<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00156
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 27, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00156
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.. .7 ,.-'.,.,..--.---__--." _a' .', ;:-_-'--.- .. .. ......... ._..
-
-- '
-
i

S

I 7rn; .i.uol.1\ t'('" omnurr< ( ulIII ''1'rniH ) 111 (''UHflulCTC1LHP \ :1 OMM M40t1tV. 1.,, \ ]' 'I 1kt 1 Qt1flhl'It J } Cr Ct'i11 1 .. piiruiSMti I IN. >. .li \.A."AIUIrUAYIl) st.vii. wrrKLTr 1.I 1.

'lt ( I

.. Y I'' I."tA-.IJ 'lit'. 'r l. ( I" ."."" ."II". -'.., ,.,,. '" :'I ,

'
.
\M| Kill. IK \I"
: : .: '- ) ':,::' : :. ; ;: 1
I IJ
:.: ;.",. :
,.. II.. '
.
J I T'V.V'Toi" '" ( ,. : 1 >> t-\\\I.\: : ) I 1UIII( ) : >)> .\ \\I : t\II\) : I )>> .\1 til--iT: I '.' ; "I 1. }. ) ( l Indl""I.YII'fAf.YO\H' ,; .! )
__ ____ -- ----- I J
-_. ..... .-.- ._-__. -- .. __ ,
-
\ \ ,ml I li.ni.lnif\ IIIHMI .. I li.iilstillr. K S ( ( TH HIP, IPM Mini' t'III.I .
Illl "' "r,1 TIN'IIIIt tin .Ii.
....II.. \1"11, J \1\ 1'1 I; 11'1 I \11 1'Porter S S .
I Is j jI
.11..1 .' .
SI '.. 51. |" i ll Is'S I Ill'| .
I S .. .' S ll t S i i"at in I" 55 I 5 I 55 n ''' i iII .1 \111
D. ". 5,1. i", ".. I..t I. ."in .11' i 1..1, mi II'I S. ,." 1:1si: h III ,,11 ,IHitltlJ' | 'i' IIIIM I llu. l4inl.rllli> A Sa.htill. ,. I II "It.t I I | Ih 5 p411) loss,I HIP IVopl.. .5"., I II i

I: ,. ...., \.1. ,', ." .\.1 I 'm ,"ISslo., oso5I.t'' I i .!'> < n,,. 'SISI .. .hit .tilfiir 'Hi.' |5'M.I" ,IHrrnlv <.,itr IMI nhiiviiii I .i.lnpini tr.lt-i.lit I t..I.I .o II.llli.miHii ,I h.. .I'M 555 IM.I I ,)toll ,I.. n.ttll.I .'I I .. '.II.Mi ,:

", '1.1\,1\\ ,.. I ,: .'1 Kil'klJrWB &&s SOli ii 4t- P t"I7\ -5' I \,, I I.." l iiln* )Ilk.. no ..,1111.. .'IiI .' ..... ... i. tl,I. I I.. .. .il. li.i an Miiillmimtlili .r .1'.1. an.l ,.< |I.iix. I'.,,. H.. nO.iltpuin.1,1 I>''i. .r In-, ili'lPi. .minatiutt. I I I.. ni-i-m'" i ,,'1 s, S I I I I

I n", ,II. S ". I I..I .s.sSfl. s55.Il'01S0I. I MI Mllli.. s HIM Hi..,ton Ih.ti.lin-, .limp .... "I.1 nuki.. n'' 11'.rt .11...'..'' its. MI, pin I.5 I Iso

I tI"\\ .: .. :31 A. 23 Ninth. iVilir: Sin-it. kf1h. I 5)5,I,',I t.I.511 M i 5.,.. I ItOI'1.1 Ill$. .nl.,SO. )'III). I. r HU.-IH, r.. .55.' ,l.i. .i..Iil .1.I Inu ........- .piri.I i s. -till,, sIs. ... Ini, wr' ..r Mtuiil.l.-...tin' ). fur Hurum I I.., sub. IVnI| ( I S'Illi'l'I 1. .\ it-I ,.r i iI. '
|I. .
,, S Sfl Mini I 1 M \ I "i ..11..11.. ,ii IIH, 0 .. ". .n ,i .. .I II hw. iln .11)1) llu, .OlO;mill' 1.. .h,. mill' l 550 pant I 11' I ITpirnih|(< in tl I .1 Ills' t I I.,55sp i\. 1"1 pniiiiin.-nl 1 ".'....1) I 1.1.: | .
1\ ,li i\ .,IH .rillii i lUI laixi-r than) I lIt' : siiIs) | ItirufipialinK nil .., !).,. Hial'5e .in niui
\ I. l., I. t .ItI," 1 1t.tA1tiW1flji1I I.. .., M- Umlh.lt Milli i '>llililiilMtilam | .. I 'II.| :"" i r |I" "' |

", I'' \ '.. I ll 'II Wi t'4' \... 'IOU...,"'nl"I., .515 11550551. ," Iw .,,1.1. with a ili'ini e"|.hw.. Mrrn ohlr 47'lilaritir '"I 1'i Mi. ..tri .I.n..h.. hlll"'I.1| l luaili, '. II

I 1110, 0 0'" t. I .1. ( : ( 'llClill: I MsillluiMC' ; 1\' ''" .., 5 rh .nin*.<4t ."'..... ".......t'.Io. ,S ...* 'I"n| IsIS lois, ,.ii.t antl 1 I.'., making! lisp. mil?' irniiiK" I tr.u''1'I.I .-".1.'.pun. .nl I .. Il.) .')" .,.. \\ i

I. ttf Mil.iirin S K sS.h ".
'. p t. "I. S .\W \Ill.l. II I'MMIIMli'i : i I ,..l,.i"m s'S-S.. -it. ld. 11..11.. i il 55.55' 5 A tin. k.hi. ,. .s5 I, it.ni' I .I..-... t (I.MflltintiKl i 5'S'5 P15, "". ..l i 1.1 1 h,Mil' ... P-M-.I' In tin. HI.SIhP: ul. .1",11, 1 1i ..

.' ,. i I''..' '.'0 >t.. I II"I.' .. IHIII.IIIMr. 'Hi' ,iMitttHr I lutiIwm | iinl .|p lIDS, 'III I.* PPI ,."ill, ,inI 5 \\i.. in' iipuilili| |" ivi'ri I Inn. I.,'|,nl'li \
II\ II s I" .1 l ? H mi II. i 5.'I I IJ1 .5 .
: i i J. \H MII .1.1:' i i \
( : I ,, ,., I,,, ........ > nl..." Ii. ll -l,lI .. wlili. tonMVht 11"1 I .I. i.l'i.! ; ,srr s'llI, )Iss2. .".1 I 1.1'1 ..; I I,, .. .." I1rP llu |*ti|,IP 505 l Hnimil

,,11"" I H. 'I..''. '. I" 11:1': 1:1: 1511:" I. \ S jS 'i" .1,.ul.l.hrWiill, '. Mr. )llhlplt$ o'l l Mtni -.o' tunhaf S | ..... in I MN| I I.I .i .lli> hilt .S hi.i i 'i .liii' nml' i'sIISiiIs \\e Inn-

'I """,., \.,.'..,. ...1.."",,\.,. S 'I.h', \ ,. j tit \I ". ,,, I 11,10, ",. ,. .m. Kk" ,. ,.nl. .......- .uiiMlih ." Hnl 11' ...u. .,..1.i. 5 a I li.lt, t''kt'il miIIIIM ., II.r.... .1'1...' I...I. (Ill .". I Kit I ills"S I :55 l'lSlIsost'lS';: :; :;: I,' :,. ssI I 5.551: in llml: 'MHatom

., I S I ,, 1 li,i nr .i., .ml, < ."......1 til \.."I I I .., i-illH.r P1'. Hi.I I .i -,..-.1 Inntp.ii.. We '
"I ''I 10 I. \ 't: '11\ I ''St I..",' tint .hitl (MM 1 ui.iiih, i nlIlw I |1. 5 mi .t I h.I.1 'II.'I.) | ) | I

I ''' Mi -. 'ir141 .\.i., I ". .,. I 1.1 10. t..r. .silPr I' i"I'. '| ...ti. U .ill .. IN.,.III.P IIP i. : I
11',1.11'
I .11,1 '
,'" \ p: S .. '\1111 I'' ..", 5 ",. 5.5" 'OII' .. ill, .iilik,") ..r .us t Is, l It S. dunlin "n in 1 1lUm 1 ,
'I 0 n i 1.1 : h'1 I .1\ '" 1I..h.,I ... l ... 05)I ..I'I".1 I I ." ri-1'li.-.l, Hi.' I li.t| ill, .''P15ri'ss'' I" ,.,,... '''',|11.| .in,,11 I I dtp.. n ,, fllNi' : alNirp.n.pi, ...itin 15555 I .I linlli i.rmu? "' ,u 511,

\I I II! \I ..\l.*. Illlll. Mlllllt.'ll |t 15 l' ll' Igj.' : '..,..llh"I ,""', ....1."..,.. ailpr |I' nliiif null.. .K.I ,ii' 1'I 'In' lul.niil I I i.i.n. ii'|1''

'1'' '' .' ,, ........ .... : fji,. run U .1",1 I Mi'i'ir.n 'I .. .
BOILER I 5 I I II. It..lI.s. I.sI .1tI't.l. with 5'lIpr, s,0l'Ih? I I mi, .ki, k I -"i .i"1 f ..1 "il' H nlli, i-f Hi. !1..1'.1.! I .>

I "n.. The First National! Bank I "\\'lu, Mini, -. lust. t' ",,,"II.llh.. llrs.l, nil In 5:5,5: .'Ii I.IsO'S. .V < tt iillt..fi I'.' 1"lf ... ''"i.la., HIPV r"I.1, ,lluit..lf. I,

.It" .,11I. ,\MI I -- I ,Ids., 'r'' j5'. I ...... fir !''I"I..rhll', 11,1I : S I wniiMii. ,SIsr.." II ml lu-r h .I.t". i' lit Ih,', .;; 'I liirrn, wa (nil mil, un 4.' hill knp HIP pint in IHHIISUM I ,

\I. .,,11 mini ul .uii-li ..li.ni 1 f U.7; .:Ji!';.I in,1 I Itilliar I. I In ll M :
'H.' ." M.lilhliri',1. '.'"''''''.' nl.i' ,HIP 1-l.iM IIP 1 i I'll Inn U lit HIP li,1 <
1 ,, : .. I. .Im.l liun.U, I.., ,In'. I Hit, HP l,. .1. I II
.. N 5' 5 ,ik W IMI I'U' .\1\.1,11.11\ t "iti iI.i, | | mi t ,mi lii| iiiipininll | rp lit i-lnt .. ml,'Ii.11

II I' ,,.. ......' .M' Sheet Iron'"VV' 1'ENSACOI.A. 1LOKIDA.) I I In I IH.Utimli. .r.. lirm; .5s1''I.,risk. m IliiItHil | ": 5 lli.'ir w ill!-. '.. c2issis': 5p.5'issg .1. "..I'4' .'..,. II,.,' sI's. ,?S ",n.11..1..1.I I .slsl I I if.- is'slii 'K.'|,nlili. 111.
'S's ,
'" \1 I', I. I I ..I.I \\i-t. llinliflilliilr.fi'' '' 'Ih..,'p'j ....11..1.1., t ....l lr ,_ l 1.:id:' '1,1., ,i. t inn,1 IH., .'i 11 i. :, ..ul 1"1.,1 l ,,in. a m in ul 5' "in' "M uin

,r, \\ I II", It l'on) jgll & Domestic) ) Exchange lioiight & 8ld., u..lil\.l., .r.ln .1 i .iiiiii.li I ....rli| limkiiii. I' 'Aist .iliilii, I 1..1'. | riitlil. mi ; it I'llllmncli I .1".I"j.'litn .llm, it.In.,... "'sissssslsIs' .n. 1,. .1 I .'..I.ir. ,in,,1 I I i I. linn. lui' ""1..1, ,

., S ,.i .ill ..101 id, :iliriiliil iiiiiili, allmilliniIM 5.S 5. 1 tun ll. I.In.1..,"... M. .n' i H., .. .n 'nl 5to'.I' I "'....pining, HIP tout 'nn' .n I l.i .illr ,.. hi. 'sIs|5511111.| |
'' '' oJks.P. Isis'I
'
I' .1 '" 1\ I, II : ,. I .. WH. ,II... .iilnnaiiiirmii'iiliir. wlilidlit. IsS ,,,1."g..I.i 5 I Mhrn S .'IS I kniM I I pint ",1,1 I I h.I.. I"'.1 I "') IIMH' lu pt |',5s'I I Ian 55 .. 'sI.isss'l|.( I Hu.I."I..I'"IIi..I'i..: | ,k 4s5

.. .I. \\ I"""" I'lL OM1'r ATTENTION GIVEN TO COLI.} C'I'lONS S IH-MI ..,,'IfIl..1. l..i 1'ii.f .1.I 5 II I I II Ik I.., I hll"II' :" ,,11) h.I...' -. ,Sls.si II",- ,..,...1 ttill, .,MIIMiuiii.iiil I 1 1 1. alilion" lillu. nun Him.. I l.5'Il': Nil i ,i. 5

I ." ",..I. I" '1'1". '11, l hi. 5 Uhiuitrr works. amiwlii Si.1i I -MI IliI: ):. h ni. I-K..IH" I I.HI all ,ihl.!|( Hi il .In., i'.....I Ithniiinho inn, |1"'r..1 piipmt UP .i5i'M'S| | illuainlt I
P. J. [ i\ mim I I I \ "I' \ I n I IMIconzami \
,. ,' ''K ...,...". Gitaey i li h.,M mill npiinlli, 5111I.l..S. .\iiil.lnll ''11I1,1.1"1,1 Mlu 5. .ii I tuniil aInilliHi S ;;os's'osI' S llu I, Muml (us'r Isis S Hul I, I II.,ti .1.I I I'. I In ,.itt s'.in,sI'ssi.ip'

".,,,,,,, ,. ,11.1.',I. \ |1.11'1.! il, ,trial olllir.. Nnl ha.I ., '' in UI1', | u IN.. :HIM' Hun' Ma.nlI '.I ,Iliprailnul... I lhi I ,>iiith.i, I I HIP I n.' 'lit ,lur I 1,1.151.' I ...".los..r. S I"...t">.. I. i. .innn.nisli..ni.l

,' .. ,,' .h". 1\ 0.. S I"'M S M I : I Ii.' I.: ; 1 1I 0 I I."..,hul. in' I Hi. Niirthilur I ,')11' .Hit.. .liml.u 5 I I ant linlli, ,,, h.,1. In ,lh..<- Slits :... liat p\H| .. .....), I 11 IIP, .itii-Hi' nl M iilh ?' | I I ls'issslsliss.I: InllilwiinInn ,
,, rtNU LA t SAM S .
\ II'I I l.i..Io" l.itirlli, ,1 I I ir I -laiiil, .1'1.111111,1110'1" : iNni.Hiall 151st,I I1 nk.l'i
.. .. i .tml) an ,llir.nillhi : .t.s I r..I.u I'urt ( I ,
,- \I .. : "'1 \1"1:11.1, I : I \l I II \ WAUCHS
I I.". '1 ,,,,,,,, I. I', ,S. thill s Ilk..II l.lll III I' 'III..Ull.'l. ISO II'i '. .. \ "." I | '") toil ,IsO lli. .in,liltlitl lt.... .. ...., :I'J, |1' ( I ; ) HP in.l-,1. "I"| '," I Hu'
.. 'I .' d.,11
115,5 ";
., I" ,It"1 : .., -,, ,: I ., .,. II I I ..1\.1I \ ., P5551155'S 1.. 1 IOs's 1. .
.
"" S it i I In sr i liiml. iutl .11"h.I| : 510.1. I .loliavi |ssi''liSi .1,11,5'Ill0'' 11. ,In ,inllinl-: ill- ..1'I imr 1".II'h.II'"I..I.' mi/PIIslup
.. I I\Iffl, t \\ .1, I, ,, . : I'
I I. I \ t 'I"" .
1*'. -.1., ,11.\1.1." ." \1 ,, \I. -I' '" I'iiil. t.( 'hisC1iiillr \\ III' !. : .."u,. inlliti" ,)5 jlli iiilinii., In .lii. >r mi I win 5 ,'n I |1.1. I.,..) llml. |5tsoS' |I""I.I l, |s'sto'I, I, 'srsi.. ,. .'. ... 'l, In riililor' I 110., ,' I Is.555'HI.. nliu.Lin
inf.ma Im.Mui %.lI
I I HI-
r :
I II :, .., I. ':. II. ...11.... .. I." I,. II. II", I ,I 5'' .i II '" ,S .10".. .."... I P5o501'SO, 00511001' lIsp 101",11 .I is' l 1.1 I..:... ,slj,'i Hun ilili I.our r-ti .
.
t: ,1.It" ,..I I"I I III II t Ml 1\0' It"I Ulunull. 055)55,) | ,1..I., lliii I'nl.iMn' '. ,In. S. !' I"'I"O"" '' I 1'.111 '_I': :I'' Mr. I'' .' ... 1 IN.tn. nn'"1 Iir .HIP, mil.le.l

I ." h "Ih'S.ot", tin.1.l In M\I. aiil|, "ln' i-xl.ihiliiiii i>riu'iilihii : '. \ r'. an,,.1 I tt i In'n I liiiin.l. .i ".."".... "'".1 555.5450., .1, ,". |1..1'|I II- ,'lull: ,'It'|'i/.all.ill, itolllllllllill. 1 )', '
I. \I. t..i'.T.\ .1. I r\l\I'\.III..nlt.'I": : I $ > : .
I' ,I .. .. .1\.1I -""?, I "" Lmlll 1, i. i id-in.ur l.v liliiHiii). "I'|<',' ,, I inIII'IIII1"Ii.11, ) I n.k. tun ,lii-lliii., > ....S 1"1. Hi ilf 8 4 :55llll.".o! Is .IIlul,.nl .1,1 I iiiijii-1) in Isi. ,.oni.putir .,

I ., :" .. I',,, .. ,. n1 "'ISIS'11 Inilk Hi ...,",.1 (mil, in) MM. liar, iiiilknl. iiiw nilli; i ,n' .1.."" |,,ili ..i i4111 t. Mir rinu .in'li .'h"UI.Lin IH
I: "'" ,
"."., .. . 0I" \ Iii M i ,: : I. .HM .. M.l III, 1"111'I lll\ I ..,.. '" I I.."I I II... I K'?llhl.lll, 'I I ''illlinil|''. .II. Hill. : ,. N, IKHir ,.;... I) : issIIluII's, 111,1,I n., l.in; I'..,.,'. ilmir '
.. .. ,,., ,,, rrarHlllllH'fllllll 0
.1
I II _
"
S I I" 1\11.,01".1.I ..H.IIU.. (" .1.( .Mm. > .KI-" : Ulia nlii "I I l. iI MI I knuM, ul,. ",o.l I n. s n .iilini.l, I linn .
,
\1 ".I 5 S .
I ' I I I I"I I "Ii I s I I"I I
:,,,::7'I: U.; : I. f 't tI I ,. f.' '''H' 00' ,, 'I" I I S.." i hi, i,1,10,1, I .ill m.u in.. 'IhiHhi ,. I "I'I ",,'I l.S him 1 i.1. in, .1.,111.1 Wi.... lhl.s.l)' 8 'lskl'; ..,' .1'.1., .lu Hu', mil, .u.U an.I lii.liiitnfIn. .

I I' t. ,, '. II.. II ,: HAiuus & mjyuo( ] } j \ I' 55 ,...10.I 11I101.I .i' II*' jllll.n'i| ,,,i .llml.. .tnH i I IIr, .h.... tt 11 "i lillli' .I.s.I li. a- I 1..,"IS I..111I'1. 11 I! |h n| '550S '.'.5is .pull an.) |-h|' I in-l.l ,llul, .Sips''. :
,, ,, I '" II.1.10 .'. : C > 141': I I : I: IlilII S \
: I'I' I
.. \ 1'. ,;n.. ". ,. 'I'll I. ',,, I- .i IS'lI.S" ,, nun. mtuiiliil" ... ,inn.h, i li.fllii') Umi.l.-i.. M l I... will. a I.", < u. ...* li "!....1.1'I... ls "..: IMirln I muiPil:lil lull.. tult? "I hIs.
,, ,. .. II '" ". i .11,1'00", Ilii. Ml iN.alIII .. .
P i ?) Initial.uliil I. .
I I I& Ih I 111.1 i 1.,1. li' 50'll, Ini' up I.i I lie h".r. loluu.l I m"'ii Hun. Ml I'-IH-$ I il In .h.1

,. .,...111t, tI Wmiil Uunit: El, ill mil Ailiiiilin, ,,, l VitI ;: S 50lIl. .imilii). In .hiM., | i.i 'Hull!I. 1 I I" I 111.5'. iso al) lin.l 'lui' ttniloiil, '
,, ,,,, ,, ,, ,, | Sll'iclly it 1 ( Iass; ill Jrfll'i: : ICSIIICI: : s..sss l's I"" '|' '' ;
I \I ." "f) "...""" I II \\ 1111' i : i.MI i! .,in,,,1 I .55 llit. "|,itnn| .> ISIS. ,Himiiiy. upin I \nl.lil, I i-vir ,.lsl's'l In pij' INK ross 55'hhli,5SI'0, ;'I" .:. 1 Is. tllI.'S ,,'111, ,li Uu,krlu. "l.ii.l IIIHIII usa

... II, .... rn.. Inwi full In... it i> |.. nti ,, li l\ 5: ,1.1.in u .il. ill. ,lilh','. in II.... iniili.Hl. I j IIIrIIIss'" npniiH. I..-,..,"... S llm, I rrail. Arpwls'.Irepssrru.l "1. "I 5550 I lui., .u I I.ll.'i It I Inn imrMIM

\I ".:,;" : '''-'.',,:':. : '., ': : I tMi, U .I.il, lI 00 I II 5I ..11"'oo..I.i.| .,,. 15.51.5)'),' ,iniiviill.t, I nn Hi,.. u .. 5,. lirnt t M ".-.. I-.walliiwitl. I il. II ._.....1.' ;1.II'I' ;.'\I .I tin.nit Mi. I l'ii'i"| 'in it .lute

II. .,,,. "" ) ,,'I' .. MIX \11:11"1".1': I : I 1.,1t-: I | I I I I,rissIss'00''15,1 Mm 1, al... ..lill, ,.,M limn I s Dial, I k.s'l.o'.t l hilul. IIHII. .., ''I... .lull' i,nl'' I S *. ..,., .. ,.","S 1..1..1 1 I Ini lt nil 4151' I l.i '|1..1| lu.

""h. kni..lii: 11 .\mtiMitint .11.\\11.0 IHMI, i.. Hi.. S Ii' I Id), U ".....". HI (I"i.iti i.1 I I ,, \ "lilt"s, .,l.'ss! soS| 5 I.M ....IIi", .,' $ .'.'..'; 1 I ssss.i' (lit, .lull' .III:' II i. Ill'l ,11.I .-
l.i'In. .1... .. .. ........... I III" City Hotel 1 ,.,11" lil.) h. 'II 10., .... lii-U-osi l I I.,. I .
I ,
."' .in". :\i" .. lliuliliiI $ '. i MI Unit, ,ill. i ,0110'.1., in,, 1 lUll. I 1',1, I Irti I I S5fl.l'5s' I "I .." 55 I I.,.'t It ikii .5 s'55i'Oll'S 'in in. ,
.' I t. ' ) th..1 III, !"..1 \\'I. ; u.iilii.l.s. il"- .S..O.P I... t s ....1.' ... iiHii| ,ll.i-I. ,","| .i.I.| ml, ...",,,|III,ii I .,. )in'|i55110' ". llu i ,u,ti..." IHIH t.isl, 5,5 h.' likes: Isis 5'. .." I \
'"''''" 'IlI '' .o.I II., U., ,II.. U .III I"..I .III .. 1,1.1' I.
.1.I ... Hun"*.*. '". ,'I "I"! t,'"I I.. ..to.. I,,III ..,II, .. ."" 1.1. ..II I 10. i iHWIlIS IJ ,tI.'s, (Hi.li.iM- 55 5iIs' UK IHMI .. I lrHI 110'I 4 n IHi n M in.ll 11ur .i ,..In in |iimp I ,.,Mil' '.14 1 iss'I' llluluiiil j
I ,, ''' 01.. '. I III. ".iirk. I. It.I..I, I ..s'.I'? I. I mill, Ed. Snxaiirr I .jlli" llu. mull" ., i.l S II.. s'r. 'I Hut, !. S 4 IHi' ,ill tiniMi.lili I II 11.In"'I inn I 'riliihl.niNi .
: : or, i 1'111 I : rnoi :. : Proprietor() ,5w in. y..mI I null il. Hut "I'" l's' ,I
"
. ,
..r "i I |. .. .ill, ,II l .II I, I ,SI.. ,. '. .
.. ,.." M"nih, I., \. I ",, |1.t'I ::00..:.. :-I I, I II h'. ''' .. "... ,", S I hull j>- ioI.., .i i 1111 I Ilii |I"n Mi.l, inn I iI S. : I 1 Is,,,-"' inn. ..,.1.1.1 tin" "".11"I ""I lui ? ktlil U *!ilMran ..11.1.h.nl ttill $.., lor Ion. I'ur, itWP

S '. ... ,...I I\1".1:1': III ,..I. | \\ '". .I .. .|". ..,loll "l ..>.ir ..I,* iul i I SOS' |5.5.5| 'IH.U I 1'.fI' Illl .hlll'Io.|. JllllIII. i I i.k II I I. ,,.r u I-) .IP"I "11 t .'sss', ,s4s.r., I I ,:ir, Is h. I. >lisS) ..' "I'.I.| .. ..I .aip, rolllur .n.IN. .,,.II" ill .
IIIfl..g. I, IIn, ..\Ir.. .5 I .iimitr, .... .1 M." tlml .. II HHWP HUN"
I : I llllllt: I I''. II. I'. I".". 'I.. "II lliK' ,i, .,,..Ml. I It...li. ...." ,him J ;. J. (UOOKl() ; Cleik I Illl 'Illl 'III* Ul' llllHI llllH I Ipr. 'IM |1'I.llH.lllll. I inlilit 5 l.kini'll,, tun lill" I apilinl,. in mm utir ymnlir ttlun I I MPIh.l.inokp
." .I "I. S.II h I.\h.t. ... ...l.,. i","u .... .lln I. in.01 I 1 I'H.tI".S.' :: IS .\ I.I. I HUM" S )". > ..-..'I ll.ll* ll.HlM.t.-.l, I .".1) ,ll.nl ''h.Hup" :'" !? ll HIP inl I,. ul. ligut wiulint' SAt. i
.. .
III., ,0ISOI0' ..'Ik"r .. II. muk. i ii III ss., '"'".t IIIK'I oIl, lii a .aluili-linn, till I "lilt nli uli nil llu 1 ,') nip 'In 'uilhinr.' ....11.1 I in PHII" ,..... ttlnip, II ,
.1 I. I .' ,.., II. I. U. 4 IS.. Il .. I h'i".. 'iin-,nil'.ot''I l 1 \'h ..1111.1.11.I ss 5.1 > v i .5 i..I. M i SI14I' I ii' run I
A' !
"1'1" I :.: ",'''' ", ; ''' ", .....1. t.. 'ii. i" II..I ill ... .|. .i r |1,1., ..|".|. II,,'5SS'' "pit.. I I. .1.1,111, ul .1... I IH 1. I S I a .Si. in, ,,.1 mi. .li,11, I Mir.,l.i ant, ..I.IIhrni I Hum,', I Ill,' al liii-llln I ') Mil iiiikniKiiun ,, I.I. ? ..1'1""il..I.h.h."I| ', l) i. |....ilii| .. I IIl's

I" II II .I..u I' ,.." ., I'. ,.. ", h.. .". I' ..111. ,M mill'" .II.,,, ,.,,,,I,10.1'I ''. SH'III.\I., IN MIIIIIM."k""fc'l1"r I. I II') 5,5' II I") "IS .5/' \ 1: II' Irl, in li'iinlli.' 7 l.il l> IIH $ln. .. I In I Ilillift/', .\llll, I UIMtrr, I'ssjissPsr ( I m.i.,ll,..> I.say 'Ih.il'' 'HI"jl"I.I'I'I"| f

\I ,.,,,-III I."i ., \',iI.'tIsI.tSI.'' '. .. t th"I 1'1' I. I \ tllll.II'\I ) ) I hi..mi, an.1.,1 I ,11. In I 1.1"1"I> I I thv slop. ," I'I., ", lirt.l" 'I'Is's'sI.rp I I waul Hill. ..., Hit'r ilu. l.nl lluir ...1"1- Ii.'i., ." ,I '.I'...v ..' proml| ) ,.,, .

II'. ..l II......tI. NOTICE -- 1I 1 1S155l5'II' 11..| nlltf an.1 I .i mil,.. ..Ill,,. I I..I., k'miw ,lit in lliiin.lir in,'"< ssyl.ssrilI |isis illMI I. 1.i nl' l', ii-valhniPi, will. 1 I. 1'1.' liuliully mi OHO, Mliu I luatir .

.. .. .. I I .,..I.u. .in 515.154... .issI I l's." "'illnr' rlri' I "ills i.lssst.sI I h' llul I., llu. mil: 5 .
< )
'" ." I "I.) '... ."" lb 1.. I II") 1 II. I o.MM 11:510': |1" 'In I 1'"II"f". (1,10.. ,In'n I rl '' I .11',1 .nliliin-. "I'"'' %' .< nnnilli
I' 5' \ ,, "; I.. I'" ,SSII. ,'..r. II.''' I,. 01.0' SS)0II) ) .I' .' ,:" ".0 1\ ... \1"" II. Ian" I tin, "lit ttlu.lilii, ., ,...",ii M.> l.tin.,.liilM l hruiK t" ii,,' irsssl (In Kit Hu. Ss %. i.r ... I "I'u, ,
; : : :: .rI.I: ; : ;:: : ::;: mi-a' |1.11,15 11 MIII|" .li-h ) i .II.I.u' I hi.I WK
: ..;. .
.
.,, II. I I'O ) I $ .. I 'I ; :; : ; ::1i.4.t.: : : 1
,.. ,. ". CHEAPTTLE I ., I...,,, ... }) "h"i,1,1MX I ISI "'''' |1' m' .(I"mil, I S rax lull. Hu il IsIs'S I Inmu, :! a :pur \h.I.I .) llpt ,'..II.'11 ,11,1' 1.11..II ,""|M'., ,1| n, I 1,1.,,, '| |1., .,,"II. .>iiiillii ,,-. I .
,l. ,.. ; ..h.i, I, I" ,, I 'In Ihi. mill,, .'l' llu Is' 'L t i. S SS I Hu. I 11 I i..t.11. iimp.nl i. I .IIIHI.U/' I ,
,... a Millivn.ilwilli | |
..1..1" .. S 1)11.1' ,,, .. I : .i r > l's's"s lii .ill lisp .lulu-.l, ihliif" ,arsI.l ripit lui.im,, .in.in knowsli ,
.. ,. : : up
: 1 05 i .to"" : ;: ; ; : : :: I :
5 I I. s" .h 5 ; :; : : ; : : : : .
.. .. ,, ( IIItI' ici ': ii < I lids I i ; : I; Su, Hum, aip inl.likui llu,
.. ,,, to, ,\ ; : in 411 Hi'hI, li. ainlIh w a man wim I.link.o' I il' I 'hul i all yun : )I il 'HIP I HIP is.Islt''li I hone.I *ss.I ,1 t Is'1 1iuiip.lt .
II ,II I.... .... .,. I. GMMEHCIAL() IIOTEl. S .. .ili, nl, II.. Mill ha. 1",1. mlli.11 I nII S si' ....lie.U.ll ..
: ,. '.. 1\. i, n ,"" i .,.. 10 ''''''' '< 'mi jir iii'hilltNII ) tin. I i "lulttiiii S niorililt :in"1 I Inn." '
\
I IS.: .1 I I ': \ 1111'11 toll.la 1 1:
'otlll'f u". ., I:..,. II I M, I I Mil Illl-, III.Ill. ,. I .inplr Ihir iiill.il ..,
IIIIIIMIIII fur
,, llllln M III U HIV. .
f I I II 1 : 1..1( |loi. .. .is rv.iK.Ulml' IS. n'w.i. I ,1 .,lilt is I inih.liiHlly, ill .in n lisa
"" "
.. .. 11,1. I-.I". \Ml S.,.Hill,. s.s 1.1". .I..i., ,.. !.. !' iimiKllil,,, ., ., i.I it' n ii.limn. .. .".,11..1 I ,, hum. ,, Hu.ii. nuiylibin. .
I I I u .iii.. .... ., No.S I HU II I UI': \li"I." .t 'lit' I 'II 1 I' S.\ W tI. lt\' (INK I.5P4'I.Ill I :! I:. U '1. I'M: 11:11.: I'l <>i>ll..tin.t .. I | | I 1,5 g "I I li.lnlh..II. l .i., .|. Ilia! Mm, ''',.1' IH ,I.."'
"., ..".0 I I- n!-lld".o.II ,,, '".1 ; I I, .in .1, i. in I.IH.I.II.I .nhiiii.ii' '''' .ulI ttnil, I un.l K.-I 5,,,,,lIsps' l 1..I'.llr.) ilil lispls"h", h"I| ,",", "Ilil.l.| hut u' ,'s's.;tcI.. 14Hsu t

S S . I ? ? ..I.I I III .." S ( 'llltlo. ( Mtl.lf.Mi; : 1 lit: I.AIVMi I .."i ''', I' ..,i In. ." ii 11,1.1.i I .11111, 5 ml 'I I.'(1'. miullii. will. 4.1. liavin ; 1"'I., i'. ".., h I i. MUIU4M.* ihliiiiiuinlr. Nil. .11 a. """" of Iliiiriiuii 5.tM'| .P151! i I'5'\ luilhri, I in, HIP ilttiunimill I 4 I

; : 'h ShAI.S. I', 1'11', ..0..l'l.. i... '..Io..5" I i i .1"I II S l.i.v.1( llu. .1,.n.. l 5,5 < mum, l I. an .aillull |II" Mini. ,, r al.iuil' : i, lIsp\ nil'I ,.oil,.11 .,, lium I 5 II..Sh'ss.rlgs Ihuii, 'l.i .
. ,.. ,. .. ',, ,. ,, I I MlVHfVMtSIII.M I / ; : .. I". I' .lipliink 'u Is.ss''ss alillu
II I I". I''" I S II I II I Milli.. I.i. ,5.1 liml. ,. I | ..II)
., ,. .. .. 'I'Isr luhii I I. | r. Hiili" 1 I lit I 5ss' > loiui.
"h i i"I r. mi \ W nioiiiy 1..1 lle | 'p stilts inM .j
. ', ....lost, Mill, ai I 'I DM. I'nun I tt'm I Ilium, .i.nll I ... 1'ly
.N" Ill uriiiiHpn.Hill
,. .1, "S..h' % :.. h"'rt"" .I i I: III 110 IM IF\ ISO I I S MMl rtkH4ll. III ll I 1'1''' ) Illli .. '" .1.., s'. .hiSs utir to tux I il.ylunlly
,
; ; ''I I "" .1 ,. ., "" -till IIIHI l I. l ltSpsil, Ii. I I',. ... p4)
I S.tlliu-I | .1"I nit MM! Sl.-i tn ) i 11.00 i 11''' Hun' "I|.'n' a WllI'd.l.. ...,.1 '. lint inn.l s, inn, us, r.jrruiinlttnli.ii.il III.
.' .1 I ",,I t."hI,, ,,,..lii ,. 1'\1.(.A II. \ .tllllM'tlll.. Mill I.l. lilt .. lth.. WJI.-I. 11".1, IH 0l "'.;,1.I .nlfprliitrtill". hi.l 4ilillnnllt I ;' .1. alNMinly'' ,0 IUPIIM, 1..I.c. "','i".I.", it I. She
.0 i i ii .5 11.1' ''II.'SI No. 5Pnlnox( StreetJanies \i .. HI I M. in ..t r I ..\ ..p I ,.., .1. hi I ..1 .1.'|1' I.. u| piupilaM 5 1'111,1.) 'listS
I i unli/nir, HIV, .. ... Kaniit I Sn ,
.
i inlllli iI S "I | |I'u '' alu.VD an.1 I IM "I ; liny inn almiil Iso inunlli., .. I Illn .

,S. I" "SI: ...S..1 '. .u...i t : i i i i %i. i ii 5, 5 1155.'., .1.." ,5.5 II:. ",,I..S..s, ,, S I ,.. .. 1, ,loss lisp, I..." .is. 511 ,I.Is 5 Ii (.an Hun, lwi>|1" 01',1 iillurilii. :,in.1 I lisp. iranll. w'.. Ilii. 41"1 .ii ?"|1'1,1| HP, |I'si,l's, 11 r. Iii I In., i ilI|,liU .1.1 n... r.an I.Mai.l. I U ...I'I..1| 5 | I"I.i I the his ,I.lip i'l
to''
'I......... \ i" ,'11(', i .1.i :TINr.ixr I i : I'APKI: i iS. : .. .1..1 I Hun .'.luIII'/I', / .5' -1..11. in .Ih i if ",",, lor .-..11 mil I .Isssssssrs. U 1'1 I "...1 i-, llu. piul tht ,. ? p\lr4tnKami. mil nn
,. ,' I \I II I SW. S lotla.t I.. ii... l.tl.II.I.| < '" .'ii5oii.ls, .P. .
S S I. t. ''' 0 0$550 S .11151 ... lIP, |I' )
Coulson 5511'l.'| I 55,' 5.I Ini lira I ami -houl, .I,. .. ) .'.1. ." I Ulit .
,, \I "T.. ... " iilHitrlliHilaik s.srs'. ill hwy I lilt 'Iiunin .
I I I .pi,.Illl.Illl .I.H.k HlP, .5, ., ..., .. 'hIl.'siss 1 'i.I 5.II, P "Ikh II ,lil ,1 3,
'101.1 It 1' I' i iu. I II I. .1'111; I", |
11,1 1,1
S ,'' : .":' r/ '" '-- .. ,. ,,111 .. I I S lust 5 an lur.. I 11 hiInn' i i.l'h l alN.Mi' ,IMU "..",,il,. tan I I 1
II 1..y Piiiplutp in ih- iNi.iil.u 'lu II's p at Isis,
1.111\\\ I' 'II "" I." I IJlll: I'M. ltll. t. 0 I \\1. I .I! of hU h in.U .,ml i 411 4lrtUK in .111!) {! 111'1'1"1.1.i I MI ill. ,...,... 1 i'.ss ills," Hipyian ...II in

\\' IST: 1"1.< ))1:11)i: I ) i .., S"I".. IHMI.. llm i ''ItrriiiK .k'r: l I. ml I Nunpp, .1".1 UP.' 1 I.* I In'I.I. .'wpMPicllirpp I 1'''"5'', MI liny put' nut,, Hu.Ir IIIPH, ill,* ...1 sissl lulling,. In .In. emplutirnvtir I

.. .. .III'. CENTRAL WHARF I """,1". i. al-ni Ih. y.ari" I.. llui I I |,..iil., upUl ." 'huj-Plhiir pan l.p ul a.lvnilat- lu pillirrll .
I j., .S.., I. '" I S I sSi ".. issI I wail" lill ttilaipattri 5. II
.5 \ ,,.,." .. .". II.. 1101 I I Isr I..,".. ami, ... ,mar muvr, al Mill 'ilor'S ii.nluwn | S 111', poi.,1. 1,1."Iir i''IIj..1' .1 itupain | Is ii.1 |1,1"'III' I I."iiipU.i in hiss

", "",."",I.11'11',.'., I ". II'0' COAL AND WOOD YARD. J. H. FOR TER I..,.. ...1... .huik. I In lisp, 1..1,1// his', '.,11I1.5 pay Hum n*.IP I litp.Hill .PMOMII. momy'y In wat i.l, |1"1,1| .. ,,. may, In .1"1 I
"l Ill 1115T011" \\lir.wp. ... ,los1..s 51..5: ag ItOlo.1| I'nir li" I Imt .,
r,11M 0* _. iiipliilun
.
/ 1: il 'llu' IHIII, ".. 'utill. .l.illcrir.! ," .. .- -. .. .. 'ui<'It I I mi, 1 lipar.l Ilivluilli. I i

..,Io'h.'I.' i..HiMiIi i I I.. .. Ir. ,., ,.. o o.i lJO.: 0.1 S I I ll) 2sJ I hIt III.. Ill .1.!. .., |i',4I,'kPl) MM .boll, I...., l.i-r Up ,.s. 5 h .Ili'' Ihipp. A (-IHI.Ilunnl. II. fur llir (.tin'III: lsl'Sit.: wuiknimii, | llul 5 li.ni|,.III mn, in iv.i,1111. .,,1111' liintiami .
,, .5 \ rorII .. imp, tun I liniiur. : .Hi 5. .nil I i. ,lisl.n.ii, I 1".1"1 .
.
.' ,,' ,. si tt "I IIII .1 S Grate and Stovo Co.il! ..1. a. i kMp i, |.... ihli. 'I 11 IIP, niaImiPiy V.IM'. M. (Il'Ss's I"i"'hl.' I .Inw. .In, .. .
,",. I \\ M I N I. ;'. ; i ".Mi'lli.ilpal, !" I '' not ;ini.i I Inn I I.il" ion | (
l ,.. )1" apnal
; : $ .1155 ". .. .. ,.". ... I i. fu, or.lmurt il 1114111J. 11l5'I II,.. Huikinxmin. |".h I any I IH.nplll fioiull i.ll. | .

.,. '. St. ... ..,. ..I \h_. I41...N ,.. SI Blacljack Ort and Pine' Wool 5).0Ij5bI) 'S..1;'.1I .\\I\HM" h. -1\1\0 ; "' I .ii'I'| -. .i""j' '.5' 11 i Ii"....r. rptultiiijt l-plvtn,n. I I ""I I hat I il..al.n.I lit llpa i ... mi IP*.I II ," I! '. \'lllll, lIsP HUH .llP ,.i ,.kp'. 'ls'I I.HI;', I" tt.it Ii44l mural.i, il'. .I',ol5S1i5 V.51 1 I..1111 I. imualilt. ,n
pvMlaiHi1 | sis .
i I. mi i MIIHum. >
.
i"'l..I I. l ,
I ..
,. ,,' 011.... I II I ( in'"Kin ait> Hu. t Im III. .n< ,5,5 l .Hi.' 1 lss, ussr, sisal I uliil. ,. .
\I ".,' .. ......," \, .. \ '" \ ".. "I' ", ,.. .., II. 'I 1'\111'\1 I I I. ISIrM. I.. .Is's i HIP |1"1"11.| .ha. I'l ,is |1.n',1.! I 'I"l.rtillpr. I Uht\ I Iiii >)biilll.-.lllipi4r.i.ami.I., | .,ill I I ,HIP i irun, 1. 1..1' hi. I ilmr ia 5ooh", ., Ir.ki. I Hu. l.ni.li...s's.I I t..I IrnlMiif
I 1"1 't"$' .l "II I '" S ..I,, kau.l. ami H' bi.l. i ti.liii; ,.

.. I oI S..S 1 .5 Is.o.S." .... ."It... ."...."..1"*... MI'liH.ri'iuril: I: : 'I.\ r: \rl 'I ''IH I J." tiM I.. *. .ill) .'....H"ilMI,. .tin,l,. l lI I.. .\\ll. H.I.5. HIMl. S .UIONOOttOll 'I I.s i tlm. :.ID 1..It.l"rll".n....,.... ju.l, .an' abutv.111".1.I. 1010.s a.ii....ulI i iin i., i ':U pll; ,i'.. .,., M4mr)l.'th's I i an('lit Mii.h; (i I Ml hi llu. .I Im.,..."tl'I I... I Imt anli i I.5 in a,.'ipa.nl.".li..I..1 In, |.liiIn <. \ I loll,.',.,1ft. soS|I"..it.S Hut ilir in inilm. |Ih.iriililiuus .

I"II '" t: I," 01. t" ,- I II ". ,." unlitalui, '. Ml.i. b .(115.0. the.. .. ail i .UN.I i |I. In.,llu'r I IH. 1,4. Mink. \1 Hiir in' II-IH.I...ihltI I Isp lisa
II t I" 1111".1 \ I iiXMHH"I "l jpIS l I 1)1.1 HIM III .. .. -I ki-l I iSis' .. .. ur rfUntuuli ..isl| .. \ or HoiMlulr .- ,.til Ih.' .. "I.llt .
S . 1..1. -..\ I1MMIIMV 5 \K\MrHi I :" ili.l4i' Dial Hi. liual I I. liiutllh HIPHipiuHiprvMrtNl I.. M4.p. inni.iily r,,r llm limp .an.- an..11.,11.) ;

'" 1 II. I' I. pi, ..".. l "in" ii., I.. .. .. .,1. .. "I IDllOlC' .u'I.' .. .. I.I "."1".11" "wish .a ilub. 'I Ibal i. IIP ''lip, .,,.II. an.1.I WP Inr.. ...I' a IHUIHmiikrl ,Ih.r ""ul) I lu Iw. I 1'"lil HIM, looi, ..1 ,

flsl.I. .. ... I .....N I ". air i. .."...... IMI..,in. .I. '. .Mil ; l.irunr ..H'. 5 IIPfl.| wsssL. l.nl "'.i..1 5 I utrr i.iiili.lPiiip. I. aliimlom.l 5,

''' '' II'' II .J. II. O'l.KAUV: II III ( I'i'| .. rUMHIux aimiM.I Hip in.1.1. ..* I.lulu I "I"| )uil, HM....*. IP'HI.| .!I......1 ? ...II' 1..1...... Ulnlplho? I".....II.M...il 1 iIs'1 i4ii IIH HU ullii"r ,...,11 thin
,,, ., ,. .. ... ... ... | II II \ ,. "M "% .i,. |1.1| hk. .,
il i. .INtl| Iliirpi i. an 4rraiifrHirMl( ,lit lu ". (" Ills lbs, H 11 I. |I' i'.. ol iron, .I.I, h ."Iouh spssl as..I ..I.'l.I'ai'' ; ".
1"b ". 'I" I'. .1' .0 5 ., Uluif.lu .
I S 0S I I i
\ : ..
I Mill I ). ll ..( ,, .. Illin;' .) .I.I", il w ." ll I..Ml .
d. ",.' .. Ii., : I'\I.U. I I 5:11.5: I K Mlph? "I. r ....1. ... IM- I lh "W'N il i.i-rrr nl .lian. allpmplnl ,
.. Mk..l 'I ll ls 1'.1",1.I I | 'r pnlli.l.p.mi .
IMP a
.
.cut, lu IIP ...' 1... frum a Jiplb. ( ..otI. I .1 I. I.. li' IbP. W4Km ,l Hit .. l.il.I
... I I'. .i M. I In.'nit" I MIIIM*. \ ... sitS. ,.... wl .I..VI4. I' klipr "hlli. "kpl 5 liul' HIV, railuiillilpur .
W. Collin:: ; "" ''s.o.s. 'II..555. 5 IS I lows, ami li) Iki. ,,,....* a llp" biiilrur | atlianuMi.l
George JOHNSON'STivoli -1" | | air mar. !.. ......&1.,.,.. 'I.I .lpplot. I U.IMH. IIH Ik* Ial4i- 1..1... ,S II.. a.s'I> HIM (1..1.| '. anl. atllMMC Mr, .1. I I'. Iliraluii.. icuiillyaminliil

,. ",,, '01 .001 'mm' "."s'r 4)).u prupii'i.. In u.p .1..1".1., | Ir..l.. U :" IIIIM Mint, ".? iilh.t.fl:f MlHl 'III. | | liviipial \111 n;>.l u( (llml
} ; IIUIHUP.I il mlb ..Ptlhr, .ll l.lli.r.' HIP Ii, .. l ..i.l.tillp ami I Ni.hrill... 'I 1''In I.'llir
:Beer Hall m I. ,.,, i. Sits, .in 'lit. IH..II' .Is.. ilm S "I. a IM > 'I vs. ..lipli
I I.11'' '' \II' IBt : I IU-1 ... I. .\ .... S a Ak. llul ,. w. biut .IUIIM.' | .. i. iiilrulii. .....1) 4s ,..11., : .b'sl'l'tS.ISUIS.
I,1.. ,... ", "I .IPIII> ....... ..s4. i I. kll. ...l 4r I'", ls.l.Miurili .ayi.lurrr .. .i.1 ,
11.1. .ls.l. ... IM-IIM-I v".r.... ,I.'nl ur llu l.iilnulir Mini., ". 5 IHHIIM
wild .. 'sss >4l .1.
S .
iuMii4rliiMHl.| i (I.1101' bat waUr .
l Q Sh maktr Li, 'ind Kuuliuviius'? In Pentaruli, Morel? i I lit L T ills i'" I* ,,sI| i a i KHtjiH| |! liilta.l I.>irppHnip. tan ''.I pl4t t' .. Il' ttuiil.l' lw literal ...lil.4.| .4Ini,.l .kill. I Imr. Sloe rail % j
an n 5 JOB l OFFICE l : I IS \ uHr IssswII I lii ..M. loii-tir M ., lanrrul 1.1.I 'I II irah-iu "
lu Uki .
k
411illaibpil .. .
In .11.11
lb. 1I4'|
.l i ," 'IOlk .... -II" ?", 'I '10"". .. .. A"" ? ... ,..1..1.II ,.1 Hi > uTianl- hs.151it.W! l'i'|*'. I Ikiuuiral MlilialmulIIHI isis) ,. .. '
.. | sos p" .1 I In.m s 'HID
l.i '
,I > .,III, I I,, jwa, lie lilli.I, ... .".'iIbs5| | ii i Mill'. Ibi. ,, M'I.I.i.| ) .. 1 IMlUPI. |is.Iisvrs "I..I.I' j
l sWUlluiH
Pahf'ox Street -. I IHMi. 1.I(" U l|.' A'II S:t I'll.lIt. l. "1.1. II. .. tIll S inlri.i i l. .liylilril. $ .b) .. ..I",. IrIs 'lampsb \u H. HUH.. I 1 mbiaiil SUHM' ..I.II. isis'. .. Up S )K..I. lu "Hi* ul. .HIP linol Jiol5IsguisIs.L| IIj I
i I "$"I''IS "I l. IV I ah I I I .i.,u .1. i. l'i ii4tp IbMUriHPH swak .akMII I. 1.1..1.1. 4H p4llt "' slop, aii.1 ln..|iiiH itlp |NM.IIUII| lln. 5 .
MINI---I i 1.1'/1 in:- .\ \ "W.\II t: a lurmlu| *t >'41 I h *...1. .i"I. 555 il .IViIP| ..loiirNalIfciyun "t.
!.' AXV *> l'Kk. .1' It AH 5,5. ...'H'...... .fa4HPil. Li llm. .5.| .. .k by a ill4i. .biMU .. .. I. .. .. anil lie ..1.1 .. llul .I. i..1 Minuet-roc ii". nn..41l4llli

(0iiiisite| | PUBLIC SUUAKC! ., \/1 AII', "" .IU I "It'l1 I I .. I ..,.a.... i1w .... I5sS,S |41.k.aH>l aHtl '-, l.t.1 i| MUHklIMI ikiuk. I .till. .".1 Nli-lllilltf .<'.1,111. .Illspnilp.l
I.r isslI! I
..I.A" ott 1/I.tl. b$0i 1111. 1.1(1: ( IK:.MI* j IVIIIl.11I5s55..45s4.... t> .knkuk ') .. I" oussr'I.I, I., I S ,1. nukr, a run .
.' ''.111 .11* -I V Ii" a ikalM. LIStS I m .h .| 'liHH> In try lu bum in*. \.m''I' allrvliv* ..sqs'I" | S5p ...1".I'.I"" ..I ISis railway
""I'' .1 .. 4l ... -..*. u. A. N I. ".. ...'..... IP a b--lrl.. 1. M ir* al .i.1 11 iln I" trilhIPI. :
:'i 1U .1 ;' .' .... '.fTlf; I: IIEAIs.J4n5. I ......... ......'h. l'b. .y .... Al.l Milk I iluu vvtn luhat any rav." f lir/" ..... lois ss.s.s. .mil, ll ... ..llpl, Ili4t MI. sist ,5 luIIIH. ,
I ; IIIJt: \ M4li.t. IIr.l.S.I.11.11S. I: Ibal Un-aiiM .II.I. W'I .b < !I.. lbs 110,,_'
., I. 0 ......,..'II. .. ,......... ,"lt0S' I I. ""' .50 4 sI) .T1. rh 1 I.T" I 'I.li.l |" .
.. ........ ., .. '10'" I .u|| lk. ... .IT* ..4" I. HUH Is illv*.1 frum lbs din k, an,| HbH I ..... kiln w ill ..a. 'I I .Hunk | i.ur tiiuy. 4 .|urliiM4li. a. ULI npt" HH tup I

100..11.", "..lill'I. ,k.... 5)", S I'_ "II"" ".' 5" ,SkI I ''I''" 10 I M.AXUK. ....... ml ,il'IIIS.I| 4' i h.".. ...r Ib. .....k sop ......"..1 ........... i, rp'H.iHxMil b* liHik MM m Ibiluuulk III Ik- Inn kipll .). .... ... ....... ur HIV lulilpr. lull 11,,.

,.. \ I L \ "t.I"; % II... I. '1'" ..1 ''' I ''' '1'.11'''. IS I''Is I IS I.. .bb. .b ..ill. .*..... Ibviu" ... .,1........ lu Ib. *.1 I II S .. .. I....iiuliuHtr. llaraluil l lii.. In's'0

'" ." i'i 1:1.: rn .\ UfO i.j: ,' ... .. .' I. ". ".'. 'S 14l.t ,4Sk.. .. .Ioil' I. i.o ivnit *... .I .bt I "I| .$, ..! Milllb -rPl.i.laMt.a.pi I ."I.li," I Ii4.. ... rliiliU .Ibal llir S .11.1...." sit .suit In lii. In'till ml ,an.1 I
.
'
I'IItiIXE '' ... I. Is.i.sh.| 'Ik* I. .1.1. ..1,1 ..'wi I. If .",' 1wv'teslursl ., ..lnl raitnr inn. Im I'.,, ..I .,.
I : ) .. 1.41:1.. .. llM-H *4.*UM.J..If.,I $ .lU a .4l,.. .11. |4i-MH-r ..... ) "
.
Prater: & Monroe III II IIHS1IM* SOS II HIM.Ml Lewis : I..... .an-1 :ksl. ait.l. UM'il Irib's' ... ul. lur ii'I I l I., HIP. |1..1.1.| .. i | r\ 1,1. lur I Sino .
.5 ?, AllN" 'u' ,I.. k U4II ; nJ'tn'Sli l .AUfr.p5IIs4 .. Boar: & Co. t> Iliri. an e!.> lr'"' -\.... ..-..! ,' .. *pUH Ibi i 1"'I.iI"I. ''| HIM 111114,*
,IbriM. ".li tin. Mir,. ., ,if...!.. Ik* U.( 114.. ($UUP i. sI.isse.0iu5| | .. 1111. 'Iball4K .. ...,,.r ) unal.lu. au.l. ami, .1..i. .i iu. -
.
S: \\ IAIlorAirsLLE1" ': I.tH,. M .!.... T....' .until Mill. H .. ..abnliulyu | ,I -.t.l Ni Ibmk. rruiiMMf Ibr ._..1.1I I I1l0s'lI,5Ol5iiIM44lIsIW11vllh II .* Mi...I.,. ,.. ",,'.._.I. IItiml.I. .i.. Imn Mhu4i. -till! .. '''11.." mllu ,

14. ( '. IJKNNKTT.Bricklayer I : al ,UK. rail. ..f .1...... t\gl\ uttl.... an 1 I llu. ..klrwalk \ ..'I. IMI/4liuH ,.. Ma.blHy ..Mli-M-.tiiillli-|| ..1.,., llul wv K' i.lUi.p
.
1) H y ( f toons) ( ) 1I.1t"Un: ". ( 0111 mission: Moidiant, '-., I I "... unit Ibp ptpumif Iwluu I hlb. I... H I l..irM, | "..|.., III* HI. ulIk |UP. .I.. Ih.. h'II"1..", .,

Ml t..ll HMIHHUTPHl Ukl .I. .I-P4I MM- I II. '"H.IIIUII.MI, iIb
IM AHUr-ul .
and: rl1: rcr. si'S l I I. nili-J I .I..I. r o|' Hu.
,I I 1'1-111'1'1"". l I.uTM'tPH .. ..' -..... 1155.. t ,S HUH HH-I | ... .
y' i II I yaHuul PH> bm. ...| I"U 1".I"'r .11'.1..' au.1 I Ilwl 'i I .. I.;MM 'I 11.'m. ml lnilnl r
G-H-O-C-E-R-I-E-S .........No.. ...... kl....|. U MM. ......!... INAWORKNANUKEKANNERFAIT :STAPLE, & FANCY CKOCEHIBl: : : TU \rm .-...* '...... Ti-b-i'. .... i i hale wv osil : I, .n., ._. an.1) hIts 55 sell alII )[.. 4impiu.
allul .
,l
 • ,* h..>. 5 IHplliwl f, pI

  Ymestr.i ] hIil4tiIlg.s \1,1., I ,. I li, ..., mUl,.. \JII..I I ulin Illl' I'M.: : .. '101.! .VI Ml 5i. i >n>fiMK :551bps| awl> Si h:' ![I.u mr al .kI5II'511fl ulk.'r b>uttlli.nl. I ", ho, 55' ,ss so i4l : "\u" .hi's. HumU. q1

  '" . ., S .HI. rA l1aLrhl... ...1 ritnliUli fin 'HIP.. I.. .
  .. .pr.Hu.t.tNI .1..1 ,. |4s sr I.PHri4l -. I.
  ". ".. I. "," "" 55'o,4450 5l' 11 .. I IIsl5: .. .
  \.s. 1\ 11"1:1'I I : < 1..1 5. ,.,,':. .. .It.1 I I..." ..ii 155 II.. .. i I. 1"1. 5 'I ,? i ..I' Ik, \\ ... ,kI) > }. kMMiiiuH| a i*. ttliuMpwll,. ..-.",..1 i. .uHJualUbl. J'
  )11. '.1) I'' \ sI'. \ III L.cll.C U"""" 'Is..l 15" 'i5''''' .I.. \ "s \1" 'I', I \I.. .,, iil |. il \., Ubal an 'lu .1., '
  S ?, KL AT1 10r3i 5.5 s,5555 55 55' ...1... ,.., ,,,,, ,11.1.., ,." .1. . .1.| w. OilPvHa. ullnr.l' 1..1.1".1.| Ara r

  I I I'' i i I Ml) l I I: '. U il':1 I sk'sr. I.. 1..111.5 5 '...., ..,o. i ,. s I. .I, .. I, I 5 5 ,) 5 ., .. ,ilw.>. .......,'.1. .,.1. ,1..1... Ibis lu .Ian.I .I) .) isiS, is's your man I II'I"hpsI
  II" I. 1"1","" .1 I I. I .
  .... .555. .., 55 J..I I II .ulk. uiauuraiiuit ill wliliuiii,.
  i -I Mi I I 5 ksrs '" l5. '.I''' .. ntrtluu saSs' aHitirirlluililtallilHt ?
  i MI.sr, work, .% ,ri4itiTt I'. ....... ..I ,.. l"url.lu, ,,1..1.1., .1 00'' II" I '. .., 1"1 I: .11.. "I ,ulk. lie uiua tinifir
  Coiu and Set Us ,.' 'w. ....,.... '...1... 45., "? iui i..wiI I 11.lf l>HIM' 1,0111 tMauailml lu IsIs
  ., 4I .sI7 14,' l> 't lUk VI M\ .. 0'". .iu. ....,.... .s.M.h-is .I "I''' 5th 0"" .. '1"1.1) lu.lpal. ii $ ':'51,515'sllhlt' .< HIMW 'UlilV. 'I IIIPIT I '' la Hutliluf. clM k,\ I
  '
  .
  hvsigsss lu ..
  a i'Isliwh.lpb'' lLsss.ta, iluv Itl..c. 11.1. U s iiillatihj
  .
  l M. Luuisi1sqssblksiLsss| 4j 5

  ;


  -

  =:  -
  -

  \ t-r./ IIIi -I I'' ''HI \ 541It 1 ", 'f I''. -1",1"1 1 I II '
  l'rnr\\u\\' \ \ (o I onimrtutlI CITY HOTEL TO PUBLIC !
  \ I \" '

  I I I I. rrlE Tlw! C.\Vatoii\ I
  / I i .1 I I"!I'.
  I I I"" I \ ,." I" SI .. I IMIMI: I.I M I I'I u M
  ,,, ,, hI ," ": .. "" I ,. ",., ,' ., I.... I I. ', I ."..: I .1 I 'i"i .1.1I I, I A', I .

  ....", .:. ., .. .51.1,, hs' ., ..1 I II I CREENVILLE ALA.rrA.2X.3iTT .
  I I. / I. S j. ". I" """ j" "i. I : I 0,', '.1'.' .I.. ,., 1" ,"'.11'' I I.. 'I .Ili' III "I "Ii" at, I Il I >" .,, I II

  i'IIIK l "iIi'l'"'. 'UI II lii. 'I.s.i.. litt., III,* ".1..1 ..I',1', .11.1 "'1.1,,, IISI.. 5.5.5151I'S" ,' .,. ml I ol, .i. i..ulli I Iml, hllhrrln "-l I.I u .,",1) nakfl air.1, lir ,.lolln.l himitrrvnn \ I t
  Nlswr.suhaI.sf.ictsIrtI.S.. \ I '' .- I p.m. -iximah. I. n.* l llhin.li.linl -1--- Crunit, IniMjtntn ut P" (s'I U'\"C'I':
  \ I. I ,
  | I laKitell.tihi.
  .f
  p"I" I ..rl. 11" .1..1 vnt him sos .1.1 .
  .
  HA'U4.: .
  \ I Il I" I lilt. M .i..in Illll Mr III! 'll II" .1. !
  Th* Itrtilort I I. 141-y.| a. 'thai ul I..i.s ..n.l i.SI 11,5111II HUH ,mi,.i...lei m ihii, wtim willrntk.it ". win. ," I hln I .". .."" .' Il.d"' Mi.

  .r ... .r. .'.... ami ,Ih. iUlli.n .11.11.I! I" ." '' C5I'S ,I.I I. ....t in.n. i. iru"-.t.tl.nt., s'lnl it .rlii, : th..i...tiliiit, .1.1 I l 1.\\ 'I..K.I. |I" i." 55.I xxI 'Z nil! Astonish the People !"! REAL ESTATE

  h ,," ... I... I. au.l In the .. ," lila,n grs iti" ..,. f I", A' ., !I.." ,ill.l .. Hi. ..I.t ol >,.. I Ir., Ihr, I ".LI.\ .n, ,'h Clis Mont slit, .III ht .I .1 I I i.'I, I. I I

  ." .. '" ..| | >rltinlli li.rlhr sills qli..w it" r1.rI :, 11..1 I.. "..I..I'I .? III .1."" I'm..1. .1 Allanli, li ... ,IH.H. 'i |"1".<" nt ,, th* "il'"i .1 l imlnti ,, 1' ,, ". ,., ." .

  ,,' I t .rirliM' ami inrelinlf I I".s.s' ... I .lsIs'.l', '.nl"l .,. ,",iiiiilit ami a isl.h|,. (I"I h4ua'lF I lIP, I I tIllS ,lu,I 'it' ,,I "" I .I II ((201.l-"Ii.l, :
  fai (
  MI.I| 1
  r."i. 1'.il Hi,' I.m.till., 4ash, a ill.- iriniimlnl man 1'00 ., "MI U" ".u ...''I ( .\ I I \
  itilTw. i-.ill.Mi. .I hfalinrn l l.rlnil.tiM I t .li--ot, I.
  1".11 iia-na l' i .11..1 Hllhi lu I.-r.l a huuiirt nlfiii f .,. 'AI ,"itt ". .. "" I IUI' o
  '" ,.".. "" ""' a to"A"I. I. li'iwnifrliiiK : ,5' I mi /: i: I IIM,: iii i lIE
  Il.h awl *'erl' (I145l' .. (.lanlalH ..n Mr.lo 5 not ,HIM. .t I 0"I "' ,.. "i..Ion, A.. I | lirmvein""." t.I.I.| ... llmm III"1, 'thr i-mirM. nr Ilir. sal l 1 tulIp, \,.sil', i.. ..min .lit" .i iIIMMM.1 -I,II I 1'/1:1 NEXT TO CITY

  III'. '" ", '. 11.11. .. I. I. ,A. : ..r lln-i*. |" lalwrtitli. >. sillIer iriilln.. ot |..iollliMiIf .,. mi.r.nth.. .. Mini' 1"1 Ihaln.I I I saul I I lii..is war \\Mgtu ilnl, mil ninilnI f HOTEL

  usl I Ipa in hue l IhsI.t "I l 151st 1 Ithe, uf Ih*I h..n.hi-'litri.. run. l ia.twPppt .. ". I' I I ;' Ttl. MM': : ,
  .' ,.. .. ... .., iml'itt" |1',11. 1" (' ''I ln<. f.i ami 'A.alt|. .. l.i..,.H, .'1... sIt the. I Ml. in lila iabin. h* ...I..h halls, 'I.\ \ ''R Q t 1r n lic P 1c' 11\\/\, / |I'I I.
  < Oil|" I In rUrli tui I. IK>- limit, oti Him ami rrtWI ln > .,*>ni ..Tlln, ". ..ol A All mil.. SI Ill I.r'' aiJe.. AI hnl I "iirlot ul) SOt ral_l : t. """, ,Its I "" I'. "'.' .' ", I I I..1 r

  :: {:; ,:. : :) i j; 1"". I.. *i-. arr ..,.t *s.I ... .j..I;.. 11|. .,,"'.1 I .( |1'.1.' | i.lraini 'I 'ihr" .....1.1, I I" 'Ihl. ;I. n Till niurrmi *"- ..1.. fur lli I,. fiUI iritit i".0, ., was : ,.u.'."..,Is--i-i's-, 5luluI, ', .shshtu., .. .. .. ( I I'',", .l'es',r'1, -1."u''" I

  ", I: 11,151,
  : : ::::1 ''':: .: :,',', ;;: ;::. ,-:; ::: ... ( *.'HIIMMI, nl.ih-lh.- milvl 'II,.....ly.o... ..;..'. .".11"" ir in" I .lrw.tr-all will I"lin,u HH n tilinl.le. llrisgPlllCflisvI' Irat lirrrII Ihal h.t'po in* w.'tl", '"" |njiNtr.l a. thrt' 4 -I ii, II.1 lull" i:in I"'h i"; I 1.1': !H I ''111\h I IMHI.'M- I lit: I ,\I..t.tI I',, ,.,"'r', I I .1 IIIlli

  ,1\ ... .rnt', ....... I"'''' l 1".1. rri.-lcil l f miMliMI' an.) I hi... .lit,' of II. tilth :ml IS1.I--I.<. IxMulihl .. 5ISu.5 1.1.I ",' "lai HIP fil, i.1 I orI --- -- -- -- '' "'. r .. .1. '" ,
  """ tn. ,..I.I.t.. i.yr h"'I. ..h vhS |fi" It. | .i.1 ',11. I 1'1 I III .II" 'h III \r III: ,\ I 'MX I ils.I ,. Ihl. "-"1",.,,, I I.
  "j" ."" ..I.% .1 '" .n.I .... ,II,. ,|.ininl' l ll.*"illlli' |Ii'i slll Iliac .lonr mon to I'|.n't. nl th," i 'Innv Driu.Hiil. !I 'ihr rrljel.. .",1 1@i.ol..r.ili"o, .(. Cincinnati Pest I' .f I'. "I"! .' Iussursl .

  ,' ". t ",.l..Itui.. "... ..," 1'1. "irs in ''I iininlrt( ru I h nniw. i-e..I.o trllow fever 'Ihan h* I,ill''I I Hi. 11..,.. i i. rLlrr.hlt., ...1. ton. I l I.m. I )ha.l, eve, thuunhl l.. oktoniHiHml Eveng 1'111'.1"I I III "I'l 'HI-lutal: :- ,Uiulii, ...t. !". 'Ir :ii, > .

  .4 I....-."|,|" 911ff. iiuii. l.al ,'.al. ever .1.. ts\ |.alN|.llrt. ...tin fnml iml .iilriiiitf Ilir. ..01 h.., Oar r.lcrtniJ I I ,, uf ..e. gf thru rr itiiriii., hnli. .\ \hI ,n ,\. |:|: | I II.uu : Til" .

  .ft\ \ .h'' n' ,... It.,. |1.,1"1" ami a*|,lull an.1 I the r' |.Hlul ill igiss ol' I he ,li-.Te | ,.oiilrni' |.>rirr ilm. mil XTIII ,. IN- i.tlere.t I a lrllrr tliniK,. on Hit otln'ii.l All the Newi for One Cent '! laII.IT l. II ,

  ".,.r.' ,...w.I.I '.... ...E.....",.'.".n... n, '"'10 '" |,..I.t 'in I I" an,1 I I".! it ovrr Ui. ni'irl: HM- .ll..-' I itn.n. 11 .,m. twintif the Pistessi r ot, 1..1.. I A".I I Hint' 1 tol'I"1| nun HIM' I, H'I---.\1 I

  ( 1.1,1' '.'' ihkl..,i. a. not i-nlt :..1'1..1'| | ''.. 1.1.II."h..lh. hit HTI. ..,,.....,him 'Dial, H..'IIIIHTI l'.o"ellu.I.I.aw look iharirrot' tr|, Politics A Rich and Varied Assortment otltlrt I fIll: Him i '','I I "

  1m.iri. n.'liliili.ni an,1 I ",,"" i i. iniN.illi| ami i.nltllHt ,.I, ,., I'' I Incbpendcntjn } \ MM: ( i I I M l "" .
  l"v" | | al "tin rriH. n.i,I. 'I lie ", ." iIt .., ,in lrusshis| Hill. I Inl "i",1 I .. ,
  1.1" "II. \ ,
  \ 1'\\ \1111'1'I 2;. 1"1.I" .. I I hI'Flli .. ll\( s.slharila: '" ,III
  tile. il. anlwini ut thr |I"lot i.iuiiii tilIlieir L..| :ilttr Ilir 1", il. i(irnl il I '... lit Hi ami .1".nuthiiiir' |I".ll' ail, .. l.a.elt ,le...rl..,I. I I., .ISIII,I ,lint, t III* I'. % IIU* ><> ::1.0110 : I IIt ,Iiusuu.-st.s'sisIIf j 1" "

  I, liiii.linieiiljl,,. Inn ,,1111., wilh hum. ,* ant iIss.l.! Thrt) I-teat'' Ills. I .. h.l.l il.ilnt ami. I'es.sas4.I ,.I.Hm.I hrl-i lush 1 I. Milli .I.Mrvr.1 .."1"1,1.') I Illn. \ I'l. su. I lpil-s.: I tt .hitll I-. .11 jIll, I

  I l...rl... tmi* al.M-Hi nlHir.Hii.houl t i's...iI a.UatiUKiI" i..I.ie.il, ,iHlu "'d..1 k.sh.l'I's.. | |I.srtIt a. i ""'loi.! it I IIi Ili.i I. i 1..1 I |1.>nini r In ,I M, i i5iH 4ml if Is-i t ..all."liMimrfoi ittitiiti.. I h... I., ,I ,., ', t t 11. Ii...... .,.i. ,"ii.,.. : 1\"I ,. ..'lli.,1 I .. I
  "
  I I. .1 I. Uu ,,M lull .".., .., ,... I lif I "iivI I Uln' e<. | for a v"iltt* ilo.'Inr I.. I"" r.,I'I Ir.Mtlnuli tritl |I"1\ In ..'1..1 h out : .''lhll I hut. killiil ni4llt -Hill, :: :1", j'"H, :I": .,:mil:.": :I.; n.",1'''el'." ,' 1.1.,"' ."tI.llI, BOOTS and SHOES !, uuih:I K ttOr-I, I ,i" i

  ..., '''''''. |1..I.lh.I \Ven.li.i. "'I"'hl.i I lUlnl M.a, Iii. |ir..fi...i,. MI 1..1,i I ..lthl-( : Ihrn IIT nun I liars, IHIWami I lint law I .nil ....lull..It t s..ar.her.ha. I..1, ."". I: I HUNT I, ill I,,
  .
  thai tIe |1..1'1.| i I lia, .ni.l .i.l) Ih. riyhlnl ,. a !.uI |.Ij.-r. r.., t,.lln w ....i rril.| ,.. m hutirr rmnlnn. >*tirtl Ihoiiaan !I1 tI.: Imnai'iI hatr not tet Inl I Ilv .\ Mill ill rNT: 5. lilt. i ."l-iiinn .lr. l .
  I I.. Mil. I
  1".1".11 Mi
  i 'n.nii *
  I" ,
  > ,
  ( H-lilli.ii,.1..111.I riicM .l ul"Un.lni'. a I 11 |t.rw-lI.e l Ihrtr. Tlir ft..I. art. mil i iraitin.liiHi I .I aIV(55t15, Inllt the ,! t.ii n.-r ugh I t n: MMI, Ml I -rM; A IO"11. i'fhisr11--a1II: |i '" "" I 1 1t'sl'
  !
  11 I' i. t 11ml.. !It*.. I nllrr: ,ntiliiiiiwiNi.lt .. ,1. .1'1..1.| | 1'11",11' 1' loI.il" I \1.1111.1.I. sl 111.I M I V Il'oll' | | | ,al!...r t ''II.i I IIMII. ., ,
  ts.nIiiIhi) n,. I hiir. iHliluiH I iiii I. .> ,Ilo. lill.r .-ili..ti. A
  S il |. I nalnial, a>l ..I..r ,Ihl.. |1.0 anI,. .,11 Ki> i I s.'so, .1.1..1.1"| ,,I Nr:" . rtk nit.
  Ilir ( liarni I UIM I h
  I" HI I Ih ,.. I Isl.sI) Mil.,.. Ui In.l on lie. I lisi the hlri,, 1..1.\.1 Jt |M'r ii.ill ,.... Hum llnt ,
  ,,... I |1.iisi. iniv liviai sal' i 1 H ho |.''|... ,In mil 1..h..ly".r Dmo lill Imihei alt hilt liarn.< iI I tilliliIhuM ; I "t-I ., \hll: I lihI''lt5'I \1 >
  10
  hide suit, I .Ii.rr"", ,1.,1.I Nut ...I at that, I,. ha t-n.il' |sera.sit rx |.iiimanj |1'1"| .ilimilii. .iiren.l I lip hue M hum I urn. |iiifr.wil I lu "r I \\ : 111: 1,1wii'ti.i Mil.I: |19'. I
  I h.il .
  I I" i I,,i,. i.'" ','U.""" |Mili (lierw all lillm .1."I.I.I. Lillian' in liken that I lit hi. n..t.li.n s. .. I.i's's.|., .1 I irilt 0,1,1.1, I i Ihi, 'm,,'Ifis al one iml.1111. I..... I.\ ii.unlit I 1"1'" sush' IIies' ..H itv.i .. 1KII: .'rO"I') / -in.11 .'lit. Illn! n. f, ,. 'n ,

  ..., I "uI' I hit lilt ..l |> inr.| ill)1' lust i tail. 1'.1 Mill",,,, y. \ ...., nnn-inl h li..ililn. ...ml I alnHtl. Ihitill.iw .1'I I. .. I imi' .\ |foml |mrllon" ol' 'Ihl..ill.ni i I'that I 'KIII: gels ollli.i. ; ilo not 1..I. I "...'1. W \ t'. ,- '111,11;:hiusu11ui.t'ls':.',in',' iIm : ,,,, ,, ,

  ". I I.:.1 11" ,ii. I 111.1'. l,pt, almnl II lwI 11..i.. iniiiiii'in. HI, I Hi* I nilel .hl". I.vrr ...1.... uml I.". "<" m. ,, : .t.I.I.II"| | | I....au.hiIiS.l -inMIami I I. lliou.'lit, Hut I 155l1155lll. |.rln.'liltKiii.le.'mt | ,- \iil ii.iin, ... Itusu., s.ilh'awl ...., n 1 s.ssss, uiI5hth.| imt llll.if. "HH..1 Mill, .,. "

  ",,I I. i|Il' ..r II 'I 11.11 sin'. |I'rr hall luau.' mi |I'Il' r \ em, .niel i. 'I 1 11,Isis L ,,,.1., in.luih.It .troll. Iml. hr ii 1n.h 111,' .(1".11' Mill i"'a.,. laruilt : -S. hiisls. I.HIMII mtri Lslsua \I M. >.ll i.",5lIisi, ,', -uI-i iJtTS .-1 \1.'" )'"' s1ss susu., 55u15I. .. ,,1 SItli .I, "iiIISiI, : t lit, HI .loll. l I, "

  ,".1., .1 I ,,1"r I : I 1.11.:. iM-tlmntIt,, fun. ,li.ii.jne-, |1''' all.| .,". .A..i- haw .,. .1,. ll.l-.lt tin'l.s |1"'' 'ol. the I..,. r4.li.in.-r I m' ...,.11: .suit I. ..>....... I n hut honor w ... Hi w..I".1, glass our I',"... "I Ilo. 1".li.u' t alt awl' r n'III.I" II. ,I -I

  01'' ...ill." i.l. Mill. II.iii. ii,." .,",,1"I'II..vi.i. .". .. Ii.l an.1 I ''|it.iil4li... ..I Ihr ill lorIn i.lit ,i. I.srs.ilr |1".1..1.| lie .. alivilo i hal sill-p, las. all hI." liunur in II." Ian.I II : ( ; sriltnvr Z.I 1.I.r r..1'1..1"1'| | _

  .\ '"' | ..,, l I. lin.l.. fin. the ..ilili. Ui. hnvehil 'I.il.| .".II'h.r 1 i lIsp i.'I..I.I., | i. ol I Ilir. ,.II..1. ..s.iI I Ihl. I. nit ha.t-haii-v. Ihi hlou.lt, shut II4NIIS ( Ml a .esiw: .".I.U..IIlll. II",III. I"| 1, I

  I .. "11 lit iiiirniiliipil| ,Krtn i ii n.'iiitrai'i. ."(.nl ..r ",.,., gralius, .in,1 I fur II.Minlol' Hlk t.. il.i1-i i i will mile ,m HI nl. I.. -vs ,' it'. l lIS I 11. mi. lulltc (d lax. I lrlf4il I S l.o I. then 1, "" \II kfll HI .\L km*. 4 1 I t .55-lu I il I. III. !.II H Illll in'. l,"-Hi."i ,,," I."u. Str,' .,,,I",,.. Is'""liuuIl. ., ,,'..". 1

  \\ ... I "I.I I I. liar.11" till. null, ilii hip iiiiunlili, | MI., fee i.l. .1"" ul' miIiiiirrranilr4iln.il MlloWI.ll., U.' I'I "II..11 5,1"| '" 'I'| '.I4li.il I 'n''' oil i. lit .1".11., onh ilitialrr | I to mourn, lor t.sal. '' Not use hone.I RUBBER STAMPS, | '"' ,.I.. .., Sli'l I ,I..." ,,'", "Iu-rIill, li sit ../.,lull. uIISC.sli'l :., .... .

  I,, ." ,. II,,"t oiiijhl' 'In hati 10..1 I nnn < linn suit I r.li"l |,Ian I., !1.,1 lln I I..n.',II. Innirrtrul. I liailH.rnu I ll.r. an.I I .1 ln. willrra man, .",II ..,. '. r "i : I.'" 1'01.,.,.
  .. ..., a",1 I ili.lul ,.1 I tin. I 1.,1' 1! I : : INKII INI: 'I II I4. j ) Isu 11,_ '. I
  t. "s''" I I'' an .link an.I, 'Inline .s .1 .1 s..s.I "55lii5IS5lii ISItIIU ,'. ,
  1. 1" : Ion'IN Ilie., Iml (I..H' 'l.I, !. Ii.. ."I : : 1 Id: I.IIIMJ.: .. "rOI "I .
  '' "" .11" ..'Mi. ill. nl .P II,.k.,,.iivill.$ ii Ilir (1..lili. al in ""uiiahis.s. i I. 1.1i: | ( ..I iiilmi, |I..I V.ii.l| ilM.ten fill IHull",1| ) IIIIHM, | 114)1) i. M.llu. "I I Ihr.r. inimarlrt, nr. ton. ill th ,tuaritvtrv KrMM: < "lv. .\ \ 'I .\< >. i I .IIIU ,Ijiru.. t,ol l,, .,It ilnil. ,,, .

  'I ""II. ill"i lit I hip. |jiessi l ol I Uu ...".1 leshilil. "il. Isis li..u-r' ..I "|. l,.i..u.us 5-" .s. HI- ttill I. nl hi" aa the unitojlmu1.111,111. Mllnimnl, .ai.l a min thi.iin.riiini. I -'- I .,. V.u.s.., .,. |I'.." I 1 I
  : .'. Mho I,lull i ') knoniiiKIm.k 'l'uls'hluh., I Int..nl I, ". .
  ,. 1'01'' ''' I u.s.."(('..-... suit I the ..... .1.. ill.I..1, | | I hiMtiral |1..II.. I".in.f4.lyi IM.I ttc II ..'S. mIXHI.I > Ih hi.ir.te. V" I tII.l'ShhIalt.s: I : Slilu-lkt, I M. ',.'n. .., I "' .nI u n

  Slide' ii InniiHleir.",, .! l> "...1.1I Ihll .111 ilMHKIMllol, Isis |i.Ielilt..155h.ih.t. / U, mill.iuni, the, |I'.iir. Hint IlierrU I "HUM .,0"' hi.III.. | 4 l., .l:mli-i.. .\I'II\HE': HHlMliS: : INS)llI ; -1 lHl.t-: ..r V.K.ihi m. luSh I. i 11"1 I 1'1" J.i.'k a,0"'"r. .1'1" ., n. .
  I VI Mil, Mint'. like.:
  if'IN : *" .
  I 1.li.I.lime.' I '. ssss.tessu or mrtliiNl n.inlni.ii. .all I "I lieS'sisse .'tin'T ar* (fenerallt, |,rlmi'ilI i I tius.Is-suiii'-t.| I:"Ii-,.I '\t *'s'tiIiIl., I 1.1..1.1.I .MI/"tart,"r s i,....<.*"! ".nitSI.'Jo a.II..tl" in "
  ," "j,ill, I:l I.Io.III', a. lul Ihc hlt',1, I <.""" mill,, I'r HID ..elt 1'iir.i Ihr I 'olinU' I"I""I..It.. In tin, I elmeli I "m, I,' >.1.11,', kliuwlnjr. 111411Naihtlllr .- t I I!I I.... |.*l ||'I..I...! "l", I II ; ,II,,,
  |lieu .
  ,, ,, rhull. 'I' I" .I. "1I-SIS ,,1.. Ihi. I I .
  '" "It ul I IK-MIX Iml, ., I I.nm'. .S I Hh..a.I hi. 'U. "hrl I a hUll K; '1 HIM.: S l.I |I'. IniHlr .niannrr of (.riH-ritiirr, m I the : 1.. !1 1 .."' l T\, I.' .::.: ': 5SS' I III': II IIius'
  ,lI.:, .lI IIiiIi.ui. his. I I. Iii Ilimni-r knew what .. ,. ; 'M.U' S ( { ( )( ) 0
  l" lli "'UI' iiai I not. I limn : .1.\ w iit'" i I. ii 1 i -m i .
  a.MIII. ,| ,lininiulii.nl, II" ami I. l.iillt| I Ih.h "I I..l. u ( Mil 1"I"'r': | I. .I.d..I..1, ll.cir nil,,'ill ilulir.. ami 'tuI"isl,,,, .11" .11 "
  ... i .' ..tt ,..11..,loivaiiliun.lii.ivi. .. )II.I ., lie WIll 'Hiking alH.nt, -'li lnii the. -- ._ --- I ,,1" ,
  .. .. II... .1.. .. Ihr, ( .., oilier Mali I, ir.l>.. ..lr'I.II" IIriiu.i
  rulriilili. I"o .1.) suit "" lir i 4klll ol h II ol i-rg-lilii' "H 1.1. '
  | | .
  'ou'l n i :.n..al ininv |1'1'|'''' Hilll) hi.It'II" .. ; |1".1"1.1. i. alitunle .",".' a ill, Greenville I I. I. UMI.*. it ..tit. I I I", I. I, Mil.. .IU", I"" it .I IIhih..h
  wills .1) Il.liio.l4ll.. II, let M I.I.ii.-.! llm. rvral I" ColCyiu/e Ins/Jule. ,
  in
  I.IVIPH nati ni an .ei.is.g( .1. ,
  | "I'| .1. "
  .., tikr I I ,uissuI, | 1"1" 1"
  .s. t-holill I Hi" .1"1'' | 1..il",1) : S ," ( hIll I Un | rolrlm h.II""I" | 5I,1.i.I i-s knit '
  5 laili.ial h.-leiraj.l.. smut li. lintir ", .' '1 lti'shis-rlhu-| I In I 1.1".1.1"I .t..rm.ati.| < nrnolirr. 'r'I.I'r. h S 1',1", "
  | .
  | lh 1"1'
  I ( ,tnj I".f ,t..ja.t, 'IItIuIIH I. 'I '
  li-x Sl't5 it "
  I. looking otll Ihr .r...ei.,li"I ulIliff niiiiii.alioii 1 .ill, lh. iiiiiiiii. (g aisil I aj-ii- the 1, .1. (,'.n> tin I. ., |.Ian. I lie Hull, llm, L.l.r.ll: fir .hl""lid"l I | | i I. 'line olh. 14. .. ., 1"-,.,,, ",'II, ,t', ,
  | gii
  h I :,r I l.i:.l'l4"s, U I lids Ih* Male' .I ..".. I '..null I ". .. ..., |..I.IHT In ilo I tin-iruMii lixlntr. j I. '" I 1..1. "
  nllnial" 'Ih uI.uisu. .1"1..1..1 ('l sj.r: ; ; (o) swi1 sr )
  ,. ..i.,1 .. "li..., iiiiinliy (.ooII )( ., ,
  AI I i I. '
  I "ii "v h4lmulhli,.". .. ,. .....1| 'Ihrt I.' ) .I a.'pI-s..l.-r ,.'I..I..r \ "" ,'1. '" \ "
  I,
  |ll"| | I
  rrI.a ass-I !
  rsiIse his ,
  1..1,1111 I I T.II.I.:"...... .Im, IIIK II." i loom,, II. ..i"l.i"I| | |Ia..h. ..,.IMI tin All.inliian .... .r. ) lases rs'ht'r- I Hit, *. I I s's > Mho haM 'IH-CI, ." ,,,,. ,,I ,, ." .
  ( urni i 111 I i ii ir. ami ( .1 I theiu.lt.i. : .1. I ". .. ",., ,. I"" .",,"uilus,inS, .Sill .1"
  ) I's.ruI.easa anil 1 ., rasss.h I :: ; : i :: : ;: .. l.i Ihr. 4111, ,Mini' a.m.wl au.I I I ir. ...I ".1 Is, tin h I I'. s. I llo..llal, I ,, -:- I
  In' I | Mil
  '1.,) .if .,Isis, lat we ",..Ii. r, lohn r ain ..1 sis| IOIIH' I I. I I.-Is.t.h, It.a ; ,. I'I\ -\i -rln.1 ml: 'in ft Hi' I H ,
  : : : \" I. I "I
  ; :
  .|..r. .vs.-rsa li.nii, ,Ih* N.ilhrin, 'LullIH.ll.ol ,1..1 ," M t.iai.su'si lull it tt ,i. I 1.1 !rich mil,, Ml hue, m this .oiu.lr, Ihrlloaril I uitliune, I" .111 .it tin. Minllrmlal.lMinl I l.llll.lll.-, I- 1. .usa .sli.ui.ii., ".. HI u.uu: j 115, III I Imv Ills"'. r w, invll all I.-'u-. lii ,1 I r.\ I I' II
  I i luI.li.''' skinner an.1 I lathhlinmmint I ., I. mtiiii, I w. -b'ti mill. I I. I lillMHN( IA"1'' '
  liuS.Iss.iil :
  I Illll.I Slilr.' '1 Ihrr. I.In I. 5I.s,I.-. .11., .,"., I I. ..I i... I IHMII.. i.alrr.nn I lai. or l.mrr tile .. I 'h'|'" sr m at tf' ..1.1"1... I ,mlii, "m ,. ..l.. 0".11"11'i iiK .I \ .
  tin. | .ue.llnK. for Ilireh I I" .I"'al- ",t. uirlvrl. I In "ml 1 on I a.l. M h t. 4 f.l -I huh It 1:,., S//" .,1. l..Ivu,. | ,,"i' ltvf 'A'lt: ""IH V.5. I : ..1. "
  )
  .li-.ili.lK.I.. 1
  5 Hilli' Ihr 1 i" '
  1 as |I'.n a I r.l I tfaluit l |1''I".t| $ I hi.rr this'slilhihIsih lol.I I l' u-ti. ami "It in. ..15 i nulii"41 uuirt-ai-' | I .. .'. ,
  Ic. I, ,
  lli.a
  l of I' HI I upInliinal i<> sliialra.li l.e I Ilr "',". in l I.usa 55 iliirinx : :: ::: ; .h. M \ 'ti.itsw: IN"IH l I IM tI I I'lss .
  lion i.n ir% in-4ii a..II'.II.- I,nal.uls.I I lion, .III.1 I. oil,I".. .. 'iS| th, ITM.. i.i., I .in' n ith riMln., n. i ,
  lul 1 I-.hlor 'I In.* hr nn, .n tori : >. s, I IMII,,,lir.l ami,, limit ,.'i lylilliamil. thr, I is.1: |.nMi., .,,..siSi.IKI i ,., '- I .| | I. hip |'aiir thr, Hal, .I( the 'I ,an,,) Irllht Ii,.. .1.. .mi., -i- .uln, .an H .J- ,.M, n.- ." Ilkl',,, .tit.. s'-I.il I nil its in.., i'iii'u-'u't' ; 10IIK I sit ; l\s hitSI I ,
  ,0 I. ". ,.l I |! S.Mlhniirnau I I tSstIues' ssuI I |'i-irlt| of all I tliu.a Hhntilime ..1.1 ,mm lilt-s, lui M. ..uiioiilam. SIuitIliIS' II, I "" ii ,"10 11.1 I.I. "0" "I : I I .\< '< '1.11: INSI II V.51 i; i 515115155I .
  it .1"",Ill, h. ant I .n Iiiiit.e, if I Ia II,, tn w.i. II HI i. U. h ho.i| ll.i. t.gIaIer; will..y (Ihi. ,loI ; ; ::; I I..III I .. i-,1 1.5., J', .,.1. ," !
  tt illoM Ih..ir .'sis.Il it,'.. .\ sI| 11. Si.i, suit I 1 Iii .'".,,V.liii I,mil 5. 'I lln. |.iiti, ili.| of. Ihr I hum.rain lisa IMNII n til.IIIK. or rsiih In., -lion |!' |ha I hriluisue.:;,:::: .1".. ",./. ,.,II. '.., f./.., I.. .,." W 1'1) r. \, I II l.i II \>r Mil' Ill knimn.\ '1.1",.. .\..
  !I. ..I. pIt-c noti.ii' Uhbiinl I I Ue III.nielli Ih., "il"" nii.-lil. ilrllInto'lhr I.." I '., ". "'. .' .. I" ,,I ../. \1"1 IN ., J '
  iH.'JenlLi! t..I'I 'lies, |tarts Issl.aiitiiiKiicailr I .. |';ti' It lie nut In IHI .1.II.1) I., f. 1."I.I. I ,, Matim .,. .' .. ., "...I"/ .. ,. ,I '. .. 1.1..issi. I ..'""..1",1'1. ". \
  Ii 'Ih. ( ht.Iml' I ami I I'nrt tint tl IiluSsu.u' ttoilh if i mimil. Hl.il tisrh:lit. in 1.1 mailer ? Ui noll.i htsIlI.ll| .nl. s' on.of I ,. 1 1 u il,. u 1 I II Rod Star Shoe Palace
  .ml Hit, ml.,, 'ivil", ol, "' 'il' 'Is'I
  j .1.I.11,1 i t .|. ,tin::;ir .' '(;ni ill::; inr.l.|: .. InI ( Is nilo. Hie..initiv I suit re.iiM-iiliiK| siseI.I ,to '.,1. Ihr ivcitH l.ii-iiit-.lu"ol. .nut or II (hal ini.r. than on*.1 half ul IMII ''I ll.n .V .\ ''.. I gni.int: "0"1,11.1 li.tl'rIl'll'hshtssul i 1,,.,. l, ; ::':,I_" ;: ,.:.,, 1',1., ::11..I II ,I ii' ,I'StIl .: ,, ,, .,,,, I:,
  .-rs.Is| 5 I' l 5 l .su" I 10. "
  I:I.th mi I lomiki( $ .1'.1"| I .. m.lralolillimlm nil hi II... i.> |s.la. an.l. i-Is.".Ii"l u.I. aiiiniiHiiiiil man m, ant ....minium',. v I l.l |.r I 11'| .' of. lip. ir; <*i-trr' I OCH luliinm, .' l h,) "".I ant "IInr km I Iol \..1., '. :' ,. I 1 I. PALAFOXSTREET: I ,.. d.. ".. ... ,
  .
  'i"l an rpiiliniiI 5 ,,,,I 1.10.} ." ,Iii il ,III .1 I I II I
  >iir i. 'lille I ni lilt SiI ami I
  lohisiilh$ iililnln.lhrt- inutinirnl this | | | HIM."' i'ruirrilini' -- -- -
  .r 'linn .|.. ial av.H .5 ..". in, .livi Inal. ui I, ,.,. l .. p. ". .,
  Its. fit In (Ihi. 'Im, lifotr, Hi.nnii .. .i;.'"1.1'' il vsh liin 1,1.r Hit |.nnluil. ,ha 11 0'1.' | Mail, .. S : : ., an.l. I il: .11;:lit. tun. Unit. :ih.;.; :I ii-\ li-oni "'n,,.' ..i.illitn.' I UNION DEPOT STORE illu.-III i I -l.ltl, II"I.j I I II. I II. .,:, ," ,' ,I.,,I.'.. I".u1 u-".. .1.

  '''| '''' i, over. Ilir 1, m"in IIM ".. Ir..I..,",1. .".,",...,.. '1 Ilir I 1.I,.,.ss,..t. ..livers it "I"| 'in' .- slsssIieslu e. pit| |,,iihli ollntr., Mhl, hUir !11...,il. \ Kit i ui I tin. I.iilfPUa.o I. eu E s.sulss \ i

  |I.""11...". .. il' i.I..li.' ..tllv ItlkiiiK.. allnlm Ihr I..ir., .all that, wuiil,IU selsI! I.. I.I." UlMirn, (Uu. ., .... an.1 I ,iMm i- M.rrt ..1...,.. at ...,,, |1..i"l. I.I 'il.. knuw' lilt I.MIX !l.ir'iirl Cor. Wright and Tarragona Streets. ( II. l 5'ut'5115'tI,5 M: 'HItirMiiMIIL : I '

  |..ll.5....1 I him "..I s.s.i.1(5,11I, \in.-/u., ,I.l. I 11.HI" (has I l"i.,1 I hi,.ill, .i .. .I Iv. 'I hr I hgists.s i In Its |>.i. .. ..I., I .//1,1.1.,I ) ,, hr i lilllr tlil.lm/' olhi4.Mhrn ._ ''lili.l, : of .51::iu'tli: .iu,4us'I Ml,Lii i ;h li: .ti.nntii.N.tu ;; :. riiormi: ion.EL\I'I I h h | )\ .u in.sib.-j I I I. I I,:I I I I II 1

  I .,.i. Ihal( I t". a. ,(5 of. hi. a.InimUlraiml haul','. H .lull- llm I..II.m an. al i.-s.hshi* It lN.ln.,1, I Hliihsiis: ...1 1 ,...onliln.li">. with. |I.. information" ,I.,tin las 'hi.| .i 1'11'' sue' "I"I.olr, Ki. imnurI l, I- ii i .I I '. r 1 1 I I' I" '" I 11\)1

  I an. .lln' ,'oL'1 1..i,"Is in (llnI nee, ..I all .I"i., .,. h llm h'' ill I 1.1.: ) ii.'. |,itvi.l tliiiMatfoi ".. miHMliml' | In him. ", i. ,.
  I Kin'' ,"0. line, ..r all.n I k .",1 ,Hint."" .VUclnneit. in.liuniinU( .".1) hails I 10111" .1..1 I tin' I iNiniMralii, |I'iailt" 'nulilii ImarJ. mil OIII-.IIY, amiliuunltr .I."Ih I. ilon, I .Lnlk, 1"111,1 I-'s"l' F. M Williams, Proprietor, M. i.-*.i' i ( si-i I I IM: I "i "I I 11 I \ 5- I ,

  .'.1', ".. of 'Hint. flit irrttnlr.1 1,1. l..r iKii'iiirmal 1 suit I 11,111114), ) a i>, L.: sahiihsIsuh.u.w.l" lioin liiinx out olIhi I olliiial.. iflva 'Ihr |Isl.hI.- trit, I ..nnnli, ,I h's... ,.it aiiiim.l4iil4l.oiit ." '., 1'OIUU. : I.. ,t I I, I' .. ,
  ( .
  ,
  .. i K 1 s ." I 'mil u. n IAII I a '.n il I isiIl
  nn..(("("MI..1 .I Itti.-, hoi,I.'r. I.. llnM ( s .:ii.|iz. sasu..i. |'. I IMIII.I.n" \\e".li"l| H.Hil.trl. {, hula informal, hut' Mint' I. .I' I/.1! "I hIS.S \ i. tin,. mil,'liniliK. I'.,""' THE PENSACOLA CO : : I

  ..at, Mill.). .aiiiiki., i .,..".il. i.I,.,I inil.iiallor out. ul tin, .". anil M-riii ..1"hI I! i r unlit' l.r."H.n. .. IMERCIA,

  Vtin,. ... >'. nl .. ,lottir raili.i4l.aul 1..1..1'1.| liv* auim.il. I Ir I lul iH.iiiirl, "I a. n. Hint,, I there II i. Ill' il.,1 I.. .-k .1..11, caps,,I I I.,> ill.HltHi | I I ; : : :' '. I r... al i!,n.I.1. .11..1"1.|! ....1.. I II 'pm I ,;; < HIii; .I'I:: % % : .I.I't : \ WI"" .J I:
  s ton e i 1:11'11 ; \ :
  l 1.- .. |I'iinli.l, lnnk .usu...i..",.u5.. arts, 1..1 o..s..6. ,linluli.. .ir.p.lssI.'s,5.| I liar, niinil. priNii ,I hIIlss, .. Ssiius, ,, Is'. alfwliMK ,- .. ill III '.uiu 1 'ill.I r, I II II I
  l. nl-nli( ..I, ,,, a.li.I.. I- .1..riliII'I. : ,' .'..1." 1. I .. II I"lIIuu' ..11 Ml, ,.I. I I |II"|, ., .iullu, |"i" "I.
  il I, ami. "trtln. ,,'w'I'.I"'I'| | | iniliiix |hAIler.| I ID ..f tin. h II I.. .:". I 1..1.I ..1. ..I lln. I ,Ihr sIhresluuf, Hi,* |K-'|,leSi.meof I -is. ""'.'"". ... III I 'I I IiuII I 151u.u uI-I' I, .,I t iluih I \
  '" I ( U ... lus. .tMlenlh, hm. i L. CAIIALI. .1. I il lull- -I .u : I 1.1' ; ; stIll; \ .,:I:_ : WILLS &BROUGHT
  1.1'1"1 -i.I..II..I. i r : 11 : : ,
  .1 I i I : : i
  lit amiIhiir I ;
  II t I...MMIH.Itl I 'I III, i4.I I M an iilun-iK 1,1",1.. liulk. j'ul"il"c .on. l.'iwlnllon.. H Miiullat I .... 1..11.1. i 'ill' ii t.u.l5511: \\.1. .1..I..'- I II:,Iluissuisuiluu: i : : I I :,Ii r,. I li, -i l ;.. ." ,
  n.i ... "">. |...M.nji.n 111,1.11': inn *, un ...i..*.. |"inn i 11'1.| .. 1... |1..1.. 1"1 thai, 'Diet "n n.nlIh.lii : I -.5 I ., .. ,Hhfbh"rll I-- IV ,i..". ,1' ".,1| w ..."" "il," i ",, ,.
  (low .Ion l IL.I.. id il l.nl then MImir .''. .mn'|1"IIM ..I iht .ashs ami. h .. ni.l iri' hnl' I ll.e.on, hi.sl.. that r.. wa. .. Hi..ir UMII |iris Hi' | "i.,|1" "itt BclMIancrcr :and Locksmith .0"".1.1".1.t 1.1. III"li' .i ,,nt l",1 I,i. t. > ." H'.,"I hu .1 l, 0"I l lti I II'

  "' il, ,i. ,irally MI (KOI..1 lilt, 114| I hiit. .1.u. I. apish gu'aisi! like 4 IN..ir with a ..... ,hea.l.t tII i I' i H:: j't; ,:: ;; : :tl,. I'is.*' ,;? :'u.s.
  .' 1'i"III', 'Isis isis ; t iMxinitliiM, an.1 I ati. .'ii"',..iiii154.S, : ".,ke.l al,mil, i..,1,1 .. .. ,."" 'lltl iau.rir\\ u .? rlUN h.sIih :i'I M ana Pl hr
  ( .'I 1"11'| il. a. il. llm i a*. ..r I iHlnIHV.II ton, | Ihi., .to .illS I li.nil.le,. or "..LI. 1 IIsI.ui.I fsiil..5 sail.. .1.1. r l.n" Ii S iul' It' n r:
  ... iCs ; li,li li.H.ki ..1.! "".,'nl'. ttiit.1I..I 41 >,in ol. it. \lien I hail.I I I"i.1 lust TLC-:: < thE: ., l'uIuuu.. f SlulI, Mil siu .uiIu, kit 'u.I ,II,,1: ,

  ( ( .1."II"i"I"lh.I"I..li.I! .ini I .In), I huihihll I ,., oi.lniuiy' ,H U l..i r..I| .' .hi. n.|'m.iilalivr Mitlilhi. .. In-, 1 ant .|i*. nl I mluiinalii.il, \..., ''i' .1"11..1 .. ,10., uu.usi. 5", ., ;i 5 I' I I Iili'

  IK ill. ..., 1'1'| I..ilI I I".. kll ." :hnil.linK::.:' ::,, ;|.uiH. :mi.liiii.ri: : ;, :., lor ail.,: I '""'l,:|hi .1.11: of ,lln. Ih.lfs.s.. ." n I hail 111..1.i I Uu |usl|,h. Mill, have .i ,,, on Hotel Annunciators and d House Bells, :| DELMONICO RESTAIIIANT.ANDREWS { ,'' .''sj", .,,.,, .,"' 1.. ,...,'I.,;;". "'", I., "I,. SItI 'I .. .' .

  \ i hi" .l..hai| | 1.1.1..1'.101".1., .iml lushes il.lii I. Hie | thr .1 I /, > | .1 Ii,," .Ii It 'iml tin'Ir, tun. I 1' .1'''". I .. ,
  ''|hs..i..iI ) ''I..ln| I.MI H 5. i lln. 110.1'1""i"h \ h.sl.u.tI; III I."".". i 110. \ : 'I'' '" I" ",' "
  hIit..11,111, .11 ,
  I I.Lejljs
  1 "II 'I ",1".".., llniiiMtr| .. 'hI| i"I.. I I.... I I Iii".I lilac I hess n nl 1.', 1 1 his |,lul I Im ni M a. "' inor, a" .'hl""I.'i'l, ,! I, \ I I I
  II .. .I. I ..11 1)1) ; H lilt'" "" I 1"I '1'1' I
  IS
  \
  1
  1'lli.I, I. an.l. ..II,r Iii lS".i''Ilor I ...... ." | ira.l asI, I aih.|'It.l I It the, lont.nli.mHit 1..1' y .1..1 .urr I I BROS. '
  "_sll Ii. IH il..K ami hir,: ll.e 'IOIIII I.: ,. : Is'', I 5* II II h IIIIIMCll' I iOI'llit, \sn:1: I
  ; h..1 I' mi,: |>a, |It..C'.I.I.i..1| an,1 I a. .a. ..I( linn I hiilivl.iiiiicht, I hi.lii ,. ,l..i\ IlitMtM.at. \ ; ; \

  Silo )h '.1, ".1.. ttoiihl ) uu il. V"I ,lloU. i, t.. Kiiaiiu, i UK.. 1".1"1, I ."'... 1 1 mil() UK nilo (.lit umlahiiMil Hint tinroiiiiner. I., I u.a' ir l I' "....1 ,.. '" "I', 1.1 I I. .".I : 1..I..I..r. '' ., "" ... """" ." ", ,
  .. .."h I. ami,, I gis. ) nnrlullri r ol 4 nil .vuh, I. ,'"is,". It..i ". Ill, N. El. ..' '
  "I, "mini, ... 'I Isk.. M.I.I..,, Il4lil.ir.l4'. this |.I i5lhe5'i,. Sit l I". |H>.iliinlu I .i"" r.lilt.'t MI i. il' al>o Ihr. .1.111- I'.,., 11. ..1.1 ,. ,. I.1 ". \..." .. .0." ,,1, I .. MIN in.ll'\l..\ MIn. ..,.I ', H ;' 1. til. .|I'"'ill .m. in' ..., ,,
  ttmi'
  1,1 It Mill II.". I"* mt. ,: 1 1...m "I'ui.a. Iliac ,,,.i'.1 n |1''I'r| is.alas", r in;orin .. ,. \i'l I 5s,5.s..I.I ut..i '. .. ,. I.. I 01... ..i iiKMKN
  ,,, .I'II. ilie.. tint .
  Ii' l.i..tin i ton I u"r.,1 "l'.r cry I"ill .1.- !; "" WflOF
  .il.i i.lj i. ii"1 111 ml, ..r a v..1! :HUM. llnl. a is. .l.iin.l, I. all ..thin, 'I I.."" I. ,'r. .1 u 1..r.ii u i I,I : :NI-
  ,'r, r..I.r. il' ...I> .1,.,,, I I.4-.I. i, .I..IIm t. I.I l.t..I.I (U'.O..r., .,t. ,0",' iunriuiieIhr | I 11..1 """" ., .. .j ,' 1. "' vIMI
  I I.f \ rnml4, |1.,1 ,liallii.1. onruttiitHli4iin II' Ihr, Mui.l was ..i. L"h ,sil altei Ih.Ihriuiiih '''.
  il e* I i > ,
  .h' i i I.VI'atl"s i I.
  Inv.l, in uln. ,, I : : NOTICE FUR HUULICATIUN I ,. ,. . .1. .
  5" < I limn lh" .1.1our I >.:ill .i.I.1 Ihrluni. iliN' IIII I. I I ..1 "
  tine Inn' a. Issu.s.hiuarv. | I'
  .'nil Ihiriw 1 i I th.. i.lil.ir. I. ..'. inn. i.t5I.ASY (, I i. I u a "" "", PENSACOLA
  lit
  'I .It. (1.-.ntillu. .1.,11' iiMki.IKlil UWM 1,1..IAil. |* ) ii.i." allnr h.Kl.I ill.n, i. llm. limit shill' inI ,

  Ml ll. I... .ail(II lie l.t ii....I ilurtllll 'iii 'tnalriial. .... h.aI I ll...liii| Hill, ,K"l haik. l.i.l I.. |.. I. .., L in,1 I Sir I 'v'I.r. hi)1'-r..I .... ..1".11.| I Ii Nulii: II. I.; 'i.l.i' : :it,I li--ui.i ll.n: :uI I;.,.:1"i I II..' v : t I II. i. \ III I '\M 1. "\" .. I. I Mil.IG. Notice.t .
  \
  ', .,i 11'.1.
  I --5,1-S.
  .' hi iS.I I "Isi SIiIUIC. l-ali i4l'C", .ail.ill. Is. "..' ml I Isi..si. i hi. ,hisI" n l.l. HI I nl i.- I Ii I 1
  ( | "I'|
  I Il I.ug.'l-.'II.i ll.nl 1.li.a'.I.( linn U.I..I.( nil in.iir him "Mai, ",u aA.' .ii, loimner.iaii "' i.1 I. ..i. II ink..11...s. I sis ..'"''|1...,.. aIr" .I. !i I lu a I 1'iie,,::,; loimlrt rifjil.I 5 uf hat 1 hiss;null.Inn In.l.viliial.lionll :! : 't.l I ufIhvalm.liiltt i 'i.r r"l,i'I iii.,', I;I".IIH: lii", ami iilii tMai :::ffl f tt'ill 1 I l"'iin'l\; ::.' i it. I II. 1'1, ,Is. I ", "' 'k-I' ,li-lu., .I ,II I ,..,,,,, :;h CF1l. -.:50.0o. iV II ii."IHI.I .ii.,,,,...i '"n'1 I, i .l, ...1.,. ,

  \ .jrnlli.11;:II.i :..'.I.e: ;. ;lie oiiHiitutiunIImi : ; |!
  1 ( Uml. ul, Isu.iI.ali.I tie. I.,, ., anil our ..1"| ..,'.. ami I liml.il. iiimulit : ..,lu hi.l.,1) ill. lln. nholr ."al.'i H" Ilii. .I I"' i' iml I al ..I. u| I.. .-si". ailu I. I -I. tl t. / NKIII. tl. ..1 I M.l ... "",.", .1.' It..1 l.an.,. M.k.1"1. Ill.,I -it, it. .in 'o., ..1.1I I ", I IIi. 1

  , thai .., arik .Iti.l I. ailiIIUIH '. .luivti i suil I .."|| Ilirir I, s.r.l ,.1.1 im.l.ll I ,,..'I nil. MK.Iriillv' I .III. kin ,, .,. I' hti'iai.:. Ui.ni. .I.II\.i5I.ur id. \ I- i. i Soderlend !h'I''u.ns..ushilsi4rill h I.'LI.II I on r. -r i. :I I : I' f
  .1 ) :
  I. ) .11'| 1 : ;: : I his l.iml,, UlMeen ll.e. I.r.r .._ N. tt | I 11.11, 5.I.II > .in.1 .n,.I ill, ,ISI.IuI.i'a| I I I II
  ", 5''''(, thou. l...( n.1.1.| ilitt-. 10....... l>oii.I.1 ....1 I lliollhlmi. >.. ...j|, ul Him I h Ih.ii i, l. 4. sal s.-s I: j'Illl'llll.5ut| ulihil. unl" .onliol' an",I Ihu.. I uiIIii.lIi, ..1..'isa. ... ,.. ,u.vsis. .,1 '11 t. nkn.; "........ ,l.-", a..1 l .n. ,."i, i ili I'' ,
  th .. .I .1 eli lii .lhsI Ho .Un. .. Hill lour 11-li: : ; : II isIuisuusui.Ii r. isp..se.al, ., rl' .. III" in.1 hl. I il. ,, "I "
  Ii' (Unit I hit l lTK4i.lr.l a* .rs.. ". a .I ulmh a. H i an nioie lttmtli I trfl tu |hhia I". ) I' ,
  Iu. lis.Isshl,5.h' \114C I tt I I I I hI' II I I.i
  .. jest.I 'huh. I.sihe I UiMiiaifMr.liooM. I lolake II,. It. I. ". 1 moral 'P5I soil I | re.r.ilnlof | hiue.iI.l. ,.. II'I. .... II.. -- ,. .. .1 \ "
  .iumii" | in > ulii, .l (lid atlniluiu( alanu ihihiesi' ..li..li..1 lIe i ill/in : I 1'I. :, V.eiuI|;:: I ti.i.ui' .. ". I"uluuu' \. .. 'II..- .. sftl.uu' ,,. 1.0. Ilut 1 l,IIlu au|. ...i '. \1." .i "I'Su.
  I >n ally l I",irolli.vI ll. \\\ilh ( hi. ao a. 11. |1.i"l I Ihs n,' '' S 11.mi Mm.U.kat, : :. .. .. .. :
  iiu| 11.1 ( '! III tl.'MI ..".. |1515111'l' ,' .rullji llMl I.i.h., >|. Hiil j -.i '|1' ull .:
  'I Ili'. ..iM t. I II he, 1"I.I.I: | luaiipirlt amir.", ) al Mr uu Is-at l this .\I..i.I ,. ili,.. .1....* are ... ..hairs .i. an,1 I II I,., I las'. uiiiiwvxarilt iiiltifeiinn, HllhIlia I. ...1. I !
  ISe
  1"h'I"
  . 'in .I.o......1.l aa m.iii," \liv .line 'hi, in Inn. ",,* ami, lMm.lt |h-r tinlm .I'l.ls.ssi I a MI.h'i' .In.I.. ami, .Utiei, ".1.1 ami ,1.tu",. of ant uf unr !;... I. \. '1111151"(5 .I hhiiiissis.SuI. in I ink: :.... I lt.-iUisllIi-..IIMASrUM IH-iiiim.;. o For Sale orI

  ! "i.vsr.IscIi. la-ll.r I linn (liiivvlvl.s| ni.l I in a ..|helilisa' taic. a..l. I MItanUn.la |l.ve Him hi I ha. tel i thil.ilrl' hr Mill |h5uihs|.lt! Him, haii. ..l ollrn.itr In the w Rant

  ,. ,.Ii.ss" ( Mai..aiUi not: :..- ; al.r.lt l ha lpars I,. : I Is.t.enhll. ..,'Is ut.Ihr i i itih/nl I MurlJ I II sea..,. i I., >lwli..kll.ir.tirsiiil, ,i Im. < o t .
  i l h,, li> (In in lu .l.,,..11 ii,llmir H".m < ar 1" russ aiw : II 'inhowl ash,I hi. h ..1 Hill, rithicrusil iw It. '
  .lairII C..I I 'lmat>.. Uloir hiS, Alltnli., I. ant this M..,ii-ht au. .11.1.I .,,. ul I II I ". H ansI a l.'s.iuisa Ih IeIt HUh, tislikl i NOTICE FOK PUBLICATION. I'I'I 1'... ..411...l. iwl 1 ...|.'..sisa.. ".nl"u.,.I 5 I fd' I .i' \ I.1.I 1 Ih. I "I.'I I. '
  huuihi.
  .111" .. |' | .I'A'' ar* O """.. ., I. ,,,,,, .
  au .lies, Allanlt.U I that I.r.l .1'. ol, Mill I .",,11 M, an.I It (Miriii ,u nl .1 I .1 I II .. .
  -I I,, .nih real ililliirvn" i. 'lust I Ihp .hi. *: .1 1,1"1, iuuih it IIIIMIM' ami utHiin' -. mini ti i.tlifMliK li. rit. I u / = .1 I. ,, "" ,, ,
  1 a In. hi. .. ,1 .S.II.l li.-srl .Vn.-u.i ., l--lV""i I 1"11", i 5it! in,,,." ,"ui., ,. ,11 "n. rI .1,.I. .,.. ... I i I II Ii l ltt
  i. I suit I DIN raiy ;
  m i g..s-il. ruhull I. .
  ,
  .II. ..i"l I. i. br. 'it :iv H ikil IU. III I Im us- I Ills It J.M-4II h iIIIaiiIIuiI, \" uliuIII I. I I
  lot l. I' I I'. II.
  I la.
  I i ban. ::i.. I Hit tl.iw his .l.iuunl In.utl..i.sra. ,I.. a mallrr ..r KMII"' \ uiir 1 a |1"irllv .1.( .mirn .II man anil ..1.| i r.uI kMinvitlr '> u ,,iu-,1 I 111.5|: us 1.1.1 5.11 I u IIu : ZCO" ; ',n lu-r'ul IrUlm I .
  .,, iMlMiru. .. I. ."I "i.lin '11"11. .Ihu lulumu. u 1 iil.SII.', .11 mak.. HHalir' ...( ," .,'i 1'1'| r ,' : .,. "i I i., i.i, n
  | IhiMi' l.ulf l.ii.ilor
  Ihi Iii i. lath .
  I" hs.si( liar :ml .I I.s.-sia '
  .'. ,luuiali | .
  Uu .r
  t uk.uu ( at Kul.liH I 1"'I'i. .
  v: uf llriahl .111 .. .'".. IhalInulil > l4Bt. .H.I. tI ii I |I...f .till '" ,."I.I. s- % I utososi. : Isiuua-lfiss'I, I I | i I
  Ik i u.I tinul, .li"|uil.li.4lluii, i.f ilt.otn ami II..hi.. il ,.".I vtruliially nairoHI'l ri '. slat ton \ "", UiMiliaillt. y ill 10 .( IH ..inilHNll.I m Hit' Un( I Ilion I.I II r. II. liNM.lt Jil I I.. ..1 Iwainl.: ,i Il5 Mi'', 11.11'. ii thus-, .. lt I 1'.1.1'1"|| u H'.1.1 I IJ
  .
  . A alI"I... ..''ol.i.'an ...il.li..t"( ..I via ala a.hi .u.h iniiu-i. honl.l makr ton. i I..,.. h, tin. vt.nl 4 ...w.'i." |I. I Phi;. Cl p.It-ass-ui.tssI, ; ::' I'' 'raa.as uta, IIItsi..iis ;'I I5ia ; PHOTOGRAPHER :1 -rr E : I ,I ul'a.,1 I \.

  ,.,.1' "".1 I ...1 .. .I..i" .. III, a", .alhilelhinkll.i' : : i ,'nlir.lt: |h'rlu.- I "f. Ma, l,'.:' :ii 1\ :
  .1. lui*. I lhie.oshs.iXaahreiuls i I |isesssii.I I I I.ullliumt '5.S.l.4 *.li.i. -. 15 .' ". -
  ." 11.\ MiI.lss| | I. I. anlln f. .". h liloil hour.I4llii4 .. r..I.I. I
  II"I j ol IIII.HI.. lo h.. II. Haw. Hi (41 uli 51 I Ia HiiN ) ) )(
  h.I.1 | .
  vet ..51'iiil i lu M't 11..1 anil hi. lhlIshI I II. I'. tl.l\tt. ,lv.itlml! 1 l.t ihi. v'.".... Suit Ih,* unit / ..viaiisli,,.iisr.'sshsi.s-sc'aash.. Illia.' i Little Huu e around 'the Coiner. :: fl- fil' PJupu.al.To

  1..li.', 1110 I... .'a..iisig.iIhs" vI.( .. | I nlun.,. egg 1.11"1. ,I II... \a ',u. l-vn tt .1. I..*.I..IA..I''"j.'I'r| | ,, las |its-al. bflore Hie ,ii.Hi.M-.: L. .wJHtamn..1",. ... "."... .. .. .. IMIM ,. I l5 .1:t M I Jun.I .
  Hallow, I II ..
  liIli..I out 1 olli ..h. iiI, I inimion.. I 1,1"1"1.I IKK | IIi, '|1..1 .1,.... nl Ihr .. |.>|.le IIOM nlallv.' ,,II,* ...I'I"li.' ." i rs.sa'aas tt.triii..ii.; ; I'" I" I tM, \ I D'11c
  hut IsiiI.l-rl is..mil ami. I.sii.uils.l.. 'Ihr limir.l li-"nlli' ''iiii.ll' ; I I.) his luni, II I moil Id I ." .., '| lu-i. i. mimriiilM .. Mh..HM-I -ouirrMlion, shill .al I I Ji l l.-iais 1s, tI \ .I r' .
  | I ''
  SIII
  lea. lisa 'lallahi.anlifin .., ..u.I i'shiLa wes .r ul Ih* I IN'" 1411. *' |Iv1l > the I...11.I wakr .5,.. !N|I.>rt. than. .this will ; |I..,.. i ...h'". -- A. L. RETTINGER :: llHKruM. IU rl I" I u I I
  .. I In., 'lviI.I ,list, h ,
  i.Hki % .
  I \ I
  .v.'i. .1.,1' II '1.1 ,aisssu'ea.4l..susI, .' ,I. I ,
  ), ih I "..' iss.ili.r. lst .. it.lira I..I.MIII .,iin-llia' .. to hue sISSy. .of VIM.uk ",,,|H.nUi| .. the ..lulra... ..1. uuhlii iulii.1 ami, ''u''I| .1.... I IIII I .. ,Iai-i I i >;n I: 'Il I,. i .iuk..5. ..'l.l., i "", ,
  |
  h IMI I.I i. pai.si n'ion Hiau Mr, lIsa 1..1 I I llis .Hit .-..MitoHli.MiI _
  -
  ,1 I .iirau.l U. kel| .....I"1 aiuiin. ,1I I ImJ ullmnlH.i/. .!.rcK |.lanl..,' If it Mamallrr .1..1 M.iroi I .Vfler. HID, .....'...111., .lueIbsi| .lull !I. 1 V.541-S Mr.MMUIIIIIUlllllXtt F. C. BRENT VctcrinarySurgeon I luitlat. lush .Ut ..1 u s.. ;I'i iUlQlflU 'I'" ''I" "

  khkiux .V tninial* .. I : 141 ., .'l.il.ine., il .1..1.1| | | I Ise 'I Hi* M'u. h ha. HOI r.'a.l uu 1 have arrirj. M il.. time ruou.K'1, loriliMUH I I ., .. ." .. ." .. ,

  I .. not .1.s.I I l & .. lei."iie.l lot 'has' h.'v J.Mie. ...U,* 'I'I |I.. lastly "I.. ',i what u. ..L ...1 u*. Mnl \ (U, ,*4i,| ..aflM IHIN ." .... ....."., I, .
  out | u P' My* im .i.l.jes-I I "huusiiv. j I'lUWIIulll. I III"l .. .
  i (1.h.ial.1 I'al'. "only, basIs: i. list. lor a hAl I:I hiss, :hr' .Ion I kmiw about i iI. | l li.'II i. ."relt 4. I I ....Iwirual. j last hit., .ANKER. : ;'Ii : ::1 : I "
  ; : : 1..1.1. | .. ., :
  11. I I. | | .ami Ihi.. i.JU.I Muitt it 'ii. "" '" lb" Iilss..ut I \\ K'*' |>nuiM n.l .Irl.' .
  luiuK al-inl.. an.l It in, un ..u.l) alM.ul 1..i.I> oouerI. | ,. ., .. ,., .. ,I. : : .i I | rIf HI,; ". .' ,
  .l'Iu\ .I
  I I. ii 1 -I 1'\1 :
  lliii.u .1 l ,it Ihrt a U ul. .... | |>..... t |I.a) >. Hky I al n" tuii-.I I. \ : tl.\. I t I ,i ill ,ii. i || ,. | .
  1\
  .. I.Iu.im.. l. not Murlh kmMini; I'.1. lrlinn al \he know Ibis I.<.|MIul I "' III, Il..II. ,.,. ; ,: 1..1 1'1' I. I '
  .I.
  .11 i I t.lli Inn havo l.allunril, inHi ,iNakr di'u'at' lIlH.iou.' nlmlhri I ." ,

  511- "'iIu., .'.virrsii 11a I I .. i ir1lt nil unlii... |1",10"1"| i may i b* 1.1'I.hl) | a 1'1'| ui l\iit I l..tlnni| ... i 1..1 I olil. lu i. th. |i. awl i twutsx.i of thai' I 'uI..d""Iii1Iu"I h ",".,1.1.,., "." u I" I 11.1" I,,iiI "' ". Forei and lioraestic Eicbasiellmilthl *l.lIatl.SI.al'-, .', ,,,, ,I..o |rrIissi.u.i S .
  I. oUI fvlluM lUitalall Mho. hIea the I I'I" b I -l
  an.l kheai in tut .. .
  Molve.. ami, hr .t.a'! 11,1., ., ,' .' i A .. .1 ,
  I in form. ,
  .V 1,1.1 "vrr MUM rill Hnlet ut IhiHw Ih* linir./ I I. a I' .u I I
  1".1' I I., lives y..r Lv a |l'ah'1. |I'" *.. ulrrl.u. bbs nf i I .Miv.!I.. 1.. aliu. ulI I II.! I lis-tuit I \ I ii I \ I IKnowlcs II airl -.h.i! I iml, |ir iuM all.nlionlilten -\ll-r \i 'II'' i.l, \1' "IsIP''u.u
  I uI ....i.I..I.. both lej.ul.Ii.a.shut : | i. HUIMIhan A'I"| t av -ui/4lH.H .H.i :., ; :: : ; .
  lu iht.
  ..Inaln.u. him, hid hires. i twir auj UuiLtht m.. a. alw4tbrivlulurv .' n. lit' ami I ,, I II .1 I im, r r ,.," ;" .
  Ili-liiu .Ii. U I. Imi" they. Mere l..t. .uiil U. .furli.M..I I h'.li.sSI H.r I iiriV..uiis'liIliSiSti I .
  I h,. il.i i. ". >l fil the ( '". iI\\ .
  Mill
  ma.It "" ''Iuu. uf theIr linil, I ihmU, ( n KlI'lanU! ; lass ru ugli i.l4 i. .. Himh I .liutiii usa a. a.I.Mlral .IUI' I Brothers ls. in a.. Si m' '," ,, ? 4iI'SlS, ,. SI s's. ,i I
  ,in.l. uri.-.l "otli.liol.l.ri' "" Ihal on II,. ..".. |I"iin, ijle I"all.. tt.aasl I ..V..li.Wa 'It .1 t u. \ I I'- .1 I -I i .- .'t"I. I :.,. ? .:....I, ii: I: ..: 1. & Mcnonal
  4. I. I.. II., Ue.l 1 1''.,'' .Ia, i", lln I. if-. -- -- -- ,
  think I hi IM
  I a wolf ,I --r--I
  I ii I.,,I l.lokham i.lt-y, hi. UMUI. gush "I) of iht. revolution, awl Ih i5I I_a i" \ .' !I. ., I I
  I lie i. (.o......I.i"" ,.1. "a wntrlot I luar, from .\...lh-ut. auihuit., liKAL KSTATKIMII ..t:na| ; I .1. ; ,", i::.1, ,: ;: r.I ;. \
  ".I.. .tat. at I home iml lulji I luke. I..I ,4 ...,n. yreJ au.1 I".,,.> Mill Mr. .... hair. i l.airman ol. ,tin I IHUarip. \lllihi.tmtul\. C'ONTHACTOIISPRACTICAL

  I:..., l .iiotrr in.1 I illlrlirl.l *all4il Mil. .' 1'I Mti *. I.,1'1 In..- I.| ""iU-.i| >ulru4inUurutH-.a... ( ..' Mai* li>,>*Ul>'aHl ..". h lu.. .u.uetl t"-,. -'. WI.s4shtit. I .

  .... |l"'." 'Its I 'Uvorahlf: uulha.k IUH c isi5 a |ii.h.I| | nalth ,tar valunl.lrwr ..ih.. itltor. a.it.uUi urflii UUUM tti.. .laiililnl' U,,. I "I 5 uius.S1 .* ant ,

  uia.> ...I( ,IH .lrutt.l Suit l-rr'. ..> lin.lvie.l a hills Hi* "t41. .' ..l>4iiou of. -.irtMtki liu ah..l Mr uui"t .ut'iutthr n.V.f.irh.ipra.sr. .-, I........ .. a..c. FOr SALE. I *urin* klrl* l.faSosSt.ieV.5.waI I 'unit Jult I ,' "K, S"I,, BUILDEKV

  fiwu.l" Mh .., l.an.1 lull..' '. it. .luv 1' I'. ,. .H.I I '"tm. .. like I ,, l ,
  ..Y I. .. ".111 rtii') i. HUM U.k| > Sf liSle E.uaaasalsI. | .imlt II sI-uI I 41 I.IIMI. osilep .
  .. .: : HI UN-V" n I SIll
  (ii,Iii. lixllii.' InMM I I ll liv sui ... iiu.l. I .ihr, land iKfuluf lh,. haul .v.leu' mr.oiuU 4 .1.11.1 .II) tiM.II haitfr.ar.wu.1 .\ union. th.' Charts.t -145aM fa rlou I eLllII, : .LI : ,h'I, :'n ,U..1... ..il.., 1'H,' 'I.,r r h. u. "," I4 ( .,, "I

  4 U .t ,...11.| ..<'..... i.il.I' I ..I ,..I .Hhn* I hr H.I/ I/eS tti-.i ,ii, ".t.'h.l.5.i...1 I .'. '. I,II t' ..... .4.11.Ihi.ln, |, ,I.nil" al,i wit,. I.,".... I 1:1..hA':I A I ... 5. .1 I 1tiisAl,5 l t ..., I. ll\ll: ia itui: : It I'. .,, .. ,, -. _.' ., I """,1.. :.. l.t'," .M .". ''' ,la', iuSlI ,I',."liuu I'' ", ,I .,,,".1".5. 'I 01', ,,. 1 I."., I. .

  ,., mt ".h. A. ilrlrmr' ol HIs |sills' ill.r".I' hue ai" .ill .l I lisa I Until .1 ,I'' .ul I ."t Ill' UII ,. "., !II. I ., .' : \\'I.h.I: : I I.I, ..... ,I. .

  liam laliiiiuivlialiuu i. ". ol 11,,'in mailt M.H ri. ami II. .-I i I II. I I". I I I. .. I ,. \" I' ,I .. ", "I'
  I ".1. 11.f > u .i \nt' ,1,1'i I, .I' ," I hI i II I -ii 1, r i'S |I" I"I" ,1 ,l.u| I Iii. I .. .. .

  I f .... iu Ih.. 4Hta.'..h.llt 1111. I .si..l ill *,m|'lutiml I ,. H.t.l.,n, Hlal I, : '. I.'tI., I ,.. "iI 'I.., ", ." .",. .1." ,, I.. ," ", l.1. I'fli,. III' \ I: I II \ S I I \ \IS I ,.

  AIII> Ii..uuu-Ii--r.t. ami i* Hi.au ,. ,Un.lI I Iii.. Hi* ... i Ham ..Irntlnnl ,..1"I -1.1 I "Il", I I I .I. ." I II1i.4 I 0. '" I ,. ii .51. I .. I1,1.1 :- "'\ ,". ., r. "j. \ I' 'I" "

  l L lul ul .> IIUM.1 I lul "i ..ncui> ..1 t tIII (I.i .|1151| ,I.. I* ilia. h.i| It. I Vu. "" I"" ... II.i." ''I I' "... .. Iii, I" 1 II" ", 11, ..
  I II' ,
  , Itaiuuxrali, pail) Hit *.1." .. inurMi) > lliauuu' 'I ,1 ,I, 155' '' I .I1" I awl' ". I Si' I I h '. '. d ..iI 'J I. I "t..I-/ .I,II41".... .I ,. .. .


  '

  S  _' ._ ." 71 ......-. .. .. i I II  I
  ,


  .1 ,'. , I ', "hi ,., ""III ., I 1I 1- M \ KIMNI'.NNs.. Special Notices.Anival i I

  l'I'1\jMOa' \ } t! 01 Hmnil\\' .. .'I. \. .', ; ,. .. "," '
  I \ \ I 11 1111" I' .' S I IV " ." \ and Departure of Haiti

  ', 'I'0.' ', : ." "' '' I l'' ," '1 I t"I d ", h. ,I",' ,'" 11 ,,1 '" 1 I .,' ",. '1 I .'0": I h. I'' "I""I I.I" '' I '

  II"''I till. I..t II I ',,1 ,".1.... ..1 ""I t It 0'.1' ..", I "ll .". ..I, ,I. ; uu.iIlir.' ,::1|i :14,1 l I.' I ho, ,I.1.1,"Hikul .' .1 il. I IM .1.1 ,., ,,I' ,,", ,,1. AI t 1 'h' I k! t" 1. I. t I
  r ,. ,, I. \I ,.I l ; I I.' ,0"1 't.'ilii, I "n,', -, ,
  p i rrganl
  M
  lit. i \
  bit .. my., lH I'AAIMhr' |i'pi-r : .. I' "
  luu jni/v I. I, totfithu' ,' tVt Ir.'cr "u .".1. '. ."' I.h ii 11. i .. t. ....11" I ,, .: MI l''
  Hit nini'
  not : vi. "I !I' I ,llr I, i .., I. a .' ortwi (.i .111' tUltktlKl'' '" ,00" tt I illii : *
  it all -''1'11..1 |Ial| | theattimptj li"l.i", mmm .i.I. .'Ia lit I I", ,' tl, t "". I.ti" ii s.1' \ .' :1.:1.1 f... ''O .1
  :t.. Arr..I\ .. it'. MMitalBnl lion lo pla. .in n..II.'i.1' .1.1 t P ,
  7. : :: J j .1.1 matlr II fjcl, liav. 1 hrurhatr \ l..ltl.II .\- .if Wi tan nnI ..iiur. lliilthi' 'f'W'I' ''t'S'A''A.' 1" 1
  ,
  iml' .ihh' nn u ,H"I "" l -11.| s Illll \l| (
  II" ,I ,., .il," 1..1 ." ", .1.1 I" tin. |1.1 HI. .Id". an. a. ft.lion : r.,,1 HUT" lu.l nli-il wi' ,".,1... ami nun' 'l"ohll..1| : "I ., ,. ,
  .1 )' irwul mil*. Im' 'Hi* n, xtl, I.,' :,. .., .,., i" i '.I' M.
  .imp '
  \ \1. srMii ,| "'itlnn.l all at' inI la.t, Uumljt HiurmiiB wh"n HH rnul'ifirlghl Ittil liMlame* hi. ..I prarll.rWhrrr t", .1 1 / I "rh.,
  1'11'\1:1: \n.\ 'III 1"11 i"I.I. I HIN N ,:, ,. .."."m'. tll I.. > ,.> I' M.
  "
  \ i i I. ">. .\1'\\" I timnioi, .,mil .h'H'| I )hi', IHVII i 1' i IMin.o, III 4)1)11) ..hrtlI half a tlo/rn t.innllr. ..'malri latiiir, mmt I. .,1..1.1 ..1.\1 \\V H. .. ,.1.. I
  ,.
  III" ,iiitf. IM' ,I'KioKiIII jIM'iii'f! 1 11"IT .iml trlr"rt| I 1",1 I ilroilHul I .,hn, ,tan I u. I.i. hritliii, ,llu riiimrtr.aw -i. k In u'''I| Ihr ..1.1' lioin a funl I I wl all llu' .''o.kalrwill, nil H amittluniUaftltr I I \." h I .. .1. .' t.M..11i '.. tl., "I .". ,..,....11', .,''' .,".'. ..1.I.r.. ,. ,1.,., .. .
  IfililUn 1.,1' ,
  I l.khl r.iiluiiilt I M 1 1 "
  "
  .. .. Him .
  M. "II., "I ". ". r thr...l bail trllitH It..i.i. iboanlwi I I Ihllhe n.ual .i-ual. wnr not. well. llraat' ritrtker, that .1 nrll.froM ,, i. .\i n.., 1.1.m.., i I' M.I.I. .,*. ." 1..1.1'| ol ii.,i ,..mm' I. mill ,..i,I, r I....
  t i i n KKM. I .
  i u .. It. 4ii tHH .ar>* In r-i ."Iio. lin i \. .,., .. ,.' ." .1. .iir> i.ni .l .1, h .
  I. ti" I .' |I. | .1.|
  witit train I I.
  Ihr anI hi' h walrr I' 1'
  11 or lpln a I.. .
  1.1
  tinr inte.iiifalionanil .1.lhlll .
  "I"I.la.1 | "hi. .. 1.." ,,,' ,,,.. "' ".. ", .
  :: ; : : iimaik. Mr. rililtti.. "Hn '|1".111 ,,, I.' .I' I. 1 .
  unk AUCTINEER
  I '
  '. UH'OIMi I ahra.l .biinhl. Ulrn. I
  I fOIIIJ.ft: | "" liilormailon. whl.. I, i ntiilnil| ht Ihr rule 1 *, went rtNtkii",.' pmHi| 'I I ..
  It II lii.I ali n. r.n- 1."i.II.| .i. i.in hi,. INUUI 0" \1.1. .I'.. L .'."" Ai rival anil Urp.iilnir, of Tram*.
  I'M I. I'l t Mi j I IHn r"'I.! .
  t'1 I wr ". in linp.lliiatr" iaii.i Wlcn !Ie l | .i\li "I i unit it 'fl. 1. .
  1111 .
  ,,. ,,,. .,,,,.., ''' '11I "I ,.'' Ih. .11".111) 1.1"" I.. ; "liraltll. |IIN"I I. tiikhl; Illlll, : : \. I. I.'. ,., .... ,.. '.
  ,,. ,II., ''' h.. Ihr tiluM, i a vMaatkinttl ..minilearning ,. Wah 1".1' Iviiiuth-itl" unthrlimkH atralitul' lit u'Inn al inavrr./.J"I.11| IhlHK \ > t.It:1 \1 >.i Milmi 'l4lllMill<. .111,1, Nllltm.IfllllriMl.t
  11,1
  'hh'l
  ..
  !
  ; 'I ill, 11 .1" in thr' .tit,' or Ikiilv '. .h. .111 'Itrali'tirt ,.I .ill. ,, .I ",1.1 .. ., 1..0. ." ,rlt.
  oiT-
  l4j m Ilir (" .r f. ... ,, "I. .
  I. t. hnh.II..I 11.1.1' bnlOuiH lit iilh..r| an' ""I".M H' 'Ih. "., ",, ,,, .1 ,, J" '.1. 1ftiws .
  *
  J ; .I : Inn WP mipilrmlof' (|. Itoifri.. urtln.leanirr .hut .litilrilli ami, I hen plans! on 11. HIT Mi-La*' awl lh|1"ii.l ttilh Ihnl" pentilal hut Hilt 0 ,,. > .rk .I. 'HI .. :..II. ,' .'. .. ..,

  : iimp.i' H. on tttunl.ii morn- : ht iiiur.li-rr. In ,thr hunr lull *. thnHiirli, 0.. "ami,. Mn eltal,* I (filU.I Hith lheNiuei| :iH .I|HI I h.' : Commission ..1,,, ,,.I ..I til \ ...1-| "' .",' ..'',. I... Nil. 4
  I' : ; 1',1 111 ; iKffli.l: Ihr ; ,1 "llutailt I *rNt M ..1. .. .. ... ; .
  pinniplr. mBrclmlt .1.
  1".I .
  t .""n.. ov.'h.U", ami iau'ul 1 'it Huiilit '' run irtrrht Ihr trainIhr ..1"1 In.* vnl I ,on m. thr |I.i",uiMt' .1.1 al.lr to mart I"'I,"*. I:MM .... .. .r..I'"ltI.A., ; I 1.,. '. .. Ill.

  : him h wa> takriiltir.tille| amian likrn onl ht wall'l Ut .iNklnit | oreitn '"11..1".1 puli urn ....Xit : I
  11.1. wi il .. o I. I
  'r"l IIVIII. 1".1 I.I I'" \ ", ,. I"H. Vlll Mill I Inisi .,L. I: I. "i .Inn. II.H ,I"ill 1) :! > i M. f'd' "
  .. I'' t: "d.. '. I" ..,. Norn Cuba built "MilmM-I ., hlll.1 In.hi., nhrn th. lolloHlna: 1,1 writ. .i i\lt or nimlv, ft-rl Intmr : M.'(tr \ l.i.. nimiiii'i' ..1..1 10"0' t. nm I tin. I'. Hi,. '1 .,. ,.' r, ?. ,. .i It... u "" Y

  I< :... ::-0".... .tI, ". will fnunewlliltaii.I an.l, hunm! luiUlbriller ..., I wa> ii-lnrmtl : I II I ItitninIl.liiif.t thruli'.iti. .' ,'I Ht .ur (iriirU itlrtt. am.1) Hn, l4..i-liliiieiMi.( | 1.,1 hi,. I"U ; ., ,. .". I
  .
  ." :: ''r" h.lt. I .1"1 I Il .,.HI. IIIKH Him ait. .ihlt' ,lu I"ilk I 1'0, %.I ..". inl'Jiiwrllli'l'il-ti"' T. III.- I', H. M .4a anil .ll"' II"...."..
  with W. .. KM. the al-.tlnl.il' "I'lirttt IM .
  ::::: a rauo ul oil. I 1'1'1.| I wal. ..1.1. : ,.. .
  : : i l the limit .\ug it, I Muf I I. con lilin.lt uti.l In.' ui''' HII 1 h a t. ; .. "". ,' ,'". ,.11.1,11..1..1". ...
  ,," .. ,. .. Until: r. |H,1. ."" \... mil. 0' tohl,' I 'Iu"t'r on. I'. < 'aniM'ti (\ < 1' far a> 'inMM .h'III1 .11..1 l.i"'I'al.\ 11'0 III \'I.1.1. '" iV.\h'iT",.-I.. ..." !. I., .I." "".""". ."" ,1.1".1.. ..,." .".1. ,.... ,
  I .
  =; lit t aptalti linnriHn. (I"., ..."I I. I \'I.hh. I .in.i," l HI "I" 4.; ,., ., 1. "" ., I',
  I:: ::: :: : : ""I"o"'r. > U r, Ihr jurv iinpannrlli'ilin tttiitiuli'1" n' \1. )1 I I. ." I. I n.
  thai, ) Mi. kmiH Hul 'ibl. !I. nul. .Ilm' wiwiiUt In Hit' tiHinlt 1..1,1 I ,. .
  "" .t U ... :",. lllnl wl.li 'loiiitm m 01, IN ,Ihr lUivr aw, Ihr ... limrof mi ( t'I". I .I. .1.. I
  "il I 1 I I rKi nl"l 11 "
  :: | "ilnl : .llml' om. ol hi. nun ..ItkHilh Mr .I,. M. .. .allcinliiewa. ili.linl.' oh) t mil. ui ii-motr thiiioiilrul. /I'l-u-at 1 1 loin "il" lo.' 1 1.1 1 i 1. 'U'I..I".f. ,', ,.. ,. I" ,
  .
  I "
  ",
  ; ; : : :: : : I' 111wt I"MI. tlhimiil, luanili I-HIuntil, H.Hnllni' \1 1 .1 .I
  ,. mtmiuilion .
  '
  ht IM, flml 'that 1 Hit .milI ,Hn I lime inhniltliiif I: """ in '. ,
  ,
  "
  ilt.intrit I Inn' u i. .1".1. "
  .. Ihr '. ami tint' .hr, hail' n"II..I..1| : piINI' ,. .1. -ami I.?,'. i i.h' >( i ii .II. 1. 0" .,1 .. .. .1. .
  II "d. ," !0..1\ Own' .,It ) In i "I, .tttiii. ""..IH"... mmm i aim. hi. .1.1" ,Hum a |iuu.Iml I..1""I'' ."31"., 11. .1.1'1"1 : 4. ,ml IH ha,.nt I think hr .1,111 I II"1".il. 0 .-, ?' i l In .,ii rvln I. -"" ..II' I I'v I '0' ,,..".'" \ \ ,

  ''". ;.: ". .I..,' n.,'.,.,., .t"I."..'. hl< "1,1..1".1.1 i" thp.i' not buii. INUIin : I li-tl wunmlin bt:: nn- ..I.Nilliani'|N.-i.l ':to :hati* tohtml.iliiitil Ui umill "til. oii.ttiiinti"|, Him', ., will ,.1.." I Int., iHtu IN-II,1! M UlUha.M'.'. ,liul ))4llN \i 'i .. inFnniiliire I' .,in. Huh i nia ...,.,. .'_' "I."I-I...i ii ., ... .." I I."...I. ".UI."I". ..

  .. I.' | >|irrlt 1 11.|'l,.nl.brtl Injlorr Marling on : .\. .N. "l'.." 'if I. ibilr fontmiiim*. "| .ikiuit rm Ihl. Mnllimul IhvttiiinltI I .a.,IMU.I. .. |,.. >.. ." .1111: I lltlPunsicola

  ,:, .1.i i { U v I iiuMpuir'iM'titiiint :::: .' :. : tin. tut a!, 'I 1,1 hlp I'ipum' will II ...."Sl. Ou the ..I.i.| I vt 1..1.. i. .all..1| I mI ir'lwiHllllt. KUKitrtl hi* Itanira I ami Gnirralit e t-.pH. III".,".l."_..','...., ... anil Atlantic

  lia.l I wmr a i n, ntl' t.k thai, mat, "lr, 1,1..11" MClc13111 I Ig "I.. .wl.\ .,:. .,. tairoad.
  ,; I II "'. WI.hII,1 'tor Ihtnrvtlril mril'.'inen .1.I hr neifiii Wildn. 1.1" It) our "".I,1 hi..1 '' .li IIIWfri..I. I "" '. I HkIN. ,","I .\M "

  : ', .;, -I 1.1, ,:. ', t.." In"h HJ, fiirninhitl ht. 'IT. Milt,. bitti'i" I".",. itain.l t'annoii. .tit ;my in the pii.rr-.ion ,mil. anltt.it "b.' uuMiiniliun. lli.! ",.tl.I.: i i- ,|nalilu ,... 1" I. ..... .I,1 \.

  \' ., tt,, : .. '" III." "" r'nitn I II ir. Mill. HI it am that thrit lint' h,' ",11"11 htm. burn hi. houe.ft lhal, allh.'linh Hut .1.llt-r Hilh .,I .a ,i'iki.1 1 iti/rn, an al.h- .1"1,1'1 (II' 14llli 141' .... ...1111. I",''''htf.I ''. .1.'. I" r. IA'I. :.....,'. ,..I."I.. .. I.0".0. ...

  laiiMnlIn. ul the, a 'lur ptilUuu'Hlaiuuami i ., ,. ., '" ,. .... ;
  .. 'iNt-tiiM' I innon hail .nine Ih* tfuoilxn I 'pinlt ,, ., .1'.1..1. I. I .1.I' I'1"
  hint h Hie I Ihliip-Ihi-i I.I
  giteu
  CoTfON.Ilf'LT BULLJOTU': 1"1'1'| ) 1"1" ..I.. .,. lur tin'II time brlnrrU 1.1. lll.'tt .tu think i. in. t..MNMI.I Iwe ttill iillnl hom r ant liil.ituiv t Hm) :!< > o'clock. 1'1... .,.....1 r.. ,I".. r .. .."."., I.' .. .!...,., I./a... 1.\. ..'..,.. t.I. t.'
  u. I. ,
  ,,,,,,.1 !II. i..i. ttAtmti.t ".il'- 1..1/: r Hrrtlearlt, 'Ilio-r olilt ,". : : ,.I' 1," ., ,.." ... ... ,,"I..1 I. .1.,1.1 rII .' I ,
  I eiii| rv. ami' "Ultinliuffir r"ll.h. illinm. tti'HI 'lu Uki tlr, "1.i,1 ami, 1 1"1"| thalotir |n
  til, nn,.ilium rm'.Dial, 1 .iliwu.... ..rl.III.1, hr bail "u il,bi. "'"kit 1,1 Hrifhl,', (..r punwilier l I. .. e".'nthtl U 1.1 liiirmm. I1 1 I M. .1'\II": I..... 1..."..'. ;. .,......". ,.4:,'..". .....", ...
  ...II. .
  Ilir. Hie, brltltjr. hut Ihr hiallh, It nlllnlhnttirt .
  near tu air
  ,II ". .in,. tl,*. T M.,".I. l ,11ii OiiM.imtu.' wi' harnnl rrniu 1'ipt \ a. purr 11,11'.1",I | "> Iwr -"h' al' Ihi. i : : l-rlnkXi, .. "IIIIIIM*. i ittri ,lo'II.. I ' ; !
  1- ...... .: nfllir I ",'Ir.llur, that' I hr, 1'1111 lin|.,iitil. hi. ".,1. nrrt- not Il,"Hi' nuiie tliivH a ttrltlortt "htm,lull ; -- \1 "II\\II'\ n. MI., inn l''lt.1" ... I" "I..oh, ":; :. ; ..t. ..1 .. : :: ; ;
  II.i.II. I"I 'r
  "'. or iiiitlfr. "kl until tin. m. Ht'H 'li-i, ilnprr not hair a- .11'1"| ll".it ..,ltr I I. ,il.ii. iM'nllr I .,HI. I I. l"IH-H.ll ,. .I'.n.' ,
  tin Hut ,
  :: :: i .::,; the h.,1.1.11".1"mini" Him bal|Ha.".tiiai Hit iiinii I ipt;' iiu,'. 10..i.,1', 1..1 ut Ihr :nin.lr. "",,'h .. tm.i.1. "I oi. .I.' .. "".1 "i I H. "" .' Mill ri. t.. \1. :: ("M "'V 1'\1 'I. ilk \MII". |I.H II.HH. I I'".,,. ..H'. i::..lam.. a M. Ik ll ill.:Him-i:iii '::' : ::::
  .
  :; .\ :: Hhru uaa initili' irii.i l I"- Ihr III. MIiliXlhr .. /"Jl I ri."./ : 7.V, ",., |I.,k,. it.H ..""L '. 1'.'"
  moan .
  in ,
  0 .'" h..1.. .mil, 1.,1' <.1 l I. vt>.tl. liullil 11'111.1 ten lil.l .. | .... \l. :KI. .' '0,1.1.' ," \lirtl"n I" .
  .f ,.. ;" ." ur ,lt .1'nit"11 Hint' niornnitf. r mm him; but .hi, r'olv.l.| hrallh ,an,) lilr ,1.11 him. ,-i"I' I bivi'jn.l iloM-ilaii" iu"|iii.lon ,llul Fine Young ,; : I I, .1,.n '7.:". ';IH 1..0 a.m i Nrttilltr ; ,111'I '."

  ':', U U1'1 :::: .111..r "r l tli-o IP'ulli' 'mi,,n, ilul, ni 1"0'' Mi" .I. .1,. II nullllril ( aptI'hlplrt tin. w.,... 11.1.l .,r I hum... H. W..I.| ,.I: Ihe.irliiut.linir. 1 lore: Mil,I,liU'.I!ft? lit.!'.," III ...,I. ''.., 1"1..1, '. I:: I" ...' I. ''"1.1. ,. 7 '."' '...

  inunliiirr tviuihl ; ,I, alh : O ... 1.1' .
  Ih it' r.- tu In- :l .. ..
  '.' ... '. or ant olhpi' 1'ol, >ukiH.un 'bunil 'Ihl .li,1 "':/ ." ICv. '''. .. 1..1
  I .,. .:. the, mwl tape, iinlr.. pnr.iiril al om-r, ami that' Int.ttk. .1.1. .th. Iml' liihMi'iu fll.n, : 'llf ...ulii.'I lu i LIU "I' "". .I,' I ,"I.I. ".I .. '''''",' til tliilitM'l MNr I A It It
  :
  : I I' I: atlUsl lt"
  n aim r 'i. ;
  \ii.l.nlflt we Hen. h.l\rl.I''ht t 'ul. hr Ihunirht u ,rrnaul of tl.ml.i. ttuiihl > 11".. '' 1\ ..... ..kmhll; Ibi' huiiM ol Mi,. I!. Ii I link, \, ",I". V.il I',,.Hi '" '." I.,. I 1. ...S .. AI .

  \. "'... TIt.II'" on hi. tdio woiihl. iap lit l"lie rai.It Ihi. mm,'in UK tu go .,. II. ... .\ _"., r..I".rl" ,.. .,'.1".1 1.I.h. I.." .I.
  I" ,"".,1< ''''''.1. -. ." "" .1. !I'. .'''''. ul. tin 'Itotril HI, 1.llh. pill ".I 1.1 "I" 1"1. .. ,.. .' n,.
  Hit' Mlllililsll" I''" I "" ,'
  that Ihr pli< ,ii,Ian at iuaranlinr| ..iitlun| liu-r him. ami with tommemlible, : 1\.1. : for I 11.1 in Ilif ""11",1| I Mi,1..1..11"1, "I"| lit ,Illiinll.lllH. '' : A.'...1. .....
  I
  : ,Illll" I 10" IIIK "li ll' i>" II"'
  it t 'in :.vi' tOII'lI: ., hail' rrportril Ihc ve *rl at hating, "til- oiri'ml' pat' U.li of It hi,"..11. '1"1'IIIh', *h., I" >uri.iinun., //1"'IIII".o.y.II'. Iill"( '! I KHS .1..1'| | ran, llli.l fCHIVl Ml li.-l. w., .h. ". r A \\ :II. ItI .
  I .lirtl,, thai', tin. In be kimlii hill tti the, l.lui.Hut ; Mi.. l.itl.'i' ..l"o I I.. II'II. IIV.I 4OHll..lttrt ,,
  kiplet n. up | ; "
  apl
  h.. Irttr on 'a.l. .at I"f that thrnialr | living I. .. Il'r 111 Caipcts.In l. tt I ",t. K s..,?,1.??. KMiiil| 1.1 lnilIII I.l. 'Nl lhi..v.lw. ,I.: ,.
  .. ... .. .,. railroatl Hiuil Ipat IhellnnimIt 'ban. fn a. hrarl ( I nlnl, I, .lit Ilm, ami I. I .. ., n I.
  '" 0'"" / I" "",1.1.1 with .the letir .I"III.t "11"1 "I urn r I i IH.H.I trilM 11. liinlkh Link, U. ., .., "n.lu ... Air .. 1.,. ".. .1.

  Ihiir ..e"Iwuothur ..a-r.alMifi.l, ,. Iwihnut m" ... '1. but ,latrr, In Ihr ilit IPirtvul win; a (1.inr in thr i.tNihi'r' Matr. the', '! IHI. a.lull. I..K"l a".t"'I' mm, lu guttilh l I C.: ,1 1"! H ',n miMi.nl ,n. 11.1 |".nt .II.Imti. unit,10".I. ..10. ...1.1.. '.It. ... .'I" ..1'.... .h-.'... h..I.'. ;I..... .

  .. ".I.II i, "iir"' 'rut. "nl. ,lonr fiirlhri.' luroiinnl a>"in" uii rr'1 liov 111\liaui' ah.in. .! M 1I'le.' i t. "" ,"..1. 'hit .nuliiunrol ,' I Ii",I nU.", Hut tt 1.1.,1,I i "., Hit. ,I""il'" ,,, I,.. 11",1, I mi, ,.H, ," i iit "" i "", ,.., ." ".. .\"". ,.....,.._I'__.
  1\ .
  t.ri ixwanl, ol' t .>.,mht Ibi. Mali l"i .llu. ,hot. an. able lo .(Ii I ll,,. limit, .put I .. h.. '.. "' .. ,...".
  that Ihr l tirtl hat uihiiilIhr 'I".I' 1 W..I"I. \nun' 1,i. inn, i I I'n "" .
  I I I 'I. : : ':I'I I... llu. |,luiv l Hir ami i. l.mc-lill Haul, tin., 'tnuk. 'rm, upanil hi' ul an. ."iii I mai' It I t.t. .... ",,,. ... I.". .n.I. ..
  .I'\ "I.I.n. ; I.h I. .
  .ml i .
  uiltiliif tu.cud I.
  ) v. "hip" | \ .
  I , illl 1.1. II III >..> .. ." .. ... .
  I"- | | lint, Ihr "ilrrl' mil .IN 1 Intri. ,finHilh Iht int.' ul Hit I Hut Hit' .u.ml. 'ttii mi'. "Hn I. .,. .* I
  .1. 1 Mf I11.1' > hrr in har.r a tug. 'Ihiulltrw I. hll.,1| 1.1.1 1"1..1 ill : ( 1'.1| I I t Ml It'II.Hi. II' Mill mill, I Il i. : I ': : :
  II Him lilllfiloiihl Ii.W"li"l ill,1,1., .. lakr Ilir It iph'" ...1,1,,I Iami .1 I Ibr liullulkii i .: : It .' ::
  I .i. a, t.'pit..1''ht I '11..il'I IIIIIH"-" "n amitlie.irnmri niitlit .u .I nil lu (hr '|1.1 HI' I HIM mill .l l.. II. t ''<" :

  lu-r .... Hut in, 1",111" 1.1. but, HilhoiilMullrr I i.iit, ul I the 1.,11' WASHINGTON.I .. id I it .i.l ., .....,. .
  iu" 'p.in h..1 m ton lu.I. 0,1.1'1,1.1,1.I :: : Mi-, ""i li.r \.lil. I.,. ; .. ..

  \\'li'\ '' r: ,. ,. I'te.lrnlit,, i-vuiinx! ami, I h.tt for "hll'1,10"1 I aiiimn' H ... '"11.1..1! man amia .1h'.1 Ilm rr likr. thr, |.Lit ol, II1111Irt ,aHa.. It inKin.' ., a limb ""..rwalur .:,: I I ,: I 111.i .i-h'l.( MiU, I'. \" ili..1 ...I',..' I.'.......... "> .1.K t. o r
  ''' I ,. \ 1.11. .
  .U''I' 11 a Hid' 1",1 lot ul ihil'lien, luimlniiir. 1" with Hit 'pi in. 1'1 out ttehivi that pit trnlwl In., .inking i ; Inlamiaur d'' o .., ;,.
  wI "
  I '''''' \I'' ''' "I' '' '' "' \ """ I' li. 0 .
  ",.,,,1. ,,,, ,".'10"110'"''"'''. | Ihrbaik, Irn New in, Ivan, on Hit. ,i-M, ,1..niutt- ,.I,. .. nut lu.l \li.I.I., in 1I.I. 1.11. :bobh I utir" mar I lit) 'Uml:' helii.lum I ....1 .! :. 1.1. Mi I I' I K \tnjf| |''uil lluiiK vl.ilIn .. .I. 'o
  ., .. t I.t' : : ; ::: ,
  : .
  I' 11 | Iith', in"t. liitliiL,, ,INK.n in Hul, 1 ,poll 1 lur I. tun, .\ | 1.1'1,1. I 'hlplrtIrani i lii;. hut thr 'mi\l limit, Hut: mail ". tonln Inn.I Ii.,ul in tin' Imat : mil ttiii TI.v I Mill l I". 1.11,1'1, HI ll"' 1 Illl".. .Ii, km,"il,' ,..,1 --I\nyiKh'.Intt.,1. -

  ..." .. ..... .. ,...,. I ,1.1..h iini-l 'ol, | rll'I.I| ,' Hum. > lit lu.l 'till. i.ul in :thl. Mi'. i .. H' .' tl .
  .to.: II'II'' ",' ..... ... : tome limo aul, lakiiiK in hr t :MX" ( .11.1', 0"". Hint tin. Hi HI .'alr..I.I..y | pti.i 0'1'11' I |1..11.,1: I IMlHU. I. 'K-,111, (tollllt. Ii..((1.
  .
  .1" "
  II -."".",:')" ,.. I". :U:,11.. thcie. Mia '',''wa out with a lean bill .lurerua. taplurrtl" 1 Ihla iiioriiliiu., aiitli. "'h. ,Illh. 1.'h.llll.i'I' \\iHitl.iHk H4. 1 .II,I" HUH. 'an ailiteanl : ,1..1"1". 1".1 I I .".'I-1 lll! Ill''. .Illl4iiiiaiMi 1.,1, I'mi' ..,1 1",1"1, ,( I'It" in:n kilMi ,
  .
  $. ) .." ....,.. 1,'. I ol" health,. lhi>' ttv 1'lllir"I.llbal Hit. i. HUH in the h.niil.ol Ih.. ..h.rll.11.li'o I i.'' 1..I"i..I.( | .. I..h' i'l,. MillniiI .

  .
  l
  nmtr liimw-lf, hnil .in .a hiw .". orhiailhlora (lam. I'.. thot 11.1. U.I 1,1.hi hipin.m .iii'phci.I.hl., of tn..1 .- ;i bun h uiui an exriuplnt hn.Illlll 'i''. |1''lllV' 1-I.I.M illllm 11.11 il .," I I..i. .,.n.I.I| l I 4 '. in MrV .\.

  4 iittilt.iiuti .|..klnl. IOIIK' time iml H tertinn. : I (.I''II",""III. Ml'. W..N|I..'k Ha>. I u..M.i\lt tin. Him n lliiii I".il'
  r> '-U''U in HID arm ...1) omr in M 1""I"v. .. 11 1" 1 I",1, l lot .linn mil will l I..

  ,\ .II \II |1'\11""". Jr-"'... MiHVI -.ld'| ', U IIII l h
  1. 'I | lo "" Inn" tillun littrout I M I 4tlllt ( .' 1,11, I ''I .", I.., "
  I \ M I "n: 1"\.1.1"I I"XI 1" know li .11' .tin' 111"1 ol"I annoHrimloilrt 4Ilir ,1,1 11. ,11."IIIII".ih 'j '''W ,,,. ..1 Ul hi",.
  ,, ., I I, ol thi. ax, hul tinpn>rt'.innal. --- : ., I"." ; .. I""ih..1. i, I. .
  I ,I ,0.1 ''Hill" / IIV ; liohrra| inlrn hit plltiux" a | 11" i I'll' 1111" "..1..11'1 I ,'I Iliul Hi,. .r C.M.tl .1.

  01." ." Ir., ,"I i mii.i hate fine, .. I .nit iu-i our I .oap.al -. rif. r iu Siua.m.,1. Hn.Hrrk .., Ml,. I 'nulling, wiuil!I IIII .
  1 i
  0 .I.\\f. i> Kiiur. .\ nrtt, I..".. m. u thr I niou |1..1.| ,|. :I'hvr 1 h.I'j" 1.'h.l. > niuLiiiH 111'
  i i am, ) tlial a "vi'rt' .mull, une, or < MhrlIn .\ uMmlwr of lint ul '" .1..I| iklHK i III, III- -l"1' I .
  I ,"I r t .I t "1"." .I M. on an mint 1.1.1".. riNim.. "...1.1! i/r Hilh goml I .ill.iuu "h'I'IIlli. mi UK lot a .il'| li Ilit. "I"| innt I
  .
  ,0", i / 1 .. ." npatiim w".I.II. ymie. Itah'.m ) llu. I lax I '"IIvi ttiil I br unable tu 'poll. I hl-ll, I. 11,1 ',,,|1' lf 'II, ll' II Hllllr
  "I. liii
  I r"" -I .. s ?' | |1..1,1 "' r"1 I.lr "III"'I'1, k Ht hi | .lilt it an,I a liit.ii iiNimt ". """ 1 ,1,1 | <
  I I I, -. 1.1 ",' ,I. ", 'h Ui tHe .. i. ..ii.l Iliil I.liii I hi., Hi in-1 .
  "
  | ,
  1".0" .11. 1" ,1. lor xiriuit iiutl.tthat Ihiirlaxp. anl II" HutKami. -1.1.1" In. ., .
  h"h"I" ul
  .1.,11 tai.l .11,1
  1,1" "il allhi.
  I" 1 ..
  .
  \lplt ]
  I.I I'" I. r -I III \ .I. "i I. 1"'I"ill
  1 .
  ', I'l or kia Ihu,
  I iliiKiioH om ui.e trail- lo.l lui
  any pinIHI.Iut
  iii| Hull, thai Hill INm.Niuu.l| .1. .
  411 ul.1I"
  i.li
  I -' ltitil' r Illi' pahl hIIU.I pio | | h"I'lli"I i "V'I" "li.h'I'' '
  .", : ,;: ,lit: -. : : ml., '. ami IhrI .\ lilt. ,1| ttholnVin-l I I j 1.1 l.iitf .I ''< .1'11 I .
  ( k -l 11 r .inrl 111.I rvptrt. .prolr-ilonal. erliiiK. will ''ir In.lllnliil againtIliriii a. Ihr I. hl.1 I all Hi" hul Hinklhetlonhl.laml n '"1.11.1''' "1'1..111.' : 1 Itraula an it ,'. "I MMl I IMUX IIIUN"l
  ,. .
  I ""I. .I'" >lh .tnt 'lionnl uf lluallhoiilaiii' mIfwnl Moi.lKomii. .. .Ma lul..1111., u. l h', .. ttill not, .. In the Ii4i, .llal'. l > at, M IIIIM f.t lii.trni.Ktlili .
  \, "" .. ". .,,1. ;I pit or ..,.1. lo that rl\ut\ t, anil 1 thrunivri.al piiliinlwrilv Ihr Imiliryiiuniolaul ) 1".1' Iv. Om I, i..1,1'1"I 11"' Him, I. ,

  I ',,1'. 1''' ,",. '"1 1..rl"l. 'but illiloilinult-ll, In.l wel.I1 !i.. 'hi the prorwil- Uill.Vearriiiru .. Ilitli-. aiirral tlfilul .iikmi.. In thai' 11'1,1 I I bIII,,, .1 I.". Ir 1".1",1. I I.imiHlingi vliatr lil.ir I M>li..u|

  .. ." ",.1. .-"'.1." ,"".1'1'. ''. 1'"" l 1'1' .I I.i.l '"a'. ilrt'ifami 1 HIPMInf. h.f.I'.I. I II"e K,."t."o"h".1 | \\ ,,HvMil" I..l 1', ol.tll I ,.ilrtut ,.ilt tl.. ,,mm,,r. liniiuit, t". t iI I hit, ami .I ttlitil. In ,iiiolion, ,Ihnl. ..1".1 11.'I'.I.' 1.1 1''I'.I.I".. II. luritliiK I 11. \l l!,,,,

  I : -. ..,. ,.. 1 o likr ullter f"iiI 1 .nh'taiitt.' will h I that Ihr ,ln U Iudl III.lu.hlll rt.r, iiiiliir
  "1,1. '.I. | I. rxirlpl lui hi. ,la\e.. pah) lulManh "11 will IN. m i.l. 10 get .Hutiham.tion 41 m 'Ihriti ttvir litit' two i"I''iauavo' r \ -Smalm ml.m 1"I.I.1 I I Miu/ I. Ih" 1, r:.llmtf.hi

  ", ""1.,11,0. ",>.'\I''0,., )'.0" ,. I Igitr hail otlorto ant Iwtlv tu vthlihihiv aul .ill that' hr i ..".1,1'1,1'' lulumhu." tram, ..In>arul4 Hivnl.lhtii. "ilm, lui! Iht umnlhul .Inlt ; ,., i. .unit'1 hi:10 In llu. ((41 Soil" I,. : "i'p an '11 .Hi hnu iMt l M-l agit.e u ilk

  0 I. ,. .,1- ." ',.,,,,, I'ti., .. In thtir para.ili.' naliin'. mavatlaikthriuwitriianil him.t-ll' jli.l 'Ilul mil, b "in 1. ami 1. Ion.".. I... Hilh Hit. I "'I.Iur| amiMalhut. i' ..iii-l lin.ir ,nnuibir In.in, .\iMii.ll.l Hr.l, an.1) 1.1 ml mi liiiuii-. 'I 11 beliu.kylu.ltr :1 .\ ,,... \\i-livtnh.|,I liinu .Ku tl.itt n

  ," \I''...11', 11. .,..1"1 I'' "10.' Will nmlrr in. h".llh,' "'""'"t hi: ,,k in hi. |I..t. kr iiiktrp .. Ni ilonbl, I will be a big i liilhi" :'III' ', ; lll., tttiit .tti,, 1".ra"I'" ul lil.io, i. mitt ...,|,. .".11",11' I 11.

  t ""." """ ., lt,. i tile.lit'-am .1"1'' ol' tin. Itoar.l, toit.4iu ll Ilitrp ,\. amallirol cuurwHt.plr t""II in hitw ball ,nU-. 'I ,then, li.l i.l"rl. 0".1 I loin. .iltj.t, I"dl. Ihu.. .. a >hin 1.1", .
  ,. Mi Ihi. UhiUktr. who bun
  I"" .0 ',1"" ".I. I t. pulHi' itiiillilmi'i' or Uln.i i. ilu ". Ihrt lion.,' alNinl J Ji"l. : .unlit, null ii.ii.i.lm ihl., unmU.i .II Him ,hi'l 11,1| lilikr Ilm I I I.
  ,,, I. ( an pat I' 1..11..1.1 I I. .V \ olli' at l-'iii..
  .. ,
  ,, ,
  I. "h 1. 'II.
  """ ." I. I.. 1.,1.,1 .
  null lii llu pllbli I..r. .h.1."rl. hut all ol l him whu hati. mkrnluu. I" a t.ul h |1.1".hll.WU. npoiliilUt pilfcu lo ..., iiolhiiiv ol liu.itami .
  ,
  I' I | | .. 1"1. I .
  '"
  I ." I'' ," 'I ullu. Kt lui MIIIIU I mi- ,p4.l,, t. ,. bun
  ,u iii.iki" loil.lf .".II"'I'I'.I.l '. .lionhlot .. sutl Iliutr 4re mint' ol, nui INIi .1 "o I. .tmpalhi/i Hilh I"'I.' In. ..al'| ''I'.. uiui ..1 U, ,mi..t ,I IIliuhi I
  '"''', '' .I' ,I. ,.. !I l Ilm I .
  aui'iil
  \ 'I.li. II.h
  ANNOUNCEMENTS.T 11 h.tul nil It. Hiuiil,*!. ami tiuplov., .. /. in Ihr, iniluU.i.. ... Ihei iluu Imtruil :" ,..''wll..I"/ the Ivl, 'Hint .hr : uii,1 I luili-tiu< I'w31.. ttilhllu ,I II I..t. :
  .1 11 r: T I X linlinil.nl I' lluuI .
  .1
  .,"I 1'1.' .. ,ilul am liiiiml '1",11, ol'lonllihmi U |iat a mil auJ Hill llxhl I'' t I I\Nt.l: III IAN' tilINUIOHK i | '' ''I I 1..1 .."""u.i l tt .u 1"1'i 'hiitil "."1"1. ol tvl."," Mi.. Mini.il : I.. .. \
  ,
  I I hi.. Hull.n, .
  T .h"hll. imlilivil. tra,4lrinlliilil ;, out'1 on Ihi. linr. '11 .",1"11.) I .iiluulnilit '\ Hie V4iiiii. .. .., ill'1, i ilu, .". IIi, ,.u ,imia.. liiui o.i'' I 1'1 In, .. i. ,"1,1..1. Hill, hivii lo IHIIIIlm "i ,. I .11".111"'h

  \' I I.:. M,.< I I MM l.llnllui ; inilil' Ihi. i.tlom.. U in..nil.,i. lui. Ihr |Noph' pool Ihrir i i.ur. have 1..1 anI, an. .I..1".11" .1.11'1. 11'1" >.) "".11..1) a 1'iii.aiuli' ,. ))4lv ttlui I liiiil, ul Ihr 1..11.. ol 11, ,KiMiih iiit'ii hive .nit

  'II' not how mil"h. 1.lvi."llh.' "iiii..| .Ihr ." make Ihr, 11x1,1. in a 'hikltl : I Mr. .\. II. \hmbrrlt. .. tt ho .ill, iu aI 111"uiI lu I.. n.I HIVI., t".1 "lb. tt" u' 1"1"11"1| I... Urn InI I. .iv. ttu have nul b.'tu a.1.I
  .,
  .illl
  l I.i Mv-i' "I I t. I"o I nhuitt Mr.
  1,1 Hill
  ", .1 memltrr.nmv .. r..t.| llu ,1..i.1! Inn-I 1,". brrniium::h innnrt pahl inttilhoiitaut ,I llv.r IHU ri'I.V.' hi. .... ol. t/oot). 11 I mil .|' a |H',1| ami ..1 a ,I Ii "''|11.,1| | ol, tin ,1, Illl '11. 'I,011Iliu, urnriilil. I I.I II. 1"lul

  ,I I .i<.'lion, ul""Ih,' Imilr will uul 1 .,.,-,.lit "ihe Unilili, briiiM, ,'lv.,1 l l I.y I i.ii.r. 1,11.1111,1' ir MI, IK; ,. HIiiitsuiilhi : ,,,, iluiilablu. ami i I" i'I..I'I k" 1 I ..l|,1,14. 1,1 I ..1 .I .I \\ to.litai.l.MiKtioH i I .anIlm .

  tx-.t, .It. .Muil-l Mlk.I"1 I" ."lll..I..to ""I.>i reniei I.I t I. ,,1'1.1.| | W.. Irani, that evtn. lir| | >..| iinuiriil. 14)411) ami ,1"1 I' ,1.11111'''ilv. ll Hie, M"III"," t |1"1 : I mini :ld'' .\ I." Ihiunuxpiili.l ;I ,. S. It. Mallort HM.1| l.tm. J. rungt lMti r llr-lila., ,IH Mi.ttk.rall ii te|

  .\ n-rv, t.lll. ;lun.eiuplote of HIP Itu4r,| bill, vl Hat'at ,aie nut p4il,, .1 I rku.it .1. H, il .Lr-' .MihuiiKh I Im li.n' IH.W I lew aul luruiuy, I/IHM| ulili ',,1..1" ,"' """ \\ ...,.1..1 ""I 11",1 I Ihi. 'IIIUIIIIIIK; TitmI H III, fill u \\e Kiiaianl toKV
  \ ,I .. ui-ft lioii ,, .
  //1 I I-I I ,tliimt' ,1,111 I >< I ) ,I
  ? woikniHiiHiii
  I ; r'i.I"t I. I IretuaikiUtoa, Kiiitliiiunna OM> or Uu that, KIII. .Ural, ami .ulrwalk- on h"iml I .|.liii.lul luu' 01 .l4lu' | anlIJH ,..."."..r I"'I ..i" .me In ""ul".ld, I', I, 111.11..1 I In 1\1..1 \athmgton" 1..1) r ""I'"I.' I liaviug | un,| ) an, -

  ",,,1,1,1, t,' I .. -li, r.( ill..ml".,11 out. v f/uiNl.. """.. hii.li.rt.. milmu.rlt .. I. I il 1'11'1 ." ,,.|Htilu.. at Hut ,I.,11111-1' ,. |,luela, .l | mir,, juiiv ma t |uw ,,
  that unmet i. ,
  1. Hrn : .. .liimerullv I uitjei Ir.l.lu 1,1 aut .I IhiiH, e" | IdI '. t.ir .rviial Y... fioui, on U-niitii I i KNI| >,| |.
  i luimtl ; '.. hr i. llu'm mil 4t 11-ui, ka .. .11"111 .iv aul ihu lallir la.l
  .
  unlr.oniclking A"I.I.
  uthMii
  I ,0. | ami thai lip ..li"1 I I ami IhiMt .! u ,b. 4liovIhr ,u ilv.pip.i4, ,hub h..II.r..I",1 I im, I ,',
  J"t.1" "-. '.'.' ... liny iipml "... ( OI
  nkatkr ttmthlrw 1" bit low hKurr. in or Iir lu 'make room 1"1..1.1.
  .. '
  ,In 'iik '
  out thru ,
  : .. .1.1 .1\ 1..1 "I 'luttii, uiltiul u am holla .1.1"1.,11,1.I I Iil.I I I Inu I k | iiHir MI I, \IUI
  .. ] i I.I"e. .hut ihu .
  "' .1 r""P,1 I lor Hit uiie-l .lnk t-iir bioiirhl .luil.i. .u."II ,
  1'1"
  11"II'rl.
  : ,11. .' .. 11 tin. iluiMlr Huull' end lit a* lu lompel hi., .1..1 .
  "' -I IIIt iiliulXixi .h". 1',1.,1 .1 1..1.1"1, .
  i
  | ____ aI" .
  .11.1 lhit.it
  I. .
  .
  ---- I. hr iiili ml. I 1 all right HheuIhrt
  ,, ,, t. 1.I 1. tarns I Iin .. iil luoiuv ea t "I. .1" .111.
  \ "" > il 1..1." \NI-4.Ml4n4 I I'lN .rl"l. I time In Inn In V4i ion. a.t. I linn,
  ,,,,, ,. I "I.1,."". \ lul of .Mbnuii al II.IH' ,\ I'utI1 .. > k. lltml.iir11rli .,"1 h' U"'. a.noiiHa. Kit. I luilt 'lutalvilin I" II.._ _. 1., mwaiJiitj.. ul'
  \ ,,,,0'" 1" I ill I 1',1",1 II.l.U .it. "".,. .I ., .1""tl" .,1 1'1'I ..:. "' I"" .. ,h', ,,' .', I llti ... M nl ." ""a.I".I ,IIH fiw ) car> .tt" i I I Imi ::: j'II.I"; ::: : "I"

  i I. awiiKlug lu ttiliw** ,Hi" kul'horror 'Hit. la, IN,' I ul s,, >'''". '. ..'1..' .... ... nrw nmrlrrllr' Hill .tail' rant ,.. ."..1"... 1.-' '. 1'1.1' "...Idl ilillt 1,1Ihu l.utri. 'HUH'ul I "' _
  ""' r. lltl'INK. ., 'Hi .... ,Id" .,hi, Hillleulion ,. I.i. ."t .. .
  .. v "h.l.h' I ,
  ..I..o .1 ,
  I nk
  or owe .r,1 { f) lul., I. .. i i'lor"I'r 1.1 Ii .1.1 .. .1" .t,, 'I''ill the boH| 'thai 'hi. hnallh wiml.I U I| .11..1".I. ''.. I'r.'. .. HIPIhrtiliiiu .II.
  I'I'.1. , ..
  n.niK.l "I'lti-i' ,. horn' I I',ii"sim '. HIM it, tin. l"e"lfl.1 haJ nor.l.. oltlitiM I MM 1'u \01. an.l-N| >I i ,.1 ,lu the HhilioH'ami I ." .. -..-'_t. .. briu'tilli..I. aiul, rruiii Inn limr ,luif4te.igu 1"0' --.--I -I '..1.
  .
  .. "' ',Ia.. ., who 'u.1 into ( |1..nI,ht, ur a w. ...L. ami hrknovt. \\ ,. have burn iul.irmnl I I.) 'loin i" ol .I I iiluii
  ,, ) IL."lv. Mr. ,luu. r:gan. I'c. liiii-lrr' hihinluil i :, ol H."|1..1.' ".h' In 1" .I. i..1 wa.. t .'
  1 '. ilic '"I"I.r" ol''I'I anni.lini. i (Ir".I".I..... Ihiway I ke a,., "1,1.1 ". a Itll,.rfiom A. I,. "r, jn.l w kit to bu> lu ,pleaki.. ,, M.tnuo. .. Him I, lit/u. |I" lhe |! ,l 101"l .a again inlu tl 1..r.. .1.1"> ,i.iuKM, '. ,l ...,./ I km.a /ikliaii i. Ilit < uuti Mill M HMHX AM.u.i llttu ISM i

  .i U"'lh!! a li'I.I. u\ii, : I..on 11.Irh"I'I'; that a .frllun Irtl IkMuim.. I lina. who waul* In'hut.1.' ailuin .u.louittr.:: lu :Hut imanliuie: :ir )uuwaul I iiuilliiia.li.in poiliuii .r I". ulv, "that, a ,,lllllllll, "Ihr illpi, ..1,111 1'v.i. Ill ul.Irinli'Hi' Hi/. at 4'Iuu, Mhi \Vullf. t u. > ., ; K< ..1. ; ,
  I..N".I.*
  "la'' 1-,1 .''' "' '1 waken kiuil, ami .Ikalllio.tWho / bargaingitr I him a tall,, H bile, IHi. lililt- ,| mxlii r tl, hi., alH.nl 'i ui. thai ilnaili iiuurniiti. ) .
  1. nig vuimg alligator., tin., ytar aimy' I.I. wa.ll 4H i .HIM,'rut' "1..1| limip.. llI.ii .
  x"" \ Him H4 ill Inv I I hare, brru taught .li ,I'lng i. baring out ,. .lotk ,1. teal,. foui.,1 a of HMIIH, .v ItiiMliilhit ,, ..
  1"11: | hlld.ill. ami thinking tume al, our t .. I I ..I i mill.'In I, or Hut n ,1 .r.1.1"1.11.' :: I .41'I'vl,"- j'.III..uf ill

  \ "ii".'ukm i ,IVlli-ll, for a IYI.-M.I 1 air Hie inn.1 lewlrrlouletl' about i.ikiuxupohl ..10'| '. ",111"| wi.h In fill Ihr onlrr. weIflve >.11,.i.k. I:.k, sijk ..i .. l um. -fc...I'. IOH.I" mar ,hi. IIUUMJ U.I Snula' > "I hu ," "1,1, .lib.llr ,1.i. lal"'I'h'l Ull.h i i| in Ihnl .null.iltraluaiin 1..1.) amiitl

  ". 'in Hie, 1..h.II..h..I., .lI .. .. II. i I. unlv "lit a ".1.'. the hr."lhH., -.hallrr-at., "..". ,I'l., .I..r. "I'll, f. .ulHA : ..III'i., ka.III.I '.itvnp. Imn (JUKI : ,,vi'iltlil InaauiliI "IIWII.1 I li-iugla. amiuu i. of Ihu I'alulka ,

  I 1."I..1, I Ii-! Imp -M 41' hi. ami ,hi. ul .laiioii. I'A" rl.., A<- ..I. '! bill.. Iml wa. -m lu id ht I MI I Ilaiilrnui .
  |.a.i at li m. ',. a Ihat uwu .. riving a .1.t""t.1, Hie'pikr .lh..nll..1 I 1"'lli.| .1'1".1| ,, Nrw.tlirel I.i appiuai I.hl lu I. i- w >lu.ull> rk >. .lit ,

  .. i :''' ttlirn 1"1"1 'llmlv 1 awl walk in lift) Ibal .. ''.... uu"Im"I |I" ilu4en. from a rr.|iuu.ibltparly "\ oi.r.-\i-n iH I: .1..1. Hhu 1.,1 I attatp tu liivr.liK4li' Ihr Viivv ,IkuailuiunlIHH I'lilt 1',1 I li. klr.."...1 or II. .. menii.hur. .. 14 I'.M to4U4 ,l.t I.Hi Wt ,h.Mll.r.i tlll M. ', MiH.Z

  ,''I I, i ,|ii tMin Ik* l.wtl Ukinu; ,4nhe, Ihr f*..I th.it he .1'' i hum ,her. Afur, the mioi, > uiu llUIIIW I''IINI '
  jmlxrtl 1. hi- will telegraph llu luom t I hate bren fiirul.hr.l "e"I"1 I Ii ( .wlii.k a lemullt IIHII :; ,.. ., 1.1'.11 lkll>l I.HIH. 'l
  bt t
  !.. Ini.l. \n 1. in a.nil, .I.Ii 1 llvnl' the .lain ami w>w prufi.w. ,. .. apt ,' I..I..,. .lv"I..1 .. ,Ihr, 'lj..1 11ill lu .1..1111 |
  en 4 __ ilVake ttllhaott.f "llrollier .' i I "il. ..N..I i r"'I""I. Ihi liiliiiltlluiury .. of filb. al r.l4lk4. ." ..I') I1"f
  u ,1,1' .
  U iiaranlt' "f the I woman, Kiting hi-r l'dlr,1 il amlketplux will ...
  1 ,.r.'I.. .I ( ( awl IMIJMHW than" italetl' 'New \ \uv. : !' iruhal.lt nul i....uilhliulil U a .uuii.l r .. or i arrlagr. nn lo ,
  .1. :I Ike baUilir. IIIIIIM, If. I ;: : : : .II'
  .nth n-fHinutlou. eNttally I I :, :
  .
  i I. l |1'.1"| '". luH.lablly uuUlH .ult.. rauria.' Me alw> a ttur KCI ll In an eight' uim I Iiitlniiik. .omit Imir IMi.hrr. I ll will t
  &i'I ... : i.lhl. the ','when bla>Mniilion link ou .I.b.tin. .Irrrt. |r ton.Waal il ; lo the I | jr aul pa II'i; :;::| :. I'I |'! I be .1.i.II., .I 'hrr lalhrr of the lr...,II,11.1 I I. ue.e.a' a|'|NiUl, auolhnrI'rr.Miul I man' hri..ufli, ". ..., ullnlv 1.1,110'- I mint ITU

  .. : awl afnilalloua imillnue in lMinau 1.,11. | |
  Ihr
  .1.11 ol I J Juiuilurr .
  ourl an I lu In. lif.
  1" amlHhu
  uiu "
  .
  Irat Ibrlahlr' l the ruluinu ami Hie etruntf
  e ul ,
  I I...,, I I..i "I"| ljt h'l a Itilii', Ii4wlk 1 large uira.ura t U Ihr MiMir : H hru.ui ..1.. h.rlptiunprle .hiiiaii.l..1' llu moiirt whin 1 1- wu. : ,,' .I until willi.uiiie, ouiW4a.l' 1" r Hillir. hi. own..11 Hill J n M riuutli', t.ie |" "" /. <
  ,
  hark No i. i
  golr
  ." < in.1| Illl' I ,,tlU. U> an onr w|. aa i im t'.1 tlil |-rrar uiaugavrup Ihr (. .1.. kal, kul .
  \ North
  1..1. up ..1. ll i. iluxk, uf rrailiUK malleiI .II,1 .'Ikr AlUuli I "|UII.IH 1"1..1 I. ti-l I"I. ,llu Ii4l.lihiMtl I.jf4.iJuiir..
  ii. i .i ttori UMial lui | > .. "t "' .. \\elrarn' fioiu i.fk. K \ MorenolhatIn .I | I 'ur.,) 'itluwilligiteup, "". Morruu, .
  ,1.1
  1.1 i iliiul Ikal/ 'i". I .
  I ,
  ." lute.li'iluiu. IhrI liw. .
  '. li. obi two .hoit >*t itblul' I ttiihoul 11" ol J4iu 'k bliugl' I" lu.l I nutil
  ""i t,i "ilAV >,..1.laU .... kan. hi. 1. ..arrfu'l!I' iuvr.litl.1.1 .'u, 4. w.. lrokrn ojn lit wmrihufur ) ,1. mil a wairaul fur ike lutilou.' I I far bivr ,. ,I"
  .11. .,
  ilila| Imal, l awl" I..rll.. .v''II.1 14,1Ikal .1 'h. """'" .".
  I.
  | ) > | gewral I. "I.. .
  'Iju.lrum .
  \ 1.'il.I. Iru.
  ,
  1 1 .MI IM vl I Hiltlfi.amitl lluuoltl awl Hit ) Hill v.briber. h.rirr liiievi lai r-uwlar .n..I. i halting him with rubkvrt I, lime Ike liiiuanulM UMil IK* 4, uutx.l

  lrniM u, Im. |. Il ur rr| .. 4l"tnl ami a lulI, >llv rware fnr irn new.. jimtrv .. I.*.. r..athuiuuruu. >. ami he ... arie.l.,1 .II.ua| < ..,1..I. I tOH 4H Uuv Vu It *3 i>jb yrti.1
  -1' t. T'I .. .. au,1 I la> "i liner j.1 |kiue aul "..gl-r Uluiw MnlHkl ,.. .,Mli // ., ,, 14. .T i,
  .
  n.. uri'li r Ike rvi anl I.t. "." aii.lj,.wilrtani.4kklluiloaUMilMi"'iiiwuiil4. JU.I"l'' | | ( trial, nl.uk I. t.I. r th I I -|r< kliVklll< I ..
  urugiv. .
  ,11" 1.li"jll. ,
  "I" I .I.'a. liowliruu. 'Ikeriiituu| I|llirw.lurtaka I \ Ui ,. ur"wiu l>*u'ml i, '.. ..1.. .1
  _
  "i II : .I..I. .. _
  of I l.rbruMtl ami artuMxaf ihiik uriliHit .
  M.HW
  In..c. al.r .. au.l ,Ihr make ul Ikr .. I' Ihalihrrr v.r." an 1.1 I Ikf
  up i i- .I..1
  pafn .1' waul MIMJ.I .I
  -- itui try.-naaouk'l
  .
  .0, -null, U 'rk, ... ". I. I..u.'...'I ek'..I..1.1 1uglolrn. Kfti-ral, alt.. mpl'liutikern awl, ,Ikt.lean. niau inutbtru .ar. thai'wuuhl ', 1 U- real uwuer uf Ibr UIOIM-V ..I.l I, (> .i> r.lMnil.It.. i., involving t4rIt I *tutewouil

  |'.|1.1. I' .... thet" (tur.urIVhilu m..J.J ilUi. I euter ,Ikv buMtf ilurluy 1 Iir 1411) > |I. lakiuKoalirrk |Hit i il au ai_ |*!rawe al I U.I .c'I".I.. !: | iji.i.<...awl Iliil there w.ie wu aim oak, M* kj!L t I.h.j...|

  I Mll IUI wuiilil K'aill' wr evertrmjur .ill abackn-bf Ike '. allot I".v. ) ..1! ttiui 'U.I.r J. II lll.iMiv.alhi.
  : ) .1) .11. ,' "Irau.I.in ibeolkvi Hui a.or M,.
  .J.JI.i. I
  h It. 'llw Iking lllllkNH..II' -, !'a .
  U4Mk-MI
  ) .Irakge.l I
  I ,., HIIIII. lUi I .,li'>ln i. awl knavr lu tbi. law) reloruwil H t-re Humtrmaxful ..n-pl'our. w..law Ikal ll.r ll.l >.,,,,KkikA I ut. i'.1 I I 1 :1 ami w..1 awl uial >...1| t.n CentralItb4tr

  I 1,1", 1,,". al. |>rrM-kl ,.t."ifV |I.. *" ..li[ lt ka< I. MUM IIIIKka'l awl kt. .. J.I the Iill al the

  II \lfiiilfrle auj akunii I "I get uu a | | >r r. I. 41 HM; terv IOHI.I, tale Nutv |I. llruiui
  1 .
  ,.to hare n.u witk Ike iraiulKgawl aruHwl prumirtiuimJtr, l/kl .. flrijhltnr1 U bait rM-elreYllie' luiiial ktnoUi I II' II.I .( .. 11.u ui U..IHII ., .
  .I i > i will b-aikir. |.. _. .. iu U) in h.I." mpplt.li.iritl .
  "I""o.| .1.1. piII. .1 off UH) bjuulail Trr a >uolKHu -- llra> live nirnliu <4. t. lonulrtrural ..1
  .. w |
  w the1TkiH.I
  ,i,,,HI','r Mr. ..ill lieiirralH '. I..W. .... 4IHI'MI.. It. ... ... I ) ,pai| : I. 1.1. il I' I. ..1.. W..I... .., I..")
  U"un,1 .. Ii. wrl.uifbujit.. .
  ,,, : ._, _. __ .... KUI 1 IkHui.ral 'publl.lirtl : .1.. il .io> .
  --- r
  |
  liiltsl nr fill ilnwuM'I .
  .1..1 "I'| il I. tl, "k.1-4. Uf U"ll\ '1'in Ike ut Nrwork. 'ibal' H. fauio ,. ., lhr.u ..11. fr,
  illv
  '
  III I | I .I- | | Wr '|t buuiIhr .'
  "I I .,| |ill.m In. I. allriilkui Ik* ..li.1
  "? 1111'1' il
  'in lu II |
  |I. I r.1 tun bi'iual
  T""I. II.CI..H. .. .I.II. NHII .1'1 I lhl
  > 01 jl .kip f"\ .1.|.., hoi, ...,,..,,"I. .'" .. ,.. I" ..,1.11'' r'. .\.1". .. ,. ".,".1'' UMtulvf VI r. t: U <'.h,U.lu J r:, ..) he. 1,11. .ixlr "I. paprr, "I." ', UullJ. A. 'Ij'iuli .. tabbitiaui. ..41.Ikal HUH. i. ->

  .v A 4i, ..1 h'.ur. ; .ka. a'v -0-- \. 0. .. it auaMber rutuinu. Mr. tahall fn.1 I I .lll..lv.awl,II..h.. awl Iww. j '' .I he la. uf tin .owpelilii.M
  "
  1 1,'i,.. "I'| nit* awl Hill .. a-llbttt k lu .< rliilur i _. kave Muil.,ull kkwill'' 'Hrrlik.w. I'll.i-l.uiv, 4u4 oiuti. .: : .t ..11.1. Viiiiuliiirul.| | '> '* "'
  *
  ,:.;,:.. : .. Hum i> tC''d t b. a. HWJItalian | lu llu aut kiwi .. Huri iu kl> J I 11. I k4"VV. *" -,

  ,. .". .. _I t .U.. I" 1""II.uh, .. >.." f r _.ikI pN''h. a brll kauvrr awl lu> k.Miilk 4.* He .upo.i I .k.''I..l..I ': I pt/4U, til.>, I .". ...tin ue,| I.k'.,1'1, 4' ttt.ili.t.lotuau.l. MimuelI : > t |
  .
  "' .' I'. ... '., y. .Inrida. wekl In TillahanKi Mrwli'ik.' awl lhi k. .ku| lai,, ii .t .. .. I... .. .. ...I :1.1.1.1..1
  awl .
  ",....* '" .. .' J"I ..uIr. I.j..III' guaraiiiir.aiiUaclMe) iu all. 4llr .. . .. .. i4l ... lull lM4l l;". lit U4 Muk .u. Ill M"I tvii""iVllas
  w" ,tewil ,I II* knl '14.1 WMi. IB ltr ta our luaA ufiiratliiln will wakrhNlial| >i.ll. lu Ikl- Ike ...1.| u IHaiwi awl Hulk.r llwIir4 I MttliiaH' ."lf..1"11... I liMiiii u| tk.rnli, ti. IknuU.. t'. ,1.

  .
  ( a few WIUUMX kwlure be K"' lutetbtalHMltballbe* vriilii Jue lira, Tkr I uil.J Male. 41..r ri.lLHrilhuaaivU.. '
  > .11) kulue will ke
  : *.\tt ... .1. giveuIHiliw ._
  | .
  lit "
  mm a viib o w Ibt regular uut 4 1.4 k N 14.1' l'1* af'tttI.M
  I .1.I .". ,'. J.lllt,4l' I ,1I ,' ,. him I .. rau .t a'l j .. 1..1 > l-klalMI irw ..in a|lla 141.41 i ., I; 1..II.'j.I | I lawaggiugtwl l !

  ,.I :111-: ; Will I :ult: 1 1'I.= .Mil'iI'i": ;:Ilt.i I bw kuarJtr..r bntilr who, lUlllag 1.11 .Uflr., ga-h,1,1 iiIn. ...il. .k U Mai k MM farwU -I ,.' .i.".rMi I.I)M-AuIr.I.i.) biw !jak'l'*.wiU,iluriug Iw.vhi the i iu amuaiguMulmiui ant a.llrew ,. .. .. '.1 ..." ..11,"II. ., .1..h. -....".. :.... ,' | | ..| I. i M "i.. ** i"J5 Vk't

  .. I 11 I .PO 1. ) k4Ui'.wiie
  \1 / : W4kiux
  ''I. awl Hlikbletl ,pnfil--lv |ftu I. T.IH. ..I. /1. .W.I".
  : ,,0 I I 4... ., .. .1.l.lu .1. l.d.l. ., .. ..r..k._,. t... .. .. -..... ... ,"" ... .,.. ,., t. "U I: I. l I. ... urav.i 4il 1 4 tci > lui-lt .aj "Ciu<4uli.boliI ..
  "ol .
  .1. .. ., t ,1.1.1,rc .1.1..0. I 'I. ',... ,. .. .1' .l'. iliniiin li.MI .). i ..
  IU .
  t ,
  |Mr| r "H .. I Ii ,. .. IIKJI | ti.ienUt wluu HIfc4. ,
  I I,!, 41,1 h< .t..1 \i. lor |! ,Ultol ., ,
  ,1 ,
  ? et
  ,. |.41 > I ... I .
  U .1..1"" | l.ll' .'... .Ml" ""'.' .1 i". 0.0 '. ,.'! I.,, vioii/i,.1 I .Ir, ..sidi. J. I. 4! |1'.1"| ,IU4-. .,I'I. \, ., '0"" .. I.ot, "., r.4i.. tt.ll ? v !I...?.. 1', ,.I... ,.mm' 1.. lu, .1.. | i.. u .", iII ".-. ,I. ....1.11 '1 t. "I''J't' !
  lit 4I,1 || .
  "I 0.I null',.. ",|1'.;' I.". ,1.,1., / ..I ,.1.1 ".. .1 ,., ,, .,.. ,."". '...1 4k,| .tkillkf lo llHilllsl .0., v .1 .IvtlKnJ |U Ikl; illguilt ul 4 UU.uiMWaliuu I

  ", .I. I U ",. .,,". ",. ,.' /1.1". .. ,, ., ''"' I. .," I" ,.. ,.." .0 I... ,, ."., .., I.. ."..a .. I I '0. ', .. ol dt,,'.,?!.. I., ...,., ? ',11, lI. ':v : ':I"I :'u ,1.:. 'IUUI4.. l.ll I; i i":, .innuk ; I .. Ike ,.4 ,. Muw Uiug
  /, I I" I' I 0.. 1' I |ty || .
  : Hkal .
  I t, I U.l Hilllwft' Hill ,_ .. 'f 'iNnwuienaujwl '
  ., 0..1.. ..I. "I. '1''" il il. 1.1. .
  41 I ,,0 ".d 1..0. ..1 Ail.li .. .. > >Muklk Ht.U lltllkltw4,,!,. .. .
  I. '.,11.. I' ..1 ". ..... II,' tbut '' 'Hl. ..1 .1' I ," ".. .. ,. .,.., I." '.. ,... M' V i. i .k !: To .. ,0. I .1.I } .1..1.. .1.. .I In..h'. ..1 ."j"" In II .k. |iu.kiiiii .trkl !,. Vull,

  1'1'U I., .t... \ L la.* '... 'I '' ikiagi auort ''h.h l .., 'a".. .' 4ulUI.IIW.U t |>*i M
  ., .-
  ... -  .
  -- -- -
  -
  -
  .g"',lI.l.I'IIl.\l: I 11\\:1.: : I 11"\.31"
  I IOHII, ''II';" PE'I': u. 111'l U" 4II CONFECTIONERY8TA

  II. ?PFEIFFER f CO1 -CHIPLEY &
  ... : CO
  I i '" I I. I! I'4' 1", hr \ ',11 ,, .1"" :

  ., "I, I Itrl'' '.I I |14111 I .It I Is,,,", I 1.1, -I IIII ,
  '"? I
  ARTICLES
  PLE ,, .
  \ I "I'I !I',.IIt.. ,1411.., I ''Inl I L In 'I" IhiII..lilt. .ii'li'ht) .I lii-" "Hi,, it vrI I HADE EDITION

  "i, i ,I 'insiiiiiiir' : nwnltII : I r+IYIi mill-ruin nlro.! I

  ." in i I.' bIo Krr .....-,. ni I "e"t*, Mil of IM-io,. ..triiiin-iil. (1l'ilI41'il'h411dMu I li I II' SI i'ii"iu GK USTEIR :aARDVVAl: E1

  I l.i i i, ,11 "111,5.,11411 i. n/*r w" wlwlerI'Ir.nNIItI1ll, 11m14ht.' I5. .::11'.8:.'ilIhlow.il..w1lIsIl4arirlie.,
  ,. .
  \ :\ I.. |I''ul'|''l' in |, ul, wiiriilo r rAd e.,:04:.. 1I3' J4wl.l'4 L,,........". \VoliM. i nil'MII. ." II," I'ul"I",., tint" I ISlim I" Ins' -
  N
  ., .I l ll.. 1'.ILul1rh..I '. ,. ,, 1.141 I 44 "il".
  > I "rl thai l ,lira :YewMhN4. t C:<|i"it,.>HNitre i_ k'I"|.l "iililii ill I I.4 MILL FINDINGS
  ..5.l I irl l'' ,>I. I I"' .
  Vi.ll.lx, nl'I I. -> '
  I.I . > 'a'
  'd' --CArvfl': .Prrt1Ilc -
  A.IO N-P
  are Huh' .n.l.i. $,..l HnriMmcml II .
  51, 'Kr lt.t iimln. UIII limlwrit : >-. II itli 111'
  |IIi.|
  I"11n I ......, oTIhr .tmtnt. hpnlii." kl.iu- .,. i i nnmAMnMi 1 '\II... ) klmi''1.. HIMlti.. 41111111'1):1:1. ... "'"h.,.
  ,I.sl, lifi.nl. ,2:. 1111..ullllw *
  rh' .f" In rib. "X""U'nt II \"tai' iiinniitnl. ,int .. Iti'n.. tt ., Ile.... Inlll... 1'1. Itl1,1It.
  "' .t i I" ., ,, \'iiih h.ry Muhihcr '
  umterlilk| i iI i. .:.11.) .... ,nuk. .... ."\1 .'h'r I".444440' '' u u H" ...,liy tin gnat aUr.It'UIIII' "1.1I n1
  ii" ,11.15 'lull.. .1 I 111. H/'
  n
  11155.1, rear. w..1t. I. a rn1 ...1,4511110,14'r4r IViut 1.1.1, 1 Ivinjj utiMirp-i'i-.i ilI ,
  ll _
  ', 1" I n" 1 I "'in*'"ft* hirti-l' w/ I _
  ..
  'I Mm
  I" "' ,I ,," ill, .iHli. .. I I': < ; 11 I': I'': I t ll. I I HMIM( .L.| LI1"-1' .4'.1\'<"'. I .xlI'lmlirn :-.
  ,lows iMiillrw. I, Hi., "I> h mi ; dllrtCOI1t \ ,I'1' ., ',11./nlfh i nf tinlwnl, I! ofI 4'1 I mil ( iniiir.llAIMdlMM. '-.
  .
  14raI'e11w that h.. in'i, 'I.. ant I Salt. Agents for Snnonils Crcscrnt-Cround Cm/ss .
  I I .,,, I I. .. ,Un ml. nn llHllalirn ,1 1111' 11 I '11." l I II .. r ;
  .liti.liilin ? '. 1rp.41ILA.
  r.lit..l
  ', I .s 'niilin-, w.. In miikrlIi I tiHivn-x I |1H' A III.

  n 5.l I'. KILN: m 1/1..1.I .. ..,.".... hi".1 '"I'Mftt" \ ..lltrrr, IIX, \ii'l 1.\. 41I I
  I Jh. ) -- -- -- I 'M !
  CIO I ': COLL; w.wMry"l
  I
  I I..<. B. .v- 'llil l.jimmill. I Ii I. wlI < ...ll plat, Inir: l i.w 11411.!' II" ill .. t.Io.If"" h. N ", NN

  I I, ,, i 111", .hulrl. l.ui, it I, nol .1 iiukt IIUHII run, I lio..t.rrIhvlmlcil l JI"fl. lWJ1I .
  n\.. 'n silk. yNL
  I" I ".I. .". .. ,, I. Millfail', "I 'll.',"' : 25 and 27 Palaf Street .
  Irli-K, ,.|,h linn ...nn|1'.h-lnl.. wlnli,' Ihr I .Ill IHI II III 11'' : rcnsacsh, Fa:
  ..1411' 'IS'I'F\UF\I'1.1. : ur'IIEI': : WI
  Hi, w i""' 1,1' ill I1.w411'i114.0 hoi world ha. eiilv :KitilkHIimiitrv I : i

  I 1,01'' ." 'I i nn |1.1..1, n.. rw I'lHrI |p4J.era \In \I'o.e| > I .H. Ml All II /.1 11.1. ..,I. this fill m4 .*. sunn M tk NWn,.si .mum ....., iaj. ...... tiw IIN5.114, l,1llla I.... r. .4, .''S', I

  ."" ?, 1, I I I" 'hrllru. ..-I". ,ll\ limit IIIM I tntHnll altmlnn .\"""I.! .,, iin. .liumllit l 11.1,. 1.1.,4.: ;; .' 1. IN: .15.1514545.' I'". 11 us"' ,1,111111,, "I.III.BI' I.
  .. .,. ,IA
  Nxh11
  ,, ,', ,, ,", ,S. .14 :.1 ,. s!L""rin *'" 1I"J' ",I'Hiii'Ita ".-." 111 I. I'I I ASH IIM: n:us. 1'I \11' 1'11"; ,11.1! ,. 441 I I .
  I I I ,
  ,.
  d I,., I lik nil, II 444.44.114.115T1| | HiaI "
  \ I.Uiil of Uiiul.4 In- ,.",.1'1 1 I. I tini l 1 I"'t.\1 "SPLADIES' NMISi| riltl"t' '. \\1.1'1.' i 1'01.\1'1.' IIII\I
  .,. I I' 01 I ''I Hi I ', .iiiiiiiiltnl .un'Mi' li.l weelL "" "II0I. 11)1141 'JHi IliWM. Ml. heal Kll': .OT Tn TWBUr l-Mir*. .* 4'.111'411.1.' "1'1"'I.It: 1.\\lIII.\: : '
  l ,sudinI I Ae .I'I''I, II
  '
  Imlr.l' 4a Mf' ,>rtr |Mirni '' A i JA/la1 J \1' DRESSES .
  I I"" I I" ;I.'I I I hut' 1'mMN-oU WON I |1.111 l OI i ura1N1 ...11II III' W.N.141 I I \'. I111''lll\111.I.i'1.: : 1'\1" .. .\:1011: 1111._
  \hllili lli. \\ ..il,I >:'IM"U"h." .
  t
  ,,,I ,i,, ,. "",1'aUll.a.. an I 1 Miilir ''II1'1" TII TillTAMK. n|> I V MM I' M l'It'II'; \\ 1:10111': ''' 1.1.\ -.-. 1\; PIPEANl1" : 1'I' I I I' '
  .I.UrnI .'".lr I I. the "...lIloi.I) I
  1 11 1 1 1 III\\.1 I 111, I I.nkr" .1. l'""..,1., '0'Ru. 1:0'1'1.1':1: ) : >> m.a'lt

  ., ,,145, "I'i|' .",,10" It.sol .In rmi'i limn. I uili-,1:: 'IwIrnrwatx.In wrlli,II* >:III.MIIhin an: lii'h:: I R" u5. I fin. ntitk* .nunalii loll. MnmM, aY lu tki Iralr Mil n inrisr I s' lit.lH' ,*' I iiil.>.r"i..iraiiill I'hadlr4Ibnnrl FISHING: : :: : TACI:2,,,!:.
  ami 1 Is -alii. to Ir .
  .
  man. .. ...1111.. Uiliir. olli.r
  11155 l0':
  -
  I ..n,, i ,,IV I ,... .IKIII' "I. will, "'I"'Je; '

  .., ,111,,, I".J'| ...III'1. I-IT. sutfiiii $ InNnll41" r .. ..IIB.*. ..IIn. :Mi'/xr.r.\ : liiiHiru LOADIM.
  '111 l ... ih. ull. ttrfh 1..IfUI.: ll.M-1R, tKiX-414 If ICIMII'tl AM: l Jt> : : :( ( ) (di\s.l
  .
  i I" '" ..i I.r,, 111.I.I.1 | .... I .\r I 51554 ". I M'"I II..,. Hi-rrl.ul cvniriMaliiiH I I .1'l l .I I ''I I -

  lulu' Hhi'li, I Ni-w (..nfilamluirnn ,
  I II h.' 'I I .n i .\-.-...., niltlil but '"lHI w I "Ill-Ill' HMIMMIAMI) li-l: ">' >-"M 144 -'4's. AM If. MMIIInm ,: PENSACOLABoilerShops Cooking and Heating Stoves
  ''I 101. i 4. ., ,."-". "I UH <'hiilrch nll linl Ptitiml) : In I lil I II. iiumIwi NO I'A TNT NO PAY : Grates }III r

  11',1 I I.II I, i .411111., '- 4 rr.t man, t-" was silt I -- ., sn 144 n/niK... i"frtfc.r "nii iin/ :"'11511'14Atl4 KIIIH. 1'1.\1'1'-0.' !:: I'lillill--: ll\lS--s: |: \niMMirSSI' ; > U | | ," u

  i 1, i I i i.1,114', immis mil. 4 gi.. "I .Mini. nit In tli* I'Milixl, M.Uetitn, ; 1.\. -> \SI> 1'1:111111.1:1: .1I : 5
  1
  II"i s", ,.1.1.11 I I ".n ,tor It-Hi tlwi woul.l lilt urv.ithin liiii, but hi He smut I ul.IIly PATENTS i.imiiiTKikivi' "' NUimi.M iMitr u AIL I III. IIMAi $1104 II.\SI'I'.I.II.I: I..\MI'" \Si: | I'1111)NI1) -

  i I., I I't', I ,.,n i lit in, ,. 11.1111.,110"I M.f hiss, ilollir)) nifl I I II -II.\H:):.I'l.,\'/IMiVl.r: ", ltSI\l: ... MII.KSXM: | .l\, I I..

  1111, 11x,. i wiN-lul. 11. k of I'll 1:150'1.1: i;,411 lI I i'II 44,41,1114' 4. ,.' .14".1, 41x11.1, 4WL4r 1w1 111" %. \\lflt H IL .I\lt .","'1 ..AUTolin.: ..:,,"
  .
  K'HiU 1 ;::12.1 I I Ima : I I .1011 %' 14 ut'ioi: 1'11111"It.. I Ii Their Ml" L1 ill I I.1 Illllllll' LllMII' 1.45.1 l ..ll till. h\, |III:,
  ,,,, .( MliHt I .lit l.li-lil' "|'| |1..1. I
  I I.. it, 1"1"|.4I1 < I''IM') |pM' \1'' I h, '" ". I, I ,' It I II" Ihiv I.nxt .

  i I.I., Ihr44weIi I no ... ....,. 'I I IMI ulispraarr41 ...11 ..1!. ... ",, . I. "'', ,,,,,,I.. in l Ills: ",.,,11'1.11 KAI. :111\ II II.. A !Ml HI II":* ,1..-IM \11: is' i 1 1"0,1 11. Klii I ," ,,11-.I' un..:. _I lluiiM ill 1 Fill"I isI! I.I I.
  : :
  114." .Y I l' i I r 1 It ; \l I mi' SIII-H. "
  ...II. ,Ihs" .1.1, ,is in.I. nubnlit. .....iniil ,inI llws. ami wrp *|.|Hiiuli-l nt On |Iw.141flu' l I", 111, ', 1 1IDI i I I 1\11\111:101'\ ): :-o.\\r M \SI..H.1TII"I:| nt|1'' 1 ,

  I 4'14' 4111.' I I. ilinil',. it ..y WM) until' the .1el.l'11111N11.| i l 14 1841.4. III A 4I.5. .... n.. ("III-- III: II.. ANIi"' III ItT11.J.: ..n: 114of Till -tfATXHo :. II utM'it,?'n in: ": .' I IS. 1.:II'I': FI I IIM.Sh; : |1'.I' MSI' I ulll' | | \ \ '
  1' lall.. SIH.Mi I 1, 1 I'I'i I I H-l I :I! I 1.1.01 1 \ I 'OM .\SIII: : \ ,
  ."..145. ,I,4, i rmiit.i", 'I'I .he ..111.1 Vf,,llv 1 rrlwmhlurr..I| i ,, n 11 'u"'' 't 1 n 1.,. 0 I I ,- \ I ,

  1,1.1,44 .,lin.s rrluriipil' tiuiiiI all "lii.iiinIn' |1.1I1.lk >.liiKil. in lluHlmlo BOILERS .11.1:141: 1'0' FnC,( I'luiissn: i\sn: '11111111:1:15.511'\\1 I:i: (
  I I ,. ..Iltl.... Kill .In- i.lnlwml. All. in Hi H. KIIH. AM' lilt. 'STEAM I, :i.'I'lI:1.| :| 11.11:1:1.1MCI.: : | | | |. |1'1| si I\I.|
  ,14.I ., ,, o4u1111.4451 1111,1 I l.iniijlilih riiiintry, hat l lln. .li'".. mal I .
  I | I ll n", .Ill,' ,.. 14'I I ." I Al I 1.0' hSI ; ISIUlll:: ': K-.
  .1 ,,,.. I I" i", i JI'el'.4.n1114! Iatill" Hun' ,>.,1( t"'UI.UU.. I"I :, ." :, : ,, ..' I ,." tmt IK"ii''n'i''ION' I I '\SIII I : I 1.lUIIU.I.: .....
  \ \0'1111/" A\l' IIAVA1IAI11, .a.tf will. .44.Wilhllywnd .
  11111." .
  ". "i"i i I.I| i..Mini H .hli. .I. tin .\ mw 1.411.. lIlllllllllUI'' x44 will, 1. N1n44l11t111'" \ llnu: i Ml-

  ..4,14514445.. i I i h".."... .*i they "lianniviiM llu. 144: LYiIh1.I.iiii'wdw.111,. 1I"h" I I I I -
  "'I '",Iw. Ik... ...."1,4, art,..."...-. awl ..... N-r* .t( W...l .|,"lda, awl ,or
  ., I 1..1. i 4., .. I I.",' I Ilk, Inli'lliKiniei) ..."' ."i,1\\ "I. H'. 1'iani. '11.. .I.... k ni'" SALT PANS &c.W.L.THARP.
  TANKS
  DR STRONG'S' PILLS\ I !! BUGGIES HARNESS WHIPS
  I 1'1'| ,l.i.-.l, i litnil to ...rr,4.I Ii-him",* not. in ll.e l.n-,1 .11",10.,1 > HUB
  4'45 \ i.eI..t Ill,. < III/K/// M/. ( k.V/AM <*/ W"' IIlAI.A' ,
  .5"i ,1.1 t I I... 1.5.' I 1""., .lt<.kwnrliliIn. 'p l.icul 1,1111,1,1,1., if lulmin in 1.l Thn Old, Wall Triad Womlerful ,11.1 1'1,, .1414.14 ; ,

  'I,,, I 1.,11.15, I I.4..I. i *rulu411hr ImlilI iu > SI-H S.>.ik 1.1. lull. 'IHIIIK infilllorniiii '' Health Hnnowlna. Romanies.i I

  t.r I I 1,1\ Ill, lll.lll-IMI' to Ulk. lu. | ,.ik : IAII.1161'.l'ulrJ.. I ,u.,. STRONS'S, SANATIVE' PIllS y..t'.riTiHt r-: ,.""V'"rsTRoi !;:: \\ .. loito in oli- "ii.i.iieii,.nis Moll. tloi I iiuliiiiill 111, loiiii.lit 1 4U.1r'4. 11.'IU'1' F'1111w IIAIINESS :::: ANNI1X14E) ) :': :&:: Oils) I ,

  I 44... i.." .I ,lulisl.) 1 in. millml, ( ,' 1'ulx'| hsJ I Iil 411441.41'1 l M..uln t .::'114.x1;"j4"1-, : .!; In : : : /
  rrlYlra.rr.R Ilr.x5.nlr,1,4NIrR14N ....,... ..I.... MI x11.11.,11., .0144.h .
  /.115.5..11.1111'/11/.iISIIIh4111' li.i.l.li.ms it \ 'I'" 1111. '
  I ..'. l I.., !61" inoiiiy"" l I II ,,01.1 I .tin : Spring and Frame
  llu mniilUMHiiit, laths H s. ii Wagons
  ::. ::,::1-1' | N'S'S'p'p1cTolH7LnLrir.j : ::. :;:sili: '' I I. !1' 111 ,

  I..ily1'1 1'I..r II.., lllllHIHIK I 11"101"1''srnIt. N 15. I .n ..... Ill. > mlttuli
  | l II.M. ,. HI..I II f,11 will. a | li.il Hiiai'M YY 1.l'w1 ill

  1,1..1"I,.tin.Ji,'iuuli\i-ol. ,nl..Imnniiniirlliniiltln I "all..lo, :, 11.11110'11. II... .IslItK tl4l.ol/ ,a,... Illllll.lsllllll1H ;fI0J.; ;': #t: i 1411 I ,tr,t ] .. Drays-- Light and Heavy

  ,,' i fui5441.1 1, ). h. "..'I. I.. illiiMiHlitour u'In ills. 1'Inrul' 11 ... I.II.HOWS
  > .. .. I. .,1 "",,'.Ii. ..1II.,."IMM..1 I l.vn .. ,
  I '"""",.1.! .,," :Mrain. Iliiliunhi" |' I
  ,,,. ,n. .. ''h..II li-1, i4a: .1",1.,1. I In |1,1.11I',' LOG CARTS
  1 uw.rr, ,,l :SI-H \uik. i U >.u..11'1. It HI Hh, ... .. ,. AND MATERIAL FOR SAME
  .. a.all lul.
  .
  *"II4I' ?.1" ..11.> le\l II'u. M. I' Ull 'll>'' \ r. >|. tirullt a-k v.m" ft* lv"" ll -Ml t a is CONTRACTOR .
  ti.uu.u! Sol many )44n1411" ix" I h5. Ha tTE
  1 415''' I 1., l",il' i 1 IIMIiiiiiiiiU.ini! ) 411.1 I pSL f'I Railroad and
  .. H.'oo, I Farm Carts.
  iiiuliilwlor, iniij' iir ....ril ,Ito .. lWe mill. .,In fitikjv Dump
  N
  *
  iiMhili' I",. I I.,. ?" N 1..1.".. 11. S 5s.114, a- 4.' knialnatir is nna I i ,.,.
  ... .
  I'h, Nu.1IIU14'l1 I "+ l I.. I 'rvnlil' >
  41Ir11.
  | |
  1:1.1.: II,i 11,1., .. ." mil.mil, ,Int' In l-isililiiio II rn. ",;!.r...... |I"" mXT 1111 a w4iiv In lk. n4M( .....1". lnik. .It rrautuMt un ttr aii I ETJILDER, Wheel' Hiirruusou I Hand niiil Miulcfn:\ ( (hd'I'|, .

  'I)1"l ,4uh, <>r IU 4 1." .h' "Ifl Ira, 0444U1/'I4':5. "I)h. 4.111.1. ,, 4"1 i inrilu r II .." \ ., I,., ,I., 1.1", ., I. 101,1 W..1141115., I ,'. ,, I", ,

  =. : ,4441,11, llifli.x, ; I'u.. cir oi Mil 4X1,4',. u .IM-I 1 ..m in III'' fri ", M ml si .IB. ,......... wlic.. Mi li Ito k....a,4..... : .t.ul.1-'. rin .ill k mil. ..I

  |" 01 "nil iml' | '>\i. Kit l.4iiU. Hillnun I..1; i lI It 1'.tS ( ) \ 4% B..g 1" I ( ;: It. IfUl 1'; !" .,
  4:111.11.-.
  I I II III Ii I III I I II.I'II'S: \I 1'I : : -
  "ui, IKHHI, .**.' "r.'lrl..I.\ | y I
  ----- II 0.hx., ,.w.pl., I. .,., ,,, .
  '' .s .
  1' I.myl's I '' I I. II"I
  li
  Hi' mill ihiiu, HOI,11 .1114.1.I dfluliln \l lloltikr. Mis.. limit' ,Iw's.' .m II Ir18ula.1| I "I llPenliilo II.. Lsr.. Ir..., 14.11. .. I,11,1.1' 1".'I'"""" II.' "I. 01'' I. \

  .lullHi. an.1 I ..... -"I) ollii"r .hiainiti, ,loi, ".. II '"',,1 1.1,' 110'1.. ,,.r.llplll .5.1, I.. 51,1.1.: 1 ... ., ,1 .I, n' ', ., '

  I ., A/Ih k"II"i.1, ..uil-tlmllhiil, .uw'I II 1'11',1'! I 'lo .l.iil) l .I..w"l. 1.Yl I I I. ik i iIn "' I .hillt. -. .,l llol. II8Ia'l| ,.. itloal' IIIIH Ii44.I* Mill. !4. milt I tie [) Planing Mills .1111." ., .h"IIO"'111'" ,"' .,." "I. 101 II", 1 '''', ,I .1"

  in. HI. nil.I I Iu.lilY4hhl'1IIIN.. pr,>wni|, I IlirI, ,I im. lliitiitliiK, I II lnm, "I"| -i ilIcmiHiraill III'I : ll.llO: > II.Mi % l'1:11'dN11: 41:4: l4 < ll-llMt Ill 1.1.111

  in HU, Ci.iph' Hli., .1.. mil kniiHIKII mil l ot HoikM i 1 ..111. 4" I4.*. 4a1"a 1,41114 I.'I. .11111 .i'1.1.1. ."1...... 'I 111,. I11'1,. I. -:X"\.III." \. H \. .I..lII' N |: O"I"U: 111\; 1111:11': .

  i n ,111 44k.' II.. will' I iiI ,l.ii Htuuin .. I l.ii.ltr,, nliilt' ..ii-lin.. .01 tin, i "'anul II 4545:

  .1 i.inihli" 'll.ilfII hr' lii.luriiliIn i otrr Ilii l.lhnius.,1 l.imill, Is,. II". I nh: nut: 'nu:
  -
  j ., n.-' .u1.uaw'I.11..rmImr.Ihrr' l 4alllNl, 'III..i"o..r' i'an,il H'>ik ,uniluUkin ,, RTOMACI! BEST HORSE-SHOER
  144151r an,1'I >. !,.IIV uk, it ill Uimls. IN THE STA'IL;
  .I I II In. nn,' ')4.u,51 ii"sMu..ii |.,NutvlniiMlit but iinviriunil" | ..'lt,I lit \'s. ,

  ,irallnla inlilmr) tui-n tinix ovi.nili.lil.i-ii I iiuiluili, ,s auo .," .,h..ill-Nil tkii.il u>.i,.. ... lhu .4lii. ..1 l'"..nlf ....IIu. Hill I \I" ,- 1., I Ir,, .1 I I4M 5.l u.,

  idluiih. Hill rank( .1x11,54' I Ii.l. I".,." I I.IIru I I.,,. I II a IMI>"I' \0' I....U.I.: | |.."

  .I 1'11.4)114. I I4',uwralie' I1.eat44: 16"IIYIII114.., In I se .hli. .iloii HI,.Hlii, 1.. ,,,' ,,,, ,I. 01. .. ,".."" ," .e>-r..i. 11114 I 11'"|>iir. II.M" mill I.,r .liu Ikilliim. l ..piif 11."1..i.-.. I HKFlil: : I.1'11RI11: I: k MM MUSI
  ., .
  h..I.I, I .41 u' l5.' II 1 ,""' J, w. :
  . t "inniMll.'ihi' lu.I ,pint.. I lid ,54n.nr. ,"htiH: \" irir.f iii r...lili. .it 'I llu.. .III.,, s5.' 1114. 1.115, 1,". 1150'.1', '', ,. 111..1" 1 ,. I 115.1Irv A1.W,15.N11U.' HARVEY & HILLIARD.
  , ,. R41W us Iln' I, r ,445..,' I ___
  I ,1 I IYuIJ4ulw.r,
  i i .ui |I"H-rmii' .. I I". i ; : :" :: .i'i.! -
  I ..1. .111".. a>'"I.ill"I"| ,* nut. til 1 u ,. .\,. --
  I.-.I i ill ,,, ,, -
  tl.i'l ii.uil It"
  inn 1'"iill nl the ''' I" "' '
  lUr.l h) II," 1..nll.. ruul, 1 ".." ,,, ,, ,. ,. "I"" 'I or THE SOUTH ''has' 1'1\411111,1; 1'1.1.
  I 1411 .HI,1 I .. 1111,164. Mill 1 pliu.ll. In,inHi ,I4 sllhull', ,5.5x5,4., II. 141.,1 I ",.'I' __ _

  M u |MO ISSI' 'l III,.m ht. ,IHVII .,.. ;':n.:li.l.min" wliolMslitilt. i. :111:""ll..el,,. ""'110''" 1' I" ,' ''ht4 ,I.,':.' : Ix4'u111r4du4.11444S' I luinll ll"IUi. < |,ir I.,.l.noik and I Iweni' .
  l5.
  I till ,.,., .1 I., 'his, Illllt* 1",1 I 11.III, II". I II I Pt'lIslt'ola
  .i.l.4lloulr' I I ",.pJ .I..r tin 1nr. llul ,... ISi.ue :io ii': '':: '''''I':,'''' ,\" .:', ''i./:: I I FOR THE SOUTH : J"ollllh'< R. M. McDavidI'

  .1.,1,111. "I I I I'.1, |I"wr .IM. ,l.r vnii-in 4 .1"' ..... '\'I1."ti"" Cpuilfr| sat. S "' ''' ,. 4.II I 'w ....1.14M NI all..
  in Itm.mis .\r.I.| ,'Io'I'h"| ,".." ,ilIt I hr 5.1145.., l'" "I.
  llUllllll. lilt,. 1 InuwiL, ) III'Ihinuuul'' I FORTIIEWUOLECOLVTRV.\
  ,, ..10..1 I Hilli. i Us .. .
  ( licitMorII I IYII 1 5.n
  444
  11" \
  lip, IV vim II% lute' and till mluii-il 11..111'.,".,,. I ,4x'15. ....11..... an.I rxrlp'"l," w NIIIw| .
  .. ...
  .. (
  'I I III., I.IMIllKT w'IIh'", '.1 fllllll, .I.1..100"1 \ : l.a mlsliku, IhilSinlinii4, ,, hliMmliu .N i I 23 U rP O KC E TV/
  !
  "".,,,\ 1./'I a |I"Kr irnin' lle.iiinel. .4d.. D NRflsINVIGORATOR; i/iuii..r ti.Itimii, Im I....'..., an.I .Ii.H 11.|,i,.. itniis. J. CosgroYo:

  Mi..i .111yi4| .,,,1'| | '1 li> oll.iiiriutun l : ,! P4114lu Hi. 10' "., I lmlo.. 4 1e'4 I.HHim "Mil I 1:1"I:I l s1' '

  .. .INa'das.n4us 1 ,.i Huh l'.4x4n \ I '. 41X'111| IhiiiiaainU. n..I.'i.I' lilini., mil, I.mhili ..1.1.no ii. I lulu. II.Mm*, an,I I:mhi i.>|,Ii..ra14. I S IIIPI I I.t I' ." ,

  IHI\ I..n1 ii 1 a iii.iui, wall il.iiii), .M\ I Kiiiil.liiiK. "..,110'11 ',1., w il5.N 'n u h. I I

  .i l 4114 slums hih, | ,.. li limit. nr l ll' U rsliiiult. I lln ..loviin 'HiI I r 45..45.115." I.I..t.: IS ,". I
  --
  the 1.1,1.I mil, lm.Ul lu tinIKH.I I 1'.1, l I M I,,ill's' me, Hmlh. tlsmmiiiiiiiIlirv : >-
  1444' +. .10".1 I., 1.1 '"I I I ,
  .iu h'. Milliillllivmixliiuimiii.v.. 'I mniilMi' alHiul 81111.41, '|1'|h" 4,5.' 111, 144

  mi'nl' In, g.' lull. Hulr n-riiiuli- ItIlif |*'tilii|,' ol Ibi. ..""..111 nsi. in' ",it- -i,.,., DISPLAY ADV1RfUUMEN'J'H.: IS FOR ALL. General Blacksmith ''

  1'I Imlil Hill I... 1 lixuluil mi M.in' linn all llm' ii-nt till. ,.' HOI,,1.1 I I .lo"tlh., Brown
  Philip
  1
  I, .Irni, i..i-l. .,1, HID lur.MiiiiiAi, ) mine\ ,,"i 'Hum aiDJ'x'iiu anis ..t "lln\ I IIM; Illl"IMS I II 'rilIMU: .|. tun 1 M r.r_ iw ,''M i 10..,, Ile' .M.... ... HI1'SI.IA": \ .\" 'nm; ; -111II'1II1I:1IN141.10IT. ,

  lull ,.,. l ..... ........ .
  l"NI'hl.rl.I I .
  i : r .
  in 1.)114..5.5 i.In I 5555 t 4.I pw.ra la rrr
  \0'1.1.,\ I In I'-r.i/il: u1w11414.) Inn sunmii I 4151. LI Y.Ya IN41.0. A I .. . .
  t r : ; -.!u. I 15 "Ir .wuWl., 41, 45.14 k.uk..M.Recommends .
  ,IK' ,oni'|1'.1 l l I I". I the l.r.l, wl StveiuUi > 3yY'Y'4'r' :IUrt'd: : w.xwrrwlIb .. ,
  10'i i h. .... raib. lien. ,"44l454'54 ""Ulauud.l.uliwwt.14 '14x15 II til IIHl '"l\ 'I l.\ 'M'I."I". Ilw ..... "x'11'4' xWl.' II." WYltra 0'N -." I"
  |ItIrl11N: ',, Inl.irmtnl, I : ::; !: ""d.i:,' '':'''t'I' ''III ::.''' :1': 4115 allThe
  .
  I ) ... uullioiKm '. ,..'' :::7k,,, ,,,.... ... t ,4l.' ..ho",'" ..... i :'; (/IIIIl.I.I-i: : | :

  I 1\te\ hil, Inini Ilio) .N Hlli, Ii tliiiil IMIIam! inilotil| It lh. in .Mwlur.. / lull 4594' .I .u.Nt. ;7'.t 4 :15.t I"4w I I.H tllltr. IKIIMN kl\ IMlllil.s. I
  5.4. 459.5 '; .
  l lr..a 4nw/.4.1! KaUImn. All Kinds of rurnitiucMill
  inu lli iiitrt-r daily!: uml' lhlrau..ilil.Mi ..lu.lrvinanlu, I .,5.l .,N .14.1..4 414.9 ,, 5.144,1X11.11 TilllBS .llBIllOcrat D i.ranartl lv..
  N0' : .. .
  Y.1rNRua" 1414 In et.1x1.44041
  | 'mtii. .n Hint, UiMtyiriil.l.il \ l .Kn.tii,. k) hat limit tliiiloli : I ".11111 I III I M> Illl K IN II.|,HIMIte Awl l Misr. HTKIUI.IUI. .orL
  A IHII.I Hi in (or i I 1411 ".1491, '"..4,40, i". "... .5..n. IM .... I:I '
  |I"\wus l r r> mtin. Nrwlly.. MMHI.SI: 1t"1I.\lI\1.\ ; I 1.11\1'11
  .
  I .u i n lmi. .li-mi I hum, in .hip, \ .Imvlira 1544 IM. 4ww .. .. .
  , .. .4x.44. \itliul4t .1111. trail. .1 I ul. I....* wee.I ...11 IHI bun" amiI1 111"11411111.11.. I 44'4.1." .. ., ,, 414., 1155. Ynr"....
  ; iu (5114. sitiiuiili' rlnrul. .mlV.\ .,.liin til ""II |.1..1II/l ,I'l'l' 'I I 14.1., .,1,1.' _. 10 ,. .." ''' ..".... ....,... -I'A1.11d111'ILUFF.14Trllrf: : ; : -
  I .1",1|, lum "r.r\l 10101". .. Ihi

  ,I' 414,1' I h..ulI in lot ulul'| |1'n-nkijj./.:vi,, h |>roiriIlia" 11)14.).ml'ru. in 'I4W .(lunlilie-. I p1.'I.I K'.,\; I.4:I,",hi,' 41.'5,11\i..i:I:',,'',,' :II.,:" :I'M:, ,::,,:Yl'til': ; .! I :; .'I::.:' ':.::>.:1. ;;11.,4.1' 114.5' Ir.LY I Is" NwN...". 1'I.r"IJ'. .,,, 5.5..41'0'' ', 1 "I"" I "?

  .lilllif, 444, ,454. iraliu ivtlnibi' 'IUI| I ii "TAIL' .s.,11.i I II .( iHtl .4 1 ik> .iilu| awl tini..,.I air .4 all .".IIIMU.4 I...IULIH I ,. : ,: :: I. '
  rIHfiillt Ii pry li.iinioii.V .. 4.114:., HI; : :I. ::,, ,,:;|:I, I: 111 U:kill.Kin ; .. I "patiuuiK | r. .n 5.4x1.4, nNr..q" U .ill, I.... 1".1.I Mt-tnlorr.' I oar I I" I 14'1 11lllllll ,. ,.". I..
  I I the l.i-l, uml" UK, ro,.. ln.s III a I II, \,"14.1.11.4 I ill 1.1..11.4".4 I.um' I IwwwN ,4 /.5.l .W. ".41154144 NN4 I I. '411.1" .1 II
  Mill I I. .1.| ... iotl lilvfltin, II.MII. .. Iw lilyor .N'.41.,' .. '. .545..s5..l' 4.414 xI' rue. ., W'Ra ll .. Mil.HIT! II.N .
  II 451. Hlllllllvtl, I II llllMIlK I, ar : ;: : :: I II. .. ./144w 1. u. 4111''S."'rili' I".h'' .. n-i luli nsiui il. ,
  tlalir..44 ".\ lolUllun I. .5.,455 ))0.44..1 I I, ., I 1/1NI"11.; _
  1 UKe ? will Itself
  the ConslJ.eration i
  ,ii\i-l) nil .n mi..1..1.I siitnifir*, ,.-riii 15141"4. ", r I,.itn, Hi"r.." ">,lr 1. red I |i' to I II\ I am ul-, I.i".ii h* 'ik' \\ .,, rt..tI" Florida House
  IIr l'u..I.I1'.1".111,10'\ islnoHii. iuIH .4.4401Inl, 1 .4. 10. 1 Y11W l u.. M 10.1.14'1 .u1.. \ .
  .
  'w "l i ". < inus iiluruuif as til, 515.51. !I' it .1 M.41..Ifl I of the People
  IliiI I liile.l. Miles, as '\l..ian iwv.l.UiiiK .. .. i, .1.1141, I. dull| i I" iuik. i4knmi" lit Apl'u ; 44Nj IIul*
  Ilii M .11.." / .l.lpalb..anle' | iiiU rirIMIll.llt hi ....a. roo. I..11.." '. 'iii.. i. ns tr.H i. 4544.154 nn.ra..IN1T.xxd. ._ ___ __ I 11-
  .111,11..1 ). .. |1..1.\' | | llu U u.i14. I It: ., '" It. i 10" ,'Hh, ,I I. ..II ,i. .iik / 141il. ..... Ww. ... ._,. /4. .w 1.
  .; ail |I'"r"( ......illo." al :Si. ,H INbaut. I41t, .! .. N I 1 .5.l, ." 9.411 N.MI. ,........"...... ., 1 .M 1 L. 441 Lao.I i AV. s. BU ( ) N' \ Mil M. A. CATCR I'l, >l H-li ><>
  t (1111. I N.un ''1"" '" Commercial Co. YIMAw rI. II 9455 .. ,................ ..- I.. I Ollll|
  U I 11.: :ulrr4, row of Mu4111'" 'I Ibv liulioKauy 111.1.I.'i.l IU..U.u ha. I 1'I: ,141 I I ,,' .l: ': .: 1''\ 115.: I"YI :: Publishing I 441545.415 ,0wr.rxl.Itwwx1111i.,
  I
  ,
  I .
  1 )1.1..1. 1.1 luu ad trni urn' iml) U4iiuwntvu iiMnast-tlHumleirulli i, 11.1 i Hun, I J Ji 1100 wal NL0 ..r..r..n..... '111'1'111'1.1
  1 ..... 1NM ..."...... ",....... I Xa "WN ..
  .j >... AIM'| .lili ..'" 4 Iui4 |1'"lh. inn tar Hi 1 "..1.1 amouiil' I I. ".ll.-.l llioli I I t-\S.IHI. IMHtlll. 1, 145.1.14. Y' ... .IN14LLa8."' I
  , ..al' luinliaiiU INMI' ,11., i I .457'T.4: ..14,14., .. II ..". II.I .
  1..1 a4N1.. 11,1-, t ."'hI. .. >)li>lnl 4 in i PIANOS Board toy Day Wed yr MouuVI

  iiuli-lal. !lt... luau 1,44IY.11'4'1' '. I T.nw/ Yxll l W .. ... ,
  in i In. i oval Mi I sail,li'r. lmu'" an. ,1 IHJ 1 ui'"? .IILt'11' ww ,,

  1'.1| | | IIhrdI5.114. a wilil ., In |1".1"" 4 u..., Imiu.i' I Ir.'s i vi d I I. .4 i im NfUm'AlIZI --_- / ( ) lG4%_ s
  I I ; Democrat'Almanac \-.4'1\1:1': : ; |:| I IMI: I I
  A lln 1 lill,lit; 'Ir.i4ll I he Inc .. uuuli',| I.1 l : Tie Tmes! -

  nul' r .)., 1M: ul al luaus. Iwi-iil l 1) !,..! .\ '141 .......11.1.,1... I 11"1, I I., It ."lkllM > 4111 0'11"' I I I Ii" .N, .II ISi .I Iiii111111.I1

  I.IH4I.U tUIIII.. "MU.I., .!>. ally Hillt ,*.1.| HUH. Uilliaiu, \\'.11..,. "..,.I.l,. CORPIAlAMfHlDS I' +. .TlUII 1'/A/,1T If44l/5.W; RIll.14 'tito'.nw! I'll loLL OR YEAR BOOK,
  Sewing Machines ( i.l.
  UlOJI..I'. | .lt, k. .Illllk III,III It .blow. UH bur Mlutuet' ImuvMl. in I Is \.s I I.phr'I I" II'I1IMII T7WT.... L4 IR4'W : S"I'ill, ,

  till. .I.Ml. Will. 4lllllwuihl. klllll. Hill"llIII | buu, ilnl4r. .. Ibal .Ih.i.auiliiulh .. s. II' I III a I A4rAMIh .'4Wv'NIre1P WMIHMT AI'I..tto4L. Lla5T..0414 e4.._..., .....-...... .-,-, -.. II I .
  5.y N .... '' i'vUu
  awwaN u >i
  -uau"ux i i
  lily 4.W .., .... .IIIUK .1..'...> iIN.1| wrr or ,.......I..I.I.h, 10.i .nIho \ lIL1! I r SI OM,VIIICNtUTHAI 4YtwYw14 ,.... -".....W ,_Y.. 400 I II.'I. > >MS.I.I. I IMIMi....,, I.loll'I ..;, I ,

  I put| .UKII.1| lo .k.. r"..hut... KA'..".,. .| il. trruhei nUrHluUui. r'.I, i il A' 0141.111'ItMl. ... )H w.dB It 1111: rcu iWr .... 141... rar1..tIi. I 1: ,44044 w.rrwrnwlwwalrwwrr.Lw II, 4"N4.w wy 441. .55WN I II SI \11..111.. .IIII- '141111' | M.I/Y'. ell ,....... w..4.41'. .l" ''".

  .n4Lu. .liw.liitok .I! I.., .. ,.. ...il -. I pr.N'rw a. ?w ., ,
  .11. tl l > : ':: : .. I : I rw 4455"515x5. 1''- luiut NI/IIII/.4/ i i ', 11,1'
  ; ; ':: .... ......... ... I' Y..I" n .I
  liil I hal: tin, H *.. 'Hi* UKK" "lnliik. .lit S v.r4l\ .1.! ,. aitu Ihirr |1,4,11.1Aar1w14a.Li111x4 ..." "" ;=,...: ::.,; ....... .,....-....... N., "It.Ila. 1\ "I I 'MM. ".,. '01.I. ,i 5,1,5, ,' I In 1.s.: ." .
  5.r5.1116'\ lilu.iilUMir. 'DYSPEPSI'A': |u.ii. 40 >.|.. l4ikHt awl it. .MiMx ...|...1.11. Irow all. ihMi I I .... .-l .r, r14WYI/, I ... ,. I ,"i I.. i ,1 I.. .
  1 r 14444l.sS.ift
  $1.1"1111, Mmii .,
  .. .. ... .
  .
  '
  Mi, I ..11..110.. 'ilk-man. Hho. i. mliu .",1111..1 I t.. HIHIheii' H4t IOKIIIlir a.,. II .' ', .....'. ....'. I I .r.tl.NW."........ ..... 1W 1 rIk, "1 ..IM.. .-...--...... hIC7: : .a=31s0. -I II.,p." ...,,,.. I I ""I'' I

  ,.ml I '4l| I luttlit/ ,' Uruimr inluiM Mi.siMi4| | I.0..w Ilikaiiluit. N: 1 45, Ml* rauuiiMxl Ib4i.li n..i i>l ilw .HH.uw. Ilitrr lil. r* I 1M/ M4 wY a41Ww.15W5.4r 1, 1.1. \ Ills.: .
  .. .
  ...
  s. ...... l'NI'Jr., .l m l 11wrVe.hl.. .. 1114 4r..l ... e.1.| .st luarut* fct Hie. liuiiHie,. .iial IMNCORDIAI I ; l .w 5.w,WrrM.Y .._411 II'. WI INW 11YrwRrw shd d Bnildio '
  LI4..a Y, : Contractin
  ... ia,nn l I..-.... |"'lui4 ibriHli 1 II 1 1H..IUKI.IIU I I. \\ ..1,1'. In,lusli 14)) t:\ |HMIIIUUi| ,. inI : ':' : ':; ... ., :'. .r t yluw5Ma ...1..1.'..t 1411....,............ t.W 140 l ...... I...... t .......- -, ..... .............- [ a Carpenter .. ",.. ,, ,, .
  ,wl. .0'.n' : : ,: ; ; .. .......
  vUl Hill |Ial Il UU| tftt... I ..'..n,IHI 44114, +441",4, 1x'1414'15.. Lw ul I II 1 1 1 1

  .u.irl.I..l..r. ,.. I llii ... ... 1 IlK: 'IIMlJ .llr:M< K' 7.\lU\(jOss.\( Sl'1U'I':'; I'. ., _
  4. |,., |II.l ,.. :Ni.l.olMml.mnia. HkailwJ t"o "'''-. ... .. .. ..... I ,'uCUJfI"TUII" tot..IU..U; 4'1w4L' As11" 1114'': 'U'UL 1III \. I\T. i

  ui-aut" 14 /111.Ir.51I44. .." |114... N.Iur.. Ilirt IIw411,14544.' ., at ,:..,."... Atn ."> .... 45'14.. .. .to ....... ,.... ..... ': :. : La. I .. .
  :
  ,. | ii|,.. . .L- .....':',;. ?/ 14"1451.414'7111 JI,.
  ai hp,4| | s IIIIMI iiu.lir. 1 lu bum .In. .. iruliaMt. Ib. ,50 .....t Uimi-i in lluHull _. __
  THI.Itltl.1.: 'lok 1'10'.'"'., "'. .H ........... S 0 '1.FNTI' lIr nu: -'' KAL MM"viuA":: ctMiuriK' : HHHI >
  ,.ul.luin I ," Hi, 1".1 j l iibi-u. ihf |...1..1.I ,I II i. ..,.. III..l> le| .|| .I- iiml.I4li I ,, ,' '. .. Maritime I
  PATENTSHI
  I '.. ... .., % Surveys. I I' ", .14 II,.
  i"' ,1111111' lli< IH His ,ir. .III 111.. I h,.. < '' a. 'lullitH I I.'''.) IIn\ ',1",11,' '' n"

  i 1411'' l loU, .44.Ii..1.1! n, .1." us .1.I .. ,, .. \1 50 \111: 'l:1l' I 1111I. I Il I: 'Illl IVJlKASI Mill Kl t'I"'I\II\l AiilllAUIIl' ., ., .. lw ncwtVfr. -.V.
  .1 ui" "I. 1..uOI :::
  J. : UH > : dl.wp| 11111111 |II.I. |, '" \I. ,I. I tilt '1. I sI I ILIM I l's. I r 1)1.INawl.Nt.Ills .".... ........11141 M rxY.4w f W t .ln.l.V ::4*./''rt. *
  J I Ml, ..., tlull Ihw' Iso.l. ,*., .hi..I lU. .IHHH.I ,,,,.01. I.<. ttUHI! 1111'111'\111"---'"Is" 1 .,...,.....1 .1' 1 .IY ,. ," 5 1 E.*'** !'#*ntlMv fc* UM: u4t 4 t+*r<>..."
  1 U l |1"1'| '' u I, ., ,I" I I"I I I 5' 1".1' I.I '. ,i4' Ml u',, "I. I .I..1' ". ,.... ... a.s', a.t,'" *Jn .v I rwxe. '., Ht. *> *
  10 m ''' 'u llu .1,1"11! I.I.M.' u" llum .\*,... in.I h.. 01.. I. 5.r I u..a. I '111 i 111'" I 41.11 1 l\ ,Illl. .. 41l V "I II *\I IN Ul tt ,!. / ': I tUICKI,: IN IIM KU 1414'4.. 4.4,4 .1.I 4..1'. ? "IIINII4II11 Fl-M' ::"44 MMk IhrtMjrl Ml?.*!,*' V:

  11u1.154.1| ". iiivi, II., ,IwauiM i i iUli I t.luvl u. IL !..I.IH..I, |II|, ,".4.1 i ,rt I 1" |I .,.14W WIex111. I "I,. .4.WIIW I.IICom H 'r> I I Ir *.II41I ( 4.4. *4455s, *4845.;.::: ii .
  "
  .. Hot x.94 i llu. ,'|1"|"'.''''' ., : L.NJLllll: l''iruu' I is., '.1.... 511> Its! 1...5-,.5arlw I ., "I",. a. inul4ul.'lltP4414aAlt E: : ::'''::f= "* ''''--
  S 'I.1aL liuarf.rtauovU >lAs' "5.1111.1x9.1.51 r,. r.
  -- -
  u 4d' ibai .1 x '.I"I.-S"w ti: .. I : ... .. .
  .
  .1 I I I... ,, Utna: U-lj ... ...rw.... .... T '!;. _
  I II
  I

  I .