<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00186
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 17, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00186
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
: I : i'


\ <4>. 'gciiioi) ; l.i l Huwmwi.il.PUBLISHED !! \ r
1'rl\' \ ;\\COli'' olltC.'


CO""", IRCIAL. .1013 UFPIC tII ) e l tI (J /1'lfl'1'1'f1'1": 4 1 W"t) f'I'AYIt! AJlII srMI) ..A'f''UIAV".WCCKLT.

T '" : ,: ,;. ''I'',: :' :' :::1.1'" ::;' ': ,y.1'1'1'' ,Cfl! ] \! .( ,, t + I i, lit !II, I 'l' '.' ,,lit,I P1.1- Ii, .l'll'.. I Ip'i1Ily.| '

I'I ,... 1111. ,iIirI : pVUId. I Ml tl : H
I II III \ : I >iM< t ,.nrl 'I,. .
.. m.rfilhTUm "
.11 u. '
m..nth.INVARIABLY. . .

", I """ ". "......","...'.III" ""k'I. ". ". :' : {. I'I'\S\'OL.\: ) FI.OIMDV.KDNKSDY.) \ ) ) IK) ::( TMI.IU: I : I 17.; Is. 1. SO. ,sS. I lit ADVTAhOt< :

.-- -
-----
I .__--.-- .Vi.*. '"|1'1"| .' 'll.l' ill. ISruilN-r' IllilnnHHin .
... ..,.I ti 1 .UI I..I III ., GOOD NEWS .- H. POUTER, PC7' | Ilii. iiii| 'In'n I. It II., .,",1 I

", ,,'1111I' : r" I Dial. nutwlth.tanilini'. ;, tin* liritp: ni::i.iHt.iilAilni

\ ::1 ." "..,. I' .11 ,'" ..., I ----- o.ilro.o.l r or4M. | | I In tinrMHitli" Hialnltr" It...
.. .. I. .. II. ,.. I I 1.11," I P : "
"" I'III .: |1.111,110'1111. I fht! i IIl.1",1 I nl I lir. InnllninMatt .

.' ". I'. it ti'. 1..11 HIM \1" lim <.! ) mlairn I I. tuini-ml nliiu.-t mlw.llv

I _I .I .1".. I I. u"f..1. I 1.1.1I \1\I,1t, 1 K-. :<* \\ |1'1.1'. .i.. i 'np-.. lir, pIp wlilte nun, who mi" ...liIy!
I kI..r.I", U Ill It.. .- ru&i.Iii.I.& )' l of ll, it
\\ ,?,. |I'. II","'.. Till,ili ,i.". I RED STAR 'I 1'\111'\\1.1'-.1.\1'\ I :; I I Ar1. ,, ,,, ,. ,
.\ I;,." 'I I,', I I' ill,, ill .. ,I' ,1. afli' l II $ SIPI.'rk i |
," II", fl".1, I P. r.. \ ,HI/... 1..11'10'' II..PI. ( Or \1.1.I \ .\ 'IIPP.pl. \ "' P ::1't' I finallt, .nhiniili'.t, lu Id.. Mivi'ttljinl,') el.

( ,iln I, > \I'nlii.l. siaivi.' nnil, liavi, l I.
ajraln wnnkin
,
'
VI' .Li I '
I ,,", , )It", 11"10 .? -. '. l.1P1I111' 1\ ;: 'l P I, lino* f,."..", .tI, C 11111.1110"111,1,1, ,, htr.nnllun. ; .

I ,l.h,, ,,. i I',.fl. r. K. f".1" i I iMl : 1 ",in.,1) ,an' PP.11. IIIR* .rl""h.I,* ,; *.

I ..I', \. \. >\I": ..', .".. $SH' 101 E PALA' E llkiM ? '" 1011; Du.O h. I,",,1, i ;i' ", '.1 lit lor I lIe, |.,inm.iinin, ...r n'iIn.nil .

.CE ; l I |'"IO-IH'lilt atVHki, lliiMAUK ,mili "
.. .. .. .
.e.Morchan1
.HI. "
,,. r : '
., ,,, ... ,,..
,
( i"'01'11. i ci" II """" .y.t.. 1 1.1
III 11' II M"
J It
:
%1. I '' '' .fl'' 'iII i\\ SS Jl It .,inl. ,h",1, I .
I I I.
,::' 'I'\\I.\ :, :;;. : \ ''H.. ,,: |"in-n \ I .0 1'1 x
.1, ..I """ I" I II ." I'Mrl /HlltH 1.1'I ui-i. ul, "ili.. .Ir rilnllh.il. IIJMMI.I; llm'

,I,:., I I "tI I'ifl' .\ I 'I I II -" ,, ', .,II, ri. i I ."." 1',1.?. .' Ulll Mi.. lilulnp Mir 11|iiln r.
N ul, ,iln, It .. .
:ii 1,1. i'\|" 111.. "rlnii
I .., II I. ', II \ I" .111.1, .It
'.' .It.III. .". t Ar tH t tHtA R t 1\ .I..p I .i ,II.." ill, tin. "Hitnli' ..) llmM

", .." .. ..11-. CIGAR CO. I ,, I Illll, II,,' li! .(MllililHIl, (.lilt,, all!"til

1'' ,,,". "'., ,. i i. ,.. .., Mi' .",n .n.,lll.x.P; ,..'. p,,,,, lint "" ..n'null.. ..
v. I:. I Is liii." "" i "1.1 ,10| a'' ilii The ]First? .. .. ". ". ..r
I "' '. -I. ,. .II..I. : t I. .1 I .. i., in a.iiui* < ..iinillni, It rIll .iif

., ,". "..". .,11'''I...,',",. Roil St'ir Shoo PaKue.V .. HAVANA CIGARS. ,'I. '. II P, will II..li. '. U ,,,,,,,.1 .mil. *

I I.. ,,,I.I I. ". I" I ,"'''LIi.w, ..,,n.lini, ..nl, .1' in.liir., r..nvp fir

\\I .. .". PKNSACOLA.; }' rtt; 'ni I. t. tit' $I 'I ""I.I I .. .Mm!. .in,, el,'n 'iiinuiiK' I Iln I, ruii.'tii I 'I'. .C I'

." l tI'.I.I.. .titfl1,,: |.XII". rl N.' '.\111". n r II '. .'.ll I III I ,* I I .\ s' / 1 11,1, ) IltIIIIIl|IIl.III.1I7. ,;, l,, I.5P..ItI'lI' ) (.l' alH.li-

II. ." r. W. llMiklni .IrS'I' HECEIYE ( ) : Foreign' & Domestic fixchango : ::1: ,; ::,II ;"I /.L lt::1".1,1| ;,:., : Ban. of Pcnucoli !| ."ti.in.,.I ,,Ii tit) .,n Mr' ,iliiIKIII Illaim-liil,a.'m' rxUiiiu.alfiJM, III,1'i.I.I.l | llms.Miiln ,,II

.
.. ,"i .l 1'",i i.. i i,tun.l '"I i !. W. K II i ':I\'I"h, : : ( )( )( ) ,1'\111- 'p.PPP ,. \ i-: 'r I"I.UU.\ i PENSACOLA. FLORIDA. .rn,, M'.11... PP III I .U' rrKtritol, M ills

.,' | \\hiltiiii" t a 'In'IniX ,..1'v' | .
,I."I'. i '. .h.| ...1. l.M.. ., .iiv THOMPr ATTENTION GIVEN PENSACOLA COMMERCIAL CASH CAPITAL 50000. .
H"I PP. .1 iniiiir-ii|' ,,. 'iiill,i r I linn null
Miih ""tt. C .1.1011.: .....
"''' ''11\111. IS 1 Hit: l 'I ll\I .t\D \ .II. I I I Ulll' ,IPE.. :' I,1\ I I'M '11'-. I I'1'I M I I I. Ull''II lli.N \ ". IMIMI1 1 '1.I I HIM' I. .Ml..llll.ll.llll I | ., .".II'In .

"d'. .'.'''.1. I.. I:."N.. ...t... .\ ". I., .".. \I 1111I.I.'I. ,,: I.III II,, ;l.PIl,,I.:..P :I':,'%. ., : : :, .II't\t, :,,:IL I "II. \I.I' I I"I.I\I l.111"I tM I 1: l If>'l 11.1'I'II I tN"HUNH It'I". 111 ",Mil>, '-_t < I lllli I II I tI ntltr" pp.1,1.. will llm, i-ilnalli.il Intt

'I" I ,h,,' \\ '.10. 11,I ..,ill. \t l.s.,'.1 .oil", -i,,.4., .,,,, UK .I. ,1.4.1; Ii 'llu' ,...,""..m"lf, tolls...... In nu. t
,. I .rI I nil, .. n i 'in... ..1010'P.. .I..I..P. .ill i-
". \""II' V; iitlnl: III..tin"I II \ ..i..-.. .ii f i iI ."'. C. H. ?FON' r f i" ..l.ii'. ll.lnliii." KI| ,"11 ."ph..rI.!. '1.1I WILLIAM STEELE I IOIII..IIIr.i, ,. n-li III "iln< liftH.I, of IlioMlilti
.. II,'"n I M\II*lk 10" ill II ,. p Hi,p., ,roI., .1' |I."It., Sieve D. Bennett 'nun, ln.li',i.l .>f II.' ....,'IIlIy,
h" "" InS.s.u..r. .. .r' I..ull,\I. I I. ;.... ,,., b .".1., .. I I'..i "". ,1,".,,,l.,. LIII' ll.l. l.u ii
'I.' 01 1.11. ". .11.* \ n ifi.H: r nl I hi nl,I.u I li," .I.l II..rill, ,. .li.,.,,iilu' I.. .',ti'rati.ll..I" l | ,| l.l":,", k'. "l.c ."m'n',1 'u, r,"
,I. .I ,,,.'. .\1.\. \ ,.''','''".. -t. 11.1.10"lit I. lull, P' Kill I.p.I,l... .IP t II in.I Lumber Shingles :Brick n i.-. In' Hi I I'K .4 i.l i iiMtiiu I.Kill I in.,iln lilii.nl" itihiiK,, ,nu.l tin.iiiiivaili.liiil.niiiv'di ,
'" In ::: .. : ,., : ,:; ,I' : ,. : '
I* i.li.i! | i" t.il t\ | rl.i ill I mil' I II IK ) I S I'': ; .I .
"II U. ..I. I:. II. )1.11.$ : t.II I 1.11, .' h .1 Hun' ..? "H-.. ,IB I- ..Hi I l.rt 1 r ..1.' I Hi'. full, \...1, DII.I, l I.. .,III I .. r iill.iixirih I I IMHH'II' ,HM l"l\fMI: ', '' "UlI"II.: ..., Ptjim'4I
"''I., \\.1. :::,: ,:,:,,.I:if HiI.l, ,: I in,: PP. .1 t : :itiilt i : .; ..l.innli-. ii .,..,,11.I I I''II.r..III, if.ii.lilloin.rililii .
I
'hl.. BUILDING MATERIALOFALLKINO. / .. ., .' p. '" r n i Ini: mill I 'i I I..r.l> > 'I-"
I him'II lliinl.iir. SI K N I ) ) ,. ,,,,,.. ,. .. :. ..,. (.'. ,inn, .I nilli Ml,.,li Kilrl.ltIIII.IHC ,
.. .... Il '10.' f'' II" 10" loll. ; !
\I. .
M.I 'tti" r l nil i 11.1 i nil P 'iiiiui.i I P rim n "r. i.ii.ii i. rivtt < i \.1'1. \ .. r-l', .' :". : .I'II'IS:
".,' i I I '. i;'i l., ; : : I .l', r"" I I. ""I'' Painter :rh. : II. ,I.. hi h'll'! IM, I k llm, : IHI t
:; 1"IIIIIIi.
,, r -u .. .
: ; ""
, I i l. .1 t ) I ', ... Sign
S' '
'I II' '' II.> .' ,1,1 i,nl.ml. ,, !I.,. ''' '' '' '' '''' .
I.p. 11111.I'I '" I tM i "l\ I 1'I.': 1 I. I 1..H: ,,,,,,
,. d." -It." I. I' It.. "' .l.' II.. I.HHJ' I tu |I'' '' 'P Iu I.U In.pim.'' '
", ,,$, ", 1tI" II. .""'. ". 1'11.. I"'" .1,1. I"., ..III''II"I: .turn, r ,rI III II MM.'II V VMM"H .hsn I.I. \.1111.' I; I I Pt ..p.S| I .1"| I*r ,I.. >. .ill** 1.1'. "I I il I.I.I-.. :S ,,"ht II" > III l Till p p. ,Ii It" It "I I P. ll.in,,, I.. n nrll. I 1.1' ft.l. \\ loi.1t,; i IIP. -.1

;. '.'X.I"t. :. .\.I,:.;."I,. :':..:,'. : :':I,* : .... II: I:.:':. : I II.I IHNI" I III IN I l-t W 1111 I.II.u. : ",p .nii.l.".''I.III'...I.. ,;.:.:."': r,.'I. .HI...:.1. I'......, I'Uir.li"' :..nI" I II.'.', I it '.. J. II. .10" .". .INIINUrM. .1\ !1''.. I'I.I.'l.P.| I lit \lliI\I: : III II I'I\I.1 |I"'H'I. | ili.hini.' ,njialiml, in Iii* ,ln-t,,

... u' t .1..1.I \I .. I I'I,, lnr. .1! ".ul I...pp *,1.,1' I '. .. .. I. I 'III I ., ,, S.xl I.. II.. ....1.. I 'tnli, I II.HIIIII.: ," -..
u it" I Ilr. .r '" II. I"'" : ; : : : ;:::: ; : :: I 1"1" I II I. II KII.II It ll.' II l II
'' : : ..:; : : :.1"1'1 : i.i.h. ., .i '
',' 't I I.'i,: Ii.; : ,,., 'I \ .: 1/ I I I :Bear & Co. | I 11,1. iiu-li.iu|"" "iiit,'' I IHIIMIIA a verytil. '
,I I' .. -. ,II. ..,""" '. Stock of Mens' Shoes I'. "",.,.1.1..1. ,,.,... ,I.. "II. rl. .. .ppf'Ill'p i I ,. ,I ln,,. ll.lmv 1'.1 I 'till Ii., ', 1'itil.ix Mli.I. : It" ",', i,, It,,,' ) 1. ami iI will l.I, ,. I I"*
' .
,. : ., '1".10"".. I h Ill I, It" % ".p., ,' .'.,) ., I ...11.1,.... '" I... ,,' "" 'I' h "
,1 II IVli.L.ll. Mil.. I.Hutchinson It .
,, .
."t. fl: .I". II. I. ".I..l.' 110- .110 I IN IIH. i \IMl II. I.INIIIM: 'IIHIli' li. I 11 Inn.iiio, | nr linn illli'I'| ''.-
I
_, '. ,. : .:..11)l 'I l ., ; p. 4 ,. I lit '.
Ii.lI.r ,!,, .
ll.ini' ,
\l \U 1)1.1) : .K\\ .. < I ""HIM) M .' |ii;: \\1' :: ,i.h tiolinriit uf ,
,. .,. .,.01.1. ...I.. \1:101' : II. ;" \ OHIIi. :1j'j;
II 1 'l., I"I : .J ; ) i i iP1111 : : Merchant M. I I.nl; ,,,., .
M .11.. .. t r> .'". u." | 1 il 1 n'in iin Hut, tlic. 111''' '''ivin
I l i I I. ..a.\l I'1I I .\I.F "IIHI .tON \ ,1'0'\, ; ,,,,?I "' 01.1. ??? ; COMMEIICIALIIOTEL .
'I\I" ::. : ; .v ; f.* P..r! np/rii' iiliiilitinn' ". nun, *" 'hll I
,.. -iiH.il. .il II ,.. ... I I .
'lII' 'i\ ) I.NSTA15 \ .""uirllinn. ,. llull,.., in .
.p.E.I' .l al ii P.M. : |v nii... in ,niiii' i ,iwiiaiiri'i, "1'1'. 'II. "' 1 : r..r .I 11I'lr.' f
;, ,M :, .':I', \U ,Ip::. IPII1 :n l p. M \\ ,,11..11 ,n.th,,>. ili/ II ',.tI..p..I' .,i II ....f. u .,1. Illlni s; I J. i-l, ' GROCERIES. ... I It M. Ill.I ''': II. 1..I".r.| nlli, ",?'" I.:. |.,"'III. Til I E\.lu"I': ,:: ,
sLo: : ( ) 4LOOL( )( ) "..p."I I II.' ., ,I";, .'. I .. I & FANCY I Ill -I I I. l II .1 $II 1011.10"" p
'"
,,|.,. klliltt.' .I'I tllll...Hll 11'T":,","",",!'i..PP!: .vr..,.n.i.-. .lH.Il" lI. I ; :;p ,i'PP I", .1 .." l I '', .., 'Ill*'' "1"l "Ill* II..I., I I l-inlitallt, II... ,.
i i: '1l1 ,, .IIMI ,
.. '. ,I.'I.'.". II. IIi,1.11'..i. ...' pI p .p... I. : ; : 1' 1' MIIIEr: ::.. '1'1111.\111( I | i |I.nr''
,, \ ( .III' till ,, .,
M III "
> llltllll1 ,. II : : : : : 1-1" I Ian. .
1,1,1 \I. I. tI. : | I
Hr.l .,.H.I I I ,., LI. 1' : : .P'PP I M.I. IIOF; .11\1.1\\11-\1'I : : MIUI.I.I'I : I I in,.uli'"> win' tt U lilli,. |1.,1.1,, ,. 'liNf.: ,,0.tIn |
11. I. ". : .1..11) II.: I '" I I I ;
..,, .. ... .1 I I ..,.. \, '1. \. 1. \. I h '', 1 HIP, '. .
',10. ,. I' ...',. t.'P II.IIPP '.1\ \1. .II ,, ,.u "', A\I. ul\u\ ,,,"' I.iilli.it" ir .tln.ka., If ll.oI .

I ''I" ",,, ,.I..." ..I..pflsPY., I < I T 0 Pfl4. F' 1' 1 H{ I'FL HE.'all ,, I:iii.li,* li,:,i.l ti'.i"' 11.1.II.IhIll.I..I'p.tll.rg; I | "
.1" P 1111 John Thompson ',., \, \. 1 ,. \. ..,. .lp, i.i.i ." inl.i I In.ini' ',.l"',,,I. II." .li.. ,

?. ?? .tl., .i lull. I!. .t. 4 lUlil.| ::0.... I. WOOD "\ ..'I'"I'lo..I".I'1" ,', I I 11I1 I "ijl/ltl. \\ I'.II'r,| .iii.l.,, \\iml.tvt, :-:10..1..1: | -.- |...|il,,**", i..",It. M tin,in, vtm.M I.',, aMiuni. 1.I' J"J"r.
, .1, i It, -, ......111 I 'tl.Mla, 111 II HED) HED) Pp ,"I,",f, .luirr til'I .I.Itl: : I i : I. ., l .t. <...".""" .1.l .it. ,>,nw, r.r id 'Biilm, ami '1".1 I in ,. .. 1\\
\ .... .. I II ...l.! .,,.1,1 1 l.tt .,. |1'iii'.tnl I p.iI,,' IpI'aphi, ,, 0"\I IInl
llu I..H.M
II".u,, .. i\,111:, .. i.i.ii. .,iii, i II.., r > i .l" ., I i i i ..III. 1..I..I.ln. 'i. I II II ..
.
.1.i II. 1:1.HIM-: l i'. ,. P .. I ". ,,"..I I ,I ,, 1 ,,, .11"111" II ., I ,,111'., "' |.i' ".|inll\ > lint II...- U'.l limitnu .
PI.I.I Iliii .IP.1 I 1"1"* .11. P II.I .11. ll I I
.. :; 1 : STAH I : p.p4'4 .1 It "" 1'.1 I I '''l.'
,, \'. : .. I:: I i, .I.I i : I | : | :i| :' | :, I IMI 1' ,, ,, ,. .I I I HIM, InUi ,, I.. ,.,. I liil. lliu 1
I I"1',1" I I I I,i..p' .1 I I I i I: ; ; ,, ; : : I'r..I) W. ,1"\1?" "i" ""t" ,1 ll.l !p.1.' |prl tr.nio "i '

.P..p.p..i I 1-IM ,... rim,,, il.' .to.. I n.I.,'i 't' P'p..I.i II I.. I i I I i ". I /'. ,II I /01'\ \ lllEt.' : I.' I| i Inn,,'I. ..r iiiiiiiriilinii.|,, ,, sIsl) .t lull, ,'allill.o '-,
.., .. ,. ". .. Illlll'o "'... Illl 04 I ..,,,. I
IIIII ; Shoe Palace .
..
I. ] First Class
"' t ID i |Ij. .I'.It. ,
; Every 'Uln 11"\11 In
.. iii't I Rispccl |i.'v I in r n *
,1t1 P1, II,",.! .' iiiii., ,,1'.1$ iiV I ,Hl I'. ..I.I I. ,1 I I II .I ,1 .1I I' If JI ...
11.1"\ '"I 'Illlltll I .. N. 4.. -'". t .a nninnir ,. I....! |pi. '''",,,.'I... Ihoir

\ ""'. '" r. '.11' t n vi IiI. lot \.1111'\11 i I i:' P1.1.Pl I nun Inliip.l', -IIn.P ,,f ile, ,1,1, ..-t .

..,....h.. ill' II..r.. : tin "inI.I TIIE3NEVCONTINENTAL: : .: .II'I h'IlI'* '"',ni'i, I In, (II In I ".,.|1"1' | tif I II he'i.l. ;.
.. .I II .
,
,, ''h..1.l "i. at ; .
: "' I III,, Ip..I' llm I Inltiiur. ; '
I-. I II. Iv. P P\4I.: Hi..I.11.*. I Illl: W.illlll nl till It ""\t tin CHAUTAUQUA I"J. 0.) IliaH.
,. \I. Mill III, fI .. Hotel ...,,,,, .t.lt ,',ill-rr. "it II.. (irntiun,.
,,.
,
"r
I...tlItIIl.'I.I IIil, I UK. ill: ) I I. ink* at
.. ..1.1 .I..Ipp... ::0.'" '.1. P. I I..1". 11_:' i I':" \ 1..10 i. i.. i".II.p .., ""i... 1.1)J. % HOTEL lnil, til I,,',n, P iln I Nil i.pl, 4...,p.,.run. ntU
111111,, ..L. ",..ht.d' ; .: ...
.' ., .... ,ill I"." I I..II..I*e ""I I |I"> 1I1.1..i, If. i'.I..I.' .
I I II .011. P 1'.1"II. .It. --I, .1.| Nil" "..1.1" ,I., >.1..." I. ,,01.I Sexauer | |
II.I.'I\! '. 'P.. Proprietor, .h., .,|p. P him' '' ,.p n p .tin |MiMI. :'iii.r: | II...
.
10 "" I ''I'', Kr.nlt. I P. .Mi.* i I' tl./ ..In, 'lin''''lr.''..inlhn' it ,
" ,..... I n., .ui.,1... III. ,... I I lI.fl.I I II .
|1.1.1. \In.I. .. III"IIII"f, 'HIP iill.l, milnu.ini !
,"I'I ,I. tr.d I i"
I "" in J.
., .11"1." I Rell Star Slioe Palace.Al COOKE, Clork, ; 'j1l; f S".1I1.. t HI,"" la.I", ",..I I hi' (Kiln. ..fn
;
.II I I" ''' '' .\1.1' I'. f / 1 : ;t" ; "h', III.PIPt, \1.,1. Intl.- ulll U Io.n I ,htHu i

... -. .'" "" ''Vr-ttHMlfJN'.l'fl' r I' ,': I..p". u tthiili, 5 Hi.. |...!... sr iin ......1,1.

; 1,1- I hut, ., <,i I 1.1 ,1,1. lallli.... II uill
,'. .. ..I.., ,..1"| .. ,... II. I ItnUMI' : '11"1. .t I I"l 'II:' II ".pl/' .\lIt. .i.; .
I .il.l...... //Ii11i'dii lI GhaIDu Co. #&& mini. lit I liki-iinmliir, 11.i !itri'il lx..lt
,
f.. .1 ., .II I ....r.1oI......" i ii P I..P. 'P P. tIOl.II'\.: ..... ,.w. ,il I H I.. ,l...iinin. ,, ...1.1.11.. l.i ,.'"11/,, I ll.i.I.
.. ,.' ,1'iln Sp riss.d .. 'V "
"' .I i in 1111.
I .
11 linnuInn tthiH il.ill.-.l- fill III
'an-
.
.1'
i i I 10 tUIIII .P I.. jo
)
<. l" i'IL i.i.l" -. Ciialiia'J! Station F1UIiJI J ,, II... 1,1 II. ... .". M,, "'' ,. .: '; ,JII' .J 'lull, II,".. .. 'I.",11., ....II IP'PMSIII'. ri'Mnik il.htallinli .

\1..11.. .. *? *&$ I ,. I..1. t. ;r.J I 'I"i R' ...nin II.. v.il.ini..n ..1'l |AII.,.I|

.1, N I; | d.,1 t... .MI PIll, I' .1\ P I: .ih..I. 3P! l 1.,10, I in,, I II l.,.,' U.-l, u n,.I I llu t: ,..i.I. .
... .p.PM..P1. ".. ', 'I. :
,I 'I I I \l 1 .1., ... ...... /Jinllllll.ll ... \ ,.l\ '.. .. I..lIll..II ) HAMILTON.K : I ( wt; m .1l..lFF1'; : ,I... ip.I, thin.: mi: ; I.". .1.,.". In. iiair| '%

II I.... '.' 'II. llm u .I.il I. "I.| iln, (1'11,1 |If i .H,' Miia'ttifi'
M. FIUIlI' ( 't.ilill
""I'WW.;' I : "
I '. IIg'. I' .tf1't'n' ::i::! :; nu .t | .'""hi,; in I 'PIIgl.P, f''r ..h.1. .,.10latii -
croaiGT1tMI : : : :...... .
.f -
I..... .... I..I." .. ,... I. I II III.", \,1., i .1 i>>..r ._ 'n i. I ih.I |.1,1',Ii..l,...iIIklII. .4| (.rltiii, ,I
.1.1I" AT I.-Vlil ', I ) I "' -.j- I lin.l, i ..1.1" in ruilr.i.l 1 honix
,, I.. ""'.;!. PIP lb. II II I III"SSI-I': : | 'I.l.lI'I WEI Ktm -. .... ;iJ"LdI ''IHI,1ettt| *
I .,, ,,: II" .11". \WH.I". w..r ..- .....,, .,ill ;:('III"'" I II.l 'tin,, il uilwn; .lh. I'l.inntMiKh.nll ,
I. .I'P 'I ,
... \I.. ,. .11.' I ..1... l I" rum.. 1 1 14P.I..p.II.. '. i" ) PP, h., '1.1.5' .tI'IIt. I h, ih" trim
The : Wcll.I no\Vn ; Tbriii: : : : ; _ 11111.1. I I. I .. ,...
.111.I ..
,"I., .,.... I.<..Ill \ ... P41k.. ... Tiuilicr :Sliinilcs: tI.e.rlpii.I: .IsI'.ip: I.
". .... ,I.I' '. I.-I, \. .111..1.I. )( I IPn; Illll 44 HIOICI:, ..1 I P Hu I I ..'PlI'IIl i ..HI IHUIIIH., '|'|ptp.I.t .

,I 111" W.\I....IMJI .".".... i .....1| ..i I... r .II..II.J' I".r iu.nl coni j, .:. i-IIC: : : : : I it I l.t VII' Nl .u.11. liVIMINI'l. \. I I' OF PE S.A.COLA. .Ixiilii. ..1.I.. uniiiiiin,! : ,. 'lain.I..1t). ll,.. .ban.,.1 UifiuiiHn J
iimn." ,p p ...iir. P.5' .III1IAI I li> it
." .I... II. ... till..' 'Ill' t-t-tlMlt-I'lN.. .. I. I'..rr, ... -. ".'I. r. "N,\ ..,... I ai...I. .111..1 I KI 10> I I I f. ....,. la. II.. II.. ..,II',"n.' .,ni... |N.le| lu |llou| Htali. .*
I: I. "' \.........IkI. NIII ... : "iI'..... r \ ?MIKM.IIi I : It : : COL. HIOKEY .
.h".. \I ....1.. .., ..10 "...11.10.. "l'.ulp.III. .P HHI I.s..l.h. .! ..'I 1' ."II.I milt, .n. I 10 ....I I a I..p. .I un.l, liiiil'.ii., _lit ",1.k'lolI.ff, li*. Ii
1..1 p.p$9.Iil.$ $ '.... d.r'"I.. | ,i.k ..r I'"".",.. VI.H. I 11.t ..-, 1.'iIl""ISI': : : ...... : .
: I I .III.. t AllHl., .. .", I ll ... I..1.i.e.. .
'' I : | .. ..1'10.I H..I Ir.ii.li. In.,ii-h .,,,i .\ !I..li'.I/' ,I'J. ti'ii'tf' vtl.J tta. an.
I ., .. .. ,."I'.I. A .:" 'l.KS 14 : 1I I I --- -- -- -
10'0' "I. I'" .. ..... .t. '. \\\\11"\ .1, ,1: ,' '' '' '' '. li. ..H II., r II r... .. 'I| .I*")l. II, ".10. :,..Iinnurili, ;, .."Siiii.li b-ir.l, l.ivr.l a rl,..liili
It M. F.
", I I \I.II d",".. 4 11'.11.I"' '.".. Oil' P r PI. $ ., Iln It., ".I.l",,.I..,.'IM lu I ,I'P.1'11| I I. .l ,,a,iMl",,.11 ,.f...iiii.M.1, .I I.$1",i ,, Maritimu Surveys. :c. Forchcimer ,1/, ,,.'. ilinxhilipr, ,u'I) bit'. ull.rli.ni, If
I. It. I I' 1111'1! pI. I .Mint. l .
., 1..1. "I. HARRIS & BUQUO WILLS &BROUGHTOU I I PP r "|p..I. Ihf iri.rl. | .,. I,
,. ,...,'loi,1 I him. HIP ,
IIU mil. I 'i.. ,I II. .i4.nlHi Commission 'II iv i liuu' an ] hiu -
MerchantDRY
Drug Stoic.
Ill I III'' 1'. Illl M t-IMI" I' .. I '. .
... .
54. ,11"
.. "I... Mill I 'II.' !.' "I in. | hi. .Hxlhcirl' I In,
II. I. I. h Grain I II' >N ulll, ,,, I I' ..i". il I VI .. ,nl, ... I
.. 1I.llt"., \1..1 | l ..1 I .11 ,.I..p' ,II I I.. II. '" 'III' ,.. .. ,., .... .. lilt .."I..I..J. tthlt. .III. .
I. : : I9IKI
.11. Ii II
: .It P :
'
: : : : ".I. ,
: :
Erin and Ai 'liny. tunt ", ', .1.. ; .. .. ... 'I ; r Ml ll tl Ml IS
Burnt! ,
.
,10 Wil M nQ Pla ler H p I p.1 I M I < S ,r- "" '" I. ., ,,.I'.,,,,,, "" PP IN. )1\\ ,.io'Io'' ....1 I'll ..
l
''''' '' t ,
I "l 1 \M I \N I .1.1Gorgo "I ns rs ..r .....'.1.:... ,.. ,. ." .1I.It., "M IIVIj
'., \ in T 1 : i.i"i : -- ',. ...H. p"...... ( : H ( ) ( E B I ES ,I' 11,1. w.,. iniiiilnu' lhruiu hh

,. 1..1'1 I ,,,' ",h..r I' ''JIo' I..- III. I'
PPM I'" t. \VM I : ': I || I ".,.. .... "., I ,,. (: VatH tljtlMlj
... ., ., .'. . u.il 1 u|l"II. .l.nl 11...r.irp .IM .liii. | HUM. tuIHKII .
II
LUll:. .It .o ""J" "
Collins -II tMIKM:' 1nus: : r & :
: W. BURNETT "I'''' Itt 1.1. iii" 10.. .rIsPpI I ..
I wU .l pI
. GOODS
..
11.. ....... .. ........... II .1.1111:1 II I I I" Ii. .'111 .55. "I Ii .1., I lalklutf VllllIhi
,,, P ..... .. .. ll H. PFEIFFER & CO.Gro.0vIts .
I. -\\ : I..1 I .P1.' \\'lt..I'- : MM .....1 *Isi. lltf PillS Uke. Ui
: p..r..'.PV ll"l I> I'ill":' I" IM* ;; i \\inn iti isn: \ lit: i I' .\ nllll .. |
p.IIl.lPIPP.I' \\ g..P .<. 4N1 PH ,11* W.HW. PP.1 ., t .' .,... I .11. 11"11 "" I I.".,.. f' : 4< 'hnriilur.. / .li.ii.. a (MM* from .liU. fiiili-
.
r i ili I I.... i .....!......h' !. "" .. .. .
''1" n' ; 1 rill l.i.. ..,".' ii>'\i uiumlMKl .4i..llPll1. Ll.
i: .I Urni"..,rk..' i I.Mi.UN. ...!-.1.!I'f'* ,I'.ni...."i.*'"...irart"n.... ".... 'I..I i a .II", "' \I. P hitii. -i-" ill I ",.....11. ,*' t l..Pr.'r. I. II. ,.. .. ..- .\ I '.1111k| 0I.| .. .'......1' ,..1.......
100'II'I..IIt.
: | : .
l id Q Shkc h k r h." ,. ....... ll In .1 :.\i::-r- .\MH .tlllll: .tl.l-; .
WI ..... ,. R ... ,,"1"" ..I..... 'pPP.. -- 'I l .lk. iilnjliii4|, ... ,PM. ill h.p. ..oIlpeis' '
...III\,.. t tPPl ..11..1.1 PIMP.. ... .. ,.. Ij.. 11 : 'I' s'.sa'i nn- , ,, \ ftlIlISlIIpStOVIM.' .i..1 IINMI: IIIIIM.; l'IIII.I".tI. 1 : .
Mali .1.> Ili4l. ..,.
lUalu.
iuw .I :UT.UD
,
... .
I. ....1.. ''h... ... ... .10.. "r I ,. ,,,. .
I .
,.'rro p.....p I l1 I.. 1' .".,. ....... .4 1PM. 100'" I "" r. Ii. .1.! I .1 'A.\\' 11\11"- \I.\\\ \ ti, ,n\ il."h.\;:i j. mn' '''HIM' !i IH |.lnr, .,liili', ttlirr* (lurlkll' !1..1) i i.fli> ,

j'fl Palalbx Street, iii 'ami! ; .4h't. '.pIIPP..1kH. ., PIIIPI.I II.. p11 Ip ,". .i. ,p. r :: il D .II! L Li: IU 1 II 1 i. .1.) .. a riiiiaiknl.lt" fMt IliulI

I',U u...l".J l'Ji'I. II., ..."PI.I'".ll" IStNk."' "'.. O IlIllIlPM.*' ." '".*. ,. JAS. MORRISON, ;:: kpd.kK.nr,,"f ..1"0'1:1./.t ..n. noI wi .'",11 :. :::;: ; :;:'::, p'IitM.: : .\ ,KI'U I .tl.'l\' M\Mr; I I ..UtrtUml. pill| II.M. ..,.,.) (r...,. LU gnttul
p IN/ V
(Ll'llosite| |' PU3LIC SQUAREUELMONICO hi", IPIlI '. I" "SPill) .'Ikipk.I. '... .In New Wil, 1 In IXH:*. l.ul |110.|
I h. P. NH.k 'Pl.IP, 'T: J& :I: 3L O K. t //11 / AU'" .." ",. ii,.....u". .. HI 1-1'\1'1| r: Ilin' I.IHIIIH.' p
,. I:.I..I...II.IK. a "I"sunt' -...- 1 'imlraM' ,.... fruni .Vti: .;Ul' 1 IM. Dial )..,jr

/ Ii. .1 Intlnnt 1 Ihlir.'d.| I /h i'il .in.I '. .. ...: \t It mill: El.; .I.U, ...MI'lIlIIIlM ,* I I.. : .i.1IOL: 1 a .alH ..I' ......1. iHU -SU-
JOHNSON'S ; :l \Epu.U. \ 11.11"IVIl I to WinQi chMunln Ilk" C.: iil.l.:

Ladies'' & Gctlelllm'; Shoos II I KI-IMH alt "l ill 0..1! Sl,) I... ; I u trI' PS" I.l. I. _-
.
)11.) ....".It.... uwPss..lflp.| i analIMcrtiHrK
Tivoli :Beer Hall .\II'.r..r.. will rti rtvi, lmm>. .. n. iicnaii
\11.\ laI'\lJI.I': : : I ; : I': < t it i >: I': it. I II '4I7 "
." ... ... .'...iH>n.IM I : WHARF .1 .III.. l.Ls ..I...'... 'Ihr..wr. .. this Mush.
: : ) JI ".i, 'u.., I.. ZP'l II... *Ull'.l, ....III .11".I.t .
lll>W>. I : I..Nl4C. fp.. p4
'.11 t. Grind: Rr-ndeivout In Pentaenli -1 ',' ".. |> riM: "fc!%' ItIfcHI ;; AND WOOD YARD. .. .. .."" ... I I-ill,. HUII. ..,..I) Mineral, (D&Mx;*.. g...r'' .. HU.. .MIIPIU Ik* ..*w ......

RKSTAURANT. .1,1,1" ... il l. '"!. ''"'. ,. -il \ml ,' II pp, I II .i 'I."|>. Ik IW. t VII, .I pI 1 It I II,. IPHI U Il..ii I II. ..I..irk. l i. .".......,Inl. p lib all U.. ea4l.Cap. .

(HUH r-C: PIF. P1! I I' ,. .. |I'. II,..u .i. I Phi (ICE COLD( I B. InLLZON.Iin. i.liip.. iHiilrP. ... Tb. P
....I.I.l.I'' I'w.I, and Stovo Coal ,".ul .ha ..". far .*...".'".| u 17.."< <. ,
ANDREWS BROS. WIN". IMiM'U"/ AM' fII.l' \1 i IJA :-. ,
PATENT NO PAY .', "lIr ". ..",.'i. llir.iti.ili.iiil II..I. Copper and Sheet Iron Worler. IllI -. 6ri
NO
.. 4I.l.'bl.l.IP. P1. ,
"' .
I < Oat and Piae .
t'r"I', irt.r'. I.//.!. ,,* .III '' ] Wood .. i. I ''' ''' .*'11... .'. ....re.. :

.t.//\-lt PS V ..* Roofing and Uutteriny a I I.. I..... tli.niiuiiUm. .t; it' ilirivl. .,."
M tIS ".,.I I.11'1.I I..Ib\ .1'00'" All : I.,. 'I I II I P.P.p' '". ....< L.1P4. Spcljlly.IIMI .
: ii'i :s 'i'.. ,MIPIMP, .., ..,lpI. VN I p l.i .. ,p l.ii.i.k. .bin. ili 1 |<...1.1.| ar" .U.
n rii PATENTS r SP : / .. .......r. ". .., ,... .....1 ..,, ,. 1 rt.r
11't. .
"
I P. ..
.1
IM .
hiwl 4 .. ,, .,...1 ... ,
Ilk.
.. .,. .. '"." . ,. ".. If.. ...." ., .., I" "."It ; it ".1 Hi*
.. 'Illl.; f .\ M I I' ,. ., ,, I.l'l \flit/ I I.e I I i .1'' 'Ill| nli. u in 10.".. 4 "'''.1'u .t.l l..r.I .
,. "" I .1 .... ..... .. .
t.\I i IIO\ I.l I .tl\Mrll! I I t.'" 10" .. .11 .. ,. .... I. ,
,
,.I.. .11.1.' "' '. I Ih. .... .. ..... ... .
.
.1 ,. ,11, .'ICU. : ..... '",.1Lz P.III:" .. .,. II rp.p.. .,k I 'p I \:':"::r "fi,...:ttt-. In uJ 3 J fI'Ii., .\ ,1it'.'.:' : ..1. '" .II". .. I lilt: ,.Ibninllir out ril.f iuvt|.n>|..tart.llkiM)1.. .>I!*.. .kr slant' ..piMiliiUi.

U1' -
.. i U'I: Mil I* II. ntiu A <*>. II. O'LKAUV.{ UCt\: \" '.: % 'r "" '1'.. I li., (. ahoal I I. nrlir, l I. .*.1t.1.1.,0I on.

... III n H""" Il II.l.IU V ,II Killu I BOTTLED BEER .U. I:I!.,,,.., 11044* I ..rtb" fr">bc.L If nut lh. I*. .., lbl,
I. W kA..u. <.IP. M.A I
S-A
.CI4l14t1 te.r4&
'
'114 .., ."4 A4J.PPWH4 Mjl .ItJ .. ..41. rLNAlULp: CIA. u5sUCIJ.hkHs \.. Yurk'vt 11. S: -- -:
-

:J.'WittOt' } ; 4..!! onmwi..l.tiriiiiMi ( t. .1 II.'IVl .11.151|"( I >llli.il I I'' I Mil nl I llnohli

,, ,", c ,ii'" ,, '. , ,
" I I' ,. ,. Jackson Lrimh for Saie.I.
I County
...', .. .
1'1 "' '11'' ,' 1 '" I II' "" ,, '" ''Ii I II" "I '.u ,,,..1 I .l 'II i.l... 1.11. ..
'I' ". .
,. .
; : ; ; ; 5' ''I. " i 1"" ..1 i .,.i' I: I I. i ." '' .. .. Tlw T '
4 / IIf.Ii' 1.1// I" 111'111 I ii ,. Ii sI, II 'i. I'".. II 1 "''., . r rRE.AL
'" 'I. Lands Sale.
.
I It I. II.1 r. for L.'lillI
"is.ii''s.l "isti-5, l I .1 l l ,. ,tl,ti ,,, ' I "
In-, I. Si I Lu : :: '
| | |psI II v< 15.1 i p .5 in? I Mi. < ,,i., : :. i ;.,: ; :: : : "' '" !
t: .\ : I 1\'I't: ;:<'. '.. mill., II,in, ,, ,itiil' 1 sml' li. II. Hilton, ..I 5 Sulk. i IIP milt I nu nun i' ,IM.H.. un HirVnilli .11.. '.J"' ",," .5. ,,.ssus 'tt.iMP 5iIpt' .i" ".!.1:1,l .,I.. I I. k :;: *: .* ,.::I'M.: ,.s-i,::I. .

4 rIIU'. ., AI*' .."...",..... r.llalia.fi. It iMlnliifirwiinl" : '. him .I iml I "film 5 t.nlf, l.'nrp., | tinVurll.pni ..." I"t tr N .'I sru" ""S in sii ifwt. .I.ml .. 'il.. r Ills-ut l .11.'..) Hi !l. I -0--' ,
e.l I,ilnailnlnnirnii!: '. .1 I I f. u-I I 'I "I I I In :
minlHurth .hll..h.1 I l .
an .
nnl rf ,1.1. li I I. .
W-iiin' markpi n"
"i. l hUir .injrf 1iIhi' + 1"i nnIml I | E3TATE
INT : 1.1' >
:: .I :II'1 : i ; ifit: pi-nl: |p t |itatr ft* wpliih In lIsts s'ulshs.I.' JiiiUclllll.iii i fur II"III III., I ;, '" .I.{ .,tmOI 1 I" .I.I.. J I I l 1".f..I, I I f. ., ,1 ,',,1,, .'"h' Top .
l.lllf HP :
.. ,,,,,,, : Oil' lifllln/ l's., .1" .. '
I 14 ,,, "II"" I u tim ." 1.", ... Joxxoo.
ililm '
.
.
SI .
Ill'siI'plnpmlP.' '. Hi i s '
II: f' .
i Issilsssmul. Hi. "'lb'''.' npirlbill I 1'1.' l 1..1'1 .1'' '' '. .11' -- ,
""' II ApNtr'D'l." M vl.11I\, |1"7'; HPW .Pits1,15511. .slflisss. I .. 'Him .li.iin. '. /I ... .IIIH; h. :'uIsi' ; .I I '" !"' \ ': '. i.1! .I" ,* f. tuu.I..I-"' '.1 '"' "I'"' >" .1.'' 'Ps-ll'' l oil .
: in. '
i Isis
is a.r
51 .
..r Him, i 1 ii .. ,; ; : : : : : 1 C+
;
lTii.liTP.1 j ,
I I
In Iliil I Ii''
u I | i iI
: raiitlMlyii, :%. 5 5ii Is
> Isisiss.' in imli ins "rss-lsmsi ,I., sir 5. \I ash 111.! mm I I I .s r,,' .1. .0.1.1. i pmsstmiss h odcnoc.Otcclron. C'oMiriiM( ) :(
'. < I I". ''' ... ... IIH." Utfl.I .\Wllnip P P In Ihi' h's-.l II I ; \ ,
:. .:. .: .I braiiim Mi>mlM 5 I waltr' wild. I In .inlli. s.sms' |UWI !P up" HIP.Hill .I.1 ,: .1. I 515" I Sslh.\' 'I., I."." 1 I' I .
I 1. .r" J b 4 ti 1 : ,II'"i i'II''U I Ph- ,,"Ip., ami inu"t ruinimiHt 1' ...,1 ilanji' -'''". inrn.nl i.f HIP I ru.w.4s-si I I "1h I. S ... I'. ... Y.. f".
I
NEXT
U I ;. 'Ut tu, ,in wl. I If) ""', :*i ,im u|t5.-nh5.r. so, tin ilmilit, larrtlnx Vs .111.hili. Is. I TO CITY
1"" "" ; : 'i IUI. '1'* I* it .A HI iii''j..I..II.I.I..I|| 11 I > ,.m5'5'I.11.! .nnt> amiItuallng I If l.
... : ,ot.. 11 *., l> rt i :W", *""' h Wfitflit ami' Imtinmv" .., |1""T"nnl I I'IsIsms.ls'r j HinlH'i'. Ibl. luwar1l 10 II ,IsIs. MERCHANTS' I'.: \ 'I

I,IRI"''UU 1 I t\ .iI'*01 an,$ ,mi. fl. m,IU.. :..' .0 '4 U. ,., .: ,Dial, yarpi| <... ... *h,1 "lrritlhIn || l .. .1111.11..1',1| l .( I In,,, ,III,. tp.-il I I. ft,.,.., HOTEL. -=.d r1it oicoJc_ I I \ _I IS 'I. 1 !

.:::: : :;: *EAlUII'IU : 5 1,15 nrtnnii-in.? ," oust I n's-siu." l lu Ii.... I 111 | : .
IflUUI1U! | InnUnn 2/il:/ "'". nf t lsIl, ,mi; fruin, .Ihin.unihuf ( II.I I I. I .
,
I '' ,., 'n1i.. nw (.\ ... it**". iw' 10'' |1".tol.I.| >. \\ ass- ..1",1".11.| ..fl.i l ii i m I 1"1.I .Mi" .. ,,,. I'r
r: ..,. j,'llh">. toll. i Itiilf ,..."i p.- .0. "" M nl" I % ,
M,"i ..nn.fin.til* nf nurrlmi' im.1 .... ,u,S .In.If i- I 11 I illm niinle, 'Mi ....rili... e ,,1"s.s.,:um'lI'
11, itnili,* ,4 "" .|> + awl. .>l.,tniiti,,, I,.> Ini'f' 'IIP -C wait"r Dial In winlpr' mil uprln. I iimirfilttllliiliMH.fi i- : 1 Ml I's-I.:;i, ,1 i t.I I .1 I 1lse.f.sssl .
p pr.i'| iunallt "nl) *rmilnrll.. lor DIP, -1 40 to I 160 Acres ,
'' :' | ) I ;;.. aN.*...1 lli l..< Hnimilail 01 "rl II I i i, I
l il.fHi.--UI" !J..",.... |141 r. nl. ktrnn.Infl ., rpi.un.lim. .'HuniifllpM'lIs.' un.l littMrtIn I 11..1') I S." nil- l I.. .ii f' iIilPnILs
,. ..r II.I )is-s's.11 wusIss.r ..101' MiI., '
,8,. "ntl. t. nn Hi"nth int I 11' '"* "I I''." r. .
a |OTifi.rll, 'm 4.' >ll...*.nut.I II > In, II..' call.," nfn.f.irntniniumr, ,amia 1 .11'1.1| | .ilk 'HIP H "tll'l"I.' nIt's- uf .Hi. /I LPALAFOX l.i ..i 1'.1 I ... 'U I. is ,'o, I n' ,
\ II f..1II .. ,..... ... .... ... .
'"1. .. m tt'liltillmial, imn nln>H limp .ill/ I I"h "'
.
still Mniiiu. .Q
ri I
.
., pIr.smhsis-isli all I Hi. *
I I. in'i n '0'"' '' 'lna.lt" ami' .* t url | 15iis. ,
,hill,, I 11. arli i 0.,11"1.| nl' ,!.1'0II Nmn| lilm, ,HIP,, ho'toI.,1: I .. I 'bill i iirip i.Hi 11', MI I II' > fujjatnllurm I's. M 2,500 Acres l'. \ ,

| nllnir 'mini.' ul lliu,".. lallluvHiPinpvp I > :rnitl, Hull !:.5' :.lilkiM"lnHiP; I ; ;: vnlniliol ,.::;; = I IIt I

1\ I ..\I'A.: | P liiMniK, :ral, ) II. ii-lnx Pti.rit I HIP ; .11 1'0.\
l>firMli: '. RK, "l""lI 1111' .15 nn, nnl *.il ,Ine' .0.. .. of. l.rl.1 Ill

ami I IntliiPiniIn" |ipilual, '* antri.iiliiilio :\PW. I .i.iimllalnl, I iiRlinil: : aint I In,.Iimllie.il I. : Ii ,V St'I Hum; l uml| Isi h :i ,I".. u .

1'I 1'1.. I Hi, ) |iC.itiiiii' 1I".Ii.1, I ,in.1, : Ibl.. HIP l0iiitsl l'b i ; I I .J|JHCl| II% Ils-us.iw. i .
in \ ""'111 ,h"I.l S. .UMn.i.,1, :, :
i: nm:I .mi Rip I In rnrni* I/mil.in: : lilulinn fin HIP pni.i' |. )... uf bill.Imj Hit. I. HI 'i. .iibj.). i lu ...,,,1'11''ly ot crfl.Mt.Hi ., i :01 < Sl API'aIMi': .1.Ii i I",iIlllli I .

\ in, ,11 i. nn I:\, haiiRi. III HI ,.,mil i ; Canmiil.an : np" |."niili.f' .| |"ntir in Hi.,.iruun I b.-imU. amlioraxi' ln-piiri' anI HIP Him. 5,5.5..PbhIIlls's.ll'. I ; 0,,,mu. 1
.,\ I l 1I"r.: ; ., ;ki Itunlrraiil: I >.0'11. !'. Hill iii! ; I I 141.11.
Hill ,
iry I I. irnii"ml.,-I i piuinliK)' ... l'I''f'ul"! HItblU. .
|
<
I II IplllPIIPHMi. pi.nontlil 0 h W,sr ," .
'I
thai 11.111. aspI I sI Iss.p, if I Ibu nlllililJiniio f i'i.ni llm lily 'by rjili.M.I: 0 I h.sail.IIseh'r; '...,,1'' .' \

".. lint, M. HiiKMR.nt, the 0111' ), alMinl TsiIIi.Isuuos's. ',nu tin'irre N n.trrc,I wlili wait .hrnrly |tin|, w hub i Tin', I Isssi, I i. nlnil I. .knunii .illi,ti,.r III*. Ninth an.lonlli. .. ': :','ipi-t, ,Iiung' ;
.
I i.l 1'ingrp.i., llll linbl., on Ilipe ,ii',U mi.It"r...i.ixI, li). HID |>copln'' iimlllml ti-nr. i.nl" can wily. b.. appruai, 'ln>J ht: I STREET PENSI.COLA FLORIDA. .\:1"' 1..,,, ,,,.,,I.,." I I .II

li,',nnruf, In. ,, ilior ,vllll".II..I"nlo. return I In I S1iuii.r ( ) IiIIlIl I.... 11'1' '5 1.\ .
> un r ttat.aml |rcl. nplnn, lung mllpaof, piling ami,I 11.111' ssissrsislusm .' --0- Ii I Hf 111' .

: '.1 HIP lH..l runnlrt" pupiT.',{ In flu "Stall" :. HIP, .11,I IM.?limit. a",1,I llm, |,lnpimnHbi : ,.Is.. .u.llt' anl. sb.ss.gmru.su.. HiunHi ; I Illil .

U.. iairilnlililmlilnjr| Mm Hii'KIIPI Inn. alimn.1, .. i..iniiiMi.ly' I 10..1,1', 1 ,.... ur tin I Illill.i.I Initial ml I n>in.Inl.il'ilru I TIIKIIM.I' I Unoi IN rur l"V\'II s \ I', 11'i i i :> n i m'I Si. \t If\'H' 1".r.l.r..1| nliii I, i: 11: NI I I1

'' fui" In...r runinfn .".1 pTi.Ii.nl 1 "ililltv, sstiIs's1st 'lalluba, if "hulli, ilnrlntf ( InItiillcil : 'I'h.. *,,nn,,,.,' Ihll, ;(. .ul' I., .aurial -' The Htl.' \ ',1'| "i I IIr.

.. ,,"I i"I"'p, ,'. : ,ami I'',. ......,,11,1, I *'mi*'mil., i- il'll-sll 'Ir 15.51 f M.,hllt.It 1t11'1t illus Ilcg'I( ( ( mil! ( )funnies; ( Ijinnllibli' ( ( I, :. I : Ill.unli.- i.n" .1 i iHHalafiv ,;, .
:
----- II fOII.
I 'Ill",, Pill.,.IllHX, *: Of HlP ',",I.vlll.'I; almliii.lnilii.il.UurJmUi, ., / silly .hl...." fepl ..f Other' 'In Hi* sIl.5lislslsr I 1 tH.larit':::ni n i.l, iuil..I.i ,,:.,I :: .
I : i
I Nfhvilli' railmnl, ) fur HIP niunlli.. ..1, : "- :\.I., ii llnrp' I. tin, ur 'ihirlt .An* ,"111"'. fnim, 'Hnliiilf fur ',liiilbtm; or l.iu'win.' lulu, iiilpklinip| "i.I I ...IIliiics t I. i nimIm' "i i. ,
w.IP.I. .
I man In HIR, isisis111151' llS i'l.ll s-i 1 I.'o.u I..
\"""IIIIH"'' r finl up tll'l: .lift', .. HIP, In.- tt ubl "tinWlniurt I P / mil all ve.-il.ih"itvliun pialiiilran.lil ,' 811.11.. 1..I.S "., .,
i limn, ,! m, "IYI' '111,110' ih nilr ami 1 I .,. ," 1 'm'", .rlhp ,1' "
,u i,Minst name' 1'1'1"1".1' l tinr. mnl ill a. iiiiixllt' | ,,1 III''un'' bur 111.11' ) ,, I I u I.

1 I lln), ilitrn. I iii.iiitb.,,' ,, ..r tbi.. vi ,ar i.l' Inllnpiiip, lu 'HIP snprpmn\. (.',,". t ul I ...ilts. 1'.1.1.,11'1..1.' I | | .in Un/ .'..rl". uf..I I us IIl t.,,'"-' .'..'.Iti', .l''. I .

., ,t", .. (,r ....1:!.:! 7 a. AlI'dl".1 tJ, WIII" I II 1"'il"., (ban. i It:. II. Ilillun, ami, I.PII. II".li"lrllll,1( ''I'III.Ii,'n ,mil."' r",1, | iiiid 1I.g..f I : Spiiims in ( IiSlilcof ( ; Slip, -,,.,.sitouse ,.1" / "I i.b ,
.
I I.PIK.J" ,t but tinrUi l'r"1,1., bi 1.1. n..i| |, II,, 11,1., gissIII lius-, siu' wilb' lintiiu. I'ur tint I ili.lnm ,lili"0 Inssi55IpP," ", 1'.1,1,,,. ..
.4 UI...''It"'e, lo 'HIP' |lnIslle| ) ,.r Hip. i41.lll\| ,,f ml;;s fivl: :bl: 'I P::,:.imI 01,1, :I milmnkil.;: : : Psius :;- I! I I' i ,

aialmlibltil' lu ""'11. I U.: II. Mlii lmtlhni I | '<>,niM' > i>riiruini I ami I a in. .ttI tultiiiij' Ibi'i .-i.rbnlli' illi'< lWssl.mlss.ilitugn Flllca., 1'111.1'I i i i i itin I.

I : \ il.I ,,n nml, uur K\<',nalur.: \\ ilkinx. nI I miBiiiiitii.il' p. Ills. |Mpnlir,. ; xuvpinmpiiifur ,I || uf the sIIij.s5 l....l.liM. co.l uft i .l.i. .t,rv ,10.1//i.,. : ...", I ,
I ,ill .ml, I .',, ..1"1 11.1' I IIIIIUIK "l.mit M, s n urIsi.II.i.l
V. "r., fir valiiil.li. HIP ("lupltt' nl. Hu, Ntali\' ul, I 1"\\1111' I ... 1.,1 KM ,l' "' limps ".sspms. I"lt.. I. I I'kl 1 ,. ,. I ,
I I1 I
.; pnbll' il.M',nnirnl.. Wol'"I'I |'r far a inn Hun.li, l I. a rpalilt, ami. .I nut. a |I'.il'nnnn .\t llnHirl| ..f I'lii-aiuli. mintuf I 1" t". .,... I sIw,. II lu,,,"I ill 0., "

I I 11o".r,,: ,1I..lr. I":HIM. .11.1 I "IIIIIIIILp,, itlv i r""lIlIr,1 .,I"II.; ,, .
,pnl .
ilming th. ,iipiitn ,,, his'. .. ttilifhli, anl .lilmlrnmi, .to Pusssslimimssi ; lt "I'l'l", I
"
"ii ':
ii
lln, b, .1, I".. uf tin'in MB am nl.li. : I sssl-I'Or i lols I I Hv. .
a. a a If I I Pus luni.D ..I' ippnl.l.. 'Ibrni. I. j lllii. 0 1111 I 5. A \ l I. "ii .
iMPMltbt.f TI.tlI'lrI'I',1: |H>lli..H. i"in ..til" .Ittllh I i I I' .
Illn' s I ,
"luHlllufHickory n w
umiss
III\III.!: 0" l'III.Ii., l"r""lIall..II..1I hIt. I IIPII. dirt m-losws. llip, .u ii ii
ilu.i- I.i.i.ll.p.loss ,-11 nf Will, i mi li..r hill ; t.,....,1. ,.an I I I.irH\ ,Ills. .
.
: (1".10'' ,III, .HP liltllPI.IJimMiiMi .. 11 lib', llm, I .. 1 I'l I.
|" n
illibn.Ma P iin Hi.iln,. ,i. soil in ,lIlt, .aiiiliur al, lb,. railiumltthnivp. Ash il. .\. k I 5,1 i i I.ii i I
.ii I Iml f SIll'' 1'.1.I "1.1.555.. I Wsilmil Oak : oilier i i ,,":1.1I"' -u," |II| ,
'
I P Ih-pn 15551) mil
': ; Hint. HIIW, i.f. uiir, li.lnn nllliln llv fill ol lln |1,111", "111. "11.
', ,ImnIn .,Illll., lu llllV b,'Ml Mill f'pipssim'l| |, |Ill l, -5,I",' .,., .. .
Him ln
4 l tan !:itc tmi II," be.i' m-iif Ibi pan. 1'1,0, ""rl..., l I. Sims/ .IIII"'I" n-, "
'111'1"1'I ....nipil. .b. 'i I I lili id Woods ,_ I I.. ,
| '
| tin : i n i"
) .
nmlrniv ,
4 I.Tiiriln." ire. ii.lxrli.ln linly In I Ib.. IniKll.llHll h..II" HIP Hull. ). amph" I us-isis |1/1"/ i"- ill'I'pll'c( ( wilh j | i .ridi I .'i. i I.

t ( "II..I'/1''III.. a",1 tun .1..1,1'1..1'. ... ... (Hit, llf Ib-, IH''I'| | ',' Hill 'is-.'us linl.Hl..luniin,. | .1.It. ; anl',,I wilb, I'.m.llll.0". i,"ril.rn .

"n'a.1 I nr ,,M'ul nilniiins, mnl.. onrriiliiniii-' 'I'c' ilil l- ttillnliavtii., am.1) hi. n.Inuni.linlbin 1"1 I Imhliii/, .: l.t"'III,1' I uf lln. tut bi .t Inn- Ljiryc: Yellow Pines1. .

4 ..r 'm'tt ,iml, I 1 hilxlma." aiKnli.i. .,iui.u, illrsr ,,I. 1\ ill I.. a ilmmt- am. ) "I msu"' .. .n..It.I rlln. ITL ( I,..,'11.I ". rl'".' "'"" ,I.

:, ,.,.fnlh, In niilirln. git Hint: JMIIHmil 'ta| )I", I 11.,1.1.1'., ,lil.lul, ')'. 'I I In.. 'lulls.l.ipsrs : -. '1 1 it.nil, .il |IH..i.I"| | ..s.s. .if 1'11'. "u-'.,,111. I", I I WI\: ; 'i:I'; i.7:' I;: i ," ;I '"

1 ,' uml, I I l'i "fit it. ibpitps I!| im' 'n inn-l i ,'nn'mini I i' Hut,: Hn" I s-s-l--"..,' lu HIP linll irbll. ""..1 .11110 'I I 5s iltu, i 111.',. i I' ', .

551.."|i.il, I nl, inn) rmliirM'mi nt mnmil .,, ",.",,11111.. .., .ll.I ., 1.11"1"" ,, 11.1 .,"t I ilu. mil t, 'ill .1,i I h ml-". '
j. \" t tManil: I "111 iv lii liileic, .' Im, 1 I. llii'in, I;"5 I.' ," .,. I I .
iinrf in" .y at llm IVn.ni.,1.1, \ .i.ls .ilb '
(( lion at ,Hir I
?" rmUai il. miitrul" pu.iiiuii'' In ultilluiiliillipi'imiiiPii. I within th .. IHII mil UCle.ired
|.''n''mil: I I.. ., ., 'niiiin, : : cf All.DIAMONDS.
oni "i
allY tte to
it ni' xljli wn lust II e nlluiin? '. ,.I' llssI | .'I '... ul HIP. HI'til :ml/ InMIIIlullI L Prc Rc : 1."' 5 iusIoIiI I,,, i' I'
IIldllh..ta "ro ilill.ii.nl iliiUn.| '' a. I I.n I.,I, I" '''1,11', Iml,, Hut' tube, ni.. lllxlmi.lin.h '. I ( ( \11 Iiuirpu I It
: I ,'Hi.i. I''hp,1', ,, ..mil, 5 ipl, :111111'1'( ( (d'ood; I'Ynccami 1 I :
I ( u
r ( I I I
'I'
,
Im 1'"I
IInllho| nn.1 or It ,In I In'11, OHM,,il I "1(1111.1, I /II'.1| / ., ,illl-g l.m.I.l.-r.. .. \ I
hiinlliiu' .
ul InipiiiKiiiiil 'I _
.ItIl'H" 'I.sli.5u 1 <*n .
) ,
\ ,
.eI, i"""ing., Li'lHeni J.! I 11 p. 'I,, .mlltpl-I| 1'1'1'1 HI I : I I.
I
I. oiiiiilianl, I III P. his .
1.11.11 55ll5ss5: ,|r |lbs|, I in vlf,, .|1"", hili ol, I Ilu. mm Ills |1''IH'r.| | hIi
I.' M I.. .KIIIIIK, of. I "'I''lIn.' am nl P tinleivnl ".nvHiiliuii, ami Hi..UH. Ills : "III\I"1 iimlm'p fmm' THOS. C.
ainw I
i I
I "" rnlI.II| nri lli :phil I ili m.p-lopmi'nl I ,1. I In WATSON.
\ r 1 imliiujfliii' ; Ilioii', He% i-u'nk' mih s51'5IIiIsss5' II.... 5 l .. I GVI[ 1
| 555515.1 .11,1 is
'I. 11,1 bll.1)' uHiPiiMimtir .1 II..II..I'II. I i !st.. .ilIIml.. I I IIP. I sipi, mil' inn-' ( ) / Illtl: I I.'TI I I .v ''I"I IN .
t I HI, nir.iiiiul.. 11..11.! 'liulnj' nolii I ..lurmifl, llgPl5l .Miubl' 1,. hi Hilinli .I ..1'1'.111"11111., H III l"..fi.rw InnIn, I torn, 011./111 1 to a 15"de, I lo I Hie acre( of ( lie \, l._. l "l .. II I I. |I' ,. |
\ "ul.I..p"ill" /Ilia I I"ell" I Imliuilanl ,., '. li 'Is rllit, ,
any wn is.ssis un.l .
|1""I'c" |' |1",11..1> luKik, i nil aii, ,, mil I i' MlHiiunxh i 1 1.

) ,r.sl..s.," i'IIII 'llilnjlurl.iiv', I ; "IMrt. ,lu .1.... i U .I.. .IPLUnln (' Ida I''I..r' 1..II.a..I1" ,'. SOLID SILVER, SILVER PLATED WARE] I Hnesl( ( '0101( raNeil( in Hie South.lull NEW

,,, iiiniii.iikubli, ,, HIGH ARM
:itI V.???. !,', ,;:il : Iii's! tlilitraiiun' ,iiIIP '/ '''''i ,'hunt'.mspm..1 I I li"Ill.I h.,i. ul' tin. fIE .

II. IM ill" .lu Isn' lIssI: the sily nl P Kit is'r.msuii" s-I,s-ssps-s., ,I tin lisp. 11t'11I..t..ti.I null 1.1 I.uin.it' inn.li Unjni' l I..." tin...n NOVELTIES, & .._, &c. I

\\ ...l i. ,,ilmo.l, I a. lHiiiltHr|: ,, purlt 'PissIs.. II I Im. unit I.U, .1"",'Ii..,, 4
>iii inn" 5511 III 'hiss 1..1.. .11,1 ..It", 1"1"i ; ss.l'upp. till n.I 1\1,1: I IK- huiiiil, IlsulsIil" Ill, lssIt SINGERwiIH
: ';'lull, P I.;"i., iiiiiiiiiil' a* II. I I. Koo"ra, )'lilallt ml I Iimu'igls' : It "IIP ttill MUMP, a .11,".. 5 Mil ,",. iml, I \I"hil. i- huh-n ,pius i i | 'tto| \, ? 1..1";.. I: I J

mini" 5 iln l.u.lr tsP l. uur "Mali', S f...lnl.. |.I-K-I.IM|" ums.I) i.i.iss l.sr, alIINIlHlllllI.III ill ils III"I (.ri liHi,' ,' ; ", InHUM w. F. WILLIAMS ," I ., ..r. ,il' Ib,' Nmtl. ,Spilt lib. suiuh' ,. ifli,"r .launjr' lhal II,,-.,.

t ,1: 'II/ HIM < .05.5.11,11- III |II|,;l's'si' IIIIHlllllllull, l.1|: "' ... 'ur..t, .." Hi,' IIPW IIIKII, 'im"i.1 ul' 1.1.| .'in, I ; I lan.l. nni, si thmsIg 111..111. ,. l.mlill." I I. .. .

I, ,,it' liM il.niil I ssss., ""lI'a.1, |1,1.| rli' ihnl 'Iratil upni.l I 'iii' | l.v lu- iiiliuulHn' "I' .ll\l liNMIM plull.I.l.I MM- III I IlIlF %II tlSIIhI0 I llt\K ::0.1. ii isss ari Is.'a> |Ihimsl) |
S
4. Hat In P. ""IIIIIi.,1. minul.l",, lit I "Mm, I.*: \I.'I.\. ?i b \ 'I \ ( III). Nuilliin.ri., s .",ml '..mlmnl. I I 5. 01.1. Hi.'> Hill |Is-uIIPSS5' 1t.EllC1Il1!

.-rulHim .ssI.I ,si I.. .....'lill.,t 11,0, poll"".. I nOli. III ,ii.'lIn ,. IIISuehle ltiiu: .

A "lining' I tliixB I .Lmiw, nl., llIs'rI ..l l. I llm "I UK; IIUN l.uil.M| rsrotico: Ilt.Pl. ami) Pa
IH" ntio H Imliail | 1':0' |: ul) |limp| 'I I. .' ,' 1..H..I.r/ .,mipumpui : \ ; Ciojisell (

1 I.rn'.II"'II..r..r II". ('inilr" til' ln.l'nun :N ..sysI rmiimmin.In Iliul tIlt '''I I 'lin "."uliunla, .1,1 sIPILmimIl. of 'ial.V8.IIIIIII" ). An' l ih .. f X'l'lll I !. 11:1'I: ilg I IsSilo TO ALL!

.. .miiLiil, ,' iliililt, than IhiHni I .. J,. W. ".tV)- ) iirllmiiilaini' ',| .lii,. ., | *. .holly aiim.nl' I .In HUI, imIHIIlameul .vrll..1 .'15,511 IIII""ld..11I| lust, S'I 1'I ',.r. l lHUM, l.r.ninl. I'.. ,
'. 'II "I'l"ssss.ss.s', i A I 'alihnl. ,III..M. Ilu lUoinninimimU. 1".II.II..II''j. .' .1"1,1,11'|: || 'llm. lav In .mini, ul nm ,|1IIi'l lull" tillin'i.: hi'r.n.pln.l I 1.1.: .III, II, I'. I.. ,, "-. I'1: (,,,",.. |Irish| |, |W.oe( ( I
.
nHM.iiiliiu.,1I "n..1. .
/1.1..10.ms.u', .bull I lsss ,iii,, ., I I'SIP mil rtnUnf | ..i.ipsusslssm r. .l I llnl tilt I Ibl. ,. ... dm I Ifbl' ll.n. I
51P1 .miitf i" SHKir I I'un ,, ,, I"
I am SHIP |"| . \ '' "nn'" I. i i I. .i '11.1" | i,', ipssul| 'Sstlrsls-ti, | "I.h:: Xll/ : : 1 : .
HUII ln- ,, ill Ill I
P? unit I lie ninululliinof |'| \lbinll' :t.. ami, mm .ts-smssmms'. .in, h.,. .IN .lillPliII is,5e.i, ami. ,. lll' """IIII.e.1 ,"ili'tv' 1'...."""" I* < r lii nirt ,Ks>. / ivwU' 0ffYrrklinl > / \1 Ii: I I.II' I.
tin. |mi.ln| limm' I'teilie.: \\allUlitllliat, HIM I II.uIlslsilisIIraSInss .. now in V\ lu I : :.. windip.. .I n ii. I 'I "' '"I'
.1" ,
HtrI s-suiisigs.mss uiju au all 5 "innlaliu mil, look fui H .ills I I tiu ii uiiiMllnvi;;;|i ;ill; ill .11.11'.1'' i ,, ','n | | | I'tii. .In-. l-uimxraimli. ." .1
\ will |pmss.Psis;Ito -l HID p.-Iu.i | by luiiiirvna. .Inr II.. wink, I IIn Pm. ; ,1.1' ''II'"I'UIII.J"' I .Vtisl\ i: .\ rininM I "
I I I I i i. n.il ,Kfiii'iullv' kiiuuii lliniiijli .1"hI"' s natal wmmsl..i. hui ..., 1,5 the Hllh vi in" 5.op5 k t. >in|,ant the ; .I ''h" .. ". .Ml in..l.rnlll l ,.
| un Ilpo, l.uli s.sstmu r |'iuH| "iiiun 11141)1) br 1. nnniil' IVf'Imiimm.' (WPI MBK frnm'" 'I') |5i Ml I-I I | | |
I out .Iki. iiwiilr)', lint It I U Inlly iin.lri' ma' l aim). lImit ulill' <,, llm "reimamllavy ,,,, ( apt. .:..,10. llm umiiailliii, I. l tsull. u Is 11I1iin, a |'H..ibln i.vi."lit in tIles, smuluhl.5aii 'tsspmril il,.m.t M'II'It.' .ni.nin ilu ,. .I..c. iaii), Uon,0r: | MinI I \11,1.1',,

itoixl it Wa.hllllll"II'|{ .. I lily. th.'U ( iipll4 :: vm.l I wl.up.; u,5 I, ,, !,, ..umiilnii( ilnaiilvil if C..I.. I 1',1.; ,' Inlni." M.>.. Hi" Turn namliutP "' ''. I i'rarn.ssilssllwrsh-.Irniiisu| friilinan IMS -- -
: t..l\I. raiml
; !
: l.lll. ,. Hilt hup' 5 I.I M-.UK III btpn ""<1.11.,1. ., ,1 I HIP \ .IOIIN P.51151( In' unlni llnl ipianlitk', I < IM >tll I I i4. >4lii < 'l' ion
i u.ub'iix .
I |1"1.1.i | ,In tlig Ilirli Alilinliliuitliain I NulaKiul, m''nhib 1.1.. .im si lbp It, pnbhanliurpinniinl 11".i| lug SHU liuiriliiim, I-mi,tun I ungrc.',_ uill.Pr. bat,, lHi.nbltllimr. : 1'.1"\1111 ,"111 u '1..1..1.1.' I ". H kiln with. latin, rstr' i.tN I lranp, ; ", rail I" nI's-sI! fur tnmn MM. I In. I'l'I.-I \Its Ii,..,.ianil i ,

; I lullie. iillpil Si'.ik.$ 'Irfmii, i.f i. m I .wa. intlinml I Is "h., .': .\. siallnurlb: I uplain.lu. -- --- l |1"inl., l.n i : "r. i.oni ,1 ibnibl Iiiliu '
4. I 'IrnlliulHii' I above 11'1., a issimt. .unit. i Siniiti :Niiv I .
P I.'l. U.arlnwlrr, un I \ I i
honr I I I'H"
Totloo .
ol,I li", of suiulii' 'in nav) ui.l. ,an.1 I \ I l-t in .1M: IMMI \
f J i |rp'I"'III"I"| liibbjiHi.Hint i hiilniliiatiii! mm a,nl 1 I.hu Mntit' ,Issiglit hat,: jnl a. 1'1.1.,1. I.l&ilpuu-o.psi,', : .My. I | .1"1.| .1 \., ,1 I"/ .

t IriijueiitVin.liiiiluii, ) < 'Hi.. Anrr tIn' wi5.Imssssple. ivcuiiininmlatluni liiniuiu. li.' a. Htll a.. It'IIIIlII)' a.llul, Him "Hm' 5555ruipsuln, 1 IIvl.I'I'I 'Ibal-simss.t j it| liMitmianl n: : c: \ .' Is.tium-s-i .nl,.. ti" ,m, I I', ,, -
:. -
.,iii.l.I.'is( of flip, on mt HIP' iiamu riinlj li.u: ,IP i.f Hi tu, ir : | : - 1 i 5 Mil, 5s-55 1. il.I u,1,1.1,1,1 I I. -
| sivaiiinili al l.n irl bn.IHPII
nllulra
5 NIHKatxtlial "
I i.f ami illl/ni. I
a Iill'.r'. ol New Otkun.aii 5 I .. 1'r
.m'lal ilsisssrsulUl.pPV )jn.ltnnmly :: III .
nu : I" :: : ::: : :: ,1..1. I.I15.ts-m5ssil.Is.| | p. ..) > S 2 ,, ,.
Hit $ ( ili Mm) .
51151'S i anlwp li.
of .
: hamllur lIse
I nun I. nlmni, ,' I iieni In I lii.lnnlp, al wolk. luMinire. Sue irtiie nputi irn.t llmlIU s-wa s Cuti'i-spis" 5. i ,, ,
lumU
I ha )
i Npnil 1 ,
l,0 Hiibhi Ii | _,,, ,
hat "I he. :\. "5'. I a y t.'.< "I l M I II' llii-n" il I t 1 I II'l IiII ,
I : 'lhal |rallH
j.U |Ps.'l..ssg's| HuiiMicmiitliiliiKiiilliilllbvi. POBPM IMof lliclr. "! iru'ini/.ll.n! Hill 'lunjt live ,la IK-a 1111'1'\II Mi.l."r., | 'I. ,
$ ) I i tv.,." | pur imP I':aU lo Imiis Ii .HitirKl.iluUa Pig55555olI.5i55i1'' i, ( .I. ..1111. ??, sir I 'in I I I : ,1,I-i .u i I, I ,.,
'. .|... but tlsst' 'I. 40.1111. .. piiipatmlnj lo anililpaie,' 'Hi. I ,'e.Ii"t" this, 014051115 oil i.nnl 1 '. .1., .. .kw.n, itilllillinl, ". .,. I .. ,
III bl/Cttl,1 I 11t'1II.It'ral. I.. Hi.* inwrtmn.nt ol. Is-Isi5m, .i lisisimsi." IhilruN: lion .."..nti.l lu .n til*.* ,11. li \"u'..1 IP 0'I IIs lu., ";
; II': OrMIli.n:!.:: lr, he olyp : I III natnl tuullprnlu. "hpilgp", .. II SPill llm, 'iwo Jbi .luxptliir 5IiI. tiinltr, "I lili U a "muv' u iIIp nh.... our bear.Iv -- "-\ill; I.'hil",".. ,

AniilliiT f.iimliar ficu: Hint,: .U lu Im p.s-sw5 .m-niiLi the full..elghl""l/r.. | .:.. .1111 I lhal bulh ) <,' aiiiu.>val. It.rt: in.inlv. ..liunl.lImte Near: the Line t the I' ;

.1 I IMT.. Hillin, fi'\v tint, nifiin. Uihnl' ,. nt I atlmml ".' 11I.1, I ,il. f.lllin. { npim. II"i, liiin.l.. in pn.jtilaar ti.. r luagie4lPXnil at ka.tuiu. "inililurv, luinpanv." It I ,\; A. IJjiilro.id; ; I ]iil r < UlUIU3 4U W M'"lr, II.:." "
I u' tin lul 1 r
l 11.1'II.
I 1',1" Moil.. '
{ "al" I 1'1.: ".f ."'11" 1'111'. ". ills tain' : I puilr hut lliuiiii, I'"IIIIIIIII"'uIII, Hlii,'I.. I.11 afikiiaul, In HIP ft.nl I ..r .... Ni .
logs' lir tin. el.ls.rIs1us.' l an> Uiw\ vil liviliwn Iou ltft IK s. libml' I nnvt waa In ) lMtlii.inltniilili| u slip.s..ss-) anjl ,1..I.I HIP iVtuumiti,. I. I .lIe.h,1 wililian.aiil I I so' ':IIIII.,,, alll,|
: : tun Hi, ,
I I' I' ; : s li>liiibani', 111,1) ,' "m"t" : Government
hut'I iniiiil' liii : liuuml' lops IUIIJT, fur 'talk isouis.e l woik' that Iurll. n nn Ifu.arunnl 111'1 Street.
|i.rs.jiU l.> cillii'i" or a 'llmi' at 1 'Pulp iin: milt b.'mill I l lii Ibu
'ilsIm.|
l.un.l.,, p. hess ho lin, > an lu luy .luloiu, IIle ,ilar lo atrprl ..f 'Hi .al Init, ', .. ,, "li"1 ill law ill/in 'UIII.I'I. | ami" IMS lit ; I ( ,
) any cut ill III IN !" m i!. tint are nut nutm. .11"ill full Xorlh, 1 "I' '
a ,
III ('..1111" ..... II. |III"< an ,allnuiLt, Mr I ,Irom' hiss |1.11".1| orcanl/allun. upmi .uri' ,tu HID win,,tul.lIps. is-oil',I mnl, I i.om. 5 an luniTiitralti.r.im' tmlp' In llnu Ir ,'at.I., ossvlIs.psSpills' | ,. 111"I'1'c I. 1U ,\South I : I li.} ". 1".1.
,
Alex .hl'h iI flit nil Un.N
l'.htIlIlC.i "I!lii< nan 1'1111'1', I> aHienilMr 1'.1.l $ tIer. ) uf Malliiiimu.utilt .
.1 nf ( .oiiin-. ... Him I. .'si 5555., I In.K.ullcn 'Hi' s-I.s, 'II'Io"It..u, amlilv, fur lie, ".nil"' ul. ,lUflitlll. "'l-l.l, I tin. I nilnlMalts ." .' I.irp.1..11. I," \ .tfl'.ly.) ncama.iinlinj. ;, Itppl lii a 11",1. p.iaMi.b. ail I"I.I|, ,!a -
I born
tu (.srllu'r .lint I u>"ul'3l1.r,, llm, .. wbbli uuw bu. al IVn an "e" lu Im an .
upluin u.Iss.s.pru.. na ) il lrtiti'il |I"| atola aniliil.lt 5 im'nl I. ,.r,' .
lint Hlii, 'n Hint, (juiill.. ". "mail, .Iuu anv iniliiiitanl Ilu' p..l.t." | .. mill,, .ailmiiii.lialliinnfhi.p4ilv ,. I lu h.,intb. 'Ihi' .. 'Irinlpliv.ln I all'iM-rvailinffUlitf 'llml wnHliuhat I, \ ,1..tlh.II.S sit,.nulb H"I"{ eoinininiiciitionith$ j -
hlio 1'I..t.. .
in .
I niHttpr la, .HP l'tcOt'lIh,1 .lie ". I. Ibu.", s..i-psssl.P| 'In I l HWII |..U.IIK| ilirp ttuik. mil, nl : $ in t t1u' 'i'
| | I're.bluii' 'r an,1 I Ilian/ u IIor..I" 1II..r. 'mi Ivllll :111"lil I bc
i uallv OOIIIL.", liuiu Ilss-clt. Hu ,,, Atilnif., 1I..Ior", am' .) I I. |"lult ili ilnappr tin' Inunillnl ,.1''ull" rlil.r iiiuii a pnhxl ufbiilirftiluiaml I'ri.i "(I'-- un' us ui I Hulk i in IH. M.tn !: 1 U\
,I c b. >|IIM.kctl. lo lie .-la..t.l in a lubli. > I 11"1 1 1'.10'1' ( : In ,'lbo.' ".,h.m|,, s.'l.l .bile or, | 1' ,It.. .1/.Ig/ a'' 'Ib.. !,.,.. ( Xoilh and I
\
| si lIPS rut '' Hrllt .11 \
IIP. ,' Ui, : piu | \\'esj.
yet I l I. a .ni'Ml. Kiiiirxlnl' nnv. I "In IIiIss II... ls..l: sir 11,55, elslsi, liii.sus : w lean..

'I lalkn not alnnc I.slip", rsilnru.list, la .' 'al.IIo.' .1",11, I.,........-. .IoM. ..- '.......M.-...... ...... ( '''I''". ami' aM tllr"'h,,",ibIs-sea' .rm.Igim.! i nc i'III/IIIM ui un. ,|1"1..i, I..., unit' J An IndopendentNewspuspeu ol D '.
."ill...... It. 1...,," ,susi.,15 lulbpl 5. illume -II'I. a 1\ I.. -.1 *
11'''''' ) .1 hi. IIIUII.. ssligr.s.u:: sir llm l'"lh'' | p.r. kiml .I ui"lPPhIht unit lu tin
ant .
Ivil4t "
1 l
Ih.dllil|, l | lil< fiiit i |irUm nn l.u.iin.n< in.in.: I 1'\t'.1\': rsini.il, .luu lioiiK'lv" 1 serge npuu .. sIC >. .11'' frumS I ( '..MtlMIIIU' Jill, HLII" II nil -.m ,.... ocany IIC Punciplei' but not Controlli I i ,
..11" ..>. a ,11111',:ike, HIP I II., ailpiillun 'slits mInts .Iii Isut.s ami M..hil. Spy neil 1" Set of
| litchI .r l1s.sps, ana ur s-.s( ,..illl, ,in' r.,1 Politician' or Man, PIiS
I "mallei, .il .flou.hll. I",*., ho, want 'Inpi III.... a. ripiillt: .u l'*.ilie tu Ib,*:,hiuh, ,lil II.e.IIIt.1| |. .I ".'nl lu wa ,'lh''I' Pius,, fl. .", 'I.I Closing Out U Sale II' I I. .'.1"10' ..II lbs-so I.'..It !. 1 Devoted, to Collecting' .I 'Publ'lt I"
1..1. rahnir of an '
I'Ii'' f.n.' din { : ofillnirmr, | ||
lulipme 1'11..1.1
| I fur ili>< iiriiliii,) Hhlih fuimiMli"' i'lini' hiss it i all tin M'nt' tlin.t I 1".11..1 i 'I
: .
I I (l.aUc.liin.1 .' i liarlmrril: KIM- Imliilr: ; I:I..if, : H a, I".'iix.',| il. .h hiss lung ,1"11", -" ,10.11), Ir..III..III"'i' of .lh .tsssispn.riI.. lIps. \ \ 'I'IU.I'I.:1U\; : : ... Farmers( I'.iisci-s I th" New of the Day '11 t't.cst.ng ', "; 'I;1 I -
|

IU'I'II.I"eu'lIlI 1*1.'. Hie !Ifivtr: ami. al llnlioi>.nl II... making( 'u ships! Ills-si iso I! .hun,., inlli.Inllt.l::: ma n.) .at lulu. antlilm a .cmw, b..,:ti.imsslo.I t; |1411,1: : i :,,I) I .sli m'lpiI. |.| .Iunv4l.. an arlilltiil ]lustS b, F. G. Rcnslmr I ...,1..ill I. :I ..uiiii. "., iii ,i-i ;iu:,-i"'im I /'I'. ,! Frli oilier,' A-riml. tiUInr.il i :... Shape an,I with, tlc g"'."" P ..
D. I 1.5.
Promptnett.
r "l.ossrs'p.r ". Io.1I' fur fi.KmiHO,. or 45. It I. 1I"i..II'1I1 ''hll (1".Ii.. of Nlrpiiulh I'h.' > |irnliinrol' niilliuu. HM| '1 mil M inn. .I. HI' ""' ?"..r ss-sS' :,, AcCU'aLI.' I I
,
f miOUIIi' I',.,< lio. Hani.' 'to (1/.1 guvimnn 11111;( 11,1.. aim. "ftlo.| .....,1..1..11.1. IIUIID of t Ih.I.'I'I| | |p. 11..1.. t .C bin mt,Iul.; "bn.im.. I .mil mil 111'u". "II' '', '' .Mm, tiabty I and to the Promotion ol D -

I. '''1.1.1'| .., bi. ..lili| tp.ulwuy l 55ullsl)5) 11 br: ;" ;: I.I.:: r_it ion..f: HM> rmnumt.' uS 4 hmur ua> ui4l |n>it I. aliiii l in .ilh.1, i Physician anif S"ItO. ImsiI .II.'ltl.' craticJtM\ and Policy, in' tlu aIls' j
fO'.IUI.1I1I:; / '>l ,' | Jiinl. rifcaij fui : I CA who will.
0 $llllINIIIIIIIII' |? 111 |hll'. our fiuum, T$. I .
Mil Iraininiliit ETC. I l .
I i.om fLUR.Ay a luv. "
> ur eiulls-liIltsp" | 'lispS II l 111.1 I ....1 ., ," .UI 1..1. ,11... MN'i..c Government, Society' and
.1. H
liu.lKiut. ill axJli"K| | .I.T IliUalil, inluininlllii ususI I ol I rim -|.|"". latiuiif use ,1'lIlIill. ..,1.... "" kit I lisps I s.sis. I hop, ) .Iimu.l.5 i-s., aH| | InduitryMam

I ami, by 1.111. Hu U I.ibbi. anl hoiiuruf. 5 HIP, rppnh'ii' '," a gieil vnxlmcr, I lik, >:.,|I., tu, idmomttniUt .. I, .u- ri x-itnif' \ n" \ h''I In' :it HII.I ami il.istps".*. lint tin mJ It* wllkln | | | .li.lan.. .
li.l Of llpi ssllIs-s.t. |H,o.iI.ilill"o. .1 I 'IVimpIms-yss-\ Hoik t.f"i.ioiliii., ami blKli.t.inml,, 1 |.,bb>'l-i. I yi'us;. iilti:: 1111,1.1: llurw: liUKyt .awl i I "11.,1"1 < uT t u. ...,. ky .Vail. 1ittfHJtOtlLT.

I Cips 14.1.: tuleut |p.rssls.rl.| I uu' furwhlili like. Ends: aspi I 'mhran .. | L. UICXNKTT; : I I Ilisrimimee.I an arIl|| a. oItssIi.I, ..r Year . DO
,.I : : : M4iv I.s'smsspssis' 'iiml. In .rr, loss I
In i I lunmk, a liilil| ': Plus;: winitr'I : (.. uariif.l ami inIfoml ibronifli' I .. II I Hiinipiuii., : Is, in,.'nl.I i Ion.. allufHlii,; ;;i,'h I Hill I TbolasIea* DAILY' ft, Month' 50SUNDAr
.'n I. fur a ... -Ifln' uf ImplviriiiK, .Ill hai INK. I lilm. II Hill 1'0 'IH".IiI( fmimlt onjiii. h.sPsliI! | | iill'o.i.I pn'sekus-'b IN a *4M' fcu.1., lisilsblplmlmisl! ,I. ? I ftr Yap I
t lpiii-lf. ISis. J Bricklayer and Plasterer.i 0
at.a ofunnelT.lliillliNi' | .r "IVn.atoU' ami. HID Wi" .u I'artip.i Hill. ilutull, lu ,'nll ami ..-, tun.p.sy .11 '. DAILY and SUNDAY tr Ytar T
,ii >
p I IhrowiiiK aout all (but .hut btPii "a,1.,1,, lull.lu al limbs |..lj...., air' |vemslIe| | ..I'nw Hi. |M.illlnhair usiulthul I i f.r II i.-lpi.m I is.JACOB t-. f .1.. I' ,SrPgNs.aIn ate ,ltuf Pair . I

,Initial. \'\ line lluular'r ,, 1"// h..liol'oally|, nrip" ary for HIP ion. IIIH) ess.sil.--slpoie. | a !Ut mi ipsue.I I j'/i ..hhh'l..| ..1.,.. .|..,..- h.s.t.Ss.e.blosl.lm. | I I| ':"'1"11,1", i .krsbn ran Iw ,w... Hir.ni rn.. ??, ,Ps-1W1IS4OrU .. WEE 44IsTilt.Hr ure. Wm F. r* I'll 0
10
p. i an new tru I lips iliifloflha "' .'Iruillun ami! rPI'.lr..r. tp..-I. ..uul fir or HnJliiK|, $ 'luaHPt In dljf out mi.I'iulrt .. "lr.n ,.|. Mil,' 5psplm.im I I'i.11 _" BARKER._ i| I. upIpas-p.. I ..
)
Inlets- 'thai lam laloly l ..1'I'eu.| In I .. 1'.1.... "P la ll.Mil .1,1110 4111) Tk till. I. I. W .-
I "" fur Hir vv..rU .1"'ulI,, OsJrItisi au | .., -ilil.. HM. wrt
IlieX) <5). 'Ilsisssu.Ilrssssural.piivissg| | | i '0"1; on Hi.* I.nil ami. Ninth AlUnlic C45a.lI.l:(. ililli>. Isi ceIeisIhUill. lo fill hilt| tufaillH.lal 1 u'l lu Ibu lit.., manut.r.ItlMKalllSrH I 11:. Jinil Tlituiijooii, ... pups I C5all nDJ" JI) \ EI K .- \
t iipliiiont b ha:" .U a* la Hi r in 1.I.rl..
> .
Alcliafalayalieitit ,
.ss.l) iMirl. msloieIu ,
afii-r(
tips piss slileliusI| or SPit, "Panama. II, a, ? : ".: ..,. .
| ,Ml.KIMK '. It "| I \ M tV
\ I III I- N
Boats
; und other |..-..). ('1.0" I be Mm. Pnit .. T:1' I Slioes, Fancy Goods Notion I 10\1"
4 ,
< anal ill
"n lime 'l'..'.Irt,' coupS al,...i. '..101. ,.. J-i" Ik ut o"l. iml. I ---- I. \ .
.
4 l.ilpi; rIV..,. ; / Or I : I I"" J ..r us-I I, I i I P "
MlMHn: : '
.
Ihuy arc |1..el..I"' | | amUiiiuitlun ", p. .. Sims- sues. tluiiiiK id* |lit., W.,. 'In t hat ,,|iu.. '. ..h. uuil.it .. nul : UOCI: li.m'm.lMim.h., I "' .. M'. .e ineUIu .nHlr. 'Ill Mr Tn.1 I.. id tit' II .",.. t. I I. > ,
r.1.1 *
fur. 'p.- I I "uI .
Ibilr / I
b.bbvl.l. lu ( .n Hit( Il4t, I .1! mum l-MUNr: i. .- ,0.I I i I
onv..aubi. ., 11"1. / \ttlllK f.
".1.1 lirr Matt \ kl'M \.1 p m..i.rpiul' .I "li., i ,I. It..s.I.m, ii-k. I I S'tinuSisp' .UYIr ,. .
: iis"p.si.i >:.,1.! .. I I I.r.
ami I ,
/ C'.d"lill" .
map.repsrtissI ail. Hi Full .'.
.'1'.1 J HiYla Hr* autmbb-.l. .iullircparotl Description) Oil "5u. p I" I .
.iiinuoi wiin tint. inaiirr ,,..vl..I -Ii" lI\.htesLh: 'I5l.bLEt.$. the .. ,55.I.u,, ,
| .fm tli. CI"1 I "I Count h' I ''I I I
) s'uiasiJ alluik si'ss.w: S 10'1",11.I .\l ., HIIU. U '" Hali. .i. 1 liilbr, ) i Wl I li ., I 1:0: s. r...su-I.
| iliitil and
Furiitr
by llH'intelriia .. 11 United
ami M ihll ami' In II States Marshal's1Sale. }Fcr S3le$ lie $
*
ami,
rv
vi go Iot.fu. L'OIIKIP ami lii. ItivviaiiJ hero iloiw 5 liliHi al I'm.bin, '. allow Hi.". toil .l" .... ,tm.osnsussslml. U hi.Ip| I.. llwrlr.1. V4 mist''I..I.S u
sill .
.
SI.siumsime l If fui f can W .
'ill* ,
ioiilri.li ilu- 1"1..1.,11..1 am5 mat n- l ,1:1: .1.I II I'
lUrlwr I inninlilmM, ssssi I iilf.. .r II a.clleiiP "ispllssil' I Ihcfiliililiion; )fa nival fun. .. ". ,,. i \1.| an .01* s-el ln, ,ii,.n in,' IwuS5ioplmmshsi; ,i>ry .. UH* gout). a .... 1..."." ':....,'. .1 1.i ,

., (...U spit |iubln. xiilinifitiIkfur Hir ,SunlhrrN w.* vr l.ulf roust l htnilbuf eon ,prbi. slxlt ,'.'"'4 b.iirrl, I. us hilhIhll' I l,0..l ''.."... lllKhl 1>T! IVlbiriHnlnir //1'1'' .I,u'nfl'hl.isiu..... .,.., '" ,,' ''

I lislu .<*uiuu ef ( '""Ino.. U .tinr I ''lomu' ie.5mls.. 55.\ ('. ,tur p-iur lill..... ', .I hl-um.. I, U"ilOJ States District Court I ,, "- line ., nil' I. ... I. ii I,I -P5i ,
I'141 fur luLl. arii, Ir. N II. fci.n"'-. Nortl.j 1..1 Jin) *>m tat ..1".1.,. ,I .$s I II u. I'I" ,
k Fa.: ,1.| suit l'u.lir.iie will/ .1..v"lol'| | I II bof4i W. I I....k. I t, I i5sPs.qssptImms. S I n 1 1it
isislivuimu' ami .II'I'IIIIIIItIl' I I District .I" 11'1. elutl I tel
in 'lth.rula ern of Ftoriita.l 5. ''Iiii
.4.. Ibal Km) burn s frral lulere.l' IN al ,Hit I ,l'<'11....,,I. navy yar.l, Iwfoir. l"n. Wf |u>n r"ll. pit ulluiv. All I.... .. .Hill b* S..1.I : lIlll.Su'lil\l.: .o.. f '4-h .. ,iii :\ I.
|aim fHli anj one il.llir, ll\ I5SP.isflsI t issii'" \X\'. e.i.lul'IIMMELIihb. .lus.siakot .
Hid .ully.lY |50.1 t hl5 ,
A..r.la II.
) a, also titsiW 0.1"l an> ) .ar. an 'J''e' tli! \ MI 1.tS.\.u,..,. V.a! ..usp'5k.uIInms, 'I. ,,
(1'1. -ttlopimiit ,,f bars-jul. 'Im' wli"l .1 I lir ,U'Xl'l'lt s. ?!, I'| s-I.' .
1 his about UMtil, uRcl lilsss.s lit lu IHan I I \. will, fus-piipim-i, an.l l ; s ,
UIII.o two or Ilirevliuujrcil I Hi* Alabama' soul aspi. I I..I. U.I. .inH 1.1.1 t'I.UIUI 'mI.ims-$45I.e | '1. f u Iii.I .
-1 .,iillioiin .lie Ii4> ilrawu fium Hi linn mini's an.1 I Imliir.rt'Mi ",'11"1.l I. Ihpr uu war I I", .1. .I his .... Is, hIss .al, 1.J.r. Iluinplin. ..> '- i.r ,ll'rulsi.l, ., 'P.',..I i I.II I.: lit, .It' I.p ... I I'.
'" lSu ,
.lsllmsu.ssl. of iron fiom Hi* wrl ul In w lib h TMilK.i.II l I |1..1., | ..1, fn. .ut.mu,5 r I i
| HI taw MM urn a ncln lion lu I | ", tiriu.,4 I I n ?,
| .H.
Hi* I ullril. Milieu 'trrs.ury lu Hi* 'lu.1 l "IVimarola. an. > nut. ,without' sigeshll.\,, iulls-: .. HIP |.il.f.I in !\rw Pisisssss.wIsh I I I ,111 i fill. ,U ll.irl aV.r i .mi,.t' ,1..( ,ml.".".. : l .k"I"11 S os. ,l'ttLs- 1 .1. U ,,'It. ilM1rU.| .np.s'I spitstugleatinne ,IW. 01,1"( I,\.'.,.'.11.. '" I

null,) tcart, aspi) umsw. .li* liuptiHiroiiKb Lanif II .brarinji. hue teoiuIs.ru |i.n. i fHrj4.5 I Hill .11 isp ;,i It.aIsolslu.iIm's will, a pIm'H .5, .uu.|, "Imu'i.l' I l' r"1,. .
.
un auljml,I. hhsiehl.emt \ u-Il.| ,. ; ? ,1. ih"r
limo ? "
"I"ulll"| .r".1., will IK 1'// ash I.Ii i i u I litm..p aid u .11, .Is I l..litp.'I ? .?. "I, ,
.. I. ,1.1. nf'r. ., Mila' .
.
lliiw lu"b r. 1 ,.
1.11 lu nil anutli r tlu.., IIs.l., I I mr I .1.I ,I 1.1,1 5 ,I. i.ull ,Iu .
| I .
u.u.ls-s-I Iu 't url 'Iii ', ,_ o.
lal .
amiilhii I ''Il lu Ill .till. |I"i I bin'. I 01, l, ,.mII u ... sisi I"., I', ..I. .osu4.s.. i I' I' ''I' lisp I li i. hUmNiil. llml ..".in Ih,| % "P-s. '.u t. ," ,r.t ".1
,
I 5 t 5 lIeu
bin 4iiruirUllou| | | lu *u .Uin lici trail ; Hal"' 1f.., l I. ami II "iii. ii." "I ,.1 I It, I Ists-Imi" .
) 'I i
1" ,
"lnp uf .1"I
ivrri nil" l 0'1"' .i I,., I I.. .' I
) m )I' ", ., I ,,..ui .. .
Tucker
V Illd II' '15 'I ".I ,
01 & I ,
l lm its
cwmuieru vulla ..1.1"
in lirrl 1..r "
) 1.lnd.el.. 1.
I Thompson
.
) "
.I/I.II'U'' adual. in thrla mIlL ,
w. .
I l" iv Hum > i h. 541 i I' r. I. ,
i ilun
i Commercial
....I"..""rl........ I .
.
.
.
) I'eu'aeoja II i. oni.) Ihiuss ,|1".. in, ...11'.1.'an 4inl iigln' u. U ''I Publishing Co. : "
..*L nut : I I I I. .. ,
0' taut faiKUen torli 'I
J .
of time aaJ 'lb lush iti
"" .1 Lr Ull.lt.I lli'4H-l| I I" I" ", II, I Ik "is, I I .1 Attorntyi-it Law I" .1' ,
I mao .11.1 lit, Al 'baf.l'ya JevelmijInelmI. fir ill-lanl \'" .. \ ;
I '11 )VwOilfim, u Mubilt. I ..,l. ,"I'III.I"1 1.: sil Oil. "I I- \ i uI' '"IIt. I"'I' 1 "

.
'
,. ,
\ ; I I II p. ., .
I ,
-- ';,d 'I.. I. "

----
- _--- -- -- -.- -
illhl II ii I fl5( Ill
- \HIE{ ; NK\\S.
.
, It ,lii tilL 1UsTMASi , F ,
'
1\1- ""I rin' uli" %'lt.'t i : I' I I'I 1'1' I I
t'1 i1HH\\ \ I
\ ''I. 1, , (1 lfl \ .
U ,I: I I t"', ,. ",","," ""I \ II "" t ,," Iii li5\i ,

"i ., ... ..1.t .1" i I hIt, "' !"I.
"t "
I -
"M "m ,, -
"
1'1.1'| "'''' I " : 1. I" -- ----.-.--. -- --- .. II I, a / I I., ,' ii 11111 I SI Ill.I .

; '11'' II "I.. I 1. 1 I I I. .n,.. It l I. ni, ,n ,Im, I illllti: ,t-ltl I ,ln I It i"', .1. I u. ,,, I I'-, I' 'I, ,i I to., ol, ., I I d IItlri 1 ----- .. GOODS (.Ml, .\M I- I tI -' II' I 51 I. II, it I I,15. .

I 11 11.n'lIt.. ,|it.niit.i|| | Oiicorun f ill-I'll,| a. Wrllwilt, '. lit ,. iiri| "u' '" in t 'mill'I i' .tin I liv,, not, HOLIDAY GOOJS l_ ',__, '' 't' '. L.ia..L.HOLlDAY I I I''II,I. Ilhia., ,', t-ilh.Inwini, H.UIPIJ'r. rnr "'1. l.i. ),. I %Ilu.u4liS4uihiie, flt..it.7' ', in tm. rklln'' 'I.I 'I

.". i.i w1ir klmllv noil., I li-ri, ..nlhil. I nt Will, l lui' i.h.u'tlit. rtilll I Inlj i u 5" ', it I lIt, I,,' ,, '. Itll. I.iltilt' I u n ilili 5 t I t I '"
p fr ; i |1'in |"', ol, i.1I i n" i I'I I % 'I 'II 'I : 0. I. '1" I.lo Kfcta n I" "h
r"n. .11,1 I
1.. :. ; I fltIi'tt ., I 0' j:; ,:. : I", ,:; ;", ,: I 'I.I i-: i ii'Ih.\I', ,... laIMNIt .1'' In A',. I ,tih MM 5.' I M I I 'nut t )jsultlu.llflll* 'nntt
Hot h-in .
i l pit| ilfi "lirn. I I'
'I..r .11.11; .4." .1"1.l inn" | 1. I .. I-, I'." I I' I I h.nnhissslu. III

( 'u..I' =' ,,., .tiji.i." i I.'lit,.1,1..r I ,.. Hi..t.1 II' nnl, ....li.illi|" ,linn < illpl I II Itltlt'' \ \\ m. (1111.1,t I l kri""Iill|, | 11''.', t't. ". II, I"'I I ". I I",.. ,I'. ,I '111'..1'. '' 'I','', I II'I ",l t.I..,,.. '. "lI. k. I ,tu "," '. 1 \ 1111,111.. I Ma lull fHmi> Kitaio. H' lat, lasS'h.l. a', Ill lilt-l Iil"l. iutltll

HC III ; \1' "plll|' It mitflil' | ,| I tP.trnlai. mil hi lot I ., .""., lii.,. a ,,. Ill ,uus'uu'r. I I I
( II .. .' n. .II'Ih) I.I ( li' an ,',.\"I.n ) ) Inir. '1'< : ..li "" '" hIris' M. MilMir .'.
I. .
'I .I ti." ,. i I. W iiiiu' WntIu'i. l nu'u-nt ." .it a.mill N. P u ". .tl., .'.1.1"DO" '' ",I.,- .Iy. ,
.I"f.I" 'I i lull up anti 'lip. null w i liiltiitui) .n,,il Illh'III.' Mai \1".11.I "'i.,. I II.I .VM" I-111".1'0' R.hu't' Mi M.r'lHIMKvr: : M.mt.( MM si.!
Pi-mlh "
'stir, |"ni.c| of tttukli, .. ""I.I.ill.1) I J .I"" .,1" liuil'u. ," .1 I ., l ,MiiilltMid ; t5 OOO 33001 StOl'O.IIv I I1. 'l .Is'.. ,, "Ic', t ktsJiii"lHii Mir.: I 1.1. IUU1.HIVIMON .
"
"I.t' ': >.," u i, .i It r. SflPIHD:m !
1 I" I ;,.,,,I,'...' \\I:: ::; ''II, 'ltrrIi.Iu| |Mlratiir' ||. In pit) olil -.l ot..11"1.1. 1.11.\.111.\ I r** ,IK. ; Un.nn : |1..1 l niillit) : '"r. : I \111".1. ilu'I, "I..l.. .,Itt'"...1I.. It "lit'.. plus. ill's all ilpapPi'sssputunapmlhl.Vl'HIl I Ll.'UKMrTIOKKtlH.K'.M. ,
'' :
I ." I.lm.1. al, ll,. t. ,.l line |I'.rc' l. ., tl."i,. Ililn (aim. lu IN ii .Iriiilt, I Ii mnnih. In (1.11. i' \ \ \\>:. III II .I .II. .l HIM Hi'.% ".11.1'. ''! iasIt .1''.1..t.1" luurtultuit.uthu ..

,";, I". 1' .r It" f "III iii I''it i1itMi' mi i xhan.tlvp Mblbll Mill' il an ) C pnUli,I an ti-Itt I I an.l : Klalr' v .: liii ''1' i,1.ir-(" it I withinnnlrr 1'11'\1..1,. .. llll ,llI I lull,' .tolli I I.. i'. I lllll''l.at oil' I I.,. ,., .., ,'iIil'I, u I' ''' I.... :07. nan.it ItH OUliIdp .

'. ," .II\ '''\ ,. ".... l IKn,.
liii., vail I.". lnti.ri, | iI.tritt| | r a.ulilrli. ,. ill iiilitri-il minI lirpnl.lliiiii -. ml' ib,ixmHi ,. i i 1.1.1.. I" I INIOIOT*. .1'11,1"' StMuui'rI .'rvalnw. lit's al tkr >*mr mom ul <>finn
I I, I" ,'" 'iu'l u .'lull in unit .11,1. ,' at iliatailm.. .
: I II that H a t 1111 11 ,
f .
% ,I'I I 'm''' aril I iu. .n 1 ,
*
S t
: .
0\1\\'" I H ,. .I" ,, ,:i' .'.'.I,. .ll. 'iiiinnart ul' toll.,i. Iniv' lit >'I'I".rl.| l mnl 1 w.1 innltrMaul ,air, t *. .In,,. \t4llli anl.... .inllb.rliirx.il .. li I H.! I" lu lit <'"uu.' ,m:,11 i I''.I".t hir lilr mnl 1\1'\
; i I' X .1. h. .
llii .
I 1 '
1",1 input, .. ". fl5'iliii I
: ,a" itti with tuuiunlcrl1liui. ,a \,llt ","WIII h'lisPln .11 '
"| llltlliilt, ) nl ,llir that, win r""I,11 hiokvli. by twolot. "' .
niMwrlv| lit' I l11rIll'n oult ," '1".1| a
., f .I,.", .. ., ..II. | h.ll ,. \ a lhtu'hhi. mut, II l I. 'lull hiiiuti | "ll I'....' t'ir.hiuh5hli'. fil
Ilrttltlli't" 111.11., iuk-rt.i. Iitili11' I pioiiil.i) llnir ..nppoil' ,lo III,. 1..II, Sttlliy "I niaiKlmiKblrr in Hr.1 ,IcgtrS.) I : ; rrtvi' I .li.iiiirt. I'lIvCi ..\ """IIII.i. lior-... .llnoMKlilln II I ttt'htP'.uhlt, ,;. ,I. I ,luhu.ghsls,. um't.. t ] | :
I I.
\ I '. MI.. iiv-umi..v n lib, ll .. .( trnlili .1..1.1..1.11.1. .. hia r ist. liuiulut llslhl ,.. b"it" 1i'ijl
lit l.t rlIIu'fl lhluat-1tI'1t P
.w.I''I.| '| ) nn.v.' tlll1111t, n |>n .nl' ami! ,Imik | art n"'lli'h.I.| 1 | rt'ptMl.t liiiinn| ) Mi r. H iiiVIII. I. I .inil "', M'I I Imr-w' I,"1",111..1

I htn,' in' 'ik. : .' I'Iitr.lliliglt. lull,. (MINI..ling*. !i I"I.i tI. \iliii- .riiggn. 1".r"" l Iniit nuillti, 1 ilmi l.lirviin pUts :ol Ml 'I' I "...nut, in ran ovrrlillli 1.h.. ; Mirtlia u \..wmm. *i. lad, annli
I' < .
I Im.
,: .: ::. .I ,. i. inn. i.lral. ami, tiuuilt I tI| l-oin r n. hi : iluttn amihliitkllitf hi .mi.' ii i n. wits l, 0.' ,n I**, I ,Inm
Tin ln nhl | .1..11".1,1 I lur
F i ;"'. .'N" .' m 'tilt I I h\'I"1,to nlnlil | |lilt out 111111" r"'|iilr ..1 a. I lu. I 1.1,111 .1.111.. knmkliiK ItulillniailhtItll, .. VI Until t. t lil' a' 1.1H 11415,511.tntislhil .

\ ,'". "".1 .'n.' ,1.1 In-allli ,. .pair.l' in n., wr a ili-aii ci, itt,m.I, .itubU| .. mm- 1 Muli v.. |1iii'., tin... : UI.PIIV iiiillt( : I ,11.. "", mi.l I "I.C'hll.I. ,I''"' I hour in lur rltfl,I 1.1". I IN. ,I. itt l,,,,1.1. tnm, 7.1. |1.1 lv-r.n.'I| I ltn ,itllA illlSiitl, \ I i.l 5,445 rfl ,hi',. i,, ,.
nunnali p
Ktlt > | ,it.I,:.". a irailr |..ir, ,thai, will Hlmtmlo mllli.! i-n I tin.s.'i- '' 111,. ni Iml.im '". I n-lnlil 1",11'1'j" .. joint. 'liii I '!Nml. l '. with, M I"'al." H"l lawn I *. luhl 1 IV '
"I "I "'- "U I I 1 ; :" |1'1" IIHJII | lit I'lt.I-, \1 lln kiirr aulUp| I ,lhi I, *,l' i .wIlls nIl r. I I h.luuulu.. rtain his 5" is Ii H lits I .
F ". :. 'I'i n. K ,i in II.. mi, in, lln' liLtttlIlt'tl..Mt'ii ) lii.lt. but .pl.tiotilt" nuns u.t'iuIi' .tlt I ,"' t>. .i Itmi.killt, : ItiiMM I'.fl.' | .I .1111,1. hilt wn.lalii'ii' bom I ami Mia.S i .rrvt *...III. .0 I Witil.lm'f1 fitl'' % 1,1 Ill
,",' '" Ui, i"It. i I Ipi '" 11 alt Ill' wild .hiuliu't .l "I". ti I"Mr '. I i I 1, sss-is-n Sh.'tjuu t: a '- $ hAIl,,.
.', ". .inln, |"| \,. ..., nukiiMil olrtitilt i'h' n't.in I oiiiH.il. f.'hint : JwH- .1.r hrr 'ln.i|.; ,
I I'' '"' '" rnm, II i ii |1'1"" lo anl f.llliriil ili" fnllt Miluvli. "'. mil, I-! ,ill..1 in lo .",1,1 I IN i ',, ,k ,UK .JiE 1.1 tutu.
I l IA Ititl!
"I '" ,I1'fl.. .i ., i .,". i 10.,, .i o ..' i iI ,, ill liKiliiiiini" I .|'h"| ..rll".I.|| | "patron.' ilolMli) .o wt i dink iln' rriorin, li,'kit: I u | tluIutt'u'' l llM.l 1 I S... wlllaUoiimllnin," hr..1' ; M II.> llonilat I 1.1. wl.ll. ,. I llir I.ullIlliulul ui! ,lln lul.' l IS "li'ltr' I M S I,5.iur I ''*1,1': ,lIll't.ltl-1 11,1,, I I II t 11.111 11,155.1'Iiit., 'si .

I ,,I. iiii.i ,.letiiir. ,linn ,IH. "-11".1.I wi. k till, ll'u.tt'uyi .Ill., l.'iUii, I ihiu.aun/ : : p.I."Ij' n.i nh, ilitw I aSlsta' i I i 'I '," u hi ,
I SushI '
"
l Mr Mil-nil IlIt' gt
111I I III .' % nil! pruhullv' mualn, ,. n..I'l l .I.r \.111".11.11 I S.tn ,< -r. (HI t "i'sI :
I itNllIl'ItJl l* I umnii-f, .lal iniMl.hnl, ....111. Will wotk. ,bill if ll \I. .1,1', .llFll' lilt.) .t-i- ; |1..111>' ) ; .I' '' of hit i ho .,.imll, i ,lit: n, lonni. Hit Huh I: I. 1.t .' :
- I ,' "I' ,""I .. ''''' I ". l.1 Ha Ml; .' il" ntitnt.Hal.' I 'lhiill'i'. ) In lie, uuiiihlltlh15u1tli' ).1.I..I..r", :\: .; :: HIII iut..itt.. ilsi'tuii", .bu % III '.54 lu nus.Ii .
I I II""I.11.,1."'n it.ii, i ,'.'.tiitiiiI ".1.. t an iro |it..|titit', ilp, 1 l.l.Mi.tilu iiimwlllt' ""t >. .I..., IlitiIm: I nit,I fiiillit' ofiHi "I..I.I. I".. 'I I (mi. will )1,1. vut nil I a .. ,,.lh.1 .otiipiraiivrlt Pit) '..rT 1..',.. I'..tst Ii ii.l'l : I 1.1,11, ,', 'I 'LII 'I I ,l' 5 I. 1,15.l..ill .
t.iiitntttrigiii 'I ,
,i ., hi' 1 huh II' 5.5 iSi' ,
: t'it..uii litml., iml I nmlI .il.ila.'ttiill ,.i\14mvi '. it mil I lttl' I. i )itulrlhl siI ". j'
IIIIIM tilt" !' "it : ami, ii Imiwil u-u-i i l ll .
) I.
I -h., I I., .1'\ hl' :
--- ,,ma up ,mrjn. iiflllii.tia, \ ..uiirntantl 1 a..mil .. Hill t hi' .hani.1-\tlili .11' .111.1.| vm. .I I ,' I I. II.hnlllltil' I I' .ftI.; '" 'Ill I, hl..I I lW sia 11,11,1, ,
II" '. I" lI.h, 11".1 '" 1" anil, will MI, i llu.n aril, li-.. tinal, I ib in iml I .1..1\.1 russ iln infanmti..nw :I .iti v>. .11"I'. : hill ( .". InjnrtI )' ) II ll. .. t: I I',,,,,, "..tit" iil'lllI! 'I.. Sb.'hllu
II
1\\ 1.\1. : i IV l ami Ilial I .. that' iiiivil Ibr clip .. '1 : |1iiutuhl unlllvHtali .I'I.'Y.| shu'i-.tsIslu' Mr i rl.i'ssu'. w ,,1":i I n.H. '.515,15115, \ 41. liii. 51,1155 h% ill 'Its.ii.
rt.
'" ,, I. II i |N n loiii| who will ,I" I Il'lilh tngi ".. ant l |I' I. .I' "
,;r G,1: : iiuli'; : ,I : : 1" t *. Ih HMHIIII" ibliiwin : aititiavali'il Hri I. mil tel alvl-ul. llr .I.. l I '. It. i I S1u 'I,,, 111.1 it'.t' ,t tIt' 1.1 ii.lil I I I ii ,
I'' -" "" '. I .nl', I I. .nit, ,ur lln. I U'iI. .ut,Iti) b.. u ill" I"",'ai.' nn.l < OHM.l valitr ,:I : uxatill, : ,iN.ml:: :loihitril::\ :: ami nut-: i !ujulitbull! Miprtlnl.mh.nl, hi ilhiit I <.i.ii. ,H.i' ol" rhllHK mi.l .li.t. 1,1.il hn.ak-m-i.k .1.111' I ltl5tsmr.' A s: l lN 1"1"I"" '. I iii.i'ulr,'si till I I tIt' I I tIll I S. it'.

I ''. '. i "fn..II""I.I n .. Inn' (II Inn. : anl wi. .,ui, ., -nr to .".'. ioHlllHliil.Mal.v. *n.l nniiih llu. -InI." I. 1,11111111', t H uhhn',,. '.>!, Ii l II 'i.ihtiisu..' iIL''b'Ilh, ttilhi I S Ii t'Si I h.u.r..
,
111 1 1 l it I I rut ii l ,lln' lil.'. | ,,ll',1115l1 51 Ii hull tiW lii t .ul s I.5,11 .
"
I nil" r i tltttt.'t| .I'.II".r .
I 10'' to I :ii \hl" I I. Hi I unlirll, '. 11,11 IlL.
.lol.n. l 1,1-lIt :i.-
:","," null, iilikl I,'. I "I". 'ri.ruiKrpriM. .1.,11'. | ril' In ut't.ul 1 .1'ilh 'ral' tin p.ll.or In u ,tin I I.,'H-! .mill, l .glut,. 1 Hln.il' Ilt'"II.1 I |.. 'I Tin irr.inl' iiiann.rpini.iil hat.' inn'tforiirhh mi'I., bin. ami, I wi. ... II .1.11 ttert.Lit : .. .. I "v W'nt | k> I Ill! ,' Nl II Inn. l-ii, t.

,lilt .11,'h I ii 1"'lol'| i n |,: M. t'.i' I.it 11'' iN .. : |1.1..1 woik. 4 On l itt nun ttlm I hullS In iuttt'r, 'I" ,\'"''.'' .. I'uiuuu.' ;17I'.fl
>\ .uii,11 I .' liiiiml.rrikn.ir in llir ,
: Mil 1. HM| i lilt t ; II t tI ..III..r I. llsittiisiil,1. 'I', il M uiun'lin'u I. il.i'lai-lo. | fit( lust
,
l.i, I' i I' II N 'J C ,, .. ii ",' : .1 hI..P-.iilit.. |it| ,1.. ..'. ll.htul.ll.. tii I .
In Hi | ,, ., .
lull .1.1..1.11'1| '
ttll I lili'h'lItunl r : ;ft M.
; liiiill lliKiii' A '
..milt i it I \ I Nil l.itltilLlthi. : I a lim> .I\'I. 'iu.II'til' nml In'.1 hnHim In Hi* ril for-
piilli.nr.) nl HitI II t\.1 I i | >
--- : : :; :; : : : i. Ulaiililii loi ..Hi" .h.. InI h I II. i ir Mil.
: .;: : : : : Mali t > ; thinr liiiillt pra.ll.ii t.
nl""I" : .I'
: 1.
I Hit I'niii' IViill" in, I ,, i.ial :huh rviltlnnlt inlilifitiil I I 5tt5Il.l..i'iui : ,su.i.I I whin ,11. "'., mill' 11.1..1.1.' Irehlltut I I. ,' 11' nuara t: !hun nln'I.llo' :' DIP, mom .
,
I
I
'" II. 1 '"II Vi" >'..il iIlkl,,, ,, at \ ; ii. "ml, I "II m.,I.;ill pror; ,. ::1 prof Ilwl, t In. ..I..III"I.| slit mil, ) l I.I lii'' I ttlitttlt nnir.l.',i.: 1.1,1 f.t.h.I. j IIM .(Minginir; up) ,loi, tinlir.l' timiinling I,nnl.livl for t'virt nth-iii*. 1 ,Ill ..lh'I"I ti, -hum," .,I.. Ii \ II 'suit.. "i I,
,
,. .' 1' .,1.| ,. Mri I tilt bo ll .'it IN. If ,ih, lu'in oi litI.: ,ink. II.t I. ttvir, III.VI I II n. 1 Mp..r II.' iliu"uis'i' Co., In, ail *
\ I. .In I M .' "-I. i r. .lv."i..II.r '' : I 1111,it 11"'wl 'tin I'lI, ol i vi ft I hintl.nt / Hint: t *" OoirllmK'ii' : ,,,.i'lt'tiik .\ill|, It.l.. ,th. rmiiniK.' tMiv.1i i I not I m ,1,1 Mlull I.. i.n.t mnl, inII nrt \
: i I. i II.jlll", I..1..1. Itt| |Ihi.l ,'n I I. ... ,' ::; i 1111'.liohl.rl. nimllliil, In Iii.I ., ,. K.: !551n ,,. ilnioil to Hinr lirri' "link I nf.blpi'lunillrrt -
I I I" < 'HII lln ,\ < nrt ,lortl 1 arI Inn ami In inv, : (.Miillt, l | i \H ., l'tuhthillltlg l Mf.'itmkl "'. I oil, ( |,. II n Suit
| )
\ ,.,Idi",( ;"llilI' \ flIrtlitI' ," i luul .( I ."'." 'n lill I'I. I ii-. iiiu.it I ,. tti'Il.kitiuwsi, ,', amini 1 \t| .. |Iiutull'It I nil',' ,i l.i lo'.mlufi I .I"I"'I'Ali"l llu hilt., 11, llu.yiarHiccainiii.txiirll I ( .Hn |1"I.Ii., .iti'il lu. "Iln' Intnil- N., .thfrsihl.tnst.il',51'tuhith,1 I. htiuttluuIl.. KIHH| ., nr, hull writing nn ut -
l "r : r 111"lh. 1..1. .. \ I I. ,
f.. 1,1.; .,,,, '''II i IT..II..I., .itit.'i, I I. IH hut M "I.1 1.. ",. Ull.n' M'hi 1. \ \l 1,11.
'Iniinal I
HIP 't'ti
.- -- I i'lijitj1.. I. I,,,',,1| ll..r lln iH.pnlar .ills llir (Hitph. Ibtnlnii ) ,i I 1 1 "-. will l.n"1,11.nll i '.,.-" I..r inn:, i linn with" it ,,11.1.11 'm-iiio' 'llh II \." ..1 i,.. ..".".I" .. M, H till ,.. trn.lvi .ts.h 11'iuul't it..nrlliirnl nf th 1111111|
| wi' h. nml,I .. "h.h.. r 1"1 ',
"I II h"
I
I. .1 i \\' .\. II' ,\ : H' MI..-| M.I ',ti. .uinin'/,llo flIin1i' lull nl, litiiiK alwat. .1.i 1. I | : .i UIH'' 'It 1.."iti I"i'.1 I 1 ruti5l'. nlnr 111'11,. "I i.s! .t..ar tin. I !I"' 77llu 1"1." It lit ..1.1"", .". mrni.elhr., naini.put I II Hr, u's I ..IliT,,' |I'.ll..1, ., ,",! II\-M"II Kiillit I in\11 11111 I flint, i KH' '. tips, aino',1 gnmN. il I' ,

.,..". i i-i.t, i ami, it..i. r'lnlh'1"h. nun. I,.,'. ,' 1 1 i '111111)' I ... l I. itiowini, ; .liilt) In Hi ?e. Mop ll wi 'i> utlutiSIhi' I I all ,. ,, .,.) 'rl.II.. . .''. iusii,I tt 111 Iiu'ii full iuppli' on I,1II, intuliiir
,"' II. nl 1lti.l.r, ,I. l 1"11"" hii .. ,nn.hl.i"l.I .tftIui"% ,l..rlbi' itl W ., : ;;1.1.;; :l j' I.i.: : in, .... (lit !I Iii 1.I.in.. ttat.amlninHil'iimlt, In iii:Itrour:; lilu., :: ami:;' Inlli; : :ilnlliinlhpriyht :: I. I ;ll'I.'iuh.hhlltll.lit', | ",
I i .ii I on l 1'1\ v\ .lllr r' til.niui' ,. I'.'".,..",
ill .III'IIi". : 1 1"11. .iiinnl ilh.I"'lh 1..1'' .
""' '" I. Vtv i I.i.I .. ,. for i i.I., M'tin' -.I.litlln l walk the .h'... II ,' II. iht'usiiit'll" '
:, ;' tlltilutil I liinn.pli. inliiprlw' ll' i l.i.il.il l I., IMMH .tri % tin. .. it uttili ittii tulii' hll.1",1. Itlnonxliin 11.'I.I,| hlshsil'lhI'a. WIN
.,., III V\ A.
I ,1.1. iii. iln.out, lninlinl nlnl, I In ,''llrlirlil, luti.iiniptlon. will a |.. I l.ll'g.t iuiu'tl: .ti'i ...1. in hut : t tin. line lnlt or ilrltrn nvi'rtnnianl I'' I'tIllS" h", ii I. lli.; I S. hill" '
1.1. hr < ; .. ".
& ViiiUiIk'.. ,'II.1 .lh' |I' >Mni.114 |ii" l'iIOI I hi, ta. ." .11. : IIVMIVNH IH\NHI i K N r % hlh.l4,
\\1'11 .' '.''' ,li ton' '.1 I 11,1, ilium'. bowtvir. "'. II.. il .1..1) iirt-nnt amittrit ": ilti') u 1.1'11.1.,1"I .h UK ..tonI Ui- art, 'ii11i'it 111,in pai.liol" ., I ,I',I know' ,1. I '.. .0 51: ,lustlli. '1,1 Ill,, ,I'e ,' i "iiiii". 'Ill.I I,55ll III 1I

l"u.In., '.. lniirn.1., if IN'n.iiiiil''. ,1"1. ull'i of Ilinnil, I lluilgn. null, i I ; \ ': H-l I.'I..r"i: l :::: ; : ;:::I :if :HIP: 'I I' 1..1..1..1. r 11. 1" I.. I lIIii Ii,' ill ..15.1. I f Siu'i' ri S'rilt.f FI
\ 00" "11I ",,, 'in I 1.1111.1' I IllllIit: : I it. II.| ttl.I I itiutiti.i-, 'Hoi 'till < III.ISIM VIr 'Ilial' Mr ( hlh| t''u .k. nn' 'Inlltappmlili'il ) Ihi'.l: :: : ,. ; ; I' llm." '1 i- ,mil ,., :,.1. "',. 1

,\ \ i \I:. ,111,1' ,III "- I ililit! ?"'4ili, '. '. I.I.I tilt-, 'tooiliir' |H.riioi.".. .rilii' ( ..t, .,..1 I lo .liotv ur ,,"I.h'm,,,. w, '. M I. I lln' t 1'"II"lh'I".1,! bt ,llu oiii.loit I ol Hi. I I. I"oil.' 'I .Vrlhlp.nl li. O Hi,..111.uhiais .. tu iiun'uA, .,li.tttllulhi ,, I .'. 5511a.. Ii it 1,1 ii 5iil.'i it ii i all
Willl."t I" h' Ii.-. lilt 'l." IltIlus lii II.. I' .i'ui5 5 Ii I SI.uz.t'u .5 h ,h I, r
hiil lIt'
W 1..1| lint lilt ol it. int ili' ton tin Tiliil I' 'llirIn M ,' ,i. 1"',n.li.l nnl liii), I In. will In. .. 1' ,
.1 .11.111. ''i n. u in itniK n u '1 hi \ Iliilnill, I riliiiu.l LIi' ,. ,'. '. :.u hiltltllluti" P ,Ii itlliIu' I
I
.11,1,, "iiint i. ,I wild ; irliit tu'th "' illiIil ii Ilh I lii I I ..1. I I II, I luiIl_ .11' '
I nl iMiaorlinart. I 'iuuli.'un
III. ,
r> l.I
II :: Ihih. ',' "ton.. >'"',1 I ll,<- iri.kii.: :. ,I \ inIV.iiUiil 1.1,1. 1".1.1"' I i'slls' 'I Is A I 'lI
'
lillIlt' .1'1"
.1'1" ? I
1. ,ii iII, ,iii.ii..,'l"'' 1\1.I ", I ''.IIIIM'1,1..1 I i. "-,1'.1|' | II lit.I I ,nun, in""I l'iU! i'"lu-l ami I (Ii In, tti.ikmm. il 11"\,1'| ULIIIOII. I .. .,t "Ih, I ,i.u.uhihhliilut t tt .\. I 11," I 0 1,1,1' ''. nnatIrIIil I.. It , I' .ii. .,

I :Ilt I ''n'1",1 I i h" -", mil will I II I.ivr t.tIll ...lit ami l'i'in, iuititti.t,I am) ....lilt IN..i.I'i '. .I titul I, i. .amlir..it ,. I I, II"I'RI' i'mil 1,1,I nolhatr i It'.vl,.,, ,, lu'. I Ittlg, Mote, ,it. W .1,1,1. ,0' __ _

I'' ,, ,, .l. ; II., al. T ili hIlt, IN., .r l I'uui' il. "' n..', .. \1''" Ill,iuh. tilu. 11.is .
tII"II.1.,1. mnl, ri.iu.itu.ul: I al Iuitlu, u.irut'r liuti'tui-; t, ,'''ii- .nil' Hull. '. 1"1"| \1 II" \\illiair. I" hi us,'. i .: I n

III,,\ I I..i.iiii, ..11' iii"jI'.1.: 1u-uu.tu'u.lu I .oinimi,,.lulI. iii,,,. 'Hit;' 111.'III'"I"I.I.I.ln I ,) .iril'lumt lull Imp .I. "11.| gruu..iiun 1 ..II.1",1, mnl I inn' r iwliiff ill .mill nol I\. I I\ I 1. ,' ,the I, h l.otirni; 'u.uii' I II I I...ll I: >', a. i".t.I. huiasui'lh. "m Special Notices.AnivalaodDepaitorcofMailL. j
',. I I" IIII".'. 'I I 1.1., I I him "'. II / I ,.Imkil.oh ,.lI II utu ., K: ,iuistt iuluuit .
I I' I II h19' 1' i lI'f I :II il.ii |,nu-l..p. lnii.oii| ","It iliiii.I .m lul I 1 11.111..11'.11, bt I. i I.. lllCt| 'Vu' ih'u5 l .1 1"1 I .1.\.1".1.| )1.1'1,1,1 .

--- ,I. Iut.i,In l.iali.lnua.' I Ink.lainl.aii4' Ilirruioini| lln"; .. In Hiiiil I ,) liter 'mil -ill ,.r (..lil.il wan" 'luMl. isii'hl ,I. i;". ii IIo. t: hun, "5111 1.
I rll..I'.II.I| ( ...mlml, : 1 lilt l".' I i thai thin. n ill ". n. 'hIlilIgut.: ; hIlt '.' ,. htr u. '
II
II ''' '' .1: Willi. Iii ;IIliiI' I I, it ilt ami' notrrn, r ," I i al W. .\. t tkrnl> ,,.1 .1'. ,lriin .I-.II I 1,1..1..1.111.1 I \In 'H,. ilt' al' U' .\ in I III'i ,. mil.ini'li, 'h' II uh'5.. ; )jiu.t I llu' tut arInb Itt .1 5'.h'l,. 'I.1". 1/' '''. IJ7I I, H I 5. \\lllnl 1

1,1, _'" ,.IIi,I I 1'111"1 I 110, "'"-I ,1:,l'llltl,1114 i..,iuttutituriit, klml ll.ttil'llltltlh'' ,, I'lnxHum1HI "II"I'I".il.I' I"5111' \ill. ,. .,"\lo. II.1II ,
I
wul |
......-- i |1'"Ili..1' in tin stati' mil "il I.,..h, uit. u ii*it'i. Iml"l,.r: ,'" 1"I.r. I Ill I kl.1'ts; MIMI. \N\I\I'II:. I list'! 1.1.11), :h;. lnit'| |1"1." I',. ,;r'I.I""I". ,
t.tsuisuus.i ;
.' I I'al" tin im ,Urn'II.'lul n. 1'1.... pi. Iluul I .lu.' ,flit, .Irii.t ..Intloiitim. .: 4u&l'.t." "\V MHIN VI II h.uII.i' is : t'tuti'. I..,, hsui .
.1
t | Inniiiini II. t Until, i : h''a SI.
I Moil-ail I Innf.r
) "
l.olu
.
W. ,ill I 1'111li
I ." .1 ll.o 1 Ili'.l ."..Uin Hi 1 li'hlill 1.1 11" ,
XtVII'l VI
,
\ l.i.niiiiiK;. .lintillnii' ol 'tin I'l triSuu'a II ,, ,.il' ilIM
i iV I ': 5.
I ; lu
"
: \. I .I 5 ,
at IM
ititlhizutlt "
II. .,, I ''.II .nii-nn hilll'b. Hn.. I I..i-i hill, Itvirxiii. lnr.it" Iliillu" \'ut' l'lhiui. "II'S' SIt-lull) \oh.I.IK I'u''f \ 5 i. ',
into ,' 1"1. > r MI'V .
putili .. 4.5.I IIi
lli'U
.
I
lt" y I".II11",111' ". I.it ut' list Uu I ri.ti' onviii"I m n .1.,1. '
Mottmi.rrank .. IIIIM I | | | l lul I amiI : N.'l
111'11",11",1.1 I I'.h, \ai, 1 I lf.: il 'i'hll'kIrn 5 l. n pinna I h'sltiiP1.1
,." I """ 1'1..1 I (;,. \1' 1'.11. \\.n'' -"' ton. jo i,1"11 I oiu" <. unl, : | .".if.mi. I II. llur.A, II.: "hInuiluuit | I', ,V *, H, 'h
I I""ii l.iiti-j ... I'. .. 1 P.'II.IM.IH ( ',111111, ,, ,niil. nn I Ik., 4 liul-siuluilul! )jn.t r,', ilviit, iiIt.1 lt ll. |I"- lilt, Slat .ku I. hlll".I'.) piwilittlt, ..iif.. 11 I'll.-, oi'. n.iHiiiui | n. I l'l.h'I I ki'". 11",1.11 kl.nl. .. lot tsuthu't |iiuI. ". .' 1111 u ,, .." ;.. '11151 ,. II : ih I' hI.I .

---- t iuu-r: ( a 'l-n purr 'l'iitili.I I I ll.ll.l.I tilL it ',Inl.lnia. < .) '-.I.., .\1 ii.l.t. Hi..1 lilt-h'1 I l.oi., l ton I,tit." I '1 I I. I li t I. Kiiuiaiiiinl' I .' flIt (pirtut ilnii-. I llmili, C...mill.. \ l.i.Niili.nl .. I .'.1, .. I I.11', tthilit; 'h..",. ..,. I I It. a 5lii i' )i.
: lW.1; : ; : | | ,
; : 'I )
I :: : ,,1. I. .1 "
: t.
; ; : I 'ri
IfN. a '
,, with tultrili.itlll'tit I I II h., iM.ol .nll.l, .iilu.i. \ nInn lul : I l iiiin-lili' ni. I 1'h 1. 1' VII I
,,0" I I." 'Il'IiIli 111,11.' .1.lh"h.I'. I' .ni tt. I liutu .tlllh'Ii .1..1. I II.) llclil' I. "i. ui I in..ni. |1,1..11.1 .1,1. i | ; ." '"' '. .. .. .. :" 1. rtjl.i i .1 51i1l'I N mil, I ini.r. an ,' n-
I. \ \. I' \Iilsinitc', Ii 11,111'. a. 'li.l t'iitt'i ri.liti| of Hi. linwoik.ol.. I i't until li wonl.l I I.t'i., .titit'l Ill. lull "riiir2Minl.iirln.itIttv out IM h .. .II. fit. .',1,.. 1"I i "JNI 1.,' L. no"'. iri.MoillN \I.\I .. 5n'iiu'uI i is. I i. I h nut Ii ,| ,115 H,"u ?)Iu,_ |Is ,f,'fl'ut', ,
1 'lip 1 1, < hit" In ll ". tIlt, nral .) itnt. .h"'I'II"lo".n.1| I V." IV ,i,h. :11' I 1. r ii II.>nI'm ". I I arliui u n.' M lhliluuuIinu, .uiail ul.l. r to 5 In.nr. '

1 I.i' ', .h"I' ,liii' ) .. "''llll'! |' m tin ttl,I.M'1. It I U .. ,mat I ,411.11.. fllllKtliIlll '. I ""' Miti "Cu. I C'.III'.IIII.1 unit i brie' Mr" I"lill.1 Sun I OI'|,'.IH'. will "inin 5 111 !' % inn u i : \nu.' Hi IK.ul,111, Ir Intuit, ) i ,1,.,',,i,'h, as 5,5. n I. nor

Id" | liol i.... woik t at WP lIlt. iml we think, ,"ri. i. no (1.1.1. in tinl.jmlnf )I i suiteIts.. nlt-ki irmn
| | ,
1'111 1 1'.1 m thr, I'n.btluian) I 1'11"1 I. Il,,. I,.ll.ntiilll' ".II.-... IliuI III 'Intrant, lt'l', M ,I ,
--- 111.1"11.111> .1..1.11. 1 Iiiltlcl't.' ( ; I I.III.II.V < II \ I tuuu, V VINl Hutu I wl'.I "1,1",'iliu'Mol I | 1..1.7.: ,1.1.1., ,, .
'ill.I l.itt4.I : I I' night .\ nrlMl ilstIhlhiIiull. I.liinliil ulitulis I, ti I r ..I Mi,.. Ciilil.kra Iii" .I"I'.I" | MI.II" .I"t"I" Arrival and
111th' ,
j an
i 1 pnlili.ini. am" ; ,. Dopaiture of Trains
., I1i 1 IW ttilha .I Nr I .1". nnN
"II, "Ii' itli, .11.1' 'Iii .1"1"1" 'tin | ut .,1.111"I It Ill uu.r i iu I. '1 I
\ I"i .",1 ,.".... lttlIt ik loi" m-ifiM r'It"I.i 1 1 iii- titiiiion h utuulu" i.r tin' ,11", Hi.iii.ilti. than lo I lit-11., .!Ml. ,.hI";'mlI I. ""II".r, our I 1'.1 I "",.I'r lulu. r II'nt, h,",1.I .. ;.Kl. M II millitanllr
I vito 5 mun
.I /l"
,1 tllri'ul "nlllt .
\ JIll) ll.rl.r' II irl in loulstllli* I
Vriiiil. inn suultnlllIIhlu
will
I in 't hit linths'.unl.5u'pthii .
I
,1.1 .1.'e.I. mill, ll-n. In, lla < '. .' irl,I .,.... |I'j.jii. lioin ,lln I : N \ S li.ilt.
ulu.-i inn
otin i
'
I ,lli.l I, ,1,..,.rtu.-itit" miii, In I'ui'iula. Our p.'"|iii l ulll .pnp I lu'u.n uii.l' ifinil 1111111 I' li"i.l. II M ,uItIllliI.u., II'i1iiki) )"! U 0'H. i
I 1 1 t .f I .1 .1,1.1.1111., I 1 1h" i.t Lull,liny. M.I .i.. Situ M,i. llni.li, ..' luip.h| 'l> ill. III' tt'. .\ I u'.tiu'uuii'i5'n. \.1\I"I', .f I Ik', "'1.1.i, in h amliili I II tl,ll'5h'' llo, "'iall. l lain Ho
I t 1 1...ink t mi ink tuititi, ,n n. I pain I.. i nit"i I npr.i..lii' "II. It ,'II-, A > II.
I II ii.l, I \ iuiIiiIiiili" I ; 11.'h.r --' \ ,
1.1.1. --- I lln I ...In, I h kioinniiii/i'
i l l f.'iii nln, Iml..l.li-il 1 I'll.i.hut, i,Illn s.Miibi"m I 'ii.itiloit | I liti.ol 'tlip |I"u.., iii.l I iflu I' | | /ni. ,I.,. liiishl.tllht., 1,11..1".1 n II i .ol ill, ths, I in. 1.11'11., I ,I'll ;
i I'II 1..1. "II limit to m .. arc 'IN.1111 \\ 10,1 ,huh! ." "Ilhit'. 'lilt. I | ti.i.r.lit '.. "IH IIA l ,,. h ;

r ... I 1'11. : I..",Hi loi" klil, wor.U an.I .11 l(1,1", .l.rim \ "ti.. I I"tki ,"'I'II"j"l. i. li.I "tin ilit I-, ,.,.lnj Hi,' .11"1.!| 1"1 iiiuhh "" ..im" lol utll'u, nIl, ") .... i uthuhiu' hiirui' II. h...1.1.. .: .... .''i II, I H... iliu'sil, ,ll. Il.il I I. >I?N I".,ll I 10, 11"\ .

; ,.il"'I'. || ".ilill.1 1 with lit iiili-tpil.e' 'lun.a tilt 1".1 lily taril\. uull.!.I n.ukii thu I I. lit All XtoIlinlkcrchnf U, I noall.t iti', mil..1"I ii|'| .ml.' ll III, u'hiuhi.s.'ii''iutti, I.,'"o.5."II. in.. I.I" I
""I.I \n, "i. I. l 11 i OKI I 'ID) N I II : 1.1 \ . 'IIM.N..I lluill.i' ".,?. lltl. VMM.' \ ,. ultI ,,'i II IlIl I
nml" .. )
I, h nil hit I, 'ilakinit.' l.i. M-llll 1 ,III lll.l livi I..u. .
I I I,I I ,n_ \ | i' M mlnii., I IVn-.i.'li' I 'iiiiiiiinialiiiil.li.il, .I IIIA" i ':1'1.I.j.II I I tat ami t i.1 tin I vprnl-: ittrnit. unit -.'. .I-" Ill .11 11:11 ( Nl Nil, I hi "liirn'al'u"I ,, \ I 1.1 VlltnbVI '55 5'liuu.l ill .. Lu an Ill t an 11:5: lul
\ ..
bnlnMl 'tilt .lat anil III' "' .M-' l'ahii' n 5ii
.
.
"n on .I I t II hi,5'iI. 51.
l.llM.,1
M.'I 11.1111, ,. I-tiu'.ti ,tinnli, ; iii.t. 'I I 11).,.' )1.,1"1 (lion ill Ii Imlv Hi-1."pi' our bnlhitnHirnuKbuiil iriii.iiil.ml. i :"14,11., ,oiiini, 11..1"
lull
"h'N', Iii I |> .INI I II nit >li ..ion.. ilion-4ii. I limn, lh' 1 I hut "till, Vli,..iiIf' .I. bur"' 1.1 t. ,' 'his a s''uuuiu nliI5iiiu
II .11111 I" M I luut.u: ( liamlhr, mil MrII I I I I. I 'its's 511 'us,,at. ,,
II 1W.1., 1".1". ; ltiil-l .'liii I- ",...r tue mo.l inter' I I : I :uht:, : Mali: will:: tt lib pIle' mmnl : I,1'' W. .\. l >' .\liinl.ii,' .t..I.11! "mn'. I.muIt.',..1,1.I 1 ,. I 1.,1, ,". I IIP, |huhul, i | ".mIII 11."... E; |5is* iiuillrMittih .:. liunin. .. 'u'i'lllll, ,Sinu a I it'ilul.la uI Ii.I : .

t inj |htiliri| lit I IIP. 'tai-.i.iL.tit.I I ( atiiplNll.oribi..litwill ..li.plat woikailMn : (,ni Hi::it I, lor ll.l I ,01,1 I'en.a -. thi'i' 'I ullHI. ,l.ll.llll I (I"il', '" .IPtt ,| 11' Hi I lui, I" I '"'I 5. lilt I. 11"'" tI., I IVIlHl 5' Ii 551115 Iii lu". 5 ,,," I
Journal anl Ib.i ,, If ton Lli 11 .;1",1.,I li.illliourilio 11,11,1111 l. IIU' 'tl, I,. Ii;"INtiiirt li'iI.; ii'iii lajr., his r.Is'u s5I $, ,
itsiuhl.
I ii I lliIIl Ill'i'l W. 1 1..II'irll. 111,111.1| toll I I. tin pla.v, rut ,llo I MaliI I l'rnI ,10"111 II.i Ihonxl.t. ili'all. 1'1.1, I h.", ii'at'h, .
: hk '. IIKulittaii. ihilluuiiuts .\.r. ,
,,
I It t ,
; ; I I ihlti, tt .\. 'lleI .I u M. i ,, at hInt l ,.
I;" :l : ; I IN. .....( oiN.m. .Pill' h". fjol' $u'iuuni| | ri M 'uiuhi'i-, \ .. .::1111 rw: I I'uiiv iillon I i 1.1 n. hear, fii.m ton, I Mi.'MOIIJ.I|1' ..i'uturuut .Ir...1. tiii I iIlilliii .\ ,iiitsnu'i Mr I: HIM tta. 11111 .,iiipI tI,ulna, II.,,11,1111"ti..1".11". IrilnS i, .111,51 ,'.'i. us it'i'sui.uliua' ? ., tiu.? I II
,) "till,, ol, uji" .. unlive ofI It rt, Ki'S I tIt' "I', I h5'ifl t 5 1 II. liII ii sual .,iuth
: ; mil' vrt larirr am lIlt' i-liittui.l| i Int." IIM.t. will I IN- .I' 1 I I' I ,1..1..11.1 I'll tl.i.lhs lIt .
,,1 ,,,1 .1 I'.,'. ;: Ii,". ,.. |..n I<>. uivnuili"! >.ri|>li'>a.oriVii' .1.,1. I (gt-hilituultl." 'II. h"'I"' 111.1 I 'Ktnli..oi: 'lhIl'lll' I C'"II, t ( .".. 1,11,1, ,, !"".|1"1\1, ,,,,.Ihl.>l.iniilri .Vm I oil,l I. M. N,'II. ''Ih|, 4',' IIII'.1 I hit llg.uiu ti 11,11 .' ii ,, t .','
.|.1.11', rwiiiR: U mi ai.ibi.1, ol nalional I..r I 1..lhl. i' 1..I. hiiiutlillu'\ \luliilioii" I Stir,," ,,1.1.I .. I tiisu': '" > l'i 51i u tliiitis i n Sit IlNu,
) InII 1
ami .. Inn on tin I', in I l-tli ll.'al lir.l' "' )
I,, taron. 1",1
I "- I."', will, full" noli.., .r. tufiii, : I r.|,Minion' !itiat) I 1."r.I.I" Kin W. I.'. null,,, "'I" al'ira.l ttlihlln ''I"0'. t.. ,.oi ,llih wil, omultlioilirll ",i'
I I.. \l. ii 1"1. 11 I I', nilltaki |,1i' \.lll"I .I,ttlri.t'uti'rlt.i on Inra.li' ,1,'raii,M. uii'u, iii. 'laki' .1. I'llluiIIt nnlirlb : (tit Iii-, ai.iliu. HIP I.ni-l.1'1"1.1I. I tulll, II.11 In ." I liii' ui.i.i.u'|' I' ..". aiio I In'n In. I uinotr.l, .i ,. 'K.'U..1 ; tl'Iinl'rtu t 'SIlu s 'liii 'sis S sllunssulh iIiu

I ".. tl".l.ll.. .ViIi, .Ho iiiI I 1 .win.I., I'J.I"'h I illn.lriHil, ..lIlla.I"11i.; I Milillt, IN.'I, .ill Illl I -lnk of tl .,t I I-. i i..Wllltinl 'lion 1 I I'lhui', \ isiti', iii. wa. u Ilsilius lil lilt, .\". u'hhu .' .\ lisus us'suulsu.,. t a .. 1.3. I 11 iin Ni,. il 1,11 ut,5'ln i II i'i.liuihuu, nSi, '

I I lilt i "l ",,1.I ..t li" .mill ,llo I irilnl.ol, lillKl.l'. IIHII.I I iliaiaililu.im.n ) 111. 0111.KKI. "" '" ",""""""' ii ,
I 'ilIt'i.. ftt it i nn maul' II. I Hlunu! will mik.. .i ,1 ,ln In I -ili, wan" i I"i .Hi.. nI < stIll., C".I II. "n |" m..or.,!,, I iIl5i '
| ,
1 I "I 0.1 l I il lln. ol ) of ,lli. ( 'omiiii.n'lal. .- i.i.i-.tuttri 1.1 : \.1 \ l'ihill.tI' ltttI: "'1111'11,1. iii, tu'tlilIhi'| us. I.I. I. It.I""ItlH' .. I tin. 1.1, u. u tItol.iinon 11. ,

..11 ...1.1" I laal"I'I"I l'dl..I.. lln I lirl-lmi., : ami Ntwi..ir >..r,,1-| a.pltmthl .1..t.I will %u i Slur U.I i I li.no... lin 1'1111. ,mil.I. nol ol.lv. of 1.1. 'I4linlt, \., I. tl .M.rlll. 'Ilil, '. II">. 0 I.HIIIII I-lils; < all, ni'I, pu.ni.. ?ual lilt lrm' by IrISh,, N.,. it

.1. 1 d., I I.. ''' ,",1111 l w.Hi, I 'onnnri.lal, L.iioil, 'lbll.lt' Vi.llul. UUt, pHNUir I),'Intl..wrilwaltr I a..oiliiMHl' I jn.l) .ii.iivinl at I I a i: -. :hut, :Iii::uliu it-u nn.l' Hi; liii'' thin: illulu'il' wl.u km' 'w' IIn.. lli.woillit, hiiu.. K .,il.. rtlillxri lhu.u,5., ittI.1. .V.l.V.ii .I.AiilJl.n. lt'sIlt '""'. ",. ,' ii'it' ? t.' i?nulls? Bx 51.n'l.tu.it II 11111.

,,",, ,I .n i ," ) 1..I.n..I. from Hi famiMi.' iisguit-5. .. .. : Illll I' I 'IIIIIIJJ tthuulutt'lull.._ l'ur. till. I .I. mil I i sull', iilli Inn, .nivivi 1 dimlln. \ .. '.. ,',' iiul u.s, ui ,li.tilu I 5,' hiul 5', I

"tin | :itfiirn.lr l ltuie. lilt wnk: ., T"I Putg.nlt. l, Will IM, \.1.\.1..1.l i t "li"'1 .h.. I..'lit-Ill 11,> lust't'u'u,lii III. .\ llil.li.onn.Ual .. 'I li.l am, Mi.i I Mnilit| .( \ ,'h.s'sss' Vl.ult.ll I. ..\su.ilulu!. a .., I'ruulu, N.rn, 1 'ui.N.h. Ill I I',lsuuluu, us Ill, it..
Spring. ? I ,. ,,
,
.. H Ia litf aihrrllM ,inl,,I Ii. 1"11' .1. IkiM" a 'siit hi, a, I h..utlu, ia, hiur,,,,,ii
I I lupiilt hiMh, aiiuIJuhiu's'nuulI ) lln' lion, II mil. I: ,'\ \ U.I! uiusuuuu .
vvluinifor huLl I "1 rairl, with ', linil' putul Anal*, irramt. tin wiruliiiiss..ithuili f.r. ti" 1'1'1. 11'01"1' f. 4', inftr il \ 555 li u.I. .
ami n-ak> pljul. .
plm 1C. 'I I : II .
f'.rl.11 1.11' .
.". ,nil llh I >' |1..1., .'," | : I .lu'nlu" an,111 I I iiniiiin.i' "U"I.) i. i-a- I 111..1 rloiili" ,11.. ,.r e 11' l I I.. r,. .1, n all I VI Ml.II ,
I' MM |,
'ml I II Shill .
I ',ill\ intiiol lu .all I II :I PHI. rprl I..t lie n lluttir.Mital.. I ami kit t In ". "ni' I Ills hiifinmlal I I iaifr.l.. .\11" h" hl., nut ..I ,lluII "11 .r .Pt.. ,. l.nst iii.Jutiii I .::1111., \la i.it''i.u. "5'l5sr, ...h' 'I.5 nssi. '-.I"I.' 5'. l AIUMIIK, h."n'i I i'nsu.hiii r .VK.IIII ,

I Ii I. .- utt-'r 1 U o..(folk .. I ; ,.llrml llu. II.,. 111,1 1 1 ( /jlii't-NII. of tinI 1'o.lma.lir" J'i.u"il,". II ,S. I'l
1v ;
I I ii l UIHNl. \'II'h. I. I IMUPensacola
''0I 111 -- ininliaiil! puui|liii \'t ..Ifwriplion .j I .mi.ral,I I iinni.uil|: .hunl, ii I nol, I liii' l. .5,1 11111. In Dili, I..-u,. Mr>. Mn' I, I Kmiml ".-. I Vni 1..1 I i..'h \ I'irlut'l I''"1'1. 4.11. .

1.i ,,," hi, 'In IliU.iltII ) .\ % tLtITlitrhI.Il. : al lnu. ,.luin. l.l...., tup."I |". .\ ,1.11.I lank, I..'Hi tiisi..til'. I. lik* mail tI..I..r'li.' "|.| .i.till,,its' *I. i MUM. I Kali. M..m I | ami .\ imliuinll.iHilit lit I... "'"""HI. and Atlantic Railroad. '

II .. C.'l.. I .. on,, ". a .a-. | I K I I I I ,1 iliii'h'. ,1 I I,i//ln I ," 11., ll.i,. r. II.Ik.'> l"I''W .utiliu, I lu,I iai'-h. ,
.i. .1 lust hill .I ..., al' .\v.rt ttoollolkI -. Kiting, I In lli. (NMiiiuii : ID "lisa 1,1. n'tiatII! l I .r ::1.11".111",1.11,1 I ) an .111"0. tisIiuus NI"VIH

,. .11..)I. mmNil l' I 1'1111' ,, ..,' liv.r 4 '''|iit.iitil' Ilial' MB: ,'Iri;-, < hrl.tmt., | |. Illli't ". I I'. .5.uiuiluig ikliil'iiiiiu. i.r UIH, nati,VII'.il I IUimrun J.. I l.uSurutii. .,. 5., 51,:. t" nuilI II 11i .1.11 ; ,

III hilt .pi-fllly i. ? W .a" lirl.lm.i ui I Not tar i .1.1. l.itiraal I I.NNI hi.ill., I, |4.ti''hllh'u" | .. hIll, |uiiiiil.,' .. 'I I 11.. llm. I ii u,'Inl I Miti h... iif .tln, lain .1.1. E.ursi, I .1,1.r lo. hu' lSt..s.iu: ..'., 'i'.uu ItIi'
r" w nid ,
I ".1.. t 2'i ll..1' I.$ iii.1..11.) ( MiH; ml I llltl.i15i| \ ..lusi' I a,In. will li..in, ,hut I .,,lit nliirid I'lilllik" I':UKHII IIM.k |1.1.i ill" Irolil, 5 HI VIM 'lx-.1 5 U Muni, ll.kvr. ItlM n I i.iuu \iluill, ,' ; I I 5i.nt mr
"I of ali. varhlt" alV .\. I4ktslb.rtr'bulrng I : 5. :1
: I ill
not. i i iaM. 1,111
I, an n. h.I.I. '. ulifl5utuunu I I .1
II \ I"\h I ,iiitiitt''i. ,- .1 lra\it" Ih.h nil 'I iI'l'. hisit-. i h. | rillatin \ .1.1.11. ul .1,11 r
II. i .
t .
Milt, iimil UNI, who' ". .l rr. i Our fiii I .ill I. Ml I V I Hin.bt. ofN UIII' .. ; 1'1..1. Vmlt I 5' ,. k I::1.1.1:1I., ;:I 5,5. 5 : 'ulp.in tluss.i, in s' S ulta ,, Ar '
It | tI.
I ,
-- ) |puhiil i I .111 nClli, ".lIlh..I 1.0.1 ,n.iiv it hisb.u:: I ., w ... nlli hilhilaN5.I IMn

I 01'''' 'I \. 'II.tl: : I '''''"I..ll'. l1Li-lrli;I llllt ".. \ nn w III llnil .IM.kauf brat Vami I w rmin' ."..1 u. .1 lir.lat. a v,"ryunhpii 1.1.1.lill. hsliu'uuun. 1",11.1.11-, I: | I ....iiI i l.t 4l.ii.' ,. ...on, ,'". .1'lhruir.nuhuhi I lInt> .\',.| n I' .r. \a.! I 5,1',,, slIt m ,'u.u. 5..tn, \s tI'I n.m-51t1,,, sl'lu' auu .% r

'I 'I I 1ld, I lilt, ItitI' :11.1 |iltiit" .". IJrljlil| I li-i-it-i-, I rtabrli"' .. 1.1".1.1 I 'liMimt| lull|.. ....I I .I M"'... :iml r.ir," ",1 uoii.i r. .. t. "I ''rl..,.,I.. 'I !? ., ai.ml in anI. Mil II' ''u tl -. ??.'r. I.u.k. II nnrha l.'r.ul!. 5.- hsttIu'ltI5S5't hu"i.usi" ,uu .It
] .1,, If I,".Iw.., "love. 1.,1..1 :inMM I lug ,ll, > 4-U! ,. .tm' ..I wiib hsiui, Ii I..ml Vm V "li 'I-. ..1.! ,|ish'i' :.MM 5.s.-tu'uul. .lsrsS"ln.u
iij.Ilii Unit 'bat Ni'II iii.ill. ylurhriimi. | 'I.'h
I Ii.\ I I laiiil,' | l.hl..I.Ii..I..1 '
I l's
Hiluart, ii> > '
oraht | .rlilt Vui '. ,1'! VV |I. I.Mi Eu.s s ,
1%
.
lISt brh' li cl al kvItulruiiiua I II'N. 1..1 1 huu.
,1 .\ \i-ln .
,
.", ",,1 I Ii, cii. (Iul.li, I: | kit I .u-i.l: 'lbr' pnrift tmMoo..). liiulv i .-ri "tu, i."n... "I..". ". |IN'"I 'I V""ll 1 Ii.iii'. i ii: SIP mil i int., \ 1..111.11 lloial.1 pillowol.lioi.iil A 1,1 ,. 1..1. I nil (.Is t UN"-killVm l5.m'sut't*, t J nu5.l.t i I
1 | \ f4,1. .1 I unIt h tin won, ).. l I'.. llil.ni. i" hu S ,
I ; tiirr hiit..pt.rlhuii | > willla of hIltl \. :' au. i.t I' Ntt.'lit .sit. iluui
,.1 I. ., Ii". r awl I on I"uhuuiuuitu I KIII-III tieil) 'i. IN .nil Iful | < M ""I..1 gain' 1..1 I. : Iii
11" I .t. illnl. .lint l 1..1., ni-i .1''h 'l.t.uhilitluu"| I r, .HO' ,I.I. Irn cranj I Iiro ,i .1'11.' IMI.Vw ". ii 5 uu.nu. hIll. ,,, Ii, 'i
Ibalh.MiM bt In
llr-l .hil.
.
I I I In. rt: .r) 1..11. yuar; 'g ki4| !ni" .'r of **, i ""I. i taw, .... ,till ami a l..1.1..1"1"| I 'II, I I. il 'hlI"I. .I'll-.. .\ .. wild "I Hbri' .," fin Ihisunk'" Irwla' V .U |. 1basa, Shiiuhltn. ,iLh1in '
'h'hl ,1..llllt. 11.< biriuiiirunlari'. ,. H.iiia. I'nki i SHU i 1,1 I .i.ha ,1 Lull hiinui'. II iSiiunn. 5hiistl. II',1Vwliri ,. tilt nn iiit.u ,h.'P'stshat I .l1
.hu
IN I
isugiuls'ru ami I t
all 1..1..1. '
hush I. of | | mil :1.
"II. it. Viir >. Hi' VI.-, "I. "I'r""I" ili--ll".n.| /On. 1'1"1..1.1'| ,. It. .. |.' .,,. ... :.1 lJtSIt tsu> i" n
tttMH'. "fii.lil' l.hl' IM.h.. IH II"rl" ..- ualti-l. I till. 1 lln' nxnlai ".''A.. \.. hI.I.I".1'I. ha lilt, ,, |iMini! *. aha #,u,, t'u, uIl' liIi 5' ilI

I, .1 ii I Ci.rlntIm' l.a.1,1 ., l.i I I llm: i'aliui-r 1..1,11., ttiuui, |.1..11..11| | Ats VIM V I ll""il., llnl IU laIs.M.ks 5 h.5li' buIlt ii.
.
In" .1..II.r. ihw" A al, lln amiInbalnil HM. h.vit,1
iwr lag > 'tJ11n .
I .. :;I:l::: ,I.sliii4. 11'1 I .\ pi'a, Ilial' ,prlnlir wllli I.stnl.u.u'u.. I "IAlv. llm, > .irnioii. 'I nil, ..',..iisi.l I al us slin.in IIsuiuit.m ,
.
I New II\ W..1.l ii1kssi- Ihr rtarat"lit tin 'Itower. (1..111.1,1 wiln" 5 Hi* jjaiouI'KlU' iiiiujins Ij. rjtsn'Slu'h. l.a
: \.n. piullv, awl 'lanilllin" i wills Jib ami : ..1 In II* M. ?Mary ii".,Im I hilallbiarin it'itis'.i.up,1 .
Ii I.. 11 .1' I"Y. .. \ruj\ -... I lit ..'.1.1 but think of our .,,1..1.i I.iu'i. IHl ; Lit I 1'1", | iu,1uiut,| al I IHi' l. air, .luin, : M i, iiuuiulits, | I t Vrll; '\11'11"1 I I'\I'I.A.| t'.hi. 5.

I "".1 li.i.. i.....1,1' .,. I : w.iipvr| 111.1.. awl with -"."..'' i' l ravuriil l lattil. wlm al, lln naiurHmr i.:1ti: ami :I l-1'l: |"''"'' "Jin* will l is. i.all. \l'iiilk" Mm' ').I lit ,lai'luus, loucllllmnu. I ll'4't liiltl..n. hi,. Ji5.t Sin ,, ui II
I llhss.* ,
nwali. Luii'i4t', '" .1 M.l.j HiiHirt'. 'lu 11".111. patliian..11..11.I I T".' '\\airrnmiil I II ."IP. I litiluar; anuaju.ial.
) ,
"'1 III 'h knl i.ut ilinlliWut ) nl |rH.ll| ) nl' i .M) i..iuu. I 1.I"a \/I. I
"I"| ,
wi HIM I III 4_ ,
lbli.liril bu.w.i| It I ul 'I lln lMmt..lf.iml 1 ;
iii' n.tSauaI.
7A rlHlnu. .
.Ii' \"Ih
;
| 1"111. tn.VwJWw. .
woi I. .
'
"I. I ,lulili, ahi-rllii' .
I. I. I. >il all xaiihk.nu.1 i i-* Iwi.n. I .in am". V.PI nliir. ", ) mm ,n'iliiV' ili, < 1nll.iI,4t J,, 5. II..
as l.avi llntiuiiult
ml .Llf.l ntwiutiiH| I loHHIK.Itl, I'l tit.i'titti." li.tlltNtrin.4iola 1. l'9u]. 1.,11'. >'i : I Ilt I "run I. .',- Mitrr .* Inn -
t,0', I i., I ..iIi ",, all.l ', ..'. KlaIn It'. If Hi..ml. I'.ra.lion, .r'l'll l I. 'I of lli"uaui' *. | .ufiuit in llili .,111,, 'n anI 'II:1 h tlt4NJ' 'r.N1"r, \ ... 15111511. ...IMH.i"l. I," St ti n.y,4W.li.hh.,
.
,, I., .. ''N''", 'I" I I Iw. ." lu rlornla -..|i".lally W..I I I tan. r"r I", C.niil,I lrli/| l 1"'IIt,1, MIII. ..o If, l.l.5uIuS u hinu'iii,,.JusieliiS,,, shIn uitipnis.s lhi p n If

,. .N.i.' ..ti..l uml grtutkliiuii'a, Ir"II"1 ;: Ho, 1,1.. I wlinl.-ioii I llir tititlulllt' u -. I,nl.hi. s'thtiu't., "'iiului .iiMlu'i, .1 I Ifi U" i I I. Itu. .\b.:4 ; : :
:
1l ".1 1..1. ', : ; .-* I. ". fj'sl.a
ii'.tt'NelwrfrI. .lr. 'I .1..r....il... iii7,> il.. :" h. an on,",'u al \\'. .\ I I" I. ,.l I''L .I.uS..iuilIl 5.n'hiuusa .
.
I ," \\ I:"" '". 'I. '' tt \ Ibr a> etti.ntuia'iit n i.iiipiii-ti' .I'l l'r'fI I I.l -- --- I I I. lilklieu HHilir I 2 .. luau lfilc| .1 '. '|11. ". V ... I. Slur! J *..l \ 'I" ,1 t. I .tus ,* Ii'I

". d.. ., .1"" I -- IIUKIMlHH.. -i -- I. .l. \'. (' Im in Irltil rrune \ !I I Wrist.- I an.l I lM-l.lNk, ofwUnl I .1.1.1.1.1"' I ") hlwrilN will (I.. i>n 1.\1.1.0'1 ""uMUc.1 II. I'1.I. .... .Ins., I I.I,to,. |huts'SI I siftiff. .,.., __,5, 5, __, "I t
,
i.
1 N.
% VII h' I ..II"I.r.r |.iklii.it, .. rbrouiiM luu him tilt 1 i : ; .* i \.1. lT'| I 5tiiut ,,, ,, huuma, lIlIan, I.
.I: ; Hliul 'bri.i uAV-r i iii 1,4-1 I 1 b..ati punt ..1,11. 'IMIH) .|in.*r r |1.i.l.1, .1", ti!.. uuJ 'In'.1.1In 5ih I -IIslIhi'.urI., II ti.ri>.. "i <1".. 7..; '; : z
maki pun .
Iii a 1..II..II.1 i .r"'r."t. I .' iIitI
I I t ""i I Ali .11 'll | ", h,Iui'l.l', $ alnrt |. 'l 'I.,14: II |l''l'-isis'S'I I" .
.II..r .
van. nt iu ".* lu ,ikkiilttfr.. I ii. lii.tt"l i m lu.. II' \ '' V .. .., '
1' I\, 1. ltt't"l tlt (MiMtil', Hint will I-MW lo ) ni | .lh'l i "t. '\ %SuautiiiL'n.FIItOF. I'l II til" U ilu liHnte. ;* :: ,, ;: :
', ., kinihi.ul that I .. | | I rlara.. .I. ,r5u'h I fa.. .\t'l.I A .|4I ..tin V> .. Irikk4a". Si 'I.'
1 .5 IS si'si
: : ..I fn .. awl, *' | UI. 1MII\.hilt..II./I.! "till, SM| of t.I.I"I Ai.iborhattnl -- -" .kl,,1 .1..1.1. ,I. ...IMI.I j Ii lii 'I

""I l'i, '.i'I.'I') : nar .1111| U&. or ,itt NINa ami tii- "" I- .1 .I I' iiupuiitiahuIIl| | ufonr.i. -- J. V.'CARLIN'SCommercial ..I,I WtU..o. I AIlS rl VI. "tfll ; aVmhhinuhuAtls,5.5.s .
; I f'II."I.I Irt-rlf. ilriiaMun 51 UK.".. .\,,,.., N. II r,." ml. 'u. lInus,. I'nsuufuiI4 ,
lhism.:
I. '. hiil'iu 1, lull I IN l a
10 IIl' 1.1
l loil.iiiu' reiiairril
I ,
I I.. I I .111
... lib liii "I ,1. ,.. tt'. I '
& M
'I' I 1.,1,W.I..II'I"I.; J..h.. \I'l ULi.iiik.' ..1.4 ..mi.. I.". ifl .. ami. will KII .Hit' MILII,.. i:I l.f. ::lau ni,.liltal; ii.ti'a lullmlul ; <'. > saul rxmiiit, I 'I"I.II'A' ami, Si m Academy. I'\. % J I.I'-'tii.l lit|'., .4 I I tuIua.auna. Ham I all :: r. : :
a : h-usntsS.
; .II. l \ tmr rani.. Moil. I .. 4 '
I Illl I > Ikll l Ik Mil I'll
bu ,|Iu mil u 4ui h. abroad fur .u' I, lbl.I..I. I \ r .45
null arul w K uu I hush. Ismu
"
I t. hlsi' i i" 111.1" w... r.. skit .1..1. ) N. Al I. |hit Ittilxbi. it 515 ,
.
,
; \x 1415. n,45, ,
I I t" I : lriul.,1 will lltiak at twt ami .11'rl ittnituiutliiui.truatlilir" The 'lalt 1""ill"l. .. .. hS ., Illiaw.' I V,:v I td'SsuI'sn 'n'uI lilt'S.I u. A V Vfckl I
wi'liy i
will lklr.upHrl )
.
I ,I I 1.,1 1:1.01. ," '" ) 'iii. Try ll- _I) **>.1 Ut film gl'* 1... PNlt'tJlhil.lN tnui.Mirv .... > nKM 4' taut .trtt n > I.N ;tin r "". a .. .4lu < J< T.,. .W"ia. Uu. 5.Sh"naS u.s. tit. ,

.1. tV' In ,llm M, lr. | lu III* .1.1"1.uf sIsal gen' 4WIInYItt.*, mil llcnliawi.lUnk. it.I IJN..IOIll .
'1 'Lillill '. .a|...l .w.Mi| >|. i...laHll)-uuu I liao.1 al In. M.Wlm ilun.l.i.5 ..
: I I I I I 111't.mo It I. I .' -- l aUt unl 'Isuit I list |I... uiDi*. aftculs : .lH.lrn.,1. ,1 ..555l't.h154 "I I 511.. ,It nuN uaMi'l ht iLiuz: 1 1I
l""wer Ilk..II.I""II. tisuIr ut VPiJltlIi4'% lauf ... \ .
1 1 ..1..1..1. | | .I. h'aiuiuna'suua Iisun'uiu. ;I
.
.
'l ,. I.. ( UU. '' ,. bliull1 cake. mark* ..n..1| V.uiu ; Hi-a.) iiMrlfi. for i Ijtwlie.b Imnlcn lly grm-vrlo, ,1 lutMiru.UHk u. A. hmil4Mt.1 I I ",..'r.I.I.I I 4 full tilt :1 I. 'Nub.". ShiN ., 1.1.1. ..' I lr2. __ ,,
I.. ... I MHttwr by tourntwllh.UltiliHirtte hMtl.-W, i.hleinbstrL'aulrsiii aunts 11" ; ; :
.1 rat. .air. 1."n..I.. ".1. ,1 KiMall I trailS. I.III. I. fc"t II 4'i' tt'stut. f
.I l |1.i Ill.....I'"II' I, I. r.1..1 .\C. _.. kwr* "" "r w. .\. t. AI..... Hi ial4h' .lrt.iWe I / I kulft P'aulutlnj.ul'u1 'a.hts, ".li".'. ''h. hii'ut'w, .1.1.. Noi 1 14 Harm Sir f.I'n'uuuuri4.n.. umM'rtl 11.15 4 Si <
',''I i ,II t Id"U.I". l I I Ii' Ih. W4li.. ami, ,IS. ..!.11.! iilti'lh. |I-ia. Isinia III 'I 1. I IUU; I I all
.II" .11 .. I \ r.eTlh*l IVVIMUm. I Nut 5 iSulii. M M.r!. tu It. 7-.. ulphsu l > t I II *l
t : i111 h.I.II'o.' 1.,11. \ W. .,i. BiakliiK I.,.. att4 iuuluitluslil.ul4lllutsininfslintw'wt'ut | .1.: ..--- -_ KM;.. Mr. ,1.0,.... i'iuisia I I au. tiSfyssZt.' faq

j '', ''i 1. H I III f ''|> Ibal. cuiIgh a4ng U." ba. Ibr .tu-.l .lukufjcwrlnit. t l, stat hunt 'llttlll: .sl'lJ, t 11 .\... fr" ItiI ta. I I5u'up.tu.ilu'tnuuttqhssuaalasl 's-ut'l. Silt I f-2 NMUHHMI tat as .
.I
,\, 11111. 'I.! tl,m I it 1i, i ". jngli" C..I.I Hi* ., b. dun .MYh I Slit. n-. I i jH-aHlif.il\ f".,l4 uf J)1.' "ml, ail vn 1 1..-. !I Y".laugti uo twllvr |>uUi.4li .. ..I Young Ladies Select ClaiieiI rt 4 .u lint! lYJssit.b4, t' tm < >tm : :' I' '

.11 Iidl.\ 1 I pair Ji-'parluwin', ba. a ,.. la..lItsi-tul lu '. ut .n. k, .11154! .. HKUI .inI 5.ah.15'i.' lilt
.uiilyciiilwMilMil It nr
"i, ,,,.I I ..I, r r .11 \.u Inboll.U. \ .. |* | 1"1'I. ikftta.l IK llw lulvri .lit..11) i.Msuuuuh siuwu', i.... : J.utth'i nh. iniugi t.hIuapaaninI.Iu| I a r *4. Rla's.ns.Istn'lnrsTinahssai.,
aul .
; .I..I W. A. U AliwaibMWa.We i I workman K.VI. ImI.I.I\.II. (.IMN4' bw-llun jol work I ..hat. It I .f IVn>wi>lit .. U,.l JtsutlIa.' t,.1 4..I.a.". Ml. ..N.-.I "'m. u .IuttNhtuhM'nwIUlui'iS4iullh ..1. .. II .r hiu'tutsitts.S .

"" .' h'd'.I''I'' ': I : Iba .'tint repali IHJ ot' n 4iu han. > "k. awl, lour pr.n.ll| )awl IH HM U.l, .it I.. rlt I A..I..II lu yiMir fricml. ..us'numul.l 1 II 1 1III lint .o Ihu-hIwi--11 ,. .,, .. 1ILIO .It'1'Stl4jZji.flLsj'
IVmmt
M I.
.
tearu fntw Ur. ib art al rail.. .. ,.. lit ..aw I %.wssrIi.i.ab'tu.Is.h WiIb'ths Sill a l'u'Iul Ilinuliml ,
t l .uMc I will b. .
_. .. |I. r.1 MIII, n.u.hu.Anus I ,
haul .
w it.at.hab.aiil
laM 'J..lry..e ".1. : t11lIi u4i5uaill'a, hai'din1: lsnsau'hi
i '1.1 ,11W Io I .tl ", I 4 b4V. it full Murk luonl wuik a U .bnt* In ant .'ilt .ini S.. -" suln.I.uAt
t .,.}. tattl4VtNl 1u.itI .. ( \.M". I 1..ll.rl.. tarn .. i | nl.ut.uauu, .I-. iui4aissuit< ai I .. N-.v ltuI V rk tM IMI < HI hlUuu.! ., ijV Ar *t M1H.W TMjkawj4ih

I"" 'ii ".niti.ii.' |"r""." ., I.w.. .1. unsi.I ., of br_ luailiHrf awl ulbrr. ,"'..1 tit lb. opruluf ut lh. 'I''W trarwr t lug 'I I.. l lit. ". ..,..... III ; \, .**. .HM-aul.ii. .4 Itt lanw.nittuaku" IUVII 515511 ,iuu, a ,iui, k, .. r, ul,"u>\tu iu.

I ,." i v .1 ul l ..n''ii tit I, It) ,""iui ;I I \" tlIh' :nil rat 1* .I. Tb.I pl.lul ; al.,. all .lai.uffttril, aiiiuiUMlHkM I,1"",(1' ,..I hut, ,' .HIP .-... of' ronuinji all 'IM'\ ) i4r.In Imuin,; u t>'r a m w l.afr a.i IHI..l\, Nat II Al Itatil \mk tnt,,, >, i IV.4I-I* k'*., 'H'.> fw*11 ,snilhiTkvuussiskpuhhpuusi Sii'uii.'. ilI.l5.iti1shui51 I | V w lint sini I

''I .1 ill light i. th | ..> I')' I..rr. ,. ill l ljiiaih I saIl inniiI'ntuusI
huh I. .
,
i it'l'.i.' biili, ,1 I PJit ..1. u't ". Siei'5's.t.. iSui flth'stmn In
.' '" il II"i" ill i111 .. 1Mb 'In Slut lwou.laullHHI laS' a .sishn4i1iu iiila .
11, n | loll-, .|"'t.1 l with whlib' lln'w ... > !. Wit.5Sa4l'n Is. I .'.d Ira.Ilnhan ti au.
'u l Ui-i, ". .1 I I.4. I i
wbb-lt thin | rviwltml ,
.i. II.
I : R ," 'huntint ytat.) MMMtHt ''' mil I be IUM. I' ...1! ". by I..I. .o P. K. t'rt.niil liii's
> .1 I j I .1 IIIM..IIT Mtllkr; rIr. PtlllSiuiSu 'st, |h'iawuut.u
II.IW illiillill 4. ] 5 II l. TaviiMl.Ma sur.,
.4 I .1' 4111, !Ie ti | a. '. ..11. $.. l.r.I I. ,.... list xhtMil IM w "II,.1 l ling tour.Jtli work with puns. I Niw lalIsIlIlsun ':|I" "I-.I.;; li'h'Ih."l 1 i/M.U Islnuprallunu.-i 'euls.astul 'I.I11u.5.1., tu. ,, fiIt. in.ist stuntis. hilh IjiiItII
1. .o' i ) hiihlt au
\ t ,
,' 'I. .lur*, .t..I. oil 'a..I. 1'.1. tu.uitu'i-ial 1 isAhu'laiiruhlt.. A I.I Muriwu, K>4 Iff 1 | I / ? I. lal II 'U -
f "all. a huh of Mt ||
$
W .sihit hit
un u w ati'r. tbrmlv. I 1.1 Ik f. a "I I" al Ali I .. .1,1..lio( I toil* rl utu tu itlIhuiS flISit i'tsunujn In
i w I .
u' llthIuIl 4III4.I '
: < . I. V.111 4 .d.i .1 Int.lute, -- I .iU-I lit lu.ui'iu'hu. whlib b lit Jauthuisliilt ,
.
"' i'I i.arutir. | ) > I Iii ii.ii4ll t"u uu ..I nbM
"I. .
> |
ol. arc .1.110.1. 'II'' < Ul .1.. *L "f ..I'W.ll! ,Iii .. Mi. W.th K'lli./' I h. aiiihuiutii'u'.I, 'I.I 'O" .1. *. '. .'I I n. ,1 t.'ii. I I 5t, t', itsuariftIt,
'u ar i.' s'5llIinu.iwSrui.uit.h
.'I t I i ,. t 'i",. ."b'Lrl"r. 4.s-vgiirt.tflu'i. oil. hl'ilu-t .ml I""A (Hall or itthiut ) Iv, js, m'inrs my, ml. ,. l'au., Agu.I .
l ,. ,
1"1 II. | ..",1 1',1, I ,'. IUkui ,.1,1., Ii:. : _liilis' .11.1 '.1 I' I ltl.t.1stll 'liiIii .h.1 a.l> l I M i ,.IK| i t 4 '
lull I '
.411 1.. Ih' .
ll.4llt) "Ilu I I I Itl I1, II 5 it'u S. ash| |.
I'I. i I, |,,1,1. t 1/:11..1 .UHIH III' .11 lIt.. 551, hin$4aI.bhluIh.45utn I
'I llJtl
W4lll '' ...1,1, i ,l> a' I> tiil'' I'I" "II', t I I. .. ..1 .lit I .. "i' i I \ 'I'I'I..I..1" .\ h.. .I. .I,.. ul, 0 I,.,.. ,. .UK "i-. "sit-| il IVrUulo IAirti

". ,I HI t ({I.It I "1,1 I, !",." M.IH-I". : 1Vi. .1." I I" ai"It,1, ;o..I .. n., t ,", ,. ,, I ,0, ,",,l ltuui. I' I I\ I. ," ," "", I I i.uuuktiu.tjsuiuui" 'ii,\ .h'II"l .' I I'". '. ..., I ,4HIUHI, ....I., ai.,,I lll'l' ,. f

I .'O'I 11. r. Hi uii 1 an.1 I ili. "I'| \t I .mbl 1 i. in.I I .". ". I.. ..... "ln'11"1 a .|>l.mliil lot ui dr' uwo .-. i ,>. > ,, KIM ill") iIMIW luiiitf; r lhntuuulii.t.AnhltMW.ui5 Ill hi.as'.I 'Ml 41 P, ,

'I .""..1) 1 lor "i,. .'l"'ljr' i ,n 4UI..I o.i".I I"Irl", ".' I'' ,.u, Mtnabl" t I' .ill,, ". .1. 5 I" ,' S II.. .. 'ft "I, fiji, I 'uri.iiiia. 1.1 ami, fl 1"I I in.1 l |.Mi, ".' ... 'I. ",) I i.Ir 11sn.il I L It'I Uat f..r Mill,
I. ,
''I I!. i M, I .. ,' .MU.nlin.. """'Iu hair. ,. ". I ." .. I. I lush.a , lunIp
"I
UatnT
I tl I'alifux' !, 4tu-luu'.' a.. W. AhiAtiltiiimr11' |. 1' 1 I '45ltl. 555 nil's.uslathllu, i'iir in I_
-
I--
.
--- '- -' -----
-- -


l --_ --- -.- ... .. ... .-. .. -


'. rrl 1 ? .ill IN .. 1. \ trt UJPY; H( )'''T'1+.' 14 A TEARFUL SACRIFICE


.. \\ .
i.. .. : 1 II 1 M I.t I I.' n \ i I..
fj "",." ,," .. ,,', I'' .." .1.,1 ," ." "".... .. .
.
.._ | [
-- -
ul ,. CnCENV'LLF' : ,' .


1 .' .1 I --- ... .. .- IKC: ..AIR: ID W .A. :"K, m

1'I.J II ._ I i ,iI'' 111n. 'e

W.wr7."J; : ::: :' !TXS.t"r;.... MILL FINDINGS I J I

,
1'I. .i' lit, t'''k I I I",
II '" 1 ,"" ? "." II I .. 1 11'11,10.1 I, I I-.tr.,aI PAINTS OILS

I I, ,? 1 .. 'It I l', l 11. lll,.11111/1,11.,I j I 1. .iI I 1 1 I 1 I I' I i iIt I III. TII'I"' + ,, ', '" CUTLERYiiil

I T ....... .. .. '.1....... ',.. ,,"I.. ,.. ,, ,,'. I rt' 1 1Ii '. i ,;..,:' i inns' :; 1!;' : 1t I: .. :iI ,
list ,, ,, ,
.. itt
1.1 ,01.l CARRIAGES
I III I"t > t tl" BUaGcIES5&c. otlu ( mods; ill tin il Hue !
\
,0' II. I ,I, L5t'. l I' \\\n\\\ oili'ml. lCHIPLEY It, '
: \
I'I I ,,1, .1'' I / I'I' : ;:tf. )I II : I 1 \w..1.. a. "law. .1 i I I

.".1 : ,. .. ? "Iun"U\I.: l'Iun..III"/ : ,
.. I ... ; t > I'I .. <
I'
A C.II\'I"E'
1 1I "
,,,, fe--CO.
I 1 1 m .. .I' I, 1 I""I.I Il ly'II'I"' I I ,.. ,. ,,".1. n.l m41'uh.'t'r', t ti.rflf 1 I t "r'tlrt.l.I l 10.., I I'tn ,' I II :- < :
,;,,.1 ,, I '.. I.. .....,. .,. clue, .
1 << vta'.. U Ar"7" I IItwti t 01'I', ''. r' q.| 11,1',I' k IIV "I I" ,
iii.; II.II. n"II. ml iihKr' lie II "llw j. I r 0 ,
h \ "' "

01.I '"I lI 1 I year heat hrfoer kntwn she .o .'S::i" t i'n'< ,i i tlUriv.1 I ul Ix:' ...I t tIlijr I Q h ; J p n (' ." I .1 /. F JPAYNi,1'1:1'i:: "1'11"i I',". i: .27 AND) ) US I'ALAFOX HTHEETtI't. ; ;

k' :
I I ..\ I ",11, I I.. I I.r, ,,,M I I. qunltnlneatItyt' : tlgniil v .ieJ' ; to I II.dp III r. A r. rT 1111I fl.Jlfll"ll f\ a ? iiii 1111 I .SVI 5 ill..\. I 11.1111 I..\.
.',. month ender i Pillo"'m. i all I I U 1
,' ," I.' I ","II,1 1 \k*./lanil is h* 10 PiatTi, hc'I e". I III\\c r't'e.I ",' lI( E I 11) }! } A. L. RET flNQER

'' ., ,,,, ,L. I "Ild ,. .' I I s'. ill dttidid
I I.I. \\ a in "!! i s. hret.md.cxri"ILruwnatl'r:I' l \ ;;; to ( lost on'i the( Itii& in .
.' .",.,,, 0'' 11"'I"" I ." (iI'. purl I. eeet. K* haa d'v.o it. .ra I,..r tic in tImrtucMtorti .

'''' 1 t ,"i"n rit. I 1. awl a K.e.I.1.w1I lie .frevlo,.wl 55o-II."' i; I :' R I'uu.,'t't i '4.ofrutim.diJ I Iin I :Jl'C>:JC"1'19 t '.. VcterinarySurgccnIVnnj.olMJ.' : nooiidmlul 'In. (UN: \>'(' \\ ill v('|''| lilli'rl.1'rrJ ( |

".,i I. ., .II" I i. i*v .Hi. f......5.IIII )II : ,

i, I 0" ,I il, rl 11511, ,I tltr 0.1.1.1 I II hI Mir* /fin( :ID :I"akrr. flMt Avenue, MM : .'I... : ::: : =I : :OTOC:!=

1 I ,, I 1"" I tin 'r f 'their wil,ti,,iIi .. auk**, wiilr:: Ilk. | 'vlkiut| : mtOr+.aw..
: la1.Ihavr
I I; ;I ,: II. .i Torn /hhlih a," IarlcommrnJngPiw1Tt.' nilRmiU" ,o,,n Atthma.. tor t "?m In.tllIt'eII : \\rill.mti.i. i la .1 I III.HM::: : f ,i'ml, :: Mil.I ,t.tIits'5 I In BSLOW COST' FOR CASH

1'" ,' ,"1> 'I'I II..... S4lr.llrs.f11u1I la try PTHH-f' It pmmpl'r" 1 I ,. 10.. ...... ,

', rriWvrt the l'aroaeln| oral ;its r.nl'd I ..", : r rI r. .", ,' 0 ''I' No III'l void '
"
nitI1 I l.n, ,title Ililn.' ptlsill l I' uoodill 'dil
!I : | ass I.,rCtI mn 11 I .. a' d IIfieqlicnt 'L'i ( .I. ..."''r .i : ( on (it 'ml \\ C' 11\ illIlrlig'bt \ \
.. ,. "" ., \I ', ..111 t ., "'u I hi m |1"1'1'1,1 l purlr'rlxwlshteolliii.'u.| 'uf'I um : :'I-n' I II Will cu,;t t I"J: I .- ,
\ \ d 0 ti' t\\r 'II' I 111' 1:0-1.| 'blt
tompliKlr" <.; : | \ "'t'.1ills'tur| | |
I ,, ,111,, .01 I''"I "1.10"11' | | Walker nrothr...ilr w.,UK B.......,0., ;i 1./1' /' 'bu I I .", '11 ... I'1'n,1, .
j '. .. 01" h \ I., I r I lit 111.t.l h II..h s hl, I 11 'tlr55latl'i i inn writ 1 *l)4. h 'II llAKiMMt.ColnintnU << ,,.. I ,;.4;: n; : I.t: 1):: I i X"O V

1.1 ". 11'1''' ..., I .lit.il ui .Ih* I...III.$ ..h.. I Ism I'1.. r>*arllr : Smi> I wit...rliaaalhi4| j.i..Ip .I/ .1, ,: fl. .., ri.ces.
,. ,,1 . .. a very wcullar( i".e. ai I nftaraiwit rII <' I ,.,,10" '
1 I.. l 1" n n ., i I' i. .1'li .
K I Hill 0Iv
"n. Were. .".*...1,1. 1 i' 'n. to MM ennclulon I 0111') s: < ( Issold! ( l 0111- Inltr(511.| ( Ip.i1i11: i
.,,, I 111 '1"lj ,il".,u.. Hill. ",,'"r.Ii.). I 1'", I I1 II It wa c urrli 'n tin lomarS: of | |;ru|

,,, ,,, 1111, I nl 'I"I l I"l.lunnll" it .tl-, the wont kind' ol >>."i vi-W iiindlni\ J. STVt"NiGoncral31ack5mith nuke: SJMI' .i.il;! oidciv. ( for/

I I. 11 .Mlliirn.." dr5ull 1 II....: The 'patient'! :: had "to"l ulti.il,arty;, pliatcian )
,
t. I I. ''III'' far a tj n,i,r. I I tired I I lair IntrryourlrnixAnnl I Mill I I""iiuliiiUM.i Italillllll'
. 01. I 1".,"" .1 I I tin. in"uiiii suit ha kid. I ,,11"10' I MAIAII-: :*. SI : .Mniorlnl I.

,.."I ,I II"'" I "' .' Ilei I 'Hi lui nl II h, ilii-lr ......rI.IIhr "u, had. .been having '. 'mi CTcrr. three i of 11 I'. "II i t'.,minimi'nt. Iron III' '\1.\1.; \ "I i .i I..51'I .. \111I11-i inn ( II 111'1' noodv) : din In)
. lour Java awl llw kl.U il..>.. I I.t, lI.c..llilTaIUteh ;iitcommod.ited) ) |Fill( i:
.' I I.tl I I Ii 1"., Mini1I .
'. ,. 11111 I'1 "n1 'a" '" en ,' rtu'm'tncn"IVr. I '
''llllt1111y, I ". ..III ., I.I.': ',, I",I Ithi .;i ii.I ,,1"1.I hut t ill Iii If (Iill\\'ih' A'ltanl 1 I, I k; w'''C.' 11',,'MI! n.r I 1'.I.IIII."nII.: a i Iti, !': I I..: ..i i ;it.nNl: l "I' ( \SII .u Cosi.( / In' 1 his m : inner\ imr'I's 111'1',1-,

,1, ., ,lor I kl.v'\ I. 'I','111' l.1' ill, Pill'S ''. 1 1Mr 1':1111": ., 5 ,.1cr4uu'nl, 1..1 I I I'i ..The .tune. clronto nicer" .a l Httsi\' MACIHNC' \ : FORUEH. "roodIi!
month .taudliif.. a'a tntinlf I 1".It." Iltg: mole( ( ; ( :in ,ue in our stodv rig''
)
Linl.M.a..lit ,,; : : ,' t f.,ii., ,II, urw mil out ".mx' it i end I !, rl:
\ I. I awrtUnpim Itctdiir si
'
I. ( 'AltltlAfiKS 1 I : : I W ( : ( I II J.:SBtlCKBOARD i
_. ,Ih1" .,.mohll" h. ,"; 1 I' "llu-, ,' Mon. alhIJedUe; wll. >PfcHUJiA< t h I h il u trrlandli a Wetrte4,111.h1.ar. I tr'fbrtt .. MAN I anti: C0MMfl2VWtAcIreets' : gel us to ol'dl'l'i Idem 1 :.it ( '0..1 t tu |fill i||

III'.vlI\ li'U) !ah"J. I '1'1'1.,1.. .......'Inn.nl...r IkIIon* in,. .
1( 'h I i' x .IIr .. I' .t 'IJ, C it.ui 1luir' hill:", ind ,i1 lIu' .il1ll (' lime
I'' ,,,,,1rntln... I hiMtat L"nt'11" i "Ihr. ', ?, ml, in lii. roil. >t ttitl ,ill t, .\\1'---- .

1, I'. "i',Ii I- l. .hi I IHi hunt, l. \'uhli.ur, 'l. bin PHI-III., lil, ,n I .'I I 1.,1..,I ."I, I,n, I 1 I II Il1 (UE'I'f; ) VVNTAI( l';
,
J. J. )P.Contractor u.Yi1LMYtL! 1 ? k "I. I I. 'I ,? VMiI 01' out unPHICE,
:
,I'I_'', DM' u.uluu I p'a l lI ntilt UI'kstout, '" hi. am.," "i.\i I II ,., ,
...
,
I '
II I I
.11 ,pI'I i
in "
I. ..I.I ..r""'11.1 I" win rr ti ". the I t',nlliil. Hali| Hn|>itiin' t '",..ntn I ) -:- WAOOHS ,., ..", i p. All peivoiiv) indebted( (Ions, \> illnul( (' \<'eiln| (>nliof.iillo

f.MI II,. 1 ,'h hi'alri..lit. l 1.111. ", .1 I Innnliil ,I.
,lnral.it lil.inliii. I n oiiltwnt mil! builder
to'; I, ? \1\ : : ,, -, Im'. .'. l 1111" ,I.'" Il II', II, \\ ; ( sitllc! 1( then-t \ .imimils ltMolm'
.. .Iraw.hlp. In the g11.IJ1hu"soisi. .1", k' "I
,r \ I ii I, 'In I II.' mn | I. | .. .

\ I, .1 I n,',n.I l,in ,...,,,t..r,1,! .if ., the. IUI ,',ni|, HIV. II all .....,l...il t IIi t''i .'" ., '. '11 "", ... "" 1 1I '1hst .11.' \Ili ,..lIi'I..1 I .11 I'rir1" Itt'i l IZ't.\" u Ii". \ ','I 01'1 M 1,1, iltp!: 1t1'I't''I'II\' .' 1.1-,I I.\\irtll: l.ilh. \\i ill| | b( proru'deil( ( ;It 1 g'd II...t.

1i' . t h.+ i,o I No HIIM, vuluahl" mon"|..l\.lI ri J'"c
,, ",I ., ,.f |I.n i ... i .II'rh'pl..IIt' )! WltJ\ ;-I.I

_b. ''I'' 111 I II?rlln' fir I I..Ft,tlinr Mi,. hi.IJ.nlv:tan IU'I I 1 I,Ui.:..I I tt, lrrehtpnfsell ilmir-l) ; In. 'tisane Ientu.. ,IUnu:if: ,.I;ii'''i.itnlr: .' : Cclctic\I- \I Gxb iII1Vtl .,+i.c : I '. 'hi ,..; iri; ( : bull "u"I.'i1" : ( ; rs' scnrirxItUDBKliSTAMTS l ." 1 I 1'1., CJHPLEYi: Cis.ilr .

T..' I h. I I. it ing
t i 1 I I',.n. i u'u1 la ami W..t. t rlorl.liU .> \ hits. 1'1.' 1(1111" 111..1111110 "..11.,1,1>. ....uli.:i'.I, .I.!",U..ii far nnlMiMI'lilsii I: tuulntu., , 1tF.\sl.1. .. l11' "' 11I"t'pl.

111111, ..' .lui liv\ Invite for* p/llkoQlItI I In pnll'r 1\ lilt I, niuil ouii or lull' IH k..1 It .i um .... HrttklwiU. ': \',-s.\ n,,i<.It ->iiM.ni i' to tin I'Ii,',ip\\ ,., I Ii I 1\1..1"! i i si.| ill il i Iti i Mi !LrlI rrl: J\JtA\ COMa> E R lAt.

met, nHiHtt. whlhi tier' Ind mil. .rlllr.l, I PHOTPCRAPHER.
\ '"II 'luau i ill 'tI'> lit..hu'. I It I

j 11..1 |1"i"'"'"(. IIi" :ii ttci run Ilex Han 1 no ,...ft"" ajro a "lirifi- water yei.| I I I'' |ith.IIIII.I') : ,INKII, : .:S( ''II.-. gun--;
I ... ,. > \II.\'I.. '. HI' \ Itt1'P "I: 'IllsIhir( I Lit11'ul|. .\ |" KIM, IN \ I'I I I \( l Ito .
iutrklal'lminart I..,ill.
$ i 'il,. 1 I, .' I 1.1., in stir. $ ,11..1 I Itla k tin 11' |*rlyiif a LiiliB I 1'1111 I I:I I MM I'' Mil 111 ,' hl' ln
1';, ." u x11. h 1\\: l'ln I :, "- .\Slt1 .\< ?-, H IIHO ironn:I the Cm ni'ri ,
"1 I jig m",n'him* owni,. tt \0 lira I-H-UII.,1 I In I, .
i 111'h'sill i ; i tun i l'. tun
I h... ii. ther arc bll"' .. iihiX' light .11"1"i at Marrlittniirr /. ', ., .. ) .
It''I.'' 11" ni IttII"" ".. II I. \ .1. \\ ,
I' 1 ,' .ork.nl.. lino I IIh to . i.u II" ,. i Marvev & 1.1 i i a 11'tLI 'I'..I. I",1\11.I 1\ \l t'. '. \11 I" ,? 1'",IMH II., Ml. I', u,1,1', '-11"" 1 OIl I
I. in I ,,1 I,., .I.' riiiriak llilii llul I II IIr hy urtlng :l + : ;- :' \ ,1..1. "I I ,
; 1( Inc 1".1. I Ih. in l le ..a.1 l .hJt.nv. Hi' 'in OH ii,rw k. .\ dog Mr' waaorguniml I II 11 i. 1,. l .. I I., M 1.1." Ml: I-. "I 'Mil Ml' N WHIMS'% : Jnh e.1.' 1 'I." .. "" .." ".
I
lie knot' In. Ilii'li mil- I t". in 1,1. h.HIM,'. Ilse u5uulriyalily. ,, Mil. ltf\, I "..1 I r. ,1\1.l'I ;r I':' \ \t'II'iI,: .:'| nt : 1n''I. II"I i II l .0' 1"t \t .111 11': I. .
'wit I h. I m a t"nu., '. I I. I til. II iI : :S t. 11,1. i I IJ. I 'I III "I i 'InsI' I.: ( ) I' 1.1':.
+ I. ".l.. u'. .Ii i h",in crawling (kronen III... I .,tilling *lll. ad I I hi, wn 1'111'11" |in'. .. I I... II. 1' I u.1-IIii., I I I W.L.THARPCONTRACTOR=>
I 1'N1Ix, I IIi I'.
-"Ie "
whir siltn ''uliJr I I'hln/nt.. |
l I'. '1" I", ,,.lyhlmr. 1 I' :,.'t'. llul Ii .nn'd I i :7, -"

I I. hen.ttalelaorll. i ,'mluKrmilI It In wa iHinirhl lit, the. I.run I I Ink. i I 1.1 i v .",1, \t ..1'1, .,iClariG I I :In II..... ". ....... I... ,,, '"
I I' -'\' -\'III.\ M Mllll I' '.1 I: Mill:Itr.. I
Mnllinli nnil Ukr-n .I.. Kti: ..ia. Iii,
'
.1N.. II' I Iir in.mill. While Ihr) olnoi I ; I..
h.. oi. .-l.nki* itr .'11I.11110.I wn. lulHt l ....'" al I'irl., I lay 1111.1 I well. i 'j.I.1
I 'nu1\ '" i r J. M. THOMSON
1 I Nlllw" ,1'111. with tin l 1)1.. tin hallltn Iran f i & f HcBoaalll Ar, a'II,1\II'11).It; a

1 hi. '"'11".1101.. I |1'811'' 1110
I'll, ;'"' ,J lili nf our count'* l I. I 11 "1' I' 1'00110,1' :

...KI) ....1 lli .1'1. ,101 I 't' now \ ,'ii..nl,i.r ::>.-.\nut ire i 1"'IIIIII'i'i',al h '. I I' I 1 11l 1:11: II I'S or' mn roou.IMiHrMirM ( :.
I. ,},,1I'1I11hal It miml IM rat am
i
IJ : ;.11. ['i".>im' .-In r:,.naloi. '. I.'I'." ri .\l lTiro tl ? IMP11AC1ICAL 111111 i i. 01.i ii ,II i i" .I.i "r
.1 Ile 1 IH IIn"'r.l..o.'flo.lt., I A'n"h:'! { r rl "J t44A.I r.tr
lilt lui in the. Itiit' h, l 101.1.l tt 1111 ',i .. .;. j \h, lw ntl iJ 1 l*Ari ...J"M.1'IUes
'
hklo, Illlli 1 I. kliowi Ill t 11.11':1': : -. \
I.
aril I "t 1\ in ( : UUII.D1.HS --- \1|\1":1:1:I: | \1.0\--
,
ill ?IM imlniian: \iI lc in II"
"i, Saul Iliimti''.itlil.'Ii l I. n, '.nil -- : : : :: IS, : .Ml 'lllltM
r '1t.1I', 1 Ilea. 1I..tlll'rll ft "ii..am..I"i|' .\lijmtii, whi 'h I In. ha, I pal| He. tfn/! C'lnJ'' ) and Posts 1 1'I 1 \" IS I qn I "uN"I i ,i "I,. ,1I..

uua''i "upuahlr| : 11 .lm.ul lln .lat |bird,hits.I 'I lint .h" mi ,,, .. '. ,
I- l l 1\ I I I"I irajiV'X' HENRY HORSIER & CO. . .
.
1 II" ,.f i 10. H. ,iu.I.I.I'hlll1 1 I 1111I ,!it n" t' I 1'.1.' | Ill I 1 k I I.I..I I I IMII! ,,. 11"
001111 I I 1.I"IIlhl.: whin (I.-'III'I'ulll'u, ,,,' :, 1,1'I: .,,1.1.I \1. u'b' Ilanlu. I II ,, Perilifl!) Planing Mills
o I "
"
.
", 1 1\1 l"mii|>, .Vn.I wlieii ,llit, I Iris ..ml...n.li.lliiillv' rwvlvul II,. I IJ. ; .. I "", "" I' .7'11",, Il.l ?,III. aunt. .I III. '10. t, \H: MSAI: IN MIIIIIMI'M .'
.
....I inn. I i. U"i f"IIi,. 1111.10.1..1 I I l in I IIi It "H' 1 '. I ,, I I 1 '1 IIj -,., III '. ,r. -- n' '. Ixrul, nil.I I la" ..10 .1.I ..
nhtusdunt,,, o""I.iy| | "I'> mwlieitnn. suit"I .Mill. u .'. ''I I Iv .' ,'nu. ,. .. I I'IA.I: .tl'Itl.1. F'I1."
.
I will kav inpullisleI
I hr. a
IIhl x. | Ilnlt I 1U. ulsltsist anil" lulling; gnn\ in of U.,.. MAN I LA [1I1-\IP.: : (CANVAS 1' I 1 i-t .\, 'II/t\1.1 i.1l1.'n'l'I'. .If I i I I "I."h I ,, t Ir. t1111I'1. ,I l1, "al"h ,
(ii
ni I I. Jrv't' sll .1"11.111'I :a i-l.i.i e. lil.-.l' III It Ir.sisI.l.511,11. I I.. air //In a..I,.. ",,,.,, I"" I', ,', ,
palter (
,, ..,
.. 111,1 I" II 'I' I I'h. 1.\. ,. 1""I..I.r.1 N'bll"11 ,l' .
I 1\: I
lit will .u.niil In obtaining the, I'rr.idpu-i I .'"'I '. ..1 11.1 I:. II. li'. ... 'l.o "I .1., ,. "I.. "" .,. '" 11" ", I
Ia.1.Iiv.1'tli ,
w I''. .. .. ,, ,, ,., 'IIgn'lln; 1 lUlu"" a/sl, "s" mil M"orlo.. II(I .all Us'I 1" .
,
Ma.lU.'imil I. Iu'trll ,
n I 1.1
s II"
I II ih"u an, .I d.'ll/r elf ,Irr al for roil' ol t.n, litllv 10'.1..1..1.ia'h' .I. I" I-I III I I "
.. ..
III 141,1
-rend u' I ,
,,1\ I 1..1.I tribe late" Inttlv lakuuw1ti !\ IminalUni, in In.lln, i I. .5 Ii!. i itnot -- .. 00Sllill O. Soderlond ', .

'" b. lakt-M ill 11 .stir Slnl.l Irru.ingly; frank 'lhi.it, M "it-I Ii H: : \\1114'11 --/II \ ,. nI


,l., Sal""v.,' 11'1...I i I"ill i I Ilien a f rr..m""w iljjr'is-"Iu friiii l ul fnn.l'Ian,I.I I'I '. I I 1'1111t'as l'rr.hdenrl: Mlcrt.a _nitt. pill: .I II,::il';nliuuthe,' >b:i': ;i.l,' I i Imlllll Sllil Fill i [I II1.t.oir iLFRh1.1'UItRNA,: : '" : MI tiIIJNNttl ,' I'\.S1IIr: M l\11,11\II I I I i

I m t i wi I tr rr11 ( 1 !U ll 1 1III .\\ .V \ us II \ |iKnowlos .
t in: i I\ I:1:i iu'.n i I': j \I I
n : t I
iM' l.lalnri. IiI li .. .
\ "" ,,; "' I liv lie la-i / nit 11 a n nn.! '..In'.."i i ill till I I.,, I"I" I Ilui l E 1 It' '1' Ii 'I' ,1' ,. i I' 'in,I "i ?J' U..

I''n" I 1..1 I "''''IIr., k:. 1'. Palsy. aMi (Ito I 1..1 ...iliinin II.". rnnlld'' l lI1 I. I J I "lnlIh' I x r'n ul I .I 1 b 'y' ?" ,I' "

( .1'' ttln I, lull. alHHil HUMii.ulii I ink i\tt: |: isle H.< nibs.': 'lttz: i'-u i'ii :o-o\\: I Iii; 51.1'I I 1I.1.1..ull.: I s. b1\It-Illh: : 'I I ,MS: < llul' :-. IIJ."I.l 1'I I-UM V?; .> .Ml.M :Brother \l'x Ir I "". I II'ii I'I. I "
I "t II., ... uiinlt') nut 1 I lie ,'ounliI ) etell-istt',15 I; : ''fill ,limit: :" tin I..i: i hlllll, ,,, ,,: ,' ,' lm'n'4..Oa.' 11' Gur Nta y.1 I: .in I. lir"i ,.. ,1 I
lanl Uilm-lut, an 1 j-: : 1 d 1.. ,ru -\\N|| |: | .\SI ,.Milt .\\lii\IIS.| |: : .IIMvjr I;... I 1.11 I 11' 11 I I" 1.1 I I
mini' luurr.' foiir "| .|Hr. Ui win u'.1' I Iin'" I Imm Il.u, iS'trs.'h I .II 1.' ::1..1 I ',,'ll..rl F r. .u.u.", 1 d.?

.\ ,,11"1.,1 I.'taL.,\. l If''lcnli "'U tin. ilollainli 'h .inalii'i. wa. .n><|iiinil I I.. till i"I'| and. .\ I 1'1'1.1.I I I I.ISr: ill I I.\HI.I I: .\Mi PIn'hl.l''I I I rlEtf1, :I:01. ,,,. 19t'>. 'I i ..I.I ,. I """.. .11,I \ ') H ,I ....1 I KIAL: ISTATI: : 'nu.; i HI.;NT I' \ 1'1.1! i :

'. 'II.. Imarl alr..I.o lake Sap| untl 101111.' o Ini l .,till i. i III .. .. . .
|pgs'r| narh"i ltd I natslriu'i i a"al"l J "' a' I I.I Ipnlx'IA' l'I I I 111.1'11 I ,
I ini'l .>( Ihc liunlM .. tti ithl not curl' uiir..lti' ,11 !:,'I m",It, .. ,"., $ rrut'IIn,. ( : . : 1.1.; ... .ii :rnll .% ntltlt.f1111ass. I i l i nll.ll'.IrNntInJ'r. ,I .I .. 1\1 I' IN

t't \ lI..wor.II.mllr.. : who I la, \>mI.1W \Wthi .r..rnn>. lug slur" r. ,i.l,'r. tt ill iin .\. Wbyea.unnl.n' 4,11P .-t't:1'111.11'", : j ,I I. fuRIUHES, 1""UII..4' N' &.:/ells \II'rs'i': : I'KOIilDX( ) : > .

r .,.III. ..1 ttl i.h II- iu till 1"LII"I11n1l( 'o u.' llii"' '11 mo fur the 'I'i| n I Iris,, ,. lr.1
f,,wnt.lpurwaamare, I .M"UrlMIISi 'III. MrMI \ ,Ml'I.I Cll: : -, ,MM I I. u: & LEMON
">, d,1.I, < lurr i fur llii pail| t IhM'i monthi Hank. unl HI. I"ow 'to uekl'411,1.1.\ i ,] rhw.J..r'nw1 111'1' | |If{ C| : t0 \

1.11 i.juu.ljv, l..>r In., hum. ii", ininiillm\ .' Ih.. Itiluu'." nll..tor ,1'. I, l l ,
: Zl"'l..5.1 Clcssr: ... 1JMII; :M' ..'I 'u. I'I': .
NO Nl V.; l'JlE\C.
"f' .\.hll'.. Vlilauia' wlvr. lie gels for 9'hurulu'nlitis', ) |ii'1111. I lui't ol III .. ; ; COf.TRQATIHU a. \ :

t lit |1"1'u uf ......11111( law. 'I 1 Ilirrelii .I I I'"kh Hmrof San 11. Vl'rl..t In in.u.k.-- 5TRC+m'S bA'fuIVE: PILLS ".\l:s .\SI| M \"I'.'. II Mil'-' ,,. Al.I.'M\U lust I < till II ..

; In llm wurl I more i.ktullciii ,1..I..l"'IO.h.-. ,
v .in j, 'iiii ma".hll'| "IIb. Ilicin. GklaYOfS I tiildorsI'
.. .
.1. "" ,\. ." "',, 11ttl'lI I: .\ .T-s .I'11n s
Ut.nl I 10 e .11.111.I U u-. li ., for 'ut \H IIIIII.IIIII.II: who hit* kern I Ilsulllul;! 7/.co1t O".A" .. YaoiatewAuI' .. Zl a.rrlc>ssn, _:- Stroot, thANK I

A t I. >a) (llm' it Ka. uilh the, Tut ,I""IIC"| i .1II01l1lIh.I..I. )' .uj.llml. It att ,111, ? ..1Tb 'lH01Ola Hl.... Ii
: I. ,1'1. ,
r"II.t[, llul, \I.. had, !I. give htm "I'| are liu.lllt nl a liu.lai I tthl'h ins IlIngabuil \ Cest Llilr Mid.I: ,1e I1. the Wand. ,I'I\,11'111,1.: 11.1l u 1 I'bl. I .-..I) i

\\'. In .oniimnin Ills til. host i of 1'lellllo. ,'Iwo, 'liiin.lri 1 tui'.\. ,11.11"i .. '" i't W11. -q- t'. I iv ,1. i ii I'.r .Ii", .\ \\10'/ ,,' t .t'1,1'I 1'i1,1t'.IIIII. .. '. S' "n".10 1'11.i i i .111,1' ",.'' I '. ,, "I .,, '. ",.II'IS, ..,.I ,, 'I'I r ..r \.1,10 i ,... UN iII """ .11.. .
; ; Iiodl
lion lain| bur ,him liiiiilnnl MIII'e.. wd.ptstarialsUt through II I....It ;L.M1po.h.sIIi.11.a. -l /;;; i'' S 1'", A'ul'l',: i I'.i, 1 Lit '.' I'"..1.. \\I.. -uall.l, I..",,.1 It'-II.Ir', ,,1, yq' Ous1N I .;I ells 11'1 I 111 "'II-I ulA'I'! naq
; .
,
I iiit." 1Ii.\\k.. I--, \1 I 1 I1 "i'1'I'.I ?.1/:1\/,: 1\"Hh \-'III.\, IViKHol.i
,, .
mil 1 irlviu
Iluutth: 1, tuiv, lath ol publlr | 10"11" This ili.l ii.itttliolU-I' "I 1"" ,il," I IiI11;, I /.. rrlr, +rr., --------- -, -- -. --. -. IIil'. \1" 1 Itlt 1. roundly.J. t I'. ,
--
'
, ur. Ilariauaal'ow'tur. whl h 11..1.1..1| | rihllt,| 1I1..11 i l u, II'grestsJ 1.1II11.4t11A. lalN+r....,1.. .. lr. .

Su"lit' l ,u..illntt has less, lu tin 1 ( the llorrlliwl lln M.. uuJ i I i "nml 11".1 "The I 1, ', ::1. ,I t.,,:"'. ids: : I:.": I'. I'.. ;-..,' t I. .' :". q -

Morgan"'I'.s I.. 11dl.x4l' ,ot. III. II h'I. ,
willuHiifUiluigv iHl. .11'1.. brad. I I 1:1111.: '?I'll'I I iE "II '
\nll 11.1.,11.. i I:MM..In.ii''' a "OS ., I"", I I' "/ I ,
... lsact! II heat with Komi/ ) ita.ni III I" ,, ,it I I., .I S
""I i ," In,*. righlsrll& || I l a i il.s..r e.. 1'101 ...:..

; 'i\ i It.. ,lill'.Ith.I "hid Man rut A'\'I\ .brpehuulbg| .. ,/ I iurh .llIhl". | i .,1,1111'"I' I II lm. ,10"i I..I. ,'1' ." ,,,. I ..' I I.OEO.O.l10UG..N.l''ol.j'I. Cosgrove Qtt.rI.. r"aa. ., ,. '
hy I 'Site hi.. tnal the ait .1 I IHi. ,, Ir".11I S. PICASSO
.101 i, ,,I.. ''lIh'l..l.|. ... mil.I will 1 b set /
.. ... .' .. .., .. ,
bull II Ir Urt.l.li-. ( .1..1. .r.' ". .J. ,
"I'" w i, U, I h.' riKMillnu: | Hug aa N P'Narl'I.i'a. I -1,1 ," .. i ?: 'lull'rlu;
.. ., I'll .II I 10.....|". anent. il. | Thl II I- TI".llalthll.... nIlIl"al'l.II"! i C'I: I'1, 'I Ir ,. / ,.1'r.', 11. t dI,? u... .nit .IU..-I'/1' t-...
olmvrt. .U' I,,il, I ) 11141.' I .It. p, 11..1.I IIiM'INrli Mattrass Mnnufhcturcr.
I .11'
: 'ti. '
t"II"'IIIII' Ills lu. "rI In-lit, ) 4e
', .n I. I i t.w r> |un : Lu.at 'L, .
.. I ,. li.liM. t'liliiamriMiHtt 111".1 1 11 .** v,,nidi' 'm In n uw1.,,,\ I "h I 2JJJJ t- fM er cha rut TJ,Um h : N'i"\WIUI.I.: : i i, I -I. JOB OFFICE:

i'," ...,n.t, .1 .t",il I,.n of I... hut' tiv sisal lit( a mat kit. I I..i. ,tin 1'1'1".1| i "I i 11", .". I, ami Clothing Huncr t r"r 'e/ "I'.I.., I ... '. 'U I" 1 I I'J Cabift&t Ltater & fmimre n,Jairel' I
.. r fr 'I .. ., I. ,' .. I II General 1 Blacksmith
,dl I.. .. I Ibo tunif, MO Ih* Nui'li, .InnlpnI jril III.! '11 IM 1. n'I l I IIII '" 1 1I )J \ Cu'r1 ).. I/r"/ M'l" : .
tt Sap t I .1 I/ 1'wl u'I I I l i il. '' ,, I t'ui.l't:1 I I:I : I Ii tl 111 I IMl "
t ..111. ....<-, [ bill ftilhoul, UMInwi ... "IK. 'II,, Iuu'.arl' I ..it't ...u11i'i "1'1' Ij 4'm11J,4.: a. :fi,):, : I..I.t';: :; :.:: ? .:. ; 1\1:11.\,11'-\: 1"1'1:1.I I'.
,
i |1' .-t. II JWANAMAKCRHKOWN. "lit It I I al l arr'oa I Ih .1,1, I'". I I'i.l .\ \ \ \\101:1t I: | |"| \
> .
I I' : uI I 1..1"1 It will storm "laws 5.5" k a ton,'iimliM: nu: kthiii I [ <- 5,1NN,,, : > II ytlw.1,5 l :, :,,Nor.lI'" \1 ''I'I"i''.. 'ttal) .IdLIIt' ) I'M' :\I'U\ .. ". \t.t"fI"I: ."'*.

I aIl will beilHii ; \ I, UMH HI'-ir wlnri. .il i i i. I..1 I t"ii'-I ,',I Il ri .''I.I I I".11'.4. t d. "'" H II,.. a i Kill Ilr:.Mix:.
III'I IIIdn "ii i n.iliuiu i'l. II r .
i ,1 ?"' i I. .1 i.win L
.
I .I' .ill" t-.t .inli, nii.l U ul/.HI l II l wunl t 11 1e n.11I in tin IHII. i"I "I II'i iHiulu .. ., ,tl .. ...b I I.. II'" .... 1 \ ., '. II \.. I.k:111.It: : iii:1':: '-.

t ,, awl, all iu Itnlii.liii. uVPII ,U I. ,, .. .,. .. irolH.IM.I .
,
'louri a I?'l .thiu':h, tut fivl Him OAK HALL. N I re' .1 I r "1'' Sala' u ki t awtNU.I-: | NiHI III MIII ''
II .utl..Ieo' llt.r.iilnl lu'i l" n tr' ? .Il'l' lase ,11''. '. I .. .;., I ,
-
"
L 11.41 ud,i,,,,I I.: ill* 1'Ar I .lui I In 1 diaiurtitr. t i i'hiladllphia' .I'' ,',, I Ili& I ,n... ..tit ,. aIJV.u, I",. I'rant. awl l U al,""., wl'.1TYt1YN'fw.: : .

I 1'11. "11'.,. ., ends. iu>ar(.rvfcHl' ('il)', ride I Ii : ''h".I..1I I lo .OH.""." the i i, ,.,,, nj """ 11e llonnis! Wolf In'.d"r. tool",5.. a'IAa"dtrwp.. .. \ Ui.tu \'..,1.| '. ...*.. I ..VSk-: .

aI'I i I. I I'1nirIrdluNewIlllaw.Ina', r ( until 'Ih,'n'. 1".1..1 ua.i I ,Is .1.I blt'r ftS A fell. I Iles ol .... ,."r'/' "411 Awl.! .II...r II_, .*. .| ws4

It."AlumI'atslalwCs., I ., K.,'hang... twit. Not III al an r\I"'u| a ol. f'I i h. f'S ..I I'Its tar c'was,,,a.,tou'j wiik."*, V +1h.MlotIdarsinsresat'mi KN1Al'I'YA"frsl: N. a'1:1.: ".ulfO ', 'I'OI. 10 .11-| |;
',; awl. Ihrrr "lIr".tlll'.1 I .lIhl i. 1 1"" HIMIIISi I I.
"I'" 'U'II. of. I lie btu* grass were 'lutgewl| ( Hi* Month In II,". .1'i M"-. "I I Ilute ""II''" .' I" I ,10. "..,?,,,''M.. N I'1t.11M.'IS,1511: !. I e4lltli'5' 1'111111/. .. J ...'. .'VUCONFI1CTIUNEUY IVI..\Mt.V W""A''.... .:.\": '|'..UIk--| : RI'l'l,.Nb'w", ;, /'A 1.1A-: .

I' .'hI"'I' nliiiral I Iin .. ... Ml MINI. .
a : null i|' -
iit II ,eh I. u. It II".MIU- II:: Ltrloii aU ) ; I ... / in: .
I l I' l
.
It.
I
1'I""Is
\ .,r1' .' "">. Mr. II. In. 'lice' iisiwiIui I. 'ul.. titill. '. 'I'n'I' .,,,iS\ 1"'lhltol.l: I'I.l. ,, HIM, i I I'iv t I t l'-'l II.I I :
,
well lakin. unl,,l ,ilmullurn h. .
( "hoist I- '" U\ I IM.IM l \ 1.1'
., ""i,_ .lull,,,I iuiiruviiin| tattle ... asg4r. .1.l call' .I4ki h... J I IIi .1'11.. ''I I.., ,. I''?''. ... iI. .., Stint-455d; I I .Hi.f..1..,... Iu ur ItlosI l i i
v'.a..1! | | .. ... ... f'Wi.l'FIIF'1'.. $:.
loll.. d I 11.,. ol DID 'fll..I It III. .I M I!, ,? \" -
Ili tilt plow il 1 .
I'I .
? n tt | l n 11 ai" al um o apply| | '' Ill I.I. -"II"| | I ," ,".
t ; "i" : :
'i. :
,.
-ohr, Ilea,I ,nJ she -tuivival ol Ih.. fTA FIJI AUTIOLT8.Gh. II I ,.. .11' .. f"r ,
-to '1. U''ns '
Is ii, 110. ratatrlln'ul. ware s'apsttru.1 1'I 'I'Iw. ) IMNseuu| U i.*it.kiffrml lit ,1,1. I I ,,, ''I"" :..: ;. :" ;" III I 11\1.1I"I.' K 41' tlMttlllK.'. I'l .. I lln 4. "I 1 1. In. 1. ).1,1., ..i,. /I.,,i.,n... '11 I .i,. I In 'ii-. l .., .aI 1.1 ,,, ,. \". "+ I It. I H I MIH '

I i ill i Kan..s awl I ..>'liuuiiin. r. .In U. the rkoksMlur. .Vmri'l.Jii uiaIn I :01..1:! 1,1.,, r h ii.li ..1 I II HOW Mill IN llii V..>. .1. I I"4' tl, .N It. .I ..I," f.II.... ""'n''''. txk
." I 6 airk.' .f ) ejr.tlun, br'1. < an N'lll ., .. ,.
.
a..nro' I. t III. I I. .1 l rf.l.Xk .flt i I A MANNERPATENTS
WORKMANLIKE!
., I" 11..ii, U lu lirimyhl. / ......1 I will.., Tusk. imrki. I I for Brit nuts. |ter 'IOIHI"IIlih. I. DiQ4iOfl'Ss{ ,Ip i 'il H, l t'111.1 i."al..1.| .. ... 'x1 ul'p'II" l flia ::N""EJRI !

'law i lu. h wit Hi. tliol. ..| *T k1|. Flu lite. .rvrag. w.I lht: ob'l ilit, 1I.1t '., ..t llhii'' alit. .I p, I .I 6' .. ...*,.' I I.I Il I. a WALES ; F.C.BRENT .

.-" il ""i.'. ...rwliilluuI1 11.1. ....dwasi. 1 1r ; vouyl 11* market .ha. I*..H .....I1..r.. .. l II.' .. ,:: :,i '. ;"1i I'l .k ts"If rl'I I.;: tI:Iii/nJ 1 U. :":I" tUu, .IIl .I 1'' : 1I11TEUr *It I1 U,.,nil, ili-silt i, ; ,.. ,tt'. ,Iht''i. ,. ,Ital l I 1l'. 1\I "1 I

I l Iml l"'l week two 1 'u ,l.x'. ,./ 1' | fliww..t' kHi -.. ":1..1' 1 h I-s, .Mitliiu.il., .. .I-- l.1| till,'. jS-tVKT FAT R P.JATESI
11..1 I 10"h"1 mull. UHI. '. : lYawds w'espali| : 1I1 1.1I : ER. ,
J' i i .urylasr.i| I i : .I' ,::: ':, I' .: .its 1 ',I tit f ,n -I t ... I "n. 'Ui,,
,
Iascatu i Iles Main I ">a.l a" .rxlIW i II
...\ .,will, fain .ki->. II''" hu ..enwellr 1. n ( l\i AJ i \\1'. u pJ i. F 'f.5 ,...1. >, ivt CLOTHING SHOES, .
V I, S. \ "ik tti 1 lulu .Itwinlt" rlt. ,1"'uu,1 i I II .. .1.i ., i .1" 1'.1 i v. i rI E I' M .H'II,l\hl .. |I'J \ 1, I 1 I \ \ \ '. ', 1i, '"I \I
l \
I ",1'1'i nM'In.,7CIIisn't' i fnsww'nse' 0. I ll 'II. t"esp./" "' /111i'II', l.rPKNERU ,"1
.,. .11 i "",. Jut,, I 11.r". I b,.d.t.t an,! .1 u. .t'" Huilul" 'I. lust I. Moss fwm'Ilu'I, I '.....,. '10 / II .. ". . \ t I" I 1111

rrylu.''',. ':I ..I ,11. ""Ilil.\' 1'1". ..i", Ii .1I'r. .,,II. llHlUl.ll. ....,..1..1.I a""" ... ./ .. ..' ::l. I ..to .... ..,.1 ."tI t1ISXISIIING OOO uS. :: -'.; :;"';tit j:, .1 a! '' 1 1.. I- :;,,:"'::;. Forem and biJlllc lic ExcbapfI [
,. I I'n II 01.1 ,r : \I, I. t.t, II 1' I .
.
.1 1\ 1111, 10 11.1 t" _' '. .. \\ \ I. \ ,' I: '. I .. -. ,
,
: : 10'
1'' II 1 .u' III 1'I I I"I 1 1I I. ., I' II. '.
It. ,,, ,,, ,,10" I N yt I (G; 0 A TO Rr. .. ,,, '. .
.
,
.. 'I..",: II .. 1111'1' I I I "' 'i. ,..' Y 1'rM. roo, ,... .. ..tm_ A.rl,... z .
nil ,IYI.I.\ I I,1, .1"I .' ".1 I Ili.' I,' 1 111'I ,'.. .

I with ju.1, I. hI'.. ." .. '" .. .. ",. ..."" \I",., \ I .i

I ti' I "" \ I II. .. lu
.1.Iltlo I" .t ", ", ,. ,. '. ? t1:u. ,f't' i.i.Illtl
... "" : . ; :
puiielufosili I I" '. ''I. I ,"1'1' r ; II 111' n'" II II ." aaw, '
len with u. lurid I 0 ." ,,1" .. '' j e ..'

u"l Iurltr 'ataee.1 1 lL'' II' ... '?. .._ I I I. .' I 1 I LawaN'.epa NYn.'LU'air.... ,... _
-..