<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00154
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 20, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00154
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
I V :- ... ... -. ._ 4.- ... -. .. ,
-
.- -
ij jIH"COMMUCIA

)'ruIIHoli\ (ommrrciit1.'
V'V !! \ .

l''II'IIUOL\\ \I) \UIl't'"H.\ ( -


--:.A" 1 iTi : 1ll PUULII4FOSIMI, .. AM,, .>WI M'RI.ATflI HLTWMNIKI.AV I I 4
!

'Crtl'U'' ct1] l 4ti: ]" } 1'111\ C ,r ,, \. ..",.. '' '' ( r'I :

.
,
,, .,:, :,,:, :, /I' j 1111'"


l'I' : : \t. \ '-. \ ) ': ,:':" :h' l'

: .- .. -

I ,. . ; : .. I
., 'LI! VAIANIsAIVA
'
1 "
to' ".., ." "..., ".. ,. "., \' I ) I.I : : I'I E" '"' \ ( 'II) I I. \ I 1'1.11 I IUI) ) .\ II E I \I\1) : E" t ) .\ \ \ I (I. t'I 111. I HI -


..
-- - -- 'hint tall ....'. lbis.4snI. :
-- I trim. l4.14'Ill I.Uiiii'
I 1111' !''I"II, ,nut. il. VIII

I .. ....1 .Isi' ..it.,. \1111,111, I I \1.\I I I : I II I I 1111 I \ I IPorLr IS i.i > i i ,: : SSSn '5ll, 55.51. I ISV ,ill ....1., .. hi-llp .5 III lit-ii.li', ,.* tS.'l' "i \ 1
,
I i iM
I Ii..ii.liI'i" u
I ..
: ami ;
., ,,,. Tin hit: ;I .|.....I lnin I"0" r I 10...n i .\ l r.l.lri. of I lr. U'orlt. rilr., lo II. lies.,5lr.I ..1. )I' ,,
II .lli-.m. M.llin 'I Ilwiil I.
I .... I .issIitI, .11.1 ri, I In lli. I ,,11..1 I "Mill- 11 ic (l"hll"IIU"" .if t In'iff ln.. I 1.ils'siIlssis' | .
\ I I'I. |
1\ ,., ,... .11 ," | .. I. l I'
.ksie.'s"r. ,Hill I In s. 's's' 1
i '. 'I. Kti'khiit & HAinns & 1 imki, ironIlir S SI ,...."..'.. 11 hiI Ii ,
I.t I Itt son JUIQUO, ? V' S l Is V I I'in MI ".iilnii! t I. i I 5.55.nl I I Hie KIKIIII ,
. J S hu,' 1.1. lm.iHi nl ,.'.. > '"'s, I. i VS
I |,ti.r .It It.." !I. l 15V15.5 l llirnMiA", Itmc., I. I'.lilnr Iln ".1 hi. tiniTiirK Into ,

f I II 111 > I Illl ,, ,,, ,, , ., S lIlt, .Ii'. |in,,lH. II.". tn.l I Inn. ,. II", i Wlillr !%r. man. nl *tap| V .\ lIsts l I. I ,,- ,,-"I.I. in.l Ihil. I.s., "1,1 I Miniitiliimsl .
Vi.fT! MII''t.i ",,,'.1 I I.. .,', IM." I H-,
I. ,otl., lit 31 & 33 Ninth! *
l I.
I .
I ''V. .II.IMIII.IM-| | ill. (.1 In' "'.1 mm 555l151.5I .
.. ., ., II. Wiinil Riirnt I tun I :inil. Ailinilnn| ,,',Ill-Ill us' l I..'<'lliv ,4ij.. ,, ',1. ll. i. ilonlHfnl. M In Hi., i I I. -
\\ ." I II l 11.... -. I III" |I",'.. l" i ... 1 1\ Sills' >'\| ; i ""|.I|i ,
1 II X |t.i" 1 I. I III. ." V ..,,nl in in ill II.' I linn .lUiii' ', i I. i I., I I '.rllllinirl, n'*" 1'111'.1' M hulliIVlrr 511,1,115| w ill In- .s.5V ,...I.sI I to .,.ss. 1m, .

"| I r" \ "iiI I 1..1\.10\ I. III I' i : i.MI : jJJJflin' S "'''''' a* 11 III l innol ,lpniimlUi 5 V
'U. IiUjft nlnr ,iln ...t of |>nKliliiin'' 1nrll I llritn-r w.a. tin-liri.l ant,I fr.ml

I ," ,', I it"", llv h A. "tl" "III ( : "11I'1':11: lIml\\III": ', .. l.. llltlMillIt, In-ill Illilw II mil, W I I..." (inn'luxil 1 ..I' |irvlml lit |lIlIlh1M'' I I.H : l5I.I l'I's .IVIlISIV, 'I 5 Ik, .., I..nl..r ii..IIII' "-

," ., ,1. V I V It. f '. I ilI t.I t. I Iln. !10 155515'45 1 niiiiiMliati ii i<"1.1 l.rliij I r<>H ili.ltit. I'l.>in Ilii' |irvti
I I' .\ \> VII .I. M KM: MINI I .1.I -"'IIWIII'I1'1)1': : I 11\11! .. i. I Mint' 'piommpnl tupti m ,H I,55' '" V in,' i
,.'. .11, III. 10 sills: lI515Ii' t III. l .tsuiItls, 551 nit HIM.. I In I' ,,5, .",isiIi, nlHttr! .mil I IIIt.
,1. ." /I. II"1 "i : .,. ,,,.. ...1 I ,,10 ,'
I i I tI.,. I hit ,' ,.Irt't. .5. ...
IIi -I I I I r VU- ., .|! I II 151 511 "I/.1 t Ill-It ..'. "
I ,MM I I 1. \ I CM.e r.t: I.v I.., 11. iin.I .-.- .... .d. ? M-IIOII. .rll JtIS14IOIIIVI.IIIII.5I55iIi1.5| ,1.. .
I ,HIP. ,.5.I .nil ,11"
,. ,, ltr" tIiIP'V 'I'll\, l> I In I I I 1,1, I I I I I II I..i. ,.. .In-i..I- lii-iMMii" I ,: up ,in i'.Hl I lln'HI. ,. lIft,.55515 5 hsIli lo *I>IH.. lliiiuw'.iil I1 arm.I nppoil ol n

M I I.. ,d: hid, ,dIV 1 1. I 1. "IK II I Id'S.5'I It "I \ I :I.r. :' ::::- ., II.I ...:;.......,. li.ln.l, liik' Hi it ,tin, ..ltl.sIi. ) liw.ml | I IV5 I itl niillloiK, ot S ..loll: ,"., lor tin. ,,ilm I .. "ini'ailt I .l it 1 ;,' ti, I.,1, ....111 i,1\11'\ l I''l'', | i> '". .
I | .5.| I" is. ,'.
III| .
| I 111) ) ,. ,,l I"S, il
I" KIN .. -
I It., \\ 1 I I ,1 1 'II, I, ... 151511'Ii In. IIIMnii .,.1.1", I llnloiitilrv ,, | llnl III."'sIll"n 11,111,150 i ,
V "V S ISIS I' .10.," .' lip liiini < in .nit ,Iln 5 irtiftnn lS '
\ \ ,1k' .", I 10. I I "to I' ,,: II' \' ;,, ::, 'i:', ::1 .I :,,,. : : > I II
I. .. ,, ,' ,,, ,,,,.,,, II" ', .. .' #0 1\ I ,,, ,nt S I.,.. ..> 'if i. ,now M ::1 I .tat', 1 ,- ". 11 ill ". ill .."*".. IIOM IMIIrflil ]1".II.'i.W.
\ fit"l \ .. .. nil 5555 t i' Iii.I .1.1 11,11 1 e.,. /. ('h'I..1 l Iii", ,, I
Vl Ilnlllm
\ "t> .1 I' II' 1 I li-ln .I tint 1 I.'I? 11..h., ni ol sIr I In'iiMllii' l ts IH ,Ukni. out.

"' ". ." 'I l II I I. I. II"55555,5." ," ,., I. ...,lS'tI4t5. .,I5 t.S.. ......, .." to'I .1 '..".1"1 I' 5V, .5 I' "mini i 11,110..1.I I I lo '1.1'1'| ") .il..l.< Hni.ininif I, I j ,. : ..-l.>t tin, liulil. ul 11.,'on'i'> |1",". iiii, Inml'In i ig n'in, I Immimv. in,1I IS I

I "..5.ss'Is.W"m."1 .'"'' \ .'*,.' Iniiin. ,',.. (tlm tiitl .155151. Men. two in ,,iiiiiiilH, Ilir I-IH.IIIMII, : S isle il* oppo.iiion. *..sl tin i* ,',',1,1,1it I
i
,, to' ,.. VI I .
,
I tof
f '. I BOILERSheet "" '" 11 "" '" II The First National Bank] S55 u III i.l.tml. I. ri.lil| III s.i) 'IIitt "llI. l-ilm, ami tin' I o,h.-l Ulni,. I'.otliMrrv {, I n ." ..ft.' li.H.iion| | .. "I"| m I ih .pi

I I ,I, 1I' 1\ '" .. .. .....I.."> IKMIIO, "1114: ti ,.n'in.. ,' mi I
ii ill 511.1.1".1',1 ,
"I. K!...ill. : t t",1.1 -,'SII.! sI'S. .liirofA, rl,I frmil nl. On IMO.I
"
, 1'1111.111'I i .
,1111\I I I 555.5 l N. n
"' Hn >
,,'" II.. \ !\I I I''II l', ",, 1"" ,, \ .. i 55155111 I Is.' wl.Is.. Mill ,"ike Hi. ""I"ir..." i ,li.n'iilnblr| .iihl .lirli .kln.lnlliii. ,itiiiKiillioli of .l\plv| 1. .

." II. .. I'' ."" '" ,,\ ', t 5.S i 5 tin.!, oiintit .. It ,tn ilii'iult. I I I.1nl'pa, .. mil.1.,1..1 5 | as mimpii, ,.tnHiin \ ,., 15 ,'lis |1..1,1'1.. lln. .nil''I is.rsstI, i.iiii i.
I"'j
", II I.I', ,",,_"., "". 10 .1 II I'ENSACOLA. FLORIDA. -111..1'i it S 'tin. .mllnniit., .. Mill, ,, ,,'ill..,. II.., ,,,., nor "IlirIViiiilmi |
,,,,, .. ,,,,, 0: Iron"VV' tin' ,I Initipoi: .pitunit, win. will not I I '''sI''nt '' iiinl,I.I I .ln>nI 11 l\p, |"",|.ss., ,'v npiiii Iln. put "I l HIP. 11pi. '.'''' V f fI. I

'''' """ \, ,. NOTICE iH-itttltt- ... ,to .1-llk, ,. IN.lil..I. IHIl ,-..j.".,.
.11101.I iniMlllitm : |
I II II '" & Domestic Exchange l Bought & Sold. ,",si1.t,5IStS I 'dll.IIII"'O'' 'l froiii I iiili, < nim, I M h.'l

II. Foreign tt.t II5.', ,In,kiln' ...-..11'0..1 .Him' ,untilt" lIsts 5 tot/cinno'iil S I II ....1.1 h",: ".. ":.,1 I... I I I. ttnini'. rill' ll1.' ttion,' .Ioi nn

""", ,,, ,, I'I S I ,,, ilni-lU, projiMt.. ... i I S bii.iin., .... n Inl.'lp,, ', h ,il 'lln' Is','" lion hISS III .55 I 1..1. '...... loin-I lllottt-l' lo, I.

I. I II IS UIS OJ.loKS.P. : CHEAP CATTLE hits, Is IsiS ... "5 .ii.l I, .mil ,.1 "..1'V i put 5 55 1'\| |..,, ,. S
\ 5155
II ',,' "'" PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLKCTIONS I Ii, ii I 11V111, Mini, mil upon 1 I "5.5, ,'I.iIss. I 1",1, ,'I l 5 II.. 111.41.| i liim.Hull
I
1 "t ."" ,. V.. h.\\' 1.1 e S ii I': \. i IMII''! .iliii, il" ".mil ,mi. muki. <,IPIH, | .i. lion OKI '"''''. I I.. '5,5''.Ilh' ttilli tin'inllolMi i. .ii will',' ,lilt' ..nn" IHIM.I.,.i i tii, .i iIi .

IN 1111- i in \ 'sI. \ n' i\m I "h.,1 1 ,' .i.k Iii .,1 I I 10"..;ss... 'I I II I". ",55' ..I I
III. tIll, Ol Illl \ I.I: olllli .\meli' i. 5..t S
.. ,, ,., ,, 1151155155 pill inn s "' nn V
01' ,' ,, .. r r, P. J. llitoey ",' ,, ,, ". ", \I'" II." .' "l ,II', il I I. 'ISSII'l5l'iStSS:, I .Vliilnmn, lit (mliil introltol .llollihl I I II I.n mi V.. |. : oInujn In'>.... II.,'If )I.. H' ,. r......si, oltli I "s. 'l I. ,,4 V

V ,, ', .I,. "IV"."1.,1., "" I'" IS i .",n l ,,t tin. pni\imit\. tiniatt" I \I 1111.1., I Iliitllml,, II .inslin, '!,'.)II. 11".1,, I nH| ", I I. Hi,.u ,nililll-! !'ijISIilSs, : I Ill"s. .u.

"'" I'' ''I ". 1MMI.I'T r : I ; 'T ,1.5.H .. M 1'1"1 I St I lilt i "- >l lnlll ?rtnA; at LA? MMtR IAt. SAM WAUCH ,mil,. ml" I. .kill IH, .tonnl, (I.? rV.I| mIn i I lo pu-ili' I l.in.liiiin I,, ,'l.nii. ,in,1) ultimo, ,'mill. 151 I.loo. '1 Ik.' oil,,., ,tml II I 'I|, ,ss..

H.r.ml I 1 M: mm, ,, ( ; h.ills > I Iii II I. unit '.lion' ol Hum' in-IP, .11 ol 'ki,1 I Ik,.m. ....1 I .l.|
d5t.I .1111.1'1.I: \ I S VS II'" tin 'n V i iin' I IIP. 11.1,11 m'l I Hi. s .'rs In.l. ,. mt ul MiItlninc ,
.
I IV \I'I Mill .
S -, I 1.1'I,1\! ..,",W H' III I,r..SS,,.n : Vlm. VVI .' 1 ''SISItSIl I ." I 1. .11I I. IssI, .' .''', linn' "i. i It i nkpii Iln, tttiilik, "I tin. ii. ,smilrit. <>l 5V *!,Hitti.. toMrllPlnMr S il'll'IlS. 5111. 111' ..i" ill nnti .."Hit. in.. m*

V 1 V \1\\, ... V \I 01 1 1d "S." II'S' I' ,1 I. .'", ''I I S 1\ L I .15 I ITS "I I I ' : .I .:.I'j Iss'V : riiM-t'lii t s "'ot'l, ".",,,110 -1I1I.h...: all! oliii i I' p.ul- ..4'II | I 'In.-oil, 11 k.... to H\l i iV it out''II I tt kip, ,....:il....'Ml. ml.* into l':ink.I .,
: :
,, ., .., r .Ih"". ,,, ...1 ,, 15,55,1, 54 .. S S, ','' ''''1\1. 155 ; ,!; ;; ; .,,; I : S I/, ,VI I I 1,000. .
II, ""I IV I. U. II. Mu"I I.. ,Is ,,,. ,,.. .1''. II.. "" II ,. "" V. ,0" ''' 'V I,,,' I ,10..1, ) "'I"h"): -,. ill IH ,m tllmll, II SI| V.. limit ul I"| '1, Ii 5555,55. ,,,11,1,; n.li' I IIIHIIt .Hit 5 !h.h'rloil') |
"
;
,: I., ,,,, I'. ". I'.., : I II 1 I 110, 'i'''''' 10. ;' HUH. .1, t,, M "II ,', '" lit"1'' ,. I 1,1, I 'Iln, -''I"'I..r mltninlHM. "" "I I tin. .I..nlloit, I.. I 1'1,111, sI I"I..I I |I... s.ss..I.. | puly "usI I a)II". lUlollic In-.l 1110111,4 I

ulli, nil ol II,,' .onnin ..,,,1 II,.. aoini,k-.l |.I lt... I.Is's| 1'",' 5 it f.lllttlllK .
< I h HUM'.... ot.l .11"'I"rl. i in .li.-i>)tilil ol. ant rl.I'I.: i,1.1.10 MiI

M lit'' I I55.5' No.I5pfllflfoxStreetS 1\ ,,.. ,,,, .. ...Hii.ill ....11"n i. now, in i n..III"! | |. ...'......'11'11\5 I.01, I 11)11an )
mill loun.l
i' ISV : : :: : : Ml SI. C1iiioo! I I1iiiiiili''I l i in ); : I nnihpmi, til..it I I.. .I. aim, ?? in,
.
1'I') I 'I1: 1 II I I .
:: ; ,, ; HI II HI 1,1 I \IVUI I: ,\ .. Hottor.l
,11, ,, ", I, ,I S .1 I .5 I I II ISV ..... I IV S V I \l t. II II", V ". ; i,,1,1",1,, I I 5.5, 'I. :115111,I 'Ik,' ",I.SIl..ssIll In in,. IHllilll, .|,"|,ll"'III' 1".IIIC"li.| ) .,,S |I', |I.,. V "I 'I.s.sss.. rsIis.g, iml I rn< mn' .if. I

1 ;. : .1"". '. \t'SIIV. I II .,,1"1" I IIJames' ,55 .I I I" I Hi,' i'liilnm" ol..I.1.1 .. ,.1..1110..1I" I .I i-'i.. in.tili, ,... M,'n of I
i 'V I '.. .. ti ti'.It. I "I'l Itll'MIX I I II"" \ S i I. .s..tii | .. .., Mr IIIiniH n Ill liol. I'll.

.. ," ',, I"\I ,,.,".1.t ";" I'I"I "" ,," ,,, Florida House' ; (Joulsoii)) \"I'I V._ I .p..II'. S \II I s I S I I I I "nl ." -. V.I I to till Iln, piinil Iknl ,.. Hi. I'.'rut. i,in I 'otn'|'int ",|1'''" tin, I" 1.1.. is'I, ill"'llil,. ( ""." .'11"""I, "il"

I ,,'" ,ii.sI. \ \I, ,'''' ,1',1, ". , '' 01. '' '' "in,, ,ml.' m ,i.l., Inn' 01"111"1'| | i ll, inimnl ''i ",."".1 it'Nir:' ... fit. at I tI"! "I I,555ssss5s't, I IIOIHI' 4i..II. i "'|1'H.I I I. nil,nI' ,lo I.llott; tin, '
,
., ",,, h. I I II' Ii'' 'l\sl' '.5.' II 1 \I II. 1. 111 :" .. ,,iml I HIP', Sunk, will, .Iml Ik t'.iii/s'll S ,' m I km, ",.... IIi V
"II'' ,. ., ',01 '" II --- ,, I .s." .1. ''I'"II. | .11.. lo.nl,I ; l.ntil., In l 1.,1. l fromin. lliii.htill 55,55.

", ", -I'"II.n. -' ,' : 1'111'': ii: < > iKiiiiiis 'IK. ':. ,, '" I' I '' .mlt 'I' S V.., .,..lIh.I. 1,1...,1,1,1,1 I .., Milinllir I I... ....1,1 ..i.lpi Him I "I'IN'| | il. to Hun' in,I'inpiiliml : '

.. 'I ,. I. "I'. .""..h 11' M A LA I II I Iff. "t'Miiiliti| *'<. i I I.." ..",. .ti.I ." ''''''''. ,110.,.. "".".', ,5,5, I" mil It.iti. u.IVIH Hi,.1 I 5155,5, p /,' ,1..1,, I U :in.1 I Iliiitlilullt :.s15.. I Hi I ,.M. i'S. op, ,.nlIon. I I., piomolIn I V

Ii I tVl5I' : : S SV Mis! Solo Agency. Sll'iclly First Class in Eiiy: Hr.SIUct. : 5...' "I t III'", ,....,,,.., ,IsIs'tlI'S., I. s'' I.I, ,. 111.,11. I In, mn.I., 5 Inn, knoivnto .*' 'Hn..? IH-.I' mlpr-4tnl, HIP ,mnlitlol .
V V ;" /\; : >: -
:, : : :: : : ; : :, ,, 'ill '1 11\ lit I .. I.. :, ... ,i "..'I.' SII5.Ilii5;: ill I 5SSI "''1''''' In. "i ." In..UP. ., ," .Kpllt '4 '1.1144)41,1) I Ills, (Hill, A

5 SI I.''m' i. ,ton, I In',,' Ikpliilnn' I Iron ol. HII. -li-mlliii, !' 5,1,1. ill ,Hntt ,it nl Ik ill
"I..h ,
.,,. f5V, 11.55. "IsSlt, ts. s It ,'" V
J 01 III" ." 1I 1\\ I ,.,. hI..IIIi. IVS' "' "" ,,mil, 11', ,.,. .l.i' miip, .; | II tin -.oilll. IniraniiiH' Ilisloiiaiis.i Ii....I I Immnii. S. ,III,111.I .sr.... I'. :is ik' 'i'p'
,II',515551" I ,, .". ,..1 .., ,. \ tad liy Dai M O cr !Month V I II I 'YV, : .:, ;. ,: I .,.IIIt.1 5V,. INmil ililkionp. )
$( V S VI II .1,15.L., it ili," ippr Him ll in *,':llot.1| ,,1..It..I.| .'" klm, ? a*
.
II ,,, tI.Iiw.siSt 55 "SVV \ "III". ,,, I. "".1 1 1I" : |,. ln "lo 11,in IIH. not til ill.. ., inIIP -
j V s .. I ., Noil In. Hi' ,, ,.. Kill ll not, lln.fi.. ,. 11..1..IIP n..
' ", : j in tin l n I poliinil. klnr I
..'' .Si.."' .' I 1 1I. ::: :'t, ,:. : : ; ; ,: 11.\ 'I I'll i.. I. ,4I City Hotel ,! llnl Ilm. I I s.ssssts,, Ill.5.55. .I.. .Uit.nn ;
\ .11,10., Hnlukl/ 5 .M I ii: r. .I >S \1:1.1: I I I IMI: I I I..1. .k. I In.II. Illll, II i :m I I"' Mml .. ,'.V liS.S..5II5IilV I Ii |5.">\ir i I. ".. iripmr.fkl |
S 'VM ii'i'iin.1 '' ',,. ,, 1,1 Ion.. in hit 5555555| li, tt '54 55515 l HIPIIIHUII.
V V"V I St i-uiMii4, I. I 14I55 111,1 4 I till 'HI I ii I". it 451Il.:5I: fa ,I. I i.i ) iilolitt, lo ntili/p, II...' mi4l, I IS tin.
.. HIM I .. ,' ,, ., ''I"I I"IlK 55555
S ,", -.1,I5S T5 PUt5i'I< "", :'" .\llnniin. I IHHoi,5. HP lonlinii ,'
V "'.. ,, I HIII: I I .\ \ \t1..I.\la., I I r: I ',01,1.i | ok,. I 1'11', ,",", iiknill.ni Iln. :"vmlli' 'l'ISI'Is) .,."* nn. ,llni.1 'm i...iilri. lm,,,.s m'nIkpipni" .
"I"MI. Mi...\. t 11 i Ed. Scxaucr ,"'. |5,5 ilrai. lilin, lulu 151,51,11 II I h"I"'SisI

I ,. ,. 'It .I H. I :11'411:1 FOil 1111 viiti. i \ \iin.\ini\ : : l lri : t : (or 'i 1'111 I i-uoi: : Proprietor I 1.11,1,11111. ". link.. mpoMrilv, : .|.'|'|HIm I ln, > ii I. iliimp. ami I I 11 |....ilinh IPW ll.'mh'1.1(4( oul.i.t, ,, of

"'.: : ( I'\. S S I'".uI." )" 'V '1 Iln II Im,, Ml, i'mil olHi.I 1,1. I 1",1 hitir., IH 5115.1. .....1.1 "..,
\. ii.l.IsI l 'nr. ,... :JIV ,u. 11,1, I I. .nl' ', I ''|1' .il Is l 555551 I |1"lil.I., ., 1.1.| Isris.e.of I Itsr.Il I turn' MII.
I.
\I ..5.5 SISSSSVSIS | .. ill Iln, :Nmlk, 'I two 'Mil\
1 (" ''' 'II' : in mII Lp lill I 5 him i.tiilkrowii "

; S S I IS -, "iil I M l",1.1,1 it., S, I II Is, I I?,,,, ,." ., "".. ,'i"V I. "I.; ,, ,\ ,"/,,"/ ,.OI. i! -- I IISI'H'I'I't. 1 11: J. COOK! !, (Clerk, I 555V5 .itmn.nl. ...."nlit I in Hn. !''I.htI. .I"|",il.,.1. iniHoiiitf"5IN, tnlor; (..5Iss'al, "HyrmiKp.. ..r il all. llnl I I. Ilmlx I HIP, "|. .,...jII..s, I lo 5.,'sI'.Iss i. "' ...if.li"l

I III liiMltlllM. I IU Itll.r I I .'a 1A"" I. 'IIIIM.AM. .. Ik.,. onlt. pla-1.5 in IM, I Mill..I "si" ili. .. il.ill trim, 'i :ml isp4ilt| ik vi.''|1'
,, ; J. Cosgrovo; ... ...1.1..1.. I ..lIi PI4I.iIlI. >i.ii; 1.Ii. lint "Si" l V.ii'n>p I- in :\i itoik .11. V
I"" t I < I I' ""V I 1:10': N M r'JN'I'I $ : I | III.I ..... Hn, HIM .ni.ilitlll. .lol 'mikiniiion ,. I''SI') ,'I I Hit.Ill,-. uonl I !IS. In .

ii .5"1 1'1"1 I.ssisl. ''". ii.. I. ". i.I .. I ., ,,',, "" .. .,,1 I ,, ', to' .. |II I .i.louml I /lu iliMp prniimilt. III,,>i, \ aiiill.iiliKMiill.il Inllip i lilorofa II,,elIs'Is 'IHIIII I I". nut pnlt. iml lot HIP IV

., ..., .., "d '" V :--; tl I I' ,, I P A' I ll't 1,1, I II I I 5V5 I |>air| HIPIP n.kin: foi' ''lmliili' | ,
I. : II ", .1' ,I' I V '" 1 'S 1 V sssls,II. I I'1' M I5 "II."i..l, in, I I'p.ise..q' RII.I. ) .\lil.imi: il Hi,, nillii.' .me.. il- ,1 I 5 milinvll .
., ,' '01 I ., ", 11..1'' 5555, I..lI\ ,:., .It. II I ,. ,55 Ml HIM: IN :NMIIIINI.. | 1 ,, Ir., .. s.f. II..> ....111,' in tt 1,1,1, 'IsIs ..d..1, MMinlil .
I I
11,1"\1.1,1\1":1 I : ,.. s. I.hSsluISsSSSIIISfliS \\11 I S II I S : \ : : II 1 II I i 5,5 N \i 5 i \ n "| intmn VIVI I'Im W"r.r, I Minimi. ami imp,' of I II... 1 5 ". ''' |1'1.1| olvolin. Min' ,0,1IlmI .
I I >, In,' '. i | I liU
,.. 'tssI ''' |I51Ii.II51.51551.| in
I ,, ,, I." -- I I kitUiKHM/a' "rlld' .... !Is.s.i', I lion ,I lo RI'IH".I. I I.i Ik ir ml..Hit!;. .. ..
|
|
smith .imn.l.; ,, i ". ..1' ..I.I I S. ...iI''r 'll.srsisl irlI | "> .
(Gcnenil lank) I It 1:1: \1 111'\ ,, \ 'i..p' > Ikroiu'k' HIP oilni-ol. 'HIP UitiIn 51151 I lol l I II.55555V
... |I' pill "11,1 ".1.,1..1' l.r.II',
.
".." ,, 01.. \\'I"'h.\ 5Vffi5' 1I..r"", Iii I:" ",1'1II" \I"" I sits I .on l ".., I 'isIhts -iii.l .In I titus, :
II. .. II VVSSIS' 5 V 55 I .555'5I55555 .IS.ISS" .' .51.. '11',1'11'1', I ,. "' ,,, hits\ 'us.; 11".1,.,' II". ''" .1"| '*. Hun.. !pi..".". in.III.ir I .1...
.
.I. \ IH HI .I'\iI.IIY 4 ', nM M 'HIM I: IMH' : : .,, ,.I.11555, 55 1155151':: : .I I.: : ..l.:.. ss5Is.,:. S i...,ss1555,155.S I I1..Ho' III II. 1, II. "nipinkipr' mr shill, "i.r.S. at ..
I "I ,,5V l Mr I U.I Uainii. ,i. IIOM fm | it' .\ ", i
I' I 55 55115. '. .....1.IISV ,.,,,,, SIll, ),|.i !" 'mi. 0 .h..IIII"I." nloilp.1I |INliit| 'II"I"I pn.pi" .5 11" i
; VV WHARF I \ V I I 151 I.'Il It llH' Illl.I Oil, II 5 hiI" I Ii SI, ] !Io'iOl,' .,,1,1, In all .p4H.. ..I 'HIP I niliI i .alnmolnnri, ,.m in. ...n.lnp. .. il.hil" *
I CENTRAL ,, I I IIP 1".11..1. $' ".I."II.a' ..IIve"l, Ii I..." H ill
f 1.SSsli'55, ,1. I.S"l5ti.: $ V "I l ,IM lk.tr. S u.l.i > r. I 15555SIVSIS' l 5 "
: I
: : I:" :, ; ;,:,, ,. ., I. -l, MIUI.IM. .' i T. < IIIM: I: II i i"I, "".Inli., I II:sill, IIIMI-OV.' i Iln .alp 'IHH'kI I... ...11..11" !11.'mil. i..1. I liavamit inllu pn'ntf.Hit ,,4 sussi I ."I""hll.illl") i 'H,

It. II ,II SI 55.55, V555 "5.ILVI 5. COAL AND WOOD YARD. i I in.. ill,1 I Mi I U inn'r i. .kipplnx Iron loHip : ," Ili-.l .I"h| ,, ,.I'| ,Hnt .1"'r., 'I 11"..
V I I IS V 'Iris, fr.,1,1, ". mi. I l'I.MI'"' 1.1.111.I! \1111'11 Ml\ ... I It': I "tISVC will, HIP inlial, < ,,'''',"ill.....
.1":1'\': ', ".i. .. I illonini )Ih'. ... V IIritll"I"!, S Monl, I IH' Ik.. IH..1, lolmk.-I S., ,, II.....", n I..> V
V !|
I" II, ', lit... I .sSi I 0. "' 'I'l n toiii Man luui. ,IIIIIIIIIK i.ini.1111 '
isis.I. w i iI j I" .: 1.1,. ,' I I II 'l I'onn V V :Niw 11 it.'!,. I 'onn. S'II I Ionliliii |1'- 1",1., I ol' 11I4'511511t. | Hon......" SIll. |
I .. s I I..,.. iVii. S 555S...SV..i. >.>. I -I I U ii I i tit.1, .5 t.'riissS 's 'S I I S.\\\ tlllll'iI'.1 to..n:: I:, \\ '1. 111 I HI. II. I'lopililorf MHt | ( I. "
V55S l o.l I fourth I ril,, >", '15 I II I N. .11)\) rv. ,Ml,. .I I. Coal I 1'.",, HI/ikplkHrl.| N' .1 I -I,.,' 1 IS |Is.I| ",,'m .I| im, .ii. allimpl' 5 !I. tt kip$
Stovo S
.. ,, ,, .\\,11. 11,555 : (Gmto and ( ) '"'MM. ,ll Is ..I I III. ,. 4V \ .tIIssss., I' | .; .
I l. 'us.''!5s Ill I SS I It MIIK S : Hit m into Im, Iki iliimli. ,.Id.I. ..-.. alllu -
"lilh'4h"'j NM I I liiii.
wrn.\-r..I..1 S ULAIN' |S i ll I'niy I 1V11515SI ,
V . -I''I.H' : $ 11I1( MMm: ; |KI H. union
110 I'1..\" I'. ; I .11\ .I\\U.: I' "" VIISFIVI5: :st' I'anl, Mminiipnlii.'' Minn 11111' ,HIP I l.ntpiniinnl, ,, 5 ..r. I rloii.l, .i, oni. ol. \ N4.In ilk. I flsss's'! :
III. ,, II.' ., "I, I f, II. n-.ll, |,,, NI.. I BIicIc; Oat and }line Wood 'S iMli. .. Mi k, S "$5' l .'lol.i... N II M-IPIIU. I. .
I HIP in.I, 455.55., u ill lip I I.) .ill| I tinI.IMIIIMK '

.1 I M.. .ti-.l-.li. lislE, I.,, 11'1 ., ... .. ,,, Ill 555 Ii 1.\1. .. ". 1IIVIISI,5 ., h.1.1 Mont roil, Si. ..II, Km, : NPM Hoik : ,.il..r ,.rs, lu I 1'1'1 In 'I I IIMIII .
', ,, ,I'S ,I..I.t.'. ,... :I. h.-- "ISiI.sis. UlM' s.sii. I..10. \ '''' ''' '"' "" I. i I l I "iln ( tut <
1 MIM I I- Illl IIWIlV III -I IM Milk: I IVtill I lilt' IH..IOII. \1.... XV ilmiiiKlIk ...... 'I I 1''I.., limlim. t ..I' ..1..1 I |I51'5511I15|'.. l liri I..
Mlnm
I ailinrnl \it i. un'ilnl.
I In
,, .. "h1",1,,115 ..55V. III HI I" -,11,1111.. i : :" 1'1:1111'11.t.: \H I 'I 1'1 \. III. \ I 'I N ,. | 5V5I. ,
r SVl55, ,1 I lVSSSSt I t ,011:1'1 1.1'1 I'onKkk.ip.li t V V 11'1111',1 M .11"t.I Ik. I Ion H4 !l's 1"I.i.1'| : IIIII.
i. .
.. I i :i ,10..1" ) lor iriialitr .
,. I i i V iionomv inHi
,
'' 'n' |IIVlSS'| II ,11.1'.111. .. 10'I. n. WIll i in Io' r
V .1. I .
'II I i ...
inn'" .
5 M'" I I. In ... Km IMl-lmml. I5 ... .s's',5V| Kiiinlt tiktr. ,
,
moi S.555 11"1'
i I. M'. % 'S..5555 'II'I' ,, I 1.,1.11 l MitKu ,inl 5 llipm i. a |I"iiital.nl ,1.1.
i. .ii.. I: .Sl5Sl.i ... ; ;: .. 1'1,1.1. I O I Ihinol, .. ,9IllI! .,,srsss.l'.ip.lnn| | Mini.. .
; I II
I"' \ ....\11'\1 mis 1 \i\\um: I II : I 55,1555,1 ,,1.1 I I. I II. .,,1.. ., 4H.I' I ,11 I 1,1 I .h':1 i I ini' 'I'|'' irioi| ., 11,4, Hmo.til' HIPMIVIIP |H.-II| '

I..I... TINr.ixr: IIAIIEII. : I Unit..iln. N V H I ISiokpml' N". \ MilMmkip Iii' ,ion. 'II"I ,.5V4 .i. .kiiilt In M.'is'ISISiS
t .. i I.J. I.I..liI'lI l : :* _, I >4ll IIP ,"11I1..11,11 lmlil.nl
,
"
S I .I." '''. I. ""I 5V ,1\\ I I 1 I Ui I.. ; H..lull. Ut." V .,limi.villi, .. ... | I In, .Ilii.. .VIIS I'I.s.slsus.ssg.. Illlpolmul .. V ,
"h I "Ills IClle 55V151. .t I .111.1 inn
V I S,15155,5.I SS'SSiS'' 5555V ,, isp| :"hsis.gIss. y. Iln.oiiMlri '
I V 55 ''''' 'SV S/ ," J. II. O'LKAIIV i iM 'I I 1'1.1-1111'I I I IS I 1\ I. Is.: iSle. U I., I l ..-aVPiiMiMlkKan .V i. MlllniK ami, aIls 'li, I al.k"mpnl. 1 ifrott' nun, k fl5.-,. I

,, :,I"'I': .: .,.... ... II'' ".. .. II. .. I IiiikiMiHluwa.I Clint.' ,,, ,1) |I"'v
M '" ii :in i'. i nut. *> i.t... | am Mi.lU| Hun, Iki- ttkilu. In .a lolil, ..(
.
w g.wsl 11.5.5. ) 5555V515, all ...Ili
t SV n IIM' WHIP I H In isIs
V ,", 5. 'I ,,' .1" 5.\ 55. I II'1 \\i-xr i : |FI.OUID.\) : I ) i| HI"' { |"lill: ,|...il.. IOMI : million,, ll.il : Mini, aip, fiillilnl; ".1 ...,5IIVI.I.I l.nlHIPIII 11:5,5541:! :, HP Inn11 I .Hi, J ttlulii ami

1 ,Mil. I. '" '' ;' :''' I U Inihut.U' \a. ; l.inlliiKl, ...... I I.iwa. !'iir'l. : ,.,lou.l 'I Ikt, .. fainiii
I.unkn, 'I.laN.SSI aip, .I" "". > Mini ire I imoin4ih .| .lv.
I, V I ,,, ,,I ? ? ., ," 10 "tisl piJbTCS: l loronlo I S 10.1., ; CumU'rlml., M,I IMi I. Iln. s.'ar..s,1..1 lune ;tt'. |1"1.| "
isiS I 'li .
: J. II. nl in > -Ml. S".10| .lonl,.II I notIIP .
PORTER
I: ,"I InK ,,, S I Uarutrk.iwi-.l 1 na >ab. inlinn I I I I 1.1' I ttkilu. (II I' ll,4l ;
lcs :Brothers
Know
II i I Ii1sIII.551
: 1.1.1..1".1..1
In ,
0 Ii: \ I 1'1111.1.11'- -i ftltI": 11* I M'X NIirlIiI I S |1".ill",1 i lo rlsiVisI 5,555V15, amiIln ,
1 ,', ,.. II. I: I e Ile A. :' ,,1. il ( 1oI.'all..I! : ... I foun.Irt IrnsSI .IP. .1",101, I... .IS law ,In .UU.10 I, nil $I.rl'i.| .,..rni: imiPi-M.. .Il' 'I.. "I',| itu I

,, ....I I I...... \...... .1iS.SSSV ,''' Is' $1111: .1''C a, i 1220.:: a Ir cIItI1.IIHk' r I.., \V ,is.iin.i furuai-c at, a fin."lion ..trI .u<'li. l I.PII, I''''r) !l.j.l-l' I Ilm mill loMwHiiMnak ill not IT mm > .-... Uf..! .. it 'IPMMlulp

.. ... HEAL KSTATK: e.Jin! ... of .1.1t.. : ... I ,
,,, "' h'1' \ i vi 55 l MnkiHaii, viU.ii.l! Mllli ...11 I ,m ..
.1 I I.. "r. :
IN.I"h 55155'
| II
S III. I II ; : Machines -" M"Mil"I I ; ,. S kai.oil ImiH-lrv h.... ."..1.1 loin-. it. .. I
Sewing tI..II '" ; "I'.iI...." r..11. M I In'"ISIS "..u..1..1.I an.1.1I. I IIn "IsI'Is I .il I "ussr I". I. Mill is..I.. HnIOMII

... > 'hiM....llwJ S .., \II I Mki, I k Inlli -ii.lilntin' olil .1,111,1 I .,., will .5'. ,,1. I'alilka, llrrahlIln V u. ..". .Mnloilikk. .".1) unpiolil,55.
...,. I\S.Il.' i .
.,... ,,. ...I. ... \ 'I| t
S I: I ,, \- ,it.'" NI I ii I In I 45S N. !*Hr. . i.Cutnoxi I II.IItIIIl'4 > A u. < nlMnil : ol I 'III.K.55V5V55555. alik. |II,U. .' ..I l 5VS5'.1 5.55,V 55 I I.H V Mkili' nunMk

,..', I \i.r\i: \ usll- siSI ,IV I- I.IIHIIIIIIt: ..v. Ml lloMron. kook. ,
.."I I5I'S'I i,',,Ii. ," ; I .. V5 iiiMiltm : I.. liu.l Iln mm, V
I II' S I n i n.o I" : 'I Illinol. ..
I "fli.I .lIil iu .
I" I i
I" al
li.l I'l'I..t"| I I t I.N.'I. 5 Hn I '1 I.'......._ I oal I. I amp !
H lI..ih..1 I
\ rim S nl 5,4 | .. .
| H I 1.1.I 4 V5 | Htm' lIk
Or ipil '
\1.1.I '
N MIMS I .
I I' .. ? ,,.I.. It..s.I' "I II** '* I wli1". ", .\ 10.1 ,. .. I.IC\ 'll: M 551 Id I ,'I. ,' .,.lli, .' nil S ..55. 511511..NIo .5Ill5I. ISa S I'"'V MI IliiI... -1.il'l.hw, 5 lion IIUHI ''I..I''lIli..II.| $ lint s u hull, .IIIPH/P. iH.a ., 1. .
,," \ | | l. I llt Iln. ..IraMini.f. ,.. I 1'.1.1.. i.ss.'. Mlio, 1 ISIS n ,1 I
II .,,, I.. '" S 5I5l'S : I .1. I....
,.. I ., ,. .. \I 01' : 1':1.: ,mil I -.."Ih, I'llt.lmiL' ,I", Iln, lolloWIUII ,
5 1\ I ,1.1 ii "II'S"I S \ .\I II till I I I III' "".. 5 I. .\ ..loiiil" SVS5S5ISSIU5V.y..... I 'l.iiaiu,; wa* HIP .loii.l I vole, in Iku I' ..1 I lo II. t

"I. ,I 1I" I'" "," I t : :Sjiriiivis; ) ( i ;a.S'I"I \.IPII I: l II.I I 1' It ,\ \ I k j jI Cotton: :TDllOlVIM pi,II. 'I'lottkltflMP. It IIM..IOII oi.lin.l' l I.t ll,.. .lnlinl| I4s. ."', ,,il ,.. 1.1 .I"IN"| 4 awl Sub Iln' ntimipt -

.. i I', ,, ,, .It II..I.. I 5.Is. ; Uun-liHK/ W ta. : ktlliiMH", : 'I limp.I ..
'olMlo. .IMl.MHl I III' .. .
I I. I Niuml I.,
I-. i".., ,.la. PIs.JOHNSO1I'S. I.l.iaml I Kapnl. I ln-lroll I, M.I, I, 'VMS. | | i"t..I., .
his, '1.- S ,,....isI V I I IU: I -%.iI HIM' Mil\. i l : ; ; ; : ; win., I Ii I. from (is I- ..,ma 11 ,. 'II I In.MHilp I
r I I l'I| ;
'' II M. ,....*. I I.NisS. I r H. 11 45 III ( '-ka, MilMinkip. Ui. : Minn.apoll. I 1'11"| ".
,, ,, ..5i4l4Ii. HWINK-. "" '" '" '" "" |It n ii \ n M'" mllili.i nliiw.l. '155.51.15.) Mllli HIP. ...
,
V
I ..." *II InMM i i Mum. Cull Uonl. .\ MriiHMiHi", N'M maH Itrli A4t rli-i I V
|
I"1" I' I' nlwk. ss..l| .,. '
: lln la.. |
lo M.Mk oil
ill
,, ' : : I I'I..UII\ s-I 11:M: I I Ikutii.lol, '4''f"1"' I II If Ikv .1..n..1 I I.... I 1'1' kill..I InIi I
:: ;
J I :: :: ;:; : : Ii, .1..1.V lit llirm.rlti.. 'I Inml miHilpiliill .
( .
,
.5, tl ,, ,5. I IH, Hltlll It--I" I foil, \1..11.1..1\" I 'Ilt |I.s ''t I lpI '4' I.. r l. i "'l' OKI .. wonkl, ni 54.,

5 l 1 55, ,.r.ll ,1 IH IV. H I .V I ,, S.I .,, .. IlS.S.I, fi, I O .lobu. A I.'.,'." In .IJ| ) .pone, I.i. for klm. .k II
Collins 5 .ss ssSIlI" h..I. 1..1. "I'lll-kur, |l's.: "S4|| (akiI cl.n Mi if < sisgi n4l.IIkiiHnral '
George W. :: .1, ,"' ,' I I..5VV. r n.. ..- I 115 I"- =--1" III iH.iiHi II nnUalnl' In ..-....".11101".* Ilir .
Hall "
I ,' I
in I'n: ..
Tivoli :Beer : : : I IVSII I Ul V 'llniralo: \ NHkra.li I urn 1.1. .,1 tin .".

.5 5 II.I S I I M \1. S. .5.. I'S.. S..'. .". ,. ,... .".S'S.,,, l,,. I VilSII,4kl545V. | rIkI.I..I'.ryrss.. ... .mil., l.. I 1551 UN It.*. HI-PI'Illl. I'Ulj', I.. .. ."V 555j55,,,.5. I ISIS l' S
t. 11'1 I... ....... I.. ..../. ,. .
Ii'.sIs.ty '
I,,'I >H.1\I \I'l "I.11. t. I FBANGIS NASH 'I I 11". lipilil, ;. .> OH .Hit.$ iron rim flow 11I .II .tss'I'S .11.I irpollur ie .s ss.l l "..tiIs": lik,, a

I % II I 5 ) "II'!: I tl. III I I'" II i.s..S I .r..s.sI. .5.5V Ci ansi. Rnnilciviius, III P'II\\I.lIh. I Ii 1.111.1.JOB .. I..\ -- I I I Is.4V5 I ;tt risIlrs (..-..,..',11.. 4 lo Iku of kill. ,,,, V I

I II -. ,, <'. .,,, II I 1 tiipNMt *.. hail his. 1.. I'oiHiiipr., l l.rllp, on 114itt Mr. Topi- ....s Iw I. '
fS ? ., .11, .. M lwd : pMlprptW. tl.al. ..1.,0.1'1.1
k .. 5 I"" ,' .. \ 5 II'S I I II : 1.1 lit Tailor( row suet ..0011.'It..1 .l.mrl.. Ire : .
hckcr 555 ,
BIll r V U :nil I Ink. ,.. uoik up. mil I ton m .. 1..1 r lls.b'rIssI. o, ," ""h',1! |I"m
.. OFFICE: |
an ,,, .. ". 'nunl nt l_l IMP VlllMIHi.lialH.H .. 'llOllHl'. V
I I I ,I \ .5 l I .. II IMI.,, .k. t II, .. I, .I II..I. I ll-UHO. IIUll .tl.ll.4IM4, .. I 1..1. llo iuIVuHtltMlw VI IIP not apptrinlh 10,1'. i.'. \ I

\I'I1.-I Mgi MI.v: \ |I. I'll. \ II5I I i .5.I lu-tr.nl lit ,.tilflHU" H ,I.. Hut an ..ses, .'s. '|14'll Intwllor UiorlriK ...II."...I.., II..Ill' .. S k,. "V.. 55 I I..i i 1 5
1,11".1, I I I IH.,4. I I'.4 MM
I ,,1.1 I I ItlaiM. .-i.
I\IP .awl .
k.
AMIM> rtlM'UIMi Al All IIX''. P59111VIMIIIS. ,, II .ka "UMP ,lUc lasS bU .
| rail mill'. .1I..iII.. ai..lfiiMHilrM4 MHHlr .bat I in.In. .) ,
Palalbx Street I \ 15 .I Iii' "III.'II"NI.1" M: -.... .. ,. .....1..11 in I..... IH-.I u .
.* 'lii KPis| ill I.lWiis. Din, .s. nr.iun ir. ..1 I 'llwHav .
J1 NO PAY 1.1.. lit #imt im: i inllll .t. it, I.... .li.ianl.. Hi.aim, $hoi.* lifHlun- ,S.. .l IHBIH'mil I"'N..I.| | .5 k.ml.l4nlpi .

NO PATENT \ \ .M sW "/ 10 IMI"' A"llk' UNA* 1* ,............. .biHx. -"I| ,.. .'HI.I. la.l, I..-,.. .-.... > <'.... "'I'I.h.| | '11..1'| I II. i. 3..111 ,.. .IH. .Nik...bM /,1 I "..r ,ni. I '

S b"pnsit PUBLIC SQUARE -- ,I :'. 1'1"1 : ( !'IN 'i '- r. I mi.'. uri: .*.. 5455 5 u1h'ib... .pisI 1.. ..,J. ro, s ....." .sn S.Isil ,,,,,",,, ,Ivieli, ..... I''". "" '.,,1" tIT" V a|,|..>||.|...| ll,4l. ,a'linlui.lralx.H... I.Nut U Isi..hi* i Ijini. u* H.P [1".1.. lo IH, Hun,
Hi .o. k tut ,'. ,UiulilrJ .
I 1, .. ,. ,. ,. .. .. |tHlkl| ..>VI HIM
i '" ,i. tLaflies'&Gnmleies'Ste, ..' | ul "il J |i.IS.I ihi.tl I' .I l.ll LETTLI: IIU'..... .1... .. HI .1.. N. I' ,ki..l.k. N. II .Ulalr.. S 5

: PATE N TS!I 5., ,Sh., ,, .."Its. i S., "i lr. "..' ''.155,1.! "".'1... (IUV.I. 'uMHlt "iMliirm '
".. .. .,..".".., H'' ,. ', ." I".. .. Milk.KMAfcx. : ilEA I 114, 1'.1..1.- KSSI. ..II".J. I" I.. I .\ (mil *4p"p t"lIo' > "
\ lIu..w. .
"" '.. 1I' 1- .", -, ". 01..' I 14T4n-IU'r.: .. 4i.ltll.MH-.. ..... ill., -HI I s .M.1"I "Hrfl .. .... I I...., IJIOSI .1. ..... 1..1..1 Kh.IIlh15rs, i I. ...,* ..I.II .II. 'r..I.., ..11..1..11 .'nsusplsial. .Viehiej I MU>|IH. inv. l \ irKim* i. I.1,551.11"1..11'.l,. I

,t' j; :, ...: ,:. ; r it In: or ( -ii .\ it n. 'S5'5.,, ..lhll..1 IsI. milk Iu hi. I,..! lur iii MK II VII lar l H,- ,.. ,. .
4 100 15.511 ,
,. ." .... ,' I. ..... uf Ikp. ,... p4j..-i. I.. HIP SlaliIbal / ..r" J mull. V
.I.I I Ul.l; IiFratcr to. ,d. '' '' .. .I. I II ISINILSI i. qop.l'on! J
\r Ml \ ; ,I" "I."" .. III II III\WI\ 11..1'I I //llIi':'' ;I 11 .Hllrrli lp..rbawl. OII.IOPHI. .1i. |j.- / i" Imaii SI r
,, ti4jrle..
"
.. *
," ... "" ," | .1.1 II M' s ,, ... i 4..ss, 'Io.r 5.' 11.5555.1 i.. its ... | I I: .. | |' 15,55| Isis V '
II.VS "S ', IO. ,. .... ,.::1:1'1.1' I ? >H r> ll |MH| HiHr,.b
IUII..HU.IUA.U.. I ,:. ". 'i..100 "AIt'., I ill. ri..... .1_. ._..-*..1.. sIn| mil j5.5j545. mm I kIke ,,,,I. I ,

: & Monroe I ....' ,""N 'i :::.:'I; Lewie:: :Bear & Co. ,IPI.. Holbui"' | utup hl lus. ... .h..vh.. .. I,, .In-Ulli ." ,
i ,,11,1, ". II. 33. r'I21Hc.C9trth \.n'Nfi' sIli..., I | I- HIUM il .bapiM-b' liMiur .. .ulnrt < OH! ul utJatI. .1,1111"1 I. t

I al ........'. ... 1. llo ...- Milk. l lUI4III ,>. ':11. an l'55'115I555.: N OM4 1 t
:
W."I'I." I .UI Is.. 'Is.'l4I | > _
5.5 M I. U ML. ,. .b HP ....,.., '
I .01' 4.I'll.OH.' ., '
; ; i L.C.( 15KN: : NKTT.Bricklayer '1 [ and tI BuUdiDi CarpeltRr. I'1"11' fl'o. 4M| ....1..1| )Is.l.!, 5.. ,.. 5.1 I I 55 ,I Vsi.sisl. .II..wssie4frr.. I .U b4l I M ,ml lo gH al ,. I'KIIUHMloflHH .- I
"
)
DKV ( iOODSGEOCEUIES( l'ItM.II.\f\J.: Commission lIOIlluIt,, II4.-J. I 1.... ... '
.b Hil.lpil I I., -iippi." ..j ion. i .I.i ., Mi.. IMIollibaM.. I : | ,
I! X\UK\M 1:00:00.\ :MKht' I .|,...., .,... ..11..1. 'I' llnl >UN linrllwiww. IH. .. 'I:
I and Plasterer. : : H V M..1 t II l.i ,hiloiiiMiil. i' a I''hl. t'WI H l : ..| U; ,| I .
alwul .
I.' ON HIP iun-aw. h.Ir.. M. \\1.1"
,I I IN.II l | ....1 oul., | .jlni III low 4 ll I ll 41 ..1. .SIn. M4.nl .
.. I h... Ill ..,i-4.. a* |I"i "5j5 pi I I.. ..IIIPIIIHi I arlbt. f4mili. Ml., Mwbakt. rMr ant Hllpiamr
.
I I .$11I55554i41IItN.Is.4..NVh..b.. I I .. ''n .1 1.11 "" IN A WORKMANLIKE! MANNER STAPLE & FANCY GROCERIRmi : : 11 .."" x 5 lo "'....".1 rlebi' ,,11..1., ni. I >. M iel' ikt I II ili.lHi4 I Uii/ila "|> iiurl hk.. aHl i J I i
I I .' .
1 .. i. ..II "...1 .U. "litp.1 ..,,1 livkli I k, .., :o..rrllll'Lr..II'1i ual .1" .il Milk n II I'- 1. t

Yniestt-a UinUlms.Cmit \\\1"' I 10"..s'.l, I.i.I M ,lst.I, 'III.I II ,I I' '" I 1- VVI ini'iim: M i ii SI|. mini.p si I II., |I"r.. .|" .in 111..0/! I, MP \ 5 ".11.. M ,.. al. '"> .n II.PK wiuiallia.inp '
"r.I :
.. 555fl5V' .5 5,, .... uatllnrUr. I : '
,. ,.. ,, 555V ..".1" ,.,. .1". ,f Ss,51 .. .... :
\1' '' I 1'\' I... "" 1 )l.I ,- ...1 ."' ,N' ..... .".." I... ,.. "d 0' ,. "hl"I V5V.1 5 .."I ....,., '"% .,.1 I II .,',1"'.','' M. N.JII.rri- I .I a'II

\ \ Ii III I II ,.., .Iss..s.1.1 f". 11,11 55.5. '55,15 111111. Mr,*. Oil. Navlbcr'. l a. l. iu- I V
''' l I. J41 ( I ( .
| ) ItP.
'' n FAIR I
I RATES I
,
.II..L 15,51 S
'. .I.I.
""" .. .. ,1.1. 1514551C )1,.. M. .. WnllMull... ..11' I \'tl
tt 10': h 14'" .'... ... .., '' m .1 susie !
,11 I'I I Mr I nil.s 10.10.. V 'J.I. 11555 5.1
i
I | S .
.. .
" ''t.a .
.... I I .I'sistlL ... .
tIilIl..Il 1"U'U'' 111,, h. .
t" : 5 Is.Is|
A t ''',U.lltlf'l I l lU110 'IWII llUIIMfl. ,...."C.... ....." t.:. ; touuy 'Urllw.Iu
I I.Ml.SI .IOI. .4.fit I tl.lt S.5I515, I 5K.( .............1... Srs 1"orl.I.. ls4l.il. Ik. .rjr H. Ibal' .ka.adigkl allukulrHcHHibur ui.lw.l, |*..iuliuK bi '
.
HlugluMt U il. IIkiuk
and, S..Us' fully .
B.1 55lI l lull tI.sS > ur tUk '01' S1KT' .. It 14-tI 1,515114.. ... .b. will ....* IM ttiUiH .k. mui Minj4ir Hutu
... >. .fell lk. AaUlW ckoltrk Isis kt:'Ud.aI : .


-
--
,- -
.


.

._ --.. -
- -- --- -- -- -
-
-

'. ''I. I. I. '" TO I I.
THE ii PUBLIC; !

1'11 t I : ,. 11' ,
,' "
1.
", ,.
',. .., 1 .""
"' I' "
I"
\\r ,".5h'4' "u's. /",'' i' MCll'OF
5 I. 5 I .1"t .. S .u'l'S p :,: .f I".tl 's.".,.,1 t ,,1 I ."I U
\ ) :" I. I '. 't' ," 11. '. 'sin :. 5 I s' j t
"I .1"
.. I 1'1' : .- .,. ..,-. ..,...... S. Ii5 .. t.." .1........t.. ....1.! ... I's.".. 44u55'st' IKkillntu '. ,' in Punt'II I

\ ," '. I. I Ifcm". nl ... mis...1 l > nliukiII C"af I'lorafJ
.,i:,. I .,ial,. -If,"i I llIIP !1,
\ I \ '::111'' I ,, Illtpll 1Illt U.nll. PENSACOLA !
I .). .n H I I., .11.1 I I.," ,"?.'li., H',.' ", ">."' .

I:4 ... *I' 10.. HI-IHi |t.., "sEt!,", 1IIPI, 05 i ,i''s I 1".1., .I's''"', ', :,,h i 1'( "'i. i I.u,5''",a, till!! Astonish$ IN People"M ,! !

",' S ssuI ., 'Is,' 1'1. 55 i., I ,Hi*,1 I HiltlnirhnM i i IHUP hp* ..1".1! i

: 1\\ ,,' I s .., i lilsu'Ilvus'h ., IM .5..,1 .il '''.'''''( nwitpi,, ,s' ..1 I it i II I. I I. 'I, "I i: ,11, l :, I i 'uIHl.il :. "' ':'".: j I

", I", .I I u'" 5 I ,. ,1 ,. I I ,,,, I '' ," __ "iiss' Wr .". '"i, iilxiuii' .ml. uu.IIM-.. |Is raj,!,lh m. ', '' .1;,. 'u...1 I |5ssis" I I" ''I' >I... "'., \ \ S JI'

.' 'I' I I, ,.I...,1 I '.u.I .5,5" .. ,"'''I''''S'' .lo ," '. .. ""." ., J,,, I., .' 'I' '"n ",' "'55555 inn "li nf llwt ,na.ihu II .Is.,. ."," .. all .( It. ... kisI,, 1 .1' .1 I tu.r, 'II, It I :" III. 'tan ', I I'' I : : I I''I': '"I I I''III "': '" .

I,ssul's u,. I L "..n,""us'.. .5 ,' ,:. ,..1. us'I' s .I'n'' I.., I,..555,*" I' \1 ''s's's''S'I ... .i ,"," n,'ijhlh.r.. I"it .*.I aI I tin,(.,.. .l Ittu and .h"l tin, ,..M,:.i",.. .li" i ,",i I Is'5..' 1,1''I'| ', I, 1'11'1:1

... '" '" ,,, ,, I I" "515sSsaOi" su' I I.us.nt, ii Is wn I ''". awl 1 I ha. Iwttimt. a tK,tl 1 iml ..",,yhi I,' i 1-, "II'' ,.t, I:

'rI.I I .Ion-it writerliiiin I iM.iitiitiim Sb, IVn.wul. nitlimiIan ,I I
i I.I.n .1 A
'. '" 'R 1r Slioc n P l 1'
,".. ,. ,, I ," ,, ""I '" I ,.< I Im.i,in"" I I. In nnnmiiK,. ) >ti.uvHaiims .tol'I.A| !.. ui, !I 11'.." M tt tilt ill I i'i: 'I l. M .. e .

'" ," ,11 'In It. ,lit,, ,il.1I I
\ ," ,S." ,, "" im'1 li I lp s4isasiu. o mir |luauujr Usa temper tulip 'r" i W -u5.
.0 >
:, ., .. II .
, ,, "'" "" ..II , ", '" .1'\' "" ,, ,, 'Is"/, I IN.mm"rali'' I:'....iilirt t:uoiinlil { ni4iiKpiiiHi. It i I titabli-l Mi.,'41IIHIII '-5

,.,,' ,"., ,,,", I". .'." S I I' 'I. .1 I"'I ,Ss-,5s 5",, I"" ,I'.uS I.. I .. ""I I , .,.,' l h5u lutvi. a .>n nliiiHni "UI n. sup a 'tinner, ...1. ahul u is's, ,,,:,'t( 'Its, Cincinnati i Evening Post I: '-Il I I I 111 I I 5 1I"I 5 5 Ol"! 11!: 2 8P Hn

"" I'"" .. '"" "r. .., S, "I! ""I. ',' 'I" .,,1"I '.sS5s 1,1, !.u ", ; '"' ' '. , ,'. 'Hul, HI' an In ,...11..1' a''". (.11 rUts'' .1.1, 'IU l-ulaiKCIIII III evil 5 5 li.| IM I 5t.l t II( III M I' lir: I \ t UNI < w

,,, .5,555 I 1u11.,' ".Ii" *.nl.l .1.1 u-uli'.s' ''I. ,,1 Is .".", .., I, 1.1 I ,s'su 01" .s'" ,.ui K'r(iiilcH.* with ""., (:Itvr suit II. ,.UuilltrlntMycMitiiiK' <'" i. All the News fur One Cent1Indpndnt .

," '"."- "\ ." ".1. .P'" '",,5 ",,".'tliir |..UI s. ..! .j"t''iI .,... 1'1,. .I.ni, ,1.,1 I isIs i- ,in, ,,1.i ., 1,1, I flu, linlt liaiilani r.| pni. II.. I 4..", .ttij ,\lnl'l" IH lie I'l, \ \ I I 1 I Itrli: III" I'l 'M; II .\ .rtM .. 1f4II.. 0 e r I

I I"' .. ,1 I ..'I'.S. ,,,0 I 1 "' I 5, I..H MI' i ..''I..r'"I | | n,urn'ill", I 'b.rlt. II Ji MP. KI'I Illur t ''''JI'It. .I ftl il.,."i',I,' "I i inr in, Politics I' II .\* I!fill: I.III -,5 c 0

I .1' I" I..., S I., I. III ill 111nr 'I',' I "' ,' .' "', I 5' III"?. ,I. ,IIP, til I.S I." of *15.i"lm nrt.wc than thntmn .. tnonoT-IMIII| i. Is..,".,1".i' ,,' i",. j

,,. ,, '. '" ., S s .5 II,5 ''' ,1 I inlu $11 s 1",1' I I i I' .I 1, I ," I j.I..II., .. ,III,1 I .I ll,.I. I' nf all, 'le \ll.mil I tnl Mat.r.imll.l4l. .'rl..". ,Russ.1) 11," mini),ir fifth,s's,, nl t I I t 1141% >0tt 111 ".'t', Ullll I HIM -zc S 1

.nil,,, ,II user ,Ibp I ,n sI.-.I l I -in' ,..5" i ,5" i ,'s;. ri. .1.i in in.1 l t- l.ub t tl ,.'. r.. 1. 'I 11' Imrtlfn ulII ,. .I'bl P'.i''r., I IU rantJit, in,.ira.liu .1 A Rich and Varied Assortment of

"I. i I., -.I I 1.I., *ml I 11,1.: |, 1 0. ,"," ,l ,I..., li.t iu.l.1 tu|1.'" |I"" 'it .Junm. lia. tu .,IV I. ,thai 'I 1'HI l"ssi ,i ..Illalluli Uevt,luirruf, i''. I l i., ..l.lliif. I','.I., ,, .' ...., ,. ,I"" ." .. '. I I. Mill i.-.. Ml-l .. MM: -. ,I 1'

II ..0'I'I .I' I -- 5"i, .| HIP., mib "Ibp a..n i", ii' ". ,tin" i i". "n..i", ,,' ,I I.... j miik i'Su'S'i unit amiiu MM: S iti "wi. .54l11.SMI\ lulu HHtruth 1 'I":,nil ,d ,I,, ." .1.1",I ., j
'
1" 11"1 '"i:I"i"; ,,t ''I, ":' P"' "''r': I I' Mil. III vv 't'r-
.,. I un' suit, it ,,1.I I-I k ,ussuss',ln.iiil., <
S I I. s S n' lilH-Hv li. |ius1ith S huI ; | UHIFWrll 'IML: ." \ ., .. ,.' .

: I ., i --l-ii, ," 11.... I UI !. I'ill"! 'int "-,I,"..ml, list ,uiIr'tiIIr't'. Un, .iv i I ll' ilmuikl I Iliat llu I Imlntili hivi' I..., i I. we univlitrn IfL. IsiluOi'i1I" t \.Ih.' I .
: :1 .I" .
.ill. ; :;:::1.f. :: ; : ; : : I W .In,,', uftl.p liaitu't/ :
I II'" ,"" ,IIII I II.'I I I" ,, 'I cIlI." .\ HHli.t I'' uu ,, .., 'I''I' ill 1'1 1 sIr.uuiu* n, I, a'iMIiiM tin. iiililplilliHiil PVPII ,, 'Hillttipiii i, r ass" m .nt flu'lls'uiius iI\ \l\ll. I'rVT: A SWMII. BOOTS : ( i
I"n 1 and SHOES "
,.. ,.t 11..1 I foil,,,,.,il, i. .mm., II I, it u tin. l..,,ni rut 'III um. .. ,.i ..atttlmil : s. susthis, I in"'"riiH"Unl II-IMMI 'l.r ;, .. JitmIK, m'. or 1 lOON .. : I ,ih", ll-u.,11. ust' ltwa| nupc I h.. MW1 i
I \lt-l I :
II I. ." ,. l I ,i fll IIP! inoiiilipI \Ii.i kIM -: \ it' ,. .'Ihl.' Hit that, Hn. i | ( Hit ill;*'liir' p ?! I i- mil ial .lint', HK "In. $ l bau 1 I. ttlll I ussr In vlricliipill I I.'' IIssUa'sihISs ..r till lipHlttl; | .IIIniiiv I.1 % IIl.11.\1 l M Iti I llIII I: I
'I.II' .I' : .
i : : : i .I
: A.
n.aiu.1' lh-lilan.1 I" 'I".1.i HII .I. S .,' .'th i m irjjiH.I ,il.liiii.hl.il.; I, .".ary I II .lit ami, ttuh thp .4,2* II. hi. .lrar.in }I iml lu ".rll.ti..n.. alI AI.I I\ I' / in i 55 I n.1 i -1.1, i i \ i"n "! I:51 I L RETTINGER i

\ ,. .. I II h ill ,. .. Si','.' I 'till III'I'l"' Ill Illflk ill| ,Illlllra 'I l! I I Mil! .t MI'S I 11'' : \ ,
t".r I- Hit ; .
I'' | .4 'lull" rPKiilai w.rknt m.,III.HIhl I .tin 1 ll .id I Ikimnllti, |'lilt.imllhronlt 5 1li"I.,, I.i w., 1.1 1 I I. for 11II

I :.. '" ,.. .11''" .4Kc.tli.. t., I'I", ''d.1t l I.I",,1.. 'IH .I.*.In Ihr lt.. |,,'|*r. ul' HHJIM, ,it oh I in, HI' .juri I ..!. :uiiil I tint.11.In.In an m 1 unlpr .. .' si''I""I'A'i: ," mil, ..ulur I Inn, mlul ..5,1 .1' I' .\ Jt 5.. .)1 |M'i ii... I I..'." Hum' his., VetcrinarySurgcc 1

\ II ,'" j ,' .... .,,1.....' hi.I"i ii I.. : 'IH.HI, (...,.., 'I'I ... ils'v'.l-" flu's .. H it 1 I Im-liip-, |'i ;'.i|'.IP. :5" a I I."...nt no! ;itill : a. t nil. .!....'i/.,. .mil ''wi.I Iin ." I ',, 1"" tt I iiss: : I. t .l. I' I Ili I- :.

h i ." I. I ...., ,ki, ti..i' 1 II t ... will aI.'I 1 slosh tin .4uu.u' '''I .., I' ," .., ..1,1.l I n 'Ill'Is'l| | "'f i nf I U..IH-., "ml., I ulrinh max 4. .i,,,r. ill lunging' ,14jfpth '. ', ". ,,, .. ", \ I" '' I'''', II"" 1

.. 4 ''''. ..", to... :? II.. I.. Mil, ( "i.iiiiit I'.l, ,,' li ..s. ,."l iml, .,lhi|' ijiethcr' J.. '
''" : s. i .u'u miw ami thru *I Vlul ') l ti.itur ami Iwlrati ii'ltis'silui (1' S; SCIITLTX ,'. '" "' u 1'' ,
1..1..1. ; I
I. pmlilphrr, ,. mi .. I I., .1 1 uf.pii'in, S SI. HIP ami Imt : ,, I .. ,'
.., .. Iii ? t. II .. "Irttlli ilnriphl I. ., I , '.
si .
I i ,
nli 'unl iilllurial In ,,iuleuu'uuufl .".1 i't I ,' mm with 'llmlitliii. Ii' "" I' ," "'" "m""i "
rr"ll. .In .isa' isls.h'susuh, | HIM !I. ,Iuu'l's's') ii ,u,1) .11. I .ls,. In. ami hainn, ,,/,. : .
1: ,''r' m ssuu'*.|> |, ir. Hill ,I- i>\ II i il III' lisP ill ft'S.I IIIN41IIIH, ., .' iml IH-IIII''l. uI'! tin" I".. lisiUMuligil :1.1 ,mi l llh. ," ., ,, '" h'-' '' til', 11."11,I' .. i "". "i''r... ,II.nl. > \ u'"'i'. I It 1 11
'
I" ,".10 ,,.,, ,,,. ,, ,. ..1. *. .k Ihl .,il I .. Ilip ',' \\ \ :
: I I u'4i'li.mil, ami, .lir ,ihntp Iho uisurIuulak $ ,Iliil. 'HIP t '..,i'.rlIl ,..-lH.iil.1 gs ilnmlHi.'ir ,.| ""I.I.'I.' ami |1..1! m n .mi4' 'iii 0' ri.imiplii RUBBER STAMPS. t I, \5u.", ",, I"", n, ",,"I I ., ,.. ,, "II''
I'', ,,, ", i.." ,.. .",i"..,. .." I hi thinkHP I. ninrt ..ifriiuluf
l al u i"I'" nrl anl I um Hill ) tt..ik I .' .l.'uujlI.' 'sib sail in, | : .. I Iml. ni.li.' ',' .ml .1..1| a. .
i | |> : :: : .I.I'.lr. 'ssr sus ) '
.1. I" 1. 1.'h..J", I it. IPitftU 1 :|1'r I.IK IIP., 4.i".: |: .. in, unl., l Hint, ll in 'Huii.lnr.l amiitHiuu I tl. I anl 'ilnmii.p; .li'I I I hki 1..1"1 ,
.., ,' ..'"i..1' .. ".I, ."ilClt' I i. : .1 s'4Iui.I| : t.ssr \1.1., ,, .esI'ss. S ..1".1.., I. IIIIM| ;: ': I.'j"' '" '
"" : ; : : '. than h.1..i..I'I.| ) u* ..Ir. 4 ":" m in Hi'I",t ,f Hit, n. tth i in .. I ; I ,
ult 'I I In Ian ami iuu'.iiI I Ipililur "hi.Inl \V.'M I 'I. i
< .u t tiMHi I til-urn .\' .
| I ) 'luu's II','uI) I u,,541 5 H ls' "Ii" 5' I. 11.1 hi :> : '
.i,1t, .l... ,I.i. II.. 1.1.Slr.
"" 't r'. M.lht" lois ,.. ,,, ,
; | a i I '" hi" r I "I" ,
S: ) unit 1 I, iiiniprclnml-' lu. nu"mmi. S .Isu'u""..10.1 l lto, ,g..huliS oT it. HH' 1.I I I. H )nliallt Irvaihrun. 1..Iil! .ld,1. I. ,.1:;' I I
... "Ih. 1",10,1., '.... ", wint, h..n.. ,
,
ul I Hit truth,
I I' -
nf .1,... mil, "..1.,i..l in,I il Ill. ImlI I '1. u-u inn .5 I I I. n. HI ml, ,liimltill ..nl ,lsl'u&, ll I. 111, ll iiiKriluetl '1"I.ll..lr", .1,1. ,'lr.r ,I i. I IM '.
",,,, ,,, "I "i..I,' .b., ,!I" ''''I II I S I 10", issusss, I sS.u'i uuh-. Hi HI.,n, uml IIHII -.,lll.li .. Un ,
I may jiivi. In- ailrr. an i.t...i l 110"I it In \ "".1 m,illi I u'ruuh' >,nli.t 1 '",,'i' Tin' mmin |1.ltl.| HHIYltml.! I.h i I. I: IM. i. itil.Sun: : IM;." '
'
"I'h' "I l : ., I imimiiii' in InIn \U'I.\rl. \t I.- 1'
.h.'n.l till liiilli. ,mil I I hi nil :
I ,,. ,,, 1 II "I. |1iiI| || |..||. ,III!, Ulltal I 11. umarlii ,Ihun, h* i. ami, HI I... |I'"' "ilI 1 1I. ':'' ,. :, :1,1.,1, i l r.n l. II.., ,I..imilnt I'I'I' ,I ,IH in i|.li.itilinmin,,, ,1 I in 10 .".1 i mat ,", i"s., I,, "i. liar ,r .\t' u Wli",ikrtnl.li 1'.oaUI\ :
,ill! Iml,, ,uI I.. 'h,illll, III- |lsI.ui.o'.lI | | | ; -
t ", ,, i ..nun' "..mm, .i. ".r .a Hi.n"" ..,IiHI i I I..a, pillluilnl lu mikp Hut ,IniHipkiiitun i .' ini. inli bin-linn will' u |xst I.,'.iiMrl.| | in. I"'I.I UUCP, In Siusu'.I.usiuIru II "m' < : i

.5 I '" "I inlullipr liiinr| in ill.i / '5 sisal I *.... (I". |i'sss |i" II his'Ist :huh ,r:un in.I :ill: It pMilhlili.: lu I' ". '. It u'.ssusu.. i."I" Midi all I". ,".1 it," ","'"'nli ,'.ni.lm, llw Inl, ,that. I'llII I I' .. .Ml I IMl L'. tl, .HI. ,hIss tt. I lilt, .. : THE PENSACOL COMMERCIAL

Humililtiinithai' In .1|, ami; .1. mil ilan lu ,H.Itl, .. HnlllMll, llllMUHH, -I l\ ..lll.r-: 51..t> 15.1-ni'I t"rshi.'I I, i '
.. .1..'' III., | aulhur. suP I uf utirraii thatIH .Iu'bs..sw', ami liil, ulIhi 1"1 1.1 "I.
t i \ "II in 'HIP 'lit nr '-''''v .. iii'lip' ; uulsiu,5| 'int .
a up ilutut : ; : ; : :: HID wbnh. nilliNitii _. 'nm ; -l 1 i I'Ss'i\ ,
II"I" i .. .n',u' ins, ,*rI..IIN ofI .'suhusuul" l.i.) ...i. Hn. ....iitpiillm' in Wink I h.tpp.lin i urillnart |mlill.al I lurhit: ami .liiim.tietpt I Institute. I.imt'.." ..1. I I. .o itan, "r "l"'.".. ,n "HI', l 1 i,; :HI -I;.,,, ;S I-I.-, 111
.
"I'S I I |1"mi but UK-; <|iirilHjU' I aililillun) ,.,Ihl.. .printml ill|.' |>nrM.rlinti | ; i It..")..'A' v ,.hilriiiin, ttlm ) cl has ""I."Ud.II.'III"1 (, |l.t.1 I Ii ui. tin, ItrfUhli, ," |> | u".f Grtm'f Collegiate is', ,,,., ..h-I-, I.sII, ..s's'I ,,'S. .

'" ... ,,' I h si', ....,". rally I....n rp .mini. a.i .. .In ." ,..'. r1" iMlurMHP ,.11"'IIi, ,,,,. H',,, ,'..,,... "S"'.n ,ml,, I |.iu.' I .I.*. r m HliPii, Hi |Hillil,.tl sli, l'utr, 1".1.; -,., ili.MMril| ,. nilit' *. "I .s' 'T7... 5.,1,'. si.i 1 ) ''":''111.1.tJ \, s ( ; .( )( ) ",,,1,1,1.1'"s'' .,.I s's' It. I',.i ,.,, ,

''i'' .101" tuili, Inn Ii' ,luul .ml, PI ivI '. Iml. milt: wrilliniml ,. ,.ul I Is' mum,, i ,nil Iisusrshi, i I. |IuIaii.lv ilvt'* toil :m,1, I riilly i'11.,1| |, "Itilllipr I" ; :I'' I :.45555 stuIs: "5' '
:: 1.1' amln.l, I | >la4tl tin .. .. i .; !
I i/aliun, ;i. |. 'h'I .'.1) ,ami I 'HIPII un inluImini I 'pti "" !..i''1,5,1' '5' I'I..i' 5,I I'--. ,
\ ,,011,1.I i ,10.1, I ..i.I..v anluHiprnii.ilII -. .. |rl-iiml| m tin ..1'r.! arBiiliiMiilml I ...I.i .llsi is' llm sill) mil' | n : fliiut, "II,,. -iii.in.m: '/mil, ... I >.1.! .,,,. .iml brmln,I. ,In wlsls'l h, "ill ,tin' I .5 l It.it ,l .i.I'll..I...,. V' MIII I 1"1.\" i :i. ,, .u! ."' 110.s i I.., i ", ::'',:,: :;5 :5.5.:': 55-I',:,",. ,' I !

.,1.1 ,,, .., ".ISgIUSFS I | l.itlirhuulilI uitli' IT.III'.Il.ir| iH.prlimi 'I'InWMri 5-il;:..'I. ,lu | nt .m h: :Ssu'liuS: : : ::,::im; ,HI.!:: :. I'lit I .11 an .i,| rnrll 1,uiu in I it ll. .:.. n>|Mirl-uf lilM-rlinrl.iii,, ami .I ilrimkui, I",". ,,.,.mi, s, ii r5tir i .II'r, 1.1'I I, l .us, h ""II".I II'"" !i',,,,.l,...1 I, "-' I"'1. '." inksi.r ,, I,'i ', si'I'I',"' I., ,i'll,",, I '",. 151.' \. I

S I..I I 'I...i. r l l.S "i palml' '. I In' lit mail In whi...llu.t A'' r n-.lilit.l ncvei" ,ii Int nut |...f" .'. 'II I Inn, |I"i iin "' "'"'si I .v.. ,I rv.nn.iw: m, tin. .illt ,..'r.'r'Iis' ,. Ihi. ..sI't." lll lint 'mill the ; I 5'' 't .:::,:..I I: isiS: I n,: Pi Hin : I. ,\, I"5, -5 ,, I ,
,ill. .illi l.illi.l, ,. ,. si. lip an-h ri'" ; i ':, ; ,, ,' .uus.l-, ; I, ;,-. I 'Ssi'S5Iui Is ,,si'.S. ,
'
'
.. "" .,, I ,Ii-. ..tut, '. slum ami, m-tpr wnul' I .lull |.nMl.lnilin ,. .1 | .-llt.raiil, 1 s l'sp| "ii.1.1 Hit 1 I 1.4.41k' 1 Lamp "'tinf', nt willinKuril .. \\.i I ,''" I"""n' I I' .siuls'l.! i'I i '. i. Ists.f"s.ti' \ I t r;,; ; ;: 'r:. ;t: !

i. mallpr, ,Iml i O..I. ,. ".,..|M.. I Ilii' ..1,h; .tt. .. uti I it. I I. |II In in, illlu HIP I h, unl nt liillnir, ill"II.I",'' : ::I ,, I t.,555': -t'',: \ 'Ss;:I f'!: : ( ) wu:: s.i.oo; ; ( )( : ,
It (
; .. I i-I hi .. |iinnu' it : : nwn m.Inl HI. Itll".r V. < <.''. sell, I"I I Is'. il I, t. l l .
u '
>
I ''II i I 1".1 i i.h, ; Is. r.\i', wl Hi, Si,H ,'IrI' .. ,. | | "", "
,
iIu'ir nuiMi amlKti'" inlu .pm-rat 1.11. I hr, .."," H :It .,lilt I. |.' .'Islr, lliu.t- (iniliW1 ,. 1'-|' ami U |I.r. lo's"'"( :iml? 'iln, t .h.iI'l I ii I IIlippr I.s'.. t ii,. I'r -.11.' n "' 'I|> i" n I'i r i" i >,. ,i r -,- I', ., I ,
ri. I"
\ "55, I i h' liuiiini; ; .: hunij.lt for Ihs.iiI ulatiim' ami 'piiMlmi.llw Int.mleilHi Mu hi, tin'.5Is': ,'I I Issis': ,' ti.mii.lrn, .mutlirr I Uti ital,.1sf .:%,.';,- I h' ,.5.iki,,.Hi,,:, ., I :H I ill, u's.l, : l
'i 'III'h. ,
n.I1 I I nil, I Inl sIlls' ,, ;
I li s'sI I .
I 11,,ill,. U ,S. wumlii. Hbal. :NCH Or I' .. \ ., u 11- ass's, sI IN (,.5 I ii" iiM nli I I''. I I! s.s.', I in mil .' I ..m ,"',.I t. ,
I \\illp, 1
II iml I .
i. irlip ajiin: tuI.r .
." |I" .i t i.t.Iml t""H" L'-" i.f 'l i's.' ..1. "I.I .
autln inHlP /
I II. Hill, think Hi lIiwh" Wl liati .iv,.) ..1| .1 I I 1.tutHirinit |1.1. 111.1. .,is,55..5s5l, ,..,I.. ..11'1 I l illt ., '
ii
I
Ii'
.11 |I" "|1,1 I Inriitpiiri, h r.. : ; "Iml tin .',, '' H | .s.s ihi*
( ml. .
| a ''''M |1'1.| r ,tir : |I'lit IMllHi.n .Ihi.shs. I I ,till ; ; ::: ::; : : : : : : : ; : i: ,
.
.. ut, I ,. Mi. ', I i. 11,1 In".r 11""r. I ssttl' 5 t . F. C. BRENT
.
ml m mm "i tiil
.,
It. i -n. I liirinlmr. .I.I11 .r'I | : 1" i I It !
|1. ukm ) ) \
.' tinsnl.ii. fnrlhpi4v. I, Mint 'lustsIsisi
I h. .
S .1.! "I I i ".1. i li l piimitv m, win I nl 'I..til mI iniMtTtxl in ., '" "/ .. .I"" /. ."",0". ../. <. ,
I"" in i I ss.sl. ..I (11 Minimum. ri-t ii|. Il' i. rhl., pihjlt.it, lb s.s. n r HI I 11 'ml I lilt".n t.a t. i trlpii I 11,1 1, linn' 5''r' '. 5.. I 'i'i's' I,,stsihstu' I .l.Iu'i' > ml.lnr 'I l lI '
I hull I
.HII mint : ; ; : : : : "I.I. : :: t mi 'i'h",1 : IMMJI .%
: tin' li .. l: :
; ", ;
Ii4rj. ul' ;
I 151115 I t" St, I Ull4HllU4| illlul. Inia.l, I lull I'S i ,niti ,r piMil, 5,1.1, I Ii S i ;I's'H.,,' i'es's ,, : ui',5,5 i., il I. -. i I II ',. iI -01\1:11 I
| uaijl suls"I 15 i5'Si, ,- ,s', ii 1- ; l I. um' lir ill./ .lam whin v u ml ,. ,, ,
1.,1' ..ir i t ,, 515.4, 1.r Hut Hn>r halt. I I" nami -I" I. '"' > I I'. hIs r: "ti .I\\ "' \I III I \' I I'S I I 555: \ 'l. .ANKER.
ain.l lit 1"1'.1.
.Ii S. isss-s" I il I, 11155.551' in ,i. tututil miss .|luIilIuuil ,ami thuw Him, na.1 1 unit : Hum II.. .\i lli'iiSlls IUIIIrliulnMIP 'I I 1'. I I'. ami, ., Hn I ''tmiHi Sal' will 1 Iw ) .lah..1 I"In, i. rs'I.Ir.r, \ ."is'I 10. "-I 1 'I I i'.u.s, \ ... I 1
IM ,, .. .iii.l 'III Ini t '.,W.llll iuIsiiu. .lslsliu., I .p I-PHII .\ I 1'1 l \ I'' '"' I I
.1 5 .5 i I .1. HP 11"1' | I 10:1.
tl Ihi auIiI.'I | I ht ill ,sssli.I ami Inn \
,(Hill |1'am. || ( upimuli.mil ) I.I..i.,1' ,1""I. ll.iir.uHl. nnlli,I '1,1.11, all lump.! mliatelllKPiil STORE"Cor Red Star Shoe Palace
i H i 11' u > IMM 111':11 tri an ii .' I ) .. 'Hin., ".1''. IHI hIi'i' Ihi, ul.n.li.iml ., m..I"1" llm ( 1., nil,. ( unit u'| ih,' i Ml Inrllit, ,III. 'r. t.. miluiitfirhi UNION DEPOT ;
I I .t lint letrolaml' ,.
; nI and lioiiMtic
; : ; : ; ; ; tm 411 FonnEB '
I tin .
.h' lur Ni.rlliiiii
iiI'.Irihllllusu.i' l
I.ssiis.I IK in! I ., -I al I..ti. tini |iurHiM>. tin. inilliulialiii, HIP' Illh..1 ,! st 1 .liinlii, Ithamlp. EXD3
.I "ih hum.I ami I ,
|I'iirp t".r"" nun Wright and Tarragona streets PALAFOX --:-- STREET
i tin lu-I, I 5 isisilsi'" lea I In ,nil uC 11HMiliun imimmuli.l, tin 4ml rallnm I Imnrfiialv .r mini. .that I anil il- '
hv.'I nltei ,
I" '''II'.lh\ 'I 1..1." 1..1.,1, ahuilnlc, |wifiiii..n,i in, .i ", hl''',, "'' J ",o!
) .
S IK iii'HIII.1 IDI .ml Hit, ".! |,ialhrr .",1; ,il 1.1" ""'HIP sass fn. 5 t iim.ii.that'.; alimtliii i.HPr." .1stuus's'|. a up .n only ,.. vl".lv.| .i"I' 1,1 nmrlal, I m,..m,, an, .1 I sss'iIler! III,'tun,, i,,,i. i ". I ", 11 '.I'I'I I 'I I .1"I \ I"I I II. i' ,.. ..Ih' i,"
"I'| "ill ,'ji"il' ,
'1 pin'iilalnr .I I nfa ,">'" .,stlr. ( I II I. lone, ,. I ;
S I H, ,I -lit.. I I..til Ul, ;.'I..II..r'| 'till'lili i..''.I.| |,.nl Ir"t I '. 'lruuuuui. .. 1'8".1,. 'I'I.'a,1' .11",1, | \h' 1,11.1) It I ll I,.it.tamlanl F M Williaan Proprietor (nl' < EN1IE1\I s S ,. ... \,
I. 4
1 111.. (lalunl 11'.1.1.' .. -i iHiiimm : a ittawr wi lu mil Iliink, I. a n"' ttijuii.I anl I.h'. I'' ,
In lu.liil I In 'mil ami Huiiinl 1"1 .10..111. I 0'0.,1.
is.a tt Hm !
: I I'iv 111 a .. i i |' | rimili| ul, 1
11 .
i.maki .hill' susl) limHii4it M ; miluli 1 .
-
| uwwps'4'ur' i ii m :il "" '
,'t t I I I..,.sss.s' law HIM, < 'aulilyflS5SS'SS ( 'urn. HIP, || laJph.tm IH Krf. 'ils. mi. 1..rll I ratpil hit. I I Ipitlml i. 'ailsts.'tor'tsrNsh' ; h : '. .'d I ,, 0 ritormi:'Silt. I'I' '' I 5 j jI
I S in ...s'Iy n.4. nil ,Hint Hill IHfuimil '' 1..1 ;S l I"illn '. ....It) hit n. mil l ,IPPIII.with "". ,",I. ,: ; ,, ,
thou' h I. tin nl il ,
*' unr>ciiami I' "
t ( nival' IIIUMI''V have IIVUM) : .1. HparJiii.l' anl "
vary hulluIb. .
.
in amiIcai I I, .. "I'
tulmil.
si tin Inn i 1 i Isis uml) I'" '
i"u I "I.I ; mill-I.M 1' ".unit .murma.a.ISH | "h'l ... II "an Iw ."... ". .I", ptmVmw \ IIt ,1"1'1.1. ,.. |i.r'.s'hl's"-. Ib m that' ,lsr.'st"ls..I, .i ,"I ,I',, I ':54s'.sst', .
.
/ i I" il ii.k.1 I'I "HI'luilf null, TIM, ..i''l) I" .""..,I,.lnurUalihllnmi >. \ I Mnin mair 111 n'i at i.r ,Ihi. valnulilplirnHll I, ;).tI! :: sul, onl, ami: I.;u us'lItl: :ursIslws'I :iluwii:! .lli.I'L I ,' ; man .1.I..I". .nli.al. .1.... Hi in I ,. all ., .1.
; Ihpy urn mHn t' ..
I I" ,SSl! -551115 I .unit I) ) mill.. I | | ") isis ,lllllK III IlllllUMII ,, I Ihl. In-Mlliel' l.uiiliin' llly) Mabutip ,,','I., ,55.S 1I'1IEll. C.I C. W t I \ I
"il.'i"I".u .I .I..1 Iln' hn.lilitt ul, ''h Ie" it IM Itprli.nniMiiIal I I
I isis-i.
I 's..SflsI, % HHllIUIHltt. fllllr Illlll __________ ; '.1i I'. ,in uiiiiiiliiii| HI 1"1'' I ami, ,Is.,. |i's'r'hiur a 1<._. f' "'"h .. ."'.. \ \, I
'
I | | 1.lul..1 I ,,, .. I Im ,. I h ,, tin S In llm Hiirth .l a mhliiM.IVIIII ) '
in. ul
PI" 'nir
: | Ii .\SlP .
t I"I -
I"LOrllS( I I H'lIl5l: I Mill' Hit: .A. 'I' 2'suIts.
SI,III, 'III" lll.l I us-...|sum olllll' intuit) II" : i i I Mr Harm "|"""I.,. .Hi" "pali.lti 'II''. .. l-'issI'iI.u;,1 |t"Ill. than 'llm rtle"l.hil..r., IHIUP.Inun I".r" \.1. "I" ml

f'i s.".i Uilli 'llu. .ily ..inl I Hlalpml ui 1.) .Imr 5144 |.. I. ,. iluin. an PI .. .n 15' t .ilu.. ,. I Inrurmali, '.m in n.I.'r..n. .. I ,,. .M'..'.... ... WILLS &BROUGHT
rill
uml thu) I Ik HUM, "", "
I"i il I im. .." us... lli.laxii ,.1.| |iiu'u I' .,' .Iil" "".". I I''H" .1 I.ui ;I tu It,.' nu.an. "I.) .lili.h .piiluliii .nrv t Ann nil",', 'ill.IIH,ln-lu' man t Is, N.ithrrirnililul .li.I.\u' .: :' sti u \ ( '
,111. ini.-l, I .tan'n'"I that, n.iPil| i. "trtalnli' ,
HiinHaaiiiarantnip. s., I ,
Iwuairu "1 I I 'u"il'luui.I llm lihtr 'I'll."
| m.r :
"I i II. ""-'- ul S "la,'I."vll" will .'HIP, P'r&iu.i .... :iml tin. MHI i... I Italian I r.u.. ..|.ni.48li-il| | ami i> .till lullt ..11 ..I 1 I us.' :'uusssuI Iw iHlmi.I"fif muM,, :Iii: I lu,,, ti.itpnn.i; i'Ictvlamln. HIP mmtihumilip

S I. 'S. 'Il t I III 11.1 5 I.ll.' .. Hilt ""P.I. iln,'. Iml "s.'u,us ..," th .\ uIsiu, Italiananl ...nthituliM.I. I In, lu.lulIsrI5, ,. ..it.i : hi- sIu's'.s', ,il REAL ESTATE
115515 .1,1 lu iiiHtlti| ', umlip4llt niKUi.ul I hi.. UHII |1.1'I .t DELMONICO RESTAURANT M anQ Pl hrm
I" .' ,. "I HIII. ..linn,,,.r, si usu.5'III' ..h. ,In I! I I''isusisu'| ton an" .afi. fim .I... I..ti"tt : : ; klxiH.,: ,uulliiiiK:, :;I: ;: :ul': .If-ilpmalm .I.i. bat, ami I ( r. In. i. HIP man nh I,'us n I ( :

n-aih 1.,1. 'Ihumiili, th, 'I I mil' Uul,t S iiluHii ,tlwrc ..,1 l Is ,miw ... m i 'H.,...HIi .I ,.,. 1 isu' iiumpl. .,. ,im.IPItmrt the tm.titii ''. --1"- ,

'I I s.s.-'a., Iii M.
|.lulimli, In.ligiiHliuu .>r 'Hir 5 N. l...1.1. .., 1"1"11 r.r'.n..r |."'|.Is' .1.| ,HHi : Hii'l. I nil..I.I .Iw r'", t 11 .'inHilt ANDREWS BROS. I'" I
ul .'
IusiIer.
In .
""I.S I 11 iu. ( .. iiviiui) I Ihi I, I ,IIiuu h UP HI, ..,,'i'.I. lallPiinlu i i tbvrp iu llm IIHP .il.' P.I.,Ipinl.v ,hp, m., I I Hi. i. Mi,.. I I,"ti'I ml" ,l. 15 mill .,1, .' SI .
I
I, ;,VI, "I| t I ll,t Isuu'uiu .. .> 'hisS ..1.r, llu. U "ip' K".II'' n milling, ; I i.ulrtinlu ,, I I.'u I 11,. I 5.5"'in nf t- r: "I' ill.lu's., ,I.h' Sal\I.'lr: .,1..I"'i.,, t.I.li.I .. it m 1.hi.IIMIII| 'limit|I"ii ,1111111), )"I.1.1. .Isliils. i .Hill, .",'I '.I.n', .| I .'"''s'asuh I'."I" h.I.1 ...... NEXT TO CITY HOTEL.

S till..5 I" 'null klllwl lli5I'?' SIIH IIIIII S II,.'H' .,imnlit, I ,. ,.I". 1.,11., .i- S, 'Ih.5455 I..I I II.'.illh' lliniiil.il,, M I,iN.IIII ss : I lul sush limit, i"'I uhl,1 mtu S Ht. \ "" ,,' "
thin
Iml .lion .
I" Hi it lim I I.
t ,. III, S | I I III.II. .tint ,lltll HMWlllTIm.,11 iHlalill'liminl' ,,, nl I 'si livi, .1.,..' iiiarmtin S .unit, j|. IttKHtMI, ''' '. ,UMiki, I ,IH.ul, isi' 5 .Iil hui, ,1; l l's i.. mil I *.'ant|wullt |..111.,11..1.1.| .us,. ..I lii. 'linn Hut, I,,,. "i".. i M MN .ld I \l'I.hul\ .is'" I I'r\; \l S 0.11:1') : I .\ -t'lIlli'' 5,1 \I': s" I I I I''

S, "5'S' S 1"nun .Ii,r iiuli, ulliir ,to unli >' .. Hnnnim, ..'...I., .. llu i" i 'u''s|1'.S. "'IM. lh.it, IKMIIMI'. .I.' llu, I 5 ; sin Ihh,. Imli, 4im, ilipraviir. ul, .Ii" ., .,.., ,..t.'I., ,' I .",...I,., ,i.i. II j
.
S 1 55 I <.". "..I..IMP I U ....iniiilllitl iimiiII .5 ll.Mul,). .5 .I tunii i-s I I.'III,,. 1"1, I SttllllIan liaukriII i u ,,'! i a.>H .i ,lu HH, I IsIS, .41,1.1.! | .uiu lu "tin. ,i unillilalp' I i. "..1 I |I'':|''' n> .MIIII'mil ,' mil,. .., 1".1,1.. -h'1; ,i,. ul,I .hitiiij., 4.I 1,1.u-oil IUH', I I..'.m ,,, .,,, '. '. .. .1"' ". .1." .1." ".,1,1,I ",.., "IH,",''I,,,,, ( Illt in.: ,, I'l''::|!H,',llt t',l I. Itullulit,ss 111,I ,i's'.s.ss. uml|,:i : .'Oslsl.ill,I ,I 1 --'s'' ,, ,
ililhr ,,,. tt ail,I th.it' .n ,i. .. ., | m pili ,
.. ., mm pa t.igather "I ,, ,
/ 11 I .1.1.1 I' ,
sti i Ix I ,
JUll ill, till ,, .1.I".r ''S ,55 Atil "" "
) I ,1. .
I imit .
It .1. Imllu-i .I. \
IIUU. I HH '
< .
I ,"ie an .ll 1-1 : lu 55 i,1 'I' ,. iml.I ]
? ul Ilium ) Hiln-) .
I ,"KI.| ur I 11. 1 I"' .1. "' '. l u. uul,155.sr'uI"55 ..1.1HH '5 .1'' ,
I M., m.1 1 i.. .. niaiiy "" ,umlm I r.'iill' .' mi,. i ii.H HIP liiu.iiialiui, 'I,1 HII.i .1..r.I"I., ) lui'tin'i' it tit." a. liMik ,Slur, ,puhli tirim' ., |>rlval I I 'ssis.rhsl.s114V, fur KiiiiMnaN| i ru.Mil. .. .. ..10 I I'i .:;I-n" I s-I I.,.'I 'n "" ,I.ml.. I,i >,.I, :"
11. 1" i. In Hit, liiliimlu" InhIHIIIMU .. .Iliiil, 'HIP sow ,prln IIil'.sl'.ullus.. Ii.m, ,mil : ., .ss'Is lllllill, .Illllll.: ,: ,41114: IIIIhl. ;. 4- h I. HUH' ill U 4'Ss' j
., | '1' s.lss .,l.iiin.ilI ( | I IS 1-
uiiirl lists V'"I'I
1 l 1 sI'lsr l'.tS'l'l
HIM \ | .. : :::,: JiiY :
SIIi| 4 lIE: \MirHirrtHUIX : :- ; i: ; : :
"il .I .1 .,.i.. iu llu' .lur Hi .
; itnh, 1,15's.sssS' bulil kip.I.| n"|. i n .ma.m I u HP\I' S ,iiuulLH| 1 IIP ill-mi-I ,".l 'a. .' )51' ll!I 4miH /'I'u Hlt.i\
.. ,. Him ii lute. lit '.... 1. "I.I i 'I h.u"'. rithi ulil li'lluw. it iiiInn : :; : .t;AMISIn .,I ,. ..'lt f .rnl.. I n"1! unl, 11
"hl. .I .. .1. ., ib'.uti- ,. |I" ",Ill I l.t Ha .. ....i tin ilnphra\ t.i id. ,ru.I I lit 'I'| | 55'511',| I,, I', r MI I Inn, ,,ili-l; I t'n HH, hau' *. .| .. "r .,.1. "" ", ,. t

'I 1 llu. 1, ." Is'r, link' ..".1 Iwllir aI *, .." ...i"'il ,lulhi I h.>lni" ., uul ilITH.lv .5,551: I Him I '. siiuiiu, iu 'HII ii n Is'.., I'' ,bask ..I ,lu tiHir ". III.line amilii. uftlevHl4inl.il ,Hun. hi. i.,,,.,,,1. inMiaVil > ,I...I, 'i 1 miik.l .HTml* all lim.. ; ,S.' llplr .h'uiIu..i''j'l! a-.us, I lilii) I ITI. ,

-I"w .SI n, tin iiiilitrol, tiiiteiiu. .\ ili.l lI 'Ihi. .hulil. ul' HlplMnilUHil 5 '!s li, ..p., ....ss'I' : I.u In,' ,m, HIM, .unlH rlunila, hi'k&'l,. I.s .,1 tbuw ili.kui. -" I ""1"1,11' .. hi.' .., ." : .* C. \\tiv.N, i-

r "IS ..1". HIIIM. m, I ,Hiiluiiiu' ,1".1 I X' ilai. I ,5. tin r.' ill, .. .tilt :m.1 I I In, tvlu I i, 1 an. iil.iili hgne I IIM.I tint .," |. | allui''i., ; ,' -- C. Soderlend
.' I' IIlnl. Hi.ill sin" ,Hip.) 'Is,. 411' I 11.5 | I i
.ml" Is IH lull lu uu i HUH I in 515 tin' |.rp iM.liai4' lir Hiwliil S'51,555,15'" ,
.1' 1 .,
.. 5'u",1 I ul Ibi' I-lam i'I IPI !"n>. \ uu haviIIHIII \ iIiiiiiii"ul I'lthII'i"'I' t si: $\U; ,
till | | I sssi.Is'u. .1 I .
1,1 Mill I liiflliIhi III.III I.ill] '515'l'551541| tun",II I"III I" llu, ..lliHHI| | I ill ,Isru'lsussis .
I 1.1 I I Hull I IM H.I J, kill', ..I I III! ... lit'kit ,'. .. :al. St 'sI15 5 41.1. s.r,15 ,, '
|I' .. u. ml .I" i.u'N. ..o I 11' ) itnr ".. ul win UP I thp., ill ," .1411, I r-1 :
I I PI, SwiH' .1." it '"hil"I |. I. I. | :" .1.,1. m > iri ni p'I'suiil.s.. 5S i int ;: .1|
( iliiiai l..i .l.l.inli-. I. llu. I '..miltunt. :\iw\Mk.) Ilillimuii' l 5 lit. .. 5 ':i,Ins'I 1.,I Inn I".... nli, .ssips's: .I I m i "miaiptllu Hliuiii I tin. ivmlimml re il.I 5,5susil, I ... "h,I.,,Jll.m. The, u| |1".1.| ; ; : '. list; Ur-i hwuslsr') sIws'illlu..ss. 1'\II.ll. i

( < .. 1 1.1 ,Ilii. ',. .IM. HI Iisuss..I ..II..il..I..hl.| 1"Ii.S ".I-. .\lsui 'II 5.' .:i.1 II I I' "I""I" ,'. .,, .J ami Ilinl' (1"1..1 ,unn, almu.1. v.l.lt .l.ssIss'ss'ss.If$4s,4ts'sso5.IiIuSsIi'' i ,. ib'"i. S il u :11" .'Ii's, I, i imi I'I I )

vuli. 1111" 1 ,i,(.. suits'. willioul mit lot.. ami u luuiii SiiiuH.il' .) Uu'ii.lul i II...ihlami ,'i 5 :S Iwili: I. lir.I ,II.. ..5''i, i in.) intilil,rIU I .III'I.: ,:'' ., : :.i>ami I 'Itinlamlwuulil Irthuituf : 1',.,",,I.hIss,.Hhu A'U ill ,IH.HH. lui H hatilnt t S I ; .ss tiiiui,I,, k. u;">::,I I.".' ':i t t'i:1,: ? :, :I ti:'| '5't.:| ,,.. .I n..I| : ,:IH'Urj,.'u,.',,H....K.IHKUI,'I.'mil,I .. ....., I | ,"Ii, ii r,''I I! "::5, ,t ,,, l lI ", j

SUILI-UII luiwial, lliiuill.ii. ai, \ ,. I ISMI. lils'I I "5IshIis'5u| | !sissu Ir i4Htnaki, mil uf it..-l.iuukltnI "'''ii's'S I M .."H. "i i I'i .1 I,. ,n "is rH ". ..
t I..I., ,. .,, .in. ii-in,, ,1.1 id. 'IH'..1,1.I !,!. KIHiiHl| ,. 'i. 5 liium. "IInI) ariauLPHiiul. ",. ,ui a III.l, hum. ,I.i i .. .1.1, "' nunui : Iw 1.4lh i' iu wvikhlHh. I 1'1", ,. lp! |. ,'1 ,i ',.,. I",, ,I I" I., ..r I'. .. .. "HUH t w..1.. lu.'ssr I.* *. lUliit. ,.j. 'I'MIM t\ \II'I I I ,
I ,
Iliki Hi. ir otii ruiir.i Hllhuiil i iutrrli "iiiiu | I HH. I .. ; ,Hu I lialam It "t 11HU
lu Hit- main ..r| ur,| ..,. iml' I. | 1"1"1./ u Hpighiil in .1''Sisal' I lEss \ M, l ,itkiu .H.. .5" I... I
I :.n.;.m.. I..sus., ill'ami I rn lol IIKH i| mush iii .."" 'HIP I li.,,,, in t u ,,i li :a I .fihe. mi.n loll Uliht| In iiur amiluml ) 'i'I I In.H '' mi IN turn ..1.1.. ,....',, I 1..1 i I I I ''I i-i 5 M'mlit' I i ," ". 11,,ml*., uiMi 'nut' |rMiH air..1,1 I*. ".. u 5 li, li I I' .1.5,5', I I ,
tin*. 'hisS, ill.Hl I ,Ibi i ill"ss's.i.ul nubam ,lsk'usl 1 .i-LI, "ml",il li. .sssI''s5"isIs'i: ( ) ,'suls'.. tin |. ; 1''. Hn, I I' '... ,.. i I., 'ii' i t "i 1 "I
l.r |1..1" : ,'iliimirliH' ( -. M .lulu ,, ..kipV .. ,11.1" 1 I' ,.' ., ... ,.. ',. \t Isr.s"a5sssrs| t.o: 111. ,l's* ,., "I ..I I. ",,.1 I. ","' ,
) haul 1 4ml In list un ,.. sswI! li 5 I Is", ,'mU-i, ui.| KM ,iml 1,1,1 hi i'i'sss I. 'in Ik ..f .r",,", r W. I. -- I / ". |5-
Iii I i .III, ,.i s.s.I ". ii'i' .".1 ,ii ..,. watt I' I k ll, ", 's-i'' 1. II .t, t\i ilHr' "',.1'' ,ivm. I I I. 5srss. I ., ,
,, I' IsIs| -. .,.. ami sm'sl| il'Is ,l..i lluni| ill ,lull I l..i. i .iml ".,".i..1, ) ,",,1I" iirl l I Hit' I I l'ousu, UrauKDI 'I'I -. il NPH rralh : 'I In 'i .'iss'.4 I l's.IJ. 'Is I ,.,,,,,, ..r t..I.0 I 1'1'! ." ." I I ,I' "" "
uIss.I Hi;.., II, nl tin ,li-- .".1 U.IId ,hull I i... 1..1 ,, , ,
n i mi.14. 4.115u'sis """ I
"
1"
tin
Haul Hu' 'us
,. rrlrru'ils's' tu of i u.s.uii5r ,
15us' lu'jsIiii I ., ., .. ssusiss f..1 ,. ,I 'Hi hrm,.. tin. ..55 ,Ibil) limI ." I. "I" .'I"
a"I. 11 intiiiln.il, I | II Ii lll\-. ,1 .,
I li I In-UN.1 I .II'u 'Mikir K" .hl'.1 il tsls'4slssus'uS | \ >\ >5 irrtill HIU la.STh. '"
S .i. 'iml) Ihv i lu.inx ul, |..t'. ht .hu.1 liHath ,.1 I ssuIsI.ss.I 11 sss., ..I Is, I.s Si I. .Vl.l. ii. ul \.ln.i4 imiiilt tt .. ..urirmii k h. i. rallu-r imliiiluuali Iln nil ""I,I ." '.1'. t.I I ,,,,,,.i ll ",,' ...1,551, .

... tin' H u. .\.1 uiicS't! luiiiolirplll.ll ..1""Irani' i. ru..I'.. mikita 'I"I ,sls.is.u.sh.'. 11 ,", i. ,,,.5 'i5iu'5i, ,,. ui. .1).1'I' I.. i-.l. Mu.. Hint ul 5 stale' a i "|..lill.il: 4ml ili.l mM turn mil I irt 5'I I | I .i uii-1'i '. ,I. .5 I Il 'Al'lw'iils.s .., u5'sliuJsrS.. "t'miIM II
\ ,, mill Hill, MINI Ulllllilfl. III I. vut. |11w I II.III.MI.HI' l 5' li.kpl' I II is .. ,, '-' :u iiUN 'hr" '>.1.ir.-.i .HIIII .4
.. its I Ihi. h !! Id .. ha.l pussi I ; 1- IJiiU ProTo I.
I u,55i's.i .ihim-m.l. ul' uiuis'. ,ius 1,4.'himl Hull Ikll (u.n 55.5)|1' sss I .1'| .hutiiril I ,.1. .51.. A ami I .A. ,' I for 1"

lull)" S... ""H. I4kl. 411.1 I ilvlialli In*.*, ". 41 5 "..i'.Ir.. li-.. oat ami in h..,'I' 'Is, .I'Is'ss.Issul. i u 5,.1".1 I m Hi,. "I j.n.li i '1'"..sI'1'1"'| .' 1 ml illiii, ,In.. ,,.,,""I., rank.:tit.. Ihi1. a uusl.rrahsl', ,ulsr IU' .iisl s'Nsu: ,, ; ( ". Ilim "uH....1, 1.1 5511, .vr..u.' ,,.. l"i 1

1", 111.. 1..1 l ,:..,.1| .|.IIHIH, .,..1 .|>ulai linn.. U H,'n HinwuHiiiu |i". |. -iii,I.HI,.,. |1M"'HI' iml, |I',u'.i, .l 11.'nu"n ,.. I win.1.1.,., I II I tin. Ibiiit' kn'|.. un Ihtiv Bteit' I.H I. M I."I.u,.. in, hi. listis'l's, a'.III..I.. .I.atll. 'qitl't') ,in. HI' i... .. I3villclSI Jit11.
.1 l luissu'I I tisiss!
.I ssusts'suss uirus .1 li niM Ihi.j |IU f
l .
S i",i" i" II... ..". .. I., MWk ,Ini amiuulmiu | | barn HIM. .ami'Ib. .1O' I .| lurlli"r. I UiimilH4i I <"is's. '.., I h,,antI I.I r.'il..II"1, him ((4in' I miiunlv. ill.'Ul' ''I Ilsu' OU'lHUliuH' 4lnl, l. ttufIh. l Ii.| |I" "M>. hat ''I .hum' aiiamM i' l .Isusl t... I.MM.. ". .".4w''s'-s51'ss.r l.niii .,, : II.k.II Illll-. ttlll IN .

',1" ,... in, .,. I.'.11.'riiH.I. I ..llu'iill'. .. ussssull4s 1..ld..uivriurilt ,i'sslpsssi ,li1N1 .,15151,."s'sIs.55 In, I 1.55.5,1, ul ,10,. I II'( nil .,I ..I.1.. .\ltlt'u .I.H I ,In. .' I luau,. 'l's" |.1.'. si"s'l want.' intnilili. at 'is s.- I \, .. I. .45 ,1. .' ,h. r..ilr...&*.(... Hi,1." ,r..I.I, I. .' i iHti I' ,
I I .
ppini.hr 4 ;
"I' lu'.4ussu''ss 5 ,
.. ... i" ,Ii .lsuuir ., |.'l.iinanl-. .. .., .IV 111111," ,,,,,ill, I .Ii, .ti' .,.,.. v.,nxl U. |1.1..', '", 411upi. | >irl | 4! S..I'. 'Ifapt ." .1.,luam -1 :V 5 ,1,;i 't. ::55',,I s ., : I.suI i S:. i;,7, Ii; s.:: |I''r;"! ..I....,,. wwltt >4 tkv I rail, lk-.4, ukt.5k.. 'I I,..w'.s.s IIU l "11.1 5', ,. :'" '' S
ha "I'
.As U. ; I'I.ld,1 i. .,,. 4. w.i inajp al 5 ,-u'Is.l l ,I ,, ,Uri t.fHMPM .
v "u.u 4 I Hiuliillit I I .lli".I. m i 5I5i's' ".s l 'iii i"i Hi .o.1 uar..l. IMm \1
I. 'II".n I. capMwith| I ii ., ami |. I. TmttUt', luh ,lit .. -, '. ,..1"
lu i
'1. SWIH, Ibitbatp ,bpm I ,lit. Ilik. i ,IU,1 I at, lalUhinvpllu.i | 'r"I" an I t""' |'s'.s.'S I .5,5 '5,5, ,I- "" t '., SI '.1.. IA"". i'4l :" ,
I irs, > MI., Ih,;.'.. luau. .... Iliat IlirH ....ml lir.it. ami ,hi .1 I .,., ' I. bai.l, mi ... VH.ik rn 'I 1',h (.ITU'nl liki the omUM '".r"\ .in! Ill ,IT.".. IH'I I. 'i4su5 5 I. II.,,.1...I.II. 10,'" si,,r. Al".,...... ta.'i5s.a5lsr .. I II k4' I., I, I ,, '.,. I,'
H.I an 14 t HHili ) U \ IsIs I IIK : : .. "Ali. : :
ump l.rMI.H .. : : :: : :: : !
.
'. 11'tun tliu ) .r. I iNMIaivlim. I\ \ ''lsr.sissIIog. fck. ....., ur ,mlr, I II, .. i' in."!nn .. .. u'w..sisI.osss| .nMl.41. I 3
.
Hn waul lu li.b. ul lisssi I Mil: MlMIHltllU-a.1. i. K IIHU MHVaH4ll.tUul ..1. \ .I 5,5 I .
111 .i r.1 UI 'I HUNKShili I .. P .u IMI i I Js'Ua8 'U .. '.' .IIMl .kill I I.. "'
.- .
.i. lli 'IHMIUOU. Irars' "r
$ ..i.i .. >allb. iml I 'I' i I.. Many ur rml.r. re. all Hi.Hliiirlrii.il .' 455.lulis'SI' Saul. t.. It. I''IM 45,5 l, \ |SI.I |. i ,i iI I.., n8ld'. isssls,. .ti I.' ,
S. ..1 i tin. "in ,..n, t 'isis I llw nn>4i.l lUl Hi : |sus. |1",1> \ I Hunk it .IHMUHIM. ami un i : :u.f5i7 au4 L. ; : I* .-i. "I I.s. t..... .Iwt. 'iso i.sp.\, lIslIs', I. "I'J ..., 5, 5 .)
,
I
.. .IU.I .., ..11,I.., IHIIIII Ht. ill,.111, S lu ,IMIthat I'.ilniMlp ,.i.:, I I.i IsiS. iiMinin.iii.l iIk I ufaa mailingIhi I lsiu..l.4); 4.lIja.: : I, aswuhu.1. 1555Sssrlw ..1 I Ihu'sss'.l., <
illll i II. I I.KII. .. i..I. .. I'a l.alHp..ill VilvutHir hsss.4N so V.a'SI 14's..,, "ll .
Mil .
111 .IIH'
allot | \
wi'll'Nhil.
: I .. .It ,.,. ,.1 |: | i : | 5' 1 ":
"I'' '' I I .aAI'"I.I. W'I. S .
," -' Hu abut I" | !
5'
'I iui mar'sjss54rssslisw" 1.II"ll. I' Ibal will |IsIs| ,. itwhtnl : l'stssIssswl5is"hwhuIsiw : ,
H s. I IM ..,,. liili .. MOW llw .1'. In li'.' ''i I .lull ,,1111 I "I Ilia, 'Uiup u..lit. UMI tu hmuAi npuiUp : : II. .l'., ::1..1.PHOTOCRAPHER. $ .1.. ,
lull 411' ulUimr, P- It 51.1 "J, U, llurlleu ul! ..LI... VS.. 5 I, '
n Hint., ,Illi .5 I HUMmuli Wat I.. Ali. Hunt Him Hunk, ..IhpittiM I'ulili,': .. tli. ,. ilnlt \ .., :., !
... .. I' ii|1'.IMM 'il 5.usls I i.hakrIi4iul I. lisa Hautrw ,h I. -H.r| > ki.ui is.s .
Ih' iulaiv.1.' rival S n ... r:j
| \.I" 1.Il .
I I. I I n ..I.I..I.. isssu.9 in. .I.I.I..111 II .iill.ni.ili' >nur Hn. km, I *. rarvliI "nil.' tirawui ,..
,4 .
.
.'"I..r IIPM-I. him ass ..
.. I nlurllie
sisuluislu". than. Ihi't an in Im lulprp I I i .ihi.lsu'husis| il ..uiulul, ami I 4111 "W'I. | .A. II I" '1'11.| .ls".i.. .Jtt.llia I
M i4"as.a
I SI..-w.- illi. .l (Iss'.uuiuiii ailullai.l . um hi llu linn' hul 'lit liuor,... miutlli WPI''Ui ".1..1. UH. ti-H.. I Is, "" ips"l Rlllliu f vitsui \ t ii I.I: .ri.iM.tlw.iIMM .-
llu luallh amitlii. ,, | Hllliuu :ibi b Ib a. Hun ,Hut > ) .
"pul.ln mmHn | I II 0 .0.
.
; I II.I mi,. it "..1 ..ij ..l $I.i. riir muSs 'lu 'luvt HilliiMit. lui'tin'r : ( .lull is .. 4,.slur i. ll'. ,ami tit. I h..I. in HIP lii, ..' ", i m. ,h'n I I a. H.. ,
I .
sb, i | t U Ib 's'- I
s'> ,. utuii 'Hi4H |liiUu 1..II. 'I .I ill1 p.osssl. ..," Little House around the Corner ." .1..1. < 111 \ I IMIM.rilM 5
'11 "l ."i ..r llu 4|1'"t..U'| .nmxil, 1.,1..1. .|I". ,. lllUIII.U.I Um. .. / ) u HP "MW himlalpr .111.1 1..1,1.1 5,5r.. I I., 5Isss' .. .. 1
It.4)1) Ibi uuai4iilim In.tu "I. .i .. /.1 lus *. ht fuur huiw. .. .4. .i' Ml 555S5lus ;
\
.
nun .III.. i. pl4in illur Im.HU I' .,, .-us.s Sir '. ..' I IMI I 5 M't 1.1 I S 1:1': I I I II II"s's.'u' ..I ,.' ", . ,. ,,, ,
.till UH Iknuu. louIs I HI ,1 I .t I 5
ul tlubihVimlK iHt'i i iml, ,. ', .r. ( AI.I 1..1 .luuk hi. ." .. 'I "IP'iretfelllu '' .. ,, 1 |1'1'
111' : ,
il I ,. wtulli f 1U s.-rti | an. |I.'.. in 'ibi. ""ial 'A..1. ..11 I" 1 ..1 "'" j" ", i.
.
'l'I 1..1 \ ,
.11..1 pur llw .AI.r rpluriu II. i. I 1 '. \ "" .
.'. lur ,Ibi* >. s.i l ami .* U, .l.1'1. aHat a Ills IftluilptII 'I' I' "r. '. '.1. ..,I'' .\ .,"" ,
'I i IM.I "n' I Inn. llu' Wu.k'.r *>|$54sjs .IIP lu.issiu 4nt.il ta's l I rum uur \ .i. i" 111 .,. nk' ..
H
.
.1 .
I | | U .
t Uusisiuu"h.u.ru''i. 111..1" -nr PII"Huh* Juu. .1rl. Is. Ibal Hut b* 'I 1,.. .\ H4 5.I i iti 5. Ik."I. ..;: .'" I" 'I., '
II I n 4U.I (. f. .I''K. "
I larni' all i mii' li.ir.. ii.| bat 1141' rallalpul ,. ,,,,.. ,. -
,
U .li iinli awl I Hwt havi ,..,In li .11.1 .. .r I l's I
I "!l I Il:I III ,10.I II-k. tUUI 1.Ill' IiM j is ., ,l.i is .ks' isuusr. *uminl| a | miHHW I \.r r. p Hani.t.i I I" 111 '
.
I .1. .e ,Slur I ami I ha. f..r I I''. '. ,5Is, ,
lung nature ICONTKACTOK'
'
km.w buw |ll.iimIUM- ,tub lallvtlHlP H u''Ik "
; h 'i". t I.. .114.4.4| .'hlsu'r' lulurlill; .It _il..u.. Ilu "nuivfmm .: .' .1'
1 .I Iml' 4t. -,1 I u.mlwt .111, I ',a man | For Sale Ren I" I -,., ,
I "I1UHI.-.I KulxlH, ll' .. 'Ihlullkllrai.iui. 01! .lu.UW'sssgisral. IHu nlami or ,
i. .
'h ibnm bimwirI ,
iml.aul.iii. .
ml, will' U .bailUlila IHHMI.ll| mil I. "' I. .1..III| | It .lt
I 1'In. .Ii..uili..al, .b. r''.' jum.l U i up lu HIP II 'iiul *|l's'0'5'' b* slwsitss'a uunnat whIle UU I \. 'I.'ss 51 "I rill,
ii4. tin ,,s'" Ii ijiuumu' i' lu issil. ll. I .'rah.,1.I II Hill kuHHH. lu In..u>.U .h VPHN!' A"j.' .-.1 amiru| >ii4liwiilt lltp. whs"si ilnt *'i int..a iiirnmr, milivatlinif luukiNK Ibiulbcr. harlft iII. ... Hill, usl.l ..r tail .lit. Ul II. S. I 5554.uI\ \ \ | ", 45115 CIre & Mcnonal

|..I.. .i .. ..imli > IM-IH-VD hwy an. ami HPUII.- ami, I .1_. Iu llu) ,man : flSII5 ... i .1.| "M) Is.Ibni.iiwulauk. I..< ol' I.HPI. "h.b .'.. I 1'0 ml ual.S.u| I I .,.' ..." 5,1555115' 55101 IS 4511 .. 5 'A\.\

i ,ulI.I..I. i I. ti i4iill' ,ISIS tluIMMWII*. Islss&.u.'Is. I'AI"A an,1 I ".4.hIuU5'I want HUIIII,.I..1I I IIln. him ui U.IHK hi.: pu..iss.u' '|HMiiti t tin l.iai tMrn : .. ," M 51% 55555 I 145s.t II \ \, : \.. > I J
HIHIW : I'lrilin: hi..I l'rI'i. iuip:, ," \ M- 4' \ i i. i\ i i.\\, ;. t
.
u, 55,5.5 i ..1 I uialili. IVItal 1.... iwsui..r | 'llu I' .. I uiuu) tin) nut .. .h.I i. all .,. -luiiUI, I U. : kn.I'| I llub | "" ._ \ ll'."Hi\ .1 ll\\l f.
P.I., a rallruail. >|innlaiiir, PI,." fin m w* all |wrl uf II- a', I lsus5''II' \ .
.
..ISIsI54" illll IWlU WllOMM| >...1. | IslaM. ..,. f",ml*! ur Illuth' .. Hi, uuly" : ) t.rnl bunb. tin, ilim. ,MIIIIJ,,, ,lir ,jipilxruiaii, .' wan 'thuii' ',hi. ,. Iw 4.hviul .. Ibal lIsa.HeHlhh| ,.4tt.ar. "i.i| I : lllM.ll M.lllll VMII.lt \. ( : ( ) S

I ill, I I I'tSS, II.>. ....Ill' iHlliIII ili4lwl .i..1 ,lulu Ibp IwlU'l thaitrkii.l. I I.Ibvi sisal" ..".furm- .U," a. 'Ili4l., ul' a kni.ht I lit, ..lilI.H. I..al.. I large i| rim. 1.1., u" .... ,, ,1. I ,, su'aU'la, awl kH.mil 5"jNaU5iuul5 lulu ... 5k. hlkli : I
I uuiilii' i "1,1. 5 Uii ami, I Iui .11. ,Ir .. I .
a i i
|I. I. I S ul III.1.I.n"l seers. .. ami vmmip Hin uul ,lulltawaip I I. ... ISiut .. 'IHU Ibm" ,I ,illtkiubl I. I : ,I': '5; 5 1 IItt\s, ; .1 I t:
i. .Ill bU liilnIn' anl IbiM, IHII. 155I.u.IbsuIuah'ls| MI. in _" a mutl-bub 'Ii I ..1".1. '. '. '' s .
Hulls I' I lIsssI l <, .IMlUIIik | rat -hu. > 'I' I. ': .1" 1".t. ,
..il I h,.,
!. l .iiiite 1'OslsIUsiht't'
I IPiv.igiml
U.lir ,
,6'us.s''i' |It a a.Isuhlu'lwuIl'4 .1 liib.l. | '' '
.. .. .l.ii.liiu.. .. '"- ., "I'j al'I"| | ll"it llu Krt lurifi "r.it. ,: ;: : : ,. .: '
I.I I I. Ur Il4ine! aMrrHijf prill" irf| Hi!" I. .. I' I I. | ramt Hiai r4.liuim. | hlshus tnM 4 b tupi4iliiMtlafetlHMi : .5iI ( ; ,: 'f :; PRACTICAL BUILDEKV j
I .1.
\ i si i il.ii ..,.r> |1"1"| .r 1.1.| I u|" ,,-l iHHitllai'lly. harbn, : It i. Hall .t.IAI... I i.ratbfi a ..ifl I willis ian In tbr 1 4l | tHlo.a .. ill 4luutf IU. 'IHI .tJHI FOr BALE. .ill 55 5.tt.' .'. '. .1"I d. I all 1 t..lo. ''I.I I
: *
.ti
il, 111* IAI..IIH,. .'. Ml ussr obiirpni ..).if'im 5Ilhs'N5lh.| llu II.1. a tuttlm i tun ..,'|*>rp4 I 'I....' .4ml I:iniuht with. a.: hi\\Ik, ..r"i in; ItailU) IttkH waif tet I li. | ihs ill I lll\l. is I.. :'t 1'1's', ; : : '; i :: \i:' hI'S, \, ". J

'v..I..I.I I I.i.: .ul. I 1..1 i' i.i in I ,i.i i. ,Iol'u.ss, 'til 1 I Is u N \f..,ill, 9tsIgU : ,1. ..: I..''u ', '.,. ,
..u, i "mil' ul .li ir. I hi ,id.I ,.: '. i I'r.| ami i i. U |> Hut, lu..lUm ( I
S .. I. \ ,
i ,.' l I'a"i i .55)5 I i. u's'i .51,1II I ..i"'I.1 ""h. ,
I ,.ss l .S's'u's, llii.iu .1..1, linn !h."I Ii .i ,I.su "s I Ii |1"' i"si.'. HIII, ."in |.'nuI '" .... .11, ... ...,"," I", 011 I I i's'i's'.s'I I u\ .. ,,,1 I ,,,s":, "SI,. I I 'iI'! ." I ,.51. M.I''h's' :: : ,

i 1 ,, .it I 10,,IHII J .,u."Iu' ....11.I I uHi ..1.1" .. ."i, I,. 'u..u's"I ., "I., ",.I. .5.' 1 's',. Is' : ,". 5''I '5 ": I I" 'I'' .1..I..., 'I","" ",. : ," I. : ''I, ." I II' .,'..' ". 1', ,1 ,'\'.' '''. ''!,'1."I., .. ,i 011.1 I S I ':: j

I lul In.ii l"i I Iii.l, I 'IssI.I' ,", I 1""Hi' .,mil, ,I ,i .. tsss' I.. I "l 11" ;5,5, : I ;I':: ': ::',, : :, ; ,, Sh ,.1. ., ", I, ,,, ." I. '. .." I I" .. ; I \ 1"
.rl
,0 ,' :. ". 41.15'' '" ""I' 5. is,""' 5 ,
I
.
l's h' j.1
II (Ul, III IHIHIrllMI, 555-s.- I' "I Iul 1.1. I. .." THOS. C, WATSON. I II
I.
: ." ,"I., I s .. .1" ,. .1" I ,
s-u.,5555 i imlcni, ,! I.." ,us.. .",,1 I IIIUH 5 ", ,' I,,,, I.I, ,. ."' L I" I, I I.,,, \,1. ,' 1\ I ,' .. I \ t \ ,, I ,

,.1 'Ul-i ,.,'uuss., I Us's-I I SV '" ," II". 5 ,, t ,I., I" I, 5" ".0, "I I I' .. '' I ,

V 111 IUlU 55,5 I ..ul ,.- .U4I. ". .., I I, '" I I. I \ 1..1. .\ 'I",h I', '. -

-7 .-A' .-..-- .- .. .. -..
.--
.
-

; ; ,. ,1.114, I' I ll, I 4 I i .1I I I l's l u.i..% tlI M VKIM.'. M'.NNS.I .
11I
1)1itH\ \ !: % O AOIItlH"\ !: \ \ \ \ .11. Stii I 1,1.' ti ,n,- ,uI ,: ..
.
\ I ,I. ,
I .
.
I
I I' I In '"' I Il SI I' ,. \.
I .
.. I ; I I \ ,
,' 1"1"" I : I I ; "
'
/ ." ., I 0 .. I I .. Almi 'I..i'- -ilni- 1..1., ) .1. \I"lil.//S.I i- i.j i ii
\ 1\\ 1 1 U U UI I"" I I. S 'IUI I I. I."' !n '", i | 1 l s'R'st; ; S
\ I"" ,.." I.", I, ., I, ... ... t.::." '.. .,!I",. .... I l I | I I i ''U,5. h. mult ul' Im, 1..II..h.I.u ; slits
I I Mi, U. M 1. \1' liitnl, ," ," ," ?
I I
( I :
.. jii.. .. "Il'tp' ,"' 1I. 1--
!
:.. C:; ::: I- -.r'AZ Z73: . '" \ I H !, 1 ; I I Mi, HuUil" r1' hit, KIIW 1imik .

I I 1., '. ..... '" ". -t,.ll',. I : I, '. I | U 1 ,?, ,,1\), .\ lIh .1".1., "ill. IIMIIIII,I., J W.. I.,.> PlSi'isiPPilIl t "55 II Ill, .1

II \I": 1\1:1, l I: I \ I I."I hi \ II.l "''fN:. ''I I \ .' ,. "I".1."..",."...,...,".. ,,. Es.: 11. < I tt l I I i i i nut 1.1' ul, l,.Ih*. I mNMxnk fl',..mm. Ririun l ,,, ,-, "5'

1 ". .\1111' ,, .' I 'I. ,, I |, | I i 11.j HUfCHIM N miii, i nliiinlu I IMH I tlMi. t<'tHl. liMuHin. I iMannI .
I 'I. I. I I h, 11 lilt U, .<1.1... U U i lsj.,, ) : :: f MI, I'. I. Win,!t. t .uil I. ,... .I' ,
I" lit,
IK" \n
,. \1, ., ,.,. .. .'ri, I ." 0 I'U j '1"1 'II,'I.'lIti'llIh 1 .11 I h. ..5.5, .".11\ ,ilu' ,li t '" l ,, I I.. I Si r"n,. iin ""'.', .r,.".. _I'i iI Ill*' SN I tlri'l, \ t I'.'.' i '
,, ,' , ...... .. .111, "'"I I iin.t IlIn S .llIl.ilhlI) 11') thr ..m"! 1' I ,, 'I HIM ii'Ssiii's'l l 41 'hi I .:.... 'Ssl'.u' III.I.:.rll..5.I:Mini: i- I p
"I.. \." ,. ". 11.1 i. U It I I" ".1 I.1I" S I. H ,II 1. .oil;:, I ,:nl.I .r .nlIhr :: I''n. I ,. | "I I,.,hrt Hillr, "iH4iu J..h'. I 1" '",p.i..ii, N. oil,m. llH.lt l .

II I 'l- n ilunin) II lt''t'l,,1| 1.11", ) i ,,'1 I I 'oiu'|1"ilit ,Jtxlrr.1) .I.. ,iMirroH SIt"i 5. |Hiiplr' l I "' AUCTIONEER Mti I Imi I ,arid..hi sit .l I.'Mmlii, H .\HI....Jin..II ... .

'" | l iil.olln.il: ,' ..M. 1:1': l w ol'li: I I I, ..I|| ur .,.n-i. t,1lir, t? ?.?( (,.'rr ''fi. ur ... mm h UMII-UI .,' |m..ihli.i." (I""'. S U. I 01,,".. .l.i, I."..1 hi.li.li.: I. will I'H.I,1 .- '. I I. 'n.1 I,n I Slr l., "k. .i.iiv" <,,, i I. .
\ 1-1 \n ;I--M iI "S IiI.i, I I lioin, Ihr ,' nl I ISn.a, ula. I I In : U !, :: "I'I": : : t U
., ,,, .N'PIftIN IPUS hl, '11111,, ) i in/ n. : to tin) ," ) ., mUI It In. ..iliwiil, < liilx-r, ,' h't, 1 1 .
., q" ... U I 1..i.1; ,., ,m.f, ';1 or t llll' n, ii.nlnn, ,* I II I It I I i I. : I i iEj 1'.1..1' lull 1,. At II... ill. I4H, ,"".. llr-im "iIIIH ,, ,', ..
"" '' U iit.h.i U tn". I. '' I t tin. nlnlilv ami) 'i iIhr .1..1.| \I c'I\1 1. .\. M.IIIIIH. n.11..1 I l. Hi'1 ii I.*, I ""i|1' II"I, It -"iltiitii ,
'I. U .."'. h"'I.II..r 1"1",1"1 | ( S 5 i i .
0 I S I 1 1 AI"r,. SissI' \ ll.li, ,
I I \ 5 ( rs- 4
'|1':'' i. r "tl I ,1.1 1 in.hi, ,iiHir ill .I1nlSi! 5' .f. wlit. .
I'.i'. "I | ,,.).. In'ir )tint I, mil, ''U I I.".Inn |iatahlr, wIlli.iHI, inter' *.!. tlnirth "'''': | $ 1 ) ,! 'I ui' ill, Hiniik witli, hi., rmnili. U lull, :. ,. i 'UM.alt.I i. ..n.Am .
5 5I 5I I.) "ir ".. ,'" ..n. I Mil, III,11",1) tU'UI, i. '11'i' ililr. or .i. -IHIII ". II. pii,. 1' !t."I.I. | l: I I S I i il. Ej .. 'I. ;; MS..% ".. t "I, .

I ,I I.,,11t4, : 55 ))01.. ,I. I"ts.i |'."Hi.m' ol I 1. Ilii. 1 lit, 1 Irtinl I ht I Ihrin 1 Mini' ; ( \ i I I : : Gommissiol Merclmlt, It I.s'll'l ,Ihi. anmiuiMrlii" ). Ii l) ril, ,n.1.,.i.I.1'| has Is .in .
(I"
I. ttr I',,",*.I IIi.WllIb..lu, ariir. I M t Hullivmi, Inrlwii S ilmt.li, MINI'I* mn.
Mm. I.
I I"I II )I"il lIt U.IUIIII% "))1P5 ,1"1. 5 S "i ..,
IIliftIb'" ) I,, I, h
II.111 S I | 'StIis."t,
ill) ilm .. h'. ,) .h .ill I lrin | :
: .nil ""..11 .iinratr ih" .inn iiiuln)., .Irh. I."I"'C ) h i, | .": ::1 l S I 1II I in." nnl IH-I. iin.iMl ti 'sls. .MJ. Uthun ilk, ,,,,i.. 11,".. ,I"I"
piiul It' ) ajm.i.w.I S '
: : ,! .4 :1 ;I .. ,,. intf |.|..US)I) Hitir wilhiiii,). I' t iKin' U' 1 II I ".,.or .II.L.I .... I.morlLiae..hrttrHt of.ihr l i I I ) | | | I I KIIIII. in .unmuiiN'. .1.<".* .
: : ; ij i/ ':: U ',. th.ttin' ,'ivriHtUHM" iirtrii.lvitililraillt .rr.lll.ir. IHIII ,tin rn i!I it*. to .tin* U''I..I."' U t. I i I I, n.HI,ilmli'i. .l.Slits 551 1 1 11': i MI,I' M uur.: ;

I j 1 :' : U i.In". th<'n null. ...1,1 Klti lu Hit, ..ailliR.lcvor U: l, ,, ::: li I I'a II \ h a s\IiiIII 1 ,Is \I... l .nl :, 1)1St.) ISlillVI"i. ,.1II. i I ,nlilltin--.Kmaili .SillS., .lit. It.i ..." "I'.", t
I I : 11'(0 ,
onlrr UH'p I It .1 ,
( MHIII| 'ann limliir, ." :> I"
.1 i i| I II.HKII mil) ,.II f| all.rtlirr) nil) i.'| I nt 'iri | ',.thslsli., to ,pat I him. m Ill I',", | !I'" I I l'n, I IS I' ,!\|/" i'nt. l insIst i liMincU .i ilKiiliii I ii: ;sI,. s'S 'i .. i.i,', ,i.t, .rl.i i,,. i i" ::' I
:. '1 1.\\ 'i I i .
j 1.. 'lIttIs il I ". '1,1) ShIN sli' v il. pniiHtrihiniirthr' An 'tan '' t.1.1 ) i I "!U n-lnrmtl' lunnv 1:11: Mmi"I ,. I. .
I .
I t I U .: : :: : : :: 'I':: II I I Sirs ( : I $igll"I, $. U 11.lr. 'il' 1,11:5, : I'.'. ." I I
." ." .. I I' U mini : n'i* !I..?.. h.11) HIM$ wild, .1 Ir. mu., I its' ;piiI) ami llir I.'I"'I'5 5U : 1 I ., 11 .5 lit "Id., ... :.ili'r 4 |I.ili...int ,1.1 .. "i i'.l.h5si$5l::: : ;,! ;:, .. ''o' I

: ,' ... \ .. : '.. I., '' .. ,. i. nil) ..",.1) ilit'iKD. Ilirn | | ..j..ll.. I th. "".... or ,trti.li-... .hill il | : U I, I i!' I | ,5.. Im ills I. in Ihi. ...il.1. .ni A"n',I 01 '.''
.. 11'1 11 j.1, I I. III I, ,It'.I ll'lll', I- ." "' I II 1"1 5511' s'n55l1t'.
1 ;, 'I, l I Mill' I. I.lllKi.l) i,1, Hill, ,Iw H.Mtll, III .". ." | .'| '; .U" I I, t' i I | | 5 I i.5 lu "' ol, M.trnl tiiuii).' ) ', .\.I. .
I .
I 'It' II' U IIUH Itt III. | III I Ullll) ) ,,. I Il S 1 t ) I ( .. 1.1'I. pp i'l'5' .sn I; I I.I. .
I" : ).IVnn,.ii I thin til)) Ihr, iiMtlniK iiuiUIWH | l ls..I.,"li i. ll. i 'i..' In 'Ihl loin .,(MI! 5 III ..i ,' i. ,, ,, | I i S 5 I "I I.t 'lIt.II nt I1,'ii.ii nil, hit "'1''ill I!Hill liwi I /

J : ; ," ::: : : i 1.I"H') '. 11.1) "11)1) ''h)pfl ) 1.1 1././...1) ,11,I .ll.i. |I'n.tul. ,ntiMilrilnr.-, iiHin| 5 ll!h.,.,"' \ I l lI I II ) ,i \ ,,,.. \l.l-iUi -..H.IIU 531)1111: IftKktT..
I ,,' """I ..1. flit'iiif. ih. I tin* 'it\ I 'olIn I. I :. : :,I : ::;,; : ; :1 I f'i..I.' 1'. limn i I" HIT. .liti'lii' ,, I I
'.' "'. '., ,,., | iHil) aronml 1.1.. ,bin ,i. nil..I.to 5thl5lll In*| tIviss> ". Ihi; I 'I' '| S : '' i ':, Furniture anil (GcDrral 1 MMMrk i TrchI! 1 U: : w. .I. I 'mrlh.in ..h Iikn sin "'imi'"k i i.! 111. r. .. ,.Ils'p,5 'I'. lISt'' S n. .1', ,'I i iI i U UI'ss'.s'
.i ,
I' .
I ,
I I'," U. | ''i.I I. 11155 t ... '
.. .. Ur I l.ohb-r-i.i. .ml,, Is hll.I".I", t'.. .1,1 I.I. In S ,. I: ( I I I' SI 'lh. .'il)' luillt I'.illv. U is niilii; I I".1 IIIIKUl.lll' si'it .,,1 SrI'. ,I'". '
: I .I. ; hI. : s. .1. I
J "I. : : i ::1 : :" :/ ::: 'r INImI 10"i I | ., ..i.i, ttiI 'i'is..t.I Wit, 'uf 5 !: I "Molt.l lt'.tItlII'I ') I I | 5 !5' i.it.lri nr Ibr I'mmtBi MI, ,".I.1 ..', I.... I .1 "p. U I
.4 .'t :. : : ,, I. |1./ I1.Ii"'tI, | will' I. 'II I.LI:t'tl M.Mb.: :: riln: hfiiiiiuliini ) I | l, i : .Mond.iv I : ?iI 1111'g,; '' ., 1

1 1..1..11"" I ,..StIIIII. S. .,, I I,, ,thru, bills, .".1 tin .nnoum I Iib.i:' tluiI It.I S .,'. I \ ',1 I 1 I I h."I..liL..I. tr .il. 1..1. urn : r' Nl. MiKWKNIhr -' :
"'TTON.IIKLT1IV.TU': ,(Himini, Ihiirn, loan. iiMin.ill, I'hl. i. I.c' I illS' I idrrv, olll !It. ," liai"li/ innut, $ |i'N I "
.1 :> i "i.1! I. "il |5.51 ,114 | \ .. "irn.I, .. .,, .
\ i
\ .
I ,1 \ ."'.,'I'l ".".11 I* N. ni" .in ,h. .'jiI'ii.' i lu am onr. WI', "i. !''( I "11,11, I IsIS Hit' Inrrii | l 1 ,| : ::1 H:: : ('c.lul.I.1'11 i U 1 "ml j.lill.'nlii.ii' mill-, I iinlitk' mi Hit, ;ilhi.f u I IS '.;' :> N.. t... t. '...'a t. 5vI, rI .
1.0 1I.li"l .
., ,::11 ,..r.. .lo MI, ,ami) i i. In .uMiuif. .i |I.inMlil. ,1..I..i.| in inr... 11lol, i,. I am) '), | ) 1, I I, ) I s,:(:.ifiulivr:' Klivn; I 's.I l 1 I l.iii.U.ii:. \ .l.I.IiI" 'll.rrfci. I J'I.. Iii; inIII ". .,.,,.

,I i....". Ihiumlii ttinim.. I 1"1I. U |...1.1" Viill, ""|n..1 MM.,'.ilit ,. ii II' 'I' ,. | / s.imln I ill. Mr 1 M4ll..r> mul, lrt.

'j" It,. fr 7 ." \ Ni'Itl. hrlwcrn :! mi. ,) I | I I 5.1 ihuti, .. .. .it 1 I. a ..1. ol, tltil, linMIII n .. : I I I I | | I:: .Ml ) Ml I I Ml i I -' "., 1"1". I'I Is-si', 1'11.\1. Ills.

,/ i::: :.: I In.m, :,. IciNg .. tliilt isis .HI."0.uni) '. | .IIh'l' Um 5 Ibr .n.I.; .h.1 .remain Heruln l !' I I i ituk: riniiii.| .ii,... iiuuMMtM .11..1.1.'Wi.li'I,, ,,. ''.'.L,5. 'lis",,.rl.",. ,.I, .S tsl.i.,,. .,,,,I. ill I'.",.

i I.54' illnl 5. I.f .loml) i ittli,,,)I. ,ul, i 'In'ri'. 1 hi..i h a roil, ) ulmm. It l't.S' '*ll'lSUHf.: t: I : SIStS 1'\1: iti' ..Ilm' ., 11 >..... ,1.. ,imiliiinu. Im ..! "s. .i.,. '
r i | : |
: II ItH-nii I !' )',' ..11, tli/il'itnr, 'I In, tin.nit ,, ..I. in ,itI,1ii.is. In ant Millrr ( ) I ( .1"," I 5111111'." 11.1.| i.."',."ilil.'. Mlin. 5 ;
j ., : n" thl-: tMl* .
I.
j : J (""' I Inn"I. ,iml, tint j hrr ., l I."". Kin). 1 IKIV hr iihliim!. ...1 .,. U vrri-r, j )l.lls'n (I..i,,is mi Ihi, I 1.\ 1l.I: I I.:.

:;:: .*. .", I h '11 1.1) I ts.t.stt." ," tilt.,1) K.i I.i Iii,11'I' )In'i iMul '. h 4 iti' nuiluiilil lln, |I'41 in",nl S ot.hI ,n." iu!I U .5... I I > ,,,I : I :I: I : :: ''; ;: | :)' ',::;!: .l'| I;:, Fine Young Horccc.HIM Sit.n ,In's-I, ,lh' !g..II..I! | | |,. "I'| 'Mill' tt ii ,,.MiN king, l-Mk all 1,1"I.!.it ,. mil,115111,| ilinit,?lit') ,".,f.",,"i..,r

Io' I' Hi-Inn .' i I" '', ,1.. UtII,, II"e.l.l i. -I,,I' U ll.lr )poilion'. ul' Hie iii.lflitf.lii.' ( Hill| hrlli | l || |, i,\ i I: l | | | .il It .III' II".It... Ill. llll-l>|"I'"iI" | I ".,:,K,I. 'lln I..i/|." I Issi'; .lsiki) ,ii i .n i il .

I' ,'.... ..., .,I" Ki.. ,.m ;nlr' .IIl.II.III..S, I I i I h.il" hr mil l.1| rnrr ,IniUirr, rxlrn.iun .!' him* on.', 'Th.,., | i ')i I lu -,1.. iiln. I..i Hit' I '" ." I. ".1.l iliixnlil.. .1.."'l') I I ,, |
In"'h
,, I ,11i I ,1.1
| ( I
l iii'.11.) ,HI,],.,. .(? .1..t.I.I wbrrrii lit')| I ihe rsinsiiiti.'r.! 'I'i, malli'''. lioKi'\r.i U "|, .i.'i I ) I:: I 1 .1"1' LI' h'I' ,, I 5.115'.1 IS I i4,J,In ,Mi-,. tut lint.. null.ul .ss.I l 11 s'II's', kiIIi'sli! ." ""lli",1 I

", IsIYl' 1'',."" on, .hi. nrni. )hfi. own boil,i iniumul i 'mul issisit"IIIII.'Ul, iitiiitionnl I i.".. 1l( i : ,L |iniirllt| tin.t ,1115W. ui.hlu. nil. I", tl., l ilisIs nri II'S' '". f. .11| l ,
,,, ', ......., .. ,".1. -. ,..." ahumhim I Ip l I S ; .i I Ihl I .1"1" ,It I", I 1"lhli"l, lilt < until hum. .r*. .\ll\,,. 1
with .1 ii,.1), > Whl. I Mi I .1.I I 1 I.' MmiUlli' (i-l- I'...I.Miii.lI S .., .
I. .
UM
',, I IUU54 k '': '-5,5' "I i, : "" "I 14,1' "* iimlnsMV h 'I| '
i mgIlgr.,, | .\ .. .. :: : :; ;: : ; : : :; : ,iml I \ |,|| 11 .. j
pi.Niirrtlaml.hr Sn.htilli' ,IA.ii.t, ,, II,, ., ,, ,
iIILI'tt (4)1.1' 'i ;. .. i5.it-, I I'llII i ; I u : I | ) I,"'it." I 1",1.i ) 1 il" ,1.1..1 "i 1| |. '
0'' U N ".. atlri rr.i.i 'laH<.r. -nif.lr.1ml ,I Al,. ml", .,. A 'I5., alN.iil/ '| | | h i | : ""I Sf 1.1,1.. "I In"i I. |tiv. l"f I. :'llt,. |,.,11.,1,11| ,| I, 'Illlt Mill' Minting .,1
: ., .iirnil. in ,ih,. -INlittli', h.f. I hi,,' -. I Ihrt I I C.vipotfl.I : I" iii I Ihi I,,i'stlt.l' ,' till is'i'Is iniii.l, I i I
,, 'j'//"of.. / ., : ,. "I. 1// i ) I I.IIIM|, > (I'sIs'i'hit IIIK 1".1, I ''tt.lutk.r .. .
b. ., .
/ / Hibum I ,' .I IsIS" mi' .1 I ; In |, | ,
U'W i n- Ski n n ,If.1.,il "" I Issil. Heiws..i i r"ul 1".1.1.\| U I 1" I I k.I. |1..1.1""|.. ?, |l's
.. / (,11I mil I X i., 'IIM'$ UH n .. "II. In., .. ,"..M..u, ... n..lniiuti! .1"1':' I I I 1 I .11',, I Cl: ,.'Itt'.1 I I i'U.I,, ,, III,I ,' llI ",U' I ill "!., Iiu ttillniii| .H Mr-t, .o..iil'1 -I.1.11".1." ,...i*.

L! 1 l.slill.t.'w"Ii"". wbilr| U U'i l UH. .I I. ".. ln-lrhl ami) I 'I Ir- I S I I!S I ..III.' I "I") IMI,"' t 11, I, I IIl IS''II." "',. U 1,.ililiu-I .1.. .." Ihi. I.I.' ",t I 1,11.1"1:, IIU 1
I I"U"U.I l.I l.: |I" Ii. ,bra,. I hi.Ht. n.H.ull-.l) ) > i iiiim a. l'I.L. I U .llllHI' ., :I.1 : I ,"i' ,.
1 ld .\ i llxllll, l.lul s q.'i U .1.CI'I. 1.1 "| L.
j i. "ii' .1 .h. I'arilfi-iml *>i.I IU. I- I' I | l l titISti,. S "" fii, ,, I.. : | | l
1 it I"1 I. i I I", '
nomiii' I I k | ,. ; In,
It s..ins him* Hill, i'Ink I" ,, 1.1 -l 'r. \i. .
U .
) ,Illll .I.Hl.I .
I. III ui.uiii." I4IIH lul'i' I ,1,11,111 I'
\IMUtl.l' 1 1 t I 1".1 .a. I. .h',1 I
; :I, .- "' ". \ .1. II.tills r IIMI, ,lift, / ,,,:. .' ,ir (I." 'ntrltl.fiia.k.i. .1) wbv I hrv I I.. '. 'I t U. II III II <.0 % l
ttilh. In-, **...h I I ,
,, .1. I'MII'.MMI whin i br k hi) .. /.1, ,Inul, ) ilom- ItS ,\lijuraptlv I ,'IllS,.. 5 I' O" j i I 1".1.1 nut in! I 1,1 .\ I'll. I Ii, """I I Ii 515.1.15,1'I I ',nunI I r .ool.
: .1'1' .t i null' In 5.4| li i ,Ikr I'M-I' lltn.-r. forIII 1 I kmm.li.itv I I.i L.|555" .hulf",',lit |1..1.| ,I'S'S. It'. njt.4 .it 11.nl I' ,iMir.Vl'o', I .. '
II tltittllt' Ill 1,11 ,to I) ,.11 I I. U trail .i. 'W'I'I.il'| | :
; \\ \ I FI l> tiliniIn 111.) u .i pi, LIII'"I''I"" .uiuil I'ttlII i I'' ,: .i 1..I..I.il". I ) lit "in 4IU..lull. of .II.I lffl t, : S \, | i iI .I I \\'AIIIN'I'N.: I < ;: ) I I,'",ink, I'hilil") ml, I sIt. ,.r SiS I i i.inI .i 5.. US
S I. .
: 4 .1.01 Mlioilt I I ..r i It .. ul.l' I ilili. Kim nh.. tonn mm mV.iih K.ld.. I S l : ; I III II 1, ((4-1, M.i ,.I Hli i I. ii. .'I.. 'e. t'1' "'.4, 'Is
U..NI. t.lir Ihi I/.u... Hhirt l .1. .1 ifa'n -it- ,"''h',l 4 ; ii' ,,, ,.,, II ,U,5. I'I ,1.1,5 Will 1 1lit 'II It I f" ''h 115515. S'lt.i' 'is ,..,. .. 11,1 p"s' '
.; "V II t""; .1, I. -III'IIIN I I 1"11.' 'IhioHiiu' 4 |. .hi.i al. him, llijttniiim I,,,. I '... .lirlliiL' out' in, "ihr 5, I .. | ', I 1 I \\ 'l'hII't'l''s, "II. :I 1,1' Ilil', llllllllllUIIH! 51 I li'ss'. lI's I .1)II ',' .. ,

I H4tin II I Ul.n, ih p.l' I. .|,. 4505, //.1" 1. pri.. .'"it-st )In hi. 5 lilhrrttilli' 1, I Hiii, : S i I l | |, \ ," ll. I I' "I IIII t -IKII.I wtnul, II ... I I'link I i-.Hi, -..!''

"lll \IHIN n. ',1.-.mail S, tiar.n ,U iill-l'. ,u .) ,.." ..llh. ..1. 4| ihi. mmin ,I'' il'I'i ,,I,.,u.,lul .mil, 'iIiI.i! I '.liliMHlr.) Imi, ..V h llir, wit ; % ll." "I l III,.. II'|1.' '',1 ill.,,".li. nilllir I :,'uinl. is 'Ill I. .,,1.,1. I 1..til I'Il..n I I.',p. I' Uinl I In. I'S5'tli'I sl.'I i I. ml I Hun,Isttsni, ,'' ,, ,ti>. los' 'l'lIls|

I ,. i: l.. l r I :nn;" i \\illi' ; uuc, i oh.1) ,Iris ml. I ,. ,i Al .\flri .," irtnl.'rmr nl a f.nmiillii 45 tut |.i | | ; .I' i Mil.|..,,1 P. 'Ihr In,'is.I. ''I'l I .mil Ki< H4Will. .II I 11155'S 1 1 I.,.I. .. "I'I 'I 'Illll, I Illlllil.l. ) I .r li II iltIll
Ill : I
.. .. ,1.11. IN ,
I'
: I ,
. ,I. '''U\I..II.; I*,'II.n".''.! .r Inn I ti" ..lh..r. 1' .. H ". .,1.) o I ,.5 I 5 IHfi'ir IntvtiiR >w..1..1| l Inn w stint', .st tnt, I l I I | I I hit''lunt I.,.,. t'1'' 5I"5 u.I. .1.1".1, I l ,tin. '' .i. 'lHUtS5P )I" ,II"), ,1,11'| | ",,UtII : "

____ I linn. "h., i.tiininl, I holm.. lit.ruhri I. .bin .. l I I S III)l'IIi'llliIIt hllHIIIK, Illll I Mill I .
H "Imlitr I i-: "..it'. lilt 'ilu ir. a. nitilmu) > l : II Ii'i i Kill.\ I ill II ..1"1'| 'il. (Mlllll, i."lilt Special 1'Ai'i'iv1I '
':sr: U \NII-1 I U I .I ,. I In.) hum .' ) Illll hr, 'on I' I i 5 I ,Him' \":11 H,.ill"I I I1ss'liI'tli'n.; u Notices.
J l" I: .1: mlt, .mul, ; y.'SI"U: ,: : :::, -...''ell" lal Mtur.Ui, '. ( 'ttWNI I.. I itiu I lu.r. .li"l ." | I .| .1. WUS i. ,I I'in Iiu 5' .'n'i'I5. in .1 lik.l .nll' ,.,;, li M. '

i i > I i..I'b.I %% :II" | U h..II..I l I ti 1,1.105', tml. ) tliuiMhl. & li. ..0 a l It 1.1.// i ,, ) s I'MiMil ,hid, ll.ii.liIN ,4

;. .:,, ;II; I,: t ;I:H. .,1,1i I .,,,,,. .'. '"'1''''' '.", ". I ,. '11'' ''il uiiiiuil Ihr .1.111"11') ,, "noriwilkin '1''. I / | t I i i Ii S U mil, ...1 nii.l., i.lmil win, .,.H.kiliulltI and Departure' of Mails.
I I' i r r I'S. I .
I 1." '1'1,1.u I 1I..UH.I, Iist- bits. .... .iii-rfiillrrx-,, I'.Ilsill'.i ,| ( ( I | "i I 5 Illi 5",.,II' lilt- ln*.|" ni Mill. I ll i.ollii.nil I.,.'t ill U --. : .

4 IIIII,1IIUII "|MllkHlK. i| .\ .I.IinrIIcSII..UISII N ,'uul ..'"U .i. 4111111111-; all hli (I"i".trtv '|1,1.1> rr.l .. -iimiiiir / I I | | | U l ,. 111.iili, "i'. I ".IIIMIIUI.II, .r Sd.I',1,1, ,) I'I'I" I I'.r 'flni-1 mrrlnui". IIII''III.I t I pi I Ii"! \I.. I' HI 5 ..:5..14l,5i.15.;; I I

.I "I I:' II. M I. "HVIllUN: in.',,r ll II I.. I 1/1'1| | !I. IIt*' 1.oalll"III'| ) -llrimanll l. iiiaiknl, Ihumt-. I mimi. ",IT- -iniln, !| | 1 I\lllllirill::;, : SllllDMll.llll-llllMllhll, : I ; : : : I : II, MM I l lllllllHNIII Isis,,1...'. M.l.li-. I I"| aU (,us, I liii,,, 5l1" "" > 55151 I ,> \ tlII I i
; : ;; ; :
ii\\' \ l I 'II 'i' I II I 'I"| I I I I I j i i. i .'il Ie..sit wliutit/rr ..I4'I'511| amii. I U H-tlkm! tibrail ur ,..np anil Inrnul, I to \llh "' 5 I. I 5 I I i ) .ll.ll, ll,|. Dill, iltl :Si'l'sI5) ; ,,''I| link, mi Ilii,. .Ire,.I |ii' .ls.sWIlitl', Hhutniii .\1'.,' \siS. S'sts ; ."iSI i '

:II i i. I IL:: tl l II: I .il I'; : ,II: ,i -A :. llll I I I. l: :\ I i. ini.i I KI. inr I who. KIWI iftrr his.1 HIV I 111t5;.... Vi- "."mO limn, s ,ihl.. .I'r ,'lIP. ." I ,, i I I ,liiil I ins'It .h"o.,1. I llul, lli"t '.' U ",.'. :ll' Iiu, .1..I.h.. U.Uo S I' 'II '1

1 ."" .. i ,ill,' in' u. "III 1 iilil. ,, 'Hi., <"i, ,/ i It., ini irl, mil, ,hili. who i.t'I Itt I tin* 4H.I Kl.ll, Kr !,lllli'. ...'win,'11* 111,it, thrii ....L. | | : I ', I 5 S : : ( '1,1, Illl't Wflll, Illkl I ( 'l'I"'I'L""w I I < '..I for link, N.I. rillll I HI IA 4. H. HI f 1

'1 1 I ,"/,01,1"\I I.' ,II. ,' ., ", ,,,II.. ,, .It.. ."U I uiei.i, ,sltli, il I 5.4, 'h.) ,,. i t(,, ..|,,.I|j, ,?, .I I. .. llfrk.ulllirhrrri.mil I I tin "Its 5' |s'.l.ll').| | | ,'U' I l "I i i ,, i I linn, mil Ilixl I llu-ri, ttrir 'I", I .5 lUll','.. ', I II liI,451551 l l SI,, I

I, I I I., 'i ",,,,In, -i|I"* ,nl, I IIII I hiHull" Ih' I IIHIII ,. hi.) oil,. r. I I I. 'n""''," ilu .. .'1'1..1'| | '. .11.11.,..II l'I In, ,."ilitIl55)I' 4 | i| |.1I'Ie|. I(Sill I I lie* nluiiil' ,tin- .,,,.., "II ,: : III ,'IllIIlPts, tIll II4HIK' .5 II I r.' ,.l' r-,1 ,..s. "I. $

r ,.11 -I., i r .1 I '. .1 "' i ri I i.,'.. 1.1. I 1.1 .ll I In, .I. ll", I ,hl") Klo" lu. I, U Ml). II I..,.. Il l"...'"' h.."*'. "I.hlll| It 'I the :" ) | I '{ I limit (soIlS. I 1,1 I till' ( ;,',',1 Sii.iitt' I .\11.| |,...",, .-"..) !lltisg! !!! 1.1) .1,1. 5' 'H lI. I 1,1,1 I'|.''t's5Ss.t| .l,5| l il 1,11, i.e.t'5., ,,Si

M ii I ll I ,. ". ,I lir,,, "It.I.'"I.' -,'|..I j m' .I.r.:,,1.I ... II lilt.., ,ISII.l *, al ......isli.I.) *|MHM| ,.U aniilli.inrtiit '..l,. "'' ,' I ) ,| | I ,,! I I : I r fi S liiii.lli'r .".1 '1.1; M. lli/iMi 10'1 Hit /..!,' S hilt, wi.> lira ii,H .1.."" In li. 5 ''I|1..1. ,,n,, ..In tl ,in.,.. ?,,, ,', ,. ." o, ".,|I'1'l.s''S. '

t :M:I t"I,:,\''::: I"I I.:III i:,.I\|" >: '-..'I 11,;p;iiii'i-r llll,:I.i::.|,:l lI1 ) ,|51,, .,,;u' In cnh. umIhr '. U ror ilr.t.' It.. In* "-."1.,1 al iln. ,4, .|.'. : I I I i iI. 'I IIVl ) I h U > mitnl)11. ",1 Ni"' I 1". .Is,. ,sls'lsI uIHII l.ii-iii,... ,i-.lm, 'krtut IS ,s'si'. In I Ii'tt III M III. Ml Imt 1,1 I'UIH i iI I,s'i'h' ,

..' 01.I to '" .k. -n,. 11..1',,i\ -' ,'l"' '"'" 1.11'10. In. 111"1) in lln. INiimiiiwi, l\ I'"siss IItt'45l'i II). ,'. I..I", I. l hi, I 1 I I I 1,) I 1 wn.uiiitMi, I t451'l' him. ".,sI 11,. I..u'. Hlk II sit II,'lij'..|, ol! llK, 'llll.llol I Arrival and OujMilure

I \ ,: II.." .. 1'\0\ ,,,,. .'10. h""i.1, 1)11.1) Ill's I .".i". ." U 1'ivrnlli. 'Dun I. In .5. U ami nurkimmhii ) i i"l. ami | I U (t'.1 i i h' '1.11.11 I I".IIM :", .ii" ,ih,. .ill) ttilllM. ..,15V nun .maikil mi.l, Hi..u of Trams.till. .

i ." "" 'i .s't",nil,,, U.ili 1'11'. .li,""..I '-' .|.l\0". ml.,it,. mui, .'H,".I."I., U U .1.-,"""', IIUH, ...tin. ,.. |III'S i III11t4. IiI 1 I I.1.1.i. |,I IH. | iml um. 55'..i.! ,.l'.ilI'I'S.Hulk. lull V i.i the) ,. | 1 5 U I ,' | I:, i I"'". 11'11; In lVissls .Iili'tI l Id,. ,' ,'rNR'V 'I-1 i lllH s |1'1'|' It Si ,II"'li"| lu 1 i.s'lglil.'is. I III. .sss. \ ,.|,, H,.. K ?,??,,,,
'mil' lur ItreHl ,
., \ "Ilur,, I .' .. ,,1,; i",I.r \llll UU null, ,*,n,Ii'nt /la.i.. ami t i. IS iritimMI ; t I' I i I lo.m iii| ( U I. ,. .Ill, 515111) I'ii. I"In'll'P",k '',HtinI I I. lU, ,,. "..1..1.11 SI Its's Ii", ., ,u.,' I """' '" is l1"1'1 I .
) ll"11
"" I'I' lit -' | ml I HiI U I ,, ( .. LI, IMIHII '
, :'I, ': : .: i -I'rr: I ,I '::: (p1 I: I H I I. ,II, a irniiiinlii, ,. Ihi. ui.liiHi'i. s'S 1 1Hi 'Ihriua'-nrrurihi, Murmoli. mllollr I. I.UltSlll5) j I i ll.vuix.lv,4 in (Si In- iiwkttni.l is".1 I .1.1 ,. ..'. .,'I.ul I".t., .i",.1| ."i'I h I.I. i..

I: :I Ii, M:.:i.. .-. :| I : : ;I Iiil ,' 'mil I sts.I.t I air ,'ri, *. }. \ |its.i..,. .irii-in 'limm-.fr mil, |h5.,|1Ii'|.. 'inli r- :, I In'n S || ) ,, h IIIMIlilllllV', |I..i||,|," sit! hilling' ..1./1|| ,,| | I sills 1.1.1.' ,il", ill' :Miiiiwu' Itiulh.r'i. S I Ixlllll N .. N +
II
"" '":." ",..1.. I"I. II.i .,,",l .1 \i.i.ui'," ",'".'l",.. I,, I. ,,. I.4 .I lllltIlii, II 1 1 lli..1 I Ilul, Sun .|/,1., wl It..?,,, .--mi', I. ."",. ol Hi., | iliii., iaii. ills'I 1 tin. IM.V- / I I| (lh., him.i.,il, ul, .i ..,I. .i .1. 1",1, I. n i i' i i5s5Utls5it.i5'5'.si| : ; ,. ,. '|11.|,.> |isislsl'iuisl'41.I,,, |, .|I rtt, 5' ',,th5'45.l5s5'5l ?t.f 1,51 M, 1'L.4.MS ; .

0: ,, I." '' 1'' "", II. .u"'. I Inn b.su.'t' s't'st. ilt.Sg. I ill. I. Islhhi.:; ., I | S l! ,tIN'tsi.'ti| !Ins ml run. In ml.', I hi | I UK
i ill sssr iii.uii (
I.. I.. "" ." '" ,. ,,, '. I'''.. .11:1"111..1"| .i.II ,OIt1hl.| .',... Ihrhill nun "ll4MlllfNII ',, .ill l I .. 1 ,1.1 I I, .5pl .Iil'| (I, '!' S I I I I
: I" I'" I"" ,. ..',1.,1'. '. "" ". ., mil unit .11.11" .1. hul i i. Im, ,.il I I'' i. mu ,i htiinniir "..*. l.ui' il I. -.". 'U" |mi S !, i, 1 | i ,(I 11.1"" Illll, I I. III t I.sItSi'ss, .I I ,ill s.sliii.t., I ISi5Ill'5l' r I I oui.lil" |...1".. .| ..1"'i".'| kill,)". 1 Irsr l't.. .,. I,. ; -H

to" ".. "''' ''' .'. t. .." ,..1 :&! r...Niio.ruin' .. ,. 'Inr' |IHI*. vi-ri tilr ,nv j PPPSNNNII NrH .. ..linn, .. |, : "!I ',su '," 11,1,1 SItl', I ,1"'h",1 I 11,1.11' I 'II.,mi a.' 5.45545's'5ss.I'u, | I mr |1.,1| .I i|I 'S rsis", 5.. SI'.t.s'nl's nil I

I.1 I,..., ....". : '''. "U,5tUI4.: 55455 41 Ii. I I... I'4l4lkl 1 Iit.t I .ll.l. 1! II I. 'ilmiii I ih, ",I tisili' thai Will "'unvimc i ljf.ni. I | | | | | I(i 11 l."....''h',.' i.l S II..Ill .ln.1,1, .I lbS In U' I I III. !"'I < iSIS.. uhlih 'Hut mill' lnl, I"h'I. I.,.,. ,,, ,,,,is isS( kit., I N.IUII*. ?os.sI Sl.siip'st.s!,. Jt,4 '

./ .. ... U ..iiiium.not I tun ",...' uf llnlrlI I ImUi.l. I | | $ S ) \ S I : ,,5 .. i.iil.lu' ..,1) M. .'P' I ls.ss.iis'r 111,11I.IH I I I''i, $.5'l'5 I .II ....".....;i'. ..,1. 1,5. .1 I s is ssvI,, ,55,..film sI l I St'S.I.l.il,if. ,ssl| i'rs.l| ,, s .'
| S | 7
: 'l 10 IM i. Mi" .iiihi i S.S.r.-.S ni-,t tin | .UII ii.is. I I."' Ihr I.I.M. HhinliMv I ill ml,". fill. .") I I, III,,0'1 VI "llll. I I llt .' .5,5 1".1, i llilHl,.1| I.. !' l s's' .. ,, ,. ,al ::1st i' M 5,,,
::1' I i,'linn''" r, !nl:,I" ,1 I ISiHi'l. tin. \-.1, sir, \i. .lur l II'l SliP nr I'jn lit, ,'nami, ) Hioiiliii ami I UKanil U ) 1 | |. l I tt,5'IitslUt ; ,
1 j I"r ) ,1. I lib I "' | I I Ihl ,1 u 'il i.l is i'Illis'i'. W.- 'miMII aumll.r Cn.lttil! '

Ii I \.1' I U\'. .\niu' '* i- i Ilu: anlliui"I.Inn S riimr. Kill .i itr I h. ,...I. .. I'l.'lU,..hilul who |"iiuin.r |I.115551, ,.1" IM."HIM.Itr.h ".mpant' I i U : '| ) || | I ,, irt :11515": : W "I"Hi.' 5,0':I I ilillI,I I I' .il$, 545!| I.. i', .Ul,',, .' timxni I S.Igiss l ,.1..1..'.. lii It.st ,'.,, ,,, 5 .1 l"'s, is.I.i .I.ssi'iii.,

fl ,. .l ilu. "I iimmir, ,'i ul'" .11:i Millmi. il I-niiiHrtKin"I .. I..)lsusIh'.i. ills, ) Ss.liuligsss.I) l.liu I
1".0 i I I U., ol. |1"'Ii.'| il'.l.ll| I t'lirn! II n.iiktiwi 'IHK lho.r Him ilaro irili. i i/r 01.uwthiir | U ,Ut -In. l I I1 l ,(, ulh< lul i'|Hirl' "I Ihi-1>".until, ,.u. 11I. S 'h:.HI..II.. I KinalIn ,.., |Ii", stl l\l U.-ll U

i 1 I 'I"| HIM'. li7iiiTimiiTih7itiillinrl/iil 1 I l i H ,|i..imL .Vl.lu.M. ... jralu-is... will, ttml. iiianv a .h..11 I .I. 't'I | | I IIt'll. l 1 |I. imw ilnHixlil I wimll bavi ISIWIs'ilt's' : I'I'I. I. ItMK .\I'. I S II, Ml .. t

Ii >"1 II M.. ,..ilu' 'I 'iimmi" ',n j i il, .m ihi. ni. ".\ -. \ I> ri-l I CM 1'1. 's.ii'l.'. .'in. h run "s'Ilt'I.) I an,1) ll,,' IM.I, ,,1.1!,! j .'. I | | I I.lUir | ,! i 1 If ,,11. Ii. l sls'ri. his' .. Ihrtwin' .V $limitul tuimu K>iiilimni.' .S Isls.l! '511111 SkIll.Psisisacula .
I
\ I '. .. :lull. .. IVHwiiuU.) Hi momor ..il'l HI) ail in their ..: .. I ) I I Ii I ( $ "1.1.I Ix'i-i /i.',, .nil. .n" I.. 1".t ,5<.rulit., iss, IsiS S".I, |lsy ,.,.Ki| i l.uistsu asid Atlintj RaIlroad.

I, .. M.:MilhTii.I : l iI In- ."11".1/,1 .\ frk.n.1 in .ml 1' ltu"i nuinlir, amiMIIC ..ur IHII .I.r..r ,.njiht mat in || I ,I i 5 51.5,5155', .. lli.l..l ul ...1. j\nux' luiillMill I l I. UMIUI |itis .lllillll I,., < IMI S sI.ss's 5, s Sills 51.5,

,, I .111. I ...Ml. "l. .II, I ,.1 a IMI-IIIUII km., all tliv I..I.. L killv.1 Iml. Slits rouxl. .ilwat. I!i..1 l lHi :I |Hiiulml I I I I .IllIll11wn I!'I. M... ...-.1...I."I mirr ""n.IIIIHI .. I Is'I' sj Ip, s%t 5sss I 5li',555tsSs 51 uS 15,555 .s1

. ,1.1.. 'l iIC' la u', ..I.a ibis l .Mili-mriit in ,* uur.1 ufil ami dist rljihlemi., Imluiiiiiiiuor S Sii ". .,' I II l 5 ;i I | i 1 mi 5 Iwu ulij.i/ Uin..) 5 1.1..1| I 1..i..1 11.1.1| win 1"'i"l,I ll,,.y lisle 54' N ,ss, iissis1s tstlstllls'54,. 5 .,' ,,,i,

j I II". I'.". "I.1.i.. ;; 1st 4 '111" '') l lln,411 b I.',.I :. ,)..1 thr l.iliu"immhiraur )) an mill' itfr.1 |.''.Is'| will pui In Sll : :I [I II l | | | I "I I' ..0. ttln.l I. I |mli.ul U. s-s. ,II.jl .llll, I k I.) 'a >,|Hnll null) ".11".1", ,| 5...' '15 .$I54lis isis,1,541,5,5, L5s'st:', 1'si,
; 'ill':: :::; \ 5. :. .,
i "iiln.u4lmnlnj, : ur use "la.'k-Ui| I IHIi 'lu. K)<.ulili,/ IA.I.."."...1! I i 5115115 Hk.r-'lh.jr ..li.il.l ba.- I .\I. |: I |; !|, : ) : : : I i l lS Inn, is aliviil ln'l| Miiirn |..'. I|.|. ,IM.UI, 4IUHH.I ,.SIr, nisia< Uulll' 'lu. ". .|lisitIsI|; ', Is. Si lIitI.is ,, .ls

I I'' $ l". .i.'luir the ll.li *..rfVVf 1 inuiilir* il Hi..lul) woiikl ... i'll'i l.h'-s% i ,, i i- .11, 1' 'I i "m-., .10... -11ni.ii i .lulnx. w / I | | 'Ill, 1,1.,t ul, |MVMliVI KVHlllwn Hull, t tI!..II isi'.s.Iit'.i I I., H ..l.ui ll I, St li 5.p.'t t,, 's t'ts SI'st.'s'54'u. ,. .'s

1 I l'uw| In-,.....iH' IS..' >iipiiMril| 'lmi'|.'rum I | ,'.jIhitt I I.s.is'l II;.UiihiwHl ..i.44Sl'.j-, !Mr. ) I ,. I '...1.11. .,..tsp) ,. I.MI' nil Ihi ".1 5,,, 55 1.l 5 SIt 55,4.55.. s I'u's ,s,,,, Al
: I as, ::; 4 "i '_1I i I .I/h "Ilh .li'I".1 sttss.is lIsts '1.1 ,
,1,1., I: .5 U 1 li."L 1 IiilUlfiMHi) ( ) ,i. I ilalltwilhoiit W. "".. Ihal, nraiIt all ii'tI' i I 1'.._." 1 U I I ,,.|.I| mill, ll.. I... 't I UN..|ll.ll. .., I'| .lllllll S.tuis l's., Iitlsss Si t
S. l :
I I". N.rI. "VII:1 'luuni.ilHin; I'lul "... Iwl i U, mill, m, KOI Hum ', ur I, 1.1 *1.11. I i : ,.Ils'Is', |MH kit-. 'S III.' Ill-lot .11.iS''t |.1 1.1,: "5,5 I-I' II' 5 It .HIII I I UMMlnl.ill .' : I
: '
|1.111 : 5'55445 Si ,
) I I.. I.i. ,' Ur. I 5 I S iuUliHK| Ill .. l5sl'i i''I "5 4 \ ., ,", ,isl'II,, ilS115; 5, I.: : : S .s. .11.54 't' 5,. !
Hulk. i..lii.tltr :
414.1 i iti h nun 1 I" .Ih".I. i ii ,5i.p s4l 5 ,
, ., .i.kiK | i .1,555
hear I i KM' tl sksl .d 1.lli'll 'uuiiit'' iiil ,I. iifiii 111' Alabama i 'liHH.lrc.i' m,. '. 'ii '....I. S .1.1., I", IslsSl'sis Is,,,,, ,
5,55' S'iss.lIss'
I | 55 ii i .iii.ilr ..
) ,II -I ,IIU. "I I II llP, .I"I.,. v.t Ul.IIMINK. ami irihri-r am" 4 ant .'I'I".r| | I l'ii ii|.1 | hire .1.1..WI: Ika ,"I I. Dial a ISIS | | | I I :S I.In.. hil. liiuj ilrt..\i. ,. Ulit M, I. .,I. ,. '" 5 ,;t i.s list,' 'Is'PisaI.sI s ,,,

i ,.r.i. ..i, .. "Hl4l. Irjhs. i. Iklu$ .lli- Dial 411 ...11 l ul. I llnmauf I''larj ". lu-r .II.| "1'h'41. shs"Wss t ..llioit. 'IUr. ; :: : : ; ; I : .itlis. '' .h Ullllll ..ll.Hl I Mill, / :, : '

. --- .l r.1 l l.niiljr.| ,lh.t isssiI.i! I IMIk '. .4a15It1 501111, .".1 i4 uatl .III ) I rr Imull 1 1 ts' ... ??? |15 ',n I '? I is' I''''1''ss' IIs. ss's-si..I. ,115,1 5"tS :; : I
, h.rl ( I | I. :
\ ,t.,. .u IS I. I 5 l I iol 5'sii ll,, 'I ; ,.l| Sit .,,, .1.' '" I ", .lls itS I Sh.pli''l' V
1.'k I I ."S lu ncnl, Ihr i..I..I.I'| .Ihillk 1 ..iirtrinij 4ml-.111.' ( .,. "* iml U S lur I. Ik pvsl I. ..i.StsilS' .1 ." ..1..1 I ''1' 'I 'Vis Nwsissslii 51tss, ,;
I l 4... l Is.lsp5Ulr| : )l., l. t.ul.l) 'IM.il .1. i't:' ,, U i I t I I' :. I: tlsl'.' I.I "' ; I Iisiss's i.I Ki- .I'llll U.I II|.,l,,|is) ,. I,, ',ls,,, 15155154.45 5 I 55'
"" n .uiji I,. iii. ." .i.Io.si.ts, i i I ,ill fiflliiK' *"''''' .r'.11' Ii- *. U ul, .. I'I I' ,.. .j.I"'I"::' :; : :, : ,1 5' StI
.. .. "illiii. al bin.-) fin' '" .Mia r; l | 5 ) 'U ,, ." I Iits. U I, .5 Iml I .biui 55,551 I liMniK IHII iiiithlliiltv ,
4 .
((141It .1
| I. l S I. ,
Ihal
i Him lu. ,mutiil I III. I hliM.i-1 I. itimlllurr |4-ulr| I. '|1',1 Ilm I I | l: .'. twit-sIt1 5li.tssI h ,,. .,1" I i it St itIS 51'IIt'I 'Iss'5t"t S 5,
. .1.", wi.i, I.I".i. ..InII .. .n. whtite ..lur) .- i.I5.s' .ssiil'l I Hi. 1 ".1. |I'HnMUnt will, ,IMil Nest I,l.tI ..... | | | $ i S,,.11..1.5 iSli'Sll' //.1. .. ,I 1141 .ts.i.1I. I : ,i-> I I' Y -"l.4l I,,. ." 1"I. t t5,' :;:' l't
.. ) U : ; I I.,55 1'1sS'. 55,5 ..,. I ... II. ::: U
)i. Mill' ll) ( lull Ull Ibr I III I'fil) IIIMI v. I" i. f. 1..I. ks
(I' ,,
.
5t ,
"..ii mrii." lit.rt W4biiINI I IOHK anJ that H .Ikr .j 1".1|> .) iiiiu ... 54,5.51 5,5511 ,,
,", ha- .unit 4 ,I..UH.IAIHHI. ..I I.sois' ..1 l ,.rlliei.e.I. ) M.a..' .ur.,. ., | w. an.l. .1.1 '.1'1'$ I I[ ilHMlull4hhihrHt lu.hial, t. .1|I 5/ Is's |sssss I i In.
UN Hill
1..1
ton 5,55,5
I ) ,'r. l.r HI Ilii. ..ISII I'. 5:. ) 5555554.45fl55 (ru.-lu, rl. | I 1 | .i M-f IUIHUI.luiuwlu. IIMlll
1'1) .. : |1..1) U pfosp5.5il i) .frwlr, ...W..I. .. | I 51515' l5i.\I I. '" 'k.i.Ss'sl' ull 'slOt sstls'.l S !Ml \t' ku..t .

", I'"r 1.1.1., H ,"" our inml) ,. "1"1' .. i I Hr nmlfr.laml rruw Mr. J. W. I. .. | | | lu UH Intuit ufInuilM' ,, l .,ml. IS... 5 *1.. "55 .' 1,11.....HI. lI'lsItSsS%%i5l ..
U h lor lit InfumialMiu kr I 15,1' ,.!4 f. | | Ikrtaiwlt ,skit' tlnl.ii.. 'I .11
vrr) Kim I Slits, U,nit.rM.ru nalVKMVmr Iss.tsets's'. KMMl .
art ''U545' > I J
: | S I" .
SI.' I. I
Ik. I. "I .1155| 51.55
1.115 iHtrinUfalI'HIII ,
II.41h'NI.wrIIS l. ,
.H i.Illusion Na-hin-.l.iH.oun, ..itinu. .IM| uur ."1... "I ii.1 l> uuuii anil 1..1".'liun of |1.1)| ... I / .iilu, I 55'slotS. II .s., |.airl H. a.u ti.lUll: I..palfulnl Ikr, 4M. .." 11''...,1.1.\i 1.. sty ,S..iss k.uio ..

i a lWtIlIthI.__ b, iII.tilslss.s'sl|| | | IKMW.H. in .I. Tll. | > !' ltast'l.| | 11,11 lull ., .,. '
t > mi MlHnla) llw S3nl 1 In.l llu .._ | ; .1..4. 1. H4. btubl'
I. ,IMIV kti
uss'lisisSi' S 5
1:55: S.. awl) 'Ibal' nr loss gllun H.'lt, rIke ,sssts I' .1.. iI. S&s'Iss..5 .1 Wp.us 5S ,' t s.

'I! ,Uillurt. amll.ru. J. I. \ ''t*. WII. .1 U ,, '.' ...o."." ..I .55tt4..i.t I ll.i .1. .11.i.ki.i ill 4.1 l Jtt'4is. wTlbr IVair. / ,. i I' 'I I III. HTW I",,, ,,, I till, I IhilSI.iisit. i. .a. ..,.urssstrn Si.ait.pisssv' ii. I,S ist 15.55* 55551115*' hI i.ti'I.li.5,, 4tts 5,5 515.'st..,''
Ow .
bill 4Ui! .> Ihi ir tillm mi 5 ,UI.l I .tl' .II' I .bl., )" .. I .. IKI I ii'i-i, I" utuvrr-.m.' .|..Hl i.. ami 55s5lll5.ISSI.h'S| I I."Ib < I lur .. blkl. |Is..l. upr, III', H4i 4 5 PkslI.'s'i.' 5'45s 51,5., I ,
'' i' 'I lift will (.rolHiMi) >|>rak 41 'U. t'. l's. I ..,!'. 155t45ISJNI. S Ho .lu Ik* '1"11.1 .lanyrr Wr IrM.l: | U r.l. .'"I..5,5' .' ,il.,,. l 5.55555' l iiiuiuii.IN I .. III (lIMMl H4-4llk MMllI.isis his IfVfrnw 15'S ,, il5 5,451 H4.'l 551'5. "5 U
Il4ui. ,, M .Ut. *. .i.IMu.il. 4iili.ii.III U'I i ,Ikal iMtMM-dUto a l ., I I .ll
111 n
I "-|.' IU titU$ at l.iki- ,! : : ;mi : .1..1. ."I ,Ibr ..1.. "I. I Mill uf I.. i. k. 'ii. ,.,
.. I -.,I II,,, u, IIH 4 I. nilI, .Il. U I ..1 'vt siissg" II.i. .1,1..1 5 ,,, ,
.
U'I'I; br tak.n asrlot all lnwlruu Its, ilb .
55 .5i !
.. IW. I. Iiilltlslss5'5'55551'5l155i555l1
I .
i"iiuk .. Ihr rjMliI Itt* I'a U44 Will < .-ll| luUI"| 1' 4I. j' ..I.I.i,1 t-. St sI .|..alk i.lul4 .
\ '.tikl.'isslS, II" ,41..5&tltl., I 'IM-Mf.1 th. |5roIlsS ..1 .I.n.| ul .1 h i 1 isIlt( ,..I'l"' p III... WI.I. .1..1) lohl'r
-
.-. .. "I 10, I-I .-.. If 4 .> 'ill, .. 'Ii" .. dll .1! I 'II.1..1... nU... I. ,,, rrJrsi50l .,. I 1..1 11" 1..1 ilu hurtav.il 555 Is 54 $ 15 1
,.... "! .. Mr iluul uflm' U"l.. anhuHt nimi* I' .. 'li.I 1..1 I. .. .. I .1. lu ,Ib s'uisls'. ..Is ,ul Ik,' ...lln, i .mil- Ibr.iat, : 4lo'iI.t's.Slsu.| ( | | | ". : 'Z ?
|
5.ii ir nt' I I'' m > | .
""fluU' .\. II-M.M.I. ,.. An, itl ku.i.. bill .1.) UMI iU) .. l.it.."'"1 ...1.1.lu Ukr. .1.. (. I lu-iru, ') ) | 'Ilu't'4tlt'uHlMnllM. lS'isst"I,M. IV. 5 in,,. ul bull, llllbiVf nil lu HIM Ml I abut.. a".I".r| | bi.Illbll .I. : iisl4at 1 t

-- Iwu llMl hoW ussr i. '> .. pinaulluii. l,. .1 ilS'l'rS"s'llI.sliis'. <" laiub. l I" : : 51 t15:5: :' I
.1. .w. I |lss'ttss .1 L. Ib.IIUIHK j
Workr. fit M.-.IIM$ It .
a i warHlHy uf "l .r |Iw.H ..
Isi MH ( i iis'sss1Li.t
\ I ; k4. H.M-U| 1..1. 5 "
Mkbllr$ ) 415
.. I li. .1'\ i Irs.eiv.lI | slow tIlls kll I 'ii55r555 -.u .1,, 5 .1.. .| m.,11.., )is. r'4itsW|| 55 I- N. lswv5 5415

t.. l Isii.. I 'halrwau .0 ib. $11.1.1. I .. ..aluHttil M..ir .iSvmsrrS.. I II., li'.n uflln'l..rl.la lr-s- 'ii ir Hiyblx, 'I" !..." .. 'IIH-iM.nkuuHMIu' ..In.ujli Him Il I. 'ihl l-llr, | ,Hltr) | > 5 lI i,,*, 5..husik 1511 IsS'l 4Sl'Lt'15

M-mlili-1 ...lk.! tilfin, HuliivllialIW .tiHifllMil h .4 Ikr l.wilIt.t.I ..1.1.) JfciH .! '."'.. wl.hl"l | ( .. ....,1 4 /IM.n-lun a. .Uiuj ju-i 41.,.! I/III I lUS.i|' ,.Ih,. I I I.,.,.", .. U,,. |11511'.1.1| ll' 1

.| |..1""""",. far | itkal .pnIs| I, lnin- ir. kr aknl IM lubil ''.i|"al> : lb,. i .. .4-r. wkbh Is.. IM. .ili-albmi, ,, 'I..t sni U.I 'i.15,15 ut| rub.;. a 4! Ik..ltsit. 111115
; .i lrr .list ijl but'
yunkiMibivr |
"; | KI H .ist., I .
u.
'
'
.
i'' I 'SSIIIN, .| july ibi u' 1 lir .1.| l Itossi l 1kv | .11..11.| 1..I.: ; lrla* .| I I. .S.sIt.I 1 1141. &.
1.'I. ..i.. 0 .. .a"t.1 1_"' W" I | | ll'iets. ) .....lISrr Silt'. I'ISSI.Sls. ) I's'sut .1..1| 5''iIioI.llest. I
'".uk iq inknii i..l ......1 awl ..II ill i)luii 4H.I .w.l.o4| | |pspsr' wnl lualtirfUr 1- (srI, usre I .ibaiMtiMi 'tv/'Ia. I | lt4Hl4. U..... .n ... ..." ....1 I ,turn, hi b. It,. I, lIi''I. ..r Mm, i .5t:14 ;'

'I.L''I, nl, .1..1..Mill t.k. |, ..>,|iI $ |"i4Ht., 1 rtiMVHlU k |. i ","Juisrsai I. I.. wit II.Hl, l I.. KUI.M U4NHII .>.. II.. .,,1' 'nil i U.. "Ut. 'I.| .|I'S|, lu (.1.iSlt5 51svsa.' s,

I I.I ml4l ..1.1.1"| l : '1.. .H.I 41 I b.I f. .) .( ibiMi; hi. *.. .1M ulna Thai ib-i-u.U| "... I. *1 iil A Mrw $ I I : $ i ..t.rHMHHiMHir SI,.. Ik4l .1. i i 455,5,"lit" I'. ISI : = ::

I... Mliiriiat iwirtMNbrrMk- ii|.. I h,... I..i. ',_"..., .1... .iti. I.. i.| = & > "Illrriihuiilk4ll. ..1.1.,. .bunkli IUMK, ...',1..1| |"h i 1 '54 155 IkmsNW5l11Ill istSiJ'sSsSNl$ ,. ,
I. : | .Mjri.-.kM.
h
1"'''_." a- tfl.l aliHuUIH-ril UiHf "" I. .. .. '. ,.. CIs5NI0l.it5' S. MI I I ll'sSiI 4 1.1 1.1I \: I" "'. nu. 51SIlssil s's'ts55 U
|54155.11.55 ii .HliHirli.l'Hl I 5.. 1 NssISSil'ilI's.
4 Uri51.SlI
.. INI&. : .1..1 .c...,.i. ..... .,t. but f huaifu Kirl. l.tsiIsi.l, ) nilIM 4..1.I .\ j jT' I I HilatlllrtfA I 51,55, "b I. "I. ,..'. I... sI./ hl.fr. bra.1. i'si4 i i

--.. ,it.5SlIsryl'I.: __ : U > 1 If t il u.f a-uif Mlt\ .k*. aa.11 I 'i. i kMiukiir of I 5. ".I I I',i.' iii'! ?i. ", I.. hiss'ssi. l' .,
.1 I.
IIIItbIsE. I I '_ ll, I,111,1 |I. .. I' ..r .11.t., 51.. is'iissSi, .5.ss'I.s. ,''5tIs'l.sh'kiis ,
1"1 k* : I i iiMfllwt I I l Hllll' .
hhI.l4I.hi. nut >4 MMMtato lu rnmaiu .. brn |M akIMH / I .'1itl'stt'5sti.rv'I. 1 'I '.I.. I'. .5. 5 .l..i"'r. ssnI 115515'S 55511 "15 51 ,Itss.,,. I1.i Ill .5551555, 515'5 5,51 5l5l5545tS5iI55.

.\'A...|pupulisi.. .|N iMMW-Mlll tkuwv$ .. i,l I.. j..1", .I I.. .i 11.515. ll..i.. ,I. S'i.ssts..It..s let I" .a ...1 witb,' .MI )i a.|.uuiliri.Mini .I uali 1 .;, | i iI. I U ... lith. M'1 hs.at'ps.st sirss S I. .I."L1. .L.v ,(lisps t.Is., .'sI ...11. |I"-I.'h| | .,.1..1.) ._. 'ilnsjsss. ilsotSSI'sssI., L .3

., -.". : nrnl lIst kuMM r..1 u. .Slisiii5. ss.si l luiiiMwnlal Hs'stl, i I 'ih, 41 llwl otiiitu, ,| '5tsi'lk.isiJI',5.5ts5ss5sjs, i
|
5. I. i..,.Tt Him nlll .".1 ha a| I I I I ) \\1. : : I I ssliI.'t. Bl n." I... .iI II'S 51551 v.15, 4s.
'... > .lh.IIIHH, :. .1. .I.ln'| .r .I u 5 55 iur.1) h it .\. II. l iAN5'1. iii.., ..*. 1'.11'. ;..;. u, .-, 'I I ,.. \ .| : Iu infirriutt ,loih. .. I. ii.'i. i 1.5 I I.h itriViilr. '|'M a". tunlu .,
SM *. i list .\.1., ., t S l. ulr I .. is51sassI.iJi'Ivs.
I H.
..1 I ; "U tl" .StI'4 r. V VI \1... m ,
4. .1 .
in ', 55.11 t tiiuiirt.
i.: :: 'I ; : I" ,1 t ,1".1. f'1 '' ". '. I I ,., .MM l,s '" l I ,..is.tis.1 I 5 li.l'. |l4llk Sulr 4I,.1| I ".? .il ii i ,5t15.s. 111111| .. Itk ,luuiliim I
II. I U U lIst. p51 1511,..
i ., 0.4,5 i'.st.tt'.4is
.
I'
." r .. \1 0'' (I H ll I It. tr4t I |.1.. k ,.' "IUI Ikuii I 4U.I. > .., S5.51, awi> Its I'sssslis ,

"I. ,, .1 .1 "I ,,' U III.I nl llir.1. l.ilt \ U 1 | | || .T,1. ''i'u' 'H"U .I N' \ ..*is "I. II'.. but t.u, g.ssbs( ..1( 4lMrittn ,?.1( 54'', I .
I. t I I is 5 (lie .n. Iv I's's.ss's, i Ii"isI's.A ,,
I"I lnls'j> | Iwm
I ,Isilili .s'i, it 1.1., .I.."'.I. Still..f. ,l k t .., in'.1.) sS| I I'. l's.s s 511.5 So'S, ..lisssLl.IW's.tss.'s4a .
,
I I "t
II U U"U I I .. .HI U. III* l.4Uk' I list sour iMlruuagxiii i irH> *54.1)
s.d l'i'r.Isshs
I \ .\ I UI, I | ) I :,..1.1 i U.b4HklU lit Ib|. .bill Ik n.I I ,1 .5 m ..I l ii .U will ...... ..1.L Slums ad.

ills I) ., .." ." ,. I. Il l I ,,, ,. I II l.
OkJ A 'Illll 4Ull Uttkna lIsts 1,1 I. '"I ') dill' .rtbf IMI LIWlIt I
.. 1 .1. I' .ln. AI'b15'T. 1'1', ( ..... .1551IISSIO ilis..515 Msl5sr. Ss'sv$stSrv ,, I

Mr,11.. 155515 N,
4
-
,
:
---- -.-- .- -
--. .. -.

--....
.
-- ((fin' I 1'IH'M! i"MNM' i | Is'\| | _<<11OHIPLEY

tlcrl: .. ot-I mi 111 .l.15,1I I CONFECTIONERY
Ilolllsa111s1a

\ PFEIFFER! It & co. : & CO.-, :


I I I STAPLE ARTICLES. . .

i I "I ,. ,,tiomlu.np ,' Nn ..15511 ills hlIi. ...-.\.Mmi, ,, ".. ..i 'In, TRADE( { EDITION ,

..,
? ..1,11, h. 1 I laltinl I I'

\ I Ifl nhIs OllXM'lll'S.ll.llSlllllSIOI.. ".. N-FRI HAR: : DIV .AspII
.
.5 Ih, I , plit.l. i.ulISn. ., GKWniiM E

,Ii.." ,." '.. YI *.. ., ; I\- .
.
I I'' All,' .. IIIIar1 ;ii.i.. ..". tI.. 1'nii I "i'.i'. I i.i. ; -
'' ', ,." IIt/' N' Mall. tIl5iih,5h .,,... rtir 'i."I..I. will, )
I I ", Hulli, i-5 li'fl "li'llililili'

'1'1to ,, ,. I .n' /Is-5. .I .. -CAMPAIGNAJER: a i Varii-n; 551111,1x1, I- 'in PS... :a'1' l"1llill MILL i FINDINGS

1 I II" I ?. I I ,, I 's- "" ,, .t PIP I"" I ,1.1 'I.. > I '...A'I. ."">s.wiMl, .,n

,,,,' ,515thNl' ,. I l "'??' "null" Itil

I I Ilb" I'' 'I, "1'tln. I..npwI 1 l>'y .it 1"n it'tr, < ,,n. A I n l ..I IWMiifascr ir r .. itt. 'll.-nt iiSKRHV lonnolrt uttr.u till')".. sit ol. ( II tt tit' 1')', Murl :>, Hues Axes, :Siilillcr\; I C .1.( ,

.* .,llp..1| I" N... "..t I "115151t11tlr : I-tl.iy tinKtvat,
"" I I Nr t I II I" l-," l. i'iiints; (Oils) Bu.I'O-lIIit'I's! ; < : ) I lldluuVices .
lVn.. 1. l NorurlN5,51d.Ilrmals ,
I I ,155555.", I n ::1'In' Iml5. 5 j. ,15.lIn 1,111, 'Vn'.1'I I m .> ... 4nK. |
.
II ". I 01 I It\ II 1I. ,1a1/N, 1555INhll.. ..1. ."....., a./11/111. '-.. ,.Allt'nn'lint :- ( .\11\ ioEtc./ : ..
l "
11 1.; ( 11 I.: i : It. a-l-rvlalll
"' ." "It Ifln II". "'." I j. /n Ih. 15,51, I, ahe: iVuoitrola.. ((tommctrial.& I awl |h."r.II. ,

I.. ,11115111. ? ." I ..Lnlrxt1' I, I INN M-ilkwi i -5.. -|551551| HUMMahlwin i lIn .. ,, h II'/r' i .. I 25 and 27 Palafox Street

i iJ AH.IiilM.M. I'lH 'Ii/ I
.
.. ",,,,. ". "" "ltl < ?
|, .<".<.|,,... HmVu .. i-r\. ''' >i.\. .1.1 ,
01 ".. ,,10.,1". I AUK.'V' .lIa.: 1 .
'" 01.. ,' I I 10 In Ir, 1 :.' "u itilvKil, In harp $10 ,' aU" "" 1 I IcI; f L'; COLDin I I 1.1. 111.1.55... ,, 1'a Il-rll 4p 5 I''I1ri/lu., .

1 I ,I' U5., ,'' A h.. ,d'I. .. 0'I'U'' "I' IN III 1/NIMIINs, Eaan55'hr ; -- -- -

'. .. I'S'-AI//1.1.| "!.., -Irn "'h. l, l.1C .
'" ,,,. ,, ,, ,' I t inl a 'nni.. '1llu''' 'hi.ill, I I.i. ,lip MRS. STECHER, i

I. I '"III"" ,, ,I L., IlA5v1' .1 -I..5skrrwr, I I. A.|fii.l.i 111. he, I ) I Ill. .I'l III.,' 1CKtrll -III'TI' AM 'r.AlilCKV: ; : '.A-. '11"1| I In ", ,

",.. .' ",, ...t. .. '5555" .. pslrwepl. lo .e*, I ..M. of /11101 l( i iI I 1Yf' IMTM I\C\I'II: .inner.ii.i. : : <551 SAILS: AMi 't""d"" 1'I111'I'll'i" ,in., l u i I'I ,

1151st' IltU1I ,, Sill ,lulp111ta15 on .the. >lrr"ll.i' .,. r.iniir. LU .n, -i 111, \i. .
,Ili' .. Hi-
'
"
1 'I; It.fill. KM ... "-mil 4' ,Ill IAY AN. wixm fairll .1> 1 1pisPN51n1A1..lI | | 1
..-1"q/ 'lulnlnl. ", ...t. 5 5II .. . .. ..I I I AM:>. "' 'I'AliO.:: -llliVKI4.VWMII.I. to! ( III1 I 11.\ \1'1 1111 I i:
I i iI Tbpl.| |.. i.ir, I h,, 1, d '. 'n','
,. I. ,II' -.. .... I.-.I 11,11' II-, as ,.,hn4: wow; I 4: 1 I'I'\ : : I p.r: :" ,;' .
I ,,I"by,' ,., .I'. 11111115I 1 1 Wit -| 1 I III. I .\ ,11 t'I Is555 l-w fKAI KMTWX. 511aw IIVK: tt> u..Nnun III' II' .IN Aroq,.. ."II 5515.1'' -I I 1'i'1.1F:". I'AIM'N ,\ \I. 1111.

.,,,1 .. .. ... I I" i ,.1 I Hr ll'Ibhtlrli'i. '. |tn ll x/1510" .1I I I I I
l nil, I I M, 5'5'11 or SIE.I1iRn1'i'1'1'1'1IIn.' : : : \VIMMI\Viil.\--
I I 1 .I I ,IIII I 111511' i, -" air nolliiiit ii ....- /a.5. ,I- >- ,ilui.il ,. "a.'Il5.'aINKS..r -.A''*1It! ,...It'" mil' tot Mal KHINT: TO rwKi. K f\ut, -t

I \Im' dim' ..-a's ul' lli.niiiawl) l 'If.'". : N.IA1. tiMull .1. J.) .. LADIES' DRESSES'
55.1.51, ,,' it.r i hKll ..:'" II.....,. I'POTe1111 '; rJSJ' : : :INaCE: ': : =:
I1r.lmi.nl, '" X t. ::
i I ., t'I'."" A I'-l'-l U>. Hi nun mil **' mi mK VAB. "t I lilts: .I'M III IVJ :

1 ,, Ilrll, I I. .. 551.1,,t. Ihri; :..t nu i >|M.i .t.. I... ttri-k. rust 1 1

,. .., II.. ,,, .. kill.il. nutpl, 101 I.l lII nr.m:. j ,11rzzi1i.t 1 BHI'I'II I u.iiti\tl
" I .. ill- ft- ; tar nhl,,,*, will <..*.*.. Mil .teMMMMHi as tn ,.... Ir.** awl r>......prr LnilitI, n.t.-iMi-ni. mniriilMnnlb.1. : : II : :( ( t i l ".
p.If,. 1 I'' ., ,,, ..II, III' 11'10\' \ 1 I'.. j"" ill" i I 6'Ot" |I"INI ill wln-l nrr n5..." I.- lltaa, .l.iilinol

I ""I I I.' ,., ,, ., ...115'1, A IMIIIII- ,-r-liinl' nl Ihr:.'..,'.,. n, i ; "I'" 11'\1. I..r .IM.I.'H"'i, '' I Cooking and Heating Stoves Grates
111' If-
I I ...I Ik.Mr.. aNa I'" ..ttaA.. ''LL'1U.. II 1-
I I1.5.11.1, , ..,,.iill-i, ,1'1111s.11nv',I i. Mli-ti-l l L. IIIP I- I livery Stable For Sale. I

,,, Nrdl lu.-1-.l. tin-, .. ....1.,. II .'.iitiiiilimiii I IIs .. ,,- II "", 1'1. \ .
\\ I. 1 I ,"I' II. l' ui I'l m.H' 11.1'1"". AlP r5."'.Itk*. Mor. .Nr. AMI II* MM HIM: PENSACOLA I .Mil.l.i-: I.KIM.I.IIAIJNK: : : .\ \I) HIM' I

',, .,. I II. I I", I 1"II" I .tIIl" \ I5.'.10''its ', ... I 55,5h. .riiih. .4,1 I.H, ,( ) ",'\ ,luunt, < I: 'Ilr.i1''w. : tlI M.ANi > "I'Inl'hli:1.r'11.1NIII.LII.IS : : : .

,1' V i. ""'lull, 1 'u.. I l Iul, 1\ ,111 I : MHMI 'fi ." III\IC1', I: -lisps. AUM lvlrtisp. 5Mss'r. axes 1.ItI.IlI..I.: ,ti. Atli 1'1)t'1' Boiler ..II." .'-I'I.111.It' \\ .\1:1.!: I.AMI'AMI. ,KMM.r'Ultk rlllMMS.': -. -n" ,,,,",

I.. I I5.,I.?, Ml., I ,. I.nil.,:,\li,111',, wild, I' I. .1.,,,. I.. n- .a'. Y thul I/......" 1..i.tmnI ", I "" 'I' .1 Shops I

. .,,, ,II i rhaiilan< Will\ .lllil III ll 1,1-, I I. I I ." 1 1I '
u ti.i'i 1 IN9kill IH-W
| !! a: Tilt tH % ":' .
AM., .
I1PATENTS" i.iurn-.ir .1 HI HIM. SATI' RAL !W RSIRV IN: 1'1It'tr Sunk will Ii-l.iiind' v.Mri' i II HI ,11 tl1', d'1.. I ; .,

'i. "M. ii. iuii.ir.l ii 1".IlV lnl.ru 'in UK 'many' ,"iII\\..... lohv.tim ""I In-, 1.5.' -4' \I IViv... .is |.. .ivii..i. "1\ H..IIMin /Il I- ]J", J.! ,

"u.I) lIoIl.'fti Iatr1)| | that Wili.i- .n I I... .nIIwhap ;. '
.. ,MM |I'*rl"I" ilnMale' I'' .s5 r-l, .M.\RI1t\, ttlTII MM. Ol> AM'IRATf.' : 'TAILPPstrs 1 : "1I"II.I"U.: --
... ,.1.1.1.1., .. 'I"" pot "III liir.' .11)11'5 u u I
IIMM'x .11. Illlf 1 5 ..,\".. ( : I. 'J' 1' ( )1l
I it.I .",i. -1 II.He' III-- I i- :" |prulllbI I AK'ri.ll.'l.l.' 11.1. i .nlh ,.. ', uii-i' unlrlt 1If-...H NI t.. 1
vH' lilt .1.1"11'/ ', MIMKAI.M'I ivn.,'.wIK n.... t "i"Islip' l 111\I'I'.1S'tI'1I\t5It11i1'A\1. .
HAW
:
\ sirwi,
tii.H
., I "ml. In* 1111 iiiiniivsK:,. ,'a.IglI11pr11| Mill lain ill .In'A1s I mil., .
-N.0 1. liM.'IIM. AMI "I'M hi \I. 1 OVIIMN'i

I I'h.' .. I." ..11 CiiHhti1m.iilinp. .. in "i a'rapl'|, 1hi-ii-inl' ",(..innt. .,1' .-n, 'f.: A r' I :.:';.' .::. ,':,'.:AarNN. ,.;:;n., ., 1111 in:" "it Alp Ur.TII.,11":\ <.>. rn >. -r. ts.I N Ir1'1 Ar111.1111/. I I I-rllH,1.. 1:. I.KM: \ t U's \IA\-II-.I/ \M.i. 1 ,
rr./b. fniin 1'ijdh. I.l.ni.I.ivr., nm I ii- ::
1.111,1\ \Mi I I:1\i5.: I IIIU'DI i IIMi
..iti." ,, in part ..( I I..HID nninli., I.H.V I
| .
...... .1.. .-.. | Mllk.KhlK -i i.i.i. IIMIIIIvni: : : \i ,
/ |I" ; : : i I'i i
,.. ........ Ilk .. : ir : : "' .7" ;': : ]
." I N .itl.HI. .fh. : : : : .. I1... AM ink STEAM BOILERS
\ 5.u M.54Irx111N .
<<
55.1. Alpll'I:I5. n.
.111.1 I I.M.IM
<4
um IN- Ahth15511 / 1\ ulTAM'll
Ins.5115.51 I
.
All.."-,, lOr "|1'4i" ". "tmiiaMii. ." . ., .. ...
1 I' iii-i lml linn limnllxl tint .
i i i 1 n.1 1 .
\ I I IIIII.I ,,

l I.n, ,i 1.1., H ,, .-|....-.| Kiml nrl wii fai-l. Idi.'lakpii. alai II."jlll'a r.illinli.'..h55u. ini II-i-\ r i ::,,: .,: :. .:" :.:' :", ;, ; ; ,' A ; t. \
l ".inin.. ,1) -nlil 1 fur i-lcrcn nits' -
\ .. ) .4iiuil, ..1..'
Ititsi'uspra! | { ;:il HIP ''i.
I I' ., ,.,,10..III,, I II. l'"IN'I. ,luiiilrliiir \Inn.' Iho in tliiiriHwn ,'I. nrh Ik lOTHlmr kit. ..l.pw. M.* MournW.l. 11-irM. nii.1, sdI'5.l5.5555.5. 25PALAFOX STREET 2i!

I. .",. i.. lilliiijK, Klin, I i. ....|..>Hiililc\ | | TANKS SALT PANS &C.W.L.THARP.
hiiiHlml' dlru DR STRONG'S PILLS\\ ,
I.BI I air |
I i 'u 1 "il.- .." niiililv. 5.I l I Ihilofv.. >lal.-. 'Mst.I'ANIA'I' : ",' 1r"11 "IIA".
.liiiu llw Mnliial, I I'< .u. I .' tHIS IM1aMA'A5 .. .. ., ......
"I'( "
..
.. .
I.5.. I UKIllllflX I, ". "|1"11.| anMl IIJ-M- Thn Olil, Wnll Trlocl Wonderful UNION STORE.
.bat'rll.. A- 'll.i-v .IN--| -I\ IH.III: ", nit. Hun" A..nnvolnlRnmnfl......
.
I i.,.' I II.K. -in h {iiMliM-liw liiawl

.? II ilni, 1 ilnn.lM.illi' .'.llml.li.riml' ,liir.-ii-nl'. laii.'iiaKi, *' II-. .. ill, I" "> STROHB'SJWHJVE.rIllS. fJ .-. i..'S: VVi'lintr u.i... ". r"f.! .......n* Mill. H..- 1-15 l."">U llf/ I ..'" 1i/i111ii-. 1t111,1ti.. i .i \ 111N __6 -
a
.1.I. 1 ..ml. "ilul, niniit i.i, Ilirm .. .-,.h n lullsIlmr tthi-n llii-v l""--in[ -I ,li-i-n-. :.:: {, :,,: 'I. : :: : :. ; ::. :.f.' ".! :;, ; --I Ilj
:
h.r-M. N to xx.nl.r. ...."..u. .. .
r Ill Mll.lll'Vullwiili
el 51555 'I.
., ... Ia Illl. lr.111. p-'.Inal! Apda l <>l l.llll.llHU., Wr.lCI 111 -I'" 1\1 '
I I iii tinfi-1 Ht TIMi { *'-. Thi- I %-lna.lle: .IH-II.II.. 'lop| i -Ii' 551 rx. | ., [i
SfRUNG'SN T .5x.55.5.1.51 \ 1''
lll.llril al,' 7.0,11'I .l.i-k-l: 1. "..t ill' |,,-i iipiil MCiORIII PILLS U-. r Ix a I
!I. i"., ii.tt .Iliiiiriliiinn.,. liviiiK .. II" 1111
.1115
x111 .. ...1 a '1'f''I' 1'55 5
ill !
", 'in.. 'i.. .mi', in' ,iluII.MIK.I. Muli-iiu. ;"<"". ini.rithan lllprvt l 1 IhrI5.Ins.. i i ;::1 ;. NIx 1'1x,1 ,1 15511 i 'p.i
mlliat ,, iil'llii-. I nimiin- 10"1", '/w5.' ? i ; \ 7! it?
,, .ni-,. .it.' 1 1 SH iiH.ra t lin.II.H. -. |pare: | : : Mlinli. I"' illiip-liuli, tour KilplllMliil ..I ,our .lm.iii.-w. 1P ag *?eI
'l.ll ..it"I., I.,- ,
ni..lilnillf' 'till.- I 11v'ihlrli
., 1 II i. I .Hi ul A.iuii-l. I IWI(. nil,III.) .
'
l I' ...in, ,' I .' HI' .Illllllll INN II, lllili>.. IlliIn ihtH. .
.. ill-.l-ll-ull- l Isa. Iw.Ii II- Nu, !, \\ t. '|1" i-iiMlli ..k pale nit h..1. al ... rarh a 1-11' ..i'I" CONTRACTOR I
,
I ,15,151.1. rq| nhNlN, .fcl.' I. 1.ill
I .liniiiMttlii.h. 'llipll.r.-- t.-ii- lt.nn'151, "
.
"1,1.., l. ,i. I.i.1...IIP .N.-n Kin.: '
1 lino l 10...,,.|llt IM.II| trw.. --.nil, U iliIIH CElE1RAfDI ,, ,ii.l.' J- a, kttr Kinraiuii,) "' iiml III* airWst. .IU Kl rw'h Av51"
I t Ii .In 'Irani tilH-thi-i,
1pr15.111.11/ li
| .,,
: | liiin-iivlaliil..I. lint, in' Hi" | -'inniilaip ?

.1, n.M\ i nt, lm. a 15 iM' ,In '|.InAlmdlnrh | iiliiiif 'l'2.i..MKIIIPII., 1' ii.- ii.l. I'I 5.l,11551. II "K.4K-I M M.... ....".. ........11...* turn, wi -.at t-MN Ili aI BTJU/DIEJIR,
,il.. MI.'.I..MI.IIMi .
-i 1 i .HiIN.II I II ,
.liati-lipru ,5x1'ron5lh1a01ut

t ,"n NI l.|"-IK, 1h'55WI" 15/.111115.| :'''- /, ,5 '1"I' i I . .1 u.l. .1 4WI ikMiime. MMIiw I I. 14aa.... ......_. A ,lil 1.1 I.. ili-r., In ill/ I.IIMI-.' > I
i I ., .. ,,,I \. oiHinillr..) IhriPluri., ...... i I
Iliiui'lil, x655. ii-.i-nlli .Ind! ININIhlto '
i ,.., 'iin.1' .Ilifi-ilt l..r ill.-K.tl, Ill II.I 'il.l.-S: \TEII.\I.-I : l.t = R = IA-C = E d SC 'C.
I I -1lwgnralhllr.15uidi' | ( I I55

,I.. l, .HIM." |p1.15.ihd.5mnyr" ); | aIbA1iYI l : l ,. ,, -- -- ,. ,. ., 1
,III 'lllH IMliiniill :iH.I-l.-l, Ihr llll--l| "', ., .t' III :
'I'lli: . 'h.. III-. In.. ,
I'r-, '- ull n-M.| I llullt uni n." q5'11IAN 1'
\ ,'' II., il lit.',.. .IMO. 1:11111.: ll\ ,IK-IP.. IPIIIPI.I 'IraUmlliUili' ,l.i, mi .... ,5' "55, III, +,I" I .,', '

i .l. in... .1 ..11.mmi' .-.... In- i.li-HiiHiMl 1 'lit Irt l la uilp IIPIMII'Hit '1115. rlh.e ..1 Illspa5x'r. KI uliiulo. I'.in I...-.-.. will i>., "..10 I >hr Perdido Planing Mills, .
.
1'11TI1i1 i I ( : .se1ri11rd
u.. "II.." mil. iliuimJ o.Hiiliiloii" uI lI 5 "!allp'--l taiINAS,15 ,Hi.n. ., ..i i iiinw ( I

i I I", .-HII- .nil I ni ll'i UV% iii-rvr Mill iM-inii ""-bu.lyd. it t 1'ikf, I'.1 15151'. 5x'1....... 55551555155551.l' I..I ,lint ... nii.10, tr.5slrh| I I..'.... O-iii*. I'KV-Arnl.A: ..\. 55111155. .. \ "i\ mi. in AM ..iI"ii II vs I 1\-\\I'.1" II

i., Int.I' I.in, tlul a ....". .' I* Cnl., It Mill ii-a.. lia. "allitii.li-. ,. l 1 I I'1 I ", I -- -

w", l.-.I lip| IIPI! mi m Iii 'IwniKt, \ a n.aliuiriillHilptplnlllip till', "I hiss I II I 555,5lun.x1,, | | Mill, s-4|," ,.I, ., |ISn..N.:,, .i, ,, ." ]I-s) |I' i, ".M M", i ,

,i.-WIUIIdHP. liivolliii-iil.. ti.,,ine. .*illiA.It. > 11,1rlywilr.utlrapl"' HH-I., w.lli--- hipIraltld II I Itiil.i,, ".,. ,ami > n.ll 1"I, i .ill l-i'i'l-' PEED STUPPS '

l ... .11. \ hurl, lupus than, ..1111 IIlf'f: S I = = ends,,/ .,.."n5I" ? 1'.1", ., 15511I,,' .,1 II "I.. ..I. ,. .". I, d n.,5.q,1 ,.., ., '
.. .
th551N1x115
I lI -. .mil.,il .. to harp a ilairt rules A man' rti "Mull l.nkiTilt .wins, Inaw ,Ill ...,,,,.. ,,_ 155115155! h. IN/ill '1" ?. 551,1' ',','.' Ii,. II 55151, ,

i. hu", .. lip,' nu l-.iiKlii: d.5r'{ mail. win. tin'. aiivi'l, -!'ivp" ., mi'ii |1"l IAr.' I 111I--Isl.l'11551.1: : 8: Mls-1 1.1'1\10' ; Wino: > C\.1'1c1 L1cluorK5I ;
.. M.ll-llll.ll. A..5 I :Slinll. l' ". ,"'" IIr1'ill. 1 lliP I1.5st.. al-I-i. 1t",1 5..siris Snst5pst Si.Llr 51'5'155.I : :
lUx.k.
III I"
I.HII.II-MI ul .hi., aliililt l uvnrvnlurIns Ol ) III ,,,. In, ,, I I".. ,.n n .. ,, 1111 -I \ : I \111 I \1.1.1.1'
11 ,us- ilitli.-utlt.. In, .l"sir> .11.....-... Crnbalilt. M-ti-rnl' 1.alili-. ''N'li..l', M., n. U". 1. .um 1 I '1..1. .' n I A"\\\\ ':..oN .ii'p\11. __ ., .' .. ,. ,,' .",. ., ,, .I, ., .. ,
.., II" ", ,,, .,, ,, .. ,
I"
,,n tin' "--......ih-- ,Ilu-. wail ill, ,pawl| ,'r"... will .iH-riilmrali-. II-.IIHI..I.I. ?,,1,t.s ,11, ,. 115 I .,1155 .11" '" : 1 I" I II

til' l.l ,ills. the I .1.1" "..... r55|.-. .1I5. MIHI.' .Mll nl Innin, .' ..ll., I I.st Hul'l4 I '11''I 1, ,," I I'l, l'I ,' OF T1IU SOUTH

.., .1"I ,illi. ...inof Ihi- rrrrul.ari.lir. .,ler- I" 01'" I ,',, ,,..1, I
,., ...Iu...... all's Iar41pI
1..11.
I Sa.I Il.Slupa ._ 7N1utp sa prr
.I I VllilliMi, | II""...... aM, si i.Ippulrrn..ul| | II.' ... .... ,,, .' '' ''' FOR THE SOUTH BUGGIES HARNESS i WHIPS RUGS(
u '' I .1 I
< I'. ll.tulill h... li-l't' II- ,attain ,lia.ilit..ic,| .that, il' Ihr 'Inu,- >.|i.ui-l h, :::<.;. i"" : : ,', ,,"' :' ........ 551,1i I ,

i -i. i -,,1 .I.. Ilir A ..cllil.lt .iil < 'liauliiiMill ': MINK, W.....'.. '|"..,!. IIIIK h III"Illl,1 I 1 Illi Ifliini 111 ,55155,' I 15 .11 If'

,l.ll., .. ..u, |II.| .- illlPI-P-l-, pit I lisp- A. lh. ,Irpp. IH Ihr.nlh. i I. |.li-l: 'u i ll.ill I ....."..... I.ili.l-li, lh.ll.ilmi.I. I.s l."i-ll..i{ 11' ai' .' FORTIIEUIIOLECOtHRY.IS \ \. IIAKNKSS&AND::: I ::: AXLE :::: Oil\ \ .*.

,inl.lt ,I.. In- IN-.Id, lu-rp H.\l. inli-i.. sliestx5. 'irlrl'it |."-\1'"'' 111-1, "II 1 i

I A ,ni. HI" ?.' .f 565.linr, l.irnr ,UK- Hull I ruin ImriHii UII"""". nil i-it-> tiMallip.n DRSANEORD'SINVIGORATOR: \ ... Spring and Frame
I I5a.l r 1'xhx/u1. 51'11 555551.1551155 .'u ..1. II'All-' Wagons
< hu.I11n1..1,1i.'ulbh. | .l-li. IHInIll lu .hiiM. the. >.an.1 l lA I i ,

II., ." Tll.-.l.l' > ul I 51.1 ....a. nt"ii.l..i. 'sssksas. : -, ir.i-nlh, In.i I
iulil foliiuui.. tl.ul.l: Hollar. mil 1-iuM .-..r.| .-. ki .n... .0,; 1r and Heavv.
I Inn, ..151511111| wllhaiSRxh.'I'laran'nu. In., In, Inifo Drays- Light

."....1 lilit --i-n-ii. .l.l l.11'1. l 1. ""' ,,10 :""I" : .... .
""" |1.1.1.| | "wI.|H-.l abal.. IH
rltbl! | Inl. Ns.'asossih'rron. V t.sl., ,, (. -- :
p. 1 1. l.t -lniiiif' MI a lot us1.16'5, \ LOG CARTS AND MATERIAL FOR SAME,
I I'M'' ill-tan. mi >,|"'-N,115uu in i- 1,. i 01 i i
Silt, ,U' ,' 10' 1 Man a man Itn. ->lir.nlI 1
try' I mm Ih.".. lnl. lun.l 'ilul l "H- lu., I
I., .I. till, ..lilllliH 'HMU.l( |. what. UISFLAY ADVEHT1SKMKNTS. FOR ALL. : Railroad and Farm Dump Carts
.
..- .IiI. aa-Lip'.usaR .1,1 .h.it. t pt,t ,
ni.. .P155'I' nan'. piillin. .ia. ..... .... mali. | ; .

I I i. i ..10., iluMIH: mat 'U- U'iIvIUvr. Til. Haliviul! "Si Iuu,5511.5n i i i ,",,''i, ." 5515,1 \1\ I Il'l1I., lall|A. \ :". TM Nrnvr ",. 5..1,, ? rII... nYYa1R. W5.N Wheel 1 ( Uiirniws. on Hand iiiul Msulo: .to Onlni I
H., ,M. ....-" U..I il )h.< H.-ti-i, ,"...,111" ,n," IY .41. 1Ar 5N.NIx.S'I'I' r11.M, II. r?
.11 "to .111{. l"t| UHMhUt up'hall. | IN I .. ... .,, ,
Naas/-RD'.1/r/a .. .
YILO/A10a, w IIr
..... ,II.A.ltu, .jli. .lips51Nh' 155. AIIKU I 5.1| |1111| > i-i u> I Ihui. ,, M\i5r5.i :* 11 I i ,| M> l<*.>'>.*>4 1 i 11\,1' It...I >l\ It., MII.\U| I. I I5.w xhx.II nM n".. n-51.Nr ,5.lrl... 5 .NI I, ?" 11. 4.5.5556 h1 Y1.,4LI YI, N 1111 .. LIY.. .1.,1.,1'.. IA' IINIW, 11.1, ,In,, '. ,. I
I i. Hi..Uv I III'l ,.1..1.. Hi.111,1. ilu '; : ..: ,.1 t I 55151 aMTie

.\.nl.lnu( .o.. what tan wauli -allu-i ..........1. .Ilwsn.. h... ,U. u : i:: ,: i i--Vi, ( ) 1'.t r II L I',; I'' i ( : U U 1'-: : '
1.1 ,. HIP .111"| ili. .la. ..l : :: 1 u rui.i M\ -I\ IM >l.Itits.Ilil .
i ii.i ii 1. |> IH.iiu IM.L.: : : ,55.1'. ,;: ; i Viiill
1 InUimii.li.. ; '
as." uralt-ljr krl| in I : -ti-i i ; :.t., Ip1 1.1 Times Democrat
1 1,11 ,llra.llunl\ utliwit ..sN.li n.. + Uh14NWIW151155 11 551? x551'' I w' 5 u'i' 'i.i, i ., i iWi .I
'in i
.i...-. Hi- rtrsl .ihr. I. .Illr. '' ; 1 ,: i; : I'. I'I': 'I'
ul .
auiiiti--4it :; ;LLL .IM IIN asnIIWL'I I 11 n5. -. h ,N Itn5 I. ,,' 5 ,,, ,, ,
i 1\ .l.-i. i in in. M PHI IH ami, n..lr.l I II. Mill llll.l \. \ II IM H.1.1. Us.Commercial 11,1.1, I. ,,, ,.. ., _
|ll ..f KluuinKluu'Uv T'" ,d. ,' 0'" ,,,. .,.",. 5.u. I.. I 1155111"' ..n.5.,, 'In 1.1." ,I., -I" 1'. I
I ini-ii, '., I.,ill. Dial. ha.l' I....'.. rimiiliiifi II I MA 1455 ,dnu... I 5., will. ,,,.. eNxrN'laN .. ,11111. .111,1155,111', 'n5." I,?, ", II" I", I 15, .5.I, "
., ,lipaas M4Mllu| .i.ll.
i i\ i 11 run mil tinII I'im'issp,all ....... l tap Inr. rx-rul 1 i-'IN.I I lu', : .. -,. I"" ,. .". ,.. ",."... 11 I: 1"\: o111115 1 1'1\\: ...It.ft 55:4: 4I'U-I'' II 111 1.1.11"
,1,1, -I""I IIII- .IMIW .>f She ..|liHIIIUn | | | All "II |.11' 1 i. .1! n llti -... ... ,. ... .. ,'
ul Ihillrli.l: loHimillm- lulnl, |I"i ,'-i.-, linn, I", wi, ,111/1, rip' 1,,. i.ii.l-' i.i4II '1'111'
1 I ii' ,lisp, lii-irri| > am m55 s-.Nd-I.ul l kin .. ..1. Ilul, Ml- Nn.n II" I 5"ILIA, ,. ll n,,l .. ,55.x. .5.u,... ," ". .N"I ,5.A''", 'Ihl. 'hsllnuuN 11CUll'IIA: : I.Ufll: U'.
.... .. W l .ili. i-isritnl' tIMI.m: ... . ... ,, ,, .
was -llll4- Aid." i, i, .1 I 5.5'' .I.! Anlp.N55nh1. 1-s-pxlsl.wl 4las pahSwasIlhi--samwSirAN.banw,I rPNI.r/ut'' u." n515.x 5.w. 55,5555 '5.u ,151.5515.54,,
i I it.- iik IulrlliG.Nsrl.'l .. . ,.. .... t : II.VV |III| | r
:al l. iii.lllinvwi.nl.. illnlrlbiil! IW.II: \ l 1,1 ". '"'''in..i) ', In.n..10., I Ixl..rl i NN /--1 .Yln rI1Y111 .451Wut4
f .1..1t. L.un./MINIstt., Ih1..A..Ws.555.. ,1Recommends,
I I Mlll-k. II.MP .a-.a, HMIH, ..Wiii liMivr ul l ii-ail.\, .kl.lsl| : pstlwbN1| | .hawIU..S7I ..11. 11.x1' n.," .. ,..,,"" ..",1' 455'51. 'uft I N.p H..to h. II" N,rlrx, ra pM. rwdM n ...,.....""'" MIw+-.... BEST HORSE-SHOER IN THE STATEIMI

.lii., ii-l-iilutiu ..u..I........ awl, IWH l.laiiki-1."' :Bust,I olh.iiru' | ,UiiiN in. I..r 'r..llt, ,h.hxl., dud. dips ,ltnus. ssIN.. I Itself to the Consideration ,.
Ii5sws5. i liitll til-nit hit I.-HI..I S its
-..., i I'1 iitr nl4ir> ul .a UMit.1.| .' *MI .. L.. of the
I Inr.1111. p/155555 1 | hues *.5' .I,11, 111, .1. 1. ,I. N r IN I rl I 1 People. .
. 11.11, ,"', Uliail. ....i IM Ik.MiHalpr. .'".." h.l. il, hh.it, >.- 'i .I. i 1-haa IMIVT toi I.IIH.I: n.
Ik.Aiurrkaii. ll-.r ,\'ltl...., will, Tr NIILa Ilalaaaawaar.Nrsaipa
.
I f '" ,i Ir.1.51h.bra, .. | of 0..... win, Ii, .linhl. ilitrulh lliliuil ui.rlint.H. Ui.1111.1111-'1111.' lr : 1,455,, I:I. I.. .. ,.:i 'r5.,. ':.1 .,,1, il.i.I Kill, ';i ....ins.......,. ............, ,.._ .. Ihr ys... isaYM
554 l rN 5551." 55.515.5,
5511'LM.5aNI
555'151, I >- llxllll INN IWl lllH). lit IMWi.l. ."" r |iriH|!> .\ "" t5.it' ."..1 -' .' ,,,, II" .In.,, ."II '. 1 I ,In,, ',.I'''' 55.. 1 ..55511., Co. .. YA-l ...."-......... r.a'a Psi HARVEY & HILLIARD.

.- ,"iili, 1\ Isles pjriamiiUki. | i-ar. "HIP "I'l-Miilour." asbhl-.55.15. Iw n, ..10 ; .. ; ,. : t :::; r, : Publishing 1 I IrYrwrSarr

.li-m.-i ,nU toot ,aliall lk. \ wnN..r nNaNV..IN.r.
'"i I /iil a al.uvn.l r.trllawll. 1..."... ul, V.-ttaik... N I IHI LNHMNIIrrS. ....... VNhnNM, YL..x/\ ; 'I" t'' I'I.'UI.\.II.\ .
I.-,,- HHHl kalHliUtlt i ., .
IHMV .. .
N1NN a sill. I was
x -
IxLL.5Krahllrll '
,
lUV. I.UIHlHIl. ll4t ,.".1 'Illl 5.u',' n ,u 1.11411511.1. tlA"t, a 1. I
I "i ,""I. .HHHMIl. tlllHl .klll IIU s asap/IANt1'es
.1 >
..hit*" lit J.*. .. r "liillun nI i s .11 i
'515 I. kr4 i it will Ukp T.nSar "A'L' ANA N "U'L' hpWr M1YaM. No More FI its
t ep| MIOH a S'urL.11w. slat foll.m. i iiin: : ,! No Must/ Musqu11'' "

l Ililuli.' .- lulu W Iml.lli. riut'itV -., Nllfcn t ___
A llirul4r aul, ttm-hit" i ., i

|I' u..i.il awl, .1..If......... a..ri.liiiili'l'l" .1i ItMH ,I. HUM Utailv l4. 1555h| | I I. ,i. > The Times Democrat Imam c5 VARY COOL !

i '....11"I Mr. l.i//i\ "-r. M'... arl.' all ,_.. .IN..II".I" I ,, i ,u.u,I, i I --
I I- .IMI 't"AIII HMIIUM; N'1LA. I'll' riMSIU. .. Tip ALL OR YEAR BOOK D. REACHE &
CDRI SONS.
! ,l.I. ii.iul less. ui.Mli.-i WliiU-. .Mlrr. U.4UIIkiit, iIK", I I", ul ", r IALMEHlCFS I

"., ,5. I." 4 l.lll'Kt III Hhii h.5 KCHllp-'' I www/.1. n.r. r4r r.-N. ALa U11WN.xesr 111,41.'". nxiw.,,, Sir "h" L, ,, I'
i Willing. iiaikiun. ,. m a 5.1.155| hil a.1YiM ... I I""I' h' S n \"\1.1.1"11\11'
..
5' .
.
r a's.5iif II. .. I.Ys 1'I..
.". II., N. -.., 1 luilll ....i..|. ........ IH >Mt| HVllul' ..IIe..I.. | | I I-" ,1.1lawiril nI..11. \.1'\1" MMsesMUub4W1111AN: r MIIdlksAL p5a5T. ApI ru.5N.N..U..5.,15555 5 ...... ..... aN.iN NMINNNs.s /5.r IbS.. .1.'d I'.5w 5.,4'55551,1, ,II4. .. "S' .. ., ,
1.111.\1'1.. I //I' ? II' "
In- luiul, ,Inliiil. 1.r.. -N .....iIlJ! truss ). | awl, wuuhliHl' ,mi.. !I' ,".1.I u.icluvl [ \; rHT! C STIT1ACHIC I I NMasN+N I+-.wIN si 5Mw55Y a+IxNI N11.INI..SL.hah. Naiapa.pNNla. I" .11'.1, N/115. ,I11x .'5.N'" LI, '." 55 1 '" x I

: < Mi *'ii 1\ .ul I -Isim5lrsl. Awl 'MI MI,** luyi-llirr wilH.. k-liM- .111,1 potrh.. A N ,.... prr U"-Lt'. II."lIIfU 1..11 rgl. t i.s. .i D.+..IU\. .. rx ,...,.... NN .55.1. M illNsu5yNi5515nux I .1 wina I ;: 'I '; 1 I 'I' t'
1: i 5. '
,Hi. .55.5( u .I.I i.l.-. a Iii .d |iriu-Ual..l her : ." : .. .. ".". ....... .. ,..... ,x.ai.Yq : : :: : : :: : : :
rulunl .
.wl. llwu lui "unk lu-4it i.-llci- :,: ; : : I .- r..uM 5.rNMW : : :
,, 1 .. :
t .,nil-. |1".1. l.i. .INK, a sipss..-..,,.... wuttwldudp5.1115ru11rrap l to. I ; "... . t", ,...... __ I : : : : ., :. : ;: ,; ",
I .
II5Irisorrlpl wilk a w 41 i|irmnualluKawl '' i 115 MlMI. afi/gwsa/-/a .....1 .-........... rP.Iw'INIh, Ihxu all th.I aN'.Ws-'.. .5rx .55J ''ItAWry' N55x,4 ; : : : : :551'.s, : ii I. III5N, .
I ) [ .-. Mw |, .......It..1 ..-,- .. ,lm>u with a 1i''I''N.1| i tint I .w1x..r.. ... NI u.. ...u....... I' .' N ,. .1 I. I I I

,-.1! 10 Inni a i'rllU-al, ,.uuJUiou m |iiIli |. 1..... ,aus11.Ir5Nird| awl, taiui'lml' amiIIMU : ".., .. -;; ::: I .1555..5.5.1... N... .,"....Y.1..5...,,..... .....,.rrNaN.rllr5l 55 .51' N .ash1NI W _
., Islas-rla. as 1..i.I... aVN1 slay. NNa a5511rr Ihrrn, wah 1'sa114IN,1.a
sirs, .has ,.h.'.,. ol IluJM. 1 aalYUlaa 1
.
Ikr. ,
IH tmliual ,\ la/t.5., .. 1.\Ii'\ ... '' I NCUTNALIZINC CORDIAL..7. -5ns. Ir.N Wy I.N.asl51 11ft. isa.p.N1.N ,
INfill..' DivalM 1 SV'i--l., Philip Brown
i R. McDavid
I' ,. '' '' .... .1.. ...1.. ........ --'- a..rl .55x. N ,pa .pa .IN1/5 I M.
Mi, li.it I: jit-l t>i- 4>>.-..... ... .n.-.. bvw. iaHUin v-iMfi in Ui. uiKaH: Ihr I\':" .:. ,, : :: .:, ::; ..: 'w. : I I Na5s45s5a'la au.1 aliPS-IIY'11./NI55 ,Nallwry..5a.N ,
'" I
'I" ,
1"Yr/yaiwa.ri
I .lui.ljl 1111,1, i-UMIIIIVHi-i-ll. al IMIIIlll alhs-r.l.p. Tur' 'iwriH 1Uh4rr.l! | |. ami.1I. ...... l' /'N.hIa1'1. TIIK: 'I ll >lls: | u:> .
I..nuT. I
Hug tinui i. lii.M-iv mi ,IHIKruuNilk. M. ui ,i>wliui. .. Urki *. .... liitlun. I .. .-.. ..-,5,5555.: 11 r-i1.is, .UK1..111. l5VI1rr1YN 4W a1AIL. un 1111 55ilii. 11IIIINP ... a.Nwh t* -I.' .. 1I. 1\ I.VII1 Ins" 1-I "

'I |iaral.M-t| | .lo l Iaw5wt Ikr .aHnm I.... lucuihrli. u< ,lit. .ulun l bawl arty i e.- ,. ..4155tltrfIl5.rKsW5ai54Lroty I.
hies
SN. wM
: :. : ,::YN. r-.r: II
i EUTCHE
I a -- -- -
--
aril ..Ie.,...., stir. m-vl ..-.... uf This| u t'hi. ..IIt!.s 'liir..lat.' aw|.iK-; m a : : InxtiIa5 Sir un. -. 11NAL555 "''TU"1'tIIt.f.Lt: : IISIh1I -- All Rinds of Fnruitltro

pqw.| | Ihr till II) Mill ...>l|..11.1 -. Isuah) ,, .iUlliTI. ..-, .1.,,,, Ikal, tin-, .1.-sips| | I 1 Maritime Surveys. :
P .. .... 1I
.A ...
.-srl.lw1, and. U-futr II.....' awl- .>. fi i lii-iii, thus/Yin, Ki, .5h,, ."?.1) III I ,__ 1"" I" 1'1'' 1\ I 151 \I '
\I 1\ \1:1: III hIt' I 15,1: I'lt' I a5S.NAVI I 1\111 nI 1'1' 1\11\ 1,511'511'1 '11 "I'' 1111 ,il11.,, "I_ .5, I. I I' A, 5. 1 rI ,.
,' l|..|>. lu .IIIIII.UI.-W III Illl M.-ll.l II, .1 I \ISis.. 1.ssr nh .h.r. ,55.1.,5, 1 ." ,,5.h 15 I ''I.I "UIII""IIOI'I.IItI. \. \ "I5." Itrt555: II.MM." "I'M 11'" \ -I I

.jin. 'iiiai.u.411. ..LuNA311upsh| | 'A| It I -111.1 ,1.,11", 1 I',1" ", \ .55.5 II.1' ? ., .. ,. 00 I

Sun. i Ii I" .(..uUiii. ,'. ,".-li uu.l\ ul ".. ,, \ .. ". ,r I t55A1I1, ,, ,I.. lisrllI.is ", 1" .1' 11111 i 11551 i 5515111\' nu ,HII I NI St-is I' \II.i j.,.' '' ., p' ".. ,1:0: II' "

5551/114 l .. 4ll-l. Illl., .. .tests l I 5551 I I. .,, ,? I", II.. ..1". .' 1 I. ,Iln., ,., ,"n.I.I :: "

II4.IOI' |Rss( his, Ilil :awl II... All. I.... 01" ;I'.5..''' II t\o.,,.\ ,11, ., I I.., N'II ,I. ." ., ." I..5.. I I..,. "" I. a 0 I.51.. ......,.. I." '. ''to"" ,. ,I.

i N II -I". .5)5k. Iu5s-llIgeucrl I .."II ,,,..,,10 1111 "5 I rawreau Ma 5.a) .1..1). s-1' ,IC ''44K

,