<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00175
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: November 5, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00175
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.
'. ,"- ,"' ', .'- .

.,. .i l t' :WMJl' -. .' .. ...7'.f. "" ,
,
,
tF .
.
., Wifli.r"i ti'
_, "" T : '#.'


.. .
-- -
-. : : .. -- I
-
-- - '--
-- -

!' 3l1icoI {tonUrc;\ i1.; ;11: ).j Jt1Uj'iic\ n nirt ..i...," '

I'i .I I'Ir
\ ( gnnunirtitLIiifl ( '! ,'u LlfHID'UMI'W'"LY ,
MUC"L JOB orric
t.
co' I I v1 I : WJl .I.D TIAIl"'An1It A' .
..1111..11"I'" ) '
'
"',.'.'. .1'1 '""..'' .... rl'I. ifliUEifl I I 1 I l \ I ,I II. .. I.'tall'' ll..' .'... ,i'

) t ,
', "'r. .. Tr .
flItIl.\I.: : .JIII.I.IIt.\I' .,.. ,. . 11
.. .
: __ .. __. _. ...._.- _..._--- ---._ ----- ..---'-._'- .. -.. ... .:::1 .
_
__- rll._ ..D HH, Itmo4t .

,. ". ,.,g-... .1I..tI.n.'.. V fli..."..I.',.. ,. : \L( ) . ',1' i'KNSAOOLA.: I KLOUIDA \WKDM'SIVXON l ) ) ) 1 .\lBEH "tt) I I"l 1'\0..1h'f( mvARtABLT >M ADTAKOB! I,

..
.
-- -- -. I -- cw- I

-- -- --- -- Sill, Nlrlll: niVUfiimi ) I III) OlthKU.l' HOt'W! AMr;KlllS TUAUC, I
..........ii u ii...r. .. I Ml Illl II I hl I\rlMI> : I"rMrST: : *. I'I.OItII.t ? Ilrl ., ."
)Wrrk
-- -- --- .1 I pi,-"' |11114111| II (110, ,.llIl.IN'l.l: 0 ( w11ll5lhIII.10I .ll< .\,lcul1,4 I..Hi,. I 1 hrr 0. l liHKalCultalurltndflrKnji'dnfm..lk.1.1 1"

\. \I |D. 111!.vlimn, Tillihivn1ml .''I '" II. tx f I.. i. t 1\.oI iti'l 1 I .I Ir' / :; 'i iiri IfI PP Ml' %.I' 141)1 F P l'PII In llu.: >\\ m,hI I In:,.Hoi. It In, (14.4 :Uirnmli: s'r iMiiiiifti. lurliif HI MIIIH: i.arlInl : I..,Id* |J''''' ,. of rouimrf'iiil .
n"nl il... I'. U& ..>. rvin I W. J. PATTERSON J In Ik. ;lnl. of r to I. n 4l.f PI44T,4VPU4.4l4. '11,1 ,IlIAC llm' ..-.il I ,lMt ..r ;\lnliaiitiwon. ,, HH'r.Miiilr. ) In .lip. It I' ill) I. 'II. Illil. n-Urn.il. IxHwr.IJil.ruuiilrj- !
,. ,II. "llHlaKill'' I'II.'! .i. I li .n .l.rtil.1 j ( ,.5, lhi lirito-l .nlh .rld. al h.d! lint arnMal'j
,, Ji.', I I. i un A."I nil 'nil talk, Imt "r iv tl.I" .. ,'I.1 I
Mi| i hii4 k nIntif.
uli\ r IIN r .
: ... b' I'"r' i. Id Mi.nr-liilnm, wilt .w HHrt'trrv ) > Ili.h., IhU I.r l,".I r |'M' |. .
i Practical Printer I 4 In U. ruliir. 'Pill tin | wIre mail "",
in III I "w.. ". lllrl<.-.1'.11,.'"..,.. Job ,1 ,... .'..","C'lI.. Ill,* in' ,It.. '.1 |., 1 Our ....Ir' l I. ik-u l h. .1.-!.1.IN Ls.sn n. 11,11, L. kl.l5.5I: SI Ilu. ilI4l0. hI..I.I .. ,
I Ie. k".1,t.,. I I. I'.HliHllif i.. <.1VI4lI,.. i.l'NI' .'lv .nl .. kliu I ..""'. ___ -II.,ttin-ifnl kin-t-.Hi. I "ill,|,r.!.ditil I host ('',ni|,>iin. nil U iiuiiagikl: hi ttI : p5141455. ]1..nl 1.1111 l wenk *tnullmiiliiijf ..
1\ I. I. 's'''''. III..hI... :17" <*.. ENI :17I Ik. .IH tiki rkw-Mii 41,11.1NrIINlIIN1I'W :'I: :: ; I d l h .. 'Idl- wknn Hunlh;
\ .,'(1.,1 INI.kIIItk TII> T-- nr H.IHZ In ,: I ,: i 1tll.I ntt I I Im lm, > ri.i nl o\H\ 1 In) II. : i s r" "DIr
,,"'|. n.Mllin! I, Ih'h A.C'oil.v.Tilri .I I : llwiv, ,. .. I l..1UIIAI'.4rlP4-I 1k.. ,I.u"PIN I llV'I1kN.4. I Ii Na.UrllliAmrrdl...H.li. a r>vl"W "l Hit"io .<.."U.II."t> turn out. >|l14-oIlll||| |". .\,1., .'l'rl.IIl. "'.."".,..1," ((1p5.41.' .,
,
tvln lkf.lllkk.1 U 4* .i4f'h.1.Ut0I i ''h11hI.lI,. "AU; 414I4 '''1.1. a,. ..11. I,1n.n i kwnlw" f"kkailnst lh1.. a lid I. 1..1.1.Ih.r) IwlPHeil\ !lb''
I d'I ,ln, .r.nl;m r:. h. K, r. Tat IOIIII.r.- "U.'RUI' nI .. 11,4.. $..II4W..1y." wI'SNIIflN.f "' : ..il I i.. lm.l nil III", l SIlk aln.nl HKrlt >, IHH.I .,1 I >M... luaMiilailHnil. l. 'In '
4IlllUh1NIl.t, aor ,,4.1V. u "'\ ..n4i .6 1.,11.1.& ."".jiV, >.>f tin a'ir ijn, ..1.) nr .1,0. at.) .d\ nml "l.ir antmarkrl ''''I'h'l' .1 lcli'liiiiil rru. tipit
I 1".1"" HI"" A. .*. I'' .' """*>. -II.H'I1.I\ ,..,. .11., 1bl,w.IUP f.I., N.. ,5L .'": IPIPI 44544N11J.I. ..,. ...M'!> H flidl or Al-i'i' iiii, a| iMinmhntHm "..> .. )Jn<1 .5b4.Iie.IIe. I f.>ni. )pll, I.luiss "-

nnm, I t-1f' 1.\1.IIII \( I ;I IIINK 1111418INI.'I,4 .'I ,. ,P1 .. 1I. i nrl''_,.t 'nf't't'h .. 11r"IlIvf' 't.1 kknilmr' rlt.ka, 14 "I.,, minirnlttpurlr ,' ) M.I.Ml'r<.." .., of Id* .lWiiiir f ,
., ,'NrnK oi Hf Ji aI.NL.i ,..... II',. 101110".. U ."1..1 nnnrr, h.l.| Mini 7:HI.. '.fwl it .\".,'' 1 kin,l< ulItimlnrinl V. r *i-liirliij'uniian|' ) 11511. ss- 'I
,I I. ItUKllll .11..k-W HI1 i diiilnliHk.luivn .H. Hiiunnnrr, III it! I an cfml iHT our ,
"too .. 'I .1 I '. furflip, IIK"'I.h., 1h,. .1.1"",. nt n-lil'mi ,., Hi* esh,5rlSdI .
J. '
..i.w.1 1"1
|1. tt.tj.il., .. e} H.TIXON) : (hit (in' J'I ,lu In ulll"''nll> ."
II II \ .N >.lk. Hi-wMi. K. L. CA11ALL, 1 ,' I.vlIn I ....... of I hlo'mill-I' d,ill, .".t) .\nnt | p.Il.YIIIIIIWIIWI.lkllIl4 d.ni-n Inr Riri I,"" .liPI. I Ife "1..1,. I I.1."n.'. /

.. d".h..1 Irh,,.,fl I ..\. L M'" I ummLumber ..', 1!I. 1.41 .5. w, .om 14 'dirn rlth.. ".rn< (mill, In I.." I' >iill"innii In p:".-xl..I.I 'U '..dl.K. | Ir ,.b..s.;, J. II.TIt kIllt A. ....... \i ::I.II.1TIle I jar In Id,* r nl J J..l .u10 rnmkliiKof : Id* iiliaisl' Ik.I".rl.1| frklmilail 1 (0155111111.1f IllulitrI. iIKln.l, '
".II:... W*. II. x''. I ... Shingles, Brick, Idn ,"0 1' ...1 kimnliur .".. l'kit liiiu,I. t.lr, 1'.I..t| "I'| nu irrlral Itl '1.1. ,
rr .wru. ."" OJ, .,.. ,..,., I. an I'P i...nni.ii-nuiki"I I ,va.lt fur.ldl i iII 1 dt-r nro .1.l 'nl "...nil a tJiDkili.m.B IiiK tdr Trail t ''I''r.. | II 1 tl".i.| I'
i
roi MATERIAL ALL KIND. I < Alnl.imi" ...1. \... I II.P.o". ,"0" 1' fr |14.511k.. ,I., ?li44IIhI41II4, !' IMnilni.ni,|,..i, ami the AllawlMi"Hirtnliu ,
w'v"r.n.i., .; : i I: ': BUILDING First National BankPENSACOLA M.nl M.MO' PlI,,,, a I rtr. nilImi I !fldrtitlnnrn' l"rH.7'K' Ml"1" Itrftn "iln," J : C..nilii. | >'' |'h' shL! I Idal 'IHMlniHiit !

," *" ". 'irX:.I.I.' 1'r .\C'nT.'I,.\. Ilikif I linrii, ?.., ill. ..'|1. wall 11111(In, Hixiilliji.r I,| ..u-"' '<.Vrn inn, Mi. ., fii; "l'rr Imllilliii | In I Inrarlnii* port ofVnlral : .
\h ih I ,, Inr CiinkliH: ami amiIdltir o"lk' 1
." ., ... .. _.. I 11". 1hi11P.l.I' | | Ilir rarr\liit) Irmlolin.li | .11. I ami, \ Aiiwrkk. itlnerajvtdlilrf
.. ii '" Ifl"I r Will .U t ?U4E MMII\' If PI'I1 ./.1..1/ 1 .I % ".u,1 .
f I. .". ..1. I IIIII",I "I'I"IMI.AMI ....:001.11.\1. ,,1'11I"1"1,1.11' ) \ !, 1,4"" .ill", 1lI4 I. llr. I i..r |iartnik -
ami liiamim UN
II II "''..Ms.I'l' n ,lull \\"|.hl VLORIDA. I. .am ".. ., .. Idal. ldi ,iiinml. li.rM .. II.Ir.niiHr| 1'' Hrwr, In *> iiiiloneim U. -
lrs.i4Ihl1ass ,..'. I nn, .Inl 1 m,, n, I .roriiiIIIIIP I ,II l "s.lnl s1.ihh.i. I'
I.MWII1'X' .. Mil >|i .".1 InmlH-r, tanl II$ Tai i nymaMrrH 11NI It 1(1111( I.1.u1 till' lUrusIy i' | IH-MMH. .11.1| w..rr .r' "
h..lr"11.,1 II' ". PI Hi..l In 1..1I.'1"rj. i.r. 114.11,1. e1.llil l.I. ..r 11.1)) Hn..1. ld. HI IIIH ",, if Mrl.'iip. fiiim l 10) ) -
l'H J. W. I r.r.; '1'. \ IIII.h, I K,*..... ItrI, 14 ,alaal, Iiil I.umUfrl & Doinostio Excliango & Sold. > ri'r, .sl) lIq4, l I. I UK" mimlirr nl. ...(14g. |tnit aiamm linn. dareliuil ,u".1. r."j.,1 I < > I.H.1... ; : I
I II. \ ,. Foreign Bought ,. lion \\wtl In, .Hi". Unit, 'iiMt ciwl ,, I,, .mint 11..u. ",.* llwliari* tI..U..OI..II..lun.I.| .

.."... 11" "". ( I 'I I'l' n'I"i all" ,liH-in. in all "olT .. IN.I".I.' t.hi. Ulnml, of Hntiln' ('rim ls-*. ,,.111..11., Illl.- -Itm.klnM.1, (Me.) (,u1 1"1, .|..., ...u.lr A.. 11.1. l

.. W.II", I'n -.Iim I W h.. II)," ....,) A -- .c'.IU'I"' .. a ",'ar l I.. Winks, I" "". lulVC.IDII 1.1 5 1 IA''' tnlnl' lIlt' 11. U.UI 5,. |Ie. ( U..1 r

I I' K. I,H-" I. \\llll''. PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS I. aHnilmr |I')lul hat nf. nml) !1 ('."ll1' a mni rnrnradla (mlllnii llm. JIp.ilIs l.i6s.lWl, I h. ItolilPrrllslII '.

,,.1.11I'I I'"hlh 4.h..I.! I V.a. A'I) LAI.EII II WrIHlltoIiMaxw& lt IN 111 18 (ir\ AMH) 'IMI\'. 11'11".I.r". .11I..., .r Ide. ...nlllml I','n.nli M rniiml. 1 n.r llm. nhlnl.ll.li- .".1 I I..V N'.(', |.) dull-ill' ami huulltAmerica. ,1. \ ,
rniiioa In Oilwl.ui N14I4 l I ilgll-k': | .'
.no'''''' ,,, rKU". rLxcrr\zc ."1. > iKf I. i-dinlnjt In ImltMlmi. r.M11II.ii 'm ,"I..r this, lnilui.lryr WIll lexMMlm .. : w( !

t. 'ir.i, J. >:, K.IIH..Uft I Hotel Ainndiiton I "li,'In*M i 11.1,1 I I. r--i01t!( !' aa .idmraniiol m.1 t II lii,, Wi-al muss, n hum. J. II. ll..Il.ipoIs| rrcii.li.nl. Cr (Ito.;.
aid
"4 M.t J..lln W.hl, House Ms.IMI I IIOLTHMSIGNPAINTKUS tI) I HUH, 'h rl> It rumAI' nn, ...y ri-ni-li ft..t 1 It.'...." li). ill I'he Ihw. I'nullln MJI I 'llI5shit.ll.

ll... .rr. Mill orrmuw.; M.iy.hI-' 'I..k.inI, .\ I'.Mil.K: U.IITMM1 III HIS, 1CQt LA CMMCILSN SAM WAUCH .limn.1\.1, li a" .(lnUiAliiil.1"110I."u, ami,." liiln MM* Aiilniil"..iii| |lm.1. i.f r.lli.Ml-. <,lhi Inloil.r, ami rlh li' lin' **liti-jt' ,Idi..!.,11"bj..1..1. nfwlinlontrdl -j

? t rk ,",I'.1'I "."; I n.a.uvrII. 'in.lI l No IHi.. IIAI'rlll", KTHr.rT.iionin ."... 1L4N.l3.r psE.lslLls1, ., .IIJ4E'. NWI, lIsle i Hilrciif, llw iHnU-r, mirkHl>a\lnj; In Im ilium. !'e .|...\..ll. .
., ,
I"I .,,,11.,llurl ItJ i>.r1.1.)l.V.. rm,II". H W) .h.!P.. %V iM.I.1 .I.I I :. t u.t.I h..1,1./ fur 1111)) from ?Mmaiirm) ., mils, hulfa" Him-Ii, 1"1'|'.\' fnr lnuilp'*. I,..1.Iwlwii-ii' iimnd.-iHli, or idU ">IIH' I

I IH i irr.il th' rjtIn>. **iiuil' 'nII Ij. IllIp .H hn4rrNwNI lIrl... l1l's1.III4M Work) ...111..11..1..110 .I'I..I..t';| I .I II a. ..hlII. It r..|. In M"dm', n.1..11. lu hlmli, tin". srI iiml I nolt"nl".1, h..nld Ahflr1r11r.l1i. } !
-1 iM-imitli, IU H Mmk 't, lllliunli iilit. I inn, \t. l"irvl t<> m up. II.i,..I. SNI,I Iit I \ iralriulu M.' .nl.ni, H..IIIMftf rvt "I'll.I. ...,il,, I.., fMlhlii. limirfnor ,. '
d..t IIIl-l14.iI ., '
1.Ike
-
)
llm" oiiit' UMN U II A' 1'1,11IC .
H w >i
II' ." ;I l.-nr .r "I'|'M. 4liuw) .Ibr MII.| a .W-l1.klsi.r.Iqt..l' irf'unil' f> ) .
1..iro..I..I..oI..r| \. r h.r H.WI..h. r1.IIl.l4IIP.s114NI 141(1110. II.' ( 1 11"11) 14. onlj' 14 milnl, llm ami, nf rcrnlu- (.'
( iidl ,n.H.niii-i.'l dm' 111.1 I llu r."r.p".1 .II..li" [
14 t
1 14 ,
|
,. '
Ir.Ii. N4U1IIfIII h .
Illnilnr I ''I. vr N |N>HlltHK4 In '
> !
\. .,:... r .1..1 I In, mm. wn-k niilrr. r.T UH.riiunl kill ..1..11.| mi-ot.nrj- |I" HUIMHII ..1...lIlt,I 1".r'.I".. warfuK, an ld.il m-
U. .
'lIII'' ''a'rrr' A,*!?*.".1 11..M..'iTrivsiSi'i' ); .___ ._u .._ r4liilu: ,, lisP l 141 l .inn, .n:. ',1' ..HnKv.iU IV YR.l' C C1ijiioc LanllllnI HIHH ronlil.. I 1,0 ."I'I.|.liil! II" a )->'U, .mr llnmifrk.. I ,5141y mat, 'Iwjtlicn 'Its hf.,LIII |ll11.l4fl1.| ; : !i
,.k. IIiI't ktroit.kMarTiwai .im in.1 > hlNI4bN4, ; ,1 n In inl.ir.mKririlHi -:, % .I..'' linl of CN.IIIIIII.VIImionlr | >. FWiiiiil lli'inirtal u
'
-*. .IIUh ."<> l ... !... ls, I'. a* far |1.1..ej
,.," ". ".. .*1 II & .. Ul4 t .. ... ...., HENRY HAMERSEN, tin mirt 4 In .ll wort! i"'It'U" l't.ft''n..o' tIlrA.4 .I"'.ii| .".t ."II.I"I..rl' | forlinln'k .1 I A. \. mul, hnaik-ra' lUilrmnU. I ill iiuiiui-vkiiarr. '. .l0'
ipcss.vs|
.' ..l,. .t 10.".k iuml.il <.i| I.1.4" Inliiiikiiiiii. NISO ;h l4l.IjFIIANCIS II.,. .1.1, ,p",.,,s.l. .r 11.1.1. 1..1 I.. tI"i'. ) l'llI 11m. IkMlim (WiHHri'lal aimi NirtI a.a'o..1 .,
.1,"i.,,) ... 'I'.IT.",."'' Ah..'... (!>um,>."r l.iHmilli .nliiinin| >.jI _._--- ,. .. ,ftY..... \I : : : II'. I, $ M.lnan, .1 I S"iilli, Aindda' Ild I- I 11..1.,1.; ." I |lio \\V4slsp.1 Slaloa In U.klu 14Il.14l441114, "* ..1.. .

'UMi.rAi.4liriktk ,11111141, ''r. 4. J. IS1rM: "rM; IV III'. NK\lt IIMI.IMM'" .I tin, .Ir 1.hl.-U..1' .f darl"r .4sW-: j
IS'ii.aril' amt nr Ill Hniitli .Will rut
". I.,.. 1..1'' 'IP.t.w. l.rk'.st SI -I I5KSTAUUANTOYSTEIl: jiortiif 14 0 wiinl aunil 1..1. ,
.. ".1 ir.M. pIIIUpIftr.fll"4k. 'NASa rl."II.: II)1I41'':. _- l'ri..a,"la. .... ., liLcllni) din J. n'. (:,i.mil. fir 11).ilI nliiMit, of Ih.. 0t11.Pllly l klm.InKll 111..01..1.111..1.11., o. ;
,
'. JM" WUka.Hi$ I'HUB,'.li. I.IL. IU,.. \NtI Jill,.ttJmUNION _. I Union,, lu win\ a nimi., fnini' ami Imluiio I |'|,'li-il, ".. lot Pus ....t j JIIHI 1.1",. .. ( ', $ .1"1) frt. <| ..ilr al many .\
llnaHMi. I'11* K' 01'Ih. r --- --- .
lIf
o. ,",.'1.j 4,11.....1..I. ".,,.. I.':...I.' \1 ... Merchant Tailor ( ".lildi IH HiLilu. ",".) !UITI. ". Sri.,.If ",.,aIL., "\\* can n.l l ti.miiliHltli |/.011 Id Mkidmaliljr 'awl.krnilrHkl .' I '

:: "Hi'k! ..Mi"4 I.I"' .A.)I H. t liniu 7 ;m"rdt iilno I ,; iIIHT 'i SALOON DEPOT STORECor. |1".1.1..1.| | ". ami (1t"tlilll.l"" ) ,, I I'f' duidliiiK. ( Ihl> H.HIIII IM trun "I11.\ .' IsIg..r4Ilwk.sS.leIm55.| treaty ut. .I I.r"I.'.| .
_
.. (An nl r.. \\uHiiiiiik A Br...i>, of ll.lln i |1'1'| tin .IIy .,st I lINt rnlln.nl. Ii,iiclln'r. .i-onmir V..,..1411,1 151(11,11 tAll Ie" her IMI a*'I"y .

.. $Crbi h..irir, .",''ny.I AI Fll'lIt.Clal" Lod1ng .1..II.hllo.I'.fI.| 1 .) Il..N" 11-0.. 11-0.. ""r .104 II l I. p.414111)' I) Wright and Turraqoiu Streets .' ... I. |$11.11, ...1,1.|, ,it I fruit,.' ant I ioil'I." l)l..L \1"1 I l.iry: o.,.i Ill I I. by, rail 1) !liiriwiit .. bin n dakt aa llinaa of olk, .r .Jln".11-o ,
.. .. K.llul.T KlO.N.I Ml .', A. U. .. .. ili'., ...11'11 lit". t.
I I.t.! .. .. .. M In waiilnif) din dm.I ....1 fulr ..hlra i.f rI'l54liIhs151441, | riles of ClAus Hill.n ) rompcta'ariliikl
A" "" ,! :";I' .dU.Uv 01 II.. No. 32 NORTH ROYAL STREET. -'lnl..or .r, .141.11 .r 'IIlhIO, mI I', IIHIXHlU >14., ) 115.11 larK" 1.1II'.II.' ...1 'h. ,.
I e8lIlI,11.'I. I I do 'luI.1 I iiiKltu.llnal 'Irailit nf "'Innrnnllniiiu ( rl'l''III.1;! AlUnllc ,
iili.illo' kulklila in" A".,'rlL* MOIIIIF. AI.\ "I .: (.. .'1\I..ONINU F. M. \ truly, ) t... kilmunt) | ail.1).111'1I"0",1. oiu limir, unit) .14'.. 1..1.iilii, < |h.ItU.1II m-vi UHIIKOH ami ilnwlmrki.llan) .t bY'. .
II l v. ".I.rI1 al $ulllv) HXi w Hull.Inie. Kirii-t' ailwiliiM' |i. |,i>,nk. .W. k may I U William rropriclor .'ructtl. nwatiU "..". II ti.
.._.[...,.i> vr) 'Xntaml Ililrl Il.a:< II.V l.rh."Io.1I H il.mi "p Kialraan .,. .. ChINlttGit'l'S ....,. lu ami t (f'rum llu. Natlli .,",.1.1We. ) U IN"i'H "<|imlnt b> aixilln-ri.at.: (Mir r \. ""
.
".." .....h..III' < ..IIHPorteTKMWe&son, I.R.sIIlw.kw.oA. II I"I..I. i "'' .-..,.",.. It.'kl' it .,..'..1 I4lI' -.. Iho II", lm. roiiM-i A here l II lA Vftw) \',.,k t'OinniHimluillalca' $ llmlMi "'1I1I111.IIKI'od.'a' for"!!!*, ,
"lrPN'I. .
Ah."y. IIHrulnlon unit Inlfiiili.,'III 14111111 44. ,., .4 p14g. ",all' '. VIIIllI45lIIt'\ i linn or.lor ls.lslilt.s.| |, | VH HH? (.art- oC mimirraiudv
,.. tUeii fir i
I A&NNN N.'I..I "h. __ II.HIlll, H.- ..Ita.11; tU>t I ...11"1.*S 1hKKiitiiiiillllml '". I or) Tin: 1MOIL) 1114117'' ... ,U..h... llHimimlruilluii, ..( nu cnxliiv. ,, lu 1 IwnlFi ,. .,.sit,IJt1..1. lite LIIIEPiI AIsle.' $41 ,..J "
.
.. :
SI I ,
I .' M.irUh H. A. < | r. N.I. > -114114. IlU I' H"IL l 'I'U' >KV K (.Kit: Ms. dv Willis ? '
am 1155'I.IIJUsi1l11
a ; III"l, nn Iliti., a'1',;l straw hi. i'ft.ionpOjp5 *r
atkiiif> .1 lmnl, II.h" I.Ii.73 rnulirjtiifiMiii I
"I iilnr lUo Ki>Hi.l I.N.7 In i ".'k .11.1"|| | ... e i.r--t iluU ''u( nMMiiHi| .In '
.ull4ly I iNftPlIWIlI Vcw Vi.ik lit NeW | .II|I.rIlk'.I..sa nf ,tltt tuniuii
". llml dacli i In-nml, IM| 'nilnj, M .It'IIII.11. -. 1t Orkn
j. ii t. nm' mi-', II. rJ 31 & 33 North Water Street -- .- ------..--- ----. tNl.PYlPNt: : IX All. TIIIVC.H(; 1 t' Jnir. M.....,'. *... Jt... .. ., u llr.l-."Uiiiiatiimiilnn alko, .;'|/.11.1) in llilrl-l* buvrV. Insss.ssasl HHt ra IM |df 'vIrks.s&4 .
.
I III. ; ". "' .4)1 Ii h SIMI All 11.\1.\LI. lII.'I-lI14.,. lU.turU arr .1'u".IIt U'ui-nu* "r. .. Till ",, .. ", iho. Notiilir ,'oll"IIe. .It 11115 ...h,. ..101 |.k .

..11.. l l Idem,, li... U. Imilu, I into. In.1 | > :
'I 1'I .,... ....1..1 .1 1'1 ..1.. I It 'l t-a'lt miri UH ) n. .r ..ohri .1.
\ .... I 'm'IIII.|, ilm" )Nmlliorii. rallruu.N ,1.l4gllD5 bl'151Iis'si 1iA. I. ,
.ihM ri II..w. IL.II..1.' I Una' .1. i iI 11hu tnaiv.l Iwiiiriifli uf tnniikliiil nflidUvummiluH. kliny
II. U'.VI.''I IIH.I IK. N.l.. IInnlwnn' and Plasterer.Julilimtf I NM'TKAI.:" : I IV NtlllllMt.IIAHIHIIHV I II I A llillmli,.l.dla| ilnu. I u ceo itl' liU" .'u ) a'IM n"n. Tln ibVI .. Id,. |l.swssIIi!. dabll anil fcollulia ofilmiliir. :

\ ''LI ... *>i.nliilI ,>: (Ot.'IU'I'al I Strictly Fi t'Cla in Ecrv, llcDcc1.C :, hIs now i.liilm. l fiat' I du, nun l Iltv"IIlo.l"! .Inlllllnlll. .lf I..,. _Sfiutlfc. IM... II. .I.........V.LU.mint ....._ .'n nl, | .".1; ..rilonor. i.f all klmla..". '.....I..r.Mor" --'rH' 'Iran" In ulilili. I"' U""iinilina| HI. ItsIhIllllIslsiI 1 ..flli '.!! 1"1.1,11'111"0|' | I id* maun*
railmi.Uoii.l
) ,
. .. .,'. SAW Allfl. FtILN.IIIXl.UI. .Hr.u.1 l h.s-.k
.t l I. UUt ln, I II..k. A ; I 1111 uia' laiililrciliiiaililiais '
P. KOM.;. linlu, ..... 'ITSVWHlli.Mro '% Inm or SI I..ilo Manli'l ant.ralraMl l1..u' .4841-4 I .1 1.Hi. '...4ilial.. .lh.I..IIIPNCIOI.' Ii' ,I4II 1t. .11. ::: : : \ !'I lbI, :iurlini.ni I ilvam.Ulkit \ : .! l I. far, jfronii, limn, ., In ldi, amount Ill l fm.luru ,.( "I.t.| aiinralua| | Gaeufar .,
\ \1..1111"11') .... ('IM I l.\lt I. < KOsSl I.r.,).r>.*-r* Hi:.kw.!:.h..I.. IlK. atHinio fniiuHMW I 'Inunllw iif l>r. W I II I. OVI-h.l.1,, iiitdaKolalt., 1.,1. ncrrr wan 1411111 < making, ,$;, cnilnn flnnlinf rotTmcnrliiu'jn.l .
".1. ; In HIP ,hooP m.iiiHor.imillSIONM .| lu |I.'.. ,4.rinj,'H, .11,1 I pruiMhrt I "
,, > rAMIlUI> llljMtllMT "(X. &i"i l NUll) bUln',iilli Mml.wlHiIllta I MM Mlilnu lli-oal diiidliH.
..,>ll.i>il.;.* T.::, l, .i r I" I" Irur 'III11.14 1 M I lili li kn H j .I. ..I..I.t limkun ili." n ami ,> ;
7 T..IU.j"jottl ,.. limMMI AMHIfTIMll: ,n.>\ t:*, ( : "PTiNl: AI.I, fl$4''I:;| l l iii llHlr iH.1.1 II In |,. ,- MPAPfR > City Hotel Un| H liilnir, .. ..11". In lli.. 1)1) uillu.miori I I .hi1..l.1411nt! .| \ '. ..U NI Itiruo Id* amloidcrkliutliir Imtumrl. .
i ll.iir lilLl.lkl lie "Il
r) lu.T : Hliuu llu thy waIH > '
I'.. 1",11. 'T\t. ,ill.ll 1kM 1114. HV-ll AMI 111.IM I" MMH OK '. I.IIW'III1: \ ..Iu..sl'er. "1.Ihl., It In Iho alni-K amililtra.lu. ) .....\ b.i 1"11..1... IiilWhsi5y Tdi nrHilwl) | Irade l I" all Id,. .n55ii.

HI :. III -- ----. -- ( ; : WIIK II Hll\t. .,:FrvHHHlVINHI : | ..,l uiioHKli. If "',.. ..1111'. amt, ",hJI"1, ...!,. .. 1'.1)l ami wild 1",hln In (Vnlral ami Suuili; Aiu rlc*. i;
I'H ur. i
,l (> ii 11.1: '-:'':Nt MIIISK .\ Hl'r'4'lI.TlK.H r Uvrmalu almw llml. 50 I I"rnalku. .. I. | | .1 1 Mr. II siis.1141 .''al...,, ".. onuf darlcrlint -.-.
I .. .. ... IUII ..M .iIc....-I Ij '. Ed. Scxaucr I .. I r.l. 1..I.lnl".1| raran uw. '
.r r '
| ,
( .UUNIHIPMr1bPrI.' ) nUi <"I a. iln-1' : r-M: K, Proprietor, .lh..I.L,.IIaI II Iwallh, ) II''', ..p.I4ll.| l II*I I5.f.4T..IIy ,pI5 1150115w5. 1url." 1..1 .1I.tess. la, id* 1s. 'Iu.te of their, i aotl' such

'UU.I ,1 :; 'k" Ii .Ilokl .011...' BOILERSheet .st ) |.rl" .li>H fr"llh., rolls .IkH 4aiIr..Ishl.sve. IH.CH a,nin)..,l-fllloii,.cocoa,1..1I..eod.h..I. : I

I i'.lit., ".."...'..: )h m IJoi.\L",,.I'. ,P.P. I uu sniiiiiHi: : in (,uv. I H J. Mayor: ,la| .rl liall IU,. ami I' |1:1 I:Inrtault:':." uiillvry' :: I.r 1414 IcruNIoI I.'I."I.IIIIU', .I'.r.' ') m tin, t tm.l J Miul r*. s radlwr dl.lH, wooJ. At., were JlI"." ; -

I 01 I... .1''. "StrnDJeiiiiBirijousi B COOKE Clerk ) UH dmlliii ) I IN cxvhunK fur Idn '-
kt. -ASI- ..I.IIt| | In INI.IjN| Ihv ally ".I"I.I.u.1' ) ndntll, III"s.w ..,.. cotton giio.lvmatdlii J I

"....1. 1".lac.- -.-X.-. .-k.Ig.I- .I- .11..l lurililuiH. In iilvamw u4 I I" .1..II".I..I.l (I. ..1.dca.IIdildiKliil > .r\olisMaHi| ( .aN.1 ".. .of 61,0 : 1 .

1.1.. -: MlM.H I lilt 11"I .; 111 M'II* IIIIIMV 00 vr.njT .N-vrTONTr er,, 'h.I."I..I..r"IJo"l.| l .hl. I. U aw 14.t'le'' for Willis* ""llm",. ).ami, \ VIM I It .III.|Ii.ii.iil.| | | 'Jdflrekiilfl U lle.1 Male Mr. ll.imlnii HK>U.|.| .'
nuil, & r',uirtli. \I..I.r.. NI, 'IronVTcr1c.E h IM .. I II I wi.iilll. ,, 1. well In "liar .
t I .1. .. i Itmrau ofCniiini
Ualjunrual A In ami UllrrUnMiu.ViMr ,
I mm u" ft
..I1....' ll.>lt. P.... vJ 4''. f\sr Hlif: UK 1":11.1I': AUK.llw. ii| | ira .
.I .I.fii. \SIIIP.I'* -A'WP'tt \"I'.WI 10 e..r li" |,..1"| .. |I. M ..I >(HMHMII h.I'| |uimiiuliiiiMl 1115544. Wa hiitwn. iM1" "h"rlrullt"r( ,!rm aiiarlieil U ,Id* Stale. orInaktirjr :'

-. .*..l-. ,. "111314.01 ..'.A. VII'IlII'.O. / ,. hi.riumi: | mil. Amuiw.. Y6ipks-ChlcggjlwI ail lluiilln.rtrii tE'j.srlssu's.t i 'lu '.n,. )Id..

-M., .;.;.'". ,. )1.'I. I.I. I. Sign Painter, FILE IJKST PAPKUrilKII .wlohiUl..., Ill Him. ,1'1", ) valim. (.5' liPs) ilUnrviHaylH. I. ') >. ..""t" fl-uin >\\of 41 .L. ill lrldniUiii I of lnr..rinaiU aim.ujf |ps.r' v'",?.!

'.a I. ,4 I.N.IU..01 Ikl. )......I,1.). t... .'.,. "II.d : ; ... 1..1. |>,r, H Una rMW. Iltll. |1.\, lli-ti.nl .1) 1.,1--1'1.1" U wa, "nil a (())).l.ti "ir.,thai, a ...11 auila I"'., of Idn l-oin.lrli'a ttdo Irs ',,

.. .. 1..1'ro_ l.IIIT" .. limp nul| tl .
.11I1..1011I,1. ... ,.. : l oonM'IS'I.rOo: : VrNHM: n.A. ",A. will .l i.uunriii ."..//u 5 In all |1".lal' mn-lli an.1 1 tad J H. I... |.|lrwieit Id4 row ml j.Inn : .
.
I':: A. .R'I)1.' -- n '. Irqs. m |hlss| turn. : .
,....IW..).. __ r. J.UOItll J.J Gibnoy l-auir ItansiHK., an.1.It I "..1.Mii.HiHi.( \ : ) FJXKI1)A( I{ I I ) l.st IHWkll.lt' "...."... Il Wlllg.IVtlln.liriiwlul 'ami llm', ENIn44hl.bls: Iii ..... ,"I.n"rl." 'iiln>n.l.laraldil) 111."tI) ( ami fayinjalalilHirat -. -.., I
a.r
..ktt 1..11110| >.. I. IOOT I CONMEllCIAL IIOThL (iiil rrwtiiiiiniltt' I-HH. .l"> muniIn .1I. la itill J'Illle .1.11. Till P1". 11W |jiirH! ( >l1f'T'] II. mi:K alm| : .:

'. ,.r, 'li- la'.....1.". NI 'b'h III Ul & 83 OOMMEno.ro 3T.. .1at,4r.L.N(4lovn.1,14.1.- .--" I".I- ;- Hit Hun "I l pulilia Mlitliy,. rhuiM, arrmiKiMHiMa lliMlou "'."":,iriUI ..w.HUW lam). }h.t ld. l''I1.tll.\ .'.. ( uttrniN..Mluiitflil I
'j
.
1'""PItA4I' lIulloll.l.IIlIIINkr.W.t.T.IINIIiPINI"I' .Af. \. ('. W. W.... ,J. X. n""''''.,>. will, hvwkvrr, I liat. | U Still ..".10" ... M railway Dm,:. WI> S In mala a IjunwUjr treaty -
) K .' .
tuttio .
H .... ... II._ III lot 544 VIT0II Biirnrit.' : ri.i>'.-.... will wild em.d uf ,id. d'Hlrat
_' __ hiailu la |I..vMU' ilurti '.IJ I". | U.) Imiw I ..Iulll Ikn .1.| ..1 l lllml hIll am) BouihAlnridan

liMin .%_...Uili.. Mil.urn I ll. anJ >*..-t!.InM W..II_ WILLS &BROUGHTON $1.0 'I Ill ;: $3 K.rn.nl/14 I:nr.v,
,,NNUL, ..... "111.,.,'I.lllV.. ,'1"4. W AT"n"III. ,.!... ) .IC il,in<..,l...-,Muk-. la >..IW'k. .r". K.ik|.a aH-ia*|.<-t.|II'. I p4I ly .: {:::::'j ->.: :. :, : ... In 41.11114.,i.t Ill,,UKIUHIJIUOMI, I Nil 0,14111 ,. I4IIIIrN'tlV1A'1ALAl,1 : : : .-- : -- I 1. 'llmix .. ucliaH \ fr Mr. ;
I li'iiKMrnl Moui-a
.."r' ,'... IV.* 11.! 4 ** .. 14 |lUre .Iki f IMJ ,I.,,&h aaI.1\ l.a( .

.. ..,1...'';. ;.Ji;;:. 't:,.. M.... ...:.:; .. H;'. I : ASS, 14NI4.,0A.; .1\0.1.." I If hwy do m.| uuUliiml I Hil lie' WB| *. I the turn.lianK nf |Ills rnnulrf r.Hl.lnnf 1

.....f. Ht .\ ..ri.,.* II.'v I Ma nsan 1stcrc .IIH, II ; mlur. llm txlalliijr' ; tariff rPK.r.' ,
.. irf Mm 4n i..* I"."*. I..F.S tIL.\J.: .VtU..S.:11.X..14.: : : I ".:VII.\I hl.A, .i..". > mir jHrt-rwi.mJum, */." WIry .uiui.. s,,1001. 15114. III .os.sse0e SIlls fuysIgnNCIIII555II '

..II..I.lt.r.\m.. _x.U -- -- --- -..,.4> 0 "1.,1/. ,. |hleiw.l, | |5i ii 5 i liIt11WI| ut ft.alM' ..1.| ,I, Lee a..III AsssipI.s.' t
"II Ibwnl .'.I.r..i-A IMMKINu. .iikvalHMM I lf*rH Wills| | KIwI ui.itithai| Iliriiii .. .. a.-
.00. FI.A. ,r Aililf* Bll MHMHII III Mr .""tF' hjn-t 1 ls IViMnwl. ,t '
ss-tisws dar. .
.', nnllHHMliy) HiliWlilJ'In urll.."m.iillillullM >"*. JJ.UJ: % t..*.... ...,t I. Ih1..Nu.1..'.I.Nlu$ HTBI..10.| "..._d...011 III1IIISV sill II.I "I "' \11... II. Va.U-rtllf.) 011114 ,.1..1'I li.. "ll.'( 'Ink !1._ li'iuUr, wlikb I| | .liIli. UM In lli"|wv artICles niU twe"IMII.U,*!IM.iur 4*_ i

II\ ,a. \\.1"1111'\. l % : 1t1..I. .. IIIMU .KIA|. II'HI' '.I-MIIMII1I.' I.IWIAlllp.Ii$ ". _, I Vlvkuuo IIIM. ..lv"I.I..ln.li',I lu, >l,- 01.111..1! | uo; u.iarjr;| al lt(. >4llS1liI5S5if |list.| I iHukuiltilr, r..|Jxllve war**>.
III .
1nv.kkiil.Scorgc ,
ttf ..>". .. HAIIRIS&BIJQUO IIAL 'J.h|I'J..r 1"111. miNmIv W.N.II: I h'wl. (w.e. II..U' la iVmral 'ulh81.,,,. wda wa : : -- -rUIlKllAXn.Ia.: hN11INI1. ..101. Hi I Hap' 44 lliHwInr j A I Im.rl..
.I.a" vnt hi g.
arkM n ami I 1 lu ..
bluer \
1''III" ifroiu ISUU
,'10, .l.a.......r....11411 INLUN"r" WUU -I"aluera ."IIM ...- r.' >lik4alti, .(bill ji\f tw blKiuv. ',' .,i.I1.lC Iliilr*. IV* IAyNI.O. .,. O..'. |1"1 |.,nhH| ami 1 j.n.I..r.,.jl* ,|.> >|IIMI| |..| ,..51.1.| .all idat II* \'uliu.l hiaitk ftdaWa"IIILI'.7: .

..' ..It ...1011;, ar.-r.l.' H Illiain I. ..r.li| .h-i | I I. |...., 41 I.I set kuuw 'I
.. Hi.u tin ttLl,
,. Jt.llA.i.1'. ....1. Wood-Burnt Erin anti Arlington %k4Il411.N$44k'tN4hlll4. la Mr *. la -. --' 11..I..i I' Ifuur *i mr |4ukKiiwU :
'. I'AC".. ...r..... l0..JllN' ,or -4t 4tI. ..PIll 14 lallli,.u.l".ln"p Ht$ni nn f11540.Iatu14 I. |,nliiir i.f a. 1, 4 A. It. I. Ir furtlHi Valral: ami HuulU AH* IU'aii >. "
AVIIITI': I.IMI: J. H. kvt kU HlrrllHir p mlbm lr.(i.. )I... .
PORTEit .. ".,1..
1"\1 I.::'lrI' J',' V I ;)II.N.. 1".1..1'1.pf ..5I41ils.4I.l J, iwr* Ida inul*, wat HiiMtupuJiUwl
W. Collins -'.... ''l I. rWNIWl41.4 .iI hIll N4NNINlllpIla4NI I IrttKxIo ..iHjr wlili ih* rwl .f .. I I f iUlliu II| .MWIHI| irf e. .-.sss.s |irmm 1 0>, Id* .:iik-IUli, I'rvi..d: au.1 Uvr.uim ; i
... '
., lIl4k4I.: jnw 4-4 I IfCCNTHAL :* |. .H"M-UIM.| I 4.. Lsnw IIINI 41 l llHwi.funrAiuIvr wlm ,
-f\1I AM COCK TKMK\r; IJWKllrliit'1 ,- _ 0I 10 0,11.00. ctls a sly.UHliM, i 14 'Iw |I. .0*,) | II.| l lIsle ,,". im-nliaiHs 5V14 t-.II..fI' MniliauUvf > L.. '
I .1-144IV II. r .1'1) U lw.- -1 Ls.4iufIIq.p l.-Is1..s..U iH>. ld*." IbriMi euunlrU hAil luulII11
.M M.MI..J.h..r..1 >. WHARF |ImI1I5I'N14l1.14N14I.Erl| Ulf.. Van. 141.5.1.1. .5... if
s.I1.IeNI4.e.&r.4. 1..1. sii.hiiss1 51151 'lliuii liuiunuinrlal, .
I gin ami. .iMll i
.'''III'\\I I I Ikl4 b > .' II AIl.Nl1p-10pN I$4 .1"rW'r.' 'IMlf. w. '.". V .t.{-14 j |I. .l.. t I .,.
I: 'V. IJmr M COAL AND 'IIIN'J'(1I.\ I 'll. Wlih.I. ) ; Ulf" ).(. rullcj lulu lu 1lNl.I..14..I. Illl44I 1144055 l5l41I55lStl IIm.IINHy,
"
WOOD YARD.
Iot \ .UP 11111. IH llu.dkl auil IMauiHrl lIun"I- XU1MJIMJ, 4'O"| ', I 144. ttu. |1.,1| .! IP144$5141I.$ Ill : | u,. ,..1| ky alinm -1. .lu-lUil, lu km> id 4 '. J.
ot t Sn kQr ..,.. HuHikf <.l l<.Blra>4 n (a kuin I TI. I1.. l)411.If $4 TAILI'AtIjsANI1.rLjfl ", T.. r" .,11. Id* I |.ol"r& Iw 'dUukti. ') ., ,l}| l,.u.l l.". .. UU J p-.sJ h luIsrwWtpMlipp4ssis.I..sfJ._ :2'4 -
an n Qm lIt I. '....4.II. 11.1 14 I 100, JOB OFFICE I.11114L14 l lI4a6li,4&i | Id.lrf. I. I. a. .llilkKi. .
I kat i > WIo..O from ,, Ive I UarJ to aUuM iJdir..s..l 1 t Ite
i I I .. .41. a kiurlaliji nI.. .Nl.IN'V.i.4bl.U1 _. Grate and Stovo Coal o. At.an W.\1'IIIS"] Ms-((. LIlt WI iln M.it.,''fur 'ld..i,' |141,.I .h.". M Li, 0 .lr..1' iHiiakb .-,:*" \lit. I..lIliI.
. 4A
< I.-drooool IMNht I In IHF .
.l ,
H. ( .11 llml, l
1. rtmcHiUr -I "* .
IdaiI | l
Palafox Street, ...lIlt IN "". NNNN4 alum uur liHr.uria AMIABK rmcrAKMi. ALLIIMM MU.WUI ".. .0 .i".II.a| VH luurual., _, _ "
> I.1.i<>b' ",..HW IH.. MI llw karrrll I IDactjacl Oa1 anI Pin8 ieol I"1.J fIll may, ..il l*) IN> w*r own. t I.i511.| !. .., i.wvy .11"1. .-
*.aa jrHifcrfi* BurkM Ootton. i 1.4.' ) Out 1 114.44 lsI I. iLhlI4es4 .rrvlfkul |k. ENtIre.
)
., II.%.' .M.4Hlr4Hl\M "II II...I. I 1I> l" AN) .WiIP1WH. A* Du.o 1., .11" .. .L 11..1' lAst 4Ir ..d 505N151y511451.llrs..41.I ;'l ,
OpponU PUBLIC SQUARE 1 I I'. rnlt, > 'm. aaonrAvmi. ... all.... AI... In Vtnl Md M 51 .tMtliKIW *ji' -.aitIM -.- ..I."f.Idyl Tan a .1.r.11. |.| I.., : .Io.r.4.ii Its Tint iHAjdlrm Utanr ,ld. ruula ,la,' ,:.A4: .
I Iv.N 1.4.. ...U k. ,*|.., ... I* 011.1. '':\I.i'4 1" ..I |4aifur bil. IMI "".I. i I5seIN.r, lIbu-mn. ivsiree ..1.1. *U.., limy' will kill .tlulr OWN ...1. 'f
''tI''I'TI.JX..l.1..h { .r
I'_.*..>.Mi.Lilts' .1.111k v4Iy I I f" .. ;
I 0 .
rTTKU$ lir.AM| It fa II fa H. i i.r Ilia uramuiar .. knIUiHf| air 1 11..r r* f..( (lluii %|)t tin- .. auut or rcnoHHinu It II y a MW wal pit .. ,

JOHNSON'S -".- )IrK IIK4Is., l'AI..u'tl S Illll bit rw-Lclr. I'Hl ,Iw ,uudl .- 1"lr'I, ; I" '., I.)b tlrm.. I t fretful ...,". AH railnutl ....rt& .
) .
& Centos'SteJKATU I .\TI'Mt'HON( I.CAIiAMLM: al'unSTI\: : 1'IU: :". vajaiilli.r ami, (..u&l' ..1 liL I" ,"11.1 1 UMI.. T."w It'.I..I..>many, I h tsve ...rlll..I) .]ii HIHH] In (d. jalr ... ,

I ,) !. .'V J p.c- '". l.n".4. N ').. up. J..rl..Iul"J| .1, I Ih'l or rse.P.WI.1I I. I'' ".rt__,. ....Ih& 1 f r ew )rans m*. "1tO.. Tha' I* uot ;
.. .II.
Tivoli BoorHallGrand : Ja ,1 |14 ) nmiiieb hi,, 1 toe \
XI'.AI"I": 4 : I. ..ll". MM) r..rWSrlIllIllI.SI5I5IlI. .iIhs.I Tlw vllt< m* ,.f 4I'tdtj a qurklUta 1.s, flrj,
I .
-' J. II. O'LI AUY. Li.Ni; ; ,. 4-$191- I.-'- ,..". al ,|....Wi ,-.,I I*..i*lf| |!"IWCUIHHMII.IIMI. JWlLvtb.,*t.I!!. I I.. ...".. .1"1.. 0141111? whIh. .J .

j i i _piIlI. 4. ".I ''I"'I'IIII, rzIssss.II snu.. -
14' & .
1111t'1 iii IhA CA $ l )
run RtndtzvM* (II Pcntaceli. _._JI.A 0.441-1(0..___ __ "IIU'I$ 'I Lowi:' Bear & Co. I VII I4E', ... ,-sNi-II11jX1I; j I 1'I.. .!. it.bl e. :Ujr) id-4-llar.t a. Hamh M pruiu I I. 'A! /
-01'. ._.. W..I(. 511141,1. 'I Isel line *
541.1.1.4. *| ImtiunaF .
OELMONICO RESTAURANT. | kHH WUklk* .-... 1.K. no ... 1 The .l.olpc, ll.I.L.4 lI.WrIou.sr i r i. lM,55$4t4s5s511,14, pe.spissa.. 111155114.. .r..l. a.*

-(1I0U'fJ4T orWIMCfi W. ._e.jo.. VA 0,I'll 1.11Th.j :. -tlKHKUAl- bt ha.I.1'hl".0 I ... whf II.--.. !1.1)! .iMMllli.\'.ll.I 1.11111... ." ...tl.. ralluir. ,'.y I l oada I.) .* kiw ldmrlvea 5. Id. .IrnukI.& |Mdhy iMrlatoF'uurik of Id* *


ANDREWS BROS. ;, } l<]tl>M ASh f'UIAIIAJ1 l.R'A.114 se. Commission Merchant, .1.1/.....1..1... WiIl.. '"IIIIIL.., ."...."...1'.l i Ill.. ... I"I." tf II awl.....r, : \r,' lie' JiMlyawt wisil 1, 4brlkiilr.1 .*, .
MC1M1'SOF BANK .
,
: 0 ra LILiaN I U I *.TC, rw, FTT., .pr$11Issslr. wklt liMivriarbnlb. ..,i.u I.sillIly, 14r.upe-i- ibId ia, .h" t a* 'lu tuiijf ami akrt ltalO1.> ..
"V 1LNN &ug iHpIPwg.41.1(4 4-AINN,1ALlVI% -
.
awl ..
lrMrirt*n. .\ hi "AII I hat lit ,Ikr 0.Ila ..,, ... 1- w..rih IllS I i ..1 .ark NiisltsIWislg.iIIsprliUetlsstlts.h44l.. *. _

., W.IIII.A..u.. ... tsFIS'I': cai''r" .niwhrta ..4. IN A fORKMAHintf MANNER1aa STAPLE & IANCT GROClIlJn JL.. '. ''' .1 II ''r'lu" ." ,, tally sic ( ,1.111.| t...of *- '' -Il i
_
PENSACOLA, that I lbM aay ,l .1.r, '5511. to.uw.llgU nCKHtiiy, .hl1 ",".| r ail..a l niaiia) rin iil .UI ttilltln Id* I

I. ,...1 n&. ts.w.aNIf.II. *M pI.'HI .HaJlWr k of all.i"uii stilt r 1I1'IUIY": T01UUVI( ( fair INS 1ISNgS4... & |I. sk.sJ l.*.M4M $charm .. Uiulr b*. "*>l f*. ) an bar !I. !. aninwUsI Jf (

oo 11.f" ./.. 4fAkIU 1W th. ,_, 11..0.I... .. "V .hu I _....i.d .1&11 rnr$x< 14.4. f LA. ..TA* .... 11111.1 l l, UUIH IkU _rl..1 M 514eifhitINUtj.64Slqh.Il *>Miwrl, .<.| ,t Nell .(' .. ,., |I'tl' }.. I pre41.-4 s 1 at MlHMWluf raJU-allv tU allvraj* *M|to|rI anil> a UNIWMrVk fc-tr ..1. -.1 l I(r'

.. "I._ sa4 tS aI4N $1 -.It C.I"\a1.-.aeo Q. i | UU, Iu.IL I larfr. w.h l t l> Ull4Hi aixl "..1 Hb U ad.m|lu ajtM4| : MIWIWHW *t
1. 1l
'; ()5' VilA un ..ItI K Ill 1141114 1IINMI IMll, 1141. ._. HT'.AXR, RATES: :: QjTcflp4 "Ibl$.l,1NII5II4lI,44l 'Sr li .. futwr.-.4'u. .. 5 1. fuKljTH MHHiHcmi, Phi ancr*,, frkkh
II. U.IK .U "IOIC'''.'' I 514111.11444* li..fcaaoi. 1..l4k4k..i i.t14iuwi.ti t.1'l. (1.ut... 1.; .".1". luiplk. S .1er1" .-,1 ..| ..|...N '

I' 'PA> JI1flhlI50'1%1t M IMMMO4Mf ..44 i ..].n n. ,I AM AIT KflTAbljMJIIKIT |. tUthttcriov rAIpI\ T, eprl.kEVrl.I ",I'j. .51.11441145. I fdomvalhirarrlair$ *. IlLs iMiwil4 |l.s.r '

1.4T p ... M *** A4>w**'C k&W.II. 1II.14a.1ll -. >.Ma>li lwl.t 4 VI__... _o.w I olvii.1. 54'4I11E' 1l.q..siI..ri, .,. 1-1 higIsl. ::lir. uUl d.*.| hlsil, rvLvsh lo ,? ..:, Iif
I J I 1 1 lj 'H-S Mr 8brir.Mlb .. (.I I\ ...||,.....!..:?, We.isi.ls..u.\ I
or .1.
HUi-/ TMI cov>Tnr. ,..H .. Hi i
1 It.. Is .z'oi'l.4.| i''I.f Uh.dl.a.I r....h,. diqtu.... I Mertlsiisdi,IIIWgirslols' .Un.44 .. VurNi1r p1114-y. ... ;
'
-
--
- -- -- "'
*_ .' ._ y -:, ; .
.w..4 Ai.1114-
.. ; ) ._ _-
.. IIOk-iSLER & ICU.c ., 'V I : HENKY iJ1ts1 l' }. ifREAL v. !


.... uepI:1pI

.. t" I" .'I ..114.. .\, lu .4t ..1. '\ X Mrte 11..A..111\IP. ANVAb.. :
-. ... -c-:X-JL. ,...' aaM.w' I'.f

k I''..... a .Ida N. ... ..". h"wk '111aMaew = c.: .. Iraas.U.. !. PAI"NTr-J r p
/ ,- .:. a itIar11tt_ ; =r .
,
1Yst, sr LMYMsas nil lair satr.t.w'l.k.saa r 1 .r I
,.1.a prltlllaN .a waMr M.wi ll I. r .. : "
aar .I..aaapf.. lwr wartwMna. oaks; 1st I Mara. ." --- cw ,

franawr. wawa Il.s..r 4, ."4 r.ItlatttlM. aaM *0t Ito_. ,....Into' w.i44 rdajal intraw a'< 111.1..1' ll, h_ t alO mi., Ik Itr" .,..'.....ae I sasa0wt .._ at r I
1
:
w p.5 "l all,_-.was .. sr rnafrw MdA ... to Iiarwiawa..sIMat ,."hest? ..j.. .' ..' r.UwrMHwrrvrOlii I'r| Mrl Iw KiMrMtl 1 anx.1.11.. :a.r;= .' it.dm.lha' pkrt At

OJ, i i.e. Ih ..1.It..r't pNato' : 'a. i tartar, M, ;
Maser ast. dwYadallr ,raw u.' lea >>.J. M' Mwl ulloriiwnl .
I' rmllm iM.MM P
pr .W awI
latrsrlsN"ryM :'Is' eras tar twat oI awnt I ashMasi..aabl&).,m awl. I"- hit rawwsMr l f: 4.l" '... s.re.ar' .II' 1 p. lot A-,.. sass. : lTW tlpa UM,, ? 1Sm ID .r.i aD l IJ fill mrnHIS : : !

1-- as '
"" as spa, .1 llrla drlsm.r.i lit i., .1.-- .... s.- i I.at..t. ,
..I.: 5.1 pa .,-.1f1f aa..m'al l4f I I.;s .' [ = InlMpa.
ralln
1' rrlu Sf t/.
-- -- wiNf .Isis npiataalint' .' ( .. crystal-l.(
"- . lr.ie as a .k. IIIIK l,"y'.rtt' a'' baMLM.dtarrehaw... 11:1': 1'.t: AN','1)1111". 11I"If'K .
; ; : .atsl _a It at ,.aMl MMM-a saran Plan i.brri. H"I) Iltll '
.r r. ... ;' eaaswtw'r, spakaa .. #aPLda I'II'IMltIN/11' 'S

: slur: W*; : : M : *. .. ..,. ., I. _- m pdroip0 ,. ItaapNn.0. n ripY.sand I'' ii. Art ltie..jrassi..IUf. a.talasJa. .. a.al Rasa, apam : we irsr ,III.A.t.JI .IIH' .. si* IPA: 'SM' n11/1Kri,

4. ,l..r. I'r'r IC .r -. "*' sad taadwael tL&YI' I. a.aawl, .Mast": Ii.u. t tioeajlaa M .r1 _' .t aaMr.ssawldppt ...1_.Malaelaa .
., .asap.v. ... y ar a.WMMM.t .ap rasaIlan ,::. AD I't.I'KI':' 'flx.n f.fssa
h .. ..irMM alts leap tIdal : ..I' 'I' I Alii'I I
M
M tt''MI' M sa till' as ; tw laghlr4.y.a4 /rlaa. ." 1'1'1. M..a '
J : Maalr; ?' IbkfY Tbr .Name Katwji 1 it +hrws f aawdrel .ante
-IMM, a1M Net ... .. ..ankh." W .Sr Satyr 1rs.swwrar IrlNri lw eN/adiMs11a.isanr..4.0.1 1seaAMNMitsl s.IlllI4tllall 'lla.MMlaada.pllrrsMs..ts.s.ad
,11r .. Htlll -i
w sart
I.Ma.n .'a Nw A.o .. ._. w ra C2IIIIM. lik4t t.5-a. ; .nr..i" ,
..
"I"
.. u. da/t.j aw Moronsilk 't gaged d l ate. .
.p.maa.1
. 1pr.tw.asMa, 1r'ssn.w.aA Mf oI 1 ar*"M4..Y' Iwlf. t a/Y1e Ilaaa.aaryw'a. '...d too Uw Ifa.ilrr. .awsl I w.t .I' a tray I/M.. A /aNl't'I; 11:1'1. IYat IN tm.,

I 7r. lMjaa f/III anent a ,apart M.alalnasa'ys0s. MI .", ._Mid ales .._. T.. walsatl. fastiaadatalaS ..InaneM ,lI'.I:1.t.': .Tflf'f\ ,'' -.,.... .
ta as po t ,
.. j \1' .ad..u IMa.
1.\ T.1rlI.I
.. .,..' "_ If ,a i .c&.aj AJ l'l"/'
..." ar ,-. N per ..- s'.d' Mlahspata. ,a. ira M a. Jawp I ,aWa.e aYlai .f .. : M51.o.: drns.f.a.M ;.;. : ..
= altar :
.. .' a I OMferaawl.TMt1rldY.dpesW .'_ Mw Ma5.. lot ."".', will Ian, tad C' y. 'J :,
Afl .
1.f. at'f.
'J SttlWtnffSff'TfrrrTl Till a stws dUlt pnsMiwr t> 41 a. awns, toss tralaad mad -.r s. .. -
Na ._.. aiM wsaM f.jastra wwl in tIW\ d.aMwltlrpgfaaNal 1 1 p ?
.- 1.a.lh ll.ar lit
a at .
.joss' liar a tar Miiiimta .- .loadl ar 1w1 Os.a. nitl" Afil., 4AM1 11/14/171
-' --. an as.ptst..f tsar : .1..1. 1 .Ml M- till ''
eal..011 at Mir Mi iMtMffcir art ,trI1Y.lt.IN. A.sla ., .Ju-
>r/iYl. tree and bM. Mere inntioi. -. ..._... eItI udraw.Ilt.ararr '
NtIEtpDA1N1 Wf jstroot
papa IMU :
ar/MpMai. IIII4IJ t bas IMI M 10.. S10O5Os.a5. s.lisssais4 Ito 2LLrrttgot4SE. ulltalgp'I.e4.w.eh.a. .
soak tour, roiimt WMF far Um algal :. I INASifat.l
(
,w.l I taWu das Wll .) bMHil.Mkj '.tawla.i.I.a.t.k.ala aaasa.M.adm.a ., .

'f.r raaawl' t ( .__'U.I.n'!' Mfsl.a : alit a MN,..Ute twat ioM.rd+. lakl.. _./NIe_.. ttaa. is Star' ,. s. ... Mew ".,1111.". Pt.A. sata.f.h..u' ,

1lraap.' 15a.dsaA..wia.f I.d i.MlNNl .bad 1.no't y sad Isis ,s.a aap4lll.aw.sa .. l1UUn. f I ,. .
dM
s. w ant. a LI s.awrha.t4M adl dr'tlalrawt ... .rT.r, A W.aeah 'I'IM"-, "' t.,,,. .tali'. t' .ms ? "

.M WaMap;J'... wart jMcHafc ,al.to..NllMll aa ... at M'. _. Is tat 1 at.1I I ..rA".r. 1 t ..Marl L' IX. 'I.M'' :: ..,..tIn"I '" U'spw. I. F1..p.s" ." ss.dJsasvt i Itlti .r Nare1.1a.Alr1 .
IIIMJII tbni t* tr mrto papa. .Io.laft. J... al-I' ,

_Aaplra llaatalrr. $0 AwlMvrdJr 'tae IMU I.loa.. 1Mk terry i** wjalil. wluli.Main) fiat- u. .1 S.U- esaa' ,' It Nu... lac5NM.furl'. wt .w..: trraMa''
'
Nora .IM. asn. tort' ," .I .-l ?
Lprw11.__. _. .______ I as-. sp.ad .aa.M/aaa _. ,IlsMhaws > '.t i. .1..w tse MPalirldrlla Is-all Mit t aisrt( tine tha Ito AmmlaMMm .\tI" aa5r ,

: '. '; I,.Maat.a. web ..aril" wand ,1MsMaalew at a.-. anal firm)* lawn MII ..pianist daradla.lanawd.Msa .. ( ri .inMUUri tbr <** *." ..., 'r. 'r !wn ,, GOOD NEWS !! I.n4eis'.e'1
J'II'.'_. A.wrtsa M I..t.r.I.I l. w --.. ,
trs.a .. I. I.astt bas die .r ,pa psL.Itiiw.lsl.e.r.ulau.ar I J tirw.. .. swalIprtaa awl" .. sal" nbMiU ..It law : .
.
I. aa.at M I iln vaalMn-ha.k
err ,. kMiluMf-cl' i
;. ail.awl ,. Fss..n rrrw 1'_". as Atrhsta tap. si .: ttir sat 1 tias.a.aaa 1.111'

Feat aaAi4'.ppaiala.ertalflit/ir. ,' I be lnM| bVJtlb;...-"aoat_ d.isatls.aMabIMt .. ..slat ajBWMt! UK imuMw IkmrMKi.fXMMMM l.l ofbrraMbn,. 111II 0..aprate 1 Fast lrwwtatnw ptlwMsaaa b Warr, Iel'U'tart.
1.. k> Ia he a M aM ,ai'.5 .
... in Sea IM. Ml! Mort-f tbr Arawr.avsdsp.rd..t -Tm-- t_'"
,100t.r* r I'dTrr i iTM sat ash' ..ahiplalwlM ,lb. .i..."n, that lb>. MMTI. Mmaltniniit ._1 1.1. r.M..t M mpM. a.' Mr .. l a.. Y r aaaa''' "'... -,'..., ,

'J"t : eullndr kW.T wu| ht (II.al I awa wItw' I. jlasMtsu d tat- alas tfuMkii 1. UMIlb "'1I/II'MII. ami imll.i M ".- nnrw T71'rEk.n..ru.. .*H-n, ". Iih.t/atia. J .

f. .awik .. d.'ne'I'1M t l atria -I l wi. MM tMI toprsai *.aMl I Mawr Urnlar bnn MI. <.ant .kkl! be a tarffl Mn.arsassl\ I. Ls.an.55 Mai lain. dr4ba-.tkrflllioi A.l' Sao INTO.'.. III s Hk IMtattjrk I Jea. hroa."" ,,,

: t Mt.rX 4.p.srtww M fea.lsdhMara ,! i mom sad> k Tir of wr takMM ,plaMappal u to __I.; Tbr n.tw KlkMll'. salt! MM M* krMM bM>.'. in a hilll, t.swot.tala1 tWrt Iran 05a4n.. ; w.t. 1 rtwr..a.Pasa4. ,,' "." "' RED STAR I..r". ,Wt'r ''I
.. Mwas.. M 'awn' wl' .
low t
1.
Maas i tars far w'ok' part tae rat..a'.sstsisa n """ aaf '
k p.uaN! M Ilk /rata III" 1 sss wI lI.6dI"t unit Hkkwl I IMa: f't1M'f" it raaawrardi ilal 1 it.wwsl.a.saald sad I run.> -a4li tkautbv .ItukpwiNd i I"' ':' .

Mar. 1 Map.wta.i'apalMRlbpw'w' .. ,_. ttiktiiman bMM wM l-MMWMnat Nd I flat Iran.jiarlltiMi .- bt a. terptr UMI .1ItxralMKkf ''b ..toS M' rarl.et? T.. M war ,:1 ,I talala's 55ac5a.>ur:J..:*i ..il"tl. a.r-., I'.II

... I..walrs. wMss rppas sa.aeesf.a.a I. -1 l ikl alnor M jamim Uw r.. .r"aaJ Miolnndbx IA.1an as.w1G.iwiw. pagt/hst.la.bl M. kalae.t/a, :Marrata. l : !, Pawbu.etl'syka,

) law yO' aW +. .. knit In wen w>rt Iw IIM'r/aM avoMjMi taut mMabW .' t.jnrkMealtbf Main. M pas train tar' Vent. fr tarred HJOI. >s.1a =t., ., ,.. I.t. haul, .. "J. "
lu. awl I awl I I MB _M.Mauri MM Ma*. Naas. .t k. ,: .
Wall Fat
cmUwtiirt '
Tbi kunbem MM> s the ..... salt warns.-...:. MttMi.,MttiMl ....1 Ps.tlt4aaa.. Ut."*_...,.. ...fI,". t SHOE H al
I IMla 'w Wa
.
brr Ali :
f <* "
N_ Km r cM r .. ,I' .
''ta rasa Ci.ptt last 'W4. li.apr. ; .' .._01 add lsl i .-
vl, tin IriwV' UMI H mwjumr '".. altialr_ d prdik tIeIt- _, .. ". \\"' Jilt .
UK IfcwtMi Mc. li' .' !,.. "Matt p- .
MIe.
;: ,.u.e riY. Mil. ir..eaMst. as.rr T. uwtuw'ls .,
,., will i_' UwMtfii UmlMllr.Tb*> kwr> lap Yet s.aMa y.s aids' dmtsrt to "Ylarala ..raw at .5,5 rear .4'maser .rMash.,. .
.tot! if a feMUai lit' lit ..
|I' in
rsi.l ..lMakn w pawn MI tnibtalr UrrIn i Mal.110" tit-a.snot G"nn
i MIts.ll. .
l Stall <
'teat. tuttawn j aslrat ninmuli. .t .IlarrW w.Ml .ar.'MaSA/aai ,
..,-UM ... 1 tat"
u.111 14. i war, o. .U'd't' ... 11M'f t. ialara altar pgdr.'roe. _tot ireial. tillIslas. 'I rn..r, : :e .e. .: T'' 'II'It ', '"1'" ,l-.la.' _tiara N.

iti rvfcmMff M UMblMlx' aAorri awnjr.p.'Md i. .. ..i.r pls.s. arraAdad I'ItI%TI'U.we 15r/ta p" It t saa",want r. C" ..tt.a' : to",
bwilu., I..r" 11 ..
linrthlii kUnul ""haul MtMidM fur fir
ktr an par- .,
f.r..M\Ii'*< u, Ibr raw sal f irutnti MMMI Ito I I Iimkrr t p,5 s.. 1.. ; = I' 'aI. '" tar a... dw 1 .
aioalsiw 1"
an Mar II
all fbr kUWMK! bxxkitaikmrM*t I Mnh '. ,-.f noiotII tor .wU.yaraa..SM .., -I Ids1.11 I kMMt .f arilaasl \a11h 1.r I. e.a. ', sad

.111.1... but II wet MW aI' MMil< UlW I.tr ptaas u ryrrealMa II, ,s UHT roar It un. .f UK bwi baiiMiii it- at the ww1.1 earl I asha.t 1daaM. Iatpso '' a'eaaseaa.aln...,f..or.. t1 Itt ls:0.I : : I 1.... 7:...,
awl I UV artHb HMUVI tan Ilat a'rmi' N l? 1.t ls .
.
ui, ur'. p-lastaritMs naeb .r Ibr V.A 11.I. AI asa
1'14111.1: .. ,
-t. w.u. tsar} art hohas MrtMUMdi tertMr Mill kTfci.m. aYpptap .a'aaa"taws. 11)1 ,. :
M r>..ppwprtueh.pp.wrwl) attar HHwrcliM I.: .ant lasses .aera.lttsM.rtfaa.l ,.". ,. ,. .... .\ )1....' I 1'----a I,.
rlnutare
sal natrs'Usaa.We .Mat .l ailk'ttr marry 10 autal : Mil' pare'-. nI
iuau MB**** It A* Ibe Vrs -. ------- ,. 111. .
rIl -- I
p.1 taws,tea'' alp fIf assa... "Mat.. pl tefas.d.suMliahelaeptshan MMNMt,.Mai ,tan MM iff far tan. 4f 4CT std t t(4WMIMI want .. funds"swl, at' In1.1.} 8' lito I a. rMnd.144..I
>. ) raw w kcpablMMi |paper Unit. !. .
r aolMw kwirfcrl, u ."
elk
tar. ,..itohia"MIIt a
1 ......tiMMMt .r UM IIIIIIMI tar t. pat ofeliarkdr ..kkHtKoral akwlli II wMW : Isss tit_pasparal Hutchinson ANSI costs! Bed Star Shoe Palace. : J'CAI a-

-tbe .. t.M; ->. We dttt IM ..._ r.N. Ur .k a'4oast_tlk mmbtuhMrkl lwMrnatal pMMiwT alt, nuifMHiiiui .w wear !I. tiap5 I
.a. I.n
: MMMC.il I vrnkamtMr Mist! awl as oar-.1 ,1 MarI laU..1 1
.. .I"... MVWMMtMHMbfi II
3atw.sI
h.TlMf. *** tB that M le. ; Atlaslaw : ; will bwuwliw M-X, 6rdaal lA-, a..ta.I "-was. i,. T W .A -. I!. Iiai<._. .s.11I, ... a. \ ,
wtitwWaa Wear
kMr )
.r -II KTMIIII AhMMMji ): I
has spMsa A ,
.t us .
t '''a.a.-t4Iewna will br w' iwpalaal' ""'.. a4'IAr' .- J JJ Mt.'s' 4'Sts.t. 1 ,
arMi aW sr IIECEIVED;
Haasksew JUST
MM! 3i. .els.atlNu 11.m .11a1Irod. aa.tr a MMa1 pa a.Saw :
aaUlwi .It. .
listt.r :" tI',
1 *
1.oId falls. MII MI Mfr I A A .
l atbM ,41 W iL/tplrppl I.." sa.ddra.iti.esd Mr set. wu : tar 1aar.vaa..f at'' ra/ti. I h, rra.a .aMwlir tear wart t.b, .1 ALL KIXI nt' OFrr11ITL'I I I'U' I .-

J.jllf'tl MNa. o. I'ss.alaaM.. : UMI ..ne. : : luJ' .SOUTH .
JUrrWI a H' Atla.s
lie IUk p.M" Is.-
5,450 "
as isaalos M Tna to pslslesl 1 tel.aMaswlausal ft..' jooo rAn: 0,
.Na hr t.e.."l tb Mn. 1-. valallt .... M saws. a. .HM MUMatMai Uv tirolrrtMnill'ltbi "', j. I.. X'r-'a' ; : E. All wll kH.THDS...>. .
15.1trxr.
..I Was kktu.ibi'i .. t. Sh ulalratiaas.10 arpetpllvsrs.adr ssd.e.ern.. 'M t rtl.HIM t .. ...1\1 5.45 rv'.",
t to
.rearm p.4. Gas t
a v.W
I. l it was p4.wda atw. \\'alJ awl Vr'Wild m.lnw r/hadrh. .
$ -ihctf. --
N
,, i'Mlw.'Inv'. 1'.it .1ssaal.t" aa.MMR .
_\.haM irb* tl mmiuakkMMi Mad, wh.Usm' tar acmnaUkm tlp.tw Iw'Yaa ewe sad tar aamr Malay 1'' Ms..Iaa .,' ..

| tuff bMwir rt fIf Urwn tMkM i.Isr..UI iX a ,: ,.. lt4wpr.I..rat sal raw Maeast : l t.rvlat' } wr Mw 1rr! .ri. mirwilc It a ap 11 .,.".. 1.'"u, iiutiwM I...<> a' I/no sat ,. (.saw} ._.w t- .,r.
Iritti_ Iwo
1 or akin
: elands. slat .1.1ji" / APU UN' AT TN1S. want u, ; ..
.
tlasaisra .
>galMMi A a1s m>.a* UMV an' .flak 1_ ,. 4s.-ae4hs.. at _".. I.p .., tar w.aki a.n tOIT ..., P.pl,, aaaat pa Ii .11 sawn fns.a a1M1aW .' ",
.. sat aa. tar I'vrr. Al' it.tar. !I Ir it ..rt.tatrt.rismlrtiprwI'dI .
.elaaalfuran.buMa ..Mawr ..a.Iran. .Iod..A..u-- Jdnadt'r M.an ... i'
:
,Mild< awl) ..wl Gas hMn Juk> aha
.
iteaewreasta 17apdatar' XTI1I.:1.WI .. wwlWall ,
.pleat fJ-1JJ t.
.. watt .1outI aaw i4uir !at* Haiti "III. JrFWI to br Iarw Wavhln.l a aa tLe f'"PUIIIie". .I r, JMtI"I I1Ii.1s. .' aouAT/I ... I t .
; ,oral M UMMMMM .
.
_01'.1.tfMM t. raaarran awl. Ma Mr. tWnMirll' bwa Ibv b MMtmMrr p mmnr tirHT TV hit 2: .. -
,Uw: j.st Prsa-l'15 to iIMfIr.At.
I'..Mate a MMIT 4mi liHF t* Mrnti aLrN.tp :W AI aICTI..I.C1'I': f1r".IIL.fI
) li>to u>a li.arael Larl..Iraalp : I r.llId.. kbMtbl rta,"... tbaM "i lu MMMK rt.$* .. Mw..aa -- -- LwI5 J.-.U'_ :fll.

,._. awjM N Me aaM "a s.3aaI.avM .. and Ibr btv IxnimM l ass. /II" ..' paaj a..mea.Nays. ..' --- -- -- "'iu,, JlAI A
inaii r tw4af UMI .. !.+*.. tariff* JtMUW. .
ieE LrfiM1 .
Tbr WWw. am 'The !
.
-1 all I Srtkew arwa t'Jarind ari rid. steam ..t ; Uw prrieq.l awlaynliw7l .. I OPEA EO' MorganlitllMbffn
it w w-
sad
bV alit lure tam M say a rra.lFRJD.tr. C. kATsON.I54t'IAS.
111H .
% *nun ireu rii.t Itr ,. tor A ..tadu'.sAw as rlla.raraU.wr ,Mki--yrMtrrWbcUwi .tr.ajtwai taro
,C/wLta Ml .arulrr. Tie tied 1.I.acUliarl rr. l'I.radw.CEO. .
w .
II Mi.ad.wtp.M.a,m MiMb w .' ; .Ian pal pee arc ill tmr D' err pawuratsaswals.f 4'MMaw'.taw. t I I.,"' I
d 7ttiOKI
{ 55 .r _aMI ale) .Mil slaoi < ,.s iMir gnsat ipaar..t OT 'fbkki paNliat bnl war a.al II I us asa .. sans.as rrrenw tan4 afMrr Ik I ki>'l4i.-.r. NOVEMBER I.... I' ". t. .,... *tea'wad .'aster/.. .. S_ k,Cl" 1,
> MI pde.w.r
.. M'. Ma. ea1t M.a4ral .. 1 ant kMknUMl Slat UN H>inibini tlTuiK IruMi, waa*. iwJHn.. Sail.I. .-, p4JIaa.drSta' Tarr on.errlal lit SH.I IlN.1war C. MOEGAK.J rop>.. Hi lM Mrt .i-H<.,tar

: _nt Its_rUt u> MUU>U MMW.Tt. Sir alkid ', > "' i: _m;i:' I -rat.' ?, u tae --I, rap.a
....1 'loa' Walt a.1 roar aI ,.pars .r barrrwt. waM.tbal .a ji" >w i as fit "AK KUM9VIICLE.TCf .
sMr .
Isar lit .Asap
as. mufrr w Mil mitfcm Ila14IP i. wiiiriin.sad' tot I .. .n.r. "... tl ,-d tamp ; ,& i..6._._...
I pia al.bW l .tMt1. 'T' art wa. Ill I iMiiumi. We ..aiMlr.wsk' 5asr pf.ld Mani Las Or stlisa: IIass. will br bn-irrH MMtrmiM_ in tin, f.. I"' ''' ,,,, 'n ". _. lkt. r. 1/\S .111 V .r.L -. .- YNrNate'fl'
a
Uoa' trot-.a seNi.Ij Mr Woe ywlr'aad : i Start Mr iUauw U a _l_ .. mail elf" ruin nil. I. it Ht'tiEI'.ttd"KU. a.n ._.. taW tar 1Tr"rt VHi Unit F V>rim

will Mad Sat wtw.r'a t.iIt -.Mra a paste .; pa- 'fiI'Ie k>fiaikiui il al IMa pwraslions '' ,' i. ii '
jaf u., Onmvr r'tosla nd Pray, | II t IINIPall \--,
Mar .
Ta m'l
1wJ *-.., an tattles lit Par 111. wawt ssa' tear b" Stock of Mens' Shoes IteniKLION""
Me"o.1III .tjen1 ...imriwlvk* utfo a Mm., lyre d attain b. mutt, SSprale.a,t Maw rata.' r"', .art\ r tlatatae) Pls.a .. :, I
tar Me eta KM 1>. WMR Uwrk Mass AMIM .. .ad all anal-a. $prn.sw',.. w iu.c .. .
UK iaMMMirKlMM
I--.xu ._,. tl
L _. pi' wdU1 at a p.+iiaketans. J.** n War yaasaitr M as ntafv ._'J..t"TICI- .pM-sa I t.. of, tY, wrrwrda (..,'. i* Tilt mtc *
ikw sir saws.Ma fa_ .5( tarM TVMmuTbr ,as< to Se-is. iM .1pasa. Yh, .1. r.wa .
Tat K T:ruM k.w> Ml tbr War t' i taunt. that UK ; a* wow dawn ws fast tbal tbrar U MM awl axtrarU frvai UKl rvpstT'Aasr', .._ tt.'I.\' _I, 15.,55.-. 1.-. sarrt ..,. sfaeha.d OULEAS'-' '!'() II UH M". rY1aw.4 n, '

;/IjrI, ". ,1oodMo] .t. as.411anP Sat ..
SI' ia.10.tW .arpas.pwpa4usr.t M55isa.. 11 IVati. Fist I
Me'esrf kbMir that AI N..M .. uwalr a's;, a.,.1.1I .... =:c, .
.1. ._1 l 4Mled r. (' tt, ._ I. alSarM' + "o'p 11..1.1.. tllae ,
tiM-LMt. aid ..14.Ii I two "r lippMt laMSS.aad .. .' n 'AI.J' .fWEII
Mk wad basil AJabkMM MJM aWMW. 1 Tjanii_ li'iaaU' 'I NUN I W uaaarala a'Ia saatlsrr. w IIL.a'IT ....Ir,, r
aMMM
M55 iia.l tip .itJJ tiw aa'4 as.oJ ,arts{ I tail writytoll hi lien pall MM*wwilil _1 air iire iwpurt.w i*>- saw kf tkkk ..otIttI.t. .. I.' -
1U 'If"I" -- -- -- --- -- O: I.l'
,k .IUi .kit. N.w a'r w tM tmunMtor Milan MtnMkUKl bv Mr. Kmka I .w. .. h.In.a ,
UI"J"-
.
011
... UwIII 0paas
.100 Nat amassltpralvaayp U..Ii
raw pea at.adtaidaai.M W. .r,. too' lu .

aru.g asa..awl. tae .. U '. 1ga.ttwa !. war bnwU. It.., (bat wniu Mil 1.II.tttt. .i M.Uw .nrfc UirMijtfi rirr |pat. I,Mr JblTUMi lH.MI IICjooat lju aiMfniqri tbr uaIt'aelat 1'r. SU.OO.SH.O: )<} S3.()( I wa sal aar ,'ah.wnraasw ,
IfwottMii MiH.Mib I .krcasi taaaa :- n'a
Ktb_.tati.i"d pwyaMtlawb UMI arc jkuwratb Ik bMraak. tU. .f iMMiyrtUmkWMd : I.. _
.r4vad. a BUMHiiMfl in al! +. rojvr.aud lik\i J .*W..ass MM MI Mil k pnN a. 5'.q.' r
m.rs"rite au atwrwlj aarp.l ( > M m br Haw M to ass, art In Uk diesel,., UMMMd \ I nw.: e.l j,!l? ,
:
'
:
MMhilk/ MT > tad L _Ie.I.11 Ww I MM. 1MiKUibr .".tJtiwtL,. .wid I props 1. .w.wl' Mars .' u..rar .w ar .rI' tl mi Mirr M
b Its Met nuthc ii Use aauki KitlorvkiHr
I H bnnw u.n." abwiJi! UCMrl- prwp.ara. ,iMjTkiiM(kVckuc.turrr U HabMii ..11&. .. '_ H' .-. .' -. -. ..,. .
elw f .r whkfc wt kM MMMUB .11' M tw MMI d 4raUr. attut Itstifiwa ,
.fluirak ad, Ibw air no) Si lo vki Jiiw ili. w* tha pallet wbrei Mr .| lilt ..-wr t
TlM WMt 1..1
Ibc miU awnI I .r '
Tbt NIt
Ira MI MM ftobi we will l TIIE \a.
,_ bm tbeeiMHtvr lr uoio{ ;( .... Tie rasa llawtt riM>rt '. .. .
wad. tip .MtC4 w far Maa t> fuuw 1 J Ira' ., 4r .raw
-btc
taw i
(Ml.edMr .riMr. swati MM ---
.
M awaiMd br fist Mibli< wilt rrc.t ikIMWM4 .
|
Wall. Tae LartutMacbast -
MniurlMU IlEI )
heap friMii kiivmcrk I.EI {
I to. mw
.erooa s m lo.rcoiui.Uw sal] t
) (MlMjbtCri all.5 lklll'MIIH| row UMI Ibr Rair.. ef are IkuarLuwnt TatMari.P s. IL\) .
Mr. Lsselt..arsd l lbMrtll' wt
Male awl*f land kufl jtmAuei -'I lk l n .lib iw aitTkor jw.tlilrw are,iu' HI, tbvmwirkl d'i. $ Gatosg Hsu, '
.5
'trwl b UkMi .. STA11 STAN
uoii dMlnvH auM* in Imi-of Iw..litMa.ls. i euueur.' ." If MT Ibr MikotbkWIMmW M55 rl I Laes a saw tJf 11.11 wau' TftaaMeul kMm hulwi kwlkbittiitu j J. Bfiimls I oi b Axle _...... _'-1 '

_) .. Uw tensor i* tuu kual l>' tmwijUw .I pIs.v- .. iMHlhl Cnar ik UWKITB .. >., MM! UMkkM ; .. Iw ..._ tawwwa jft tbi I alL. J.HItjir. .4."., ,

.. .,. ,Ail wMw Uti Ui, i want U s.w ass, MlUMB br aid af arras) Mnian MIbr I Shoe PalaceA .
I can War ui.' ouotabv-I'fcUkMjlk WAN AMIIERIL '! Bill,l'a'II i I "
s-as.
hli.IIn. .
J
We hive adduct iuavk a >IMIbM Ij II
a.4 1.at Lrs.mtpinl h .lnr. //t,
{Paws i r AA.MMl.MktmliutkMdUM; (MV> j ?
hNaNnl.Tdtp.s.f
wbli did Mist Uf Mil .. ,. .. .
rklwu A .\Uf MM I. 1-ATIIi 4' "
art
sat -
1e.to. arapwLat.w lassan preastN.l w all Mrrr.lj ass. .. ......, .....' .: .
oar 'I wimiBk krcivr l<..,!at Iwnw au last BROWN.OAK AM' 5 H W 'II 1.1 I ".i :, llcaJ '.-" '"
aanlry-WI .
i 0rra linn) Tbr nrw. n I. vicm t.. sMtarraaNfa0
.. offerod kil tare u> d<. tbt. ...(. Thu, .w.. II"" Uturnt HALL. I.I I 11all) ..tln-l'.1f' %III'II: UUNM
Kmith wliiaii bM .iMllr I tn an giMil. TM 111n>... MM!. ..H WT Ito luMhir |. nuruoralMM

.r>atajw i' kinitfftmiiUM will JMcUoap :). UmiMtt.err. b tbmk ease w paMass .. .Iar-.sa aal 1 ..,._ as .ha taw ,,.. M lite .1antlt'f.. ..._. i. 'I awpauM I .Ms.laas. Philadelphia Vlr/I>

.Ikwla fiwtr ",..'.. UiMkvrtUMI. I data ..FrI .wl' oiMn1. 0..5551. earnsl tt. .......1. MjdiUMi[ *T the MrrkktaMi kkl'iralkitbr ass.fa F A t S :::
A San In.d rM ./sows Ar h..a..h a tr'i il",1 I' "a".I.
p P I t.alr 1 .. aapk -. I 1 ttr MMIIMT arnu>.ManU at* nwthU Mil a. .111 r..r HI t l.i \. -' MMMaal keyl ykntu"iA uMa tits rasa 1 5.w a1.Y tn..bl't-
Admini-tratorV bale.4TA1I ), ,.. hart
..w ar.,1r. "U t.I..i a ti .
a..a.cS .b* M> ..n.-. lire .Iwhwt > k4 tt.l UN cia bmmj.._ lea a.- Malta .l Mrrwttl, mftkr MKM*> potty4 a; !.>'.IMI < .vibl.1 T1ANc1\: .
.r IMalm' sad ..0.a..', I" ... bf fur Ito wilvria! hll.r 1.-- (' rixdl'A t ,"ahWi 1." ". I' UNDERTAK R
:
.'lariwl art ,. j' H .(rttkItMIMkl. a
.pa.) _
l -t t.a am.Pt
a4.naM.aaa SAi:Lk AU1MKtwawU..
'r II
a.ad. lxuuWuij_ '
i M.o ii
; Ibr en\ Uw liabw fe poi
/Ii. sat,
<'... It h Mkklii p pfMledml .rsrr.trrta..wt bfr I
ww appralwkw4Jwd T" u MI. .. .t._.,.r ntl>- '_ arwvM 1 tas ; I-la.
tar MiUal' Mmobw Iran pwmMIbal Otarr .' a. M-rtaM _L *-k at.54, .malt JMU. k< Befl Star Shoe Palace I -
& 0p. FMt .sI_ N .. I IMp. MMTtum Uir '. at whoa HIb I .NsOsa at h. .""MI ko) _' I I s'4L.a pa$0 Ma.M a It wt
ii will, br alto .. Tare 1I '
t.MM / ., .." h_ alp.--.a IW dM M ,l's.sta. (J f' 11;
X jruM u.e Matt Leal Wr.aorpri.e waLa liBiiU of Ibr rll au > MlMif bum it Muss MMtl' i.w aMjaiw/ lIMo 1w'Na iu k Mtuaud .r ..tat

in Uw wbAl.* wkrMkk : U a (mmy kn<. (Uro._ s iwbu prmMal WMMC i< MMtk.ri tv tat awl ra kiNi ti. and HMM Wad Map UMIIftntt rlrrt Mrdn a ltsasMh a.al. [Florida House .J Lis Is. H Wl>_-TT Iahm.arTu1WI.ATi.aw I

.... n, "lilt kkrtll, a> ,tau p..p..rI. art realht ..o tIftu. l .IM< HkMai ilintjinaikMl > 4kK HITtMM ask .t.I6t_ .. .1 11".._. .. __ 1 aa.a .ait.al sad hiMJilTniw .0'11I' 1111'
I
1 .Mr.wiap .task Ifl IxrtXkM .}... rrr l I. MU U M fiw wbatcv Mod wall kid se MHB nMMlr.anti 1 ,Ilaairywtl! a kkmk kkM .:,a kHMM> r I 1* aril;a,nt wad ass'' -In- u ah$0Tt.w9 I

I 1M 1. &loa l\. .tsar the orvaraltMi Tbn artw *an MUM vruMiBM. k< iaar aWiw Trr.ant'. w .'.,swat. ..Matt A Lars.- yowl. I1.II. t Wrl.E s'.i I. ,. I
.
arMt.wNarr.rsaa MlC \\11'' .
IraU UMMil* iMMMtttMMI CUfllMIM ... 5M.at It ant It r.a, .r a.
...Ma sad pdurjisj wl>.km.w.lk.. (M w |mi. l>kiiIn kin a* a M MM4Mr MriuMil in UM''' a MM tu JMW. a: Mir MrvatbiMtbai w.-waa1. M.T/'MlaMa\t.ataws} Uarr.= *H It. A. CATTRkj Pnlprienll -... W aV'M ., .

I d .. tkcrr toMot. ., v iaituoBMii' wp.wra..aw.1 I.\_spa itf IMU,1',11. J .m'I l.. II
d i ww : Ibr dih Map a'al M>ak ..a.rw
M.sdlarjtraagMIM.wr.alr.ratwr U _W Iarea.'wil4i 1 is.. I 1..1_ '11' 14
etHinit.k. .J.-- Mrsas .ia 'dTr 1111.s'. I'LLr.l IW. u Ir.a lu kluai: liuiMKkoMr r :.. .
1 ..a.wo.lWNsal I lfatiarirrr.Mall ; dry kind li Wk t Mil> w UwkMik. ,muatn .kur burjr Mtw.*aM. : liam M> |ass bnyr .-.. law. UMM-yAwr,.f atak + 11LDEt1Ia4 _T.n.

irlpiaje apw jw .,_,IMrre. slat try. but it iMikrir all IbMkkU ...) ft r pre pap "PainnM1- iwr
l _CJ.faJf, .l slat.. rlbHtrvw. .r Maojs.k..tttlwasp.' 'UHM and *.Mb a U buMMMl wear. irr.pMM ar ii.rank sad .. MirPtwi -- ---_.a.- ; Bai. IT I. -- ----- -- I -as

f>>wtfir kvuf*r ra..w. _aMaau ,awl Mwrfkr*! Tbmr b WMM ipxl, uf Too rafwd iMcrawr ik Uw knMMW ftMr )I MM Ia1.dMaw| M*bur M MH< .. A7 CLAlaplltid. s1-p.a. FIT Sale Of Lease.I

I MU alw. abwii it but Ik .. i
d taUsaiaiTarpasl'm troiky m, NOTICE FOR UBUCA7M
d a swaw. pe.tid.Ma |wiim> km* ,-' of Mw fM I "ricn ARt
As iri.biiir'iiT| jttnmii.rtT"t .| .1aas _._.". y lad' THE NEW HIGH
don Ibr
puke t
,..at. Tba MitfoniUMi.vwiMM tv atauw Mirt a iMibwiM _Wl WMllUi kMl p|lIIIMtMI Ml "'_ 1..0... _.. at'.Ms55INa.a I .
t
sa a1:1.
Iwiutl -A'ta. Trahntwk'ibi (MT Malt a-
| > n M ., -- -- ---- a. MAT ,
br tAL
takcii UMI wall MM
i at mor | -
ITMN UM alar depth irmlariM Funds sad UMMMkltkrHMMW) tM 4Mi \ .
t j as tbi .
leas
MM* tbr lukll Maraud alt kuuU. Jaauarx.Ikva.Mmw \ .r1'tFS.ars4 ; .;=. ':' : f1II. nJd.r..''!
t-
war ,
ra tsar tMa pa' sae.IL ra.a tbi bMi IMJ VMUK kiwi ant knubMi MT n. Auril n Urn*' awl r. ,aw..sat I | fc tllT + ) U5. i SINGERSevriu
Wad Uw .rb lurkwj tu bal ,...l. apt l .a'w liiuiw kf Ibc4l salsas-.sa55 1551' .".at.app-c s ti I..i I
fart ,
by M UM wil' Ibuw ....feId._________ :.M aawltart.arwl I 00M.ta di.IAa .s.1.Wa ssaa Prot J M war I. : tr-t t -' aa' aaia 4s.. d tree
s.a/Mer fIIf tW ... .s k > rpminurTM H
.
.war a I Lary.
i iMMoefMtb wiUiia Itt buuatbirM > >ralMMi bvwfiu dull l! U Mail Ism 1m rkltrfalkii nanmu Hi lbriMjtlba u' KM awl a Jape M tnw !. =n .": tPr. a c ,' N Z H ; \- as Sle -. -_. Y.. ."" I

1/l tsgl Ibr Uk aI MnMiwMB prMlkciM. f rat UNMMM ttlrrfs w., eats, I. / ... -l < po
Mil tuMk k titan war ,.s rl 11Waal 0
.ea- /axis > :r t.a.5,115 T_. 0 d.
.sent prwMaWy awrrr.d as flat ., w P. ..It'
.
!, "Iie afaawya I. '
,,
Mesh Of bk MMMl ITklllVkMll bk fl+l.wiia wan T'tw addax aert44alas. 1't Z'L i M lllli e eiS
.asd v aWp.1 u. fbrwlnw .r* ll M kk lHliuMtkMi| to trap|.1 1hrMtUHhrM par a0.al w arta I rSaal.s o s i S
Mt 1. .__ lap.
Ittl? bMwtll and prlvllkMB.b t tit wads aid jmwu ap wIU a1 an Is' W .10__: s a wiwsda .1n0s
1 Me .u..a-Jd.foi.-a .. alit UKUIruilaltru -. .-. .-, .,.. Z . '' ,
; wri -
MMM Wept :
wasia all sM10.hi piM- PMaMlhe- '
..
Aar- k>w Uw slid w bit.a. tb*rasa >.mitt iui Tbf kwiMr_. saw aTLS55l ; Cj2 '

I b*kMtt ad..aMt w. IMMT MM,* al' am nowt M was lU.draw Wk MuwwU uWM .". t..t. ,_a- tam Prr ALL!
ant alai Uir wJtk d...... : ? : I 7i. SUPERIOR TO
.a'paw U-aplstwa/ Mws.td tbr rbt.( rill b. k.. UrtW doHA Tbw* am- '1'1.sat, Ibi. arbMi Cvw af tbi lawn pisda -.., .- .. Il.... .. z Mi ; aMglsaw 554 Natpalw ,

raawwi alp tar tbuw darted away pUh tad UM- aid bU. MI MuMlikiirbu tefhasj I I.J..atap. -1'tU't : -
Ls5Na Tbr jiartMM at Uw VMM. r..t$1.vslaat U .kMimgt i. -4d w as aaall d..ips haAad
r > spats UUi .4f. ip' : Ik* bMi, aria, art ibniiiid bt p.4era' L .k 11.111II ,.,_ I ; ae ; 'lSfariITI'U
.Md Uw ajraraa uf ai HaaruMMi hat taw!war Mal b k a awlkK of )astir kMlrqrbl :. s a Lea.to.Sp .- ; : Star. 4 to.5' fir 1t'tli f"T

far acatMiMd wMr IMU kkk>WkUi flit UwMM. tv the ktrbortMk iwwilalim sf,aWfI".r WklllaUMW I. < 4 T.r .
lbk_... Ibai UM '> Mik! br tlUnnlfriM inn aril: Mti (p.a. Imxr'bi.aMlbuUW --- I-- : f: VNiTatsw.., ".ria.'or :: I '.
but in UwMwna,.f tikM trill Iii ik k MMr M tb I MMI, Alkdacak. a AThi\. 1 \11'
'
.aal l-M-trs--
slat bualivu \MI lukjbi MMI a. MMI .-.. I.MMb..011 i : :. I '."
i II&a 1' t :
a- "'.Vft4T
Uw trbow .( Jut tba WMwd a wall rate tat M |Mi "* OAib.il pa. I .anor' .

_.. fe Jibuti 38 fkar*. M( .MMikl a.>it, Mail lOa tar I IM a KM* aikiyw awJ cflccuial shad :.
LMass.an.anat.lk MU. .4. 11'llltlt
AMaat III lest rain .awl .iat att ebkMl bwur Ism. but! an ruin iiUw '' lorOJ WIMV iu.7"wiiuw fit Iv't1I .l '
iiiikt sad mililMd kn t.. tbr lkTbr > buwkl' kra..bwj fcrt.i .. Aajrw wliMb duw. MM t ,kl., Uw rMHWtalU a' t-. a. Is "' \.0 WwU/wstaart.f 6etlement.'s
HUMP bUwnrah Tbr Nest MM _3 Iw Mill UK ... its appl.wlaw> i iul 5.ta.ra..ry. as. .1 *. la a', U. .,
I WHITE la fnnM! \aeiw
I a aC.IYiIt Mir b.s.1 d.. M tawrd I. 7 wJSaa & WALES
t pat. Vas i"-
) '
dnpalsd M 1. ultraw Wf*ii'.i at UwMMMt aatsrwaaa y. raw 1wMwr asi fur ibtMn 0Mn r '!
aliiliiiiik/ watt] farMtkf .. >Militmiinijiakiiki at the attKClM krttbuMtUMI ..rtataiIse *; .sr1 t. t .at 14 r:- j -1 l wvnr | ,. .
,. OM.e.as, ..._, ant .. pe- ..UIl.-.UL.tJJllt.lUl'Tto w a ..w.sal.ad__ it.. t... MMU* Ik '4ajrrrw FIt.II'0
t aunt Ibe .. tbi" ai! If asp wasrsh a.area t .. j .
** .. .
k< aaer rf +.wF .awayI.M dkimt t'o 4 i iMlM '
_
JJMt .r harass .'
...0fill Ls tLMa r> llu She awl! s r/ yap
IMu, lass Ill dsa.w lots tar a M. I..4-.a .-.. ar- alas' CLOTHING SHOES I:. ... : '
,
Mist awl Itt .11 Ilk wale a al* tans
1JIL ..1I1'wu. Is ...tap wsoct.pll i as w?. tr J.asd.a Towsjraml ) is.wwll) vn M INwal !... .-.. .. r. ,, M..5at -' I.sswtr .-. as lTBku.vwx.OOPHEE
.. tl-aa..sdiatiwj ta.W IM asM- erltaaa ttf t.sat 1414.Naa.araw U. ..r) M M r_I II g. -_ alas Nod a a. spasJasame1aaanr.b al.wwas I .wI .Kan .rww.r taaw .to, at srwa M 6.' Yes awn s4

.r Ls rMid a at,par J- Mars made _.. t. pis *CUUU ., lraM ta.an| MMir tbrna pausal,. :ssah It aslk a.. a.-f ...._to 6.. a t., r r --I GmIl1 ImImG wad fMIUMralMl 4 .'.' .. ",

btMMM UMT __ OHWUHU I viu .? abwicjiUriMUuii ... ttW 1.18,11 t. "
Uw. UW rte,Jl'..k W IbC MMMboMW spat.-I arc aoant TAw MMMM anrkMk .IW sal.w It WJHMraMWMJMkaf r-'l art" ,. CIOAE CO. riw .
HUM. rata br ioji'"' Norway triMjuuUW ,Ito Mail .MMMl M MMWTVM iM-k. laaiwj ii i) w. MIEAta '7atiala. Ilwar.I' 1tM4a
toM a.o.rst laa.we u.aYrl" sM.dsaalas.nt M.UMI arw.l I j.vt IM.MB ..
uIMM / -.wu ti pla.a fat It j.rr MMrWslt.t. I earNpraaai- Is. TM ass' a.. tar L.r liar --_ now s t 4h.E91.tlSSrtjppH MSS Nsu-Liaa. :
tar aw.t.Y'aars. 1MId.to l" will Mu\r .M* M- Iwo leer Mrcak .
1'.1.ttaI.. a was' a. a. .as ._ >rwlswat I Ass
u.pr.' rlaerlaMlp 11I arMM will all U anafiwd Uw mwuMMI r..
ef. Nut,. aaaa ai auks ... 1.555. p'r.w.a I ..r. a 1... .q1 r1rCaL limp ions a-
n r
it MtnMMMjr. Ibat Uw aartb rasp M.MU MM away al paws I..MM. r' I" Ito Mori _re.1 MI bMjrtlb IlkMbk.. er.. ,. .4t.-'da.tWIh. ,., sat t ai.i ShMlfh'ArL'!. Mats p.1. .11I
7lw uard iHli ikli. ..__ kf a toMili ii' 11.rr. MirwM* A rasa itA"'.
,
till* a MT( iMMnMrMp ., uf awr .i< kMiruwkrr bk J -7: ta.ai'aM' Street.I .
UiaJMB rIrIUIro' : .
UK Uoeu kuk .swat 1 3UU MlllluM _. ._ 0. 'alo', 4--.n.CW' is ILL S3 Cotemment

u. la aslisl, TMawunEl *.' Ibal K. call will b* ir1MI Its sad UM Uct luikiuk u' lab *teb a IW MTUflWIi. MIBkllJIwI 1 weak I. It ..-Ma'N.u.u1 tn. ''I' '1 Ia ,. J' r" ,

u ..0 MI kaef a _rafMl Mast rat bkix.. HI tb iatMr part ut swat van _. W t".d&" u MOI gal ball kMMHTb MMt .t-t_ ,.. k c; 1 ,. y r h.f\a o(ti I
(
.
-
a w ---a
IIt1o..t-.,

<&
\ ui'asIiT::

.\, .:' :' MMliM. M'\\S. 1'.s n r oil I'I.I,>v : ,;: ,. t M.,niiiy nmrlfirllir ..


l'O\.5iHO' ( Q..OmnH1'OII1.) 01.11111.; ( i l I 1:. ,Oil', ,' 1, 0 TillMMTIHX, .I : nil "till. ",Illl*l". "I' I II. Tli,, IMt... .*....PPI '1> iiit1ioiiiI; ti Sal ",1" ''I ,,., \' : ,;,''K" .. \ .. (| 1',1.1.1., ,,m...Hi I 1 tin, Mo( 'Il.Iisnlil.I.."'".t Hurl: C. 4 I

| i, I l 'ii', i' I MM, ,i'I":1," : I ...1 I.'I i 111"' ,I', IP. I km* nil' I'5.la?,, II..n !'|""M'"' Iliaiu f' ".",, >;M II.\ \' r:*. Jfc 1.1.1 Iliirnrll, an,,,1 I I"J''I.I* Cat*

THE I : i. .. I l.n, II..u.l.H4i( |1' iii I". Ink thl. ,".rl. ttlll twit till t.iiUr' |51010! alt I 1 I \ sib, !lr *S'tl'.s." : Iti'inl. .! "j Itll.l.lof I-
"' .' \ ''\f "tit" : 1"'. LATEST < : iniit i i's |Ill I <.,t t n n, i. r. trIlnA| ( ...1 l lII
| H-. ..,,0.. I liking ,,1..1, <'I I'. I" .11 w'' !I' ('in'ft II.iti-.IIPXI rVI.lav nlKhi, lb7ilin < t I":I i, II muni. Hilt. %;.Mitant, tl 'I' t, S I. II. I I 'Iff Jo '. oil \M, I.*

I : I il-i'",'ill.' JH. I.5., .,. tv.' I ju,in. it HIP tn, nomii 'Inn" ) .I. ,' Mil; "." Htnr"| I IliPaliiI I l r 'I tl|* .III 'fl t' T.
| : : : I.. : ...k3r.H
:
O.T'.r A.til.S. 1..1 J'I ,1 .I", | II "Ml "_l M* k W "il" '. ami I :
_o. nit: I..f.si I /. lOt 7//r: 11.1 Ii | I I I. >trrlng I I.h"I. I Slit. I iln l I lhtiiHr.it.. liivc at nuiHtnt' Silo ,lit.,lino ,,,1' i-plil.ialp.1 ll"l r l .is ti. o 'h".o

ilo) ami, II,at, a .1 I :,, IIs .I..\ limO. 17 '. A' : i. lit .l. .i PI, ptir.i luipy
,s7//. imi ni, "I11. in i i IMI"?n..Itli 5 .Ill .' ,1..1 Uilh, r.M HIP r\. II. ..in.11..1.1'1 1 ". I U I .1 <

d. \.1 -ti. \ I.I :Slf\U| :II in v,, i: I u.it i f'I' mi. i iKHII ? ( I.n. t ,I' I I". h. ,. I I. ,.. i, Is-n-mi.! I b 1"1.1,1'| | | .lib'Ii I o'pl.l ml niiiiilllltin |11.11.| ."II."I,'.M i riu.*.t'. H 1,.alpft \ttt ,. 4_:w."I": i I 1..1. I *".1'! )' *'l|

\ II r.. I III'Mu I Tt.. I. .1,1., I lit' tin. ilwlh'll, iiImi I .. ntiit l I- ltIM.tlni ., ,I i I.. : .. ihllMrih4.It 1 '
I ,.". ",_ ." II. ..' :. '//.I/mil Hi. : .' ntv I ." ".. Ihtllki' "I"I I g.'is.Iftw.wt4. I .\ !t.! l't..I. sniii \\V IL N 1.1.i i.1.iN.l: tI O. ,I I nli I hnn ,i.. I 1..1 i pad J! y.orI, '
It" : 1'irit r I. .11 e"'
In I. a noiinliii' ll Ml,
.
", II I I ":I. I'llllnI t 4M, <
,. ... "L.". I inilH( kavlnij, bra IN.nit', I ''I ll k ttmVi .i ''I }HPnn : I : : ,>r {iii. lI "I.
EelSItI % II.( Ml.Tho '. : I i //:1"1.' I "I..I. I. J II, '.II" .<* l11 ; : ,.
;- '' T.Mr In IliU rnunlv I. : ) "*. il ill |,In,.... t.par.1, (ron.. anl, fn.ni UKlrin ( Miui, ,pr M." '('.n1 bsn ITOII. 1I : .111 : : R..! I ..In.. i nl.Mid is.l! | inv '
5 twt "tni'.Mf'14 ,
i:' ii:' ii.ni n' I. nin fill I II. : t'.i.I. lint.). ; W. Hi.tVn.ii. .I. 1""III. ,
'I" I' I >r >.1 i .11.lk) (lrl. Ihprp N 1 In lila, ".!N' "',.,. 'Ill tlv<% ". :I. .lllm.k >l.. I .1 ; II IPP% III
.I.h I II
!.I.! fl ,It t. Mn Mil)* 1 hp ,aiming( HIP .1..11.t| *. 5 t. ,, I I." I' I I. Ii! W 'I. p i a I aim i. 'lop': iril On .l'n''T IT-

,,, l .i 1I.U,. now II..n' ." fur UK 'twnnl frnm.,. Dip, I 111011"!" ( ," I rl'", II:'..W: I I''four (hat ,iln' s.".illi hi. Hoi |'n,vi'n Innin 1..110", ...,1..'lnj, tint t,'..in Hil' AUCriOHECR .:, h..,il, '.I ml, 7i:: It | I. ..!It n::.ll i. ,IN i ii I'S, ,Sii I C, '::.r
-'i. .
.1 II.I, U t. .lh H "I' anni T
** a ""t. ,. '
'mi' .11 i IMI! ami) (iimiiinl ..1,1 wAonillitl I I'P nil : 'lIIS: I..Isr.
atoll, linl llirn. I Ih iniHinlir; [., $ ; ,triiortl5. II i .11.11'111 I. h.' .S. I I i4" ', | 1.511 'I
'2'Cs ihnlitnx I to ,il l I", i.",.,"1..1 Imp,. I\"Jlh.! | lilnwl i : ( l | Mll.h.II I'I. sunS I )
I. Isaip ii, tar H rcn| "rle.1. Ii,.1) it will IH ." I\ I .\ > i ) al'1'5-I' \ l. **.0 y.ar i i
i I. liHIi
,. : f.j jjt "t ; I the mil. Iii rt til nil 1 I.1 .I'h'i nilnn.IN *, I (Iran K.tpininphl. llnrp( no 1.1, Ii IH. .lsnsil'V.O.I'ssk. ,l.pt,$w4i ilncIi 'Mm' ,.. 5I5Wl5 a' l tl yp""| t I
: 'll.illhl of Net, \1l. or Jll.PtI ( M tv IIHIT.Itrl -' ,
.. ., I ft. |'I.. IMM'a imi lin' mI
.,t, .. a. tI I HIM' Hrtrt-:. 'hil" ,,',. h., ."..."" "ill.'' il, I \\p rpjtnl Hill Ilio e\ I'oniolil' III' (C: oiiiiissioii @ II! .1 1 fl I. n'-" r il-r"l.; l. "I'v:" I I. Itanr. i ;M >.r., iil.ril. OuCh l 'i y< *'.| 1 I

: : : iii""..' tAI I lisi.Sl.Ii..s|,* l mi, ,lo HIP, kour, of | | | !I,,, :lb.I.I..m.. ," ,I.I niiimrh' ..n .".1 I 11, .Hut' *. ,jiliktWPkati ..1"111 1 ,lo I II It'i'h*'il... |I""ret .lilisl I I fullittinlani" fTlafClant I N., II.i ,iltliiilmi, r. lunwii IK, I ma Milit ir ,1 J f .i.trI .>n' i "lor il. .ivI_ 4 -
,' ."'. 1 II H iir. kow hal She| I | | iiipii l I. ni 'I""II'| alh ., iliillialhi( niiKlvonionl nlMr .rI pm.,I ..11' ,' l .
T. :,I"n.) ::.11 ILpi.I, I.e. | 'II'i rai.| I Ihh..n e'l I I'.1.|.1.,1",. n I I. Ml. 1.1. .1'1..1.. I.I"5,51, U l.St.iiI .
IiIIa..ih'kr.I rn'.mI ypar.ie;
ih .Ji jnrlH I II, I llulul will e .I.r"lh |< t tI. Ir mi i, 'tt. Ir. *m Ill h'Irs WHIP" ; tiU I Mini l a. ln jsin.. Sal. fir.ltll, '01. \1 ... i 1.. .I. -.!.. N "Mil.. him. I nmItn '.
,I\ i i lAt' "a.i" I i r: : : ; ; : ; ) lit ll I Ilining I. I int' lI'1" 'I 'I. ..i ...""., )I .5's.tl, ,
I .Him In rrvant .X.nr1wts" l 11.i iI 11 I.I AI. rnrnu.in. a t
I N S 1 J** ?N i r.IS If not' .\ I ill.ttilni, :IIP 111.1".| | > rrrt l I', ,ifirnnm, '' $ssliinsr. I 5'4tl-I| .
8 .
.M '\rI '%,;) ,: \ ''I n 1: i rin I I lip. I. ,".'.,. U..fir* i.l.'clIii.l -\llu\ ))1)' ,sIsal Ihn IIMII, ||"ulaloM I'S I I "rui.ki.1.I Xnriiiilp1'.'rl f.h\ Til.llr I'SA..,.""I'" "."., ag-si pw"a 1

: .. ,4I'; I ".PI l :.hnr:nr. I Jlll1lOIS' oniinly I/TC| frinii 1m: | t., n." SIP A... iili.,11) Vi..I 11.('all'I'P4 an- inwlllln ,,1 I --. -.. --- .I Nn. IN I '.). II .W'' 11 ., I haiwa 'I ; '::: \ \
.
'II / ,'iiI, )' nell' h,1 a \ I. 4n11".I'i 1
i I' lair ,. irtt'0 ,Iha, lS.i-s' 01' fl II ln. KlliwnnI t ) .1..1. .
.: : :, \1"1. I Ihiiinrrnlta nnJMllr) S ., ) I" il 1 I. I .,
.,:; 11-t I; ) 4%sail nut .f .1,511,1,I ..ilt ,> I"'on gin; rs, ll""' : ,,,,.I nn, :n'lal s lu".n u l,'r 1".I'I'1 ilAilm* I' .,.t'a \ 1 I I...,., p'"111'1 J>*k) .< i I. lipl | 1'1". t ivwnln, I .1. ,1" .1 .l.I..r ..
'l. .
'
.
)Ii Inim
.
1.1 1 1 '
1
'." ? iialii I Onni,. llltiii,"l ha "" 11 f'o".II .. .1.
at .1) llml Mtnln a. II..IH' 0..1.,1 '. ," ... I
I Ainlmhli.li.| C'.I.1 I :: I .. ,..1 rJ .. "h l I s"l 10'. 1'., 'r.I"' .
\" '. j ; lI.: n:.nl. nil I ,,. .miii) I \lkhliMH, lint. 'I'i I 'nl I anl, ill","' knl iiiMlpiil .I..t" Kniniitti. ill...M not f...". ,
,, ,U I: ; : 11., Ih. ( | \ .m will alwa,4 ( n | I .tint 1.1 i + t.

.l .1": ." .S, II W I I It P> Ml.".' II I I., ,II,"). ...11.1 ,. ".II,of t'111. will .!I. : I >. I. itaiii. lnn' Ilin, I i.ln-aU: l.>",.,r. nh.lltptmn. ..1') I' 1 I''".."i isl I il ml... I Hi Hut I nnvnl, I I'nijSinn (on (00 I iA11) (I1./ N. n ..oi .. :..: 1 I'.I;:: .,hi .I'H\" li'wsl., 'l.ai I,.iminh, ronutt.riiit.nl., :.:I'1Ntkl I I''

d. ", l III I'.l"Ii I. ... IIIIIP.Sanli. i I -.1"II..n.1 "'\1 M I I., if !"I."hlr.,1| ., al nnv I liour, ilJt i's' tilnlitNukl llrllurlvll I .y.'l; ; 1 III.'I u,. .1'r .1.1iln I I .

'S 1\ ".." .. I:.fed r unit" (.new I..II" 1) IIP .tit. nil' I .ml Ih.' I. .1),..,. I lliI.si I,5l.Il5..I5.a.5"5. \ :. I. \
.
II ; I ... '. ,. nll .). 1",1 .. i S' I N I!
II I : Mi .,. I., :kK) lo Vm inajiniit. ) ,; iill.iii I : \ '..1.1, MHIII' know' ail. an,,.1 I tti, tin, L.,II. mil I will IM mt.ttrrpil) al \,", II. nri ri.il"I'm 5 MI, ,1' __, __, : r

'I. ft I"" Psi I. ... in ,n in' I 1 i I. i nr Irl.m.l. I.. l in. of 1",1 I Ini.i, I ;51,15.1'\, K .liln.in < I II' .\ ;IHtU\NS. ,
I a.I.1 y -.I I"I 1') lown- '' .
I .. H 7"' _ft I II "I Orally f'"I,, Ik,mm.mil),, Iv ) \ '. .. llfiTI I mil) Wh"I.II.llhl. arp ,,1\.1. 11, ". IlllIt' : Mil IN TIKl* : \ |l'101.Ilil MIN I '1,5.l.P4 lt'Furniure I .*'., 111..hl..II.' % II Mil''nin .\ ("I .t.M...f |I"" ". an.1 I nrg"* of ,' '

: ; I I! I ,I.'MV. Iho M I Ii", I I. vl" A. IP W'..".. nil.tt. iiMtnifirlnro.. amiLi I
I limn I 1 I
pill) l I. I. lIe most' 1
piil
NM. lIt t'l'' K. 1..1 il.limn 1.1..1. ,1..1 i iI. 1"'lmi"'ll
1 '. i'1'i : Jrl..n : | | HID Mil 11'' \". ," II -. "I.,. k- i", II urn 41. .1!,iii> in A I'"'
HOI.it htaknUv) MilliHin If:..( ; Ik.. Illl.an.,111.) ) W.I \ liylnl.i Volvnimiiaml "t Cllt,11111111 on lianlal. J. I II I. Snow'*
|1" .
,,. V..'" I ., loilli, kti $isr'lII I' lu I I'' I:. I s..t --'lIp I I 1,1.1-si.' I! and Gejernl; rtarb\ndi, d 'OII... !.. 41.* 1
I, "; ''' rrtl lit 211.' ) /Itmnllluii mil Kuvaimpp I 1 I Ic 'I.i I' ,l ;: : :; ; ; .I ; I tin J.'1''"'II' III III .i SI Mn.ii. t.II"\II.: 11'"'r the I 41 IraintOjicra
: Ik krl w ln 'SI I IIP 1'I.1 H l'>r v tin, '5. :In lf!>\ I iralh' I 'IS i IIP |II"I.| (Mirlt, .\ssilIyII'.lsiIS'.IIII' UK, 'ha, I .nilAmN ) Ii,,11a5.. .\ n lnvTillm| of Hi. "J
I I s., iPMhr I.,. I'S.II. 1.wli.l I. 7 I I ,., ; 11.lil.1., ..., .. .

"' '"''h '1 | Mil* (' awl 1 (,o.k al .,'. W |" | !anl -1'11..II.I.I".II'j.I..) ,. .. I i K\cn: :Monday i ) )( % i lull'at I h", rii'i, ,. ,ttmi* 1.11, .' Ur ,.|Mitrillt, .iliiitml, IMtnoaami ,
;; : : lisa. f.illnw'Inn itii>|>nli'h tt m m .nil.,I llrl.II I" PIn: tt ,il.,..n Jl S'.. ) iiiirtn" in. '<'nnl unli'r (fur mil at !.

hpioal 5 I II I : 1'1') 11.1.. ltrll"I.UT.1, : | 11'1 "ol".1 : \\III. ". \,". 'lSilIllstl.1Iloo'l.lIlt.I ,, nsIno. :lin I '
| 'I."r-\-11t .1.1,1,1.
r... ...I..I. '1* ; I I hkliunr t U' liitli :
.. ",. I,; ,, .\1I \., Nor. i 4.-Con> ) rn.h, K'lTn' .05)11) if II, \ l W, ,.., .. .) 1'11.., I\ 'in Mr" )tm:;( > 4)'h'i.ANNouNcJMEN'r) ( !'. \ I M 5 r, .\ Mkn. 11'1..4"'I I, IN. Kill .. 4U > i

T.* W.II.I.I..I."I.I|| 1 ( : I ),rps.s, "','d",1,, |I.nrp. I I HIP I, Ii.I llnl.,, M.l..il. if, llililni'.ii. anM.MIM. : : 5.. Ml al,.h,1 I I '.. \ \ i --- 'p. I lu" o.HI liin.l,, HIP limklklixk' If

'' ::' 05M4; !'i II.'. SIP. H .11*, JJl.lllllPIV, ,"Ik., I Ih'O"lhl"|; ,.mi I Isi'.iz. Mini.MI .. l..j .'insr* lli.l,, 14 1-s rrmul.,, I:. \\lllii.l. :t VIM,:,;i, i\iVi I ':,::, :114)10.,> i' r,:. It.lli.m;.r..n SI.,tt;. Ins.t lolnl.nir' l.niiiKl'H"" l Silo I Ill){

: ,;:,: : ;: Jtrut.l S 'ininiiiiiiil,, ,I. I lul J in.* mil. \ i 'i rivnlinl, I Ilio, U.m..in' I 55,0 i lI'l.l.o.Al':,' |, ,. |l,11'i'154'.i' 1 lInt 5 pu,.1..1,11! ,, .
: : !: : I : ,
: n im: 'I' II'I' \ .tin Hutu' Ml.nrp, 'Bli. in'a'Io.a| i -.
11 : elII.* I I j ". I'nl, ii Olill.l\\ ,, Il.h5sspirs4I.
1..111" 1'-ar.II'.j. I -In I I 11,1, lii.I in liniMiani.| .. V n npw.u5isI's.h.i"' |' .
,m. ., ;.; ,. .. '. ... 1 'ln'r, .\ Iilgrai.i. In M", i tPXirli I 5l,5.i' .lIsaoAI': .
I rn HimStroil, t
., kunI ,
.. ,: 1'.1", ncvl ttnk,
; M I I ; i1.iiilli.lISl.| X..w 'I.., k ttu.1., ) : We slIp' ." l 1.1 IliII" ills IIls, ,.. V!1.I.lr', ",, ,1,1, II, lii'pd. '
: \ \TI-ir; 1 Hlli 1 I I lift. I II.i' OIl, uil If "Iprn <'f 1.1.1"11. ,.
:i" : :*1da) f! Till '.1 I ( ,> .1.1.1.11.I tin' .lorIs tuiith ". .. 1
llvpliiiiiUoflhi.. HiiPtt l.1Ir. ttt ,
; 'I | .
.. ". .". ,,.'101 .', .. I : |p. Hi.-1'11 ldf; .l i1i'pnli.lip' 1 ; .) |I." | laini., roiikl) ; : llml, In; :HIP I tilt:: .. : I 4 ion \\ hIss-I kutai. (iilral;. .) miallonnln I \ tt 'II.I.IM. nX l :i .55'O Hi. ".. l.. t.ipBmlttr.IMIII /I I I,
.
: 111, Dm, Mlnnla if .: I I" I irr ill ilitv tvoiklii ,
lit lihgraiu' ) I -- .--- I 'I"i'| ,' .i tirt -EXTRIORDNARY IN 1(1 \I\MI\( >: -- "

,.,II I'", e. 10'I. llIPPll* 0' I'' Ion, Dm' ,ii.'I:1'1,nlilu, ( '.il Noli.mill, I I I ixlra will : 5 tin rsii I'.. if '.'II.'r| II'' ant,) Utt I" '-r.; : ., : '

"' ; ). Now ",' k r.r l I ., 'I.C'\IIII.. ,. 'niiinif iiiunkillualnliM\ an, I firiifihtrtilir I inrnol from 5\, r"run' ".Tnl |i I 1.. Oil" I 'I..1| Special Notices.Arnral .
'i: : : :;: j7t lil"111\11' I | | |. I 1"1"" tin ll.I", 'II..r l 1"11.1,1,1 I r re < IS 11"1".t| 'U. .t I lii'.Sl'' I III. _

,."" .I;:.";* 1. II..I:. ,. : : ::.IM_'. I i I : 1.I IiI'uoI' ,Hi ..;..illlllll s's"I, IH. I 1",1II .I Inn,. Ii. W'I lull k.r. Iln |UH'|. .'r I I'r. cIlIa s .,l.n,I I. ''Ml "I II...inn. uM '-_

'llI'. .. l.l f.1I. ..I"I\ ,sh.l.,1.' .. p.1k4fl' I I r.lKHIXI, _;.llttl. .\ll., \IIV I I (CI.I..h> l ) I, tint, nlhpi,. I..IM'r. 'II 1"..hut ill.,| ant, ;I In, .iiiklii/I : :if: I ku.:; .'in I "'lie. I. N i\\\' "'Ol" .* i\.;t::,'Ii;,nihpr:'n I i.U"l aN III.ml I si in i,iSI aid 11 Departere of Mil

,' ,."mrol" I ) ) ; I Murrlstu I ,. .1,1,0l!, l ., Hut ,"'.Irr | .|".1 mil"'Iki ,lulln. unk ,111 I llu, nl'l.. .1, mnlmil ; .
( "til| W. l I | I IS ,1 1.I. I IiHn ;.... .* II il I Nil tall I I'.S '.\' ul A. I
I. C'hllh.-1'lo .. fthl.oi, ulln, I Ii' l'I5 In's' I..h"'
I *' riir-h"nl.l avail II" stI of Ihl.lMltllllHt k >ttt inn'". nit i lI1I.Illso 'In n m::' i'i SivI..tl5Il.1I.
'"'\'; :,.. ... ; '.. : I Ij I rnnifrktnliti".* tun) on)' lh. ih,>> l.r.il I amililiirtl \ .", .. .\'rl., lint Irnhi;; 1: \\.\ M'. ;
j ,.. ;"" ;," : I I.I rll IIIVPI | | I .1. ttill a.miui.l, IMI N.w .. .,rl h,'. \tjll 1 ,, 7 05,,1'I .tl.
.
.\. S II.1 I I'i; \IJ' ) Ill 'it 'hyiln.y 'I'.e ,
,
'. .; 1:11::, Ir I.., I ( I I -iTTxoltllil I |ilnlinlki. "' II.' I.llloH.."t'I.I.1, '0 S'l.e.rn ti:IM !'.M. I I'H
.... I (! .
\ ":, l:
:; I ; I I ,,,, mil I Miil.ir s.'oLr." M 5 I"t' 1 liiihl.1. \.r I l's'I, 4 .
: I I ( .Il'Isin. ** it | | |
..,.... I [ Irons our Jiii. I IJsisa.I: | .1 U .I.' !.> I I' I SIsal' ll,, .Ii., I un P51.10.0.1. I 1
n. .. "| .
L f, I V. 4' 5 t.nntinholiK I
W"I\ k' .
YI'1, HOMIiVI 1 ; :; I II ) i 1"1'1 arn our .liu, i imtuiil. mIni.1 'nl 5, but liyiinlmnl |1.1 I nn,1 I |I" ..I..r 11 i>...1 I:1..1.:I ...1.1, Arrin... 11:131: Y. I
'.1.1-.11.1 I ISI nutiilt' \ (l.imta .Milal ., I 5.ssJ.Il'' 1'.1",1'1. .. IIIPl'I.All : .
:. I !I \ | 1.1.,1 ) prailhulli.4Vlllurl ... / 1
NoV '
',: :,. t. Tl.t Til I III ; ;. I IMIU'VXNt, I --th'n'\.1 Mr .1.I l I'. llolhmat.ofniiit. | \ ,. ttill Ilkilt 'r"il, In i num.lun ., 11.11,. I .,. .'..\ .xl..1 mnl. mul lollira ar* *.. Sln''l.nil..Im't
.r..' ,, '" I'niH-lll I I I. l-tm 73.] I '.. I I 1'1..1 Iln" '' 5.t5o.ItlI in > |I.
II Ul .. t* I .! (h.I.IZ ; 111..1, \> h.vn fnllt, ix,!,, ,"1.1.I I fi'si, 'IIIfor ,1'1\I ., anl; iliulilli.ItlvaiHiiiiii ... Un Xnii 1,> ..iniirn.Knll" l 1..11.1 nu. ..nli,it ,IoCIl'olO.!
,,,r ,.",: .,,,"' Ni lxnl.1, UI I)). |itil111" *. J'.I" iHhuli I ,; M 1. use I i .11..1 ( Market 5".1sl \'h.o".I., I" i .,.". imrliiit. "III, \ .h'> .iiiil' I...si.l lirlnlMlnn
.. !.. I jl.inii.h' ).y Ii ihurili' III.I, iiiti.i I inliiuIn inliiiilnlnit, I lilnii, ,,, l .. Bfsollm I. ,. tUlml", II,. Ir .
11 lilt W.M I. sirS l lti I "iromgl Ui inl< k. an linro I.
\ i | I II
l .,1, ,.. ,.' I Mi* ( ulKli. : I 1111:l, \|I."r',. I.i. C i ., :innltpr'.,' .f i n ;t..iinu,,:. ttiinui*,,, 5 ttlninn ;:, I: I..IIIirMlA'luI.nnis'.l', I $,',-riHrt illlm 1 'n: ...i I ... I I'l'ynsf.I :.'II n nu 115,111 ui Hi,- I.I.-I Irn.HArrival ..
"> M N>: -W lisA, MI..oIiftl. ;* I I .I : i M, 1.1", I..,I". 55., \il,4., I.mi 0"UN .
:: ; ; I II < 5 i ;
.t.|
I ttln.PI :
III I ( : :
I vi SB I I "': la IiiilIy r.I'ci..v i-t ,1, I IM.III, E' 1..0 .
;".1' ;' : \5..N.t'.T.C.I man at roilllmiaiiia. \ inn n, It t l I and
r,'" + J M,m'Hi.n -< I.'ittaii.I I TI I. 5.-J iflt" : i I..DI Departure of ,
M. Mi'IIM II tv \n \ i .11,1 I ttki,.... 'n' if lirttion. |g> .. ., ami, 1 I. a il,iulili., .ruf *tin, I llil i isIA It-" iI n .r I, |11| HI. I I' II IIM. ; J.
)
..: lp.I.. \.1.1U'UII' i 1m.) 1''rl'Y I I.I. ) 1. I I: I I i I I r, II"-ir. l ,
1.10. I" 1.,1. :
11 loll) I lu. IlllLovtitin 'I i" I. I I II"
It h.I'lr |1"hli.h..1 In IliU I isoaIollIs! "uI-WII. IUIIr.mil. k kl'
known
\ :. I ) : ; ) ) I\( : "n l hr. llnNp, "I. .11 1.1 p .\in.t, n .. ll I 1.1" I \,",.| n. in'

I C. ( I.. ITIi. I I.WI""htdllr.IN I .!').> a. I.-I''rl') : II"i"1 ( \v iltiin) tti, I. nt miliif thotlimi \.. .u.. *no. th, in I, ,man,, ) tpama".i. sho U i iml.lii, "'".inumliloliigiiiMul ., Fi I AsMiitinent) ( $ fil all I".'I'd I I'| M I II.lr'.lsI'. .5.1.' .I'r'51IIo'a,I a, h,.,.1.1., ,u.4. ''',','11', 'MM P"los lis.SN-i.tnn; 5,.5qs4100I.5skvt 1 ,
1 Mitkcln mll.uiiA ( Aa niLLiiwaIIOIXU
,...'. r. -11i". I CoiolS' ('I ::1 H.I I 1"11' I 'IIMI. I _* |I" .I A11 II., I Hi Sir: ktinOl.n, ." kllHIII. M..4. II. t" r rI.
1/ \1.111 H.I".III. |ilv" Mr I Ilillottat. llioh.n, ,,, 4 % .. Ni r nt.. I I" "I I -AIk ., 51.. "..1
I ihl.on :, I.. Le K lur c'ii* ,, I;,, I mi,.* I U 1 121I. i -. ,Ikullon, kt kl. hun (lo I Ii.illlil ,.. fm.lia.Miiimiil,' ol I'ininnl I !IMI,15" I i ( : and) Si/es. 'l'I I I. .1.,1'l, 1.1 ,.', N.r V'rs' .1. ,. 1 I. 1 I'.1 n> I 1.1,.1'1 I ly 1,ill i in I, ,.' 1 p.. 1 la'.I.1' | \
i v .
in |l.r"I'| ; : .ch-I Ar r 01. in'u I II..L-V.MI a:M i.t I
I ; I I'S' I I.im.l I N MI! ,ixr .1.I tm ;i, | I II.
.il.! I (: I I mijir- list niiTltiilal |I.i.Io l lh.sir& ( n'a. "I'| n nn ,11.1 : !
iM': ., I lusTs' r. %''I ; *i > I 'Ihnnmltir, anil, rpiUiilv, kinttill I -1'| A'> Aft" '".i.'rI 5,,.11 I. S..t H'|''' nnxiiMLiii I Mia.. no I u. ,
I : \I' iI: ..:.; 11.1,1. ., a.n.-'SrycIsuI I ,I I 1 I. fl nut"s 'I 1) a.. IMUam 4.115 SAsl'.liollIsS M
Al '''I I' "'I I. .5 S I. Mjrlnnni 1 .t :111 : 0. 45' I. 1551. 5. I Ih5-n' 'nIl 5
,I.r .. .... I. ",. II '.I. .",. .the. limiiM.l.ui, ...'.. 'II,. a"'innnl' ", i lo n.' miii I S'.liI t mir I llOI'iS| I' 1' ,. ),. : .". OIlSlwOoOpaiit's : : .
I fl. .5I.lslVl Ii rll 550 l lINI :1.
i
.line 1'.e *..**!I. luL' I llltuiiT "I"\'II\ ( / "-I.I i A. 'J. 1
lirry
.1 110' .1.". 1 .". ,lo. I I' 1.1 J : Jl, I. 1I.li-I..1, I In llm I'.M''I.i tva.imrllt I l.ln.M-. nnlt, lor I Hi.I,. loinliijI .1'I / Jliolrol'fallI., I \ I In,'no.1.I Hi .nil, I, ,HIIMI ; {
W\I. .I'lftll. i.I Uim IlI, tie .. \ <1. lu' "", < ) I 1"1.,1.1| l ''" vthnl,, lolil I h.M hv iroinliptil ,, I rim|N*. I : I I HOP -I I:5:,in,. i l.snni l tll.ai.in:' :, -i'm ....iiimiin 1'wv." "inn:..nMHii'nt I 1 .
a
: wan | --- --. 'tt .iine'sli, .. '.hllnA *. ttiiliii.lnt. 1.'r I ,"|.,, .' 0.1.0: .
.
-
I !9.' ,,inUr (Hip |1..1., ttclMlnvt]) I lhpnlii. l .MmTni,, iliitpanirp. .I. i ,'I|ia-ai. .-.,...i",,,. It .In..I, i' ", m.IIP IIH, .vrrltix: m || I pi::nil i : |1,01, :leans. : ,
LOUIS D. LEMO NE, i .5 liikinivlllp. 2 ..I.-H.lu"UI, I I r.M1.: inc.I'nll : ( I \ Ilitnrrm.I I.I k.'j-I.| ,, I III : .. 'ls-suiI,,.ah ml oslllrJs,, a
l 5-loll. "f Mr I ll.n ,.him, h.M, .1 I the ,k.li Is'',",itinkin R."III. 1..1 Is'r & 1'1. liutii I"ri I InMill I, I., ,,, i HI, am" .\ r v,". MI r: i.ui u.u ai.M,JNIW. ,
: 'll.l. ill : ,1'1 .
". nil Mnl.! oliuw) I *mix ,..Ih' ilu),". ttill fninishi, .I .liip, thinillir 1.11 ,. .
I-: !1III. | at l.I.sI.T.'w
l"01FH104'ss
I ,
is-i' '
I ill*" iinn 'P I ( lifoip, inatiUtralu In'r. In. rojanl i .i u i I 1.-ui'.n. Ii ti' I H > l 'fin ;: : W.lIspa.
1.11\111 .ClSISP1I In I ..1.,1.* illS 17.'I""I:1| ) I i ."..11".1 I aol niinlii'ill ln.-tinnii.nl,, '|1'in', II l ': 'I is.) :, ., lb. .hl,5..fto. I. .I'll r I 0 ;sIn sni5i aissI ohM. 'so %I I.siIl.; thilii .
INMllll
imiM" IIM I )utis'ratk ..I' : | ., ) I 11'. lolhPiinjIr!' __ __ lil" lin if 'Sill I l.i.llm. .Vinhor' I ..55XrraA'.l.a nlfs. u U "II 1..t.."mi. tn 1155101'| I ,'. Iii "':.."5 ') \.1..., '11.1..1. ml'i'p .a :
5 "l. |f 4' LilI .
( IHM: > 11II\lt.1I": i .11I 1,11. ) & 'mal ( .,"i5. al I I'. sump.Tin .. : .Hnl nl 1.21 I II !$.',il1 '1'.1', I.. II <;UHP' "I .. I"' ." ... .1'0. l ,
X..I.I lisli 4 l5N5lnja 111 liIlass55 CISC
I I. .>k I \ I s5s |. HI I tin, ii 11 ',i. nMw ..\ 1. I II
I ItU:-. I'II.; M.I: I\IM: \MV: l I ) l 1 | niajiir) ;' I Jl Ii'If" I I I'! '. II'S'il., 015 I I I. ".' ...1" a 'Sill. 01111 aro.s.5 ,m:.. 1i'
. ,' .
\11\ 5 in Ill I I, low link. 11'I Mill* ran 11' p l.lrl I m |" "< (rums .'. r II
t".I.I. .
10IL\I"0"* -<\l rr''. .1'11"I r:* Nut \i.u, Nut I Ii.' -Mill. I '''t>1..I, In, 'I|iiiitiilitU, .' ',.al liln.. tut, ;;,. al 1 ri: 4 lbs ui.alulnrVI : Woolen( )I l'nderear.. 'h.t"1.HIM. I I'5l'l|iln.I.. I.I' ..5 NP.I I,.'.-Is.ir..;7 l I'>'I' T.'II'. '" 0.. ss lIloaP'.us, 0l.oIsb'.n.. ,

IC'I..II\I.IC'I'rl.1 I I HIP snip! "It. |" I, ( 1I'll f I 1 1.1 <'w lirk \L.llki I ..,.. n '. 0' 155,1 'ruiIlIM'III sd, in,I"'II""N a..., .- I I
I .., .
11'1"1'1.1..arvln.I. .t It. '1 n.ifiit "InuKSioii l l l.mil.lltnilhliiK hhnSI'ill; Mill:. 'I | '. HIMIIU .1.. tiiMro. IKIM iil : II. I I
) .
I I
l'IIIC'.I I \ ,, I.IIITI 1'1" \1. l n l nl. Oh!,. I .
kill n g''l I iriln It ipiunikajl Mn, nljr I a. Il an'in larjjiitl.itilMr I lll'S( lUlllh1s ..., I'. ,: j : ; : '
):!,;NO I III i I ii 1.1 MM.i '. ml, "j.'hr.h I ,,mirk I I: I : I h'Iwrlli' lip| may: : : I : i.lls. 4 'IIIIP"'" .\>r. Ins. I II' i'..". w"Id 11 IKI -s.sh l515..el i "K "r ir.in. m n< 'um 't.
in. ; | ) low ('si.'m.m. .".llhn. K'.I! iimlily|. ult .r ti.lor., r.irIinrii..I toif. 1.1"1'1 I Mr I I. |im-, ,', l .' h.1 .ssis' "n i'r, a,,1,I H I') :. I olsi|,|i ....
.iln 'lull CiMllll': i : l |' : 1 Ii. '11.1' -o mall, s.i"II", ,, sir kli n> .Mu.ji,.,.
| II"
I l DM ; | .ll.ls'S. I''
; ; ii"i.". .. i I 1..1. I tin I!, vili4, IM 'uili' lint I Iliavi I I In. I'sIsI. Ui I ss"" .1'' ,.
: ., .
(1..1 Dill. .. Pulal'.x! .Ir4sl.' t HIPiw "UL I I | l. W lipptili., I: '"I Iln: IIUK If ;Hut, IsiS: :I II SI :.1 i' 1.ld Silas... I IM 15511 Al. tl. '1I .r" S. 1n1 I ""k I I.4IM,m..l'' nulikia.I .
i i
KOIWI
II I I""' .. In M.,.... 5)1.1"*. uive 111 .,. ikainVainl.. |.alr..1! 5.list. In .. .. \M ) .U..11,111. I irs .,.. r ",'.'" "l "si./1' 'r"'i .",1.' "1'1, k"* "'.",ht I
.
I l 1'on.ii, Ails Ma, It .'. : I (faiii. ::n. t 111"1., oI 10 al rox. '. .lithniuj. i'.. I ny in II inn .1.1, .) hll llu III' linn', |1.1. I, : iMr.v'i,; 0,151 '. Is. 1"1. I,' I 5l, ..,'. I .
I 10) ) .
.
IT.1.1.1. 1 level / I 11'1'1'I' '.' .,IJI.I.I..I.y I Hnlr, sIlls' .,. I II hIss '51'w .lyriu. r II iwnr.1.I "illlr. ,. <>. 11.\.1."' AUsll. Cap'| .1.
I ,
5' I i 'lit.ii ui .nr ....1,.'. Hint I .i 1'11',, Nowik, II..mil. .a t. :I ISi) I II ,1".I.hl""I." I ao.li, ,I .1. '.I hil. on Ih,i r..ll I.t h in''ir. I ) I I. NMHIM. 14 I'. I'. .\TM.IIIK, lI.'sI I l'4.utf.r .t. U..

I iiinj I IlIIPIAII1IIIIL I I Ii V.>h'll: llill.nu ), livu ha.Jhc I ilplml I Ihiggy lill's. 'I|1' A W. % Inn.nl. I!.,. \.1., 7I I'll. tlllt -"* j
''IIom..', I C.. 111..ill e. of Main.H lil.NKlur, ) I C..I..I 1'.Iji I Hn 1.,1. It) I In-sisal.| II.i,. I.. .. ::MMil
1 III.1 1 I'ut'a I \
", ''II''!' I l.itor II' Ill,' Jhe.: Clivtlaml( hi I,I I ( KKIII ,, ) IIP.I IMI.I.IMI., ; fr 1,1. S I..il., ,, .5 ami I !1'11.1 lai"r whIp| II' yourl I .MIN M4Mir. Pont tcjla) and Atlantic Railroad.UklluiViiPuiUiy '
.
II,, lip III'S.' ). .. to mul,Ii"to II i iInini \uili Mnlo ".' I'"nJ.i) !,* : tl II'jl'.II'' rol. ",ii I hit, ran 'turn, out, 1,1.I" II..r l .li. --- ( : III'Ilt (nl! '.Iktt, |:,...\..) ,* ,. II : .(kt' alii' INH4 ii'\

\ 3, "r ''I unitiar. IiHi I S lMll'" I. ., "lulii/ir, I..Mill, '.' I l I (.., kv I IN'inI n.IknIli.nlcnnIl.h5ea'| l ".I 1..1. I" r ton' Mint, 10! psi. al'III, ,. Ss.tin,1, I ('ICI'llu"sOl'f( <( ) .5.' |- :\, .I..1| 5 .,". ..1..1'1'1".1. '. i i.. as, ".,,.s I 'Isan.ij, "Ta fL' ..," -

( '.ots will ..Iisr'. I .11 /ImnmttM, ''elll l C'"K'e., I ) .ill.lrl. *. lil.I if Iisl.s'l."ali., | allots| riiKs' Hi :;tnil'jr: J \\'""" ii' UlJiikut, UiiU.illj t..i..wir '.
I 1.rs1ilis. I' .. I' I I I I )., I.lil.fr Ion III' only iilmuli. 11..1111.. I "i'l Ii'.. .I al Ih"I r'in. alto,'.. I II M.IM.,', i,fIlll. l I II. 1'1.I t11h V "''r.','oi. U M'..II.1,1 )1.1.\1.| .1. 1"4"" ,ui Ar
.iii. Uttir \\ intl 'I DIP Mall mul Ftnr: | t ; : ( : riiriiisliins' .
\
'trs i "u I III use rl't.. ('all ..1 I fir our, IIIN..I A, .\. ..it. ('lls' .il. .4,0 "I.h. 4I,1 I. 0.0.1' ,1..1., II',??",( ?,? II ,A also II'
or I
)
I I h I h, ..III l IM' fillottPil I In M|.it I II IUII.I"I III ill ry llimi"'. !Il, (' | 4 I Iki' I INIIIII I .. "If Pjlafiit kin.t.1NHIH I' ,Isw,11 AI li l in: *;', I.1 1 J Ijll H.m JI"'Uj."'rry 0i: ala Ar
: .Ive.. ,i I, it. I... ., ,,.,. .. G -
l.k"I.r I
I I I" 'lli I, HIt'.1 MKIIIP I.r.'rt-hllU'ii."' ii.Ii 1 1 out, | .' l.nil :I I. ''I.Ul I. i 4. 5.' Ant II.'IIVj 1",...,. I", ,U *:I\p.," II'J' J ;,.

10'' ?""*.'111 I '1,1 ''h" I''..,,!to IIII HSIi I." 1 nl 712) itivt UlttliKi. >.!!I'I.' I. I I I! Iln luiKirtaniw| ,' iif MHMIIIIK; t imw .111 uf t.Ml 'I ( : uOI., HII( lit.i( : ( I. I.11511'. U ll:4Ass.s:; ,: 1.oUrI.'gus:: T,45oj.s.Ir II'UIII.
.Illil.'ra lposl'r l.a .
,
I I i*"..hut.iimLln.jr,* Tottpr of '11,.: I mil: 7lI$1.<; I I mlir. )I'JTNM' .I"..l', :I I I I A.--I..,l.ii 'I I I .1.1 I fjlrlt. I,,,.,..I r"II.lr.'I.r|; lIsa rut ,| | i5.5. .5 II 5,5 .. .l,I''' \',. ,11, '. I"11 I hisOl a. il 5,55' 4sl ...o Ar4 .
| | (1.1. 5.is'iio' i I: ,' : u..Wi W..; nC '
11 . I I'MI d.IIIII..I.h' I,. .5.I .5.. I.I II". Iso. : ( 'I I III':K.lir M ArUUIl'f" .1 : -:'II' .. I "L r ... \ .

,tl",- I lli, Ii.li in" n.i r.ttrr of 'I linn: '. lass,) lii 1.17.I IH.i'I; ,. I:1:l 11111 I i : : I II I ..n'vrr.IlIIIII.'l.' D"llhr, ,,..,.I'r" 11"1 I i .1"1111".1'11" .1'.I.C."I"I.| .' 'I p.) ", c c'. I'"liMtK... .". i ,'I'.T. T. o. :. ., ..,... 1.1 |.,,...).i U .\'. 1 1,u.. |> asIl.5 .. I.

;"" .II, 11.1 I \.. .l h..ii, "' I III I I. M. .'.liu.. I.MlMiiC I I I ".Ii-P.l ami* ;; 'Sub. run IM ai ''*""|,lI.ii I an. ,u.l,,Innr ,!.,. ..".I.. Mil-. l..rll i .;.. 1,. ..WI. I'.I""lh"I.I".1.' /1| ,>. .'li .I.I. 7:t tKllln III.J.5l.... li.llIII)111'1011, .. 011 aiu.11.as:) |,.. 1 '

'I'I, '"51 i. llhtlin I > rntinir n>n"|,lilr* |,'I\P. ( l 1:1' :: | I "' 10.1.1..1. I i.li.-o IIP il Mi,, I.. ,. .1.1 I ,,, ,,r 1.1' /""4i u.a ami I I" 1..1 I II I. (", "' aa, .,, I..hl, 01..1,. 1,10 ,1'.. .

lam) liuj'.rlli,over II.I".r I I.2.19.sI > I ) 1 : TIT : I II inll.lliir Ipriltort. Hint. I., nui, willIs. I .IIP.I.. !1.:1: I II 0 .Al.so( ..'. ,11",1..1.. ...I..l. \. o 1.1..,i.1.1..1..11.1 "":M..II'Otrh... 1\1.:' : i ftMiJnauiU .
tTntli'iniii II.n ,
.
,,1 IiiiirnUlioil '" I'r .U. ,
\ inirtl I" 1 S'OAp.a.WI
.
a ;1:> i Ii.,'1 1 il" .Irish Ii ..". .. I t.IIU'1 I il .ll for .Iw.lion U.I. 5.ml'Iiw II ti.'vi 05'. .,
I !( ,, I I I : IIP ill* |l'rI".r.| an, I deny nu Is'wrtlls. I r IVP *' 1"iu i ran t.\ s. I 1.1.11 ) 55-4 I... .
.I' .,, i,loin ttitk Imar.l I I.r Ni l'ft \ ..,...1.11".11).) n Kir. ; ; I lunfrntn 11,1.( I. ,1ir, linn (lisle S 11",1"11.1 I | | | .l ,1.",'. Sir "".. il..I.j.1Ur. ol IaiI)4111'l'VVl.S I 51s'w.o.1,011 0111.0."'o'I'4' 'C'lppI1fl..I'T.'is.' '",N ..., 01,s'.s.oom 1.500 1 I1N ..

.M, hn-i' I."irIs, 1,1,1.51 r.".''. InIIIIIIM I hull h". : I I I .. Flilm' ( ) II.t.ir J.,.'tnm I I.' 4 M ih mK.
I 11.11.I"Ov..II.IIUI.I'* I U ., ... I,, no lll l.ivn I.Is' a n, rciiMrallonan.1 I ___ I "

I kp,'|>ln*. "ml I .,. .1.11. 11:1: .I I lIri', .. i I, I''lituii| .C. Ir she "II rgy who),nu,..1.1 Sir isis'.. ,".. I I hat, Jn.l; IP.I'Ui la.l.| 'nlil. l"l..rinn :,' I 51-op "sIloS, sr.I,5\! U.'UI"isi'na*.. .":,.r....,111 in n. I w''11,10..!; .I.'TIS'to1"1 i:* tv. ii. -
.
AW$1'5I* r I o. rm>it .1'1.' : .I II.I 1.1)P.I I llV lisa |HOlu| .' Pi.".*,..14 IIIIn I t,1 ml,I \\iniirina.luiiti 1',"... ) Talde( ( ....I..'. .. 4'in,anIr.s0. I".5oiIl'b.5'' 1. ,;llpw '.. ..L. : II
"I' t 1pn.a.i.li.rlau I : :" I Clot : ; : .
.
: I
..I ..1..1.1'.1' re..S.t..! M ilo aol.I lonnt,.I I. I IC'I.l 1.1'1..1'11" f.MUlnii 1MU'm. i 1,11 Ils5.lo, Nil:::
mrual II.. Mulo. for I : I ) ,1.11. II' t.i! *. HrIwpa.isw I t" 'if:ii.nr l-l55.5.EiIP,: \ rn. 0" J.'hN"11o .. ...
s i. ,,. K...1 l K .tiiniiirnl" *, eu Il t tA dllil. \1 luUar ,, "
ipalu kruiiKkl wvcan anwinMl .
: -'I ki, > Hlalr ..lr. I .C TaMe! D.unask) i i1' IrJ II .. -
(Hit lire c i rn I ) HIM) ( .I..I'n.| a. t.. A iTCii7':
U il 1" Ii.r <| r1.'nninun I s"U" elM'.t 1 ? : IIIMI H\\r. i .
K.XJ l i.r ( aitI I fjlr I 1.1. a (f.ilr I ilsr.Ii..lI \ 'k .11', ... lI.. J.alosi Olpam Pr '
l ,, 1 1 ba Kim u' < t ..iiiieilaiit. L.a ) l v.I"1 of rrank, (>t."tannl. ha. i'rsislly, iiimuil I i *>.i II I Ss.so''_ Cia| .'', I .\.r lhIlI'.a IN.n..o.50, ,.. ..
ami Ik
.uMwmi Hint ,H.U I IN.mnrr : r"1 ,1..1111.11..1 C.sSSIlt'lliI.lI.il | I : : ; : ;: : I : |''1 | 7.' hiilk.I .\. ." .. Yo.)r_ ..... I.
ilnilt oriurty. ITI Ui | r.eln.viatIo. n.i-n till ,ih. a llr |- |him rr.lanr.nl I In iiiniwlionilk _. _. __ '': :. A sr.ll' we sl'o'-s..sIk' 5110
Napkinsloilct :
: "* VoL sul". I I = .iIhlJ5lO.' : no,io.o C tW.,,.
.,
ronf.i
1.1. iiIlsI'P
.HIOI'"d 11,1100 :
I .i.4 I,.Mi HcHKHralituu* 'llvolllIflkU I I asI"," ur fulnnn .li..l.r 5. IrS ;

trrt ,.J I'-, '. ,, Slab" I I. ... I will I ,.' IHI-I lIsa. ,in.iikilair.il., fninitun I.. ... I ..1.... .;.....as0.. ;..
CS'
I it..1 I I ..Isri.ksrs uf Ik I: rurrlnl Itnltalu I "|trily .1. an.1." ) .o 111 AI'or (, nM.! .",.".|. > |"r''' .. .. "
". .
II.
I lVillt i.illo jml I view wit;. IJW'ili 111.1"4''.| \ ( ) ai IU. ISO .U.. e .. In ., h a |M>.il.n! Ibh, II.ritslha i.f hot ,'oIl'a. lu a giml ujnaiiin. -: ( ..ap.) ( ) (; nnd) ( 'Ions'aaIl... Ii,. all.r.i/hl, | ..IIIM| .| 1,1 .I I:lpw, '" 1.11I

IIereIl 1 1 enlliIiitUO| I ",' .... .ll 111.i'. n ...f our |I.ia.l i.laiiilllfi will I IMMl ..JI. llu anN....I pra.. .".,,111".llp fall I 1 Irmi.l., ,.( tI. r,,1.,1..1.1| ,| | I.lin., :;:: ::: : 1\ : ; ::::: ;;;;E:.:

III-:MOtU uiajiirllt IllNiur JilMPjr IITHUK..tii.H ) | 1 ,. .,,,.. hi,1s.so41llIIy., | I 'out"a. I Ik. illtlinlls | | | anil atlpiilivu, 0 .lr. (U.lu. .I pocket) ( lt'i'y and I I if 1.... HIP iiHilrr.l/nixt, I II., al I li.t ....... 'lbwISlama'mUseoalI --- W

l rlwlkm ili.lrl.l., I I ._. ami ill il .1 unit, )IM'lurp llmnmil I illnliiK. r.Mitn M'jurat' '* from that, forlulkiiiin 'lf 11'J'HI "'I', ..iviM anil In h"W, .- ian, .ifailnrltini.I I A"t.,......._.".". .
.1. : 1.,1" .. ...
I H i irt..n. l'c".,,ula a. uin. olV-lin:I, .. ....
wed N |I. "' LIeS ( II.. .,. .
"r Now \ .s1 ) I HIP ) In(
.1. : .np' a. Hiii
'.. |'iiri.|"r.,.IHH. I... rc1..I 1.1' 1 .. I .lh'l I|I' 0.. ,... ..
a ., I ,it fioni, HH K.irli. ." HHInr 171.:"w. 1 !vrl.ml 1 11.11;I. ( m .,_lull. \.'01,'. an)11 hlMifH 11 1.,1.101 at I'. J..t.u"* II I.. .1,1| | UUP ..r ([ assortment) ( of) 1)4)tIIVlII' ) .I ..I-h.| | w,lli..llu.ni4i.IVP.. Noiiiflli .. I" ..\.'.QI'.."'... ..... .

''I. I Inhl", Liilklin, krlJS.p.Fl I. J.I li,. fl'1--. "' 'lloaa'si. I rISl5Io, t'\' p.l .)s-ags'I. I"'I"I jr.-triil.' | mat rxr""I.I..1, ) .I l lI I II .".. ..
. i. w ._ I .I'rI.-v.. I ) | h. ..- II'' ". '_I u._ ..
1 W7Ah | IIjl..1 i ,
i'mile p.11 Th.I..li. v.ll h." |tI.al| | ||, MS nil.nI .
awl I I ( ..
.I I 1..*I.r.x 1I.1 t.wni illi .'l.uiiln.lmil) ,111.1)l uliio | rciiBli" \Vr are "|. |. fir IU..L..U. : |I" I..: .:fl.tp. IIIH-lm.Illtr .I l'< tions (' wooden. LI"w'.. .,., hav, 111 ,pul. \.t. =:. !;i
i",tv ...11.. an Huvl ,. ,1 I ,IPUI uf am : I"I "I."I.| .. II.. ..... .. .
) I I. irk'U 0""! 'i>r New \ .r" mi ) Vmi.U bul I Hi) bain' I uh.i,,ciii 1 H ltrtIS :: -. in MM lipnl.i.piil ..r i/ravil a".1' | .", ., I. ....1 ::
.1. .' .11.1) use iralkiy ail ) ap I .1. ,
1115.7(1.( (1erIaiI: .. K ll..aiiM4X IKK : Tll\l 'HIralu IasP Iow.IIowa ow,
I, Illv. I1l.Iw. I anil, .1Itl H5.511.4.5 ..11,1..1', lip kliukli, llm( u's'..I aup, I,,,, ,.',. J.fr.ooC: :Isa.. :
I MJ 1
,. rv ,
I.1I hr Ioi. u etl.' | oil skin
t rV.I. Net iKiiiitrnlle K.U I I Iili I \ iiiltnl frnlylit, anl) l..s.) ; ( htiilH, ao .i,
'ta.rsS
I ; .1 of rpumlyr .
,. ...1. tlTllUii | -|: <, ..\ ( 'rruM IllKIMOMII auv 11w. I", l- ,: '
.
| | |
.
wu orun I.I X. whirls
.
ann'
"1:17.: I ::: :: : : : : : I, I .r .nl I lv M. I IM! 4ns : '
n,
.
.
| I.l1tI I.
'> "1 KII agMill lUlunKIi I.IK '.1 I mi.l uliicly-Uo I : 1.1'1.| ,' Iu ire riillun w.llIslora| : CJ.j 1"( m.. 45.0 :2h I0 pisia.: ::
h..r..u'.I.1 : .
::
:
. New \ b. I l Ing Ilieir) vuralion al'.)Ul Ik* turn lulilu) oil ( and oilcloth "I 1.1 4.1" SI 1'.1.1'0' ill.ritor a-.a
1.1)
)
J .|\1...1'" t"iil iJvvr ) I..I a run .I) Jn.l lH>)unl HIP (,a.Uurkilfl cloths :.;" ...=..._::.. h'- :: ::

\II ,.- --- a..1 (r"'ly. *,. 311.1w.' t | IM .1.11w.l l I I", an.1 I lu ku.w Ibat rullvu !U '.01 I "''t"I.oi..I"1. Ihrv inr.loa.ilp.il j. vroXiiLiN'sUumnicruittl :" ....._.. .Twa:. .
1 In, Pallin,
/nal |1.I'"r" nlt7HJ.i. lluiUrl' I 1,4154" ._* awl M lig t erf ) al l'cii.arola l "" I
J I l. 11. f : with "* low C'".,.,. !i1E '
.
il .illiiiihiu Ik. ." .. F" ::
lu |Il.bllI| 1, iwO I it'HUM.i at!'vain 7,111.1 | -" uia, .I' I.. 1.11$1" U-yinuiMy ali.l) w* |1"1'| I Hon.uh< ly hull ami) no fuillier I ('Oi1 S.I Aoaderay.M .. .

f 5', vainly uollora: Ikal aI.14'a| | il* |SIrs.,.. (.1.111 Saw \oik tHy kU.U ...11" l'f.l." 11'.111"; Ih* |.h>..r In 1.1. ,luuug. "loi.i.alLw'slrao.. '11.IVAN HI'.IUXNUl Or o.i, m.....,...... ...:1.,.. ...

I 5! |Mc'| alIkaHklHX ali majority* \ Ik. tltjr l | liajard, l.rawb of I'lBx.i'U' niiiii-r. I I I ..li" -.l I I ow.ao, I .5. ..0". wad av'.r- "... r ...'
I I.
.
.11 for 'heir "iron. 1'1"1,1.l .. I Itcmcndicr( ) all (to le .-s.SL-. .. )lIL1.)0Ai'1iiiiN.'
KO.mi Sal.4sIiI
.
Ji flraK
) I .\ltOLINA.IMri'M mt run I I..iailir. will lies .a. of ruliun. .1. I..J..c l 5' I I'sysn.lSIp7.l I i ,. i.. HI. I..* | M.
I' .5 Jkn>H (,mlwllIny I I 1.4m t. |. .I.own,| |I..., LvaISp.sa .. _.. aw.r ... Li I '
I""H" .e.ll'4.pp.
Is \0..) tit mG.: N".. &-Nrl | | the !. leaving I 1..I. .\
i
L'I I .. >I.I. al |M.mlai| |Ili.w.I ,. .. i .... .1 |1.5. 1sJ.s: u.s OIIIksa 1 ,10\... W 4
.
.
Mililatr, iManmul ".1,1', X.lu lu 1)1 1.ntlm 'In N.i'U ( I | ) illpj.l vm Kl.lu SMOIV'.a an.llhe I |labIle yimr' 1 : :sold hottoni 1)I''S.lntglit) ..Irrmn, ,. .'I4ttri. 5" 'II 5 Y 't:\i."T.IUJI TK UU.I"t : '

,I IJ.1.lonI'. l I Iktrlli 1"1. .,.1, fl<'. ,U Ik I at "Il H.I,, ,.. .,,., 1..1'. .
1* 1'. "UrIIIII'if l Invilnl rail I II I I .| SI. ,Vr Mu<,,h Psw.ae.Ia. .a ..
l 5 'tHy! | lally lu .11 h>o< S'I lot Ih woiklIbMia .. ,. .....
cmlU lIeoI .
I 1.1, IUuL .., J.'UH.II.: lli'llrtl thaI Hn f'.I. Ikl I I :r.W: .tttlll *\ !. .Mj.lNIt kase .1. S p am
ii National MOPS
I .& lisp g..l HrliMilvN guuU inMy .Ir'I Hunt( U ,I.'a.sI'arw.lACwOtp.------.. .
l IV"- I Ib Await I l.Pla.| ant I runw r fcv rim I _,
MiilnntliM, V .\1)1II: Dtu.iiiknrly guile I Ik'I'rll by l lib. .f piy|' rulor. ( AIL at I. .11 hl'l.r.lwgl-.o, .5so, ... I -
ever .
*Mil, : S A. ] .. 'I li-s| I 11'11.1' J..ocl' j J.s'nuuI.lsi, Eiop asp.n. 5 I IY1v1ua
. \1.. "fl':11.1 < ll"lN
.
!0 ('H'.LI'' |I'r*'..' il" 1. I"'L t (Ui: Mlt' ..1| I*).' ArprMMiU il l.I I' I -'I" 'r I. lC.q.al'k I ; .i. III ..., ; .

lKTHK** JlVEtkl ylf* 1lb"IeI.' II.Ili. }I">" ; aol. UI. I.os'i'.a.a,; .., ..|'il>r... I ,'..... : lHt spot( ) cash piicen) ( 1'hisl&III iIbIIinUpM. s.s,I.s'IIP.r.lM.Ii .....'. Ehlsi4ssld.lo, Imew y.. aodall ".

iiU : .; All. l .l" : .I. Mrilp, II.. trull IkMiU-r II.. ,. .
I a raw of T.I".. I .m. IMSI 1..r abM.iv. Vow ini u I
mclani.bi.ly l.enr. 1
| l lIT .
\ "IVm c. I.. lois baa ".lrh..1 I : SAi.a.l!
I l> .. .
W. awl
.>.t. .iliilaUill,) .nil r>ouflli "io, t.1 a M.I I Irr','Ib dial. t' ) | | If I i I. ai rbkirua from |HrK4. 1 ., .t. 1,1. u'pi IAIIj .. li.jo.I rsealva4 jO..IJ. : : ;iiknutpli.iH f k i *, W Nrwi"r ) f

,.l",, X.w'ork Mi* ,I.. II. < k..1'.., .ll kkl Ku IP. Milk, 1.1.1.! an.1 I < alunrrrItntf I anil) ( sold. Mini) wur. n.I', l)r.M .. rit.b. ... aspi.1I' ..u...* ISIs.,?,. |VMU.. U T..... t.
h '
.. fur Ik. aiul ( luvp .
01'1 ; 'fl. a.cwuult lilf Mijvrily Sluaehio.Iwr.| > alnils' .... Ios5.nb..op.AaI In ,.t.
; .I-I fill iMfur wtvil
5I m.Hi.r*. H''I wUI I. >I | llwy'r* all $.*. ,
IIt.'I.t.| > .1) waj rilv IH furylaIW aSoksollnC..5l.y." ...1) 1" -
I mil rollcu, lUaln a man i.I T. 1oi'50. M..MIriNJNk'tnual. l .. ibal uf I ... 1\1 in. ) ur MtM'k II.l'.lr".t Cir.|>.*. Ill I...) .:>|M Ikn.uiik .55 Ja ... INiiiM.4a I.
.
rral, pUrtpd Ilov.o by >H.HTI I MtkK). i .ttl I' .brouylit I. tbU luarkrl. --.II", .
|tS& ta
: -ftr. = e". wui. : I ... .".AII.
j..rlIy II$ licBMicral ( .I.IV HIV *'I raooi'Ii1: tM I ,. Jantp* st.'hahwb'koVhiiIoo. w. .UtHiriH*. to.A'.. J
II kluv,. PaIoIIoC MT.\I. .. 1 Ik* U II** are .l'llgI.Iw.l) | with Ik* .
ILIa"" ..1LIt..I.* r t, will | \ isa.ea.1f3oawp.'
on: T. < .vriw. kudlM lia n Iaow. gIve .. .| **rorula 1'( pCd) fully) solicited.VT. .
.. .I. 1 iln.lr.prrfuun.ry awl, luihl wIIlsr'rsrn'el | ,: .
sip luikl i. Ibt rt.w. flll Sir.41a.rn.iv .TimmtHr 15.1414| l In IhU rlly .rll il.1.4nI ,.. I

6. .uw raw |I'1...I t.., Mi' 0-1" .a. .1.1 I \ a" .. >a< ..*tt. *ihr.4 all I I.\ ( liU wrvkm will |iuta.* k-av Uwlr Ilru1ft.ssre.haopw.rbn i'ua.a.a.lm awl l rvdlol.. n.l lIa'oj&. t,

4. .M .ft ir>n 11 : Ihi ..5. .1. ., lllubl.I. -j 1'U.a. "._ Pa..e"iavo ... Poalsisiw .iw1w aaiM* wl'l Ur, Mr. "I'ark |Jay. t' II. ( "rr"'I".Iinlnr.n oh K.II.V 1H.4M.Vrrlv ,,51 ,
1,741. CCI! .. ,. proa.l4I7 as.I'4 .. .t 1..11"1. ir.upi Iws.. ... .' ?.". 'n.ntuniinH' IM* I
1 JnM) <.1 ar* ..111 ati 1. ; ." .1 0. I.aadrwas. or a4.rM| I'nnT. .1.wl l. wur ui.U ikkl ami a
.4 Ir.s A t J I MtM |.. MilltUW ,.
It p .,1 I T .. .ll..r ill Ik-ark ., Hl 4 M t
prealamla -s
"' rlkuwn ,Inrn |j." IU p S I ... L. P. U. 0 i'.wasoa4a. A.ri. 0I4'000S
l I rt\r. I. lIIlSf "I' % : l-"ea.
tr1ll ,
!
I .."11.. 1. kep.sWk.a piiiv .. .Uf )Tlt.tr .n l.iwsa! U 4lJk I ,. L .
-- -I-
-
-,. \1. W .1 a., I: Al t t. -.. SI'' / u .' u i'll.lb "HORSLER: & CO. I -
I''hH\ { \ 1/o'L .
4'n"'h\.hJ' \, HENRY ,
I r "PIMMt itq' .I T .1' 'I.' Ii II Jfijriof i 1.1.1. ..lib. 1J 'r1io.' I

*t<.; v 'ir, 1; u .1 i ii IiI I L ,IiI I I i." r Isle I, ap, 'lop ,II I.f I. C.Isq'i.i.q C. \
: '
: ; : : : _, 0 1' "II I "
I"I' 'i !IIK C
III."V. IT' I 1 i ik I I l I 11 I I. :I)"I r i ; mil f ']!I'" \ I I'' III \.11(1. '. .f C.. ,-t ".1 .,.tlntt II11lrillut 1 i i v '"i iI --I' \\r M i
/ 1// 'd .
i i fel i : i i 1'.i."I'' .1.1I i iIn M h. I ''I l Hi f u''. J II .1. (Ii' .
I. : 1 At. Inn has niidt Jnilt nntrr' d 1 up t ;n, t ill.Kit ItIT, KM: : ( I1 CANVAS
,ml,I t tho nf J 111-r MANILA II
"1":1 nlir ,
P Allr"'nl NI ISH 11\'fI:$. I ,//.101 I l's In Ih, ,1) \\ | |ourthnrlHIh" k IUr.IIIII', Ii i .IM| -Ie"l ,. ami want ..i 'I.I<, I I.: atIt, InrtiPil,: .I los .::1. lrool: to Hi* .
lln, knt Sul,'. W'nwrr.. I p
i .lnlnrowlll i .
1".III.I" firl iiTetlin.ilpr t i nl I I hanrtl mm 00111111 out name '
i (
ifiwi inlna 11revenue
tN.PI? M.VRtIVPl." I Into Piin.l.lrrillnn. wli.lir. I' .",t""tajII" |ililmil| i.amp.l, aithn k""h'el. I SIll inletS's' whkh I bail, nut beard I :EJ.xrIuilTsrsSlilli I"

nw. 1..lor. ...... ,,"r. .01 T." I''.... irw I...' .liJ i 'n niiMlir.v I'lie law lhal 1.1'tIe Il,, liii lea it rulgAtul In a.OlltIuIiJfil I In..t roiinlry. weit ..11..1) In I "'lpd| for iMrlv. true'. I'>i wile REAL .
r rt 1..1'1'I.etI'" .pt ...."11... t..rI I : ; : : :; minilhal :i whl, ,'It nl .. roll, 1,1. iwnl .|ip.. li In SPW \'Ill k1 ..I I hutl'l'.hItiit ,. hilifht .tairof! l bri.ail I trninhlinpr WIt --' 1' 1'IS -- lP'nE
wait :
In' of .tIt.hste ill he : ::
I ltuii : ;
.. lutiheil jill ; I
I ....11 ....... ''1'-' ,$11t ";!'. t". I Im. ,In Infirm HIP, In til Ii.1111: nlmil, itlort A I
.Iln' tr ,. Im i HH.IP fxi Ilin' ,, ,linn oillniii" |IH"Ilil" tl"t ,1 t'.llrill" .
.
pnv, .1 not ,1"1..1.,11"| j : tl i him,. the, llpmh. Ir. M( ( ,11"1" IIH klnv on. 'MMlor.I! r. "no
t ._ .!T'I'_ .AtR1IIWI. 1''. nut nav on HIP nnmlipr, nf vr..i.|. nr I IIhn :,' rillt ",lint Hn llol I ..InltIwil Wbul.fl 1""I"'h.u (: I "..I. i.< t.lllii| ,IIIPII illlntf? mil Ihrlrnum. P Yi i '
scn
IlL : I Ni. nm 'ea.' '. amoiuil; if iltitiliel| l Inquarantine .. nuu'iliI I nn.1 I nnrpatnmthlc' .IU l > nfilip 1 rea.urj An .. iMPiilt MVPII 'n"l ,:.II"'In IS CiiauilieP1'avisulls II r (. ) :( \
'i.l :: : 111..1 tin .loliiix.n .
,
a ,,.
:. lint wh'ilo, prntv.l "f im n. nn.tp.l I In,, lilno, atiln.Inllnl .., \ I"hI.In.l"o. IPHIUni till runm Nn woman .liiht, 1..
; ; ,woj( rt ot/\/ ,, t, lniii Ir ,, ., '.
1"1"r; > V'I] l ': ( )" d lha (5 ll. of |labor| tnnmy InlU ,1.1. i. Whit gpnprjllv lillln .
t ll Wl Hi. 1 1' i iID ,, re. a",1, rloritre. I In Ukp a I lilllo 'Ii' Virllitarl 1".1..11..1 : fWXT TO
1ft iiR".lhtn' ,
t : : ;:::.... I ::, I :,n' DIM I' HO'1': *M, ..,;. M.( nl |.'rpwul.. I I. ", hi .piliHlplimil I ,t .. I. II. cot In, vain Hint' nut .."1... lion, and madi< a rnnrnnton pfli.rl Ini I a irlItIfI'id' h.l.h.I,1. tinteit( I'r'h"'II., Wilt rit: ,1,.h,.."I Ill-SSI \fIT| ) I.OPI: ;. OIW. \\l-M-ilir' :*. TiltM' 'HOU-t.: 1.1'11 oj''y n0
,I (, &L
4 l p. or... I""' ""' '1 fl ""I :II ', a r"1 i teL il llnl I Ihn 1".1 InilnllonM. I 0 PrsiO'l. : .

I'( e. =4lls im I $1I'I l : 1 l'' B I ,, ::.' :ulu'Iu, 0 r.'; :':: I. !a ';1..1" 10',1..11111"' on and keep la ,1"rll'on Hnom .liitalpl.nlh' .f or.."rl.II'.I'"h..1o I 0"1.,11.1| .11,1"!,olin. In|I"n.rmnllipm 1,0.' ; .. In ami,I."al.ol..t '."r"'. l lI "N.I."I.tr i |,,l.ir-il.KH., all ,.o up.I 1..1".. : .I.IIP"<.d fourntlii lintmuniuntlipm. -111M: : ,\ NIt "'HieM/ I'K\l MOVMIINPllI : \

i ; In'" 41 Ufl| "ml 4': tNlIIJlIUI'1 1 11"1,11"1"1"1' | tuwpifiil for .. I : I ,
'I"M" ( I.I'VII'M' ( him1 had \
MflrlMSMwIolw :
'I 1liev wont I li.lou t. IM'IFM I ) I" : ** .
.
.
I Innexpu.e "
,
.t i "'lim" I' ''WMJ0"nn _l\m *i< II/IIc'/ i"> "" ,111," our Irabt sit I Ieiimmprpo lilt fIil.IIbtllill' lio" ..r..r wllniunmgHiapirtltl ,, I I a'. eeil, on. limit a hiindrpil ".1'.1. !, I. .\ t'I.1 11":1 .
r. t in m
\ .mnitraii. ;;nl.; ;of; mrrII', *" .111. iff;'Hi.frm ,I.rlli t Ihn who!* minimi, or plei ; .owe Krn''p'i"x' | } 'liii..1..I nr .n I I..w..II'l'In' mnph iiiiarler, 1",11,I I iitnl Aninniiil It I lun iIllSlIt. i

: Trlh.II...." "..-..".t ,,mI ,,I'lttiarli., h*"f .1,11 Ihpy! Impmo linncpc..ary bunli. Oil In t lie liipvltilil., ml .I'to.l huh, I"I..r) hi. oItIf..ii.hlt.uloh h"I.t twltd, illmiidatit/, limit. ant Ihnprupkixl (: II Ilt'I, All I'n rt

'' 1 IxTill:; nr "ln-Tl" ,! 1.rtl i.. I" P"nl. |v'r I II..n.. and fin on tie vp... In icIer, RIMmniipv "|1"1 lie urlu.r, of.tl trMnjr but, wenti.itlioiip.1 S home. |wrist, is tIes the (trpiil'>iuk % ski Miinakv| "" .. nf mntiirp.I In .\ HPIX'frr: *. tlm.1 iI1115Il I Ill 1,1 i
I II
l"n,1111 liHil run' li.owr ill onn n whit a' ilam liijr and, 1 .Iniilnif'
"
.
lr .r..
Aw lnlp In.-rthtn nnt m''mh rm In ( I haw '
In n nn
.....* .111 |pn.rnft'.U| ,t..I1"ei>Ont.InVtvanp .. .|I'ny 1..lv. .1.1 tliIrellil hihprimiud.ThebiMoffiiii.picnd' Camp .1"1'0 Ittih.wy mi,, ..1.,1 nf rni.lorliii' opt.'ii. bv .'.,. rlfrht and h.II i I pn.lipd,. A. ""lxn T.'la.rSI .\ rlhSI h'h.h'II. : : !TII'I' lP flIb ItI .,

AU: l'r1h't: ieqnPml, In pro.Its pnjmpit. by knipliijt III llrrnlnllntimnrlyllrt Ills| 00 Ilil'Il( Ida ilnnrn ; lie, dinvfliKtrn \ lhnll.
nr i1nrtprlv| I In a Ivanm nn yearlinr "/nlloti, ofllil.. 'l"ao"ln.| U a Vfiro u. alI I were 1'101 ttilh im'n sill I Itvomi IIIUM.
wIil.'nrflI', and .
hr.If..srly 1"1.1..1 flflr mil l \
i gicot, nlipf the ronitnnrp of Mir I Iii.(i"lo1"11| I I. a vpiy dptllidlinpruvcim ( n Shij Chondoy.
Mm.' of Itiral Inni'pr., wa. In Him. In liome., I I
I nt nf nn arinnlaiipa I.. fIt is.1.1
sitI 1 that licreaflcr, amliarianximpnla on nnr (rrtili Iwtnttnar.
lilt hoe
\\Fi Nf>nv ', NO\IMIIHI\:: -" i.Tn we ] ,, is till tlm, Anamlal, jmlli 1.1| ". wIt OWl I ehi. I whatt I ".. /" AMIlSf' HOOPS : I Il'll.
will be ,main Hint no ) I no, and nut loll biro fiiniUh' n I .. a Irnihfiili .rotilrlir.have tl.1 all| IIdoirn .: lbrm> I'

r'f Prti.Aim ('",Hutment- wllllefound l, troth l is bill 5 clean hill of health, am,) much btlli rv.tinu tile( fir, thou "iil"hl I lIlt Mr I M"'III'H'h. whi ''luitliiiitlite and' ,I llnl : h'r.. tt mm. ,,,. phliir* of cu..1 ngosHn .:. JStroot, bl5t.l4ris 1IS5 I .,; i :,. :.

ttilh a |I.I| record ilmlnif her than 011 the bar, ,I hoird. and want rovrrlng nlllo".lh."I.\ llh.tl"1' I j 1.1..1'.1. .".1 of the, ..1 I ,.
.Illn. In turoi: lmdonAmerltnn ,,, hra"1 ,1j101.11. ;" : "
u
tin | IH bt lie toil onll.npply .llhe rllrnIiuy he, con, lieu/ hpfirn IhbtIAt,: .Ot., .\. It'hIl"ilitt, : .1
will ,
be "
vrinHipiil
xihangp: 41):) Strand\ ; Pail vot.jfi I.r. iltlaincd anv fuI.el K tr>' neuU, nil limit hit, nld of iililful I. "II. 51111,) ,Imw CllltlellIhibhilI" )' | it" .L..r 1.1:,." I.. .
\ tchangp: .., :ft ltoulc, 'anldp ; 10Il1'lha. I. iiprewary, anptrlalu lha "'u'J ever ...w.i incut ( f.\orl' he i..,bo, even I Ill Ilio preinnra of all gQ".t.um 'T-f.r 'I 1',1 k W on' m I" "'"| |* Pilnlk ,. SI""lit r""IOI SI flit {'.>llo" I.".

., III.only I In Ihl. way that i I"'k tiny, I. a rental, w ImleHmnlmlKPtitliman I |I'apt" r I..uo. I Ihl. "oj..., of Nature, I"",' w... I '.t.lSiPll\ I; I"" '.,1-. I 1""I., ,. I/I'I. 1"1",1"1 Itr.IIM..III,1Jr'A" Il'1'.1'' .,
1'apnppnp. -.1.1t WIll makp. 'II.IIP.. II Not only' In regnrl" In Ida, eitrrpint.I .I""JI" tlt.t.I5. "" k. i ."::1.I' II
J .=__ co c.- : _-:.:- we ".1 oH'n up and maintain tuininn ( ) fci I Ithun I I hIlt In 11 : : ( : 11.1 '

PnrnitirNT .\.Tiira In 111,1 I to harphi. .,,1"111"/ "ll I Iho out.IIn, woild, .lve. nl t lull.. an,I fin ile) them' n rlar.1 .1.010 Ilia 'levpitue*. MiM ,'., i I. "It not about, lima that Ilia New :o\f: t rr.1:,:. ..

rre on a .pal' In lha. {''''lIr,1 I j Klalp.Sennlp. ;' ; I I. oIly I,,the tiipaii of |I''IH'| thafitiifllinliiillha minofadviincpil"(II..1 101'1.ovr,1 Ilul..I Ii(a ShIll I I /'I"11'31Ir.| eiihwlhtlhy|> HIP "tilnlei" Special Sale.H GOOD NEWS'!I I I I' "t 5511, I i .',
vhun. ,
In 1,1. nllli'lalrcMiil
"
... an"1 thn '|1)Iflt,,hull, t of Mi'Cut. ,II"nllolll"lr'o.nllllr.IIo, t 1 our iltt com''i..1 I ill') wialliarha., I "IM'r.| .. ; II I sill 'II.I"a. .1,,,,quIt 1100I'hnf..I'a bstr's -

lot')h lo the Tmainrv I Ii In bo a ,mean, I ran bo 1".1, l.all.II.1 quarantine; doIpiillon 110,1 lynin.t lie' h'lnlmx. (lull.,rout'offipnpvitthi. r | nt 'relary' of I" Tre.'ny,11 I' .\ : huh 1 gt ronurp., ali I Hi. I I. I'l Mil'I liii: I

I'! for lion auntnplit| lnm;,,.nt of Hint) rndTun .101,1, not only hhlltljtll.t.lilt : full ?Mo.lof .Iho tarredimndtnt ," bIle hal of 1",1", r, I HI II.;!) he' etprocKilHIP ,i 11."I.in". j Shi; IP gMatnir. to union III. .7 PuIeIuIt' II I If ,ill I .
Inlon I hit Iho ,
} vntiiily ", away wttli In II. | upon alter t lur ginning | mnio cnllKhlinid.ptillinpiil I ppropi' iatlnii' lodrtdxp nut her Rnmbllng I 1'.1 rluilouil.I I.U" I.'r -TIIK: ".rl.II. I r I

IIrlfMr.ln I lorl,In am, IPVPO| |" .ill 1 firm, and (that .Ihe theIr" "u".I. and hue llin fir 1 nil- of hIlt .ronnlry. tiillullluie,I I Hml hi"I II. .ib, I bull I prnleUing 'boyle 11111:' tiI ., ( II II' 'flh ihr t: ,. "" I
I Ire I : : : .
: ; ; ,
:
'I I..t : : ,. b.rg.i .
.t
I 11111 ,", hpi-pnn. till : : : 1 ,1 i n ii Mult iI'l l.ai ii i I. I 1'.1 I
lug RIIOII'''' tli
I.: |o 1"1 1"8U
.1 loll County, *hire. Pn|.* liwl .lo prpnph and 1 Hint' Hie 'mp..or)' laws.1 wilt .toamhoit ntt gal .", sill,I tho Iran. Hint' rrmi| .1 I he .1.10'1 lliat'HIPrpvemip I ,1 Mini iliaillv Him hIt kill tUpO'lir, ,It Illil. a' .of V">..11.,' .It llnl Phil ullyi. rt,l K/ .| II" .lIlt. 11111 I II, I IMOI.

Ii.. and h.1: .mbln, ,,'hrro nPgr(*. ponlrnl I I be (f'h.,1' I tIll.l w 'Inlpr, to secure, (hi. rp ,poi' (nil in of huh, loiiou and, nun'hull-, I IIh1 ba IIQ' liirgpr Ih.1 "by .1"" h'j( II. tinrput, ? Ihl. I. lau'e H"'. 'I' I liii,. ih.,',,;,,I ".,.,.' :." .. ,I.,,I' ..1' 'till, I I

( HIP) city anlponiilvTIIIC !1"0 I rt'Miirol( for lha n ononilnl adminI'lraiioN 11' lhal nhouhl be lillY bnfoia vt.lt lily Ilh.IlnlIluIll.. lIilOSt flu' I I.'Oil' hit I I
Slain ,11.11..10.|glilIlly ivtmilidMllihl.rnlomii ,.
"VC" '
,111 ) 111,1,1. 'I.IIJ tsio. tilll I hull' .1 I iu.I'l. r fii in.ll III I.1, hill I I
New, 1hi.' cities wo the mitxni \ nil nml, pm'ryt of the linvprnnipiil till tnitinIpiiam "'. f"IIIIIo.Nmth" ..Invilt, Inromto lw Itt 0 ni'uuhu: .1 i r ti litItI elIlau i ,;; l nn;'I'Irl'1 I I: I -.11"111, I" .
I: of 'kolH"! :JlNb I ha. lurl'1
10nJt) aril.loon rt hue liU-loii. tale. II i I.a 11.10..101 ImI.IIoIII" lomlng ) mr I e..IRI.. ('I i| .') I ia. |1".011 I t"II 1 1'1"" i, ..nf tho publln rllh. and gmituilp )NPW\; (III (...".. C lilt:I .Is w,tut.n -)hurl P111111 III' ( fill sIll I ,:'l lI blililal Itilli.', \:, .!,.i.5.!! ;'IHII "' 1 SHOE E P PALACE E r.n I 11.I .ii-i( ".." ., I.'Ii I

> I"IIII.lomrll (.r pnblia ilil.t"clfoiiitein I f ,kl I 011111,. ,I i... l,r -, .
thRifty) true and, Ii a malli that Hit. will pour IhroiiKli lie I iiilr. lipy knonthai liHin| I ho ilvpi. in I It n u h'rlnx cvnya. i 1.1'1.| .ri n I II tri.ll .'II'.II. I
\ aflor tlii. tlitlurn '. : I 101111 till' II h'nl.' hIlt n' 'I I. I IIlu II I .
Ix-xMittnr will luok 1"0..1110111' in"itIn fi II,."Injf lIllurIll rho air, It w ill ..i.an| .'u lu hi. power In tt<'ilil.Uo' tIllilllueui I )tar ii .rIta I. FPC i ( .a" urn' '. ,11'. ,. i T.o I.11' .., I'I.
I' lion Hie I WlibIlu, Mr.I h muliiio-niili ,ISO l, l.oal,. .1\' .,. d", I liVV lIP,1., ,,
In ,
I uhf | "rli.; I"rl' lr'ul'H'I I. iuh'oslII I'
rcftreiip to huh. rlhhll. all.ml nonii. lomelhroiuli the I (mils situ IliPt, 1"lef" ( .
1"110. ill 10.1 p.nt tin ri .aIt
a nn 'I
,
1 t .j ground for an, snub' lo lu lha IICW <-ontllnlinn : are winking ..II.IRII.I..t, hinlih I I ;I hlia: I. anmlnf| : 1bi1' I itiltil| I """I'hit Inoxt'I ly mllii-it l"olo Hi il Jon 1'len'I'101'1'1" $,.uiii, 7u .0 wi :) : :.. .'i::, ::: .:i : 1,11 in 'I i iItauullIrt.tsllhlqtiIiutlh11111751iI10 I.,... ,. '. ,
:; : : :: .lulu. liii I ,. rF" 'k'.r /
.
itil I t II till mnrliio lio.pl! il PIviii, ti ,b ndtraiitiKd 'bl.li iiiu.t In I Hn marfnlnro : ollll.ll.e not for Ilio t'nrpincxif Stub IH .81: 101111'. "" I; I "1 1',1. u I I. I,
,,,, ,,, )but,, II "'o. not an l..m. In Ihl.I l.e"I' I > SI 01 N' r'h I 1101'I r .nl.I i'. 'Ill. in i I '. .ea I I" ,
.; ".'''I.IIt", and Ihe ai,Ililo it.on,11 hnvinortiappropilnlily np Trttr "liii his suit iiiaianllni.| InSouiliiiu m ike 1"e of Ihn Iw.t hn.iniHiinU revinuo, but fir otu.liriliig \\ |' 1111" )II.i,1 all 1.11114 of rail Will l.iau.. tn-tu I 'I Inn.l I ii mini: HI' :. ".r""I 01111 ,his 1'1 ill" I I I II .
loinnii" np is bill I the ret of 'Uiu wuaihI., I IMr ,, 11., 1
within ylIltul I and limber Inmlion iaIiuiothuhluhuli.tiCralilhse'iuuf' I" llutt.altuu I
;;: apjicarcd. alltr hit, IH'I., while they are rita, | raIl of lie P .V .\. 11.11. I'"r'h., r. I .I : ,' I.I.Ilu:. ,
MiLnlloflifurtliirmilil liTliI.ie-, HtAP H AP H t .
"
elprllon than', before It. At hue New f .nil rp.nl, .lion.e .. road ; and,,, when n.aitiU hI. tnrtd I | 11.11. .hipping I IRS "lalPmini. \M. I M bull lIt.: \1.1. 1"
I | the lonntryN r atI ,,I., bill' 1o"al.. ilmilir.HOI' 511. I.I I IHI i III I 1.11111 ,. ,
1".r'IIoII" | -
:. Fra la now I llopul.liiaii: p.|ir Hit.diMuiulonof \\ must, Hike pare of our own in'pr. fIr tuecutfa gililll| ill)' BUI'rnmuiil, t.- ll. lot | _._ I' nln,," 'AH | 1,1 I I I
I and mar not lw fof ,, tiller und, : rti.ru i iKiTM I
: lha PI..IOII .11" I. out nf nIt.' _ lul.I.I".I. rugiulir .I"I ''0,1'1.I .1.1 I Ir'oll. mail) imlp hpail. In-ini. I T..II"." .1.I" ,
)'ears tocnnip' IiPriIutuI' I for tie al. tl.tliiiKinid. In Hit l SIrhls.
IHIU, I iiiinnlll,, nt "iiiimlKrifuhiilunlo ,, | | ; ever) 11llg J.t I" I
,
.hn.clrr-tho llpptiblhan. pnrlr mvn ttr clip, this followItu from HIP gallon Elf all I'l'nirlllllhhus' ,. HtHclinson Acosta
lute line a\h
mirianlilo inlithlMiimnl. .. njion lulltl.lltPlce1 Bed Star Shoo Palace.
kheIlllllllll I !
ot ,,Ipd .
talhnt lmiv .
having >1< MP law t iIro.I .lump.Itimni .I MIC. \ i ,
.r"111 : ,, )' ,". tlp, ",,'M lllllluup| I I. nn>|iip>lioiinblv prppnndfora I t ,1 and PP our .AIIII'. nnd gal I oilpliiniil. ," ,
"iIM.r
\\'R nulloc llmt JirkiiniirlUd' to itten .. II PII,1 in I two Pdpk. of .a pain I Slislil. tunvn" will ,le lull I liiip'ilmfuihr. revpium tnrifl Alihonrh' MrM.dillmh i '"'. "lb vour lit ii' "Imw I Xii''*.'ril.i 'r. 'V. '>. It. Hill"'h'',. ,n 1A.l. I t.lOIII.ihtIltl'oail.:: I .\.\ I ". ., ""I

lira old itrniinfl I loll io |her KII|. phtpt. (1111..1".1..' for \\ouinn I' nut bill., lo I lln> I'. M .\. mn.1..1.I / mmbt,, a broml .lil".UII'' ton bbtll I' leO ;olllin nnd, our (..ilitii. fodiliK !'.-IIKIX l. hEw Ittl..II"! : .5.\ |\>" "' .\ .
I .
an a.I.'r.' <'li bv bun ; I JITST KKCKIVr.l I. \ '' I lot
I Ion. Ilpra' In IVnuncula IliPf .ecu hip "lnl. .1'.1.,1 tIlt lo tutu. luilwii"I HID iPlnotnl rf all iettph| lbillut Minr ii nib, In., bIn' I..elI amImul : ? .:\\'uHI. 1.lt'l: .
1..1 KINDS) OP : I
h 0.1.' bjr Ilia luiiiilitil 'mnl the |mrchiHr it.11 "I"Ju".I"/on lithe' huge Iniirrnnn ,I I 'llnro mi ...1'1.1' px.llilni'inlmlutir I upon' mmnipica itn.l,. a ruculO (Ill, ihi; i ill vlt "'. all Inl rjli.lhiit will iub,,Imt .,. .\'III"f: I\M, it\1:1.1 1 ills" I .

', ,ftl.. a litinilieil fur fnrly. mil'ml ,, "for I Inlni'rl""I"..liocnii-o, algeullu mla .fortlptol.iul In "Y"II him. .Vliinl Ihooiilt, Inlei huh tlhbulit 1111111,f Iho prntt-i.tlnni.l.' I Ithli II ) OII IllxiVPCiiMwrni I' mr ,',''rul"! FUHXITUHE'j I )FI\'I1.M'K' BOOO1"( ( ill'r UP Noiirii .\MH.Itl : \
a .
J uflenpr linn olhprwlim It wniil.lt ,, itt m< "il..I.,| In imr rlirnli ilmlion. .. .IIII'al:1 fn-r trndo and reveIlle Ill.I I'l, niiMHMi I lu n. .\ "tll kn.M Ill .. I ''h. 111(4

k. tlxml" four I ii ,tel of .lln'iu l Iimika Mill,, nlullipr Die a"r."II",,. a nliHi, II I I If.i!; 'ni.vi 1'oniili I lonl It I voli. I Iour I" liiilTaraoiio and tIe tnmn thinNtitlar /. .\a 11"I llltilhlllg 111..r..x 11"'" ,. \V"I! P.i|>'r ami WimJow Sln.KH.\ I III .. P41so'M.I "'."0.10..1..1".1.1"!, ,

.1 a ,.11" ". A thou! 11, .. 'hey ci'.. vole are'fir(Ire HIP or.1e.h'u"I.filip will, MI,aiiiniiul nf lo ti I unUrniloiliI' 'le"I"| ,| slit, ikonl, )' of hail Iriadiiry now It I f. ")| IMH.IH 1".loin 1 10 1 ,.p.M ,.1, ..11 C' I I. .I. .1' l'aauti. 1 \I..t IH'U''W'O, .it, .. .,

I elected' for *n 0\'.lnr .lew In our IT.tuinuiln .. W"I.I.I".h b" I luianlnimi I ,.fur IVirj .\I I Ill. ,butt |"rolmliltiHint ho wonll not .ay whu' rr'ImlIll I uillul0tmm. 1",1 I. II 11111 .Ci r'ill l\t .\'lh,. I.'H'T: 1IHI.: "" u: "' .',\ "
and oul fir ush 10 .l..n. 1. I. I
bu .In' .1 t thl.blmd
I lIP lipved ,
Andrew" .
make nlxmt onn nnllnnriIIKMI I gpnirni titPion| Ihi-re cat not I buIlt! ). .II..n. Sirnl 114011,1 \ 11111 ill."lolIllull lii'1,1. I S ".111.1.1.: I I.. .I I .It, I
I I
UN I Im .
t
I ill. fill, If Ilio ri'.li iiriiit 'man Imp' jrr.'I > f.ni.ilIhitl (limn yule' cit in I lot ib'lilllhilt, ry poiiiirnln// ,bile prcparnlln iub J'./ "(\ s.jnil :/:/'. 1111" Ihll ', |. '.i' 1. ,y
Mr/ I! I 'L. the co""I' it 1 Ill
,
to "'In. friinianf iiiindOy.leri 1"1'1 loglinlfiinlii luttf 'hio log I In ,,, hut. ii.nntiv" fir a revenuo' tiulirhil 11 I' 1 Ii, I I..I..IIH"01 $1111. .:"nll..1 ., I I II
pain ppiiprotn l'ul'|' tt poor mull A '" .H' Ml 111 ,I. J\ I I .
night( tn lit! cli),1 'Ire, u Ii I ,101". khiinld, i'h.rrIo, HIP, nullity ? i ,Hn 15110 of larll' nform baa uniimlonablt ; ,"U.U..I.I: :Ill:> -- I I..,.,II 'a' I I. ..'l"Arl" ,. II ; ll'.
i thu"'"iiinu mid the liuvjnr (." ""rl'lrnla"t mule. _. -- -- --- -- --- '.
great hIll ron lnrplsi.S. -- -- ---- boil. HU l > xiiK-antfinu. f'\JI.'II\ "
i.kwiivlle!/ ind" ill Nmlliprn. < ltliThin < lie linliiilli, IIK lo-dt Silt hut Oil 1. I .

I i'1 a man |rel. wlmt ho pan d>r. .\ I to suitlor iPiUluly on fiUaaKiiiallon., .houtd, nut. Weme IHmuih ,III hIve lulu WHIII. und,,, It will bu CI shill.ylcilihy Iho piotulid' 'monopoly, llnlr,, 'line.Mnlhcr bat.,.' OPERA HOUSE "The iVJorgan"!I I 1.,1'',.. ill! 1111111w,!t Hlin. In tnrly, l Iihtleit l' il UN.Mini. A.'I'I'I"I" i I >

humlr or.ler. r.rjr at mm'II In ..IroM I tiHl.wild, 10 111. 'Iho lilt I I. .11'0111101'.1 Mlp.liril..rlinnlri".
I gmu.1) Itfiiciraiil of and.1Inl.e I "I..V. THOS. C. WATSON.
pnlitlt. \
of hulk and, ill abel l run'fill all.ll"I 1101'1",10 .r In fnvor of 5 'lisllialat.o.ep.I > I
thn
J ( am: |li".I. IIPIuro NOVEMBER 7thON 1..II. W. hoirslu .
miiiy .
il no |hteuti1i' In them, but,, ... il.ilint ,. '10"0 ,,, Ito fourteen -% ,tee FRIDAY I lmiii d hIlt'I It ..,lii. 'Ildl'u'- INM'I\M! r: o I II IllIl,I I I
L I "X" We Imva lilt| I linmliiil I ny.t It) 'IlIg 11111, ii itt ol. 'n111 lint' moU 'II'.n"r .|tt1 i il ll'lllllt.i, ) !i .
ntiil In u .Inn,1, Hint the Uipnbllian.am I'f,lhilittlihtiitlI Hint, have ,i Hiirporl : : : .- fNI%' I .1"' ItyoluIt fillItf-Mtrill.Klioi. S'SI'oCII "i.. I INotics I
.lr.e.1 : > I
10r..uc..e.II"allVulllol"
In
not inaka aKIKK lure Ilia CahIll" lo .nil ,ill XIIT GEO. C. MonOAN.Prop'r. I 1".
to I. 'III ice ami II .lion dun "
""M f.vI.ll. wninmi Hiiirrax" ,. of S iltiubla handful. Tie (n lr>t inai I 1'1 lii" Hull lin I. | | and, I hula M'CII.H'I I "in rlt i.lau.'oe.' m r r unlit' if .11..1,
J than I lIst iKMiinpial.' Ue mrdiallt, 1''IH-'I'I. that will bo l larRilyiktcrmlmd" I the unrt VI' I. 11 I .., I.t>0 MoHKI l.'' IIIHir.: --- -
'
by l. in :
that ooiniiiPiiixt'\ telllnj liy Ilio <|tinrt : Ion, a g .! u 01 h k I I ion. I hIt I.I MINI pi,.In. noii, 'n Hi:.il> I 1) 'Hit Ill .., no intltiliiMI 1'1.\S )
11
Mr. Hl.ilno. I. n hnndioiiu, rninii nf lhi eillliO'it.Ihlht !. ihn Ill) II I ) 'In' I of ;
t I .", galluii will lead, lliln ",1111",'. teal. 0'0.1,1.1 I lolninni ol".v| a K"".' ., 1 puiroiuiji' 1..11 11'IM''I. Ml 1"11' In:3rprataN'uric : :
Ihnn Cove: ( Icvilnnd, S"HUPjparia I.tloi"J imliitininl| .the prpieut' June OPrNrHNInrMUHt.--) : 1 lash I. rtu hitvf tile lnri- aid lli.t "laIn.I .
In and will rlmijp tlio r whlih, I. .lwA '. a I .
I oyuleru. prewntru ) I Ilhn 10 : '""0'-- .
1 ) :n we gut tuirtibvos Into a 'or I Ihl.i I. lul"J I lute of aflalri U a mo-t .1IRrlll, : hr Ih,' ttlut "r "'i.m. lit Ilitlig hn i I.I"'h I ." I'. M.

I .lom. ___________ drupe( b)' willing' of a Illo ofa town \10".01..0' I. Ill I r l mil'. rallu.. tho ---I"un: l isis. ulir. 1 liltnl$ .ulul I u..r"nl-h. Ur: Stock of Mens' Shoes ; ; ,i t i ,I Iii '

I,'I TII. N.'Y.I'line, .ay. that. -'the AVmt ,..r"H'", lhnl "> 'liiiiga. rI/"II/tv..o i auIVtlltiIulIlg, il hilly Ktneially ho w'1i nine mom I' In .fivnr of A.I"III.lrRI.1 hat, ) trfoniiIheexlrait. --'II"ln--: Irh 0111'"..1.1.luno" 1,1 I I nil t lii lIthe. 0110, II.' I 11.'n.I.'I.HI ..,. / IN '. LIi: :. of' ,:.' : I"" '
down a.afatl (that ihcra U ,
tt bu been flild for the high hwl' pntntoil, 1.1 IlailIhutiiliuueso. ill' C ill 11.11' 5 ah ills II I I TiE' 1\ I. Ma 0 i i i il -
.
a great urjilu.lHiniljllon I Kiwilorud, plmliPillipr I :
| frum the : ; I ,. .
I It the of U t.t t lor. liIOltahuoie| .0"- 01111, lull' Y II, lIIllIhill I in Ill,:h II,11101. h.I., l.. '1..1'"" .1 1 i .1.I Ir I
:, | of tie hj: .t, .,nl,, ,1,1", : hitnll..1 viliiln h.lllot lai'lnran( ,1 I"h'ml| |l.c"lu i show that 7I r. M.Cnirnth', el l 1. ,. .d rtiM'. ." II illi. NlV OKI.tANs; ( ItlOMlfi 1\1't' : tiH" \ ": I' Cli" I i" I Ilfl
,quoted I If ''h lu 1ln R..t.. .Ad. 1,1. .. I .
ha. ( ,..ltllhcoverRu"'or'UIIIIII, and <.gait! she bIt and South "I"I"I.t; cu"I.1! I applet, i shitie .nsallog' .' .1..11'.0'. : ail'I "lrl. ] I II 11111,fit! I pi.. ,111 .I. .i '. ...}.u..r.: .I
t up w'I'lloll" w..IIII..1 silt (Iso 'bulllallhutul .I. (n' MIIIIO oftliualready arttillnmulileally oppoud" 'In the I 1,111111' t" llllltih elldliiiktnlhulllui.' lolS.'l.hiuIw, I \: CI (\lt.' MIOI :" .. .1..1. 0" rll.r ""II ,
niiii. who bar not .the "inoiii. of Now wo will icnlureundir lasa IIlr.1 I I I I
|I"'U' 11 'IuohilY a.ltixiilid( by Mr I KUina Sill, litahhllerellhI ,
I I .Io .. ., .
0 of mnUnjf known tin Ir advnntii t.I t. Ir l. "
"
PRIVATE imum E
? J.Y .1..1.
t'urlllhomo.Co..h( lu Hi. t:a
f If Ihl. "(catlai'Ing of |1101"lallulI| IUtk that IfHointu ara Ken. r.lly ., h I wnIII.ullloo pub Mr/ Illiilne imtlHU that tile : tlil.l tI ..lllh I h I o'I I I I IIStaulllislltllliI
oh.1 ., sa.oo: ( 8a.oo .
llo .
Journal's a hIhullyr.illiuuwouulul 1.11 VI I hi lull lt 'IJMI.I ill ml I New \. I I. sa.oo: I.
ova to Urjfo fool an ( lw liable lo INJ tll .
an area iparMily occiijiloi 0,11"0,1. a.Mr In bo "Ah".IICI" In all Iii rigor .,"1 I ba. I.niuliln.. ""V.'M'H' ",r,'"'' "' I ,
aotiiiHt IhU tine Itou
lies not had In It a large pluucntof IIIH.| .I k n in U ."", .think Ihpy would hut nothing lo propu.0 for :I 1"W tuelit 7011 tn'uy' 5 ,Il.u1P, : ilattlultil. Ill .0",1

I rhlcf, or which, ,. art now reailng| Im Ir Oro,.,r llervland nhould bu ,I"'I.el. until nmka It lIla HUM! I.o..rl"| u mii'|1,1., revenue, there \\t r"llcl/nit mistake I Ib..,' .r. Hi.tt .Ill.I) hit 'In y'ar.. HII,1.I ,.ienIh .1: Sail nih," slOt 1, '.. SIulo7otiuc ,toil It hIS" I In fall. wlilihIw f'MItn.th. I:I," ,I" ,.1 Ii., I
>
I h
.
It reality' I. the 111111 dolrabh' tounIrv i 1 m '"ii i n'ii i .i u 11 hills d'y.' ,
I. ,. "
louis of the frulu. The cost of llrliij they are not fit lo "ole. Nor ilone about the holly u hit'h Mr. MiXullmhCm 1 I ." I' "
I on $the globt, Ilia 11111"r. I to oIhUwrllouifili .r "IK> lltl' h..O.I"1 III Ml I I"I I
and of moving the |1.llIcI. 10 far I liar See how' the tlnllv fran< M" h I. golnu 'on. 'tIle next 1 f...."', rtpnrt will i uin.ui.la.rhi .

been loc,...." ao inueli. tooreiconm" to ave lIons from seutuuhiiit. Wil! one ,* toiiiilry the more I'' be awallc,1 by Ibo puhlit, with great In. N...". n.. ..n >.1'. N. lull. Ii |lucia.; : 'f''Ill: ,.1".1 1 I itLKOX I.'. I .. .

lha. low cost of land and" product, and remark In Mr. Hi.line i'ssui reel wehparllly am dullxlilvyl with I anil ImpiXMii. I broil now that. Ihe all ill. of hit l>uailmonl .. 1. ) { --- -_._- -
-- ---- ,
much dl.t...M. nl.I.IIIfar.olJ'lo".llIlo., eoiipnr : "';.1 says he lake wii I. advantage (' Slit again In ills isIltril. of ;. Merchianl Tailoring Ts5\ ,( HEI :( S. HAYN

k1 I wliera the Incoim Ii lou aiuall I li> "nieil no | lea.ure In t..I.It Ihn MiiHibluwonii 'Ihtn ...not been a ea>* of thillor man of Ilium, Ul know bulge, and,,, aliilltt J. Dennis W olfo slut Clothing llouioe 1In \ ) ISTAU ;' .' STAUi ,
ftvtr In duiitva Ihl. and, thimn.i.n .
Atnenca.WANAMAZER
tm,
E the .SI"00"| And,, whllo IbU far n w ..110 vole w* .hould .a I UI ) in ttlioni I Ihohn.lmii. Inttro.U, ..t'lho I Ito I llI'bll'.' .bbI'IohlSi .
I II
'g Washers land,, bat bits oorupltd'' byfariuera them.V.. have Hldom known a ,n1bl I be .11.1 of KM ml polui. 01thn con nt thy may jfily conll' ,It1,-PhlladtlI'M. Shoe > th-e t.t: Shlo Palal ,I I.' I .

who ran grow but one cropwheat woman who did Mo.l of mull J'.k .\. lund iiolwilli.liiinliiig HIP)' KtHoidTin I. eitttt't'. lul > ll .. I i Palace .J"h.t: ailjoliiinv) I ".ti" , '

-* much iiarer country-th women prefer, ....y.t 10018.,1 ..I f I h..e 1'enll'II, ( .Ii'1 an he alarming in uxlonIn 111"1-" l'auA.l'F''" MlIII .. & .: nr' \lt : ..:, Kml llli.HH l'el."I., I "
many .plait. imp. ( ii. BROWN I 1'\1IIS. I Iand II 1.1'
., do I'I'1.
to tIm
l4"ulh-wblch haioflirwl equally advanUjreou men "ollir. Ihlo, however 111. : peoplaof halo city lIe not, fulltattaicnf .
1"1,11) am guotl.| hill 1 'Jit i i'"l', '''<'I Ia .,,11'M 1 It I 11.MM. ,' \ "I ttlll all bush l.:,Ult 'ninii" I
Mr lli "
opportuulllet, with in I mutt "C" to think cimlflllnn 1 the liability' Hi* "corporation' OAK HALL ,
and 1111 1' Illr: ttonill I nr M>1'K ) >\t\: .
t cheap I land*, a liner' clinmlc, IhlikcrIMipulatloii .fr.h.*" ; poi4tot Mihariauu |1"Uo .mirh may Im,ur by the dangtTou.comliiiiiiiofllia I'elncla. .' ItIpphonp I'oiinmlionniimlxr I
i nil .boil, toiometkluil'' l 117 I tin, ilionxhl' '" Philadelphia
roadjr route, annilo" ;. Ct.",. : : ; ttrreliand i11.4t(1IIttIIiStIittI'. .
lila (oonvr nmdelo .1"k '
arrangeinonti but mill f.ir IV. I l.i --
-- I
am
home" tic sMlCK.IIx > and 1 the ictnipial iipxllxtme in regard lo A nil! MM.f c.rd umpln : !
mualcatlon jnarkel*, .hulicrof a, tIll city boundailo, tIe hellprII :I ISO ,olpO.og.s..o.5 k, -rteiybwly t. Ins ileil In examtnion -
Sale.CT .
Umber, and other a<'UmiUK' ha. w' I"0 for the milvrial 1"IHr".I. of I I'"T'l it| \ I IMIIIM, hill, the Iorlll and |I"cilll mftly 011.clll. ) $ i hlotk. NnlroiibrutoMiowl.oodii.M .

i been BPflerted. TheM con.ptcuoiu. .,1.I :the tit\ ) I J".I l .luiud lu w i.,IKIut| \\i"tvillilloline. >. |i.HII. IlTl Ill' Sl.lltuhhl.' %' : FRANCIS NSM, uNmT

Tantijet are now King apprupiUtedand There U now a cost amount of i Utlull'17 It I. neuih. |lri'r.I., Atliv I I. In law liable for aav and hIllel, flosliaha.rp' SAlES AOJNT.Pinwcol. tahOJfOIItW

.. I'' th. 'D.'" South' olfur. la 1 htl..I. Olh. and lie Iniiliil nnuilipr slim pioml, belly Injuiy")' to pilvale |.rioni .I.1 It tlrtuM.rniiorlirl-,, liy >. -. 1 1 !
1"1"' rllY. lIe lu, lu.lon of w hi. h In liii toll rl i.unv Ji.lt ui :I i, 1:1k KR
grants the best Ould for eiitcrprlM" sloW that It will ably edited 'Ihuv I Ion I. by Hi* negllgpiii of IU ollleer. In notkppplug i fIll I u II Mil ill pu Ill IPr. bltrHM.I Star SlioB Palace
of the 001 U H4.llFlorida
:
I .
cIty t lo i li ; : .I .
.I.uhJ. -. .
> uil 11010 I ilwr In illvof
I |
la this whole wnrhh.. I fealure( almut Iho ilitnl.! In wife and I n.j.Hr.t
I Ohio| nation I. a wroiiir nimn 'Iheowner. ofIhla I that we like : It I.i I. a prtqiertomllllon ,-I... ... .h.. -- --- --- 11"I: :. tXI; (IelitIst : '

: An eiehiauigsuyst'; "l'h-.rllo. aah prox| >rlv, whu-are really oul.Mo ofIhetlly printed' ii OrbIt It purpml. la ,lw, and'h audrltlti limit keep 'Ilielrlrr M,imUv. In Novtmlier next', House ,J.\'1: It. "::'\0111. ,

\ I .*l.ge her jwiiclerom bulk In her and, receive no iM-nellla whatever I. not a pitiful fchi'rt pi''iiilvd i'l.et liuro, l. In ttta and proier| eondilloii at.I it lila. "km.. lhiliiilli, I I I. siv.Ob.s ( 1\i.J ,\rn>iiM:\. \T.I. vT.mi I' ti.
Illlotl wllli oil' I and stole matter andframliilttnllt ,I i'I t.h.I..I. OllllillI' lslllliiC' ((1911.1) .. 1"1'1' t \ tu>ut'iron "oW
I .
ft orbit, enccunfert on ibis 13lh the Xo.nut1ler tu"(the corporation( Tliuir. aretlOIti'i015.si10W51ho. I. bh.'k h. h. \ 'itt. A. IUIL.I ",1 IV lllttt'llltfiu 11
meteor ion, and plunging got or prolerllnn Ihru.l UMUI| I tho commuiilly .1.I .e are |,lain pi'Im Iple. of'law SIll,, r''l. r".1" .l'iIai'I.tl., \, lilly 1), I I .:",",". -IlyMrs. ':lit' Inulltliul, uiil.nfllt. rnit.R\I ni' 511" ,

t bead I..., through the dandy ..Paltpredrotmlcal In .of Ii... ; Ihrre I. no prole<.il.nof .. "eW.VIII'| piiutn.1 lhal I on* Im. only lo look at. our .Irccl to tee I '..1..1. .1'1. 'I hUI"'m"h'1'. Illis'IIll.bruW.slat '. ill. r.'II. M. A. CATER, Proprietress I .St I blat hI .slOsh." Iii's'Is ... I.'1..1.. 11,1.0. 1,1." '1.IIT 5111" I I.I I4UiwlollVb'lltA'l' I

.. I. now Iheeanu hat Hi tity may SIt? ,tunltuellt' .. .
I alonia, anlll1'"ltln. HIOM (th.1i any kind It I. not only In Ih. wili mam. a a O.l"ilJNChl Altiui.ir ua.o '.t it 'f I. '% luiauiis lila If l.aoJ 1111' a j'.
I mum 1..10 liable lo pa' ) Urge amountiionev ol 1.1'.t..." ih 'il. I l'Ioc. i M ,; ; : ,; : : : !: 0.J.I \ .
1..I"h. .10".10. a Is Ill 111114(1 .
"oluIH'r. ,
Iniplnir" opou bier aluio.phera, .he try but It la ".rly.1 thh, 'kel* and a .. | ..t| I". iou : ,. I:".I.I".c a MsI1eslE

rauaoa them to descend a* falling utarn. wlldnrne.. f>f till iv.h.. *-'ioiic| r"atonliitl l Web. for 1".11"..bossy nollll ? e *i..vr 0111.1: all thraSh t ,. I. 16Z1t. 4 .. : : '( I k l'I1El': '
la'LJ.d.. awamp.aud com and i l.bt II at 11111 lest iiu-e.., of of lif* hv LIt. ."o.soul d.lIlo .i :la l I' ., Board lij y Day Week or ,J I | I \H: I ..4: htkU AIL. I Ill."
Tbl gIgautla hoop or meleor tone POII- rhapparal' Tlipr U ome kpi,I of -- -

....1. era .warm of particle following 'ItlgalUn about II going on, but In or.der .. rapid ImreaMt In the minibtr of F FIlewsIleilIbi on. roudllUiu of httr ..Ircvt.A ----.1- ,\ I I:1.ti'tl"I..tb: : i : Mont'f I .
: Sale'or O
T.mpel't comet. This tinfortuntli- lo mak the matter ,,," attloiihould | maik tlweilent uflho plO 5 exihauge.a.plmiapplciar; HIlls NOTICE FOR PUBLCATION.I. 1\ I For Lease.i b -

I I Tl.llor from the lIar ilrptba' vectorIng, at once I. 1.l.el that will Ir..11", ulh. aud population InVe.t I 1'wlln Ilraull : "..hlho,1, ripen I....thea's A 'L' 'VLO. umj k KiMtui a it* ..1. J.n. iIiiNE\ HIGH ARM
1"11." aud Ihu.tb It'rmlned 'Hi* Iii. 101.0. .. lOb 1. ------- -- 1015111 1 fa.e .,
.
too th plan los..
near planet Uranni all till' "
wa eontioveriy. ,
cap I ..Ih 11)011.1 rrea-Ht Ihe I U.I ten bt-en II Ja"ua ) OI"I.'Lor. r.'" Ih o.'Illhl KI.: ..-T.I., ir.t.ii lOot ,till. riln sy
seed by the giant orb, forced to .b*. I set I mine llmll. of I he ) rr lA. u root art Ukt off In .\1.,1..1 May andilanti'J ott 'Iinf.nuiii.ilclll.rha.akdn4l. W;; I : b'lIlIly:

c eom a member of th. aytlein and llu city Hint .only I how rp.-.Ivliireoriioialloii tivofoil. _ _ 'In newly' ". 01| a tllaflro ,iSbioaliuilS K, .uk.' Muni' I b' *.I tlbi.lipj.ru, of l,|, > W a 1'/OI'/1'.n 1'\S1 SINGERSeillg
| .. ,
t"" "l.lm. sat th.L ll |I' | .,. I K b _
'i travel henceforth whit I. Hi bounilarlva.Th ""..RI. .hall It* loll, I for 'I'int.iilllT.li.iu of col Ion In I tutu Soulh I of .n. and, half or Iw. feel un ISo oin.iy JIIIK| .'. .:M I .. 1.1.unitilk.l 0 O g i .I"IHI bun kundn! i ..i I Mn+ llllullhn

Th. Tvnl p..b.l l occurred In .the (oehoeatlos| liars. Leo ,"IIM".1".. the war. .1'1.' Hit fiull tIle I ;. rls.allta: Hirl.lt, 01 W Iii.'Jay. ... zt w .H> .lll.u 1.'M'.lh.'o.> .. Ii .ooo aim i
.1"'I..II'o.IIAI '.' Vllh. !lit-I. vU II"
second century, .f the (lirl.iluii, era It I. til |IIHWOII| ||| to COIHH' | .| ihnne Minh of Ih. land *"'rulilvalvd haKOIIH ollowlng, ) 1'ho" .1... weigh liroileesrf3taoue'I.m' ''. 11,.. !'d. S' ;.1 mi I.. r. O r I ,.Ilulilihi kIlls '. I Ssbnauo
Ti.
I Th prllielln th* \orember meteor oiil.ld of billy lni'HI. and privilege 'lit .t. and irrnwn up with I above I Iftrte, or four pounda : 1 but ih* ,thosS..uCCl..n..0.t II- simla 0110 CII'S,isO 1 "I.." 1.:1: I X J IL. : let, Swtto, ,Isash 1..1... S Maclila

son* U 01 Ik. earth' 01'bit, at' ii.. "point t"I''IIY'.K".. Ihcmallercan )' VIHH!. pet I ttlt III. Id |1,10., ".. II.inlalUm.utf altr ouea grow very, laige ami Ihtlrrull .,. ... t<..Ii.IH. UIHHI.,...'HI eiuhuiilIbiOiuif1aiSIIObili i.e'.". Oo w i slat 110. .5 h'lltOllb.4u..

J .Ii. paaau about. the :iKIth of November" emIly Iju.led l. and w* h.|" there .. worth |Til |bIn, .,''PHUO now I I.e I often weigh. from ten pound' lo !. 1(11: 3 -V rK .4 T.is S lrtO.ata....,... Ic a iso ..1
I will .b. T.'_. T.ykT, )hlllOi H 1, l"' p i .
.1 ltd the aphelion U be)lud the ,,'bl of other wilghly no further tlplar .Ihere.. old for Kami Ihf ttholu f sIC of the I Iw..h.IH""I. Movtuly "... al, E.: /. Nutams .o ". tf. ; < iZ' : ...5 -.11'1.. ''- ... !!

r Uranua. partlol I of th* comet .honld b* "don rvaoii at o..e.why but II'11.""''I't eountry I. doiM our with Maikplan I...(Ihe old hill. !. eunllnu, fruiting, J.I. lMl.IV.II.Jt.lllBk-* ". -. .. S lag 5 .,,"'I"( 14b11pl1501 sal J"'p.Ih"I. IS SUPERIOR TO ALL

and th* ,. .of tsist.oroh.lt hair tlm. ( Ill Hi' ha of Ijit bill this be. reonhhs .T. IH
I. say 'ha II I. a m.Ue.r ju.tlo and ... > |>* IdlH l ar* obtained by an | ',. : -'OR-
far tcatterad o e but ue-leulU of Ih. right '* wiburban' |wpulatlon vf .hlfili.. ,....... 'Hie ei.llon trip of r buIlt plantalioualu wtv M* \.AIS..I.I. V.M oHl.... o L I...., ... ...
but 1 hi. county that they .houhl, tie releiv\ l i L.1 < c : AhWl. ", IC ,.'IomhoaoE.WlbtT0Ilflrerr iNGEOPinih... 1'fIrV'f/J:
one, .UiewuM* of oil (Ihl. fur will ..I "pat 110. .1. .NndbutHi -- -- < 1 ,
) Ih* whole A. IB.IU..I of from tlly blialtIll.: iou mlxhl Ju.l socell Lion., Iii .. tf a 1..11 la Ihe iilon MJonu.1 I OK "'(1'VI. t:.\;KOr .1" .
.p. 11,10 tnaL Iho |Icuiple of Itaklleld: : pnn o nothing I.u. Male that M'U.le. Sale.J t* M n ; t.. FIg, AMil II
pit
revolution U about 3 year*, a granddi.pUy liv la.p> aa IhiM beyond the uew It I. .Dm, that' miiliiiifNlul" |iolitle..hould .I If )rinl.e' .. o.ln/ nail.. Spc 2str's r- M I.I l lieu ...I .UL luaui,pu 5.1014. ATION. KVPIDITV ,.
: ;
of dory occurs at shoot IIIIHM "' ... really % IM put ..i.I... and thai .and % 4 .tt.MOST XUS.UIA
only 10 .11. In men I thy 5VCi'75.iiupl rRtxlual methotl, I 11 .:"" ;; --- --- IllIolior 11th. ,lOll.
thoM Ihauaxlon. be Ihe country and th* )law whlih. 110110 not Involve. th. removal t I l'e
J 1.I"nl. uiay .101 .I.uI.I."I.lll..II..1 tarlo Ntgrw I of I" l I I., (u.at'sI'. '-- .
; ), 'tpeoUd l9it.j /. hti rvllvf."Th I.b I.*. not nar. and, whet I. MauUxl Ilul .1.11. lIe m>U< a ..11,101101 ._wlii ....10.,.. w.,lr .4 rl. i 0.\ ,. i.i ..u Final Sttement --- (1..t : ..... .
,>f nltial of silver al rtr .Htluf IS Ifc. .
i >4 illS Mar
: j I Olwerr.rt, kawevpr, wIse walL patiently TII: ruu! I t'nu tlJ'IIIIO! I. a lalwrliig and fanning |KipuhttloihnmngPiiou. IllellI ittiHlion, without.I"I.Iwlallngit "llk.T. t.. \. i 55l.Ifqt.: | | ll m t I 5'I leooblo. 'I'T.'i'ir'rs'.r' WHITE WALESTCLOTHING" Price*of eois1I.s foe ala jjIhhli',
ih. Bight of Ui UlU ; with the .. ,. II mill flnt .M-tml.1 Im /MrmrV, I.. I IS. 't'I I |,ait. for thou "I ." Still
on lilh, ," of |h. r.uaina ( anal of H"I .r.lhi, .' (.carried at I IStfcxk I I u.Oasi.soadi.aaeborsalsh'l k n ,0 .
a i 4, II ,"m ja Ih
.1. I i1.om'II|| I NPW r .Nt "I
aud 13th will b. .nu by sshaulcrltitlobi.| ..ya the |x>u.loii' .' 1..1.,1) In full .) mpaih' ) with Ih.mII d I Ik* diwaHxl furrow, Ik* IOWIII'.tlOhlitlt4l.4. I oil.1, 1'.1' f. hol .til.alulit IS 1iao.i..lI WIlt I .11.1 .wlly. ..

lawmeteor* r.dl.I", from th. h'I' uanclal' of remut. dal TII" ever) rr\\**.t. utlieul bat w.uillr, even by Ik* wtllav ....., I. frwtl. u* twirl 1.o..... ill holraiJoooo..II'I'" ti. .SHOES .lr. tlonen. two J.* :i' ni .
.rl'lo. "have ... .lyk from IJ r
'aMlaitoH IhirhoWl! t".i.) rahl. relief and It .lag OOiWII.OII Ilt| d Inrujivl tIEtfflltj.: 011..1 .ni I Icdlii. .
of *
L wbkl are (Iru Leou. uow IMWH Htad* known Into stile Hiss ISnwHMi kO.'S5lI4lWal5li'.SitlO, : nat&IO'O.as.Oq ttiUSwui,* 11liut -
t'or'l. 37. lo-tlav, other than ) eves saoly lo walk I In uioderaIon ..1.
Idea, tk* .... gva! to the (at, boWls Ihera. were ; 10111..1. i lib .hoe. lb hInd.. ia-aR: ha's stal.e (Cli 'C hal j -- GENERAL !. .
.Ul"o U8O are oiisow. This IstwN| w sseaay > iiirualion| of fillip. Iu4 lao. woW In* t4 |wt 511 Inw FURNISHING GOODS .eb I
krMIJf
Ion. mad Semi Citjl :
i SJMi .11..1 .
thl mtorle ion, bwrauw they : by l Irl5.tlic. .11. koultt, r for .. _.... GOPHER (fur 1"'r"1 \,
vtk
U l iv* of lUUJOa| piled i:by flnamlalu with d"'lul"lu''I, .1.'lk'"le.. 1..1.1 .. b ... quit* .' S..Ih.kvItlboi traeii'n.huutIe ., I I CIGAR CO. I"I... .k rut 'H. .
pbS
ta start from tble roHM llatk $eels e j 117,50 I'tscaeiia. .
>n. 'KOI'llo.a '
t .tlluti. il will .. .. 4culu Ill> I I
iu. IheM I..* week ortmoUfor* w* I. 4 IUr<>mur iii ii'. ". 1&.1.1. (

I. Ih. delightful ucertaluly nivleort I ,t lion will all b* .'.111'I.a.IIII... .. can rwuiuti u." lenor of enr wit It l\nn) lvanl* tally, .. ,, *tp. nls, euul' t.._. II ...... .,.."I SICIlIIo1.llllb [ HAVANA'CWARS. I J.n1 CAl'trt. K"II, )1.1,1.)
I FINE
II -ell-L. Issue. :
that Ih. 1 naJia 1rtasi1.
tronomy, arlb way ell 11.0..1.10'. b"I.I prencnl I. aol gtl, |.Ih* work Hre.l our heart H.... of age, IIL. Washes ) Soil Irwl 5O.ruiuu l; ; I I I. '.5 ta: Lu : 1 1 trn III .1":11.1 Cl
lur a number .f the* liillei, :.1. 1' amionne fur a family If per vu. A hIouIsuSiItwIusill'sm1a,11lhih.taliaLo .. II. \'I.o :. h. Tff, Si'M Ml 'Ml'!! :
(It"Ih. now camel JiOmlllion., the improvement'''' vf our tliy and b I.. great i ( ,; .t'I\ \ \ .111.1-111'1 I'II. At.I5(50PlisMlbfE l t.i f
bull '
Ii
UII a'klp" s that rail b and 0.1" ru I' .1.1 pooihl| they J =:.." ::: '
.TI.fU"j'l no wad on Ih* coolly Ihedevelopiuenl of rltbre I $a1.iO (
: :4. leelfa"
.1 ,
I. to j lh .'I.el| ) managedoung |byte t.." : : "v I ilsintu lily H 83 ,.
I 1.1 keep s ham. nil ih* 1.1. part of nvit fear." ."..of Wool .... Itt) not ,e half' enough .. list titI401s. .* I.siiaI p A UK is..Iia 1 1 ..:snitzarss.aI'oa, b .j .t"T: ..k "is'.".'L4'"X ItkrrT..1. Government"nuILtu..

I.
t .. -- .
-- --- -

.. --. -' -

:
.JI JI'l'm 1'
I *>mliriti\

.\\ : : I MVUIM-i E\\ : lnpftill.nl. 1- i ma't/T., M It** J t
MHTIONi rliinrjr
: J''T4T' :r .
M V I: '

..HO.. Q omnU'tOII1.I" TIIIiKLKCTIOX.THE U. Ai',\'I"'II,' l..t.i !,,. ,,''I, ) .1."" oU l! ,tin 1"1':' >r' '' I .. 1"1*. *c<.rp< ,rjI !i n Sal "1 ,'r 1..1. ..' \ ,:: .".:':. :' .. I |..1 f.>r 'Die m.','Hi 1 tll( ),.1,. :I.t 1

., "ili IUa | .u. I" ")..! t ,",
11 IKmiHi
i 1" i ".1'.1 ". it i 1:1": I 12 'i 1"" d. | i i n I II.n, 'iinm" C' "" !.;M NI ':'. r.rli.hr. .

:. ." ''I11'I..t' ,' ''. LATEST RETURNS. I ",II';|H|, I:.I,"It t J-'' < J.I...i Hi ilU4| "-i.l| |' Ii. ii ', :..lhl. Illiinin |,tnt 11..111.1.| |'"1h..o"|"11"" I 11.". "' AI ; I .tin ailr l>.n 1111)101'1"l I ., til- .i. '. A I.tl'l. mil Mi..r.. rraml* ( MIpllilA I I I

'!.""I.. ..,1.I "H'WH, "I! I" all wi hrl.Uv. lhTihli (..'v,.!,n, 'u, w "l" r. 1...t tll. I ,
'I.ipiHr. II iti.i" I.PXI ,
., : I.NI"I. it, annul ,Iimi t | "Ihl. I 4 Ur ,kllnwaiil. Mar. .. M-daiir, IVi In ,' "f An. tan .M.I, nurd3t.lkK ,
I i,mMr. I I. IIIP, n< IMP f. 1.1
ha\ i
..:;" %2t.B. : 1"I"II".1 t 11..I. \ : l. ." M'tirf' Th..I'I'C r '
.'J .0. : nit: 1,0101' im: 'U 1'7'1' 'i' kn. iii' IITP. itri n "b) I 1.,11'. |1.I'f. ,lluliln. I IhniHraH, h-ivt *t In-1. >ni.unt| ':1.1,1." ""'I" In.lit ,.h.Ia.1, 1V :i u i/l."vi .' lull tl I, Hiil.nlI.,I.. .J' k., W ""I '. .1 . ,

.\7/f r. i >t 'mmi. n 1'1' I" I. ,., I'" "" 1..1 Hi.. Hid*. ami tl.til HOW a plmlI I II. 'Ikilli fur HIPPX,...Ib.IM.m' HIP 11, It n",1 I I fi{',*! lln'I J4..h ', HP *. I. '. A. I : "J. 1 1illm ,l ..0r..r.' H.HP*

II III I'11.'; \ 1'. "IIII.. .::11. 11. 1/11 ,ti n i f' n I > Mil'IIH..IN. I I..n. t i j I I... b i. b...n .b.."vixlj .1.! u, lilt '''y.V..Vi:' tl: .. 1.1 '
: TrtTS .
\
I .1.\.1.| | .1 ,, ., .
In11": III .1"1. : I. 1
I .1 .. Hn. ili-Plbui' .I.Ici. I ." 'oao. | "M. .1.,1 I a*- | / ] "!" 41!
I'...'," "'. ,",. Ih".. "'n.s// ,I rIM II. Dvia"IT. X.iv. :-II ilUtrtil." ilvI1iliip < j Thrrw l I. 11 'I ml I .I'l .I | tnl' HIP, "rlnt. M ".i-piiii i" ,l"'jt i .1.1,: | ,. 1,1, 1'.11 i'

I'" "'-.'','" III" ., ""II..". .Illl !.*., ("lrt.li.,1. I I.til'. ,I'lilh-i: .". r.rit. "< ill".1.1i l lnoil. \\V N NUCTIOlEEH ,. :,,\ \I *. 4-1.:!I"rh.: 'H : .t ,. II..\ a.' d3, 4r..| I'
; .
,, -. \ t il. .
.M \ ii 111 tinHi IK'IHIH'i alb, aln, bavin.* I"n ,,"S <).iH ittH ( till MilVJi .
.
lUrmN!
\tiin \ ( in MI j i ..
i : : : ,,111. ..1.1 4> Alt. 1:1",1.1. > ilipar.1 ,. .1 I Cn.in Hn' ".,1. I. I. t \ lint" *. win Ituwiiu f.Mr ...h.I..o,Mb, air.0" ,. .
lo."ir\i. all 'la'
Ilii' v' l. In ll.l. i. rl.w | r.n .
: :' | ITMIlins : n.unlv ", I rum9.4:Cl: tteifall. 1.. h. "
\ "U I. .
r :1.\,1 !
01' !1'1! I, !I" A.. II. II.oh M.I.., i'II"lal HIP, .It.I.n; 1.; 1".1 ivI ( 'I| |ptir .1 .ttipilUplrln"| IhrrP l I. lliiKfjar 'I .,.h, .j'" .. < i-ii,.. ,\.,. t. nlvc I' : : :.. :W:. :'\t...1.'.' T.""h.:r I.,, il i rithmln a il 1 m' Mil HI ltH'Ol ullln|, .1..1..1'' | l lly" Jf I .
, ,,m I i" ii.lM. ''"' m' w. nt .lmi b | ''hat H.nlli hi. M.l |.rovoi 'trntlo till" I I. ly",Imrai.: Ilium; .. !I'll: JN ;:.,. I f
*
< ir.l l I. ,
,.i "Ii ,il'.n.. r.' 1"1,11.! | || m-p I I HP. fi. I n.HI-Aljirr, I IVf.: 1: W:: 1.I.IJI"! I | Illl.1 I HP It'I' 'Hill I.. .. ,,,. ; ,..I.n.. 1 r."

; .,..:.I. ,Imi, Him, I In'''1'I, |.".'. ,1.1. Il..". ISINrtj. .(| iMilmtallrl.lllM ; Inid ami. |1'.1' aollilihaliH .. II .im ,llrl"l HIP *f.tm 'Ihil' ,IP will \." ,. .o ..."., 1"1 ,,.,h."".,"" ".: :a. 1 Illll:.1: r.:' ('ml 1. iHPkl.. lid, ri!; 0,.0.1 tyiart

: tint* n", IH-PM '.I..rlo'| ', in will ink.. 1"| I 11 it. i IIPIIIM" 'l lrii'Himl.llpan br ,.I..II. )' HIP lilirrjl | ; : : : :j l : : 1'1I i'Yi.l a

:: !{} i iI I tlio dill,,Ul nlnrti' 11 id,.Ii.i.11,,1,. 1"1.1..1: .\ .\. ".nl.al., Ihprp la liitlrilmil.1 "I.kl"bin. ib, .rfp.. 1"1"1' \ Ml tal'.N: I'.lt VI.I "I f 1 rt .I'f' )11.1, 1 'r.Hart, .J.o I 1 \
:: ; t ,,'I : .
.lri.Pt
% Ni w .
t.f .
M or
,. M,."T..itirav. .\tt..N..v. N. t | I rank Miv.. I ,"'nr. .' M.li MinUv. >>l >m 1. a rwl I ypar.| I

: : ': ..i tlJI' I 1'1'"'.f\n:. |.".,IIPrniM | ml. jiltn G-III.-, Hhllii. hiti .ir.nu "li"|1''. <.1 i iI W. rpviiil, Hul .Hut PHi'''nl', lull : Commission fila il fl I. H.. r :: 'I,; l Mil".ill. ., ,''':"" I;; ... ,11.," .fel Ii ""r'| !
| I | | !. .IIRi 'on.-,11' "II .11.1) 11II1111." Jill I., ., full I : : il .
I' : li.'I' "tI.II"rn'w"I"J] .' ." Iml .Ih i bi 11 in. I 1.,1. Nor lla .l.lllinMK, r, >n. 111 I.n \ f II
"::/" ;:i,' :'.. I: : : ''I'( ''> .h.I' 1'.1' .'I. 'rl. majnillt ,.11'1'1 'ntrP 'iuPHm.t h", .. I. ." "ll," t"1 "'"II'h' ( | alii.n.Urn'P ilnl.III/ I''In* U'K >"i.im.nt .fMr fel ant ,.,...... t. h. I :pm.J\)I.."i...".'IR"'I.. ". '.....'. ..I 4 ju.rai 'I f,

_ .10 ; \ II : II. ." In lln. lal'. .III IMI'".fultt lii|' j. I" hot." "1.1. "" stair' ; Ul 1 | a. b." ".,.. Iwu ,llr.l.lf., 1,1.1.r'h"r. .1.1 ". 'II In !.>.','k, r. ajo"lahtm n ,..., e 4'. '
I"ll h.
.
:: .: : !.f; : : If not 1.,1.,1 Iho *., up mn,lot) I \:n.I. .,. vi,rt .in,miIn iTfint t, I l lIning I.1 r.irmitn.fisNinlmk'\ anlIHvt I I'I'1.I \. Hon ,. ... ,u.) .,.."" ,,' n nt 1 \ie
) i i I : aaxtI
| ,
110 111'a> 'i hit i* l |I't Alit' t r.
''' ; : I I IM.T.rp ilipilonJnkmn II'U"II"I.I. S-\111.1 11 l ,llml Ilm l'I"I.I.t., i.lwlillnir : ; r "m" {' 'I".a.
:1' : : "1..t. kit" ., .
: : ., in. I "I Tmr )
: thin* "| | U 1 .fU)..'] .
|I" mly __ \} ,, Ji.-k.on; loinl, il '11
.n : 'UN ",., : pnnnly" glvo frnin :1ml IiI < Cr'c A..I".II..I..I.; ..I ." ."I ? ? ," I \ a" ViaiajVI .1I.
\ MN I I' 1 I II.1 I. tlo itttiibalpittll I I lav ; ,;. *;)I \ i i. 'h,1, 1 an.1 I Iml Ur Ik'Hl'ir' ). 1..1 n .'IIH' i ; >l :'l .
"I Ihlnorrnllr I I.
:' ', o.ii.: ':''J :;: mijilltv l.nl'lim I I. .1 i avp .,; II |'I. a >: ."nl'. I. lr>, itilnnil" ,I. a.0 ,7.r|
,
3.. in.-"limn'.'ral. tliTlfliittt nut i.lfl4'iingrp..imi \ .1.1, rut ', n" i Ii"vl'1'1 'Iuh'I ... I .mnh, '.
, .'1 .. .1.I W ; I i..I, I."I'U; }) ,I H. i i.ilt buti> IHPII (fltpn from : ri | : I I.n .v \\ .1.!! I\J i ", 1 1 nII IM
"." In MirtUnil. i.lfllH 11-n.I .lairppl... rillI'L\IhH'e' ''t,... KUwnlnil aid Imt: r, iue 1 11 t.ani) con- .
I ,1 I ( "I"\
In 11 niniita! ,
i I .111..1.1..1| :'. CuminIIl ami, YVali. ,.11 tbal, Stntp' a. IHMH links;, I Him i .I., ; ni. an i iI I .. "" ., HUH ;
: ":\I' I ,:' ; ? n : : lula. all KVI! muj'.niipkit (, *. t I.inn, r..1. an,1) oil,PI 0",0.- .) ::..,. "h.t. I ". .. 0 .. Hn.|.h .'..'I,H.. fr.tr.l... atPlIHniaula.
. .I 'IV 111'11.' 3 I hi oI|tl 1''U'k' 1m, '.. Mh.hl. I I \.will ahv.,1( I. "'I"'I| |pilI | 1\ I' M t ',. I Ii, .., .1. illwaa HOI ( Von.TM
battPtirib.ltt'H .
ilm I .i.liralj :
nilt I tttll.lj HIP I-I.\XI. : :
. ', \1 '. "J" I" ,: 1.0' 1"r""I, I' n I"I "' | | 4 rp., pil| I Unix Cnl KMIn, 1 .1.I liNmlkri.riiili-rin; nl; .1"1 1it j
. ,. S\\ II, l>.III. '' '''. imp. I l'iitiii-M r.1.I: .N.,,...-I"'I.' ". 1,1., :1..1'. ,'\',...1 h... ,.r :" '"Il,'." '', il""I.I. hour 111, . 'II" ." KuM r.II :11" >y. VSIn ; \ '"'" I nt It
I: I I ,,. .I" r. I i Wilila' I 1 tn i ",milt. 1..11., an Ibal \1.1,. mijorltv "I.l.:: I ""h" IH'II tin* ,tomi, .I.'r. I:.1111llu I'' 1.1 Him A l I' n "i 1MOI.U, \ 'IH:I. I til

',1II : ,. .,. I1,)TiKl Ui :.innjiirllt U ull.m alw I btl ) I nI': '" T. .I.1 nmn know ml, ami, pal.1.I In.ll. anl tvill U. a.n.wi.n'.l alm .\ .,. .. ;i.li.I IrI'llNOH. '
'
.,.ii ;. :: I :l.MMl :: I t :' ). .t"al in ij M lit.Ornitr '. 1""TI'r.im. "T.. Not .:-1 IIM.iunXlv tl I. i.ur ""rl...,. lo ,It. itf |",,01 l il.iirnml .v. I j I \nill m.t Nl rl' I w it"I. .1 Hllrllitiirlvll .1. ;.. '.I' \\ |7 OHO,INS- .

) Coni.lv.;" I *'mm'nil,hi Iv OnO. ,' 2.X.IJI. ( 'htilnnl I win.n bid i laliiM ..hl-lp It H.plUlbal. M.\U, lt' I .'o I n 1.1..h ''I. :'.
i : 'iiii.iiiiNIN .V MIH f.r IUIIIM ..1 I of
IK >ni
I"il I.Gil. ; II an
iii> 'f"I'
miti: | ort
I 1'1. N M I. UK Ml K. J.m.rmn an.1 I ,I-POII. K" |ml,lipan htii.it Hull, .r ,uH : |"inilmbb' 1.1.1".1: | maijnrlly ". l. nii.ll.il bow II. M I IIIIPll I ISHihil I 1 '..I l I. vl" .,. ,li... ,.... \11.I'h", II0 r.1' .mlki I' j'
ll ,ll ', .UMUI .MI .tin, \\ ton." Mil IIII41N IMJi. II. A.' most'I""i"'nl ""ra.I"'R.
inklm t Ml' | I. C p.llijrlnl.i 1i \. k. l maHHIII '' "
" .I ",; "I/ '.",/",, H fin.f AiV"." lit 2m' ). 1"1.111"Iin-,I in Sialp' 1MMIIlm.TII I.I I. 111", ilii ,HIP ,i". Mlfwiili btHi | tu I I'. I:. ll .t -lint I 1'.1"mIII i iI. i and Geieral MciilnnilissKury a aI ., .I.1'1' 11 runs'nnllv on ban..1.1.1.I I II. Snow'a A
pnmiwiTil ,
,
Hi II.
1.II".1 'i"
., Ih"S./ /" 'H I".I".I ,.:x1. .I |iliru l k,.1"I ll, .. llti* ..11".1 lv.,lP V'IllbSI I,I Furiure \" J".II' nt ll U.I.I. ,l.lHI Mn.ii' .:'"|1"" |h'l.' nn.lir tic (I iramlOIHM '
'" ."....I.T la, i.. .r'I. I lr.x. .N ft.ai.li.1 | purl ..I..D..o"It' ...
*' .v 1 7-I 'litilinl "" l I .\ '. ( n In Hul HM-liail 1''," .\ ln.Nclinn| of Iliap.ilili. I
" t"., ",",''h ,"MI A : 1'IIP |h.".* nth, .1,.Ujrmlin ami f>l"ile ,..11.I' ami 1 In.k al \u\'. .J-. l.ii.lm-. 1' ... 7. .1".1 I Morn'i HIIIII,.Ml,*. ., ,I. rc, Ki 'ifiillt a.iln.llml. I'lino.ati.t .
I t .linn 1,1.f.1| .at mellpil'lipraal I anl 1.,1.I. 11.'i"1 Moiul.iy; .Mil. N. I mn \,r I1 ttatl* 1.!, | ,
I JIII.uI I' II I > i-i-. II, at t ".I.,.,,1.1 I g U.., I l.d.I". .." ea". In <(.iu.1 I onlir fur r.'nl' at "
: moi nliij1HVT
I ..: ; :; : I' 1..1 .. .. I' !
roo ",,"', tt | >iisU. j&i. : \ \, Hli U I I.ll, 1..1. 1 ,. tin I
' I .\ *. : :: :; .. Mint k" tti. ." I I.t"'h. .. I I,ll.r hoin Mr'II > o'clocK. .>. Mb, 'I .(JrN lilt l 1
TnAII. Kv .. ( tpttlinl!, lar XI'10101 ,... I I lhi::; \ ry ..1'1..4' ?
.
l II .
;: iIMnttf.. iiil.li. I Ihiiimratb' (aim' H'rotiKhuiilllu ) w"I.,1 |I.". "' ( .,'. ".,I. i.f lliltlmi.il anIminmliijf ut tin \111'I rali. ., ". --- \\Bl.ntp."n liti.l, ,llin llmkl .lmk, ofmixi
I .
: '' II in! n,1 "h. \ 1". .,. .
: '
i "
: rl.: I 4,
::;,:,:.: :: I > ''jtrwi.l 1..11,111Ii, ",.ut'. Inliina X., anl, 1 WI.I.imi.ln .. I Mad'. "I."t | lll'I| HloipMl Hint Mi'. I-'ram, U.1:. WIII I II i Mn t .' ,I\.1',in MI.I>|.r.., h.P U..II'U'p *-". >!. .t |,alni.i' ur 'l.n.ntrlil ,.lM, riit'iI ,
.
." '" ''', Si.f ftII',: : itu' Mini : iiits 11\ l ui irs. I tVv.nluiit .I. Ilio W iimi n "I.,,.I I'l I .-- !I..> It,l.lii-o lAI .iiixlu.!',I. IIPIIJI, ) )
I IV '. I DIII..I.II.nv.
., II : iiarU.J.tI : .
'
J"III. I |
,. ,'. t antnlli ,ih l I i'.IHTI, t\ll. OH.I NllV. -1"1' liil.tlm luiMHiami'' itillvi.llI .111.1' 'h'VI 1''f.n.. II. lluunirH A. f. .
"" HI, i M ir : I lima. Kinilr.i.T.1%. : .\ ",11",1| 1,1m t ..'flit It mnNi 1'"lul. \I II Mi ,,.'. Ik.1.' : n ,
,
'" M I 11.11 pili .ill Mil, ". It 'MI I, U.j: ul.li' nii11 I I'lii.iin.U irxl wnk, aiihliiji, Iimi ,, ANNOUNCI1MFNTEXTRAORDINARY I.. > I 1.1: ". -s, Sirpil, r
/"l 111ll \ k rntili, "tttkliln IVVPII. .o. rii/.m.n
;! E :: ,l.j ; liltIt.III XTI-HF. nni llusi 'IP 11 |,IKIH.r.niltii.ljlvi. .. m : ton /! In,.. Hi. I 'ln.l. ,.I' ,.., V,|. in'. .'. mi I 'r'< .
; ; lf' i2 If f l.nl leu ( .
: II. I Ihe HilP, .t .\i.lp| | vtu .11" I I I"'a Mnilta '. II ..'' i Am nil.N
11 1'1"
., p. t HIP, lit-t: ,iti |mtiltr' < Pim 1".I..rl. .
: : ( ;itxi .J'i'') til laini' I M 'WiIA,1 Iu, ai | 1 a nnilonnl I I --
.I"I..1 'II
mill I llml, llu lilt I.
: :: :: ; 2; 11.11.. I \llinlj, ... t 1""I"'' nf l-Ktili.. i.Miiitt Hit. Jini. --,.- 11' 'nlaii'in. bv I,PItcrv ".. !- ,..'. ''h.' ,inn I., t'>" "".11,'. *Ai4niOISpecial \\1
; .., .,,. .,.. ,. "IUI.I 1 1 ,1''lh. .. ')! \H\NrtM.'
,. .
".' II Ion, "Ilio ll. I:11 nl Nail mul' ( minnllppiUlm. f l : i '
,' '" "." ., '." '. : I..IXolo. lln, I .\" "','MI. ttllli tin i'\'r' milirlvi lu 'tin cnn


.h. ,' 1 ,. Nptv \'"ikfr I Inlnp bt l'ill. t. i>. Il.I.-10 |..",.' I Nino* > HIP |1..1.1.| if J'II..I.. fnllir rplnril ,' iiniukil'lial.illit, D"I.) ...r. iifi.lnri.tir ,Ilitlnj 1 1 l I!. inrn I fm nv Illmi, i' ,., I'll),.', Ihl'| "In Dts. l .i|.,'livvilr .. Notices.AniHl .

:: : '':; ; IC :: I : I i'r.I,. ,.,In.if :tilI. .lll. ", iii. IIIMI Hun ran In. I.,,,.1in : .Inn. I. WllI'r., lln. |10"1.'| ''n'. I '..1',1 "r4 1.I. mil. ,I, in I.I "t 'I'h.,n,,.. inl _

:: ;; ;<: ,1 :.: I, 'u"1'1.' NllV. : I:Ill.-< iHik nililitt. |"ltp. 1)001.' I tI. nut "11"1'.1"| | 'r '| |,.." 'liatiMK antI In Kniklnx| ..1 In.i', .",: ""-IIP I"I ,! iOKU: s, i : : 11 :inivr r:'a ,.I i.,nArvfl i,i INI l II'a a h'' m I'i iM.M1 and Departae of Mailin

" I ("t.l| U Ii. | "Iron I.:" p., fur O"'r.r. 7U7i< ; llarrlii.n, I. .ill mh Hi,.in., .nl. II,'v ili.in,' li "I"| I 1\1,1,1., ,> 'lulln. '4"1 rtilli, ,llo I, ,11., 1".11) r -

'. : I1 .lit C'hll.I'Y-'hl. 'lioniiiri'iirv. I 'I.8.(ill. |..inr >li. nl.l avail |. "... of ll.i. n 1 1 ., nun,u ,f Ilil., m, "inti.llni, aUl.p /.'. \\lHrnl, I ,inn. ",. .1'"' "IMIIII" | .. l llln II' \ ': : It H Ml II'II I I-MM' HI, .\. I
: .1.1 .
: :! '' ''' 1 ''I. < \ i, n. !
r; r::; :'i:: j '.1,1.1..\. O. I iMjtnr, Si\tt, .'HIII. |1..1." .,In In ill" uitpI "1'1.' '""I) ,i. Mill, .. "."le.t.I Im. brill amiili.lniillu.i CHIP.ilI .. .\r.h.. I'., ("Al.; tilt. A M, I

.,, .., ..,., ",.Ift", .'AI. '.,11 .. I.liin' HI>SD\ ( .", ., H.il(; l.rl. :MIV_ .: ..INOIttlll. __ I. ..,. | | Ii)' 1". no ulliiv, offii.iti. : '.11.", l"l Inn. .. I am |I'r.- I II ,II NiH-ihKuhi'y' I. ." till.' Hml'nr.1,, II M l'I._... :1'1 ,,. 11 TumiM: 1*.M.il .. I''
'
'I" [ f ruin our M M.HIHJ I:Jili;<>".| "" II: 'M,0j.' |...1,) (1",2'! ). \\1 : : .' .". anl a... |1"'I."I"r| *| iikn I ,,I; ,I..M. I, s.1..r l n I. I. : '
; -- : Ii 1. I We hnrn fi.mi ""I Mr I W. ('. I.""". 'I' I t .ml,n I 1'r !1.ldl.! u' r. A. .
I ,
i HOIIHVI I: ." i l.lm U imlonl, ) 1'1'1'| ', but' l.yl. il 1',1" "n.1 1"1"" I 1.1. A'r.. .. ..1.
| .1. I
1"1'1'1 : I' Y.
1:1.1.
,, .;, iI'li.:, ; ,h.> In., niintlt' ti-lip.l, l.imti; .\l... inMSMiiJ 11' '
, : I
"" ., ,
; ,. : :I'I '1'rI t, X.v..1..1..1 I !'Hritilin I JtiK.ns. I.I, 11.".'.'i.-.\llon, IK inihui ,. ,111",1| : I ilml 1',111a I.. I'll M.
11 111 ,1 Hal, .1.1'I II .llottat ,
1 Mr oftliiil' .l.i. .
' ': ;\ ; ;: i: : ; ,' 82 loK-lll| I'irrt 13 11,1 11m .l ( 'linn.llur I .. i \.. \Vllliu-l, will llkrl 1.il Intlieilu ".,'U \ ..
: ,1 IIMMI. : 1.,1. Mtiri
Ih..h'i,1 luu bum fullt ix.iiiPl-at.'.I fi', all Un Marvel .11" 11t.. I" .I r.a""r ,.1.1.,1. ." ,* f
, '', S.!.IAM'I.. UI. Imlv" lie., Jim.KlMillilloi.li I. : .I.lrl.., C ',,'I.I'' I .I.. I:,' in r.r "'\iiiilil\| .. anl, ,1".I.h.. .. : \' ni 111,1. '. I.' ""a' 1' ,. _, 1..1'... h..I.il ..| in HID.' \"line l.,f. .1.! I I
I' ..u UN MM 11UlrM ', Ilvo. bin",, bt a ilinr.li liUI, rumiinliiKIlm ... orsoll1 J"". 1 I"., I" rnliijil > inillni4' .lirlnliMii ,
l'l' M'Mirint irlivI lli aiiiin 1..1"" J .11.1 t. ,.' .
Cinrrl'
" "rt Ij. unj | ."I..rl.I"I"1 1'.1I'i. .. .. "" I. iliiai, I. 0 f
,., nnill.r ,.r" ". Hiimiti I .. I. ". .
.
, no", "". ., 'I" i I ( : I ) 11 .1.1 llnl.p M 1.A.I. ," I. >>, ,'r, nu ,I II \I I n ".1"" U". 10 I i.r.f, 1M' .... nt.. '
, I I.' I'' r"A'U" 11. 'IXtc'ln"r. tI ) .I.'U..
''r .
,
" "" "'''''11' I lovirJiin Ii" -('litibiilTI! :, 'NT' ( ..NS,, ,. IIIP .till.i"I) fioin" I i'II.Y h-t win- I W.xrI'., w.. I".,." al. r ill i E' ,M IIn.1 Jill. Ir.i .II. '''''. 1'01 I
'. l.h" I .. X.Jf I ". ,:: ".. .
)1. )I.I N \ Arrival and
o.i.l ttlio.p loiv r 'Inl Departure of II i
..':. .,..111. .. .. \, : !)'l.' IVrit' IS, I 1'1'| '.1. liavlUm. ,, 7..1.1IIA. I..."". Klto ( '.litrluml 11:111" > 1' tii.inn" ,..llarrama., am) 1. ,IJ"lh'.r) '1"1' ; 1"1"\ I" ." II.'". I' 1 "" '. ,\ Trains ,

!N I Ii !"!. Samp I.,In ,1.1 If tta, | "lli.I.1, in t.illr. llnUp, .' I., "nl" "ir" llr li"" ,nmn .. nml- .. i '
1'.1 11 ..
... 111.f pate li"rll'1.2:7. ( ,. nl Iliu, limp. .I..II"w" '' I .\",.,...' Ii 1 I.1.1 a \l" l il. ill" ..vl. .tl.
tI U'lIa : ( '( a.I'I i 1 1:1.: in.-1'irry :Wil'oiuls : IhmiMk j many tpar< atfi. hlio U a tmlil., nii.uianililuliiiiHHl I ( 1(11( i | in nil I..1. I 111'rlik. ,I'r' la' "h",'I 1"i.. ,k.tr .'. .

1/ .. .,,.1, ,4., 0./. /i,, I W".I.I..I.. ( lnolniLH,, I liiiiilS, Inti.loii 1 I I j On. "",17.71.I '.I anl ('I I.tin ,1'ini.i. nit' .. ilinn l'III.I"I.' .." 'Hi"in ril'| | | M'Mb in a "I.h',''''', 111 \ I .':: A ",, i nmi.1 1I : ,It, I,;I"iu 'u:' A "r." ."i,t .ml':r 0.1. Mr. r rL
HIP 'I. 11
:W l ke Tur NDVI II.IVPIInir.M I tint i |.lvn lul." '' 1' ,. ","f.. ) KIIHIII, M>,4 M, II. KO f. ;il ilI
: : : Ii .''.'II."j If I hll".lillj ISI ( 'IPVPhmla iinli..al Ion It 1,1. il.ur.. 'Ii |...1.1'|.I .. tthu.HliI A fii.li ...itimnl, i.l. ( '., ,'.1 .C.I; I_ i ( .innlN( nml SiM.IMC. : ...ot.,0""I. :"", \.101. :'".I.'.. ..1. .1-ini.i..h.. .' 7i,\ nn |'*> ,','' |"i iArruiiiiiu I t .
.
: I .
|. Mil ,I HI" ,,I It' I 1.1.1 M'II.1: I :1t .,in-('IPV..linl, Ia'i' lit In Nm llnn2.V l. 11.al'r. "..,. Aft''I.t.I., ".1.,1,111 Mi, M I 1 II, xo a. x.,. | i 3
I' ,I..r : '" "' 10 Ii ". : ,. all .tin* .liiiini-l., ,., Ilio loinilI ", I. : 1.,' rlniuni'l) II.4', .ni 1I.jiluni 4,111, .
in m
a" '
,1 t lit ". .11, .,'... : H"I"e j.1 fi>| !Jt.;. 11.'rry Kl.' IM.. slit'} ''' ''I' out or l IMI' II'v.|' 11..i.1. I,ulil.klio.l In Ilio, ,(' wa.itrllt i f ( lu*. SIM ami:; I;\ U M .11..11. 11 i,!IM.II in, t U r ur convi nlloiiliikiiinvllli. H.su'. ( 1..1..11 : I! ':in '''U''II. \ Jlil (olroltalle' < I I 't.ri I llr i rin I, ,M. I 4 f !
1:7. I II 11".wl. :I.KI2 H"I."I.I. 1 ( what' Wi'ul.II I In'ia, I.,a | mini. I ''r.,I", ._ I :: :I HOP, I: .,n t-itil: HI.I:.:..:ihM inilnt.! a..n i; .iooa I."" ...RI.n

LOUIS D. LEMO NE, I I .. a.m.-Kpluriit, r''I' 101 IM \ VllatioiiMiux iipiit im mlwr (ilm |I"'t' Ixll.v..) I .Mm, ,,,i,..h,," a"I'I..I." .I Iami : I ..\1.:I"I IM "III"...1.,.1.1..,.l I'. Kttml In," i MmM .. ".. ,..-. I trrltpa\til.-lu at H' |il..n> nnl 7 :i rlil4:(:m}< l.ntra ml ll t
: of Mr, :.ihnnbanl HIP li.liin.mt' II. II n.lir X but. In : ., CM' [ .. I. It"I"| '" ,lu. M:.y" "Uiir. .Ut. aiiU I
rn l-r M I Ill kulirbij *
X I.A S"v. "
,", ""'11I'. .:.1,11I.. I ill (Hilnl., .liutv I 'in.H"rill.' Kiln.. IA'I I 1"1.0" 1.-.J.\. .", l.fii I > a .'" Imp in ...-. will' at Ho\ :.Ir ttill I f"Cd;:: ; ,I ::;|: .- ;:. ''I' t I .l.n. II, "U'' :., Kl' Jin .V, r V.',.. al (: mn il.u .. .:J ."... l t
: l hat I I.at I 111. .1:1: I 1'1 liM.L.nip, I
I HUM' 'IVIMI1II ilnliino 'iiip.11.' < I ''U"I.. lirlppin 1"11. .rr",1 II"I'.h' ilkraml, '". ill' I" II ,. 'n I. n, It Ml. n '1.I. II. "f l HI Ih,m.ilui w,11'1| a.
r."llo'I.I' ,11".1 'tIIC' I 7 ... '.11; r' a 11 wwili' a,ul .,11 k i. tlukil
: 'I. : H Ii
I'jrl.libv !! IMKIHI.l4v MR"
:ItH)
i. .him KmiHrnlir yiiii. of aUiulI fnilln "'.1'11) l"r. __ HP., if i.ulbn, Vmhi.r, Full Line ( 'oils' .. 11. \I ,' I ,. .
llliMI I IMiMKslK : .* .11" tlf 'I, 1 1'1' "", '' 4'. '10' r> ail vni luruuiili ..'p 114 ,
;I .HM tille ttlll Kit-,' maj.rllt Niil.bt al "rsim '.. >a !' nl.2t' .. I. ll' II .1 .,. .li in n a.nl.tSBwiirl .n".
l.u..1 '
.n"J6u '
'11.\11.: \1:1':1'1: I IMtlll.li : K Izrl" .._ "I .II.' .11.1.I 11', II I )" A,AIklri ''''11 ,.. ......... ., tI ,"..1"" wI'" .
\n\: \1:1: III"IHII 11.,1.1) t || '" '"Rj..r.'I 1'IIP hull.,; ; tt Iii ill,:) Hn' IH.i.| inukc "r I Snil.ranbi' r""i.I"I" | "T.il-t.' | "' .|I*l I 1.\I: Itil 1.,.11., t". AM.ri I ... ,,,. trill. ,nth Mill autnl .....""..1.'.."
"*NI Irt. I ll'rOi :- N.vv.IIK. I sun 'atII ., T ,, ,.
ill" : .
; I
'
"
X.1.11. < It" "
,. I 'tilnnl ('airnill'ipsialp, .,It. In.mil. ) 1.lfIXI''X.| .!| .\. { ,,'I'. i"I'"Ie' .,; ,t'I' .. .I I""U.'.. ,' *. I 1'f.i..1 rH: ,'. .11.... I.II.I.il"r. \rOllpl l Id.'I':1'. : lkHMpM I u|'.n iln.,II I.!I' ,S..n.I..IIH. ,... T i iI ''uI I .,'...II.S"t'u''rn.'Ii', .. I II t.
,. .,, '. h. ".., '. ...,. ..
.11. 110
Ikl II' I! llkwnl "
'I ,linl, arrli-l C l Smmmaj >I. .. II' I :. :
", tt ,i < : txilltlMI I IPV Itmicl .mult f Isl.lttl tllill". .III, .1,1 | :| I In-1 r. .nil liMuSi,",', ,I. r |.lllt | ''1'\11'' : \ '':. .. \', .'" "I \ntillllur \" T'1 I. ; I

... :I':NO I 1:1:I II ,I'INI.;. .rliv) I.UIni iank.1' bin 01"p >huw I: ,' VIIIIII.II"I >''I.1111 uti a KIN..I Ira, It IPIIIHI ka. I Singular .. I luuy mini n 'lurxlinnlur llors(> lU.inKi-ls .o.1" ,.."1.,. "." ) HI :.limiiuUi .. .. I ..-' "".'.1 "" I. .I. l.) "train N.. a MIrl ,
,
I' | .t. I ""nl 'i 11 i> iih '' ,
111,1 1:1 "M
\.11 11 ui.P. anl HID K..i! ol, ., \r. > UrillraiI.I I | K rtraii.iuiniia.iiili
,. ,, 'O." .ln I "lull I'noiii': .rl. Ililin lift' : | l | (1) .. | ijiiitlily : .f vulprn ,tp.li't.lat, fill..1 I t. II I ,. ,I I" "' |' ..1 l I |lo."HI. ''.i'i..M' ".'" 'r' *'"" 'Ioliu I '11t l>..n- ,
liliM" *IA.> 1.1 1'"bllaIIRII" .1. vol-., IM u.l. "i' ll.iv ill In l lbavn ld. 11'I .,, .. k I" .
1.,1 .1 yl I il .linl. II' )1..11'
: INIII i '
: I- I (Illll i I'ullllX' Sinn"I. Input' kbow I : 'I:1;:: : ; : : :: 1 'I I I .
,
vutintf 11.1.-P. .
.
) UPiml" T..it Ii .
I Ii ., .
limn, in Mi-a.li.' .in iclvp ,IIUuipI7IU UK If llu i Inl KI.III, I .' I nmn. |I', All," rl. MM t.at 'III. .11. .. :
.... I'inwKolii, Hii., It In'an (am 22::1 I iMmHrnlb' gaini HCI. C'I.'IIIII' ibanml, ami'. rpulrp.| | In. I.! llm.i 0",1 I |II....i. .\n .." .nl..,., lo... I.. .," ..." .I,.! "l"JH'lr"M'r\' "l.V..w11", '' 'buIo".u"h .
I U-tul.iil I lO'JH j jlln .1)! !" al, riix I,iilmln i. ) 1..1 l"h' tn. I
.
d..I..I. ., I'lH M' "D" "
.
: : : : : nil Ik ,. ,,'mil. >I. ; i | a, ." I..IIIIP" I" I; I' ;
: I | | ljl"I.I. I
; tlllr ,.
i ,1..1 : ibli.bin nl. 1"'I.'rl. .
.
.l ,nti.im, .ur realm Hint, N.w \.ik 11. nbt I .it. :WO 1.1. I ,. tin ill l> II IliiHI a Ay rw. l. I ." .1. I' HinlVaLn 111 lxTm 1"1. ;
liixh on' .nor ': "
I. Oil. ., I'TM..HK. .
1 lirI l
l .. of M41, ( irlil., | |HKIII) ; 'mujuiilt I I II Milul.'hl r.turnl.om, Ii t.Hii/: .I. 1M /II'r 'I
II "Iimi- ( Illiinp mii slvu I 'h.\.14.,1 Hill, m. Itu' liVDllnmr, l.n.Jlio 111. H.II's.OPIII'uIIS"I' ". \1"."'. 1. : ---- j
I. t
", "" -- 011 l.itir II,' lin.PiniilH > I 1lo.iill."okKl'r. Clifi-lanl, in Nptt I II 1.1.'... .10. 'I'.I'"II."II III.I ..II.i) ,". r.r hi. I..i".-. amiIlijil < ill al rox.' tailor .Ii.|i I I"r yunr, 11g I I ili-r.4| 1".1." I a,,.. :, mi. tint

.. I. ""i .bin "i ii I \.k ')'. ItrNIII f 1I '. .. ,1,1 r.ulisIf "'I''X'M'. Peniactila and Atlantic Railroad. ; I
| NI'MUI'.J"ri' 1\ Ilm turn out hi.ttm .
n m ran .. ,
I'.h' I ; "f frl .. ., '
r. ---- 1: :
.' ,.1"i ,, .r' I' 'ntt' InHi I N.il.-.l .. II., IIII'I'I't l/ .ll.till :. ..I.-IH M.iiilii.'kv I I'. Ill. ( ( ... I ,... .' luklu.-.ITill-uiiiliy.Ikl. Jttu |KM4.. I Ii.1I
in HI iiarn "ul'"r. ,il. I b MI ,la.1, ponil| In an I 11"h"ailux ton want luK'l aiitlhiiiK' In I In I Illt \1." \I..h \1" """ '; --
inlili' [I'piivvill ..l.oriIr.ji I all Ikimnrai..plinle' ,! (' I It'UHIIK M"mi H an. rhilnlln' ilUlrHtiSI I linn; i if Ilm ln iii ;iaiiui| .>, rn s iliHi : :: .. 1f.I. .. '.'., .,,1. ;..; I I..e..tl ill a.,;;Vr

,M. in .,Ixllr \\rii I ,.'!i.1 t'I': ''' .'lro.Ilee.j' I I. 5,1 n. 7, H an, ) II .HIP Imh' l.llliprloI I Ilm only .',.I..II. nivr, ,,h.llllfi.' ... mil al 'tlm riniiliuii, ItH.m.irlln. I jOOOI. j 0'11'L k V .,"U t"I: -)' J,.Wil. I' ,I"'UI, M: II.) ...., .' ,'...11. *.:11,.ia.m JLrM. I .
( .
t"" I ,III.I filluttril, lu rallI | Innl nlil tairy tbp 'ima' b> .' I, I!"|.iil.li.4li, I. ."",.il.il, 11 Ilm "IniruU ''' In ,Ihorl't I'all an,,1 I .. fcr ) on rHn in *."'A. .\v. ('lt' FII'uililg .Hn 4 ,a ,\ I irk 1,1 I. IIIAl I.. 1,1., ) 1101" "" .o.Jt.IIot""11111(11" III i:'o...... ."\,, ,.
... ,.. If I'uljfn .,.vi., i Ml |I| I I lua" ,.. .I U" "" 11 >." ..._., .,. .,. t .
I A
I" 'Hi, Ciu, il' feintirpmn : |.n Milll.Miii. I 1.,1.1.I ,. I lit II.r''I'| I- Il4tinx "n'I'''Il iliniblfulI I 11'ill. .tin It. I... \ r.r.r. 8 w. 4 "

,'m' l III 'Hi C ',.|.luin | 1I'l ll I mil. ol 712 yito 11.HI'I.\ ('IIVPI I'.\ I.IA'T I..r lin'M.rlitni- if -- a unw Nl | Hlwps I l' >v ," k. Am II,...1' ....y. M, .,., ',,1\ ,., II,;,;"'" .'.,' ... ." ; '
MHiinug ,
| l 110 I' ,*."ill ni'mukinI'.Mtir of tin: I,mil 7i.li 1, I Ulll.r I.!l7s M. ...I 77u. I I.\l. C"T. I Ift.-.l.llHlI'uniiun '. r lrl .m.l. i in.f llmvol- .\I..II"'r.| | an.1 I ,nu.li., of t.-il- I II ., llts It"/1'1,1'. ," '..11\1..1.11.11101" ..)"U.I.",,... "11tir.' ..11I11, 1'1,, '

'. .11 Slnri, II- W.. anl rail. '1Ih."..,) 11.i.'rl".II' p<'I.f' ibrliil ,.,a lar'p iimjinrll)'. ..In )i'i.> of r"\I.tra'I", "... run mil, ba I lukpinil-p.:il. il.iK::: ,to h Him| nl-li Mr, .17rt| I |I 1 ll.rri.uill il lt: I Ii I .1..1 | a i \,11" til 'U..I0', ',:,..1;' ;. .; JU,",. I

".i in', f""I"' n'. I I'"ttrr .r'I"", 11",111.17. I Hai. >:L 111'1'' i I 1. 1: X.W: II VMI'-lllllr.: I ,"..IIIJ'.I.' ."I HIP, '".R', bv hid hluiipanhi i I""illihiK, .riliuS|'iiiiM, '.in.nl, Hi. a'' Cups .'t< c'. ; I UHUIII: MtllKIT.I .I uU rl.a.1: '. I ""L" LJIo I

,.", ""II "> "I C. bill!,n, I II" U I >'i :1.1,1:: I'I::'1Kinc" ( '."..rl. Not'. '.._One, bunlinl, anilliyhloil aiiumi'1.1.1..1 I .. ifa.lv, ,., ll.p Toil .r rm.a-iiU. Oil' ,',, not 11, I nl'. .1 Kiu Kattn,lM..''.1 ',"."lh".I'.I..I.rlm.. :; ; :::: ,' n ::I. '\r., ; r..: '
I
( IPVIIjiilmijiiilt ;
'nan ,, ItliilmUiinlpd ,POIII|1'Ii''' g\\n\ IIH t.ho t lulu, fl.nlnI h..I.) lx.1, In.Hi-p" Iw .1"| lu HIPonlliliiv Hp.l.inmr ofna u..a ami I! 1.n 1..11. /1110,1. 1: In .,'" 'kJ'b.' .:Io1... 'f'

uv.r l.luim' of I I.i >.Ujf 'livi'lnil, : .Mm 717. : .I | kUPt.l.. Nl i iI HI .( HI" a III. .n.,ai 1 H,," ,. ::: :::: '' : 'I.' ;
I" a u'-.ill.'inn. anl II, I :. ,.. i..li.l, I.. .. ..1.1. t |1.:1:7. st InllirNFU 11"I'i".lhI U, mil willInHIP 1.:1 .IS0FulllC .ailwlM.. .1..1.1, .1 ,..1..1 i; ::: i I
,
; ,1 1." '. rilv I uVrivia brHpflUIliprvrrnm I .P'l I Hai hibi Hun IM \ .. .. ,. ,. It n ..'' "' ) .II. ."" .. ,
irnl.Uul ..>,m ttiih iM.urllirv 1.1.1141", l.h".Iy 1..I. |iruM-r. an' nu r' : fur! I Im : I., i auI'b """ "".1.. .: ,,) ..,. 1''
Ni ii-ikanl ItmoLltMiival.laiiM' :; i ; : ; I "" .' "'1"1 A .
"" .11I
ji itrlnrsT'i \ Inniglit al l T Stunt. l.r IIIIP,1,1ilar. v. fll. ;
'II fit, nl.Iml rixmi. l,' I tlil. I. il HIP, tin n Ilii-ro .. '":N ",II' II...". ruti .
,
I A
ol Linen .
.
'. '''I' 'I'IoW., 1111,117:11 I M: (Julii litiluiil"II.I.M k I'Nill 1SS, I Hull I:'>PIII r fain ISjl: I Il .. :;1 li-l Ivliiy.liiii Uprola. .I havo lu bi. aii.w ,elI.,nil.", ...1.1I I IIf ___ ._ I II I. fl..tl.I" "'''' !. II.. ,.... 'I.I' i

'... I I'. O. l ixilirj bit ilnlPil I In.Ikinmrailp I the ". rxv wUl.uii ". Iriiiii : ,li.. I havp Jnsl iiiihi >|.,bn of: HI''II3Allor.' : ,
l\.1. 1.11 ...
,. .1.11,1 I..II :. I
l '. ."II..r 1"l .,h ..1"" n. .., ... \
,1 lipil, bv tlm, '| of I'..".. ..I Inlh i HIW rail ,in,1) ttiiilprmil.il' 'n|1' ( ahlc Cloll.s/ ,0. r I" \Pf ,.. ,. .. .
I n i 21 .}l-in-a.-oli. HIII No". Via. ,,-1',1, .All-aii*.' rtriunfJiMinnl : (,.11. | ,,|1. '| i.ll.nk.' I I' IIIP < 'l.k. fii..i U ..1 ."I'| I-,1, '(\'Is ..U"'r. 4'' ." '''' I"!...11.1" f'. .::11 p I""h.,... IIJ ""... .... LY .j
I Ml.dlNIAI'll I Sl4l ami .oinily' nlmtioii I.ityiilu I. '"' .,.. ...
for I IfNHW re..1 i '
'\" .1 U n\\ |(ilt I nilllfllt go t claim. li. "1..1 Hah. fl.| > II' t "rUN. jM j t: I MlH .t:II.,| \ |"*. .,. A.. .R ...
'I I.I' .II. "'
aracorrnl. : .,u. \ ... Nnv. i- lliPHlatp, I.rul biUar, wacaiiWMiir* anhoiicHl __. t
I. I Ittrni luiklllt ri> Hirl' ( .
n.II. | '. I \ I., .
W.I. l"i Iurol ) nixl i 'f.I "I.! Ill I '
,,1 I fair 11.1 fair tl ,. : IIIMI' II IUNT, I II Itrniik 'alin iUIHk > ; 0" fkit "' i 1.. M
( Ii nUn.l a i f frumt. nil ', a HIIIMI \ !. 1. .
., ", 1 ha Sun ..) ( .nntrtnul' ban wl.h' II J"i) .I"1 ., ,.. It.u. t .:: J ; f ,.; ._
: | ami .Horl.U 'Ik-iiim',al.t"'I.I ) : :IIUI''" IIM M an.llh..I".II"'i"l I | of iiniliilmil | I fa..11 h.. r."I" "i.| mil 1 i, I ''..Mia., fl ..I. I 11 A '''I.. ''hi''",,, ..". .III' p.,,. ".....u. .,. ".. ,.
.limit) nulirly, rptill It..I."II.. r"IN'I.Lle ,HUH 'till Hi* a llr.lHli., ip.iaiiranl lur .' .lion I .. ",. .-... .)-. ..... I.
Niw M-il'. l.n.k- | .. ..
: : i -- -- HI J. .
I linn, ..iratle. XottI :.r .IIII.. r.,1 I Ill.1114.Ill '. i-lly .,111,*. Ifllil., 1. ,loiu.ir, ful.u rpI wllb hi. rut,f,.ilioni rt, wb: .rp MIII.BH: I! : 11\ ":, : --+ -, ",. -.-- ,, .,,11 ...R.. ,:".'..." ,I..

I 10 -I,".j t I.... of tin "h)IHUU4U.- .. lliirtjlu' bt IT KKAI-kH 4Kllt.llt.lkS HHm I.UKPI I..|.iilv I.a..lirulanl. mm ) *ar will I'I\.".111.. inalk.l ,itr.i' .I,: from nmn : c. ; :. : .,:, .. --7. ;.; -
\f' frub!
wlI., ,i.".1" ,ill view will.. -|.. rou-lunlli. mi bl. HII.HP |,lti. H. In ."..Il a |HWIUII| | 'that Hi* of hot i..1!!;. |, UIHI, .|IIHIIim toilet : |".111.14| 1 1 1 I""r'M'urn an.nltintMi .," ,. "" .I .'11... .I .,.,:
111. 1.1.1 a I If,...... _.. ... "
.
.. .
..
ii.niMliiil'limi.1 .
.
HIP r.l.mili.. kviUil.) .f will Iiau 'a:. llu h.. anV...I .mk anlIM 1ulh Ile ..1..1..11,1 | .'. .. .
lerl.1 ..| iln>r HIP | .l ollla rpjAtiliuu i unr |1..1 l "aIM".il. ; IOHI' 'f '' '14'' ., w II,." ... ... ...
| ... .
.. w Jrriff, al 7"". of Trull loulia.l" Ile, riltlimit. .IIIP ami allpiilivo wailir*. | I : 1".I.r..1 \int .J'.." 1'.la.\o ,. ... ...
| .. .
: I. .
Ilt\lO\ I'.rl | r"r.11'1.1| ) ."11.11- h"I..i.lh' 1..I..1' cut I and Vi .. HIP umlpr.l/npit ) al "li.ii .k II.. .0" ._ ."
hrtiult .luu .I.'i. uVtrlili' nut rltra an.I | ., .' I IM'lur* Ilm i .lining riHiiii "'|..nll fniui Ilia, for rry #en- .\TJ. I. --- -- -
I IV 1"1'1.n. IN II' i-uta a.uinu i. i lly t..I.. .I.: 11.'1.1". 1..1 .m'kc' Mlml. .. ) ,In '. A.i... ;. .IIO..
..Ui. of Now lurk .".111..1)'H flv. 11''"' anl Siw4ll, frulll. I. ) tin f< .nib'IIMH, ilVimJ : imtv "' .I"rr., ....."... ''R'_ ."..... .n
|1''iiiMoyi II'1.h.i i ban wHi 1.1. \ _ amlMlllntf HIP .
I arlli In .. Ib
Hill | IIIP ;: :t '
( rt 11. HI UNIbarl 11.1"" 17..j..('I'v'I..1 ),1'' .... 11.0 t kolaf trmili nrMlj, \.1.111 Ii'. .,'.Irlill.lirn. ilrfl.in it I1SHW. .IIIIMIII k \.vl. bavuit lull llnp .r( end assort Ullt of no- : v.,rt I ..'I lo.Hnptvinr.ll.i" .'. I ,... Sim,. ..". ...,.. .:.,.

''h.I ",'u < I 1,10". l.nlMIn,, WI <.! ..1. D.II.', X. I." I .17 3,H. -- .'.. ; 'paiMl.| ."". ,1 .II'I..1 |1.'lu,14'| I II"'i. .f Ibi. Injnilipiil. arp r",,1",1..1..1'I| I .. ... .."...to". ....

"fit' "l,N mil t. ..t.iiHi .'nlkr' K 01"| U7LMjnnliuu.Iml; .".1 flKlituiiw" "I!, 11..wai. in ih. ami leuulv ttc --milu a. iiiil.. -' --Itla' .'kw.ll. .|. |I"'I h.I..li.< ,I., "."" .|' iH.Jl.,1 i..i.1.,| ,,.il| lions I i. I..I kinwn: fill llml, llin |.P..iill.ir\ ....... t-, ....,.._. ,., .'.01. .

,, it ,i-in- .r. tlll. tll.1. i.ul.I.lu.Dr N w \ urk .".llr.. .. .. no m 'illHK inrblpHl; uf amkiuil Hull linrhaiii' lulwniii anl'I(1 '- : : )ILOIPIMK .1.-I.1 tmnl'c'; ,(U.I'I'. 1 I"1 M,.i Inof lli.H .lpr 'In vp Hiailn Iiin .... ;."
: ,
n vl' iml "Hn. .llir I,ail .j rmi.U | -,- I:. :"t' !
p > lvn.lv. ItluiiHKI7'I '. ( UveUi.,1' : I IIP-Inn 't. bail ) aimarani | ..J J. ('. .- I IIralu DM Irpntnipiil, nt I ami. :.i: : :. ::
TIIXI Ir.vo'l ,1,1'1 .
.. ''II".lc."., Ii. uttH. "'V I INM L>l. Nil |1"1'.1 lic- |iilu uul.iilUU I ( 'i aii.1.I ur,'al ill al niurt MI, auilHi .1I : lu. I I N.i.1 ',1..1;| frolyM K ant, | -. : u.trc oil skin units .till,,lUma of HID .. r, I..", ."r. 'ii. I.'t .::: .. :: ...
lbi rtr l.l.i I. .
of wo.l ..
roiuinurMt | | wait mura ttilalp I..: lul of any rilimlvI .
7i.l7fUlii i ..\JUI.nrru' IU" K i .. I"
w-H/rroH N wlil. Ii '
,. ."''I.In| I. .rlv. "r .11)11) bv M I. t. !( n"H = ',,: "

.iui ... .mli.lrl.l.uiit.Ui. of N.w lt>rk rlni I: ..lit atlpmliiiK ..".1. |1.1) 1"1 Ibtir vuralioii. almul Ilia luin. her bail* fioin a run Ib olfjn.l* Jumlion' (wtoul al li-:. .|I" d m*,.. ,, talilu oil cloth :inil oilcloth : 1.lr tt I I'.ljru I.. MI'HOr. :r :Qi' .:::. : :: ..

.. .i.1| Ilruoklm ,!h. IllilM tlll. .\U ,!). <|nlil ami |Ha" ". *l.tl.mJaywilua |I.. ...1'I kn" i
(rial |1"t.-a uiH In mlln : ., .. I "Ia" binx. 1. J. -;OARLIN'SCODuue.oi,1 .,. ,.. .
I 'U. ImJ 17SUi.llu.lir; t "K. "> i iI i In Iba lhoruu>;liiH> auilpffliHinpv bmiylil" pttr)' ) al IVuMLula. I .. .. .
.r 'l. |p.l .
4. illtHil m In tba .naa 1"1 with ..(or Ib. UPW f'u.i.iiiilluiitp .- ..
I l gain 7,11. ofth* airanypHH-ul., inali loplipik la bill a UniuuiHy. ami |IUMM.j.r I eoiils.Heinen.lier .. .,.
la",1 I. Ao .1I.ill"'h.
.ling .,"'. Ibal .1.| |ira'i 1..1. .1 NoKi.ly 1 bull ami do 4eray.
1i I '
"" New imk I lly 01.0.: .I..r' tv-iv Llul. ami tprrwrr Hliln lnpr. Hie |.1.! r Ihl.UPW 'urll. M 1 : .
rrl .. .C.I.ly.is tu
_
.1. d. IUHNUI'tMol .
.1 \ ll, all : : '" .
i>tg** t\tu auklny IN lli. illy ia.lK.1Miltlll | a. al all .alHil. i I .. \r :..'. II.....,.. .,' ,.1."
I iiiajorliy \ I.uan. I.r..r rouiimriial ; i. .imu awl .
.!lr C'I."I.r. I .. .. ftI.J. I I111.113! ..,
in n fur th run) .
pal ( .
\KOIINA.. ffl,i'I.ly rlin ...1 anv .* i| lif Hill "\!. B.I4 of MiltonvrawU I Ij.,Ibw'draM |.. .li..i >lii) .., ln.l till to ho l'. IHW.II. '.. AI"flM .
.
IM : 1I1I\J.oo' .
\v ri-.xi 101xi ii tNct.u. n.u,".. X..v. X., 1.1.. icuilair.lalliiiirt| | l. vbilali' tlm 'I... (raving' our |..HSlilj.mour. ITMitHlal Jl.bllMIH I I'lVl. aiul .,. : .. .. .ya I ..1. ,,i |m ,i.. IKH-MI w i..t,IH| ..Mu L,. .: ... 1"._". .;tIt ... A.

'.. "liI.lr,' ""i..I..I"I,. Kiln In 1 JI..ia..I.1 1 NurlU I uruliiw. lira 'law* I) r"|muinf| ant ill xl .oo. 11"1'1.1,1.| | ,I.THW. .v.',....r.. .j.. i l m .. I,. A' .:::1) 11 litIII.' .. I1' ... .

., fui 4 1.U..IIIII', '" |.() Oy '1 li'. I' .".1'1.' |1.,11. *< nrralljr Tb. "rtlT, kbloil*-,> II Ul U HIP sold ut hottoin prices.AII : -.r.. .. in ,I.> nu4rIII. ." VV 1:MIUMOS THO\'

.' I I. Nalluiial 1.1 HmtM 11ilwlluH J J"I-: | ImlictU thai Hi* Male, ... I I 11.* rptuli "... grpal rrailil an liwl | are >|.ially Invilnl ,lu rail ..I I U.I. *!... fur tU IIIOIH-V ,.IU ..r..1| M..,H. I.M...11 1 1IM.."I...M, .?*..<,*?. |Vr" MMtlh. ,Ib-mmlii U4... M. l*..|a.i*r.*v 1 I.rwMmlit........U I..

bjr IV"1- .'. '. _.' ..,. .11.1'....11. .1. i laa g* them al ri-ll<%. ) I. ,.,. '. .. uli
: f
.. V .VI Kl Iim gun.I..li .ril.II...1. li ,. I r .furiM r Hrtim I ".. aiMmi N.i lot ,_ ,
r S A. 'lit,a .ur brounlil" rllyII MNN llDIIXilt |ut|t H1 irnl 1 '. J
H' rally 1 l. .II'TI101 liny kavp rpn>,n.,< llrf.1 ., 1\. J. *', ""J". PvliM'lwal. j >. .I'I. .. I
.
.
.. : .
I I" .,.. t..rwti. ;.
.;
tru. Ulbtl M .1"iI.I',.' m.Jwii% ; .1 .1 .. .. .''r., ..|*alaftti .>. Muiw'a.Kbl' 0.1'1._. ,.." ._. t.. .
3rldirt. .... .. .. .I.- .. ._ net "Ptt c.ish piies ." V.. _t ,
.
"i a HIP.'..eb.I l) raw. of |*rvrrI T.lm.n. Su.1 J..I. *"!. AikpH, 1..1" U l .
"th 8.; .\ .I.. .\ \\ I','.', lia,, lum ".trh."l I : : rp, ilia trnil ,Itnalvr, iwl t ; : .. .. 31"...!,.... I* j :
anJ .
.:.U abllll) ami pluai 31 IHrrr .i. ,1 I'I' >r.|Hiralliiii ,. |.".! U if I t alituirfwl 17 bk,kru4 from Jj. I tl... 11. Hn ...l OiU. ". In. Ju.l ntL Iv a t W..hl.l... .. : .. H.. .\
t tggtTbal Ku IP. hilk. IJ.I au.1 jl.I.'J ,.. ..,., ... ,. .
Hit New io k alllPHit de.I. 'I Vi b"| .l kcrvafirr all 1 a.binrn' sold ,
t a.cuuuli fU Ika big' mijurilyHiij.M'lly i J'rMjr axl ilmi | al all naino way.An ITwbU llrjH"e" rr.H. itt.l amirliHai. ..U.... M. .,.-.. VatdNU U Tn ...,
| t. ...f4. '..Mil )1..11.T.'A"I" .uraMHlU>'.iliy ami rounly, .\ .I I ..C.t" '.. | (' l| Utfur* all Hi. f.rik'M n,4i.l HUHIII IH iku t iutn| .4
In
.
|
1.- fitorylaTk .1 guiiaHUtalifuruU ....
1.'n
,w rolUu 1U.I a man 11, ) "br..hk. .. .rlprly ami ijntal ... .' 4>fI ., "...." ." ,... )
or bjr .. .1 maMUr I : (irau 4 an> 11'1 HHCIitr IU ik Hiak iralaa rrva f.
cral', Plwlpil *r inspection of : tN- l '
( Ml MO.Prof
i u in.l Kiujrnuk laukMHivllMf. "
).le..I. j
.. ".aHT Ht.N'I'I Uouylil u IbU luarkrl.tlllkt ,
,: __ .
I ; > U .Iteiumral tu.,.. twru .. "". ,...t;" I Jamra A. I.ba.lwlrk.of MillouHa. .. .? .. r. I'" *.... .. I
Llml. .f .tuvi I .1..1. ..,. ... .. r..t'." .1 .1' Ti' IT.\t. ,. iHlriKV, ....t.A..
\ : u.rru .. I. .. .llllvi I IMIHI< /laurur .t ",1 tlylip.| wlililh Y. .
.. nniuIW ." | ( ula n MH fully .r'' .. .. 'IIt'"
,
until' 'lu>M i. IIMII. | .
wiibnurlbuw < .! | w vi.. I. '0 ''4 UH a M.,.4riM> ItuuMi1 TraatB | |>lla U ch. rlly. I'arlUM uWlrImf f lc.ic.c1 al.lr* nprfuuH rr ..) tuib'i and I..< allUI'rvMttHl -. 1)I
>w ran I" "l" Co.t'nr. w.n. .... ,. .. > lUnar ._ ailra4 all kit' rvU_ IIw IH-UST Hi .. ..
"
U will b_
,.1. :E. I . M> |> > Wav* lUir ami PvnllUu lUtlruvH4IIV *
: '
riwlobowS7 :1 -
,.. "
.. ; .UIJ".I. .' iia_ l*__. ...i .
t ) ..1. ) a l. 1i Il '.'J" .. I. .. la a>> uart iw.Mr... .i u4a4ly.' ..(1.- wllklUv. W,. I'ark t>r |I. t: II. IU14II%.<>*. ', liwUr.vr VH44JK.irrlY \

1. I urnultUw. .n.l J. |.reelm-i. i lUmllUw _"'ly i I I' Ci- wl at (.i a.II..i. .". 1- T", .. A l.wlruM, 0' ..1..r., 'I..I'I| I wur krauai, | 'uiaiU 'ikklv* :Un." .. kl ISni 0 'wlaWrwiHH* ..! I t oi .
I. ull.tr ., l.w Millikw HIM .
.... ., .r"...pin v.trill .V7t will .!.. you U t. ..,1 I b o. ..k, f. O. IU>., fid, ..... .our CAI.AHIX' KlllrKT: :.U .1..1.... Ln.14, Ur.* el'" at iiU t; r :III ''I I' t r 11.


I


_ ,t"-. .. .. : :"; n::--. ::_ ..,..- "r ;""; = ."..,.,.. : f'0, .F eo '. .Y ; ; .' .- :.i. "

-.p' .

IrQ 6. i 1


.
-- __-._._ _n-_ _-. _- __ u. ---__

f. FI.bNtf; ; !\tIt.: 11 CJN i or IVM:in:*T. !, C.Forchcimcr. 1 CITY HOTELi I AFEARFUL

I .- -.-- -- .------ -.-. --- I SACRIFICE

.U.I..I1I.;. It.,. elghl' hdn11. Amt' A.West l Ib'u,11a., ben li.- 1"11.-,1" ,I Commission Merchant ctxrn.U.LI.oC.TtII.: : .
I Ir
\ ,.llnn lion-f "W1i'''iltn nnmbrr..There 171 rhloil'c. f'1II111 PKK-. I i ,

now :.010 I''I'lh onnglaternf I" 1'1..1" Kiinnb,4t .,f'..linn ..,,:I II."MI I, ''. ... .. ,, TRADE EDITION GREENVILLE, ALA. -Oh-

i the J.ri...",.lll -- :ZE3I: rAsR: 3D W .A. IR
( ; IU'E1111ES) r irj
sari lfcri.liiir.lt.. will '.1' 1\",. ,1.-* 'In i ,
.
_
I1o'na I t i "Its well n.A.tTt"
Rehul.There wlU I bII .'"""* */hiarP 1"WtUi )-. !Sara I I. a ...winln .vent, but .,lncax. .
Itlvrr I .. n..h..lo Aaa : : IIJTEL.au : : : MILL FINDINGS
01 o..1t" .hll'....' from Indian I I ICAMPA .
trinon I I An .\Hnhion. Alt., paper) .report." .IhniW"rk 1 1I DRY GOODS II,<....ivlll.... .. AL.. I ..t a ....... ,AIh 5

font in M Auguthe. "- < rnpablrnInchingmot" I ILiIa". GNFAPERi i 1..I..I.l.I PAINTS OILS CU'rLERYI1.el
-A "roj..11a) IIn | ,
ThrTAIII kinl: 1lkrteae'nslll.' .
: sq..sl .
,
,.Iv. air tu IK- ",,111.! thou, \"flo.Kt'\I.flfAXIi RK'l'.tllait1'1.1.It'(155' ,
: 10 .0"1,1" Ihr" Ihy .lIh tie 1..11.; "" atiar. In and Ie i..N. n .u uel' ..n..I.ih: .
idwe.II" .. I eperl.l" 1 Rn'utlxn vnt L. Its. t NM.eu :.d I
rlivlrlr tlgbl. I t.u.rw, i .\ other mods in their lit(:i' nmod'crcd) Is l
,.
( I.ft' Jiul anlJit4lnuing ,, I rMllll'ICil" lint Ion III, I Minn clol .j I A..ph..I, _.fur ).
F:, M. irphaun, I
I $ Or I.KIN Milk1: : IwI I Ir
out 111" plurnppte" | di')" tar+ worlli'' nl' grt I It annually eonmined C IM\IM' : :< 'IM. "I\\'F.UJ: : : .
by the. |Irene> il.I* In Vulln'inTexas. lYiiiFK !I I
f.lHIN A\l: l'itlllrl''h..U.N'.11 I. CHIPLEY & CO.
at Uralilciilnwn. a It'rnsrlnls" r.....", 1' ......'.,. .J 'II. : : -
l I. 'tel 1 WI low thai ril' ,.._ ., .. ,
-flint river mini| n r Hull) ik M I tiS KAMI AT l 1:11"1"11I'mn : \' I
tI" nlre.m In Ileluhrtllg. .\" Fnglii.li firm .lia. to.won I the mmnfniliire ehc cuoarola tf ommctrial\
.nll"' \ ;
tI.I"t n t \ E. PAYNE, '
1 with dinlrultyThe uf ea.k* and, baml.uf tint. .I I.l'hcy' I. | : !:'. A M'rTlxm: M.\lI1'. an+, :.el.if l'II"I'uU.T". Iu { t7! AXI ) rS! I'AI.AKOX STHKirr.decided : ,
thin, Hvlkiil.
flrangr'ntnlh,, ,aA.crnmrhlthinyhr arc IlKhler' < iwwedt __ _ _
< H >III"l I I'.S.f'or.A, 11.\.
U 4..1.1\:1:; :\: hculp unr uiillinnlarger ... T L RETTINGER
\ 1 ill4oo,'ery he.(, been. "made crnu -- --- j i ) to tin
1""I..t Tp r ,.."p; nti iltll111g ri.osi : (ol'l IMMIKSVnow .
InimciKf of .
ilipmll iililuir 0111'hlll"I..1 :
| .
.
Tni.k-icrowcr ln Al,,Hm. "VwniK' > .
for pUnllngumiiHiUlf ,, foot Iblik! In '1'"... f.rwtiponuty : ., 'niiir' % r... if..i. r .* 'f .*. rt. Mn>l.*. H: arrtngrmrnu
:
miVlfl !
are .. 1exkInning >. .*'A ., }v .;,fy.r.*" 'x ,
l large "-ro|1'>"nixl) frtrTb 0i| | ,-I IIF l'nll.1f'1'.\In:. : '
'I'nl'.I'flll.tl'. ? Yrr rY !' : : : : :: : :: CTOCE: : :
linn.Irwl tlio |pat .1.( )pron. lilim.lt.owa o I 'II 'N.Il % o >ru>nr..1... I laM
_
C.ron lelrt lirouulil n"" __ # .
and HrfUl I iwwngi-n!! from, New Kutui", Nibrakn, Mlnno'..l'.lMiwiuri ,. ....... ski \\flll. eon. |.rr..HH pod Mrti-t' I I
) 1ahr.nlurll
: .
taelp Ikl.' .11. all an.ant., IkIM .I to n !
M. F. GONZALEZ & CO. ,, BELOW COST FOR
Mil f .. .u.1 l Oliln !bar .111,11.111"( >> w'hal ml m I. ni? ill s' 5s. ninMlw1 ] CASH
York IliU w e 4.. <"r" nilln" n>r .. /.,hn rare.will .
over tilt, .. .1&11I..1.I.IHollftllol.IIIIl'. .. ,
-Ar"II..ol.1 l 'lnprl. roll. '" eernrehet ,, lt.MMM ltl I will I...,* s TIM I iK HUIMiN" II A f.... tl1") : / 1..X aiieml e.IK I q |1.r.> .-...l..ni.l ,,'n k-, : No will\ he sold credil hut
formic Inglortnnro| R. a rolloiihlil'lnKporl .\, ; km being tin 1Yhal'.nk'l l I' il i InGrnin I. sheenuatrr.bl goods ( on ) Me \\ ill

t CM1"*"'** are "I "oil volgwdnitlotMpr'ing| | s Ark, b) .III|!. IIHIMIM /rl'/r'g nil of from Hitllf. T'l 101 m >' PAI.I8: !.. ITI'rAr rnW, '.1'-"t "ITn u.ytyrl'Inr. 1 delight( the cash: hiuers with our
In the Mn c.tI, < nioiinlaln, Hay Flour and :
\ giug < out of run A, 100ft AI ..;,,1...r .11I.1.', I
Iberr.A whh'h the. other lint. .prlng' line l or .IkAa. ".' I.'...., .r id, 0. I
Kfiitlomnn In TnlUlmiwo. w hilldigging. HOIir O'l It'\I I '" I'l 'nt/: (IMIlf.: :L.ovv: :lrices.trutH :
.
Foodstuffs .. .
The pllw| | lino. coniu'U wilt gift' farPI a t 11 u'uarlrrs' u II .1. rl ''ui' 'IP. I-
IKS! nt
j | well fonml > n"lh" JI\l.1I.
.il well In. 1',,"", lvkiili, mnvn", I stock is.sold) ) (1
) our iriII '
In-Ill M large| M liirakfail |1ln.e.- ? A\UI'liin'rrltT.il I ': ill' lilt I ,........, .. .. alit ... ourlrllrotll ( :, Ill. .
from thrill daily"' JTif:; "H Imrulif. oil Tar r.lili'm nil) nmlnlii,, full ,lul "* k I. llw high' e Mm.TWi.f '

.! Laud. of flower*. "h..rlr-nnit' inilllon 'harroU "' aloud ill (OOI..YV J J. J.".. i. J. STEVENS ; make :.special I orders for

_llnnotUm.. gin' of )I,. Cieorre W. ink.. I .1.1I the rill, wish, l'I'T..IeI\f.!| II.IJ'I "1'(1 \ rinHr' IM lUIXll'AI'
Hilly, of W k..H. Connljr. ., w .. .1.! .. I A'1'nrrsgnnnn05n I I \ilii: i'iti >'., Itiiiitiiii J.r .\ iIK4'i-ini ,
,
111.' ILillir
trov.,J on FrlJgor lilt ,I lest week hy a llillo> noM Mine, !."".a-trr ( onnliI I"' n.", .1... i hurp '', II III.' 11I11.1'''''. .* :MI III"I I \.:M Hill 1"r:., AMI: If* KAI' MINE: Bl:1.cksmithi: and other l floods( can ho accommodated), I"ultC.tsti.1'r ;
from "nlClnt'Ten
park| R.\ ..) Mill put In. .1 large, am,>nt ,.rIICHi I "Ii'."ur All I i Cos In this ;
thnituiHl. eight lnm.lreil. mnl. .... III, NI.rr, and I i>ni|'luy almnt, :2'4I I ---.- - ---.- | Mini1 AM>)> I'A"T"M": t..*ylk.r. wilts 1..IIII.I'1.l : AM: I I'limo. r. iii.uincr: IHIJCMN need-

nit! ilollan mod 1 nUtycriil, wnt' rolle'-lw1 hams.. MACHINE FORGER. I;i ihig more (goods( : (than arc' in our stock c.iu

from Ik..kfl. .. ..il\\01 l and frclhl| rorclvo.1kt In 1 ItK) ..Irxa* huh *oveiil-niii. I I'mnu. A.J. I HAMILTON: (.IIAIII-K.K XllllkINU," I NAZI II \I.OJ .:Xf:III IX All 111; '!'MlM I

the BreiKon ip|>ot l tat ) ..a rTli .1| : tlir MAIN and COMMCNOCNCIA Streets get us to order( them ut Cost, to fill
-"| Jtfltt aphides ; NOW hK'i"liavi I I II.
'
llaut! InT...lnieiit" I 1'o, nf t'n,. grows to IH'i Imi. 12.271"11.11.| ; I .*. :C UC-C-JS'J: : : IIK. Wrf: "1.'JlllIIWITII ..f.l. A1I A'T' U\rt ,TATrHf: I..."... "!!>. .'h.l lH I their hill, and(1 at the same time

lima 1 will eslo.,1 l their.. rallroa.1 fm-n in In..n mo uf nearly. "ill Per\ rent! |p', .
,,- |"'lrlnx >r all KI"I. m 'Inni w NkoI I IInm
Flat Foul l to Lakeland. on the !S.\ >utli' iniiiiiii' I .\" Tl.ITIIIC AIJKM'I'Lit'K\U \11'1..11-\1.l AM ..lilt It K>.t.l| It. f;* 01,0k -" .hn.1.l ... ." N h ","I.. (1'KT A1)VAXTA(3K or oru, ,; LOW 1MUCIX

Florida. Ilmllr..il-" .ll.lan. f of !III'tmil" There. are In Chlr'alphut: k.. limn I Apothecary. I IOK ....".> It loin| il I an I h' .mhriWNn.. I,mImml '
l\r I A IIIH'I'o/UJls/ indehted i ) ( t tons I) without '
folll hhuytllnGtpXt'" ) woinco glib.. a.1 IIIHKKII A1I KIMrlir hWIION HP 111 *: : ..r. { .WC'ptiulI( ,

-A colored "man who .tel lu nom, ",liillrni who l perfnm. rilou, grab'f I\V: inn
I) from a oolorwl woman on a > labor wild' 'h wero) fnrmrrly' In "all' '. Tul. lltMm .lll ,Iw <.U.lrllo"11.1.. ort.ll }'LOIll'A.1 l HA'YORylA'IIN I S.\ \rHK\rilO\'.\ !:.\ 'nII.: :
money i ri.iiVrimirNr: nloIt."" 'u\:: I.t:\ I 11I loth will he proceeded
novlnve." 1.15151 $1< ty tlgilinst.I'aONacut .
train bound 1 for TaltahaiM.. WM glvrnlit I I..n...o..la' Hilll ,, ., I..! ____
) !1".1.<.. on the bark with a mi* an,,1 l l. U'jfniili.Mi! of 1''. lx>iil.., II illranlux'uro ... .\11 1I'''. IA'II.\' .r1A1'4"u 0151 wdl aMw. dMllruUg alnl, UUS [ [ ,:VLA hN 1.I. ,...... CHIPLEY' Co.II.'nlfl' .
SULTh
Howat to 'bull,llnga II:KV"O .brpwur \\ kip i nk"viitr. on hind. a l Iui ,.' ant. ,
go. well unriilI' '. k .1 lirutfi. Mull. him, -
i I" l 11.11". Texas IIIIIII.IIR..I. Dmronnil ml lane) ArrU.; +n i I ku.lh't l Ifum-fl., rkarly. : Ifcn 'prciilmr loiiliixn., end, r.-.mr.... ..f ...4 Ikimlk, sal| nf "II"CT IIkll uII.t kltne up
than of million : : : : .
More t quarter a :; :
,
.
i Hi I l na l r n. h rinll.h and :\1..1.
for whli'h he .
of,toners worth or \1"1"1\ ( w III 1 ho.1 a.. pnrrhaMMl'' Fourniokth. 1 xi.n'x, llu"r ltrut\f\ *, 'I 1' "Ih llin-lM' ,
,' al/o. Null Ihn.hrI end, '1111'' t .i..1 I-. if rn..'Y \1..A.. 1'111 'DV UWIAI.'IIW f.r iIIlt lIAI' RUBBER STAMPS, H-PFEIFFERSCD 1
lUrainilolliU. .. would\ i
M> MI In yen )1.1 \ ",h'II. .n.1..11 I nrlk I.-, n-i.nllr .mnl. II a PHOTOGRAPHER, ,
probably, have gone free If not "' .... Ml.. r:lira Klml, of Kernir, Ky., l IY Will rim"I l >ielRetail I IM 1.:1.11: :I.K: INK M'1'ENI'tli4: ,
AT THU -
fully looknlafltr.A .1 only twenty yearn |'" loiin.lrjr.w I II I
bcnelf 'by" axl'Idng! a Drug Store. I II hrI: 'IIM:' 'KH .\NIl 'IA<-:SAl Little House around the Comtir I K.I.KRII M

company' comiioneit of MIIIIO ofSerenlonpranhilcut clay quill eonlalnlnir' .VI.SII I.IITI'i2Kf ... .-. r .i*<.1 l d,I ail., .nil, ..n L mu, 'x I'. ih ',. .,um.un.tIifl'hoh'lax.l45r'r11'I"w I I. <..!. IVoiM |.lMrf..KTk|*. nf bnllillnic Mwrr.. ....... .l ..|...1..1.| | I IMr" :MM(Mlll.hf:'I IINnimmr 1'. !
rltl ,'ni .lia. hi,'rorjciulxeil !- 1 Ants I Vims An. STTLF Grocoric! unll S1I Ip St ores,

<< for Ibo |inrpo... of l..e.1I1I1J i __ n_ ___ .. --- .. ........... Hw '
yar.1. or dulh. r.'... *ml If yaw III _.l a. n pMengr.ph r can bat .\1.1'11.\1\:01: :\ : FIItl' toWX WJITI\i: lull n.: .i"M

.U wlia'' 'lrn to,that town with Ibo Inlfn A tomato ennui, usya llio IBIIW. ol I I : I ..... '- ---- _._ --- -- | ?rer:::::>!: &d=4 h'J:: ::' : Li:;YJi:;:
110. or purrbaiUf proptrty. iiwiiliig( ,, fiom, eating raiincil Inmatoi. J. F. KEHOE, .. ith .. liUI. ., lu thh.Wrsh. ,..... wlinftarmrar. ..f your .....h..... l.un.l.. li"l.( Itc. >f Avery C \\.k.llolk' ) ; ,

-The eolorol! band. from rcninoolli 1.11.1.'h >n llio ion l I. <.|"',ncd, suit I ,I'.........,1.... H., W.L.THARP, I .orrr. run TiI" ':"'.r"H4TI nI

li _.ftl.. l>*iitln the Mouth llirlrinimlo .. outs I.rr1too| .ti of timerordrule ,* in.iviil, Contractor and Builder, We '.-..| i'inilly auk pins ** as .,lv..it...iiMkl. ., an cute., k <.lnl.. .> II,ml, .\ -.,,.. 11'11.1.) ku' I4.1HICONTllACTOUS:
.wa cemplinieiitul. b)' every thin air ate the tin I
upon and! >vrlo '<. I
|" -- -- --' '
lover of good mad ve.,...,11' and. la>t he' |lndmn'lie can tbmil,1 IH i'in]1,11.1, ) AIM. MINiruTrRKk ". TII' 1..11,1. .. we knee klrk.ly. ......."'...,.....1! the ..,rl. We all( ah"! e .k CONTRACTOR Winab 1 1Sch nl Muhlhaucr r u: r

.IghL-Ja<.kmiiTllle JIcruM\ all at our, aunt the IIIIII<.HI| portion Glarko! & Icnonald,
put ,
t C:1:I::;r1::!: Cahra; FrednliiMl ; ::! 9r+c'rt' antBUILDER
III an vowel. .
-Four thouiaud country iiropli.Tliilnl open ilr.Tilor. k ".*Ire l I. II* rolls. n4uwu, r..t.., 'IF rraMwi 1"'le term* fur a I

Mwlinunon clrrn day. It h In the Uii.klan town of hy.rau there ic 10 <"; it 10 10 i ; ,

i Mttmaloil that they spent about ,0Mt( I I. IIOH liviiiK, a 'man H how age 1: 'I. IJ7, ( .. .. '. ......n lor llMll.llHifI'liKlrrhiB ......... vtbiMlnl awl .Ui.wkW M.HW 1 IH llw. lutnl ...,1"....... ,

of whlcb merchant. got about onehairand fart I of n hl'h there I. .1.1 'loe.l.t Inilnbllabl vr liilik. nark 1VIIPRACTICAL A mid,.14. "il'1'r ''n nil teed'" ...r '. WHICH 1 la OKKtrilICE

tlio circus. .man lit. other mio-lafaAnnoclalal ) pnmf: II* wu wounded. In (II' tiny kl.id.. I
BUILDERS 1.1:linn; : :* vrnuiw, : :
: peels ,1I.1'h| ., "01. the liHllla of Iloroitiiin, ami nlltmanlrulcriHl .. \fI'\1'IIIS III AI1Al': .: .{ I I COLD I
,Taila. wllli Iho whist tin I'>::n0.thul.A.01..1.I 1.A' ,
with>tandltiglh8llcraUlli "till kllreMnu army ''I" (ir'un All Hulls. IT1 : IM9.rMh.lrof| 'InPerditlo
upioilp| ll>yi.liariyl : .. .k.wn .. IM he ....1 ly Hr
Iluckncr !I. dltliix It, and. will Tho. trts a Out the paper l ilnHf !pun pnq'lnult.tn. | .all kliHUiM 'lliiiMlu' owlIsle.lrnug ,
| | .
.
probably.. do ao for Home Mule to conic, ,'' I his until' 1 lint twviily year ago there ''..Ili1., .k ins oils',. at (In' Slut i'an1. I'iAu1lis1nrln : nL..J'oW'rAoo'l., in.lna [) Planing Mills, I 1uuh H-I..IIII 'llir..illinnl' : llu

inAnortnglnecr wire neatly nut, "ui\N; ',' I.nndar, 1rt. hn'arIn' ... ... .... .... .... ...., Thtw I rain. sip ........ and uilk'.n. ant' '' nil ,..1I'r
pays the relkt oflh. lul Mr. ]: arty cotton mil) lu (::1!_ I..' 1'x1.1..1.isAlt 'n'1 |. r. .. l rlMnK hue UHf hole | ...ork I" .ar'/I.r' ) h. .r.l.elsunsiyh

Abrams, of the ulunnrrAllilabula ROW, Siotlaml.. ToIay liar I I. unruly semi.. .re nut rm',:it, mexpt I| alI sues, kl ....... .1 imtlrrlink I'rN-iVfOLV: ( l let. .

a .iloM-u, thud. IhoM. likely to 'bo ilownl, ,1uam.. Jr.hHtul I ; s ur"\Tt.\'TI''S' (it.\\\ntI'; : It AUK AIM MIKNTi.' ruN
hotel .
Inloruii' u thai the itlto I..I Ik.. ;:I.. r. ......,,la. .'1".
a .\lodge" was fomumed yentenlay.The It mtyrht" bar I,, been ,aJ.lu.1 i that .thin. 1"111-11111" n l"n at I"'NS It C'u'. clot! I I'ulnl't.Irry.
ale now alwut' flay xotlon mill lu the -T ----- ... or ll. II. 1tYlm'" c....,..".".., 1015NIII < '1"'II i': I'.V >I ( ) 1" MBOTTLED
ct..UIlI..II41N. Invtmllnr- fAlu'Is'r. old I ti.'rolloik sit l ill hush
uiei.t| hll"ra.i.e.-. Ntnlhern ftluttt, white there w..,. only l.t:N A'O"f.frU: : : MOI.K4.: : All '..h."'....r. tkkliig spatue to ih. v.!... ..r 1'1''.'' Ih.II..... will _NINIYr rMNllpl.' .alhN.Ire. It i :

lam banrord lam Journal.JOOUU.: ( No : down twenty' >.earalfo. 'I'hi. N .uf.dilent i C. Soderlend A t.ccr. !Bhcc!" kMa J ail Sc ':5c'.

to show the 1'.1of the. liu..ItMlli I- : j. ]M. THOMSON ......rlttt flee iplr. .r.lK. and blue Tea l> .IUn. Twnilf ...I.!*.* lino; ... .
-One ,I.yl.d l week know in. I'''' no0.. 'iiKh.sM'jtrrMi.ri: : : : : A' Ms IMM.;

duet lVutnam 11'1bhlell /IVA.I ire ,
County, bya
I'lah'nhl.9YUl.Nbop I ) BEER
Cook, of ItalhlNineTlllA' New A'V'I'II IhANI II.
ratlletnake. Inimodlalely( illisl.It fork who' will be to.: .:.... .. It."U| | h.fM-m.hl.. CrHiMlt ansi. hiss. .mr3l.il. : .
) In January. n illartu.1 '. | Hlili! I l'mlafsx l +lmutai'ar (llnmanii ---- -- -- -- --- -
I.l iupKMr| l that. the buard that ., I 1,511.11' !ic" k,'rail) Hint "In.It"'I' i a '.1 I i 5' i ny i. in" -..

devoured (liar died also, a* nix of Ihumwert on hurn.Uv l loot to Cewanerpm tonal l (Lading1MIs. ON Twenty' Ihillitni. per I .,....... ....1 T.......' \ '

I Ij lug (UaJ. arouud her. Wiles| Y.Ileyotpeu'llug"be" roai bod' there lo ha moot auwrtalneilthat hits ton, i Mt:::: :cclrc: :, TC:1h: c c! t Hc !3ctccc: :, Cr.-II lUuruf LX'1'4I.U UH l>.....' ..to..":.\ Knowles :Brothors, Philip Brown,


John A. (damtt a prominent ; hi. son wa al <>alne., .erenlornmllo Mantles, Hearths, Coping and PostsKirM aty.ka l K..H.. Where,' will; l Im! 111.1 l, l mill".nlmlkkUllnr. .

young merchant of Marlanna, hafailed. awa>.. lUlher than. wall III! | thee. <4 lln.nl. MINI I *"'.I'| l *"lw,)'.". h.I. IlKAL. KSTATH.Aur -10..F.h ...-
11.0! Wnrk-P'.rol-. torn :Mn1.'In1.Il I ............ l-inm-ii Ik.llan, and Iwrlr* <>i>|>lmi nrklta.Vuaruv .
lit ektlr. vUlbl pro|>ertr wa night' for a train be. tarlotl on foot ,andinaJ Halt .fcttin..lutr soil lt ..H.Irinir. Mi ill) .1...., an.1I 1

1..leo1a""a" by UM (kited bidet Mar- i the o"tlre 011.1.".. In nix hour. "IkvlKn. kill, tHllninU.; turnlohiHlIU.tlmr nil I.nnn4| atti'nilnk roes' lu all "I,i.l.'r,, -An11I1114111'llll -

ahallaiit. night,, ...advertised for anti'< I arriving In KINN! condition. .\, | .plhs's41y| l ''.,I.M.. Trw IhAlan..n.l tint <-<..4M crmllM.I1 Jut.. :t4theRICHES: : .. .... iii ... All Kinds of Furniture.

A number! of other credltori, bin toed!] : A fanhhuiable -- ---

.nt attachment" agaln himWe I week In l.nl"I..n.young lady Jin, .,, lo marriedla a Si. NO NIIV_TIiING.STRONG'S :."1.11, ulHMiH, U"I'< 1.1..... ami lcht: n....... rr.li 1... & LEMON, OrHIK: ON:'
noticed banket of quince! on 1..I.If."Iolll.n.l..vlltt1. lo her wedding rDISPLAY Gaul I:llflll.M'fcllll: :I:.I.,

ale. la site of our Morel yeas. .)" all of her iinfanhlniiithla. coimlrrfrliud SANATIVE PILLS CONTRCATINC --

suit Inqolrlng where. : *, who pr*.ented their I V *4 ibtwclMM.Ih. M."rjroit. Ar>JiiiMN<.i (550MKICIIAN''s ,
morning, on they oompli, \ IHUUU, I" In.pnn. i an ftfu"k lu.l. '
\ ,came' from .wa lufoimed thai they menu to the In,.,Ida In line .111'08| of great : ovkia..
,; wen the Unit brought to the city fur ba.kutuf efjm( roll of yellow iountrbulU > The But Uier VsdicTTin the WorlinvIMM1 I ADVEKTI8EMETS.ONKOM.IMN tM4l, .....v.

.ale. In a number of year. "b..re. .rand other uiuntry faro There, w.uNn 1...n.1,5.ns.nr,, 1rr.n4Y.ww1.a4 Itniun.an. ..,Ik. r"CIIa: .'1.. -- - -- -- -

are hlgli-lonuil) Y.n,/10.4.0.MJ.M,Id WYY41.Hr.a.SaAa I ... .. . . . .UrTrK: |Ml|.|..' lt". .
aid to grow pretty well In anion we. many wedding Micro. I r. ;..,..,... :. ",.... "'n n." ... ..:1.1: : .111t111.s flits'KwuitKandI'I.5"1151.Its. ', MI tn li I I.KITI'ciisiicolii R. M. McDavid
.. .... ...... ..._....
at .bkh
(lion of the htate, but' we know of 1.1' Ju-.t urh nufachlonahlo. pre : .1.yA M'rhrl' ... Mr : d'ur" .II'.I..m'.II'. ash. pnanpunrItlnKUFull -
... "f. ...':. .:' ::... :: :=
: .
.
< 6111 Ire* In Hilarity, the one In (Colom mill nuii 1,1, I If the truth were huh I huenut I I 11." Ul..c;...... .... .:! .. n.\t. (r11d'MN .T1:4: \ >l.CJIUT.II : Ii wmiK '11th 1'I. 11.\1 : "AW'LI."III" 1015RAunuli

Hard garden, -I'aUika New. only appropriate' but highly actept. WU"'I.t:' IAI.t1. Foundry.J. .

,. . HIK IMIIiaitH BUTCHER.
: t 1Ht MX ,
., .
shtMkPntt NII.m'sak'n'0.!\ .
=Thou familiar with tlie abloTh la "Psi'
phoaplatutoota big! wood of :Mliineiota 'i'ov"rjUMlMiiare h.n Nun.y. .ne ail, ..051. I? I'. IA II" 1111.I.ewnAn.dlrs .
or South that STE8sIIltT riirn' m n.in'vi. IIAMII.IM'.
Carolin.lay tin :; | mllu. or ,1ii:/ >'llififl,' a..res. ofurfw d .:MiHTIIOLIMN ... .. ...... . . Irl 111"1.\1'- ,.l4:"i:I iu },; :tIV; .1' .'1011'.
rocks found I In the.
aoutheru
ofthin
|part ''lose WOQ.U contain onlyhard I'.:\".\ 11'-\' |'IJll.llttl U1
-- -- -- --- -
eerily near fort While, Miketvill Cosgrove .
.
out "rowth..lodll.II" lulu and >.uiilu-. .I-t".1.| |"! mills Ills fuli.1 tMil .
and I-eno an Imllar, and that In tim.
black oak, maple. ., hlikorj'. bawwoo.1. 1 I E. PICASSO
their will be eagerly ought ru,. IfWmth i (441' .... aid 5i..sia, ,lrhlmnl1' nrrh. ,
elm, MIIonwo.nl, uuiarai,'k .."Ie.ollllh
M IIIP .
II Ix i :
Carolina on Mine land oollon ha aso.
other talcum to make au aggregate' of I I upmnwtwuf UN unMwaihl the a.ANs'w.l : '.n.ik. ...'iiuu.nf ,,1"1
been mad. .Ui luereane Its .
yield nearly Mattrass
Manufacturer '
sines' thirty. tliUorunl, kluiU The ......1. ': Jolt "UUI4.
four hundred per nut: by applj'lug w".1! hart extenj In a "bt II a...row. the I w 1.t H'H..l4 11 llw wake. of llw. |>,IM| ) I. lw.|>.iriillr. ....|"..ii...l ll -AM''I- I ('011 al .the. 1'ounrnrthaie aln0.
|>bo.]ihal* rock phl,1&001.-1.1.o l City, ''nl..I.o'. the girl! u< a i |IJM... 'lu "''AL. a bbl III' HIj
Slits and Finitve
Cabinet Mater &
,
ii>l>ortrr.Tli nrrouiiding e Repairer r General Blacksmith j ju"l W'Mk btlur. MiiiliiiK are'., front
lu norlhea.teru collier l I. an linnu'iMopin A I I A >l>kr>. II..IIMWKH.rauln., fciu-fj., 1(1( 15,4>
y,..,*. Anhmead) Jlruilur. region,, covering. I.'UI' t<|iiaremlloor ..11lll.ti11s: .iA I.1'IiEPT: ; Mill girl( von g1..1| Murk' al fan elf,J

who have, by their |IlOnt.I.II' energy 1.1,1 .IO..,"" arn'*. Fnt'NpiI1'Anti 11Al'IIINEbllUI'. ----
t :
(Oi .il* Jail
:' | | tUtnuly ) -E.I.WI,; ...... Ji'II.l-
and tklll, raised this tlurlda Commercial
lUnpalclip ellrl..h' UurtiiiHiKr. I. IIWH! by 110.I'CIlllh.Ut l Publishing Co.
U> lu prevent "high' ttaudard a* an of Iho \rau""I.. rar w .hi.. .h I II I I Othsw'uuLA, 011.. NO

agricultural journal, bar. trau.f.ritM. Inhabit IU wulb. ..rniuo>l pmirlnv* of l < ) 11Y. w.w MM. .....hlku UMW n il. ,wai" -I roiu.iM; & : .la\t '.. tslillhll.I,: : I.- PATENT NO PAY !
'hel'I..1 In that to Mr. lr_'.. i...rlcr. t'ni M ls',< ".Nk. "Ik4lrIr .
'paper 'but.. It r.u.i.u ol Ih* east, ouT .hrll : rhNtltnH.Al1JrHhD1.I' all! I It. .. .1 It.,t' .
ftS j : J |*irm 1 "-UM Cha W. lh.Cu.ta, .. ho will collwland of a crmli, whirls! I I. said' I la IM .Uretnrlv'wu ....."...... w nnk.r. ...All. ) awl I..tnA.y.. P0mu Wdiarnh..rr'sod

receipt Mr." for all aoeouul due the. iti v to atiiiMpbcrlc. rhaHgtv, Pool i iinaliilug .1..h'Ucn.. (SNnlraalIo....1: AM. utkvr IN.....*ba Work PATENTSIWaiwd

score. l.Cu.la'alutegrityofchsr.outer quit white In fair, drywoalbcr kttAlUVAtTtXit.juiw Mndyy .YnaexM..l..
hnMty of purjioM, and eai'ulhu1, : : f''I Ia Wofk Ililtef. II. In. .. .
IMII IndhiaUng. Ib* approach JklCONFECTIONERY t* V I I.nlrnl! Iktk. i, vw
ttualneia inaUflealloiM gU ...hra..... moUt atuid*|,bur* by thus :,F.5ai: :!: Mllw.. :1 I ---- -- _. 1'Alattllx WIIALV5V..A$1141UY.ru.a..1A ': *"..irl7 lii." '2vj.l, ,.,.. .
,
aIp.ara4.wof ,
A.TII0.. ,.ItAI'1l a'la"fI"Y BILL IU: its 1C101..lIn. Ill ALL 1 '''''' -.i! r a In pA
of 'h..lltl..N11'.rll'. of bl'l.al.er. .mall .red. njxiU. whlih grow .bulh. lunumber e.n..s pnwuun :Ale.: r..n.A a.4 snort. .n.hi I .. I.fc*..U. ,. M.iilil, ? f "r;n'' .: ,"'., >; ihii 'l.. ..hI
.l Mr. U. Iludmoiid and nut l l n. IL Ull: .rr.lh11 Ar MMN... .. 4 isWYoln0 > 1 L IIabr
+ and In aI.! a* the ,moMur' InHi _I.. mn uauua oil *k rk M ....1,,_.
olt retain their Positions on the Ire Upatch. .. quy.uns, u. -.. irapiwl MoMnM.IITCT ; ill U I'.tUfAIKN ulY.1eliEi.WllMuthAINN1550t6tle.fAN l : With hun amt l Pl.,ulnrw' I.par In Let( I '
air Im "' .., until finally with II. i Nh.n IM u4 Meet.n.RYr.u l i -AXI_ .OIK RU.UI:II A n..,
.-Qneu Co\t: Spring" artual un.ur.......* of i alls th..hullM'- ::=oraby.?| .linuu.awu4: AMtad :: Mb I! (I.!.>... r-olkTWl.. + Ml..!*... .M I'* ...

I -TV* .IMe,.. that M>m* of our till- rumen .".Irel, nd. and ",....1... M Lie.......m 141-OJ.yst Us.lelo.awuCuu7............ rnr ..... kf allDfi'ANFOQ'S* I i wiLLi.r I ir>..t.r. IU: imt niR. : rnlh'K: c'.>. al "." uinmN.i STAPLE ARTICLES. t.1\ I.r, 'lan! re nt Ise hhr. w.I.rtwy i I Iu.a all If W ki. *. I'
n the + .eWst l .., nil w u.low y A. \. :
alas, wh.a they hare" anything'to 1111. throughout'' rainy Maton ----
1'1;
I"II' lyF.C.BRENT
i
)
writ t notice and tack U o. .pink nt i A (<*i'niau eugtmwr naimsl, l.her' bul I i N'. '.,tee ........_ .... ..W.r.a ".Vr.1.Ur .M Ik* -- -- --- PATENTSMP
tree in the town, where It will not U snide an lni|">ri..iil dluxivrry. IH "at.r.. I ; I G- :N'"ERI:

.eon by more than. twenty or thirtypooplo. ',..II..., by whlrh he U eiikblo.1 loniu. t ?; vo...,.., ......._A.MUT4 o. >._
> I swnhe'ea. aO.5nlh.. Yf PhobIa, won of 5k. ......- lute'. lank roe UUMMW4 -/ rf5y.Y'" lMM.Ti a.
If (that many, when al a coal M; 0... oreipaud. the gut In a balloon. i WiMil.l lufiH-m Ib0' I'ul.lw lUl" MMblurUk.4 G-1r = ; -

/Ifty.* wreutr-firerent It iulj be U. The agent .be.mlde] )'* I I. rompre.....1 | srsssth11Y.hy.kM. Lot will .dANKER. j t a .
ported U a no*>1"110' sail brought t. ea.10. sell. a lth the help vf ..hl.. ..hb I (-......,.. ..kwriben. *w| ........-.... sue. Ik. ,...... !..-. "arlt.r "...kl* lulbom\ \'. lltKllu Y..ellw.aeptw-: f:".=A .e r.wr.".: 1F

th notice of .1_t ,. awviul I I'.11.1irINST I it.l'I.rl.A I Irarein :.,. ::n..t;.;:,: :::
erery perwu InthU I. ran or "o""d.t" plea,"",. I I II I U at t'wii*lgaM.WNnN' ilh an C+. .N. sunny xM.N t W M.Ie,11M A..n

a and adjoining eaiatlesheaiitea a '.iwrpendkular" movrment |I'UI.III.I(( I I 1-uHKlk-ITMUut UKrilUiniTB' : tic WML. AND Title WltXItLIS. e ifllont UMSKKV rnnnrrtml, areco..1.1) and ....WY.a......--Anu..YtNa... .........,. ..-YIYION.'....

tutor of people iiib.* dlfloreul the Power i of lb. aeronaut to g 0 np or Domemc'iIcbanu i
5 the great attractions of
Stale. GcaUenuia, glee the down until h* fin.laeurrtnl, sill I I "
poor, : HUI.MtNT; TMK IKIKKAL.ulTlkt. A* !>t:>ol.I A.H( IKIMW I I Itontrkt awl. .Link I. .n,| kllaillok. Maritime Surveys.
I'vnuuoU: being uunurpunsmd.It. prompt )
t'' prlnlwr" a uhowl/g. Whil he U work. moving In IL., horizontal dim' ''lion b.wWlre |,.1| INVIGORATOR' ., I plies ruluh-liuii.. la tbU rllr'" and'

lag .la ".Dol.p 4he. conntry, tbcrabyenhancing Militaryrrlllra attribute great ]I 'I mak a .. ..laity of (.18 ('U.A US 1 U Inlly TIlN.w/n5. n..I.. r.;!t..r' r IAum
la Yro0 A A ,
.
lit. rain. of your property lni|>oil.m-* to Ibi diM v Uxau.. Inllm I ruH Illk: kMHIKAST: WILL KB: miAU.V AotnTAnLK:, AMUTILL < M>.. MarrlltliBk. .. "t.llit u. 'UU'I .l'IlI' A' .atk
:. .fA.r..AL
ry I 'r .jam.f f < .
Mia ,
and) Ihoolir.0 I It1.1aAS, 1 'bur. .. ,. '
t'eretgs i vu r .t. "'
I''r.: : :: : = I .....01... ...,.,.. A .
.. _
do nt thu try lo dUeouraga him of war a balluuu.. will b* able U a.rs d ..._ .I:1r.Itr ... "_ "_" .5411.01.. Aou.selsll .
''''- t tAtJ.JcInUQ ""' ; i.
rather. lead Hut a. Mplug hand and reach the I: ; r. I '' All II Mltll IV ", JUt WK at.'I .W.I" i 'wrulonot.; uY N 'LiI.
'h".n1
I territory lad awulwitboMt ::1.'I":. .,: f .HE. ...U ,f (::0.. t.1WIi: : 01 t' .10.l all e.an. : It' _; .. .,
.. I."i; 4
-
aid him In .hi.Iaul.Lb. work.-I'alilka. rMiulrlnf I frt.b r..= 'I:< ... Yd..n.T arrp.l.. ; '
of .nu.. : /
supply .. ,
1M1es'
:! ": <..... .. ..AU.t! ..1t.,1'. ri.A OLA, rta r .,..... Sae..,*..
;aewh gaa. :i" /a.r..o aw eau us w --.J j] -- fed ItKlys I *1" .,,, I I11Na.aa1., 11.,.,* tt-l."
...... .. .. ... .
.- 310- -._-- - -----.. --- .
::.
t
w---;-- -.. -- =--- -----r .. -

-