<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00157
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 30, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00157
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-. ,--. .; ::"--_.......--H-1'---. ._ ..a.-. -r
TTr
-
--
-

-- .. .r.. : .. ''rniHO\\ (i ommrrtial.! (

Hol a) t t''( onunmul.HtCO"IWlfl \ I I I"U"L


l' ... .- .. 'fI I(J'' ) \: I II HFI PtMI ""lLT.
J :
"" CI >' l "080":1.: It [ jflfljjjILiWt jt\4 I WISIMP11S.SASII' '

) I.C'lt'

..01'\I I I I 1111..11'\1.I ... I I. '' .u '.
: : ,
I" : 1
!i I h- ,.
.. I .. i" "i. .\ .,I "I\ tnI No.( ) '" ; S
.
,,,.... ,. ",- VOL.t: \x\ri\: ( ) | 1" l.OIMIUl'l( ) : > HD.Y.l'il'T) ( :" : ::0.' 1 1. > -INVAMABIY- aIVANt:

I
-- --
,
---- Mnirnliir,, ., I 1'1,111'\' S 'n>!lip mnl Hllh' ,5:5: s lop nil' I liO llMlliiiinlili .
M..II, .in MIIII. I Ihd". ni' S llnWki ). "1,1. t | '
,.I,,1 1 I SS.l.I.lb. \1111:11'1: I 1111'1'1'\1"I "I- ... I ill S "S II. It.ttiHlr.' Inn, '"'
c. .ft I.I .'" l ll 'I.i iII '. 1"1'r I".n..1| \ ,",, arc ; .
'r
.. ,1. S ,5,",. I lid"? I '"I II.. ,, ,444,4'? "4 .. : .. nal l. ... S I. IlltniP, I I., ..1". litl.il, .
I ." .. S ,,' .51'lSi Im I ..t.l.-, .ili ill" Hit l lU I. S r, lIs iln* rcirplillp ..r"-. <.r I. .hl. "I"x

I' ,' "'" 1'.11 ,111 .. I ooIo, ,, I 4 I". '11. I 4 .".145 .. 4 h I"l,. I. 1..., I .". S"''' I "l l.1111.1.it '. l.tM-lip, i ,SuCh t his "mini S ..""". .".,.',.. |5IH,|.$m...ll.ci >luenl.larprli |* plin.lnii. ln.pini.tii' ."..1 I 1,111,n I inri '
". '.. .' .11'" .l1'I 4.,4I." 111I. \ '
1'110rtBr Kirkbritlo "
& 10' 4HSI ) .
I. ILtl..i' .11 son .IS4' 0\0 ; ., ., .... Mil".Hlar. |.ru.lp.| t 55, ,.1 5S.5 tH ntntIr UH bail .anilili, .inihlilinii.rtil. ., "I ,linnul S nipn 151.1 I ,Iijs, .* (.liinlv 1""

I'. II"!.." I IrI .iI.. >-w 15k"A;; : : ft'S I.. Innl : }1'11)' 'H..C. I")10. ". .I.I., ,, "II 5 I."'"'., S ,,' nlil. man l h. ll.r. "iHS"HIH'HH! 'I 5'., lur ,HI nl i.m" 15155. wmrrrmi. |I'I'"r' an 1 .1) r.n ,'il.lt :l.niht. I ii.nl I.. pin' Iiup .

,,. I ,iirl. I"I.II' 31 & 33 Nmth .Viler! Street. i" "' f.J'. f .5 IIM .544.. ..., .' ....11..'.. ''i 111 ,.i. ,.," l.h".I"'l". I" Ittloi' IUIN. Hun IIMI, i, 15,1. I i'IISHI, S5HIIH| HIS I ".".H..I.. I IIK' .1.1

:. ; ""r : ?' '& 10,.... I 1'",,"., .,,,1C,. .1 liarlliifMr '. 1.. ,.1 hutfr, tthl.li. .. HIPIitltpur II,.. I Ircb unr'lhiii, mnir up. .ts.I I l.ltiintttn.lp I
I. I II" toll ,hI ...... ,1, ''' II I 515 "l. 11 ;: "nII h.. I.. .sSI.iI ... .... ....'11 h. ...1........ S .lIIrl.I"1 .nl fi.ll.it. ,
l.iinlp.l
.
,. II. Ibrii inliM cin.it"i iniK
.. \ ( ; .I"5IHH, II N kpr .1 nn -< '..'. .Iu"| '.| from, thtMiniiltriaI.H .
t
\ I''Itt. # h..1 "' 1I11,.54.' .IItI "It.. 0 ,,' S
01 I f .5.'tI 10 ''MI''
1 I .." '. I ,11"11.. 1 >> /1 it't.' ijL ?/ f ;S I'H.Si4slrPhIS. arm*. .liwk. nltHfp albi.lHHiHlr.im S | Kith, ul, "Imlia It"' niliv* bumplan.1 I 11i'li, j"'Iirlli." : ; r

"II" ''Ii I, ,' I tI,. .10,1. ( :"III'I'al 1htt: 'dti't.: 'Idi..n' )! J 'u1.. iJ: .. I."" .. I II .. .. .1.. I i a .,n>..tli.iin. wM I Ii I''' 1. riilhtwin I : HiPlraiVul' 1t'1.1. .nnl'ii.mnipi ,. .. ,s.i .It i'"e"1' ,lj .< 'mirnliliHIP ( .
h rh .
i I ".4 ":1fl ISIS I"I'5" .. .
.
wl.l I 11 its 5' ,
.1 ; : 5. Ih. "i'l'. 45111,5., Thr tfpnll.! p. 'ttil| alumni I 111" .h., .l I i iiiiiMiuijln.ii .t. .1.i .

I ," ... "?...".... 1',11., ".\ 5\. Mill.. H IIMMIIM.ii "' ,.. > I ...f.....". 'tIll. ......1 to.," .IN'S'. 5.5' "5' .55.' j I man u. at |iroiM.nmf.l I isI!,." 11155 HI 1 S '55'.. 5'1.5.i.sSIsi'i| i. iniu' Cn.-li. 111.1,I II.nn. I If HIP ..5'5.p55 nlMiwt tr. m.l iturp..'n..1.I

,, ,., \ .\. Ito...,,,'. ...... .1.1.1.1.. f J .. 4)) $ .11..1.. .,.. .. H i I *,..1| ,,,//.1 I .lit hi. ,...illhh..r., .." a.' I Intii I I';"II.I.' .ml I. in I Mr.: '. sp.I)> .I r..I 1..1, | "III' ." 10..1| .|..Ilr., tti .hill; IP.miwuiw ,"..
1 1I1I ,< 1 1 \ U! '' : i \ \\ 4)I
t i i... 11,1.1, $,,', Mill. ,. a .tliin' "'4t" t II. ,1.1.I ,.S mMinl.fill-r I ,t'milrl.il t'. .,,,1 Hurt saSS, !I"I "",,I.. ".1.." ..s I tssr..c: | an, ,1 I Him, ..i. limn' IHHIHIV Sill I In f i.. 1,. 1
.
.
," 'I'I. |11"1'1:1'| | : III 44144 II 1 'III" |4.4 i . S ,
1 I I u nt "IhPitl.l" nun I- nil't, ks aiip| trar 5 Im.nr unit I 1..1.I run l aip wnr i now f.l lintrr rI'S h nl IiInl.

I M. I: ,,,.1 I Illl t. .I ,'\"OIlh'. .4 NIl.4.' 1 \1'11'| \1"\\| \ -. ,...111"1 I I ... 'thai'. ami. .hIS r .H,.. a. i 4iri, IK Hn-l Ill Hi ll'i. >.li.1.| .".1 al im. ., I IttbciPnithi, nut .iii.I ,,11,1, In tilthS I '.' I in .j"II.. ) tin than. HIP C.'I.i', '
I Ij... I I. WI.. ..II I"I ..... ,,. ....I.I I'S .h.. ..
tilMi.imti" l l ru P ,
I: \" ," t ..1\, ,,, .11\ '. Ilk..." .. .,:. \11.\ ""44." '" ;, .iintmpiHpil, I .I" "pi. .t d Ii .ami, |..r.li.tInnn | H sg.uS| | Was ill ."iiil I :an 1".11,1.,, ,i itlii. I U l III.H.III, | I.. HIP piiiitl ..lldC. i"I. Iris j
I It
S tilt' ..' il if a 445,5' *a In n"1 I u .I. I
S 5 DM fuSe : "".1| .miinin.l$ S S". .1. .". ". Nr* I l.li-in.. I. ".,1, "1"1 l I II si.-. "intn'!1- anl ni l.-n-. I
.1 ,". ",I .f<. ':. \I.,. 4 11, II ''' SI If or .. 1" .i.
4 .
ht 10 S S ,, .
.... .
HMKM' l h. .1.i l lI
.\101111.1 : "I. I I II' I" \ I: 4. S "' 4.1 I 4' I I. i i h to HV lh< r s. .1. HHIil *5! IPI,). win., liwaI" ,tlnml, 1 t..nl' ..5. allntUI' wiliwuor" llm,, "r fc1 I 1'I.L.', S l.iti: 1.lh |1.1.1 .nil lil-l H55NSI( Hitir .

'. \I \I"" I Ip. to. I S i I I t ti:.,:.1:i .:" n i:4.:I n;I.,H r-l,| ,, ilk KI' 'S.555 11,..I .. :.:! thar I I.'I II "''MI|I 1 .IHSH.. .\ "IIiHH, (, iSis' $in.mi* I llnnu-' I I.. ,..,... uli I..", Line ,'11..11"1. hi., li i'S I 111-1' .. II,. AI'" all.ntel, 5 Ii, voliin .

'" ." '''''. i BOILERSheet .. l.10.I. |1"1.1.1.| .... .lit. .,11,1 n..Hiinift' -. 11"11 It. Milt I .. anl ,4,5 I ,.,."li'llS| OIlS ihslltiti.nl ..
.
II "' ,""..I.. ..1, h'' Itl.jnJ ,. The First National Bank .", ,"" m, at'. *.._.10.' nfcui. I unlit S "ii i- .\ ". ,ilt' niliI, M.liliiian.1, ..."t Ibreak ...S mil.nt "lnilttPici.ll.il, I innnhlvl,.. .\ .,.l.. wild Stir, ." I i.l. a. I.ldiu(. tHi <

,', '11'n' \" '" -- -.\sn'- I. i Iit I ii|" tin I l'"I..". Iml run ..",'I ,5 l.. ''I.i.MI I', ...".,.,,1..... ,5.1., is Ml, Irlnn, I .1..Iluiitrili s.... 5 liKhl. .I"'U'I'' 'III'' ttill ..111' Ih,itutii

I "I ,"',, 'H,' '",.. .. I ", s... I I.: ,n.II4H.h5"H'i i .U.t"II.! Ihisil.IH.. ,. .l.lI I I | I In. 'I li.. lit..1 I llml ISIS Hinilli innllltr S I | 5,.II,.In,.I <.nn. 'I I 11",1., ,.,,,,,S rni'"|Han I 1""IIIfnlul. i. ,,,'hl'l'

) :\,: I .1.10.I .. .. nn.li'r I Ii IIP .."". puv,i'HUH.Hi a. Hi,.' | 5 ,-5...-...l.stIy' Si...io'!. 'S HIP 11. is.' I I.ul it IM"in',hi' I.'f i.i5.t'HlI.i' | tt ..
: : ,
II' ; : PENSAUOLA FLORIDA. \.1 I i < i-tln, ,Ik Ir """ num. iiotliml .tI S H
,
., \6IS ." II,.. ,......... Iron I I Sin, 'Hi. ami Itn' ,iplHllnm' ininilu.. wlllimil 1 "S ilramar, I-mm p.,m.ritn.nI I .l......nit I Ii,. ,'CI', .tlm, ihv. i I. S.i, I in ,

"tPI I II'' ,.,-p.l. HIP HuntIM-III" '54",."" will '<", I I.111.1Cr III I'l.,III'I III.Ill, .HlP, M.I I I""I'IIP:Illl, II ,I.I.IlUsmin 'I .I,-, ml, Mill .51,1.' "h.l.. mil..j." 'I 111.!' .
h '" .. I ,
I,'ma', '.1| I r..w. II. t kllPhiil I In- HIM!S.
II. I. W. 1"01, Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold, : I'5, ,.I.i "' ,i,.' tii .1 i r ,Ik-it i-mUiin,5.| i"I is f ..4I S .1"| Mn l m,. .5 Inm. : an, .1 I I Ii" 5 5S lul'.Inl I ill, llm PHI.lilt ,.1,limn 41|,.,Ii Sill ,niniirl lit $Hu, I liwnuking .

.. .. ., "' '' '' ''. -q v7 cDlI1l1c I II ,",.ii, ,11.I .,lai 'h 11....-(i Ik,,Ir lit llnu. "nl. .Hn, will' ,','1'"' 5 I.. I. ''..i.1 l ttillimaOntilliniitlHii.il S .".1 .I.r.s-i Srailr HIS lIp .Irs I lul Hn.III |1.'" ir. ,ml I Hun Ilu ju j ,,5S Anlluinintlli

," ., "' W K IIIt _. i. I i,.t.t, .. nl "Ini. ,. 4 In In' vkik. all nr '.,n.m S MIIIlil I.I ,IM".>, "in.hint I MPII" 5 Inui.sl, ,,'...v,' y"."'".1 I lln. I. I |1'I.'e' of I..'isi 44 tn \'i"I". ,

h liil'111"i' PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLI.EC1IONS ..n. 11ii .i IIIH.' aim I i iiniM-l S Irl!) wbl I I... S I.'iii,Ii. ..fl'l I :; I | in a I 'I ili/i i 'n ,ill -nil."i'i ii" hlu-li' r. ,, .h". '
I ,. .' "...1. I.4 S 11"1', 4 I', \". ..I.." .nlHi .Mill-t| ",i.iIi I ", I..f 5i5lI'i'I'I .tl"l
HIH,5I
WllllH-l-llllli IllillMat I
.
\ hli l I in 5.11iIl'
(1".1 |ii.i I nll.r IiII4ll''I, in.1 I .itIII ''" piliiniL ui! 1..1..1
P. J.J libby[ i\ I mi" i I inM I 4 1'1'111'rnu I \ I ll,". ,nn, .. H...'I"'fl...1.1..1.( 'ih' (ami. .
.5 Inm. ,. .I Illn i"'mm niIII I I .1.1. .,. ,. ., ,,
''' .. IIV.c." I nr I.: .n. ifuvi I IMolxi, J.! I'rl.! ,Hul ili.l.it' Il'l| 'up"' Hi.> isIs. in I ul nr ,

,, I .L, ... I .", ."..1". 5,4I,, I h. ..1", ., I i n .h.n... 5IHY a "n, in u.t.n .I Ill H tin H IH ",(mini.lin..1 I.l lln,' I I.,, r..I..1 I \,'tt Hili. in.'. S Ilu. nit' ll.inInI I S lii.il.,'iIIIi.Sds.s I. .

,,, 1'II'\ '. 4 1 'i \I' 'OVTM t: Iv f'3'l'. .. : '10 ,.n n. .. iln |I"'"' C..ri, .., S 11.,1 tiai'I1 I i |- | ,III.i.'l, I '4.1,15',, I IsIs. S : iiI.l, hiss's' s s I In. s.l".. n.... llUn.innl. ..
.,.. ? u EDHKEICIil. SAIVI WAUCH III ," .n' i, .11"l I,, mlh..W.. ..r t,>,'mtii 'II .1
'I lesi. 4 ,ui'w IIMH iinkiiuwn. 11, SI s.'sss I I IItin I 1..1.. I .I. HUM. ,'.. i." I 1 > t I I .n..
'. II "I I. .1 n .IiI, II., I, ii. ..I I IIr \1"1:11.1., : .XI I. \ .I I l I... i. .IIl'. i .1. Hi"nmnri.. 'in, hi-iln. I 1""d".I." i.II..r.l" .. 1'.11",11.,1.
'. I ,. "" I '4.1'' II ,. | \1..1'10111' I I. .... i- HH.V.'S" tt 45 414.' '.'. linn I tull, IH I I'".'' H nj.lv" I Ilii. "|1'lhI.'|' ."., ..''Ihl -Hi".SHill lilt III, $11,., I.. .Ic.. ,... -lunill, ,IH ".I..Ir.ll.,, I l....k'an hom.l,

,... .1 I II 1.I. ."n .".. .., '.. .4 S.... IS\ .4" '''.4 -10' I". ".". tt .4., I ,''I 1 1hll t".1'l '-in. a.-h. uUtta.ktr.il.. riIt .. I,artt tnl. .'IH'I ,lul, I.it-ili.nl 'S linn I .5,I 11.1.,1| 5 01 HIV. ,n.in im.Ur, ..itlimiaiil S I 1,1.1..1", ., s.s', I Ill-It ttnintn, .m tin, InIn .".
I '" I "I \,.l I ""i Y 1\\ Ii .,'. tl I. ii I 1. I 1 ,S,4, ,,. '." |
I ,1 I < i '''. 'III '' -il,,,101.I I .III 4 4I ?, i...10 1 01 I '''. \I.l ,II II k| 4 -|. ..I I II I II. riisi-C'l.iss! \\ ,,1'1. S I ..5 I .Illl" ..114 s ,'i.I tl.Mil ,i.5 I llHllH.1ll I (..I.5Ii'uiI ..ir, will S lay,' tint I Hi. Smlli, I I ,I .111..1 I 1.5'I Hut (1.1.. .".. mIninltilli i I I'lil:llt.'IIrI.-..lin-1, Ihil. I'le' Iti"pub

I 11! II, '""'" i 1.1 i fl.: II. Mil, ,,, '. HI" ,I '. II. I U.., i .5 I "'" f.II'I S I....H,5.4 I, .111'I "a .Ml.i, .....1.... .-..H irn latr.' iriini, i.II) S..' I 11- Iii 11. .>..I i I I ." ..",,..1151 nl' Hn. ml. li"111 |I'"nit' r",1' I nn Ihi1. i.rgrii f.i Hliiliintt.il. i
.
n\ i 1..1." i I I I.I I Illl I I I \,11... I nl", hi' ll.... 'II Wll'lll HMlltHI-' i liaillrbin' 5 Ilu. tt ,u i- ," HnI ". I h".II', .5 illS.. I Hi.I iiimlti 1 I '. anl III.il ... I I.>" at II poll 4 4r.II'I

4 '""...I' IINt"S. .. : : : "'.I .. .,1..1 I I I"i. ini, .Ml .hnnnm' I" .in.1 4 .|,it..l ,111.I.* i',',".."..1 I 'S.. HIP. M.--I- .I'S .in ill I 1.1.,,' tii.Inn.. an.1 I S tin .I.;.i.in, ,in-, anl.. : tiilimHviittn. ,
'I. tt..l1., I'.4.4.4, 1.\1:11: .\11\I > ...1:11.111'I. : ': : I" .rt'I..I
4 .I"?" I II. : : : : : : i I II. k >l l vallit HIMlI, .use I '..Il.S 4 IllI4iIIe' ,ina ,. .. ,.. ., I I. ,Ilui,11 ... .,,111"I I need fur
S \ : '"' .1 CIiiiit lIlIllni r"I ,,,.I ...... ..SI., I S'.i i- ",.." ll Ink |I'S'| I,"'I "IIII.IM' ',1 I inl In' lii'4'li'H. I In.I." ,

: :',,: ,,: ;I 4i::\ ;I4' : :Il'' k. I. : : I I..i.'i., |,,.il I 'till Hi.. I. -. ...' )link "|,.|1..1.| mnl I a nut ,nvniiininl. S I 1,1, I i l.i.I. sI..h.. <. Uixi' 'nn. 'nil.SIC, I II.h"t ,.''

", Il4'I. .I, I I M.. I" I 1 1 :M I': : S ..sS. .. I I .." I I.. i".... "nl I "il''It.... H Illl. I I..ulllm .. "IIH.II| 55,.' Illlll-"I I Hll'I..ll HUP. S Ml.H ..' I..I.. I ttilh-I",," '\111,run n \inl.Iln ... \Iri-hin," s n t-" t 5.s', I l'li,". t tII

.". .". ,I I. ,I .."., hlo. "44,I I.. .I'.4' I ,. ... .. ( PI.pitn.l' nil |I'ir' '-Hrilt| "il |5', 'nilIm I %Mi"i-Ml, Hn' .unit' 5 nl.. ..I.II I llm il l.'l. n'. I.' ". > "i in N.'\",'inIn '
." | ."I. "" I ..,III\ M .III/ i M Mil.1' I ii I"HI, SHI I ts I Illl'ISI I I It, M. ".". .1 ,hI" Mlk,' nlil .1 IH, S l.rm,S | | \ ,
i ,.4.... u It. \ 'I I I II ,i ,5 .nll'' '' .' '5.''' 1'1'' l I 4 011.1:1'\1'l I: I tl" I III I i. I,,II 5,'iIl.l.I I.| l,|. I hr ,...k. H HM.I I lllllt .It,. i ninnv, l.uii I"UK ti ir-. I mini I ,llm. SlusH. 1..1. ttunllli I" ll.nlin,' S 'I'l Hut I il |1". ""'., Hul,1 I.. a 'lr ..Iey '

'4,4' I ::| |.l.I.| I ,;r. \Iti:.... ll IIilln : i[ HARRIS & Baguo. .. ... I ,,'Ii., ,,." I.. Mi I ,i. I ",. anl I Mi 1 "5,..,-.1 I .I-ill-- it is 5,1. .1 I.-i.S hP5.H 'moil 11'1 I,, I"iiflin. .I ., .. .lit
: : I II.: ,
;' :. :.:.:.. .. I :..1 : 4. :II.. .. gi. ': III,4' IIaI':. ,,, .. .,,,, 4 till, I I..:' 11;:;: k ".4 l ,,ill ill ,...h .rr"M .ill 'H II.. I llMikir Mbulitp 5. 'ai m. 55",, I '.li'r. I r.MI.nil,. illt HIP. ""t, I In. I I".mi Inn. ut.1I I I.. (.it. "lln'in. 1115154. ,r ,luiw ..mullllm '
,, .
I II' ... .. .4.Sr.I K l.sit.'. '.I It" lit" s ill... 'Ir",.. lur II.P ti.nli..,ill..11.nl S 111.. I I l'vI'l', ,mini, I 1".17 anl. Hlllite I I (. Ill-i'I 1 Iii.nimriiII .
: :; ..::, /:. :: I'l$4' $ : %t.I : I \ ,..II.. ..-.I...111.up. xii..'11 1..11..11.. .1 I !1J 1\4N' .> ,'In. I" 1. .
,', :, ,: : : ; Wnnil Burnt Erin, and Ai ImqtunM Strictly First (Class; in :my HCSliCct.ft ll'.. .. Ii. ,11 .it. .. am emn uil, .U.m I IH Ur IIMI .1,1 I .11.I ,' latlm, i-.ri/t 'I 1 1I 'ii'.m. in.I live I bun.IsII I .In,. .1'1* ill

I \1... ) "' "".." .. in 'i' i : i. MM : J II..' ,..".1. li l lul ".r ,,1"111 I" ul 'S's.,.1.1.1.1.. I nn..1.1II I II ,,'W S Id IP..- : 111.1111 I lli.ininli ; I III I.". 5 In mnl.I Hit. .Miipi| "
S I. r.... r..... I'",,, I".,. IS I. ,...'S" "44" .. I t IIP, -in ,n.,,.,lir i.l' HIP, ".,,,I'r., mini.-, ,111,1 I Inm.SirS,I : in 1:,.I.I nn' ,I rim In \liii. I Hul I. I.m' n, ul' it..nun l I. '
rll.. 10""n.I.." .11 11 I. ,, 5'' 5'S 1\ .. '1..1 5 SrI ,'H.II..4,14 H. .....' 5., I 11111
"l '' IS." '' 'I..1.'::.:..:. : '. > M d" ,, .1 ,,,, S II I... Ii h. '"I ""I ... ru Its, h. is., i.. ....'., 1'1'
; :, I : : : I : --..,,1.11:01'1: K I I no: : I .IMr..- I' 01 / ,.r"I".1|" S Mi,i'. I itlm' that, I m niri. 1 ,ntvi.hISS Hn mm, II I l-iti. .I..lln. iInh I II I.. 1.1'11 i "1.1".1 s .sll.l) 1'I.hlll.,, '

< .II. UnlitltK' .... .\"""Ill,.I 4'1I. .\11'10"I"C 5 IH 4 I i,9H 5' 5.U4IH.' fintil S I.. Inlnt. II,,1''i Ii, nun I Iml. I 1.11 .,1 I Iu .,...,,I (5 travp ,': jiuiith 5 liki" n riitu.i.l.S. an,,11.I I iiKiinw' <>i. Hietun
,'. .. ,,. I l.i: 1 i... .1.. ...i iCity Hotel i :r.. ,i. ;""I":. -I: :;IU,SH.: ;;.'U .. .. s mi, 'llm,I 11IIM. .1"-I ,, .
4, 4 I" ..4 ,"Ih., ii )N tt III"'II 101" : |I. ,,. \ iicanl ,ilim' Iii" '&,"' i .nnnnl 4, ulii r ,ilu'ssi..5 h"i l.ikir h. 14 hil In Hi.* ,
.l4 I I. i ..it. 'II" ..H'11.,1\ "i ,I \\rl : Killrtnl.t. Hit. I 5,4 Imp ., I pIT ".v. II h'n ..... h' ,SIr, ''lid" NIHIH'IS'II.'Sl hsII,. I | | .
.. ,,,..,,''h. -.l .i. ::.:..l.., ,II.. : .a" inl,, Il; I A..I. ") "gMH J..... .. isl.h, 5..I, 11'01.,1.11 I I' :'; l II. 'r his S
liu MiHitl. .: .', ...'I IU 4. '''1" ..... ,,, '4. I I.."" ""'''''''''IS' I""? .." ,h. ," II" .1 I In, t i iI 'I hit |I". .151| |I.., ul S.w 111.I ,,. baminn .I, I..I/.Ih I 5 I full. HIP "".."i"l ttaihImiiliki '
,4..5,4 1".1.,1 I Itnl
.. 44l4'1., ,' ,, .'!", : H1CHI'I'S or' 'INI.I : i-oou.: Ed. Scxauer S l S Ii..". p.-untin.i I '.I ".r 55." ..1.| ,tluk, ,,,".1 I. I kniH Lul out Iu '
.11"
: 't" : : : : I''I\: : "
: : 'I; ::. : :: : ; h- ; ,
.. .
.
: 5 4.4)4 .. ,' ,' 4 II"ir s ". I,,'IH.luulln' mimiki'. .1 'N.-,. 'l.Il.'II. Mill., Iu I 11 I, 11 ,"," $.ull's I I I nI ,
..inn, M"inh"V"I, : I I h., ... .,4. .s,4Isib.us. 1..lh."I"" y : M I.4ai inn.. ,l.." .1 I ,I.S, I S IMU wi .m,1.! .4.
.s..s.I. 4
.. ,. .... .. I'roprietor'I hisS, i,.. .IIIIIHIH 4 .. ita"In. .... ......- 5... .l. .,1.r .. ...",|1".11 I ,5.455. .
W in k a .4..4 I4'.I I ""r .1.| r I" I I ilnbv .
". .". i i 4 i S ) 1 145, |*ti"Hli'UHii' ,1 1"11 ,In II I.. ,nl.ti I'S'I 1,1, l.pltinihll, amiIlu S 115i.
.. ., .. I I l.a'S. 11 I I I. .. .. 1"1 1',1 .
: n,. I I4,4ft. I 4. it k ill. r..IIII., .4 r i"" I i" III I. I. \ 4ii .1..1. "" I .. .j.I.| 4 i nil.1.II
i n 4. i is'itii.r': 11.1'i iI I 10 .".n, -I.. 11..1.I .ntli.', II....'.mil., .il..n .."r HIM. E J. .4.i'.i' ,.. .111..1"! I ".5 's"is.s.I..HH 1..11. 1 5 .1.. .blib, bar, .. alien, rp.lint.1. i tiv ii.lle. I I..r |'nriinlli him, \tliriervi '
I. ,
I Hi.
[ 1 IIIIS IIP iiIIs.S VI l..II MinnliiluiiiijCl ,
I ... .. 1 ISIiH I'I.I.F I Nl IN \1.1.I I ; ? am''i)
', I i. >' '',rSI h t 141't .J'' Sd. in i i ''h.I l hno'I IIlllll ,,, ,. I II.. ..illv s,5' Nsw IIsS.itsss ,In .r .
10 " .,. 1ASIS ) I .4. HI 11. wa 5 k "kin ".111",1.4 I 1".1..1. a KUI.I
.I,,IV "II, T "till Hlllk' I IW i "5"i'| ant \Un.ilink. I
.inti-l, II \ K 1.1111.1.11.I .. it 'Vrh'.NMI'1N''l': i .,. r iH "il : (Hilnl whpitt, i'mav IH "'oisii.Ii'.i, I ttilh I .I IIP, luni.l. i.flilv I Ii. full .., n Imlrra.' ,
I 1 i |"
|4H4| >' S' 'II I I. 1. Ii I h '|'|" S : .linl.I I mnl aniiililinilMi., .s'si..I, I
l
,", u "
.I ,
: :i n :, ,,:;,n. ,ui, ;:, :::."I", S I', ''I' '' ", .. I' "'"i .\ II' ,II..I 4,4445.4,4'l, I I II S II.. hsSis's.ti.SHI.a&SPi i .ihI5I.i. 5' !' I IiI ..I' 1,1,I'r, (firm "'1 i... anl tthiihmil.il I, anl, Isi, s114'II, .I..w mill ion, .i,krahlaI4iluy
1.1 ..
.. ,,, II ',, ,1,1,,, "'11..1'' I .1"1"'|"'ntniun in llip ..ll.n I
II. .". ." ,"I t I II 't.: II'Ill': '; ,44 italiliv .'ir. .1 I i \ "' I \ '" or. '. ,II" I .SH: 'IKM. is soiinsi.;. 5' t I III'0'' I I"I I 1:11.,0':I \III.! : i II.,, 5 I""H" h. H',. .5 ISis. 'Is.' 8H.S. .I.. ,h'I ....11'.1 IIH'l..lC |IlIi) to makit il ,iialltI I 1 |, .
: ..1. kit , .
S. ,II. ui. i mum.. N, I. I. in' n' | | 411ml
.
I "".. .. "'" I I t S 'Old It I"'I'\I | I HUMI: ;.i.:: l 4.: kl-nllH-iHNilla; : knl I.., aliialt 1. .I.i""ili,) H illS,I i '"I.I.li.I) )' llm S.,"Hsi.S', 1,111.1. Hit walkilh f.uli In iii,, 't.ilgIt, ami
1 .
I .tl, ,, I h I. 1,11, lill ilkl.ill I Hill,; .... ,1.,1. ttmk I I Iily I. .. .
k4&II..SII..I.W., N'OTIOE I",,, .. .si'IuI" ,I I.. In I his ,'. ..1.1.I' 5 : anl\ ..IV.-\.llh. turn.' 1 1,1.11.. II.wihiizmiK. anl imiltlli tlmbinklillii
I 4 tu l I'I' I 41' klm ...1.| .al I .Ia aiI ...1 | .
.
II, ,, ,. ,, "" ,. ; .\1.1.| ..HI'4tI.'I tin I I..... .III.I I II.. IKMVMIIMIll : S .ill //1'1 I is Ills H 'il.i. 'Is'gl'lfus' $2.T.
I I'. "Is. \ .,.. .. ....., .,'" ,I..4",,".II 4 10..1.1., | ?"lII4'' I |I"" III" ,",", I II,"' I.' II S., 54..544I. 11'1. ..II II'III.. ttuik "I'| .l>. k. llnipini, ,litiwii .. .
II ,,1\11'''''' I | l |'i'' ..III .u'IN..HI.S l l II, .. Ill s, l t ". I II I I I' |I. S ..I sI.| Ik. i .HI.... .1....' is .. 4 Ik ..r |I.." .. "Iv.'" ".",|.If nnl'n'i' In ,llo I, ....miliiiit In 1.la.| I .V I-KIII. .lillul.I",1. II mm .ii. h""t' at ivrnlnliami,
.. ; ;; : : ; : .. : ;: : ..:::: : .1.1.1 '
: I CHEAP CATTLE .I. I..5. I"'" IIiHI. 'HsS I5'I' 4 I... ,SI.. ..i..II" .II. ... "",' I' 'ii' Iii inUnii.ui, ,. iniUi-lli lln tthiillimmv I In h... |SHIll.is'S .
l'i 5 Iu wn. an.1.1I. I hi. haliPilul, Ihui.l, nl I I.
,.,, "Il I.Hlu' \'. | 1 I II Ii ii \ r I\ > :n it UK nil.I' il: I .I: ; ': ,- ... II. 1".1" .1..1.1. I"s wa is l I II do. ttp.lliiiiutt. '
: l .
III ,,
.1' :: : :: : : : ; : \ I I eI.a'lio: : i IHuil in Hi. ir wl r i i i I, I I I 1 111111 ..III.m bat., I r..i *"sI I umj..lut 45'I hivl I l.i 1.. s lip >nlililli
,, ,n ,u n .. ( II I'.1' : : .ili I I.' .I |I""'i's's.n s I. S iai in I I ..,, him, 5'. liu, .. '
I
"Ih. ,
", ,,'Ml,' I I ,,', .' II III. I t't.sI:' : -II I t. I II. 10'' ,,,or, .. "" .,.. h.. ,..,,,, S ; ; i COMMf1IAL E H G I A L II hOTEl 0 I,nl. Uallir..,,,'' Nitt I.da mi liulrr," l'.IlSSrI.| 'S 1 lln. null, minnlii, .Innlliam. \ \UrnnI. ,, "..',",,1'' III''Is..I.. 'uniantl.'|' c I Inn "".1 I illullinn ,

.. .It. .4.i : J iiu>\ \: :\. iIt .. S..,", "4 II'S'S" ''S.". S 4'. .. II SI. .11' 'h ixinIIH I: \ I n MIX i YI limI I g "* .. "'limb. aiililmk' vvI.| ml S I .I'l II.. Silt. ".,...Ih, uliuonl, '..' 5s 1' .. .45.5 I I'" IIlcl 1 mv .if ll. legs I
III "" "I..r I .
\I I 1,1. ,
.
I ,,,, "
,1' i I.i5.i..v I abmit' ,linn," ,,.1 .. I i" .
,. | ".1. \l ,,"". .1.I II. I '
,. (
'r. ,
i I. 's'
J..I '5'
,. ... II II.1 I Ii I" .IIAI. up '
l.i rI." ni|1'nil'nl N I 1.1.I III MIDI -- "t III! I .1-1 1 lit I I'X.\WI.I'I\'IX.'I.I.: 1 t : I'I I:. I "f' III I i 11:11.: I" "S i "" .inumlHi, I II 1'"j"I"1 I In., llm nut ,, liu... |'ullrllinhUnnimii
.
.4 ..,.i"..IIII..II.'h"i I 'i ,,,,, ,,, ",i-I.'..S I 'I I I... I 'mil In'..'lunruilbai, : alivat.lHwua ,1.\ .I ''''I IMIIIV 5s.Irl,14H i I ,1111"l lSsl..i ami 1 with, 110. iuinian, ) alHinleli .. 1'1'111-1111'

., ..".."..1 i .i ; .'i. .. ,I.> I. .tiii.ll' r. nt I." ( 'ill l I.Ip.l ; I t.., ,ii,.. ,.I Ii "I I t ."I, .., ii, M..I I I. nin.i-lPiil Hint' ,il- millhatt, IP.n. inn al' 5 ,nit 'nn'n numb' ,.r. .the, nlulil, III I "' "",I a I S.li.varL, "I Ihikilli )
(
re-lii 10 liiili.IIHIII .
I 1'.1 ." S nt: I\lI.IIH, ." 11I.I. A IS. 111,""in nl S I Iu.. I, I Silill, In, a ill)' 5, .".1 '5
.. ,, ,. ., .,,, ,.. .. ImHII 'nil in.nl III. ( a-l in 5 I. ,.1..1| \Uy 2S I 'l.i I .II, I/l I ,' | r""II.e
1. 1"\\1.) 4 I' ,II 1S'S, .1. h .11 "' I | llm, frpp.lum,, of Ii .11.. 'Iml j in, HIP. ,11 ta.p
:4 ,4. II 5 ," '" I II. ... I ,. ..". .. i.. ", ..h.,. 1'.IoIt., I.4,.. I MIUCSMIMMitt : : "IIttI'"nn :: : ,...nrw.l' I.iinianitinl., II I 1,4Iran.I .. I"Iml I In. ...,liliun ,.I'! 'H..."...L.. .t w ...111 I I 1".,,,", 1"1"" .|". ululiuneil,, al I aim. amillml 5 lill.lli' hil. ,, ttilh ".,e .,".1 ilu.iiinuii.in'; .
.. .
-
,
I
,, 'i. II" | lie Uttlh
I" II r II"" ''III' '' I .lir.inlli, bank r
I.-." .,..I.I 1..IIt... ,.,. 1. KNSISSSS"I. 's'"' I.' I ::, 1 .' .5.5. ., A'1t I I.UII' ....." ,! I".in'.I S Dial, I f.,.r4l.| .,nl( an.1 I i fl5|,i ill S H.a4mi.HpliaVKluun .. I IH 1"1"'| lut,'' Iml HIP id'|.n'-urn ..lilllunlmin.lll [: I 1..IIP. .I" .,,\. I-.HUII, |511..li'MDl' : 1'.1. iu.1Ie .
: l .
: : : 'li
S., I S.S4I., I I" j'. ", ,.:. ;. ( .: ,; ;;.S .,..11 .1 I- lilt lltO. I.lI B-4 Kllr" O i ..1 I il I in....'...., I S lunvirn.lu. I Ii ".1,11.,,I | ,.," ,|I... |i.,1| | ,I.. ,5|.,.., I IjI'llijls4s In, an, i'4ii.,.lil".ilu. I I..r. \he. I'... ..11.,1.1, I i i 1511's| ul'ililli' in IIMIKIIK' suit I ,' I II r.

... ....., ..,. \. ..5,5 15,5. .y 1'1.1| S I ; hU htalih, .
", "IhI"" Iiu S tin in 'S Ib. ninikvl,,, 1 I I- I.' 11'1'1..1,1. f.r I
'10 .Ml t .II.I .i-' II ill "Pi::11'. "t .- No. '15 Palafox Street 'I Mil. ttl-ll fll I.Is I 1' I I __. i 5. I lif. .\ 11I..1.S mi in,In-lit) S limn, ,IlirI I :l.il.nrllu:: IH- ::uvpi.luik." I :::. I mil 1'I..; 1..1. .1.1 .. I Iu in-limliiiK,, Hint, I \\111.,.'1"1, In, |.nllilhuii, 1.1. mil.
.5.i i HI. wiim i S nl 5 mi n In w I Iu I l4lIlll'Hhl Inun
: I 1.IU"'I''y'' or 11," iiH I4ll.>,n.fl.i'I I lesS gel ', .

,n"t Ii..IIt.4lI'l i Ii I ",,,1 I .S ,5.4.. I. S,, .. I I M ',". I II II", ". S,I *. ... iss..I.I' ,". .." I. r ':. ,"'I." "...I' r""k.',, ,.' anl. |S's iin.l| II,,4! Iln'IP .1..11,1,1 l. ,, I I... I iniu..p.liiHii imiiHliiiin, .| ulmillin... Hills .5,I.1 :,.I Inl.;,:, : ;HIP, I .unt.. :..I"I'::: .tivi.e I ,II.45; i Ii i S r.s-, ran.1"I wu-p lhal al>..kill
I II. .",I I;', ,,,".. 'I'l I llh I J I.I.M I l Al 1 'iu: : : .11,., tin. HIHI II."," i. n. I i..ii..r anin.n. | .. l II Hum till.'Hi, I 11".11 i "' of inlrn.eiti
:>h I S I ml I.'s. I .1
..
Vi. ,.. 1IM .. | | it .. lilxb. a .I."ls' a. llnI1 II" "II. .1.111)' )any' w SIll'I i iHi
\. M 14144 I: .. .
i I. ''', ,.i i 1..1. ) V. 4.ii ."t ma, .1.I l I. nuii II'i' Hi mi nl
..4, I I.I 'II.'I III 5.I$ I .Ill I.I ll James Coulson : I' 'SHIIS.HII |M..1II 1 l> (Isiar., UllliinlI '" S ) in .11.1.1. 'I l .I.I"h"1* I 11".h'. >,( Aknamlu.minlt I ; ;:
.. .. Im'Vniiit ; : :" : S ; Illl.I-IIHI I INKST -- II ,i. .HliIIliI'IU/.llS'l' 'mill. ..1 I i'In.l.r .. lie .ilii Hi up ull night I Ilu. le!'
I.4.: : 11.L..I ? rI 'I''r. ,, ,
:: ::: I X. I' ll, of'" -I, .. '. I SS i.lniflle. |>4Vi 544454., nl 5 an> 'lmii.( ''r ((4. HIP I 5 Illumi.I ; It I I In".llh..II. .." \
S S
.
.
HillS I
V' \ w *i iI '" : ,.... I''r Si" V53' ... S I nn,..h nilylil" ill j In .."5' .1.1..h|.|.' i I.lln I.. ( amlktly, WHIII Ii I.Hun 111'I l III.) .. 'I 1.1')'.un I ',..I..|.. .InlMmlliuitiilimtnl4 I, hUl. h..I"II. In the en.11".1.I nrllillnl '

I I. .,.'. .. ', : \\1 :: ; TLOUIDA.( ) I ) "H,1,1, ,, I I .nlju.1'. 5. WV piHpvlat uniptu, ,li:. (55541.5.1.' | I ol" II.H. '1'1.1.1,| Mill.Iln S .. I >H .I i-hni., l iaw \ 'l. I.- I I, HIP iillu.1" I..11.!!.... I"it i'ill" ,iiiI ilIn .

I unk4 iKHlw, N'. I. MM.;I S.I S. I I CENTRAL WHARF S I 5 111.,111,,I IH, lniNn.ilnn| ufan, e.ji.l| .lull I,. iH.iii. ) | u-4llimni.| ,' II I PI H.I .'.s4''II.I.'I.,I Mn lln \Nilliiim.U ( S 111",1., .a was, I h iliir. ...1 I vtluilleimmllihimiulliii
: ; I .., ,
Hi, H 01 I I Sill h d
u i if
11 I
-.4.- .. .
lln' .\1. 11 1551 CS Willi4iii, 1..11.
I "". '.". "i H"ilimSK ". COAL AND WOOD Y YARD.. j.: H. PORTER .111(101.( I I'. MK,IUK.. S \1.0,". & ,, ".oiinliIllinui. ,him .sI..i I .ill.'Hi In'in.mli him until,. ,... ,
H \ I 1.1111.1.11.I -r... tt i I II III S ; H III lia-, Isso,,,. llm f.i.lin.n. lur Anipflan .\ II i'll 11ll man 1,1. ,I rirnclith' 5 i .. illl.ei mount' alive, a. Ihrtttrrp : .y I I1k14.1'111 \
Trim-fir M tt-t < TIII> i .lllc,11 'nn'i .
I I I.u...MI \1. I IL. I i i j/,01", i i 4 VIIU" M l.inl lI.ev ..in. IWII..I.| .II I Unit IIP. 11 .. K.UIIV 5445 i blxliiiKlilii. I I4JiHn all I mi.".I.r..r ll.. > IIIIMI.I" 5 I. 1' .
,
11..10"1& .....1 I4IHN \.*.".IttllUII. I Il I i 4'.. 5. ...1 S o.ilJC.o.l: : 0 xiI' i.r ,IIIUIIPI,, inunxli, l 11 I I."v, a r.>ipiruI ) .ialiir.hel4, ..lI.II 'I.I.| .Milmuiili S S ttlu.li .Ills, A. 'l4Kan |1.,1"1".1.| | anlvtl.nl I. II (1"1, ".1 Ulltth I 5.54I'iiiI' l

,. 01 4 .".' .,.,l' ,,,. I ,i," i,, .I \\.1,1', | Stove Coal .riu .... 5 5vgsls.I .., Im I I .y i.n S.1.I is', "'I man.. an"Ih"I SIlly '
and :
e. nl I. Inljti
Grate '' Ili's, mruil I ,.
...,., lilt., .. i \l-l.N I ''' |1,1. s. Sill .5 .1,.. w .. .. .. a .limn Inn, L .. I Iun .ir 5,5 S.
: I ;.4 I 1,1 I lil. .
: : \ ..1i. .. a l4p wI inm. Ib
i II
;, ". .. ... .. ttln, his UUIIH Iu "SIC.1'.1I I IIHiiiuianlv 11." .1.1 CHIlI,, "I'| Hiiily.. I uSC. .b Ii .Ivr4linir. 1'I.lj"l. "ih

...... .1..1\. .........S.. .". \-........... %... I. I Blictjact Oil and Pine Wood& i iI" 5I I S"". ",'..I''" S .V. 11.\\1\1'1\' >i .. u 'isi .1"T'' I I 'lint' "."..-.111'' .5.. C I In Dial 1 1.,1.l .SSeCI.I.. Is' li"... S Ililii,' .. aiilliiMlIr ", .i On 5 5 Ihi' is 4i I.. '1-4.Ini, .uh.. I be, ,1'1",1' | l ,"ttail.ri'I"' I 1.. ,In I '.1..1.. ..| I ne.' i

.. ....., ... ( l lln I bum.,, Is I I.ll.. 111411'" I ail .I ,11" 'i' s iio-o, an.1 I the .5,551
S S .H. .". ,. to'.' \ "' inuikrl' 1.1.1 l.., "'dhi. S .5(," yalScsr.5 I | I in | lHkin. I IymiiiM S..5 I in m' I. I. '. ,
....III., .1. 4 .,. ,.",,,11,. ,, ,,,,, ,, i I. II.i. I 1'\1:1'\1: I I IS JrSs: : s : I II. ..." 1)4)) I.. |4lirnal, ainexor, Kuilh .uu.lprwilbliw
'" "I III I I-" -I.,II'.s. rM; I II! ti \ "i "i i "" | I :m'mini: mull::l lul I:mui.rliilil,: | :i||:: <. l,' \muil' I" i.'i.i..I., : ; ,;lt'. AHr, ': l: :.5 l'IM Ilu., uiliii.. ttPiil ..". lill, .1.I .. Mb .'I. .... ami

"., .". .... ..It 1 I SI...\..I ,.1'1.1.1\I 5 I ;t..M....,.. i i'I $01:11..11.:I I 1'1:11111"\: r. \1.1'1" I )j?' Allin.nil 5 ........",H5"ShHI". ,ll. .\\i| rl 1.\1. H or" All' S.'I'1 'is" \ S 411'' ba. In,II.. H.I' I I lul I llm Annii, ,; 5 "n srsl."i, I ..I".., am.,SIb( I u I. ,minli, ., i' 'Inlt |i'isI| .I.Im ,\ ((4., :'411 5455 .nu .ul;II.,I Ilull. an.1) Ills',.,''Hi a, 1 lmm. > ,SI lisp Krtal wllli J"I.iil': ,.,
.. I .-..11.!! .. .. ,. i .. lnl l.i. Uluvt 1
Kill anl ,
-. ." U .1"I -I I ,, III"| oil. 'niillim. onmillion. 5.. Hit tuuiiK. inpinlH i' Hial a luolnm S I. :.0.1. iS.'s n, nn Ur |IiSi.IIIi.. '
.. .... r 1..1, -- AM., I.t Illl" I II. I .S :; I MIII In la, it .
S "I. II .5 II I It I"Ml 1111'1.1. S i.ti lit.i .ii. 1\1.1'1 '545.4 i 'HIM' >. l\ .4. tU .IoII,, .li.' nl.M k vfN4 .l4k. u.| .SI.sv .5|I'I'I 'i|>, Sill i..5i ,5. is ..1.1. I IH I Iluuil. .I'M.II.5 | a* 11".1".1| | I I,,r. 'In' ..1.1".1I. ,__ 1p r
S II4 IS. ',.\ TI-t'\, TIllS I.I, .\ 1\: t.I': 1 1H" *..If. .1 .huulbriu. .,
.,.1 I iaii
"" 1\ .. CottoixII ; ; D\'IO 11. ,r. \\lnl I 5 1.1 bal. .u. .5isS) in. I ImuLiny A 11.111': SI..1:411 I
... ,., I IS.. ,. i I. rl ,I.. 'll.p unit. ,i...,,.i.....1..1 in'u-p I5 1 11,1.1 5 | ,. ,1"1'4ll.I o'
I I. Hu
t \ 11.1.1.I I I.l","w l u '" i "" |' I5s4| nthu I \.1.1* ) I Ull..., iu" |.. w ,...11..1* '' | 1..1. .I | t .biluu .I. 'Mil Slip ihimxralii, mgifri" 5,0'

tiiS.I.. .,...- ,,...... : 5 A i....rl. us (ill, an SHlsl'I| .Inly ul :tIu ii i bin I ,lliv-ilualiun. Ibpul.) griII.ss.| .I 'Iribunp. .".1 liken, |Ir"l II..I I .1.1 g e ttm,'U Iu 5 IH. 1"1.1"I ,il.e .Ss.'S.

S .4 J I .". II ,.44" I II J. II. O'LKAKY II. ( : 5 7:, *l......,. 11 1,0 ililli, ,.. ,, *' .., ., |5s55| | ..
| 1,1111,1 ; ull |
'" '" '" ... ... u.t. i II y j .... H ; I s.lpHlalimi.lt' .brllr.1 ..", I.1..1.|| ?. |I"| r : I''| ,. t |..1. lliHie.lWtuiKuT.is fll.i.,' luliuiul "'iaiul| "."1 S ll.rv unwi.rl. ,

; \ ;. ; .II \, 1'.1. .M. \.\. t I. II I II: .. .. .. .. .111I'.'" tli,. iraliiiii.rili.riilb,, | | '') .1 i 4llil S ''./1\.1'.1,1,111\ 5155555.1| SI' i il| I I". i ll. I i'.i'Inly l IS. l 1".1| u-tll.t. .' mi..m Ur. i.r gs.. .., :
I' ,. ... .., 1'\I.u. \ II: HI. .buluxi dll,. HH.luilw. .., .lubu .\ I4HX4I in ... "I .
; : l pHHi rvriMi. H ...li"I'I 5... lluH| .11..1. .. I.. j u.I' r.l. (nil. Iii..liilv IS .I'lit-.I 5C5"lS.lII'SSSH| MlWlH'.uu U'..,Im I :

' 4. iniliiKr'.art l4tvt II.. us bill : H .>..ik 511.5 I utrtn waul. .I.. .
|1. uu Ilijill, Hiini4iiubwulhi. a myiHHIII 5 li-l I. I .5. niu.
". 1411uiygpi
..,.,,, II.... .'II 10 44,5, .444. ;: ; "I.. .. ,11..1 iui .i,1 "I. .
Collins .11 It. II .1. .I.. .
George W. ,p JOHNSON'STivoli =--10 ,.." I ; c wsrISi ltn>,"m' lalubv.atiHK S .l4l'>, I uV.b.MJil.iinibut Ullr.l, M.I.,. Ifclinnr.. ( H (..-.. uuliniIi I liking. ..lS'isi t
5l
: I l lI lS .1 I IJJHnH4llli' i-nl' .JHswi| ; I M..I all al tint. t | V 41 I l II.irli n.l,. an.1 I "I... I... ,IH,tiibuyiotiiil
, ,, : i ) titnlunlliuM ,
I .11.
II In ul
,1 "I ,1.I S fllMIIMl. . ullr. I ..I..H.1. | |l.a., '. Illulraliuiilb I 5 bv
|1..1.| ,, .. llm "'ul..1 ,'rl.h.' ..r .
FRANCIS :
| 4u.
5 I I. |
NASH au inleip.liiik' .
I |
S 5 \'.5S5.\ \ 1011t 4 4t :Beer Hall]I .ing ..limil I I I.*. vn.uminart. H \ 5 1,11" |HII ,1 J
.Ih'KII"| .1.1 I
\ 4M
l'III"'I'.c'I.\-- "II"'I .1..' .sI II4U II4III I
.1
..liuiil. I Is.SH.IH.S! I ... uf "thy\ ( Il.h in Ilw (uliilrr.
iuuMk rii .... .. .I lllllt .1........ .
Ill ''', .....' .1 ITJ.4.U "h ....' VIIIUK uu in Now, \' I ills.. ui lltoiurulitl,I IHUI..IufSoill S


t n Q n m ker, Grind .Rendezvous." ..' .11.In III Pensacdli", ",, i iI JOB OFFICE Mli: :<;!I.: ;.".' .t. ,:TiiIor.:' ; :. :S.1 manly H u. h| 4., r Isles'S.. iniUiiinx,"likp| ll lop.. <.IsIs|>)orl,I...u.s..i.i.! ,,I iuteullttubpl ni.'ii,.,.\..... )"..'.bj.''I. I.' ... ,,.I.<....1..,. P411W.Ilw i'I.il').Hlil lk".uilirrllwrr Ii'. urrputlMr I S llm i. ."I ulialluw aMi.kpr|I''it."leuau lull). ".sIns..1(I bullow. .. i.'HUH.1,ik"l S S ':l 1'11.11.,.'I.1..1, I'i I.. ,1,1)44.,I .1\)"IISIs.5d55'. "| IIIuuly. 11," ic., "|..h., iahla ... ,, '


5 IoPr I seis kuul <,i" a Ulb.. -in. 11 ilt .., ,51. .. "' |1..1'1. .I'| Ua.hiutu, I C'
.. .. .... I'. ''',. ware ttilbuul .bivakiun. IUP. ...eIVIisSHI1sr.kg.s.l.s l lH4l 'I trutny u H | I .l.i.nl I ,
Palafox Street : 'IH\ HI\ 'r:-'l' 455'S' tMI AUI )11t.\It.: Al ".... 1111TI .' .. |<.. l.ap. w .11 S I Ilur ...... UH ISIS ,....,. 'uf Ik* Mii4nfnun ,.."..1. wlinb, aie 'buriabiun l klr-. In i I.. r> PICK II." .,.1.., ul u,.
.5.4.s.4 ,,. .. 'rt. '| iriiulu |Isvs j
I .Ml"i:' S I .1'54) I I..r. 1.10. .I" k rr l".h.1 au.II..I""i". m Iu SIs .. .. UIIIKIIU, .1 I II.H ;
II VVISr-I"KJIOII-' .\SI.' t H .IUKIIKU ."......|.'liuu. Ii U iu all j jMi'h 1"1'I ,
H> AMllUlt.. 44 M A"HtU. I ... ,4L5 ." lilPially, .1. Ir4.hlli' US'Ii 1 luiu, .
| wau
"Lsiksisu5'Idldsa'i .
I .ll.nlui.il :
SQUARE I ..... a iwilwlly, rwiMmabbr. I IIVMUWIMIH l> lilVlin.. \ I 11,1.1. eiu fi ,,S :
.. 1'1:1:1'1.Ii S ,
PUBLIC "
Opposite .1 \ / ''lrmirfIUiia.. S.rH..l.,5|.
S l I./.t" 'II lUltl' ''1/1111: ,. IIEAItM.urrrut. i .................. i.iid ... ,.. .5g.. It Iay .I.. iLal .5., gor. Iu van b ..I. I HlI""I ul lies uiuiuiuK |I" IH.I- |I''at uumu ral I I 5 >..I' 'I"'e, |I. ,,m,| ( '

.." S .\11.\.11.' .si .V Sal' M4a5U.. "Iss.'ss4. U iI'AI..4lh.P.S lusts> ,,,,'.1... ., I..... nl It .bum, .In. ran. I j IIIII iimw lk. iail IwalHiH. but'iti 'i aul. *a<.li mi. uf II."." I. a h..lhll'I''j ,.1"11..1 j il a.lungful' .\.1.| I '
IIEAI. I. I (IMI, a.1.1 I Illl4l ... I". ".
:' I'I'I : c'i'-. -- I Mr .. | ,., r aUguw kfutDHilU.luMHww .. I 'i"5tI411l'HPI's'Slul1 IS 1.:1.:l Ibc ..,.. ,1 lu.lvillull" .ll., ''t 'il.
Iu
f fl.! ..> .l|... I IIw LPJI >|WH.11 I h'"rfy ...... .. : 1. i. ,,. ".>. .
ri I: I II If;" I'" Ib. ( ; I | | lur m ltt.. 1
l s iinm iiitl 1111,1..1
< > kuuv ? nu)
i :
i ..IHI.t.. *,.. |I"Iw' .I .. ..ll.n. lip. r. 4.It.of .).54.S .. 'EM t.XTM. | law ysss A'h."I.. aul, Ib.5 I ,IH- .
ho .. I I I lOT" a'.. I* ..' -Mil" H.. Mil.. 4IHI S III..... H,. 1 '.W") I .4V nil ,. | 4MHIMI ttki.lltal .I.. Miilaul r:tr" ".. isl.5. I h. ..1 s ",'.I.I 41.luu .. 4filt |'11'.1..1..1.| )...
"i I
I I. 411 f.
: :.lI.4'I : : lll.'. : :. -.I.;:;. .h I II.ANk.! i .1... It' .'MIIo",1, ,, ., I I .I.,. .
S Is': 'I, .4,4 I ,1 ,.11. \ II. I Iklr. 4. 4 4 I. I II I lii.1. S.. 5H.HHI.| ssi.sg .I..a ...I"K ..." I au I lUlakl" llwir ml I I II. .\ Uui4lp| ....1) !

.: I IH.I'\lUfI'! .''.l .1..10.. S 10101,1:"". .. 1.1 I 5.i'iuss i. .55 4)I5Hl5.' .... S iILjss. .s'su4, .ikl- ._ upjri *.. I I I.>| 'Ill4iur a*,,1 I |.iuUIH ,.. 14bur 11 I I.mi. s l. .... .nuloof wpighltokluK I.l j
UhiU.
nM-r
." .". ru 1:1 : < > i' <*< p55 A IK. i. : : : I- .". I.. .' i .. i IS. .ul., ., A 1-ilU'UoflU" Milii. >'. ..III"'" .UoIlt ,I I is.isi'ry S...I."nl .i...ss.I I refa. .. |>ai I 'i iIbrir 'I'....I. 4LoUt. IS... ..4lul4| ) WIMI. "II I.uw I.I I .

Frater & Monroe Ill 11111 \,,, "\'N III 11.1'"'. CI''X..C'AlU. 5 IHi'."..tw. <*.tt.11.04.! .IMMH .* utuiubvr. u| (1. I S umHj.in.. uuiuu. ral".. *-u..10 S iluxlnitl .lss'ii'r, aiiMi HIMP, I. nu .brink& ,

S '."S 5.i"S'; H: 'IMI' Nltn I 'N1'1X"1:1.* ..... Lewie::: Bear & Co. I....- ihlfll.M. ......... fMT M-fl-IJtl kW- "I.1,1. .. I j ... a. ll.i |i'r.e" Sl.s|. "". I uj. ." IC.l.5.15gsII' ll
uM- SkIs. MVar Ult" lu'l. 1.\.1"|
.
"fDHV i .ISW5IHI| .bi. MM......,...... u ilw' t:.MI, >S. I> i>"u I Ibrawr I r ral.ll Ibo IMUI.IC 11 Unit .si K..|.nl.Iu .. S. ...iiipuMilufiitu ll.uk "
's1iI1S.l5. S .' 1:1."AUI'II.I1" : | ki.sss'. Ii'. .
ihUv | ,i,,,1'I i i iUl t au. juurnal., Ibal |I'4Hr| I.r..
Ilivlr .
II IIMConinibsion "t.5Ii.S'kue.S.'' .four au It I I .
: \ ; 'ssaJas .iss.| I ; rU4C kPI .HIM Ouiil"| I 4u.1 I m.ml.'Iml lulu pauurlaau. ,,1
UI4 ) 1
( HKNNKTT.Bnckhycr : = = .) IU _. ,, H, '
L. I I.1. |$|Mirly an ihi-uuli, Ciivultaul t'
I ( JOODSGE0CEEIES) ) I'lw. fimnlwr. ,nv iiwllvUJ. IMii vlulvl : | rolr*" .tint:(' ..I luKPlht will .,..1
I'IC: "..IIAI 'It !' Merchant i il 5 ... y'uu" |K>u.h.
HHi
..
llm I. .
.r II,.
*. Mwwli- ... .1.1liae4. | ttm. .kingim. 1
iliMirwl I .
&to. u ''kI lb. rollI
> )> !,kJ. In.. .,, "\M u ihruiiiib I.... roller. .
) I ,|", .
..55', .:" I >f ili. ruuulry" I; )
: ,
and Pbatcrcr.S. PSI'I' S inr' wait ...... .t.4. .few uiolucul I 5 ..1.k p.rvgsja .. I firry w til I lug man I Iiu i ,. tii.l .uv.ml, a til( iiuurU4lnj '
I'S : I' I, lb. Uu.l iboul I cm.I. .Ivr Si.. ,1 |
.u4. ,HKH. tool INK il ilwlumitiVr f I-. I' .1 11,Inn,
lip (. an .
.1..WIttI..1I .....,. "I.k.sSS.'t. I IK A WORKMANLIKE MJNNEB STAPLE: & FANCY? GUCDIR(: : ..'H IH .lse.1SiiIsi. 1..1!4 ,tmtr.rauMAfc Hill- buy all 1 ikl.. I I'I'|krIII| '.. I.I ,i J's.t t w ..*'H be i UIIIP., II' rib| I 1,5,U lul.* Iu 11, an, .II I 5 U I.il..1)"an..I)0 lirrpntuf roalun an.llUuu ,

"S ... I 4. .b.|iC"..| ,..<... ...1| ill.Mii'lik S I ..rkrri.llwlb, !Is.W. rut) WruiUr. |I"U. fur lb. .".I.I..I I i.,, iu II' ..Iiii4iy w ..u.i.I."o v. l

YnlestraCima IuUdin.I \1" .,', I "t. .H ..IJ'h.'oI.' I I- mlM -II'" .- 'nil:f' lull .M i It ,, a .1..1|. | III" ..r 5.HSi.) '' 'n| C |li.U- \ S ,ui..arlr Hul will (1..1.' lIst. ,|.I': r if

". .. 5 I. I.d.wri ..5| il",,I |lit.. lul rp.l.ItU "|'1... I I
"
.. 51111.5' I
.. ''to I 'MMI fll'H UI54* 55. IS'S ..1..1 I(.,. IIs I M4li.iiun <.I t> 4i ., .
I 1\ \. ,111.\, .11"1:1"\. : .5.5.... ....1. "I'| 411,1, .'I.1'1' H i I4ll44| .* wa. IUH aul ..
.
1"1".1. ii I \ \l' \II.i i ii S FAIR RATES 1..ICll'C > UN. I A |.c.ss* IMT'utf ,.I.i. I "I.I .ll. i iI 5 .. > "'. '.'.4. 5 I"'I \_" i 1 55IS5MISH.I| I 51alssla,5uf I.ll. ll h".,..< Aiiu-yanl 10,1.i ty a IbrMiia.lml >uukif .

\4I.: I "....., ... ir,5i ..'. ..( hi. .,. .. .iluy .... uul> .. .ail ..( .
I 101'.1.i ni i i tit Irl I.\ Win ,. ii is .1 S MI.4Illnkl 1.lh",11|. a4HM.ll S bwiiier. lw. of i
.
> i I" '' .1. 1-u r i. ''I.| flit. S ia44iu.| |bthiMiiwr
4 \ .. I. V II.. S I 1.1: I Mat, ,...1 tuuuai his I > ....1 1 ,I IKthI.I .ua ilu. k .will. H l5,.. U Ib. SHIMS |" >.| uluu I .a> I". .*_ 1.1555k ssaI u 1.
ou
lIVe > r wonk \ iiMitiit is..,.i-.iit.. .. iuy aii.l 5 a i *. Ibal ,la
ri. .1.. l
I. dlUMI. eVi55lr5l1 by l ,
| a 54IMIHVUI5 .
UwH wlttbllb. I 55 sM
ktraleiHuu.
and >H vs '55541 SIlSI' Oi |" ik. Ibia I 5.* .us5' ,. 1
1"1 ilm.rcHi. I
SesLi'I .*' II (SO) u. IIi ui, "T'n' I iit ijufemiH.alruul.1
d1kri55vCeplHSsiHviSIi1iusswIH11.
-" Hoi... t V5'S.! 1 S kill. I wlibuui. HIS Ioutl .",k. a-|"|HIUH. '..'4...|.i, U4j, ,Iriuk. | s i I ., .bellrribaw. !. |

....Ik. avhuuuar hi I raw. .r 1 ,1 '.- .- ....t .' .:. .1ieii
---4- 1 L,,.UC.: 'p II ,,[ ..ll ..1 I'' lJ ...1\\I'Yq.\\ -. ) .0 5, ''Hi "k" .11 'I'I \ ", '. I E. PICASSO, Iro ''rH PUHLI TII t C. 1 w% i


I, I "

I . ,. ., ..,101 I. .. ". .. ," i i I"" : ""n .. .t ,'11. l '1 IVn : , ,: .: >; .1"I \ I II Mattrass Manufacturer

'' '' .. ,. ,.51! .? "t.) ,lll'. ',. ., I 1.1 ll 1 ,: .'I lt. "i \l ...... in 11,1, iliiliif, I I. I ,? i H.: i '.1'I in' in.,1,1, i.t Ii' i I''.i \ i..
: 0
"
I ''II ', If /" i..". kn.iM,, U.. lint. .1.1,.'I ",...> n' I I II I l I I I .Ion'' nn 'I"I .
t '( .Ini,,. I I. irthirM, ,",I I I knoM hi. OMI (trltalp lil-l.,, > IIP I I. I l.. 1'1. h>. basIc wills' Hhh.ll .hO. *.'"I U .. IhP .1"1.1. 'I'si's'I Fnrcinre flfatioin

.\ IMI"1'" .: i (Ilhlll" ') mm li ,ftl'Ikl'Sl.! I 1 lint ,i- 1 I5r: from (mil.... lln. nlik" I .. wit tint I t'siso. owl If I,IIIIIK '1,1 a i sit''..' ..1 : \ ,
,1011'1 \11'
liar d.l '
Iw Id ESTATE
) .il, 10'1"1'1 (,In* rn.llHM... It I. ntlirlt Immal.il.l from Ilif pull |p.soss 'Is.>i... ..r II | "..i. .om. s ami Hill .crt'Hi I ,. |I"l |i'''''- ..I I II 1" '' "I.. '1.1., ", ,, I I! fill AMDi. tic People"llll !
'ms 1.1.1. .1.1. ..1.I I : ,li.-iilipri, llui I Mm. list ..ml iinur, "' I
I in P t.ss |I"', nl' 'i IPM .,.1 n I Il5'S'i" I Hn'i's ''I I nuirvf| II,. It i ,
los l I. .Im frlrH.ml 1"11' ,
\
I. a \ \
t.r"
; ,
: '. | I II. .'," .in'Hhi' ,I".It 4 n I Im... .t |I"- ,nnt! .IIP." lot I*.mlill. I.. .1 ltsr, ,. ... ..1 I .,, mm it ho ,t Im s 5 nMm .1 I
., ." I 1 mi Im.iiip.pun, .1.| I.- a |.H. alili .. :
'" ." .mi : Ibid' kr Isa. .15.' .ki.l 5 in .1 ,.Hnfrlrii .B-f.ii.ror IsIs a |>rr"inal .. "\ onint '.>tr,1.l ol llrlllli. '|iiraillnp ,1.1. I liii.it 1-iMHin ....I.,. I I." wilak I I ,.,. I (OIIET( 4. .l" I 1'1
I. ,. .. I II" .1) ,. u n m int : | 5 miliimanlhpnll I 51 .1' 1 I''I'5', '",11 I'
iiii'Mml. Ih tint IIH il fun .
I'tiuii ::5 niPttiil ltr "" iin | 1"11. I' .
IllrKrl
'Hi .till ns.I I ,15.1 li ., ., E : ': 'MM: I IF I
pnlllii ,, .d ,
(i' Issslw.sI" \, 's'I.'l "' ',1 Ii 1"II.:1
., .ittluli 'bnl ult NEXT TO
Dial. In. .l..1 l Ilillie'aeliIlIs | 4li man-iKh, ... l I. l II Juw's Iniln I 5555'5 Kiniir ..h..L.I. .1.i.I\I \ I CITY

11,1.tnli- 'I..b. 11' r" a I'HtinaliM, I awl |.,|,in. Un.l.-i. I lln li'iHiranlli in. iknni'rh! .|.>IIIII | m' iili... W. trt-ritllt mlliorin-i, 1 i HttllvliK'llllll I555 -:I'h..I II : I HOTEL
.1.1..I.h| "I" : : : :; I I ,5.ntiP, ,I'wiIl. o''lliai Im' i n,. Inmpitir !155 : :. .\' 'I. :: l'l'c.tl: I in vi
MI'I'I I
| I I.P:
is n" kiim.r or Inill m m n'. | tt III I soil|| '' | "
1..1
ii ".n *n I mil t irm i iImlil r c
"" h > malli'Mnl ... iH.1 in-llll.il I In hp |'la.. pit ii|1">n him Ur ,,1. .Im* In 'Inlolallt minimi ..,. ilioI. ( I I.r" "!1.''' 'I ,

In. .. Miili.HI Iwt. Klii.lt .,.ill.,.li-. .,10 I', ,".
iraw nr > "- I.YIItin
::: : : : Ikal. I..' ka Int it i siilHis"l .., a Am.liiHln Ir 1 | I .,iiilpiiii.nl i. > 55 it ii., i in.,I l
; '
!. : :, i : :: : i : ::: .t iml HI".I.. I .III .liisiu.n.; I. m I m IsIs hit I'iml mil .I.I in a tn-ml .1".1 ".,i I.I ",".1 m.'h.. mint 1155555555,'*Ih.' ,....1 iss 1 H".'.|.1"Ili I, 1'IlSili"' CITY HOTEL ,"|, ,11, .

: : ::: IK"I.: nr.l 'IbKlHHHII ,I thai HIM i. ntPn rp.aul| Intpnvhtm. i (ilttf. II lsrs. tin' ...."trill, 'lion an.1.I I n" I uiunl.nl 'H 11 I I 11\ I\MM\I: IIIK; i .Ml \Ir's'l"| ,II. i,'I ,, I I'I
: :: : : ; : I .lan.Ni l lsssl l 1..1. .11. i ,I. Ul. f.r 'I.I i iII. ,.' ,
"I, """" I .V115; |.ml 11... I,.' ... Iniiiiin: I ,.)Iss' a I nnfi ilpr ili.oMHI.tn ikmf iif Itir fil.ri.inl' Ills n'|1"irl I. ,,,5 I.L. it s.sssnur" \.1.I ml.','s.. HiI ( KMIEM: lI's HM'MHiGREENVILLE, ) 1-1 in ii I 111 M I m: 11I i 0 lI'll \ ., ,1 'ls" Ilsi. ''lii'I, '.,

.. "', ,. .I l .l '.,. ..'"" .I isziilll IHII.IIII.h'.1 I I In., ,twin MllhiH Inlir "." ""W. .ml I Wan .1.I l.t iniinn,.r li'' I I', ,Ii,5, alii, i "till')1', .11') mil, I nki i, ALA IM ll'Il.tl'.- II 11,1",.,.'" .Hi.1, ll I',til"Til, ,, ,
in :
1 ,
.,. .' I I ,ts*.('"'I.."' isi llio.r In. |...,"..M'. I.niiW4' ".' 1 i.l, |I''i.l I ":,.|,.. .|,, .N 05555 I 1.1.1.| ..mlt. .nl, IN.. .., silo. tonI miw 'I,. .," thin" In. 'I.' ,,n ..n mm mn.l.i"' w ,t I I'i' k I ,i 1 ni. ...I I....

.55150 aiHMruil ssss lln '|1".1 al llnlin.n ; 1l.l 1 I ltiMt.mil ,Iliplnllii' in,I IS mi Uni .. ""IU.I.I.| | ll.prp Ult,,' i,, __ I ,\ sIl 1111:111.11': : ', IH

., t ,.., ul i 1 Ills 1 tirmliK I..... l" 1..1.....'r isO.III. 5'ISS|1",1...,. l.tp mil,I Ih.. nninii| ,il.I"11'II. | | tail, ..illn-r. tpir ....11" lln. i..|.nlaliKH \ \UIII"I.'I\I": : : lilt .n" I I.. ,...1 ill it'll LI', '' uu I I'll HIMA I

.. ", ilriri-n | mi ..I ill i-jili.. 1 I., .linn. ,1'I"'hl. II | | U"'. ti.ott.| (null, I initlnin.l I 'I \
I In \ hi"
,|I.' .11 :inl" l. ..hih ..1. xx Illr': Ilirrrt nii l "
'" ii nun .., HI,.>Inn, .I.l I 1..1. r.., IM. livtin. 1f .' LLIT' TI: Rich ansi' Varied' Assortment' ofI. |1'
"h'k, I IIP MinhiH .
UK- nt.nl' In IH 5 \ NrW I ill l v. 01 I
.sI, 'so| I Ilk,. imlitl IOs..s, ..I Ill.lHT ""I sI 'l Itit'li.'s -it. ''I'ili I us's' wi. ..mmniu.iil n, II... itll'.'. A 1,1. I I.I ., 'l I.l'l.l % h"lIrn'in, 1... .,
lll lk III' | H
"I : I 4| ,111 11 HIMlll> .I (I..tl. Wri & ixe11 1'ui.li,, Our, .. I I. \onI.: ..':* 1:111'1'1 : \ ,
.'j".. I ., 'HI.II I sirss'l'. .'is', I ,
i Milk itl IkiitKkiili I .1..l 5.1 l 1 tttllitw ftti-i ll. llu. tt s.' I
Is, |is"ii.t i".I l li.'vlwi ) 1.1"1 I..i htu l Is., IM-I I,1, VII' iI55'I' ,I I., '" "'iiiit '
... 5l5|IMII 1 HI InItiritlnl I .....1.l.'tkulo .. .Mil, is,,.. :",,1..1, lln.IP IIP ant ,"1..1 I.... an.1! ninl I l 05.51w| il it .,. mil I, H I IO.h I t t. .it, ,iii.l, !I" >l-i,', I ,ml I '..',ml'1,1,1.1.l lIn \ \\i., tS'I": s 11"' .". .I,., '.I I'i' ,
,
I ,in I \ : Ilia IIP l.lli I' ,. ,..1 I ." I, .." : .oll.I".1
I .1. ,4..w, l .*...r .11 < .1._" I ilk alninl ,nlllni, 'lullkan lii. "I '|1'1'1'| Uitat Ils, .ItI".1 .. imp. tiitn. |I| I In, ,. .1.' I I.".

I "h, I.., I l'lnul..... i.snllwf ,dn I II 'i". ,"".lvI.1 IH ll.ii ."., m i 15 "il I 4,1,1 il, iniumiil. il i.. ID., ..u-,. HIP "I'| mil, I**. i-riln.l lit 'inn..11"41' I i.n, 01. ,. .,,,.1 I' ss' ,.,,".,.1... .".1.' BOOTS and SHOES l-l.li: h ttanl,' 1., .'.,. ,
!I-
rliinih, .lit il, 'iilnl .III.| 'U.littp'mi .. ,.,,11.ll.I .., I I : l",mil, ,,,
,, | n< (I"iip, | Iktl.l.l.tit in us t.' .1 ,1:1.\\ ,,
IHI ,
-iMtHMnv r.., tl. I..... .ft. man, a man, M Im lu n HIM I .I I .11 IlF.llh'l I \l. IIJUH: U4. I ',", ,..
I" '?" 'MIIIK inli.. ...htil., will an.l) 11 i5'l5'wIsh ul ttl I .,".1) ,mm, I SKN( ; PAINTHIIJMlllt "
,. Mill; aflrr .ls..rkrI 150511 In 51,5,11 .,..11' 55.151 'fl".1 1..I 1 .s\Klr.: ,' "'isis., .," f ,
i i I .1. .r I liii. 1.. .1. t I .M-' .., I'. ", i ,15,1..1,.1'sI "Hi" i
,) sisi I -M.' ss..a..a.0 1 llu.. Our ". ls'i, I IMllkll.llWiM i. Innn- .li.ml.l Ui-n <.lnnt l.v I tin, I V "Is II ,III I I VI I 11,1 0.11' sIlls.. 'i.I. i.
I .5 I
.... .I. "i 1 1I ; in IT 11..11. I" \ ,
i,, '.1, ,link* P imMfctl .1.| .1'111.1. I I sill's..Isis, ,, 5.0 i'll'l. ,\ l I" ,'Sill, i k. I'. I. it n", ili ,I \1.1 I. \ la. ,1
.
f,.,ll.-n I''", ..-...i..I. 1,1, ,,1 1 o lln. "..1 ."I.'h. s'.lsa'ss.l. '|1",1.1. .1,. ,lor aii.l, II,,' I l.nir.l: ..I 1 I'"' "fIs's'sl l

I, ill In i II ..r.. HI s'IlslsswI. I"..rilii' till.I l.i.lnaU: HI lluUl ,. ll.l.Ml, MllKlH Mlttllf ttl' .11(01 ll''sIihs It"Ion, II.,. ". .li.ml.l, l.mIN ,. ,. '' ,' i W. E. PA YIN E.I Jl .. .\1 i.tni'iil I..'.. IIIM: ilii) I Ii

'I| ,n tll.," fni-r i-\"il.| IN Ihrt" ., .",1 IOn, .liaui' li aa niIlsrol I llnirllili I lull 1.1 I tn ., ml, ,,.,.|. .sss'55 l ls5r, l |1..i.II, ,r, a...Ii llt |l151s15. anllnii .1 .. I H. i I 'n", ,i :'I I'lltil'llll l 5,511.l i ttl: Itf: I. ..' I' til.Ii. .. It'Kilt". '1 ll'sssfl'l ,:I', I

1 I"1 ..I ",.I Hnlt-r. lh' iiiinrt'l. ..r .H.* t.I.I.| | ..|. I 1'.1.., "., I '1 Inilitif H.. ...1) 'Ikil' h'I"| Kiil... nml iknilih. it .1..I.IIu.. 1 Iwn Kltri-n 'sss.'s. ." """ ""I" ,,,, ,,01 1.I Ii sri.' ', I'.." .:, .", ,

'I" "... II.I .'(Mini *" or. i.ftr.'lin.'lnuin. >. I lliil' tour tin., 1'". V.MI air .1..,,-,. I.. ... I. ..".1 .n' 5', ,. ,I., ".",1 OH...Ii.." 11"II.'i.li"j I'S' ,I.. ,,. ito '' Cincinnati Evening -;- ; ,.

I.I .ilHir w..rL) lvitti...I ..1,1I ra(4-Mi( 4irlnMliil1 I |Isi |IssiS tl, -kn "g..i",1 I' NO 5' l.i.,1. "I.'" 11, : otisI. II.. MlniliIriilli.. 1.1 :. I :: : ". :, :, :::: ,, .1 .: ., PostAl : .,5",I .mil' ami, pt, H HI'. "ssissls'l, ,", Inr,, I lIn Mill'n,,..,nl,sos,n.II., .11.1 i |i| |! i il "

..I .... lir unit 1,11.' .,"lr.II.. I... i ilnk'l| nl ktinor. \\ .. Son ohiO are lln fti l.t I .. .. .rill .1 Es; .I
I i M .I ,,. hit .I..> ."li il. (..1.111"I I ; the News for One Cent''! 1"1" ii tii pitxtlK .lr sIs''Is | ", lllllK Kill, I 1'''I,m ... ,",

il,.' .. ,nl n'I.| iil." 10",11, (In..' <.' |1..-ttItI.< kill il. .ilil I ".. mi Ilin lv, .,,.| K4in' 'IIP ".I Mi. bIOs' "'t l.ltp; himlittmx 11,'. n--el I I IsIS II,.. |V5s1, ..I l.iniiiiliilv. ,. ,II I,'. 1.1'.1.. l'raiilf .lr-,1 I, ,i",1 I "",..i., \ 1

.. nil' 10, ,M.. r.., a.f III* .'h'h..1 ton ,.1..1 l lsskIs'InI.I: ) I M" aii* aiur tunyou ..! -I .I'Issal. ...HIfin ml. I is. ll.r ItIs) ilav "f \l irik. it ill, CENTRAL! WHARF IIIMHlt 0114)1:0: tII.I"'I"! | ss'I,|,, ,

? iii, ,< in. is,.1 M i.,l.llr .i. ...mlivII 1 ; an- mil .HI,.r u<. \ nil am 15'5il,155' 'kill II IN ..5.1.sIi'SI \ WP 5511'"I"I I.I" I Inn liMii.lrail mil' litrnlt tn. of toss Independent Politics !rI Isle",,lol"'I.. 'slsr,. ,," 5 I., ,,,',
:
I I.. 1"1"S''"''It.., i I" Ih.ll. IhP In. .'lii'l I Hi'', in :ill.n k iul "n.1 In, Inn. a .l.'f.-i..' l.kf M.. .1.,1, .mil M tin .1.., ,.,1 I inn,, :I.I. ami::: a .'.,s' ',.5.5 I nhvc ml.: in, i, iiom,,. COAL AND WOOD YARD I \ .,.n nr., ,.In.. I..hl "r llnili MI 1,51s.rv.,i iml .tlmhiui.. ,, .. Il',,'k ,

.1.., ...., II.....r Oil- Mi.rl.1..1 l Ui. ait .ifli-r tiu. 1 I..1 n. iiukf Ilii, :ss.'I| .(limy\. .IIIIKPI.I !Iss wki. I k HIPIatl'l / "''|' IH,,1 I -or.liil\ : '.Ies''aim. Si-v 'le I I. t.I' ,> >4I50 'lit.1100 I l I" I sIilI's'sI', : Hi.H l.'sl',| in r, liiht'' lIrs'h.5,5'CI'sll.s,:ssr .5, /.si., ,

.1.I .. tl,. .1 ""Ir.| I..-,..... HH. Imlli, 141i .. |1.1..j.| M'i I. tun. hit liilln. .Hk .', .-,,1 k|1..1 l hI.s.iI.| ( '.. h"" "' Ill, ,1 ''tIns's".. wild a.li>in ',1..1 I,5I5iis,5s, I n I, I. I 1'1",1.i ,, ,.1 i iGnito I I I ht ,I it I s..I l.,. II,.. I,..ti-H. ''f sI"55'I I"\i.'s..'. f.r 'S's's'..) ,1.II,5, ,I,, '

... i "il .1 I mil I II... .III .iliii"l t I'.. I. iillrinl sip| : I I.l a I,Hit. am', 1115l11555'| '|I.Isah I i tiiinil".!. 1.1. l |I| ,II.I .. ,Huh, ,.1 .lull .".1 |.iiNii.ll, a, I ll, '. t,,11 l ,.ti., anil,," sill's'. ttllhm, I" ..IIIU: : IH 101:1.11:0: : IU," 'Ihl' "II.

.. l .l' I1'1' ""' I")". ,1.,1:11. I.., .ol I 'lln I I .. ...., .., awl Stovo ,..1 :: : : : :, : : ; ::I .:: I. .1..1.' ', ,0" 1,,,,
I,,,"," .hf, i"i 'r .1.10.i .U'" i l.li. Mlii.k) .1 li... 1..1 t"iii "I.iHi, -. "..--nmti-. om1, loll it ill' I s' >lIssi" .1 l ml I Coal ,,.,,1,I' fti ,n u,,n HI Hi, inrti 'I l I ul Hi' -'- 'I' '. 'I:""" ,

1 1 ,ml l I, ,n' in i.-*. In!**: 1a In II,.. issIs. "f i I IMII r i.iliraltu "Iu sk'sss.l, irom, Ni'tt u I .' ". 'll'' '...II'h.' ,'IS' I"0, I "' "
.II..n ",.N. 0il\ and! Ik W i "M.| I E\: |I' \ VVHh I rs.lI's.Isis.w'ss'ls': : : Ihll' hat, ,.. ,. 1 1.11. I,
I I.4 I, II..w tt. if I lt.ui..In.Hi. \\ ....l.l. .\ ,',|h'I" |55t..r inlli'ilj\ MiniIMiHi j I 1'1'. ,," lOss loiln.l, Aiifii.l h. :iinl' |lilt .li" l 001 | 'I \ I w. il's' "
I .
,. In !11111 l.i Hi,"n. lvpl, IVii'i,'".liKiiilhiniiiNmiu.il I I.. .." lint, I Mill. ,.11| I'll mmUrillil I djck i KMAIL I "< KMs: A MilMIII -I I" VI I I I.... "r N,.. 5551,1) rnn.l Is I'll". l'ss.'Is.u'h .r. "
I 10.. I. ,. I 1..1 I ."..l) I lit a IIMfHlIt Ul III I is ,.. Inn rsI'. 1 I. il 1, hkit 'I'slfi'5, N 110. t ,, '" ,, "" I ,,.I ,,,. """ "

..10" IMII I., a (1,1."h. I lI'U$-"- in.tin I lot I linnl, ami kkiiiinilKM i.lti- I' I li i. .ir.. IIP Mai ) ,' ilit M mi I 5is', '''':'(!.!, oil limit I I. I lt-l 1 I IHH.ItM'll .1" llsss.l'-sn.l.l" I. ,'s'p.1,5' "., -lint,, at. ,"Ii8.1 Iii ..I',,. ",) : II,",, .,", I.
i i"t .lls'S Ii,'. of HIP l .., ., ,,1 Mill ,,1 ,. .inI I ,) ., 1111: in.- : l s'iis:i t \iiKt i IH'.II.: ; ,: : .
ikiii" ; I.'I
.. ..I I .Hi.mi I ,.i iI'M ". llivi .<\li ..ssI I IsIs' ..,.... I.,i Ills 5lsI it .",.,...,,,1 i 1. Ii. ln1' litrifhix i :irijiIH .tI\I"11 E\.1 'I I i ) .
", j" i" .1 I IVIHNi : lhl.1.1. nil.iinl,I 5''iniialli, ...n,, I 0,5.,.... I.h'l ,miirip I \i-tv n.li'tin. illllhiit I all ot Mill, I Is -- ,- MUM ; i ; ; .' :III : 'I liI li\ ( ; ( )( ) I'"" ..1,.". ,: "
,1 i I.,, IMIW.-.II \\ IH ". I sIlls 15.1 Hot III Itlllinll i :: : : : : i I: TUII 1 I rOi A 11 .. ; ( (( ,' I '' I i.
.nl ills .1, line. (HI. ,. Id I mill I..o
wu linnIn't i. Im-lioni fevii. inuHiiliiinlv : : : :
4., l In.'I. Him, | tiiitlnil| > ilrt to. lrIssI'I lln, MIill, if tinIn.k amIml.lmii .1 I ,I. ; I : I I j
01.1 l lI llilr.1 mni. lo 'lIsts lilt I In I I-UJ'. 1,1. | | I I.. iimlriil DIP, ili.t>..,. tTIW.\'II' .I'\XIFI. I Alil-NI-\\ANII: It I lit ,, I ,,15s.s 'I, ''I
Hi. In' 1-.s.l I" I.I.' |I'"''' l,| mulltifiil I. : "''I 'I s51s I 1.:iI.is Pins' ""! I
i 1IIVI,1 1.\1.1. '
t" "la.. t. .1 I I" Uolli.. a' il Inl il' Sm in tinfio, IIsn|, "I li. I ,. 1.1.1,1,. ,, AllIs Ills' "lit. Ill", III' I, ." I '" .
.. .niii.. iailn'", 'I( In-wi.lve.ili.l Isisl'. "al.iir I.'I."L it | II.l iIMN I : ;: ,: ,: I ,55'ssl ." .. ,, ,L.
I, t..l, i uil., II., i I. : ,.. .5 5,5' I II'l.' hh'lllu" I'I" ,111. \ ,s Illll, ,, I' ,
k.lHll. isis|
I,.'. II Mllll" .Is. I him II lo ,III ,1' sills,. .11 l lIn thmnit.rI i' Ij' i i"i\ "I', "' "I' "
.. )1' I """P. oliiiir4iiliiip' ,
,.01" .1., ,.i.i'.l I |1.lIlIi''III',1. ,| ',' I a.l l l i ..I. 1,' sl, ",I Isis nun .lull llt-r .. | ,] ( t \ --- -- -- "" ."..1'"rt tlw.llu, ,' \
II, HI ..1 I 10,1| In nl HIP lilllo ,l.uimi I II ii' iso l II ili' in-I'M. in osss'' i11 .
ililUitnini.i .. .Im, I .. : | '
.. it.) .nil,, II Mill Ilk n In. 1.,11 hi ,in v. i KU| : I "uLi'l I ,1".1 I'I
i I. iUill.Hi.lin.0 llrtin I II|,,,. I ( ;JUS SriIULTZRUBBER( : :; ( ) ::: I.I.! 8.1.00 ,.
111 (In' fiilum ,I.. il'| t'lil UK,. Isss> .., t liiu,, vaiinii.K, 'Ilionyli, l.u 1.1, ,! | ..r I oh". :iii'. >it' I \ \ V t : sL ( .".., "1".1" .,.nliI'M ,., .\ ". ,

,11 "" 'Hi..I', .- nt.,1..1'| 1".tlo1.i .\i., ) 11,1 |I's, it minimi, I, I" i-il. n H hnl..tin I I.inn' itnilmlt % ..r lln' i"ii"II'lh'I '. II" 1'1.,i 0 : 5 ; 5ssfl l.t tin.:, ri.,poll; ; fion. ; .:. \"" """ "' '' h'' '' -- ,- '"
dr. nl" lln pirliiM.II' ." 'I.. 15115' "li It 1 11111,1' s|,| ''ir Hint, (Ii InKcrm.liaipUiti i : i. ( 'A11A1414 ,
| |,.., .1..,.. fin-n.l.i.f II nill'llliil ,In ,' In tin llnInl. ". I .. .li"I I I I.| .5' "| 1 "
h.III" .1,1..111,1'1 1..Li"l .
"i ,1"1, In lln.hip .
gS'IlIlg HIIUI.I I. ." I" ,,1.1.- .m,.1 ," I STAMPS It ?,. ml 1. i n I sI5', I. .m I I.vm .
HIM .1 I Ul :
l .,.1, .."...,,''i," ,,".1 ..I'l I li.hl' ...11! li. Iisgr.si'Iv| itl- 1",1 I li. .. II Init ,.l' sit "Is.lilli5I55l"110.. ui.l I li III1NIIMI 1.551.115'"\ "
aiiiiotaiKiHIP" I .0'lii.li.i. ol I II l I',,. : .1111,0,1.' ",ill'r,.,, ,,, t',1,1-. ,. i\si i\\i :
nI pllt l'sl'55'1.51.s'a
,, ., ," rluii.lt. Hill$ ..'t' Ik Miss| ,, I I M Ii In I I"'. Inrli, wills a lit-r i il.i. mill .ttl u L.III,, .qil, tin ami i .".,," IMHtirir: iNK. i'II'XtI.| |: I 'AII
1"1 I li. .s.s'.l., ..15y| ::1.1."iI') llnul ". 1 ,'", I I' .nhH" ,! s4Iliittl ; I \t .il. .I.\\H; I\N |i\M |. ,.,
tin. 1 lIssI I \ a to 'siZS'lsSi 1
Inn, HIM, mill, |ii I I ll... i nil..l' I. Iins'vs.&ssisisLsss> i, 11. liiiami i ) 1",1 "I \i I ( ,
> ht\: ( sI'l t llltK I : INsI Kti i
l liav.. I l.l., ..,.__ I Isr l-iea, |l's.... t...,,1,11, 'IKK I'. I 11.1,1.! I.Ihil Inn.' IM"I ,. I I.II.s''l.s.Iii'5s5IllS55Ss5',! l.. i 511.1 I nun'Ih,', I I:, ,;'|I.' \ ;.Inl'l'pxVli'i'\: ;; 'I':;:::I: :I hI i,,;-",:i.sssls'r,. .' ns','. 'llnifollt ',' ,;, 'IIT.'I'T. \ I'Ith'I"I' ol "' : % I H tl's'liIII\. : "1.1".11\4'1\:

.. ... all\ .. I lhPir. ...."", "",II,.ii mint, 'in l.i III.il' ""..I'1 hi "' ,11.1,11. I .'lhiI,' I's5ii''II '151,1 ll5Il5' I Iisrs's'li's "n.1'1 "I Minill .\MI ::11'1 I.
.nlli mi
,U. ""
Int in,,i.l VS Ssl.'i15.' : now, 5115551'S'i il i. : : : : ; : i; ::: i : nun i I t. M n PI. i.:< n\->. .
.' 1.1,111.1 ,tin.. H inn. I. I.. i :.,,1'1 Ii a .I Uli, Ion .$11 s'issss. Un kni, '" lln '"I,, |Is isis l I ,1, .ssts" ll.. \\r .ss'I, ss iii I .Is' lull is". IIis: .\i \ \lIE'I'i": I II: .lt.\ \\' IIIINllll : I II < Oh MI II known ,, IH ..1, I I.I555555ls5ls.osisIia's5ssss5Iss5si Ill I '
|loll ,10.11. 11111115'! | .lor l I'll.i, I .
., .1 I I I'lsshs I 1.1 ,
.,1, Ih,,' ,,1)111141) .." III. WlllllltIK 4V I Illn to,' .I..5'ss tun a li-'V, n. ",",.1) 1,1.1, I i. all II,,.i.1..nl, i il \\ .. ill-Ill' Moll .I.'vs'l..5iiss'i"ill.L- 'HlP, ... I : ll.ll. ,. I' 'I., I 1..1! I s1 It .t 1 ,..link I .I).II' Rod Star Shoe Palace
mlt"l, 'Ilii. --.... .1.'siss's, nl. llni 'I I I I' .i,1' I. 11'. "I ,,,, ,, ..", ., .,,,, I I'I
inii.l' | I llnI I ain ... I limn t"I.. writ' ""| ...ls.l' "....1 I, Mllh,' Ulll1.1Not I ni.ii,III H" ,. ",',' ,' ,
,1 I Miilllrlli 1
hi,11.I II. .i" r an "I 0' '
,'in, I n". "..I imiiiiinff l mil I will l$ iu,1j ,' | i a, 55.5.51.1511)! Pit. i..". I.i Hi":u. linn'. milt i. Hn.. lint.. l.nl. DIP' Ie.tII.Ii..I" PALAFOX .. STREET ",' '" '!.. .. '
.1 .' I Iinl t-tr. OH 'Inn, 155' I, ..1 \ i,,I I''s's ,,,,.I I nl' t. :IIII :- ,,,I : I,. 'I 'I''I''I, '
j .1 l, .II. '"..,,' ",,1 I 11.1".1..11.I i-li'iw". li. t"" si's t ",..I rpinninlHr, ,.I hatp: tt ritli'ss.ssiI I I "." "I Hn. a".. 1.1' II. "n, Hi.I -__ -- --- __-- 1".1". .1" ,' .1

0,,'" .In-1. "I.| a"' .Ilif .'lI. .. .In.l.l.. .lHi .' I ,iki-t liiiht. 111'' oil. (innnirmini! nii.lill sin I IP 'm .mi I 1,15'. it n.l ,li.pili 1 ) know pn.ilitili,' I INHiI I 1111'11. 1 1 .i\i' "' -i 1 iI. .1" .: : :.: "'"",," : .
"I I .,,' ; ImIII ,, I. 111,1 Greenville Collcyialc// Institute. I..., "I' ." ,
.. Mm, .. "i.III. 1.,11. nixn .555' '
I,. n. un ,. .,,1.1',1 I. I" ,1' .Il.'i. ".I Iks., |I"!ulm I oiu I in lln. ml.hllillantlHult I I IIIK a. ,'HIP iitlifiit, of I". ili.t. : llni'

,n.l II""i.lmi I .1"1".1| | | I.. "..Lr a KIIIll.n I IMill' I ssI ts's. : Ill I.I, I I. lll.lt, OilInn "., I it.rMinli, ... mir ISIS 5551' .'1,1, .h"I I Hit"M' ,mi, i", ','..1, k. I., Ii. I 1 il ,11,", II.I f;.",.... ..l?.. I,,-I.I'll,"n i',II! i 1.', I ( ..UCJKMIKLM 1 ," 5 "'111"1"' "
liil ItI
," ..1 I,,- .".."., In Imi'l, 'I Ini. I"ill.II" ,,.I.,,tinn.f.a |11141111:,. tt.,1lniitlaii.1 I or oilniMi.1, 110".1. I U prior ,5.. latE;' |1',1) I In- .li-la.5 l.ul ami, illhi'sa'hi'sil'I' . I .,., '" I'ICOI'ltll: Oil I irii\-1 M' .M. UI"\'I'j I : <': :l I II '

.. .. I 1"1..1.l .tii 'I'l..' Hit'I'll.. I"",''i,1 5511 Inr.liwt.. ,.. ikmlii-ll.l,I I
Mil. I"
llnI ., Hut ,1.1) H w 1..1.I .", kss..ols'l''sss, '''I| h'siSls .1. ,'il. ', 'V n I Itl Uay ol ".ipllllllMI >l'\l. iiii i nil !i.-i.'.,,
I ttlnti I l ks. mnl lliil"I- : J :
.> .", k II.' "..l.li' ..-.-.II.. ."II'I '.- l.i, .,....1. II' Hnlililp I l.iulim ..I : iittnrp, .amllliil ..s.sSw.s.l IIi'it55ls", THOS. C. WATSON

UlHMMII I 11,1. fl.l-1.1 ......l..l Ital l "".1 I III"' .Iti. .01..1 I I III' I I..."r .v. :5155 .., I mint WHIP In l.iotpI I"f.I' i alu thu lif.ilnn.ul. 'I Im miiln.ion i i i'iHUv I' I : Aiiiiuiicitrs and House BclIa 1 I .'"vi.riiHH"l.iliiir.mil"titllira"iliii't":I I inMllllllll. l\sI I ,,' I '

( ....' ..,.''I is.Is. v5r11.5,55555..".I.. I I.s55l55s'Is' I "II \ i. .. ,ll"HI., III.. ..1"",,111,1., "s'' "Il I -1' .OHIUA : 1\111\,. ,
II.* 1" I'
im-l. l.inilv I. n-ailnil\ lialnuiinli .1. "
.iti' l I | .. Iss.sls b "
|I' 1..1 ".1110.,1 I.-I, I ,. ,. I
I .,al.ilf .1..1..11. .I ,11.. tins. 15555.1. lll.HIMM' I.IIIIHNo I in-' l.5. Skis ,Ii ..111.1. sI I I. it 's'sI.! r" il
,H.1 I It ,1.. .. I. nil II',.- IIII.IH"t .lniilif.iIn I "WIII. t.. I..,. MP Miiilt, ,lolliul ir,.iHi him ,iM.r. I IIMJ.HIII ", .al ""'"P Dial I .,.i. mi .in'1 .|..H ili.I..PT. i In. fr .tU,, 'I.. I' b 'l. SI I IK.lrnKr I.", : .
| I" 1.,1 THE '
.\ Iiiss'i "" .1" .hst'I .5 IH.' lit ,n"' n ., PENSACOLA COMMERCIAL
.,)L Ili, nls I' \ ,, r ",1 II ,1 I I '11" ,1 |1"ii ]I'
.1..1, I I lIne l Hl.i nil" s'ss.'.1 I I | Inlp. all illtHtllHtllltll .' ,i. "' Ittei liil 'this' ill.in I. I

.""..' .in.l.I Ihr. "Hi "."". 1.111",1.,1" .1.1).. Ill. .0,I.III".. "I'lh Hlllllllt., I.an I.", | ,I ,III 'II 1.|| .1.H| | 555'' MI 0l'sW'l', .1.J I ,,','1.1; I 1"0555515555 I Ihu inanv, van '1.1:11:. 41 \ I 1 '-Ill'Mmlumikln.:',.' I'r *! :Ii::,:ut' I In,..|\\r,:, M aliis.. ;IM..I; i ri ill,'is', 'SI's; ,'u"v.' .1 .
: 1111 : \ rtsrMIIII.SI i'\i-i ii .I' ,
.
II. i.l. I II,,.. .,..1 li..l.-..1. rUM.lit I !, |I.,., |l'... I... nIsish I, lion..I. '''I .1 I I.,'.. ;11. "". Ion,.. Ili4l. I.,1" ,,,,, 4l' .In,),.lnl t I .5 l's I' '' ,. ""5' Il.II. ,." '*''iln''I'I' i, ,ii'l-/ < ,nil I nl-li. llI II'. I rpiii 1 II,; ill, .5; ,.5,,' ..I l-l I''s.I li \- .| I I i ,:I \
s.II' '
..' ,,1) ll.li't.-linl, %' .I.l| 1105.II nl I." 1.I..1 : Ululi on ,,. MI,,| Mi'l I" It',it I Iiiil.iim I", waMUt m..1,1 IP.IIliiriiniini -I .s- I' .
"hsssiin"s'. nniil.i, Im look ..,. 11 |I' ) p I', ,. ,. ., .", 's'i, s'r',",.'IsI ., .'.,. .J" ... : ,5,5 I t I .1,1,1, '' 1..11,1' ,' .II,I I h, ,515 5- &BROUGHT
an, ,. ""I. lit"a ml .1.1 ." .' Hi I .' on |I" | I. 1 I I.. I ',.. IP II 555,55. ..,. 1", .,I4i. ,... ., .1.1..., ,I. 'I I""i' "'."I'' .ls' .1.' h"" "I'I."", ,1./,:, ./"". .,." .". ,1.,0..." ,1., ,,,. ,,'IM' ." ,ll I 'III II t,.'llll' .1, .,'. ,0','. I WILLS

,|,,1 I.. II" nun "I.. uanli.llo, ml.an I S 1 slit 1.1.. I InM 'I I 'In-ri i. one ii maikal.lu, I I 11.1 Hi.it wi .,..",,'". ", ., ""I. "III. .I I I, ;III' :.tillIIH !: t| h ,. :u |, ;' '.' :: : :
1 ,1..10. I" _ _ .1 I.Liu, os.I sIss'I oslO. (. l.t I him, iapiralHoll J.in" it I.r"",111011 ,.," ,", ". .0"!.. -. ",' .. II f .I I ,I i. l f I ..?. ,1,,.,,5 55l., I ,
Tin., lint.' l 1n. HI mi ..! UK' I' I I'' Mlv ,IMII I it mm ,.,,1 lit ,.., ..". DM..an.) on I''5,555155s1. S'S .".1", burl, Is.s'" is snsos is. "' '1." I' r ". I' ,Ill' t I"I'." 'i 11 I., "' I I il j,. ,' ,ml I 10 st. t.1 5l5ll r.."i.l I .1, ,''I.i '

Milll.KI '; ili>|!;. -l.l:un.III, I 1.1". 'nIlgss.s.IsI.sl ,: lillnr, .... HIP, I Ii lln .' 51115 Kit .h.1.1 111", .111.1 I.I4 'I 1 J \ .", ,,.I' \. ,. ,I., i, 5151. 5",. |Ii i, ih," IKN.AX.II. i.titinitin anQ .Pl hrm
>'. il, .' .,i- .h a ..1. \\i-ll.ol ) l.il In,. .wr..1. .. ".Ll'" I I. 1' 'IP ol ?allot 1,1 111 11 I in, I .uliii, !I"I. .1, 1", .1 I ., ,,' Ms t :
|I"
ss" I 111 jll'Ul. '. .HI'I III I" is...,' .. ( i"l. Hint WP hit,.r MPrtMintlliiii-, a ..MI .1.| II,'. mt! t.1 iinl" ,,r l.nt I Diet .1."I. I ..IiiiHi, ':: fsll'sa: .. (. ::|: ; riuii.il.:, ;i 111,1' :i, ,
.11,11,1 I l>. ,lln. ll.int- 'I lln.In,S W. i PATTERSON STO-R "5,55, II,,' 'III, 5 "LI, ,i 'i,,
II,. 111. .. likily, .lit.1.l Inn- IM.""... Mil.,.' I h.'s'ssssj.sss 1'h''1,10, ,..1. :m.lll,.,|. ls |uh. oi' I InlxJ-i H.P INI| ,5,55, :II"II"I""tl." l! ; J i UNION DEPOT ...lillilli., ; I..,MlI-mull,"i ,Sssr.sI,I,, t '| ,

l'IrI., '.I In., ." f..r .lf k.l..I. tv .Hi 1",1".1.: ... l.i.tti.ll liuulitiKi4.MIm. | ,: i i.i. 1.1'.1! I:it.. WPIP ilwat. .. uintM ,.', 11ill h in I',.n-.l. ..,.i.l Hut Ut. iln.pa.p .- \ t 'I ur. .55 ,,,,,",,lli.. $1.7:,; lln. ,,,mi, ,. tli I', \ t."
,11. an.l liillt l.illn I in, ,1.1 I ..,.. f, .1 r.I,.n,,
111.I 1 I',,I..III i M".I lull, I. :" n.,.1.l lI I i-onrr.I 11)111.) o5555 1.1lIiIn'P .k.,Inn.h-t itl II ss's'.itt.l I ",'hl., m i-m,lit.I .'IsIsSi, .11 Iron 1.1 Practical Job Printer ,I >r. Wright and Tarragona Streets. I 'I I'| rv.t, ,i t i otitiKi.|,'in I I'i .. ",' .,. '" I, "

I ml.,.i .,1 I ,.II l In"r 11,1111 I lil-.l'N>.K ,.'I 1..111.1 '1".lli. ""t" .I ..III"l "I.I.. 4i.l, iliirmlnl .I.. il I ",|" ''c.".. nml I ,I' ...u "",n.oi, t IH mil ruIlii'll I "', ."". '"I 151., ",,",'s's., '. "'"' I IWIII I
| | IKII ttar. "UKU a. lsllIs I isIossps' ;j : I'ss'ss'l." I I. 11.., I '
". I In I 1,1. ,II I,.' ..I."-s' MII.II.. I.i .'- ,rot."l ii""'nlUP. at I mil HI Mm ".. I., I'l'. 11'j I .

,! 'id"t .in-1""ro'IliiIMHIM- I..' likillnn. '' .lull I'Mi .I lie limn ",""I!. III: .II;k.. ilsis |"|'.,.ft.... ,,,", llarxl.) lust HIP tilliin (Pti-r i'l 1x7i I "I, 5 51 ,III 1 ""\' ,I. ''I', ,I' ,l h ,,".t. \,, I I". '' I. : I .1\\.I.t; ,I'l's
I. I.k) ,' "".1) ll.f I.I|, ,"ir Unit-Ill I, I F. M. Williams I .
Wlm,.ve,I..li.In ill il' km, limy I l.s ixin | | tI Init M liatp liti-,1 mil lilt wills "|1"'", i I., IVn.ioil ",il I.,,". HniniKli' llnIrfaiiiijilown :. tl \ 'I t.t 11'Oplictor, I \ \ .",. T -0' ,I. ,," ,, I

tiln, 'lln,i. ,I' ,....il IH. "., i,..1 .Hid. "I.'I I Inni'tl. .h I allrr 'll 10. .l.u.iitM S ,!I... an. ,1'10"| ,'...,1 I ,.l .5555,1..ls'l| i I., ..I.1' .1.1 's pml.li iltttll .lll \I "., ... SsII,, 5.,," 1..1 3 .. ", .1 I S 'inv.i. .,. ,nl .ill" ,l 't, "

|H.' 111,1. ...ii...*. fill: Mlail- ,tl'l.' I I., .nol fiart.l" lifklllll.,! INK I II".. Mit ll.ink, .. /'srrnpssssnolsa's'h I.r, I '1. ,." "
liau.ailuiH, llt-iti won a ligl.1 ..sssssills. 5 '.hsI.Il'llIII. 15'. 'h, ..
\.1.I
:
"d HANT'S
BANK
> t .
-iv II, ,I MI. ,1.1..1., liknllHIn, 1,1,, WP.II sI! 1'ililot 'I'\'II\ .111 ( 1 : I'n'I' Os' : '11 I.: I-
,,' ", .,IsstssI sos, ,,, :
l .' il.I il oiu InI M4il I I u.. 1.1. ".11 1.1. I '1 1.1.o: MM.l.in : .. I II". | priniin'i.l. I h."".. ..I'I HiBf.'trriiIHHMII ..,11..1.
il.l r" .
I I II .
1551. '
hiI .
ttoll I I Ohs. not KI Ii I .1 ,.I 'f' 'I ',1. "
,I.l!, n ill.Ill IV I I.h. ,, ,," i."s ,ssill.l l IIlii h. 1.,1 I I I" ,\. I'tiii I ,....1.1 ,,,'I hatnilpip \ "' list .Ml 15is55. 1.10, ,,..",111.kv ,. "" .
| loiiml I lot ll .. .
IssInsis| |I" I nin u |NI liIi
,|IsnII.,. : .111.I .ii ..I.i"I..OI'II" LiKIIII ,) I Inn.i an.1 I moil. .,. ,. ,.", ..1,1, 1.1.1| sa.s.sh' ,\ '"'" 1'1. P.|1"i llll llo- HENRY HAMERSEN! I IIH 1,1,1." .t OF PENSACOLA ,
tl' l II", I II liil I .
ii il y M lr in II. air S "
n sill.,. ..,'"h'. Ikm. II. I. inlilil ,'., I. | Him lint' 11l.n .S sssI's! I",," I I.1.1..1il, I hi-. .1..1| I Ial I,, ol \., i. .. 1"1.1"u'i, ,5 ami Ih,. ., ,'. ,' ,. ,," '. ", II'." ,. I/I I ll' 5 It \..- VNIIVI' 11.1 I I...t I II 5 5S I Curator's) Notice.AM. .
1.I.I..i. 11,1 ttrnl I ls' ...,1 i.I ,. i'I l N-V. i.i hi.1.I vCcvaH
il I.Iliuilnri.
-li.nl, l.cjji-'l .liiiii'lnll.1 ttntt'Rt' lmii| a. I fin I' "'.'Is'Ois"ssss,1 I SOils. |1..I. i, n swiss ."" ,. ,', 5.5.l15s t 1\ .
ai haul .Lin.' iinl I 11,1.. I. a .li | ..nl.nilnu' I., .1.u '
"III, 1 l.. II, lltl. Jll.l I 1,. .,ss".., .. niHii4i." "'.l 'It.lot I Ii.l.11' I' a. .lmiat. ..,. 1.,1, .i.s.O) llnlf aHl .1.l .t.. ,,,.1. .likiIn. .. "' '. ''il hi"..an. ,,1 I im.ainl irtuimliHona UKSTAriJANT "" I,, Capita.1. . $SO.OOO,. .17'.in' I ll i : l\ :

lllt ". | II,.' II l I. |I"i !I.,. .soi S,,|....1 ill I Isis (I'I5.155') ,, ul HIP pnipli ..",1 Hi.lilion I ...1.1..1 I III, .UllU," I I
| | .li"l 1.1' ..1 .. I l.nnl .1| all IllrDKLMONICO III .' ,' I m I Mill "t I I.vi.'i', l .
II Ha 'l|> au .I I l, It | .111" arIa ami .. I,. I Hun il ,I.an Its I .
., .1 s i. ,
h.lllllIN Ill loll. 1,1 III ,, ,, ,
1..1" III ll I
.i'u." _ _ _ ,... lot iU.ul, l I" 5s5115 1 Is's II iisS5',1 I IS ,11,1. | ami t 1"_. hni-hau: X4k. I .si. s'as 1 ,.1UamV I .

I I'.-11-4".!In. I' ill ill M..'|1..ll I townHllll ..i'.,,,.w. Hit sh.s| ami 1 Mi* issli'os's,,I ill.il |,.tii ii ..M.M .. 55.5,5.kill. ..1 i iMilllw it ) ''h".11 iiillniitip, I I .prt.iiilm 1. OYSTER SALOON ,'I! ) RESTAURANT. I I.IU.. ,".."''Uy It 4MIIM.I > .' .nil, ..,ll, ,5s's:'> I s!",,'. ,",i'l' .I' I n I ,I' 'IIs'ssa.ssl I

III Mi-ll4vn I .1.., .l..I.. Hull' UlliiiiniK.il t" MP|I .\ lln. | ..|,li. ..-..., .mt ul Ii,, ,,,., L..I| I.,'i,g Ir.I'i..1 ,'I ILmkli.:. HUM.-.... o. ". ,,1., ", "
I l..w iliko..Hllli llirir 1.11..; .", ol .i.ll| .,.1) 1,. ilointi on II"" :.i"il. mtiaiil Isis i'lsss's-I sIsIsIssslI, .I..iihipiiniil) ,.I, ,s'sosss. lttir.ll.4lliavi. I I I. > lI ,. I., ,,,,,I. .s.",1 'I I,I. ,'I'"' 'I'I..1. I ,.

Hiiniiii, llmr ilim| .nl .."I ii ..| 'I ira.k 'I 11 I.,' 'trail .I..I ...ar I.. ttl.i'rIIMH ."' lots,". HIP .I"h| | I.i.-i.nil.lui.. ..I. lln' ." ,.11,>liii|"au.l In lamp I HIP.4l .. I li..t.CI"1 Ludliu&l.Ni. I ____ _____ I', ,.", ,' .. \ \,".,",.I\1"1, .I,.
mill. ; ,>, ami MI' I'l'iiiD Ilii,, lIss'r,. isis h. ,' ...1. 1"1'1" r ANDREWS BROS. I
; '' |1.1 '.11 1 i.'ii ami, in II, 1 1, amiin ,
.5555.. II 151555 ssstl nIl Ili., ., .. III."" II. I,, > 1'.1. list I
'tin 1'.,,IMIII,,MI ili i i.1 1 II 1 1.i.:" I ;.1....."."S ) 'I lli! i.lflnili I, >rsosss's s. |11511Isis 32 NORTH ROYAL STREET.
,.l U "" nlu, ,.. .ll. >'.l..11.I 'hnOsIsl,5. ...."1.1 h.1 l | .., ..,hl 411,1 Hit .milliP 1 HIP ..".'. 411.p| I'lopm.l..l :

",."l.I...., lli.. ilr-l i.l" linnn ,an.1 I I'l.mlnf ""..1 nail l In linn ; II .,,,W,511555I,5511, II,.' | i iinnli.,1 .11.'. .lsa.i"l MIIIII. .IniiUiilt, lu losl'vrsp \1"1:U" ,M \. I iSs : For Sale or
11" "I| ,,.1 nniwv ,|" an.lwolfKii |I''i.I .,I ,1.1.1".1 I I" 'nriiir M .MN : | 'I 5"'i."
K .
,. lats.iII. 'lll'\\'II\ .
M I 1 11 M I ti: i 0.1.1: I ""'1 I' ... I Hn. Mill ,.,! mill" prp.1." ., : tpar Mitiu.wI t. I. '.. ,P, .11. I5oi"l's. ,, I i' i"iir., : : Rent

'1'Hi I ttill, !I. HIM. I.. uiu 1ss.'l l lnii.l I I" I' t Ills f... .11.1 t.. ....1 tlioi| I... is, I.iIls5' .", I I Inon..l".n, 1..r a IIPM Ikvuit .. Mit. .1' "" 'I i ,
1..1 hii "I 1"" 5 ssIssSNs'sS, I",. n'r..l us"ss I S Hill 1111,1 IHlit'
\\ ,..1 l t 1.iII'.I..1 Mill .1".", 115.11,5'S |I....' .11 In'i* |., | a It H tunIII. mii.klioul.lt. ami aun, ., ,,..>.. ,,1 I Mil, urlsin. .imlrt.it .". ,..,isis traiH I :5t:5, .., r\hl", ', '''.1.1' I I..svI.i'' .""o.. lL 4. I I s' 1. "I l, .li'". ?...'.' ,

llll I ', I....sl 1 II>M ".'M M4I .II 5 5555. Ii :if... 1,11. Intw wnr Mm, I IIIIP.M" il. .li'moluion I ... I :: :: QO c '
|INIns.nSin | I 7
an urpIKPitl ;
I !" I Hn u< 'ulirilt' Is a.lniii.lrtilin .11" ,
sI Ilivlinuli-r. 1s1s .1" | | ,. |I...bf '. .,. ,I ; : ; ::
I ? :
: NOTICE FOR PUBLICATION.N'liril .I : ( :;:
'I .1 UK II. 1,1,1 .".111.) .1 l. kw.H I"Lll.III" .1, .",1.1110., |Isasl'IP| | .l..iit i (nil. I k as lush ol Hit \p.wlaUvp 1, "" Z' 0 ':: : : :: ; :
"I" IM "ll II ". ,1.1'1'| 4IH.,I I I. V II Li t ul ,' ..
Ilia .Imil 11'1'1.| | ,. I
I ; Is I. 10'
1'.1'1 illml.il In. s'ilirs.is 4! variaurpwil " < ,
ill U-a ul 1,1. .. ,
"I 1"1 |l0.ir5st H ".i.1 ,. ,,., ,. H-ll l. 'slip. tall I t.ut rtlsl.15 I i | ,11 I'l f.l!
I tin, I','...".l4 lr".,. .< L".." Mliin .. los. k "i III. II In ,,,. l.nl" llm./ou- .1..1 I: rs'-tI.aI I limit 4!ino.i |'.M.IC| M M, >t (Hit I lomliltou.. HP ruin I,, Hcniiiill. t ,. u I I.> ,It i,, II' ,1 II'".,, .I llmt 11. '..4" "\ (.. !Isi" .? ,.I ,Ui,.1| .0,, I
'' .
,. ., "h. I" /" .<*r.i/. 'I.I .In-Iniuli I "r loon,,I ,; :. .ll,.. 'I I : I M,1, ,I. r.i I ,i ,I' I
.MI .IMIIPII-.I.' n. i l. 1..i r 1,1.., lliPM.HkiHlf.il | .Ham Si ... Ikp Sis'sss 1 \ 1 1.1.1 '\ .5,5,55. I I III. Ill .1 I s'': I 'Ii Is' ""I 5," .d '..1. 5', ,1 ,, II.., I' ..1 ,' "
Milk, I I, ll, I In.ul. I..IIII".I') 'I4il,I. aul, In' Mil,, .I.I..II..h. u,. ,,..n....m '".'. t,"al ,I".' i ,? ., ,. "iI. I. ,.,, ? ," 1 ,1',
Ii.
AI.I4III. Ill 1,1.1 .L. : lshi'.ls I.Oil I'. Ill ..isI swIg IU.I.IIIK. ". ,... 'II" ', .0'' r "" \
," II, 'l.l snsenl l'i.i I ....". ., ., I.. ur. lai.l "...1.Oslo .Lil"i"\ IntiU au,'I 5 5 II.. | I", ,,. ,I..h.n'lte T.. .11.1. ,, .'...f Vm.IIIM'H| ... int'ltil "
ksss.if, I". ..l.1 I aiu it-lit, \ ,..ui I,,",,II., n.,I |1,1".1/.111" .t. l'slllIh5s HI't. NM>. l'ili.i..ia.| frli, >.. I Iut-l4t N.,.t i",i Is < ;
I for, .1. ..HIhim, ur ll.r /l"" "( nl" 5 15150' % I'S 'srs's.Is' .. .....".i. ..1 ."..1'I 'II' t vninu.rfMii... C. Soderlend I

t lot "|'.I.li.hilllll.nili.lr" I..' 'In", .1515 11. tint l.i ilrt. Hia.ltt. uuI ,' I iI""". ... .''''.ul. .4 III' 51,5.. an. n..l .VH iHiltaitaisliior ills) llu- .Ii'.r' J..I.I...| IKMU. >i..,.I., ;. IsO f 'r Hi,, ,N. t .1 : ( f I I ItitU. til' Propo..I.TO .

\\e rrmaik, IwlMpi'iIlii '. .1".1 I I Kni.t: NH.illx. Him I ".. Ik. ,I..UI..II..' HIPI.moliiiiii I '"0. lust a. a inll..I. is ltal.1 l.a.",1 .,.11"| ", N wt i. '>.5'. "IN r I 's., tt. ''I| ..< t :
.
< u. irii.iti l an lln.. Mini lilt, II,.' ,. hut .ll.tt. Mluu .. t.nil lu.ulllullw II. .. .1 5 ISsi' i.l.'.nn." ,,....1|I"" "", :
.5 4 artaa. t .
? l in.' lln iv i mi I,. ...mi'11114, awllul .I ",Ii., .4 is .$11) |I'aHir| lu "U-i a.ulran .. .i. .1. a .hi..HUHH.MI.. ,...1. h. Sti. H. .1., .1 I ,"t Is'il"a.s.allssist 1'\II.II. -- -- -- : :Dul1c Jnl.
C4iiltll .
liu.l. 4ml, wkiu I Ipud l.iliin. llisnIl
,1| .1.! l.ktm hi-mil kii.1 1.1. ..1.1 I arr i.r.al |1..lti .. t..O. I t.I. unlit\ ut,. ,. : 1 1.1 'in, ,I., '
t | in "Is 1 I. "I I ""
( llii-rn I Imi
ll, II.
i '..1..1 ". S 'i |1..1"1. ... .10. 4 $ 51, i. ;i, inli. H.4I' Ikp, "' i. Ih.ssss.Isl"s."t'i"' ,,. 151|" 11 SItl: I is I :
,. ., of "... I' .. I., liuiiliii' ,.I 11. 1.i.I., 'I.ail' "Il l-uMi' < H '.1) u. n, I.. I 1,4. "I'i.s, ,I .,s'.s.| ,i' A. L. RETTINGER I..is'.r,.'.,, |Is r.I I I ,'
''|1'11.1'' il.'crr. I 1"" 1 la,",. .1'1 ] HIP |1..1'1.. | | "1..1 ,I .. ">|1"' l1uU.lt 'Iplna I.' I'I.s. O.W.. "ssi I isss.SUStrs .4 ..,. ". .. .... ., II.,. .

U I lltial.l ,. S5ll .I >5l.llh.I I '1 i i5li"'. I ,.I..s 5 ill's, |1""lil"I.I'. an.1 I Ili4l |1"M.,11, > Ih",' I ,s? i. lallaha.Mt I I'. II. .1._.. ..' .'1..1.1.k*. HiiilPitlu 4 I I....4 ,. ...s.s..,. CFlihlIAN'wIh.'istsslll'lkussi.sns.\1\: 'lt'S's"h'"II''I.sl.I. ..,,., "

,. l I...lli. ,lui..,.. mi.l, 1 nnmir"l IK I J I 11.. ... .L i. (till I.null r\l oariNalHiu |4.HtMpr tom I.'* 'give*'..riM.i tint I.1"1 Mill tl.iall.sil lean 1ssss.ail 1 I.. .., riptnlaiul '".. .\. him u114tt I I I. V |i VKN I ..,'.I..isssii'Ibm.ur : VetcrinirySurgeon I rss"s.Ias',.. iMh sIs .I t -.< |I'"i. mini, '1'

.1"I'"'' .h.1) kuiU .. iuiii|>*..u. \ .,. ." I in'1 iintki' inl.liL a. I' ,h.III.I .'mnpal". '' ,. 1'.1) uppn InH..ri.4 --- O'kn .,II. I..I..I. '. .., I I"" I s, ''I."..'.k a. in li II.. '..nl.l",, ''I I '

5- ,il.'|... ili.. I"i"r. ,..li..1, II,.. dill, I.uail.. t i. uufurlHHali i-ifi. ,. kt 5 h. .1|,.for HO nn.iul 1.S |1. | an.) k*. Jam-.. .11111 i Mill kiIlltht I .14. ,.. ..1 hsaupt's is. o I, ,.... l -.4ll' n : "., "'nil. I | 'I.: ;.'
.. Iii, I'.I".111,1 I .o I ri-n.il.olil. I ''lii.,.. ., I ''I. l. I. .,, ,:,ln-;,, ..I''l': ; '
UnW41
MI. i.l .,unr 5 lat u 1,1.. ..I i | I I .M SImS mt a-lmlni'ira Mar nal.kpt .. .".r.I"| ." wakp NOTICE FOR PUBLICATION. I '....lria.r awl U,>. ., a<.ail .1 ""., I .155, =

II' ,il h.' I UIIIH; I. ku.,l l., Mi, am! ." .... luf liia wi lum au I mil IK (vrlmi. ... I iituiitu"r Ida lists and ha. "r.t.ill "i.. \y ': l"'Hi: ami .Irl, I |..r- i 11,5.1',. '.J. I. ,.,
1'11" Almixkl 'am naif "Ullll "I."i.1 'I... 055 t i. m. >"..". .tNnrii II.. ..1'.1 v ,,| i i. u .i .i ,11, ,-, ,?.! i I.
i I I li.'ss.I.
I l In. |I'.snlwIlv| | f. M> iiuwt JulUriv S ,. isO I Ikrrr U IlivrtHII .1.1' ) 1.1 //\1 I".ul.""
n > l J gtM-'m
.. .. |I" |1..1.| II.IIOM II Mill IH |losh.sss.slIsls.|| | for in.loo .. .. IIIINl. HlP "",,,..0 .1. h.ru'.ii. ."ihti" I. ,, > V t. s.tsi I I.' .
.. ., .. IHIII iu I..IMHIIIyrnll.iu. ii: i. M r. l.t --
.In! I. --- --
".' > .. | III. .: 1..,...."..1..1 f. ..1' li.'I ui>t Itiilttiuaiorialikair, Mill I HHi riiiH4lrli. aniluiuK usual uf list Hinu.l .. 'fcr .. 1,1-u,'S's.' l I, \,1 ,I., ', .1. .II. ,I.'. ,,'I'" ..,s'I ."l .. si.. i "
lnv r s. Mliv li MitH.MlIt I. .. ." t I "'I
l-ll,4l H | I ,11".111. ilult. ..- tli.I4U.I 1., 4u.l ik n KJI i I..f. "l I.. iss ..I Ii Ul I '>' VI IIS i.l, : VNII | |I't".I. 1'1" .t"
Itrutrt O'Is'rhisissIts I wt .
,. lIn'.sun'nlsssss.heNisJ I .
|
l I'.1m. > ,i'iulilil.1.' |I.1..1 ;it i, ..1 .1'"i ,|,riv un a hsisIss'rit.lasiI| Mtliwl inlotmnr .i I l.r, Ski louult. lul I.. 'HI. !I.,.s' "" \
Ml,'I "."In"I'| 1,11.' ....1 ) ,.. "'1". .,. .IsIs Ills's .".I.I.' I.lion,. '...l>> ,.isis H.' 'l'lsisslsI kaitte.. ) kpruluar.llo it th.at' r> u M-l4. > |.., ru.,.lat :VIMuw ', PHOTOGRAPHER I. r. t, i. i H' ui ill 1. t' ,',", ..5 '
I Iris Ikl' II.. H4..I UHMilllalwaitiH : 1.1..1.1.1. .., .' I" ., ..
4il.4 '
..
| | "
.1.1. Ii.s I"" ,, | %ossil. 15151 s 'rossi 'J
I j "a il..l 1511151 kisIsos ill all I. ri" 0.
rr,1 _tl 1 UU I4.| I is _
",.".11.5 .lu. .' the5n.l'| ..s'.l i 11,. 1 IUMI -. | rk.iuli I lo.lloW, lIis'lhi.skss I wv thai I. ..1.. I.MHHP .. Ha. k>_. I, 'I'| I 5." I,. ti in* 'sI. ,.sls', 5 .i J. il. V.." l lAdministrator's & Mcnonal
vaii.jar.lwl willKrati ."I'.I., V\ .' .." |1"l Uw a>.KHr4H| >.> flui' ss.s'isssst'lks.5IIs Hip Morkl 11", ', i. mil) ussr of J.. .*. a.tt ', ,< ... '. si. IS. li. .1"! .. Little around (the Corner. ,.,.1 I
UKH 111 (1..1'1. .. ltp >. > I .U ,u. ... |. > HOUl -- ,
..l. 14 .1 I ; lS15'I| iliUIIIIIIMI. 1155i5 S" .. I risisss.isnlnl. ai rat i tl an"iH>l tit*. //.1" ) .'atHtaixH; li*. .".11".1 M ku II. Carke
'
an ''|1'1'' 1..1 I.. Os..O55at"5ls 551 Irs Ul'.. is'5I 1' I" I". M>! \> I V .111511 I
U.lu.fin .L... ,. Maxlbdi .I.HII, IH. l"l :toil loux .iyklvj I,1..'I kinlain OHIIM al hint l>" HP>PIaulfHMki.kpH.il. *m ,4. .anl laiul. \i/ ) % :! ( ( '( ) j ;
15.Osi'lIuis: f M,,. .15 "Vi v M., \ 5 -un.. ,
'I i MI i ,lli.ii.m. :h II, .-...Is. | 4ili. ,., IH. l.un.bit.11.I .11. I I"IU.,. .. J.n.ta. -.5 5'.sl.sat.slIs'si.k.5ssb0 i. frrm.Milh.ht .. 1" 111 Hal (iS
I ,. all Ih.. ..d.1 ._ is. M" ''' h ,. 'I'\n ,
rraili i I" "<'MI t.l.i.1. rter |' lnL I In lit.. liualuul.tHiHiil Ili.-ir ilotil'l* > ( ul ui :>lap in w- 5. 1.0511, : "L'IIA. ,
l \\ .. l.s.| U !",.. .lr,4.. .L. l ks i iuaiKi .OHM. H.ll. .. |1".1| olllllHtk, fur kiss''' Iisisrs..sSss 5 "., ''I.. t. I'PRACICAL
|
< l tIsrilissInIsia| I
,. II,. 11w... ..,. ruk 'llu.UiuHu. .. lnl .,11.110 ....out. ul llvuuli. "'1' ,.1''Ik. h.. IkHpMIII. ,II"kp| imt I 1..IUI't..W. ..rI IIensWon.Ns555l.,05.s.Jls \. f ,, BUILDERS'

H 5' i ..I hk.li I.. aiu....11.. .1'11'anI .|_ .".IU,. '' .1.'ollu I .I. 'Iwllvr Hun, U M .al ..I isO i.HMI.IHIkl. kit "1..1..110.1 lur.olltHliNX uk- I' &. .". FOr S.LE. Ut alss'Os'lI Itl, I ,,555i 55 5..h's j i .alnan. :

,lull,II l IlK... il. M IMMI 1k'. Hlrl,5 J"'I..11. u... s.s'ss HUH UKtJNMt toll ,Ikllllluir 111"1.| .. lIt ..: "\\ Mill IMOU ::z- --- -"- -, --.---- I 'I'HK 11 Ill 4 04,55. Nsl. HI || IIIM.H ; '': Ss.s. It.II.-II .ssl*,..st,. 5.|.nl'l, i th.lw.tjnf7l.frik. I Hr tj ,.. I ,...,. \. .,. ,. I. ,.

I ... .1.. II..k It t.I..i".- Ins ,lu*",,. \Vr ll 'I' I' """ ,Si.su.. ami is.M.ul.l HM l I" .. 4kt UIKK ll.l uip4i-l ult- II. \tl"MUHItllltinHlN 1 M. 0551, ., O.l..5.4i55: 1,55.1I. ..Iisssliss'| f ?
II Ilii I Mir ..5llls.IISI < ...1 >K sow uiaa iiluf > rMi.t.| I il 1.1 H Itirt .HI.jo. in | ; ,, 1 1 ,o 2i .rssS. lu I' "ss.( ,_ ,., I., \i'' 'I sslSJ.ssslils, I I 1 .0r" 5l5lp55.5 .5... .1 ,, ,. "5 \.''I, ,I.,"
.1" .,11.1. | >,. tthotu H ,. 1.41.nut klaudrtis I : ; : .,1'.1..1 .. I .:t l.ttt ... Ilm MotnUr In *.'|".'iHlr I in'it, .51.1.51: .I....J 'in s .I
l| rUtfllKll I'lll Isels..ns.s155s0l's ,,, ,., ,, Ii ,, lIst 4 .' 1".1.1..1".1.I, ".."... .1'' \ .1".1"111 ;:: :.7. ':" : : .t' ,:: .I I .', .. ,. ... '
: ., "I h. "
... .. .ikoul 1 .. lit 'I.I .5 ,I. 'I I.. 5 ',I 41 I II..5 k 1,1 I 'tt, I .s.s'I ,. "
"ir, i. slsgs.I m .'Ht.iliiij ii .1..1" ,. I. u 'I.. i'I I I.,.. .15". 55 5sissslss', .I 5 I'1' .il.1'I MI. ill I 1".1".1"i, IHI..II.. ... ,nl.npnmi.l .. / ".5:, ,,,. r , :, ., "' .. ." '" ", o, .' "
...1."... i.lu. ....muiut ... l.iIraaiu i- I .0 I s.ss.-.sss,I ll.r bill, ,.0| II.i |MIIUII \ .., I s.,, tw "IsIs's' ,. II'" hIs.I II I, 5'. |1.,1., ami Mln.ouil.iuil. \.1 |I" II, I "I. ." "I, I', ,. "I.,1 "" ,
II
E: I .
"" I''I
'.' ..yiiill..ii. .,l'"is,15s, i s llnHII 1,1.11 I Itill,1C ,1 I,, |(> ..5.sissIsIss..ol,5.l.'ls.s.s's.iI 'I ii"5 I. ..'55 I is.. I.. ., .' .' ts. 1551 ....1 "I' I's,,' .".r 1"1 h.' .I .1., t, ,:: 1'" ., : ,- .

.1,. .. 1.5.1 aitrv* Milk U. ls. |>tt -I,ImilU ,'I.I. I.i ,. ill : 555 h, ". ",..1 I "II, 5, I.. .,..,. ., .,1 1,'I I,' 1 I'1,..s.'s .Hi. aiu, '"in-, ,'. "' : ''I. .
1.111.1. IIIIHMr Im"l II. M 5 s. sill' I I--!"'I 'I'l''' ,t ,." 'II. ,1 'I. I h ", .I I I, ,,.,.1 1, I I.. .*ti ,,1 I iwls.l l ,1.'llaiu.,1 M. .. ,,01 ,"." I 'I I 'ill'" 'li\, ., .

ImiiKhrily "..1 .1.. Uu l''lown I.It bi. .n sss.sIIss'iIsInis l5a',1, ,I "t.I .. ,. .. .1. ,in,,> "I ,li.p. IHI ..I ikaiu 6't 'I. l. \ ., ,I', \" K 5', I' ,

"I"I.Ililug )II. I.. Illk. ... lIlnIas.i ..o ..b. J'" OIl 555" ... 'I I .. '.. IF. ,10 ,it. '1 ." ,. ." ., .. 5 .I" j.I."...L'. .
.., __ -.; .._ _.-- .-.. .. -
.
..... ._ "..- : i : T
I1
I.. .. "", .. h'.j .. .. I II .15 I I t '.I'' .. 1 .I'' StI \HINh M'. \ Special Noticog.Arnval I


\ iHOli'' ([ ommniI( ,. 1 1 I.. I, ,. II. I. .. .\I.. ,I.I I.I ,. .. .I II ". ., ,I. I, .. .'' .". .... : S SFilt l ". I ,'" ,., \'. ",".',:..' 'I anil Demurs, of r MauL. !

.. '" '
"
.
I' I 1 '
5'
0' .I ,j, ,... I "t.\\l, II' ,1"I SI.. ,.1.I, n.'" k ." tmi ,. Almi .I' )
I I' "."."', ', I ,,? .,iii i ",'i iml I...1. .I I kl,","W I, ..I.. I I... "t I "',I Ima ,, ,. ,, 't .A I. "
.. i u 'I'' 01 I. ..1 l 'I'M II11,1 1' ,, I ''I I,.' .... '" ..1" """.. ,1.11'' I ,,' tli..nkiiiif, ,, mat ,I 'iii,. ,. .1./,1. / '" .Its. n. ...Jt-: \rrSs." I' Si ,: ilI ,:, ., ,\ \ \
.
! |i-i..nil, I saul i .. I"'" .
rulbIt'a
i mint""t I I hiqiMlimilii I Km' I Is mr ri.1 I > rt rHiiMI 5iuIt... .r '-'assistrstrmi'sl !I. ..1.' I.. I" I.OT* ; :: .5 ,
Ski l mi
l P ; :
h.tl"|
.III'i.l., .nll., t$ l>.anl nr llrahh hilt. .1I. ( whriP 'inikr* a |ii.tlltr" .1.,ttnirnl 'M .. wh" r.| I \ "" Sluisu... ..45l.Il'S5tK'1 .VrrH.. M 1.1 li"," l i 5' ItaIims
.til':: : IwuthassIIltt' .,. $ 5111'SOOt' II I'1 t4stul' 15II ,
515u1 H
::. : ::; Ato.: A rr0. MMH| iliu.. illllgrh, .'$s5i olllil )hn" a. ,. ., imiui' win,.I I al IriMuin, .t "H 5.ulitors 5. i. .. "lh.1$ 55-iS 'th' ; \", S 5.aSlut 11511' istI t5-istut.S; 1'1 A.
,nl. .1 lsli', uths lili, hi. out i I"" 11 ;! I

,*.IIi I'''MI! I.HI, 'Hie 'hulls .1|ts.IflhlfiF i. awftn.rrn" mn h.'ln. salisil.t.laiil.,4lil| *".I.h..., ,.,.,u.i., ,tit...I H kipTlrni.mrliH ih wv 'think 1,1..ihd,lininnitinlHii, I ,I. ..., APki.lwi4i4M.| .\.h... P. i. I 5. 1:1': 55.

0110N BMTKULItKTlM' ". lul 'I hip I.sswpsit l thai, i I. |1"nivlilttl .1.!nn4 Hun. mat 5 In. inrrptt or lbr 'mannl ii ,I. "tin. I iiilrlIHP':' I 1 .. > HUT HIN N 1 "" ... 1.I I S'hi\! 55515... I. ,. .
| I piii'" i itn W 1I II.I H. I /II"'o .
.
.,
> ,, ".,l..I'I M Ii IIA iliririitli' was nliai$, 15 .. ..hh..I. ,. t 1. .wi. n. all poor 5 I"".... uiltri.lint 1 .. .\l' I..nl, ,Ilirv aiT ts.tuhIke, "i., ".. i. i : .HI IlshuttStu.43I ,
1 i.l ml Ml' 14 an a
oihi-rwl. |
.
int
mil 1.1,. ,,f licraliliiiL', "'".,.1 m" i when iprtiln rail,t. an. |I'nl ,I..xitltrami Itv ..r 1""J.wn,, III' f .."l' I 55 I 'a,'I buss Him' ,it., ."I, ", .. .: put ..I.I.I'i :I.i :I.' S ;.,I I.Ii.:7": ,:, : :I..nili. InliHt. .I.- !Ii I II'
% I "Atl" \ itp.ll.. "n Ir lh |I'irt' .".c. .in \\1 ,, ., .. .., ....:, ,, .... ,. .
Mt mul S I .ti'
ill.I. Inr nl' in.mi
I ,1. I .1. ii '
null u III'l h "'MI| wUinit (' I U, nil I a tpititin AHllMlon I. lute I nr :""Hi ,in t. Mi "I I .II.""." ) ,
-, I 'ill."h. I. 1..1'1 .1s5" I ,,r ''h.l. .. 'liononllijf I tv ,tint i .1. I I.: :' I. .. ,.. .,,. ., S".. I j 1'1'' ,I. i I" Ii.I ,. ...'tl'ArrlvaIatlID'apllslisre t n,.
INM! sum. fA lt I dh. mn, Mill t.s.st.guurrslI. .I.rrtlv. .|.llnii. Ibrlr-*' I. "mill I "'nl. I AUCTIONEER .... ih.. mil. "
'I." I ''''' :' '' '' ., lit.n. nnr < pan.llv I..11'. | ..1/1"11"1/ | l lu I Ix' nil i I''lilt' A'1...',"" '. ,t. .ni ,n 1 It.tin '

-:: '..-,, 'i' i" .,,1.1 Isv.givpn II. .t (.I' I. In Hi, ,' I niwli-altiai., .4i.mrlltMiMm, ) ;mil,1 tharwrrr I rtir<. ,,,.,, I'ai'lt" lute lli-Hll, ti.'iittll.n.iir. ,. .1. \1. I 'rin'. in, rriMi.l, 5.. lln. .u.|. n.inn I ,i's ,'I. \h"I...' .0 S I."."111,...."."'. or Trains. j I .
"
.
:,: : ... nml 1 linn. r.iilili.hpil. Hw .I''I.; I I"| I. ..I. ,\. Ii'rte.Itr.' .. .t, .'in u n ,,.1 I .1.ii.ii.i'| .1 ol I tsS.iSl.'l., In Im il.l'" si.Ii' ". % i 5,,, :Hull." >.'. Ml"i :
; c"'IU:
., ." ... huh nr Ih., |nnl, I 14 hi-ftlilit .n,.1| liavinn "ur pmitlin In, regal.11 I.u'Ihr. ..Vtalini.tv. : harp Ulnttp' ."u I u.ill.1.I I i........",ISi, ilw I .'Hi'lM... a'."w"|*\. ; lint, lie ,..11"| ..','I"|'an "MI,. ....1..u-i i .\ > I i,:,I.l i. \II,,.1..1.' .151,in.'1'"Iti":*-no 51 $5.55.-"F.. :". ...."flit' mnl \...h"II.- llnlln.n.l .

7 $ i .".11.< "'| > uarantlni." $ .."% $ttutg 4ti4taili4 il. with tin .i.!iill'pxiiptlnn | '.' rpl- .. ,Is''l'I V"V .. ., ,, f
:;: ; .1.dd"1 1"1 | iipiilt ut t trint. .mr man nuir* .' ..I..llh.| ami IMI flu i in 11 1. l.'l' 5,1 uss isp S.l.' 5 "5. 5- ,in, -u nl III San.laS.1 I"IU.IIMI ,

\. lii\,, ,not .>n tin rpn'rl of 'HitiiiiMinim. .f Ih.rruiirl Ironi tin' iiiit'antinr |.. : Suits:: II :l m.'iil: i .all al Hi. :Ir |i"ri. an.I ni '$ii.lt.Hi-e i 'I in'r-.in.il |l.t-til1| 11 t tI 5i". s s 55.I5.s, 1.1. .. ., .. ""0" ,
Coniissi: .1, "l ,5.4 i"l Si",". .I.sms5'itu" M.KIII. IS" 1. X" 4
:: I
: 'I-
: .. .. ;' I | .|,ht .I..i| ,.?-. |1.1.| ...". fniInakltiK .'.''h.n : ami allhounh Hu r,.J.- | halim n s. nminitl. n.1 t I.I"II..I""I.r" I 1\ IrlniT I., a rill;fit, birr ,";," i"uil Morrlant I'' I "i S-i 551 t5'55.-. ... I.,"it.. 11, n.unln it uli tlt.ru. Tillut uni.i .

a. .".' iiiwiiruml' .. I Io ::1 ttlsu,. "I \ S n' S llir 'S.ii.I., llnni S 1,1 Sac,f :." .,..., ..'" 04.5 4MI.
I" I |ii| rrHrl.| but Hw $ v sit, irivpii I ssutt.Ieil .ati.ft utrt ,r.snsuS, IIPIVhAlP uses., it n >",.ilIn ,. .1- .
I
I.I..I"di'I.M a" amminirtonl '
.. I 4 : that an, i I..iti.iii.nl' nf mi Jn'at 11 i 1 ,, "l 55, 5I.5., J ",,,,1'. Hr t.,1111 "Mil i '. .. .
: : | b. whkb *iKan| >iI In Hit N,.tOilfn wi hair other, that ttr tint ,:ivat .I s t-r..t'F us ,.,,,, I hanil>niiipIv is, ,HIP, 10",' il.*.' I i. I.'" I Ii.">.' I'1'1 tn, .. til .M..M. .55., II o'II.J t.'k.-s..5'. ,I.. .." .S.uts. 51.55 ,.1,1.55.til'. 5. V. l'ii51,r. .

\i "i ,MUM- rirniMMl -- |<.|"'Ii 15. .ssmI.st" I ., rrali, I .rime ,11.1 lunr that, arp, t.>|."ills 5 ivwunl 1.1I I Il i I-' 55155 5 HIP i.iiiiilit' .ill .I'i..hl I :Ills, .'RKlintn tin. ,.t.'ssl In, kI .. Sr.,.5 I'.n..5.".1. "'. 5 5. i's' r. .
Ii 'IM I n
.. "'I' '. \1.11' ,tinlnit, | <'.mn; .altrtm,) 'Hint 15.wtn' IIlnitiilntiitiliinin : ,'"thW... Inhowrvrr! I. .in- :\l II", .11. i'1 U ban,, ,.l.nniP $lr".I.|.H isul"PIHVII tIes luivi. llit-lr nwn liiril in.I I nn.it.1I .tI i ,|. 1,1 S .nl.llit. ,,l ,,.I Mini.. 'SIi I III 1.i.'n, S '-l. "I 5,5.5 Isna IIutlh cal"II ,
I IIran.in.rlilinni.r
,, >r : .,..ti4p.1| n-oin, HIP u.r.iu nl,' Hi,' I ml It.>.nl I 1 nttss 'Hi, .'5tssr.a5-.st' ) nil. tIll .""." .'. I,.:uu.5'.s.: ;: ,::.: : : :I. ,ss' l :,' .-S J''5" ) I
.. bUnl I rriill ft ml' I hi. mi'l ,I I II. I hilt |I"a..r mil ." t n |,1"1' I i I ; ( : ( ... '- .." \ u.k ", lh..I".n .. ". .. 55 ",".. .u j.,. r.J'a5 5
'II "",l''ll< .III II Ml III III J I 515.5.L5. P I ,.. lfoai-,1 ul" Id'allli (te at pn-rnl' k,']1.1'l I .t.55I < bv If M hi., wlu'B, Iht-r ( I lit Iwvtti .ami. |I..h.11' ,". LItI'I\lh'lu''S : 5,",' \.. 11., ,it*. .. 'J /S "\.0.. ,: "' .1... .. .; 'Is' eIa I

II" 'S' I V 11.111I'.1. ,, .H 1 1i I".1. I I.1 I'1. .5.1.|. i I'' it ,.,rl IH ,ln,. \0'. C.. ,14.4 I pvl.lrnrp,, titer, wont tin 5.."ear ,, ','I! ltuis'w WHt niHiii|' : : :.;s:I:.. ",:,. ,.,flii'I.:} |:: ; ; ,, ,'li.ln., I. h. 5ti "
.. "in, f I'rl" <<',.!.', lintrmrnlilijr .*. % 5i (,, I. .. 11'' 5'. .5 5." .i S ss
\M I I Iri l A ;
i
.
.. Ihi. If iln ; ..
1'1 iml in I'
S.t''JIa"$ $ l.irk$ '\'.t.sIait.en. ", \ ,; t5555' wuhuini'. npiiihlmr I II I-. ,f II..I : ltuil.iss.IutuShS'iItrSl'. I "m\,nut" on 'tI.i lnH'nts. I .1

."."" .. :bits.''.'1':' I ii 1 .. $ "! 1..la'I".r.'I"t I lull Hit. fumittKt. von .'.1 irit 1 iron, 1 i i M prp.Piil' :thrv::, ilm..l IH-I.III': ,>, Huml.in ; t. '" in on, Hu- Jt.l. I,."".II.. | 4 null" .si ,111. i til K.iir ssI5s5'r.: .til I",". ...,.,,...I ..51. ,l..iu ,. t.. .1""" ,,," I I"ll"
., .
,
tt.tinl Ion 14 utul
isIs I "
is liruilirr n.psr.rrul, t I.O" 5 "
; .1..1. .1..1 that, .nun-i'. nnrt t I. 5 mm-r, rpllal.li$ ,. :, .in..11,1 tirkml. lil Ilif 'in 'u.whu I MM, ,5 Sit'",-S.. .,.utu-S, 5 .1.,tIu'''I'I' IS'S 5 11.I" .. ,.1. I.'h 1.0
.. :; .I I_ .I." I ht.. i I ,.S in .1, k .. .. i .., |l'i'. | .if Hi- '|1",1| iIllh..t ,. .-'1'a nil I Imihr. (.. !I.> I' t.ii \.h'' 'i .1 ,':,.": .,

'''I' ," '.:' '" \\ III .iti> |'- rt' liiMtjt IhvntiiniFiiiltliisbli -,! W.' .n' ''1 gatsgrttn.I I. steIuI-r ." I .SIt-F '.r .1..1.1., l ,tlnni'iml., nt ."I..h. iain.1 \li.I M.I I lull Hint MIIIriiiiaiku I 1i i inForwlBre ash 5 ', .'J' 1".h... I I. -,'a"I ., I'. I I' AIM.5 .me. u..tu'5"1 1.1 \ ShIll.': "'". .

:: I I.15i5I..I.: 'mi.A '.. I MI itrttn riimiuh ,. .hut imrttit u.|1"1 l "."" I IIn In4t ut..h. niit, bt 4rtiral 5.. Hie ..ih.u, I -\1- :: 5&.i.5 1(0'
,.,. I l'rr lli'iit, l.iui-,1 i :lleilili,. (luu, u. ." MI.ThP '. \nr1ll4ll, ." lull amuVWIWIiaMhI ,,' 1 : C tIlls
; if
.. I liiiijtiunnf
lift Ii In : .
Hit' n .
utl pro I.
.,, "li..I.1 tint I i II Ihrv. ttiie allott.,1 l i ..i.Su |li.;: \\,0.

'''I, ,,,,.. ,' i4.-l, s M,I7..% ,\.t to ,thli .Hm4. .idle,1 l I.... trlhiw tpvi"r I l'rn.I."la., I ahflVP l4 an lvrrll-.inrhl ...11, I I 411,11111, ,,:5 I hurt::, might" In: a Is.; .'. :I..I.I: : ,:: : i and General Merchandise \ .,.,,,..ll. .,lk...4tVliHiltVIku .. Pensacula ant Atlantic,' Railroad
.
uliy "
I II.SI.IIC.|' ami, ,. :. lit 515l51 iioii.l ", tt hit.h i liwi 1m, ,Ills. \rw l Mi.in.. .. > 4fl I 5,55...." Al .. JliU, IHM
tn ynmml.
.0 lustriYr itmn| .. .
.1.I n ,IUIHI' ;5.S .1" ul t lliu i nl him I I" .|"IUM-II! 01,11 I i tin, ,, no Alt .. .1.1\ .
,'''IM".Iu'h.| Hoikinxln,, H is'S'p-,' < l..ni"il, Hiniili' mil 'o .Ii.""". rll. ami MI- -t5.nsIi5.tii| .1".I..j, (' ,I 'E"'I'r Mtirn'Knl .I.. .' -u, ..i. 5 "..h. A'
It' .. :: : :i i \i : | lu .11,1 what, w ....1. an I Irs a u" Moiiil.i.\) : .. .
: .mLl" \ tl KM.II. 5. 5 IA' I 52. lu' .. I 1 .in Ai
.
i
hit a 11"IU I I IA."II.
,
ol sI l illli.. iiI of nlinwliiK M .I
e.a I | I lintnliia.iool I \
,
..nnlrn.ttimial, 'Hie IMI 'j .
.
,. li a. Ji.ppr
,. ; .
iIii." IIIY.I" r".t"rrl"llh.1 'HtreaH ,linkIhr, rilnfliiniil I. a. .. I. svu'am'. l> Kile' itfl| I"' h 5 's Ski I '5' '.5
"". .,. ., .,., 'J." ..a S. I1.st.. l Mill ., Hnl i4lnlbplimlur, | < Ira,I .in.1 I lli> .. limb 'A' .. .1. i'.. ,. ., < .
... ., .. ; .11 -i'i, t ,h.l. irar. I.' on, will Mt' 1,1 t wi* ,liunnl,, ., n'Inrr.l' iiiiinpilutilt o'cloi-K. las n lni.n.-r. inn. tir4v. I.I S .. | .f5t. ., .Li "5a 5'...Id "" ii AI. ,
h'. :'" ,that our in' In. mtivtj, .iinuhii.irrrt l5.ut ..Si suit Inrlh, rlullir, limn I siui, "tIsItinilia' 'hl..h, li lye II'Inma.I.In I.'j 1,1..1. t !Hao>: ) IYi .tuHilt.l tar lii,",.. C It5'iu.i'a5' 'I.-' ,. "'a..a. ,5..uS'u, ". itS'Oa .. ,. Or5a' )
In. is Ihrituintrt
01" I" I at the, ,, /; I all .. '
.. IVn.a.oll 1111.1.1",1.1 .Ih.., I" 'I'nr H .1.'in,"".5 au.i, ill .|H I'III .1 St I ..IIHI'.. tt .... ,
d.I ,",,,I ,, ,n",'tmII. 't.i! III." frun. HID, FIIKKIII*. nullwhli ti4l.lp "npiiliHon win,.b I ha4, Intif4ttmil 4P'", that, Ira I* Inr 5tu* I. ma 4iV
,,,.. ." "I ti.II,, .. 11.1'I' : h'l n.". 5,, 5' N.a, t'rhnii.. lu',ma,' .' Ai'
01 ,
.. .. tlinw tt liow- ilult it |i. .I Ihi bt ill. Th. fi., .. im,' '|,iil., 'I. .ii-an-r. in.l I .
Hi ,
., "."I ,. I. Kiiar I I nnm| //.1" I Mi, I! M II. i in'. ,' bill! 'I. 51'a.S.i" M..I.l l I'I'a.a Ar
' "' >r Intomi, ,..I ntixtIn ]lnirdol ,lrPrl! ,,, l \a.h"m.. I 1.111. : h. "i .
: :' : : "n. ./ u..n. |' n.ltlwil, ami, ba lt a 'ttuti.S .I.II".nl. Ihr ,, 'lull". | |: % I | !: 1.11'11' '' .
; bur
; I
., "" 1'" I Iip4i 1"1 irnrs ni'Vii 11:1 t I.\I.t-- :; fvii; H ? ;; vv rAi4iam
ami ,
\ 1"1.
\1'111' \I IIIIIS"I iln Isr I It' ,malti. not. thai Health,. vllli- I 'I".II".li.,, ,,, "hl'lw". "11./ s.wu. ibis 5.utI iii I.tleO..l.'S'a". ,
,1.llalt. Into Ihi. iiuniniiulttII ,.I .,, .
I, I"' 1 l'd 'I" I. -. .\"," Ilio. tthnli$. )M> rnttn rnl.o tinilcviltnrtil | AN- > rIse aboviHIP in.iiit.' \nrlh.. ut 1.1.. 1. /'n-ai...! i ,1/1'/ i .11.,1." liptfniPi I l Sursbi.t- lift .< 55 .-5 llt'r' run..1111"S I,t 1.", I li. I'r. I U."5.15| .
| ant 1u SIP our pptipb
P II '
'hi"l I .1 I r HIP) mini lirrr Hit, ) ire, ttalibnlluir l\t: 1'\1 i :: : '" :. s":1: :;: : :':: '":: :::
: 1 .1. .., ,......" ,,1 ''d. .$ I. ,". .",1 .n lisle hi.rll.niof .tilt liar *"HK.II.''ritl I hi Ihr ,55, nl .. not/ In nil, ml l I.t Hit nlhn. |nnl ami .1 I alk bilk I Imp, 1'1- \.U.S ) I. I !" II''
: : :: I M a l.Oa.i, lutSte ,5.s't.ssnk Iu.'jasa '- '
) '
Itrinunlbe.,. I u",1",, ,",.. .. mail, tlo .trlluw fivrr 01 truth ran IH I i.IiIC.I/ l ilirr' I ,.ltIIs'ut.r I.I '.
ur tritl"
|| 'V.ss, > i ul, S linllunbiik, S.ril .In mi-r V p rI. l.'i, '.
t tint SIt'w'l.aI'alt | 'r
.
'I ,' .. .\.ttuI..tI.Is ",u 4piil, In SI,li|' ihnlpraN, air, tt thug IOMIhrr Into Hi.. H. 'uiil, mn,." i-nitmal, 'u.I i in ".. I .1. I.I.llr.. Fine Young Horse I I. fr... oii.iln.uk' S Iiiilll4iin, .UriHlilium .. I ,I..''u S ." ."I.' ,::11....,.
'ill.,M < 'OI\I< I n. but, mu. t .in, a. i mini.1 .I'.1I I 0"'"'' "n |1' II 5' 5 ,,.,"s S '.., p.m
411 ii i Man.) .".1 .< tlmrvimlili. $ in<|n>ilnlit I bii4inp4,, par., /,..1 I live imuiihrtrrv ,. I >.,.11.l ,". iinrlli ,,. nrui" S 1".1, orinlrrttrpil I II ,.hills, lull' or .,gill. I l.nun 1.,. ..I ht .nuir,,. 10.1 I wnnrniili, 5 .. ,, >l,4n.. r k.nl. .' WhOuI,* .55 1".1", 'I'' O,,., I'. I .

I lr. Murrat .ui.itin" 'luiliaijrof" .5 trtrtn 4iiipml a .Sew Ulei4' nil I ."""''1. 15 IHi ni ...1,",. ,,1/ Ilirrt l.ltiil Al",..1 Ilih' 'Ih, N, ,11.1.S '5.5.11.. .1\, r 51ser .5.,5.'S'fl. I I h 'SI".1.. Na'S. ,

1,1, / "I-/ iIlllt '" I..,,, hat, Mali, ., ,I lm, 'mil "h', .51,1| tin' Hie, pli klui ol' unarnnlinr, an,, lloar.lof I ibt, .,....11"1 .rp ,IIPII at nil limrwhllo .. gro. I ".1..1 in HIP .\lihanii,. I ., ltis'-, "111. ., I .,,.',h' a.t,,. '.. ,,,,",.1 51,55,.. 1,5I5'e ul, us..". l..ll..S. 1.I .",I.r, ",.ut..1. . 55.51.51
..
.Ml ,
.' '". ol .1,1. 11.Iih.I St-5lAIiSiI "."M"'""" aOut-m ,
15,5, nn frrrrnn the VI,M'I but skit I llrallb ami, ttt ire nut ahuir,, I) a an- npan-r ,,,.,,, 1""I.r 1.1.h. .i..j .- -- ,. 5t-.s.' .litllnhnlun \
: ,11r.L.
.. \101 I:. I nirl ,In HlP alnivi. 'itltIs' lit ",I Ivmilaiip I- 1"1 at 1'.1 intuit all 'nipt. It. 5 I ; 1 I
Hun" wti4 n"lo VSltIVSi ," thtre tNt lug 'large ",.).j..Ie \u"I.1 t* II.IIO ( I. ,iiniiitli 1',11 II'I-: sash MOKI.. .,, Nsa. ..
Hi, I .
-.1St' : \l1I.: Its ILuII '... IHMMI .,, ami,$. |lh.II"JI.,| a illir u.I.U.lug intninrmt, I ihr a.,I. "f Hit I 1.1 I ulHi nr allnwlnt-... d. .li'aM Inn, :I Ih iJ J ri|>" *. I.' wliil.I.,1. ',,ill ,nl Ihu I I'tmiKi iti' .iht.- .",,1 1I .: J.St.s.tI I" ssuu.is: .
I I
: I limn 5,5 tt """ ntml -- -
I ) -. : : I'I::' til:: I ina, lu, .r. .. Unit, i i. tI lir, alth asS, .h.I.I.! w w In.n. w,. ,HiinkHut "1"1 ..' walpr .to ..1"1' i.."I s.S Im 5s'. : an.1.1 ss'yssscut| .. gIlu-I u> 4 .1(mine" S In luiikp, ,$ n I tin, s.sAt''ug'.. ; ..4'
glilo. In 'illl. ",,, I knuttnfmnil ,. | 11,1. I ,." 5, "Him I St:ic, .lsti. 5.-u J,.Up.m
man, ,nili-jil, I ,.mil, In. hi., ",".1' ,arainllip, lltprr.l" ol' HIP illbntwPihall ) Dial' '1,1 "trailt i. s. has MI musS mnlwliit i 111. I I c.lpcts. i I. Milk' S Ulun. 't ., attay I'lI ",",, 5" .I U i. in 11.. .."illr, I :'.| !o. t
p. .
,. I 'ill/Ill. Who 5 .ill mil hi 'Ilill
I,, I, tint$,. .... ht4, iNtn I I ami, ,.. .' Mill tpnltiallt. crlImni. '. I (fin. I '''.. ... \\ ... ,.". 1 .
.
\ ,'n I I'. I''L''I,"u : .1 .jnak out' .n. hair ilinxhl'r. .'Ml.lul, '". ) In'I .. I,.,n. Mi% K.I"n'iinl.i, ..11.1.1, 1 Ii 1."i a".1 .,., J. ." :,f.... : .
I I .
| II In,, I l': "I il S..t i .
I 1..11 < it : .
,1 ..1", ., t""II I : 5 ..
I minnilr.il" tin. tin n* s-t-.Ile.utsI.uttiigu.| I. I I hair, | ... a.? o 'islml 1" .'v'tn ,
\V" h 'i'. !tiIS.I: .. ., .hi, < litul ii.. l.n.liii., .. IN ,IuuttF15tSlitIF.| 1.n.1.h. "II' -- --- .." I k .,,1 ,m.I.h., Km' 5'IPlgits ,. un "s'mint' nl. I" ,",,..IM4l I 1'.1.i .nn,,' I ,"l"| lin'. ttlu.. I li I 'nn,. HI I.. 'inil '! .il pbs''s' .MI.1. ".. M |1.1.' ,"- .. '
alI .1I I
.
.
,, "' ,'. "I' ,,,, ,. '1 t. K. .. i.,., ,,.11.l nIlll ,.. : 1"1"s.'s' 1,1.' lanlI" 'nl" ,. ,tilt I I. u'l..' S hl.h.,"" a l.... 4l'uis.
nl' A 'mi. .lit HIM, .,. i. "lif, ( ..* I1 "" .11I'"fl" I ,' SI .. I M mnl, I Hit,' "i' ( ( bus. of tinI'm. iIllinium ( 1. ""C. '515. I
I. "'. h.i, '",",, ""... ", I""a 11. ', I,'. !.. 1",1.. '.. ,I.. \1. I. 1"\ 1..1.\1. I .11 I lu.rp .4 iri.I In 'IMI .l i re i-,, I I Iun,11I. I 1- / ". : .:: :." Ir.a: : : .::
,, "I. ... III\: .hit I IrIS aIls .1|,.|I.h...|'.. .. "." ", I .I II III "l'C HI >""'. P4 III.II ..I"'I'i ,| 'HIV will II|1" :: :,,- : '
.. I Int.. Kmuiuin' ,. Mb kilhtl 1 II",,,1.1 I.. .tup Hii. rvll si's.a,s'.i', ",11 Itlmlne I .. 5.5 lSIutk't.5lut 1,0', :.,,.
I In tin, niraiitinip. New Orltaii.anlnf -- -- "",,|,111." 11"0'I I 'I .I .'<51.! IE I IIn 1.: ; ;;i:
.. III' \lltiN ... W.IM.MIIIIII. "h tin" ll I -; II.Itlti' l't-.s M til. Ilirgi4 hutbinliinil I I) In Ihi. ,, I tnth. taut' .11 I >n. I Iml,,, omliMll 1,1 'i'u': .N:' > lk JllMIKI t
: .. I I \ I I 'Infill. tin" 'A'i.IL. 'I ,",. Hi P'ti., --
.") .,.01 i r r i. i,. < tin, I 1..lh, ,1 it. 1'ip.itknl 1 InII I I's I IfUIS IIMr "a''"|5"U .
tt I l-tt; ts It :I i-". h",1.. I ,. llm- "I our Im.inr., inrn was milillnl Illl, ili-l 1 In Miltmi4 frn .11" 'iI uus.h lIal' l I. I., 'lit, the .1,.' ." I In XI,nl olhrr, I II .. ""..,.."....
I lilt. I.L'I'' l.1 In' iili"rn haml .itt ) .1 I .V. ". inIhr \ S'IH''t' "lf. hr f5.'u. 5 ". .. .. i
"Inn. .,,i, ii.. I liitir Ihiiif4,,. Iml, I'I.ml.I.. \ .. .
liv. M.mlit t ,. Hilt ll'iall Imuuletl the, IM.IIIV lnu .
kt't.l.u.etItist' 4h I I In' was by 1.1// | fir ) W >
Icr, t ili.iniin.li. Invntlifatioli, I I'r' I II.ill ,... 55 I il I-s's ."" ,Ilill, ,lie, tnii.i,| li 'lion, ol. tin : .1,1". ,.

"Ih.,s.l.L.s i ., till, V..I I .1.1.i'"I.I .Hi.. hail I t.t-.i n in, tllf.1 II.t him from. iifhi. vl11 sitS,I II I. 11" "51.1 that I :hair I 5.iuIe, groint, .((4 Im ,int 'hi, '11 lu rrtI'll ult" .1.,11. ,mil. :,I; ...I. ',.. tin I I S
llllklllU.II 41. ll : ,1 .
I 'Hlllll.llUII' | I Mix-era. tun.' Siinliia.4 I an,,,1 I K.: .1 I II'n .. ., .". I inKx
.
.. ... ( nit, l'i. at'!15 link 'Dial, ) I"Ii.1) a vl,'Inn,,, rrnmr,,' S SI run ., .. .
., ,, | II rir-iill, .uI l i t .I.| riHi I''I'"I'j.II. .I 'i.iu- "
V i > ll> US. I "Ittl \ .111".1 ,,. 2ilh' in.t lli .|njkfl ip hnalot, I was .li.d.1, un the ., Mir a*! giVP SI..I''. 101 IIIU.nr 5,5, stIr '." 'art', of II.ig,li.I. tun 111 I I hi'. <'lit t p.Ii "I'liltili-r*. .,. u.. I"' S..
\ i II.., .5 I h tl, |1.1 l I II II I ts InollKlil' on 'h< 4l.iihnli.iii$' ,, I lit 1"II. : : : ;: : in, ; >
"
: .: :: : ;: : :: I \ tin' iTili! 441 I 'di.fi.tiu.. "I. piiliinlnnv.,, ,,, InfuilnU ', ii.. ol,liyp I \uiii.. irin., 'r.tutI tin ",M-M.1 ..sSI..,,, il I Ililwil-nr., ll ir I IH I. ". 1..1.'.
I 'I'll I l I iIt: t II i i. \1.11. '1111'' em. l lift I l iFS. ua.on Hie, Ithm MJI.IIml I 11.1.11,1..1. .II ,lit u.S,I I. ,K 1 St.S..l.s 1 I Ill, ,t .. I iilu.ul, n. rh ,
thai, Hu. IIkrliii.l, .. e.I.w'l.rlI'.sr.l, I $lint, ." ,1."U..I I ,s. .'. St I tiimrnMii, nh-si.l II,in,,. 1.I MI I. 1..1. .. I it .
"..1 I II '" ,,11I.,10., ''h.I .'i" / nI "when, site \nrOili4ii.I lu.l,. int: not Inun nrititl I / W. .' Was' 0"1.__ Iin 'iil., .. .n I' 1"h I "II", ,. II. ,It *._ ,l--n5s,5 ,
I .
I 01 I .1 ,'h. I tIIiiIi.t' I I""'Ii.' inl .. \4 Inrt, I.... I. .,1 Him, lurmiirl,,.,, ..r 1I". i.ranl; .Inn, 0 I i'ssi,li inn' ',. "I( M"illuH, |1..1.1".1.1.1 | ....", .n. n. llniiliirit. H..ilinnn. tt,. .., .. tila 5S, l.a.s' : It..:,.: I..".
1 13 .Ia 4 tt Illinul a 1111 t .1'1.1.| i.1 ,' a '' '' iiinmI ,'iI: 1 1 ...n. I I inr* 111.5 I nil -i .., "I ,
,mllri I,-., I'iui4ii-oli, ; ss n nunrnlKiniiirPil I II I 4iil again $ 1'1./1"/ .Inn S Ihi... 5514t5'sti.g. 1/1".1.. 1.1. ,'.,... '
v.a. ,, ,
"llil".I..t| n 3u| -I 5 h'"uul..t. i HIM' sill SI|
I ,
ent frtvr, 5. llieir leiiaininitilcilM 'I I Hit tamialKii, I In i toI .1.1 1. 11' .1 .
I 1'1)
"o' piililnul 5,55 5'Is 'b'5l'
,
ii 55.55S
.
j l I. \ ',,I Un. ,- 1.1 r I.l' .. I |' HIV. a tiller ronbl, 'H"l 1 mini.iMimr' ,. 'Hu. ( In.n it iiinrtih ,. '. j : ;; : : : : II.I.I: : Ia, ,I.in,I'll".linknHl.mtnrirnl ,, ,, lall "" I 1.1.I .| I", .".,a.S .t ".. ".. '
i j
-, '". In. .1 Ii,. J.I. ". Imw, inn,, ,'h lotiii| .1.,1 'j I U I he nnitl I imiui'.'| lunl. ,. 'I'.r Sitar, ,' ,. \111..11 'lt-, .. ., ,..

,, I ., "l t ,10 dl s-. |1.1 i'm"r,i" ,.1...I.'I I Iv ,,M, l., .ull, but,' thai, tva. .mil. lent : Hu 1 cPiitlt-iiian, .ail that, I lu .. .. -. .....1" '-" .' .".1 0 (IttI I ,iiiluil *<,lnli4, M i 4t'1 I I..i.trtli.OtI'S'I :: .,, -I Is l.t plii'hi.r. In I I biiiiiu, ,. a 'uinllipv S 51.5 I |'HHI.| r..rs'h'1' at S Ihi. ntllii', 'J.i .. .:. "'."'.1.. ,..
In | i. Mil.r Un .
M : .
,,, ,:I :, -.:i.i.| t nil.:,|\ r lihI : 1 1 h"r, i i. no iloulil, tin. \. 1 I.5. Ik.no of I II lrirni.il, Irum, hi. ".' ..1",11'1.| ht I".. .flIl.r51. ollmi, '. r it tis-ki.g,. I'"','.Is is I 'I ,sh.s., .pnln, |I""r I II'.,', ,1 '',I I.S IInr I. 1,.,, "., ;
,.. ,, Site mail,, lirriTaut ,11'1"1 ,'il. '' 5.u;,:; : : 1.1
I- I -.1111-,i%,11,.InM.I M.I' 11. ll.,.h..ml-i I ;".1 1"1 I.atl! i. ,lUlit in it. II.IIII'I.. 'I' i l'I"I.h.I. t..1 I'r" I r aw Ihl. iiiorniiiK ,Site I'" ..'1.,. 15 5.1.1. Ssat-e iiimii,, I .ban mu'.Ihinl,, ol I S |' I IMII'' Iliigin K''l link. ,. .
,
.
1,11.\ ,, 5 In rxaiiil.la: ,. \ Ih..1 5 that Huvmlililo .
.
I \ '. -' .11.,in'. r "h. "... uvirv incani. of "\hl: I. I mmi'I I IIn Ma4 .lationkinnii. .. ioH/r fur M,ilintiivhtrv 1.1.11[ | burnt' in 'tinpatli, .) I II S li.mu. tt'.tirlit. Hi, iya | ..,,,1 .u 1101'1'1'1".. JT:. ... S L..LV
fiililnt r 1. ..
..
iI." .0., .. ,.,. < 't. whrirll' Isa. 'Ituku-tu In lln' 11"1. ..I ht,: 1"1, ,,I.I'.1. rr,", "." ;
I' 11. '",, ,.,. ami MI, Inlifti il 15 a. ilnlir ; : i sIlls I SIuutishu.c-ul..u.l I ,, .. ,millingllmiMlimij.il, ,,, hit I link, 'I" ISt..i.St.I.r5iflUL, ,
"I. d. '. I nl" : ; : : .1 will IM, ult.ittoik S ,. Hit' I' ''I I 't- ; ,1'1' .
,I.. I'. 11.,. ta.l In.nntl, iiioriiinx.. Ii4in. in.l.ail, I olluinx |I' .I :'I: ; : ::: ; ;: : : I f"r, I OMUKIII'iti I. A. ,In lliu, .11"*. -- -- -. ---- ::4
I ,' I'' 10,1. til .,1.. r hPI, tin' jnilirinml, .. ",.IuI..1I' o r.tainl.il: i:4ilmnlif: I"lot 1.11,t.' '1 IIPI hr. |It's'S|,is.rc S 5 hiil, Is* l'5'.Il.l.a-, l | hI'M lullv ..a.\ '
: '
\ "I I ,' '. I'" ,,,,.. ."'1 Mint, bv the 'seal Ininml, "llh.1( ,. -. 555 tli't'. "o.iI.I| with, nil or II,".in s In 1.'I' PS Ms'S.' \ I'S-..
,, S ',", I Imaril f lUallli ba KOIIO oil ., I Ihi. 'limit 'nirnl,, ,I 1 I. .. Intnipml I I.,. I.u .,
\ ""1'1"' 1,1. 1.1' .I ia.Isi.I.inn ilii, ) li. alp' ortl.p 1 I.MOMIII' Mr I rank M Him, iiv* ''a, IIP h h". '. ...IA .:. .... A' l
,
train us'S I t-ikt. utl 1
,""" I ,. 'I. -. II I ,1,1., t tI ki',| .,> t'i..si thai' il i. almnt an ex u.i." III, .. Minna, /lulinnnllnkinUnl. wI.I..I.I S mil""Ih su'Issah5.fl.tsmsl.iluah .\r "'0. ,s. its I Ii,. l t4;", i..s
.
1" 1,1 .0 ,. | Ihrliii. ) a-I, l 5 nun) ,il roi llm, ( I ( 1,1 k \ I.
., ... . 1.,1 lit 011 | "I' 'I i .I'IU..I\'| 0111 i I
..I. I Kimhi4
I ? Iallaha.41' in : ami .bilili. In. Hui
I. or int .I
.
plni :
b -, .".. -. 11.1"..... .I I -". ,..,. ,,,'I. ', h. ,.ill',,, n hut,, Hi.". link I mi'mini. 'I'hi. tI.1 .. i 14 a | ,( :; IrrlKl.l; ::'I.i.| : 'lor: hi'll .: | I.'.111, Hilh. ,'."ill.I luu., |I.. hip, ... SUMP, li', h.,ml4, h. rrroin inrn.hi.1) .11 ..5sAt'a'tua'5F'5t4 ;'K'' .
,In \ I
It ,,' I i., I I"".'.,. -, ."" I".". ,i.t",...u..t-"I I.' ,I',., h."I 1.1., ,, liriiiK,, .1 ial ilaiuajiv. think, I .It mat "i.1""i'I'/ ,itI.. ,. lu' 'tarrt or an. "I I liar l ; ;I piiirinrpr of HIP, \1".1 i .ml,," tlipli' ilinunr. I I''.r ,s'Iorl-l, ,, ,'lit-u I 1'1 I rm- HIP p.i.illuii, ; Ir li.,n,lorn, .I I himtun u,, sr inuiiiiirm-- II. """"lh. S.CIIi'No"o, I.", .1."-.'1.ill" I....."s..5..... t I.".'
'I 1..I..o.h.11..1. I
I i tort tun. .|n>ak" i. ,'." | ,lmnn n, 'Hull, 'to Inki, 1-011.1Inr, .. I,.. ,." .I." 1' ., .1'
I I'' I.. ,,01 01 .,"',t I | nt baik 5 Minn 5, $key ban.n| | l I.t ,",,". ':il S h.1,1' / Iwi'lilv' rewiving .1..111. i hi will .\ n-pi.li, .'.IIIt' "r ( lu"'',1 I llmnl. ., .. ., \,1"0 I.'"
11,11. iI.'l.iriitt5'au. .
Hhotlitr. spptts.I| | t..e.s li in, bit Hit 1 .iIs. I he mill .ling, i ,il.l, rs''s''I iti.I lit \\t.win ISiurAi ('onlint )1,1." 1 I'.'i.
.ai.uilli i'i&t'l.
". I ," thiS I out It.,1,4tinalii$ ii 'i 11 teller iniiit I I 1./.1./ t iiiim..1,1 .11 ..11 | Mr I .I 1. I-I I".Vli-mhi,"," r.-.1.1,, ,, I Ilimni. 1:1: .

." '" "" ... I 1 1..tt.inphlnK,, annul t'|Hli..,iui,... 'I 1.[ .' .. I II' 5i,.. ,411 .1., 1. 'SinuS 1 il i. PI I.hnl Hint. sehh.-s. l nl, ,ih i 1''h'
1' I .1.1. .11., ,, hn. > mnl I luiilvanl, mil
f f1i ,, ..Huii i SlUt50, lian.l IhnrtiUt, ... mm' Ming ,, l lear I Infino lnlut,, .s.h -, ; .
nippui.'l b.' ', 'I.' ,
!
ussi..lkr, l i.itoiHami alliivtrihi, r iin, ,"t .. i mi 1"1'0 l'.rs | nlit I. .. .:wi"
,
ninth,, I"| ipil pal | 1.1'
.. wlrl.i ;"Il. h.i"a I Inrn "ulln. .I, .. ," .. 1.1. "aol| ut his ila tup, H.. .ill ...1 I.H.I: ",,.",",i ID IhU ,in,,.r"lllt,, .1.1",, .lth'lt,'); an, l'' l" ,I'h"' ... 1',1..1"11,111., : .s..5,
ANNOUNCEMENTS. It in marlt .
1" ,1.1. ur |II'L I I"I' 1'1 -- -- ol 5 tulp ""h' ,ihos 'mn, "- ol 'lln,, '
i"l mi avi rajft" itS Ibrrr niihti a $ % I' % I .s I&. tilt,, .II ilmul,, whalhu, I, Ininghl.' .,.,,1 I ,".kaiuiniliiMi, ,,' PHI.."..1 Inlu,, a II'u.I nli'ill ::,;,: :;,'il",,. .. N5..s'.rs. X. SSu'5.'an. '
HIP, 'thai "I .i':: .I .t.I'I.i: : : :: ,,mil, i .- eli'. ,, I 1.lt ut 'a
i : "I nl
1 I | tL" r..I"M,1 1'e.I"1 t .. iliiiiliunul| HIP litM S : I .r.a, ,, 5. ., . ,.l t 'I.I| nit ln. will, havi lu M' ,IIMprigrtl I''I.i In.fin I 5l"u's limit, ....,.",. ... iii.,,5 I" l"s '5 '.5 5 s'Its.. '
I li,'i. Mi.,' \i li'trimnl .IIIU"I' I, ,.nil,,,,. II. .st. "l's. ,..I I. ., tu' .IMI| pvil.nl, that' .. tub"|nn I "ha I .11" It- nil I 5.. ; .
1" I ::: ; :; : :: : :; : : : I ,. ( .tai. 'itts a !/"i-kti ,..? I, iIICIWPPII I 111 'uinnir, ,HIP, | alli4V ithlih, I ,, ,
I Illiitl' \. i:. 's.0'1.11'1"I I .II tl hither. M a I'liiuiler, I II.7. nu ..1111 Ml xllIW hnl,, fiilion S olvoltK anil<''.""111',11,,, 'in bun, .llul Mi' lluliliIxitull hniiiiK" ,, it it, ru's.. 1't,5tu51.55 I,)

...I t..Ii'1 I.! I I.. -.lilt ,5 II-. inlrnlionillt' , or ,In.Hi."r it wa ilni.Inr $ 1 1,1'1..hl.".1 lrsti l I'njthl .U.. .V. lliaUiik, of ,in, itloiin 5 Hi nn, S fm nutnk, l.a. t.s.h, hnl" S i.'s'. l iptlgnnlion, ,". ,,",L 1,11"',. a I..wilit.ninipNPW I. k'-t-It I "lie.P4.nnInn. 'I ,

I lln' |ini'|",-c i'f .liowlnt., *'',.'1,1.1 < > .1 ,pi),.,. tf.nnl a. IHM Fur .itlp .. ,, .11 vi.il: I'""- .... Inn ..M.I".j, I .1"11, S Ihr. lilu.Im <'l.a, ",,,.I. ,,f I.srS| 1'1 ".at 1..1'' 'in I'Mlill *,luml Nu'.. I I. i'llI 'I i... I I.' nl. 11,",,,,. ,al' Ikiw &Cnic 'nMi 5%'. ii% ,k.'Se..ut atii -5p5'sIst, ,'5a1511'5||| I'luu., Alt. ''

whalctrr, nmiiviinn hnl, I ,inn,," In mint, rripn N wbil I
-- - nun" vltiilaiiii. t>r thi. ulllii' nli. cuss |I""' bumlm! urini l il thin |'Un tri" jn. 1..1 --
nml$ will "I.li'.li"
I > .b. I .t lil.l "J-'i''h. '-1 1.\1|..iniil.i| | it. ills rIl ""I'! | .1".DI.t, J".. Its' l"h'l lor iii.lriiiiion,'eel., IuI"1 hi*.,.I.i.ami givp, -I' 'i'il"' ",'" i I. ... II', '" I.. |.ra<.,li. il M.I I, I"..-,. ..1, I/111.11"|. I rnvluhlu "nip' trim, i \Mi.. lliu r.I.i..I.h., i.l l'i nli.Io lUll

\ I lia, limn' ami ., ,H I mi |i'llti: "rl." ,' Of Me i iialimi, .,. .. ".... ,..rMr i ,nl".r, mill, In,."lUloiili, nt llio. iliy .1.|
I -I I I (Ses.isg ill
I M '' I i" i,I I 1.1.."" I... |I") llihkirliiIn) iain.4| | w .." Hum w Im ,mat tb..in. S hi.,, -..S vi.'ss. I lilt i.t-1'I51| | 'lIP44| lilt' I ." l.tll t THA4jarrivr |

.",h.II.', I .t I 1., .I..I >.,. Hi".1,1,. (Iu.sflsl5. lli$. Ihiaril ,will Irn.i. tIll, WI 1'1..-. "ill ami irl Hu.m I I 5lus.iusl.k, |I. a line, ,inu-i,'Un ass'S I Him. until, ..lill ,In.I.,! I hr g.'s'.i. luu'n ",(1 ,.I .1.I ri:"."."'.I 1"1",, ipaibnl, I li.nnn, ,, 55,.," .1'1. I II I. I II".VhinlMili'Illl s.'Ns.r.e A I I al II.tlillil.,ti.4.-n| I. rminii 5ti..s '

union', n., ,Inr wit i,;Hial "irilutv. will : I ', I; iHIKblv, itlllinlrill.| ,leilih, 5,. 1"1 lir.wMilux r'I' lutltli' : ut ",,,.1 yu" lot", ,HIP ills' ,' .., spd.r.iav 111 g. asl'r s .1\J1111 : I Ii I-1 i.HI. n I. in' in if Ib.ur, AFrIes .. , *

I .I.. ifl ill .,.. thft will I lunr aKrpalilial I"I Hu. ,lUillaiiiiuoiK, ., nilitn, .I.-.5' lsi, In.l; .ni. II i mini, .11 I nni, I wir,' ,.t> ,. laos,. tutltp: Is
.L. | I nuirmnl visit Nt-tI \ L. I. 5.'v. .
-''IPI: .$". n' .I"I'M H; I'tl, l.itiIlin I I .. .. .I. .. Mill |,haw ,n...lilUPV Ii ,' ,1"1'0 .ia-sl '.'.'r I.'.. l I.. llln| || i ii\ i I' til'HUN __ _

. $ ..I.-.. abuHl vpllo fripr in >iij, hlln'kimlipi4. of M ,. It 1 1Rhr I' I: .I l. H. I I'uik, pa.l.ir, ol I Hu, /IVr.hi ,niulralilt, if Sit. I 11'I"I.I"'j',' |, ,.ralil it.. II.. i.,tin,.,.. ..1 I I.) II,.' tint ul, ,I I l!I: \. .t. |I" tl 1,1., ., A.. nl.I rti.l.la.. ,, Wt.iusu..lli Slat

.
\1 ':, .1 ti,'. \-.5'I;,:'' i""'.:II,,,L.T:. .:: .::::" .".t- I". //1..1.Mat Hi... l ."I.h. n* ,ini'H,., o.">l lin I. ut.tasr, 1..I', I 'Hu. plpanure. .lr exaininuiK I ...." I 'tsir. I in Ilii. tilyTl. I II mil iiiotriiirul, i In..I a it,.|I'ailv I S. ".I ol,niuM IS"uIs, ,,"' 1.I..j .Niagara.I l tutu I'"illun Iii eai,,I I li,I|1.1.,.1".1'. "I'I.h'l>| | al4t 'I I 111". ,iu u--.-.-n -".,.,-pltu.ani, pail' ') ol' 4 i.tiii K> 55. ,'i li.n, i.lli,, i..(,.\\r.!, |lo KariiIvf.uu.ri ,au.| ,woik-. iornr I

a |'v l tin "lln.krula' .. ., ,. ,. .slits .",.1 gi nlli. men, mil alMnguulliUnit ,
I, .. ail. -'u.srr.s t..5 I I.. ,[ ., I ..5 Si i.,,inliii mil,, our '
1'.1.1.1.1.11' 11' 1,0. ,1"1 | i''l''t-n m-n a* |l.s. .,
't 4 I W A"., ,- I. :iIi"sI.i i,. ,.", ..".1 test ..1",1,1.I rlUletl I i> I. ... ... ''h.I ..., .... ). tur. a"i.l intiinl 5 i..I..1 "hl""llcI"1 Muj. II. 1 rct's' 11'.1 i, I I.-, list 'I Ihui4.l4y,,. night, Iw | ,
\,1 an it |It.r |
.. .tl. .. iinut ,,, I | i n gsoS < ikriii .
I.
.
mainly '
I'' ,.., .5'' "II", ",. . "" "' "'5 '4. .i S | | | 1..11. 1..1. I
'
11' 4 "1 \ I Itll'.k. n IM nwl n,'Ifcr ,11 Satnr.lit, rihiiurt' 1 1.'t.. l. J.i : : ,,. I Ihui.li-, ,iiioining. I liom,5 an "\,.,,.I.I| .

.. ,' I, .lat..tr' 5. It ni..,11, .. I'"Y I'lls'! I.-Issiut't-s-. ,5s.5...1 I. s'i..t.-" Ih.1.1 < |>. tt 1 Is..i'i.ox' i mn,h HI Itr. ,'lull.
) | > '
,. 'U..I' .I.'wo' ''>|.iriuf the 1"'I..ol* 'ii- .S-I.t5.5Ia, tl.lMItt Ml.Ill 5,11.. .SIts I.I.u.. '.Y'I""" g.5 .. n
: .ta 'tutuI "". 'I I h* Ii.'i.s.i.ti.-u.!" |, |1'1'' 5 i ."' I rrfoimI I 'I Ih'u t 1"1 I. 1," .u..I.I" i5l.iiI.tl.'Ip'hms,4, I. ,
t II ". -I." ,,'SI...i.hit I' ." .II..r'.1" \ | olia,' 1)4(1) ( 'tl .\1'i l.5.l l"l h, Hu' : S Hun. M | 5vi,1a'as, - ,., ", I ,"" ,,1, Ift. A .'''. \P., 1 1:11 1 15,1'I. M rung. I ..,1'.n*. I l"r the, ,n n.nn 5 5"Sk'ut, ri, AKHIl'rl .
1" ,"lh.11 ._ other ?M4i.h I ilIi.! ll,.!. ( hi,' hi4 ovrnnnl' wan nunoiul ;
: .. .on 4 all. S lion. 14.. r M l' I Irllan. I ll.ni, hal wuul. I bav' In nn.'I. ,ihr wmkol ayo lies MJ| lavn"-If New

I. .---. III I.ll K llul".I.I IIMilli' Ih. 'i.sh.ite aiil. A,l rrlirr ..1 I' H. I Il.! hl.n. linn, W. II. M ,".. amiitlirr ,, t .. whiib i I, I 5.,.. glveu ii. vital' ."1'1'| H S ( .IP, I,iiliuinlng, "."I'h". 5 Iheriiioiii.lrr \ ..1" In | M.ll., ., or ". |It. tuinvl slit ti hmlro..s5.. ark,5. '

I I,1', ,,." i. ,tin aiitlinri/vil. \ Iii, Molill. sr...ii> -III.. .. w. publl.heiv.r| )' satnnUt, ht W. I A'I I "',','', .' 'I|n".".''.' ut Ill hoi il4II.P, | II. I ir II |.r"--| I S. .SAt 'HuHpn ,' .tin.lal' !Ill' 9 I hi, 'if, and Im watgUiln l I.t. M">,lillor ,,"i :,w \uiLtIIII '
I ,. .
( .>iMniti il Itn''I.I.A limit., at ISim l lI. ll' .Ih..j, i,' ,'h "bom,'. .. 'u-rreu'1e4 realut, ly I.1 I.s.o Su 1151 & LU.
Monilay l n
nrjrir |IIP li.-rr
''I''" rnnif at ro>.our all 1 1 r Inn I wt ht** nanuicn.l. ( II .lu""I. 'I (1"1.11 "". ....., .. ... or |I.l,5.i'a'' I 1".1. I Ih.it a s.S'u -
i..II .....
/ 'tin. arlliliMr. I 1 lI.ti'tF 1 | | U omif i. lilk-J i'Il..dy, ttllh na'l.iniil, all4ir, political i.-im' ..r lir Sal' ct-irs' uhlrl the, |ta..i'lS| nl', an, .1 I feline II lu ." I" I hIll; .'.\' \I,11'1.'' .... I..rl...v 11. .ul..

\ "i ,I. 'iliilJinillimiin. I ,,, III;* mMru Ilif' .nr Ibr ru' .iiiiontf II Fit I a 'Irralv brlwppu Hi* i voter turn out ami ; It 14 I! -- -. ..I--.. I... SISne.ra's.i,1.'AihuaiI'aisa.
h.lllli. 1,4il ( ; Ih.|S'.i.ic.| | Hhoin S. rliihlfiillv, U ... ,

< .'i"."in... t h., Inwu |1.1.'... ill, tit" HUP, Siarliiia Jn.l aflri, tin nainllwitrinrrt I l'ulr.I"I"''5..5 I l.iL.la, 1'.1..1' In nit t ht 41|!.. ".15,5s thai rAi .,".1 I ,Jim. i j| I."o.. I ll, wouhl lik I. a 51,1-I I a.klii4ur ."'I Ililnlnnk' ,11" <.I toll r (1.1.1"| .1".1.I "'Inn. I r.," '| "I'' | IU: Wllluilllirlii, ,, |' |I. r. I.l, 5 s.aAtus i. 554 % I'rl..s

M I i i.,". I l.r i .at. kiIIIK|, Strut 05( |/1"1'1"[ |'| 'Aitlnur, HIP ",,'ld, Iaiiii4e| |{ with an EulI.i.: ) )., Ih.I"I"J, ,| ol. iml.In alUir, ..an I.I tonli.Irm.* a".1 I Iru.l ,h'I-r In' hal .,'.1".1, ( ritilll. lir !nmkiiin.I,1 .'muMil. 't I71.wl"n. i i'|Al. mi |,'i|, ag.i.iIf :ollkaiiil: t llrnuliilln* \. I l's's II, ,Ia.. ,,,. ) ',tsj ,;,', tse.a..la. $'..yi I ISI

-,--01 II-I,. .""..' ,-aS- ..,.1- .M..kun ".'nl.. in l-vii, $IHIO ,,* SIns ,,( I. ..1.1.1. i.". Om 5, ". |>ag* U | ||"| us ilhxlvtrtUrmrHO I .-, .I.I. ''i".1 .i... a ImaiiiiK, .",11 I IhiHMp .ur .hi.'ri-.i| .In ,make ri...tilninuiNu .; .; I,;.,::;I, :u..uSr'.i.: I| | : rninh: : ,inU.il, i I, -i.5 .,-s.s,,, ,.s hake .S55.Netu 1,11.' *1 5S-.l,Veatlh.5.. '5

lu. \fler Hit- ...., $ tbtre l Ii Hu *tlilurialHililti i Dial 1,1'S. I. I..,. 'I ". l I JI.t.U flliri kin, .,I-.1 411,,.lir.. ,.. ,.,1, mu want linn "ngratiiirftl,mi. ,' to,,. tt,, I,,,,, 5 us s -'. Ilt5II .41 "
i" i >u ir >i < li 'Irii4liilhal
111.\ pally I. 'I| .I. .1 '. ,
I .. Is. lila lliu .. ,I litlio ,5 S-ll5. .
I
."... "i. .. "..I..lpp"I.I!. ,f Ilirir I". I b) tn 'ill Ml) r nor an) hnalNewiItulk I innfpn. mal ,I I"M.I .I' I. ,'.H t.. I:. lurtas,. bo,* engraver, alI.ill.ilH.it4 ,
: P .
an,11. I .
..., I. Itt Hrl.l.A i. 1.a.I. II I Ss..' PNi.V5lttt ,.
.
fi.'k.: : .I..t."r'1'
"i iinHial ,
i
I.. .. 1 I.1 r. I| |1'1",11.1.| 4 IHI.IIIVU .utIeet' tise4ttu4lswets.ps,5. I. ,, rrfuim, llwonll, |las uuwurht inr s, i.mi, li I .viHUM. . .. I' Itwilrt "1"n.. (inventiu 5,5t, S5' I C'or,5 St5t'i'"k'

/ ,n "il i..l ,ihi, t wmemmeflI : i ,."'','linn, ills HitUricv ami 1 1I I... lit John M, Klnlat llnrr I. ".. btiHM. ntar HIP I'"".. I ssp.su.| I of uiauy trrrat 1..1.I I ho It, pub, .I.I I"... Ilimi. ... ".i-l .Hunil i.lline ,'11., ..,..,. H.. tan d.. ("riiiiir M..ikih .,,1.si, 55 '. .imi.ks, ss ,l, .rpI.oss',St usa,',,.

I Wr .u,,' lull' jraiilu. lIe5lkSt"Ik|| bit'lm. ol .Unit.M. .. maikrj. iiiiirovrliivnl| ..tb4p$ otrr the : Dtp room*, K'..1! "I'r with inn.l Sues. I h., a party il. what, III.' I: 5."s., 1""II."i."o" '.5.tIl "1,1"1 ,/ .,, an> man, I... the sutr, ant, Mil ,ssa .5,1 ...II slsuaikrs .5iatl's ,. ,

... .mil, I t.I I kll.'IIPB tfillri-i ".1 lart I 1.I'.li) 4nilatfoliu $Ihi. IIHIMIlw .I I lillneii r.l I Iwn tsis. Imio. "d.f.as.u. k,,,, ij',
M" .I-.I I imur.l !!' tl tt. II ami I II I 5 I. A. .\ last '5555 alMiirufptliiuri4lmil 'iw a "'rwoin*- rfivr .ml.fa. ,liuu, In ,,, .
.. l"hl.II.lh"r*, Sn" es'SSautI ha ,,
I 1.11..I. How |'iutu** i. .tsl.i i | Hi4l. 'a.0P55,5 J'smsJ ,. I
.t i" ii.iii. in ) ,. lot Ur ,. Isus.i's9s U ion. I! .1..I al I 51,1-i ..liI.'e. IIWP I '. .ui| HI >nii.lii |1.1' l )'. in |I" ,, a 5,, sti,' s, 5', t.a. & $5l..5 ,. I!,.. ,, i5s''aitur ,. ,
11..1 abrrr h .
"il.1 I 1' ",_, .Inn I. S5ltia' I / '
,. __ is.. lH-IU'nr4ll. purl i 4IIUOI. In llll.l ,.l| ,l.u..s.S ...1 in'1.| \'I In" I "I 1."lal.. 1..1 5- ,.4 5.1.. 55 s. sta.,. s., .,
rrnp.1 1 aOalr. al Ib. Van > 4iil.
.. I 1..1 il' .. ,niaut IVIi-B.1' mul S"'I$ ; tllp Hie ( i rroiu Ib* HtmII.rru .- 5 MH "II. ll Irinl. ,. hr... lit". I uluu IC.HHi-irn I', ..1 1-HIM. i's.. I''..5'."1.1. lIe 'sims' 'I'.Y. ".lv.1 ...". is-"us ; iae.5 ,.5m.i Is is,,,. S

.. I Mr i. uptiHK a uriHiiiHPHl | ,. in lair. .I ./.. Mi Ult "' O.l.nru III'S. .l, I lu ,, ,' l .". 5uSi' teSs.I
t. I".1,1' Milt.i-roriii.nl. lluiiri| | i i I Luiubrrwau .Me lid l.lirn- I. ,. ;il ili.l ami ..1..I/ He I mimiial4 J. .S".I I''.1,1 0'.1'11 "''I' un jrwrlr .a
,. :(.' I H! tes5'r, NI \ .
.. IH
.
mi
li g.tu.i
.u a .
| | wi5t-l.t-s
,, X | .liver .
11.. 0, : us lirl.liau gpHlU-maH | W.. 154.5I.l'a.Is. 1"1' rilo w. .r* \iraayaHt m sss, ".tiniitle.Ue .. j ,.fI'satau.I, ) ll. I".r 1\1 | --- ..--- ur. ." P5"Si''Ts.

,luoroiiiili, a. .(ttaltiiaHn wish ssi.l) hmyekinrifHif HIP irr .. .1.1, a. Ih UepuUMau. mbr --- -- I ,,S.,% S"n'a. Irutk.
sill venlnn
I ,". I.1 I,," l r II .- llt'Ss.H..I..II.r .,| 111..n.. 5uII5r| ''h", I', 1.514j.m15's h.4
| Inrl. a lYrtstlMs'ils 1'
: tu'.I..1 : iu liH4lH4 awlwi .Sb.r.r.s. I Iu.ap..tsa4 .,, .._ ,Ulr.Ihr 11".1" < "" 55.sa$7.55 rs.,. ls.'ts.s.. $
IH
.-I ".t'. .1 trll.iw plisa' Sue P- || I .
| ..
.. r WriKl.ii .1 l Mix i W"1 S l "o InI.I. .
i inner, Iwalllinu.1 ', .. .1"1. .I."II" *n __ 55' I'ma C 55 II'S'S Ii.asa S'k.L
,' lu-nrlil him ti.iwn. | Itl.l" 514. tabs. >
) .1.1 ... '"" I rrt ,i ) .liom i i.i" l.'ipHbiiian.: ol"iti' "| I,, ..J 4ij.i.a ;',S* 5, l'ns.ui
.
l Nes '
1",0 lnUr-i .a.
< 'I I- i. | -- ('a.r" uligs 'Iksg.'satI.nies' tilr j s's. La' I
.I"JI..I".1 .r'MM-rilt in lh* fulnrra I II. llifhl, rr.-unl. mnl .'I: 1'.n'I'I" lttuk'tlS .4., I 'Ii, a. il 5 5: 1.Is.
; | I H glut ui4
,
I I, I. Iti." h.... .. : \ 1.11| : to right tear-. l.uiulwr' fruiit Id. I. iitte.'Si. .i-U.. MMX.bani.'.. ..',.1 I ,,1" sigsuts.i Iii,5oi'su 5,55.54 1tl..44 I

I nl I I i ,. k. !lao.1..|..ri.. ....'. ., .. IM. ..1.I ii". III .41 I 5- *>. iIesssi.urS i. al IIOIM. li *iHtb .1",1". I' .rv-f In ).H awl ..I.i. .. i."I..1, stile i.st I ) ,.r their Bi"l suck. I.its satin ll hea U, .... h.ua.I.l I"'h'' irtulut. 1tu..ka"Jr MI '. ..sc K St', ;, ",ssl; ,

1 I ,l I. .i I1..4-. ,... .lid s's...I I 1"1. 11 sma HfMi.awl nl Hie North Untiluul ,| nlbuili.! .... '.... Now Ihiirtler .u. '...1.. .1".ilriii..nl. .".1 I ls.rs' d-'u'ri1.ilss, is -U.s5 1.-i I. I I'm a ,. ,,Is. itS_
.
I alit lar/n; Ilinn .. tl. I Illl,.,,. hIs urw |"*".. I o.luM /HUHM 11".1i i I ipr 'e'' .ivrr (own. .,. Site In l irMliiKHiinU yfliflr : j'II.ae 5.S, 51 .'.o.s 1'uuJIa.s'a; ,_, 4 '
u-u.mkliuse Iigsru.iulsIs5"u5s.Ie '. ul i. I IIIH ,U nver.r.1.J "l.. |M' I I il u lulls ,pwltr.' ,toJxPrn us.l) 'Unit) J..I ,..',,_i i:. s.s, ; lila,,,
I In '|1.1.,i nn lm|>ruti" 'H(. ru-r uf ".(". ami .InluHtlrH .111 liirt Hum I Iriul mulunit 55 ,
iQkwbttiitbh' lowtjainirr ,. awl *ii.tg.lit tH-iuuiralii pufiinv. tort b* pr uiMlt 5 |, .1.| esakas ; S.c. wii5 ; 1Iu., O ,%
U'p luar ur Ihlrlf i aH pH wil | .,1,1
... ..-- I t w $partir. /lit'inn .Mil toward site .il aiB. .him uliss. ju.t Vistt Ivguu, 4U want
.1.1. ",",, .., '. apu-.IAI| barf I..I" .1. vaMMM thai III aul $ thai Will. V"l I ....il.l.' mien. | rt M., ,
.ro r.Ie' uf Hu' rilr. .M .1' ..I.r a i Ill. .. | ,mii.l runui r.r 1.1. I'U "" .."i.| we aruniirr ii. 5 I. Ic'S. ithh-., 1.1, Ilsg Ii 't
".1. Y'.r Hnr arrlajjau.1 IHI >" -. l iejael4tsus ul j"" 'Is. Iu.moalas"' .hi t ,' ,suws iIsS I .umr ,u.b.sl '
,, rl tart .lumping onirnt.when "KH | I h pail) ItUiHilM ,1 I" .. I .Mir W.M al pi bmul In ai i i 5s 5s.sd i-si
I ..I..I.I..I. i u. >agr ,ISIS Mwk II* Will l.ar. ilurlVK. llirnwliif ". ", .II., w. A 1"\1 .,. .1 > ,,s5 ,aaa i.al.t -- sil, 5,4kw ia.i,5
j Ib 'atsl l buwe rtt-rliHglt rmrU't .1.1.1. lisa 5-15- a I,. .ap.Vs5ls ia tit-,5iiai. .".1 mil .KM*. I tout winl, tonrwuik ,, ai
I n. 411.1 1 lure,. n-Miltnl fur New \ork where l lHI I. .. a.iy ilsuttu1St ; ,5e s. ...stiaal s3,
I.
|1.I.i". .uHsNsu.srssr- i oflrH.Irp. "h'' i i. c.psrIitI| llw t.a** I.I Intwt .pr.i.1 trvcral day makiuf s ,..'k, un she -..1. If .v alkMMUrralt. |uiilyNu I I lent.. It. I'. lUkln. sLs kea r.lia.p4 1'.. ., )ss'r 1..1. ...11'.1.. ss,5Sr. Il.mi5-5.dam.'. *,as.tl.I.r.14 t-.Ipl555:.a.a, ; I.,,, I.,. .. t.

Utealilpnun war IV |HITMI lion N lriiMuVr.. al Ibr >II4*. g aul AI. in/ru fautsis.IVials $ .- Ir. inj L. istu'r..ss. .mr l .1.1I. ,.. Si,,,,. ,,, tS.5.Og Jld'e. ,
h..I 1".1| l '1.' t .w. ,refill | .' III. bp.l (will. > b* I \"J. Umiircllorblnvork l I. .I'i s.et.Si11.y > ,.1. .i r. I I. 5 ,,s sea 5 _
rlorbU lUanca awl Uomana .Inwl-. .1..I. I all for .ku. 5. wilk Ib* prlseipI.ssr'I''lS. .lrin. poor iuutiri.Ssaii.is" ,mul, p.- .,.t I s al.sa'sqaAs. 5asua.a'
t ",,.1"i .("I! ..|.ti,> I u hail i I. Ib* varlMI .tlfirliiirHI| l>f 11.1 -- 1..1. ; WM In %1.11' .. HH> 211th): ln. | niiirn 5. alti '. I us ,, I L'1.'s..
I .. k and this sshssr al. Ik .I ol iMtg lIst'. ] : 11' ... .. writ vbu rPl.* uVil. .I. Jot hot I IM wIil i r.... "'I I I' "i esui.I' ,. I. si'kr Luisa, .utu.s
I I: ".lively) wo, l lI I. I'I. autl hi. ".Io."c,tan ml) upon' I Our NiBl* tiii4* MMtMy frM-ntln mrolHlu i .| ksvei.l..i.suts4lisa I Iunrtort ,
,
,
,
... IsiS Ih 5lI.'at5 ,
I ).I.,.,-11t1|" \\tHIH ,III* low ,IH.I In ib* mr ,4 1415. Uorn vlliHf She .rt 1._ .1'; bw Hw bri. have a $big MK. rsu'1151' ...11. .u "UUI'Y icbukxliml ,' HIM Inn .'..1. nr h*. nil tarais.ls..essess.5.. .I. im-rl' .,.I) "F"eS,' 5s e k mSk554t.. '

.\"M lltr H1 ".1",. Ku riilwH .",101 : 'M|'HI Mill fin |her I h* .IrmamN iml. ,., '
.' j I,t nli, ... ami tha .. .luality" awl the BMM| UvoraLI |wl<.: <55.55 .M.HwIay, ay lby will r.i. mpctl cur ttntlf. 1..1.| s .rlIIOM *. I,
I vrunmlI ,. w lib Itciuibli an | ] 'ussSt5. .'ttIsesm.VIs145 .45 I, i. hutsrs..
>"C', ii lru.l ,I.* ".1'.1. .irepi I. ..1 a ilnwuinif hIs .sprtss'. .. I btlirr. hl. laM In 'Hut lalle-t lg.I.I.| I. lh,, Mile. Auuiutvr ,1 t'ns.si.i.' .,, .' tutor.In |.. .i Ir I 5'5... 15"c's.5 u.u'.r 4u ,'quI
I ll .. ". .buehl| stat' .1 br Ib* HWH 1..1. bin, 11': --' ,atiU. '
_""" ." a .lil..I.. .1..0 .o |PCIIHI. I bl. kHuKhMlf .f Ih* of ,ii-.5isssi.li .pswlru. w.ll u I ----- ,, 5s.ns4s 5 t-ssj w .Saiei,
I .lIs"ut'tusu I II. blnM Hal pacts >hoe lliu Hwivbubure 1 / "aI.se 'me ''.1. luuss'.as,. ,' ,'_ ,. .,, ,,u ,l.5i's. ., ,
,,1 "-|1" .ikiutf uf .. alI .i. I. ___ viMi r ,. t..i ...him l. I. |irHl awl *l|.lain I.. iluiiliMi" U. p.rve.issl| awl in'.1, ,1 l \v. .. s4.. I5Psta *" -- '5' 5,5. I..'., ,,k.a.. ,,a It-.ai 4 ,,u'k..es. u, ,
II
I
.
"" I. r.l .lMMilillr' ; vital. K. on IL. a ul _!1. 1 .. :. '-'I ". v"s..gatE5ghuts.g.w. I_., l ,, ,., I, ,,. p-s ,-tOs 1s515i
I' > VlUll f I ( skIs Illltu: 'i tfllihit ."
.. .. ... ; :U i = ..k. .--a. .Wi.1 "i" ., .'..1 1..1..1 t..h..r. .( ill .i.1"" | \ S 'tH..bi,, .1 ,, 1:5. I .osq. 5154I5'a&fJ5
I Mi4iiit4i t \.li. lu ibe inmrtotipi Ih* Is' a. talk 55,. ,,.., ,
"I' win : ." IS, .5.5 I.h ,
I. .. .u
| t ..1 | IH ussr (in*. .Ar"M"""' 44.UM luiilbal wiukforH sA.su .lSsm4
,i il..41 .", l I. buru tvlnil ." .. .. ., .., aJraHUjfr. . I .lituussssuts'a5ju, air Hie ... kilulf i l':, ;: I : .. I .. u Ot5 %j Uee1ss4'a, ,
". al r*. I'MtMlwrMiwr U-i Ul uf INn-. > -_ whn b s.s'-.h'.s., a.Lintrmalp ; .
.. \ ..1"I"" HWU *. wi-iu Iki, -- p'| casts $.'a.tl.' '; A' ',,.t bit ,5,,, ,
IH>I "
win.i ui "
... Tb.l w .. a ru4sIt J. Ilirrt Ibom s.s.,*. will give h'5 is 101' .|"li"I .. .1..1'. iuisuiSSs; 1 .I I.i," .Ilas. Ii.. ..J5'a-a ..mlMillion I. ma'S "st IS, '4'a5 ,.t- j.I .
', i .I" ,n. ,ii,- journal ,l"i 1.1.111..111 .. I ,, ; .Ii. 1-... .I :, 5sF ,.,.., .., .
of f $1 i
-a. ,
yu.ordss r.H .fib, 5a ,
,, ( 5' I.. b'IiwSOIkuO1w1t '1." l I ..,.. f>loMiHl. H, (uiif.fiimirr I \ .1. 5 .s_
I .". Hill, .III AHI I". ." I. .... .1..1.Unwind, ..11.. "v. .. .1.llllu"u.I..1 'rli isIs ,', 5-.e I. I.t a, A' ISA S .". I .5 Ii: #,.h .sajUS *
,
., l\ 1.4.1. ... Will4.nil ,.Ii.. Ibmu IbSY w"., .il ..ss t,. 1 1nll. -- .. -- -- her uf .. I WMI.. 155!Vr5sIieu.. 1 .H.I ... H.*, 'il, > rl,.iii.nl* .Jps. I I..Mr..,. ...nl prr.Hl ..<.n. ll ws'lSi.s: : I.s: Ia.l'sm, em .t'liali'bit-c "5 5.51. .55 tI'.tt-el-4s., 5 kss j at.a.'s p.

I .., ( Ib* Mttnbrcr. \ km Jttxtr, .1 Ib* 1Iss.isSsssII. ." rhjlMiu Ibai Ih. .Miiiln' 4U iru.iIf .15' : ..iIiI stt-5Is.,. ., 555.i,,., -
tin .. i.s jss1'5 ih-u<. If lrrJ.IJr.. -. I I I1.1 1 ho 1 Abiiiihrrl, .n.' nl.ini I .11.10" .\ ,I,4 lbli.. AaI&s.i55IT.Siso
I .4 I'' -. ml, JU IH .. .. $b thus ra, krip "jlilli.u isuimSus.lalursl.s.ru.s'I : ; lbewrhnil.li.lh4riuoiiiM', llin. \ ,. -/Tin .Tliril"lingVi-'e'hi
.. .lh .II-. | hon, j ,.. T. a. .. M.s I t i. i .. I fit: I'U In.t frn II.. '.5 CclI' '" .. 'I. 1.1.f ..1.,1.| will nun. .. ...s.. '' : : : I: : ,'hni SSisf'Ssi5s,
I. I |I' ,|1. (. ..1. > '" ttell lli.wiul.. in.l, SC 1..1, I I I I. ..... lime ..111.! ,| bin PHiirri.; .. t .. urnl. Ia..., ,. .. "J..1.jioui v -.I. ) ', :; ami ..k'assId'l.I. SiIu.hi_% Ii's i"4 .s.lsa. ei.a
I I .. L' ,. t ".- 1"1' t In S SIa ll < t,5'I.. stl.-.l! | .M i.i...," '"i. I. ",'" i. MI a I.,1( ? ,"nI rr" ,
," "" \ ,.. n. !, main tl I -al' rite I.I I. l I. n-. I 5.w.Seitasa., .1.- $ l.i'.isa.mi. ,,,
I,.. nl I I..ti. ,I. t "' ,1 t tin.: 4Ui ilesissu'r5. '. / I ." miuyiulu
..1. : ,., '. --.5' I. I, /,1.' .. ...1.l ui I,.o''is ,.,".1 I 'I, ""I' sa. its "' NtI.5ss.t I. S Iio.1 es., 1.i ,J 1 1S1s.llaOb5,4.i.i.i
,1 |
.
,I ", .. .,.., ..1".. ." 1. N,,i." 'I'I""I'' I Il L 1.1 .1 0 I .tut M.III i.. i.."iti- 4ii. .1, I, ,u"I.I SI ,,i ir ..1.1., ,, "j",... ,.." ,. u, 'be ....i* "n 'ib. t |..s.s.j, I. |I. l ., ,1 I ,,,,.1 I 'Ul 4.l.lilt'.."l 14 bit : '. II's. 1"lyl.I".I.. ..* a < ,,.".,/. I '.a Sis'usI.A,; as.a.s:4's .

I .., I ," .. "" ,I. I,. ,"I, -I: .' I .1 I, .t.-. I .Hi. i ...1. .' ati i"'i ',,' ".5. i ,--------I.' ., ., .I'I I ..1. shah ass It ,. .. ll'iiu *.HI.1| t.nihewwIvM '."I' I I. ,"" '.,-,.,. IIsttslusl.. 1.1.1.,1 asS ., I I4,55k.

I ,. l I Il I. .I.. I..." t','. .n, ., III, 'UMtl' I.. .. OH.I 11.. I '.'.i .. lb.is. .1.., lss'iPuki lorwar.1 Sat ill umv i I. *. .11.1.... 0) b.ba.al ..AI.h.UIkaS.'. : \
Iii :
is b* -a i IHIMH uf She Il.l |.' Ubl. .1. at all {" ;
< \ -.. ., ., k 155.5 .Ski 'I .u. ,. '
1"L II..i.. ', .1 I's. l I I '""' ; .515' 1. .. .0 55W.saStu,5. Sties sas ..HUilubiriiliu4ltiurrliMiu .. ". K IttJtlHjIblHg llIIIUau4| will I 11. I" I115i.5.555'al'.a., lil'vul.. t.m s

: : :. I at 1" KM Mbl*>. Shuts It tJlilajt 15'. ". anil IH en 1tJm3.t5-.Ii'srusIhh.'k* | i I ,
,
f tlaus topul*** OLuLuuo 1'um ssm ( .
H.ll f"l I 5 MUu4 IU til J 14s ; "ii.OoffiItusk. S( I's'stss.
II .
1 .. \ .. .. H k4 i.r, K. \::

--- -wrwelPYNPY.P+Y+Yr 'A'IIP' I IIII'\t 111\FI, 1I1I' .. J

". r'l:6 I ...,,1 ', CONFECTIONERY
\11 I1. 1'I "".\ ., LFFEIfFEBICO -CHIPLEY & 00.-
P : :
.. "I'' ,. I .h. 1 I IIMII ,

.. .., ,,, !J.. "' | .
..1.I III, .1.I I I STAPLE ARTICLES. \ "
'." ,s.h, ''. .1.I 'L I I I ,
lln-inrii. 'IIw 1.s" 'II 1.I54(41IcrnndShlplilutc14. TRADE EDITIONahc )

i.. \, v. .",.vs mt M riiil '"f BH i ml. I I :H: 1.AP1: D VV' .A. l1J
.1. --e, Tl.p l : .
1 ,, ..w. Ih.1 111(1. uraml .1"|
11,11. 'I '" GtfER.Ii
i'l I.( ,.l when llir-T I :
.nwklnnflln |I..r f.M .
,. .
"- -
1,11
??' ,
\ '
I
whet, hn, .Iran' HI' I
6.,I, I I VlllHll"'. ,.r ant Omw ', Ttn'm: A/1 rullINll IJV1' : *.. w..IIIII.' t t "15. 11.1',1.' ,I' "II ". 'Itl'

1 v n. I t'rlrV, lUlnim at-1 U". I ItriillPlwn' 'In- | l I Wo ,."11 a-nU{ hr/1IIII. .,[.<,n ,j 111151.1. i; ,I"j''" '.,,' ;,:., ". / .. "i'' 'Is. MILL FINDINGS:

a151r14'n11'Lu1Cloni, in.l 10,11". .: : I I Vail.K; 1.1, ....1.I K" !>, "I''.".". l io"> .
? ,..11"" I Ihr I- HIP. liiMi I. : I < .0 A M:1''A7Q: Nt.P APJII "

511 i "1.i ami |H"I whit rirnI ....1 IPk"rta: will | I i limn'. mni-vi.' Hs.. \\ j1h .,inifxti'llmt
.. 11.u t.. lltw tI'4. 11IdJ11'lp.5.11144. I'IIIIH.. ,,
..151'. 11.1. nnIS ,u"I'.1'1. the iframl juryf lotitutliil., .irliMlty 15111(11, ,.u 1I'.h"|! )
:I nVKmv mull'.. Hi'linn\ VI, tun)I.
l lM i. 1:11: .
I II.I ? I 1151'. I 161.1; ., I "i.iil.li.an| "Wlllllt'>' 5, 1.1t"HIP. .ttlppri 1".1"1") '( Vlin 1 i ith.r: IMu uhln I UwCC u: r I ... -,.. tinKiiat. uttr.utionltu .II!

,IIII. I::,'n..i ilimlinn 'I" .rll..I.1 lln,' I ",."",,,ral; | I ; II .....:l.i. Mnjc n"orw| .'..nl.Ho $,'/,. Aycnl. f" +r Simonils Cresci-nl-DrOimil CraiCt", ; S'N'
.1.. ', I .u,. i Hull i lii.ml. .|( I'I51in14. l | I i ,
| i iI.
11. 111.1111, ,, ',' |l"I .Mr. l."il. which" W4.I, :ml: :| t5,11111;. :l : ,: I :::: ;;: II""' 'I" I I mull{ a M,111.1111't'1ddl1l1.AR';;:;: ; ; ::"i : '
J.; 1. i c I.: 1.1; Iii 11
% tommrtriiU.UN ; \ w
in i IIP l luw, p.l I iVnaarola, \ .t ( 1r'nru.'ii ::1.1' I h.IlwIiAR.I.I111 i I1.u
,I i
'li.kPl
new I
I ," h1. ,It'., .wl .1.1 .,..Ihll",1, eke M-lrtllnn I ; :: : : '" . I II 1 n
I... II ..'l.plllltt .Im-lllr... 11 ,1010..1 a. nil { ', j, : : Ilil A Hi" ? I'T' 'II" k f.4 <<\ I.

,. I ,,,I il lit' III ....! lln IVni HIP p ; ,,,,,$ 1 I "I'AISFI\ n.m; : 1'1tl"I i v. 111 1 \.

.It". i ... n ..11. it for all ,M worth (!I |.rl!. aid lilt. I ,lint mal "
,, '" '' : annum-it>)! HIP I 4 25 and 27 Palafas Street, Pcnsacoh.llrH rl.:

( ,h', i I I..i" l I ,i""'11' I Y)1 t |.....1.1.| if : 'l.'ti.uMi.: 111 I ,( i iIliami > in n t. nif. .i I!,n,ii"1,<,11! Hi* i ill, "nt.'LA... Jut Ill 11 IIII !i MRS. E. STECHER .
I
I .
", I ., 1511'.1'' 1".11..1.,, .., ,I. 1.11 "n I wantpJ tngwrl. MilI'l: III II I -
'
"I l ," ,HIP < intnp Im111m1llrlr,, | lIIir"1," '1 HIPI 1111. hrinita IM | | wr- 'ivirMitM: : "\ nrn: I ** : .
''I II II' "I.
,"I I .' uU, Inlna raith, 'that /YI< Slip, iml, it I ....'. II... I Ij I.I. 1' -5 I' .I .
.I IN.' n . .. ,,, ,.... larlt Ikl. nil aail M ma m t* IN'lmWIHIW rawly <* iI I Illgx..ll., lll.ll. I
"
11111,, ."' II, .in Iii illiPti H I' 11"i .. .."' I imtiiln I: ami wl I 1: Ink 11.y .'"'I S r I lv.ttI,i .I".inn IL I >< i lu 'n.' :$ : : AMM'MMl'ONS : : 1'1'\11' 1'11'1': .in."M\ H( .I Hi\

,ill, N ilium,! a j M TlTh.il :!> wn"n 11111. "..5 l I'>. .. .iliki'i, .I' I 1..1i. S .\ .v \Mi M'lhM, AI) :-. P.\lI''.". "Ill"It I I .
\ n ,4.W,, .HIP 1'poi.lf., lonriml \\p hit- "" ,. Ilil I" \ \IUI I 11: M I I "\lI4HI'I.\I.; Ids| ..,. a TttAt'K ll>lfM" nl IIIM IIVK !I ,. V !I -.1 \\IIH\I:
'551111 i |l5'I. 115.1 ,::00 \ W Mil.I. ,1'1'1'1.1t:0I.I I : !1'PPI.n
111, "I'm H.plloriJl. .l.iuriniM-il'l l In ulli-l 1'1 I | |'' ,. MilI' I I'I'M l lLADIES' .. I 11111'1 I'II.t\Ill.El:5' : I'MMM > ( i-| |. .

mil I 1'.1"| bithwnlI I I (1111i5| -{ng.| l: hate lint f"" \ All N Iw V MliJ/l, $ I '-,A M Mitim' } :. Hid\ "f torn I:Mill r Til TWCLVK rAHM. .0( \\' I \IMi\\' .1.\ ..'. 11., \ ll'liMl I : t'll I 1'1FISJ3JNQ \ .
Ijuana .
.I..I.n 10"". I -" .. J n A I
,1'r, 'In'(!flnnlnu' In ,It'.illrp 111.1' aiil.il. l.jf ."... i .... ..WI *M.
"ni I ,r .11'rill,( ,I.ini''tn''> In UKP a ,,,. .mil a ,, ,. | | | < : 1 1I 1I Hi. lit if ill.':MX" TO Illf I'XtK. "f I I. \ H(1 I'M II III\: : : : : : : T.:' CIL: =
I
"li ."ni ,HIP, ,IYIkr.' tkr rnwsu. ",'. "innml',' II' l I. | H01".I.1< > itiuu.:: ,

.1..1| l nliihl 1'iHtki \\ Ith III". I ,, ......1. .liil.lnn' .
\ 11 I nl1'.s' 1
h.II'.1.' l public ,,' { ; ...III Tat. Hill." will mwalw fall lm.miii>,.. w. In la.Inklp. and PMHI w4. II', 1..1". ,, I I ezzl.aH: luii.cii) ; : : ( I.OADIM u; ( u.\: ...
\1.11 I aln"p )1'"hl l I 1\Ill"..l_ nit. .ill- I." ".""" Ilinn II l

n''..". I, iiHf ilalni mi Hn |-- I '.1.01..1". An, I I of I..... 11., mik I'll. rIlkIl4: li.l.l'11llIh/11." l ; l*. irIT.IM, II'AI ', Ii.'t ..,..1"-". .>"l-l, ( : and Stoves
.Ionian I I ,1.1 '1.. .11..1 I Cooking Heating Grates Ek
I MI 1 1 ,
PV .
,p''" ,.., "nt. .ilii. P 1"II"ir" Kill rp1 I I ,
homuitli l |
'" ,, .I1 el III"* ppPMliar 'HliM' .11: {h..II)..li.III ," PATENT: Nil PAYPATENTS! ''tr.I.I' I.1: Ii.bIPsIe'! + Alt I' 1I'.I'k..lII" +f1. AMI I If. J"1 VIIIINMIHW Knowlcs Brothers !IM.11 .III..1/ :: :.illll.l.: ... IVUMMMIHi: : :\ .\ MiUiI.I | | [ \\ 111'1, I II

1.,...., ..,. ,,.1 I |irnN>i tli,t'harp) nl 1141, a. *',fill In' it. l ( \ i I I ..\ ..- \Mi I 1'IIII."tI I: : : '

JN1P.. hull lliPH the |ir.|.li. ".".$ l 111' 1 ItI. lip, I h" .. AM P VI1liMI''', l< Pllh
'11 10. ,I'',,,I Ii., ,. ol l the tiiiliH: ..aliiin '''I"u" mill' .aii.lt.. 1 ; HEAL KSTATKM I I'1I.\.tH.I'I.\.I': I \\' .\Kt:. 1\\ \I I.t::*. HM.lv-: : :. IMMiSHi
.,.ImiI-, I. : \ :
ri
"u IN. |iiil, (. refillnwn. alli. i /alpunr "."' ( ( | HH lllinr xlUIHIM" ) !II.\II\ \ RAl. M f.11 lit 'U AIL' Till: Hit Mil" I -, ,, ,-

",,,1..1.1., 15lIPUS.errllll, ( 1 I -- \ > llu'ir St.1411511111'I 'liuinil; LuMiMpTr ill nil tlii .iln.M. Ci .in", i .

--..1111. "?... ,1.....I UN* Hit' in." -I..ar| "' : : ii. n "u '' i i ii u1. Ill Psi '''' 1:11I\l 1\1111 111.1. A\U .\'laAU: "'AIIIII'( ''' I11.'UI."C.\.. Ir" lltPl I'ruo* .is )J.im 11. ,'ui\' I lim.t. in 1 FI"ricl.

i nun I '.i Ii, 11, .".|. t.. Maliirp, 'Tini. 'I : \\lllinnl ( ( : \ I)" :
-rn' ..?..litinltiun I liHt HIP mirror I ''''''''>'|iiiPiil ,"| | : .. :. ,..:, ,, .Vh III I lll,, ,: AlIlillI1.11liAla MIMKU., AM "1111'" II'.'," \Ul: ..- OHI..t. : ONi ''
'
5! .' ,, ,' ., ", I :MVHlMoVV I \l I VM. r .M" II 1'IM.: : ( uNi'A\1| | ,
.10..1' I I I". 111',111", < ,.ia. lo Rivra fall ,i. not ail iron ) i '
I | to 'd.' .. N. Y. Bt.I.TIl.I'il') I'VI" KIM.; 1'11111'.1I'i1111.1 | \
.jO' I: UMII; M Id: I: I.AllJlllMM. \
n,,01 I ,iii.utiil, iillixliini. DIP jonriu I 1 in t ..to'r" IV. ,, : I 101 1% IUI.I.I ,A III.. I HI Ilil- I I. Ii II AMI 111! I UK rl.l'llr1I! 1II > "IAI"v.Tl.l. i i I .. I I.I.H.\I ; I 'II r- \1.\111.1.; | | | .VMi i |: MI

t\ l!, ,,,. I 1.I.,I1 i..'Ili-rU. nun 01.111 I of |..illtli'' 15ise, ,'r.1, 1(11( l I 11 I II ,bill I, "14. 5" 1I I flit .\ :' Mil! I VI IIS I :iIl'I't: i\Mi: .\ : \\' | n\"II\II': I | | \ \ \
null! ..II. lull, HIP IIINeI111'I, ltl {II. ..lilt'i I I .,'ar-ilv I .I.tSI' : ''I'I.I.I.I l > \\ IIr: I1\I I :
\anlivll1p I'uiiiprHIM waip< lliat;\1I.; : "c I : :::;1 '. Idnx11 will top ttl-trilwlnl, All fil'Hl l'4oksIM.5Ill Hlh :\1\ r: I IM'II: .\ N T' HAV IC I :VI: ki\/I I: \ \ ''. VMH.'li-;
imnwn-i II n',. II'' 1 .I' '' .1r.. I 15(15 I I' VIHVMM! 1.1:1 I:I j -.

: i li"...." Itlllil"allt,, Vl, tiiH t.. HOill'l,, ',-<..l .. ( .. to ",, J.. '.., l.ttlHt\ .axis lirvfAJTV X1'AII14 aarf will .hnw.t\I1t&IIJrt'\ ami IVitillltPll .. oIs, 1'Ia. Jull-I l Ii 'I11115I| 'I< \1.1-| |
tot. 1 IIP ii Iii I
I Ilir. .. I .it, In. n, K....14, 1.1,1,' II liPiililtPil" Ii. 1 II 1I I. I I I I 1 "4-1)
Kmul.l.,, I in I
,1111, 1511151. .\in|>iilir, limn, tin" man N ho Mil. nf Wi-M llnrala ai4 "' I,
I 1. arlv i.IIP .nH"r ldrwliSP'a! tMtmrpn
'HII.IPII;: win', | i | i
< uiii. 55..15, t.. tin' .iiiiinyanirIII. of. 1---- BUGGIES HARNESSJ; WHIPS RUG
i\ n"
I.pl! '
the InlHir ":. I: ,, .1i. DR. STRONG'S PILLS\
"..;.1,10", "I- ,111,1. \t ". 'llllUllv IllllPII b]) n.n wnik, .. t. /' .I".A IIA't'0Ipk'R/'IAI/'A'VIA'k/1'/18kTkA/1.A', i, 'I'IIP 1'.IN/n/III( IHll,. |'inMt| I.I I'I ,

H, .... ,1.1511., him.IIN, ,< kmw main. The Old, Well Tried. Wonderful tnipal .111.1) to 1,141111.1'Iii .
I "I.IM'rs11. fir
"
nit .ill live ;: Renewing Re.n....'....
iui"ii' : .ii.liii. I, HIIII.. {IIIK/( WI.unaruidablr" Health It (..11. ,tin, i"..... "''nl( >'I.>.t..t."I> !) IIAItN'11S5AN1): : 1 : AXLE :: OILS
lln loun.lir. : : : : : :
11 .. ml al Die IIP*,I <>f IhrCrp.ILli..1 n> STRON6'SuISANATIYE PillS r":-VI'.M:1: : ; \\ h... .....10. miai.Kt nit ".. wnll Hi.* I ." .inn III III"
<\.10.i" "" wax I'( \
Ibrni' ""v mi,, I,. \ i I I r 115.11.11. 1"1:15' .II. r I It.i wt- 11'10141.' : r.n.Mi.
H4.x117
iikit{ ,. Mi.miil'; :< .,.ulliin 1 ; : ; ; LY ,
i; { | Hit'in r In I i, ''. % 1111 NII/xN'IILx1rAr.: .. ,1 .MMLNI.ISTRONO'S .111151 4 lion. I.I..H.iKiapli. ol ..."It""I1'". MI.in.r>. ...r., .i w l..l..I. ----- Spring and Frame Wagons
-- ---
--
I IIt'III Inla : 'I,".",... ,,' 1 PECTORAL PILLSSI: ;N'jlM11A: ::;

'I Hi',." .in.IiI.n".r fur ".IV, i I. a itt\ .1,1111,11,1" ,, ''' '. 101.x-x11i.Alain IxNw N" \ 151..1.11.' YwMINU'1'11a.M Sills. 11.11 II )5511 x511. ...",1... a i.lu.5..IIpl1 "r 1x151151? .1". 1151

UP .,, .1) "tfl'1I, ; : FYPlra S.xhu/.xA Inc uN W. W.L.THARP Drays- Light t and Heavy
,1.4? I.. II.' inlmii .N' a ainlai.iiil, |. ((1'r l ,, | I N.II, 1'a'xxrOSLTE / ,
r .,1, .li-l '" "'1' ..i.h.. .| ...,li.riKPiit .ilav In all : : IM. IIh. Ix.l1'14"1%b/f5-L1.. /111.1 .14, .10511 1 N.II. .h" h Ii .Iu515111. 1u1r 11114r1.M.mrut "I lour, .11114 III'.... :

km i in limn. a. 101'"'''m' ilotnni the" lull,,.r | ,
LOG CARTS AND MATERIAL
CONTRACTORA FOR SAME
. "", /I... lli.l. > .h-. will ,liiM| I In KUII,. "."". ''' { | | l : : w' rK.| Ilfnll) a-k ynn iV an ".1.... ,_",,.hl ul ai t-aili, 1 .Intr u' I ,

.in (111..t -...il.>.",.1 i IIi.-. and I ::0I. lrip.. the Iw,' ,, '
f Railroad and Farm Dump Carts

11..1./(11, 'i.nH',1.. ...|p.iiiiiui'iil| fur mrIIIH.U Uilh: 'Hit r :: :) : ::: ,.. ,1,1, a* .. .. a.ip .alnalv, ..""""'nml liif,, .irk. Up mill nl fv. n
;;
| :11,1 I 10.ul I I..r "" ..,,r fin-t. ami I Nut kings,. r..r I ETJILDER

.. ....1110.I u.w.- X. 5. Mill I mid. nnlfnll linn-{ .. Whirl l >;nTo\\son llsind i l till Mnddo( ( OiiKr.i .
'"
55 ; i.li tiir a wl.wI. lap. PJI.IOM, ; %.."""'. /V/1., "r rHH....111 t Mm* "II' 'In.

|1'I"| .- Cp 1: |. "al nunIv. l .. I I Awl ititl.".r ill ill kliil-, '1L't'II.isi'R'h It :x111' ., ,, ., I, I I a ', .s" 111.1. I, 'I''". II'4', .s. I.11,1" ,,' 'd'' .

'Hi.. i 1'II"li.: i. Cur M>PIP .lian,Inrilintin ; |1.0..1' lu,' .. Is.4 r. llaw..
| I inliip IU
\t blil 41.,1 uLtlwai in \ntI.\I.-I.-: : :>
'" i i : : :
,h.I' ill '1 HIPII' HI .uiRi<'r. iiial' ali. .. m Ilil. ..' | | ,,I : I-: VSO.N ic i I': II' i ( ;; iit 1.-0.:

.. IHIV. 1'll'rela54d I II.MI, drrIr-| |,lolH4lion' ... : ,i, ; : 1 1'rlqda 1", '. I1.'
.1 }
n ; inn, l.llr ( | I i iImlliinn 01 tJ :n-rVv: : : :. "I.I\\:;,:: \, :";,.: ;1..1' :.' .; ." ;: t' I ;."" '':15..1. "".1. M 'II; ", Ii "''I:-
I Hi. I.111111' .11111'1PWIlt illlt' In raiMti I ., I ,sl,, I. ,?. ., ? ,II ,II; ,1.', ,
.. '"I'i "''.'', 4..a.I, I lli.ir btri>aiH: whhI'mhibi .1 l,.. ., 1' i! I Perdido Planing i Mills Wbol., ,'I .1' ,I 111.1', .|11...515'1, | ( ..,,,''I.1, ,.. -.0\, 1'\ .. 41,11, ill ''''.' I Iui ,
.
lliilll.p. .. .11"H.. { 4111 ?' 5 .1'15151(11( ll II 1115 ell' 'ill 4.l, ,111x151 I x'
liiilln, Hun ul.pnl| | l lu II..' : "' | | 'Hit pl llt PHI ... |i.|,,'rl.. niml.l' purl hitspi. ", .11 In* .,..1) I'll* I: i

li.uiikti i 1.Ihr nub I", .|... ul oavliilll.llii in 11IMI-, { | ', iI I l.t\\I'UI.\: l rr.I l.I l.i l.\. : 11111: UN ii IMI t 1'1:11: .IMII> 'i::IOM'-II IMI Iefl.I.II'

,. IIHII 'lair| lll.. ,1(L aI llll, ..il I.1 i inI.l "'iin iirmnia ..uip...SI.IIII lot UMl f.r n.ni' > l..1.| n.., riinw l , I II .Mill Ml: 01'I'I: U t I:HI t III.UU : -.
,Ils1111u5t.4. all iniliiali' Ilial' I Inur ., I -
.l.vniwa* | I I.I' \ : I II l.VV r. 'I'll I t:
% Hull
.1..11..11.I .klial. N
i ,. w.Iilk, ol, ill I. in,(U.
|',lf rune'.11.! ; -- -- II ill.-I. ,'r' jn.l :N mil
I h'''' BEST HORSE-SHOER IN THE STATE.
I 10... h .il. w i ,. I, i ;

HIP ,IIMIKM| ,|"WIII'.1| l.miiHl. lithium, ,, Ilinliliiil I | ii ,.. i .i ., ,,, "
.. ltTiR II ...11... 'I....... ill TI1'Nly 11.11.115 will
11,1111', ( iIv!l :il Hi "tlry l Hiallhiy Ill ",5I11r1114rr4 Irklulr spare .
i
going| .li> V.HI l.11 l : I IIIIIK: .. 11 alHiiilto I"I HIP tiamr'.ImUi'L'un.h"; I II khr.: !'t"Bt.I.I:, l : : :\\lr1'r.I.I'i\ $ (; | .. VMI IM\"| lot IOIII.I: I I"

"' ..\ |\re-Kil, l "il, a Illar." .ininliiiK. ,IHIIP i", I i T.. I1. .....1( n' 'IA' 'In..nl' 41.11, 1 1C 11.11.111'19111.' .W 11.I$1"11". 1,11} I.1. 91.111.1.11x1.1. 'rsrlllt 5n1i.N1I Al 1.11'.15.11\< 111I1.OF .
.. I "'''' ,.".... ,..., '.. .. "I,, '" .. ... ...... __ _
am ri HARVEY
iiuiijiiiiiii'iil & HILLIARD.
HIP 5n'1n1i1511r1 nI
pr 111151.51Theuetl. wY.11.11 ,IN uli rli' I LIr, n I 111"lNr. I
t Iliu 1..1. 1111114 Itn 4.N x15. 11. '/I' ''' 'NI'
.iliiiiiii. '
\
I"'to"r' MI w' ,I I., ,. in 551141.| .1: : r,. 1 I:. ,11.111., : 1014.l -
l low ili/niH ..r liMi. I'll, III h.lY"ion,,. .I1Mlnollii.. i iItitik .. 1.X1x 1' II .. .,..ill, ,In.?. IdI THE SOUTH ''I' 11' I'I\11/sot.: II. Is .
''' '" '
,unit. .. I....ii N Lerl lu.l lulu votUix 1'ol l ,nn, him : 'ONoll1,,: ," ;15151.: ,: .1.. ':; 4 ,. ,d.' ,4.l, .

nul4l.l| || .. lull |II"| :.ta",( t IX M..Ir.wly IlklII "\ .., I II ; :Irr', -"t.I",: nh5 11..1.' ? '. ,.. 11 I, .S/1: ,':::: : 1..1 "ilmii VMI.. r. r.. piii) Ih.iui 1I .r n.I....... x1151 IIlKlllolui I.r1111 i FOR THE SOUTH "t'\I\ .m'ol... I"ulllull'V. .

II. II. .....)'Ihi. I''.''... Ilselri.k1.h.. i "l I Illlplll,, lro | ," i :':1104". .4 :Nllaxl IW,x.Il I \IIPI,;'', 11,\'.: ?.I al Lust, Irr.Y.,N"1.y: : 1.l, I I R. (M. McDavid

Ir.II'"IIOII'I | | X" 1I'rdl.III"I., ,," ..WH' .... ...'. ...\ ..... .. ..OoI.r 1.5114I1151. .
.U lit(111.141 .1.I, Ix INr 4'nrW.. I
liIHY''h FoltT11E \\IIOLECOL>TRY.\ : '
'lln i-mi .aiiYiiiuiiiiK 1'1' 1..It. i iinatlpik II I (" '
linmn Ih.lUra. nml 'r.. t.IIP 1..pit. .* KiHltaVIIKII I ;; ;;; :
.r |10.lili,', a> Mill an In i Hn.,r 'lorllillK' 00- B a.

I hilt,, 1'1'..| 1r Him I ('ll.ll IIVII II" "I I d i,1 ,u'l J. rovo
.. DnSANEDRD'SlWki. I. ..1.1,1.11. r..u Ix511Ne. .....1 lin ioii.. icr.tils.I ,
l 1
I .1..1'.1'.
,,,' lUst: ",,"', lilti-rnf N1Y'pl'us/'e| l IIr uu,I h. 1..1 "ill. I I .
I' t liil.i Its'llup+, ami l.nlii ...... I II I I. ,I'I \41111.1. II' I'I "
i ml h''in tiiuniii n.pip 111' 1
Hiti i le' klpu iiilHirii, | .. nl..ilioii an 1 .1| U/. | |! i
I. |10.1,1111.1 l .r".lill..r. ullir, ixiil.l .HiU.HO. .I How .IiI | 1 I J ," P'.55a,,' '""F5ha51. \I III" ,Is. 1'. ''

... | ) | .| lu .n.linliPtir lo 'liml amlliniK 'I'IHi iltr --- .- 1\0-'
I (115151' e. Sun! .,.ax, 1.\.1" '
Koillit, ..11I..ir ii.iHiiliraliiiii I h 1 wi.ll1111I"t .
I: 1 / '.
tlirliilxllrallilll, / "il" and l niniill ,1 '''lluiun I IS FOR ALL. General Blacksmith

I Ir l.tlii ull.oivriini I III'Ml inI, "I'liili "Nm.iMir. I I I, DISPLAY ADVEIL'ISEM.EN'TS : ,51 ili"Brown

1 ill. .l .Inn' l Ir.ur55.: hip), .lulliiT '!: 1 I Iwll i ,
| him INVIGORATOR 51,51: 1111,1 tl' III11. :'% IM'I.I.'H I TM ...... 1'1.'. 41'11110, '141.. 1411.414... ... I I KM \ii\| : *\nM\: ( 'HIMOP: | | I -
Ilir' lii'iiuMiian: |p4rlS' lil.ilo, IIIMllap '.'I 1115. 1h 11. rrnte'1'n1 I ', 1.41.1. I. x411,

I I's "ei.I.. 'uIse Hi* |,i'ijiirtiDHliiiiniiv ..I UUll.P t f.4: rA ;;'/ :111I 1 :,:;.yry; :.. eTO I ILr, 141.1.,'' ': : lW+ ::,,,,: :., :11'1:': '1;b",' 4'::101.rill' i -15141rut'-
'' I hunk l I ,L + xln.ci'a ("'11 1I\t.! n'I.I tl.1\ IM'I.I.\II"
: .
4 i
ul lol.iii.l, I wiMirtiitil', liiiiuU .I + ? ( III NYII
n ilnun, limitr I I1.r 1 I -I i PIIM.IM.\: ; 115141 Tit 1I1I.tI.I-: i
| Hi/a:\ riiik, .l..n. ami lliPi ainow : 'i II JT I. ;;! ..' ;::? 14.,1" ( ,(ffJ .
.l.i.ml. ., i, ; : 1 11\ HIV IM u.l. \ its. I All Furniture
| P : Ill UII.:1t: 1911,1 Tie Tl Democrat II"1" .1' '""' ". Kinds of .
In mi ,. "nuke. IIUiii.. I'lmiiliiIII "1 ,nilhl(! ') I'll ipl: I l I 1 'r1In a VI4 ..r,1!; ; ; .'. ;: ....

Ihr I""III.y. till M Isle. WUIII1II: Il .I YI Sw MwI 414 NY 1W NI NNIIIYII4I J tbtella111,5 I --'
It'i . II IM'I.I.\I"-,. 1x55 151,1 .Ik .
111.11 I II I 111.1 M\ Hll
l b.drl pulp, \11,11.11.1"| l 11Aud, 'nmmlijml .e Tr Mrl, .".. "'."' .x ',. .4151.. NNFW '' !V.lli 1.1., i t1'11'I'7! 111I."IXli| | | 1 I'M(..\H >\ T TKI.H
IYP ,1'11 ? I." .1 ,y.1., w
1 in ,,,,|ph.| ul tin. pelf' ai'" HID \\ aiHi. ., '''I II I'IIO\ I III. ... .... 'h.... '' '.. .. ..,, .
.. Iul tin 'Repn1.11.en: \ 1''lly. 'IIriuinctl ... _,. It ,. ,. ,, .".. ,,,....... 11wii.i::.. '..\10" .ftI|'I.tI' | :- -n-
I | oil AI,4. ,,,. ., or.. ,.. .
: .\ ,11, (41w ., I" .IN' w ISIS PYr 4 r .1 .I',"r
. I 1\ "llIh'" .lioiill. It ..i'iaiiiunx 1 I'll.AY'Y la 5." 4,411..1, .,1.11.1.' kn111.. 10, 1 1....1.. Ii 1".1.' I
a day lor ) I IK il .wIVI h.." MI"614/15 'I1. N.1111s. 1,1. 'r 1U I .'a.......5..a. ?..,. .. ,,, ...I. '," an.llw'ItNIY, .. ,
. Isle IM'tntilnl. 1II.li.I""NluUIIII.I 4.I > "I.6' il', I I' III. .1) u I .,.. IIMxr..5111a1'I"x". '' ,.11.x1111111r..1M. Win l .' ? -," .. "'' -i' 0. .51II", i ".. i I' 1
I 'hl.I"tI! ,. i u : r 511 : fl. I'nimiavr. ul IUf |>.nl, ,lie ami llv. aauMautv u I ill a. uo.. .l I THIS 'SW'N. '.h.WIll11.11Y5.1. 11YI'1.sIAl i i | ( l I' "
; : : : .
; .. ; .. 1111.144. x'I ...
tain IKI I'aiua tiiir> iug miilra' aii.l l Ill |> rmnu.i.. in i" .H. '?. 11, hill IY .H Put. 11 sp11Yy rniiiiy.Vi.'r .
S I : :: ;; hi. KUM mi ", l ilnili. A'1l11I1,1"I,, nil' ,11 I II.i.at' IM Lull, I 111x11, nRecommends '

. iii)' gal,KPIIPW: ll.i *ills...I. (/15(1.11x.11'4..".h"r. ..hiuifloiI'j ..ou.ilry. fn I i..*. ,.Y,ii...,u..uil nl '.Ik-kiln.. 4 '|,") ,1155,11.111" ..I,..1 I 5.ill.'5l.la.il ,..'.11'I' .w 5a ill. wish* t., Il.** n4tv ,.. Ike. put'II., i. r..>|m Ifulli. n.UfM..1..1.I l Itself to the Consideration II ::: '"::. vs'.rvsXv;' ::::I I: : 'I Florida" '-- -House-

I .lliitrvpiiliiK ( I',.1.| oIallir' biin II,..r..u_l.li .. .....1 I HHmi.li 1"1'0' I 'I.. .:. (
An I l\lle Nay list I |.r..li,'lion, tHi I ly.-ari am) .-. | iinl: ui.il | w. r' ill ik.>iiwwt> ,5d of the People. I...'!' If... '
;: : : ;: : : .' U. I' 1161,1x11: |; V.w11..111.110 {: I .. ....0. n n. ..... 171.11-niee1M.I.P1.11/. -.. -
.. Rl.ne| uiuau thai, l.m limit .IIP hid. .. .' '61. .IIII. C,l. ,I.Ii.w.. IA5. "I' .IN IsI Fel. -- ------ .
r/erle W.I.P'N.15 .
volo' Mill In. .uliUllin! al (HIP .\ |1"'".ti4oi 'I "n.1 rut 1, 1 I i iin I I "II'or'' "' .0., "I 5 ell .. "" .1_." 11 .. ." ........r54r II.W I..1 5 II IS VI IUa''''1W..u..111YIM i 's. S UItOAMrs: M. A. CATER. PropridiMi\

(.Itipliml. aim>i al all i-on.|. ) ,"'.r. .au | I ..I'll:. .. ; ,.I',, ,': :1' ,' .''' 1:'51: ::.: ,; ::: 4..111 Commercial Co. 1.411A1.rI'M. 15'1, ,1)...,..."..."... ... ,... ,
.
'f'/ ,...l ,II. llulr r"I..It.1| | I....... tin. I amIIIP ,.(. 1" : 111 n, I; I.I ,,1,15'.1; ,\ I'1' .51.11: l"11f :? .Wblishing I 41.1441101I 111415514 1ler11.5.Yee11.AT. .....-. _., .., "...- ,. r4rss. '" 1:" "'. I" .

IIUiiip Hun.11 imritt lirxr IrUh 'n|1'. o"'c..rul." | I IeNgN411rea lawn 1'VNx.11d, '.,y,.,.. 1'1J wu I1.PIANOSIDoord
'
IP 1.1111 IY .1544 a1.' .. .1 "N" IwLL/Y
|iuii II i-mm, nl.I'I 11t.llh. .uti ..1.,11l'111,1. 'U"II"\ .. .. .UII. .. '1'P .
"IIliti' I Na" 14.11 IF Day Weft or MJI.
I '.Itn .laml lii-U rule, Hhpllipr UrtiP u" I ,
: ,|iiMm. ... 1 'S TINY, 1111.1 MIN 4551.1 r-I, NIaetdw
I'_ mall. 1. mllu'il", lire< llullvrami l mlo .
limn: llm 'IIIIKU! mhiunai{ imine .1111111 l IIPan. |" i : 4 t OIt ( :; l\S I 1.\1' CI: :.V 111S.1IlLIt I I: \ It.I' -
t-, hail ....1 I i The T mel Democrat Almanac
,|II.lee..I| | lu lak1.11. I IIP 'O.eriluu111N1a.Iblroilulthesn1 "Ii "Ii, e1.s t I | i ...", ,,1 II"! n, ,,11..01., ,,I ICntoosi
-li15g ailuitiuu :
| from Haal 1 I | \ ,1 | OR YEAR BOOK
(mill. won!.I |,,,ihau" Ixijiul \ coNlUTRil2AINGL I'--TUM 'ItAN lfsnr11S; ."... tot: f"'U"" TlAI.1. I : Sewing. Machines ; ( i.I.
: 11111url i ; l i I Ii WHIkOMIfiK "T4.T.IYw.IA/aPr ( ( .. SjirintisSI \
t w.11 |... I luun. ui kw |> Illini al Ivailuiliiirtli ,. I I | | i, ., *r. .- ,'i. ry11P,11T ?
erarYN1eaYrNeW
ansp HIM'
.i anoftliH a. lual (.t. lIn ,. ui H AWMiaM$ : ",1I..ltJ/I,.lp MUllt'lT; AI 15111 I (I. t1 I. I ..-,. .VM'wuui'r l ..... U,.. --.! N M'lll IU H-MIM 11.110 lit.::

< agu'l: I nut ( Iml) Wire I mm\ [CHIEF STOMACHIC 1 i wIP1eYY151w11.Yb 111-1. 151511 Yr.rIU IrySwl Y Y411YwP1.141 1411 .144'.111.' I'll I lll'eo. 4 I'I. .MitiHlit.. ..... ;Iron. IINII'N11NN MM

.._. II.. ......... .. .11 I. WWrllr 11,11511
r' ., ,
"'I 1'41uC" lun.ie 1: 'jul II .-luil. .11., ilIlieiu 6 t'u"'tI"' "' : I I ; A I:': : ::' <, ', I If"I' \I" 11U. $'11111asr\ ; ..iKM.Hirii' .isMp ._ 111015 e, .._,1 411,_e.54.5.1 111110111IPMI.N. M "I "Mil.( l < I I", -I I lilt I. t \ 'NI"" .(61.r.11111 ,L11, NAI,. t... I II.u

'llii Html 1'harl. .\. I UNtal.lbi 14114.sh'rrill. I i 1441. : i" : > :;. N I 1.505 11W/1114.r11,e0 rln w 1.1'. 14.4. '1:/ ,01"154.IPrN1.5YlaI 011.55.4. 1105 PrFI "la I, t ,I.5... ,.,! 14"r, Imkiiul 110. N.. i .

l l.iour, l.'itUn.l/ m the Niuik I au lilul.iplU "" IHI *H Ira f .....,..." e.a.IN.J lM ...,......? MI I 1 < '. l..H,'",i.r.Ui| till.. .''; -., I'i .
u1.1111,1w' il'i. pYSPEPSIAr"4 Ilr PA I ,
flip tau I'
I IYMUra "
\ SUM. ii'i loii|!.r .)(.. lU. .i. ( kl.UIV .r .., .,. .. I 11,1 1,11 1'11'NV I f11,11"
-'-r'Slaw .w. ,...."...
., I IrC:! ibaut. .. II < ** ?* : .,* .: t :, .. *' **.: *Hiaaii ,I Y$1 NIM ...,.... II 11YWIIr, II. "" 1'I', .

I II I'I, xunlelhal. l irumlllilr. fj,'I nuM.ti'iful il | 1 < li4 : dNCUTHALl'ziNV. 1 j x.14/llrtr. ............. ... H.HHU. HPU .* III* ..... ."..... lll. P5, 'dlt f.* I 1.1 .'.. .Oo.. Y.M 4,14 MI IIII1.' F C BRENT ,. II: "

,. ,,, ..
"
10,11. 'Ia CORDIAL 1101411. W uxebr 1141. P.1. "
W1Mr.1y
Hut H.P I I'In'I lltral.l .rt" /uu| ul MiI ) .

'IPII'. 1.,1.11.!! ..rf lt-p. a> (.uvrriiur ill '....$. M .:'''': .:-1x1.' ':" ..:',''':. 1.I 'VIII, ,"/1' 7ti I I' aiuiutwu ..ui- tii, ..... Coil ..",..............,. CMi IIP 1ia.l. ,....*. I Ir,11/1W 110 W 1 -.P..1.Y'w..P,14.1.114 na Ywy rW1. r3ANKER. ,1.6.,1' : '..I'' .' ",1"\ I., 5 1I I
.. I
Xul.n 1. ,1.h IN .- ......
N.w \ >nk. us,..iiirt no rluni-r. in nib. ,P : T ..1xI5t11Wur mi: '11)11:14: : I \I .. I ', '
I MIKICVT.
to ilfn.nlip liiurattly ( .Io'r. |. l l lIIDM -.... ,..." ,.... ,... ... ,..,. 1'1'\I.Atn\! .. I'l:S-VI HI .V M I. VFerrin ,, : ,..
very rune wiM i. .... .. ... I i nut Kim i oVI1lUMp51'111EUfj i : Mm A"II i Hk. "nii' 't.1\ lee -....... .... 1 i III

I IcvPlaml. taiwr. %t May..r I'.iuUliriwuit : 5.45 '":..i ."..::.":'., .YxaN.: :.':" -. 1"1 -- -- -.----- and Domestic Elchaole C J
ni i:> |iui>iiiaHi{ $in Cudjio' ,, h II M >' ilpar | || ; }
fe64it1lJUh1tWhuMlauwINrho'1NeNII \I)1iT<. "I Tilt( : .MIK .. sIllll' AI'.k.MUAII to: limilt.H PATENTSJUJJj
L.U..W.. Ul, I Ir11Ix..1'4I41trr Kill lol"I of a lull' ) .. ,. . I Maritime Surveys.
|
| '14,114.1, .. ,
AN I. .1 1 .h L. ,I11 ....... 51'1,11111' ((4.115'( 114.1 ( a
t. ,... Inn. It.. l.ovi'ii.oi Aui Irpubli.Y: \ ,4141'14, Ilio.. i "II.'" ,,, ,, '
II II" 'I.I
..usb I ,si I !liulUU' tan Jo. .Ik. ,tutluim 1 ll4\PII, I ..,. I \r U \OH" nil. I lli I'' F I Ilil I MilHAM 11111.| R| I.I-IMMIV, All "ll Ant.A'. II Ili (. 11161,1., I/u'1S I 1 ,' "I, ., r 1 11,51: (*i'sjii co- .ir:' j:'f.E! '-'twoYY1h
11s1''s'' I iw' \11'1\ 1\ III.I 1\ < r
vilkHnl. ul1G,1rwrthil I h 1 IMP", .It -.. ,| ,11' ,11.' I'' I ,, ,5. \ : a .4. Pr ji f Uvmiarr '
. : ; : : ills t' ,' .' I I I r' > /.r
r
: will .luiiui.U-i Uu ,fipal! iiuiln ill ,Hi/ 5 : .. pi..l, Hit .\ III All.l| m' oil|| l\ till( .11111T NI IIN > 1 I' IlkllI \\1.',/" ..iI'1..II"I.' : I L "i'i."i''if i '

S ..It.ilb.. .. UHlllllllilllf' cIUI >)>" uu nan "..1, ,, I i I 151 .,1," .
l l '. "s .. ., I ,, l 4III -
.1,11 '
I" II i in I
I ,,,tt.IB;' IHlt "Ul) .Ul .IHif4ll. n,, I., !I."1I $511.1.1| l l .. I I. .. I l >i. S I 'II .. I I nP.Wu11...........I1.. I.I1q.lI 1.11.1.L_w.rl"U./Y1 SA. M P'..... sI -

/ldfaun IlI'OU: ,11,115. "Lit. .. k. r !I I. '.L", il 4'raoW'11u. )1&. I .Is It1444 -
.I-
-

.
-