. wm ..< to thr, h.It, It WM M o',.!,",' Tblhgath./M.sr.. hill ....,1....... I...l II. As "'. ,\l bn 1_ I, u.nl. BROWN.OAK I.IZLTO7tN. 1.VU "
Tua tliuwlnr. tit cununn wua "kiarl awa) b.d UrllnUIV. thr rriilnnhl.. ....,..i eel I ('klKIr.ti inns|. a ...... ra"|i ilion ....-tID'' l.ad ltl. It,. t....' rb... nrn lulu. ....; ItN I :
"'". d............. Ina ruiiil.llrwr nu'. '". or k.iinVh. >.. Kind Ullll.ni ar b... ln..iiul.l' rriiHiml thilrInt hub." 1'\1.\\ ... Uly', I 11'111' : "Jl All: 1'Nn.11'.LA./L1.. AII.\| I Ilil. j I- ,
m.., .......d to ,... mUi'.r.of I'rtlu* ..... 11.1 Un tun. >tn<.ni n...r Mm" ....-.... K. ,.'|1..".. all"".. In.. .".. tn auiuaiu bin. \I.'ll 11"I; ,
xrlrk. (1iiirl .a, Ton. l'n.w. I'rm.a wai ........' with Ins... II.. wnlknl I lu. |I.IU hand, ami thraw fmih army' lute tha. <. bi.twirrt.i4. .In ..Hnivitiy with th. >>4tyliiul lunnnr,. wnry w lt.'s Afulllla.ofc.rd li, ft,b. 14 !I.<' .H .' of I lit... IIn, i., .|.'.?..1. 1.r, ,I.Till
... IrhHw. Ill-nnir,,k. You 1 111.* in wauusf'4 hi. MHbHMttt: I
flu* Tba I rantani \ 'tmd un Irimi .Hl Ik. n and mhitMtli.M. Ilt..nnt .
.lIIn./ .. Tim, pvrnioKnm' wink n 'h. ....1 a* .br )MW.I alnn< tin. rt"Hi "*.. .5' -nukei. I..tan, .lay'In the Thkvifiirum null( W LYwd .iioll.i, I., ,h.. .1"/1.11| |. 1,1.I "
and not, HUiirk mvpli...,pnl UM. tuwnrn llnmuui larilm thren, .hu w,. "I Inuun I a. bv |w.'..1'I ', I tlpfiMl. uiy .hat and -'1'111III' :- FRANCIS F. G. Renshaw, D., tin. Ju.L-r. .,. ,
/...." ...'....., whither Aiutrliui b.... .J'T, > Mm. 'f..,. Kliif r arju>l his ".-...I 11 nine', a Ir-urt* mlutntl an.1 I M if I.".. 'f r..niuliro| '.itf "

y all Hm wen hurrrlnv wit I ".,'..10... I hn I''i.ifMkHW wa. .dL \* tti. kmllv. .h..... Ik .... .1 .'.. and .....l s\l I f,, I I Physician and Surgeon. .,r n Until' mill n,. in ,.r ,,|.1hi.i,,. ,?'. "uo1.,,,
.
I
rout King William tow ah.n. IU hto hotiM, M If hr a iltijiV 111. hulr .. KI''''. "I .y wrlnklm' uiark. ..1 I
ill.T> tliitniKnl, ) annund I him an I I. II .to ,I the Taut' stunt mug nnt.Huil' .klf, .... 111..my.4. . I..... ".r"[* I.* t"t ll. had .honod .. ;:: UMHin-ml b...U A:fir b,..m,, I < ....... M. ...*. .., t+kx ".." al.. ,' >I : n 'I'.tlt1ILJ'I"I'N 1n. ..11.1LANDS I l'P.NXA, ULA. ..L \. ,
r..-l.hlj| > .wl "4li during Inn I Any| ....." niMnleht 111> King nI'pw| r..l l.-f 'n I >i.,i,.. .if IU/H An ...IJo.II'hl..y..lIhIII' | .H'M I 1) ALllN/ll '111'\ .
: :
axliin Ui>.m ainl .nt>iikuii| L..mfirtin. ".. l lk ; ,|..k. to Inn 'Mnd and n4l I Hi.:n: a,' thin< Inn. FuriiKTly. .he fnHmiu.lylu FOR .
> tlm. wcun..l. A. twilluhl .."... ... that. nlvht' wilDhtrnialtKnlia. .! u / luu INTI.! whlki I 'iiaMiig, r .n.lit ir .r (;ilu' I Iaph
*/&>4u army >Inn, .1) Inthn old n.-n, "1'1.' .1_. Jit. ...,to...'inJ. thwn w .L' at'ug i'r.: iiiy > llu..I.I
IIMW UM ..., .....' ")ll.iu. I'"rtiinnt..IT .1.n n.np.1. Fill. WM In Mar lo (AUNtb.lt:". l : ; ",, .h'. T INnuan, ..... ...i
/ ,, .,.1 l *.Nell ..M trnniill'|' !' Tin I In II., f llowliig. urwft.xdhrr..osdn.lr4.L 8 OO -== 8 .OO =-..: -=-. 8 .OO. 1'OC'I\.S lH.I' : I PHOTOGRAPHER
,
.
r na Kh"'IIIII"a nn.1 hen arim K.srd nun tort ....,...1..1| In dunuji. u IIIK, Brown
\V. Philip
'i. (
: :; =:. nNf4 Not.t f'twwr.IH, INt t1.. It llmni.ui I..1t : I uu.ly b. rub...tnswlhl.Nnb "..Aln:'I5"V Him* tnaw Into atttwiiiUiI'.irinx wlutrMn Iron.n'.IU.II"10 t.'. uu l a"i.....I'l |/ I Little Home around the Corner
1 I.tn. art 11 Un r in".1 ,
r INU: I'.. .
t of IXa+,1 tlHiFiniror: |! fmjuaut' atu Ju.knon' ,.,'",ut t". 'Hi., : Ol 1"I'la : IKAIrH IX-
t '
r \" rrblxul.1 t1..i.rn 1; notkvil him vuryto.irtli.uluily Its,. n nil .mr tin. \"nli '"' AMI \ I..W,, ,\1.1. SrTI..HJiil ..
>c ,'I "l1J' ( ;'! "' at nnn.nl a).| -. I'4II)1175. '".lIll. I li.! .... ...' Uul | 1 1.1,!V"4-I| l)
A ,' Allniul.: Ik.al .4an:: k.l \lu.Uly.n't.of.:1: :: Ijili. .'Illlu irri. of I. I __ I All Kinds of Furniture.1.1T1'r'Y.liiii.I .

/)! l, Uw .bvlkw lu ,..... royal, bun .r-4w.vHi, 11.. bl"4.rbutiduKr. ', nunln, ; I"A. U A'.
I IV/fllCml.ij'/ a.*.. Hi, did lilanlfvt' inrtloni i* II U will nun. ,. r..I. and 1.1.,' .11 '
( r. A ) nmikd,. or (hy::l ':' lie wna naHralllkl hlu..tlwll.xlu"nlyru. I ,. ', I>TM'AI.AM.-I
1 of au Inllau athkto" Ik. hnrl but. unllil. .UlNHiKhtaiiy. w.... .. flw blllnl the. llnl Mir rikiHi r.lu.Me an Ike ....1..u, rlH-l.li. lu lul.tii.lli, ".' I'
1 L I.,,.n K M.K. *|I.'h.. .. tin. .. and
... tasferSTABLES.
two rhtldrns-v. awl daiiKhkir. lU Livery --
4 :;#*'S JfJt; t\\ hoof lu ... hH third ....-.....tiki. (TOM. Al.'.'. for llu in, aud w..a..iir Ilu ful.llu thai I '... .1,11.'I IW. .n1 tr. 'std'.,,1.\| : m.' I A.
::1 IIr..I. link ...1( nkirr.' '.H|.. 'h. | 'i I i"'I'''' ,, |"',1.,'' ,', al.' .'l 0.'I, 'l ,5lr
,.. Thn kUiribin uslrluln'nuthtpuf WlllkMU' Ti How I'm.. A .
ry i t : :: .| Ijirgit '.lt,'Hk' ,prlot I I.yak u.M .
lo | >
1' .lr4R' M 1.111.Ifr.b I kmi.na> th. g<4.1rn auiof It..n'ftheluudb' l ,.", | lv I I'Wd?
.
'I1r { 6fbl \ i Utrmnuy. IAH 'UAWJrnntllia ....-.', ""'I with | i.'I.'r| frLif.l.hlye' '
[ J. \ : Ht'cl Star $'2.M( ) Button Hho's ,.".1.. ., from im dstlf, 1.. I .
;- ; ( or the Fums ..f tin. r lmI I olloii' ,,,.,' fH'.l: AMI I' ''..:'.au.: -
-:: _\ |1nthMb' ''x'1. f tin. I
.. 'fmff'' John Orr,rearlmKtnn. Mm,S.. 1' .. .,. '. '01 In .
... H.ulli art .tuil.ii that ," NUy lart" 1 )
r hren a nimt InlenM I uffcr.r from (u.nul l lneuratttia .1...". hm'." ", ''u"o.. 1 .f" /

r L 7 .JI had lennltvn'. 'for ovrr oiKtAtlnni twenty ye IH.ira.rTornu. He..1 rue on A re eiiiull| ( .. good ... lb" .10..-. 7.111 .buy for |1u>. Iwo.IH nlullinlUuii '. rlr7 llrAV n nay that Y I ''i"I I'\x I II. : ion'r \"I oral i I 11'1,IMJ J. IJHIIII1S Wolf OJ

mown rmnri, PJUnJa.rl "' ''.1.,,,. .,... rlla ;;..... the nerrea-thut I I., .haj. lluin ilivi.M.,cut I if I x.l .",,.n,. IIHIH? ...\ '
AU 'Thank lt..L" Ton mtnlti .. .\.,. or vrn AD..Aiii.ttM UPI. y IN 7..11 I. olf .- tn the bin from wliiih they, .n wi ...1_ tkal Ike W.'k u.. IrMi I I...t.''.., rl. idly | ,.rili| ..n .1..no .lili" ..|pol..h.

Inn .kill lu bill, whllii ,bo ..WM..t <1 lr.li.Intlnl I lb.... utlkwn burn sit II.. ..._ .I emerge Intel Bui e,thit,,uc'A'ne never' did, him cuntiniksl any goojtlie of t'unu lylr, I.>IIi=.i,,llu nhi'. and I,. (\| | |:: |\:: : I and lotlu'y 1'11111 ( '.
many a dyiiid. luiro mi hM war ., lnu.iv "Krun. .kwlannlwar' pun I'l Vlj*, Jnpnn Buggies
..... ; m without th. "',.' mlirriipliiin, I II la open ::::nu : | :: ;\ : .
mtxr .In... Tku miO..1 l th" ha'II. ol H IHJ.I' On Aug. llrrnuuiy 'bail I I1 r.lliniK" n.'I. IJiin, ,* I,,
....wa, ur KuHtlicicratU. All tint wurkl I n ....., .""". .'ruij. 11. ,LN mm on the wittied fur il..Ill' 'I,> relnve hint ol the Intolerable iH.ll' )I, I I.ol.l.'orHijl, I, -i'IMI ix v IIIt.r.1.Ann. IIpn.'R I'NU."uLA
.
lna. Tha caiuiwlgn f { bail Iu.bnl fat ... Frauw.. .-1 ly tot ..-.I.... TIn..t Ir pain I lit hot ph".won. (.iiu-,1 d.'."... ., ,.. i an In. rm' C'.w'.tl./dl u",
:::: ... la relieve. linn TlwvhiullvailvnH.,1 Red Star Shoe Palace lit, Inp' ,'n" 100 "'R ., Nluidu .
duya lk Tha Provliuu |I'...hral in lu \'iMma uul ........ and Ibn.. Htniiinrte. T.... {).. I Ilinmann I : Millerat, Dm OranutxiinlH. raiKil f'r l.uIU'L.! :\, \ 'bill/.Et' ..T.tlllt.tltltsA. ItLn1N, HVILIHHIII
.
rainiml within ugh ul the city A (... ......" M..k.. h.d.p', | ...d fun iwiua ,I I SI Char,.. 1I.d.: I Now Orkann., whk.li lmui.it alwan., ... ...1, ,. .,,, j i 1''I II.P.I'IIuNE:. t..'. il., 0pll" nihua ;,
In Juk "
he did. They 1..1..1.. l |r.YUVnand lM.uiityIk.
InipiTUuil. buttliw hmk plai akuut KM .1' & kint'UIUiu' I nia.b. a .r..li I I J. -- -- -
-- -
Hut m' o<''atlMM w
A trmlir: wa> nwl... by *bo>a kTnu: ..I. fluhtiugtka Frwu. but unit thru. of tlM pain. !K<.fi"rv I Moulting tlnnediKlort I,. Ilnu. lluailUiiikr.f' !C. o. IIxu.I M..l. mi.l W'xllt'NI.I. ".r tin' I-. 4..P-'i ,
wig' ami Hobtola" wrra newt. V l'nu.... ;. II. ,iHMmbml. tkrni. |vut ...>* gal I flic .krl HH.h to an v .IMI.1 of hit'141'* | ..' Nel lnt..n, t '
....... wbi.b Auatrl WM _.|..IM. (.1 |>a* ,,"'ut 10..Is.. |1'.1.. | It .II. or note would town Ihcnimt fiarful puny ..I..K. Inn.IMH.I..I I n) Ihi, Ni.. ,I ItiUr. ;" l ? :! iia
Iwiro war. lujMuiuty In Ira .....u". k."|4 but. wtird, and a. while now he can blow' In, now; and wipo., nxL, Ynl ..,y IIII, II n ..1 IY ; I Maritime
Willuun' had ....1... fit. pruvlnnw to IkviiuuH a.<... M '1100".. bu face ..I'hou' ''h. It.., liar of 1".... .rid x1115,15,1. u' llw: N"rth != !. Surveys.
klniptuwi' rovuruul. t an ar c ol 3r\ililO Wu. tluin. ru. ...b.u th.. |.......1 cII.I.| m i. friuful! K.onJ. impure" LdXlnd. In oil: Ib.r : : ;, : I 1O_ I. 'J :
", ......... awl nuniUirtu. A.'MM.UM In..... I..h. '.....l Hun.rxr.nyngwwuln.... fur. forthiiunrirtrch ,.n.lunli.d, ( n-mult. In a 'uulnlh':[ pt.'lu'I' : : EK ;" a- I"t a =a P 1.; sub. ,.,...1. Ih'nlh.nt H..n"r", r r
lUluMl ....... In* |.iw lw3.j H_ the .... ,..... New .. will a.'Ilk I'w"Itl'r mid. liuH : 11'1. ,. .sit .1.. '
,> at bmil uf Hornian| Tao nrmka Orlr.n, h4i U n nn.- of U":...,. $$2.00LOWQUARTERS .. {t. 1r. 1'1 .11111f '"
,
awl bad. dtrmtrtd S ixMirM "......1"11'1 ..., >ufn.rera from Vxr.l,.I,,n WIt.. : fee ,.kko.il.,'lns"Id, .tor... .11.11. I li : -iHl 1'Ln..m.mkN III Wn"AY.Niuaa .....
d k
fug i oiu.rriir ,'. I .. ,
I....... wmit wild wltk d& ,Iliibl. k..... \\ I Ir A Nw ....'...'......' during the pint yi Dial hate evir l.ui.U I.. ; ; a''wd ..., ht Nul UIOI-IIH "..k,
Ikuu WM .....k To .-.. ... but hi ... In I....... M.HMH.. "an ukl nuin tn heatd: of from u:.r..t,' ; n.,;hi, un'I I bufrunddl'hl.'I l inn I'.i It/:.m; : II, t : !:a.sie'-' t IM- Nnlnlnwr| |.1eml>.,. I., ,'U.'n...

.bin. *.Ml grallrt.' Tb Kmg hlnu.If .. I rum-b, wilu n bI... unlforui, ,vy I 'tam bight \oJ tow' ."."'g,11Nro NJa wt.tondnnl 1.1'..Ir i pl'y"r, i. p .J. ". OOBB. Bnre.ror.
-ain iiiailiMM rUirranl l f wmlanittiMl ) .k with" wkiki. duM, with "D..buo.t, ra-km-' ',IIHIU' .bumlon pain, .I. I..1..1. ". 4'I I I' Nxw"J. i liar,'k I 1 5.1. .
lor nil p.dll..t ilTxMi. HM |>, ...y l.,..." Au<. IK thr Rluceum, eitrndingiliAr aiounJ h rhrrlsnJ.tenp. I". pn'itInI.Y.. n 1 1. .v' -
NW utiliuun, .Iftl II.. |M..UII' fn l .gan Ui ,.... nt tbr. batlla .4 Urar.lotM. HoI duwa through e.viv 1rrn.k', t ..III" and, l. hr aimpU. ,' .j I !! i JOHNSON & DAVIS
hla uiUMtuia, and bt> nuuil/ml bi.urty I ........ ly tb.. Crown lYinun Vnn I bone In h.r l I..... SOl r.1 an. J n.i .."p. .., ,liv MI|.1 fnt "ron, all Is. lr; : .f I ,
hi in. hlug tlM and Tb .. Vi.. U>... sal tb. Aiurrk. r nillu (I"Irl/'ubin..d attH '
purfKMi : I 11" All |>hv.u.uiu" r.n..J l to' .."... h. r, .. I. IHttiv' of ,.. I..r, |.\ 11|1W.\ ;
.r': D i- : : *
RMiM of IM war WM formation ....... Tin klu, .....11' oatd. ....... well .a. all reinedit. tv\. ....Lon.lnutlr ".'.'. .11., IIIumsXn. j : l : 1),1
',..,..._. =
K ( bia ld ban '
rtk iNvnuM un.li tu bad
nl
> nrlbiug
a ar I mint mr" tiu>uniiiiiKdi.nair, SliecalMon l ... .. "orb lidbr .rid, t TRY4 t' t H liMMIIM.i.OOhSl.l'N ii. i
.
Ulan. pnipnaral nu4 1 dllwl l b; 1'tu l),. Hirtman : ,. .ywuull k,imin' illon : .
,lu K. It .... lurim. < battla. I w"tn.'dllk. ".11" w .n i 13 .
.
rtunrvMiLitinii. of Mrk UV ..>niU.l .,.. UMF Ith&l; wn. ........ lu Urn chrouwent.rr1* llelr.r rt0JI'nnr.d i ..e.n". r... ..l...'. tt '""'.. H i i i AMMI'MIKIV, WI 1.LIIWIf.ICIIA'atls'r I:
rbtrlla lodi iibuand ailopt" a ruwtitutlun 1 1I .. NTi'I.Iatl'1'UPIoiar1LIhU.s.EWb.IIIAIWgL'AKlldtdl nyn .p.Nd.. n ". wlihnTi.. : i
:
fin- her .I IN ALL : |
.. .. now ha t
kit
I. U5 k at an uld ...Jnr. i" t V"(u'n lurShe / .
.... Uun .. c./
m In l ;
unliin. rt 1',1 In.
..... WM ...,W .February..tb iialrlolli I l ..II". .......1 u..... n poly uf wakw I ficlt. I Ilc uo'"ire.i, 'pit r..n niij can r.beYndr .. .I..o...,. .." l '.it,M Ik It irnu of I = d. 11 u Naila. M.ie.4. rmlory. In., .
thmifcum. vlry MM. ml "< April| I1... .... iHbflf ... ...|.".....| by th.. imrtanf .."d .1.".. "",,"."ifs.. ,I \, InIt11,1LI'I'III.I I I I + ; R' t3ci; bi.Iry i wan, WiHxIni.H.rB .
hen. : ,
1 C. J. M'I. t .
I liO
111. ,
burw uwp'a rrmntiH on llip' wriln, IAbI'Ir r. th..nlll.
nMvniplbtbwl, awl klnif Willkim" u'I.PuNI' ( Ar w.J !
V
I Mule in. ... .... "Un S.II HAITM' 4Cu.C.stumhua. : I" I iL ij, ; $ p
win ptr../iiul 001 th. nrw (......... .1 11.1 nrud. nuil Jet: 1, Ilar"ew i'l tus. elf di.ji ,
, l-nwun WM hi ban th. dlratUiin' bit. sal'tn't.4, : Irto'I 5d Ise I O. MialH" tiutiha hxtinhnimatuin.located I41.OS.. ] ."cis .r r1r :1: / llj .
Tbe Fr4'b win iburtly i in ". right. > 'n anj ihoukkr. ., of --- -
-
I t. tb' unllwl armies tk cmlrul uf f --
alga dli4iuatte atTalra add tha uwug.. s. t: M.ta, nwl I .urruuiHlnl lu th. I :::. I more tluii two vei. tat .lini;. anj aftrrtrinf At tori"'.* .al. I !!i r i; .1 O
.. 14uot_ .,,1"',t IIIJnnr I h.. wilhimt. ,r 15'1 Commercial
ol tk. |...tnl. tintum. Klnf William | any --- (ml 1-nHiiH- E r 'c. i a.I Hotel
nl..ua>l tba |*uiU,>iu.tl<.., "Tha ,...... .,. "b14" 1. dawnnl w a aunt nlnf, I toiiin:.,.ir.I the uie of TIKI'MA.wh $4.50. ; ii : ,
ratnnrktnJ IYa5f&Wk N. L uuirnuii 1.... wwlbw w.. 0.r : ..h, dtnr l ".,."K ll I.f,. .IvWtlee. found n ()|tii.. EK.1 Mile I : s :1 .
nod lu dignity ran w
lift, aftur Uw IB>'"f .ruuir**, ll...,.... I '. h.,an the, u.*.1..( of .... .,11. l'r.'I.. : "' ,"- 1. e ........ : I
Hnian City Vi Ulliun and kl. lluldah, Wad' 1 .rl o ENnyw..ll.n.lCIl1'EItN11ENr
> I
., I WeltnlwU..0.U.. l himlalatt. ; z
waa imu MMW unltwl and a BT* |niw<, nlhw s0,151't '' I : A'f
.. MiixwMk.. In nw.JrWy| Mnrround I here beta. ulfl.. t, d f, .... :: : : C -I
Frwwln wa. .i(* .... klnc W .llluun ,....... >r y with Dial IIII. al t lal4 ntatk'>. : : :
,.... Kin( _. aiiiiilnlptiiiT I affair, an wu .. I ...>in .... .... finer In '100 hub' ilrraJcddiM. .... "141.1, I .ic4. greatnuntr .ltEVT IIUH'CTIOV: ":/.*. Iwlor., w .... w.H-kl. inn diiUr.nl. 1 L.n .. ,.f
iiwiUntc but ]31\; UCT.IIN .
nnd bnw.U7..nI.ith ailvantag. lano.ffett L. C. w F tr. I ANU Ya.uu"
th. rununon fiut that =. of JM>|UIUIH.to I tbun Ins. .ni-b .buk bMjr M I I I comui nI I Ukmg Jou,1'. Tk Hi PALA'OI.

I Ik. sec Cartr6....... n >|4rtt vt |" lm4but : arc tb.1 iiraal tlghL Il MI-KA .haul n.ninontlui ago: na>e uk.eimhuut : MUT NEE: : tlllotS: lll'Y TIIIU: AT # : d r h- 1'INSA'ULA: t L.1.Al .
VintMlun ,
,4 tha rWuwd
Tr:
.... ... .. ii .bmtr.. 11 U _r I
|mmniatu> >iU | .ibi Tb.rli n hgood Bricklayer and i' ..
... : =
>u4uf fHMnlly tranttni werv / day Ih'ru.rpNn l kni Priti eunlinueJ fiopeb; :: ba. !i .'unlNul.tM.np4lhgllu.auJTrn.' .. ,
... ..
; : = l .bidl Ink Ina Fr.ww.y .
linvnin entrtlviurml"Dr
.
vitn tha rkwU tou Many I of all klil.U g.Isis ,
J.NI.W1luo Tn. IWiunn rirrk iliUnnr \Wtt1. .
wkknl. that nil' tWnuur ruuld bans l. i A D. Lmetov, nadetille.. Ala' I
.......... .i anil I..u-J l luhiou I II.' and Miinllrr Tba wIJ.N of I .",.... "Ihrahs. ... .
jrxdnun N.iuiM.. run your Maitlts I '. or S-lllr ; ,. 'I."..
tlghkmluf nut i Mar J 2: C BA. :ID QVARTERS: 1.11'.1 Ia
,010& u Rrud nrblnwrluil anJ >l.....IM rrn.Yw. .., ........... lM- 5a and ;MAXAUI Tlea.. MnJ me = )
...... Tha tni lll.o< tba. err nowstbu.W lot of ......k.. The IIU uf L.....* (drite n'11. .Ilu. 'I ___ -
_. I land v.ry tVuhmau In tbr "
(sln uuiwdlohaly .. .w l tnuuarfoaa. :
|. eurnw.Wv.1 Ib. nrrwt b I'. a.-o 11. M I 111 t I nil dru.,>.i., I'n,' it i
.
: hrT: BENJAMIN
W'.....Fnig..Anp.Id....tjernnui tMaifadiimbon m.ra f-. .... nnd old,. "N.. bMn, ...... to |,li.. .lir ,I. It 10 .1> I I' "til 10. r.L'u. |Ifn.u 'I\US'ISt i Genora ROBINSON.
buain ,
std wrbnYnr -.... .. fewi uf my tru I k>, tui _... '.D""I'' ti., r '.". .h ,,"lnl. N. .4 'lit KIM>S Or ('EIIE: : : Blacksmtbl
Sub .
Kin* WIUm. nun wnmWfuUr w-.t.{ w kaj nuiju.t WIIUVMN" The! tb..y.nllkful uvcrtkruw IYn ut* ;.'I,d.,'I in rwY u from 11x,5.,::5rin; sit.., las 101.1:,:'.but Ne''n ik i/'' hr WUn'IIIS ''IIt: 'r'I'Olc'ua'' IT.I.IN'.
Mua aim .... rvfurwianVw kaj 1, i..i'i II d. ..I la| .. : M OIIK \ "
ItMiuan/ t u. hll.d4 k. r.IT
.. .. try .ii
4wn Tk ...lv .
utUKInc l .
: .
|
'- 10 ._ | ra '. MACHINE FORGER. 1'KNXA1ltI.A. rWKll'aMa'yrw
many f |"Llus i anl narnAnd i fb'.c'Iw, I ui "i.bey.. tow ,. al .....'U .. "
..... Ih. Kung .1 uf Uw tkiivl lt.p4.. k.um din 'I..I. ,
WM '" Ib-luundu.. ilAtuAXt. ...,
.. .. .. .. .
.. .
.
... ona nnU mi4I uiMvn It ki I. n .a ill t."n5 .PubVldrtol.
.
kin fI. I Iun ius.. 11. I
Kuui _
_. .1 .
.
.
.. ..... and CO
... auwlnnUbwui In rfuuitln.. ... .i>.nHiuj It-all.one bus Hbw wen. It I busy uun>nlw by RED STAR SHOE PALACE Wi ENDENCIA Sti, J I..

onnkry. KIIMJ Wnilam'a .(. kka .... gnu( and woumf ul war I Tor Salts Cheap !tIn'Irr.DLK tl I .|..| :.\ 1 I -..I'lt '
drum with bM anil tfc*. .u.Ui.g.4 ........ ..w .1..... UUun. yirt tu
Tna piu:nloff ana Ih. bed Kuu ......( lay nngn, and now .... CWmilMS Xe.ll 'l It pen to nuiunnUw l.wnlu.Uy: : ;: ...... ... _............ tin I .bun 1 : IUIILI.II AM' |.:< ul\t:. NEXT T() Wr.ItIIAS1 DANK Wn lantn kw.l., .
rU Ui*. n>u.t WnUwg w P.- .... nlone kM .'..... Ma niy i a'LII..i.K. a'Ia Clli LT.II. I ,. bate K-MalrwJ ..4 .)MnUl.nUun.1$ ti* In (.u.... Hvlkbntr
...'. inuuim klnibd .... ngd.Inu. ._ nay nllwa. .. .....,.'. ..... ....1 fnJI Btti Mm. la.u.Hi'. In ordrr. I A"orneYI-at Law

gbdwl1411W'.q II&1'18I'..14 WUlunI.1.Nr.4. Lr,_ rdrgw. -1 i bn. wnde w tn. 'fcwwninml: I,I Ubti. H bUeth.UN.: CU.Jun. PENSACOLA TLORIDA. tMI\k.USMI.XT and *..Wur, .ItM .., ., i AND l IH
"Lt'ToJ. CI41'IU
.. DM only luuk npun II ni tk. .i .
'
(
..
..
Ti1Ky4 $54 r, is1i7(, 4In. nvMi4. .. '" bY luy PnIm Q'd. 111'4...,P ..'4nt )Jill...., rla ray tot... rKklAluIl M-y ( .fHAIAXT l o. ar44 Yin i.

iiJ. .I Mybilfbkrl

.. J.. .... .... s..lt........ ... ..... ........ ""' _' ....... ..... .,J., ....L/A : ,. ... .,.
_
: .
'- -... .. .. ,. ... .. .. ._ .