<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00164
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 27, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00164
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.., .. -.
-- -
.
-


.,.--- -- -- ,. N ,\ ''Ct} \ ,

1'nui Holi\\ iCowramwlIAL \ \ 'Y'" ; ? i\Hll,1l onnucrdit. 1 J


<<:IAL 01080"10 <<:". 'inoll1 QjOtl.. \ \ rC.1:1. .i. .: PUBLISHED>ME"DAT* AND ItMl HA.1.WEEKLY.VrtI A't.
tOMMIIt 1It
; ,.1''" 11,11 ,of ,..'.101". :: : : : Hi Hi, i ii 'iur.nl I'll',I .I;.lit t'") I
'\ .
.
,,.,,, "I ,.. ,. ..1'"''''''' 6Ielt, ---

Til' '
... n. .
,,, TrHt. "' M' 1111.1.11'\1"*. .,\ """ ,,.I.- I ,
.1'iH-. rl., .h' I ,

I' -' 1111"" '" ... "I "h '' U.I: : '1 ; I S I. ( ). n:; .IHVAKIABIV. Irt ADTAMCK.
'
R' ;'
'" H 11'I t HI > \ Y. J.: 'I
\COLA. F 1.0
.
0 I'KNS: (
,,..,, """I." ". rot. I, "'" L. :a. I


--- Ill Kli.lliff I HUHHtiriil.lii "' "f111111..1./ \Unnli,'."r'. I.ironl .-. I lliliili.sririnmnt, ,

i..n.. IHI.M-IH1M. Mill/ :II.f. .\II\.IfI'IUi: I". \\ i.- i i M 11111 >.v : ,;17"2." ...... ..., II ." ....i....1..1. "< I.nnn Ilkrxonnljhanin' |, lll| nrvrirh In imwl ..11.. "I'I.-illll| | ti. III* li.. ,

4 ,\h .'< .h..* I .1....101 mi.. h.rI In .... Tur, lln. Inin.lniwlilili.. HIMilollirlrnnn I.I..I.) .. nf .ilvir niiiourt a mall I

., UK .WHIHK x .. 1''! \nrsr.- n ". ..\f1 \ I THE PENSACOLA COMMERCIAL I n..I.. I.*(.,r l III ,.mil,f.i .. ."lur 1.lh., piiLInnili.nl nl w bl'! In.in I,nl nn. 'lorr-cr-ha 1II

,n"I' ?,'', "n'"IIIhnin r 'I..' IV.' ."Tun""'"'iinwnmill 1'.11. i 1- ,; 'It .. i_.h I 1..10"11 I,, k.I". ,ii .l. I:ilr> ltinip| .. |.'.tiir| I't n'|HIK Tn.m I. ..nl..I"I.| >r.'..ml', lnilm<>"i *,.iryia

!I riMii-1 ,; Io" ; rnrMHHM: ,\ ,ru-iu i i .\ h ".h i .if tl,i ,r..-i I .rmi i.', r |1..1 I Iin tin.. t nili'il; !Hlitrriiiilinril I1,'pnlmi .itin) ,... "I' o|'IHI.UMMI, 111* nut .
I I''..i.t lilt W. J.-PATTERSON i n >ut "ii in
,... .11" ,| i ?' II .......111,1,1',11.' M..,,,,.1.11.., "ntt""" II,. ) II, .i.. HI.. mi. k ,lil nl 'Ihil II"r tlinti! 'i m. tii'l' unit. 1'.1..oIml i oi.lt IHIII .J.I. Iml Inipri.liabli', amiIII. !
.. .., ., 1' .,. .. ,.h.ml un.l\ I 1. ,. .nlli.' ." null. .
liuil I r
,,, .., >I, .1" I. ",1 : iml.tirt on i in \'. "It 10 Him. ..h.nrli!. R".I I .Un.I. ron.l* mi. H r .been. nail, ..I I .tar Ibo | i ofhiiKinr
|
"' -i' rl : l.ur/H.H
PracticalJob l Printer I.... nt t illi.it.ru'"i \\01.1 ." ,.. tr ,, ."" ....."..I... ...1 It' "

'I""". \\n :I''I ItitrlH.Hw.Tall*. Till: ;:III ill."oiii I 'I-""': I :II.';-II I ,:nil.MMMIIItl I I': I\.I\\ \:I',,'1"I.I." .;:''t.t.: : :: .: /1'.." ,.,. ... ran I roiurlvit wli) llm.. pnH-l.| "hiitilln .. ; ., "" ."1'11.' lu.leail .r .1.1"1

'II''I"I, 'I.I*.. *"..e.*. f.ll..'lii j :;.7- T |'|nv i. *n..11.-:17:! ''I" ... '" 11,1 ...1.1 ", '. .10......... .h. I Mi "'I"l.h mu li a .l.Hi'mr>nl nnl.Ihiv wllli. a, nnl: h,. Ilmll Jioliit, I
.
;." I "r'h' "' '''10'' I... IIH' I'K '.'''' & .."". .. rltiblllV/:/ I IN '( III.: MU.: III. Hiir, ,',nitII I.y'HID. .rn.itlitmil Inlying; limn tin- |..r.l.lumy nllliw '

,.' 'I''"' "."'" A. '*'" '101.' I i,,I r It..uI' II II. ilti. Hi. I I. I ]/..r of II.. ..1, II" ..it.., .iI .". 'him lli il'm..li' imimvwa* lnti.l.,1,
,I.",,""lf >' "h I 111. II rllll/' '"'_1 ,! .. rill' ''''' 10 I. i bii II 11 in.nb'. is Ibtl th,* /I. galied.ih

,. ., ii""-.;, K Irtir. r.l 'lollll.I.: ( I. ( HIM ttf I ..,il.ii "f n." .,lJl... '. mi .. VU "II." ..... i.r Hi'r < itlu.n.. rrutisi.. liinliisiIII : 11.1"/ly 1'|Hina Hi in In d.I'II.1 l i..r ilollar ol Ib* I / \\""t
li.11.1'
(I" ....1 ,,,u,,. I i. "I,i,t ni.,11 I I..r "" > II IIIKn4lll.... .. ,
HIM, .*', >. .iri\ i'', ,,'Hi.. f''.:'. llr. ,ii'.' "i'.. ", | in,', Inni: il lh |.. '.|I'I.II"' llm tfiibl ibdlir 1..1..1 by tli.inn :
: ,?,,,??. 101"A." ini1 .., r,. ,,,,1.1, inn' I" ,,mill.. III 'n II, mill 11"1".r ,1 .... a .1./' / re .
//\TIII'i.\It: ( : : 1'111.14'1".1'! v. I'| 'I'I, ''' .., ,', -, NKU I I. .nn" ,nt. l ,.\>.. NI.I, 'r :'. Is.I'. '11 .. ,iiilliuillv I am.llh") I .imo law, but
... '" .11 ,..).... .. I' ,. ..' II'' tip In | will linti' > a I IPlllll ,, '.1 In-
"'rn.'''' ,,' .", .\ mill/\. of I'10'1'101. I 11ink, II nitmon "hl'h "I' 1.,1 In |I"iiwtt> Ill. ". u"I"lIly :

I. 'I. UII"I.II., J.'Io..h'III.'. Hi. f.ii. Unit I .l.onKI. In. icrmitinl lit .IhC, .ttnt 11,0, .I\: ) iluliiiill. ll I' ,'I nun.I tl.nl 412'',

""I II'' "''h-," \.1...110.... ,.I"I'...W,h...,.J""I0.....".. 1'.1It "'.. K. L. CA11ALL. C. H. DIXON, ,iii.it in a fiw .. ..rl.1 tlii.niirli, ) llnrlliKtu.i j.I..I"I| | ,nniin lii niiiko known III* rr. i ('inlii.t'f' .ilti.f am mil r..inl|. lo one

II '" ,. ,. .. ,. ..."I..r 11," :Hnlhmil. .| '.. ..iiliti / ,1'll.ir. In 1.1.1.| | ttonll, IM) amm .
I.I VI HI II IN '" A. "IIH" .u .. HH, a pi.Inl n lili b nn PI nil.r > rr.lr. j"0 J
.
_" l i, ,.ti, i h. .n."- A. I U.\ ,. \ II ..., .. ,. ..u \ ,. .."" ... lim.l,,| nun.. ot mi Mill' '. OnMklii,!, 'vi'l'|'nn nt Hum ini. iilln,r papt'r ,Uul, i 'li hi ...iiit-iUnii1' ttilh r.un. ami aamn.
: )
'i ,' ,' tt II. MM *. Lumber, Shingles, Brick .tin. ,linli III'' llw. Itinnblkvil, iintinliinin .. <. know i.f. |111 iII,1|, ,| 111"iv nrwi i Ii innllii. i>r 1'lh. lu .lain ll.at

... ... MM.III I.I. I. 'ntripii'' <> ..11.1h( .h.bl( ami .. ul. .lltoi. i- not, 1'in.il In value
.., .I. .In "in..MI.. "',|1.10.. Mi'. l..l.-rl .m iHin.nl

II """ h."...". BUILDING MATERIAL ALL KINO The First National Bank .. li tnlriT-il. U.itn| anixlin.lolirgit.iirttt 1"1111.1. l"r"'I"I." nl. ftort ..'.'J"n II.(.no .loll.ir In. \.1.1.. .,. "\01' a atandanl.iltrr -
,,, II.. ,l. '" 1101 .., ami '. line .
,,, ".' ''h'" S I s|111"10, II"I,I Ili 1'1':0.\111.\:: FI111' ,,v, In film. nl' llm iimtrol oftalt .oiilh ,'1 Mi n l >i\un .1.1:11': an "XlII nilIni .1 J

.1, I.I1I" 11'.h.i' ,,' I 11.-11 I'h'. i i .NlllXl "I- Ii"t I II : ... 1', tli','ll..n. |I..t rnliral aiitlniiittIII. II ".h."I.'h./ Hit liKarlr ''|/1'1'1 I Inl "m lu tin Irnlli rompuU/ Ibe/, ait* :

",--.i'' .tll.I'C': : ;:, ''' I III I II lllNIi .VNII l.tXkKM. : !. PENSACOLA FLORIDA. i. l"IIh-| W hUll llUlll .111'" II. 1..1.1.I I.ilM.nt rtcrr Soullirrn nun. i.xilallt| "1..1.." that in ill.or' .lalonicnt,. /U '1'I":1
,
\I II I'... ,...". sh,, > nml I ini.lHr'lullIII.K.' \ ...'.:., .... .,............. I thUri'iill lin" Id'mm'rut* air ,"n'"lf.I.ill"Uot" :". 1'i.tmrHi i tl..) mllt 11'1" iine"! rtpljnution /U Inailo.lin .

., ,, \ .. \ 'U'''HI" | .. ... ........ .. '
""" "" I. i>/.1 l to IU. ,' 1.,1,1", / > : 'llu o I." .r"II !IIr. tlu out linl, lli'. giaiuaof ailrnraio

.. 1',.. I''II.W.'" 11.,..ill? .Ml'I'. tt". II'II'' "i" I 1' r h"I"" '. Ilro10, r.., ..,10' .., tIl., 1.11".1.,. ':'Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold.I llw.| | ,in. ttliollt liHiporntltu, al tin' "/.r..l.l n.1 UMrnl! lotnpuiMiti\ vnlm..., m.l.iiitl| lo a U"M., ,1"llr I" 'I.'

II. \ " .,., III''"'' '" "II ..,,\. r.. "i.intli' inii.it. .iiipnlli ifiiml I nil wimliln la.nl//1.| ," ,tl.onu. .liior'. ro|,oil fur. Ibvll. I'I,'' Valurbut' N. a ItfyallgMl nri -
)
., "....,. ".. ".1.. I\' I.. II ,'-,."'I" I .... ..nli limn I ><'mu' tain' .11......... In. ..'al jrai 1' of I us:I. wbiib ..IIY ,.1 i..III./j./ ,a".ln. /Iaa/ tcmlorlu I .

",. "''I., \ I'',""" .,1.1.." \\ 1.11"' ''' i IPKOMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS .|,,n..,nlinit' nut. II... niiml mi" nil.i'r ultlil. ii-loni-li. anv r'II"'lh."i.// |iii) mi.nl "I ..1.1.llo". nl.1 /lu lli.plu I

,..I.", I'"hh,' h\\" I. \I ... ,. '" F'' Wri htoll & iaXWBllI IN "'IMIS C'I| 1'S" \ 14'111'rUu : \' ,iiiciinuiit\ '. In' ".<.. Ilir, 'lollnttiii)! \itlu..., ...r. t.Atl"IOII. in, .:IMnk i.. .w lib'bit* .',,'rl')' value I la 1( \
7).
rII ... ... rII" ,..,,,... :CLCC'rntC: : 1.1111"1//" : .. 1'.I.r"','! lo''I.I.t.... "",'.1.1 ."I.T'." Inmi'n.I. IIJ'j' graliin, .f tilrrr.iiiimil .

11,1.| .1.| r:. I-.in: ,MMI ., "No f..lr-l"h..1 m'in ran ilnnlil tlitlIf I .. t,", .,. l'f." 1 .lit. HID ; iinient of Ihe

"" "" '" I 1..1011.I 1\,1010. Hotel Amnciators and House Bells, I 1 H ) I =--I' nA MMER IAL. SAM WAUGH .Ilii. i'In'lion. ,| ",, ,,'| ('atolniH, I-lur. : :: : ;:;: ...h..II''I.. ..,. :i U:! I 1'.11.111.1..1. J""I'. ."... nllli Ilialiynl

.' ..IH, KIW. l-oiiUlitnt, .. 1..1.. :':. < I U tua
lit \Usil\ ( \llll\ ; III.IIIMVU l.i >'Hs. 1,11/ \li..l-i.ll| ami, tturon 11..1'" .11 / ""'I"h"'II"I.| aiK.pliil equal
10 II.. "or.It.:1.! \: ..,tilI ,,.\ i .. .. """". I" ., 11., 4ln.,i J
.
,' ." .1'I .1., Innwii' i II.'i iI "". Nil I II''; I'M ,IMINIMM. I I'lOltll ''h'._ ,- "lu.. lol ttltli llio .'am. .liiiilom.' amiI iinlil/ ilolbr l..nil from 1.1: ntna

.. ".11 I I ,"."i I I. II.Wull"'" \">'"..i .I:. 111. !uSKiNl'AINTKKSMi( ; I II I"i-oli",'\lin lo the ....10'1". a. "" \\h..f ".I".IIIllk ..1.1.lu."0",1".1..1 mint, iu miv |,lii-a where tbey aiainiH.uinl
11..1 I "I l .Ml,'rm" I 1,1-" I Fil'o.t.CIl: : s ( II'kII llhlu tint .tin. ri-nll In .\1./01"11/ In |1,1.1.1. ami cillirr, .I'/y, I't' lh, alamlaid ofi
\rtimnit ami .in*
., ,,,,.1 ,,, ''l''. .'. .. ',,11I1., t. ,, ''l 1' on lull ml.rm In Mn-il. '
.
II |II.| r"A".I.I. U. II. MUli, "'. Mil t ,' I II'. "i | r, |. ,r..1 I Ii, "I'| M .111.,1 r.... w..h/I/ In' t>,|iMllt, ..loil.lt .II.iln.l lluItimiHrallt I Hi'np.m., tliaii In 10..1! Muie nioiiiInvi.Uil 'y taliio: ami. on llm oilier hum!,

II l, II I l.m"I._ __ .. :I H.t I : Ilin.':i. I.tt :tl.i.. :Hi''i in N. I 15;ir'r::I. II r''-II-' ,i I.t I.ilI .' II. ir "I It.l..I, II..u-.. :I '.IIt..I..IIII"i: .." [mitt. ." / In Iliumnmllian"' In. pilnllii|" a.II..y h''I.r of II v 1.1.1. of.lh'lr or fivul

(" ",,,, It I...........,.,. ; i r,I, r. -. .Ii: II ..I f 1t i I;,, I I 1"11..11' ..11" ll,.. i iI Novt'. | a>.k Hi. |,ilvlloto' i.f. .., inn pi......< ur 111'.rl'.1 t Mm. .* ninuo) l"",,, !.I ti"t a //cga/l Iciukr /hi

\" ,,...I.r II..' ... .I....."",", 'II"'I.I'"" ". 'i.r nun' ,.ml It.,|-.II.II.L|. | II '|Nii.ln : .. r". 11i1l Lallll Ibil, llu> ""dI'|!.II"\li"/I| / In till* .onion,,rKlin.t Invi.to.l' In ./. WI>IIHMIH In Hitii'iilrl. ( pit mrnt., .1'1..1,11... ... h"I./.u.f. / lira Jol-
'r, !
II .. t"' ',11I,1' ;' I. I 101,1/.,," .nil \ .rlli..liln' oJ.II t" "t.1,1 nI. Ibn liimiMralli |"u""loll..r| iillnrnl ,....I..r.1,.", /10.11" I,"'., an.I Ilionfoii. bai, mil, a (11"'O"CY

: i:.. i"". ". 1'lIr.. 1'.'" HENRY HAMERSEN -Hi-l, ,'10"11 mi" ml."-.I 'ill ill vtirk. aliiiuuliin I Imi ; '| or im'i'lutinalliMiN1' : /
....11', ... ....,1 .. ,.'. ''4.1. I I'llMWIIHUf. I'l HI I.Ill, XI I "*" \ \' lloilili, /I. tliitrmiKlilr. /, .1 I" 1'11..11'1,1'1. taln" ll"nll.| ,i. .iibl ilolUn or flva.lltirilollu. :

\ 10', -Vy I.. ,I '11'AHriiirl.t'V'Yliur.h /" "' ,,, "" .. Unit, I Ilicio I. nut I In- .In.low olnliMimlitiu.i .Si i rial .UnhitMit IH".r"', .. ". bo iKtaIbalalali :
-". ... ,,"1'', 1'",,,,, I M\ltts/ < 0II| | | ''' NI It'I'. tsIMrMilM 1"1'1 n' : ,. Ii1
1M ,... ."r.... "' 1 .lot tbr. a..niii ,(Ion Ibal IlivI I ""I 1 h,, .1.| V. .."IF.t.// Inminil.Mlpinint ulalumi',ut .
| ""
I ': : : I 1\.1 1 Nr: \111\\11.11"\1'lI |
II" t I Ili I. .II.uh.r.I..1IJ
,li., ?I 1. I 1..1' It" '..". .... ,'...- .11 III" KKSTArUANT-: ; FRAHCIS NASE7"Merchant I I', ""-l In I Injllh I 111o''r." of r.I..rl.III'\.t 1..10,11",1., I 1,11, 1"1 nlmli'il, l.y M>IIIIlilinni > of tin' m.oU/ ". 'I"i.i"|

.. \ till. inn" 'I"III' I.I' ( ) "I I' .I) It 'IIUNION ..litl.in ". |...IIII"II"'IIi""I.| I rifn' .\ /liaMr' | mnl, I"I, "I'I'I' U. I i* "mii.I.i nn,kirjli-Ilio, VAlncof anr I.
_, \l III. I 1'4 till" ". UM \ SIOYSTEH I- 'I. ,ml. ..r I III .. nnih .
| rniiir run |Hf' .
llr. Utii.ltsilton.liill. iI tourllr | | 1.1 Ion of national, ami It.biiur.
to <
\\I II..".. II ,....,,,,. .10. .''h Von poll our imrnoy,
I' : Tailor of lin... a..11 lion tint: "lilt until. 1 wmill irilmnly. ..rrinlli ib. In /Itiiiln.lauliio /
: In .n| .port it unit "" ".0 the
''I ; : ;: ; i" : :I0 SALOON DEPOT STORE I ,,1 h,
tliliir Ini
|, | .! it mi n / .
... I.... .,.., "' '''"111_ I .liirlii). tin 'nnle l mi-r our .111. ,1,1/.11.1 \ til.a i mu. I* m>l. ami ,m'ver i-au baa
., \\ .,.. .10. Hr"ttn. ol Hull, | wllli.inl rtirlnl/ rxiui.lmiUiinnint .
\ III i i I. u. ... .) n .
II,',n, fli*. IV'nil "Inrlv Oi. II I. I-" "..II."It Cor and !Streets vuli< III I HTi.. wlnln.. rvviv .k an 1111.r. ...11' of ll. value Im tur iur>
', .,.. "'P "11.\.1\\ ., II .. F listClassNo Lotlginl:'" .I, llin| ,, I 1'. in, ) I ., I.. Wright( Tarragona i.m mi'. WDO rki. 1 In. ...and orpr./ 'h'.I.l lf (1,11..1'1'1"1,1.' I Iho I."MI.III.| f''Y. lu !I.. ii'ril i. a N.iiii'iliuiil af ex.

I; ::1 I II : ,tin;_ 4ll tirt, I'It\\oilm>> 'll Ml l.t.II :u'; "- i t: M M 32 NORTH ROYAL STRICT ,,u i,,10.1 .I t 'it ril:::'I'I.I";:I : I U>hi itlttn). I Ii .10..1. i" 'n.i "i.. ii.i. ,irtliiHviin oiilllii. volf.or 1..r.l." I) ..r II.I".lu"| llieM ,''all.II". .In elullo.

: tinMHIIII .1.I.
r\l/,/1. KiKaMiijii.tliutu \I I'"I".II"' )
ul 11 ( .,, .1' ( I O .b' /1..1'1'" not innpiuli Irnf nuwa. / of Hi* Miialli'il, ontbU
uliolli. ....I....'. ..* Ann'run Mill/ :\II.r.. .\I..\. / arjiiinrnt
.,. F. M Williams Proprietor! al,/In.i.l.. / In ,.o\c. lli:it ltiiiibliinnvuliM Imrni, altlniiijtu' thr-y ai, ainvlilnilly ami/ '
'ullllnll'' '. i '10 i' i "II. "I ill,M |1..111 |" ml. r'. it hi h "limy uI | | .hllh.1 unrrllable bail. I* 'e'Iu.
,1), at .V..1..1., ,! rm\ .' 1'1 ,i,, 1'1111- -i i. i i -'.ii'' 11''" hII"I.1, ,h',1. Mr. *ulton.lull Imuinil I llml mi on* oiljihtIn '
I til I II bil bun -
.
.1"1111 Iw
"'. ,'ro 'I. .r, I I. I .ii, II,, Mr, .>t .\. II |i M "niUrl, /, "" llm noli.on.rfami
,. I II in.,nil.. ."i .''- | "i.-tinll. "ii. I h:1I1.1,: I ."II."I i "'.Oor!. ubmivnliVi IN) Ilif vain* ulhi.K n..o
.IX'" h.. n'. I'.. .'1. - I ... 1.1..'.... .....1 .."..11....... ... ..,...,... 1"1.'( wan |/.11'1., anil .1.1".1. 1"0..1..1 //.u nu rilnvainy lu Ilia aubjcrtumlirion.llornlloii '(
I" mill I.r.. rl, .. Ibal liMkli.e, In < In Alibamt" IIIK $: : >S, anVlvtn
) rniimtilinn
,
rtll'li'U I.L.
\' \lV"'" '.: ItKJllls1111( ) | '; I'OOK. | huiuailiim DialIbealamUnlilullar (
<" i"U, u', ". >"I''.' oil Mil" in'10'1.I '.... unil < ,iiiu.sl, M,.uni, MM lull It .\. llmiHir. No. t PwterjMMe&son ,, ..,. .h ...,11', 1t.1 .', 11.. I nidra rea.lilyapnuxlinalo
'
I h lolhn | mini
milUtti" ill inI Malta
ml ) a.k lu Inliivlow. dim III ,
I
. am"' )oil 1..II.! / value Ifll
a
"
\, ?, ill M"li,1,1\I 111 i .11.1. ,'IIIIII"' | (1,1 .101.rI
1 I I' 'I It I I ,'h. '1'"IoA' '".If.... oiilliU.ubiiilriibapa'' 'I Ali 111.1 thpnilinpiil/ I'l.:l/N.//'.. < / ,/. 111* alliiir.lil .
.1.i it. 1t1l1l.:11: rit. i I'I 31 &. 33 Noith Water Street, ----- --- -- ------- IXI.t./'ISI.X'I'/ : : IN At.I. .IIIINC.SAMI ;: / It wnull, l>" 1.I"r., lu .,.. Tnr. (SSI: tivrn / valnunr "llh'e
| /"J"r. 1'11 /lu tb Iriule/
,, '" '" '111'i KIMMn\ : "tm.i, i I"IHIIIMI : ." ) 9.ecu "
L. ( \ liKNNKTT ask. Kinllcimii nl' inllnio, I.. KIH|| >Ia / | /In Ilia) ,\
)t"nll.l.I. \ .a..lllllra'11.IH"e"l. Iliautb
..
.. .I..II.r.. .1. li'. .Inl.r. ,1,111"0,1,1111 "',811.,1' .
... ,. .. .. ,
: tI. .. .* I ... wliltliI
.1"1"0.' .. .'. I.." I '"''V" .111' lillli luiiiiuitlliHi. iwii, ""inln:( n.biloto 1'1.1" SI. .lauiluiil' / tlfllar, ami jet a leyal.

., ,.,,.K"U1'.".. ".'.'.'.'. ... 7...' '" .. and Plasterer.J Nil: "lltM. IS NOTHINGlliiri.l |,"1111111 fuilb a II..If II 11,,". a|("ln.| I inn. I l.i-iii |1""II,|I.HIII laix* lmranwa h..I'r vr a "nnnnl/ol iin'ulitlnK'. in*,

II. I.\\W..II.. .:. '. Gl'llC'ral I1:1nlwln't: : Bricklayer SraljFirslCtemEraflitspttlCity! n< ; but w* m:ty vrnluio I"/'I''r| .n,..ba Kl.r"uv llie < ruin* aa $.7K'.II71 l / ) wuilllt.

o "' HHh ''' ''''''' ', -- al 1111I..1" II",. fuliu. win.,if a. Ui* ... Ui* .1"I.I./.I..II 1h..b
MHIIII" .I..y ...
rer.iiMl .
"',,,,,, ... ";;,,;;.. .,"..I"I.n .kiiilH.I.n,. iiionlirMull I | .1.1. .ll, ol.110 lill\\'lgll.rglme"I.I
.\w Milt. .TI I.MIIIM.tAN : / .. I I'. I'. 'lliKiiui1 -. amiiHiil" .r >l. llmvalui
.. ,. ,1.1.,1.. .liovin fart that IboilianniUofroii
\I \I ,. ,.. 11.1 \ .1.1I. ovi-iy iliy II
., ., ,, !: ;:: :nl.mi. : : iiil.llr"I :II,. 1 1I > nf alin> /U than thefj'iiiiiiilglviii
... .,".....1.1. t'I.\ ,.: "' 'I 1"IW"IhlMlilN I III.M, nr Mud'tinliU ilium iniri.imi.1 |1' mom .1..11 "''wrd.1 abowIb
I 11111.111 t.. //1: I r ,. ,1// II |Mi ir ":ln- mil .r.i.l ll. iniri lu Ilia actual teat
1I"r. 1llIn'lIlItI.1.I IliMlklMi (il'i .ill.i, .t I in llu In-I in u.nor | | .1..e my
: l> l 1'\\I'\It.: : .. I lie ..ioiMlllnii .In iniiku, tint rl.itrl.liltlil .
\ 1'I Ii I. I. | | Iliit : /
lulmt tin Irll.l HI "nt only / /InbnniN
ii.uii.U UH|"I.. :N... I. I II. ,l. II .-. u. vn.. .\\"I IN :III. Ir tH.kr, f> h: >ul: li.h i i I.IJNI"n.I..t of liu-ine..ami. Ibu, fai"I lint It ba* not
..' .\1'11'\11\.1'|''\ rii 'IOMIIMOMM/ / :; : .: I .\Mi/ .\1.1. r. | i Hotel ( mi mixiliur)' In lullou ,..I..h'l:11".hIl01l1. /. I./ rlr", U ioali.ni.1". tu nml/ no
I 11".1.1\i l i.lit at ; w 01.! I an | powrr with icubl,
II.ill. I .ilit 'In'Iu .\ it "n"mi*. \-\\niii\ .INIIM I (.: | |I"iruvo ll.al. tin. lijlilinuciKifatliiinM | '. .lilion. Will lbii, ..,/liura| wliu "I"all''I''Ia.i". .
.i .'IIHIUVN: >. iI .. KIM> "> III I .:\It.t.\; | !; \\OIMt.!: /rmMIK: 'u MI' / .u.. 1 nt: i iI'S. mm.UK" 1 II) Ing' / Inw.U. .. ami or all oil.i r I 1'n .lor ofwiir n nlonal turrciiLv -
-
-- (1'H/"i| /
-
I'I "'" ---- < ) ii i 1. 1 : I I;>IINrMM.K: .\ "I'U I \1.' i "I'h,.) Hill ,lly I 'Iraixkl tit /U our li.nn 1..1./" hurror at Hi* he''lh..l..- i>". I. nowbiru .1'o"ul'ld or .UK-

..1..... I.m.....1.-0.:1: ; : oil. Ii i .\ \\ &::11/1\/ Ist'l.n\n:: :, Ed. Sexaucr, Proprietor, .lun,.... In III. willirrliiK ."1.1.1. Ki.liit., etupl/ lu Ibo inlml, of Iboaawbobat
niily
.. | llu' muilo, tin/
..,..1.1.1"i .101.i it 10'i i to' H. .1 I l-uly 1.11. y e glvtn .1" /' "* leconlly l.. "
.. ; II, '1 Ihonull ml.il. nl ,\ "11"10"I.Hrit "g"lted. wp-
., ; 'd"10 itlMII' 'II BOILER : mil) OH n htali Hie m.aiit jimtlio
", "' .1' 01: \rsi:i:/n:i.h \/1\\ LAIN. illIilr.lroy 1..1. ( ul |/.i"| .. In a I,n'tur uf llm wuibl'* rt.r.rein .
1 II .
/IH ginning I In IIM) to ullruil .
(I.. Mi .ImNM 1.1'| i I I' 1 t'. W. Will I .1 I N III.."I ..in..vII E. J. COOKE Clerk \" llnlr lliiitivaF"Manulai ) wlilili ban, exiilml ami rfuiluulHi
III "". HI "" -\SIt-- I / Iliv, inolli. ami. //111". tliul rut upllirlr llnunlSinalor |" .'

: I ,(mill,n. mill vim...ynnl', mnl. / II Ulillhr 'inii.1 hll"II""II""III.I| buninrt*

I'. "_A' ..1.. 1..1"0.: ... II. h..'...... .., WILLS &BROUGHTON Mill: ; II i uov .rnUN M mN'r m'r .. .. / .niii-il lnkllliliililomli.r" ,..I.In I. iiMratbiii| "h..Hi* 1."I""llg.r| llnan-
1.)110''.... NUM. I- .III. *: lltIV III M IIM" ) Ma..., hnii ll.. .

..<<",,,1| unit r..",Irlli M'''i UivKl.l ., Sheet Ironork.s. ;.\- IliU w'') Ilian l-y mi' ullmr "11'1/.1.) | Ihii allinil'1..r of llm In .,.I..tI .1. i /lal II.lu.y.1', I ," M miujj Itcvlcw.Hi .
HI.t
., ; 1'1"11" "' /I'AII'' :, | |1.,1.|
.. .
'" ," I. II t.. Hull I il'.".I .-I 1 \lil, 1\1'11| || lit I.r rTIIK I '1'u'lu.I t% l.u |110 "I'| UK I 1'/1"1'| | Mi.. II < I,.vi.I.inl /I'le.nlMil .
.I. I.in' Wllllr I 1"1.: 1.I."HII' inn>|/h..y .I bura foun.l, Illaiim guilty llial/ ba
III mi.\IFI \ .1..11./,11| ,... ..I'.e'/I".I/ in Iliv vl.lull ..
'v' h Mat anQ Pla t rer | | 1"1 I |1'.r..I..f lb" vtdiilive ullii *. bail iiMil Ibo MKIIII.I/ blijliest ollUa /lu

".......,;.. ns BEST 1'Al'KItII : ) of Kfulnk. mnl :Nmivixi Id.. Ami I Uil"' fiom, a m nn wlm Snnlur. tin I'Mitnl Slut** Ilia, .

1..1.. ... ::0.... I .. ...., ,. \I ll.mr.11. 111'4\| M Ka iw Movrnu .loini-r'. ilm trio, /light, Hi nluhl ttlll .Iwiirruumli.il / IIM / /IH.blnilllm / "|1".111Cor|
,, h. ..". h 10''''''''' 1./ 0,1./1. KU .."I'r"l.i111.... ami bail
\ I )1"10\' \ ". .. .., Illl-lll" H l\: .. ... .. ., 1 of whnl willl | / .. 1.t
,. 1..1... .... ...'. /.11"." I', '. \ I III. by iwmint" >miillnl .I"//If pnl on H lu 7 loininl.kloli wllh Imr
aiii'lomernlnK Ibe )MllloICw /
,.. ...I..'" ,., -," '. ,. "Murmnii, lllo.,N whl, li |,|.vruiinilllMiluiiliiiK I
-
but vulnl
':. .\. I..m\. '. \\t. P. J. Gitaef '" "01' .I '"10 """ In huliliiMi/ win nIm k ami/ ruil Hmllli WI b, uIm

,.......". ... ',-. .III.I ,in "i| |1.1" .ill", .nilWOKH \\ EST KLOUIDA.U ''III""m' till Iliry .mIniri.l. r./I./ II "ulll.I..I..i I 'I 1'1.1"... Nu ( I.I"rl bu.I 1".1.Ihl.o.t./ ." to Ib,*
....llh.. iliml. Dm (
COMMERCIAL iliup iiu.n
:.......ku. UitUr :Nil. I. I.II.IiI'. HOTEL man who hul,,.l .< bnat 'I ililen/ uiililrvrr || I b, liH.k ruin' e lu lie*, ami, a*
; \KAMH-H: : / .. w.l. ,
..
Ililninmr. COMMEHrEI.3'r.: : link. 'Iheiollun" plmilcri |>KIH lu .
ihi .
I i .liiiMl.t.tiumir. ut ir 81 & 83 i la ullir I.,1.. / .. y. riibiirt.biiweil by aulbenllc. il.x uuittil
llnllilnitiII1VNK ... I .. ,. turn tll, Mill 10 .' cuunl fur Ihn tI"..rue- *
1..111.W..II.
I I" -
-1,1.1 ill nil II llroimi
I'IIII.I.II'! I SIT. ., W < 'I.I I.M.XIK I III Mllltll/ .r:. .M,,V. I III ttltlll 1 ttlll. .'.' '" 11"11." ..... '1. in i ni:it. I..I..F. mi.Ill lili. 11.1. lutli* |IH.j", Dial an tlluil I "'10..1 .ml.lnlurprol Ibe rait*. II I/11 apllr
i linn i.r (tI.o It IhnMl
,.. W' II i.. .. "|.','lit .in,.iii,.u ii mir, tt.irkllw 10. w |/.r."I'I"' e" 'I..r In r,f ry lo<'alily' uf IliU I'uiunIn .... / lalonlej

;.. :. ;. I .," ,,, I r .,,1 I..,.,,' 'h.-l Ii..M W'.>rk ..l ill llw ill I..nwili. ,I .il I, ,,, ., / / worm, ilu.trnillvd/ enemy. ..r tl.n IUI-M uut Hi Id' mblli'. .1"/,1.1.1 A. a mailan
lluil.lnill,. .mill. U; \ M l"Hl"iirtl" ". '1.,11" I."I. It''I..IItIll. .I'..'"I"lt. .' ..... \ ..., . .., ... iir | '.1111 M I I. : | lam al.1..1. /U aron.plrm N bun /U nut an ailvw'ale of C'biU, *
h..1. Unt On .
mltun / will .
'lTn'l"'i .w'u'stiV"ilor. ..h.l. ...ll\... M\,.nip, U'..ik u 'i..< litllt (H : II''Ii': I'A "I : II : "' ''' : :: i 1" ('h..trl.lilhi / y f lla. lli* H"f..Ilu"l.al)' lianlly, bill bu I. iioitrllulm bu
M.'SMrSr; ,
". ,!H.I, I It I.HIIo. 7!' MI'll: I II rrm f.r lituul.) m'.u., .. UK niuih,> .
IK-CH
... ".11" I'. II. II. .| / '11 1'1''" l tlnil lu I.I. iluriitlun of
"..h.r.. ...II..'...!. JIIII' .1 h will Or In 11 .. nir III.- n MH. II mnlU 1 1"(1'.I |1'1'.1..1 | lite
>
...,., .-. ,,..m.v...li:inMlmtonNo- -: ; IIk i I 1\0.\ *.. M I'N.lhl ,., I..n. 4' '", A". ..IrNA...." I. ...It"III.al lIa,) ,....1 uf /lllilfor ; ilar* not "."1'I. Hoar moral ri.nit Hi'.I it 11.. cleiiluii/ of .
.
.. .\.....Uli.,ii :N... I -. 'may I.l ...la.lotlii, |. a | ofHi / woulil have
: IN-AMi'l
I. nl n'I"lllo.
v ,, t.rSHtM.hHMIrlrM: : CENTRAL WHARF I ',A. b'.IO..III" upon
., -* "ltd )I..uI.. I It III ..", Il HI H 11'' II \ it Urn. |/I Ittnt.itiliii' wunlil l he allll.I| l) ,* Inrmiilna ull'71.1.l | l-nl may rt.lanimrril ,
"II_l--III.INI: .II -" : --- -- --. ........1./1"| / UK lmievM.,1 ) |1..101.,| | ..riHillun tl.rouiifir 1.I..n be tlllill" amalirlv

,. -a,,.U IU..r.l ol .liaili. A. I:u li'. ..ICI .. i! COAL AND WOOD YARD.i IT' A. ___..'''... wlikli llm ilml,mil Imi. ut HUIIII.Honhl / llml Ih* fairly rliH' 'Inl "I'l 1".1.! miuimr: Ib* I..II 11.
i..1l MI. ni. 1..1.\110: : '\' <-.....a..I.t| ...> I..r Hmdilur ....1| ri.li..fc.tttIlilltk ,l liil will ,nrvrr analii. b* rohlnj, of |/.1.l lilxbl \\ ..,.I."r
''I I w.iluwtit: : : m : .. ; : i iIL. t 1..1l1t In. .:Mwr| | IIvll.|,| |ulluu t.I.I..1 I"'IIM ""I"bl. a
i. || -. II ill.tinllr. 1 n n i", h> .. .....1111 IU.... .. I lint nun /U wltleil/.-Mnlgonury *0 ,10. | /la.l | III
..., I' 1111" .'.\ i \I tI'/ 11. nr 11. I I1111'.1111.: ., ,,, llil.l. wuul.litiUlnlv, >li..w Ilir | | 1.1 |H>ltull Of tH!.lltbibili

\\ .. ... I',. .,,\. ".. : A.h..rl.,. i>\ ..1 llm ib. .i./p In.lu- i
'. .. "" I HARRIS & BUQUO, Grate and Stove Coal ......-.Ia. t to...... .1'1.11".11| | cf M-ifii.i lii ayiliullum /Inll .li ihu""M.r.1 \
Ih. ,"", III It.-I S. \ .'//'hl.1 I:.. .... I |*ii HI drriiuii.. an.1 I many a Hut manwbu
.. .k U.>rr. I iilwnI fit IM ,, .I.f.l. A maw wrilliiK. from IlliimU/ waullnl btar.l biiu, ami wbu baj cuiua auo
'" '"'
UUII"
I ., II- II 'II I'II'II 1\ ,' I MtMl k aaJ Pue Wood .|."IMf lu know if a |*r i llv all llu.
; .I't", HI"'Illk Erin and Arlington 1 Blacljacl, Oak n ... III III III III \h. W i.l,.kill.K |'(HiiiKiil .Ilil. "1'11"I foil ml him.Mlf .
'l-\\l llr.:N1I\N\ : I I' .I IGcorgo ,., Wood Burnt : : 'O I.a, r..1 I In Hurl/.la, I* Iliu* rcjilml/ ... .Iy, wllli all Ilianot.I ,
.. -, ro' '" ." .. ,. ." M' niri: J.DII : Vltt n, \ ml ,11.1 1 i ,ill I i I i ,lli, ..rrr.1 l rlilnrly/ ,Uli. / .. w.arlHg. longiiwH ,I.i .b). llm, "1".11,1"1". .orator. .1".1.....I ..
I J. H.
.. : Ol.llH.rMIM:/: : / | | |.\' INK: T.I .III.* POUTER ilu.Ur.' tulin.l. Marliwu. >'lrr..l ltr ; "WII.I., ) ....llpH/ | >."I ll.I /III, KUIIIinirf I 'urr. oflbchl. / .hl.-111..uk./ .

W. Collins I' .- ..NlH..tt.w. tilth lit. Mtln| 1 1IM luij. lunLril runu.I fur wnU, 'I'wurtUix lirjr ni| lii) ilornunl.or trawl 1.1u""Ia"

-.II.\ JlOC'I: Iv HMKMrt : : 1.1\-; A'I'TI"C..IIIS C ailascxalr:: .. ynnllcinrH. rt>..r, 1 till niw lilt 1"11 a bi.l. f W* itrlainlr iminul.lanI I 1".1 lb.. '\'lfll t.al.| rcaa alabl'*

...\ ,U\NlrH:/ 'h'|>.mui I.I .... an. ao.il". llu/ c :r M .Ilil wlilionl/ .. Mai. A iiiuMlntgrJ ,, tunr ullry .biiiviilicil ury .iiiljviily oil 8..dIY.
> nuiuinvr wvallivr
,
..'" I. I :," '" .r. .... ..... .
,. \KllH. IN till\ .I-. : I \. 11.1.1.1.I I | ..... I ..nil*., II.". .... .. ..... .... ... man wllli/ tliorl. lr(., wliu. wailamlliiK ami full il'.nl lik. II yuur rir U'* I it lliouuhl I al* ..1. ._1. I Ibi*
; ujr ni'Uil' l-li lu i" I.'I""I'.( I.JOB ..\*"* mi teo'.1' l \0, iiilli U llmfurllicr I* ... a ill..llv 1..1"." tu .lock
.
: (: > know tliuii ainl. ,
: il
> .. .el
: Hl .
\V I In |//.1.| your l lwbu e.1
II
a l ant m in* M au \ \I \If If KM, H\USI.IS I I <. .. .
."1', r',''r ,i.. II. liw.. ..,"...'...mlt |I" "i ,,HIM. J. II. (VLHAHV.OF 1'lI'r. turimr llml, l,. ylr* Ui. Mai !.> frm* tu .//,11 all ibruuyli Ib* anv on* xlt.. H. a mucjy t-Super

k\\ and Stalk on..Io.' r I CTHMII. I'u' ,.H"I>*r>I.|...r"M....,<*'liiIt Milrarl tu..'., "i mini Hi. tl )I. \ .\." I: OFFICE 'I 1'\I/I'\I'USIoI./ i UNIXsi : lh. i,1,1/' 1..1 It wliu/ (irulialtly. tta* MHIIIIUnix winter. anI wbiu July ami Angnliuni 'I lin*. .Jii.l Kim "'1..1"* wenU/ MrW .

l It.H ivi m..v. r .i.."lH .\ tI.\t.i .. oi AI.I.| / .".....u. ll. .liailn'l auy mm* .. lb.> ,K"| vi rvllivl. / Ihv) -bav* lug W. W..I.. .,r 'h. illy cut auiliiirml

: ,, MU.|>.. a liilrl....* tali'HiiiMHr.<..*"u.d" ..1.!I..'A.. i.'. 1..1'. 1(,, ,,, ,. .. "' ... II I." "I. N \ nnsl Ibau y." lli. ."../. uul uf liU/ uiuulliwhun
Palafox Street i ii" .ihli..r.I.I*. .!.M"| hn ".... ....'........a**)... ..,,, ,,,,,. 1'.1, '.. )I, ,, ,. ,.k, .,., I' ':\1' All>. I'KII'tllHI\ Al ALI. IIHIin > .. > l.nini. in tli. .till .III. in i iOppotite ....rt"I I1K.t. .. ..'. ..... .... ". '"A'" 1 bltf .. ami/
imiiirellii.ilrlvliixliUlrrlli M .
i UKflhira. grow ami bwt Our
rk.l.U. own vlnn ai .1 lljj IrMaml l 1..1) >
SQUARE' n,..ii..\U.tr.w.wl.llHUNk,,) i4aei. iaiB. I'MII.I.IIMI IHI A t Hilllk. >l 1' \II \. COttOlXI ; ; D'\'I.o I.. iriwlia.. >llli\ lu.LJ4W. brvr i>rib* .XlUiilUwru.ll/ /* wild 1..11.HIM .I..i ...."I il...I I. "MOW bu.y ."U/nl/

PUBLIC I I'. ". ,,,.... 11., .'. .,i-i..ir. \J-m Mr. ami M all, I,,, .t. i MER HANT'S BANK I.II.I: III: \l-| ''*. U i> "|H.ult inciryuu iUm':" kb. ""r..m.1, lU-phyr Irom 11..'Imlruf Moliu/ .. our llu, iolliwnxUlu thu ... ..
will I. 1.1'. .
ItllMI I. II IlilTIIK .11' u MM | .......h 1.1\ : ; I U'I''J't.I: : IIIMi, I III | l, ""I r. ..I. wtruwllli vai.aul lot.. .\aouu a. Ih* wwsU aronl

-- --- -- ..-- f| M. 'Ilial'a/, ,lk, I.., llm* (iiun* *..rrihariftil :: un mjoing lir* lit lhvl.au.I ollluw I c.... 1 In .Hi* >uu, caltlu '|1"lt |ba nreuKrai

;' JOHNSON'S PENSACOLA i "T.\'It:Ml;NTS! Mill' : IIKAIH: : rAiuowii.ii: :'r, : mo wllli Hull'I ,, .r>.. ami duik tu Ib* tutli,. wntxl auj4llbiu

Lali e hOe! 'I 1'\\h* hurl MUM muvnl uul lu Hi* rimiUtr I '/ ali/ >iif U cue ran Iw fuuuJ.V .

I 1" .M-\l "I..L \. I:I.ASMIISI!to1M" l I..u., >.|... >iini, >ri.>.il. I.I. In-ill. i, \ hoar4
| | | amivb
J J. JII.I .1..1| : ll II Uil irk. II. .| .U ui l Ib* In. .cU'"II.II'| about Iba
u irU gar
) .: \1 L\ KY.I" Utll.II : Tivoli Deer Hall: Ca.h. Capital, . s: o.ooo.1 Jf f.1:,.... t".1 .rrviHlt. ..Illottl. ir I im-w l..rr.I'.. Hal*. "U UWM ..wil l I' "Ml'I I milk, ...llr.kurw or row din.* after
... ..
... un..... KM. 4. i .... ; wa< Ua.<*ihiiMiiu. xliuol .a. them I It /U .
.1"1| 0 ; betauM U dul
...
.... ..u.l-lir- In.1f /:" I.H 'I' I 1'' .I I"* ./.* .., k l.luff l. I I ,lh'J not Kit
Wlllr.UH. rlHr > k '
union luluwH. ;
: Grand Rendezvous In Pentacoli. ...... ,..,... oUr ... .. h....... lI.k. hi. I II l'I'I X.:...1111/ '" Lewis Bear "Hik| lu \Ili..n.| 0".1 Ib* l *uoiiKh.-IjunlufMuwur. .
: I
_....,..... ..r.. '10 "."... \"|.- | ) <''AUIt! !'*. : & Co. : ...1..1. Mill lubwl > .to ".\.1 .1.. I! "

DELMONICO BESTiDRANT 1 ..,. k.i. a. n .. "nl'' il.. ....... "A..kh. ....01...... Wtl'I'IXUlU.: ." Tb. .. wl.nal irui.uf |1..I..i.. I ..... "Malv. I Ill.l. i I! y.r.,. nm ?.. "Ifc. I l I..v* %.... ,! I Il 1"1'1 .1./.I./.I.r&.I.1/ /
,
'nun'r:...r .- ., ,... 1'.UII'III.fTto. I.IVHMICommission. .. I ./. yar l I. .>lliuair l al jHiin. ,Hii.1') j'|: l .,* ,uu wild a Ibal woul.I/ make fulna. ..1. I. I.

l bu.livK w III.' ..Ii.1. ttt allo. ..amuf nl<.>ul I Inlii I IlKuik: KwlllvaM .n'.I. folk when. ibe> ruu ..n over I...

WISf1.lllt UII"S/. n.\i...... Florida House I'MM..1\ t.... Merchant I bu.lwU, rj|. ert living MIII..1) InHieoumry I ". tlulru lu UMI /In UIM runml'HuM ,.,. ; I...,'tr jU'liUwi' / aM.I |>urty fur
ai. luvrl .
"
M>
ANDREWS BROS., ..fI, .. HI". IJI"UI'J.fllt ,.. Mr. n n .... ..... .. .. ur of l..ilf-li,ii .bu>.hi.1.l r..rn. 1.'. ,..u IliUk.11.1.or MHkl..lu/ ). ll, "t).liMwilriMi lujaajf Jr y* lerh

''ii.A' "" '1&.1. : .III""JlIW.tJ. -....- .ry' twran* rtiuily i.l *... |...r.ow. bun wait ..n..... Mvuul./ ) man *r. "
1
"I
fr>|>r1ri..r.f.lX ... .\ .., W <.> .1 j a vubfrom Ib* IIIIUMT. "il hr) ..
on uj'a
I STAPLE I FANCY Tb _m "r"l'l.| ..11".1..1.11,1111"\I .1..1. lb. tlivlll aaw
GBOCiRI ) .
t. .
\ *...II.\I..U.ux ..irI fl. 1'1"1 : < riluruu :
.
,
I ,,' hlllf/ KlOltKH" Iou.'ur. ./ ... ...... ; | |>ariNf| .r..II jiiuugH luruaia.0* billrril ba bale
.. ,. .. ,,,I" .,. |1.1..1! Mtk Ik i i I TOUAffO ry wuiuan ...11| >.., aa b nival way
"If
r. .1 .n .. ".11..', ,.. viii. ;ro>. in.Bod .... AI.. I .blUr IU. bvblrur. / H>liluiHl| .. lhruuKb. uril.. afer *
'" or., 10 ... "" ,.. ,., 'I ,. '" I, ." 01'' -.t..- "*rr I I .. 1 ry I.ur watblu 1
,. .... .n. 'Mary ( I nail* a .mUlal.
_, .,,,. ", ,.u, ." I faunly. .. ( "" Ury
*
.... . ., ,,' ,I, ,' J..1. < UOlt W.fALAli'X o |I., 1bv. tbvr* tr* Tkal'a Ib* wrvtnl (Irl a nam..*. .ttaut : .
'' "If Dar feel or r Month FAIREA'rESI J .* "!" UarUy. r,*. buck I .raurl '
Ckruak U.T
oiII.VIKI i :. .1..1. p.'j / .
'U -itt: AkllIV \ ....t.T4\1.\ .' I'U 1,1. ,T.<*,..*<. "CIIL.. "Jl'* >," rbawral, .!. .,! I lt>uly al. .wal.a.) |..1J.J...You. \Iw I'

.t.31 HI' It IIINHON', HI IU'I"'0 AT KKAMIMAIiLKhua : : 1C.\Tt'i. Alttcrio t.IIUflU..kllf ., 'ICI" 4karala(4* ..ll an iwt 'U fklir ara ta I |*. ....|. .1..1 a. *. The* MI TfcatTl Tb* larw
A4r.... __ .II"" I>BM FI4 rtd.. Uil ar quite | ball* M>N
.
i
.
1 .. .... 114 .11 o -U *of "
.. .1) "l* Bai aUacaW. Jo I"" o. Tan 'COUTH. ''''I''t "' 1 wb al.-IU. au. I II* | Ik* Truth. I-llurulkUUllw. kau* ourt .thai Ihraa.ball, lfcllw
o
.r C'lla.. -V.*M* U.*/.<. Durllak U..hlt .


. --

ri-

I.I > 'III* AMI 4.b'hhlishLiihl ) "Ills: .1,1. IMKI : "'" A.J.IIAM1I/WN 7110
llr: 4.1 Il THE PUBLIC iC.

''t1.Holl\! \ If 01H1Urfm1t till Nkn 1\/1\1'/ I .. w

.1\ I hul, ,""I. Ik "nll I I I ''I.I 0)4.u ) II' -c; Q ciApothecary.' CD
I ... ll I : 5 ll.lll, .' I I"
I '. III I II'"I ;: :
.
'II \ .I" I, ,M, ..1.1111 I. I" '" I. I'' I I '' 0.I ,"i ,t u;. ui" iii.ini ,. ,iailimMmu Tl
,
,WI,ii Ii'' I 1.1 tl, / I. i-HI> I :, .,">n. ., "il ". .1! Uml, ii..' < 'It.' I".I, ik I \\ ,. ," ,1 "",".tinH I "I ".l. sutI I. I i. In H.,. I,:I-sb l h..Ii .-t l .\.1"HII,, u [1"' I HI, ,,.I,11,. I1! '>III.J'| lill I 51is'S'O'! '

'trunk U.illn.l.l, h ill.ll..Inl 'lonaul. .MuMfe ', ll.o,,. ni,. ni 55.5....1.. lo ,..1.11 it Waul push nlyifPi I ami, nmrr n S I I iot.li mini M shrill '.l :iml.lii: Ik;:in.1,1; :i CninJ Innovation in Prices1 ( II.t'55
'i.IIIH: ivi( IIKSi : : : till la w award irotrr hey, b.ltssh. ( I.
,\1'\I
I Ujilmml J"IN..I. O fir *< / mir _," .r '.1'will nnp. itimmnnnalknt //,1,. 1li/ .. biv n. fur Hhlti ilnetupi .
I Ikon-' I. m war wuunt
.' Ihrv ti>ntml blip IWinl. in. al>.im'lii, Milk ".. awl i.llu' Cuts 'Ilp.| i. tR" "r .t.
TN' % ,.. ." A'" : 11154) 5 tinmil4ili.n. EST
,,,. 'h'"'' ,i"t ....""' .4 r. h II.. .., .. .. ,bliss Intiix-l or Ilir .IK, ami I.'"" I"Mmil n.I..I.".. mm KII.1 I |'.rrrn, 'tki |,.ll. tI.I S IH>.. t l". I 1.11.'k IM II In.III.. tm ,. till I kt ..*nr hal mltflil Militn .\5 Mi" itO; '1.1 IS ",'I.:. fill Astonish the People"Ilir ATVO.U'TI

I., I'. .' "'". '.II.n "'h M' I" .'..,rn. 'I'' ill .lrt lniHiriit| xllliiH OHh 11.01 1.1"I', ..| .,. I..' In |,,".nllItmlHir. .,,.. liL.. vnm ./l.itili. iml IkpHiiitkiniinti. | | > "11 M.I, trl.XWI M 5 1'1 M'lIVn <. ,1\I I

..." ..." ......" .... rol.... olfi iiirrl. i i I.,1' Ii Miuml :(
an rim iirtiit
.) .. ill sirs mill I. ,
!I. his' tl.inl'1/ Dial, 51,5S.LAN. puish l I-,- ,,' HIPIH Irnm hIp eons.I05'o.'m .\f.I'
.... '.. ,.. 1 ami | .l I klm-rira. Maimnr : : ". 1,1'S Sns.iuasrli'P'I ,\
.. 5 I.
A'"t"T' taller. uh.a'n.sss.s.l.. "n.I 'liii., ) .55.Isss Si 5.55u .1 5 "
lisP I'. A A. ,liati .1.." ssius'is f.>f hiss r..I. <| ul Ilipir iin ...I.h (1..1. an,.1 I.1'I. I .1'1"r".I. \ j' 5.1 ."' I 'I 1 : ; I.(, HIKl.rM'H : T

,.. '". 1i. .... u" ,'lt$ lull h Oil' l I. ",'n'h Iml.l.'iil.il' In- ..1,1.1', 'I., ,HM.lHitr.lnrlit.il'InMil / In..filllilp r..1 "(!m ./.)", ". 1:1111.: ..',".. alnliM Hitsn : t Iln : \rt|. I -i.l. ,n; I', II:mi : .: I'ICII'.III NEXT TO CITY

I I 1 i bivp iil.'inn-p ,.. Ilir 'ii, I' I.UHIMM awl lli.ii II ,IbH. Isssi.h! I rii 1'iit ami ifiitin.'Iknl| | It I 'l',* :' 515 '--I H ml., : !; 'Is I; 55,55', : HOTEL
., '.. 4\1: .. "' ,:. ,4t Th" |1,1.1' |I. / \ Irlll.'il) tOiolo, ul NrwWk ; : Am!- : II Sr hs'hsSis I 1.11 r hIs ":;.sss'' I'K\-\: | '01IMftl
.1 Ikr
.I '::' : : .1' :; ::'i; 1 | ..l Ml ,1. push h h .. ." rrlriMIPT Viuml, r>t ll.'nn.i'. XI*. In llw. HIli Tnr tm's I. SIsal HIP ttliitr |Iss'islslss| ul I 1.1. I tall it,... ,IM.I I I I'll I *,ilt" I 'I ,.> t ,

; : ;:: : ;. '. ;:, : :::::1 : :.OtI:::1 ...: :..:. In HMIttlnn'..- |>irr! .. aii.l |..riwWlHi S4ssilhs.rl'IsIrI-sslh'.Ipssss....I..h. tIle kin., k ,Mli.r' use huiilb 5,511.1ls..sssus I .inliatnT.li' .. ,., iilli'r-ii.-k, a ,I t'asIs'Is,'llr v,1. ,im".111.11..1,1.I i,,..'..11 I I Ii;,; II i \ 'R 1r Slic n e ?Palata' ( I 1"' '. .1...'). I ." "

i I ii k'in'1 ,. Ilif line Ik* ... .. tl ,....1. ili')ilar vf liui-uiiimun' l.uiii'i.1 (mlillr I Iruxie. 1 I ",. 'I''. I '
; i. | She wit Mlliili un hurls .1 |> IlIsi u, oni Is., IHIliev I Ino.l ,i>n I I "S !
,, .. .I ,1/.1,/ ili.hnnr.l :, "' '" ,.t.I r 4
.. \ I
4'i' iitmtmin 51
.. .
.
1 : : : : ... nmlr I lies ImtP hill .< ,"".1.11.. ilallin till lu .h.1| ami i .ill Ike ill. 555 lI-I.r I I..5-551. ,. HIP .ssi, ui.li'rol, 1.1, wlo.iiliMiiluii '' I. Retai Drug Store. t. tsis'l' 1'.
"
"
.. |l.oih| | ,'k ilii In
iil.lif! sridoi'
I I,",I,,1,,m. ,,, ., FII .... ... : .lnv Ilirir I lii flis-lsi ami |lass i ri, i ,Ik.. |P5-5-ht"| III' Ilir '".rh..n> bus S lit. n.lIHlWul ,I I'I. I HH ssS-iph11is't. Ilipy 1.11, I ,situ|\ nknlr n| of tkr, ngr StMo ,I .;.".-. si' aPIs-'sls' P 5 h. ,5'. II.,.s'.sss' isis I. : ; : IH I M 1"41Ill| |: : S 5 Al. isu" '.'r.1'5 f.5 .1.l;1.' "

... ,. his skate IIHI $I" n l.. ll.i '.IIIIIIIT.' I ., 555155551. IHll, |I"1I I am mini tinttliilr |I.'r.I.'i"l' ami.Iniw $I 1..Ilh.lill.| hIss sbs'iasss" ,...'..t.I"".. .,,11. "l I I III VI III II .\ I UN. II"I I'sl.. .1 I "
IIPI .II
.. ., .
.... .. ..1. tiF1' : ._ I
"' ; : ; ; In-ili.'lion; wish HIB :Itf was. ._ __ __ _____ I 1'11.1" I'
,,,,.I. .. .4 np I iguI ..'...I..... .. ,hIf Hull.) :inl sssshllsu. ii- iIf no :MI Ihr "I' I ,\ HMi .1 SIsal ll.nl Ihrttit .-"i HM isliL5.I I lisP) .xM'iliiliiiimvrp | | rrnl. l ,SsslIlssIp.'.I. ,' .st's'e"" ,

,,, ,. |hairS I sir '.mit liior.l.-i, Is. 15w5'| .|* .,,1 ..1.! ....ml, Ihr IKIMI i ul, ls..I.lhisOs.! | .4 ur .III-KIU. Tln'i I. nui .i imi 5''I < :Irs slats1: use. 155:111: for .teinoi'crIke ) iMts" \i ."'iii,uPs 1..11 I 'rss\. c..ltI, : III- I'l IH:" llA'r.t. ,"" ", .
1
M.tlr offr York--n.h for anrl asI I M ,,. ssf I HHi I"
,I..I r. ,'IlI. 101..11, ..,. '" iiih .lI .., ...... I" riiMii nil-Inn'turn ,Hull .. 'isph| Skis il' I- ,1.1 Infer'..l m.i, l...InliH | 'priiinsur a |...1..1.$! ruiiitiiuinli' ."'|1".. ,n in.-I'.."."...!. II.iriI '.'" .. A\l' > '115 liKllt:. (.IIP J I. ', s
.f.r
.., .. rtk ... >.i"sw i m Mk p1.I"raIY ,
m I ln < Itil.'rn il.' atiiin 5 I 'dull'' 11.I"/ | 0.l| in III .nll I h. .,.., it |nf. )' I 1.1., I t"I': x I""I" "
III .,. I"'h', d. ,ft.'''''ia'. 'I"\ "nll'j' ..A'. 11ilI. 11.I" | "dim for >Uite* : \I'.t'h I' l I ...10. ill..' .1.1. 1,1111, -01'1'' | '' 'ri| |M' |'h..-.I.( ul, "IVni>jii>la IIIM I I Inl t-iti I.'II..i n I.,.'.. )''|'I." ."' of bin,.kin it. |h.nlilion, .1. | 555 "i5,5" I'iiI.'.' "."I... ';" ,";"" ",. ., WII'I ; 1

"i ii I< fl..i.i.Iii". ili mal.It in.... ..i. ...ari 10 In kM.I i Iln'inttt iiiliTv-l-' "Il i- .,sshissieloka'lruitls'pls r.miinci.liiiii, n.lhl. 'Iths' "'nl ,. imNrlmi urirnnl/nlions .",1 .us'is'iies, ami, :' ,1 isis'S,. ,";,.II.iuisus,I I..h s,5li, .,,.. II' A Rich and Varied Assortment of I Ilir: II i5'11'5,55ss. I I. ,
",i I lull l i irli Mlt.rll-iM.Ml., .11. (lIst-I, ,.psi"lusts ask IPIII, f>r |li'lii- : 'Is-1, ; "" "5psl-5, 55 II.' suusl, us 11 5 5 "55 0 ." 'i 5I A' r.W I 111''I| \'o'
I i.p ini-l..l I liv I 1.0 I.HI| I 11.1) the ,." ....1 Tl sos'.Hi,* Sill mill*,ham ( lin.iiii I ,I' h-i, lshhuuI.s" H Hi, ii; I I II' ,I..tisuiS I : .. Mi'.PilS"51: '\ '.Irl. ... ,

.. .,.. '' ,..., IIIIIM, I--HI h. i air ass) | alnitil tinIhpiiH Ml >ll.: MllllilMM I I 111 '/ .1'1'1.11 Ir ,.Inn* an stIr isslI'lu' N Ilk Hil *nliloptil' ,lonlIkrin, (In Ills |I"ii-t rnmlmt' .I Iniki il tin. ,ol. .'us'i '"'"I;I M. ...1. I'" i I I. 'I''i\ I I, .IMix'iV,! I"I.,
\ II 1:1': '' ''I" IIi"l II .
.ir.linil' >ilmi'l.s .1 spur il' I si I k M' .
",. |''iu.Hlili| r"" |.I :". I. aslI .1'lt. I I I "M.hli'ru 11 nui. nrr I lupplpr, llnin I prr4l | | 1 lisP,mill;,: i .i. ,1 '4.";,. ,- i 1..0. \01'111 \ 5ilss''I'S: ..., ..rUulr.illl / 0"
I .fill,' ii' syli' :inl 'lk 'umlilylilsol ,I II ,. ; : .
HIV, uluewf lln'ir rAilit.il, (I"inH'TilvMnrp UlMilk.: Altkafilttt IIIKI ass I 4n-U'l linn", in.) imnlirn (iroplo" nn, I |i' ..11. .1",: I' I ." HiI.lili
: \ i"hilI ,liolxl I Is l.. ,I'i. "FIo.tr.1 ., ; i.1 Un |K-OI| ur Nc *' \ oik. nmlats ,;tl. : ;: : I "".I K Mm" "., .
\ "IViiMiit.l I ,' si-sirs l.slhr t- -mail, sin im m.ikii.K Hi riom Iln (ilinii'tllv. ,551h5s,1.1"5 isss.h I 15515 t.lly ininrl. I 'j", ", I., \ I Ib.5su.5 I N I' I ,
lilt St, I IA".i.Ii.I .!- 11'1., tkr a'lusle' BOOTS SHOES .10"| l
IN-III'lit ln.ni S Ilin lunl'.line, uf I HIP I I'.k AIlir .1.11"| |it rli r .!... Itllnn UuKr ...1 ...lrl limn im IPII |ipn.M| >lmiltl | ; I .1..1.ukrt. 11.r ,s'rsssul, 1 1I'I. ': .' _._ __ __ I and '."'JxTtar'Tj', '.
"
NMTIIIH h.linnii.U" .\III".t: C'014-, I I. A : gels hits' h uissss ise.i." put, (InSI :." Minus ..".1) iMikni' nnrlr n l la--55a' ll.i' liini-s ..,1 ,hIss |s-l.i| hapoultfiw -1"1', "il 1.1. .11. .a A MI .lit" r I,.ili I II s I

\ I" .. iI .1.,1." 1.li"r.: .il.t I i.hii.I'l) i.I hIs ii it in Hi HUH.. lliiMlli st. iiphul ussr s..I..li"l.n.|| l Mi.*. 'Hi.,1 .""Irl nl.-.. ,.,y H kit.,liil I Inr IM nn tliil m" Is.tin .0. us Ills at -ni.' .\r"\ H.i''Ia. | ul.if, ;til, : .
I \1.1.
10"1 'I I 11" 11,1w tvilhIkr '
llmujilil s
ri.< ;
roi.l \U'l iml tiss! k. 'I l'iss.nU (II, asal) unit kit-In- nun,1 5 In I".. Iki' ilit, ..I'hll1,1, \ luij.rtllynr .11.Ii'$ M. J. FAURIA I
Ar Ikn "'' ; ami, tinKM .li"l I mi, H ami, In' I.OIIIBUII" I. 'Un. k;ahritrtuiltaikair *.t l.. SellS l.4Ibiiiillir lssi7: 1:1III. : \1 I IIs
Ilil K' up ttaxiH $ .,, IMII' kin lor K, lsVph' Milroili.lln I ,' t.nirin I hill .:", ,. 1... ,1,, In HUHlirjpr use |I.| |. i.l HIP I'Ssssh bbs piiiigrri.i.ilial 'I '1 ) I

I ia i. .ftl "I Ia-iI, iiiiI I corn 1.. .1."n. '$inlt i. mi., 'Ii, (linn r' IC mm Ii 1.IIMIrli'i'iii I Iliin: Ciil I: I i i.'r, fiMwtaiillt. : ili-hi.tollalnina, llnurrun-' ur III M.il.' '. Ins I ,0111Mlior wi.m: : 1,151' i. H.' : '..1.".. .1".1. .
| i.iiour I ,Ino-l ., "" .1tk" ."...t.
| l"l | |11.
ami, In llirlrjHrnal ; 4H.I iln *>ilni ,it" 1..1/ i" 5515-5)55 llm (Irsia'mIalrshss.h 1"1 '
.. I ubsrssh a* mm | niM|" .1..1 UNDER TAKER. 'iss'sIssI'hsios'ilsss, .
r. "
.I" .I.I"1
liLi l.l In
aIH.lllli'
l ui. km' Maht' roli'irlamU) Vs 'ills I I.
i.'lilM.ii- Ilipy lie |.ail- .r II .urn. In his. .HIM.foiirlk 1 nl h 5 INrw linn, .iml 1 IUHSI'l.'iiili.ii-lv sIs" r..111 "Isrgs' silos,'ssss h ,. "
1.I''I.I.'h: | It .I.. a I Ih'llln.Mill Ch.I iiiiilv tuiilskinriit at ll,.' sixln ulI'lrvrkimr. I ,,
lllMlilur| HI Ills .lilp I. nil,..i"r. aii.lwliuill Hulk P, mnitilniMil linknl n sill I Ike MlsM i it.lssI||"| inn" ,1"1' "(ml"Is'-. IM| tin'rnrralK I. tut tulurtNow '. Ik. II.1 .",11 1111,1' )1.<,.,Hill, II.III..I,,..1. Illlti I..r",1.,11,1.. .., I ."I;, ,

|iirlur llial' in n 'Iinn,i Him .,. .
o t: 'IL 0 55-5p,5.1 I ..
I-UIIIK lIsp teal Isssssus.rssor.' In i- hih'i-I.-: .\ > I s'Ils ,
1'"> t I..ri4iis, .avHut I I Mr. TriiiinMixttill ,11.,1 1-r.oii'il Hill" ul llii'M lists,. 1.11' (In ".', ill**), push, 1..1 ruin lit .| ." ipa.I ttoltilil, nl. I Hill S'11 11 "I'rl 1', ..Ctli'', linn,',I ,l lIC4NII ,5 p'sss, ,

h.,. .104.1! I..I I IVi| \\ p lii.l/ uivitlnl. P...... .Iil g I., his,. |1"1.| IPi.raiin ilonl.l.,1, IK iati Ilt" anil P554555511' P initiorlnr.i.1.1| in nkiln' immiritiiii' | li.sIIsu'sh.,' i..mcil; ...11"11..11"I Iis ". 1 Osslal' 'lWs'lliss i,u"' .s'
ass''stlls'sla5) lie i. I IIOI: ,lIs5s'Ilspssss'I' ,
I wonlir, Him h...'i i l.ol" .h. I'ott.r 5515U sir I,'I uiin.iii.lluus In lIst I hisS M \ tenis. i 11 i !I" nnl ui.rrv il"1 I bin ."'" '"' will ."Illllrllio; a lmliaiiiiunln < | (Is rI."I. "llp.11 I Kill. 'I ;::,,,, :
I
.1",1.11' iiiMpl.illnmnllir', II ilm, INi.llfl".i "" of tint HOI.1.1. UM'liKruvn ami, ,1'10.,1. ,1 kt kl. |.I..1 fininn's I.IW S .5 nil, 5, I inn lIst, ..I I "" ".'II,,"r miii HII. ahri .lit..MiHI -
..1. Ia', "I.rs'r ui P I.nu''. HI: !! l |1"1.11"| | ,1..1 : : : : :: '
km, I k.. |io'sluss ,mil In rltkt| I li, iml''I I Ior t ,. I I ,0' \ r I1" '" '. .. ., ) HH: II:III:,: 'I ,5i'srlI.'rn
S iHiriknitf| in nifti.l" In wiim. 1.111.1! ,Iss, al1 ". Ikr .i.I In .. 1..I\o' | | 1 ills IK |M>Ili'iitjus( |1"1"1"| amirarral 1 1I I I. M III \V I 11 ", "il '.11.' I."; ,> .Mlr III r. Illllliil t"5' ..,.,.
Mil' il 'lil slrni, I ',(5551 to ilnullur : ,
fir
I I..1iiill $lull'' : .
.
r ..
FIII >
I4'ii 111 |.nl.lii. ""|1'1",1.h I 'I I l i.sss.L$ nnly Iul.i il.I .Ilt ..) 'in ihs .", I., |tn>,: .. "II I ill tilings noiv nnkiiuHitM 1..1. 'f I .1- I i 'rIo I I I
... I IIm. I. ami iliilt ul tintrrinn, ol S lisp I I 5 I.h 1,1'
1 "l linn|. f.r I%>|1.>, Iip.pi C'III. I iiili.I-B..I., sir un ... ,1. ami I lam l,4ii. I I.:.,!.' I IJ.oi-i: 10,1 I N"w I Oil I... .. I s\ 11\I "s'.iiI: : \lJ l 111: i.li.lr : "U." ... .1..1., "., .
lilc: HI Inline' "IN.)1.' "ln-'iil tf.'tI Pp1 I" I vtitt C'551's'TI piulorscs, IhelmnloHion Slid ul, New \uik, "I I kr Ink. ol |,tihIn .1,1." 1.' ",
nut Is. !I" ,"I.v..1 l I< HM'iilor| | ullirioii.i.lrilion. : inml) l.a Is. Po ","Ie t ls'ps'r ',' ,:, ,: I N Pt 1(1:1:1': : U..ck. ,I"
tuiliii.lniiAKIIII I I lit ami ilinmml., a t'unshliiliuual llnnl glul' ,i" 5 15515155" r',55 I In- tinI'MsLlpniul \ .1.1.' ,
I" | .
"11'| 1'1 .. .. ,In I.LI"I, a(hlss'ts' I Iam ,..ll. ",Ills ttnulil' io.l in... Ikaii I i 555 1555515.' 5 ","',,",) ,h. U ": .
I. I 'I'lss.Ir I miml.ulinx, ,iliMiil. HIP ,' IM-I ill "
I'.liniilul: ,, a- sushi, *. .1.1.1.I .", 1,1hl Ii IVP :..,I J.'Ilii'* ami .",'.1 .IAi:a i |.r"- nlami I I ." .I'i"l.. 1) i i ," (.tt, : riI'mi I : 'i ;> w.. HI.ill., 11.5 ... kittl ,. 55 t II.. 111 I,
M .1.11.1 1.1. .. : I ".'nl In kl M ias e.lHII4IIIHIUU must I I. bsiI is lisp, ,Iusi's' ,J., I
i mil. | |I" 0 "
I.M..I., a- -I I,. |I' cl".iII( of, ami.1.11. niil I) 'I..lil"| Uiuir, linn '.1.,1",1'1. .h'II 'u"llc'1 I -I I \ 'TI I II- if N 's on as, ('n.n''I I.. laIr. 55)5555 Is's'sIS'I'W.es5srlu '
,
Im- I" Nti.lin 1 I
lip me .
't"" t..i". : I ,It. I Iln r.illuimiiy j nulntioniilr 5 urn his, ul I hIsi'- IbuttI| .\ .
,1./1' ,
nllinl.H' .1 I'r:' HKl.UIII ,..1! n. ". list nil. liim', I K"."Ill-nun, I. I ,1.,' llm Mi i ,-'ml"bh.Il11l5p155lt1l'| | lom'i'sllnli :, I".t II ssssl's's5.'I I 1. I ." '$'","'r Mi.4... at ..nl' II .
,
1"1.1 -vcii' "1 1.t .I, '5 lliiiHi> .l,. iiinsl S I sssss'lily or ssssl's-ss fiMiilnlil i .''n'.lly' u.5'sltsIs's. M. F. GONZALEZ & CO. ) .1\. r.,..
iHill sasseslsrl, iI. .IIP i.r (ii In. inn.! iNlimililuHmli'iifiir" '. Iml IIIH, ,IMTII. 1,. Ni'WMilriii I t."", .. .:' "

t I. ,1 |,h Itlsi'| riliiil.Ui .. 5 '. |I....'... I..",..,. hue in Ikr ... .I'I'I"alil..I I b.'(, ; 51. "'mini,I I.'Hip. ils'bisllssls'ass ".i'e )nf mmiii.l I "I :"I""I lisp .linn. nilihit) I :'; :',', \ 'bIt..i.1" s. ( ; ( )( ) ; i.isrs-IsI'I.i.', ..,. I'.r, ,.. ",!',s ,
imlsentvniIk
| unlrrs Init' hiss' ssssusa-ulssss I ,'. 8.1 ; I. I."
,1 I I'
C'"l> hl I"I ... .1.1"1)I ., III till' 5 IMII-I h luin M "I.M.k. .l railn.1.1nn I |1..1 'litiil iiHiu Iki ,innnryrniml I I Isis (.uiivpiiln.n, II. 1*' Ills, mine |1.51' .. 1 11,1. I ( (( lil.ss'l.sslsls, Si""is' "' "I' ,",

l I'ir-.iI.sIisI, 5 "''I..i .,' IiShiP'i.I-;1 | .n Is linn ., u.I..li"I ". sihushsvhr IHIIII' Ikr Ki'iioril ( in innriinmi ulr ami ulliutl; i"II.I.'.. In lutu aiHlillP ) ul .illlusiisllMtiiiomihiiilami | | I. : ,, Ih..'.". sI5isuis.I, .. "
"Uf""I" s lips .
.1",11. lUHuM I ililllilK HIP, 'hIltS ..i.1, I iiTKP.I HI .Hm |!'rnt iiilioiinl' ttoikof I Flour and \' \.I..U" s, ,1 "'I"h", l's I ,
Cram
$ Hay. .
'lush. 'I I I" si is rit lle 1.,1 ul I Hull ml.Im linom| i ,
sup 1. .I'R. I hhs'-i mil I" |iassissushY, .li.I..I) > | .Iit'l 1..1. Ixirl, .lalnipuli.iou.1, I 'nil I wossI." | $,. lb isis,-1,1 Ins IH'i'n, ,.,111"; "" 1',1. "'sstI.i's'; ," 5,51,"I .. ." ) h. I", .,, I

.".111. IsI' ,.1 hat N illIi! psil nil Kill lln\ mi. )'tash.itIg| .1"'I."i.| .. .illni|" It.Imol..ll''l., 1111,1 "'isflti.PO'ssils'| lill .t .IK I II 1./| a. ,Is. kt| ,llt ri'-h un .",1 tuntirst I. .|151151 mil, Hi-k"n"I.1 or .. I IH. .r .1''""'
HIP ,1
I..". ..",1"1." h In i i'.ry mm, ami "" n..1 lMikiii'i: l,< Hi. Aulmf' ilua rM, "i ". .sisiiss.| "l-ls ami, ill ullipr, |MIUIIIInin '1.'I''r." "Il Fccdstuffs, !

|h"1,1.| | | | Hill ,1.1 III III" ir .'iu.1.1, -till'. 'j I llu ,""". 5 tkruu I ,.'li '1.1.1 I isiS lun'sshl, | lisp -ills gs'sl (5-r.ts'Iiu'e ul, illrKillt I I |hiss |155.551515.| | ..,1 "i. hko 'I"iet| Isis, I in, : ; ( ) w1,1:: ; sr; ,;'; ..ooIMii. ( ) ,

A. ,.N..-..< i.rs In 'llnNi \ uilUurl.1 > |ml'im: "iiln. 5.5.55 ilitltHiili, lli.ii' n>iH.rlip | ,.1"I .. .I"."..5 5110 I.. sish, sills'ltlIsaspss ss'IIIssg| | Hlllskl-l ., II I h-5-sssr"|! .IliiliPil, l h) |ills (> in HiPilliislriuiislliHl, from til I. 1 .VMi I'U"I'II! I; '11- "I 5 Ilir. I IC ;( ;ISI .\1 i .\1 s.5 \., \

.". .1.| .4 'iniillii fur Ilium1 ; l b.' allis,', no n nml nuiiv, h lrinHial| the hug) ship| is ,In likin HHIi 'i -;- l.lltl.llHH.M lssit. ,"
i ml, "'.H.I.' IM Ht,"ioiir.iliMrstii | ul IlirIHVMHI (.Ulllr., : I.
."I'r.| Ikal HIP UMIHIIIII| S iuIAMi 1.1 .-. I\M | |
"n.I ,, .1.1. nut IT In ii 'UI. l.ul | > ., Iliplu-l' .a.tl.lpul| ..liKiiiIP. $ I,. mil In.M. :..:.., <|1".11' ,1,1..1.. I ItH ,i-itr iliiij"i-ls 1""I.I".i.| ,,,. mil, ) -rl-liin. SI'ri. .,'. Hiln.sidsi I .'mi."r 55..1".1..1 I.. dal rililu. ... i .\555'.I1tPs51: "| .I.t\I n jM 5

.,loan. l.slip U-l .. In.,it)"'ihlv' In tin I .1) isis'. vole'us...'ssrssh' ami spills' 555' 'uI: HI ii.'nil; kill: .list ,oil Inns: nli.i aie willhiK;: In |,io.liliil.llicir : si \\ .,.hi"I"", Hm ",."I..t mini' ul.1I I Iflhsslir C.., .sas.s tis"s .ssas S "II' .m,- I i.. 'Is. nl' I'risss'lhs' I) ilit sir I' i I.... i .. '.U limit | | .| : |\M. |, \. 5 I,'
.I" : ; : : : :: .
|_ .I.lr 1.1. .."II'I 0 m. n. ., ulHIP ups S I ins.sI hlu'sh.siss.; ; I I'S r'.sss.lI ,IMI.ISni I I I : (Mi.il 1 llss,. lor ssassss' a ,I55slsSsl55isIs ,, : I ; t'l.0 psssas.slIs 0 .n"I' Ils'IsssIss'is1'Ili'L"l' .HI IIH-M1, ; I>M KIM I ,5:ssss-s ,

r .h.mliil-" ails i hlilHlinmi.ivp. nlm.H iiuli.m' 'lust,, hiss ll' mil. I '" hissti Ill-kit; "';".1,; Ami IIP it \ ,.1..1.. llm in,;".1) 1".1 1 S l.v IIIP ;I" ill- ",. ..,1. its, I inMilan .\ SI ini 5 1
Ik lli <-l lillt.li.llnli.r, Mmtmiii 'his. MI'II in. ul I ..Hi. r- 1'11".1..1.0.. n. 1 S I luki-u HIh .1 I'I ii isI'l.s'uIs'ssI : .
111 .lm"II..1 11' in ,mill'5'. r HIP |,.'orir! ).n suit Hi'iiiMii -' .I" ; 'I" "C)1'.1 III tso'iI kmHn 'o ,. .
; I 11.1.| | | Ii4. li,..i"ili'il' ll |ili.iiIIMH > 'I 11 Is, Mini I ,...1 I ss.sss-i-s.1.'.." "1 I I .. IU4H,I. 'I In. (lo.I.ill.. I I 'I llutHi! f lv..r hsrgrust.I thiss.sls.sp s.ssl 5stlsaisisilssstsI'Wltss "

I., I 'i.nyriHM. I II, nrt I'm. 'Ilnl |.l,.L.ll.i/ 'Iln I I. .\ N 5-55555 liimilniii,. An ,,f Ho.I ft IK,11: I s-I'| l' ,inl I from i::I .I : .II-KIOH:; : I I I It iluiuml;: ; u lssls,:, ;. ,,.:r'' HII;.1 'li i i.1 flint'I. kilt 1e.l.h'I| .I' 'HutHUH CHRIST I HUH iM' n PI i 155< n\'r:. .
Ills illllm.l. SCHOOL
I ;ir'ti rv RU'tl 5 I I ss'sSliss t.ri lilialunlhnnlli : 'linn, uur |I".ni ml ,5.IIHI I I., .r.I..li,) IKlPlIt ,
i. ,, 'hush mili, ( I loin Hit 1..t 1"1 CHUCH .. .
5.pssha I L,'" 11,1"I .5 iIlhIIi I I. Slosh" ": I .,.1.. 1' .
a ,I .\lmii.i :an -.1,11..1.1| | | [1/1"I III'. I.til' '. I l.nl ;"llll.Mialn 1".1| | isalrnr" l) |I...t Rnnl lulniuulikiiLiilir I Red Star Shoe Palace "" .
shsssr l ilu l.n.ttnmlitwl I"" I I.K.MIIliikhMlir : INii-i..It I ) < In. I.Mi.,1 I hunk, I i ,"I.I. 'Ill III 0.5511 'lii s., I I Ip
ipo ,. ) ; > Is."h I
| mil I.mil 1:1'0"' 11. I. 1.,1 I I Iissill iillt. ,.in.,1 I l.i I 1.1.0"I.a- ;IHI' .5 h,1 ; IM.III-P ke ,iie-ril.| ,' tlirUicul.iir.liiiiil I I I | ; I I ;issI:: I.'i.I:, Is. a 5 : : ,.1
I H.il..II.$ I Molnli', .",1 'Ilin. i.Miiiliml | i 'lI.I. .I'll ttoilk ur 'in 55'S.S Ii, ,'luil.I.'rMM (Ul.. al HIPIXHIISI I .l's 515,5, ,55,55.. 1 ,
t M'.I'U' Iso .l I 1.11.....,, 1 ..mini "i. nl 155555 I., tail, ,I. I In- ....11.1... itmnlriis sssI I 'I''h'1 I |1111 ul 5 ( III! 1 ll.4tPrs, 411.1 'III (Mll I |lss1155lIsl5'5| | ,.. Hn' Kuvrriino ,,, Wotliu-H.lay. Oct. list, I8N1.Mllli PALAFOX: STREET I Si.'.555'55 '1,5 .,,1.1..1's' I II II"I I

t |.li.;.liril I ..."".Iliinij! i. an |I5.uiaI| I a rub. ,-.iiiliiul, "CUM M I ,ss-hs.'u., V,,,ul'sp.. 1.1,a, tt .unit (51.lss'l "'", 11 stat 1 l..In;ill'Ihr; rnli-ol. I Ho:(itilt iiiKiwirII : 'nl 1. r.so):ni/li.I I llo'.o us |>aiiinniinltiinllmrr. I III" ".;". il...,,. .I..,. ,51'lss). I.HIT"'",'h.I I I..sit's'' I.., 5I S I ,
,
ssrI ..I.I ,Ii, Ii sIlls I.. Ibis I nil..I, 1"",'''. I ilaiim.l I tssssru-.l.| |, 'his'h ami. .' pull' tuiiskli.rihmi: .. i.sssyps' I II I. 111 \ll. 'ro H'|";lrHus,5l"- "Ih I
alM.nl .
h.1 1.,11 a 1. a un 'Ihluirl I 5'IhsLsstss.I ssllss'ss m .\1"1'h.,.HI. I'sssis.is: ". I. 1.1"1.1 .\ ,is'P55 11Sh 55"l.i"l,1'irlt" rin, .".!it lull in 's555. us I .. llm 'I ,I...I. I Inl,',nn.- .1..1.I in' i'll's-sI ii ro i i-HIM hIlls5' It ( IIMMI" IIINM' "I''
.
: '.' Alii nil tin" l'h".I".II..L. kinisiir 111""al'"NI" ,.,1.il, nlioillii I Ik, IIIH--I, I II irl,. 1 III? 'lS5Ps '. \
|, |
,
'K.'il.I.\.h. Il.: .ssI liil" \ .
I. imr ul il.iinii' abs II ss's.usasss- 'i sl l i 5 51,515.51' Ik. si':UK muiit I iMmiMiitfttuliil .W.'I' i .
1..I. 1.11..1 ul" 1 lu Hm I l.K'itllluln .I ,; 'ss'i, 5 I. 5l .. I ilnin.lrn .IfllS" | : | ir.-1 ,
1 u.r .i'i"l' lli.il i. a lathi' small I HIP) tfomv ,lol Hun llilplmill, is. ii ,ills' psI "I., tin,1,5., I III --s I ".I'gh .. 555(5555-i I 'Ii 55-si I loi 4lun.lilnHonil .I'i. ..1. .il. 5 inniiir' 11".1.I II.. i.k>-. -I, HI.. u. I I. U JrCJKXIIKIM( I'i
.. 'Hull, I ..H" I 'oil s I- .ll ,1likrn I uutuilii.il' it HIP Ilit rlii'lion. |I" s''ssss-'s'us .,Ilivr ., ul, ,.. ,. .
,"',11. I 'lln-ilili I, Mlion ul I .Milnini "l- 11i'lInn. ."|1' "I; s : I, I 15,555,5.5 1 5-5' I' I .""I 'r ""1' .,1 THOS. C. WATSON.
In SIr.' 'I', .iHUM. I.ill.l lViktn ( IS ss'usIt laLlfuil" lln |I"i." s.salsu ":"(isIs IIIKilll C'lln' ssssss55---. i I.1'.1.| I
\IUKIIimlri! paiMi "h,' wiiinoii amiu I : ilHIP iliuiiiK 1 Hi,, -urn 11"r stills HM 5 Ikr I. "shssI I ,.lili. 4.,..HII ,'. nilnIII I 11. 'llm |....1.1.| rllil, ii.iio In inn' I .1.i .in k.iNi sri i .1'.1" i I. i I "h. ii ,.i,. "UOI'IU'I.: I IN-I' li\M t. nut.111 l l lN.
,
I. Ill U..H-.I Km ,' I ., .nitasiriml lie .1. "r. ,, ,-,., -. .lill; Ilith 'l-Miin' Kt lol',II) II'III, I ,
hsisirusoisig I" .us .1..", ;i"M ".' '11. 1..1, .. I III-- .u.sssuss 5 s .. IMIIHI l I ;- tiui: : Mitt HI"( .. 5 ,ss.l "A '5.5555 ru5'm 55 0. ,i i" i.i pi i 5iIIs.' i I"iFemcola i I I1 I."

i bliss N.sshhi anil $ssiiIh, h. If hisiso I Inr I- 'I 'I/.,. I U /?: i. .1,.. ilil,Ii"14ii .. .i".1 'Ihr_ Sonlk, Amrii, :in. .1. '..15551, ..lor .kiln 1 !I 1.1.1..1)| uml .li.'li.I, I h Iho raSsIs' 15isI ssulu 1.1. ,itb.. __ 'I
"..II iu4l llllt IM 15555555 I kl "IsIs I IH Ilsi. sls'.lu" IliPlllini.
| .11)1) |psu i !
5-s's 555-' hsl I ', .",1 in HIP | still I. 1 '. < C.J. DICKINSON
I
1.,1. ss.ts'sjst7sI
)li-Hi"r ilin nimni.11 hiss' I" I.MSllii'y 11. 1.1".11..1 I lbs, xntulit, Ils sis I .. Iln' i "l Classical Academy I

(mil' iHlhr. l.ikr up I ll.ii I ,,.11,f..1!i un.lpiuvliluMiiiii. lull,,-h. ul Mol.ilp' ami NP" Ililiun.liny .ili.linl. IIIIIM. i.l P.sssI lio.l I'liiluli'l, Ih'"O: ... ,/. 11.0 Iln liomiinei.r Ililn I 1''.*..IM',.ii a .. .-..rlU'r an,,1 I rt'it,loinl I NOTICE FOR PUBLICATION

",,,,.I. s.1. llii. nlrtiI.IIHIIII. "" > il.im.1 1 uml, II, l.r-iinl 11 link l his 1.1.. fis'i'.ss ,1 1'"li.s555'. 'Isis i sslssssus.I, cslsIsVssS'aIs She l..H'.UI. ulssrisg Ie ..i.loi."J.ln" IM I'MH.M: : I' "'l' III: I:"|'. I..AMI.. Ill-MO tl < ."

.. will In, lliioii.l I n.i.h I on Ilifwlmle 5155505'il,, In "I',. ,is)li ur Mol.iln .1 I sts-ss ah, "'.,, I., "1."I.,1" I Iissssusgls linvr Iln I uH-liliiliuiul' onvrnliiiii' PUII' a ill, Urmijiiuntlt. in Mi i i 1".1 0 uri-s I 1 Veterinary Sugon. ,

i.nil.mil I I ,., uI I'I", |1"1.11| | ur %I.III. am" lHkn.,| mil Mil |,ollot IVu .4< ult "h" .." jl5t': .. I I'11..1". ( '* .itlit Ilk ass in Illlll; ,5'i'Si ..ilss5.1': mine I* .iMMMIllllp.,ln.llu.ami 5 I. .IA'L." h"I'I.I".1, I II,:no, lillrrllit'lr. OCTOBER. list, 1SHI.ItntpM N'Hlll:.;: ,,r sssssus': I. k.r.,I i ..I;Ill t I. l:, .

t r.rlli. is-p.s, tl\n., ami Hm |" |.|s.ssl' "I'mHI IIIH |MI 11,nl,I., IM.HI ,. Imir." stss.l ..' I liiiiiln' || | .iilrvru iln. iui...nsiHi.mt'. al",,.. f..1 I It true InlVinoniln I SJ-WI. 115,1,5545, MIM, I','r SI-ss55. i i HAS KK'AIHlIS i'lNi-5u'hIiA( ; "I I.'rIuI.s-l. ml'1. I niioii tonink,HIHI, .Hi"..1'

I list. C.MIIHAVK, of ,'", ..s.I.i 1.1.l ,ol I.l inii.l iU I ll.p. lam Ir I IIP v Hi iths ,stl.u plus olio''| 'i "'I In-1 1.li".III.lir.We .. 11"11".1.' .I.it in lIsp in.iMir' .. |jsh'isus'Iir.| 1| ami bull Ilirir isIs I r".., I"rl., 11"1.,i ..n .siu5, i" I ,, liil' ,'.r. 'h.,sssssss", ,111111 I 5al, I"''I'i iH .

.. rusty pub lisp r.s., goiusr nl riilmulimil In .-."' Km h'1II ul. tviiilliprii amiWi'sl. HI annum! lt mru in Ikr kii.im.11tisss.l 1.1 ''h., .. -. 1",1), liMikul. Inriltiiut V.H.I, I Slur' rrrenl onllu is .il,1..1": i \ "" 551'sss's"ol""j \IMolli-r' km (._ ...1| .-. r..- Ps, UKI .1 I..'" ,..,;. Hi 1 '.u I u .
.1'L ?lli. .. ..
M
It 'l"I.li"l| HUH. mists"mi"r u"11" nlMMiiltC'i'iory ., Alil.ima" ami sit'l's.iuis.ss-| ,.."|'|.|lessI ,Is, Jn.l,. tkat .\,1.1,imil | | HID, IIHI Ii" .' ui > ) ) rmlHtSl .. Is'i'si..r, J. I minis W..I.. art. nut, -- .- I. I-...|....f IVanai-tiU awl \ "'"''> I p ..I.'a.'.koiu.M nr. ..J., I. ui.1 i i

1 W. liute hut 111, luit.l, I Kr"''I'I k > ami I I his. Moillmp.l tan |.ul into kukl/ ul tifl.allkn in mt | ,, .I li) tkrfu.'l 1 :,.! O.oo 114\" ,' Ik will H,< luuii la. U..>. I \ .1. '. ..<..1.. I .1'I I::
I \ : I 111511 I Kl'l:" 'IHIX.l.tMr "l.i.i"l. '.lli : (11 .a I 55,55.5'(555', Ills'|| ,in, .
"ha Isis oli"i.| U at his hiss wtiii ir ass iln hi siss'II.>it H asp' milHillioiil ..-.. ilni.1 IHIIII lisa ,lailimul.am ; ,-. I h\\f ttaliliPil Ih,' .'h..I'I. 1 s.s5s IS r1,1 ,
5555 55 "
I'| nIton
..
rUHIII' Psi5111i5' .\MI : .
I Himl'h5 iiin.l' A-.tauil.il, II 'si' Ii l> rt
Cl.linili| .I l Ii.vi>r in M.nliiiiiiy', InAnsnl HIP mttiiK .I a..oliiiiliKliliijlliii it a itu.1 ul ,Until tl 1>nt' ,. I kmmnlakillil..llir.M. | Krt'sof HHonlninr.v' Hilli s ir- : I i>>I.II"|"I: VIIII; : tin ,| l ;u .? ,, .5. ssth) "f.a il I I.mil t..
Ik rilil lu I, ,' ''. k',1' *. M. .5 I. YAIISIA. "h.." I .il, i .
tun '
| | ,
,
nnI, ,1 ttliy fl hut l : i.-ull h'ssiss lisssp Iln. illitiliuii hIt .s i.I. i .oii\ut' tl,' | ui 'i ) | I I
I 1'' |1".1.111' ,111,111 | | tun II Ikn I I. 6 4llulllll. I.III.Ill ,'I.il..I. II lll IHlllalrM ( Ilel. IrmlliiK, lu lk 0' injniv of Ik.Mrlins .' tlssts'Iisyslsssisss-I" .. .." 1,1. l I I....... \t I, ,ni. iJ
WH- mil |,i.H I.ii.inI I oust, osissihi h.p Inn .1..1, iunilipil| N. .,1.,1: I Hool.l Imik ., .l U- own I | | ( rhhgigesl I in H .".1 imninnIlll'll 5 : "I ills. i'1. 5 H.;I" "lull., ('Ii .this' ES-i: Mt slEfi'I-l-, ; :. .,. Ulilin-,, .
:: I lssSS'Is'S'sslss .
psi.ssbrsl,' k> l.tminl ll.ill.r'luinl I ; ; I
II1IIBill.Illf,1. i ,.1:1.1:: mil.- ..I I III.I.KM .11.1.: u.sisse.I'| lii.li-a.l .sh' IkiMti i.r tin, .11 ulN ; lily, Is .. Isu'Sssl| In lliu txlonl IIM,""ul".II'I"' ,' I..,,'., .Iic |I',4I'It -:.I'i"I --- "I"I' I. ,A. 5.55' ,

.1.1..1 l | I "i'iiiHt, ml..i -. Im:,. Hm M., w I >il.,."., j it assiSt' tat' lint Ikrmal I"J"r..I | I I ..". known Mr I \Vulluimp Hi ; '
I Hi TI..m, Hit- 1.i.1 ,U.. "..I "I .1 tr lss". ..",..1.,1 |I." mul, In ui.l.r" I. i'h\s\i: oi..v MKIII r. \VOIK-: Notice of I -
a ,Inli ami M""'(;.,,,i ) iailrut.1 al II.vminullp Ir i.l,, Ihr.,1 1..t.f( 1..1 .. nar ; I ka.> him lir.t an s'IsarrsI uiiliamniK Incorporation.N'OHt ? ::
; Ilir, I : I-.I
1 ,; il 1,5.55 1:h5'o his $$5 '" lalint nut iuniMlitmH| '
t."II. .IIgli,1 Jii.1.I Iln .II..t| lino liomCliiiaKii I ll ttulllll HIIHI llltH "| on I mti'il' hialttl.minii' ICE-
: tout I Im | ..ogr .I' Ibis "I I km mm 411 I. 1".1. I it ColloitM loj l.nlli Hut; an i <|iiiil I ,lax | | J. M. THOMSON I FOR PUBLICATIONI .
I. I. l.rnl.r l '
liHiHl.nirol; M.,, iurroiii .la.sssrss sss.ulssiuus'sI aIsaslsssilss.Nrw pI.e liy HoHII.
ahu :
h I.sinai 1.1.I moniiMily| in )I' ) $$1415,5555-h 1.. : .1,1.11. I ml lIsp imniljlion| | ulrmi'lKH pHintiiii; P n."in |1.I.I"I.; l.iriHuI.HI I 'is'.IssstIus I : r' IMII ,',i, .i ,u:, m, .'i .
| ,
llui, ulisiiss', ,ll.i hiss. tan I.. c" ...". isiusl shsssr. $I'.." u- "I.I I |Ist"us'si! Mr.I \Volli HillnmlMakln ,,ri.iiaw.nl._ i ..mpl I I. 11 41.1 '.It'h I I. ''i .in t. ", 1" "
ami, Iliilkr hiss .nlr..l, lliI l lalMir from I HIP ulil HUI I.I, 'I'( ,
slt.hib.s. l I'U"5
li".rt" : si" ,
"Itlll '.,'.111 hIss' |I"ul 1.1 1'.1. is illssshisu .1 I.sssassi I... "i"".. -| / ,Is kin,. "Ihru. 'in .. .IIVPI4. 1'1"1'h. i "i SIC. sit .t5'l, '''": r-a: : I;,11'I '"I ';,: '
1,1 ,
liion.Mli-l| pub I lIsp lilt ml I ur IkelalMiiiii ""I.'I.| ( "II, HIP | nn'ii, ami ; s I I'sus- Is. 5-s- | ,: X.:. : : : ;
uusiIihs'ss h..1 II sass I I) Hay ul ---- I.'H'"I liun ailIsashssIii.'rvtlIsel..tsssi-,. I .,|. r i i .1 I I iln v "iiMMMWail .. ", U .". ,, .. I ,' su'sss'sl "Ii, ; :: :; ' I.
,,,
|{ iu.n, ar. um* uml hIss ..".. "'11'|IIM.I i.loiill\ .I I. .1..1 lu lwiniuiliil I' ill',' "-!-." ..r! ...ill. .I'l'i'iM, i'i' ''h'u'H.' .h'l' '
M..Inkami, allIs ., hsuilt'ti&'saIh.tsI I I" 1 'I' $ ; .
m hull: 'iniM.: \ ,
,* I1.\.IL I i.r IIVIIKI $ lIsp liar).'* was 5 hitIsu'|" s.sssiaussilss'i'. It i'Uivim \ 'III. I IIHI, Vllll' I HUI |I" "
.
1 llii "lor mum" Iki'ii In l. In.ni' : for the IIIKIYiiii Taw'ai I usi.-sst-sSS so 51I.s'tlsrs> IIstss'iiiis.. JSus I II. ..0
hug | aaj ?
WOO ii 05 ) | tII'"I' .
.
Hun l I.) Hay ul, New CII., ."., Mini. '(.III llIln 'inHID llul I -"'" in un.i I.allu.1 M < .uo.$ s il'1.1 I 'sos'1.. ,r rurl1.! fr. a IK"lot "l-r l inn .h I n,|: l
t thus ill r", ..1". hisiw hut piti ait r., I | '|.'iur l.iitukiiiK; ilutt ntki! wiipi>l" ..11. ., lotst AM* M,*.I, Ui i. nl lull' U.I lit .
11101 .
r-i ,
1.'II"i. anur pusill ss'ssa. |*";llmttli.i .ill'kill on Mr I Uullp, i.nUinu.1' Hit, .tKaril ml.rra-iri N.it.ml.' r, ,ISKI. t ,, I 55'sI'M55ti5.ss "

: II V llullprUK linu I lium I 'hi;io |. "lYiumtiil:II nut 1.,.slussu b I 11"I, I I HIP sul.lllHUIHII'" ,1..0,,:II mail I llO 1".1 P"I S li.d"l.. .r I.i.lllKI'lll-lulu" p 55-.. nr ill) ruinlml, ami ollurptl 'liimmy Manlol. Hearth, Coping and Posts ,I I sir-in.H...t.to uml ami llir-uali unrtu ir4.ir.l ui i".IMilllii.Ikilllr.. :. : .,1 I >." .f". .Ha tt ..,' I....in.". ,.I ,. .

I rulioi: | iuniiiiiy| m tv uiutiuIn I 5,5h5Il I '1.11. lint .,.I Ikv, l fi.! .iili 'I. luml. I knottii him loiin. ksl.frs.sss'| I'ark iu.| MUUM.HI. .
5
1.. .n
'' l$I. .1."I.I.i. .1,1"1' Ilihiuillpr i. 'III.IMHI. Alakimiinl ) | |I |lsis5t'rt.| I J|Iss'5hs'm'5ss5Is i* rig| II i it kkuiiMi 1.. S'ur.s.s" U.n ..ik is-u" l I.- 0..1I ; ,a'S an.l, ,' :t 55s5515is t .I;; 'thsYs'i.tis: and 11'.." ,"..,. ,1..1.. nllm u .5
: loss 'knw Irrn lit imliislit' JIPIIIH $ '%' I
iani.ii.H Ira.lkottiut', ttarn S luillriiiK '
isseOhis. ."" list hssuli ,,'Sfl .. stussughu' I, i Iw uiiUornal I I, ami rvlrml I I l.i rirry 111411 1 I. .' .,. 'I I ,,.. 5Iup sssas,",'. ailtltuM"ufi'inTr'niiT,I.I ,.r. .' 1".1, I '55 it i/
'ut 1 S 0".1 I Ii'l4" .
"I I ; "
| an liiilrnt.ll um.aiiv, ami uurllutiilul .h 11 ., 'UMH| ; : ; ;: ; | amlmliitalrila, .. I '. it'il .
6 ii|> noiHi ; al ka-l ailu/ui. in umir, nun kifl.f 1 ws" ol in .I ttoniaii iml ilul.I In HIP 1'nilP.I( Sul.'i I i H.V. Umilt HkirbU4Uliinoi I 555551 n. 'l. nkliktu I-t4niia' < "unit mul, t,- I sis 'I I, MllMUHIU.t
111 this) slmuM al urn (Hit lisp I ink.I, Mm HUM IMII Inr I liiviuiinirrialiim, "5'' .P' 5, 5'INuis.t '5. 55555'Ss Sushi,s-as.I'l"i''I I .iii 7 111,1,11I.HUI .I.I
I lou i ; : : : .ml".I.1 J, '. ,4, ,,
I .1.1..|1,1.11..I.I.ill..1| nor ami ,. all Ia.le. s'auuissgs, |I..i.| : I' is.'tis.! I.IMJVII hi ,' I 'sSsl-
.
.
kkluiwil, uul ttilliin situ I iuth nil i'sihsssstsus ..1..n .ill Ilipilniiloll :IIH,Uml. .",,11".1 mm li IM Hi r litI.i. .,I ami iHviiialIiiHii! for all ,ukuulil IIP unIM unit ki lias lush Iriinln II.sits ste. ami Ilt. Mtl I'rrlrrrllI.IIIS ,. I I lw.Ht ,

; l.i.1 Ir hilt iomI, .",1 |.'iuMut .tin in I hall SIssy air. i lot ,-itn'I lit OH llii.kuiiMli'iliiraml | : I liatu HPVDI kiiuwn liim Is piiuni'lain, alulu. I i'l' I 11-..In it r I I. \ I Is' I -
I ttilli sssla9uhs'| 55555, I.. Nmn.uflliH..in ,, / "rl''I 'iiuhlt| .I' s's' ., ,, 5 .1.. 5., 151,15, ii" I
( iaili.iiU kat p nl.nli'il' amitakl I Iki isI vtsshsgrs Iu lisp skI sss4 HI 'I.L. IV..I lila wile ami rl.ll- .ilr I luiihl not nii.lor-r. .\niliilllirll iIss.pl.' ami I uuit 1.1 i's.s..'. Hill 1'1 .
|1' "'" Hm suijcs'Iitp, iMiiut urlliiiriiiUiilM .. | 'I'lit IU lital. art HIP lirkliiiffin \ IX)u's Ik'I,,:l.v .i l.i. i"-l, mil |.i>. ii.I ;. : I B' ;
'klt>.. ton ''y .1.i..I." wink 1"1 0".1 $ sis." Hill. il, s.ssl"I I llm .I.r .1.I.I. i.rIliiDlliu 'li"'II'1 l )!| liU'lebr, .Iil."U: i. l bit| IH si I .J!!._,. ,.,"),.,ii,.". i '|1',ir' II,, u ? n"u.i 1 1I : .H
i ulkvnkati" hit I tin Ir livaiU amiiK | $ > IhPlUiar.l, hiss a ifilHoik I.. k". Hill Iu.lo .Itrt. fur VPW llili.aii-. (IliPf ..,..1".1 i shth's's.sls'r ; but a rcrnril sixlvvn, i ear, (M-.Miir.: UH .KIII'' 'i.l psi.. Hi, I.l ml 5 HI, :, 5 r r. : For Sale ort R611t.

.1..1 Ulum il. II..IrUan-KIMJ.I thing., liij'li it's hip l.irills "liitv. slaU I"I"i.| or ur liPKiMraliuii( for willmnia tan '.. ..li.n i.- I -lUlm nib.I : '.s5tssssss, ,ill l:)*.." isl ,1 .,uJinli :, I ) V. d
"lmlly mil$ "Never r: rt'IIH |tsss 1.1 1.11 I r-Ms fo ...1. I Ih. litt ilirnl." M. ,I'VI.MlI .- :
I n ,l'alush is'- tub I 'luiiliu.iurnliiii| | i. Hit II IIH.I ilian.' ,, v,'I ttoik ur ,'1"..|, "" ".1,1'' .'\ ".i"liu" uf Isis Imls |> ..l. ,\ 1."I"1 -tmnulkt, uml' '..1". 1.., f II,.l. '",",.'. .;.,.Jiulin ",. VI I s. I II..I. E : I I wsll s-IsIs.. '"'" ."
.
..". P'' .! 4Ull gl.ts'h 11155 Ulti.ll .1. .' Il4l ..|a ...I., t. HH, .ItM.III .. ; I ,. ,...1 1 I'
uths5 l I. ,
$ lisa lh i.ll Im tin '" iI'MtuiNun C-i" II.IMKHuy 1"1.11.| IMM| .",1 l.llon It 'foio Ikn sssilh.usIa.il I| tl. .. in-li.v lus linp.'ll..l me' lo say sss inn.li .. ) 0"' 1 ..

liuw In ilt l i link.l .i"I"'k.'k.11 i i.r i. .lit.on, un.l HIP railKii.li 1 JI''II! .til.lr '" 1..1 1..I. i' laO' | tlus's.s Imlii'Iwl 'IH.,Iun' a iiraml jury' fir ..,".li'I..I.lho."II..nlll..N.' I II MI...- II. -\trMMlltlllIKMlrr - -. --- 0 0 : 555 ",.,I..5, "." '"

wiry .1.1.. iitaL i'I', ImmH. \\ lsuh: il.al' l.ul Hn. I.I4U.I ',." ItnliiM.I, liiiu.kkr. Hill ,Ilii.) "i"'I'" slilinlil| | <' i.|". Is.islusussl. I I.P.P) Illllll-, \'s's.. III IKM'lt z OVA I. S -555:i, ,: 1"j:." ,5t 5l S "I:: 5 5

r 1.0 ....1.' Walsh I. L... i* liuw his .Isis', I I IIIIII |.PUS", oil I I. |hIss| .;;?, "il .) I I.H.Ii'.i: |,IMM.! I.IIKII.| | |>t lli.'VKiy aMiliiliiipul| | ul rlislion t55I555r.1..1. | \ : .I. \\t IM.I ia5I.ll'I I loll -:0 ; |' ..1 is'ssu I kii,s'sts H'<,. t"r.. .. "".1 ,I'li
$ kill Iku nukHil |his l\ 0 "
j ::: |.|i Imil.l ui all iiilii-U |.H'pHirr, Hill t, I. -I.Ul, uul alloll.fr illlHMlsrmt 1.1. su a* tlm I IMUUII'rals Iris tun I EqIIIw. : s r:. ..., .n'. ,,I Uu.l i'U I
$II'.p zC 4' >n I. .r I ink S
i .. Vahusul 5. la..I, Islip .. a ""|Is'hislt| || railiun.1: will '$ul Ikat i.r HH..pusS assails H liumIlift ..1.1. a rirr isiusl) a Ir".'. In.li'n.l' < .. 'I.. "",550 ll.il-. .IH.I. .. = : %'h.Is. s, Is t'Slll|pars II, ''

I In hiuli I i. tuy aukiuii> ...ltklikki l.." ii litiithlam.1" link. I HIPiiiliiilulilmdran. |I'.l.l.... In iom| 'liliuu Hilk mi .. "''lwl"l lk. m-imiiralii, I.. M.1.IikeimWH OPK11A Hot TSE.I "Iis5ssssusssss r.\ tuiii am.n' "( UN.I.I ,"". a -,.ulii i Jl'S'S-Ouu; 'II

rruulilioii ikolla l.iiuiaii; : $ .) 'trunk (l.uil.l u 1.//. .i.r5rsslaits.| tk" ,I..., .
.a ( ." ., Ilk.m" 'Ir...11"11..1..1..la u I I m : ;

5 Iml, $lik. MIIII, ul' our n'How li'tircnurllx i uur li..il.( soul roj-lm i., I .".1 I l< ..l's',ssss" IHIIIIIK UIIUMI .11'1 i ""'in I A 'ltlMII\I MlVrl: 't\ I. .. 5 -. E cus; sciiri/rx

t tkr lnui.ku I.,lk-I t. u.vi,. IK .""", ... II.A", Ilktl Mlllltt IIPHHaHl| | ..||.Uliun s.Is.s I h'IIHM i ..1. Iln fi.p Hial i. iiiu-l, 'I I 4", l'r\-ll: .,. \: H. \:_ __ I It -

hkuttt. llial I.knott. uolliiiir ..1 l Ik t II i. Ilr, slush') uf I Ilf lusts ul lra.lv is uaiiipt "I...11, tuyKVi.1 Ikoni'lvt I"'I.IAI.I.| lIsp i.illii4ii: | |,4ilili "H.H'MIr 1 : H 511 .V ->l 1I't.;' ? -- .. = is tts.tuu,5 kisu 5,5 Ski h '

sul-Jeis. |1.1.1 HIPIM luUinmil p it a) >. 1...o "...1..,.kin ,lii. iliornsurriuntn $ .,nprallt I bit ia nun IH ttlioiu' HIP .'" "IM I -.tu. IIIC'. ". ufl

; ami, tutu, 1 IM-IMIH.. I.., all Miliua.lMiiiiauiM | .. iml ...I .. .1,1 hIsIlr.ui.ts.s I I I." ... .1. base Nil ....liI.... 411,1lu 1 tiilun ul pa <'- | r Imiu > I' : RUBBER STAMPS.IMiMHSI.K .

I THE, llii 'low I luf.tiiu.iiit .., .I Inllli | 1."i.li"J| | l.iHai.l" HIP ,.1 | .1.1 |...hwt\III"| ) ".' Illtlalnoni'im p > U I lit 1..1.,11.1., I vrnul I .".1 !: :a j t : : t. =.h l 101L Ill'1 .kn k.'.!t.*..|...oimlv. ;. t:,.,I---, I .Mill... II;:
: u inil.il.' "'' '1 1 I'M III i "ii1 5 "t sss ,l.iin A. L. I : H
.1iint. I I'mon U a> ....,..1 |I"lil.| || ...1! ...1 I. > .1'1"| | i Ia-sI| ul all lIsp I (. P5'h I..l. mJ >l. I uulrit'tHurlbt I k4-Ut'H-u HI ll.l : HM i'l. 0 ,of ItmatssU.Un I RETTINGER, lhus.

c.ly.IU. New \1" Iu". nrtriliw .hsltsiaf| aliaiiUiii| |M....1 lit I.. |.'I.IUI-P>, .,11 I isis 1".I..r..ih matIrr ; uuly IH lk |Ia1' ami will':: HI |,innia ,' l"0 ,, h Iln. Hr-l !Mon.Ut, In Ikml.'ssuu-s, I. I I KtIIM: 'hM ) I vM
: .
ilniiblnl I ; lli.il il |I. 1t inuiilkii $1.,1.| 'l\u'a.t.l.i.i ...\ lbs. |,rului u -, .. I II Ilipy, H .I. ,,itli'M nl lisp i ,Iw ppist.i ll I- a slsstr.; .' i,I"" '..".' ',',. ':,' ';:, .1"5" ',,: 'is' ,,' S .",.I S 1 ,\I't i .. ..I.last. l is ain M, ..Ik..aiMPi' tuur* ....IH.II. M.II' ii4, -s.s I', ', I "I VctcrinaiySurgcon

ii_ .u.II'|ialiuu -.i"I.1 a l>w iiuiutiou .I 'II. isulh ira.bt IH.II IH iu ants put, lk. t risa-.l |,ul>li.iiiomtHl lilt I..> iniaKtU ,_.bv HIP :z'I'l| lull s5s..P5 i ,. w ii. III I, nis.ilur.il. \. is. I ,

lsihhots lust P".,155 Hm >..1 fit sir iml. '0,1.1",1. .""";11".1 ,lM>y I lu. j,' got on lilt Hi.I an .> a I 1.1.' >uuitiun oi, LILLY : CLAY'SCOMPANY .., ,.fin. '.lUMHlli, ,i.. .u ,. ,1.s'5'syps.I |1. .. ..., ; n.ui.m ''
riiAi.ns
lion- .5 k I mi: -
tint$ htal,* |I.' u, t iln, uul iloul.1 hush I WJ. i. |iv.lt..1| hal Hw I I.. ti NHot.1,1 I......s-ussr.tI isis iljugklvn ka.IMI let __________ UF LADIES ONLY' I I'M.ti ...-I. ,.': : I .
.
.
flush .Mllll sib IU .UlloHlllf. < .H .l|-.1 ..n.ll.| lli- it oik$ l Isis a 104,11.1. I .n UkcM lu a 'iMMitliHy arknulI I ll kallfH( .I"*.I'l'xl ky JU.I)!* \. ..I \,sh', .1,1 o. n. ssi I I..I ,,s.t i, ,| i .,, .. -- W'-J."a..I.'.'...rr .a..1.. .....1.1 II' ,-.,.:I; ls.sstih-a.is't i i |Ilissu '.5 I \ .5,5''( '
vluicllio I lsiiio.li. t ul llii MM Hint un.l 'I I Iso I. sib I. tui'lUr IH I : I i.kl. or '. : .
/,1., I... iiuilli lu C.1,1. '., i lap" ii, 4H.li.Ulr. ("upset .st HIV Siipitini I unrl .. Iln J. F: KEHOE I._ sssusu'sls. O'la.iiIk .
.
tb. .Krtwii. ol Jnt lil>. ((4..IK.II, tail |Mwliuutllwl > thai l'i...- ,''A .,1.1.' a Irs." ..' luIrail IM B.liloiUIHM. U lixilitl hll > -1.1. sIt Nest \ asik, llul |.|.>;r4.k| I i .Will ...1, ,ul. ,,I. i.i |"r'., _..i > ?" .

lulu vniiuu |Stir auy |>ailthaltloea ) .l.a un his H a> .1"li....I ..i.itlla ll. l. IIHI Hi. ilii.nl., ansI) HUM i | inkM> Iuaipu. rigkl' lurnsl | IP< a mmi cm 'h.' ..If.1 i.l I

uvl luiui-li a .it.>l /..yM... New I lilt..". lu umiilimliuu I ami (. haul .) ( .i .-. iloi'M ., > ami. tttrttIlliout 1'.1.. nnlp. arm'iHPiil nullampuni4iHMilH i Contractor and Builder, i it I S \ -. A.,' llnI.I' AUVkllMi.
; .. .
I.. .. I 1'I.I., "", '" r&ssl' ,. ,. I'
.aa n
fur luoir ulf *. tlu, > fi > mm h ilmililitiv J.tik mm til In, Satauuiiu IOu rpiuamliH4uii p hal Milhl, .."' I I "'. ,.-. lu .1 I t-kk-r h."?
.. | >H lu tin ." ul. Iki.l K i; .1.14 .5 1 i o..1 I t. ,";... .. '. \. I .' ,' "1 !I. ,K... rl.' I.., ,.. .. McDonald
1..1..'. na< vkN ..h..1| thai -.I.1 I kii amiliju;ICHIII ,. |P'4 ,l |I.'..". in Iruul ul is IsIs Ikpt pup I. I ,, '"' ""I., ;"',. ";. ., sssI'sis lisslpI.' )

(: Ci 1..1 ha. ivniMillullttlwliuixl In' I1. ti .\ uuiil.l' ,U .. i".I"I"I.1 |I..ill.' ul b.41wHH.sM itHtl ttrakHeXM.ll.ilM.I -. lilwitl' anil Ikal lIst> ",."kil'| | aulkur t-,.WtlMI"I. T I ,.U,.i. M.I.I I" .,.1.I.I I \ .._ .uJ "pp'wLs..l55 i .'.., .... .1
,
(. lutllaliuu alltml hhislAsUitisiiis ,.ln..I.! n lilt il l.'lminn- I't.........t, Hllh IWI 4in,'. OH. Ill IM.I | il*. '.. MII b Interrnl I. Hitlaiul L4.ll I I 1"1.. .1. 5 I- IJil I l.ul |., k. I" Wnwl.Isi 11501111 1155055I ( ( ) N'1'nA(1)1sa ( ) :
.,
$ KIMMIIIIH: | Hi. nay thai, unl ... ar.t.lir au.l shus.-. I l.iamhulHIP "/.1',11. ll .ss.sls MtltIII.. IUUHUH. \in lk. .'..1.tuitilillr tkriu ,. .,ulluiit MMIMtM'I s5u5..u" I '" 15,1,0. "IT ..,.. UIS 1! C. Soderlend

spy """'II tl ip$ toulJ sash, IH.li| IM'iiiii .,.". I./t. N ,ail'"" .) Vtrwllilvaua, > .| .1.! Isis .:,. all..|.. I I... "'AI' a (.'\al.tui |>uralHi
hl.I.'i..I..1( fuillipr llial hit .".1 iuliuIt .. ".1".11") lk, inli'in-i. Sal-as' .susss.s'stioha.$ .. l 1..1.| lIsp ,aIwn,.* ritUlul HIP La.M-.wli| hI.. I. i. MI, ,M... l'auV>...",.. I iUs-IrrSbsC .. Iliuk 'uS as 'l'sutI 14( ) II.

ilullu aa hiutrhssui555t NPW \ inLliiiutralivvly .I' 0 pus s.1' tilji luuHiur. Malp. I Ikv ,sa sIPt of 'IsIs v .. al.ull.ug UN HIP k.-ira .s.iaw l..,.. kiunri. UvATki .I .) UlMjlll IIUILDES
.
ilrinnM.I, his |irrsesuse r..I.a. Hii-y/ HUH nUl 1"/1./ .. lnllun.lt'itiHtl > |I. >B I.I: mi* H.iuk( lbl son soap l IrwlIVitaatula. lIstS" 5s'a.stssss.sssI. I w ,. .1... .- afett I I I1. Ils'SIsa| II.ill) 0,1."". Is,. 44 |, .101. JBlt l
I .
.
I IM \ IUkil'\ III 1 \" IH,\ ill MIVMrlU al 1
.
.$. Id. buumUilfjul, UM. Male amibU ...11. r..1 .,,1.ilistleul.IlMIiihPiISr | "'Mo) vuiiutik lu 'Ulw Ikll. bl ...1 sap IHlIP U'| .ruuiianU| |I5'a. make p i ,IU.tr. IN ..'.II' sIPS. 1'1'1".J. .." ". | ,' ..x til ..". "ilU I..k ( .,.1) im, ,, u. ,Ii4.n- .44b"|1' 'h I'l.t's ssl.A, H.A.

muklatil' allrnllun Ce il' illalr Hm Uml Kiauti ,.ship I.. 4 A .., ,l wl a .r.,1 ....iA... Uunl.lil __ ___ I I ...I..II.I.Hlk < ,, I Irl' 5 hlltLSs". *'. I I'"I. 'i' l., ,|i. 4ll Liwl., ... Hi ''IiI.pksss

(lo'. C'l' yeUu.r' ruur.I.IVMUU Houl.l u.',.'. ha", ....snail... wi .lists ant M.IMI-I.I I ui .In .'5555-55 5 lIsp 1! I.,.I.PI ..il. i i.mi, 5 ill.il I un I.I'HIMu II 11. "t.. ,, '" ,II, III;I "u" .Jl "n- .use I ., I, \.I.t\ l-l;. n ,' ,1. 4,,i- ,
,
1.1' I 0 I" .' "I Ik II. \ I .5 ; "l -' tisl.slk' .ptS I ,II
JlKUiflwl I soul |iulPthNt I s'siiuhri.-h It.Rlalucauil nuiil.l' hair ,IMWM .,,.,.will u 5 in.s iiou.nl 11.411. Isa isIs'i...'..1 i intiiiaKP li,1UM V.ttik Ik,. l.ssI5h! u-il" M'. Ms5.5uOs's 'I I \I ", 5.s 1'.1.1'' t. 1 .''. '" I'" .... ,;, ,, stti ,. t, .. I ,lass' psi '.1 ", ., .". ',, 1s's s.Is'k'' '
: Uluvliaui: ami ltjrm limiUlM.iiIkal' a stubS hui 1.., .. ,. ,. '. l"'sussus "I.IIIH.I Mi t "I h, -. ., I. .' ,: I ,'. 5.5 41,51 5 sijs4,5u5 p.SsI
.
Hulli-r. |I.. .I. I" .. I..' un.l U ',1 I Hlw ,i- i ..n.al. ,.lmii' ; i ,nMl ., .. ,. . ," "'" .. ,
wba il Ilir ililrrwl .1 hit UK .. "-.I ,ii s 'Ilikh.Iwi .. I .lsbkss'suli'' 5) gAI' ,, I VM 5
a ill liii oilier U r IU. n n..I"" u. wl a ful .mnoMi Ualu. ,ha 'HM llu.l cs i ilt u'' t1 55555,5.". is H u> \ ul AUAMI"r
S 5 as.sIppp.sI
; 1.,1. .
Is.-
.
>iiluf llmuiMilvM wl.'uemr push .s-9s.sui |...'... ..0 .iili ..
tu OilPs'1U0it1.' "* ss lli iklel '.1 susa ... a, ., 5(0 l.tL II* i U '.i' M.til; I liig ., ', seIsrssussO H H, II ,, .p'p 0 o -..akI.
,Lert*" they, can jab | | .. ...." I) 1./ .I I.. ..h u"1 nIll ((50.44 ss1s.bd

I -L- -. rw
-
-- -.----


-- :- -.__ -.
-I.T 1'1'Spoclal '
o_-_. -'

''I .rl' IN.nu I u t11 I I: M ,MJINhK : : E\'S. tlCtlCC3.
\ [Towmmwl.fl \
1CO\1 ( \ I ;
\ \ ,.' ., II, I'S 'I'1,1 1 '.1.t. .. I'II1 AIWli ii' Sa1e
.1. I II '. I '
S I II IiW. I 15151550' I S.
I II I
I ,. ",''". 1'o""I', 1' 11.. i '" ''_ i I''sss.i. '. trl'i, I..."st., ...".. I.I.I .. *. SI. 511,1.1", ,. I./ I: III" 7 ; I t I l" F ..1..0' o. 1.I AniTa! and Deparlure cf MiL! '

.. .."Kit" ,., I I 1''ld i. h 5 ., I.,.., lln, 'III.. I'h.),.' 1 ",,", Inifi' "'1,",,', ;i 'II, ,'<1. ". i "Hi. Ills. I.11,11" ,'"' 1'1'i'| .' i ili'..iil I il'ta \ ,,1'1' ".5 I I.. I. '" ..Ill ".15.1lh ,.,. :. 1.r..

\ I Kl>.\ -nil Mill\ 'l II ; IL.OCI.L. "I'n.l.. II, ,ISIS I'll-.nujfp: ami, t ..mallhow. S ti'toin i,, !. In I. .mi .i'Ih., 1),IIM II.,n,. l last tilnlnwith ," ..'" 'Is ,,, .l'" ,ti 0". ,.,1 I "'n'o.' 1 I .Sllu. "U" .'r.III 'I 1'I" Iuh.'Ir..t' .-. .. I
:
nllpinpt ,.
gust : .
"I.1 It. I W. I. isanS I' I IA .1 ,
I .\""hh, ( ,lb .ho.il I",. Thrilir S t""A'1,Irnna lIftS pmtnl frulih- a ijnrHl alii.'.1"... the trwitlit! I I illiin:::: ; iliwaP|,| :ln Iw trl: illiit::: : I lll'.I ;; I I Sal .h. 1...N .' ,". ,. ,I'll' ... :,'1. ""rl._..J'" ft. 5tlSN '5'

Arr4.n3.111 : waa iliat-vvrntt$; about Sjll' uMoikihi 1.1 I.. is,.. hal far. (rniir 'In guts t* inlel, : and ...act| ln.Ila.la bv Iii umipMtwrir ntoltrit mil.llt. of lln, l'iulIlI It' t -iniiil.ioiiprt ) tt .1 i Ik,lab r. Wit".-hh I's", 7. .I I'. .
I .IhJl'.l.I slush,I $1, or i 55:. I I s sIll < I l.AlllE. l (. )
'murnlnir. nn.l we ,Irani wlpkin hallilr "inlt but Wi. liartntl fmm Ivl.uilpi .. ,. "I'| t 10 llm ..u..r. oj.1 .

\; liU'MIIMlM' :) 1 \I -<111)\1.I SHJ.AXP : l .5 I ..1 'HIP 1.1.* ".1,1.55, .burninf %.S l 'tint (liu ti.i I torn l.putiIsl ,Inibt hum ". aiii.l. .tri. 5..h4Q55J5llh| I i"iri ,' ../ out:till II,.. Jti I III sI irl''.I' I :.I ".I,".n 5ll I,i -.1.1'Wi.| .HI II* 00.11.5...". WIll. 0.jqo III,lilt 14'SIll' .. '" .'. A. I1. ..

iikilpr, li ami aim ''i,.' ii liiim". whllrlbian ,", I StIll', will, Ulluw mm I, Ill > I III'i iti N r.. \1. II l'1l'. )
Ibr chuul 1WC1ilhiSQ '
\ It F.: I 1.II.JIII! \ h nilHIII tilt on a art tm kltnwi. mil1. i. ll : : "I.' \C 500" ... .

P"I"'"'' '"I tpI.E.kAW, '. 'M'. Hppr, 155.14555|' ,,1 I *|.hlli ttpr '1,1 rniln. t".1.11111",1| Its III.f..i.I.." ,ilk II... ,I. h .li,..mi. ,t, In line bum.r .".11....' .1, .in Iwball, Ill lh. ,In, '|1' "i t I S,.l'I !, .'?",' '!. M H'I'*.'". i'J'T/wrt' '*. .':...lit .
11*".11'' ... ....".... .. .1 nho.lll rruiiiy. .lof.ml ,Ihi lull-, SI'I .\ 1r.1 u''I. itul I ar ,0' S I .
"$141 rtl with I"" I. 1..r
lun ,
.tl HU. .I I.rt. UKis .. h"lhl"l. ,thr parwnaxi III.iiiphl ami, 1 I rr (rating al. mnr. .liu'|lust't, ,. HirIlt H. '..rl. 1 .Mnollir ,.,1 \ I 1.: .'.:. .r.'r..'".. .,Nilt'i's ...1'.t. I"... .,II'kfl'IIi, I. .", .'.r., sI.. ,
I. .
1'hr I
'$. itli.lnittinii, lrrnnon ], .rl. 11'.1 in \ 10,1)1.5o'lliuII ) .tlutll I" .I I ll.5.'Il' "'" lait I lssku .1.
'S anilHit-llIra rlI.I" l.'cIoiI I.
\ ulb.Ilu lip 1 nut tIll n.ual' 'trap''nrNn : I 11" lI SI'Ds'l. .. .
JF.'flIb.( tIle hral' ami, '"' t tin' iiiallrrlo Ilirrilml nl' nm, .loll AUCTIONEER I "' .h..1 1"1" . ..1.5..
F. rtOIOI.OI.II'\: : : nu II | with "' In l.hrIOI.1h. I hawtt'P .
\I h"I..lll.| tin- aI'l'| '*S .ttr i or III.net,, lIst .1 ii'k |1..1.1.|. "h'l ::1 1l. A.. .,". ". .." .. ""' '
.. WhIlisi's ., .
.
..I...'Ib''". ; '""I ''I'I III! ,. N. unit at, bam.1.) t .., ,Ibr Kill irlt) ", ,HrUlIri |h'iailarfthtiHrfinmiin ,t'5 i.rilln"r ilur-t IIK w '. .apt", .ir ibIHII.I \1'1415 "..y I ,1. .
li. Tl.rv, .. buat "I'h .Sutl
( Inn I
Irt I. .11.I I blof I'
1'1..11. Illy 1,10 nIl'1 .'
,.II.t.. "' n' ,,,, ..., .....IN.h' 55' .yi I 1.1''. .
: : ninrwhnt ln rlU I I. I hi' *iliiiilurtbr' I 51,115l ilt I 11,11 Arrival and Departure or Traini
>
., ... i i wrrr IMI iii.I.i I .i i iniHl.
""" '11..11. ..11..1 .j.t.we 1".11 thai 11\1. i iitfinppr Jt b. "'hl.I run SI,,.|mIlll "I .\ :> ( I.N .
I In. H. allrrt sie.h." learn t mi. '.. a< Ibrt air' tt i ilili' I I.. ib- I
P
"II'I 'hit w ( .1.
'
IL i "I'Uy .a..1 ''I bull' Im,* 1 nl mat'h"I.) .\ Her ,,IIht' I I\'I'|'nitMiPiitrM 1.1' I ,1 uuir. IaIsslIl. .. *nIiSucIluilk' .
I ix I 1.1..1.'UII..fha
I : Ci 1' K: Iml% for HIP I 11 I tutu.: %both, HIP, I ire tiHik lIlt, 1,1..1 tint mil. .wtv" anmiv, ,lh. amtmHilncpnpr.il ', 1111,1 I lln inilvr.Mi ..

r., i f'i .nlln. I.III 1 | ".lhli. I ba'artaallv.bji-ni .Ihi,.mwlvp. S. '. I'sssgi'fle tulSa" In In. l <. Ml"1?'W I El.Iaa:, iUMil'"tt"n".l CI itashi, ). JsIs' 'Is't'.1"1.
In |
: l w err a ,11'1.1".1| | I"' ( ,. ,. 1 it 'Ihr. man whnwitaniw,, iv. | | 1.1" i Commission: r tmlHmiir. I .

II .I.N : f I" t..; 11iiI I I 11,12, hating, biuktu. 'hltl"a |1.I.tul. .rutl. anl ,.1"1'1.r..IUI'' II affonita, .r .. tnkriiin .I ri'cquii'.li.| or Ihr but part 41 tin,. mir, wholii. tool
J i r ;* ; S I, .1,1. .. ,' ruin, cal t tin-H-rml. )I ,5 l.li not iiHii,|,lam, alninl I I.' on s lln S SSffl"N.r.I... 1i. l \'' 1..1..1."." i I'I lIt P. .. .:. .. ..
)1'rol ,
I ; bung .. IS ) wbllr thr t Hit t .
I I'| .1"1.1 I." 1.1. itinnlt" (lull. ntmrr. in I II l'l,Ill "I"I..I"h'I' I \I .HtA tl .5 "h.. .I'l'l: .sIll'li .4 5l11'l, I 5 .1. ":.n.. N05i'sl
I"III,. I",:00'' I t.: I'ft.n.. 1.10 .,. (11'II."III.I",1' Ilhl It.r (t..ili.a.Iran- I'.res.,hour nr ,mo. I In. .\ |fh, % .1..1.i ttiinliirl. M., IuulIllS| "t .lieIl)! nntbavtIn.prnk "' "',ikM.t I br, ,Ii'lt rls.h, ,I .tin' u .tkHi M N-M '1'lihPI'"Llml'1'.\ ... .. 0'' III. .":. r. I. Si. .I' I

St'10 .I :ro ;; ".nil ( ......1'S .11..1 if I'n-' 'Intnnaklnir '. .' a in"i lo.r hiol' l I it'll'111, h.nlI u .n.. .,. su. S.not J ltlt'lI,5i, .I) I... A. N. 4'1 C. Nrfh"
nl" I
lug SI "lion' 'luii I. .
am It I I 1'1.1. ...
....1.. ng : :;: h""CI. 1"1"| : a ..i wa .1..11.ft Mil. II..1 'kniaittta S 1. )1 liniluy'l', InIs'i, I'". A 'I" 11555.. ... I & .. 7iOl I'. Vna
;, : i :' "tillt pot linn tlm pa.t all.l.. front unable,, ,I. ."
III. ., .4 ., I "II.I ,,, .5 Suu tl,. psr"I ; ; .I | mat Jill"
10
oIr'' '"- 'r. .1.1 .1.1 'll'iii, l'I. "Is's.'r I'" i. I I''"""" .
l I :', .;':.:: : '.. : .. I I"'I', : :::: 'litirnliiK, ,ll.. lisp, nlimO IHIII. t tnnl rusty bl ahl I in batril//.1: I 'st 1'1, IhrIhr ritlgrsllliaIl'' .Ibr ''''."W''ul im thelo.ntt .. I In' ..111 I li". .I.al'| Ina. hl,1 I I llltIl,,,, min \,1.11.1. .1 I-I"I",51". l"l''Il M\' \,.11..1.111"1I, ) .llll l"rlI..uaiI I
: .
Hir nl. i wlnlirbu.lntan I.''h.- | .'last thr '|1". nl'),'.iil 5,5, Il I'll.itllo, ,. l'h'lu't., 'I 1 I .'. N.. 5"uSlIllIl" ,s ..II"I.i.I 'I ..1 ; ;h. p. ..
.:' i1.:! : := : ; I : :I..I' .IJul"h'l ...I.r.. tIIAI"j" I ltu..trft ss.h.tis'r| .f. .1..1. ruW.iniit | | : 1..1. 1..11..1' ( % ,,ttl l'S's'r'uepI.i.s"l. ShwsOW I I I. ''" ." I.. .. ""iu, iio .11'e".
: ,: I 2 ::. I; : ".. I Inn-fore. MI'. 4'. .u'>i I.i lIH'ltS. : .:
.
uwl.' Ihi' Hit linn till jll 'tugS |' luiiirli.| il.tiloH.il, | Ihiart : .il..1 ( ; II. .. \ 11": ..IIIAI. "1. .., I i0.I, .:h.SI ,. ..
., "I I.d., ; :; : ::: : .
,
I withill Ha Iill.'lSI i
: I I'lsuYe 4i1.s'p11. Hit "
S I: jillint: mm iniihl. it,.. ami I II,ip, link I Iml Hint, II ul'.tI', k ".al..II ""...1 'I ho. I."y .I'.J. 1.1. 1111. All I I'S'iII'lIl, jns'lki

\1 l I." '"; ;S. I 'It, 11..11'' I '. ,lallrrdt. wi. with ,hip ll Ilu..1! I' MI-.II. mIt' t..r \'t-rmoni, wh.ha.lnt .I 1, 11la, ,111111'"111 will) |511't'Wtlt> Hitl.on I. i'll II.r I I 'ilir ,I ." -an,I Ihu' ,i. whinlln l\ il' tllMIHtUkK \: Its 5111111'. I" ?.1".1"tll",.I I..I'1' .. tIllIho sail,

;. ''I, s : I IS lu the, ,lon S uilllli'I ..Vn .\limli',.5. .. 'hilra InVvalH at).1.1, l .111011151 I .
<2 : : in', I; 1,1. i I Illm >n in till' .. lion. tor otni\11 ilir' Almi I 1'.I'1| | 1"11". ", "5.11 I I" I' ,\nifnlllirM, : N. .1 11 "I'| l' \,11"> .I:."'. .." .1111011. Sup'S.
: i O Inr aa w* hn. 11." I Iibi. limn hi. Wlull.l'ul) .lir M I r. .. 1 11.\u" ai' ."lu." < lucIa| H.ww nrMM .I S \\tit .11.1 I iml Ih,* ( iinnl.. ..m''.... .. .'.5' .\ ) ,.. "" 1'1 t I'oloishrc.Sji'I.'l'htIl I
S 5 1 1.1 .1. ,UK 11. I"I' I It..llf, .1 .. 'iulve' ,nt.l; '.1.'"< tb .mid: 'hum i. 'lea I .1. ,,: Vii I'S:.. j.eeIli.. .ksIi
/ '
m i
nnl Is
S :? ."I... 'w II !,..... .....a'. lu ..rrtain. wrrr .. llowa< .lokr'. of thi.) iltt on nni' tl r bl'I iv nlnht.' General Ncrchmlisti Ir ..1. ;
'I and ) SI lhl..sl5u5tI. : StILl)
I. ;.. S:, '." $ I.I I. .;. I hri.t ( Hit' ,them will IH. "lllliiili, nlillnr '" ,t, inikiniMht. airaiiniiiiiit'a) ,, < lhi' .hi.h I .1. a
)buutr I .
I .
:,. .1.1..1" 1".1 vain. I at 5 I lighlt but a '."." I iu,. winmllnltli | | oinin) I Fnrnin'c ..I.I.I,... I'.1. S J""h"I"" ) ""
I I' .Sr'5. P..I' '" ,I"I ''J"l 11','llrflIt 'll ) Sun ,'tin..". In, Ihi wm "mjj.it .,, ", 'Ibu Pull't his.. Wa. 'hI ar. ","'.'' .' Pensacola ald AtIant.c, Railroad. :
'. I 7.o.uwj ,,1 I lit 1 ''
." '.' ; I ."" I""h. .O.I.OU.U.2..m.luu.1 : : for vllnnira' ,mill. hen. I I.*I 01 1'1'n
1. ,
I. .,, ,M. .. I"... \I5'lutI't1IItI .., ,inonlof,. : > iI ''S 5 ..1"" '" Alt.n.l'' I"". 4'll.AyIisorlS. I''.''h" I d5''t A UI. .,. ,..
.. S \\ "I.'...r: 1..I.u.'I.1 1'artiiiaup, valur.1 at S I I. .iipp.w.1. ,lohme 1"1 at IS Iii 1 I k. HP i im < a. I| nlrofinl.U'il' an.I '' '' ttaitnijiaynitrlur |I'"Y I'a''i' Iolt() ,! IU'I';. _

COTTOII.BEIoT BULLETIN.. UnniOtlll), ), in.nrp.| for fl I :V.'.): l 15r. i i. tsitI,I tub I. it',. I"u hunt tlrtu.k'r. amiihl. I / ', In btr n'rl!.il ''.1'1.111| ai InIhl ... ,. .' 'lint. !Mi I i. L'. su unull bavi, |pn"' I ,' Jt I.' 111 I ;:1 l'I'.I lilA.' I l..l Ii",':' .".''' lltt'1.,11...VitO II' 5sl51ia'J'Ol: 5,55 A'ArI' t.

.. fiiriiitiim. iiianrrt, ., tllMHm, ) i .. t.g'hisr .'. : ininpant N "'oiiii| nl iiitiitl)' ol' lu ml It ) o'clock. 1 I.. ..;: .', ,,,. ,'1'' .:1. .n, A' .
..,.. '. It, '''.11''1.M.III'DSflIHlLIlII 1'.1. 1. )/ "ll1"| "' .1111". t H):: ( SI, : .. : "
-I.: : .IU.1t "tmilnjl all ... but a ."".hl..hl'l, "'an-i-il I hi. .it.kin-.S lit ttai I Ittr'sle.i'isIa I I Illicit, an.1 I wi art IIostils'lt I I.v 1'.le' I llu .luiflinxnntnr! Mr I 1'1 an,,,Iron,,' I : .1,1 ; I.I..I.Ir Ir.,,' tr. I antI'. n! I I..... II:,::.),I'.,' Ilrl", ".."..(1110.15.r I I I ,:,: $1), .....1," A.A'
I l' .
," .rII"" iiiioimt' I Ih* wrarlux 115.55ar51) ot HIP tmmllt ..\| M.I'oniirtl ,Ilnl llf I |1'.1..1.". "I t-inlraliiiK' bla, .1..1| it 1'| oil bun lull H l ut |"h""I| ,. II "I.IIIIIU.' r. : .1 .1. ?

I ". k.-;;: ,?: ; on::1 tthhh:: Ihcrr is. no, : immi, : : "II.---.1..1..1.- -1..111' i h. .irhllt. lii-t" .,'li. ,inl I .Hint. Hurt., I tllnnllt, i. soul lo I tho in.,1.1, Mr. I I'.. "I Jti' ,l'i.i.. ., .'I.hr..12"' i irtiika l lI I. R..I II.isluu. SI., aa .5.

_._ __ :'' : ... .... ant wa lot, ...h alt DIStIl', I Ikulni, '. 11..i.111, | iliilt .al, .mil. V. ,..1.known I it III I'.' ilhinir In ,hi,'h II I..i. ,"..1 I Ill- fir what, I I Im, lists S I.. "''''I.I..in ol It list, S _.- .M I' I I'ilt$1h.I---I; I : : \I.n" I .. ..1.1.1.1.'., .:.12 I I,I'"' lls..lo.fls 52.. .I'll 1' 's..rl.. ..).". ". 'IIi.tuls.45l.Sa.lii:, ". A'A'
'01. '"'' '' I. .1\
ml' Mho I
I tl '
Hint | tf ( "
lit "
| tit IH .
.. ot.:.. '" I |lIStS" | ''n an,1 I book were, tavetl : .1 :S .i Ir) i!.>ol-. '".uuiu",I mi.a 1,1 i I tih.niatmllobtit t, ,, | 'I.lln t inni'|1.1", Inl.iMlili ,,1.1 I ,'" ul. llmtnlira, 1..1'.1 tf tilhtlll) .I. I tl I \ I I. ...I"n'. NorNillmitil Irs, .11115 l 1:5.1.:" u l1 I

: "" '.' I ."r to .",. ) to IIAIII |11'11"| an.) I lion. IIa"I'Hn| \ I'ntiH]i.h.ii'a'I(. I. .|Hkui (.1 It tile, piti.|, I. lu tlIthi t'.tt lilt.'r>.,iml.it< .I Ililu, l'r.lstt.I I i ilil IINI-: r\IK I:i 1'inl... N.Hnlil I 5.irt.t .' A iloorl; psi: 'i I.r ....' r.. I'I'I': : ;
k .
.. ... I hel"1111 111 \I ) tiu Hull, N.r. .155 :..... .. .. Is I l'u I. ...I. .'ti. I'' :'
\ oi-ctijlcl bv S .1 lt.; M Still' I ntbrr, illi I,nnI tint, sift I iliulltnxia Ml I, ( tti >li"'wanvrnHikitlma. ,. "h.,. I. '
'' I. Whll ".KMM, 1..II1. 1..1"lllnl.. lilt -n'l. tl I.HI .5.I I limir. llr nn I i"r .lSt 'S, .l'. Vii'11.11, ,
: :. ..,,. ,:: : I : I ; t-otrivil bv / f555. with. Know I tu ------- -. I.trim'..nnn.. i,,...- I lim' I bun. irlvrn, ,Iii,1 In. lln,.ir |....n.linu. .. ,Imp, '!M nn.a lIt.i "".ill. mil,. .,.nn., 1:: SIll.. I IlalISlit 1".1'..J'I" '"

.', .t ., l'' 11 llraa. : tliiimt/cto II. s. \\bitia ,, :' 1'1.1' H lltlll Ml I. IINII11n \\llmlr.. .. l I.lt'ts his, 1.1,1 I s..". .totaIn 11.1"1"1..11, J..i,'onl, i'nt I 1. Fine Young Horses.. tmtll lltril I.. I. i I IlIiO.Still M I ISia'tt'WS, I ; .. ..... lsIu' ..I'titIsk. ": .l.autil
I"
5,1.1'
,, .., ,'. 111. o""r. : !! ) : .5..llSb
) 11 \rl
'"r: '. I '' I'a.1.II""'.""5. lilt en.sI bt ) ir .111 a hM p. Kin l imof llnKnio.r.tli ) run' in .1) ,tin I h'",I"1, tiluli Hit, h.tt.r .bl bun, bit: ulna ith Silo II 11 I 1".1'.1..1 In. Ur > .ll., .I"1tnv'i :'....1".1',, Ijrll il.. ; ::I I','
., ;; : .!: hl.lr.I"c.1 I I ,. viiiininrt: or s, "-.t' rlmilaabout I. ,, .Ion tttlhlthIiIl"I IIHI SI his"' ,riMls ., .. Ktn -.I. ''. I" I lust't"" ) 0 .51,155Is
Itl-mi-i: .I I IK I
I tin I"'U'MI' ss I.al .hi I I. t I. I i.it: ; r '. al 'w.VI 'lit'.0 1111.I'r. 1".11- llnti, Mn. .I I'll H mlh,, iml I .i- ..un.1 I Iit ,o il,.n.... It I-1, i.I.s'II. ,5lli. II scull"SI" I.l.itins: .
I .
.. [ 'h. IMobrr at I I.nkt' mil, In iiIli0. ,>. HiI I I'. III .
.I mil- tut I Kskik. llr iri Iv .
-- --.- -- \\at-mi. .tu init i\trl'' that, I luS'm: : 5911 '
--- .- | .. lr'l ,Il l I Isuistuk. I'hl', I nn the li.in; al t'lulitI t Id.tit .il, aul l Our llooiii'Hi : ... Illl" in '. ".1 .\. lv'rJI'' '' I
\ ..iiiiiiillil ) 155.11.. 11111115. | ) I In ,'.5.5'. I In.i.m, /itS im intilfMr, I I'," Ih.1" "\.1.v ." *".i,Iiil \ .'". -p.; .;: W. U. I Il i
|.. 'In .. k ,' I llm iniUuijil will bu a.l.Irc.-oJ' I I..)I .h. ol Mm 's ( ) II. I lii' know trail, .I io.-nlin I a h I'.Hir Ul, \1. .llnr.it. N I .. .. A '
S K nlimrisiii, :N\ Imxti 'I-'t. |I'r. I'm V. h.. "lc.l.) him rrsuiu, .1.I \.11., 'I.lh. KIOM" |ii" : ., .r 1..101. \ : =.: = t.' :: i

-, ,. ")'.. ..UK I I.r.
A' '.....".. .. ,urI,4, .":" "I'u"lh' t 'Minima, anl 1 sitlstir, ilnl .. At i. .ltanlmm ) I 1.1 .
: I luinilt ami, S whit fiirtiitiitewaaanvril S : inKUi.htilninakira .i ""tvii' II.n".I jal'.1 I fur t..il I ll .till ,,I II I. I' 'Inl, H \.h", Nllltnr .:. .,.. .M..I. ...... I
:II' : .: :: :: I lo'c.ll. llii-le ill be In allliktlihuo.1 I ,h' .U. ; : 'U i ..in .til.,. h I$alfnlnii. 7-vl. .
n Ir lb.| .all h.
i .
: Sill 1..1' IM N '
4 : ) | ilU 1.1 I lln I I In 'h i .1".
IS ,
llnir. \ lOll Ills Itllu .
: \ at 1"1'1 'Hint$ : .I" | |" Calot. 1 .1 I I k. .Il', lIsIllulr., tA 5's 511. .II. Il. !
"S S I t 1 a -iinl, bu: Li..ii.. '. lor .lIst tJD I"11.. ,moil. ,' I,, I' '..r.. ., ,, ,, I II 115 ".;:. : Sr5ee
in 1.1051,11 IU"
;i W
. .., ... ,. a ;. hou.p will In ',mil, for S I .I 'lih.II. 'I.tc" Hint Hut i',in bul lust; I I"c, Hn. I.runtlull .Il S t. Ill ) Ilia ,, a u., I I. "
Ini
A. r. "ihl. pot tIll I : I l I ill, llloaa ,IlI.' '1' l '
r.m.lpimnit
ot Hill i lii .I I At 's.rI.'te i. l.l.l'.l p155
.
: tiIIlI.IIIIII'
ic i.tshs.wlg 'nlIIIIIIH I in I \" inlin "i". 1.1.1 'I"
II|. fJ'NKI I -I j jAr
.I'I | a mjUalih : 11.rl. I :
I 'Iu tint. b IH lt.lh I intt.ll.al.l : I0lia..sI0
lol,1 10.uel-
I'' :: :: : ; I hrl.t t tsiir. 1 H ho.,1. .1,1| .nolbe "I' I' un | | I "hl'h I ,Ib" i .' :Sr. &it.l..S* : :
; ,
"II : i 15.11.1' Sill "
: williinnil : li" .IlouIfld
.. "iA:.1 it hit, h will ,.". : h.lhl., lol.h l'd"1' I ,. I l.i: .in-cant. naiiuui, MHHH: | ) '. U' bl him u.Ill i. hi. I 1.i.i MlllIsII'l': I II ; ::;r..:: ... .. .. I. :
1"1.1.," ..., I 'Ih I:1 '.lIC.5 .".. .,'. .V,'. | ami, .'ni' llu'irr I."I"V nl".h i. ,,1.i I.. :1 \unit..l.'hlll'l'I', i "IM, ,I'-. .. .. :1. : .
5 11.SI.' ", it .1...1 ll") l I.4 1 liei. |I.. notlonljl a< I use | stIll fimnllii' I iii.niulionnu, .iiolHn ; I I ml'" ilk' .1 I mm.1 II lllmnl I. Il.se rh', ... '
..""!..., .,. :"li.1 i I I'hl..I"1 I 'lln uhule) I \" ".1 1'Io't.1.i, will lit h.'r". .' | .1 t.'s,. KAIIUr .. \' II. Ill \""\. I.i"'t'i. ,'.I/ VUSIl 'I lioltr. O 'H, .UH/; I.' .' h..'. .:; :
14
S S .. $ ;I 1.tml 1 ttoikof, tin Inijn ami, 1 lu 1"1.. ol. Ihrin I I 1 linn, "I I' \ t.lj .1"li"l: : in,1 I 'h.'h') nl..nmi. it'I II 111 .' ... 11 .>. *il.1 h'.1.'' I. -l I..r .: .. ".. .'.. ,..: .
: :
IH.ht I bu
talus will ,
., .
I, .' .. : I | .In.lion whitli) .1.1.1' be .Ittn. bv t\'lr.h" run -- our in"i.l I s sutr" Ill iill/in., tt hn HIIVI. S a.1.I IN ... \ .... I..... .
1.0. j
I. ( I httr I. ttmiliinl,I I win I, il' I.III I I. :" ,' ". .._. :
I S 41L. I t Iroin toil i nl. VI| inntrnliiii ...1 rtlh' Ml.' i .. "I.l" 'I''I'h| II 11an .. ''. ..
t. ."' I I ;".' I i .tin anllioiiUiK, ( it bihiHiv% *. onrillitnain S I. uih'u..1 01" I ,, 'IllS |1",1.11, 'lor tin I tIll'S 51111,0, il.irnl,I I'S I Itltt 1'l.tl1.I .' ,1. }. 1..1 I.t,' '',.1''. .. ,. If'
"II.I".r.I.II. hnnr., 1 : 0111115, |' | .lit'I.'luI. .. .I..UI. : .. .._, ". ; .. .. .:
I ". -I: ,I pi iinv|" 5 hnllpM' cllt-tl) orLutiiatioti "il any |I15151'15 "lh"1'1'1.1,1, Hilt" ..1.I'"I! ) I Nklllili lln ttrtllnr: I' In'I i .III gIll I tinnvir .\ | ...1. .. .. .
I I ,. ,1 I hue, ,, .
lIDS a whuraHr - -- -
.1.1nl i Xi i. .lilt |5Il.l'l'i if I .1.1..1| til III 11,1 f-| K>$r.MIllo. .
;.:. ;, ; bt wlihli Ihrv I : 0.,111.II".u In.,. low .. I. In lait I. .. .. '.. .
tun 551Otrlt t trir
I 1.111 l | .
., l i S .i'r'i. h t Itientt 1 .Its ,lullfit' <'i nla ,. ,lIt I, I I IS | "'" .....',,111 ln.i'l 1..1.. ant I .luillli.it .IIIMI.1.! I"\ li'tSI'St )r '*. ai.i.Mti' :aIIVIIMI >. h. ... "U'
< i'l" "
I .1,11 nlnl ', ,nl I, lull%. '. tI I II. tbiltlitlvia.,, ia .Ic.loi-\il| t antInlptioiu 1. ; l Hill. Ihu, nillMi 1 .1,11", bo ami, ..\ .. "M'. NuisI.earr..
I S S ,St I nl I h''f.' iit. unit. .a. '.1tl I i I nip S anl ;iiljii.inn" ( '; 'nt. mil bt ,,.1''u"// linn' iiflht, tinU knntt i ttmil.lIIP ,, Miaar.milt 1'"pl1 w ill IIH| 'n Iou ,1"1 1 : tl lulls I'.1'I III. .. I.."..'M... ,.,..

!I : ; ::' ,' ", I. Ut.'I :; I iI Ih..e now |1"'I'lill" I toleIn ,t tint 1 rtrit, 10.1, a...tompniiltil I ) a trial Ii'lll'hltl'i ,nip f".II"'I.'v,Ih.. II' Ktmliri'iirtin. on Munlat,, tin! I Hi. nlIMolHti I MI., h'I' ..wit 'inil.r., I tIll. n ....1..1..1..1.. nmil .,.I ...r.N.'.. ..
I j. 'I I5'l'" iItA -t: ,I )I Hi, 'K N: Mii h .lit talc. I 'stilitl'iF. 510.1,5 1u.
: N ion ( ril.
"lhol'Hr..r h"'II,1 II r HI |5' .
| .
: U I 'h.1 .
d"I
r.I .
i tin 1 .. |I"r I. .I..' n '_' !! ,l lIt lit'nun a. ... 011' 1 will iratpllHith, wa) ""I.II'u I': .",1.,1' '. lu "llm, knnwn. a'I I ., "
,
n.iilinnk 11,1.11.1 I.u'ith".l I I li.lt'I "Pili 'sillil'l".I fr 'ilmlfir' nrr .
1'1 ft W'tniiiii ur a ot.a rt 'i"r 'Ii '' 10.1 uNo4oigr
M. tl...UI? IMVI .. 111. I 1 r,'l'e "irIurr., I .\< '"olh'," now 'h"I.,I wo who litpin '.hslIl15o'I) M"nl' Illi. .. ,,1,1outlp| | MrMailin I \.1. I. 1'1'0'' In lath I n il.tu'ts'i, .4 I mil n.aol.a .uI1h15'l| I i:...: .". ...
-.1 i V .sil.iltlIy. 'the (nili. i IMP """ '0 I th in IIM". ; Hn. WI II.. ,, hi-, |"iol.lmi. llr la llm' unit., ::.: I. ... t,
nit" I
| Now I ti'S the, I\cinlivil: 'oinmitltcatfHie 'r I .11",1.t an pu1 I..h li-lib 5) ""II.n', 'II ....II'n'c., -J7. 'IIt 1 I ,1 : I'" .h...... ..t.,.
,. .
1555. .l 'H list tuIirtiIsuI: ) I ull 11115111 IUVD lino II'
I..rurc. '1,1,5. *
01: II I'll 12.VI* t OI.IMI-N. "i1 I IS vi ml pounin. a'I U e.t lurbl ''1111 'lo llm? alnlntM ol, maikit.. u ll| Ss.na 1 l5ai l.l' '
'H'tiir tho nitv.t 5 )) HIIIUII. 11 Iii"S : : :; : : ; : I. tnlnln, ., ,I anl, I 'U'.III' I- U.\'U\\I': !
1"111. | anl. : ;'I : I I"." I.for.tlit I l .. ourthump. "i.llll n KUVI" "'iputiliiliui l mima' liitjlilv intiiiiiiiin ,. in : al.s'Ji'Vwoaka : :
tteiau hun a ytullsi, tIlt 1 j 1I.r: IU. N .1,1 l l| It irs nn. H''I..5; I It or I iiillimiln ; l I
I ': "/. to. 1..0.. / .*r .'"o. ,' ," ilv anl:' I :tile l Is.igs' binn Iniililin' );-j jwhinetcr lofllip, (11511., I'hol will br reim.'mbripil. I 1I '.tali' alnbuiithi. 'Ilt wilhnnn | a ,.tt .nun, rlu HUM pill'' Ilv"1 HiiliHliilbui, Its es''rv ,.." an fir'S ,." n un','li,'rU: Illr /*. : .... l.a !
. ; I I'o..lu'la'ss
"n. It hIllS Hnir StIlt, | : hI't4 hIss IHM. .. I 10"iik ,.1' ,.. 5.11' .15.555: tlllllII'ih'l $I7tmlirk I .. 1
|5lIu5lu.s.l| ..1."tuV u t liI." i "|Hil III'gt'iiitij$ Ihi li.h. homebtf i IIh'l Iml"|H" I a wnn li',ilnl Itlenta. I 11.I l* n art!.1.1.. .1.$ k \1111M, ,u>i t "..: ..HIM \) natllr .. ,. ":

"\,,:l. ".'1.1,1 K tb.ne to .l ip It. lie. vali.ml' I IS .. l h h'Iqu ,. HIP). .poll Ulih, Ii", -" la nl' a |nilithal' |1"itt.ii hi.r an,1 I Uttnnt, Inhirani'im I l lira* in anl' nuar thIs 'mU'hlioihoo.lal .. I" .1..1 .rnti.i"., .:.
,
"1111,1..1, the lull are no mm ..I"S i llml I |s.11111 I. thi nlli' li.Iihunyrv ', 1( (llm inlmtil, 'man StIll biullnrmiilillv 11..,(.h I its ttrilinj It' li ia. amiii.whatiliiilnl ; I.::.. .: I,.k'hoea. UVI. It..: I".....tin'aI : t.: .' :.
LI .
\>\>' tMI s I.in:l>' lit. !Ilk auniiliiiiun. l ;I :inl'li::,; il.1S .nsl: l':,,7 ,|>- tit | i-n, '.' III. tin. ir tIllS ,than.. are !1 .\ mw 1 IIIIIIH.' lit'&ur I I. I I'ui" I h 01 fora, wnk..11.1. far 'the.rraim' 'I tint, ', al "lalprlnttn,u. r.raw.all' \?.I lurk .Hi tl5S h Mi"UNMI", &l.; I'Hia; I.-.. : .ak.kku" :., S

'" ",.. ."'" 1" 'I' ro..I.h. .. S I thoie who' ,"." linnntr., I! I litt,I nmni.. Roial( KI. '.itih, 1 1'1 ,t II"t ilu. burr ,. 'bata "It .Hnl ,1..I,','iiil.lt. Mr .\ ( '. | ., cia. I 11"111. I. i'll' a nn w w 11 In' .n.I.II.r
| ia.n < inwnnivil 11"1 .
K .
,7\ 11'II-r"lil.Uly I' I III Slam n II 5,11.11. SIII: lb' M Hilrtil" ..
S S ; ; "- ; ; ; mi 51.1 ii/alb'rt anl In-n : .
I: ''' I'' ', '. ,?. \\.,",.t .I.ro'.tll. | I from rIla thus, i: Sl, ,.1.1..1)"II"I |.| It, al Hii" mint) a. ..'IIIllx '.. hw.li, IL. ir I.ta w'1''..'m. .|Hiili I orwhalivrr I.a I 1"1.(' ..I. .KII| : 'IH. 5 I' .. uIa.i.ri'le'ea5h I.u.. ...._ .1.. .:1"1', .' I."

I Ill' t.ia .ii.I, I inn.,.li.ult., mil. now i 1.1.I ----- 1 I I II A alull' c Ill, (."..t, tub) '...,1 orin I mav. l his., ,ill.-l. iblitiinl, I nUitolnlPmi. Hn) ,'loi'r, tlrlvlnn |,llniftinnkinu \'\"I.r".1.inII. I I .l"tmulirl '. ..I'''S II.suous l 'I" _

: ."". i It Ill. I" ir all) o.h'.luh, mm lulaki I t $Illllt In, IbUiltv ( I", illtilma, ,'r" 1.1. 5111.1.551 t'U''I'\T'' ; "I
11.1."Y! 1..1.1"1 I" kV S I''' ,itn,'.ilr. It .iilsl! mill I Is SIb ahbiral anijiht orltto.lni ami' ,-r- 1"1 5$ .llla:11j| | I. Ida. irli'. I lul.it.: IIIIIMI.IIIII \

,1'" ,: .j :..;::';:;: ":...;, .1''::: I moos, : we will) bat, no .I hi'Her S "'\llil. I h'I'C rut, who I "" Its a 5 |.tlrnnti( ;*. 'I rv i il 1 ammbnli... p..rli-.l tu ua h b) a |1(1.511 It.,man w hn I In' ir.l'I ','.1.t |1""II'i"l( for .....blial-., II i I.veSisll.la II IS', is, 5,, '.51 sait.iaa,1'a il., I,.4.', a.'ss In' ArSr I.eIII'1Il

I.., "lh ..,n. -tiltoi .' ) tIt lain I / it i i. I"..llr Im. ... In llm inli.. :' ; "
t 'S I 1..1'011"1" I.. ktarl. I hat in'*: I.IH.II apluil| I .bti --- a .s.itpi.| ttilulnli' ..ItS. 'I' i n. !ni|,11.1 ni-lnl' tlrMoiMNIH: M.

".. ".... .I. ,. I., ,. ,ihi,' I hl\"lh.\ '""IS ,1.Is'e hrmi,1.1' i i HIP i.tiitivetonimiuie: I: for ...l.l.nut I \ rn.b I:, 1550151 1 11.1,11. .:I o.( t .1IIin' '.ItiiHt.I $ : .)I.1 Kiiol. filing liittanlllm. |""nb| I nl I Hivilinii -, MH..I-I. skinner. Mi I Uivi.l &t.o. .lln, '. ''I. ,......I. I.1"1' "".,,""i..'"I' ,.. S I Et l'ItshuIi 'Its SI4.
tVl 11 till' .I I Ib s iimt ,mpiti'4 atf\ wi. il.'i.r A. t u a ,. ,..w 'h.. ... eon, t: .: :,.. I II II ,, .., ,, .
i |' ian iHtaorvittlun" t III ili'frat inn I IIP IIP. e..nr> .>|isosra 1.1 r on.1,, ) I I. ...i"l .I) I in,, 11, 1"I I L'I.II."CI.,, It i it Illh".h".I. aiiuihalii' .r.I., : .r., .. "i's'. 51,5. r. I' sosiol II a.fl
| ---- I lii. H sIt". I iik Mn ,l.51riIlsaIr II, 1,111,11,ithio,' Irs.s.',.Ii
ANNOUNCEMENTS.S "mini,l II thai |1'I.ull"' "t inrt-niiea thoul, .I i i{ I the inni,| uijnhow., In. liiiisg lIl'a till 1\ '. "It.Ml tlllltt IMJ "..' I ..lta'I'; l In dir. iii') .".11111,0", tin piijiuliiia olIlia ,1.111., 1 iinnii'ii,,<4W 1111$ ,ami,, .hi| pinn, I I..,.,..| r,,in. iit|' .irHiilin. .. "..1, "''Mini, i.iiiiliiHi .sill I.. 'lot 1451,' I' us.I, I..' isl.llu.a. 51.151 IS abs

,IH alopltlanl) the i utuit.t liable' ami I ulte I...|lIul, I) .boltlI'I .ul.I'IU..I| |. ). i III tillI I tl.:. h lisa sli's. Ink lu Hni, 1 1"'il"'I'I., | t,". "". H,la winlirMr S ", iiil' .ill'.. i...v )"*.iilijr. lL'iucI.hst IsIs' SusIiw a I' ii

( 01. !m:111:I n'. .)rininitl filth' .HIP, loniinunit, )|'illlorwarl S I':.,... ." .. t, .. I 'h..1.. I ',miir a Sl'O tRIP 1 onlhi l li .I&I".I".IIi.| | .. inia'ltintiiiIroin, b ) U \Vbiliiiiiria, lIst, i haiii' ).Ion -S S Esl lDIo4atI

In rcmnlr tlm ivll. S *.1.| l sills i :"ih. 'IHKIl.pnllimriiorihi I i wat lu 1'in-i.ola: fioni, I laml fir iii IJIIMMl ,, 511'I I li i .1 Italnluiaii, at l'IItoall \ I I. ,
II ,,. ,.I I.I I. .I IUliltM .1.:, l ,,( '.. ( Km, iti. loin I 011"1. ". .. |( ninan 1.1. |l'tiuSS'I.i I. k'I.I r.ssi. 1.. lS'SSIIIIIC'
,1' hiVe alnatlt brpn .Iiowrst,1 'I..Iii, : MrViu I riliuiifil IKHIIKlliU Ill,,. It Is Is,,.Si l'i.sld. lIt.., I
I uuIMI'tillllM Sl115-Ii, with > oii, .likn a Ihuii'amr' Irxaa tintl ,'u. tin hen. baa un boai.l, ( ., I IIt Hint |.'"|1.10 Invailallt, |.plI 1.11..lr. lt'Ilia, rh jail I
I 'l i It:. "i. ('II.I I II (.. ,'Is'. 'Iosg. "sit." .. I hivinvmi I .':ill I I",". ai<. ,. i I llu the ,I. Jt HII" Inab.it, .. l wril. .1. pli-ainnl vlml I luN aiilmisIul.
LJ 1.1 : haul a 'sIll'I .I. .ill..1 I I In ina "'\utlr |, hut, kaara| N.'wmkaonl I., I Iiss.'w
I I. .IHIIII., .I. 1' f" Ih \
im Mil I .
,. 1"1'' ul. usia ... I'X. C..I.I..r 1.1..11..I.lf.iI. .. ., ,,,, ,, 1rlslS.
"" I"h.ht.I r.i htIV' ,I t. ,. .1.1'r.hlt I. ut..jr) roll I un I In (Ix .11"1.1 I at Mat-oil. I line I .) HM likra llm .h1I0'allrill, I akeu ,
I Il 'jbinllinx I anl 1 I I Outs jlg, Hit1vrral Mi ,III lilt'r I...". on j 1,1.,I ,.. l m xi"lo Mr I ,\. I ,lo'rl, ITW.hml 1101 .. i h mirv:
'O'' "atc'III. ; 1 .
'I 1 Mil. l I. .
a iirw Inn I Ira IPan In otwih. his raiiflit. Vit liim., 'lot M< III iki.iitfk
l "<.u_ __ __ Inr flit, ',ii"alfmnrta. f ktaik, \*wlouanl I[ |I" ".'''. 'u "hi", ""' I IK'ui,H'rain. I..rli., .I I |1Ilt1ltft' |. Ihi. illt mi Silni" I iv. an.1 I .., | ) Iii. uk s.' \ ,itk, wlm, Im.AK I ,Jaikatuvlll., Iralna frim ISnaanln' tu I
1 ,|irlqSiiiIi ( werk. live
wiiljjlilnif
a m from wtis'i li, '
I I.. ... .LA .tllLU'lttlk' I'Mj &. ollni. | I in ,oiitbirii AU S,1.1..1.( i U ." .. ,, I 'Hunk Huttinollier I .. to ,".tip, 1'h wi ,' h'sii"d.'oli" HiumlaV 1."llhl.lul. UI" lit....""hl .Iliu ii..5'.1 uliM k oritiMHUtir t.. I'. Knkrakif,
\ .hiKtlii Slill
I".ll" I
.. : |1.llu. won I.I ml Im, ehisi.5 ... oala. I '""r.1|' |,., will .I 1.. I I ; : :: ituI.liI.: i: oiuuvlil' li HIM i'Iv l : 1".II..f"h. | W, l 11,1 IIll'iPY, hl.ul'aw. AH '
Inn,' :I hi ill. Hi* hi.rt w ,h .. h' ''' how, S hi.an.l, | Ibi, Iiil', ib
I.. HIT "in' wii lialvlv
I j > \ 1:I '//11-1.I I I i !mm) l..i, i4|. I auw.ilk.iII S "I 1.'c..le,1 1.1.Ilu"I. !S 5 man' : 'i I II'I' I hive la Shut I I.t.t |,i follow, Still wi'I"'I"lh.I.X \. 'I 11,1| jvt. 11.lr .. ( I. Mill I"IIYI win.. limy K t't I VHH li.a. and II.'k Ku| t.
., : S i 111"h i ,' city, the HIIIIK:, for : : 1'.1. I"0",1'1' luv Mr I..r' In" I I'. hil'.I"h.' "Wil'IljllyO.I .101111 .
jn.l
,.. .. ,. .... ,.,., huihlintf will M o i'noiiili ur ,, Irn.
.55 .1 I il I I r-l 'riS i.f t aml.i.rl I I s. rM: ..IMKH, OrMI k. a I( I Isis kluml ( immirnxp- .\. I,an,hum.. i ll n la Hi ,'rrllsiil' ..i",I'i", l''uwat's,1* a.l INrtlliloUaro ltallria.l.OSILt .
. ,. M5l5Is..lS5k' .tl.... I ,trlchl'I'h"t,.". taniall Ill' ".ur. I hills, link im.I,bnl ti In.hit.* ___ ,il h'I"'* s .. .ilyxp.live or II,. mil ..".1 Mr. It..I. Mm.' MII-MHI K"l 1.111,, sift
) on \Ie"h. 1'.
i .1 1 ,i.lt iiii ,"r \. l l4 I Ii jlhpipfoie tI 1 I. "' su Ihtt Ihla ..' I iiil I o.", ,I rii.ui, 11.001. .
llm u n'I.ly Iso fniliiIliili '
nl
WI i Kimlrtijarliii la out TN1liC.
1. line "
I mi a .It' .
nitriUtCf: '! I ii i ''. H f' .II i. "nr".1 .1 C., I i) lor, I .|1..1 .. unit ra al I .1""r.I> lu""lh'l ', ,, ,. ,. S
". 11""t. 11. 1.1 $ ,,, ,,
lie
We hnv, la.I I l.iU i.f 'jIC
1.1. /I//II. ilr ;nbtlloI.MKive hill C.
I (Oil: .LI.I.I41flI.i :. i.: i'... .0.,. 1., : I.\.n'lie I luAu') 1,1 to"',l'si'4. o l I .. I.shuvt'IllII__|_thi.._; _I..c., _,.__ II. "",.I |1"'I..I.r| i. hool .) ill.m mrImlitnlPil I 'h. Ii". J'b"hl." mr., :: : Miuiltfiiiiii I sip.. : :rv I. I Iml::: Ilinuulil:.:liiinlliitfilmva :I Im:,:: was 1 Iora II. 5111111515 111101 N
t
Cui--Iu, It bltrr if tinJllh h..h. 11,1"h. Arrive. .
.
1.5111| 'lo ) uni C'luh.I"11 i for amall ihillnli, ,, ,., ,. illeipN '
n. ,nII.ruIIu i rrhwia, i '. $ lii.l. I have tu i"rurl tuu (thai., S \Ilt, Hull, ) _. I ,X I\i: < II tM I IMr :. StIll ..u. 'I. I. 11'1.1".. > vrr) lH ..nlifil, .1.,1 I nil ,I..I"| I.N .hU 5110,15 wlinil l's..eo_ SlOUrN.
A .1' I I mini 1".rILi..I".I"I..ml.i.,1'ho'e ) 1,, 'iiiiip'i| ") la.Iv, of IlirwIon i i,.i *r" ran, nit Iliu, hulk, Im ImwctiirK

I i i "i"l Is.ItI.r l I. idi. .tI. mil''be.lovilin.nl annjtlMial lu ol be lIsp 1..1 lliiHlawkal Ils.u'lt on' IIP(Ihi I[ 0., w'_ I'7..;,:, : .-; IS .rh, IJ, I (1.11.1"| ) Ji Lo 1..vl,1, ..ltftl.1.1la llo! onta n ally Ili"k Ihrt i. I ,, AU, la .I.UI"I( ymuiK lIlt rtlallvo, Mr i K I hum.In giatil l .1,510'l sit.! ,
_
.
ag.'u.t''< for
close ,
llu.Urlx-r
onl Iuiust .
h".1 *' catty a A. ( :| planMm -. .
11.11|
rlur, lii.. bis n, eiiniiH-d' witba$ I il.itnnl 1.1. h Isgu lug a 'bin | lav all (the 11.1 .11.
|
| li"o"
1,0
S .' I. ." i la I I mil). : ( 1. \, I." will bavr .. du; .1 "M Tiarxam heir, ,%Iletis' viiu
1
itli.hlitl').| a ami:: f. now nn I Imr wu) ,In I 11'1' i .I.'e.' |I-i.tc.| |) air now ,'II"a their while. '1 lieu" I. uio likaume, 'ir.iraintill ,, 550th. \Vebo M- .. K< ..plun.M ar, MKlinrtBiuiry,

S 5 'l ."I. II. lltl.Ht CI"il." when .1... will .., w.Stirs limn.. vailtua, aouiira" that. slosh, of lltrlttan, Mill rimling.I'ainl. .,, .llm hI h |. I m'b.t al (II How n., .oat I 1"1., I i III |fUlOII I lit "lllMll ... awl lir.l lia. ml, l'rss'j5i.ra uf all tila)'IH
( "I'll's fillo* I .
"1 'Ill. M. at I '1 llnivoik S ,la I ... Itl. nor any .1)) wil..I.. hoc lo r..11 Innver : .. -- a uI I hsssy g'aal.. In iiur. Iii,..
I .
\ Vi
yunirallv ,
1..I'r. waa Cullrrj inilunlleM
ills .at .
I 1111 MIIniT.Tf aTikillilili, .lii 5 Ihi.re. hu ilium I ', .' ) I "lc.1 I.. 'i. h ail I. ,IIh'l(la.ka for.itl on Ilium, tutu I \, I IIhr I If lli. M .1"1, ..rn..I..I| ,."' i Ill, .114
pruml-i.l fun I. fr i I I U
"II. iam| aixn .S -o.l. fir 'a.t b,. I heruOl5' iisigak'u.( .
,.. ,. .. I I (' f"rwl,1,I a- | ) I nrpofil.ei 1..1 oral ..,11'1.1.| h.'r.lj"' J..11 ( |1"11"1 terhiuti'llrfttll rvrnl, ul .'iKM Is ",\ ( will glow! his
S ''h.i 'Hi I ilkvi 1.11 ,11 t.I.'i'r.
i\ i .1..1.,11'.10. ;
.rMIII ... ii-.pi..tfnllt !i.j) Iil'1lUllttSllhill.: | ami .that Ibcn, ,h"uUina S .1..lrl"l al) IlilIg| in 'ibeli hue will llml, I t' books lu kipi| up a 1 I.C....... t.t r..I.lul. of Mr I .".1.1I I 1 or Imr. 1 1 Hniim, se pub.i.h '

3. )'.\ UI t;'. 1l.srtllsIirIlIHrvalsI., i S' Ijilui-e' Si, (ur"l.h ,Hum.. Ill.iivptric.l |11,1.l a 'sari .'lsm'e .. vturr .,. i,'u'I'. ', anl ..I'ol' Mra I .I 5. I U 1,1 luiaay) Iv."i"I.'h., I 1.1.. .11,1..1| Irssus.'als 511 k.l.'s.l.l nurkrl.K .
b.rl.I. g lall.lhtiiiipxeniaiainaku "
) .
irjiiiiia.lii :1Mb inai, ;' lu "u".I..I.. W. MtiliilliMlo
I
It. I. ( wiiliwhal, I truth s .I. noliI | for they intan bummtaa from. ,
i: (LTV. : : : I.. ..V. t, I Inallln .plta.anl .",,1 ilra.aut anluipalit.il., Knotting 'Ihr 1**, ." |iiMi.li, nylliiuK 4rrrtV'.l rrstl i, lljt* ('. .
( I or .
:
I know :
1'lt\\lt.ll. -.1'1]--. 1'III."r..I' i that 1..1.| .1,.". on uim or 10" anl 1 will Kllat (Islet, |"rltea. 'I bet i in.liu.hnVe\ ylatl know thai Llml, KPIIU;) ami; uniform Inn.); llalilt I i olIhia wit I Il555IIl'5 In H4 a ) .iimualyPROP. Slk"l's.k'u.r'ei'rs,

'PHI' I M Su.I IL" ,I ItS, J'kaoiittti bauka wire .Ii.h""",. I alto make .pp..I ill or.1 I.. for Mill h I w S .rr.li,'Ian .n'
.il '1.1.u.,I al $.111.i a kII. au tillINN.I ; 1 IN Illl: .I I Mi.a r:milt (ampWII, will 1.1".1. | rnjnabl 1111.0 '.ff'sissseiaS, S :
.1 | cl. '1.11..1, ) lilu.'.ot",.,.|Itch"..r Ihrraul Imha. : rinlinirt. ami, lluilbr. I 1 sspss. a I'I It
S ,S I I.. u I t.. 'Hi .Itk..44.IhI .\. la will.known, (Ih* laiambiaUnit 1..I".r alirUtlv ho., .I I Hi. "t'.I.I"| aalelll' .. J. V. SIt. jl 1l.
: llm
I
,
)IS .
an ml PI'.llll.jtl
II..itsa.s 1..1.1. CAILIN'SCOI.w'cl,1
quit Iniiiy, ilrltmI soot rait' fona-h. 1'.IIII.ly. I." Itissulig,
j -. b4Vr raomr lime, bum I I I.0" luml I aIl., Irii.t .1. will h 114.1
1.1"1 I well 1''r\.I.' .\ nHinakliilu. II. Saw ) 3'i4 suros.sal's ',
S .1.I >. I l: I 11"1. l b al.. ilutt.' In limp, 'lrh, $ ,1l
tlusj.llututluiillI'luI
,
UII ,ib* 1'la/4 l'r. ihill r..IJ! : ( ) ) i, II you_waul bargain.J I 4' .h,.I aas'cos., 1511.11.4 yuuu ,tail i-ti.l. unioiiK. llm |HOI| ,' aa lu tItus AfdewJ. I I MUM-HI 5 55 ,Vt. < w> hewS ,11
r."t
- | ,,
S I ... ) I I i: :: I w < ra .'fcv
not in 1 ol.il.' ,
,HH.': ( S ', llm wietU havi btruiii ; tour 1'1.1 |I'rllo' '.1"| J j at.I I I liliial l Hi I ml I'm, s boll of rourar 'I i % ;u wlanl .M: s
Ill Nit JjJ| .;;; ter, quill| I i 1 ,lt: IIIII'tSiuI'M: : I' ttlllllllUr -:. wi ai* anr will : 1.1 1"1.1''. 1551. I'S,, 55 ii,," ,5", ",' .
1..11. ,
1.1.1).Iho. (the, ,* l In MB lUiier.H.Vk4l. "*-" .5.
| ) : wu waul 11.4
ik to HIP Miklii' bun, havnt .1 1"11,1" |I.ll yarleN will all .. ... I sSesuSi.SU.
.I"1. | is Ill mill. ru* for one Colic 1 |1"11. ) .run II." | I a .. slut "I. .& SCIii I ..' .1 100ul
hll"1 ...1,1.( I.I. l.
., ..1''..".. lu imli a bright .5.1 I au'luuxli l> ItMM .\ ;> | from .. .I i.*, UK. .,, l'iolvstlie,
(glow ,
W ( l
I' l ofi.or
.IN. I ." I ) par, .vi'ry 1..1) Oil., aru.Ial. i.m l.n. '"u.r HK on I. nne IN'l's.is'ihi. '|1. .... .rI.l I. .
aa tu atnoii.ly, 1"1 thIs with.brir i A full k ,leeii.Ik .. tl.llu.au.1 I lull 'ia' ".. "Hat awl MKHI, f r. is S .. w 51 tt |>. M.1 linn's ikarwh. Mll'.,. Ira. ril.lt
\ IS Mltl htl HIIIII I' 1W Il l | ian.Hi .1,1..1.,I oft r I 'lIe niinp.' of .IrIs .luarrbil, .kiwi, alI I w.r. u.npa' I uiSSS IMtaxiM.. r, it5 sSe1
,li.g rrom' a 'inrmbtr of'' .lbs rI .111* ir ton .Imr """ h apalht rxl.lU ill mil amiir ofoua le1f5"5I.a. I. rwlM- IM I IIMK I .i,, .jii .Soaokl, 4 tII .k)1
I ,. .J.I IUI. I I.. SkI ,U.. .S ,u'u"'r. rI I ".II.'o.i."I'"ufl'lur. .1.1 I I Ii I'.e al Ireaa. ami I I. t'n',''nllamp.. 1"" 'trial wilhi AusI.sio'asi' I I ., f. ;I,, N'is S
t.Ilow.ili'lhlI.s I Ha
a.ea'ssI. k4W.
I I". .mil'.11 I "iml) '11I ihrioniaiiy| w* I., .Hut' .1'1.lk..lu.I ( I i | Krl'l| .'oiotIhSi, on tiisi, .1 J. II'. P"I..le "" .I : .bit |."'.1.. our 1"I.I.I ,,, ililpilamUny our ShIlls, ,Ia,\ .ui".I :'Irlajon will nnlirXl.UU ua willi amne r l..mm| ihrai1 mil awl t'lr'::" favor break IwlK la 4 l IMM.I.55sc,MI ij) tsu..

naamalvtu llm )I.>or aevural wrtkaj.iutilubav .' [ \ In:' | uuiulsr I $ 1 I. will IMI will I .I" .... h. Idsseisae'545 tib'uikSe. c', I''L *l,,* s.
I 101: \ \ .\.srnrni:. '|HIIIIIII, Ibv 'ir.,1)I I ".111.1.' .10.1., ..'.'.'llu I an. LIII, are ..1.1, in) U lu KP| up a bai bt.ru.. lISli' i ek.t,
.llm. .,U tlrared oil (Ill, I' I ,, 5 '5. iII.5Ii I '
wt I 1tors lion'.. .\ ln.|*>. lion ul tlm I t'.II., ... I aiirv IrIS. k. I i'. '.1 r.ir:___ __ ITl'Af. 5 M Ios4 S'Ie' I. .. ,. WaDk iL:. .. I s.e ,'.sa I.50151 iso.* ij
I .
.liana .1.1 I that Ium.liii4ry. |.rumiM.il t Mpublii I i I. h..nl"l. -... -.- l.al $5111 .. aa 4l4
4 .
$ wilHiin.) HaiKM O
| ) S SIlls $ S ill .
I .I""f"l Ii.'g. I lor "i"I ,
.I"K | s
'h. imbiM.'imil I .lluu"'I''I.I.u.r. |h'h't' al "I. Es, ,
I .
S SoI'lt. ik5.tflrr
tbl
Uj-pai.-l- 1.1.
1 S"'"'.1. "'nuir. ,|1.Iill', .)lmiv mil hat it ahuulil be Uuim. ; (Ihu tune |1..h,1 I ,, I or x an* in 1C,.1 I nrilir fur sect ali I slat lirl.'l H 1 Im .11.1 1 lo.b> dIll w.ur |nr bun, .he.I I. frultb'an ..,..., ...., ..... :: :.:
ais'.sIsSa
,SI"S I ir .In. I' ittay "I llm rila ililt '$ ? i regosibi. ralr.. 21ItMltlUH't 'I, >' ,. linoilH-r. .lI.hr.s. "I I ... | 'l.ris'uru anaiulMatbm 151.1 %. l'rso'ihul..j4I3"113. .
.i 1. I Ii. 0.
IS ., ''I.I.. I I. I.' uni| ant look a, linu ON IIi* mailer( ami'y _.__ uoJ.wrs.lt\tsusltt.'s.. hl" 11511 i'liIil MMiIlK bt all,.>r
I S S I i 1, .h'I.I... .1"".""..II..i.. I III i. n..lllu. I I.tr.l. illiama 'ao .I"j I '.': \ llllltHKiapl II -.. --\ Mr. .\ J. 1111'1 la iliiinx" "I' Hie ..I.t, .,r llm ol'hralp.1i.. ,i' Ht --- -- jo. I is s II 55.5 l4a5 I'o4i

.. toll b ) raurla baa a lot' of 1 Ibr
I tA -..., 1 .i'IL'to alien. ; a.ioitinrl| ) : < that (her* .. a I ou toiuerof liuterumrulau.1 .I \.1.,1 .; lists, I0.is4'1; ('11... 1150 III i'o&5, ; ls

Ml. Hi <..m: <'WISA.% ... |-trini, .lon uf Ib* lloaij ul I IVnUa. al bU ilable Shills have. Ices I h..11..1'11 1 1 by tb I whilra. w IIC..lhl I (.iiniiinttili-MtU .lrrrl. a* a lir.l .u..I.I.! ...1 la iwiw ...".r..I.t. It It la.l Iliur'. milt*. Si ss, klf or sc Is'. ; A' 195 acac%. t.

I ,S fl. .r"I 'I"" II S 1.11. lu bat the woods 1"lc" orul. I I.la..d I hin for .alp set I ".Ihi-t. ...1..1'l I ',11.1.lull t...* 'l 1"1".1( I.'nl pull..lirlh.I.ln P rUaa ,1.1 iliU. |. .I.. .1.1 will brrralv ami "II.s.|||| |" ll.r crIsis aa (on* aa ll.r Ikl* ilk s.f |1..1. JuMiWII, I.) Slet,u ..9 .l*, a'I ass'u.l, sr." sl ;. eilI.sS., ai0 ;

II 0 11""\t 5.j. ...,0.i".. j I.li.,11..' .J i .").I.'v.. .. this (slug gra.iou.ly, beilretl 'lu UMilJ. .that. what Iliry .K.1.'I I .I.urH- .rur..I.il.; a t....1.1.. I lulIbrr ". for I.u.iuu.-. k..kl .1. Mr v.rt I ....1,..."'1. I..... ,.. \..oo'i. .. Sic ran. Mir 0.J |.r ash .',, % H .Tat"fawlj11; .71"'r1

S .141. .. h*. lr >.. aivtimlor [i..|I nf lui/nsIU. its ..selu.lol i's-wIlIer' IS. .. u4 .aih $1o.5. I Ocs I..uaa,
S S I.. A..I.. a volurr.1 Miau It.ilu th job ..1"1"1 ,, .. .. WI..t limit HH! ; Ih..il..I. .cl..1 ravuiably L.." I. | sod lis wrra ..k l. last loal er. I NO.5 45' ,iS
.
l.arai wulk waa v.lvrU4)iwrkiuji I..t. few tl,ilUri tour |MI kit ...t'I (irrapul. .nlino wbbr, ia ".1",, f.." that Hiorullar' f.rl..I, HM was V jsI5. ; .a
.5 i 1.I I 'llm k. "I""C"0 ) ) 1..1.11. .I I..In rilu.l I 1..II. wa burn amiraJM. I ,I { I. "r.

I "" I.. \. (..,ra... ami was |.ro reatliiK ..'I.r.c. _'i '",".1 there ami )tiiullbun. ... ,latliial.. .. .Ihr wool. ul Ihl. HUIIIbrr ..) (ml ,Lire b* b.. bail. lirt,'..Htrara I |1"1..11..1) llm wairr liivn StIllS, II, ( ---.-- N'M5Ili.
,I ,II al., . hie baikll t. ,. i.I.(..$$510055'.N.l) ltd gloat I I asbp 5 5 I kalow
t I .110.I i I 1'ma. ) II Imimckl. or .1.| ,
I IHIUH1)041 1"Uu. I .
when ii,. Lily' inIN eriiime, yravil' antI) mkrra losilj
wiiiii ,
". ,I I., f, ,Ut t_ ..r I IH ... srlly )1..1 I 1.1' I iwekly-ain or ....1, M-tra, | .m ilrumi UH,| t 11gw.. ss.l b. aJ l-aisa55N us ; t'.ssSiai
r lIe ; ,
S ., "" S 1.mli' aiM.aram| | '* autl .t"|il'l| further.Mucrctliuila k ...1....of thus luak lijMopa ..tsi.h' I.. bav j.I".1| fbr '|iririiil | |.rra, riulioulal ; lila borne |5'S|II'. | S Him.. .I,.. Ma.I,Inr. Ib.M..lm .... l ) ful rwuiiMifVdlb .55,4 ,, sic 100.1 .c claas11sl l'-t'sS roth s. 1*I ,

1.1'1""K.I!S .. .*5) i"l|( that .OH. bail i aHHUltoiluaulbiUKi .I.IIP as.t I liarutaa .. au.I Ihr twit. j .kt |.ailt U "' ,>,ila i I. ....,1 fir,1 hlKbly ol 1 ..', au.I rtrrrl hi. '.....I..J.'. ,, > .rul of auy. n.iiinlirwraalr rs.ui$4.$ _._ S,3'l.5sllh1S.uq.ihi5 5-u. C*11' bias '_,.l s' #

I'I '' "\ -.. II)j.; I.i. ,I Ibeklml( wilbuul t wit) lo kill tics la lu ahuol il l'.1 I ib* |wiuliar.filuca.. uTlh uaiun, bul be ka an e>* "'Ii"..ash I ba t, p M I. I. |lbs N. S .1 ,.... 1 .115 I 5% aiai..ss4,. is5o75, ;14sssg a IspusJ is'

'I". .Ik .H Tax Av _..' I .11.II"r.I.i"l| from Ina buuur \( tl)I'I j|: arl l) ami tel I osoI I .10i i iI. S .ol| but for .".will .Ih* I lusee uf Ibp M-Mtl| Im. tl. I'alafo tit. i. lirn-l'l, irUcH I..lb. |mln>Mf > 5l'si aa UW.s.u4ai.o.,,1., ,Ii.$1 aiI I".sS3a$4., p

t .ill* Mjjur A wkukik 5'Illes u. fiuif; ...11"/|_ bt h'I'1.i't all..hlinu .. I..J. N.. 1 ::1 I awl 2 5. *.5 lisa ,. I I. taaii. it
cUI..II..iu..I" ) 51,41 ,
|I'ue Psec, MJ. NutMilohu ,, O |t'i'sssb.la, asic .
iU'. ISE-. .1..11.1.. | .'. "".Jew'o'luli.o'|( L1)I 'I., U. l.jrn-ll. ,'.l .r.i: lb, IUIilmmeaiil -. : I rhllrr ..miner, ..k .1 .I. IHilileiH. K-.1 l alxtk ,".1) fair plIers hi I "I'a.. ..r(UoHUmrul. Ib* J....' .birh,lwlUt. III* ,wl > ...| WiT. |hAiti..: lta>. ,. list I"5 .It s', ..anls.e lL' .r.-. ..sg A.'ia51 at, $'LiIai 6 '

..1'- 'thai pub fuue., '.L' .I i Ohbi l.h.I.I b" .5 ralabli.b a In, ralltr Ira.I*. tilt. kl.u svc.ci 1 l>H> ttblMU tllll s
I "" I) .1.1."iu.I" I iM MufI
HIVM |
'
II' I llo-l M.Ha.Ny M> | It..- tl l's S0'
2.2.: Ihi. Mar 'I'alanTbrr lest hn.l,
) aiuslit.w5lisal'
...h.l. | l I a tall. \ .. I .
work .r" l brr
,.... I.| I .. a | rhiblrm >a 5,5151
"*. .Ijj. r."_. .f 1..0. llne>.. '. LuUM .r I I.* IW-ark V will : :II ISualue tress $.c4 'I
:
.y.
11s. .""' (1.1. ur oil.il, I., Ibi'l will Iv I thai da; I. lie Iris trf I r'i.u SsevlN I,, $ $, ,
S A an.I | has rf,. I"| llm, Mt lh ror Bnerarrianr. U |-| MI huh liar. W' I .
grail :
hl"t. awlbH I } : 55
s .11.1" parixlirtbrr I I' I" | uIhllonrvlhrr 5 4 5 ;
$ ,
II' i I: wuulti (U iUllIiNuIiY' $ ge U 151 Ml u.S, ,,
,4 11". ) rtw 'i..1 i I bwl bwu ...Iu"" U. (ornliibrilly I .|hi.1 I ..,. .. ,Talafuk 'SII'.u'I. In_ '. raurls. 1-1.1k.l IU .U.. h.. .? $ llelinw rilru-Lwill elsa / '' al UK ... I .'..* ., ll. 5'41111.11,* ..la, % S
.ur. ;, hash IM. lu. tins. !hasJ6usi4uis< T M a I' IIs4 HIsaa cas Isd ,
r"I..I'I. morrow I 5'
II.u.1""m.lu lpt" t. bt | ton waul II slit t.mnkrltawl I I I
of Itsili
i Wuukl "
ol bn .
sos rq
ttol ba l"n.II..1 |i'e. y1
.
\ "..;. .,1 S .5 .:. _.. are komuially ,I. shy guvvruiurul, bulilw I :: : l.V! W,. | Ptisasger5Ib .lraa btavcnnb, al Hi..Ish.( mi lie 5.44. .'. .lo.9.. $ a.iislaie. ,
.. 1// rt. |pre.'s.$ I luiiuu.biu aikl .iiuMor. :I 1..1. | f.-r ba,'k Nu i. I .ce.5Ja.ahtui5Sh wcbata iwl Wwnk..l .1,1.
aulburily C.I
lu
J. u \ WI. or .1 atUHjpl :I I.h kolbir thai ti. |... iW r. !. -- -- ,. fa. *
\ I. ..1.. : .111. -- I jai4s sS5a ; 4n*, .
ami .rvekl Ib doing or wkallb l5 : I all --- 4$11p5 t.t.
uI I ,
| all .
", ,. arew.r.IlshIhr ikvllnl to aliruil \ iiif *at h4.o4 s.oi' 5i 5 haS l.t.s'tp.sj ,...,
1.5 I II"I" IH Ik .A.1 1JIUiU : '.1
-y .boul I bav .lour tiusuN.sivP. lolifalut I |I I.\.I; I tl. 4Ht lit II. There will Iw Iio.rvhaI kiKkit. $ $ tlasb IshItlIl. AllIs Mill 1M": \ \, \tltll h.,. '! .

.. ...,... '..'\ ...lliIll, UI.KU.IIIIK ; making MI i A "| U.I wisp k for .0..1 I -- ,.WM,.. (.11.. war "| .. .,....,. I I111 Ik* (ivaavm 'lirnf Na'. *W |..t I, I*.1 kaaiwt k* 1 |115.IllS e.Ik* Jiinnrul IVMir '

l<. wkalrver Id riair or lu'provrihccilv I liawlwuH-ly : II:IIK.rat r *P4. Ml s.INeisi rnnklt ar* krfrbt MMiW.4 (
,V." ."." |I.. .. .".1 bIb ..il l Illuaralul 'MHrrlal .1.. ,.all oaslrr. rrM lie5, list Ikv
., ,. 0s
; r .
Ibi( luuk N tver II. A I Hniat all' .4 tl.i'ui.i. tl'I. UMIWIHMI
HH
> ) ,
) U Natal aLis.00'
bow .
| la ) in .. .
p..I..ly vcul i .
prt aut )
1.cl. \ 11..u.li. tr* that HHW ,
iiKMII. .1
$.lT .%. IUIM uf uibvr. .. 4 nI ., .. .I. I T .IU..I. ...ialllav s r lawtiia: _"I, al ,
S .d.lol I. pan .1.1.I. .>.bv a Irttlawkl al I,I luttalautlt ou kaii.1 al hi, w S I "\ (. .. iba- I k. eu5c'e'osrt .I|lelao| ,. Ibrlr I ? ',. .,tilar IT t! .., iS'I
*
| ., o.l|
S Iii
., Sfl:
1. pa '
iuii iku wbek ba .1.1..11.| I '
.. li MP we M'.rlu. II. nl 'i '
tt.W 555t5 uome' l's.o
'I.r. .
w .1 '
I ik "M .
t. Itill lor 1.1 > .
.Ib 5is1 I ibwr in "a.. a S Ibr .labor |.. t tl u> l.i l art I. 1 ) :
I. b.t )
A. .1. IVMlaJ :
.... .. KU. 'ib* ,lablr ul. Uun m ibiMangel .,n. uflirlu; 'Cole ..> uribn* ,"...-tiH' .:> .< fftli. vprlabl' ,. -- .. --- *.* it IUit.ll..will. h. | |lla4| | al .wv awl tm| I I I'.r.., .t. M. .S
- uiurt full) | hal t il Ji.. .... Otei, |Iltsusl IsisI iMMTI
i .''ru.l I lawn t Miss $5. .
.1.1"1. .IDIrrk' t -
.10 ) .t"u. gel HIM : ..11.| t rfatmvltinl. I" I Iii, .
.. 11. sruuil
I >4ork awl Ut arnvM. |I''ill luiS S .,I .wl l l luuy .1.. I.. ,''Ia. I'ualUAkl uitly, Z.IJ.esuI. 1..1.cusS. oft .1 4jiiii .*al.autl mall, f. ,iitkli I lit wrtlltifH .."I.I.' Mnaill tiki IktM nm. I., hit IVnli 1 l ill 1hrssIskLcprrui. .... r

1: 'i. S l ... tu .llu kkiiU ,. | ul ilamua A.Ur. aaMIH|. I' 1 'IWIrak, A.. 'mall .. ttlll .
Crraiurry IUiiu-r, alLl 'wil'". ". IU4.lo I"t* mil,. },. a. ... .lk>l ik* MUM 1

U tlAa ,Cua 1"1 i.I.I.. C" SSS.I4. :i, '5'. 1 $. J'tI 1 I C;;: :. pug 11 .. p.., 0".n1. u._., "I.a.1,l. M-kl .w. (. fusiIacl '-t1'scw. .,. .I. illlll)1451 4l IJ5I1j SuIlaV, L I
-1'


_


.-; tfonuamwl "li. hits U.1 AMI IM: \\ i iI ii. II'' I, I: .. .1.: 1i.j-: : 11A1II.IO. TO o THE: mm '

'r1\\! \\ol"( \\ \ .hLa.ll' 11) \ 1\LW I' wi

I I! I ,.' '. .1.. I ; ''I.I ..14 D Ua

". '" "" .,, .0 .,. "_ .,,,. '" .1 I, "I ,." ,. I. .. I. ." \..1.i ...1 i .. I., .0. i",ii'', '*"I'I'.' '..' .".., ,.." .1' ..1''" .' oJS' iTl .
,
V HI I.' li M "III.. 1'11/ f" .r ''I I nil, ) llwl 1k, 4.r,",'I I limit i \\i am amillii' -'p..I'.i..II.,I n j latnta u In 51 i, .k-Ia.s( ,,r A lal. I IHI |wl t;.ii,'4l ini|.a.1"| i tin n- I

Uallnnh 1..1.1 Mo ..I. Who arr rradj In bnlhl 11 .1 wiuta _.1 ..Igg.r. ansi ,. !' Mtunil Jrin unMk th, i.litI in Prices' N | .U.\
." Grand ,
,
.\i\l| KII: I 1I rHI'I.TH" : : I faTW lowarJ lirnvtr Irtrrliml, "oraio ( L
..
1..1.. Ujilmal 1,11.10 l Nr .,1 ,ottr .Trathj tt III oprk ..
CIT A'.' ''..... ... ".. foMttnl II.. lUianf '..h.I li, tiHalkifl will.,Slap null jrirr; thrfart* iwoj.lr ptiTtii, 'In .... Mmllril "" l I. n<> war lo ii"uul fir REAL

1..r! ,p.., "'''"', "f I. "... ..1 .I.I I. .. ,. Intiivli. o,.. tilt ....1 ,..t., 1.1 I..a. || i... aol If"rrrn' lh.. |H.Ii.. tl I lU-. I I br "111, k IH.II I..hl. on lo |" I.,.*hil mifMK\ ill.il.. I ii I h., Nl:, hillS tt 'I''':. fill Ast uih lie People !" ESTATE

I t ., ",_ ,tI.41 RII' JSl'AkItWttPt I. .,..... ,... limit, il< ill tr,h>|".. .ili. IMhoiithl. ... .., ,Hill.r. ..MI-.. I Hill I t.i |"...i.l.ilIf.r "'va's.,. lik. grim .r"lh. ami .|*l.> -i. uf |'uSii''al +* Mi i ., ,.U.'pMI'.I.. .11 ".lull \ |S'l| v I Ii I

... ... .., Hi. l.. ,..,. l lull. .1 l ami'Lmlt. .. k frw lihmlli.r., a I wrrr. ..
,,' .. .,." ..1'' I uf UN* |l.iasn' nl, I. rallrmnlTlirra I l 'san' ii Ir-inli. m'raI.| I. Ibr trhrtaa .1

I I. no .' .' tinI.I. I X. ..1! ..1. .sinss..lo .aa.. Ihrm. front f l (..'man, ...1. ... rtm., irrk- I ''I *. .1.\ r 11winki Coi.i.i-r-i,1.:< .\\1.
,11.
,,,...,, '" I' I*. A A..nanikmr mn>.b for Hit. .l 4lrr .l.asss.'at.. fail ami .*all, *> >.ntt. ..Ihrir tinn, .....fmiirjr h I ., "1.1./.1 hlm-wlf lan, I '*:HIIIIVV;: ; ,; :{!;: i'.ii:;'i I iI i//: "' : Ill": I'hIPsS.. : 5I I M 'l I; < ..5nt -. 1\T T

: .. ,. I *m. I "Ro. 11111.. .. .. but Ihi. I.l inrrrlt. lnrl.tnl| l lT I', .1.,11. lkrlfcnril ltit.b-l.i, I ini-vrUbb r..uI.-aagra .,,, n.AI.; bl- 'xs'rotl.. aWlilrmt. awl ii," A".. NEXT TO CITY HOTEL

;;4 ;;;'I'' n'.1 1.\ 141 >H I(I".Innhavr rrrrnnrr I.. .|trt' II Mil K: I .. IttmloH ..1 lion W II .,. rrKtirul ansI i.'"|1..1. thai It I j ".1).1''....,,SSVJS'ftnJ,1'inl "'. I' '
n .,
1' .'" ", I I'1. .. ... .... ... ", ... |1",1" ol Ihrlr ".1. ami hatr na rrfrimrr \\..l. nl .. m.i-. .\hi. .|]_. I k.- IbmThr ru's I. Ih4l Ihr tthilr '1. it boh; Plain "'1 \. .. ?a.l5 I,.. .;'lfrIvad,4 '' l ,.. > N-\M fll I \
,", ... .... ...'I..I !. ... ami h. Hntiib oiriirk-t.lk.lrkH., imlirthrr P.I. 1 ..,.ha fi-r.lipr.r.r t.illKrit., a !, ..11 .""'I' a..I.I'U'' ,1'1 I 'Hoi Q Siar r Sk n e Palace'c' -
Ihr lulnrr Mm
... $ pr.sjtrPas pusu. Ski k IHIIof thr I Ii STI' lst'iot.
I '" ,'I P ,,,,' '0:: :\.' 1. f I. IICySlth;, C .II! : :f Ik.,". ,
.rltt or Ihr Wat .UllotK tin Ibrlrnmlr ,Ik* line i Ib* |... ."nl ..., ; dun. ,* lit, ,i' i'. Hurt ...1 iiuii'iitlitok .. I.ll. : ,
|
: ::: > n i .
::: ::::1 r:: \; ::: :: : .: : tnllit' thr rotnmnn, Store. 1 irianI:5 r 'I
llu s.ai) Retail
'
: ... 1 havr h ... ... .. II I.. '
.
'I.",.. I. 11"", .I..II. I tin' lo Ihr .north of to't'-, ..1 .. ; >rr> ,.wa A 'l.'I.I l I thalls'iig" lo ;M'll" ( HIM I ,INlnl.'Mt Ilir: All S"'l.rI. ,p' .'
.1 ,
I ml ..... "' 'H 1"-""' I.. Slot InHin-n r |*o p''S'| lln ntir.They .
I' lie. II Ia I.I If ;
I.t, "" I" \ .1.1 .e' ."I"r. whnlr of the Mala. .",.-. Iii' all1*,!," n (it. I I" lba.. '* "n 'I' I 51.5,1f .. ... ,.,",
,j, ..". ,.n',.n4. ..f n'fln4'," Rn', ....,,". In rbw our |i"I" Ibr titiiimnn of IbfttorM Hl4--ii.' "ir.ilt jml |I.mTbr tHum.nl thr ttlulr 5a.tn.l.Ii..a 1..I'I.| I- : I'ln .n: an* IV rl| li i i, I t "I ItItllOt" I I Mt Sl1,1111Is .\ I .ONI 1..I''I... ."'.1. ;, "

'. I I"" ..'... ... 1'.1...4 1111. ..'....,.,..-.. hI iml ,..101" n. v if .. hl n.. I' J .\ M4t Irs Hml (hit. I,rt { .k', ,. I.Mm' ... If 1.1' .1.| ., ',|."'n.Ii.. 'II.,.with nun Ilia fir, ,1.dot;. w,""'. of ; : : : i 1'11.1"'I I 111 I I : .0..'.II.I.,..it'.. "1..',I',.' .
ires.oul.a..p'tlh.'la.a I li HH.IIiml I!. > "It! IIr. "N Illl, riltN
4 I" '" | trl s.fal i .. ts.ul.'r 5.aL.55.sqa| tinSfrii' | s- -i | or ... TI.... l I. 1 1.1.11:1.0 .
.1 1 ,..44. tIl" ..Ift rnll ptn'. front .,tin,'In* Ibrlr .." tin.oinS.saat ... Suit ,1 i. Ihrii lHli-rrt-1 0.l.'i-. i I 1" > ; l "" Malr of :"W ''ork--B"l lor a .1 I Mint,. rut'''. "f ..rk. r.lili"' 1 I \\l> II V l.l.OH.IirAM : '
|HW-prrun | ir 'l.
.. u ,,.. .""" m nl I !I' 'n i 'la Hi'' i'/ > < l
.. I
f ",, .In', r. r 4W n'4IIh '"lI. ? .11' : : : ,
... .. tiaia.IS.afi'n'S il,. Suir' iou |I' "I'| I tb worU to-uJt, that lut n l I IN tvnlt "l.l.l
.. .,. ., ,............ "' "1. .'",. ...11.11. if | ,
111
.. a4 l him lo.le : Mox 'MKkl .ll t it I1"' .i-
f.r .
.. n'Il.141. t. ThrH... .li. ol itiM-l, Iritrnlo Hnl pin Ihi m hii l I.ml.. Maa.lin-atsi. of blmjiin Ma > | .Ir. 71' ; .. : I 111A : ,
I'rn.4.1.1.1
.4 I Ij.' n | | l |1.,1" II_Mi III 11II" i H I'
,.. ;,.. ::: : .... .i: ::. ::: :: i: ....L all t 5S.-is.ih'r.S., an.) not i i. no HUM In ka-ln, oloultUttllK t'oMManl.iHioHllii.' *UIiiiinl In I I ur)? n/.lion an. ,1 I "V i H lie*. in,1 I ,li ''a-'i' i i., I ,' in.'"- in'.t"I Rich and Varied Assortment of I ISIS: Ilirryi ",mA .
.., .h .11 "h "I""h ,,1. I .hnnlrnk. fjr |.Irlur. : I in .1,: p-.t-. : ;:, :.:. .::::1 1 ,: :. i ;i ,:t t t M 1 I II I-; 'aPil fil.i \.0.
be ,br Ilia i.lr. thai' Iht Mnu Tlmr. Ika ,," (' t.ln ,. "\ '. lire. ..
r.ln..1 Kirmlngham "''I- li t-. Mi.1.I I I I 1 : I 4.III: I\ i a .
4 1:1' \ \ ,'.1'11."' w -; I"" '. man, .. -m .h. ira ..,11.1.. aunt lit. IIU"..'" Til KK ""'"'1.111' .......abtr arlt.' .with lhl .i l I |. II,.. hli tvt mii.tntt ",.tin .it't ,",. "'I'. I'." 1 M.- .." r.\.I. !l. .lloru.'la..tli.iil'MSI.,. i I'|. "

,."ih..I..I..ih. .'...1.1 .1a 11..1. b'iIz.Sn *rah ; ..S,..litura ..hat>|.lt.. | (graMor.hiaal' |pri.s.i| I.. 'l l. ..", ,'lli ia.-,:.:I ,;.1'-,1, ,a I 1 .. f :,0.'' \.t'rhIi., .M. i.rNi: ....I..lhit.1.
1 .. ali.l Ike w.,"". .iml ., ,.
| .y.li'in ''I."
"
Ida t nf Ibrlr railnul |ojaiIv.Is |' l tbt Alrl.afiU.m liter a J4 rU-Hl limiOKHlrrn |leapt. 0! "'
\ 141444 I. I.. .bt' .r.,1 it .. g:,. I' I _
I 4I..l lUiM.h t.r Net \ u L. an,1 I \I hull isI .
brnIViMatoli. ...,. uur il.-llar fhrnrCl '*uli .lr '4m mtkiii tnT from Ibr Mi,* 'Inhtab-alltr. mrmallt sal) ntoraltjr | ., .." '.' I. \ I l-'at.r,'
tub '" I".i.I j..I..lro"l. BOOTS SHOES ''II I I'iitara
,
illrm. r thr ash-ale
Initii Ihr tmil.Imp of tlir I'4 AIlir i rh..t al..tr IMInn R. |;.an.I ( ..,.'.1! Mian am irnl pmM>, | "f''lo. i> _._ __ and inl"lrn. Or" I.
.. ,
I will | tnJ u .
NMIIIIK, r.lmiin.l.. II. ",I1.r I'imk. I I.A : IP..Mi. ."...1.1. tint UH l.i.l.i ..* au'S! ...i.e m-irlr "*r'..- thc lmr. .llh..t ,| .. ia. r..I..ilo itttiui I .'a'alh'a, "I i, ,' '

linn. I luti. ti-l Un.... nit. .1:1.1.: I "14.il. I IMI.,l a ant lo It it north morr, than lina "saSh .lulnr I...If nf M-.. |oMIarnwo tint .iI. .ry i ton elnl m.In .. Mm ii lit \1.1.i ..1.1.1' A ".lla. I 1'1. rih' "' ,l, .

\ I"" ''|-hril awl) .llinfr .'..k. T.r 1 unit baa).." a ..' e,,.5,1 lu Ito 4l HIM dii ,I'iisenaloheo! Ilia rn >. .d". ...1..1,1.1.11| n- < saUl, M.J.FAURIA !
A. 110.. I "i.f. It"... "I' 'UI(1" till III.. .a" ami I In' i- born uu to .Ii.I I 1,
 • nwrth y
  ,. of i
  i. ,i.a-" t-kin for ru-h over r.l.r I in kigfc aralt r 11. rlt I tt Hie | 11. ..* I
  .,I ........ ... ,il.'wn .I o I. Hilt, -hair of Ik Mali.. i. oiu. : .
  nIp41 n > .
  !
  lI.t ( 1 ,
  ll "
  .?E.-iaSu a. .n< b, 'e' ... .ttr mat Uriptr ,.. Ital na.. ',. I. roawtaml) / onal ol Alabama atir 1:115: : I. 11 I' tl.I.I .. ., .1. .
  | the Moot I
  ." a. ,.. .an.1 I In Ihrir |r"riHtal whltfulkK and .Irryrniny it- hid amitairie laninrirt| abet Im. |m |< | nl".r |M.MI 'I in n .I 1. ,;
  ,
  UNDERTAKER.
  'n'-.t"Pa.ta.i .,
  I' II _
  1 hi i i .l .Iii. hit'l I rI.I.: <.. lo fJ.* .h.I..n i ,. 'J.15g.. ..'litrri, ), .laiiNwitli .
  'flirt aia | tulkrl.nir satn.-'s.srh vt Ibrkoto armtml h.s.s, iml rnea1.'ailun.Iv ( I. r4'.II,,s- ..,, ;t. .
  h.I liii. I.:.j.| .illi4ii. i. i rll .1. a I U moi : r"I.I..n' .'I.o o'Iu.i.inpsil, at Hitiilii ot lists l 5 K. ,
  | 1,7
  I
  .ill," mii. '|1..1 lil..r IN 1.1. .Ii",""lIn I '...I.i. oat nbrn al ... ..'on.litivnl '... '.t* HMMl.i.|''] imrit ", ,lair thai.ira. there milt I I. I..Icrt | I', ,, ."ii. a.li.a' ," .I.. "ii".Ia'I. ",' laa.aS. "".i.I I. .., ., "

  ,, |.4rl. of that mat him* Ikrt .. Ik* jais.t ul il. I i I. Ib* nilm.rity, Cr'...,..1"*) ami ..| .1..1. I ," ,,.', I.M..I i. M'i'r-.. .. '..1 I >:t limit.. '', ..ini.'I.'aas.il ,..
  .r"n. ,' ,. I.l.. I ,.. ,,,
  'n5s.s' ilia real liutrernui I h. litU." .\ | i VIMil \ e 1 .
  Hi, >, liin. >*)'. lint I I... TrrnipMi trilh. ni |H-rwual It ill of Stair own. mba I*In l I'.l r..| .. ka ablr' rat.by hrcr ilrail vtaixhl of I .,_, IV,,. ..ft.-i If11,5151w.,..I .I Sin ,5i-si, ,
  ,, I l.t Ins
  < 4 II I 1,1. ,l- .l I I'.I.)* Ho iml I.H"ulr.1 a..M-.liHj I.. Ihr (lurrmiei.fatln i5. .'al'| tit am) vuluntrttilh- majorift, rtni.t .tthita .". .. i-'aiae'l ainlllirralrniil I .,- 0' ''I. ...''I ,Iw-lifl: 5 ., .

  ,1414ItIHI,: I Muiilir. ::. r*ritl Innip l lrii I h. |... t Inc of Ihrm oun.iM 1..1.. l .i" tar. III I. not a ire.a.*r I hi...li iivrrr .1 l|| ,tarll. li,* 'I |I.rl. fncn.K lia. i. r'-i.i.-l., I ..ow HUI; tII ashlish:' 1\11'1, .,"' I., ,

  ..,.... I... .: 11.".. in rr..rvmrto Hn. matter. ..r a 1"}.. il .. i liver Ibr UrK" *animal' |a.pis5alii.i| of I. .. ,Id. "| ) il'Minini'.1| l by) hi" |.1..1. ."r. i 1 ,, "..cia-' 5lI-.t .0 iI'.lia' .I'.I..1 In."o..I".I" ,,,_ "

  | in n-Kar.l I.. ".,n.' |1.1..." luamb Ibr ntrrik Iba | | | fr.i'i< with Ha |mriautDi|> iiuport. I Imvral bill br Iw.k. tint t I.. ilh'I' I, i nl t 1.1. .' ""I" ", ,"" 'I" I" ., '.,_, .. !"_,' ti.-i-i, ,......h'll.' .' 01. ,, ,
  ...i. ..f II... |.i..-. n' ill ,,,L.. DMI .I..L"I > YI.I. .r..I.1. utralKlit' un t. 'ih.' 11 ., Nartli-rt.Ia. ,
  inrnvi'MI-MI. | i I bnik only lolo .Mil awl in iS- r.. | "II, .IIIII&| now ni.kim, .nMoiAtil. : ilb "" I
  "
  1.I"i 1.1 .,
  I' .
  ,
  I'Hmli. harlrt I- ami uf I.i,5ltrI'sr-ite' "
  II I f.i &I4 1
  "' .11" .
  "I'| | Ilw mil." of nit roil.I. ...1 I. I.Mtr lljluu U.;.... nil.1 I :1m (,I..". I \ iil'a 1 \ I' 'wisl'ait: : 1% III: Ml:\ ltlr ." ...I..lh,. ",.., ,
  .
  I.Hilili I in liilnit;. l'''|i.' In-il IM! i c'.itt i .iiiti.r. the Net Wik. Ihr I I.I..1 |I'' / ,
  mil l.. |S. iiiovr,! .l.t! a|1..1.i nr otbn ". Ikliml .. 51" iHilM IrvrvjrtiMi Ill. .o "
  ilinii' 'I'pf| II I., .I,ni.l I mi. 1 injtiton, I.. ami. ill."1,1,1') a I'on.I i' ri,>," | Nion I It ,..4, I hr., i Hi'" ";\ I.fICa'I': : .-ai'rl'ui, o"' Sla.sitP
  .'w.kt'ra In.,n>. In I..L i." at Ilirni I Iam II' ...'h wmikl ".I ntoii than 'I. .21 l5 ", .
  tional I 'oiitrntion, 'I .hrir ..' ill S" I,1..1.| | Hn, trrt IMt lit ,1",1 .
  i .
  An IMI K ,1.1. I ....t l<> MV I 11inr: lull a. ..1,1.I liil" : 4,1.1 Ibr i inl, *litl,4vrhl.lnl 1..1. Jflttr ....1 .......1.1 i |..nnl 14. ---- .t.I'a; III.sS'a.; : wi 1.1.,., PhIl' H. knMIXTllr it. .h' "
  1(10
  I. onvrnllim. In'11. P'-it'ulwr7lt.. |.. I I I I-s. liul ,. .11' iS.. ,, ', lam. ia.-.I 'I I
  I lielu. .' I.. nr" /KM rflr) I rnliMnIHOXII a- hat )S.' ll.il.i.lrur, anl.l .U. hnl .wl ,turly ri|' mliiitr' Urni uli,. 'uII"1 i : rNitnrli.il rrinlilatfII iirlx. knot ,, ,
  "i.i .
  .aiitjI,P .I IUTLIn... IHt I from I.i" lifts.I I Iha* mnllriiun' u U ol (kit 'ati'.l.'iq'ios.slai.'s'| |. i >. ""...1",,.. ., SI,. r..lu"1". .1"1; : .,1. ul llu. if nil ,ninul! .V .li./<',/, iixl.-,.H I II I I. '.t{'"" .rh-, *... ,.t ..nll.l ,> r...!.,) dn,,'I.,.,
  Vlf' I ; ., .I. ',.., ... .1.l semI .... of | .. l ohl itrtwoiHii i ili, M. F. GONZALEZ & CO. .. r,'..in.t "'..
  of ...., rai'uili il i.to ,1 11 ul. tiai-.h Ikil hjImn. I lu NOrlra /.1. .
  l.t.iu In 14 i..,,,. I Ii innir mlfr. Unl our' I. l au i .. .. ), t'l. .., Ibr, |lowS | .. .'nr "!,;> I I:
  ". .. |iia.sl... kuttrtrr barr i. Ib. I .linnllw. |, .ami. thr, ,..... ,". ,,"".,1.1"I""J iSis .hoi nil. .ioiI I ::41 > r 'imiV,1:I : SO.OOI ( ( ) lair" ,"' I..t. 1.i, .rIII ,
  1.i.i,1.il'" I..d .. ,. .
  ,rSnr.. but. S tin ttiu'*! all 1 11 .h in""I I ,. .,, 1
  .
  I I' .
  .. llu "
  I""h'' IMI Ilir only li ui In .. railroul tin .. nil hit I 1
  \I ".,.i.i. bain l Ink al '. l lili- "I.| m ..T .n lhi routriiiiiin lo n. rnlira | .0 ''k.niilN, h"I"| 1 .

  I'II.kI..sdl, .s.is..is.| I" I 1:1..i":I .. 111uimion >. tin' I.. ir .1.t.thl.tC .,two. a 1.41's'lCr In.m Hit .'.i&'fiI (fiitarnnu.nt ,lit inn. talc, an,1) oil!,'Ml iuit,""lur IAU I ... ..1' null jmllH-rni"'',111',1| t' I t I I. l5'ui'u ', tw..t's.Soij,i,, ,
  > llnl
  a.1,1. l tin
  .
  .
  a .
  '1 Ilir I lhiiiiHr.l- l I. IIe h..llilt .hh.. |iiMnrl tliu, 11114 the nr&l I tiij r.l in tho great niliuiial l w ", 1. Cram Hay Flour and i 1. 0 .la'ri.f.
  I II t.i', IH4V I" |1".o.ly..: olfli, .li, s.'qla-sir' '.1, ibis ,nl.r.'.... iml InaiiliKr ''ol tin, ,.lgl.iii..r.. ilianuj, ni.l .\1' !,ltl.i.. I i'i'i.--.l.i -'ar'jI.tiN. II-"I I'm ..'.r) .. II". I
  ,I.l-
  Ilir hf.1* of tint .rg iiinoi.t'. IMI llnl, lint, anys.>|nnir. .1''I..li.| | Hillu.., "," ,ni,..I..I..I..llh I | I.; ..irrliRiknutoHi. : .I.. .... huillv .lriiii an.1 I ,... | I"I.I. 1".1..1...11..1 i .1,1. .I'Iol. :.
  I Ike .iMintani'.n. ill .1 I uf
  ".11. .".1 rra, I.. i'Wi'sf .". iIl.I tin I un ", AlilmrihiitrHi.i in at<>|, iliu...,.5.. an,1 I all ., |..-. all .1.1 Kccdstuffs.li iI

  .lupl.r I Ihil., In,.1 Ibm, ,oil i-l.il, JMiniHir.Mi; 1 .his 1 1..1..., '.'|1'' ,Iniu Ii.. ill, .1 l |l'.r4. ii.-?.I.t.l '""- | ..|, .. al.I.1 -li. rjiiiclly lab.I I tin, I $3a: ; ;; < > w,1:: II', so.oo)
  A ...s.s..u.n t in I,.' S'W \L I I. tiling hl.krt It ,It'iiii| ..I iiine.l, l lilln I | in IS,.illii4lrir.ii. liorl fn.m wl,., 1 | fit ', I l .l", HI- I Illl.OI.N I- I : I'M \1| i'.i, \. ,
  ) I lib IOIM>r4lr |I..hr ot HMO.HI i IH i l.hl..i..1"I. l I 'UI.
  0.1.1 .HVr4I. 4 51115 H" l l.r Uliiur.riiKliu ; 1..1.1'4: ..lli..I. Hl.l-kn .,",...ami iti4iiv, lrtnH| Ittu .lui| i. In. likrn. Hill, a -*- IMH.I1H.I.: tNIl 'A". .

  I liiu, .I.I 'rln 1 l i .,. (mlIMIVX liilitr.l., I 'all |M'r. iH.."f lH'l| ,lr frirnli, that Ilir .|HI>|III.. .. < ; :NIH.I.M. ..IA'"I; I. I "II'f \
  net i : :; -.Hull. if rtar, if I'M .111"
  |tuso air ii..h,a.l anl| '. ..'l l ilinin ..1,41111. In-i.ul 1.4,1.| ;. :_" -<|inn. I |>nM.nl 1 how Ktt : ilni.'elrlt: ,.I."I I ;| i iI i il.iait "il' .. i I Ih-aa'it-s, .. I.U.I|| t ."l.. a'U, 'l r... Nrll .l.s.ia'a-I: IN"I ,
  r ta
  I" II." | l 1.1. .141.14 in. ... L.t I I\
  M Ibr tft.
  1..1 naln"
  .
  I. Itrrxlr.l l.ru.-i..l..r i.r of a, amii "","il', in i <'Irnl II, .4111. kill I.I.he ullaaol aia ttilliuu I to | ... .1.1IU' tor /:tiriiio.ii A 'S'airuag... .i ,'ct h.> 'Kiri<,.>u. mill rhi. .11! ".uil'ilM. I NHini.R Illl: i..s it
  I III
  IKMI.U$ ; .f lii> fi.iinli. millIt ;li"l ., I ml l.rilnii' ; I h..M. .1! 'IH'|- I I ;Ihotr i I., ,Inr IH.MI,,..t ,lo",, ":| :II .",."Mil, I i.urn. ".>' 1"1 ,. slIaa. ll.rNI I' INs || tI I. 5 "1.' "

  Itnmlnt' ant "11"i"| (1.'li..1I I. 4li..i nut',..,,'isiS.I HID 51,51s'.l lln' UH; .L... lia.hml I I.. I l l .lu Ikr IH4.I hrt.l bv liu'a. I.. I.-. "II. Mi I \ "!-. Nlll.lll .\ \1
  : a
  I II.. I MIH.I.UI, I ,.' If nr or .lur. .ihanll, '"Mite.. \1.1:1I..I
  i i. ,h..II. Ukrll I lit tin
  Dial II.
  hl"li.lo..r I
  I 1 I. ): .. : .
  .I' l. 111"I.r I ,, ..f Ih. lo.l.l."l. UK. .I" I rtiit"i'asl4)l'aINt U k.ttn l i.
  l |.iil.liian, "u. "..,"i".1" a I.i.| ..i.nun I II... fuIlii, 1011 II.S .. m.vrr !ts.-.... ,..' 'In nil ha al .1. in....1.I 'l. |in'>,.IIMHI"|, InI, 1 Ibilni: fivor an, .1 I tia'i' | | .i..1" I \ .Mlr.-. ., ". "o
  : if II,.. r' Hil ..i i.Kiirruiii Iki' : It 'I'.,,,... I .....lilutinu.il (... | .it f4inl; bill .""e.II'I"n..r| ,, (llm Ullll .... 11 | '. .
  ., ,lur 1'iiiiisniiH l'iu.. Hi, I 1.t.-t..I I S.. Ihr I I. .V N ii.inl.iii.it ionu | I.KIOIIan .' CHRIST SCHOOL r: ti' 11'\ I1. II s-i|:
  -I"IIf ,. Ikr ,s.l.s.aofl"slrotii..I ,'t.1....lint 5 III. ntulrrlt Imlm.l. CHURCH i ,. .. .
  as.le Ittt
  t g'-Wt
  irni.tl Ml
  i.os.,0ar5.rn| i .r" n I
  ,. .. ,. ,. ,1., .. ,
  ki-tH ( II oiimtluliiil* I .I.anr II nl I i. IN .rn i I. turn lln :
  .i
  . 'i.IA. .. I S.HIIIInn,'I >il. .l an ..1.1..1| | l an .11.' i I I Ih IIIH rain but .,,.toroii, ,., ,a.I: ( I I. a .. It | uf "jrral mtioiul, Red Star Shoe 1...., .1.1THOS.. [I "

  .1....llii|1' h.... ..\.I..w. I limn. i's-si.I.i4 ..II."i..liu'.1 linnL, mil .lit I..nl Ri u,:in,. Hhi.li. i. litl all', n.IUWN! lo I f.ivoi i .xlr4V4jRH.e;I Ito ., hrr .!I..,. ." "5 k. rc.n.rnl.| Hu 1..1.11'\, I: ''1' I"" Palace, I I..;.,,1"I.,.. '',.1.,;.. ..1

  '1 n.a..II."I.il'; I .".1 lln-. ..|..n it.ItIf ..1,1! ) .1.1 ;., .1'' H..nh or .. I,,,I... Sill) Ihi. oil!. t hol.lrr. (..ktM. I' I .11 II"' ".'I., ,"I, 0.
  liuhwliy M I..Im Hi I ltl *KUIM- | luniilrir.. 411)) lolhi. Ui'.1 5I I IIn .1. ,.1 u'.li..II..h"il'.r| | HH gayer Wsiuln'asulaiy Oct. I 1st. IMH1.t II" '' I', ) .
  I ii.nimiinlialioii, I by 141)) to IliriMinlitH ..11..1.. i '|HnM "I t.iv latur. lo PALAFOX STREET I ti.-- \
  I |1,1.I,.">",..Ii"l; i H an |"H.Ha| | rilli. ) ol I'.."..w.Mr.,,,, o. UiliioI I ,.' ..1.1.unit > IMI.IS! worlliwi..ull ,INluitt. Ship rnlrol, llu' inrtt in ( .. ; 1, rn..gulsiIi lhi. a. |. i 4liioint \ nli Hi. "i." .1"O".r..1. I i i "|-i-U, 'r. "" I 1..1 -:- 0/,1... ,,,, ,. ". ,
  : ,.. II I., Hi. nili.I Mali-. .. .. a.I., ,' nl' -I.i-.r, 'n. ,i'' .
  ta I l.t nli .1I ult oii.iilt ration t.nivit i
  lux our
  .1.111 .. Iji iinliiinr, | | : Ilh .
  a mi .1 : :; ; :
  : : .
  1.11 1.1 I 111. -, I..I. I l.n,, ., ,. .., "I,iif.ii n. ,
  I lullan.lt.lhri.l I. Uil.i.ni I : Uli4i r:iilt"h vr"ot in ,Im -vuilhiurn.. in .- fin'nil. lli.it I. a..... .. in Im inllr I 't "l i i 'I." I.' -i-iI. I .'1\.1"' '.

  ,'liarKeurmlv |1..1.. .\lln.. nil I.. i. .',, I 1'0..1 I It..i) '..,,1.l .5'''',g : .\i.Illl' 114.IHi..,.H III''t 4HM..I ,rl! 4 r.II".1, I I I :::. of pirn. ,-S lalr iiiniiy: .I I tiiiiHH.; : I I ..I..I..L. .i..t I" 1.li..1, 10.1..1'" ,H.",".nl I,, 'II,.. Hi.,. -.t.I I i'i-| iri'. 1 f ,'Mt. : \..: ''t ,
  ol that, i i. ,ulliir iinulllUIIICIIIll .. : .. .illi4itim. f all Ihr HUL "" "'i0 .I'' tic. ,... .. 1.10'' I SlMat'S: ,. ,
  ir \ .1.
  \ a .
  ."il"1 ) Coin*; i''li'li llilrlit.lllM* Hill", urt.ll.tr I 1"1. I liki .il I ",l h. : ..1 "Ii... 1..1 ,h's a 15,1 It..h''" ".".. i .1.'t.ii-, .
  .. I' ,. .. ... ..iiiea'i ilur ta'n. ul Ih, .t I UUUEXIEII.
  .1. .
  I IhUriih Msli.ii r .Mil.tini i .. s Ihrthit ""I'".1..1.. !. .. : 5 l.i.inl 1."I. .Il hal 1". "" ,., .I. ., ,""" ...1 I C. WATSON.
  I.L.... I. ..r's-.i.s: .'i.... 4 .. .l.-lll.-l.. | '. .. lln |.rotniv. >. ", IM.ii I'tit/rx l lu on". ". ,t 1'11"il 5" .1 .
  \.uiioulr4. ri .... .I.l.w usa..'.. arr ". ml,.,". iliitun it.. .iiiiiini, 'r with. Hi.i. \\ I.. ii 11.I.sinh I -Inli.attin c" ,nil,. 111"11"I. |". |iSt' 11.hi '0'". u I.) 'IV. k-iiN l'I. I U. I II i"-.,, I'UII'.II'I''U.: I ISM'I,.\'i r mil, I:I ,

  1..i"I..I.. an al4i, "i"l; ..".,,1. U.ll. .l..,,, ..Ul |I",,". ,.l llm H..I.I I In ...s"I. i.inrt> ..I 5 t a lli" In"I' s.1.|.tti, > .4l5.aa.-r.. tml, I ..IHJ:I. I.'Fi, Ii .--1'. 54 5.'i.pt /,:. 1.1.14: -. |>l.-.I..I.:I :,; ;I 1 .00"I I 1'41 'IV.IMIH :, \,.Iltt, II."I,.,,', I I' ,

  'II 5.k N ii'.I.s ,, "".11. .ta1" .1. sisaI ,1. aittht tnl in t. .
  uilinxaKainsltin | .li""I.i.| .1"I'
  I anil, 1 Ullitia l. '. i" I.. '. -
  1'.1 I
  IM' I 1"1.
  I -- - -
  11" S.I .gr..1 turn I haul. of I I....-.. ,.la. .r I. tb.Int. ,. ... ...1. ii "ia' n...' isidi, iUI' loTllMf |.trlt ,.51.1' ...lio; 1hrnt, .
  ,
  U-lli l liii. Hit f iHHtatrciiilI (1..J. DICKINSON
  any i aiuoiiK, | In .I 1...", Hit "Htnlty Hi.m "-,. ISa'.lIaai IH' U ./ : }Peracola Classical Academy
  ,I ..r..,U. ..( M..S.ih' .,..1 Nrtt < likanliny : liul l-lululfl I 'INn .iilntriN-r .1 I NOTICE FOR
  II. 1.41 Ull 'r Ijkr up Hut in ilttr ." "". .I r.., /:. !'. /. tint .Ihr, IKMMIIMT. r .. a an real 1. 1 PUBLICATION

  1i.l.MftlIC ".".. 4.l.a, li. I i .1.'s..I nanl Idr, "'.11.1 'Inink, I I I.. ,.hia I i.a.ol, 'outrun.ii.o ,". .. InulntiHl, .cnl, ,. \ Cimtitiki 11. il< .i.l. S I'aIsi'a: : It SI U.ai": : I.AI.IHI". .. .

  litnour ', Hill lu it..I.. rtt,1 I n.....i o"lnl"nil I ,. .'I..i,. rillnr, lo 11'u.i, all i or Mol.tlr' '1 Hit.I ..1 saw U Mi'l'lm! Htion hlhrH.iluf 'I.I,..Hit. t tm.tilulimi.il.. I ....", oi..lnl. "d"i"j r..I"oll'{. I in Nr. \S ri Ull, "I.t' I Veterinary .IX"

  It, |5.n..l.| of \I.I.il. Ire liH.kinmil* I IVii HtiUttilh$ MUM-i.t .ilh a. lil' ,,lav a. |._. ., ., Sugon. 'Ill: Uia I.Iins I.-; "
  ln.lc. uiloinl rair. | : .. II,. 1..1.li. ", mot a un | ". I bate, nctrr- OCTOBER lat IMMS. ,.i,... .. 1.

  I r.., lln.,"..ii... 4ii.1 I Ii,.|MH>|.lrof fin I.5,1| ,..1.t l"lh HI littir ...1..'. amiliiiMu-nlrtrit| | .CIOH.1 ii .1.| ..>"...1"| '-.. alta).. ..ml II Iran 'to r In"mo. IUuJV). H.IMI alias I*,-r II:'.lli i MAS lot'.\m! I IN 11-.Na'iA! ( 'S tI..\, h'. il.l'.Ii"i. ', .. .lai1.,. ,. ,Tjsl.4ll'.h '
  I"I. I
  ( ..s,1a.*. Of 1.0".1.. liutoritly .....1.. i',''.j' .1.. I". ..". if 1f. ni 1.1 hlo 5'iI?i 4Mt t.l 5t.s. H.I I iu Ilir I itil.il MalmWe l.r ii,. ....'hl,1 .1.. ., in iSo .,,. ,.|r..1.'I'I.') ami l .. \.Iliflr a.1.I I. rf"rll..r.-i.-i,' ,,i i. "I".h, i I'I 'l', |','', ,| .'Ia'f.tI.4 inn 'lu.,.11.I ,?I Iul ,

  ami Iliu ruiin4l..r ..r r4ilrt>41 U nnttia Ihi I Iri.I.' of Nmllirin ....1 a,. aimiirril bt inru HI Slot ...h...1 whit.il... hut. M. t...".II) lookr.il Ihe reranl un I.I'.hl i i V .llitMI".itN| .\. M'. .\ui ..Itm 1.. rr..fr*,>o.iiMl *.rti.. ti. tin. '" ,_... I-I.. i ii.lU '

  iron, 4 It .|11..litl| tI.-r' noilli nlMonlKointry W".h'01., ..iina .", I of .I ..",...own.Krnlit ".,I li..ii,|..|.Ml I.. ji.lrr, thai AliUinitioil I .I"I""IIL.I.1| ..,. in *U yvart.HH.SM .Iil.r. J. iNkkit, Uulft.....t urn nut. --- --- I*..|.|I" .r 1.*.-... awl t H.milt. PSplh, I loS.,, U.,111 tl/.It r-...I, :.Ni II' ,,

  i \. hatr not yi.I In.41,1 I ...k> o.,,I Ihi. NoilliHmlU ..an IHul| lulu Ikr ...I.o.r.'rlallhr I \ I :I I. IKHIrt' I : I HUN.I ,.., .|.I.i... 'u,iain'.l, I.,. the :::( (( Iti'a'ait'gIf llr will In fcuail 41 (In U. irytat iSh'i-rI'.i. nattHMi, til I f I I I'"." I II.

  a .. Ii. s..jI.s, 1 I. a. I., I Iha IM.11. ll, iil.ut HB ara milttlihonl ." tlm.. I hold Ikr .. .I.. .
  .. .
  .. .1".1 I I ., i. ,ital A-. i iIsa' I lixvr ttilibnl lit. |' '. ,- t'O''iSlS'itIil\ \NH HUi .1 I.,- .,minium.. ,. r ,,0 I
  CIII| 1.11,1,1,r r..,.., in. M..IX"'''ty in ii,. ll., ant ..f ai-.oii,|.li.l.iiix i an il a .... ol .lu.in .In. I..'Hirr, 1.,1.. only ,| "D..i.1| nf iS". ,'.a.ilr..vrr.y with ie- : I r! .I.I\I ;I: ianIl I ,, ,| i ;,,,. ., ,: ,, ,,,,! 'il"s.'r-aSli.. I
  .
  M. .1 I. ,
  lo S'Ai'StIA.SltltI.i ,
  atnl* t.I.yI..I *; i|1">iumiliiiiwa ll"" ,...ull I' .,,"" ,iiI is. 'II ,. ..Itnilion ilulUrt U.n I I. AN i 11. .a.. tll.1 I. |.. ' 'I' lli.Huti. rul I.- Mlltnini I
  l ,. :; ,,
  Iha \ : ,
  \ A"I"'I. .1.1. h.1 |I. I 11. o all ulhir S..' .1. 'I.i'| ,". ll ita' ''| I.'s .li.t In iIjuri.f II. I : ; d : I ::. :,: :::. ,.:, ;" II:;; ,,: < 1. I. .
  not |,,*. l4iiiiil ami,, lion .inlirour ttr b.vi .1.1, ioin|,h'Imlu tailrual austI) I ....1 .illrr u. "WI! .-.tvrrM-lt.l .I I., l.tnrinl iiiKaKtil in il and iiii|.aiini, |, ; 1 els tal,. .- I: I 1'111. : !' lIIII.I't; : :. J.I-ac---a.- J. .'k.....

  '. elr..1 :",""' inili 1 .> t.r lir.l.l.iH.. 0.1.. II-r.u', U'.lri.l ul .t.f Ihi' ilt' ulNitw inx| ,.saS.uf.s.Iory i I. H.II. HHI. .fut.".' lo tin IViU'Hiili, ,; |I'.'. ",.1 OI'h.I'J sal-h "k. I" "I. I

  >l4iilul "M, ml"... Ii. HIM Mo. It,1.4iis U .". ,. .Ikr |1'.1".11.1. ; ',,w -
  IKI .
  .J IliTt.m. .. II, |.til .1 "..t ..I J., ,: .1.11".1.1 1.1./ .... hu.i.Irch \\o't i-onl. in I hair known Mr UolleIn.r Hit : u ol SA Mu,|.r. UIHIU-. Notice of
  Ll ,l.il. .1 I MiulkoiiHi, lailrotlal I: Ira., (Ike I rl ..r ,IVna.oIt Incorporation.NOIKI -- -- -
  .
  .. .. ) > .. .110'11 |" I ( a"'w bun Sisal ka .I hkrer I ,
  .
  I (tioiil.l .liuxrlint, : ; i.. I on-. ., I.. 'lo .but out loriit-n "' '|MII I inn. .ill ,
  .i..I. ...,1 I on Ihr thorli.l Imr. IIOMII S a..sl.l 5.,.., UIIH .om|. H.itr : I kilnl .
  OH a .taiin
  lout tIn, ..1 tin 'I ll.uiiniua, !, I itallt ., l | | arinn 1'.1. "t I J. M. THOMSON r
  |1'.1'|; 'li,".K.I I tb., lt.l; M.ti,... f n an, I,MW. .o>laiHnl bt r..t" ) 1.1' r'5o| luau.' f I. I..'r.-lj nl.i-.i I i., i|... nil.I NOTICE FOR PUBLICATION
  ".11"1.| m' iioHily| ,.. (1'.it il,1 I II.MII'Iilcl.l. .1..I"Oi"l .. be jail tm liar, imMHl3ln,| > .t..1 k men. 5sr.l. ; .r two I -S i.i: in. fi,4.. ii l-.i, ,, ,ii.i.fr' ,
  Iroin Ru: mini' Ihr gulf tan. U Vrw ami 1 unkinn & .'i., ..la 1.1. .1 I ia4 i.iaf> II>H, tl IIS '
  Mr"
  .. ami, I.nil., t,. |i.mlr.s.-.l f.w ..' oro.1..1.1: II. |Hirl.of 1..1., tttlhinauy J..lli." U.ItI'mil letniiHUIlll >. .... lalmr front '1.. ol.l HOI, .. |I'I.. bun thru W.th'. ..outer wiilntii,. iiu.I'UlIS." : 'U'hI ':'I-I: ':.1.::'". .".1""lit-I ,:.''"'''rail;$:!;;..;ilYi I.:,: ::,:,:::1, ,;a.Ith. ','" .

  Ilia .I"II"I..n.1( aol. I. .1.,1 if Ilir 1 mil.. I.'.. liatrl (ii ban I. ul, iiirla| Hlih 1.f lalHiiinif. inrn, | ... 4- I .,.. .1 .,,.,: > ul.. IAn.l-.li: ii::11 I *': in : i : : uniti x"r' ; "':i '. ," I ,
  'man. ara our out tin. >amr. ) ttay i ibiS lalHW nboul.1, Mot I lw allow itl Hllh ... .i. II' Hie I 11 unit, .1 "i'd .t '" I ',1,, .,. tit t' '.mmil, .ii,. I in, :'I|- rill,. .,,iulI i . ,
  1.1..1"1 M.hilt. n'l I .... I I. tl, i.-i '.1.", ., .n.'.' ". b. '
  ." my iuil < ltwlr4itllinn I : 1.\ ..1: I tir 5 lUltk' i.au.ti-ruvn'iestlt.i. 1. .II. .IU. I" ,l'U'.lu'| ". 1,1'I. ,
  : "u* ,
  | mul hillHI
  1 H4.: Hoik inn. fir 'loom) I I.r i.1 UII iniporlnl, Irom Ein.i.t: | fur Ilw "1. Tant'ail ffia 'u --ca' t nil r i-Mt ri, anil, I iNr .tu. I IM| 1.\0. I
  I. t. i bt ol New Itil.-mi., H.ilIIIIIIMIII |, I 04lsS550S Ml MaaM :; ; j 'l I ,,' I .I I.IIV I.
  Hitt rallr I
  I i in. um, Ik4l I hal hvru h, urt..1, I i .1.1 I -,m t.-or .',,11.. 1 I. n.u.. fr- ; I imil ; 1"'I .in .
  r., a.ts. o.s. 1"lalw.i far I |> ilo* a Ihe HrlK> ltlNmus.lIi ( Miiia An fiinaaiknitiMantlet | I il|4. P's.u--lt I I I II
  | braakiHf I U. '
  i .'Li"l i. .bv .. "F.r l'ali'ia, .cr -HI alias| t. 'IK l ., .1.1.tnanl '
  I' Itullrr. ,1..1 ..r..I..1 auur Illl Ihi ,s.j.r| .." wl .llrhill | Ibr Uhtirlng. loan ami on Mr I %l'.tf. x.laiui.l| lit ". ..iil.ivu.ri .t'.I.O. It,. .o.\ iIlt'--! .,. \n.nil.r. ,l-.l. \ / I r" ,
  I i 11." Minn I lHako I.. I'-"'. .. out 11. ttoik Invi. .. I r"'I"IIi. of ..u.l ollurr.1 him, irxl 1. .1 uortliHurl Mil- .., Ma.. I IN I'-, .
  fittunir.nl | \ I
  \ .. .uliuHMiou I lo Iha .' I..,,. > my ..1..1. Hearths Coping and Posts. : M .1"1 ,.W ," ,. ., I
  'Hit. rilrnel I iontiauv, notir uiotuiKInllihiinillrr < I b.II. Ibrt .. I i.! i I' : ; : : : : ::; luml. I kari known him .ir.Ht' ,."o'b'.1. hiiirruni., Park, .I.Iw \ ,
  I'likKk |. .ss.i.tiICI.Il..a .' i.l | i '..111 I.MU ; lui u- Ill I I"II' '' "
  I. a (Iu-sf.aICf..t| | |.loytr. I r |'oli. 'l 5's i< ribl. il r '. M .ik fi, ., ., I hI." I.' II.... ..,. mli .IN.lh. '
  inonT Ut. ,.. 1"1"1"1 ,, I. I,. 1,1,1,4114. .Makimiiml In an iiHiirii'n trail, honing 'h.iw aol rtlrml, nar-. : lit. iiiilirinir in.lu.lrt' tit, \1" 1,1I ..",. ''''0' .".... .. ., ... ..,1 ,..." ''M"." hi.'o"' .".i. .ul ii
  ,ilh..I I I...1".1. .i-vrry ..: ':II-1 t, ,f ,. ., i a iu4' .r-i-ni alil |".. 'tI-'a'-f.lSa'.i. l lr .
  , i.I lrta Itiilrtitil, I oiujiauv, ail outItnai.l *bri Hit' .*t*.. ol .Sale'i .. in tii-wl imlailutkletlkUinilt. ,, -I I Ia 0 I. .at"I t 'iri. ral 'I
  ; Nrllniii
  I. .1. 1'h i
  lit at .
  lrr Ilrh
  not a / I.
  Hbllbill t .
  ; an.l I mini /
  Ilir .t4iulia -
  "I'| ttoman *'unit' an,1 I t'
  ; ..' .
  > i/l lIw..|.aniM-ri-tl.| bil.liru ol I oilunrliatrtuic ol 'I I 1.,1. slniul.l al ... |1..1 iSair II,. I HiliI '.h'. Ilitn I kit .. In .",1 't all trailer hill"i.illinir.. |.rulr. .honor In il,. rouulrrialiitii.,. 1'1''' .- ,1, t. .-, 1 a.li.0.tk::n f.,Ilt ...ln..' >,NI,i,S.: .,'.,? : ',,,:I\\'. |0 1IN'. .,'J.,..,,,I" I., ,,i- ,
  III .
  h. it ilL .flrs'. htl-t''S laml 1 bow ..aueis 1... i. hr. KI I'M:I '
  .I."I. br ha Irualo iSaoat. ami .. .
  bki .iM-il tint tttllilu .1.. It.lt .. I.. .il. .I, ami owniitiliiiu. ; fur all tbuulil 10 I Iwo'.4.

  .' a .L ill.I i.e.1. "li.. Iv.PuIIl.". loiy nflbU ma.1 I ..,1 I |.TDM.ul to Hit.inIhi Iliiillliry arr. I I.. ,...,I li..on lhikiiottlK.Uramlfrr.llh I I .. m.var known ..h.. lu i.linn..\lad. a Nn .1. .. .. : ''I',1.1..1...1.\ .".-.. I a 10"\1
  | ''' I .I> Mi .
  | betliitvr.1 in mil.lull ''j-. a. | t i'b. |.|. ,| .
  .
  .I."IAI' ttllran.l, hililrrnttlluil ijile t-uul.l' uul I ,., will1
  ,
  nriliioliiu | .inil I. data iiltulnl .".1) 11..rl. ..1,1.1"1( \1.1. Man ami I .. I.b..aS .
  I ball iIe.u. you "it IiIh-s.," tilulr. 1..1 SI.. ulijulita; IMIIUI i.rlhiirrnlriil aol,I I". ulhar, > ''N .
  ,
  ollirn. I luti ) uvula ami | 1. .I..I I Uur.l Ii4.. at.rraltvoik .. I..will I havr, ,.olirtr for in Nw I Oilean.. I'hry .'I.I ". ,' ; but a raroril of .Uletn t .,. ..u r.". tie.'.1..01./.1"0! II'.b, li. ..flhi't'" '"""I""f'j : ) f For r Sale or R Bid
  1."I".II"i -
  ..I. Natar r.r !1't Uluia il. I II 5.1,1 ian' KUO.) Ihinii'. hih rolii< litr larllU havr 1.1 him Mala MiHrri., uf Ki'Kmtratwn a flaw. ifiN" tar lowanl* 01.. .a ..1 .. .,"b., .',.. ,|I'| '. ,'p.'' ..1'| ,| .i..,,. C dZ
  Ill |I. .1 .
  I 1.\.I. I i. ... ,I... i... ...1' ''"'''''1'''rat,..1.' i. .hl".. .... Is. ml .... 01 i hiiiI | '.'..I..I \tiinin' .lUin uf I". | i'' "r.I.j.f..ynimlki, ami. I. -'Il..C. .. ..,,'''. k.M awl" ''IIII VI-I II'.d..c'I ,. ,1 : I Mill tlilirr 'n ," "

  I r.. K..li.'ill.i"I'I..I.' .I.... f. ..I. 4triiHHl I IIHK-| liny 1"11.1.| ,Sail I ...,1 I 'l..li.i.in. II,. ... 1I. will.u "..1 tht. nUltiinK ulli.rr al "." I'-,' ... lmiH.lh.tl ,"" to ..* as i inn. I li ".i.n'h Si'.'i.l < : I ..t4 rn.I... ..1, ,. lt..

  on how t. nit .,-,?. an.1) ih.. r4l.i.Na Kiral |>ru .x.il. if ll..I.IKM-UI |,4i. i ion. | lb.ia'lksl l .... a yran.l. jury ......Hm..i'ull.l. .nut *, i ti,. \ MrH: -It. -Mr.NIHlTtJinVllottNr -. ---- -i 0" = 'ii,': ,..:i ii.' I ,. ,

  irrr I.I| ....L. lllt, ll( L,,..... \> .htlIha l.al but Ih. I ir..I. I ".. IUiliu4llurilfioiu I., ."..I..Hill lilfl I.i.r. 'U.l| | ..lllU'.l lal" iml.ii i-owm*.nllh Kr.jM Hully, UM. Mil.l n. .J 2 I o U ; .lS., '0" O.. ."a I

  JoiMWi. want I.. L".. I. Imw tokavalwiuju 1..1. I. I .btia o. Hill I., fonlt'MlilHHliiiHirlnl' | lit IhrvtrtH knilnliiirnl| uf ..1..li.. ''| :) \ r.I. \W ....1 .'ISIS nullIN o ';: I'..1 1..I". ,...t .\, .. ,
  .
  it. ItIa .IuI.a.sroI I. H 0 II 5 iaao5.i'Ii .
  ..I I4VI IMI ;
  :
  '. .11 lul.l ui all iiilna.U. t'.llt-r mil ". ,.. ,l.ul nut all ollirr i 1"1' nl.rj.i viur>, w In tb. I ItitimHral' Cr., Z : I" --I .590.1'
  kc .1 I "
  .1 vs." I Ur Ii I.i | I -
  ti t ,
  ". % .:HUM: 'II i It." t 4 t4ault., '. .
  .. flit railioi.1 ttllllottir I.rroril I. fart. .kl a .Iran.). f> .lf ...,.. ...llh ,, : < \ 4.a., ,f... ..ri ', '
  r .rul.n..I"IIA.I NtIn -. u. a .oniMliHn| .'.- ibal ..r ... an.1 I tt/oun a liomIlirt i .Hill. ".iall.II 1". ," < \ ,,-. ,ulII I : I .\.1.1.. _. 1' ./ I .. '
  .. ,sS| tutLa / ,, illuwiii"' ,Im* I IViiHHi-a I.. > t... .f U in.. .. .1.1. ,
  ill II lln ,
  I .I.i I. ti r> ."\I. lo i-.l4l.li-.il. .liviybl. I. |>l4ir. i.. ioiuM titlon will om I. iHtli'.,."I'f lj I Illl I .oa,4,. L JOS l ,51.1. 'Ii
  .
  ,t lu. ''|., :.ti..I. a* a tholtia ,.ri .u an, lull .. ..Ibr I Iraml 'I rui.k I.i l.nil I ut|1' .... 1.1.,..,.. Ibaii' own rvrt..nutitt. Hi. oil li.r 10PSE..'in'-- ,.. ..k ..,..'l.lilt, n4 .IM.14 >U. I .

  but, l.ki. Mima ..1 .... trllott Irvrrkhotti. our loir IK H ...,1 I ....,,,'* U4l an.1 I let..from amoni, lUi_ lallmt I. A Itl"lllV r: ::11 I: tr .0. ...' \,.iii. '.ki '.. "rr : i kii t'J.'I'Z.

  taI.CIl... II.r .. s.. I.. ".....11.'... I.l.",".. I lLr a.,,,, aa '|'' .' aJit.H.HbuMinaiiiri .rite Iia.as.tuh..n'. Ikal i- I ,li. l'IN lii|..\. 1.\. I it < (UUS
  I..IL.I.. .. -. __.___ __ __ _ __ .5' I
  I I .. thai In' L".... ...II.i.t... I I I. Ihr .lull ,,f 1..1.1.| I laa.iu is Ill ..,
  : ...1..1I la iiiMTtil Ihrir. full In .u.h a .I looiir itailir. ha' M' <... iif I liancrkllt hr t i. a nun whom : <'il... .. stla. I .111.

  ami I.. .u> I. |I.' Ili4l all lailitial ..s..l..trs"| ami loa.hr. ninir" "I.I.rai Urmotial" hate m> i.uul!.him e. : ; ; ; \ 1 r tinnr i.l an -..l.lr.m \ I' RUBBER STAMPS

  I .i Tin II..tan' I uf.,1 muni .>) a 'I 11"1'I ..'..I..y| I.ml.linn ,... Ihr. gull M ami I.. n'I..'r..1..! liitialliintriuunls : au bu i U i., Im.. ,.li"II'''ru4l. I ? feis Sil EiS 151' 1 t -H..*: --ii-m, < ..um, Jf-( i H .iS .hi.;:
  ..,. ,
  ; t i tot ,
  .. .t ri '* t v.I'I t
  A. x
  ,.. '.".*. I uiuii I. a. UBWMIU.I |4ilili ...' ...11. Inlly, ai'l.I.oat| | | ol all it.. hi. >rii..l. tnj tin. t "unlru.lttortkt II h4.' 1 ImnM< in ,,"' UH 11 .riSt.ut-.4n.. 1' i L. RETTINGER INIirlir.l: : I INK 'H

  tally a. Hiu s..wL 1''. tt. uriribata .'1"'HIM .ll" .ul4)ia. |Io-V."| bt IhaHMl (..1". ...1 I LU |.fit air r..i, mat- .aAiuljr it. lit* |.. ...1 1.1 wi' | i.HHM I' .." t'' .... l I u Iba .1,-, Moinlat i. IklnlNrmuII 1. f t'IIH: .k- \ I l,

  iluul.M ; thai u i i. ia| niuuik. | I u Irn '4.-.I4 l-i l,4ii,lit.II|,.|..|'". 'Irra- I I1e) ttara lnatl r. .. lisa hr auaaii.ahi i- I tli.uri' I ",'., I"... ,,... I ., "." ..,., -* ;; I k M Ik. latl-r I. KI. 11 i r IF1'1..1'\ \
  ; .
  I I VctcrinarySurgcon
  '" K
  'I |>wra ....11..1.| .." -.i.I.1, a I... iiumrrou ..f lluull Ua.la U4h IH il. iunar.1 ll.i/ ....1..1 |.uUlr niolntiil lib any makUtlMi vJiiMkur. Ikr l>|>" I. lr'P-,| t l<4mtv .'II Wsin.li. III 5 ll HI l ?,, ,. -

  lollovtuif aiiii.ny.l ii.. ..ill fl ) i.ftta ail I ...1..1 I ".il. yuiiH-r.l;; bat h4. |tail (Slut .... Mr.l 'a*. aa 1".1.1. >utitiM>i L'LLY : CLAY'S IIUMVK ..f .til!. '.I It-It.: Illl,1,1'o.I '
  .
  .1.1.1.| .. .lo .. iluuU l.ul I ".. ,.t).!,'.I ibal Ibr I r.. A, N. hnw.-I"', our ol hUUughlar.. I... ..H* IhiHi ___________ A Of LADIES ONLY! I'.t ll.i,ITH.. .'ll.--l I ..k."I I 1"! I j, I'f n..lni. |'|I(. .\ : Ull: -lI 1 :I"

  that il. .I" ..11'1 (allotting. ...M iii- .. | Hl.lk I I., a .1.11. 1 IHM n taken to a .., .| arhnolI iluthlnlb Ju.l 'V : : t :' : ,.". -. i \
  ,1.1"1.1.1.11. II r
  .
  ; .i .... I"
  i H" -'S I -' "i 4 I l i ,, i
  I ,
  %ln a Ilia I ,, 11.'. ul tinMalr, thai I Ktli.u. ,....1 Ihrmr uvilb lo I bu afothat -S I 11. i- nil 11 lop| S..|.. .."'.r .. anlul4tr Itrnkl "hli|;.-vne ia..,I of : | I J. F.- KEHOEfContrctor ,.. 11. .'.' I''an.o.i, ..

  i" Ilia iICr'CL or4bi lila falH.ii, iau Iw '..... .U mull' U a IHIMIHII. \in .ailllor.' No IHJI. i. f mVt| I bt Mkla ,\ \.. Ik4l ,, .,,. ..1 'It. u... < .
  : .. | I I" -0..4,5 h"
  ..
  "b.I.1 tula v01,11)1 for any (1"1'. : .14,1. of a .mi..la a a) .Hlu.ii ..Ibr not.1 "it. U HHia lln. ilinal.. ani nona I.- tiia .". hat... n rijtlil lorrrtl I Ai mi ,'I ..,'. ..,. ,
  .
  ...1.... awl rurul-h a ".,,.< / ... I. \." Oihaiw lnoiwtlimlH i .u and I.. but ., |...l lit .. ilot-Mr th4b.i. ami HMTHHillioul I Iba .kttarl klil .bt ayrrriHrnl AU. and Builder.! .S \n"\1.' i.i"ntTiiVU .'' I...
  .,
  : I fur Ibair Vulva, wailu ,,,um. ..Unl.l. J.L..til. fcatauuab ami rrliiau.li ant Mnnl Mvr.li-t.l ...nt .III..| .lll|.H>klHIH lolbrowlirr ul t' I ..,.' ,...., \..I.'".I .."" ..1". ... ." .. .., .., ",. ..I. .- I ." I.".,",. Ii & McDonald

  a.. .1 Ilirolhar. I... ctH.litl| lli.ilIbr .tukliUk. ahtl ''''"'1''' I.. |ot.4lIHIlbiMHl !,.. in root mkuh Iker .... '.. "..... ." "",,'., I. 1
  ... I... I, I' _. .1 .arbn.-,. I ..aais.a'-- '. .i l" i 4ll : f?JJ:JI iai'wI.ri M tt.4..ri., 'iaI4.
  CiuC'I.UU. ) | 4qa0 i
  .1..11 0.\ ..11.1. an IU I-M u ., 1'ttii. 1..1.. : 1..1.| .. ,..(be ...idl..1| l ."" I l. -,...UUfc., I ul'. MM.. rt'luh !os.,4 es.. ,. "

  dachuad *. iuvllaliou (. allru.l Hi. railrual. utile il irruimu. al IVu>ai>ola, Itllk ...... ..It. U .aisil.ga.ii.n.lhil I| lne .nu >u> biHlem4 in the l'l.'U4 >>,'II. ," L", ci. ......,. I...... .... .....
  COXTHA'TOHS"lD
  ..1.1. Lt.u.iIi..s. Ho oay. thai .".1 ".> 4 foal., awl I 5s.'a iuau.h ..u'rhaaa.t..5k ...ak'l.aNSI .Iba ...1 a. lovulilbt Ihrm. ,.. .HHMIkM1 I -4k-f. .111.I I th hr-a I IIU.H.....,. iU// C. Sodorlend

  Mul .. II.. I. N. railroml Vea/ tl.w thin .. S I. '41 ., .. a Ii 'S'ikna ,. .
  say ..1 trip tol hrli| I..I"M 1I.n. .: allrniii| n .ala Im.iUa |lOll al.lOtiNHralHtna lo ." ll ii a.'I 4 u"r-- ." ... .. ,
  .. .
  Iriiwl ....11..1.11.1 luilh.'r that hldullva ..1.1. ..h..I..I.. ii.. inltiaM _, '*|... or i..". She |.italr rigl.l. ul .. '.Io's.i. .,I.' ot.S....1.,.1..'.. I.ida'a.1.. l-Mtlrritill. .r U. ia \\ a 'lfVI

  a. liovvriKHT .. Ni-w lurk ..f a rival .ii, in auuibar Malt.. I list .. llu Mata ..aLulliiif' ...,..1.. .""l"h' IIltiar, 51o.oI .f HM9 kltt4farHII IoU PRACTICAL HUILDEKSI"
  .
  l.iM-ralivalr ilrmaa.l liU |>rr..... 14*- .aIbry' uutt tileS|..11 Utn fully I Ikuu, 14110. ll.iik. lull ant man > -,. e I .* .lr..n'4.'* .i.Har I .'in.).. al..t. .. ., I ,' PA' '.1' I U...,.-II,.II, .. ..,. I I",. -.1.5| ?,.,?!. ,,.1', ,

  .1.1. II.. boM.laiUof Hull hul( ami "..1..1. ami the r..1 a"l.,i1ilr.J| ftn4 I-HOUKH I" U-lH-tf Ili4l. halt If..1 Hu I1'a.a.4ada .ou.paoIr. 1.1._ .. .UntlHilIk.. 14 .Ul. .MilMltl K\ .., I \I' .,- ... iUS. .' 1 J's. I 1ad-Su si, .fl, ,I., I h.... sad a ''',1'.,. "LA. t..

  bit rum.Uk I* il. allnir.liu I".. immanw' laml 1.1 .IU I r' *, AH S Ii 4 lltoUl a ...ls.jsi-. ',ts.ulIa.4 I It.tlltr It .Mk '"'!. w. II l'IllMA\ ,.
  .u..1 I ,. I \ 5 t Hi1
  5 k ii.S ll II.t'I It I ll I ll
  Clavvlaiula iditfkiHail lil ..., .l.a.h.rs. ..1.. ii..151,1,1 .,., "..".. ", i..'ii, ol IbrIa4t. I ..,. ,. . AI.ltI" I 1..1..1 ..
  >, cuyrM I.IVMUU i M ant .. I.ninil I. ..I illol 1:1. .. ,!. ".t. .. ., '" .,. :; ,: t "-
  I. :
  .., bt-an ,. .. k.i I ll. ,.." 'a".l., I 55 h.. il.l, 11.41' k .1 l I l I i .' "I.;| 0' ;,} ..tt, act f fIk
  ..d jJ.a.lni ..." Iifllaluaau.1 | I h4tr .1. with u in IUIH.iiiillilililaliou. ,. -.l.a.u. i liiiilimt/r \" n- '" v\ r l\ I n 1 U l t : .i', .
  i .
  \I 'i r I.a I ." .
  IK
  I ., Mi, 5- ,., I. in f- "" i
  I ,. ami lb. a.. ibis' Hun 1,1 Iso ,. .n- Co.,. la-I,,4'-'i.'M--, I I. |N.lt.. Ihrrfiu'.uy 'tt. -.ua'- I.IIIH* < : ; I I ,' "O .. as '
  II.n.b. | ., .
  1,1. nai<.l .,1'I b.. i. t 11 al S tlmti,", .. 'ia-.a.l- .. ....
  ill Ika el her U.f IU who irs *kliiltlllkf '..".1 ,i. um .. Ibr i.Ie'e'lui a foiri ., HM 'Utt ..,.. ,".1"i lut.loi Mi, III"i,,- ha. 'IWM i ., .. ,' ., < '" f a 'adaur I' cru's'a ALiaI'' f)
  ,
  'a "
  .
  j .1,1'1 a ,
  1..1,. wk.o.veV amiber u ..|.iral>

  ,.*. .. .i ..

  '. -'Ic-.. III' Ik a.' M tlU .. I .. M. H. ..i iW
  .r Iha* (.,.1 *. o..il' "I. .ilk UK .blal uiuiurri.ial ell) guts l IeIPoi-" -uieu 1 '1 "... lag U. 1417 t1.4in' .. _.. |TUIHf IU I ..>_a.lx_ "
  ,

  a
  --
  -
  -  5

  .- .- -. p..a.- .
  L  I ,  I II

  j
  -'
  -v I

  \ [Commmi.il.II 4544 .4 444 4\" ,111" '11.\ S itS 5. ll 'P VI M .\ H1Mr !-. N ES."I' Special Notices.AiriT.il .
  (
  rJ\ 1CO\ ,, .. ., t tMIIIIKIIIPt( -' 01 rill i
  ,
  \ .
  I II ,
  .
  :
  ,. ', ,0" II. 1'.1\ HIM' V. ." ft O. Mln.ii IsIln. ',>! I l'l: |'% An SaIiI I ',', t." '''. .1'."I
  I I" 1"'I"' il II,, I "'. I ',..ii., d( i s. ". i.er 'S, I, ..". ...i" "," r. S S'I '1'" 'I and Departure of

  .f I III,".11" I I"'h" -.1.1 1, > ''h""li"v.lh." ,., \m in., ttiyi'I'tit, ', 11 sh... rl.4 "..ar, ,tin, I 'lltol 1 ,'., "li"'ii i'|1' '"|H-md 1 Hi.eoti .\" ill 'Hut I I.."i' I In"..s.us''I 1.,1. I Ill> Pti5.\' I". Mais.t

  \ M'.\ \ -HH$ I Ml'!t$1!:$ "'. ,-' I. I I'nsl;.' teriaii I'ar.utiJigt' mid i .",. ,." :, ho .\ Information 1 a .l ,ti' 0. -riv II(.,. U.t night( '5 : li-iM'.l In iTjnr.l. I. Un, jill ..miira' i, tmIS I 4.", istIt .'r. .I.s 'a \11'.>, 11','..',.,. 5,444.0,5
  >l lo gI .
  .1 ," tempi( ; 'I ( vi .1. i" mn.urVni.lirth's IS 'a 41
  "'
  I'
  ,Iw ttlier I lull" ','si.molted ') '
  (hi' t l mi' t 1
  'i i ti "
  house ait.mtinr( The
  .lj.hI"I., the 4444Jflt' h.o. fhf, 'from .,1. prmed 'fruitless. with a gnnl nt'l' (1.1..10( K lills.nri.( III.h-r, vi'I.h |. Ml A M

  LOCAr. A1"1""Ana."Ue tin ". li. "..1 annul t'j' I''I.li I 1.1 .Wns too far gone In ,!Iva a* Intel and MlntTa and. h.n.I."I''u t ( ( S S i' niiNikof' .lip ('oilnlt. I'..in ( t \ ., .I" m.st.'r.iIfAUVMM. \ (:..-".. (4us, 7" nn f M

  liii., Ijr I. a'I I thhurn ) ml..inneror( nmtr*' tors Kim .til .1 : ,1* ;I'I' )
  n"MI".". and, He l.arn, 'that Kl.eHm I l ( "leph( .l.nl, Wi.5' ( bt Here tntlv up( to (be( "(aa ,. ,14' I

  ; \In'I Mimi. .I the i Damps Hot bniniltft ,, 1.I.I."landeilhal( ho II.t. "I rank aitisis .., ,%'.I.I I.I..I'I iu did I i.,d ubUm' 'Unuli III 'n'Ion I I Irn !I .'I'. m 5-II.e'i' I "ill.t'n, wIll., .J..i'u.4IJi' .5iI pa a'.AUSt.
  Ur' )I1 till I .:nun ..I hat I.," hrnttg.st l I'" I,n S M .11"' "n I '14 I' .
  :. !. .u\n; llhdrr theihuol I..I iln lit, nn a < art from 1"11' '' 414c.1'1 and aura tiv. rmiiinu.. whlb-th., 'I I ton( .1 HoK .uit ,. sIts. I hi' III 1IIll1O1'AUCTIONEER N l ." l I I"ml. r. \.ili., $1.l 'au .tn'14v 1_". I..., I' :\

  "p4' ..,.. ., 1 ,."",u,; 4IIlYP..4l,. ..mil .|'n ml i uphill, ., rr the I ."II, ,' ilhl. .liiiHHdoHlkP;' | .idpw ilklheil.lver '' 111.. indu.nn. K ". I In rine (bnmor .ll( (.-.neleil .5 'lSitl, (laihall. nl 'Ih.' l.i\ .,IMIII H".-. u Ii 5'':n=. I,l's' 's.uIs-.a; liolii I '5'. W.tN. .s,:..;.' I
  ,II".' ...". .. ri'iin.l-l f r i" rral.lt hat ,ml I il. All ,M. r.sl i 55iI5' (Is imi I 11.'r' ar..,ei-
  ". I With .5 , '
  Ihl fi .
  H"P AK 1(14 Ii "". "lllnl.' Ihr. |mrsoiiHn| mnphl and ,lent I". al nmv .\ report( ,, the' 'I" I.. .I ..hlh. .i h.,":'" r'.1 ,... .'.,,,.'".. .nlr.w., .Id. tv.1-,1( 5..I.. I ko.,1, ,1, n ((5. ,.' 5' ,. .!..,(I.
  I(hp rllir ha, Iin. nll.pr(( hi S 1. ., '. .
  K I fnUi.i. I In mint t iinri
  IH'| ., '"'' In .mill >
  itlittaniting "IMI.MW"wing nulli.inn.ii 1'
  "$ "." .II..ita wt'r- 'lit 1,1..rlll.mil Ihe, M.ual" ivs|IM."-rNn : : : \ 5 i 4,5 4. it viiisiiiepi 11'mis .c. ,'' .
  ,unOIO.OII'\T.: :( : ; '( 1F.fltti.'i' : ,: 141,1,1,li. It wai ", | llh the heal and( rni.fu.lunIn 5 III. inallpr (In Hie( ,'nltt nl out- .: i.si :: III ..ir .1"1'1| t .15.|I"'" k. "is iner I. nn
  "I..i.I.| a 'tin aj>|ilisaiier. | |.h' or imnipv. lor .h k | 1 :511 I Asi 5.' .' "':' 5
  Mbllmt .
  '. .II.In.
  .'..i 2 l l"I..l..II.. I II. I. .MIll .., nl 4 hand, tnr I IIP, 11 rein,,.,, lo .avi. il 4.. t Thet air Ino bll.v "Ira ing In p.'t 1..1.1.I I.( ,.'Id. '( tl.e. tf-illirli-' .taller pints' rf (IheI ..'ill h,,r does InK Ml In a'le'ul'| | ( S 'Vmlil-.I..ssay"tl.ti! ("' t. .. 5"illttai ." I. .
  ,I..HHI. n H' ili" in m i.4 11..1 .
  -
  | rut SOIIK-H hat .1 lnirlMhi'B .'Ci. .I' ,thr VIloll vl (HIP I .mult' I olli ,. Arrival and Departure of TraIns
  ,". .,, ,;" .1111' .tl."t .. Fb.14a I hief I nsgrnvp K* h'tin, lhal'H "I., 'jaxes < nginrer, jobs an.lrunthi. (ninth I,rr.irmmn.win : .' 111.1 r 1".1.
  .. I asllv Kill' HP, "< llert gods ILIHllnl S "i.I..I'.r., .< (tliei an, nell idli;' I I.diI .. :
  i bull$ .
  "II.n. .n.llh. ling al.11. hliipflr( ) d"I.I.( I h'I"( tutMiPiltrM Iaol.9 (tic ain.l Nu.li i Illo ItHllroHit
  11.111'
  I : I Ii bill fnrlhp$ flit llnl, both), HIP, engineswrrp I I nil, riM,.'nslHIItt ( thev( mil, ,sate' ..""" tint .,.li.Il'( I I'uiI,. ili.m.iltpsMr (11'k ..
  I'W'' i n I"k I. .. tnnllv ( Ihi.m < In In-, .lilm I I,.. .l.olipKhn 45 %(5s,5lsla'u(: A ('.".,. n.-lni< .",,11)( Jut,,. 'hal, l I"l.HOIX.I .
  d in ilcpiiif t'.Kfiiiite 15(51 .
  sit' MI. .
  In : | merchant "hi "(5.5"
  lunditlin .
  a HIP. gi-ni Commission .
  ,11'1.1| | ni of hit, man. Hhottit. ,", ividintlt 'I .
  : Mor '
  i I : : '
  "
  .I vi'iY.'i Vi Vl '. '
  fl Ilih. 1 ; ( (
  t f'J .I.I; i' .ill., ( 1"UI" '''
  hius I..h.
  1, (
  lhi> eat pailiftlnenli 1 I.
  1.1.i : hat injj biukiu, a |,i-loii .1 and i iIN in I of.lialh' takptiIn -elvp.fr.I | nf 1..I..I'OII.II, ..1 ,, .. I.. it. "". 4.l.a .

  .j I I I: "I-.I f iltA"III' 'nitf shui uf "huso. .. H ell, ,11.. 11"1 I Ihi iininlt t."I.1 .1:1 whenIn., Iln ...ourseof .'it 'iittiv'I', ( ht rule and IIII-HI( 'nil I) .I Idt 1,1, ""'"1.1.11. alnml' I IMI,: ,Unwork I 't" Pr. .1( 'a II,,,..,. ",",'1"(.lIt.la'.(.'v'7. I t'" .I ...I",'...lisni rmsi.-nlu.luii, ,.J"' ilnl)l. I I: ,lo A t. M M. >7':,14 li 4 A.. Monixo MVrrit. .

  :'"I "Mlf I''1.; i 'I''.'' I liOimaiiU. labored) nn,li.r (he, '.'Irantagi mi (hour or 'n, I n'Il,'.1. .\ |..ln.Uii .1.| ""(,11. 'a%',* (hnppH .lull'( hut li4VVIn ." \'alsSlsc. mi.r lul. (II In t'sas., k ; I'l("\-\l" '01.1.( .1.I. .\. """." .. ..l.l. mi,. :. *i.S'Ia'a4ss

  ; : <'NUJ| ,. l.t-. ;. lv .,.11"I ., .'r, hid; : ,.. st'. ( n il.nl(. ) Ui.i.. M, 4'.u
  of ( liiliin' in a inn m I "It mil" ":it.e "
  : .1. nfu .'lIon -nk Mul Ins
  : ) II "I 'isil'sI' him ( | .
  : .1d4&I: i >, Kill h".c" piip| : a. Kaamlv K a. i t I.sep but 1.1.1(I. k 11 I. 141' 4' ,\"h, I'oSiI, I ..0.14. t"., P.
  44 ,'-ti.i.. ... ..,', t |SflttIU44 or the) past mid front.tall man, K as niublptn, -. svlluw even HIP T"I.1. 1.1 In all, ,tin. OH| ,..i": .'I l rh'( lie. mlssnl I ..,.1'1;. Hi' on iSs.o.gsn'. ." j

  M ..". 'll ::4'. .. I /....,...' I I ..4., .. ul the, p.rson. f''re nit.,t ,tu.I.(" I "tic (I"w its.m( Has qullp a su.ipM.nd H *S //1( ..'. inPVPII( recognition( aa lii.UI.'r I I.i I "' 4th. .II. ,5 ..1..1.""" -- ,inn., "u I-.."MM..(11, and. 'al.Ima, l.. ilroa.i.
  ; an ) '
  ; '' 1" ': ," ,. : 1.1 |1'.t'I'I. 1" (isis li('I'al.1\IH'' li I .\ ,..,k' S(. ., '. 'I, t.'os'e .Pit -I"n nIll t.'st., 1 ...t..I., Jim.INIiVI .
  : : .(, hialdl( in ,
  : thernsipit I 11.
  ; ( I ( .minimlo .
  i ii .1 i '; ? from burning Khiti. HIP mhnnl housein t til\! (be said lu bated:ed "H l'II'"llh. .",.;,.,liiltti l IIP ms.nati mi'nl on .1.1.. a1.e 'I 11. II5s'itOS') o. | l,,.I.i) Vttin.wtis ,iin.l I 1-r.dit.ai' ,

  :: <:- .;I f Sf. : l H> i|I..4.j,, ,ii, ," ,I I Hie, ..IJI'"I"I' lions.ttcr.. ,,1.1,1 the ssi.im-p| '.if a sly ( .r |' | nf i |"III.SM'rons winters.S ( Hi. 'u-nlr."iielits| ,il lisp, -|1"5' ui, .5' ,. tin l.h.II.'I'.h'.I..I", ( ,( ( .r. 1i'I| -- .. \, ..." ,.. nun' I.itni.n I 1"t,| t 'n. iriitlnvat.il ; :mr. M I'm..
  V.iixi ,
  II" ( ( '. I "\1 .i U'II.I n "
  mmMiis. ( I.
  M ; "(".. ,",. ',. Mr.( t'. ". ( on .P ,, .
  ;. | | ll I..l', | : li.tmi.Hl' 11. Iin men, slisi I all / *uW.IIOIlt| llnltlrlis( | lliVllllptll ( I.n.I ness ..1. 1"1"I" 41 .'.A I .. i.s.l I.i .,Inn..'li.,,m > si v. Mll .
  1..1"
  ,.h, S''I.' 1".11. jillinl. I. I.itl,< I 'litv'. I.|'.. romp. ".?. |.! Un. publl.. Kiili all llu-, nni.alitri I.
  j"2' ; men umhlili, and Il..), I llxik., "tel' ,Hint( lie si l'L man Kasiiiiind Thus. i \ I Iriin.. ul S ( 4unrllnni

  1M t ,' ,I..,...',: '" : I" ). S".11..1.1.I I 'n. wa. it llh HIP luipnm-t''. Mi.aii. a miiiti, .f \'.-"",",. Kb I has 1(hi. iiiiii i'ant .II'I..nlll.( ( |Ion.. ; | ol' 'tin. lI.I.Ijts-'itb..I I I Hi.u (is K (In'nUn .' (l\ il, 'a1l4l1! ( :. ttlltla'a..rSI, -1..1. "in.l I .,In..I..1 .. (I"I.( aud
  .
  ,: ""'rlow I : .bin( ,', tlih"I I I .\ti .". .'.. [ I Iunth,,5'.t((( hi HtKS.Vllil 95.,5, l "m ol'is. i .
  ,: .I' ;: h' 'II 1.1\1' """.h 11,1. tight i iIhelvsMs boen, in 'tils set (lion, fnr some( (lime( Al ': I.iHia| : ; : : I '., s\| r-' (III.Fnrnilarc ." I-M: \, .1| i a uih, "I', 9.5|11"" .(,:HU.: | III I. 'S'ISS I \AI1KII $ufs'(.

  ::,:: ; : ''V; ') O tar an w* luve ,lieeiiiiible ; (lime(( In, wotkitl lor Mr I .. I;ibn' at *nllnaH( l t.'ra House nextM.mdtv .hall: 11, .111 nnl Hi.* ( ,,,1.(( 'Mill-on, IItr : | .
  ; I 'l"
  .w' In IA.O ."' lust, .hmr" ,5hhnII'l'i;' Hi,' inioilmn., ,( .', 'IpHk-lnr.'M., "IH.HI., I' 11. nVJj
  Ii I
  ( | .
  I
  .
  lu aacrlIfl. afollows .. I. lh lt .
  \W were of dlt of 11. 1.1"1 I
  : II : 1.1. .ts.i.a' 11111. and ilcncr. Mcrclniiilisi! t! | .'
  : St. lt.lt.1 W li"ii.us'i.( | 1111.: IIIHPoniacola
  :: rl !
  .. :
  ; ,: '. r. :, ; I brill, f'I'h, .h..II.I.. value,I at, I 'ls gI.irrv. (hut' a ,innnih, "(." 4454 I ,ihe I "IM"R| I thi'ii. Kill U u nuinlHroflollnr I I I I.. tiiakiiiiMln.( ;.. airaiifpiniiilsasUii(( ilij I tn.il, .Miaiitislri( .k J "tit 5is''iC.I'itniiielSIII.H .

  I' p.'r.II, I,I"i. i.'J.'''l.writIM 1,()N4.430.i' .I.liaUllusuiilfoifiO) ).(>J ant I left for mill Khen.1'.1.101, ,. .llru'tis."( iu ,tin. K .. .. "' wish lie, I'unht llii.i, ? 'a'aai (I"(sit .( ..KIStmltl.n. and(( Atlantic Railioad. i
  I
  I. : .Ii. ,
  '" I "" 1)111' I : ( h,' All. n h.n. ', ""4. .Vspinnrll( .
  : n Sails i
  K .t \ .,., ,Mo., .' I. 4:4COTTON.ELT It..,: l I'epsbv b rlau I'arsouagp., valued at i is siippnsed( l.Isaac IH.PII nlttmk I I 51 Hn-es. a |":iirof( mi.lf.'cls, ( an,1 I Ma ", 11"1 rat.grtssciit. of K .111"1 a ) par tar |I'at' MI S Ku-ry: .Moml.iy) % Morn'at ) g liikln" iir.it: AUK I.. _

  BULLJlTUI.I' .:iJ.4411.(4I.'( lastrpl,, for "1.:VKMKI, |'t. | i i. said( ,.(lutt. Ini'(n a hard drink, ."r. and I. /ixi, in tier n.rl.it III.H'ii.lon, 1st t.I t.. :' ....i..I.'that( II. .. ",1 (linn. |I"..ii-( \ loP: I.. HOI' ti| |."|t |'\s\iiU: A. b.I.., 12.:..'km. .p.m in i I 1.,1"inu, 5 nn.ill. ii.i.lsSAr t':in..m Arb

  ..' .. IL "p. I'.11 1. I.I I. 1'iuks. "fnriilliin In.nivl fir fldmliii. t this', Iuys'II.cr n lib i.tpusure. .1"llt.( 'I'hia iiniipativ' I. "lsioinosrd(.| etitiivl, ) ot'II (." (..11? t Hm)::{< ) o'clock.M .lull', ".1 I Vl I:lt'il.'r"'>.nir.I b IA' ..:. n.,. : ...1,1'I, 7:1'1',m ArI
  a.-.1111,1 h I | ,1 I Mr I (fill and, eon' I'A' :i1.u >,m 1 11( ,n* ..mil A.
  I ""''''111 all tins, but a ..,.I.I.'ohl', aiiMil Ids .1 km- It.. mis luri.,1ic.lir.Ui lip. .1.1) HI are Massage li siiiliiig.iiitor (I, (Sc,.I" ..f I..,.,. (t1 ; | lol"llh"l, ,
  ., .
  I t.R .K. liliuiint, nf Hi, ,, I lts) ( I' s'rstraling," bis. '|1,1..." lc.it| him,, hull ,I' :. (I'll( ,.,"Si.. I,rul,5' IS stist ",'., m. 5 '11 1..1 .. ) aMa.ia A'I.
  1"rill'" I Henrlng a|'1.01"1. tIc : nl Un e\|"<' .ol I Iheiolinti, \1 11" II''RI' ,.
  .
  II ; : lainllv,, ) '. nn V. lib'h their .. in.n, --' (S.i .til..ill Iit.t.s'ly;. ,nnd, I Iliu; 5 tin.111, tllnullt( Is not I ". 'll in.,hi of Mr' C., pi Ii I.L... 'assa''t'.lP.I 11 I. R::1 ...1 St..tusl.s. i'4t"( ...., A.

  _.-- --I ''' !, 1"--. inn., 'wasbM,, marlt all (tier In I llmlni,,'. !, I.,.." 1"1 .! .iha7 our Hill.knownw "II br II'hi11..,' I.. .(sIlt II.I .. lnn.1 (1" I t'ira4 Isnh I lie. his I In ...""|.|Isti" nl (Is |I.. _._ I' I 1'1:1'\I:( I I.; 1.\U--( : 4.0.'h I !I.".I. JI.I.lo.\I 12I I 'A' II'.'."|,.,, :. wurkmni M.(lull,(' hl.M'4::'4.. ..mIV A'I.c A.
  ,. :
  ,
  ""no'"" :iI'I'1' (priiis "( mil.1 luwsimk I of, I Inn, I VI VI(ml, ill.I ( linm. .. .,.\ 1.1
  ." ,. and. hook .1 (I ", "( I 'I I "inin'' int I.hijihlt 1.1 S a..'Ii I inn. lie i nl ( """(It -
  : : : I" I : | | Here saved .1,1111" 'I lo X.HHS| siimphsini I itli.' 1.1, 11 .hjr'i. 111 ) "I 1..1.. li, It II l I I. tslsi. Vn-Hilln.t' fallVil l41lrc "( 5 .. I u ,
  aIb ,
  \ I tuhnusp' to .,",. l lnectipielhv ,n. Sit, tin \ I I'.IIIH.,., |K|. ., .|,...'(. if It. the. pjpus, ini ('utiimisid.im, is.mul(,.as "" ,(," "'rsl('inI, ( il UNr; I'Mt: ., :. |.., .", N,* A'"is","' .1..."'. ;.'J .: : :; ; .I f"U"" I :
  :
  I 1.1"11,1 .al Icl si:I.' ( (II sels.n I.uliln,'! and nlher, 1 ,. ulciii, it. Ih U 'lHi.lt ; : I. \ hll. .1"", IVlKt', : : M iblli .\luIII i, ; Ii. S Inli( '11 s. Vl I l.i.I.. I.". ir". (llr HUH l HI-IIM( :_ ,'i; C, ... lum.' '. II'IO 5.itI !
  ': :; ",:. 1 I iovpri.d bv ,liisiiramt,, Kith Knowle.Itios ------- l "'rr"'.". .."..... hnve,, Ini'n (15,5,15,1, 1 .,."...' .".. In. (Un,,'Ir |",KHPI.IIIIU .5"ttS't.541,155."5" tin..4.5 uv.lI M"n''.. .:;. .... I (li,nlln.ike ._ ".:'I'.'"
  .Vllll lt\ll II' Ml t t: IIMiIhore Fine Horses.Ill I, M lIs'it.t(5! .
  .
  liP
  ;:.. [ / ; .lmmie. to II. >. \\hit.a fiiiniinrp .An .\1..1.1,.." his; (h..1 I ..1'...... ''"lnlcl'( ul' HIP J..I. .ml 1'nit. .: Young \"'i' II 1 Hint(I.lift 515.1.".. I 51crf I 01' vsflglv;:1.vs. .,.. ., Ar ,) k"'.h.. '"" "I".1' ,'ia

  : ;'. : : ; :: tlnnim.oitrej) bt. ,In.uraii, ,,i'. Kill 11' a big 11111. ( ling. ..UnI In ll! run.. In all tin, .h.. illnsIn tin' |dr4.t, .ht. (I.il lul; u Ins. |I.i. .,.'. .,II VIII( .ml('".5...' It.i, llr \ slI.5.. l I'stb .;:is .,.',,, Suit'10' ;ill ,I..,..
  "lrl .
  I .11 \1 I .I"n(, Moinla 'a". l '.Shi.'ts, .., AIM ( .ti,. ..I.( ti'hussC'. 5..1" 11.11I i ii,011,1.i i 'yH 1"1'" ,'
  I
  I" HIP I".ur, ,,. He l.al'l 4a a. in 1'. ( i.{ about I".lc llm ", of i ( ( 'I lit .t.." ,:e I..I' I 11." .5 0 I I''sit"I Is .1"1"lh.( I HI 1..I.i..III( I.HI I".ia'"i.1 iv i. P'ilt'I Ii' in Uml( .b' imi ". -.Hind. ( \1' ,'s I..,"... It S'S. ni.. II.. | .. .a ..," Msa..icl, hl.Ut5hM"
  lltolrr( at I.aI ki ..
  Jlh ( .'. 9, ::5. I:St., ia ),. I h.m "'sirs Ill I.
  "
  .5 :101
  ----- Uat.uiis .V emt PX.I'1'1| lhal. Mr I --I.'I'I. I"M.I' t1sV'F "5'loU : p. 'a
  -- .- | .. I till I nliliik. ., I HIP It.ln( al Hel It "I I a.I(4vlu It.. I 5,55), 91il'sI l,(I-.,. II I., .ni. Kll ;: -.
  IJS4DI0h441iII .iUiIiIII4It 111'.I"II.. "hil'W\) \ I In .,",.1".1.1.I,( .. (lul (me ,llr Mr I ( wIII 'a .1 Ms.S. a st's. (I I" I 'a S :; W.II.I
  ... .. I 'Ihn im.tling-1' Kill bu (ly 111. sl.Hk ut M.-n, anI, his '. I knows of ,,1 I ( : *< 1',1. Is.' : 5 .I.."I', ,( h. .. HI lscrstaw'Ha asap..a A
  F" ""M' k ii'.11"11 "I 511. I"4.'I4lN4L'VIflb4. | ir. I'aiks his. "'.llc.l. hmisi from, J. LI ..11".0 1..11.h'j. S l.C. I. li' an |1".I..I"| : :1 .In.ti I..IIn.-, ,rr ..p.1II s1a55vka. .. ..III'.e
  "u.AI ?l I'ISIir( I .4 45i"a tail e-.u'ct'llor; ."" l litest rli I bs of Hal. Ni.kw.m-,. nl'llii, aloiisjid. 1 ill not 'S.p., I I I l..st nl .t.'rrv.( Sir ..". .1 S ..1' ,_ II '''11..
  I'.c.u 1.: II has' : '
  \1".11. nn Ihe, hill and I .ldl. 'hl' ".h 5!; I ill.,, Sly. Illmy VVHt.l, | I'll ts..a : las...
  ""1, 4"" t.(., ....k y.: :, 'Mint nl bit lamilt and. Hint, fit rni(in-. .I; Nuilb" '( ( Hlolnm.nl" nlliir, dislingulnln (,.'hrtttiir, ..e..L'.i i. now rialt ns'I, I bmr lIsp let "st ".,",0.1) m.,1. I fur ..lullhU .I. .1", .."I inn li Inl M M...lm. *l" .,w Jset.sSI( .si ,.

  I"II..\ ... I':."'is: sa 11.1 I Imp.' W.\ also "I."am" Hint, J d tiIsvakcr.| 1'hem .ill. be in. all 'I." '.'|.IsIs'.. ,",.1..1"'nat"I'"I'e.I ...,. I (b il I (.ll. |sill II'uu, Ii 44i''h l -11'1''hii ,| : CaI'10t. .Isle'l I' I .I.I..I..I'I.r.I".1". I: ., hwl.r.. . !', It U. It.I '
  11"1" .
  I: .,, a be ., for likihhuud a grsi.'i.. 1 biiKiin... lur I the I ,,.|.*.1 ohi i molt .m' tnliihilloa( ihiineirimi .t .' I I (I.hue. ( ,;irtSlslPurl' : .I' .. J.! (!I"! "'''''"'''tfil S'a S c (S St. Is, l5.'r ,isaO'Ss.Sa SStSPlit 4r
  ; pio.ui.,1 I" .11.1.11,1 .
  AI I''" .1' rO' .. "'.1 "i"hl' 1".1.1 1 ( stilmn( knntvhowlo, 11' .Ill-I ,-,I. r.ii-liiini.( I '( '' 'nl t ol In-' :'.1 I Slsvah '. 'tt.'a'i" ( 'rnlf.."'" ; 1.1! 'm Ihtt t: :
  ( ( t..I. : .: : :
  |1"'IIt Ii'' l.oll | :
  i a ( \ I. ,
  I, .. ''." I hrlst. I bur., Ii. due ,,., ", .111..1 (1'1 !.I.WIIIII''l'' m I n ((5541' In')' .an IH | in.tinlljaliNl ,
  .
  I' .. .1..1. 11,1" II 1'1".1. ( lim tthl.h, I lain
  .. "j'Hlllin Hithioiuit binl.. Ini.ll, un( nip( ,S' (( .I.-i,!- '
  \-." :" .. I tthi.htvilM.eglv.il), I IIhoKlsnuduiibt 1111 I U'si'l h. 1. sure and, L'ivts.isIi's'tsI. ( ( ', or I.I hil c,'no' hi. I I.., i ''in.. .II' I\IIKI.: 2 : ..T ? :. :: : ,:: ::
  ,1.,1., .V '. .'. ,. it M ,, IM, I, ....
  'I I pro e-.ion. \ ,mid l.'h'n', 5.1.. r.
  Iri'a .t.s 5 I."I'I' .,.. .
  I'
  A. ',1.1", l) "'14It. I a. t. 'lila U'lnu, | 1.,1..1 and, kroiinllis I in.miulioiis; uysus..IIu'cl.tIi.lilig |I hl""I.I'.hl'.I.I '.H tin. '
  thoj 'Iln' .(sole ol' Uc-l lloli.li( i' n lot... 2ilI' : | "i.I'A" M. II. 5 h.'r. :.5,. (.. ((5hk'al.L'l. / ; IiJ, I.,,, i Sirk"(,,. (-tO, a at a.,,,
  :: : i : w oik of bug. and Inn Ihe "i .1. ( mil hiriil.r iifMimu, otuur I I ''
  wlllt| I:s .i.e ol ( ,Unit. K\; .'\in.I.in., ". bu ,1'0/, 1'1'.11' t. : (1'"I". t. _'0.' .r
  -I ,1,. i. ilnt 'iiI (pn.1nlii.ll( (( Kbhh .bnull b* L'lll-n, ( "II / ( (imisl( ( tin" 111( .ill/ins' uho, set 94- 9'.'
  I. ., ... I i 1, but h ,., ..Is w.tin P 551151 n it nn(('I I.'nil I win. II' I. t:5ah: ,. '
  I .1 ,Hut II! fl..1 ii ul ( nil.,1, .1 ,' 05a.( 111.5". '.' M"" ; : : '
  !
  tliimilhi.illii.it. i, b .(liuoves .111 .... tl' '' 1"1 |,iulilii, loIIlU (1,5,1 ", snlart .I I IMSH IM. ,1,1. 1..1 t'.siieI..5.5si IsSI. ,. ,"*
  < .
  ussr /
  .
  \' mil. llti 4 pt'I 1. 'ur.'n 1,1 I ,tenii nl (hours. and will SSS.'lI' li.h M,m.,' ,',nli.( "l'I.I.1"I.I.11| ( I .1 I (I''itt Il"I.r. 1'111' a4" 5 1..1.;: : i.'NIw 4.' C 'aisti IlsOsoit N:." p.au
  t 11\ str.l ilm siIn..l ,ml Inl, ,ins .any it.ilIn'. "C .'.tr In..s... itn.idit, mil' the. 4 '5'ItaS'.
  : Irish.|" to clleil mi oririliu.illon : | ) HIP iv psi' h.', l Is (hot 1.1".1.
  : : :: : : UI" .' the ,nulolPlnl I ti.Iaisuss' I I.IIP. Kin"IP aI" ...,
  I II k. is lo I..r" ;" ,,( | ,il InmiIttinttliti 4 ,,1 M '., ( ,.r" .
  I" I ( i w....k s "." ., I, win, h ''I..y run pole' : .c"I.ll' .1 s'eta.I nyse line, tpit low -.., I". ', I In,, (la, I IUml II st's .\),.... 4 I.5oisI.al.'t'niStPII .
  "ni al
  0. ,1"1.1 h.h I 1 liftv "',', r., to..I.. I | '.11111| h.1 ant K' ll.MllMiss iOLaarr
  I '
  .1 I ,: .h.I""I.1 .. ;
  win lull t
  I 1,1,1 'mini', s It U iis.lci ,I. "I'c'' t ( SIc ifltllsb, are sill; ( In ho urn" '
  I. ,tilli tin"I I lint,.1. nt mik. : thell"'I1 | aisy | I Hip I mid '''''l. 'ill he m.\\,1.( soHill I',s ns".l' the' .1(:.. Ue kmitt' I would I 1:11; ( .".|1,1",1( Kill op'(n ,sir /1,1 ( : M, ISihlt': I : ,
  tl I "" u h 'oh nh.I 1 1I 1""> In''Ip .liuin.. those, "." | ,, ,. lo I I.. U''I' 1" I, ( ....nun,,. ., Ixli.vu( tint, alM.t. lu nlii (ll.on I ,I.., h. n ,. HI,.. n.
  ', ,, l'I'.llj I PIerS, I- ) u. ,'O"I".i..II.( ( ) a (..eiiUi ( .a 1"'nl (me (%I.l.Is'r'arl' 5(15(1 Muu,.,Ut Un, f Mb olII "" | asic 1', '" In|
  ,1,< lit .14.rn..I'4' hii,% -1- in anlhoi.tr' lor I. is..,.I .. ,,1.1.1,1. ( ,;, ''I II .I hiu.lsoimlv. ,, ,r. I! N. | Ijlpofl a.llelerrt wwvilitil.. r, l mn.i.n-i' ''sal( "'. !loria.
  I. :
  4'
  A .1 I. 'ilm i -. ir.t. .I.( n im' ." 'nun as is, un "i"'II".I"( ".) 1.hl"u| (,'Inlwi,', In lie, building' (knnitn. as 1".lh' .
  .
  14. "-\1"". .11 tvuinin ur art.iv. ilitink, isss..a: a' 11(11 p'of ,'ha rue, I INow .\. "IMlh','. (I"''Ivi., .1.( KC ,,ll liteiiilh. 'In.lm-\\ilfhl-uili-, ( ( ( (I '' o.usllP| | Mrl4ilin .\U. h.. 1''II.1 bin-birth.(pinll.Pi.fhis sI'ra',I' il(I. hue I,,(.n t.sl> il"t.in",'in.l llml.5 .mil n"..l.nmnnl. iii..i.HIH.llir | (.. S.a.a 4(5,45. t.
  .' \ alnmtllv, Ilie, piilu-p an nn| .0 .Ih."in IIMh '. 'I,, ( ., ianinilt .ilfii-h' ( Ii.lib ( ( p'su( I.'s.I.'b. "" U llm unit. : ,;
  i lit 111.1''livu'"i.c.I': 1,11.1. ( ) \' ( pllva'e,,( '. .me. 27.21 1
  ..s. as HP h;iva ,"I.II".r"I (,..irgLariea, .i.I si"'lull we (have (linn now( Heii.nma .
  Iliu .1. ,
  oni cmi':.vi" fMI I.IT'IN ,Ihe l M'viral( lunni,. ,11,1 'St U .) I'I. uiiiliiff lu ( nl"'I'| .l. Him, kit --- ( ( P |.: : *. (alt. a no.04
  KO
  ( ".nr in ,tin) "..1 4 "I.I"I"'I'li., | ,.. ot Hie, ..1.1.111.1 ,1 lioii-i, (lifoio .lit lnk (Is siid (llnl( a iiilitin 1 goviiinninlrni ( .highly It.nmiiuinli( .t. and I baagltin :1.\1.1'
  ll/l.l ,
  / titvuik. mil, I ueian. or < our' I ,. 1.1* Sahe.IS'ah
  h." a i'Hihilin/ | : I.Ifa| lliruii.Hiaii' ,us) I h nr t nlln.nl' ; IS 4.1
  v'' '" ,,' : ;:;. ,. . Mlv uml 'lire bugs burn,, buildingKlipnitrr -. ;: ;:'h'; : t' : (lot ininrrhi. llmsn, siilisliullnn( ( hietirviasi. so fir "o. ..
  "". II." ,., "" uf 'HIP i tuns 'Hint' be .. Slli'us, hiH.pa: In h, a "In.on. I (h., lit with, 'l'| in, a (in ,- pills' ." 511,her: \ !/''. : ., : ... ,

  . '" I. ". It .,11( Hiur |1'111., | ... mid "( rt',mm.,I } ttai..."i ,1..11"I ''is'./po" '|ml ul 011"1( Un' .li-li, homiIxlnn (h sit., I Hi'ly di("i'v'Isn'I | d( a .s..s.. .10,1,1 i (. I ill-lit: I lime, I his, (lain semal tasptol' .h..- llrl.uk VI ll.iim.1i.. Ml, 5l'4 l..,...Ions; M,;&. llm..i U.S..mis, .|\I7.Vnihirk )tnt. t '' a,,; %'9.4Hk. (II.aaA :

  >V \ :It. nothing, I ladono 'In stop( ll. '1 he, vali:mlknights I -- -..- ,5 Ih.y .|HII i.| \\llh lliou.an, ., otH -, a, a |ssslilis'isl |nti' .In.r and I. .nut. InlmrHHKiinllifli.il.ilid ness in aul, miar( Ibis. ,,,.lrll"I.| |,| | |,, | : .I..- 4

  -- -- -- of Iso ,ilnbaie., (nn mm' ', '1 In i. '1', Hi.nl. I s(,,,is(N of I he best (llsh( Wt .n"1 pi hal., (.. ((, man and l.iotlur. I(..sssh, at 1 I lila wrltlnu. ll (tins,i '.,,,(",.1..1'' Hi','>, .IU..h.....541.1 tat. ; (....n''.Air, ..;

  \\'tMIII"..". lit an.;mkniuii: ; ,nsl:< t| : dipi.n.lid, un Is ( diitv' Hun a.,',' I .\ii'" IIIIIIH, ., ist'.rIln. I 1'ni.iii ,IN I', : ( al, "lalerlonn, I. .all.( 'l"ok ll.'I.si| .
  i h,,. I* in hi,' r .Ii..iin.li.. .1 i i, i ii .1..1.11 sill cry 1., a ". .'k. for tlie reit-on, (llnl(, nillbllir rasi .llh.I. 11 11""' M'l'.ns; II m*
  ".. ""j.I 'n", ni." 'nl.1 ii. I.. I.. ."... I' "'" \ S Iso.. who mmiipulite," ( the, .Illumes'1'.. ",' "."''(''. iriHnl sui. "II h 'OisI 'A 1"1'I(air'a nn (1.1... 1..",... KP III., '( "I(ml andnllnr, d(,'b'liable Mr I .\. (''lii.ln|'| .,-funillailr.., ( knowni r I,, (illtin .
  init 1'1"1 .
  ,
  .1"L| (In S"lso'a (II l.srtlt. a1 u tons '
  \ Vllr\ .ui( I In'u irnlli'rt and, Uiu, ,: .
  I H. < iitmrli..'ill.i'ln' "">" U e must, I liate IIIOIP." '(lion from, row ''le"I'. i, ..ih. .'aI'l'Is. al t Ihl- olll.'r a. r'M', ",1.1. II'.II.( -. I If his or loss,',. .1.| ..( I. orKhativer 1'Iu, I Cal, -" Is hu-ilv iiin'a:iilitlHitahpreon ( iisl.ss5 I '|H.Vml.irl. 1'u- *::1,5 (sa. ( itPa.aa.ra't'u'ias.aaal

  I h,sir .I.I" and. I sri'liirlt's, an,1 I ("0' I.Ihe ---- A .',1 Kith fi.sh, ( 1.1. ill.,..*.. orta I mif, Ic .'.1..1.( .1.'In.'lid 110 rIver. diiving. |li"l. .\iiuri.( ..' ,'ala's15.1.S, ,R.,. 1"r. Unions; Ilitmni, tin ,

  '1" ', I : : I : r .' ., ::I ::1:a I ,linn I'.ir all 1'I'r.I."I"1, nn. '.1, I..I II. III"K: .'a I5IIII'Sis. i ''''I"/r.. ".,1.1"...' Kith( a (llUla! I,, this city a sight or Iwn simv and,, I.. ",,11"1( lug (I."...., divtflni. .11.( ,.. \." ..('r 1. A. IsIs .iris, I ''''',: 'lil--,"iio-li ., '(4511.155. % A5'I 41".n.a 5415 911111( 4Tra,
  i.'all,5S Ar
  '" ,. Ih""I'fI : "." ,.: I... a.'lion ; H "i''hive no I ,'I"'j .V iprlnui I Ih(in.Hral, who nit us a I I.Isksar.l "mtr.ni" '! ,' '11.v il sonii,. ,,U,,l > |n.rl'.( 4.. u'( (b) a yniiUenian(I, who I.mini( id .. |iiPiaiiii| )! lur lIsa ..' .1..1.1.1-,. 1.1.1. .%e 05l45 ., as. 41 5(5( ,. 1 ,4' a.sa( l.a

  ." ,, I. r ., 111,.....1_ .lte I: "I all' .lira ao long' as (HIP. lit i. hi (h, hating' limn. allII'iI| | |!. | lo InIhe I II. -- ----. Ills( a I ih,. ..," ,le. IIP. i.ililliilv( ,, (haK..ulf.iliiitf (I.I m..,.. I H.I I. vni(,|1,11' ed .(lie tI.'S'cb't' ul .tit;Ml( .
  1'1'11.
  I'..1.. ""II.... .. (II"I h..I..1 them. .,'1 whohaio hrontilil II i] t:xiiiilivc.uiiiiniui, ,, I !. a..aloI.t'S. ... .\ rn..1(, u.or" (111"( .'t"( c.1.inn..I, I .. I loitai.llli., |..".|,h.5,11' 'Ills j \le..l.( $. (.,,"er. M. Uivld( &k'.. 'HUMin llu I Niirwi.ulitii .h p( I ll5Ia". as riled "ijber..tl ).... 441415 4 It ( 'all' ll-.llIX( 'I11VIS1i .

  a I, ( tlila ant 1 pi-emrvtliuu. 1.1 'S 1.1'.1"id. al( 1. w |I. | <'ar .'. : n,i.ni. ..nllu Ss'r 14,44., .,, r.* I'. n.nii.li, 54
  1. pas. I I in ililrathiji I Ihn. is"'.'".. ir) *>|"n'useol .. (him RII .1"1 all In (bin (Hinirl.i ("t. nun, ",I".h."I. a"IIII"I"( ,., ale
  --- ---- S Ililnnl( ", .Mirlit, was r. SI,'tstt,l.iba,.' l'e.sts',.I ,
  ANNOUNCEMENTS.I,1'111.1.lhal! 1'1'1' |' use'.1', .liunl I t tho| iani' |.uljjn., .huw. ,his n hung iiis lovlt % liu.KMIn.it. ( ixi Ol' \ 4.lr % 'ri I .(ln' iii,| .".11.1.' inn' tin' |.n( 'js.s. ("...s ol. .1.1"1.( .IIIIIIK. ,(SaIl I" Ing and. .IIII'Ii"I( ( | (I..,..,1( r..,m ',in" ''.I''I.I',' ui,.1.'..vi.r 1.lie I au,S ', ,, ',, 5,0 N.h.a 5 I'm S

  I IH. adiptidanl( 1 (the nio-t, n.lluble and1' !. lIe |aity "solid' iitiI't,| | | lhn,1)IKX : nun; 1"1'H'. ((,sat 1 I".. who I.H.k ,.tin-c. |n,11|. ,.,II.nli .. I".i., ... (lids', wlnlrrMr .' am'Ilir.I'.' nil I (Hi I e.IV yu.,..riliy.Mr I'larslaoc: ,'* 5 p m

  "01 11J, ; : n'. .luI'risslss.oI, IIIPII' hi HIP eommunit' )' ('litInrHard I (: -*::.4.A, PLO.. I 'Mix.U( "al''r.' a riswl, onh ',. (Hiluiio. misslun-iiiU'' I Irum, ) ankp U JV'Minnie,.. Is (Ihu( (hum|'\Ion. - ,

  frill II.,. ."I. .4 I II i ,. tensely. HIP r"l. Khnli l.pnlli. 'IIIPII s of (llu' I iim H.;,|,.,| r Illlh,\, ,dimMu .lIs.||, ; |MK|. I II l ie u at 'to |'.'(n-i.oU' r.... l.alv*.,lnuI .land( lirgnilji. ( ",is'.,. (I I '- 1 'lunaii. hla.eu(. .".,- Il Ihi. (I"la. f. I.t.l.\\. II,,' hr, 1,i'isi l.'I.sst r.4a,.' l. 99'a'shs.ic.tsI .

  l havealna.lt been allow 11 I t.. 111. uu |i I ..--I'in Ill, "'(likn, thousandI I t'I Pxaa "iiSt I now' dm. 'tore. has on boanli ( -- ( \\Vliv. l I. it (Unit |IM''III| ( (Invaili.lli, | \Vin, 1 h. liter Jr' nl.ed IIOIIIP. 111.1 I'lls.s.h''ISIa( (( 'at's 4,1k ant

  HUM 14 K. M.rI I.IAI cat IIIH kvI .uo long' I I I ol,I (nIh.. .n"I.vl"l. ,I ,, ) "',."( 1,1,,a a <*on. tI i::ol Mou.ufialo I ....n-i igi'.I ,lo (HIP I 'I. XS I Ml HI);. 110..1"I 'ets.'. Ihl.IP,, Slrau( e. bulhue ', this,milllubamii(wmk.( d'e.(' a (ileaaanl .iait lit a II:5'I:;::: : : I....uM.sisr.( N. l H k'an., luW
  "Pro J .
  !1. ( A (Cbudwl.. of Millnn '
  I, i .. imhl.it. ". r.. "ton* "r rl .. 'l iil.rabl; (: '|' >, u.anjbiilllniK '1 i. ralhiul I In (hi. dilivciplat, Mniaui.iiiruia ". .) (lloliil.es, Ihu pis..alinlnl .akesolo.wak \ 5l iniIs.a(,, ,uastt'inalsaas, ( is' New 'asiek 44,11,.
  "H'' ", Ml I'lll lit VM. |,, I : ,nuleriji. .1.1 I knnitinx;. Ilirtreat ; ; ; I'( h will nit; e Ir..O'1| ( Mr I .\. I II I I H JhtiiiiliPilenaihedhuiiieIhiswiik ( (, I,
  ,1'. r I I 'I U a new (tun I of ,Irate, I II Ii ( Ii ,, :,, ,
  imlj-hl ,
  (h (
  .i. | V.I liSt i't| (ri.iIs 101,5 1'.oaae'ts,
  .. l !. I (sir frit ml. at (4oisrya. I (sal' k, X.. j |'ir..ur. l" ..h tin I IHUI.H" 'ran.ilulloim .' I lo |I'5' |.Us 5 in ,IhU elI i.n SUin.).us and 1' from New \1' whei. be jss'Iaia vOle, I.
  ----- .in.l,. I i I. (. of week ( (
  il.nlion t urn welirhln-4 tic
  a m
  IrxHAoL ,Vinriink, 44I.1 1.1. an.1 I olh., |1114(5| In-oiithi' "rn AUbmna i, I,' I. ".|"i.| l, I l"i,1 (llnlmiolhtr .1' whi.li Mm,.lays, ., ".,'h( ""'<'k. "' .I,.sir. 154111 1.1111., (., .howlia, ( and( .pluning ,, .at. "Im (IHIUUUI, Hie, line.l .1|,. .of K.HHSver | I,. I'. "isaronu.
  |illiir. would (mil. anU.I .. .I'i 4.'rIli.t nuts. Oihtr, 1.1"1 will .111. ..I : ; : :; :: e I: ; 01,r hi 5.. .lhni.lv( ; I H, < inner. (Is's.. b'sava.
  ::
  .. Ad.
  Kil! IH luitre.li I in He, f..lluHlnj i, 1 11., MM. I hi a Kill II lia. Ilii i irS (how 1 he, all'hl, Ilielil(. l.i ies'li'( ..I".Ir
  | i | II-s ,
  .
  S ill .
  | > l: | I l-l 1.11.1.l ) rI'I.I. I akw tin ii I ho iaI'ri.l, which, I I.ne. I. Hi* (I"., S r.,i|I.H)' (follow, and, ( KI 11"0, I I I. Nilll. P'IVI whhli w .1 I Ise Kin. wi.(, lhi.y 11 Vu I' .salsJSI.'as.ai'| I.IN .
  .
  l I ,,. HIP lilt I ,tliliM loi \ 5il(""'< "i"I( I.,'v, Mi'. "fmk or In, I'. talulv' hinled buw winj.iyed. vUllingonrfilenl. ( : ,
  ,, ."i .. ....44.4..l. f.r "li>'"I.. '..i.. I I' '. >:MI\II.U ortuic: a,I ( mat(Unit baa(. to tUud.. 11.11", l .'lila: Hill uioinuugli' .I imunraitH.nenl .\. landiumII '.,. ( 5 HI' lerliln, H"".. bill, Isle Ior. 'liHHt-oU anil fir.ll.l.i IIaltrsad.

  . ." .., Iherefiir.I'ldul'l. (1".1 "r I In this. lillk( lmll.nl, ,,, t.. _.____ .,ill,.m.* was suggestive(( of the( ..told,( ansI, 1 Mr I H.I. I lids, hi n4..'gl( I b.e >afml
  } 'all I ,
  "JtTiHJMr S I '5011 .an.( on M I..s.rc. (:. IIHvrrmaii 1".11' .
  ffl'.i. (: ; j <5S 4. : 'I 1 ( ( rtlv that, Ibis,( .. I fiuin, a ,IHU Wells .'. IIAII.V IN.
  ".: wIu.II-' 1 ( Ii Lu, in, tar l IIPIII I .|"ul on a line., si.'' .'rs at \I.lr''I" la diMrvcdlyIh. ( 11.1'oJ"1 | Has '.1." .. ma
  (It I. I' i:I1lI'l.b.'i.: >.'. .si, /' 4 .4. | : ) annuls, ur .. ( limes" W hive. ,1- id.dl.iIm "llohaVH be, l fun I Arrive, ,al IN n.lu t.'r,,, n.( 050 a
  HUE ) 1"/." I, I n.*', ..I...: 111 i\\itount; il < I.mi" 'uf IHH. Ut '..'..'4, orlh r". 1.1 sluvt'ls.s( I"(. trail''', no.l. |HI|,nlar iih.Hil( ayalrin, evi'rimli ..I"v.( ...11..1 biinliug (lii<415 r..r MilltkwArrive lli' 0 55

  'I''IU''OI:. MH' ,-11 rilt| lu ) nni.. titter of I. sa ".1,1\.1| liiitinia.honr I, uled, for, ( ( a' give (him (Ilimiitb( j""lhl.u.( M..I..r'. 1..1( ,,,glit Im wa. . ... .. .. . uo r M .
  \ I "a II ': I \ .:. .1..1 ..ilcl. .1. \lsa! 1.I.tl" 'I ., vei ) iMmillfuland .( 'oll'sl I ,., when 0iar.
  hi.1".1.
  Unit .
  i 1 have 111.1" tt
  'llh In.l Mr
  .
  n loll M
  luiu' Mnl I ,
  ii .
  mui.v' Ilf1 I ,, ,
  .L\ I" ,lr and isis, (Ulng.. 'omhim( .1 .. ... HIM,
  .. ; __ .. 11.lr."i "" | ( ( (" hid)', uf Iliew i ar. ran oil' llm, II I '
  \ u.pil ( Y"I" 1.
  'h.. bout to un the I Mr, 1" ..I..
  ,",' .,1 ...ii..I.I.t.I. o*... .Sr loviinint.1111,1 ul I.tIe I ('IIIHI4Khat 1..1 hie ys"," "f., !"Ii5 5' I.. SsSi' 0 5,555 IS's \"'". /"ii. I'Isi1.1.'y| Co ,having dixldida (that, I(ho Ilillo(( ones r.'aly( think( I Ibpy( .,.* Inn, AU., ,U vislliiher,, rilmivia, MrA got I liome .IJ.MJ.I I sliuHI ( | <. \\' sole
  f
  are '
  mil ai nU for
  llstwclsar(
  i.1..0.' II.i ir 1".il..1 an early a I'. ( an..1 I ( ul Ihi., .U.i-.
  ,
  I. .I.I .I., .,it- ".,,.I.h.' I mint)' river Sits! an11, has( Ih.4 bull and:: c'l"'ll'1'fmiw: '|:!| .H,bei ith I a wa in)"I(lu K I l-l.lil.. It'I'. .1 t ale .(",.., ire, now n Iling their i lust 'Imvlnu'I hem a Is big no|i lay( timu,. re.trtist all Hi*! Mio "II 11'1.1"1" "" ,.1"1" ",* ""O. | \\ ,.kpu what g.Mxl' (Imrgaiu. hli( 'pln-na bc<'r, ,Mdiu. lra.lsgs.s', t:l lgt.. rrtaun-ry,

  .I.i .-i, ISO. II. IUl.Hi' I t'lliyvilliwhin' .II... Kill piulahlvuriti 1% hint finni vaiiuiu '..... 1.,1..lnk,, of llarlwar., Mill limliiig., .hl.iul Ih. ,". I 1.11 (I."el''I.| ( ( al, (..*4la|>U
  '
  | iiiiu| fillows, t ,
  4 I.' uf < >. tiler.I '1 Innruik la tiinirallv Klldi.l I ,hat I'' 'il.. .%, .Xi. 1 I. alY ) .1".1" lair lu ,ol.li. 1""I. -- .* -- ,a I'l( I fan.'y gsa.l.| I in uur luau,
  .
  .1."llhl I 1'1'| waa 1'Icrl', r. at milin.l .
  J".I."I I ,., l''i these ) Insneshai'lr4'l'S., I .Ih. '.1..1. driving I..). 'forid on (Ih,',m. but .,. | W'v.n.il'.1' | I .Ihn. Millon"(s t ,".rre.H.mlunt| ( H bo.Igusas ,dl4(
  .
  "i. H> |I'"iomi.l, liimla( (for ian, aign S,' I lesa I luau, o.t I" UllKAHftCuIVH .
  ( i I'erson- .
  | |1'1"| 'MnI. >r < Hie, (hori .
  of
  nn 1
  1 .., ,. is'. I'S'. I iI, inalcil' I fuiwaid a. raj,idl) .I. oral and ( blur* luslrii.lion, with, jnllioilgh ( | .. event "A huliinUir"' ( will glv. his,
  |
  .5 S.h..i" Hi I .
  "r Ijx i olivet ,
  .r .. iw.slU.irt' .'c.tsc.'trilI, I .) lIsp fl1.ulilktii: | and 1 Hull I tlri'e Is.. S,I ctlris.g. au' ) tiling in 'lliDirhu.will (find, ( (buoka In 110.( ...", al (Hie ri si(,(Inn, a of Mr and I bur.
  keep ir will
  | a nainu w* glidly( mb.
  I'.' U'-' ; "r ( ,",'. i jUina luilnro (1."I.1, 'h"I., I ll I In'1stiJ is Ihlsaiare, ihan.( lo w.urp ( .argIu, I inl.n.i II' 1..11'. ,.. I. I., L 't'aaa'.I. cc...1.",' I", r.1 | .' lit M holoalr 91amks'l.
  ) .I."II""I' I ( ( a..l I lallslhinbexenlw ., i : hal Ii Ibo loiiiiunnhmlou
  -- -- \ :: : I) 11..1. :DNli In.l(I-: i ( firward "i.; ,, ; i. ( W* iou t
  -- I. ( Kith "h.( (tall, K* not,. for (her iiiian" l.aiiseaa., liuin HIP i I,7".r'i
  Hit i: ( Nil' i II l.n. .11 ( ( ( ,eel'O' (, ( .4sut,, awl I iliasaul. i ,/;e./y 1 1 In 4 .1Cm ("4 ra'e"la, Ii l. h.t1W50 (lao,, A .
  'll' ll.h\-t: I'Hi.ri'lli : uf : .'a. I ..ll..lhv. (pi" Knowing II .. .1".1.. anylhiliKivhl. ,(. ta.
  : ( 'all that )1'1' ., S aul will :: ; ;:!i' ::i 1''UI
  "
  -- .:111..1. 1)1" | .I.r. 01. una ufIh I .1 al t | '11. |11.,'.. 'Ihey( iiistiuUm( ( '. V'e ..KUd to know lhalMisa ( kind, genial awl uniform (liospilalilv; ; :: h ..mis I..u< amiuyiunu'lyPROF. ( ( k9l.k'aa'ljr.e.( ,

  ,.,.I|, ,.i..N,| .44445.44.4.. MiMillI "1 III'S: '''. l" t ittT4t: ,,.t.I" Ja.k.ntille baiika, ".r* dishonor, will also miike '|1'1'1 lal' or,(h', lur Mill I rmdt: ('. | ( ( H. a ,Uii. ,ui'nlli( ,mini, w* (1..Jd." injoya lSJ4'e./"amaa.en'oal.
  'lid i (, ( in .. theiet.l .helias ami, ( "1.1.1 .II .| 1,1" ahitir.I's.Iiiti'uIy( .
  iMainbla'i .II.1 ion uiii'mP." al VrCAULIN'SCoiiiiuoiutul 0. E .
  th 'i",111 l"i.lc..1'.1" (,.a..t Hi, 5't Isal.rS,551l.at
  I. J
  \ *
  on (
  '"
  .
  I I il. I S wmnand ,
  M I" "If" 5 dl.; .r I miI ) "cl.LI.WI. : '|1,1 tin. .''" ., ,tHing, ..limnI .Iri.'Ily r.H-l raes, for.'ash. lie .", h.indin .1.1. ( '1. |1"1.1. I hue, .. m.l % 04111541.
  i tlle. have for some lime (been ( \ Irusl( .1"! will b. ti'tIl
  using
  > 1'r."IAe.l.' 1",1111-1. .\ filling akin, ,In sin 51. bait') l.a.luI P'realu '.
  I unitpulsla Ina
  t ". I Hun, absuliitu I time, ..1 $ .
  II.HVI.IKM 1 ( ifmi .
  ) htSIs.I'u..I.icIIsl'i want At,
  ,
  wl
  | .
  v,1 .
  lounuou
  -- -- ihsl'U/afura .1,111,1( I ; ""mil i :.rl.i" 4s .he, 1 Is .anonipli.hod', )ouug (lady ( amniiK (Ihe( |MHIII| .In Ihu |Hhlu > iitlaray. 44 wiiX'urH ,V'M in
  '
  ; ( "t, NIJt"M.I- !... en, ,I.. wi.. .uin(,,* 'Ili. ji S '( mil our (trust hi |lI'l.ol'. "''I*. : IIIH HI-:Will:H ttOIIIII-:. un.1 I w.' ar* Mire will' (Saka, Ihu klmlvricuifen ( 'al .11., ,. wbhli( of roursn I. alio -I I.I IV .4 O III( 'IIIHSIIllplasil. .. M Uil.4ih.ilJ tut* titan I k.l.Hlilb| .05.5 7tt Hat, Mltisi .11,
  j' (ally tho.i uflh. l | I' Is //11) il4ii/ernus( .,, \V u il wii waul. I. .S..,, ,Vrull.5s1. |S.t't.S41sa
  a anno(,' an, e to the r but a, I hiving : 1..lc" ill" all .' loUJKHII ... .
  7 ) ".I. 1 Kill Mud. fip, fur one ,"sir( .. |Hjpiljr 44 ) a litlle ..II ...lIsa |5SlsI5slr| I S.i a sense of duly I.I. I.l.r'aa.au I. .1. IIIN .1( ""el '

  '\" I ","," ", ,I. u,.",.. grown lo mh a height' aol I MIuiugli i I'ItVM .\". IHt ..'\. ; tear, In .n.. 1..1)( Kim M.".1. al omiI ,- from Ihne years i.f age uii tin ,. HIPleen of our. .Ih'ln.H'rjli. 'IM| .1..r. .In Has .'M.. SI l'lVlalais*.

  .. pet ( lull"rli"te wnhiheir A full ., -. us and warm usii > hill L" 'sIl.'i 11,4 ansI l M hck'. (nui v a. w. t. |p. 5u.5,1u0 41 550. l't.'arnsal.. bIII&.o'lar
  jllol .Iwkuf ,
  \ C''h t.I.HHtlli |.ian.' an.l( lt4i' all i Ihe names hit marrl.d Ja.liia' alI I.I | '. .I -k. w lwHil.7.( 'si Jill'Iii/I
  luannuter( rrom" a member, of I Iibeiumpauy 'II. ,liiui-l ; I II .in. if fit.' I her trial 5,.,.I.apalhy, ( i..1.( '-. \\ ill uol some oloua 'fSa.te.a"sl.aa. I. .'vIa4ssl' Ii I. Jr&tia.a'.iJS
  i I.t i". .i. -51 I" itmi t' tki ,HiI .' uroiniuinl' i.aut.n'Iaec awl 1'1.(".. h I res., and Uino.eiillmni' | li yuu Kith ( A.ul'as. M &jttr: ,, 3l.awao.
  ( ( .u5 a ,
  mmrals out ..,.1 fa wcoll' I a.sv (
  S I I II-: ..mil',In.. ..imt). ,I.I I. wel.aiulh.il" ( ap|.I.llol, I kpj't, ruuslmiUruii .handal, II Snow 'v" (lor | our hamlsunip, pnlrilaiu-' tuur lilllu I..) and 1 'iris( ( you Kill( not rut u.t.w-Ih'< with I Mini( s.hes/.1. IIin" (Isai ''- -

  I : .\ \ it a. mail'lo. Ihe Ma" )or several, wtik.sliii I \lil-ic' r;.iuHirlum| "".h', Ih. Ir.1| i Ing 1"'le..". I." "..live J.iiirual,. .1..1".110 '.I..t It. 'I I 11 In'v .(ill(I Ui wi'la".1(( Lhll) I".II1.11,l.i gel| up, a (IMI IMH'ue. -'l'S'rlSau. iii '..Iu.I' ....- stoalsis ,,, (
  '
  'II AisrsMHCIV : hat( Ih* weal. ileaied I .If 'II,. '' I 'lluiisp 1 Au rashiniii., "'."" HIM.I HI INS | iftV. to v.r( $ 2'--
  1'1", 11.1,1| u! Ih* (lamy W", ". I h".U"I. 1.1. __ "TI'AI' ,. .l IMI iNS INr 11..1 S.'aiS'a ,L.a .' ,I. toe
  lla/a .".1 that fuuilivnary. 1ra.M4 i iI | --- -- --- -- M 5bhp M M v 5, 5510,1 Ia irs,. ,
  U .55N ,
  .
  Ipublii, r 1lau.wI < ai4s ,
  awl .
  S Hi.. ,nnil 1v-iis.sI., U -.i.- ..I..lrll| ) ..I"u.. iMikhiK IIsa.i'i'hsiI.l ,"(, r. I. gnlar I Ill 1 |I.uIa'rs| tir.sa(. al 1,1. !...-, t;, 'aIaIS, at. lIla. eeanat ii,

  I, ."!inl.li. ,mm.. ."'.1"1', "!show iiniiion .I ,,I hat It and should th' be Heeds.till don ; Ihe riluaiinng I",, | a..ln. Ihe.j I mil organs. I in KINK'I) Inl,.. r., rent alI I"| ... f I l.tsl S..ml lutljy ...1., LPII|. |1M"r bundledr t\ AfH"r fi'ultl.( ,>. alti'mpls( ( In Jsrla'ftr. ananal l"so Carl... ,...t"... I.. ...1,.. ml,51'5.a.

  ir, ..... InI iway ,I rale. il lire "(((", I..1.1.| "ISo| J. 4.'aKl.t'd. .| lul
  "a..I. VlllM,
  : I II > *' 1.1..1. l le.1k.
  I..a '
  : ( ,, $5N54,4Ji'aa.
  ; : : i: : \ : >aliou, I I .
  :
  54 SS.I ib Ikmunuli., as.t4'SN.4r4SSI. ,: I I. uinpau) ,luuk .. liou asa 111* iu4tier aud n.' Journal. ," Nun,It, N. 'a. intlil NIIIIIKMr ) .1.,1.1) i-oiiis lent .1\1. 1.0..1... iM .uul'4 II.'rwud m'raiis p l.i5.,. ,

  ,I. ." ?I. h., n.4.1.a': ".'.".'.... .. uur "..1"1|I ty resolution I 1.1.11. Williams Hasap. MMItlUMIl ,IH t IIOIIMKI I 1 .. .V J. I million, Is lining "|' II hit .1".i.1 of (I,. .. !"(.1.1,11( l ill -. --- tf2r'.x'' ..rMc; *

  i ,K 11\ *''' ', ,,, ,Hihileilloattend' lull b* a.vuidiiigl) '.1'| ". taurU (baa a lot uf 1'u. i j I Mehiaru, that Ihfr a ,liliKlaun$(, new "|vi. ( .HIP i.nuerof l.otrllnnenlaud ( ..II." ,ass.",.11".1) I has, al I l-l .\naiil-leiil o.nrrrd u. llm I I. JiN ; (. .

  Mb 4 Hi I.,XI.IIJI: ISA. i!' i.ked permission, uf Ih. llo.id ul '., .. .11. >,.1.1. nhUhhav( U( .. ti'.I 1 1 la'l "(lIst th.while." K holoUlouglolh ,." ; 4 .vl.eHdewila( lreel" as a lilsl- .". ,.(I.I. ...1 I I' now "..,.. ...luring i. It I. las 1hur( .,l4.\ lhr*. mile.IhU .. tt-Tk'r l.v...f y.yrj1''Va. 5 SS

  i ,S :. I. ruMuiw. ,. n.II Health hat* the wild pnlli-d urul I'la .il ..,. sr sale an.1 I "'Ihe. ) '."" 1..1''I ., ..,..I..lclll.( ( |Mrtt fl ,.rib( *S chit. rilail. ( drug "" aol will (Innad mid M-lling HHarluU( .. pine as Ihe ( > .., I'. ......1. Jua" laos,. b) 'H''wVr..''. fiV',OtiS.is4as. "a0J S"luK.ywl .

  II i 4. I i. SSSS.S.. ii. J.: '..i.J.4%Vl.i.uin. II*,x.. I' this(, beIng graciously granted be lo .M.hl(, Ih4l'. what they .KIH| l>uiHMi' | >forgaHl ,
  1 I", I", .". IfAu-HilTl., .. .tired a colored. loaN ,.do I.. jobIh l... ,lf >.. aitliredof ..ILnl just I: ... ,h) ailual, vuiiut limit .Hill. (U .,1.1.1 favorably( of lh.'lugrI.'ut.( ar* ..ll.I".I..II( ili |1'.1.. were did 1.1. butf.nluualely et' :,wJ'a. i..ola; (baa l.aa".aI'oalOsr
  "ow.
  i
  ., S.. I I.:'. i.5. II 4.. llm Hun... ki r.v. ( wurk w*. uiuiiucm-vti )esUrd4)norning ,put. a (few tl.illart (. tour |IO" I awl( j |I.'..HI. ,,. of I IK-III, ku..H I..hiladnals rjbidNU ).I.i. win, .. he w.. bum aNt, i i. a ..I know f4'l. Uial Ihe( (wcullar( mi ,.S,:wa. hurl 41 U.ag Aati;

  i ,j.' '. .inn. i.raittl4 : aud .. jsrogra.aiag _o roil 1 there and ).".U. '".r Inihl ,' died(.(lu-lhe, _ti'uol. or 'hi. raised .".1 Khen, I h ,. had '1,11...n "tsrIsla'llsn| 1 1( of Ibenalurhav* ,,..l. ii', 5 *,, ,.Kr.,
  in I (;I..
  ,"Is '5k, .1....... I .. ... ha.' AH Tuisa' 'the( I lu Sli (.hens( aal, ) rent )vain 1 llama| aa'OPIE, S'lwlus., ( .5ISi. .
  dou r"al mini uf faa,
  .. .. |.ouies I (tier tearn gravil a.l olio( 11.511
  Hi Marshall riin .
  when( ( Lily some *
  I lwelilv-si
  ,.,. orily | (a Intuitare | a drujfgi( I ami _
  ""1.1 r \ .V-. l i ; I 'il_ and. "visas. 511,4 5 ,15a4
  ..r I. 'Itl eral.4.4.
  .. ".".". H, ".i.l'.'. 4U .p.aram| aul .,.tud|.| .I".U.1 :k :Mini* of I hum niak lijJ.; .|. 'ildlo !h., joined ',h* 'I*.1.| |1.rex:,II.II"lo( ,his. 1 hum,* |'an"it t\\.ak allli.'linns of Hi. blad( h.r, the most >uepssfnl *, najj tar I.( iomIroup ,awl ,sooalaac4,. c )rSk.a 5a.'ad.no is's(
  4.1' hUE 44lI.4. ... |). .. hariie.s (.s.r.r. ant I the unit him ,- ( of riimdvrur too *0,0 2'i w'atnea5aI
  ,.. cdiugs 4") lug thai u.e"a I ilekl |"aitt In llHwal, I. o.et f.r highly ul and rejfiel (bis ,. "..., nay -- >' aww. ha.;
  I "\ ,,.., ;, ol. kind wa) (lo kill UN. U hool( it. Call ih. *..uliar bul h (ban sale M. ,K l lisa as PMI | Not ,t.atu, wo.rr ; doa Iw Tlli
  1"1'1 t in u. w) ;;;. right In doaii) thiug .* K 1."t j ji.nUI | |IIIIM of Hi* nan.. *) I.U.IIIB. .".11(has a, irrSoli s"'a'| lal.aVe.i So4a., U-4l

  ruiis.n.u from In. ,honor ( Pj. j .arly an.l gel axa.aI.nv.| I .'a.l hi. forlunpa Ihu (se.h1l.lnt, il! 'Calafnt HI ,.els ( a 'aac lSaaIa uaf.'r. | I. U-Hrfl 14. 5.'oa 1r
  Iheulf
  '" Ih, '*. .. TAwlev* ..I IH | |" 'II' | .i. 'l".r -_ acry glvvu lulh.l.f | ,.. lissIaa.( 5.5w.' a'5l.| II (vigIl.., 2

  '. )h) .,. A cuu.ull4liou. Hbub'au > i'skk, \1J.N r4a| (t ..NU..M,- HrlllHH OKIummer << *ulhus| ii by |''('|'' ."(... ,.. Owing' t.. lisa J.wl(.h (liolulav lIsa .1..1. S... 1 :1 aasl' :11. |I.....,,la, ;I ,ji--.r, ALV ,aa,, *''f-
  I' .
  4.4.44.I K :t. atUln'l| w a. uia.1.I .b* diguilied' by ,.t: \V. (..rra'tt, I're.i.li.nl; (: ,,f Ihe |hut.Ii I HIP entire .lo .k al .-!. |I..ll"( ( ius, "...1) ...1 and fair (pit.*. ,. ", llayuf .M .H s .
  > i l (uar.. lualluwiugIh 1 II,..r* aul) Ohbi 4 ( lUllron.l.died I hcrr al ( a lu.. 'h.trade I.In. ul.u u>t-ur> a houl will u.waSast8Waf.nto1kv..l, p
  I 1"1' < M lit ,. : .I.I.1 / Ih 1st(
  -lo. I t"1.,1. Moinlly I tl IbefHI |. liH of .
  i Ii Ihl.( morMluK aflur a 1'roiaj.lml( I:.Mar HI(**) lTher. ., .. a iu "..t.. Ih. bii.l. *Sa'at ,
  \ 5,5, ,.'I. ., r. Hoik toprwvdIh .llll... ---- --- CI. -- ue.. 1..1. of 'Uwls '\.r k (.u. will 11..1. and (h siblreas must. rtportvu 'n,' rSJv' a.a4

  . ....'I.. i'. t':. tii"*>n>. I *.a-umjnion,b uf ditult' ) I, t"L.I A (real asr,11.1( ( twa has 'ls'.srIa.I.ttII.er. | I .' will !I..|l.t..II..t; 'Ih,.* Melt. rnr' Oi" parrlagn.' --au't-I bucgiego-- 'lu ,. /.1.' ( lhal. day. W* 1"1111( .hul. day| lu Ih. !,..hers inf III* diU.rul 5 l. lr'..M'isa* MU.IWU | ,M4W ni-, ,n, Mtk

  .4 tl..ri UK Tew ."lo .uprvuiel ,11I,, I had 'I"..luhu H. Oarrrllh.ll MI.| f''Lank, .. I'alafui slrwl. loinorruw ...'1" M4l. .b*. (IU aUi. has ... : hal onrullier( ,IK.I brew frlru,Is will aba M-HUU|> at the .b.nj ,,... |I'u, (.'.ti* a. rIsc a. lHU4liltll.* .eeailss's..u1sa' ,

  .. wer I"u a humiliating It-1 lhal theyr ) ufllalHuiur I Kuulluul' haveH morning .. eleven .Vloik. lit k.k on IUM klre.1 I'. want ll 'ho., Ilielr pi"luna ..1' business Iheamedj ,1..II. ataoa. 'r. M. h> .KuirrKupl Ias'ad.. .H.ikm.. navy1ir..' .| 45 I'S
  \l' I ." ..;ill uuntmally Ih. i lly guveruiueul, (..II : :: : I I le! Mr. ludd. Iaaiarla'rs al Ih*. .1.'" I '.i M 'Itiml.. iwue. 50,5.5. ,r r inasibM 4mir
  ;; J Ew'.a'vl,5 im uL'7J2ta
  dim ( .
  I. h ansI plea allhough ,
  |lSrao'I n .uuHier. lal ..I.UI"J | <: !| ("vIa.. k 1.M .) lou tnt sod (Uwu "I .. ,
  .4. ,I i,.a of au attniupl( ivauert authority 1 "ilk. Holl thaI .. .1 :" I ) .J sail d.se* aeabSsj Jj .'; I"cA
  u nut 1 \i.i.I .. N.I4rai.'e., ; 1.1 |.. frte I* ..lil.1 sat (the f.IMm -- .. ( IlsaOa W'; II .
  -
  It. uf wlulthey
  . and ireveHt doing ._ i .11 .," are cordially Iu.lha'I! I.. It. -- .' ,
  I .1.1 .40
  alirn1 *
  I. I \IIU. a'taasal :! .
  I I. ?
  lu l lv ikrir.w
  .r .. ..f" t. should have d.we 1.1. long 1, I. illllJ.. MHM<' tl. .It>".. lt. There will( (IM >ervk" at igkit. 'S ISIS: N\\Y u.ii mikM. ... xri. :
  ll
  ,, 1."DII.. ...> sim1.. .imply disgusting ; iiiaklug uuprel. A u.'iu|>h.I* ninlhral troi k fur .ouiau, --. ?)1'JH". .I". I.t.'tl'-." r. oar Itm.* rokhM..|.m
  \\' < .' >UllMll>..IWmMIIIMIIUIU -- ( ..".whatever .ruir or improve' I l.aud-smuly bound ..... aadlllu.ralul .. !! II:IIM', .. ... ,. .IHM, OJat. ( .|a *.|ietlal aileulluu( I..all order( r wili",,.|the" O.d. .. 'I'-oard ruuuly ut .(I'uldw.hill-by Hull IH tea k..*.'.,.ill SelJH|.p*.1.4.51 45 kaaOb'-Pla.M. bii' i jHtfc

  tI city pnirlv| tiny luuk UWH itcr) I ltdbutt !. prrViNI tad are v.t OU'Ii'a JI..1..I.( .IMaaaal1. In i ia Naval Ib-servaliuu awl II.ui 1..11 I..h.. 5.54.lIo > >l .. iTl | Oat U
  .I'l II 'Sa'* U. aa'e iher IHIH wa. ,% W..,: .
  ( .. ( '
  S a.'a.1
  i '
  : iiMarl. >
  IIT t IUINU ttx .1. : al l hao .
  of others l 4Mi.
  ." "" Ihe (part a< 4 n.ro. dl v. ,is n. I s s..a.4abk1.l.. '
  l.y ,
  a Iraatnwut
  .
  al ker uuunup-Miry al.'l.p IH .
  .r ,i.rl./ |' t.I..h kiwI al hi. I 1 ''i". S their 1 ( ,
  I IIf. b. have new ble.lb'I w4.Ie.I |..airlb.wl.1. I'IMI ",1. |1'.>ar.| ,* I.S'al'a.U. *"* Oats ,
  Ke .Ih.e
  .J : i .." I I .' I Ii WedoHtkkiiw "/.m. Hiftclgkl( old l '' 1 tilled I'r*,. rlMloN., .1..1"1 V" lWoka
  \"h ( .1 4ar '
  .
  II by WItkl
  .
  . .. (dIal ( 5 of A.', ..I. apt rcutstaalkua ; .'b'l.at all I'uldlti' Sib % A* pa.Anoda.a l.aa
  11" uh ,
  .r.u Hit ,lablr >i Un dog i* Ih* 'lalulTerlug) from f lur .. ,,, llaudlnM will I Udllesl : IXlMirll*!. *, j ,
  _ .IW"tlf Ml .nl .> > >n b '.1"| |'" u frtllt veg.Iat.li, r. ---- -- al i>u< awl wul ln'at.bia: ... at.e.ta'14.a ,
  uiun full) sal it ilseenwa l hog |.iHil down miiinly .I.al"il. __* 5.50 aa't no. 4 t.t.isl.l.c. Ii.40,4) ru
  augei ue"'lhd. M>!, .lra..Iy i; ru".rk'.eIgutc awl, taIsa& t 111111Jt tsp uhu II.. rveliUg( of lk<. day ll.t.o0.1.g.ao'l"lgIu'
  lliblHklkl. |I.
  IlIafl.5 ,
  | ( ,
  I a'.. 4ot 4 ui luug 1.1.. .. 1,& IWuahl noSy" jO i.ul,. |'a>lal not* .' .1..1. Its,,. I. .April .awl l Mot ..MM* k'Mi I (*aa ,
  orjccul M V4
  >lurk IH.I la till Cub {un k f>4l.aid Ihi ", ) WrlII.ii r'l .s.aqsle.' la slum wul Mr Pur.l I I.tier. 'I'bU, ruU H nuei'a vt

  I: S'I i.nmoM-ry llulu-r$ .rhl*l lib: rkgal4 IK Ibt .. .,. alailpi.| UrM, *N Had* "'"(". ,.1. "a. /."lal./.. .ri.U,O.. '1 lo 1.1.k. .yail AU. ) ." fai '*. ..i( f., (",. will U |.||., ,.* ....,. J..I.nat.1".I". *,,. :MMIM I I rfrt.kluc| .*.iMii U..II&*tOads t j.5ae.,,, I.lpnOa.. .a4.'l.14*,( it.* ,

  LI.&u.oa... I' iallugCo. >ualii ) .1-. L : ".. ala jruur dry oI.1.(rwidi' day utursalog aud sent "0.1 has fulluwlug T U, rW...In. I'r*.\. .uf.Uoord. .p.4 l.lk.ta.sIsaas. 4W elokw.,wkik 4pKiv.l. .. it i'altsag "Salt.

  bwj'y *u4 ..,',. M>tuvla. I I MM*(.fttHCM bite., c.jsnatia'-'isaaLu sj &uIa04


  -
  -  r..tu'IO\. : : : : s itivvii rn'\ls' jCHIPLEY

  "IIHtI"IIIIIUIII II t'P' ', I. 1l.rklugnereIli '' E PICASSO RICHES & LEMON

  .,,, &
  "'' Ii? II I '" C0.
  :-
  ,\ Nmll!, ,in TI' 1. ,'Him' l.11' : '' irolli III I.'. It .1'.1'. ...1"", .!1', 'IL,1'' I,.. CONTRACTINGBricklayers ,.:

  'tltal II. ,inmlii,, ormimi" "i" I I. r..I". I"' n"iImili al'nKl YI'rwr.I Mattrass Manufacturer _
  -- nl IL1u.' : "I\ '
  .mill wtiCH mmpwl wilt' Ihrti. UK II not '.Mtal 111 tin la*. .ilnrli-r j TRADE EDITION B BuildBrs il

  ,, .,,11,111,1, ,.mt) i III t'.. ?? ,
  Cnliiscl Mater & Finilnre Repairer ID W
  / I-IAR:
  'feu' "litinif.V { ., It ntilvtiriitRil tier hit l I.. ,men ; ,'. "... t : A 33 E

  tlrr, iinnlM id lln hlll..1 l Idh ,Nub* i i1I..I..I'.rt' 1.11:114'ILIKI: : : I
  _nbimt l I' I.hPra! hntnglil l'| u,.|willintianil \ l<> --"It .-. .Ills k",',,1 i ruin)" K\ "liif"I, in, ,. 1- 1'111IAud'n --4"-
  w orl.l w""ililnatlMillt | 5'IpY'.dr' ., Unl. .Ii.I I 'I,,u.'I,.) I n. .'" ." "''on" ,lit. ,,,11'1'' nul'h, ,

  .IIler'u' f ttlJtliMliMilHtaN l / { ," nirMf"' vonr famllfe tell'II I I! 1'li(-+Ih11,11, ., h edik, 'IltllC'/ ."' Illllih MILL
  llurIliU'Inn I .",..illl for irnml > .. ; FINDINGS
  ,11' Ih m, .'lI< "I liiiverniuiMl ArriN.l .a""fr > i, "l t. .lit : ,1 .I'5' 1.1.1\

  I It, l.a1lteIhrnl' I the. time! I II fAte II..' a W'i' m,0'n, :'' ah''' tai Wti c. Waf.trN I --CAMFAIG.N-FAPER-- I,I hl.r.. I ktatlald4M''I'n,. N". l I.-. i .
  hat was I lk...r lilt mills .1-.1' c'"nh' 1. 5-l, Ia. a'at. t t4skVh I xlde..1 I a' r, n, nn :,;'>1. .. .
  ails .
  .'. t char .ln. w f.t.irv-t ?r I. ; : I I'PI IlIlIc'I ) '.... 1.1.l Mill- Ius-Vnddlrl/Ie. .. I'nlt...
  Ar ...",... ".*. rat' data r .. pWt lltsela' "N Mulra 0. a tWl rnwlI I'. a.ra'Is|i olllrstlt. ,' Jn0np1 xll"Ilnxl.I 11,1. IILuI'
  II,,. lied "i',-1,11 tI"f''If.I..1| l In,11lion I I"", .. .a I'cn"lI, h' 1111t na4pn'xlill' I" ...II Illllll. II,'ll//t, ., VI.l... Its, IS.. |.10'.
  ANd li.lll a rrnl. "torn
  I1hr". I I" |Ikutw (| rt -IIPI .
  -
  Miill'iran -
  othe. --- -- ---
  l -- -- -
  -
  /r atmlhliHl au.1) N-w irknl, Mitt l..n.'I. (I "" rn..I.f"I1t
  rlalu. ..
  t "Milm-( had l lin aId |irn' | I
  .H-l.*llullt. infnrnir.1 I ... AI unitIn 3l111/ 'I.PHOTOGRAPHER Sole Agents for Siniomls Cresccnt-Grvunif Cross.
  'kxhtag" .",.l utliBr Mii|"lMn iKin. to ; i nr1'/ III'llte.- Ci' ,.
  '111''. Nr*".
  ,, lrokt < K" ., ':..1,

  I i lit ttS. ill I",, ,..n health .nl.I 'l.h'U'bad| a* !i! IM'fnl. little III.IIY Ixpav'i elate have. ,.m Item lilh' .. :; ehc ?!'rn ..1CO lit, tf ommctrial.I'rN I CIi NN ..

  III', 1.1| 1,1, "i' li'rrr I I" HlWWil' .{ltv Inn Nrw tram lag, run III') CITY HOTEL '- I n .ink. -

  ,h/x'hu''tl, .., mililltiii. Iilahlratrlrrd. ..hrnwnik ,,11I1..* ..l.nH.ljnfAIT / I Little House around the Corner. A 1 K ilk' 11W

  ",. v iik, l I III it,,11/1.1. willionl gay "' 1..1..... ailJir-Mil," -l., I..., In .
  lainl'tl oilthe I 5'i-\Illtl.ll I : ; I I Leu't'ipus.CRI2ENVILLE I ..- I\n\I'I.: l\ Illt.ElI :
  LIP ----
  llin-ii.ni. .. ( NhattinVtl
  .rcLul'I.Es.Mullet : ion I I I 1'?," ."AI"" A.1111,4'. .\ ,lltM"CONFECTIONERY: / I '
  \I. il, r'I.l 1,1.1.111, ,* l.i |>ulla" ) |1.1' imkihu ALA. ..
  ,1111 :'l. 1 '1.111" 25 and: 27 Palafoz: Street ..
  i IM I ten' |.rlnl rliilinn tl K. I j I .ln... all, .ill. what llit. art sad I aII -- .. ---- Ie"uLA, II...\.. Jll r till 1"1." I Pcnsiwla, Ph.llrV .
  "\f. air Muni than.. S
  rl, I'nntir I 11..1.. thrl, ice tI ,
  ." I'-'itlir. '11"I'! .11 'MI, I I"Ndlh"I C.11 km' 'nnH 10 III"; 1'111''.It' irl --) -- --
  ml, l.v .Hi..r mlUiim I Diet" "nnali, linn air your wages, la- I

  lwn' I'rinlrr"Ta' o million', I .... tA:.. KO'r I III ,
  I it iui day than llir-v', .. four )ears agunlnn i IIf ,1.111' 1\
  "IM, fur we sad >:. > tlil. fill cut I a* ...." *. Ih+ M ,ln_ wM liuly 1 .|t'wt. .10. --AMISTAPLE --
  kiln
  Rnllr., 'I'NU I in 11111") aaiiin. Ilepu1111cax| |lwrlypruml.rd INretlll. \I.. I .,.l n han ,41k.Pul.lH I

  mi, 'till, I Uuu.-I'hhli'Irlpldal'alt.' > nn. "111,110pay, | and I nmrr a 1M L I I'air',luv ARTICLES. :< : :'1' AMI IlAlIL'UN.!: : 1'1'\11' 111-1;: Aid WM \
  rdnrolrlyenrnu | tat r\IUr ml Ili n-htiir" rtli, nalI "llIlIfIO 1: 1\1.| | Veil|| Mw alHAI'l: H'lllnN ..f heat HtK. : lt. 1i\ N.\hL>* A\l lel'hhuEll.. AM": 1"1'\1':00." :: "M"liel, I
  l I.
  1'hr -minimi. In "lil ifrou, wont I .n|1'1.111.( litkel. ., Ill gat!: till; :M nfil I mil :nf. itaWihi II 4,1IYMILI.Pi1'I'I'IIFM" l I ;: !'InlHO.'I': I' s "I' .I _
  '"t acini' for M I r. 'h''I.III'I |wi" \> IIM ha. )rnw n l It In.r In Hit It.l tulirtiarnul I"'I..I .ti nti'i4.0 i. ii, i mt''''' ''rnn !'III II' ( 'II .VMH''Ha: I'MMl AMI llllVi
  Tin, "'"AMI'" f"'I'II 1 1 :II aol ,.f fens fli.llf' Til 1HLI'A' ,*
  Jo111.A Ioganie11nkhtganarllr'can-, l l< II:, p|,,1,1)11 i ,'mi |1".Ii.'). tnuor. ttir. .?' .Mill,,I, .I'. ,dtm'A''rl', I..r I I: NERI ; Wl'l lloW.\l'ol'o.. <11.\" rii-i-H: AM HI I'II\ ,

  I\ ,..- ill the :si;,,ur, .H.1| In ill plulnltotilrIt. I l l 1111111ak1orrrrlrhturnunlw111.. I .... kIn GK

  ( IEinl.liiaii. who hear him. will
  .. .1'bicagu'rbnu. I hot "' .\ll.xiit \riii- I ,II, ,' 1 ;1' ".,1' "I' l 1 II I I W-.iill 1 I Inl.iiin,, tin' l'ni'l Iv II,at 101'1 I ,
  KHItk. In < !' ; 'nl"> nn* I ell m' nllh,
  .lNk''c'.1 l
  :: ;:: : ; l I. .kt wnlliiiullt
  :Mure I .1,1 1
  "',. ", k oI... ", "", ". ,, lu Illr. .....1.- an I1 mMnuttrcr" I I I
  the I nmltlii/ ll ,
  1 llwInn Iu l HIMerltinlt' a, III mini "l"n I F. fh .1,1. Will full 'rniati.'n aa 4 \aililt, ,.f (luau l. In lln ..I"| Inn. lJl.ZZ.XU\ .: I JlunKrn t : J.OAIH.NO ( ir\ .
  I Iwl, of Ihu11ib1tteouul, IaIN.I rode'. Ihr I h:IHI, rlt .k. a lice li-l.' I .11I..1 W U PAYNE, I : ..
  < trunk' In ,<*avauuili l "'.1. UHHI| l I, 1 lIi K'f \'IU KAM lAlnu\1, \\ llh .III
  i.III'UII i mi i UK IIM IIIIMII'M
  t'jiiln..h'Ipbia'I1urt' \, el't "rhr I'lalliliulli '" : n .1 Ih.. llv, teeth., 1'111'nllllji: IIIMIIIMI'
  | nn, iimil for tiHiinillnniil "I sue, lOllllllUtl. et Cooking and Heating Stoves Grates.
  I cbldd
  J I"In. !U"I."I.lin"I mull sow Farr h' ( I I ..at.llelllII..t. (\ Etl''

  liet1,, HIII. i. ant n 'mum, lNuiiHIIt: *wilt u. 'I I 11 In nHH| I. alionl "oi'an'/rut'' "linn': in iiniNitH Ave iIt'h) | IN in.' tl'Kla! AM' irs .\I"'III ISK: )' tllC great attnl\'li"lIt: Hi.
  LikemlI. I Mill,,,. rlralloxleit1' ; ;.I'! NoN I will vll P.J.STEVENSGeneral : I M.\111'l 'IrMtlUlls: : : .: II,1IlN1,4s's|:: UlHllifN: AMt WII.I'\\' .
  ,hum. /lhiIn theulthrru Ip"II".I\.1.I. In m,; u."rl'a"1.| 1 l.\l'oO: \Mi/ f"IO'l'II.SI'.I"U hm\!: '
  .. ellan11tedunr, williil' I a111 .
  lie, i'a, jilt 11..11. it :: :;;: : : : : .guili.I I I'I;:; I Mini" Ale r Al lHlr' : I"iR,.th.., with HrHI (ill'llnVK AMI I'il'M"- I --..- < : ; \\ll--4 I AMI ( 'II IMNF.1 -
  ad-uf, { i II '
  I W'MiUiit air tint ( II,,VUSronljMi : .
  .tal l. 'tint'': lln Blacksmith I lit inuki. .a (Htlultt "I't MII1PEIt 1'I'.t'IF.11 HAI.r: :. hMVf-s:;. KH.hxIHM: |\
  A L'rpujilt.III
  | |1'.I..r00.| mf. Mm, j. cult uric'. and I.11'1 .I". I
  in) SAI'III\I.Io.'III\. II .Ml lilt: 1'ul'\Ill.a nmllHuiirKliAIHHIMM J I" I -,,, -
  | IIW'rlt'all .not IK ulinjr; tin-lull ai (.II\1'II"C'.IIII'' '' '''' : )
  .nin-l .nil,"r "ninie' 'lltnn I will I hoer .
  In.hi now ". a lithe w I'll' I bat, k. :N"Ilii isle 1 \I' i Their htfuk will ht laud, L:usleLlitll in ell the abut (fln:.
  ) Itot I
  IliiHinannali
  peed .
  .111'' 'l' tin ( I U in) AH* '
  lull.""..! .niiii nil"1"" 'I.. 'hire' IwPllIluu''d ill us uar: rlni.llitMIII: Mil. ANIi Alll I lit It: HMrMrNIAH 1 l'< I'IUCHt;\ ]..ter at .inj' I House in I Flul'idd! I
  .V Wed ,,) fur nnin and) hue Iii e MACHINE FORGER. : h'AIAF'nIi151.1I'> "..'*.\'OII.A.l H.AKnowlcs I
  the I 11.1 nand>". .11..1' all' ,
  ,1"i,1C Hunk'' 11"'y( hat |mil eat! ln. huullnucke I'll.. 111..'1.14. -\iNl..I II -
  hat'' ,ir",..i". In Ire Jour mm i iI" I tall. .. .l'. lm.. altar. I 11".1lhrnl I imlCOMMtNtlENUASIimtSi T'I'111K: AI. 1111 I I'.IIIIAI I I MINM1AI.' AM HIUIl l.fNul I.I I"HI :- :
  ., :s ,uuun.J.Nrw. .. 'MAIN I :$; onIOXI' s\\V 11AN1'F'A1"1'l'hh\l.| | : : ( | ,
  d'
  In nlp I liala,. 'I"'tli'| up|, ,lull. ol. Inn (I..iwilnHill : \ N. I' Ut.I'I'I1iXII: I'\I''ISIO( IIIM\\\
  11m :Io..w '11,1"'an* 'l'i...-". Ih'nlmratayh Mlnlitl 11'in. tin Intiuuk. -! i ,, i '" I 1111" I 1:11: II A M 1 1.II III,rCM 'I I 1111\ UK"1 Illl. M IAI I'J.linn Brothers I F'hht'IIIII .' |
  : I .
  ill I'nllt,, I huh, '" ( : :. I.I'tF'I: .\: .CI'x'! !.* ,11'AfFNM I 'o '
  III'hio '
  ", I,nil) glues Hi' ll.ial.1 ,''I'h' ..i II'nl. i 'a i -/1 : '''I'M'llS \\H l\Mi! Iliniil : ) 1\I
  lx )
  \ ,I"1"" i '"? : 1(11( : \ \; n.xi\II.
  tin. i".1 touiiK I'inixlaiia. !t- MrH.: R.IIRFU:: ; \\ll.h H. \
  fruit :
  .., !
  Hit
  11"'I tt I'I i i "" i i iIr I. _Ir.lul.J' Ml. ft" t I: I'/'C'II..I. AM'
  will IM ill
  ,, .Itoviinnr. .. l.iiil: ull.il\, of Ihr, tiliiinu HEAL KSTATK AllS :\;( | \ \\fil.hs: : ;
  'dtloii- \\ <' pill Ul, .II' |1"It'di"i,1 }.\ .. ( r : .
  I
  | ... ,1"I'' I u"i"'", d I ..>..M ',,.ln. ill' 1.1| I '
  out,"innniaiv" win l .lln,'rvr ..,.111.1. i M ir Moiili .1..1, h !H"I"| ), jigs, Ihr In alu11cu11tl.1o I lAMIr: rMHUllrrM; ; \ : ,
  ,1..11., l ll ,\ tillllkllAM'I/ II *..,1:1\ I"'fl,1, will "!,,,"', .11.1.,1111..1.. -A\te-- jull .ly. t IKIUh. tl'tLE-c.|
  na.k
  imuri lutist, iiniuHiiy in. wiii him / | | rt: ,
  ,
  -l 10 Silo. ii,"i NNb el I if I ul. .1, i-i l 1'x11114, !
  tanll' |"lull' 'i Inui, -I'lul4, delIddu> I 1I:(.. 'Pin far a. Mi IMx-r a,..Inn.., in tin 1 I II..... fll'.A i.r'lltt411F' .
  mike. 1'1.\11.-1.1'111'" III \S..II.: . thf .tllur mliaiili'W' ami. rMira ,1 Wr,t Hm. l (, ami if
  curlrVdl. I |>ir.rnt i4".... t it inn ","inul, I "' I rlwiiljr | I
  ,,1" -II I
  : (111 I IIItailll I1MIF. Hilll WllltlIliry .. no, inmmrnt n,,iw, Inillnr.. II uses, l to .11.1 ) .11'h: <"1' i ii BUGGIES HARNESS WHIPS
  .. f'ft."IIIWIAI ('t:... Illi I't' II Hi IIf :.< /'*''. iLUUu
  In,1iluiiultiiiiitiwHtl Dial Im cu-clue. to ,Itch two linr r lunir 1\41.\1'111..1.1111. ,
  '
  .. ,
  Ilii-ralt-niil
  leort. r A'L'fi:. ..0, Ian TII:''1' ,,'.'JeII: :'I', I II ,
  ,,I" ew .. the '..I".r lisp 1".1"1..1.,1.) | .. i

  a holeoloin. ..I l I 11 l'vm' hat lined ... I' '10"1:1." : rH.| ami Berth nut lint ri'lll 1 ",.i 1'11'1,11'\; MIi/;11111111:1" I in :, ':.f I II:n,I.INI.H I n.IM i \\ here om.lr. .,,u..m....1. with 1111./'lurlunnn'I'Ix.. *..",...I.y I All' !"IININIi' Mil IIAHNKSS :': AX1) :': AXLE ::: OILs

  ..,,. l > 'I ncl l 'f eWl. .ills' ,
  ailllie, I iHin.Ni.ill: iljiloim' tlulnraliun 1'1.,1111' hu'ldlblu: | Ih..rh /'Irury. I."l Ic.I W' Ii \" >

  that. iialinn.il, .. Uxalion 'inn' 'I IK r'aVan: and lln-lP.lc.l' his algn.hidrre| :| :::::; 'a.lW N... l .H, d-l,1'.'..i 1"I I |I.'e1.,.Ur.| "I I.d'." M:Ieel1 K I I. I I h ill"..I",II-1eIII'I..> th,. I... i inn IVniu |.1".........,|.". "f hnddug., MI.n,.r.. ,.l,.., MI w .hl,.
  + xiluaivtl) forml.ll| |purpu.c| ..-.Wa.li- und if Itr hall, fill In tinriounl 1 In Ir,.'elrul I "rui, I Icw.d I. 1%.h...u,.nht, I lie.1 ,
  bxla I. I .
  lid All .
  Ile. hr I" 111.? I m ... I
  lugiuuRatl' ,( ( \ "'11I.1 i | Will ntiiitlu 11,' 1t1l"'III'ill hi. "o"iIY '' I....., .".111 you will w ml wx |,lnM.Krii|.It w. i nil s nir Hit' inHill in/.ir..1 L I -...10 1

  5-; '!1'., ..hl. hill. bar. ""In 1,110-1 I in the "Stilt' whhli In.. w I""J IMru III"i.I. ..ill) I" n i.d.I I II I Drays--Light and Heavy
  .. .I ttinlr I 1'1'I .
  ItrsM --
  -
  hiiKi.it -
  l M.W --'-'--
  iu\r-tliil :inmiiliili, iiiiltlile, tan mlon lyric hs111P1'llr I, I t."sun rl'.id i whll'b. I In illnMralP imiiriiiltpiikrimiil J.nir

  .. .. . 111." '
  11 niu-t U. .I I ill, I I.I'' I- i .I" "
  1 the |1..I"I..r.{ |1,1" hey ..'I, l hrv111 .mint.. hepu11li.ul.: .. bil.l, I I', ,.. ,, ,0\I .. I ,I" ." I I "I I I W.L.THARP LOG CARTS AND MATERIAL FOR SAME
  lillie jiba of Ihh'II''| \\linl !I. n moliul "II.h, x"Ur.. tjlnln.ii! year ptc| .oIaI' '<. rrtp'| ,tfnlly .-k y"ul fie an atlvtrilMimnl. '. .. ill ate ral,Iy a ,1,1,. anIH ,

  f < .. like : Uill. jiililtiK| hum Hiii 1 ,1 I..rvu In,il
  l'rgirrvillrhJ.lllaturday! : un
  Railroad and Farm
  -,. i"|,liil ll,,, old. m.ii, I .10.,101,1 ,I'lit. with linn' ninxl |iijilUln' injiy l\'O MVSTRONG'S: TIIINf:. ....-IIII.. an wr hue iilrealy mi.".' .' sl llw ",.rk. 111 will R..ive rma. : CONTRACTORI Dump Carts

  J nay that a ,nioliiiilt* muM 1 Ito. Mnunllniitlike ,: ",.-"I.. Ulnn Ihnriituiliiiiiinrul. .. wine I Wliwl

  Ilia l.ruiibi; ;. ,, k pal| ly: New \uil. l I: i.""tlf nut... In a fiiu, llw. Mirituiv' itn. \I ..It..o SANATIVE\ ..rMwIu. PILLS nitiiir' a ....tOJP, In lln. n-.iliiir. te.11111,11I11Y1. .*. mMinill', Hfiu, le aii.i I! ,Ala. Banows m Hum. iind Miulfto; Oitlir

  \\oil.l unuut'd llln, mil, .,1. SuninH", he uh.t. : '<>laV1111a-0a. VlAJss. I I us ..r. AIiiM?.1'In, ."I".LI."I I l t 1'o, l 555.5 i Ins' II"It

  'i I The Soutlti' MInirI IM Ilgnrt, II S: 1 linlmi' SUN, .,|. M.ij I I': C. 1\'.'',". .mil. AM...L..'t "st'rd l'
  tha, |,iewiit. KII' |',ilji& ,,. llry me .r 8. Holler'' Jr I a.: ,.....IiI..Io', .l.il the The Best Um Medicine In the World. i : AI'.A.' B 1.1I'. I ( .1 e U 1-:00:; : ,

  itirtl) iHmmralii'. proslauoua|' | ail, '(III' N"I ri|>,n* I;,i*.. wnlHnit*, mtwit.tT. YMwN,4r1..adnl,4Au I An.'lil,toil" In, .111111,1.1."t"
  .. hut Ihr .Itntlnnh km.Whtuinltlitio : Ih. ..011.,1 I. A
  IjifihUInn' -
  I'
  IHI,'iful. an,,,I inure l.iii( lunn: ; lltiliatlintimi r' ; ofn.wr. r': ', r. .::...':: !.: .r.. ';; I:: ':.';, :1'11"11y11; ::'MI.:: I le r han "uq'I', d'",,, uul, url, I.., i''1'',.. f ar.t.'Ina, \I. '
  ,,
  .1\ "'"..,. HIM are I Laud I 111'00001 Ilrvt4xr M.I I.I: U.l"r:I!,''' url'Eltl.tri.1'rq'Iuhie1 I I : : II "rler.. Ir"n' 11,11 '-. I'4at"rs. .on" 1',1'. '.. W. "'I III, I:
  It. lI..h. 1 1".III.t.i! 'I 11"tlm errwN 0-w Mr YNh 11 1",01.1 I lId'Ir. '' 'n.1 Ill ,
  It. 111.04110I rr"nld1) 'ill "i-'hce..111" .1
  .. ass ell 1,15'' 5 .
  >ly .liluIIIK l I"el'n fol.1,1 up, on fiailliev ,1 r'' I ?i1M."' Y":., 1", .'.=.!1 rv". .''tlra. i-Uiit" t,r the |mHr |,> ..I....',. |"nr, I.KN.I will hf ,>nl,, lilt1.5.505 I |' i .I Ii. +rrlns,, 'I.1'11.lnu, ,xl' ,II. u'" "'In 14 "Its. I "it.\\ _

  .anrrruad I tml l iii I away Ii e II- \\ .. \tll"lIrl.| ,|
  Ul: U\M: tflltMl .' MM: './NII> 01:lOMl-lltMt Ill I.blhl..
  rul lu final rt.luiK'pluleMl.:; I"ill. Itopubllco.l : 'I hul\ you.. khk. h him'., : t iiiilicl| h Hit- (I PerdidD Planing Mills
  la.'h.'t 1IIY1 s l'1 11.ell '
  I4'r.l'Iw .IIa4'1ltsl'N 1 t..r Illty ar Ilex's I II II U I.: UI'I'II&: \ I:Itt Iii: |>.
  11 (II I h'II'.) 1".11"X". I li'ink hlnu,1l" .ki, .ktlaihlm .

  to, Mr Dili",.'. uMii\linuliiiii| ,.I'| liiiluiilila ; ., but II aria.. "... h." "I llnwln. t1OSlItTEE I ri'N.vcoin.; ( 1.I 1.\. I 11'E: II.\\'t: 1 I lit I :

  1 / 'cite rlat.!:' ami the niwiu fur II.ir wire you linm him" at lln. lime'" 'Iiuu I --- --- I BEST HORSE-SHOER

  .c..I.I".1| anlriiK, how. linn, ", |,i .hat* ) .rl, ) our honor.. "h'h hul I. vnv nrnIhr i | IN THE STATE,
  i
  Iwiiimaiirl" ) out r<'IIKIVII bolo an ilinl" la/It'lgleiuictcgyr" | ton .kiikul" him", MillIwehr rr 10, .. ..,,,,,,.1 '" '".
  .
  llt.lltrt
  Udlull' .. .. .k1"t sixwt .Iltr .It..r TWIIII I llulii" ',' and :., rollVnk, "I, ill klnUI .
  wlirnif\ wax In KniliiikyN' .have. How tin ynu know Hint, )ou tli.l ,11111'. I I I 1\U INI\1' \01' I'/Ntll1': I......

  ''t' never, ,heard It i' ''\fl.1 tlII.II, l IIP ii asa ..i. lIr"on' It ,I. ucileu| ..iblr f .i' tic'' d _
  Ill I.1'Ies .,.'1.. sod ter Tr11 Ih.1lurt. Iwriily tv1'u's I I
  t".II.,1|. | veu Ilicn. '1'hlrxlor, ) would I Ii rtaihlblii{ ftilwilh alhiilt, .two in hI'K I

  ,.l IM a, i")1.1".1 I 1 wliln.iil. (proof |fur im" _' | (I)1 l.rsvrl: : :; U\lIIEU: 1: ,\\t M 1I" I.|.IIIXtII | i HARVEY & HILLIARD.

  tY .
  h.la"llr, I1' fn411I "r' ni In llvoiUimry 414)) ---- -
  alii" |I"
  '
  i "linn."', hats 'haugwL'' ) l .ul. .\1\\\\ os II:.MlH.PFEIFFEIUCO u1'a': 1'1\wll/c1.I.III.: '
  .ILa..r tift :M Ix.ull.i,: I
  lIy...". moninlull" "lime-' hatihaiiKiil .' -
  |",il"hili" (Ik'm ) .. IhdtArte t'.d11x,1k. such Iurut,
  I.: ".\n.I., In whi'i.lol.' 1 1..1 Ite.dlug Axllwt 1'1. per '
  Mr. I iMniil Maiiiiin., liaiimin, of ( I \ {' :
  : '
  Y.knl11e.ede.. 1 { "In lorn,,'i tiiu, .." .41"! ': I Ia M. McDavid
  Ikn N... folk IhiiMMrttu "Male. turn" ? F II : .
  i
  t. Ihr oil nn,'. """'II, air.1..IOI'W ,Ihu. rtninAn P.gne,. ..,,,,1-. : I
  milt.--*. ..10110 a ylutlrua1. U.I Mitkallrr "' I IBTOllAC9 I Y4NIt Y .Nle. AMU xl glwl.
  ? ,I f "limy' mtnialeth' manlhii ,

  a .mrcliiiK of I the mmmitlitIlu .. wa an awlul, I ,|""..e. aml\ "II nil1I.n II.ill Pais secs. lHtt' 1".11..... .",1 '1'".."* t-l-.. NI ..IH.Juarirr ,
  la lln, AM timt I hire. Kkn| '', I.......... Ir
  walktil. out III 'Ihr miiulint.rwim .' :

  '. 111 ill. r..1.1111 Ili, unimlKn| l'i."I.If I ) on hi. lip !lee. and tnhl one ul tin' I aTTER'rl ( I'''''u'''''. Ten Ih,IU...., and 'r,.u l'IM':'' KrulM.I J. },! Ill Ih.uur, 1'AL.II'I''Ai.dt .
  lily ,ay Hlialllxy' |.ka.. bill l Crater i| Groceries and Ship Stones,
  ...h""OI'n bo et .. ulrunl. lln' nhl m.il" I .
  (Irvoluml l I. going( to I.., our "" .. t.
  )( |{ "man' wa.bNnkhlgup. A.I. I llnn.khiiVlsmhiibilinn ) I, :,Klitt, <'oluniu Hnl.l: Hollar.. antl I-mill: i-t.itn Kri.iK
  '/ i 1'.o.IoIt'"I. I I'i'i, htM| I ou II".II., | i ''"I +. ",Y'tal., : cd D:0-ctic tl L Li! r unlit, .nl..I..1, 1 ..III, n
  Foglr.: .IIY N Pct: n 1t :I : : m:
  d j MI ,,"1"10.I but I IIIIVB ll"" lii".I n.lial" : "4.0M', 41 > ,., f, : f6il' i ig. I ; ,
  ;luralt "ill ; Y'' i i .
  : I ,.. .
  ; lull.i' million hula all over lln imutuwin lM, 11x,. ----- pn'1 1i.I' 1lrinutl. I'
  '' '.,,, Wet"x 'a 'r ,..11 flit< YLI' 111111. All. '. 1I1.." lale..
  .It 0Yallcea iii' ufHliulliniI I I''I In. la'o 1. n? I ia11., ? ,p."'. N, ..IdO.I'f. ( 4,1'1., 111 Mewl, I A''T '

  . Tho I H"I'.I1'.I". ive Ili, wumt. .kind. 1hrtollThalIlru. : 1 41 tan: I... 1..1.1. ;:;::- el. ,mar, Ih.u. 1.01.0d ) .I..l: r\I4i II
  n1 nl Will W M IMrlalrep DISPLAY ADVERTISEMENTS. I
  of toil. Ii" I.) lug lubiaklmi. Mi.MurillUUnlimony ... liouw in \tl'a.l.iuglui)\ i. i Hinl .. riltlrnitt I. Wwa.M'. "1 unwc n/lk, ....-... I I I I Brown
  1 In. 1x0la' ... rlwfxe, Miele. 1., Uw. 0-000. ,
  1 auout. l.lulm. hut thill. .. lee l IW tlvtlutl. Win isch.Muhlh
  ) riU| In last rwla' ehn'uY4 II. MIMf n u us r rT '
  r I w suss ,u) NII 4. awl .la...IeP'RSI I "NK: >IIMN . rlKlrl'M: : I'I.I.\lL". Ull I( : \ : I
  there il >llinlN gild 1 grout ion.1,1.| uon \ h..I..i.IUI nl, II, nut lomDoutlikrlteoi'v "' ,7: ..I:

  will, cache. fresh all, 'nil| In rub. il outJuJjf ; ( riauiU" 'I"run. wclued,lel hi* II II I --nY. 11.111. l\

  Smll. the I.h..1 l hh'publirao: | In et,,11'0 fr"11' IliimmU, In 141..,1d./ 'Cleat ... I II 11,1'vtIl MN \IM.II\lts. i <: ( j i < llH I I

  \ lila" kguanl her, I U cue of Ilia I""II"hl... thill In holmiu. llllKhl IM (Ihiu 110"1'' -I I : :\ : I i'

  ri. of IIUinuK llvli. Inly tn Hi. lillehcnalor ..lijlil.I.I" I the' 1'ir.i turn y ol Ihr I'uiiutl N i ties \\111.11 <1H.I MS MV IulldAlls| I NNU'N: 11 a.NYIU ( I Kinds of Furniture

  / Moirlll :Naliir.ll> i ni"nKli 1: |",o 1'01111.--1., ti i| was I girl ORQ'SI I j -.

  iKwiii I like. la liuv the bull, .kmiKH. I ".11111 n".1 '"\ . ... .. 111 II Isn.I.11tx'. ,. *'!'/ l.rilDIM: I,111..11'\ ..
  ..\ ..n,'n.,1 |tui.Uri. will lints ICE COLD : .
  t Hut Mr.I Morill I. m-Kliir wick 'Nliud) | | : I
  fro, .k 'IhUluiik. IH-IOI. ,, "Snuilat ,1/1..1. I -,-
  ..1110'l '(ice Pul..t se .H>. .lm. lln U< I.. uulwuighl''I"I / I e I -\ I: : ; \ :;| | : |

  .ml the.. riprrc. litrwir with , \nuiiu lluiylu '\\ lt I.> our u-loinor.. Ihitiiiiiliout HID a tit) ...
  ,
  i "" .II.
  I t
  luup' 'w'
  .
  I want I..I/.h" h tie at. 11'asct
  . but, .lib lia Dial. lauimt l h. .
  1 an rui'|> u /.... ,
  I Ik
  e ralWirl
  , wltuudarotuoJIh.alas. hoot (Iloin.) In aloim. Ur tour ..inIn 0drauv.r'S' ''lu' I'.ln*'I.f ,.. I....' |1.,1, ,'bran.1 I lire ...,.tiu... U I ill .htmouil.f.. Ixueuul0d Will, In ; !! lil i.INI.pea..,u. Y /

  A "\... I waul l.. MH il thereIuouel I I ._ __ __

  ( 1i..NewlotlMinegwakhiiofMrii., | ; )>noiih.) In II ii. bank lo |pas lit sir. INMIGORATDRt. lkaxli, I" II. s'ctose cf lice pul.hc. b n'a,..r..uy "'I".It.I.A..I' I. tel AMU ALMI RUIN Ix r.." I "a' Jolt \tOllk
  at.ir Itayard'x.| .. li. in Iliunkltn, .ayllavliix I N. II I I I
  Iwiiu liuiiMiir liUlc I 1'e .lruuhlc" lltiwtantou thud nut al '! f? LIMO '\ I I II .4..uw I all 1..I".f... .....IM' ,n.
  a iaii !
  < ; $ TII 11 ivBOTTLED >I U If M
  . : : 4hurehY"111. II lb. a birr. a t. .. I ( ; .- ... ........,., I
  1",1
  1..1 .. a luiuakr"
  I i
  blia i bt .
  forttUol wliiib
  \ ; :
  uionvtulmu .t.
  : :::':' :'; ,.....:]r J wh. I ,
  .1.I".r.l" llki ami .U" writ .... lal'w.1 N'.q -- --
  Mabnatl : wmk
  .1..1..1 l w a> "u"il.Lo"I.{ M t. lli\ arch, I I 0'waa'W.s.: \:: ; ...';> !A.Y' ,IY4.1.1111W lHlV.it MiiJIn-t ''x
  : gild i rat k 110..1.,1., .4 e1 J r : I \'"!' 3IYYY j J.a 'a Y1reI "st's I ..... \v i'. K"'IIo'i.|.l. ',
  ..
  :
  iullill. an .li norablmiliiiatiuii| | In iuilioiUng t',= .!11'Y l Ia.w.v- l.f.-: ; ;J Commercial Co. IJ."r a.: _:* ... Ia1Fly'R. .

  Ilio man uMtu| Mkniu, lln iunuliou .' Mr.. A. "IridIhucedeleWlie'uhxtlung . I,:*,MMMjAnl.....l.Ifclat. I** in ...-...AlWfe J Publishing \$.. gltl toil Vl Hulk II S I.

  "* w.. l".l lloI tic |prferrurr. II tvuul, I Ii* IM.,Ini.,. oil nrI. '" ,ollatr I

  I ''t I II..;. Uullrr ..a. .Ui a >..an.li.Ule' U.foiv I. IhIIIIo..1, .'" Mr '\. "II wIOIIK .... t Iglu'. BEER.uifivaia Evening Pst': '!
  I'.;""',111.'. IEAauu1. '
  ; I 'h.'LlragoeWllr4ih'gNhk'lledrtheoomluatlua. It (1. Id Ice a .htlliMii. n I Sloe VII I, :

  auJ 11 ILr honorable ublination know" 'A .10.\1" ".V balloon rs II All

  Jovolvtxl .. iiiiali' umn lUu l.ul: Irani, 'Menynul 1YhatWlulwp| _.:.I..Ii..II.-. l ( the New for One Cent

  her M UHiu| lu)aiJ lo >UIH>II tin. il from .ailing away in Ih" lir.l .toini ( '

  lioiuluve. '1''lie hull. kowtvi'r, U >ii|1'' lioiil worry II will IH. .k.avil> I! NO PATENT NO PAY !! ; Independent in Politics!

  parting hitter ainlakkiii vrr,boly .IICI".I"" ..llratily K"'11..1'. l W lit co"EUTlf@Z'ANL I I' *. --111* tK l'K ll'ITHU Will, lit: m' :>hllliT| ., AIL

  el.. la VuU for him .IliiniinitliauiAK what. will ?" "A morlgagv. rhea '' .. I '. ''''IU' 'U" aw.eee'''

  .. Ui,lhia| ('all ; sit K <' lll'tldl H lt-4.KIIIIH. \\1I'1I"l'1'' I AI>l'lll>|NJt|. 11r, AMI! !
  Hut licit .| huller out, uirv| ,,'ulc' an'LouarabUobliiiallou PATENTS liv, .1 I h' ".'' II.1ot .
  MICKS\ CHIEF STOMACHICVJ t .
  "- ..I. I'out \Vhile, awlnK a log rtxeutlt 'IH a 1'' '" .?all. 1Wl. 4dhoe'

  DIM of the ...... w huh. Mr. IilalnU Mi...li'il| { null lb. wnikiiim. w.i. 11010-1:,: :, ?",,, : ..e.r t I 1t.IM n>' I r-y.l'/.. k/: "Kill 111": Plitt l I: HI HI 11-4 KU'llnN. : "'hain>*l It Mxkuuu.l IkM-j ..>. i 'wAll : ,..\ ,11, ,IY''ll'/.le, ', ib, incut, 1 1FunUeVIIAWI'I
  r ,
  .lit. 114
  i Ih.lyso sad 'Lola h. .....,
  ....
  anlonUbnl{ lo M* Ih* log. .I.I'IIIY Isle. I', : .. .,I: ',1 ',' :..LreM' I ixoiula : .. ,. i I .
  l l>
  0-4 '' INe'iWlxarlaWiuollrgu' pilitwI.MIny.rf .
  I uuiliriUMxl tuba ...,Iuu. .
  I In |>romolwblla S .... ..". .. ., I '''- .,". .. | ... "cock ,1..1. l ; I i
  1\alola-: .1 Bli. In'' '' .
  I
  lire Ibi 'M"
  ,I.hiul"il'II."I.r.: I. the wilUUrawal au IaOlhlarry .h'I', ."' YSPCPSIAT I' \\. tu'l,' ,.>..|.-rukH ami a_MawYk r.l>....Ull. Inuu all. Ilex !' !? "I,,..,MK lUunl.:' .l. -'.l rrw. ?. r, I I I !: MMI. .n CENTA:' \I''" '
  tide lI..v .11..11..1.. :: ? ::
  I
  lOr hi Jubn III. aniiily. i'Illite i- lug aw ervloolhwai ..k?rtA,Hi. -- :
  goutami on '|1.11111"1110... .: ... .. w"asx"'r I 1 IAN I''" H ....a: H A 111., I I II I -, III' it, MINILB
  uitural such S'sii"-.4'- -
  llnlu'luatiou. -
  | fully ju.UHe.l by I.. .ball .. luuw,I berried inlu ::: :: 1ux11.1rs MuHir .".....*. wwi ,tf i/,v Hwwannr 11..1..1. her WJolcia, w I 1'au'NI.. I 1"1._i :M1UI '
  .r tannou w ; F.
  II I tt.ulilii.it. l he iII I
  \ of hi Joist. gruel InnIreHXtb .. NEUTRALlilNC get| u :
  .....1.-1..1 I Miter News. CORDIAL II I: \ II
  MOM'1
  ,. ,rbir. It U IIIIM ilatigeruui. U -- -- --- I IIlit V
  10 x. '14w4w1 .x l eareb' oar AWrr) kMlMtiUn. fur shed foeh/ l .. .
  l'sWl.aeelu sal alllydiarwesee e.ttlYIIUHIIInN
  ... :::, ;, I :
  Mr. lll.ii. .hula., b,11t .la not hkel II lM ell w. acres .
  | ) Will\ 1..1 the lion William nallak. sac.Rl. '.,....r.'H.' e....el .._ roe want In gel tin. Utu.linw.Ithal hAi *M M
  I to .Ice n'livvwl 'I ha J'I' hlloill,," inuji .. .Mt4 IrrlltlMi tltlllfwMII.K ,1..1.' I I 11 .II.
  (1'.11'. | .,..11" bit. brea.l |lm. .lei auj r0- ....... S '. "Mat such umiral latktlOVVItl.1 ',\ .\ i
  e.elw 0-l deco lw rrYiWt'wp l> .\" .\. : ..
  title mule aom muaik In hUag a, l><4iini\l.: /n' wick IIIK rKI\L / I.il ',..". ..11PATENTS
  If h. has not aiiolUnr hatter from Mjjali par.". as l h I ,

  yenUrtlay about loiitlmlug l Mr. Illaiui |IllOhle.vufeaxtngcache part .f( Ihr tlrarKUhtr her' ar.R'iYwrei1': '.'Wv: -:::IYYtw 0VTIlth'le1J,1lugt1KKe1611LVYA ---- -_ .--- -, -- --'- : e !

  In Notemuvr.. thai ,.rt>hil>.tiou U a ua. Iranta.ttolta aa I.. ma) 101 our :. : : '.w. l'I.tl\t \r. ur ma: k\iu\i. ( 'I'Io1lt.! A* IIIMHAHIE: in.tii [
  ,
  Void U.u., wlilih. ,10 l ail luillialr( an) hit', .. opted|. Ih* puhll. foi m.'i\y rr ......4 M_11 'lY'"i 1.,4' V1.4'eeWI I' r1 Maritime Surveys.TliruH.Ir lltmiitii' I l 1 ,
  1'1..wII.u to ulertalu oMrUre. 'to, .:: ,'i : : ; ;,;:( : :;;
  yltri n || ,
  i ,
  :\I- SI : .
  llrHi r lull Illl UII..H4It. ,. kE: |. -\I.L\ AKIITVKII:. ASillH ,. ll'H..., 1 meN ra..nrwarea.
  i!n-l pl n" laeM : W
  t abauJoulug. blatauw. It lakvi. a |inllilow c\\bjr U 111..11". .f an ..UIl..I'II... I 1.J 11111" I '11lea ttk'"U Ale .IttI'to \.-1'11" \.111 \ Tltlllil :. .

  .. I, .. ..l ,. c to.I Ill 1 JF.a'; :
  j. .awtiHial of 1..hlt'II' ami <>| mm.fidelity I whv ire guilty uflbex bank ilrfalta. lI .1.uhl rltlN will. s' INr \nI 5' w .
  ".1.\11' I "I tit IN IHI iiHJIi WlHAVt. IM\I1"" Ma tf, .a.'"* A....... tai KLo.uiI 1041. re. lr. nn
  ,. to them to |>i'*.uni. thai' .InWwMlJ lion* '" a.ktj. a lailjr the olhedg, ) of i I .r unirat... d...>!. *.,* ... ,.. W ..k \'.. .. ... ;.1!:: Y.au1w.Yr'w 0100 .; J
  .;
  I receive, ii Ilk pollutes au> |hula .hui. .....b.II.I. "lH, 'auM ,Ih. bad moil ''.. w0-iltol'. 4 .0-411 j it ..... let'' Io, ..; .
  seer Ill I" ucw "ho' C.. .. :: ; .;....
  . i ".*.ltiu.I..LIII'lh.tS.,, .. furl\ w.vr get| a thaui. lu tUal antlkiugwa 1114 IredlgIt's I CuwYea1aL .. w. o"se. .....,... vi Iuu L. :.: .M+' ''YI Y M wIY' '

  )'1(11.( .., (II",.) the reply .-llalliuiora Ittf .t'IIo'.I; '' 1.\\';.. IL pwe.ooo, Mai4I" U41 .(/ Y.x.eNl. Ilr '0'

  (