<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00155
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 23, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00155
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
..- .. ... -......... .._ ... ... .. .... -....

'

l'm' iHOli, (f onww( .\.1. / 1'rIUM' 1'' ol11mrrci\ .1"1 COMl'ItrNCI'' '" O"""o.PICr.. "":' ,,, _. .Y "', Jct..Jl.CO", I } : 1 lL. ffi'J :, 0.11'.t .-P.! 1l.c. t, .. 0)r'dt' -W"I'I PUBLISHED( "." "' '' 'StMIWffKLV.Hi "U'ATUJlI.",.,,

( .
: ... Ik.'t mm. : n.hm. n"| in

",,1: : lit MlIII: ,,;!:I.: ,:; ::: : e; .. : ;: ,

-II I .. .." ,,''h'1. ,
.,.

.. \1., : :,''' : :,:,.",',:, ::... "OL.| : :. PI''cH.FLOHID.: : ( .\ SVITKDAY .\I'il'--\T( : \ :? : ;. I '- l. O.)
I

-- -- ,,,, .. ","," W,'.. mI'l HI.linr ami 11..r. '( .
"h'r.II .11.
..hlo' .
"
. ..1... .. "IIIIIF: I .\ I'HIIn'I': < I I. t.rkmi.
C..I l ,,,' ". 11.1, "" ., ,,,. ,. \ I' 'II. II.H.Virt, Hint, l.llliirallllllli. .
.. ,. r"I HI I., tk,'H. II''i.. Ik KI Xtr. Itpittiiiiin, t".11. .l.._ .a. airrx.n Ft *** **. ,. ti t.. 1'fjt"I.III', ""Howi.I nl inrn, .
.. ... li.liimnl .til,IKI, I !' /1.. .. I ."Hl. Ihr il.'nl mil ininlr.l ,
., \ T' \ II'' '. ".. rlI.b roo I", 'III. I""It ."I .1.. l I' k> ITnh.7 ] nnlinoun In time 11111 / .1.11. i.
.. I. \I n tI.I. I ,ii :'Poricr.Kirluiriile&soii '' < I'' up an "" ItlpNil nl. '\ t ir- : T.. ll>.. r:.limi ", ,",, ..m ; 1"'lr. llrnthi'i: Illi.IIP. .,,,1.1 I I.. itKIMH

, I' 11_" .11 I.. ,' .n. ."l..1 l Ik,.,, ....,. .u"lifl" In Xlr. Illilni. ait.1 I .hill, .mm \.u will Mn. lit llm rmli...l ..11"rr. | : iU't.1. litt'i.'r, | | Ilian, IIP |I. I.,.,ilitItitinlirlnu .
I I I', I I"It -ll .... IIKl I .11..IHI>. ,'II1 .., .. 111 li- ',,,
INn .
r.iiiiNillltTlll .1 'ill. trim I.'el.
31 & 3J WttiT
., ., ..' ,..', I. ,,,,...rol ,1 Nmlh Stint 1''. nr. null, t,,n I liitn.lt I" ,',10, HI.I. .tl..11 I. : l'I"'lr' t..1 I .
I ,., .... .. .. I. .' llUim-'. iwr.'iiiliniHrl Iin'n> arr hut 11"" 1 lii, .k a"I"r .. I".." 1. ...1. it II. lr, lml 'nmilg-a'
.. ... \\I"I'"t.' i I'' i ,m.,, ..It", tin, K a i > ltni .II..1tIr. .
II." 'I'.1. :11..11'. 'I..... .r..AII.'h... 'h.' ..".'.. I'lt I I. ttl., .. olllihH" ..ml.'" -.1 nulI ,' | | : nohmlt .I... far lirir) rr In INnoi.iiU. lint -mm'' in iiiaranllm 1,1 I. llm, cnlfflnal I'.laik 1..11. .. l.i

II" """, I \ ..,, '. I Jill.. I-. rJitl II IIh I 'it'''111 if, .. aiMlhantlU from, ,'I.IM' anv .",."." In Mm .. 'Ilir ,|iiir; nlin" inn.I 1.1| |:. nul. .1,111" HIP, i ml 1-.art 1111') H ho inn' I

.. .l.mr. .MI I. HIP Xtrptimll.ilrl r llu' Haul ..r fun,I. : ". rr.IHVIIIII .... /', ./ tllrr |I.r.ml.. ilr...'itlH-il In 'HutiinitlfMI.il
..
.: i'OIl II,, 'll A. I -ll-i, I 1,1., ( : "III'I'HI II ::11'I111'W ; ('. "Wil l n .1 nok Ik..1'10.1.* ," t'IOI 1 "i'
I '" \ I Jft ftrt I i "rn t"In n 1..1.t tI .t,1, Hit' itimmillrr "". ''|1'I. Iin' 4ill.ni nf I l.n. 1".1.,1. I\ will. llnl Hun in ami i. .

', ,b,." ..." v h. ri..M, ru.. .\ xiii.r. n'IM-IHM: & I i ; 'Hi: Ut.-.:r .ir,..unit,. I I..I.I I.. I faiw In haw m.-l f.r Ihr ililihtralp ll.'ilih I I"W: 11> 1.,1 I l-i-l llm, 'H"1 .|1"I.i. I. 'iinl'rinUn Intrnihni. I.lun

..,, .? \. A. I""'11.,".-...., I ,i -lr .n tin I ttlu ibuirvnfa i.niK'l.nl| 1"1,1.I Hi' ". '..I..i"I"| hi* ,,1.1 our, ,,(It IIimn Inn.l.. \Hh 'no \Uh. In M''I'I Hn. \inlioin I I ,
.111:11' : 11.\1 i AMII 'I I-M--I:' I'I'I'\I\i i ,i I. ",,i ..., rr..M ailai' .n l. IM|.. : .
wv.'SS'! "I.tf...' 111" "..... "' ....,. Wltatiit| "il.,1 with anv liiiiilin 'li'lni; : : ihlrrconriD:; nt.liin:: '1,4., ki'l: |, II,1: Mlin.'or lin.hiiiliililriip.'': woiiv
I' KM I Ml IKIH" iii, i > \ "11\i'ti n in ri IIII: i 1"1', i i iI < h I M .I' ml, ..kill,. ttr.lt Mi .,.. aUKil III* |m.. ...., Iml Mrt ,' fnlin.him. mint c. l.irt< n lioin" In-alihy, (mrl ,m,'llm ,I lu Hilnk I 110:1: lir ",,1.1 "

;1. .'I ,iv:,,.,WiVTi1.. !;. iMlhlM t xlU| | III\t1.\I-. !& I I I i.. h.I"I.. I kl'< Ik.i. >'l ......"' : ".I 1,0' 11"1"" .."".,.. 1"1"" l"l:1 hx.m ..nmiliv, ; U Ilii. |1.1.' 'f.| | PI..H.iniini' ... ru'In',' ih.. M.nl lr 1.'It"'il'. ....,11..1 j I;
rti.S&SII
,. 0 t ,I Ik "'.,irali, I ., k",," ,III.I ,ii. .. .I-\.IIA"'I": I l INIIi *a-J tf&; \ ., ,1, ," II, 'III' I Ilk.... ,'1...II. II,.III ami if at.' nolir al Iin. "Mi.i' llnl, "llnrr, an* 'mitt aimiiiK' I, lonl or al, lua.t 'Hill hrri.. ,lm.l mv.ilwn r

'1,1, ,,I III,. ,I I..I .h...,. ,Ikl.WlI .1.I namnl .. n'uUlpntllit' I 11".r| li... iiup, 'than IH'.. 1'1,1. 'I IIP job>.f .... llm .
1.,1.1"1 .
..I..1 .. ,1"1
\ I \11\ MI I
.1 \I i 110" .
I'' .." "I % i t ii i I. I.: ,', '' 1'h"\ 'I.I \ n '"'at' I ,. ,,,1..1." 'Ib,' |. tf>.., ,.,.1.'. .h.ml.l Itr I."I.1 I tti .,lali. In dim. i ",,,,,, .. .. -Ki.ln'.l '"C" i.lli'. .'li, ,. ,..tl"" Hi: |,nlII,'an ."h""lglI now tirlic.tlnklii.il '

\1\, \ ,". ", I.. I".,I'll. t .UMIHI In.. inlnnli. .. In'r ...1...'. ." .1 .hate. ,,| mi.Ir .1.1., '. .1",, ..r .In ,",.'. an.1 .

,. ,100'' .......".. BOILER i"" ,,,,, "II .. h.m nmil, h.b..trtt.ilil rlv.,1 hr "". i'IP. ml ( 'liairnian. ninln '' mi. ."."" ai, al Hi.ik, r"u'|1.1 a I IVH I IIniiii. la r ni II.I ii ll...kh.li .1..1..1| "., l I.,'.m t

., 1\\ II ,', '.."...". First National Bank I- I, n" |iili rtInl ,'a., an.l ii'iHl.nlulili' in Inin ,.. ami nn','I.tuk.I "..II"I ', I..I. : a ii I l ..linr., ,,.11 i, niiiil
,", i'. I. ,i I.' la ll,11 The I" 10.11. tin..at' ,I. 1.1.11' .! .!.> l "i.I. .11.111" ,,
I" .. \ .ll, .I.,.I .I I I1 Itl ,XNIi h. .,' mu.ir. i,nil,It f..i.. Km.li.i : .UnnlloH a. irhr 1".11..1 ,...1 l ..I arr.lholi.li.rr ''"ol".I'1) ur.lixl' un I'llil.n .1"'." | hi' r\niNluilu| II ,illi .mi,, .", !

.. __, ,, I .. II..,". I It I I' .III-,..,. I''.. ",.1.. .Hi'i.11", .DM" IH ..I mini min .,.. llnl MPVC |nillr.l him, : I. ". in' .* aiaiiv, ami lli.i.r \|1. ....... llnw it I,.Kiilii/.i .1., I f 11,11I. .

I. ,,, ,,1. I'lt. I.." ". -I.- I IHnlniiLik mu-i' IHI>.. Hinitiith' ami 1 i. lill''I| Hlllnir' ll l" I ilinnnlU" 1.llh..h', I l.ill.. |1"1'" ,'| .'. aiii.it I. ln< i.iintf In inn ill Ih'I InIHPI I lovi'IHIn
,. II ,",,,". I'ENSACOLA. FLORIDA. .. ,. '. ..,. : : ;: ; : :. ::: : :: I : : ; i" : :; : ;
Sheet Iron j 1. "'" n i in 'Hi.Ik. 11 I. .l.inl.fnl Ikal Mrt., lll niinap l.i.ant |1' '' l.n, "mint' ...1.|n>l I', "." Ohio, Him.,)., am, ) \\U.i.n\ III, j.
,, .. .."... .
00" '''' r. in' i l.la< .kto .. .
II. I .' him 111''lh, HIM "'"I'"II nml I.nil liv,: 10".1..1 I, In .1,1,11, '''' l'i. .II. ""li, 1)I''hl,1.ill,',lln< l..ir lulir. inloHnM
to
'" \1.1 ,
"
'
'. "" "' II",. Foreign & Domestic Excliango)) Bought & Sold. '! 'llirMitrl. Hi,
.Inl, arp HIP ..,'. nl 1 .'l.ttn. Ilwit. inn, ","",1".1, ,in.I I ''il., 1,1 ,,", ,. |111..11 1"1 lo. ixi'lnn !" hit |I'lohil.iti..iiI
.. | \Iin inn )1,1..1, l \\r.l .XMnatna, an.n.l I .1
,1 OJ-J. .
1100'" : : : s.P. a ";,- .11" wonI.., .In nil Iml, Hn.raOt ", ,.,,. ,.. II 101., I I. a 0..1,11.1,, ; ...."..1 I ol limit v.ilf.-
,', ", h II I ,l.i IIP |"i ., li, .,illt li.ftl.ni.lil.lrlint .
.' ami I In' ilrilrniii", r ll. inHnm >. 'lliiiiL.nn.l., 1111".1 l.i.I I.r1 11. ,In, in.' l.. ,mikr. Ilir ,
I, I III""' COLLECTIONS ... 11.1. > 11111111111linaiM' "" ) hit
I TO
PUOM1T ATTENTION GIVEN \ ninliiln a. i.li'ml.lr ,," 1 1',1.
... try I
,I ,,,, .1., \I t .tl.l ,Hill. .Inn', (1".nil, ("ill tin .
iwl
,.""I" *,?,!Ir., ..1,11.,I .luinMi. a val in. li ..< ami llnilin, inn.I' link.-it 'I"i.| kit. .. Ihr .1.ii">,|..|.

", ., ,,'" ,.. "... P. J. liiliner 1"1/11"111\I / I I I \\1'\11"11\ I I nilili. .I',.Hih/iiiK/ h'II""? hi'. 'I 11 In' .1"10..1) .... .011.' ..'...r. .ii.l I.., ntmhl, 1..1 |I"|..".... ttlll 'in.1 .li.l il. |II| i I. |11"'| i .I'lln, :,'I"I"I"Ili..I', : | II il h,.. on,'

'1.., ,I. I. ","""" -- -- ,! ilrHi| -il. n.. I,,nml 4li.nif, ,Hip I',nnlniliri'4iil : .1 .. .IH.-.IIH KIHK) .. .",111. Illlrrlnil.11 i iI I.. Inn' a lull.i.' km.. Hi in itlio .iminilrollil.l' ,'. 'Ilirvlntr: U .n.t.llt|
)
'I..'''' ,..,,,, II.hlo. ni < 'i. foviMruz: n: T. i' .XI limit. ,,i l ,ill.r. an.III..h'I lull I ,1,1. '11..' I.. ('" .linr.aipiioitininli' I (,.II"i., .., .tutl 1.,1., ,li.l.y illalmnui |1'1111, | it III I lh,< piilv' Iml lint Mini"

", ''U'II.. I PUU tA MMU IAtI SAM WAUGH 4|'IUHI'nl. II.. .an Hink, HIP Irnnnn liti' .." limit, I,," "rn (fiHMl .1",'", .llnnlh".i ttnntI
Mir.lial. MM .himK Mill:II UI: \ I Ii nl, .u IK. 11iir, ; it-l.. nr .IIK. 'U'ltiknown 1'rl' .
.i -. \1.\1.\ .1.I I II >ntrr., .. in Ivtii' |iiaU, Boiki'.l, 'HnM.n 'Iin* Mil" linn "I.,; I I.,..".,. 1,1 111..1. I 1.i.I: !,.-. ,! loam
-. I I'. I I.: II. I IH.I l.n, krmr4li.ni: >. Iml, ll I",. l.itn 1"I.li""i." Ihl..II..r
," II, I .11. Walt,,n: X>...-...' -i" .mill.I ..)I. i iiMl-ii.i, "li.11 .." .., HIKM ; i .M.nlri., *. Moil.m" nn.II I lini.it, .1,1,I IIhr ll.i. .1,1. i.f all.'ni"> am' |,iiri4llr, II.. ra |I"nimiili'| .Ihr ilnlt ol' '
milt ttltlnn
: I .I Ml'nn' II I- u "-II ,,,. Mil.. ., \. I: '" ,., i ll ., llp |I'al l IIK n''' '. an,1 I /'P'-
I "i U .
...I ,..' .._" h". -",,,' ,) I .,11 i".1.I ,I T... \I", II"" U ..,il. < I I' ,11\ I 1'irsl.fljiss W nll % : aim, mm,lit..lit, ami\ |1..1",1. ; ,|; .s Nrtt X.nl., liankrr-' I 'It.hn \\ i.1.1 I 1,1.1 ,1.1., illl.I.' ', ami llu IIM.I i"I".1, .",.nl.. ,niltonilamlsiito I loinimlllnlrnun I 4

''I II, ","" II. II. "",...." I." I'. .. II..v I I. ,?, 'i I It II| ",Ie IKIIIIIIIII, llml lli.i, talim, h.. Uinr I l.ll.l, ,11,1, I'lllll., 'Ihi4| I ...i"'II..t.| | .,I"lu : .I.... ,,,",.'IIP nl' I'm..l.....It. inli, .. .".ill..... ami, llm iniln. .,ihlr' ,ilyhlnl I.;

1\\ 1.I 1.\, \, I 1'111"1'" ,. I o .,"i,1.l 'I'he ft l,.nl. ir Hm ,l,. ,o.il. ... .1 Inli, inn it Illi iri.p tlull-.. m"nit "f Un.in. ilu ..I .k HUH .li it' i.I'llin. .. ((1,. i.ii/..". ,,l." lift ",li.liiil-, ,! HIHi
|
I".... h ""." ,.." i. ni'ltila" ," alt'lv limnn. Iml, il I.III"It..1 i. ...llltll't'II"I rln.lion lit "". ..". ,'ti'ilinoii .I 1'1'.. I.. an,,1 I ui ', 'ininr i.l.. IhtinaiiKin.ranliil ,... .. .. hit nn.til, ..l. 'lili'lil.rrlt., |1'.111| | | ) t

"''':,;?' I ', I I.ii'.I ml I.; r:M;t..I It.K.I't n. *I!:in'", '' "'' : 1.\1'.1 CXI: .XH\ .1 1.11Ml: : rM 1''' o. ."" llilw L lIIlIlIl ,'. In an lull' .Ilitfi'nl ..1.! ...rt.'ilm I l.a.i. 111.1,.. "" l"ililll.. I Uit.iuihi ,/ mini. |,.u |. ,.l' "ll,",< .., |hi.| : ami, Ihr |I"i', ,, ol., I. '|.|"I",,... it llvunl. :

,. 11,.. inn liaw .. (I''nil HnIn \l I.1., II .
I 0\' "''xvrI ;" ,, I I." 10"" unlll llii.l.., u "l 1111'' | 'h. m Mull in 10.1 i hi.ilI hami . ,U.nl.nil| i
i |I'
,' ;: I : u .g\'I-,\ :-I ;' 1: ; : -: '- 141 :M I': : ,,\1\1,1/, 1', "" '''' 1","" 0'"I.| I..1.1, It..II ..1 Ihr .Hill H,.H linn. ..in' linn' ..1'11"I .Inl-, .. In I'm. .1..1. i i.. 1..1... ""1'1..1.1..1 Ih.. "'''' Th'li I ," ',,,,, 1 '"I."II..I"| '"', .f.,1, :

: :: ,!: / :, ::: lul. : \l -' 1.,10 l .in.i_liiiMilMtiiallitU| In .llu,:1: hi".1 ''I I 11 noil' ), "I""Ii"I..I'| ,. : lm. v.". In I :ni.u/ | |I. I I".t.,", ,,",. anv'' inni'' .. n.r In '. ami' lluyk f'
\\ un \1-1( I 01 III M'< I -I'n. '
:
"r, u IM "I I ,. ... ., ... Mull' <.f llu. .I..", li.l.t..|: ,iltir wlinli ..,11..1", in II'I, humlml, ,, Ilion Hi' I li'lnl. .X .MrmiMMI I ,, ,,, Mi Ilium; ,, :: whnl, :Ihpritanl :: 'r
'
,',';I.: "I I I' i'i:7.; I;: ,l'',1. ".; '! :" ,". HARRIS & BIJQUO i 1'I" 1'I. \1. 0: ":" ..,,1,1. i ii.1,1, al I.M.I .m i.iimi inn. ul.. "in' it I Iainlllinl ."..1) .Inlhir. al Hit' lii-l pmlna..... In' I I'an IIP -lli.li' ? tl I 104.1,, | IJ
,,1\\, 1" If. ,! 11 . I' ( I ': : I' ''I'' .i., |,'. 1.,1.' ) Imm .. r
'
,,,' ',,, .1 llm, ..vailim* ImU in... ..,.I".it'|, '" .inn.' r.I/I: ,? "n I I In' lliiillml.li, Maine.l'i'1. |M, ill Hum willmiil aim."n i",," Iiir.mm .
': M Io: I, i:: :I..." km.: I.'. ,I:;,.iI I .. 1\ .. ,.", '" ,,1'' tthi,'li In, h... mirni'-rl I I,, "in.Ihr ." Ihr .
I: I l .1"11"1111'1 I in \\i-.l .Xlilniiiiianii.ilIn ," : ..", "IllH.i i.- 01"1'l,. ul.nnnkll 'II"I.ly |nolilnlinn 1"I"lli'II.| ? .
... ." ..... .. II ,,, Striclly First Class n I f."", hnifi tvalliUnl,' his, I .
II .". ,",," .. ... 1..,." "." ,. Wnnil Burnt. Erin anil Arlinijton' I, Every fitsptd ,11111I-1..1, ,, | l "ttill.tI", > 11.\1 I .lull' !, !I" linalliil" llm I.....|"..,1.| Ihr <\.:,,... Ho .a. '''.1'la. In. in 0,1.11.. I.. if h. ,

T. II'. \111'" ,> I ''',,' ''''' ., \>' in 'i' i : 1.1\\1\ : I I"I''I'"Y.'' .Hit* mi,,,.,., ,mill, value ul, .1""III'jl.I""lh.. Ills..' lu. nn'a.Ihrr.,,....i 1"11"1 II', 1.1., .... "",I I.. 1". I',"i In''I", I 1" n ill ttiilo I I I"h"| | rr...

.. -lIn.llI. .., 1I 1\\ .. I'. m Aw from Ilinv' IM II ,I. |... nliill, UII.... '".11'1. "ill.|| ,,| M.III-MI. Lu <|ii-r. 1".11.1.| .I.. |1.1 "l.n Hi. '. |" 11"1'1"1 I \ '..iill, ,,.I| H,,' i.,,., I 10, |I.Mini | | r.llin.lli, : tthol.. l.jnl i.f 'li'''|1'1''I,
00 I. ,0'1\ A' ,. ,llllllU.I. Illll'll .... ... .. ,1.'i"'II i in < !.1..1,1; M.vr I | | I" :III.P I.. ,11, I '. .'. ili.iii.i.. ,
I ' I I. A.I'I.I.! .! ''' I ".1,1"i.I I .!, < |M.I| ',| ,.I'| r.nilr' im. hid I, I. "?' amiMl
; 'I ; : : I ,,1 ,:,ti': .: : I -HIXMI.MI: 'K I I-MINI: : I 1.1 IMt:.'- ml,ililt ,tun'", n 10.1. I, i.".1 l ...I'l ,,,1111"1, )( amiiiianiilnliiiliiK 'i |1"1 I ..,1"1"1, .l l.-ll ",.."Ih., | limlUln. lr .lul, 1 "il" kill"I II,I.. l'I", | "" 1"'hi.I'i'| || "" ;

.," h..In. Ki.lL.ln* ol.. .Xm.li.it ... t II ,\M; IMONI 'U City Hotel ", ami "', Ilii"I, : |1"111"| ">". ,1". HI. Mill..klr,I .illi, Hn ilka olp. ,Mal.r, .'.M I lirl: u* 11..",I.i1"1 I'I 1 I 1,1 .1 I.Hali.sno: i. I"II. II in,.ink. ...niilil l,> .
.. .
"I! ,t-llllnm.,, .. NeH HuiMlIt.. I 1:1: 'in. i < n n 'i .. I if.. 'HusuliKi I,.it.,, t el, l.l.. ,1,'M,,,,", |II.IIIK| 'Mini, ( llm. an.1 I -;iiiinixilomionl mk' 'Iin' I Ina.l.I i i. |II| i | |Iih.| KllI.Hi I,. .1.. "I ,Ihi' 1.11111.) l.nl: |1'.00'1,11., | | ,. I

.. .1". ,. iur> Hn>taal, ,llm. .I III \ \ \ : KHirliil.Pllil. I..mo. lo h, a" ''Hie "tialil, .111"1) Ji' III. .Xlil'iiiu. hi i. XI iii.| ami hr h.11 ." I 11 llill I Im, ih'nlil
J. .. > ,, ,, : |"'iHiMI | > |I".i.n. :ni .In, I nlihln U. ,' 1 1"1 "il lin.llv It'
'10. ., 'h
III > I Illl I It ''h.I 11.1 4""I IIIr inn 'h I '", n Illi hllld l.iit\ 1 I h '
.1 I H.I. XUiuXKV. ,l'l>.. I '''1" .'"r i Hi, I Itt Iltll' ....,..,,, ,,,,10 ,,," "" ''I"I. Ed. Sexauer in .li U' .. ..,,1.1 I I lit ,no .1..u I.I in,, 1'\ oil i '""linn.r i.rihn llnnnli .Ali.. II,, I i"II.I., U, |.nlln'""., IIcri. I
I 1.\0'I .'. -,:,. Itl ._ ____ .'... In",.... '011"" .."" .. .. '"1111 HI IH ITS or 'iiir: rooi :. Proprietor, 'III it |.ninl.. .hat I'l.) llnl I'I.H.k HIP, Inmk. lk, .. .1 1. '(110" I. 'moi.nnIJI..I nil" null a 'lor I'.ll.noIlir '
n.ilnm.r li M ,. 1..II.i"I
I.10, ,.. I', ,, .1 1"""'''''''' ,, ''I.. ''h. .li.l" n.l |jiilK.i'ini .lour, 'I.i |I. i,,! I
mil M.'l.nl 1 K. X. I IHI.| .. No- -I ,. .. ami I ,
'" .1..1.I 11,1,1,11"1 l.'il 1".i.II.1, l .
.. .. ... .. -ill." ,. I" f lor ill,,.I..h, I, ,. I II | ,KIO ,', \ ,Inl j
'.... )1",1, ,, I" tI'' link .l | i till .I I "m l< r | III"!' II. lill'H (.Ii!ll.l I. 11 nn "ii.l. iiii.iranlnio.Hn J
'" '
I n 11,1."" l,,il, "-,''r..1. ,lm."I. r ".. .1 ?. II 10, E. J. COOKE Clerk I Ikln.. !nl/..mli.l 'him.i l.nl hi. a. M li.inl. Ihn 11. .,". amnml' Ih. 1 '' nil" iiimlutllm i iMiiinlliie .
I II. I:UPHI: ,.*. II. I I'. I :l m: :I.i/h,: :I ::" :, i;:" ';:ml:'::. il'H: '; ::''r :Inn: I Ii IV ..MlM 1111" >' it i lain I 1".1". I ii ,\l ..11" il. II... l.n.h" will l.uhl tinin, |I"" .. | |4iNUmalum ,
\I I' ,' '" \ \ ... i it ., ,I l. .,.,.l 1 r I I IH IMiH' I III.S'l' HiliicH, Kill. '. ..1,1|,I ainiiiiK 1 llntut .. Ihrl1:! lli.il i milnniir M.II.. nhl.I, ... |,iinlpl, In nr 1,".. \
li ,
.
II. tI. '' <
1,1.1 .
II '
\.1.1..111
.I ... l.oinl.il.. nf i,Iin.hi I.. nl' lm ..lit "' '' "; 'II'.I. r I"'I,1 11aIHHin. 1 .4
.
.1..1., .
.H. ,,' I', .. .. "1,1 .." ,it .., ......1..11.I .,.I, i' .Xiiiiii.anu.i. l r.II.IIi".li. .. In Mali. "" 11. "". .) nfil.' ," i" 't J
"" '' IIt-\\" ,011.1. 01. ..., ,.. t: *-l, -IIH I light will pin 1",1 Ihn, n.iunct. '11,.. .11..1. 1'01' loiiy
f ., \I ",10'I I >' II..n. Hill "II !I'll.il:.* .II I" ,. "'''' It T. III'' '" p".I', I I 1'11\1.! IV MIIIIIM.All : ". "I M 111 II sv, .till:. "I' Mini 1.01, i.-nlul MS 1".1..11. XV In..n ihfUaiiiiniiiK .. ,, lu litak* Unit lint..,n-r 1"'I.ll'l| I rnliti..,, lu lun .livs |I. HI.U. inta.uir. 'lln-

I. ll n .\U. ..''IIUII... :>. i.I' .. '" 'h 1 I. i Il\-ln .I t. Hut':IitU |' Inr nluialiuii, U I 1. I..u... .l llm !H,|,| ami In. .tmv will. .I I.* !: .fnt IIKI,, anllipo ,,1 lull, ,li.. .|n4i4iilinu, whi.li, I t
or. | > i.rilielir, |
\ "'" | h ulrvalnl' :ki", 1"1.
.1,<. 'nut'' f., .l.i |II|,.. u 1.1?. 1.1. Inn, .11. ,'ally ,ui.inl, "' | I i'inlink, ,. ,
|1/ |I' .11. : I
.. rr
hll'.."... .., '.......r. NOTICE I "" '1 II"... .1.'. ,..W... ">
: I.
.,. II. ,,,. .. 00....... ., ; .... ... ,.. ..r..II"'lh.. f" ill.I 1 ill, l ...."ICI/. i ul "" .. ,' 10, 110 I' '' II. ... ,,' .11.., ,,.. ...mi llu.i .. lli. .li-a. IIIIIK ul. Ilium. an A. SM''nii> 'I "HiMil.ill., '11,11.I I... ...... uilnl ,I..H. aiii,. h" "" ",. -.11"|"ininii.linn. .,
I'. It \ .:\.. ... I'" .,... --' ,l I ll 'mi "k .l.w' nii i ',,i.i|' |I" n.: ''ni ll.i I. '' '..UK iiHn| t'rr: ami, nlf I. ni.l. MI ,hitHi | |,.. S,.niini.li', I n.lui., linn. "il .I".II".SI.Il.il.'lv I IMI. i."ise Id, Mill' Htlhatliiiii. .
1 : : : : ''' \.I <
: ; \ ; 10.'GOMMEHGIAL wa <
I I.
.
.
111'' ''' '' ''' '' | i | ii I oo iikiu life I Ik ii lr iiI I 11'1..1. iu Ihr wm,'1,1, Ihri '
0:. ,..roo" CHEAP CATTLE I! ... ".... H l-inir .|1..111. .. .in.1' III.HIU, In r In.v iinii.aiiiiiiii' | .. l. li.'i, l.a .infill,lr Ira,1.1 inn 'III..I"1 II.. ".""".. 11,1.1'1"'IJ'r"II"l i,'III.| .1011"1." lot'm
I I.I"H. ho
I j jMI ,1.1 I '
,.,,.... ..1., I.Ml'...., '...1:1. II. II Iv I I n, i.r.... I.. ,I-l.n, Ik. It'.1| "I.,,>,. I It.I". l nci I 'hi i.Ii.in' ...."h..Y., | llvr Hilnkillit. nluU ",.,'. mlxln mil -l"|1"" i..I I i..il4lrlii.liinii.' '" .II..i..1 .>. llllMI, Slum then thu| I 'JJl.ll.
Is
I .. Ii Iml
r. .1 II. "' to 'UJIu, ,' /, I ,
T. I..""i, ,.II in In' .l ; .:HI' ....l'i < I-A i miKi'' ;, .1, innti. ntrrhi' bi...lono'. li.nuul.iiil 'Hint, .av hl.in tin. t.n.nl, 11.h| | II| ,,,",,,,1 I,. 'Ihr I',,,.,...lun. 1,1.1. luir, 1".1"1 ,,...1,1, |,ioMr| |I'ovl.,

I I .,, 11,11 I I' ,1,1,.,\ -I,,, ..I. : It hi1.,1. 1 n i .nil. "".<..m Ii, r l..I .,i.mi i.. HOTEL In a vi.i., ,xiral, ul','i 111., II I. mil. li.. "J..I.. In. tl..i mi.11 lUnw moil. all '| IHr al Niikln a. 3.,l, -I"". Iin. Mliu I U i i ,'hi '
'. \ l. 1'1:1: : \\11 14'11 MIX riAUUIIX : 'l'Iu 'l ''h'I./r 111;
11.111'I" I | | \ .. ,, i 1"'IIlu" '" mm" .unit'nnmini
\ \1:1: ''' '' ". I:MI", .i i l .11. M il- ili |.n.ii, u. in..IIII/). ,In Irtti.li rll.jiiHI.' 1"1' wln> n HUf, ,lur ii.nii' ,lr\i..l, ,amialhr Ii.l ,1.I 'UK .. lion, llu. \ I.
inn "l'i" anliimniiii llm .I 1',1..1I..1
Nrhli'rwal
! I ,. u..., In. ,.,,'I", .,....'. JI... ,. Ml. IU Uti. \ l1I'U.111. t'. ...1 l .> I I'S" \ I IVHI r\l: rOil :. 'I HI.I >11:11.: 1..1..1.| ,,.. .l.n Ini,, ,lu a."ii.l| an invililii.n, I., a mikii," Hi..,,, ll<. 1".11",,m l.. ih.margin i .."It I loii 11 hiuh,. '1 llml "Iliva, .I Ii I" 'I".II'u| | | 1..IiI."I." <..I' ","
",,, I .",,1 ..nrik' nl.v '"i ,Hl 1"1."'..In,, "'..in' 11'; uiniu 'liii l<> tt liu, .1"l i ii i ..In .mill I iko. ami lui.l.' HumI 1'1. "I '1.11.' til-1 II,u .
'" ,,, ,l ; .Ji, ... Ik ..MM.l I' ll..nI .' ( Jut . ."" .. I ,, ,.; al \I'io.. U 'II': '.... .ilh! ), 1.,1 B| |'roval
,
I .1 I If.l. I
J! ,. ., -" I I'SIIIII.I': :1 KXIV! ; "' ''' .11. II"I I. < nul itiixaxi. .I..I- .1 U mi", ; I'al'| in an.1 I v..I., I.. .1.,1. .inI.inm |1",1",1',| 2HIl.il 1. Xpinloinu. ..I' lu l'ii.ii. """II"ily., hid h U

.'l )10 l INiNM: .|l. I I-. : Hut. in i "i''' ,. ..nl. < im i I.. .h ..1"1 r.I 'lmi / .l.< ",,'.Ii.It.1v lakni. r.r !Kranli.il,' llnl Ih., | mil |,nri'ian,I linn than IN..loirI. "r.ilninnin ., .1.! | ul ll.ii | I
... , H.-NMI-M 1: r > 11.1'-| |: | r.ii., | |", j..lih'.I |1"111.1| ir.MiinI |
f \I / II. I" II." "I. i I ,::, ,|I.|r',; ,:'; '., I: ',,1 'll I// ::.hj,. : ".ii.luai| vnunKnl. .If. "I"1 K"iIn, a j 1'1,8.. ..",I 1..1..1.,1. I ,u "'0",1., ..,", 1"1 1 11 1.11",1.. 17'lli'H' I1K ami ihu ,Xi.I' nf I 1.1 li,.> i'iii.ir, I 1.1| | 1.,1.! riiiir| .1.l lI ''

; I-. .,...,, ..1.. I.NU.,, '. Nil. .1. KnlKlil'" "Ift ."I I. ..It* t,. .I". "I I'i ,, .. H' ''' ,. . ,,. "NH....." "Hi4ll.' i.i. |.i.il. |Iu liinll.ii, in .,?"?,. .I.." IIMIII, Hi" walm,. '11"1'.1) ,lo ( In. i..I. | .' 1. 11 i"ly I l'I.r". 'I Inlui, ilitH limit, mi,.r Ilia I 'r.ih, ..rStlilimlH.r
,
.. ... 1.1. '1 "I .
11.11.. 1'10. |1..1.,,' II' "" ,11..1 I I ll II mi -Illl !I"" ,inn. I lilt 'n > -i n-i 'KICI ui ml,., ,laiiimr, ,: 'I..I., ,
luUri.1. lli, < I limit, I. aliinMniV4ilullv ll'.II".1 "....1,1..1.| an,1 I \11"1 'I U .uiily 111. lent .
(.nil iiiul, t'..urlll )\.....,., i'' II', \1 \ II. \ iiwS2l.il, almvvlhr lnllBlhr.alim..rXlrin | t.ro.i
I '" il, 'hl. llrtl.. II.lit. l'"lll'>.' -" No. IRPalafox Street I Imi.Hxiiil,. Iliuiiyli,, unmaii I. '. ,. I I", I Lwaiiin I.HI, 'Ml-'' < "I! .. Ih'1 I ., I II., iu'. IMHII" Ilia InlriHlu. tionol
'I '
1 \i <( |1'11|l lu i r r 1..1.
.1..1.I .. II III.. ... < i it nl al Hi,, |1.1.... ul. 'mi' HIM.ui.. .1.| .,p.l ; Ihrihn.l.lnl' m..| )I..?,, nnlil, II,". ) ,... | |, ,,,,
1 l"fuI.\.u. u va| of ||.
.
l .1" .'. .K.. .fit. ainl ?..,..I.i .1.1. ''h, '" .1" I ".. ,n HI"n. .*.1' i ". .., "'HI'.I"'h. ''I, '11"" ,,, I 'mitiian hnlv wild II.|,,.... .1.,1! |I.t., Haiti, ,. I. .inn. ll.i HHh ami, I hr | '' irh Inalu, .I inaiili.iiilr ," | .
t '.'.....,". ir.ii.. HI, ,,,. i.. ,. .nJames, .'TIIK r.i-xr: \ I'Ai'Kit: """ 1 ", .. { I 11"1 |. wa. onl" I,;, In t hl,, 1. 1 ,1.1. 'I""U"| will all..1,1 aI "
.. |
.. ,.... "" .. ,1.1"1.1. Mil. l..r jollil "?, ?" mil li. .HI, .I.| ,r. linn IhrI.ir4l 1..1 1",1. "I'I.I""ih'| | |,,,. I),, .
",," I,,' ''' .. 11.1 \ II. 11(1'111lI..tI. .. ami IT'.J"I I'lllur I I.III I""I. I i.vinl iii.mini
,, "" .. .,,,..1..11..111'' II.. ... h ...",,111.r Coulson ; j'E1' j ."..I una.iiint I. .I''i".1' l .11.1 I num. sjrl, 1.i.1 I I I.,.|.,.ir Ihrm, II.nii. I I |I""I.| 'v HIM ..' / !.I .
!
...... ,ri, i\ii-nni, IN I Pillar, al i. Ill |'i..1| .i. 11..llh.r n.N _
r :. ',;,,:',, ,i ,, '.. ", ', :: :'" r.11"" 1":1" ,: 1' ;.:" I. i I I mil'' alinu.1, .11,4. 1. ul. nil 'limuM.lll..l |:; k ((o.: mil; ;i.nl' ,,f | ,': I.l" :hi* :mi:: I II 1.1' '1.1 I .\lt....' l-r4lr.l inln..nlran, 1,1:1.. U .III..I".r.l.I 'I
i I.. \. .1'1111III. \I. .. I'. It... "I. ,". I >.l I.. .II''"... 'II. 10..1"1. (..ilnnu, In. i.l.ii. IU X 11,1., 111. .k nun nl

, .,.,..... .. .. i \\ : ; FI.OHIU.i i .I."LII" Xl,,"< > i.l.. iiiir .",.....> ar. n......l.ullt I I.''i.1 ..1,.,,... II., I..... 1..1.1>l I ill .... .1.1'"I"'II''I. |,''. I..I lilhii.tiiilrllivtUliiMtta. f iii imenl iht in iny rill,..ml nrtiuiM :

t I.II.. I........ ".. I. I' ;;.,'1'. CENTRAL WHARF I inli.i.lu.i'.l willi .1.1. an..,1) .Ii.. |"ri>tr.I. i.f Ilic, |I";n 10./1.. / ., an.1.I hnl"l ,till ,11 I. .. l.iM" h 1.I..I '..I....". .I H""I.... I.in.lul.y. IN,11 ,. 1..I.c., Xlnniiwainl I ..

I ..". ..1.\, .." .00h". ." ''h, II II .. I 'I.,'r.i-l r oni of |110.|, 'iinui' h .".1) ...Ilhl. i 1...lli.. ".,iob| : .. |,|... i lit' 1''IIlt'| ami h.,1luw .II. .1.1.. .'."... I., f'hl.r ..
f. J".Iler"il.
, '" 1I.Ioh.., COAL AND WOOD YARD. J. H. PORTER MlHiawlmlniK tlair.. .. .
, r. \ I..1. I. "M"i"I..r, (jliU, a |,til" | ,,",,|1' )II loloinil 'mm,. ih.Hi* llm nrtl lioailiIliatn4 Ill .II.. s''l"'' "" "IVml 1. | | | || uf
l'I litl: > ,' .., .. I. .. N''''''''''' rml..1, li Hr J".II" Ibl.
i II. I u.\ i.r. w : : > !I II | "?. ? '/" ,,10" !i i'Grato n"u .... |1.. |uuly ., rr, ... !. awat.lip | ,II... wIniH mm id. livln.i, I 1..1.| .Xli. r .IJIlill VIM. Hi '4i, ..|ina, Tlnl ..I" "illal.|
.
I ..l.lillU. Mll.l I4IIIII. X.MMl. .IM>l!. II. j .It... \ .,.. ,,1,1, o o.i lrn: 0,1 I .1 HI.* limn* In i Imymir' hur l.rI.r. WI..II., .)I'.. ka r* wrrn <>|"nr.l' I... 'lilt..I' ) il Ha .V.lh'.I.' ....I.. lUm h wrrvpailUipant.' WI hrnll .
r :
1 I. 01.I lu".?!. 'Illl..'Ill..."... '1)1.1V) ,.|". -I. ,." I' and Stove Coal orl: i wl.ciw |,l4..t ,mi "H'linx' in" .i u.iii |1' 'In.l ".. l.iiinl lit.unlini .1".1.( ... (I.?.. ".1.1"1".10.. | ..inJ.M I III' .1,1,I l I. nine I.I..v. ,',ininunl tie. "Knur hail laiily iit;
.
.. .. ,,,'',,II |III' W XIUNi '. ," .
: \ '" \1..1... I ,. .. .. mill .. I ln-fiiKaitMl.iniMlimln' ..i iri.Mll.iil ami all llm lnli.i'nl.| ..f liluMII.. : .., ., "in lliKr uiil. 111.1 I I,? ".. .".1..1'11... 1'.1". an.l Inlullml 'l.o.i_

-i"." ,.l..r.r-.l:- ..".", \-.1. BI ctjac]! Oil and Tine Wood.I' II.I'h.. ,, ... 11.\\1\1'11) hUIM.ISI | I MX'onI ." ,n.I'I"I""tl"/| | | 1.IIHI ....1 '.,1,1 I'I' ,In. a'I .1.1 I l.y l Hn. S", ...."., ,1.1,1, I "'akr. Ihr Main .a. tri )..'''Ih. an.1H I

.. .., I U .u. i ,,1.I ill. .\.".,.ill'.", v... I''I| ul Ilii- Hull. Hailk', aarani.| | lliKilurl, |> ,.. '(. 1..1. allirllm, ,.I.Ilu I "I'l vi..M I | ,l,.l,, ,| luiilnllt .In IJMII

..Ml \1".1.11 I.MK.rNUl I '." ..,I. ll. .M-....,.I"liil ,. '. ti.. ..1 OO'' ,, ,i ", I ," ',, "" ,.. u 'n" 'I'.XI.I'XI: MNII: \'| '" I I1. Inn' ..il.ii i ll.Xionii ... luir' 'man |I...n., ink ami II''I'r.| | 1.I.HIM enyinr ,, "" .r""I. "II"y.. lli. ..ill.|.,... : ill l* i. I iki::u i.h: .nlly: i tt illi: sr4..1;, kn I I

.. : ,. .. limn-! : 1'1:1111".1.: i ..i HI. .. ,, XM H...xii-, in .\1.1., .,I,'.In.n 1..,1,1' II..!.,?. ,?". .II... ,,,1..1| |I.| mrau* .f miiln' .l r.'I..n'.1, | 'HM Mlm' .1., I.. ".,.??. ,|Hmrlil .... .\ I." \4li pr Ihr .l.lo
I i' ? .., ,.U ,.,, .I 1..4 I ; luiU' T \.hl..II.!! .mn...",. ....11. s' .\n "" 1 1. .11.| hi,, ,|. | 'II.i"l.
\I .. .,,,1 II "I... ..I.. h. ...h ",,,,," | '.i"c.1 lk. in.jnilt. "Suit llnl l...ll' 11..1.1 iiunitriniiHl|. il,. KM.I.II.t "lolininiullir I,,.. .. ., .1"1"11 i (,,. .1'1" v..I.! "". ,,,,,", .,,.| "' "
II 'ilIn.. ">. i 11.. .' : "-- I .. ,." II. nililiial al.nl >l."l ., il wil/hl : : I
II".i- "' .. I ( | HIMlarllnlr' .",1.1".1 l I) li.IJII..f Hluli" I. wu "''lit I .
,,, II 1"1111".1'\I ,,,,1ft II' I.U.I" 111.1-'" II I. I.. ;AH.' .. ,?. ,u. 11'1 1.1"11".11" .1"1'1..1"1"| | hiI.
l "II, II k" ...N. IM-.I. i''. s\1l ,. M "IIIlN < .l.lI .\I\.nII.: : OottoixII ; ; : I in I IIP ''i..II I, ttlial U ll. |I.ii.| ii of lluI ,HUM. nain.rllt !. 1. .1,1.| | ., ...1.11 inn aMH.IIiuiK In.n.l uuuolmnl.Lr

'. ." ,... :01.1.0 lL. I inn" Kiln I >. '. .., "
'II. I I I 1"I..'II'' I ..Hi.J. "..... I' 1. .'I"t .1.| XI, .l.ar 11 .ill, .10,1
II. .. .. 1.\ ...... I.I"H .1..1.1 .. I ..I.cm I..n, .ailll, ,. |,,M-.iliiil,, .. .lm. .1..r..1| Dial lljtn liu-n iittirilr.l. I S.w ami '| ln., .1,. .., lhi"l ,., .. J".I ,' J
.
,. ." ., I '''1,1., 11.\1\ .' II .1 .J.. II. O'LKAKV |1..h,1 "ilai I. ,. 11 I ll."II I. | ,. I ,., .. "la"I
llrlHIfll i.
.HI..III. i "
". 10 ,,,,,,,, ,, "" "" "" ... "" out |It < ? ? vii .... .. .IIi. am hrau uHH4l nrur 4..u.1111.l lX I Hi 1".1 .1.U... \I ,. ." \ I wi... ..1.1 I..
'. I' d" : ,I.I'I"P.I, ,,",, ..u' it I. mm. for IS.nl.' r I. I.t.-' .1. ... .
I I'1 M < N.. \ t. Ik | am |.i.I I.H.I l ilml "r ,..", H-I. U HI III. nln .J".I. ,, "" .r ."1.1
..
,
"" .. I ."... ,... I'Xl I. XHlFIMCIS\ "I 1 ..a .:1'. I "Ililf In .n.ir il lu .1.| ..1.1", ,, ...fl >lil Ihr, "- (4. in ul' ,Ilir .1.| K-I 'I Inllir .. KM r.l bt uihirr whil'* ItUin.mllalmll |. "" ,".1. '".ilH.U' ,"

I'" .. I l.., ,|1..Ii.. ,lUvvall al.ing ....1| luj '|./ I. .. .. Ii.l.'. .XI uiid.l lln..iil|, ', ""I..I..i..11! .

George W. Collins JOHNSON'STivoli I" ... .. ..." ,11.. fl.. '. -1"1'" II '" t.,." I j tun, ", .hall '"1 i lo..I., In .at in' Mill. raw !11.1".. HIP, li a-k* llr, maki il.ttrb i. (IIUiiMj i. ai .1| IIIIID.II I.4IH.4II, an\,1) 1..ri.I.1. 1 1-. 1"11 .,fMiH4 II,,"',!. t.I t.

i > ".-.1. .. ..I ki/ur.. n' (M.lltli..). ju.l alMivn Ikr 'IIHI| ImU awl !.... mn.b imlinvl' "il. II., |1..j.li.. | | ., ,, .'. t.l(, I. 1, ."'n..II.. llullirrvvruliiK i .

I.. '" '' '' ''''' ''' \I. ... ..".1... ,." .1.... Numallir. .I.ll |,ail> ..41.ll. .- r.N In On' mommy;, ..' "II"i I.. 4U.al.il.| | i.raill| "..I.il',, I.. ,,4|>(,41. .. a |I'r..i. in |1,1 l > .i, uuililiil

I I' \-lll,, IN till.Ia :Boor Hall. ...... HASH" ,, .. ... I I., HI. .1..11. .< |1..1 I |u .1.) '..f" l-xin-- l.. K'l InnII"Jo,1 1 I. 1.1..1 1.1..1.| r ..1,1..1| | ,.....1.1.| | ,,.. .,. win,, rurk.u- .< |.riiui-iu ,11/I,/, \
.
1.11e.'I..c.I.JOB \ llu HOIIM'. I Ia U Ifnr, ., .. .H Ii irkii" | U..U, illi. | | ',, I
Hbil il I. I |
I" l,4 U
.I. 1'.1. L 1..1.1.1.| | I |1..IVM>W...f ..h..., .". l.ill.K i.ui., | | ru inn ui I. ..tl. y ,
Merchmit nltiit.. ll'iiaii' hra |I. m. .of llu ll, .11. iMmf .ki.l, l IMI Iu |.a. Urn IH 41. ".I.i I. ( UiliiK' ili-Li ..I ttljM ."..I'r ll.u
| .
I .I.. > Ihr t
t tl Sk n maR Gram) Rrndeivous In Prnsacoli : Tnilop ..II. . .i.vrami u.iu.au.1 || ..r" H.m.1.. .
a n r OFFICE' ina> It tbruH HI.. .In i ull .1 'I. .. aI II. ....|. .| .Cwt thai IU .1.,, ,. Ultininii4l |HUIU.II .r.n. h'I' n |".ml UH>U wll, |. '

I k 11, "I I. KlUlllH4 _M. II ....," .*. ii,..? ?. .., ,..?,?, "'I I-, bill il am all .. lm HHM kI I. riill IX.INMIlian II. I "I.l ., / .rr.. |,,r HI4UI iran ami 1,4. n.l urniilM.a.u.n.f .J. .hti"l. ,11,1.1.| | f.ii r*..lliij| HMII r

.I. I Il,.,Ina, I'. ii,.. .I KOI..1'I v .u.I.'r.. u>.. li. .U.IWH fiM>ii>llr liaml' .1... .U.I.uir.il i.I..1 h... ..v rf..rm or iiuir.lnlK4lwM .urilii r,... "". Iw ua. .1.l iuluuiuUlriii
Palafox Street 1I1I1I'r.S'l'I 0.t.WIXt AMI"' All.: \'t1..AICI.1. All.TU 1I1f... I. .1.| ... iKlan..uriMtwcrttfHciHiii' ,,..//.1' .. JM-U bail ami af..w niinul,'.a I t /
'... A ,*. "urH.I..1 i-urn| I 11"
I' ( . .
.1.1. > ,0 .. ., ,".1. .1_ .c'UI.
:... 1.1111111:1" AM.lt f'lIiI:"' lwl.lkiuUi.riwl. a U.WUM ,l.ilrlt.Hiar wltk a illitwiiww 1..I.i.a." V. Inlnin*. Mu| .1..1.1.| n.I'I.|I.//,, tliui' |> il.iuii4, t.
lm A\\! <.111..1.l M AkI.IU. .. ............. ..1 lX'. I\ :
(Cppotita PUBLIC SQUARE A \ A Itlil "I,'tum>* ( \ .. ,Ut .> Mk la I I'l"H.i.I.| | .\ uIU4H > .uiil.l. b* ...II..IJ.I.| l| '|1.1.1"| | i ::1.h,,; \ lu a I 1.1.1. UHIII| .1.11|( |1.1".1| | |hi.i iiiurr

..I..t.","I :::t f, ;':; IHtru i il'I'a : \IIKXIltIXTTJIJ. : '"rM .,- ..* |uM. ... ...... n, ....k .. ., .uMl .rii> .laliMMt. .VI .. "'utt ulItiiMi >, J, .|1.i"II'1| llii. taiu, | U.HIioUI.li I',

I'I I : \IIK.I'A .""' .l It*. ib* M A. U llttMUti.t. .|1"1)1'11"1..11'| .'. jn.l .X.." aall, Ik* truil ay uiaN ,Li I IniKflurciiMnmillw lit II.* nullrr. i.f rnm. liiK |ulr (In... I.. .I.. I'.. I. |I.i .. ut uliiin '

: ( 11'- :'51 ..lIn: IIr.AI.. ".1 ,. .. ........,. inn, ../. 'I I atl,.1nr a Hi* u|.|.rlii'| IIIVI.IPM.M,.. ut .1'1( ,, II. .IKIIII 1.1\.r III",| luil.tf |M>iiii4 t.h

.. .. ... ..... .,, ...,.... ... .... .11. I _.". I" '...1 .. II. |>liHaliiH Hliviw Ilirt iil I a< a,
".1. 1'1. iaHi Ixlurr in .. ;: "
:I I'';T.TF. Ifxn: I"' ...tJoew, ..' ...... .11."" > ..,,1''......... ... A tli-iliuiua UHakrA 1..1.| >uur I..WHXMU.IUHI .1.. .. .1..1.. .. I H I ,| mil.;,, l'., ,.1'rinu.: t r'
\ ."." .lIr... ... ." ". ....,"' .. .,. |I..M.k ..1..1. .." j
.. ,.... 1:1.\: 1\'" ..... ..... .... ll. .. k.. I... .1..1..' ,
.. .to ..... ., .. .Ito .I .' I h 1111 .' .. Kuwait al a .| | | n. win.** "I r j
ivinnlt
ur 1 1n |bl lrlirrH 1..1. .
... ..., 1,1.11.1.1' < | >uiv / iriutrkrillli ,"io'liv. 4.II
.1'"" Ihr
t\lI.: la.I'.u"t'I' .Ir/"U.I. .
Sra-nn
.. .. I 1."MJUll>i, ,1"I. 1.0| | a ...it. I.luutrrM .lil, I.. I I'I.Iil | < l.airmau, .n-.irrH| |.|" IUt t ,,,, l I. .I'HI.I.| 1.1 II,. U|>Hr lit. I I... .', .II.I'.11 .r '1 f
.u a"I \
1:1 : 01' on.\ i n. I > t.,1 I '. II, ,." | i.f hrr tl..ail| I..| l...kanl. Xlr lul.U.I |,nl not ,. ..1.. ,
I 4Tte: :" I' f" 1 IMWH a ........1! ?" "I lr. luiwlatllkruMKbllMrrWHlfc ; lo |,,r | |, ,, HH .
Fratcr & Monroe Ill II IIINMIIH MI.INI.mi I 111'1 XEfooI"AU'! '*. Jul.. hiu.ib. la-l lilrr |. |.4rwl thalk, .M. h u :r.l: .. I .. .1.1. >tii.| rtmiHoiinlytalking {

.\.|K".,,, ". tm If... "I>inIXe1:1..... Lewis :Bear & Co. I : .\ n., .url nu.,.< n..rul ail>iu.l| ,. |. HuruU.. ntH-ir |I..* a ."'.aw|> ..,awl.,1. .1.i, ....hi.. 'H 'H' 1..111 .'..al'' l...". .. |,ilolh> .,ii.i| >rili.ll.u t tr .1

llm iiiwliuiu >Hwtl4i>' ) aumin.Hi-.l llml hl"I'. : ..11'.I'r! | ... .1.) rvvi.ltrr iu I
I .It -. - I WU'I.I"f.1:1': I .Iw 1 |lint fiwl IOHK. I .I'ti.luMiut mi.iH.Ul I I ..h.I 1..1..1.. .".1 .1.. II. baw.1. | .
IJICNN'KTT MI'lll.MK: I.IMI'tlCommission "' ....11. ...... llw '1I.r alt;' 1.1..1..1, | |I.| k(1,4-( I loiualu .. ..I I "H..!.!.. Ihl. |4il.lr.1 .. .11..I.IJII. | .llnl nut alli I .
L. ( Jubii rtimlli. .. \ t.nir |I. | Ihia InotitI t :
DHV) : ( ,iOODSGEOCEIUIES( ) ( ) ) l'IlIc.I\: : \It'O. Merchant .. |1..I> '.kvu >!. > ..ii H4UI IU ballftlal ; in w,1 ,|v.rut ,?, .ui.ninoub4ir.rw. '". .. I.

.1'.1. ''Ih'' I.. 1".1. -.Ib.. .| ami 1.1.I t, I,, n.rr un ll.r I .1.1. '' .1... .1,." ..1.1 I"" I

,. Bricklayer :and Plrtcrcr. rn m. MIIN : '.. ..... M"H..I.h.'I.., J..II. ...., .r".. &I .." II. aliult. "Imi 1'I unitIMi1 >.i.1- .Wuu- ...... I I II
'
,1.r..r) |1"n|< kli>r a>..>ulailttkfM I.. .. / I a .''I'J, .II'I
;

......,....IIt..u ..,...1. ...- ........1.... I II' A WORKMANLIKE MANNER *STAPLE: ; & FANCY GBOCERIESl i' III*un HII.MK ll,.< .U.mil...,', julllll .l.ill'. .. i."I.* Ihr. '.I....t' Xlr. .lii',0!. C'. I'arurll: ': l .\ mail .| |... liU.I. I IH 1..loi. for |I' 'luliit' ..I.. an.l. allrr all r.ai.l Icn.lotliiK Hi"* Ih uiulliilml* m.l.J.i .

| .. r..HI".1 I... ... hl""Y' I. .1.* |I...M.. i ..l | .. I.l.
|.IHI.
.1.
.. 11..1I. I 1"1.li. .
'I ,, .1'" "MI. .
Ynicstm uihUng. .II..r -Illl I llll.'l:". im: \11 l ii Hit*.. llinivi.lui rfluiuv.1 I, 1.1 .
Irit .la> 40 | ui.l. I. .. ,,. "" "inawr ..1..11..1'1.| | .ml.I.I
'" ) I. .. .
,, I. '''' .1. wilk rrxar.l |I.,
lli .
I. I | I"IHH..I
\ I I I'' I IMIIU.H m loU.| ..1..01|,i | ., I i
II.* li.l.lr. MM lily l.a. .111. .."" Ta y..n m. lull f" ,.k.
IM.i.I..II"| | ili .1 |
I .. .... t I .\ \I \I I FAIl: } RATES I., I < l I' O K K.. ..,.... '1|.'11 lM4tirf |>ri..i..uii| rail> ,,t Jajr-.hurl, J.iNI l iluriuv. r*>....l IMJU 4.> lum"'' ..1.11..11.... U4IHK' "I ...hungry.", ...mi. ,..,'|"-rl. ,
k
II" 'f in. "HY taut al tut
.1. AUI \v
.. .h.I\: H'lllhMIT : 1 1l "> ') roaiUni |l,Una ".ugyklucljr t.l. k II. y. ir f
I.1" ill i Ma r. i l lr .
.i'l > a-kr.1 .
.. ,
\I .1.1" "|
\ "" ." ." ul.1. tw UM ( KrK. | "I.. .
\ kfMIXHX"to A v i."TAHI.. n t.IIXTIOA .111 Ikow aro ica.1 akj .wau* tiulrii ''I i > mHI HUI ( ) .ar.| alllu 1 b* *HMul Irtw uuLillr U M.|lm.I .1". /..... M bat.HII.kiml uf ,li" .

Cam>> and Set Ut'ftk t .: ; WOHfc I I..-M.H.*4lM, riorM' .. Ik* wurk ,li .' | o.I lM, >_| r* | 'u.\.I.i>| ) l laim. ...1(. I.. I". U. ... ._I( I... I. wurkrrr IWr al l_ wurkpr--ler|..

1< *.1', or 1UK .(lL'S'" r.t It &__...1'' .ulu. ,.ri..1.* .il..1 t.| I, for IK 1'1-1 j ..| IU Iwauljr tr Vral w'II.!! ,. t ":.I IHMIK (W.t uurlraiikiw. .; -:
I .. < .
1.. I
..I'al. ,".v( l". ... I.r.1111.1". ..." .--
--- -I- FELIX i II A S M( (0 V LI I B TO HIS O L J 1) ST; ANIn ) t_ _
.. ._ ___ _
-.--- -- ---- -- - -- -- --- --- --- --- --- ---- -- -
-
,

I Ilin VIM Ill IIi" I Mir. IH'ClrIH.IMI 'I...,. \41 III. ,"' I'tisius,1 I 555I .1.." 1.,1.ii H.ii 55555 I I. I ui..mt ,"I.r i IliiI i ,-55 li ....lil".1 b t."'" ...It.1 I 1,1.'sI Cincinnati Evening Pest '

1'rn' iHl' '' (tf ommrrciat I ,a.it .1. I II III', i.l' "III". II.., "II" 1,1I I I--, I I 5- -I I II, ,,. I ", .Hi,I. ., I'l.l".1 olI ., I t. I, ,II s-ti--, "'t'IlUl'. II" ""I'' ,t ,-,.. TO PUBLIC Tlwt \
lsh'lllisits. 5 555.tntI L'\iOll
"
a 5 TiE I
II. I I..4.1.1., -1111"| | S\.ll" 1.1 I I 55 it 15,5' Ill. sals I. III I I'.. I us..1 I I "..5555' .' '' 'n I I I' Illlll, I. III.I I 1t5". I "11" a h. tla'I" I .it.. -" '

Dial I lIsp. i I- .. lasts1 '.till lln, I 1".. /5a .' '. I .." "I 4,5.-. I i. '. il,.. <., .1 Ii, itt iii,a. I. .. ',' iiPlkin-: ut men' is. Mli lit I o itIII ",.". "I.-s.t, I All the Newt fur One Cent', !

\ II l.l.xn.1 |I.i" tl.uix.IIKII| .5- il I ,.... S / .i..m ,. I lss'ssI I "".11. 1'I.1.r 1.111.1 I MHO' Hi' |I.> I. ,5. of Hi,.sal I I 1,1.,IIML" I....., ,II.1 I 5 ll.s ,. til. ,

.1'.1II"Ilill.'U/ \ J INml Uul whllf winml h lininli uillIt I .tsIl' ,, lush| ol' inn |1".t.nl.I"| ". HIP 1 Politics !ri I '' '
\ .1 Independent in I'UA"
.. |1""ll' I : : ::; ; 'Iiuiiil In |'n''lu'nil i'II,", Graml' Innutfiiliitn in Puns! ( I.
1 fat.11. iijM.l.nii.llipi.ll-iam-l.| I .mm linoiir |' nl I willi' .at-until "I'"h',l.rtlj. Mululp, Mm' OH. I..IIIIP _
r. takli, t erl Iki-ir riikl ttkm,
I ((11' a |
\ I'... : ; ;' &llitilr ""|,laiiii-nl. anil I Iliirw ulllil.i ,0111| llllpil ,Ill, isis\ ,lilrpj'nrps.Ill 1 lit ami I" lewtilkpi, |.'ihl air iwnrketlttiili Untfpiitl,.In tgrgalrslNlsslal' | mil i, 4 i IK I I. t I !.% ,." .1....: REAL ESTATE

t M A K1I' t...,.? I' I. h* mini* ir ftut lit liliMl IH tM>alnHK IM" trill-h'. 1151. heIr 11,1') ,' I ..-. iipilil-In .Imw Ikat Ih.', I .1 'I. ,tnl', ,.. Ilii.ul.if, .I tlmuliln I .isI I li i ,1 '.t 's-s. I I. It"' l.I55I". 5 ,,1.1 nil Astonish the r People !

.. ,. ., t* Ml III-" '..fl.> -. "ltl"| ami 1 in |n>riii.ii. of ill nnmlr ..Ir. liar \usiI' furlht-r .11 N.I' atlalat'. kippinif (milit.Un I. ouni/p tlp care ul HIPtuti' r.r liun- s 55, t.ttis ml" tiPn ..a 555.I, I"' I ,

.. | ., ?!. "ft.111. l." I IINP .imiliHiPttniHkr. what wntil. WP IIIIHIIPII.I Ik.- wnr.1. I In niir |ipoiltDipt | I ,I's' sr'sl| ,|!siiuMjnii, agahn.t. .n.1 .ti lull', ami UP luinlillun.Irampil. Milk nl. I HIP.a tlew nliniilvtinKtke mil 1''r., ) .lisa-s. .Hi II," mill "I i j'HI I. .a'S., ;

,, ... unit ) Iinl' wil',. id Iln I I. AN. ,1l5 tlshItIIIIhJil. imlmling | \lrL. V.U.I:( ( Ai
"" .""..I Ilir HHilll.pinl'ji."l. ""I"l.'til .not w-iKlilt" Human' A |-n'-'s> rciir.l) \ tor lkweiripiof 'or I. 1"r". "
'llnmi t nn .lln, Hu I' k ,\ I a. | rt llfreof, ,: Inpparahlr Mill II l-ll" .t 55 Mr.I .. nl.r'EXT
,, ,, ami rp.|iriM1ilr |miil| halt I li Utin preiil n. tir ..t a wl.I.1 I HIP woiklntrman keinii -
,, ,
AiII .".t llll: : : ). IU INK:
% .
i bi-altlit > .',.s nl.it il I it. siC. Hi-t fin in"-ultlmn nf lIsp I ..".1.n SIIIIIK| | | | I.ill, ,'utsls| .Ul. I"ails, ... ... lan' ""I..J! ruiuim te.l wuh Hn. lulnrrl'iul iI!\ \l\ll.. 4t IrVH: ,a MOM II. "III'IU.III TO CITY HOTEL

UN.. II RI. t : '" 'Itiiriiilui..*. Cilsltsilils'. ninl h''I.' | ">, \\:- .III! ami II Iiuritl: ust I'ltulhuusal'' ; I I", I k-.. fknii niHlliiNK III HT-lur lu pi'*" j our. tantulu Iu5h".. "UOl or, nnr a In/put,, I.AIIM: I' II I \ mta ,

1'" ilnnilnin ;llm. 5 ..' I'm.; u nil in. lli.in.phi-: au-II >H' 'I'll iiHHixHillnn ami ills" 'an mm* h'I.I..I".II.AII.y 1",1-. UII\1; \ '. I Illl'i "'' I Iiirt -' l'I-\-: \l nl \ I M I I -
ic WPIlm .. tiIt.'
'. .., .. ... I"" 11.1,1 ..rihl. ; t .,u -li'.iui cOI'rl"UII| | L\t.r 1\I 'WarWab1l.rM'H n P D'
.. ... kanl l h. IIPII lln. ii-l t-l itO I Ii 'Is... I Ii up in, a wkuls.ik Ii4.l, mi i I P'k kmtli, emI D .
..., I" '" E ''' : Mw Hi. IrliliiMi'" l.r, Att I |1.1 1 kniU 1lillhV win 1 'I '' I.. I ir hulA: I"T"( i D''I'I /lilt ,'.|K.lit 1.,- |I.- .
I.. "' Itl' 1",1., :. ''''. .. HH li.llil iril-< or rlMiMT. ill .,Mist .uul i5I. 1.II'.lh.I| |" It |iais iiu.i.l S I I I-iirHi.pt| tulsstr IOf'"I""I. :.11 I limeliiiillbptiiiiie '
.
... : :::;
"' : I'M.I'
'I'
"Ii.. I. tII : .
I 'I l ila artlu! ) I It
l
'
sit. ami ,. sill ,1.1", '. "III.,IP l iug WIN. tip Ikank 'II, t-t'ill of llii 'ma-l vert wll.I'ul.r A".:I r. W.U P11. 'i"
anlaln.nl. iu'i.iulsii .
I :; ::: 1"1' 'IH |I."i. allinn IliPm .
: 1' : ::: ;:: : 1114., liinafmni of lliowliu J
:,", : : : '' ", iliijT. 'I"I "II'I""MW.I.I i.n,liiul ln Iwlit' 'VIH|! IlKI Ike ilrlpni.on mm'1 lor ISsue li.l ul l :Ut". M .ilu not i i Al.tIyllltstl.taas..s : : ( IHin INIOIiMo: Ml:,, :I.: ,I"- Itt |-I I t "
.. ., ". :."It1a ... ". 111. tOt | |Is ii ,t ) | lu "'lr.luni".I\"llt., \ ,, wt I Intiulr..ill, ''r. Til' 5: .1. 5 5 1 '
". ., ... : ,:,. rtirlliei, .n> .. ami w rh.I''..lin inciphliii. ol IIP.Ipinivr| allmli-.l. I. wn Inl.iriual kmiw pxnllt" II aria, ..'s IIP ip.i'inn| : '1 In a ritPiumilrv. the i'"r'.I"'I.f, I 1'1':1.1"': III: ,II .\, ( ON- .'IIS I I ,I"I tills ..,'l I""", '.I/ \

,, ,,, .. ... .wt, .... "'" '. l ls'sisiihs' HIP | | In 1,111 : .uul iimlnlt I :l.miiKkl alatt.| I u itI foi, kul M. Iu wr I, sic ".,tlaarrj I Hn ,il I,-' il-oliiii rlsrht.. nl ii il.I"" h.1 srHri/r/J( 11.\1 IItil. I" .I p..,I I
: : ; ,
.11,11..U" :; : :: :
\ : I ,
,". ," I ....1 ..10110,....... It fta1uFsa' : :I |-i.l..lll." lust I IIHIIIP.MII 5,5, lil'lim-, sIns". .ik-.it "i.n. I 11 n. Slit IIII., -..uulWPlkmklkii .h.,11 unit.in..1 I Ill g-'t'si.in, |.01,1,1.55t'S'Ssl'lh ol. Hit 1,;till mmmiiniit I.. : ( ; LTS I'I.l'.IIII I -. 1'1'111\1": l "n 'hi"."i 1" i,iii" sit i,'it II

". prvanlp .iuile.1 in S|pats.'. thitalr will(ilk. l iiiilnl, II,..illh ami s'hhllI I ,tn. unMUIaiil| for lurllnr |I.:.. Ilip). 'unit[ ,lielM-p..n Hn, |'l''in'u'| ", .. .lt'. t, .. ., 5 Nil ii.\ 1\:11111': Tu \ \

,I" il I \ ,iv. in i.,.M> |fr r lln.rt > wat," last iii'iilipr mnili-, mir iilln- .,A''INIritil tit MUMP nl' I Ihh' (amiI i S .".i.I..I.I ami iiivp.lljmiiiiiIn .iikktltut. |> ti"iiimuilil, itiniml. in.1 I IHnne 1 I _'

,", .i" Pr. .iw H*.n4k. '* i.an wpuLpn Isis |, | ..". mi H'liiui'iitl itI5tlSlbh5': IsiS iati.p,, lit 11,1. ...11' I II tlii-mi r, liiul- ansI ""0",., him ufIV wkMi I .< in isis iiiurr lillini-lt I !letito : KUHBKIl STAMPS WII HIM' mi.i!: i it

,,,",,in..Hit,. oil.-......'. oiul. .. his lit IIM. .iml It.imm .1 n. \MX; ) \i. .
'" ul .1 | | "i inr '
l.Hit '",,IV.I..r ./Ari' i't"/>'s. Ir. I lie ;.SP Is Pita iliiif IIPII 1",1".11'1 t I IM" >. : I I: INKIrXI M.-. A Rich and Varied Aisortmonl or '
41'tisltil., fnrlker lint .HIP t, lIt amiiHPrriln >'.111"I Ike i i'1' .h"III.I ah''lihhIs .11:1 .I.-.I.1 ,,, .,
( .hall I'll.' 1.1 iniutiu, liar, .
1.r..nI""r d.rl' .kippiii" Lit| VI,.W. I IIsss, I lila, IMI'III I tt4l ,llliitprtiriiu 5111,1kM ,\ \iI r\l.-. I.AMF' Mlwrlot: ; i. ,'1 li.ir.il, '. la.t-fl., ,: .I
I MI i: .MMl ill r. i. !* h'l); .I.n. that ...,. 1 1 IIP UH sirs .I a ui .\ haItI.1 Ia .. for all 1..1.. ,1'n kiumllul J SIrs",. 4111 Inil.unilalilo run, ill llielnlill.aiulm.loiu.ut ll\ IIXMi.UMf. 'I Itt II I ,

HIM Hi usassst ill tii-Sttst.r ..| |.I.| < a i. .'lp, ... ..iilnm iml I IIH HI uloiiii. ul I II, riilit.atl: ",.. ll.hintpil .1 ass! i-l' ".ui I, (itopli!''. *ulu, h."* noliilliutivi \ II Til'; .IM. .l.rM: I...st'I, rciilMii" I 1

I ,' "I i I i In fl.W. ......1'11.. p'al I.I I. markaLIc 1",1..1.1. lu. : ,""i"t un|'at t5lC'S5h iI ilnr.jih., lissi 5111.551 'IoII'I.i".1 I (.Pr.islr-iilli. IIHII Ikeu, n.n |.lllUrImp.ol Inilii. l.rl tt.iitlim, .nt, ol isas'lvhlisrul ,". .
.\ t.iII.l.1IEIs": IIMII.ucuiMi: : I h flisl, s I II
aatss'hsl, I I, .iml I .ss'sssusls., 1 II
.I.. i Mi' IHM nHirtH.. .to Inakp a ,I.hl with 'lais .Ii SIIIIH piilmin., Inimilril wei'lit.: in' li.iu.Ii. SI"ippni!,: tin iraH'iHirHtmn un ,lau.1.l ,",'.1 "Ii'I I 1:: ',. .
".u" with ,.i I ; Ike nkh .
I 1,1.., llUlnr Itll.lll. 'llHMT I ill laipulHn rile, Illn, ul nun'lit moi-r' | lint ta. | |> ; I lulls' I" ii 1 1 -i. i 1..r: .15-5) A w .stt.s'k,1. i BOOTS and SHOES ..t.r ,.,,10..
t"' |I"' HIP iti it's-rass sal .itmtpn I IIIn'L"I..1 ,p.,11 MI a I U uu'! in II. omimi. .plu.IM"'I| I ,' : as'-i isl'luth wi.n .itisl,I ttxatiuiit. .1,0 .

'" I 11 I" i'.' Mirll altPllllMl. IHW Hill*. | 'Inr .lnllril' 5iuilsilrtt.' Ii. ",111" I 'latmalilt ,iml witkliPllri. 1"'UII Ikaii ; ,", '.., ." ... '''', l'.n's'ls.1 HIII : ss'aI.llsrss'ss 1II11." I I.. "

I ,, "I I,''ill' '" I ,iu .wrUlor| ..lln. .\l,I II li -Imiiiri lnalr.1 at I Iai.ls... a luau. IIPIPI. | .\\hil' .all. l 1..n.I..r keallli Ah.I') 11. |I".''''. sit.ml I HII ellotl 'u .l'lCNtIltu1511'ru | 1".1".1 ,'tt-ltt. ik.tin.mini ht. ii.rpin-| I .I A--..Ht' Vs mini' -5i'lI-'iISi 1 I XX llll II IU. 11.1.111.1 I 5 I A Mill I: rIt I I'" .1'i''"' ," ,'aIIlI'is' ,. ,.I. .1". .' I -

i look irf it I.H.s: n..1 l ll I. I.. .h"rl"I',1) I ol l I"i ilitniiluul .iHllril-l.r Ir4lp| I',.Hs.ol4 usl.stsslsilalsl' I, '.IIr. il Ill ktrinitnallt ..Paliup ,'an iuli4-t, ) tian.iuil4lliin.koiill | : : : 1'
..1.1.1. \ .1. HIH.I.MI. .. l In' ,lu.lpreilwitlunilip .
,.I.l i.I 11 1".1 I mi liiiHIiri, < 'ImrlK ,| with a .sirl'. iif ,iul ," Few 'Isis :s'si,.1 .,..1 li -.t a ,| sails| I nnr |1.11| MUM inl lm.01..10. ul'Ike | hl..I" -,.Ihlllo.,, Gncnville, Col"9111/ Insldlle. .. .\u ,iM-riiiil I..... limn Iliit .) : r'l' : 1:1: \ I
.
,,, .. .III I I. .' .III. .1 I .this IC aral. iHHIir H ..|**r. iprkinn w ills rpni.1.l lI a warnitiK In ill si as nituIsllhl.| a tsr'. if ,0 -I Kit, xeiieril 1"1.1 xiivtri.t", it .1...IsI MIiui.i.ivi. .1.1I I \\ : ur: l.tail. i. ti.i. .mil''II I In IIIHHttilluu '-s-s.- : .. .- -
.
"" ...t I I.ni, HtwrniaitII ""I III-B i-iilinal .1...'l"| !M..1.| hit* an,1 I mai willi ,.1 |.''.itelt IN- |HIiniHiil ". \\ii4l list'.,' nn-u iS -nil :' 'I hit I I | 51151 I |l-r'l-" I Ht- hal huheal itS lien' It" I:.,. "" ..1 I /'.. / ,( HI,... '",1'5 II.I ,. 'HI I i'" ." ,

itRf mn.<' li,,. in riami' mil' II Ian" i'. mint, Hn I-M4lii.il win- Ishaa'l ....." I.anla.1 I II-. nil'. I linm DIP .... atul, wtit at will ",",,'. Ike |iruiln-ei.. ., .."" I I. '11,5..1". '

ihi.iit t I lIp! tin. ll.inl rp ..hI..... liar ilui.| ailite.Ul I IhiiUn, lit -... .,...1 l lIIPI ,I.". iA", .... ,. sIts, w.tkr ul I,, a ili..i 1 I".I.. ,; ,1,1 .iiauisl, I-I I Ihais ,'mi'I 1 Ik lit*n 1"1,1.I'Ii'I" 11 int Ii n HIP sns5iIliIr,: tnirkel Hu. I lit ) .l tts-lsu'ssls's' Netl.lilin I l Is's,.l l.155ts, alitta.5-5, t II.- in i,n, ,I I. 11 I I .\..1"0"11:.II..I ,
I
.. I MI,. 11, ,." iii. lUII.Miii', ,, lUlf lln' .. ..,. ,. ,' .. .t I II.MII ill Hul, 4pn-i'l' las. In 'Iinl w..I I ,.1 ia.uhss SItS us-Is I 'lad I .r.. : lm I,. ..I I t'II5..l 1 1 "
t ..' .. II.llt"'all' ,,.1.,1 I ttiIIIlm.I I |55.1||" I oil lt .1| 'III I" ,, III | (1515511' piiiloiii-| ami, tint, Si.' ".li." r I. ,. 1"1"1.. ttli. ut.."I..I. M.Hill an.I rMinmHi. ''h ,
.1
.
t ,,, I III" "i niif. wit mil ball "l ,In .. --- 'Ike f.ii.' I I Mink uiu,. 5 s"5 I ". .1 I 555 I s stsu'tilI S I rallri4 l .
ill-Mil III an .
Mill! illll ulll In 545 5 1.1.,1 I. .11"1' ,1. ." (I. s-. linn.Ii.-n-.. 'tin eolI I- i"\.1. I I' i'siifilH .IH-I
", '" II i,. ,'U I,,"i .ml Ilif 11..n.Inn I In-, IP. ,IP.1 I ..1..1 liar u" m., ,1 I ken. anniaiit II aats,'_ 4k ,nl Hill I 11 I,MM.. \ MISllll U.II.I nioiitii, llm. |..ml .k.mlil ''"I.t.1! I 'n' :I > in". I h iltiii.il! :: I. M,.t'i l -,1.1,1. I.-- Hi- 10.1 .""10..11." n.,HIMlMt ,. I II
t 1..1'1, ,' ..I".'li Him nil. I ill viylitU i I. i. Iln' ilun oil ii I.ilni-li, ..I Hiem tsh.sa.S's: : .'I I' /.. ". 5.. .:p. l I,, :,,'s IKMII I > II ..SlEw'sssiaru'issthsisstalasltsiIa. : I !. "" . ,
: "ill ,
..11"I 5 tin is. sI ulli. ul. l.ril.ifitii.ii Hn .,., .1" 5 UnlitouipliliPH.I 1 .Ir' "I
sivasalsgr; nl n. ...,, ,
I 5atll'auIllSiI| | t-ril lIlllll \ '\ : iiinupint'nl i ol I I. thai Vl ".1"S 5,55 I i" d I 5 n .1'.11'.1.' I .IIrs'NIsIII. 55,5.5.iL'n'k .
."! .i ,mil,I .1.in-5 .,1|Iuhli.. i l '"t Inn' I .\ tllllv, 'IH'.11,111..1'1.( ,is ''I I.I l '" .assl I ttl Will', I 1 Hit.I :>eloliielnni. .I tMl 5' 5 lltlilllltHIM ; saul' k (1"I.li., .PI .vn 1.1 e .r.i.( .;mi.riu :S :.I :Hi..I I :i ;,.11 I,:;.:ill sliass. '.ls'shsarl.lII: : :Ill' n 5'.min:. ",,.,-r I ahs'liu-ns.ut istsrs"II. 1.1..5'5sI'ut ,

." I II' i..I il.pl', I.i.l. -I I 1Ii. Ii'Is .tit inl. a..,I 1. \\ "a's-itCh .. Ills,. ur "..1..1| IIPA.ml .. ItH. > mi smt I innil Cii' Ml. i .,nit' ? .ii 5-5 Ii il' wuitl.l.iit I 1' n,' 1l; ""'" .tour, 11".1111, .I.II.'r. .

h, t "i. """:n.lui". uf the tiling nia\, kllPtt iMlolt. lll ..Ml I. P. I lust"' Hill, in Hu. luillei of ,|11.rMli. Ikeikl I the, ttk-iiimi, .uul ipli,nlinii ol'iilioiilui .. I --s'- .,1: ,:t.' .-:.I11..s; S .-H: : :; I-:. ;: l..l: .I Mill.a.. -. i.* I ". 'hl'.Hiil tlM! ,'llll:;,::. ,I Ittn ,
t ,
-
I to. ,, ,"in' i ", r at l ..r .I..n aI I.itiIn -. Slur ,,l.nnrain I'l 1.HI., I. oi.li..III In .lie.! in (,'IIVPI' linn-ill i-uilomii| 'nl.lionlil 1 ,
| : ,MI"IP .t.'Ai.1' I HIP |Muliar lM.Ui.klllnlaip I p. .1.1..| | ..,I Ilu,. ... Ike, hum point. I ll.,5itI| it .u I on.I. uMs .......h.1 I .1, .1"1".1" | I "I"| ,", II sh'is.5.5Crtaa51ul' : I ,;.:" ;;.:'::. ,".;.:'. :.:" ;::: .:', ,'::;':: ':, ;, '.::,: :. : 'wlllll: : I. III: I.1 114.." l.sr'stuss"4a'r, ,srIIsisaCla I : .:ats-I. lii:::. IIi'sss
in IIM iiitliP |>uil l I', "... .,1.,. ,sl ik I lili loi IIIM Willi lln lit XI Iii .-.. I .ilu ollhili la. .1 I
i. l'ss..5ulhuu' t
\ Ih.1 In .. I mini oik in 11 sssu ,
I II lull New l.tjllo | .
I lp .1 I, I i 5'l'' '' I' ii IIK 'l' I n l5li l iini.i ilsii.rI I -:- tilt 5'5l' I lm" n.I ,, .
ill',1 i I II.I ,.1 I i an.I"I."n'I..1 I | : I ,aI I M.-IM-ami' S.rsi Ililimi.. ..' PI..I( I 1..1.. .... Hu isIt" |,",1 l.i ((4.1.1 Iii"St I I lt-ts I. I .. .......Hit I I'uhlS-S I (her, uli.iiilil kemilhi-i, .'\ |IH..I, mil' : I;:.eI.iI,, : 'i; i SI:5,5..,.i .:,i i,51.u,, I. -.n.l:: ,Is-. : **$ I rtMH.innlkliiiiIHI. I

., ...li. IHIJIIIM., HiHi il II,.! I 'nilml sni.,. ml Hut isis it.u. .1.", in.1 I I lutliiiiml I,a I I Ih' I IP'M','h III < "i.il' S..lint. It..I .III,. shasta til I..ilo iiie, ,tumililu.iil, | -.',ivlie 1 .111,1, i,.' -. i I'. I ibis .r. l'i .HUH, ,. I I1 I l.a il.l-MI; .I-.Ml :> *1.51,1'I Hi I.. lm I." ..k .",.... ,',
'I.) "1,0' ,', 4 1",1 I Iki. tin- will \ .511.' -I III 5 I I 1,5 '5. ,
i. .,1 k a i lasisis Ii'r .. In 111 lialk| | I 11 is. inn I IHP.ll.!. lilt. .|HII4IIIIIH' SI sIc Wit "llllIlu i.e.1' |1",1.| "I. I .,54 1 IlS I I- .-h's 11.1 I, luau it Iran-lu I .sIt. "ll.t.rii ,' I
I'nirv inmliiyr 1 !
I ''l.il' ,
IHktllei Ik
ul I
,, ,11.,,,,',.',1.l .". tI'U,'I l.a.!., Iil mini ul HumiMillniu IH" I' at ,.Mi.11 I. .luis.| .l k ill' wi ..11 .it lullit11" |1.1 .Vn. .\n,, II', l.nv; I "l.tPliulkllpr |.,II1 1 1 h,"ir', :uul'1-lauls. : ttilllH' ;i".I, ," UNION DEPOT STORECur. I ula.h .-ss .-l I. I. ,I ajiassis.r 'IsIs--.. ,55 51511 I'.I'.h !'.1..1". i iUli "I.5 ,-

511'.,11,11..1.. I I "I I., !i. '...tinilriM ..11 .. Hut ;me alssiaghluursrasl "I"|".>' .. HiP'IP4l|( ..1 .Iinl h"'I.l |'llllilllil ..uli', ""foi'"m nili.iH,illi :lor"iipllnHn'I'lt.nlniil' nl I ,Is-isiul lIar I, ""|11..1' | ; |.ulih,' imik' |,I >" ,' Ivn : I I.. ,."I,. 5,5 ", I lb-----I: 1I.

". il S "I,1" ..IIi"l II \" h.I'lp.II| u.sas lioiiiul.I.muu.l | lu (uilik' nl I IIM ,ii.kpst mil I .1 I ,.. ,hi I i I lulpil S'sIitss.' ;it .. 1.1.., .| 1",1, .w"' il I ko: ,k"in.,".1 1 salt' llnu i'.nukeIi IIIl Wi lyht and Tarrayona Streets, .1 ;: IalitiUkhb' a. ((; (()(() Ian'al-Irs-I.:. tiIu-I: ,I tsrs,sits.:.sts't:15,1'' II "I 5

u' li' il a \nv a lmlt mi.I. lulls....I miv..ik ,. hum llm "I"i.1| 1114111, nasal weli4tp.nitPiial liuilI' 1'.1.11 P 'a ,ta .. "Is isas, ..",. sos I'. i'. ,il4M, ,I.. t",1 with I I'" ._ ", \, ,
S I I il tnllU Ia I.KII,) ., ,.., | un t" '; 'rl'I''I. .1"e. .
i ii .
55'ssa'- as .
S la''l. ,1 I '.r .I" ,
ritnl
,1.1. r tii ,
iCitahi i 11
I, "" l 1.1.liW, .. "11. nn.lirlllll | | mi Ikit; ,III""I I lln.ti: ullllll.il.I : ."h':.taI:: IIIMill.Mill ....,,. """11. .I 'h. I. ".." "," HIP s'ssu.,|"i.I i"'I..III".I'| I whlihimhitUi.nlli.nl n.i I 1" llllI4l.sa slit,'.11.1 K, lasitsI ., ..." "''I" 1

'alishi, 'I lbs' "."tar I.., i. ,has.Sr tail lash Ilu salt hiss" .Iu. I Hi, dull, as,'. I | l,.1| ',,.II 5 I."|||.. : s,..,,,, .,. ,,,.,, lili'. tvill.ri.i' sal| Hu' Kl,I Hull, ,ill I.....,.. .5,111,1, |, lit. link, k.mlili' -ii'-I|' "' I' .1.1 'I. I I

.'''' .".I Mill, -,.lll,|. )III I" illll Ll'lIII |I",ir..iin iiuo, IMI Sat, tl I' ralliuHil iiiiu I ..11..1 1IH'1 I. unlit,i lull.I"..I., ,sistlhsaali, fmilnull, I Inn I itKiitpil, tuiunn |>nllii. ,ik'1'is-i" Inn'"'Is will uol. Im lill ..l.lHllh F. M. Williams, Proprietor i iI ."" I 11*.,.I.r' ,Isuss'asr.i lU.lllllt .. I II I'ras ,' -, .j
\ Iliiisnh I 111.Is lu llnulu "I
411.1 ,llm Iranli. nili puu.usl IP jlion. .l.ili'.l' July' t\ txxlinlninuiii I. nti .
.5 lllallaasaaarwa\ Is al sisal slit ni, ttilli, IIIPII. -ssuu I I. Hitlili al-Si .I""u s'IlalsisI ,
111 I. I", nnti| ; \. illlijlilinp| I iliivi, .. mil IIVPIl.r ,' I I h ,.1.1 .,shst ". ,.., 'mi' nl mt noiiiin' .ition i'sIIu-i, 1 >I. ,\ Hi. aSia..1) win'n a..aa..1 I tin .. \- I ",. ul, I'i..i.I..nl, .it Ike, I 1',1, I si, ucl Itsair 1'1.. .. 11..I.r 'IIi, ,f ,,,, ,, 11",1.
N.nnilMl will I i limit 'iiif' Iilli.I I limn .\.1 0.,1.11. .I"l, I p Uii_lit 4.1,,I l(",, ,',1 I I hat SCSi l In Uu |, 1 ..'..' ...
iHitl.iin in 'II. aol" I Illli: lililol' S"SS: IllI I SIll ilal's5h'4.; | 1 lIsts Nilioii-il I IMIHHMIII I outiiiI I"' 111" .1. I .- IIM .tl. "SsI-\. l '1'' l lI ,
.I lilal I Iiiiiiiin l-llir laP t l.uaui, anl" I IlimiKaliiiK a Cu'..1 I I ili. ... ", I l'Iahusis. I l 11",1 '...1..
I 1,111, 1..11 I, "..1 I sIsal..1"11"| | r OH' '1 ll.ioii'.kike klu.l iimilP.1 nl, J"I I II ,11..1 plpI Itl :I.I1HII.MI 4l\lMi\\ | ,
., !in aintpil' ", V.iiwat, niMinipnilnr .,., 01,1| SI noiiiinilion' ,. lIla ::5 KimiliilIMI I I I Satiny 1 that HIP imkli. loin' ''h') rr "if.mli r ml linil t-, I I 5isiIsIwSssSt- I a-'usu.-, ..",1 I.,. 1
11.1, "1' .""Ih .I l sail ia.Si 11..11" I I'n' ,lou. ,, nl I oft kr.1111111 I.IA'I; 11'\ : IIIMIXSXM
I lr (imiillill hstus-r, II" ,,oilli, Iriv.lliu-" ui I" | '' nl inn nl lln .sa1srsauu| ,. i linniir, inn.PIII.I .1 Hut' Hie t .ui.t.1 Hn I 1,5,1 I pri- ."I'd,.". I .sasausisasrt...;si-u. .01,11'rni.I .i|, illt ," I'. ; l.5l.l'ta5 lal, KIM | \.
PHI' him i.l. :mil, 1 p.I"1 i I l.ulwat: wiIIIP .iml a mil, MIL,. i.l I Hu r.outikilitv | :, 1"1",11.I .uppmt' ihepmtv, ,' wknh Mvi.HIP '. i i n r"I si .l, 4'- 1..1 \ ,
M I nukli: ,, ..Sa Ink 1.1.| | mii-aii-| .hit all lIar |1.,1"I mum .. i.l. .I. usI has, 1. .1. :1"Ih I,1"I; IN"I I litlt : I I'II.t
| i" it. ilimp I 1..1
i in' as.- I'r..i"I
rnrmil Hn Hunii-k, nli. hum | IIIIill'h''ill "
: :: : hl' : ,11 I. "III'I K sll r- \Ml .55 'all.I I'II..HI.I I I'. .
; I : I 5,55thIII'
n .,. I m,, :1.In : .. .1 i ,.1 1 llm ,iiin.li i |,lmllalN a. I l.ar a.1.1. ,uullUllimoiP 1".11110'I I'ovi I'l'ISsIssIllssI" ,. 11"1.I 5 \.| Slash I II I l'ItIl'l'si"I'VI % I\M 1"1. ,
'It ul t in inlian I SPW > ml, 1..1.| I l'Iil.lol.hi. I .iI'II"I nl.un m"Him, 'i nlu I I. ". .hs'lst 55 IsIs, I I h r"I I l'i'. i : 'U Mil.I II till .IUI ttlllltll
lllninfant I li4Vt
it I t 1 0.
', ." ) aaia|1.1| S rI lii- I 1"/1. -" .1"1.1. |1151lilshsh '_ I
.. '
.. .iiilin tin' ,
"
ha .
Int
I | I I ,u. u-Isaslulu-r i .".t |"'uipo.i'' l lluv Ii4vi 0 kln.M 5.'a'. 55'1,1 h h
l 1, Iras \\a\ mil 1".1"1' kniflit i a n .. 1 a.1"1,1..11.) 111.,1 ,, .1.1' I 1 llll III; II 1'11' II.X-l .. .
u HIM ii I I" 1 I i- .11 ,1 Solltll i Ulllllllll"" I'..55's, .I Il. l.llt Hllllnut ,.null illv aiiiutu| k4in,, Su |"luiut 1",1" I II aalIItsstsi nit .inliiiii. i..iliiu-MI I .liiml.nuHinlnf4TXXi '

I n ". .,illi, lln, list ill 'o fir. .. 'II I lp I I.iv ill |pn.4ul4 it 4. line l.i a pul.li.lii$ I .1. Iiis'a. Ni-w tlrIf i i. 'l.a" Hi'mint ut I Itt',,aai5.Stis'iililssihsaItlus. .' i.11. '" .ml I ''I 1'IIpi.1 1, .sItaui.aO.' .. S

sass i" "i In i liiisf mr, islIat."mil I I ;slay: a:.1 HIP: .I linll.itt: ash ) uur liu.l:: : nra. :"".. iiiahsIi. I.,.. leit.uinl I 'Hull I.M nI. |1"irimik.| 55|i'5S whi'h Hint IMIIIV, HI'| pr L. asaI I'I.o.ul l I 11' .14)11.111411) Know le Brothers, Red Star Shoe Palace, ,I ""I" ,' I.,, ? 1'' "" ,I I'"' ,

\ Hi. i.. '|iiln ala I ,..'.1st" Ii". l.ir in nit, vln issue tin, i u'aI I l..l llmniMllii' iKiiulaiiwliu i I I I.nl.! lutln. ..llu lisrs nl, HIP |HOI-| .Ii"" II., '1" .". il 1..1 .11 I \""" ,,,I",. ..' ,
ala r.aisl : i. wailintlor ." \I. L"I.I| I mini ",-..,I. no .511.151|'| Ii Sill is luIll'l < |il4iitiioull.lmill an,I 'W..lil. a .Irs.11,11.I .. sash I. I PALAFOX .-:.- STREETill :1..1 \-1., ,II, I. I"I... .1
1"1'' ,' I 1,111. nut i IU.I. .II.IL'I ll I. hIs' I.lilt.. < '"..1 I l-1se(, r. Ik, I IH- ".",imlpip.l Ila stlhais, shier' mill, .it tin. ppnplp? :.. llss'i.sbs..isasl, I.."" 1'' -. ,. ,

j S Mi, I"'f") .,.1 I ll.i-t .1,. JIMI,..lil. lull.a I :IUIPIIIIIU': ; : Minnlil; : "I : ; 'DIP railsusasi ;: flaul,'I ls'rta i ilpI.1 It HIP warol. MvauInk I air l'rt'.h.lu-.l! I ite-uilinllt p\iiuliti' luI i iI Hn. abe'ii.lIst IrIs,la Ii"" ot all Hi a's" u vu- HEAL{ KSTATKI : .. l I II" lllll' I II. I it.I; .I II-" ; ,'.II, a, ,I,":'" ,' :', "
I inilliixU nf nun, w lm Uk lillluiir no hpi' hi 1 rip,1 i.I.' 'I
) '
""I ,i. ".lli. .Ii'li"lt' | : arr. urn) 'I ., ,lo .On I I lit u ,'"n' 'I luaI I in. pnnlv.1, \kt Ikek i
,itt|. ,sU.rU I taai' \ l, |laarillail'.iw i I.(mm, Ilii wli.live., ami. Iliu, huh ,Ishuhu, \ 11"U.wil. I .:M.l, .Uiu. I In .. h it .Hn. tiiitiriiimiitHu l I'h."I,1' I I I II' .al-i I 'to Hn' ikitlmi -.\ ". ( I i 'mini- In 5-, it Isbl'I" I Il1'itlSlSISI.U
.t. win" u uHiki's. HIP I liill.iIlIMM iUUKXIIKLM.
-
:|; -as., UHII.IM: in:Ii.:iH-inli:nt: air a IPtftini ,1.I ta-I I IhHir. uulul ll.o si>. aii.l .1"1'| I \. I 'hkl. I. it l-sua S ass-a-i l I.allis I 'h.sutIisslly, : .has a nl' tinnil lun In .tin ..nflmi. I I I I mi{ '>i\ t : -
lit I 5,551,1 lutlnmnlln I wi.il", uf Hu i. .I uit 1 115,11ilinlus.. I will. at.nini I Ifl.s-I Mil .\ ,in, M,i i lit.
I In' i | |iai.'a ,| lal.ssaI. us" ash,11.,1 1. '11."li",', I ulliii. ttiHii.nl- 11411 .' II sI" ..i4" t MI I'ltuI'ILI E'lSsIt.:
.111' .1..1 ,\ ",'I", l'" ,miaitila rruiii enkolHIPS |-ulili,4l |i4ilv win i.I Inline i>f 1",11.111.1 hil" I I
tin nil mnl I ". 11'I mid n rplII'I"| ami Iw.,., 1.". ,IIHMI| .Ki.mi iiiinm r.ti. Hiini. ike ..1.sIsal': a.lollnwa ..1 :tauluns's si us tausiuaat:: .p Isur llu.at;: m'I: I ,,,, ,1'Ipl"i""I, ,, I a.atuIi'sstr' nervill. :I III. '1, S SvI'iSt'Is.i-o,,, I THOS. C. WATSON.
( S llrrH I.: USI.Ot ; I
: lila nil hi I''In, ..,i.:; haP linn.Uol" lliIt I.ii I lasS | ra'iI volume, nl. our, iiaas, Isis, 1."I"rl. 1,4. saul litsi'ii'155 |i''h s.a.siasa.1 I .\.UiliiPil, \bin I .MI I I. t. ''' '1'. 1.1.| nut| tt ilk i I, -- --- l\-l I.\M I ..,"-I 11 .Al I.I I" luui.it "I I

.. dims .r I In' |I'.HI I If ..,1 I has ttlmliIHUV lotion .htI sahIss's l.".!gas liailu H oli.lm ,. .w titk, iss iuIs'II'hh'| ., U ..,",. 5.11'. tli.il' ".llill an t ilui, 'ulLilue, HIP i.ssranal '. 11 % : M' wild: I:"I', \ ..' .OUIU. :. \I ,, 5 "1 I I. I ,l's,. I I II

tar.allaaa' .i.s I ruiitiulII ,itcil', shills lulu ntlipr iiiuil., .,".1 I I'> X--.l I I. .M llll.-H| II ill.Uawil ..". lln Ike i k trail' ,f lln 1 mine lr I .n|'piiimrihi will" alwai.klet.I Mil"ruiua' I H.I"I. a lm iso. I ,
11..1' lbisislriaih.5Slus.s'i. aiM-p..itItoflie) nli' requires inoielYom .,
a.tlaaass t UiilnlPil. ...11'I I liittn.ttuiil.l .. WP IntuirnilinIIIK lh. Sail"1"" r like the "Iisiansi : Iki i an,'Inl UP aiitluiu|, .iuknoiiiiuution I 111.1.' 1.1 Isavsuh', I iu > ,m.. ,','Sisluhi ilit. .\.,"" "" 'rill THE I

imituileiiH; I. unit-it .ii) ol ..asahI I nit .., .1.1. nnU a |1.1. r lor 1..1. U'S'.i5 ,..., thus Hit' >utii.li>iii ul'I. I "I .islslulis15113 I '. I 'lEiI'iix'F'sl'I'pasau'ssi.s: ISA v PENSACOL COMMERCIA I'.W.WI'I' I 'I I:

l lisa a ll,1 IIIMIII, i'. nr tofinllicrin 'Sail',nnrii lu.hv tin-Ir .lulu. slns.i las Is I i ,1"i MM.i. kiw \ i HI ill.. I I IK"" I I 1'11 I II IMIVtlti 1 IMir: ; .iO : :.I.I: i
"I' I 5 I las's ih .b.: > Hi, iu l M I: ll 11 s h | ,
"iS.a S lisa ri Tut. in* Ii. |iraal.aa In mlITU \\ is .hul HIP Kiial rraa'hr's lay t.I | its. nltwlulrti ill., ,. HIP .aiulv' 4H,1'I IHI i kalli',itiuii, tin, I 1"1' nl lIst I Ha.nnr -5 'siI '| i. '5,. .",iu, I11.

tli. Ur hal |iiii.U tinHIIIIIP wklili liar sauilflsll .Irrmnol. x ," ,uir.Punlv twail'- : .:Illw \ MII : ; Han. til lIsa "..,'ion Hi:: I lIars ;lauuulkeluuulliu "-. upon 11 Ia.. Lioiiii..orKioiiali | | hi II .ml t,1.1",1''I'h... i 1,5551,515,1" 1 '.5151.i WILLS &llROllllIA[
.
,I-. hat 1111.1i., KiiiiMin. uinl 1 il Hill lanrnlpi' mil.. HIV 1 ami, I II In with' alassaa. I. hIsisI' ..' I .I n", .ilkI m toy .eriou.lt. ,1."I.i.. m.ii Ik U. 'it k ,it kpt-u. axtpl-. _._- -- :is int.,,.t.5115WC55.Islt 515lt'u-Is(111,15",,It p'5. sliuullul:ISa 'l .. Ia" :-'. ,',':;'.t::,,. I

5- il IK. KM' ,li.ith. or I"'IH' I.IL.! M I is lIar, sis Irish.. isls-s weihaiu, uul. Hi SrI :., ..! "r..r.1. ill '. nat : 411.11. 'lu'I\.III,1 I ) 1.41.. Ill, Ihtnouiiu I 'llllDELMONICO t: ,stlluli5l.5 I l'< r.,,. ..1" "ul, J,, km ''ni'l"u rl'1'
i "" 4 sslu
I Kll, II Hill .."I..I.I"hole.I 111 lila,.! lm. lour umnllit .,. Y tear I U.... .. .MIIM. tlI t.5. I I In hun|1'.1'| I Iti. mil, sink,a gosiusa'.ken a i I Hul;, ;lln!15-as: |:ill.11, I I"I'I: : ::: '::ilu: :nilhHn I HIM,' : situll. u: "551 i 5555 ml,I-':'Him 5:'an5ta'_- i'I I'ti.n is..sau., 't I!l:;SssssassssslUIhIs i.11 I si, ,-) I Ms ana Pla l

tin itninn'ii| |irii'H"n| ... until lieflnktriuul '..1..rvprv 'hash' mil >'|.|-.'1..1| layrailway ItS' '5si ,-laas i. ,.lc"/h..1: .II, k arro:ali, lu il- i a .h.'I.r. rp-nl| uasliuar RESTAURANT. 5.5,1,5. ,"'5555555 isISIsI, I-I55555Is.st5,, I : rtn
pnt4li.
'I'.l.l ;::! ,.11| 5 Iki' lulls I ul, ,' sltsiri, -55555.5,UK ,1 '. .til | ". ,
III. .
I in.11"I .Ijillii ". tat lali 1"lilia, ililiMlli 11m. nr .Isilsi.iaag) | ln.li l. r"pl.) .r1 IM lii '1'/1. Ihl. ll.lllll.' ul I" 4H.II.I.|l" .(l.a-i ksollllll, VI'II' HI I* >I4.|. -.'. 'h."I.I.' ".1'1..1, :
.,nl-I I liar inluu nl I wind .,,01l.b.L hails', Ia .. .. ill'uIH"| | iniitir| MI kiii); l.i "1 r I 11."IH-I.pi. 1""uI.1 ': : 5 i.l.,:.,555.-l:i:..iiliii.uiiu 5. r htr Hilt i II\5 |t. i it { .
h'llh" I'.arlissii, HIV .
XliMHII I. HOaluHI "a a r \
II I. .. 1.1'1"1| | 'ur. ." UK'HIU.' $t.Ss l II urssaau-ssl is'itiIsstts. ft. 1 ,
luninil kvl IIP.
1.1.,1 I I ) iiiaranlimi. hat I.'U'I..I. man 'hails' .
h'p.IIII"lpl',1 0,1.I. I.I .hui.siuil.isa.u.5la'I ) ol inn iiistiliilion.kul .. l't'l. I In-, .
"I. .. ."Ir"\h ANDREWS BROS. ) >.it faNl4iup
,. ,
.\ I..I) imwhuie I vine in ''h.llh..1 si.; IlIs's 'a' a Kutviium'nl a l. mil l lay 1..1.1.| |' : stir sIsal' ).- Issl. as ..1. I In. i ,-nlilIi4ii I.t'. .., lllUUKUtltl ll I II ." ,, ""

I lIst. rvrul nl I I'..|"'. .1..I.. tin' ; Male.Mini .. I ki.- .t ..' ussha's'4 a hu'l5 Slhli' hails' IA-"''' '1. .etna, kiioi kit k ml I w lull, lp-! ... .... ', ,11.1 .I 11 rl. 1.,0 ,' "

|ll> .1( I,Ml 41".... .alias ittaaaaiI I llll I lair lisa lalk silsisiul amliiiuiaypliatriv 4' iii' Ilif i-oiihlii I ami i p..iH |Saaul-. its ,leans' I :piil.n: ;, mi -kulkiiuMOIIII:: :, ; ,;:, I _'iml i a ;I urn: .1..1. I II

I I.h. t ..I I lii. .aal salts llaalssasa. .".1 wliowuul ami I htiumui auaran ala ass usa has ..IdIii4iil I'5Lsa.s 5au.i. ..' I.l ,..!.!in f. asual I 1.1'I -it i.. .lIsa |lwOilUIi'SIC4si ill" Ik.U Its "lia I lassu, tsssla. i 'u.., \i m .uul r\i.\ni\ .IIPPKI 1".,". I'. hi"ml h .. ttn,.1. Kn.-" 1. I : .1.1 .\I\M; I i i "I-

I'. 'Sistsil.., I : ; : ol pitui" | 111. A (rca ..". 1.11. hi/ l'u--tulsSsI' \ l's-, i ,, ,
,I Sill lIar sal lha. ul hi. .ti'IH."I| | | ? it HiPeiiKiii t f.r Iiavr! ili.lo| li.as'.ii I: '" mi.ul 11. nol I In ike 1 s"'I,1, win..a IP.nil, .ill 1, I II" |I"IIIV4luil' i | Ulli i I4l ..1..5- Isuus'" I iislon, ,, "i. .1, ., t .1 1.,u, Ii. ur- I Iii '" ..,Iu.5 still., "

lln. in a n IIHIIP* tray niilin 'illyllniM aiiMItnl wli4l mp' I.ut i1 |1k wknow "! 1 14I I a,. a I win, I h .1.1.11.1.1| hIss iiaIsllis'taS: 1 I II M illi llm irpulilioii, m lubil." ul IkeliKlualiamlulilt. _, 1..1 ..\, "I.. ... .. 11 ..1 I".I"r.. ",., 'I \, '1"" '1".1 I ,' .. '

'la. I' iyll UHP liii tIslaaaas lltn.ll .. a ,salh.alsasss'isI I I Hiiiikuiim) i it5515ai5. 5: I ,,' ... '1 lliu.lumnil, I "'.. "" 1 ". ,
t ; :: : : : : ; ; Iht-iii wlipu PO I II I au5i t' .\ st.tt. a.. isl I ke ,I ll.luiiuul:: ." : ki :Ike; siusaau'lu''a::;: 'ur, : .an rut.' I .. .. I'. .u. nn.1 I .
II \.I'I i .I nil li.i.l llmlII mini, lil' Ii4ti' the |Ili. ) ais at .1 lipirlhami ) I ..," I .. 5 5 las-a. .. lluir inlliauet ; ashes" | I, kate all Ian want.. HP ka. mulii Ik,* ..It .41 .: .1..1'1 MCll' BANK} ( I ; \I:?. 'I' l'.\\1. I

I In i::U :: .':: "w liullt I ilup In I tvuai ily nl' ,1,1( il.-K ami HIP sr II hI : i:55: inn I., alias' .h.1 IH 111.. arias I lion. .I'I., I I...,.nn vruumlt ..|\.1 ikma, .tprnow : .1-1. is >; \ \ a ...1 I \ ..". .,.

HIP sl5slsa5| IM-IIII. HI HID Saa'aaaasasatsts 1.1.Milt ul a |lpiial|| I i irr, ami ti-l IwIheviiie.l I ,llievutei.nl" v"u.. llnu,' iiiimlH.r Ina ; hi In ui 'h.ss'n I Ike mu.i. 'II 1.. I ,ssi.is. Ia '.. "'. 111'i i 1"1"
I il I Ilts' Oil. aaasl I ; : : Il 1 Ilas 1 .1'1".111.1 | .1. sailS, Ilus itt .iuini a IIIIIM pulilu .I 1".1 !
.I..h"iI"II..II.eI ilatpn sail iuwai.1 whpulallnl I las I" .1. 5 \ i. |' iuiiiirilv iitun, .il.le ,e III I I. I lit. ,,.5Iu-5 I ,|.. M" 41 III tsssai, .j OF PENSACOLA,

I lm* hails. .1 Imi, |>mu ur |l'I..I:-.. itt I. UH.II| lu ,..,'" 1111 u< I ion with l. .,li .1.1"1"1"| lioin fctu Iii Ipl i's'ralsul I ,.lp..I.1, Iu., win ik.lnalionio, Hit, Hie |"rnli>..uui. I I '|1..11' i,. IIIIM/IM| in .. a..lion ur .Ill hi.I I C. Soderlend
l : i.l Ike kal
mm. <'> SInas-usil| ulII. h.I.I'r. ,
WlilllllH nlll I I' Ip,1 r -- I I"I N.\I ul, Ila.,
I. I llUWPtll ml IMIIIM IIM' 1 tin kigliiraml mult |1..1011 I .l.nipt nl ,,1"1, u155iu lushausal t.> a ".sal .Inn-! .11', ." u'sus-, |hIss-I.! I 4111, "II laIr i .in' ulilttlla. ---- --- -- --, \

nl nslulilt j In-w .i.ul.1! I li,, itoi.l rp I Isis, lsusSSii.! sisal ."m|>4lhilu. 1141111*. IruiuVtw.lk. I-.low, I lluil.ssis'lmIaia|' I 55 ieluI,.t. uiilli. kill..in. I anl i .I 4t U h l. aliliU uiil4Wlnlmemis ,.. Salt' Cwita 3BO.OOO.t ; 14tI I4)I.
11..11'
UI.-P lao ,Uipil luau inHiii ui 1.1,1.: I ...I.1..11.| iiipiikinlami I.n.km. .1 I I liar .uiIi A.lmilh.t rttl"s 0",1 .
.>i.lint | many I Im.N-t hit .lipi) in InuuiniIhpaliit an "I.. ....hll I ate IIM.I .gailisI i. llnr, slIt-
5 .- i Hi. ".,1.11.I mi 'Inculoof tinlilwk.nl Imllhit lasasis' ,"..,1".1. .aimami ..I.ill"1..1,1.) \ .. i, .1"t'I., ,.l' flit iiil Shlas..I'I'lp.1| | 'Hit- I nut. Ii4tt. uwil liUilt" lu liienliuui.iiti.1 I ,. \. I. .1."""' '. a .. I,,, ,. I' u.-.s 5- 1.1 ..11.1..-s'-u', It |I' It llll ssissss, I, .I'S, I,, I
.ill.) IIP Sail .. Lii.ml 1..1 'I dp I I. X \ I ailr.M.1 asusiausila I .1 .al.li.." ul, 4 i'uteiuim'nl ki Ikelieopk I ,') .. ,.-' ."" .. 1,11", I ..'',''.11' ''' 1 \.1..1 VI 4k," I.II .II. |.ul"ll> .. H. '"I! ''h.55, ,5.. I-------- -- I
iiy : .. ,ill iml I k iml Ii4i" 1
sisal basil in HIP m miiini i m 5 t.ai.am.lus
..
I .11.1',1 |1.,1 sa al liiu.l ami nl lIsa I. 111,1 il.ia.IruHi k '
Il4lll. Hi" | I Ir.MII II. t Illlll. IHHO.,1.- |S*55-s I ll N t't 1.
I Him VPI.IIH mnl itS "" .lit,! iris I Iiii.lHUllll a Ira n, 'm sal .rii-liiiiKlhr.iiiKliy' luau Ia /.1. I..A..I. II ua'saa.1"I ., i." w ssaall I. in mt 1 Ue kit re.HJmp.l| | willi I l > -lit s k, Is-a.: ,. ,,,I. Jpsss's, ,'l .41,1 : 11114)1) Illllkll, UltsHM.sS 1. 5'l I MIM 'aN' tl5.i'| I ,
III. II IIP 'Id ill I..i. I.. Molul. |I'.i Iul, .., .lu.lliata > 1".1.. ., ,. 1'.11. I Itt ,ill .. || n ,HIIM.. ... ..,mt "ui.r.' : 5. Ib .
III .tin Rlslaiail| | "01." air' m-lii.l ami 111411 .101. | I. Ia. m. ilk- I I" ili4U. au4IIIIII HIP .il.nl 0"11'1| hIP, |KII) Is. the I .. < II 1 I.i u,. ., "I ursuslu-l Ii I
111 4 I'
Liul 4I '
-a O.IIH'liul nun |1'1.1.| | |I' I.* M"I..I. inn musir IPII I ''Illlllll I In. Ike lollsllllUu.il. til.- ilu i '''. aaal I l.pi, .'.11.I '1.1 linI' I I" ,.:: 'I 'I I' i -- -. ---- -- -, Ill ,I I 1 5.551., I Iaatl-| I |5uIh| I I I5

All 1.1 |IH.lo" i.l Hm l.'innlilumii : I A Ii'w I limiilMiuU I ."''H..I''I. 55 isIs |*l.' i ml sass In. lirii.1.1 a. .. lu.U.t 14114IIIH, 5 Hit l'iP.iU-iit I linm ,.ele.1tliiuwt 1 I ( ill''in' 4 .I".n.II." '" in iiti.rein,i. I.i loa I I 11.1 M.in,I Iir in s,'pi.,mlH.r inl lI f I'.. .I I. ."I I ".,,1Hids .5. "1 .

1 |I'.n win.I Ii lits any ilanii l.i sits Sassy a iriS. wlh.k, ami uilin..1..1 l inn.. Iulwilliuiil .. nl >kii|' I |I'.4s| IVu .noli amiwnull ..\ I u'ua.aslutluss, p.tlHlm ulIlu. i ". ins S5.its,.I llniM.i,It *,. mat be :I. I ,'.I.I 'k I I"t '.U, I I. ..-I..ul.., I, I II.k ; I : )-C/D : ..". ,.1'': I' ,, "
r .. '
S ..lair. I it. ''I'IH.I| | I him, .u.l IK wnulilI. ..> !. ll.irt IvpluiK uss iulht| ik4ip! .* I IsiS luu I aSlasus'i'il I I mu it iitk, t He illiu,, elm.. ol 5 5I I." uiiuu.I for i'Him,l'uuss Hn .') "pu., nun 'I" l '". '. "., ..,' "I" ,,,,I ,.,?',.,k, ,II\11' Un" I.....'., .I. ".''hl'' ., ', ." .", .
lan It I'ru-.. .I|Ii .Ip..t I ul Uklln Hit. PIHlllUIH I I..1.14111 'j: ,: ,:: 'i.. .I : : ,.. : : :; : H H '. .
I. .1.li\ ,'n l...L.rillii saaala.slaausl, l) III nr i'I.I"I'| lor paid nlhri .1"11. 1'1 I 11"'r.| pllllii lllll Ik* ilium's I '1114,1.' I saussisra IIU* : Z :. ,I I. '1
1 MoloUIkP I I4li-o4l HIII- ,,. .aasunsi| ami, alan allataiUlulili I : :: : : ,. ", ..
il nit pi i eon imin 1.
"iiiiUni| intm S liniii isis h sili.al,5I.| | orn a w In.li i ilv ami I llm .ui4.. ..III"IH.| >, $& u'slhssat our, otm .IMI .i. In 'us ... 5.1,11,5, ( 1" la 1.1.1. .. 5O
uulul, hue 1 kpl.l A |1'1 l.ii.l.I 411. unuiiiUul .1. ..
: no In- | "|'(HUH'' lu till lihiIalisUhiur| lit lIlP.I.'llll.lluilul kualm lake luimry .1..1) |I'" S . I "hurl, Hi4l I limn IIi.mwuul.lla.eivP4iil ,' 4,5,55,,S'lr.ulusra'si iSs .1 z I L
1.11..1 | | I wk,, iuik >i.k .1 salia ,l.l.1.1 : ..iiiiiik 1:s il .I. :, : tor LYo ".: .
1'iH'atul.t i.k4iilt iml a ahaus.ssa.. 5' u :
t. I Hi.Jill. lint 1-m.r I 1..1.| ,.II sirs .. 4U.I slits t I 11"1 a. Iw.l tIara mat |is'Is.sIs.ssussi wills sail las 5u55a I lu-lu'hit. n fit..I .." menu, i... ukiu11MI "' 1 "4 is.luSt. a

Ui 1.1..1 I., ,uv link I .lil.iniiu. I Isis .... .1'.1I. I thuS' II..|t..Lu-I.ul lku..4)) M l-s ami l k'strsa'ai lu Hit 1,5.1w| nl 5stu'ssiseh nor ilu 4iit .1.iniat,*. o : :;
.. : lulluulul ,Ikt. I 1.-1. ol4 in.. in' I.I I'. -I4M.I I.K. h. asia5 WllkIIIOIKI I I TO D'u.l1cl J"Ltls
,1
".,1 I".,,.Ii I.I..MI. Will U .." .. ...II. '' n.I ZCS
.U..W.-I llll.ll. \IHtlllU-f.1. ; wmk ...I.lul..I..I"I.i| | Ian ,.. I. ..'|lame nlkii tluu .ami ti4iiHsl. |.... al HUII.P. MIi (. 'unilorV: ) Notice.VI 11.1.11 a '.' r- .., ,
lilt I wkilplkiMti Ihil kate Ukcil !I -. ..,."' "i iu ul HIP I'r..lik sll: tilt ElI: S t.: t| 1a; s a. SI- 1:1.. I ,1.1 I I ,
I> Susuia Cit 1..1.| t tCh .Sash Ili4l I k ,lass |"loin tin I. 'III.hh .1' 1..I..r. 1.
... 'ill I I.M 11 ., a .eiiou. ..lullt .. |H" "" lii in* .1.1 imik HKHIRM ..- A'"'" "
l.nvi .....1 l.purral I Iastlai.: a.1 I ami Hn.",is'Iii'a| rail nl' HIP tilt an.1 I IIketpailt .4l.'.. \\ III MIIP ..four 4lllU4.l 0 .. .. I is.'I' tlr. r. i IttuKtt.55. : : ..h"5I'5ti.s5ii.. ..r .1 "I""
\ .1 I
Jlui uIu'IaI.s-ni. iiilellittul -
alsrfl ,. h4tl rail I sill 4,1.1 Sisal I II. >UKiialiuii. nl lh. ihaiiuilul I. Ilii. HIIUL ails| liiau lurtlltkei4llti t 1I.'k.I lilii4l i .. HUH an.'k J Mrs Ht I.M ttin.llltlllil --5 .5.5s.I I 1.1?, .,I I. ..,Illllt .1 I..,11,1.11. IWlm .D 0 : : I ,
i 1..1 |H> .Ii .1'-11 .I I .h-u. Ii. r.1.u. i .uu, .I It. |.r. f IllP.Ut 1.1..) III s'lsI." Se I.
IIPII\|| IV alit 11111.' I Ii Dial i U IIUP sisal I sail,. it ir4ilii4lly i knkea Hu.ui "I'| amilt4.1. | t lailil; lloiitli| at ait IHIIU.Iu I i k4ia- Ins ayoipiiuiieut I, lii.| |I". i : .t tl .l.tU ami ".1." UUUIN a sal, ,. usa' ..,.. uwkrwiUKil will in u,, llI-Il.sis.5: .-slsa., 5,1I'snusstiisssua I .'
: .
:
trail .Inn. i4lu, l Is iiiiu.lo.l ( lrgrsi.asuit .1.lr, ilpwiliuuI luiuikmtly. "Ii-iim.uaiM au.l uiaketIkiMiwIiu I 1,1... I lsIlli. Mm I | -u,, ," "ll.) 1455.5 I. ,tiMt, ,. ,I. = hsss.as I 1 I
\ Iruf .. h', sus' u. )5', 5-15-55555' ,11 iu.. t i ritiu1,1, ,. .1 n.I oil Ul ,Isro-Su. ,M.I. 'ia. 'tl 5su.'i,5lI' e f ...ulh'w. sisal .15451, ".1.h''I..h'. '
\.riu. : .
wilkuul t.kxitalmu .
Ii.MI .
.1 .
., ,
t -i. .I I I"aasi sad .I'"i'l' in.I IIw I ui4lln am '" rptrmi' HIV yttalpi. tvrtutI "" a ,1 a.i. 1.1 i 5 M,. Uu K ii mi.It.i II.5'.. 41,1 ai.s.i 55' rv.|'in-l k .mi .,, m sm'.

5 u-l I Hii" IHU IliPrp | sails ili. .HIP xnal ....',.nl ira-lt I 1'ay II,. i.'sauru intHiei kai.llt a ISSs.utl's i "II .1""s-S l II. iu' 5 ''h. "-5.i-rsiuu.-ut aiIh,4uasb'su.. lLslaI.s' 5.. '','I.'J I t ,
: I *K"H ttl.55IhI,5I, ussl.ta, '
:: \ ,Hi I Ii' I thai IT; l iMfum isaul Ii4tilli.ini I wkkk assail tlail Hit .iuaraulilu. tt-l HH-I. i. tuiu..,.11 .I .., 11.,la..I Ikal kouor lies ,. Iniitptllull .1I ,1,1,IissasIisas Ssau, .,lr.u' llmklii..I I I llll x,.5 llll tin"-.ii-l.1'55 5-iuuss'S| 5-5 i's' "I.l lK I', ". ....1...''.1'. I.. I" \ I \,"'.It t Al'1.1-; KI'IIIM.SIMHIMM. I"H'" t .,1,1'1 l,4rlIN I. ,.. ,t ,

,1 il I", i liifli Il tin. ..,. Hi4l will emuk uur uwu Ht4i.l ,lIar l.p. .. Sa'lslvjIaiass i.4suissssai .. --- .
,, .rl .HI- .. imtiup i.| ,1.ul. I aus$5 Halloll I ,' '.1 I lass A tt .l.IkIM 'Mr. ... I .
MI. .., '1.. I ,;... ",.""I.h", uniim)1' uur (I'.UN.u ken llu ami U-l I II' w.iukl l I.4 tiuwr ,.I.. Ii4tel al 1 |uo.fiily( .\,"" .1:" ou.ilult. I .1Si 1"\1'.1'I 5 I.CI'ry I. I'.,,, s'l.a.1.U5 .ll"1." I. u. 4..usa.l"I 11' 5 rl,"s.s i .I.l II I,, ,I'11' IsIu.

Ils ii, I sausialls| |i-I til 4llt I..W.I ...,\.5 ate |15 n-Hiil| I I Isis .. |.. I..I| iuIkp late Ikal wuul.l mtif. lu basal A... Ike a|>il4l. ..1 aur. l titus,. For or In IH .I Ii.'mI ,sls5n'liu...\\1'iu. 4i.r 4i .
:
IMIII.UHW! ul 4 .1 uuuil-pr ". : : :
..1 iMl.-ri.il, Uvr. .1.1I l4.u.luu MIIII> Uuil.lat .u. 5511415.4 1 SuSSuiS iu, > .isl, .IH.I Uu. -' :I IlUitnif
iPti-uur | | K tetaUuus .i kuu.lir.1 lashIsa 4 .uiu. .I I Ill.ru I SaD Rent i H
.I. filt-u an 11..11.1| | _. ... II,'. iHleie.1 tknuM 5 i U- HOTEL I.' 1.1. .usual. _5 .astusaui' S s"' ..

I HIII' S. i in |1.1..1.,1 .i.HIP rul ,saaaurat.s au.l liiiuiu-u.. au.lllm lill nun .bt ,1! I'l .Uui lipJami j..slisss.I> |I.' (.li-tl Uur wiikiiiKuitnaiv ,-1 I asiIr.11.. .. or IUii.. -....' .. | ...,.ikH, HUM ii Clarke McnonaI

-". .!.i. "." ,.r Mil I I null at Inual | .| ul l.p..I.I. tiMKln.l teal a. bin ... Inilkpi wuh HIP IIPInulUwu ..".L..I uassawssaaials.isjsil'Ihuss'. rNflt l.ll I til I 5 h .,.."... "\,.. ,. ". ..I I.".- .'... ,. -H. ''.5511551, It M.IHK, .,,1.,.. .4.1.Ir. I &
iiiuiu-i il 1 the nuprrHip |IH..r. ,S l. p>|"u.slhy ..ukwitluu.\ I i. Ikit re. 4.I.I.-.I U I.U4. lussiu) i .I.. '"I'lll.1 4inl iuaul> ,Him.Ikit .1.111 .. ,.,. ..." .. -.1. ..'. HR s5. t ll 11.1:11: I i ,
: | | sa .. .' ion.ulei .illuu win. I IIkuMiileiiiaUil I. ... ,.11'.. ." 55' It. ,".is'is, '155 tl '. 1
I ll' run' il gu rMinPil| a.Ialitisssl. u I Iisis |ip.I aumnK liar 'Ikii-e ..11,", |I.. u4 ..liawbitkkli.ll eRE EN VILL E. ALA. .
: i wkukate, mlei .' ., ., '
Iii H Will. 4. i IIKlllH 4UJ lUlll'lIII UM all '. U|"t ..etif).Iwual |.MIH>HaiwU 1 san W>.Mr. ...i.|.". I 1..1 I I4U ,tl. 4ltjkf. lke> ..t.l .1.I-.HPIV.. tkeiilull --.,-- I", 1',. .."- I :..., { 0 THA ( 'TO( U13UAJ'I'ICAL S

Hli.-I. I I.MID nfMI.. Kiittiuiin-ul. ). this 1..1. sal. Ik* I uile.1 M4leMokilp >. 'I Ull lU UttP .. ikW .the VlkPI .1...ul Hu. .,.4u.l atUulimi' ultkup .II. ..., ll" ." .. '.' I.,,, ,..1, ." '"' '5 1. A. L. REniNGER I II
1." ,
I sit.
r.
1 hula. AH' i laasssisl! Ikts i. IIMM.! ami fill$- : iml Nrtt lliU.us wkik. 1.1'1" \. lie. ,.... unit >tilH|1' u iu" who i ....Is. ,ussui ,"r IhIr, ilu law I" I I I ". I. I" 1 \,11. '-1'1.11'1., a "

let lm. 5 has liaiiwwuik IIP ban I..j II.| i.aui .iutUiiu.4 wail u|> ll,.lr |1.- Ikl.ui-h I4le- He .lu not u.l .tin eiul ,llm. II. W4UI- au.l ...1. m .4" %1'1: I ."I : .. '... ,.
liar .-i > au.l I ilu.lupj.lull' VctcrinarySurgcon I
..Saul I ,". ..I Itulkt: ,-lmr.Iaa'lSaa| ussr ulsiss.sass lh* .111'| ., l-ul IH I.. I''..k Ikt |I....' as ..11.lp. bt .HUMitttlaml..| Ike | .alL 5... ....1\1.. ..hI.s I us .5 -5,551'5"I itis i FOR; I :

'1"1'I I..' la' sisal 1,1 le" its I., >.ula "sa) ll,* t.lsij.aisug| | ( \0,1.1. ''iuaraiiliuv \\k4l. ut.kl kate Slur I4ili-4.|, lu ,_.t"), the mmou "l'l.ri'! bulk 1',1". haIr'.u 5.-- SAE: rpu.titoiu. lU1LUtH'

55555 II,., 1.,1 sail| asslssilataur 1 i. IlialtlI Ii4. 1-tt.uiu a MIII uf > ra/t. anpin.uUal ..'.I. Ui ..1.1| autKtlPI .k.xil ; Ina.tau Isisiul las"-.I I ., .lpl4tpil. lisa .Ilk ; I,,. auli5s---IusuI, 'l'IiIII; 111.155 at .7' .1.1I" I I. \ tt "I I t I-sit I

I. 1'' I I ll' ..' .lh. 't lll"IIUHllllit | I | |l.uai.a avaiu.l Ik* ilaxuetauJ I > p 1.. I.I"p-h .5.lam. je.1 while. WP .1." ui mil .1."raM. 'I.-s.l, 5 Sash.I sal t. ':,I. ,'.HUf. -It.OSl., :I I .-iuitit ,., ,; I. : : ::, \\' II I. Mln |.t..u.4 .i i..r
Ihr i limn i" i Hi, ,,,>'l I th.se. t : .; t' ,. ,. ,, ,. ,.. ".. .! .'".' "" 0'' u5t. ". ,,' t' 11' I I n 1 ,Ii 5 .i, .5.5, I
,.,. .iul Itulli Ii4 lslilisN| in IIM.I.IP.I kt Sla.auu'aai- .1 aua.s'l.l I mrl llll, .
S S 11,1111- | "i' .1 I i ill .1|.1I A' L.." 1.1.I .. ,11, ... .. I, "'" ... ,. .""" ., ,.-, I .,. ',' I .1 ," ,: ., .. -'. \ "
u.liliuHui saul tuiiipliiini ,. ,. lasH, III ,., .5 '" ., .. ,.
4M.I
II. ,
Si S. I Hi. |>.. II." uit "> 01 I a..II I .," "" "' '"" ,0,1 S ''" .I |1"1"0.' ---a,., ,. I -'- "
*l. ,. .iu iinl I HIM I '..n.liluliou iiaum" iu Hit, vnv.l-iM| wilhwki. I I uL a 1'1,1, I 1..1.1 I I ,. .5." I Iassill "' a-I, ..- "" ", r I'' ." e ,. "''II. 5 5" \U.l: I \l I II l: \I I I II I I-; ". "

S .1 u. I iiiu .1 I histsSSltu H.ilu Siuiaal ,,l.r..I... .4U.I hail II. ,invipuitHliuUul .1. '.. I I,5, ,. 1".1 .1 5,1" a ,..-"-. ,-,- -. 0 I .0 ,,. 1
,.145 las d. ... .1 I. .1..".. I'AI velluw fftti i sulk. ", .n I inII ..,1 ,.. I '. I.. ."....., .1." .'. '"- ..,.. .,".1 ,.. I J.. l ., I I s r .

.1 I ibauypj bli- tit. 0, alas1 kuinn' ., till 4UlllolllW ,Ul,* .loin, mi LaSu-' ,.I'' 'I ,I' "I "' ., W I'AYNE. a- .

ill& isi. 'klug' I* Ills matlci uuwcvt. v.i.i ol I ss't'S, S S .11.515 .l' ,. s5pa wIll 1.1. 55 .J I >KlkTuK. u'.".._ Iti.si. ..".u.I ..u. St n .Will '.Cl5 "r"PI&'iI I ". ,-* .. -
-P-. ;:
-- -
.
--
-
-

r-.<

-- -_. .

.....B AIM I U! A I =NS IN I : EYE Y f ) K }I P A U'F MMill" : II1Nrr.:.
_
'-- -

. .. .. _
.__._ _____ __ -..-- --- -- - IS
'.lP' ___ ----- -- o- Noticri.Ariir.il "
\L\\S. Spcclfil .
\KINK: 1 : :

Illl' ,H I Iii | 9P'PIIS. 1111. 1 S lllII9, I 1\1"' SI 1,55 9IS'S ., tl. IIH II III 'I. .\. I

l'ojiHol:01iunrcc\ \ \ !: t't.' Il. -I\,. "m, r /1"1'\ It Ih I ,1.1 I > 1'\, "< .I..I .t'I"O'l, I, .. tl '5"'sass's'I It I. 5 lll-<'ll ,," .., ,.,SSS.S'S, S S.' 55 II .1-.1I" ..5..5S 11r "" ,",.. I"" A iiii:1ioii: I i S S1'u "" I'. .I ...:" ,5,5,' .. nut Uql.lltnrc! : of M3iI$. .

( ii| 1 I M 1 Kim in.I"" II..., Ii'" II. in.in ill I 1 t I lisa "In |I' I L., I Hi I I I Ir I II.S'.5 5'I
S : ,1"11 I, 1..I.t. I 'p1 "
.
\11
1.,11, mini, HH" ". ",, <., ''h., 1911, % '555' lln' ,utinn,' "I i / \" ,>"' 1an Ih... ,10 H5 t ,i.... l I I. I I I S S I.SI.". 'II'a'5'' ,', 5.1.5, .. "
I 1..1' 'v, PI. I I" "" S I .11. ', I ,. .1 l ii II H-el t "11"1| I i iIiul S ., I' s I t ,
I i 1.1 15,91 i I.,.. III i I MI i i, ,'II.| i IllS .I (1'.1.tlu.l."I.. "t"?, I I Milk ul' ,.II.'H rn.iil. U I | 5" .
,Ixmi'till.' kt iiii ihr Tih 1 111,' H .lha th.il I iHahit I I.nt nlmhInflnHatrlt l I.It wa' mi tin" nl 1 ami.l I.. ilnl I .4l akiiki 11. % 95.5.5 I'llS 'I'' I I': II| '
.A.1."r'.znc." ; I .unlitHill nil HIP |I" | s.I Ihr .,.. lnV' ll,.' ,.0 I IS i"> l. /. S"nII = ;.01:I Mll 3 ;
r 5'
:;: A.2- hill i irt-oot rrpiutlt' fIll > IHh in.. imnltnl' in imNnh inllmiiIIIIH !I S I S I'' : r'r.
j .. 'I'HH. rhiili, I hiiiifinini' i i. I.. .'S l II.lS I lb. l Is H 555' .' i 'sII"I i iIh 'S, N tr. l",.HllliI .
i priklti.
S .hs.I.).nl' In m. I li,., m Nin,. il
tilt' 'r ili hirgini (hit i..ir** wit.nl ri.. ... II I'll.' I. I'lli'll 1 I in iiwl i I.' i" ,"I''' '" |I8511'.l| | \ .. ". 0'\::
M"! .\I. 4IKIiE. .1.'Ihl P HH mil, 1,1 li1JCJII1SU1 .. ,
,
1 I l li I II' ,
l'II'\l11'\II'H.: I IIOlollH' WlHlillll"I l.n 0'1< HI I I.' Mil MI > OK I II il'l AM1J ." .
\I' I' I tM.! AkI. |. ishii..a i.r I I'll*. t "K. oil l 1.4r. ami. 141 Ih.l iml H 1' HIP m.I n IwH.I. moral .,. ",I HP. ,mil 5 Mllnrr in ,lln* |1..I. : H '. '

\ :. '" I oii.l till, ; 411,1 .unrmi Iir ..I'I'i.i..Ulltoi.il. ;: .. .h .ll .li"p .. 1 IH-I> lint I. l.iINaSH' I...'. I I.> tin'l.>i' .l .">.li mrall MvlHHil.nl i ...1 I Ihi* .amph wnl,l'.S'5' 'I'I i I I"".11,. SI : .Ir I '. %' i ,:." r. :il "I.sll'' U ,! I I. :II: I-S'S, SI" 1
.l4' < : ;: ; ;; ;
I 1"" : '"' ; ': I :":; :.::.:;: ..1. hiiintyr. .rl. wh-m-e. |.hlliwn.ht I IS I .. II fj I .\ I lf, I" >I". "' I..1..1.I I ii"it: ,*. ,.i .. I 11 n.ll. ; l I. k nil" ") .In Mi: 'I' ",Ills' '. ','S', .l llntlilr
: ,fiShII arnin.l, I .. 111. sIll .1.1 i iin l'l'
'"li''III.' .1 l l.i likiIIK1135'l.l"l"IlI S b f' '. "I' .IM.MH,' 'I.l in .
.t<. 1 7 ,1sIl5'4. -I iwinit 'Il' 'I I l I. ,. 'h. .uiMiM.I ,, .
A..I.II'.I. lir.l intlnii .
,
." .\ il.i, hnoli. ,il .. h'I.i Phi.; i. DIP / AUCIIONHCR hi" "il"ii..ii. Mulinti.l, .Mi 111111', |1..1., i .1'1"1 i il" I. i i 1,5', r
| initmi! al, \.hil..1 H hil iin 1..1' v.nithai irll .. -. .lil., -I'linal. M i i !. :
"
IH' | .1..1..1
: tin.' pU.r. mil I IS i. I I'm.un : 'I ., I 1 1 "in Itin,4m. .. m. ., ,, '" """"
S 11' ti
rt'OIO.O.I\\I.: ;, ; 1r.t'HIt1.. l.it Iht wi Wai .. Hial Hi.' Mm.I 1..1 llni .llH. I hIlls Him .."li. in.I h.1,, lii.h| ". i\|1"1'' 1.1 ''.' 1..1. Vhttrfia" 'I 111:I II

I ''Ij'' i l".4 ... ,I'MI V.t"fl | "'" nn.1.1,liorr.l. 1',1.,h.I.,1 I l.np untiltrliilit l I. a .. ul, llnlainl. Ii nl a .""m.111 l :' it I I" ti. |.aHf.| .".II..h..I'. S,' ..milt' rii.v.1 In.11* I loi m "i 11.n.Mr in, ,1'1 I I /ISI.. 'I. -.1"1 Ilr.l : 55'l "' MlMi Ainvil' I *.mil ntpirtine" e of TI, ama.I.sssaiSiIl i

I Kill' ,UN* t*.. *)..ll ..of'II" "r" .I ihinii.n, ; .., .".."" Hi.. .. stIr .| .'al I Itrt |.UHtnl II s.. mil," .51151 \ > u .l : M.It: \1 :> ,il I i-I i I .,".1.'.n. ll tH:nut ..I Mir ; 1811I. -
$ '. wlnti .lir INIhi. '111 hi aihl Dm l iRar an.) Ikiluulnnl .. .
m inn
.1 III., n 1' ni(. .1." In... 4"S.i 0 i 1111 il I .15511 I5IS'. ."" irl I. nnllnl Ill | Illiin. ..1 I |" I II .mi, i Inlaid I IG I I. li i I ".... Ant .ln".I.' sIsS,581 115I..Ilssslpsib,
.. I I9ISI| n. link iii Iii ,inn in ilnnit\ ...t 'lln. I nioHiilli,' in Knplii4ii'- MliHiiiJin i M I'I! ,1."I s sI urn l lmm Is.. / lull x M ,I. .1.I ll,". I..
I t ,' 1 I Is sI I I ilIrn l 1.1'> .,,, ,
lint
| ". nhtn IrT.Hk.mi 595'55I5''l5l 5.II..I.I "' I-I I''
sq. iiii., I 1'1. I9. In ," | ) wen null.i' Hlniiilipt .1".1 HIM. MI t.. .1... I.. '1511811" I .II.h..r.| I .. .
.
| $ ,.
II I. .1 .li'I..h/. I ,I. O1il1lliSsio1l I. III, II, >.s. .\.," I ."l\> Ul I 4. KIMi.'ii" ..
: s..I In I 5. I. U.nl "" 1 'nliml 1 limn an IHIIU' .1"1",1 I" G: J\1. III !' ,
: I HIP, .II itl.Ihu' i .I.I| Irn,InlliIhi ; 1 Iw, aim, iHViMtml m KM ui, ilnun '.s .u. 1,1 ; Hull, V"1 N. "

.. ,, .I !. ..,' I I l"II.), i. SI w. ol,. .mi''. .nli. .n. ,hi. I rihlnl hv ,Ix-.ir. .ir.5551115', SI...I"T:,'.: IkiiKii !I. ""'III 'I..1!, '1'" .S J''',' .n.orlilHii,I Ilr lint.1 I .I In i \ii pr.Nlu I 1.i "im,. .il"5555,".l ,.Inl.nt 11liilih Morchnnt Jn lnl, li" I H'h'l." lll'll"l imnli. 511 -.. ;ll r.11'r"; ; i ) :I'l'n-i I.HMI..I;: i'I::'Illll::iiii: I i I:ii!. 'I 1.1",' tltl Mtrtll .: '; : : : I Ii
.
.: I \ S .Imiiil, ii I in H .'1 .i.liti-l| I ,loi HieIIMilr p.tiil ami mi I'mlaml : ik.IIs.II Is'r.I iml MII. H fpil 1 lUrtMI ,. ,Ml 1 I I II \i,: I I', .\l \, > .I.. Suit \ Mlll. i .-II : : :
::1 II'i"l 11115 ,1 I i.-nil- "i. i-t il.nl. Hut. s l urn 1'1\ Ins,' 'I': II. II..a tit mltnlln.. i i 5,1'iI.: : .:::'lss.. :II ;, ; N. I I' 55.
: tt In .h will SIIII. Ihi ( 'oliiinhit. I 141111)1/4114, ,H ,ll .,Illlllt IIIIPI l S Ittrl'. ii..' i".ml II. Minimi' '15.1'I \.11 .11
: : : 1 ) : : I tl IIIKIItu >. SI ,isis .I.I 1.4" 4.55. 5'. 5 .
'" : : : : I ; : : : : ., ) .. iiopiinlii.. nlol I SIlls .. .
: : : ; .) .\.4l4' hi him hnmlnil a. i.Mini. .I i's's' mli' in .1."i | itiim |I I I Ilir. I I' I ", .r
;; i:1mEiF: :: | 'l.i, .Ilnl V .1 i t. '11 .ir I.ll.it 9'in' I.I .IIIK.IHV u s 1". I
: : (; ; ; : I .1, lln mini, I U..iiililul Ilk... Ihi .untilonliiit M,.".1.I \li'.t., .\1"1'| Him, ,1.1'. I,.'. I "'saIa' I'"," .. 11,1,1 '. 1., I1sI. 'IS
I | ill. nil'.m .llu I 1".1" ..11"| i. I llnllM.I tiiinr.1, "I'| I'4l4i.Uar' -ml .. I .ill > I t : i 1:11.: An"' III \II.I., 1 1, I I.. "' 1 S ..10'1 ,S5s.i.'a" 1,11 I.". ., ......".. ., .5 III"" iI'
'h '" I i 1'"h"1
,, : : ;, ....* """ I 1..1 I hiMiins, ... iu "nun.i ". with tin 'Is'...Ii,,'s ".1"1" .,- tar 4. H.III,'ilor' ,. .1. I.. Ihr "'" 'SPIll llH.i| ..,iolitrviiiliH SI|115'1, I I llnonjioill,. "I". ? ll> .In HI'.|1.1.1'" ill! lil'ml\I": :II't lull" II .i ,-. .,Mil', >,'ss.l",... b.. I I' .III.1 "'. S .J 'I' .I..I I.. \..,.I.' ". h.tl .ih n sI I,11 I.,"i, .n..1. ..iI s.S: "" ,

1.1 I 11'. A V 1.1..1.: ami; I. .*i pr,.lril In Hlnn. I I.rlil I. in, iliMl -pil Ills.I ... I ,- ,II,.. H Is'I.' .I ., "I.. 'II 1..1 .I.I.I..I.\.I .> N.. l's. k ii S Il.Is.I.' l .n. r.. S.t,1 ..I. ...
:'J.V: : I" \ ,, i I 5,5 n..11115511.
; ; link: !
: : 'ml, I alIt 1
:, S I, taillti, inilnn "I.I..I.
hrin. iniimhlialvlt, ml i *.. m I t"n inIn" .illht .1 inn.1 ( ( .nvii till \I> II II..Itf" .. .1 H 41, .
.. I.' II., I iMft ',,.ut,.. nl .IOH lot IIP .\1 iiiiiiirn' 'sill H .1 I I' a. ".-HIIIII$ nil : 1111'"I" l. .1.| ." I.. t M
'" "I i liki. iml 1 11,15' I Lulliriil.l 5 itI .
ik I IsIs" tut lolI'l.'ln
; ( h. I iki ,1. r nin I Ih ,'r I him Hian I..lh. .in lei s i >ii .
." ,II . 10i.lVhih 5 hiii with MIIIH-ll .
.
'
; l-reil | |
.h I'uil .1..1 Ill .1"1.1"II.hl" is tin. MUMami "n nn. >nn. I u I I' ,I.'I', I .1 I .n.' .'n.'i .
ii.mn.l. n. i '
I i I" tin
II.' ,I". Mi, miking \1
"
I."hh In
I' II" II I' '''''II'., I.3 ryr .. ,HIP iittlnn hu.!m ... hrin\ .'.I l I.. Ii..nn, Illll ". mil. h.ll 1..1 II"tll.| .Ini.In. ..I I ixniil, i.l 311.I/w/ I i> ,. In .it01n /.1"" "' tl \l/HI,: I II '. 1"ir...,.,,, N,wll. nut I -..,.I h ...ii tint. ,,, .5,5,5, ;;

.
III
ollon .
': ''\, ." t'.II. I vrn hi"h In-lit iiih.. k.. 1.1 ." klllnl Ihlilt I nnlp. Hi.l,. an.l/ '' I hit mih.I '. I II I.I.I, "'Ip.hl"11 51,151 I'11,1..1 I KM, .1..1* *'M'| i .niilinnl II..milim, I.I n \ ..-. .
': \ II... I.' .UI" I : :: i :; :: :. :: : ,..n Ihl. I'll.P. I l tin iMlin, il I I l., '.5 limKr Is 1 1,1' !:" .. 91.1's. I"I: i ,
\ -HM '
I .linin.. I'lll \ I I'
) .
Inn -l.li lullingHlllHllM.il .
I I HIP in } .
, : iun tIll. : inrnl. .hip, oIIth.I1 itl' |,4 piii-r. anllli.l.la ((4'ir ,i. urn' 'sb I I I.. .. I .
1% 11 : ., I II l''i ilss n it .s'ssl"l.
: : :- I : \II :11: $). Wi I I ir: $ I >.. ..,h.. hi. tHitilt Iwi.'liliw .. Ihr trill In .lint, .tid.rn |1.1 inII ,. I '. .Illll I .1111.1 Hllll 4 s iltanlivi.' nl. this M turn ol I r' : tltllPiuis.icol
4
\I 111I.m. l I. 1.l i iIt 1. 1- S,111 l.t 111"> .h .I..1 lit l.il.! inaii.npin ,,1 I Hill .IIIhl.snl'| Ht.iialli, null' mv |I'HH anil lii'iirr.: Mfalianilisc; t: \::III" ) Mil. I III"Ifl t...,.. 'ltfl *>|. l h! ti.'II 1
.
.11..1li,1 i iI'
''i.r 'In..Hk. S Sts.I I i. ss'i I. 1 "! .
\l ItII ".. .. .." I. . 9 .I.JIIII.I"I'I ,"., 11', I-1..inlii < 'Is 11 ..|iii i. -it, ,I'1,9s11 1 Hn, > "'luihrin,, lrlinl! I "'SISls, .. ...... .i anil Atlinlir. Kaihotil

,I'9 ...n.lhir, 'II I.I .MM Ilu. 1.11....".lutitW lnil. ..'ill' nnp i.l, HHIIII'run.IKIOH. .siI'l: im.U .ii 'IsIs ,'"'1 ,.." Mih'.m. 'i -I1.t. .5'5.4Il I III ". I l.sI ,"s.d.- ,Int. II
.".. li' ).... Sl,9l i l. .., ,. II,.. ll.VVllmitn 'I Ihe Uinnii)' mtiip.l., 1..b3' P I hilh11tii SI.III181.s. .l I'SI81II'es.: 1"1
S Khk.. 'Iu.iI.l, ) With, Illl 111411111 mi ,the', '.IntlMi I' mil In k..innl! "" I
I I", 'It ....." ,I. II. I. ,. IH-PII hut 11"1' intii'il I I :\ I.ry lI : 1"11 Ills. ., l P.l s.. ;.:MI I I. N. II I..,I., .". ." ,." "
II II ,,.... I. d.. I'pami, i'Mi" 11"iii ii.. 4ii.I.i..h I .41 ItimwlK' ,llairt, 'I Ihoilil.ni I imlMtr'nloll.pi 1 I 1..i".I..I/"v .HUM.1".1 IIP .1.,1. 1 IIltI I ,1 ,5,5. I II ., ", I..5,555, ill. I' ": "

I 11..1.| | 4.5., I |1'1..1| ., Hilh, lb in*... (I. nil, row < ..11|1.." .mil .\ lwHIIIM I II iln-::; ; 'I ':':::iIJ'J.i':I : : : InnMII.III I mam In mPI.Mllmf' il ,Inntiomtli I IX II Ml IISIShII'. I .. :. ...s.. ...1" ,1,' I I's.s 115I
I .1 .
itf..I.P1t1IS. in' l |o I. "IS.s, I'' 'I
''N..a.r | \.t I IniiiiiH'.li.Hi.l.nl, I .\lili4mi t H : iO( ) II. nmhr, n.'Umin.," I I' ll '. ,irn.tWHlltMt .1. s. ,
., ,,0-1 I44. :.1.. .. IK.-H-I ,11,11,1, I ..".IIIIH. .mill I pn" I' till, In.''i"C II' I In 11 I In MI "it I 1.11 .i n::Isa.si..sh.I. : .npniiilM ,'I .I IIn.nn :at : 1'.t"I.I' 5'' .r. ,lull KIM .... I", I .. |.rl1I'M. I." I ..1'.1. '1..."....I t .. "' \ ,
.. .
iituiiliinl.'i.l
I .1 II ill inHIM
j..t.. 'Ih.Iiln 1 I I oin' l tin. 11,1.. .555.' '5 llii.l I .t lsstls'I.I I Ihi. ,., "h'- ,. li.H. ,fit: .\ I I : ,.11,1.I I 'm ..n, in I "lb I 4111' <|,1..1 I l's. HMl' r nr Howiini1ikt ,5,5' a:19:,:".. II .115.1.55 Ii 'I I 5 IS' 55I.

&is'll'l.i I'. linilill. I iki .l.t H,51115155) mm. I |Tiiilnl: .iIniKliI h,.Intr N' .Iw.s.sI, mil Sl,95Sl'll,1,5"I'h. I ,.' .. ., ,5.Is .11. ,II. .s., '55
I .\ \ .11 ,". illlilll 1111 19,11,51. 1. .t.s.l I 'lln.. i il's m .IhM.I, '1s5,111' tin sIls', I .h."i.1, I I l I.. H|..1.|I IHI mil 1.1. ; .I S I, ic I. I: I I. : ,
i : : : ; :: ,, 1.1.. mini.: Mi l's','3.11151, \ .1 I t m 'Ihrr." 'lor II Is. .....I".1. in.I h.W .. ,5,5. .:::..,.. '.1.',. 555,5: I :.' 51
al Illht I ,
nlli.li .nun. I C .111111, !. l'V i. 111111111. Hh.n mm.IPUI .
; ( 111" link. "I'MI. i. oli. Ma t MI nin i' I '..", .. .I'll. ) __ Al' illS \ I'' '-sli,: -- -- .:.' : % .
.
'
4M "m. HI I m: M..K t" I r if Hi.. huh. ,I.Ik. Ihr hi nl.l: "lu. ; .iml Mninlripiliil. |.'IMIII miv ':i laInjllpi 1155115 5' l.n I' I'. %I. I L on' i iII S M1 I ll I. .I. ..II.I. II VS \UI'I \ ::;' ":t:; .: ... k'sI'rK. I I. 1111 l

::, i \ : ''1 i. 1'1., 'lit t'i'.1.| 14)) |I' .IP. .in.l mlriih.l f"i, 85,151'l.Is. .,... : it S sill:;: .: Ml: U ;I' I ..hi|..I'W.I.: : : :I X m'link mill |,ss ,|.. ... I 55115.. I' : I1H. lttinl.hl.il' 5 k M.tr."Ira. ". P:I .... arrtipil. I 'HI 8,555. I s VH.IHU'' ti, I nn | mtlillllll

S Mi .In I I': .1.I II 'I tin I npmlinii.l I I I s s "|1"" 0\ \1 in i I"1 'ri .." ,: 5 I 'II: :-> | ,
., "" .'" Ii. si '''I'I ",'" I.I I. turn .11 |ni.iil, in I.IKHIIIH' it ta hollni II "I'Mi.i. li \ i"1 .n 'I 1..1.1. \ H 11: :: I NsIlI", ; 'll I :::
., I I I \.inn, I I'.I.I In I I ,Ih .ISIlll'IS'I ,los ,n".1, I mil' IH hu hit : ,. : .
| .1.5 1s51511
., .,.. $lit invitation' I 1..1.,1., isis Iss'.. Ui., ; 1 \ I: Illl .I. I .. I II I'.H tllllIlm.n .I.I I'S "., tl A'sIVla.lsi i.I .
;', ,:' ; : : lilt) ur.ittt 1 I "Ii,'. ...111..1... mil i I t'l.i.. "I.I ,Ihet I ass havi H ..1 Inj S l ,.llI55 "In .I'lihn.m.ink. .., l | | I Fine Young Horcca.imti $155.,' ,".... l \rt'. "I'5'.1 ,I"a ..

'.. .., : mi ,llu. IIPH .n.,HUM I la.l nntlii amiamnliln j Ihriuwlvc' mil nut ru.I.in>!.r HIP) Itvi.. 1"hl..ld""i." I.... : \. I H. I liikt,.| I'.." I I 'I a.s'i. I ,51155 bs .I I.. Mr. Ii. I' Hi' ilr, .. M,.lino. "I's mIhi. "in" a.I,in i hiil".i .S' ,I'.1
i l.r'lt. .
I .. III ,l.l'am SUrlnnui ilit I "5
: : : 5 I li. I M xiIIMtil l I r''I..I.
h I S I. .
|1.'Iill| | .r. I | an'iu i.nki 1..1' |t's.isI"| I 5 : CI"I" 4111, I 'InnInn .u I It ,n ,.
1"'I' I ) ill MlHu.tr'
', .,. ".. ."... ami imny ...1 hi', IMHII"ako Hi.n .1.1 ... __. '. Mum,. I.. ss. I I'. .Ml) ,,II. 'lflniI I 1"31' I' .1.1 lhl| an ;111. I.. -", U.,ii'. '., ...l .> ,,,".1 1 1i Mr 'I 5'. .I Mini", .anl ml,'. t Mtioil| 1..II.I. .1.
; | tMIt 9"II I I. till 1 .'.n..I. nl" ,, I. ? I Ml... i.I..i""'n. I II.I a.s'. ''i,", "I..f ..I r.l: :Y.hi.Il
... hii tiu.il .. .1.1., S S 111' II'III-1's',II'"I Hi Illl," I 'IIIlii ,I... ,If. s l4.'r ,,. ss'I, 5 ." '"' S
ami I alii"r 111011 | 4.1111 "I' '
a .
| I .I '1' ".IS.I". "I I 1".1 i I.i I hi., ,him Lhi.il"sl.s' u' I I. Ihi, sI Hill. i I I.'.ll' nl I llu' 'I,h,"., I kiu I .
MM Him .llrli '" .. I h S i I' .si'I 'I.I t !I' ''s', t. I .i H ,Hi ,o i"1"" 1'r';' :::! : nn': :::
i ,I' .u ..?.. i ti .." .i.'h.h..I"' l ,Ih mama I.. \" S ..1."."' 'II,. ,., ... ... "I.. ".. ,.,II' II'S', ,.il.u IP, I". ,'h I iu. lu.. nihn I Ih mlinn. I I M I I' t'.r.II": "h.I ) ..inamihi.1.1 II.I In 'li '

I"UII HI.I I I.0 .Inn*? nsI 111 "I.H ion* S t III til Mini 11'1' II..l I',"i I'I. .il.sII.lllIIs'lI5l5's| .1 I 'I .. In,' I.. 1 in il" uli. .nm.'. I I'I. II ,I ...". I. ... lIss' sI sI's'I' "I''". i; .I. l..1,1 ill.i. .: : :;:
II ill,"' III SIll ,' I .,Is.. '1.1..
,|...I.III.I..U. K.III. ..II Ml"I,lit. i i'amtrln' (hi' .I boat ami I h.i ,'4l S ,\ In..illht ."''h"..., .in fit ,iri.rimIII. ,ill I Mult" 'Hn' U'.I 'In'nni "'" Mill I.. I <'l4lk .'I,I..linn ,. Il5. IS' III HIM,1,1, till 1 .1 I II H ss.,.,..,..h. Ian I, .:t. ". loM N. r A \. II. I Ii.

I 11, k ii.I I Ini," \"..I IM ,J. I I. IMl ,,1.11.' i|"11, inIh .) .' .I'.1. I, l.pillMllllt) "I I's.'I s.|1..1 I N..II S "", nnil I. ,mil I" ",I.. 'loi .Hn ,Is, I i. nlinn .. 1I.b., 1.1.I 'tillp, .I lib h"H ., .".". (J::1\1(1.I ,ml, ,.mm .5.55.5,1555' '"..i", ...., 'mv I .'SlflIsi, t.. 5 1"1', S .. S 51', .
,
"IM, K ,lK\H...111.9.. tl" 'I ,. ( 'llsi.l.'s, I.'" tin. loi ...1) i lll l's's' "| I1.M...515,1 ill I I :. .l.S 1 SIP 5 I I' "I' j
!I'' I | mirHintt 1011. mil ,iol lass's"" h .u I Inn .nilInlli '
.. S : .., tth I'IP' I I"''' .'''' I sss.sssl. (. .511 1'5'ISS'IIll, in !:. i I' > ,''. Ol I I Is. i iI" .," t \: l f ) ;it ,: : : ':::!: \ :
I. ,,, ,. L l'.V'' \15113.\ ) hi, "'1.1 via I'.s.i "15141 amiI Imlipu .1 v .l l.I. him i< i xi." on. iitnl I 151 1111)111)' I I h, sill 1115111" | .1 .1 l ".,,,11..1.I ss ,II InmanHim I i .sss'.I .; :
.ml Hilltixi .
: ".1'" .\ '. I'llTlw t lln..,. I ....1"., HIP '...mill .l Irirv, I 'I I Ihr ih 1 'i."lilio.nl.. .' a .1 in.till : ,.". I5I.III5I.'i I 'I"| 55555 I up' I 0"i" v I,, I Ii, I "''s.. .'.,II I t. i iil II', 1. ,s's'. ..1.1'I.- U." ..," S.i4iinmil 5l' 155.15

."" 411.1 115I* Illll 1 llrllllllltH. '. Hill. I I. h.,. I 1111.15' .1,.." nn, ...".1 l hi. ,i.. MiIMII : : .. I. '"
S
. | Hit ,, I N sIIIII,il I I. MIL, | 55,5' ISIs'S l..I In II'"|1'' 1.0 inm, I II .. !
.1.1. ',
,
"", .11. I.." .. '.; '..,', I.. 111''M"' I.. ,S''s'I'"0' 95 '",lM, 11.1 IN...n IIi Ii nl.i.1,1' ,"; ..1 I's''Il.. .I ,Hivi .1. IMMIIm.l, ,, : I \ .t".I... I .,Il...ri.s','.. 1 mi ,il.nl/ I Ihit IMP I I..,.. "in' I.m.UIHH .. I Mmill, ,' I ,,,, I l's" I I..in' : ."",,1.... I Inn.. ..515. l.'is. I 555' ,' '

.. :: :: i .,li'" Uil\ .1.1..1.Ivuli,rrlln S I51l5I'l'l'Il Ills. I.....,''i.l. I I'. ,I.. ". I. S ). 55 'IP .Inlli'l, .slIslsl |15,11 ,In. ml.1i. %t II HIM IIINMI'X : I:t E 'I I; l : ::1 ; Lj

l.llnttiii.1 UI.III.i."II'" n.ihaiulul :I wins nl i lln. 1..11. stiii4ll S \Noik. 4inl, 4 .ini.P ..i... I IsIs" .ml i. hill.Miiial .1'.. I Mi, \. .\ I ll.il'h", Ti".I I ( km. : :

: ,. ",'. '"' "or"M"'oI"' I II" Hit. 1..'lr.111, Ibi la.l unitmi I nl' lln. 5 ilt i. horn.Hi I iinl (PIll|>>'It-iil .'.nlrrlimin.nl.MIIII. .1"( i ill Hoik. Ill''I I osss ...i I "I.11, 'nl I 5'Ill '' al, Mnlnl' ,, |1'"i.I". '. .,. .I ,,.l K,..i ,15555l'SSlI.r5s'5'.m

d,.,94..,|I.. IoIay'.tllt ;7",.1 I IIl Ill ;. "15.1 I tie iimlri..laml ,IIi, ,l.-iu-t| 1 i i...tl""''. I InrilnirH.t, < nrriii>liun.iiul ,..., it ., ''l..i: '"' : .I as.i. iilnin, t.t I II I I'. H.I.H ..mii Ill555S'5lSl, F. C. BRENT j jI ,i |1"1.1" I tl i i1. ,il 5 Ihi 'iu.ninuMi AC....... "...

.I. ..Hl "<.'* "..1''ll.c. ."," '.,1,411, ,.1.1.! M,I...11 I 1..1. HiirntliPi,.ilninriflh. S,1..1..1"1. -. .1 I I I Hull 1",1' ) ion. Mr I \\' S'l'N'Is'.sla, 1,51... '.1' Ill
H H ) ll. Ilm. I II "
| I I ,
I .II.h "II |1"1 I ri.i. .\1' .\ .. 'I 1. | | I II II' I.., .I
11'.11",1
1 .. II I. ,p"II9II II :.' .1''. 1 It.."',I.r AH I. rni. nMb |wol| ,. nut.,I .ml,' Hut id..in.mil nIIIIIH ". 'I 1..11) m 1'.1 hi u 55, ,aiilimiliiim' hi' I Ilrl .I J \ s.hs. s.os .mil, Mi 5'. M. ''I..1...., i.l ;: .
,,, ,,, 1IV ;11"' ( Ill 5159.555.53 .r.IsIS's
jm' ;
lll1111 A f
'00,1 hi ,,I',' I..I."..,. .1" .,. ," Hit .II I*..s,.....,II M.Id .Is S ..,...ISIS an.1 I I..".i", ".. HianaKiiniiil ." Inn .11" ., Mill mlmillion; Hill I I.I I'r I ''HH. sl' .cAN < MillI.H SIr,..ii Hn. I .ilt. lIst.'s'.Is. ,. .. I..

.1".1 .. : ..:..1 I .., '''I I honuiihl' ,hn.lt i pa'.' I IIIPVMV, ,lf.ulunlit| I 'I ri.- I t.Sr..I.Isi'iI.s sl.. M.I,.I in now mi llnr livni, |! 1..1., tu, ,loll." miinm I \l M sI \ I I' I I N \l I Ml I' I ...:- ." \,..... .,, .

., ,, ."." b. ., .'.. "" I list H ii'hllu ,.,, ".1.. m Mi, ,l.lI'I'I Ills m ,HniiiplnHnilir ''nine, ill' 5'SlIll Ilii hll.i I .h'I'I..1| | | Mi. I : li h'li""I'II.1 I ) ..I..I.. ." '
.,'. ,. ...,,1. .. I' 511111' :'railing m< I. I. ll., I,..s..s: l In "i'i whrlhir tIn-i lilt .1 I ; ;; ; : ".
.
00 ""I "" "" 1 .\ or lo nil' Hhoinii .1! ,. ; b'I'It I In''in, i Kit .'k. I 41111,11, II Ik. .
.. l.piiirinn; mill nlll" ulalHilll \ .
I I al and !IioiiQticI i "i. : .. .
U .
I'.l sil.1.9 J
01 .I"I. "" \ lit..1.1 9Sk. ..il..II"i..il \.t'r l I ihr .lIv hnvi' ililPimmpilIi ; ,1 I I"ol'iII1 i1 i! s ; ." I
,.1 I .. .. I 1.1 .I. |. | ,ill,'' him, ai hi. honn. I IsIs' sIr I I liiniilllori.U :till Ilil.4l.ll4lll. Ii.. il sI's.s, llssI ., p4ilt.bnl.li.liri. n.' m Issr'l,555lsit I .
Mill
." In lissI' 1i I I. .1 '.. I. .
.1, .,.,0. ,.." I.. lll I .. S 5 9 I ui .. i..s. lot. |1.I..i, I I Sr., ..UrsC asisi I ttill. |I,1'H.' I S, Ills', ... Mil lui .mil. I IIon I I.ss": lit .HI. I .I.I| I ',i".| I .., "..5 ." Ml. l ..h : :':::'::1 1. I..: : .L ',i"; ..
I .
01 ,.. ,. .,. ,'1 .1"'M I'" 1.'II'H" I"I .' "".I.li.. ,. nl .aiI I I MImam! i rintl. 11 sisllp.- wi.'w.s'k'rs .in.1 I .. Il.'llI' i |Uitc n Sill' |II .1' .1 |I'"' l : .

ItHt\. 1 U Ininlni" ,,|"'n Ihr I "ill'. anllnuiln-, I- v, | |, I "''"1'. ,. ,".,.,, ... t ..1.1 I Irss' IIIs' ,coo I I.sh 'lln I l.u-iin-...1.1, <. "in in .. .ll, .,n, in I. o" ..1 I 1,1.11'1.1' ., .mil, .il'|:."r il M.t. .I' 5'...,. .kl'tt '.. :I I: "'. I ,
.
I I l 1010 l "' 1.1I lIl55.l.llI. h ,. I" .11.I I .lII.I.'I' ., .., \ i."" 'i.in.I .' "
I I- 'I HIM I ,' 'n III Ihl I 9r515'I.lSIl. I:III.'iiiKi I.
IIMP .
no
!
ml I .
5'IIII'Iris I 41 ''i.r. iIIj! nl 1.1.11. IHO 1.,1 i. .
|I' IIIIIMUrn .. I..u" 3 .f J 'lsI, SI ," """" "","" d'" '1 .
I. l.s.I.sI.
II.'I.I t I I' n .1..1.I. .I.I I I. % "' : .
I 't H ii .
III It (III. .\l 4 'OI.I ;. : lit.IMHI,,. Im, In,' puipoHhil..I .. I I.i S I I" I''s'I' I 5".I.5.5 I 55,5'S.i I li.m HIP .","Il II. .1., ol, miti.ll I I IlsIs.: 'II. I ,.s-, I l"' I '' Im nou, I 11",1 IIP I li .."ill. il. a I.Ii, I ..". ,

I'hu"I In.... 11...h.I I ."111"0''' .mi'' ,,1,1"l I in 1. S lln I 115,114 I nn'Mi lS''sIl M..l>n.lit I ,lln. I I.u.i,... ..I... I...".?4IsssII's| : ,, I :: 1'L ::Il.II:: : : :. :: ;Is :.:, .I.:: l. :, l'IS'W I.. I him-. ,..II : I In. I i... Hank, 5.45s,5a5.15,15 S."5.

", 'I.ISI,1 I'00" ,1.1| Hills I i'uu Ira, I I. 'I II IIP (Ills I.,. \1.1"1; in K-4. S 1..1 l H 4. .hi .il I.H. laIr 4ii I..". lot I 1..1 M.m.l Its ? ''.11, ol I Hn' .1,.,.. mil. I :' i 55 :ss.a'.I.' I I. .5, .. .". ".t 5' "1 :I I:...illvnhnr, i.s s.'slig anl, ..1..1 rg 55,515,55SI 5..:
.
.. S I .. I I.i. ... I lll'lll, I.1".1I I II .Hi kin,' hl. i.l I .Il,,. ... uilh,
I." I I511l'
I I. ""..HP, tin..".i ill t I.. > irrt ..inlln \'llls.IS' llIhr SS" !1..1.. In ,ihr U.-.In..l.t 'h..r r Ih. I |11,51' 5'slll"I ( | Sr ." 11"0.""'.1,HI Kill I.I. I.

|MI I lot lima::"mini.lhrr.' .. i.j iH i. 'I I llu s.,.' ,i.l Ihr l.i.ui.villr; ,VNa I IIMMI, IIIhilrnol I I .i..itniil.volyiiHi. 4l l I.'.1.1' thaiIII it I Innn. "'IsI, ,l.il.I. 114.1101,111. nil"H'p (I.'... .1..,.".lI'.S, S ,

: .\/ | H..I'.III.I I .'. hi.I.I a I \ : SIll'S I allvMiniuIhr 'I'lsl' '' lln I 1..1 I 1,5. him. I In' ..
j |II'I| I il, aiilminpiliilthan", ,' l..r .II'il. \ i lar'I) allimliil ilHilKhl nlopHa. up' o's's tllllllN .U'sSi SISl''I'tl'l'S's.' | | | i
ssli"I h '
".1" .. ...ill .ill I. .,... tin. Inllrr I II.,. I...'.... tt'hilr Ihaiikm 1.li,:.:.iiii'ili.'H 11. .1..1..1, l .i.ii..i.1'll l I..5 .|il.in Unnl : Ii4ti. tars ll it .IH iinmriillt.all.l'i. mlulnlinl.iil, Ihi- alltiliil, ,hill. ,' 11.1'.' II..I.PUOTOCRAPUCr. 1"ill''I" { |K'I'"I.I" ,I Ihs'I.I .ii ,1"1 I, I I. ". 5 5511" |55,155 I I.I.HH...|:. 5SSl, aik. III .'srl
.
> ,
N I.Ill! .
\1 1.1-0 I ilii' \ !'IA .' I. i lour ll"nnrahl. 1.1 ''U,HID |n.l im
I ,'rnln.n .1..H Ii HIP ,lo ". ,I.. InIpawil .i.I..I III.I.| IIIIH 5's,i. ,".1." .. ,,",, .. mamlr.lp.1, I., 'UIWM. p." S in. i|1..1 s'ls''I Inn noun an,.1 I "HIMP, l. 'hut.11,."' ."'41'.'.h., ttl s.s, Hi"'iu ii ". ., ko.." '.11..5.1., ., ,,.,..1.5, ..'
; III ll'HIM, M.IH ,.. ,. ,lakvn. null.! sipsl. aljii.liHki. "...., II .1' '... I5ls.l.ssI.'I.lslss.' ,.." S 'rI ..".1
in nl I w.i mini Ia, I I hi '..
I nisiiiiill) 1'.I."I ,1..f'.li." VII 355515'SI.i nl 5
ti I ill I.I. i I. l..HI an) lnrthrrctHHM' | ,' or ;'" S llu' 1.,1. i} ulna' ".1.1.1 t.luiu .IHIH.OI.lo. I. "I. \ "U.h.1 to. .1"1'" ) all. IInl. .555, .

I. \\.1.. tmii m iht inallPi. will I',IH.m."".I"I 's..na,I, !.'.1.11', I., S ., ..k HPIH lakpn 4111., im..411 .mi',i.mviilt. I Ihu. I ..I..,... .'uli ".1"1515555.i .inon litlln HIMIHH :iiMHinil l Ilm. Ciiini'i: .III, Shun' ,'Inn, ton..,. aluali innl I I I.link. "I'S .."I. 1.,, II ,s..su. .b's's'ts, 5..." 5 .1. c,"M I..

/ 1'p .Hnllvoiir... 1.1.1 ,. I HIP ('..ouiUmIml' lh 'R5551"IH', ". / Ull.r 9151.1. .I,. ,ss"" "I""b', :. ..sIs, "i nilIllllll .
.| i .Ihi-rtnai"Is's' I '"" SIll.'11,1 I IlllI a Hill, ,11141,1 41 .lllllll, .lhl i I 11(" I" M.hih.VM. I Vim s55l ..I .

\\ ,II .- .,.", N, "I 11llt lln. I .s.i.l Ih,, A \.,.1, ll. r'i"hl(. Ill, .I .". rl|.IIIIH. ul I lo. k |1'1..tiouIv .."".,llh." '1'1 "'. *aid "Ih".ill hair, I 1,11 I sni ,. I 11 i I.M i I ,"I. a 1".r, sost 5lIsr'l. 355 ...II 155.31'." .5. h'1' :.." 551. .",. I.J u'IusH. .

\\' "Ii"I| t\ll I .,. knI r\. h. s l'I.w ".1 ..1.1 I ...1. 41' \"II I t'I.. '.". .1.." I in u kulimria.i I .uh.iih.slUl I'I l.-141..I lit,' ,mi lIsp I I."(:"..|..S'S I mil Ill, I 1\1:1' tM> S nit \i l" si II' ""'ul I5s, tl tnk nnI I I ml I l'a him. l lIHI I.. ,' .
1' Ikn njli inlu. |Pa'h'sI li
> i Innn Is'
Mi. tSill
) n Lk ir .
,
I : | ,,1'1"S 151" .J. s.I, I or "Iml'I 4. HIP MM OII tilIHp I i : j
.
; .. \ .1'\ a ) I Ih..I'h'.h.I. IsslI I. i .1"i I Ir m.kr. ilir hi4krhn ,II.. S
,1 ,. Hl4l, .
"I' 1' .' "" ilh..r 1\.1. :: .
.. 0' \ .. ""i.i i nil Hi.I' .tin. "IVi- 11..1 t .
; inri
,' ." ,,, ,. ,. I .111..1 : Nrmlt, l ill i.r mill m Hn ti, imlv Mil. ;
,1. 1.1.I iiiiKirlantli.l.r I' I.s..ss.. Hill' lull.I ,I.. II" I I" l.s.'l' '. S : .
,, I t. ,IlI. .9. 111,1" .V .s Ils.Ii. : in | S l.i. ., ,l's.. ,,s..a.' S Is .sgIs. I l 'IS'I''issuIs' \ 551P1 I Y. 51. II. S's' A"'I
I ..Illll.ihr ..I I tin, 1 lm.ull.. .s \15Il lIly S mo-1 p\l...1 hi. ilnl,11 m I hi- HulkMOIP. II ln ", .Iml il",mil .1,1 I ,"'.''.'i'''"lIt a I.H41.11 I. Hitl. I, .. ..1.1 / 'I 55" ,S'ssaSS".1..5l.i'SsI"l.i 5i ,

'til is 4Kill..1.1.in. .. t. 'I l .t"P'k'I4' FP$3rtIIl1I .t trni. i" 1"I".ti"M| lor a rsssl.. ol tltal HI4III) |HIP| HI s' .1,1' Ml.lkI ,,1' I'l''l. > sl.I I. alas h l's I IIss', .
| .
l Ihi. U Hn
,, .. .. .Ui.Ml 1. .I..i, 11'i.I': ,1.,1. i 'IMwilhliiiuhti I : : il :: .. ". 5.5 assi, S's UilllroH.I.
.
< I ,1 k '
n Hn' i
,
i on InI I | | ion Hani il. .1.1.1.
I I..9I tS II." : ,'"". bvlwrrn '1.1 < ,.|.brr. amitin ".111,1"11..11.| ( I ''.'.t.I.I..II' H5IIA. Ill"'.'r ml I .55.I ... |.lkniK hit iominen.p.1 an.lhu r:..<,., < < ...5511151., / 1

I' ".ll. H..,. S I i i .I I.1.liI'. 0" rllh' .. .. .. .itrn. ''i's., | .Hn. .1,11 1 ,.. '" \ I
llorall. |1,9,. IIPPH rtiriVPil Inn ul.1 ...ll' ..If.himl, I I ."" .1 MHIII liliPll lilt" 'I I In an .\ lu .. "ilt i'I I "III.' that Hn .' .1 "h.
tl hit h hciclulurp. ha.,. ,I ll'. ) ,. .nil4. "I.i s's.I I I I., ',' I..SHSSII5SS MI'
'l.n ,, k SoIlii ; "
I .1.. k '5 15.5.1.' M ... ill t. Ivtli. \rw MilianIn .. I in-,1.ri-..'Ill 1".h..II".I..lll"S Mill I Irs I 1''Inn I.n' IIP In.lili mil .....ul MI' ,.ill Him U IIHIII ll, l. llu es ..' s'S' .. Mill .1' > i4'SSIOS'iIl' 1'\.I.lh t.'" 'In.,MI I.

.. .. l I IrjlIs| our. ml I Mill. : I" %I hi.s'. '.1 .1, .1I .I'jI'rs ul, I I I hut.. ; Arrlsn. .. ,3ss'l:' r .
I .ikui.' .gsl s. i. mm 1. u "
'. .""&. .. ; S | IHIII-IHV! "I.) ipi.ul, Imii4t. nl, l.u.I.I"1 .. .. IIi ; .. 111 1.1. ".I a''' I", n. |5s, li.i"'n l., 1.81,8
I k mil I *4iiiti 1 I luh l.i S 'I'f 11510rNSSssIalu
tt IIMl .. i i I h i ..1 ?.lu Mvannah, I. i lii rn toss. ( 115151' 'Isis,'limit In ctluil I limn In' .11 ,
"' I \ IMMl i\ uI 1"I Ids ,I..H.: .i\. .: ; I Illlir. .ilI I II l.nilnin tin' I"',lullllrI 1.11..1" > uiniK in. .. m Ihi .hr.l, I".I used
:1"1"1) .
I M.", I I 91. I I I II.I t \ I I1as.AI', .. i I I'ul 'I|> ls .l'Ii' : I. ruiii't, .,..1 n.h.,. I Im *. |n.I ,0.1,I I I hum a I Hurt ""I 1.1'1.| | all llni) S'SH r... ilii. ",,imiHlily HHIIII4ul .' I Ihtir I.. ..lillil.I. .

\ \I toII I".l i, \. II. till ,I"1. .li. k '"',\IlI.P'5.l i .. 21,. IvilVPVPH : I'".i. ol, HIP hulp) ..|I. "II ilii I iht* I lii.' "'Ir4inp ..1.>wn ,I..r.. roil I : 11.leII. ,. A. I I.!,. I'ip.lilpiit' ul mil IHK uil lIsp .5...l...I In.".. 4l.l l piniiy ..r U,," I'h.S ,sslsls, ,h.ssl,, P i'I'tsIls.h"'IssS'.l,.. 5 .1.I.1.1., ., ,IS 'SS5SS''Silll,
.
I ,. ". .Illhl.l I I ,... ill. ','.I" I inning*. I.. ,. 'lour in ourTivur I \ 1114 III II SI tMII I Ii "halium" .l Hulk ..".1'.1.1| iu Ih. I i. no Hi) ul, gilling, Hn. AllhamiInmUr Isa...I ssI'! 'I 1 rash. i. I Ulntr. 4 I Ini', '0",1) 5'I.il urnI .\",.... .',. 5 sssss'., YoH. \. it ,S".tl'sls 'h'.
I. "
,
0" 101 UP iisitauuali. ,HAN hvprtlmil: ) wa | | .I mmmil' 5 i I ( 'u"' ullnr HalkmnI urih ,l.i luIK I"
sasss'r..t'IIe I .
I u"'I..IIIi. "I'1|
",.. all,.. hiS, IOIIH, llu IssIs,Il'Ils'II. :: : I'; : .. .11 'I.I M roll 01 'hll ) M' I In ..r, ll.U.v.u
'I Hi. ill rsSS allPiHi. : lolin.1 I I r"lh itnnlniUUt, IIH l lm 'I I h. '"in' ant 5.11.5' l.ninny .1.IHU I SoS I rlv. .Ui.llion '
,h. "."'.,1. ,,1,".1. I I I > 4iin I"uk.up .. 411,1 4(114( "lloll. Hllll' IVH-.4. .'Ii 11,1' 'I'| 1'1..1.1.|' ian an .1 | dtp a. .I IsIs. oil tuI's.' minor Hilh.

I I" ..1" lIIH''. 11. .. H.vriilh .mum.I ". h,4, new I.i..,liutf. at 'It.. ssl.i' .'lau.1'I Iwlmr MIIIIP IHIIU Is..' HK4III* I I ) .ni'H.i>. ,.I I at Iii) ..nn" I ." Iu" ss.I., .
I", .. ,." .. I .i."I) i.Hi r I..II. >ll4iiiy<'i'. I HIP I ni4U. .1.'I"I""i"l. 1.1 I" .| I. 0.511151' I. ..oss'sb 1..11 I.s.ss, Pensacola Wholesale MarteL
'0' 'I I 1 In-1 I -' 'I Ihr t.I..i..1..I.I..I'II UM-.ll.iHa> U-lur, lUi nnII 1 Inl. lor I sass I ,l.-ll 11. 'I m hi. it '.iitru.11 i.lln i 1.1. .1"1 .
moilat.
0 ,.Is.. .I. '. 1,1". .. i.-1 m 4i .1sh.'s.'slsil" | | m llni imriliHiil4ml I. 1"1 .) .11.1. t .a l ..1.1. .1.i.'" .".1 I | Kran.l
I'' ".,. I lunl Hul iS' H.i name .I.II. I Is' ha. nor in'air>t m.llw.l uml alinf. S ssu.. illim ,'aiiintt. 1/I"/ .
'I'I.lw| \ nhv ulltr I. 1 l .
,0 t. | .I..t.ul.1 'h.llnn ''sIs.I' I
S I ..s .15,5.1,1, -. .''o.4b. ., "". llni Huull huiP ,IHVNtl : ailil II.i. iiii|I.>il.r ,. imli,111 4 r..I.I li' Ib.IO .. |1.Iil Iwl..1 I Hum, .I'.i..1' I ..".1) .. .1. 'r"1"0., 5S1Mssl"h' .
'. ) ,
.0" I"" "" I..i.; .. Hhll.. III.' | HlPollnilmi 14 IIP'I toil IHtUHH ,assisI ,lor "(H'liiiiK IrKli'I'm I 1..1 "I i1.iS'Iusssf ,\ ) .1 lit IntHm 5,5.5I I' .r*. I I' i', I..1 m.liinw.' loilnl in I I1..i. ,imbui.l nub, i.tupil I |I'S Ill5 i.le., a, i", ,
.i..I..UI .
II "..' '. '' ,.,. ,. ... .. I,,41. lillu.l "i'l' ..* },...I.! or '.h.J I '85111| > ".., L.'IIh. .. Hunll, hit, ,. ,In I .., ,,, ,
S -. ,,. ,_ .!. 'ai HIP> mill I hatiwnuv.it "I'| bulplHillx'iilthpiti, all ,,1,. | n sh,. |1"1 .1 muu ml ttuiniuan.l, Ihi "!*. .I 5' :? I ,
.5 t.I
S ,I "10." "." ..I ,14'. ". ,'lb..' I'.bI P4-lv ,,11 lIar t4rl lintl.iit .'is.'s'i 1.111555| H Iii. i.. .... 1..ill l. ..,1 'In* |.uli4llt ul H In tilt ..>r. 'I 1.1...1.ul' "n, i. hiinuiiI iiylil hum. iui dl 1 Ul",,1..0..1 .,.. K.IlMol Ih.. I Illllll,Is llUlH.II It Hill tu 'n.i M:i: ,i5.lI:,

I ,,.. '. .", II.I .55.5 1 II.1 ." iiir hrlun 4 r.l nl' mIVni "il' Illll' is..1''' tSI. II ttMm I
..111. I ham* lun sven il 1. i iI'
.
", 1 'lit. 1.II.I 'I.I.o I' .,,1.1.I IssIssI 1 il. mil in s..s 95'5I5'1155'55.| I S'S IH Hill I I. 5.s. ..s.a. I'. ,-.. .1.| i .
.
'o 1" "." ,. \\cart* 4.thori/.s| ,lo ,4t ,that Hninhir .>,U : ilniiuk, Isis w.>il r.r i | ti.hl"i.i. Ship. .I"r) .. W .5 l.,,,,11' I .. I ..,,. .U ..
,, ,., "., Ih Kts.hi'ssIIis ) .. |I'1 iuxi4in. an inn, bin a I his I H.tul' I '. I I.l: .mm .1 5 Ihp.pH.p V t /
S S5 ., I'' ...1.. .,,1, > Hill |'Uv Ihr llprahl- a bill ..ss.h I h-ani hi. |wnrf l Al 9111111,1 ..sSI.ss.lhrs.Il. IIMP ainauichl, .,. A I .1 11.1 yoniivrl eg) :5'.. ,. 515555. Hint. 'Is'S Is.".I .t: I
"I .1.''I ,,,'. :.1. I | .ri, ,1 :" 'Ill' I Hikll' I. I S I.I, I t I 5': H,. .ll rHt S : .Ui"l. li..i"l |1'.1 ,_ ,.1..1.1.1.1.h.hi, h4. .1.,1.. '. I I. lik.. lt ,hMiiimx ... ,... .1 I. .. f... 'ais 4ls, fl./s .

\ ., 1.,1., ,, 1.1. Ill, Dim*,. ,fail ,. IVu-antU ami furlm kliuw Ikat bpilH > 5511 KiiuiU 'ilnHiail4blv M- 5l5'9'l'I l's, .. I HAklMi. 1 U>ll ''h Ss.s.s .i"l ,lot I ,i.sIIs'i.nsn.. li.' .1"I"t IHIP ,Im I"'1,ls.IIISSIN.nls.s.|| | I llI IHMill.|,.11. mill, lililu. ln..irr I ../ 1., .,...

5 10, I'" ,I. I ,SM. U' k.ounlh.. l.rlr.mi tl'M ttt low .- HI"v. ln4 IHHIbPH I .. ll 'I'| ., .
S H.I | I.4.UII III. MV.i.I' I .
.
a ""
A 51
.,,' .. t ktAIHIUHK .1.| .. |1. .1... au pat In i:.hi' IHIP ..sss'I ,Is'I.'s LoIllll > WIMP Hill. ill rohthihlf I m.il.1HtPtn rl.U. "

,1., ,,1..11." ''' ''' 1'0 ; .t 1,1..1 ont.i.b*.bti.I ".'_ I \\ WP. have ..1".ul*' 'Imir.ho anil""' *.loi.|ui ., -;- ;; : aNi4t. ... ",""I.. /4rra- I'' i tar,.. ,..5.ut.br.! ",,,.,.,"li|,, ,?'.,ri n .s ,I'i'"' .,

t' I H.I |14185"| \...1.| H..W'. |.. ...IIHn 1.1 .1) "I 4 |1" will iiiUiHiriMr ,II, Ih. I I'mil" ilitulinci a lI is, h iss' Is P4' 'rsnHI Ill.5eN1H155.i551'SIsslhSSlrs'I ,Hi what,11,1"... ,5. I H.ti I ,lirt, .,irul "rl.n.haul I H'.Ht I '. sIre .b.ilkr, .' ; .. I'| .,."
,. IH.I his loss. "lu. ol' gssss.liII | S .55.'s.s. 1111118 Ulwt> '. Sass \ .*/.i> ./.I I. : : : :: |I" S 5 'I
.. 111,1' i I Ill. .. at it ... ,. buMlrr.| m s.I l h'htuir lor 4 11 iiUi. I I I us. .Ilsslls.'UII.lS I. 4" s1 4 ..shalSssuos I" .
| | | I'll H s.'ler S ssss 5,1.51 i. !
I"i
.. .
,1 .
1"1 1,11*. I"-' %S'r.hsss"4.ss| HI,) hi. IN Hhuhoupnl I, 1"111 .. It .itl I HIW .
S Ihm'loi I I I M I l'.sl.'s.sl, 4,1.II. | ,uui. I ill MiV 1 I' I "l.l. .s.sss's'l 'ul. H. .. .
f.'l.i, IIH.awl Jill Ibr I ton Haul, bin iMMratiii'iknn- Ibvm liirivrilvpi4l I ) ansI K HP .. uuik lfl. 'MI| .. : /. .
ANNOUNCMINI.llllt : : > ..HMhl ,i.i'i hip UH-ul sit| irln.n.m I Ihr > ,'' !1. .M I I"'IHU' ( I 0.8'I .
wiwb.Hml I. I. ui
I4III I .
ninlil4tm 5 l'l.. 1 IH- sIll tss'58s9s5'5 KIMA *
t :ill.HllwaiiH \1.
.
|
| ."i.1 r : I.I. I. .I.t.V.. (1. '... 'I I It.rimnuiuj iirvei Hlt.. \ ; l s.'i, ',,' I!. ,t. ,. W .JHI. .IL.c'ait : /M" i. I. .. IHI.-... ..
.
in |I''. Ii"'"", I all ami, .rl, I .. : ". Jmvlrr ll.srv, l.uvrruUMHllnil I .li'.rf I.n Is5S5fl5' IlsIs.. "I. r ktMil, IH kit. wlu r. l I iru
''T | .IU Ik* MHI'Hi4lt" U4HW III \\ il 1541551.1 ,lIlo.. 5.r.h .' -Mliu. I .in..1..1 . ,551. .5SsSNsII SN" .I..1 .
I .I..r. A 5555 5 I sI. I. ., .usI .. ..
ill' "1815. I llriait urrllkrr ass K / pair.
1,1 armlnl 4klCu ir.rtti l I. I I.'as. I l-t-41 IAH ..
"
I.95 ..1 MI h U'I ,
.. \ > I |iu.
| ts I I U. .1. ". .
I: M | / I" oil. Istas ., i. .
.1.
!- l NHI*.. I4H| 4Ht IIIIUIHtb* .*,. .51.1 l Hill i....'.. In-iorn 'IU | 5,55I II, 4iHlillrrw4ril' .. .. 11' II ,'Is.' ,. I 51. 5 .. 'I, ..5.5. .ll.ltl.-, ln.k '
., .t.., II,. I".5 II '.11 .., I. \1':1 I Pitr-alk-UilliHi lumiinllpllir.. un.... i .1 ..I..i. I IHI < ui.|115118.: I Hill o.r ahunl. ".. .lul, III,.IU4 ".1.. "aiIS..lr I "II' "I. s ,II ., .h..i 1I5s5.5 .. ,II ". ..i.ll'Mi.2sIH'5 |, .
!
I A Tamil I I'uI... iwxMilwil intb a IP 1111I .. 1.1.l "'.1 I I. .. | I" ,1 ..1.,1. "" .1,1.. | .i4UMII "
.
.. |ISSOSISI I ll 5,1", slhi lu
.
in.la ,
.1..t..I. l55 S is hlh.fr ,
m llui or H-r UUIIIMM In-Is I ,4-1 'I I l Hr-.l4) Issirs. lit ; 3,5..1 85
I | NMH'HIII lu I..
,. la'I with '...1, IHOk4H.i J M.I .. L IHr It 1155.51 .
s I) ... 1..1.U..II. ..:. I.r.1 I s.ts$. .HuHmliiihi| | | > .hH4 .55.5.4 s s'.al". Irss.l 4.hss..I.'
... awl Hit lJluwlnroMi .. .. IIP4IM, |I'a 1.1"|1' i 11 l allrnIn.H 5l5'sSs 1's 5 t' SI' '. ,srsss'I .. .. IIaSJ.I..saw.8l, I 15.'. ., 11511 : .
S"S S"S I : : I ,IIS .,.. ". .., bKlun-l ifiuil' lutN 11.. tiiHit buUMt i. ... I ''' 1 UI. 'Ia l is. .It lUu.Ml \ ,_ .
\, "n:1' 1 1:,li I' .s'ssrk.hsl', | I.. ....._"'.1 Hmk uli M-ttrlM 'j.s.9h81a| afiUIIHK ,, ul ,iHltHib-k.<. awlh ini/ ..ImlrurlHH4lrtl ,I. 'S I. 1-wM.I. .55| III,. ""lie.. UK.| 11 rII .. .i'u., .., .'n.'..s .. 1 ,.,; ,.... .s

\ \ ...,. ,, .I,..I* It.HHlwau 1'rp.Klui.l Waller WIs, br b ultt-r arp. 1'1"-. lIj4rll'5S4.'i5rs5k.85.4.l'hrs. Hi. |ses.k| ,.' Ihi.ioHkli al I.| ,. Hw I... W4 ill ...'....11. "J. I HIS .s's.. \.., ,m...., 1"1.. ,,.-t.5.55".. I'...3.1's.ussis;. s.Is.sI.. ..1. ..
t.
p555 : _' waIst l<> I UHll hlMIMbHlill.r .
: : I1i..s
S I. .LII. .. Ki.:krr: :. ., 1'rr-i.Uul : T. V. \I'rlIstwPi..itar .. .ik 'f. ,. 1"1.1. I litrn U hash.l ias..I.! ... li...1..1 4H.II .. .. .1.. .tJw.5.: h./. .,'..
11. .. 1.1. IIII.a.ri- r H.- i iMriB > HW .ai 'lh.. I.ssa'as. Isa. Irast 5',. Ur ,.HtllN-lrj"tl, 5551H r... t.. I'M'" .. .... ..
'IrvanHrvrT .. H *. |uilr a Kriwatfc war lb' I ntliug'uc-hvil, thos.gla| Ih* m. .| ) I. .
,.. l. M. ..U. r I.. .
1.1".1: sui' '. ::9I..wIv. : 1..11.- -- I uiiHj; : tr.lvliUi wilbIHU nuw. an.1 I ... u.klli IIsr,. air MMIW I Mh I. H.MMK, Ill'', i.ukO. it ". ; 1. I
S IkiHrf rkvuiHX nt IsI: I (out, >) ally Is HMk. t..
W Caiirriil, I'.s'ry1'ssIsI'aI.Asss. .1"111. I Illl IH ...
10 II la with rPKrrl thaI WP lan. ,Ihrpp kw.Hkil.HH.t .. .si..H-'HtH. .. Ihl. .siIaI.s.'I| I IIh I 01.11 | ..45u51. ....".Ie.
--.- Ihr I HIUU will; 1..1 avert IritUtHII ul Itt lush ur .1 'I Ih. 1..1.. li..1 lln iiililblltlit/lrt IIH Itf. UK. Aw. ..Ml Ixkf H rHI ;. iktln. IrIs .,
.. .. 1..1 'thaI Ii. 115411a5'rI's pssn.| ii.nlp.l < a. II 1.1 110 551
S ,5. HallIIIU4I ,. uol hru ,lht | arlUMlari ruilhprthan.f HIT ,. UH.I Ui. Ibmti. 4(151 l.lP4kIHK 5 ''d.t ikruM.| "Iwar.h< P.55555.5.5w s .'s'1' .
'al t.iHkl fpinMlar l.n ilnHl) I I'. M.Ias.e W J. I .I'i.t I. su.k.s.I. suss. s.'I S
I ."I. ". .o .. l'balau.iiaM| *5. wan briny .rVr.hllsl awl truui 0'' v ..'... Huliu .I 4 (.Illllp wan a. .. "., .II' 'lI. 5. Ia < U. 'MlMU, I4UIIIWIIf :...: .:..:: ..... .lwI.I, .5.V..i.ssai' .
i I I I ttill ,iwlwlMl, ,I. l"hs5..lls 15115.4 tk. iHltlkaliuii' vf |IsamI ulM.will 1.1". ituuklf wpr IInIuMlbv .. .ls k.l ,. .. .i : ..,. A'' .. :
rll
%
kin ttt Ibis rrtt a JrayI |1.1 l li naltr A | | aass.s. .. sa.i'.s. ,, .
15ai.'s
.
tlk-.tik k-k .. : i Ii. sj
..Mou. .II. 1. .' howsur.Ia.nssln.5wWlss.IItllplIshV5i .. (11 lib, awl Ibv.ca will I. Uaolluluni .iI.I. 1u .IK ., .. i
l i." IsIs I'wbS. :
." .1'1..11' h r .
Is Ifc-utU-rl. I p4.Mp4 all. lu .. Hhi>kl |. 14 .i sear. .(wr !. .. M- 49.1| : jw
S I ,..IHIII. 'UVkII4I4t. | I l waal DM II..HUT. Jitilye \ |II.t ((4.1,11 ... .. *. ilV i ,5 .....1. ..I r. in. 18815 ,., *

S .111. I I..".I..tl ....iuv bjr ; -.i 141, : .l TimrIttnMxral 4wlItlukl.iiiMufkeHlH .. anil |>r.u*>, .H4. ....I> ..11lssi. t. IV.a.. h.. miiuiriuj Ii. shop ..lIsa :( .iM4AN .|ihIIII'Ikspss.IIps.sI.I.| ul Mr I.am 1. Issues's'.' i i. il/I I.loul.llul i.. 51'... l **..ImlH i M. ..1,. .MrHI u -Ikuiiylli.5 ....1'"'MIn i.. t 11,31.3 I. Ht'..'-. ,....5o5..5.p.s.* .?.(. .| |,Iss M.; ''.'. .Is,5s5.sl...', ; t

"'I I I I. \I, ..1) aliuiI **. .r"l. i a r..li.l I. vary W4> w rthuT .''./1nt3J155518| sin.'l lol.ar.lrn i.s'l.Is'IHr.sI \ ., 1'- ,. 1:1 ...,I..u. It. Ilk... .sjw''sts. iHHrt.il 41.7 '
., vbHtur' 1 b Mr P.KH.H..II.T
..I -. > mtMi I 11 Wilt IhiMil. Hit Krwl ... uf iiiralbM, lbM4Ku I 1'alar.K awl Uak.. IU his ur l4wSN :
i j.I I. ,1. ..1 ttH4t .. k tHlut ..51,.. ,. .itUi> Ik, inul .. 5" '. .I'Ia ., ... .r U .iu .*". j"y. ,, ) ? ; ;i; ,, (
,5"' 5 5 I. .."... .I, iniM.thti an*) i.ak. a law s am a ... (tanl tbrir .ul'.rliil| .
S .> I .1.\I .I "I'| Nl I II ,...." .|>rp< Mr. tarliil. ..IS. lll bav.Ik* .. MuiiM HU tlwiHilwl '. |I.| ipil t* MMMHfaiiKi ,.lU>' ... T. 5355.s. s'" I.... ri ......... ... IPNI.A I.1..' "....... A .M.r.lll I. .HI ... ,.|v,ra. ., .i....,'.

.5 I s" ill', lion ... ,.. .Ittwk ,. |'.'.*t' l4. 1..1.f. i. ,( l .sash OH qshiraIlus.als. I Malra. r. ..,..1. a. wrH *. .. all M n* n1 lu br4iH '.d a lillb au.ulMr 5s5551' ..1"1' I ls.l" .. Ias.i .1.1 4H.II 'S .. 'I 1'. IsswIs. css.; ....,sIa .

.mull, 4.H.I Ul link UM ..1. Ml sly .51r5IbH loss.. s.re. I 1151101sl .,1.., ... ; . .
tUnlwMlb .
,
.5 5' .: ,I.-. | ... .11 I I I .t..I. 1.1. InrHilHr rrps.isy| an.1 na >u vnluilHnat. .1' .. I. .ll. :. .
it4nnl'-'* have Mil yl ,Iwru an s- \ 1. lit Liaim k S .. .. HssI wulrn' ::: : ::1'., ';:. ;''t:' <. :" : :' '
\ .\ .1 5 ,11 I...Ulhi; I. I- .i,S '| | Ir.l.IrnI5.y u .. Ui.k.H I's.Iiki.s4i .. l.wl .. I 1..1 .I"

". Illll .1'l lIlll ','I .1.! IIHSl" I.I. MMUP .v ai i *hl.'rshi.'s. KIIIUIHV Ibt. IlllbMlk.U, I kit. IU-H H.'lliit aiul lUiyarumut ,'.1. '. ... ., .,. '.. .
II
I '
... .
"I) .. hi h aiP l WO-lr Itor > I I I.u' \ ttrMkll.t lltllltl'l I .1 ,lIs las5 l ,I Ml MlL ..
5hI
-- ,41.1
.. ... T'U. 'U S ...... V.s H I II. I .., ...1 H ill .1..i"l. nl ../ fnrllu u..It-' p ..:'|.81nI..I.Isrs.alsal..ws..45.." ''I 111-1.1, IIs'... .. ..|.>Uli"/ llll, |'lallurHl .Ibr I ull.tH | .\rh4iHlru Mr i I I. U U.mllklllpn.l Al'4t| .l llllil.lli. *. I ..." ,./.., .' ; '.... IIl's. .,. .. ,
.
.
.-- i 15.1\ .. '19iIass.lt.ss'lss.I, .' .' I .11 ,. ll. I >|. 4k. uH. bl- I I ,. ,. I I
11,11 v| .\l |/,, I .., h' ,I" '1111.581 I .,'I WIIt5'., .I IxM IIlUltHll **|ll.k.4'' .. V. |t f |t'IIAkktk.ll.M I'!. H*. 5'4.MI .,.1IH ..| .I IliklHK 'a. I'" shIll ..1. .. IS.sil ,IL. ... I llM-I.MHt 'bssl.l.sis., twl.ll II. |1'4litllKl.llf 9 1.al .
-' .
.. arm .. a i.l. irun WraliHK Ib Htr Aili/4H. I k. I t *t vi tl .
IsAIssIi llkll.uW II.IIHHIU |H r a.II
skip
"
.5,1.1.I Il HM4IH4I I'tln HI. llM
t ha- "I."tl.. .. ... .
.
'I" '
haiait'iuau | bumv. Jo. '' 35 sal'l- 55 n./ H.I HUM ,
,,, "., Will. I U. .PHI /.... ..''I i Ihp I : Ink-awl I.! .". ir. for S >k. rl llmr 1 A.w PI'._ uf.1" A U. W... ,... ..hi. ..., I lu-ichaw si'S lIsp biuirklUPHtbri 5 .... .' II. 11! o' 4H.| t. 'I.." iMllU .|.1..11..1| I l.iu 'I a3S. llll | .1 I .
.5 > I I. Mini, Hill i I.. : bo .11.|>alHHl doiuu HtllI lu.'lL..aIs.lvSs''sl'ss.nara'> | ,I'MI \ flf i. ll,. | s5su,45.I| ( 'a >' H*TS w.ssL"s. I \ i *.?
.
,I'll 4H.I B..I.I I l1Ihs ass
HOW C15Il1 ?
m. ""I .tIIr| | .,r .It-i I'". 1",1 I sits. .t l l tI.r.spIs'' ;. ir.lrr. rrrtnl, It Is. in.1 I .".will -x.u l...Irlr.I'Is .4t .1 .. I i. N" 1 kit 'ii 95 H.. v... i i.w 3k
S 1 I 5.1.I .ssss. I's5 ,Ihp l I .,. t I IS II : I I .i.l h.I".I.: I I. .l" '.r.L. 5 u. .ss I "I| |5.5. ,lull ilI. 41 t. IS.I.I. t ILs.&
I. .
.I.-.I ulili 1 I l I .
: ) ut I '111, "I ,Ih Hill I Y .ti 'ili l' > i IsI. 1..0. -
.1:1 '|1'I II .
.J I IJll .
.. .
I I 4f I ; :: : : 1.\: ; 'I. V'Ur "..sI- ll.. U I,.. ,h ..
S I |', I ,.. I I.. I ITH ,I .. ..1, ..4I' "","' I.11.15.I i' I .i,0"I l" |I'i .',n.' 'r I i 95'5'.1'S. liPI sssss" I, I ll.I I j.II 1,1 Ill I .umi V ,. i 1,5 I lrss. uu Pus. ,H.I' 1. is Is': TllBU. I till i a'
. .. I I"" S : : ; :, .1 ; : ; 'I''I'o \ !Issi) .pIltIl.si'sI iu< i iur. I ., "'. snalS| (1.1. .5. ., iMlUnu.l MHItUr.4 'I ,
,
I . .. .." 141 ,,l.. H ,"I I ,1,0.I I I.. Ml 5"" ;I I H. I o I tl, .. Hill ." ... I I. ., t .. .\ aSlrosssssue l.a. Ms IS,,,,,a, ,his. l.i'15,551
..I . l, 1 t. ... k "HI I. .s.lssssss. IU-1. .I" I .I I Iiul 'M..r. .. \.1 '55.5 I
15 HI.SI'l
." I VV I .l.k II.5 > S SIs S awl Is. 55.5 I' Ii.4Is.sssi
SLar Osi 5
.. ", .' I, '" ... 'I|. '" 4 \ I I. I 1.1 I sisI! I S I I. I awl, iIsss, ..I s..s.s.t u 1..1' issue > l.811uv5' tut Ih., .. lSasw' I I ",. 5 ." i.'I. I1s5s.4lss.4'ssws'. 9555 Ii55I,

1"" I II. ... I 1.1.I "' II.. .. .1.1. I..sus.st.l ash ..1 .. ., ,.,, .. l S'' ,,li I I'.iI'I' I I bri |." I* ltu ,.., ,
al ltm W. '
> Urbrua ..
1"1 .| | Hlt in .1 i ia .. a.'s's.Ii for llii.5isIsy' dnrs51's9 5555 t : :;
I. S I. 1.1."II' ''SW ''I"S ha. S W. w..l. i S 55ils, S "S I ilPHi ,il l 1_,. ., 14rw. rap. LhiIiss'v.asswr 4 5 5.hs Iss.kasa 1.
'
'Ot .. II ..W 4..1 sue aul, ... 1 ,. sisws.a' 51115k' s Ii'
\.l.t' .
I' .1 ll sU..LsIei. S ".1, 'IK. 10C. .. '5 ,5 Ia. '.."..." ihuaUklieu .. .. ... 0. . I I .llu*, "'s.tos. .i.: P.C. 1.:1 1.1 bn 1,4. a JHiiuili.. iua< .. awl.1.1..1.1 .t aU lIalsi .55.9,15.15,1* lue.kaus., 4 ak'kIs 5., P5555N
aI.l5.sS
'w d. .artan & 5. I "I. _. 1 a 5 SV"
u l lln "
a '. ..
: ..tD u. .. t Ha' ..,...tsnsq d., tll I.bi&iICo '4'' 1 it 'asiw-
-.


.- ''-,1.1', n" M. i II' \I. i"in jff ---I

,. '. CONFECTIONERY
,
u II :II"' "I' I'

Ill ir trim C01irul'ot r-CHIPLEY & CO.
:
.1 ," .. 01, I ,.' ,.;

\\ '" 1 ,. \I II"" '.. III., "" ,' II I I 1.11'. N '" ,"' i'i" STAPLE ARTICLES. \\ ,. .

I ts i uI1'I.. .il..n w <'Ali'i' .11' I". *.i I.mitn..il.p. ""'i-t." nniiiK' i lilts' '. TRADE EDITION .- III, \I l "I'

","u"',, ill "lht'Ial| l IP"I '"if **|H-II $WHi ,. I 'ilniilwilu | ,

.I'I.' '.". ,. /ffinvrnl |I..IR.. | ill> ba. :i I ilM-iiml. ,,' ciiniPil. slid I 1.1, I ( .InS hit11IShip I StUI' ". ID w

,," ,, '11"11.,, "A'h ..., ..IIiiotlIartA' 1'' .1 ill k ita.IlNg. |! rram. .hmaii |'ilat < I'l inIn ,.. GERI :IK: .A. IR, A.RE:

I', .. .1 'wit Din iwasle, "",.. r... i,1I . '( ,\. ''I""m", ,, II' rlt1N wrr I1aY//, ,. ,
1N.' shah. I km'win HIP. 'w nli.. liin-ll. "I IllltllMll 1 I- kil| ..i.11liiti.i I I 1.. k .1 u IInrlrtt .
II11., ,IrYa1 1.1 hr i1"' hut .
\ "I l.i""l- ;in Hn "" '
.. / Hill' he\ un.le.uhsl. the III' n II"I"PI -- : tPAIQNPAPET'vItc : .. a MILL FINDINGS
".. ."l 1' ?' 1h.1I1II. :
I, t : II,I Nii, III ?"' ""I"| '10'.1 ltiiahli| I t.* w*> ritmilMtf' UP tlg,.ls'd, Ilit' kia ., I! I tin. K Pi NBA"I'.1Lpl1n: 55 itlt'' all i'

", '.' 'II' IIII' i' IIIn, i. 1NI1r. ur .. .1.| '" nm _I. |Ied .. .il 1 ,dip urn.csn'riWl rerr411'nt, n.KERlNnntR'tt4l.: ,. .in'tOHl.l Slwu'ls )Hoes I ) Axes S.iddlcn
I' Culler
.... ..1 '.. II I,.' "'III I \ ) < (
.hr it unlna 11.1'
ti n'fi
VlinQi ... .
", .' ,,, ?i .n,"l ,i Ii,1.1, ,111 in,,K-r lo ..11 : u r rI -- theroHt( .itUMtlnni olIViwwHfJ i '
>
. ...iiiallt "' l-i w.lrrrtt"iivli, Then he I I.*in\iil. I .,.pi.lt j'aiIl1i'Oil:- Ulu'lii'lIIith'i'BI'IIII; |
'I'' a' kil w 'u. ; /\\ ,
': : .i : : ; 7! I know tu.a( 'li, .ti. In .i, 1HHH4; titiinirpj .
,,, ,,,. ,IIN, uln i.. rl| P III the i Mi- .IHmlpil In mm uu I

\I'I',, .' 1", 1 i "' nn 'Hrlft tuti-a t. tott-I| war Purr IKK. unit Hi* mvl in'iim-m In i I': < : 111': I': it : i'cnoiuoh Commerciallf lip make n 'I|aTialTTf Bui I U. .M 1,4! Vices, aXinils, Klc.

.. II"" ,til.) liulli.l.I.| .ii 11* ihMtih "...1.,1..1,/ rust' ; ( \ 1 rntflKli ami I lk>nii..lliI '.

II "I. it. I .il, iMiilnni| "< l.nte. \Jt.I i I sits Ihr. min llw .. Ir IK T a. .lull an 111/P II .. IU. rI. I '" 25 and 27 Palafox

::1s', ?..II.'n..Io.lh'rll..II' |.. I h.*.' I IIIP 1' AlUHlMMi h'l'; A 1'55.. Street

u uSt" I "l.01,11..l ll.ur| iwf. |ImwrbYl!! .5'.ts..nh1,, Pipur her UninnVr' *ITPIinlrpM. IMIHi -IlirH. ll\".\< "l?\. H I.A : 'iMIMlM'olll. ,

1111 i" .111, 1I1. 1I"'d'' ''''''IC'ih.1 ....1) hriilui' awl gottlHjr la.tir I ICE: : COLD I ., I| t. I IIIi'i.l" I It. 1 1'10.1.111.
Ynlt, nm1111wd' II.. r'L,1 tiuulhl --- ----
ra.irr "
(1'.i.I., ,, I .WII < .
\ I 'nu't H I -- -
hi- ten life a ..ra-llp. s.,?",10"! *. Ii | I \..- "ll'l. IMA .lilt lh. ,I"",. :
'" I I,i nn-. lilt l Hl.H III 1"'lil't'' ,I51.1, II".1 "..1., ,..?.", hisi''lit''I' : MRS. E. STECHER
I ,rl l tt i. .. ml, iml unit I i {Iti.nii-lil il a .. tld'Pr" : (111'1'' | ,H' '
Ill I Ill.
II III IIlarlt

I ,l"n,,,, ,, I but, |I.ro..r 'that' Ihr |I'. hI"1" ruel/aisandgel/hailoatof a'.(IP. lal flip fpllu. woikpil HIP HIP wit I.. ot is, ( : psrIN'IInis1'I.1'1911': : : : t-l 1 I I."n'r I .\N: n Tlhr "I'l 1 Ml I.,Iff. : ". 1111 l .

ii I I' l i.' ,I'"' I lAw. tin, Idler .. o'hlll'' '. .. ., .. .... Ihi. fill an.I .. Mud' .. Ikn.l. ,,,- waxm lattlr m.?"-. ""' 'ti're'| ; | I "orl, 15. I I."'Ii -I.Ih' I .
U'jtllllltloll )I' 1' 'h mi HIP miMl.illvl.hiii. .. likp li) "" 1"': .\ :\. l:'. SI-MI,: .. IIMH'W ". IIII'/11,1iltl.ll:1,:
". ">"l inlor lak. II''I| : ?i I 1,1.uu'un.. ,l5:, 110"".t I lI",, .,..11.I I
and, Id, n In I Htw aluiiii Isit."rhl'' :
!
,
,,11. HIP I linr nnlil II.. ill IT,'" wpnlarunml 11 1 1'\101'" ""I\ItI:1: "''I. will tap a IPAI'I "' .11111:>l "4 Alas tIU: Tn 1 KN I n. u" 111 Nets 111, .I lr; lh..I.:",11 11.,.,11.1"I,1,1.:,:: I INI""I'1 i <.\ Mlir 1'1'1'I.H i I : I'MMsMi: Oil -

i ,,1 I..., 1.i 11 l luiuri Wail 1 mill WMliliHII
: likp q I Lat ..w. and I gut Mil' -I 1 I 1'1"I M urLADIES' "n\\lJII\1': : 'I'I'I'l.n:... 1MHU l 1 b,1.\>-.
| 1 i n 11.011'1"1"' I Ilirw n-liniM-ttl 1111| .",',",.1. .\,..," llw! Him. I .... iStlnuIn .V.M., .. ..It.\ J TaaiaV SMJI'U'Iiininii I 111".AMI IIHIM" mill ..l fmm Unit To TriK: ..\It;". nfMlltir i
.....ll'h. .,l"irI. .
inixlcrn l.
,, DRESSES
i I. 11i i
i s hull him lu iiithrr .,n'. Hllli'" .IPki Haiw" .MHii \} .nt. hhlus ,l. IliOT'I'iJ1) FJSEING: : :: : T CIIL: ;
!:
I
111, "" ,,,1.1 I i cenlhluElt/alg.wrl.> '
1 kul HIP dstulwl| "i- under, i ,the nnlilIIP 1'/11'sIN 111 IiiI'rA1Y: :. nf >.\ tin I 1'111111\I 1: ,
: 'I.I.i.. ,ht., I 11'i.n-- ami Hiiviilili. lnilII I .
wil. Imll-Ill" Ihrmilii '
'
uwn| : rn.R.:}
I I ,, II' I II b'' M,. till ..l llH IllHilllllllT. .. it .In k lnlh<. IPliilpl,. AWl "K',ni"i In the Ira..IP awl I-UKIM..npr t.i-1,1,1.,... I nil...inir ..... .11.1011.1. : h'zz",:: AM I"> Ilitni.ni: LOADIX) ; ( ii\ >'.
I| rtS It* I.IIIPM mil pniiial.' full Mlia-iimtHw a*
nh.I, Ill I, 'In mif ., 1,1 Kiuilliir gutI.i.l / IIHI ,iuiii|>pr" hunt In ilul "II" I I. Ikn.us.'us". ..I.l .. Imllnu. "'''<'''''. ..I 1 1h.

,.,' I .'1.Itl,.. IIII' ."B. 55r. |pmltNrrhm' I awl| 10"I I .... ."'-"
uiil.lii .laml. II ami ,ppllu || Im-li" and Stoves
I IOHI.I Grates
anv .. .ik.lit. wish llilmilM. I\.II'.III\II"! UK. ir*> I'HIM I 11"1. r Cooking Heating EI
all Ulmr I i- i
whom ,
.
I 1.,1"1
n' I I1'h. 'I I "111,1', "' ,s.1,, 1".1 -
him Ihnl' .lui wa.' '|"HII..HIII., : on the.

,". n ,1. .1 I ,"..1 I PV"I inhli.n riilhits, I un.1,1 1... ,and, H IIP ni.tit' itnil" IIP th) .\1'1.* MVllllirllll .. PENSACOLA \ IHHIlltlhll": :\: : .. 11.11\I'a.: : \'lahnl.\( | \ \; uii i" I \
ir:'
5'l gill KIIII'IMI- Ass II'.IH.II..I.: ,
i I l."c .i In Mire >lro|, III. a.h|1"anllul NO PATENT NO PAYi! I I I 1.\. .. \M I'IurhI:11.1'11.1ltIIF t ; "' :\: .
; I it: I.,\ MI'M: "
II .1.,1011..11.I: < in iirlniiili' Imnli 1'111111,1"I1.1 -
| hi illilnl I (. VIOIIP heardnw.
.101"| ear -- ,, AMI! f-AI 'll'ltlH' InVPttlPr UH U.sl' I:iril'-V. !V II'MII-t : Boiler Shops .iI'I: 1 1.\ii-ii. \N\i.f: .. K\i\i-. IOI.K-: .. -i 1',illnir "' ."
.
i ", I h,, 01 I lint. l.itil fur titian. I l.nlbing: was flvliiK mil ulurIMH ,{ I ,, .
III"" III .ii",.". i.H.iiii' in n"i'>i \-
i ,Irl. lhr.tlr.l tiniraik
InI glnph| (1..10. i>u PATENTS ..IIAI'II"cot''I'H''I'u l :"fllI\I. M ..% I.II\'I\ Ml. 111 >: 114 Ml.;' SIr: ; J. \\ ill IK liitinil"? II'I... .ii.. in ,11 tin. ..ilw,tI'l I L':
111 'II'" i Hi > IIT 'l'urirrruh"k 1 liNikwl. I likp row ot "" I -
II..IMI..I! I j His n it Lou ,is IIH II, uii in 1.IIII.,1. I IMMllMis
I 1."i,1i11.,, ,ill.. ....dl i.i.iil.ll.ss: rulers| Hn I'..... 51l| |.-.rp.l l lu Im, a 5u, I I '" ,, : .! :.: .:
'' "" It's'11111E'htlrwl'r I I l
I It", .,n i". MM. |lieulr111nS. ol '''1,1| I "".1 all 'llw limp HIP i'tlutli-l, l ".III.it' ,..hi,,1 I ,. '.:,:I i' I'' ;, u I I, :, I: u111 1 Unlilli. Ullll MIL ANH I JOHN 4.. lltflsl: 1'Itlll''Ie "
.. 1( ,: Jo: 1'-0: I' ( ) IIII.t'I"I
IIliK,. fit Hli-. .1\\ I" "II "' ? I .
I I" leisllii lil Miiimlpil liki HIP I.N.I, ,I I ,
ma ur :0: .., .1" ,,10 .
.. .kMmin : Cu 1Y '
".'" II, "111 I lull: II.IMllllTlllllltlVllH. "' I iHiinl.l.. _. I liliI' lu till i nl I 1.nlmt : I' I i- I'" Illr: A".ItI.. I II II gel 511lItSIUs. | rillll M AI") ''Mnrl IVii-imb. t'ln s\W M |:| M.' |l'IIlI'A"11.1:11:10. 1.

.I i i 1,11, i"i..11..1 I itlmiin' manager. lunxui .. ,,"1.111'1 ,"""'. II.. oiniin ". I I :N. 1. ; I : .\\1'1'1'\1.111\11'\\\' : ; '
I, ? I 1.11111, ",,lll'f.al !i. H 'lIM| ..ltllll ofN ,, il 1 lik. hnllith 101 l> (4.1.1! II ,.,\' 40.. iiiiiiiiiiMI" : ruiniK 1'1'' MII' > nf' 'in It: "r\r<-;. M 'II. n. ri. t.rll'or "-1'111:1:I:. I I.r. \h .'- < '0- 11.1'I'I'I.'t55' : | i \ ,
ilivr. n "
|
I I..II"1.11n. I I li: \M> I ilIlh'l.I '
.n I I: 'I' l \ '
,, ,, ,
,, II .!, h''''I"I 1? 11.1"It t
'
ml 11 hi |blr'ii| ,l J". noil 1'111'
.unl un i- | -nil. IIM.III: \ : uii.i: I I \, I'" ,

tt I It ,i 1111'"i" |I"'*rri" i. il I I lul n.UfI ..Pill iluwn K..I..llty. 'IP,.11.I ,llu ,",,10..1 1u.,. .iililK will'" .W ......."...,... "' 1.1. "I'AIt U.f'KIM. AM Ill? STEAM BOILERS .\1'1.\I r.Acl\I: : ?; W\ ,. .I .

I U l''qe I | HlllllUlllK. III In- a I h,Hill. ami ,wi a "".r..II".II..L.. j I 51.4 I ->lupnl ,, 111, ,", ILr" Ilhr-I, sir slI I "I'.\ MlrI I III""I'l ,

,' ,,, 01 I, iw .In Itl, i'ii|'IKWI mil mil .. In Hui nii'i'lihK |i'inl! al u null' ;" I.., ..I , I .1... '" /". MiltlllHIAM> II A.rl AR.Y\ f l'Alk1, an.I Mil. ..li....., di. ..4i,...'tl' mil its ruin I'"'' :,"'",''' 'il l t I IIIA11NKSS
', /111/// /I II ,
''
IIU11'IN"IhHl,, I the II li..lr of the lolomlI inI hall a IIIIIIIIIP. and. illini' 'loiiiiuic '

Hrl.lllo'I: | in, tolPKin. (Hun 1'1"| '... whrnH .1','am. Mt 1 hail, ....,,1111' liki," I I 1." irlf' Ik 1..lIar| ....."....* sad riwmm' of WpM rnflil" : a n,1,l <..rI \ WHIPS'.R

'S', ",I.ei, rend; licl-i'lofnir. male, IKn St's., .''. tail,'. IHMaim I hurts Hn l'"innIII DR STRONG'S' PILLS\ TANKS SALT PANS &c. BUGGIES HARNESS RIIS G[

.' ht's.| i ,. .1. in HIP lmnixr.it lu .. .' "I' lt\\\i '''',A. Ifis5tit/ SA81'IALr'A11'Akul'Ilh'A"IAAI5A'. ,

i lti a '111. I sills Mil.' l Ullun' 'I I 11 lie, ,. I'IIOIIKU/: deal| I shrxl I "I .. WI Thfl OM, Well Tried. Wonderful I 1111'1 1? nKntll.I .

'11 i ul., 'I"limit; Iliixiiliirnl KriHikIn : the 1..11.1 I IMI! | of llu. ,ul 1 1":0, : Honith Renewing Rnmemea.STRONG'S I I :::: AND I ::: AXLK ::: (OIL) I
r'.r. i "
| : SANATIYE itlttS"?- v\:';;: : UP ,.,,,.. ..,...!.. Minimi. ........IK ttlili. tlu'lliui,"..11 IIIH' loiiiiliHllli . ,
,.. .. ,.. willi, Hit t : .Cuil..I.I"411..PIlIl.. .
II '" i i.l5ls'tillill| slurI I 1..111". un.li. a. II... .H" II.i k .' .! Tae I
I Ili'N: W+41'11 .n nrV m'N I'lrul : rt''eC.hel -
.1hi Hull \.UiNh,,,. :nil, I Iiw .."... ...IT.I mlIN-! IH'" I A tell wen' /11111.nn' alY IIIW11.11STRUNG'S lLaANry/a::... .:::; r1 5a Irunl It55555urs1I11N. 5r huWU.g.. wrur.l, .55'.. ill ahts1.'tisir. I 1111 .I.t. I \ I. ,ltt:. Spring and Frame Wagons,

\\lnl' : in in ..L"III"ItIl,..,.. i-ilniili.li' ... |I"U nn.lii-il' AII.I'"lIh..I ,an,1 I 11,.,..lint PECTORAL nt1S a :::;;: ";; ,I,1. I.. 1.1.iW.L.THARP.

,ilih,, 11.>.11...". lo "n '|"'..l.luh| r11 I hush. I alii giii/" "|iiii)( hit wine. I lll'.II.1111rIh1, i I i .. ,'MIL1'l, ," 1. 11.. 1 ,....... ....111 15,55 ..III ......1.... a l.h''IIIA as' ran ,1s' 5C5' slit' 1551I and

I In th, n l sill''' it".1, | | IIJIIH lnUil' I klinn ., ,".h u. HIP I Itfii,'li |I.'il-.'n i ." u'. k 1,1 e ff., j if wYh Mind,.' 5l A.NLII l5 f w.wI let.N'r I I Drays--Light Henvy.
r
-I' 1.1 ill h su ill nisi ml. Hi. l.iMililnnniiuu : | il.p il.t. .1.) ki.i. anai duulltsllllu'I.ts'I, I i iP.II I rN MlNrv U.b' III, :AI lNU,,tit..MY 1m YI ',.NA hNl 1..V, Hlitih I.i Illii.lrnlP %oiir ..10.pnt...mi..Ml ul .onll.n.onsj.. .. ,

"'(limit' lo linKmr.l'| .."..hiss'' I Ini .I..l'lh.I ,..,,11"111, ,,11". ,.,n. 'in'I'II".i" I LOG CARTS AND MATERIAL FOR SAME

t i sill i mil Ih.. "HI.Mn, ('lir. 11"10..1| i iIHI I 11 ami! ,lu, mt ",-,5tll., 'I llni',. In \\.J,i. .na : t\ 1's,11s4nllr| ai-k pal ft* a. a.1M11Maswl. a, a. rah a .lit. .' n.I ,. 1 CONTRACTORI ,

sills" '111ld.1e/1.s.rnrrrlla,1r./ | : | |: ili. .a.1 I lanl still. mihil. ln I i ,.I i iIhi : Railroad and Farm Dump Carts
.
1
I llul ill llu. H : lir., .IHIX ..III.r 'nil blur5t.'u. osLTrs I
ttl
t UUP HKii 11",10110'11"| | "Ip, ,.
,._ 'ddr. 4. w.' kaip lnlr' MMIIIIHmini. the seta. w *lllti| sarisn.nlart "
,: I..ueu'. ,llul |...MI| mushnIA I: (publi.sit lots Iha |.pr'|.;Iratiun ,.II In. I It, ,, 11,1 I IliitwinKli'Hii I I p" I .". Wheel) 1 ll.irnmson) Hand! mid Jliul(' 111 OnlirA. ,

I I'is hni, N h.. 1".1| | Ilii 'lil.t lull |1"1.1.| 1 InloiP. him, li. I Q :
l .i w4ipp In Iw,, IM.liiw .....11". ... Hint nr rra ewilito Iptmt. I. a BUILDER: .
II.. in"' Hiiih. hnMiilrl| lalsie.--,, lire tu IH a Hioii.auI irii' .,,ld. I'll \I. '. ...," .. .. ., .. .. I. .", ,IS. ", .1 ,Iu',, ,,', ,,1..1.1' _

I 14u .Inn, ..h I I."I".r Inl.uni, npvrr luiKit II,.. 5idr 'Huil 1 I-1".'11'' 1'111"' ,
1 ., .. .\ .I .,.1/.,r ,,. ,ill kimll,, I Ifish Ii "
M the" .bwd 'MWa III H 'I'AS)1' "
\,, .s'1 i mull I.UhiF, iitinr. linn hi. 1111118"" 4 Ii""I5lt, 'n. II' ?i .5 lil 1 aNd ilahiaiw IHMIPI : II I.. g. Kil: It lt '>.

.,,,, i : n l.'I'l! its: M. \n',.!n: .\i.-. -
t I h. n 10".1., I 10'' 'nilliipiiiii. IHn I \I. hN .nl'I'i./ .Ii, .. ..
,
"I I lnil mi Idea. int.,' wets' ;::0 m ? ,I'' 11.,1 I "tsl'I"I.s'1/ d, lh t ,1.-- 'I
h"1 It, 1 mi. ,I ui' .1'lh.. iiiulliliiiliniiii.. I --- --- \I"'r. 1 Ir'n", Nn6, ".. fu.It', t l',11, h. 11' 'I,
ihlul.l; .anli, heighthnsl| "inl l" I Ii np111" I I"I I ". ,M \1..1..1. lhl.,, I ."' ,'. .,"" lulus.' '.' I' '" al'I., ,'0 > .
1"t I., i I.,.' llu' |1''Inn' .,.her lit| l hi1 1 11""n 1 IHTPH.-IIII. an \nthiiiiiin) i 'l I II"', h., i iili .Illhr5' 'Ih.l'W'ni, '' '" m "n '.ill.. '111 ..4.' I ,III,,' .1 ., 1

il l I In. .qqn, | rm'tou i "I.IU"I I | '. Hllll'I, .1..1| ,, Ire (1's' |.. MI.KI.-' I/NwIR ..III{ Ls'.5.h litt Perdido Planing Mills
Ki/" ri lit Ihpy tv n liint Hmunkpti 'II h.' INMe pipe gull (
I.lirhlln.ll, 'I'it..1 I Itir, 1 It'|.i.|:ilinn nlI ,: Ill I: II Ill I: 0\ 111\11 nw.Otlll: m:('/ MI.IMI Its ....lit.
inlinlral, link, M'.tin ,'11alurniHin .
"." will' N .hi. h hi hula, I Inn mi. .. i ii 1'1 u i: 111'1':1&: \In: 4 ii lal': !
".1W. a'I'ull. 1II -inj' ,1'' 1'111' ,t'ir'Ila 5.555-s .10'11 .M inn it m i. I"5'S'ahIY| Oi.t l'r\-\l: "i't 11.l \. H I. \.
..
uluunlrh.uuurled) ill HIIII,. limn.
Wiwiuw'. uw; .1".1.I, 'In g'al' \n: 1I.\n: '{1'1":
Id h. ,IH.II illml, till II,,, i.liiiikrir.lli 1
iiinlH.ioii "Will ,1.. Hn.
ton "utt m .
"i.iih., .,in, mil (Ihr. irhnp n.ult I.I I. -- BEST HORSE-SHOER IN THE STATE
fsrnrawlnerpl.lisuu| I ,'niimltt, urn, BT0IACINI ... .ilHl l ,
..hiss. in llu, lul Mill'lr, bleu gnlniili aI Ilahrirr ml., I -. .mil V..ik. *
.
'lll 'nn rnuuu.I".5u.Ir.. I Addl.polr, | I I 11'In' i i i b l l, u', w
.lM| "..I furl, sun, N Ails his lug "I'| Tnr55tl Ihalds. N.llIY'It'
\11 .10.,11. lakurg spa''INlhr.aiNr.5
llnafiil, "nul 5w ,iii) ttlu I .1 I iIhlnk r. 1IINI"I' \01'| I4HI4.I: I.'. '
Ii. 111,1 l I.',t ., I Hi" limit' ", hi. illulnlJl
I I'ul a lint) Hl.l '": him.I II
I .,Jl, .r> ( .rli\:. II I'Issl.lr.. .. I I! 'isp, "'I.n1\C I > I;
) nCI'Inl.l'11RIC l :
:
| : -
....11. Isis I1d.Ilsa'I. N'Nlt ,
I:i-i'." "'I'V"r\ linn. situ I.L in, 'Hui, ., nn. .. .I ,IM.o. ." ... nla, 1'551.'N511.R Y/.lla

\\lnl' ,'" HP use ""i"yh.lt" ITIIHI kul.li ,.mi/ von h11,1is ,niohkm, nun, I Iniiirniiirpil ",," : Ill 1 Ili'1"'I.h i ;: 5.5' "iM: \ii, HARVEY & HILLIARD.
: L/l, :It 1,1,1.1, : II Al.tt .\ > -
",il IIIIIIIIPI. iuniliiiiini.iiiiifiiim.| liii : HIP 'in.il u'Wd.'u',, Miillp.alr :'i, Jt: ;:: ::;;, :. !: :: ?: : ":';i:, : :! __. __ -__ I" \

i"'|1'"' ,ii' 111..I'i..risieand.i.1"uhlrh.Il, \ | | lilt bit. L inl.ni I 1..11", 'ill, .,01 ,,,n,,. ". ",. 'OF THE SOUTH. ri,%* tioi.\, I'1.1.

UIPK, III I. ,ti. lhi. .I.illh lI'IIII.III'lh.1| I"al.III.1) tta. hike. I.. Uu' II iin I,.iI : ',\;:,',:,\, ',:"" ,;" '" ,', ." ,',: I _

, III'. 1",1.', .",,1 '" I""'" I..'Hi li'sIIIN.Is's'a. I'acil1 l...ll..l. ,|...r (411.11111. "...1{ IH.I.M
Hi ni >l b5lrrt, rpideulh', inMi I Inenrahls', ) .. :N. \ .1'11.1.I ,
l'l'IIS/tMlt .Ullllh' '
,, "IilliulI'rau'uls15a1115sllrihwll., ,, .l ,, nil : : : : FOR THE SOUTH / ; R. M. McDavid
f. f.: :: i : : '{'
Ii M.n. .,ill... Hie limt hiss ....tiral Ii.. \\'.' li-iini Hum Mi .\ "".. Dial .il",nlIX : : :.i :.I :- ,C',: 1 ....1., '... II.....

,IC, nllt I....." ill. .*.rils.d n. ntlrttoi.li. .i hnmllisl'' 1 inlolpl ,Isuldrhl) I ,, .imllillli 1 FOr.TilE \\\lIOLE\ coUrt r. I I tall 1 1111 I"II.I I

I m" mil .l.lliiiwhile) Imchii, : ,,, .. oil rind i.ium. lili Mi.I,III, rl I"i ,1 NNIIdI W,1. HII.1M IkilUr.. mill I N'iltP ."|..... mijuamr al.is..

,1.1, M..,,,Lit on llu. .xi in.ion ,lo .I h... k jBUTCIIERM'il'l'
1 ulk' I w high, i. nr..C his l.grrr..sul a J.

hulliit,, >aii' llu Hi...nnu.5a..It's. III",: iniikKil. miunii Hun.. tmllil.. ml lilinkiiKIHIP :I I Ii I HI I 11.1'1.| | |'.M. u ,

.nilli' : low |11'1111".11111'| | .rue ,iiinl lu .lit '" |,ntill.I DM, tlou.i, mliih" oliiiiiu. 111110'l 111IN1.. au-l l-iltlil <.o|.!... m 4514.. i :- II IGeneral I' I I'h V-M "I'I 1"I

.,HI,.', ''I 1I I III. |Is, Illi.II II V I.. IhlHIVlT dui Its Inhst I Ihini' ul. HIP |,i".|,. l. 111 i, I fl'" t.I1.., ?'''|'|1'I'' ''I "' Ii I

I II) III III'.IIH, IIIIMI| "'' .".1"111..1I"II".. .. Minlli' sail 11 I..1 1'I"liI., |I"I.. .. I ,- I

1 htijI.11 I .. N. IIIOIIHIVII .hu" mail* -ail 111'in 1 KO( ..i. hit plh. ,. ,."...1 Ii '..101.... .,...1..1. 1"1\' ,. .I

'IIIKUIIIU. ul'5nluler.hdug.5l'. aeahlrr.sNUlillou Hun 5l I knuwliiK 110.1 I Hn'n' |1'.I'/ .I'' : t.. II 1.1t11.PllilipBrown

; ., iHlwirn Ih* :New. and I In. Iw Iii I...' m long I! l l.t i mIIlillv "" DISPLAY ADVEHTISEMKN1S.I IS FOR ALL. Blacksmith,

la'*,. ami II will jn..rr, IN u" i iin
I Ihut11'url.lIhr| hush 4nlruluNiulrr: I i,,

f .lul, III.Ull. In.illjf' K.vilr in I...11..1'., | riiiliiiil.l HIP, i.ml fin Ihr ni'M". llu "l.de.. 11,1, I IIliiiii !! INVIGORATOR ; n'I.1 y1\ III"5h.h.IanAlnr.. lit*far'''or. ,tin ult.. ")I.N. iht ...-..., th* j! rutN551:1's\h'lth'III\9"III: : | : II'. ,
I, ,. 1111.. hllI.1.a".1 I I ul H I..tt. i iWi.h4Utlhf nMtnfj,' ?" |* unit .n et, tHM I
,. Inn'. mil Ih..I.hl hull' mil., ) | {I N. .ANFOIIU: .iiym: 'rvi< OMO"I 1 : .., ... In, IN'N.InI.., : "I :/, raYrau41{ ---
in (.:1110)11) mill. wt'i.'.1..1". 'I here I.I.tut 'I Mm III,""f. ,milili.i. m ""I') n I t :i.W'i,"l I iV"f I1w11: i"'Jii.;.J" II I til KilIMNIIIHl .. 1'Fhi: .. 51.1.1114.I I: RNI.N*ihiMid IUt> Nivi, r .al I U". ..biliUt** MlII.UIC4 ;I -,lit II HI IV -

linn. lui the. I,,101| |,.. lo Iw turniulUHUI -.Isiiliul'I| ( Ii4l a till'-! In.I/P. s.. :i 'Hrriu"ir."v"r: F: I -I IllilI\li: i..511\1 1" ill:5511.I: : I I

I u. III 'llu nniin."r. titlliouuh UKl ,...iu'IO'.1' l I.t Hi* liattIIIK/ olthu i ..I.l .i IN Y.lu I ; Iv"' ,' I.:;. 5L n. r'I I'a' I 111 l \ 5 I .. .. .. ;:..; / W.14 N1AIUNU. a TIm T11 llBInocrat
Ihi
l aly iiiLinii: ul un l. t .r.l She Imp. Au'..1N'ul) .1I1.4"W. | hum I hi. I, .1 i,: liran tanl. t.. K.P.tail .. '
Hinih 1, in. .... ::,w1K.I ';il .41.51? wn1Ur. 1ual I ,
|iitiliallir ''' is 'lI"i"' miv, .. .. I'1,1511N11,5.\IN. 4kpr umaiiMmal SI.Nk
| h"'e.IIt'fllIlIi.' N. a::uwa. rwd.n I d I l.tlli. .\ Ijiilintral llrur 11,11111 till "\ .'" ,d. .' .. ." .. ,,, "" ,II". ... ....... : "...U> Y'Ir: .uus. I III'Iil1IXI I I'MH>
|.1"11".1)| )ear lu (,o lulu, amp. ttilli, llu SPH.1| I wit elm line" 11.. "I ,t11,,..w.aWWI
\ """ 511'| l511 III IIVu II ..... ....... .. ". ... ,. ...... I --- I I
I" iI:4.\\ illi.i, 1. i. Irons llm aiiiv nit I _. It ,, ,, ,,,,,".1.,",_ -1'\I.\t'll\ Wll .\l.r 1: E.\gTRi I'I'-: : .

Illmk' .In. L'. )INII in ..",. own, \\ ....1. 'I 1'1 lie, a In In mililii ipfuip! lu aiui| H nil I1 .111,:'II iI.11,:'::, ii I. ,::1"I ,s'1, ?I.u.d d ill I.Ii:.I in, II?.I lull, I.IIII w'I, "; 4. n1Lnln, ,,, i Pr.......... rksshlI '

di |pulphllnduuhllessisillpraY.mulushIi | | I ills I 1.1.,1.I 411,1 M> Illl-y .II.II" Ihh k Oil r. ."i N.ha" ti" ., ., U, r.HUI ill .41 rw1A'Inm Sn. nnl,. ,Is ud.m. 5.l hN'5u' IR I ? 111155.IIlll"111'llrp'I. l5,,,
IN11.I'Is'.lA/'I| / I 1'55(4'1.I ..'. Ihu' JIUII ibr. IHII..In. au,| she .._......' uf all ..>.<...... u. Mu.Y" ,1 .,-..-.,. ..., '" "'''' '' ,."", ,.. "..,...... 'inIH. ,,,,I MP. .'wl.."n>.. I lis'ar i to I I.ft, .. .\1 II. ,.. .. .. ,. ", ".1."
WlraulaglN.us' luhu Iwo .Ii."" all lt lliMiintltp.. 'I|11|Is, auh'Is'lYmsplril I 1' ::,,: ::,:. ,,:' ',:.'',:,"., '' "; 'l hhl'w: b1N, the lsalnW555545 wnww la ix .".1 ..'"., a/nr.rlNY/1a 1.1' I. ''oIt.'.... I'J.
J KUi.hi>uas: Nail,1s" .111 I'.
III II".... II-, .I ...I llu. II,.I 55.W. ,1Ml, itTU.rtCommercial ......
| '
.
II" rs'.pr.'Ilu/lt
Ml, l4it.au l liilo, l1. inv.liit" l
|pulp, | in' ,,in WHH|. Mr I Titian! 'IHIIfrurlullt .w>, 11-:, jll, .' I, ,Lull tu' r. u:lilt is.5.4| U.HInil .,. ,iw t ..,..... I.4 Sha/r11,1a.1. \ \ .
I 111. It.s. Is| N.: I-IM, ihii.au4- ulMi of the People |laity'. \UI. lt
51.5/51u..i.ulplinlr.1l) IthuwiiilC 'w.. I'Isii, u. dull" 15,5551. Ii kwNN ... AIsl'g1h
Miller how la make olHi \u; .alii a Ur..it.lu-.l! fat. hui "I I Iil..l tin. su./ur,. 111'... lit 15511.. 55,15 x TKjHtlLI TI.rFUr.Was: ....Ifl'l --, -
|pulp| waul lu I1. .,.u ,II., "'1.1. ,, N1r"I. sll. II. .IIu.5 Muww.1wr.wr.............. rt m.5.,., Is' rw. 11 I'1-------- :
lag
I a help ,
.:II (h.h laiirnii. IH hurl" HIPtwmtht | ,umll', ,,,,11.1.. ""II ,, .".. ". ..,..1.. I ratsW Y' 1 N k: 15'LLAxa : : Mr.. M. A. CATER Proprietress
mi" .tun at hui I .hall gel' s'xe. I'* *".l' s 'U u. Co. I 1'15 Aarl'.4. IIInnN'saaslrrrxw. IM
tor .1II11.1r01I.. 1,11',5 Publishing .
.
I wan lwgaus : "I'I : :: ,: .kr. i ..
: .. .
'' : : 111)1 ..
'' 'I'I : 'I.u.'l' "I. :11. ,1.511; :: aalirw V NI "" '
I't \1 hull, 11..1 I hiss .1.,1..1| :
,
I.i-o. > u "u l m.. rrallnj, ; Ihr lunlhpituiiKui ;i : : I n.11.... II.r.. al.'IINIT. I 'III:ION. lit
"\flPl, in) uliifclilPl" gel maim, ',1.I Illul I Mrlerr I I.Kll UK IiPIAN'"OSi'
his Muiuljy : I .yK ral.l..d .Naw.Iw
in I
1111:1.1 slsr.Is
: ) :::.::. ..
ttlial. 11I..dlll..1 i .nl.IK h ilipnlu ..... U UI. ,. I !A 1111" \. r sewn .i 11111 WLL.N.an5un'
a I.t.
ID II, iklinis, .lliruHliiuj. | >*ulPHir 1.a l l"am 1. a ", ''.usxal r. BOarD feot 1 MU.J1 ,
I I 1''It. "'1 kiti| Iheu suit HIPII I III,.I'n.l I' .I Irrumiulninii o I ....,.., IiSI41 .54455.515 ,_." wLr11w I : I e O or

'Aa .. n.Hi* mt tin.ml .hcnuliM. Mil bmk I...,. ,lu I I's.. 1..1, .I 1 I
4 .. -- ----- ( ) UnA \ ,I: \ "I '
--- CI..1'IIN,111I:
I hr I I. tun. htrpon MM"lit) vUillu" lablie drhplda'all.l| .
"I( 1 The Times' Democrat Almaiac '
s'rums..I| I 'in i.lr lu ..h... in llwlulliliiKMl t\5 ."" .1 .''', "nCatoosi '" ''
"M> ...1..10,. I I. lu nun,,1"I I ,,,10'I ,

..r.. lii.h ill. ivrUiul, ) .'|101..i.,....' .ail IH xlilui,. a1155. H I.l.i GDiRHiALMtRIOS I'. -. TIIW 14Y4MT AWriOV Wli.k. I'K ri .M Nl15 ..... All OR YEAR BOOK, Iii.L'111'lll
..h.. .. Sewing Machines 1 ( : .
vets on-ill j ur | nn.
| m ui .5l., ihi. In.Ion, '|1"1 I ami ,irmriiiurini 1 -..." ..,...... ... -.."... ,,
..Ii..n pasts, ......1 u.55' H .nhum i "III. \ "lr> "I..N M hiMBIl'IN5 1 Wlli4| r AI'I.JUI., t.*r, Alii' .... wr.ra Na '
that l.. .. 51 W/ -.. Mw5.rtia.Iwsi I'111iil's, :-0. it. MMIMIIM' |:JJ-|
day "u lu lum. v iH w.
war wn .... .. .. : : :
a .hi ttatUlkiux. "s5, i .i iPI [ [ \ QUIT[ STOMACHICDYSPEPSIA .-... ..... L7 ?I.a'u'tSess.' IdrM 'I"
1.1.ups, 1 t.ioiiul hum, llw. liwr 11,1.lum .. I ruarr Malw ..._, h. IM M.drr4ls' 1 ......... all hw55 .. uYa'e '''.:.
,. .I.
..I. are. invrrwl with i il, in,, in,,1 l, .......... Ih. 1.5. M \I 1.1 I: I"I | |< 'IM.. I ,
IIIUK/: till I H e UUPI| |. .I.r l fur. A' ; : ,'.":' N ".1. in, IIMI I r. lit: ''''IIII1111C li.ifcor: i H-HKini'i wr w55'i. by all laru.

,inline. lrl.a.hl. llw. ll.>.iiui" .., hilt .1.-11..1.1. .i .." ,. ". '." '" ,'. ." 1 .''',.''..: RNW pwlrlU..s..ws"'C"' 151.:, ,,t.w.,,,., : ='wr.s.. .w.1. I II I..', .......I.I .1. II M I".1111.. '\I.I s5 WYMt.. 'tslYrla'11.IM. ",,.'.11'1' I II'I.: '11'a .' ? I

| 0.Ulint| Ail '.. .11.... whu 0 "" all ib.. i I p5.NUWStMw.; : : wNa r l.rL.W W 1 1I 1- !,"."1"I3..t.its'' till, lI" ,
man' a> rrcrmlt Wr I..',... raa.isr55kw awl .._Mamv, r |>pUn> Imw c* Nanlrn t h YYnI! **u AiiiauriWif .> 15 1
haul or ih" Mnli*. k. .1I.S'I'III1' .hanged, Huilliil. Id mlul.lpi. ti IHIIimllu .,.. : I w'N MIN .,n r ,,' o. YwNmqi '' .. ,I It..... r.I I II I... ,
.
.
'lltrti. ,lllIU, llHilMHl .. ;; :: ..: ; -, I .5 5x.5 Mhr. i154. hMtsuW. im.: PXC.ABBO. I II. <'I|1'1 \ I.I, II M
r I .
III | glt..nNNlslisr. jl.l Is.huts. HnliuiMI :1i.:: .::=. I...... I, Pastas.,1., ._",... I
*
wwA w ......I.. .. ........... .'| i'kwkla.awl'she Hnvmturf Itit.r. %. U\; 1.1\: ,
l 'I iaiiMt an. .I..io I "I Mill HH-VUU laUr H ', NI A N 4NEUTflALIZINC NrwWrr..r .r.Yx ..NA1, IL
'rum flit I'uioLluau.' .Inu Ih. I.,.a.|. j. ,' Ib. mlm.lrr i> orrIw. .anltlbilM I, CORDIAL i __5'r.M Yw.x 15555 wr .:::., I: Contractin[ and Bnildini Carpenter '" ""I l
Lyn .plr.wul' : N'I' 5515,11. +. r IIII Wi iI tttut T'..... I Iww,. pMNarM. rww .....w s'5 5sra4 ias.trM .ot \I I'" '. ,
.|u.llr- c us ui.| .| tiy\ UutlulliiM, uf hilt 1 ,," HV.. .\,........ IratrlpiII : ., ., : ,., ., : ,, I I aniutttM. KttiHxniM-r* ami n.lrriUriu ass t.el.r II I .
., I IJ"
lair r n. m 1.5/nk.1l A rr..NhaW
I'uuuhs \rahurghwulruts.. II.. ... .W lwdwra Ihw'rr Illi: 'I IMIKlMaritime .:;\ (.(" ,% r. /.\R1CViOxsSTULJ.I; : '. 1..1" 15 '- I I ,
wills |WNd. lur. Hi* luilim, UMJ.IIh I ...._ ...lly. .lets ..... ..5'aA Wit .\1111111 .rkIII. 1\
\ ,. I Y aslh .. .
on luputorjr serves u aril M ,,... 1..1'11..11. PW'hliNTI'R. .. .... I...
.. 'I.IIIM'| i exile am.1) s. here llriloii.fouflil Ili.lHH-tra\ I .. 'Ii' .W p N u/1NIa1TI 01
|1"1" ul 1..1'1..1110.*, 1 ''d'a: Ir CAI.u-."l. Hs Y."y..X IYYyI i fill l.Ml .

.fui Ihr |luI1.-| ( lubiuijallui iwn ,<.ar. 'iiu .lur HIP coa.i.lk'raliou of I I fS1WW1/lagttrL.., o Isis.erk. t\Nprbla 1'1'.1.. ill TIlt -unl.i I 'ITIH ) All n/ahlthll.E: llual'a PATENTSMrVpn
....I iloiuiHaliUK llw itmulrt |,a..ii, Kill .,1.. loman.l atlti.liuu M I.. '' .11. I 1I Surveys. ... ... ,I. /1.1.1,5.4r I
ana Milum .. ..... .. 'LI"I ......
il,n IhiiIfaulilul' rjlh, aitarml I l5 .
,
> | | h..r,1ti. .
mt "l. H .'ufii HlnM, )Icrall.l..u, ails/' \.... 11,1, gut "I'IN.h'| n II"i4d',. \I \\111:1.. : .lit lit I huh Illl ""I'.II\\r. Mill B/ liUII\5 ,ii' IM' 'HIIIII 1I'II IIU ","" I., ., .i I II' .. ,'I', uMM.I 1 .. .IH.I K|....IU. ......... ImaMkwl .*b m.-:M,,'.:.r.E..4' "i
.. I "0" "ItIliA .
'I t\ IIh'M'hl \ t
'" ''' '' I 1" I II \ I Ii rI iu
.l.uiii llu,' lum Ii. ol' ualur. Maud niidlhu I .t .T' I I' ". I' ... i f'.t.lWlso'; : ; : M ,"' to.."in* FT...P-ITU, MMCP M. H. < N *

1 aurultlnl. ,,1.11 i l.i Ih, .U.upHl' ..l 11,1, I',' I 11"1.) ..,, ,.k .". .",, "" I" 'I 'I AIM I I- 11"1\ ''t.llJt'l; I NI H\\ IV 'i l. Vi i 'k .u". .- ':' 11' St .5 ,. ", I .,.1, rl" ..ttt'; ::1 L't I ''JiE'.Jr

..,."L..I. bass.. Iin .. nNlu'a/ 1 ',5l' lullx Llsw esnlalllslnuiuurlNle'It : ;:

\\' II* U II.",. 'l55sMuss IUI l lldIo' run Hi win, bl' Ilwn ,curl. O' ...q., ., .. ,"I. .. I a O"ea _..rnu'h.I. r51tL. \IIU'Y.V> 'I'll. t.._ .... ....._ 11' ... .. .. ..
IIIII' ..--.. Irr
.N. 1 uu It) .IL'.I \iss.si. 11", II...... I l .. I I 'luau J. L.r M hr'rlw1. Ma

1