<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00158
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: September 6, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00158
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.. ; ., '. -*-- ..-.,...._-- .. .

,


I :
,


1"I I :1

'\+ i'fus.uoU' \ \ o cmmrrnal.UOUSMIO I

I :L'm.Coh' .\ ontlnrrcilt.. '


COMMIRCIA" .lOB O''CI. 'j \ : 1 i ,, Cl l I WJt "''UU'AYt'lAf"PHATIIRI.AV"! KMI WIIKLT,
} Cc
,1",1" ,, .1111'1"" ,,""1'' .... .C 11t'lIC [} 1 [' 1111 ( L. lit fix' i ,HNIII" "'. i. I'" .II .bin i ,t" MntISO.
',, ..."', I" ,..11"1'',, ,," '11" "." ,. r >. i \ ) \'.- ," I
10 ::! 111\1.:
\: III:.U" Hill. III..\l". '
; _. .- :: :, h' .
lirtlHIuirlfXtMl.- ., ,,.. ..
'n.,, ... ,, '

'" : ... SEPTI'\IHEI: : 1i.lssl. ( ). .)'H') : INTAHIANI.V IN AUVANLRl :r h
'. "..? ml, ,,,, ,m,,,I. l ,,, ,1i".. \OL:1.: PE\S.\'OI.\( FIJID.\( ) : .\'ITJD.\Y.: .Ij

__ ,
-------:-:-:-- >,.ll tin.111 hull.Mini l'I..I..t.I'| | | HIP, ll.ranl, 1 r'..ill.if, l I"n .Intlim. riH.i.ri'nrI. | I h.. tit I..., rnm lUlpM, ,ir i

(01..1 Ih..I..rI" 1"ItJU11: i\ H.II: : "rMrNI: '. I '1 In"botan ntml, "' In bi, at Hit. ruin 111 |I..|"IP ait. ,,,j"l .In t 1
I ..l 'it ,,,i I, ,II.IM.I., .In.lcr UillhiH I irtrr' lr i I" '' > IHMIH
.. rf ... Mtik.I niUrtlllp. lit' I.i. linu-.r l .|, .HIP on 'I.i.. (hat a ratr w il ""''' I
., \ tI"II'I. ; II" i ti;.1.I n' i. nl II KI m ril baniii inI I Mnli. .. 1I..I 1IIlj..1 (I' |1..1. on .,
\IF'I\--' ,,, ,, ... .... .. DIP, .. pk Mr I l',. .. ,' .nli.liovMr HIP itiiiil. ,, (ho. HiHIbrin, IHH.I ,. ; ,
\ ." l I' 11110."" I 1.11' '- '" ''I.I ",..liti' "n 'f 11"1 *, nilii>rn ttlc ,.I' t.linah.. ttrit '".11 ''I. ili.phi |* .
H> tl", I. I .11... A 'l.-w ,,. .
I win
,
; '' t ..
liail
i. i| )> i '|ii.llt 'tin! U' 'I. In.ivth 1 Ki I" h."II'.hll, .ail' h.\lsl.I. .I dl" I.

.. .1 '" I' "" .'1... W. J. PATTERSON '. t 1 I. ,,' ''Ii ,it t I bit ,IIT In 1"" .,,,"". !irHt| )11111I..1 1h'lto.Ibriaini, ml' 1.,1,1'I \ t t.ami I... !I Hi. tiii>.lioti lit j".1 I".'.. """ul .llirlit lioH| .Hi it .,"i.liiMnnnl| ol. Ho.

\ _, ."... I.. ....'....1 1.1 ,1".1"I ,il in Ib. '....1 .!'*.... ami, lit liaiI ihilk |.it. In.r. .|"i"lui |I'fi:', 1",1'1 J "Inrl.l I IH. uot 11 m.,1 bv. t In' ,n.1..1| :: m.I..r.: In.. >li.nife| ".1.1 ,IH aiiivpl" tlthmiipli '

I FracticalJA Printer I 1"" II i ,lull/ .litiT ..r tltr |"...|..,rlu Dial!1 I i iv 'Din ..1" Irtt.. enl titininnll.t, tin' ..."". I litpai.rthi. iniivrtilinn" al, l'i',In..1,111.I or I"lie, in 1.1:1, : of lint rtt.nnviI : ''i.

\'" "," t 1.lt I: :; :: :i:.:':::: i ,I- ..,,1It".. ili,.rr.lllisl 1 ,Until., .. ,Urin.rHn.l! ttnrr "tl'r.. I. ,.,.i.I. .hiinl.l, Illnirnlt'l It. I.. aotnibli.lIt I 'oinniilitp' if tin. 1..1 I .\-IHIIIHII

,.. ""., ,.,,,1 :. ,..... r.II.,. ...: ':;- l t... tV I. llltl 11---I II I hi'i-r, I. winr, l.-rllnif In tin 1. inllmttlf' .. 1..1.) allrrttar.1 iliiiin.il, : lalliht.pp. '1 hi.! .lijshl h",IH. .In. a tut ..liifhtloitmlitloii /. .

'" ,, lltl. i I. tuttiklHK r Uu. In tin. | NIIIIII. ho In IVn.iinil ami' In I |'I.I..lIlh. -HO.. ,1, 'II,.' I
.,,, ......" ... .I.rill. I ,. I I lilt\ 'I I II ,"- \,1 I 'MI .l.lp.' thai ,, tlliif, | ml! 111'11 .rr".1 tt tt *i .
1. ''''' \ "" ""i 11") 'tin' .11'' ,'II"ill.III""IoI"I..III..I.I l ( .. -Iin.' mill.' I ., ., lit.. ibvt piiiol. i! I 'II"h"....... ,,.|.','I ,'I,. al Ihollii, ". .( ntiln.ul, nun Hunk .. iiibkn| lint j jI

\', ,,, ,. '" "..".-t:. h. h''" r..I.. 'Itlltll I, \I. tilt '1 tIr '"i ''I l,,,' Nn.,ib. in ,I. inn.ill"inn :t |,li>T Inm 1, ami 101. u. \1.-ill Inn, lioi.or., I" 1..1 I Ilio inn'linr: t-l, Ih.. '..1'.11.| (1.,,.,. I hint* IN'HIM- tinUHir lot all ,HIi \

I....'" ."..n -.\. .\. Ie. ",......" mill' ," nn, In,*: I.. -,-.h'.01 .otiiiiinnlin ,, 1. "'|
"I.\'II"\.I.I : > MM. II I I I I nlilnli| i. 'Ibal. or 1 r'.I.' Inr lln. 'lli.i liinf .Inn. linn.. |>iil. i.",1.1. ttt. Hunk, ....ill...... tin. miHilorlit | bl. k, i'inu alM.nl nit.lln '. .
., ,.m> ... "" ''''11' ... lilp' .nr, IIIM- ,.I Hn. 111 .. ,' k I
1 I'i n"1.1.. Ibl. i I. irallt lln" ol.l rrntrn Inin "Ijxumlon i .".1) Imttrla tun I 'n lint iti.mii.i nf tin-nn. lislt | ,

> M. II, ,,,,1,11.,, ,J.. ,..,.....,,"101I 11., ,, "i"" ,bin n liniii. ..ol.uutl linnan.. 1, I.tltial htt" l in l.oiioi. ,. ol' ,Ur I, rttnl, I ; ..... ...II"I, that tin. tin,.1) U.tun Knlioil, l>) Mi I I'lint itl t

.i.,."v. '". *....I.".". I'".'"\\ 10 I." ..." K. L. ( 'AllALL, '''Mi ,1 I ,,n liif t4lli,'t Hint ant tltil >>. .\IHIIII 1I.h.ill., hillol, .11.. lion ,".1 I 1..11,1.I I '..<' I 'ontrntioii 10..1 I nut ami,HIit. l.. tlinii):III' will. (:'it .tri.ni.ll,, I. ll,. .

: ..,,, ,,it' niiiminiti' inn' If .. UTiil' a, fiilliii.ii.ln,, n.In.I in tin. .inn. i, i nit.mint .mm, ,, tiii-n of abililt ami, ol I inli ,il Ciili.ul: in ,."le.1 wilb Hn.
I 1tt \1"-' "
X \ I"
,.il.lr.i.1' ,
,
h ., I ""II. 5-v II n h" 1 \ ,., .' "..II. in,,,I .1I1'1."Io'r| | ..n."ililllt.I.ft., "1"t".I. I 11 I It ". a hit)",. .ill ill'. "",.lint II 1.1", inn, II.t II", ..if an, nnl MH I, 1:..1 linni.M. \iiK.niianl I unroll, I I

:" ,' II Milt ,i" -5 CD .. 'in in.1.1,tn,'I.'nl all.1 I |1..I.u.. |. .., I II I''t''' li.tI' ..1 t Hit' 10,1111' uml a),.ill.' m .lIh11 I ,' 1'.1'.1..1"| I "., .\11,111., i.ninrtotvr | i.ttil..l I I Hit St4tiiiib: : : H.iii.l, l anlPMIIII I

." Mi"mm,,-, roE > ,I I 101.! 'in I IH' Hit :Dunlin in, nlnti'p.. IfI r | ill' an n lii| bv "'I.| lu II. .....luiuI ."..1,1,11", In.1.1. Dial, OOIIKi.rtht \\ i.l. In i. ; :., I wilb HnI

Htt ..." ", "V'.T'' .,l, l I.. l:, : : The First National Bank I | 'NI.' an.lH-f| | ,..ii" ttlll minimi I II",l II.i"l, lln. loom \..u. .... II. nm.t iliiiir.u.. Nir llivi.bl. !, t 'ai "tulral. nuh' l""11".1.I .ml

,',".., 'h.1.1" ." \ ; 1'1'1',1'I :, itml mutuallt, |.i..liUllf' .lull. .m," a. a vt. .rt tttl.1 I 11,1.1| 1.ij.I..hr1.1 ".1 I Illi.i iTl.li' ; lui.li.i.. ... h a.I'IIIY. t'YI": \\t.lll, ,. tin' ( 'tnlitl anl S4>4iinihrl.Hiill .

', \ ilmH if :I '" ,.11\, liant.' .'. with all iillnr |>ailiti" "r tin>.' 1 1I | | ilothinifon IkrlHitnl Hi" l,,"l. n'M.I.....hl) iilbrr., ai,. o|'|""<>.| to bun, amiVtil" unil.im.l I bin' .

: ,,:"' .' :':.:,'.II t" ) PENSACOLA. FLORIDA. I "11.1) !MultHut' Kill ,IH. al.U. I.,. .flint alln tlit-t 1,1 a.1"1'| 1.," linit.l.l.lililvil ,, 'tin. .,".. of Iiu .ii|11, ".i.* "'I II'I IIlm I 1"1" IIIIIM Iliion'gh (f.i., ,., lln' : '
:
., 11.1'1 '''''' I"at ,toralllbt't. rtiiiri| an..1 I mil fur, I Inlli ..Ih. .tn'l 'tinIH.I .bt IIImailt I.VHillian| |1'iiily" ,an.I aiv, >ti|",IHHI. .. .,h..I'.I.I 1"I, ;h'y' int.iii.M HitM4i .'t',

"' ,,"h'1\1. ," '"',,', "" ", ;",; ,M;,'b ,n.ullHi.riliiHi' nnniii.lii.lrl".1. : ..1.. l I.> Hi. ,.t'illl.| an.l, MlI .. 11I11IIII. not in tin. "|1'11) ol I Imbimnl.nl. ( ., i\it'II"1|, MI,'It InUni .. ,Ifwholl '

.,', \"" II. '! II "" :;) Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold, I In IH, ,until' ovt r .mil-oil.i ,Iami. .'.' I III.in Hiu.. .''|1..1.."I '."" IH' Irtli (ml 11. 1'I."Ii": | .,.. .\ ,nlIliiinuli ) ,' "" : ,.. II,.I t",, 1.111"i.Viiuiii ...-".

..J IM.HI.I. loini'ii,,: ...on,nil, 'if. i I hiiin .Ibr It.wi. 'HIPI ,Ilipu In. kr.l Hi", ttti .lo bun we brli.teii.; ,nioitIh |( ami t.n.ijit: 'Cjilii.nl: ; .".1 I

.. II" '" ,",', .". In ) illu.lraholi till tmth.. I' in .. PI III till' lH4l till.lunl Hill I.W.l It
... .. |1.II"lIln .1.,,, .11.iI.. anlittnulM in IN.I. t i"l nothing i. I IHIIliir \ .411 ) i
"' ,
\I. '
,ih"i. \ .." .A rrwi V', ?, .. PROMPT ATTENTION GIVEN 1O COLLECTIONS; | il nut In. .ail that a tin ,liiyr. linl, ,i m. .In.liti I ailirtnkt' .. Hli' 1.,1, ,. |1.11.| .r than II ,if. itit,'In..lal tun of in In. ,I IHIIIII.' ) i
\ ,
"., .", ,1'1'' ''. I '>I' ".... Ii i. tin, '11r. 'NIH. .fiit.. ,to our .uuiifit .. t Hint .1.| .,. IN imm< .\NII" \ 'nII 11,1'rUU \ .
II .. ... 1111I1': ".". ::::1..oc: :: = r. :: ::. ,'''I.. in.mnl.i..tiuir. from.. lli> ((trim .' <....".. .lit,"i Kintixki,, "pin. 'h. ..". .1 I It..1. Hmlll- .. ,i an" .uni.ilbl, | I. ...1. I. .." ,,\ I. I Ib* .ihi.iliini. bint

."" 11 ,.'i i "V:. > .-...." \. Hold AniiuiicialoiyBi House Bells i"l1 I..vtn.ol" ,tin. "tmtli ttttlun ,lliv |'H.I I in illt km. .HII "it .."I. "I'1'. | not thai .Hit, |inrH..of. II,". (iit.4tlNt.ltol v\r. i"lh.I .. t.."I..f" lite tt4r. Imk*

,\ ,.. I..lill \V.IIt "'" 1\11, M'.,r-. M 111' ..1111..- .1.I.mi, :uiliiitlin ,,, liit| ..111..11..1'. I tfi I I br I.. |Il. bi.l.. bi lu* ."I"H"h"| | \\ <- ait. unibltf" louu vtiy" 1..1.1.. lo Hn) I..il" .. iu i

.HUt.lllltt .,, .1' \I...... \111.1.. I II.II I MMi Holts, ,| LA MMa IAt.., SAM WAUGH !i, I. ;' tin. "lit. ,u |> irlimiil' .iimli'i,. tin.1, .. put w lulling il".. n I'M.' ."I. "ilitlilint" I 1 anv. I 1.111." alhrin., OI'III.i..1I ,Ifli.I ml Sivannili.: ,. W Hit bt'lit't. ro.i.l.
III I h "
,
".. .' ..1.I I "II.m;'I W.l-ll.l Ir. i ."ir. r II."i" ,' \". ll. ,IM "Mil HUM, : ''h.. i now ,nl.' ..I IIIIIK| tlitn ttii., 'tut' 'HIM' ItI 1' wild. a ...nl..liiriiiK tlniii|."n ..II''IIMIIIbuit -. 'I.MiiiliiK;, Ih..11I |1'1.| llic -ini"if.I an..1') 'IH.HII.. niii| |"limit. Hn. ..,1 inn.I

"t. ," 'i ,I. II M ill"H; .t-.--,"..,, 'HUtll lilt: !' I, .I.m, in .tin. i.>lbiiiKoi,, nil kin. .Lot II,* .. .> .. 1..111 an....1".1111111") | ""-" ,11.,1.| ) ,.-,. .ginlo. Ilm Sim",. it i.hi 1.1.I" I. aUi IIP livoiablo' lo |II." ,'....1.. iioiiwhi.li

.II' '.". ',I,I n...I ..til"t. "..i'.INI. In II'. -n>,, ,,1 l\.1,, Inl I". f ... FirlCliivsVoik: i ini, |,.,< t.'.1 I imr.li4ti.liH' ..,1,1.11 l !ln, 1'1' niilhu Him. IIP |I".,..-.I "I'w..1| I 1.1'111 Hn,' ; ui,.nnHim... .Ihll'| "' a.!linini.I Hill,. tilt' ili.imli.| <4tanii4tiNitt
I .11 r .1 I ll' II ''o 1 I .
iI II'' ,. ."/ It. M. Mttlt. f .' 1101."II." .. \I t.. |I.I to \ 1\ t "'i n ,. II II, "., ,,. :, .i 1I1..It" in-olii. t" the mil.'haul, ,, .llikiii-.aii.l, lallwl I I I ral"ion,. with .u, li "I""h| | ol. 'lollottiiiial *.

., II 1..1. __ I'i' -; I' :' :"01' '' '' : : "'''' '"I I III I. .t Ml, HIM" \ .,".1111 11 liiif/: I.... lu tin. iiimilii. t. a1 : .. ..... r I ,lua IM, k. a* Hull In w biih htf. ttilluttcliUolliipht.
... ,, ....."... ,. rl i I, ''' I I.. h..lo..1 Mi., lutitrt. of iii.t kiml. ,i.f i. '
,.. I. .," ; '" \ :.'l'I.ly.) ttunl.I tin,I luni;, ,,'ll Hltilltuiiiblitu.l.i SUM HIn' l'owtl-4.

II. ',';' ,' II I; \\'II. i I M M4S .I II::"'i, .!11::::::': ., .".. llilw L f ,i ,,111I".1 ,built. tin |nhliil. ol .lilM.i.. multthil 1 "O, la.nttrirwIilinrltMi.. :. IHI. Uilululu tin.,iBl.itlUnlllii. | I t 'mnl| -I,a/; ).',.r. in training
.
nn 111'1".1,0
n1 .., .' .,t It i-oiialIt .i. IHI, I IIM.HI I
01 ,I.., .11" ,. in ti-it u i .) .* .. aonml 4 iKmiHiat u. 11 ,
'' : '" .I.I. t: intl III!" -.lI ..I'I > .. .1. ', HENRY EAHERSEN, i! ...\I ... .. llMI-IIIN... I..VI\\. > .,1.I inn., ,.,li,.,nib, anil mniu' i 10 wholly1in Tar-. :.. Inn; !I'll li ami lull' .. | uiir |.i'siiit I on.tiliilioii I w hullne.vir ,
., ii\ M : I .1.11I''' wi* ".1"1'.1.| on tbe.nnlMry wa*
"",. I hi.. | .. .il.sl. "l> lul...11,10.,I '" ,, ',,,,, "" 11" .. : \1 \I, I .. 1 I" .. '. '1 11 H' |. .lu, i..I ,In, .i<. : tbut i.. alllliriiinti' >riil. '< |l "I"I I '-tt lial' I.. Ju.Ij'ti tt iitttaki will "IIII... hi. "d"III., u"t ..,, tan. l.jn 1.1. I. lln. > In ..f Hn- Mali.) .
.. ,. mil 1 .VI "i ) |I. |
,, ,
''' .. ,...t .... r "' '>'IIIH'.IHL' il'. in |ir...III..lhu| ,." : .nltiKI van*, ttt> ,in. .** Hunk; Ilm IH"si '
,,,|I.' l hm,'h I II' I"I", I \ \I ', \ ." \I. .. \.1.,1. .111'1") | .. wp aiv HP.IIM, | | 'ba ''' lit ",
!' ont, ill Ib 1 now traluanl itIttr Inli ,
"" "i" "l HKSTArHANTOYSTER "I I havi Ull<>ttlliionrlialiai1' tilli.l inliit.i.1 slitc ilunuml, In. .1" .
,
|" II" t"i | '
I. I .11.1' ilbal .1 .h..III.1 l IHI
.. ,, PI':( ) .1 >: f"" .. .. ..till. .itii. "i"l -" it not .
Mil ar 'I III' .. '" I.i I. 'r tin"i. |>i mi bv '.I.re.'II'| tin- ,now aililitbliHul, ,In.IK', tfil "|1'1 r"II. rioni.ini.1, .
I Iu "I'' .. ) until p'I.| inli.n of I luo;
I.
\I. i in" i hA"I".1 '
,
'hd In .
,.,. .IIIMI 'It 1 |I' 1I1".lld.,1, l Io. bolli alle* ,I .lllnivair
an light i iu
'''' II. ,
'' linn ; MrMilIV .
II II II. 1'... t"1., .__ I .1" II,,' b..".... 111,1,I a.l.* .' 4 .lill''''. .. I hlll..I..I-) anorUinx lo
| ,
," '" II. : .,. ,. SALOON I" | \\ )niif |iiiili.l' JnUt.llMtiU : ""%. ,I I. I.'hIH. .:, HUC SI UhSrXIHU. : ami 'linn tif lua Iba'
it"I "'" UNION DEPOT STORE | .1".1.
'1.-- I"I. ; h... to 1111' tit trlit maul nf li.oMrLi. nnl
,.. i | ) .ht.ilt' riamin,, .hi. .
\ ,1.... ) '" '' ;' | i |.ili.II ; :. Ixi.i.lilniu. ..111.1'I 'lint' iinlil HIM l ml ul
1.. r.,., mil',, iiw.it Inatitt' instituti'ftln '
.. 11.,11.1., hnnnlI.broilnrtti., '
ilriinkl'
Il. rmu "I'jtrlt In* it i. ull.iut.la4 .
111. ( ,
me II I .
Fh'lt.Clulj.. LOII hll.lj.No. Cor and v bvii i an, i ill n n.nvcullonlit
: Wright Tarr.igum Mronts. ) -
.' '; I ) ,'bniiyi- "'" i"jllri".I..lh.. I""I : "I liottii but'. lill '11,1,'mi I, a lia|I..I M."." .". ") h. .III.. 11111.1.1.
: .. I I. ,
; ;; .I,it -* !I ; I. > : | | I. liaini il HLH !
:, : :I V\.IU. llt; II, I I.lit 32 NORTH ROYAL STREET : I' ". .. J.i 1 II 1. : 'not' 11I".'t 'ib.in I. tit. Invtllabli,, ) .aticn- Don, t -..I out on mt I un
I.Untol' ill .l.tlu.lnK.tiutilrli. ... |j.. al. .. | 1'1-
anl, In.I 'Milk, ll Int.i,
.. t.r .\i.itrl.ill..all' .. .. :III I. .M ( 'll .V MIMONINCtMK \lliinht. :, "I..hl""y. \,1..11" 11. .
Mill \ ,
."" Itnlubi 'I\lll. trti* 1..1\.11"11"I 11 it Tillof ,
F. M Williams It tin. .li.lrl./ I ul, Itiiinlnitbuni, I IUalMiiu .li"'i. ,
lion
Proprietor bi.. .nli ri-l nf Ilio li'. Uni
.... I'nil' .,,, f I out on iittn Ibifu INIIJ'' a. II\aill.t,\ > mono)1'-
.. :> i"J 'I Id bl. vtbn ,
,
lo win
lifollow
t ,, : pvpn I
.
i I' iiToiieUirlMe&soii' ,
,,,, I i I. i i. In .bt latttil ttillionllinLl 1.1"1f .
.. ,I,. ..t. .. ') tlr.III.\I I HM.HINIV ,. : ..ilium, l el. ."lut.lul on Ibu -, 'ill ol u.1.1..
..10 "' ,"Iit. h.' I" ,,,., ,,,II. 'II 1.,11.] .." .1 '''rI. lint n.it .to ivi|,| rII'
.. 11 .11.1..1hn I / ,
.. ,.11" "' ''' H.i. .III. : .1.1111 I Hnil lull uf KiKlU ae Ibe \
.
.". KMHIK. "" _" '" 'WilTS 01' 'I III': I'OOK. t II"lIt '''''''11' '. IViui ) liiinia. '">i lu ml ir.l nmii 'thantlmlnwrc.l liairilbnlnioaibii ol. Ibnvi.. roil ('""""i..I.i ., In I I''he, M.tin ; ami Ntboi.nly "
1 ..";....1..1.. li, *. linn" nl tin. iiiantily|,' i 11' |!' 411)) bi I I" .. lltv In, 1'"lu..i"l lumliiiiinlal' tUu.ii All
; lo > iiuii.l.iKl mm ilmIn
. :N"I :11 ttirn |1..ill> f'I. .
.
... \ I. "
\I. .. .11 ill IS: M ( "" '" i I. inln ,lent In Hi.) HOik -
.
.
10:. ''''lito. .. "r..II.. qtiireil. r.t '"."". 'hoi" in tl," "h..I.' .. 1".lli"'I" (
I llu, tin b.. .1.l I 'h l ,I" ; I
,,,, .. I h"II..1 'an lourtK1 1'iil.liily a.lyu
>W 11 mI .111.
ii.l 1 "n .
'I 10 ) ....".,...". ,. I mtiI;.. "Male.. Il U triu .tl.at HitNuiilbiin '' : | l U.tiniiiipiil i* lii.tltnlp.l, ,lor Ibu
.liultir_ iiiililil' amiirniottilalllhcliutulHir inln IhUiimaKiuii.
.HI-. II I IiV < I :.r'. 'r.4u... H. A." '\" tn I |! ",1.1 tnltr. |" Ktvinilt', ami "" nl. ilililiniia
I I. II IIOI1I i 33 North Water Street rMirVr I IN .\1I. IIIINI.HAMI ljt','. Httlu .'eelol. 'I'i
31 i iMKi INIH" I .. .. nott con.uiin' 'I"e I ...- llu I I., ami 1 81.Ih'I'! in tavmof .
1'I" '' . .,1 l I'h \l.f:H \ MM M 1.1 I I.I Iu '.UII"II. lion. ,ln.Ik, bin' Hint ..U"I, ) .J.I: ( 1. ', ; ami llu, y lute HB, ; lallvr .>
------ -- 1:11.: \i. \ trrtlaix 1"1..1 I aitiuinl, on I,"in..Is ami kmn.' It MtUlnnnl lh. SlillB ( 'oimlllllllonllnl.lnlttoi illt.
.. I'.. ..-.I- .I IK. i .I t ,, | ul,' .""' I th. .. lit
J""I'" ,..,... :\ II. ,. It. It. maikel,, fui" liunulii. Illirn ol 11011 1 1,1 amiip \,", *
', ,,,,, "' '" iinail' ') liiKiinloiltalb, ami nnl) nliliv" of ,,, 'Hut Killnm : I
I |
.. ., .,, """.\ ..U.,"vVllVlt""Hli'4l.l'v.;'. \ .NM'1IJAI. IN NllllllNl: ,. |1--a ntw itMikvt' .lo ttbbli. HII lln 'lulluanlltt ,," ln>aktlMi! .ui. .<..il Ilin b'M I. ..i..II.t." I 'I' |1'ui) tin i ir latp* al"l" .111-.naaM.*. J"I.I. (1.1''mar r..I"il.| "

\ II.. l> .VI.t:MItUtIK.\ I ,., ""'. ," 1." """" I trai. IH. Mill'. "ull tifbialolluwn* lo .kny that Ibuiul
anluitr., .1') ilnII. .
hllllllll.' "f 11.-----;;; ; ,.. Mil.I. II IINMIINt:: ) 'i .Ilm ttioit niinil4.' liin.i.l,. tin. southin |I' LI||,' K.I I of r'lot i.U. ba* for year* ,luiiiiil -
/ '
.... \I "" ,, ... .,.. .I ; : \ A.tl.( | | .11.1111. J II" ll.4lli.lf III, I IIHMfcHI ,IAIt Him tteio" .intntly Inn I.in|.rianii lain fivor nf "a fun, 1.11..1.. a .. ami' .
\OM1; l>,,"I"I... "I "I" -,\W Hllt H*. Ml HI, IIMHI I III I''III' ,,1 I '' III yiottinn' '' lib, tfri.il ".|.101'1)|' .anlIniant 1 ..... ,. utailvil, ,"I.'r full anil. I .' | an .11"li," '" ',1..11'.1'
K "" I IIP. .. vole .tinunt
I I' I I lt I 1'1.\1 I I! t M" I 1:1:< >: 'I i ;aikiMml :I'I"i";. ::: : : ,:, I Iwilb ,I'litiluii. .* an "", ....,.allI I' .
'HI'L' I |>r. rl* l tr. .in < m t u' Noitlurii, "' ."u'r., .. look. uni' on>litiili n : 111.1 )it
11 III I MI' ,,,,, .,... ...,,, ,.. .... iira. 'Ilia of HP U linl., !
I:, I.,r!' r. I IM' \HUM, III-LI ..100 .1 1.,1. |I' .o.I'I".r.( I. at | an r.lMllt." woikrr.amlIf. ,
II"- |"X -I\MHItl | tin Hit' wa UN in Hit, | yii-
ilaiiu *
!' on li.lnx ,111'1 | !
.. '
'Mini u.l xl.l h I IH I.I -niiijitilion' 'I".lull
!I'. ".4 ,.Ill-Hint 1 ,. :\.;:. .fll. > I'. .'11"f.. VMMI,,,ili i\ (f'. r"I.-.1 n.|t.r t I In tit. i, II...mk.11.i r-. i.. |'ul''li-l'' i Hotel I 1\\lilt lit .. .. .., .:.\ ,... ami, ;11" .. "lill
!
", ." '".I "''JI.10 \ ,I'' / i il:- l-ll tM 1'11'1"- i ,( "I.,. ,.I dlv""in.r labiM., an,1 I .. lavii. >K .V stuiiL'f I'lii" Horn,'non, "llh. 1"111) ilhl.lt" par. hn aixl M-VPII nth. ,'r I",..

'..r l"i."lli\N: \ : I' I rmii: \\111"11' SMU' ., 11: ; ""!'' ill HIM o.l oi raw nuitiiialVIil A lran.e bviioim, ... VoIPlln ,'ral. vol.,1, wait all Ilm ,i.ilnal: nifinIwr. ,.
,, I |( |1,1 non w" Hi'" ha. .iiiynl *. Hit Snalnr r.iinrar. .'
".I' M > II Ii.l. \ ,. II". I. lin. I" ..,"." ,.tl h'lIl.,,l II will 0,1 I btl.. .. .. | lil'1- Kiniinini.iVptv .
... O.-ct.I'I II I 1 Ed. Sexaiier In..I..y. 1',1.' 'I IH '.".. .. ami 11.1. woikoil, tbr.. :1.ill.1
I.. I..." I.... ...,.iim nl. N II rvn> JI"1"\t1.1'MI; I'J.i Proprietor, l I... luiiml. h..1 I ,lo 4 ,,,,,.1 ..b.lrallt.livm.ilv ) ." k
>tialul
,., .. ..., >| >I. >h> biinliixU nfj.
,,1..1 I nr li Inj > '" "ln.1 tin, (Mmtir of the "
... ,,, r II, nf.ollun fabilt.' ami. I lo tlm Ir.wl"l "''I.lu.| LMJ uf 'Inb.wPo.
'' .1 I kul'inl BOILER : 1"1.1.| ttlni, al' U .
: ;j \misH: tu' it.VINi | | H ." IniHiilyIhmkvtta ami 1 |I.r., HIP Inli"lp.lc.1 Hie. 'lu
,, ,, uu i .... .. |'m>| ,
.
uli .I'| S"'I'I, ,
.u > 11,11I.
\ Ml'. I III R 1.1." l < inlln '.1.. Ilm ml Inr It In: .* |; I linn | llul
)1.\: J. COOKE Clerk .. uu' 1".1) In 'IliU, ilvpii atUli. 1.1 II"h .
I.. ,", "I. \\n i i I' linn ,,1....... 'Ilii. I. alii a,It' a.niii.nil ..- "..",,11,. iloM.. ami Iii.lit, abi.r/., ".*. lion 1"to an int n"Ii., tub i,"in ,.....11.I (1.11.. no lls.ilInn lf.t.I l,> I
"
> .., ,with uf Ibu New, ...I'II .lu.'le-
| ilium ami ,
.l.nliiK. win tturniH naiiuli/D luiniaii
..I.. I,.'..... ,... a. h",",," "I OOV .1.1.1.y a 1.,1..1 1 MJII.HH.I. "IIIIIH.A .' .
II fit bum. 'Io"" I ITill... IIMI.. I"l -I I |II... lill't: l lMH It DLiMM &IN'rA'r., r.iHl4ii.I ,nulK, .an", I llu liiumiul. it.nil inlnnui, ..ln-, | | t.l." |/.1 ... .. .." i iI 1'IIII' I'ui. lian. ."I..i."II.II"I. vloal

..,,..K.|..1.|',,t,1 i...II.,,,".n.i V..."Hull."" I I'M....."i ii ..'I., Sheet iron'P. ttl-ll" III ..t I ITlIK I' t. \-l.. .IHf. 'I- I I"I III I'I'( .\la.. I' 1..10Ly,i. an/ h""II',1,''Ibr ii.oialion.l, in lln,.,1.1.10.." 1"1.1 I I.ru4, IIIIM Cioni, tin* 11..11"4.1. al a 'Ulul 'I 1' I ,laiKP amount nf wiiliniPiil.il; ,lot Ilia) I..w. nil. it> I"'e" (.lint
| nh'.f | I nl tin' ttuiihl not "li-b ,
unlit '|1".1.1 anallltii' .I.I n as i\ r !
>
i I.KI .evi tin
.1'I:: : ; :: I II" I J"- \< III'I 'Io/t.\/ in,",In tin. .'lianjnonil' ,'I,'. 11 ,Ui ,. v<" .1.1. 11 ml, aboiil 1 until Lili"I""lln" 'in' ) I
... I I | milt I! ml bnmlii.l, ,, 'I..1" I \ IIU"J it.'I 1",",," trill., .l.t ovtitvoik, liiiiiiipoiltnfl.ilia.p. IIr .1"1. 1"1 lui ran* :ami 1 ill',
"""':. I BEST P.\ PEH I liarMiiiloi4! |' >'''|1'''' I btf 1"'I.Ii'I'r.. olin ''I'I niiiiiki.l mu.l. Ibu ,l. m .. ii aip
". nl.il.llri. .I'| |IM. | | ai
rk..s.P. nflhi I .1'1.
1.\\,. ,... ."..,j ,I \I c> 1:.. ..,' 11..1'.1\ ... ., \I", ,,, ".." ,.ninr..l| mill lolmnr II... ., ,01,,|'ami U, an .,... .... ,1|, 1..1. Ibu Irno ian"> ul liuwvvtr "''I an "1'1".1),. In Hi* "j.iin ..
I lib will
,
II.I"'a' I.lonml l I.> IHI
", .. .1.' ".. ... /'IL. .. II I ll-IIMi" '" IS '", I'I ".1 "I| inlruilii. |" lniiovrl| .mi. bin. wbiilttinl, liny' hiul 'bu.ll, 'v.|1'.1' I 1".1,1.| |.,, utnwoik, "'I.'II.i." li.l.l KP| nl.li' m,. Ibal an ti.ilhnl ar. \

",,j ", -.., ,- .rt but II ,i. a 'IHIIIIIIIII,! lmint, ,.. )V".i know I.. .
| ii il.I h IH nf IH liiuMi
'" li-r loir
\I |' | uai I. an up 1.1 |I''r| an I.mil IbuUlk I
1m\ lol.Miiniiil .
I. anl .
\ I" ,
,.., .' .. ., P. J. Bier, \\I'>T I'LOIMDA.) ; im'ul, ttbi, b, il i. tin.u' ott n inl.,"ir.l toinaktj .1..1. I .blot ami tv4. "Mill b..I to II'" ( hiiibrlhau, lint 1..lo Him ami whowoik .! ..1.1 baip ,.iI.I. IMP n allm. I

: iCnMMEllCIAL lInTELj Hi Ibit. vnillvi.1 .1 lut, 'Ilm tint. *. '" lb" iloiil.. .lh.. wlin .. I uUJII. ) ..lllitiiply l.sib..-. "I." nl
I .... .. 1,111" :No, I I INh. Itl. I 1 M ** |by, |"... "'ni.tilve.' ,luIlia ''I.lr| .
I". I.II' ,. ...., "I II,' II II.' IH. ""- ''I." 'vM M hI.I'; 'jo'l'; ., | linn .. l.i "ll.rrtl.ilul'I HI,.. II''.... h,,, ,'ul. II Ini.l l.i.t ......".1 ya/inj l.ilme I'' i ittiHiti .I.i"l wat ul .11.,,.1..1 I .11..1. lU, 'in I'.''' ..... II.. I... .f .u"I.,1 'I"Mli.

I "" II I 1.11111.11.\\.111< 'I -. -i. ., \1111:11: t \ I. \ U.... lot' "' .... III.......... \\ '.. '111 Ml.11. 1..1.li<.lo,.. 1 Ion illi.lrl inIn.li.)null al, 'llu al:Hontb Ilm Noilli on, nr la, .I""K'Uu irr.l ,, > | | il.tttu.. aifalii't .. ,ntlfiily,, a* t, ii,.I.| .). 1..11.1. | It ami wear t iitaypIn I hit.rlul. Iy. ,,|" 'II..r lu ttlxxl |I'.r| bnlb ill
..... tt It ". it h.,1,I ..li'l'o.l., ami ami ilpaura 'I uli.UA
VII | | HID | | *
i itailh ..
1I.h".. ...111. ,...... .h ''' ''''I0.... .,...."."t|,it.I.I.i,,'.. it..".I i I', ." I\I, i I"i,,,",,,'" '1\ "" "'"' ..11hili. ...... ',.... t:, ... i r t .., II...I I .., ... ., ?, .II...,.I..I.I I I .iiiin.li ,'ntiovt.rtiNl. .. 1.,111.1 .a,I ImillItn n.Ml ll,, onlli m.I 11,1.111/1.1"1' '" ,.n" '1", wlni .Iil I fiomuvviwoik' amitobui.i '.Ie"II"'' 1.1". : 1.
.. III.' .\\0, ., .. ..,111.I' IN a .," .... ul it"'|i ami anm .licit tnm, hnlolll 11..I .. IiI"un 1 in
..II, i..I, .I l" M "i t\ I. -I", 1 a )"! ,t,, tritnt |IM.IIII Ibu 1""la'I turn ufIbu
III"I -. II \', .., .II\t.I: OIJO"I.;: sllJ: .M: .,. ,. 11,01".1. 1.1, "illl" 'lalimi, kili| I..,
.loll lln
"l ,. .. II,,' \. .I .. ......... fl "i"iIb. I lu. national, rfMHiiiu... nlib.ti.rt .J.I". ilh fnaiful "..11 I .,1..1'' I|hour, ,. an.1 I h,1|" ;' In ai.lons, |.nli'| l 1 1.11 I.n I Ibal oiilt Ibu ui.li.

_. .. .I.." .11..h.. 1,1-.\- .- *..MU toll. V...1 ." M._ '''' ,,,11'11"" ,. ... It u"......." :, .,.bi.x..liu.oilion.llif ....nl ,..|tint| Ibf.HoHlbiin I.",Irani "i larxi,' ml'",u uf .mi,1 I al ,.|,,.." ,I..". unl.iilt.' oflhilr liKihiMli. ".r) I":" I.i.r.1 i.. ..w., 1'"I"r' I

,. ", '.. ...... | ) |1.u.II'1' I Ita.l <.i IIHI ,. "" '|11. nin-r I|IIII.IIIP, .. mill i. ''|1".1 Iwaltt*, roUiy an.lKrin
i,,' .I i v "" t\. lh\H\l! .\l >\ H: lllHARRIS .\ )\ 1.1. I I. 'lo hour*. lliior an.1 I
1"\1.\! |
.. .. '
H latml. '
\
; a ''' ,
.. .. tMl .
.
L.I. tl"li. liU bint
j 1' il > wltilf
i-'iWl.rNHl'' .lu,11 .li..1 Ibonxh W4> ,,II.IM, o iiiiM'iil.l' weak |( HIHH! .a. Io.
IIIIVP' ami
.
:
--- i .1. .uf Ibil tun tl.efiii ii.gfiii| .,, : ..oltil .ubflami" mil 1 ul i I .limn..I.I | .
into Ibr'u rtl.PVt.l
.
I. .f knal.an ,
.i.I.1 ,
| |
.. ; ... l.-Hll' ... .. 11..111.| Inn. li. "I I Ihftbixlt' wlulau .. .lrl'I..I.
.. .1..1 ..rlilpA I ftH.. -Jll H HNUNlr4lt> i UIHMII nl I l.avn .. ,
\\ .IL.I ..,14. III ....10 I I.....' 1" .\ '"...... Id".... 'I. "" '"' ...... r.." .. .., I ..11.'lhl ,1.,1.. |' ni. rtornilr. ...'.1. .\.' lllifl.,1, I wu'll to ,11 I.* tit 11 ait loit-i .1.|H-.nl.ill v MH| .mi.* .. I .I lolli n |1'1. an.I t> h'.I.| 'I 1.! .",
.
.. ... .... ,, ,I II Ii I .1. .tin m I bit Nut* r:> .uullitttUbin. il .Irii.k I .. ,. I
\ 11..10. 011'1" I. r4C"iilil" WIHN| I IUH
",, I 1\ \I I' "1"\.1'" \ .NI 'U.I'I mi-ins.. 01. ,.. \l11"U': : ..., I jhibiiiuH Ulliv.iiliHliitliun ..f un imai I nlint |"'" 1.1 1.1". Will, Hit M..a.11 I | | IIM. s iroiiiUt'
i: I',. I : ; 1 MIIV* it ..11"1.1 ,1..1. III I .mull ,, U>. will 10 Sll 11".I.| in W4li', ami Ib. loo.l
) a III4II, .
\ ". BUQUO I II'llll uf t florl* ...1 ..ul ..1.1.li 1 Ia. kt a .lon"., ami' | "h'I"I..II. ollll'llyhlitruM.ina ... .
1.11 I l>. U I" I H-MI.U .iiu.laiitlallrluia.li, anl ha. 'I..1 4 .I..f Mi l.iui ., | biiiix* "it.. an *.IU, k i.f Him, ,. t>'I..h..I..i.'I'r.| .' | .* ,.f .III'i"" .

I'". 10. I.. ... I ....... .> j 11"11'" I.... It.t. 1.\11. |I II | till |I"rnam '...11I1. "iui Mltrrl in Hit. .. II ",.111. whnlplM>.lt I IIfivn '11 .|I.ull'| InliiK' Ibu amouut ul wa.lv ,
H M Kl Hi of tin ,..ll i ..L..I. I
.i"l
,'" I II' 1Ij\\ 11'1' \ ." \ ,u""IIII. <.a| ) nf I ,llfl MMlll 4ll"r II Jolllllll W.IIII4N. .1..* l.II'r I ..1. lubuti ..talkbowntti ,
1 ,
.. .. .. I I wat In in .hoi I linn lln.olli'ii ,, .
.. Hit ..1.1. II. ,. "' Ii. in,l .. : .
'I" I' Wool! Burnt Enn and Ailmylim '. 1" 1' I Uit ttbuiu Ilm ,lni| .... 1.11.,. ..., ami, I lu.lu, r,I bt .. |I". niv. Iiunlal
.
i"l. il
"i.
\' .I.h| ,
Ibu 1"
1 Irit. ill bavf '
.. I 1.,1 .
iiuiraum .
..II' ', I \\' in'1' 1 ; I.IMI : I J. H. PORTER lo )' Jvalou.\otl. ul. .\1..11.' l iiii.villr ... .. wkalnvrr ttillimtil Ki-l .I..Ibu. ,1.hl.i..I|, .III./.1 ...1. Iliu .Irli kin liiuult ami.but (...CM to i l I""v".li ) |n.ls| ..buwawa.l "
it U .
may "' ami ufunlv :> i'v..l.
11,1.1. k I fin-mi, |I.
Collins .M., -'. ...."MII..., ",. '... ....\1.1..1. I I Niwliilvau.. ur. any ul I bull it.tt .. j ..> il ,"..1.* a Juif' | ..tun I liku '. *. ai* I..I.I that cnr..1:
W. ..11.. .
George I :. lil. Ii In rfafl. lulluw I lu lln. .1. .. i rpih| ami .. |I"nr"
mat r |
. "II.IH.II'I'; i l'UItU l ;: I I.lUfA :. C ccilzricxlr: : ::: : : ; win' I lug walur, A |I'i.! of IIIY'I"I'| | ami ,| |pml* ,. 111* lul ,'.. |.haul. kl| lur il.uwiurHM
j' : o :r | m t .
buuorablf I li 4.1 l"I.I.r..I..I "f.llrhi..I..1
,
.,'.."or,,,.. .., ,.. II. ..,.. ." ,, I brin I* I >IN lur all bb. pl. in ..
.
.. I :..1... '. .... ............ that tin tin tl .11.vo' > 1.1 ol'I OIII|| |PIH I lokilllHo.lf| by .tl', ., .. ,1"11 Hnrval |' | -' aru liiiuiuml Iwu ur Ihrftllmfi
loiruHi.lainung '
.. .' J Jt .. ,,. .. II ... ... I in nut ") I |iaiof, | IU tilt tkal bill )I..,.N 1.1..."I'| I LaiiMt 4 tear. I .1.| I lc.baut|
\ .111.III. I, '. .. I '-( 'I.A or mat |>".|... aa.l |MMIIV tli* r<*attlunart Ity il .I '.h..I..I.* uf l.v. 'I.. .. .1'.1. .
\ J*."". uu :IN ".In" IoI. i'"I l i \M\HH ''Kr-. \t INI. I Il.'. I.111') MUillinaul _... ,| ttllw.ru '. : il 1.1' ,|1",1., i< .. unlliuiiil alnivi...-Konlln.rul fuol l* licavil) ...1..1 ..11 Ibuk,

kanil Q teakPalafox : :,','::"k:I: '1 MH' M. .'.'..;.i 1,4.1" : ::*!:. i.': ,"':..mi.r : ..j 'I 1.\1\1:" I 1.//IV-) It MNH "|1..1 ma> rw'.U* a lumllkr..al) *'IIHIU. I IIn i uum N..<4r. .m. ,in...Dm H.. liinl illy lUal. Hi.' .ul, '\\l..n It4iit. liuiut >ulM4i. ...uf ,nijl.. lial *iiuilar. luIhr
\ .. ,. OFF JCE. i 1 l.o ". f.M.t awl
'n I" ,. I. |H-'*. lt h 'Ik '.1 H I II JOB Hi | huullMra' I .i.l. I. .. .i. IIM .

i ".tt,. :uk:...,:,., -|1" .4li," .I ...II' -...|. i ", .\ H. \l.- ill .\1./I. "\irnN- ::*,ll:..::17.I.I.:: | o'l. art |!' 'Itulluw. win* Ihrrt luilni *uuibt..l ul How il 1'ayn l"kp a ... .I.I.| | '. 'I I'''.. I..." ...II.i.I... I.,...

I IMI kiln Iru.l inkl.r' ,, ,l n ,in.1' ..r an.l. iMi.lvU lie*, ami I a."m.l mnniiirb Httiuv |"4Hr| > aia m-l uf ,mm auiwit.l lo.unlia.1..1 I I r*, k, i.tlcil 1
.oI.j"
j' ,x .... 1 11". .. ..Mi. i 1 1I .".. \'I' .\tt I'll t:I' \lit I'T til rlMITli .- .", .." u.. bk. a l.i, J M a. I" .I"llle.
1. I tut animal
Street ,
I| n.. I.. l' ." ..,. jal.. ." ''to, ,. .... Ir..rlu.l. I. ,riiraMllaialb. 1.11" .. I.u' .r.| .. I iievtrIvok i It''I".I.* Amrli.au' ..".
r' .
,".. ..., ..''b. .. ,.., III'" I. !I.> .\\ \ W.,lkII"' .\" Cotton; 3Dxioik.II .* |H.|.|. PUBLIC SQUARE i iLaMGtiitte W ha. f.''M' '>'mt\\K I'llll.!lltHIS : "I"iI, you writ* up Ibla fcnal, M ; .*,X virl'> i junnl by buliijf. "".. k ..ay I..r. 'lb*. I |1..1| for II. OneHum HIM triiuiiuoy. |,ro,.*.* at uueul'tbe tuwu*
,; ,
Opposite ....-. ; >'u ,. r tnt ant. .ill | i. : ." ilw Krwrr' .. ik. rlty I b> i/iut* uf wiwlA I II .. I frwn.1.. l wbtm.
l" loll" .. .II I- |lr"1| ,I" .i.l. n.1.\I \ i.. III) I.'. IIXAIW.UTTltU. -.1. .II..I lilllv |I'.|*r b* wa* vtbibiliuKilb akhiln >

..' I ,.",. I, '1." IlKAIf.V III | (1"11 % || M.ri.n .1lo .a .'..I.'I'|. uf kl" aw. | r ,... .I away, iluwn In MMHbwxIirn l.vorKi; i. aUuil, Iwu f. .l 1."I. Krval |I"iir*

tl.laul. ('t h 10"1 ami, il in* .1 I ul bum. .1.i .
aK: ULAIM .. .. I.u,. .. .u ..11.1. JIIMlu il. h. l.y l.iur, ami a HU4I .iuf

SbQesNr JOHNSON'S T.\1'It1iUX"M.m. >\ sii.f: ;', "W' .ll. .ir, do you ..uu.nlt-r >iM Ilitj' I| Hakl J.....". '.\Vn fuiuf lu mu I. .iM'. itra|!* liini" ami afirr a wbllvlia .. ,m. b tbuk .pr*> *batl udOII '.

..\Xiii 101.l'Oflun". I'. "... .., t.,. I Iklug li. .m.uuii>. INII III* fr I<-. iggt'l IJIikllor. Ju.l lki lall | ..I.h.I.1| | | ,,.I. 11..1." ..I"i..i.I. ..|> ""uf II.! ..wire, nail* au.1 I IiHhrr I

: til I,\ IIt.I' \11:1: I I' I Tivoli :Boer Hall ,. ...,. ...,'t l I..4l kl* rh,.*,HUT* Klf, .ul U* 'I|I rtai.lhH.Ul, "Mil liu. ..... tut. k. *.1|out aiunlii...' ami lu .II Mt>ral lot. al Ibnig. ar* lounj liubriblxl ..I. I

,. .. .. aul.l kiMtw Ml U* r' | .1. ) .* nf HIIIMI l"lwa. > futil, .I"Ii*vp buttH b.kl .lui tun !
I' I. I.. .' ". ,. ..... u H anil k" bulli-r wmjiM* a I h .. ..
l ,
,. Tt.U.: .. my ho I | .'
1t'1'1X: r:.... t..ASU.'ITIX'.... ....1._ InIb I',..r.o ,.. I "N-XLiuK al all. II* t..r ... altttut, II, .ulli. hll"i".1| | ..II..r.I.| .1"uli.v.Illh.-
M awl wr-.l .. lii
HiurMU
,,11 Grand Rendeivoui In Poniacoh Lewis Bear & Co. I I1 ? law ttuuk. Tkal. llw r#*.. ., ... my Irwiul 'I.. >K w uik uu lulu Ibu Irg and
I \" "' ; ..4fl..... I Itfulttylu rvMblui XV Uikk Ibal il rwM il Ut .| ill llvtlul MI, ami kll |>f .lutp a KlrilUK Mrr. A''lar"it nail I
DELMONICO RESTAURANT -i.k, .i ii ,. ," I k* wlilftr (if Uk ,. ,... "' Hi* krf lot ( Haul I .. | | l I..
ra .1'
Ib uf
,KPUIM. < AIM"m ,11. .1.! Ijeuuiaul .( law wv inut trri .. 'I .11111.alom.lli .1..1",1..1,1 .loot uu*
ntUyi tH tlCommission j js Irtnl ,.. urnir au obi 44rk t a .. ( a loan il joiuvtl. t fur .I'| .l .1 ..ill,.. Ubaul b
If Mi t:* A !oJ '.U'.t.,. .. |IIIIU J..l.. | <, wbkbba.1 *l-

... .... Mci.chant ay" II* a.kwl lilut vkkb 'Itoiuutralk ... I m4.lu .i4t I It-ar bv. lakluM Ibjl | I'.I | wilb. a I..i, ,.l |nu '
AM. K.. .\i-i.1 : 1: 'I.UU.. .
WISJIo.; oi> .. lu nut* 'IVrr l N.. \urk Ibriculrtul tb> .1 Ifai 'I M f4lhir ..
rr
ANDREWS BROS. futuu > .i* I l ) It kl ,.* Dial .bun Inw wuuml ." i".1 .. ) ttarm walurtiriuc .
.1 v/< .' mo Hi n. in UIM. t : KM: nI '< I ..Ib* rrl lf V*. tontthll. Mk I 'MiaklHM trad "bv I... .pcil> 41'' *> IUIIHIC I04H k* *a. a iinlh .iuIk | | H,* ,<|*.lall.iu'li < ralurn

..'....1......... >.i..I.\1I>
.. \1' ... i I'vi...vrt .N .n ,. r'n ( .I1.VI.... I II IN: A WORKMANLIKE MANNER s STAPLE IFANCK GROCERIES. .IrlUttiy' ral, ksw If' Iw Ma* Jur. Mrli-1| <(far* a >.a. 1..1.. libiuau.1! *"Iv.t l atrar oil In aUi.lu.l ruuultami -.1 .. .".lv..I..1 Ibal U wuull
|.lu.( ami < ol '1.1_ tnuulil ul. Iu.' 11.,1. rank .H''V r N.woik 'll.trtrrr I l>. wi.ul tin.r* ,1.ul Hi ..llualuiH4ii. awl, lbrrt.uburt |
'. .. '' mimi:14 run\iin' ,. tin ..1 ",...1.. .Ibi. "v..I.I.I. .Iif. .
III .' I billl. I inunlrt I. ipml"7 | lilllu
.
ylil
.' .I '. "I, ..m. |" wa* WHI Try (I..' .
\ '.. v"" f., 1'1'i k*.. .* i.a. /tMl, .*.!'.' l mar-, aU.ul, lout !I.. ,ur" 4 wkiln.l.* Krrw wiKkty.I.'a..w cliu4imlly 11|1.1..1 I IbvcbMtiul.. .1 lu* 1'.1..1| |
*
.' .F AIR RATES 141 Cll' C ) ,... 1"1 1 ji j. .,.> ", igtr \ ," 4H t t ''tt .. It |*.. .o I. .. HMMllrtMII I ...110. ("I In luv.* wilk kr *.1! I'brni I ltu. tr...1 l an tl"1..1.| .1..11..I rout
.
.1 .
.
i I ,limit, "
i .
o' warrbKl
1..1 ialI' 1..1.1. kr .
) 1.
I. <) ( II .\ Ie" ; 11. I. '" S.w" k* ka I .11.h. kuul i* .4l.l In b* bl* *, I bvijblIbpr .
\ \ I II I I." ,.I I .. ...I..' .It XI!.)...,. "" lkl |>a|>*r, wkaldo )*u r*> k wo ii.lUav .
.. II".""' 1\1 ....."1. \ I. I AMI.i IIMI, ,,I IIIlLCTK 'wai v' *ITt ,.. 4 tuitcui| _..... ,i fm .f.n wa., wuwaii awl rblkl ,In lit I.I kanmut :;
IU ........ ....1... '......1.. uf u>* \\ I kav* w I ... .
.1.. ,
W"., II. : .
.
I 1 1.1. .
.. .... .. I It. 40. .. .".. ,1 mlwl .l.*H'I. tu lor ry wau UrH MMU 4kr f lkw I. .
)i or TU* vOL> IH> I. ., ,. ..... '. .1. ., nut I ... .111.1.t. .. \
.1.
..... I) I 1' .'...1'_. )"" "r II alL-Ei. ".
\ jr W..I.. MarJay. .

.. .


-- -.- -.- -
-


.-
-.. -

r '.. I.. ""II"" "5 .1.t il' I S ; I> Tot: :co.J" mn 'THE

;:J''rn'"Jiuotlrommrt'u1' \ I, I : .\ I 5. I \ itIII \ II h ... I HS M II,, ..I I H li's UNI 111 : PUBLIC Tlw W l

\\ I , ., ,
I."" I" .
I'' II i ., .
I' 1 ,.. ,' '
I .,11 ,lur 5"srs IsIs n.iNii" ", ,,, 11 I. 1 '
." .' "",' ..1 .' 'I' "I ''I' ,' -i ,I s i-si', I I"' 'tiI ,, IIs'al5ui.. ,. il l., i i.i'.s.--. .' I .il 5,5-' ,l ')| I h,,i ilivn ,, M, "I. IN. M ,,, ,A ltlitnii .. J

I /I'I ""t"I ., ml 5 'il .. ttht;. b tut mint Ihronliiiinl t .>. | anr .1 ist; \ .
il, I II I i. "illlj ,t ,nI iRtAL .
'I him ha. IMTII a | Cast ur Mi I him/, lissiwstesqlrssk I riinitknl I l ,..in.nt 1'/I.. Hitr n.I.'I.' .., Grand Innovation in Prices \' ( I ;
.
fIat trd rrllKlnn lihnrly MM .1'II "u .i"il. \ :
not aa
man. a rf : :
miy ..
\ I 1'\' .ITII& UATJoiI" : \ 11. *ttv slIlitlstrips| mil I" ..," anil liinlr, bun,, ilonhl lln I Ii is, 'U 'itis''sI: i'n l I..r Iisssssn,
( Nil of this sluti.l'
M-.Htmlrrl |>rMnil 1 In lssshlssthsst. Orn I Ittstnts'ss ill .. siltsssi'hlr. I/-mi. Hut ass' 'I"II'

,, 'II. \ .."Tr.. .. '. Ali..lk wmlil I Invv rs'tslssssl I Its ill .Is' '' ,Ihlni'i I s-s'-s.. ,",1 tin In" ,....it.! it of\i-w n \..1..1,ik| | I'lit .-au'i. mi.l un.. ,IhnIn'rt".Slim .tii.miiIn ol "-.,"tll..I'. ,,, I '. Kiott ".", ','. t'st.slisj >.. ", ,.,ss-Ilk'I ,55,5,5-i I |I' ". I r w ."il t tl I- Asonish! the P oplc ESTATEVOI.JE'TJ

I. ,i., .",,,.. .4 r. It H n'I .01. .. I In.iMmitiiil, fm rlfihl miinllK Hi l rust tslsli I ill"I..its'.l, sits llf, .Ml s-si!s's.-.III,,1 I till, ; .1.1, on 1"1.il. U.t Ir -I,! n' In I'' l Hi ,.",. ," I wi
lIsts ( Mralth .I.
., .. ... 11.11.I ..,,,1' I" ",,,.,.r t,. I 11.1111\ ,,, |"ri..1 .i< 1",1' : Ilialir : 1"1") 1 1 ,i.Hu-lun nl' .r.u., 'tttn (iiinmnrM S.11 1..I.t |iirrdr 1.1.ilu 1 ii.whsi.I-s uhi, 5 h dl
Isa| -. .", that ll.r, man. 1| Iy |1",1"111.1)l ) ailinini'ti I 'l'' .1 I VI ,11:I 5 Mi- HII ". >' t ll'l "
.
"I ". .11'"' : liarr a"IKliril n. 'lu a ilrUi, 1 nml ",,- .icm nf nllitmiI ,' I" '. .,, "liMl.nlIbrlmlt 11" ( ) A. ,
'
in in n "
uhl .mini, onirailiil P tin W..I".b\ ": C ,
: nl puP 1 IniiHiiniamlnra. I.y In I., |>.i,. m'anl ,iiitt-t Is |.uhl .,thr a ) | ,tin I, I' ,I. II--------" S 1. .
i .
tl.
|1.1..1 .1,10 '
,. AI".tlO'"o. illrM> 'nIhrn \ Illl: I 1'1 I:nl I: ''I: "I 'I liralice1:
l" "
-- 'l "' lMwrlant| |_ltlnn that' lir wnulil "("till\"HI. ami I i.vrn 1 t.t Ihr. |>njn.IHT, ulI. i !'I..r.|I" eabl I I", .". whin, Itritmiinil until' tin 1.1 NEXT TO CITY

".. f... I a... I !1M. i' m. I have jrlvi.il i harjpf |irl."m'r. hail (tisss.. from, whom wi illnVi. tH nithttli.im I I. mil "''|p.rtl.-Is' of rvhlrnrttu I ,11..1.)1' IVnbnilt' tin |IeIi.isa.l. ; HOTEL.
I. n-laln ,this .lm Ibtl I tin' ,.1. C. H. DIXON
sass's-tsss or Is 'II riotn r." 5' k"I.r|
1 1I I. ,
-"
I ... ... lIsts fiml ihiiiK iNciirnil | his,,arrival ...1 |1..11..11. ".Kill j I'rN-M S ni\ \ : .
.I$ ,. 11".n I I'm
,", 4 : i I II. tin ni .l .allur TIt ilnitnri Un I altrnrtiiK i.bt.iilaM-In, R Q br n lic
.
sflI of ( .. -shssth." mil. "I l llnip, I In' W. ban IH", ", srI". ,1 i ,1.. m U Ihr. I. limit ut iln,.Hr.h-.l lists lbiH.ivtv .'. \' a
.1 ;:' : : 5'
: r :: : .n.
: :
.
; : :: : : be ., l ,tlsit'ss'. .1\ 'A..w *./! .hi i-ohtiailo.1 tin, ; I' .
., a..nm. il MHiiman.t I rlylil ly this5 trtiornflhi rr .' | ;I.i.1 I r ussst.stse of hI,, vomilnniiri 'I' Lumber Bnok (01\ '1." ,
I''"' 11m 1.\ :!n'" *" ".ni. I. "t. .lke.s' In, Sniilhirn" mrlMn. InHoiitbi .. Shingles, I: ", ,I'' ,
a .
,,"I t ..j I. !I' ""I :I<' '' ,,\ ... ru.ss'II.: li", Im l I. Wtttthv nf HII millinriml 1 .1"1.1.1.1| ul.r .r I lln" |l.n 'I"I I nuttlngi | Hbl! 'h issiI I less, |101..1\.1 I ta uhotnli. ""i ". ,., I" I
.
I I
'" Rfl R' ,.. ... ,.. "'. ... ," .in |IV's5 nlln r than, sits 'In tin him ant. without, Inrihri, InvMtlitatinn : I.
"
1, atll.Uiilnan.l tts-lsl Ihi- ssal : .1'
wnrlli.. if Slur I l I I I II'I
:": : '1 l01I ,"/ fin 110'/1/ I II' ,i ""I .1"1" .I .11.1."h.r" tt.r.t I ,n.lir., '.Is-sIsmlrI'prstralopStnntls' I I Im ail, I lul tin, in,in hiliiil BUILDING MATERIAL ALL KINO J"I'I' 11 Ito1I111' .\1 I -p., r, 5 'I.. .1
....' 11\1'' ''' nfMtitiiit, Ibrh j.ttI'1i.tts-I|| \tn ,ui,,ll.jMll.ami| winfiarfiilnrMiiiii .. 0 .
I "", .' It' Mu'. 110' a I | | 1 I: of vrllow fr ,. '". e5s-sss.sI I M V I III-: II .V- I 0 I; "-' r.s-st "" ,i ,
Am tbr ViHliirn, I I'IXttl.S. "1.\
,. \'I.ri.' tIllsgrI" : l'II.lt : II* .I."L'.j..I"I I, I111 | ,
llllHli' tu hIssjIlt.w -. n Ii ri.nltav fitluH ,. IsssIy ImllialH, ii "
.. .. .. .,, 111. .1.1'.1.| |' .r I 11. .
\ "" '" III-.r M ,I.\'t. 01. llnj afrabl lint tin frrnliiinof' Ihr. IHi.. .. .| .b..1 I \ Ills' PI I ll'il."l:I l.VNH ," 55"f 1"1'| I' ,
nmtil.l iktbl < of thr ilna I- i't I I I ISP-It
m-orl linn HSritV
tin ( .
I ,' i .........1 a"'I..II". .. .... hat. btlnit HM iimr army hl .| ""I ,"n' t .5, I KII \IH' U-ii IKr 5 1 a ,.III'I II.Ir .",t t"I ,
"h ol, l iVum s'IsIls'ttsi.-u i | tisst t Ihr H.(' lilt vrllnw nit. nsrless I tMi i.tVUtM.
| i >| lyS I .
irrliDnl IIIHInfliKitiiniUi < i Iii i > in. 'Hi" illIbli .,11 I 111'1' ItT
I" 1.1'l'ultra you .inr nl..i." tfu ,,I..lnl 'Ii.I.I: ; : nn.l:, 1 horn,, wa> no Inrlln ;rra' .." \tttil.h II _lIU.UI: lilllMini 1'' ,
; ,.. ,.... II", ami .. limit .11-1. i i'I.| 'Ibi. .'.. f. tbrwtrar will -. .It In ilnlr uriuritifl ,". -- \ ''\
.1, '1' hi) .tI Ii ftI. p..t miiriN wi .t "I '''' ..1,1 i I I..nlur I ilinhl, 'Ihi. ilolhr., warn btilinl """I' P555 I.ASS5 InsI ".1 .I TM'UI""" \

'" ,. "", rfl"a. Er ...... Wi ..Ih .1' fir fill,. W.. ".1 tin I ""li fibri.: lIst |I"t |'M'' i,| |'ruin..line Inh. 5 -I IHi f tin'la.l.I lu wkl" hllirt I ..lsghtiitssstslss.ttlltlv.I i ..a,1 ,ssss. coni.IIIIK' ''I' a 1'1' 5'I( tstrs's't. 5.5'S I ,. I.'s' I ". HIM
., ,. anil t whl'h 'tIss't < in .b.tlillrlii.hurlir '. hr.. 5. .55 1'.1. I I"-s., ', rni I InIp.
.1..10,1. '.s 1
"" .1.1'i J. Ih. \
nl .lalrnn' '1,1-" ( lIst it. lIst t'srhithtrs.srsl. .,I. '.''nl.'r''II.'r.| ; itinmrlril, atbUnii lsusust'rssIiri ami nhut., wric |IIa.! 1' A Rich and Varied Assortment ol
'limr mi.111 I I IH.. r\irnw than. I,, sli.hssrs-'tissg, "1,4th as'I I '1 Sir russ I.t I. tI.s i ,
| il | ) I 11. .
.".1 nri-ri-ali ss..s. 1..1 '. Ihuiiiili mil hiss-s IHIII ''I ,si'-,. ''
'
'M I' I''ti'5t
1" tin Vntlnrii 'ili'! < r \bt. ullirrttiiInnit.l 'iiHtril Ha. .ili.iriiticlilv Imn, alit ",s ,10" I.VMI I"', \IC'I.I: l:w 4. I I .V 'MY.ill 11 I Si-I. ,
\ nI. I UI: ,I'tVIITfMI' 'Mill: IM.'l I. Hill mnl 5l r> |1.-s-u-. ..tin'lit with thislit, 1.1 ilrmh '
,
.\ iirinliaien' .
,
'
I Iltl.1i 1"
,,1, .bu lir ) 1".1.1".1. ,1. .. "
.1. Inn ul tin. ilrali' 'laliun mullln i |' .1..1| m Mil' III t l.rNI: : H .,. ; "
\Vi' him IL Ira "1.1. "" ILjiiur r. aoi inn ,Un ., "n vill.iw I litu, HIm.il. aI "t i. .1".0." ".t 1 1. I

1"11..1'11"111.. ", ill,....rvlng then. ', qniit pthibltbli if binlllitt Inrvrr a hut I. anl lo br n |".ili.r ami nnniMikalilriiiM I I I.. ml 1 :ml....,"1 l.. tin 1":1.0: I II ui [ 1\\I"'U.: "" ..1 ii I

I II.MINt: II. .(.frlluw In.r" uiiur I llMlth/ l I II. 'I HI 'IIHiml I551's I h., FRANCIS AII ." 1 I II. i "
1'1..1
In wbnwain
.1 I 11 irlt
Ihltr.l) of an pi n ) 111111 | : 1 .
,I I. .ml\I' inn.lion, willi. 1,1. "I'hl.| .11.111 11' "
Ih i's ring In Nrw Wik l ami. rc.ultinx in i wli' .irr 111 hatt'i i.I lln' i'sis's" BOOTS and SHOES 0
\\ ..tl. I hii, ,.xll I(,nun tin. .',..I'al, II),.nun. mil, ..1.1.Is, .iil.ltniiitii uiii' latin ul limi,.' r. ami. W 1M' Ulii-ml if ,inlai'ti IK ili,><.n>-. ,.,n. nil. I hin' '. I h W", ,. ii 'I. ," i iI
.
.. i n ,. :ilollitw.' .. ami arc ..11! talus I., imr lit i" atisl 11 list, fist Iin I .."nnriliiiii tin. IM-IIM nt tin.ib. of n'r.illln//' ll.nrl.lirlliil .| Ir.lhllm. I 11'.1.| I but.L".IIL'Hit (.K-II nl IiI il ilIvufUr ; Tailor i I (I.HiV\r i.,:ill, ,,
l.i .. HIM InnIHI. i.." llwin 'I I .a-e ,ml Its I |its-s.- I t ""I I -irhn., .1'.5.
kn.itti i'' tut Un 1"1110 vll ,
'nil),. I "rsss"r..h. |I" iM.iiilh lu i HMinniiitt b" i I l's'ah.uslyritirl' "suits Merc1 1
flli. i.' I IMIII (lln. nirltnl. nllii'ti' $ 5s.lIsIsliWt', Isis-s I."" aa (Um n-iiill I.ul Ihl.. Inlulrimi" it ami. Ilits'hIss', man. wan (.",", .1. k on .Ih. til 1 thr, lust. :'l'| tt an .nubIn: : tin' |:'ITwli : I Illl I III UIII. -H 1.11'I S VI I ,Hit' I III I IIt : i 'sli: 'InrVSt /.' ",",,,. "", I 5.. ,",

A lioth, ""If..i In- "..I||.""lilt t to tin 55 s-us- i.lnttn.iii. I lie ttli.nf.iiin rot, l II,ilanuwnt .1 Inn, s.... M, Iii .. \ "i's,, ,.' S5ISts-.sIIAI, m! '" n'. ,! I'hl! ,il I I ,tii' I i ..h.j,, : I
) |' .. ,
(I".II..r Ittnlilvtni s'slss.tsi'ss' (Inn 01.11. lit SIt 'r ii ill 11 I IIH it ,
un,,,, nl I ,. In I4iig ill i itiILIISI ,.Innnl -* "I! .t.I. \\i .hatr nut .. "'" 1'iO n.nMiitrtl i ,!. ihlironnml .. Iii, lu 1111111' Inn nml sistI- uf .., ."- id.In bt rxliTinn "II ,
N < n :; ",111" i ,..I. ,'w, ,
5-55 \nm IM
thit., In. Itl- -Illl.I.n. ,. ull Ilii' -ll.|>. -.
I .i t In,, l I. lln' lal.in "r. -ti niilM.-il, t. lIt hloi: ,.) wa. obtain I I 1 an, ,mo.i I .,nl.itv.1in I. .
1 utility i tub Ui' mitki ,lln ITlliiii b ,..1..1. of lIst Its|'''' 1.1.1'| | I1 "55' hl."I"I'I : inn I ,Iw .1." i is-si ,.'," ,
s 'III IilIIII I IHII .11.1tillIll. III flllliinir.ilu 1.1, nniotul, II
Hi niilukin lm iliil HitHilKrmnii ,1 I Ih
.1. I loa t won Itsst iHtillln .
aiim I. ( Himhuti lion. mil 5,55-s's lrtssss' ha. ., | | | ; il.. ,.. itklrK mTuimmi '
l ..
.
ml I 1".1,1 llnIrilliii an "I .. | ..1..11 trvir of Slit mt l lv $ I aln nUiti' 1.,1 l 1'1 lln n ", 1. an, '11'a. .1"0..1.5 I ulwinnrunit I
i h.,., of Uolf.i i nnn 1 ,Ii l ami vnIn lt,_.lhrr. Ibi n' lbn"r tlinhriml | .,1.11 1 In w i -,.1".1! but H In nIm I ..il'l... .rll .. *
I III'S''I'.I' ,. I MVI-II n- .n ,1..1.,11' 1.1 | : S 1|t. 1.'i-s'. (.inuilv vi.llil, .ui.l, I sri n tin Sir-l j'stI 1"\1 ml" < ,, | th" .1..'. .' ,1 ml txmulnill : l'a.t.'r, .Iw.-lln' "" '. ,
.
IIC'I i | ni-niiilt" '. .,.1 I i. I In -liil, I.,l III|> .1 trss.s5s iliilhn ami. .I I.hit Un,Ir itss.I-s i-hanbl irlrain. liunimy I I biMjiital. i iKuunia nltyhml Un. ,ilml.n-t iH.ainualllif., .! .
in, uran I 1' "Isis' I 1.1 ""<" '. I' .., I S 1' -lr' > .lit,'llhi.', i iAit ii I
,. itilh In., ml. .IIII. joMlnli fi'Virwan ,In .1"1 : sr. lot ami 1..1 ri 11.1
II l Inn .r" "I
.h'I") .. ..In.n. Him ,InlKliI be Imuiiil, btthiii ami ill ni..ni.l"| I In .Iis-tat.. I | 'mi an thai I In, I\'ll.hl, oi.'U.i., waor 1'.1. .mil.

,In).:II.' ...II Hi/in' V-l""iritiln,lli ( >n|'''i-i-i'i'l.lnlt.i n'in-ill.. ,I II. Int l.iri-nlli. if liH "I' ..". |1ssIis't ifthr, |iant nI Ihlo .nli.|.,,1. I"orlo v"n"M' .( ..;,, ailnilninlircil'I ,I, nut,. 1hal. 1..1. ."1.1') I '' tloiliH. S s-5 ml'l 1. m, ".' -,":hI.. ,I 4HI t I Is anil 11'11.', '. ,ir. ICOOI \ I ..It I:., a"r'Ius-a.ssmu in u ",, I
MIIIII )' 1..1".1. | ,| .., ., 'i.l Is.i I "I.Iot 5 -irs-si-
.sssillssIls. I
I 11,1. .. at link .in Ii,,, diJ'I",1| | II | .
Vlik.' .IIHHII, h.rIIc I I lilii... I Inn; .V-. trails.Ii.il an..15.sIss.sssstt.sil I naim' ,Ihr ,.atshislsl-s. from ilmmt w I ui rrrninirui irun, w-1..innI: h. I utrr ll.nl.. I I.. ."i. ,"n 1 1"I'il' 'I I it Ii" inl V .unn' II"SI- 1.111', liusy Sir, ttk, ., ri ",' -".nl.1.1"1',, t tH.r i, ,

l I..lh. i.ki.l I .i l I..ilinlirKli.lliilnlti.il.lit N.iw. mv" hlllr' binUiii. i bin ) ml mituu li... luvuiul.l |, list .'...111 Im.ii.l.ml ,.. ,I tin Irratnnnl of i.Hir' int.lr. him,, "InnI, brn, u. \." l.ri.I. I 11. ml t 5 1.1 5,n 'r'i i II,'ss''ss, I In ys.lit. I I."r"!, ." .I, "

N' ..1 IIII h'"lil: i. I I. 1".1; II HM ililiioii* but id l,'unk, .\t III ,'hnnl.' I,
10 ,\ I lln Inuirlin 5
luv: |Ill Vuiir I tilt iii \\ ikmitt n" itt"15-5,51st| I .1",1.1 IH niilr ,loI "I I ..1.1 ::iin.nir "i"r' oili., I i iM 1"
II
.1, ilin .Im li.l 1..1 I mn'in' i ,1 "'" k -i,,,. 'on. : ". ,
I tairlr I ,
1 ,1,1.1. br w to laki "|1.1 tuam.llni boii-t. (, I 'I' 'H"I: | us's' H'IIIItin 1
lists ."I.A.I/K 'tills.I I 5,5'- 'ltsslsa I sls's'l Ili.hilHIiiH, .,SI.InI "I ,1',1'. I.
> flint run
toiii I 's55tssstiry i
,
VVoll. ) ,v
s.i.1 I I xe11 INU I III: II II: s-s IMJ. '
|, .1'1.I.III. hU..1' vtlir., a NrW ol tu in I ,\ I ci I",n In' us'i Irfki niik JfihtOll &M :: .
n ,ilmn I |I" HI .tint ''i"l I liiiUv. .ssss.tu isItusstsul.husg.I, iii..sts. I 1" in' l ji'hilivi, anl t.\-.''' '.' :. | I mi I it w i. Ih,nxlitihilhi$ I 'lln. .*. IlinVVrulii 'I
.., !." ..'"mil I I v lln' I.i'mini( "I" |1'1.1| ':') -, I Ih I"h"0 i 1'uttr.M. ,Ihr .111"1 .mil, I''
IHu. lion I wilb lln I Its ,
int.In .
HIIIlir HUM II I'I
Hi mi*, | 'r |1.la) iml.linmr' |1..1 |1.I.I'II' Hi i i -"nn ,.. ,,: ; I.
1"1. 'Urn ,
tn .t ,
1 ni Is i ,
.I" I It 'isi"'\Vl.lll'-I 1.1""I! frilll.! I' .ul.,11.n.ii "' as.t I ; ,..1"t I Ik' |Iliy'sii-iittI i sill I nut nukr n ri tear' i \ mil/lit I In, OHII on tint int.Ii'itIbi I 1 ( ) LT"15: .. ". I ,
an. .I tour .III) i Inn'| (HiMir i ii'" a mm i Unl.i.tiiiHH I I 1.1.5 I ;MIS: a. 5 IS .1".1"" IMI is-hit5, Isss's' | -"" .
I'h.! ,,,! "1..1. ,.' ,I. ,11 .l'I, ..r 1. ,I' ain.niiliiHi. but ..,""li".1, I tiss, tthikttnaliiiiut Hi"illli I ii I Unotmmliilirlni I
iiirltnriil' ,
,, uli.iMioiilt" ; imikisila: Mialltr. I ul I I.M.I I I I." 'lift k itIssr5-t: ,
.r-n. 'i 1.1'I.I. i iI |Hnl nl'. 1"1' 'S INtlVII-:- -s| S ".1'.1' nI.. I .
.
III.'liinnl i I ,1. .
Hi.- I Is
(a)4iii) ) ), mil :1. : an .1 wilt' 'ii rain 'nIw ,", 'Ij.,
.I li.. Hull. S I-uII |I." |r"11| i ,.i.iI In I..'.'-s.-s.h,., i I. Hint ul Ihr, iiimiiiiliiHn .. I..HI..5. 'I 1 Hut liwhunlllH Uilhlnlliinlb ) 11."II ,.II'r.. ,, ,r.I"rll'S ; \ liu"I-, ."-h II I I. ,11 'I"I'I: i -I hsit'S. ,,1 "nil) ..'..l.r, ,
I
I t's-ss-r 111"1",1.. 1.1 ) ," :
il its "II"
I MlI I tlt iil.H..1iiil I lln niib" ,1'1".1 I ,lr ) |.1.1,1 P.\'i .1..1"
I ri | .Him .l-liii. I filtInHHl | UK, |.illiit II. 1.1.1..1 s's.- i | | ,i ., |h' I .I"'c, I" Iml.HItrtrtitlibiiliM SKIN .1 r.. "

1 mill, 1."hl.1,il-In. .' I mi"I il. furri I up' but, nut in |."l.l.i' fi.lturn. .HUM. All! bit I lo "|,,'I''I- wilbuiil.. ob.Inn Ol'" nml. .tin in:",, WA' now ,h.I.1, ""L I ii,. |>;. 'Is'vs'l.sp| TEHt ; ;) .' I\\\ : ''i'.O( ; ( )( ) I'.. "rtlau... t5.s,,, I 51.; I ,

'al'.1 ,. :.. n- ilhly ilik. ..". 5iss'' .I anl, ib. sits. maili. it I St'h'|. lull"Hill III 8.1 : ( I i's-IA-, .
: ,it. isusi S Inr-. ttl.olnvi. nut I Hi :"t- tsi'ts who. with tuuiMllaval 1 I"m i".1 S | 1 illnti I. iiiill.rt tinliu 1',1 .I. 1"1 1"1" 1..1 I 1.,1 stsl' "
.
) I 5 liiiuiiiinx, l .n ililiiinn. 1.b"I.I., Hut Iniln.l I iHfirranv .111'1 11.',"t 5.1w, ,,I.,. ,
siIIs'alsiI '. : mini ') tm'' iln'H In ui, 'inikril .i' or lcI'jt.n slit' grow "r. .' : II. ,'i','M ",, in I i. )
Ull In ) .I..c' .nth rut, ht II, ., Iih.us-l..sIsi. ,
nt mill
) 1 U laUttmttbixlc 1,11 i i i'isS I. IsSI I 'iti..t. ill' ssi,5' I I" I I s- ''IIs
'I.i tu 1.\.1.
I ti..sstuss|1.-. I" imi' linl.', .r .1.lil"| 1 1,1 1il... "...1 I t.Iilisrs., an.1 I """I. ) fit .lisp ,inli, ,M. I 'sss I tli.MTU ,illii'"i .lln. ll.lt, hut,' uIII,1 IsIs'h, imnulnii I, | I with v hum S us-i(.mm u linutitail. I. I II I in, I'I-i-, -55. 11.. I It. tssi 1., I IIIII, ,,"I.. 1flsIi, s-55'i'I lllll,"") ",." Wlk."I.I .lirtilwilln I.I. ,". I. I II

lilll luili, if On, I I "'|1.1| |huiI.lil j Jisslissi I" Hit' |1"HoM. ,,'1..11'1"| '' .b. tin >. in Ih. '"''|'' "",. ) I ts lit ) 1".I'r.i"I, .is-sttiss'ih" I llullln-' 11"1.0111",1, i n I t"'III"" sI l at" "
,. ,
) 1 ,
t, Ii. alminixlrml,I imt :ittnoi ;.i, ul Isis-k l ""'\, lsstss'fs-ii.sss-. ''h "5II!flu'sII'i I K d.I .""'', -I-" .1. ""
"uilTi-i, ,I tin, i.t |I".. <.f ,hi.I. |1".li.i"RI l '.*..( itolltul 1.,10 ami mummlV. .siss-sults- 1..1..1 iii, Un I 5-sss-s-rtl. .1 I ,nl, I N ,",.1",i" .1"I I. "Mit ,. I

..., .hi.. 111* tnallnl ll. hi.ltirlli.litlvnl .. \\"i."I. |I.I"" rt in" tv n.il k,.\.i ..in.I.Irii.,1 11,1. ,but, ''inn)1 I hnlntil, .I mil.,"Ic, 1 I'i,! ttllliuiilH..H /. I niKalmort, anl, liiiiiii-litth slit, '. ,nit "atlri.,,11"Its I tl', :In.itllaik ">n .11-'I ti i '" i. .n". ,I ,i" ..1! ..,IkI 8B.O; : ; ( .MII: 'n' ''i.OO( )( )

Iii.'l it hot ) Hun' In .,, rri..I.. Ills Ihi w.iii inW, ". .I! I Ij' |IsM .SI|. .S5.t.\I \ 'I
,1 .1 i.iU'inillv;, : | rsussss I mi a I I.mm. ? \niiari- a 1,1 ( h."I.I. 'in' HIM "nlvtil in.lull, .lo, h mil. j.'
.1".1,1 .IT 1 1-1, 5555' ', .III1 I, ,I'.M-tllK, HOIll,, sssls) ., III'IMII, .\M |'A'" ,
fi y ''
s-I "Imm' ,' ,, Imn -I 1, 1.1 551-
jli.l I Inn .litliiin titiMlvn. asI I until I \.ninn miilnrki,' ssssss i tin IIIIK i 'in m.n nil u lulr, I \\hil. Ihi ,,tinllhuiiiib .1 '
II ( 1.1 mil m. Hindi, ..liui),I n of yillnttfitri ..nl.t IH till.w ,. .i.1, I IUr I.IXtltl-' : ISM I.VSI I : IiS'ss \
'In ( .
I) I I Is) omi I .mil 111'. l.t \.1, I 1..1" timr. knili ..1 Ihlilit Hhnin', vmi >' ", ilrivi-truin .tin, |iutt I bti 's's.i I \ \\ .1 l IN his.s-Is.IiI'" I I! 'ii"-in'" r w "," ,1..1 S's" m, Iii"I I \ NltV sst; ',, \._
rthe.I' VS-.ISSI .
5 5s';
.Il. its I Tiivl.Htt not, .n.i II hi r it i- \
"
.1|sums i' 4' .In-I, -I ills" I. It i i.l 5 I ho mih. it ul' IsIs- "..1,1. s.l, I tunlintn ,Uriinn. ii lion. ui..I.f II".'.HUM, 1,1111I Pirslls'rts A, 11) tI1, ih ."lioj'a .uilxinuli I 'Ihrrr I. nnt ilin.tr, Ihr linn' "I I I",. tIMIIIM ""i" mil. ,. |.. stsl I l'rsss'slss,| ,iih ,,iir I I'int -.-,. ?-sI-.S5 tlll.lv 1.1| | I-. ISM. |I1"1':1' : |Si l lVI ,

will hunt a .litluwof I hulls, I I.,' u 41''I". I, -,,.,_ lil, I I. '.niiiini.i.. lln. liilu ) "1 I. |1'1..1.. I llm., .-tst'sr,' thin: .HIIO I A.i- mil I m' :( inmjfli, I 5 h : i 5' nN ii M : ISM I.VSl I I I 511555

'Pus lull is,, i1.Iss I i an.1 I llm i. n..|,,.n j,.n, Ph5'.l I In pi in 111"1| ss.tsls', cl l a.lnl .. ilmilli ll.it iinnib I,.i. ttlm I 'l's,I 1 iv.pi .. WI.5 .W. I In,'. l.ir-h; nil thU .lltnuiv !'li-.iilt:I I um ol;I tin.:.., ,.:.,'-, ''I 'Is.I.,I. :, u: YIItLS'1' HI- SlllllllM | .|. |< v

.. S'w \ ssl, L s.iIjs4sI, link, ,,.1 I ilmI. i imtm-.liin s'Is's ul is, iMiui N 0 ir\ IMU .VII ,.
i" nail | | in 5 t kss. ,
llm 'I'I I ttlmUafiliilialorulallilint. Iss-ils.itst l ) I link ilhu |I" '" slit' "..I tlI "- '," ) In tin liu 'ai lir .I tinrvnliilitm 1''I.'r. I, II I I .is I.. 1 I "
.
"I Imliii.! lobihrvn Ihs in,,.in hi.1 Urlnl ,i .,,' kII .. I at4sIIu! an.l I ",M n.IIII' ",
anl .. fin'...til uit ul. I Ilsr .sIII..I, sis". I 1.sii; Is.l tin' nl, ,'a 11 tti,, ,f.i wn- 1.i.,1.! f.i, lluii' 'nlrnii.in '| | '' .. I .hs"r'.d.I"MI', ,; VVIIII r ti II 1'11' II \-." 1 '

. I, jilsln-i .if lIsp |I"'tin. I.. ..1 hi". Is.sI umnot, .,.-. 'I limit ) ,sssssr.. nllm '" .1 I \ho ib.m iml I "nl'.iht) .nln" ;n'I) ,imlI'IMI.I I |1".1 arritinl' fiom MHIIII .M.nlln, in, |I",,"l. ,, ,(I.n, ..itition.. ,' mil a ttarur IN I iIi'l n .I I"> ""uirvirt ml"t ''M anQ Pl hr I

'l.n. .In in thi Hiiniiinilv. .".1 I "|1"'" IhU. tihlt..S I Im, -tssstSI.C ." r s ns rs I II Red Star Shoo Palacs ,..I. 5ll I
1'1 hull-mil, uI.Iust|.| ,I.I l.y. I Bi. I d".1 I ti in'I .''I"i" ." i i 55 nK tin.I lln I"\ "'i II .".I.' '
., ., iisil| \".. t ,,,', II,. Un ulhiliU Ii. ''ts-'s lirmirib I I.. tin, ."n,":,',nt,1 1".1 I tin. tit.I i . ham, ,I.. I I. .ilin"' nlli I iviU., ,iml I i. I.. tt.. .1's I ,) II, it tin in i. ssssliii.g,! In liliny r. | nn i |1'' I I. | | I .1..1' ., "
.. .1.,1 iuil,I. \IHI IIIHHI, lo be muiis.fnl, .litmniHM. ili.wit ami /ss.'l mmhuiIlia : I 111, ,nfilpiui| 'iststl.s.i. lii, s-s--I n ",n" ,",,ll 5''j' ,
tint .tin 1..1 ili"i.|,iiUlilu' ,mi mU, r (..1 : ""I|"ilv.iltu.r, | nl In lili. ui in "r ulli | an till .I. .1 PALAFOX.:- STREET ". II" ." 0,

IHO-.I P ,lisrIl.| .nl ililtt: I 1".I..1! i Ily pmoi nmint I ilin I.. 11.1 .liunl.l shut, u-tnl I hum icKhil| this, fihiK, riw but ,'nul bo.lv mil |ln..1 lla I ttfilia !i" : "" :, ; '',. "" .1I .1" ,.. ." ." ...,,11 i'I I"5,-.. ". .

in I'.n-n,. U bin Ii IHHIIK I InM.nrtDi (Ii lit. ""'iisril I ..1 ..h'..", .f tin |I""c" ami, J ',j,'1 1 I.. t puu.1 I rnhi, all g.ssssl| .. 411.1 1 nmik.,1 .aiwofti-llow f'nr--I ltl, ; .. I 'II"i '-tu i-i'"i' i.n' 'II i t.' "I" ." ,
nil tin, "-,ul .liint about wbiib I nu SW.. itst: SIPS .: .: : I'.. I" I "i '," I I. ", n" I I.WOI
.
s ul I I inloimnlion. il. iilinblhlt' I.I I- triKiltif ullnr Mil Ui iln ., '..1..1| |I Ian nit "r>| its! .1 1 I..a I 1.,1.1.1 I vb I Ionoil iii! i rlh :11. .
it'H'IHIIVIH" will sigs-. s-. -- .1 ,VI,.\\lrHi:" ) ,7S '\i'sIl..i's's- '-I'" ,
: -
'I. his iiKHilb bliik -
:I ) ami tin. |Hv.nmliuti'' | it- Jn.t .1".. I. ,nml I tti- .1 iml I null 11. I" : n.i : I CE tKisini .
,1,1"1 "I 'l'lss( 1 wouhl IUVL :> Oti i. > Iii iI5 i: I i iII
p fiHli in"it I. ,."o. i"r..r..I. an.11.I t In ,muki,, (.'..nl I "II c.i.' ..|iititiii-it allluiunl >Uioiti|'| I 'r', ian. slits'Iris 1 h UM IINiiomalln .. I IIHMI 1.,1"mm, .,. minh nmironr Llle.1 winWSH 1 M ",. "''I "" .." I. I ( IEII."IC""U I.SII tl"l-. \ | I..j| ) I

,Ilii'. ol Iml.linn l mn. .. hiss, 'I(.1'. In Iht'm Hliuthi') nnmimitiUn 1.1 I I... I S 1.5. I II: lilt,
'stIuItt| I with( ilinii'i' ; .1..1,1'1" : '" "" ,5,555 A s 5"l 55. I I" I .t "' ,, .'"
ik I II ash l not 'I ; i : : : .: '1 1" I THOS. C.
WATSON
\ 4.ir 1.1' un n ,
|
: :
Hill : ::
filluw bllmlIv
.1.linnkiMiiHMmi.l., I. ly J."". hlmtllami nn, .11.1 I InlNiimr., ami i ui ri>-| umli ,,'. IMKIIWH Iii |1'iaily" I I 1'1' : ,.. ,. 11\.1" ,", ''', '' '
I ami .1 liliaviil (friiiun: .. .linnl s il 1 ""I.'h U t will imuanlionr : '' " 1' I ," IN-I, I VSi E.,ii,.,.| |"I| tl I I ,
j alliiinlmn Hut Iii. Inluiiiianila I .I. tin ant in 'I 11,1 1 "", ," ,. ,." I ,I, t I
If "111111411)' '"' ti..ts silt.uIsa 'him | has /" .(..I "liU.', "I whl.kt.li.tt ..1 ',Ii-I,.I"'Is. I ,I I '. I"" ,I ." ",., ( :: s's'l' l'.\ S' 3Sl : "- ;.sIi.'s5V5i.t'i l I' ," ,
iminnunl 1'iinn.iili. \ \\ I HtM.I' 0 '
a |" 11"1 111 lit. lino ,t "Iilh". bi'iaim., liittti.ll.li I' ', I. 'I \ ,. '" ., SSIau-I' 10'11.THE \ :
H 0" ,. I." ,
:
Mr l'sit ,ilnllilai! '
.
Is ( lion. mil 'iy i |1",1,1.. ami. tvlmn' 1' -In. in Mil. immlv. ai'C ilivi, .Imli may "IOIKIU' I I : "" I ,., .1
.11 I II. : :: 1.1:
I. ,
.1 I ... ,i I thru tv 'I I. u --) I inji'" I I iitsstt's'tsi' ." ,. ; '.'
I IeUiiIn. iinmo I.hl ln. I limit la upIlii. i lusts,,wluli, ami, "II' I.' 'I II I ss'u.s'tl.t| ".lusts. 1"01,1,1.' a "III. |.n.I..I.r| mi niniun 11110 PENSACOLA COM !
kIss win i '
> n v mniurailuwii I
,
i 15,5,5 I knit' ,'. milk inililliinmii ..1.111
U no ni'W liu Inn" ills- .., I ,. I'airuasil i Hidlor ERCIA
li"l. I al H H r,, ( ( ) )
I..I.I. |
Isis lln.nl i Plopo.als'TO
..1 ', mi) ,'s.ssss jnit'
"
.
| hi' anl ,lliotl.l. ," ; but nilli n |.iul) .HIIM| "? "| J.P. STEVENS NOTICE FOR PUBLICATION
| i itilKi .
fully li..1 ,, ,ssiiist H I. vul H all Shill h'! 'k o. s-1.51.5 HIii: st: t\n .i:h <>
f' I In., In-uiI, il in nil Itn nl.I .,111..1 Sir ,lhis-ss issl I |I"i 't|'ciltuvuiirt In lIsp Snnlb ur N.nlh ,1.,1"1) iis ilnitttiinhl A ,si: is, ,,, I I' i..I Ii ;\ .1..I\\S\-i.I., ::.I Ii :. : ,
i" V liii'sar. fiw. if ant liii. k", Hull' vnliwiililhi Jz'tI1. ., 1" >1'
I"v. ,
i. ,. .1 ,. isssll-t t tin m tor .11'.1 nun. i t tan D'IJld :, 1' ..1..1 I x t."Io.'h, I I ., 55,5, |ilsi| '
,1"
.. I55555 II nil. fiillr n.iiiiu.el;. It.mil ttl.it.. ... ''I I la, liss.'u mnbiiihliattn it 0.1"."I, 5 n "'.I, I: '.55 I ,':'I > n I.i. ,i r 'II.5It' i F. '
.. ,I thr ilmlur.. lnl I n .In,"* nut nfa General! Blacksmith ; lI.IIs: I IHH will Iii' riiiltnl In .I ,: 't : :,, : : : ..; : 1 : : : '
'. : :
.. W. U M AIls ilmaMil tsr",1.. nutv IN tut;il In Hit h'h.r.' l Is ul liui.niiilr ,11.1. .i .I' it --t's t I n' n. l it" il :" 'iI--i i iIII ,
I V, k ami tin wlnlr mil ,
nun HIM II '
.
.< ir I nil".r tin. .... 0 ill II I "-rill II -5 ii I .f i n l i ,111i I "VtlKIII I It ss.s, ,.." "ilI I". ,' ,
'ih. "" "
"
I, mho flitsI I lint involvr ssassslitiSp 'Hi.' ,it.,'sssII'S'" ', tl"i.i.".1 t .. ,, n'l,. .
c."" Win M ih'r. anl ullin., icrn | ,', *. I this-. "I.il.. milMii.Nr.tH i" I.-sss-'I. I I M i's-i'l. I MIL ,1.,1..": k ," riua.I 5.r, tititi,. ,,1 1 1Inf I ,
1 lonh. ,.I limeaml rd".I.I.II'! "'I.h,1! H"I."I. 'II IIM ;, t .,.1 I ssstisslIsp W. |1..I.h. 1".1", tin) r,1 blitturtol I ,. I 1'1' II k > III, ,I -.11 5,55555'55''I I ,il-Is I .r 0'5' sI I M :'.i.t. H,i'.,,1.1.. .1".". II hi.?il,.. i '.155515 11,11, I "I It t I
| I ass1isassilhy a t ..
.. Un. .n' rL"I.h' it-r of tc-ll I's-vt's.i I, sill 5 a* silI'P'uau' .H" < ovum. I Ins-s-I, 1, tl' '
i iMil
.1 .r I.I "
.
I'.tli'
,1.1 551'
I. allvv asI) 1 "iv ,
II, livvanf Ilium ttlm arv ilfi: mtlrr. but runny it ,1,1,101 I : 'm ii .|1.1.,1",1 i -5 I. I' a,lit. ui' t (5S.s Pis-ih.s.I .
iliiruiK n .
n""I.li." IHI nut.i.iifli | l tl/i f / xtH I I II
till, ,rita ssi.I,' Hion. lit lug. Vrifel \ i. 1 .11. 'I Ibi.) 'IsluW rnliiiiif, lln .Iii.Iii, (1.1' II lain our "il.l. 'inuUirr link in Sly. MACHINE CORKER. I' ", '. ." .k .i. u, I "r' I-! III.Illii' 5 5II I i .. 11 i -55\5 ;:;: :., full' .i it.sl; 1,5; sI-I ,', :,,1Ssssit'lShiss;: ;: ;:: .rll 1"'.". I h..o.1 5,1 1 ;. 'I' I
(- ,, to |1"'I.I"y ill.nl p..I' 1.i.I"I' ,.>inr lu .ls.w I lul i5lss.51 ', 's-I ..'". S.' ,. .', .',, ,.fI-, ,,'" isIs I 5. I, .I'. I I:
lu 11555 "pusher' omt. morn tin llniMiichlnl irHiillI .. |,ai. ,>.l l.i IsIs' a.lt union ,ilin: > niiktikiurbliinibi v I MAIN ansI COMMfNIIENCIA Streets ''''I.' ., 55,1, '5' ''d 1 ".i' I" ,.',si'l-S, 1 ::'i:I,,,,'. S 5 :::; i Ii :. ": }::, :I -\- ::I \".um.": ui, l lII ,11',:' ,,,
1 : ,Ihr. Narlbi' ,. .lun. : : : 'I': ; : ; .
:Ilia: ISIS"U Hi I :it Iii'.: lumiinto : tun Hint in.iki'/ ami 5. Ink -. "" Is its *n 5 lu allIs' I'; : 5 'I, : ::, ,. I,.. i /. "":'1"" ,."..' ,
IHW 'lIsstt.gssu'I hnVf mi 55.5.5 .al.i'y. ., '
1'1.1') II. I Is '" .1, it..i" ," ': "I I 1-1.1' S I a 11"" .5I' r. .. 5 .
.
ssl I nuli/t. ant lfi.in'-."" ., niun, .ihil t" 'I.UI..1| 1."II ) 'I.wr'v"r "I' .' tl ,. ld. .'I' ., .I.\
.
Hit Mile: ssss.s. liiilillvHID 1,in ., In. ui .| .,,. In is.sl- ami :I. I ls.'ar.l." I" ,: I 5I' II",55IS. I > "t.i M '
1"11".1"
von t, mn,Inn |.'ill<'y or il"'I.| | 'i S.stss, sits 1.r l Ilir Month thai II" 5' V: ,.. l sit II \ Is. Is-.5 II'I. .1.I 1I5.5ssta 1 W. 11' .u.tI
lu llm .
1 ttliulu ,1.,1 I 111111.4 .I.. it ihiv ) |Ii nr- .,'1 I 5, 5 I ., ,
I' i ,1 I I
i"I.lr 1.,1. "v. tin ) am N an.1 I |I.utai' I '' .10 1 1" ..0 i, '" .1. ,
as uss.i.Iss h) li"'I'I.1 .. ,..iItssI.s.t.iI..S.I thstiitvhlhtirtlss-u.. l sss-.tssiIssssItrhls I inl| .,ILmay ,|h itssit uii Slur ""t 1".1.I l.ilt .Uo"t \."i k \I .1.I ,'s.'I Ii. 'N. I I's's i .1.I Mi, .I,II 1. "'. l I. ,tlX i 1.1." ,,,,,.,1..' .
I"i" or ,,( rxlitiutt hi'1'..iur U.. tl nut In 1".1.1."I.h 1 I 1.1 1,1. (mrpm*' I ll u I I'. 11-1 .''i"s-'l'I I 'ii S. I I' II. "I.-. I
| HH '"" S. Illl.1 I
,
.. .
fil-a' assil I Ull ,. ,0 .
| i..I..I,1 Uhl. ..) Um, mult ." in ,, I I."s'sI I .55,55. I :in.1 I 15.5,5 I I..ss5,555 I J': ,, ',. I
.1"11.1,1 t. Tinlm'( in all |15"sl'itIsihiIY' wrntlinnk \ t -
.
.. mil Ilia .li,'. ...of lonml Ii itnm. I U.uiHinllooii ha. tbf ,mnii" 1.,'1 mlu. to ". a ...i ..iriil 1I.m..1 I I 1.-s'in Ihr |'aitv bt, "m i-vlnimmi "I It.," I Isa'ssssasiss ll.ulr. I5sal'Islslrtsslu ,,,,'.' -- I \ ."

ih Inn. |.ilili.hiiaim.ii, j Ibf mfriHK. 'P Hi.f. ".,, ,.I luiin.| t".II"| I liiiimam. '| ''|1..li'|i > an.1 I llm of thr| Newuik .l .ml V .1"" l'l|. 1555,1, i | .5.,,1 l ,t ii) i Fort SALE. :' I .1
h.I.|
I lu lln. 'In-I pIt..i) ss B Hire nn.InI. ..W IV'|'aI I ll'.1.l HhllHHHllit II) as."., \ .rIhi' |I'lrl', si iml wI ti-ts'hu. I iwulaml.uulhi \ tlu.'tor. .Ulul of tin i'.SI llirl "I'\'S Alt.\N I tIFls: : : l-l III M 1'1. III II."HIM- PUBLICATION

..'ni.l'at l .V.l.i.ll.'. ...nuin.s.s.I I f.H' iluuiti. liiil.l IsIs's-al) ullum, uif "| ,!n.I".I.II."a..t.| us I 1,1, .,111. H, .Miy tillIli \" II.' -" .I. ". I ,, MECHANT BANKOF MOrICI Pi
I. .1".1 liu I '"" < ',Hiimi''n.i,,,..i.n.tu .. ilnir uili,'Ultwiri lulls Iisst.sl"I I ,it. an 1,1.1 I' I s' t 1 I. 'I, I 1.1. \.j' !ii I III: I !! ".1'! 'II", 1 I. ". "" .. "
-- - -
I "I --- -
tlssitis.l null
l" u".h" "I .IJI sssssIs 1..1.,1. I'uly limn assighh i | .1.1, wi.h thai' trlltiH, (lit rs- winil.I n b .
mil, ,
a Inn (-it III.HI-I U lull' Ib 1 In '. 55 us, 'I' ..\I- ." ","I I .1'5 ''I.I '
Ilia Mniiannn lai.l. ami l I." kmttua I uU.liimr ;1- inroiiii, .1 I''i- I "
.1 Notice of N" ; "I"I
.11'r 1".1 I" : :; :
1"1.il.I. Un. iM list Jjllln' lt IHIII., In IkU tan IliruihHa ', .,1. I 5 ". ; ,
4 |i-tuiiully. .".1 I l.y ".",.. \\i hut nut only, by miiil tu.lraili.nl, Iml, hihyhal i-1 ; |" tin iv.uliillm .-hs-ariy fjllicr lu Um Inccrortio: I-I" :.' "'' ,1..1,. "" ,.1..1 I '.,,,1 I Is PENSACOLA. .' '.1. ''',",' ,,, ,
.. 'I H I. .
.
1. 'K'I. ,
M .
.
anl allur, I". lai.l luiiimiml ul.Il lutniun. 'llnithunt .I.ld' ,011.- "" "" '' 'h "
sit I (, tii.bmiami ttub Inir i ,, wli.ih, inul.l Isis vs-us.. .,hIs. |ultrnilyU. : ',, It tIas's" ;.Hi. rl. i .i !.. II, ",",itI I. "" "' I. "
union. i ''tts t I tun : 'f : 'j \ 'I 1''
al.ulliHi ul. I In .. Wlwi-in usisl, ,1",1. 5 ,II-i, S SI l.t"\I\.1 t .
l i KIIII. 1..1 1.1.1) sl'ts-.ss t I. .,..l ,Hi.' mil. l" 455'lssiiy it I i: .51,51 .1 I Isissi55's I -I l H. I I' n-u'' i I I'' 5
i ram. ami inl.mU. m l.i.II..I.| i, i iuii I Ia- ,.ln'yt.l. 'I hi... hail m l.i""JI.1| ,itt.I'I'.I I nub ,.."I.5 ''|1''l Ibi I.I.L"I :I : ; ; : ,: ; :'i'-, :; 'is,,,:, ssuh ,',',' : : T.itl.'sisuu, .- "Is:' Caeh. Capital. ;3O.G3O. S"'lt.! .t. Iwi. i ,," i .s." .", ,I-
I" 1 ,I" i.i.h'| 1. .Ilir 'I'slissi. r, ." it lu"."I.IMIH' %ls".. | '|>'ramliUm h-s I5 sIs.s.5,1 .5,5,5 I IS I .1 -?'' I,,,,1.I S I- u,"iI I I i ". 115. SIun--, ,, mN '"-
I | .
I 'IU.I| ''1', anl saw ami ""H'r",1. ills |liltl'| 'iuhi: s-ui..""1..1'1 Isishi.. that miI .' 1 I"'I' utvii |Its-Isa' I'' II ,.. .Ule.l N"I., .. h I" ... "",,... ":"," I i"s.s.i .,u. .I,,il iy "i. 'l'sttFlorida l il .\ .. .. i '
'I Ibr' : s'sst. |' S i '' 15. !5.'ai.! i. "
Iltiut| lsssysr'" .hi Ils.tst'hll's. mnlvon 1.li.t "I slsI I "I" IslI'iI" ." 1.1 10.1.1.1. r ianl HUM .11 I Ill|| ., ,
liim .1".1 ,1.II. How tin.,. .,1 .".IH"I"tl.I! | .1' ssil I Ibul Hill mil iim '1.1. .Ii.I'1| ... ..I' .\ lsgtst| :IM : ".' .",' 1.,. i"''4" '1' thisth.' .:".'hn.-... VI I:ik.' I..I II I I..."""."."'.." .,1 ill I I"

11. 'hut sm. .iris I ",.." I..' ... ,s.tlI ..ny t'vi-nl tilt, a. I h"f as 1..111.I ) Hit il, 'I.I.H t funt U bilu stss'ss. uf ,I humimriily Nut S' "K \iij- ::11.!l ..V l'"itiSe I '1" .1.11"I 'i.-'I' .lii, House I 1, ,l.ss. "aisi'! I I' .nn "'" hr. ...." 1,,".' ."I'
( .1..1
(, .I list.IA liuw mil il him ) | 1 U "..".),...., raiiiml' la. w> 11 isitis-ss" I" 'p." il'' ... ..I. '. s
m' i : wturiwl lisit'sa. In,.liI.II.I" .II..llh.1 .I.II""I.I., iasufrlluw It"vrrwa. I. irl t.. Issi-'s |. "", .t I liiIss O 'llu.li II'I .11"1
nlalUUwouMlMi i |,nV4il" jiln'iinil, ant li-sissltu! .r I I.hI. ban.Ihil an,,1 I ilualtttllh. liui ttillllirtul ilmtoviitHlin, Ibi.illvuiiVnlnr. .. .,, .11 I 's..sr'u ,. 0',." I '..It til,I''.,. I : ',, ., .".,.. \' '.. ,
;1
I ,1 > .I I.ta|: -i"-it. mnl, ibuiuniMriufr' < Shutsss.tssis 'hh.I I. .s.ith 5flis'II, "n ,. t ,:5 I.!: I...". 11'. ',
> .t -
II isiliss-st -- --
""lo.I""I| Ill.) lo KU) .,') liatt .in'1'I.I"1 1 ". 'I I ;.Ir 1 |1".lli.| a .ii. 5 I ,5..suasI '5' kss14si'. I'.".. .1 ,
.5 Slots tin. | inl.hof. ( Ii t, lsss.Iiitfli5-' itstl r..I.I.". e ."iL. 5.5551 ,11"1, ".. dl",, Mrs. M. A, CATER. Proprissttets51IIIIa5. -. I. \ ,1 1'
: '...I. II. ..."".11 lasiss '|1..1'1 .lul.1" I all Slit i'h."I..r. I."."..1..1.i ." ) in 111' Sitt | Wa- Sis's-su..dSii'it-tIst is I" .uasi'I' "" :"", : ", I I

ar liar, P Iml il Iari |..i 11 .In.i tliul, o-t-ai-lssss.. 1.11"1 s hssl,1u, si. .' ..11.1., | niuruliiy .1"I'lwll| a".1 I mil"ni|.iruin-.. .1.1.11..1| | ol I l'I.I..i.1| 1"1.1.1.f.r. 1.,1 .Innin 5,5,5 .1. .hi.1..1 I."..1 I .liAHUM "55s5ssiSss.ss o.l. I > r-

j tin.ir alsttr tss.15 1st am Mlf l 11 ulunl fiU.kiMMli .. as,. Lust. an.111"I ) ."... ."h "lit IIUHliki .. .VII iau ml t.),,liu i 1 but, ,II.| riKl.lv. .Ir.I""5s5s1y| l I..5555.1.1,1,.. I IVaUi.1) ".1.I ..'it' ,II I.M. "." 'd' ...". 0..1. S S1.5555,5N ,. III. o (
., intrii I. ami "t's'Isstg-1, illmiiKl .1 I u. ., .''low full.MI' .1.) I.'ill 5t> .ut ; nil.I1 I''" f
.I.J'.li. 4 i l i. Invarttilb 1
tinman "IIIUHOIIII .I r
ansI I Iliat 'illmi vl the For Sale
m ,
I 1"'li.! "- \.1"1 mi 55 SIUH kl I'Htl VIII '. : orS
'W ii' anbsl. I suP 'luki'n into.mul ...I.h"I""I. | m 0'iltm ".Ju.,.. ofHi. .. SIIV I I'Hll.trIllllS .:: <
. I n,'" .rllholl.r.lu.| 'in ; 11..y. arti .im- lilihiMif, I..\,1"11": \amlil an.1 I lluii .... I .. .Iss'ases, ", ...innH.h '-' I ",>-!,11' I Board t lij Day, Wee. or Month, o ROlt

lilt l ssisIPist::; nn:n, ::, -.ml I, ll.ii.l II au.I:: I in In. m 1:1': b "1.0"". b,nl I:.",. 'lls't I .\ | tliun 4IU.. hash lu tin' ( S Ilk ,I' "." .1. .1.. -s I"" .,I. iitti.'sS 1 X QO u ; 1 sislI ,'islss's. '" I''

lisur-histuil I nistlIsru i uf IstI..hssmsla luii|. illsa. ,155-.1.1 a |I"uir, raif iiniil| I ."lirrlIII, ', lias, .I.Hiul a sills wambrliii w-s : ';: IS, his'S, II" h .
,1 "i"l .1" '1 1'", ". t _\l, IE.t's': tNSlil.P I ,I. Vlt'in .1 "" .. ",. .
0..1' : "
.h rt-fiilvil .".1 "., |,HII'r 1.1..1 5 .. .. I ) any .-mlum, t. 11' I''I Un ""i'I.I..I.I"I.r"y. .".1 spwI : -s-it' : .I...li. "i ,
Ibr l IdIl'tll's .
5:5,5Is'eI.s5 d.
: : .
'.1.11. '
.11 ( ) ( .
lhtlu about .
mi ul Hit hau ol t uin. I'lluinlN-i.ii.il, S. 1 lm-U I ) I ha man, Ptiiul I i, n i 11 I I :;? ; ... ,.
by any .1..1.1. nun. \\ t> .1,. IHI..Iti 5 lion.. an.1 I Ilir hits-s-tu, .I moialiliivilixiliun / I zcS in .1. "r .1. I
1 PSI" '' 'V4iHiiuiiHlf| thin I'I in- I.nI.n wu mull' ,' I 1..1..1. ." !."I I i : *. 11,..mi ti, I
t5 is-sI
.I.'li"l, I L. a..I .1.
iiolni II.,. fiU, anl .. ami, .uul| : : : 1'1 1. A. .I .1.
> lillliy .I" ) ibirmy gotrrnunlit : :: ; : 1 4. ilbrw4 ft m >.I -r .1..
,,
) ai .hstS, Mi-11,411.I '.. Il i iu I- ., a..I rpn itio II.ss'*al>l.' Ikwr.l r Imsus .
nl.rn. il a. nut-nil) |'loiimlKnlisI' In a .t. a-..iiii.Hin, an.I an I.."pal al.niiil.Iraliuiiut : tin. IH.H.IIIIIH 1..11.11 I'.a -,,1.. Uiii' )' C 5,1! ,,.'sS-s.isssur. I,'- 55s', l'ssS.l5s: '..5Ias ';". hli' a.-s, .l I Inif I II'
, : : ; : : .I: ,,:,n'I'| '''. ,,1.41 .".1 i um I.I, iii il is 'L. C. r.KNNKTT.jBricklayer "' ,,1.1.I .r. I I ,nl i- t ,
duly i au-I I liars I |.uUI.Ih.il umlni tin- |pssst.Ils. alfiii. are ..t.I"1 In ami ibtrv I br I..k..II.11 I fj r ." .111 .sl Mai. | II-M-.'. = rr : .Mir, ..I l I | ''I I ,
mil a uilhl o.15151st.Ii' Ilk vuitilul, I .. I .1"1'
au..l. e. ullii.nl I I. linn,I.. ." siisl.s-ti I tutuS linn, riw thriii latri iIwaraii | | tnUnit but ..1 Iii .1.,1 1. it, iUxtaut I 'issi. 5,. 5 I IHull i-, i I ) ,11 IH..HItsus "
I
I .1 |pat miy uiuwlf an.1 I A it'sss'tal, V-U.ll. ".uu .|1..1" lu Iht. IKII.. |Us. I .:,:I II.. h.: t..I i :I I.:.. a* ..;|:,.7.1::, ;
: iniiih an.1'| I |I.. ,' utol, (II Is.I I 1' I IHi I' ol Ilir buijru, uf an Pla: crcr.1'
."r..I".I'| ) fait guviiiiiui I' biralbtli.l uvtmrll uf ,ahohul. anl. 'I M .Hint I.-* l I.i Hi 'mull .1 I. ..i. '1,5.lI .1.I' d

: |i--s i.l Hit'' all ; Iml. HID, 'I .1 I Itlaiim .ill. Ibrt am wasil'aus.I IH.nrliilaiUm Wi.. Dial Ci.lMv I. |nirlrt Hum. that. Un. s'iliss'sat'hhl.llhM lta. I ts-sit.s sit .lit slit. s4'll-o'Is'. 5. t.,It.. ..l.1"l .. 5Is ". 'II ;: u)9 = S'IIVL'I'Z1RUBBEI
.
'IU"IIII las I'>.MH"ilNntl/ I 11 n "I itII I. i.
tu IM K I IN'''rain. |1'1"| i itilaim. llm ,hiss I il.II| | | b>Kioii> ul lit aj'|,li.al.lv l,. l.ruvar ." ..".1 "I ",..Iiiu.k Imt v.ry. .iik On, Ih. '.. .''I'! "I 5tts" Is .t ,..,. I ...HI 0". ...1 i I..I" .1.".luasit-sls's- !

I I.. aHWMialD willi '' |1",1.1. |1..1). I i'.iiti., a".I'.1 I wilb Ih. ballot .h will ,.".iiirit. u'SSssSlsh5-hhsIfl| lir will 'I a at I..Hi. alaliuuhiUM Ihr |H.li.TiuinhaJ I II' I" .'s-S ih.a5.-Stshi', Ut".'. .' ," ,' ,
lo hall IrrifiirHllt lo allow U,< uuutut.Hiiii slaW.-tSAt-l5 \tarl h It ur Mali' SIssls-l., u.I| ,
" / limn ami:: .01 n.i. inl with' I l.ruttiI a ho.In'lain. ,tau ami I rub'r, l.i.tIe ualii, that U AsI'sliii| l m ariiiHtf foilh mat I I' .1'lu.. w 4. about H ::tiuil.ukin SI 55,,. ssaul s--s-s-i., ri's,. ,.1 I s .', r.i I. I A. L. RETTINGER STAMPS

I liivtlanil I llnwrvur au.sisuiis.whrss .".II.i".II..u I > t.uu.-I'sts aili law. au.1 I lnl.Vir) pi I,will lo auuiruf Ih., IHInUbrt : Un itniiiUn 4inbul4Utv wa.ltlbra .1 I s 'usiti.u'I:I 5'' I I 'a ", <>-*">. lIst iu lhi' In .1 main,iTOMMMOXF. ,

.. .br.1 .1) Ilir H... Illst 5bs.1.., I. HUM-= : i I 1 lNIsElIIlE I I :I INK -i I I M IIKr '
,t karat It r l. u tlully kimmiII ...".1. "I.| '" ul.him, Hbil. Ihry nniitun wilb lilnitM 4ha i' | au nmn rrmovnl > ; I.
I Ii .
1",1"1 t t. Jtniui .UI'1. VeterinarySurgeon
,liu I.hamb > I saE "YI
I I... -uiui' uilluimvnlliirifuit'. I I.,,. tin'. us-h''''. i .tl| a. Unulltt .\ lit Ihs I tun I it.ulitMjf, jrouiwlilloralui '1 brn ,I. .i. of I tt r ."1..1..1.1'I : I*!.... 51111-Is.-| : \ I Ill: H .5NI'! I V'

, lui"l rr.-sl I.. ""I ""I"'I".r.o.l .. lot am.I'.iv.r.) 'I Isa,. .tat lu I.I..r, vftltr ."I iiuiial I:: sisal H ..I.11"1.1..1. 1".1)| | ul wki.kyailnnui.ltiriHl I IS.t'.(I. .i..rJrr J Iusii N ..h. I I"Xll tli.aa .: un'I': WUI: lrii.,il. lH. I.Itltuh ..

.bit liatr .'.me 'lu I,, Mull.lurinu Hit .ll.". all utiiitYul rnliKblt',unit"nl : 11.1,1.1. I Jtt? t J ".5 r u-si: 1,5 r \" 'UK -Is "1".1 .

,U.I len VB.I .. .".1 wlm "u. lirar.l uluunv iKMoiama ami fanalMioiii.. toiiibiiii. It, IhI.'HIIUI., thr k.UMi l'I'.la.| ..11 5: VrlfHu .I I. W ""' 1 I 'a''I "\IIl:!: : : .,. :.I I -Vf.I'll .Vl.r. I- Mil, s-lt,5| W I IhI!! l IN>
Wats1'saur, I'slatitas.a ._. ;
tif I...tbiuK. Irum anv iluirnl rlbil. Ibli ,.*,1,. .\ laiK |,r.>|Ki U.ii.ul Ul >.<|HII | ihil .,,,. U It Inn OH i i litIi utl iwl. I.uml. uiii lir I_In- |1'1.' to untlvrtH4H.I .'" M IfUri Iit, "u "5Iss ___ .. ... : lai-l I s..t ib ::5. .

.'. ., suit I". rvail IhuM that .1.1 Mb .. Hbeu "IH. .1,1.. 1..1 'J J..|tli Mftlin J* ,l 1,1)-"
I ur rwot-t ..n' w yrNlwl Ibriii i annul tanIlium HIM "- aHi Ii4l w ,. -4kl I. him but .ruu.1.1 c lhaslit.'tsss' :I .1,'. ., I" .., ." ." .

w. tlaiui\ .. lira, tin iinikln.itwvtlitMirv "' rrail I. bihrr 1.1. I MI'.li. I "a!n him' .,I, liibilnal .iliuukm n.4 .1"| ... inirllnriWy vnunkh Uru J.a ..",.1 I.I .I. s- CENTRAL WHARF '" :,: .

it ""I". ..* .,".1 .1 ","11 l,) ..gal hi. inf.. '"."..I ,.1".1..1. INUHHIII. inn.U tint fulluwinK I S.I'Pit's'ilsita, JsttatthlKIW".rI II Vs-sIt' lasi' ii, COAL AND WOOD 5 \. i I.! \ .I i .uusrui I' ,

I alUmlluu t lha |I.uh.Nl. lal..ho.nl uf II|,. baikrtl wu.allonal. nfui ) of irlmramliiiunbr Irs.tsl'Iu'SssIsylvn'Isl| .Iu. than .'. ,I staIrs UN I lit' i.piul: buuk.MtUuualJIiUiu ? .1 LaspituIU,,", YARD. lIt' I, '. I ,:5 .t "tI-I Y ,
..IJuilga n:'tl-. rwiilMtc Is siliigl ,l $ei4lsft Ut .' I I. i ti .ll.1| .. Ii'K8
ultky Musty iHilivl | | yrtliuiraml Ikal thus wrikl '
waanotbriU
1..1..1 ) 1"1| wrtr .. .. .1 & Mdlloll1
.r 't
'j 5 "1.11tn. iunt U ** .5"isa P I'sstI.ka .. ,., .
IIu.U. of Mum ,., su .> .1'1\| u \I-s. 1..11 ..I) .uuluiluuia with .ml tlli.latlt r.1 IVu.uiilil .aralv I i HI ; .",.| I't.| rwar ..treatUlllll hH.halsi '...... .. *.I' f | ,

oiwr .r..urst|Msiul t altar lIsa tin-lu llm, 1.1 1 u* l' 'I.i 4.a MI.ilruu.. Isitky 4,.. Ps5Is-st.i, II. 5 .... ".
..rt. '.l.l.lilissu| | 1 arcymi'iilml 1"1 r H. t. |>* I ,, .IrI'I.MIII, i K t .1 and Stovo (Coal jip'"I

Uariamia rai.l lIsa war wu ilnnj.racu.all (>..'*. lur iiliitutu. wbUb ".1' i.wl" I. w*. a .IM*. far...111 uM utan .ill, I 11w fbi .. ". i. stir mitit: i. 1'uu ii ul hi.,HuntHkhblhr d,:. W. lln ?.). I.I II, I ... ,..r.d..I.1, u Grto C.: S: I (: 'ONT15ATOUPRACTICAL

clowtl W UU Jml(* llu.li. "".l .sI Hit m .".,Ihl,|" .lt.1 ul | | lnst .. Jat ""lli"I' |1..t.1 It1 I, sllrah'ssu.I.iPsiss- Ut's.IVSIIIS "'I d
,1f ". lirluiu. S H4HMM luuuiiliilu a. I h. Oat aad ,
tier lalLlug lIsa :t. holii uiatinr ovn, .|.. .. ami ,'.t..1 II.HII niuialittbi ..MII'> tnet.t a ilnmkaiil. 11.1'1 I k* L hi. uwn .\.llu-iv ... un a,'- -- .I.-.-.--.- rle Woo i BUILDEHS1I

w* .l lu hurl at Milluu alley llut >uv.ly aiij a liftt of |pun I an.I |.ia>'Ib albulinriM w .. ia J. IVttMWulii I .iu.n..rv cul".I'.I., l"'.' iwlumli 'm lU., "tiss.ii,5.ss-4ittsis, I .. .1.4 114)11.

IxnuluiiluU lu II.. bar, ami faltkIII lIla a ,rimary nfiiaiuialbrI Miaftl ami wuublk" br *. mutril. I.s tYSII'SII4)l'sta "llIit5. ,
| JuIlsshut w : :: !I.r I. .1. II i It ii m..l I .in" .. I r\-t 'I H
I.r- : 1'1 I 1'1 I I\ 5 1,1 I ) i I t
IU.N.U \ ttUvralh., ,
"I'tuiuuxilt uliitli wa dish, ami |.lta.l I 'VIA CoiuiiumliuriiUI .*".i..<. Mkl I. I llr.rIbr i. Sr5'lss'hssl I itS sirsa. '. ass asuI'stb'sa.. it BUltl: :If'I I'lt'lIi' is rait, i ,, ,. ,..?5 .,i?', I.
hubl : ; Id''I" '
55 < I
iaM 0
our Ilsalsaaa il rluri.la with lust I.cW..rl.r tin. ti.u.i li a r. tbi. tthiii.uhu '. 'I I" I lir. whrlhii u. n thr ,I I. a,,1 I | .. | I. S'i. I..,. ., S 'II'.5 VIIi I I ,, ,-- SF- I .5. .! I5 I-
.I. .Vt l lit" .t l.-k l S ih.I .t.", Urn .11.I ,, .' : ., II I--IIVIVN VMM I 5: .

UN lIsa .In.1 >.U> tV4 <. "HII. 11w |I"'|lirtt) |I... ,his .UM .r I litinj ttill, iuI I I 1.1.1. ,1.1 !Ii.,"., 5'.:...5th! I in ". h' ,i.-.. I h..rl., l 1"1', "" 1' 1 \1'\I I 11\.0 I VI: VN I II I I I.J. I. I. ,, I' .

-4 Utllrta Iii ( MvUbuiU-r) i> vt>tuuauluf .sash ostlih.ut'Ii.. llilillit., ,.n.. ..,1I 1Mb > is I I.>H>... ''is's- rt I II : .. 1.1! ',, ..", .", I'i" ," I '' I' "1 '" ,th.s-hs, Sl.'t.I I 'iii ,.. '" .
'I ,
l uf tlwMi fatl. ami ala I h"W . I I ,1,1-i.> I I "" I.1"! ".".1 I I \
iuu- out "I' ". 10. ,' .. "
' "ll'f'r. 1..1 "1.1 I I I. I, I I ..,, s .' .
,I... ... frvutlly nilli lIst "r iup .4Uil '. i5il5.| ha.l ",'-,1 i.. hi-as.ti'a-. "I"" "" ",. ,. I ., .. i ." -stIll, :I. "I.,s i-i" ..5 !"I I I", ,ii.. I -. sJ II. O'UIAUY

lu tIer liiii* uf Lit ilvalh .nIWithUr inu.lciu .ui.l oiyiUul lln a !u.. i 4M 551551 '. I II .. ,' ,hi' "iis-.s, ,.h" J
I: : ; : : ;: ; :: ; .L.I 'Ill
U. Uliuilcrup lu I". |I"'"'iil nut IN uuiiull..ai an 'Ibi Olnir Al. : il, I..ii o., I 'psss'I' _,," vs,. ... I I 155 ',l II ussaissstu-s I 55 -

I .

...;: ,. .
:. .. .. -5 p "--' ". .
... .
-
-. 115,1: Is 5" 5 ." ,. ':

;;;MJh (( fonwm, rl'' ', ., ., ., ..' S '' ".. .Pt 1 5 5 .1.11 .1.5(1.1,1', ( \KINK I NI'\VS. ., \o\ '

,,, .. \ Xiii i S sI1s l lV .'" I I Hit"I II II III.12.1lS '' I. "1' "5' h In, '
'I. 1 I ., -, ; ; ; : : : : .1 : ;
M il I .
"'" 'I I' I' ,," : I \ I I i| 5'l"'I'I I '" |, .,'i,. ;

'I't'I\I.\ll'f't l ,. I.., .1 I,.llI.' .... I", I I. I .1, I" I., ''''' '. ""I ".. I" ." : './' '. ,. '" I w \ .' 1 I ,I 1 I M I I''I: INI t- .till,'It HI (II Ti',. I ,."Hill""" ". \l \\'' .III

I .11\\ ,'1fl/ ,,$k ....1.,1, 'ilil ,. .1 i I, |I'.ii h.,m,.,i. haul. and Im.im.t suns .I aii, itf* I.p.: whitli luivet, A ill \11151 Oli.lllillttS5/ 5Sl'5'" ,I. \ .,": I",' ,. .,, I I ,, .11M,,ih ."-i,i"I'M "I', ,IIII ., Illlamt'' I '.miilirntimlVlxa I I .

: kcrplair with tlir |I'mrt tntttrw. nl the. I IVn.iti.1a Imp rallr">ni ..'. anwell liar! will .. hnlld.\ 1.. rcpllh$ he i .T. ';.* rl.rwl,.r,.. "4,111, (th. "\;"' ;.I.:"" 1.1 "/1 (art. WMIm, .t. El. 11,1 .-U. T 5 'liI..r.l.I.llun( I .rU 1

: :. II .Ar"r no. t.I., |Eti.| | ,1IF1'0lI.kIl| tl.\ \II\I. tii"iia-b their ttat but flirt,i r.labllaainenl. '."1 ImrmdTbr .1"",", wat in all" onntif, '' all I hiliml -- '" .." t M' \ II. Irlnim. i'. .' .. \t ,ilk .
.
I-. 1. otn$,l' .,1$ the ntu't ''(inutileaiitl s lake luue oi no ll.teir.l' Iii ,Ht,. .hip. fa,'lor* pi.per SIll, a lOss' rmi'l: ,I li .kton 1't il t dIr. r. R Itl. hanl.unIHnlT ,,. ,

\ III 1'' :I'\llllIt\r..I I : "II'1.. .r.R. I iin.riii| ,, i I.tt.4| I all" 41, "''t the icitM i IIIj and timber lnteii1IH. in lad i I. SlurS brl k 'InttMInn rt.;.il, leel,. with .I'i if lr4l rntin I,I.,.., \..t"t._> ." "tr. i ifirlBBt. | i Html'. i. Mjliwitry I

,tu, r I KlM'. AKMi< AN-II IIKHlHt .I .re|.uinMt.' ll..iliap| $ '. 'in Uu; .lit l lute. thrown not I 1.. I". m ,Ilu. ttjt olth ..n..i sal ttiiriii; iiHiin I... rviri V> Hllllil' 411.1. 'till .. ,Itl, \.1.I- "'lilt" \\V 1s H. ll1JCllItUL N P I t ., .10.,1 t i i. \.... "", I.n l I. I ) .1, 'I. Krtar I.. .5 I. 'I I rillinuniMlllvl .
I" "
'
,, ,",""", II, '. i ,l I .M", Ht I. 11 o.t 'n ,..?"! t,> ,I li,. .lli. ,'",in,, ,tnmiWhi ; |im., ,.1 I limliir ml Inmlwr o,et'ibiir ,i entli.lt .1"1".1 l Hi"in, III<, mam 1.,1.1,! I Ii II". l Mli, |I. "I"| |,. aim ".1..1( li, I.."." I I.oto ,", ." I.!I. tbI.Ift'l$ '. I. '111"i .n % < / ..--...rift' 1..t. II. r II,.i-

\. tin 11 Him. .. Ihl| ..,. ial.il lN-in., I.1 I' u I t.ad I ht 1"u..J, $ ... ot oinlatfttt i Ing' l Ihi nr.t H,.t. will be Sit I' : 'hut .."tl,'tb.' land ol lists irrrtt i ii Mil it5.lslll sss,0P55S.51l1 HinderIVrrt/ \'I

!I.I I. .
t Fltltll., |: 'MiH .VI. Ut.t'MtMl': K. itifnrtnntinnwe tl 'p| tr aiidrvrtiiiialli( invulvd poP | | AUCTIONEER I S lIil'rs'"Ii"5 I I 5 .. I'a-t-: I', ri'|511415| I Im,
M, I 5'iSI'P. l 0
Ml I"t4I1: I* t M. will Kin' a olsen ra<0'.I hiMt him. ,,a ...ull whitli teltvmaiMat I ma<.hinrt. 1"11. rt.. it. .all .*
,". "i i" .,t 'ih I, ."". M.* "11 1 f .i.> a leira,"i I.. lilt legal ,iu..,.r.tor$ oils,r ; .eighteen nr twenlr ditlerml ...1.1I I I I of w.... Horl.U ,'ht L Inn' oi all ,: .75 ,\lhlflbE. ."I..I.".....,,-1're.lml' No, I I.' II.M .Itl "' I.

'1" ". 011.: "Urn* Till-: ',.II..W ,l.ll, .1 I i. I KI4, .111.!. Ml, lbWorm..tl..k.ll.g.l1..iIIrni. I Id. ,I. ... I working mi..'blurt wisti b will m. "l I' 'tin, \oiiliein" |I'iatl til ,tin. oiinii il. |ill', .\ > I 4.1.: 1:1.1.: ..,.......". 1.I.r.: (lion. .1. .1. M' ';i"I. Mi

: pullila II I I While aImlltiilnul.. ...m,' ol ihrniluve ', the I Hle.l. 11.1 I "...5 .'1'1.| l.,'vnl. ptltrrH.hand ., 'ii.,nl.li.. 'tIm. ..,1 h., I h..I ..'",1 I SI,,, I I.' ,'. .\.1"' ,bl 55515,90',. .. :Iisil"P'., t ha.. Overman, ', vote. Mr I .5 I. I \"."

: : tthiMl 4nd, .....t hany,.,1% kit, : S nianilmlrd' win,, .suI4i.' .|.inlI amidom I In .",.I i. "11, I'' at l I", rnaWr ,h."ft. .I' inn. .H.Him', 4H.I ,|ii4rrl.. ol I 151110'i I k vuteII .

,' ; (P .IIIt. ,it a I".. when ,that lltnatrbeiam I I .''''''thin* fiiroiti,. .Hi let at arailioad i {I t" Mil am .trdvr fur 'tanrt amii. I I.lOts be town "v.ri w hniI I 1".i.s i I k G[: ommission m i \..I llol, Ni| lull 'I'l.N'AHil,Ain *.I*.I \.. (iI.Isr:I l I!: W. Ilirm-, I II..J.

:. ''; I ;It ,. UHhrailby fur hi. < Uta I In. ina.l. ,tin.t ii.l IVn.ai-ula at a .1".1.: I. ornamental:: : wmk' .i> sinlI t. tin:::; mnn I', .1 hen, .'s.isi'J| lo hIP .h' In, 15111', li'1 1li fclant, .bib" .'
'I, I I -I.: SI .11 L''M.. kit .'..|. ..0 fur .Veral ,.II... Iii- way .1 ati.ii. and, 1 ,/ro', t the ...1. 5 toNIH I ttilhl mil! Mili.tantUI, sirrl|. of Inilldnr.There I .trd and! I liat !1..1$ utlli/,1 "" hnil.l l'hl..I"I."I.. I''h.1.1.I I Mi Uil.li.
.I.h.
I r ,. It "am ,. been hi. 1. will ,IH two railroad Ira, k- I 1'1 I \ .tl HI' \. .Ills ".1: 15 .III.s5.l's' "$.. .
Nl'j li idii Ihl Inp tra> in tinun, I i I. Uti. Alit 1.II,'. dltrlmliial-, 1:I IIIK |I"tl"1| "ihi.iiih| 1.1 I Sir "letS" "r 1.1'"' S :Ill Mr .VlU-rl 1'irra, I Mr I". I. I I.:"."-I I.iI'm
i I' ; NI ;::: .fl m. |1"1.i | "i toav her* tint IM wa> .ta i In/ tiain.l| I'mM 0)4) bulli' at lu freight, ,tl Ii.$ ''I..,. and 1..101 nut I the ihiinmi. are Imill II 'I11101,1 I O'H. .
1 i Nt :; .' I ml,) /h. I i : : : ; .rn.t.I.1 ::: : ; .. ,SllsSo'-l"s: :s1. hl ruSS. I I': -Mi, I I'. I 51.: Mil.rr I ,
': : I (II :: "I""t. il.in ""I n'UI') in lii. ..m.'i..I! .ifailn) | ami I travel rates ami; Inf* Ilitlr.I sitar,!- (Ninth, ,. InmUr, laid II.the liar' llnIIIH I' I with.I Inn,I the I ttlt"nii'iil'' ) .in. "55 I. .1..1 l I.5 Is I 51,115",., 1,1.' I. l.r.I. "." Mi I ,' .1.".. I IlIsrils.
,, ::1' % h "" .. ,ubIi.' fnndaln 1 > will N. ed a wotl.hop land iiliuili. I .11. I 1 I i i A. ., I., $ ..
.. ,.. .1'" thlpprrt, hue lint oak to ITtain I .tori n at { The irIs |I' 'l.h..1| loKiottiiill a lac1'Oi Mel 'ti 1 IIliI,5l1. .I .151' 5 I
: I M i !. i ,h .1..1 1''U'mh Lill'rl.\I" 1'1' ... I 12.1 I'm, Ml.'I IH' Mr. .5.I I I.. ...inI.
!I ., i!": .'. .. I and 11! .iMnel wmk1br. ., ,. ,.1,. J. I'S I. .". : .05145 :.
", ", l ,.' H .ul (nil' in ,.1 and ibai I all advanlaiiet. and < onlii l !Ugllalion ( lit.iarNniri| an it rn, Iwi' i ilium' ,1. i.ttillI I I K ':, "l'laSllIl5. ". Mr. I II I. It. Sunn, .. Mr S IM. Ilroni I-,..
\I' .
> It' ,
-l 1. ",> i I 10 .rt '$ ". to their '"..r"S ".' a, tin I, riltu" < tml bin. ."i1$ ,'".t''- I "il .il'I lisP .,".Ih.r( s Ills| m I .", u I unH .. ,IS I"'.."k."I. 5t.o'u .
M .
IlhH. (
> : ''j"'ir 1.1'1".1"1 hllh. .lt "I' 'tI.i, llt'ltS. :. I. .1,1,1 % .sull.'r .. ;,1 'nil J I imlnalioii.I llnii .s ill I Ia' iIllll
,' 1 I. ,' "\ !I.; i!:::::r": "" ",. I,1.1 'thought Iw ,1.1 beIvn I |>ait la uur lalr pulitlit aiil| ,h' "lill; nn.... will ,on-i.l$ of twotwtlutvbrl. i | '' iitilalm't, rlir. itiI '. I """ 'Hull ito i All."('i-. 'Ill' ; I ':Olltellll.lllIII.I: : .::: : ::; Hit I: |ihillhi'I': I llll,,'. I

I ... MiIm l Ieil In. limiiri, not' a i h.. ."., of their enerji. lu tint, rather ..h.. I, ...Inillding.$ 1*>\:, IsIS with, a .-,'.. I!I I'rtnr i.th,' witr 1..".. .1 n.. hoi,lei,.. I II I",n.I I SIt I .Ml., ," ililiiuir, III nil .ir.li ..". Hill U Isis s'S's'.1151)', II I', lnii.l I 11,51lSul.'rliS'ls. ,

:'i I. ;' H .1: I. { : mm' I..another$ |.tii-h. wli.r) I.II'" ,: .".'.1.1.".11'11.111"I'| our lntnw:md I :mu.l: nl' :Ihrw': land., am) :I Ihrtwu. : '.\' Jii: Vn 5,51 "tit':' 'I\\::!: 'li..."lit i 1 1u I ilium-,. .1.1.1(: | |l"lkUK I'

: : : I IJ :. bit, ilk hid a will. i ,.1 h,.m. lu i....up "mton( 'r... I 1, IIIIHJI| ..".1., .i i Hum, frunting OH liinl i ".I .' III I tint in liniii.'i-f, (ilinl" .itionwht.ie.tattli -, 1 ".\1 '. II' Issil. .\ 15111,1 :.'Ii 1 .ill,I oilS riili<. 4i..l iliii .oiin.l 1151.11'S
'" ,
lulu 1 ? li inl 'III.' '
-I, .'' .'." IliIIIiliiIil.' .. .11.| I II. |H".'ulnr. mmpulatiuli. tint region ,Iu.. imllioii. ol I .Inn' ... hl.'it.i .r ,ihr 5', 'lr' < >m n.idrmi.* tvitielniill( ,nil I"1.... M. 'II,. .
1"1"1 l. ii' ,
lit's ,
I.,., 1' I. slit nun will l i's' MII inl I
II II i iii.nii
: 1. t1 '. ."",.lit 'pi i, $ ol Ibr ttinrlt *. v."".then I' .1.la.( 111.1151' nivoi, "....., .. amitliai I ul I"l'.binlilni, ),. h. alrei.ltolttilnl, | 'I th. "(,.Itlit. reu.1..1//m IIIMII le. ahi. Furuitul' aihl! (icacr.1! McrcIiiatC l \.w. I II 1.1 I .151(4.(Mi t...Jtn I 'III,, .'In Hi..5.. tu ,I.IIM ,'Ill"'.1'5 Ii.. 115151. .' ...'. 'I hi. adllM ,'lit I.I sit "Il'SslIs'I.. i

i h i ori thai 1 HUM. enabled t ", I. nut llnrul, l 'liitmll.ing and! I It ,,k.I I\ hi. 1",1.I ,' lull.. : li .
:: : ::: : : '. at wt. lo i g" .0. nit ri I 15111'I P i it.' o anon ,\ : 'I l .IHlI..H. .tmliiriHfOt, k.n. Ill. mi"* in. uxlifini., n ijii :, :" N';. I IS I'I'I IM" I r|v,,, ,lIITTOM i\, Ph lino* hit, advent here kit baa %1..1$ .i ilanyeroH ol' a hi,... 1 of train ami nail').' In. (tin.t '11. .II lo., 'h. .i .,IMI.i to, ,iked allir thu ,'tslls.hh( "" ..t I I lll- < III noil, llll" .".. I: (1".1.
.nil
I i I Mill !
I : iss.lsis'l '
; i KUTV: lnn.k. Hi lli I'.ir ls'.S|
h ahunl tin. ill. 'liv I thai, hat nut Iris ,U. In.nrlt,.Ul. vl'd. two.ttorie. In height' J-'xKi, r-l. fnilitiNtf hi. ,. .1'| I lie '' '',1 hit !".1.,. .I' ml Mnml.iy ;loll'gat A'1 "H I' ,1..I. .. 1,1 *
l".I"1 UNI. H I It I l I., vr I Si In- iilin.i.l 5 .
BELTBULtKflNI .l.ml .the "" pssers.ns.Nt ollhe. andha. I Mir,' ...,.. .hiwr-| | and, Illlulvl' ,lroi'. ..I'altfux ttrret tml nilininu I J'n'I kI I I 1.1 | | lull" .1' tit a.Miliiui$, l ha. I Mini", .512 U"r.r.n. iinH.itime .

I' I .. ,I"t .im. '" I'. II. 1 nn veral 1",,.,,'..I..I.1 (rnil't', .t ,.. .1 I "l's,,",'ula, 'Ill "ii,'1 "buiian/a' l I. I I'f' within$ III I hpI' ,.tliis. I.". lortI inybt,)hl."I.I..uq"lr.r'I"'j'. .1".1 I 1, 1..1 .I' : i ( )::!m( > o'clock.) AUK t :.." toik..."..tin, I".,.h.. '" "". I vail (Hi W"it, a 'lh'l, lIt MMII I he ili.Ilkl.', |I'.... I

\ ....\.. ml"I'I'II'tl.lill.r|,| | % f flhi. .laO I Itirrv t.(lippiM., ( ..I ...,.vmi WII.1 ti !I I .tlluf .the building$ wII, IH: ,1 5 Ink,, 1515,5 llnine.l, I". "tolhinni'|' mint I hwiiluhit ] .\1". 5 11111' 11,"... 51' mil tarn '.1.1. i.IIS
I .1. I 1151 "1''.. .\ .1.Ill' S I ',,1 ill I lie I (thi if no nitwit h. I.ul, AwraiiKli
,inildlt tuine of wkl, li wen- 5'"'II.r"rI", |l'I'K".t will .m built, .tlir Innl ."1.1.1.1, mnitiet I I till! n ... tin. |ii.oiililiilni | what''I \: I1 l

,\I., ", M7 .WK.;. tH,;: I lni.hidiil' I 1 l.t' di."tlh'l lln. lh""I1 i ihuuxli 1'1""it 5 K" I.i nrh'h a ,,'Ib..ti"l., ity i? and ,.,ivi.red ,.llhri 'ills .1..'orss"..talI I i I h.. luiu 1..1 known Ill lln. Siiiithvrti II I IIPIIISI' >i tiiitt-; ui tlivi.ion \ill I rite i I'| 'inihniniiiiv. ,

.. ,." I wi' I..I.lr..t (twoiaw .V.tln I'.ainttr ..) ., I" 11.1. ottwtnlt ,I and will IH. a. nrai tin, |'roof "pn.-ihh. II| gunth'mini Iml, an i.ml t aim, ..11".1) -.\l I I 1'1 l.l\ Ml"MM: ': --- 1''.,..1..1"1".1'. I '', I.sssIu.u' \ho al.ni till' .Mih.l f.ii Mm I
7'' "
.
"
,. 52150111's mill'
.. I : 0 ) .'I. uHM-illed Hi. ha. al..been t Ht-c hi'I of walei" tin uui, (lui. I Ip itI 'rii. bn ki.lH-iiighinli.ll.illii, i.toiin.1 I ami main ot. Hi,.-o brauliful .,,11. t. :., .t.t" ''/,. .r..h"l" 11-"1 /.'5 .

.. .. .'" barged with mutilating'! |.nhli. n-'uiil.lieirtodt"li 'I I. ions no thln| ,. 50,. it, < If whatHI ,land tin' work of hiiIilii1b. 1",1"11 I ant .' ol, nunthe, "" "'V' ,, (l\t: 1.\1: ., ..1. HUM i ILII.M" nitui'.iiNU ,

"J''I ,"'". .'"" <>t i..II..i., 5'. nl' hi. mulllletta. are ussr railmalt if they lirlnxno $ | lutt at ..0.. |H-I'ml..i.>,i- ;'Ills (toI I rutli.I dun n ..sl,I ,Ihr (,limitationyi' "1"1" IO.lflisIi.%""", 11.1., 5 Ill": t'.'""'1,1, I h, 1".1 .rh, id Ihr i.l"'''inn .I| AH"11 kisit,)

," '" t u ttimmirilv. ,1 I ni. of ihrlotn oi. 1", i. 'hasiul' I I ll. ''Ullci ". ,.h'II" llbt ." |Ion iK I. 1 Ill| pirn' '41.1"1'| '| llniitv Fine Young Horccs. \" I and miIul .,.1 ,Iron lion. I I.:. II. I
;" I' l I', lliiiiwbi afoim" '"I "ll'.t'.i' l lihl. and! Iliet, ilnte, tlnpwr.| amimu I lln. mil I h l'lhilSll' I tin IHO.I' |HII( II II hsu ill'.t. .in 5 I.,un I I" .'. ot' 'tin ...tIS' ss iFlIll'I '. :1
., .' i' I : : :: : :: ;: : i ,1 ,, |II 510,1, ,.. ., I, '1 'I;... ohl'd.: I >1st 1.1..", our t.OII.MI, ,,, lr lint., I
,, .. |-.rl fur hi. |m.uliil. ... ",..$ to.,dai '1.... .. \1"ll.bt 1"...,"( law srtsii.t, I niil ,,III$$111.1| | .1( IhuiIll5sIhI, |. j ,I55'Suls'i' |,Hut. ."r. .".1 l.lli.l- (hit, "u.1, I and t-anli.Uti' ,lor irilnhon, ':

I. I', |,'" utni/ul| .. all >."|iiial (ht am .ull. and litilil'|| iiml, Haul\ rail.' di.. I''us ,tin Sulilb,' .Slut 1','111111 Ii i. ls. I". Iwn I ss.'s nllivalitin$ ( ,loi 'limit' sIll 1 tnrlt' I lo"O, "''I''l'' in 11'ill'.It' in.l ,. ..""..1 'I 1"I. 'II n .,.1111,1.., .I'. n I.i.II.r. I '.,1111011, I In.tonjnmli.iii' willisinilorl

'Ii., HoiolottK* .ill' Mi 111111 a 11. II I'I..h". Itepuhli, 'in. tlir .(" Oil,1 I "ilmmallnii' atfain.t, Ii. itt. ol "I',.n.it. I i I iiin.i, .,.,I..I, (that, tlir hi. .",1 I Inr. I II i ..,1 i hid tbini stIR 'Ihu, ,, ,ui" I""ii 0..1 Ill.I, r. mfi at, ri.,/.lr.I". I. p 111 : '.1 ossI I oilurt, Slants| inon

\I !> I,.till K"I'| ". .' I.I I. not I"nu .1".1, |tii.l0'I| 'IlI airrlit ol I "m' ,t ,.ola .' 'I lu"v an ">t>ld a. ttrvl. ."J.! I |i'io,"'..|.. hIll < nlrrpiiiiy: 'mm a,. II"II".n.,. ii.ilui, il 'tuih.-ilhi." SI", I, .,. i mi, ," 1,1," ,'. I' H ,,n..I.-.I' ,.1511111 5 IPIll'I'llI'l, "111111II 1,1"ul. It i m., .1| ih". n.Mill. sf111s115110151. I

-I i.,\ti "mi K I Kiitjii.1111. 1iA. iso .I"I..r'A."I.I.I.. ..4. .. .I'ii"I| i, arvwi', and du not Inliiid! that U.(I ittIrt'S ami Illlliard ...o! wroiilv wish I .P tile,. whiihrital 5 it *.it? in l's- I' : .1,15', 'i. .I n" .1,'m uul, I ,intl I". Mli,, 5 in... Mi It il tin, he illh, and, amiihallid !

'. '" ,,. II.., k "."..'.,.., into' hi. i-pliablliU. 4iil WI.. I .1.1 "I* ptriuitled( ,. |1,1"1 ,lIP doublenrl / .h.I"" I S Ihuii.nml more.in.t' .,m.b lint', al 5 I." .. In posits the itltl.nili'I SIlO ('..MVIIH, I in. nn"hl.lit nllere .

:'''.' .,. (liv lli. mutt 1'"h'.I'' and ..1"1."( |' lath .rlII.IH.'nrbi, ..lor. .".II'U'| 'lisitsIs'.. I Mammoth 1'.r Kenliuki' I".',, : Carpets.In H Mi.Ill" "I' t Niitl.tU:Nttin | ""t' tint I he, Oils 1'lh'r, 'Ihin Ixiikett .

.... I ( hi. imrlv" herv thai Diet wottt t (lie rnoinlii( bv tinlu.t" I ilu rlmihatlunn 5 I tide, it the ; lin .llit.t, *-.. Hit ,nu. I lMini,1,5 |I" t I
,.... '.,' 1.1. 1" II 'I" I'1 i ." ,1 I 1.1". ,.r I II.! l .I \.I"I.1 1"1' ; Mss i-II, wn li ive not i ingid our ,
'I opinion
''oJ'I "'.' nut Ulieve him on hi. oath In a i.otn'I aiii.l oui tilv, ,liil; ,' at Iliu tame tune( I". ,1. ".1 I. ..,!l4g, II ,. 'Ib I "ill" ,.1 I i !"|rlnjr -Ix niili.rit-t, : ,st t Mtmnnullml ;, .i I Il!,....mil I i < '..n,-i".nmi'11 S ,.t In- and udvLe .
nil
: :: .:: i .V.Ii'".''ie.'. Hut attuim' .. 'IlLs a hislis.ii| pull, I in I mO'5'.I.,5. ,Hi.,.1.,I I Ian I ...'It"I I.'hint"l,"I."n.l.t.51,1 ntkt,.t 111111'i 'I!l I. I"I,in I IMI ,'I fui "", and ,'uri"h ,1,tl,,- ,11.1111 i l'l'l? ) I tin''. uhi, I li I I""1551'. .it.''UI'. .... 'It 1'1' \1 I 11.1'usiii.Ntss: I: ir vole. Mi'.I'I :S.5' i.I'ss'ii rs'aI's's:: .an..i br, Rive rilud himtin iss0l : i iI

". Mr wat elnrk of the llunl uf II, allhliSi '. and dim.tiag tlit, | | | al I \"".., I .' I' .1111, ., ..111,1.1.1.1.r1 I .. -IiUIliI ill' 5,11151101 ,'iliHliinr and I
'"I'' ''" "Nl4ii, 'I 1'' .1,11.1 ".111. ..I. ., ,. ,1 I" I"s.SrtlllilSl| $"55151 thciuunlt -HiIt '. il,I \'slIIl.Ilr"I' i i I'll" ". \n. i.l wllli Ill-art .., nmlllioMlnii "I :: : : with
'1115511'' : : :
'
'' .1'' .
: ILY ::: I. I and alta teld llw utll.', ulJu.tlt.e :,r a I"I$ ,I,* tuiiiil) and, '''a'' 'I Ih* ,III.11,1.55" 1.1.1'' '' ,'III.1' ,' an oil tun-,. NIl was ups,'i' tinnit I U II. III $ lliillly| liny,. tug I 41.111.,$1211 Ihu., i hi lull,, ic.I. ul, hJl .,<

,dwPO4UI hw .., J of the Tea.,'" and In nnler, t" apalht: : ul I n..Isis uf Mir leadiiiK in'.ithaiiK i I ; .r.,'I.I.I.t.I.I.. ".' i. ( ( I 1..11'.0' i I I litt'it'. V \ J7.-SmilllllI -nill) of IH I', ILU.oil( mid. ul SInS HoiuU' I'
; : ;: .11. I .il"I.I' .aniliill I.
MM I ti lKkel ullur In.llimi
., ., .. ""riiNi.sin \1. ) )
.1 I. uf hi. .l ileineiit.iniieil i it usirlu the re.nit, t.t unfrivnllt 1Ii I
.ome ( loli.t' anlirdnt, ,
nil I briintitnl. I ,' I I 111110 In S I l ', Xentlor., .
,,01,.. I" t .ttlr ,'u 1 lrn, I "I.I'I'i.l. t.I''II''I| rh t. a .tr in' II'.UI un.I, Con ',." .",.,". tteaiu
'.t '- .. : ( ti h.' (mine, ut .UI. | rliet lubnirut riilroad: lexi.latlun, $ .It ,i. ulant : i \ i- ri i In lug .... 'll-h : ,Ii h.ld.. J. F. KEHOE ,.. 1% ," 'Initiliv, eiinltit '1,,...'it 1,1.I""id ""h'll. Allliiiiit.li Ml' | IIII-HII| woo
,
: 'I''I'I ;:: ( ; wa. |I"">vn un I ,,1 I-,.. lln lime i. t'" :: ,lll'Illl.,I .1111. ''II .1""llul. .,I". j ,'''"'. who, tuw, him, wen, tnrpi, !l.mlliniilv .1I. 'not our lu.t, ,.1".1.I, I hu, at, in Ho I
> th nit '
1'1 a ro.iviun.'
1,1. 11
.d.I..I. | | in "
.It. 1 I I I" ," ,' 1.1 Sill Ii. \
"" .
'I'll
: .
; I. S II'S' lull
,.. ,,, him, and .II t.II.PI. huwnl ,he. tt a.r.ir.eJ IhllniiK.. will In ."'li":1' th'lmi'V' "I'! : / 'nl.,1 I ih ) tin .Usl
I. v.11w| | WI 1 div.lie, ,'j.ll
"" .\ ",im able! oI.hrsssa'I hII ., Urnftrr ""I..II.III "1. I" It I""n "iltxlenl ''Contractor and Builder | !, hisIilsosl, .I"h" _
,
.. .
"" 11.,10. hit .'tIil |II|. waiicaiii ami, I HUMuiil .'.. < urioiatiout| br / I .
\ \I ",' I' I re.ijtn .. /.11 II. M I. I n..i.iois. liii. J .: \.HII" ,maliiUin.' I III' (1111111'Sill |1..Ii.. I hnl, hi. |'iill,'nl' I i. tt ol ,.,.Iv .1"kl. .. Special 1 Notices.

.i" .,n< l..l -l olliolsileil| 1, ,'k.f I tin U:1: .) nlIkallli I I, t."ili fur -llrtilinj' ,the p.mi ,. :: tml other.. the ,Ill/en. of llltilT.( a butin, |il4r I Ilu I ,11111, .r, III'hSiirsl ., ,. "" tnl woik' I lor ts'its 55 ", ,. ,..*
I ',. ., '11 < i I. .10.i .11,'n l lVI '' i I latt tai' ami. I tioni' ,.an t. .' ', ,.. ami' .mriiii. of ttrtt' I Hnrliitf .' I I h.. .11'I.I..II"li.l "m.I.I"i, 5 ,'. hllr

I I', i Vi,"llIf.1..1 i" tlIr.I.'' I I>Nl.Viun.tI "$ I: bat bran retalneil> ,.., Ii "'b.I"IIII.,... ami I sir iii' ,in 'h"1,I ..".,). .I.. Ih". ,,11..0'1"0.1.1.1.1",1.1.1. 11.t"l.'I i :Inn lira! fn rvxilvvil th*I II'Iheinwlvr.*55.5' 5 li,11111.15'I Into:, hn.in.a inert' '.. I i' I 1'-' r al,1,.llnrd piibh inl I".1111"| |,|t hit.ill. ,. ml h.I.i I I.I h Ill ni i ii c I..h..i:!: : : Batiraa Fred: n BriitouliiKI. :: I I'1i1'srn'',' ; ...1"1(" .I., "tronlli. .. Mr) uilli h..\1,11I hi.,I I AniFiil anil Dcparlere) of Mil

|>role.Uofih. uiiiiniinitt i .11.1 ap'ilinn ." / whlih 'nn OIls alli'il hi ,llmllli .an bua.t ul..IISII'lh' t lt, (IH.I I 1,1,',in' Ill 'Ii| l,.I tninhl,' hut l Iu'll I I"..". it. r

01 U'IIIOI.I"I. fur hit .10".1. lKlifd b) a I am.numlHT .t laige,' movriiieiit( i. on loot betatodlie .HI. Kit.; .('1,151.'i"l for .51ssulsurow). j the 11111. 01111' I .51.51 ISlIlIll' ,t tin. |11.1.. I .."".ills sum,'time, ,. il.|, | ,11.| |, hlll, ,..,? '; ? ?,". *. ". a, ,UsA ,
tin, m,,, amiirafot.lotiat I t tin I labor rrtuforr' manufai: I .I..u lor lulh"l. ,II I. r In 'kI_.': \
,.' .1.. .,. /. I ." .r I.I'I. 1"."II,. I:lining, : hut, :: n ilmlitr$ tor ;the I'ui-arolt i I I I Imaiket I The ..I..ill.I|eli(4to.' to ,Ills.< 'uuuss. '1 mutt .killliil (l.h.ld.I', i .l tin 1.5011'liter : ."... ,ma lli ttuil. 111., ., I Inn.i.I.I"ttrii. almi' ,, .Ir..lh.I I. I llnSnlnrilii \II 1. NI h Ui,,, ,1151.105;."i. 4 ,
in it I a 1'1. .
..
|ii men ) h. (1 to 1hu sirIus' I'lhulai( tu tin,,. l i (. I uiiveiilinii win ,'!1...1 l : I I It. I "" 'Ittuyooil hotrl., tnu liti.n.table 5 mid 5 Min.livm I, liH.kthoil, tliliet. I .,. 'ill i. 10 \

I 11 maiiit for .tudinif iitatiuinl,; 'II'| .1,1.! U"II., iniiktt. Hrvrial, T sr(Ill nt lo'i li.:1 l.si,5p..l' I I I. III ) .1. .. an,1'I 'two ol' 'th,' 5""'"t 'II| il ib'llSly|,|| | III ".) Klll.lIMI 'Io.lit-, bat, 1"'lw.,' "11,1t .",1.1'1"'Mt. ., p-; o

\\11." 1 at In hat, ,lor niamila.'ttirlim aOldavll., ,.1.. .. Ill. lubor' .R| trv oittnuiiiK,. ,n.1| ... .1. I rillnixlR ,. j |ilirrt I'| ""I.",.I in I' ,.i.l. I ,. ,..M' i III's in \ 1i' IM t ui" j"II .| | I 111".1. .1.I 1"1. who have .... .. .. .1.'oh. II' I.I' SI

and tin .Ijht.'.' "In" anon 1 I .t.sli..u st Iht "IVn-aul4 I I I know n 'sri Irs (hat, hu Im.triotvn SSts'. .
| ill 1' ,I" I nine N, I.' All W.IIIK, | 111 tills l'3l.
.
"' \ ,IuIi, 'i..i.. inul"', haul" hut ,lain iliirm.nil it htliihoMot Ibv w.t. i"'rll".1 tojI lir'.I. 1,1. .tl..I'i.lUritMna .
SI' ; : h. ;; o"'I.t. ven '. I I 1
.. .1.1 1,1.
,
.1.I lli dalli t.'i.I) Ih".r .
.h.l.llo P.lo.| jitivvliuutilra, l I. of I: \%P. llrmik. \ U one of the erllir.t lull, A II r. ,".. .; .
M I t-\l: \N. Hi, ::'f'. \.bl. a. I'rrtenl ,n,''. a. | 111511 I InliiinilH' Iii I'll, taid. to.ilav .that .. .t.1 l'll.'tIl ll'l I I' '''i.sss. j _
II.-s l ': P.; IH l.'."(1' bad 'the imnudin I i. 'IIIK$ f'i ''|1'1.1| $ '. .laS, elle,.t I II .liable) i.." ,lor .'II".t Ill! S tin' lowii. In found an 15 Hhen" I Hire, I i (ar-iiiiki.ii.il.' I ,niii': '' Un, 5 11 iii';, ,,,, (he Sruilny. ivonld illltlnly lioln '"I', .,. it,5lli'lIIs.. 5 llr'ss'.. ,1st"psil. I.
; ,
-- tri I to Tar I .,"MU. IntonK .li st. nioivmeni will have 'Is twlii.il '..I .ltl. 11., ii.mill,, mil Pn,>n'l I,mill, ll.'t itlirl: : : l's: rlli I" .. I' ''. .551's! ''..I l..s.5, I.t.t.
hl..k..i 4 I. l.rmral, s iHI. IIH.I,l.irtble ((4 lion, ItiM'injj \\u-hli.v. for Iliiin itnk. .
ket. ,IK. \'lhh' 1".I" I I.. o rai '> 1"1,1. "r. u. "I' .",I'S Il'l'al'lI. II 515,1,1',. t t
01lto;Nlj '. .!..". r.liiit ii' .. 'll.l, .. Ihnaii' nImr 111111511 i 0 .een one ''i'l 1'he , i right in tin' inid.l ol,5' "m' of the I' : : (H-ilmp., |I..iips's'| itilh hit, lamily, I huw t."I. .:,'li I 1.111111 5551(111' 15,1115. .
I. ui halt" m ""vii, thai, ,if any .I..I,1 K '.1"\Ills w n 'inunlnoil.lv I /.- 5 IS oiiliiK H|Ill|| .it"' l.rn''I'' 'l .nI1 ,. ;ill 'to hi.. '
t. ,
.d| 4.." ami < nil I;.r ..10.. I ,Sir I trnloi' minor Iii III r ( huh iso I ni.lM, (I l ) Ih... I l'assaa ohi 1"'b.i.I.'r \ adoplnlAI.II l IIMI, fa nn i nit ili.nl,'I. oi. 'ihr loiinii.oin ; I ,,,..,. .I. t. lit inn$ IhknfiKitiA go. ''I''r holnu. .'" s, nm a I Ai. rival anil Uiiparture of Train,.

'\ \ H1'' I "( "II ,,f th' oil. .' Will .l,,m. .- ,Ihi. a. .,. tin wil: ,I'llltiX, l::1.I l-ll.H1.ll, I ,
n I
i t
; r.rol / .1.1.. she Spot. mih 1.1.1' tin ,
.0. 'I 1 that wi look Diellomirabli. | otllilv
XI, .1,I|!l"i.N 'Hill-. .n..ill iiMn o | ..4'iuI.i.. I.A .
H"'IV'. "'"1.,1) $Kia.tal' |. : and thi. .. i.1 l 5 I.|, 'lair |i',,1.'"' 'lui,. 'tin. ..tupleN'ol ,,I litovu, I 'lnvlunla. HIM Hit ,are hrreI i ___ _-_ N i. Y. t. I .M.IM.III.'tsssu| ,. Ills IUilr.M.1'

111,.NT t m ,n lIII'W. $ ."""10' tin h of hill thnul I 'h.' uiw.l, nor tnuUr ,mill III., uruiwrlloi. I ,ihc > H.rt f ivriv ,' "ivallvman N'I.I.| --Siiiielii' ,
uii '
( 'SlltIIi'li'Ili .
i | ( I
,
"h"I.lol I i. In ,SIlls I'lISihi', do.I I I home .I .1"" /Is. 1' I
1.1. have tnailr ollorl .11..111| extreme trrn t- ," r "50551' A" ,110. 1 h.nt, al I l'l '
I.
kit" I am 1 .. .
u .
the : .
'IH natlun foi I hmf |Etersistys'; ,
:, : : : ; ::; hlr.oiiI. hi. nu ri ioiilriil 4 I I. ""
,, ; )o | *, Minml.l,' ,. .
I ml I uh'SIss t. 'II.
"nail* I.lNin .r .I "urtt u | lit "I I I'.g. loi th$ XUM.II i iiinli.nl oft S i miiitv. ",11.1 in P'54l| t Ilk l lI I".i.i'sdts'f'lssoss'lrusl 111.1''', .
I. lirneial ImiriHiiienl ilxi "
\ ," ,.1 ,, i"in"i .u "I|I "' .' U4iiami, the (trill will. iII: : :, who san!n .5. tluilthet i I fil"' ,, luiIl'il'ss'h lit .1.1. ? ll', ttat not, nil",'.l'si' ,lo l.IIlllSsls.55S hi. i,: .,:, I" :,,:.:, ;1 ", 'is si'. I
.el ", eial .. .\ I VIM, uilit. of amiuillllid ri.liii.1' I li I I. : .. is. 2 15,104.
r t |
:
I "I' ., 1.t.1 I. In. 1.,1 I shIll', an,1 I mllhiroI .5111,.' .,.. .'.., 5 I I. .
: : b IH II b> dun I yet ,hUsh t" in will ilalIm. I hiI" s .5 .I'A. i
I I. I P' III V Hill' I II. 1,1) .wiu.I' I" 'Iro., I ,, ,th, ..."" -'|'I".tl| llnlute I l Ittrnlv miiet from Miriamia, oust alwutulien I I 'I I hint It UIIIB .ivamiii lt 'Mini llml I II hint 11155, %SI1 11511 .., .
il'IlSt s.1
i i "" i twouftlwni. man i. I lioiiond < ini. null. an $ ,'haiiKi' I Iukft 1 ( for l.otirmii otiS I nanie.lh, 1 :: ::; :::: ; ; : i I 'S. .5 ". I'S.
I II I tny l: 1 1 Io. r. i" I (m.n km:la'l'II* Mi i.k Hint. th I tl, kit IHlllle.1,1' HI with from t'lih.irn.| I li |I. alwat.ihaiin Ilia "II l I lou. i.flhi I l.'i:"l') .Iist.l ,pat 1. -. ,"Si', :;'::: :: I .. il InSt: 55 : ,,, I SI t 't
I II I ,
llUuI|l.IIUII *|.M.lMllU.. I hi 'b"i .limit* and ,..i r-0i.al| ol j hilr ,,. r>.hunt,.. "'rlsilio, ,,.1 l ,li ,takeIhi. _'. .1. ius.ise.t* ''tnlt'lH' ,I 1, lo in,' lu tl.it/ '.""|,ll''illIl till I pillar I ill'ISiug i, (he IH'1''I.H- ,SI, I I'sis' ,I''I",. "' ,iiligi.I sal I l'lll'pI's, pn.tunUi. 5 4. M 1.1 I" tt ,.
.
I q l I.U'. N ,nn i \\11. 0,, ,'0 iI' ino niximim nilallun. ,5.. it .te.l.| >rw .1,1.! In Hut., hi.'li' $ ilejfretofmibli .l.f I: .,/,../ 'I Hut .I.i",Ihal the 5"h... i. |>l4i. nmlirlhi, .". whim, wr.lilv'.I.ist. lll'S'lSl)1,1",1'1| ,'.i"'M ,Indo si,,|I.I'| | |Is' .u |Ills, ? ??,., I., ,,, ,. t.. ".. ..1.. .. I:..".., .
'I I II I IM I I I I I Itl ,
"
,
.. .
l I i :I. > ,II: "i 1% ;II,. Mil$ :i' ,I'. I II 1 iniontf-l ft>".l nn n, hut' "i mu.t il I id.1.1I. ) it l "Mliiththti-|1.1 ,uiail..I, utiinii, .Mill I nun wh, i.ike.t 5.5, ."it In-' .111. Ilunnblumaii 5 iht. |1.1,1.| | tan tilw.iy.. niikii mu .helirve [' "I""I I'.lln ,.",..., 1..1,1|1.1> Imik un lln .1''I. |I| ton waul l I.'h.'11"1",1'. 1.1" .,| '|I 9r'.
,i ...", .I. ,'. .t 0 l'.I 'in.llt 1'lolt.I'l. of Site minli ami, I hinInr el, I I :: ; .
u.lrn. il "
II'S I ,
I,, I" ," .01.110' ,111 III .,. will, iiiii.li; I Ihei an 111.1 to I.MI. u |i. again .'mi. paIn' .111 51155151" > (I.an. 1.1,1, i. at, lln> <.|Its Ii|,>. ., 11..
\ i5l4il.il'' 'UIR .
.
, i.I II,, I in I'"",ari la Ih.' thaia.tn, .iml.1I i 11.1" ..11.l 11' .''.1 ol Ills I.t," ami wi I, thai Is'li. I I. *"' .1' 'less.s15l'.411 l
'ic lint uld '
,01 I i ''h l 110' II 'nir l' in I I .' ': 1,115., *,, |,' W$ 'the 0 i.k tint' ". iinivrnlion, .IHIII 1111111 S lime amltlirviiittanttli.it. 5 I.. ..ati.tiiinxrr I 'oiiliiirr 1..1" 4. I. '.I.| I all l.r bin k Nn. .. .1,5511 i.u"l H ,ill A, 55, -
$( I 1'1 onnmi 1' ,liwber hal. ol$ thi. : ,: i. id Ih.. Noilh I I ,
.,111. .i'ft..rTI. H ; i. :I ,Ill,, ill.' han an lIu l Is Ihi. slid .llw at. "n.'I 1 home in (heir, "I over Ihu think
i
'
I"" '" .tI I U. I ; ; All IIMlllH I"MtlMI I ut 521's, ,
ami olboth 15.5.' 11,44
,iti I urn known iiro.ir.eit "'' thin .. Mine $'" '. Illlltlhll.$
| "li *
I I -1" "I. '"h.I "I mil hiint aol us Ills III i jmlnUte. I IHlonainii I am a mom nut 1"1 Ihnn. illi" lW'! l'l''le'1' ""'"'" 1.i Ilk tram', N.HII, ?5,1! 1', ,, .
,, 4
| "Ills ( ,
.. I .I.., I ., I II I''' on ilir |pill or T..I' .'I.,. ass ill"iTs) Hi. .1"1.1.| titus sly. "u'i i lo rin/.. 'li.in. -, .sustlpshssa uri Mli.Uken .1 ,an.1 I If 5 they 1411 h ,. .iTt.. .,nifl"Tl' 5. I'' .' I',5tl.' ? 2I.
i lu ,
I'I. lh 'hSSI5i'lilS'r ksou mil 'I" I 2.
,
I ; ,::, :: : ;:;,; ; ,:::, 'Hi. th in, an onirul. i''. ."."d'"r.' mil ,::i :natMii, ., bm, to: luuk lo :5 Ihr |1..i >MMi .i. "I" K" S \ SI %I'Itls'sI. 'bps I.,. .1,1555 |I'i
,,, I I'I |"Knlrit I. | .ll. w.1 known" : | Ktl.tral main' naluial .. lln t", of dial. ( .the Al.'ll, 'HI"l.
I I. "i 1" I I.h ". oilj 'h.lr.lih I -clliay .Ihcniaiiurariunit ,:tioi.l ol' lln' wholi | | ".1'".1 IJM ill Silt .. 1.1. .."I''I. I', I .bu.1'.stil It'll'I '. 5.01.'ul.Iii .
': ;, ,: : : ,' : fuwiu\ | |> of J*rk.nirllle lo mlkm I I 'iaUn hiss .laple 1' 1. 1"1,1'U.'r.1 wi.. l ,. inH.. I oiintt ,in the "1.1. Mit h". it h I ,mUK tlSlilPiillS', an.1 I dob .Sill ,I flit mlghl, rxilti h55lA 'I'Itl. Ill I 1.5.1.1| | % nm .U II.,'
: l i III : \ I
> \'I;: \ ; 11 t: :i ; i 1. : tunPuntaculj
.
: I I > t ". n i ,n i, .. mn.h.'f Tn timMMniti, t i. |1''at a |ilrljr. I.h'i muunlalu" e 1411110, ,rt t Ihi. 1-41. v 'ill >ii|1'1'| it' m, mm tsr 1 !land'. SIlls Natural |.a'tnrai, an'I Iin slit"". ." ",lbs 'ins Iniiln, Ut.n. ".NU ". 1'1.1' sss I"p105005sr I
\. ..I ,, ,. I ,' brtlrr l ..illtiill ''I lio ."o, 1 Main mi"I mm ,. 'iiito I i .. ." A" ami Atlantic Kailioad
.I"I ,( I tlivi,I .1 I Ln .. : 1 I -rnati ui imimhri ul (th I I.. ner.il .\. I' alnio"! lixili-in.tihlf 1111115)' ol thellie.t Ite wain all S linn |I..ll., I 1st i Ih 1,511 ..1..1.$ I '.11 I ,
t" I : J"' ,.. the mountain If ih,. I','I.a.I., | MiaMi I. not. in lavol of | | .. "S'I'ts.is 'II,, .lu j % Sis" I I..k,lsii't AM Ik ,
: iir/iiit 1
: .1'I
:: ; : : ;: ilokm.H the I' I "I" ". iinitiI 5I"5
ihy 11,1U.1 5 lln ,
.1 5 limlH
I Hie ( tIltS aimml .
in | I Ib.ii'l! k.Milniimlier ,5ul' '
,
nwr lianl. imajiiiir Sisal ''h sob | Wltl.l. "lyl''I' l.u ..
i an I I. > iur I.. .
I |1.,1"1 i law II' HUH1 I | Ik.unliul 11. III| i it ',I 1,1,11' .!los,' i SI., ,' atirau 'si".u ,,, ,I, ,
H.Uan.l : .
,, .,1 \ 1..1'., ', ., I iII ,h.'> .1"| .I wu ..r I.. I. r I U|I' tlw, rr.uu I'll orii..''",, ,.l 5 Ihil I nf the Umniui, | sol I 1,1.,1"1 "' :; iSis ttlnl..., II",",1, him, |'ri'nihlng, $ nrgiu inilraxr I 'Uul I. ,lo hi, I li.tl. H tu 1,1,11 ".,1 I 3. ., inn, Nurit1'inlne I,.' ,,, 5,,"I.5i Ii. si..i ,slbr,

'.. I ..|ii.'r ami l I.. llw ro.'. nl' 0 tin ""rlwhen 'o,l ion of eunntr* Ih,.t t..iiiii a |I"' I ii'l,IlillIt: ::l wtii'kt Mllliiiiin$ :lUbaniliol i ,lns'tl. .r ",",," |I.... 1.. ,l, ,.riil or '';/I"I'I." and. thin, lii I. |,i Imlhln/r. niNiriilu, aSs I. .II.' m,, |. 5,1. 51121 l.a tsa'l,, II.' I s.sa 1.551 5 t I
." I' 'ro 1. .".. I jmljMi.iit 0 .. imiUtiil I "|"aiM.IIhe'l -ilinii i nhi, h I. allonrlhir( 1..1.1. I tin. .oh.. while, it ... < aj1 115.1,,, .. I 1" 1,1' 11 .1. I" lilt Ills II 011,5 II 'Ii, .1,511
UlontI he : ,
( A, tfl.at Cirolt i. ,lullur ma,1"I li. {,I' | | l 1"IulI.| |1.,1), l .11| .h'|, "IB,| I .1. .1'-' ininllili.i,I, .aliliiliI.IHI. WIll 5. II .5 ,t 'I Si" "U'. ...1.I Sri' 1,1' 5.'b15..I4 ,
I '..I' fur 1.' ; .t..r'I .1 I I I. 1.\".. I '1" l'h.'m.ilv. Ihelr(. while, fii,'ml.. i aniunu.l ,Ihr m'yiiH I 5 tmilu.m III,. I. '''.1.' ". "*" "' I" 2' 'lot '.. 5,.' ,, .s
ANNOUNCEMENTS. .. I II ih luinlM-r Ira I* truni here to sin I. M |l.llHI. ".. ,11 in ,. .. llI.Ili.l II"5l5.,,. 55 l'I III Sr

\. kohl I. .. .. .., ..., h 5,0', .1''iHMlhwe.l, '. will, a fair. |,ro.|*..I for ."c.. I IIK i :: __ 111. .,..wf plot! p..v hiiienl' S. ;15,111, | I...,iss I I."'lslll oil .....,u"'tl"' ". ,5 U.I, .'I'"I,..S il'Illu.si ill's' 555 I. ''b"".I \ll.,I.S.o on I 0.51115 ..1'1.'$ 5 I.,,,'. II I, 'I.5111.515'. .s 'b ssss illli.0 .sa. louis isa br

T'' ,- I, '. ,... I. 10.1 ... ",I-. II .I. I MII I ', lh,, IVli.h |1'.1.,' | hivi i iinaili i :.. ,'. 'IS 1 I. ,I.. "11.$ W...sIt .|Uelllt, Ihrenunli It' I tIns, v'uS b'. ttuml.rlnl, |llrl.'n.lmg; will .. r ,11$ "..'',....tr.lu*, r.iM I. 1110111,5, I" oil 4 I. 1.151 5.5
b" 'h' .,. : u a.I.,' r-llort (. .Imtv ,. t th i I I f'. I I.I"I' l.i; N.I'ri .. 'uu wlnril.v I llmtvlnleaiaii, I., .I I' P'i; ISusul.lr ::;' : ; i .
"III'''1. i I Mt I 11'I.IIH.H u_ I ..uI.i I I 1. uilvanUge.' Ihal I''", ,it I.01511511a I. nettuiUr' 1 I". 1 1I -. \. 1''v".1"I" | 5' lkss'j'. .I"" I. HHIIIilll, |5'- .
| ,
-- latth.t .
a > a IH II., 5 Ilk, Otll4ul,5,5 S'ss .ss'uI ,
hIs 'hun hai, Imr but .Iiil1 weMy r. 'Ul", lu I I'ltI
.NNI r.l K |, ; loin' alnakinu llttr| 1511..1511l11'Sh', |
UKI" It > | | ,,
21' ,,,
< .1151111 ,
," ,Mil. I I. bkiritf \.1. I 1'P.> "is' Ja l'u merrlI \ w. .51. II' ,I 5',. 'it noiunl 51,1, ,.. .. 05a S 1,11 ,55 I. '
.
r'iur i 11.05
-1 n, ," lit> not irssiuol! I b I l.0lIl.l5lllI, $ 'I1. ) I, .t uui.liiimrIhv $ \ .. .1. w .s'I sill ",,1 lsi.aS.. SSIibs
1 .1"
\ l : "' .alsiIll 'I
', I I II. I u with .. .inv Ihal we \.t I >.hunt.. Her immliunti, reiinml 1 Iu 1t I ..In pour p.re uul IOHK .go a .15511,51., ,' 551.5.1 $I" I.. ..,. ,?,,,"'u', ;,, IkmiMraili I |1'ailt'. but .',.,1.11.I .li-I.k. 5 ,iSlls.: i|,. mi. I-slIp ha'I.! ,. 'il 1.155 1.111' III sittsi ,

iiI ,. "'"lh.111 .f H.n. Andruw .1 I II ,.1 t .I..ull."e' who lelinl ujoii 1.1 I.hu Irom 'I. 4i.t Itemuany teiaiiM.oiil.nliir. "., 411." W .\. II'Al"Ml." II,.. .W. "I, rs'5sol.Iu'I i | | iml in air.I a> auimimlianII i SI,.... t. 'S. .1..55i5i5r, ; ..a. I : I.I MIP! 1st bItyl. i 51,54
.
I I. ,. .. A.;";;$ :I'1' :I'ahluell of. .'Ilir ..boh i I igi( .ioiial ..115 ..... I",. aflertim I ui : were 1.11,1 tumir, oulil| | I ss''s.,,i.* I Inrf.ir ih la."I loll,,. I I i SIll| ill k ,. I. ,.n ......?(il,,. at,.( 5I$151', lIsts tl.ss is, I S at 515.0) 511k'I 1 1 Sis

J \ ,, '"" r, "..I... "... I.,l li.lrli, I of 1 1. ... 'l I" hi. O'I i.u.c I, '.,I:l Inn ime: ,Ijilnr| hi.' lioulli.'re* ',1 5 sisal mine, 1(151 a( |..IIMUI'aviirablc luil I j| lob ui I.. tiling : I..w shout I'.o.usihluOl IHI\'I".I"I'| | ,, tl, the, ;Iul liletli.l nmi.' 4. II,. r..1. ol '", blumlml 'l'I"l's" .II's'r I I.,5's"Ii.",1,110.. sIlo j' .. ,l's' Is'W I'III'lisiid. ,Ills' hS..s'lN.s.s sr I liowu.i, h.5151fls
a r tll 'S'Isssli.
ImaitrrmliiiKiliVHI
Muiniiiallmi l Ulilainount ; 'II.\ .1'1.1'' .1 S t I.
,., ol, ,_l. Stir 1",1"1 lb 15151 .. *11.1 I I | I I Inhoha.1 | ,> xoiux "ulid of I. i 51,15, .j I' iialui-all, Im $5. I 111,5. itp 551S
; hi. .. "''I I .. ,1.,1 | wlii.h ','ur.,1 In ll.at.. > aitiiH and 'SIll I 'till.i.'siIalilIlsl..liI i $ | ', % :,
lo-al I h '
.. .1..1.. \ ltstit| ill ".,I I I ".. .".1! mutiny wttri, |Ill'i| Iniiuildiniri. illy l I''." ,S'lI" ,
I ..r' U-l '. ''l' 1'1. 51,1,5115 .sillsrs p111151011 we"i .|'l .1. Ik. "> I'.. .1111,10.1, 'so S s''p ,., I *
.
: I known Mr. e..1 tar man,* igor. I'''nil' |iII'sittiC l |irot1O'5U.| 'I'hit; |u..riulsurtusosr ( a. i .. 4jin/ ? .\r. out1 "'tk. rossultisIp in th," l ath ?) n.'rt,1 4, s'j.ss'.I' til.ss1il.. snis ,....*. ,mil I M.wui H aaktugiun.I' .lk.rr. 5PW I sO 5 III S 5111555 .5' 15111. 55 5
tKilt.it
jni:. WIkII.&i, him lu (IM an OOriI'l bune.i u Sins'i in a r.i.b ut.nlilion 1! .IU hat. .how I l5aSlllitPo) .a lltlli pin of SIlt or t" el( Vtir. .i ae .n 5' i SI SlslIus,1
s.l) know no I Ihiuk i' :
sis .t.1 h.
: 1 N. .
: : I i bvwaileil tin link IbalUlvi.ll. : .. ., isiii) .the i-riou. |1.1." oil| |Itol, ",,,", |1.1( M. ., h',., ... o P. .wl.I. 'I"o'I 5.0 l4.t.HIUe. i I. .5
i nil I 1.\ \ I I 'u.I HTHt!. Cuura amil ii I burnlnxof hrr, "\ 'uSia' .,
mUrof* .1 .
wurklnx I iiMWH| > "uMxhl'tulH 1 1- l witbil.i .1 a.'i .
N| upon 'him .", I h.a.,1| ml.ft.rtiine.. tii.1ie l .. sis, I wait I anlmy| of Ills'ssI.'lpooIt ) ..1. -
.I''n.1
.\ ." ,. ",.,", r.. a.j ., 1I 1-IN frkii-l of IVn-arola .",rr ju.t 1 i uuboMinr! hniutlr I.. I.. mitl'l; ." :i ilUiiouuilinif I f*. ... wiibout/ tiiik.rl'l' all bab..t..r.wile altulMirmdllw .I.t.t MItt| nil ih / who .."u", vlmv .. km' I.. .1.in sIs'r.'o l.iril.N-v. ,ami 1. uu .M.HII.) 5,5, Iii II l5i., P., ,A 4..o'lls.tl It. 5 UMr 'I .. ,. 115 St
> ,
clilw. louklnf for .I"i', i'intiiutian". ahont a> I.i.Miml loww .t ,1.15110. "U.III 4 .. !.HI'"y |ball 45P i SIp.. 1u'ss.s.u. ,
"bl. .. | I. UI.MH! ,,, .. o 5 I. 5
i ,..i 1.1.1 i i..Ih.' : littl I i". J. .. p i. ., ti, tl 5.,', 1.1115. 0 II
ulr.N uf bit on cwulitiiBU > li. I'olluwt 1f ills wit Wife. w* (lIlt .. li'l wa. LI"IIII,, a lire andutad .. r III" "I'i. n", |.'iuj. As. ll'SIol is Il,1 'I 5 5. '5
'I > .. lout ti n II,.,n.4il | ," | I.I. k A I fii.li I a.M.rlHiriil' of I iinm.l I I.H|. ker' Mi. r. w Hun lint, h -- Ilir MIKI.OUI n,. ,,,.,. | Atlaiit, 4s'pl'ISll'pw, .I5"tsi'sSsp ;'u.s..s, '
..",' ".." ui k*< s Ti I" ,in* | v> 'ke' :. '' ,.1 .r.. ian e .I'J..I.b.wl"llh. | | I'l in. e- \.|.rinlic, OuiU| .Isleol|. ".. .. 11150 tsll' A.II. l'.It.t IOsu5, IWs.ssuSo '
y.1. .
I' Il..b. >.. '*. .lu.t 1551,54| at I.wl. lj..r. I 1'0'. all ,tl I'.w ( ". ,.,lilt 555015
I JNI. "|. Mil.lit$ .i,...I) al lup ..1 l o Il ..ul.' '" .1 i.. rnxial I I.1 U'.r.'y .- 1j.t.1 ovrr bur _. t.tto.4 I ulsIls', thl,1..l,0 Sslll.

; ; p(rtKvlar and far .,In I.i. ...'I',r .. "" wills atom and If unitia.1 Tb.r* U a .1.1.1w I halts Ity si hu uulnli I t.l. ....Ia.. tint ran lulu hu INII'l.ItsoCtuMr 'Hr.Mnrkt.kat..U-.H r4rt.Ui| .1. nu. 0.0s.ls. 55I.'osim$tS'i's.l lIp ''tt.J

I "" "" 1,1 I'I' 'I IHM | will MM lull Jitoll** slum' .1 I I Iu lit, 'ho*. luuhl I sup! and *aiilb '> posit ..hair in Ike uii.l,II* but, "'I'.r'a room and Ik. terrible$ workmtd I I.:. lelt, IH.II.,,., ...1 K. Nlu, kj. wlo's I ,, ??.,? 0 W 5 I11II.HI., 11500 5. S,... I .5. C SI

,k. ( ._. sulasis.b. llw Xib.ilkv itUtri.1 .antlolwllir lISllSulll'U'| Wil IVntaiola bant. H .. .".1 It tahl 5u .lri "," bvfuri lln Itamtt .... U C. M.U.,1,1 ., 1'1'1', $kat.5.e* t Nuew kdl ,ltwo.,il. 1,1.05.t "5 4 W S'l,5s.5s.. 51ks (.10 il l II Os II 515
".I. | t..t
u ih* ha. an e.' client( $ but wllbmit 'lufali.l .l ML t Ye-I. lI.'s OopssI.sslOp.
I' .rl..r | | l.illU l J'tilrIIIs: .llk. we. i ISis| .a'.us'i I I" opsg ,
I Is.hoh. .
I % than a.l! 1"1 .II. ntla.b IM sri |" | .lill.II..I. I. I. all'S10sss'ost.s ,
M. I.M.WI1I kN.a. il availt her nuthiiiKI i. .I"r slip loot ., UK 4UU1MM
I :: hul ilu ..us,. ...) algOl f ||W ink. I was.5.5u5.ll ...
., .ar rk l"I."I. .1. .1,1
I C.iIii'Sha. .. Uwi* will' .> j. witaluak wat .1. wr< 5''o.ss".l* Is ,,_, ,
I'' ., ,. .., ...":...: b.. I I b. .. V I.'u'I'I I.I' '''1..' "', "',..." '.I '110g. I, l" .I I ab.r day, bwaUMun. ...f .1"1..r,' f.r and will .,',...''y re. Mr. l I 1.q"I.I.| of HUUwtltr( Mali,,.. ,IHH, W|ll4uiMklru.'|.at ,kivm twuMiui.iMUimli. I.M.HM. a Is ll.lls,. t'5 it

m's.
," W > "" l 'Ills I I Po1551l4* II,
-- iii. tl.i".1 .
"INI t. .r "" .ur-l tU-lnr. wkll de was ( 1..1. liMl., Vw
t. ,
ssih
I t. .k. ati.\.wJe| all tl.'iI,5l.
.. ., 41,5 I
.1 I 'I.ap.114l1UI "II.I. ultlir) ,
.
tii.ia.Lo'nlI.n., rWII MI IhU omIt. 50. ,.
J -. I N\lll>. llun t.. I:. uul walkiif.tbouzhl b* r.lu. _. ..' ...11' lhols, ssssiIswp.p. itSlll So
1.' : ,I'', | lUuflll. iwirelarK uf tlw 'tluoa.. *
I. 'out
ll.k.U
_"4iio..H'I'I' I | I' 'la |3ulul.i IU ..o bit wen aSlolbrr ''._ ..11''..$ Mr. Jii. I5'.UlIlO'. nmikiuUl .| | ... 'ik.. I lOis. UH Ihr I.! !, soS ,IH Wwl.ly ,. IIM HI M 5t0a'II,Ml* J u.

1..'.1''.rmiiit .f I I' J. Mnvvm ,.RV. ..., 'l -ot. .e.I.i, 1..I.'lu..II..a.I.II". llubbar.1 hrrcaftirM ir.lMiarf) lUilimul M"I"| ., |I. t" D .I. lt Ilnll II --- ". .. ttkwlTlw t ti.i. k .il ., wit IsiS', IIH4I, SOWPIno'I
V'I"| 'Y It ,... want ai, .I]hll.l. U'".| ..1 M'N ltol 11 I fur our 'Iradvlnnv. an .- for Jlueyrii., (Ihlu, w tsr. liron I O'.ilrI"iilibft'li1t'i' btot., 5$0 ?. ., li-os Iso.So ,.,

i l ,, .I..I.! him ami In. .' I I' n,.. .. .) 1. .Ir of .I3.t4'U' tlul :of |b |b" le: wll ami rtuui:. ; I laSh. "..1.f.I.' .I lo the I 'uiiulI ..I. l.,,.. ._. ...".'t II'I l wit), .1 -.. ,'... ,1.| ..|. loWs-h. tot ..1"ilM4aakuj I So;*> II'51511551551 OpsI. oat Is 15
,, i I 'i.i,j.', briny lh.inllr't" ..1.1. I 151.5 l J.\ I batlwi, MillunI Cuanoaltoss: ar. mii..tj t,. 1 k I liliil ,, u ,. .1
make lurt lu .
'1"" "' .1 no '.r win, II arrival from "J..lr' I if, Walton >'"".'y. w lib a ''ouul.f nHW) v 1 .. rm. "..Ii.* |mliii.1.| al .I" .. i. I I..., on llw |1'1"; spa P0.15w 55555,
i "..1 l u iikuiau, jli.l m<'m : J.ucha.arMoof.u $, .r. la., will give l.ora.uNphaaooriogaa U)., 1111.' on !!1..y. Mr Jin,*. T. l'a(liu IH .. ...MIII*. 4it4, aol al S
,. Muhllu
w,k. H .1, ..< ...la.I".. ".h... ...1! lb.r. .I..r < .ul I.I I.i. I.| 10115. ... :
Into Ito 500111' aurlnn IM w.ilir .t iuilt IH 1.1. eliy UH rtalnnltti' awl 1-wl. osliq''ksrk, p .,-. ten I lIes MuailtrI
truuubt ; ,'. fft. it. p.nlsstsowsit ami sisslul i. ciy. )1 I t. 1'.1 liu, ., Ill 051157, 4'W In,.Hy 5 11
Il .. !11W' b"* a ." StOl w re *a> wwk farlkn .Ir. | flllt.MiH S'hlIs.tl. *l5uI' '*"",.',*. Oblths'avp 10 5sISO.s.sStll k,
|
1,15
\.r Of ,
1""tI"-: ; .,1 :; all.men lbs I 'fI.sIOW'h. -"* ". *tttMitiininl" al tat 4* U. Mrvlwt .. .1'.1.| ,1m4 ..Ih. 1lu.hill 1..I..I.e".a ", 5,51'51 05.50 II'0gi) .s'l'llusgt, a is 55ltlIul I 50sL
.' .: ..: ; 1..1. luUmi .1 lag will {tkMe* I*,** ikvttltbUv r. .t* MM l .'', l.raua.l hi well!! .U
J r II ) IliO,5, 5?
.
auuali" Nvwtfill' .111 a ytulMni fm4u > L.." nuiiy of our 51'. "It, Illooss. : t'
I' I..
f' Ity r_.rluf actUn
__ ur .
"' "OI' awl l 1r. a .r"A' t..I..I. 101105. Ii. Ip. .sad, St 4 r tat ,
** a "lis.sis.L
.1 .wnt li. Ij,4l.'l.s'ip
1'' I .11. I .
r'umxlI .
".t ,n n.,H Ik. ut. ,1 I. : In rat,* o'ls.rtlo'sh| .'. W _
ibnwuli I1* $* m evertway to **! .Ihrnatter .Ir. W.% irs h. l "iHallnlt ""r, I'. ..
f ",., I I... nubia, liitlehai : I''?ll'! tlo WM ...I "I prm --- -- J n IL'lssat., .1.1 Masshasg %I.1.. >
I I" '': the W" |pnsuss.i.r uui I Mtlt-MM* so5 mi Ih. .Irrti.' fc. Mil.III* Al-l'llll' 111.15.5| 1151'.,
I.0IIN. l .1.
.I I I ,. II "1 1,1 I o wlh I'I I havbep 4"'
.11. I ... L15i0555155I1l1 .
.
.1..4. l.y" ,. ., ru wlrrt an aaJ IP and sow that w 1,1 1 1k HtMM,\ fl. Alirik ,. J.l.o. .. 1..4.. I .oalis.ssl o |bosh| .I 1"1'.. 5. .1.15555451st lit 050w. 5, VI'I5s,4 51111,54 Ar
..1'1 .I.y .." t P ', ".i.i 'm .. ..i. I' . .. hI.toPo s'10 'ss 111.0. W. is'0I, NI Iti HUH, 4.50,05 .
1.
I .1. ,. : : .1.
.
4 W ..
> < s. k n./i' .,
.
liw I$> HHH -iwanlt 4*.*bM<> frsssi. Ill.'Ii
ti
I ii,i from IWO I,"c .1.) > I' .. .l.. In tl-k .. arrive. I'". fnl- lbs reOS ".il : II .lslIAb Pht 5 Ii-SsSb
.
.
l 'I SI
1- 550.
I'' > .t4.mi.-i s1'lt.Ohsil.i4S15i4w,5., Wit M.a. -
--
S. ii -
MI. ii I Iw las
.
ihiweil sp4io i f
iMuuira kl$5l4'r.
I I",.. nlraal u. .. I u I.. am llnll.'r. alMI.MIMII s'pupo4 tla. KH ( flaj. a., 24Ii.ss I,,, P' toss's.its
al Ilir ,
nvi r* M. :II 1,1.11''I..I' Ik"t. .1 i.ale. I. I'" .. lwu> | .JU I. fls'ltsvs'lu' I os I' I't'lss'.5
.
..ldi.utO.IllS. ''I I '. .5051000111 M. Until.'til. .. ,
..1 .}/> .""I y<*4 011,1I 11 _ I" -- I >. .ii u: :: I I -. .I" I.I.| /. ."r. iltluji al I Ii4lfna.I | I.slu' I'tu"ao4ota I4h. 0 i,5

in..1 I a Uigr' "., Ii" I '0 : I (1..I |.ra>ei bunk. ..(1.1". I .. I.. .. a..1| "hit fair .. tl hi.mi, i* I II Ukl .1.. I", sIc ..e.lrnU IH .|'i.| I.|l .5515':looPy i.| II, hssmslhists I s 0: 10111' 'Ii 5155' .1 l'.Ils
as )
\ h ittinINI .( $ :. 'hi..: i'i is.i ..b i I. iTU .. .a" ., warwr.i ,'ab>. fur a '|. ,' .. I i,. IsIs, 4.'r.S.p'

.. I$11I,,,,I.. l A :ll.ta... : ; i (,1. _. and |ruwrMi.| v", un Ue0poI' torvliit is. t.r nl ,. itlfirv Id I.HI. |I' 'i11555155'SIII '' ...J. .I I.. .I..r'. ill,,' Osts Os. ,,
.
_" .. .v. re.l 5 im'..olson Slit "V U" a alirh$0at.. .1 I I..Il10hup (trr<. will h. bald ,l .. Is |lOP tluoiss'.sl. JU-i ii"nli tlsiag (.., 1. t'.tIU. 11.55 hI tlllssss,', I'Istl..sl.slllo1It.t 11.144 sSs, ,St. tI'S "lb o.tos.11,1

I II I IN."| UK I' Mi', ." t..<."....1 i I""si sik.\ ) of l he ity ..1 j jrinueat Ih.s.o.I 4 5 i.al.l.s'w..ss... I. SIIShU4ietl'bOfl'is I* im.rttw (Hunilty, >rlitiui| e.rpol., ... .11. .1.1." 1' W. ole ar.. tIll tIll ,5s115l'lso ,

., ,.. 'l i wouUI I t. t. I Ilute U I night Tk imMli. ," ) IM| for 1-wiane. t' aol I tIP U".lw.I.., t ulsol..., Is. Is ssst sot ta
tIit'oo
.r ..I ,. ,- i"I" \ I -'lf 1..1. .1 ,. tliu'so ""'' .: .. 'slaIsas I '5S5't5I.t4I5lt,5l.l,, Ow 51
". h. n .h$ 'wu I >>. I'',.N,.* Kit: hat .1..1 o, ii|" Palo?. irt, tv-4y. > .I .. ...1.1 ... I !. ail"H,| .IH.I ...Hlf IM.JUIKIHUI. :1S., iip.1 ImiHli.ImlUI ..'Iu...1:1/1..r .all .1011.sis'ru5'' 14,5105 .5 IIlh. I' I

.. I 1'1' itlhi'Otli.$ ... \o\ 0V, I .i"| 111(1111 1 '. i 101.41. *5 I .t.iHi' .. 'lt 1 I.1.e fvllaw- bav this \ilrMei| ... I.k .. \1 ,,., ., \ '.,1. I.,, ., In "...|lleu. I uf l II|,,. luituoilil art.v .1 II ,.. I IP01 IU" "I r..) 1'.oI. I" .. '11usd'. .IsS'I.'oIh55 0.101 I 'ws,,as ts'so.s. ts,.* 111 0 0511514 555

,1 0kI ..1'I '. f 1.1''" I ,,. \I. I \ "I" l,- h' j 1"1.| I |" i i I e. I I". 151 II I .i' ,.'I'll. .t..I, I ,r". tlK>r. Will ... trrvl. ss'Slss'na$ I ., 0.. ,.1..h.I.,.". . '. I.... ,.. 1,1 I. lr. A So. 0' P. I 'Mopaap,
I ,
1''siips'os
.
( ,in .h. .. .. Il, .. .
I .1. ti ki 1,011. n ill "rt* loll, ( S'tu. Aot.
I : "' IH 14"io| ':kit 41V .. S Mo I ., oj II 0 'll't.I'r151.05.9u5 .
: : : I : .til. |.ar.( al Ik....: .
\\'. ,. : :: .I.II. '.1 .
I.: ,,, ", '' ." \ 1' ,, O.S. 1. J.,5. 111111 .
'. '. 0' I:. 'I 1 .. ..., I. I : i hItlls'li_ .1.. I. liii| |I'airra fur .. 0.5.1 1rO1Oho ltslts'.as ,
k ,
,. .' \.I I"" .5 ill, I 1 II I I I I' \v .11 at IkUfMU fj
r. .
..f.. .o \ I I I I I Ut., M. \ I I f fit J I Ii I I *, .I..I Ill.'0. rl.l o..r"I. .tl.i. ...ossi, |l5ls' kuiflnsl, pill, 10555o,
llll. I .1 Aerl.. ,,... ,
l .. I -II 141-11., at 5' Ia ,
.
\ ullui n..1" I 1..1. |irhs' at I., -- IS
0 I" .. J..I., I b> t' t UAk.Uih .. c. lv. fur Kuud Alt O.i.tl.., p1 pws.wtss .. ,, 155'5000

.tt .I.4 '. C I.,, ss,0,5 .'' 4,0.50 lot., N1r' .5P0,


-- -
-

L -r.. _. .. -.
-
g ;- II I I 111I.t.I 111\\1.1: s1,5 \S

\\ II ' 11.1 nI11NII'ON.: c ) : E PICASSO II' 111'l' IAIn14'IrPHOTOGRAPHER

-CHIPLEY & CO.r
:
II', ,, I I H; .:
II I
,
\I ,, .
"I, .. '., Mattrass Manufacturer
I'"
-- \\I \I' 11
\, ," I" Little Hone around the ClIl'nHr. 't
''I" I"' '' (11' TRADE EDITION
I lln' till\ ,l.> iln Ha 'Imtt.n, :\ s55u5115'

.10,, .i II, III' ,IIM.n.i"il.'i|.' | -lli..ii>'ii I MmtNni'Nt rills "".1 this wall wr.i. ,.1.If i ir'ltnihrktlt IMIM.r \.1\ : 'JV
S
C CatlRI:1: ldtkcr, ; j' f farnitnl'1: HcpJircr I :E3IA.: -R D .A. R
1.1..10. I I f atm-t, tlnnmlng alnmiItor1 I'S111/1111, ,, ,4 1,1"" > I' "s'' :E]

.In! I.s1161 I .M'Ukm ,HiImuWelo : ,..r...r.......... It ".imM .|'|....r .inmiIkr 1\1'1"\ SkiF'I': i '.. ,. 1

ann0usl'r' i I. ,, .m.rviiiiH" with li.. ,lam, ) m-tnla ..r lisp lli.ln. 5.1 I nlr.rfumlila 'I"I" ..IIi.I I thlll.l11 h./ ) I 1\"

Ill, ".. ,, 5.I UNiwin'. I"''"" sal''iII. I .. l I. niri In HIP I Hllnl iati. CONFECTIONERYSTAPLE

,h l I 1.,1., I I.Ml lie 111 ""I 1 rl,1111' a 1. I tVnctallt. anpplusr.I| | '. "bill IH II.,,. i| ,. .. .., .t MILL I FINDINGS

? "'.. .".h. Mir nl, l Ida organs. *Ill W.i>Miif, .iim NtlHHial MHMNMM.. MI I ,.. '"- ,,, ,.II' ,..1 ,,1114' .", h/M -CAMP: AXG N-F APER-- A\I.,

lal' ?I.I I, ..-'kl". t ol. Rrnj F'. I'MiI I II If .In. VMMiillirollKi' l5IIw'. .1.0..1 I: I S5'-,is "' .5, lI.j"I, I I, I 511155",I. '..',,t nud''I", 55"" ,I as r. ARTICLES.I t iiil.r) Miotil. II...... \ tr.. "iiil
.hnninl, .n'x 1''I"r.' ilrr. I"" '. -lrr.lat, I f.niiil llwI Ir..I1..illll | t i
/ I h', i | i. nf innli. Hi'M..tt .. Ilrr.. tiitlU. I.n .

I Hi. < ".i ..inim.nl i w I'(living; oH 11.1 55'1"x11 I'/r.binNi'i I I,1-an11Nlh1Boq.. I ..I! I -n

l .I" 1.1.1--, I |1"1/I!... No .1.I .1 1I..tlk.. .
d.| hi|,| I"s| |11.1 I a UO .It 15x1. Sold At/enti fur Simonds Crfscent-CrounJ C'1}\ t
111 1:" t t n K ti malCrrY ,
Ntlininl: j
I 1.:0 .lu Wttnlilnjriiin
i' Hi''l : GERI
5555,1, 111,5. niliiMl, sn.ISpI1n.r| I nun.NI11sa'ielll, H :'* :2, tl" i .ii it

110,, 5x111, |, N..IIhs1'' ... "'"' h1n115e111nmr111h.'Y I. In 'llii' volnnip llnrr w1. .M'"I ahr iVnoiuolit: ,," I ...,1, I! ", 'I I5511'I. ,I.NI. .'." .. I.I w"\,1..\ h.I!,,' ''' "", I'"loti. II. Ii ,
.m.uiliil. ,ut .11..r. rid. :ti! iJ0PELII s-'sSSIlsa55alll .t.. hvl \I I''I I Ia
lint I '..1"I.l sar/1. '"1. llhNI' i. Arid
155, |II"| I li I II. 1.1..1 rl, ilnnalinH rn.m .laiin.lt l \"It'I ISil.al. ; I" ,,10 ,11s5Is 1 Ills, ,, 11
, .1,11,1 i.l ,w I. .1..1.l l Ilst'I ran, I I
I. 515 I '11..1..1.. ,1'.1 I 11".1
: of DM' MaliIn 11 N
U |II| \ .....ilrllHlltuinuti I| H'a.hinjMi.H! iln.nal, MJIIMIIK A : r N 11" \II'I lie11:1'CI1LIiNVILLr :! ----- Jli 1.11 l'KK.111' \1.\: '. ''Ii.. ,II''

I II" I" I" 1. ISO Irf ..*lrl .. .. .IH iitmiiII 1 I : :. A I. A.uorrni. 'I''rnititkH!! <\' mnmttnl .into 25 and 27 Palafjx Street .. ..

Ihr,, I II' I'n,."Ia 111. rsl IwIsli55N. 1115 ..,Ior"' '' .. lillin-ll, i. it.llnl I tii'tv 'tA..lny "" .. Ill'i. ..!.i). the rrl.tt .Utrulti'iiH "I, I : Penicia.:; Fh
f" -
:'l ,,,Ii., ,.II, mil |I.hll..I..r otai55p nilliiliI |Ills| I'| l u'ta! .Im tht. lhr joint Is'-..holl..1. l'e11adcdt,1N'inh> unll"'I"1.l i iHP .

.". I", "I I 1 In. 1.u Ii"... which.. ., In"h' l ha> fillliyiisliiK, lliKflAliunun, '''.I'It'.h.| II d, ,, '" I, II"" 1i5555'S 111,15'1' i I

IIII! |10.I I In -",.. Ih'ii tint, lroiiitfrt1n .;....11".1.| nl' tliril,. nl it, ni.'lililln I t.. | M [ .:t.'t..D't"1. ::: ::', II I mull .i...TiTlTTTTf' Slur I II.' ,Mf: .Ii 1"

..iii.li-iril ,in an, 55.1" In III* ,'Ian ll I Htx ali.lrrnlv. i Lsrlr" .".. nil. nail. m mm eh Ik ,in. I-.. fa***! Kurt" n...*.. IhI Porrlpnall mi-li-;- .I,
| H .
11'' 'H II in IJrssrsss) > i.l.liidI"". sl55ss,1'; ,' Al.' I > k i .'11'. ,1, Ik.I'uUi .' I )
rilhi .>liln ,*l : Mltrl ANh IlIIIIIISN/ : ; I 1'1 I III' Ill'r. ud I 11'55(.1.1| ?I
mili/tmiMl. { | 'lo
.,HI,. ,,"" Dial, In |1'.iir."nint' tin n niltlriMrt I i"., .
I "lltttwimiu. (.....- IHAI'I. l-Mllii/ ,* from tilE I'S) n."" Alsllllll\l', 1'111 .t 5 ".. VMIsMl .I,'IAF. .. A\f-; *|',\ir-| -111111d1N'IILI'I'I'1.IF. / | ,
01. 111111II .lH, .liieI 2111 I tin said "PIP-MI mulinlmilt a I 'I I I. I tin r .,.t Ml i.ilin' 11111| I. ,wi.Jl '
|I' : ; : I .*. Hr| \\llrfl\l .q| |-|'(. n
I"l i ,1, tin, Ms mil :iixt KWirrmMi I'/\-,ls' "I. \. 5'1..1t'rls
.wilMl' .U' i' ill l pall "" ,, nr II... .IMIHI.1 I 111) iiMiiii'era.. I'.1L.11n.1511.k1' 1I1I.1.'I.\\I'r..I\' : 1'1"1:
151 1 h 1 ,'I"| (II In | I <|1' 5 t 1/! lit iii, ,sal' it n. i .110. i mil "n nrAmi I :+ : > ii-|.
rt. .i.l i 1. llu al.I..1| | I !., I''" 11.11..1. l liiiiiinlt.i .i.l.liiiK; ; nl .\\intnl.l. .*..,11. !Nalhahr 4,1,1, 111155"clay1':11111' I and, .f fmm ruler Til TWIlf. IAi.rH i* .111"-1.I WISI"lil' -. I. .\- I'I I'MN: : | | | |II| i | ,
.
,
.. I wsas'.lSSsrnsts -- --I
v < -- -
"? I I.,. -iil 1... lihhs.ax| Inillil, III ..w.nn. .1.1 I Alnrl. I"".... "...,- I -- -

." ""HIM_ tin |tar.i'| .. .1.l .Milwiiit" | .. a '55l'.r, Halter Jnnra I 'HUM Cklni'r. ;. 1'11\1 r.II': i \i I. "n\vn.ntH.: : I tour ii,11 MI! in ,IshI lAi.r.: MRS. E. STECHER, FISHING: : : "TACII= lrrr11t'Zzi.I.11)

"H, ahlnl.If l (Mpr liiniMiltlirw\ K Minrv and, ,
inn" in I-,11 'rr aril' 1 S'as's ,5' 4 r "I l .11.1 IaiN, I

IIMM* \ in, .1 I ,'an'I ,I'") m..ii'H! I'liik. I I..k... llhlKil.'ll. tin.. 1..t.I I ilnl f\f\ I nfIIP I, 1115, .. 1_ '. ., ,, A.11.. ., .. 55,111., Tin allhal II MI pKiiluia' r"II''InluriiialMi. an I., IkP. Ira* mil. ."..''I..n.. .. kah"INI'I.\Is1'\1'11: : I :ii' ::1.1:1'v.a. I: I : : > idii.cH; i I.O.\HI i CI i ( al "

.!uaulb'' I .t.lll. ,llM HIT III III Ills, ''"ntlMI inil.li., ....,"".I. a1.1[ ,,,.,,rullll'",. li.ilial W. i:. AYNI:, "".1..11.? Ia.uia' 1.1\, ,, ,,"101.' / .

.111'1', ,,!" IIII.. (1".1.) ; H.I.MII tin 11 UK. ..fI II,, |I.""|..'.... nMTinllnii ::1.I .In (tlirrr, .1 .u., 'I l 11551114I'Isii I 5,1 Ikr car, ttltk IlilnlilM. IIII -''It:1'" .: "/ 'I'A I. Uk |1",...,.' r. In, ,,,"" "III'' I", llnl. l la 1 awr," and Stoves

,"IIIIsIhb'I"I ,, ,', f5555.55511rcrlIn.slda' ...M.ialli.ii. tin HIPnr 11 I,? I","n II ,., Mr, Mik, "i,. "IM 5, irl Cooking Heating Grates: EtiSDIIII
a ,
I nl?
15
m M rh' "'I., m
L| "l55sl' i inn inilllniiiiin; *.* In hiss, |.w*" ."> |.... nr t rnrlh nail nwrvatii.nHIP N ("_> '::1" I CJ I Illlll" Salll.ul\(5a| AMI I II"I'MM ** II"! -ItM> IT" .MtllllM: ,t > ..<\. IIIII.U.I: / \I: :"". UIMHUNNHUIM; > ( I' 'I ,
.IIIor.I, l to\ Mr I'-ll. a.al Mil. "i 1 11'1'1.\1 1 IIS. \
nt. ,i Hint( Minr awls algal ilt iinull) |11'r| 1.1 I.1'-. \NI: > \111\1 I; Kl-.1 inl :
:,1;( I.: mn: link,:: nr (ll.r I trl.; ki ol Iii.I. ; .. ... In WIll Pii'nl, lii.l' 'i,-"'.l'iP.i. 1 %II"I')1' I'AI1..1111N.. 4,411' 1 55iIh I' \ A55'r155r14r.\ LADIES'DRESSES1 'II .\Ni| '|'.I.IM': I..\ \IINNI > //11"\-/

I k n,, II. h4. 10.,1.,1., ,) an.l I lln-n illl.1 .drill. \\' U /sril.ni' MM..,n,,1 I rise, "I'IPM CHEAP CATTLE 'W''I'\I" MIAMIMAIII" 1\\It.: ,ItNIXM; HH'K'llicir : ". "' |1"\, ,
I sr '.\ 1 11\ I' 15 11.\5 ':
lint. ..15.nsballIlrudrrassisll.irdrlleI'rr.idl'nl ''
I..,.... ii)1"1t| Hi.."in IMir. "'.alper( '. .II"j ( II I': A I' 1 1 1':1':11'. : />Ktl'It/151'ISSI551a11' I NAM IIAI'. ... I M' M 'IN W'1"111'I : H'MirHI -
.I It II "hn.ill, I Is-s'stasis i rrmir i Sunk \\iBtll lidos; ( t .ill tin .tb1..
-. n'M? in"I I in in) n fuel, 'I"| .' lrl uf oin 1"' '1,1,1. ,,.. I 1'1 I.hllI..1I HMI-I i 1 u 1 tit' I Ii:"
1t'allrrallo se''rrlarr. and. IV It 10. ', ,I.Y. I 'nal'l. n 1.In, is'nssdann. .,
SII'atlllr.;, might, l11'.III''S/ihal)' mi. I ." '1.,5, ,. ''" ,II, \I,, II' 11, tuhr: MiilllUt.. IMI/ II Ill ( .\ M' AiillttllTAIrMrMi' : Ih'55sr1. ..M. ..U.. ...".1"1& im'. 5 ol 5 l'liu'a.l. I.. ." d i> ,nit llmiM' in II.null. .

|II i "win., 'nl" iinl nun") a |Hior h in+..- Ire' 111111615r I '. her .I....... .tl.ly> ----- -, .,.-;--

1,1,11, ll"" lh l. 'I'al"| MM.I.T III ,,,.jUh'l) ale, nIl lam ruionla no in.trilnrnl. .I.H M: HI V '"! IIU I 0-1. l >r'iilllc. A4 To Illf: M.Illi I I. III II!A I.. 1'\1.'. AMI 11,1111, tt"III': : t--

iiiiri.,'i.ii.inihl' | MiHill,' IH 10"1'1"| | 1,1,1l,, ,. In'I...", .vilK, lln. Imnl.. ,lu lln. ( I Ilonlll\n.| | .. "\U M .\\1.\/1:1\. / ,: ,14111, | xIN \

h niletl I !HIilB, ,. an..1) il. i. llt i>|>ihliin 5.Ilillu l 1. JF.ll'I\I..1Nt/? I l'\< "MM. i ilurl\I \
,"".,,ii- l.:<', Ieo..1. H.)T I .. 151. 1111"( 'Ml: II A\li: HMIIr r\t 1515. % 1555! III !. .IAr\\. Knowlcs Brothers I : ; : : :
|
etslui55.'is, 110. Ihr ausaiiltiua is.,5.1 ,?. I I't" "II I", I 5'. ,ll ul 111 t I ,1,1.,. MH MM!. I I.I..u 1 \ \IOxM\MM-) ", I, \ I II..S'I'
t.,1' I ,. ..,. .. tl,. I "I 1.I,, Ml. ''I\MIN XNII I\MI: 1151% 11y.h't: lI\II'A\
"II 1 1 Ih i ", 1(151 1 t nt ainl. -. .10..1, I will .hull\, .lisp, hills hulls., list, iiHtinin ,. II ,,, ," .." I. II... I 1IO" ,\/ '' ."1: ; nSFII| hlllhFll' I: \ Ull'r:;: frNl:: : '
INI.
|
.
.' tin\ .1 I tint, .llt ncilcl. ri.li.ill IKume 'nl I lu llm (:.ii'iiii"! "ill I i"'I""I"'I.| .. I,. / /,,,. I 1/ .. I'kM Mlilkni(. will kP liMrrfMiM' A 1.1. "I A'HtHlUA, A'ISIlk HEAL ESTATE ,\ll\-. INS: .1NE; UOliK: *..
11 I I I' loll-l
III I I'" s" .1 I II II 55,1' I .
n'., I Inn I Uliiijr Hiv ; ill fi'ln ( 1'i..I"{ Inning. of Iials 'Igi1.illllrat I "'1.. F1tii inIIKM/ :..*..

wa N55 i .,,m Ins i moil In H.'l li ,, \ I lh'I'| "'ilnirnl. Inn I..inI ,a ,',i'. Nu. l5P.il.ifon Street JIt.i'lIlAIUIA'I11'10{ ..1IAU' .111..011..1'. ; an* ( 111'1' (11111" II"1! I -
\
.icmli heal' III 14 'inyU Ira luau' wllIVr ,,,1.,, ,lu I i.llc-i\ lnr nl' I n.Iin." llnl. I t 1 i

lran-Hli.l| lollni |la'ual! olnnii', scat mill' \ aiiiviny. in .llm I nilI mil ".5t'I ,II' II. .,. m I '. 1 N'a. It"."mli.ll .... i pkarljr. HIP |......,,1.... al ailmipii ami. HN-niri ill WpM Ilwhit l aal, it | I.l ld 11"11"4'" 4U'P". rN
,
.1""
"," !
mil' rriNln.| Inv lianllt ..I"r' .lu.I"I'' :Mute' in.'" nit" pall' if I list it i.l 11. 1)1.I I K\ 'I I': 0" GEIIAIIESS WHIPS RUTS


vnlr ji,.is I u..1 I inn i,hi HOIK Mit"r 10,. '"11,1",1 unit at .". li. |1.1.|' ..n ll.i ,.. .. .1.' II... .. '.<"% !: ICN'II:M' 01 .11:1.1.: : .

Jinn" I. I IIIIIP: iiillifKrmlxi."' ( M Is') \11'11.1" Milnnrl < anal Hit, litnf. Ins I w :
a .. .,.. I nlssd11. AsslSal\1\' '' IIII IIA15NKSS : AND) AXLK :'
I' ,". II Mr |10..IP ii.iiiloiiriaiiic. "' with II. I liulnnill III- : : : : : : OILS
""
Jutiinil ill I:5 |1..aL''I.r' pr11udssl. with ,4ltl I iiiiianlini| ", ail. unlluwls55.1sa
II I15 :\l\ ttl.l'lll: .
,'I.'i!,..11 usds'r iiiiiln.l sl l Ihr. oltirrl. 1),1155.55) .. whrlAirlair. )IFh'I'IIANT''s I : I: < HANK
of lsusls5"icurl1' I u nl
I..r l uSa Inns phsanarayh and Frame
i.ttt ....!
\IIIIH\I.\ ti 11I".11"11 Spring Wagons
IIi.h"I', |> I II: M Turin.i 011155'. ( ,\)1.: .,T Hie I.I."II""I| of alglirulinre; I,4 1 ,5,55 'I' 1"11',1.. .'111. ,

.1 .Liu'I h, has I, ,UMII iiilr-mFUtil, al-.nl I dual: |1.1. aic ItilliinoiiI'mlliml" I. 55'51115.15 15'.IIL' 5 .....lH, '.fI'.I.' .. .. Anal II Ins \\111 grad, 11a \I 1.1..1.. Nr I asi wt' u'r Ihr ..... 115w.h5. .1511

., hiss fiiUni', of. I In' lolninl ,.,.0'. HiIliinU ( :Newiak. awl, li! ...liniI N 555, .11 ,.ill ,I" II," Il I: as-.I.I, 11"55 r 5X55 I II Drays- Light and Heavy

r lln, rii. > h.. a ",::11.1, fulilie,! Wfoieil 'I 1'1 I.H. 1.I..r, tllrrSbd.1tatNewlh, : 1 "r 51.it l, n ?1 a. "I I'1..un.al.I'.I1IY'I1115 I I a'5''na16.| I Mill 10 wish. In ,.lliiHinilp tour ...|VPIII, .IIIIIIII ..I t.nir l.usliiiw.W. .' _-

Aim, l. Mi. mutiny ,l.r tinmime loan>. 10 ,. 'hot Ill, 1 lain i.nni' |''It'.tnlll.ntoloio I .111.,.. o, Inn'I 110.1.10., '..5,1,1.11'1 I I ", urla, ,,55.1.
I" itliilnU.\ innli, l I. HnNutmnil .. 555II i I Ss.n.5 51'.SINdY-' THARPCONTRACTOR LOG CAHTS AND MATERIAL' Fon SAME
l ,) miili'. li" Hut,, illr," HIP > ... ,
| | iujra null" 1'55.\I 111,1,1/1.1.' h I .. r, .|..< iliilly. a.k JTIMI *.. an. a.Wiiiimiinil. .1 .. 1. I Iv a ,1,1. ,
ml til-li-li, n p0Nu1I55I, in M* n'in" at ililliii'iit, 1145ls,
lunglnit |

I cni.iit'| "'Imr' )' wan it | invi.li" 'nli..ilvnil.ili.m iitvo linn, nl an In.lii.tiiil, iliuailirlSpwOiliaii I Ii i ,,,,,..$..,.., a. ..... h,.. lialy IIMIIIIM. ,m-wl tin ....... 111 ..WI ultp pk. I Railroad and Farm Dump Carts
I III lm, .101..1'10" Uinanto .tl I <. .In. ," ..v.' .r. .. Hn' Inhi.,\ > o IMA)' MUM, : 1 I

| I'Ivilill.I.l mi.l un That, i ivIII nil. 511'1.5115555555| will IHI ''''I'Ili.1"III. | | .| i I Wheel lliirnmxm lliiml ;null< l llulll'tu: (Onlir
HHOIII SmONG'S, SANA1IVC PillS airrrlin| a .s-a'. .In Hi,. >.}I".. tuliiinii. lnc 1r -" ',* *miiaHIM 55* a 511PTJILDER
/,Hum will, sls1|1..1 i (hrwNrl. ul, llufuliirt in ill. .114)) lit II," .hll",1 iintiinnilI -
t1IlrrAll., llm, :Nation. > t. .' ". I R'nsl' 11111.4"A, ," '" 1..1' n', .''"? I,,,, ?I
.1 1 ,\lruiil, l'111pis| IIIIIM inn Jooco" c\ ... ... ..."" "... : :
,
.. .
"ill IH .1".1 in il. has, ..li. pil.nl 4. and I ilila' ..ip untttp. In Ills 1..1 l i I
Ui in .knnly afire In II... ".. ....il\ u r is. i I; II g 4\... ( ) J\... K L g I'1 c.: I.' U 1':000.:
H", i.'iitill, inninlnmn, ll.i I i i. Uuu: The Best ll.eiUcdicliHUi r [) WuIIQy4 I Aud'I..1'r" OIl ill km, 'I Ii '">
of I Iar Vmc, I she ,If".I. ". n,1 I ..11 10 iniarY55555 i
"mi.li, ,li, |I's--Mini' linn a Inosph'l5' | l p ,xl' is U Ili1 Ln ------- I '15 I 5''s,, l '" '' r 1 51.1 I 'li 51? n
"t "ssrnlsa..r. 1'1.i.| | i In Hn xliilnl nl. llm innipral ami anlnl.lrewmue a' I aYNy n1 a !1! -i rt' HUH.iPerdidQ .--'* \I \n:1I.\-1: : ( : :""t I' 'j Sr"Y:,:I."I\ l A,: 1 I':.: ,"., .5": ---I 11,551:; : I. 11 ,, II: I'; : ,'s
.,. :,: ivy .
Imii.l.' uf tinI I It.w ; nulling. HIP |.Ilio-.1|,| f-. -' ..,. ? ?xNSaY5.ra1 I II1.'g5. I \\.1..1' 1 l 10'' l's'' ''' 5 1.1. 1111.' ', "ol..l.1,1' ,. II I ,' '
nl' Hit Iaunlrt II.IH Ism1x15511) | 1 'y 1,51.1 ll.axw hr. ". .1"a ..I I", I II ,-5' ', O..c' .1 5'' It .'." ,? s1.. I ?1 1'' ,l5,, .10. I '"
MNlal'. ml, Imllinliul. IMlliltlnn ui'glrnl! : l lliliinuHilir ,, ,.I" 11411x aM1.IIYx"'t'i/ :' : 1.1'xxFrna 'llopiliii. il Illf |>"|''''' l.> Kliiitln pu15. Imti-r* Mill ass sill I ItI..HIII !
) .151 .h"w a '{a'sllsa'il s5(, ?ra'I, I Y11.1.1u,1w1rLvwii.ktui: .lls
o | > ; ....1 ofki-|.iliR lln' mini / 1) l: II ll I; II" llt \I|> t 1'111: './\1:111\11.111111: III 1.1.II/
rlt56rale t knoiii a, in 51a'. ..."'ilrr imiKite .1III Planing Mills
hIII "liu I. will w "i 11.I ."ni auuulit ... .. ISIS .l'Ier 1.551.. ;I I II '
liy ) t''ssi.a5: I" .'. .1- I.5sla h.r r alasa5 "s5d''I I Mil' U I.;
liI'I'1:11 .
a ti'it ru11115/r" |, ,'\ I.I.i",. "" iniir ; 15:5(1: 4 Ill'tr.Ul :

inw11ishrrrrl( IMUII IniiolnnliHie ..II, ,1, |"uiliniUl l ,5 llm li 'Illal| l o'l every ..lhi.r IH..l.iu llu hm 80S I'l:NVI '01..\, H.\. I. ll\\|F; 'I'tH.I !
l Inlr i ,.r ILe, iiniiiliv. StlITT' ---
but .Hlixl M .I.H I Isis .nl fulliluiiifti.
t' l BEST HORSE-SHOER IN
THE STATE
A link. in .Hni ,hiiiP"ii, | 1.,1 i ,, ,
hilil,. and| ,"mil, (luhUixtiijiinpcr
1' '
| ) .
..iii." allml,, lists A.linxs, ,Is-Isis'' 0 ,. .
ralslupN." % to.uiUIA.lvili npas| .\11 .. ..IIiss'S.. ,.10.... ..,..*.... ... 110. 1A5I1'r..I'rN51.s. .) L.51alr. 55115rrrl'isr I,11\\,".lir-niil, -, i 1511 ll'ssi.'I', l kin.).. II. I I.I I ,ul,, ?
<( War yi.tirla) nml laird Hi il, Inttanlplln
.LrI I IMt' IMI>' I' 101 "'"'lta'I': II ."
IIII"hi.l.| ill s havi. nilli, I
., ) I .lIv ....1..... era/1.. .11.1 55ar 1 ,... 5hil.ir'. 5ar/.1) /ass-..... I
I .lid. iwrvlirH ami\ ii egrnit.: Ijlmr. 'miurvir 11nlpalbrnblsalli.lrgshlrlwrr' | ; 'I I IIP I

.Hiritr Ilioir. wluinllsul| Hluliwi.iug ,( ', ahlrohisullirehindlrl11.I'51lu, . (.111,1: Dl.ro: : tl'l:[ 1.I'1IlI.ll I I I! N'iil1'LpINiR.irrER I '( : ; HARVEY & HILLIARD.

uru'Isa. llni. .hII.|,| All .In.. ""itu it on lln eu11ud, I Shin .his. H.sass'" wi.nmuiliil .
I II '
NliGrocvrlcH .
AI.\\\\'O"
II lit, linn Him. .."I.I.Ii..I"| ,' KiinlulHiliriiiiiiK ami HIP shell, In.l, llniili' i itu I'i'i', I I'l >.. Ul.lt 11. ,.

l.y lost linnMii'ii IIIDII 1'1",1.,1|,| a lnJii|: i |ialN1's i Hi tt 1- llnKllilll\ ..." W11'Nrs/115"55,15' I'U I'l.l..,.,,.. ..?.! I.. ..'." -- -- -
alias In 'turn, link. nr li,. mil.. (Ihr <..U>r ...1.11111.1 I l if IIP I 10".1| any II.''H,,| ri.....n I Ins i iIH'IIIK IVnsH-oI.i
: ) I'IIIIIIIII'C.J. )
R. M. McDavid
sal n In. h .ho"I.llIiv.. hlHir lU |Isis|'s'i nwa) at lllx5Issssl'II' I In wnnnlmi I C OIue,11u
.. KI4IIH.Hall .
\tayeI 515555 I.. lint. IP* linn U mil tur nil 'lit,Ii ion It.I in In. 5Isis) I. '(,, .1""hI I lintiillnial I'5 55i54| ,,, ,
t '\III \ '". ." ''
It.voliili.m.' liuv show. lIotlll. ttr ",..,,1.1 Kiant: linn tin. li',it. 1 .
11,5NIIIN.. ,11-in' 'll.IUi, ail, r..i IIP li'|>nt KiailMVii .
oils. Ilia IH>"'''IV'|.''' ..r prols| | iilt' "Will, llm rnl ..( il K" .ail She ill"il. II BUTCHER.

Lava Iliiur. limit. lin.li'lnaliiral ....1 I I with ami.ll. nlnsrxill 1 55nulsb'15.r,, IS I II III Cosgrove
ftS ,iu.r .luiiiii. T..n '..."...*. an.5'Is' l "1,1... (irjlis.Viul.il. Stores till I I:1:I II | 'l\l| I' Ml 5
and
5515'1411:5wxallI tillsrrrsi5s.l.i Mil. l. 1till. ttanll.i. !!" linm.5 anl tt.nl. Im. IliilliiamllliPi ,, Ship ,

II.'I./ 4 ..tlln kinm il 555Iias'/nh1'1'.IIIl5lH1 I J.t \ N' "I I 1
1'u5w0u. .. iiilu li.IUr. and lulu.. win.. mi,*. ;
', .niirm'' KNIMI ,,(l llu., |...h'i..III' 1 I Can"I 1.1".1 I KIM. HIP 1I'I Iran''t I '(l. "? la5.ntlau. ., 111155511'. 41'Nn1rl1I rmC': ,551 DaleIevC/ .! L:IAI/AAA"/ S11II'General I "''lilt. .." I"" 01 I'I. '
,,,, ., N Mae
1 l hu ? prtrra(1i ,5x,6 run
? I I I' /1a.la,
...".. .1 551Lr. s'r'hslf55u.I' ii( ,.. 1'x111 i II"IY. I" ills ? r'IarVl -
: wed a4A : .- -- -- -- ,,- ... .. ._ _
'I1x111'' ; .t'5" I. ,, I", ,. .1''
1..1 '
11I0' sit/1111.111I' I 1\" Isxsa"1 I rT: : : t .
V "nis/N |Ir.11ss.5.s51wiu1 .. ,
: ., A'' "" 1\ ..
Hit.. l-i. ...... .".1 ,.".,..r..I. .,.r I htiiif" I I (tt.rstlaN l15uslsl5dssssStasis. 1. IN w155e. 1s .nlllUl.nY.l ..It.Philip.
'" 111/5 '', 1 1A1,44Y', I 4xx, IIN .xgU'1. '

t an.l\ 5555IN.. II/.1/. .lair. ill. niliiKlnllu. ) 11511. (imiitf is hrse.sus :.Mr'::: lii:"l":"" :, ',, 'm 1551111).r, b! .i'JIl: : lo'Tta' ;, DISPLAY ADVKKltSKMKNlS.: i Blacksmith, Brown
Ix ss51l....0..1| Hi, i, I.n u5sisi in,I Inn .mm \ nmawa >.,ul| >, aye" onilmlnui IIry'In.S, .".....u. ,.r UMMI. 5511114'F. .WMIr1 I ,
.155..155' .. 10.11. L, 'ho .W55w indischaMuhlhauscr
4 .1".0
I iiuil KIIIII| 1..11.I> i.f ,IIIIILNI,55aalnrllu. ..iiuliii' iin, lria. .< .ur t\) ,.. and it ,hoIs55'quu| -l I Imp ? I w..,.::;. Ly INr,:.I;'r'\', :IIn M: ;:146 d"':1Y.,51: 155.:111 1 i i:1. n\5:11,1.111\\ : 11.11.\1:\ Iall.l.t5IY. u r .'111 Npill: \". "\l'IIiS.11111': : i I

.' .ls'Irgraphs/ ) (,,'sl |Is llnuliilion head lassa I ?

|HUlllllllP.' nf gssvelu11lrlll., 11..1"l, minUlir. 'I I 11 In l inli'ml lo I Iw ",iI..1, --:1.-: : : i 1111.1'551.5 N\\ 'II NIMH.|, tilsMVIMlll.tllH --1'I' /; -I.t I! I"u,. n
it ii ': it
:
,. I
iiluKHi.. wliu.. riKlill: imlimilv linnIKililiialilul r r nn I IIP i.aril. .. ,
.t .. not to IH. .lni'il. 1 I -I| InllINl; ; | ; 1.1r ?. 111:11": ; I h ,
air U .arr I'asarsgir-"l, In.l.nl, \u > : All Kinds of FunutiiH-
.. DR S 1,111.\ It.II 15551.11S\ I \\ III' "' t.., In ri'.nl.. d"'l l Ita1NNr'Saws' '
Irum niiili "in l iasun \I.y 111.11|" ..i n,IK an.Inrwmk. .1 I ?her (','iliK 111155ugis. lu l.ljnkluw: : ; NEDRlr5t1INVIGORA11JR

-1'.il..I..I..I". l| I !: I It.j .....,./. un.luiliir. ''e.. all lln. / 15151" F''w'c..
ttai 1,11.111111,11.111\ .HIIIIII'IIU'N.| .ISaI, sllsrr. Ialasael..s,1/1' 1l'xl, nl111'hlll.l.l\l' : r\i \HI\"
I
The frw |Is.Irr/| Hut ) liimllil/l| IbiimiiliUpary. '. ICE COLD !trail. ) E1a'Ixal: .. .

j will i I, Iliillur air not liuliiK 'lu li KUIIorilmiihiiiK ;\: \ I'axtl'ugrr-"IhrslaNln'l' | l .,.nHllir

linn willi fiiiit I inaiaff. A ( Irlrprs.I.la|! | .HUiiklotvii. .hill" i,1.x I -1'AU\HI WII.U.\IoI' $1I ,)-- ,
Is ii-tiiiiI-Irout.hout, ( tin ill
our
niruoijfaii 0i \\'r>| all||, him| a ",,|"|r, tor '" I ) I rv+law'.'la 15'.1. ,Nla, :': 'IN': 'n :dI"n' I 5'l': : :' :' ,

: I old| fellow. .".1 ay. hiss|| I N 'IIIP l IIn, l.n.. ,S 1 ('iimlmtin. '-".\ slaw.. .huh t 110. pals.aer'rt llr, pahlsr.irl I...' A............. It IotU'.r' 1554 "wt I \\'im IH. awl. !Klitiilnrt.. .ai ta. IA'I I 11',1551.1 55 .h141's5.1), 55.1.. ,.L\51x1..1, 1' "

I .kremn uuiiy imilwa .i.. f.ulli in IlifruliirtKl Wlter) I'asr'uprl "Yea 115.s. um i -
.1 1
mnl\ fur luniliaxinvrr lassunrlelbyl6rliuls'. ... NI'1.nilh.s'.l I aNa UN' 4'I.I. YnN OKI>..... Mll.l. in "i.N i.. '
man rrll'.I.loll') I.I, 555a1ala. 1" .Inr. Sisal Its' .r Ill'. plssis' I. .I-If..lly sr1Y.-55t.. Mil: JUt lillllk
( I'l.ili.l' .' | I 'allAn .II I ..... os HI l.r .
I wtvcinl It Le l, I liaiU lpLia| : aN/ k tt I I'N
ay .. tan's IR/11 y150/A Nr I '5'N, ....e.... 1.,... ,,I lt.il." ,.Y,,.. \ I 1'.11.& tin; S'SYY.In. ,it II
'I' 111 : 1'M' < ) u MItVauau
yl
lru uu.lrr all. in nmi-Uii. ... I .lie. 't !! '
u .
An..In. 111": : :. Md, ,114/lax.a; +..wSLalwl AssSNYra. .tali) III-It I :alrl' n. a rh.55s.s' u' link' i I
1 ..01..1..1". | huwrvri. > iirar u..1 l ,tuU 'Yx I
| | |
.tw. ,t,1lia'.laaNalIt wi CM. :.na ViT! u .H" ;.| S-: : : -- I Ml wolf. la'i'n--II'. 'In' ',, ,
In 1 the ,....1 all| |"iniali,i.. 111111,1'. II 1 iM.iif Rfc *, \: 1 say :h 1"55. !tixA uJ j .. << : ,
ttan uruilnx Iw It" bus I ,, Ihr ::r tuVJIit'i1BOTfLED I 11'.1. ltl ) \V > IIIMIHU' vuirjiit: .11'' I"
folloHiliK amung' / Hit'ill III Ilia "Snnllimay dtM.1 M'l''r: : ; 10YLis.|, U.'I U.;* AMM. l/u.1./ ; .. ,...... .. .
Commercial
5555555555115a11hswsl55u 551st. 111 she., I IY111YI I Publishing Co. I I Hill IIi',, ..ill .?"I! tt .., L 'I" I ICincinnati
1 IM-. put| ilumi, .. ml 'I I IIIIM nl ; fcUIMI MM1,1 ....... .. ....Ik.. ?
i ,IHwliion 'lu t".k" .Ins |pInniiiK .." A/lrs/ II' I 155554x1 a W IIY last 114 Yan111Yy j I I I
linn H hu tin, hash (ulv. lur Illiiin, gill I BEER. II I, 1'55.1/M 1\ ..'
Inrwll nl, itnil( IaN II. Hnyuung Pc
I flllicr you fur. t'1.1.ml umlir. tinluAuvuv 'lady said| ,'.:,\1"t III. \, ISii55555I 1"1".1. I Evening .'

iif lln. ir ""''I"'r.| | ur Its) altiom : PIANOS _
\ .." |bare IIMII rpa.liiif' .1.l ,nl, HI.ml .. ,
,. UM iliMtiuil il.ly. P5.51apa| <."uItuller All the fur One Get; !
I) r-1511.155) .. Intnlt.'U I -F.labli.hlrl 1 I I I New!
r t will\ UeiiiU Suns ,HID.. oil' I aaIng > I lass.n'Ia) '" MRSCDHHiAL I: -- ( HZ ( :: J\... sq

/{ that "11.. lieuru it i r>|uallt iludituliuf ".\",| ton,,, Lair l. HuiUKbl' .5555511, ,kalmnl i I NO PATENT NO PAY i iI I 5\15 Independent in Politic:1'
II.Ih.o1.; gut I rwY'nuurSiI", i. Sisal fjifium r ii
il lli.il >ou fin, t ton u" n..w in .
I'
true Sivaiuiali X... i TMW rAiHi A'MfM'V M4. HK II Kal4l111) To ALL
Lisa'" At.;, ....lIi..". ,.."saris| I -.,- Sewing Machines "*
I" "
4 Mil I 1.1'11111111
Elprrirw: | 1 .. liat .In" n that'' ins| ) \\ .lul. mate you. Hunk ..oIkiallxn rI i
I 11111' AIII'U"3a mii-j' mniEx\ tt nin>if AI'plllsALIMT/ AMtlllU >
|,| IIIIIIIIK Hi* ulvry "lath |>ailUaValue I )ou am"III to IH Ilsdrl, Hi, \ ; I PATENTS Ie11Iit I f I' It" ,1,1 '/"? ,... ,L IIn, .5
MraffinillF5TOM(: r / !; I u StI I.. .
..... .
I a> .basin fur ailDal" "'|$ -liliunJUu.liuit lni.10.1011| IIHi )uu alp in a uiti 15'n "O"" '" II. "II.

iu 'lln'ir uumuiauuit tuiitvnlluua .win.* lb.. uixbu mt tin mouth, luiiftll A'I.,' .;, .. ; ,',' "< I I I ,'>. 11.11.1'. (\\'t'1I1II111t: IUUk.: |,. al*M tlll.lk! MMaiu-U. .' ...I,...,..Wt' 4,11.. .. 51 l |I.1' ,,uiU.HIH.I. 'I I II I \t \I IL'.5.' 0" "'"'I"lfl' 55I"u .,'ll, 4l I. .Il.. 55th,, 511 ln' Naa5'
I.- cud I Ui 1 I-
U* III* |iw..plr'a| | un|>ri aliv. ill' 'IIMII,I |,mk. Isle Ilala : .:: : :" ,: ',' ; .:: 1/: ".:: : All |lsrslswla1-, ?eauu'w.u., ... ,5. I'' 1 I .. a.I, ,1.1, I I II' 11 N"111155.55unu5511. t NIIY
... ... .. ... ,nMUIlIt' & .4 lut uu.il.It .. > 5. ,' 5i," 15,5.1. I II. ,.
fur less! 'laialiuii ," I ,U'ui |>lui rrtrIiut N. ..... all ,, .I' \'11'I. '\ I'
I. slip .
-OYSI) : 155,1/.5wsl.raikar.w1 *4YWawy. r"5.iaSiW, ls.x.5.alas. A: 5'alS.' I 551 I 1 I) l.> .'IJ."l'r.S'I"\
butli.. Ih'ni.x ..,. sisal l 1"I.ul.I.II'i| |;, l'inn|,|, luiil' \\a.luunlin N5.a41s15N1.' EPSIA.MA'S I, ... 1,155'55.I I I IF.

iu ILiir plalunu.'. >rumiM rifuim i iithlar .. S .': .: ..... < .; :. h :::! I n 1 51 IIt..". ,: II A e .... i I. \I it-r 11555.5t15'11III
| |. S \\ P are building. HIP .. ill.,11. aroundIlarIsgSOS'shr ; : "....,...,, ...Miuilvi4 ll.Ml.l4. ..H..I .of..... kuoanw. It.trr, l.Hk ..-.. .d" 11.. ..' 1. ". "r.. I tit-1 I M HIMPATENTS>
.wi"it -.but tin ynli. r> uf Hit """ | .. moiiu unl." ..ai.lihtmgiiinrm NElITR-'U'i: CnROIA&I I YII II 11 155. 1 I", I' C. BRENT :

try uliu.. iuinl. ,) il-. .,i.. that I lln( inixl.. ibary.. of Hit U\ ..Ioh.,',.... ''' ''' ,. .. .. I I 11\: II FuN A II'\ '
!... burlll. > vl "UiaHoM liall I I.* rr M.miinn, ...II.. | N.:, : 1r. IIY :,: 0. 41,11, :: .. ,1x111, :. ,!:'..: ., 1'awl41NN FNIay555.5t' 5)554 taIsrrlswaarN1. I'55515.. salad.Is.s., '! .r3ANKER. .
rrlanlrr'esd| pyrrt I
', .., .. I \ \I
1.55 .Ss5as. III .11.* "* .."** .111.I In.-In.. .
weal I" W'''
.. t.ni
lII..v..1 l ....1/1.. IUOIIUUIK irvanury >ui lIi"III.I..II1I1"Islam| I in luu.lilniii,' .lot II|,. .d 1. ..1411 ../..... wIrl.411yNLlr1 Imal.1 hiaii ami) 11..1.K" sac'5-5 ,/.. /'. r '
lu rnlunil. south lulu Hirir alien.. NnrS.YW.Y. I'AI.AHI\ :-I .. I'.."'\"III I I '. .
|> > lun.liu. lion ..f Ib* II| rallli.I| l sup.| ll' 5'5041,5. ..Ma'r.as. Srg5NINl1i1Ta l55'lii gtr/1141555' wliib Asp: lug' altrllt l) 15aI'itV.VAtii III'Maritime : t V "

(ion. uollmlllnUM.IiiiH.. HIIIHI pal| |II |pl. II ill alt, a limn to Iii hiss Mallobliunami .. ... '" : .. *A5x55 .. 1!
/
T.
: .
.
L+y.4L .. +a. ,;. ;. .M-1 -- -- -- Fereln and Doiossuc
IrMluiia, la llmr ..".li.I.,.. |.>r I uugrrar make Hit TIt1u/'ballxlsel.ulaL111P.s: : : ElchnnQe e
i U will
arraiiKrmpnU :: ,, rAts7N. PI. ItUM->. Till. i>. tlKl.. "H HUM A.. 1'11\1: IHitllHK .'

< ..r UMIM| ( 'silo g.. uul Hi lo lo 'HIP. work. ll )i. a noicl |..niiiKincpiiuK -.. ,,| .. 11...IIY.I .1 5't 111'1'. ''IINN. ....... Surveys. 14.551161,, ...1 "II,I ",",,I .
'.. .,, Will liar ships.1.I. .., ,5,5' "If"(' Ii I .' ,.
.W.
', Ji'H'U.l| ami II.. ..' .mi. I IH .... .. .
/ MIV MU,:It III Ml I II r II'n' ? II" '
1111. \. 1'I .1.1I I II _
I'
555511.KA\I,5511.LNK 1\1.1.\ As111'IAKiA'
: 1 -I'U
_. ,, .' .! .. ane.wrwaaaarxNs
linn of then* 'lu..I1.| .n.. TL.. I"| ,.1.1.| I (I.wlrh.lasl/.. but II Hun. 5 i. 111. 1 wC .,1 tl \ ",., I IIII I. 11.. .IMU'1111'11 to I '; .1'11-Ill t: It ...n I Irh' r. ,,nr' ,a,,M.-. '' : rJ
\ JIi'l ,
Is : lSjkurV" : :
t ..buulj 554 I I. roulcul wllb 15w5''h i .ill UIIIH, lo |la,.. 11i .|OUII.IIIH 1. .IIOUIn I I"' si II.UU '" I I"I'-1"1, I ". 11h' J.t .*... frw. -
.foil HlPPIwlul, S4.4pulM...| sal) Hill 11111. 555,111\" I \ Illi_ nHJIk f ttl IIA1It' tlfctt '. ,: '.uUa I I" I '
f .......r.II.'I.| S, but kbuuM' .1",".,..1 I | |l.ul 'I''UI5551,1 : ;;: : ,: f, .
:?
,
.
'
Hit 1i".I.illll'AlII.' on II,, .er.leus'ul. :i/ : : : :: ; ;; 1 .5555 1N Li:
nl'lid&| iltH lariilloua IH icgnril/ ,lu,,. "1.t it .Ixloi. ,Nntpinlwi,. I ')Lilt, it mmv rl'ss. ''I' I ,",..5stis5 =::-t'x11,1 x inns r ;: .F.; ...

luillu uf .Uaen.-fhlluJtlibia It. .. ..i > iiilnailun ul .ibl. .buiuy 4CIUW 'II' .1. 1, "M- 01155. II........ alt ,, ",1 .; '''
I taller. "h..1. 41N'A1 I Lt'el l) Uk.r II' ------ I'11aa444 llsrs, 11-U t, 111./ ..::.=:::....;;". : :: -

I II