<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00200
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: February 4, 1885
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00200
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
( ., \\t! U I) \ ;\ I.!. omfund. 1.

::11 .,h.Lll.1 J1nnii\ \ l. ;3' l l i ]

\ 1\\ ,-" : 'f-, !' n ,. ..5' ti'iJ' PU3USHEO: SkMI'WCCKLV.
COMMEIHlAI.oa/ O"lct. i \ h I t l E WEDNl: : tAY AMU SATUHDAYS
I

I" "i"1''.,,,1' ,,I it..,,.,.",.,M l.11"lOr .i""I1I". .rkr. I./I rl1't I! '[.1 I,; -l' '<\ l1'Li''IM.: : U. \V\SV\ ;. ;,. & J1 ", II" ,,",,,,, ,, .11', II ",'-:. .hlll ,'. "'I" .


I ''I, : m \l> HILI IIr. \H ...... ,.., .n

,'. ,-fl.lI : :: 'hn'" "."'.HII.....,"'".. ,
.. ----x< ; ;
.
''II"'''''' tIt "' . 102.: INV"'A..Y' ,.
AUYAIiICF.
p'' I."
I. .."I..t"1. '" ''YOL. =; PE""OL.FLOHII: ( >'\ SATl'llim> IT,1M"' !liMJI.: : I. : ., ----- -- .


---- 11"\\ 'u'.Il; \ 1.11 "1.1;"

...nl 1.'r..I.. '..'.. '-" .. J. II. PORTER .. "'.
,
-i .
"
.
.
AGAIN '" ( '.' I'l;N" H 01 t ,
i :
( '"
"- JI
i. .rn, 'mi. I rq ,
.
t n ui
I. .' "i I',",to.tlllt n I IM II. ." 5..1ro.: 0.1::: 0 :l: I I'I\I"I: |>I; \ I1MNM.tnni .


I .' I. i '.1. I .'1 L--f:l' 'rf";Ol \\ "., "-I .. ,,11" wtM 1'1' n ..II. ." ... .
11 .. li>. lit" III < lir II'Y lifMitI

,,1. T Tfl t lie }FFII r 1 : ;JJI W !I"\.1" : II .\ \1 \1111 'It-. *w IM.IM: ; I .HI.*. .l.il I'M.nit..n .n' "nrr..".. lmK" .

,.1'.1\| ,. n.... Til,," il" ,... }'. ., J_ r; M.IInmliir ....! fNlirr I ;M..II
\t..I.1| I in HH ,.., :;t-4' .'- f 1:1.: 1'\II'\I'I.I\I : I ". USlM 1"1"1.| nn,I ..hll'l.h"| | MKiiull.liirlnu ...
". II '"" ."M Ian .. I 1.11 ,', ,-- JI_ I t. .." ) I:i>lr.IN> .I.l"l"I-KI* I.MM..
I } ; .lfh'1 .\ H..\dH Oh .\11.| I :\ MIONti .
'Ml .. .
E ; q j ; nil n lit Mail r IN l" m il r>.l l. iml
II" link" A. < .0I I t I iln I ; II;
.
01'' .
I I ___ 111I. &J'' 'I.\l: \ J. J" > i.K .IHI' i" l-iilnl.
,,, .... t.J. lluII I Ii I ..r. N. II. l'II'ay"n, .

,. _.\. A. I....i''.".-.." I r ; ''t Cotton Du.O 1\.. 1 I In. I.MM, .IM-I.I--: | ,| ,,| -Iliialloiiiira. i ill _
01 r" RED STAR )Jj1 ..... ,.
I1J .l'"ft'-il t ; ..,.. "i ihlilm' i.l1 mliiniiiii wlili ui

: I ,01' ... "' "' ....... I : ( l jf'' ,.. 1h 1't I i 10'.1'i "i.l',lilmr .11,1.1.,1\, ) ., iniKtiliilii "

,., i 'I.'" 10. ,it-r J ; 11 4' lit p C' ii ii ii *4.1 I ,..i.In." I 11"10.1" il. iTiiilt mi.l I.lIr.it ...

'ii.'i.h: I-;}:".''':'t .. I.:,: :? ..' ,.. '. .
,. 'n., t ,,,\ >i k- 101" li .lni'. mill bil-llH.. inml '
.
SH B PALA E .::( rim 1.1'1:1.1'1': i: i ., .
.,.. ,.,,1 l ,'Ir,'\ H .\ I' \I. ''II' III .
I I" : ,. . ,, .
".11 ... II. '. "II" '.' 1'0' \. "I '. 1', 1"-- ".1'111'' "lIh 1"1'
\I. it. Mill '''' \ ,, ,'1.1. ..,,, .. ,.. . .. .
I', .,,,, ,,' II. II ... '101,1' .1 '.IIt .. .I" .. .. .011''" 001.
.. ." .."' "'. &II \ \I I '. Ml 111111.1 I:- l\ 'Illl ., ,,"1,1 .,.,..Iih ..";,,....1.. 101 I,,"
\\1 .,"* 1 I'lOltlllV !
'.: :' X' : 'I1 :',': -HUHUNDERSELL. '1111" d. ,I II.h .1I1:01l': :', II ""J" "

,. ::, :I.,, : The First National l Bank THE !IMCOLA COMMERCIAL) I ,. "I'I 'I 1111.' nil" ..I |iritnll) lit.I Ii

II... I i, I -i IIKI "oo"h..llh. Imt nfii iI

'.' ..11.1..1.-. ... ......1..'" I It: \. 11111. "I'I'' till I ,. .if -- 'I'll 1 !: <;III; I I'l: .i"r.IMIIIITIMI. 'I.:I. I 1I"I I 10 il' i I. ,...ri.I".I., ll liiti .Inn. ".
tt *
l
I III -I I I i : i ,-
". .1\11" ......,.... .:t\011: I II FX.OIIIDA. "oo.r '1 1"\1 I' 'ill\0 xl,. i.,;.1.10.. "t i"'' I'Hl \ .Il"i mi I tin. north in,ill'n-1 .1.1".r tl,it '

; PENSACOLA. i, rt I .,. .I I. .. n r. i ....iilnni.. "...1 'H '. I,,i, ,ii ,.irh, ,ilri-e,. ,"Ih', ,. ..lIh" -nil, .
III \
;; ; i .
: ; : :; 1".1" i ,I In M- I"n'"i > -I...ill .i-,' rl i i iIII .
I I I.M HI II I.,HI .II. Ih I ll I |I''" Mi f of( ,. in' nn IIMI. lo id milt'rf. _" In (.it. il
Fensacola
I | | ... .,lir .1.1k." ll.,,,r .iIn r Msrchnts .
"...". "',,,,". ..,. Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold I''r tl.'ooi. i'" l lit'' I nl i, :" i I."l t"I." ,,I ,. .1.I Iri It'' lit. ill 1-1,1. ,",1"1., ilmini.' !.'! .11,1,I il- I'
', I', -,, '"' W. 1(. It : .\\ \" IH\-\E)\ :\ i\ TIn: l'ITY.It I ,il "" I." II,,' ln--t < Mtin" ,01..1,1:" ,. 10 lti Hit. IK':itli'l. mi,I nn'00.1

I 1\01'.' ''''' '.....1.1. '\, '. .11 I ..,. in n... I, ",H.. l I'"I".' ..i ..\1..1 H,.., >l lI .' PENSACOLA. FLORIDA: .inn,,",,", i .nn. riaitilt ilrn; In it li.tt,
.
01"" I 'Hi I'ill" I 'i H' t I r \O Ii t tf
i I PROMPT A1TENTION GIVEN TO COLLECTIONS ::.::: .I,. v:, ,,: ..7,1;,;,, ? Vi\, : ;, ;l I II : ",.ui.. inal lii!..> iuiiatiiialiiialilii. : |. .. vtitntlniK
.. .. ,,, ... ., .. ..il,' CASH CAPITAL 550,000
rlir HKIII ,. I n f i.ltne ii ll I .r I I" .
t "t \ .1" ; .lit HIOM ttlio .inlttr Hnt '
. | |
,
; I III ,, i '"I 10.. : II" in n Ii"i "
"" .
,, I: |. !:. f m "I'I II IN 'mis ('m VM> \111\11\: n .. ., '\11.1. 1:1.: 1'11" 1\\ \ \ I.I. 1"111 It.\ \ 1" ". II'I. ,
.I III, \\ ..,.10. i I ,. ,. ".",,, ""1,1' f" I I. i '''|1'1111'1" ... I. II ", '1 \I. '. \.1' I'" \ -IIU. 11.III .\ inliliil in innlli-r. ot I.i 1,10 "'"11',1. I''
"""YII
"
I. "ll....*li ,. LAllIES' SHOES I'. "" "n'' 0. t.. 0.I. \ ". "' \ ''. n"III.,I I .. rut ..11,1) .,tvii il.iltly fii'in, (1,111 I. '1."
''' I if tin, illt In llicoll.or.It '

'," ;,,1 I \;. :,;,.,\J-.*1.-1.' : .'::: ,; : \I C. H. DIXON ''Wr hton & Iaxv{ Il I. n ,. II. ,.. .... .1. II, inl" In n l'I'"IIn'I"|, InnIt illy ir .alKiutiiiiiliin .
,
WILLIAM STEELE ."h,1 I niiil, ; alum. nrtv' bilikilnik :

: {\ I;!'M: :':i\llj.: ;:/ :: : New York Prices I KIKK IX' uoirsi .: Lewis :Bear & Co. Sieve D. Boiett, '11, ...., I.. I. ''II I I\H'" \ ", *. tun IW" ollllll"re nlonin' 1&llIh.| 1 1III

: : Lumber Shingles, Brick, til h..h,! I, li.ii.iiiliiif.-il.. 11,11 rum mini.IInl 1

,,, <.i:\ ntiCommission I Kll l"! ,IX I niiir. ... illt' il.oKrtnttr .
uiriiltf Ilir ,
'
'' ." IK > IT < I.] '
I''," '''t l'I'; 'iIII'::: ,,. ;:; ;, \: ::,, : 1\11'011'1.: ll .\\l > 1111\11--1111': | |< mil ., 'rllllll'.I. f
nf ttlmli Hid
..... BUILDING MATERIAL OF ALL KINO : |' 'in I
"" Merchant I
\ SKJNI'AINTKIISMl. I II \l.: \. ( ll U.I: ': MM: Ilt "|Mtiin" ttliiili I. It I r..w linnilitJai "
1 I'I 1:\S.\I'I 11.11.1. l..\. H...V. ,
.. IOIus! < | Illl': .IIn.in .Ihn. huiti. .I Hn' liiH lit
\ H't M ,) t : 1 ..|. oil 4.ot 11 ll Hit III Mini, ". ." Painter sM.S, : \ tt nn
} i'oo KID i \\ \l-nT\hl: i iiMUM I- fill: Sign .
.. ;: M t hrW "ii i > ill \ifraili.f 'tin "hinMi| I lintiiiiint"
i t III II I'IMtM"> l .t.'I.III.III" ., tiiHWIIKHIH -
1 .. nn li i II.: n .I i n| i n i"-
: : i i M tl ry l U Hilt. STAPLE & FANCY GROCERIESMill' ." 'tin' illt'. 'Hilii-l, .Hun. HUM f'nullinInk. '
-I M I. I IIMI t. '1,1.1., Hi ( .
10"1'| I" I 0111"" rm- tMNtiitMill
.... ... ..... ,. ;. .
I' t'I. .
"' 10"1' M"I "" \.1 T. .II. II' 11 1.1 llu, "r, an nun)' ..|1",iiuo' rim hliij{
'- i:. i'' ";" ;; .,.:. "' ......... '11'" ." h'" 1'," '..r, 1"1'111-1.:I: '1'1111.\1'11 I M>t \i I 1'I'.. ... ,.. \. III. I .. .. \ :IMI: II: II.DIM.,
; +, :SI :' l.r.I"h, .1 i I Kiluox '.111" 'l iiiilfln inihiliiiitliiii. 10,11111" ttliliii
: li : '. ...,, .. ., : "'" "
,1.
: ; is iiii; tin ,10. IIroo r"r 11,1. 1.11",1."
\. M I j r M i ,ii "J.1"I.tII""I.I"I'II'.III""lIoolI"U.. III.,'"" .," 1 \ """" ""! 01 n' III .,r.I'r. >M,> 1"1. II.,,, ,,,_ "".1 .1..,,,,,,, II: :N\l to ( '., oil, I 'lul," 1 I'mm.Ililntt :, ,.. 'in' .|,li'11.11.1 I h.-hllll'\.OIlIl'" \ lioiii.fi.iiunlifiil ''. .

;1.' :: -- -- \ ...',.r.'I' ,'" "".or 01"... .. '" ..II ...., '1" ""I". '. I'...I ,Hill,i'. I'"t., ix sin' 'I'I| tautIIMal. .il.r.ration anilvi '
; .:: .. .. Ij I < IT < > 11 .
,, 1..1.1) "" :., ..1\ i ,. .. .. .
I II"" I' .
\ '11'' "''K "" .1"r .01 '1-11 11.111" ''ui' HUM nn aliout riiially| .
'h" I:: 'I I 1'iii.ninli, ,. Hi.. It
.oi. 'i. :I': i 1'\1 o ">\ -r,, ...ii, u in i -",,1.11.< lit nli.il in tin' ililM.it lit I"mil if Hi"lit '
: ; I
I >
\. I': ,, : New .:.. Orleans \ IJ|: II \\l:MUlllEIIII : s. HAYS I'M : .: :: : : : : ::, ,:; (
'1.1", "' '''''''''' '' llu' i.lncl nil' all Intuit an I Iti
( G .... : ,. >C..00',, CO 1.1 ".11 ,'" ( KII.Mll: \\\ anil' "Mil' .H'I lull Alloi.iii* -.. .I.It" I'l-IIMIK'olll. I'llMitlllil IlBiclisoii 'I GORiMERGIAL HOTEL "!xll'. nunt, ,.f I.I'l'' 'li, In llu. ..l.lilnilli (
.
Acosla
1100'1.' I' ,'..r" 1. l\ UII \ .
/ It .1. .'"111':0.:.. \\:11.: French Calf Skin Shoe W'III.r.IO.II.' .i. In ill Hi I "iiiU.rili.Ill... \nl. "In. I loo r III.h'rn'I' 'l> I I. H1ISlnctlj "> .I tin' illt, lIe, will Iinul ttilhuiiavt

,,' u ,il '1 1"'nliiiiii' It mill' ..r II ,u>r< mill Illll.r I- i-l l'oi.l., | I'ulufix. "si,,,...H.. up.Inn I jirrn' Millar; limiting thnniiilittlil.
IN \1.1.I m I.E'I ,,11.-1110" ..f II.. ,,.. .,. .. II. III.I .til:II. I'l..lli.lui.ll .
it Illll ,
I I'1 .
n.ljolniiiK MMXIII' MI ''' .1. II "
: .
: Class 11 .r"" ,
; ... S I. First Every Respect "" I In in n IUK .Ii..n.'o lilnrr.itnttlt '
'
N : |
mil "... lull' II .*. lliai.lt, I ,,, oo.IIIIII..r I 1.1111.11 1 II...- n <|I..I.I illi I't.,, ,, Ihs ,. .
.,, sr .ooMr ( ) 111110',111, I 1..11 ""II.IIIO ooll'I n.l I, .' 1 I.. II KII'1. > """ I" .., I: "I'| ,Illll\..,. I I. Mint'. ,ollwllnl. ', lIe, limi...,
"I"" 1'',,' -, ..ml Mi.ll,,1 it I" > si.oo( ) '" .. u'' i" lu KinI' |>i>,'i i! ::01"'iOI'' ah",'n 1,1 ( ..11..11,in-
|lto.tr..r. \i ,iA \1.11"|| 'Ik.. .".1:011: I...ill I-:."till, null, ,."M. i" I I Is.It .M.'I. MM-t: ; 'l.ll\l..i\MI: : ...M' s1'I.1'-:. I "'.1.1 l li,"mi"* H"I,I it.ill'., have llu JlI'I'n-| | ,
I. II. lollHM': *. II I II I' ....lllltiKr I:111'> I'uir. mil: I hMI; I 1.\. H I.A. I) OIFUHN' nn'" ul httlnu IHIII limit, In 11i- |1.1

'I" '" _. II, ,'. ." ,,, i ,. I 10. ,",1\ ",.. In New mid Cheap |lfrtt |r\ | tl..tti.X AMI TAIII1AIJ.IMAI ",-n "'111'. -'U' '"11,1, li, 'inoio' mini' ',

,i. o. ll .. pgXSACOLAI.: F. G. Rcnshaw 21 D. WOOD AND COAL YARD. City Hotel ITU I : E.j I 1.1.VHtHH.. .. tHt. ,n.1 I I.nt tin 'lirnr .II,e rtllunun\ ...ri.\ .

I'K"A' "" lAO''" I. \\'.ill I'tp' ,'r.mil \\niilm, 1111'1.1.11.,".

"C)I.-J''-.J ::0.)1.-". ,.I...,I...,II.. Ii"II ". .....' : I 10" 110.. .. and I S n I i:.il iti;ml i r ;f.. .1,I\.i i::: I ',;.n',ll;'iioi Ik '."a.i I It .:iI <, ..,I i- ,,M, II. l I."" ,- 110, i...". ..1l I \. ."",,,,..1.1.' .,,, r, "ltor ..".1 'r..I, ,'III HID illt' .Imo |1..7" I linn,, litMi I ili
,, ,... .' Physician Surgeon, 00'1.I ,,"I I ,,11 I .1.11"I I \\ 'rrt., ., I .il ,i,,.I ; ,
., '. 101 'II. ri r ,, .
nlition .11.11|
.1 ; I I it--n'''n' i risjcto I
I .
.. ,. ,,, 1I"\lltI!: : : |
,. ,. ,, .
..
1' .
,, ,. ill kin I- \1".1 I i I''" "II"i I" ml il l" Ed. Scxauer l 'n 011" n "i n i 1"" i .1 u 11 ,- i I'' 'M"
I \ "W." l II. 'HIM:I'l-'. ,. '" Rei Star Sloe o Palace 11111. .. < ..m r It "i.iniin mil. l'II.r., .\ >i 1..-..c.. ,,00""I." \ .. II ,I ,,..' ,', l ,,111.-. I.I .-- Proprietor '"11 ,.1 I w .. "1. I." '''"i 'i "," ",MI, il I |IM'I'"IIII'.f'| alimil 7i"l, tt hiln. In.
', ,1 I l 11,1.,,I 00" I Ih,' -I .. .
'" """ i ,
I II '"11'-"' '" hit ll i'ni t .a in:inonl 1"'I."I"II"r||
111 | |
,
.
II; I l-N-\i: nl \ H I. \ U II / I/ 111'1 / / .
I In II.... I'. .... I..'... ihinit I .IMI. ttlih .iiln.nl. :JUKI' IIimlniKuilnii.i

. (:: 1; {' i.x; <: R J. COOKE Clerk, I'" ,I ,. II .,,,, '" 'oo I. 10 |, ', 'I 11 hi' "irmlira, ..f .Ilio IV.H. \

\ nun ttlll il.inlilliiii, >|iiliu it Imt, mi.tin. ..

) ,. II. ,,' .1"" .. II,," 11.,11., "" 1'.1. P l nav F.JUNMENT s'r'l TBE: ,, .tinillt' ut mull rail| dittliiiIMI .

.' II.I" ,. ... n 'a Sn a a i CHAUTAUQUA HOTEL. 'nl'. mi.I whul: OHM, ,,I* .lo lu. i.In/i'uIn '
I I'" : .; : \.'" 'lI.t; lit 1''1:111' III'\''II'. .
)" ,Hn. nun: ') ulioliuvi "'Illi.11in, Ini

I ,. 1<'..rl.II"'I"'II'\''. 1.1..1.I ..., ,, 111.1111\" I I.to.\.o:: >,..'. tl.IIIIII'\. .1 hint, :l'Iillil'. Oi"It lli,)... ulioliuvii ,
\\ .1 \
.I\\ !
-. ",l .ii.lt, ..urib. "illit' ,,,1.10''. NEW ONTINENTAL HOTEl : ...
I. ..
.. . ii 11 n ii i kuiiiiiinl' r.r Hit. | IIIHII
) ,, 01. : .Ink ul .I.ltII. nl" i-. 'ui I u '" M" i" rii.t "."
I ," ,. I IJ II....1,1" It Ih,' IH.t H.r. Mil* IIIt ,I ",iiiliiu .in iitviiu Hint' ll I. HIOKM" tlit
I )1:0.\1.10." : I'. .t n,. ..lit. in' "tiI 1' .
J ,. II I" .,.,.. -' ,:-. I" III1KI' It "" tuit" hum. ,Hi I Sun 11,. h..nllK.tnl .,
,
I'ot"i\ I I' nil!:' r I IlllId Ninllittr.t. I.i tin 'I..1111,1,I ..( rliwi. .

! hi:,:.il. :I., :..I'H.IIt : ::.: "" 'I.: :It "I' (1C SIKH: I'U.U I:. A.J. HAMILTON rQ I'I l :4tio ,.,i. ;" I Iml' il U the, iiaiii'tv |iaiiH| iv ,luI

I'. .... \ ""iI.. I... .Io.r. '111 ''I ''II'tlllll .: ,, .,.T 01.I i. "naiiir" Kri'Vin, Iliii. Irmk Kiriluilu -.

I . I DEUGGIST: : :' Tn} ;"" >" .4'. Cin.n. liL,"-. llii,> hialiliif, ...iilHiu.
:
t: 1.'rI r.I' III.. )1111 II" .II\".. 7 -
.,il",nl,,llnllni,'lions; ..rth.. Mmlill. .inenln.nhi
... ... .. ..1 i"I) '" '
!I. !, ::0. :I KiilKl.l __ .
-
tililil"*. --- ; : : ,.- :. (1'1,1. InaUi U Hi* I. ln.i'| .

"" .1 I ..".1 It'''Ill-Ill Mil, ., ," xUKXNKlt 1' uy IIOIIH' fir HMinlli.t. Ilioiisjn, ,"U tin-
,, .' I 1':11.: .. ,. I .
'0101 III Hill .
.,
Apothecary. 1'11111' alttilvriiiiinih "h. ..1. llm .lxltiif
.1.I l. Mi Wlim li I | Oiil "1'1". 1\\: 'Uleh.I ... <:f" t -1 .
.
|
i 1'. it "fit. 11".11'I 1 >. ; ... ." HIP, i nn nl ry IM"ton,). M I.r: I I.L.Iii -
: .. "-'I ,, .
i. ', I MINI' H'llFLORIDA M;M IHIIU si oici:. i ..' ... f., .: II 'm,mi In IV'11111'ul' i. nl In' ,ml ,
' 1.11.. .... I..'... :N,.. I. I" :I '. ,f' & l ; .; .: :' lt.: N' : r fcM| Hunt
1..1.. ,. ""' .,,1.10. ,r II 01i' : LINE i." '\ HINtlrM I ", ,10, otltlrM'r.v. ,ItI A'. J. .. .! 1' oI: MlJtitJ:1 '. ,t ., ,,1..11"I ,.. I In,"n ami 1/,i vi, ili,.Ir it ay 1'0'
"" II".II" ,, : ;\\f i' ;f..jt1: t t .. .
.J'.i\t : l >l. Int; .\.11 i vl kii. riln..., nm.iintrtratillhr '
'01". 1101' I \ W ....1.. \\ :" I I' | 1,1 H I ,. / \
1 "' oj, ''',' ''f 1Ur ; ,, li dirt ll will IH.
; mil
\1.11.' \.a r' J ii : )
: N Y Ofk to PBllSacolaI' 1II k" I I' i 10 i ..., |It "" I" ""I I I" .i, I It . .
!:
,,,10..1.. hiiiKln' i.\iilil-im BVl >..11.I i ..i I -I .. I .11 "H, tl. 11.110 1j :tt: 'Ji; }. J""or" : .., Jt1tH'! ,n .rili llu, r..III1 no day 'of like |I....pilaliun .
.. ... "I I Io t, ,., "I'. 'r..t/ i "I. .1-"lIh.II.. i N 11"01.I I liI .10 '10' "" I At -t E 10. Hi li.iiil. aiioiniiMxlail! ,,n.I .
,',, "I, ','r> rlrnl 11".1 I IlinI : '.., .11" u''" I ,r,1f I ..",.''r.' .1 .." || -. ",I I. I.. ll II' '. 1O.It'I I It .01.. ...,...' .. ... (- .. :r r I/, '- .,. ', ... J I I"'II. ...
I .In ttliiih .
'
"' ,,,,,", '1' 144 1 1' 1)4"I"'IJ IAI I "I II II.I I I I' P" N I .II I II .1"I ;''. ..... .. ,1J. I aie milliiliiil lai
.''N". )hM". I'lV' ,."',, \" .11""' 4 > .,111 ." I I ,ll I'I I "I, I 'I'I :Jo' -- i "'inn,.Hlule Million. nniu' .* IKK' iiI
.. \ 'n. -. ...) 'I 1'11 I IM. iml: M'lN: I I. \I.t., t ,I 'II I I I".t." I I. 'I III I.." "II.I I II t .. "j---t': 1tjji't. 1-' .
:
I II I ,I I. I IRctail '. ..... l I I H> UH<' tIn iii.''i uf ll.eirnnlai. rrll.
.,
i,.hllnk .in.1 I l I.ittil \ mi4lml"ilI 'nn MIMli : The .:. Well-Known -:. Honda .:. ChJ.uuu1uJ. -... -: .lull,,, ; llu.-" arv not .....all linli..I. i-illn"i ii "
.
... ",,10". ,,,, ,I,, :. n.l \1.1"' ''III I III ",li j M I..".1 1 I,, Il,. I l"uIo.' 'I Diug Store. I .i- II..i II i. of llicm. urn "I'lllu IUI-KU nut .
..ii i miM .\l I"."" 'Nmi vrmM' : I' J'\s<'\" ": 'H.USMIIIIISS : : .
n lury '' '" "' v 'it. I,","lanHiilt, funil.li.il all.1 I 'Ih.'
|' : MM:HUM:t: -p s ... -c .... H1L : :I: C :r= Ez'I ,,1:1.1,: : : ,:, .:: ." ,.. ; 101,1.. ,
m m '" 'iiln-l| | ttlHttvirjIhlnx uii'l
..
.I..r.l .I".i.i.i.: ; :, ; ;; ..."..\ .lII -*VIi .-
.. OF FE S IIP .>n lui.ui wnul I icijnin', fnthi '
.. .... \.u.. ::0..1- I aOL.A .
I" .
''to. '", ... .."II.. i ii .\N iii.. >: I II. inVI. : ... .. .
,
,, .1. "
\.1..I'I." '" : .M ....... nllUMl. fill'III'IV MVIIIIIXI-: I..\M >IDI.Ii: .\1'1:111'1:111'1 I : |: .. "' h Hei li-l.iincr" |I''m)4 aillMiuli.S .
1..1 I' .
...1> n,'" "..ItII..1.' "".1' Xll>." ,. ..I' ,I I. lit-M "' GLASS & BURNETT DA K. HICI: EJY w Oil.an' lioliU'.lin.Ur.l' pi.' .
..1111".1..1 1..1.. ", I:" ....""" l rr< '|1' i Illll:; III. ,IH: :: lll.l :11,11.lillltu:: ; ; ;, ,
.1.I '; -'" "' 11,8 I4IIW
.1.1I ,,,,, .1.. I" ,'"ohI ,,,..,,,,,, IT "'|11, 1.\ \SHIOI: I .\ II I I'IOI'HIII'III I: ( -.
\\I ."... lIiloIh,. "It r t'.1I' : I" '" .1 Hiu |1".1' an'101 I rUI.I.1| Krowili "Ii .III

.. I' 1111'1.\.. .: ., CONFECTIONERY ( .WWIII' J.S.II".II'' '''' M. F. GONZALEZ & CO. UNDERTAKERSI i In,' Ilt.. I'u linll.I liiu>e> lu Iw" ot. uI .
II .".. I.r' '. .
.... .... I I I pi.nl. f,.i u lil'i. HUM lur"n"lriiil a nit. I

-A IST l I- WILLS &BROUGHTONM Maritime!) Surveys.Oroceriov lOr 1I.t., .i.) InhL.. 1'"lIlilla., s Hum
\ .. I. |J."I. I KllIMlir. U I .il I. H il InGrain ) G.ForcheimerCommission
,,,, I .' II.ill t..ro'' W"I. ARTICLES. m:.\i-r-: \\n \IWUra I iin-l li. n liultl,. ut .oint" rliaraLli. .r mil

" lLE 111.. ," Ir., '" I 1'I. 1/ ,,' .. ,... (". .r tthiili ll., ... U.IH'III"'I"l. nn earn
: ; .. ,, , | | allvinx
: \\"I ; \'i.I..1 Hay Flour and ,, : '" '. III''N' I' MerchantCiUOC'KIilKS
. ., "" ... ..'.. : ) 1111 .. ". I' .... ,,' ,. '" I.... Oilur illlf. of Ilii. boulli, wn* /.
.- ns n Pl shr r ... .w '" It. .. II. ." ,, \ ... .... II, ." .. .. mil, .11,1 I art nnlnlalnul. ty Hi* n
Feedstuffs ,. .. .' '" \I. -
"
'\1S".I...h..I.. HiIl.I..I-. C3- ERII II' '' '' 1111", .". ., "", ,, I.. .'.00"" .I."r... It. '.. ,ouriK.f Hi* Kill -tli. itilloii .llm gialiiin '

I" in"11 lit-. (.ir'.nlH--. ''I'I VI I I', "" ,. "'.'. .',... i AMI I'll'll' tI.\I-; Ill lilt I .1 I '; :", III' //I "IV/ II. c'' .an lIu."o.. : I : ( I : ",1| HID .iin 1 'i InvliiK, |iiiti'.il Hi 'injitiit 'G
.
I I; ,t.lti:| I I;il': I : r i it.l. : :::/I II ':, i I W..III.I Iurlll ..1... l'ul.li.... 111"1 It: ",,', ,, .1'" '" "... ",,,01 ..1.... III,,! .......", I \ lIi1l'I I. '1" ., : valiicn. Inl.i, futureil l.nalilir'. :
I II I n l> n I II ...,....' I. h' '" ...lIli"u.11t .1.,1 "il.II. (04))M.V\> .Mll.l.x.'" :MlllUl.ll. !..* M .H,, '4|() 1'- han niiiluril llu.Ir .xKn2tlIuii4: lulu., ?
I I' '" .r ,I 1'11," .1..1.. IM, ;',l"I v' in ,,n..."i- i 11111... i1"HlsKI "- IiI.. 11,11.1 .. ,,I .. '1..1"11", "'" .'".1'
.. ,. n'II'UI\41': : 1111:11': .tt.inrl-l.liM. cllli"vtrt "
Ii. I 1..1 I n .u,n. r ,ml ll lli I DRY GOODS :
'tll -uoi.it: \i.\Mmi-: t *r. /iirriticu-ii A lurr..vvnuukiJ. > 'I :N u.\,I I" H. PFEII'rER i ..
.1 ; ..i ll" -: ,\'lto\LUISN.: "" I" .J'h. .. I'u".o''. b.. I".I-C'.I'I"

I ," ,.. \I. ", ", II.\iclliiit 11.\"tM: \. t'lonl1"'II'cI. ..inl | -III 1. I .ill u LII JoI.'" I,, I 1..1... ., -. I I. ......."I.. '.. I I.. I I'I' .Ilin.inl: ami.uiituf t-ulUni, llo, bulk
WHIM
1.11; IuJ. t-\U; : .\ \|" llh: Mil.
\, III1.lWU.. \\ 111:1.: '. lit t tlVn ,, ... "I'I .. l.kli loniiibiilounly' an liilrau.il
.. I
"tiradiunN .. ,.. CENTRAL
l ...!la>' the urijt: \\ I".h. .1..11110' "r .r ''' WHARF ,,_ : '
..I.'.I.I ,.... II... .0# I .\ H"' 1.f.1 "MIH; K n r i, |:IH 'l-;|;il': ', _(1"',!'. to Hiu n ..nui. uf llm totality\ .
J. M. THOMSON .. itu'j.' lH'nU' .:. ul "un141"" I ; : COAL AND WOOD YARD. I liul .I.i, hitIml on I) a fowull.tr.lliMliati.aul
"A" :'II': "' ''' : J. Deiis l .
( 1 :'II : S WOlfB nn< Ship Store. .11"SI': OIIIH.: ri.oiil I 'I.:
iiuk. a -1".I..II.t. "". '"'.VIN: IM.IID uf thrm grraUr than
lie <
I .....to-r. ........1..1.. """ ,.., 'n n .1 v M i
.
I.. "UI ,I: [....rdl"; mil,,, I Nim lljiJulMl '. : J .MUM.. nv I II\M! It .\r nono>. her_lirr lumber an I limber bu.lne.whlili ...
I ; r '" ii D CfliH, | ( t L'V"iMlitM ': t, .1,. .. ,
,... -1>--- I'JAS. i ? *-Iou"| II. h..rll"'I.'il' t.> to
I' 1. '" II. III. MORRISON Grato and Stovo .1 .
'J '" Ii
; u.. "I' 1- lll" liIrtii > Coal .. .4. '' Ir :.. .;' '
| ( I 111 II"!
.' TI, ,,;. U ".. :.. .... i-Ai..\n'rmr' it%tI.\I 101.-! '. n I ':I:' :I: L 0 E. 1, _... '''" lit .,,,, II.Winui : f'.' ... ... HUH 'Ilii-TurtljiH'' giitrriniitul." nn-| -
..... .. .......,. ( Blacljaci Oak and Pine Wool .Uf. : 1',1\ (; H ''I" .
... l'r\
... .. ..10.11.1.1'I Ai < i \ f'oo" "' k' I \I. cnlt.1 a.. ... by l'.II."I. .-...'...HIII.. nil i'I.

I CMlun : Kip.innl. I >>""> and -<- Mi..rr. In Ihit L-oiiiinrn-ljl. 1 Hurl,I. Itut
; |
.
Mantlet Healths and Posts j tl. I) 'I. \ arl M'''' '" I .., I. ., HOIIMKIH .
Cophvj JOHNSON'STivoli IH..I HT lit 1"1 i.l Nren n' 1unl "Mill! ONI'lllllfok ,I" jit |>roH"r lil"4 .f llm rouiin-o" iutlili
R..IIU\'at..J in (j.ifxl St I'I.11 It I'JIIVII.1.1'1'1.: : au r rI .
\t ., _i.i i 1-. t: ,"..1.i i :" K| | ..|'|t"I inalltr It U uecary In Inuw 'HIDNiaiiuiluil

.. ., Oner! will reieUi ImmcJuttAtttntion. ..i-ola. I'la. TI."kluuv| t'..',.... ,ll, n --0-- .. .
'
-.1 I I.."".., "00 :Boer Hall i, .\ I-O-IIK: II I1IU' "Ill'l .Mih:. t"f Hi* |1,11110 fi rr>l .1010-1 li
14..11'1 III" i.i 1'\ 11.\ SlU I', .
.
.
.. I" I' aIII a- i .. I': < ; it i <: i-: it. will\ !> eeiilr it* comiiirrtUI roinllilun lul'fii i.
.1. ;;no --
., .. ... ..
.. .
::0. II. 'r.I' 'M" II' 1.114. W"II"'I'Io.| l IMI..I".w.l >4ci>|j. llm iiillru' ixinnlry ofuurlliwi

I. -- Grand Rendeivout 'In Pensacoh 'I" 'STI ,.t;'" I' *'rkri.r. "i J. II. ,, '. IC ,. ."". ." I... nl. SIII" .IH| x'."<-rl. ...'_,. /.,, /V<.. >l I'Iwrl.la ....llh. Krcatrr' |Mirtlunuf -

DELMONICO .. ,, ,. .. ...., "..I........ 1111" ...., .....1.. O'LKAUV. *. > 'nwt:i.i 'l.tl'LB. Hi* Miullicru' |1..I..t. Alabama. ,
,
RESTAURANT. ll. link. .
I -" .k.-l j. ,, !... I......... I ,. rl..01 '.. II Philip Bro wn )1.A4j ",II n w hit..It folly' mili>4 iiorlli uf lii-re ami
,
.
_<1'11011'1,1': o"- .." : ICE COL 13to HILLSON, nix iulle. went. U uim ceullnuuu ai, ituuliruktu
.
1:.''aloli..II" I-
ANDREWS BROS. ...... 1.I'll fll:'" AXI. ( '1'\11"'; I'liiery, Ilirouyli ,, Mh ih' *

.... Wi".I Ml .I III... "I"*'A"MM I, : NO PATENT NO PAY -l...t. K- cS1--FiRRY'S our ".\\A.,,,..r. thrituxliou Hi,. MiIlll. I Tin. Copper and Shett Iron W o rle r. r..I.. bit In auiHlai\ ,* an.l Iribulary .
1.1..10.J.lS .
hl..I"l II"JI "': /JIlt; ._ I wtlera |I""rlntll.l Ihla liuiiitMarrrlUiry <<
, M ,IOIIII'I..U'O..11.1.: I .\ .. .11.IL ..('.11 I, I All Kinds of Furniture. tYetl Roofing and Guttering a Spclalty/ \ "' "lrl".I..II. .:.ial,. r....>nr.rtu .

I n rl : 4'1 : T"n PAf E N TSiMal ... ...... ...". .. ," ",.l' r; I. .,i" i II... ..|, | I, amt' I I "unlrt' w- I'mua.. .via. a* on I lie water* ai* lo.alitl .

, ., 'I .11 1 ,. "' -IId. I .J,,. I 'I .1 I ,.. w.ll '.. ami mill. :
.. ,, ," "' '' '' '' '''' '' ., ,. W! | ) initiit nimi |>niarlufHi '
.,
I < .1'ft1Z II MM. t -I .
,, I'MM .. lualt-iijl. .IM. ......
,,, ( "' "' to ? .,,,1. Ik _". u I..1 to ''OlIO' I." -It I. ,It ." III) II... raw to II. lu ilil*
.110. ""I ," Ml III.*' ll*" awl ...'' j'' ............_.__.. ....1 ,,. .. ,. ..It"II maikcluliiu' i' iiliu, ..liu i.fIViuaruU
: .
... .f il > 'u il AII'IU' "" "! J.' ,, ,, ,
oJ "' L. i ... ... _. .. .' _.... .II tit I
......i..I.. .......... ...,., r. 11 .. ""- .. .. '.fN"4 ,ilivn. are liHalitl till .<.. .
.. 'III 'd' \ .1\111' ui ; i. or cii.viicii :. *.*' "IvuVl \i.. '. .' t::::. 04"" '::'. r... J'7':' UU\. :. I..: '.. "'1'.. of ili* lirye' >i tawuil. 1* ul Hi* Kunhami I

.. ... ., ... ,'. '"'''''''''' Itnl.I'I\" .*...Bee.VIII.OJ.' J I':.' .....< u.. u. .. .. 'to .. .. '. D.M.FERRY&.cO'.L::" BOTTLED BEER. ..I'......... .:......... ........ l*.liltf.. HUM frval dial. l k .lirwn
.,?-,. i tintUJMVI. III 1( ..... ..... .-, ... .. "
) .... A "" "......... .an tilU Ha.tn.ua U ..,'.. ..u..", "L' t'L4 "'If" '" 'u.. ''''' .TIC 'A". J.-

HI.I.It.UI-.* .U l I. VKIIIIfv : I" I : ''II t \ 1 1,1. Illl-. All.IUMI \ 1'111":VII I: \IH| 0,1, '' Ih..'. 1"1 : : \nH; 1,'

r l, HOb ([ ommrrcial. I'l' H... ,il ..'. ilr, > I.,,I' ""I, I .. '.' .mi. ,ul, 'j| "ni,'.I l Hi, \1..I..III.i|,. ladt: I I"" a.l, IiII. 'I' "I ,, '1.'" "". ....1 BOO i } ( J K. STOUK.I

,1'I\l. I" 'n ,. "i II" -1 |1.,1", '', '.. ." ", '' I"" ", "" i'' I" I' I Itiv, <" '" i...i" 'HUi, ,|I. mm' intcii.t ('",,,, I. .1 ..,. 1"" ''I", II .1 1'1.' '1, ,. I I' I ,., .

\.u. ,n .",i"" l!". <...1.l '. I.II,' hin I I""' il "''''< .I i, I".' I' .nn < 111'1 i I"i i "inn.."t,,n wnh' the .. ,,11 14i, ,iiv git I in..m-ii tin. .' 'I' ,IK.i. 1. "," ,1'' .: ,. -- -
., ,
.
I '
,
" I" ", ,0" It \ 111F. .flh. bl.,'k Ull., ,mil, Hull, >e. HI,I Iwbl. I !! \. tt Ilili. at','. 'lO'piiiemeni' 1..i tin. ilefullun ol tin. HOII.P : a'a |Ii IPO. of Im dare. .I j 'I" "r) \ ,II ,, I '. ',1,.. h J II ''I ",' .1 r II ".,, '
II
,,1Vf.I.1 1.11. /" JI/.' /I'\'II I wa 11 leavi". th* 1".llJ aniptlt 1'1.' "1'1.1.18' llul MUtvel ti,,\'. Mt..|..'lplaiil| II..I liivei fr.m theAlrlmfalavn. I I will IK. Ion Ih.rlljil.lV >eHlllntPtl. I .till., '. t" l 1.1".1. J .,"..n. nl I, 1", I" ," 1 .'I 1'1' r I,

I\U'It.\TIM. '".llnn. "".Ihll lath "lhol. ..mm'* rent"irk* he ..h.ltel', anlW ) w"lcl("apt. Fit.1* and hit, Ihe, hm. 'Innir I),.mm-iill" do, lint .l 11 I I < 'It f 4.' I al t Ml inl" ,In"n. 1:' Pi',1.' :," '. S'.V' :' .
< : : r > | I "i. ,it ',i :
I.HiM: : i 1.1' .\U\'U& t .IX t 'on vent Ion .ni* what .. followi.l. ,. nt'...t '|1,1"1.I H* baiker., ..ilrir.hlllhni.ltonlevel' Iti0 raidilfHtn tin m-i-iirv., Ibe) will "I. I. I I 1.1. Ij '" 'I. ..HV ,
1"1. "
,. I. Il'
I| Illl
"M .n: .. .
.
." ,t AI"FII1'I.W'1'' '. I bet wanted, navr fek lo forllftan Hio. |1'.... nl .Irilm ,I e'C" leivt, I I.. Ihi'lul-litioi" oft '.,,Krc... anl ,'I'h. find' IIem., .' .. fi. lug A ."'Ikl In.lejdof n ."i t ,,I:1'11'\1,1.1.1'1', : : i ih. .,ir.t : \1. .) "?. r ? I I

atiMbpr, line un.l I nuke tin ." ,.,,1. h 11'1, ,.. (I'n;. 'I"| ,k" a* we hare pietioit.lt a.'I.I. ',. a.in plu. nl I lie .llq of I Itvitin. ,- ,| II',1.I I .I. .' "l .II r.1 .11..1\.1 t litN !> -IMI >1r:111MERCHANTS' .1:

.: '". :: ::;:: .: ::':; I ;.: :; :'. ; ; Inn by a ,""Ail number., front with Hie '1'1"1 I ,1'I"il ,anil,, ililitmtfur | (t'II..I'.r: I,.,1.1..1 I... ) .)\ adniiut.lraHon, nml nnnli' lorarrv Ir". M illkkl I" n.I' irk I. "I' '1"." I t > OO

11I..1. ,",. .arh HMinluilil .1.1,10, or front u", w lib'I.. b.. i. n"!",,I ". follow: 1 nut, anl due' mil niv iarrv out. .r lb," onl Ilieir pint, nf 111 uformndlbi. 1 zre 11'.1.! i .it k,.. i.illIN: I't.i : O'" .\' cO I .41,., :..

"" Ai> itiiTi it"r fint. u.ttclal .1.tr'I.I tll.r 1.111 ",11,1,I Inlarifi I 11.,1 I m..l' tie.'plv I..' iimi'],""IH.Iof :. (Oiiimi.i.iiiaj.i' "Uni r.>r II.B. reaon .\ I I. the' pro. i-e |1".hl"1, Into ..1.1 M 1..1., I H .: lut '': II A' Ma nI ___
.
I 1'1 ,'Mill.,B. I W'" I .J I. ., .
great I y Ihe .. of ,Ic. Ilil rurpilun and the expre.nioii. all.Air, .Intel. H," brie, a,'n wlI. HM' high tariff Ilka UiodnPan I .1.
,,,. ,111I.'! 1111I. I 1111. "I I IAn R -' --' rale, .1..1, I itreallv l C.I I ,. e |1111.> ', llntl aeeoiHpaut' I.hi : HIP bead' .I.1:1.I..rAI" 1..1. tan. .I I''! Iron tv\ lit anPeking. lei "".1.I 0' I la, .in, N, iWiv' .: W II M I. HOTEL-

: :: :, :' : :' : : : : I. "noituoriliy that tlin men .pnliliifhi ,| I w n* .1 ii'kin lnil ,lien lull not .,, not IP .on.triiclc.l' wlituMil; .'x.111| : tlrlv.. tlM-ni 1 If tint wat h tin votonunl I.'. ." '" I... : 1 I., ..' toII"I'II .

; ,.. III ,,' I,n ". 'I'. ., ,11'1 1Ilin vert oin"* Iliat hate rein Im, .I me, anil I Imiiteillalelv r...* Hie r.iinln mi |Ih.| m 1.111,, .Ifr| 1.1.| | ..1..1,; ,. papir.t, ." will (11,1 HIP mb. J...,,i, Hn.l.e -..h. KI.| I .l 11 -. r- -- --

.. '., Ii '" IA "', H''', ",' '"., II .1"1 nnlll, now lin ubJriliiiRloti when' t 11"D.I'hal' Ihl. glut'Ion. ol.l I ,"I dl..*lron. oviiltotv, 111,1 I lint ".v... ..ldm" ,'1'. Hie r: tl.j j'I\' men anil tin. ., '".' I" .\ ..."1.. I. "',1."". ......1 .
,
,. ., ." ', l',','',j! 'I"g. '..", .I:\\0":" "' ;".. ,.. )' ( -ime.illon 1".1.0 ..1 e.1 .\. waat Hu ..ittlon.'I '. I In low l.'iil liit."r ...," Imttm\ .n ,.i.. ,, O'I'I"'t", | i of I,',r ""j.al..III"" for )" t it*. haNh': I', M 'H. .lll" Mil: r'

''"'' "j". ,,,, :I. ... II'' "', h" '.., 1"".... 'I lie w ,bole >
'''' I' '1. '''OI : -' : I I. pint I) Iariloll. a".1 I In nn,I Int.I llul t onanil,'ipallon.' of Hie f thai' ) itrl t>t lb,,t pi' in mii-l' uu.nrllt I .::1 I "|1.1..1..I.M.. lo.ver 11tln. tint, "I l H..rk.rm.1." HhulhM|. '.. ,J'

\ ,... "" 1II", "H ..r win-nut' nitl' IHM'. '|,. 111.,1"1, 11 ....nre a filr 1"'I'r.III" h."illll" l l'II.I'I"') nf Ilil* journey)I In. :bfirnd:.. I'i be: r.>ittiii..lonffir ,; rti.i |"'1 tl I '. Nat), tnrlJ ( :I

: ,, ,"" ..1 I ri'.I..t| ,,,nl <.hll".I".hAlr .fllie .11 of lln. piole| in Ih. ilpvrnl .1.1 h'la., r... lh" Male* of I t'I' (I.. nomprouil.4-' ," km :I U \" (.: .'IIIUI.\I: 1.ItI.tfIJ I" > rC.f 0

''' : < ,. ,1". I.nalilli'. but an I Iniijullt I ...in.. of will,'li hill tint ,ill. ,..,... ,111 \ toiinjr loi I in l .ttul' > "unit '.. :
,,1.1" nll..loI..nl' ,1,1. a the ". ilutk 1a
.
o""Iowc'I"1 'I.rl'/ II'I.1 .I"r""I" 'I I ::, ,1:: ::,. : :: : : : : >: x.l I 'h, lire nail* U <: WliMmml iVi
.. Mi. I. 1i
.' .1, In* rtlm. r r n.' monlli' I Iillonol hto, 11. | 01 i 'tm hun .
'" ,
"I''I".t.'I. nfoiie ( .lilii.il pa.tv' anl" one' 0' 1.lclr" 1,1 ll* lohe 111..1 11' ",enl,,r.ji" m,'nl .11'.11 a..I.emil. ( ,,,, ,,,;e. .1. IK .il one ,dollar Ml'*.i 0'\I 11..w.I wlf ** l N" .I It II .c "
|
"| 1:11' ., ,'" ...,ltn I'A' .... lln' II..le. I'liiler, It tin .1"1.I Inle Mr, limy be In mry reject 1,1) 111. lh,, Inlpiiibin.." I I'',. ( '"1.1.1 I 1,1".1,1/1.. "II..lfl. I 'olnin- I: I 1.1 ii,.. r. iliruMnkiH' M"IMiti| tn
.rl'liTaLm'. .' ,"t ..rl h niton rcall/e.l'. ", t'.I ** ll.it W Iii'II, i' C' IIII nfcron *
) lln ( I
.
"' nthirtawill lu unit olU "al .bull, I i > dl | n* folI 1' >11'1
,. nieitl.. I. ,1.11' pirm I :: : :: : : : !: : :::: ; I
l Ivrll. nini 1
.. I. not Hie |,r"III..r,, Ihe eounlt, 1 "I I think the, Uni* I da* "Ic.. Ih.|I.a ilnw \tiliuUfitnof, I ..uOn.. i.mrili il I ltd amount InIH tin I-rani. Ito i t'kn* I tn"
, nmittnl, I M to, li. O".I I uIn .
0..1 ; i J I I. tniNm "
\ ,. ".,. 1t..tI,>. n'r'h, '''I',,.,ant,..I.. n nllur il I it ... from W lib.Ii, lo eoiiie*, nor I* bu, lu *)' I'a oli .h"IIII". ."1.lit"I..1 I for pa.- \'. 'IIP "'jl:1 1,1 |IIr|,i ("|" .,I di., hargii ol I i -|,:u..;I II''I:: :, I":1: ::"iiyb:i ton;I while In! :lil.own: :man Ubor.tt Imill '; 1'1'11.I.nh.\1.1. ,M..HH. ':"K 4,*. "r.v iMutf 4 H;,.,W'.". mMIII .
,. 1 ,
I t i 'I nil" .nil r .. nml. ) wllli a mnjotliy ofiho puiple olIlial .J.n, an,,1) ,1"1 11'1 wbo Inn, fought d Kiv.r ll lHife| < tlr pliln llulhe fourth nhorn'iM. In || : W .\ IIill, .ml r mn.i,, .t.r th mkr. I'al : Ir! on lull.' > I r ti : I '
110 '
'' : i i '
"'', '. rnfln,, ,..rll, n. llll'. ,until,, < mill)'. lie i I. lhoreie.tiilalitre| i iof I" .II'lw'I"|'| .r llnlr biii.iHt. o"vl.i.l. ; oiuiniu! | lin.gone; fr:, .1* :ll: 11101,1: nu at. :i .,1 :Hi' rrmalml.; I:: r lo :Hi.on. .: \1.n '. i. .4lin.l ,,!. I Im" ix'' TJ I.hil.

'n nt-rnl' '' Mltliilll ..'" .."I.'" .. I'' the |,ililhnl putty' lh U h.. a Slat' ', .h,1 ".11.1011.1 I to do ju.liei' ,1,1' fit-WP on'mi fioni |u Mirulillinowledxoofllip I ttlni I, i'"iK Ho' iiio-l mmSow ."1. t'.1'11" l 11,1".11 I 1.1,It,t n .1.1wl .'
.. ., In."rl.rt, HIILiillntfl ''"', wll,1 ,
.
I '.11I i I. iinl, a ilul,'clone 10 MI tml her In"i i* an Dprnltij for all tl,e 'k I. ." I I... ." .,: "r, Rr n:
.. inajuiilt | l PALAFOX
." .. ,, "" ) I ) Iall.'r. .1110'1:1-' : i'I faTREET PEiVSACOLA
.
.
r R"i" I'll 'kit u I; Hi :
r
: I F.ORlA.I
,
I .. "",I r rmlriKI IIIh ..it" >" I"" HUT pail |l'I'cl''II.1'.alo| In 'lln-1 onvenllon "\"r..I., oifSin' Hut ..I. rjo iwm.l" tho nf I ambition. < ''"'11'1 of Hi. l.la.'k 1"1. ) t".r. .
.. ) IRV" 'XI.'IO 'IIu C'III.| Mil. k, '* > ,nl I vlil,' ,
; :
.hn I
1..1'
.
niltuil .11" -
nl I I. r .I ll i. fur h Hi IN'diltgtte "I. I -
** ohjullotuhht than tin' the | r."le.l ,1".1"I alion a IanI 1,1.: emi.Un It inukp I ,Mei in ( lo n I
I!
m 11111 I"
.. .,,' ,. l,, ih |I"' rPlt 1".11,1. 1.,0"111 it : Wliul* i", I.'H'' R
: two .,. but In ili I,. I'." '. 'Hi' I fill Fter whin, I they fnclHie 'nt-largp" I... men '.., .. '
: ; :: .II" oily .1 1'11 11..1' 10 raK 1,1 l I. the law whiili thatt.inin'i'pnl II)toting : H' nnly, ll.liM.tll' ,' Hin .: : Till'
.'111111It\'. "11"11.\: t. ,...,. .fin, 1,1., I. Ill..nine, 11'.1' nnliiar)' powir, on Iho lohlitl.t ba* PIINxiMtixk "fi ni-p 'iin' 11 win .uml' I""r yit niloublP It II.ill,.. 4.I kiilll' I I '. I i 'I'

There 1 I. aunt,. "r ohj....'lion : ll I I. alili.I globe "h"I. b. .llul of nn'1 .1.. laie .. wb.i.elnl, p..n.linl. milllait, pn/.,. lln...I''h..1 I dollar* and C.Mnmirii.1, i.. 0 -

move Im nt..l. nlrali/iilion, .\ .1| |.. all Hit w 01'I.I 'llnlr 1licl",, ibh ,n.ilbm ,11".1.11',4. bun tu "|H.nk 1,1. Iho lilt loo. HI:mi. m. faint' I. I; t I. .,ik!"r. IIWilli I' I

I'll. < .II.. I'liMIIKIIl.IU. Will IIPon the .'. nlrali.li at Wa.hllll"" C'I) right nml,I .ln I'.III.', libeiutml pi'*. ;.1,1,'..rh ..i\i : 'I innciir in HIP 1 and "If'. 1 Put, I" I'lulu' ?, itMlui. StB

,,",,,1 file In I:"rf>|": l'iinl, .It. "lo .Itraitk up" ". .troy, the anlonolil IH'11)' In ,1.'ne ol llu Ir il.t I lai',H ion- )iheikingtho' *iilargemnnlf TIIK: 1ll\f MKK: IIIK 1\\111! | ..In. I I/"l. r nun, .,,unit. .11 n Mellati u. IBr Soreno.j Nones run PUSLICATIONetn

i,.nn I: | | l II'.I"i Par!. .. 1.nll''I' Ml Ml IH.IMI: : 1Tit: I s I K.'Uv, |, K. Ily, can aII Or I'll K ti \1'' 1'hl"J. 11 )' uf Ih* never*) Mul uf thI > Hun II .with, tour rl""r loin.ou Ihe. ,Mibufjlava I b)' a mibmtii" .I Iluu .. 1..1 1'1..II'h,1:
| SWtil'RO : .
..
.
\t
:.11 IJmilerirtl HI"" r tt A Ta I IItnn
\I..i"a"" r.hahl. I nlun, 0' 11..0 11.1 .K.ir>' tooveirM., )' *ent n.iiii-e to wbo ... if il* ('iilaigpiuinl w onion inliniiililvtho ... ,1.11 ; j
ni .
I."o wllill I / ki Mli .
11'I"VII I H.! ,i nil. .h.1, | |M' r, it | i "n .01. H.I| ; .
.1. ,' "lr' tI eoiintt an.I lotvii.liip, ami .weep lolneorJIt fii' 11 'rlt ami ''i.1 ., main 1.1..II'I.1,| mllitttlintwav |, I ,", r. ."nlainl' : WI., "i, N Ha I. I It 1"U'
la.lt ,
i t. liinniv I "I. I
... a)' I tlicii. .1:11 of "'I'I'e""lu' I.", amimine Ibe .lit: wu at band. will" eteitpntitot .. [ IhiillMlof Ihu Itvpp.e 1'1"1, I I 1 111"rlh'.r, I 1". i l"o I'.ml,. I Imm.tti: .: i II 'I., Lv. 6:01: -SWla i RIIX11'irk.

1 1 i i. e'lim.iltl' Hint lh. 1rea'nr,' ot" I'hCII. .10 out openly an,,1 I .nt ;mii.l il* a patriot* dun, ) .,1,1,I "Im tu Imien.o the II*.M' di.linr i.. (' (in.umbeluc!,. .. "t, \iwoik.. |!I .. I I,,,,.i,;. Ml4.; .,.' l I.... 1,., I'" ., I\'. 7 : 15 u.a.l.m.- K uVtnl..

'1,1, ,I.H,. UK mouth Mill n.n.li 'll".. lithe tu)' I language' of the null,"ml 1 a.1 i",.,,hlll'l. Hie M>nof I Knoliilionirt at VPW Ulc,,. 1',1 about I I.. I ilt.tuMr 01 i lln. oal, .' I"'. M I.I I M II"""', ).",..t. 11"1 !' Ar. :uej i. m.-- IVus iinla. ii ritm ill
l.iki lo tne poll, "m. and, .Iniph 1" ,",: \" T.ml, ., k '. '.,' I '
mim-j umin-t" .:'"I!I""O.'JiiO' far Jan.iann. ntlall.l.' anI, nl'I"'III..1|'| 'local ."II. .hli., l.uiv. In revenme lo I..miiMI' uibii. Tut l I., nliil '1'imiMI! 1 ." I"al. .I.""" ll I It. XIII
.
ail : "\ ( < I-I, ,t O, \ tn t; >. n'Shn | ,u l.v J n .. Will I III Ill
.I u'. '| heeeii| "litiire will .liowhil.i "OV""III"'II." llul .oiinlin "h.1 10iihiruil ton, uoi,'u In linn-, but luu casing i I" a mil l I. ,'o.iine, Iho, I..VIP* lo Im rai.milheienbnnt I :: I* yoiiiiK, anl, .( :::: 'liand.ome:: ,: ; .4.U.II 11".1"1'M, lili, r, I 11 I Illlt, I I' turrott.JKl; KI1l'KMSt:

.. Thr I .lulit niltiellmIn. 01' re.ertclpolili.nl il hUoilain. .III'III) IIIIIIIIOlll.. nix ; ,.,...... .
,
o IIPnv I.
'i..i 1"1,1 again wild k. \i I.I.J"1'I l url I* "1.1.I" i|11 :oo I ,
( -' I:iifll.li) a" entl Al p. m.-.I".t"IU"li. II ll u r -II i iour.
.Ill.I IM, li. ,Htivll live HlJ I I"" II Hill. ., "C.O) "'incaiiia" hid li an'un-, "Mr. 1'10.1.\-,1. it, ,'clt| ni) Ihiiiik' *, : "I ho plan, ", Hun, tif aaiffo l'I"l IIIJ, at llu I 'ill,1, ""IA: I. tin.In.l, I'nlh", nn lln: Jin., I Ar. 5:15: Nuvj Yanl.Ar >a it I mi.' t ,
01.1'1,1"1 I Hie .
"" Hill com'|"U.li'HI v"lo .I the I Iaga.t: lu' \Iil'h., Ole 1..lr1 ami .III'e'e, pit, ,11 of Ihu CO"A'I' Inl. 1.1. .. wo- 11."u.an, MM,. .V t< ..-torn,1. ..., ,"". : r.I.-. Knwi It ij M nil Ur, i
\l"l. 11"1 enillnl' |' the four ( |IS I' m.-"nlll 1.11. lljili W.irfm
"mal"I"1 : f Ml >l I.I hi" \ .
of Ihu :
olinly y
) pruj.l | bn lii \1.1 I
j.t'il ,
I.re.I..i'. 1., r.I"yl .pioKiw| rniiiip| a lai irainlngof .
lnHjpW. ('abli-; ,. .hoi. h.o 1. pro.trno ".I) n. ) .rllt .f. Mim; J HI I. .1. |, "
\l u
'i "hal.1 iHMimlant, amiu"ii;oc"lo'<, Hit f."milk' of Mr I litvl' wtie lln. IIVPP* I,1: I.ivcrilott I \ .1. ) : i-VKK.
.. ,,'h bear thai, ,. el''h".i.'II"li r"1 1,1 I ho 1'1..1. and walked, anntulili )mw. < 1'1,1'') t ; P k.lli liiv" r 4im I ,nIlll :
b' v inn .1.1'1.1" I" HIII.I, ctoku the, "ei'v of IN mol ,I. .
MI
e".lce AI'I.I.I.h w" c. n at a e tpeime, and a i M.tm I
J" |1".1. h
of Sullivan count't', Iniliniu I'eol Hie .milking rtvi Iver 1..n.l.Ih"I .k. I I. ,i llr .n. ill "i ,a 111. I U to Rill.J RI.t\
iiv un I .mil 1.1"r lj'/IIar.
( "Iall"l liunoual* .I e..I.,1' I the 1'"lil.' Ihu < nl 1m'itii lr Jaiigtr ., ftn.: ., .. I t. .. i ,
l'I'ill.le. "I. ptoIn i | I: i NI "it : II \l 1.'I 1.
10..1 1",111" I '
l.e
In' % '' ( '.
o "
i I
ieelnliloloii .lil ,
lia.enjoiin la vet ) ie | .ilonjj' hlve 1"1 'o"tlli., (..put, ilhu """I"J.1",,,. lil...lloltii.lr.itr, 11.. ntn |, living hlIhl'II.e' levit* from 'Hit 1'.10. 1"11 .lit ; >: M 111.,II. I J"Im., n, J S.I."n. tnull. : .. 51 ell $ ..m :7.,0.

,' ..I man I'nl, 0".11"1 bl* clultiiiI Ihe, ..Ilh. I e ,'.1 II.rely II'i.HI. anl "x"II.i""I.l. lollowul (.rial.l" nteitlotv lflhc.e higher litoi. 11" ", III."i.l.1, innol ..niviMlltllM.S -. ,.. ": II: -ill-n, III." 11,1. J 1.1'11) IUIIll.nl. MUI'I' ) NOTICE FOR PUBLICATION

.i a "I bill .elimil. j 11!1' nei'1'0'1 '...me. of Ihe lUmiltaii llu .t.v olintril ..1 ."i.Illh., I (run .1\.11 I ,", New Dian ,.- .1'0111,1' I hn, biokeu. Ihe a.(vantage* 'I ,".". n. .''' .' i lit. |.ttn; III..I:ol,., I TILl .I I.I-HH) I mnmri, i u i uN'lllH
I I0inlt h, AT IUI.\IU..l-f.: t )1,1, In. .
to bnvi, ii.laincl Mr I ( .. ,, WIII"1' sinirr n 4 11 o.
1,1 a".1 I nml .
llulimlir ,
\ur, hi ll be ... d
ibi.poin | In
m"l Mi < from
) | p. 'ul"w I dtn. I. .l.n 'vpiul an, niik. I lul.k' J I l.lllllt V
Sitaiinitli' Vittn. 11 'in'Ihe .r wa. .Inn at tin \ .1 \ Tn '. J IITn i nl" f r >:\ 'tir.k.i
| H* ".1,11"10 in the konlbiin, I." iif i in i I" MM nrni MM uMtutlieiilh. aie" a Impiovi-' 4 4 hint I I 11 11.'i l. : 11..I'" ,, ,' I h '' II III I III I
1,1.1 I.c. II"I.I..1 ( apilollt.l .1 rlhi, ,., '" n" r r Mi.i hy: I I. .* ttui ,' n,m.1 "i
:1..1.11.I "nulu,,liHiililieiinllu, Sonlhlonlrolleil \\' ., Ir"il IH nln tho I ihiilvl ""'nl of niivigitlini lnlvv, l, d Uivirw I' \.k. n 1" pnrH| .' .It.m.' .> ,.'li. .\ I I. I. |. |h.I"l hl.v"I, ,,.. .,,1' 1. III .is .t ,nn,, r ..1, nl ,.' tin r ,' a'a'l.'hltU"' .' '
: ,
II I I. 1. ,
null, of the' l '' '1'11' -nil fill tin, I \ I ) ,, nut' 1.1'1| i," n. ai 'Hi' r 'w n, : rl
"I ,
1"1. II'il..lnw,' I I.) lln inijnllt' ol."Hivwhot., l>.'II iltcw up nl 1"I"I.. am' "'HU lln 11'I'e I.U now good, or a pievpnlton:I hut t" If h'l 1'11.,.. n.. It ill u ,i'..: '1'i W..I tt.ui .vllllHIIh '. r'r' ",., I' ,i- r. n. .r I., .I: .ah iul I It ,11.ili I n \ l. fhnkill rl li
aieln rc
\\t to 1..lhlu am nml 11 Mil
nn 1111.r ..1OI'al"la' |1"1,1| ,'. Into I 1"1 in Ihe. 1.1".1 "." nl' "I"ilh nt,i 01 ll* anl a ." 1c"l 111'1 : ,. ,. ," .i .IM.11.il'' .niii.. t i inThnrwI.
ivuv nunwninin .Ih'ill 1,11.,1 11. .1'.I.i..uI.I. .t..I.1 I CIC. |",ri.inl Inlt*. .''llM | \.1| | | : | | ) I n tIinln >
lill'I-lilI.1 Will.)" of | | Ihl .i.w' .I tin. I':,'foi n' of of oa'lel' .,. I. \ Ila'I..I..I" II Un u. t ,
1".1 I, .1.I'.I.r| : | \'I"'al'.I.lc.1 l'll ovtilUw mi aiea thinly i.clII. I ho M ""r. nil I".k> ": f: H rni. I I It. II A .r.1'"Ir .
anil ovetlnii can enithiiinki' lluIH 1"\ it ,u I No.
II | among in. a ; t i r
.,1,1 ; ,'I h"" "I |' | l a* lu nu,la I 1.1 in i" lion ami iiie n |1"1..ill .alutr, \.i.lilll.i i. a .I lindin ( ti,'inilyof, Iho Alilufiliya ,1"1 1'1 l I", UtulO: t; K T,'UKl-s -",I Trill,,.. 4 I Iarnl : \ *.r I n. I "in l lU ,f -V1 l i i i iII
I"
11".1'.1. ,, n
,,
nlli I .
il< ll\triine g mi" ',""igmiii. s > 2 .
anllilpitul r""IIIII' Cut,I luely :' I".I..II, hl' of Jdli'I.1, .,,, lonipaiUon' llh Hulon 1 .I 1..I.laII' .' IS 'I: \IMIHM.. Mlll' <'| 1.11 |,. ______ ._J.: nun Hit 111 tir.

"iiitn 1 ami liolinK\ .f Iho iniii.l.roubliHiil.il .. ,lln' .Mmlinii. Mvuealn, all 111.11,111,I Mib.lltnnMilu 11 ivUaiina' 1',1 I. Il.t.... ,\n", the li..I..I"I,1.In",111! Uid) ICivirIbedi.ulvuntig .I.H..II\ I I ml am I"I'C. 1 lhl. el,>" I '" nl,>, Un*. kiln.'. ).*, II .: Knn|>|., V.,nn II. I'AI."X. W. >'. I I. fDAVISON llnPHOTPCRAPHER. .11 i i
ker* wlm hate IMI l.nn inan, !|" thai wtv. Hit Simile i oinioiiti'e 011 e. Wo: |I' w ill 'r ml .> I ., Mi.I, W"
tilaleil lln' < oiHiinllon| of Iho 'la!. : fr; uMint: ;'") ; nml tun: hive :tin: "l* lln liain klu|.|'e "I 01,1of Ihu )iiuiil. *. apar| lo oulweliiliHu 1 I ILon.tiliiiioii.il ('..intuition li.t uoik I.IIHII., nml/ ilitiK .t r. \1:I m; 4 ft.iiuo.1 : I t LEE

rub nil ll.iinilt I ,'il,I'in' itMliIn,) i.I iliI ,'rl".III'lwu.1:, M I tlin, 1.I.ul..' Ib.' adtantai.1""o ''..1. I I. Ibe !' .: ,' ;
( ,il. bt -in IIIUoli..) tun.f.il .' .n.t |""IIC.II'| ( iiitn lioln, ililklinlpoitioii Ilr. Mimni. Ill; I|lip I
) > | ) Kr.itila.l, I hit mixihit ..: I In a 11,'in MI 1 all,. ",'ga.. Iho male, ",i.l. .1.11" ...k Iu lioiii, I HID armf inliil.iii, I ta.t: ha* ) ..t mi.ividlluirt i of 1"1.11"1, :I III.mitl Iliini li.l .I.n"" ,t 'Io. "ri, lln I; M V W,..I, 1"1.1| | Ii i < ) lOitiiiHMM4City

'I"dal m.'nt Hint it 1 I. in.i.e..,try Mi gluHI I her in KI' a I".e an.I .1,1, her tip t'. Mik I hell, of lht> ( ''I.t amU.oileili ...- M .lhn.i', ,Intl. .|. llllllojnl..n. I..l,,n: h'i

UI'I hi* 1 pti.l.'unl anl rlxiiti'onun ::1"IIII'llg"'I' lu tho the bi It, wbiib, the ul ,'.ily inIn' an,'.1 suitit" a vtluuble niiiuher uf nitlhl, lo ,1\i nittliol. by" wbleli.etery 1'1'11', \.f., ui,,1 I ,'hii. Ml..n a,.".,.; 1.1 I ",. --

UJHIII lho.e hl"I.h'" | Nelghlioluke' ,, t",.IIIt C'.II.I. a".1 folium I bul : utitlon 111 ihc stale inn bo .n'p- ",. t. r."I' no W '."IH. ..,I Ir .
icveiinllv ,1 I
", llul' inn.li> ) I.I, HIP ( ommlM.mil. .a) : 'I felllllml : $
> !-(.eniva llnllolli.As .1'II'I"I"I'.IIII'Y ha. rtmniltd In 1"'I..I'liol to ,it I. pipnlt-' : .1'" ,..y r M I..: I. J IIit .nil I I/n .: || || alI County urvClors1.0.1 :

.11"1'1"11"1.| ,, .1.1.1 ", dll'I.1| "xcah"lll. 'I..I hie.* Ihu. lUir nl.1 I hot' '''Ii..11 wa* net j"Nlae.1I" |, Ii,,." Uo ak (for l"r.I'lul ofn.i MX' ri-n. l'h.I.I !1.hl, IHIi.li: pan In.1.I I .\ ,> i It..II.I .," .,1 i

i ,linnx* Mta : A lowiifnllniIn I,,,- limn I I. iiiitvaiinnti.l. I,)' ailmil. fait-. 1.1. numlng,, t thai I Hit n"I'" r of ( 'ungie.' .. .) ifiti"it' m.lion !I. MIII' HKinltd thar,HI ," i." ". 'h.| | IM "''I', r. Mi: u .' . i I r .no.ha '. ,
lot | n r l l .1.1il
in u r
iiiuUiiff an ainn| |'ilnlimi,, 11.II.a I .111,1 i DII.I.I mi 1".111.1,0, pi.oleifiiuiv 'Ilio putty l"d.lo,1 I tiai (Kr.'I".1. .I ttilhieioanl totlifloitllin' wal.'r* "I the I 1!,.,1, Kivtrf in our |.r,..nl lini.liituie. : "" o''".''k. Mi...,,.: .inlu" U l I.irk, ..nt.. '. I, |" 11. .

1"Icll ,. leiiulllv in Iliu, hliitcoiil.lib uiaiiil' 'iiitli. fnrote i.I ,' a |j'I'" U. I! I ,' I, r. ,I II I.
( ionltmplalidlliau
.fil'i'nun t".'in i. I,'. ," liiiil.that, .Ilio r b>whair' Hitfo iioltint \ 'I / ofthebla,'k-I.I. |" ,,I*.ml, i'x'I"I'"I.' "hl'h, .hail not 11". 'jim'Ihl1'111'1)nl,ilion nf the Hood 1'01,11. amillool I a"lr..I.lul nlilu 1 li.i. Im. thl.l.j",1 iiiueiitalioii' an"I r.In'a.on-tin' 1"\' 11"r: 'II. \.J'III'Il "tlh.t'. I I.I' I.- ; ; .: :; ,, :'. :,':;" ,':.::, :';.;:: ',:I,: ::, :::7: Little House aiounu1 the CuniptIMI

1101:0 '1 be I i 1.lhat i omit) an.1 11. Ih'I) ."" I vihui Mr I Unix bin \, ,. hiiloiv | l'''' ''r.I'1 \. ,. !. ,'" .1 luil ,k -I Ii 1I 'r ", .' ,.." """ HI \ I \ I I II'l.llll
| .1,1'.1 I'
"II"T.I I 1 "I" '"
|nnl mi iiinlei Ihu uf a I 1I.t 'wl.Iil' 'I..1 1 1".1 Ih'lr. "Irl'e I i t onvriitlon. rioiu wlul wi eangitbir : \i, li, i ,.n". : l ,. KinVak'". I II I: 1. I vll. i, \ ,
/II'c \ \
n
of a rinw hoio exi'e.sive> andillinn ,nn tiii/aiion.nri-, nimh a pail' ol" Hi. ,Ifnirlveil with hi. isoil, no II"r"vrl"IIIII 1,1 IKlllol.lelll.l. | piivutu, Mnimc* I tionipii. I .1 I 11' I'" '' S\ .1" I I It'll '. Mli, "uI I"" -' I
1"10' ( | lln' liiitul,' ll. I Hieipfore Ihe Ihl'I"11 'Cscambia .:Cucuit Court
ol'
County
.'. regard -
thai 11.1
1..111,1.."I 1111.. ,1.1..1"1 Slulu .onli. ,
awav 111"1' .II Wt. elip (Iha 11ni Ihu I Ihl ..I.. wi" 1",1 lent I
lii. Aliea.lr Iho lino ofnUaiiii r e\.r stile l 8 Ilia Mulo ltlf la pan. 1.1"II .hil. |Ilal. imolvmg gieitt .) .leiiM of I level'* Hul Hit ",ld.K..I'. 111"r I iilenlilobhttk / Illl l'i \ t. l x t '..l lkolil ll l; l tl. hat' ,l State of Florida

.ii. Inlwcon Juli"llo", ily I V.tvnikhavt of Iho li-.lunl. l'"i"l.i i iIhe iIII:::) hi l* I ::::: In .lil.lin I ';:; : :,.I. :to Ihul.oiilsjjn nt \' and unfoilnnalo' ,',,e"uIOI..II..II",1 btllii" will lu ("i'. HII. i'oil 11,1..1"" III 1.Ii.II.I t tin ,. II' n.I' ,
alI I' 11 Hull
il
tl.1 l.olt it ( m ml. I Hi auio.aid .boilldei,'-a. it .honl.l 'h"I < lll-lion ) ,11 i pup'l ill It, ,1)'. '.1::: \1 ': ;i |
comlnation | ,
IMI I alliinpt to lOiinljr 01'I by cxplitit .
\ u Iraniftlicil .I'y Iel' 'I'f.
"
"lh.I'a\ 11.1 I Eu'I, ,, e i.ilng 1.111; R"I.1'II'R"II11 ''who will iloonrpiiblii' 11" 'lining' w "* t 'I i un .
low would : ry
New I Mean. C"Ic.lol I n.hip ""lallt"II.. II ..1 ihlnu Svnlli In itell. I,.ttl.1 I on the :1.1.I llu 1 I' "IW: lilt I;HUM.:ill:> lo. f \. \ I',,,,,> ul Maul, Inrpiit 11'1
____ .__ 11'1)r.
lu.1 I'hl eirorihl* or ,.1 Hie [ blll on a revolution a* n I i ,i.ll. l.i I .11 In, .,I li .
11,1. "I'rIl' leiuln. niil, If Ilio attempt wa' l"I"I.t b"I.ly IHI'li"l lluir 1.11'1'' "WIIOII' I I. the liai.l.hlp of the i reditor ,- en, of I Now we hie" "it In : 'i ,, n t .,i,' M "it' iii ' '"
,"ine linii-lKioiii.' Ihl .t1'I.I.II OPERA ; : :: I'j ;: :.
HOUSE ,
0\.111.10' "RI'I., to ,
: I
tjhcr tnnil, '. traile 1.,1., lo ile.livy I Iho Males anil C"'II." lilll. I. .1':1,111 lelull.II" If he 1 I. aware' of the entinptionhi. .I "'".1".. I.il 1"'r..II,1' | l.i. Ih,, .." "" I. '''. ", ,.,.
I Ila''" I 1.1"0.')' loi' (IIMmlaih .it,..l.lotl l ini.t.al, l.tfoio bo I oiHlitnlloiitl' : .intention Commit; !"", I "I 11.
a ecnlial ) like give .. I l"t. '' "
1'11"1) (Koveininiit per annum, u".1 I in so d"ing, tiny "n tin.' iuli|" .tide., lor Ihe .ame miniUroldtlegili. f';I ;:: ; ;: ,.
I 11, I. dl.sci vablo Unit llicrc' I-a (Ii or I 'I lie tt holitin.i him P"W.I'O ,
,11'1 I "Olt JI'itll" t'I'.II'e. cl'ell I "i. oni|" (he 1"1.: : AI : I. '" ,.
,
PI.| |"'''t uf |,nitlinK int, .> l1'\'lar., olotii Kovtiiiimenll.opHMil| I t.. nroiot'iil/mit ,1 the I.e Ibatlluy ara' I I. the hone.ly, of Hie di.blor ifbe 1.,1'. willi no "bhgate.al' IUI'I'" 1"1 '. ; I

('.ahumnth men .. llijai.l) ami t arli Hie plan of ililigal.i al-lanji'. 1 will. aiding In impove' 'i'l-hnfc' tli.1"0111,111. intci p.11.* Ihl pliatoavoid, tbepav' il w.. with.li .iwn ul.I I a 1"1' ,, I E-E --
tvaiy people Ihe I'mud ."., bu I'n' M mint. niuhl' on th.' ,',>,, A.l( M ,
tlal or leed nt n'
II '"C"t lUth ,"lc.I .
.li. Uiui. i I. any fidin Mi.. hl"li I ono ol" Iho Ihlnif. thai our ,'cv.Jllioll' .1'ht.II"Io.ll. i
1.11 1 I hi I I i .,
men thai tho I'ollc'al,' |l'a'I> > iitiiimil 'it lather* illiiiinaluil ..01 lliir .)'.. 1111 e.I..I.\y HID wi.I.111! 01 and warm hint and hi* f,unity,, ? )Ia"y; 101"'III.I.I.| onttn.d:wn 'h11 Hi.'ml> n. THE AMERICAN COJNTESS

"l>an. llam r.'ol llnlr uoik. In tin 1'11 of govci'nun nl, ainl II hU been a |,Inn., of Il'.ve hollllnni, ...hlicl. who, .111"I .e '.el put on a poor '1"ti ami" Jml oSelilt i'I"I' Ui. ,lull."i.but : '" I.. ,, 1'1' 1'- .. ,.., I" ''" ''1'''' NEXT TO CITY HOTEL.i'l .
.In d llu irlilo.blood r llit.0 IWO,1.11"III.h""I'lcl'ul. 1".11"1. : I', ,"h," ,_
Sinili ,imllluUHi.. lint a |" Ilil'1 i inli' ', bold 1 la Hi* 1",1 how up a pitiful r.." nnlil 'they gel ono 1IJ': ''tl:: :: U-I: HoilliU I I. ,1 I ". h.t \. 1 NN\( ( ll \ IKM Ili\
1"01",1"1 /elc1 .
i I I,1 I" "' "" "
lopnl It uulall or noiiie' Ihinuuat huI. Votcininenl. alI Iho Il.te. '1.1 uleI | I.'" ''el.I.II.III. the good., and 1'.1 h..1 araiind" an,1 1.at m. ,, .In' i I'ol Snnu, lio.arvuiily I I. ,.
1
,
I I:
hal right with HIP 1'"lle Hai.a.1, .I Iluidi I that bit' icur bien ilepailv.1 I 1'11 e<- ell'llll 1. 1""I'elu.1 01,1 ) "\\1 you km w \01 eotild 1.t I Inuiliinx u.u" I:' I'f: .. 1:1": \.

(lit. muiioKll.l| ami 1 I I. ..IaI'.ulo u 11 "hc,. *iiile( Coujji-cmmjii wallwwl "" iiputatiomi: "" ,"jl.1 al llioilo.oo. onl fine, what did )uu give I. 1''II... \\'I'11, '"" II. .1 1 in. n N, ",I ;". ll 11Ml

lo Ira elu,lul the, Into war. 01.1 whiili iipiitaiionbi mo lr ?" i I. bid' enough tto. I """ ,,,' ", .\,. II
Ihiivo Im | II.ilialln by < 1
I'
ran .I'al'oI|' 1"1 al-largo long it* toHioSonlhiin tolea.l.l.fiilaU 'r..li I "I'Hh' ili'alii .I,1, "" ,1 r.. ." 11 1"", :,. ;" "" .' '" .1'"Il. I 1"., 11 i it tit i.l In ii
"
of "I.'({lulatloii without pijinliirIg Mali', In oi.b.r lo lie t.lui to a 011. Ilu'h | | ..' Iho mom"t'. lo bo called a fun 1I l,k. 1 1 1Itf .. 1",1,,I '',' .1 ." "1., 1' ,. i I! in f r i I Hull IMII.
I Hi. .' I an,I I I':ail) ni) III h ,1 I .a, ,11 1., I..r IH' | .lh. 110 i I I I nun fl I tI
.
,. 1'1
the |..ilnci.k. | ', of Iliu liiimicialhpuilv plu* 01 l 1"1'111101 tntitlu.1 lo .I.I I I.ir Ih* inilit I 1.1.I"K on lhagonv .
rl".I. Ihutililot. of Ih'llg ll I. "till, .i nil The American > I Irot.il r r I III
\ny, t n.likiate thow 1"llc. Ittioii, but not ","ell"l Iho nuiiiheril |I"'r Iwlnga IIli.ul.II"'I'llelol'..( S.lh""I., .i, 1.1.iboii|I'a l lof h .1.1. I I. a |I''oir argntiteiit' foitilulort ill,.,." ., ,.tl11". I: .."i.e ul,1 llu 1".1.' ,l.-illi .t l la : Countess uli l II n ilvililii I i iTims.

nun arc, .11".1' thlKhly iluthn vl" !in.imlI 11 "uiKtniie a C"lg.lol,1"i.ll or ,,".lllt."lex"lltlol" human' 11'1"0, \11'1 a nitn Im. I' \ .. ,' ,, .
le.iduil ., UHH
I of L
.uch nun a. ('lievaliur hill ui. t. Slirciy wa ,'. it 1. yi 'il t 1'1,1..1'1.I t I''ur |1.1'1'11 law I""t modill" aliuu anillitnilatlon Krnielullt .1.1.I DI.I I lit 111,11.. ilrU I ml Mil. -THE g
II'UWI \rlili
11).1. III.'I."I'.I null
<""I"'llho| ilagir of Juali umlir tin,' ami Ihe I.U.1 'k.Inll nun, allhoiili) I 11,1of |lhi.l., .a\.lh"II..I"'II"I.: 11,1 I 1,1: lime .h""J, ,| b. an' ex | :;I ':!) ilott. i, lo-If..|;; full ol > .ar. i .1 i : f. I; J: lit Mi I t;| I..11:: ;" 11 ,|V'.>i,"- EESTTGNIC.Thli => : SMI
"
I) i < I u-liilnc. uli n l.i. trny bail l H|1' ri '. -' nn I urn ill.I ,,i" .
1'i.I1 .I"'le"t
male of IliUncw f.hli.llv. ii.li, limlulor ilatei""r. bat* not yil tfn| iluii, of tin .111,1"1. "1111"I.h.t ll I. be III IUI' .laid\. the nl,. ellr-i-t'Aliri' 'rl"M,' .. lilt Him l niih| II li ItX
1',0'.1. llI mMI .
lit i '' mr cmiMnlni Irtm
,111,11 tl' rvw
In llu' Hut .10 1.lb r M U I Xl-1 .
on. < ol I I Ilu. "ll II | )
tin-hiullli of the ]>cin"Hrall<' |1'1)'. nn.letniHialie ami uiiiepubliean" Ilea.lialnts .. 11"1'1. .1. 1"1 IC"I"" .1.1 on .11 eemdtlwiia 11, hxuni and, Ihe K,'ntk" ....,. i'h"1"1' W. Mit i..,. I I .;.uttet.'II..IH-,. 11!., 'l i I.nluu.'.k Ir .n I ,f r.k,':J UNI Ilir IH "I, M I.I i r.

ami *iiunlure.l| bv luoiilinie' "ec".I''III'.II.lul''I'\' the avoil' fiaul" and, wilful avoldame .r, nautili but 11,'a.anl I.hl h. 'I"IIH'II.,. ."I. ,l I.A 'II IIf '. ". n. ,. i"7.rnTut' .' .

1iiiaiu mlininl .f viir mrxnt tin'. UIIIOIIK leol"I' '1 hi* I I. I llnline I'nlpil. 1'ie.. .,1 out Naii.mill.oteriim. l jn-l .1, bl 1. wllfullv In.uiicl, either lit"* Iwni'alb tin. ..1-Ihh'I..f'1'11.\.",1! ,," '.I "I.".. : ';:: : : ; ; :

rcaM>naup| ""I..I"a.'I( Uw .1.1"! tint In- key nolu' thi Ihcl.whole inotenliiilanil .. ,.'ul 1. i. I il;.xin.e' an,I p".iluu injuitlo wllli no Intention' pay or with the an.I Inliei' lea,", are the,! an.I lc.tilai. Inie I 'I"I :'II.: ?*.M'i .: ,r. ;''a,X''',.11 i ni.l i.i' ;:::; ., 'r .rt.:' .: < I

.ul ol .llu' si mil' lliarni, '.I..I.I | t wilh:: (.lief: .I llul:I:1:Hdoublt:, n.i' I II;. l 'I Ihu A l : J "" .,.', I .....r. loI ,
| Hill \\
tlu.lolUal>ulllli>n. Anil now .I Uinltlurr the' ...1" r Iho II a, ..Ull 'lea,1 lit.lum 1111'.1.1. I almo.t po.luve certainty that Hi* more lluii: ,1 nil i,'It >a I when: out,, IIJHMI I '; I ...".1.Iu ruuxll" "* !. I k ir U.-U*

,.1. In cCI'1111 raspn, l>. hillu'exrniil 'n lu lake .Ir |1,1.... In .the New I) "I'I"'RI.| | .lh, l'i., .s <'brut an.1 I the mean* of pa) nu,lit wuul,I lint k* In the whom the moining of iI' ha., bin Jn.lbuxunloipienl i I':It r :he: .: i.t;:: : ; I UHiVNI I -t llHU.ll.l.nlll U ,,
Hlt.th.
i OPERA | llnnrl >l l lull.
Hutili .\ moial, ,'!, niinlil III. Sunilu' rn people eh bun' .h. The,' few hviie, l lmen il. lul/hl 'nit. ,,nLljdne HOUSE Hi" I U 111 oil '
| |"ruiitly| .il".. South "| lei in* of (1"'I'li"1 reai am !: : il : 'llml' nr>fH..t rp-
1'1 1"lil"DI aid in ,, ,, if ,I Indt u.Uiiln I' |'IOH anl inil.ili i I ill rtl,::ru a, :I 'i Ul' I!'I, in, l.tr I olbCn.nry
biin i-lliloiiiii,, or me | '' n i
liulfaita, of I, woull Im' ,I. .
Hit Hint nndur Hi
willi lluir alerter necewiltof : \ '
1,1 | pei ri .1 ; :i : ; : : I Iml I I "
0'1,11) "hle ,. that l l..niral. die* in Hie. fch.ri, oftoiiug miiilnHxl,, ., "ii',: : 7.:,; \ :
1'lu\h"I.II"1 on Ihu 1'i.imrol pulit. with lluir liee.lme.li Hi* 1'II'r I will m .ling 1".11'1".1 111"1 urlllnl.| I I.I Ik* Ih" bal)' whin thai om. i. i initialed .'n. btIhe I ,' f 'I.. .11'. I, Ar It I., :"." ".711..k o

1.1 "., fl..111. .1"1" ami, ollr f.r Hu,,in ami, for Ibe |HOU| of Ihei and I ally: ii'a-u Mlliug 111. "| ,,.I.. I.' I I* Vi IV ..1.1." plead bv hone.I in.red lit. of n.l.blp.. tile, ,I ,nut enwilritli 4* Tt, .miliwlwal.: i, .niH.r roln Ti.kc lomutu-a i, .eikcf in: ri NJT

|1'101"1'1)| ailjaicnl, 1,1"1, a rental' "11,1.I.alli"... lion* .\AII.li"III.II.II"I., llun btdra. puilie*. true, il IMomnii rlutt. ior< |1''I. .wilhtrow Monday, February 9th ... ........I'-.". >1M! AMI "'II -

v.hl. of lh .r "ola |I" 1..11.11 >r nail' al irj llr\ I Mo: ,. :Uie :;: : I i t r nlStliBu l lI
,,' Ilio leminanlImint male ",1. I t an. ror xtenteaiiwebuti 'Iu.: Iro ,Ial oa : l > K .iibji t *l "V i Extra hduccneats HI uwl IM. i d ii 11
I." 1. |Iww..1 I I. i move'nn'nl 1II.t a new' ('OI.lltl. 1"1. | 11.11.1,1. ) 1'h.rl .b..rn in .\la.I.II London and New York I' I I 11 I
K
; 1111.1"0. 'I..U. Success 11 n on r ir
I" U law In the Inti11 ) |1"'I'.I.lelll) ,1"oul.IIho .,'. h.Hr|' butdeMitlng" .
I" .I) I a li.1 b the vuy unit who bat'* all lul'lc'.H"'I"A"y I .r lh. Ii'.j : .II,1, hi. holmIn > < titrul Wharf

"I the 11. li ami nuloflhe |">oi'. lii aloiux )1.,1..the op.'u ailvwale'* of unill.in l.oni.iana, l .I"|i 'it lo. and ..hallloniiuiie idilor' In Hoi' 11,11.i who N.,1. Ho. 11'o. ". ., J."ua. .:il. SILVER 1.l.. .1.' '':li.* "I> fn"MYly .. I ir .1 r rw-r Inla iirl \ i
loilo.o Ihe National !$<; aged 47)ear.Ihu .. : : KING 1.1.: "r ihe I*)* .\wiiriitikbu _
i I. n.l.iiK llieln.liwnttui' u'.I.' .lal ,. "".I"I'I..u.1|.| | ta Hie i| I 0"lo'al long a* r'I"Ier.I ) oeiHi' .1"rl li'. In th* I H'tnoeialU \ k. ki
l.rll"ll" wilier wa* rai.il, him a",1,I .. iu.r.l I. UNII
annul b.' luinI to pay their ilublt, 1ml II'tovei 01,1.| and it.pe.lUe Mate' liurernni. rank* "",'I"I Ihu' 'late route. *!, biulber. \11 In 11'1' i \: \n- \( nut' i'itIlll : \. > ;;
I''I'"t aa bov
.
.
.' giti ii* the rljhl. d I.i .o. \n- who would 10..llhl 1'1' "". .1 'I. .
the unnlii .ntri now em luu* lo Ifniadeiongniiieiil I..NIH.N. "Oh. U.
roguuwliuiauticalia I"W. | .. ) bu w a* Hi.' life' ufa tin'Ic oladiuiiing \.1. I. ..r ..
ul 1".1".111)ami' lliun Liniui how I UNl Id I Ir..MIOI :. I 1.II"'t".t .. 11..lu by the hint- of Ih" !.'I, why tlI ,. fi'un.l.' with a li'in 1.| 'i' tolUiiuy I I... .I I"' I"!, ,I I" .. I. ,.

U .hi...11 l.luiMir umlir. an .. 11'1'1.1. (I'Milt Mii.s and oth,'r V. wOiliaiiaHion 11 I j'Xi-t ilme of llnlr Male, found it 1..1 a b.'art 'light noli)... Iru.. and I tt \.1 I "h'- IHI Mill \ \ M"I.| I \ ...., ... ,o"I''h,' I.I.. ....11..'.
.
) .
.
.\ will IH tbo.eit "' 1. I .., ..
cUl'llul Ibionulithe. mid .1 '.
Uux- 1.1..1 |KOIC| "h | |' | lh. I Uli lut. thai rary la .,ver into (.*.rtla( lorliialerl.il generou: *.that one not.eh;'HIM but:: I'n-Miilul I.) I\I 11"tI.: H "h' .I 'u, '' 11*. "*J".III
lale of I't'urn." Ivaniii at Huiou.bniK lot* him AIIIOIIK .i.-oiul.I ol bright I| fi'M, I" I.
111 ) Ibe editor I of (Ihl. till > a-dnt I "" 1'1' .1. 01. .
an.II''I'h'I.) | to a fi .hlp In '
I liunol il, 1'11"1 d. 1.1 "
in 1 | li.l. Hi tlini f I 'u'c. 't7in"
rlh.I'u' .bh.II.I"I I thinil.iv '.I..li.l. IIIiiln .01'1.,101.' .piing' ) hi. litewa .t .1 I ul ,, .' I a il k 1.1l
ieniK' >.ianl. .II"XI"I'II)' ,".. )tearful" ntaklux lb. .kt"p|,liirf al llie M. C'h.'le. llulilof that lionoialilo' body. Neither, In all pa M> i lia.mnl' ) | I.. I' "..I.tb...'IU: hl"U ,- ,."vLtr, l i n lit Ik li.tr i
.
... !.of ,uale.tate. 'I 1,1'1,1..1.Iulh llul.lit l Uut' dl lul I iMupbin. arrelur I..iily. woull I". .urbnilt. beKinliiiedto that. it :,,* but: )i.lulii;., :.II'/"i/.:: ,: : "':\1' lo.t "": .. : ;, .. ,, j.iiis-.VfcV-: Ur/, ,- ufrmLlre t tIII
,, Ihe I Inif,, writer bi* hand and loo.I Into \.I r I l w r i i lu tr .1 and ili, ti> k.u>iili h. IHI P atlw
On i \ hall"o MM'II la U hltlillliaw.1 > ..1..1.11.| .ouuirt un n 01 Ui' will lulo wby next UIIIK the elilur., Iher* Ulnggieal : IU.toltliig ." rt4-r) I l'i a U nt H fc l rr u uu U iiiaiwTUl.
,' that withHull hi* eve* and h.lcned l ll.u
they ei *
i: : I'ctry Unl.ini tto .1 ..e man) either I.) 1"10".1 Inlloil.U .11.1., I 'H NII :N i IIMI'| rir -: H. .::u:. '
fai at II. ioniw-iiion'':| : lu> tt>ru maililulilit : OH n i Dial .the nalioi, | .. i D a uer or >t mpaiheih' word, w "1",1hl j I. I
Hill Iw Hlioh'l. 1.lal.hl I tn 4".1 iiiallaii ,. limit bu. been ..Infval.d who, woull have. tilled th" lid: How with eiU l readme.; I I ,nP"1 tin "I'( ,ut i o.. < Hi.* ,
; I
Inlheiavl'cn'"'ni'alin| .-1.1".1"11.,1"11.I'ulaika' )iMilvf t. i.miHiaii' "cl in.ite 11.1 thailuietolore SI"a'.lu Ue noil 1..1101 willi uedit aud who tlr.l aud mob: ;Ir lip* 'Ino-e m. re U,1; RESERVED SE VTS tl.OO. I Kant

\ *'.. I l ili r'i'rl( IHI|| I. I. .".1. wii !, ,lo"'i"v* w lial pri/e* then) ar* now and will on no tin' lip. ..1..1 j .. B.I i I ma .u. el
: : : 101.1".1 'n' I
i it. in, I lu-xli.11 ion of nun, I* Illl I I.Hal i llul M tutor' .1.IH..f t'1.,1,1", lowsl too and ; | ak in ri' the jte. I'- In 'luliiret.1 uk 4 Ikk I. f* Ih fit ,l I Uz* u Ul, n I noTHallr.
II* that I,now.111 the fli.l tin i 1'.1"1. to he awarded t el Ih* ulit.r (o ten.il.lv ::11; ; : |j '' r. II" ." '.' .. I ., .
.
> ai u | kH..M !
rnl .111, ami Ihu* I. apailiiuluriltiuamlthai al'I'a.| | ill | I.I I'll 111'.II)', ; :: ; : ; b.v ica.l M-eing. Ih* .lip* I ? .t. I *
I
tf lnnlii in wi a. tliv I 11..11. ) of a liewrgU pa| r ha* been prefvrred .. I' ) nil Ml *l I. """ "
i.jx.l Ih. UIIHUX
*
: hlll'I"II. ,, u M > ir> .ball be ih.xtn *u tin tt. bateIm. in the ute ir meirv g\ln\ a* .
Tin, .>i ."I"I/I| | l I. tel toIH l>a i> of tHii.oiiiil Illniiw I only ra.huiulup : IH'I.tkl,1 I .,11. ,. I otr 11'1 lodiih a |".itlon a,. "|1,1'1 lu. len n. uillili, 1"1", and.1I. 'eiu. I. .. rl.l,,. I t |> || lu Ikliek. I iI Ur A dW IU4** 1,11 I. k IIU.HI
'I"lhlll : ,ib of Ihe Iradu li.M.nr
.I :;: : :; enf .
.' | .. Hi.N i l entilluil I* one aMr amiwo 'v..I"I'"I'I' :. the, one nu'ulioneil' |I'i*>.* Ihe Ian of a i. lo u* .. but a lei".1. r .111.1., me I 'I* ------I
thll a-.i-tanl ...0'.., ami now hoi,' tin. 8.., .rn 1111|lo.rl.. I loi band, ,, Ihi ur happier. el'iv*. but th* lurin .111 I ry lUil
l a ll 1 n liable ou lhi> nr.liin Inlm r.'I"'r umnei.11.11" with a
.W '|:: : :: I .!.U Ihe Infliien.e ef the 1"Illu,1 .r Illume > |,laiuli .\, and bl.n 11. *. Her |>ieiil ,, uur ete. and tl!II. S.ilc.l .
not a |iruilul4|, ireiltnlUli. OnHi Illwn, liioi'* ,, now p"lerid-oul weakling wariatil inhi. lote we bore him I h'lir's | *H-eMlK | .riOiw
.xe"I.I. |I" Ilia U bawd
la treat
'
"i.I"I..ory
<|uv.llun of >1< li'tiliitUrjjr[ lie l ltonml > than in 'I\hll', .. liUown lewm.lii|', hi.:| IHWIIion haired lo :Ihi.:: :IV: .l.lenl I) I aud Die upon a I I I4tor.ni,h inviji'.ln ,1.III.tll' tuld; th* loved" .. II t"e""I"I ; I" ..iI" .. ..nl. ....1.11. uliviki-lii:
>. a .lollar. The I lil. I. a II .lionhl be. for b' U moi.lininetlijlilv .' uf Ihu heart I I "h''" "r .I f'U I .,M.lk d .11,1 lui48i" l .-| ri rNiil u Hi IIlit.
.h..vloAI".I. ;, lnli:>,ie I.leU lu :ling anlioni't 1.II-lali"lhot liaim-,1 I Ihe liealv and T* Hi* wife aud kl.:', :l.: .el.,I I.I i;) rtiark' :: i. ul.I '' "f ..'.I.IIH : i" *"' U "* *| '" II IK n N. .I llll !
will llml h.lu I I 1..1.! for I rarm.Ua .lrk..1 JOU"t : i.i.l It. t, i 1 I. IJ | n Ik .i | .1 ,i iwo' i I .
\r. Ill Cr.. :. I |, Mallilw III. M I -ir
I HI
.
.IOW. ami lull'IliKeul a iui '''1 .I Inpiohertt llu Notiili luwhiili I woull hate' flherle'>>* b ". liauiihl lar J .n, t "I .u (1",1, ,. .. l "i), "1,6,,
I
t. r.l.wlll"l.ct fiuinlho Ni''' or Ihmi In ant' .''h. .t of 1".1 I a "lo.I"g. 'all ...',1 I'e'll .liliiKln. Jau. f.I.-> Mr I U." l 1..1 ., but our heartfelt urniimtli' .)'. lu '''. Ij4uiiul> rtw'K i ii'"ii un"l II111'. l I>

Iha 'lh J.IU"" : ..1",1.1.11..1,, publle, all '*.-Plill.iblpbia III '"U."I'of I Un Ikin.h.al. I |.oullaua, inii .luel a tery u>*. Hit Ihi.Ir hour of 111. lul 1 ..Injre { e >n 11,' r'1.1 I M .iilat in Mini I, HIM, l r.llort .It 'u, ? B ,, It"I I (b ill

Nuw wlll.mi' frit'ml ...ucr in, I.IMn ., lioc.,1,1t '. ".j"II) b.1 ful,, bill, ...I.rlali"l .I lj.i'.I fur tbee.tdbli.liiueul .. 'lhlid ..ln. the 1."We" I Ialer "i I li I e M. i. i ,I ?" .1| .,.r.10 ,I" i iI. .ir| l.rfliuJ M ik I II 1
'. I. .11. VM ,.
\ wil msi.arll .. r. e.cl.1 the abov* lu Hi* conil.lerallon j-uiattttho' favored Ik* 11..1) VIllioujli |"I'hl."I.1 a.a. will, nuulhe wi.lvw ..1. .1 .> ., I ," I I I I. "- I I. o. o -I.W.I.r lie
> 0"1..1.1"11" IniornlurIliau ,' lot .in, lit 4 part) ",..1..1 faun. '1 Ibu Idm i. llml Hi.. south I I nl led heart. aud pr.'lerl her lint. 'II '" k t ,,I h. ,r ;I i I.,' I r.M ,
". "IIlcll".I of Hi* "Al bit* Advocate, ; ; ri.i" ,
'r. i ,i '
Ih. .I.I.HU.I.I} ..lil.galiif2ml ". ,'. IhiI all the. Ing | adiptvd la ,tul balw--they will UKagaiu r I II 114 uu M r I u I n
Nit.not ttbo duel not "'I to bit* any u.* 1.1 1".J"1 Hi I"'ulally tbotild lak.1. .I.lul. I I"" 'ital IHOII..1.| wherv partlug 1 I. \ ,I III .f. 11)t. IM, I U l x 1.;. ,rf
uimimMi.au' uUHUI
: : :: tu ..ral'*. bva.'ed! by |! ) ,,, 11110./I / tovc'1 | | I' t. ., I. .1 I'r) :. [ r I I I I. I Wl I I ITHOS.
W.l 1 h' inlnoiilvf li.llf for iouiille\ lwn lipa! and taxingamlMlioolili t the cuter.prlM nor* where they > *n galbr n>UH.Ib I -._--- -- -- -

Ikniwralle0111111.. ... Hilling t* .liUUexeeplforpuiHjM; | ( raiitUaiionof ilieln .in'. :: !. 'IheNonthl.1 II: 1 .I.li.J ., In bib, : Ki4l .hit* lhmii > of < u and .i'l' -M:tl lt.l
uver-rl.U Hi* 1"1..r Ih'Ir.II'1 ur U. ami taxation\ I .umiuer' and winter for hay I irai. ever Oo"'. I"T I
Imlie UUik Ull, h." dl ,, .ml,,., luiiUlon 11,..uii.e l. I.I.I. iiiiiiiuu; lo Ibe and ll f.believed la.lt. 1..1 eo.t.1.I .,... '" I ,, t tT N. McK. OERTING.t

Itr" I. ktreiitliiuiHl| Mlitn lh.am' front i. |,iikln.i" .f >.iai, Ibe ; I Hi* (overunteiil ian .. .Ial. what I..r. ', ., .1. .

i.Un Klv.. exta rincMiiiiitluii| I.. 'ilwbll 1'h 1 pn,|>o.iliuii la Ia.I.I; 'I.I"'I' |t Houlbiin IKIIII..I, ul llu Mali, '. bib i. ..Icll. .."*.t lulled foi Ilial we. '1. r., "."',, .,, I.' '

coiintlei aUor I irr'lnuni .Imul I Ihe I ". "1 ,lapnlli lllliiiifiip wnh ulvr.. .I. .. "el" iiuu, and "8 aid the iwopl* Intro .o.l.. '" I 'I t t Dai G j & i rmS
all..|I"i to Injure Alatbua, li.m uht ," b. Mleelcel I troni Ibe 'blaek' IH ll i iI 1 I Jucing and dOIU..II"I'1 Ih.ll. 'Ihe .." .'I'. i

the .l.tu. uf afljlrtbe.-lniiK'J i>, d\ | ".null.i.i. mi In.ult lo tvintli Horlila. ill. .'a". "'*. ,. i 1'HC.I, IH'rf"llol. farm will b* I" I. 1.,1.1..., .I 1 .....r ..1 ,,. .} ,, \.' C. WATSOM.Ml .
1.1.lh.r vola to Alaibua I 1 uluaiu I New alt when. urt .b.il ,it a|,Hal I la I nr th* pirtllulSi|' ,..1 al.". h. 1 .. .. K\I.t.. I til t itM IV x
; ; "la tll.t.I.t
"'"''1101 h", I \:ue.i } : I'a.' well. I 1 ."LII l.v.II""it 'in Ilial l>ti>lue..>. I clal t. 1 line* .\ .., h. l' .1

,-t---. :- d.---- =- r-'l 1 1n
-:-- -

I .', I IS ,., \ ." I I'I' ,11 u. : sill .. \.1..1.I ) t'l&JiIIt'' ) ilI'INZl.) ( (
"
.1. \ .
I \ I \
; -i I K.tI till I Iii .1. .l. lotis\.i( .
.
.
: : C'I t
Ii1l.h 0 ciMi'i\ \ .
.
,
.
( 1 .1 f .." ,, : :" I 1'

1 d. ." "" 1 .i. 1. .,. '. "" ., .i, ,', ., i "". .n "''I .1.. -I, 'ii'thr" i' I 1, a I",. I 'SI' Ill fI.1'--
I' I 1 1" 'I 1 ii" I I" I" : "t.tV" .
't S \ \ 5" I II I ." ,,,1 I ,. I '
,
', I II'I M'' -I I t t , ., ,. .\\ ,', ,. .. I II, \it-" .t-, ,rl I I..1. 1" '. I.\. LI,. I '0 ." .,. ..r.I.1.1 I ,. : tIl ,..I'' ,' I '" ,' I .. 1 .1".,., S 1' I'l .., J I. ..., ," ". .

.. i I .. : ,, I ll-us. '1' ".. I I II I'' .1 "" ". '" ,. 'IS' .
I < 1..1 'Cth i i u fIi '1'1), ) 1"1 It I, | f'',., III" "III,... : ,1"I ,IIIli : I... .. .1 .Ii" I 1'1"" I1"elIt ) ". ,"III" .. ,. : I. 1
.1'I i, ,in t iiilI 1..1" 'ni's! I j. II I-
11.1- 11 I ii" 'o i'
;t"J4'.ShJ: :' : ; "r? >.HI run..M., A.i.lirx.Mallin \ .y .t""i'"ml!. .ir-i', ., ,.I"I |,, .ul.<.f.| I''".. .. S S \ ii, I i Hut Imvii I o'I t Cit l ..v, ,iv ill-Mil, i1tk'n.) 1"1, r. ; I. i f. ..1"!, 11Mi ''S S : : :: '1 : ,.' Ii .1; I ."Sl0.'III
.: ) oitnti .minor-. I I""i'; I Hit ami t I'' i I i i t' i I 5' I :' tIll. ,. I : %; "5 :5 ti .
''', ibti IM .,,)o, aria > ollr-i "I| ikvm i s 5 5 I till HIP S > ) :: :: : : :
'I'"II' uou n sIll ,
i
'lA' irr. : : ,.. .nu H.. M .1"l ''l i I ; I: : : :II: I 5
la' :
lIlint i 11..1| .. ,,-i iriiMh 1. 1.1" Mr 4 ni-, .. To InMililM' mlIn '-S', rar. it151)) K-i II"-'I"I I "r..nl.t, .u.-.1" n"I..I".n -' ',' I''' i "l'}' Iti.: ,II t I I ,
Hl':.\ <<:U.1n\. *. ( lint : : ; : inanlh ,.. of !h' I I Iitlilil. mi Iliiii. 1".1 I .p, "re.1 pain. In l I i ., I i
Issni., ,1M\ ,, fh. _... |in>ti.It- fur a flua'.h t f >'. '." fur :l i 1'I t S I Inihl I I hair iriinUr 'r mil I 11'1"" I .
.
.hi/, ,, trull 1'II.'/.. lntllil .. ,iniinK; l'l.'r.| timm-i nl I iI >'oil'1 I HIP .nil,.. 11111 I .,nrti IPII! IS i 'l"
.4. l will
iml 1
I n.1 .
I" turn .h.,1. Maliliivtiir AM In in. I lit." i i'',1 1".1 h., |.. .. I I. .ti i. I"'M" N 141111, ,I... ..". e tiiIII l. II ii 1 1ll '
: 1..1.11. .1
Itu'tL .11.1.1. lh l. I ilprnnl, ilel,( n.l! .itin?r pr .ilIl| r..1 ,"' 1". !h.','" |I"i ." .in II Ilo' tin l'ilillI i iI" 1. ., hI'ml.I a tflelh 111-' ,15.1, I'Cne'nn'n, TiIai n Si. R. ". II.ti .
v.n t niliilri' 'lit aaf !Ila i tail! ,.1 l hIfti 1 2'il UTi ,iln I ml 1 13lillllS'| S '' ,1 I \
"I
_. n't.iPith" : Al-o. loin! iv oliill.n a> rm- I h .bin. .I I i "'iH.inlion.
l..nil m u. P.
| In | ft. S
; : or .I. ku-c sIll, fttlCS.' ttu"ii..
: II
''I. .1 I .1.1. rm f",,,.." .' .,, 1141 UL .-.t:iIi.t.i. ',III N.J mollvrlmvi I' ,ni'ni in S .I"p,. frotn i jlhin. Will IIP mi Ink of lit,) ,*. iiI S I i ,,. ft. I ii.pilrr.l hi M.ll.iNI:1 ..rh.I I njt.ui oiif limn, ) I I. ,ii", 1 lirttm "I., '",. '" A''.: :-,. :: nih ,,. .'I. iii: I'Flill I "Ill M.: ." :i: .! :I'll' l'-'s4lrhi s. ",,"I I

1. ""' ,,,,,,'" 4tI'. &.'. ..Ini, I., ...1,1'' I... '\ 11M ll.r ) v. 'Like IkKiinlitk., ..n.h, ".1\'Ii.t.i.lii t ... .Mill I ,.i I. wl HIP m"1| ,plrtillfnl thing I Ail,. .,\11.I iltrmcil :t Kl.HIV .., t" i "i'npl..,1 I I him, .i. IH I 1.,1"1 lo Hr. U' ....'. ...1.' Ill',' ,liii'lhi.. .11" 12.5 N. .1"' .
"."Irhllll'$ ,' "sIxin.t.tint. \1 i I ill.l., ,. 'I. ilt I V II t'I" ,
I'' 1.110 .I'r.| l. "I
Ihe i-lll.er tilt. i i. I II """ \,11 .1. .
:, ( or r'lf 1.I..h' .I.I.I.
,,,,,,' .1 Itt. 1''n.l. ) will |II.. Ilininirli urn.1 I ItlmhrrMl I ( ,HIT itml llm, imitation I"ittin.l l In HIP ; t il I ,pirvlil, .. Shin hiil.li r. I ounv 1'' 1.1. ,11 I I. "PI'| 5 ., ,. l'.lItl',' It \ .. ... .
Till" K.I .r ... S .1' "ti''wIBI .'i'r. Ill .' h' '1t.ilIhii1'ii i.,1 I .. f.nml, On Hnnliv. iti-n 5 .Ii lIe'--'iii. II ..' Ill l I W, II' 1 II' .
: :;
Irll
I.I" M-tll.ni. tf, 'ih,' I llm rnlr ntnl Wi-h'til. I .IS' I : ; h',,n.itnil;,: ibillir t : I' : ; : : \\i I' : ,
-- -- "latr' "HIM "I'| h".IIIy. r linn I nut \.Ti.liiiy' lift' ii ,' \ .h .1 .ik I tlmrt,, I .".11.aw ml : ,, .' 'I ll, IliIr-.l, I. .1.1,1, V.''.h wiahniibtI. ', IIIlal
,,1"' I 10' ,th.. n ..I ..'I''" Ulalo. I In.,, I 11 t"I.| .w a|. Wl,1|| .Hfti. Vole, of ,thank., |." ", .!, Tintliliiallt lit '.1.! .h'.f' .hl..1 nran.nllw'.hswl.nthii.1 ,, I I'' .. or linliwnnn| nl I not :. .ullnj ,'I"I 11.11 . ," I r ". II .I. .. "ill'' .II .
.
"iln
I'I ," .." Frs. m.. I 1'.1. I Ii I h, l/rl""I''rl' .mil. iiranlliK' |..iirM.i.Kxnpi '. : ,.4NMiif "Ihriir..nn "nl" HIP iii.wv of ,I..1 I.. lii, immih.. in, 'Inilb. al im. .ilir.nl .. I, I" 1.",. nli. n .I"h"I M h I ..''I Iit.I .- 'i 1.1 m'on i .MI. ----- -

i, ":. 'i 1'."","" 4.."*) r 'I 11 h i I I',.I, ,.,...,u.s,. .\",.ir,., (bi, ,lit..' ".,f.1..1.,'.lin.tiii KII .. in, vli. olan .\.. .IILm lipf." ."illIllil' '; ,.,, hea.lviimt.l i ..I". ,", I. ..,t\ruihl. mi I I. "lit 1 .Jilt ath.ulmwa.llvliitf ll.linl5.hk.. H,. Ilrl n.1, .1,1, k. t IF t.. !li \, ?' A .

III J. t.. hHltil.US : lwrhl. !Ih'.1 |I' 11 w lonn L Inn" 1'1,'. I It i .hall, I IP, I HIP .ln., "I, I Hn' i with M"'I.,>tiil, I llptiry, lohl It II I i,; s.;il.I : ;il)I'. I. I II.I IK.-h".M lllt'ililllIS: ::iilfi.l ; .. II i l'tI I:;I Y. P. 'i..IrI, ,
| l lul..r IMI miilli nrlv' .inriiiiwiil', Tlte : !) 'CIHH: Ui'1 "UN. .11 ; ., I II.. tla It. \
1.1 n.lj 1,1 ( ".' npH'inl" l..n.l. I .i..1"tin 1 rUt for ii' .IiiIttii I I "l''i i i. H..mith' nl I iksut "II..
tlh.'oil. itmt thiritta.
( II Ill
\ I I. \ ''I.I.II4tIt"' : I Iak.iuIfl : : .. .I.ka a.r I.. .HUU '. < oiniiiliti'i. "'|"." riraIIn4t'naltlr |lull nl' lit ii ". 4 Oil' iIi> iPHtt| niltilnfdwtil. ( ) .inini..l.m-i.ii, ealili.In I "I'I .1'h, S I I:...I.IK. \ umtl.iKtfi.il haI. tnt a .It. ii Sifts' tl | > a-S. ,' -
,, ., ,,, I' I Ihe a' .1 ,.f 5 t'lHinrln, ,' an.1) ,that I be, hnln : : : II .: ;. rl: I:. II. 'l..i. Tas late. IlinrnUi.,, ;::I Il'i
.t .1' .h"lh| .II,. i..i.l, will bo built; mtil'M Mi I 1,1"1", '". bill for a I U It I oii.ini.-lun : nil .lu 1 la, ,lilt.1 I In l I', HuIMI rin vr Inttn, iih.i. .lull, rlul IMII ill I I i ''5 : S1l i 0 .t ;., np is. 1111.. | ,
1.11-I '
.' I 'I'll I 'n.I- l lon iIMIII, ; innil,. lyr .. I ii.i.U-iil .I al, .i n I li.ii"it' tvln-rr .Ininnl,.I mm-rnl. I htrIllllll .." .1"1' .. ..: .," 1 .1..h.' .
an
P''... .. ... .. fcrf.iri- nalil'| l| il.iihmU' are apt' % ,
'n dli I a i 'i w mi 1.I.II., an.) II Ii ii a oiitir" l l..r I n.wei." 1 Ih ,I'." \.,. ..\1.1 1 %IiItllNlil.: | I
i.: : : i' A ; 1..1. .1..1,1 i I'n,.l.lei.1. in 14 Iii ,ill n.l I a. liii' bitli, Il' till') ,left M .II 1"11' /
,.
.
II .. proMiir-'. ,"?' ,.,..Ihl|, | > |In ,tH, .|. rrliht llu ilullulial I I' I ami .1.,1.,1 Inim Iho iiniiinit' .I' pIll n.III. I i.. 'T'I"I.: l.n. I' I 'I.
Iii. ( E:$$ .. olitciilion I'ir.i.liiil. ,in thu, ah"',,,a II I Iln I'll'.I-1 l lJ I l/iml. hiiiiMi with Mm alnnil' ".laniliii. .
,.111 I A' OMVI1IH I tl. )HK II,. |,ulh it'. | i ),., i I. '
KnmliitItkill II'i.l'II'i,
1"1,1, | : MjiHiiilil.u' rr| ilr.l I iii ( itnvinliun 'j h.'iit.' ..ml 1'0 II. I" .
11111'1:' i f.tw\TITt-: I : i.I ) I 11 I IM. HI> ir bal I i IMMIU nil., (ml .ttlllnli4. for lonnThe .,.,1 I 'iniiiinl .utPinont' of tinNiili run. I ii I. .1.1\, 'hI'r. pi-'" 1.1.1, nml I w t. Ih- huh .I-PII .. .r ,until,, I h'-i i L1.! I I "11'1 1-"'. hi II, II" II 1511' in 113,
i I- COla ii ,
I 1. i r 00..10., il I .hum. Hi Ill""' Ilic: i :iil/ni.:I : CC tint HVIIV: .\ ..liinl,1hMlllit ; : "II i W..I"I".I'.. /.I.I"j. .,",1 1" I",,> .111, h,1,1, t'h' .11',-, 1", ,' I","' \ I-, Uilt tt.1lonn, .1 I i'.nit \I t",,tit'' 11.11i., ? i: .\ "It. I I s' ., P % ,''hi atI. '1,4',II 11,1-a- s 5 I III 0 II

II ".11'. .1' 4." ui.iwlli' l I. nil iiie, .1 ..inmi..I I'thm |1.,1.I III,,il' .\.' 'n ,ull '.,..1 I '. nl. I I",, I 10 ."i.. of ".' .. imt.uni.,'.1 I .i, li, t ',ntf, : Sill', ;itr, Ilul..hill",111. .n mild llieflit. \",,,'r ,.. Olllh 1.1". ti1s 1.1. il II, ,ItIlIlmlI.
.. 1..1' ImtliiK mil 11"1 111 MI-.I "pi. "'ii.iuiiinion; ", il. ,i.h.. ., ) Ion ,,
s-t,1M. t KlUMKIIiltli I. MHIII, ..,IltI i Ih. w .i. I I.Ii.i. n'"f'"ii
I I' : ,1'
,ivlllitiiiililpni
Diet fid ."., ol. li tutu' 11'1 I h.I I iln-t lul |.ii.-i-.1| 1 o.ii,' Man h..I.I i adO .i.tii'i I uilu,ui, on t'i'ttlh.lhi" ,,!, i'lli H,". I'n-.l h.,1 .'hiilrl, I. I 'Iii 1..1"I ro. h. '"' /' I Ill, ill. ft lIliti.t i Mi I ,

u.: Htn, : \ r M-XI i Ifl'I.I 111 un" I "... I 'IU', "l htn'I.,", ", .n," i i'h" '" ,".,ib, .h ..m.h ., ,'. itt, i !hito.ninoi I ttllll I h-i till' llnll.. in i "|1.1 I llV I. ., v I ...., 1 I 0 I In", I h, i : .., III (Ii m iV II l IsaN A '
111.1',11"11" n'in .ululluti .l.I It 1.1 In 0..1 "
tiliill u ) I I ,' II'- 'II.. I' hill "" P
ulht Vih > i Mi, I nli.Mllo, ihmil. .hall,, till llu' I ,In I I in.,1 I Ihu. I liniil I ',". i >. : 'HIP hi'u.l, \ .. ViMKMrimlkn
Itti I .
n .nim .1
I A. MMIIW \ lu :1 ,
!I: : : : r.r \ rt''tsIR, uf IVnmiilu. I 1lh! tl.l, I l ii.iii' ,..lul. ilnHciuic, ( iu run- II 'II 1. 1'11 i I ..1.I"i"1,1 111,1 I .1.I .1"1, ,r. I'll ,i'slit. I: lttS'
) I. I I. | ,1. .
) i i i. lin.ii-i, Ilul, I li, I I. .". ,. olhorinwhtx .11,1 h i'it.utinilull, IP "I la p.. lIt i ii II|'" tt :.1 i tin 1,11111; hulIMI I'51'Cl' ,Ial.'o"Ior.ilmaIIl-' .. II. I l.ir. n ( W l.\t III I
| intLl u 1 uu < "it) '
) I mil\ I ii 'I.|
., I" 110. 11 "I'
10 .
I'' 1 Olh'I.| |i i Mr llu.lii', in. Mi'. in.itnl. l lwititi I" Hu ami Huilulh. it. AN, -I Ho It. IJ, TiM-itiii| a, i.ll .
.. I..klh |I'r.' I It I Ib I ll nun alto I
\ !I it 1.1.-: I .isin ( !!( a .! ,. Urv Kniils hl'I I, i h. -i't 1 into,'h a t I. ..." ''hi. l"rl.I" ll .I n ) i-nl'i. NII '. i ir ,.. PftPSO I.
"
1"1"1' ..1 W Ihi- rule, ." lli' .it.olttlltfii. ". I l tin b'l. ''W ..
I .II.Lc iii| ) .
,., "II 'O'
., '1" ill '"" 1.1,111"1 JI pill.I t.. I''" .h.... l.h-nl 1,1,1 tp| "' lstL4I,I r. sill S s, allis,
,
;
ti.1,1 oilivi, KI'',,'I ml' I width ni yrm\\ l I.). ,, fol HlllhlillK.olill"ll, ,, HIP, -.ill. I .llm Hi. of rthiuari, 1.1 I...., 1* k ..11. toll h nl .1.I

1 ion1/' )( ) /, :: "'", ": ; II,:: ',.;r1': ;:! ';,"'"II'i;";:' lim' I ollli-r .till rUth hi. li.nol 10,1.mi.l f.Til lottnl a lung .Ilol l nfililaloit, 1'11'motion.' ibatorlo how' tin. falittitfllilt. ulali 1 lsulh:I II'IIII"c t lli.iH.aml 1"'I"I."i.,I S, .1 t I ht ,HIP 1",1't ". a .",1 .\rh".I "-s II" nn, ,,., Il'' 'at. ii :... all'. II \ III vial mil-ti it, I'nn i, Vi; I

.. 'f< '00"" : lila 1 In. hg.CI, ,Il. h all' lIlt lltI'rlll, i x.tpl. n. I" .\.' wi Ih t n I Inn'.IIiilH.nl llftiin imliea .. uivvMi-'iV. ::! 1,111.1,1 u,-> U Ilolsflit.lA, iII
'
". II ,, "" ,., I ..I "''I,,.... gin-.UHiill| ,.vi') b .1 Him "al i Mini, ..nunlimp, a .. lukaiiui| with ihrvi. mini pinn !si- .. ti. I Hint. all hill, h iln.. iml" I m I .il.l.a hi.i I In II,,. .. I II h.,,ua I .tly I lt nl. 'IIIIIn : 1- \t, I lull teals', rrinrti ; >:.

-.. ',. .1., \ It.\ "'.11\ 1\1 huil: III.IIMII.Ithe emit of a fur ti.ually,, .r,. Hup," |'.-o a IH-HOII t w nliixah.lorafiw town fortvlnih ( 'iniimfMlitmi, ,,* ..hnllboapiHilnitil ?' O'h."I.1 "i.1 "I .m 'nU., ,. .I.'y 1 niili'I :I "l" 1" Itli 'ar. 5 Mi. ,, i, i
;
.l|tit-n.t.tir la.l ,i.li the |Iowa h.. I., I IInwrioralml "iti.I, ". .1J..1\" In kill hIlly' hnmliril' italian .II.lrI'CIll n> proiiiliillur I In Dillon 1.1.1..11., a .mall pl.'i-f .llht.I.1 .. .. Is. mhndS l It at I""-' I',S \m Irtuta \ 'rill )t. W'il"7hiniatii.od.tl.

\\r Ml I :I I "\I.!|P: Ii' ; n, ::. II"I I Ik-pin I.01' ,'i : 4.. \\Y. ( 'Hk' I l.ti: ),, aIttI).Ih"il raw.1'I"all"II"|'n\| .ri f Iliiuidlii ,. ublaiii, an alull..al nni itithnhli ,'i, me. I bin In ,1..1.,11.I bo pioti.ittiul, .he lul.I, un wliPIt la.l. ..1. ll" ha.l ... .> "I', n a'.lail.il...illy m, 5, l I.COlall:: i"''1',11' ", XI Cl-IC, ,... 11* I

', VorViV'-vv-" : .le.'l.'d; I Ma r.a"I I ,-. ; las: I Iiginil | 1.ILe. ) I. l"1'1. 1.1"| .r l ay Ilf a muni. ipuliti, ., tin (mil' ml' ,n' u t nt n :hi. h all.'mpli-,1\ .bin," ,n I",.-I ilolhinp; hlllh., 'S \ I.nn. .la.ly at T l lut II I'ni, ,* r. -,miliMitrlu i.S .
) UaIlt.wiy I n'' mil, "I'IIMIOI, weir' tin linnhti.li'r.In ;;I' ; :; : I .h S Ilhn'4 II., Its ..'. ;>. '.
lai" t- ?'II' 'hi. linine. I lit- hall,, 't ll'lll cMili-m, ,' lilih lie iIiltill'il' hll. ul" I tin I ,liv.. tta. I <' 5 ...1.0,11. at I :1 ''I''
I Hi,,' mrpii' \ .I| the I-. i .\. ra",11unil tillninvi 'nitnt 'lo |, I 1.1. .1"! ) pnn.liij. ilnit ngaii.l, ol NII,'h ib.Inn. I < itli. nml I ion n., 111 1.1 lla I''h.' I > I u ; V"I" II II.rr.ri>, tt ,, ni 1ike
;; ;; : 1,1",1 i.ln. I I ill ( lnI..n '. hhstea-a i, I I. I ki ;,1'
'I I4I1IPI4't. in. I tiIIs.f I ,.Pd41 I hi. ..c..r. I lum. tiiiiio' liu. e.llHlluliril .. : to I Ihr. I i.l m U luK.Ihilr liti. ll)' i' .' .II.h' ., .unl I ,miiiii..i, ; .. r. atli I .in'1 11'.1 I. i S im. .ilm.nl, t'l.uitiliH.kwlh. 5 I i', ". ,. M hear. K ItotiliIt -'
.N. ',1' ,,, ''0'11".111.| | m'.kii. 'I III.. ..' ,11, h : t ,) ,m.nnliitfnml ,,'. ul, .tllnnt It lor, "I'M",. ,.
.1.|
> \Mr'.VlTl""liriV! r-n r.i" ... Iw .niiiliil. nml,I Ihiinlinhnunii ,- | l i I'IIN .
.1''I'lh'1,1'1 111,11 IIHi
\ | ,, ',-) llNlklllUIll, { Ul tlC ,. ke .1. ,mm | | II.I.I. ill n, 1 n, 'r.Jtr Ikrtti I II Iit's
| itlll uolo I
h ,10 : a N, l kaii n I a.-
I'' ,,I I "Inlt ".'. -. :tIitol; | | mi' tin I:,:. |l..i :In.ianl I ; I ,"i.f H.I.! .I.Iil."I.. HniilU, Mi. Millort", tniitnlIII II- I-I. i'".1 I, 'ti,, .I ". I". .... within Ihi' liii I. ol MI II''. hi..: .mil IHIIIMII mn lipni.t. ,'1 'H,,:..1..111,1. \"I.! l| | I i,.>fin it I> ..I'n i.sn-r.> rr ", """' ,,,- .'. I, ill,, MSm.s.;, ,j, l kitui, '
,1'1'.1\ II. \1.\,11111:. "h "i I' ""Iii ,, In. iplxlulih IHliioui.ht A
Ion ,
.. .lilt '' n. .1,1 simi'. I mini I itubnii I Ilul will I. I k.L I u-trail n i ,vui I'' Itiiinsti .14.
I'l.il.' I 'li.o,1 ii I'm-Ill. / ,1 I 5 ,
\v. .t.\ ,,""Ik..m, .r fniliT lit. a linitn'1.111 l I Iia '!) ". ll-tHll' Mill.- tin .".. I ., 'in' /
|liii I. | I ,., I IOWPI." 1.,1 .''h.II. "iiid.liii.I Uluii, uinilmil 1. nil A Ii. 115,1i51: il I iili.lli.PSI | ii It A E II1ilSl'
HM
---- far it. HC .'null I U'jni, I i. u\\\ '\,,>j ,iti.. ,I 1.1,1"1.1"1..1, | ttiihhul Sn.,.1. \It H 'I n h .. I piniltK., ... .nil h i.og..l. | \Ill nil out I j jnit. nut. ,, ,,,.., ,till. ', I i'll'4'lt| ,in. Jl) ..k..i. Illi ,U | |.- ,1 tllul 1.l ,'. ,. t I,
111.,1..111' II- ,1 tl r wu'k inilil .. .imillni. .i-, i .ui ) .In II,. ill, I ij''I' '"1., 1,1'h. ,,,I i'ii..h.
'o ,
( "pat.) |I" .. II I'.a.r.
,n ailia, I hu, '. 1"I"ule" .1",1. llu ithbh I it < mluiiil I 1.1'1 : A Il Ik tin ? ,
of Mails I.'o ( |"< l lIHIII tolIn ,lo il. 1 Uml, .1,1. ,,
I I.
inn- J k. "
I'II" | I "n. i .
and Depal1cre | ,
'
Arrival .11.11. ibi.l \\ hal HIP In .I. molivi'. f, r I'mlinnr 1'.1 1'.11'I II ItiMiili, l'l -II- Al.1 IM'airxKiItu. S
I ,. ol I lui, ,' I .I"' 'Hit' iiitilltiltt. I olliu, "u.. n > ,
.h't..II. .
ti lit .' ," 1.11111 Inn .l.--.llp.
1.1' i.I.1 ,pla.u re ,' I vole nitii li'l 1 hy, Not til.ttMiiJ 1 lila ,1 I l t.I. .tmilini, ".tV.tUr Cia, MilIlliin
1.,1. .ninilion, I. tint llu. rim-in will ills' ,ihtlnliil.il. : ,'' n n,I 1.1, mil,I ill Iin .,1 lifil hi, hitiHIM( illuil a i 1..1. ..". |5.5, 1 i a. ., J..k..n 'w-.I! ttilllant, II :,
| Aiial'rjlolil| ii,
I I." 1,11..1 | ,
... ,11. I. a It.lter; / with Ihi- Ii .tul. Mr. .
II. iiti n ; .
"' \ .llhl."I"f tie, -"1,1 nl ,It "lot nli loi" Iheimuipuration .1.,1.n. l'liSl.
|I" ,
in, llti,' M"IK, lint., wt- will allot n nit .Int.' I 1. llu-. !. s : ",1"1' .lh' '' II Ii.ru4 I: hitinlnir,
: I'' \ linn" I Hi'. \\\ilHjii\ Inn Ilt. .
1'101. funri ( ilii ,I I ,. ,
I. It."ul moteil "lu e 1,111 nllcr tIt. 1 ut.I ".II"I "', 11 r lull.' IlnsNbJ1tl.1 I. lilt to-.1 M' n'i,0

\ .''.''"'' ,1 .:"" ',, ..' I I"\\0" ,I'0 ..''''. ..,. In ..,"I, iiei. nml. (Ito, .-uiir in l'h".I.tiilv Jil-l lakin' tthhli, liiolion. waCItini. "'1'111.1 MX I 111th".II,. hniKtr, in'br, ,InIn "I.t'.I"'II', ) .\ I M I ISI'I I OII'I'h, I 1".1. Ini. lor iimlitilinl. ".... Ihi tnn I.I nt Nut ,,I I.,.in .1..1. nt >hJI", | tIlls .liiilt, r, >n 11,1,51, ill ii' I, ii ,iilIm..
.
iilinlillon alc I ttiihli.ll f.i, HID '.PHI \\i ii.tI" 'hI:I it,, I l -dIal, '"limia,
.(i ., ami mil winlvr i\ IILo our I a innI .Lull I lit' .nn. I lim'in"Ii tin Ill"lan I nth 'in pi. \,111 7 .
ipp "" \1 .11 .
> | kin tll.4 rl.11114i ,, ,. ., ntiata'm t M tl, Milt, i iVtr ii
'" .\ .. II. II. 't..II"IIuI 'I I Ini. b .. In.liillnii-HH., fl l '" ,-I. innli.."tilt,g loilIr |'" nini.lpil, ?nlI, i-viniuk' Ihnl.. HIP .Ion,' ,,1."IIh.,. t 4 h'' Ii ,.
1.1' II', ,.' U-uia., "it's iniuuuliiih, ', a font, I. Ilii ol ) a.) .. (I" II' ."itllInllIii', ,,'timii' .. I I-l'a'mm tinli; lilt. II n n, 771 I, M II-i.lln. ,nllli
..I'.u.I ,,,. ,.nil, 'lli'l I .fl."II.CI.lill i |li..I"I'> .. I' <-<'k fora pi't toil t>f litml. I liairtni ..I.'ali.' "., .'nIl'i't n. I Inn Imiltiri 1'1''| "- ttall-milfil' ,. ( .,IliuItv'i, aiit-.l I loll II) "' I In, "',..I."I.I.'lh.1 '14": I'in II lliiHl.ii., li IM 11| l31, ll II Hull t.m,
v re It lai m uml vim at, 1. lint hi.I ( ) 1 a. ,mil I iinuii.i-il.nl I Iii. I \.1. ,mri .. il .4-I I. at, : "ini \.rl l'tti i nur. It.in l-i >HII, it I, tut,HIllu. I.
1"I.I.II.1"1.. 11..1 1,1 I
::011I1'| '''' I loin rttwttu-I. 'lit., I".isil.ist u on a,.. ottt' IVu i Hi ol lliu, lull. ,ir.i.liilloiM. amiin ,". I lu. lotihl pat ni itt n, bin hum tIlt,! n,'I 1. ami 1 all oi.ltni"" '". in, r.",. In.m ll-iii, )' I In ullnii-, hr 1'''' Mlm.NIniiisi l\.IIh..hl". al' I\, |"" HI. n l> itil I. t ill. II >, .\ M 1 iI-ilthi, ) in,

,, ami UM.IIIIbit, Unilluril, I ". all Im,. Un lilly I HIPMonmliil 'I et"I'm' II,,. 11.1 ,',, l num., ,, 11", I
I'' If< ,I- .i.I. \ 1o.1t t. c'c.I ,Mini(1 of HIP lontlniul rain., nltvit.noti I uwii lull. Inml I itiiporalitiM. n'mum I I JI k.I. .l.oly ,
I, ",I 01 .. 'Ii 10" ,,,10.. .I'. .I. t. .4-.4f4 \0 ",loii! ,,..1"1.111"0|, Itrell ,iiiotn-l.l.\ (C'onipiinMil.. oi.linaiv" lonnft it f.'iic inilil uiluI,I in,i' .1"1 1.1 i't" ,., I I""t i will hi-' I\'I""L"I, .1 ii,I I "ii .,.. 1'It nt' 17 1 I"m ill tIe II tt I Ib.iIin, ,u A i
hui IIr-'ks
,. .." ,,,,,. nul II ," "".".t''4.. I". ? ttilli |II..r., nny I l"I'I'o'c'|' m.ilmin. l i hIll, I li> fii ,llnir an..lilinltl. ,11 1,1 n l-i.k.lilyai. I t'Miin' r 1111. it II Hnillt mIII .
.
I ,
"i..j" ..
.1,1'' II,' ,,. i'lil-l', al H: I t.a.i, 1.'n'it, il'Iilli.. I IiI M 'trilUIMti'l SI
'iI "
'.:, ;il"i::1 t;ni" "I:t'mil"u \'. ." I Ir.. i I. In' nn" nl. thai,, in' hilnj 'irm.1,1 in, \\-t\ 1".1.. ,. oi|I\ ,1.la.a ilit) uilh, inllittir *.' _'lnt. lOpiricnlIn i : i'll', 7 Ihnl 1 tin. .li.l. ( ..mini,I I.i,,,. I 11",1. ",.1.11. .I._ __"i". h "I il kit, ill i ,1..1, 1 '" ."-\.I 1ll 1.... tllltl, ,, II.i.-.'1,1s, 1A,

i Flu, 1,1", ,iml a the lotitmn i" .1 I fo IL I-ant. nt I'M. .. .lull ,' uloilh IIII nlil I ,i '"llv ni. 11131 I t M tiiltlal
I nil thu. a"I.i".1 I l I', I'
> liwih SIll fne Illl III _
I' n> it $ 1100',1 ..
\ Id ( 11 inHi. 1..1 Iho o. t..11 .. Ilrl hi, ruin, ItIl'I UN, tl
I'M.IMI-M.( :: MllNU.! SKI: I '\ II; : imniv, ,, wai, m liun, .Ii mi J ''|lit'. .I Ct.' I"l''I.to i l ,'.a.I..I. iiottrifnl' ii.lttltilli' .te a gooilliiant 1 .' ..'., .il. n fil,IIl 114iln"nkiinc .. ., "i. piovlilul .. .11... ..I I lupinliss .Inn- .'.1.nn> mom th .I'. ililiv I I a> ii ::11.1'' II ill, s 1' M httlIIip
Mil I I.: l.SKV! \ i I.. I 1 ; mnl, n ,Mllili.,1. ol I llii' im" 1..1' .
I' ( we ,n.iiiirullt, fultirt. klmllt nipt l 1 ai, inw llii ti Itr -nIl. ft II 'II ilahi,
,N "( ,IMI, .iittiH, IM. Iln. inn : .!. our 1 ltri.iloi| | Ihr. "ilutrKi.U. SIllIllI I. ChIll. !"tI'i? h'r uilh a i-riiiiliil' "I'r|' .l" ,tinpiiHlimullon.il j W. '"'" u"TnU, lor I hlta.i kttill.IllllllMO '. .. >. 1 ,.t..h."I,1. y nl' uli. ..1.. \,, I Ill til ,k U ,, ,.,, n I, i'Ntthi.-l ii'ti .

IIIM-m' .44' I ..MMrillK" ".anl tin pi.n.'i .".i I 1.1, il. pioplia | '.'' Ciitt.l' Ilii.M-1. (Inn lull\ MI .. ''. IIP 111,11 Sil SIr N >oIl iiii in i 11 liu. I;' *
d. Mil | t'i, t i ti ply' I1 11"" Ih.I.I""I'' .h,1 ''' '" I".II'I lnll. l'ii5|i... It.iih l "I"I h i ii liv, i nr' 5
A.".. .\I,IIIC'LTICC.uI:4)RIiiUh1'I. .. I liny Imp"' liar iml ,tilt,,. ihan. Hut J JIHI |I ,mat. llnir 'hi-iiil !.f.nc' 'HID .1"'II.n. llIll. ih,. ,1.1 IllIltIll"n "'IS I 1".11" I ho olliic vi l ,llu I link,, llu. I .Ii I h..I.AI.\I.I ntMIIIII ,1.1, li.l. .nil I.h'. <'"nn,HI,lua' \. \ ill r is,, ill, I'I73 hI Mini IAI.A I'..
M ill
...k. ... ..., I h I'l, Ilium,,. 'llnlli t ,il -I I-i.l'letla .
tninlof lliu, .inll i liitthhh I i. t I I' m
| thu '
en
: : ) ; ( I.IMMMiV : : ) : tta) .I 1"\1" atiti I foot llm. I UN.. flu I ul..r.\ )' .I Hit, Hi, HiiMlu" .t'. ,1.1... fr, Vi""il, Iv or I" !I. blllllll-tiaiti, ./ I IKI.i.linlny .. ,Ill V, w t irV .4 If. I I.. I r.tt ."'/. III thin' Itlrrlll, II II Itir. : K Iso, N Ill,

L'onlCIiIy., .ilnottin, ,' r.akinl I he 11., !h ." .| we "f lIla, wniill .. oh..I II. tl. riMIIM ii t. I'. I.91tlit limn N'mI.IIlIlrtEhilsifts.t.
I 10..HI"in l 4 IiC.--4I" : II A M. II'u" .? upI 1 be lIT him, < nli inI nl "ut" .,1. 1",1, I | i \ about leuruil.ukhtiLVUtuipiel ', *
..k.I 111, .the .."". ini.m ill .1 I -- I .. I it I m Ill iiioiiiiuu II S Kit ill II'11 I.. I', ,, **
"i "n> I ii ?CHUN | .ililcVint u. lioinhnvlnjltl.) olfun' .1 .n'III whiih ht HIP lien. ,1,1.! | I __ II' 313.II .
i 1'\ 1,1 plot
-
lInI', ..II.I.itIIIC.. ,,,,, 11. .h..I.c".11 .. ,, lit Mr*. I l-i;tuii.uilo( | Iii.s, K hlatlnr
I i-nIk.loiitoiK-oriliolM.fi, ".11111ami il.tftlii" kill. II. run. l lnfitnr.fHi "' Inn Ii""',N bt, I He, I lii's's nfMl '.
i Ihi-filrKltpii
( .11 r..I.1 1' Snrlrlllr 's I. hi, .% ,
I ill'YNn'Ilhill
I llatiuj i i. all:u but I .1)I) .. n mi iui) "ihli.liininl' ,,, on Coin, l.iI a l
1.1.llhll .
11.111. Ihnl, I mml..ianu.Hlmll .
". fr'g' a tnlkiinx, h.tr it" iilulout ,' .w.. mm, if a "unto. (,I'tIi tImlil') ( Ininli,, In llui. ,, .1 'II
II iMc.-r.' I ltuw .' tar r.Kir.Iui/: llu' I a llil.itlt'|, I Mn.lul, uml I I 'Ink, mmlimii I "" ,'I tiluif( I ... hiiin.,1 .11",1. lyltella. tn1s.5. 'Ill| MII. .14l 1 I.1., I nIt

....,'ttiiiKol ,'crlall, M' lor Hu KhviIN a fiu|| In hl'iy.|, X"I."I. 1,1., .,1.11"J.| bt I al. tinil. HhiiMi ioniiii.nli..| .' .n .hull hi, 1",1 i hi,) I'I .I''h. The hit, .. was lIt-i' I .. -.mmof, I ii h" 1t..I',1 I nf h'ra.lt'I ,...,i.ltv rrnl.. III ll\l, 'I IKI, (III M II 'mft'Il *,,.

1 H JH! ij 'I hiI I 'riniiiillM-MI. h I', I a iligra ami ... !,h'.l aII"I"ll: .r. put" ,hIll ,It ol' a lilt ii llu !, 1 llu i .I .1..11. ,.11..1.I 'it IV.i,. ihr I hIll' |.>.. i.:| ral.hg IH| Aim.Hlillil.i.l.I 75 i.l r 'i, 51.5 hll, A
'rforitiim-e lt.liiri' flu Him, 1.1. ,11i-1, ilni.il" .
I | ol i SIt I" ,
titiniril.
i'i |'|I' "" 0 ) lllHirkll.il-I | | >'. ( 1 ilsi.inn,
I I"I. ..u"I.. i". ,,I.IL, a ,".J"'ly, "|1"1., I ,\ h",1, |l.rh.ll.al! .,,, 11".1 b)- titikli .hull' "1'1.i., .., h li.il,1,,. '..Ih. of', put I'till I' tI I lmsli.I,I Hud. ml 1 1",1., hii It'lmiSyIl ..," 4m.II.M itS ,, 5
I 151
I. ,..1. Dial. llu") il "" ttat ; ilHin. Hu in,1.1 .V .1.1"' 'I .. K"HMon
"II II' i-rl| Mi I ,'. ( ho i.ll'li.I" .I i.nnuilltnpoil 1.,1.1. iii.Mlimiil.,, puliuus may In 1./1,1",1, / I lit Iln. I It ,\ I liln"i',illy V.r \ ilkttli > Ii |its:i mi. 'ItS.a |.
\ l I It riot|,oii.il.h. mt...innuii.l, dlII.1 I kimw 1'.1' I In itnolhi 1 1.m I.. I U"I., 'I Ihi' .1,1 ( 'Ii Ill l ul I'Ih.' linn,"sh"I hl'II..1' all ""11.1. 11.\,1.1 1.81'O a II, Mill. I I \hl.li,'' / ,IIS, HI I'M, IZ.in'm |hr--a l
-In- I ll"' i .ill I iki' 'u.I..n ,
:: ; ,: ::::: : Hint llu .. t in llu' lonlol' ian ul.H.1't l'vl.l. o" nil llu. .1", ,.. "h"1'11,1 1"1 il '1 il. llr I I tel|.- ,.... |Iyt i
., :n 'u7 tt ol iltt '3I- lint, ''h' n rtul 1'1"1'1'') '" I. ll MINIS. | it HIP hit- lonll mi.hI
.llil I1 hum ., lo I lIt. ImnieiiM' ) all "I..ih ---- .-.
luiinlv' lattlialIttI. .
.
H' 1 rV I"\ ,
I II. i } ( ,
ol ill llm .lil ((111k
[' u\",' Im.imih.I".ul I I nixhll I 1..111 t"1 "I.. t'h..I. ban. uii, nmliil I wluru ili.l k. I hi) III a-sna.l'ila I : .tllMI' t HMl.l.I II.ii Ni,,, 'It,...,, Ktlm IIlit'Ii.li., .
., .
2 h :: :II' C'I. \.11' llr-l s liti,itt, !l.ul,, I In.lrlil v. S. U M.illi.rt. 1"Ili"l'iall,, "t., l I. 1".1. I nail II.hll, ,, ,m.,-I h, min, Inluml ,, I I OIL ., tt
.; i.It, I. f ,ilrIt l 1.: r'. Mi I ( I.I., .11,1 having him ,I 'Iln,'n' lIly .nrPOM 'I ho, bi.lmilvp, In II,.' ttml I I",irl I 'ntIlinl '>. KoMii. ilits.
II ill 1',1" '. .he niujviilr,' "rI-Itni| .. .. I I I, .. ..1 lljnreho* h.mnn ",, lor, I.. .. pell, iinimni, "I' 'a".i lil |I' .. tril.. W iilm in. 7 mfl. M II mlihi.iir ,
:: .tt II :l r.lrI ::I : : in t..HIIMI "n.I.. '. ill"' ll.ov 1 ." Il I"" tiilliitiol Ih..i l-v.tl ,. .. ,'.''i.... I. -"... 'ill ; ol .1, .in.) i IlIf Ihu, t.liiilitlIg.. .\ ni ., ., Sr,'-., I I'hu.. Sill: I.In "inn. litirSoii. ,_ \, I imlm i :,..t, i 'Nikt, I Imtliiinlo ,( i I, S ,
i
I:1 f.HiilliiMr' I Mill.,1)' to IhvMHl ) ,
I 'I..il .I 101. I Ii 'I> .
: lillri.l II, Ilh H.H, Ill-net

:"; :: : ; :W. .44 .) II.nI.::,; : : \. M. it n'I.I MIR *'. 11,6, IlllnOIIIV" 1'.0.1| Iat0ll. 1.111"I.r I loniinnnlli I;.ki-.our.Ml. .. :the llx.,1\ Ilimiilnl'mil, ', :: .iniln.:' I' 111.111, il..io I I.I' :ill,: ,iipi.i:|.!.nml,:::I' .hull l i hi; '-II'n iibonl-I" Ioi,,I Ini I hum iiiimk in.11.. on,lo Momlav sol h ,. lire moi' n- I I'u,'''. ... ,,1 I .1.h"II..I.II..I..il.hln" | I 1'1.1.: ,' I ill, I'l-hs r i. 'Sal, ils.I,..Mull.ii,.ito,s.s Ni,n'I.I' l'a. U II >iilt| |? ,.
-- iiij n
Elli .
.'I-. ..'.., .. %"4 '. ft, 'h.? ?" rile I ',iiititiniAi' iillhi-wa. fatine, ,!. I II,,. roinmiiltu liming. ni.-..... r ,I. tti.nmiitbt 'lake 'th,' .III, lul null, iiiinnilhi, | I I Inn 1 I. .1,1.1, 10..1..1)) ." .I'll,h..r '' IP IKI h.1i55, Ilinil, 11.1,151 li's,' htr'ml.
"" ami. Hie ,'hl ami,, buhl I Ihur 'rP.H.lii' < olll..-mini' in', ...1 1'111.1"1 ,in'.u' b) 'lint., ii .. .Itu.I. I'l"il"1| nn;naiilM'.l" I li> til IP |1"- ils II|sIll'l,, IN ,,, hIs n, :0:, '
II ) lIC' nn with, l ie.I tIlItlit ri.inlat I | nit'II
-'I':' :: : :*: : :!: ':: )111.1. 1.1"1. a 11.1 r"tll t I. IIL. ) | hiiliooknulMiiKliiiiffulii.: 'InlP 1..1.. ."., liIi'l:'::,,,I.i.ltlu:: II 11,11.:1 in.oomi,!: : :: .n' i| .lull I il IIIAP. .pit, mil, all", bin. lilliK. ,.I ,11.1" 1"1 I'',". 01" ,mom, t "II'1',1..1, IIs, ElN.,*lIlt,-1.
( 'M 1 'i lliu ul I Ihisriiiiiii. I 1 In- hnnllon.hluraiion
1.1. 1. I U: Mill I nt, Mr I Mallon.aim in un i ; I'.o 1. 'r h.n.. llu. I 1.1 ,, I j.i Ilnlu. ', ii,
1' .I I hn.in.ittiiii.. l in, 'anlir livul.onr, mot'iI I lui-Ju.l 0..1 i5l(0 II I a II"' 'In" I Unit Minn'iii-i", boya, hul, u :: pi _
,. II I.' .' I lo Ib. lilt' on' I t ulai infill In I ,, ol ft m |11.1.hotlilIl 1,11"II I II htana5 C: l"m'sIm.,.
I -
) ; .h. ''J.1 ill. .. !" ., illj-p.linn ami I Inipnr.bliHHl IIP .1".1, .I In u i,, 1"1 ul" .nhllloitnl I ,. ... !, \\ iltikka, IHIN '
"- -. I C''I.I' I : ; : : ; : : : i |l1. ni -.011 ul KIII.UP uxain-l lint pinpiiutii' Mttil', ,.',ur.imitrll Itnfi, lor enwsa II. Ii ,
viol, In .mm. I LKI. busliu., ail | | lo '""..1., ; ((11-0 llihl.| .V rrolnlion .11'I"hll".i., i .. | 1".I"1 Is ilSllni ml llma.I. ,, ,.
... !' 11' "lit. Mn I hoi I Ihi. itlitiul. mn IHuvin.in .
I ol HIP, IIOIIMI 'Ilul htnmI, I ami I on,' olHu 1, ri'Minl I Hi', MiniI'MMIH .
I'I. I \ I.' ,1 4 ''' 1.,11" itvr "iilnriuil I lu' InlialiasMiM..ii.l ,, nn | | .' Muiiill I..1. Sit tl. 'I Ibnl Ihe Male' nml,, 1 ( 'ountilax I ,1. ..ipall nil ,'.r tllNt, iiiNI H. tint, ll II l'ilshIslui
a.I..I..I."I"I"I. bi llu'n of !'tiotvn'. Iron ', .la, ha S. trttulk, .ii, I.. ass>.,', 01.1
;1' I ;' CC ItI : V ; I. I t it nmrniM i .'. I Hi.I bowouribulm.l ( ,\. ."-.ill" lor 11. iiinni I) whh h I ., in i by liuim liiiII.elti'.h"| .tM;> llltlMNH ,
: : : M 1..llc. .1 ) 1..11) I. 11. I .Iah' : %lmls'sft*" hmutln-r, I
I .C4' nt.' i'vti' ilial., '. MrI i ,. .
1.1.1. smliuly aililli annnilli Illlll ,HlP II C. I.UIMII
', ,I. I... II ( II." .n., I ,, )I utI.,, ltllit. plinlerInllm," li.I'I.-I. .1.1..1 u pltlll .0011 I is-- .\ lull, .1'M kil' 1 I.i 1 In. nmml,I ixan." LIIIii' N1ws,lImIt.5| II),', FrI '..NM!
,, T'I, 1lllI ) I':millI I rnwfonl. It,'bNt, Ilie. 1.1;:' | ironIt tt-lt, II".U ,inI I 'In HIP II ih.ona KilIlIlimI. .
.1 ,
"" tI. 1..11.' .1..1'1"' ln'I., WP It inn, mkiiun in', .t 1/,1 1 I nl,, in.lmIil' 5li'u' un.lnul I
I ,; ., I Iii.I tin 11 ..) lick .I Ihc |1"li.lll"r| hai I \,1.1, on Hie :.Uilh, lull. ttilli., ".\fl.t" luluI.Hiwiie, liun. "] .11,11'.1, I IlItIC, In ,Hie 'maim' 'i' |hr. I Inl/K lo b in IHIII hhilliIIili'! ,..n..lnlh' ,on I bin., I lai '.I. II, Snotv'nMni. Ul.>.. II 11-11.1, l.l.il. III, M II! 'hIll. '*

I :. _" \\' "",. mil li 11 him. a :it tear | | | byMi v!Ili'i, In hi ,v 'lor lit," n. o ilIl'Ithl nfMnlp a iUiu.l.tHH.u7Illl,
I.,1 1 iipnn Ih"UII KIP .1'11 il..I..1 ( ft ,3I, 'r pi h"I,1, Hut U all'ilulilaliu. I hihItllil, ,, .' I ,, | t ilill. nml.,, Ihu l.i amiHint ar. K Umnn.rl .
, 'I-.. i; \I II' ol "h,-ni ami, "1".1... II II" ill) ha. '. Ottin. oflliviil", la bo mi. lob,. -iK.HNl. Hlll,I I mil. 1111111:: :''I:v UkiH.mil:; ; ;I'I:: .lull':! iHtlhe! ,I a on ) ni inin.1 n li. u I 1.1, n" : t ll.in.1, .\n' .'.' ,miii'l llupnl. ill 'Hiuilli, lill!,' .n n',, I
r""II.I.1I.
.1. :: .1 : ilul i.niu SItU alIli I I minihi ...11", Ihu, .,
\ i' :: i" "nll..11 ) nIl hnil.linu
: .
.\\I' I I l, l.> I fallin, upon Iii. .honhlti." I Iliuluiii.In an a1 I 'lo |1,1"1, I iin-ilunii", !II. I. ..1.1 .II' ri.iHilfullt o'lIi!! Ii.'h.,I I'laiio.in ii 5M1N's I l's C- .
"II '1 ''.",. a I."ill' 1 1 Ihmi.nml. ,! lilt, i- ,-pikk. iu .lui, ''u'lhe iiiinli, in it hi,-h-ii' Itit.l .- Hliiili |I. lift 'III',,1 I hi Mi I Spurns" I II hhun.i : ) ingati-ill. !( oil, r I l'n mil Hi hIm I. ,tlti. ii, l's,,,. Ill, lI"-h.Irtn'i.
." ,nIW: "It .1, ''I hi* ilulic. with, Ihu .alisluUion, ol'knowiiiK 1 SIll I in Hi ri.il mi'n, ami, I. |I.rl hlu f.r Ilk' m.'ltliioiI'llIN, '". I I. .ilnnlnllii' I i.olh.,it .nnl ,lax..sui ..millinn I I Hul, ii bin, .,mil, I ''h'I",1 ,lul.ov.imii r'atait., i.li.Ml '.KIMN, I.. S ilIl,5, iI.VIu'n.. ., 1O1 ,

w Dial bi. "in'i linn been, ( .itinitial,') lion ol mum.t .iln.them ... ". mn). IMI, ""h.1 I I.y llu mnl. I i It II.aar.& l.hI'mnh,,

':: :':: d ::1' ,:: }: :;:': : ,.U<*lt it",In.I ,titl! i I. hilly aj'pimc.1h 1 (11" for wan'...11 ami ,nnloiial. a'uriIilinil., l I l.tM IIIO.> lit.' tillI. -. l.onr.1, ami ,lo ..."fu,,',' Ihe. pit' 111111 illlu I I : ::: llu;.lull;Ini:, )mini.ami I. ,I wa.ami::,I list hilhliijf iii.niulMuhlol :, IH. kIll-i hmiw'Ill .ph, Into Itt.f ininje Jni lo tIll t'.ln rN,,, I, ui', ..t.j, Sri'ttoI.ilS.Ifl5N 5Ii
lIrim.r
01;, .-, II 1: 1.1. .. I I ,.F. lii.iott.IjluililC., lit Mr Mitli-i,' I llIFiti., U IH mnthI ." It I .IIMIIIUi "nut. in,. Ihu .iiuu 'iiimini' i Si i. pinvih l h''M; | U.lIlt nun.Hi.< iI I Hut, I IIOIIMwa. i al As, Asl., ail I 11111 ii lltlla, i
) I .I : il lor llu Ihe. M, ,1] Ililen ,
| He am hr.- ,
-- ----- -- .1 bin- Inm lullihn.wean .1"'li.r win.!, II 'hilt MIIIII' ol I HIP lurni '
an aI 1 ., r..I..1 .. l.li.linliilpor. 11'r.lo.rui lhilI, .
< a riixniioi.iiiiTuI \ III nIt Ami N h'a.'kstI,
hl-l'h'ssom| %
I 'al.1 1.,1.\. louiiii''' iii,' HID 1 | 10 '
\ unnipmnHilt l'snpsm..il
H' pal
r. !$. xtMI| un Hi E.: \ MIIM.I I I S. HIM I Flill: line hut 111) limllt III'
lit' ofl.I I IWri'n pnnlaMiaii.innnl : :: I I |
I 1'.1"- t h. Ic ma' 'li "I topi, ) t. ,,. i I H, .umn limy, itS i oh- I ,1.11'1.1. hint.I li/ini.. lor nol|,I bvJMoiiUm M.T4Vini<>
. il.tlitlll'l.llVl.' 'i ami 1 all, Iii .,nllufmmtiHV ,. I t. ,,, lenillul. ...> of Hi .\ .lumlir IniiI I ilp, I Ina.ntpr 'I Ihe. I it'ilainly' wlhb ".haini, ,,,. .. Am Marv i ,'lm ,
.11 "/,,:/;, M/SNMMiiiy/w'Me/ Vnalk I nl.ll.I ,make,, ,'. 11-thins ,,ii.l I siiaInua .itohilMltttcita pi oiiniv' : I holt ti .1".1..1' I ituiv hoil.it inll.i Ciollui.TIIOF. I .%m, 51(1, -

'1" .,"ijinnin lml : un,' -loiivf! ,HIP 'Ihintt ..11 I II II.uti. | | ami lo .,"Lu | |, |" ,1"1 il iv.,. i"I., .n.l Sl.ile ath I C'ulll Tn.r. ) lilt, .,"..1.I .. atut-h 1 pnipotii .. '11,1.mi \ ra'im'l,' uVillhwui' lIrsisS57,

l v. .. ., Ill', 15I. I inn ''i".I.I leiUm tutu" I In,..1 ol. Hori.la-I.HMUiim'; 'IkpnitI ami ollulor' uml I h'IillIi tr Ina-niir lliu J. V. CARLIN'S I.I, 0
.ii .H..j ', Ii.niI'ur.ily i Mate ;: :: : : : : i : 5 lias ...1.1 injuru i "'a minim t, A's t t Il.-Hli
.. *II be pni.limlof. I Ihu l.ai's not olh u. I II i IIIH II n | s. I'll ,1.1it'I -',
,, .
tn..". r"* ..1 8. '. liitg'.a I Iii.. "" y fat, I l'o"'II.j| Mr I Millirif .-, I mi lit : .. ul, h.ligl(; on II Il'ili..Iran' I giiitiihll ,,> 'Sts.lm i t 4ihr, Man. 0,1, nilli.ssa,| A i
I l.'tl I I Im mm ru. I. sll.ti il Ih.' I b
M :o. all'I"'IIt"1 i I, run:, \". .\ .1'1.' l l..viin' ,'rolIhu in I ) ."inn, nit mn, Iliti lila.".', than, ,Ill. Commercial Aomlemy.HI tim,iraiuil, .' tUilnuoi, It lI.ps. Hl. vi
-. 1.r ". lion 'lb".n.I..r 1 I 1"/uI", : -'' IIIIPIVirift culilli.l an ail 110 1 httIh.iu | Mull' ul, rlulnla, b) tlllllll! Ihelmir law loi' .pi"if ninan,,, ,,.1 t"I. ,iu.p,"," | .II.I".u.I ul Ihi m all MUMS,'j.' |,milk ri '. p'IAo

". ;''JIlt', '.: ; : : : I ho truth, .I .nIitcttit t: ,, I. \,i Imnif, 'lIt,. Inttn of ( V.IM.11"! I iii I hi, the I 'onstltulionami I 1' ,ittii i"l | I.Mt \ IIIIIMI, 't, C s I. I..M.I, I rry in.
s>.. hi Iliumihl sime a.l. H i I ,,, lIft I ,mil I /i- Mint.Il ., ll,', W li.it l
: ,'b n-iunl I r H ,5 'I
bow tinliKol Inila, amiin
,, | t.i.l ..11) 'I Iln '
| ji ,
../"uc "IU I .II liouult" ( ul. Ua.hnv'lou, ..,1 I I, ilnlai, ,-, 'hon it.t'aniiat.I ( ulh-t lor un,I I 1'- < iu.i i'uill"1, .1"1.1.1 .1..1. irlu.lilli .1 tim htillli. I. I IIImt. hail I'll, 5151110,5 A I IIA
S ,, ,', 'I bun-, iml.I of aunt' a I-I-ItO>,lami' with Hut piovi.ion.. ulIseilHiu ,, ii It'll..
i tntntt' ';!lCn..p.ratur' ;g 1"" Ih, iiiiii.' | "iulion oflln lownt/f lhll1"1 | 1 I .MO, of I"1. enliilnl ".\ uil :I It 'II" I:i-niir' ;I I:luloip::: :,:; mli ;liuu:: 'upon:: Hu:: i, '.1 in town-lit .; I III- 'iir, .I m.n i I n I. .-smtletl' I I InI N,,, Ill I,,, I..1lks P"II'noa.Sst, it. iltm. all, sskr'h

'itllltti| ','-, t'li't"i-now |I.r. valiilaml fmte hili.I I iliitoi. '. "Ill I ittii I linpo.nl. ; ., ,
', "",,,,,. M ..: ,1 1.I.r.ly .I 1,1 11. .\ luili.wliu' M.inliipiill. oiH.inlmn.iin.il | 111101.Ii I 1,11,1| 'lul I lii-iriiiK'. lilsha.rgrnil-.I-' tin'I tp 1 1> in > mil I tim I I t fttlI. In., ii IbmIlasisa ..0'Oh

., """"",,I. M 13CC ilaitnilipt( otti. Hull lit,.. ''I lila, Si-tv.II ami, In,1.-Inn Ihe I""| rlurt Ill Iwi.mlira," i .r i in,-iii,..1...,.. ,iln n In .lute.I. stIll I "." nnn' 'Ihi. ., I I. .bull ... I.|tive (mini .nn I kinnu" I 1. 1 hnino, mn.le. l,n.kMami ,m., S In A I limn., I,', II.. K> limi Malli- Cia il. 31 rsa, is.

I' ..',.",,,",.1" U.: ,. ,. ..,.. .I' I''o I : l Iiin,.,. ,'i. II nil! '...1 "ion m,thlnir In'' 'I e.l. In nail. inoi.ialf.l| tutu lo "pi"C lilt I'luti.its,al, t.ovi.limn.il. II""llm .inn. Ii. "bo llxe.l, unl' with. ..1111IIP I ..1..i ib" 11,1-I" inul min .mil I t' iiun.lilii. t art aim,, .1 I, Ink I AIM,, 51 i Muni Ml l i Him, IU'ilnor I l.lillt.r. Ifi\ ,, CII. -

.. .. ': LIve a 'rn-e 1 liial,, I. ,lor 11,0>aniinppl" vnl Jaiiiiurv jHth. ,, I II" lo IH appioviil' b) Hut llumil .,11 I "h I l.ftI.h1oiaAo'a.llaIi. ( n i* .1 nn n i b u t W W .
eo rlul.tl
.. M 11.1. "llc.'j j Ihe :. nolhe
'1"IOr.: ,I'r I i,| I I 110 i .1 w lulllIhltX .I | .1.lirl.tt, I.."., mi "1'iei, I,im, ,,11. I 1.1".1..1.I .ra fIll, Hie I Ilil'IIII..r"1' | I Laili Select Classes. A 5, l airl" A HIM kkain, 4ltky 31.
Young is
: :! .,"P. : I.rlo alICia, "1.11ksa.nin I II I I hlu..L, I.our ,1..I..r. Hint InUliid lrgs. 11011510. Hint, llu' 'ihuve illil ll.tiinh. '"11..1 I Hielr r..i" i-il. : \ Sis-oWt"iIl
,
: :::: : !. H:! i I -- \4- I" |, in Ih8 A
.. I". ', I Ii ,I I ieiliiinii'all'h 1 .thlt'.uIt I I ollulor 01,' 11. nII.'naltali Ii .5 "tI, oh. ,tu' '.1 m.aa if I IIH almviH Aw In n I. IttItti, III .,, ,. 101 II IITkor* 1
i htitii |1'.1.' rc..I.li.1 lo uJj.ininHit 0" a. .1..1.1. t..1 a i hlrl", I. .. MANV _km J HII"livn, --i45atai5l5 l > ,
k I *
W. A. Moray lisa rvinuvi.il lila \ itltli'l I
1
I I." '"' MCm14.. ,i .10 I' lail luuimlily a. th.,llHu ,
.; ,' liih I. Ill rt"I".o. < I., iiiriniiliu : :: ;. Sr ,...a I Iroin Ie.tit': ,.( 'lnlejf| .1.11 I lu li>.iiuMiiiy: ;, ,: win; ':iof, I luiplu.pHutu .ilhl 10:11,11: I I 'ul"I..I., ,.II al"1..I.1 la. : ateililirw, y.Hr-aiiaiti.iiu .. k.. "III. iln sshe.l.i.n.. I Ift-HM Li ll.iDr. w nululiy1Mb \M ,iil,l,, n' hit Jil. liriiikoaici, :t 17*

''hi, It, C.CIlC. I.IIC ,1 I lila Ilicri.ie [ nil ami ,. iiuIi'ii a |1"1" In 1.1. plan li.m W U.'M>*>K 1 I I .
.. .1". ". ''f gatt I..lu. r"fll! licmilmlur.ey llullvr, menu from. I ii.y,.1".0. II ... |gIns( like .Iniml ami 1 with.iinlh. 'hIe I hrlxll.e u.1 l IUI. ilurlii! |( wail 5 i |Int'l.! ullimnk IH oliUilH-il kl Uut llllM, Jl .Ik? lIlt-i, ., Its, a

," ,' \,., ,that Im tu 10 l''. lilt III.re.I., Inni.iLi liniio. ,1.lr| lr I will 1"/.1 h ."o'e.' I ., .1.1 l'h.b ami Iim.tInr,' l4iuil>ri ., 5Al
.' h 1,11 > It, ) on -*-"*- to I hiix-ni.lo' ul. bp'api 'iote.1 I.) .nil hbrllitil J.iy i umlurl of I bur i..iIiar., ', amiIhe ule n) i II. *n4> IHIf

,: :\ .,: ,:, :: ;1 S llu. ". ". Mr" 3Id.'u. I. a .nnulhir on your I.hl". Fir ..ahbv > .,.AI 1. :f 1.,1,1,1...1,1" Ihelniuli" nlnlh :, who': .hull IH: milhoiml: mil',: l'lli', Il-il ..r lien f.il, lur. .\ fier u .h,'' sun., J. I'.a till IS, lulls r Ta.mr.Ians. < Isalmmi.CCI.01151 ',

'' :: : bu.lucM mail, .frcal valua .ant' ,''". MorrlMuu Iliolhnr.Mr .. 1._. ._ .1..1\, | .?"?' .... .,,1'.1".1' ( .1 ih.,11.! n.inircil II 0.1, | "I"J".li"| ," of Amrtl HIUII.IUII, 4.Mii..k.rlrlV ,
: : : .. : I. I I" 1.1 ..11.W.ld.II.le.I.II CI-autsO-ali I l l IH| .i > 4> In r. u. m.II1 ->
,I. t ," ""I.lihll"| ( bin ilcaluiKi ami, SIilitral --- I Hiuiiaml ) ash, hy "itv of I at It .. "r.l'.II. p | | :
S -"It..C.IvC.I.frIIS '. ,1) .5 ..O'lhl",1 .', '0.,1 1 lie.nnihe. ) Ihrre iliya" .hu Ml, .5 k. 'l. iv.lie 'tl.i hut illl ;:5-lI ILNDAtlU ,

S "" '. .iil.llc >|.lilleil ilil/eii., '- | I .: U' )"...I.r..I... ra.le.1, hi. "III..i.l.. I I.I : ... I Ii.. 'I ll. .ul.l llonnUri oiniiil.. ..I,- p IT is, sMipti.

..,) .11 I ...."..llhl .lila, |1"01,1"| | of <'k11ii).1 ') I II. I (1..llun.. C..hl. irthe ?M rhaiil., A l U.I : "Ir.I..r. ..lorn. .r. klmll |! r,.vlile f lln.l-h l'5itllI'aIls i, M ,. I lit.. who I I. a ineinunr. i> ourlunitial J'ms II tJi-ttaa.l, PIu'lhifalm,,

,' -- Iii ,'irri wit worlhy uf llu-ir fun- \ llink.: rc.l"iiuilon clln uurtbiuary Jii.i. I lI'aawnIoCIl.leI..fl'ltia.I I ami, iliiiialo;| ,.,>mii.| I lioii:; r::rIhe ; 1 A-si'iul.li, 1 S 5555.
.1-1.. I im. I Ittt" t-l. '' "UII _. rre.iili-ntoflhellom.la.. j wiu alewnl 1|ikIhallMily .MAKINK: Nl'eWkS.I'KH II is>r IktMUNrl I It I I
faiiuli, ln-rr but a 'mxj.iil
S.- ,I.' fiJi-iH'e, Ilk .n yd In HSi. -- : : :. i: : ; : : : I IJ Il 15w I yin, N ui.kr .
lalUlia. .Hi rl
n .1..m-, .'. A Ait To I os M aI., Itoh l ( .' Iv of ih ,,, .hullileeni, til ,,ti.t lui ti'I i I I ", 1"1 Hie, Mil', I ( 'J f fr
hl. I I.. | Nuv UuIM., t
tJ
ii. l
I. : w'III lib him I. new a. \\ lrn.t Mr, Mont fun will remain I I lim I N"ia's ,
> go .. l lim hliiHu. niimln.t .lollai. in ". of I ". ill-mi, f hula lilthi ) I'SNaai7olt I'uwuas, ,,
T l I| ( ) MIannum as I U.U-U.M. Wvnrkl
; IL : : raliom ," I'r 'Iriuni.ltu., llu"leIn "o",41.r Ayre. iikl > {
: : laos .> .,'an ..r. bourt lo ulwlleriltili our d.lo"i. our 1"1'1' mull( biI.I.ok ,. I I rikiluil him, .| be bprvavetl parrulhave rllH-UIUJf 4, l t't.EilU.'iS M hli', N 5 A.lll imitator.' L, ".% 5
l ami,
.. lull' ,., .J ,. uf in.i-l, I enieriii-inf,, | | Inli'lllICt.nl I "L.I. .provkle 1"0,1"1 I HHl\ 'I, h.IIL h.II he Ili3ilulirHie 'I M.tH 55-s a i slnisilti' >1,1 ***'
.
.1. ,
"S. ,.1 : _. --- ami .bimluoa ami I'j lona,, ("tuivir ill,,,sills fur She nine. nsll!,I < ..,mnl..i.ier., ,I la |t'r.ua..h| Im' I Iineilinlely many 1".1. tthn I." ilieply 'ympathine .,il i-v Urn II riil. Mud, N*,. MUM I.. |hhstl a'mp.I"'s. -
% "1.1.1"| man, ll > .. ml. ,.
f I -
I IiliInl,1llllt. i in I hunt 'sIlas. Millit int Ir riauelulll MMIk
\ 'IrV '
" I' ; j be ill II,ml | for invi I. ) a .11,1".1 II I, "I illl..Irr..I.II I I.. .. II II 4M IIIHI .. *' ,1 i 11.11 NH UI.M.ri, Ull 'fitun
u an Hi I |
""" I" 1 n." ,ban' lir.l-.l >. utiliol.len' r atwork hope IH.IIK| Ihe l'olI..r) Male of Elm: 1111, rep aibliiion ,. ii.. ollu, airr..any h. 1 .r. iiieii) a, MH) mails.Tiisrswastai10'aathj. M s IJ. .i me.'lln. Iks' .1 i a.ikig s.. X r l.ai'lli Iliytli mikl

.:::.WY. i ;. ;. S SS r.., ". .1 i>n.Sit I. riue' ballnr !I ,menl bvie fur tin i-.lalili.liineul' .i iMIIK I rewlileU. iu rn-ualonuil A>M.iubl' ) iloenait n-lilnl| by law lo iliw hurge ami I''1"1 his k MIIIIIXI LHtaw. 75 7, klw J.is, :. &, I-! ,.lass h-v I.,,,, Il,

._ ; : work a .|H-ilalii'. Tarilv.' .U.irm., slIer "".1""... llu liaa |*rl- j a. follow.re.l : the inaiiiriil. Illi |1""" of llm boml. INK'.Man-. k .. |.> k>4Mk .rfl .>.?. l.ltla..o.SPha'.wa.g. .lhZ l'iobu. Kuoakiam,.., all

1 11H.'I' \II \\1 t UrJ 't I III: parbirnt-re, ..."' ..., iu .ilk., nlvet-. i\ cur,* .ml iualili| ). atiuu., Hut euly"a. a ,!.n iolhUMaip I.t that W ",,,..cr any iIty sad. illy, ami Mlur ,lualwie, III) InI..1.' ft isis's, I.r..I.J.,.Cainf'r .i4.Ik Ci,., I. .II. i itwiiU, I. ,II.IN..U, isa. UorltI bull. ,' Iap-1'si..ll. Cl.,Ilatslitusa.m'j. Ilk. la kHllll'. '1 'aIC. ,-

,' aut kin.) of UIMJ ur cheap I urluwn I 1..rl.'r,1| | unilir .j elneM l'r.rlilanwi'rt-, .lilaC I ,
r 1" ; 'I but, I.uts'y itra'nyarJ, .5,5 II .
< \ ViiIhi oflamlu. ..leiin .'. o banker but ami tIiuhunrancaiLalil. Iu l tl llrikratu.in
%. ran bive the w oik |It'lifl4lilt. I)' atl. .1 I a. Ironer ;: the a.l fur the iiiiorrail| .. ul ilaim, i'ity', i in ki.lcm-' al, I .. hub, Hlllu.k. ,I. |.KAI( M K Jia I I At I hart Hr ,Cst"si\lHml, mm.i

.. 'l" .... h.. Uwti .d.I II t..I.| | t' rim' ..nlr._. ....1|,. loonli ,. Mr Mnutfiw U-loiiK.' lu i | elai..tauI,I '''u. .1'.r..II.' I hi' k .la.) Hie 11..1.il.I..I..f aipiovnl, of Ihi. ail 1, Ai4.t.r" kilfc.' k .. | kl. Ja,3, his II fcHliljr T Sin! Ww. ll nlII > 51.11 *mnls14iitam'J Vkrhi,, CCIJa'ii

S ''I'I'SIt 'I I"r 11" ) ... .. C'' b"lb'| I' i, ..r. r in,nllure n.|. ', U-nm-.l ami. l i 1.1 ef I.e.iuM mi-n .1!.. are mvirlotiyUte ufttbrtiaiv, A I | : 1.,101..0 luHi .hlll.haiti until Hie ...1 b." .. ..b,1. .Is .Hikl...! .3ftS55*> 1M, '('>. I Sill Ilimtrr, *' IWIu mini U.WI4 ll .I 'I ulti ICIit Il"pila'ai5 -. l'etma.,
of 'I,Iww lImp ToWk ItTulNH.
aiuouni' 10
-. .,0,1 I m>l luru otr In 1..1'I" I II vurnl.lu.l I'.llu IH-.I >ltklUrm, .",,,1 I we Siltirt| 'bear ut "',11 I IIN ""' 1 ..0. J.II'"II, Hr.> Il',. ..il Ituai) ttt.P.M AMI -' U. I, A 1,1545k., IV.i.'a, InlUtJIM. lb 1' 4, ito, l'ra 1 IlItmIplil II;

-I,, ., ,. I r>.lulrlnKilone, prufupllv I anl, veil. I au>l .1.. ami baa ..faulu-il amiHll .,,1.,1'.1.1 t i. Ja.ttas ami. 1 1'// ._- -- ill II -. W U .MUC'H < UIIlM' 1.5 23 so n.gn, -
tMiihMolKl.ttrl : other direction IM fur .
1w.. :| llttl) > t & lllLLUKI., wine loiijjAl ill ,1. lu the ,pa) ,nn ,nt of iu I. I..tame. A iii il .hall, alw I .lly.r, '.rrl...I.nil In.,. have UM batMl, Inarllib' ,ur I i limit i : 3ft.i lull. '
1..1. I i. M> a sissy Ia ilNpIW.d. l! Ure.l St her of In tit I tilt WIn Onsia. It'sII., a14 IIIH.I.III 95l 51 II : .
11..1I' Jilluar7 ii..lia >u< of Hie .al.i| I ,,lnmi..loiu-r.i lo levy a of \ liuli.rof $ kla .r. t ulnHliie, I iu
S .',tt I,ul > b,'ro-tn wwk I III-Srsentjljiiv.rtunlest( and hit or town rl'tI.i lii, .aat. I i. kvrcb) |*i.la! auuual, ;las lu 51,011 IIi. ?IlIi[lIf I I W..r. 55110'njsrhN.NiIY | lI 0 II aill ll'tIIia iISil,, *1111, I'53Sl I I'smti"rt. I"i a'si.5sils0 aIo. I'Ns 21 Hat ilnirir. lie Uu> Pus In.t
is. '
S It,tin., will tli till Hut, ,I.S .1 A. lu.ll... I. our lint iwiw, IhfIallernal. lea olasela114 l" ruuin] .. uf llmlived I 1 ilm-lare to b | auj the .ort*. I ..,,..1 Inlere.l ifile bumlx.r Hu i I) | w hh.1 li.) anilling al ocr) 5 il.hlnhrk. hha'lI KIIIWOSIsa.laisA31a 55l5'li'5155. huuioII
low ... >
S lal" ,hiaralrj a i. raiHin' lo.ur t.t.N. ... II 'I I hal nuilalni, anuiIal I.1' dl"' rs.l ti-I, h'aa. t'sl I'ni i.bmsICil.Iml -
i i i .f K..II-I '.4allvr alaN In allmle," lo _
mn W.
1.0.,0.
: : .I'I.I. : I| : I .b.1 b I.. ilnlrof, Ihe ll) haiti Mine I. Cl 55 sal Iii 'Ilk 45uI; is I'm I .K.llTM ll-kl:T.lluiMlmBi.kHHiiiiiak.fW.
rh .ri au-
--'I. l Hu. '.,I.t. |HIt S !, .!) atiraile.1, l itisartho' I. Ik I llil..,iilheliuner. IU hassasi-nit. f... ..r 1.IIIul, upon (II he pa.Mgeul .lti.'ih I.1..11.. ...1.11.' sail. | lleinl I ol.1I It.llti.1114 MIN sillS Itislul sad il,', I .5 II 105,15,1 hal- I' Is .ai ,

5 (llm) ".".. a .. i asil H laf'x >tre l wharf, 'I": : I II. 1 I I 1) < baaige.l) bU ijuarlert( lila |.re*iil Hi! I.. Ito ..I a niliun "- .:oninii I i:ii:r., ami. alias only I ou the I I I ,lltlllVM. Il IUVNMllNrtlll..Jt. ( 5 l. .' l.uM.rM. ISniltiiHi, pass, ra.-, awNlIwitrn4Cnt57/5. |i / S.

: ; I i I OOOUM.) thai .nil him ami :; :, aaiii1| ami hue rhaMgi-. while not niakiunaut of isM l fit ami. t..u./I Uu kiunlegHlbrr ...r.lt'ilf the ,',. ....1. lonnle..klguul 'r Uu' el .,n. i..., l uitiM .uU t..km I Inl.u :nt: \.rk k. l.. -, \\ 11 .i4so to sub 5-ill, n,4, Isis fi."! ishisaSait| Uilil

I. .1I..'"' .I.r "H'TU. I'. ". for a .. .1I : sIll I of lui. ii, He'lerk. .... It lnm.tr *
|I. the II' iliflurew I ivru : 10.1" IL.I.f.
.r h."lr. ( II IMS "h a'-. \ i $VM.IIT. .
n-uits. ,. I! : lima1Mobile I. I.iii I I mayor uf ea r aa..l rverv in.oilHoaUil fei. I II I hal uutI-. I .. .. Ua.,aw4"k ., si *ll mrkkli a .i llruMH, M, Ne .
1441 Iuuaril .. .
1,1.1 wr :I uti4l.1. f.Juj ." |i him ilw i 1.I.d l Uiaiue.* stivIlIlagOs bollSo ,. ril) ku.l iu lliu hl uami -, i ; 1.t.i.I: : : : 'r. ,l'.oi'ontat, II nO'liMi, u, M II ss.lls's| saC 1111,155 51.41.5 WT/I .
ipaliiiii irra'eil k. Still rlls5'1,11's'US$1 .
: provl.iou.ol IS 'sl (I.I.H. l
"h"' .II We ; : >nr>' to t NaiiitvfallI,15su5rs4Iat I IU.HMII4.Wrt ,
1: .1'4414.5 r.I..I" .law b) llw ..' .1"1" '| II 1..1..aiitl ". U win mwllug I immejialel,) allis, .i |Ilu'I rtpiralUn I of Ibi. ail 1 .hall be .,einsrt.l| | ..u.an4 .. | >.I.. ,ly. t M"f. |>,. el. hi Lliwfll II \ \ |' 4.t* ll,>*.

--.5, .U 1..1''' ban u<...ii Mt,> fnHlier l. male ..| work Ubi. wo iilvlw san bflteu' 'lai. ,...m HH iia illof' till U.u kii-ij I be .aatupnianiier ... 1I' Urk IMUU Mj 4,m. IVtiMu *,. lluHi taifits 1m-nt.'llstssh.

i 1.:1:I ,Uou' llu -.) Ii.I ... IS i lM| ,.|_ irftlirHy will, W. bi.I.| ., ,|' re Jvr.) .mneiuber, I.!!I.. liu .hop 151..1.1I. I jamsjof 1 IU duly o.,ill f |the pi.Hlaiiiili..n dovkmor',n,, II a.oilaiuIDI .hall$ I hw .la"l.. ,.'. r .Niu, .ll.llk.i.| Ihi.' .... -T..1. .. > u-*I.tIsst.v'\>r. ., i l., il ltlai'LLlmio.|II Kiilluaii SI Wi OIl Sal i"ts.lNi.l ,, 4>k> i* tll. kMM'ltIIMIIr .

S I t .I .ilul, ill) when InS 1 1 toon tb. baml. of ro nil" ash ncrrragowii sill l JiSIVN! ttnwl' ., d-<-Ure. b Male, k> lwri Hi .,", laiskami, Ml. lit.
priMlauialiuu
b ) whatrulH ; U
\5, u'h CIt: .. .\.11, tuna.l.r trustworthy' MW-m bu will. buu<>..lljrml I ,ilniu-r, i. alive" r lk Ihu .. l'i Ibal all "law. anil |.krl. ollawk \o I) iHllh I l.y II I a..r, A 4. ULLH sI| k I4. ilItiET.Ihas .
"Tke > > k. M-iiiun
I. | IUNI.iul ap .ioslli-t with thy r Afiir tillf.lhtftlllat.n.55a5,5ts,5smnb I 1. KM n i >
1.1..1. frtillliMaiieiiipl.lo |h'a'ss's.re 1 r, >wwr.', M .pr A.steal. .
il ...I..111 1.I. I.I '.llfll). "0.1., I. ,_,L.c. I |>lie>, amiaU .. >. ." ,I Uiout.lu.ive ihi. ant IHan,111.I tauc am berth. .) 4MaltMliim, b) alb routfl> 'l,',,.| !I a sal Ii. tIlift ( 1 ethlcure
.Ur. or
i It. ,
ViNtunb44 Irulh anil
alnl' ,
't. .iesuI. .f aims lehbr | Cal
,
nala| S
S :" 1..yi j IbPir .l' tuhiliria.| | ibm.IS Iilija i I II' hall 1 be made .. aln., the i.i..r I. litWtTKo. l.IOi'L u.k 55 I S'id'lmlhal' 34t1 lwi ,: *
n \l.LMI\f .
.1." 1".i"l i .ublbare hereby warsnnl! uol l .. .ti.lrt ) iH |lnn-,. ., Ihu ler.i4UiKl' la.l.ui I, 4.3, ,
S 'I.| s.g.* b1 I, s CoSt S I i Ilk
-- a Ill 44. (I..< .i, ml, .. CC ..1I ,S los of II. still hill, ." ,4o. a. the Ia.i.laSIitiSflIil l.I l. I :: : : ianasrtiui, of 111ib.l ami I U / Hr bark i'tNIO'nu ,
-.m'aassalmm I Ij 11 I
I iu wife Nauiul Ilv.leneaa. a,, i ::11rilI Hrelary MOW inauiifauurli.xmulMlllny seWsIisisrawlhuisssI ) KW. i'd| S
give
I' ) i ii ,
1" | loaMuoniMi I. |} | bu .1".1 bt j I' I lu the Hnl MIIiuu, ,heiivf .. liiINl.f, ,llli3.As krms Nttnta.nt 115ssssl
1"1'1 .. 1 .bak Th* "' .. li. .) urlif) Ibis the ftai. tho artnle .. "pine .. thevrrv Slap.
5- | .. credit 'luy .. .., ..*) way li .ball bo< ... L.. lo 1,1m. i hrtamie a 114,107. lll.tirE4. 5. As. s Co 11.015 4 aIihi,43i I.ts'it'w
.u. h ihe (Ken.ro.liy all.11. l ll \1..I. "i Mr. W U. MUM.V lal.r )i,i huanIuoonaI-4. l .11 I will hop. : llw.ullh.r.of .u,'h ilu. ,. t. .l.1 llr rpt, of the Oilyiual I ." ..nlluiiiiM-lvo.. None I, 151,11. l. Laslia (a SmIC -, .5
ai
: pay i : .J.al II file lliliolll.e. of ,
,' Mr I. lql..I l l .",11 JulIai.t, In's It.isist. a
l.rI' | > .miuuc' b.Ilu
.als.t'
| II llt. uf heroulr.liu4 without, mt ..1. .1 l.ll H Huikr stir, I 1..1 I ami U i. a Hul the P llnilM .
a rk llulr, fl A .
"--I t ,all,,I.. of Mr" ,. I Iii .., ." '. Mr I llmr -iaeriit( < 'islttitasa' of the rM-onl-. I |1."la ftlLftlil31AbIiA.5s'hsivslettssI's
.1,11. .. II .I. ) .. writing her t .. ( real' ..1 of nr SKI Iblarhil. I- ,.fj I'l', Hrtu.of ti,. watrrbate i lll.I ...II I j 110 H II ,l Ii a u S i silk
Ii ,,,..1..1 Mr Kn.>tih... I IIi n I i- j i, ulan.l I Mr.t-djM lon.>rii.l ..111. (. .hU.1 'o l Its5 eriiioiutt vi.h.ui. ., ilibl, awl l ., at 'lsIIhua..uII." I* I I In:,: ,il, H :ilm.-HI I uf gra-I I .m'| olluir :Sit *. ,u f ,l luntl iIM i.ili,4 'mIs 5'a. tl In

I ., ." t. i ".. ,,ui" 'll ". u.i i,, 5.1, (I.I "I ..hI1itt, ... i. iU ".. Itit" .1 thin ... : al. any .al ""'1" "yIifiWOV y ,hi,.ripllun ami na I .. I Cai"ilal, ,IbU Iweuit. ehiil>"ht ,.I. tImi.. .,1 I ,lily blk'bli"i ,Ihi. luo.l >ur- t'aansbaislsiasi Iti N a I'' it s's.

> \ ,.ffiunullar..ur, oilproperit bt h. tar boil real awl i." .w.sh|, uf lull, I, i alas ..r Jauuart. .\.ll l reun.lt I1IUTuir .
I I" la.U, I : 1.- ant
I. | : I ""M ., ., :: .111.1
"' r1a13gila.au lttii, shah .uslhaiu. 1* tin > < Thai Jrrs > butter, fruiii 'l'PSlileil'Ih.
rw i Wi.. e .IU..HIin. .. l. f rhlllea aol will MM b re.o4ul4i.il ru lIt fUHi-lioui. ol bell I JM u I. I Iit''aiihlhi.errelant: i ., .1.b) M I. ,II.HH, I Be I jn.hr.l, Hill )lib. M II 'mailliss
.. rian : : %1M'JtutIAl : b, memaliU.tvb. < re'I perlivolli.Ti $ of MaliClerk .|" SI.1 ly t\ "' liCIanl.Uatis lUtD I ?. l&'msi.bm, ,, wIIuh UurrlwN HruHur ,ratwlt frp.li
S I I ',' of all 1.r fat aa Mia I .I.r.I.
ul lIon ) is.r..rre. I
li" .- -- avery wwk, |4 1155 ful uU-c. 1 ri II
01' .s .1 I ,. U. ae vlMg of II.. k.1, (u ".1.. |.I..I"r at I..nt 1..u. : 111 '.:. ut A Night. duly always .1\ A nu-b. M>rlmeul of Ctiimxl, (; I Kr Ibil |IC".. an'44.l.4M II liltiUtS omit tiut jroull lw
\ itirv InIrv ir 1'sgsis.
.- 8''. S -1" sisl b-tli orlowN ""' t.r. ul Klore o U llrra*. I hinots. C.t W L M Illli k. >
rl. l..1 lui 1 I. 1"1 Use reioivo4 al l>.Ii Ih-ar ,C.. Il Cst.4s iiasiSsbtstNs. H I. U 1i, 55 ..,. .
HI.III.IIM Af I\KIII; I Mr I 1.11.:1\:: III-1: I Illr: AHIUMIO 1"UI":". r: \I S fJAlUM'i: ) .1.il.i I111: I.'.
) tfmmnmul nOOK S T O it
JiWfoU \ I lin .,.t Iv. ii," ii' ,I', tic. ii 1.IRrl" t, I ,'."" II '1 'Ih mi nnlP' |..nt, ,it 'Ih MItiv " (:.., h U.' hi. J"" :, I Ion ,' II.' ." K.)

.llh.1 "fi "' ,i tli.I. |1"'I"I' Kli '"' '" '1' ''I. I "" I". I.. ,., < '.,,. ",I.,."i" "nl,',"i ,I. .nm.' inlii, ( '",""H" '" 4, i" Ii "n,, I 1," ," .1 11, \".. ,... I. ., I' ,. ,' ''''. .

.i- in .llt"n,. 'II'p li.t."i, t.II'". whin.f .. ".1' ; I "."., ,." ...I' I'' I' 1.,1.,<.", II' i ....Ih'l i il i iitnurrH' in" ttnti, Hie II.. .-ill laitllv gu ll Initial llnllnii.e A"'" ." h. . h. ,," ". .. --- --..

(, "11\ ,,' "m..> i 1\: TiirWVr .. Ihr hi mil .r. mnlwhih I", ii oil, .n1h 1'1.1| ." r.i. Ihe of tin. ; a.ailoci' ol bnrfietli i ,1..1), ,, '. ,. .,i. '. In 1. r -. t 1',ul .vi' ""ii.i i 1..1".1.i runlli.k I... ,
.1.I..I. t".I. ,
n ,
lrl'dl"l II
.11 I
I 'u *,
,/. /.\\l. "U./\I//\ ffl. Ii lonf. (he lj.nlilr '" ,. .1'1.101.1 that. MUwcl t i"'t'. ',..I"'I'I.I' .1.1 1..1 l.pr. r"1" t.r 1 11 bo too tli.r.nj/lilv ".lilal.l. I I: l I' .IM..1. .I ,\\" ".1. .11 ,M I "" ''I,, I I' r 1 ,
.
111 qiielr.ii, (Hilling-' llm, nominal.I 1..n.* mmiilm. hal ..I.III. an,..1 I IM Alehafalav*. 1"lcl, ('al'l. Pa.I. 1",11,11, ,,11"( .liu lamf DniinriMin, ilo ml .Utl'| \\"h" .- I 1t 1'al' r".tI'I < t drown. 'R r' 11" t W I'lilI':: '
I
l. t.
i nviwnt I. y, '" '. .h" ia n. 11'' i l lIi
miiMM .
I.MII: i:n .\ii,> : II" .nY.llk.! tu M-.III* tilmll.rt r..I.J..| lit I he iilm.i.t. ijnlel. n> I In, lipr. >iirre. |<,llilcn.t| mntpvr.1 lulu 1'io.e ral.l-HPKII I.* I"'r,'. I'.., wilflII..I..I. Ilr -in ,.... ,.. HU M"I .ii ." II, 'i": .'1' < i. .. I I. nu. '''.., lln ... f.1 f .*.

11 'T U..yllTI.'''..... ''I ntntiil, naiv iik lu lot" lift IItl.r..II| .,Inln.d, ete.t iriTv, l. HIP le.I.HilM' ,, '.Hgrr,. ..1.1h'I,, I lie r.'I", .1.11..1 InMriilfa.inpln.nl n .n .1.' 't 11..1.1 1 i Ir"1 ,1. i ry IA

." linn nn.l initkft Ihn .. ."." ..r Mr IMVH ,. ". hivr "irtiou.li ,Ihu of I .Ih., ". ', I I> '1 \ -r\I"t:11' : .i iiOOXV "
.. : : :. .'; ; .1 .1.1 .1" 10" |1'1 | a ..r..I. I ojienln,, I'fp. II I. n M.M .r i \ I I. : r'I'i i. I .11..1.\0
.: ." : 1:::,:: ; l* r *,;,innrii Inn by a reilnin number fiiitilarh tlth 'IliPiinhl il'*",. ami iliritnor | ( oimnl.'ion 1'1"1 lia* ilirrd" lu rarry linl'* 1,11111"1101 nnl nntMr torarrv Irl Ml.1.1". H < n rk I Fl" ,r, r. I iirn .' .ts OOX-i.
,
.," .i ,11>. ril 1, ,n.IMI wnnlollll, ilnlil,'t nr dam cal "lel In. I. n"(".-1 n* r.u"w'l out, in.1 t ilirtti" iniMt iarrv u"H.. The, nut IliPlr |.linnf In id' reform. I IIMuiuU I" ..Ii k.n.III.., '4N rr' i"..i .1. sMnMERCHANTS', .

.IITI.'WJ:*' '''. jlle.1 '1.111.I Mtln: r |1,111, tt'.11.1.I .. I r..1 I m,..| itif|,l' Ihe mini,liuirnlf Comml..ini .ai. "llt| ,, f.t, tho i-ea- .\1,1, '. i I. I"" piwl.e. |1..hl"l Into .,11| Mi'.I..i.I .r: v ,... Nt. ; I.V Mn i I.I' .
WI.,' ,r. ... .
"III.-- --- ."1"11" firmly the nlnnlirr nf ih..11.pI. > 1,1. r. ieiilun| ami HIP .*|,l....ion. 1,1. alna Iv Mitlrt, the Ipviti a,'ro.. ,'II" lln. high' laillT men like IMmlnllan S I I Htm\" "\""""'," 'I 11. I 1.1"1, ,4 Pi a..>.,nl I.

'''.:.. "':..' .' I':':: a.1,1 icrenityl. iliceiiiiip( | ', Iii tha ar-roiHpant' I."f 'lliPliealifHie' .liafilitaba.ln, iannnt I 1'11 Inn K ,Mi an. ,..Int Inilrlti .. .t.., Vf.,.1"1'| .In, in. N. rw.iv,: \ I 11, I. IIOTEL-

'. ''I| Oil' ""''I I" '",' l% ''* nun" ,ttrtnhy that thu IIIPII |1..hIJ I m. .Ilk Iv.l when tlill ..II.. IHI ."'.lrl I",1, wlihotit. | Hum. If tnii wal,.h ,ih. ". |I.h,, t.,.ir IS..: \.IA.. ."1..1.11 ._

; : I:' :\ ::: : ;, : ::: hi. .h.l. are .." vert' nun ," Ille.n rraclmI. 14. ...1 I Inttlien .. "II"I, ,.... the ..".''r, mi 11-, ,in.lln river 'I".lnl. | ,..I.) pnfi.| i ," will 11,1,I thi ..uh.Idi Jlaii 0..i. ..,.I"r' I_ ,... t'I"1 l I.,IIMi'r ':. -- '-'

.., ," ,n I l"" ,," ,., .1..11 ""II nntv I Im'n ol.jp.I"1 Inn I heard' dial tl'al.I'I..oI| I 1"1 ,|l ...Iron. ,ivi'ill.ni, ni,II,' ,llm li.'tieMIW i nn, HIP r: ,.I.j"I j" )' men and 1 tin. ...... ..0 I ," ",'1 1.111..1.1.",,, -

: : '; : i '.'.1 :; :: ::; ;;., .;, ? ::: )' ( .,",..Iou (manic .r tl. c"1 anal lln ..lilh.n'I I | I.--.I. I IJiter *'',1 Inn. 1'1 rn;.. l 'iiiHri| | '..i .fl.1.::! "...I..I'rllll.m tot lin ,.ek r. .1"Milt I '.,N illl'",., Hi I I., rr4ilHk.liI III"in,. Ml,i 1 1I. Ii e V

: "., .: nil I'. .",1 !vt <11 n n"'" l"'"'("' ,en.<.. lln. whole-linnii'itv, ib. Iliank yon ami ynnr a.wxlateu -, 1.1.! anl'I ilnlil' llnl" n" m II,.. i.&. .lli.,, tit. r bill I...I.*. |1.,1.1.! liitilding., &.,, I..I.: K!M i .|,. md) h '| M.. I-: -

"". I' .1 vi'in' "I'" -"> > .2'0' nIGI".I I, I I. |1..1) pni'll.an, 1".1 I In. I lrtt.l that t ,,, ..I'il..I.I'| of Ihe "if thiil |.an. tf ,Ihe 1'1,, In n-I ,." .. ..1 1 .I .1..1' ''I lower ..,11.i Bit.... I' tt..rkir IIIMI I ..II'r..I'1, "I.!. .M, I' 1 :,

,,," "n ",. ,.,. r m rrla;. ..B,| *-nl.' .. ''e"h..I,11, t,. MS.lire a filrrijni..ruin 1.1."iI"j Ii.H.1..., .r I.. Journey 'aril). IH. ,,1"1'1",1' Ihn ( "II"I..I.u. ..lh.'I.l .. Nai tar.I. 11.
l ,. ,.. ,,111.1 "''ilnarlraka. fr )I i I !lt\i r: r'nil I Ilr: I 1:1.: \1'It Itkl: I nII: )
'''' lr p Ion of 11. will of the |n'oli|, In l.i 11. nll I "Il ai .... ilia IIAI. of II,. ..t.r.' t., nomioiniM'| 11,1:1 I but \ (.", ".

''', : ,' -i,. d"l" lull I. 'H r. "l. P.rl II'" tpvtrnl I tialith'., Ill an on'rl..I"1| 'him. ..1,1111of' tvhl.hint, nnt ."pin' ililnli, .III. .,...-. Hie All' tnlink !I .\ t out/ 1.,0. ill 1 lentil.. e 41-: I '" M atiW'llfcMtfll: ., T c. :
1 .
.,. ,. I' rltoii. t'"r "w. "*nth 1.1 1II ,' I Mi.... |I".).... .. ,h m.. "I nm' \.h.I"n'' :
n, i" ."|,,"rll.ml,..11.. "lintl nnj"n lit' nr"II"I.lh"l 'tl II'"IY| ,1,1 nnr hlg, ,1.111"0" I... |I. lne. 11.1 I 1,1 tnv enl.rni-m"M .11.,1. mitaiil, I ml I ion" I I."O, I ,, .1,'|i..it| one ,1"1.1"1'I.I. t.. "if."i V II I.wmitlf amltmr., I 1.1" ; C ne -

\l '|, .. i :" i |," rll w. n..,in r1t.i |.itinrl.rl. ...11,1 nl .tin. M"'lr. I 1'1,1.1 ll I.IP 0,1'1 I Igale air, tuny lo In etuv rc'|.!'t r"l) "It I I. llm, Inliinloti." the, I Htnnlmiitnlili .irli IH Ihn 1 .) th.l. tif I '..hll'I. lit: I I. II .m r. iMki.ik-KHHinkiJI' M.IMignJ 1
.
.. .. '. Inalimn. ..imarlt 1.1"11', unit HIP, < .1".111".1 rOI"I. *, "ihnl' "".... .1,1* .lull I'I"UI'I, l I ".. Ih. .an lALI.1' l .|.. mi n* r.t. ><..... I'.iiW i ..1. Milt""I I; IHI ii.km : '
I, t i. I ...It..,,1., ,IHMII, *. : Im. Oieimrih ,,1 .1.1 I .VI : frank n.I I:'y. I ha* l in"nintl I
I think : a .
I, ttlnna
1'1",1 tlip n I timg come II
.1.1.11
a.
.. .I'r..h..r| II. If. | ijfp of .
,
\ ., .i n .t ". .wni.inl, 1 1 r..h. I" .1".1 lin1'1.1..1.1" ainlil In ., I while nhiI .ihhi.; J I. *tulra 1 K lv IMi I1 W a

", ,', :, ,:. : '..,I',';n nt nl 1r:i I Ii ml:r'';...:n It I..H aim! :rI ,: Vnlii ..1 Ii I he, ....1..1"1 lliu, In .)" .j ,,. m .hll"II." .nh.liliiie.l' 1.1 |1'3.I. '"'11",11" I".I 1..1). .| .i..rlo| ul [|I ml.I |, .i iI"I; :: : ::' ::ngh:linn; lit :1,1. uw man n labor ,> 1.1."h.., ).lu.: n J, <, uri, .I,II.I.\M ,

1'I 1, ,, .. I MM..I. i. ....r Hi" n far. l lml If "Hill) ,'hl a mtljoilly of lln 0 |lp"Ile, | .III ln, anl win'n mm' who bavo fought II.,.I ICiv.r" ll !I. (1.1 r..I.1.1,11 1".1 i, om ttinllli Iv ll" tin ;wh.inilM"* Ihi .\llMn.Vi". I .V Ililil. r ml tt.r... : II 1

..,," ,; nfln..rt.n., wllll.' mini, lial, iiHintjr. HP Ii tho rrir..nl. livrof I" .111| | or their boin-nl l .nvl, limn hef omiriU.I, in lin. g HIP an fir, a* 1 mimi mi:at. : .I :Hi reinalml.I::' r lo :HMu Null .h.. l Vlm-l, .,.|. I 'lie IK": TJ llnln /. -

'd. i" ii ni.wil 1 HUN.m .. *, ... i- I,, HIP. (.ulilnnl pnilvlhit' liana Mali' .1.11..J" an,,1 I willing la ilu Jn.lnoejih '- ,I.Io nn.an fiom, ll. I,' (' "I" hn i.,n i."III. ". "r". ). i li-JM| l III' 1.11 ll MM ,i .1"I .. :
I i"i" '. \\ lll ,I-. 'ln,,'rl"il till drill'. .'. I"-IP ,'lrllil ..kk .., I, "It..n: ". I".r, Ilr, it ,
Now Im i far all He'nuil
'. .litil ail.tlolo ,
; l I. nlnj
'iiurp 11 I. '
intjoiilt | ) .nnt .r the il r* of tho i i 1.11 PAZ.AFOX PEiVSACOLA
nllnitli .1",1. ingi i STREET
''';'", : .::1 I,,'.i i.tr <:I ....11 ...... ... I".. .. |l'fl'ly I|'ixwu.I,'rtn.-e. In I"I I 'onTrillion .> ""I."" 1.,1,I oitf" 'm I Ihit gat"t vl.. ''w.I'I) 1 .Iho i.xlii.mo nf,1"1. I II |'. ,ilioii. i.niuii'''I.r tin 1.1.... 1..I. )r 0,0, ,'. '111".k\.'n.r; I: Dit..1 l:..... ll.i.. : FLORIDA.
.. 'Iel CIII.| .I.tl; 4 t 'i I.-ii,K| xj IIM, t | on,'t tI'i I ._ _
.. ..,. .,
,, ,,,, .ill I. nt nh"1II." k il.,hthan Hn Ihn ,roil.lent ib.11 nl Ion that. liamlnl I I il I. fur hi'llrr Him' to nib l.k. .1.,1
a | I .1.1 gi
.' ...' h ,. ,,, 'Hi |HrH "hj"'II. I. | I InI.. an.1111 r..I.n it .inakr*, ,,.Iorals lin. I:" "'I,, Ilhl'w, UllI. .'nin. I'. .
.__ I"nl In ..1 'lln. if .In..n ever they r"II" I : ,'I,'Kile.nt"large" Ii' In )" Him .
IHI
,
Ink i .
"Il In tho taw h. Ii .
lW..11.1" wnly ..1.. 1'1.1" uh 'h .Hint 111 < nI.I ly. 1.1.* H*; Till (IM.\ 1..1.1. I III l'l \ I I 111 I \ Pi" Kl I h I 1\ | ,' .
1.'h.II.l h. IN Hn. ..ninplliire lireili.I nnlilnry, on thoKloln ton me' >nn' 11 "II ul.I I ft VY It J .. k MtlllR -1'1
HIM' \liI V. ..I' UI'I': .'\ .. ... | power "'Knil.rlll..I.I.t ha* i rpalPil, den. l"y I I.II. I ,.. I"j "
I I. 11",1".1, o.j.i.l| : ll I I. aliml ) ; whin a linilliil' uf n"'1 'lulaiIn Co.."",k, tvh. .liI"I"II"II, ,I" | nnlilartuiilloii iloiihprl/| |' hllI,lie, .1! dollar* and ".. _
.mm..11
1..1.
'move liiwarl.rintriili/aliiiii, ,\. e,' all Hn ttnill 11.11 11:11"11. embol,b'n* Iil to p.nk 11.Ii".I Iho 11.Iv Ion. I inn I''. ralril I, r I V ikl,r. I llWi

I "ii, l't\-.ti .ii, 1 1 IIXKKI u i. will lieI 111 i'. ,".lo''* \\ a.hingli'U' ('I) lhlt.| .1.1 I fttakul Ilf.., liurrl) 11,11",I '* iharli Htti : "I I loncur in lln. "IK.. uiI nil.'. Jll'irl.ii., .1'1.1"h.n., j Steamer

I,,,mill <>n Illn In 1 II.1111" : | l.niiil. ,,.- .Ie.11 I" I..ak lip a ami, il, ilrov l.e aunmiiny 'rl'I,ilt.fi. .nf I 1.11.10.141'.1111- "[implicit' nfiliei'knit' ; tho' enlnrgpinonlif tl11: IT I\Kh: I 111 iHoltli ,.. I tj.,I. r.unn, < I I..titnnili'iDMell. .. U ". SOlent.I NoriCE rcw PUBLICATION

.\ k." I 1\.lahlp. IMStianl.l'aH.) ; uf lh< mvpial" Matt* uf lln "'I Inn it wa iilih tunriliu' loin" Hie .Miliafjlnva' b a )I "n1. nln,1: 1\ TllrI : 1.1.1, Ki,lly,. I 1',1.1,1. t,,'h".i; )K. lly,fan .I I Jtlll DKUl K II (ills
) ... '
.\I"'i" ,',in I rIRnl.| 13 nn.leu.1 o. llie. .10.11" louvtirll, ,. )...*enl noil,I'l't tall ;tthouiro ,,1'10. if ll* enlargement ,11'1,1 "\1:IIO II ,.: J, I Hn ..ir I A T..3.II.JI "" r'
1"1 ,
1,101. ,11"1 I' weil I Ito ,,
II'
m r l I !
01 l In HI.I ij "I.t| X i1.1
wn. n W".Id" .
1..lnvl' I IMI; l
1i 1 l ,
I <
ilr 'Ii' f IIP 1. .1.1
.I' ,I olitcirdio ?
| ami \H'
I tu ami
I. cunnti. .1,1 iivn.hip nwiepa rl 1'.I) li it'. :! 'nint.lt' tho, mam M 1.1..II.1! !| inl Mtfothnlwav ) HIPI, "teuln, of r IMli ',1. r. r'ul'''nl 1 I I. '1 k linn m "I'I. nit, I n 1 1 it aV

.ai I heir IIh'' .f rul..II" i.n, .,nlMinn ,,10 ilit' Wa al "haml ,1"1 unitmtiliil 1 In .'II- 11" liver* j I""III.I.n t 1'.1, nil I ,,,"I,. l-innl-. ,..l.o f: i II", I I.\ 6u: a.l.Salla i 1 Itn*.11.111. I il n an I Dial al 1 1 1t

1 h 1 i i. ..il.I.,1, thai I he lii-i.nrt reil ,.l 11"1 nine 1.lly an,1.I "> ;mu.lila |1"lrllt'silitti'" ivull, bo lu In"'rea.0 Iho "ll..nl di*. ('.lit.. II 1"111"1", llTltMV' ,0lk kin', 1'1..1"''", )I..; .. .... ..... I'" .. ,,1\.7:5 I a. m.-- K txv' N r \1 i h k rl f r I inl

riMith 'ii' ,' vi" linjruiiKO uf nail, "114! .(.I.IIIJH.IOII, bill Iho ufa Pv ,' Sew I "near i.i. elh i 'h.' "01.1 waaInki ll. : )1.1 I M i ">n.., tl.n,n.,il; o I I. 'r nil MI .. 1 mm n ,
,' "i I ii,' .the 'ni'Milli "I h'lle r) 1'0' win > hnrpat Uiliau.fiuin, alH.nl I I. j jmiMl.nW i| '\1. 9 m.-lVnin>l.i.Rl linn ilii t I.T i i
1" ro .lamiartli ... '* an.1 I c. 'nt* ul lui" ..illK , Inmi I'' ,. nlu tin- I".I"I <.n, ,, anllm, |. 1"0 i' .\- Tnal'>Hk."i. I 1'.I., 4I1 '''. H.'I :11. I 1 I II, AUK., r.i m i
iifiln.t HI(> r | p.m. I"I"OIr .Ilicl..w. n o f.il 'in nlmnl I'muiM! ). ,
.ulrll.
42' I ",1. .
U"'HJ. ; ill : ">, i l.hitll' lln.Mi. 'in I! - "i ''ir. lln. rxn' .I tnr' ." will 'howi "vprnnn nt. 'lh.it .ull"i hato lulull ttninbt Hun-, but h".I"1 In nnl In ,'ciiiiclhu| liv.ri raiwdIlien I ;: I* yol" :tig I mil nile::: liuiiil.oinr,,: ,, Jio.ll, H uh,.r, \V .t. lliu., I I" ....ml. : ', r i, I.B. in, i i

.i .lijjlii' in.i.,.".f. Ihr 1, ilclit ruin...Hi.n ..nl., in ,'e.er'e.1 I I".II",1 ilnhl.nrtilii '11'1'0,1, '..11.' "" nbnul nix fill, Ami again heny >|n'liking ttllli -liKhlltigll.li, | ; a, cut 1.'I I I'...i..,..k. \nlli.' i \l., < irl 1"\.11.1., J: \ + :oop', m.-IViiHiUol.i.Ar. U lln H i II m ll n III r,r.1 II 1 i ,

'h"ul.II..I 1"1' llvu nil I I"" ii ''lil.'i"lo. ., 'it.l') le.'O", 11"1 oiuriho ', Mir I 1..1.1"1." anrt|' in)' Ihaiik*. : "I ho |.lal.lhpl. of .1"1,111| a I.a t,' al lln I' 111'.1 t I I wo Mi,"'HI,.. I. Iliulni. Inlli' mil l; "o. |I| 5 : 15 p. in.-\avj' Vunlr. ., i C. I IniH1 t ,

c.III".1| | 'ul"o.f thv lai tfo.t in,.iulily ilihh. uro Iniailflt, ami nlmiulylln lin/e |mit" or '' ,o 111.1"1 ..ea., ,I the..1""II.llh.\ fuui' I llu' ..uii.').\ Kl .N IIIIU. .UaiIMM| | <..r1 .\ (: 15p.m.-.Sant.t lnila: 10.1. It HJ.Ii J MB Wanlti II llri H |
|
uf Ihu | iirr.pi'i'tiv iliinly \nl 1.1 01'11",1 niiiitlnlng \ : Jrt.t 'itmiHtiiHl, tt ;r.I.llui ) \a: I
,
|1.101.| r.I"y. a M mm ntV
11.1 I".11 1..1"rC'III.| | )"
\, Ipo.'u" W. lalle; "I irohalltli ,'. 1.1,111"1, ami lomlnu.itli.nl*, ., uf Mr. lltvUwue, i u' lainlnguf lln. livn frt m 1,1!. la"I" .1".111.1,1. 1"'I.lr..le 1..1, a. il Ulim rrllU .-Hi*. Ui llol, J, I I 1",1.. I I I', ..: I i-'.VRK.KiKiiIir \ I A illl in*.
tlolicar Hint, Hit, ...11'1. WVr.10wl \ Iho anl wnlki.l mint M I ,mm. l hlk'|. .vi I I' K..lit. I W...r .lun 1" ,n: I \ It tl \t i
I. i 'r\ 11..h .11'1.1 IlllntCtuko HlO .. C."f 11,0 of I IIIratic 'IU" ". ) | lln tta* *. at a gieat, .', a i IH .. 1"1'I"h' .
Inlllltlll \ nl'I.I,1 rxpt-nn. all |1".1. iin with ," rtvi Kir In hi III.I xk.I.I i i Ilr,,,n. Hi,"i"a : I W I lu KnitjoKi.lo.
( In'mi' ( nurl nf Sullivan round' ,' I all ,lun 'hum'.I I Ho in nn, Iho ( nli. nt In,' nf ,. llu ,111; 'lal'l I .
|1'il.I.lc.| fl"'I'.I. e.,1 iiu.u Janjfir to nil Hie, (woI MIP I I h-| -<. >n: .: W.... i Hi I I. '"il.; .\ili .
llth ruj.i",1,1 a TCI') l*.I.'I"h'| .1"1 Inu i ,unit" 'u.lni ".""11 1.1, 1.1.1., .high llh..III Hn In'ar. lln. uiiv I"lo living hrhlml 10"1* fi-om' Hnin gitohir' ninio a* "".1'1 I In' lit i'., .t) ; .: U llwll. .. tt. J..lin.. a. .1 V.1 I I.,M. !:.I Soils. fr pn. $7'5'

colon ,,1111'I 1'1.,1.1,1 hi* clul.Iri ntiawlnli n ll.r 1"1'1.' Dial il hi* 1,1.1, HVviy .11'i"l., anl "I"II.i."I.I. 1..1.,1,I ( ilir etiillotv 1.e tlic.e higher. .it.lionll .::11..n.1 I.* .,hl. "lainnit ..niviioiHIINt.S i .1,1., 1 r: I MilII., I 1..1.! I J. IIIIH! IUII' Mi"''' 'hlll-HH I.I. I. NOTICE FOR PUBLICATION

.r..I. 1hnj"I' .< ,'1..1. <'"line if Iho 141il01 tin.ai..v ulwin 'nil, .1,111",I I..il .llrl..1 I r'S"" I Dili '. Iw Ihe alvanlngott I 1."I"'h. r''i'.! i I) I I'n; 1..1.I ., 'I 1.I.I".I
1..1.1. Al MililiM: :. .. .
r.nn .
l ;
iHlaincl H nejuliv I )1. HI I. n. 11"
to havi" | W.hll",1 I..
,
1,1' nil. anl anl Ihilnnlpr 'I .
'
iliniiln| |I'r. a u. in it folluw ,
'ii 'po.i',1 from
sitannali" .. I 11"1 | ( (u'.ln "n M'triul ilitunl Hn,. j"n, 'I.| I'! )I'!.., Ulml.. .1 I .\ Til ..1. J t IITii I I. nl. i it.i.,.m .nl-f, .r Iv: .nr.li,,iI i Norii I Ulinli
.
1"1. ll* In tho mnitlnmMiliKlhn HUM in." I 111 u nil uiiriH' ,nn nt mil. Ili.e I" HiioMli.nl ... n m Uiljitiilii
iprnlohH, tic. nioa Impiuviit ; ( "I.hlll| ,'.| ttnk, Ihe ". "' | n" r, .1.I I 'I 1.11 m" I M: I. .i.. I..ini ,IK 11 ill" nl, ..t ll "in" ,I h n, >
"nil I, S.MIII, Whr, 1..111 .Hn I lb.ilvI ""' of hi'loir l.e.l: Idvir 1,1"1. |1'11'1" K I A I I. I ) ., mil' ll "I'|' "i. ..i nn" r .-i. nt .i. lit r
i | I hh KMII
llio, Ir 'tin. "".1. ililml "low I 1'11' .I"I,11 i".III, t"'lrII : 10,11111 ,,1 i I. >ail ",,1..p'II fin .tin i gi' ml" .".I. :;; ::: .:: : : .;;: .. ..lit'. litl nn n' Mi f I.* n" i i II'l
MIIIU"il.in-Ill Hit I.""r t-i ..< ..011.1..11.) 'tin' m ij Hit; )urihetvln.hni .. I!. Ililioiv upnl 1"1" ,;. 'am"nu lln' "I.ro It I* now good, ur a |1'111101''I but lo 11' 'en nl' ifio| >.ibluanv ill I ,in U i U .1 I te il.vllnl r. Mr.' I 1"1'" | n. ..r ,I.. ., a,.h ml It .n.,ill '

.1. | |,1.| ,. him 'IHPII in Ihi iiowil I I I nl .Hn. .lali i..II'I", of ii* il, and "nileilionfrom 111.,101" I..n.l i mi".ill ',|..
0.1.1..1 I'lrl'i.I'all"l. ( ,
Ki-alnlili ivirv, ,I nil '. .hlct'I"1 1.11" I in"e il llh hi. .pi.ml "h"n In. 1',1.*, ... .ilM tl 1.1 I 1..1.,11.I ,
1"II'I-lilI ,11.1".) "" 11'0.11,. .liI"'I".1 I of llniilhlHiflhtrHi Ih,. "11",1 I n.Ii,' "I,ih,' 1,1.: ovullnw of ..11..r Ihinlv .elth .- ho I I. .1.l ".1 ". Mini,...ky il; r: tl.rm' 1 \.1. I II. 11.. -. .. r.1'"Ir. II II tn r n ,
worn ill mil, ilnlil, 1"1.1",11 "vri" i r'n'lh'I"l | iki among tin .1. I 0.k.I' \ II m .1 a I So i i r ,
| |' .In a* ..nil, I.M.nlili,... 'thin ami iiiie a |I.oill, .iilnie' tt i.lillln i. .I I mil, in Hn' vliinllyof the Al.'lufiliya .II111 11 l .I...I,ml II: \; .\ T,'1,1,1.. l.rx I Trnm., IIrirr \ r. I .n.l 'i ti *> r- Me, I l lII
milUIiilnl, finnl, lln \ big "* if Ninth' Jill ] | u
Hull 01,1 iiu ixmiii ,
| ,1.11"1 : Km I au ." 11"1" Un-ly | I '' if .'.1,11,1.011Hivl. ., .."' tillh Hut'I 1..hlI .1.l IV 'n; l .\Hail-.. Millon: I.11'( 1' -- :. t:1:: : inn .Hi f.l Hll
"I.I.I""II" 1'"I.I.I''Wh''I' ,111 1"11'1 i
ruin mil \ if ,Ilio In ilou.ii ttt ml ant lan.I. diwn ,.. 1 : ;.
11",1"1' n.nl., M Vt II I'tu XDAVISON
1"1'1 >: M '
1.\.1'1 .. ., I. ; Kiit > nin :
tin Mm' I int .MviHiitp, anl" mili.tiliiit. 1. 1.11. I., "* ," on tho Mi..i..ippi btlow lEid KivirIhe ,. 11" I | -- -
l.ii. litivo muii1 > 1. that wiv. llnv 'linn. ion,", Hie ., .
bliHi "h. long | ; en n < i : ml "a.I Mi,*. tt
., Milo. fir ..""l 1) ami )0" hato tin a* Iho liain "|H|1'1'1.1' IHIU Iho 1.11.11,1uiiant ili.n.Ivunl ig.* lo uulwilnhtin .WoII'WI'I" \
nlalpil tin. ,.iiiiiHiinllon, of Ilio 'riil, appiar Coii.tilnlloinl 1'.1"11"1" 14.1 l ucikriiiic I 1:0",1: ,ml iliuxlt, r. .1..1. a ni rr ; LEE
il, "trlnu .talul I I':'1 ,I I 'Hnilnl 2
:.1 H w'I',1 ll.I""II"'I' ailvaiitngi 'I 1.1. U neveimliiiliilniii 'I : .
.
( 'lit lit lluNia Uni. ttolio mil"ful hI"IIIIA"IIIII"1 I. | lol I mm 1"01' ilillunnlpollloiM "II..I. 110Ir. -iiiiiui' llh, \\ Dlin
hi a The lain' ,l.ivUli ., I I.k r from I Iho arm, Iil:, ha .lv.I.! .I II 1"l,111 .
i.nuhlh Krililitl' Unit, aiiKKlini '' i.iKan' ( tit reel ..r st lie lo unit' Ihiiu U.I,I I ''.1.I r )in.nn o: tV V W' .I. III'..| ( 1.
limit Hint it U in... .ny Mi .f her tn" KI""O tnirio nu..1 I In,11, ,her, up' titho I Ii nri M I id' hell, ; I he ( 'ot a",1,I :.. M.I"ha">n. IHII 1.,1.. I 11 nl..I.I ..nIHiiti. : I Jh'i .H.4.1.'
tin'l 1,1.,! 1"'c .1 ( : nlglil', ihti.o mitlnil"* ly, uhl.hevuy ,, .
1 1".1.11' nlI 1.llhll"II'"o HI I o 'tho n' bill, tthhli "In,,, iniiilv i mln. i.'i.lami u,lull,' Siiitet', a vilnuble nn'mbir (.1 r 1 1.r. ,n".1 I .NII. )1,1,, a,"il,; |, |\I "1'-
lipim Hin.. Inn'| In, VlglilHir.lukl 111"11,1111'111"1' oell.1 11" Ihe stain, tan bo .n p- Mint ,. t..r, .I I ,ll Mi. M... .. ....!.
lint i ii
"" nld "1'li..y 'IIIle. feivenll) iiviunlly" 11.,1., Ihn ( oniml>.lon, ."' : .I hate fell I. \ '
'-(.enpva llullolli.AN '. 1"141.llg I'| run n U.I In |l'r"I.'I'Ilol' to it* |niih.|' .kill 1) )1.| |I. J || HI tj.ll ., City ant County SurYCors..1.,1,1..1 .
1..10
,1 | I ln ixiliiiuiiMil! ) bli.. Iho ikar nilbill" Ilial tho ( 111'1'* not UI
.1.111.1 | jimlfledin
.r'.I..IIIIIIII .1'1'11.,1 lion" Wo a-k for MX Inil 1 ,1 : ,.
I ( l"r.I'lllllol if r n n '" 1: I 1.11.1.1..1 I I til .VI. ,I I I. ,
", Hat : A |u>ttiifnl linicliiinnl ""1' 1"'nlle.1 I h) a,'tnnl fail" "*. axiimlng. HM Ihcnr.li'r uf ( ongir., iir.iif itnt" .l 'lill I I. mt HI teifrefilled I lar.. i ,tv I I." u, I'h.. Ill ""' r, Ml: V, ,' .,u r i.t. | i '. Innm.II'r .|rit iiIm '.1. PHOTPCRAPHER,

1"14. an | | | ,. an.11* f.1.1 l, In 111,1,, 1111.11 lu Ilio (noItifitirv Ihopcllv im I,knl ttjiKiMlpltttlli,, lo.l,.n.tlhe walirtof the Ii..1: Itivir lu out- | :: r' xi, i .r""..k. M.,".". i.: .trill' .i \\ l I I.irk. n.... ...... 11. : .

lo.h.1 .1'11,11.. Imalilv' In Ilio Mnluont' h.ir. mil iirili' '.I 'ijulli. n furoir. 1.111..I.'u'lpl" a I 11..1. 1"11.11'11 -," .,l" h. II I 1"1\I l i ; I r. .. .. .
( ; .
i 'lurllu Oal.I"1 .. ) (r. 11'1110ldu"ulI) 011"111".111 .1.1 If no. I* not .ll,N ., 11.1 I nmon.nhlu .11.I.h \ I"" ..1 1 ill I 11.1.I u 1 I.1 'ihi Mi Little House aiound the Cornet
I ITII mi.in i. tin f"d that (lie 'III"e<.1, .iI, ,. if HIP, .1".1. | 'nl', "hid h, liml mil' in' UI".III"1, .I",,01".1 leIKI., .I I : hi.l. tor I, ]'Ilj" in Hn,. 4.im, .-">" NX. : J,i tlir.''.'. I I > ",I'. I..ur I" "., II"" '1.'i 1'1'1..1.' | m nwlai."irw.i .

Tin' Inl U Hi it i on nl)' anlliwii.ini li'I'I) | | ,I ,11'1 Mr. II."io I himMlfatrlveil llmMviluitnibilow. II,'.1 Hit ir, whereno 1'10.111,1"1. : "I I M tl''i'. I I. i| I F""Ik'I I! I I l Mil. i. ,,' ''h' :..it i nil, i ""rl.IKnn ..
Ilio ofnfaiiiu
Hill .
|1.1'1 II. 1"11 111'.1 I I ( onveiilion 'rlll" 111 in ,'nl glibir \r 0 I,.. .1"0' 110 I -. Kink' iki. I II I: .
who.iorxifxi.iin ilinicti aiilmliiK iiiltimrailiHiiaru, D inuih' a |'niluf' H" ttllhhU imoit. Improicmeiil" 1011,11"1101.10111'1,'I (,ilvato noiiiie* I fiointhn ',,1.1 I I'I I. ". '. S .1.. I I' II.. ." "Ubuna 's ..1)
.11.
I ,: ( '.," | HIP I sialo anivi It. regard uf I .11'1111 Escambta County. Cncuit Coa,
lliu imoMlalti.illn .li"IIII" 11"1" .
l'III..1 ,
"w.Y HIM \\ i lip the foil, IIIK 'Iriini Iho I'hilnklhii .1..i.1 |I".c. ..the siali' wi 1..1 < ,nll l.-nl':1.1 t.
Alrtalvlho, linoHi ..1 r r) MHU' ', .Iho Mato' h..lr I I. a puinl linn. In, iilinmr to thol 1..I'i"l II'eat.) >>'.Iu..r line,*, thai Ihi Milegali'. al |III', i.lnolllcllu : .1'' ,< .C.. ." ,. ,.. 1'10.' i State of Florida.
.
11111111'1 Iho, ,I lual | ,I I'' .e" will lo ll b <'i nl.ill n I\i.. I.I' I ninnI unfortunate Hn
,' I .Iwicn I Nit ( I 111.10'111 wlnie Icl"'I' (KI'rl lollhoul .. ; I .
mmr. I" 11,1 I in lln, I' .h'' ,
,1' l ( il
oliut : i i .
| up 11'11"1
IA"II.lol II It thoiill.. Ihu "y'I. I
I'-n.
"li"I'III.I'alr" .
.
tillh,lianii I The I | lo ilmliuy ei' not "11'11,1)' by cxpliiil condeni.uallnii 1Ie..iOl I. .n '
I liavt In' trail '
y.I'1 rn .1.1 .1..t 10111) jiu.l al.II'"I'I I I: It an i'j.ling .,111; ..1 I I ,10,11.11 oHri''I""I'I'I"lil"| w .i. ", .. .y.1
firuil l" Sew diliaii". 1.01..1'. 'I 10" 1.111' i "IIIal.n "ulid.) I. .1.1 .li.giu.c upon mint Sniilli in 110,10111.,I 'til, 'hc 011) i* our,: > l:\ till I: IIIIM:111:' I.. \. \ .1..11,1',. '.'. 111 .1 1
._
of .Iho Slalc' < Lrni rivulullun .el.1IIIIIIII..Ily :1 ,
mu-t "tllliomciruniiU line, or tnllir. un a aleiljiu - -- 1101,1,11., hU11 in,,1.11.11,1.I IIw. I
ami 1 nine, a* If tho nlleiuiil tvumaile 1'"I'n.lill ,1.11 11111'1' "WI> 'UK: It Ilio hlr.I.hll..r Iho i'ro,1Itoi 1- hn' itln n'' ,,, ' '''
for .iimc Him" luxiiui' Iliu ob li in lion'" ,linl ."IC' a* ..."" larbi" to the, 1.1.1. .111.1.1 ., hv .: OPERA HOUSE 'r". :, ; ,,1,1 ,:: ,i i.I. ;;, ,:. !
If ho I Hi
to ,1".lr. tho hluli'* anil iiinlia 111 1 awaro of the extmption ul 1 1.111. Iil 11..h.,1 I .
talicr .
1.1'.0 Irlo. Milo. ,,," ,' InHIMHIII', on.million' il < immillian I ; ':: ; : \.I. ; : 'I
('iirtlv iTiilial' giviinmiit| like l.ul.I'11 ) 11.! ,1.1,.",1'.lc.lel,1' ( 1 lufoio" bo give*, .IV"I, -- ," :. ; REAL ESTATE
tin i"nl "t' .ami- I , '
| auniiin, I linyaiOKigiilant 11 minilerol \ I
then. l lIIO.R.I I. I Iliilulii, or IhatthulKllnci "Iu'l 1"1 11.111 ,1..111 him F'U t 11'
1 ubiarvablo Hint
1 ,1"1 I I roll 'rllle. cl..I. ililihali"* ,i iiiinpo ,the lijii.- 'I I '" I.
| | of piitlniK Into, ll< vi Ian',I Ilalmiit !. .') ul.our KuviniiininlluiHi, | | .iil In if tin fill )' anahlingininiiuvui.lnifclheii .10 I 1./10/ h," .''y of Iho .1..hlnr Ifho 1"10"' llh in .hhxitt.al, ., |IIIK' lnlII : J E A .1' I

itiuh men ISitaiil" ami ('urlixli HID, |.lun Ir Itva> | >*i an,lunivni Intel.p nm Ihi* |.ha to avoid lln. |1'-' W4- WillI I, .in u mil a .OU'I' w .,- ,
.leh.I.I..l.I.lle. ')' |'ooileillho I'mtil' 1'11"' *, but of ib'bt Im calhd f. i M I""I lat ,'"nt n' A.l M.
mint rid lu food illliean 1'll"III"
tlnri' I I. a from Ilie lull I ono uf lho Ihll lutlonit in !
tiy Ilh'l' OUI
Illh in"re .. lally Ihu wiiloit ui. '|1Ie.li,". I s. t 'h'lil ', : THE AMERICAN
11.1 ,I 1"1 .1' COU'ESS.
lalhir, iliiinualol .. tv inn him hi. family ? Many
man Ilial tlie | | > rl'UI th.lr.i ali '
IIel'II..lu "alnu' "- oi.iinI ui, HII' 'nl..
l'i"li'I.I"
'paii. Hum fioiu Iliilr uoik In ti'ui ot yuvtiiniioul' .1,1) I ha* In. .aniuloim |1,1.'II..r, biavu hnil he. ..Jlcl'I, who I of ... 'men |'nt nu a 1..1 mouth al,1 I ," U.iini. .... bin I I" ", ." ,. I, ." h ,, I '' ,., ..I,"" ... NEXT TO CITY HOTEL,
11 ,
"lloz"I'I".i.lll. .
llhilrlilo llooil nnlirlhi.o .
.
,,II lou Hut nil... liolli a* In lln) ginnalKutcrninont .1",1 Iuli.IIIIIIi.I.lg"'I'ol. .how up a pitiful rat until Ihey get '"' \Vi.t rloiili-I I" \ .
.
SCUl 'in tc a | ropoiniiito .' : : : ::: : : : ; ; I .. 1" "I .,. .,.. ,"
|I"'lial"al' or noiim' I h'iiioiral "lo, ami the Mate' *, ami 1 ole I.Ilel.III.lh the good*, and I"el turn aieiinJ anlwill \\iii. I JihnMin.ti' ililol 1 Xiinu :i Hi, I ,,, ,. I'r 11"
.
l hal rlghl wil I Hit. l'olle ICailinu, I liml hu* nuir IHCII ,tliiailnl| fiom nrit earning 10"" IcIII'clor,1 I ) Iho .a)', you knew toil to.ihl. git i iiuly '1'11 it-nil: \ 1'H.: I'UI"iI .,.

I o uli, tin niuiinMiln| >tii, ami 1 Hit. .1"1. | win re a .nile( COIIII'e"111 wanlUiicJ r"I'llaiiol' II.) olj,1, at. lln) i lo.o ot nothing' I.t.r mo, what did }'ou give In Mini,., 1"1. ] I'" .1" ,," ., I ', 'II 1'I I"III' II .. ", ;".

| to I ",.' 1 the lato war "1,1 whhli i",'|'iilitlionibilong ; .'r.'.lit frr" l I. Ua.l loloo ,. ii. i. i \ ," \'" i i .rl'. I.i imi ., .
raubv from HiImlU atali 1.,1'
route |
.
IIIYC .
111'0,1 11 1'.1 .Iarlo a* nun'h to Iho 1"01,10, 10 I ellulh "lull it.. ulli. .I'h' '|1",1"i iHfrn f."I"'I'' ",1.. M,,,.. .., i 1"" .' ,U"'r l "i"1" \' r til Ii | rt | liii| In i I Ii
of ., : ', In ui.Ii,'r to (jive v.lcl to 1.11 :011111 | | I tho money. but lo b* ral.,1 a fool ., .h. .1." N..i.11 1 ..,.i I' 'ii .nil. mil I ,. i I 111 I r i I null IMUK
!'II.lalol l'I'jlI. a.l.l ( .einiali 1 ,' | ,I I I':ali il' h.l. I. ml* ..fl.-.r| ,' I I 1. i t i Inniii fl / A /
to HID |l'I'llcll.I"' | of lliu llcl."li, |1,11, Oe |1"1"1111101 enlillo.l lo rc|,n.enlitlon 'III'la,1 1'1 git In,; the t Hilil U piling on Hi* .0 ,
Tho ", ihU It I 1,1,1 lal am Mm"', I all The American ui I lr nil I t I IH
a.
| | Countess.
1"1'1)'I'y (.iiKlkiate, llio.e guilkmt.il Inil not ,'o"c"lll Ibo nuiiihiril \ \> li.r 11.II'I.ol..o..r"Ii". s .... |I' agunv and I I. a |1'1' argument fur li.liiii.Uiiue., loilnnul, klht" 1'1. ili-itln.I I i I l tl ir ilvmti it |

anami nio.t liijlily' ilotlut vuluucli ", m.""1".11 11 ui' / a 1 1"1 1.111. "lt""I" t"II:1 | hiiinnil, Uinu I .
) f C"II"r".I"IIII| olalll'r.r ol.'llli.I.XII'llol' I I .n nun' hi. Ill M" II.\ml' ..II. Tlios. C \\

nun an I'luvalmr Hi)'aid, but ui. I'l.lll.. IIICI'Y" 1 11.1"1".1... orll' yiai* a ..ll'II .I l'II'It'I.' t >1111'1'0"11 law tipe.lt ino.liil, alion and grown, gru-rfiilli .1.1 I ""I In Ih"1' 11.1..1. "".. I., -'t. ,I" nri -THE g VIr

'ii"ioi I the of Joab uiulir thloak ". 011 ItliehUik' ,hill nn" u, allhouli) 110 1,1,11. .11 llnl 1".11"11"1.I an"I I Iar.I : limitation. lime ihuuld bo ail ex. IH.I" ilullv iliitn t..1"1', rll .I I ..1. .i. j.. II 1.I..r 1 1\.hl' I I ll Mnj.OFERAJEIOUSE'> BE5TTCN1C. < Hi s\l tI
Iallcr I '. I a i UMlulnr Mli.n I,I* hail, "I. I M" I "m -
) 1"'I..i.I'.IIIIII.I".loll .1.1 gny '
of 'lOW nlimllr 11111.111111lor or .14''I'Y. hum nut yil ( oliUai uf tin .I .ul"'I. nil) .lion, but it nopd* lu bo In autkIn 1, ,.1. .,,1,1 't"" I Mr Him I l lt >
111. .. aio lull lln .il,'nl lumb inImnor ,,\," I 1 )1. .' TbU _'Irl"conhfnlnir Imn with' r rtT
Iniiiili of llio : | 1"lel''roll.an.l 1,1,0., .II' .1'.1.1. III.pill Ul till 1..1 I III"It I 'nn .1.1 I 011111)1) ioiidiliu> a* will and 1.llll guille Irirni 'hint I W. ..1.., 0. r .UMe' | ,j I 'Hy int lv M M l ill \lr i jil"
...
; 2 2'I..1
tlc 111"101"1'1"1) UII"'Iu"I1 I ,1,, lndl.lluu, :
lu* ," ', I, ,lulonl, .bt the '. j.rr. : .
.in \ : r'
h".1,1"1",1 'I. In.' f''.
hnl.lU ami fioliiiKi tn oinlore.l h.O&i.I'II" avotl rr"I'1 and wilful avoidance *f night bill '.inl thing ol him I! tth ilieTwinalh fll"I..1. .r Imfurfttl IUI' liUI
.
) :: : ; : : : ..
::
1".1.1.
1'11 amomlimiit of ''11 i l'I..rlt' 1111. "uiiianK limn. 'lln* I I. llmIt 1'11,1. 1..1',1' ,I mil S.li""llli< uu ru- jil-t d...bl., wllfullr I inline,I, cither tin .wl-ivin tin.11 li* ..udanl :. .." .r...r. \",. .." '. ._ I 11.1 .. ;' .> .rUo.0"1. I I

I'u.lobl. lioini'.li'ail I iw IIH.. nut InImla 'no key Hutu ul Ihi* w hola mot ''nl'. ", '. i. a 11'0'; .uu.I | in.ilitu I"jll)' u'llh .intention, |I'.y.r willi Hi* Inner with. giiif loin' '",. an Hut' thud'11.!. an.I"ul.lr..1 1 brail.annie vi.i'IIIOIT I ,dl.'.", ,,"..",,,,,, '1.11..r.. .". "II' U'ti, Milk lT )'1__. I .
.1'' Ihm ,
< ll. "1,11111. A. It now .,al.l. 1IIllh.i ..m..1 Iho ."..1..11. lin'In.lual '. to lln |1".I., 11 t" sunh' lleearin.l- alino.l po.llifo ceilalnty, that Ih* Ihim .11,1.1 It -a.l.I it ." .".. IIMIIwbiHiilho | I 0 JII XtM-I.,...',!,1.1 J "' .t.le>.h.'lHjibiri ruuHliiiUi-tie I ir< .rfrf ,

Hit re can. In 111'1011 tanen, IP lullaeicniit n .lake Hn ir |,lai.u In, Iho New I) a.| |Hiil. .Hn' I'M.*, ( h'ryt 11.1 I Ihomoi l"al. of pa)'mint won 11 m t b. In Hiedi niHiiiiigufliti. ha* hut ju.l' l.,.,.,." "[.flllo.. /A./n...w/..*""I.

willmmi. .Vliulfaire .. al. i. mt'ul' 'f .lln. >" l |' ,|,lo .blur 'h. lH> .1'lc..1 I n. Hi.I hi'Ihi, "u | th I. hr in 1 1 Vm '1..1., .''n'"I" 7" on IIll
| (iroierl), 01'11 UwiiKiuiuf| | t IHililiialuniulit .t'I'I reai 'I her* ar* few livne*! gun : :'u\ l : Ii II:'I'II.n"I n r
/.III. 1"1'1 nil, him i In | ilillonliir, or If IM. ItUIni, *.. ll.iliilu,... hoK| au..1 I ,imlnlninlie. I >t < II >rlb :'n in ;1 I I; h f .uf,lr:; b b-: i tiltnlil 11i
1"1,1 ,
,
of liml ) I Imlnli' HIP thai nnewidinvokiiixpiiill' .
wo,1 I willi 11.11 while ivtii amiwilli ",n artor 11,1.1 11. I 'll" "" "'" .u i u r k mi
) ,, In llu ri 11 i uiiu' m"mhoo.1anl .
I _
: '
that "
.1 1 .
('lubl liiiiilnitf on lliuioimrof 1'011' 1.11 ",'cellcl the bitlir I will '''I.I,111 i.r.l. 1.ou..la'.. .r | | >ii. Ilklhobab)' w thai 11.0,i. inlunii I u. I I.i J I i'M- 1'01. I I, t.Il"r". il, luu ".. i.|... Urk elI

fas aiuHiuvi rniiK ut > .\ami bo f"r .in ami for I 11. |...|. .uflhuir an,I : 1'1) .4.e xlling rCI'III"| a,.I It I I. vi'rv .1,1 Uni, plind, by hoinMaitie the ..n.ml lli.oflilin.hi, | ', |>. .1.,1.I ml'1 *-? ;1.ntilnrtiuil.rr 1 :t ,I |.. O': ,,r : rou i r\i

1'1'01"1| a Ijmenl hut' Inn t n'llal |.,n.i.nl ".".11 1"'llle.,' I li"II.I.. gjiiihlmg lint .' In.lilull HI, linn btili |. *. 111". 1 btfomitarfuli for lu-> "Ih|, .willi I lindYI February 9th, ... :;._...'.... -... fT'iirM> iir iI
lir4iliig a to
| | 1""lall"1 -
value f tl""II.I. if .Iula. (1"1' lliu IIUV'.I"II.. 1..1 iluhgale' *'al-I.nuiit 'II. 1.1"1,1.1 "u.w. '. l"rl.l. 1 ""' i K *, r n I'D! Hit Kir i iin
lUxat .
.iilli. mil ,lho ma, ,lo tin'm what I v am. ""I Htmtear line: lrolial 'a 1 -'| herat I IO'kl" Hn .uhj. .I at Extra Inducements < Ml Ian id i nI
'' i. a |111..1 tern mviihomt i IIIIV'III"II "lall.1 a new 1 ini.uiii hati ni.i.liuil I. | l'oral. ) 1.1.1".10.. w .. I",in in I..vo.1.1" i London and New York Success. \I I ,II. I 11 r on *iw if
the ill '. It U law in Iho Intux. w | ) .1"11111'0,1 duubllii.* a g.MHl inanv "poor but .
I in ) a li.1 b)' the ''. 1101 who hate all 1..11".1 jMh' lv.7 : ,1.11'' hi. In mt ntnd WkarfI
.
. .1 I ir Ihv 1'1 haul uolofllie |IJ.r. I Ii. I alon 1"1 the ")|H'n alvoiali, '* uf unrail.in Ihu Ixnn.uinit. IJ.M".u ('u. uml .hall .Ieo"" III' nlilor* In .'101'11"i who 1"11. !..n lo. H ., Jall.r)' .:ilISH.J '. I... .,.r I.I"II.. ,,, t'|1., |-n>|Hrlr IMrHI I ir i .1 r rwrlala \ i I Ir
.. luilo a* 'lon a* I 11,0 Na* n iwrtli. In Hi lipiiianalli aged il ) rar*. SILVER: : KING : I. '.. lr iho un* 'liniiruM. i*
OPIHI *
.
lilt Ihe I In. ) -
i. "not ( or r I an.1 11"I'IH".II.| | | I he 'Im'i .In ul, .1111. .1 ., .
11.1.'r..t 11 | The ner ith him ; I ? t ri k tt ir k. in* n I rLi
w l w I .,1.
.Huiiul 'nm MHO tiuvirn- 141.,1 an Ih..r.
4HIIIII rure"llu |uy' Iliulr ilubtn, lot.al Hie ,1,1 ri-I," rank* Iho lal* lunteit' j : :- \ I : "
1'11 ".1..1..111111.' |1"01.1.| "rlli love.I himma hioilni'. lu In* bothoddi '' 111f' \ '1 1'1" rO '
"" wliuiantreattI'al.e mini* .tin ll* Ihu 111.10 il I.i .a. .Vnnnuinimiiit wlin would now l"c"I'ju'* to know. Ifma l Iu, Hi,' lifiufaiinlo ul .1 \ r.t. I."""" ''.1' 1"II."h.'I.. I. 'I *iore l. ii HIM in >i it
I.. ) t I lit
11"1.1'1) "t 'b" Hot I
t
r"I"U .
mailo by Hie him'*. .li-toiigiiiteiil of I fail why II filiml. I I., .. ",," ,.. 1' .. I) .
TUr I
a 111..1.1| .1 I Ib"l known liowlu :. 11. admiring ,111 a "'11.1'| i I I..1. I irx < Or In 111> Itu
I.I"\.IlU I IkiniHral.' I liaili ami ullnr NiwOi Inarl nol.l, tt VII.1.h. .t | '.'" "" ., lr ,,' I" r I'nlafvuiiil t i mT
.11.1.1 I lilniMlf, umltr .. | 11:1.. I 1"cgi.l ilnir of 1..11 Male' f.un.I U l.etewary I.uluy. a I .. nu'' and| 1'11.1 lE. \ \1. I" "I I I.
I
.VM4.MII will Iw .1 II'Hai
1&11.101 IhroiiKliout UK on
,'lam*. II HIC.I' c"o"l I han* |1'.1"1'' un Ihe Hill in.I thai I I. iro.. *vrr Into torgla; lorinalrrlal genrroii. thai oin ml 111.1 I t h.HIM. but fn-uHII-.il.> II VIlllX' '1":1': I lul ml t n n.lr.. l ll
|1"01'11.| ( .
,1"1..1 11'1 latK of 'IvanU at lln him. Amoin.' a loliil. of brl hlromiunioiith .
'
.. 1"1.) ,rhlor of Ihl .. I ,* > < .1.1M.T
Ihaelitor an I |>r"| |'air lo till a M a.la) ileik.hip In Hi |HHI Olllpin r-t ii uv r
01 l'I'h.l.n\ 1.1.1.1.ldibUamloiilyleniiorarUt | I"vll inu v 11"11"1. I | >| liiiglimo *f hie ) ti* I k nl,
| tlulm exiinl'lloiuOui .1..r..1111" r for nmUliK Ih.lrh"lldl 1,1. wa .1"I'I,111| |, al Ilw M I. thaiU. llotil, that Inmoiabloboily. S.llrr. IN all I wa* l a* e !I w i ka.nnil) ami 1 .(11. kliHialllierni l. n '..."' lhrl"ll > l:I K | >< "I i u Inl il. *. Ii4.tr i il

.l..,.i.mpiiUiil nalr,'tatt>. 'I 1..1 l in ill .rll"I'I) \\ ni .1.1'III.III.hil l | ar. |l.r.I"I.llly. woull t.l. .." llt. INiiinlinedlollie ; inil: li-lttlu thai: ,llwriler .: I i.II.VMi !11.1! III.r: .I'\.t l : Vi1\llri.t.1riii'.a-1i'g.i, ; l
U "'| ,.ounlri. ol Into. .1 "* P \\i. will "latu' why next I ,lltor*. Ihi belli hi* Uml. and in*, lum' kuinh k |> ml' 41 \
i\ 'la"I"| uriiii lo lil.lil| ') 1'1"1. '' 1"1 e r* 1"1'1' agrtal : I. ..I.c ."'M'r) I I "r'> ''r"t "" *"*
.
that lmvete.ii with kluillv and lulei.e I
.liawil I'cny ulabimlM. rl.r. Ihey 11. e l* ll" r t I
| "I 1 \" .IU many olhir. I.) "I l 1".IO.t In 'j orVtMhrN i IIVII I L> ft *' tt:* :
,
tlnlr thai. llm J j".r. whhh,
far | ||| lu> bvru mailtlul.lk own .'c. nalluy a 111.11' ".rl. : ; I
..f. '11 .III.II.1 '" ..iHiulini.In ..11 I I. iivt "alral I loenlrn.t' lu allin Nhaia lu Ix-eu ilor.uli.l Hot. I,In whu ""U' liavo tlllml the would rt iw with |1",1 ...ll.. from r ..n.|. rl.. lla Hi till I ir* ''!! '* Uir-v ilw* Itua lEi'Ml
line luait
u> I I ILri
1" an Hi r'l 1H lili. IWIWHII II 1
1. wil il-oi III *
.run I himirelolore I | | | w Ull ircdit and w ho, fir.l aud I hi* mob' le In I ilu u>d 1 : | i
I..1"1.1. U.OO.i
I | iaile lore IH.II.1 RESERVED SE i 4w Nura
I. "I.II"-I'lla.l.| > .1111 lu ilw MiiaiwVvnuil. witli il :\ :; ; : VT3 > Ilinx nu iHa
\ k. I I* ili n-tir.l iwll rO..I.I. ,Ie'n.w hal 1'I.e., I here arc now and \\I.\ | no, r '. : ar '" *" "TUH I ,i.a IHPI
:.i. in tin Mb-iliiiiii'f mill till I (..Haltil i i thai rxnaii.r' J.tMof .rl.la. Iw .IOMIIMI| .,|,nk IHI "' ll.eFtrbatriu.l 'l I e. < ii 'mi"r> IH ...o n ..I. .I, I J K" rl Tli i .|M I l i Inl, i I IT
awarded Hi idilr. .
.1".I. I lu > rt .
1.11.. L mm tih the en I from (otleuiblv ; | HNr" ll. .. tt '.' .1 I ai IJ i.lol lUllr. .!
1.1 > ami HUM* I* a iiarlii ular ill luamlIhnl aiear| | | | II"i-ir Mviiig, Hi* lip I .. *
Mixat Ihii I I be ihiKni; \ ..1..11..1 I Ih. I..IY. ) of a liewrgla; |1'1'| lia* bien |I''refirred ... I llnir "* r ,. ,It !> .t at ilw ;; > i>ri rK
..1"11111. 11111",1"11' awM>r. .linll u the U' lit ial .. il "nl.I hate Im'n In lln lute .4..1 ineiiv gibe*. .i ,
\
IH 'tan w nl kalr h i*
1'1."u.I l I. MMIII Hiln t el toIx .i.i* ol inn.iHial lilut'** on I)'. rn: ,'hwnhii .. our "11 .>ui'h. 1..1101 aiHi .pint. In* lift I.i4ilhlt 1'1"1.1. .1.1 I .'IK' ..ortatn tl .4' I t Dt4iMir ( K In LufAll* IIIUXMlIll| lukl I

dtr.luH.a| Ue .ilmi think Hi". | i. Dinilleil I one .....1.1.11 ,1..1..1'.1)' ,1't. I ra.l."M.I..lr.I' ono ,nieniionid. l I.at.* the Ij.t of a .< h.f .u* .. but. a In di,r rennnl-. 1"1..,.. \\I.b..I'I..1 tonTTr'nV j'f ilMSi./ r I.IM.La .
... of lln' ( lulbirn, I ; | rt Ihxl.aulf ili .. Ilw ill I i* 4illh"i
r., ry
"a-.l-Unl 1111. .
at all nllukle hilia .1.1 10.1.. f.iiHer..u'.II.' .In Ihi.Slai" a U. 1'1.101 Ill roa ''I.
S.w.
Illhl.'I".lol| .11 1I
rlMtl I. the Inlliieme, ef Hie 11.lh 1",1 Illaiup; "0' iliinlt, ,1.il. 11.1 I hi- i-iir |IIHIII "1 1' ...1 lh I '
> not a | | t < Onlliequi Kiwrifulthan now |1.lcr.1 weakling ..rl"t I Ibi II b.re .
lu'
cl.I"III.I. moi
l.ro.I.. dll.el. ..rl"l. | MHiliim. Ilia I I. ba-unl UMIMhi. .we .il"il..I..I..I.lur'
rlllh'
|
.llun .r lie UMiuul uf hl. .. t .1.111.| .| | I.y favor .",1 luvi.liaii.. ti.lh'I.I?" fold* Ihe .I II "'.I..t tui."... ,
U.
..I..I.I..t..rl. ". .1..110 l ,.I..i."t and Ural, ,,, nl. I .uli ur. ol .:.1,1..
11,1. .honhl Ufor Im mon' t I 1 | '
.. .
a .1.la. .h""lo ; .I.ii.II:: : ; Hut fraiiiml and .rlll I.rl. kli lei.i 1,1 I,> lliHkft uuU I "* t -/W.-iSill"
Inl re.le.1 in wiullng an ill.tliiol 11.11".1 wife and 1 :' : .I : : I i
young
,
,
i .trlI. I ,,, :
Mr Hillf.irat.ra Ih ,
Ailvwali I liaij au'wer 1.,1. rarm.tta.hlnitiiJan M : k n Uf I It i | | mall ilw IU H i .1.1linr
,1.11.1 I """,'.I"II.IIII'II.ul I ....1.11 .r Iio llu' Hun l Ih low hi. Ii I would han bei ua .'athtikx wi hanmtuglil lef I. n. ,,I ulll II ..1 | 11'' ,' ..l.i). ,u tr m i
Hit follow INK Hind New i efHie *I.- Ir. .Uwl.. of f '
rr"llhe pi.-1111 Ih.1 I. uiher ait of t" houiloi lali volid I .1'r bntoiirhtarif.il avnitiathy., lu kitmili ,** i.r.
I
iMli of JtniuitVow : a,hlll.lr.tn" ot pnhlii' .14Ir.-I'II. Ih 1.le.hll.* ) of lite I I'' .iiioiial* lu "I thfeiuliwho I. 1.11.,1. .lulikduiwd a vrry utlul llnlr houruf gruf. lul \II it ..In.vrv 11,1., fit M.nlni. In Mir I I t m xlt I U t l n n ln.i. H I II t ti

wlllnur frliml an>tter 1.1Uht ,, ,1111. a..II. Ilaj.I : ..1. .1.1..I'rlall"l| |' tUum for the I llil.J who .ah"'ll Iroublod t 'II I < \ i' l I '" '. r, I I It I I.
.. .. favort.l Hi* Iriall \| will vldvw' :. :.i : .; :: : ; :! : :II ,
will .l .li'x.. at larjf" be iimvnaarlly lh. abuve tu ,the conilileralloii 1.14! |111'110",1 grafjnn niter 4 I i i I I I l 'ur uII
mon. "lali lllucnl ami liitrnnlisrHull (he "Ala, hna, Advocate. lhoughn.il *lrnilt 4 | arlt in; .a.unjwe I I I hu Idea i. ,Hut lln. honlh. be. litmbliil lirarl, .I.irilrrl lirr J"i .., k l '"...l..r :i \., <*- n v.iu i ai III ir
:
"
fr r
IhiutUr 11'Kulaiiounlt iltligaUnFiiiicl noil.'. Ilial all tin' loj.liug, lk.nn ( ) ad"i|'Ivd la >t,1" II lit babtliev III meet inIII t ." ,. IK -rltui, iiI
Nit not uuriMhll au' who doe* not meiii la have any .. '' 1111..ularl. .bould .,1.1'1. i tat be)uml, wherv I I. n I II 111.. .t'. .. .. l If I | U r / I I *1 it
I'; |!: > lo ylveH cral*. lieai'oil! by |ijard. fatoiel the lal. | .( J"I.I t. .1" .1. : ,., ti l r i I til l i l. r I w l l I II
> Insl _
UH
|: >clal weight to mluorllt r Jnl Iflhlnu ror ..uull.*, t."II.hll"l | .10 'taxing indital'* the right' lath' '* niter' ...._when, tlwy >'4N .t. ruuit.1the ,1 t.i I j u n* inx ATHOS.

<.rmllconiillo. urr nllliuK !I.. ,1.1..1 I ili.lrl.U ; excel'I |'ui'|M>H.f .< i, rilillniion of ,llu t. Ht | :luhie:: Ihr I soulli: I U iklkleiil, : In blli.uiumvr (real bil* Ib... t;.. *li" -''; \ 1'01":_ : ''r/v/ '-' -;;:- ; .y

over-rlil'* '* Inleri >l.of Hirlrbrrthn nIn ",' an laialton. I and winter gra w< lit 1.1 bay. 1".1. ..monTk ', I ,
I 11. blink Ull. how i .in Ih "ml.r.I .II".Iol|{ .I tl..Hint. tt iallliinulii| ") ti the nn.I il believed that, al a 'I.al el. .' ...rllTa .J I ., r .'" I N. McK OERTING.

.1.lllbcu.1 l "hel ... uiu' ..MI ... .t |.iinliii' if >"igai" 'Hit 'the government ."an a.- 11 what W .-.r, r ." .1 ,

| | "1.1.1." .ii H.. Tit* |iroio.lliiin| tv bavvilelrxalei. .allarir MoUllltin |Mltli.ll Ol III >'4ll'. Wllllll I. an be.t lulled for thai '' \ IH. .1" V ,, .

,1"1* eouHtlei al.o I 1'11'1..Inmhailtmpt to 11,1 I'on.lllulional. ( oiivilill.inbi !'!".Ih Ulliug | w il",.lilir.. ; whci* li\l.vr"lle..1" can aid Hi* two)'I* U Intro, >11.I." 1..1. ,i ,.n. ".1 "" a tm y G mY
II'
gloried IhMark Ullnutlet 1
to h.jlr. AI".lu" bow ul, tram diiclug and doiue.licallng 11,* ,
lt.nl.
lit* xatui ul attlr* "1.. L. (lv U au In.ul tu bouln rlorldutt.burgli tin aur growi. ,d. "I' 'mi .imleiilouaiidwbpii r"rll will b* luialrd IN l lA"i.llu,. cuor ......1'. ." \, \ ., .. U Vllart | C. WATSON.I .
Vie another vote: :la .cbl'lr 1'uluaiuX I S.'I. a great .l.al ,>i a] Hal ureklny near Ih* llilily.dnit I I'.ral.l.tl'' | t.1.1 al.h / t I" I v ,LLK IV V

< I 4 uollivrf : Mnl ib W..I .'lu'I., ...1 'nve.iiiii n, "i, tuai liuluf/ '. clal U Tim:: **.I*uiui.rat. I .\ ., ., I.. ..


--_. _, -
P
i- Sist1..ssS
-

-- --- -. .. .I.II illi \'ls5'-" lilt ;llllhlslld.it : .
I' ( \ \
I. I I LoU \
I IS .
"
I I" S \ .5 tilI I.I I. .
( :: "l ll\\d'I\ \ : 1..1. I I'
sfl$ \ 1lU\ \ I .. .I' ,. "
I' ,
I ." I h 1,1 I' 'I. ." "I I Ii . "

5 I I'I. I III. I I II' "I l In. I, ITU"? ,SIC" li ll'l, I ..i. .i .ili "ni ". "1 .
m .
"" I 1,1151 i I I i ,. ', .s.I, I .1 I. ,. .. ." "
,, ,"II'1I'I'\\.I'I I' l li lr .. ... "..... ".i' Irl") 1.\\I.... '1 lit Mr imn In PI, \\.1 ai,. S H. I b. ,., !p' ''o l 1'i.ta, II:ill. th. "'..' ...|.' m ..1 I, i ai il .is I 1'1' III.| .15,1 i t I I. .

I \ 1 .,.,.ill. Imf nntn nli It m item ,1.1 i I II I I 5.5.54'. 'It" ,l.i 5IS I" I. 'n. :
; .V *
4 of .li : .
,. .. '
1''lh K.M Tn a I I.'I|I' m 'inih., Itb"i tni : 1,1, ml .
"" .i M'. AiiliPtt. S ., ,'i- ,ib, ..' .. ,I I MI 'n I 'Si s'. 'bavinI I M. 11 : : it I ; ;:i.: Ifllil : iinv' "I- I..; .51 5 .-\ .., I. ; .;;;..; I.;. I. o.
(I. :
.II. i ;
\.y. .1.I .. :
S. "0'1.i IICIS i "I I ti, "nil, f. t .m ,15 nl, Ol.iv slrvss11ILts, ) l I nth ral ; i iMt % as
; .),. J.'J. .... ::1:.. .. I. bvh. .. milt niiliintlib. S 1111111 aol ... j. -1 l.lsIl.lss.' :. .: : I, : : "
"..,,1. ,III.NI| II i bilK |1.\lv| | are in in ,IU 55,051St, | n .,iRV, ilu* Hum.Hi ; ,1 I he u .. I I.s .m HIP IsiS I wratHjialH. ,KIF lush< 'bpfiil I tn.i ; : r:: I"

'hut n., "I..I .. t.,. |.UPI Mi I ,' .,os",'' To U. inlillpil an ml, .. f.'rt'i"'"TP rI"liii in.l, ). I' I. Tlitl HIP "1",1., of .ii-b. i.mPIIS h-- U"I.hl..1 l ..in. In fftnlIni '- i 'I..I.: I... :I' '. '." I v .1 st '"' ,'o I I:. 5 5S 5S
I
11': ( '( ) I. t r\I: :"i. I ,. I III.I, l h. .. ., ir rpiinltr nmiiHiIt nr ant of Hum .bin PI ib 1 Him -%. '|1..t"1& n.i | .
|19,11)1. '
"I C' l'l"tl t TlMI' HI!"| 'I. | r., a R, ) Ir for I ill..hllh..I I .: itiilpnif. tint ., rl* S ...HT''
.1 ,
lm\I.I' 'I.. nmmt 551itlss
,
.i//0. ," '.I /." U... l Hi.,; new \ IMP..'imHl.jhl.| tint\ "II..I.I.I| It bunkrmtirit*, ,taipr| o i t. ,1..1.. I 1'' I I. .VI Plowm' n wllh Os.nl.i'-1' 'it.11' 54. -nil" .In n, M ttill
.1..1 ..I."ler.I") ilWIalP ", A.I himAlis : ulpIst| | anil r ru r ",ilor I I tl.intlln. tian -I' .
I .. I nl .II. 11 '11 .him s h.. \-''" |I'" "h .1',1 KliltfnH.n I I' 1. rajt' M miknrth, 15115 I 'l silta.ssss.l| l'o.ooyoa I Ia I
'|1"1 l''l b.ft. 1.1.,1., v 1. u.l I; "I'1o.'U.llc loli.t r>. ..lull.H a.klnjf I ..inirrv .,.1 s".ml1 ,.1 W. .1. nil "|.1"| ]HI.OIII|. m .in li J" '' I'. i us-s |1"1 S Itmrt I I. v s.tlrPu who .1.1"1".1..1.I l ,I.'cs I.

., .', r ..m ru.I.h i >', ,' | | A" ,"mi n., niolivpIlii .. i h. .tal.ll.li mnl fruin ,thirp will IIP .mt Ink ..I Imtir.. *. linn. miiiltvil' I bt> ->it'linn ::1 I nl till. I CHIP .11" ,. '. Ai' i, ." ili ..! TIII'< ,1.1,1.l' ,
MKir I ,
,1 I a llr L.H tlr.uiti .
".1 s-st5th-I! "n I lot. I.I iiulnn In ,. .nl I I., Nit. r J.inilkni "
1 ';' f 'I Infill i,ik-alra'H'.'l.liI an'I Ih ,) i-onhl IuK%.. In. tlitiitltnx HIP |mHO fake I k'r'nnink .,Like \ .. I mom.t |I. mil DIP "..C (1.1."llrll thin* I I. .1 11H.,.'"..1 Itlil, Ili.-pr mt ainl!sIll..;, n mult S ...ii. | Hn ,mnnlir. .55. M.tip IIP Jin, I ,n w"ik I. Hi f. r. W ..I f.. R A \. tt ..1. I P..." s-

". The, .1 1 In HIP j tl, 5svaM.Ssl 1. h.I. PIwl "t; Ihe. .r. I. or | "I.'p T. nl" N ilk nil. t M Ssslsi.i "
will i | .
i..i. |i.. || |, ( In, lit :'ml the, intiinhon' ,Intlti !l'' .nnl .Ssrsl| | ,li !, ,'I ,I.
.
1"11 'I'l 1\ ,, mi.HVb | rl ilrl ots i f"nml. lIt Siimlav PtrMUK '4 5 .5 .s.s .55 5 5 5 .5 55 so W. u 55. 51-s 1-
I 1'111111'Ml' KI :. .r Mir HIM-I, tliiihcrnl I .h I i iiin-l irlvt n.il 1 .l tli- *Ptuiltt .. .h.I' .. | :: \ : : \\i : : ;.,. 'Yi ,, 'I. ,
I IIK Mills .5
$ ..1.1. ".f id. ml lp siatr' lilt i .,,. Ni| amiit II".. ss.15s '...11.. Hi"n.anil .\ .1 I ( It., .," .Ii .111 I 'i I Hi.,nrt I,"nu wrnlIn : .l till r .5 III ,II .a 1 5sS i I I!. A N. it15r.il' I. SliM' .55l "

10' .,I ...rlo, Nluli'. Ti'I 1 1 usi.\ .nt> nUii .iiilfili VoIP nl ihank. sts.o..I. Tint : ''I. lib., ..f I tthb hnrpi \ ".". I ., nr J"I"'i"| < ,""'nt .in.l !. mlliul I niillltiilnear 1 all", F a ,. .5 .se' ,u.S' I. .
M. I .
J : ". 1Fr*"". I'...., I II i 1' .xri,'nl'' uril. .111,1, (iiiuliit w"1|.iirM i.. a.liiallv. .I..p.ll.) .. nf "Ihp Chit ,,ii 1'1"1' I t"I. HIP Hi'.."., .. Ih.A..I l ml'vi 111., .. l..ib. ii' I.1 .ll-.r,. I Ihi I II.HI.I' ttlnip I .I.h. -. __ -I 1.1 H' NI II -- -. .

"I I ,, ,Ir."II h. > I I" I. '' lWI-rI. nmmt, mn IIPn.i ." 5 mil, \iiiihl.. mi I I.1.\ ..litI atharlni.w ..iuiI.1Iiui.s. S.-yhlillIsSt-l.hs. I I In ., i II ,it Inih I'?. AN.155,MIY.A. 55. 5 r

'" '," .Xiiii) I'niHfoU.ninln., '. ba) In. |I.irp...n. .r |mlslIs' .". ,... in vli.w nlan / II." n' .II". II 'hallf\ tin' ..Int.oviinor ol' tin. i ii I. M I--t-snl.I I llnirv I tl.li. l'.i, | .t-| ,. l" !<' "5 M ,m' ,.tn i Hint I "r.., Hi 1 .lit i s !'. I<. I U.I! ,,,

.I I. I. I. flUirnun : |l"r'll"' | UH IH..I Isi., lasr, un I lie nmlliilltvuf ) tarlv Ijoiirninpiil') The I.i: linmliiiniiilttii : I a it....1.I "i 1 loan I l.tn .11 In 1" lu ai"|,uiiil ii I. ..I.I.I I 'l'.l-IS ,, Mrl.I"I'I, I Hml' tin n. wna ttarmnl 1.1 lorIlic .555. .hsiill I I.., ..n I.l .nut', n .,nl I I i.k..ii II, t 'a r. I'. N. Ktltnwt

III. nil'. tall it, an HIII 5 ,,s.-, ( in. lIsa iPitinpiiliflUtn | .II ..,. rp.ll.niof .n.' 'I' ,. ." id A, 5.5515ll5tI5"S. SitS iS. I-la -. tY, lhn.-.Iy.I I I til 'Ii
'Inka ilsni \ | ( fjvnraWt Hmal.ir (I' ((7)) I ""vI..l! 1' i :: : : : ::
l It" : ; .
I II : : | .fCiiliarlnpnnl, Ihal bn lintn i. :.lr l Sts to hs. 'Ihuus-.s? I
; :: : i "I"'IUI 55" .'.1 5 sari, ls.ls III. I i |>i. i Is-st
I IMIOWPI. I 5 .1 .
"\ ;,, ...1. 'U,... .. ,I, \.'h '|1' ilu. r..",1 1 will be '."il. 1.1' M I. KIIIIII ., hill fur I II! I U: ( unnntt.lvn I all .In. i iithl' In Is.. Hn cit \ vr .,1 i', who .1..1 .555155.1 I M| ,I h..ii-.r wln-n' IIP ) I ion.nl h.." I I, .:.. 55j. ... "' ". ..11''.; ." ;1...r''j. ,I'''" ." .. ". .
.1 I 'II" ; I
t ilh ilivl,b.ml.. ai, | | ) 'ihuiri i.ihpra* 1.1.,1.1. an .1. a ..wI l I' it&l& "Psi. I' h'. .vi.rMIMII. "i"I"
'" I I ..I ,,'.'. .. ... < lutv .11'i | *,. .a.s, w ..., ii.nl. ,". h. an.1 I .. ina.Ii' a nnlir 'Imrrhln tt i In .I'II.1 l I "t !
; :\II"I: ; : I .1..11| I' am..nnl, 155.iI5.Ilt( fro "I., .bill a I .' nvm" Hit.-lo'ilil, aaI) lln ilil) I..n1"1 I.i.i. SI' .,lil1Eii: .". I'usss. S .1-
,
: .,
'III" .1 "tll"" |I'.m.Ttor.| S 'MI |Ifls',III| U IKVI-IH t..I\.1( 11., C'u""II.I.1 I I'nntPiilion 1"" ami ,I.its.tiI, frnm t.v ,1II. rip.!".linl nl Hid cisssIssa nl Hn. l'n, ..l. ,, 1/m.li I...". wild Mm llxiul ,' ,

.' ", ...II".UI.I. 1 INK I Un. |.ulili... ('III.I.'y', u mowing" lutHiiiiiiiti' ,"..1.'u"/ ",'n, loan ".,nl,. I m l.rllss-' |his 55..ili'l i I .. .
.11,1.1111 .. ,null, ) IIPIlti.lt IsI'iilC ,
I .. ; 1 11.1.s.. II,, la.I tt>n In r II 5.iliIs VIP nn -, l ails
( I I '
\ \ > II.
1.n: .; .iio: .IP.. I H Tim; ... I iniin.tl' .lalpimnil nf HiUnkit Inn,, ,Ii ".' '' i 1..1., an.1 I : .I\ tl')1 .
Jj.fl'I: I ., 111) h. ncur bs.1) a h,,,," mil ttlilnlniwM, for .Hie .1' |5i5i.5 Momlit l I S\\ 51511W, ; II I r. t Hll ,, .1
f.tin I nit luilsss.
1 I. 11.10.1, I 10'il", ,hiI.U 110O>' I II, i'Itluiunlit .V 'ii.lv I' 1.11.1',11 "nun"i, ami ontniL. 'hnl Imtil 1.h' tllint I I..i tour ti' u. w L i > \p >' \ .ilk. Nil, Hi | lill

\ .. Iv"" .1. |1'1. Inil.I"1 I nit in I I. i .1,1' .ril" ... in I. mn' '',,11.I siltIlass ,I '51g. $,lstiitlItttsliISSusfti'tiliSltItI. I ,Ir. \\ oyi'r-.s. tOt s.i-I I.InpMITr Mall! ..15 i ti| tin ikn
11'.1'' ,.::' lionllliv, iimwlli l I. nil l"lift id 'Irs'! assI I I till .\ .o.i;, n.,"n lIt )I. 1..1..1 s SI..lI5I5li55Il. SlilIll. sit II Him. El: Is w Is'

,', ,. .., """II" 'UL. lint, fi-ol n.mirail, ul licin, It. 11. '\'hlI. Iul'j' 1.,11..1 Mar, h. in.1 I .i nptvnip., >v III itnmiii'iiiI .C I .. .l SrI-slit| l, tIhlIiSSt" ss.I .H.. (/.1. r..I. "M.II .il 11.5' i I. Iwlt w ,i. l.ninl Its rill I Hit I *" r. ". t. i ,,i' r..1 In ul. in i-, it'I t I n .1 .
"
: I 5 .
1..1. .pinup t\ itmnirnnl .11"1..1 ., tS ,
|1.1 tin' I I lit Its1 SIll l H la. niailn
1.11 ISi-Sit I i 'H |1'.1 ,.5 loss lu S is "so
a
.. .i.i. : r ?.tW 1" % 1\1.\ '1""IIj."I.I'" | loss .bin inI Thc I .,..1" n, nt, ,i. "fl5"i Iii ii mull ill III nl .Mill ills,'.in "t HIP I liutilliui I ,, 1"1' 1v I I I,1.1, .. .i. "'", ","' I i- ills s 5.55. IS I'I' '. l-s.sI s S Se 4 4Iil1tssstK

I '\' .. lu IIli"1| tl ri lit SI .... t in ,ilh, ... lu its. 'hll II .aim It lt|1'1.i"1 ",, III ; 1,1, I ,ml lln ,' I nml I >n t >.. U tl tin' 1..1) I "r" ., I' ,. Seli "a I". '. D.. ,r
"
I [ ,
; ; '',11" :: 'r. ; \ .. ''''uili of Irs I 'Hi an.1 I '.,1',1' tin' POMiur Ii, .1..1 ', ImlIM.H .I ,.I.1 II, Lar, I'-i W 1.551,5, I.AssIiI.Its'IJ.Trs.ssti
| ,, nil Ilu Hin n I.
! \ ) ) / .. ,, ,, .I. it I 4Is n.iti' .it sI I Ihnrrnw .1 I nnh'nl, hill 1 S.1 vi ml I mill .fa |I' Ilii "1"" w i 'i t < I',.. 5. s. 1 5 "II.. 1'a'' Ii.ii .lu.I.
II. I : 10, I" II"" mull" liniju-i. IIII.M..I. ,liii ,ml\ I U 1'-| I Ih.'I''il.I Mi I ,'. (ii.kln.: ,iiivtp.1 I I.. '.il.,11! ti rt rib I ,I I"'\tir' an.1 I ( lull ill Hnilulin. Inn .i,, > .u Hi "r fmin Ih* I.-si. .' $ .
... .. ,ll I 1" ," ills lila "I.I" ; .1.: .. "... 51s155n's', 55 .5
p"I.. I i5.ItIsIsas5..l.I.! l ) n* 4PI I. .. ,,InHIP 5.C..a .
( | t g..u.I. I l .
Ill | waiti' HIP rule ami 1 take lln ,ixolnHun I it m :1" hltiabII'lSlIlAlSiSiiI, ,
) it
11,11 tip 1 .1 tililrv v -
1.11"11"1 I I II isils. .iii.Is. | ** n at nrt
,. II. |5511151 .55 "
'I SIC will PIIhatorlo lass la h..t5lhii ,Ikltal
7.1"
Iliiillinu.otlilnin. .
In b.II "' .1.1I .ill Ihn. lihiuart' >int .. v i 'I
\ folluwiil 1" |
Il ''II' : ':: wil 'h.I..I".IIII. I "I'h,, as .11"10. Tlinn i.f Ihi. \1, ami, .I In.I I.Ihpr I. \i n' bt ,tin |ilbt .A' .",1 *. .1.,1., ,1.1') MIn 11'' It Mil rla l oh.te., Pint 1.
: 'I.: ; ; i .huwtlii 1\1\ li tS. il-assists .
;
( )( ) : ,,, .. I Mm I ollici 1 1'rilMi 11151 Inuiloninn I rn. ) 111"1 "I.'I.n| hh, ,' .1 lillt al :'.155i
h.III.I.1 l lint.
I OU'I/ 'lil"I".II. a .1,10' VV iII
I A
IIIIK Ir li.I"t1 !, h I ,' nlHiul, lifn n Ilsilics .. .1 n i
,, ,. I h win, li .1. i iILII ,. | n. I liiiiinatiii" frotll.-" "II I .in,1 W If .tl Ills .
"" bt llnnrp..
I .
M L''iII 'U',", I ,., ..' KliviK:: HHIN| Iliin i k .t (thai cess I .I kiime linn' w a.1.1"1 lip, \itli ..h""rh. mint' |I.il se li. I Ihal all sills, nut'a isiS I Itonn aim'.1..1,11.I a uili hi ml 5. III Ihi' .. I iii 1"Is" ..0 I .'..l t at 1'1'. ,sna I lull Vm.n Fratmij II It ir. *,r Ik
'I"S.ln. tti i iVm iC
,. 111) IlllllSm of A, ;illy err "iii-c| a 110"I"I lor win., 'b ( 'oiiiiil..loniin I ,hallbaaiMHiinltil 1""i him" IlisIg.15.1' > .1 .. iitsI
I. \ \ ."., S.5 Ibo' nnlt etjnt a wiiuiiiU'r. 1,1.. i. wi, | liii of Hie .5 Ina I .1 ... tnela V. Tin t, W HP, V7
'IIisssrIs.s.IeI ilollar.' .\ | 'lll.I 5. I 5 IslOr' sh.ila' ) It : III.$
/Ia..s alotnrafiw bnmlrp \.1"1 .. rot'i.b.l/ l.n I In DillonV I. 1 list W lleoiinn| illr
v mr l I",.. .,.11 l be kill Itmianlilratv |" / .
'j.lllh.loll I I' oitsla.IsI. nl /1'
,11 U |.r..r AI'I.'III.| .Ili1l.sis.I with .. lit ilnliiitl, I lIt ,i..tianilliinnl .155lull un w IIP n lt'l .". I ll So ha.1 I I amianlittn k i. n, '. I In I. >
"I'1' ,
an | J 15,555
.! ) lu ,1 M ilillPilall at
:: : anil I .
.
t I. W. mik .1.11 )
\" : ". .i, \| rl n il m ( l.i: | jut Me..ri Hiker, (ban, le bnn, ml 1. .mil tth li l.ni,,'n Sir hut Hil..null 7 'I I rtamratannalnhillr h II null a.
1 n i 1"1..11' 5- Urban
oil ilnlly
"I. II. I lk.\.t.: I', h.a. 1-le.iul, Major, ,.1 I IlgiHil 5551-Il| tn bull.) a I.IIIIM. nr |pe a I ..III.II..II"| I d"lhi"l w I Hmtti l-tra llitrla Isis s.., ;s;>,
I I'' r> dlr' lisa (tniPliuiKi.In I 1iinI '
Jai,. :INI M.l'.I.wl) Ii" 11.11"1"" .P''' I Hi .hull.I Ills, tin "Isitislils. Lit II.s'.ln, '.. tta, 1 In (the at | II UamrAFI II. .
"' HIhr
1 bntne M o
llh,' > i .the !I' & .\ N".I'1 1ami .1.11 Ilohl.1 hit nnllnttn\ .I 5 'hut I,".1' niilnlt I .it 7 *\ |1"1 S
BKOII. .I. 1 Ihi. mnvi ,inent In | .InliK l.a, .1"itIn 1'.h'l S 11", .l. stash .1,1 Inn, ill II i.lu. I ht tin' tin.. ibis iiis ii, I I. I kv ;41
,1'tI.' II' "S' II", IhfI. .1..... hi* mini ,MW., n him, rut f.r ..i\nni.li| i.i ill. t 'omnil-l, I .' rt I li ,1",1 t un. .I"'- nl 5.5 iiiiili..h<. ttl h I I', n. ii II Kntti II'5.. .. it :.
j I., S p ,', I. I I .. "s 1'"lul aI "" '1.1 inmu hl' r"j 5 the I 1..1 in'.nil, ,, I'li-ibU U 1'1'' | illnlr Is -I f .Ok. ll'|1"pa lilln 'I l ,.., '.' .111,111. ..,. IH .I 11.1,an I liii.15l11151511111510 "I.ssg! ..1'11"'ln',11".10'| ".r.III .tl, .nlllanti,.. lisslI,,lr.i,ul 5 .I'.sS,It f.ir I'.sissI ,- tin, VIhu, .5,111, n. 15, Ihlis-sr..lI'isi s'.s,I II'ill ,. .

. .,,10"" ,.. .. 10". "n,,, "II|"ulour I nn'iimr) limit timing" .I use "o".lil"I", "II ""uLf. ''I'Hr' II. l l..l.ssSr.ts.ulaIs5s5Iisssssr.'s.is. I | a in ttillnn"iv, ii|11."I"h..I.| I ..I I nl ,". h 'I nml 1st:. mil IHIII -. PI inn ,., .) .. .. "!" ... HH.N|.1, nrl I'a, .,...' 'I 1.ir..a.I"oIls55..I..Isi r 1 Hill 1, us,","- I Is $.sIs i.mm Mil,, 7 U,
"' h.r. ''' 5 t .. I" |1./1".1.1. | | | li45i-,5IIislIl&l
I II'" ". '.I II. '1\.11111'I .1'1".1 i ,Ihi.,, rinallt, Mi I ,r. 1.I"r' movpilI .n "I "i .'. _","."i, sill. NtiS, Iv" ".. .hill: In. tp.l'.l, \Ills .5 h ti-, "s. Hi, I 1515 i .\ i.l,1155. Ilnl S's Ill IH- ti 5, kl I .k ,,". "sasS u a..vm. it, Hi n",,,si k II I.' II. in.. / II.I 5,5 i iaI,

'S 'I. ,skIk.lIII.Arnv1 .' 1.li., .-.r 1 Iliiirr lm' u Iii". .IsovI, mul, I II ln,,> |"it'thin. iiiihni| : | lusts s\ K. ,n.LiunI .. all Hie, ('ottPi ,nml I anilnnilt' HKhl.ml lsgsisiisllt nnl 110.III'. lln. jint" mat 1.,1., .1 till .t tt .1 I t.,5n: ,t Him: ... II Hi s t: (55.lliSIs", i

r.._ iv rJ' .* wo susill I li'jrn, I I. Kiting I aiol, tin ii.olnlioii, u.loilul ttlili, \.1'I i,\I.. s.ussi.h, 55551551 i iHi |151151"iV55.| ,an) 'hn.1, .nilli, ill I'h.,hint li,",,it.I fl i irt,.ui .IM, J t. .-. It Iilo I |-I'l| VII nil.1 I I i' ', II 5,.
I. I "iwnk 'nnlillh 'nili. ,innibii, I 5taIht' sits.u 114 In. ill s I I I''n. I ',li, \ hll,. ili'l'S Ni 'sill 5. ill' II Its si' > ll. .11 ,

and Departure' of Mails. I.nun",'U''"I I.II..il IIUjl'". llul Iscr.I Hi.S.MIIU IIP.'.|."I'i"j' .| hut imp ".1. in aiHi.llutl| | |' .In. ll. 'I li"u : ,: ,issaIiirll:lrlw:; ISIS" nl I.I'I| Isls) :I liase.:| .;1 HIP:: ;(Ill-s.:: : I ,Hn. itnln..%IIr, loss ttlihh I, ami I si-..II.,ml, ,till m.-.il us on lhliiIilsaIlIilshit.sll. llnIhi )- ibt.l 'S\ hal isis Sirs I.iil.'innliviafirt'iiinnii.br '. ilII"In I nn.1'm..'I 1",1.1.',ila,... I 1.. J"'I'|I'lii'| ,l ""., Jsi'kls l-ia It ,Ilirol\mnliin i, I'lwIt, i' VV..I1 IU.1. r IM'attifli< 0.1, MilIlli i

ll .
|I"'u vole ttati "i.l by Mr H.iki i X.I ) il 1 ""Ili., n I I. thai tin' china will, ma I i ... nn,1.I 1511151 l I l lit tiilnnolI I,I nml,ItS I hit ,. bit'n art anil, a 1'1111.I, ,, I .. l" |I.i" I l lero, J.,. k.on- 0-SI illinm .Jtnnn, r ..tjSail I II 5. :
'" ,. It. PI. Aiili, "a \1 I"w" lu i >liilili.linx! 1 |IIH.I: | S .",,1.1..1lh Stir ,limn *.ls.I. Mi | wlllallntt I he naul sit t In |/.1,It ,islIss I ;,'o''M'' ( I I I 'int.lilt I Ittn It".. ir' bin-bull sisg.s'at..il ./ '' l.il. via \*)s rs.II _. Ultra t Ik ,tnin s'

'" 1 ,. ", ,', ...,,, linn'. l I">i\MI.in Inn ...t uliout, lourin t.l..sIi.r. iimtel "''v /saisitistlur i the, Inn.11 ,lit ,' vi.n.., .hll'U anarMlii ration. iiliill, iin,I Iislvls.lIllh| |.ion I tillit : f., \''. ltsI5s.-s.Juiulsss, 7 i, lilt in tr. H vilsug,
,,, ,,, lunu .InIn ,' I IsiS lur. l I"' ".1.1111 ssii.sti. Diptuu Una .III .Hi "H. II HIM '.5I I .5555 lu
I '" I' \' ul .in 55155 nih.. >i, in or III"ii555, .\ l I Hi W.I : r Ibis, ( Os.. .55', 1,1".1.lh., a,1i5sslsS. ) r nan
.,,' ::1' .'" II: h.,1 I'1".1. thu -.INIP' InJi I ,'ut. Jiiil hll'1' 15.11 ,mull,n tta, ,Inlko: our itlnilillnn. uair impIhn. I ) 'I. "55 'Im..n C''II'h'", ,I oil., 'i inml 1 I ". llI.l f.ir Ihu (1".1 UP \.1"?,' slil. Y st I 11'sOilS, 11.1 5III.., PIpI ssssIlm. III. ,
i| ." ,! ". I I. ,' .. II. ", "Ir. .11,1. -I ., I )-5...). liiklnllniPHK' '" ol' 41 I |I"'i ini'ik Iii. "nilnrf |5talts.r iioli| ininili iuil| I I I\.II I 1"111 Hint, Hit"Ion" about his I ., ,.1.1".. I nli. : .tr 's'IIi isIs. II ma n 771 l_ M II -nil t in
h'' '}." tttii'I" 'i., inniuul" eu.li, ,niukhij foil' I) fill lirtluiif. ol llul ,its,'ipvilnii ot I I .h..h. ,1,1 I:4'A' ltSIItIisnsiIS5,51isssI.'Cl.tSillIosis.'sa I > .
'I'.II'' I mi | | ,,ib.,1, Ii".. ant,\ liallliar. .II".II.eJ.1 1 1 a liiiilnutliri Il15") ,I ttmianl fit ( alb,ulnp. aiii-.l 'loll I I bIlloiil ,> \rh.. ""55.5', lI!i. ,101. ..55 I : IsIs
,; II.'''. Isle bruit l.u in, aisi I vnn.) ;a.I.I hit lu tin, ktii'.Is' 5151" e we Inlipvp Ilnl fntlturn. firn |" "I I '" .I. .". 1., In. I In,.on., slits i, S Ills I, II "I,.. .. .5 Ol", |"II' Iis's.sa. llul I Pot, isti. tt I ttltililUna ,.
:"ul...... .. I In' i. '.1) iav nn IsIs In ",' ., In nlliiii lur S limn M.l lististIsi15511155 .I' 1 7,1.11', Ml u 55 sIlts i- HI 4. ..531 M. Mill,intil .
| | in Ini '
ami ni.lm linn
) '
II,' .. lou
Is lim 511." I'h..t.'I.
in I. n il me His fuuilli, HID lull. rp.ulnlioiH, anilliuillon 1110 .1 l'llri., l aiiin, I''lI',
1..1 "I I I InU 1"1' the > Jt, .11 .1 \ <
5% 1'1
I I. ""I, Ipilir. nit r*. .lint I until I .1.11.) mm' Sill, own 1..I..I.I I ,, i slit Ills I 5sorsIIilss .1,1 r. n.amin I II n..1 ) .' 5 .FT II Villss,5l 1 .5-Its i
I I'' innlliniul' i> 11.1I" I IHCII, ,uon.11' I 5 I- "ivnnilnl It at' 1.11'
"I .. t ,, r nil\ I h I. r..
S ''' '",' '. ,,,,,,11 .nutikrtnlHI ..I.i"'IC II IsIs |I'!li .5iii' U Ally Iisupsoc.|' oil m motion, m""lis, fn. I lln ir ,..."".,1. ''I'f'| .i.I-I 1 1 OinuiH.nmi''.' I I jiilhi In. im.Ini mil 'tn I Il lti.s.,. 5. Ihuln, ,5l ., 55:5': sIll tlsl.sSs, I.it is .Ill5IIl5l.l >lrliI1.5, ,,

'I': I ,sI I -I .t,,10 I,, .n.. 'In"n, I. ".. Sushi." blisS, :u.. b.lu,' ''''hlu| in. \\r.t nation' vlx il ill.n., a tilth, ,inilpa liir.i'nlli ( | : 14.7.. I Hint I Ilu' i.;ibl (4111111,!Iis I..I.., -- .. I s55.s', I.' .I.il,.t I 1.1'1, 55555,5 I Mill i, \l Iuls.it. I'A,
S ,,, ,,, ", 1>' ., ,,,. ; .I. .l. i -l 1 r.r :i', t lIa. al. I 1"1.| rmil S Ill '5 III"" I ,5 sly, Ill: I ,ills .\ M 4tt'.Il'ISlISriili
l'I"I".I"t"; ) I ln, C"UII''I'" '5. liainanv > e I 1.111. wa% an.1 I a 1"0 |I'l'. un ail it"nil. t.. Illiil I ,! ;, .* :5111551|::|: ':.t.i:I\ .lull' :Ilk Hn 'II.I"i:; ill: i l I lIly 1'.1 ..!* nt liPwrnl' I IIIH, .. u.I.1, ,I) .I I' .' I1il f iln 1,15, n H Si, tl 5 II Kiillltanllrnh ,.
,
i in outlsotui,
'iIUX.I.lItI11 : 511115 I'll ,, '
: i Mill si.. ,
II U |1':1'\11' :I Dn\:: I. issIa I mij .iiinlar. in ) 51 | rs | :,Ion mi I kavn I""I. 5- II.ill' in 'i. iliHv. .' atI ::1'' "" M II n mm -
1111 | | ,ina.l., l.'iattpifnl I linilln| I I. a KIMH ,il I n r.I'':I',u "Inw .
.
I I. S.I \1.11\: '. 1. I.- .1| I liss ainlniiilili.il i .|>t ol I 10, -in., i I'til 151,11"1 1 hinlilyairfc :11I. :: '"1 5 lilm '. \i Istat! ti ni | I lumNnr .
\ I.:. .
\ Ii Clitik| ', o 8"11111.: f.-iUni kinillttiiHmil I ilium' *l nur ligi.Ulor.*. 'Hit. ..tinliopli .ni'il. t. .,"., tsgi-lliir' ttilli a ppiiilbil. \ "OI'Y| ..iflhiIHiHlimalh I .j I'itsi.. .ol I.. "I' lfflss-Is a 'I il,.1. nl .1 1"1"" ,, I .,,m .ii.k. I Is i.. 7-s; tt I. \\itll kItrN 1.
: < .
, ,, ,, I IS ''''' I .1' I .
,, I I"" rlii i li I I. ;
, 'S. '1111' \\I..rr ,w ..UMP.R", ,K I'Iu, ,," .1"1 \tl.li u. |I''III' | ... MliiM I till. .,'.Ia I IIrv, 1",1.0"\ I tlihuiK l'i I Sill' ,li pt, 'I l::'KinNn .I' I In- Ii sisI15t11 i ,i .lull Hull Hiiib.ii',, 1.1"....n ,itn I lt! I'.uS. I,nan, 55.55.. 155,511, I M 1.h,1 I lor.. to i n JM. t II L'sl; Mini,t .

S A'" .\,..... '..H"n ':. a I iIis.y l lissi.| ,' In .iii.l, mini. tlinn 1"1. J 'mm" thiir, lipmli' bif.ne, HIP. .le"I,". ,' .. U.,1.1 |.iitii' nla' ,. fllnlin lIt,' ollne nf ''h..C',1, ul ,HitCinnil nil .I.I.AI."I'I ; u. "' I\1", ... ., .k. 'nil Mnil.,I.'. 55155 i ,,, I -i'h loli.ssll{ .' .5-is.. 'silt r: ri .5-il I-i n ", IIllStshnss,5511>>
.
1 oniluf. I'll.\ I 1-Ii I S'sl I 511115 .I Hrl .
exiHil I in I II sinK\' | I lli a.s.IlrOsIrsIIY. Ilm ull uf the. .1.' ion. ft i 11" 54 1111,1"1 I I. I WIMin l.511L n.so.Itt
Hi I V J
.. 11\ fiinl limy a S .ssl"hilt I'hllii.: N w V rk \1. I
\ : no\:0I.0C: \: i \U 1'J.J. iioii: \: & 1.1. 1' 1"lhl'Q nn' h r Iv or 1.051 iiniiii, .I_ I 1'. '. 5-tsss.s ilsailIl Ii s Ills.s. 5lI
lni It blow ,. .. tit Ihv fin" '. t .," ,, .... .film,' .s.sitlsill : ; : I..fl :: ; .i I II. II. I. t.\''' I. II hIs r: |is-so ,
I Is.c
I I."tr.' 4 I 1"I', I I '. M. ) > IIIK I Bi| 1 bp bv him, rnliii, ,I innl. an, I I ntttiiih \ e.li-rlls, ) mm' "'unite alioiil lni utlmkI ( "I.
,.,". I ,.1.. ,i.II., sKKt", .......' .51 .1 1 1S .- I |, n, lint. hnvin f I IsIs clfun' ) am mm l. I S_"III In .bill I irulto HIP Sips. iirutl II-I Inl U Nat III 5155 li ti, Psrsssli., ', iii.
" \ .. I : | | s\. 1,1",114.i"l ; : I Iisisu iso'" n |1".1" I ht Mra I I llini..oloinl ; ( II I5si.SKIIonrs'15sf |
.
,, .
"", .,' ,11.,1. 1\1'1.\\I" I .t uul OMB oflho I".1) MI" ..win' II ,IllS mm' Infitir.fIh bt litt. firriioi.lln slrr.I.. 'HIP (.its til"111; the Iill. ..C 1''. I Irlis. Is pil.l, V.n, 55. I nliiN S
: ) C'
-- --- ------ I IliliiU: ", l I. alli., : 'l.till \ ul.1 Sir. 'Hint I be nnl, ( imnii..lnii.hall ) U H \I. > "oll'I.h","' on innin ,. il I, ISis 5lls,
.: ': 'a"llh'l bl.lt anil. rir It" tsksl I Iontafiurfln I .. ..54.151515, .-f I 41 nnVilnnlt I (15111 I ,') I I'hl'h. In llnI.MIIIH I
l Mr..,.. I Iksw X I l'.r tin' n fionM I ,11'1111 aiHiint| a M ami, I Ink.1 "imli,m i i.1 .Im I Isis I r \A I bninvililinn 'ld".I. SIrS )|Iii in,. .5 Ion, .. 'Hit VI lo-s' vs', I slissls,,
I. llii.altantiKP, bvl I nl..i ,iils.lIsI h., : :11,1,11 : : Ilu- |! nf Iril, ti.lnllvan '
S "I..I"1 it'|1,1), S whoso .,piLHlim: I ; : ;, !us' "ilxiil hta 1 I SIlK his' tta'.lli.i, I li.mtiiu.I in J..I..I II Sr.ss.itl. lift, Ilil nil, M II 1,51 I s... _
H r.os nihltulcitniil" ,'at 1" 1'1". I II Iastaisis .1 I I .'... ." ISIs.SSSi I ol I .Sssouh.5 fur lln .'l' Its Psi Im.mil Ilnl, D55ll'\sitll saIl, .Jnml. 'IIt
n H Ihv ( Pminill.p' on I'ntih .iiI, ) A'II..r | sstsl.srltv ol his n.I 'Its' Mn.hal I it |1.1'.0'| | .,
J Hit. ; ,' ; I. ,Hit I, ShiMs| | "pill I nl II. I""" 0 ilnnll, ,) 'AI./i Isrk HIP. li-lIillSss! IM.
1 ,
i in nun
",. | 1..t" l.h'C.II"1 Itcili 011.151,:lIlt, majunlv, ,\ | I ex boil, ii, |.rlii -iiialanl\ InUri.l ) nitkltimnilhlt .1".1111".111| | lib limili'l, ., IH.I"sItr liiM.M.i 1il.II.I.I. st",Ills ,. I'" I'IM i.. It .
linn ilnnt.
c.l. I will .1,ilc SISAl Ih an" In mi wavr. I .1..1. I ,. I." m' t.i& X 1' \i.r 5- ilk ill. kl .
) bt Hn ; 6'1 i | alinr. 5l'5IS
I.
y iili
I 1.555 l Mr. 1'.1 h', who .) .. .. IsisilIsli. Ills Sit. (Iol 1"'h"'I/.1 I 1.1'I, It_ "II".1 I 1".1 I lil".ly i | "n.i.il '
."-|" ",fil.lv FIJI.inn.. '. iin.l, .111 I mil kmiwHi | .1".1. .. I I iItss .11.5, I shill |I"" ills, .11' 5 Unit mil S hill, liens all niiibl. Sitlr is till inin III Vnl Siu.as.-.s |SIr l
of Ui ss.-, In mi it sir 1..in 1. 1.,1.1. /1"11 j' III Is !I. I Is .
si..C'.C 51,115 ri.S. 1.
in, tin, noli.I .i.IIII. .1.1.1 ,
n' i in >
', :,: ': ::: : ,"1 I. "i' ili wn. lo IH rtnl port 'ul.l.I"I.I I Ihn I InmiPn.R 11511lIIi, .111" ilnlli.. \II'. I 1 ill i.iUin" ,. Ihi'i /""till. iinpo-ibl..' .Ilnl lln HID .11.. I --.- ... --- II 51* ,. 5'' li.. iii. .

S .1\. 1.1", .',,,,. Hill ..In. l "\ ."Ii I, ; igimlr" iciitr.taiit'. linn, llnHr.lNiMlmial I Inhow Ill .. of ( ilv C1.I, '5 HIP .iii, ( 'Inkami liatpuil 11>inuliil bin, iliul i"i alt| I Itliavinit III I KI.5'I ; Hltll \ l i5 :. 'stat'sltl Its. I.Mk.: iIhitI, -i
i.V ." sss.. \\.1' nielliI I I. MaiIm I B"I"IniV. .....'billon. In liui.tui. taluS M I h lulu I I 1\\ .
55 5' I.' I ln.lriil H .1'1' I.hl' .1,1 inn si-st l.r i I II lila 'uS' IltIli Ilis.l It S .5.lil .
., "' \' : :i :. I! I M.dlNNMIMt. ,.. : I Iss's' ,'1,1 I "ib.-r. l I.>.r tIe |'nrItMibl 5 Hi,. ,bi.l,, .,"h. in lln' 1..11 I Fir ltsIss.lirIlillu 5-rsl.s .Vssluil, 7H.V M |IS| ysIlloess.
1.
S :. ., ,".. isiS,I ht tsls I nml ttgntilu.iv' ""IW, I |Iusr II.11'1..1/ |11." 1 1 151115 if ..
Ihv 141,1
,, .1" majviilr |1"1rd""II"1 hutI I I" "inn. I I. ,
.01.I |
S I. it I .. ) ". in I li : I .1. .lroiiiK Ihu .Vni ss. 1,1 H hir 5 I IsIs : St. 5 'Ns il l l liatlinI 5* I .5 1,
d"" .W !" "Sb rilr MI I Mr. Millmt'a, rl.. lu Ilm ,, sisliti' tiSlhll' It tin wi Ilm, t.i ir ""I"\V"| lllie -inn I."ihlll' tirSmi.. | | | .I I lull-' Is 0 ... ....l's II, II nl ir n-i 55 IsS'iit'.s.
,,. ',. ''' '''' .* 1".1..11 I sirs' In. |-|'mtiil I I,t II.n'I ho-I,I btti 1511151,,1 I,' "' >Momljv ..niiijjiilionl .I".C. 'hll'I".IIII..1, N.I Ii'Ilss.S., St.,tIs-si,5. (151,, \\ iiihUna | .
} : : ; 'lv.Is
: I luitl'
: inlnoiilv/ li-nt 1 fatoinl siiitt) liki' unr :II"I'I. lt..I: .! ::: ; i hl"I..I''I'( an | ,
S S. II II .b I..I', .. HUM M. H. lt >nIliiil aial. 'le | I.hl"l.r II. .11" I ,i ,I ol I ? ami .hull. I I. .ul bin lu a "I IIlssI..lrssg554S,1515o.1ll.l l ,
t PiIC4isV, rv
.. .; :, sII 1\ EKU.. tin ( lIeu mi... 'luke Slis' .llhth&sI& null, iiiiiinilbt| I I "Iso.sitS II' 1'1.0'1 an.II..i..I I | ISIS 555 55115115)| I UU l 1511,15., II s55lIslrl5, 51.11 Iisu.ue's Slalsu,
I I'.u. iilllit' 5
.' I 55. WAa r.lvO'I.1 .1",1"1 Mlhli. r I, VVi muliibt b lint, ili I In fivi "rIni "
.
lIst
S ",5 ,'. 1\ 1.' hoblllnir "iP.H.liti, "iilniintfIhi I ".1 1"ihl.IJ u ) o its 'l.i".I.| i'I'"I".1' | |I" N.r Ils alIt s55s, llssi.s.Ill.i, I.

-:: :: : '; ::I: j ,'ass J."I"y in"irnlnuiiliuvi.it r"tI" I ,, 111". IcI" imnil suit.I ri. |1/" II Ihimt hnl, in.kmiMiigh. ninala" ",,Ip b mi-'., I IKIIII, nfllii. II..|nl nnl,"i... .. i. 1"\I\ ( CII 551 I IIIAP lu |5iis.tnilllm S binninjrII I .all.l| | I... ""') r-tsuuslsI.. ) ISlIhssl.LIis,5 isis is.Ilts. .
lb lln' 1". I lissist i I Icun.i.lnilion ..1" Is.k. IJ Shill. ', Ill,
l I I'llie .-sihis. boxijnliii '
S Him I U imiliiixul' 2
>. : Millnr I Mr I Mallmti |1055-
,
I IS. 1.11. .;". ISiS, wuilnini'Kiilir' I Invr ..ourllH.uion. lu" lur liml nnl milllilint, taiiM I lii isis's-or.| I bill Mimv negro boy losS I niiil : II ilsssrt&, E ls.ssssIss.
:' : :: : tI : 'i""a''I5Sl' ,lilln .II\ un I'liiljl ( aS.I .. soS' it"ash, wai |1..1-| I main' lit mini iltikki.
: : "IJ.t 1ls'rtssss n!.
: : "I.hll" | ., rvil lsssil I I dunlinbl.KHl .1..1".1.> ul I ul tfiii'Ui I ilm |>n>|.iiilit, anl ( .<'0.1.} ."ir /fficth, "lornli 0
.11..n. IJ.i".1
,. ,,
'V I lnp..lit \ II I .,; M Iliir II wsIsu ,
Iniil I I ., I Im.lhi I 1".11. ((1".1) night n'ulnllon hIlt .
| .
S S ", \ "M'' ,", .gsI( 11,1 ." ; lIlIi Iml II..li., I I i an IH.nvi '. Ihn hoiiwi ".'1'1",1 mil nun olIlu ,.,I buial| ( 'iv.ii nt 1"11 lit.ssi N..r .Vnna N HWM. HUI, M II tiliIa5', .
5 Ilia I I mintt I 1..1
". '01 I II I"I.' :1 'I.I I,.:""' |1..11. !Iave iiliimtil, 5 1., '111 h.... ,. w. ..I..lo.ln"| ,,: Umn| Vluii 'n mm.bt I Ihl 11.0 uf 'Irnwn. 1 Iron ', :\ :i I:lur : ,:.omit' .I mi) 'tc :tvhhii;::: I 'in, .11''''Isis by iiuiin' .li..I'I..1) I'l \SilSMI >H. .itiil Vulkau, l/aaakr. :1;.I,
S "' 1\ .ilit ,' -'ill, I Halt11inter 'l'I I 111' .I.s'.ss 5,Isis lssrs .
fu
S S S S I 1\' IA ,,, M l I""II.) "1""III., I II I i. I.ti-Ini.., h.." 1 1'.1."" ) ,11 a liii,",' '_/tin: heAl issitls' sari. iiso.Il. Mr'I I ,' 1 i i',1: .1.1.1 5 s miniiiltt u.. (lilt' 'II SsltiIiit''I.. HIP tin. (isIs. iMjaiil, \ full .1.,." sit |1,1 li ,, an,,1 I 514' liiiti. olll.p 'sS.r II S'IlPI IS Sly. I u-I 1_ .51.SI .

5:. 5 I,. ::1. ( :i' ;: .. 1 'flIer, sos I (1111 )1.1,1).1 sslgkl.. I mllic: ( 'rnwfurl, 1'I.I."il". Si'" .C5.iIu. 1 "" 1.,,,,,11. .'..1..1.I I 5 HIP, I uiinlhvi, urn .I l ihu III*, wi. I liam' nknutt -. 1 IsIs MI |1",1., I ,,nl, in mill n'Inn, .".1 I Ikijil 5iios., ICIPSItSIIIIII.
I In lisa .Viipinblt, un. HIP, :kIlt, bill.wiiPiiilmilmil ."IIC'i..I"'I'I I i N.I 5l'Flil.' iitni O1 45 Ii '51115151Ii
ISo I l.l.i Mdik or Ih" I.tAISIItIlss'" hat II "' slur" |I"ru 11th.1'lal .1.I lI.suissv.
; I .1 1 .r. I 5,1Isis. "..trt1Is" ') lux l.rnttna Ironrtnliiawi h il/i" In h-it inn IH"i' tt lib .lammi lon.iunllt' nn ,.. Ii. ilils I, 55,50 155.
5, .S\ \ .1\,I.S \I. ,..1.1,1, I ii''I.|.mi him. llniuj.li a K"1'1' ; >l ll l.oI> I ,I ly ,siil,1, 1 II-it, l i. all ,1,1.1, ht law tar Hi.a... ."u'nl ufMatianilionnlv 1 M Issuuls, mui I ; Mn ni.' I';miHii/ linn. mil,.r Slit HUM, .I II It -nr. I lStiiis (
|5111 a un '
)
5 55 1\ 1.41.1"I.. sss.I I I 1,1 Un .f he il Is lia.nilltii i I.I I llnin. I., bo niilib.lan .. I (Ilm. ; mill) u. .bill Isis tie .11'.11.\11 "| II.m.in. 11'10.11"| ol Ills.sil.Ik' .555' 1555 III,,. till n ItMtKkBIIINIt,
'", 5, 5 I II' I 'U'" ,I.. "I.l li>"at ( ) ,1 1'lv.I. 'Hint, IUIIM. IN. -11..1 I mil I i.iisliiil.luii 1 ilul) i.flhii, StIlls| nml, I C'nnnlt 'l.I ( l lh.loi wa In."I'lo .In,. Ilu. .inillei buihlmu' 1.1'I lari.lHilfnllt ..,11. 11.1.I. I'Un *. I IIII

.;, ;; i : .,: I .1 iiiwii|' Iii. hi.nliUr. MUI.IIIIII.l.i ail 1 10 (1"01"I ",.eh""I. i, I Ijberpi.an .". ... 'I h".I.. .I sit/"' '. -iak| Inrlhei, mult,' In will, '" .", In 'I-I whhli', I. iiwin-.1 I lit Mi I Him' %. HiIIUIIM mil::, :ninii.: | In; n.whl oi.br:\ ;I l's,. : : nlaMiiinhhi ; I ''Ill., >1 M ,n.ill, 1.1, iiwkirtin I 5.

.5", I 1'I I IS bU .1151 II?, A ills l.u .ali.ru. il.in .II l lKnonliiK .II"I"i..II"I.I ," ami, 1 to |1"0, l.lu fur Ilk, Iliaillll'l 1"1 1. Hilnalnl In iulh.1 nail ,INts-. Ill .1.1. lint' n 115 'linrmil I i.slsssugl-il iu ,...,.. lllIuilIs'_ >IiIssr.s. M.II, Huir.I.H.I. lsIs.5i. .

,1 II ": ''I.. Dial Ul. MUIIM. lm borniU4.li I the Miminait" ssIt ii1i1551551.mum' 't ilmIlu I linn, ,. a. ma) buonhinl I hy Hn. ...ulI. I ..uv.-is.sr I'in ) .1.1 I WIO sat Ii,.. ..I .\il '" l.sIllru; Isis 55115.5 ina.lo In .. .I. rin, ln isj,
,: ..; I" bsiI.\ rttlM I I. \1 VI KIN ; I..iiinl, isis! I Ie in font. nt Ills."I .1..1|
it.'hul, 51.11. liillv ss.roscsI. 'in (sir watn an.1 I in ilmiul furiiUbiillit 1111. I"f |I' VliMlnlllu I IniiiilniD" an,,I l.lhlnx. '.1 h. '.. .Im Ii a \\ IIiJila I' ', SAils
t al
,. a \ "
1. | 1 i
|
I ...\ .IINllllUi t".r, is, ,Slits .HMO mn.' '' i i. |1"0' i 'HIM S liii st S tin bun. "'' ____ ASIIlil' isiS SIlls I n IbIs u, J.T.
: I..r. Mr MillPi,' of Minrm I la IH h..1
.
; O b PIIlillnl .
la hi. 11"1 ,
>Ii< Hitm
d L.I .' uf ,
I .1.h..II., Ihu 1 I he M"it* amii I J r
I .11._ ..- -_ \ an 11, I iuil-i' A Kiiluiial' n- I bin, IK ,'it..I f'.I .| allihn..ip.in 'omit''tV la: IP-, "I..tl". |l' ) Hit. wimpmonthly I WI. '5SI. "HniiiKh 1 i15155i I Ihu .lurnl".. 1\ ,|,Ii it It I uni.'h> sul l i'.lI'slsIIs' i Hum ast As.i I H l'iss'It'ul' 51,5.5! I li nun. .l5 i\ l'KtI,0ll5tt| 55
I "
I s. sH.NU.( (OrHtn.I \ \to\m ni 'I. IsicIssI 1111.: 'lil, f I..V. Curt '. i line tta. |I" '') hailly ilimnynl' U.i
I oIli iriHlumalioiiniil liiisisslis| bvM
t I low i.l lUmi"
r I e'.II"I..r' s the stale' lu I le 11.., -iptsi| a I II.,* .a inn.. may, IHI t ol- mainly, IsIs I'MIII., but lau nut Vlirv, .SS.s-sI.n l ,solittsS. IMJ,

.1./ "I.'N I ..I.u.lhS. ( '..ii' .iin.iri..| | ssssI i all, tthu tullir1: H"II" in"ikv i., Hit'nun', an.1 1 aiult'kp> uf iiieilillnl, / 5515)11| C 'lln, .Vi't tunlir 1"1"I." / In l ,. ( ninny. .....IP'. 'I 5 lie I I ".." II tieInn\ .liun nl 5 tvnv, lion.... nii'Miii ItiolhiM. tm 'I lils I It si-os| ,| l./i, *41.

t"r'le usil 1 I ill.M55l.1. .ii.l SIJIP' an.1 I ( 'mult. lat .\......orami ; .Uu ruiuil. It VV llllaiiM, II,'HII.I.,I7| ,
," ..1""III.'HI.! from sly ,ifl, "5 ssIs. r s Urn 1 IIs 1 mil j iIsctl| '1115,15. ami lu make I5l.Ill5iI.IlItl.ilI| | | ; \.1"1 I w. loiIs.slssr, ami ;, Irs'is-llsr SIlo i-il 1) nip I Im s.sIs |5sii lush| IbIs I. o U Urhthtkm

I S .., .. ,. .. I.I.rKary hi. I' I I."hl. ian (nil,I .es5.i, "IIIIH in l 1".1 i Iheielui, ,.. 11.11 vf tloriili-IsiliulIlo; |Ils-I5I5II-| shill', I. 5i111i1 1 1 c.,1 I.is' IIni I ... tta. i'uulI injnru Ilm nmnnninliul PROF. J. V. CARLIN'SCoonmoroissi Vlli. A II,Mk, llul a I"' lint 5151 i 'I.I IIm
o."I..r t.. .. 1'.1. I IiIgss on lh, imlimt, in". "anh .V rnll .
S : uu 'ISIsal. Hit. i vIu,5..sill A i
'" "" 1"11 I |
:: ":: :: KliiK"; \IH l Ili"1 C'o""I"1| llv Mr M ,'" sf UaliniKnn, ( lubecnlilli I ihet" I il'SNS all tt I I .
I" III I I. I;i.tttKi." t. I'tiutv ( ..viiu.rt,) p.II. ) islc--Iig wviai ".I I.MIIIH than Hn.l..liii.lion Anmlemy.hi link4iil' VUiliiun ttl.linn. ..i.
. ". .. "., ;, lion 'I 1 """5sus,I. of |n"nil":im'nl I nil"vi i .1 an ait loli :ili/e I lln, lmuiH' | >ra' Ihv, ; Mali; ul. I-l.nlj: ; ; bt .islsi.I, I Ilm I I Init I"II"'I(all n I..C uf Ih'h".I"| "." sit I blIss, nil 'MiiMi.t.I 5.Mini Is ri
I I ISO
1.1.1 I IX VN itl'iIIli ,
I
,,... (".' 1",1, :"1 ;. .rift. l lie Irnlli, ut lhl .laltnn.ul, N.' lien if, ,Ilu luitn uf i.itkv| .,. In II.iimiilt | '" \.1111"I I sill", I ht sIrS on.lilulion' I HteilniiPi..n I .. I -. 5IlI'is | h n l.l.mil.1 ass 17V
1"\ J-tI'tssss, nnl 0. -a 'lint.ll il'SVIIsiusuii&I-
> i.rui
liv .al.1 u.I)
In i (
Slat unnl
.. ;O : ," Inv i.an .how .m'h. ,inuiil, .II l lim.lirriil ul aul lo .U.lii I I, ,lln. MuKol, ., I lI-into ami ) 'Ill-I "ICM"i" ,11'II, Iljl.Isir.i I. Hie, s-I In .|.. tin rannl I i 1,11,1, Itnrl 4114, Hniu,515 .( '
:: : W..Iil '' .\..< ..ur .n,1 I ?n,.1 I ir Hi in iHi ,
I" 1'1' ,
: C'ull I Vt
with | lovi.ion. ul .. IIH'lniHiilpi im S.s'tsis. Is-dul rum. O.l>, un. kirlM
: II HIM". I 111..1.1, on lln 1 in, ui.ialiun| | ufllu I .. t'hlihy | 1.,1..1 I. It Ini nil II si.tg iiiun| I llili.ihaii.pnl .111 ""WI-I" Ill ir I I In.lr I si I I. "ml r n i. I InII till III Ill'h.' .VII. .5 '
""" ':!" "'I.: ;g 1"1 1.1 I nf ,nil ,\.'I euitits.I I! I .\ ;r'l ::r'I:;:: ; :: : : i u, IS'41I
A... ; |"issi.| .h... ..n..,iii.miw S "(r.sIrFIIiy, |1"0' I l vullilanl, uf full F.,.... an.1 I Hb'.tan 1 % | | ,". I lln, Ii. inu.rl,| IIIMIIlln | | I In"IIIIIK-, ls.ssIo.rsarsliss. .., .5-ass h.sI I I Isis u 5 I II I. \ full I_, tt |tnliiMini -.

",,","","'"'. ",,". .. : lain.. 'III.5SSlI Hull I ; litulo Hill \.wlliM.it.it .I\1".1. linillipl.'niUrt. In bet inhr.iinl .. sIlls I srs i I il inn.i'\'I. 11."II'HII''I..I". I I I IIn ,stlIlSili sir lbi ai I-bull. pa 1 pitP/Immlin Miir mil'I I, I limn' mu.lv l.h'kp.| aIlS 1555 5Ill A 5 I tisilIll, 1.' ll... Isa- ilnv. Mull i.tiim.liln II tin, Ii Vlu I ,lIst Ii Np 5,11105.,iin.n. I.H 501,,
: : : ; : ;;; :: : : : : : ; : : ;:: : I lln I usa, lu l iii llvr.l, an.) wiultusri-. .I' I 5. a mm. I I I..n-. S
:, :: :: '" .. M: ,., _, 1 :, ; I I II will io.t "tun si,5Ihiglssgive In .all imoiioiap.l| | .1.l nsniiiitlie | rot I'll I luti.imiil lss.Vli 115515IsIshur :11-s i :|he !Is' iuviil:: b I lust Il.sssssI: I lit; I IC .I., .1.1.1. .. .at 155 "si _5-Ia JI.M.I i li IHI 1.1, lMli-r, .I. I.
," M" vnl January 111111| | ) I, I .nv .1 rlliiSinlYsiulsU Uo.i Inxi VV \\ ,
.M I lilal tin, 'I lilal l.tlk. l .am. air| | jMh' i .I. twin & .. .nIiItls I
: M I it ; :Huh "p noiii'* ,"1,111 .l I IvO. I i..m mt Pie. limitiimami C I..nl..Ion. ,fm tin-, IIi, hrl'I.' | "i fnrman lau Ladi is Select Classes.A I airl. \ lbs 5-ossls, III ay. r.t.i .

; { Ia) l.ssrAc .i.i', < I.Ib). InluiP.t lunur rea, ,1 lir. Hint < "- .1.1..1 .l ,...,1 Hipir Fr.lss'sIie| shIllS. ,,. : ,lsu.I 1':1.: l55 VV 's'Il.llI
i II nnnlAil
strslass,5 I. >uvp nn'nil .In.h st I l-i.ll. Ills
r P Ii : I l..ssls r inn ; o i .5-ill MllP VsIllsI5,, .IsssksssisuIII'i.
: : 4 I --- 'I A.Minblv. halts Uni .lull, II| .1 I I ,1 .;". /*. r ,? .rulul, l hat I' any ... Ii 1\lr In IslOillisis. ..... '
S :: : I:I:MU 'Ih' < in I the I..'. I.. |I'.i..ii an at." Ian .\..... ( .ills's-I Irpa.intrkball sos .n'lay I. .In IM ..tiI'isss'sI i 'otis if HIP iSo,. ,%la l's s It MistItil i-sos. r l IS 7. II II Tb-us is
alui..jll, .1 I sill-il usrsir IsslrIutv' I. "; J H II Inn ,
1.1, a rinolulinn' aJj 1"151115' uuHit. I155551I an a sri I ..11" 15 I" )OAt I \H S. HI 4t I I 5k' UK I IV.u
W. .\. M,> I.u rvtnuvtil IU "lo. I.Ar "V| I 'tail luiiialilr) a. riiniinl ii I. siA 11.55 IbsI Ii uf ,, .
I Silt I i. In i it.i anm vnlIn | | ,, i K., infiiililimtiipr .f ISa. J. aiiilHillivla / a 515115 0 II I ci stat U r II rl II |151155 > II I: 555i5ll55l PsI
:: :,::: :: :: r 1lh.I ) : ; : ; ::: II.. hi l.uai.l I uiiiiiii..loiiii..linll A. _Vm Vn-11 H ha ll.. ti uktiaiir' I7iii ,
mil. / an .
I |gsMKI| |. Irwin 1"1,1110I.I"y| /1 I lu.iiiumy wlnnul,. I hatphpi.nntu.tlint .. .. ; airuilin, y. ar ,.,. in 'Mb.lh .. asil-'alei-I I I fr m Ii issip. MI. ia.l, ill) ,
.. "t VV Usliluii.Ul5,
.iit .
In
I a ,
: : "hal.l. |1"1"
r ,:. i.:: i,: o::' r: gon lulu bimlimt llure Ut rr.-ivt. I 1..11' ,K-r-i'V llullir, fro.li from, aIcMiio '., hmilamliauv.1Hi. ,I |uh.i gIse> like /Imml, ami hi.I.II.( with '1 lirigItos> I.| li'IO .1.1"1" waitbi'Juy IMU.rlu.li. ulnaiuu, la ul.lulwil, at Ills Am Mar Ji ,.'.. 55.055. ., IIIM -p

,. ,( I ho Ml, U to lil. < inlilf.t",, Iii .; lnjl:, "i al 'I Flint Mullui I I .is.II, .111, I, .all llnanlami I, ., I ,.. ,1 ., luiiiinAm 5
S S .. .. ."t. .. u.ik.. Iha b 1 1I. .birt Ir) II. rusS loii" willUHI Hoi: l lb la'lo Isis livrunnln, al- I .liI.lSets'si| | ) .I"I.r."Iv I.II" t. alntity I i illalItiso f I uilnr I i5.sir.5.u*. I tai.Piiil.tllAmrtl

: ,,:: ::, !:. .: ; : ..""' ll.i" .'lue. Mr I I."roe l I. a li.iullnr un. your lablp. fir sill. ) .5.4.!. : l llHtmnilt iiinln, I I it bo .1".1 U' aulliniKml I u".1 I i'in. 1..1.1..1.1 1 lIar failu' 'r. .\lttr a .i...".... J, >-. uS$15$ IN, n.'li.rln".l ii '.5' V 5

.. .. .r value lu a" loinmiinin.iil ,1..1.1,1., |H.W.MPI, ,| |. | r"1" all Isa .II'io.' ri.inlreil I II Hall, Hall f \ I
"" "\.I" man el > 1,1 MoirIsus II."il.,. ._ .I ,. ,) V ll. uni 1: h 1".1| ii.iij .liun uf lila brain, N'-IN l'ik.i 1 Is i'.l ami 'itIn' n u. UP*
iota nl .
\ ,
... : '*\ A .e< ur,
.",. In bi. iU liiii mil aliUral eIght I II un.lie.1 ami .1'h .
"" ,.. r"" .u... ilk-lit { --- ,10,01..1 Ciln sos, 5 liea.niprhpi wllI lni.mil uni) l brie ilivi, khv r.1 iffi VIA H I.' llul .111 ll II I tN.AUilautra. ,

..., (. "I .. pi,W ii' .|ihleil) I'iIiSKII.! Uviitiumtn Mr I I t: W. M.mf.'ehll. ,..1 "... llHwiiuiu .IIIC1.llv.I:!. iiociiusr.; I li. ili .ai.l::: IIi.Hr.l sit (:uminl.mmr. .,I.. a.l./ |it.ills. Ia II .MM .

,. .1 I .1 I lilm to Iliu |1'01,10| > >'( C"II') h') ( .Cn.lil.ti uf the Mnnliant.Iliuk AI lealJ : :: khall |1".vlll for .','h ria-un '.1,'. wIns i. a iiielnlH'r, if nurdrniral Jan II llvtn ul. Nur IliMiatkaa i'S
I
.,
.. initcrt ".it w.r" their eon ; hit ,."..II"al.1". :tllni, sosFslisssary .ll. l Li. ('eAwiAis.ti- slob.It sIlls ami tl ut: | : 'lllSi '.aHnii' tsr I C ; A..I.I., ". abtrnl .hIsIlsist \I51UNI1 NE\4. Knv II Asia 11 inU/i-B. ikuTw I I I
Hi 1, I'ri-.l (put uf Hi lluar I .
_. a. a luajni I I5 IIvuf I-
,
Ilu fannlt; here but' .Ni I N.'. ol, A. rCsss.l. Ii
are jrit r
'i L : D4i S 5 : : 5 ,tin"m ilppni, 111., i-Cll I .
aOl ,
N AIT 1 IllootsoMilisI ijosl ( ero. .hll "II. Ilslog.' 55sslisstl 51.
,SSs ,;;. 'I .: II bK:" ?K.I., wllltfotilili hll t" l&14 UKW l .,u, .. \.Si trsi.t \f,. Mum l ,tillS will '.1.1. ralUnii ..1.. uIrvsnsI.lslssShire (*'liiiO) hi.1 .. minimi, ,1"I r. \I. t i.i w.i sit I,. .1..I..r lila bIlls, "dl.III.! saruce EiuitssiuS* 4 <>UUVM< iti .11 I It,5-wso \fn.. ,llr SillS. I 51'
un r -
.. hou.. lu ihtlirr IIP |I. I jl tvliruaiy 4,1 *VINIIINI Ill-I SI us. a o 5-sirs, It MiliamrUHtPla I 5i555Os
:" : lOOK a< In ancure a ussr i Sty Vtunnif Sitar ymuiy mull : rmiluil him Urravvil ,areui
In ..latdi ami In |>IUVP| 1'iovl.lonal .. I "h.U."li. Ilu .. | M..uJI 55 '5 \>.r PulbsIag. III
: ., .Ib T.JS Hum,. uaiiur, I,. inu-l. e"le'I.IIII.' | iHlitliKi'iil I I 1..1 .h.ll" 11115) | have 'ninny tlItisliIO bu ilpepl sylilIss.Ill | S.., I II fill lilu I M IIsssasl Sapu-Is..s. ,
.. Gi -- livvvrninenu' fur She .am* Hi* sail 1 1 .".,| t raIl Im I| J ark sts KM *>
S ft, "ISII 1 ; I ami, IsliAlir|, ... I'', ml ttrho II '"I"I..I. I. |I'' i ( /. wM\, llmw lu stss.lrgrratitltlls'I.als. Mil- lit m II is ,.li itr, 55s.s.I.lll. HA 4
isIsuI.Is-roslc. | tea .
nip ) li'sil. Slur Vt llssios i, U||
,: ,. I he, will tin.) an H'liinif fur, inm.l I lIme l lIe Mal uf I t'III"'r.1:' ,1,1"In. 1 5 '. ,Mian WI i S \i.i Its ti Ilil 'IJ. luII.I.HI Iss ma.- .
| '
I ,', ''s I. \\ .' firttH-law uiihuUirri' al, I l'I"Ilo.r| | tn Shim ulbir, ".y |J .P. ) Amply s..ssil I 55. lIsg Is 5. 55 P l bosh-il II yih uu i

'.,. \'1' \ wi.ik, r.rii.tl II' pro ul limi, I..at .i ivoik I' mint I here for th* .>,lahli.liiuenl nlnnipoll rennlej In PHUatvauil ..".11) ilurnai ,! .". ,,1".1 by ,law. 10,1.'h irgp .".II'| 'tHi _'. Wail) I itssiusI 1. t""tin.; kali i-auiHi UlUw MI, Kla JIll. II ii. 5,5, Isi.'sr L.HIl 11s.
,', -,_ I I a. IsoIlsist. ; I '. wins a k ..4MirrlMM Iss II l1sioIt P. Isi.ia.l0.Tali.vs.i.5. 554. ii .- wkn Ilu.I sitoss| r,. IW
"I .. a .15tCt.sItt.| | IMrlit ilv.iniMail..r .er bu-iuii.'. I. Iii, .1,1.| i ;: : .I.1 I maiiiriil ""I"| lIt 1..1.0'I''lb fc.fi. Mn't' .... .slsss basS t5I.is-W5sIt PI.55-l55lSIl5lo15 i, 151IA. iV

S I I Utlt llll t.; : ) 1..1 l la ilk.. vilv.l-. i eint, aol iualiliialluii". nut n.ly a heillunl. 1 Ihal "I."c\r '')' i rlly. .".1 uslisr isitslasssl. | lu.li.blln ,,._ I-f ItS dy It I; : ,:* Slit, Mostb- *, IU>. lLitsiaaAs5is.

111.1 'U1:1' ,' .. or, kiml uf Hue sir ihrai.HiU | I I' town I.Ilil. ntalp. I" is nraiiainl| *, *.. ; /',..,/-.,. *,-. .". '(bat ".. r.., i5545 Is. istst grlli.y.srul. la' Ii I 'II.-, lIe Issssstits. uAt

I iU'
S 1, ., \1 IM. burn 55 I I.I I. 5,55./ Itl, i... "IVI t list. niatlniiwvs main lu I minbaul Mr I MuinfnbHung' lu a cli.\lo",! .|IIiv'.l| | ,Iv. uk, ila.) She liau.al.il.I.I.. I. 'l'I..ul;' of Ilil. ass. hISIs.Sr.prs-siu.uI., Js.sL5sW's'. is> 'U.u!itIls W> II.'In.Vrk.krul' *lli.alUtuMU I olsi.44i5.iisis.thiuilIta b' .. ill's Ik II 4 iisCsIIilIS". isIs... stitsil%, ..s.II .bI.r r mala Il., M

1 I, I "i Iii I.JI.I IS' b< lb| s i ,.i.l, 5,5. I Isss5IIIMIe .|'.iiml.il"awilaiiiltanilh. I rlaM *f I.HW| HUM .1.. are uevrr l.rt'"lr". .\ H I loUts,! i. 1",1"0" ...1111./.1",111.| / .tin* I>P n..1".1 .,. ,'' .'ll.11" ..." ; lisIsIsSItOllAs. ,, ?3 IUWM, IlT.ssssssss

; "I : ; .. lUrm.rtuahiuy .. S I amounl of Iwo ,' I .. sail I I l.ur.I la .'. "kl 1 A M4' I.. In.: .. I'IIsV.s. Its.1' il ..
.". ...11 nut nun nvi'r IH I"I 1 ..! hI. rfh- list I w* *iiii I lo bear i-f him : I'itil: : ; II I. JI"II."I n u KM l.a. f I In | 'i I
long I.Uo i usiil) livllaia. anil nmlatill ... I,, W .
li I&llIistsls I .
|.ruiii' >lljf' mi..1) v HIl I l. ill.IsIs-. ami le .tilv nfI ---- il u wllIM.n Jits >0 kl N.aa r. VV -rra
"IS'", "i ...iliwi.botlhMof, lAitrhi d l I.sscv.s( | i IIILLUHII.January I In win oilier tiet.1 Ixf.ni. lung ilclauli. In th* |I"ia) m,.nt uf iu I I I the. ..".*. A ,.II .hall, aim lie ,. I U'.1..t kavvuH bawl .. af- I ill,MUI talu. |l Mil MM..

,, I ,'h 1.11'' U'ie.1 a.cuui.1 Ihi iharlei uf.nil.iiiiur of She .ai.l .. I. 01' llssluir Uu.krl< "annul II -HIII II. I'S InaikwIt sispOl It kl4. .pan Vists's.uisisillS
i-i> liiii iH.itwd| 7, VV-Ii.' I I! : I ly lAsislsisrO lu 1 arlirlvufVi.nrM sot Mii rUr t N M..ttllmsi Ails. eiiaI i >u tti-t 515515Situ5. lire >> llambury, lit LluyIiii.l

'SSS.it In.I! h' 'iun wuik'i i __ .M t Hii .iiicruf< r nail :55,005 .a is, I louUr, ; talue sioN.itiIIll0.
: : ; 1 iMiie Ibis ilm I. h. 'PI".I..I| | l ami the annual I burnt of Slit ""Uh'I. 1.13 U. Ik, (I
II n. will\ il ill I tint ,i-i h. .sr *4 .lrwt. an bi fuinij one ut i 1..1 hll..I.rll. < low tjuro KiyWi-w, AM ElsIe! Alla.kl
A.I.III. I t,1 raiiuu llr kirk riI I, Imi.a roe. ross I lilii.-
1 < '
II ,".1IIbI.b\ of If,11iluirifiiat ,I- I., 1..I.o ".. I. llc.l men .l'in..oU!. n.altu.I* |.I Isas-. X. .iiil..ei.1:: : d"l, .' ill.) .hall ,los.1.| .. nut until lh" un.p.I"'o"el.I. auililixl |*0-. ,1.) Mll >ullun 'I'll .l. alMlf. .1 I i1ISl.llr'.lti5kI1 .
i l Igrsl. thy M',11', \ I1.sshI-strss M.N .m tlnila r ak4 *.M au II IliMut ri ,1l! ,
.' & ..". | >' .1./.1. ...111. I.1\ IIiIosisilirIissssar.| He baircn.ulI H..rl. '" She Iuij **. ami .10.o" ht Ihu ) I | .1! i IM.I *. I It 'aIisa41sil.hlsiitIiisls5 5451 '

S 5 tint ii :t t""I" ; ml ,.Ia.s .Ireet harr bu MMurmleonutfltliil :, I Iy. "' \ ijnartert to kla (..refillitml |* ul IhU asS .lu i...>. I". I" 'lama (;uiinni huiir! ., Bi.l iheH .1.\1",1., Ib. tuittvn "itiv\ I.iinrtiu..* I I. .1 Ai ui Mir 555 i'tua5l.4as. I k I'-kt-r t- taWailuill v.15 Os't47/si.

.1' ..1. .5515. htm in.I Irun; Ul mil 'If.1.S hanj; wbilc HOI makiHtf liuHuf.ilik Mil. ami tiau.mil Untwine I ."I..r SIte 1..1.1.1. lounle..luunlbi Tu u-l it seas.*'., l uit* Cu wMk.U M.iriliKMU 'isIs liSl* Ils.15 155411.ll I. ..1,1IkalJerMt

\.1' .III : UKelhprwilb ai-eilillitl ot of SIlls 11.1 Ink ..* *. llvad>|H4il' i. It I IH. .,.' l.aCri .n.iif. I luiiibirH u ill. ,
11.,1 I Mill Tili !I. lk l. -. C'.I,1 far Urg am.>u...tuf ant il ,.. U I ImII, given .' Ihe t lark 5 lyi*. llrimM, Ills> Nitist.. tslI-5s.-5. t-xaa
I uiaviMrnf r.Is AlliS .
IiIl" pttiv inloriHiralwIrliy mi* fl..1.aIsS00.1. ill ul nil
1 II. all ,
i FPO I i.ruvl.luual .
,,11 i 1 1.1,1 i I .,. wr a.I 'it *. ,rli.| WHUC |.1"IHJ IIIIIKJ| nwlranto I 1,1m, ik., SiloS '.h...ulvaiiUbull, I aul tui n in tin: Miani 'iialiiwi: ;.,: ':: Hiwlir : .. iru : ; ',..IS."f.. "... sill I ... i 55 I.I.5a r* tl Mlhy.isss'liassIii l ..t > MIMI 14 ruMl II allvH I
'" S "S. I. ..I'UH Eiihautf, la* by ,.lal. ..I, Mtlirlli, U .I I'< .mi,'.an.J I r. .in', U IMIN UWN|. I i I cull lnp41atil, I> afn-l' HwmoiralkiH. ufutneu ..'1.1. oil 1 U PW|.1.I.| .Ii I an. pieS .U .. shy. llr*... (...,.|J .5- ki, i lnUll.XI 5'.a' |' iuAwliUH.

S" ""Id.\. .. f r ant I .. 5O5INIASS" Airthcr I. luakv. ihrb wurk bU tin w* alvUn, uurI has 'm I:1,7..7. *r SIll l..n a"\I.\ iiislslss l silail| Ib* I.>4.4M. Tskplss.sis'". I ll sisal Ikikla VlaMM' IViauu, (w. lu-- louIsA Uls.rI.415.iAsI.|
hat SlUt
I log an) I asia sir ami; :.:. i ::; : U .hall i l UI IP.I .twtlrli sIl'* 5-5assk> M II kullita ills 0,10.1 Isslilav *> pi MM) kW. lriKIIKU .
\ : t ,' ,m. tin -$)1.1"1 I II : ..lH.M .,lUoHly wl. we tm|.', i I reakri lu rviiietuUir, ll. 111 .b..|i mi Ik* duty uf II ( ai.tiuiuail.I liOHiipr .1.r unmkliulilic.' \IN IbIs\ u .sItU valuwtlJiba; ,

S I I. ,il, II I nl wlieu roml .mlIriKlwurlbv I I..v.r..r hi'mekm. Nssn lark ISo,., l4lakM, Mt lit. '
,5 haml
) 1..1 in lti. | uI I I. ttrt.1 MABKiVr.I .
10.111 b i ./4rraguua /.) I ilwlar: bt |>roilaiiiaiiuii Iw i loss '. l: 1..1.1 law. aol\ |I'art. ii.wlh. Inji II I l'rss..s' a. lh iMiM wl k I4..

\ S > I. n. in .\ril, mil .mrtt fco lll b>iw lly lie iluwr !I. alive" :I puriwralluN.( ISIS l .rxiuMK M-.IU.II, aull'lio. iso iu .11" HIP 51Vo1 Islussi .'. A'"'r r"JI..allPlfi|>t. .|i5l'.0'Si. ll.sIssIs ilk. iiiwi. li.iuuui |p l muiiu.tr ttainh r, Mun nw* Ml'l1 .

0.I i i 11 '.1 I nititalbNie, .,, 1UI '. .,lt' .rtl. 'ilit Hri.. I ., isiS >al 11 l |5.Ius&IaS.s.sliess, .b 1 U.um.lu.iT.etl.liw Ihiart lip, ...11. .. iu* .rc '.1) anal buruuglilv 5551I155llt. aat 55-tOtS' sIt Irt liiuUr. ; .l. lawui .r, ( HI Atn14.a5l11)44I1r.pafl.
.
1 i ,. | '|I .1.,1)o. .-- tell. p.il uf ll.: Irulb' awl 1 rrMalpilAHM.VP.I| .. .tI': ; lh. iplnbrulp.1 \ i. nt .
lNb4Mbi4 N. lurk Vkk I
S I* luwln.Ul, 1IH foil p ssit.i:
'I 1.\1. I I 11pr. K wHilHK *>ri) A1510rtKbIt| | 11 IIP |1.blls' an. b.reby warur.1\ uul I.. I ball b* maile. at.u afh-r tb* M.I'aliuu Imuait ?lt. !1555-Il. W U u.i.l.r.lup.l| ba. al I... l, asssa, kf ii ki-- I. i bs5lAss l u silt F IlIAliEMFi Fl.lhrktri .

.-. -- IhaH a ll' .1 lj' l..slr' ..'' ***1 .' uf Ills' .ai.l liln-eu Ua) .ISle la. l.I I I. J.IIK: I: la tit .kn. H.- rrUry of .u>.uttlnl ami U How maMUfii'luriugml u s .u I* i ** lls.sillslssI I 11.0155 .15 t.AMW.I.IMF Issl.slsa5'tsr.Iit .ioIbn.l.sjasu,7I Is.a III, '

I IS, : il give nit wif. Nauiul lieu lvr amerctlil ,..',11..0 iu the lira WUIH' *, nr ., .b hprpb lit thai II. f .. \ Ibu arlUI, .. I ks.ssillllorI llA/siIiiSts.uss..
S "| | t ii,.inn' mutt' lulliPi l |"uI I > rau IM ublalunl\ l h tal I ) .ss > eulugUi 11"1 |I15i Ii Ib. 5
..lsa..st.M.Tisca
account |.. .. kiiuwu I'. him. a li4ilsy,5tII.Es AL15551f A55b5I5itlilKahl,15i liii W 4
sir ,
'iI I. 'U. ,", Hn I jemiu.lljr ill I II i W Muim'. I.4rUr; .my .any way |1.1.1 ,* 'llr..ril"' | | of slip Orliflual vprv 4 .- in. wait ,. ...I.ln.Nun* Is 0151. :
.I.' M,. I barbnr .r .1.1 l her : at I will |I"iay n.libUuf > ; I hat Ibp ulH r. of sub ilia i IH.W I.. iSle I iu ll.l. lll.pl.ltpn .f Ihv lugmllpul. at railu.Iml\\.I :; :
.1 I \1 ,. r .C'. llrul **J Dieutiui I -, lIst I .solivil I s.sirsssuaaitolls. shall .nliuuu U I
1. In ClMM IIU.UI.I hi-r suiItrl-tlI5J wliloul wtiwmnllu lu MH.Iir mr I 1..1 I ami\ tin I I Ii. a writ ,... l4> l Ihal Hi* | IliiPkr pk I'lalr' at. t *. )IIIgANl..5au'lurJ..ssl.lissSsi. .
", nf Mr I Kullltai. r I .ni. I IL.IIII.C. I ,. > .""' ;." .. tIle sss.lis his..". ul tIre l I..".. ,_.,,1.. I.;real v.jl .r lisa! Man. .( .5 this >.l( HIP I .waler bat I..II.I I lll > 'II ly IM,. H K I H..H I WHk .

S N.i''nal 1 ami Mr I .1..1... < f ,.,, \.., i p i.,1 .1 I lir'I -.Ij" '",,"rl,1 l : w ,lill |I..III"K hi-r ,.i l I'151 -. mtn>pi i 51.1.55- .I i ".11. aul .'1.,11.. al .1..1.1..... Ill.S I II"I:: ib. Ii. slurs i.l uf iirat.l I.mul I. ulluirtil I il ; IU I f .1 luuib. I I.e N 555554 al. 5.ss It IS Its.-* 5. frF5ssC'sieP.ss.i
.
'I I .nli. tin uuii : abs. sIsal a" si uss S it ill tluH .
ail |I""|' rv .i l|> UkIII Ibis .IcI'" .tluV. "I 'ill.- .l.U.hi. lbs Un. t
.
< sos -
"' I', I I.,55 I II ,. u'', \... i. m 5 hAl ..i4Isi. I ,I. hit 1 b,II, ,. ll, ",,11.1 5 5 .1|, Sit | r" .. to h'.sILr.
N : :; : I'.I.. : ; :::,; 11' .flnruiiun i | iaj" S |I' I I' t .lays..r J.I".I lots till' "l JMI rrun.lti ; butter frum 'l'rs..or-'t,
.5. .
"d h4l '
altOs WllUu. -
t155151i1115155' .n I MI' ( IU| I* JMI I /1.\1111| ( | ,loIs) Ml It". u Ill u .5..s5.tlo. 555. I.iI\S II ssslIl.AuIS

IT 5w5, \ li vp IMKS.SS' .- ,, l. "i l. 4".1. .;i. Hi. fun 'lion "I l bell r'>| plvuHl. .,1. .Ia" I, .1.!"' U.'h l U l .Talafui Ht sisall lIt Ii SIlts i ,; I 55 5555.5511AiS whIrls MurrlaaH llrulupri rmwlti fir.It

"in. in Hi silOs"s ul b Jl'wi Arria'.: .. I> "* at tal, .. fai I Mia) iMn"Har) <. .. .. every week, ((4 "asuI Mb* Trv ll

M. ill *.,:viu/ uf the kiwi fu'I .. 1.1..lul ss ,Itoltal lllkH,.wik ..rwri 'ISiS. |.. l.\ Kuwl\ ..1.1 sl A Mghi Clerk UN) lul> ilw.>p al A 'n -li ...'II.v".t t'anmx .(..\. ll II.ltss5Ihr lUr.a. i kI.UOa.155 .|A.k4, W M LUinkak II k ,11,, Vile ami jroull b* aur lo *lr', tr> iHT

l, (.. rttiii l lsrssg bi .t .ai (Im ,. I '!' ll loAm 111' II'. *.lbllh' F '....iii Ihug M>ir*, U.I <. eitH al .Ixtti. I I. lu-tr & l. IIm.. .. 55555 *Mt, ,., Vk 1. 0 talu
.
-Ir ,-_" ..


I ,,,t ,. ,... ,ii I ., .' IhrlII I
'. fl' "" '" a\0" u II ln Io nprroII' alts. 'nall' \0" .1 i
.. ;. 'I'll I 1II'u Mi. il Jackson County Lands for 5,11', !i".
nut tin! '\\1'1'" | | d 1 f in i I bill, ? 'l 11 I, i 1 '11111 ,1.,10' m'HIn .11. r. 'nr11 a .I ,

lN'1.. 1, 1, 1""win, Inlrir' "t f'l I ; ,I ,1.11 1 .1..mlnl .. "iii.' "I 1 Illy I"o,, roI 'n", 'II 01 hlun, ,, 0,11'5, I; Lands for Sale. I 110. fdt"wnltid'mrlhJ.1114.1.5i'h.,011511tyaI. .. t, ... "

f"", in r.'N -i 1.111 i" mil, \ .r.L'i"-): l ln ,,, "" realmsof, 1'iiilcipi......oU x511'' ally I ll,. n' I I ll I," ,' I ...inml' I,in.tnt.i.ili.1 .'. u-1. 11 011',5.' i' '', I ""I I 'i.n i. II ..II tl.r'enn,, ,1111'.. 'r .
.' aprul H l.I> hi..i1o1111" thiitthe,. I! "" il I.. 'n i *-r "" In III". I'l'?h "I i i"i Iii Ii ," --r, "i I, II.
I ',11, l II H, of I'ell.amU .. ) I lil, KI 'illn., iHn ".I I Mali 'Id "f. I'll lI.n l1';; .'' ,", .
,I II"m She ...!.. hriT are, 1'II'Ih'eollll'| ) Ililt.. 1,11.1110" |,Hi.II'met' 'if.I lI.e I .bent-Hi in" 15.. !mum -- fArlatatn! :i n'rn 111' i I' 1 ,\\1:" : I Imi II; "ij). 11, I'"I': l I.:

11,11 pnan' 'I, .. IBIS .. ;] corn the. year .....",,1 fir ,the', 1..1. !.. .a. .he gill./ (f/illi/ tie, |past It IN rral' re- ens, nil, Ire .In "I 'ti r i .rii I I"ml't. nl' M .rl inn' 1 1 y II.I n-'. I .,..
I I,1 I I < peal I hi u1.11.I itilii l wl I l
r | 1 i it n"r tr..ilo' ? Ir.n "' ll'adiI l "
.1 I ,I, i "I"| lu, II I In lnr I mill. and. lilpplnit" train.1 and\ 1m, nion al lilt:' To IF'o.rzan.orc' : : : tii.i II! 11", t', tiat: ,.: ., : ": ,\I. ir: ,in t 15.1tItNu11nm11I i, ,t :; I Ii
,
I \ tin Hlio "Ii'hcrl' .1"I i. Nn. II1"1 nil nt tin | >." 11 I t i ''n 11 > '
n'1/' linnIhnniKh
/ ta oii / : : :
:
:
., f"nllhl. I : ..,,
I I I"i"" n' d. |1"f. ft r."lhn"u|i ,1,1 iffln ii. "11" "I. ioo Iul. "i ? "'IH .I' ,
'l< the I''11I'. 1'.11,1\ ) tlmki. m'' Moist tonal' ll .m.ikeMo Ku.. I '
I | | Ildl'nl1nIru-' r .
h
II.II.I.n., i "" n i ( Go.rd.onoro ; i. 'i : ,,:V:Ir.: : 'I' ; :
.Im I' "": ..,,. i in HIP.. lurtii- .h|,th||,|iuun." 1 II 1 II..-,,. 1" : : 1'IIN bull I : I III l ,nl. i 11.1 v, ,. Itnl. ,, i ;; 111
1, ."\ IId, l ) rat' .nl-" o.1Iln,1 I, II".t'I r 'i1I,I I In'ulftn I i, i lira .I.! 'II In.h, ,'UI, I
Ire. .,I '\liirlnw i'.1t', Him i ..: '| .-- :?!'i ""..el. fur. Ihi.! |'NiNnr| "I ll I ii ,"a.'" null "H I, mill. who arr rutI It-P.,111 1 ill, ', III 1111 I -hlr. i .

I Ii nf n hi...h Ink. from II In 12 mot' on I .ilmiil al null\ flu. nr |ll a "wksunn Stocl-JC..cn.: ; .1.I I Mil. In I l \ ,
," ,n1., i li>nn,,j.T .\ ("-/ ; ; i" IsI I Ialln "r-nupllrlIu t'1,
,! ,, ')' Hip, The, Inrr-li'il. ripllnl In ; ,linn"* Hun 'Hill, be n 1I.n,1, I vfIbin --- ?
::1"t I i Ing i a' i-nniiiiroil| w ---
,T'i.*mi). I In l"t.I"1 niiinl In I IIPITI. ,. I In Ihwe In nil, iiljihl.,,, -
of i yl, M .11. lint It.!VII! lit aE .rid Fruit o.iccro.
:
( .1 I friilii lii-re lu 1t'n'I.'| -, Al I "Hut until, .ll.. nil ""f ill.! In tlaaills. a \Villian Barry
Iwn i. miMHillVP .
i i 11 | .. \a ti\llln, I.,nnl.vllliliiilnnit: I 1fay, air ....kl,1I', IHVIH.t mil.if.hl. ante r"If 1' GTh.
'I. "'" ... ... .." ) '.. : W.rr i anllioi. .'l/i.d\ In oiler for tab. 'In b.l" of fioni' I I.' 'I 111I \li51.1: I I \ "
"
Hi' !AIII|, Hint'! :New tlilian ,nno-, I helm. Ih.> ,il-hl; klmt Ufa. llibfnf

..Nr1T MIIIMIHIVr. ::1.11..11.. |11||.. or (n.h. TilllVll I t'otlr. 'nhni I Ilo |"iTVt'iil 1 him froinallnvtlnjf 1 II m" sb',. ,Iha.: ." IlInhlvtl I

IL, TlnTVr; : tnrlilnx! over 4IVH' "I. 1'100 I ml, '.I'h. hoii-i In keep' t>|,niilor 40 to 160 Acres v'Il .

,I I.+,,I.,,,I.|.I. L Ifi.iril.....,1.! *,. l i I l lIIK ..per. l I. (lie' liailinft 1\.10.\ hit largo a eiiiiolikrail. while' ., nil ulun.Ilinr ,'1 \. I, .. .1 "

: 1. | lilllii.f( '""11"1. hlno Uhli, nhifp. I lie fnrrrd. In kiep ,..lo."eil ? I tell In. unit |,nnha' .. ...ii", II I I..
; I i.l
; ,,:.t : : ; HpatiMi, initckAixl, 1 and", onipjini| )'on, if n Motor w ntdrd I In ilu It, \bo, lint, Lugrnt ,
: ; I.4.'ni
I "
I "MIIKIT. "f KI itorr olilpH" | l 'I he lids IIIPII 'here sac I the ("On,,' n ,In h.tvithe, nllirvat" lilt t",1" 2,500 Acres Metthtnl Tulotng( F. C. BRENT

II, ** Ha** i I.l Stir. heel' l /ll-h\ "I'Ily| | l In the dnir; "r..iwn ) enr. "PITIU' w ",111.,1.. "-t'In- and Clohing FlouS.In ,

I 1',11I", "-'". Tinier. I, or 'inn ill! I'o-l etc HP\ America.WANAMAKER.
1"11 Ie car
a glrnlesnnsldar i
BANK1G\;
I 1.,01.! .I. 'ad l.. -In I j ::
li, "II 1'11 <01111 It HIUII at any oilier, [1.h.l.. rEUA E S CObA mmimII "
!t.... 111.0. l Wi have, (trnl.|"... liar Jib. nlllre' wills Finest : I'Mlo\ si'..
n ,
,
I ", l.tI :11,11'// l lV.llll ', '. i I. alas a (goal "b (lnninjlifie, ( In I 1 .: Farming; Laiul() in Jackson Co. M 1' I 1Forclill 1
r"lIli..o sir-it rl1 1
of liIIl'I'I. Ii
a id"rheml &
,I'-'I, ,"'.flf 0.,015" : ..raIIllUllllr'llIrllllllillo Iho op
i .. <.,,1-. ,I.... .1 Iinlp>.'lu eanli ; and U
'." IHWIKII l .. )' for lililnnl, "ii'lnre' hut. ,IT l Io..r.. I3ROWN [ o11le ii estid ExchIbnlhlI ;,, "
.
"n Napa '"IIt'I..r| ,.,h In" 11.I.lhc"I l I. n I print, and ar fnllt rcpareil| In .Ito all --- -.- OAK HALL I .

I 11 I I.n,"n'. i..,In.r, TiHilnrI \loch.st. ''' all\'l.lv\' c.rhll. !"" ofmteiul" vnile | kind\ of job pi.lining n. i heap ..11 ran III' HII H". >.Ml MKI.Y, I ( ,, ..i.\ -Id.1. I ,I'yilul ''

I 1 \Ill 1 ';.' aldrbSn, iinil.lonl lingo UKI I i In thine an\nrhiie\ |MII'| giYingaur.u.llliero 1 IIP I, I laud, I it M lint U Uon nil nt'rib,* \.Hh,.. nlll,I mush' M PhiladelphiaA In 1'llhis-.Ill.... ?
: ; :: : : :I' : 111 I .
I NI 4.<> / n full, nlotk" of vniloti. liu'.ef |i IV TH. :iully'
I ;
"I. "1'M. '''''''''\ nllli nlhrr' ".'nhtl,*. Third I full lint ol core ..mrl'" rfb. l (snl' I l.a- ,' ll1II ,
IIi M' 11"1 day Unlit, llnio lor. not,''king' l I. iniuli :, tin...i. irnml (.rain .1It'h lu mule Itleir.clrrtino. 1 Strong t ; Limestone Land.. I.well...nil prr..ooAt I..d calla aa1 ,,, \..'... .1, '.", ,
...... ,I'or./ltl IAI. "I'l'hi" ,IHIIIMI ( '''' ''A'' .
.
I Inl1fltf" $ '. ('un i and 1 1 ,",nlt.e. our alai| k I nu'
liv inn liuiir." limn h hxalitiei in I Flt.NCIS.1S11! : : ,, .
II w.", tlws aull''I'e., Un mike I I n "11.511, .
'" 1111I"" ', :II. Nurthca.l, old, 11'eet. In a.Mitlon. artnro. to a lndi""|nrMil\ nltliLedges s\l r.> MINI:" I I. 10'u 11 1")11'1'" I I tldu. ,
a IL'h'Illa, ......... t.i, as-atherIaurh Hint wauLnln'u I bargain If yin arc mid.) for Ihe, ", ,,..1.. 'a rat .n"K'' OP "f Us. l bra". .
,'" Q l'C'1'iLCO.l.' : ) I 1'1.1.1 )511.111. "4ltI
I .
\\ e hate, lir.l i-la. wnrkluruanll. !
I "I lira toy/ .ll Hi.r In Hit' ehl. .11.1 1 can runttniie,, /narnnliplo !; : and Quarries: of Limestone .
i 1'" .1 1111, 1,51. : hhoit. In (ho I lute Minimi' r. 'l'h..r I I : jjliimM.fiii I Linn ami. luinoulUtoikllnl Til I': 1'11'I41 .. 'I ,,'1 ___ ___ i I I ll -. 1'1I' AI'Fucker' r, ,

t I <.5,0 OJI" .TWI>B.814 ""ol. .,rn nort union a largo" scale, I will niinpan"' fivoril.lv in miitililc fur l"iiihliiir| (t' IniriiliiK' kiln. (|iili .klimp II U will nntpiiil.amlliannnlt .

\ II..,n tHtmI In thulr finl.no, loinliiion cxnn pillehill. I n'utLitand"pahh' all' 'Hint'' Iillial1! GJmIDn Go"At & Th3InpoJ!

'I I linl. "r, TimUT, )I. 1 / abxl1'w l be'an':! hen. llaiuy ran. bo) M 111"\I il-i rwhrlr.Vr, are also \ limn ot Ihe ...It... I"" ,
I.. ,. .. ...1.. 'Hi I I.'I.rnllinl. ,
nnikliijt rnniinnal mldaion..',' to our ;ml fitv from laity lien It | )
I ,n -I 59I ; l Ii lilhiurd, have been. rn iiitoil' hen yearn Attornsys .U! L alh

I I'"."I 10IJ1' I II" i iI iimiinriiHiniiK, inoiiliUnjc, 11.10. I a rye I.N'kof.111.I .! I tv |lu' ami, mad'I'ill', Finest and) Largest Springs; in the State .ltilll.il. 10 Chaffin's' StaUrn' I, ilullilii Flnri'ii' .1.1.11lul, \ "l":- I I I tI'n
and, .\ hun I lit whMi.
I l' < ..1 1 \I,2M, :' "r-. l.lihit.! nil li'Mip. fuinliiiip' emliiK nl''nll''CIiI.'' uplanoblnin 1,1, 1 i
all kindi nl (yILAM1'It1'aI'otua : : U On r. .1 \. llulioi.l\: .
T hero WOIC .hipI.eA, | | II.I.t t <-.r, ,' In llil. ilipmlnipnt'' .IYty nun" engrotlogand! of Florida) ; I

rent .,r 1H-U! ; .at! :I. 8.72; Uii.U; c.f.an ') hnvc' d-.. IHPII making heavy' ilidi-olv" ) 1'11'| ; at tin. 1"1'.1 I i riloaml,. InHm ) Ar, |I"r 'l 1',1.1 1 ill 'III"I all of,,dI I i n r"rI'Mooring RICHES'LEMUN
I
Iwr. "lad. tUlIl.I': nlnrlb i tI r1 in Natd. .1I'h.< lug PiuU onl.. hail .t ivlo uf Dm) ail" 1. llm put ,
I rail I be IIlIt.,:' (,rum, phalagriphn,, iliaw, Im diihnit HIP IIIMorlially\ .'...... |.,iiC Mmm "K.lln| .. lluH..III-,.c .:. Ceiling
| |
I Ii,,i while iln liiiiiinliUor| ur ,,,,, ... for that .harai.'Ii'r ..f n>r. I

'1.'r i lmw.. 'tile.. ..rcate of 1 1'I.TI\ : Ion, 1 1\1; '", mud ,l.nxclo, i mplo, ) big al.mil\ 1 I Ingo. 1'1". :I t.l a Illvir. ------ nw( tiTS c H1'111,: TOOK .\nl' nil Unl-" ''fDK1NMJ CONTRCATING

a, Yr 101 ... I am 'UK" LI Silly l enlinin Inure., 1 They I were burned j. .
) f Gd! |paler|' '' Kn.ida.tniw ,lor .,,10.1
>!"H. alHiul M.ten month time ami\ hind I Ihh.Mlle'al1b; :/ .icnl.' pi>r bundiid. nr The mn'bared |HIOIIA! aft inurnl. nllb a lino jriovvth= nfHickory : :; ) U'Mii: !! : Bricklayers flon r !

I. ., "aU"Is-. \ .... Tun.. I vulniil.li limber 1 1 i "ll,,i'ted fm live :I *ilKr: llimi.aiut;: :::; .In-l' :Ito::: I Ihlnif: frn .\nlnlM.I i to full,Mail, |tell''',,,'Ill nil i. u all lluli)

.,In, n,IKINI < ,.. l.nikili' '..HeMil" 'I'hey have, mml i It i IM lug inipi-l..Itinlnjr. window ,
Ur'al art I. 1J..1 I ) : nod I fur pin"" 'kilt.;. .. t nil and 'get> I Ihi,"innml ) A,114'uluut! Oak) and(( other 1 IMiH'rSDI: .:M' .IN ALI 'IIIINf\ Timber I I Minifies 1' ',1 I 1 111
i "ain, ,.t' It I llrr/le| IJII :i,,". ', l ||' l h. "it bull I ami ininniemo, to i re- lite 'muni. ,
Arr,?.. ,t" "t.f't 'I I thin' linilM. 1 hev have 'IM'I'' '11 .\ klt.flll,) :" h II. II ,
11..1,11., '.. Au'raM.llI' 4. -al r. I Hard Woods) ) A' I' mil nltn hilt .rl. d\ n .....miry f"r llnllil" "1I.h'. ",' ", All)..,,', ,, ,
I.unlnla." htl0':1.11: ;: out ill","t tl.KMmO I; '. ) olth, of lo PiijHlrlnim.\ ( ) interspersedlii! \
,...... "llt"EI..Ilt1\: : :! \\IIlilo; 111'nllll \ I
---- ., Inlno.l.. uiin-inlh' : J. (nugtovt. I We rI" nil (fish I (unit, irproich nr "nn.I Torso. nut ro'ill-Ilrlundblllnlalll l : 1-I'I. I 1.1 I1,

l T""I' /Ad VIIaN 31n,1I:1I, : : rtnploiliiK' tMPiily IIII'll. mnn I item, :the fill 1c' :uf Any null h'nr pliy.u: i Yellow 1'ines. M-I: "n\r.: I IN' ;\0'1'111"0A 1'1'1'I ItlOII I |"ii,>"nii 'h. ii ,\t-i-aiu 1 ,
run thw Ii not; n ir till" .i, >n- it we ..laclu Large Itllll. \ .IV I"r, ut. 1 1'l.. I Ian I "
1..II"all"h. 7'hnln, r. hiinsa Iron.fn.nl graveyard' ,, 'I.
,
I I nil. n. < ( m thai if I.I were lu all 1'aaos 1 11 > -- -- 1111 I t. 111".I hIe I I
I.rralnnlldn' 1acASa:: '''', .oliinnn' ami Iou II." nniniiil." Iii. pr'| .i rfpti'r1, .ii I'uu'lni.,uI, nl., tIII"ll': i 1.7."'u iti '' \' mill tiivlnei-, cur.. tinning, out on the ilb ui I.',,."( mil,,irimhrlgnlinloimlr --- I. 1"" 'I
w L. THARPCONTRACTOR -
Afrlm Itt "51,101" i i i ias ,, by .lIl1ruJ.I";i u), ho wuuU cure .t'.i"YII..1 .
I ,lull '. -Am r...,..,e. ;in., :t f.i.11I1, < win Hi chit yeni". illl.s I'.ili'ait.Mr '., 'nil l'IUnarlw sl-Stknl: 110., ,I WHITE d WALES
aollrlnlw. i ul 'In IluI
uluuulila iMlnmuui
.., ( .muni, I., U I U. I'ill. i ilmiliijj, ,mills iloen a large lien: ,yC. Rivnnll., Ironton Law. A (.on.idnablo, poili"nof the lu114, i I.r. | rhl..r, :u'knunblm',::!| the. maitre fr.sl, : ,

T.1,1, >;:::....111 l7 ;;,.:;: '.. In iloori, mi.li, \II.Ii"I1".111.1, I- pence Count Ohio, wuin, I : "My wile a I,,.M.I' lu |I.'''''' i.iiini| >, ,unit,, I .irmilMniter ', .uru/.1.. "
h ii been forjy ttmwd for many year.. to. l hrurar the ir"1-1 otil?Ii .1.u.. l Ixi n
'I'h I ..IlIr..r". lib'.'h aiee, ', (.Ii.., rmplry'| | |hilt aliont 'Intlveimn : 'lured "tease or ih.""uu.a: and I Ihoivmjitoin. (;1'lhIC(11111(1( under) Good) "Fence ri tat.| til. In Hi..ir ml '.' 'rn In |,ul IMi a CLOTHING SHOES

tl.: : KI.II" 111atl'lillulllu' tllit | I Ill.in ',',..IIIIIIIK. unminlly about .,kHmii. of Them, I liiva been in ".rll'" that aunt' ArnPTJILDER ,

ntrr I 1:1:I,:.'"hll."r 1 .. ,'"".." I uoik, Hi" iM.uiin|' hhrrncul-, t,'mpt! I to feel dcicnlK.able ,U them uikrtike.wmiU, be I ni.have nathan and with proj''r cultivation will ,pmilnio'. from" I'AI'MMIKII ::011.\|| ,.i ]m! : 1\11

1:111111.1 I: year. .I'rn.a' : ..,,1. han ", lion linihliiiK; C. H *0".1"> ,pill over a tlioii.jiil (( i."od.illaii. lie : GENERAL FHRNMINC GOOD
J.
,hull, liup rniioii niilr :dor J 4 ,.rn .t I.o. employ' In their |liininK, d M tori and meJ'tmti'' r hi r,without anyiiitiiloctory I'S\W/o:11/: l\! l n'J.I"St'l I: ( I:, I

eri. .is in .il iiihln, oral yrur Ilia | liltiin nun ami IIMnUiil !."">; ; ; n-.iilt., \V Kid 10 inni.lialnnt :, One-half to a Hde, to the acre, of the .\i" III Il,I I. ,' III nil kh"I..r1It'l1.1I1I's H.II 1 .
I'lCUUKA thit 1 war forced In
nn, nl ..rtlil-i. .""-...11. 'I h'Ulllo ; r..1 of Inmbir, alntil, al 4:11,115;! l try It.your She" bus n11eliken live boltlii OK: I'SIIIIIII-: I:. litIV\ ; :- 'n.\is. t '.\ I'... i I. i It<
: : : \| \ | |1:1:1."r"I" :i;| .\s| -
allure" ,1011'111"11.| over t' II.I"II. 1 1.c l.o: |,In,r (l'IIRr! ( 'niiipiiin-, i"ngllo)0' |, I they have d .no hi r more (joo J than all i finest: ; Cotton raised) in the South. Mi-n; : HUNK i l''I" i 1.: .I\1I\I, 1

utakr.hhiii,11".I..r| Ihiin two ,' 1II1I1I..rtI'h'h'K. 71-' .. the dub and nv llcnw that she hit evermule | ii a, i 1..1', "I I Ii, ii. VK-.I Humsu" l l \I
me of i'aarnA u cor..iIl11.
from "IVn.ii
union to 1I..e. them I U -..". ( .hunlniK.lii. ngiiiH" .lining. .no Mr. O. L. (,mg.m. IM Vegas, San ---- --- Perdido[) Planing Mills (Iv I 1ll1a1'I'hlIs'II
IIIt.II"r MiKvel New M.. wnti., "1 .>: ; II 1111 i iir ,
County mo" toll! VM-II l I I 10 < r
ihinu in thlnglcR' I tiiriienliiitt\ .1110.... M I-. liun/iiln him a large' ,
II
think I'tuun anJ .M taveJ \\1 -11thIII'I'hl" II'I; I
iLlM my To .the ra" 11"'noflhe, Ninth and the South' alii, '
\I...,1. I ual and lion \hk Kil", mil'' mid' unpl.t' ) .n Inn, "nun' lif." r KlatiiiK Hut lhct.plandimp 1'o.S.\1,:: ( )|..\, nI. 1.\. ...., .

'Ihi. *"biiininl| *( Miibama |, I hull, or .no oilier "incaU' name. fimn Mr. Corn Engels F nt Home" on Lalille mronx limt.lono lands it i I. ..antl,. nno.nnry Itl (Hint TilE BEST I AIMKIt ;:
Unit' mar Rich. Columlm.Ohio lay THE NEW HIGH ARM
rn-llilll. fiom, Ihopnil, .if ,," iimikeln, lie "iiinkcn' about I lidmi' ..avo.II It alTinlnne much pkanuretulate .,
,noilh or HjUirm fi.lmn" ulihli, an vuhacl al they will |.rinltnollwny. ittl I>II u' IVWKST
.
annuulh benefit
|Juror a lo > MI the 1 hats received 1111.1., | ,. old, I "H..mil W'ink..fall. .kindItMKMIUITMIII -.
fialnro .r l .h<.r exi.nl| trad. tl7iM\ 'J 111. 'Ice and (dan ('om- fioin' vnnr 1'ratiN. I bad: keen hroillilsilwits l SINGERS

", taiKIM" "r hive, liorn\ alitai) no )' ilu\ a 1r..II..h.. .. ...M ami cui|'lu)' a my bend ki Iney fur einhtecn complaint; year and,.. d 1,nineii tru J dilferrnt ,In. and Pacing Crops : FLORIDA.>

and. otlii"r. Ire aliendy. "lIlnIC( ( ,' ,"bur of. IniiiiK HIP Ulal of Hnsc kniili of point nudiclnesand' con
.. ulted a immlK.r of phy.i. 'lam,but received lit Coin, ('.. Ion, Ilaln> (i.round I'taaVadr : : :/ : -::IS: .\ 1I.1'J.lI'S"| '
letughlpleu| | Ihruugh" M".'r., : .. ful4 lui. Plug. "..te'I"I"1 n \I. noun. llilnu( Melons IiMi I'ulalrws" : 1 1e

Mtrritl & t'o 'lu Illimtrute \ f:p.rI.IKJO. 'I'hi) .ilisbnr.inipnt. .1(0'no U'ni-lit commenced whatever taking. About 1'riuNA.three week 1 bean .- .'j'IoI'! .,as SiiKir amlohneio, line and. 1 I.m; ,'.din 1'iodiiio Yr:.Is-s 1/r ft sins' UMIHIHHi ,\I.\\\\'s\ fiX II.SII.I IJim' S M

wilh N "hill, I In nil raigoi'' tan l 1)(1 "|; .... to tllMKiO a inontli ..111"IIIC ([ to gel bitter brfori. I had taken hall nfrtiiykind aou.ll. e Will ii[ llim
oneleor . ... .... .. |J Ml
holt 10. The di.. .
.
1 |pc" <1 lat thin |burl Ibn J u'nli, M I. I ,,, "pri\loin' 10 1hi1 flUl'>i l and tKI',- and the other alUction ine>*hn hadiiappeared ao much Improved K bllo A pirn| I'enrhrn. l'ollll'lIrallall'", F'ig.quo,1'Iusla.Lglni'; I - -- I

ban Jiml tern iltared wilh .,.. I; inonlli linn bun exletulnd|" ,l line thou I am pmitive, after 1 till 1& M',iiillmIIIM "... . .... ....... .... 1 S.1I :
1..110. baring been loaded,I In 'thai doiiicp" '1'he (.uatoni. lion.i.. kin.111ken another'bottle: 1 will I be entirely riulmminiHvplgliln( |{ fiom IU to Ii t: onn, o. ca, .h,), 'IxConlKnr, Frond; Knowles :Brothers ''IS SUPERIOR TO ALL !

Hrnl.i\ )... I Ii, I U jn-t bi-Klnnlun' in ion.H"m',lion. well..ly. A I feel number.like a of diHirent my friend;,penon have alrea liars, andolbirdi..Irablu fiullt, ran bpraii>nl. in iiiilniilddijnnntiliii. > M"H.ilit. . . ... .. .... i5 I i -I 11, -

'IhlillXlnniUdtHlln., .I lo ,' .liibnlc.1NllNiilthl, 'I hew
year. until. it, and they think It ,U a wonderful '
|,bia, lull Ifirir, Hu-tmi ami\ "' 11)' 'lulrrenhu Herr nunhdts.. a goal rtni.ilv. Myhu.bandiay"* It I Is one of whilii wills a lilllo extra rare, OraiiKH tan be ruined\ for homo, u
,10'0 ", ,' 101I.llIe., will to iarilt the heft. medicine H for a cough that he IT.\,\ In. .M nil ooiioiiiiiileiilUnii' sM| | 'II. I l.h: ..i'|': III 'ill, I
ever took 11".1', I hint, lug aUa) i bcon l a number( IN'ai'Infirm I In Ja<..kMni tuitlt ,
These several cx poW, IIOIIIH' ', by only llnie usfour, wholpnale A. W, Blarkburn Woooter,0.writeu: ri.nnty'I AI'IIull.1Itillh i t'1 \ '

11I.ea.IIIK. very rapidl, three, .....-U'" l,. llearX, Co InliiK the, Several week. ago a man alm.In me, HIM MM Its |1\.1'1' 1I1."I'-IiI'tI.| .;111I'll hll'. \ :.:'.tllInl'lit'I ,+ .\l MOsl0ll; ', :I I Iii -

part|, ami |I'.eollall' hopfl U I ( -but, "many, innilli Intrienl, are all broken down temhly nervous itoma Itanwohi,' H.rl.liS -,,-
'h without any to digest' foal
tenth, .r..tU. thin ,'ea,. T tic ..., by Ito rilnil bu.lni)'., whkh.. I Had tried four dollop power; nonedid. him any I: UN ( .5/111; II. ." 'I <(< 'C illlt

ftbe U .l. lu !In that lino,, I'hi. Aiked do \ 'bo land* liuuilhlli' ea.v rtaib t.f Mirlinna; Ilu ii.nnly. ....I.f
k 'iiiK |tart largo" |( n.li l tin.. |Inluriplu l| m good me tit something for 4.01: \ 1111': Slid:I.I: ., I'I'I I.'o-i.l' Vi-.ll. In1. I II I
r
gnamtanil.! uglier firlill/tr, u, ) ".. InilndcH 111'!tin l-onilnU.ii.il told him me I today recommend.d that he l lint MAVALIN.been taking. lie II .,,,. .Loon i. ,iinlaml, rI S i i i alII'I |hill I I. I bit I"I" I

VNM.II, ; gro>.n.;'... pall, Rruln ,," ., four. ,, l",&!i.ulo (",'ol'.I'lc. eeatdarlysoil lrnnwnltnnalaell.I boil, I ,\I AIMIIIMM' .IHt: :iuiugrl'! i New r';iniilx NII" I Ilur I'' I
,. .
nml three fiiiiillnii h. would mund. thu of 1I14."Lt. dorm. l" ii don .
inipliinonliamliliy giHMl luinhant "
(train. tar and lieu." peuiMn Near the Line of the I1. & A. Railroad -Ill .lllll.tl.H' Mllh Hie n'N.p,11.I l | MFRCU.tXT"s I : I! RANI Iv .Him .Hii.lininl.I ". I,a. : .
,
lulu.ellitncoui aillilK, fiHilinu, ., 1d.lhllllC\ .loie', forty-even I tip O 1.I .IIIi" : ::1 I hullo -, I

\I""-r figure ""aI'l..rlra.I", ".1 I "'" dialiin, kl> tobuuo and ilur.| NO NI / TIliNG. lonniTlliitf New Oilcan: '* and! Savaniian, and 11,11.1' lua ul NP arr "lIIuhwlh'J' a 1'l.'na1.111n' : HI Ynnublah... i

Of cuurte, a great |port' 1 *f IhcM IniiiUaiK, ho". and, nim" ly.atvun, 1II"rd I, I IM.IlCITY Mini/ I cur 11I11.1,1, I I "

are for lnlcili |lulnt0ln Floiidu ',., aoilid\ midH, (the aiinnil" \ Intersected 1"111"1'.01.\on",C -. rii,1'/ 1..1' : .il.Ii 1 I k l ,
STRON6SSJNATIVEPILLSFOlt. ; by the North South U. Ii. "I.,'ni.if. :,,\\ II' ,I, d I His "
liama, ami .eorjfla, ..11'o"ly\ I 11I11 of a how Irado l I. about :i.iJuD- HOTEL1'Er'II.ttl.1' .
JOB i "win,* )IllhiIll.. )
huge au Inlraimil 1'1'0' II. : OV.-,... "r> YIOA.Il, OFFICE

r lu i'eunai-ola' Titob0tr1aiiotillullnh&hhli.Iii I I'tii.u UrerVedic'inii'iii' and" 1'8111111) |( aReady T a :"" u """r.IIt':." r.r.Il .

The next. aunt linK| >ilant re l acre" puktn' of in .1I..lhe'IIOI'I..1I. | The Best the World ({ AMI AH),: I'ItKI'.1tllhAC.155.'I111E.: : : : : IKIH:/ >, (Hlii/ :VIII' 1r i"t.. MLrI.I1Ny' ...

the lint Intcrem or IVnua.ola Ihl. cot5V.luudPurr| ; but for 111.11)) I uH.Yd: ::: '',.H7i'i::: =.'i.'I!l'IIr"Ti communication) with all points: in II 'H> INI AM \\oltk. ltll I AtMl GREENVILLE ALA 83 Government Street

.liaigr, /: wnt. mull |"r..|>oiliuii" .. ... exit'n,luil' by the popilcli.i" \ i t7. ft.t'i: '': :l : ,
.
L Ur:.\IK' ,
,
In \be fully npprelluluu" at a tin, 1lrrchud.lloel, ( Jot Krv t .1" 'ILL,ii I ''i ::a-1lr, ;W .Ina the North and West.II -0_ ."'1'. '
t.1. HIHC: ,. la I II.i 1.
c ua r u, IIE.th-it: ,
who | 11o111e I/I .
without a rompaiiMm of a raw ', one of the 'noble noulu IIHM 'IH .1 HI 10' tti'II known

Ink. ", at the Hhetl in the nail hum. vf. xun iihvns: ': .
I : 2. .ZoIYZrTT:: KEHOE
: : J. F.
EJO'rJt.:::
In the ) ear 1-tTi'J,!) }''hjoJ..b"l' plib| ,.mlcof. \11I.$1, )unr roire, '|>oml- 80S!! T Qftll'fi t\\n\ ; I IN7ltl"Ntr: I ( "....,11,1115 I I1. ,
.1111.
I ,,
ami H. ('. ( ubb, w ho .had. '.'" & "niaktihli' full ai'knowing,'HII. .nl. .Uiloniruil. I he itll hew I .lands lr 1..lh"| to a colony i.f j"laittial' (, I' uhiN' 5'alrlpug.,. pnk II .10 ," of ,Ii BtnlaV
Contractor and "
thekliHl.huldt.iaof' .., tho "h' .. \ ,piltale liain ami Koiirivn of |,lia. EELEIfi1Tr0r IsOlniElly.: : YIi.Ttlll./uud" (tlluhuu1 '\1111.. "_, I I ,

|,nKccdid, lo add, to that lni. .. wi'ir' out" 'noil lo Hie l'linni. at all (it'll l'I lees, Fruit Kaisers' other Agricultural ; II Is If.'Us. .to an'l ass. .us lid 11114 Ills ,"55 ti,," ", aII, I Ixnelnlld., u.1l.asalloll.n, '

rail'hlnjf nod. ntlllnjf of Iho (. .... II. II. II. 1l'p.: '1NFss: ('.tltpS, Isla'''. :.1\1 II 1,1 Ill' Ialt.n11. I '
J .J J.
Hkltr hilt They bvu lit the I Amply' a' ....1111'_ tin., ,,.. fe I m... Pr' ,
t ) Men\ 1'1.1'1'I\it" 1 1 ( .\In.: ., 'I _.I"" "tI ... i.I ::;. .."...

t.ludiutoroflneutylno. loin I 't'hhi.KVF.CyL'1' : : : +lnS.; rliMINI./ \ ( ('M.lis: ('0\1\11-:1:1'1.\.1'1:(:( I : tVEI.lni.isI : :\:. I

ami ....lIalllll a .....11.0111 h'r .
H .Im. M 111 11111. 10i'I"e| and 1 hat, a 11",1'0" n WN''It'ly, si'Lad,, i.u.. sod. 1'\'1"III.t'I'S."Uom.UB." : t I'Inrl.in, full,. 1'1'n.u" '+,15 nod. "'10" IoYlrnel" r u km for Itiiildiuuiaslitin
the -..I..r that faiuniii, Hub\ nil Ilea a faIIP May lit'l Ill h an rllil5Irl ,
i nq''thill.5.1.| ,1Ncsl! ; ?, ?, Itiiiktnik
: (; i; or
|lee'. thou| the.. dratl of Alajvr /: WMNI "/ Itoar1.! ami ho ,llhln miiHirtlnir| | dUlam-c of rai.Ii olhor. I I.t: I W. E. 1.II.j

\kin Intercut wan .pnixliatid' "by be >|K'aker l I. a "a.lilid.lI.. | | | mil. I ni: :1'C.: ET': : au: '., PAYNE usuuy klittl..

, Warren and. ...110 lilllo' wa the imMed' He d.<*. slat lun-itul. U |,Iji Ii Ir--- 1'\III'In.lon.: I II r-\r'-\t'I', ,. ., i.i \ : VN"TholVlorgan"I >

valli"". .)" log lu tho high rates nlhl| whin the blind" me" down anil' i Thin land ran 1 IH> |pun. .....o IN A WORKMANLIKE
I'({".. 10uluunululs' (Ilial a...iu iniuiir.. I. eklinnite' ash, I l'uipauy| lu suit! tlirniM.I\, or ,If proler| | arraininout4 are aide UKilonU MANNER IC.. I IJKXNKTT) I I I

,-oini,au) a.\Idcd a ,'oall'u.llle..l.( | ..... w" him guur" 151 raryled, vn I II I. .U AT'at ''"iii' An1,11, 1111." ul, II
I ,/1'' ... I h1.u J.. 1
I hut .kl-tp 1 their tcanii ami mill uu| \ .01l'lhl,1C ,lu ay U.l High'' lo .i 1 ran bo\ inailn din 1 .I from 'the l'r""I..lol'O| | to 'Iho'' |,IIHUM)' 'r*. Bricklayer and Plasterer ::1 111. I x111, .nn' '' '

lhe ear rounl Little by ahum the I FAIREATES I.,1
yrpnloui reporltr, Maxiraltt ..
wire ublnin.'d. 1 from : I till u.lr a Mur .f Ihi. town. rtS 1'ho lill,, U In f,", nlml| -litlo. ,1"r'I|, ,,,.| "III..U aiil.l. frt* fruutilllnruusbranres. A* ANT rnfAslLlollaEYT: : IX TiltHkLlluN Jbblag ,,i .n klll, ,,I. dope, /mill's'. I. 'l0 11111''.. Ii'l I I., ,\1'1"' "11 I. t .hili'

(irvia Company until. lu 'H"ls: ..1. tu it* iI. Iou tan, h"1 I him-II .'....11 ,' I! I' .
: hlu'bllIrau' .
: ur TRY: tOt.MUV.; ,, r.i 10".11'| ),.,,10,1. "I.'J\U I '
II. N llar \be.'ame an, ai'live ....... well' In l"'o yeasIt's a good l I', tIN sno111"ar5ar'oato.tb DIIo.. and
i
lbo' koitiarl" .r listieias... (irullt; 't ill, |,,..
In Ibe aniline Ihi- ll.h\ bu lnc fur lour| "' .111.. bave >\\'I.r i tl. |lu.t, 1IUMI1CI.' ,
.
asaa and 'uaani. .1 drsprltu-a. ,
anI
wan lu require the tal.li of I be rrpuiler' 'UIrIl".I"llh.1 the otis- I W ,,'IIII'"hll.h .nhorlllu our Tradd bens 'I'll\IIiolIINES | ..
1: 1 ( ia. a : : ".::1' VNI II.11.1./ ,
\aukee. inacki, who, tame Uonh 4.755'l" |*' ) ear, that an ell"| ,"!::7.n| \ t ..t?dr.:3.d:::: MNHs/ I j I I lulliiluiMK. 1'1'.01:1.' .

(illlr"u,11I1I whiter situ '" or filial I I. noeuarv. lu wi un' .u* .yom rvrrr .*.1 milk ....... .-IH| Full Description of t the County IIIt)) MlUrUtllltk; :
lUltlU r. linH4tli 110. .... "r till HMtlU-l.tr' I| I Imui, .1i.lll'l l "pi I" -II' l r I
North lu May. and' thai them are nu |I"'i "Ii4h u slut ....f.trial. lu p.rrmut a ('Flip\r: : UlMtk .\ M'KIXITll: ,
....,....,. .
.
Thin rnuaroU ire ('UIIII'''")' ( ..... I pr..suoalmresse ti-hiss-, MI, .I I wIwsYNs an lur.MiiUe.btoD ami 1 It* 'land and ntlirr rnDurtv, collies| of a hl.'h can. Im 'hail" vua 1P.J.STEVENS GEO. C. MORGAN. Prop'r-

lmlu.l..U the.. ab. .ve nanic.l, ) war \ e.. I know all that, but there are osma anaaull,. y. ..01 Uam. ,".".1. F "III' rlt 'I't blrag/. Ill' r' "I

,Unl lu 1x71 ami' Ioa.11..1\ ow "" ."r way for a AUtor 10 stale. inuiut |"III| all"". ,m r..kbl., ? ,r I'' ,. I "
''I "'011 IIit111, II '
louuage until 11.1. )ear IsTll, w 1 .lie glee I the right kind. ..f a blrf of

.urtbaie.1. .. ale uaark the II.. ( Ike'. .If blare are 1'.1.l why I.i it It.. SANEOTD'S' ( :/ : I / : : I I '
urtln .
r r i ami)
; porlls'ulnrt| Infurinaliuii will IN- ,given al the ollU ,of the
tint added" annlbur''' the fullow ,. uf the iciinblinK huux an 1 inn Genoral I ,

auniher and\ .u|.\pit. .'mciilej. that da) and\ nlghl wllhuiil" Inlrrlir' ('tI \nHl'I.\I.: l'nll.I I\ISli\ (couiN, AT "Tr-Nsuouv: Blacksmith ., I I
'
the end of Ibe ""ta"u by lie ..... .. ttittt *ttt ,, : I ,
.. .. Fhb OKI D.\, with f Unlit .".II'.II'llOrl.II".. fur a |*rmial csatn.Inalion Itoii1ACIiINE '
a lUbiiiK lcaiuer. I be <, with ( .... In.lnunliou es.lltil duties. iuli i | ,,

, dition til four ether'. mull. .. I and !le ,get tiiuie Infuiiualion tin- of the hole olf..".ns.1| for ...Ie. \\t futile Imiuirit and ..ipr .- FORGER. I-rato".Ia..cn.nra.rr" i ,

I r |iiired le maintain' a supply|' ru |.>itir 'ugg..>leil tbal the ,..lIIhl".11II 1 : '

I iiKlouitr, Ieihl. a err) Urge I .... aide. .not. waiih enough. i I. ".n'''". .,in.., a Ith a view of r1'Illhuts colony ,,"Trai'll..al r'armm, 011 MAIN a.U. ; COMMCNDENCIA Streets I

of beatu U..h. -111'1.11..1[ | l fruni ..: ". anybu.1). rkh-Ibal monc") I.l nut .
DID Io'b lauds of Ik* ('tlllollllo'I&.r Weal P ,lorlda. "1111.. ''I" I ..
ou> finhliiK .latiui.lit .' I ..' and\ hail not. been fur two 01,
INVIGORATOR
Itf'J!) W aAi" A; 1'11..i \, t ,,.' years, and Ibat ganiblnn. fuel Ihi 1 I II. rani' ""I I I I", ILIA. 111 .I, ,

A. t. \\ arreu. and !ftilaf! "IU'II't ...-, of llu hard llmi. equally with uq ,. Commercial Publishing Co. I \I. b II""II I I ? t. uaI.t/ye ,: .
:'l+ k
t..l'
I I" I.1rw51 ; :
ItIII::!. Santa ICuia t1..U < ."'1'.11) ,"i |IteOII.| 1'be .1........ re|.lie.IMhy Irh ,rd5w\t --::: / .. "., 11 u' I: I I I,,, I I'III ,' I 4.L. c" % 1 '.
E ,1
in this buklueu Warren 1 (.. \ there 1U nftb-ni. Ibal i I. 1W'1 't't INN 'IalaFl' I.t:'.. \ ..\. Flnnu5l. VlM 1 ..:,:.:.;.\dIM-satYIAYtA ....;.
: Y.JNw :1 It ".::-: .rut..I ::; '11 .rrnYllle. AY..1. : .:: .. .1
I ,
; I
11 ,7r.t
e., eUII.Ile.1..hll lb. all .-<. tl! .b (itlll l wrA Ft I'' I 1 I ,, .., .
| | ) |amide| a week ll .=:. .r;:! ''' .. "Ii: .. ...... .. .. II -r. ,01x1.' : .....
\ : iInU ::: : : ..
pretloui" lean In ill ,iul.I loin Mead. and I I'Iss1.1 1111\I11'15: t w rteN'....
'I I |>a> Leo i.II..1 .., Liwl ..... ea.. tw In aartrulla j I : 55,5"11'A.41nvrY11M I ::
I I'I .: .:.... ::. .
!