<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00160
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 13, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00160
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
'y' ;. -.- .. f"t .
Yn .. .; ,55NMa" : '. ---
r, -- --wlxlr a ; .n+ a'e+ .r i 5

I

ki 1


.

,


;\ Coi1\ l l!: onnncru.ilII .:ni\Col"' \( (i1 I ommcrnal.ti ;\ .

;


(:UMMI"CIA JAao111.(;. i i' \' "t-' 'l hi5 Qj-r 1] '}.1'111." e'. 1" ll '911 t ., WII, 'N .. Nnl\141! ANN srMi\ /WIIKLT\ I'll/INAY5 I ,

,. ,' er "l/I .

., ., .. .1 ."" ", .10 : ..-.. :llt.. ..1 1,Jv.\I: :! ..l .' .lI. \ ,'"" r I" II.. I.N,141h. 45 .1/1.l''PI'l'/1'.4.1,1.1 /541, .,1 :,


II ''fl.I" "1111,1 III' 11L ''"'. \. ) ... II' ..
111: ,
f.l. .i"'IIrMIM I ,S'

} .. I" "II" " .. S\TI HI\ I-I''IL\IHLJ;: K: I I.S.: ; .I| ss"| M O.HI.) 'Htr"RIAIII.W' 'N AnVA "NrN:

.I ,11,, 1/. "?' .M "" I 1 I"'' \oi. :j. I'I.NN0)I.KLOIMDX.: I : .------ -
-.

I II Mil.M I Isl\ I.M OH H |" I. U'>.ll. U 4",1 I NII,.h s km..ril, mil': :. I ixiti' mil, DM nun: 'in: :

.... ,.1 l/U'.. rlur., 111/111LV..IMILll I : VIII\I5 I I I .-1' 1'I.1)IiI.t: .
.
I. .Ulll' I .>. \ n i k > \ .11. Mi* ; .
,4lurk"Y. \> ,. iliiuitii.l I III- h.II..I". In II... I'In.n. arc ......,. I'l' lif: ).ul.ll...mn WIN ', ct,.. Ik.1.1 I ."'. IS,5aM.n I.* lurnlnic

55551.,. I'. In.twnw. hlh!,;1w .' . THE PENSACOLA COMMERCIAL I .10'. .i uud.lrI, aIN15, or .II' r..1"" a., I ,-IVrl,. /lln. Vfiillltt nr .I Inn... I.i. I'lllni'; lln Itml. 114. rll.lll iMy .
.
'lift .I"IIX :Snisr toilnir.l .
5 01. 11.dhln' I I .I I I. nl Io'I.ln'| ,tin. Int.' .uitiiiii.uMlH, ,"r.., ,S.. eb1.,4,1| I I lit 1in.nlrL1,1I11rrr." I, .. >
''' i 11/:11'1/: r t MI lit* r i' tri nI "t iloll.lr r.. II... .Imli. .11.ii.
'. ,. II 1n' I .11 W,1PATTERSON.ri I Ilk, 551.15\ a< 1.. r ? I .1 I,;i.' I 14545.. t I'ni.." in,1.10.I I .....r..1 I til', 1wI | ...? HIT with4inn, n.i ,lmr .n.1 I ', .
... ,,, 1'1111',45.55,1| n nf .Iki )1..1.1| I ,Ill, llnilvitun "
1 '" 1. II' I'I r" ,,l |liir ighl II. 'la,1l.,1I,' tin, |.,.,\,>nl. l.1 I lln Iwl.| ,.-.tiniof. inlniniriirt.I '
'I'". I. ', "",,,,' I I..1 .Nit. I M mrt Hil lI .\ I 1,1..01'( \ foOl ,in.llun!'.
r j'I.r:: ;,; .. | .h....iln' ".1.11.) I > 11I..11' In mMlil.f.. .. :hood
'ctica117cb r .1551 I II lit, ib 'I.hl ,11. "11r. .5' n i 'I,4p11155u| M ?rln.n .
I. lilt"t! 1,11., 4555.. .. :\ rrintor I I .wglwfA 1 Ii I, Hi Hnii .... It I 1.,1eIsns., r. .Ml .'li.l, Hn h15LI. ,I llnll.
/ I. .tI..r ,
N : I I'' "5' 1151, I.. in 'n In HH JL'pnhln'N: | |111 1111 liii' n, |pnlrr..iu,1 mi
.. ..._ ,
1.1'111 I : I.' r 1111111 I ,'. ," nt' tin I nnn .., I liwIII
11 .! 1 p;. .."" '. 1,4'1115,, :; r rut' *' I TIM" i ii .-.:; 1.1, .Pall." I?. .Io .1 < I II I i. ,h, |.|.,-.l I.n, "I"io I I. iwL l (1.,15115.1.) II.ll 110.... li( >|"nliln In. itr i in inn ,1'.1 in ,1.
1 .. .,Illl. .. Ill" null. .145 'I4111'I I Iran '.
.. II! | I
> I'' I" .I I" 5 I i" Hi' "*>)"mlwr' iiiiinlifr l lI ,'1 1 inI I to rutoS, <.l., .tl' Hkin. tad, .1I
,,, 'II"" III"h % l "'I" I If II.I i 11'd, ,I t IIIII I II". ,.111155 .r' ''' '' ,. ..7.5, .I I I l.ki. 'In'" I.? ,1..r I i1.. ?. u..1I I i ." .
541.4.11111' +< ,4155' .1.1.5 i r,i I IIU -I"I l "IIIIIM' I (1'.5' ell II.It Inn 41111,115111, .. UN iiin, 111 l lllii .
.. K P' I II II "1'' 1 11111111:. tl tltll to : *1 .t *, iujn klI !"" '/ltl.liII ..
,
I I I I''III I ..e i l"oIi'it..1| ianiiitlr i) i. wlirn. > lilitiirt .'l l tin,'i ir |1'1.451. TI I lir 'I".li
,,...I I I m.S' ttu. I1IA11 i r h.r i '11'. <. .i. 1551.155lrrlul, ,, I l I. HI II. Lll-lll., .! IlIII : I.( ,tin' 'l" I i .'Iw./11,1.1| |ln4yd., ". I1...,, win, .:
.' ,, \ .\.U I! "" ---- .x11.5., YNb. 11.\I I'll w II : ilili I. I'll Hit >1t nil |1"ll
I I ., r" ;, .' "", ,I. .11' .. ..ll..I It Hi I II III. |l.hrw.11r11541t,. I' nnlr. Ilirirmn' thfiir ,riv IntwMii
.. .1'\11\.1: .II', I I11'' ,; IYrr'r.I I U i"h..l.l mil, lit' |1'"H" innil I Intrl
F' .i 1'.1' 'I" 1 1111.11' '111 I" .I". !I..tllI. HI, "". I' Moro Illll'l >-."lu l- I .
,. .. ,... |I' II I I. \ t nun .pillitl Ii,* .
.. "f 1"lil ..1.
'" I' S"SI' .ml, ".." r*.) t ..r.1 I h .ml, iI 11'rrrnlg41hlgl5.t.k\ I II In", .
t \I : ....... .,. I.IIN",. NI I .",'" ". (Hal. lllt-H Klin Illi 1 "I'Ih5.lsllr| | ...'.... ..iul, how {Ihr\ in?rlmiln 4 .t7. iliw.1. *. n> llnmi ItpnUli'uiitili !"
1 '. I' II .I. C. H. DIXON .,11110.. wI I wall Hi* I | iinai k..<.l llnir |.. "lriulira.
., ..'"'' I 15..1 ( 'J111J11t1/ 5151.5555;: i |1..1' <' > K"11'1' 1'1"yI" "' ..I li ..InUI I -
,. ,. "55 t" .5 I "dM"..n.... ..".1 N/41'. I4145: f 'I'L.11.l. l II.4M. nt MI-.I. np _
1"1.
I Itwn, Iti. linir.l' imnlililo. .11" h iUpnii.ir
I I.. ,' tr".1.1, I N ', M. II i l 1555: ii., ."H .", h i nil.mi.nl mi 4''. I '| itln .,nioiM nH.limn". if ,llii.. 1hvy 1.
I '" 5 .1..1.: ,,1t,1 Ill,'il.-i l I" Hi,.
h'\r
Briar 5 1 ruS, r ii' pN| in": nml, t ilwli' '. i5' mi llni '
II II :Will u. !Lumber. Shuglss. 5.1515 i ut UKIi. ,i- 1 II...... NNN0. Imn.iiuil: .. ilignilrur .,HU.It..I'1 l ltfor 5.1,1ru151100lhrl.uk i rryne' | .1111"111 Ills s.1lh"Itlh, 111.1' .1"1.1.

., ... ."" '10 1,41 l' 11.1, I I"./I"iiu ,II'd"' .,1.5' : II,.. |1,1", "in., lllll'IM; ; I'i"I UlllilM 'hi15.Iv.I in r {ll I wi.nl I u.'l. IH. sa.prI|

; 'F41. BUILDING MATERIAL OF ALL KIND The First Natl 155555. "lnlhr.l, I I i. il IIlull., .'.I .1.> .'.J"I'I | 10.11I.11.i HI". :, L:.: "I' 11 1\ ": 555555554 i 1 in,1 I Ilrrrlinl I ill 1 II 1.,' ,tin.if tiI | hi. ;,. m ""ui .nl .1I".115511I'.Is/ in iii.li, I
| |
-- 1'1.\ ul' 1. I 11.II. I L.1 ,
I I M Hut 4141N I It n''1.''r awl I'utttll I Ut l.in llnl HIwonll .
.1 I
I ,' :: 1" \1 .,,7,1.,',1'41,41.. ::., r. : I 1" in 01'' 4ii ,,11"1'\1"| a-k. Mint !i. ....' In Hi,,' 'mil' .".111". Inn.II*. ill"! Hn. L'I:, 1,51,151' annllv
.r. .. ",1 ,, ,, 1. mill, Hit illilinliiii/iiiif, ', M".I) drmA" IM I Il > S ) lli" re' .
\ !I'' .", : :.: "I.t" '-1/ I 55151\, 1\L ..r\I LIIIr ,1 l ill kin"I.. llun. I I. N .IMI.km.,-i.l l N' I..Ir1mNU.rysUd, 111.1 I pull| / a. 1111.1.I (I' ,
aura" PENSACOLA. : II III. .,If HI'" Ita III l II III.11 I Kill. .. '. I'6r ,.ll II ai., MINI .m .lik. .. "
n II Inl ?"5 .- 1"'i''I.I ) (p.l .h... lli.. ,li-ulli..l, I h 5 ..1 .\l.. 1.1".1" I .1. ,
.,,,.. ..,,," I. ..h.. ., NI/I I'H'' I Il....1.. ..II. 1..11 .l...... I. ll.nl' I I,5y|.'.1.,," .1.451.1.1! Hull i .u I hkvlunV ,
.. .. ,
"" ". .. .. 'I'hN I Mi.ik lu LNI.lIn, I il ii r'11.1Miruli'515'! nnIMI
I ,111.11.111 11 11. 55" 111,5 I \I 1.II "k ,.,. "11.4 ., ,, ., Foicigu & }Doniostio)t Exchange ( I,I.Ill"n:. j.|nl.lau'lan iniiii.iiiiK. ,| |IIrI.IN..I'| 'liuir., II.I.IWHI.. ,Idv, iM-liFtt' .in. ,1.f..WP'I"1 1.,1. I IHi S \ I.vn .H. .nnta, I.. 11.1511au.l, I I am
I.'i"
.J I ,In, 1111'1(.Him.' ....n IS.|| .| 1..1' .h' I" .1.. ."r'.'".''' nl' Imiimltr ovi"r ih.lnni.. IIIHI.l.iUu in llnl ,1..I.y. l.rlln

,"I541 'a/5uw, '" I" ,. : in" "11..1.. I. 1n' 1101' ntf nl, lil,. ,.,. I'roll In (I'iiMi' ,' ,,1I.i,. II..r. mil HIV 111.1 11 nir, till triia-I I 141111.1vnl

\\ ., I. to' II I,.u,.. >45,5... Hi l I.i US,' i.Ii\"r"\ I In, .HI, 'I..r Hit. ,bold I: .li VnJ I ill 'tell.
:
t.. \I "'"'' ATTENTION GIVEN k iliniT Irilulr I nf Hi* 1L'pI1611..11)! | \ ,
I h \. PHOMPT 'l1. 1.10.t hnw..'hl.ld, "l|1.,11.| ,"." III. .
" '10"". I 'III WfiRlIton & Maxwell IN ,/miin' .\ :siu 1\ I !)551.1 II ll: Hilkrl: llll'|,II..III.: :III.' VlHllI :: I ISr.old1r I Hie |ia.l' fill.'ui 1 rm,r. : I II tun HliiI
; : I ,
'i : Iilm. lln
= = c TiiZ: I in.I -h-iinil--: 'IMI..H/I: Iry i 51,1IN.1 .,1Ih I I1w I HIM. Kin' '|.''lui'., .SYan.1/. I II In ill .1..n'rt"la.
,, ,55 IIN 1'1111 .. 1 t. 11b, u, t1..,i' i',i.. u/l ll.u. |.iil.li. mi 'rh.'l's.k. ..1.. I I II lliui.lt. of ).'..t 11 iinn'nl, 'llnl I il intmiaiinlv .
I I.. I 1'11.,511 ll.ininglu h"lldl" llI111IIN11Y
,' IwS.I I I. Hold Amciatm r dud floor Bell lie )1' I.:: ,. III., II 'III II I- Ill) ll.u. III,.ll ..I I II,i,' I II I Iliu h'v"i..r' Hit- nin.Ul
I !
11.10'
.h56u I I .
Il .I Ilt 55/141'*.NH .. \ I.hlll Illl II I 1.1..111 I ". I 1\"'H- 111' ? SSACOLA! COMMS ;IAL. SAM ll.al'''/"I..i),II,11.11,.lumrt ll' ,II,'lUfll lli|'," .'.I.| Ilinl plp I "HI"..Hill llll.l'' I I -HM- w IS.kry'r5ud.! laLul'pIhuprsr.| | Ui .11..r. ." hitoIliu 1

,, '. |11.| "...It.,' It" n r.I. 11 n, f bun .mik an.1'I I -, 1 h I 155.1511111,
.". IM.I' I 1551 I 1'10. Kiii.linan. hulnu.wlu.1lt'. .
5 .,, IIJ 451i. S. II''. Hv'lOlill "! ", to' |1.6411 Ilu 41" .III |INI III'.4 >Ui .1 ;
t
,. ,i. 1" n,.1.1'. 'II'' N. rr.4ll""H .ir\... ,. .5 5I SKXI; )AINTKISMi.11 : : .-. .iti .i ...11| ,. I" .".11".1 ..... !I 'll.< Mllinir, ,.r Inillmi IN,", truluI MB n". mi lln IIMIII .. tl"\""'" .'nililliiiiuii '.

i. "I,1 i i ."...? tI". I:. 11.1. FiI'o-.t..I UlMl I in KI I..". l".r. I Iv limil.ltIi -I |I"n "h rl".I.I
111 .1, I.. .r.... JN, .1415,11" 1 1II o1 1..1.. .." ... IK4 : : : "in;in, ,I.. "111.I4111INNIrultln'.I'1 1 fur .ll I .
II. uaub'" IL 11. M''"'" u.. I '4. ,.I., I": I Ihr. I: 4545 q' II.' ::11'1 i 1 ;' I I -K ullt .1. l lln li.ttr.l 1 lull' i r lluI I '1'1..IklkSs.5nllwl,5lumpd." | | Hit l" 1"1 IN Lett. In HIV' .1
1.x 'Il'a II I
I.5, .. x11. < .i I nmmll,,u ;:..: : : : :; :: ; :: I'in51u54ur. 4111 1 In aiilajtuni.nlIn I
5 ".11 ,- 1 I'S 11454141 N/1111 Illu. 'u, l 55..1.55.5.514 rvnur ruu.plrn I 'I'I 'In. mill. MuMIIrr lr.n II I- l.dll.

I 'h'..h I'In........ ) I I ...to" '" ''' I. ."., ,,' .I.I 1'1 i .".5, 10' 110. .III'll Ii1 uiliiiuiH, 'n i M''M'Io', IIN 'Iiu lI..h....." "Jul! lnil.l., I/ ,llm i in 11-11 limit l.r il uukca-tkn .

1 II:.. ,. N I'' 't 1' 5'5 I I' 5 n nu l I In, I.. IL I I..... I.. Mn' ru',ulb '.,,11111..1. golrunl15'1.1 rrsli.iuy' ; mil loll* lliirttlnri
.. ,. Ilia' Mal h55, miilrailtI |
45,4.1 I'' ''h'" ... ..... 111., ,,,. I >I >I'I '". 'LI" ,MII I1'I" 'f : : : S SNIllle e L 11,1, I Hln'1'.111111.i ,11 Iol">.' old, I"' 111111', I n .
oj 1 111. .11 ,. I to .. I \ ,. ., ,In I.. ." .1.I llm' ln.ik. mil, .,.,. I Io.., tin.I .. I 'I Im linlimi, llniTiu I'run.UI 0" -

5 \ 11' : I 'LI, X.. 'It ... 5151 l ..i-r'1AhF':': :: :I'5th > HENRY HAMERSEN.! I ,. "'" ,' ,to .. I ',,UUI I I I.I I III I I, I HIM, 15 I HI. I. il- Iul I ill ,lln. f........ Inl, ,p..lnl.il, 'I lir I'"". ," 'llHItimi Inn,'I.lln I.. i 111.1'"I.I."i.: |' ,". ,nil Hi pitlilniil, !;

: ; : 1 .; ,:"" .,Mi.. 11.LLI I IN Him, \ 5.551 Uki tnl, I II mi. I.... I.Hik I Ill., k .IriUt. ram''alii tll.u '. 11"111",1. '. llu. .."""",. i>'t.il.l.|

".I 11 ,551,4., cunI I \l li .451' i p" .. ,.. ,,, ". : | | | ( I III I INI I "'n5'I ..I,Iliu. mo-I 11,1,11',1''l,. awl 10..1'tor\ '10". In.liKmtIlir '. 145'. |51 41.11 Iv, ,Iliu r tiiinmnn nl,.1..1.I .. .
.111.5', i hllr5'h.I' I:. l lI I I I IMIl >t. I I I '' ''III 10''Ilt NI I III lln. |,III.II..11.,.II.I olIllllllt Il j
i ,' : NASH 'I III"tinirnr .III,I Inni ill. !>'*" 'I.IkuUUir I ) i.n 11))1'1".11.| I >, .vin if )'..
l : .
'I'I I I 151.14" I 5 l?41. -.1\ I" I KKSTAt'KANTOYSTEft { FRANCIS "Iit"; ", 41.11' 11." Ullll Hi.I.k ill., .
1 J, "II. ..|151541'b ; 1'111'': I.I'.C )1.141.:. 11111'' '10 ',,, I 11'1\ ,1":ult' III, N..I.1, elelsn'",l.,51rur l. 'I fo. Kliililimlninnr' .Ihii'i')' .. .'..> |iIIMIII 1.,1.1 I nilluiniam. imiliol, il, i I. lHplc '

.. "l 151., ,. I' ..I'! 1 Itll'', II. 1: '1,, 141 ''''. .1 It .u,11r, I.IK(, '11....., .,..I 151111 '),,nlalnr, t.y. 1'L'e i 1'.1.1.,1., slow M..tl. J ..., ",,, she I .bold U." I I.* /

.,.I, :1111: ':,,n.1'1.,I.hnN1111:" 1.411.:I; \I >, '.' Moichmit} Tailor<< 1 i I II \1551,1,5,, INI', r11L, 5511.1., I 10..1.. : uur 1..i..1.. l lI ..kiim ii.u i l I.r nil, i I. lhmti ,I 1
Ihrl'In51 SALOON > I UNION ..... hw Nl,6Ir,, 10, .I.n.I I I .m/mu' ,41.1 I
'S "I ,, I I'I I I '1'lu'Mlnr!' | -,.!. fiunl., 6alsa'al I IAh.r! i 11. ." "., un,11.I In *
\1.,.. a1141,1' .1I1t. ,NI i .1"1'| It I I.t .n li Kin/ Hi mi.I .mi tiUl ,
N 111.1., I II u..tullrI,, A lit.... i".. ill "11.111 I : liopilia. .ukuuiwlu'u iiiiinliiie I
I '
,, .. lln .. Itilinr ;
j ... .. rwi b.14 .- nui.it 11 Ii' 1.11,1.,411." 'Ilii' Hi" t ir MiMm. H..4" 1'io.llil.t till i:
"'.. . ....,1. ..' FilKt-ClnsH Lo l glu KMNo ,I" I,5/1N, la'NhS' ) II. "" n1. i 1 I Cor v nitil| : I mil' 45u.1u55u151.| il.niHiiU. HI imli 111.1 I.) a.M.l.ni.in| null, .Hm vj.l HUH" nllui. labor iflln

,, ,',1" ::','.:' '" 7::111X,1.,:III' ::. :: 32 NORTH ROYAL STREET. ""I'I d! ..I. rt .tub" 'A.I I I 110111". itlnxtin I I 1.yl..l, IN I I I',.ult.. .alsw l>i').'I m.INUls'ul In |1.1.lit"I-, ill.HIM,III, l.lllll,Hi, Ii lii.l. ill. ..lln. f.nnnv "yI Iri. I. ....I l.i'i, wa.Il !' I l.u/d.I

; \\.1... I611'Nioh.u55555555554 II I till. l IH. .ml I. mil il I Imi.1..1 I lit, .lIKtr.l, I'Ii,11n1Ihrru'.111r l i. S,5 irk .liratynil. ,
'Ih'lsr, ....llIh.. u// 111111.1: .\ |I. \ < 11.\1'10"0! it .
'
: II,"101 1' 41 1.1." 1.1.1..hr.145.15. ," ., I. I F. M. I ",", llnl' .11,1., 455I.u.; I..w'. vi-ll.ir I.il I. 'IU, now 5(11.' limlU ,4 l 11".1.1..1.1., |I"." 5'r ail the

.I.5.11.,111,..a11hr.1N',1l 1. 'rrr) )'ll.Ian11, ,I I''", : t I 1.1 I II. I I', ,, .11.. I. 11 il, 'Hi, .l I.w. 41.0! n I' 11rwINN'h' .. I .4541. I Ii a ,Ii.mln...r ,In Dm, k "'1110"I. ,. uMrti m 1'155, Kflf,' 6uL1.. .... .imr lit mini,I In lnilil| I,'. ,lull il i an' '.
!1. ,1511111111.' I 5 n.. i II". 1 r "" .1 ,,,, n'.ull. lii.le.uuitf.. : I I'55r' II rn.,ltl... '1 Ilir, ., mi.lulu In.155) MINI il IIi. u115uu'ut, ,
IInw.1.1.5151,151y.
....... )h". ... ,. -- l.r InltiK. m..1 I 'I..I.M.I,.n<. .l '. ..,.i, : 555' ..1lttlII 1 ,...-I. .lslht.1ldIlln I .".. I ijnv' ,\ ul .tin'Ii' II.., .
.. ," .. 'I .iii' !'\ .1" ." 111... mit lslkoiug] I In I mn, ,,.. of
lit Ilii-lr .'
I "u. ) I : ; 11'01: ; 'I i nr: POOH.: |1..1011..110..1.| | i .I "lilt "
.. 11 :\... :: \1 Kirkbride & i(ill I Mil.' Ill .*' ......"; nil ..l' .Ml Intl. I?, ..... ill. '...,,. l.nl,, It lln ir a...Inlii.ii.. I I''r'' 1 li. fran.N lu II..' M..Inal HIIIKIIII of 1 1llm llii'in limn a li.knl iniikil. I lolIwinlt
.. 'I' .10 It. \ '''i4' 'Porter son
115 .I1",155"| 5.5"mi, .i .i/ I..1 i iI ,,. .? I ,/ ..... .ir.iini.lt" "" ,'. nil l tli i irmil I MIII Nary Id').ml' nit'nl.. nut In uirlilnnia' ii.nU a Ini-ln I nn mi In.alMy .

S "SISS vSS, ,1 I )1"1.. ,lb 5. I .. I 155.1 I I IL. II I -- i 1 ..... ...I. .lit a I.'.."..... u/. nililial. M.k. ,Hun. 1""III1.L..( nllirr.. t'Hi'n,'c', till mm 1.1 I ...i/l., ".. in I I'n.i41y iHinlt llto t

I I. II. .U".H'I'' ,. I II 31 & 33 North Water StieitMint t. I II I\Ill'I.\tI.'I, I" All. 1'111",1, I '.' 1.. MIIVIVU .III H 11111)141,.,) l ...,lm.lt,.,.. ..I wLi,6uuyllf/otud; should I iitrilliiuwmit I i.nil., a 1..t".I. .11,1 I 'ill ilbir, |111.lullIIIIN. l
I \ 'I" 111 I'M r \I... llii.ri.linlily" inlili .1lri.I.| .
\i \ C1. IIKNNKTT.Bricklayer; : ... .. .. 1 polill.'; .ul party Ilia, cur: ii.lml in .. in like nuiini .
.."n,'"i l-ilu- s: ... 111 ti ti I lI. .. A\45 I : Hut lln nn.,.I...1 |f
hUtt \ ..Mill, ,,I II .. < | .. ... <,r II.. rod Ilinl. 111,..I) nil. ,II h.' ? i. .
1 Illnio''' ." U.i,1I'. In Ikla. nii.i.l' In Idluruu. not mil) to
,.I" I II.'"' III.11. l I I I Ml HtM. I IX :MHIIIM.' )
and Plasterer.I unla41. .1".110..1. ., ..i. ,
II. I "' til. NIt1.iuh; V ll.inl\\.iir : : l |1..I.i.I. 111,1"I.. linn,1m.1I I tu IkiKiilui, ,.mnli, llf
\ ( iriHi.il, l ,.. II'llISIS I ,man, In ti I"'lululuHI.I ) u
.. Sirictl Fin:1: : .i.I. ,anil iiliyiiiut' iin' k. mnl Hi I
1 ,.u. I." __ y .i. 1.
tad I I In. link, .
It mi the :
,,I"'r'' ul, our ilit |ril .1.111\0\ l pall" < tnlniK 1"1' :Mulli.mi 1,1..
h."h' 1r' ILw.N. \\ \111.1.I hi I I\1: : 111\ .I' NI ill 101..1. .1..1.I r Illiiili ,,1 I .In .1.. limniih I luau |'4ilt: Ills 141111.1 1.11
.. \ I I0finan| |power lildiur y ton win .
"""I. ,".. ,u \1"|,11| '.""." 11.* ,.. "..., "...,* n .r :::; ; ,
\ ",.. ,. ." .. .I'IIU..1 t. i. -.\ w.. Mill'au I Ii l..n. ,, .1 i -I.''.' \1",01., I I .ml 1111411 t i h il<*.' ii|.' | NhlM> .I'| ., .vvU.'l': :(1 lln ,,,II..) ui ya"I! nituicil ". lint kti d.,H...
i 1'1.\11( lc :
"W' : :: \ : : .
1, ." ] '''..'.11 II I, :1,15'.111.41." ; w'Iw.11151I; 1 ik mi, 11.5111 i | |" "'" 01"' in, llnii.i.lMl 'n |1'|..il i.I I Hklir .UinU. Now I II... I5') / I .11.10..1 I
147] 5 .II. .. I ,i\ -I 1 \\IIVI" III I BII'I' I B'I.I.I I I IiimklM. I" .I I ,' .I, ," lu.. I III' 111151" \\1""' ll.. ,I.... r .|145,4?.. :iml' ,.i.dn? |p111stI.IN' IIIHII/ \\i. .1.,1' I II llnii. i. u I A..", "u 15h411 Ywl11, Ii..au5lu.so.h., I"I..llh. iL" "5
nl
L' ,iMlrtlt II.. Mil Mill, I h.10"i" L. "u | Innn 1111' inly. ll.t' lawalllyi.C .
.. II. I II Ir I i I t.r .11.i/\/ / in' tinI I"i'.1{' I M-ili H In u ( IIOMIIIII'
1Sl.I !I.Iar! \ I t tl .
l,1,11. I \ '\\ nilrriM.l, : ''\ i iKIM '""- ."'" ".' ,. 541.. .? 1uIJI" M I A K<' I-I nniriit Hi4t fill lu I Ihii ...
. 11 IM iini', ; i' -i I i iMI \1.1. City I5'I ")I.,1, ,, ,p.'I..II- will mil. If 'lint prolallI I .1..1' railal|. I. II. j
,..
,, I' .
-I I.II..II I 1'.1'I".I.I".. 555\ I" ,555.5,II It-. \ -llM" III 11'S "5' I I ..",IIItI... "n all!) ,4n.ph| I ""u. ul.h.,, l i.il .. I Il,1. |'nl'61h l-in.U limn. |illliyii fail in |In ml,*,'litv l.ill. 11.Is.11,11 l Iliu mnln -

Its I J"'II"'Io.' VI > HI I I'I \11111\I : \\,1111\\ 1'\1'1'.1 I : WIIII'II -II, .ti.i I Ill; : llm liulli, ul ,lln-ivmiik. \\a kiuiwli | o1.. of ,II. I nporl4iil> .. ilnllc.. 1'k* I'|'ul.' | ,IIIimi lion' al.iu.i.l mi.I Italia liuineluomiil .

\1 '1u51r" .. 1. I. ... in liliimt nmllur.' : I In.if h.. : .
11111111.1 115411..11\ nlh: 1.IIII.11'I h. ilmiMin .lionll,, |Iw rewind l fi. ,
drat
I S I..... ,1141 ....S,..."..... ,... I I. It. P I i s\wn 11\' .IXH..nw.i :. Ed. |i' ill" ilt. 11.1 i ninulii 'lln. ..It I I i I .." artnal Miikr. all | ) lu uilli 1. .. UagitmliliiUlu. .
'. 5,5551',,' u5lhnphl5. 5.. ,I j. "IT h n.. 11.... lili'iurt K.h-.h.r..r" !Ito .Iml lor III 'In.'y piovn. ..

., III ,. ,,. .., 0 >1.11 .1. BOILERSH l UroiiL'l.l lullfir ul liilru.lHili' how Hint l-inl ,niii.M.ln.| are lint ,,"...t OrIpiK.iv | > 'Iliu ,U.II lin iloMa) ... .1) .
." OH l' VII: IKHl. 'ltI..MS; | ,,,,", H ,n Hit mnntMit, 4111 ...11..0/ ; inll.l S nf all Out II I. an you
ummil I I..ii.rulml I.
'.. ''' ':I I I \\' Wl I, IS' ; Ihn.s.451..1" E.J J. ., lo"ill'III'1, .., irul II1411111ny.. lit) h'", Iu lo-w tuli.in .. (/
I II "III,, 4551, ,. ,1.5', ; ( -K.II Ii S, rrmix In ,Ilii* ilnly' 5,1I l lrmili I .- ttutkiH 11 .. tlll' Ih. 1.
i ll i I*. ttiH) i.fli ll .1 inn li Ini.lit /
.. ,, I..li. -.' : :: 1 i I .,nl, wells. tilling 1 Uri[ laud. I Kimil.I / 's. u,'title Hii-ie il ", ,
/ /u'ruu. mi.lnllivi-ll.fr 5'a.t i an l.i ,
"ur .
,,_ I.Hlui, .Xo. I. I* ii mlI h' 1 WILLS &BROUGHTON lle tliliHlii
.1"!
I I' 4. cl ) L I.1I: I
.> .10''.... \1541 I I' IIU IIMr I..IP-.IIIII.' I ). : : I ..I In In.1.1 I..5'Ir4111nul' s "IH'| I 5' ...h"II.1 I .rNirtlion| ., ly II .,,1 ut I du.'nu451. a hlllu,, .

55 ,.n.1 I 515111"I .'''u 1111 Mi. \ .1 I 'SheetI' t I Iron I I ,.. .' ili-ln, ,..,lu.ii.. linn, itmi ll.ii' inI. { ilrnt, .' ,|illn...in..* ll n iw al\o\ ;", 1A1' mil inn, li, l.ul lul'l.lllrt' ., -
\.1 u
.' I 11.11'41 I .' II.til. I 1'nu'I II Snl, tt I_/II 111151'I II" I : ,llniiit' ',11.,1'' ( itlo... .nwulillu',,, .. U. iiri a. tu I.* lam ml, In '. mill .1. '.1S I II. w..li.1 .
'.1.". VUllll, I'. 'uls'. Ilir. all) ,, Inl .1111( S >r ranyv.Id IH.IIII. I. .., llm ni4.H, mi.1'10.I .
| lili.liiiK I
...1.
S ,I. h I IIl.au,1 -. Masons ana ?Pl 1stcrcr d '"i.live. ..I Ilt, inun nilliinil' K.Mi Ir..I".r.| |....r.iilnf,,| nil a inI Iliu, .IkiuiMialit. |I'mlv In r.w.ili| .>f

Ma'.rNN'5. '\ 1'670r1' s.P. s r rs TIN I I': III'::- 'l' I'AIM'.KI : : ..1.i .,...r 1 mnl,, Hill'" "iilr ..''It.h .11d I I i.ka.low MnlrI ..rl''In,, ,11"| '11,5' .. | i:
\5. 1:1.: t .15.1 1 1, ,, null I linn II' 1 inn.I, Iw 'I I In ralll "i..I ,1".1.11.
I." 1\\ llnl l>.rx 1 ''U<'n w rou/1uul.u'| carry nil Inal. \.., '
,, j jI"'Nlul.l1, ,, .' e.55I ,. I only 'i.bill rral .1"ilr.nn' u. 1
5.5,5' Ilirio i I. .
wulrIiu/l'
I I \I. I..., .. ....n1. I I. 5 5I I'" I I I'III.I I I'I I-III II' IVHST I II I"I ,.llu, "mlnili,, ul. rtiU"lu; mnl"In l.unu.ll inuiv, I.. whit a high. li-inl, ,. ml) ll.rr.h',1555IIev ..I"lm II. '....1... 11-ury. t\alltr.1'.>uriiuk f.
," ,. r. h. i.r Itll'''''.' wllliira ttl.oilji.illpma '. I'
I \ 1'11:1:1: \I \1 P. J. (fiitaey Sal II i. ".., Wllll I.I Illlllntf, ...., llunl. \Villiani\luriiwni. Jokurollrli .I. 1

'11'" .55 II 1 ,,. .5' ,, 415 "N. ..5 \\ : I FLOKIDA.) ) : ) I ) n .. "'..,,. % Ilir ,iniimiilniK mnl Mi Ilirir. lllm./ In ..'".. ra4.a\ aii.l. maiit ..tl..r. iniunf klfliniuraMu
IIN511M ," .IniK '|>lril. ofMrnpIr. ; 'hut. ilwi. il M Illrr. 10... lu, .I Ihrt Ir own. Uu, .I. fu'.1 I Ilu ami lunn.l
1:1.
I.urNla. I'Hh, :\.1 ,, M K1Z< H ""J.' HI?HI: /.I I .1111\1111.: 1 _. i> not wall that KU.H| ,mm .6nu1.1 I Iw ly Ihrw Ihlt-vn ., s'u.ri1110115 I are .!
.' M .1 kav 1 IHII
.1".1.I ? ."... ,1' 1I? I ''II I ,1: b I .. O |.....y'r .Inttilling ii'uniiii I/tr,5..luy' II.. IOIIIIUK lu lk. frunl,, awl) IIN. wirilicriiiaku ,
|
.
,
I Lira I\1 I;: "S ".11,11.1111 I 1'111\.1\ III-. "1. W I IU. I I Mill:III I 1. VI Vi t I 'III" hd.1o -.1.1. 1. n" 511l. w'bla wrth.r' M H Itl : ..., 'Hull dm 5y,511r.. mil. 'UI mm irilriinl. wild ilo4ll uuliM. Ilicyinnvtil la, a war .. rigkl ajain.l .
''' wnnl.l' ''ltu.II..- il.. .1..-.. Io.r.. Wlml will/ Ilirt.ovrraininl .r."I. i 1
Ml, .1\.11' 1\ ,,, '" _,. "' ,." ''' / II MInu to Ikal Hi. ... '1, "
., .. l -55 l li ., n .." 5. .' .I I iln aknul ll 1
5 .5,55 I.I i: I ,l., Ii" '. Ikia. I I. Ilir .
lii.il.ln.u, ....,, l IawN twutltnionli I ? MW '" > il.to ubMVo.'ILa. l..nian.I tlrfiatllm
..,. \I : I '" : '1"" .415 J.'a/ 5 .55555. Niwnfkiinl
551, "55,5,555d1-., 1\ .It.. ..\ ". 111 II '" I .,,, 'H\' \" Iki-liiMiiIrt' lniHrlanl| <|.l".llon' : tVIII ll. .Uu.1.1III.i. I irtanl, '
"
wi..5I" ''it. I'.111:11 : ''' Vnl
.5 ( 1:1I 1:1'I'; ndear
.5 ", I III".. to \\ .." ', ,::1. I 111 ., ".., "." : .'I :\I.. ? gill!! t"" \.I.' : : 1. II rail. ...... nil ur Ik* Uwf AI |.mm IUw 'nul. i
,.. ".,. r- I....". I"" ..". .III .".W\'t l I. iiumiiWH* iHiiiiir. I.| iii 't".I. tnn aitf mi-wing )uiir I>|') |
1 I I 161.' Wh1. /15' r/w/ ''' ..\ mini. ,. Kill I, Ilir.. /ru/ug: ,iuif Inn. Nily. \\' ,liJ tun waul, or uI, In'i 1..11.I I I
fkw\u ,
nl llm 1
.,I55r' 1415, 1 NI, M L.w 1 : 1..1. i .11.11' HV ." .. ....'i"".. mi"I ."..11'1,1.. II I
,. ..111"" :11.I.Ulrll..tI.: "I I ,ul// .lli, .l :New | aie I. an iiiHniinu oirr lln' I" IluiI.
.I 5551I 1,,. : .::\ .: : CENTRAL WHARF I'I." not \ ink mill SUM ,IruLlwd.d1.5. f .
N,. I,15 1,5. a1. Un" -5 |I".u iltllir" (> l.iitliijc) ili .-I. .1 1..i.I..I. '
"I/I\\11' I' '1'1". 'III .. |IT.'" .|')|"tat'' I.. U ..1"l I'., 5'kltlalI.. I Uiiall. ., 'l.nl." II lnairlin luiU. II." ( 'uu/rrrw./ J

I I' ". ". ...., .,.?.I ..rlilA. I ;x.'l.m.u..1 I I I I': COAL AND WOOD YARD. .' 0'4141.. ..11 ,"...*bOM,4b'k.k' I ...... ... iu 11.15:1a5.; HIM."! mi | "ll I.1.111515.II l | Malnl. | .SLaldl.lbkrrrr| II.I., iiinlnl (Hn ....". '-'el.I..1 j
,. 1 4 1 ......1.'.... :, '.ar"lio .1" and 'lltit. w'I/In) .ll,, ili4iunl ll,1.41pr5151eNU,
If.nl.) ill l.ui I 1
1 I .
\ It S"II,1111lu.F. . 1.1. imnH not urn, wltlmui H, a.l.laNY
'. i I. i '' i '' /nrr/u'I01.i \ II U/.114141/n.I ,... I | .,/ I....i< wt l.llle JN4LI. of m. lluowtiiK uk.4. | lt. ui ,Iki. wa1.11.1plhloglhlullsL11u1'of ;1 ,
r 1\ 1, 1111'15155S,1. jnl Uovrriiinrnl I 1..I..nlo''r.I lit "||.howrrgiol. I .1
.. .1.1" ..... I Ihu .
Ill4l llHIW lltuUll. I mn in vu"of. '
'' :- & BUJUO.I ( ... 1.lrM. men. II .I. J
HARRIS .
Grato and Stove Coal 1'S. .'5.111' 11,51151'I ".'.UIlln. .
| ,IIUl'IllVD/ ..".".,,,... ,U .IM/1/1.1151., I wr'I I | .

''It" 1 I.a,5" I ..551545S I i ttxi' > M-rfi,ia. Hun.* ,... ,....., i., rili.li4i Ilitir ullvuliou I .II..lr..ltkl.II..ItI.. ( ....11111I0'1.10".1. '1 i> wli.> I iinnul, iblit' fur Ills. "
'lI.i" aiul, ... ..
II I I. \ .,151.14141 IH ,. "
1 .S ,1S ,511.,1" 11 I Oat and Pine Wood ... ll.nr 1.,1.111"11.I '
Blackjack lu iiiirtcvrrIfcl
h. 141 w l I IIWH l.ll... "Si tt ioik .
.. ._ ,'J. W ,, Burnt/ Eria; and Atlinytun F Uinl. yialilwra. A I.n., ... t \
L.t; ) 5'1I'. .1 M ..ll In .bmi.|. iiw.1 ,lli._ tkl.u' I'UTT '
1-\ I' !
Mr. \\
,, ... 1 IIrhWNha.IsIlurmed/L5'Iut.rior' .
I
1 I .1'I !II.
< \1\0 V I. I I Mar. ol' .
"' t' \\ III I IJ I.I Ml. J. H. .,".. /'y Is11. lor ll,. Ih| ..1..1111. krtk, Oklis S<11. |I. I

'nlIlhlt:! : I'I.OMI'IIH I I IH., | .ilv ..'. 1u11/W//I114oIIIwy' ,, wllltliuHKio.1 / i4Hiinnl| Ikil ulntly |I"" r rul of Ik. .
** iUttll.fM.h .,, .. IIUIlN IHH ., I 4 1.I."lrl..I"! thai rrrrllurv
Collins I I.1. .1 Ml 5145/1 | .II lr. illegal |IIY..all. Ikv r
W. __ __ lr.4ll iu Nwrw.lwr.A .1..i..1| of our
George .. .1.,101
!I' ; : !.- "".. .n'phrr.InNl. .lu | '
:MKM': lltlrl .. |( lakU tlalni rrudrr.IN II.. li' .
.I.w. labs
CJ.\ :: : :: : turviy ..f .lk. ...1.1.1 ,IliU HMUWUI i 111. floss
. "..VII1.111'1.1'llt.1N'll.hl'. I .1. 1551,1, u .W .._1... IIN : 115.1, .. tenty, fly>. ps'r.'rut.( of I |L. *..It I.. Juku Mwliilon'i./ I'al41| | Ooit'l !
yivclla
. "
;l'ill, I UIKU't ** !( iruiniMi .f uUl 1 Io.rr' iu r.
..... I ./. rnh.1rnl I lu Ikal rrtrllory A la ml I I.gstS j 1
I .. 5' "Id.. JN \ .. -. ur4oiv ruadulg siu.lt '
SUM I "n ,
t \'III1111.1 : ".............. l4l. UUM. 1hr 4.I I II. I 1'14,1. HIM. I ./ ..\ -.- r .yu.IL.. I Uuw .In. kel' iu S.lr4'k Ikal .41.1 I I .rr"I)
IkMi .1555, I .5 i I Ii II \ M.iu nil "., ., rrjMiiU .I..I.I". |II la lint, ullrruly of
Hl \I\I''I\ IH .
| /Ill"l..owu ul
4. | | '
i iJOBOFF1CF' 110"1
i \\I.; : ,>: ;*jw.unt. I: i* ::; ..::: .J. II. O'UCAKY. : "'' Imyrnul$ iw i..w itir 'lrnlwmi: | I raltitalll* I 'uniiuiiy| ruwlwa'd| | .u /,." |Iou.id I ,, wan un Ik. hint nf

IB Doti l arill Q Shoomakor k r ;:"k i" .. "Mm! :- "*? i""wian JI II.i i n M 1\.11,11 I I. l ,' '' .\: '' { |.|........Y. uu I..... LUilm| Ivkrl|. .ulI 'M/wr'Snliliu.iu. ..k..t. .mini. |HCI'11"1 I .trail.. I lull"|.il.lint 1..11.. The, MKH i .

.. ., 5'-r5'n \Sli rl < I I ......ti tiuulli-t ... I. U'Uliuui ll.u .lk.un. of wIsi.1., I Sr. 1541 ni,>lf' "|bart4U.IM 1'1 kill ..||' un.I |1,1.1..I.II.1, | h.lnlaIL.Ir .
1'f, I" I ,I' ,hl, I I. N '55" II ,1.5" I. u.t- Jj mil. ,
jvair
,,, 1 "h .'f. .,,, .1" ,, "I' I... 1 I.. I II I! I I rmir milk* II.>..H HIM. .l uut> Urn .KMi.,1 ,linu. ivfirni .M.oll-liIk

Pdlafox Street, ,' ;;'jr\l--6q : 'a"5': 'a:,." W. I \ 5'.1. ,.. 1.1, 0111 "" "" ..1"1..,. fI" 1 | ....l. ..IlivmUi. auw.hNyI.uur. srI I (p11,165.I...u.l a vul.wi.1..I.I..i..r. Ikal. IIIlYalall/p. IU I.. ,irolfiiitu 111 ul'. i I.. ,Hi..,. win o f'

: ... I" .. .I' 'Nla'AVTM'MtI.0.11A' ? i i.rfl'.. il kpiril awl >,lu>.l nU4lu.lt. 11.1.| | ) ial.ll uf.15lbu.ur/uplb41) Iwlblalrl11Nw51 1
n ,.. ; iniu will, hati ..,.lit. t-unlii' I lk. M
s..I, III\h\ 1..111". I if lln. iunliou' ounkt
| '
( PUBLIC SOUARELadies'&Gealemeos .11 alnoHg llw| ".-"'r. .\ >ri .l..l< ol".i| perish
Opposite, .. ,
|
1.I 1.---, AY.M ,15' MERCHANT'S BANK 1111.1. IIF.tlli.: ( Iw.l 1..1..11.,1' ", I uilol. Malva, wilLis.I' f.r wauurva.l.' .
.) r1,151wJ..ll,, 1.. M'NW.............I Y .., .I. |"roiniMp burr lwi|"iilaii/ | tr.ull. ,1
HII'' I H..fol. '" l UTlfl JIIAtw.; II III | _. ItrinluMjiuit 'lu itiakv a >ai. .. II Uo.linial.U. UIHttii I '. ,.-.I! lrwrrge will wki. li l I.. ,.

q N.| U w. .. lirllirr, Ihrlv.l.lr.1111ran I I .lIu .i..I.I| u,.llu.ua.rr.aivuoitUU 1.14.w| ,.'101... riMiuluU' an J I lieu

JOHNSON'S OF PENSACOLA ..'rnT F.MhS9': ,,1\'llf: IIIM14.1: I I )CM. |' | : '1'.... 1rwIIrIIwrIlw" "w.|rlS4.'IN'11Ii.| ... ,.4lli 'M..<4i4 iu. ...4 Ikal' a*,i>ralHiillx.iK lu Ik.. I... ut ik..* aillul. ilo.lu' Uullr.,I UuWmutf f

S>ioeIS I LINKS.;. > "lr" *,. '.1. ". rmllf k4>' I5.. ......,,n btIs, wi>r. ar* frauikrully. ..'_r"I.1 al all (' 'I.11.L5' f.,.. I ,a
.
lit
> rlrw..rlluw
r/M v\ tNCalv
15..111"I ...,. 5 fill.. i. il swl.l.wi' ,Its H.tl.I" out il,4l U" I infer, an"I .

\ III 1it:1'\lIt.I..,: .. Tivoli :Boor Hall CipltiJ-* ; .000 'INI'4Insi... i 'limr ikUlkr (pub.. .Imul. ,I IMI 1.1" as1,1 ll ,I hll... air al| I drm15g..gu.' .. 514.| tug
: .
l ltM I-..5 : .It bi'l. E.1'--"' L.KI.U.I I' Many"' MICH tiMllllula .."... l.. lln 'di'ln4u. .I ..1"1..1..1. "' . ] Ilir' ..n, U"X"". ..'. role aul luuliug {

WNIn.n1.I.yrl.41)wail.. (;1'11< X"t." : '" EAtt1.1. In.ky .Hllvrc till II.., II.. lit lull July. t' 'I ila |1"10.,1" .kuul. I l .... Hniu' ..
Grand Rendezvous In Pensacoli 45,51. ._ .otI- ... ,........ \I4b' ..1 I Jv I In 11.. i .y of ll.iu. Um | tuI .
Ilir 4 ....... NWl.1'4.wb115k 55IM 1,5.1451\/I' C.\III'I.: Lewl I ... ...|>|.UKma, ., Ill 11*. lM...k>u.lnMill'lny l ".ti. I

DEL)10) ICO RBSTAURANT'ANDREWS .\.. ..... ..- ,. ,,,, ,,. .1. 141.6.... 11.,..... \\ "'ili'' c; ...\ .... I urto| al Urll'.H"illi. I,,5.54i:. .... S' .."/..'. ll. '''.11", full) aul. rljil" 11 I '

eiiul.'P551 i illYiIfi .... .--- .--- -" .Utl'lIl I t.1"' t a rnrul k.luiv, .m.| : .. U lot, I Mi* w ntuy."iI. ', ." \kai ,1. n 11t llallahhrlr'. a.kc.l .

I rtf' a II.... KOIHII. |>...H. .illo. nail..it ..' au all. uritru ul l/. MIU .roun lit I

{ : 1.11451111.1, .1I.4II.11:1: Florida'Hou8QMrt ...14.1/\\". ..- Cum Ul.k. ) ....1 4 lialf 4 |H>.UI.,| >.| U.I4I, : ki.. ... |!.i.U "'lln..I. ..uilluyi' II .J..hn......> u.,1 mi ri .t/. I wp." .

BROS.. nn .1 (/* iirtrw' $MMIi m: .. m: in: ; al'. |IrwIw140's.| I I... llllllUllll... lu< w4. 1''II."w" l. ,5klalt Iti. 1i.I'' .I .' .IIII..li.. I wn.afetf.lilM

.J..I'! ,' ''' X4A/ I"!.' I HI | IM-. .11rlwrt'In"I lku., .U>. :15.554slb. I 5..I Mouilav) ulrkl IkalillMlvr ) alr.1 U. "II... IMP kirvfulkow '
; .
Yrwrrlrlor.. .1/1.\41. A 4'11 5'1 I I I' ; I lu liLkuum: ;: i. :., llu ,law \r-i\ I I' "'1.. Journal. ..uiual ..." Uvraikcr .

M \IV 45.,11'11.11'1\, ..'.. 55r I'Iit 1)1:1'14. M. A. CATER, Pi upi ltd .... IN A rouuun MANNERSTAPLX;; & ; : "UlbMlTut.1...* ../.H.l'.tr ,i.n.t ..rv half. 1".1"I ,1 .' iiu IU III. upUiou. n luw>t .r. g"Irr. |,/5'r L. "H up ,wktu Hung 1 t wkur en aud.|tluaitluu irIkiuy

.. I. a, .11 ..1111' : Ikal Ik..e ul.1! l.o trim* |I. 54.1..1| ', ,1 .
5 ....I '5- '151 1.b.'IuN65. Iw f' luawn" I, fttl.cr i. rr l....klu*
ill. IM%. 11. .." .. ,. : ,5, tuuvUf Martial. Ikau Hi* ..lto..I. A
I HI.'H-O' ..
v 1 5 ." 4, 411,1' ,' 111 .51 1\gw) UIM*|.|.IU.|UHI ,.., y r 11'. 11. .. Aikan-aw IravvlItr ..

i1., I 1 l 1... ..._i U/1..1 Mr. I.. ...... \14.awrKnluMrM rlloiMl lu rcilM kiM. silk Wl.'I.', I /

Board by' Dif Week or Month FAIR RATES: 14 I ( fvr UMnutcr' of A"owtliituM (nU MI ,toe llykl traik kla alatiuy, I

1'111:1.1)1': t. II .\ (. ; .IJs.Iph. IIk'k, lbw. .1e..I"" l.w.r. ... .15....... 'IhiiU IUral.1 I IIt \\amawilliUK lit ftHuvil Ik4l 14, t
.. 1'.1 u.", T .
.. \ 111)111)\M/\' r IN 11.1" .\T ISY:AM 1\AILY' : U--I, : 5k< > 4 'fNtH/IMLf i'" mi' I ... .. ,. IILl1 will UaMkiw Mfai. ......0,,;uT I'uilml ...... tHiI-, :Ill4lu /lul. Ifcal .. fiUinil. .g ... vf
.1.|
WIH *" .., S wkvu lki) asp .
.0&1 IIi.i) fc. Will ....r r*.. |It Ik' :ao.'It/.r.ke1411. Ih. UraulUlwu
41 1 J
5'.r I 1..1.||
.f U Wow WLte. 4l44 il(11V) ; erw.-Pwpk's Jo.rr.1 tt :
"'
1411.' ( ulur..IJ. )His ''I Him. C"WI'C1151f .1..1'L..I 'If b--


.


J. -'
-
r -

llr; IH IsEt; I I ill i u I \Vtn) uf ll! Til i" .'n TTIOSi > I I. .1 I \ j'l ,1' '

l i.uoU\ \ t u: onwmialM.M \ \\ \ I', ," ." I I, 1 I I ..-I I .it tie 'u. I I' Io l IIuvubt \\i I'' 1.1V\ \Ml. l.UOt.M I'. i 'i.e, '.a tl ''h, 'NtiHI Ptn 1LUJ; ClaKsl Jj ALJ1eIJ. TO o THE PUBLIC TIWt ft W

.1. iv ., IM .INS, I : \ : 's l : ; a S I
"'i i .1.| 6iiil'u I m tiH.i.I l ski fi ,f Hie .1 1 Hire il vet ilIn IHIniviiuf' i.i h", ft), m. i itioOintani t I"nl l.t. II'f' Il'r
\
; jml, < .
.I h', Ii. .tin. I Ii."MI", ",ittli' |I" H'I' I I" $"ri' it I, liiMtutriir, .511.1) ,tiii.hrM.a-: a 'MM, .,\\IUi.,u;% I Camp: ." Ii '..iml l.i, I.i',.11.1.1", l r-iimniei it, from, '. .l,"'.\hag\ Is..a r \l I TI ni., l I I' r

'.!IF'' I' .tln ".", I. Mineral, ii'atp' ".1 1 bilrtlipll. J.url.lI.l. l' :l4s1Wel .41.1 a1.saslr"eali&t \\Vl: ....' i"l. ..f *i.., 'iisj1e. .11" ,ir,' .m l,tiAiviii! <*tl .i ,.ll,' OCTOBER lt $19 *. ,

\, I I II. ,q r III .//II.' 'I '' I ..KPl I.mil. iiin.thaI, ttonll. I.nt ; i sr ,; ', l.sast..ui. ami I li.,. .." ." a ,,, AMP!,"limr 'r''H' .t", .<. lurxlif A era "1..I.., b ,1' Iti".-, Cit >!, iivi "vn, ivr M >mhl Gftinil InnotiilMii/ in Pure* l \> < ,

lrIII .1.,1 I.t .n .,, ,5h5ia I, 151 I ,matin, tillus ,rt'lsu.l .,1. I iIil'u.th." .5 ,, ,'I, ,",, i"5, ,II I, ,' ,'I ,, .. ,,,..I.III' '''''llt. tnliuttal. l nl 1 I.., ;, il I il.4-. l ". ',,1,1.' .., .
1.1 lilHIMi: I I MAIM, } 555. I i si ,. "it. si 5s'Ifl 'Ifi' 'Iiitssa'' : isuiI Ml- V 1'1O.OO l
I ,.MrrnNt men. f.r.. .ti,1| any iii. the I Itilfrrrisl 01.i.i..I.. .,..1.1) I 'I.. till- .u !" .HUH' I 1'" .. I 0, .u,, ,' .1, ,.." ,l... I I.." ." ".., .. .. ,, ,. ," '0 I' REAL ESTATEC'ni.l.Cf.llNt

r A'" R't'IF' I I iiniiina| ; ami, !. I that liiliblI | ,. I 1-il.l ist I 1..u.pia, I.. n,tt ,I" Ut I. '., "| |-,; h ." '" .1".1." .".. I" "" ,.." I 'I.I ."I "Ii-l.h.I',t"I.; ,, ,, ,, I ni'il 'till Asloni.li Iht! People"I !

,... ..." .... ,., ... 10''" I I. tiilitilalnr.l, ,. ai it 'bilp I ii,uuasta, 11., 1.1 I ,1.i., I I",,,,If I I.. ii ,I I.v .... I'" I'.., ... ".. ,I ''e" ." ",," ,.. I.. ."'1 M.l .%> I

., loft. ,,U,I Io ... '" bliHIHPHI, all "".1 ,i-l ISPI l I. all lln. a.Mittttvlkat .. ti.ts." lu Ibitir r..'...nil ill."i tlt I IIPi.fnpailt \. I.. .,".. ,., \ I, ,1 ", .,'., .' I 1. ::5 1st, 5 ,,,' 1. "",, I n t I' ;' i it'll' i ',:. tsn,. i r (

,,' ,,' '" ," .". ",1 i.',.. ,. .,!' the, wlp.il.limit .' I I ''hi 1.411 I IbPt as rr. IPIrali.I ''auui' .s''l'.. I "I, I"'t"I".1 i ) u ,.ipIli4ll t.,111 I, ..a"I". ":.::,," : :: ,.IsruIIlllll, ,1I ,.,,.....I.i \I." .- "i It:" 'hI, ,.i i, .; t., iOn ) : ci AI.I" M I.I I.

,, ".tll" '. nl' Hi* 'IaaaIl| If ..>l II.h.I riiilil). ..1.1..1".1..1" \ .1.".".,I."...$, 5.Hi* |1"1 .milfiikil ) M..- .II..I"I l | I 111 .ll l e uiMllpHaiirPiiNtI slilli I."dIl ".I.. ,I.....",I I lsi, 'I lsstiii'rls' !,sIll. ,", .I ..III. '-I'.. I I "' *I. Hi l;! ,Ml l'"' 1' I 11 "I'l 1:11'1:1: : HH. I(I I lirii

tie .'. al Ilial .."". HHM wIt)I llmIH ) >|>pi., I s.-uss".1) In Ike wibim. awl I I .I' "5l5lU'lllIIll, stS5l" "I i,",' ii isis I i". 4.. ,'11 1' *'roth I HKill'I,, I f NEXT TO CITY HOTEL

... III ... ,. ,,, \\ ..1.. .. .tltiirr KIII .rteP! Ibalmiln.lii. l *i Ikeir auPMl, ..| .inp Ilu' ..amiimp .'Ml ie I birni.mt, wlili, I1"lellii 5"., 5 '('..I.'ss'u'p. 5 .l,'.sss ,. Is 1 I .
S .',' a. '" ,lIst IH..I imam" fiMnlinn an.1, It. UIIIMKn .11111. klii|| ."L. U iibm tin ,patt ', I [ i I't\i i : i i \
MMHK-)
.I ,
II I- I 11:11. .. "> 'ftCua5llhsa'l.l..4, ,.: J;0 the < 'anal COIIIMpl n-N ""II1.1:1 l Re br Sh n ?a1c'e'
: I'lnanit .1
:
I i' ,.; :::, ,I.: .:.:.:, S ;. .4' '11i..1 .uiliiiiitinr-ntilitHKir, ,'r ., .il'i, ..lnl) II'jniln-cUtlhuif to a hoiufI.rlaua.ul. 'tlir-... M I tmsrl. ssil..' Ik. tuMia 1 .|U"ls Tel l MHWUUUtl: on i 1., .| v ( "V.vrtut I \ !s's.. ","s"I,.
: :: ., "' ,
Uy ,e.I IKlm'' Uoll'lll' | ) ., "h, .
., ,I ...'I".. ..' II' 'I' ".S' I''' ) 1.,1,0"1 rppn.l Ii., ,1.1I 'u, ,,0.I i (CbalrinaH, of HM KkMiiffnI nnitrwllon worka. wlill ?'lsi. t J. M. THOMSON ". ". I. 5
I "' ," ,' .. I I.. ... ...' :W.. ,., Iliii "OI. I.ul ii II liinl In-fit. |I"'i IM !, I I furl hear lliulk'iib, .,; II.s'"', ,I'IH'| altli I 01.I lu i.. cuss) ilie' .11.|l sal,* staLIn.| IsaIah' .".r Phlissl.'I.isio, lsst ,'r. I lItIrili', "

: ; V : :::' ,'; ::1 1I9I ;:: : I I': LIII,1, a a.it.l I bal u' folioO.I'. I j, n.Tut il loll 0.11 I'' .11, .. ss4i.4i.. 4a.hP' \a tick tuuuwrtlal with hiftimt'frombiioitM ,. 1 -.'I'1 i Ill i i.i.ISH I IMnir: I .\1"1"1,,. ,,,_,,,.I...1 1.1 111,1lili .1
i 1 l'4551..4 'I'II''H '
.
ami ta.its il..iltll.lv Iii. Ihe'"III'
tblrl 1 Ib
,,,,. ."' I' '''' '.. ..,1 ,.,.. """ /"I. a sIral I'! "i | .I .1..v i. |I.l' ,I' I lnrnuiliiMVf| .j.< *,lniwimananl ,Uii,** ItO foundation Cotun Iu. Ii I'l I IIPI: \ o111 \ II'I .5. .sI.",,,,.
,IIIHI.I, Ik* tntinilri'iitib, sit II.. .bill'I 1..1) Hi. .tt.4.a Hi* ""I (P. ont, i iiiitllt ".,1 l in-ciMlm* fittirrr. '1.1 I II. Jasrl| bljrfi enmmtrrlalcttiMlili'riI.V .i >" ., I ., ,'os''tMintles. ,. IL' 111I I \,,. ,' I'.. ,
.. I
''h.I
,, ,,, .' .l.I II Is. llss'lu 5.1
'''"' in rt iaii.\i"h:" .1
1".1 miiMTvallti, .1 I lliNliMMlt I .. \\i' I. ivi a all" ) hi i n" I nrn .
| | .at| H Wt llm PaI ''II' '
I 4th1., h'l 1".I."I.I.. bum.r wan l t,|>"iiMr many yen :
t .II .1".1 .J :
I -t. i. a".l .te.,-is.aa..1 .buubl r.. I l-ii Iu Kite i HiI' rmwril, but m.l', ultliiii.r ) 'Ia I I !trninua! > *f lit* .Nlt xUtlii, ( uptral ,, M. "" .1 .. .. I .
a .\\l|
I I : : !1.0> II' 5 l
:
:
: ;; : ,1 .t.'f..1 y""n 11.11.11..111 .
,U" .1 ,..II, .' I" ...i.' ,.'r I,,, ,.sthvp tin-. ,',|ll.IHil' I i.f HIP ,Injllrr ami1Nitncit.lt4ii.ill l.pri.lri., to a.inxliallij; iibma "tmf ar.MrniiiNiii|> : I '.. rsts, pailsaaj. Y.vest sow. lieu,, .' : .. ,
( .
,,. ",. .n..... .\,. ,..... ,.. ...,.. ...r'II I IHIIII.III" ur Hi. luliitnl, : Iu wnt niitlpi i .lalt-iiit'i.l, BI.lotM.I, 'o'nsslrI .uil A--ifiiniflc.( ,'. iir. most j ji I 1"1 I Iruii filar Irark.** ...Cobra lLt..II.f rvreiyp.|ivI mffMndifir '"..1.,.1I Healths. Cop nU and) Post "ll HIM llIII-\I: I II II.

'" .I ..,.... 4u ...,"" ....,. ,K..lilali.Mi| st lust ass Hill ,I'. rU aU.tr) |,I"IO" HIV sosIsils" l ,I unit,, |''|'IT w ilboiiliour I II <'. I Ii | : !! 'rmk.nthli' ..tip-, 1! I.lp"t to ".e., .5 Pe0.stIl, .l't ,5.-. I I I A Rich and Varied Asjoit-nent of I (Hun I I .., l. ,
r.
;. iit ..'.:i'lt.r: ', :' i: Inblgitliy' ami | ,I klH.wk.li, ..1) Hill HP urti-i, b.,11Ik 1'flri.. )itilciaie ,'Nl't of 'Hi,'in i > : : I \ \M: i "II I I \.1
..' ,, ;, WSI. .n 1""J"i.I.I"I..e.t > ." 1. a .uf ? :: : .. i ; Ml 'f-: Itn'H ".
,
.
." .. .1. ,. I i'' i, ,- 5 t. I' 1\- "Nt .
i ,..,art., HV-I||.. ,HI,|., I ..11.51, '11.,1..1.1", ':, 1..1. tiNii i liinll I. .
1'1 ,
I. 1
.
In.lillnl, lulu. Ibrlr nnuil fulll. .. ,hal bn DIG, I" ''I" ." > | I ) I.r. :M 1 .1,0.! ..1. I U.
Inn' i f t I. w unlit "fopll I II. AM.
ta ,
l.ltill 1.1
.. .
of M ; stljul II.
I t.o I((111 1 1.1 sa''uui' 1 |I'' to Hi, \\ "I ,. .. \ ". i. I \Mmil. i I. I II 'I
"
x'll" I u I IM1 'KMr>: Mltlll. It: I I. .C .hl.h||| || lllll ral* IIUrpOM I I.,. if'HtJ ur llm ""Pith, Isle ir Ibrwiwmlki ilii.'llk.\ I '""""il"... i |IH., .,'.1 l In '.1.,lof \ Hill, 111 I I. i-i, ". i. I 'Isis I'us 1.11..1' ," .

'I l.a I h-1.1im: man on Ibai-uunlr Ink bul.il'' HIP war ilu.nl. ,",? ", "" i., t" ",," 1,1i ) DICKINSON I "
,
M .in,',. 'I a'l I 11.,1: I i | 'i u I miiiiei ,, 1. II .. .
,'.lti.is.. H. I C:. \l4llol ) 1 Ii. iu .I') '.Ies'la.s'.tuit. Niwtke .1.10 r.ml) i. Hit. \\p 1 i .nitk "I: i II I I'I iii i- I"! .i \,,' :,i..( "' C..J BOOTS and SHOES 1.l I' K War ii, "i iI "

r, ,, l ,, |.ul.li,'in- ol, r a"'I.I I.,u i ..UII') |>. al.ililt' IIIIHI an.l I Inbiiiitiil i..I I i.nil, .ml I llho mint In |1".1| .I.in, JII"ui.' .",1 II.rlh.. ,i poii ".n 155'4in..l I hyl.t. .1.,1 i tI's, Hi., ,.1 5,5sI55D'" ,. 'I 11.1.\:1 I I .i..,mil,t-. I ,
I |
HH- nJ, She I li5i,5tltsi' Mt.iP4.ltim ll.Jt. Itwi. irti I C I, IssIl-. ,",.t" i. IiI I'
l I. """ nn" .1 I II I' II I'sli..I I I IM I i 1.1.1" Ii Veterinary Surgeon ,'
(vial Ill) il I ili4raili'i. HiiIHII. uf antnln a. au 'I..in.| w 0 M, ytl u OKI is'stl l "M I. tu *|U. ., .
.. ; Ill Is' S "i 55I "
I I .IH'il "
tl. l.j. '
.1.1..1 || UK WILL ATA i' 15,1 III-
,,. .HI" "11.i-o W. Hinitb, lot l II..' .\ ill 11.I.I.. ur Holil4. III.p.-. I ,mini iinlil Ill,, ,Ibp ...|."" ?( 1.1, '.1., .,1. l ills" i'h.' low, ,. I 11.I'i.. ,' ,", ,II',..1' ." ".. ,. I 5. I5lI.5.,. I I 111. < '1* ,\\i|. .>::5.r. t ilu, i'.
II"1 .11" rth .
n I. "hi.
", I" ..... I I. williiuil" I a ill, in. Nu |",I I isiisitai,. .,..,1 uut'.lllVliisI'lisa in. '..1), iitti.nkmuiiiiiiHl, Mil 1! MalM<- I I" lsaa''atsalI. 5st,.,I ..'i" ,5., 1 I. .I. II .\. IN\I: I >I I'rN".\"II.\" I it. t. i er rm.. I_.. Hum. tin., "

.Itlntriii, ,. ,,1 .li.I.I.I.) Inor.l 'I brlii, I ais.. 1.1. Na.l.' .IIiami I I 'Il L., Ill... 'ri'iiiii'-, ..,'. .for lIst, Hi. win, 1'1'' I' I 'liTi I : 1 ItS I
? .(" i p. I..II I it n itf. k llipiiuiiiiiiitiiii" t .r .i- 'ii.5 I 11,, il I lullli. 5s'O" -rt,1, .1U L.tnT'ril.1.. "I
,,., I", .I IN rim, inn.i. In-M.. I sirs i.l I 4iiy l,4i' )cim ....1 aab> ur DIP awl) a .. II..H or.l.,n.l I. ritl.bint.li: .f.l.I tuiij'i' fnrtlii(I .4111' ,' |-,. |111.11 CI.. I. iiu.n, .II.,lila' thai t ukmuanU. .tHMHlin, III. rrlv. .l...l lTO.I' i" I < !<*rj .,'" -I'"" I lIaSlIass 's. ,", ,
1.1.11.
..h.' .".) iliilitn-ii 'ld Ii ....ulul''Hl' last .I 1'1 is., i.I.' .. a 1.1 f 'lin.liiit All 'am. wn iii-pivpil a .I ipr.Hi.1,1 l.tau abl ..1..1 I ruiiIK .i.l.! .tin jr." ..I.f" am I l'q'l'' .I,',..usCi! "'i.5lsID. v f i's'llssts',1', ssl.u.' .

1"1' l : I r lilf, It-mil.., asiul) Iris ., ib'Uiblnir II, ..is. >piial ii.'ib. ulIn-r l .nit, .1 lrpMon Ib 's f..mini 1 'H 'Mveiv, I, ainf ".. ..,. .
; ; Ir.I. | ,, I.t"\i..w 1 1 5 I'' ,iuU ,. .
,. .10 ;" : l InrtrFniti", 1"1,1.1,1. 1.1 .1 I 'IH( I In '.h", l .\ n' I Ik I" n4 |I.a.II ""'""r'5 .1 'II S? .
: ,," : '.' ,", ami\ l.slaus'ar'l's ""| -I.r, .IW II ,
,","111, Iiiir I in tin- laser ul t.Iil., I run ai rpuliilltiif l ,.lll.s'i nu.l., lot lln 41, i ,1 .ill' l ,, in "
,lint .kuHiil I lui \ slue mnli \ its sass. I ,1' |IMttt.l ll ".I' VIVi "' .
,
the < ''
bdl.1 ranal tjoinuan ales .
'. ,. ". U / i. lilUiiliki-' | I >iilili) vain. lkMitlillnl, ami "".i.I..tali. ip.lul ibipilpr.Mitu ive nlilinu.l j \ I : ; .I :: ; 5"' -I.Ir) llw. ,1 >" .I t "
"' J ". \t ,11t.? I (Mill, ll ",- "I.I, h.,.( l.pl' ttL, )".I ''ltl.< I" I I. ;I l r M ) V I,, ,,nil, llrinil 5 5 I IIUMU1 a I. iSIs.s, |.
'.. I 1 ,I" ,Ilaa, I..11,1",las. in \I..i. n, 'tin I h"",, II, .1.1... .".1 .I.gsiillrl|. | ..fuiiml anui.lir. I ili-iii"|.ssl, !in, InimHiPMrvbo I.I.WlOI,; as.(". .1"1..1'1.| | | .| 1 .I.no: ; lilllil, | 'I"| :..i.sI' | Slsi'silt I i 1 I I'' N "I'll, i.1.t". 5'I, t", .
: JleMtlmt :
..1111.I .,.llln'I I tail 1 'llul. If s|.,!tl).- iml wll, .n-l4innl.. if .1..1. tar km .l.ir'nbs.,m. pttitlimil, (lnu.v.. I Malkiit 1 ; is .nniilitil. ; I Iron, ;Il11.111iI'1011150 i I 'I IIM'l.ht? :' : MOIiMiMI'M / "I .hi .) .. .'' I.

'.ll' )..sfl4ll.lI.". IItl5 I.. ..'r ..1.. I II' ,I'luviu, biuiMlf "',|1".1 UrtPMIPII. W. .llillt| .".t t HIP. ."-"' vtUll, tin, .''I.. s.stou-, ,..I Sole wlnli. quit- N Ibi'I of flit laillnvln .!,1"I I' :" I I." n, Illlll. 15,5',5..ftli,55i" ''' tih Hi., .''' -",iillil'tillbiLli,' .
j 1'i l Iliu I 'O'I.i.il' I IMU Ihi.I' iujnurjilv' WbvrWllll, .Ilk .,.l.llalnii I I. .
.., ... l.eejiiISO .1"1 'llul l.aaiw'as ami, | aliillii.l.ii.n oi.I.-r .MI *. ,,, ,. .
i t i..li |.an I.1.0 1..1.1.( iiml I an 1 1 ( I rJk UIMXK It k* wtr a >( Iliu ua.loia" ami, mirlkeiH, rau>,i.fif i. I "" ." 'I I"t <1, i.. li.llll.' I,,,k.

1,1.1 1 .h." ,. ..,1.1 "I I Ii. IIH.ml'. ,..111'I I. ttorbvul II".I lit.Hal..m' 4I.1 I n'.lonlioii wa" .IInii 'rI.\.I.. .. ...,.... n; Ihilll'.t: 'I.dt ..unfit !.itiii.'i.l lirt'e. ']1"MI "ii RICHES & LEMON, '':. I I. r., Its' .., .., 5W, .," .,1.1, 5 ,

t HiCliu.I".IH.I| bull, ,awl I lad I s s'nirul ,lit HIP .iy.li llm I AI .1I..h.li Huh, r'art'. ,Ir ,tin,,, asIlIl'si., .|.,,1Ibt. .1.I ril. .
.. l.a. ''hu ) .. :,lion' "I' Mi l Milloit, 1"a.l., ..l. I: IMJ III; I.ll.lltli: '5.."'r5 .las'hI,," '", ..' ,,
.
I '.kl'" 1.lil'I.1"il.I' 1 "n b i 5l' lln .1\.1j 'it 1
.
1..lr.,1 lalli'il flui' '
bin Inii ami I
it Iu bigbur liualv I I i ,,, )? I .1 CONTRACTINC \1 .sasS, stsIi..rs' .
.. .1..... "...i". .III. I s.tis.I i, ) .! I bu ., .I IIHi.innlt
r II.h."I.i us'1 '
& lIlel a. I. I ,,.|Isa's 1.1., |HMili.ni I In will, lMiluun.1pitul ) u,'l iliiHM I I. M' ",lag H.I. .II'"II".lh" j il ,:, ..| iir ,,. Is Ii II"Cl

turf, lit. ." ii.... 'Ini'grl ll..I'nl.I mi.l) I I, .1,1 Ibu iH.a.iuu.So l.a. ul.l UKII aahu'a il.' I l'Hl, int biloit. Itsss' h"Ih., I inn', |is M! "|Hillio.., I I: .. :; k is ssit'l',1: : : :I: I II'
| man ailon 1. .. ,, I. \, \ 1 .1.1:Ml. ,I. tlntit
iMi sss 1
I I liw h\
4iitb.HilaliV.'IV. nlilK.1) ) I Dial I "1." is ill .10' 0 "'1' "til" .,l"i""I", Ibi' I husia.rca. I b.t .11'| '' i| a ilhhldorslI | "lt.\\ .,, 7 I. 'I.r ., i I ,
t al a b.,1.1' UUUH Ik.artitrlioi. aminliilinipul : ) l 1..1 ul.i "stsoist studs. got. mn ", ss'at'ii.l.l, iml, Mi ,)I. I: moribiniiVblli, lIne.: .|. "il-o ,1),. i Bricklayers ,IV M\l.!:- IN ." ml I ..iu. ,'j"'h t, i ..ill ,". .. s.as's. I.,., .' 1 I

I.., Ii n i.i .lor m I, .1,. ..tll.il ttlial ,.,. 1.1|iobl. uf IliUruunl,. ) ..""..1.,1." sa ''I'' ,I" .,",1 5lN..ll', ,, i. sslusl.Isss.5stlItallllvst : sill. '.,Ik mill;, I .lin all,1) SHI I I" i is., .,.. tl ""il-. I II. ,* ijuart -Ii ,... .,I4.1.tr ,nit. 1.....,' .ha' I: ,, ', .
lorllx
m.rl.mi.l l.laiiii-) I II I \ii sass' h Ts'.tt5cis.! : I I'liinni, Ni y I .h ., .,.
l"ru 5 ibi.s. I! Mallury' ami ar billets IPU.PIVP ,Hipnltua rpi'lnu ut lluii-it 11.1 Ii il,,,"' p, ni.s', 1'.1.1.1" .v\ ,' .1 I' : "
liki.lt Im will) ,lik>. 'Mm iliimi,| a4II .l' II .1 A .niMv, mi.l, Ir't a'f.I 'HJ !':'It..i.. I: mmii'Hitlp': iMilk ..Hi.. frusi).. N In ,. ,-..si.5.""-s... "i I II I." .
il ..0 will Mcvpr lmlia> tlusn I.111. wi I l..il..1, ,imltlimllt ""t.$ ttn.will ,. Mr. J HUM !\\11. .r'e' n4)\m) J.lm', :' IIIminims I II I.P..I, I t I II \ 1.111115, I SillS h II SUIS 5 ,,11'1. 's'l sit.I' :. ; ; t'Im:';'RH.OO(* ( )< > I I..u.. lirk. .,.... ..,"l ,"

I ,' bun. "...1 will los bu. .....1. ills ull.bll. Imliluly(, by Inn I'.i.lv .< il,. .'hfSS.515'il'( tu, Ilu.ipinblt I. I not .iliutti. tlirtp fur Olin I iuli.nl ," I .,sii'. .1"' ..ll'.l.,"',...1. .1 : '''1,1)'. ;, .1 ..i, in,, .5.i..'i.' "I ,

) New \'uik Sun .'1'ilion. .. Smalui-iul. ,.lamlnlal .. .. still...II'I: I h,,:,, ,u'i.l', huh.lui .0 I Ib ,I .5.5I t I'I'I.I'IW":, h \ 'aI' II\A" I I iItsu''k'.iilSs, m""I', "s u, I'l,n .' \ "
luutm s'l I tI
l Ih." ti ,0..1".1. .\ mil Mr l \iiutv. ami mal, Ii, ""'il.iIis. inn .11' i .lllh 'I.I '. s. n .1'.n. tint 5 n Imt, .i rlu .
.1) Of nmrw, ami ""'. b.> a. lion. ur assist hi. *,wctti, j j.iim.lll.Pn I 'iiiiuil; 1 "ilNoikl.iMiiaml ,., ,, I I I thill it taut Is.I 'il.i- WillIs .\ .I.' 141.1. \1. .." .lorv iltt. "'llnI ,. .J i ,
1",11 l.i.4ii| .I niMiiiinmiAliir n a l./i .r..I..li..1 ion Ilii l llill.,.. I'" ui.-.l "4lr5isu'| ." iL. I" mill, t tin ,
tIe MIII wIse ). bal 1 lo'ii-lolorc) tully rtlililiH. 1'1. |. ..." 1.1 tu ...1 aol .1,1 lilli.l 5 mil. I I.'II"! al'lulli.'IS' |1,1" -,1 I i 5-. III.I.. I suaau's.I., UK'lo..ti"l, II. ."Ir.,' ,5 5I I I"",",'5s.s |I'isis now ,'|.,''issti ... tin .I s.sirs. l i I kfl .1. ,,11451, .'. ,..' S.. ,: t' ,lu,. I ( '''') iltt, Ilin.., .,,,"" ,, :"

nkitl, I I. .) .". lia. wiii bl I.il a Miiiiut liimIr. '. iiu.bi, I ,.ii.-l I ...1 Is i' .111 1 "i 1.i ft'0l' : I Mi'tiiilu.i. i \ 4ir.fi, "e, null. ., us5!. L. "I'. 51.. Il >,\. .7I; a ", i .1. ill's.1.". l I" ,
) .! tt l lui anil iMriry ; I I", ;''h saul) IIMII', ,lln, 1u'ii ar-lull.| ,'I l llIlP ;t U.iu'llii.lni) linp.uf I iliu \Te.li ,I' .-.' .T.. vvUI Iv | '''|'' tit nil. ". .1 'i"

ua. .'." "lh..1 an) il inter, ..1 l burInn l Malluir ..|.I.L l I., Iw 11..1..1. aisulWe .liunkn.n.' ...slui., \\ ....al., lonml, ..,,, .".. ( 'Ollllllllll, .I'ol.. .ii u.. III.iimrf a' '|, '.' I. 'limit, Iu lit ..plr"1 on,, ,Hi.. ,|,t ,I"s|.Iv .-. ( ) "."IIt.I.\. : .SL( )( ) il,,.,t. Ir "i"illt.Inn HIM. I II II. ,
I : "" I I"
Uliivu bu will InMr ami, I bun.I I U "u-t I "nr I I
t'IH'II.I.I (Iit. I lMT.fi i "4 alt,. 11.1. i 1.,1 I IMA \ lid< I '..iIt'ulisal. mlbmim.l I. |iai' .if I.... ." olalurfitipailuieoi. I I .1 I
.
'I l4p| i.uimi.l) Ilu .,' vt lu,,, ,
mini.,I. IM )ll). ri'iiib.r. .1..n'I..r.) | \ .., 'i"l alol.l.l 1.11 I." il"i/i ', I."" j.n.' \ Loll., I lssa.l, I 11.\,, I. l.n.ipll.:,, smi, ,,rls thr) tiim ,.I..' .' PHI. in ftur..t I 'nunr "ca ie.c'. -

I HM> ,n i. rm.rof I'.IIIIIP;. will liiiurvIHUI lln. Mint 1) sisal bu .. 1..1 .r.iamluilvil il.ll ) ass. Wbolll '.1.. I II' 5' I,1.01 rnin'HHlt'ii.bml .. luslisiiosa., I Il4.ltlit. ilniinl ,|1".I"li"o as'ti.sl.slIsss I U.'III, IM,,, t555, 11 I s'.ss ast I ,. 1"1
.
CIvVPland ,"'.alab ear. 1,41 I.." ..0 .. Iisii 1..1 M-I ..i.l. l.t HIP di.-s.l.a.t, "I lln I n.IP... .1) | lt 1'.li. I VI.'I.141ami .I .Hinj I i.iitM. mil .h"I I ..1. ."d "l's, "l. us,.. ..,. : I ,'II '
.,4 ami) I l.. of alviniNKit la I Uinif |I'iii.mi,'. ni. iniilpil, bin., _ _ 'I| h, l's." C ''?, 'sI! "nl,! 'r.,u. 'II ,' "" I' 5. \.1 I I.II
.a.
,
ttaa. ami Uluvtituui ..
ill i.Minly lalili',: I. "I"| m ,llnlil.m.'nl' ol h" ', ,"" I II '', .\ "I
ti.HHUa| .",.1..1 I I 5austll.'lil|; ,* 1.11..1'. : i II ll .iml ll". ,tin', ,nn, "i"luSl'1.; n In, b i liiMli.l I I mum. nl 5 Iluin.i.l Iti, tl, i, -I,.,', ;".,1 ttutill) ) I I... ,l", .titi I.'" lt,. ll h. 1 .",.'l,.I,, n ',. 'l-i. ,u I I I"'h.I"' t I. Mil' 5.I 5.I'l4lI'l't I .. 'A'51117: l.sI' tl'Il\: I 'A" \
I" .II.IK.'i",1 ., I .
,'hisir' nml I Ills,.' ,1 t .M..,, I, u1"! 5 I ," 'I. \
bi is
t (HIss. Iliu Slilv. an,1 I Viliuinl, : lanvai.am "":,.of. ii,,", pu< aliiniaml' nun Ibun, .. ,"uaissh.ss, lIsts .1..1.I ,..1 ..' .., .. i 'i'i nl 5. ," il hi 'si ill': I I In. I I. mitt S liviuu, iu4ktMI .II" I i,1, "'I' II|1"1,| ,, I ,< urUNI uH M.W ",".1'\1': '1.tl. |1\-
'I"( I In"* l I.. Isisiull slPlIss'rIsriislulls'sl.: 5 I. ,II I: I I. ,' i II.. Nrt \ | : |II ,
He trial| ..r.li". .), ami uf ami "' i.." iii- .l's's-l I i 1" \
ill ,
(1"'I 1..dl.1 ") II.hli. |I" iI 'nniiiillii..l ,,-,.11 I.. a I II"' as-siai.i.iiug it 1..1 11"1..il ,
I..i,1 "lill.1 1 n i. ,I'i..h ..,,1'1..11.| ) bi bi. mil I', 1.4, 11. l '.5.. "15.5.1 5 Illl I I \ II III.I:' II \-l 1I 1I ,tl'l'Ilhli': l\s Il: tl I' illtn ,
| .
l Iia.tI) -i.liii Ilii Snnlitnlr.. Iu,
I ..lulli III |)1)ia'ta'| uu I |1.siiaate III. sisal .1 i4irv .l'l.ii.s.l.'ll.l.l.| .11 wilk ..hi..h a ttpiilfii 11..1. I .s'n is 01Mllll' \

1usl.t.: ,) ". I 141 ai be )injuiei eillii-r, will hal. ,Ibe irl.lthtlt hull. I. .uu,', -l I In \.w I.. )"'a,.s .1,1. I ..in.tvvni.l-' inn 1.11 I IbviHi. ::...",.ami, |"io.liui-,1'. ;, .iikp,1.l/, ;,' iml In. sIt("''|,i "u. Its'. I Red Star Shoe Palacs Iii o'ii 'kmittli tslaliI I.|,l l'I. | I, .

II sills''alliulnu I bn.lniK; 1..li"| aboiilr.iilllv ,''own'' .C ju.lnmriit' : llul. bui nublti.!I l 1.0'.1.| .".1 eu ilk) wln.li, .iv.lHulillwuur I.". kill pilot "I"| n Hi |H .|.1.| | |..,-tilVi all Ia'ai .list'l..s| MbinliPwaibrmi'lit, t to P. J. STEVENSGonorl I Si..1..11 sisl ..1-.11'11, ,, ,

|, $ M .1..luas. Mill ilrtw IKatllbi "blni, Iu .umlii.l. .a sues'.1,1., hut 1,1,1! Ibrni monili-, |. ,,',. I \ h,55usu5II'..t, .'." I' ., h".II..' hi). wills II.. .liili-N Miillifinbllii, ::1

I "h.h') ilii'iiijlli l Ir.uii list liinibli| )) ...1. noil ..1'ia tvaibpr, ,Ilast, i ..1.... HIP war. ttln'ii I .ibait'pre .' .IIli.. I I. ilo. u I J".li.1 ,'. I list, I''. 'illitw hal's |.. ... vtbl'lilu, t" ..1',1.0 I, PALAI'OX --:-- STREET "tWit, ,h.., ,., .', '",'' ,

.'411. ...1 miki, nl lii"hl .1.nil-Mill,) aumi' Wills Mr I'.alaai,,,,a wn ai* not |I'iurnnally an' miil.,' 'Is.I' at..iiii-l u., ami |,in.1ii. a. i liii'. I .ypit nun "'1 mill.' :" ,10,1, real l, but 0"hl..1. IK. fi"il ,mh .1.ilmrtiun ,, ', Blacksmith ..1 ,,''',.,,_I,' ". ,
bill, ) I M' ni >i.<' not I mill ,luyulelmbut "'ii 7 i ii-in" 11uui I inn 1 'I 1I i M ",1'1.1, I ,
) .. ouule.l .itliabU Inuinip i | | ,
.1 IllS Mill's alwayt I. |1":11".1. arp tInts wp.ailt tl III I '1,1,11111, I llul is ,. ,1 1..11" | > ss mini) bun ",1 n I. timiu 'I'.au.'si. 5 .. "" .5" 1 .1
,
in n r.il 'Ibuii'iill .. ,! Ibnl 1.1 I Ii a KPiil""naii "I'! .|'i.1|I bail. ) tip,.lib. ..11.. bnalti m, I','it-ami iIu ,I.. it.k) ,lIst .Ilu, I. Lolli.," iiotnlniiu.1 Lin" i..,5" H..milim 1 ur liiuilul, ,. .nHi '. ". 55.5' .'I 5..I."all .55 5 11,55. "'I .I II I

IIII-HI,, ami' |1..unp' lit', sell In p.lviin. b.I .h.1 Ii. sas'I"r .isl il I, stat.I 1"I.r, tin I, Mali' Hi krlv ,mil I wir. ', .Is ssl bull,,i l.'t tb.U fVulim I mi.. I ( U'ENIIEIM l .-ass I. A".I" .. "I. I.5i 5 5,5, S. I

HMVI I km.l, I .I a "moral. 1 I.r..o" tan I .1.1., l'blHin! ami, full stiii l.i amiii'iuiiinluil I sthla... '.War i,.""..u ?I.'tts'i' sti'' .. .IIu.Iu.l) Ilu. v mil ibiit with will lir "iloin, ", us, hi. 1 ill be In, lists .iii ot.. ,H I. MACHINE FORGER.MAIN I s' I ."" 1'-' !'N MI "HI' I vli7
lint: U nl) Hbbk ,tin IIllibanlimi.l, I Ia I' 1.,1". ) 'I 1 h .. h, l'UOI'U'I4U.: 'miMlll.t t "
mill Hut fiilini'i, last' h. umakii tuy ini.liiilii' | I till" Went lo "ll' 1,1 vl I. I IIM1N I
lunilt! UII HIV '
II, .,., ,, wi.nlil mii.li, I 1..Ii. 1 ,
i Si .n s .ati nnilCOMMENUENCIASIiieljI' 'sitts l S \ HIll ,
I Hit 'I II I "I.l ftilui.. 'i t I I ...'.1) I. ..II"'o"I..f' IliPlaiiuiiiff ami, I slat lii.ul.lu, ) ,amlc\iHiv I .| .m.l. I (luau'.u HIM. I 'I i ." | |Hil' { an pulv .--0".1.1"1"' ut. i. 1"1'1 lot .,uk ".,.. a ',,..' .,.I .in ..'\ '' I" '

...,..II.i.1) lake I liur .r.i ". .II.I lino i".. |ta'.ut.lu| aiiiunx w bum 1.1.Iwpll'. "las"hl .onll., ,.111. 5'lu...1 I .iii.lVin, '. t. "o. %"" '. *t,1 Wtv..;v"tn.Vv wn. tin, Ilu.voiiu .. .. ': I I ,., | THOS. C. WATSON.
I 1.,1.I 4it' wailni". |1."lio.II, For iiI .1. E.: \ h... ,' li;., Xnif1bwm; liili.l '1.1' Ibi- wmkliairfl liiiN fur I
I." .suga 1. ""a "I 1.1 S '"dll'"I.\\ I I..' lr, .
I Hi", niis-lil, i tlin IHUI ; .
I I.
1..1.1.1..1.| ." il i 'iiM, "i'u a .4l sisal ul mbln, lit. tat, mil, .u It IH il bltltuS l I I' ,
.. |d | I ussiul I W.,1,1,1, Il4" e Iu i.c .lull.| |tal.I II.U.Mllll 1'1 t. an.l Hn141111. w i\ln/ uuiimiroiulilv II" 1. lSSs.i.: .5 ,"., Sits I IsS \I. ,5 n. \ .
,(..... Illl I III.I )niis "I.) '" 11,1ll.illi \U .. 1'if.i, l 'IIat h ,1,1\ fumi'il. .I Hl.,1, .. I
l.-nlml .1.l .Ih
.. 11 H a t .tar, U uuw Ail ,. f I. CO. '", bi .pok.lullHfifii ."i'' ,,,. : XXVlllOL Jivll.i
i' .. ) ; a.' 1 I I" .1 .Itmli.Alli'r ." ., S" ,' .. .f It: .5.1', "5 ...5 ,",',, ,, ,, II
i.iit 'I In"IIIIH I loa.li hail sIsal I IU |ul tnl ( ." I il' lb ami ,, | | llHMl| t slsori.t.le| .( Illl SltU lln'liri.iml _
.I .i .. Main, I last I. In .ill, .t II ssus.,i II,.' W" .. .iviiiK I'm! I Ir I .: % 55 l 11111-I s Ill ea's'ls'I 1,5 1
.4H. ...1 Im I".. IH"i'u l,.I i"I| Hi. < btfhliiula *' 'n ailittly l "'" | \ .".1 abuuHilniial I "I.I..i"l.. i .I.r..1.1. nuriU"l. .tct |1atis' ais.1.l I ,.. il funliInliuii .. .lh"II., ..is IIIt..h'l(runs Ih 11 I 1". ,, ', i S:: i., is..,,. r.I.l, '. : ,117( .5..,, I .,155'sai. I .
it '
1"1".11 llm ,, .1" 1"1 '
.li..I.1 "
.,1..1 HID Hi, f.ii a "II"|,|I.. nf nil- inilUr.: < t r.imn Im ,'sats'ra..aia.as .I ..| ll5. li.1 I ,.."Ii' hll ,liui.loini I. 'I' I.,,,,, .5 .... Oflhlssss'IuSus' '5 h'S 1",1". ., NOTICE FOR PUBLICATIONI

niill'ali'.l tninniliilK. Ho l I. uliiii) .lyi iu I .|" bu I'li.U'iMiiiii. .. thus liiimU ... tisi,l-IH-l I ..II,0511 i.. llWI.il I : 1 \ (,1 I ,." tliu -. 51 ., tt-lliii-i luiu Ibal .mi b ,llmwtrp "./' .\ll-i M l I Ill I'' 1,1: UI: \ \ iEli.I "i > I lik., ""... ..,isI, muiv, "oiulImttluv.lMb I 14X1, > v ux ,

an.l Ufoii, | ..| I .lasl, ,link I ami nuilkt ..1 Imiin. amikm 1.,1..I..L t"O'I'lkh 'to Iu'ria'slu'.i| In (Hilltk.. ''itIsI... ,'" '1" : ; ) lay l ul N.J.I"lull, i.5s..\t., \
"I l oil-' .
I.H.I HIn : 1
i 1uaiIiua ..
| .1 I U hum, kirn .0.1" ,
mil m Ik* tuiunn.l I .tl..11..0..1.1| ,'. "h'I,1 (1 '. 'tbi'i b Il ,
1. S it.iiiiiiili'i., 'I I bu* wunl -it i. ilt i iiitut > :I. I
'I Ihr''I'' last still flail I ltss'stltu.ia il Iuul') 1..1.. li"'I" It...I w llssV( '.*.l aw. until llm n'.I lliitli..li tttanili.il ll.u. iiii; ); .tali' I-, ..".III, Ik* |1"1' ,5u51 stIr full. lls'll -'. sir : S Hmv .u.,. S.LE.'T" ,1 I SI t:i I lua'55 til I ':-oRinv' :ui.J*::mlill.i iii.::: Inu\lni4-tn: |,,lulU: ..,,.:.5 l'Is til: N".. In.uaiii. ; ," :I ,.ik., I Iiitn .: .
| "
jn" l .r "I". loii-bb-ralioH.' .1..I.I .i"'o"t. I. I Isea. 1.1., ..S aiaul. list, ibiim Mitliuiilal,4ii. ) | "t'rua ".,| fli.iftlliu, i I' |"iiilc| ulol I mi Di| .ti':iliut-'' .|..|.,' ''.lo'! ...t.l. MiI FOF I I. .,i, u. "n..1| 'Mail' 'm nl In.. .<'ll I I.I s ik"vr '. .h.flu.I,''..5 "1s,, ..II'u ', .l" I I I

omi', lur all tniitub. luiu ,.t.l. | wimit' HIP. Stnli' but I d"'I..llh., ', I ii'iniiilliovtinmpHl I 'In Mh, .1 o, bl'. I I.,. .ul I. I I,U 1 ft HI It ii H I. III II IH\i.n. I I"" ; .., ,..,.... \" ,.. i'I i "
,
I I., .. f>'lling uul litHbuiii now. foi,, ...,.l u.lu-. \\u ,'l's", ii.us.l in, 'man "I.| I. -it I'tt ", "'.I tl uatnlihit i's., U 'li5151, .:! w .1. i .: al 5,55 ,, '; -" J .' >" .- : I', u.l illt 11'" 'I", I'' 'II .
.I ..".1 ul IIIKU or.l.i. (lul'-Ii'll.1 (uibli. s.es.i'( .. |II I .**4 III. !1 III,,1 h I I Jlii' I ?1 ,ll'stl,. ., I l-i ,, r Me
i I.
Iwulk ..iJi nU ami' Jiitr-u .Iilli. i IVii.aiuli. unraomiiili, Coil' allxmiHi' ru |1,15555 mull a UK. "I I tli it I : |I' : i 'o. / 'S I I
| t. 5.taiis' \
.lo'.liu/ 'I'tse "'., Ii. k.1 I. a .. W, .numl.pri',1. 1.7'; s in .KH I hues ((141)) i Ininanpil .. ,'. in. > t K .o lot i, t..r, al I a I .a K u I 1 r l.' 111 h Is." .1" 1.1 '. I.- l I
"I. I.t"r i 1'r t ,
,
ull K".I.I. I .
'h. J ,, t'.sIslYl.rt .
i .
.1 .
iu ('uasuauIg. i I" now ll 1".1.wilrpwimr ba.kiay| *. Iluniitlli .1 'li'I -< it. I .I It I .h I. \. W.W.l5t.l\i l I I
.L.II.. 1,1'11. iluuulibink a Iwllvr tuubl lime UMlctln.1 -...'a I ''I.I, 171: ul wbl. a lirgp |I"imIHHliiiu ,lr"I'| ,.iil.,!.I.r."i"'h| ..1" i ,. I'. ..1.. 155 ,I II I, i'5Ists! I.. IU I .. lillv ll. 15'i.| ',1" 'inn, ,!,. 'n,", 1" II
l I.'.|,.. ''I..I" .,".III'a Ikan ball. iibMvn : ami, liar lln. inunhwill r pmkilNuw a err lur iiiloitil, I |IH''Ih'| 'llniinmlni ) <' ( I Ml. I 'lilt, '.,..' .1, .I"..., "s" ..,0 I I,1 I -kU, ,Iaa I- .\-II. .I ,1 1* "."I Illlll.mp,,. | I, ".I.. ".1..1.1". r..o.l"I ''I
|
1.1.1..1| )I tbal I. ,tirmil 1 Uimnt
our amir I
bnik baviliki'ii I .
'
a Illuup .ill .mil ul Isi 'It t 'Is'5. I i
I".1."li,1 I.i .lid.l. tin, ilu: Kmal f4 ur and yiultr a grist I 'In '!;a.I t'II.III| ,. ami WsSass. ,,, t of. |1'1,1.| win, b in, 1-.7I" .., 'tli,il wp kmm' .it. ilu'well| |' in ,:' t..l.. 5ia'.I. 14I 'I"1.$ ."... o I..1 I.S 'II' 'I -, I II
.iifiu.: : w.II.1
.1,1. III bi.....:lit lluiiticlriwil, : italy, will I ((5, 2'-l I, I... r.'.II".1 I In ) .in l"s :, ttbiliHit 11.1..1 'I : .jit-tin v, ,.'. I'm' of Incorporation. ., ,,.. ,",,. "
S "., Ul uii' ami rkl (tarsaa.stlysta uli si uul iu IS .. weeklli Iu wuik I stout sls.I Iliai. lamlnlali'iIII .. 1 but w ,'i'v'r.at l t'v'rsai 1111,11. ,.) "\ |p\Hiiilt-.l I in ISTl.; ss ... :( IKII. |>ruvi.kp las ,mu, b i imiinii. ..i .,tisl, 'Utl."1' "" ,I. E:., .".', I u' II... I I.. .'S .. .
willuu I Iliu tail ,1.1. : i .J.
"I..r."t. ., ,..I *. Kitbilr, I? J II .1,1. I'. ...1,1,1, ,... < >ll< !: I. lurtl.ir ,.
; i. ".I II,. (lint. uuw rali iliumiIttil ," an.li.ui.,1, I Hiuin .. .;"' |1" ill. |1':1: 1 il| wai .:1..1, llul ill j.ss's a t I \ tiltin:: 'In in 11,1 I. \ \1'1'
> a iiHiiinun.UblDiiiuiKHliiro. ami y"r. jiiil/mi.nl I I ,' "''il' "I". ..' a5.' '" Iltsei,' I! '> Isrss'oIsst Ik. I. iiuu; al'ti.u 5 : ,, 5I i ". !;. .
( iila5' .r ami u.l ., ,' C laud Mm- I.' Mil 'her, ex 1 ,
.
U las ..ll. I.IJ |.ruiual |.lianl iIstallua iiuiss' ",,>. ".l I.) that '"Iill 'lt "I.| 'mw.n 'is.' "'|1''I"\ | I
(I.
1"1"u".I.lli.I.I"| sw H Im lusts".u* 1..1..1.1.1"11.ami. I ur |>, iu.. .taatias.lli.s' ur, IHHUIHUpiiuillu I 1..hl..1,( Ir It h" "'uilnl, slut', (I. ..IISim |.''',', in normil''I(LVM) |.Ui( |nj. (f'i| maJnniit Tn,> bltk'r II"i.- .bt'M 7.H...1 .. I In- Pt't ion lor( Lt.'J'P. '55' t"" /I'll I \' '.'*",la.iVrT'ii',1' I ,,,,"' "'!'tv'f

an miLiiiK lIallurualaur uf ,ulll.Inn. ).S | \>'. ..uu t.. *,. ., .. imumlaut .. llm war, our I lifu, ami .,1-, ,m..blinl., iik tVrU'ilJ\ aisilsspjal,| j jak.>( .. I I"i1 r4l.| "' -.1,1mil', ) |.nl' .in' I... 5's .'Lt.. | jnil' "I 5. I'l'M I I I. ,"i. ." .... .1 h.d''''l's'' |I' t..5.' ,.| NOTICE FOR PUBLICATIUN.
| | | ( balll, I l.ina; ami "r. .'I..I.I 'U; ,). !. ,1,1.1) m.l Mnit ) I \ I I .I II. M"I !,..,,'4 lll<- ..", r.,1. I "" II.i .
.!. lli.i' SiaM ..lIsts '''JI..i, ul' Ibvinai ,, h"I".I.| ( luiu I. n 5a5l50'sl| I bunt., known, :"., 1'1.\ .I r. ( '.,.I II.-In, ',,'. ss.a'slI.| | lila.1, ,,.... 'I."t 11ll.uuH.l.lH i.ssll5,sssslae. 5,5v IkMl.l Ii,,' l's ur :oillill..:. ,, ill' .1' "|fI'a's5.rss| | .>il |. i ,"i"1. Tli- I 1.\.. ? tIM "I IN'HIi
lail.s..t.! aie in all rpHl.l. iunju/iij 61551 I'tu4 Iliil: 1"1.1. 5.5 1 1n. .t.4rt4llr lt : : .
l i..h.I. all.aIiaag 1.1." rpa.l 'I.. wbo kuuvt ( | ; "1 'at r" u I h.m i in
i |tails ,uwaiill ,luliy ll. .I 1h..1 I I.I limit .. tinUJ | .i5ll iL. it toil l.sss'aisllst ttml tl I l is'llt4. I'. ,.. ..
.. 'd' "I'l! n"' 11 lm I I "ll ,. ,
I If ussr iniHiit but a ilcl.'IIIP .. "S "I. uUr ut Slur. u \ i "I.n i I' "i iuili .1I" r: i. ii. i" "v
uur |laI .
| | ) wriuii4l rlkl.l 5 ,
| Him i. .l.iioUnb HIPPlllllimill \ ,,. .
i ul I.. .. 01,55.1( b r 1.,1,1. orktnaii l sIt M I. I r.1, 'III, i .i.ivu 5 i .t''aril! "u dr. .'.wi air, I t Idilliu. ..1,1., I ,

t 11, ,h Ilu' aull,ily ul( fiU.buu.1 IIi .".1 Ia)"' ties .".11.. lutui'. |Iso, (wiiliuf ,I II. t.-l4l..l. .ami his ,IUI|, !i |Hi.inl Xlalc' nilmiui.lralmn, ; wa< mil ''''.y J.Mm. ... lsosey.l'glruI' | I win I",, .,555.iiul.,. I I.''," I ll-iii, "I, I.',,mill I. I 11'5 s 5 II-,I."susisia.toss ,11,1., I .ti.sr;:::11 I' :,uaiUl.u.li I ivvllin .ss4:|:, .:i, II"i. \ ,'I| IM.,, .' ", .'.., "" .' ., ,

i :llul HH. Hulk) ufUHHiuUI:: i.ailinil'I i our .1, saul touuly( ; ...1 tkur. la mnun I lt." >iti-*<|lI.ssI'',,.iliu. nmn ,il II..,I"hv.lv"ll.i | .4111 wl lln trust I.",. uf .tlwml I ills (ho' I ,, ,...r4li .b ai lunj ". Ikp 5 tat .Uv ,,'it,..i .l.r. .Ii'l l".l. I ,11. i. | ..1 itaul I. '.' .. Ih. huplrioi llsus "r..r." ..... .. ,tint, .1.1j' S5Is,5a5ous,5.,,,. 'h. ... ,, lass .s' .. ,

i ;:lass,,,'.* !It. It'iuia an.l Ial4 (air am, .. snala| ilability( ..,1 lwltIliyeuiillul I I |>liimb.iiux |,IH.HIM .llul, k IIP lulr-lml. ,, (I""?, ,'- ."'|1..11'| I..ilinitpil. ,I In- .'f. ilnri Ii ant iliiinu nt. '? '! I.' "II. '. ,.sil.a, .11.5 1'1 I ,1 I I.1.5 I ..t man.ui, Mr,., ,1.4. ar M' ..,1 ."iM4iIII. 1 btosl I '. ." ..11'I I ''

:t IM I',., .,.11. ,.. .* tmi'i'l UK.H I tan .I4M.I "nciilral staid. 1.10..1 I. Hituiilli .i.., 'tin w':n ami .|."MIml ," ,. ,. wlmllt In I,. hii.) .| ,ilanre <.!' rv. ,1"1,1,1 ul Hit,m O55.LI.I.1.111.. prim-i-lit tmi i'I'| \ ,r"i \5 I.5 l Hn S..S 1 I 511'i.: | : j'I .:wa is.T.> il'.tm nlniklit: wlviulil4ul 5.s'aalsia| ,-.,,il MII):u ami ra n II I-: f ii 11.51151":"i I.. ';. ".t'; I, '''I"I ",. ""

tbn lasts I I'klitim |. .....|IOU. 'Ilii'1 '' .ill.., lliiiii.ilvni$ ...I... .1..1' I Ig lui5Ss.rnsasilt siui 1..1..1.i .. I.dh' i$5I 141111111 ,llm |nililiial. iiiiiirulul. 1..1.. |I.h'. 11 nuw ,... 5 Intk ICl.ll.. 4)). 'iu WD'thstChd'.s.a.4"ii.\.t.. :l \ .\1', l t is.; I i Ii f.,i ii li:.:.ii, l",illv ''s.ls.si.'l..t' | : | al: ,..h.m'\: '\ I. 5'lI 1. I
tu 5' "i i :" tit\uut <> i .
1.li",1: "u., I nime: nuoii. au.l ,liu.iul. ,Itusilot 'I ,.. ., : I U' tprn,","'Isis Imiiil ul has unnryautp I I"' I Ii "
| \ ,. I.
1"1" 1..1 "IH' I'R' .1".1." hu" .1 lviiiI ,11' 1.1.I h", si I S'ssa.uas I llutiu ami i Hint .1 I '' IIP, I" \ It' 'Nl:" I I III. via l I! h'' ,", ,, .
j iki.aiass.'l.aswsaast i .< '1.,0..1. antlwliuii, .I itbl| ..i; ) arn tluiuiiialwl lln )!* I.pnjut. w 0.1.1 I 1 ivt |M '' C 411.1 Int,"'Iliiii'nl saul Uv "paving' |pea' ..1." liim .0' .tiki millow .to I, !:I'tk.it |l*> f\m\ v 'ijti-'a ... r4ni.ili ,, 'lnlIN' i I'HII.I. ,, ,
I'" .1 i MI .
I ii.u' i ,
,,
d.I" ". ., stow iluiuiual' (ISIS ril IVu.a |Isis an,1.1 I Hi* ywwral KUV 't5.'Mlu f'\.Il '
luiiliniii'.l I .
: ) "' .S i" I. 1'1..1..1 '1.1. ) 1".111 Iu"lho ri-H liln.in i.linl ...1"1hi. iu.ii'll.b( joiiru.ili.il 1. .5'.. \ sttl.'j" I'"

au ... bi. uiiiiun| nn thi. l"i.l. Ti.., sot, ami w ,i aytiH oak| I" .. .",,' ,..,I .I| 'h..... .,.1" UlwlniiHl.. .. ..1.1 I ir. .nun ul, lioni" I.. bamli uf I..,-. wluhaw > .51 Sail. ,.. .I! 111 i Not lo I i""I'u, .I 1'. ,.. 4. Is WslSssst5 I.
,. 5 sl., ,II
t, rflnvti't, it 1.1 frU unit. max |K>s.iblt ,lii. .'.u"L> IH Iky I k4lUul. ,I.. la'gi.t4ass HIP) WPI' lru., ami w. .. .. .". ulIbptimlvn i al.ii.nl' nit. Iru-t ....... ,1 In : I'lpVpUml I ""ubl.1 I is'>, ..," HH.litHol ,, I.,I. 1ll.sa.usi", 4 II.....asIi t 5 II

l I""i( bini an.1) |,lai:* \Iu Hi Iris. ami |1.11. .> ul' aulkuiily" (by lbu-. |Hibliiallv ami ,,,..,.I Hum hut thus |1..1.| | ..|ii.iii.lir.il Hi.. I lallika.M-i t Of ,'onr.. 111.bpp .. i %rlst'issa, I, 11C'.sKIus'e 1 'I "|H. i

lilt II.. .,.I..ly 1,1. slaul 'i. ...1)1 ritual' ami (itailiial. 11.'i.i.1 I wuubl lun.lilulmui,( ul. .u r.trol.rId. |.U'HI| niuimt ..",1 sin it n* 1.f.IKI : ni4il a .KOIH! .)-'h ami wIMI ." .IMl5tIssss, sC.lsNs.usi' aslIu- z

..... In, ul llm .al.lioienl, nta".1.1. Ii* au.l IUPH ml. Lout ...., "'1.., 11"1.. lUimi, (fur llmir tai.Is'll.| | IbPt bal u.amUiwak I ut' iiului 5 ',IIIPHI, ul ".iin.l, | I |Hilukiau. I ,. ii.i.luilbl I... ,ri'i.l it "5551,55155, Ii.)- Jjs5eii5a, is. .Sseurius4ssiss ; <

S ..l..".1) .ii.uUlml In ll.eii.l"",.l. ., ?. -i*. ut a tI sass.I ....11". Iutaa. inlki I all maniipr' ..l' mil atfaun.1 55'. I lullli .".i.'. ami lnuioM' | .li, ,,| OVPIV ailIs l |1' ...e (ruin I I.,' 'I 1' .l"lili.i.t' ,two ",lIsts% II.,5151, .I tans.K..r.-llu. ,, : o IF For Sale or R8uI

.1.1..I." it't..al.li.'ass .I'U awl ... M l.u. .II ....1,... & o ,
"o h". .luubl Ikp lull ,. huir 'I i I' Jest r '
wi 5' : .I
".lg.iL, \V* >'..uuVeiu uur .uuuly auu til *, It,.allit<* w. ait). but bt-.au. ..inuul .. J1 al l,*. 'lHtw4llvrwbtiii IbM .1:1.1.: markH| .iiilui.l'. (.::1.,.. H l4H sass,. I ll',., I Hill si, is'r, H.ll .r IU..I nnat II.

n.i.. Ik* tuiiliul ..OUr Mat. a".l i* If w* bal ,,.. ur wprp, wviuifbl b* ..'ssa' ... .*.. .in .u.hl"'i. laml .I"II..lr''. k. .".1'.. lUoiaq.asl t.|'M.r ... .IH *. Ill v 4ltU.Iutils I. It I'sr HHU k"iruirtlif. -t>" ii'

: I' II Jus'. ami Kl lUlr-Akiam. .'o irb4.... lb. iuulrul uf lint HaliunalKai 1 bat .1 lain I.ui; pi nur.I'.I..I''uni'iviiimm r..aiubla ... r, HIP, rr.. bly ... Id.I.. _ _ .' .U...Jut..ss.k'" J.4m lKitrd V i51.CsI. +\*, -i." ., r .> 'W i I. Ill till, P I I '

i. .,. ,writ mal,'li.l 'I I hay ira bulk run. .ium.ul,, stout w* L'liestq Sisal wn I M nor uf 1.s,.....Ii. IV.bb.1,1,4, .",1.""'. Sal a.ss iLl. ,".''i"I.. W. ,. tHrVurujil Hi I'".$". ''M s'IILsu.s> i. ii, n' 11,1 4 \i I, >.II l.. v i

.mind ..1..1.1.. ami liuiiikugi. Mill. will. r:IIH lur. ,., hiss .unlnl., 'nlial '.mrHiH. katp bcaitl ,. Ullvi .|.|.'.. :I."") .b.; \V> lutp (t.1'KH sills m.ir.1). ab mlwliitli I f h'lstillh'pi| K J.l "isWI l I': : l' HI 11 r ,11IIH
.
; a llm moial). sail uiauinr' t I'w kinilaii.lllM \\t last | ha| 14,.f. IIIBU W* "IHI'l iu ( 44 cou.1I \ ,"II.-(".".. ant i.lb.rliH) .lit,r.k4Vf llaststI's.aSa' ,1. o.riifta.iv 1 is.'D or > .,,',. ''a l Sans! I' III
mat iu4u
.I I .I''u ,|Is.stl awl |.ri>mol..r' ..I. Ilu' llmIn > '' .sIsust.sislastsse' 5. 5 515'.55'liiss ', : '
lIt
: "lh..1 1"1 rt' 5 ii i. k.r.l I las' n
..,..i.I.H, Mlfiouitiil of lillle lisa III ( '.",..llltoil W tst.i ll III lk. M'. bug all IHPU I.. |iai.lm HII. I .In-fit liuwliny. ta an' nut all oil .5ea : : is. 11: l'a.t :. ,\llr .. A.-U'II 55,1,1 i I Irtr

.... Ik. uu u st ,' IIHM.I b. iH. .Ui,* "lrntli"au.unit( .".1, ,. --- -- -- jalyha.na. ul 4. '
laaI'titissou.sli. I Hi.ul ilu for i'liailv) .I I.our J.il (1.1.luallpr : .'itss, I 's llmm- 'I ". N .' hiss lltnimr .) I U' ) ,
.
Ii' 1.0.. ,Is hat iuK mif H4iur> Ml'4, 'In ftibli, < 'ullslt4alsas =
I lo talk .1..L "lurrtliig larurVv wsis'a. rtink: .. Hot ul uui ale,".sa, alSusag ., Ili4l anIIMII | ( .Ie', -rUTS -
assaaturiIagt.ts.. A at|""" |.uil.|| .".111.11'.1.| l [ | ami 1".1.| I I .1..II. ''or Irunbl, our '11,1.. ) ... w lib in, u ', r. :
i-.liri
". asia '"y" 1 (but HUM ,,1.11 bat, I. art' ,'I.I ) | an "IIH'I"1| .11 Dm an .* sciitfirx,
4' tag t.I", I.' II. J..ii, Midi a ..linr, 11. rk lurt I. won "Im uitu .k.i UlIrr. .L"I., all limy m..l uul ul u.N .5 ., .ul |H.litual, us. us'. '1'1..) 5,555. i.ss..a.> ,..,-.1, ,"I IL,. |uHrIIH 11'.L| ,: .'r.I:, 5 .1,1,,5 .I 1.1, I ,. II .|;|
.
) nuw I. rllbrr a |"| .. Is i .. 5',5".it. r.i. 11. i u A. L.
anl lin ba.ll |H> IU.IH ur a sear I llu* l l-.4a" >if I thf.Uy. In.ipti| 'utiilu .1. RETTINGER litIIH.. 1 11 III Kl M
1..10. lUUM .I..L. '; illu'r In-ftHp, sI "'IHU .i".. Ib* ass .II.U.title tkttir vohju 'imy aqj pusa. ,. ..) lr ,. .., ,
II
l bilk, iluliijf ass IHI.HV. la .' < I
gaul ur II b Iu U.I. ,Iktral IIIIMI l.iIHII
Uiluuta ::5 CUiiiii. W.< ai. ilouiK Hit liuI ksta Hi* wulf Inmlrra (I... .".. ,.lulIH tnhivllual t, .'ssstvis'Isoss awl lakHum I famil) .,, l liumlWP Int..I't: .,",: Ituishial ))1i.l1fwisias, tmlbrtrtei, notI55uti..t RUBBER STAMPS

wail lot lisa( ,K..I.t I.. 0'1.' | ....".1 ""UI wiiar* Ib.ft.-* I i. a baypiiix Mil'n camp, 1'I"." I) Illt".o' i,." I ... ..piuiin ,I.., wi< bu ., ..uun'i' |.II. t. nil. it,". I Ijwliol .. '.' 55sw55155tPI'l 5,4 'VctorinarySurgcon

"ill .Ii.,,.,liim .Is.',', ... ll.r ..Iruuk 'l"I.lul( uf lit*. lliwt, ami |,rH"rly( aiton .sul 1 .uli')"lililf\, |I"arl> (MliViM tier l.. i.I. n tiutli ami '.. .., ll'' Un II"". |1 W. '\ 'H, : .1. '." I IM'rUltlr 1 I I 1VK.I.IKl pt'tL4.:

ai.l ., "i"il.1 > Hit. .1.1 ll..isstssa I. I:tlsrs ofaanriby; ur Ku.nl irotriuil IIH'fc\ 'US A Jill \ I I' MMIsMilNlUtiUK ii h.Is.st. NHl.il I.r MiniiullueiHe iml, .1"ii's 5 |l'rllo| ". ,'a.ss., tinultllrr .1". 5 55.Ii. I I 1 1I 'f
s : uf |1.1.1st mbbprv ur aa kuiu.lailiuiui.liaituu I.. .0 I 'I. ., (55 01111141101111.' InSow I" IVn_..,li I i I UK I KM >
.il lill.li.Mi, l last |I... nlveU' I lIar will) uf failu.1 ullpily Iv MHUI anlujivnin am vki.il l Ilu' nukim' "i ipailt 11.O ,5ij ssis.osls I..
111.1. .i. 1' 1..1., wriglus U.tiu I' s.s4 se
MM fill .- lot Mil uli I Isis l I. lillml' lisa |. btliull. "Y I.j' .1. "', > ,...1
I pin'I| ..I'i..1 |HMII .I pl4l .m. 0 pUuk. .411.1 .. 1..lo..u'h..1, .....1 (I."I.' I !. MH'l,. .? .. .ni", 5 i.1I
'1.. awlul ...'|.|'. .( a .tamli'ieIn ., IIUklr\ \I' IIONh. numlliiix ,. Ititu l.tkU iliralp.1. I a,11. lu-'ilml, lli.iiililuiiufbe"uraii.uiu.lik.liml | I,1.1' |Iul" .1.. I I I...i ..1.1'I J. F. KEHOE r"I'n" .b.-IMV. .t' AII'IIXI'H.-lIt) .|l.yBllt>'

stsialisasiaiaj.Issllitustla'r. I. I lur IIH. |II|, Juuv..lu| uol .1..1| 1ld.i.lo.| .,, IVK| IW a.itP..ps ItllPIlul.iupial lisa .. ami I .UH.I "|1"1' ,. .., ,1.. Isal ,.h '
S a' lHu'lrrl| > luvplinn .. ..v Hi M.U, H ,...1 I I I. i" I t," u. I 4:; 0\ : .su.s 5
rra
.. l il rit a.ll ia,1, (. >ilnl, >li. HIP uiker svs'a Iliouuk .1'lr1. ami l 5,5
I .1. l.via, I..i inn unf h.lh -ui. I in. .it I .1.1I I ,
lli. situl'ii I .). |I. as.Hi.* WIUH, amll'l bull.1! stol .>"", t..II.. Iu .UWHIM, I ll haul l I In ,bmaIlil. I iii, I. *, ., itnivtutHioiill ikwtvl 111.'i. i Mill I!11, lino,. 'h.I'I.U .II.(...,. i ,. .1 Ii, II,,'tl. Contractor and Builder, 5 > n I'S \tins ii, .\uv!r... I
,
i>. 4 | _ili.I"h.L it ruw uf liar stat, in,il I 11 Hi. i.HI .MM .t.h..I.i. boat iuy ,..,...bi. ...oi.....1.1..1... I laos ssalsuse.&srl a.ljs.j. hi i; I""" I lH4.lv. _|I"'.ll.... "u' '1.1.I Kill' ,1 I I IMM I I ?l '".., .. .us. .".tah4s.'* .-H*' P "".' .

IM'('.* luty ...|..from |I''' I larrrt .Im "i".1 Ii.. *.d.. .. i.l ullwr .. ...) ; a. U i sal ,1 Hi. .l.i. I.ci |I. ,, ullur their ..1.l Ii.". ..1 s.sia.e'tsis.iiaissl ...Iii. .. \ .. t ,
,. ,
astal| vuU l lbn l I. sleuk.'r' listS IH-U!.ui H.HK!. uf aS l ,rl 4t t ? .K.I..5.u..' I '
vuly a .. .
I'uf) 1. ,
.. e.isns.r| a Hut wi williu ami aui|>aitu| In"Imv uil I's's.'stlIlsal ,1" isstelala.is.aas I. ''I'I'.r) I ,.' ,: 4 ..t ruuJ H. t ,, I Clarte & McDoi
:
kutiv a> Iu I teiuui ral* awl I\ .t. i< uuyM .i. :
rii'i-r, tu "! silt. IIHIII| Ik* auilwiupIIIH..I |1'1.1.| l KPIIIIIH 1..1) .0 usiu.'akai.suSo | .t. uiH.iikl.pir (.rill i.lf| ami I imnIIWH : lila: tc hci:1hitla.tST : : 1.oM" w. ,

11.1. ..Iw |K'HI' li> is. ni.iH ui"KPri .".1 rm|.| t 1 U u.1 IIP-.ami, lmw.Ii | Ib.'ir'\ Mii'nli' "I. 1 .(*. I I". ,' } C.

11,41., a-. II.K) ..."1,1 llul vtciiiMi II..' 1 kal ...I|,.|> \\ bal M.lf-J."aial'Ami ) Ikv |I".M... 5.5| I.,'.., at I',., ,. -. 'lisr> fur fitwaukmHl' .1.| .i Hi.lulau : CHURCH .HIIH. I. .IllklM tor lililMlHU, Soderlend, I Ij CONTKACTOK)

liurH> ul li..l.. $I'L..0. Iliflu. |'I I wbal a iblmriauiw. I east talk. ,are a iv.wtUbb| autlu'U.-v HP IIMPtit | I > ut |Isor'> btMMM ami .IIKH I ,ibiPI SCHOOL ft.. .. sag *r II. i. ttvik'I i.

l.lutliam ...II.i. i'," ,. < .. l I. kilut| 1..1.1"| Ml. ( ... Ii. J.... Ib., |iiunrawuw I i. a .1".., Uilyrp soliskissf1aalulassJ I aaas.sisttaIa'ils'' i Inc I a.IX. ..will U. way ki.4. :'I'ot.I J4U.

IaNl steal | | (swsi ilncelHylluii ._,ir. HiuUtiil ul ('kvatstwi l | Ik ... ; I j' I PRAC'rICALIIULDERS
1..1..1..1 | mauwbu 1..I.li..1 s..st.rst| l. 4ml .... Ilukutu. liitlilur a rusty Oct. Ut. I its .5' n 'I i in. s. ,, i 5,5, ,, ,, ,,5 5 ",, 55"
| uml lu..ll.kl-' lisa | PasstuliaaUoaawiistvarssstsssl, .. WNnldaJ. 8. MII-tM I n< l\ lit\1\11' r| 'is I I \ V
|1".1. t' I.,1.. ". .k< l'I.I.i.| uul. \-lbi 'I"| I 'h'.t."I.' I l
,.aut .. all Mill U .. llm I wear. klfib.kitkni Uwli last HMulnicul.' ka. ,Imn ..' 0 "" ,. .I I I ." .O .'.. j i-: 1"1
,1. .I 1.0. gi I. t ma'' uu 1.,1,1| I tHI' ..1 K Will IUlka: t I"'" I.ml "I \ \ 5 'at, aI
l MX .,ll.lrM. steal) ilma|>|1'irut 'jl' ul. llul.' 1 I.il, I'lUIUIUflMft Jl'l IHll 'I"| ak b*. s5jts| "u, ,Ikr PHII| auiiaiiii| ,il. wiil.lm .1'I. luiu, Ilii. luuolki! iltu. i I ki. .. I..: .". ". '" I.1\\, I' I ,, ,

'Ii. |l"ln.) (....... IsIs ..'"i".I.1. ..a.l auw tar dial 5,01 ."L. ikniic. autl 1,1st '.i.1 awl im.in.b-nl| ... II.. | "niural. '' .bit Ib* Maliu ..
raauol b* tuMil| | ,.| In Ilu 'ii,' ... I ..tit.'I.1, luau. riklay. fuiibwllkI (" .,1."J'l.l lairs w..slis," l 1
willivul ...|/. liar frwci -(** I,, aasaoea&..1.1.. diJ 1.1 Isastllsalus'stI ill iiyblfiu. Ikfiii "I'..,, i ,,"',.l. Li.bJ. ...w. i' elsa, I I., I I., ;,.. I' ibi. 'l.ii. ,: ., '. ," ( J ut'. O.i'rn .

111 lim au.l Itaiwt make III. u. I liar >. luiirualitui uJ ll., l. Ui ii i i, ,. | I kltst'I ,
till ... ''J lust '.: IHlpHHlbtt| l:| ... "I lassos' sti.w I' I 'l5. t t I'I I '.55. 55.4 I aIs.

1 will .lui I'or) a",11 '.yl..1 wan "., lea, ou I up > \01 CWUII> a'-olsaIIsI| I 55. .. ,.. a j 5%51051 hm-m.5.5 st55st5.5I. a'is.


.

.
- - __&_ -. -- I -
--
__ .1otJ'y ,
". .-
_'
. o' :-Ia-, .1t. -
-


.

.
\, I \''T'I'.1.1T: .I l \ MAlilM.All E ., h \\ :.

,., .,.,. t I M I ll| I'VI' : .,: \ s'i 1' I" S tl 'I 1'1' ..nti i ritiv S 17, \ I I", \in.n" L..tt', Iri. I linilr-, I ". ,..i..

1'nis.wla' lllmnni.\t( \ 1111. '. \1.\\: : ,55.lI5l l 1 ', 11. I ... I 1.,1. Aiiclioii ti S Sal l lW i 11 I i ",".,'1."i h.n.li.l sI ,ill'1"' i''I' I 1.i ih.,. i ,. ,it % ::': .'. 'j' ,-'.,. a5''sILLIS

I 1111's I I I I: 'I s I ,. I 5,1.1.I I I. .XliK I I.. .
I ILI
\1.' s I.,, ... 1 I, S ,,5 ..o "'" ,0. I', n.i.i.ii.1.I t't''l'i | .' 'III'r' i I
"
I I I." I 'is, I ..1 I : MniilNfa 1: ".1',-''., | ..l.l I Ii', .' I Ii s...S N.. : i'.IKI'I' Hit null 4trnnil I I 5 I '," '101 .. I. .
I. 1 .1,1.
; ,,
J. I Ia i..1 .I.llll. I I .l.'l'SI !
I. .
I I' 'I"" II I ,"' i 55555 1151 I Iliu, l '! i ." I',i 3. 1 : ::. ;. : :-11" :
\V ,K. Hr- ., .
,,1.> flu S ". H.55..5.51" ., .n IIIO "11 .. \nnlrrnart,' nC l % | ..PHI.. \li ..I',* .,.. *. | M Tii't..101", "hI' ...... 'I Ih. Il'lwUrai'I'I| | of lie, uh KI. > S Isu''l Hr-t. .. .,Mtr... t.nlrHI ... .It I

1 l.t.. nn.l .I.. 1\( #.rk I.r I"I Pitauliil. ,in.. .. I ..1.t I I'. .\s. t. .ml. R U Iituilr. ; du I I IIII of II II ,,1 fur 1,11,1.1.I ..I II l li I. I .I..m,t..,1 l i h.r...*. ''ltUrtht5l5SllIl| Hitliivi S m. UM-WU. f I It

OC L rr.A.ntJ. ",."1 .I I I IhiPfH 1' .t..lin.t.i-;| *** IK.twrili .. I ll.Nsyltt, 'tilull., tiiuNIH -"1- I' K. \ mr*. i<"n",ny.4 for .ho.,1 No. I w:-. tip"' .m I, HI- |int nn.li'r I .h.. >nl 'r.. k.:AKAVI >.',. I II
an.1. tnlHiitP, of l.-.tl 1 1 I' .' H til .. 1.1. I. I'll", I. 5
i.nler 5 -
I' n.tn.li ami lh; ,. .mllint Ihianl allpil I'i' .t.s .i'-.in w.' mini i (,,1.1.1 H I. 5551,4.1 ll. 15 ,IH. ...11' rl' I I'.1 I llI5l'
'I' 1111 Mr M. I&I.& "HIMir i,.". mp\lini, ait (Mil .|.|.ranil 1 ..fl.. I .'I l I",n' ."it.",1 I |I"' i ul" ihpi .
ill. !"
", vi. I lln\ .,. |.tii|.... Miriliii,I ''I I IP .I ,ilii- ) .1I"I' | t 1."I' I. .. .1 I tUu 1,11',1,, ..I.( ,0ti lVI' "50.51' tot' 1,5. I' j
.. I "-. .tlltUI '.1! T' I" I llCllISOL N I. in I lllUltn. I "' ,5
I s nut, e I .iitiniliii ,rtuvi .. 'I.!.5I1s'l-, I h"I, I I, I HI lii.' |I. |. .iihiimhi \mh lIit. 'S' J
the S ll.sii
.1.I ..
,, .
| "I! I i4 I I s''i'r .
I ..1..1".11 1.rl."I"' < rtiiiirl i iI > i i l'l | ., lit .M t "'10 i U 5' "" -
: |" u.
I .VI .AMI I I..MlI ': l ,i. ..mil. "mil I ,.hi'itiny I II. Ot., ,nan. wl. I Ii w > i" ," I I.tli.pr,1 I.. I I..II.-.I I.k.i .. .
...". i.t. l.tvtL.tt I' .|. .. In.1 ,, II-,iI. ,"I.I hi, I'. V .r.ls's| tta lpai.l, : Ilirn I, tl I.. I IHM I \
.. .
' 'II.1 .' : I.. ,InI & 1 ,-*., ml. the ruts i"L, 11,1 I Im .>s t-va ll.itI !5soo f f
1' S. .' W.I.\. | f.U i |I' I h., .1'| ;"" ni crral ,1r.. ,

flE4'iIfli.itiJ : ,ll.Hi-, L A \. r.... II,Is.. ..1.I 'tsr5! III .. .it $ l'i I In ",,,.,,. I i. ."51551, lISts' nml :, ,,.' AUCTIONEER .I It,., I..1 ,,' I'kr .. t..? .),.\. mi* tin Ilisu 5 ,
I 111111.11.11: I l 1.1. rr..uorrra ivmrl| 'i'iiIs, ,-.ieItIln., hr 'l'I".i ml" ,lli.p'. '' ... 1,1,11 II' hlclsll, k I 5
.
| su
I .1 II II. .!ll.lrA. nil. .I I.. ,tifl; >nir, ill.* ldil I .1.,1 I .1..1", -1" ,S 1'1, ." .t.. ol I nwitp, ami, 11"1 in HIP 515. 11.1. .... .. :
.
.t. nit' h..m I II Hit in u i
,. 'h.., ,._. .' ". .r I i.. l.. I I. .ku. -.I."" link. tthlm.tIIH: | It. .

11. ..I!li, ml, I Sfw < >ilr.ui', .11..1 I tiS tlirIlirrrrmc '',1"1' '"'".,,.s'tS 1 ItO htiwlmllun. ir|..rlplMi. | : ihp |:.lnti |irp-iip.l:: ; I l.v I":':i:: m,,'j I Ithat .\-M f .1 .1 H I I i i.n iill.Pi, ...Is'. "I.. use unitnmli.ni tiHi t I. .. ',-"-., I ...... "1.w..I': I. .' I I.

I.
,, ,.liiiH, .1.1.I" i. .1." ,n .Mr, K \1 \V lUv'i' {' IfthlILtlb'S!! .dISCO.! !10 lkt> Hl' | l|>' I IT Mm It.. V."M.. NHVM .
i I ss. l.iiHllliv, ..I ; .innllm I 1 I.UP is'l') \
.r 'l,154t11, r.'tt.lt : ; :. iv-ni4.l wa. .1"(
:
i .1111.1 ; ,. lI.JJ SiI "I ;lniwk.wk. ami thaf i, Mm ..n,,untilliavp (Commission I. ,".. llumk. I1,** r. IN11,11 1.... 1..

; j, .5 IJ'' -43..u>..v.''e.1. ... uiir>linir, |I'. it /.tWlh.II"a. .1 .nilalil" I It'Hi |h.ttttII|.> ai"m,> I iln' '.lii' 1..1..1.1'1.vp..l lMIIIIII.U .\M I.. I I.' II Vt .It t .I. m... "in.

I ) t _. 1.r than. .| T lb. raIIruaJ fur jl. in,." lll.li.rt' .,tin- I I... in.l,, i ,if l:..', ,I 1.,1"1 .I.II.I rpipnllt |1'11..1' I ,0 S forchalt: "il.I.I.i (( ( .\.. M.IIIUII I HIP 5,1.. H tm..'"-*. \...* ". ..mII .

.I" ... ...ti.l. l.i ainliiiil'tint.
) PI
'. d'' II.. ,F.-fiJ I .. i,15 |II uWfM.ni.r., Ihrlr .nl' a lirim. I 4 > 5 ... 'I Ih.I I hairman. "|"|..inli-l hi.'tLZt M..I, ,,i l'i3,1 .I' r... ma.I' SI so.'aM| .im (.....1..1." lit. ill VIUMIMrtMki .

It. ".,., tA,. t > ,IHMI,; | ; I. ,ll.iiuiinil I.. I I itt.."i..'n. I iiiiimltlx .nHHl| I V.15- ., S ,. iniiihiiM .
'., ., | .. fr .t"11 ..ih.. l | a wi \ .iml Its .-, .. tint ,,,,,,,itOn i vuiaiIHII.IIIIII, wiln' mi .. I III
.
'II.tf-I"1 lliliilla. .
: 1: 1.1. .n st.p.lrrt..l, .that, .
,. '. I. "" ) 1 I I'..,",.,".. .,., |I' (II In' ..'I Is i "'j., I I ..". .lh'II.1, .1..1| S.t.l'I I in .Hun. HIP nit his'; i.l I.,' n".II.I | iml I u.li.il.Um.1 i Ih* 4>t.* ..I' hi.I.II.IKHI.H. tlh-lll.1." ''t' hsl. I ., l..h.l"j'j."If.;' ,I

trliniuH.' \ .,t.tlip-ltJF-N t ,) ,i",n,' 111,,I Iihp 411.1 1 Inrlrr ,! .. .r"llu""' ". Iv 1..1 In lr..I. I iaio..t'ln.l l I IIOHM-Nu. .11, it 111., .1'. S .." I IIP |MI isoysoI| < ."II" M "n
.
,\...: } U : S aitnn.l'. | fctmnkf., rfthir.n; '0.1, I II. .I Ii,",. .illr.I ,in hi.' ".. 'I''. liln.. .nt. an.1 I Mr. \1.,.. an.l, I''pin|I".ii"' in.l I. SIll ....1",1.. ... ,Hi. ",h'" l-ilirrnlAtl\.imrxMl.Ml, ( : I,." sos I'. iu low .. Ik. ''I I E.: I-" 55,5555, 1.1 I 1II..h.II, 4 IUar>.II'I| .iia I BIV wi.l.,

I I I...,i M hi'.. ,. ,.il, I ct'lMl I li,..'i 'till.'.tti I. t.II..ti.* I I I ,
II.M; |i 'ml-" .1 ll it ,II h., lull liii li.l .III llHPtia.tiiili.l. II 't..su.iI.. hu | ullr.1 hvr .liuin I art" 1'-:1

,, .. I. :.., t|t'J, .I", hi, .1 ,tit Inn, .I. inn-t "H.II. !t i m,, 'lip with a ",.1 .\.' ,din, ,.... ,,.I'''"'H.t J. 1..1 :. IT.. I On liioli.il. I II .' ui ,tin.I, I I ilnl. I Iln, !i I on ( V.iisiumm'iiK i li I fi'I IIVH luiliK. II Ikr Jni. Imutlhp tslult "S loB ,lion M '. : IIN$tl Ill| Ai .

.. 'I. I I'' :':" : I ... i..55: 11".im. ml I Imm.,"t'. 4111, 4 in,, s,111,1 I | .lieur. IHIIH In... 1 .trfi'iPii.i' ,I.. a|.|.. ."tIlIt nl ul, I tru>, I,|/1".1,1.| ..,...,. In II. ".",1 ..h4ll.iMiitllipr | I ;: 'ilh:;:,<|:iiaki'.: uu4l, l.avp ht.l, II. L .\t l I. i'Hit" .".",.. .

,linn' .Hi.,. tri.l. ) ..ivil .. 'it>ml. ,".) .iliiii'luiHn; 1"1"1.| ii ,I S Il, br"k. "f I let, 'n. IIJl
n ll h.I' .tillHi I I.n.l
I am ; 1 Hi I.Iil ln.ii.lifil, llvi
'II LI' fl' I wish;, I Ii wire .." Ihv 1.111 ''I.I'r ul" : ipnti* .Hum limr I l.i .. II t
1 r.iial iitimlivr ul l'i"Mt tin 5' ::1 I.. .. .. Hi so.I 1 1,4 ii," r,
.1. 'I '.' ,int.. |I. ttrrr tin'Ir r..J.S built | 'an | ,"t tml 11,51' linn imllliil, ul Il4lipra, 5 ll.p.a- I 15 : .
: .. S tv. rt ur | I \1"| II.! :.l s.o.s .liril, ,inili'i. 1.1 l | sItu. .
.
I' .. .
; : '' At, Inth, NIM OilpaM 4U.I' ..n m,| .. .a w."r.1 I ,1. I I S \l I.. '! IIM k I 5.' -I. ia51555145..aIlls : .
I : I 11. '"., < .I.I. I ..l.t.; jiulj. | | .11"., Ist.'lI'slt, .tin intinriui'ii ami I.";"" uflhi. 1.1'.1..1.| II I lam sii.i I IH.I klMtw l.i ,1..11,.i t.luiutii.,11 I \I.W' .1,. ul.. I ll, m llm 4.5'i. .. III.,

." 111'' .Ih, v IIMI" I unii.lliiy' "...1 10 Jt '..'ul.. 'I.I..i".tiitni I llu I I "HH| ,Py.t..ll. imimnlln, )! Iu fill |,....'. ,", *. tint. n, lil, hut, ariital I I.,',,' II.. .. I. .ml."H S,Mv ? (.... I tVI S

:. ::.'; ::. 'I.": !'.. : r.1.:." ., I lihinilu: ,mil (' .\ .. a.s.I) |1".1.| ,. ,I, .ink,I .UU'. I I"a. j jUfH ., .ii,.,in.|,..rl inl al 5 ml. 1 ln. ,sli'> .:ili.in.I Int.I'l .. .. h.>il ,1. ....1 I !I. |1.1. ....., ,>"nr, I I. M .i-1.1, ,'! Furniurc' alI IclCJI. Mcrclwnii! t c: I 0 '....h. ,hIlls, .,HIP. .1"i., i.l 1,1., .I...... hilt. 511.1 I ,",. I I'nI ,I.l.vvk .1.s, I 4.5" .

-I I Hit j Nui-lli' ami W.I.t In thy )1. 'S SI Hiitii..tl I .. .... .
I I. "
I j J'CI"'v. | itPi-p I hull! I II thai H| .pnrih.imkop' | Is, lois. N Vim
..,.. M. I II, It .' .l-V--| 1 11 I I I. ,nliil ,In II In, ,. | .. ..
n-i
-I, ,..i ..t \v !IL4 !*" .." h*VP IM" Piitii tTuf'.,fi{:' b. Ii.,uInir .I .: \ I : | I I m.-",' of, .i.1 I liimlOn |, I lh.itUinu, n,. 11'1", .r I.ii.ini'ih., .. I'I'I I i E\: %I 1Ulla i III'I M .|."..... hl.hl'. ..r. awl ....t 'I"ItI. Ii'! .1 I. I I.IH..tr"II..II. lii .>u, i Mli"h.. i -.u> '

i .10'1' lmr. > of |" '''; ". ,Ul tiitil I a l.'S I | | |" ; i| ;141,1 ..hj.I', ,...I. 1. M. MANMIIIxt t II ;a.I.ti.s's. -a..I isiils.in. ri" '1..1..'. 4uu: .. i ii"|. tun U "''hi.; .
,
'OTTOK.PrLT UULLETIH l .,nrivalUi.l, ,imil i.MI. lInt |.hin, vvrriM..1 sI.'t'i.i. !I, : N. link II. .... W...
v iit.ulillit' (or Irin.li .Ir.... IMKIIIK a : ", < u. f>,ni | s.rs.isati. M.imiliiMa .IplPiiiimrIhp tu Jot .II' | .1.PIMpa mar
.," i v. ,H. I* WM. "IM S .t,. a.Hint I ul l liuillli) Hm) : l ) oYiiM'k. .I | tin t V VV ,11..11 5Iw'
(lr mrn i. Mlipthpr, k. In .l ur In v.I" ) on ..11".1 iii : .. II I .... '
.. I I.. n..n 'I ihia .h..h"n.l.| 'I! I. I. a s llsI t 1.5 II all 5
% I 11 ,," >..,.1.I fii'inli4hmin I Ilii, ,m.,,lI..ti. .I li ... 15|tI.l'.tl.r| | lIr.i: hill, I .'ahit.4.. "I.I.r, ,. "h'"I'.It..., II'' II. .ullSsssoIS., HU
Ikviarxoof tcanipf ,
) a an.l !
I tin nun t .... I, ..' sI.' '. "l'tl'l. 11,1" 'Ii I hi. kilo H* thai ,ilium,
15.15 iaHiiu
II. | 1,0 I. l,4, Si.s I. S asf.i. 51'
5
IIOIHIN.i I
"- 1,-..-. ,. ,..,- ,n.,-. ., | tin IM stIlL S..11 f f", ,", I ItltSU II. ''''. .I '" .islI..I. 1 ..1..1|, | .. ,.11...ll.. ..,.,.. ., li I' ..,". Sy.a ,. ,. ..., ;Il. KUIH.I.IIUII llm 0 .. l.l- 5 5:: :.,: IIhiI: :se.I limirii' : : 51; t in, ,.". l.iultin I f.

.11. S r"n..itila .nil I l.inli.l. ('IlIg. ,' ''lin tin' ,.. aimiuiil. I...r<|1".1..11 h. IliPlin.t I ..Ht-H-l IV4.I, VV \ .1"'.11 I. II"r.0"st.I .o' ...1.1..1 tel Ihptrlhmi \H", '. ,U ..-.... .VlUlllll.l, Ith.s. "". '
Dial
l''l"| | .\11'1:1\| I I: I h ll i.r wiu.1luriuif.. .. lllI.st.s 1 514Ie
'' .III" li.M.I In I -5--- \11.\1. 5. .1t 5.51.''
: : .. l '4ii. hnnil. on" .Inr !I.. tlmr. .ml.at ,, .\ nnniUr, .1 l t t' .. l"il.li"l| .1".1 :I"'. lit ".1.1".. I ami. kuiliuir ttaipra uf HIP *i-.l a.,. M.-.I H, II... "lIr, IHH

: ." linor I Iwmljr |I" I......1 I ihaiiil 'mala I bt ...1. I I.1 I 5ttl". I "'1'. ill tl., him, ) ,I II'"li"| |.11)) ..In.Uul4tvi, ,.II. VlsI." 'sir i..i. .... .1... Lit.I : l IMII: Man |. a lauhlruii. lie VMM.1 I Ln.. .. ....., ."...
I. 1 N. 'a 's I5 : I 51'%
\ la'
'
." .:, .. S 5$ "D I..MBV uf New III lean, n. I.. .n.italili, vtlu.il.. l ". t.yui ..U- that HIP Mhulr a..*wiu' "nl 1. .. ma.IP l I.> inr ".il>l .1.I
., .". ".". I hi. lli- Now I Oi' Iran. 'I 1..1..1.1 .t'r., .il, tin 1"y IMiliim. .11"II. \4iiKhtn. tie i'lit i. lib ,Ml ami vui.l ..1.1111.1,: no. ..
,
S "',-. u .sil.lt'I| | N THIi S ..hv. I. Ill ..111' M \II..r.
., 'ill 'avu thai 'Ihl. |.n'j..t .. airlrilIII KiHlitiiuin, I IHi \ I." 111' I I,., il. .\ 'Fino Horcz.I t. helsIl'slaiw hi..i ...
," ., .. MI. 1 i.i, ) tlmliMy. i. ...I.c.lh..II".I. Young : 'I. .. 1.1" 1..1 I 1..1." .. .1 I'... .swI4.u5i5ls'ISlI0l1'"lI'r '
tn HI iiHin|
In |I. .\N. |iui.lr.| | Mill "illth" I Ii .en,4ii, an.1 I | i|" .n .1... II all, ""'.i..i IIMII| .|,." In-, lor Itll e".h.'r.' .1.. 5,555 ,1511is. 1/ 'ann I ,....r. tU, tit tilL L s
S ., 'ii4t ilvilot ".. Hum, .. 4 ,Ii. ., ,.. H .i .t"., is.'I. ,I.H a I..li". ul I ihct. 1'\ |. ., .', III/. limit I..5515.! it
... : lli. "oIl.tnl ) anuf wawilhuul. 11. ic. )1'. I ,. ..l I.'. I..a. j;.. K4 I Hi n.in 1
1.'.nt.. tin. n ,., Mirl .,. .t ,...1 I ..i.l.| km.) | I S. '"I I I', Illh' II,. I I. ,.1't't' '.1I .1i' : .. : I. 1
S 1 mil 0.1".1 | ,tinM. .in | | | : .. (.." ,. .1 ht I.in I. |ifl't's,, is.i' ..".1 I"' .I..I w.s5s1jq5u,1sh.at' \.nth si s1l.| i nia, tti."m s, a nl.li, il.iMI '. c
.I..I..I "IIIHIIIIIt ) I 01 N I Ii:. ..lill.ui, Iron, Irl." .t I I."I" .,. ".
| iur .I.i. 1.111. I I. A !i. I.-l. 4114l | ,;| [liHMi.lii.m, lit lIe illy ulh.ii.. Him. ,:1. ,Ivvi'' V !
'
I .I.. I k ..11". .pt.| II ,. .. S mil., .i.sI| OM4-M tu IH. 1."h'.1 ., 'Iliv I..H.I N' I:,. Inl4ti. I .rul' J I '. \vil. | .5. I I IIM. MS.I j HI l.li.'stsla .,,fckl AFI.IIIM,, ., U l I..Sa'. I
'l| il emKial solves I ) airau.p.1 I llu mall' .nil .1'.11 ; '. s5' 1liu'i.s.
tl..I.I viKMn.i PI7.salutIl.i'4'' |
'I I,.\tl IU. fc I bl'.t.t. l-l p pS I.. ''llll.lf.l 'u.i. I hit, nan t?:"I.UI I i l'Y "', 4 'O fklai', .r*. Mi tuna." .
.if il..kh..lUl-llli.l, I ,
.
'" '. r., s .. '.'.r. :' mil 'lui' rpinaitl'n, >., :( ,. II. llm. ..nnl, ul anv nun. 1,1'". .it.1111.lr. IV A. I"h ml-tb. .tiw.1.1.Ollpi I frays P1.15 5S.ial
uf New I" I ,, Itt.",i il". I: i'. U ,tl I.... 'l'I..i"| | .
':: S S 'h'I"I..rlu.J. 1".h. : Pi'1I|: "I l.iruur :; | li ,.1 h. .if \d I I' f.r lIlly Ill SI KHpt't, will sasa.i) at t 451lUlIttlll f..r .alf nlIlii IIVHtf 'I. M \ II" ..1'I .
; .1 l .
:; 1* .Iwinir.., s .1 "in. .lln. I ,t..,mi' |,fiii1iitil.'i l t i i ,xliiN.1 ,..t. Intent, t.II.HIM.. S CU1)ot.:3.: I )",1*, 1..1. lIl'* 11-v.ii IIM.IKI "..hftvirnxr. I' .11.'. |I" ftH .

"'.' .". ., :.. ; "huI", *. 'h" within,. III .. lot, ..I( 'tin, yiyl.'r Hint, lie | '.iil,4l I,.",.11 1.. 'L)'i.ili, | .II' l.ilwr 1.1' ,amiuniri I 'It I lln.'kli.-k. HIP, tiv .nil" < ..flhi. \l .n .,14 l IIPI"' lmn.1ri.l .'. .u H limit-r, II' I" .l.sr..I.l so' S 11.-. |I' II.

.,i.k I of II I \ S. In. \ i.".-.I.."i-l, Ill s'l.. wit hi, him. 41 >Ji t I.'t' t.;: :: ; II I ; i if ;t.t.t.'t'. .' I .. 11 t!! '" ,In. I ,II. Ihm.f, for Psti''s.1.i.. .InI Yr I, .11,. 0..llsl5t 5' '
I. IM- I IHi. .11.1".1 .1 |I" : '
:; 1.i"o".I. inorlrini 1' | i.l |i'.Itil $11.1, ) tin. 'v Iso I, |I' ''I I.I I. nhiltIlll 1..I.nll. sal : .Is Sue as.. .I. ,,,,,:,.:::,,.: ,;.. siuI.:, .j..lnS: l
." '." I I lir re I. lit! 1..1 our hnmlii.,, .I.).I.I .1 itlIiSlgi.5' ( ,",,,,,11I. '1. I Mill U> I ,',,ci ,I. IIV Ihl' .,.11,1;,, 1'11"11| ,. ', nhi I tin "m.I,1 tt.ltt's, I in'f "1'1.| ,'I.IA"hlj) ttmilunnI ,

'"I'h '" .1 4,4t4.fl'".'"ft..1 .... ':S.l" I iiiuu..r.I u.M4"> I' ilatt Ilii'i |'n," .' amiItlilll ls.1i'e..k, .I.."I I I.:'. .".""...,n.ll..iii.l' | ,'lin.l.s.f .. |1..1| S ,...1.! |1..1'1...f| anilhjfal' inI,., ,n.il 1.,..|I'.i.IvorIi. u \t 1.1,1'I.. i.'t'. ,.r "di" 5. .. ', f.,, pikn i"'. (' .1 .". g.'i 11'1, .

.. .ktvp.t, ;I.'b illTtlil. uf tbil >(Ci.4iHfl'I,1 l | |,i ii,"..'t. li.titilii. ,I I'I I, ,. JT. in ,II, 01' ,.1 l Mi" .. I 5..I Li,il., .,. ...iii.Hl, |M.!IP> t hiimji,. < |....pil h I.. HIP \l. .. Ill ..III >..> n.iuvi.'",_"o,'. \\,<. nu ...1. ,i)!,'nl. r.i. /lnl: ..l-ir !

tI.,14 t... Ihi in. .it*IM.Sl. | tloaUarf iMtauMli. .f I, HiHf4in l 1.1.. Uuur .' hit, nil' r'ti.i.I IOn I..r.1,1,'' vini'ir, r. .I..I"'ft"I'f"
'
,, .
ami l'l' s0,5l.5.UlS.
n ." il.ii.My", aiinuv A
10 ""." I" ..t.''I'.',""IPIt",'" ,,, > ..,".llh., Inj. ,ll,4t I, h.11 .in ihvniu 1....i.l...) | ,. I ,, iiiotl.iii \,.. -. II. I 'ulliii.,. u.i. I a.lv.ili.i.l f'l' ).1.I"II.lr.. 'I Ihp .'ilyI .. 4 |il SIlks I.WIA A.I ..Ir' liiin.l iinivir" i.l nil "((4.lami | .
., ,.. I ..; .1..1. Imr t.I'.ssla.u4 s.,. ti lurIx puuil| !'.low, Mn .nl.huh a hilly I!ut's ....1.| I In. mir I hit.t; ) .
I S .lv "IVl"'niil. ,. 1'1".1",11" | 1"1 "
.. .. ., : itiul j 1.. rnwr 1.. |u iMritim.Ilia ,nun,' 1"1,11.| ." I | | | 1 gusty",".'nl I I. a fran,..I. ,ml. I it 'use I I. ,. .\ Inlurieof .?,,/.> I'....". ;.,, : .II -' I I. lloek.s.
,, v.aiAl ,. I m.." ... UuinuinnO I'I.I'r, .I.I, uu.l, I ,| I ll.vi.'. l-H.imfi .'sj; Ihu, ,
r.Iit., I 2 S / s... i 1$ nollt-Din, niiuhl, an,.1 I ,11 i urnI'' ,.ssssaa' .

nil, ."., ",..",. "", the IK,11 Y>( P.'t..i,... U,.",n. ,. iv ,'ninv, .in,",) ) unlrMt, .lInrr.i, ,.".,' u ltlihoral, 1 1:1' I 11..1'1.. |' Jy ...11.11 ,, ," Hii4.l.iiiilnipnl| S In iPJ.niiu | I T. ..el" ,ulV I ,lit '.'. .. .IIII..t 1..1 s",lni l- -
wlnlirth.ty II.t"I.
Hun
I ,.' ..,,1 I lUVltUI HI,.,k">,< '4 11, iimp I .. 1 limit, .1 I ih n."vt I I "till, from I'ipt I 'hil.I., .t 'imlullurtil ( : I : Specinl Notices..
'. "ii hIi4 K ''''"I'.ti, ,. ..t n.'I. hat Ih. until. ilnl. ... -.11 '" ,""nlliUiTuiiiiiiini' tail lu Ilimr Ills, Hum.olvii a |, ui ) .nv s".l', nlu 1".11.;(. ko..grsi.. .ll.i I

.Ii, ,." .I ,.$In.1 I .I ,.-..,11,.i" in.oi '". ';Ii I I hunt i. i.t mm,v Hun' 'ihi,I mil., fium' uli.n I ,. .i I"" I,.. ,, ,.lili.iniit, lru.Hpi.f.hi,>nl' | il lhiipvtillhp.il, in.I.. ." ,tunUkpHl. S ,.,1 .ill/ins tin II.1's,.nbjntlhpr.mi I I u ..ntmltim. lit1 llu) irijiiUr, iliiiiml. I. AriiT.il aud of f M.iili

MI'i"i 'IUII'1'1..1' :.\ the railruat, Hbavc' ,.' b. ". :Nl, I m, livui' ul Ml" Mill \. ',1,1. .| | | I... m I III lux. HIP, m. nti'iin 'IH. ... Vintluiinnl. '. Depailore I' I .
: I \0' i.luuhli i. li-l, .n I l. ( I .. I ii Irushlutt|., nu'i'- : :::: ; : : : ; ,I. |I" i.l..l.iml.it|; oi.l. i
; [ III-PVPHI a ,. :
.
.1. \' ,\ I l ., I II l I.:i. r. Otis rri.I.I II : : : ::; : I hnml I ami, Hit m.l.nl I .l.t.lii I I. .1
1..1-1..".1. .l.irr m.t 11.lin..II,) ."ll.," : ( > Ntalmii. .t.sl,. ) full. vuipiit; .l.'ssi' I ami, IIVP "...leI r.mil.pn ,",..1 nuni.iiI I a

:,vi' eI.J ; ,lu/iniluti.. thy )J)4r) llul,. v.... ,.juI iluli f|t6. ,Ion" "*) I U"S,, ,,,ml s I i.,,. \h','. \, Ivlnlpv na. "iniumtvil ,linn lM.lh Mllhm .",1 ",. ul h llnilly S ti- \"li., .' ..Inlv .. Ih. 1..1.. I ip I In-, 1..1.1.1, ) .V luumiillpp'; ..r .mm. '. ,IllS' 515, 5 5:, ,

UJI' I I' auJ I bu mil. m'tiii at ll.'f'. ( | ; 'li'il. lay t..n, .. h..1 l Nu. :10 I I..isi I. ,1.11. I 1. .. III.H-I I 1.,1.1.I I h.li.. .4ln.. SI.5.. "al,511
raitrua.l I I. .
wit ItiaJ I I ,tcn I 1..1..t !
.III
ki't' I- 'u.'
.rti' \\ .- .' HIP. la.l" IPII rl.lra-, I .11.. i 1. 'II.I.P n".II, '55.115'' \.M. .. LUII 14.
," '. .' .1,' .t. ,' I.,' \tluitul. I thy lull it. 111., .I, | ."Ii,.. I'I' O. I"h.'r I.I', .iml.ontrti. .. S I Uun: ami, ll"r I .'urioiI I Mtiilli: I:: pxiini, : I ,,1 'Ihp .,ss.i'si'uI ami .pi.lv. I" ...'as '"",l' .''nlittunal. .(111,5",, all ''h".I., ,'I-,; 5'.MIl'N: : ; .
a .
.
-.-\WI-. -.--" :.. .1|, Ibalar u .; 'III'I Iriih |1"" ",," to I,vt, illml; ) ."I .rh".iml I 1,14.1.,In, I lib lu.I., m '; 1"1"'; Mlu. .nlhi. t;.",. ..:'in.I'nl ",.. I: ''h.," uf.,....\ .lir-l...anipil 11',"'' kl" imiuaKi'mintaiil willl. ,,sl num.-.l' llu'. ","i.l. h,.i ...t I.lust .' 8. It N. .
\
w titivi. X N mv.i uaihillull l.5,5.151|. I., .. .." I It bIll h. S r44.al4iiiil'. ". 1..11 ,II,,, Volt"Thpthiilvti.lv. ,Sri,.. s'I' 11'1'1'I 4.: i

. II. llj *, i-l>riHaii, M.i I ;|i. .I.y tili'i'iuunl nur till lint I mini. "iiiii 'I Hi.. |ili'i. .1 i 1.1".1.1: ,," uI.,Iru.l.'piof ...II.MJ! I, ,1, l.; Joi | wlllnmt (,. imifrt-lw'l) lull a tin.Ur .* ,5,0.. ". '..1' M. f

1\I I, .i,III. ". i, I riMixl. .. ,..r n.HI.i,." .i i i the I l"I'i i ..1" .In, ... ... unlilI ,,, ilian.il,, ",,1)) 1 l.v i ... IM. ii.fit.",. ...' Mis., .Ui.e .1..1.I .-..". | I '...--lll, I lt'1l4( Mull'. N.I. 'I I'.llloV .Mat. : hlirkjut. Ir... ami. Lion.1.,:1,1.foilh llip, i..i 1.0.1 |I'..".I.I nl I I I. tumarTi. ,. J

,1"",.".... I ..hifullow.. tin' I in.lnalioii". maik'il, 11''. II. ,,iuIl.IP |,' liaihr-r, Mai rt>alOn .Hit'I. "|11..il,| I 'la-i..till llun-p h.l nl i'l
I. I ..... M". "." ". I ihe b mJ, ul. 101911' ami Uvu b<'riUnlttiinina'l : -i. km. .-. 4iul, .II I. I I, I moti.mh.' .. .,luhn.uii It .. .|l' "l|"'"' \01.) ) with, a "In.h Ink ..f.llH .'' KpptPlrteT. \1.| I lUllS V.. | r.I.,111'Hul.v I lui': (Sin' ".II.ih'' 1..1., J. A M.i ... I.".llls'. Ik'ir'lssSliasl|I'"I'S' '| ,ill.us S'sir.aI|I.iti k I5aolI,ibt lu.III n' 15015'IHU
.1.
: : .)' I' ; T tIA ,. ,la..,illtii.al, HIP |-.rl ol,t I',..",. 'a I t..''".1 I I.. I.i. it' ,, ,.1ii | .itlttsl ll.'"i, .ruf ...II.M.I No 1 H for .It, {.a.s.' I |,..1..IIm,1.| 5:S Vt I'. IHIIikt r:"|1. Ir .\ HI II".t.I .II i ',nti.mkh, nmi l1fli1u, ir.iiuii, r .' tin ill., mi, HI .'. Ilir UMkl IraiuAi .

__ .. ,., ..tl, ,. nt' |.ViHi' | ill toiiira.I I I "',..1.autl. I Iir.l's.. 4l.... I'. A A. II. I 'rival and' paiUra or Trains. ;.
1h.r..dN I I ..1. itt ilriin, u I | I.tt I I t.t'i' \ \ st I- \M 'tlr.nl 1 I'. ..U H4| .\.1,1 1,1. .

L'.r' ,.. :I.'I ,. I I tiiI. '..I' n' 'S ,i Ihr Muii4ii| .IU4.I an.l! ..1. Moiym, I In'SIl' "Is .>l.' 4 In" I. '; '. s ,. ,'nil I'.bi .mt.Ipnilh I l.IL In. i S I 11 ......1. Mig! .I am.' 'Ibla slay I In, rti4i .i ,s'hi., -'llI. a. iiilam| -;:
111' WI.i. I .1 |4>UI "II > Ull.l .".- I.UllroB.I
,." I"h I' ", 11"'f .1411111 use hit natural ,IVI. uu.l, I II,i iili.i ni \\.1, s50kftV$4I8WIieIqisseI'I, ,. I ." uniiiu>ml4l Ii.lIi.uf Irn.lc, st.l.uth, < | | ''IMt'. I. unw.r. ....mniunl.nlion ..l.lrrsu..I| ( I I.. .tl.II, < : I Ilot ur '! I llu' I I.. \.1 .. Kumiruii, q

..il i:n of I'I),* .I.. X N. .I.I Ibt' ..umiriI'n .. : "list. mnt,"''i. S ,,. 'i m tnvurol' Uui, IUruk4it.. 4* ...'. foOl l5.| JoxliiPi-rair; 1 A. 1y v IMII.rir, .h aulolbir ,,. o..r| ".11.,;,al 5.laI'll. I .s.s Oa, h. .5, ,'lsl.. Jou' ,... I"l.
|
I I.I.I.t : ami "' ... ...
'
lUlais' "
"" '
1"1 : :. '.' rvatll .. 11,1 1111''I '
I I. X V I tin, l lot.,Iwill S UrliMiMnkH, ant h u .
.".ll I I .v< ..".1 <'Mir IIM ..... S I, ,I" o..v..I.I. ..c. uf ,Shy PROF. J. In lll muli. ,MI. U'm, Ilirulilll. WVO$11151i .1"| '. ,, ;"'.n."I. *C' IiPlIrb's;,1 .l '1. ihirrmm, II. .. I sirl ,hi. sis,"I 11... &:. ::.''l:4: ::: I .I''h.' ,'SIr.' .. ... ,"w. .! I
(itrertIb Ilium '.I' I I ,
INs .
I. : t. I ; 11' :u-a. ,. .Itl'' .I. mlml. IH.it "m. IM..I' A aa,. I ., .,iaja.II, I. .. .
;, .iIzI-, ",, lll.lI'lll '. ,'\u" ..".1 Ike |*), Let. Ul' till) .1...- I h 4. I h."i tit > ,..l N i. i f...I! "I'lMlliH. IIIV.I.II" I TM ww.'b; l.sU Uiu .:ttt.IHI ,I", ,lIl'l. I".,..."..r." 51.1 ...... .. 'M. ".858.15 I. ". I' _

|, ,mul .k.uitUI nut' ,..iitli> .I |.LIl II"| month, ,.,,,1 .... ". i P..u.,.. ., .\I''N.e. ,'haruw/tml. Ih,. In, ..s'.l. | il 1 II p" .,1.. ,I.. .'.5,,,, IsIsal .1..1, .1.' Si .. It. I .ftl'. $5A

", __ .. 'b.I't..1), -1.,c,0. r>it>n, .Ha an.l n'.i .4 4 I IL ..I.I .'nil., I.,' ,ni t ..1.' will, him I .,... ., 5,5.IrleaSls" rraitiPtl 11 I". .m.... I .. .. .1..1. vtl II'.. I'., ." ,.ii.t I Ih.>,ill liu.il,il 5 I" ll"I.i.. .IIIIHV. puHM I.I.1V..hl'.ai "" "l'o.,1. I ; .arw ;

ItI.I % in. Hi, null,..,...iii.l.l. ,|" Nr Oil,411-. i I. .tbi iiJluml,, x.niiliiin' "" .."" 1.0..1. I in" MI .I.I IriHUi.ul&M'liuul S I..e. that Ihr .n.iiirkrl lui 'HIPwolk | 5 I., .., .,. I 151.5. ..i .aas I "lu.. it,".ill.I "'.. .
I''J .. f..- l.agbswiiar.kt1| lo Lt..la. IUniklar I: Nyrls's, .lii.ali.mmil ,
""I'' "" ".1 e'') .. ... : uv '551 il I vl., VI I'L554, ... h. S \ I.. Pot 5 I.". IHlIm, 'I. >. .II I. os I ,I. .,. .1..I., 4ulkk .,..
0"" :" ,,",...I ,,. tri vilUKt ul I.II(Ijr.t. A N 4i .IIM. ,mil,, I im 11 .. IwII.sI3aiI'Ml' I '-I .".1 JgIaa M. (hsaf.I.al' Hitmim ,ml..Ill. "'.' I holm'IIn liluuil, I .H.ln-. .lu.. ..5 l.v ....1 5 U iiss S 5" 5I
.\ ". .1 '.n" 5 mm, ,'m 04111111.' a ni4|.1'h) 'I I... I ,. t...I. >Itis l It.I- 1..1.I ,aaI.N" I ihMlMOtai at Mul>il., All. 's,,1 I I ..\ I r M u m : ii.m al I i-
\ 5-, I" I. Oi. 1.h", Un..Ui-kiv. U4. '| | | I I WIy.ilsslia.l..4.; 1.4. IMMII, JulveinIl.aaiatl.( lb>' "mn'. i. IS i iI lll.l HI l" |M.f l'\ I.4IIII, a III kit ".,. : sl"s' 11. 5.5's,:; .,. ,i':.: ; II I I5I5 i Ill:. :,""i''n.
'. : imiiu..l I ul' 1'1..111'
'I BII.EIIIupNftrI. .
I I' \ I I \ IMOIu,4.tu' Ifiut. S .os's.lsJ'isaaaal''Il .
.. ,',, i ,I- Hoi T*| 'IH I45.w'e'O1.1L'I' I mnollHforui.tou -'ulni.ln, I 1"1.1 "'Ii'I'r"II.| lifu
)
S thai, ,IH ) .
.pIflkIII. fo"I.' /.' .Lit! .Ihu, .h'i'e us.. I II. ,,i ,nniiilli t ,. :in,1 I .i.Mllra. .1..1.li S '0"1.". I MltflbKriUvoi .1 l.il S ,Ih. ttl.i.1 UMI !' 'fl..I il' luw.l All '5r'sa.I'' ."."s" .a 1..111 .111', 51.11wl4kl5I5.

-. \\ LI.S I''I''I'' | Id .,1..1'' : Pulse,," ,., ."". .,. 1 I l ttiff rptimititl: by U-iP-uJltU.i. ,*, :" : ml iiii I Ih....n I IH.."| ,.in an' II!luua .. "..''h ... -.aa.l. sos M..li55,5I
uin \
.1 i u 0.i i I- i a..1 in nub I '. 'rk* 'rtH iraH..r, oTIS l'e Jist.1 II..' SI..al"5as' "' ., I
itsp l "b&l. 1..1.I.Ial. < "
'::1..Irl 1 !llji utUi I". I > .
hoyh'ok'.n.
S 1 II I I 'I I I I \ II ,1..1.. I' I saIp if ) uuol .
I I. VMI'II'T) 1"1 > 4i,1 l N.wOil.I ..m. 4n. unl, 1.1.i. ..ul Irt4uIku, at.kuul I raisht4aI.1orfor'eus. .,' .r' Itti' .wuIs.I.I I.I II" 1.,1 .I"I,1.: .. ISIfMIItlS. ""I''

.1,1 I..I.II'HTd'. ..1 L ; : t: !III furor ...4IIUMwai.l.. '''' r V.54..s as.I ..ll U ..alal.riSU. wtriv* lion, II I Vi I !li'I'| 'il"'II. ami 1,4,1'I I.i.Alas.sIss.I.uS5a.s.sup..r, 's.as. l'
.I auil tl.io' "Ii. 11' .
t. > \IsI UMH | ." .
t\'I'': vr ": :.I .. j. r. 1.: hir. wa. -nastFull I I s.aarWU eVIiaIheVsf4r44Is15hi.lI' 11111, ..5.5 'a lila ,.ih-, > on "l .uo. i "" I all ... 4 III ItPensacoU S. :
\1 ..n.1, I .til.if. I 4? I.I I I. r..I.
Ii' i uai.i *_ :. I Iil I ,
,
', 'I. .' .' 'u.1 11.I.i. & \ : : I. ....|4 II.IMI' .t tt.( ;r ilose..simhug.1Ip. 11511.1| II, 1.\.1.\ ( nl,.. and Atlantic
r. I'" S On M441IIP! KU.nl-" WI.ll.I.aIIl'.l Railroad.iHklH .
| .l.'HuunIi4, ,, I.utiili I. I
,. I ml nut 1..1. :m.l .J i. ".11. I .VM4 ai."r -.. '." ., rt1rrhjV* praUerullasMo( liar I nullirt r'i .
"' "" \ S ruiilik. Es
\l .1.' :uiltpiaunaml
\ rH.il .
I d I \. 1.. I uh.liu.tt.1, awl .bN....ionml | | l.urh.-r, uf .., ".." Su. I'l n.aS'| \ 51i4515'ISWII( "" | t. *'-.'! \ .V. ,Ilk, Sun,.
II I' .. ". .1. .II-:\\. | \ I .,flit4 i./ |l'.I'I.hl' i i Is, naro11wlas'eIossiuuIjI \igib ,:Mil. | I..' .*. .m "lIt.'oIh.II .
I. "h. \ I" "" 'it'yly, amiu I .im ml..1 h', iMginnlMic. I O.luhr I M, al 1 1'.i.I..I..1 f N 'I m V, ;
.' .0. .. ., '" $ Mill IIt45.Ht ) It. \U., !Ss'.L. I I.. I. I..JH
,1. l4IUH.Il4k .
HI .
T. "I" 1 Oui' ll..i..w, 'si ,ii.aa 1.,1) i cash! us Ulnnii 4 .11 I Ul A, I '
I o.... .. -|' t > 'S 'lsJ" |i'r month. u.'i"| I col."ol, I ..I.I.u.1 .f lalallas'u.us. 5.51 'h".. :: : t., r. asps( ( :tZ t I iu N.i.k.MUl :l' | iu V .
i luwi ,In In llulas lu I lisle tlu.iut.nl : : :
I' ,1..1 .1'' It I/In:he I, |*J thai, Ilii HI ipinrmn 'I"i., .1.1.1..Hlth her hat oh'.s.a.' c' .. Uf as' .Jtu.M It.rui.HXU IM ll'.Jiwii' : I
." 1 "") .11.. 1, ..f I ) I ,1 I _1 .-. I ,. ...i.'iilit l;; (liMh. i.Kikal *mttf* -"""'''. lhry
.. .,.... .t rirrt T. ) ; | ,
,.,", I. ." abuiit lo b* lakPU ti. I I. k N .K.: inn n .i..r.,,..... *' )I.ol vi I .. stSi. IsruaSI.I '
,, LH .., ul III I i'.ui..a.I..lI'a.o| MJSI I l"'l'.i" i..t..1" .. Ic *1.p.51I II". ... k .lo : ,
$ u 4 m V
LiiiniHf ,
... Miifinirnf .l..l.s.I I \l4ikailratk. kliul I l.klU* t ut.h SI.iusolv. Pr, ...
.,,11 in... 1.,1& *,.k alHlift' ol' ""ln 4.vv.ll ; : :::1 I I'. ullul, .Kk.ll.. 1.1.. I ,' 'Iu.a.a i I. .s 154 I, ma I.l 0,5.0,5, ,'

ANNOUNCEMENTS.T" i.d". thrill,, tIny "ulk .u i. }-ssttG1 .' ) ... .1.,1. S I'l I.s44.il, Jra> K.H..Sf.w 'u .,.. Na.I l lhj..r. f... 11'. A. J htM.sa.: wbuia limy Ii4-l' Ibu. l4ig,'| ...w.I thai, :l..laybaajss; ::, M'.lulP f I.. ,1.1,1, Ar I Ial

HIFIM' UU 'it' I u ,, m, 'I'I II I.. II. .10.151. haa ) (>t ,viial Jay*. .
,
I ilu' .hurl.-I' anj.litni, | .i Im. t.l. I UJM- 11.t. J.I" .. au IMT.-.W MM .1. --- .. - V..I'tll..I" al;;:?: :{" ;r 1t"f'"L\\ .
'niUi LUll. ..1 I '... h., of ,. ( .it ) >ty al t-ummirvlllu, a. -
I. '
.1.1.| ,
.. l .1. .h ., .1 loot thI \ | .
reftiiM /
1"11.101 without) l I., ..1,1. .. I ,1 1'.0'\. ; ul ,UUI tip r. .. opt log, S ( 11..1., I I. as v "I li Aa. I I : '
1 Hl>'1\ I': M. (1 114 ii 1.11 .rlln.l.\ Jpu l I .1 Hi-. I.. IN.. O I..IMT 1 I.I. itfi'J r 1ure, .l'rsI15y' lu aliuul tlflv. .. .111' sal .
'NIlu.ue ,I,.' ,. ,1.1 ILl cilie .. 'gso.s '1"". I,14..i".r., IIPP. Hi* |>iil,li" ..|uaiHull .'S I!: SI, 1.01. ..1..I l" 1. i'.01
II' Q. .4u' rnrtlrart' Unrlrprl Js' # t A 'u *t;;: : 'I' a' ,I
rI ,
,l.l| | will IbIaus
j I"I..I. I1"mill $ sarjj.o.'s' ".1. /rH HUH ;
.",. ..i ...J"l lal. I.ir b.,1, 4 i.It S Ior's'sIo.' .r Was >saa.l.lU| l ..Ih. .HIPIP wa.S .. I.I 7. :.u. 1.5.1.:. .5 U ,..n i. sS I'I ::.5'saa.js

"5... .". .., Now li-ka... Hill ul i..n., Irt l inl.tIPtIl rh.i. io \11.hmiI fk4l-l4N.| I ,,,,,,.I.| ,.|. vthu waMlnla. lilll job ami I ....Is.s I ruiliudaoni, ,. .it. .Ih* .r.. ,'h "...k'' s I.' I ...
I:. UUIIIMJU.lllUon.rf, IPed.'e., S.C. ii..l 5. .1'I .
nun. vtliu 'him, aut ss I's.ays'li' ::111...
hut lur, InUif.ln" mil I .. IrlsS.av t15'eS Wile .I I..I. "wl.1 .
this art
yu.i. .
I (
1'" ,. .\u '1..1"1,. : |' S I liuru l : n I in,, of I..I.H .\. ai.hlr. ...o. .. ..1..1.1 11" 1.I.hl'.I ;. I b; !I. llavlilwu 115 ..555, i5s551'5 .' 1',' I
.V' I i I
.11. .a..1 '" II. Ii'm rtr I lo ... .. 5
| ,SIns mllrim.l II.Mliuull '.. l | 1..1"I"| h'5 "' l'i' ,Sin' !iss.j.. 11,1 f : .: sluvssoa4 .", ..,.
..i..I. .. K *. .1,0 ,. l .. Muy. M**il. .i .U4. her0511 ".' ,1'saua..i.ai. .. "h'O' w'mA 111,1"I, 51., ".. Jay II .. Is "sal' .
I "') '" "" ;: | I 1',1. kiuuu.l ai.4 J 1 : . 155
.1 1.,1. 1,1.1, in Iw "h.1 "I'| 111* rsju'N| -.", ..1till; 'ii.l. 1 af ; : : : ". : : ; lur Ikn ... 4 ,, b i ,nr""U. I

55 .0.0. ., '1.. ..f."" '5. l hi- rU....,. .w'llilrann, It not tliriialtiral of the, /h ; ': iua.lOn' ; ...ti.Mi. btf ,V, l;jliOIS..".1!.1I.l I ,. ",.. 4-4 > .5155.40. I.i1.h.4dq'alI4 f plIast ,' aiuu4'. I..ti' ..' fresh wouKimui M 4.aiMiiM 4 wii|. l rllUKM, III'.>r 4lM.-.... ..145.. "I S
I
L ,L nuutliMM, Icriuluu "f Hi.I. .5.';,",.1", ti.,,1 I I.; : \u. .'..r.I.,. .auinlr.l| | I....hrr.l 5 11.5.1..,ulJ.u. .ItS .1.i.Jt.. U.' 11, ,i li's's'.'.41.1..1.! ..., *.. VII EB 15't1r: : .1" ': : I.

1.-.-. N. anil lint null- I, M> lumail S ll." Muh a.'I. v U I ..... > .., .
; 1.1 I.A M MI t i | | IIIUIK u
.
I' llnbrcw .. ,1| { | S S l huul S..J/.I"/ 1'( X-H, "" "''h.. Ik I'' I.HV... I -nil I .',nl ? friiit 11 .. _" '"

"I.I"II 1: '1 : will 1".11 lliiun.. that) i .hl.i"'b. '..r hall ..rl4.t). ; ., $, 1".I.r. ,I.I. 41 > owl ;'i |*i S "" ; ...... .I I"..... pIed,. I iairs loll.1 1 1.M'I Hi. 5 II-.MWM l lMirik <4MHrrU M:ankrl.S .. I
1.I"IIU. .l.4 W.5lil.l.a
.' r."iu. .4 tlm I, N l-in-i- y .I'I 1541 ....I.5aoS.oS 44 ) uu .U4, tin. Ill'$ ". ''I ,.u' w .t |i 'r-iM I ,
|
1' ,
.Jf. ,. I II ,. to' .il OulU lli ,..,. .I..li..I'( I ..1) .u.Mrs'l. u S S ... '' '' 0 .' *. IS LI." ", J.'erels.$ 1 V ys.. 'I'
.\ I' III .11 r".I.. S uU 4. I I.Il rl.llH4l, |*MlltHit :" I., Mini,. with,' Ihrm will 4tr l .r "|,rt,..*.,I.i.rJ .. I : : ..._.,. ... lit ,. ,
In 1 Ur .I I, | I : A lot, ul lIlliaiIIIe. ;..1 l.molk.rkiif S J 'a I \ I'lwIIesf'bs.w .I, alurv, 'h" .. '"'''. I... .
I .I .t I" I -- 1" .. | > I lii I ,
lt iHiurul4.n I ol S irn.lr> Mbuul I | )| >.aj.i .s All M.IMy 0 40.ay'sM : 5. 5 n. 'A'
15. SsssI ,." I.... tliiIlt, \ | | l rutra. I.. ,,111 |1.,1.| -. ...1'| .ml'if4M.t .1.. I b.I..h.'I. .*rap| nf 1.1'1..1u. | ,. .... .r. lit I..
.. ,. .1.. M.I, .. 1* winIllr '
ac I In" r .M4iy IMnw. .II.'I..I.1 S 5- ss-
I..".'.1.. ."'i. !1.1, VII'>n.''mini. I t I .1. t"r >al. $1 rrMtiil lunj S S ...PI .,_ .,e*pMi let. SIts 5 : ....
1.I r.fc-i .r II.. dile...' 1'.1.1. wa. rnl.l I -- ..1. .., ... ,, n.
S II.V.Nl.IILEap1$4LI..I I'...1,lanU .,1.ll M | 1..I.r MoriI'ri.. rriuarkal.h I '4))"! I I ps.i.l. "._.. i1'r1l4l' I.ls.g
', linu). ih lit. 0..1) .1.1..1'l null I" ....I.II, MiMary .1., .. wsa.lIu.lltu.l .S .> .1'.1'| ; .1 "lr. -1.iz.: 1.:a u. II.\ J.I4 MI34I1
., ami "" ,. 0.55,1.1.| MHI lltalkuNupvl an.li 1 > H VI HI 'Jllnin
>n S amlviawiMi. | |
'H'' 'll. i S SS S Ulni.ilun .". ,1.2.,1 | IP.. of h'Hl No. 11 fnt I S .. aa.s,
I lUr .
.i I ll.al | | 1..15155.L,1115.
u JIt.r "uhl. .. U l .. ** :: ?Vk-a: ;Jr t 2:: :
I .I'.I. I y .i | lii |<*>4 Ini ilvM kt.l..I.she ily. fkll l> w
\
S 5" ..1. .4 I., ....,. of l .iiubU ouubljr, tl lli. 855 l .,i.lialn.1 (Vim: I S ..,r HiulilhUKi.ini i,". I .!.I.!. i I I.. .al! .\. ,tllP 1..". *.. Mia..' .",... UU .411.1 c.i :Ap-o0; I"j1 It. ._awt %Muuik. ix .k..t :v.M44.ar.HMUI.4llu 4 4S

lli. rit'i158\ i > iiiunlb, r".I..l h..h| ,h. pa.-Hit' '
|her |i'
irgislor lutwuiiy fa : .. ,. awl al.i.u' aILS lX', | lilt II I U. lllmn' ;
.. 1.U.MP,1l :'. .|1' ".1 III. ...1 I l uui .. lllr U tit wed ii Olirk. f ar I .t. % .4 |kuiI
'
.1 hal all I'liUw in IK urination .. I 5 11-411 Ul uH.ulv.llM I l'lil '- ,. ,
.1 .. .. I s .II. IsI.s, LIt.l& .h.I. .1..1. J.aUfA15 lie. ..I .Iru-t.c.of-ihou!1 5 "aw.iosi.l ,Hwr ...hl,1 I. ,1".0 ulm 1.1..1.| err'Iera .III" | Vi. Mir. Ihnli, .5 :.,1 : hlhl.lall! I l -l, m..II, S S lisu l'Msu. MsOu'eor, totr
1.1" .;..I '. 1.'U. ,.i'I "I"""" ,: t ..1..0.1.. 7 *v',$ ,sjaja.lssssoVp Ih. .1'| .S l! Mi( S k.' .15.1.84 ... : : :
ir l 1. "I :.
." ... .. ... ': ... ., S i.S.l i Ul or .\Iri| I.I .w.l uul S M1 Nu ;I m r-mr>.|,1' II I. ""1 i au.l, till*.. 5.''I". wii I. .t." f, .1 1..l ;. .55.: 50.1,1.4 450, :

IhUrnloH rlln lUlaiiliVluaOn ,. .i. .d..mlC"a \t th.5.allsaaai. A'I I SI.'U I "l \". ." ..- .
4 I M'Vlll'. Ian i Il'.rl.' k ,
S
rr. .1 .. .
'lit .
| 'oo'"
J. 1W".I.| ;: lt ::: ii.otiou. l t II | t.HHia H.I .' : h.I; I Hi Sasolrr.lassl tha l.rw'h P15I5i5lllekM \t.. ( ..- T. j.I. M an:1 tirM4H, ..I III
l I*. aanH.H*> .It: lutlr lawllur.) s.a'h. I .1.11 l .| :!fium 'I 1 : i: .. .:
.I l.ul-uu4 J II ill4Hii. abii| tUtl. kra' Ini., ui,I I toi4 MPtsoll. | ll.- .T7u4iinl4.1ui ami\
\ 1': t45Sk154tl." L.'rs lullv ) .. .lrr.t. ami. I <.\hilul 4'e10Is..r I. .: i I'r..Maw' II" .... .. '.',.
< Mill Kll.HUIIIl ..- IhI |I.i .IMI..I N,.. :I ro VVH inuiiib.. bpjrm.. 1."I.I" .i.I..I. ;' .. c. 1 5' -,".1..1 .:'ul. iu.)4l) .1.I II. iau.w'. : : ': t
8t.t: I.< I ,II 1 S an.I..r.I 1..1. g..l.) w .,.". ..I iu> i .f.l 'I I.., .. J4 II wr I I" 4MI.
1.1.L "I.l ., n.,1ifct* to II"i ," O ,4,4..i "l.i. .4l *.l. aul ta'I.I| l' I'' .t vi> p.saiso| iuwi >m.r Ih* l.raml ,. < L4.r .|p.uiib.l II'IHI
... '. ., .. d..li"| I I. a .itui.I. .".I millfhllv A*' vkt II.I*
1. ,1. '" 1..1 ... l.. W.B 1.1154 It'll, .lino I ",,.1.. will, ll.rmumm.lni. | I ;, .->.IU. > WI. .
5 )
"' ,,'I ',.5 I 1. 15 ..jt Stil.M (l I awar4iK uf '.,.ni.ii.i.iml, 'I I .,.rt. ti;'';1 'ia4fl4iI5i. J'I\" .4.. .". Uw

.,...Iug.I,:. ,,, ::f.t.; .t:::.,,:, .,.J ,1.11 .il IM uf IHIIUCHW ailna. I."1.. *.,rlav < 4llon. fr... |laIr ... 05,I I Illv.Skias a dirt* ..l iinlkU, luukfhk 11-..t(1.1. ,5 :I ,. l (. .. in 4.... ..1.| r it* rUI" 'I ,I .1. I Hmiii k.4..j. *...I.Ib I P
lii I' bout Vu 'J. hhiai fur I
1'.1. S t.aw>k li 4H IHM.&UI. : r
.. 'n I.I"V..I. n.lkr, 'IMII <*a. .. l ... |>ratlp| > al. >>u* I I.e .ibalr.l I '1' I 'I A '
'. : I IK mm I 111. u.lluUr< ;14l:: 'hr '( '. .1 \1. ..1..1' ,.! wa. real ash, rr '0,1.1 ,. ,iu.Il.o.. -. u: .I.ooas S
.Ilw v 41 111.,mi. imu ItMl. i . .: j a. tkf.twdi#....kfu>.ilf .., .n.t9' .. ....I 54asr4siy. ,.. : : ._. r
...ssoil ..I."t.. .. 1515IIII \ '' rrr.l l. 'tai.riuiu ) 'fcl for I in. l'a W"f ., I. tt I.r' I.
.
." \ ,. i.1 -- I ..I.I I l4.als.ayp hiliMilusIs' II..5.11... ..... L.
.. ., thl'.4l4.ps'tSIM. l..".k. .. ...J lo r"|1"1 al 15.151 iupHiiy I r. u..' .'.. "l.ltVt '..... ,...... 5 514li.&isj
I llsa&i'u.Ssw .
-,1.
.
__
Hi i. VI.K; IJl IV \ J..1 __ _
S N. pr.4.I.4.Li|, ...,ol.. I..I anil >"J"| |iurl .. ttill. ; .. l..l: \'. ... of llwla, i..i1. a Sf f .\ mrw ,IIUMI* arlk.- I.k>,, lkiol| iff va"| ....u.. ..,. ; : I .l. aaIMlLtTI.s'h "

n i '. i UancI'M ,. ,1, him luaklux liU roiUnn' ?1..1..1 .lutol' No I. wiu rra.1 I 4kl.MI Itrp PloOsla. 1..I.I,. with tfitMl walpiIIM l taup rii. au>l KUH> awl r ..". .i- ,.1.... 5.5,5 '01 ... .1..1. U a4..5515 A'I 4

,II.:, : .': ,,: .: ; J:,:.:..t J.IVII.. MU.! .... ..il 1.,.,y'rWuiCSlI ..1 ,.. bIU.I.1." 0' II. .. |lukyc| ..' SHOt 11.11, Ilea'OphIh.| | 5 kll. lire .I sash a laiyp rasoslyitir.h. ''w.'.well ri-l oflbriH 1..I.w 'u.w a, er.si; lltlai I \I"t .. Ht \t< ,.,.. _. i I"..a.. ..
,. '
S I ;I.S l "i \ N. r S .. '...!. nUfimotoulv, vuruttu : vunyiilltliuw I I.u.: ol' tru.fi-.. .1./|,.| | AtPvtIt:5sifhIrr: II Jy i"."" ,;,.. .,' "'. .
r.rv JlIA| \ I II
U' -.1 I U ,
Ml
nll..1 v. 'IiiIIIi
.. ., -
5 U I I. ,II l I I. ..1 .
I. i IrolllwIlMti. |1.115. r* I : N.. I l.vur hiss Math ,hing0r< u .
.
5. I .5 \h! .. .5.: "el 0 .5 |iI.aie l .. ,, l IwqpI1.v. ..ie.Ik.Irosasas.IruL. II 15.l I5s 5 5 5 .4 "lM4l.' .. i'.a.44s.I,, 1,155
.. ., ,till >> PtH'U hf | 5 aaaaM.y4I r. .
i *PHV th r.uiei
.L. u u, ,ife .!.*... I J. '. I .* Irlsorla'd| al SI.. I .ur>,itr".. '11 I. 'tttibrvrrrl Hi..IrUh'ufUr ., I s.lu'Pstc..w i..4 i.saaiJs...lunH :ltiuuau.n l:,>,\t..i:.11 'via
.. .. f Mlv.ll.\ : :S ; ,. I.'kIOh'.ilsa. ? SOII'4'.tsl$4l.a
".s .5." I., Is M. "'III \ I I'Sal'. wa. rrul 't'1 I d. .d. .
.
5 ..jl.I ..cII..1'. .r.. I. NP" \orkl 'if la.l 'YSauywh1, M. A. .rl..I. .,' M.It w I lit
.
I .
iI .
0. au.l i ii I In I 51,1 u4rlIl1P.ShI4uI'oN '
... \11 .I '' 5 ...., & a\ u"'lu 11,1 O.. JlJll. II,4 I I ..1.I ''uiiA-liiilr l hafirere < .sal I It ..".I ufcurtwl al I/"..> t ..!PI,., IIHII uliiiil sk'e u.oi! 'Ohdat
jl Ira
rl I n I.. int 1 I 1 .II' llll .. S .It.I. ." "
-xulr > 1'4 4llM- '
a I. .. lion rir..nlr.l HIM. w ,, ; ;
i I. -. 1 In., fir :I.I 1.115.1.! :: I ; .. J.. \ ka.sot ....1.l a .male ...,l Mr ...1.) uu .1.4. l_* \ ysl M..l,S I: 1 .t: w t i ... k-'i.. ,ik. ..... ,i ,ssa5.. t>. tt *.k.H .
.b
1 I \1., 1.I < ..,"1 .-i*r*J Ibtut "I.. Si.I :,,. ; L .l..i.a : : .OIUP l'sse.aanla auiu.nrp |IOtIS.II'ISIII IN KucUla Ills umi.u-r S fur Ik. l f A A It i I.: al H.rri .luw'' ....1.--I _._ .,41 L. .l.uo.4. IkilukllkM ,,> \ Ik .iouIMaso.IiallsaulskrSo
.il.I : .. . ,.'
I Ii" $5ll* hull I r. |1'S \lx t ', 4 <.1.| 'I.Prlin.jlrI .1.I .1. .
n..1'1.1.| i Mukiyuuinry atul, N..,S I ftAT HW4H41 IIW. .MH| InrrH l'Iss' : tn-aithnn Jvi VVuui, II
I I I II ." ,.. I .. ., birrIhiliR uwiiiUHUalitHi. 1..1' \.I.ll ..I.. | I .. .1. ; ,.. N.
..0 l. *. |>MMM. 4"i. lriu f.iruuu' 1"11.... b4.>..ka4 "'.'.', uik .I hi, I i U.k MOISt .IH IIsIOr; I' lioalku.al. II. *'." MMH.*.<4t4M.. "I flU>r4ltl. S 5 '*" eiifff at aay ii lmc ae.lIainttiMjrl'IMIMe ) .. oust \a. II. I1UIer.. a.kikf '. akK.miHi. S I 14.11 ktfkttrpt.4 .
.U \ I: *4> l ikrMti' It li aiu4 ( .4
la
loaO ore m.'liMine ul, I Si: J. .
.f
.
Q. I..A., a "kHi I I'"n, ka. ..h i | l li ll .I 11.1. a.1 l.wrni '* .ruMuur !lls>l.auUuf Plows", .i.! ILHUWN ,iulbi, (Uy "..I"| AluHlrouMiIII 1..1.1:1.. .a.. .; a.: l4tiWril vl..l: :=
tkiM S
ullMr! "(- iru iM> 'tkal | | .* I ..
4.J. .. .. .
e I.- from
015LMPI (liii. .1. |. Uk". lufaula: waiL.I.i W.
-l iiall' .i .. ) H4HlrtlT, II l'sa.i'a.soAl 0
tU!: TAX **.*** II *:. 5. ,"< .>t.l. ,5 I Miunr ,.. Imnl m ..I "I..h.l. ,
\I )" I kUamrr ,lla VMH I'n.. nuJlw*. y't.
.
.. .11 ., ." yMI'' .. wIll S .. < 'WUWy ( II.. ,HUI ..II J.JI&liyy. ...,<._(,t .lifvoit/lufr Jail)! al wti ill-knew i ,*..I.. 1.1".1. .. "

| ,. : I. ,. ... UUIH (I Ilit n>*i acre aHMiula.1 ... u/ il l low H-b I" V J. I".t ..MsoaaMaim 5154 ..
I.'J l' ..' MUM | .. ..'i.MW .,." u (.1 I I sstl .(.r Y_'., I CUMIMlrM'rVtkl : .I.j," U.I.
f.
.. .It 'all 1 I I .brll .
> wd. .il ,
45s I IS r. | l Jrr XHt| HM rkl .a *| lkBUM porripthaus .- .: nwtr .
O .1'a"I-.a 14l
\ \ "I'' I ... HI' ilucka.. < :: 4HI ,Ibruj ,.... A J rl.a .li l...1 Ihs. .. .$( .. oeM j 1 ArrhM at fr.a ruU b-iutiuu*. *tlu .

... 5 .;...i... *iLkwb d ,. 5, I. $54f I. Ii _H4i": : .l Mi Huytllu hush,* .I'. t ..ns. Ait., 1(l lkl tmi Iwug day $4.,.. a....'.. j IMIMI4M1ISO01LM.Call rW Mek V* L '#I..aea IaSTai.mt.s.N> MlllHMM IHM aswe'e.$100 4 M ,

--
'"

rr a


.
-
-
/a' I I ., hli'I 1 'I's'I Ill'" 5'j
II'MII' > lllll M i l. ?
\ \ ,. III11'1' ! '
'trn'rltERMAlt:
II III' | E. PICASSO
-CHIPLEY & CO '
PHOTOGRAPHER.Llttls : ,
the .. .
A X "II I' I I lc: t 0::gltl.,<< I.. I ..1111i q". ,'". ,, .

IY.. ''.. .e.t Ul., Manufacturer.
paw' 'la, i ".I k Ihlnl..Ihn.' Maltrass \
.. .. ... d, n." .."vl" ', ,ud,,I lit..1,1 .pInw'i ..r I wa,.1 I ,110',1 I I.nwrd. In, TRADE EDITION House around hiss Corner

''I" bn' ..1..1\' "\ .. ".111',,,1'1,1.1.I imHlir( Will*Mr It ,.1\11II'iPlia\ II I", |]"' .itrtam. Imltla rUjri; alum ml l *III..IIHUIII.glow like. lltnl I.IUOIMiNV In.. C Ca incl MI 1 Icr & Iorurc: Repairer : I.-i",it'-. |I".t".1' | ',I \ .. HIM 11 I'' 1\ /1\ :EC: Att 3DW .A. JR: p

wllh.hlw, 01 ruxh4 i I""''''sl' rOt't.- (" .11,11' mi' I II.."., athus' I hp Ions' I ti'l'l' 1' I I I h 1 .01.i I.qCONFECTIONERY, i
\ \ "
1 III"wIh (*.. \*,"... .. w1,1hNh.0.155.I/Ao. IhnI
I' "11 .-I"/. ,.kl' hw.qlr' Ilml' Ihn' ,ors I ol, Ihv lon" liaiu. vn" mole vlpwi.l *...<*", 1 .11'.1 l.1.I I

.",. "" Km.r al H', l".< ..1.' ." ,,,..II.IIII..l..1I1t. walpr, wiinliMt Uln J MILL I I FINDINGS I I

1 '... .| I ,.II. I 1,1 fulfill .*m... ."".'."AI" 'lnlWPn biuli, l.ltiri'aiil! .1.l i|..Iny. .HIM :M':" I .C.A :iVL.L-->.A..ra 'l'fPA1ru'ahr : 111.STA .

.,.I "'" inMil, inilnMil Hml |jraiilII mil. Il tray a ,..1,1 .nninu.r III.UM ,: ,.., ., I 1..11t.I ..lMMll.. ll...... \,.... ..".1.11..4.1.| |..... |.. 111Hk'r .
.. H.... ., r.f "<''1'1' ...... h lhnsyhiIhrwhl'a16a1 ..nl/n' ". I l'Ll1 ARTICLES.G.1N'BRI. 1:0:, ,
I ?. m t I i5."i lull Mrshranlel I '; :.r .\: .;. I :-I, ,I': i ... III ll.."a. .fI'" til ,I.. 1.11
.",u-.1, I hat I tin, MIL WM, .4'l /lnI' 1 walerwnaandatsao, .. 1 .- w
: .
I" |II| I:. ..Nhh." 'H ....xrtr-1'hhtru 'In.tup. talent l .tiilss ali.HI. yearn, n.l.lMI ..5'1515' 5111'151-11 4. 55515 ..115.s,5'' Sole Agi'nts hr" Simonils C""s'I'fll.trollllti: C' Ig i

I I I\0', l 1(1( 1 II..' n.lluilf-l I: shove, sal. 'Isl! "i'i.li' I .111 I .t' t1.ta. 1 :
.
I I".ul dra" 1 .ii. lhl' >P., I" "" ',"'"' i .""".r il' HM |Irr..duNaha Ho lit l 1 : ,.

.". 1?. ,...Ml tilth tti..k. ,.",/..'.,,10..1' 'hr' ill HIP l.ivpll. as4.IN| \ll-k4 IHillfkil, I [ Srnoarola. (tommctrial. I, Wonll. Inl.tim' Ill1sldn I ,. Ihn', I"

I I i ,...M.I..l Mil Ii..HIM* il. HtP !ul shut! Mil le 1..1 l tot I List '.>, ..I.|MIIIbi 11 Q'1' \E L : 8.r..I'l .lilt| ...li".lh, ,.1..1 I n \II.i" "

I ...| ...1 I In.. .Will' Ml I .k II'HI I'II. |I II 1'L... itippii) ....'... ale ...i. r..1 WMli \aruH ...ll.tio.l-i It. Hi. ,'..." I llnI t r 1 1fL I"

"I. 'I'I' .,to.. .".1 r*""r..it' null !, IIMAnNtof, II..II 4H.Uui ..|| ....M. ail. .1 I I \11-11.I I 1"\I 1151'ulrlNvlt.t.I I -. I I' III. ICY ( H5111.A1.14r\: niIlI, .I'' H

I 5. M..1., (..."."inn.'ill. li/.til.l. |I this kbMM. .l. ll...lbl.l. WltliaHPH' Il4lil "hn.1. .1..i itinli

1 'III' .i 11.. h nwltil l I I.>r i.......111r l".I| ,,.,... .. ,l..l (..".... ,Isar I.,5, L.." ( i 1 :. At i A. I! M-stilltiit IIAKFIO 25 and 27 Pahfos Street, rcnsacla
I. I.II.. 1\0\ 11,11"!, 1..i.'I.' I I II II .I dI I I an.1 I ..10..... km v hu.lip. ami. n |..,.In,1) "'1'I'HI'. t lit JILT ".... '?'I. ) tin \t\,; :,ur... I 11.111,, 'I' : Fa.IHr ;

".I I 11.e1.1 I"' ... Ml' I with 1I..I..h.1| | | HM.*** mnlihli. .Ibrlot I I I II I 1, : ,r .f.. ..... "' I II I .1..1&: 1.1545II'YaH '1, l'..n...U 4,1.! 1, '104; uiiiurju-M 1..1Me

II',," "lit I II"" Mll-IKlll.il' I lilt II .,t.Lo awl 4Mlm(< 'h rlri rIkr.54a'h'a *.1.| [ .. lualt. a '|-"7i7i17".i.' II''It' I '11 ..M.ronk'H 1." .. "
( 1' nt'lI :
lh. wlnuMi waa wui 1v 1
f
.. would I IH. .' .11.. .* ,Iii kt i' 115', I Irpxhll:" I awl.1h. LrF I > HUH, fill and m 'was. .. ik. in I Sauna ..elrw (ANT, tr'ess'. fIN ....II(II'Iii.It.,
in I'irn with 11151t>,'.nl ,.troiruHi| .". nor i ) "i"Ii. awl .. *>trr uo.Hsrul ,.' u..5'' nx' 11. I 1 .. un d, 'Ix 1 ,. I AM I.M.: II.IA; H Ml I I'II'f \> i I i
... ll... haw w '' ... II..... I..,..,." r.rdIII', ,-, ." ... n .AM"I' .
t aiHilliPi, ,, h.arlr1.' win stir 4 fl"1 N' .Ml- AMI: "I.lltr- Mil.-' III'\' I
I I. A'Th
t i /rllINliill.' .sill' .. 1118: fir rlTPPsI.sANl5 : \IHlllM\l. Itil
n" I.wrl stl/t of ..
\ ".'.' .., 11.,. mi'll', 11 .11'' q/AI, I ,tit s 1Hui'. '
"
Hut" H ..", I'hri li>). |nmt| wav kt"i. .p Ihvarh.t.vl0a5'is. ( < .\W Mil I I. M I I I.Ir-. I lrXXIItMtl I slim I ",
nun I In .. .. rxnbalhkhi '" + \'I.\. tl.l ,,
txr1." i I"I ,1 .1 I.'".II' m I 1,11 r.4IHU! I I'I.\
Unl I'M1 ,1.5nyllnn." ., lUr.i.iif'. stir air, ,IH .lair, |1.1.". 'l hrawlrr ,., ", ..,,, .., ,, '" .... II ... I'M \ ..1111'1'111\IHPli1! : : I 1'\1\1'I \\1': | 1 1111 1| | .
h. 111":1'MRS.
i ,IKH.K Mill 1 II 'I,I" wral.washy11I. l 41 l IU, .i iplilim ,. ;::,::: I"l'illy awl l 14 ,tmm ill.HTIt'll 1.. t1WLYR: : 4t1t-1: .of r.i. : : : WhilHtt'GI.A/; ..4 L1 nui im \
nedrd,, I aid. ,, | > | ; _
I'.1' Is'uar l ... ..."...... .,..,. I", -

110"1..1\,1"I 1,1, i, _i h. Ih1,l I .|. lh', 1-.aPII.I- .lull<. ,IP">MM' 1"w "..'.. <.IIJ""'. ," .. allli.Hifb. Iliii. U.wild tlplii.K.I;N.Miluik l h., 1..<,alnaiiMimcliiiiio ..1111I".." "II h'v.I:. .' f. 'II; '\\1! n'" "I!_"''.' '' IIael .MIII tllf. I'I.t' E. STECHEK, F'IS' : =: :INCTAC: : :=Iy: : :c:::,

Ikil' I. I I" rh-I I 'i I .Itn. I v.1".1 I II 1 I w ,ilk' a .5.,5111| i hook ,iMrv. .Mane u. I III" P /

1 I I..S.1. I I h I,, (('4,dr, Mir.iHk, ..wait UIIMH .. Iltn. ....1 arvMill IJxN I.5'11':t I.. ;AAI'IkutA':/ : ,/X l'Lend.w :: Tai wldMn .,If fit..., ,lit tall hdrwsrn. Ma t.. the "..... .... Iw4.w..r. Pt W 1X11:M I'I''I\l MI'RI! !:....1' 'h*! Mr/xu" ;: A.ND l liiti; K-II; Lo.MHNU: ( ..t i \s.

II., ,,. ,,,. ..I |1"lotl.| |5.1-1,1 I ,..1.I ..II I I ...Ufll. III lIlPMtWAIir 'I.. wines i is:. I'AYWK.: t "I" .- .111 F s511M' Sal ." '4.1-i.' .

.L., I |p'.hl.? ,,11.,.. whili. .limn" In. ,lio* and Iwha11 rlras.| Al I""". Mid Iff ,HIP ,,' Ii ',nkli, ,.iltt imIMO'LMCJli. ,: .4 H4rlll" 4.Tn |I"|.' lullliL lI.r.| $| K1h15.rY. > irI I"I- :111 If.* I. l a.pl.., u.nw, ,' hi iMitKH '"''' '! l,, ,. Ix .,..". Cooking and Heating Stoves Grates

""'U.lkln, i .' hi. .I. IM., ..I.t ,' I autpra ...r,... .IUMKI Miaul ll.', K. x-A111un III, '." .I-..., ,l.'1.,. "w .11.tln" ', .,."I. ",'- ," : 1 h;,

to ,' Hilt ,I'll' ,, 4b.-nulil.il. uiutinla.H l lake, wkuw'illllaivlta : '' 11.55P5.. ""1' II'' ;MA11111.I ,
tl 10 II 'til t' III. .11. I"' lit ILli' tll.l'lua: ,30. 1I1'.IH" ::04.\111.1..10.+ i 1:1111.\0:': ::- IIIMIMIM: .\ \M ui\ Ii. i I'.I" .
I .... il I with' ,I 11 01 II'"l.H'. lull .i''I' .lull' 1ottI.l .w II'* ..i.k. walPi, I I I I. "t .II 1'1..t. M 't .1.\. -. VMi: I 1:111",1.1\I: I I: .

11x.1.1" ,r...,|.'IP.1 Marx nvvirvrl wa'ku/d.5huwli'hi, I ; l 1. thus i(. tins) -II, ir... X\l' | tit '\\IfJ.: > -. -rtltr' "nli H..w I iill.lint AMI! IKiPk. LADIES' DRESSES "',11.1N1'IISI:1. :r : : r..\MI'"- .\\n: i 5'III1h\I1-

.,It ,.t I -.1 I ,nilu tin,'tiiiK 't .lulu" ) .....1.. ..' treat l wake ...o.iug IrumIwlwntu CHEAP CATTLE .. N "shl.VP.11.PI..1'lP.S'' H .\U: '. h\11, : ". .. lll\-( : | -I I"\'

end *.,,1...... I In tin .I l.ltfin I ., llm riukimlh' uarm* oiilMI ,. 1151/T4\111'. M MrUt: I I'tl'9raLwhr. !:
'IIM' I 'i 1IIt I'It I C I.a ': I till l5'l54M'TtIkITI1sA11811.4siIh.111I\Al-I.. \ :
.. "Ii i i ml iii.1ui.1i I In, tinIta. -.! I I hl, iu.I, .Hi* mu uf alin.ia II,. bawl al IMP. It i .. I iwlrrwmtr nw15 .lill.ln, .nIW.nmt I 'I'III'If :Mm; k \\1111... t r""loll'.I.' l II) n, .,11 tin, I I. ... I :,
I"l fowl. rllhnoadoh, willitln. .lruKrli' 'ir t .M-M. hr ..'...... 5't.; .L Wufra"1r15 ; ; | I II. i'rirrn.ln I I.. l\\ "l. ,If\! II'",II., ,' ill I-' ,,II I I II .
Kill x'II.'w PPl't' .1 '.lIt"
ulrl I II. il lint I ... .1 1 i Ji "' A, 1 ,y W..I't HUPTIH, !! nun FIII AMI Ai < I iii I 5 ir: see alt, Ipaillim, B 55555ns
f I In'IM, n.il If !.n,I Hv << till""tiam| .niluui. ,i.li but. ,Iki nHU r*.( ill .II.. hats aa .i.sp::: ,,.lm.ltr... ,11:1.: KKnowlcs 1 ._-_.: ... --

win. I mi. l.iGiiiJil' :' .ll'('ii' '' "I.'" ,Hi. I In: .,i.II..i'I *......".iali. .k now I I Ih' 1\/11'\: I ?I I IIII' .. I .1 1I A' in Tlir AI.I:III IT1"'IIA!I., Ml\riAl; AMI: mum I la.MII, 1"-"
| III Kill.* 1kl.nl. "I.| >H is ii.btI.aiii4i. .4 ..1....... atlav 'I HIP I I "|110'11"W\ 111\I'P'th'hh, I hI\I'; | i ,,1I \, .' \
IIP 11"1.,1010.| ( ( 'hill.I l I". I V. h I It.I.II\I.: : \Mi 'I'M' 'K\l.| I IIMItll \ ,
I tin. ni. ".I.h.'. r.uiKiikit' '' '|i'ii' s x i '*l 11I"H 4ii uiauMl .1t..1!| | Iud barrnlmlH .. I 11.... ,.. inr*' 1:1f ii AMI" in rur v" iuti ,p' 1NP. .Mf. :Brothers ; I I I hill; b-1.11 I .V III. N.1II'I'I'| | | ', 1 ,
1 '
II." I -" h nl
,
New ..1....il|1'10 n 'l.itiii wkan. .1 HUHI* o...ikaiiiHK. tin I: ::n, I ,,, ,:: :. ,u.,.: ,r-hh.!: ,n:.: ;I .xl : 1\hL'.1\hl.1RhIFhIlIIPV\': : i | | ,
II,. .hl1 I, 1Ii.1.lu.IHU.lsa.i.1' I l ,all.. and a .low tiaik. IIUUM. la'1 bmriNitu I .. .,' ,, .... '. ,' .IbIN'I'IUL': : .N.o.1I ;:: \ 11111.: :::: I IIMIMI :I : ,

5{ :: ;., ; : .!:Illlt-. :., II'.:' llu. In"ham' .,.. stark, In II" IMipnrH I '. I, I' 1 a.,5h,,h_ will INI .li-4r.Mil4l" AU ftl. fc* "I.fml'A.I' Hit 1U2AL KSTATKI I :\ \- P\l.l\P11Vilhh 1;I *
HIM ft t II lit ai'.l II' I' I ' Uli I i :
I i .winmn'. !> IV ii, 1.1.1.'.
1,11I.: ) ,l L'In \ I L. I 1..,lulxu'15s. 'r. li..l Jin tun. I IIIsItI.1\ l Ml--
'1t.' ,1 h..MM. .ril". "|,immi 11.1.\', wollad)51.4llwlw..uIi.l.n. | watrmloiliity No. ir ) IU'I1I1I.IlA.f" IsAAiAAR.)\ "'104.' ....,. anl will,! ....... iIsIsslS'. nil. I 5'n bull-I, +

l4 4. ru.. llti lunrlj" late. i HI a 1 .. : dtLf1'11Is. !
I IuiIli.: I I' On\ "It. ".> ul > .,. ... ... ,. ... ....... II 111'11111'1'
luull,, Ubttunii I.l5' 'I I 1hxlm4s; anil.1.j i iIII. .Ii..., land' hat Jla. Iu,luii. Last. >u-l 1..1... 'q, ', oj II. e1arty. tMn. I.. "',.r .......,._ soil 0.nSnera ." 15,4 I'wxhs. awt. "f1'A'Ae.lt'NAA.lllliS'IIYVt.Ia'IAI.f'kvlA'1NJ '
I l IM,6sstalnlwllh., IWtll.O': BUGGIES HARNESS WHIPS RUG
I Ik.1. '. ,I lulauh'll.leliea/nhriug' ru.pli.IoiLlat| ) Cotillon, I
.j, Hit I I' .,.,. I: .i..I.. 1"11I'' ..r...."." ipauliiii. 11( iU .huiri wan IMUI I5.| ..Jallwg"V :"iA: Ilk'I. I'It A I"r .'. ..ot i:.n" .:.. I'.l'Itlhr.Ahh.ll4 : : ,
'iM5\
,ext., .llh. o", rb4HHiuii liapi. LI his, ,
II" ..ie'er51nrul 1. .ha. jll''I'1 ": I
.lilt
.IY..1 .lour. 5. HI.i". lull. ,"I'..II" haul nit.;' .k....ill r..,.... bu-lt. ;...I-.i illraaa, I ,, ,11I"-- \\ |M><> "' ..,.. "ir"M...oiiil. ...... HIP I iMtMitKll fiN. ....".h' IIIY11F'lI'II,1'l' IIAHNKSS{ rAN1):: : } :::: AXLK :::: (OILS.)

111nn 1..1",1. Illy I Llen.lawh..i, ., 'r." Hi* "IIP!-Wink' ul lallml.ic .l.i.l.lcl. I lilt. ii MI:Mum l.UtllI" .

I 1 ."...1..1,1.. ..'. IA.Iill.I ill ,HIP hM., L. "+ m.I.'r lln. .1 ir HIM; .k. lualu.K.. of n,...., and ii j .' II UtM noil. MM.U Illll. I'".. 15515 r...". phnlugl.pha "r kml'tu'-s..n-.. NI .1..1.. : I I II 1Nh Spring and Frame Wagons

.\ "',t ,,,..... ,,10.1 will Mr. ,111.1.: II. KlmliUK, 1.1 Ik*. .uu'kiiM.. .... laikim IN I'll. lit I1,.MSA.4(1... .'1.'. ,

,I.. .1"t. ,rohlw. ( 1Nr Jsaws 11.' 1I.i: ,",. .1 I ,,"i.. awl In .h..., ... ilnluur w see.l I It \ \\ HIn'i, ,5 .II II'I...". I .1 llv' .11Will l .".->. ,...., .If ,... will w..il ". a |..lMM.H ...|." Mr inn MIUII lit.. ml ,.......0 1'/.Ii.
NUkmu.Lrli55 .6I"a-'l'ook..l.51sa. . '. intliu.ia.Hi. .In Ala.ka on* ill' n,"..II" H ,Hill ,f Il.rll'sod, Drays-- Light and Heavy
.. ...
l ,41 I. L."ii l I: K. .. .
,.... wlrraW4.5-5,55.. 1 > .mlm.li.i->*>
Hm, yrrshralraageufrlwn.iu. ii4lurp ., will, wlmli, In .lllr l
Mi.,1ivile, \\I' 51 uao.i.1.-u- I 1.'x I I "I I I 'I'| IIInih '
"', sod I it i. an P.III..alu.H. ul Hi. rt* InIbal ,, ,is 1",111,11.110.: n. .Int.". sit." ,-I I'-.1-
J R hill w5' ulyd, owl ", ,, IIu"'. m5' : 11,55.4 Vt.... M Aft"l ltuft ..'. !' w L. THARP I LOG CARTS AND MATERIAL FOR SAME,
., ii.lui Iu .liulr Hit iuhuilrIi ,,
1 sA I that, will .'....r"y Ihn 'umnupohua on : : I.k..\- \. 'I.,.\ H.A ttNO \1.., nil|' tmlU .,V ,.",. f'.* mi "otv! ,,rliwimnl it .< .-*.to .s d.11.I "IHI
.i,If.. hula, I"'.. am) 'UKD...UIIII. olIbtt I .
..I Ihn. ..ssxut.,', ) Th" Ihlrr. 1 rraln.IINg51l11' Railroad and Farm Dump Carts
,...1..,. hl'. all ami .
f I "...",.'I,) i 'he 1.,1 uuuwnA' hmiuiJsI) tlteii;' "i .1.... t Wr. tiltinlnul' t. *UI fit" 'M k CONTRACTOR
'it ,',\\,1..1.. 1 kuuw noun that MI' MTllli,: \ <:. I I'-
)1" Ih, Sr.uuixn91iiun muoopuly and I "'lu'.1 I5.ii'ro\\M, 011 Hiiiiil iiml JMndc to"I. Onll'r.II.
\h ( .
wild wilb. Ibpir rank ha
II ,lie I "is,,,,,,.) ''''''.'''I..lv. ", ,,.1..gu. 1.ud' ) oim s 1101.11'.1 STRONG'S SANATIVE PILLSTki .| ,SO.. i 4 w tji-r III tiir M*.liar. ii4uinn mid rr.+..M..l. **... Mn a i .vn -

I "NUrr.hll.' '' x5..S, ,I... ''i"I1.\\ la rtlrulw.N.uulaeh1 'ILrlrlrallh\ ) )4.i.I I i.ii .luewtururas I.|., those. ., ..51,1ssenr..sl.MliulrNNrow ".. .... ._.,.... .... .v nl" 11,1: .I .. 1. .1.1I I w.11. ,,..I ''j.-, ,Ii.-IItIAS1)1A.II.Iii ,

; ,..I.IrILIn.n.I .. ..... oflhu |punphi UV MII aa.n4Al.MrT ..... .. Ik.. l..'a ...H5w*.. i :EUILDE1 ,
'lui. .\1....... .,., .-'I ,1.1 spot '.1. IHK.' I* ."
| w sirens liavlug "'urn 1 I:1'IlI-S.; ; !
1",1.
t t a11rd,, tlxl"' \N I'.oY' I.u.tss, .
1 'b..u, ", 'Iit .Ii." ,... .11".11.. u" err .liliu.ll. w.ii->lii|,IIIK Ito baiit.iiliiiuil s Bid LhiTMeliictariii' t t.i WIIf''" .I uil .... il'.,I Ik .11 km.I .I
..InulH.ulUrvvl. .uui I.u.-.. ..f I 111' ? I I 1-I I .h'I 1."I' I ,",,i p.. .n.' I-- .. I'I M .
II". ....I M ,",r I" Ig1h'' 1f..r'1) ..r.H; : ri,,Jiw.'Er.t2n: ; i ---- ----- 1' __ 11: 11.1 in 1'.1:04: : xi t'1'I'II.11'---': :\ 11-'I; I.-I'.: l ,I.;.:.o: U ,.I. 5; :: I 1'a.-I,. ,. ,:- n.l| ,1.11111111.,,! ; 1\\\\ 4-| ,;II, I;: I"' .
." .obt.d. the h.h.Ii.." illbrirhl Hit' ....1. (In still! Hhplibf ..I l Ibi I likiit Ii..N l, 1...r111w'plnl' .. ,, .r' ," .11. "I"151, I..1 I .I II.-I., 1'1'' I 1..."I In,,, 'III .1 I nit I. .I I | .. ,
1.s." Nalia tin'n "". iu,HUM.,I I-.i"..u lust .r."t: :/rare for wl./IL a4w Nor ...Na .I .W I -4., .. 1.11, ,'III, ... L1, III "n" I 'III 11. "11.1.., .I. *,.'
l I' ". ", Mud, ;.utrlliyrww.Ihn' I .II N1nw. Mw Mr. il,.. HUM.ii.l,.ii.. 511// IH .".1. 11r : 1.,1''
111. il > 5.45x110
ti1.7tr.i:: iiiiv
?
,,11.1. bank
I nalulila Hut, .1
abyn'I imHllll. -
In nI1u1.1155' "nlaln/uu' ILor." | I < I 'Y/wl.wrN151t.1.a 111: lltt; 0> llt > ll t I'lla: .
,. .,10" ". .". ... .''''AI 1/'" .h .111". all"",..1 ". hIt I II..HI1,11(1., le |.ItloMlOl I. 4" '11'. |. !''..... rulmillllllt'* !.' 1111)M iilose tlllM, ll.imi 11.I*. PerdidD.Planing. Mills lit.I. Ialt1'1:1111It1: : : aIIISI': .
Hunt I.4.-L I ,liuiii.il. tu.ilv Ul tuu i ilip.ana it
''I'' ,u.sk.. ., 'nlrr h. "pnw uguss: urw ill
I ".....10'' n.' I I I". h. upe.aliur IIIe rail. I ) iu a soar l llrvuiitl tln like !L SIT I 1'FNnAr111..1. ;:.; 1.I 1.\. \\t: ll\\ E: Till-:
"linn i. ailiani of. ,lakp... 1.4.knit l.mimmliug l.< d 8S --- --.- '
.awl. axl, I.ler'Illliart" YYILu laseYr BEST HORSE-SHOER IN THE S'I'A'1'E1h [:
iinl .,,,1 shunt |l"5 |h.lgus. I I ,
I\\. .
,IJI ') "'11' ,n uow ( "".1"
ami Hi. I few while. IIIPM. whin liatt. I.I ,I. a r .h I..r-.I I 'I-,",.
I I'"'' I Ian, \,11 Mnnxh51liM.Hr Ill 4.I'. 1Iw'Iak5aM l.,4.'P I.I II. t tin'It I........' Ih. Ira well ht..ln" .I.v H.I'" Noll--I iII,1, ; ,
|euilr4lul, .la She luill.p.l Imululbibtailul ,, 4-41 .. tMi, IHII \411' Ialitais1'; ....'
Ill.xur.rlll/lee. Ihrlllls., growth
1// Y..""l hI1nWh.h, ..l' II,. 1,111,try are .lwu I(" ill4iil.il.l4iiil|| l >a) Ilia' 1 1I Si.i/l. tint t".iva *iaiM. ami Sot ...... Ik.lum. It...Ml .."|.k>., ,
1I
.
liltkp.U wi.kr rod sioxa, luuthHi
hint, il uo1 h..llt. In 11.1,1-: ; ,, 4 u HIP bash UUP I I ,,1":f.-"... .1.I.\tIt'U) : \ \11.1'1\1 I ; HARVEY & HILLIARD.)
'N1..111..u'I.. a ....ith1.i'I'.I"I: ,, II...

I.Aal, III."I-ru"r )...",. \lint 11 110,. holler INvImn. Iu IMI Waliilliru ALW11,1)\ If '. MlH.FF.IFFEKKO 1'H. \ "I'\ 1'1\.II5515.I'I.I.: _

I 1.A' .....111.11..1"% a. I."h IhsHrr !I... ill.l.il.. wak. ILL '

II .l ..11'".61.. I., yin. ..". .1 ell ,I.Mr.'I. 1''h.. ta.... loi l'on'it-| .. fioiu, bi. dbLnlh.l a I."..111..1....' '\....._ .......5515u55 11.51.Ir prr ISNUa55Y ri4 I"'t lt'II\Ht'ula }'OI111II'1'
I 1.1.: .Stir.. I'.sr bullet ill, -R I ( ) R. |I'il.FiIc David
1-.1." \I ".... liii-ullf .. a ItiuitHial. ....1! noIn .II. !

11.5,,, .. un111w11.J1uWrJlhr. Ira.liou .... ,1..1. by in.ikluit.. a i.UM fuiI I!I ..I....' "."".. ,. i 1IM/11 .xIY Arb Il.wk. .

t that quuliv r11rr4U' 11.I""un" lo I.m.l.ltiuf) '......1'l ... platy| l Iurw. _

u.uld of' 1"1"11') Ia 1',:(tIi.l ''h.. |to-s i M>ua w liJi .U.\lit.,* 1..111.. I a \\11'. sit Usti I/duwu. Illlwri 1..1... a..t r./1 h.. ....1..... g1 Al..... lntiu.. iv BUTCHEU.IJ. .

.t' 4rn1, 'n11.1111it low 1'1.6..11'. ''' in.l .1.,1.1 war .,."1-14 Iu K""K' ..c'.1 half linkHI Gosgrove

7 diJlasp Ir.'s. .,,,ithI' il 115" flaious4MMM ( .oncri..... / was \lnpr! | call !I. "fpivkp ul 8ITTER5n IJun1/K tsS.Nln. .1..4 1041.,1... a11I' 'ti-a ".s.54x. p,151. Grocer!".. and Ship Stores, ,1'1'1'' Ill II.l'151. \ YI I

a nnlblwu.' .515r..,,"nl. II "i,1o ttt.k .. I.. Shin |1"1.1.| | suit if l In' 1'''''. aillm I "Iii 1 \t5' ."I S ,

1 I.. I.br swul'hlrear" a..4, a tltl'lIf that, I HIMIOI.nslion. taiiJulal w* 1'1' In I I .....5'III'wllllr.. 14.11 ta4WM-.4 I.I.5N .,.,..... a1 u4Y .... 11 1 1'
; TIM. M ,.......,.... NnrrsI..yM P ror a ii! hds tb 9 P.wun.ap,4'. -.Iall I-. ,
:c::
N1'Msww iy : : :
I'Iulwti"' uul 1.ttils1'lrhanal. \I ill w III .IM fit- IH.1. .. w* Ulip. l I.. rail Y 5 ,'........... .,.n ..wM1.IweMw. ,... ., !n : ; .'

1 "b.luuu'Iw., '. Ihs 5.lwtarIii.' ,,l /I' .IWaplw. .".\ will 1 Ls. If. auJ bin ,Irl.iul. anMUW YNnw/n. .aa'1 Aa" .15',.IINrylll tar h. I5' .y5'.I.... G., ."r.. --- -- -- -A 0- I.. I I. .I.'" ,....I,. 1.1..1 > ,
?YerILlul .1".1.1 .Lnte hero .hwauiog iu |1..It"I.. ;I f..I"| Id. rauMOfr*. .h...thttt. IMI.MMiltiluM....f M.... nor It.....,. ,". t11K RI Ilia lTnSC >'. h. ''II" ..",.

r I ..".''uI .."II"v.11I1! allil .411toy.. .10" sit f uui MI wtll ".,iI..1 ,liy UrplanJ' amilUmliUka. w..lsrw Il.w, M.hWa, t. rittU 11111,oh. Y'''''*rvwdlWL.aY**- .x. ,:nw1; 1 1Mtot
Ill this'.... Ihwlwlt \ ,, MI NMaaW i.tiay ri.r. v.i...ilFf I ; General Blacksmith
Iii ,1..1 AlWEKllHEMCNrs.
I yu llulluror, any otter mailof 0..1 t .H x... u1-n. 'IM 1 talon h. IbDntSANEOM'S. DISPLAY Philip Brown
.. __ .' I
11.1.1. +x4YM M .H. tN/rwI
.sire
t *rNa.1.I too aniart iu IK sarriarwiaves 5'l. ,Ia.a IW ,..IIwJ1aa, MII N. .... NY .N Win h.Muhlnau r
l .......... whr.N -, .1.15 I HH M I'I\: IM.M; .\|'HIM.: ..lIlIl'.
i ." "" '''''' 1I..il 0"1. "" .r' "1.r. 1. in plea| >* III. frUu.ls\ wbii. K.111 11x1I w +W.5' 4A ell ,...... l wl ,I14W, ll4111.I M\ HHH-:> IwN.1.I1tM
as lu lhr n.N." of uexlX.Armt.rr." Rut iiollimjc bt Ibalr uitrilli'.. )I'hr. !I. lituxju ,......11.l"lYI 1 I mull." u'

Ill,' nuns xol, ."I..r' lun.l, vI thus.Ihspuh ; twluy. cowl. wli.k. nubo.ljr earciIlipr II U I. l"'.1 Ma. -. .Tl.'N! IMMJ.AHSV ICT< CS Tt 1-:< IS< 11 ,,

'' rlhdr. wlo,11I 1..11. 1".i.I.. I. nu ...ilbj| ibaw. ... gali.gwHLi.tkraq..rl.r..f.Mt15'1f I mi I.IM, i..XKT' ''' U'::1'.1.1--: i
'
.I nub ".I"hll' 1.1111. I. Lath ..LoutI the < tllll-ll 4"\: '" \ all 1".UII4 WU II I.. 'HI Kl, ; IM r..*. nail. &:..Ih,,". All Kinds of FuinitiiuIwl .

the ulru III... ''U'e .le irpresrut the 1 I's"f ili.taur |hwl.| I e'r5sr. lwsF...._. -- -- .

pie 'IM ''..,,1:...... "ha5 I".ul"r, tasty )I b. 11..1111.111, "OW U .Iw iluk u t ttUiaa 10 "'II.HTH HH"I :M\ Hil It IMIII.All*. I ...... r ik-wii...*!*! M .*l. t.+ 1II1'/ |fa| |11./1\1.| | | |',\l ll"\ \

.5 onqnw'd" I.. Illwll "r x/rn ,rum. .. oul Ik* *iiur* ..... nf ltmbli| I I ICE COLD *f.ll> Mlt .....Ii .
..
I =
i .11 A.JIs !,, ''il... lain ha r.1, It Is ruur.. ..an HIIP... a. hp...|..l by III. .... lb'MI li I -i'..\ utrox x\7Tm: i:.\siMirOuUkk. : .r ,
--
-
I 1".I'h. of how ) er anl iWlilielluaIli l I.... awl Ibmr. iat .
loHan kfjr Li .loiini. Ibrtiiixli'iiit.. llu sit ...
our i u
) ,
"......... ...Ptlr1. 15S51." I" n, ". S """I" "
?
II, M IMt St.e ra.liwlll .Iris.rall.tIN 1'.thii" wWl. scary nfuriiuir will I + ,. .Si51.51'' .,. ,". ail. "I.. I .
f' 11.1.551' ,lx .INS I". i..I., Lists I..h' IviwIbuiuJ. .. wUUp! ...rr Mian wow I I. / Ik. 141 IIMIM. 14 .. (.illlH. Mash Iwo J. injll, r ii ...11...-..".... .4 l''l.y'11''' S\ iarh.'rsal' hlxrwl/.ru-. ,a. ,P.. Lrl : N'In5..w' h.

: 1.l ('w.phr' run.IJYiq. sir. h..1 ,low. ill.,........!, 10..1..1 l iu hi* Ikuunbla. IMnul .
.
I ''t ''.1".1 /IN.ltun' M"I, Ihr rluwt w...IIIlu.l.| | will g.sIs Ik* otli. .i I GO ATOR/ \\ .I/bnxl.i 1 '110 U.4HV H lk, fill. ,... 1.1...|>...||..11)|| ....,.......l. as tun u.... *i.kar. .".. h1.h' I nti... \C11'' : J4HI XKHII.X .,

I'' *5srudaul .1ui I scl w5' tsar ,Ii".....(liiMi; r'uiWJl4al..Ik111iwIa1.. & [ : -h.Htfi l> .I-I ; : .4:l-ltt'.Wr1.,..w1N n,U\w..i ''. n., 1 ::111.1.1"1 I .'..tttui" II'' ,I,
l ale.Ih M t> 1. .MBOTTLED
M.4L11s.Ila/let" l lie ..."" .,.iI..I "'a,". : 1'1111 i-.v .SIIY') 1.\1\ al' II' J 111511--1' In 111,11 1 "I. 11

,f ."r' ate hula II.Iwn I '. sw1 Ihl' 1..1i 'Ik. ....... N.1" -y -r:=':':'='" I AM's/e. ,4---- -- -_. i,,1.I wurk I I. Ii u", ".,,i/ImA ..:' ,II"' "'
.. ... .
..
S .' .h. Lut.s.rIkiuH", YlxnNll/u must IK.u.Hltka. *. 5'.A/-' -T.n."":' ''''' .. ...1.0'IwI".wiJ- II. .....-. .-r: : I Ar.cr:: : u:= r.d d JCC:: c1ti: !, ''i I \'. "te, 1 IM It"r.\ "..'". W'.II.II", "... 111" "., .

I .1..... I Is dlurrhs.a St his. It i.it" Os, I .1 l.n t I I....MI.. la Ibi tnwiu...lrifalwiil =: ; :....".': .r.: ....:::."'J I Commercial Publishing Co. .. sill :sal Ian :!,,,.III"' k ,'I I.I Itu I'''
tt ,ii.. .sulr5uuleuLlaakea. .. 1111 I.. S Ipay ).*r," tsiU a IkMbm.. .wai.lea. I .,, Ww4N.111,;y r/ i : > >ipM1,. llmwn II.... ...
41 / iwa IM mi atntinaa J
fr 1 11arNUUr. l:1"iI. to hrs. Issuer, "u I t. aU UUUMIUMI. Nil I; w I II BEER. .'"
Kill 1.,1.1 I .b* MI h....... .* W ..... Evening
lu ,th..i. allrl urn 'lile1 Lou. a. "' IM''lAloLA.' TASIIIH4. .11 .11"
I : is :this uptaw.: cowl..rII.: : ('Milr.lI :: ; a iluwuilybl |>...'I-.I..t| ...."i.lI. Ultr I : PIANOS :

: t I "'1.ties I... .1",1.1",1 h ."".III"lIolI, that Iwau NORMA."S _....,,101.-1. '...- All the New-r r on CtiilIndependent
wu rats ualr law iavtirf "\ vII at* unjuublptll. lifkl/aofHi' ----- C ) UA "'"

I r 1-'I;;: :. ;'7. sir sisusl. : Si,; uuu ";<1 Ibr tuuiiK Man nike ywukg I.Jir I; ; : NO PATENT NO PAY.'PATENTS!!I' ,vI' in Politic: ''

j.' am mil. iwar TCI aatloui.. la |*l warrlwla .
U.u.,11 whnLusuLM.lueullrgi.l.Iharass ,IK. ,..... -.. .CDRSIAL ... ... ..H ItfJO*' "'IHoWfll..&. II. II' UMMIHI 1X' Al.k. (
) alit. J44wd ur Irlwal.. 'Pill. II arliiun .. ''< Mi .. I.. has; n-MMiMnl Ik.. .... ... I Sewing i Machines iH iiii ..r.tt; :I....-
I '5'b. 1'11"" Ili. hshr.l' luau orilo. I Ibmk )unr' MtolakMt. 1'L.. |111,1. I

I M1..I.ub. .. wdl4.waskhi., .hhisllw. Ire cuawua iiuMixli k, KP( ..arntlrw ,1 11 1'Mr11N'f ..r..III..II.. '"II1II1L APIl5t.5 At.least..4)11 I 15'N .' I", ""- .
44. .1 'pi..4.1g, "...Ii..IIIIII..... 114114.. oh ul llu w wuubl rIUM. an v..... I ; AMfRlCKS QIIIT STOMIICHIC : ii.iur ""'t..e. ... ,!'! ,. ,,'L;:: ..,.. I,1,J\I'. '
'
would al ,t.. ..kln uitxlfUuul .11 we .., I'' .'
I .10. ..,...... Illallhrw, .. law ourIII. .. jump "-< ,r +a 4 I iuuauf.1 ** M-.lmiu.tl 1 It ,10I. I uwptwiniK ., I MMIkkiuri .. ,"" t' Iq II.."" ".. "I'' I"I
waaNY I I I' .
,I t..... nallvi'In : t ;M'r. :g wh41,4Y1t'Ll.flb. WUK1II I UK 1.1..1"1. IMI I..., .... 1",1.. T..HI > ? W YMUMIa'Y
.yuLlk lulll.lI. i as'I..hliou ".."1.1j "1 ui*. au4 atwIU ." : All |4>.Hwlwiry kaMUM4i.n.. .. N.. KlPUIll *-' 1\ ........... a111., .
I -. SI.: .. "t' .. ... ..... 1 11 ''' '' Plle 11 t t. I I' 1
uLtaiuIsis' Ikhsg 11..1 "I. Its- thtl lt> .knr. awl ,.Las. k* aHullwrail I "- < IM i..i.j; : Pw' llu: I :ink' I" '- 11/1\III
j I i ,1-.1 fwm4hl' n''.11..... ,",ul"rs''''. .'..url .|tel Iu llu 10.1 "r I4iaina... Id lat. DYSPEPSIA. -- Mr wales .. _____..... .n4 .-MIU<'.. r*|.r..4Mir Inuu all tkvI -.4.I.. \kln; ta .. ul I rt Ito \1II.. ii s'I\t: .\

u l.. II. .....".. il .1...... bur his. aggs.aluu. |11a l all.i this ..-....11< .Inw.tk5'lSlfsLilleMkrlsr.. *". ": "-* 1jjj Mil I* Htl.4.1: A 441. I "I I -I II I I..II. U'II Sta.

.r .,sll, ..nl.uraliotse vr 101.1k iTiiJ: = ; : .t;. '0: "t. : I ............. ....wlp .01 t.fcvMik WPM uf IM* ........._ Ilitpr., U4k t.* ally' Ih.s'J1'Vy.,. ". ,,;. ,. F. C. BRENT I tit;*l 11111101'I l 1"1', .,. ,
nsgl,Is has. .,usw.l tar that, '..1...." for 5'l LM.N. t .11 I 5'
II... law. ,.. Ihr plibh4. IIi11'l ilaa Iawr 1 i 1. u i M", NFUTRALItINC CORDIAL I I 11:1: I'' Hill t NIIIL'r3ANKER

?.r......." ..Latesi.-h.. W5'.. 1'oasrrtatitr '\1, .U.I WV will .b.'. .ir.u, .... I Mrr/wawl M 5'.r 5'/.wY ax.,: :5'.I,Y. 5'W .Y'Y MI.:/M,5'/W4 I 4..u>|MUii M>l>' ril*<* unJ .Hltpii riuM. tIK.. Irmlo-UP. "II'154.i ,
i\I-w
Tail a.'atihr Issrplr" art .k51tiag forward, ......Lt... seller '''i.," sill. Mi. Ijllbwil I Yrr .....W I. w ..I I 1 II.+ wrl lx.yI I II t .u waul 1"11\111.-. 1..1'l i WM .. .

a "I apprs6rsishas. ,is a Uxi..Iu low 55x5at I i, a. .' |Niuiuullbi-uM| ..* lur tbv. I .YM..1..1111..._++IL.N I bWn. Y we i 1 1-1.5. i null an.1 I into rti >oh'r ,1. i:., 1'\LUtI\: P T. I'.:N$.tl ill..\ I 11.\I 1 ., 'Ill. '
( .twa w' 5'w wrwy ij 1I \
sir w a rrhwlnu4 aais.t lugal- 1..1.ul Ib* IIUUMNu Nwq ? IPPIKIMI1hn," tie-sssrrlll t'Y R'qh A\H 11110; 1I1'14L hA.IO.YtiI.CI.II'

Owl 5.1Ju.11.w. 1.1.1. IMauYrat. a rut wr ruN'S.! riwk' unl Hr! "':-. ,::=trr: M4UrYL '" ''. -.. j aid -
of Ihir' slr.og Laud. Ii. weal f Ju.lu e arlur ul .In joy. Iwo Maros<. :| : : ; ..;:. -- -- Foreiu Domtic Eiduue
; t: ) 4W.4WY' I W1 .ts1aL' W 5,4 r"r'"arnY" 'I Ml |ir>IKtKII.. llti.. t.r.'K .. i
11 m II/J111nuShl ak.wd. uow yraurb1a |ha> Im ,...,. quirt (MT halt. awl IU \ | 5'' THI: ntlKAL. tiHMIM Maritime PATENTS
a 4/1wh.l' .lw .1I".I'.I..r.I&' lw a) walrr now Iud I .....1 .kai any
,It.......I 5.ghl."..'.1..i.lIt the. .11..1'|...li.w t"".'.mpi.u. ,5'l liul''NS. "'11I", I" Itul, asy) kiv.," ,.HMIulapil| | W.... I I Nr,\\ \ 1111"| ill-Hi 7., Xl.ll.l, t I." r I IM" 14.IIA.T., WILL II': .. ...t( 'AU.\ >. Mf.!"..... *\ l' TIth.w14.vw'1 t.ll5.' 11'I511'Y, IL"t'Y1'a'115'IY"a rar' '!w I'I'IM S''' rlvla YYIMII: ,a1. Wihhas. ,.."'- lu, Ito, /1 Iwt 1 .1..1w. _\-s.--e': :.::::;'f:?
M
I
.'p ,Nknl, .) '.11' .slhr. iulii. .ul rifiliUoMu I I. ..lk. ..> ar. IIIMUK.Iu mate. U l.> uiaIIIUPI 1":0.: .11'' nor -a' Aww15M toll... It, h I! II -.
:-u| 1r I II u tun "4.1 I ur iPKal' : nil /orluv/ I ). ....11.i won I nut ao Hiwli. | : |au 1''sl1 i l / MILL AIM i MH ix THI t.BJirr wr HAH: ivxuw .w'IaN IsSIw. ........4% ,u......., Il"l': ...1 1 1 1y.1 1. .S;: : ::
;wh3l Nw IMNk. IN.-'Ias.i. w IIIe law in Ib. paper. Ikal Ikrji. ins, KIIIK Iup.l.llikb 'I : /wlrrnY wY1,05'1WIru.. w5' W..k aY'4Y.1r Y IM +e ; ,r
x.5w, .. I ,Ian law will vaii ." aal lairs.: .. t rrriualiujr in N'w.,:. a,HI.lIS. If ,'... WIHI' |. "|.l" Io I Lu,... .1..1 I .... rT-maiTT W ,_M. W 4Hln.Haixk ..t 1l... ', ::C'i -?$:; .
will siulr ...hasswLul l 1..1.1.11. .... I,ill.* la.It lau4lMMk I .. ..., hi I MHI.II iluut. /.. r. ... II, lull. j I 5.C"a5 5w..,..1Yrla..dl "I....... ,.- .. .
', -- -. -- -- -, a.u1.1ser.aaotroveLu ..... 1st. ,..
&rgllntvra-Jwhtw .uJlliukvJ luuuibauillklwrti.. MamiAl trerjbod: Salt, 1s'' II-I] 1si. lth1,5513 1 a. ...

I T 4 ..

....
-"' ....
1 __ -. -'" .. oj -. -- - -- =- ---....;..;;:'- -, s-