<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00225
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 11, 1885
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00225
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
"
I I'r

''rr' ':.. -_ .. : -: ::1.-c. .... '
: .- C .
u -
tu CJ)1 \ [ 1.THI :: .. L. \- ;f" \i\t.t.I - '3 i

.. \ \ [.ljint.lfltbJ.:

r, { ; 't: t;(: 1 : f.// : 1 r i l I f\t' i ; I II

I. auwkI *llh e "BI" \ J ti L.i: Jt nl1titri 1 PUOUSHED BCnfl WtlKLY,
in4 rl.l. u 1 la I"..p. : : 4 lj WattNUtlAYI "'ND a.o\tvaDA\'a.

cAKIX In' in*,lino I.r.m"' .R llf: : \ II. th.i .........rdm IMhahliiMt'...np. a, .

1'1'. r _, T.ktJ.: : :
A .V..... ,. ... & ::" .:. :r,. 'i ': 1

Alih' !hI I ., .' ... PIX.OL.: .\ Fl.OKIDA SATriJDAY.> .Al'HIl 11 1SS5 NO.( ) li.1 llwav, "iINVARIADLY" IN At.'AltCtr. ....

----
-
-- --- .
( ..........I. .., .,. -
L. II. < ka> J ll.inlvLowis ",
.. .UClI'' : I III ft'JI: .M.\\l: 1 P 1/1| |,: ,

I' .. ,,"II'f .- I | "'I; Bear: & Co. / 'Hi", I:\>
I':. .".,. \ If., "'''''.'. .It ',. ..".,." ,1..,, : Ur.1' .

II.... ttilkln-m. i"nil. I I ii tin Mn "h"I:Mm. "11 ,'| i" ", .1-|

.|,in.. m I III I. ; m.SI'IIUCommission .... ,.. 1""I. 'I.h..r I... "" ', :1.-:1.1: ,

i l'M". \\ J."" a. Mei'chnnt, / l h, I II.! J. M""IKIM, .1.> n 1..I..r.| :I .\.

I Ilr. i M"'7.rlial .. ,I ( Illi.. l .. U, ..h.lI. .('. ( .mi ,.. |II| |11. |t:, .
Il. ,,'.. .' I l .
.
I I'i..r". II... K : -u"u'u. w. Malkir an.1| I I.:. t:. I 1'le."I-, | .
.
Tirmixi..;... I llu" alln.. Un, rllnwrri :
l/ilncy .
STAPLE & FANCY GROCERIES. .
.w,nil.Hat. ..11. H.ni.I l lthaij. i .m I ni..20.-\ iin. me, amn I I..
Trm i '1,1 Ir... I I..\rin; Ilia .
| < 101141..1
1- ( rrrirtxe 'that
,
I..I. "Mill' SlOl.rt: : 'I'on.I"11' I "
i i|'|>irlilii lA ) .1.11'' I I -& I ; ;llu, iliilv. i.rnli; lin; ,I ll,,.,,jir: ,

I'. S. ,./..... II i IT < > It *4. M ...' ,mi.. ingnnit. I"III iiuw' |I..ifI

>',I,hJ"i,UlIl,11 i l "rut ,\ ..", 'I,,'II lu \ "u. Th;. .. mini 'm't.

A.I. 11I'0.11', "i"l"'''"''' ', I'Mr1i\ .T..I.."-..... 1'1'\11.1\ "'1\1, ,'11'''''' > 'I. iii'iMl 11 I |.on Dmii

.lln..l. : in".i 'M" nl 10 i.ili .,. ....... .
.. I.. .. .... ".". .' 11.1 ,, ii'Nn | ill i .1."
11,.... I JllllKB ..".. .\.1'.1- '" ( 'j 1. ,. ... ... A. WIIW.LII" ....,. II ,,,"' .1. .1 'I.' I,, I, I I.. I I" *\ irri.it, innr" lId,

III.:II.l'ben.','. .... -..' I H'' J, II. IH KV'II \ .'1'' .'" ,.1,,,.. iH"" ,' I ..i u ul t."i .iiiiinaiI .. .
IWairhlJi I "I .,., ..10
'J"rI..ro. N. A. DHNNHH
*. II* 1'M ... : \ I.. ,, I .- 41' ," ,' ,,\! .: I hllll'!

.h" : l : First National BankPENSACOT.A .If Old KIIIH.AllrNT t .. till. '" ,," "'" Iotl'1" So)
'lulln'tt alii.r. Jakain. | l l Ml p. MM: .
1 ,
I I'ul ," i. .1 ,"'11" '" IOU"' .1I.'u' '1.I' .

tir,,,la. TallahaMi.r.C. ( til, kt North" ..IB | .. ,, -.p.- OHFLORIDA I''iJa i nl II. nihiilIliv |1..1 I ,i.rHis -

\" ,' I LINE.NeffYorfcioPensacola if "ui iiiiinlry I tnt. u.iinu, allirllu
illiT"IM r' ... .' FLORIDA. 111. .. ,,," It". ... ,
.
Irl
jMk ..n >\ l : "" II. 'n'/I.r I"Hi null |. lUmi., II|,e ,'a. H *
Bnl M.""'" | l i '| .. I '" 'M r '" .... fire I.Mun.l.lirnnil, .
T.I1..k.-! j. al 1."r."I..1I | I Ilivmily
1', ia.ii", U, Mr., : t r s' B rr..h..lnl. I 'iilir ll.. .
& Domestic & Sold. r"'p i | ran favnril
;, .. Exchange Bought Msrchnis t iank of Peiacsli ; I ..
V. I. ',," : e : hl"II"'I.It.| uul. ui iiUiliiiiio, .lu Ilm,
-h AM' -- .m..rll"I.I. liyiinnitt (
.VorfVTK, />i | I'rtnktl. irH"<(H T.r IT rNir.. ....h.1 l nnA4 | iiuvr-ii*
\ ATTENTION: GIVES TO COLLECTIONS PCNSACOLA FLORIDA .linn. In'M al ( ,li Imi.lu on Mmli" I h.h.. I
.
..
.
,It '.h..llclll.' | | taiHNiHKII .
'M ... normilllit jj.lt )'"u "t t.'O".II lirllialiuIMMIMIIIT I -
.
,:. iliino', "V ... IN '1IIIS l'II'SII \1l'1 l\ll\'. IIVTK: VAliK f 11:0&:& I\IIIIK CASH CAPITAL $50,000 ( rlliiiii'1"111111.! rlnu lulitHie
.. >
J.u"liiValt! "'"" ii .ek..I., : .. .... ', \\111.1.\ :. .In: ''WI "'11" try .\\ni ;>ni. HHIMIIN ANH' ( |
",. <'bon Will MHIf:: *. HIIVMI( uiimiiiiiluii 'nnw kbuiil In 1 la
| ': \\:0.: '' ':. ,M\Kr: .
II I 'IM II iN \:0.1'1': l l A ""IU'l''.\ .
I '" AlldMil. l.nl.d rivrif I Ihik I hirpaPrvui ... "' llimMr: IUNKIMI: : IIM' : f..... fin mnl. r... .,1.1,11"1, > ( Mi* liniH.iUtlmi,
luw'li' .ft .1.
I'... t'<'''''''. Tallllh. .. ... "inaniiriiliiie ami till) wlililn Ilia Mute
| I p.ikl' to ihe |1."n.II.| N .of -
I'h' 1.lon. J.I J. D Bllllis W olro nf nil liiluxlinlliiir. liiinir! .
> lu Ira IIM il at "
... ('. 1l1I101h", .., ".,,, '41'1.Nll. : 'Xl'\' t.HOCHJIKSI : : .
I .1.... ."... f
I.lvl.loh. Sieve D. BeniiGtt i Tlie Steamer Sorrentojg
7."", 1.1.11: I ISIfItrIl.: IIAlllMVAIilA : tt i Not. only" mi Ilir ('iilnf ho ( 'iinvtiii.lluii .. .

,:..".,. I>lvlaltn-J..,'... ( (%- li) nlilih" tt him It.'rll .1'1.llItrl.'| | |

il ly In PeecinlM'r. | 1101THI3AMI 1..lllIlwl.lr"rll.... inntin. .ra, wlvea amiilinjlilti.
)11.,1.,I,e l>ivl..l"n-. : ... \ .. .. ..,. \ (' .. .. ,"" .. C II A'N It I. hlaiallklndnf : \II \. ,, ,. i,f niir Main wlm ai. aiilKr-

I 11, rtliruiryr. | I ." lit' II.HI Ml M.\'ft.III.-\ I.*. lug .ll" v ,iinliilil tvilt iiikiilllng fiuni Ihaliinr
.. .
.| rnlUvM n-l'in' J:,.,, Ikll. '
I 1111. linK; | .nili-iic* toll..Hit) an.I An",.rill jg fiv: | Irnlll,', Ilioxliul 1 * In Man'li.tOttttTllll. i ) I 'n'n p'I Ir. Sign Painter anil.. win* are |>u" nli. ... lu lilp, I lit'inUf -
or ; | : !., I'In, Tilo. |.liono e..ltledl..11 In.'It" ", fit 11.,.d. unilvr'' "I"|*n 11" Hi y 0' IdI ." \\' ... ., ,nil.
I ,. lI..t
; I 1. nl h. I..rIe n Icully a nalInjun
r in .rlnjn, r > | of I'ulnfHlrnl / .. | |
: > I 1.1 in" ,nl 11.| nil, ,!".1. "*.Hn HU"|> nil. ,),.* lo r .mrlit a si II ,,11.,>, ,
IhM. "nwyir. A|:palai' : \' __iintl__r M_t__ _n_ 'Ihlltt' 'lllla\Ua' .. t wliliuni. rt'11".1'0( |>" 'J".II'e. or
.I.., W.II..II.. >.iri ...... ., I II l : : : __ __ __ '._ I mtMirM:: :: l\ XT., rtNNAIiil;:; 1. A.. ,' 1.1' |1.\ I I'ally' a...N | in i..n.., in avail yuuixlve* ,.
h
>. :N. ttkkor, hny W. .*. i l \ I U| r llamli't an"I f lU,mliiln, .. 'IIM H. t. :n. imi.t.M ._ .if .Ilm 11'|,,iiliihli, > 'ui, w |1'"lc.1, lunliitv

J. M I. larll, ,.. .I'nwwilar / H|. .nlillH. ... .. itiiii' "Mi' 'unfair, illi.. llirihVrUIII
.1 I.L. .:.. ",.I..n 1'.rI ,..
I
>' Wit.. II. HI. .\ ... 1 | .... : '"Ii., ..., ...IIi,.." ." "" .. ",.,." H Illi I ll ail. ""I I) Hil. \Ctll (Hlilltilli

.: Mtrln,| ", Ji.k. nvllei : i,.. ,: : .. liiKrii.., .'IrlCrii, Iliuriinrn .. ri" 'I.I.) ui, HIP ruuiia ..r JiiMiie,

,n II... .il..in., 'lu ( lit. I..h. ...... In
., u. ..r n ml Vinn, ......" |sllMl |I. | .
''' IlElclisra Acosia 1111' .',1",0. .. n.11.I ,tin. xri\ \ ...1. atif
.'..rnw r:. \. l'.. ry. : ) h" Ian.I In il ml, it I. .
I..,.iu, .hunt.(I,nn'u.* I l l1..III 1 "' .. 1(011 I'tlllt :ill r .I ;In-i:.II.:in: |:,;mnl; : I.::4'all; "I";:: ,
; ; :
an* :; r, I :: : ( HII'" ...... ,,, 'r. W "' '' II I"'hh'. ," .. III ,,li.,.. \t. .Hi HI. '|1'10.| i>riii ram imlIHifiii
\1I.'OCI..u..1. : .. ,, ,,,. .. ... '
,..
.11,1 ,
) II. 11 ... ,,
.1.
I I1 .
1"1 .
,,
'. \ I ..""'R''.. .. ) "' "I""I\Ir.\ m, li mo' i,, IH- ..MIIIn 'I
'-" : ...1'.,. ........1. .. .... .. ,. .
.... rliryiirMiil.< I b. .1 '''. 1".1. IN..I rtii i"UK' limit ll.iHltlnwa.
1 ALL KFU W$ (JIo' .. ,I nili\in, .nth li ll ....
li
,010:I "I | I | .1'J. Hatiarv.ryKinlnral' ::m ir ..nn It.*, | ) aia ) 1,1l'|
.,,ir.ilk r .\I'Id.n. II" >>> 'I .. \ fuik. 1".111.1. tIe liutl 'I'Im riiinn. amilrail
.. f. H. < rill, 't : UN I ITU It E .
I n inn r I' '|/ .illun 'Hull ii.nio! tn in llmiuillnlaIliril '
ln> .,
A.U".tOCI..1 r irkiol 11niI. Mi liilnlli, .
H ll fu.liirr
Wall in e
... I ) I 1'tijn anil Wnulow Sli.uliH.n .
"IHII I.in..Unit..1 I I I.in4. '. I .. I a 1 ,I imU .' Hi-II,w, nny ,IH, ,.|,,,rl. r..1 l ( ,, |I.,,.. SM, '11ulr ni'ut' \ : .. a rxluiui, l I.,...wi
,' ., a. Id a< h w .* 1..I..t.I I.."i fll 1,01,"il'. liuiv lull uliull .lhl.
if
I II".Ml* r lal"IIIK ur in IN"r t;M-uril.,n I'nrln.. .. ) mini'iiMi
'! lull ImlriH.II.m-. I I'|: r"'I..II"'I..n |1'.01 .in all ".d 'i> f''',? ," < '"I'I"h| Inna a l-xil, cxlKlKmaUP ,
,up. ,... : ::: .:;. ;: .ilr.. Ml H.ail,.llannimlnitnH. '''1'' I.., .:.. ',cI'n..'nut" in ,Iw m',, MI |It. al h.,.. I.) .11'11' 11.1 ) .
,. .
.... ,., Iollml '..'hh :', 1'/1./ .' "'/J.I( .'11'/:1-1'. .1'1I.vl. I.. """I"'nll.l all I Inl.iUi.., nun. luUl :

.. '..1....' ,.. : "' : ,..., ...... W.ll M
T"t .
I I' " 1.. "," \Iii liltI: uililnH ," add. ":, alii I ''hl|r, .Ilir nn. .I |",,li i.tl .

..",...r". "' .. .., ., II '1I1r '10."' .. I'.h..". "I. "."l,HIM,.HI.' Hut 'till. "I'lt l' ..;III.I iliiiImll -
"
I I B. HILLSON J.II j' 1 ll ;" ," I I... I I... in ,,Id" |I.. ,IIII 0,1 -

'. .....11.-.. llKi.ll M :;7 : ::; ; "., I ui. ,.1 I n-i. ":/IIII.., iiiiiulllt. ami relixUn .

,,,,,Klll.1 JllKlill H..' I .1.I : ; Tie' Copper aifl d W. H 'l '.... H'. III, ,I,,i IK, iiltilinllin' 'til.) III"|
a Skit Iron Woilor.Rooflng .
'b iv: It. \nnNulk" .",,1111" III!. IIIIIIIU' ul. tlllllllll,II IllllbllllllJlulho -.
yII, DAVISON & LEE.
,
| alrii" >.l. "" airal| | .I.) all Hint
.
"'like'' fur 1,10 .. umirilal. '
and iKiinliy i |I''rut*
Cliidir mi I : \ Guttering a Spclaltyllnmli. C3U1I' ic' lIulll". ''''
r ,, ; willy U III ) on' n.i' now aval ) ..urHiir .I
.. .. ... .. I .. ,. uf Ilila .
Hr.Klnull, :",1. lit. : | 'Ir.h'. f""" Ihe .. .. '/' ". .'.. '. .. i |1'1",1111"'| IIKIIIII ill, anilafil

li.liw, ". Iliilmn. M ulilnt.1-' 1 : : I ..'( ) X ......11 a.a,:,.'. .. .a.:1'1.Ct) 1.\ 1" J.() III UA. .,,,..,,...11, .".11t..hd.10.....,' .1..._, ""'U"1.11," r. City and County Surveyors. ) uiir t>rrululy t Uct .to no rnl 1.I.u"K.. lillxhliiitf i>t lila aIolllu'

JuIl". Hr-t 1 Juillilul,' < : .:. ,..... "....I.h,1. \ IIn.1I ".'N" I... "' u". Aim, H..all. .,. 11 1..1 ..al/lll>, I Illi. r purte3 "" ...iliy Ma m,'*, .r lilad.; .1.I can Tular.rany .

...n..L..U..I"-. ...._. ....a. II. I Foreign and Domestic Exchange f J of. "I..."..''.'.I"'I''h.COl' ",,,, "...' 1, 1t..1 .,...ha.n.>.,.ni. ...ir. a.,IIIo'If.I'| v .... ,'... ...".....,... ,man l,, r"|>na"iil lilm" In Iliai

1'0...... : : ( / 1 .\ I' ....1.. .".II''n'I" All ".UII" I"" .... '.. ... tkliill). W.. ....' ..... .........1.... "" .11 "i|>|'ruji 'ding' hlule, t'.nvrnllnii. whu will }
f..h..I. ..
""uiU 1.._ I h..1 M.m,Uy ,I | : "111.", '.. .,,.,.)It''.'\,'."Im...,1., r Oi."..... Hi. .l>. 1 i..a.',l. did"nranl amranlfal n'|>... HH>M, favnral, "I" Guvernmcnt and Bnylen Streets ......,.1 ""... ""k 1'1''''' .. ..., ......"",.,. ...jilfilKB JiliiiM, la luuur. lu i.ratlli'ala" '
al
i... .1 I :Monday In 00.101.... ;;. 1 ...... '' onMlwniralukiaiayalliilA daya ,. .. iN|"N" "'rl 1,IM *..* '..-'r' IrN'AllllA'' t Jr...,.... ., ..... ::0&&.... "." "" .."' ..' "..,.... 1I.1.llrNI 0\ ll fioui. uii( "luiiNl"It ,
.. KIA !
.
.
:- .hlo. w< nd Mondui | I... ... ""-I.. -
M'mliy,' 'lnlk ,
W.\U
; A I U.
pr.l Mumlay 'In ,: "'a..o.',, II'J.o.nUA r
M"n.luy InltaUiliir.II I.I \: \: TEE tnarailii| | .lial.>l.. to (Hilnl out luIm
,.lm<... ..iiMd, )10......' ., I Iind lle, Inilvil t
HOTEL. |1''Iln.r| Malca Ilm
twjoiid ndnewl THE PENSACOLA COMMERCIAL
ijr .
.. t w.IIjlll' lln > may Hill ,10'1'1.. I r rum, !
il>r In Ik l> l> r.n .
fc.liimim. ''oI,1,I M )n,lay ''''1 NEW CONTINENTAL.HOTEL 11 li. 11"iriul .11..10' thul Ima tivir* .
,,,
d,iv -\lIo"d. i ......lid M i I : I 'PHI'1 lalh I IIK.lul rKHT, r riorulal AMI I ,HI-KTI'lrHI HialrlrHla. akeu lliili.li' a!:,il nltuie.. lll rpxuUml |

M .al.ijr lul.It..lolr.. : .: : .I K..I'/f.. / ........... Iu"... ............ IU..,. Hull. Im lamlluiil. .mil, .Ivnaiitaynttiui '
J,u'l...n, f mi, III M.unlay ft.. .1.1'1 .... .*>.rf land. aainr, mivikanl and ink, .'rI'M tulrii' .IIIIK In ,Viuirui iml. Dial II Uiirourayul '
'In .\ and IhId )lu. ......... .. I.. II. ,,,...... ..I..ul"t.'II.\ .. ,.., ,
| .. l l'imuillH..... II ,la IK. ru.kid |NM-I'' In, xim.., if Ilm J turiiaUcunimUil
,. .
MM Ui In o | .InrI ,. ,. ,
r r Inrnl' i I rrxma alira d kia' < lul ** unit arlinlliini| 'I 1'10" I,c.l,
,
|
.
II n. *r 'Inl'Rlmi I* a I rlirul '"ink
,
or I, .' o'P l,,r Ihl I I'.A' <" A I iiMHimmi ..Iyl.l ilnivji, iH-uliri, Ullirimrl. .
I III' I' LA ,. ... .. ....... .
i 'u .* /iai"- of -lrl. li aI < i'' an |1"1'| 'li' n|1" n i hi.,, IHIIMI. tilmi' iliyhuill

I N ,...., II '; ;::::; '':.'..'.': -:. tl, :'' i I kHan h,' .,v .1.I .n.. ,i ., .1"'" .. ,in,., 10.1,1.
I ,..I,.", ,,. '.....hn : "..,. ''''', to *. v > rs'4 4& K -f* '>1 lirmi. .
Itli am\lll .
"* < ... ... I m a |1-1" l IIH" i li i i grultvj ,
,. ... .1. .. h.. .'. .. ..., ... ..''h' ;A. ,
It ....". .,11- ." l f,_ ,. .. .''''''''. ''' I.. il"" ,it i I In ..n..rl.! u" .IMIIIli .If

I "il ,illi-r. .rilhlll4"M.il.' .!.*..*. I I .. I..U. ........... UL" ,,,.I ,,,ft." "U'W .... I,. I.. ..."... \ ".... ...." II' t.. t I

.."' 1.-.10....". : "..." II'' II..' '11.11.." ..,' If" ...".,
,. ,," I.". "' .1'" II.'.. ,l.." 'lln. .1.| \

""I''II"A"':' il.* IITIT I : I I", ,,01 ,.. |." Ii ",,,,.. :, ... I....

IMMBII ..l I 0 \ ri hton & Jaxw JJ JJIJ I '"" I.. ', .t I, i.i-ait 1 1 I. "" ,,1".1|

110.. I'n.lUn, a l ; .n.i njau '' hI..I'.I"'I, l .. | h"* :

I- Hi it:. \\'. H. Ull.| .> : 1 <.'t1 j .I. tWIMlUI .1 .. i I" ("!" ul tin, .iMinirri .. 1
II: .. <, ninr' .J..It. \ '. II. I.. ." I i "| ..r Ilirir. 'laiiillunKlli

'1' "" -..- y n ,HII ..i ru, l .< luiK._liv 'lu In. t
rat 1'"II,*u, .M t. I'alm, '
r .
.. SIGN PAINTERSUrrni IIi 'Hi.'". UMIII' HH' |"." ,|,lc.,|' .\mvrl a. I
T .
v \a *** -tlou. !!
T, a.ur. r. ... f. 10 cud : '" 1"4 1':1 ) ) ul..1 IAI Him. i* "i ,., ju.I iiuw aniuiig .iliaTannin f
... ... \
< ..rk .f l'm.1 ",...., \ : I >irNl Mlrrrl.ar ',,1 ||I">. 1'.1,. | Malr.' tul "ll :

M.ir.lul. .. J.... WilLI... I i.r .Hi" W .Kk' _'. II. Urlllln | ; i, I i .:- Wcll-Kown : Florida: -:- Chiutau: ua, .....__ .. r... .......urli) au.1| IYii.,1 I""I ii( HM Hi,.li '.14.| !

i>'rl"n, Tunkvr) : lal anil J red: Ikilr .
",...ul" ." OF inlvriil| aa jii.lg.in <<
.1.1..1 ,
<. liay_Ie.rulleemiHt-. M J'h' IC-Si-al Mk., : : .:. :E:: .:. :s: :I: C :E:: :E: .z1.AIItlA"lt j Ulaala' _l Ta..,.",.. iV.*. to .fil>... PE SAOOLA.D. v nl "lcl.'.... fli* '"r""',. uf Ilm

B .anN IIMIJ amtw narwi...a' la tit. ....'*. na.liru. >lalu. al Ui.t, Ml Hi* cvi'.I"| ell"

l t.t ,..all.a--Frank. ; I au MM.yCENTRAL | x. HIOlCEJY: lluu ut 11..1 lr we.lrru Ilul. far inoncrvrxly ,

. 1' Turrkcy. % AXU I'JOI'JUJo'WIL: -- . -1 '.ANI'UUm ANIJ than our farnitr* ,havt (...H ill '
: I'J"IUY.1'OU.
Mjkl FiiltncuiMl-rvIa. K .. ....t.JIno l>ul Ilipy >|- " I II.. Ad".... ... r..1.) WHARF .ku.
, ------- alleolt by klmilny llu Ir .,.Ie,. uf -

. ..W JLO'..,!. .. Walinr .... ... .II.o..;;;; .;; TIIKDELHONICO COAL AND WOOD YARD. hainlry tu uir..i |II" Ir, uii"iiMa .fIII

HTT (iikcrToiT '"" / -- I lime*. If Diet da I 'IWON Ml.r'4UnaiiK .

A'A,.., I &BROUGllTONI RESTAURANT.I ,.... Itt.4 Qmlily'' ==. : : StncfljIlntClaaiiErerjBnpectCity InnliaJ .il ii farmer* Ib.ywoul.1

hart .bwu ,, l, WillUiH KI
Ju ) II .
k "
i' : :
it ('lrult ruurtK. Grate and Stovo Coal, .. lit.I l ar, IH N.rib A ,i,..rle. .i. lUvlaw.Tu .

J udV of PnitMU -Walk ANDREWS BROS., "-_ _" .. -.. -
fa c.lkuw. .Muiwl. I I tererBJi ElaeUiel Oak and Pw! ociAlwaya E'; ;;: (( iWiVi L Him Tlwrn u?* : P.alor
Tn. A-.......... u.I. ; fra|>ririn.irwr .. : ( 'all. ui, tfMt Iral Inittful aUUutentlu

"'__ -4. Umanl.CUl .ta Tant ,and Unt IB aJiy. Lail*. Hotel ... ..M. ... .... '
IH .
...n.-.W.II..W r tA >LA, Kl-A Co. M \I S au.lI'VI..tHK tlmlaF --.1:;;:;:; I .11 tr J la the |>ru..

ITT :......... i ...k. la U..rulltIJII'.I".II.-. I HJlhE I'no\l I".T" FXKCL'TKOIT" 111II4_ ""oli... ., norll. 11141.ii War claluu.luw

H. K. "-1... t loA1mIaa, I ; .. ..., .. 1..1.. ... .... 1 ....._.,. .... _rv." .. .11 ......... ...1 ,.," -A._ '" -.1. Wall... to ".. tbu Iliamall
.Itio... kanlmi. i. W. Oar/ .1I | (.1'.\""UAMrCU.0,0 : :;: :" ....., ,"' ,'. ", ...,.,... ..... ... 1- 8ATI"'A<1l'1tHIOtJArtAHTtIIt: : NO PATENT NO PAY : Ed. Spxauer, Proprietor ,ltl., .ba* anma U Itn. put

I ,..* T.*.l, m, Cltf**.. IM.1 I i ia c'.",."'. ." *. a. T.......... t..._...... I Main .. LU ..,. Muu iuooeoj et1 lit
K........ (.... { "' .. "TC* I* .....1... i* WIMJ. gr4lf. II ...I..bl.. Wall.. .n4 bit |*la,
;
. 4. Ik**. Wuir., rral..... | I I ......alali iU'ai tel" work i.1 I U.U"A'UrlIICTABL 1 J. II. O'LEAUY. I E. J. COOKE Clerk.GOVEJll.NUJ.iJ1r.r wby. thwultl" tba wttUr. jral IrovblaBlwrbUouiliiuaU
.
\ Clulita.tiMi.it. i, '100 lla.. if U ak.Aij: PATE N TSj >iuiu rikl It latnaugh
iKuMnwUal I M.. '.A a.
. .... ruMtt : '\ I'AVIIMIINTK TUa kwt IW. atirktH .funl; u all IIMM .... 1""., lo M..ka 0... Iblnk |wlUlclaaom.llmtt .
J llrlinf.. .l!ii *:*! .U. .. "-y OMala4 t* Markaulral I"'y..to, a, turn* !
| .!
jcaru'u o* THI -- pmiada, Ifealy.a aa4 I'k. U. | ST. kaa eaiwelctta) .Ibil ill
.. I' ..krk>l**< J. II. ,,1IOTu.It: :- All .... .. ..., .aaMin.ito.aaaiaa.it.. prick bint for .betraying tba lruat, .
".......11........ ... 111'. LiON: S. HAYS JOHN 0. FORD "
: : .: .r:; :..: ; I KAaT IIJ\\>K f'r rVULK: ? IQ"AJ&"I .-. ,. him by eo.tjl.g ....,
... ,
Il OERTING. AII >-uMit.I iW.IOC ....... .... '.- Ut
TI'UII: D HEr.UIIJ: \ ''itcr,
..nt, .......-.J. .! I J A'" ..,........ .. ...,.." WI'.II B4U4JRII 1 U.. .ir.VC... fWIU A. _
__
< l-rk ... a. ...,,|....... ..- .. uaVatara f falnw, 'u
M l(. .Wm.l. **._. ; i L I I t >;i-l f>''l. l-alafol il..... ..u- Piano and Organs.taH M WaaWa bHU.c Whan paapla. run tmu.k H MMitllfuiwm
,, / 1 McltO ailju.ti"l.f> t" ...... : UfflDO h. tbal .
T __ 'ItoUrt. .....01 .JKln ....... wbalhar. lUy. ..ue4 ar
U J..aa.
A |liki falafcl
Lu... Uv iiMW. I l".-ula. fla.. -- ... ..... ......... U rmi %t.l to f H IK. UtoalMwa. .1 fall lhajr tra na er barj.
A__ ., T._ """ I : a> llntnl. to a.y |*r. al Ik* .My. M'!,'''',!il! aiumUwi. g-U. .. Celled""' I .....__ "" ..4 ..... .,"" ....u... .lor.1.l HiaU" awl fnu ...1.> nttarU fur IMar4 ky iw D.v, Wu. or MONTH.' U UiU omy iHora.'
-., ., .., ... h..I \... .., .. a aitorvM la aa falal' .. .!....


.
0 __ __ ._ _. -' :: -

'I -- r I afford,II" pay' a dWnl tit IIIK prli. for a'food ; IK"n .- i :;, ,: ; f < \ lil U1IS ;' luT-r:; rZ COB,
!
I"r ilt-rIRt I 1,1. ,
rn 1C01it onnuncia1. i WI "ull the frem, the 1 .linni.>l (roreriiincr't, tine that, will I Ihe law l I. hl..ka.1) and I.k. ',' 1 \ lrn I SUt..1. .

\ --; ----'- moiill, .ly' rlrtliliiriif,' liter lln>lher., .fMirrh force all lo olny lite tawt, lhat will, .h.Herlnif oilihrace thin nn>1"1.,101' I Xellilng o | \. a hi-ari ,i>irm' wat p...liiI "

I n'Hi;.ttiiKn I KV TIIK.It. :nt.l,, I ll Mj | "1 ".r"lne goengulaily {clean and grado ) tit, aim.I., bnillyourcnit.inirt I'N'i | ''( mid rmifurtliila tohlniof whal. Hi'' |Hife.. ." I I ...lly on I he 8lli' 'Ihe W..hl"j'

t C() "" / /. *'l tl 11110 CO, I lnl. tflwl M I y 15ih, whrn tiUl ear* of innr .pubt J It r'o'lrJ| ,. "nolher'' .prpn llmll''J" hlmaleilnl '* iNe in.iniMir iii.Hiiiinei.t a Klriul ,I,.* ,,1'1')

: all fe.Ml. airliliig fi-am |N>II. wh.r Ilk proHTlv| uynnraanllary alt'ilrt( nindlllon It tiptler lint of: Hiiniiiiil, tif I I Iwa lltfhliiliiawlllioiileiin.lnx, Ih' I.t

KMHtKIl07TlI; : MNU: :' 1I.\1'I'I.|:!' ),i1l..frvrr nr mhrr mallgnhiil d! I ''ull|..|.rlj I.fr l., liniM, and.1I I thppiTllllnrNo < h ",.lrII., | .".'. (o'"ur' f..I.,rxaiiilmd, Ih.> '

I ..I..tnrt, "I imt h|icrmitle 'if AtumtlcKur tt.t of nil, ai.iiiiiti In jtfii forestry HUP.. liav. Hh.. .'. I"""' .'
r THA lialU't or cargo, or Imi.ltargo t 1".1 i<'I.rl.,1 IhebuncM tr 'iHli.n. .I. ''' r,1 <.| 'nl.t I

.111'l: ii'iJr:: :* ": "t':"'!',I".'I"I"":!*"fl rr In ihU "barlHir until Novenibrrr dollar 1,1.11 I lulu. thr I'Hy Ir. uniirtliaii.lt HltiU .( IhU, 1..1. Hit rxil hax 'therp, bppii ,. ami. 11,i 11,1.. I"In'n u "". |I">l ,..1'
I
l
"'1."'*. <|U.1.1 I"1"" '" ,lil.iil; tpMrli arriving from any gi 'niCou| pniit|>llr al rrgulirItilrrralt |. .f m.i.t. hitVP ,'.".I"e.1 Ihl Mint. unin| lriu.wn| : ,If tin"m 11 I""'" aim-is I .. ""IIAM ...,u.. I.

l.iin where no mallinaiit| dlwai.i au Itemlited, acfoiinl nf yourniuiier at a ml.) the |MM>r bard working man, .HIP four tlivt .1

I __ _..utAMMin. AinraTnr. m.ipiHlmg '"" ; "".W.'r t'.HI vent I,MI reccntlv Wrapping Papers, Papsr Bags and :

I X A |I':' I_ill. I I. ..I I l "': ''-:.::. ,,IM'h 1..1.. will be rrqnlreil to report ..tided. All tf Ihit the I'. na la I hit' "I'I'", "I. Initinillvplrfulliijf ...I..r lit .(. I I .I'j ." In New iMiMitt .11..1.1..1|rniltand: 1 I Butt Dib

4"1 ." ". ... '. al guimiiliira: for 1".11'1.| and If .1"11' will do, If you will I. ml Hum thai ab..,me ..r." nlhprppiinlv m-l titvtl wnt .I"v" on Hi" 1..1.1.
I .'1"" i .. ... ,.' II' '" hrtni*, ami pin.' .III.lr I lnli-rr.lt lit
10\ ; our moral aid ami Ihe burden 'li-lllifnl nUrrvaiun 1.1. .
"' '. ... dieiiintnifrnary, I.) I'orl flivtlilaii", f tarry a "f '-imlilanevi I '
a 0 ,.. ,-.. II' ,...." ':III". "'I .. Iw far dl.- of a rvtptt/ .lalde |[n>eminent llhoiil him h. !. I htmiN,, of Ihf, Mlt.ht.lppl Hi, HOTEL
.,.. ", 11'" t ilclnliH-d m.ly long enough "er.I.I"I..I. .11.,1.1" n ihai uUlil' li I : GOMMEHGIAL lB.I
., .. 4 .'".1" '11 ''''jt''.' '1. JII'l 41. tJ<, .rlmiKintf" li.IU.t and fumlKallnn.. Colof kit'kliif,) | .".I.hl.. 'brln/t me 'lo a vertlinporlanl I wir. oMi.iii a..(.".'... and h. Vtn.It front HIP N.trlh, I: I | !' "" .'.. !

:: :.= : : i ::, g; : :II: : ..I..t will be fifty 1"I.r. ninicli, Ilia I.) Ilhku." rllll'I'nl ,ihnt wai nu: airirrviriiina a I : .. there ami. madn I ''')t PFEIFFR ,

I .. ..... ". .,., '. ..t... 11I'II"'""'. .1'11',1..1(1'1|1M" quantity, of ballant
.. ",_ "f "" ..,.tit.Rnl. rletilitf ihargnl.and roil ur offumlgitlon will boIhc lli, ,0.en".I. All ran et-ilv hi. ahilliy .In keep hit promlui PIIIVM'IIII| >, til a|1".1.1 .pr,.|ft .. ; K'THt 'll> (H r Hn
::;v"'FiTbiiiHi:. .< ..."p-t.I ami. ..hll".h'.I.,,"fp ri'iil. |I.r ....,1.10".1 l Ion of re. "I." .111.the (Hmlilre Intpoitaiice. olmoney !.. ilmliidirlilinl' I with a winblunt ,iu.nl, tied ". | ". lenfl.- and- T.'il..ri.loi,.d I I -.(:.o\niN\irsr: : ntI'r.k" : : : ,- Groceries and

- 1..1.* .'lip...... S..I.... 10 ...."t. 1".1..".. A horl lime of Iha loudnionlliid lit ml al once lo aim-red In I of |""iiiilnrr nli' hli.or I IIP moil on thii pniltif | nf Iha J <.kttinvllle .Ncw are Ship Storet.
,.. .' h'.I1.. .... r... .,,'" m""Ih OfIn drawing' Ibe i lly out of Ihe .ho llrp hit Ila 'It I H. ,
"M' oil
of the old tleugli it YAR'Uf"N.
remnanli' carpel- mil quite hit'It \
a. I.
I .I' "juillv .ttltl. rAI''
1,1. l
.
unit with atdiaip ,
,...., ...... .. .... ..1i."I.III I : lit ttgtn: '
I ;: :: 1;:.r. ; hag nglmr, MOW haipllyon their l 1".1I. l lhg' K hi.'h II bat fallen. Ibe polite. hn oIhrniMlret .IPiia. .liint at In hi.. 1""I un *'..rtlrIhe liigr.i..a.1| .., ,. aav he It a wire puller, a 11"1'1 "::'\'." ....\. r rc!iga n ad D tad: !: I:**
.I ; ; :
:
.,.. .. :; found, font hold and ramf.irlenough and finiillit lo tnpjioili"" we mod r..n.I'"u". lll. liir will a,hlpvcuipnl ,lii t
ronventlon r.r
of "
.. If. .1, ...1...",..."".",.. t '. | 4 ,
No .
1..lre
A,l,..,rtl. ,,,.'UK .. ..1 "<""nmiM.il..1 1.1r <...h. : among old oppoeeri and pre. cannot g t inru orcl.I,111 amli |1".1.| at exlravngan. elu lit ing, ao I'.ng at IIP ; .kill and u,. ri. ,' a. I Ai, ,",,1..1"1..,,. fit lt 1,1.reiil Traii.knlfal
I ., >cl M e in .iMimii minliimK' .....I J....J Jml .... x'ul 1 frlnndi la enoonrage him In hU II"u.. Hnininer Itcl.Meat b.I.I. wliha ran fall I'm.k on Ihiieiem)..llmi l.iw lobe t | 1.1 PCInil "rr.r 'rll .I.hr"I.I.I"S"jue., ..""T''M TII. ." "I.'TtWinQi
I, un..tot.....,,....I. ..II I I ....n t. .. In. .."..7. old pra..licet, and from 4.U new and prot|>ecl of that. dread elmli'ra ) your malnliiln.il' II,llierjuUt mid |ioui' and 11"him k iilgnal I etc. llio ruguea .r r.li"l aald 11.\1":1.: .
,, "' the Irnlh' It rnmtnffoiil. \
lt.n-1 'T.1' WI
'
I :v( ?, Ii lMiimn.7 mimlK:: .r of lim :l' i III 1 taAd -:;.,'.! congenial' quarlen eenl a ..tC"II" tlricla ami tlilt.he. are In a r..rl''e.' rull..o.I..r| what bo dndioiirtllvoblaliird. Hie, handling, Ir, I four cart tgant Hie ttl.oli- few

..'1'- .....niii, rnl ..rlth.iut, onltr.ill. ... ,.. Ihe Imply' Tin ra tlieuM .be at |t.att Hfty men In and j
.. ...,....u,iii".... ..III ,.. ._..10. I'*'.1 1prlmmllT ... J"'Lo.II. p.Or| tlearly at tlinplo I ntcpled, ilat* lowhltli t:'f\u 1llc. l'ir liny. (1.\0. n.Mualnauur
.. ..... lug .that HoniKlrrcunrM hailngaln, | 1"1 your tlilcbet 'e.la.llhd| tnoaiit inoney WI.l|." Ihe pximplii.il liw 11111.l t fromlliaConxiiliilkin lit rcgtiltr !
"
I .,,01 ,'h.. .. .''''' .U" | "" bul .Iil I >lu' "I'"' Ih.'' 'y* ".,'h.I.: "I ly
1.1.... ",,,. .. .. ."I' '" ""Jr .._ N ,...,. ,e.I".I.h..II. ,. Iha '"a."I". reguU-- -alinoitl 'lo llioii.anil, dull.irt a and mv word for il, m un i...nl | toloreil. ,\ w.ile of Hilt Slate." --- -
| | -
.. .... .. I.. .. "I lot ...""" 1.., .h" IheM'iil nionlb.Ibe Ihire IM
110". of the i.l, leH>acoU' for will no over living lira
.. |IN.rl exiente aiplijicct.' w
.
.,,1.. ..1"'.. III 'h P -- jciao 11 is
("' .......u".k.' ... .,... .11 ""k" ,,,,.......... ,. )ear. ItwaiH f,l..lulcmtntIhe Coiiiinlialonrrt. have c.rIICI; | c.ruhell| liabitt of extravagant'e .how n, and Iho 11 rutArotA: InuurKfUl, I.. In I'tmAPALACHICOLA UK ,
., m |"oinM.r.. tr of. "fj"1IntM alHive clearlr ahowa. further ,.1.101.1".1) Hie oily mint box lliotlltchea j wll..r| r"re'l" banUhpd where theyranniit hnl anolhir I I the uldc-l', cMalillnliod' nc..| iHr|

'-,li i.l.lii. r I U til..i;n:h'p'l'l i* ,1:1\ rr f..' "" '' ";fjtrii :. rOI"t U """et..r)'. The bitter and build Ihe c..I"I.-oneIlioiinanil holicully ba lmlulgml{ (11"1.1. ..IMCI.1!, ", ,.r"1. I! illy. of I'l'.cla. ami, 1 lint been wiiicn' .ii annvan

rh.rrt 10 UHpunk.ki, '*.inr f.lrl.1. i.hlnlj. ll.m|... .I." ..Ie.r the.men lo Ihe South' and lit dollart will not buy the 1"1' : will live wlihlu their mean", aud "yl alwayi ""... I I longcut under the aamo ml"II'
flil omnnn '"< "
il...|r n.nv.for work I*be d mo. I I.r our iTn I
-: tlandcr and. .llc.IOI of everything counting tha Kr..I"1,1, 1"1'1"1 meaiia .ho""e.I",. the uii,rupiiInitt rnud and 1 lu I .tpiril ant I |'iirHwe.| I. foiunU-.

I f r *tAcoi.A nnmim IAI. .'IH I* In tha heulh. down. A .in her of the 'ul"I. I' I wha avail IhtniMlvei of Hie ex- 0 Laiighllii, HID ara flnn, amltcruie 1,1'11.lh'' Hour ciiHlomcrt llir"iitliniit)

! '"ul"I "" fllo I.. ":"''''1'''I 1.-,111"- Thin t hap apprari. lo lie.'tlrcplng with tlonera have agreed lo pledge llair pinplion, laW ril be dire' ,.ted lo the aitlnlant rnitl, U In .' an tilHllliition. .,"llul a prnjetl. ;,r I 11 "

t I ntllrlu.. F.xh..g". &:I ,,.,,,III'A'I., a new brd ftlli.w and ona who the. private credit taral I!a poiiiim of thUmoniy uf Ihe .1..nl,1|ioor.t. .0. "". "" ... adtciuunrt, wlio are hcie ilSEXfllltr

, .. 35 lloiilurariltlea Mini ercnipd to very aagiir to look but ll.ey cannot rai eiinughlo and, lo. row. a I!
; American, Ftrbaiifrr., h t. M1UKVKThodeil.lon l'U-l it ) gono I" : lMfH:.> fTATM MAIL .:A\I.1 W. ANN AUN> AUK1TII tnTIIIJ .
:
Capuccnea.HATI nlo "hU bnoka and recordt.. II* now carry them Ihrongli I hit tnniHier. 1. r. IA\V' : ,' IWHH-I I ilnnlaliuii. II." any

__._ .a good
,he .li.MHililon| la do. 1 mill el.t.l l ? mlndtof Ihn tity .lo etldvmciiofliidiblpilneit and fhrtuH| .ake It. U. ('u., I>t "'hit t ly liato mil in l nut.nl illttn It rapidlv ImrtKx* mil I hhiiliTuetil .
t : RDAV APRIL II, ". known court holdt, that the acla from whichthe .bern. aide lo ( .1..1. .. Irl- i>a anil. r'rl.I".I .yt nl..I..k .p. in.
: ---- -------- rlly mrlp, | | 'ub 'lnnliilly;: a A '
Coinniiinlialpd.To ,theCommuiiloiivrt hat* Dually divided ptalnliiriil cii.ir' deilrct.\ I. ,orl".r.| a r.lr. cqiiare .kly,I IKMIIIand 1"II.h., la on lhe.e and other I. r. \\ltr.VHlailllsviy !.>. rmr Bu:= !: Jm : :

Ci.rrrl, .ANII .n>'UKH'nrytn Iht ritlttKi t>f /'el'o.Ao/ lie- nut l" rnelve .1.erl.I", j''I."t ale .sl.'e''t' .'"II.w.ull( \\'e.tIr.. 1'III*.nt ti..L"t ." rontldt, 'rntlon-, .the lirnl ad- | 1 Miiiiair.N .

( the Whll. HUIIM limpraTi.t. |Cil art nan tht iarvii >trlt# of tht ttly, ol' la...llnentet or I".. 1 here It "nodcidraor giiilil do mil contain a ,renewal of the, The I taint,1 U ,In "( 1".1,1 In Hilt lilv. and In -------- BOTTLED BEER.

; e'e ..1... of it rliole, '4'1410 ,'latiny nfite InlPiiilon' on the part, of anv grant of exemption fnini laxjtiou eon- of Iho lladiinl, |, I MM lion of the 8lal. 11..1.1". I be No11co !

I 1'MI t*.-n-liolrl- U-to- -lw -relinilt monrn. tlnllnrt ;I laxet'l. ttitmirlrri, miltlunllf ('.,iN.nlttlaiier lo repn..little on* ecu I nf lal".111 ct IH| ir ti nTt Pritniii u_Klbl_ __NVI__, ,_ _
i il. inalloii. being "mmlol.r honc.t 'Ihe "private bu.1.| I I. l"iU I| Ihtt Ihe prptcntcompany ran Inn for Hi,* t'"". I | iu Ihu t'Ih, 'I. if: UH! N irK., l.::l.l;|> I.KlIn'I
are "IIII. re.llll. 'W'I'"I'r
I.ge < .. :
th.I"'I.le| | | of Ix-nncmiiiljr. 1 HIM! .1.! 1 lie CoiiiinUiilonpri, .1'1"1| Dill l by the ."..clt Ir ", e.IK'nof iliu ImardIt ariivi h'.I..leJ .at the I.I'II"11! would IIP in ida Ihn ,'I.al 'I-hnll.at .lit. .nl- hy will .l. ri'"w|H trf'n.il.l Ktl.l"" .fur.tiny I. "t.I..1 NOTICE

> l.li..pe for Ih.I."r'| |...... (ioveinorlo, 1..I'. yanr afTalra art', a 1".rlll.'II"'lhl" want lopM' nil roiMiiale' | .. .. lll"..mo 'the )rartand Ihitl ; |. "" 1'l1'. 11,1 Ihn l'h"le. for ad- ii. KmrnniMi: I M-IAIN", I I'M' :" K. :' WIIOMIfW: I UOIM. Hint 1: ;lh H'N;<: Idi-( |:|l4,| i?,.
If above theaverage obllguiion*. 'I know ofover I.IICCVMIManil 1 that all lit itghlt at aioiH will hnvo r "' a 1"1".0 I mo1 It HOW .rlv .
.a whole, "' not bUII hoy : eni.nli. I It only "v..1.1, .I ; ; : : iinitN: nil' nil.hiii' '
: ; muml | >ralion, other' 'than Ihe title lo Iheprojicrly nomination.I 1"1 .. lioruifi, in tliu :| ,rl ,n| 11 .. ,
ofChl.' lim .. inn
Swrrr hut
MIH tuo of)our clle"lo I'h' In moral twenty tl..1 .I"r. I I hecil and tit ..hr.ll.h'l' raliinroat --.--- -- -- .I n'".lr to reel Iv.. I.'r. .\r!oln., 'TIOJKlin
.lid MUlreM Mulllif.n t Die toUr 'UI'| and ability. Of roHita almoit every ) It mil le".IYlr inoially' ,|'"".1..1.r" | .acquired br a J".I'III ..1. I f I In .Im a nnr paHr| eaii .1'0,1. Ued.pend :, 'lUMli iritr' |1'..rijr 11-nilnj, ,tin i, .

'I tint h.. drowil| | Into her oHltlal In* rlltrlll'"III.n.. choMin wime, If not ,. Hif..r lhpr oiit Ilicy bite, do- h..II".lrcrll" In and. dcppndid npotian nlih enl Hit fit' : Ihe ,iinmlitr of our ..hel.tl."I., GULF DRUG STORE, ,411..I..r.IM..III1IU..( .). '', r .I.. !.I lUrt..r ul|,mrKhlt :.,

rill"I all, .that ho wUII.I have preferred loII.MO rl.I..I"u' lortii'rive any xrlp, .".llhl. atl pittml In |Iiil. and amuided InH77. nmially lively no not rxpeit lit run Hie lnlM <.<>\nN\irNr: : ; mun-: : ''''IH| wilbV' iiln..... M ir.'h IIA .

appointed. Kill", taken ai a after .".11'hgtl tonaidi ml,ion.llieC'ominluiiiiiiert Mich Iwlng the caw, Iho pietenlcunimiy't .".I.ho .' '" h Itwand, miike our proliliilFof II' HNHIMtN. Mli'
I
Pi ntnpoln
I "I'I..i' il 1 ;d'r.Jr.IN M.mll Illlh' I l- |
Tn. N. O. t:sxwitioii. U about rioting | | ,I. iiiEscambla
| | tliuilcr retlt. ..
HMMI Ihoguuo'rallaw .
|
wholo I hHva no doubt thHt the limorily rnrnoilv' d.> lreto .f. ,. ,
,. up ami 1 .ll.o ..III. \rg\nn\ag\ \ luiwurln. of Iho lax payer* and belter ilantoftlluuiiiaro make a .iiu'ent .f I thilr' iflmla. In Improve whltli the' iwmtlltutlan of the lrui.1 Uml' | ntotHila. t. I ; Circuit

The Hio.t. lliciii.lt" .Ii ..1.1.) tall.(lud.llirre Ihe cl.I."all.,', tanlljilly. andfliiaiiclalh.aiidlf 1 Slate ile,.luret lo 'Ixj.,"je111 alteration rpmnled in 1,0 I :.11.... Drugs, Medicines Etc.ril.n..II" I County-- Court-/

lll luvt to Im I'nU In H anliliigtiniA ara three clamea af cllixeiiiwho you will ml your and amendment, and, therefore, the exirclMt honcnt .",1.1,10 adv..rliiu'mi ills.' ,,,.1.',,,nn.l nth- State of Florida

elt,.. are uol' all knowt aid there no (rouble.a limit It. of Itglxlnllre dlwrctiouln Ihonialtcr will lie rant fur ; ,.II'r mn.t, in ". .'rlo ..."..II.er. >..>. e.in fiillypnini|'''''l'' .
.al.le. wii. nil un I d. iC" IN im m I.I Iliillilinx uml.
: Nrw j.| .|...r. ilia-Kl..liupe trailer. : I.I.. lliore are Iho.e of Ihe "boiler No one plcawd nllhevenlhliigthat of luxation raiinat ba complain. great danger Im haiidnl, :, lu Infore II o..N.L _.1..-11- .1- __ ty.-AI..i'- n_11__. ..MII ".....,lull m ||

.ibtoil by 8. IL IliMcll lake lh. |,ilncenf Ih.1 tbou" aorl, whe thought tiny h."II''o" but If )iiu wll.L.up ed of aa a liieac of c,1 r.ol." .Dili will r> ict"a .|' 1,1''''' ""'""",

llarney'a lliCler.Ht. The flwi iliould have l I.cn .appointed, and can )'your ml".1 11..k. aome, .acilll.ct' offieilngt Now. how ".II l bapieii,.| Hint In nf- vole. : .I'r, taiiiml .1m; diilarcd httnnil,; WILLIAM STEELE l>r..mt.; 31"111"1!

for belliva that ."" and lend emu e to land graiitt whcia Iho prop.i ".k p, ,in. on Hie da> t uf I"h. mill iMinilmit.MiUIMiiliri.int I .,
number. .I* .before. u. ai.,1 iirawnU avery mi, a moment anygood I..J."I.. anearnent I : (
'rly of the pouple It longlinet t ion. ;|Miir mill moor ,ll>: i hill, : |
crtJilabla ."I..ra"l'tI.V.II | t." come out of the government ''I'IM.rl| | lo Ihe new (ii.tornmenl "r".Ie al'.>r" cKHi>oiiirliri' >rnilay 41'h. l is\ :i'
M>t"u etliur were not appointed, andhe lean ..."r you that )i.1i will of attUneua are lu every It I* not m. I I.KMKH ItIMllill ..tat- llubill .hll.I..k.. I .it ".H..f_
K-nrlo;;j: : ; rorII'-; houl.l. far regarded aa the auucctaor of the ninny ". | : : ANIKIXKSt > : r. .:. I'M \
go wont of It la. they .,.utroug IN flnd "., .I'"ll' In tho glorlnn* old 1',0 .hai, the t'uiled, 1"Jlt nl I! i
ml
.t. : : : : in 'Kit
.iiouuli In prevent |)o/ t om.-.. fruni beliiKOiabllilieJ hat IK'lor. that Iktg ill not Mtmlamfyawl city ) ear. 1 here It a large Uondt with wLlih tiny havo ".0 110funiiiilloii and the. Blale :'U"IU'I'I.I'I'U'! (' I .K1AUHIKH: : Jlin.JHN.Voi.WJil. .

In eonnirr (lore* wherell.iior i/lii/l rumt If they can |ioralblyiflp amount, of 'laxc. due, tome fuiwaidand aud no tingle lutoretl (ucominoii fiind, and olhtr

| It aold. >o' hiM houl.l .be. II byiaplioui opioiiltiou| Vila and I.Ih"l, preinpily' now and 1 ILIU, and yel for the tale r"rlll| 1".lal..11. I'I.\I'I'( IK.S .' "Sl... .:.I'I'I':! 1.J.. lnu4.4'1.

I cinnwllej| to go lo a grnKhop to
t mean liintndo, ar any other tiieant ."b.I."II.I.II.) ...Ihoiir.rUuf suihoillltt "r gobbling up Iho. publle lauda, tbiyare you tnm rl..l.h tt \ : BLDFF -. IO :

I tier k\otitli'i l-'ompanli.ii"' and "Sun within lhiriwcr.2nd. | 'lo make ""Ir""oll.| and 1 fur regarded ami''....0.. the IdeulUH debt' 'due mlll.y by ".Kru'a Oirrirt ('rMKAtM.MOIErNO PHOTOGRAPHER,

day at H nie"-N. O. IMiayune.Sm There are a few properly holdert r'a aomo unkind frltiml may think Iwal'ly..la crllralu| 1,01.* Ihot* ofw hat 1.1. '
.. the MiGNOLIi BLUFF : IU It.MMi. -AT TimLittle '-
'- I will they become euccetiera, for | '
who have """eI..1 In not agrpe mil lo -kf.irlt lot '' .11'A

klntf of mtrAKT all Itoach'i.WIIITVKY 1" lie i II thlp after...hllllli.ler' the- .ny tanot for )'er.and they 1'.1"1 wOII.1 nniil Iheiily. Uon a gw>d Auantlulbai.il. the p"rIN.I| nut uf their paying. their tlebLt but audttirjliig :|road iiiillile 1 In::". ; ; : I Entertainment of NeU .Ottcoli < lull 1t.'I" House :around the.CornerINfEMltNHA ;r. .

iol U likuly to bo furred I I. lrkup l'IJ.r", any kind of government raihtrban 1."IIWlr"lh'i ".tr.el. only : : : I i iI 1..1..1 1'o.t (Oih.-e. 1'11"1' .1.
| |" one which It likuly lo make them.ay H 8 lUavrr for the. |1.1.1..of gelling thor laud : Li..Uelt. : : :;: : : 1 the Season I'ollTIUITa. ANI> VlKWt, AI... STint

an hou*.t living like ollior roathei, Ihoir proiaition| of of grant. 1 I i only .I.ur but In-! I I HIM IIKM1IM .I. AMI 1'01'1'1.\1 I 'dm, 'II.SI l'en..I, 1.1 1., lv July' }\ '111,
expeuaei fur
lu i>. ail uf being r.oI MII fal government a th('UMI."C.tA. quilout.Initu. ---- -
: contract.. Wbllney'a death. to Kuai.hrii ioiip. government. They will beuund I'KKtlltiLt. H.If.l7lh ., I W II..t.h"l. 1ti'IT.
&olpl.hI"I.111, much iatary,., .\|, 1w.VMa. I lienj It. full IIIK Itf:NfHf UK Tin: ASSESSORS
: < likely (. bocnme, popular 10dlr.I,1W. talkd' I>MII.I: | ofIhctlrljieof un | I NOTICE.
of expentlvo creating ef dilchet KIIITOK: -Y..ur men! cunimi'"' oI.I"r. t T C. W
blli Iho dm : "piewnt e..I. 1 t
would 'h."k-: editor of the ,leaned or other necottary ,0 Cil i the "'"Mempliou lw". were Kirtainly ai 1",1", a lortuoua'ulrer.I'.uli. |wlll. land all Ihe '." ; RIFLES.I I will II KI'Iw>,:la lull.' :'r.Illim m Hla lu w tha e N 11, w, m I:nurl u n.

) Herald .five in tred.t fur extract! .lolng every thing they poMiblyean' loii .aound .111 I worthy of eontidi'ration. courte. .1.11.Miciirlng Democratic ...llhe State I. ., lit ..Vpril., I4li. tnll mill nileluj-our, ,
Inilead of 'ing ditcrudit on .Iha Thera never .s.l.kd a Uw I'n.. .
I from eur p |*r crediting goTernment. nomorallv defeat
aid and comfort to the I "HUH U (.IIAM> Ilnl'" \... ..a:.: .
them t othera. I WI lu hU i ou will eOI.c.l, flud them luu.l, h"l"rrec| and aocoui).Ictplv a hitter rl."Ytlvl"l.h. parly, and MeIxan 1 ho Meinphit I ,F'llllll'\\KSMIIMI-ltl.ltllI, '.1 _....'. REAL ESTATE
.
jirobibly. a inUtiku but IUI of theJackionvillit .lo.lal"l they will not pay taxei I.rth. r.lul" Iho objoct all lawt1 are dotigned are lure la ihm kla over lk a Itemecrallo a mailer men nr II"ha :. ."1." .... _
ri",1 \ K I AKIUIIXJM: -AKI
,, p."r. have rth.r a .", that rcaton, allowing clearlyone to airomplhdi.Why defeat. They have loud aud r 0.\
lou.I of their ) of Ihe pUcea where the ahoe Iha Stale thauld rcaerva to It. I .Kiten liy Ibu 'U\\SY on !
way ."Ial up 'ea..rol. vile talking iialht. for their coi,'rctpondenlt \10 t1), or N011oo VO.J xrnxo AOIM: ,
their elf the right la 1 ofIha ur.l.r.o. ." '
uewa. 1,1".ho.l. .1.lr.I"lh. pi"|icily and advltvrt. 1"' | 85.VT
1'bo"ur. ; '
I-ant and leattt Tha Immoral' tax for II* and 11.1 the purihateol Apr 14t DAILY
payer el.ll" yeldiiiy EXCURSION.
Into
3n. them In
Ir. .1.1 keep potltiott touta Iha NEXT TO CITY HOTEL
The mouih of llio MlwlMlppI hai cl.. Tha |1".1.1. who I. Ih* right of Iho lax payer" .lit elToil their ''howevurt )\ .
mla '
cost mill loin from flr.t to Int. I Ii agreedy with .h'III.. '1b.,. da not 1".1 I aoa (rain, Iha properly,. of 'an UIIK'rupnlmitdebtor Htme of our denitxratlu"elu".u ralt. .IYo,,,,1," that the \ LKVMi INIOX Flur AT MIK: IT.a\EI.:.:KIM I'M>\ ..llll I'ENSACOLA .'I.OIII.\.
..
mouth and will .I..W tr..n.b..b .y to evade the laW and flaunt theirirulality la .beyond. Iha cI"Ir.Ie".I"1 ofnyone aud to-called iKimutrallti will rottd will build 131 ii nil 6:31 I". T.t l 'a.. rulufox n hail every lulr mornimdii -
..ut.. r.I.\I, a. they c'i ... lu the face of decent holding In view Iho organ veted from \' KtTl; UMNO AT SITY l-rviwnr Ikmitht ami ,
.Ihlo. that ,.
printed. With all the money a|>eiit onthla p"I. yel f".1 lie, are feeding' vlpert 1 hit company ,U h" !, )ttxoi,pled, r;. I lilt dale until :
The..I.le Ir..I. t* govern re.lurorlaw.I and niirtlug Into life all klndt of greenback toutelha. *,31. 10,31 ale I* I>.T|. ntumi 11.1.! Taxcih lat.lrtntw. AHtumled

I.a,I..m,U .11".r.| 11.1 there. hey can h farced to do right aatlly. I I. a ralttake to premise, .that the other cranky y devicet, la dotlray from, drpuada, : '* .IUMM ANI STUINd' DAVIlH, Mli AI"I.| ai to:jUo-ilntH) .1'1'Ilnl| | | ON'Mtalfb..uralllti All Property to. plnced. In my haa.U f,H .

Ii noW Imminent Hie difleo.tlonoflho Now, at to ..I.rle.1 mott potillvelylatiu maa who from Ihe lniiul| i't of bit hoiiett,0 and I tomoi'ralle 1"1 Inrlplot for lit Momphit. untlivty, atw tuu le, tiriklly| NaiyUrdandMM) k.Hirat rorlIt or It.nt, radi' nlUri.l| | will, h V.
river lulu lUyou Ah..r.- ,' that there la not ona cant towmmhpald Iwller nlurand whoiu manyiaw.aclaIh and uiiPtralKO I'U"Ihelr re.id it under, | .imrwl. f'r tht |I.d, and tlaui lug I' tit.Intblteol) ,,,"n 'JJ lit I:II,.li'.AOwnortof ilndlllolbtlradvtiiciivtolaceiiiim
laya, by which It would reach the Ciiilf .1"1. the MiMlolppI. \ ". L.'I; the will run out ea Ibe bur, return. lroi>erir : or K MI f
to any, ottUttr of Iha citygovernment. I.at of a '''II'II.I.. *xtenlingtredit Ibe Kuqulrer'a: profiMivntof Itamtw llio I. :eetilt f* round Inn) ivrntb- I | ,laayTIIOS. .
very much than at prew.itTbla llhl III. .o. lb. groun'. ,,i* lo lite t'lly O .
1"1 On tha m. 11 .
would ruin New contrary,, there I or ".r prowily| ...LI"I. anaocommoilatlon racy go for nothing in fi"of the uy ''''' ---.-. --- 'I..lek p. U I'I. C. WATSON.
{rl..I" leaving ara two olDcar* who ar* uot gellingnougli tooiio who cannot al future lime I
fact II and Ila
her high and dry u an Inland. town. li.. Ivaihmgi attaclatea al lt! :: l : ;: .
aud their ealarlca ahauld the moment give value' received fur ... great 1.4\ Il '
b wha Ihe J Oil SAMS.
.U.I..I'.n. lite paper' for ,.. :
"' the of what ha obtain. will If elrcuniKlanift IM.hl" : DEN DRESS SHIRT
,, Caplalna -
.herl '" <
namely THE
Sent TO* U nlll.1 1".ra.- & Iliulr 0.1 private aud (ipriaiial' I"r.I" I TH 'rr 'a"II'1| |"11..II'ou.II.
1.ll.LD .lay night polio*. beyond control of Iheilebtor .1.11'11'ale A N t: .\n: .
: and cI.| l known | t N.lf ch."le. much of Ihit aid OM>: .Urnulwo. ". c'.1 1.1. r'lr..lh.l're.I.I."t'*ttlary | Na bull- a failure .f I'tllll. ., ., d..I..I"..
C.I" '.
f .t uch and an' i'kTort la now bring' cll may pomlltly 0',.lt.1'1.1..11.... nearer HOW TrasferSTAELES. ." ea.l U.lr..
iota man who knowa ma bcllevea thai I.re.him a lonf at llie'dul.ur maulIvtli 1. IIVM>M>Mh ilwtll nir on Itoui ma ioetlnf
I :
i luxle by tha great railroad, evrporallonto bUi. Iloiare ,lUHroul, Urf.il| .>lj aikuilil
of would "
would' accept a ala of twlea or an lionvuly 1.1.1.| na. I trl.
--0
put him on tbaHupremelwnrhoflheUnited 'hreo limea the ., limply. for thaalary. uot b* polity, evru Ihvngh btlterliupulut THE I. : to keep a lown I"A. Wtn. bout* war I.* N. I II nHHUM '. ,.
I tt.t.whore ha ran do moil n"u"l did, him In I. TnlK\ more ule ...o.anil >" .
Ihe
I have butlnetamrtner 1".I.h" .
j good, lie eau do Ilka noma of our no .101bl my 10 guvrrn Ihe bu.liiitt ol Ihe t'nln.1. "'..Ie..Ut".lr.l" dw.mnl' fti.i: >u P..II"CHU: Miirlnc.Irv
loial llailroad throw would mm..prefer my time lo 1"1". 1'bo. will L no need of New \mk City duringIhe lentiy' occupy ). 0\(; ,law | : "M K".l Hill.ANItuib .
lawyers
brlefi I few di>. lip.....r.h.eor.rall.1 "0".than. daubla. the an"1 The* any Invoking Iha 1.1 lo I't"'' au.'b a uiviilh uf Mart. .I wat thu 1..IC have an empty. .*o l.atrl.r valuubltt. .protirl| ; lu vtrHtitparttnfikvelly.
"".n not all men who publa debtor and nine 11 met out of leu the bouU waul lo
hla nomluallou to Ilia beuata. The .1.1. b.l. l.wol"I..r whhh any record ell.I"1 T IIKiVa' IIUMNU
gooa poalllnu It continually glvl-ig lo 1.11' will volunltiily 8.1. all Among Iht' IrJii.a,..ii Ihe the value of "'I rOltlJENT.Linre .
n
blind lltlilan weie pay. ;
peaple. uol at |M> iiwled> th.and that.and I di not Biatleruucb tl. leniency dr.lrtxl by Iha dibtor. input of III.'NO cheiks, none r.r anamount I'rl.I *. for every ., |..rl.|""*_ .I,....p,.".. I ;' .
)'UI'IO.| T..lhnl. ara bat the aalary may be, II geltalher \at I I.U not o".luu.II'.1 the 1.1 pram- jod hat given I I"lrl. oiHreim. Paloftx I.. ..11 ,.
and tha .till out exevmlmg fl.IUI-II. aggregate ) and I ml It.KtoteAM .
wlgrl.Ibel very, thld In thaaud, and tha public. laaa Do charily, no kindly l 1".111'10 IH of Ihote rra<.hiug Ihe a cold Buggies/ ltityU.itaiitM. 't, toutktif Harair..ti .
flu later. c.h..L. Piu>r.
*, aooner or bai U all all back.Iha th creditor, ..1..vtry atliou lu ex* : ll.lKl I .(, Hie weight 'ami Ititlneti "THI( fLV riK'T-l' LAKH, OTO mow.JOHNSN .-roeTtrraKiitiaiUvcl.'.) 'a'nth ufj <. .

petitioner Marthal la ona ofgreat lending, credit mauifttl.* Ih* Injunllc* ooll.lula orN L. a home Nth It '0" : | kail ." ,,'
T, Tbomai t'ortuue, mllior of the e.I..I'l)' | kt wai 110 | | .. Iw al M.I M. & >ric" tmrai r o I'alufox awl I.it i
New York Freeman (negra erganX retpontlblllly. i| I ba la a bonded of nui h ,apprvheutloiik": and ludlitlet aacettliy and prettrd lu 1'1.10. and 1.1.1",1.
frankly apiwali for fluanelal .1... HevounUrily officer, and I I. liable aider hit bond foriltacla. for Interference lu Iba proton- Ihcr they rrat.b a hrlhl) uf over workmen' do : l l I' .lat.r.: ..TiUIUOtiNA.w !r..I"I.'Im, on trout M_ war l Ia.

..ume all the dobu af the la private life mauv men lion i ufortlt Iki partf trko hat let* fit'I. Ihe |I") menu rrprru.nled byIhacbetkt 7 rail lo .,hrtl. -- !r .II. .II PENSACL. FLORID l trn 1"Mure. enraef I'tltuix and lulewtatru .
e late (ilobo. Thl I la a KorlniK1, without ai muih abilityaud ao bondedrenpoutlbiliiy Ikf recipient uf .""'lr'. fiuli, Jta., wer aliuont axilutirtly lorH paper' M rap ) l'meEK : ttLarm .

but U .h.w. that a paper "..Mel In .the receive mure thta '10 and virtually tay* lo Ih* creditor your | >n.lon> and hlcr."I"| 'Ihe 4', percent of liuiiervioui IVOtloo ,........lrU-il .7:Tl $lo.mi Ifl i. k wtrvhotiw MI Tarra1....

Inlereil of any lh.lrl! peculiarityloea wr mouth. protection la future, I la nuggetled .byHilt boudt.TIIKTUOIIILK. heller 1.' lo t rl.:8: llw t .|>itla' *.o ,. o._. ..1.. o 1..1..... '..r.. .... ...
.
of .1 tmoit-Miui ul tw ._ .. I....I .1:'."" t.. lot ""
toller
flH a fell Tbaeol.orcd 1 he t'Ie'k'. talary been alluded rate, I.I '* adding yaur Ill .1. I..L ,
loug w.n. illl Tbnw l r UI lulW Hul d '
no K ", atn
m.l.iha) Klf IieUabUtk wan, 'o arveral lime. Well h geli (73 per lu.llcl.. .....a IH mind there I I. no UIISU.. Il tl"ll \\ : 4 by, DM enxr.>.MM. ..1.. .. ..,r ,Itlur;:(iver iuoHl if
(nit men ara allll. prUoiien on renfrvatiuM iionlh. and perqultllett bltettatli* I.W for yaur protection IB Iba event ofuiltapplied borne ef Iha m'.t from Ih* far The lllnrl. I. LI.... \A. .d'lTr. T owa.lara and tlu, romer o 1"'

) a elll..n and liaa a right tobe terqultiiee amount* 'lo about |JO per coufldei.ee therefore apprehend putulh ara toe, though of Mi.'hlgaii ami ... alli.o. "Imiiortcd herriiiKs IInber,I er lrK trflMM IM."r..aull..t. of I'tU"
)I bad eO"'Ilal.h.1 bl. l uUand --- '" S 1.1"1' "' de HlacttuilU" I'ul.lux waattUWILUMM.
Iha tame Ib* picklea biipoii
1 .rctpeclabla" .he |>lea.. Ai acUlwnilie J.a.making|':i>er auaiim. Thar* 1..11. they aay ." ) la not to have other .leUr.ce.al : .
.... number of butlneta men lvhe debtor. canlemplalet' you II It woiklu | .
colored ni.. ha na ware a large L"al.I.'fW Into Ihelr nl.
Du.
own 01 .. Kwtll .
lh
I tlnDlllitt I
and Nobad ..I".llhrw. 1 bat collet] lulu. 1.11' (0' : |
trutt 'T : .,.
need of a lueilaj | organ lIa city who are pay tug mar* for na ) pArtkuUrly, lo have ; ., f
:
I tbacrou-eye.1 or lew'.I.r freckled cltlian hai.JJ. .- greater ability, I Ibut i tlearly .ba tveu that Iha _whore .will do Ihe uiotl good. I They IU city ulllccrt ;.'.1. ;.."I.I .J' : U..... "I .. .
-- .
0. 1'ltavui.e I Tha Captaliia' of 1'ellca ara net receiving law IH It* embrace prolw.lt Iha nuferupulaue want Iba hlaUrt thai naturally' and I'alafox' ., .. r.' .J'. ...1..1.. f. \. ..1. .

.ul..II..al.. ..41Icu Iha and crealet - 111 her ..." o....1. "J .I. ".... ..J'',, AT PRIVATE SALE. : :::=:: :: "

It TUII'bU..Mpb. llnard uyi I Col cry ,"*aver .Ial" will b Ibacauta Mouetl IUH "ulriHlt a debt wilb apra pHhlicaH aiul IhuM Illiuol 1.1 %'r roll! .1.I..,...o.. .t. :.... :.. :I' = .
\ L.I
nut a man after to Ibam. Theyara .knowledge of bit Inability pay.Na 1.1"'a. IL .ud louder lr. .\.lr T" :-: Ir.l.\ :t :! 3 :
tl'.n. 11.11. I"Ju.l. and M.1111 whkb ar* ml.tlouary ,I. ., .. ; : :. :=:: .t ,:
Tha 1. ..but ha well worth aeveaty>flva dollar* per boneat Man with a ahadow of doubt. Malat lo brought oter ..* .lonc..rape.I I .. .. .... .u ). ". ; i .r .

glimmering- cr.tl.1 I lie layituedeteat nienlh | their ability and raapoutibill.let In hi* Mind .t kit ability |. partooner lie party, b Tin "'i! :' ; i: I,: I:ink, .I.I, .. o "P'' ..

!, of M,. Itlalna In I.rl. part Clllu I them lo It ,1.11. debt coulra<.led, will lure of*Ua ol._t.' IBinb-erg- T... ..1.-' ,. "'.1 t...... ..., II.I j jant. d".I.|.| ..tw wwtk kill...la*ai e.llHllu .
t protection, laying. that. IroaUewilb The I'oll.* '_1.0 per month, fall lo Aral ..L it-It kewwa to Iheparly i LM :UM> vr rut.i.rrHi: u.si! ..- ..1 T".,... ,.. ._ | : :" Hill, l>:| n> jrrtJ't*
bill
a to eieluj ..
I, pretacllan a. the chief tune wa> wok every day, Suadayt lacluded from tut .e.I.I.IUlb., A 1"".r.tl member of 1'ougreMtald Ih | ,. "' '''"1 I.' ...

that averjr l.or"I..e after )Ir. Itlalue I Their Ufa U a b.n ana. ) '1 aspect and Iba opjwrtunliy I .1'.1 hl that he r"lllb.I I her* wai no .. wrll* tkaiiuc, 1" u. nut i HI:, ...11".1.... 1..1. .. .

bad beea auartlig:' fr"Iba .tum.the them la IM w.Lbrul.d vigilant al credllar t decline lhaeradit, or .t"n lu try 111 ta rouocal Iba ficl that pail 1) enough to ,-.." teniairMaad Alrattia Mntt. o I. .
ucautlaiaf all IliitM rain thlue nlgUl and day II with a full knowledge' iha teatlugencle uih.rit wbil* and ." 1"1.. .
pratarllanAaiuatlka l.w..fI ar | 0 p"IIL.I.I. were .I.Irlb.r.t variant. del belweeii Groceries rtxiMiMrr I., J ( '. z. '0. :IIY .. II.
I 1..big factory auMlng au4 *>employee tomt people Ip' them b aalultin thai way arUa dvteilng. p ymrut with Cleveland, I w.l.have .1. i Fnc 7X! *"" ?;trrMillir"I *V.7n! : :,lud.t :i/ ': :,
aobllily thaf > ri awl
out of work. That .,, aa Ihcrefare | | : | a> ::,
being 'brw. moialt b.' Ju.t".I. ability.Unfortunately per Igreemeal. II* ailed on Iha ... HeIbaught imiiri *"*. ". .i mUilu iMlvlMtttlUall 4lotiniimiu
aort of thing atalked after bliu Ilka a angel* and anea of Cue when credit U ..Le b)a party heretofora Iba "Admlnttlratian aud Hautewauld the ney 1'1 and of .\( '( (h..1 (.n.\.. _I...t.I..I..J..M..f,._...|W"..*., I*U.t J,.1.l dvnvll ptyinl UXM.A&I -tl :.l.IJTMOsrtlLt .

1 ben ba bad t admit tb.hlcb lep.blt, jlout offer (heir earvlca* contldered bo.e.1.It It naturallyaMHiuod balagvlber aaxt wlolar OH the j!, pattennera | "..l -.lHHu, _ft.4 Iriml MUanLrvdl 1"......I.TIU.'L''T' U A."u..I... .

aa bula ie ..p.l. ewe I I. .; I a.. any n.pl.bl. that If th.. .anl for credit '.rid ,0 Iau4 grant forfeiture quet. I' '.11. r K. | kvatk* BuUuiax, PaJif: ,. atrwl, U4" *: ,ka. i .lu..I..tl '
.
of I.MIlla. and that gave away man bow ba .... Ilka lo wok l.k. MO ewuditlont, h luipliee bit loot, and other queiHontnlaliag larailroadt appointed on | : -:r : II:; ]') "f..TF.
I .
xwiilon. Kucb paper* .The they do fur leai than fi per aaoalh. f ability la pay al maturity, aud upontklt bul that 1.1. rrMldottl Irled lera, vli Naval I.k.\AttiLA ri*. :t : I: tklM NAUK .U UK l'AUtUIE

l'h.nl aald thai a Ih* lima, aud fur You may .I.WI. all that wauldba pratutuplloH af bouatly Ihe creditltoblala t f roe Ib* HitpcatiaH af ellver 1 uIJI.r. ( ". .. '' .. "1.t.I IIItlUITHOS.

U war* abaiutlully, ..treated. all tb.but wa ...o aBitnl II d, and when It la discovered coinage ,b)"won. U |k. Haute aud It I'halrma* I t : : ': ,. :,. C. WATSON.

.polltlrlam ai Mr. lugeraalL Allow I. la 4lffvr with you. \aw raa thai aa UiK| >tlll.. or 1..r "(.rly' I would rebel ayaluil IbaadiulalttraUoH, llevaluUtMiary I I ..,1, rull and r. .I.W._. .... IlALt.TA11.tOLtTUIU..T.

-'. vi r A .. .... II'f .-. ....*.!_ U..' x..l Uttiy U.4d, IN awtidt, t...-.

f'

.'


Ir. .. .
., '-
-.- - k ..:. : ". ._ L_ __ _

WMII AI\II\M iMTlif ;;; ;" t. I I" lUllltiMII : i NIPIKV, rl 1.tA o
tnt. ''a (ToimawUS 1. I\, IIU"a111. ,rll .ih. I I1fililttr ; Stacks''of Dry Goods Iuli.ile \: \i: hyit( Huil MUl.Hil. .
.
c-u I I'rralitlmr nt Hotilb AlahaniAnn I I On 1 iiiir ,|ta IhtA.n drake. II.rl 1' Hi,. Cvvt tifiotIkar : i -

t In Iho lYnbt, 'Irrlan chnrrli In thlHtyr.n 'Water. rh.r. alntnt Iwo mlrca above ." < ."'.0..'.... ," Jin,,,,, ... lia n. '"" t

\1TUIt11111.. II. I..... MeJuvaUt. pveiilnif,, 'ili IraiHr '. !1 Milion. flrt,1-11 .r ,itt.nlr. il.oii.anl I "tl fH| nklr>|,t rtf r.lt rapII -- .....'" .. -, ---.-- -- ., ., ,i
I' .0 .. .
.. I ,.lnn "|irnut Killinrtnnn 1-r Kcr. J. ''Itlfa went |,r.., iillnli| ( | agantal Ht, rail- kmtvlh, .tlrvflxpnimtt' wlt' .A.. J1.". -. '
11"1" it.iu.l,. ii, .run' lo.fI.hi' nONrOm : ,
O'.A.t. .:r A%r.s. '. lttnlghl I. Ihl 11 .I-.I\ a.
nf
t. 11.1"111,11'' : ( 'lllhl."o 11..1 l-riil/p I hit i -
r.1mz ( | ffMiie In "II'II-whl' tflM'rNHr: rilK Ol l > l ( \ MONIIOK: : ONI : ..' ; : ." I... : ... .
..imlitlneadtv, II.lr \ JSI H\ ; ; ; : :: .'
i ;
I' : i morning la.1 tin llir. > <,ni Mi for thnl. '" I'I"* .. n 1.1.' .. ,.. ;.' I.. .. A 0 'tl,. ", ., .." -"1...'
OI'U (JIII .\ "o'.l11IN..w.I. Munlar. inwnlMlnUtora.-\\ in'Hiiui 1.;.,, Hi ,lit",', i ..,1.1"',1' an.1 I r... AI A. i'x 'ruioi-rr. : : :, I.

..,. U.i. ,,," '. I.. -.,. I. ,. II.. ,, UK. : J. I: Illi\ : I-'. It. 1.1| .Iu"'n I I..u.'hit nu.a lit Ihn Mpldtlinrnl tiitiml h.I'.'.I initkitiIK'It i Ilr "I.
.
.
. d. .. 'W.hh. .liiltut'. llnl.T l II. llt.rrir nf Ihr .tttlldt .'it' in, \ i. .tw.inlrr "Ii4, r m tit.nl 'llifl.iirf hl
: and KnlliiK\.1.: .'."'-. ll.. H. \V.NH-| 'Ih' I.r.,1 .. wiilt-l'..nt.1. ,Hilimk .- Ihla |I.I..! |I'l la Hti.bltlllrr I.W M > I ( ,.," ii mil.. .nil, '.. n I I a M /1'"I.n n. o.. .
"..,.\' In: \ I'" .\ r .:w1111 '".. tmtint' "', il 1.f nit rrnwinht., ", Goods Shoes Notions and Go > '. MHta.i. .nh Win V.., (Tlaln M.t II \
.:.irlt Mil 1 Oil. >h i < I'ni' *. I 1'1 IonIl '. rink, ( '. \ llioiiii-i| J. J. Kimar) lit! fur Hie ".lililv of Hi., jot \ Dry Ht Fancy ds .ml 1.1 It".,'r Jiin.il ." l... "".1..1\\ nI : 1'0.1.. ". 'i*. 1", ':.I."r" .

"if ''I.h..IiIO| | <<. > .n..I..I.. .1.I W. 'Iliil, .., ''. M l .. ; mn.l. liinri-au, ,, ," 1 h..ainelhiiu .. IHVII .i"lv) ""nlll"l.I *. Alt' ',...n. .1.I i. tt .'" N. II nl 1 Ir.iT.., .1. \ 1 I .?!".t., t ..t.. I'v ..'."Ian,.I ., It
lip. r I.'''. ''OOI"I'J| *" \.1 1'1' 11. .111"1 1..1 In .. waa aoldIn 1 I HIS /S BUY AND SELL FOR CAW MMIIr anlallilt.tJ n" Ho |1'10, Vllr"H ,
_. J. M. HnU.ii. .,,t "1,, A. C'a"'I.I.H ,haa. n"<'I..I In.,;.. and\ Iftt I ,1. <1 11".11. --- MOTO -- ,. \, 11\" I. ".. I..1'1' .,. 11' ". *'. \\ 1.1, JI. N..l"1"K, t
.\ niflMMI m" .
; ; .. ,; .. ,'. HIM. HI". III).. wa rlet Iml I Inn.ll for lhrr.nl: I I.it .in-lrn. I Ila 1.1..1" ,. .lh. | 1 I\ t t| .
\ Allran kit In* aa! 1 Mill.11,1 011 I H. iriilt. ,.I iniiiillia HOW : tilt: ItHIIMM* J i \l HH.HI.no ni".' "milan, M. I M: ,Ity.
'""" "" I"" 1.I.'I.r. ,mil I'iM.r! |II. ll. t.nirlcnii (1"1 .horl' .INlnm-n, nlmtr Hitbrldprl hl..1 Mrl\\:1' ,:." .1.1, t. .Ir \, /,. .
1' 'II ;? : !'b" ..;/::;,,;:,;. 1..1 ... I l WOMEN 0" 1. 1.1. ,, '01 nl .' ,
.;/ ,, .. | iar) il.ikIxihr i .t.'al', It tinier" inam ( .I nttat .I.1 I hat 1.,1| Inlhrnwil 1..1 ..1. nml. ., HIPTinaliintioitof I' .1.r ,. .I. ". ..,1 \.1'' 'Ih "otl. o
"
111, r ni. p' .r, .III It. I. u' 'III It.II. 1.I"1 ,ilif |.nlnir', II," won I II. \. ".. \.1.'.'.. ..r ,.. ,," 'I.U I' .\ I'
.
.. 11o.loh..Ir.1' 1 ir | 'ha l.w lr."t
I "'" waa .1".11 ii t 'nn rj. m tTHI I'
""Ir. ....,. 11'11..1. tlm' ,Hi ) ml I On .IhU '1..11 1..li,. .. .. .
I' .." "II'mI' '14 Ir..II | | I. .. 1" .1 J. h., I" h.'. I'. ,
oflopckt .
.m H thrl'.T I.M.rv I. ,0 .
."...M-.I.... "mi .\.41. ,..., ,. h.' .10.1. ".1 IJ. 1'01 I : tnTsT ttltn I nit ilapilutllyf thr. Mttor I | 1.1".0. .1',1' .", .., ''I..r..I..I' I P.. t \
ti tit plitfin '
..I.I\ : '
.ttmr. .
.
.111. 'n.
10,11101, ..".1..1. : : Kni-a-i. .\.1j.iin ,nnl t.i Ia. in. .. '. \ .I..n..n l II" k.MJ ,. "I a r' \ I; | '..1
\\aaiiilin 1.1: '-.'. In .Hi I, ur :ml. l.i..li< an In. or. p.li.-r lar.pivlallt talh I II. loll.tndill .. .1. .101
fr .
I
| \ .
.
,, iiuMHtrii Uau" Hi.a .n1. _
: ,1" nil I \\ ,
I.' Ih.llh. .'.InlliliilllMmnf .. 1.1. i ; ; : I .1) .1
I ,,' vteMMirvll"illy ti..l l"il f.f 11.' I I''P! ... *'"lini .. Ilinroliv "".r"I.I-I', bvicrv inr-l I (.olioaofMii'l.. l | -.X IV.. vlllii, ttllh, a "lirr'nil am. 1 .. txltail 1 "I 11''UI I. .l tin III-.Sin..lit Ill' ,. an.li. .. ,.;'.'. :,..:.;?'..V'lr. '; 1 ::.:,?': ..1'' .',:';,.:; ."..; ::. .. r.. j.. I'' ," .'.1... ..1.1I

" 11t0I"" | | fnur, 1".1.1" at nni : t nlxltairangtr I I .,... :
UMI, .Hi" *'"I' "Mi", mil, uaa ., 'I"I.t, \ .t"LI" Ii. I I' \ Iliil .
.1 I I. I': ua IMMMI !
. ,
an ,"
l .1'voI'I.c' nllll' \ :I.1.II"I .. .\. rtgirdai.rrli.trr h.1,1.\ In Ihrtlit, tiaiiml I'mil' I Kivealt. : I I !r: .n.I..... \-l. 0'
In t "' -r .,
) 'I.c.
Iru.'h".II, ran 1.1 r;I r t') run Sllihlxri- IJt ; .
11. ) I. vi' n.lkeililr. < an" in'm' ofcurnnllnal .
a ,Hie
a.in.i Iniran
b,' ill tun's bill al I
> rr
ari a .r..h.1 :
,
J.'Hit ___ d:id, a, a tneinlirrMlniiUiiridniid 1".1.1 1" 1 lS
'n. WI. rl.ul,1 .1..1", .Hi-it rcrlaln |1"1 | .a puiiililllllra lla Ilillll.. liomrit, aalmin, 1'11'1' if ('liaitri." MAIMNlXKNVS. I Co.11.. .'IA'HII.1, \ 1,0,'.
approvrdM'Nliraloratiuoiimid' 1".1.1.il.. .- t It \ II.\\ .
Url'llirHrMr.: :: MUMI. KMlUlr.l.'S. : llca whit a abort liniraiitewiv IMIanxiotia ant Ihrir h"I.I. and arr and 1.,1,) .I ,,'I'| fur .111"li." IheHait I "-. \

: AUMn.rt \ ( '11111' .. to '. Hto hla .In.'.. 1.11..1. : .....
Kite .
w.
relie.hiiirnla.
.1.,1 .lnnrani .'jin lo ih" w.ll. of Hipnlili. | and n-ln.ing lo pav' for I I..I ( ..".H" "'''.1 1.1t.. .
Tr.. 1.1". un I""T. A "0011,1.11., from I'r. J X. and tvtrn an nftaid llil' Ilin old j and lotkel in .Iho I hint I \1' I I.. I.'.
.. rrl."V ,. .liin.nl. diapinatil ": .
ill up
AIIT''I0.I. ,
,
| ,1. ,, .
.. N> u.l.li-ll I C hanif. II >r f *??(), r.toruricliviril.ni l.hJII.1 :' \ S : rt" ".,1
TI...1.,1 .. : : "I.t linve hi* fie'in hint, now ap-' anI, "I'IIMInI, Mntitin, tthrie" he rrmalmdall li (Mil '' '
: ,, al well pinptilt '
LU. I nlvmilv, via* irad nnd, I Iixftrred ; k.pi I. .... I." .". ..t. \.1,1. .'. :. \::: 'I ,:1I t::,: 1'I' ,
havo
| lit ,1..1',1 hla .1.,1. innjealy .Ihal \ oltrdar the rawJatnr BEST TDNIC I I I
1".1 l Uhl: .loirrngittrtd "I.. on
: tn ('ninnililceoii; ldiiiniiunllnamial : or hli whim r..II'I.I"'III.h."I' ,1111. .. Mar, .\,mal" u 4IXH' I I', = '. : ';:. :','::I :' :/' : ': I
i' the I ,
MKtta
lFTlmlH.lillLmC'OHI. aifonnla of stnle.l' < :hrk II .1'.1 a.I..Ir. I in Hi* general ., K.*".'\ a",1' up \\.r. .* Keitmlir 1"111. and l ITi .in .. ,..N. i.fflii A t .. : ; "I

he hia no hinder nnv |i.ilninagii In dia lia.tii llm fill I. lo light.. 'Ihr- man, ll I 1 l '. Ik I 'N'h., K.llnrx. l Ilin' .
."k'n .. ''h. ..", ...h.. and Ironiiirrr of Iho old south Alabama gnHiry arc .1.1"1 a .11'1.1.. el"lo r..t... ,.. .:' """." '" h. .1t .. .1". .'PM. ..
11'n. '"",a.11 .. -- |1"1"-Mlirn 1,1. I bank baa failrl and bii.ini-' ... while', two "11".1. aro nntv ticoiirauol ,| ptaraentered' the pintami taking t.f.o'.. r .. ... o .< ,". ', "l I. \.l'"Vrl"IM| "rm">" IniII '. l I...... i iI J. .k..,, III. .:_ ., ..
iritd and ,
- ---- .-'- .1.1' 1'.hI.r. w-ie rrfurnl ho la roninllrd'| .. take Ihr 1..1101 loiLlrm'lion ami rapidlr aeal wa, j.ilnrd bv four of Ihe '; = t an I.' m .| i iIM.K .I ... .. .1"1'.' "' ""I...
appioatliiiig f.ll.
j '11 i.f l.iCominillio, on rlnameInaaurrr'a 1"11 lint bankrupt .tl ant t the lioinr- ittniplriloii' ,\ blai.kmnllhtvugon |Hi foimt. 'n, ,ho a.kod htm lo lraa.1,, : = :':1 I' '"I. l I. 'li a \.mll. T.i...t. r :. 4-7, UiU.- "..' Wat.1I.h.n. r .oIlIh.!,,Hi ..11..1( I..' ....t.".""
i auunnl of Homo Mi i .
t'J i ,
i tl ;" alt ad law. innkir, paint and .hol'', whkli\ lie c."le.1 I In do. untiring aholilaofbiar : I I KAHtll tN .. .. 1Iwmaavlll".I. .1,11 l, > "I'
cooper
wI 01
ilona rrad and 'rll'p' "
"y
v.I.1, .r"I'I.1 Hum iti-eolhcra, niigrniifnl' na 40 fur ,la k tiltlx-. I i-n I I.. h Amilil .. h.II.I... .. : ""I" "
j !" r "i t rnll'ibtitt) to Iho | ilv. .\ 11"0.1 ''.h at :.,
i A lillrr ".m I:, VV. II. <'ItKjrrll"i II.r"I''I' 101""t.r..I.1 .E ;; : ''. ,UH I I. "I. tlliH' ,Iii-Wl rIh ., I" "
:: :
a* rrpnblkiUralwata Ihe Injtr, ) : ; :;::: I'
.
I n'II".I. .
mnlital r: waa road. laigontiani nn 111. '| man,. .111 J'I i" I."I o. Ml,'m i f i ...Mm. I ;I.::
-; ; u"grl.l. --- ---- ,h aald Hit* lrr f J Ail re b'r HH I IM ."i f 1 1 liiiuli..t i '.,r VI J11,10., ..,
; : la omi of the rhh f lii.ln'liira, olh 11 w aa f".llo ; .1..1, ; oh,.
;; \ '0 IV' nt I oiiiinilti.ua h"I. > ., ,. ... ,
rinani wonnn ir laik in.l I nri n I 1"- i.nnm- "" ,. .1 ,
: ; ; :: : : i iw..I"I ii.Mimt.ilLev ,,. .I.I-J'.r..I.U"MotrUuii ,town. 'h. ,.""11".1 t Jrl.1' 1,11 f"II"I'.>' It lt.1, I < I iluii d il v. aa rob* :i.f'tir., n">, K l.i |I| II.. .: l,.miili". Kill" u. .. h.rI...,.". .110 ., .11"" '"
11..11.1' .. 1'I '
I '.,' I.' 41..h.Alu 0' ." ii Imiwi' mil. 1.' MI ,.h...." "
I .1 an.1 I rollon gin' tli.alratiM' ) I I ( "' "I'I
-- -- .
!' : J. 1, 5' .
I U" M IhivUo" brryOlllter I Inu.i.r lin l Alir < "' '
," '" ,:,:."' :""M ......h.,. wire \'Kel"I.J., to a Menmrlniflbr l-i.. '10' .".rIl"lit. .omit Him. ago haa hrrn ,.1.,11. amtuh .lim: .Hit wa> talltd IIHIII| and. I -5 E In. k 1',1'1. tiirlkr llnnilint| '"Iurlltr .1 s.: ; 1'11, .....1'1 4'41'' ",

. .' II. '" ... II I. I. ",. 11'1",11.1| | rtpaia 1'ho tune la f.i d .1.1..hl"l. tthnililegtlra ; I I. lu ulluml ho .I.I..I lid Mr I lUvealua, aa alaletl l.n. 1\.a. l h.n'.t' < '..iih :Aj,. ....111' 111.001" "
hl.I. ..., m .\\ I.' I." I...... I \\ II. vKeaolvrd itipaitminl pn.htd 111.\<'HIfHl: C.IMHI TIMI'ltltaiA : ...mi I. ., .. In b-r .",,11"1 I... .
J O .1.1' : :.' ,. I. l"I'; will bo clo.| .n lor ,I,.(VnVrntion. rnpnrllt M..n inararihof Inn above, I..r. iln(4HMit J :' ::: : III.li li t1:1': ,: .' .r. 11,1. 'r.ln

1"b I :1"' "' '.'I" "0 ...n1." 1. 1..1.1 I "'111,1 wisloifrem Iho nainr, of "v'r.1 |1.... r"r hiiniis .ilct for mill no., mukr I Invillain .11. bt.hig' 11. rvldonne, the pi'Uoiirr I Kcnlh in, tn from, Him.. kwater. Infix .....'..'10..10'.1.1'.10.' "i .. III.h. I'.u.
\.11. 9 a. in. to 2 n. m. ma n, llml Hut rtli.In allrtn .Himiiiihiri 11>it rIII .".1\11''""I ,. .. .
1'n..I. ,
1: I : ;1:: {: ,.' : :i.j''loh' i. lli-rutinlu.1.. !I'. Millrr grinlcieller and I mo men have been le"II."r.ll" [ ? imrj ilalilo' ."o.r Hie 'in.MIlltilv 1" .1..h.I"'J, .IIlg. 11111. .1.1.1 I of IKiilalt No.,. :V I. ( Mm '.. M.,1,1. J.10" ". I.. iaaVall 'Jltlr. ,

; -.\ lW 1, ;" I. "". \R Iho /pHpcia ninMiig-.t, otluia that oJudge | ,iliil,< In (own. Ihr, ) ,'h.1 thai I" "w''r. of o.lahliahiiiitiila, ofIhla i 1.0.11"( I, ...rt.tr. I.h..lho. I IMII ,1..1.' .1..11'1" I" '''.. I....:.. ."f r IlimZ
of ili iui.iou la 'u.I.I.I or ... ) r: II-OI.IIIK .t. KlHlll 1 k 11O 'h''. .''. """ ..lit
: : I .1.11 ? II
: .
i : In' hinilllyenili.ix. I.UI.1. ""
habit tt. "
n'; kl 11.1 : ln".I. .II'h himw with llaai'pitrliMum'r. '",1.1 reflii ihararlrr were' piailliltig a ., ,. IIk ,II \I. trllI., .11 II ,
t Tickhjlir )
t'"rl 111..1 ,Ai J\ : ''I.I :., I." ) ) .. lie ought all 'iiiiana ., hitlirre ., '11.u. on nn ol \ ". |I"'I'U'| of II l Ilili. waa y'ry ""j..I.I l, 11iwrio M Ilin.. I-::10'11.1 KuMmillmiitir I'"a".. lI..n.., ., 1'1", ,. 'r. I.. b.". I
.
Ihh.on, s-ituiwit, law Kiv. J"'I' C liiiman "11.1''lua mXn.llir.iim .1 .11.\. .I.bl"I.I."I.h..nnll'I"I" pipKint aa < riruorhiiiiiliiT .h 1 .. Il. \1. 'II". I.. 1..1 '. \,. ..1.. ..I J1'.11" .. ....
I. .
.1"1. '
\1. belter "
1.a.
I ) man ",1.11. .II..t lona iNiiiimiiiiiM, '. .\. l It uolIw .el tea ilray plaiea .
I II 1,11 Ih.I .1. II .: Ikrnnlliir I' R miHuriit, 1..1... .
"II .I.I. ..
I : : ? : :: |M-roniculi| illo ( I.unltfrrrel H' pliThe luliiro if Mr I.11'11" I o. .. 'or. J. k.
: .
| ,,
\: .: ; r' ,IhaioniilvAiiolhcr, "t. ,hiii-th. alrrpltimiiila fnrmud\ a ill' emulation, tniroletl I .111. ,n'Io.1I, ,'" J''I'.
:.' C'ominlllri! nil l.illa amhrilnrca. lung h'J111" 1.1,1 rliinnt ami miiivlm.( :I 1'"lh.. 1'.100. ,, .
\ 111 .lemlnl a waa | itfI "'IUo rl "1' '" ( a.. J., ..,.
vrivii.rii4. i>| apiiiiiiin of ripe .I 1"1111 toiiimoillnua all and tnlumla, wlih ,,
; I '1 I h..uol".I. | .Ir"l r. / .: 1.- I' H nrl Dol. III. t.I..I. 'I. L.t.. ,_.
11 '.
alt
h' :K' :; \; I""r. manhood, fiillv lil, ntlllu.l ,11 the v*. I >,luml .Innda, : the aaaial.tme Mitor, whom hefoiimd : I '"I'Iu. an rpl. 1110 ",1.1 ,' .. I..,"0001 II.M. u., 'U'L .
II" ; I .11 antliori/ h"IU"1 .1,1"1.0 I 11. I .. I. ... '...
. h. .. ::\ 1..1. Male 'I"'k waa .nJ i ..k.r nlah. Iho JUIIIIK' pe iplo In I M JH ir tlAdiII 1'1. I."n. 01.11.1 .
rlrd liiliriala f
the ia :
rnniitt, Jud.'C break I"
of llm lo :
nllgioiia and, HguialiMli upi .., \1.110'
I" piiipinra .ler. oInl
I'.ul 01'
S v4. 1,1) .1..1 1. IJA.
f tlin ConoritlAtiH.mill i 0. .
I atlhittliiaaV.w
IwenlV "
r"i' .1 i : w ; I':: t ; .t"lar.l. t Milliard L. l'alrl".I. 1",1, ol r Sun.I'I' i a).all in imw larrlcil on of ( .1..11.111. .11'0' .11".1..,... "" ""i. 1 1..1.. .1.1111'' ft,,...
1., V."..i, 1 HI :HI >\ 8 :h. also to I"rnrl Ihu SI tint' Clork ofl naknlixnm \.1' )IOIII"I .1. '. d.I"1 II r i ...it II. I.n"oo."l 11.. ,HI. I kailtha.h-.il.tilt ,| 'v ." ',
.": ." ,, 11 ,,1.,0! I'l-mln, thai ho will legal .1.i"lo,1 IIrI.r 10 1""e 1,110I I."I"I. iMll J.li) k1 tot him Ii. icople at Ibex anlmina.. I la the limn; :pliinl, aplliiK' K"' I V: Itnwiiliiii. I'l .\".", II. 'Hi'int.till. ". .1,l'| ?, 1.0\1: ",. \
e\ I
Ury .
,. .. .
.
It ( ihle hrt lar H.IW.I.I \ .
"' .'n." : "" 1..1, .1 lt 11.1 ,., : .1" Iy. 1.\| I .. forwitrl .the a.. ... ."I.n I SIIo.pal'I".I'.I"'rll': Illrl'ly"a" "hm.l ami dam.lug a.'li.H.IImveapliii I.\.K-.I-.II.I: Hirea.I I limb rihlrl I ..1 I.I'IY. ; aiiila al Ih* Crainit I ling' I. K \M..'IH.fit. \ K. .II'h..lh.oIir ,.1 A"' 'I''' ,
In .. ::1'\1" "
.1..1' a eterv K'IKHJ of \ ., .. ,, .
I."dr M ami Hurt I' J
\ 11. 'at ini.iuyi
,1..lh" ,2' 0/ .Id. S.'uiii Al.ihamit I in rvciv, wrll rognltln.1 at 1'. Stone I I .. I .' ,1 tI "I" "
firihylciydiienvillo .. T.ntrr1in .
I : ". .. ..1I' I. '.". .. .
lrit l orlhy and Inlly colni-li'nl toaa a .
: .i : : \ li.1 :: :t : | I .. n
:: I'
I : ; : ,. .. .
; waa ,'hl.e. aa pliu'* oirxt 1"0"111'y'l' na a puhlhlio.l I :\'c'ur ioN I. ...Irlo'' 1.I.. '' I I. n,."" ., 1'.1.",
r. .,H"':. I ::1 I ,..',1,. I II l.rl'.iie flra tint In r"I,1 a ( '1.11"1", thhhwould and. ihamrliil'llr of the, | Out, nrw ; atillioiiliua, artt HindiMgnhta.l I ''r. r: IHttiilnii I I nr I a nin.nilir "Ii". .ii.,, ,1..1"|. || ai, 1I:1: .'ot ,
--- -I ,cnI'I.' on rridiiy e'IIII.II| Jn.l 'lo all-lhe IHm .. 1.Ir..IIII". loiniiiendililo, mat llmwoik 1 he ,1.1"la"'a .1."lh'l' .llm arwlonoftlin I.'MH. r. II."nr*, II' 1I ..,,, .11 10 nl 1III ,., ''
la aim-ait of (lie llui.in 'IhU to..peil I I. M I'. I ,..,,., '
"hl.'h' \ 11 a. inJ Iry '' \.11 I'l. 1.111'1, ., ..
.
,.I..ur.I.II..I..r' 'Hit nl Inlliiem. ea of ,11111.1 1'.1) 1" wnr I .\ \\ ,, .
I'hl1 0.11l'- of ilininiifi- Ih* .Iher. t 1,0 lua' 1..1. I..o.. rrlvr .10''". ,1..11, ., \I ." ...
I .
.
HI IHVHII1N U I I'.n' and J A. .
: .
r.tr1how | boanl. Ilie : l .
given airan madrillnla. 11.,11'000'' ,
.nI"11..1 la"I.1 lt.wi.ln
le".II.the million who in Iho ahnnl. all iln danl Ihe .1".1..1.1" I 1..1 oI.lIy. U 11011".
ALIIWtl t'LAA cI.1 'Hihn.lnea* l.l.i' k. nir ..ulliiili.ilfiamniilrmliiiva itagnanl \1' l.h'I..'. ',. .. ,
.clu it ere npH| >lnl.d a r""IIII'o'n I Jiinolhl* \ II oMmkl,* I.t.. .. ., .,. ..
lug
.. bamiH, ,..u,r for w...k :."4Illkhat al""lr time 11lall.II.I"A"llr"II.,1 '| IM hoiia.caaiA '.nillniil ll..r.1' In .tho ruining# 1'1\.1 II lima : .tin,ax IKttrlvnHn.nllir ,. J'k ,14" ., II."''''
,
. '."'1 1I. for 11.1..1)wn'k in IhiMiitaiit nm.1ro.llo I'l inuxMi .,1.I"K In .the .I'f.o"t' |,nlnl. of on ou, Mir> rri.. |I'"h. ".1.l l'IIIIt.". 11..11.1 .".1 ""I.h,. I'.r. 10,..
had led\ 111..1
..hl4 '"r.rl ". ". I'' I 1.1. Ung neglet wot.k ., \\ I \ I In) lIh'"n. .. .1. ., .III... ..,.
..L s.1 1 1ruin ch"re'' .r hay ami a almrt llm \'I"I.-.I'' ,.,... ". III. ., ... I
1,10
I. diaeaae .1..I u1M .
would have 1,1" Sir 1..1..1.I IliMlix "1'1'1'.11".1111,11'' ..
1111 .f.r .'kAvtraKhunilmyirit : t:tamliinllon of C. P. 'V.IL.r, 1.nulo ,'nl. C.iltaaiit It-bill I'olalor. at C. eii.c. 1".II..I..a"| | tho lunlu al.1 relinr., KMIponed prodmed (julloa ""ull., 01 our tlil/i-m mioiapitiil.it I Mill"van I' R 'IH.HII 'til" .. ,. .. J '.. I. \,

:; .. ; : "< ;;.: waa made the order of Ihu it AV ith., one ,1..1 above 1'0.' C mini, nf theirailf| | Aboul our.I..1 I and aided In .1..I"1 any vpilemlo -I .) that Illnlrll'' ll.- -..'Ii. II II. .', "I.".
Ifloo. know
.r | rial I Ilioin, am wo lo llaa.a. k I nunl. ni'. ,,," .
r thai Hilyhl | |, no.urfallh Hmnliii ur 1 "
--- | .
.. Ihe la 'nl'\\ I .01".j.j
.
, I i .
and |1"1"1111| ( ,. -
from
11 ill ,
nennim" "PII.t. of llm ) II
I" dealing imvcllyofaalghtofaml
1,11 man Iheihltgnle
III II 4 III 111 HtJ-1 Tll-Ml.lir ) I.1 I. Ii.:: ;. i
A\ '"11" ""1..tO".r. Wlr"w.' d.., t'a.'.. waa iim.lothooi.li-r for 8 p. niAl "' \\1 (lo nalit"* rloihliana, Iho ".I ,.. > In Ihe ability of 11.1",1" loir ll-lo IIMIII| tha lilnrwalrriof Ma r (I.HI I ,i. 4'n .Mnil.vlikal.rlllram .- 111 I UMUHlttll .

"IJ .., .....0". 1" I p, ni. tho euolh.II'I of MrWalkornai Urvtn. C) I"IIIW Wulktir bo mii.lo np of 11..II"r"I..t. entnrpriiliigl.tmgluiK ., |Mily rar* for the illv:: baa' neverwaverwl I i .Iho gulf' wat Verv |1.1.' I.mi a.J.r: 11."le* a '0. IHII III rai. itr U...h..r<.rl. .."" .L .TU.-..'
'" 01-
| I and In abort tlmo we .
.
\.1 a .
0 very .
H.II.I '. imiiiin.-cil. He : AI"b.III." I.II'II.1.1'.1. --- -- -- J\t 'na I h ram On anil I.n rKmp """ liy. Jinuary ftiB. |
11.1.\ 0. !.\ WI c< I dallied In Ihe Ir'lcl'la.I linn lo.nlghl h advanluKia \ "."I"I"t| with Ihe romlilUnjf \\ hav 'i. _. II H tara I>. I It.w.ilnn I J'nr I .:t n' HIN m iMrollona ,..,,. 1"I I
..I".h. '111111111011 I'xptiimuiiUl nliglon_ex.itiniimlii.il '' hilhir the "a.I..1 Irl. in ..e gioteiteachra" )' |l.ra, ,11I I .,,1 .,,?, .;
*
.. i".iM ( .lunlav, ) 8 viloik. Onllnation ) .I nlda walk, 1".0. .,
.
| .10.1'0 111 our ilrenta an we I .
A and' rnliira' *f the Mnnlwti h I h I..lln" "'
,. I" 1..1..1.| \ I.
o
anaUlnel |
f "l next In'll.r. .
". ...tlr'Ool..L!. t .) Al.r.,1 .. ) ..e"'I'.I. r-ci'mon bt lit v. 'I 1'. M ! *.'., ..trnllI.I.1' .,ol'h"nh goveriimrnl ,. town M I MM: :TIM! AT > "... .1..0'| '., 1'1 ifll.utljl. "'"Ih",..
iharre It Urrlinn.
- r wit'k-lm hi a In "' by T \10 Jln.Tj )1.11. .:.
.
I 'lllilll. .
Hi.,hmi'OI.r"n ilnliy ttlml ..nt, ,,1..a. *'1 -lainml ; next Ihenlogv cxaiuittilton 1.1 a-k la It a liralihv *.alllvf. JU''ltr: I>IH<'" 1(>'. //1" Konir.l.r. JI.!I.. 1..11111.01. \In,rrl' ..
..v. .. aiv themaaa meet < inillin' nl.lir I "."r .
hO
1IMakliiiniHh .
IIr"r"ollho 1".11.- ,
la ...,
.
it \Idu S
liKwIiliilyolttl n..I. hh' Ailjoiumd Io8 p, inAllhtt \1", I I ,a. > luallhy 'I ho im..1 l lniMirlaiit| IIIM.IIVIIV l I. A.I. ". J" ,
ulnil .1're.I.,1 'In Millon r.lnrdav noinliiatrd 1,11..n'h. Ilinll'n'i" 10 .
Ir alliiiirillr.-: tirly: >nor: liiil : s i hour mil dint, honr.l utmionby IH'. llm" p' will pica", in Ihr Milhodiai it Hint two ilw.tula' an,1) I drug alora' lull III..Ii In, liijjt I.1" IHKHl 1".1.| l.I I. .1.111 ) 11", : ''' IKirln.llii.nllir /. :' : : '"
rl't. H'"> I" at 'ilm'k "" iiiiinlMr, Ii \ ramlldulva, 1.1 Iho I onailinituiialontrnlloii t "I nn r' I J.lk* !
Av.'r,t hHiiUnrna, (I""r 11 t> Mr. Ch"r"1 1, .1. ,.11" 1IIII"i' rC'II'lv culllnga aiitllilng 11..1[ 1. 1"1" .. IINinl: I h::IHI: I RliHmnu.mnl J
. ". Wall'r.AI.lr"t llcv. .1. C. HiiiikiHiii llml.ilUt II.IY. fur ( '''"11"1' Ciiiixli". : ( a 1.111'. XII 111. i I.. ,
.h.t ; ..VL .NIhoniziml 1111..1.1 but' In 'iuil o. an I fiar of llulr u |*nalon ." l'i. H 1.1 I lur I nk
wlh Ir'er. I and, l Ulnil al .LI-, will |1'1''' 11 litallli amiavellli.anl waa done and.\ ""11.1"1. werfinaili \\ I. Ultil I.'a I 1"1.i.l.n.i.lItllll :! II ,
|
'III' uiluullr '
I. II. .111'l'I.lyl'rl" .
are 111..1",1. In .I..lu. lo the HMl'ailnHIMH".
at' a > "
Hiniaiiifillfjr a in | ""'I'
olllee n'p"1.| 1"'llIY 1.b'I'.ry I (. hurt'h, ..mll"e. How hi .Illutixl I. ilma It | ,, a rule ,n. inrrlliiga atfunatll.failorr II Haiti"* .: It.wnliu' I'Kirlnnllu,.ul, \ : : :: .i
.1 X.I."ly
: of Mr. Mailiu 1.,11,0.1 11.,10,1- 1..llv..I'
.Iho wrrk ending on ll.e "lib ln U al Ulh"lo. on 1.1.. I \\' ko 1 tt rimitlk. Hi mil' ,
1 hire, will a I' lla .., ol,*., i ( >iinuni|>. but I'ouiclis 'ulo |' our r'I.,1 'I..n. :t ;': '
l j' I",."" IVitly g.,1 atipltfor | 1"y'o"II..I. 1 he eUII"at'I wailulaimd .Iul !.oll/ .. .I..I\I. prwlncllveiiiaa. .. : ol. :. will have underalanding I I. \M.rl 4 IB I K or 11 nlliuulur "l'k .' :; 1
.t ,
.
.1.1 'III. 01. 'lnn wt\
Silioiita llie Ihe ? '
reaonrieaof Ir''ohll.\.h'.I.'r. .
. Iliu at ) al plai-c I, . .
Nolhlng ulae "I dona ex- Slhl.11 ..1.1. I'nlllvi a I I' RnrKnilHiiitAuall '. : ,: ,
and 1 hate .
0'1 we.l. ,'ct|, roiitlnd bualncaa, liovollnnul ex- li'rian Churcli, hiunl ,al 4 .t.link .p.inaddrratea '10.1'111' 111.1"'I"I| \ .ll .1..1 i ;Mf:| ::i..if: .1.1 mie In lit, wumlnriill.iunlivn : ::\ not an njly urainhie tar. .). 1 an, '1 ru, in Hiliirkm j

of Iho 1'icahv would .I.. thl 'lellrr I. In IherletlinuW It'Xral, < h itli. Aii I h or I millnitilIvitaiil.ir 1111,10", '
He am 11. atftnla. for H'wcl' nine, at II *. m. by lncinl cr thi I. time nil r > ,1 |Mwri4 K .loll .Ion!I.I thin! i iIII''SI. I II* ,i.l. I'"i. I'" .., ..tI,. 1

l"III".hRI1"u.. .and, lllar Saturday morning.-1'icnlilery nut lir)'. lng lo any tlegreo Inlervating: ; ?, I a Trial lUillle rn-o, at IrtMiulI arc klTlTuTlhV IranafrV \biiainri, KII..I to. l arillirnrll>in...I.| I. h..., I"I" 1i. '
: : "rll"I': ; I I .re. I \ Vii ui 1 H r II. IkIr .
.I: -- ---I" .tla) .m. I.:IciUdiKht'nle, toll.e. (..in.lal ,\ llie' C.l'ol' ('lurd-I"g.I I! :' but I In loininnnliattoii' llir.rmailer and 1.(1) pnimplly lo Iranafrr all rn.rllia AHiitiuli..< :u-. 'u..i.. ;:::: :;i.: II ., .

A uf hut. twilThirwlay Awmbl) a* r"luw. : ILV! Ilitxtrl biimlav St'rvleoa : nill Iw full) and fairly ill,. lah..r'a pieinlniiie, .luiiie, tho Ono-il., paatcnfrera ami bigg'tge to and from II .. r'l.| .nl,.J -I IKAm I.. I''h .

rouplo niulit!"I.ol..y.all ... of Ih.l.rle.1 I I. ll. (.rcir, 1.t""I.I Itev. r'. I.Wolh. 1.1 Maaa, 7-mi a. in. Sml' Max, HKIa. lUkMMl.To al Ihr ( nmcoiit UriiK Slur*. all, tiatn, I 1..I.r"r. |lil UMI,., HillHn\. H.H. 4i I".,...* I. 'i..'101.<-rIrtl.if.lll .. ,..".'.,.,"n','.."II, .. II 41I

Hie of poi'ket knlfo "I"| >u Heha .\il.r"al.. : J lUiuwi, in. r,1 M 1. lIMHIa I in." Chn.lrii- con,'lii.ltt : ('hl|,ley, Waahingtonol while %.1. J. II. CoUilaAHoiil l.ankl.lH, Jim.IIAniii.nli.il ,,, I* II .m
: rilrnlav .
m.la erenlng wino nirnHera IfXral. I':,ialHl li t w I .'1"1.1..II..I" : ;: :, : r I II
I .
..k of hi* anUgonUt, innkinj I a right. 'liiKipal JV. Hurl, Altvinale. lug at J-.ll) p, mt.>pera ..,I Ituna- ( < loi'Ida, "'' II'ul.I.I.y..lc.' I one .( Iho luavjr InnhtaiiK Aw...0.11, I lake la.k.rHI 1.1 4..

. At 10 *. for exrunlonn I HKIp. ,iniMirluj "lle. e.t ..f I en.a.iil,i, on, the I I'. 11.1,1 l I Tin, Miecl I r.I. .Coni.ir' any and all Uwninit I KnMuMlllt.nllua ,. .\. 10"I I ul
Ila.l in adjonriiid h. ; :i :
.1,101 ( new iiKloin .
,
__ __ A Ittllroud la lire 'lownIhe .b"II. kind of wutk ilnnn al, IlilU.n .hip 11 a lalur It InHilii.MM I "k.I.I I ,II\
s. Nan Tailor and agent for tt ant tlie bav.IIIMIK' Ixnl Hie rM-nU-a will hr .le"'I.I..I. ) liilf, It ,Uiieil| | ami foil unin JuntaJimUn <::0"" tier lla) h .and I l.ovi i uinriit' air*..I,. lint-a I town .i(. 11..1'1'', I .,
-- \1
81' Itiiiidii'lion ytniral air of a llvlly whhh |"rva.lt I. ri.ar ri t ihHiiar< i..I."I. 'lOOk I
rm-iii
muki.r & of l'hl,1011Ila.: al AII MtllK lllly U'I'V. ..II"el.ru. I lir. I..h.w .rallml atunce "r II Ih "" '. Klaimlr,. MMII > ,,n ki,,. I oI' .
1101' \\indneadat, ; Blai..r lhe ( roaa tho pla.e la really r rl..I"r. A Aioiipl.t of nvgroc. In .Hi* employof H.raAr: I ,
I )'Alcmboitr, .just clv.,1 fiumU a ,,'el wnl.ling ..a."al' ,ih. northern. teiminn, of Ihe hi. Andrew lu Ilia man ami: \ feiimllln.lonnilioul.lcr :: : | Ann ttul,vlaa. 41\ I. H.RIUIMH.M 1 "t
1'.lo"l and IWinediilion ri'Ida) aal 7-in* pin. I hail IHUII ill.lwaliil;; : Hi* railroad had, a little illrtl, ullyla.I ...I Mary. 1 ,u> .
him ifMi.iplr I I. '
rhui.e
inainul.fr ,1 1 Ihtw Coe'a. .I. ,.
new iirl.nlAr
fur Spring a and, hummer .ulh. )111,1 rr"I On all wiek day, "... will IHhi Iliy .t C111.1"1) Hailioud, the ami both buiiei of ...UK h""el beIWIH Wcdnraday, "night and nn* of tlioin I. X I, .). "" b.I.o. 1.1.1..1., ... .1.I uii, .. *'l\O'p.Ii i mX..H1H :

lie ,uro to and, we If ).on Tin: ":'C.UII.\. .:HWe Id at 7 .I.. 'in. lirading, of whiih ..already comnienirtl Hi* knmi ami ."LI... rVe are In- ilrnw bta litilo .pliiol and. Hrtnl a lotipl. )11"1.".' .h .&..1.. not .u.

"al 11.1. call lhe ilnl of \ritv tin'. J. II. Ilt 1.r.I.a..r.. what liny ll nol aitomplithfA I. ofahole In Hi* dlreelion of hi, anligo.i.lt. 1M. J ",.,. '.,." ""I "". Villrliarknnin
| Jakq l "I ),
and, \n. 1 0"1 an | : .
n'mnUiri. .11.,1. .
want a (food bnrgitln 1. UiV. }'. Aaalalantllev < il klamla. .Intlav it la a e.II. and r.ro.llho .a.lo"I'.g" NoloHly hurl. uu.liarl ritl. I. Tn., .., ..,"
of full .nil, from flOOO) upwaidApril r."J.r to tlie a.hertc"ell of thi TMHIN I r.hh'"II"I.. of lilt iluliinami ; .""'.. III "'. 1.\
| dl"h.rl. .
I" .Iho luliire It ia "ou..1 lo b* an ,HIM II. a "a. I., .
t nan It
11'.r \
ompanr, another loliimn.Thn lir. J. J. S> olt al l.oim.t In I I. 1011
1 1m _____ hhOiul.lil: Uifli, dewrvo the faor C'hH.lt liurihTh wlll'.c. ho"el. Iho. gentleman, whoa* name', llKara 11. I'.I\I" I, Keep an rt e on HID tlatn of your aitb.rlpllon 111...H.H.kmaAm K U I. .. 4lt ucilu "",' ,. ..

W* lo make onllie ; and Ihe illi/aiia w ho carvng l>".k for the f I II. ll.IU.iiCorner tt h.., 0"1. 1.1...r.1 al Ihrolllie WH.IIBll.rl I ni.arka.ft.lt.I link ,
?
h.v a. *
.trlcu. ami of of h'H l and
1'.0 >upHirt| |nopl* iiktial' > MugIng and ,
11.
111. to..la S 'ew. Ii.W II k A I A. 1'1 IliMllyrnteni ,
lommuiihalUii, ll, tritlv, of ami n M | 1"00'
I
ailing Mayoi'a lly. I I. onit of Ih* flneat liilliltry hervh-ca vtlll l"0 al all Ihe ." .Ih""t. 1.lel tu.rl.1 ,nllM Ainkniy' t k. -. 1,1..1 1..k"1 'I" **
l>ul. defer ." next wetk-mainly I the bomb.. I I. 1.1 1'lUkLici Hitler. "In-tin. ( arry your Mnik la hlti.rarlk i A great maiiv of ',".1" men -.wnliiHiU-rl. ... >- I.kilo..I).hlaAntMin 1''.
.
.u 1,1 I "I .
'II.a"I..I I pitparig ihiirihra.Stvrrl I.. .
r.k.r. unIIMT .IO'L"
_. .____ -- -- r M I
I l>ecaii. w* wlab hia ar'lc.'o go lo In the drill at of nnler have been "' ] f ""IIII.e".1 ri.ln. rkllilaiw Mllmliiiii..n ,inlki
roiupcle 1"111..1. iiA, ( orner nf (.oviriiniint ami Ilnlmln.a. | IIIIUM out 'I.I.I"I'I' .
\ Hula al
fully and fairly befote .Ilia iHNiple illi- and not the lax .rIbelr p< >na and' II.a' I I. II. Mill. will ilo h.I"1 lu tlie .* ofMr they da not 1. lo apple.lal* AwAm ) ".. t lUrl. !.k. _. .. n iv
.
)1.11. "oult.o ('. .V. Ualea. One door\ at TtwlMllir 11.IJY 11"1' .olII ni .r'. ". 1 u wh-r IAM \0.' "
"prcieut .v ; .11,1., Hie 'hum anI I lm that, la conlliiitallygoing .
Let '
aon '
"oe,1 tinie Iher I of .
*
'1..1 I.. extna : n. I J. ( rortl, who mint* In Pin 1..1 1.Io. ii\ '1.1..1
.
( I' ."I.I br v Uka I ak*
unit aWlit for ,
an they
__ .
: ('I IIIAnitmg -: > Involveil In their woik, ant wetope 'Iho U ..hlul'. Kir* luinpauy 1"1'//1".1. ,liU ll.e. bunt vf iroilrnililt a> aiano AMll. .illia.l: :C. <4HII l.im.1.11.
nO.lo'1:11.:1.1.
will turn \\ ft all tin .1""II. .r iMtrnad"r.l (oawiii and I.I irlurn. W K..I.II.' "," N irlh <.f II >llI Kt.ll.Ni.M .
our l'e.I. f'I..1'ue.- and wild : | I"m r. 1h. e.liior of Ilia COM ..
Iho niiiiit-roua remeilieaollVrni next l I.Ihr aril. lt on Ike Hiram' t:HK'H"' bfMr : "I oigaumed I.* --- ".1.I \ r.lar. .1., I'll.raHH. .lu-i, uniliai.i. 1.0. Kln.. n

to Iho ptibllafor tha relh fof the .ay a1.lel' ...I"I. I M I. "....h.., of (irrciiabom Ala iiami;, jcalurday ,.v..I.I. by adopting. Mrwui 1.11"ul'k\ ilone byMr I. brlg."". l.i"1| .rll I.. .",1
'
.t.1.1100.1 rur' a".II..r.l l van .
Coli.liluikvn al
Maj"oll.l".r. "
Curtliiina !
'uk, llr It Dowpnil"ilul ) tt hi.. .11 a|'piar In our Mm, .1", t.lltluti an.11) 01..1.. I gI..1 .1.0. |l.r. ., .I. '1-

, Ikit ., to Iw, I ban onliibuto' 10.,1. 11. r"Ilu.I.II"o,1ur .Mr. Uaa-.n of ('apt., WH Hi* lolluwin .m. er.: J H. la-ouanl, a t"l.h.l l l wot k mail.Mr .' Drug I More. J.n I lx.un..hm. ,. ... .

btvn In ih t""I.o rpi. .. their ncbe.e| ,, ".I. 1..1.\1\ Jjima l.l'i..lilmi ', I I runl\ I.a. Iho r coiniii mlallonfMr J.. 1 ..... I., Kr *">..II, attaW I
Hn la M.I"II.1 .
paal tteuiMl.r.land AnlSutirty
I. "veral ." will b* an exhibition worth keeing, -.lie., .f Mul.I.e ayoung JIMI.ll.iuiiilik \V T. (;illMon, .f (eilar hf) I'Itl IA.II. .i. I I..II. .. I. M Mali.lima. 4.1la
I-I: <
tin re/i:l'Me "' < "ol I ; ijhifiiltiaHr.nljryi ..
1..I/t'fe.ift, man'lf >irrlni .rib an.1 I dl I of Ih* Chnrch will r kl* 'rtlf. N.w Aarfak
.ml n' .MI In I-:vrboi1y ami of Me.. Jvhiixii It l ) .
. ,,.' for ft.vi>.of any kin.I and r..r.1 .1 pay ) every. lake way I"". r ;,. ,1,1"1. Ifnllt .."...I.lrd..I Ihi tiireinin' ; Jin.Olliittn. I r> II.VI..r mir I art lunch next Thnrnlay .\ night In r, I. : itllH V la.>t.f, : A I..?,!.,
aught logo everywdy ; l.l A. l. Mi,.lual I.-U. 21. .\ )'. ij' ; l nvvual
ilita of tit blood. ,0 lam.; cl .
ea ''o.uo.r elao wild them, and ll.ua. khowi 1.1. l.1v ...,.|.1..1 I ''h. .1. __- lleaihe'a building' All wlMienju) line l.hl'ik.k: Hilt la .* r 4 rwIUl.1.
'il.i' Jl. Ine Ihu unl'. <|. |"tgile* wtr* aakrUl tin Ivlhl from ttv rri.li !I. la.l. M wi. i'll nr-H .
nit I Ik t'.1 M |I far and klud bo
1..1"1| I.. I.1 I and lunaaeoUm ..Inntl.al' a ftH", "0'.1 liealiimnl "I prr- >. liar.Inn' ka. i-7l
4iral ilcftufitlneil high rrgn e.lell .. riremin' a A .jualiikaof o"la M
.b'ifele for brr pel coinpanv f axjldiura.Miill ''I. Ic.I, It : I 1.1 l.ilfcl.t .I e'-rl.n' ." .1"1 0,1. i iI ". 1'1'11. .n ka.lirrji I .Ir
A""
" ", will .nre lohi lea I uiiorni appointed it "L. \ .b. ( U J, JJ7lt
'HII..I" "at..I, 1..1.if .11 of our young men "mil.lpimh I 'v,. .<> i M....ara, <.o
< next U'txlneaduyTill TUMI. tJiT MIIT .1. lllr a".I.lb.,1 it.1.1" rodeo, ''Ia. rl>f, Ira &r., forward a.vordlkgU. williau rye .W ;, .1 1..1.1. .

-"nl.1' nppo.llloii to tltil .otr.ry., ,'he..1. C''A. \\ alca 0110 it I..r above .1"10 lo llulr honor an,.1 I Hit Ir conn.Uy'a new ooinpauy la now ou il, feet Tb. u.tr 1. anil JOM'|>b I**, i K.lwanl 11"I.her.l. llarrM.urir. j jI ... ., .1 ...>ll..a\M* Kr.t.11. I nlib H.lr.-l .n4

l .,_ aud It, .1 I wo I' of In IU IIU aav, I "Haling I mil. hI M.'I..I..I Ulan lll r llalr-nj .
!! a imi.Hlr kuould and will Ui fairly ou way an wl.1 for ll.e killing tlga| KanU aeuoiily I : i' : ., \ -rkt.I lr.II
1..IUle. ___- __ I*in Hi from rJi-rlrln I f.rl IImy ; an I Ik II.,. H4>* Iftnknnl.llni ..4tivanukta
uiudlrineof lite It am era* v> a an organisationmil. sow* lime MI for trial : far k
Jm
|1..1.1.| I .. ll awl
.0 nv lnl.tw. llalKHIIH
ItlilBk Iriml .. olhrr 1 ortnarpl rlgar IH town, al It ami In : fir will .. ilmy lo IH '"dI" lu""HI; : .:Ml lir N\IKtT. nMlmbHiuHra ..,
the fur Halo at llie IMI.tnonUa .".1. ra.I .MllloM bofitr* the CIc.il Court ) know II. bad | IUa Kitrv amiiliarM
.
.
1.11'1.1. fIVufox In kl"'k, aud for aal* rlteap, al Ih* CrvM-c.nl l>rug ,.. __ render flinilv, An elTurl uiail Hie lu. Ir. "" .I' ..I..L. ." ..anTlMHia J4.ua Al kl-k-lumw. lih.l-.w.
Umauranl u Ibarorntr i> ."k. tanUy I. (; my 1.1 for ) er l my doi.1".lold I a..U.. & )/ ,.t r.rt M, rar1lia .ra .l | M lan

and Main wbl.lt la the l.IEI"U'., 01... any ijuanlilTualred. 1':1\: \ part of ll.e ttlat. to C"Illu Hi* .1.1I | m. ., hare lo I bavo Ih. bone "M'1 .|" ''' ..n .1".... ..., ibu khamima< Illvtr At famin witb
.rl. ikblt Miiglo and iKMihlo and\ t*.. 4. auu 14 f-.r l-ultua Mala, Hi auk .1..1.Mtliamt
I
l Maod lu nKm
liav IH leg I I. ... a
U t..I. aera >* or .
|
I'm ral olllie, ami, alM at l>. t'aaaiiula' Mr.I II. 8. W.lool. 1-rr.l.lcnl. of ih. IliUlf.f, l ry and ;... al I becauM .fib* alxoiic* ul a wllmu, but !I i 1 1alead.. Ilin) 1''I."t.I.I.ul r Iw.Irk Ilillrr.ami '! .h.I".I", ManabH.anil |>Mi.l. IlllaVwWlikanl

. r .. nest lo HM. | ullh r, | I:utr; i.1 Murekaa II--. Hanover }' lu.uram.* Company' of and .W'lul I. Juilgn Maiwoll wvnhl uol eouM-ut lua ,I .11. Arnh Halv .'I .I.. lani| hittai al. oltl. tt-Mtun
: .. I.lr.l.h lan .vn .. 'hlrU.,a a A J' | ( 4 llw M man I liw r K, T M t llatanlu.1
' ; lull.unl \\arranly |k tla.MnrltfAtf. New \ork U U Hi ell the -.---- --- ,_, awl cvultl b* 'I' I.. .
wl.ovcrniMriit atrr<'lat lull City, ,, 'clll..a I. 1 111'n, I l I. now aoond ami ..1.. V w Itrnaii., ami Ilk at at, rKkir
alJohb llrug hlorc IKMla.Il. gucat of XIr. A. Hav* )*u bvughl your ,u'J"e' bal ? mail* out atf.lu't IheiM, there wi. a r Uiilera i kre aold at 1'UII-.IK n.I. k. ana I'unt* HUHM. w'' lliieaumew.

1""I."r. AttieliM .nl I' I"U.,1 "I'. 8liH9, .. larg "k, rtiraw bal* and Ih ill.- 1 10 I.I bolll*: lliitkln': AruUa Halv* ... T.. Kiy w ri ,*t i iIVw
I'alafos l.r > lu aar-a Mix ultlo MXof I'erdldo whhaa ftut ,1..1 |1,1.r :J .
/ .
.Irl. l'r. .l Crraeui l kTIikil a.I.I l l| urkwaHJa
lug .
uf kind ) i,
ami | .
( cheap
:very family abould bave a botllo of"il WIIII "",knt,'nl taan.AMJa.ll bocai vUllliig Ib* family of Mr.Tkonia very very rliargeil. 11. J. "I'. Jonea, .f I'eNM-.1 I" I. Wna>trarII. > ka>H.tl Iv 4 kMl-d .i

'" ..!tho lioit.e'lur aud Auwknxnl 4.a. Suarea, relariMsl biiM Mon 1 b"* |>roH9d| for flght belwetN IhoUON l.wa< | | ) Ikelr defHW.V Tit.walor wliKn f.win"rly alood ....>,u. .' ,.. null* HI.nli ll., .utAflir

"c.I1 tit* Advau.-l>a> ". Huwiuon* In C'I.. .Aetlon.Huliuirn .h,. 8h* It ml.ol '.1 inuih )H.eIVnaaruliaua. ami. Hi* I"al.I not near *, alrougIbl \ =!ulfhl and day, amirhaKr front of Ib* W.l..Jia4; chunh .1 been rll..1. r MiTvn. uabaiklanlf tTt.a.

ol.! Xclllll...I.r Ih* fait that an U h. Aailnt. morning, aa ll .'*..'.1.'. 1 b* .1..1. Try I I drained .I. and.k|.|>*araiM-a ar* '.11 |i 4.oa; larilif, (I !/';

I. piobabillly that a "od deal of Ih* I.. .. UHler. 'it |. .
. will .me a Oilier form being Mr, rrodlaarb r, Ih* 1 | .I.U. frulllilU.wpU to proenr* aninaltiallon
.I. b run ( rl.I.U'lrllt. 0"1".1 Cr M-i>l I'rug More.lllKAr l rk "'-1 l..U..I.I .
.ur.l. and In cxrlUmtent I* duo U Ib effort., vfIh -, & \ ::rJ '" '. a Iborougbl* eorapcteaitbemi
*. ,IVuaarola to New Orltamin pul 1'1. ,I for Hi* HL Andrew, |Uy aud LhlpkylUilroad I i.at :
...n e dye MUbrkUa
:" UUI.
: rlUltl VKMTIVT
jtjbbcn. Tb Hull andllrar AUK ITO I r.I..n Cr."llr. 'l Ib*
..1 I that tl* I'rlc of .u.II'11 Ik.k... I.found terrwl. nrally prl..I!, .u.1 1n wa, IN tow* Wo.luca.lay, aud ] ..I TIU.; ". r:SI1WITIOVOur tt hluin.Ih i tndr lgit 4 Jiaa al lat
of tt .
will be .Iuceo lo il.l- nil good paper awl will h aoldI 1'( Tbumlay murulng for Lbipu>y. { all tlroct .having theirwn .1.| for New I t U"I.: I" .:t: IIIIVK-I.-I, awl I* HOW wanufaclHrlna;

.* ".. it a* a ml-prial..' bnl't I..rate. It* tar* tu> call at lit. here h baa men. already, Hearing. llie fgbl over lit. proapeilof tgblIwlwoeN | H Mlllny 0..0..1! war iloti.l blaiktu* froaa Ib* li.1 I baa 1 Iwcn removed, from Ih* iml iug tk* arlk.1* k* |mra) Uin
fruni
teunlon tlikrU
Kuglau.1: aud Uuaoia. HHrial > ; waterTb bear and Ik lion ,
aoitnda fi.ijuv lo apeak "r lernitl mtKHiAL ortlco for your blank. right way. II* I I. put onjtl growl 'HiM.rUtenJrii'y of bull.llng the HI w culoaun* water* tltouiaol vee. Not.*
.II : etI however, a arrluua oue. ThoIgbl a, follow 1. rale. 1.1 oinluoualy al ea b other.Atb > iU* ln r dlenl* ar* excluded and Ita
.
..11 l g lu who are nut JU.II".r Ih* IYa-" Ork. vfClrvuilI'ourta ) mm and 3) \IU' w..I,, awl < .il.0 tom botiM ami. Mr. I. ... II. Ctvrr known
wU fact thai ih
r..II. I < off Ihla U ler Iriji lu |iarU > : peculiar
able o willlug In Incur bravv c>pan>a .t other* n.lug bank, rum1merclal. 'I hen Ih* work will b* |mabed through Mtay coin* year, bll'l .r I. o,1. 11.11.the llrkcl awl llaruca* llarnraaMreaaiiig maw will now hav* chary* *f I he work aroiwrtl** of Hi* walor bar* anatl* It,
taut*
| .
I. a vl.lt |u ih* po.itioiilluy I'I'I. 0 other blanks rn b* a"p-l .rapidly, K (_ll.le. IMUU.I t,m.G Ufor* 1... rag.: < "* or .. .. at Harvey A .I "On* bjr IMI* Ib* roa*. r.I"Ioe> Ib* trealntenl of gravel aud otk rifflWlbtua
i b>* .1"1"*". a danrou all .fib* |>artf m. t > lo li.n'. lhoivui.liawory of bladder .
Ih* offlof Ih. Co**. it1'iM.KMimi i Mr.M. C Weld, of Ibe editorial Irl 1..1 1 1I cleaning out baa begun and a Ib* tb*) auoal aue.awnltl

ll, 4j aker Otjr uuUua.lrM\ 1le.1 C.".. The** blank, i.f III American \.WG. ( enemy, e.|>otUlly among father lh IM kela can b* .rl..I.) lk>,'I forget tb* *tou lo y,(> : Ittu.t loa Inadt. Me ibali,. *bdno ef aay reiaody,
I
..lr-Ib.I.l .U I ho .1,11! auld byI gaoil 1 for auyrouuly,, wra* A.lll.I. ,1,1.1'tb* ana.of Ihe Jay ..0 for any n-ynlar |a ruxtrtrain. I Kulia IHuffMtl fueailay", for Ib* bu letra. *vr Ibelr departure M UlbHii
ir | In l-nlafilV
Ihecllv Ml
felon*. a,0 t'lly, waa TuaxUy ,, t.* goe i boar la 1'1'1 t L. ""unt I II ept tl 81.
Upunliaaedelaewher U..I.
than aa aa they can .1.. I Itoflbcr rawblaUlnra.Kuga .
itipply c'I .r M,. A. SIOJ.rt, alfarnle HilL Mr. rou Uly bamlled In of war, "I !'. A, lit* alteulwu of HM> unUk* I* callrj

HaN pUaMdlo M* that Ih* ellv Koepyour .t>> Weld I. v.011' .. ..1, r.- .._ I Mpltoboa, I lolbLarrlag awl 11* Repoat.
.
"I"ILt. have am* Ibolr way clear lo .)at bom.and patroula* homo lu.Ua.iry \ toeing .1.11.1. of .* lima, and HIM t,7u>r"I. Tb* rra>\\.r.1 wo bjr Ib.advert!*** blankela WLII., Curry brualiea 8e.11, lory of Harvey auJ Ullllanl M Ibolr Tbo boat aalv* U Ib* world for Cula,

4 ".k (leaning Ih* aid_ ..lirrparUg l OnV.la BUmuf* bulldlujf, *t.|- Ula paper.a..1 at tbo bead uf Awtilcan \. .Hi. tlagablp TouMmaco, but all tent (I. lUj'> |.uerf Ibat C.|. Hy Mela *e, *.1'at lUrvcy. : old rry alaiul ibing.pi In il.ulr iu .KaUflf HIM -.wbre found U( Uea, HortM. f Wore, Bait UUvm, .
.
ru|b* ...110..11. A .h. tb* tualom fcouae. I ..rl..II..I.III.| I af flow It I J'a (... TUir j jlUik I'J. Y.'I\. control of I UI.rJ'. wbkb Ibrv olftr >t botom tfurra.I or Sores Tet ler, Cbapi> J Hands Cnll.blalnCWuaand .

"larg* ron.ha, |MM>N al ..k ru HH ItaklHglfowdr Uotlow |>rb-o* kav* d.. Ib* Tran.f.r biil_.it Ik* I, I N. railroad I I. -- oil 8kU tru b.us

<' two Ihrn* da uii.ler lie 1 Try I.c..bl7. A large a..t.. nab, Carrla.'ra' work. |lne.Tb flo(I..n(and t* ..for .1..1 a IlilUoej dot* all h..l..t work and poahlvcly car** Itkn,or |wv r*.
) ,
.n J.| rotUv* by Harvey II, bumlred lu Bb ( Iron
iU.n. xeiita per or Tin ** topiair, oet, IIUabop
rffl.Ual\ j -- *norf, pr iilMM enlir* ,...
aai| rvl forwlitdowa oorn r ..
.i.. l.toll_ Tb* apecdjr .*. Several .."nm iil konac, a. New, wa* .Iei. tb* clly yeaUrevening M bal dellgblful pflag weaibrr w* 'I' rellabilliy of C.|*.. t..n ItuttrMJprM i ."tr)',.rarpeU., .. "". (.uvoraMMil ... "Xb Ttnuer U fact ,*U.la tloB, or MMNMV rvfuitdeal,

I H-ougbpH-fonHaaolof |b* w'tri >* Ing 9"led mar In* kb ut th I'. .|I ., 'bl war bad born tie.rlernd j tr* having No nnr* frawU. ( out |>IWM, ufoly axl .I..wt In Ib* 1 pa<.kagra. 1. a.r lbmIklaf I, All***. Lawk for bU kiln a4 carry U |M>r box, f r ,al* by

k Itn-.H tut
11..-.L .1 ".Uo wn.M .


j


"
"'"
-- ,
-- -- .
-
-- -
: = --J- ::t- t .--.
L__ -- : -- -- --- --- -- -" -- -- -

I THE COLORED 1018.- MR.. CALL ACCl'SEI! : or DOtfiLE-: Cull, tat. Mtii; i-! 'i, uilngal 1I 1- Jackson County Lauds for Sale.
:: I
car other ,, 1 ill'" ,, llbonl
IlE l.I lluoiigu
( NO. piii|
.W .
Tin nrgi-oca/ hare lierxiifure '. t".Ild"' wllr rlartnw ar>4 trar.alt railroad' l Tim f.ll-iwlnit dit*.rllil Un.ln 4*' *.<". O....iy al Lose It......

Republlcane-thaIktta.rge l inajoil.ly Fnuhtldle. : ot '* *, each Koltigoi of Ilie. war Lands for Sale.To FLU-.lplausetl.n/mile': eontre.tsfllarirmsetoIite.Mu, its '
Ill TiwItMH the .
of them" hare-not *. much on ..- nn OranLtl hrtortiU 'to ..ylh.1 the mlier It Ju" wrens. ami nnl.datr"nmdw 1 I lW'f'T :- '':'' : ',..eah nantah"uw: : enl ? ;
lUilrowl land |:. .enhtsa Ana web r and pivwlry water Dell ht elr"oj.
fur Ilirlr freedom, all of them are rnrV proiatily' lullingHie "
which count of the gratitude Ile >u1>llcan party rlalm. tohaclglrmt appear thai Sentlor. fail, ef tlor. truth/ about: their :haring: : arone, -- .., ''tJ.i ::'Mr''il I Ii:":iToi'rMiVrSVVl;: l I '::;! ,.-,n, : t) .',.', 1 .r' lt'ottol t ,. ,. ,
| Ida halted for a long lime I between, Iwnoplnlniii wro"lIf the late Rnlx' admliiUlra'llont Vm...rteet-t-nalMRIuaadbruhlhtw'hb'alit. l I li.?. t led,|,
I them, a* .from motives oft {the the for foil it 'lallnliltMvcenld' I..> drawn ,Inti !, list 1"'* '+ .... iN-riV. .' >* 'lr n 1 lisle at lirt .."", ht hili. al| j?,:
I lntctr. After Imnirimg, Influence en ''' 'j""t..r ere. the mnlrmenit., and'll all they : ro.co.OrC: :: : :;.: f :' t': ::.. .l da.v. ; te' n.:...; .. ,, "

lust have hunt .brought In lron themI of I lice r'lorldn 1t.1I..1 land grant, re.m """", .110111",01.1.| | | IM. slut prod sbIt ("II tali'eel.lnutosnitliwlurll, .{ '' oy I." '"' III. dam'I a".,Iu' i IO1IAYlte ", '
"'
j an.lbe fo rtof. re-..,,_l vrintnt, rxritixl .| ilnK II hi. h Mr. Van Wy'k rrcenilynibred ., t >..... h, hi illl Ill- -llt'ltrl.' -.'Ill'.(lion il: .I= :tstndl:.taipt'anishalru,'I;; I ; nla t.tleluned 1 I : Im',. hunt:, ",'

I) | iM'lilli InnIt I.I UWoinlerfiit ; a rrxilutlon which piovoke. l a Timex, O-ard.cz2.orc: : : It h'.a'IJrnlsithefn' et.htntonaIsllrraw' ::I. "blInhant' ,1.11" ,
"I.I"rll.1 l
by | i Adair
| din.n..lun.. Mr. Call who tie.llrcrcd ear.e. AII a iillN, o < I I >wfiwU.itfrlK '
lively ... .
I lie iirrjitillie, \1,1'1.:1.1.: N.
Law, 'II\I| \ I } Tim |>r -. .h In favor fit rt. "l'u\I\lII'1 hr.. u .
was ,
a l"n..I"| ( Stocloc.on. I'DOSTON
.f HIB .nriciw RRKln't tlio I Iklnamolir lo clmniii the natnu of the new ; www4 ce
ria'rlr arc JI'I..IC I i way I.l a furling ..rvoiilMrn. the tent author, of hiss renelullon, whl. h fitrlirldlln.pll.tt.untnuth', I II.'''-. --

f1 1 a mul, 1 try| e'L( ,' I via hits Inlnnlucfd lie, k"ol1le.ltrf bv Senator'an and ronnent!Wik, If amt madetlrh Ihll Widow on mi-oilnt l.niilrl.l. nf ,her"hu aidnwhant wa- And DTaro.itM : :eo.1coro.: ... & SAVANNA.'ISteamship I William Barry,

In In.nYI'AI'I.| uf Iherniintry' li>mllngiipprr I. U |ircp"rlnir !.. re-mairy" The

I <..'. who limp linrvlnr.M.' Inenulning not at Innilgaiion., Mr.I Call .d .IwatthlnRlhrt. ran 'lm|>;prn l.. a man 'r are aulhnritesl| .lo nflVr/ for oat',, In'Lds of from 1PC Company.OMA ('it tI'ltIIi'LR:.\ ht., U1h..,
four fin
ilt..IIIo.1 din' the l lu
,lollio Ing 'l or after ill-nib I. In Iw creiiialnl and .
tti>|>iil>llranr* witting/ th.q, e it .I.. Mr t *. hits nrk'. II
ear he had, received and prrtcnled i snnmlrrof gallon a* tonn at |1".1 hI". '
....II.ere-.r., ) 'LINK: T.1
furl tint the |progrna.| rr'l IHIIMT:
'
hilt EIlNd1)Nr: : : '
(ivlillon* from the rlifcciunf 40 to I 16 0 Acres 1'111
Ihrlr ru-eare now In the krrplnj of i We 'hate ru"III-hrtl"r ..bnilcen) .
) ,
i. .\ .N u. I ET .1l I"1. .
Klorlda, |Ira) Ing for the forfeiture of M : \\ ijs U 1. u; ,"
hoe
Use IVMiiorraft' tint, dial the IruM a full Hue of dr.lclut, 1,11I1..1.. I. 'tier

Iron arcriilc.1 at one that mat Ix ..1..1.'t the grant In qucmlon but he bad not head, cardx, ..te..t .1.1..1. rests In Mill 'pnr'hnetre, 'rii.-: IruW I too I.i... M '''iiii'i" : |>., ....t4l.GLASS -.
Hiemerit
fill clear
regarding .
mlnlMem! In acrnnlanee ,,'II"lbo '|'lrlt tnflkk'iitly and do all
price, are fully prepared, In CITY
l ol iherane him In tiR- GATE
lojuntlfy Acres
of the hind Hint II will not I be LII..h..r l'rlllll"II' a.11 2,500
age Job a0 rh"'I' ten
." .eil. In .oin 11 >la. i n rol iitn & BURNETT
nil'iiml, or t .In-done an) w hum. |1..I.le.| | pit lug ourciulomert ,
the of the labile
he mist, It wa duly .
t (f.nl.I"I", have horn taken by the' a full, ilink, of vailoui Ih,,', nflhe CITY OF MACON I
r l IAndu CoininHtee; lo whirls the | cilllIniK '
In unite with the Democrat. *, nf Illeorgmnlr. from whhli 'lomukelliclr' 'SACO1 LA COMMCRCIAti .
sad neftror t iirmjiorr. warcrly, me' there nl- were n.fcred, to report a forfeiture election" Call andctnttdnebutrel.aii! .l lincst: J''arnling LJIIH! in Jnckson' Co. < ..l>.. W.KHIry.Jr.,

Hint' "Ulded"lna. forfeiture. Arr-aipli.l'.l H cal'I fens fav.ii.ib' end!
o deuces ol the h.,1Ii'11\.I.II-lrn.1, and" price Wit are mire to mtl" a
Two "niembert of the rommiueepromptly Till'1WHV1.
Were 10 plainly rUllilo onljr i few barvaln If ton aio rctdf for Iho sock. this l-ineM-r, i ; .
tl railed Mr. Call' attcntlun IIRAItsmANHCAIiii\i.i.:,:,
niutilhi I nifo. We have. Hn>t..'la.* \I m'lumen, amt,, ) I''"*r; All 1I1t". I hi.teara I ll<.!i'n mill fnanB '; :
I ls lo *npioetliatthe .. and that of the 1'Ie1l.lo 10 the fact thai tnllnfm, .lion,, and. .tllII.I.IIU' "'till" a.lLT 1 *>i 0rouel.lnl,0.1' I'aiwiiKin eartHie | I rlrk.TIf. TNeiv
There' reaon | anleeto' give turn butt I \1
every
Mol action, wat taken by the comuiltteeon The I and, I I. wh.ll.I* two," .allotcrlh. North .1I.11O'h I a* h'nl.I"t ..f all.mil lr.v.I. '
1 m...... of Ilia negror-t will Vote lu work that will compare favorjUv In IoUItnM: ,
the future arrording. lo their Interests, a "Introuded by Mr. Ilumb, .n price I and workmmi' :, with thai at. ra. linnuk end tv. un.1 m Tli.kol* ...1.1! nt I.oItalv I' '
for the fofcit- )s uy Liinolonc Land ..1'k! ER.11.: <<:_1.1.Tn ,
June :lkl, IS84, providing Strong rte
mud
.. Pot lnfiiniull'a
Ii and that' they w 11I""noon appreciate, the Id.lIe.Ir.1I1 boc..llOlWn.. ran be tecnred elsewhere We are also, l'Nu''UL' I'lllLlalllMO C'oUIANtfrc "WilT, A'II', It II

fact thai they can. hope for I'. help or lire eflhit making. continual addition lo our Apply ItRICHARDSON 1".n..III..1 ...4/1Ai./.o/ ''''')'.\ ..,' r "'..
lieu fall had objected) on the groundthat 1I1.ralte'iNtt, | withLedges & BARNARD O.V JIA.\1J.
advancement. from the lUdlralparty. large tock of job. II t>e and malerlal. ,
the t. eat .
It related lo a l erisla matter : 1..01r.rIIJ I.mbalr11tig a knr" 'leh
,
i There I. little doubt that and have, arrangnmeiit;' br whMi. we "M.HNM.I. HAVANSAII, ",',1!I
Inltiallve In which ihould be t,ken, if and Quarries of Liin Cane I INTE\1)1\l'II:: !l\1'I1IIT.: :
i by the, time four year thai! at all, by the Henalor' from. that State. I can obtain all kind ol' engraving and. hI.oim1.1; all-s1 ;sent 111111".1.

1\\ elapte fie Item"'rote may tafcly munion dene :clcclrotyplng! at the Inwenl rate' and In
be
He 'IU'llett| that netblng until I aiillaldo for building or burning Into quicklime. It I Is well watered, Dissolution Notice.
i a very large |wriln, If not an actual the the b."t tylo of that art. The rut
of the vole. I It may he hall foetid time lo examine ''r.n be .made. from T. IV |i. TuUr.. J. 1'1Tucker -
majoiity, negro lukjett. He did not find, time t I. do .. phwlegraphs drawing and ha* on It aniiio of the : W. FruU'r nn.l '. a, I.-. *
be assumed that the Smith will be a. *, eta' :Mi-MH-J., ,'u iHlninru:: *t for tnmt.
Presidential ;pending 1.1. canvass for re-election lo \I..I.I.! fnmi Party the It I I. .pemllarl) cunli-rthiitlrmii. inns .>r >'nit.r' U..>l>. & Thompson
In the next
.' enlist at ever the Senate. which occurred January. I i'I) AIltl.lttialtlx. Finest and( Largest Springs in the Stateof ..1.. WB .. 01_M-lillir' t .11.'It lh- pan''lIe ,
that two adnpud to .. Uffloe/ In tinhmiin Huni, ,
I4j campaign, and. It I I. probable or tbe public., Onr ,,tk .or Um >nil 01rhoudlxe I<* ||
.
I. or three Hlatc' now llcpublican. will Il I U ..ooI..llh.t tome of the |iertoniInterested took after, your 01.'rre.l.. !* .",1.I..n't will he kept| full mull| our prkni will Attorneys
In the grant did I not furorhtiArat..ll.hal'y. e CJI.UI'IONINUTH' 'be fIIII..lho, b .11 ,m of are tu.rtrt.
Ii then I,. In the doubtful list, ,plated of Florida forget/ Hint. Iho IX UUMmI'oiiMcula :
Cltlun attut -
l t there In the main by the negroct transferring an average/ ilrciilnltonof. 2,0X! ( ) pnpeievery Horlclu.
thai M,. C.II hat .been guilty olileiibledeallng
the Iiemoci week and. can and doc trash den.
I. their vote to In rhli a mailer, one of Im'lulling the lllM..rlf.lly Farness long Mints "I'| .'''. -I".. Wane 1D-X4.IT
The llepu.llcana cannot. lo*.o the |>coio.| | Philip BrowntlULr.n
party werda that ..l at Illver.Tho ,
1 the negro vote lu llllnel, \Vlnrenilii. ., Ihum declaring, tune many If you htvo land. or any thing else RIGHTS OF TIIK POOR.INUKPENDENT ) ) RICHES & LEMOf

t or Michigan/ and t have any *.*urameof on on* and. the ease day, be wrote lo lo nail, or nay want. l to 'I'I-or|,' tuttainert ,

I : being able to carry these State. one hl.I..6u.n"|Reran. a. to letter teenr pretnUIng.' the forfeiture. .. exert of to reach, remember that It cool* HIM'lcare.1 |Imrhme, are ouvonxl with a OliO growth of ix- CONTRACTINGBricklayers

.' much .1110 &n)
'i t The Deraorrallo admiiililralion has a morn to rootH

made, a good begiiilng;, In. commending | the grant 1, .11.110 another man that he or LAM at It dora lo reach .""'hl.h.t, I: BoildelsI
Ash Walnut Oak and
1 llaclf lo httelligeul.ud fair nrgioc all was opposed t. the forfeiture.In numlier "f leader. Hickory, other : : IX ALL THINGS All Kinds of Furniture
the tail tentloa of Congrett, Mr.
Ilie III' '. The leading mind -
er COli
) ennacula' Flu.
Call made no motion toward the forleiture Mnperior E.. II"uCe.! Hard Woods with AND ST
1'Afx.ttlX
of I he racFeierlally| In the Northern interspersed 61'OTZ 11111 DING,
of the grant by bill or othvrwlw. The raawn for FKRUMA'a. tuperior eiecllcnct All khtdo or llht l'K WOI1(..11011'1.rrllo
t Slate, .have. fur tome time been atmoHl N. Y. Tlbuno.Ile In all dueam, and ut ..tHI.. ./. I M dune nest lyn sls.iniitl. .lly and, t I'r"'I,,
ready to break off from the Kepubll- trtJI are fully explained In Dr. Hart- Largo Yellow Tines.: NKLTKAL: IX NOflllVO -0- l'II.tI"t.IIRII'K'IIK; : AM I Hi\M 1 t: |
'. lecture, reported 'in hit book on the WiillKAMKIULItlrd"r ;
Let them uow come buldly l'owprllf :
ran party 'laffy lilt of Lilt anj How to Cure Them," An Inviutlnn la ImiMft my *,tuik and Inmtl < I. f, at ";0"1..>..'. st Tr n .
over to the Dcinocrary and. they will from to r..x start. or .101..1 ... In II _
A (Iralllp..k..1111'. lo the windowof page| p.IfIIIO though|| the whole .. alii 1'.1.. extends!to Hie I'ulillo. .
j never .have. c.u..lo regret the alcp, fur Cot.' Monill't kitchen, and lading' book thoul .be read and itujied, to gel thefull -- I'eauuada, will, n.'I". | nit, ni.x4 ,

f/ the Itcpubllran party hat, not. only onl- value: of this far tmlltnl remedy. Apprn| i '1..1 I UK fist 'led the I OHMKRCMI.UonrlHlKMi '.'bl"II)'. __ | lii'81-ly_
oftld. remnant of a hat ..1.. lo Matil lhct. .
bookt be bail all .
can at the I ''
druf .1unuln. miMIti t lrunnithe
{ lived lit inefulucM but Its |lower to tin. da Snowball: who I I. Linker than III* tore* cratit.W. A cnmildi'ralita" imrtimi of the land It proprk.t'srw| kHowlctlifit::| : thin| winrev') frnmbtuuii : THE NEW HIGH ARM

them goal Savannah New. f). Willltm. V. S. fentkra Ago lit |n.wtv Htrinirt.| and pn'ntl.emaw
T ace vftpade!i'Fsir.dy and Notary l'ublle., New Virnwi Clinton Cleared and under G'ood Fenceand In ''''L'', the. Irma wblrbnnt.Tn,
can't give a bin Ohio, wrltn ru|. M-il, In these emdv ra ti, |1,1.11.10 a 1
1'hoGeuevallullelinoor.i'' ; ;; I We congratulate you poor County : ; I take peat P" SINGERSell
reelmrlable IUllllOlII..thlllll'' lo slay biniiomaih. n eaiur In tntlfyintf to .. rordicinet.
our reniacnla friend on the Intlaticer I have used, alxnit, one buttle and a half I with miicr cultivation will proiluiv from I'AI'I'.U WHICH,\II.\... UK:
for
Hive no pK | |
,
outlook, foradraiiiomenl. which It maul you and can tty I am almost a new m.... ,

Freed from the I Ilareiad(1weatnrrhaleouttwenty rear*. '
galling
aiUKlcioii. f
i Matilda had .both compaialon and Before I knew what It woo:had tented oo One-half Dale to the I'.VAWM: INH.l'KNCK, ) ,
to of the
yoke of Imbecility and crime whirl, UK lung and hrtatt but can now My I am a acre, S
MacfileIS lli
to hat fettorod In her municipal. hall un liltsad culling Iho 'latter' In halm, .ltn..., well. Wet In the army; could get !
OU) USJItIIlIIClAIS.! : ; :\ .
tilt,1 .became a Ky-wont even In the gave one of them. lo the polite vUliorremaiking no medicine' there Ilitt would relieve m*.* finest' Cotton ii raised in the South. The Largest
that ho was a gcntlciuau. Cut: E. r in fir, Aililnnd, Ohio write ) Merchant Tailoring
ninnlh of 11.0,110 and thamclein, site I tin happy. to sot 1 have used MvtrtlbotlUt .
will newarUe from thoaahciofdcipntr even If he Wit white of your nwdlcln culled PlHCHA. and Clothing House SUPERIOR TO ALL!
MlW M TIIK IIWK; I'll M \II-W HlltKI1Mill
: under the guidance, of hor prewnt gov.erunienl "Thank. ,'' he re.ponded'nay yuii and my ,he,.tltti, bat been greatly Improved" --- --- In America.
,
retain for ,lli. |by Ik I clwrrfully n-commend I'knOMAto -rimISANflKOK -
present beauty a ii -
and that lal and your
aitume *o< '
all who side"e nKn heart trouble, a* WISH Ti> stIlT:
enmmerclal. linHirlance| w hilt'h the hand and year" belnx; an Invaluable medicine." 1'o Iho r'armcrt oflho Nortli and hiss South, .....>r aiming' Hint ihcinland WANAMAKER ) : WOltK, 1'I.mCIUn: :

of nature alone has formed. AlthoughIn "Daf\ wire* too mush," mint Matildabluntiing. k.... J. M. Ingling. AlUmont, III'. TIIK & OK t411TCII 1 1 1'\l't: : OK orn\ : :

adilTurcntalalo, and having a Just with writes m' *'Idyathcrdn.wwhoeeoidee hu' been lining your PCBUNA. are ulrong liiniMtono. Inn.lx, It. I h ..tan

I pride Moblln. ", we are not linlifloronl "Wi.ll, If |h'a twico lee mm'h, fair I.. for kidney diwtw.whkli. hat afflicted him.for I they will |>ruducaHeavy I'UDI.h'iia.lt' II! OAK HALL .Ar. IS'l' MUf.KIKs'j.. ; ;

to'the good remit which may follow day, give me the other half of the pie .forty year and. could get no relief uivtd
I lie taw your' medicine. I Induced "tun Philadelphia. 4'llll/'lllth
the commercial growth.. of uauola.. to make ut .,ell." to try a bottle which h* did and lh eno and Paying Crops \ <.1I.PUt :

a giving BiMillieaat Alabama the near Ho got, II.-Texat Sifting bottle of 1'.I1I1I1..11d one bottle of M... FLORIDA.TkltMH A urn tin*.f card ....pI.. at'FRANCIS 1'ili-rtof :icrvlltwfnrallMu-hiss\ .
ALIM hasp.... him more relief than all 'b. rear ptw ._> nYYw111 _
Cal" l, and should. be the bed market for Didn't' Itke ILaloekerheel" : the other. medicine h* ever usedMr .* of Corn, ('Oillon Oat. iround Pea, U'alur Mclono, Irish h IVIuloon, M fo..d whb and paiH, for th. .Milder ylsrhimhiogerNew ,
our production attainable. The building NASH Kamily >vnllctn.nper III.
Robert Grimet Rendvill Ohio or hllim' 'WITHIN:< ,
oUb.I..eol..t. Memphis llnad, .. a hardd.il write My wile hu been an Intciuetuflerer I Fluid IVa, Sugar Cant, Tobacco, Rico and lianlen 1'ro.lnro of every SALES AGENT: iloipn, two tlox.'" 2"i cent tll.
other' it 'let fnim. IJ rrut In Yi'rutIhit
Democrat yesterday a* ha look from chronic catarrh, and alterevery )
now chartered, anj we Iud aoen lobe line Year ...MOO ... .
5 rent' .1110. !
other.. Pensacola Ma a bintfrrfeluili
hod failed the
down tic aneked. gUtttnd. rubbed the.uullllhloul remedy commenced kind, whlln AI'I.Ie..I'ead"I'olll..galll"olI| | Klgn, Japan founts, Juianrcrilniinont | ,
completed" the f..t X. and Its con lo UM your 1'1I.1I..nd. MacaIA. 4.i cent eai'h.
.
1.1100" the glorious bay with It* of hit eye, ".Iu', title here .. They haw heliedj| my .4.u wuomore (weighing from' 10 to It eun.eeeach), IxConlo Sand 8U ..,. hell IMtlVKIAt : bond for 1II11I.Ie.t Cnlalo/uo; lI"t h hPrice
ot water cud thh"h'lIl.r do no "better'u this," than anything tne has ever Md.Sh or Lint ; aU ask for the l lank
unequalled depth alley
,
'Ain't wb.U""Aln' hat now taken. two bottle, and tl to IhietMonllit' 7aTAilUriMa Joiilnt; Itcwanli'.r1 (ulster) 01 tit i,
IVart and other denlrablo fruit "be rained
unwritten beauty, a wit and ,11.1..11.'lunlcll'.1 can 11I1IIlmlll".I'III8111111,'
much better that ale will never quit Meue Bowing Machine.)
government, are the found- the moon gwlneter klver up until the It entirely well. It ban weedotfitly
the soar her W think whllo wllli a llttlo extra care Orangct can bo ralwd for homo use Milli baChaff CO'J
Improved ,
aliens upon which te build Queen of the : tghl. I Us S! M sltlf r t r. t Cw
Gait "Hardly." d.PeaueA.._." and MAMALUI will l cure any there fiavlniilwaya I boon a unmberof I Ixarlngtree In Ja. kwin rowdy' :; all euluinnnlcatkini to n cr r n !: :rwi:!

"You dent tell mat" R. Palmer Patlor. of the A. M. E.
A Kruuhllrau, Mayor tlro,.... "looker here t" he added, Inquiringly Church No.,ioj Canal Street, Wilke IOMMKKI/ : "lALI'iml.HIIIMI to.IVnianola Ckifn'i Station Florida 83 Government Street,

Only deed. not Idle word, can. totlrelb. "ain't the Yankee got no batter barre, LuaernCo* PawriteI. "Hav >'lorlilaeunnoi PCMACOLA: .'L..
inn wed Pimm,and by experiencobream
degradation Mayor Smith ban 'cllp.. has Ihlir acquainted your with It. value 1 wntoa Ou P. t A. Railroad, OrMIM-ly .

brought upon tie efDoo, upon( hlmnclf "Oh, ,.e'l| the .u..'* nearly coveredup .klng you lo please tend m* five .bottltoof Tho lands lio within ca'y reach of Xl-ulanim" tie! county neat of
Are prepared to All all like torl
aunt upon the mod Intelligent city of north" PaaunA. and one of MAHAIM byta- l'EX8ACOL.)1.UWU: WOlihS.)
and
pmt and oblige| your humble tenant" J.l'ltlOl.'OlIhly,
the Union Never before In all Hi* "F.xaclly': curtly," he added. "Till Cook say Prmpect. Marion County =looriiig( ( -:- Coiling

long and honored hlnlory of our city dratted section yen kin have .equal Ohio write. : a We have a food trade on Near the Line of the P. & A. Railroad :'-'is .tine with the nuwtpaptr J. M. THOMSON
Puma, our eualauKra speak wall oll It
wan there to huiullatlng apecUcle' a* howln. What' the good er Hie wild 1 And all kludt of ,

that presented by the Mayer or I million eulli, anyhow, If 1'.'" got to bo put NO -NEW TIlING. connecting New Orleant and Savannan, and department| w* are ...eonductliu. DRESSED LUMBER

(people, balled lu the tolerance of a off with er weatly, lep-tidod, halfhammered I'W'"'lutrI'11,

public crime by the criminal court, three by nine 'clip* like Hilt? STRONG'S SANATIVE PILLS Intersected by tho North & South U. I''I1IMT.CI..ltate Aa,I .. to fiirnlth ;proiuptly

when hi. oath and the law were to thought/ title government wa In the shop f..... Hide -. .'x dtroc-iL..... RamsesMopscnt .

plain that the wayfaring man. though afoul hand er-the Industrial 70710 vwnrwbrswww OwHxa Y>V2e1, and JOB OFFICE Timber, Shingles;
=
owning a
.

deepen(could ththuinlltllou understand them of a, and great It only innnlclpallly llocord.It" Til But they AM U.dlcln,1I 4t. tbi WortL : AM AUK PIlKI'AllKn: AT ALL TIMES: sad otb> r Malarial mix-Mary HIT llnlld;uI'uriMwt. < : : Tcm 6: l i X l : ::::,

when It. Chief Magistrate I is a niaTtero? life and death. You .J'o'-t.:: !. ;.r"t,I. Heady eonimunicatiomuth all }points in OidiTt. bt.lli-ited and .'11I,,l will!<,
is Lo.. I...... ...., II< TO IH> ANY WCIHK, Mill U A4
thus expoud( and degraded by the ..... are.verworkedsir, and must take a .: :nM u'. tta.ar'r. 4.si "" I i I'romptweenail, l>imul. <.h. .til.t'UliiiW.L.THARP Mantles Hearthi Coping and Post
training power ol the criminal court, rvtt." I\\; '-l.t: ,::::: y.=:: tho North and AVest.It 111 I.I. IIKADS: -- ,

U Impelled( to tho public declaration That U !lm|>oulble. doctor. My __ t1:zYarwrw4.aa.5"kriw: an I.KTTKU: : IIEAIW: --- ".,.t-< I law w,.. Kir.H Inns M I.., .". ,I.a I.

that. be I I. the paid prolmtur.f gam- bent men are all risk, my cutloniert are -, -- NOTE IIKADS,

Weft, prlge-dghter* amt pulley twiud- coining In by the hundred. and I. mush l 8TA1KMKXT8: I 11'1/ ". .1:1': ''. aid K-llii.att. Siivss' I "

le.-Clncln".tll'o.. '. be at my .....t." STE8S I. do.lrel.t ..'!1\! them) laud, If inwulblc, to a colony of jirai.liiatFanners BLANKS!!, ..t'
-- "It your cutlomer thoulJ lehll"'''. CONTRACTOR I'llratUw.|' w pi I it'

rlly drop off; could then And (lute IJOI.mUol: -- -- -
Henry Ward Iteecber I I. lu a far very you r rP riffriSTb. .Fruit Raisers other Agricul-

fairway lo become popular In IheSoulh. to nut,couldn't you r""C"I.lol,1 r tl'MStS C.\RI'!!, 1 I'OS'fEltit, .aaDBUILDBR L. C. UEN E'IcF.

A day or two ago lu Cincinnati, after but how can I temporarlly '

latliig that he wa ou Lit way bow ttop all my eld patron from' ru.h. tural 3Ien% VISITING CARDS, _

from lecture lour lalbtlll: ..lhlat tald t Ing/ In on IM, even If the case thould 1a .. WEDDIXO\ CAlmS, Bricklayer and Plasterer,

"'AIHb. South realudemeofabuuldingsuiuglutelluctualiy you My, a matter of life and denth't who will aelUa. logplhcr: and haw their own XH lely a
morally. aplrltvally. -a.y: to.UII"JoII'p" advertlalng/ Jobbing of.II..lud. I|..IM IMarbln ..I.i'lse. .
.0..1.. l'UUGItAMMEol:
wllWu dltlauntfof ,
enpsurtlmg| | each other. MATEUIALS _
ha brokeen the
Spring up
WWI than. It Ian .!'*!.(, ETC.. ETC, ETtt Iron or Slate ManH"' and. .
w.lnler that has ta long reigned la the Taal njtlvrkiu* Ihlni. ? l'ro|>....-.... of .k*

South Everybtxly her* taeiut young, Now do .0' all aiuiiw lo ,.III...." Tlio lan.U ran be pureliatul In' a solid body and divided by tho Uratca act In the bed all"""'.

Mid full of life and energy The South t....-. LXMtllif IN A WORKMANLIKE MANNER Perdido Planing Mills
(.t at last It you dou'i inlud a Bible Tbal IM| 4vrUMd. tprinf Company to>> Mill themselves or If proper" arrangmqut are. made, the TOMBSTONES SET AND AM

awakened and lie .uoii.d on unusual utIkt. wmtlie" ." awn. n a
....ra.., '" ttrong man po aleod' tan bo wado dlreafruits the proprtolor to Ih'l.urehUt'n. PEN8ACOLA, FLA. KINDS Of CEMETERY WOI:"
ready for the race." la all entree we ------- FAIR

*..Uod and] they were nearly all the Mr. Slla.diet-"Ve Mem to know 'The title I RATES CEMENT: WORM A I 11.0; UTI"
In fee ,ullpl. -tltlo. jverfect,, bud 11'11bo\ told free from
Vwublfeuougb" to pay fur a lecture every thing about. her**. Won't you All ANT ESTABLISH MI NT IM TBtSeCCrloc ass .. l1ulf

i was tuuok by the lulerett manlfettedU explain t. ine hew to tell a ...,..'* .It Inctiiabrtncw.. : or TUX COUSTMT. Daimler ...Scroll Wock' of all kind i

the age r Thin .boarder-"Certainly, 8, 1,, wwy au taowrrw. '"
1 l_ colored
< tioa of the peopl aa.t.Ii., anee..a wuu., wt i I.:
The South bas before .It a great future, thel.eth.'Ob, ye ; I had bean fir wee e..M.e.'a..t4. W .rnmt4ttwy. "The IVIorgan"lMawdlall

and will 1'0.11"1 |Ita own ..lv ti...>> that bull had forgotten It. Cam the and U.S..IIM y Yoe tube lie.. p.rpra, e.i ar b.w=..Ur..A,Iwr ii, ,: We will publish| thonly.Jn" onr Trade. Inoue, a DRESSED LUMIIEK *: rULmSIi
of IeY '"' W I .,.,lchl.
ages all animal be know la the :=, .uuY : =
arw
The perceptlb..tlftenlug: of theMyer' aaiu* ..Y'" "Vet ; I rtn tell a chick r.--sad 1,01-:::..u.ssa....My, lwed.wbw,,": : Full })('criftiou of the County ALWAYS HAND.P.J.STEVENS. Immediately; OJ',..... .... ('spill. '

backbone. b band|i .It'l\ delight en'. ag by the teeth" "A" chick*, .... : L.uy se u.; ; )I"'ad 5-el ly
.e.wtel..r.. != ::: be GEO. C. MORGAN I'Pop'rwrueawly.r
I by the lover. of law and ..Nar.It no teeth." "SOl but I have,"-Philadelphia ..n W..a.nw., W r.ewkw' u. and lit land and other mot ine, cxinlet of whli, 'h can lie tad on
Biayoffond the ring lo >u,> >eiid I'M' Call ru.le. y::tku.aY..e 1'hk.gi. m'ee. rwoealle. .ot !Mel
| y application.Vurtber' Ala.. U nkiMnl to le.! "-
hoodlum Recorder Algiers, from Office J"i.". ;... I this lU II.*l will,: toOI'EXEIXOVEMBEKItT ;

a* It hurt the feeling of the ring TH a death ratal I. Philadelphia la to (

to mud. to the gallow and "penitentiary .real that the people! are alnoU pantotrlckea 0 5 N ORa Sa ILL'
partlcul an.1 late rma4ion be
\ irt will given at (Hie 011I.-.of the
the officer of another Fur the vlau-r tcaau n* Uilklluf,aY
court | but inch la some quarter II has bees General : : .
:Blacksmith b a M.HH-IJ I r Sled sal| rvfurmU J. >I
tblug* null bo done It human life U .overall that the city kill one more. a IXJ4E1CIAL1'1tBUSllllfli, COMI'ANT, AT rE.N'SAOlLA, uric k. II* and all ..>!,.ra IMIIL. .n.w' "' .
to be life here. The kindhearted opkeMltU. >i'.w.4 4 IW urrouwl'Of ,, '
.P -II I. Mi* thousand every year than
W.OU1DA\ with ftrtitthw end tmutporUiUo' for a t t t f -.AnwMACHINE -. way U ..h< ..a. l from the raiCulinary -''" 1-a'
Mayor b" ben too kind with the gang (Undun d.... The New think the personal examluatioaef Ik MrinKii u a ml. r tk u

that elalmt to have the greatest political quality or the water (hue people drink If *...M."alr4. tlufJt ....,... 8'11I.' ..... j H>' *
Hi* la ad. oOuml for ial.. W* In I.. Inqulrle aud rorrftpoudeiKo FORGER. 11IM! II.,, 1 ,'
Uflutko-K. Mea,...... the eauno of the ..ortallt,.. II emus .............1. (.h.Iln'.c.nq'h .saPATENTS, .....

How 1* II I. rerit oola>-Kd. (' to have Jnmp...l 'at tbl IOlI<:lu.IOII. w nh a view. of wttlliig enloay of Trat..lical Farmer on MAIN and COMMCNDENCIA Strut --- -

T Them'uE.nuse; .., editor the r..b.IoIlh.liquor the quality and qnaatlty of tbe rich I holds .{ the Cotton Hell of Weot rtorida. Pvoaswlq via.anpalring ,
people dunk baa a laud
of the New York Freeman. I.I piel deal to do with. It Ifi J M19j; 4 of all kUHl. In Inn *t Suet. re.rm aw, "' '

tug to the frlewlt of Isle no for flu**. Commercial Publishing Co. Work..,. .barb or IMIroo w... .<': -:.tY...rrvn.a, aYOlre

cia "-. The uu and brother U alwyathUlMMtwha slop right sow and aam.e your :=' ;=; tr4I' .Mot K.Mlrd| a..l '>aUinliii put j::::.. ": ""

paselag. around receipt fH me Correatiab It your ..,, 2:, I w.v U U M-ly 1C1II1L\OOL40, 'UUUU\ toenlov.TISKACTIOV. Y;W.urnro: Y.'wt..wlrunl' e.Yr.:., txe.a "l.d..

the hat.. Ill frlendt. ought to tub* rile' 1101. Ie III' call at the 011I01 and pay ustwe .r.- \ :., .... .-. ''*11,,..... soma. w wale "plpe. rlUooI ... pu1 ep.S C'1'r nY ;:;
-.lly to hi.. f..a.8."..." Jt .. doIl.re fur "'
w another )'Hr.l en e.a.We a W.eta M M assume CUAKANTKEU: : "::-r.'t'l; "tYe...
,., .__.. _.J; ,_
.
-
ll1-.1"
l 1 """'"