<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00152
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 13, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00152
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
- a-.. -.....-- -


.


.
r

f -
'

i 1'rIiH011' )\ \ l!: .omn\rni.\t\ \ << 4/ .5,. -

) J2L'fl,1iQl4QflflfltTCi.\ ': ,\ 1 \ !, \


tMtCoMMtRCIA JOBOMICI.M ,1, tUUCflIU\ ; "i' _

.", I. .t' .,"v,.,. .II"."" "I..11"I .. : -4: I !, ffi4J I .otlll11" C UC18L I :} J'UB&I.HID srivii' WICKLYoi. ,
'
.. I I'' 1' '

\...I ,,I I I: III \ tItfil.'. Mh Ut*. ) "' : :' : E '::':' :.:::: .

:
1'.11.11'. ,

,., .. ," 11' ... '" "k'd -. : "
;: : .1
.,, ,......I"A"I "". :a ; ?'"'' : ,.
.. IM'ASVCOI.V.( I KI.OUIDVNT,1)M'Mm I ) { > 1 ) Mi.lM I ( 1 :: I:1.: | ss | .S ( )- < )'.). I
< IHVAHlAfl.V! IW ;
_- .. ADVANO
-
I I

4 .... .. ..,.1 U. ....... .... Mill:II .r: .\ |Il\ rl.'ll: I' r: Mr N I 1" Ill :> i I'; m rfs .- C I III... I lllllM-llt,,, Ml 6\ |1.1.1| |., Ih. .\I.It..Ii..II. 3"41'l'i.tIIii'p'- I III" L. t

." ,'" ,, I Mill, 141,1 I'If"ll .\ imli,,' mail Ihr. |s4.h l wr'. .k .."...,,,11'' Mil'.'. ", In .""" .I Inltil .. H
T-
1\ ".. I' I'' ..'s Us I It 1'.11.. ,. .. .10 I. I I..ti,.".,I 'Hill, tilt III.H.|1'.1.| ,hip. HI. .wiuf Him. ihalhm. ,, l.a-l: hnliliHi I .\?l- .urnt |iii li-,. 1,1.. hiti. Its. ''I

", t I. I II'II, I I ,II : Porler.Kittiile&soii! HARRIS & miguo ul .'1... i.la will iliitiinlU' .."li'llslIh' I I',,'S'I I Hi. .lui-i, I n..Mil nl. .OnHr ..1' .ir.knl. S slIStili.;, ioi,. 1 MI 1111.,..1 I ,Hill Ilii.r,. w --i'I HIM !

,, It.... I'. II ''n'' I 1.111.. ,: (4 Hit I; ll.iil I: n,' ,.".ut' llkm: .II. ..ntl -iniii- .I II.. nl Ih. y I..'Illn-' iiiinmillrtl.nl. I : III I. k Uil,, llu. lit 'inthing.' I Ii.nii.1 i I inllw I

.. M, "- II RliH IIWnml I CsSl'4II,,..II. i. ill I 66.6. m-m 1114.I14IISIL I ..nlr. tinIhu.I ilinl of ...IvllrlnmIrrlilrn. w.hi'r. I mi I Infi'lllh -Il.. ,l.. .i"
.. ,'., 1".1.I 4.S .,,,1 141. 31 1 33 Nth, Water Street. I .
.. '"'ut'. 110 I u I I I. ." 1',11 ,H 1 1,11 664, r. his' S .. 'l..u".i".1 "...1..1' a nn,i. i ,41'.'I|.. i mil

1I..t: : :' I ltiis.. '::: ::: ,:: ..: VI"|: III .tit Burnt rim I anil AilmytonM \ ; I I".i",. Iii i.I Ilii. .."Ii". "Muir" lii ill iI. lln. II,.. .., Ilir ("". .Irattrilli-'whl\. hI 1 ih.il a |*.lll.r ol' i mil ".....1.| hill.. I .1 I Ilu

I) i. Ulm* tlI.. i ,lilIl'l, iiil, 1111 \1.,1.1! liilirrsl-' I .arrr-lnl. .' .. ill\\ Ihr I tin 11"I Ii h'. Ilir)
,..., 01 i .II:. ,flL4 I l.Il ih,.. ''" .Hlriili.in w thai. .rI a.Itirnlitih illrmlnn ,"It I I't '
"" 1111 : i MM : \\ ,,10. I ,,ni i I Hi,* AI.I..I I IhrSinlr. PS vi,II I (jlfltsl ..oitlrihnioi. of .Ih, I "hlll" .t'r. .Mil"i"In-lit Wa. .llli-il In II r

".,l ll"I t lln h A, i wl" '. ( ; '1It'1'U1 I Ilul'lhhu'W I ; (' S II"I, I .i l I lit Isis MWritltl (IIIHII ", ,110 .
I, ""I r.I'1 ( ; .xn l $ | fim..1 I .i.". I' I N"nun' r:"|1.. fin 1''II"sir lir s,,illilit. 1'1"| ".-i" inn. "rlli

,I"., ., i ,..n .K.; K r.lr. '"ii"' ..II.. 4 ll,111, I". 6 ii....,..lilt oriNlnlnuin ntrrlr a nn.. .'him. ..r ,1!trk-otit. lIlt.S -. ml'altIll ,., rim-I nn. i I-, ,..|i-. in Ih. minlitHI .

t 4.\ Mill M UNMIINI! I -" 11.11:114'1: : ( r.\'r; i IMI i iI "I ,iln. I 101.. ,8 I i.....I'I""lht".I I ft I frI' S r-iilfiil. ; .. i. ,
.11'i, ..\. A. 1.I.t..n..' i wr lillrfr1, of Hnniti. tn i \\iii\ in' ..I nn ,iii-iii),1",1 I ,, l
l "'' ? I f.t !1:1"11.\: I U: An I fl':" I "l"r'\I ,\ W">. : ., in.,.,liti. ,.luil-. li tut n-|...l..ll.' |iiu. t'tlftIlI'4. I t..is'i |ll.ll.hr.l* .I .U.I, t6tluii i I II I,. rt.tmlnr.l' ... ...i tin. |.p I.i |I.

_, i nn. i" i n "' IKI .. I liwlHN'\ \MIUI': 1:1111111\1:111': : 1l in, i .444I8444.a |P"5 """' l Il I hi. IMIW llll.ilk) | ..l liMililIMI Iwlnlrrlniln. 'ri.... I i'.ilw,' "1 ijp* i .II.l'11I6'St, | anil lonn.l llnl U". "St 8 iuKirn _

.. ., .. \' i. mini .lll. Illl. I I.). l .' IK. lift i i |I" .Inlilr. Illirun. sitisi, st. Mnrmi | wlnl
,
4 4hltit1 win know
k- mill itintt'r w nli Ihu .
Hu..IAII.. I. i n in1
.' I M | fllVI. .. : ; : ... |I.'hl" lit n 4 "in
nmhlSI. "' 1": \IIMI .. rt HI .Ilk. 4.44.1 41.1 I I IOIHM..T
", .1. *. M. VW.i" ii lai .... ,, -.inn It- |I'I"| "" \ : :., : .1 : : I II' \1111'1"' l I. 'ih I lu, i .441111.4,1.. |I''''l I s.11..4l s. .10"11'1. I ,.111. | Mirilnre. .
\,: I" V fl IV ll 4 1). Vkflli ,|II"! 1'111:'. I .. ,. '', .llu, II ", nun i .
I. I. 11..1.1. III.Ilsflt ''' u.1 mi 15,11,111' 4C.l' ) I iiHlhalnl II..,,' ti.ihh! ii tin II .L.I I
.... ..... ...... ,IS., .i't.-'r.si..t. un lisP. |I'.irl olIhr iti'. .111' i'. 'n, i 11..1 I Il
n" "IA. > M ,nvv hoop.-- 5 ".11 '' 11".1.'.. "..II" .. "I ..1,01.! lute ln.l l 8. ...,,.
i I1"h.I i ... \I 41511515' '" I anthiii ol'.aptiilt. '" ttlmh. |1"1.| il It i. |u' -ir, I 1., (ii'lr. ,, I I". iiu' '.1 I

II )litli." I >l 0 II I I. I. 44v.51..1.:: : :. sl4'IllIO,. ... 1.1 .."n.,1..4444141, IlsII.Issg .',. 1 It ,. .. n"' ul I ii.< ..1."n. litl ti.ii'. in .1111.1| I, lrlhrl. ami. i nlllt' .llnl I liilplil, "as'Ii.w.-" .mil kil| I tilo'.tl. t ,""1'1'I .Hi.' ,.

., ..l "". I 14l..I. ..10..1.., ..1 10'1..'4k...1'. .. .l..."n'11.,1..", ....' ,,.,.."'!I."I',.,., I : ml\ nil! ""',|,1t1' will wild, III).,", til h I .lor him a nrril namr U. lilrrtliinItnl I I\.i .li""li.- il .ami itmiilmilr. II,..

I BOILERA .5'4..rb ,lll,.. ..4 ...4114, ...S4 .4l 4k "." ,,01 mint ,ll.i. lii-ilnil.ii., II. Mli h ilI .11n.li., S Ihuu.iiil-. I li
? : 'llIthI-Irtlts' '' iliink lUnmsl. i ii.l-llnl
\I II' II"" ,, .. I iiiiiMinI -
/ ; 455544 i ant ik t.4411.144.I.l I BankI'ENSACOLA .
4ul't, ':, ;::' ; 14 ItU: I 1 The First National 11'.1.I .n. inn nl I Inu rt. < II, lit nummimil him In .61,6' Iit'r, filelikmnllli. 'I I t hi- |mlllri ML ,"....1! "I'| ..n.1 I lor. ,I IInInl.
: 41,4l.mlII
,, ,il',, '., ii M. "vi.,,,..'M'lllHi- -- ,5l54l5 l|s..l5.l.| .11 I I II \ 'I. I'llll.I .II-H' 46,56.. I iHilinl$. ,ifci.nl I IIHI-I,,inn snl i h,.n,. I"A'I.I"M: ,| .1 list wnk iimllakiiiK I.6 l's' h In" wilt. Id. ltd in I isyrlHhki
.. ,
I I', II .. 'I t"" i "n t "il ml ,1',1.I I I
I'' : :. II' :, ". I 1 i, .. ''' ''' ,,11 '. 11 i "|.'ll> i."-...1..1'l lI ". .11' I n .ll .lI.SIISIIII4.| 11I I.Ih'Mil lla., If II". (mining( wilhmit I I 1ft.1. olnof | I -mull Itlihi i lll.l, l,
: ,. ,; I I 1. ninli ''I, ... I, "'I I I" .li."'"'"I "r 1."U."h A'l ii|'|,m.iluI .ll.
I I unit ( I lir. 1..10.1. Mi omli' in ..
II l I. '.i'll.Ili. I FLORIDA. S iMimiy" r stI l Inlo .111 | a 1.,1.| | ,, lii" .-ltit'I.

., 01'' .....'...."".. Sheet Iron"Worlts. I I II(88,6. |.ili.iiiur.i: h.l li.li' *t.i> ,ii.ir. |I.. iI 1..1. ..'".11. ,lnhn.lo., vtlnih. i ho 1.1'1| "I'| IN.It.: "lh. ,. h InMonll. oil,I,.i ... _h.Ihr ""

\. .' r. 1,1: '''' 1 : NOTICE I "NIIi I I I it no nn 1'4 nwl t .......Ih.r i.ii mil I .trial ilit'I 1'1"11, nU'hl"j isi. Ik lir, l iiiitiulH"| In ilnif 11,1' walr,

Foreign & Donicstio Exchange Bought & SoM.A' I II I...11,11 In ..1.1.ill .5 itiiiiiMi| ,iilii ... I 11 I l I I In. .In "
.. II... .' II.I ." "" |1..1 : ".h. ".IIKI| il 1, It, < r4iiri>, I I.iil, Ihrii -' '|> noil'.II.I.n'I ,"ti,1 .In him, ".

III in nI I'' .k V. .. In mill ih," of it.iI'i't.Iil Ii. III'- ilili. In tinIIHII
\ J l I', \ ..1\ h I' : : .... .. > (itt | 1 niliiril,
I llu. I 1..11".. lli;! in 11sfIi. .". ... .ilili'lilI
I' I' I .. I "" 11I11. CHEAP CATTLE will lie iimmkrl' In a | miinn-i ....i.) .h. h,. won 11 il It, .itt I.M
-
,, ," I' '.' .. ..,. I.I. I Im i ,il.i- fl' ,,'. ISM I ..
PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS: I .fiH-nl, 'llnl, b Ii M.I'ir up wamiitltn' i.ssII.Isu.( |,; I. It III''d. HIK .ll.. 'klllU ill ii,,,
onI ': 'YI innoi : I 'I Inn.. ,'11... 1 Kty: .1.t Kinl. MM I III I.I' I.
., "" ,,'r. IN '1'111"11\" I I .\\H \ INU\\ I' '" ilialh, "5 'llioin.li( .,....1"... Hint, 'Ihr. (I"inalii I Intiillihoiili.' I .. ami -i"' hi I il,,- 14Sii.'i l lovrr

S .. I. I'' .,.'I. .1. I.., .:.........1. P. J. Gitmey II h.. ,. .. .,' ,. ",II '''11 .11. ,I... .. ..., .. .. I T I ilUlii-. III of .'''.''lill..I. ,, I 8.nliiiik, .. ..111,1, I I.. 'Inlir II,,' -ni,,1..1 I llu il i-. .Iilrli.ill.li
I,"' '". l1l Is S "I.' "1 II III' .11 i I.. .:.....1.1. I" U II. I l\liitin:, rtI .
,., ,, I, ,l's, \l.l.h. ,.. :. it .
''I S, 41 .... ,I, "l ini-1141.1.,1,4ih, 1'10.> sIt, H.. ..i II.4.tItl' |It.u1' ft.II..1 I i IiIhr

'' ... ". h.. At ( () MME1HCE2T..1: 111.: M HI" ut lilt I .-I I ill. mum? MMEn IAL. SAM WAUCH .",. I H ''' \\alkii,,, I '1111'1'| I I. i.f 1 $6416.I a Urxi* il i..r. "m.,11.In.. ,i. w 1,1.10 In'mm IlIn ,I "." "I,|1'hk 41."I .. .. .Is-i|.,. ,,., ,,?. II,'
I' 0'\1.\ "," '" 11 """ ::01 ,.'l" U 11 Ilium, .lulii) .. ,I I. 'I'I llu I
I I'".... 1..11'' I .1. I'. I 611115.1 i hl, riilhlt' 1.10.11.. .. llil Kl 1.1 I,i".mt a mi |lt.-r.-t' will,
.., Mill' :U U:. AI 1.h.:1 1.\. < II.llco.. mill .I".,Is., ,,, 1 I1 Ii'4I: .I. 1.4: lit.". .Ie. l"II.
i I"" 'S J II llt.Mt \- I ,.. .. 11r."h l "...11.' hi. 'Illll |1"1., | ,''' Its :SI il I hi i.In-. MI |.' | t.i'i'.l Vimll I U
I' ,It I.. S 1 ".t .\1,1"1111', ..hh.I I II".11145. f..t.r." '. 's I ,,|!l. *1" I.. 10...1. at i -..hiI '". It,.i'.1 IKI, I :: : : ; : :; : II: :: ; : :
I '. .1 .. i .. ,In i. -n.I .> Irnml i i''i 'Ii. 'l n I 'li',:i I Ii;:n 4.k';:. ::f ;:ill I I I II., I 1"1." I,, ."t 'III. I.i"I MirI,, I, Ili-hlo. hi. will I ilmnil, 1 .ifin. "Is it).- 11 I.'t.i.I mil.. I llm, ,iltlgi.iIIr.: | ,! t..t.I. I I ilt'w
.. Hi, ;:: :I'.I'I'... ii.:i t l I. It in,,,, l '".ull\| Fit''ot.'liI'o"!' !' .' "'fll'I I.,in'nut" |1.1'111.1| t I illlfiinlsslII '. .
II. II.' "/ 'l. II M 11111. < M i I I .. | I I. arid. nt Ilk' .k 114. h' .% Iff V.6I i-l-ri., rii.linir, : I am, milt 1 .'i "r.' Inton 11,1', .. ...1.11.I 1,1 I l,, 1 IH. ilit,. will"
I .,. .S I.. .. 11.1.I ..mlII .I. .III...lib ,4 II.. Mil. "'" \\ I l \H'lillvI '' .,,11" .,1// :. I". II '. 1115651115, 1.1"1'' I ; nliiK Ivini, Irlmi .
: I I'. ii. I lli.\ 111. IHI" J-ljr 111,. 11"III I'. ir, mill. .' ,,.5 til I .." Mull. II"i .1', ,mtM'!11|; I.. ihv HOI,,1.1. lih. ,i. i I lixn-1 4.HI u.'t..t I-llnl -,.i.lflisII nit,.,.
III h I 1'1, ""IllS IMI' HUM 4II lit I I. I ISS unit ii "noHi,v, ,.I'I ,inl-rit, I ttjiit, I li, ,."I lol' ili-liniL I 1 l.i. k aiill.iili
nn.hrIhu I
k 'h 1l'I'I, !. .4, ;11.4 II ......:,:;. ,M... II: .;;..4.rI:';... "III.I.,.".1".!'.. No. Palafox Street .. 'u.. M., .,Ii. II' l I lh.iiliii.i.l| I I'I Inm lirKliiii, mm. of,. IIIh ." :; pll.; I;I'r: Whillilit. :: r t :|H.-l: ; II;;.' \

I'1,1" ".. < .1'' '''' i lI\l.ILI, s' II IITI-E\I': EN I' C1iiillD! L lki.6'i I "I.I IHslPultli ,. m mil, I raw 1 I. 11,.. uf 'I I I limn, hi k lu .a Isluni I...r.I' 1..1.. [t I.i.l
5' U. .1l45., .. IS4L., i'llIsllI .. .1101 .II 4.II..iu.. I It.... I M,' n,, Hi...,,,,,. lIIlIln 1 ". .lnil",. I IHmilm| 6 ".iil, Inm IH.. .
". 'tllI",. t M. .,...1 'i ... M.. .. 1\ I mill' ''I., .. l I... II'James i I ( ion'.in. ol' Mint-Ill,.. lisuis. "uiti-i.tt. ."Ittoiiiin .11 rti..i"l.. Hlli r I hit i inn Oil ......Inllv' 'm. ,.IKIn
j. ll I Ii .. .Ill I .." IllI..I..1. '.. .. ",. "11" 15114111< "5. "I'.91'4." Kin" .lii > ,nl,1.11, ::1. I ISHI m in w .In..I I u..It 1.111'.11..1'l I 'I'....itu i (II 'in I 1'I.,.. llml. il
.. I ...rr" .,.lllS44ll'" ,IAIHI" Florida House Coulson I \111.' .il I ii'I'"I"| I "'ntl.rti.' .. liyliiUiulii \ Ih.l,
I II \ h "". I '1111' II. \ II. 'F: "I lit S I. IiI ,till hh 111 Kii( istu'" In'. Kit' wat to lint Mnortiiiii.iiiniri .
I .. ,1. liti.1"- I Io"d, Ii,. ,Irt. I Illi .1. '. I I. I I' ll I"ll..\ -It, .Hi. IN ,... "....., to, I him 1 liiiimU'i,, :I, HH. | I hum
I' II"I'' I ''I I I H I 4. .II'4t.lt.liil.SIl.!| ""I..n, itt.I.i"I'.. .h."i,,nlrIn
I I I : '" ; I" I" \1'1"1'I S I I" It11 I I :IS S 5 i -.nili '
I l.ti. .
1.i.6. MolllF-ill III Jlllllti ,11
in -11"i i 111,1 6 1,1111' '. ) inlli
.. ? .nilin' I mm..I I )it 911t1. "it. an,1 I .1,1, .Inn iiI I' .
,.
: ., ,,, -, \1.10.1", I I nmifli, 1 It 'III I I.: ioiki4i' :. .. 1 I'' | tin. 1..i"I.I ul. i -In,.'I.r i. .." in _
I
? IIlh I 6 .I..', ixiiil/ilnm.' Iliritkliu
I i s 11 I' ,. "' l. i-l..' II. I. I ..,h. i 'I.I itt I 1..111"1'1| I 'I .11.nil '4II1.,, I INmil ', | mini 6 t .Mih IHI I. 45 Hat.' i'
.. Kith Ml.. ;. Mrs. M. A. CATER. P"oprilltr 1..1.. ...ln he, n. ;ijo, wnunr <
"151 l. ;; irioltuil In I"I.. I.I.\ liii .
S .1.--. I' ,. .,. hi ,.,.',,,,,". .: ,. Sole Agency. i SirwlfFini Class in )KtiryHesptcl: 10..i .8 I. |1"1 l ( I tiIk: who. .Inl l.i-'n .a m.mini. ofllu
I I h.
I 1.,110'1 ll ..
.. > |HIIUIK a I i. "Kh
.. I. .
) '''''' ''11I' YlISll'>. I 1.1. -nl I in .H.I.' ,,. ,,,. I Itt .I'Ul I.I I 1. I.i'iIi. ( I I41lZl'i4l' m i :1".1 I nitt in.in ..r ,'U'. .

:..: I II,'iii, .ti.I.I .1.II.'h..i.l ) ,; |.. I II.. 11,1. 11" |iinin in 'bit II'-, ilIstilsi, | 4
|lIt| .
,, ,.. . ,",,",.1" .II., 11 A. Hi.mi rw ft.... I I'urn |H-. II l. IH.."s'4I'4ll' I 11.11,11.1.!, I I .\ I I': 11'1.1' I l.ll.i. f.nimilt' .
"I' .. ,, I .. ,ml 1,16 1111,111 .tliv. I'.' .r II I al" .'" nit wilh,, .. ,
I .I' p944.14 .h..1 to' M. ". IMII.I.4I .l 41,0.44111l5. i 111null iSti",.1) w ...
"S", '1,0'I, ,, ,.."..., l4.4IIl.' ,"".J 41.44'_ p._ N.I Board tj Day, Wccl\ or MOlllb1' I H\\l\I :I : ; till IIMM, I:.-:" 4ll|l'4 I I'I'II.tll'll4I N 1,11,1 I I '"i I U:... .1.I h...,. 'l .lliliin-r. I ,..r Homi, i '.".Iin, ,. w Im. s|u' 'ni I M.milmonlli. 1 i.I.' ,.,1 I a- .i I.wln i '", I" .ion. I III', ,
V ill,,,i. 4 II ,I III". ." I I ,. k "s. l II. ,1,1.1. r. : I 1.1.1 it inli"i .in.1.1.1 I i"jI all I I 'all |
"
I s ..I..l.. hlll"h', .. ..r .\ """ i I in I i ...1 V ""uI III. | .hi I .hii.i.l.i I I tut'l.k:, ,lr.liin.1, withim ,

"to -11111. .l., '4 44W tI.h' ,, I A'I 1M.II'i.1:1.1: : : : : I: .Ml I :- I I" :Hi;: :I:: .:,n;,:. i: :.t I iiI ; > < Jta City Hotel 'I 11 I.-,, ,w"'I.t'' |, | .llf, "hUl.,' Hill, !| :lining:' .liii i ; .11:, .lion';: :lu; :I'nlilki::.:: :I.; .hlllr l'itlI4| I.." Ih.,1 lln I i li.'i. t't', .

." ) "ltol.II,1 lb..l.l'l..I.44EY.Vr'I... .ill\,u.I, ,i KM inilnrnllt, 11..1. ) .11"1." 141,1' a.I..millirl Imih.l. 8 hr I II IIn .
.I. .1 ,' ,Mill, '1 .1ON '' llllJ 4 I. till* H Illl | lu'H.- II'.ttt.14'si, | |. 411451,.
I ,. .,, .1.41411.1.' I I llninii nil h ,1 .1.,1.11..1
"" ,, 'I I lii.i I'nl' ttlit"irom.lt, J.ltl..r ... .
1 In,, ,,, Illlnt I ttiililln I
'. : ---_. -- --- -- -. 11:1'11''il': \ H.I.r ui.i:I : 1 I". WlII14I'4l'llPI5tl'4f( .lil'.1 ,ur. ... "-. M S i-l.it 1..1.I 'I hiUl louiiwlIn .1,1.
II' h"U ;' I I Ed. Sexauer I 064.5".. till I.. mlMH' |lI'ftIiltI.. | mil "I lit'in 'UHul 11,.mil' I ,. ik
'.IIl'4I: I t tliiitlliutII ,: TOOK.) Proprietor} I: .\ iS. II.. .I. I I. II I..I. lo liniiif Hi,.
IViisunlii ; II1'111 (
I 4...""I I..h. II. .A.Cl.44.1.'r. !N.I. 11'.1 :\ 1"ILILIly.) I KKillls iit| ulu.I .'Ii |p.tp"| r I. l'II,I6.s., Ilii.IllIll K.I .H.iiKrlllhilinlhlii I rti'.Inn" it I tin nilnr..krl. ifM
,",,. .i."I \ "n ,s.1.I |l'I'4',, .1'' 'mi' 'I I Ill III. I lllVI'lMU (IiI I II.I ;' |.. ''' | ; tt.s'ti ",nl I iiolli-' I H..IO.IIllnimnr. .. I.il
;. S I lS, -,-.",Hi M j".I.It III .II I II 10I t ,II It, ,.,... "" ,U |I'n'< i .II' .' .11. ;:: ; :; I:III: : i, I .. I'L. ll.u 1,1..i.I.. ; HH. noI. almi
Inull. In iIi.. .
I inlnoily
E. J. I ,lit HI 'I l.lllhx-H, ,", will I 1,1, '" Ml1li'Kl'l ol .Iiifi. ,
1'1 COOKE |l' | '
I II. I 1:11111.111': II. I I'. I I 11 I.. mi. I I"..ii.. .ii., ,l.. *,,Mi I..I... HI i"l I. I Clerk! .., I if' I" I II I|i lln'Ir ImMililt, ( 1.,1., .-.I-.t.' f ...uits. hwril.hr 4 '... HI .llhe.I (Iw n i ,In, ( n.H.I .
I S I'I' .. J. 'I" III l'l'\ IF.'i'I' I IN .M I I I. IIIINl I ; ", i.p.| .. I 11.1.| IH-II,.!. 'I 6 h 1"'11".111.11"1,1."| ; | ,' w *.,
Cosgrove ) lir an,1 I wmi ? : ., ,!.
( 'illilill 1C 4., I"III MIO.< > r.oii.nm- .Nt-ii I I... ... .
... ''. l.4"II&l. 4l4. III. It. It. I .. &) JV J.t.NM: Id N"'1' M' r., V'n-1' S "",. II rr wanit jii.liir.-nf I hHaiHinl I
.I.' I'I
.' .,. .., "IIIe ... ; ..'d''k i 111""It .4 1.,10,4l4'.llhllS.5.4,, ...Il,4l. I .. \ "".1 A Nil H..I""II.I"I'I.I I l I In. I:inn11-' mil .luilluki [ "I 'liMiilnii., .I .. I. ,m. tl I I.. l.mllinr. *.,'. ( .I'ii.,. H''II.: | |I...|." .1....,.nn.

I", lI.Il, .'. 11-, !l..II..n,1.\ ,,, .,.., ."..., II. II .1. .I I. \ il, .1,l.rll, I I. i.till, I 1.11I'11,1 ni I I I Its I 6 li ".jl III fI llnrirnrairlh.. In' ,nlli, .Mr InVriil w1 I. tiii-r ti Im.iiii-liiii, ; g Ihr' wiiiiin. Ih.l. .
"
\. II ''.\ '''. '1\11'111\ I I.: :\. I'. :NM, ''HIM,: I. I IN NIIIIIIM.IIM I I .. '. Mo i Ill "- lst'is' rIfliS ill \ '"'" | >.o.. ; ::: :: :: : ::: :
.., I \\ 11111 !.t.II'| MM I I 1'1"1.1 I ilillnt h .' .. In, w ,.ftt iih, ll 'i,. .innl, a.knl ,
\ ."... to ,." I I'I I \ VI I I' Mill" IIIII "ill...in .I. |.liiinf, ttmk, I..iIhu ....10-.1 ii-u inn.' >ii l himI I

h"h", "I' II>"..... i I:. |.. I,ill, ..- .- .-... ." .-.,.1 I. -n.llul. Iul.h, | III ill.. -. Ii- | "h.I mi. Sli limnly I .'IMI' on Ilinl' .1..n.1 I ;
... . .. .1.. General Blacksmith I 1'.1\1'11': : ': ... 0' ". .l In II.. 1..111 I ..t. a t n nib. will,.r llnl, Mr. r.ik. nutrr tvii JiMihiiIhr f
;
\\ I.... 1..1.1.11..1 ,"i"i .r
I. h \ "\IiI., IlsI.lr., hit., 110 \ -. ,.",". ikr. ln-1 lh, .l HH. < U......1ft. I .Ill ,. ", .1''" ',", II" .s ., 41."" 'I 1"1 in 's ''n |1164 llm.. t li'null., alt. > .i. ,,"..1"1'" .| llm". inulu, '' -|.rlr. In Ihu. I .,io.. 1.1.: I IMIIIII I" .. 1
II" HH\ I'I.I'D|: M .\< MINIMH: II'I I "ISIS"' .M :: AkMM t; HfnM |,Mllill' .|Mlr :' thi'' 4 5 III" i I. till lnki.lliKir.ini 1 'l..im.. in. :NH. 1 I 181,1.i' .
\ "II' I : hil Iki I..i., 10.111. i. |nrnllv thdnn., I is. .tt .Iui.'t.. | .. .
.. ..., ---- --- 6 11 l IHI' l 4 l441 .IH. ut | | | ? .
I __ ._ .- "It. n. .. ....r "MM .".1 iriiiilhli II 16,1|,8.1sf| 111,1.1..111'I \Vr.ll.i I 1.1".. p .1. iI. "ni.
I-,.........ui.Hi-: .. i. I. I I. n. F. CENTRALWHARFCOAL t i I" h.'J4'4 Ik' 11i,I"l MHI k hi.lN.i. .,11 II- iv I In..ll. "li-il| ...,",. I.IA.I.I| .n.Mrn.l I 1.1.| .Ir : Is.-. s.Stilt .4 .

f tl. ." ,Mil, ,,i ....141,1, .Ill ,:,it 'i.IIt..I..iikI I 'IllI'.I.< ; .i-.vi T" 01:1'.1-: ': i II IIi r: i I":. *\! IK :lklr; !.! 4'-I. |141$1I5.k: HI In'mil, a MH'. li ..h'. list, (ill tsI. HhiliHiuliiiK I I I Inllillimnl, II .V I.Ihi.. loll ".,. j..t.| nl 1.-1.| .ili.. ill I '11... 1'inlsUlil

II ,.5',, .' 11.,11., I I' 01.I ,l'' \ -M. ..1..1.N I IIt 'COMMERCIAL HOTEL ;I."h'iV| .'|II illl..1 tJiinin, |1'.1' annniii, loIhvMllmulil I h,.. wit. "Iltt' .It fcfnlri. Ih,,. I

I I. .UI..\N. N. tIlim .. I Inm "',....,. mil, llml, ,,,nI i AND WOOD YARD. I 1'\I.tI I: nun. Mii \ .. i 1:10: :. | / IK rltoiit, HiiKri .l Inm. mlUim '. |I".i". In littlil.l.-4, | ,'.nti't..t l 11I'll, .a-ki-l "I'l .it ., ". II, .
"l Mill I Inlln-M. 'I 1 lliiniKiill I l'l.liii I .1 "
__ I liiati \ li.l 1 Ik.-. UuiaiailliiU-l
:: : ,,>r-t.mil; m.:$.;..;kl. Nil, 4.'7. i .?. i i. I. I I .VuJ III.,,.rh ,...,41.1UIslI' : Mutk Hi' ii. .i v iiiv r K... HlUl$ ."aI.INI I'li..|1,1,11 1 liriilllrl'tiK \ | lium n ,.1.,|| a lit i"". ,'hili''i.t' lt.I twin" a III.IHI. .il I .Ihr
I I I I'S.\\\'II' |IIISIII'I I I IM: K:. III I 111: ||. 1..1..1., )I.., i' 4H.I S Ill. I lln. ..
.
Ml M t'lItt| tits.-
ViMirifc rrtilnf
rv 4-rniit "? !44NllYI.SIlh4l.I.u.I .. ; I '"'. .iil HUH. .In. I n> niulli. ).lti i"|$ mictvrt inIlllHIUIIt
".' I I.,.. k .11 ikll, !4. II". Grato and I Stove Coal Iklsitl't.tti..tssi.It. i ....1..1..1. \
p ..iw.46..I I liii !I.. | |itt-tb. Iof ,Ihr
Mm 1.,1 I 1\i. 'mII'!
"H m I I. li-KK'l an -
.S I l \ \\ : : : I lit. I M IlI I: II: ll II J l\' hAl 4. ..... > i. .ItI.I' I .tt't .Ih. HloI W l- | '514 .l lIt 4.111.| ... .
j.I.ii.t I.
\1 "I.I'" I I I' 1"1" *
: lllll
HLl.nl
111)116 .11.1 I \
II ,, ..' -. ,'., E\ .........11.\1.I\.q..II.-I'I Blartjirt\ Oak and Pine WoolliUhMs i 1.11\6 1'1\\11.\1': ; ( I 1111t r. illV nnliior. .lmnl' | IWI I IsIs.-, a i4inalxn| 1'inil I I".i ........1. mini. .1.1 I llml on. t. whilu alwink .iMrrnniin ,ml,I mm. .i it|,,.. i. .IIHIIIHim
.. .
.hii .tIll titttt| .
n | jIstjj of InImtiu ', il lw .. .
,,In I'kltt... ',...... I.. Hiilitlill. \\1'.1..i. an.1 I il.; .\....I.9'S.. l ....r I.. Iii' AI.. If ", \ .,.1 11..1' ," ,.. .,.. ,, .. : N6I6116'4. '.A'"' A\I. rh,1.4.. l |"'llll.i." ..iln.lit, l I" Inkil. ,. ...,1 I a I I I..... 110.. ......1'. I.OII.MII) an,1 I bit. $ -. | .1. hr ,1 1 m" 11 1.1 .. .,?,1 I ,

1..10' M>U I- Illl IIMt/ 111 H 1114 1:1:IKI. UM .linll. I.P.I.I .. ll I... I tin vrlt IliMXll' "l sts.i't.sk.tta.1- S
| .
i .lnIl.dlI11flIl44.I. ,, ( ., I 11.11".: it nl 11'urn. I : 1'1:0\11'11.\: I.\: 1.1 'I I IlliSMII.M I1'4i I "l A ill. 1..1 II.,., 1..1 I ..I an I ttut.nk. .liimilfimtrr .
." 'IMI t ii...i ,' ii ,ii. i I..lir., .N -i iI I I 1"11 I.mil: .i wa.imcnlU, (L .illvlml.iluliiU iv.lixuiii, I.i. ini.luka milI. ,1 t II... 'I Iln> MmIH. lunI, "' 'Il-ItI. I
.1.I I.in. U Mill:. I I \. 1I.I I.... .il..> i ".HI I"" Ik' U il 'rlI '''' '' I.I'| ttl-ll III I. .1'I .
.SlK\ 4 h I lit. UIKl-" I .?.? III .n.. .... ..1 I W 11..rl.it. ?. N > --A' H- II.. st .|141'I'I If.lUliil t...il.ll| In I.iti'r. 1.4,.. it ,mi w |l'si). rlu SI

,I''"'" It;.. .. A. .. lull..-I,l..k., I-f Hi .,It''., ...,..1 1 ,..,.1 I ,,i1W4 I ,lulu.,., I iln' ..him' nt. I IImyI I
= 'I IIIIN I 1,1 I .\l\\IHI: ; I II
I'AI'KIJII :: I tin' Mnn-lir. 'I 1,11' |' I
M IMIIlll" BEST &UIH .
.I. --- -I TIIIC I Unit. hub. > .Din it. 11,14, Inn In, I.. ..
I 1 uw.I .14P4 I iinl
I ..1. _, ,,, 'I. ....1 .\. \I.I.I. I.I. | N II'. I I'..klknu.. I .9lI41.Illl. 6554: 11:1'111-:| -% hInt, wife I IxliiK IIHI .1, L |it ? |I.. '
,,, ? S 11911' 8 llmliutri! ; ,
I.'ls.,,l II I M 'nlit.ln, mhmniili .v. flIWN. I I 114.6,. I lkni| iii|l llink. ml i. Ih. -..11
M, I\.1". ".nil.' /IMI-"-i till' IIMi .It Inir, li, li. .*il Iniwinill KI> ..iilliUlilllnibitr Ii, VMit .....L..., .1.1 Uy.\ huw |"l"i|.ililii. ol;' an.1 I Ihr. ,. .
J. II. O'LKARY I ; ;:; I' :;: : ; ; ,1 1..11".1. iniml.
,,,...... .... 1"v'l I. ."HUM W M. : \ ....".......... ... 141444444. l1I4"4..S I l1aIr. I'.r Ihi '. ..1.\.e.41j'I15 i .nil I (Itlli.6. M, I llirl.llir' I .i.)1) M ) KI."'lou., liiw yon .IUDD .. I. t.iIsI.I I I lion''I II I.,,, | -4-.l.. I..

,, ,,.','- \I ,., tI. I II \\' EST KLOUIDA.U { > ," 11 .......1..11..11.1.. ...-' \\'I Inn II..- I hlin/gutIitks .. ll.... f.,"" of ..'.1. by ,it. tiwil ulhirl..

I. :II .".,, ;. h.. I l lIst. .Im.1 I irnl I Imik' I lmm" II,. m.ilir .. with" I Ihr u i..rrlkiii. I..'
: ... .... 11441U4' ?444.l. I'X* 'In ttl.Kl,. way/ | ul nj.l| lki.sst.l ..
I I Is." .,1.1.1"I, ,Hi. u 11,1 1 'PI. NOSj -- -- -- .-- I i !In.II I U ..L. L 11,. 1,11,1nltiilHir. I -I iukt'i' lstt wrm, lit h4y IIIUWHl.lhiri.n.r. I UiiM4. win, .roth' 'Ui..1 I In. INIHH .

.I III! 1,1,1, ,,". J. H. PORTER .. alilinnli, .1..., .hI '
\ (1'1
.. .
HUNK' I'llll! II"-.M"' \\ .l I I1 I- Knowles .:Brothers I I | ... > .... ust.r.I I I" I.. .|1.1.. ii -.HI.1| "I' w bit air. .known. .. lie
; U..h'"4 ",1I6I11JP1I6'I tuiilikolu III'.' llm kliiKinK .11,1 I llmii.ilir ... .. "'
\ I ..,l'144 \41.11.4. ( ) lU'A1' : I 1.1.,1.! .. 1.,1 I ..,1,1.l ,i. al a |I"iiiiuii'lit rritl. till

'' & anil I-mil .\...Mllllo.imi : I III.'b. ... C ail.r.n.cilT: o :r |l".., h/" I Hiik.. "" lit, thai.., ll. i. ilWill. '....111..1"l .., .Inllk.l. iil.'rrIo'lli
44145 h. "
"t. 11..1" .IIII', HEAL{ KSTATII : "I 1",0'T .. a.U I IIU .'" in ill Ifi S: I M StIll II i..I." rinljl' .18' 1.1' lts..sit. '", I

,S,' 111"1"'II| ,'. ".N... Sewing Machines ,. ... \ I ; .. -,. .. .. u, M ... i''l I .:Ni" -int..UK'. Iii l.utt lulillllial. I .1"... Nnl, 11.1",1..0' mm' *, linn, .1..... i"K iln.. i "n MI iHii.iitl. I. H.I i'IIIIIKo.Mrtrl ,.

... ,* S | ,..k. ,.. I I", 1..1.1., ( .," 4. llw. ...,.. -
: ,4ll
II .. .1.11. |1. ,
IlAIIlH'ki. ..
ll'niVi
> ..11 l Ib m toll I Ill .\44* li$ .1..1 I"' 411141151 -HIM."INI.. I l'lf.| .. .. "If ,1.| ....., 11. I
:1... .s ...I.I n.' x _..nil,.n N"' I Ia I-.I..rnx I I'I. II Mil. I'll II 'CO 4'\ t4 > nowIII .. I Ihr u n.ii|'...> i ,::. I i. |I.lullls' ...1. an.1 I Ini4t

'. ..,, I II...u"i "i' 4. I h 'M''u"'' i | I :M:I'M I i.i.*. i UN-| II ,III,. iniiii.lrr |I.I-MII .li :' l.....rj,{.. '\ "/"- '". 1 Hjl.i ., ut au 14.1km U. Irautlrrn.,I lit u,,. I,.uinl Inanulhii
I l.il I--I II4.t.I. I II -.". \1 \1 I "14.4111 I" I I'4' ,ll'. ,II I':. i IIII I 11"IIIS: -Ni,. ll. .h. .hit. it .. IIi ..
.. \\l; H..\l.s III) AI.I. |Il'| a 51141 I .1..tsl ... ,tI, lIt. $.....L. ..I,... IhiuHnli .til.*. .., inul4r44.r
I 1.41, ..I"! lit...". ..I .It I ..... I-tl; .Imiillill.ii Il.441l41., ; .. Ir...> i...unuiik. .nlk4i< !<, I N.'I IIONOottoix ItItSItlIll' ..il .1.. I..- .Ii,' Iim, a.II,
h ..."", II.l, "..I I ,. eo, !: H > 'll: M SI III:I: i.IEIlIlN'I A r I > ii uw > |,ur-iuii| tilt hur...hm k .isiW., ...1'( .. I ;"",1., i I'lat.
'\ .I" '" .1. I'" I .
S "" II ". 11..101"I .." I .". 'IIi __ __ I A..I', I IM 111 I ... ... .. > N- if Mini., |i.Isi IH i it! wit I.l.S| rfili.U.U, max ".. na." a ("ill li an ...hat.K.i.1:.
\ ,I' I 1111".1'I" I.III4I III I IM II HI 1111'41. Il .\ ll .\ .,-. I 1..1. ba. hi. .In.wiling
sit.i, I nyifi-'l wmii4u" w 1 IUUII I Im louinlI 11
I' ,,,1 .ki. .mi II. i.l.i.
\ Vatofl( ) Springs!' ( : ii. |, M : I: i .-. i ILXh: Duell. 41,1, |li-ku ul I I.U.IIir-, III l Hi S SItot. ,
.. .... ll.li ...,.1. I liny .uuvulwl. will, |1..ill..1, II.. loot 1"'
I.w. 44 .. .. .
> -I ll/8.. I I." '. ".'. .. .r hi.. oiinlli- .... t.I.i.I ,b I Ullu .
.. < .ni4ll ,
I k l..)ir- I iili'M 1.\1. 41 S.l U. Wlllt. I'..li.a...,l I.1, Ib. : ..f .Mirtlnkil, ... III. tttiHK wuliik of |.ilin II'I I.i. .11' .Ills I I.,.."* 1t8.i, .1II. I i ,. | UH S SI

.., 1..hi,.1.. II ill I ". *'.*. ,':. 11"IIIIt.'.A"" '..-*.!". lrM.. I4HHH4IMM. *. t ri-T* lit... Ill 'f-h I I 4 III |II < as II ,. ... I in dim llivl id,lull .11..... Ill H.>| MinrrId ., "Milik IHI i IvuUlly, thai slew wit I. .. It-I-il "411161. t 11.10.tIlt'.I" .,I.. I
tin wbiH .
"5, ;I .\, li\4I' :' 4'. 1 I' ..l, ,.4 ......... .II I..... ....I..r..', 4jMINk". ---- -- -- 11 lIlt t'Vtttt.II.... *,. ill' t'tiig.Isihltiit.' .ill. 'liolira. .",111..1. .. .. l>' ,\iitti'. .. wllr. whu I I. a trryIlrlmu4l I

. ... ... ... I ..... I.1.1.r : CM..\lu\ llml. .1 h,., ,, Human. nil.,1. mil from lhi.l "
II ''''" |: \ :... IIIU)141... ...' 4lM4lrr' 1 |161p.'j'. Itt, .ll Blruny U In.M I 111"1"...k liu iluf S Mill' W .1 lit | I4III4MU>, .'
JOHNSON'STivoli I 11 Hi loin tlrar
rmnu Iii
.. ll.. ... l 4141', Ih-l Itt) hon,
VI." i 1.1 I Ikllill u : ,,1".1. III IIIU.illl4llllU. uf Ib. klllll....

W. Collins ':., li, W/" \f* **1 IKIuli, ::"P"k. i I -l. 1144115.15"14. 115611. 46,44 14'l'jsl. $. 'I'. '*",; ; A II.IIli4ttI'Cf4l.ltt| | i.r nui rnuiilyai.l wIit'I. ISitIi6l't'iVt. %.1.I >h* |,.."15 I'.f.l. | lhlIw I n>'nr ,.iliunrr. .\ .1,4,If ssI! rK I 1'.1 a.m1 .-
.. ..' In 1..1! w.. 111..11( IW.IVKM! wilkuiiiinuHiialbiu. .... .
: George '1 1. .4lianI .-I.HIH r liuw nr I I.A' :Beer HallGrand =- .. I I.. wuiil. I til'ISl.845| titty |"iwin. Ihii II. ..1. lK.lurrs. .n.1".1"1 I '
I '. fniiu Nrw \ Hl linuliINK .
.IfcNMJIlt
'U. ... |I'" wlrir-hr hr wurl hrr l.rllUllyyu
,, ,. II:IIUitw :>. I .pltM..4114.1414 w.In Illi'I 11 HUM ut i.nl.llul| HiMuriilr 'I I l.itIHI. I I.$..in aliihvr. il .i..1 tilt. |*.lil. mr II. .1111,1

... FRANCIS NASH S Irti.tHIl, ami II... |*'o..lr ,ln.| likr.lir .. "I" s ''dllcn".1
I .\MII. lt\lll.I wr ..n41 r> k lorIII S ill rvrr> mail.. 'I isp, It Pit. nuiknl I. .. .bniiHf wilb .
I I.M4,4 ir .4N.rI..4 1 ndeiviiut In Hensacul i, I II 'I IIMl. .. I.AMM .. .". ...iJlujI ...,1 I all Ibal |, with II.. ,.... 'I lint ......1... rliruw .nunan.v, .11
I : : I .iniv.i* i .. slit y.nl lu ruin
.l. ::? : Mm... Vt, bh. A4HHllu; I.I.I.MI .. H ,- iiilklb.. I MCl'ehant Tnilol'I 41.11r Ihluir. 'I( lint |1.1". ".. UH 1..11".r .lib. hrr IIn.. uf ,..ill. 1.1..1... .. f \lul\ bal itt mr .
nil
I I. II.H ,I.I I. | >on Ille
\K-MII .
StaakPalafox ... Ul. 4l'" uuili
n SIlt i lum I
kani\ It.t ''' M4S. I" MI; l.ol.r. ; "I I (
... 1 1
OFFICE ""r. dfnnirw Itt w I til mil
.. ; JOB |I' | ilrar K.IH.H, trn I y.nl. d kimwu
I 1.1.; *
It -" ) .l.iiwi.lIb4l I hll| l mt .,J. I iiiiljr. kllh'il sIll l l ll ) 1 is 4111141|. -i U-IH .' | ki .I StIll lu havil S

WI .. .:.... I..I.IIIW'lil.\ : |. I |i. .\H-. ... .. ... n r killiil (itt. rr.l. .
I .
-1: .lalili. .....11'-: kk i ky, | niliir ui mr HinH r a I '')*.'.Ill'. IIMH i null.IHIII-C lu IMC '',
Alii' A.n. : I'IlltlkIl11 AT All. IM/ .
Street, .4 \I' 4 111',. 454 jjl'44j'4l' -Miu>k .4 t. ri .....|.. .of. l'.ll.lu. 4i- 49. I, alwiiiirl| i Hlu. U wm. ....1 .Ibal llVa. I hs.i.-r* hull Ibr I Iknlui.

NO PATENT NO PAY ; .11..4 ..4\111 h" \.11."A fit"'.4 II"'sD" 71,4 I ,.. |..l Akt. Wollk. Mill A' .4k .,.......".... I //1.11.1.| | llr .... I.. r4111." |...,._ .hj'.* ik I I.MH|.' I.ilk. \. .,.. ...1 U. -., ,.,.". a lilnr.I .

(Opposite PUBLIC SUUARE I .. n. (....I.Ir..1| ...1..1 AlUulliril I ho|. U-f.". holer i,*" l iiuki. It. I 'tikiH IkM-itU-w will, I.eH. I..M. llulIb .
... .
.. II"I V12 ( I.'I'1114 n //111.1. 111:.M *. .1 .NfNIl.S p114 l'. ... ... 011461. _, .
-- I I .. .li.I.' ,
i. n'." i-i' ,. 4..I.4l4D' |...IMN'llIlk.l$44.41'h4IlA..4h. !' Is.Ai414NI.m. ... A. U. 6VII-l.141 ..... .0'' : ,. .ail lu .U J..v.... ( UimrJntl I N.fIWINl'l IH ..u.I..I.|| | llutl ilmlui.will h'Itt.t'l'll. Its ."n".1
: '
i Hint I : mi4 11 .Ib.
TS1I.II4IM..I I mail'sHTAUMINfH .* i. IHIWIMM. Iw iuauiilv| ami : !Ltv.tIlt..N In VMIM viil if axrcnuirul .i..1 .1".I.I..r |irt.IIt.b'
PATE N 4II14. IU. r. .Il.II. imiml. .1 Kill.) I'4.' $. .%.AilHiiHl.lr4li Hi'iilnr.
..... .4 I .'.h .kH. ul, l I n.5. .II. HI' I 1.5411', k I .IIU: II'.A 1tJ.: .|i|.M) lu.in ..II.... ., ll>. .. ...,.,.. 4* I.use. vbit.s.loil( lis.-Ii.ls.l| l Itt f

La.ie.&QeDllenieu.'Shoe.Fratcr I IT M IJHM.I IklH lulH. : -HI...I .....t'. '_h *..... .'..... : ..llI.. I ....6 I'.f.. in.,11.) mlil.l. .> i. mil viiHalbtl. I.. .....1 I I ..h il mit.l|( lu U ..1..1 I.ruut II .. 1.-sI' I.. Is11 II I" .--t.usl' I. i. los' t .

,: :IUJUIMl | : I. .. kit ..... ., I ,.. 4lrn4kl-. Ih .nli/cil/ k-lllHK' 'rst-t > 1..1..ld".I.I .. lI. H ,bill } .
|" l Ik | .. 1'iciii: 4 i "HA.U.I : JI.\o: .1. i .1 11'- : I uilrj "M.lr. nlw.. .. t>i |...l. IN ILo. on wlikikaiviv ...

.:.a II.\ 1:1: :1'\11; ..11. ,'141 1 I"1 "fc.|..1.t....V<.....ll iam<*k... ..1141|. ... fammi-

,. .... ---n- .....! ... -... I tth.li.. I .I., IIKIir"...1....lUUKI.. ,.*. M .. .! tttt ft 1 1 I .rot 11& 14 .11'.. ..4.I.l11' ," 111'\1.". ... II...,. '"I 1 1.If". ... ,. .' 5 .. J II. .... .ai .. IbuunH. 'In. .1111" Ibrutiyb.. will, .. b.ml ulUI.1.| in..wvar. |I., O.IUIH. .llH-li4lniH. li'liiif r.iniun.l.i".4.1-v Imluu.. loloki.ottnkilln i
..
... wtnsti.i.l
INi4IXrsi.t414 llu.4MM
l.0'1"t" B 11.4.1: HA ''.. I I lIts.It. l :-... CAIl"I: | Hi* wanlruUi Jtf.lu It l i4rl .| a. IUri.l .1. "
I : & M nroo -,4k il.... ..1 "*''-.''. Lewis :Bear: & Co. | > "unkl In biikK a n wl: In Iwi ', .1'1 i I. IH4ll ll MV. kill w..ll
.11 I If w* k<.-i.*. |i II. US. IO.A.BBO, \CtllMi' \lflm' ... ".>.4ii sI araiHl vmUiiurl Ihv. tnuuirHiaH
t4MH\l. his l-tUilJ II i. ..llM>M>. >l ttt. III'I lu 4 ivrlaiH |1..1. wbil* a lbir.l

,.. .. ... ,- __ __ I HH'I'INf.$ I '.M.l"MI : 4 4.4 MIIAICommission tI..I ,.... .. ..ll.. KM t>...lll I.... Itill. :, |,rulr.. .11"'"'' M4iulM.lii l aH) ... b. wrtil Nviutf il.iwu Ih. I run IU '

HKXNKTT\ ConlractiDl and Boildin( Carcter I'\11'11'I II 'rl'. It.t..sItt .* IhIffN.i4i4MtiIhI..N14I.. l .. IH .|M.Ulll ) 'I I 1". III.. |>riN.l.l, r..1 i iI.r "i p. KM-Ihr. Ihlrl tlnmiil. uf aWwi

: DKV) ( ,iOODS) ) I. ( 1'1:111 iI\ \II t:.... Merchant ill.1 ... ,..I.... ul .bit .kul.l. >k. i.I...... "liri., .riu> m ...(.'.I In ,. .".. ', |1..1.1.1| | | Ihr ll I...". fuul' oful.

t.r.... ....' .buvr. illuul Uti i..U.lu. I \tiN1145liIi5N I it N ". ll 14451415 a. fcaruM-i |151114) IlNfIiNiiIot.; \ n* I
ZA1WAliOSS.\ :tT.: : Mt: 1 ni I .
I
and .. .. ... .. .. ; llrw.
I I It Brickbycr '.. lli. U.l >un.. n IH .l....I' ... .....".. 1- rt I I if .trfy ilmlur uf riMiuruv k*,I IiI I ________
'
G4.OCE'ItIE.SYntestra pwtcrcr'I' ..Ilii. -1 III< -' 4.4- \ tiIUI.\ ( .. STAPLE & FANCY GROCERIRriit ,fllmil '11141 I all arc .Ur. .u:ir..I.. wtlla.tlin UWH li..Inn-lit I I..Inuiau wkorsss lur ..I.. UH Itt.. .
i J..14h44'E iifall. kiwi. ... i ]IN A WORKMANLIKE MANNER t..il.. 'j AII.IIIH.IIU ItUon ..wUrH.a.iliilItmul | .. .
1 I s Krrvuba, k I;krl U ....if *>rr (In

t Building '4rl.l., I".. ..r hlalr< |-.k-...... ,U. "1111'I 1 "ii : ioii\M i likil'iu. .lbi i in niU. silt ..Iruunagamd 1..1.1..1.s... .j it.. 4 ...| alyrrliwuHul .

.411. .. \ I ..t' fmr ki.-| > 4 .. I.ItHII (It. Oiw y..iilbui4H.. I.fuurlMH ful .
II
1"J. 4u4ilHr> n Salt
I \ \"U ii 1.\. tmiii: 11.t .\ 4. ...>. ft i ill lli I 'l..l Mmurr I | \ N* kk.l Hu... ... *ik..>. rulkl.k. ...l I .It .. kill, l.k.k ,s.s.: 41 ll I.,. I.to.ltssi.. I uuiw. Hi.Jk IM|>I I tirnMilU.ru ,. I.1 bill.I :
I 1)1. .. u i. ll ''.I.i. vuuulllr > I
.
'f1l\l1l1'l''II':'" *.E:'C AND All I ...........4 4114 41'414114,44 1Ir." .. '4 r"'.Ii'1/ ". .'. 4.. .t5.-..1 I .FAIR RATES Ii I ( U ( ) fl. ,tl i |*Mr lul, iUMr. .ni. |. .....1... il 4 ,. ..i I u.tuH. .iwbilnliuH ulohl 1..t..11 al IHMI Iml ll VH.||.. ( Huaik I

t '' ''' I. ......."' .,4..' ,,44l ,.. .. ", ". ....II4. V lulnlnll |dil. Al ...,.... IH .*.1. f,- ..., swIll. fur Ik. 'NIl ufmul 'e.
I "II' ,OIlI liIS!)' I nt'' t.:1InTUWfieK: PAlAl... I iIjs..6Is II $1" ..,I 'II .1. |iail>
.. 11l.1lI.flhI..bM' fiu".u w.b lb. luilignaul rrlr| l 110 run'Ul'l'l lit rnrahl. ilikrawa.1 I Won.lt.
, .1. > AI '."rA11II11&IWIr. UI.I
[ Corn Ulffck' c .... .tr: WUIIK A PUIiLT "IU"t llA'4 "JII' A"4 ......_....1.., 'Iurhl. i I ** 14 ill lug Hl) ibil.tlCH.. ll* b wkkblilbaHfxatUtJIy, .. ,.dtMH (,.11..1.1.l ....... Miiirf|'| IbjajriM .. I
Set
ud I
.., -4** 8 N.1L ..1, _, I, U."tI\J" \ ) lY 1U. ,.W.IA) ,. ll11l.4 pIn ) Ilka tla.r ll* di>fler* I III JabC-GrMta. ftuy.i.

.1.1d
.
.

-
-
--
; -
--
. ---I
-- -
-- ----- _
-
: h .. ._- .-
= -.,1."t. ..


.

";1rn;tlul4: ( \ (l1 oU\U Uur\l. I. \ 'I.. : ii I I'' 11'' r! I'' ,"null-' .' \ II .:' ii'I aILbL:. TO PUBLIC ,. -

\ k t ,t
.54 IBM .
"I >
I
.1 "' 1 ft! it .Itr-uli-
Wb.l.n I I
.
:1l..t Tit
-ii 4 a soler ..11
et : i4v
,. .*.ker* a. w> ya i I.e tl
."ro. ,., T.,' ,. II. .. ,55u ."$ !C It*.<".Ht. iiiut.. t.siu5-. r. ", '.1 n m f>nn If.11" . ', I I' .' uh,1.i-ieaiIi- ..f .IM I' .t"t. .1 MER !IAllT'
t..I. i
.
,. -f pfi
1 o.' ." 6' r, .111. .'" II" i 4,1 I* ros.-,1svi-1ti% .., 5.5-i I II.." Irl, Ii, n. BMI
",'' r ... .. .I.I 5. ..nIv.$ s.I,I.It I. : awnIU..t.iasr 1 .4. | .. .I .- ( at'
., ,' .. -'i t. .. .ru.J\ .ss'SvI s partawr IM.I.I him l.1:1:I
1.\ I. 1 "I' .. r t Innovation in Prkts'Ii
\ .,.. hut St|to iniiii.ff, I'i ," ol.. < .... ,., 4a' tue. IsiS'. ..11. ."t Si'got (fn
Inl.rw i .t foe .ivtt ,'
., i s.ufisiuiteP I ,mne.K.1 .Ih t I' ,; ... !' ... OF PENSACOLA.
.' lu* I .'ll I I. .1'I I 1..I 1 1I
"" -,1' .'. .-h, Sl'ltitiui.1. I" \ "., a ..I AstaBisli the People'"

.. '. . .. we te-, spst I., Ii Till ,
'
.I
the
: J., "" a "i 0. .. ,liii ius'issfJirvrS ,. -.J 5n,5 i Sltvr''" "* 't I I"-

." fr,.. .. .,. 1 I",!.-, tte i!. ,I', ., .1,' ... .t... .... '. .- 'I, 1'.tI.I'|-s., f,. Vi.Ji.ot, .V" .'s 'f 1,,::1.1-il, l l I.. ...._ ..-to'. ....ii 1'' I' ''' ''' 1'. \ _
., i isla 'I i ... .. ..1 '". .. 'h., it.u,1 I f '. ,,: :;'- . .5 1. I r .m ,.ri: '
I. ,' '", .lit. p ..1. -i.- I.t' al' .1.5 u .". a' i .i" tl.riMKi, I rr. I ii i It, "r I i-fe-i-i'i'i, ,
I ,liMUnv 'If rrlI..II, ., :.. .. .... .; a..1 ,
.
I ., th fienl, .
n I.ir ji .5,1 t.ll.rr ,'lrc.1 I lm lo. .lilr o. lie ler rra.l.na, wfctl I.eiOn 1' ,. hi* .
.r. .
l ,'.1,1...'. vial, I slur" i .. ." ,. ,... i. tk..I I thai word. taken b .. ...i u.S. .,," l .r_etfHI .iL. sit, rlvewl' .ub'i.l\ I '. .. ,
: > "I Ir .l.i If :. ; I. 'u.s- ulsssISii inlrrvirw .re | I.. ,... '
ri i t VtenIs T '-via fhr I I i.. ..litu,,l >'us<.inrt uslilI .., -tiara. ,* -I.1 l autsi..J JI. 5 .. ,. niiviiu.e.1.ii .
t. .i .I hI --I ailS ." 'l'I,:. i .I iah.y tl'+'' ( "" ".l'
'. ., .". .' i- .., ., I le N.m.i.l... .5"I. .erf. hnl, ,,0 if taken t if ih* KMtneeJu 1 H.II.. .1.. ..'r-.'"t ."Ii. 1i UteliflMi' !. bearttlv.. *. |..i1lt>Mi. I j i t pi; '

a I,. .,,,II. J j 1'1.I ', I.. .. .I ,II.IWI.I.,.' MilMe. ; in .5 (it'll llMt were nusl. II._... lunjuJaivelt' ,., ".. I Iii, 'i u1 I. t. rat ,l"eirr ,., ...0.. .l.'rf.i.uile : '. R : 1r t
I s enemy."VXuhlnf ". | i .
.
I. .. npteoss4u.nI UI. oh I'eo.su'uals I. ...1 'II i ,1.. .'IK// CI.. -of a rH-rnrin (1.. 1 wm.14 rh. .11 uofnilar, i.allle n : 'Him ui- .

J : .oirrtnr slot. Tlir, Journal slra.uo.I 4 f--.I.h l | .If IS,. |..|Ir ol.I ioiial, fhnernmrMi. wharh raml l Jin I ..hlrw.lkHH.i. elighteel weifi| "'ktu 'J ra.nlaausl'I.I sirsa.onrrsn'Iiu. MI *.. : >-C/) .

::.4 ; ..:. I;. o i" a IHmminilK fwil' (Ml, awalluwt. aRemM I | rily nvmf\\ l.,.,". llnrm an. n >m i U I I. altOs lit c& 'ilil I : PM and ,itk : ., ',: : '",. hiteisius'tihi' I II II" I U Co
..0.. .. '( :.k ,. .., I lii: li I III I S I 11\ "l\IssIi-.: llllll ; 'wi _
>nni _I. if t lilirftine "i ainitor I J I'Ihclr MlIII, .l l l Slut >hjlU I Ij l .epior4h liI,, .
.il'| |t4lv riti.K ralhry| in I..f. liwAeln.. r: ..,,1 .10. li.al' and I lad.. |wn.lrni, i"
.. .... I what who ha. I )f-ta'itl l rt" : lIE l\-! t UN-
be III : ,
i iI lanai I I.IJI I I
j an.1 habit C
n ttntll lueir 1 H I
> v I" Hi
,.ha l lI lurj !, forintMr I : : f : :: hal Sl ,l h' ker.lr.1 .r-I I Il 1Tlr.' | -a tad tlnlrilMa a- tin.lrl. and (Hit. in ia..sr.Itui'n \ .1 i -o-.
I Mralink. .baiM p.vs..s.n.alii.a'u I wi'I 'Irierti' no. 'wll. ,r l I. form 1 lm l iM'iif'i-: z
t 1.1. -.1." > Ike ,, tl>. J. I. |1.1.1..1.'' .. reforui and | urifv; ." i n.rl" ills -cO
.,. ,.. .. I 1 prmlilulHM. .. d&a.ar.r.l : file. The effort 10a5 .. ...111 ai'hat'lic i 1-1>4ei I.. H'N lng Ve n.niU' i.u eI II la .Ih.j > *"tie and national ...InialalralsoSisI : -

'.'10 .., 1i and ban aiWrJ to (' **. ..a allrira l lfrtwr I ', V r'',., '... |.V ..0 l. -i|1'I. onm->alive rlen.ekl '*"'dn< lladf- I 1 t-:at' $t4. fee* 'tk.lr llvea fa .' 'I'\" 'l.l.ul:': (l.ltrnun 'wi : Z tP'c oH

'.4 .. She knill o|mMi. ilebait. IIKHWIlrtlritela ami' J.ilny. fyr urrl, 4ket iaun.it re .. l ( Maw Ph. ; .iriEsi I .. ea.. tWai.i Wit rcai..I u ( j ol Ji-lirium .In.mm. in HIM !I- < V
.1..0 .
K .
.
1 l) *. U 5Or?> l.' '
J ilhl' .1.
.. *.$* h sal | Iwliffrrenl lo l-ie>l. ; fI ire .'inltinvlr ) ". 'A ; rJl
.al"I"rU
dl.II. |
tt
tHiOloa t : 1..Iilll.
.o ,. imk( |* MI t j Rich and Varied Ataortmtnf of
I I.p4II It' HIT Ifon .i.i. l Ivra 41o11 aJ Iwronie a tcnpier awlnraiiiuternr I awl, ari'iimevu malr -I I he. eiurr..ion h.L fit.I I i." rrfrf. ''' ",..tl Isia..psM.I.eoan. ..i. :r i i iof .5. .,f I.! IL.lr. li. i. rig 'ly.,, .

g ak. .ollirr ken .1 I ...| Use |'|.of llnitaml' will I ....t.. it..H.-U J >*v IndivMnaU" .I. rboleri. ... ,. twa> .iioi- -, f..I.) The mail ulrunkarnla.tsasi' gel' nun I.\.:.. :1...:.. 1:1\: '55. Iaa r U'.I
an. a<>
.
I t.1.| |. of A It... 'th. I"ilrh i ..(iravee Ui4l teirrUn.l, ass Ibeuntfrieturbr !1.1" a. livu Jn-t ,I.. In "...i.1 have ,. nnn-d, l |ili, i'. of nudrjl .,I. 5 aiifpt, .. u'-. I" 5551' in- I', '.r\T: '. I I
!P. .1' lu ..
!ti.
ii-
." III wholr... 'flxiulill .. ,, l akuiiMvT II."..; Ibis 't|, olfihc ,..... Itial banIwew, I >em !1
be mi sltssluf' ,. a l llial Mia I.. Ihe ol.l" .1 ; .. her I .5seul I ,IH-IOI. .,I > li; ilItI5siIuiIra.t's' : : : I rJ -
"I" :l i'Ureult from IIII rvliemIMIM > ""n. .! 'i, ,.lnl | I r.'IIh.! |llr.inl, | C ,u,, t i" ." t', >" wtile'i!l i! V q

I I.. haw. a Utnilt nl HlrKinuiue. uf.mluml' I Ii !' |tr.'ir.- .. I"I'I |MHeil i, won!.1 I interfere i>r |aui I, .. Inr. eried in ,' ..II' !1-5-I! ..j.I -.v.i.het l l I BOOT and SHOES

bii4im h S ill f el J mmmi. i r .hi "0 brrak au| she |I'art iI $.11." ,il'f"lt"I'' # 1'1 ;t55". rnM: ':i. aui 'iHirfiit. p It ( ; ( ,
\ .
p: 11. ha niMwMty, lei .
.1.. I' r |arly ('I..I.en. m I j.: .1.) Jvs .. s4.ui4) I"t tWnilu.llis"I ( ilk-ill hun i.t W l I" A. L RETTINGER.VeterinaiySurges
ui an .
.I I M | lir .t.
nil !I : t.oll
i|> .d.i. toI i- ..1 r.1 ..>> (g" "it," l in tit *' sit,. v s., .a> ,. I I
'U"' "I. ,a_. .. ,. Hilkmtl. anel rulHHiAmriirane : ...
.i. o.I. beared aisLe ilosi -4ll| "thel lit nv.mln-tlHMi is .assiSt' .1.1 llui' .1,1. .1.. nt run: STAMI- sal In .>" p rr rent' I.... Ihuiillir)

". .,,.i .N< ntin' friend. prc.rn la memme wo II I'l ." |ia.l, .. In.. r .lis'ro, 1' siren. Lat 1.11 l"lia. an.1 sa.utj iii. p' :::
.manbunU 1 dry give II Iw l. Iheit.nf..n.s f the : : : .. 1 l\ K. I I-.NI II.iawn.l. .-. -, i iii: liar. 1"4 ,
1":111.
rottltln' I". 1..1. 1""lln"l I"I.I "
we set ;it in thai lonnlir.l i.i.lin I.srruu l lIM
\ i >ntJ i i. hem* Mari tl in HI j ji (. 0 ,..tote l. f.t status ho ill- 1.1. 1"1 l ,..ili.ilIfnut ""r'(". ,.ne I PCshsisss-uIit.
,
\ i It. I.. ..I> Ihe fouodlnK "!j jih I I tftf* il .I their.I|>run.le l i.lfi. e I, .hl., ,.1 rrow the ,rr.r.Ur- soul!I will br ''.'1., fret. (. a|'| th.rner about ,Iwuijt Ilinlr, iliily .ill B.t hIS' .'ItCh AXIs' ,\ '. _' I 5-lit.

1 : ; .,1.1, w (ll( Ivjniv usa, tlalr. ami, "i' u. fir I.j" Ike l tueiltlii. lIsa Ik ll \lS.i.: !r' "'I" ,, I .
'I.. "! ,oUre In .tim LnlM.1.nl : The | ;| hart a right lu know (1.1 I I' "el. o t.e. ''- l>. 1.4 ..051ii'' I |... i ".i5.... ,I I. 'i 1 ::
fcarai .set ..r mm a-k a h..., ."ilywoell 1 .Hirer, |.ulllnK' deveiil., H..W..r. .. i.et.tsha..f, InJcrd. : i I It,. .
,. I with many etriklnx it'i.i ; .h ( ,h.l. .. .1uui4st ""f ."!
-vi '
': t'I.n'" .
t.5 hi.l.rfi Iliooe .b 0.. u i.niuuilf tLlILtItS'ltJlIfl I'
|last l .. 1".01' .er. .gl.r I II
srnlisk llir \\UT: ,
iiti.si atihisn whith I it .
nun WoMit I e',1 .r".1 la in 1..1 II !i. it. 'I I i
.1. ttixedyanl" 1 ..... from ,l Iua'.e "lia ..
.1 \iMiriuiH. U> II II. i I luwf I'm .411) lir I IiMMiit ,. .
: 'h. .111'
"
;| ,1,1'' Iu"o. 'j | a MatkH Kanlrner r. Htale1enal S letter nrVittfrti '4 bv IliojetA .f IIt'Sfal'1V'i7 '! 'J
.4 ; I lie ilnl of |1..1.l.r..1 them. "9 .I i 1.'ntel l.ivr uot l"rf t!r .. ''
'ii"i n.. i.maklnc war on I)h.' I In. !1 'The \ ",., .', "home, !I. lie olAnwrlmn .r %n.l bruke the wliole ulale' Inio 5- ...1".1.....11.' .,.I. .... il.u.ger *f laf".'ll.ti. g .1. P. nat.... Hiil imi, 5l5ila: i i it \ \s It'i."i.fl'it'l' i. \

.10.P ",. Wr nerd"to do th. .n..1 l lIVliaar in.tilulloiK, _n.1 I 1.0. Klor.") of i very ...Ul.'p'I.| ba.1 got thai I live rleMMWl ....wi ..Union* Uan.1. .1 5.:, .1 .r i. jI vs--c... .n\nl off,. ..1! At *>. tt'aaiml. Site I.: tn, .-tu'I r' t il l 5i-i Ih'tti' ,. SI Ihlio ttk,'ih, ...t,,I.II",....I..", ,,,:,, '". I : .

n.1 ,. .na Tin' I 'ilv I ntinril i our lin.l llwir *,|* ami real ,' no ilei-ent. man ,"' (frl the rrularnt 1: .".. _wtrr 'tin'> nur oltw. awl l 1.. 54suu1hiiIlwte.I4en.. |ia.resllos vt tluicarili -- - -- .. mil. '.11. .. n. 1'1 "n 'la" r. 'Inlil'j 1 I ,." ...1. ," ,, ,.

I "., f.tll of I hem and Hie) ar'ilr l ans..jsu.te.ty| ..|*.| "I"| im anily amiIke ., >uiiU4iKnt. ., .r i".1) ihe .huh. 3.atfst.ci.' .Iu.s,1' ,itfJ -\ u',. ii .*,t n"teisi. .1 thiir i llaiT dilli t.tt- a. .IT | "., .,. ,

q'I..t' 'I 'I'.. ."" nil. awl .",1 nil .. .iju.r h.lir". 1. litae .k1sw1| ui| 'll..ng. fhr. ....1;" hue: UrnoHiliiilnl \5.,, "M .jny ri- uf itt ItOI.. .\1.1' MI".ttP..f.i.o| Yfiflimtrt, ..: Crerile Collegiate Ins flute.
of usi.l ami Ilm suit "
| > ahIIf: : I ltlSIII: : ..
II., "j It i at' vrrt ioint ft here ''ruI.tap'' .,1. .- ,bt a natiK Ihrinlt-n.l ..r. u will IH. .>l.rrtd IS I i iii |. I I.1 <|.,uli,. n. .in,"rit. :" \ "' .
h | { .hrr I. Jim Inl lit "..I""I"i..l; ..1./| "',.i" : J'., I. .<." .. .z, ;... ..'. ... '.. J:.. 1".0 II I fJ \
I .I.t ,.ut.1 IIut tit 'Il,. whirr .1.. ..hi.. t ring of I.i./.I.I.ami.Ibr II..fitHini4ilrt I rite '.1 .....,,,1.. "!,?.?. a >I.... *. I". ii..I I 1I. nl lie ii irat u'sstl/ / -;- i
I .u" a i.li, i :HI, iii,.' a. jli ,
S Now <. .>mr nnkliownnoininatiNl wimhl' 5 lie m. ulaleil I t4lm .I l ran u..I sir., .n. I 1..lhi 5a5 ISo, oh ae5la'usSi.r .. TilE
i.
.,. | o mi|" -li.ulil ,1x1' a is. HIM. ,m m tl-i ofIn T I.I. I'S.I:Ml I.55. o. .1... 'It..' a. h... | PENSACOLA COMMERCIAT"I
II 'I1.I 1.WittyVe will nol. ; 1 b*< .". ,hr; ..uaknuwnU.niJ I that U..out') wlio airs |il..l/nl lrertain .. |ian.an! ., lriuinh,| ."i., with. uMI a jllln p |1",1.11, ," or I in I. |..rwnceof t a-r Ihr wiiiiafi mrm, ui.l t .ln, '.tru>.lion of 40 s,lm l,1'.5 >. .". rnn. U I air I

". .tfl'O It ii |I"rl. lnlt| II.. 1.I..Ii.1( $ I hi. own .anl. outlu o |.ubls.' in.liriliial .. '.1 I be elerte.1 toIfn 'a' utrsr; i ii 11 I'nr.. i i. ,si..tri, ui'port.rtssg ...|.!.VIM. -Ilii-y han .bcllerhiiico ;"> .- aid nn-li-. Itlilnl. lItuvsa.'I.r r .ill.: |. I.T:,-. .. : l'llIlIs' r ISI', 111M "
itiff. "U'II
reior.l li 0..1, Uir\ "' ''n..1 loIhr I7r-'i U.auhans.l..J.uahEiisr&t-t at ill; |I : ; ,
lint erUia In .r ilmrair I. ,
IMII ii an atli' | to Ihe I I t> | Hun I') | i-ella nl,, < goat.l r' 11ti I lilb-t ,,5'
toiinlv irenll0n an.1llM I i-5it.siSJl .j"l ;
gus j jlbartrur
.Inel..i. : y
..
'
|iubli hrreiunie.yoiirf | { I 11 mi", '. ( .. .. ,,1 I .. Id. a, I I 'I' .
,ih. I'rr.i.l. f. .,io ..,ler.1 II r.'ji,1 1 1 > hit- I* Int. lk.ir.f I.\ I 'I'a "
nut m-y r a 19..1 :
| rotr.I hr II ",. irrr. .e only wlinl.l 1 ehtrieil. ( .. Vi.kr..f.. ami il.. .-., :,,:I..';, ,
.
cotnjwtent In le 1 Ike t. rwliinl
... lunsl Jrrlrl.o.' I. I .o .' ." .il: i Ii lie |1.1 !I. i', ,5'irts-| si.ii.! :, uwrVi1 I.t: sj.( ; ( )( ) ,, ,., .
a .a i|" Ihe aid Ihl. imiinany (o ha a .ntoraJliwr I Ihe mal. i.mrrnlion, Vi.tn 'IM ; Xtkflr .in.l -, |. r.- itiltairs i sir ( it r ,1.1 I in lt.ru itIII I I
ol. harl l Ileal; a* II. fruit, are. II h,| ..with' the .arae,5, |g.euss.u.ah. "..1.I I 11 .. .<''kkl ttlfcTjUj. |.t..l. Iil'h.gerl.' .rI.| uii le >|x>t, 55-a.-!: i n ,. ., I'.,:th,: i|lu-uI: ) .1{[ ,it.s..iiis:5hiJsell :? ?, ?, ( I I.MtlfcKI I tl It I ,
4 .. inlrrrme Woo 'Ikal .lite\ |iut.Ias.I | |. >a" ,lot. H., nl", ,1.1.1, rtli. 'i l I.il water .r in, ihr .n, It.r I ,rth.ri.lN.. "I1r.,.,.. .,1.' ,-t I III I.
| > vs .
i il. j let iKeomlui.Mi end than. I il. whi.li on;:lit fonirr (.e. .".I.li".1 is .. .. i.. > "I1. ,. : *,\ |1.I'lid.! of Hi. .!iur.taliuiuil )..., /.ol..m Ssteii .It' ... .' To I.lSEasa.t, ,1... I,., a v. ha>. i (,in. I n,. ''Cl",I n,lui- i. I liltl
/.0
C ,su.k-u- ami, .uirnl a St i.t.on. ol S < in. | lu hoinir II i ii t Sus'Si5Itsr . :
o.ii.iv t 11 _
.ssu te"'e,1 .
r yus. I IK deairoiasi-s.nS iliuiilt. -'I.u ( r." 'ot 14. -. h Killlnli" f ..I.| .. "I. P. ,
/
$ _ S hint .",1 linn in. four .alnlly emfl.rair f tillm uuusit iiuIi.is sail toll for 1 lilsuuuiil. 1',1' |I''n.. I i..I.. ,uiuttl.o, ,. -t ,.sit; .lnuo.1 l.iil ,li-i.i., -'I| bv .1"1' .. ., .".." ..,. ". I.... I..1.1.. ..,. ,i ""iu- ,1'.1. t m ikt I i 5 II,' I I. 'uliii.' i 41 \ \\ I
tki'I "I .I,,"mil I | a |p.s.w.rrol' ., .. ... .J. ,nl. II I ni.lni.llt: ; ;lull,, ,, ': .
i I ..f I k'mm'rainrrforni '. ... ..."'.1 .t.. .taiitl
I I... nut a living rrljtlive Dial, j I.il""I'| .. ... > w .II..I.t like '1".1' ." .i'. 411.1in.l II I I".. ... tin- J."d., n. a; nl ui .Lla* ef .:: ; UH ,i tuaiihniaTriii i ,, .i.nln 'in.iMI'I t 'il IsIs r.l .hir-' "-.5-..., ift,5,. ."' .
ollneholbr, All II.. ...1.|-.t.. inrlhiNl1.1.. ." Ihr.I .luu.i..r ..! J iiui .uitI.sah..ssg.sIsans r..r itali. I Il i'u'i I.'-iii,':.". .I 'I ii,. .,liii' .. ..luiihoti ITt-s i ,. ror.ulitlie: at .5'-i I._:; .'I, | .' ;':'' 5,1,i:.:t I.i! 5. ,st! ?.. .: sj.r: o w:: .' .So.oo1 1: .11I1II".r, ,. r ....Int ."
tiu man I4.r j ,. ,. .".Iitaiuiv': mi II. I. not' in, ,cIt\ '. I' Jill I. l-re-iknt. it I <.tI'.h m 00.1-, ": .
I, i il.S,5i,5f. (1. ) )lii .,''il. .1..1 1.11.| uf ,thein l,5, lor m ,im t t. ..,il. ul tiori.U' a* v :JI..r: ;I:, .; *! I ,... .1 r. ,
in.I mr of i Ilm womrii, ,hoi.I t.Iflet.' am, null I.ul null. ii,5i,5.,5. ','' rI'
el I"I: : ::: rh.II' ever '
: : |I'
drall''I I It .;, I ;. 'f the I :]! .uuasaus.ity. ". 1.i, nii.ttliiieW .ml 5 : t > 11.. ili4r4. trr .r ih, nun wioIMIII ) .ho tin Imr Ilirrli-r.i, .w'.nhei' .1',' -- --- - -;- I .. .It "," I II'
.
ifr rcInIvt I atmllirly .
hi w i ale .
t .Irllnitrlt, yivin, nil .thai any ronrl i ijii.l i slut yukr. W4, uI I a n 1. |1.1..1 HI 'ii. 1..1 II it | Ir ii. t" ,. i
till. IM d hi-
.1 I | |- u.r 'u.t) '"1 i:
.....1 .1..11. 0 1.1 .
wiff would' : 1
with l Int'ni'a tin -IIK in kit ; .i"ll
1 I 5.
a.h in.
,
| UNION
J -e ..1.I"| r on'. limr. 1"I."lli. 1.1.1 | / DEPOT STORE I
jilair fu.iun a5s. nl Hit ,blur lr.olili.! | .Mi.Ulloni mast SIts5C',555r ,. .
| m.olrl "el',1 .1.. ,.
.. ,
II tin m .11' .1. tint il npbiesI "n.. .1,1 5' l's'tsin.
iirtiilitt; a'. on Imlh, idiM brolhrr.( rtrnl., .r. nni.lan.i4, !! air uii. uami 'ldp'I I 1
'I ; UKilirH.. Ii;. L... I but 'ii...' te. rnol I 1.,1 I ,I ll iss'i.l', In- silt 1 1. ill' .the roliiiniiiiill, I I.r. lelooked w.. s.:.
real'lill"i' F.C.
iirolbrri-, aiiiil.. el" | Hurtuow !I. no akiulking' | on i ithr I BRENT
hw. roinlnp, < II I 1.1. lure i. no ( n i-.t I Cor Wright and Tarragona Streets .
t th ho ) I luru .how II. .1' Ii. krl wntihl haveIwcil lulls l I) yi.' t 'trtjue ( 1"il'h.I
,part t> "w w thrjrnlin :
..U .Inlhe ..i,.( .".1 fourth genrra. I .11"1.1 :li t -.II:: : :> ; : 4 : ., antuni'.Mii' ",1 l.i.l, I Is.iies h," ruii "dl'l : IU ,
n n '. II.. |la't.l0| I i I elerletl' all lisp Millie, IH4 .1"1. i r |HI ettwn ,'); suel.UellIe' ; tef.4..ilteru eIli'i; i- n".I.' Ph.IK .
: i
.a.S
Hunan' all fed, on euvernmitiil : ; : ; : ; i.atiIivhis.4' .id ., i mAeatit il ..AER.IstI
|j,1| 1' I l iuwiiMliililr, lo 1411 < I
ir) nu. lri-|: i lla.IM'al I.J.I vole.1 for II. fw he have .1 I I he u, ., HueLiii.li, ". \111 I M II II til ll\".:. .
inddraw .Ihrlr fuml* from Ih* >ur.lurrvennr | > an. .1.I run. I. Irtale lu Ihe ,..leh".11|[ | : .eii.aihtn lhau, u ... .t. r ma.l I"." Iaanri.cU"I..1 F.
M
P l.iouvht in by a "hlirti, 'lirll .I. il Ihr ..Ii I .a harai Irr vili: !' atljisia.s. lo ail ai H.iul a Ihe, sans : I lhi.1'isktu. Williams, Proprietor, Star Shoe Palace 1 .U'IIX( 'T. rfx-Moi: i 1 \
:I .. .. loinniiinioii. lsi. I It I i. 1."I..I.e'. e lute loxelUr \Hr ii,. not' kn .w .it.iuI.ttI.iSins TiBi'iCitlf.H
1..1. > i R ,
whiilrllir. auvioii- | | : lIst l'iS ilL); AM ut \ : KU-) Is- .
lu.nblhRiin a .M.IIIIII ,
| ,1 'J IH. i.n 'bIH.I a .IHI.I i "iirauilr
kunnuIslnhlls
nul: Ihr iII.irl 'r (i.liIkit crihblrr: inVa.binicioii IUll.. only" Ihuy ",,0 miml ,Ihe, ,leMUHami Is, .14. but tl 'I\LL .1.1 Foreip[ a and DoDieslic Eutantl4m.rlit
: KUIH.Humor .
rrl .inliitwlilor \ I M> i in Hort.lj, hul: Ihrvi.i.vuf I ,,,.I .11.0!| | lal.l.ins"I tin. Journal IIMH will i ..,. ,to |I.Vn.4.ol.inu.lir l.r.-rri-., : PALAFOX -:.. STREET

'1 uf 'ln" Ontiuik'iti.. I .ull. ritiK tirlon i .us1, ,wronMlan.loj | I .''i.I.. rlean. Ull.. .'y eI.I.e Ihry will I that. .tern UIIM ".r 4j',, 1l.., ,5.eM.n ...t,I.., \\ ill :I l aaa.nl. II...idsrnwkaaillirHdlruii '! ,, ami,, ".1,1.,) am., i I' 'i iicirin .,
l I anj il .1.1 .
-
dl '|.rr. huinanity. w.11 "SlO5l ii I 5 i-HIM inni iI. I II. ,to itillo.jl'in,. '
'i
not frl I.iu, 10 .., 'train dor l""",.. -.,, ....lournalAn. .. have. ,I'.onie ..our bi. .here the, *I w hirti ll ...lit* |>re" ... (.ihe |j.ss,. 5usis" touiiK4iiMl ihi* liiieilur*. I l im .IkuSi-r i

'I i Irvelaml, nn.lrr. Ihr ,Ule. ., A"J""I .) irl. iillrr all, l"i"l ilvan an.1 when:I' |1.1. 'I,.h.w"" them a. l. ust". haraitei Tlien. ." minor' afloat, ..(I.r ft),.,.I itmr ) I.I GUGEXIIEIM.ritopiiiinou. I. : vi"1.,., .

HUT will or 'the, ,, "." 'hl, I that' .1.. Hi..l.lel. in. .Ihr, 1..,ul..1 .. .T"A...e. 11.1 \ .I..h.I I Ii5Iu't '. ,
III 'I I i in I naps' ins. or any 'I .,Uu.l. i. 4 >ainl by Ibe -l.li of youir r i .'''1 lo Am) tire luijonlvof I men I 'I I' 5. honorhv ""a" ,1''Ii "'*l':. .51'\.1.| !'.I'. ,. i, I'

spin, onl.l: ;howeverea$ .havedonren .".1. elr,.lor, ail.1.1.I i i.. are whili.on. I Ihr fatinlrIU |.la. ;iu.!'1.1, a. ..,'lsui.lv.' ror |.,,. villr ami S.villr] ,Ciliua.1: inieiiilhrniKiux li. l. ,.. ,.. I I r '""""'11".11".. ,' \ ,

li ..Ill. a",1, t a mil ju.in-t the .tlirnlnr" ofllUr mugS .tin' i I'11,. '. '. t .,
r n ibere wan enough, of arlf I.HH.I.II ,. while lour editor an I tun H von .11 I il.! my opinloiithat > i. ol Irti.t I honor on Kit 1. 1".101 I 1:1.'
,
and iIi i.f ,. 1aIv ,. "I.\. l.rolli.: IIipI.T:: ". |.run..1.) tin I. l:. IM.HII :in, ti kn or .1".1.; lie"i. .0111)1111.') .. ,% S..I. ner ,.hLt.C' 01" :: __ I .or "I'i'tsr. .. .
k 111.1 |: ".i. |ii .Ij' i ..II in nut a. ''0.1.' Mimjiarton 1.1 tin \ .. t. 1.1.1 'sut.u.nshluhe| .lor1Ihr ''.tl."l.ttHUM I If M lb C'"" ..U, h II la's-ly.J

I stilt situate.. .. eil, ,.rt. 'lu bernrrlulornn .. ..etlritl ami, flagranrv. l "u rt>iil! n-a. ..1 a. ant Man in ,Ihl. ..o.niiiuoily : a.li. ).t-l ",,, 'to's,' ',.,, whiih. al. ."i'"I'I.I"i"| | ,, lIe n.tll., M-I-mi-I I II

I /ralifj |., ..uI, vainly' sail- I(.i".. or moralil, ) ami mo.Ii | I Iii 11.55.I you know iI.n I III.,uI.. ill. "..I.'j| .tun..|",.. i. iierer- lit< .". ..h., ,,.,,|iiriil iliiiline. h, Thl.. .Is s.Ifr, m'l 1 ;5s.riu-'u: i ..rs.It I.., ..
I .I"'oi. I ; : : ; ;II I ,, l 5s5au? ,kvtanu b.tdu 'I I-, I I W. W'II'' I -I. X B
.ls-ks. 8 "
|II li lISle
i It of h.
maki' m,.ney I., one and II,. nli. I I''.", |i' 'Hlf. |.nrily rai. i lanusca onCrouii.N a>wav. ilo f i.Siu ..5l5i'i'v| lo tell. all l I 10'1, It -. "Ii.bl .1..1. anU ilrHtulB' susutsis.null, ras be thou ublalne I n .'sac.. 'ji',..eta' .ri" ..,..td 1.1", ,. ..,1 rI11io.T C. Wat IOll! n
...._ they, IblnkNow mint, III lintlilnl, il ui'asi lime, 5. .-u-i I "b..'h I I. '..u I fr I1t'sitlt. \
It .lr4n.\.I.I..II.I.| ." of 1.0..1 ,barai ,. ..11 I 'U ,.:thw at II.. o.u ni I otikOr on tlie, .. ,, I

) I -, i I.. I tl l SI.'. .". the' editor' w ,challenge .."|.al....r ","nll.I .."..,I i ia.1 ; I 1I.II.t.h.a..t| will "..1..1"I' I '' and thai in .i .luU.li. 411.! nol In a 5--ri-itl' It .". iiitniiile.l., 1,0".111., ti.ni.ttMI, s'.l-r ,.. I"', .,. WILLS &&BROUGHTi

'IIHn.,. -1..1 I I I... ir.iilalkin| a* a ...1"1'1"1''r. I ) ifrrMMial, |ntily.', sits you P "I. 1 | .,".1 ,. ." mil She tan ilu I I il 5 'I (riralHill.1, *."..'. ,I IH.* pvfr 4. fcij'tllf .u','' I Ii .i .nil .,",.'.1 |... >,.. !I., 'U,11'

"' onl" will .1 'I'litre will ,lie .j|I nsI) J.it.railU. I... rp-J b I but, I llio .1.,,. woiilil "...1 on'r anui.iUr I : I : ISLI J fl4NI'
lisa I H II I'"'HUM il 1 | hneil I ply" Ihe lasS ..your own i Iuita.i|,.." ..,1 I .1.1 .I ( "Io .\ :I an.1 Ihe .1. .. I ..|.'lilliiUlheiarli .a> .Ilin r.inlri.at. Elitist I; loLmiw" .ami. I u ".) ol' ; |Iu.1. .Impliuter !
I ally ( mau '.| bv you lo I* I I I. l lir I Ii4n.i, t,us.u .r l ire01-I; !
I I I' C.. .i.. a i. atul Ihe Ja.kM.n I 1.1.,1...". it Ihe ability ...1.1.| | : 'I 11 he; 'Ik'mot rai-s i,fMiiliil.toul.v.' (I".i.' ,sir pr,..< 'loiiilorni 1.1",' ''I"1- vert Ilillwiii ant, ii Inrt. ..."1 dirrilontnotl DELMONICO RESTAURANT. REAL ESTATE i Ma on ana Pla ml

"Ih tin sit' with hn iileaa .lo ionlilulitoial ulailly .tou hin r.. (alas In ,ourH| >r | ...a "'n .lh.I) froul and have moi.' (.Inn ,.) r4,) "I.l| ,thai. run .mat ,.r .torv 4. that. toil ..ul.ll., 1 ,

1 ..".,..1..1 \\ e wouhliik lItta'' I .latr. and In llnir alulilr' M win. the i lienl; and lienl ., ,,1,1 "run" at hroii, hl ., ".. the oldrnriiul.. ,
| ,
a.MH 1.0
-onian' .
.J. | 1.1. din'," 1" ,
lory n.. ... of .1, I k .
I'.,heii I o..gus.p'u| I.Ira. at I. "I ion. are and for year* for lulu hole, I .. they ".,II."r.. Ihr t.ltutluui.u.i ome' .". .1 tee ,. it l llut h. 'l.oeder jobbing( I in It, li.. ,1.1..1 M' dilhidivi.mn N ANDREWS BROS.,

|1"t.uisr.iu| of aniun, iw.-r.ury 5.. .' If I'' or l'in.n.oU Ill oil an. |Mlrd .. I iln I of ,pur ." tO."E'T( n AC.T.NT: 00" ..1 ", I"
.., life lu.I.." I'isteais.I (purr men ..,1 .1' |1..1.| ,1) I"r..r 11,1. .iranat., Hun. I u .,. ..u,1 1 1"0"0' ,

i'I ,oatlr i. tinrr.or.1 of the ("tuhul. women lie l I.. you nay, a liathrlnH ''lollow' our I.t -ss..j.k. ) .Ihry will, like II*, ll.oiwhom "':.|." >li. asia .1,1"1 la lnil I I.i aura I.", li"I' ilin\, ..-.... I < ..in" i MMS ,, I II..1,1- ,.' ,I I. ,

.''u. .5 l Ihe Mi.r, I; I ansI, hi he I I honor.. Hrlrilil I.. however hue but ; tin' low iml. -.1. d..II'\\\ .1..1.' -
| inr our ell, al li aal thru, he .Iii I not marry, a | roil" "rl.I I, ,,1., and, I am,' ,1.' ussr lit,5, i.1 loth, .tiMkhoblee. ,.' I NEXT TO CITY HOTEL. i i 'OIK! (I.I l .\l.,IMrHC. '

:lh.l.tui.Itsaa| sususImies. flint I 5su. w ill |.r" liliilrwli a.liiuiniilt.ofaliouN.ol | 'li..l| iheC.iitiiK< iti. willttealdv. andrllulivrly I I 'tluiv ,Iisi.nn art.our 1.,1,..i .,i. lailful ) .i.I al ;sIi.I. ii'.ii 'I 5 ,. ." ., ",. ..5511,15Is ,
: van lljuieMi
I I ti.tn: ;IH in a suits..hug runalilutMiutt i .. ,. I wbllr. hi. I.I.I..I.. rewanhe. ,.1..1 .... ,'" ., ,..I. I.,. : ) I I "sitt'.u, ,-
them jfo.nlwork '. .
1 | ro.lilnliyiiir width, I.. .** I. |I'ro ounu.sisia1s.: I I I.LIII r. ll ailur" ...i'il, the .duett, ,. I. I" I'S.\'O.\, ..mI'\: I '

"tt ii." ..'sw..ror i.m.l".ing II nest 1 II,. |,rlrl.i I If I.. il i.l wrong I I.- \ I her. sin a J\.I) 5u155,5u|ou will. InIVn.jroU or., I had; hrard rumor of tIe | ruiMH.Hlm I .. I I.". .. l..2at. ,.uih) I l \\.10"I ", '1" III I ,,. 'of ," ,

r 'laluii. .l the Slave' are h.ft in la.I. al' lisa al "...1 nol, Um.ii the ..li"1.. i.r \\ hru ('Ivsl.tl I I. 1're.ld.inl, w hen .. ", aome ol ilnui are tory I I I liii> situ| mil I knuw 5,5. sblsig:: 'in! ..._ .." h.."... ar.I.il' I '/ J< irt 5 1. its fri is.tt-Sh.:|'> nv H..UKIH,sn,I ""n, ami': : s.,1,1, i, 'lito I Ii,, ,'
its. .hll.tj
.
l.au.lI, ooH-r la all on (Inuif.u.-,. tIe iu.j.l5..s.' ",'r .li,1 I I.. |.io\i.i! Ihrmean ih 11.nl lnsssnillu.iiraa I ,men" 1..1'1. il.-r|.. tiry .Ink and, vri) dim al Ihr:'! ", |l1'5ttlt on, tlir 'UIJ"'I.. ,5i5 I In werr ki.lerlaliilt vilnlou| I t'l.| || l.tMk: .\. '. tH.t.r"" I. r:' "'; f 'Iatluia.ra.- -... *.,'.. .' (: I''IIY.: p.\ \' : I :' -

,list .. issue I In,) at the root. .1..0" *uu.l Unit ..lii \ il. 5.."..iv- ...L.. in. II.. .,.,... ol Slur ii, .".! a IH.UOIII I : "none thai H" into, them relinii I"I, rr.ion.ible) for- .lui w a. done, bt lt. ) AnuNrir .Ml,,:,,H-rt> 1 5.l.t-'sl 1 ', nit .. I I ',1. ,. ..iI.',, .'. .

;;J 4 '1''.,. ."its ,IM. no nal ".r""I''In Ihr .1 lon, talk, lo I't'u.,.'t.lian.. and W...5. .1."..It.r lu maintain' o....ujiy ,.|..1| I'I,,' l sual",.., 'lake lucy ,u.,1.1.., more |s'rvja.e.o.rn on \\all .lrr l. I 5'.S IM ".... affMHl. al all ilin.Adiiiinixtnitdr'h ..-. "rl 55-i.l'' r,,,,..... p ri.. 1..1.,1.,|| .| ,. -

\ .." Huh. .r. liout.f Mitor.lleiimtn. H,I. iit ihr ,ilh.iriilr.. 5 have Ienii.lit.iwn I ) ill i:',icr-vi-rn i.-Jn, ,Mil the I .q. ., t.I."I.... 111,1 "f' Ill l//:. '
.lil"I..I' .you ." lliuu-IIiniu. .llul,, ..lIltsrl.K .1.1... when | 0I) ": ) _ I., .' '.., ,,1|,. ., |Us ul ,..ia
C'ourl ,., Slur lliill.dunu .. ,.hd ami L" oolhluKof the. ",.I.-l.I.,- lul il to ,Ik. ir 4.1 1 m," ... ,. .
Sui-rrme Malr. .moral 'I. ,*-,., haunt ir vi e. andIln your |I"r. '|,,I) 1-a .nredun a\. .Iu"l nitn I 'iolsriai' A UK. '. I! .-It-u,5., U.I. 1 14' .Kin III uy'TiKM. Soderlend

.. luru alit lmr Weal rlorhh \ lute my ,lust tti.be' for I SlitS |S.,.e twin limn; tl in i tinwilj to hrll I Sale.I ,

1\1'h' ."tilt I lire IH, lor riiHMle.l i.l,. Ihe".I 1."i.II.!!! *, eln.,tor ami, t..I.rf" hug l.i"I.> your. *aiully ''. \' of yijnr. |i*|1'er' I bo|* 11 milt i| am u,g ibm I In Ik.rhaiiihrn, of ,b'athroniealllif.il :' lilt: .tll-IIlM I alM'rOli: '.: UIM, -I S "Uhll til 5 : l>if. L.a>:' .'..I'.1.1 .. C.VT>. rl'-VI J.II.

\ ,.l4oorra. ,n for Iln. altauir., II.i.I I inbrae an.1 I ... .1..,' 'men 'lo I t ."..... ll onI.I; 'lu |Is'. for tou I S > a|.."iiilnl, ,...1.0, ami'kiliiir :- IF I. VKK;. ..SIlL\ !I Ib. ., ., ; .1 o Phi titlE.:
.l/Hk: .. ,. ..ILi.' b or wuh II ..t.. 1 ".' I'J x. .I lb-I|1" Il 1 'ill. ii.f.rn,S I l'. l.l, i iIHI I
I ","I.I. ,. til ihr vole' for 1.1".r. i-.iillir4ii: | |mnlv ,1:0..1: I 1,1-orlnj! bird for il ami I *!"| niuimv youyhut I I U. IM.IICI-lli.l H.hllorall. lljn 4I I .I ) at.u-5jJ, tus.nty Jitg-,' i .. \ MW: i irrtl.t. ...
54 Ilual I lure.. I. I. ... ol < don "."st. .1 I tell, s-il. as '; ', ,1 ni.arl.aMr. |. 'III ,' II i't Ij II li it t :ii', III. .| "'
.. 1'1", .our.. toininiinilt i j ht 5 irtt Into our ill.. tIe I I U.! %1. 5aiutsv 'io'rp SirI'ar.-:
uii
ulus P ( I, .Il. "I. moralily an.1,1.I ." y. ) : run: "II lon suI) 01,, are tdviriiiedto.N It,. r h "". .1.... 5.. ..It. .5',I'. ,. 5u' i: '5.sr' I wsaslirs slou'Itiu-uos' 'Isk'sI
Mily luueee wi. "f4i lute ,.,. ," .".1.e I ll. 1"1.1.| .... ami t.llm.. .lor l I I I I.ilthl| lu lb .,.,1,1', in the blab I | '4k :il, 'Lake 'flinlak, on, tii-1'lrti.| | ".1.,1"II., 11' "-I-s ntrrit, .a.l s4 liiuiWlal.lltl'l..Sith I"I'HIM I \\'- M l I "S

lbl. ltaii I Inliuas.r |I. In a.ruI..u| lalmanner rap il "1"0'"h.. you a It.tie "I Ii.,. l> s-us S siuuly; fon, bl lor I'.n.a.0)4) on I i I ami' duk uln'bl,," or you will have a ta-i '(::1. ,. 1'1.1.. i.II,. salute. .1.1" iiss'l fir 1-irl: M.imUr, I In s.piemhcr .f ths.trsoh, : slsitilisu. :, ..... .iei, II..ir .. I. I'-, '

( Ja, l.oul.li nr.'nn. tt hen. Itn ,laud for )our u, fiUami. alamlrroui'Oliver I ever) ...."," and, |1..1. llnr.laiui.and ..II I j 1.11 .. iiaintle' ,Dial, i. nol, lit 'to 'Silt Ihe m ,.. s..-. of 'Hi,,' .iIs1sll'a.i: atI I.I '' ., .4r .: IK !::.r II| '.5.... . '; Urn. nllsss.I.t, ,nss.Ii- \\'..".10 nIl, I.- I ,1\ I nil i I II I- '

i 'li.lrn. into, Ibe aniHiul, .thai C..1 If you want, .name, Ii..",,... ..lu.I..1' | tart p OHIIIUHI| |) "I.sillier 'lo I k..,"..nl.. kiiin.r., or KrpnbI : ,,1 I:'m li>.. ana, .'A.I"I".I 4. I rt..nit Ihe .|H.aker* ii"ii','a'I';a I It." ''ii"i ;tll l" 4I;..| |"" II. ,. '11 5 K \\ le,..?.. .ar I. it b. I..',... I.li-rr ,Wiis,5.." I > iiJl ,"-|.' ,
lust lrn lint Ihe l I.in )Ilk .
: Jn-l .I |.la.e. e.s.In.uls.. uin.l.tn.e.an.l' >|*..lalaM. I "u f.1 a. tour 111.1 %'Mul/il' a ulrat.hot I Hun. .alnl. I 11,1 1..1, i n. i, hiht I), ila..orminto I hut, I "r..'. ,,..1.! ..M-.riViuiii' '" .( ... ". .. I:f l.li 'NT.".hsll-tau" nvHW ,.?,,. -. ,o. .,,.I I: |1' ,, I I''
k X >4hlvillriulIn-ilion ami 'luna prohatit "ill I-.Iliir ,l5'i5"sssusi-s.tvll.-c.5, ,i" .1 'I''' '
.
., .. have .In.l. now an, I u I* iiinieiiiHil,, I out Wn-'I-| -h.;. jb. 1'1.1411. """, .. I ,
h yon tail 11"in comela .11" ; will S bin Ihe bill hrl with moir |l"III'II.I, to a I-Idi. W III'VlMNloX' nh..TitC'ursitor's l\t: ,mr-- tiiar List Hill.
at.ua tutu -lute k on Ia.I I he .0,1,1 llii. h al'llwl' .. Wr 'l. .. 'I I .i.I .'sulaiuitslriusi: ; ,., ; .. I ..,. :"
I kue
I I'' I I'rn.a..Its. ..L Ihe |>a>'lui* and m.'mheraul llul ill I l.vswsui, i \. I bnl., inu.l. Irate a little' lhiniM.lii. .. lb* a|'|Hiiutiiirnl'' t 55 ,ill 'at.-, nsiaalsh59'ta'rI' I. <'
I .Iiu Slut I S1.tIt..S.' ... \
of 1'
I.t. .r. as.l.Iy l II. ,
|5a.u 'itflil, and lluloiiwiiu, all folbalevri Lit ul' Ihe bail.Ur all l ..li.iiil.l. ,, 0. .. s-il l.asI-s.-tlU-rII I
our rhun ..L Ihe fallnr.,. right, Li"j| v. | ll Mlh J i ,1".1 from., ltk l>eFunuk ," ... .
.
Imlnalor' lo 'hn. .I.uust I Ihe ,. "
name of Hie I .11.'an .. I I
01 mi" id 'l.iirali.sSuiI'sg
and. inotlnr. I, | '|H.iily mighl lull Mobile if Esshistt'ass: '- I
Hidfin'
titus r re IliUenabling -
any
II.I..L .rop..lls) ) )
ihatwanl'fo .
.In.- ,
loi l.iiv K ca our : II.. ,Mn.l rlo
,1.1 i\f.
.i) wHlible ; assaIl nol make, .. Iln, ,IwnnHi.iiliaker. I ; ; 1
usskr..5s.ssl. ( man Khu. ,ha. lived' lure fot \ ) .ni"1 : ."." "i.ogu'I ". | ren h hut, .
II.. ,sat vlKhlun )*., ami you will ."il tb* two tin.- ..,... like 11,1 ol'now'eV.; : :' If,1 .hi u-Ir, 555isl.ii-sss lull ol. tbu .oniilv. I I : ii'I L",05,40....",_.O" .IL..... ,in.si. .\.1 To ZDxi-llcl J.n.ll.

.. Hi.*. J. N. hiuuiiito I. .,uU. ai. kNew gel Hi. .1.1".1. | ami, .II.r''I'H.I. uiu.(ieiSi). au. ,1 I adttrsily' .fliuie. and I I I..'I I I., t-onr. (I" and tarp il all \\, < all 'Hi* attention or the I'e'-tt.rse \1... ."...,....-. "Ssants.1 "-,to", .,n,1 I I Shrith, ",._ sues ,ara,5soa aasn.-5 IC. t.tU..IIIIII.II: IN r' unI"
'h.t ".
5 bin. ,. Ir.l'".my"., (that the. ltrublhan| ", .hate alike. lU.l.k Una .,,* or u>I sail auvlhlu.. we are torn ,tor we I'ttinmillr/i.i,, .Ilm ."I.j... r. .. t4il.' !i .., I. I I.u-. .. I.I ..Mi..",'o .5 t. _1 ins..",. ......il"I..1". I" I ius-.oar I, .1..1., .SsrIhia.5. ., 'iS .: lis'Ihu.ss'r.uts I Slurl, i 5 ,. I

o ll. 'lw Site kUkr.l thai. a mil of yuurheail.' ill.- I. gla.l il.l Cut tt,. hill like I'. lion I is doairalihll..i.ionallt .. .1 a,. S. ear 50515.1 .,'. .. u'aSI.rp ..0. ire'l I SuUsassiSstt.uiS.,4s-i'Suii.lh"i'. I .
if .il' mau you trerawbyiie |I..ny''lu I InrhU I I. 1.1 lu |l.hi.1! lu I "u' ( ana I ; :t Ih : : III.. .issli.rnig.uth:: ,Is. I t : I "r. I In., I krI'o Mill, r .I'...i.1 ,' III, \ nn,1 I I "

r < t in bitur lumlilwu 1.1,1 thus biml uu In ami .lie .In',I bin, ,u. he. >ol "..1"',. I .,1", enlliu.i4.li.' 1'1, ''ainal: sod : _, ;: :l4-d".1.1c 'I' '
IH 1'1'| icatelriliH r Iv-IIuus. r." a I..r )'. ) 1.0 pun I | .1 ; : I 'H..V'o. a, ml S--i ik > ii I IM' of' '
h'a 1""IOulil r ul 5 and .l.mlev; breath. 1_ l.snr. ta..S. : ; : : : I
| ; :
would .Ss-lliitg :
il,4 > | || a .... or IH"mo. rain l"r.". ''Sru". li", s.s .1.. ,Una .mil) and L hold. a stsuka hi-r |,.".|.,i' |l'al.i- 'I asic .. 1..1. lss-/ l4-J I: q..,,,. M 1"1'full he l'ul'..oul| ,I bold in no 411,1! I ." I., sat... I .il..uS a' .. ...., .I 'ii''. '.,.,,t i'uarlt is \1... .,. .I S ls.th-s.asst.'u,ruts..1, ,1.141.;.,I.- H i'.Iln n'.1 i I"l I''. ,"'' '

f sat i lu nearly klllr.| the juuuvlriliuK tontl.luiitly Ihry I"".I rti-.l iilu.k IhrUam ,., Ur.l slits-a' lor thin |>rw>|H>iily.ol.I .r .4piie.' ; 4J J ,..1..1 : "". would, |givte I a .l.oiil 'ltuI. ,-.,"1"1".",.41.1lor I*. ". 'Is. Au I.i5ll'tpu' IS. uirul..t, ,' iii,, U''l .. l,5naikjss, ... I.. 'lilt .

I i *' | While r.Hi| 1.4. ivan lum eulofth.ir I uwn )'* and, | Ib. lnasssuu sos. 'I 1 koi|* to have ,Its .the sluu'itu.s| of mtijii 1".i..: \V.. an. .etrrul ll.nk. srnanI.-Siew i:ra. "u.lt-|.. ha. r-ssss..ssilblF-hs' ... sil 11.1'1" I h. ,.llljsl ,. III I. ',
5tvwi5. III Ilk II-4I-.I.
'
< ..1.1..".11.. .,. 1 blai l. lit.lial Ihilr ..Ih kel of men, lh.l .not only 't.. 1.1....",. i.f 1'1|' | you huielxloieIh I uj.Iasssl| | 'lo IIK>". and I"lie xtun\ elllniii I \ e.full or Itourhou w. hi.ket 11..1' I I ; I- i SE, ,........a 55 ....S .o. t.osae,5u-stsu I Plot *". Ii. '. 'V: I ,: Jk.
lIll' : i t
I w", ft...., but 1"1..1, ) ) ear I I. ""I 5 .lrul) i. ..,.r"lu, our ear*. break. Ui nblintn "about' anoi, $..i ilititnalfhroltier :I IllIssinsi.PHOTOCRAPHER r..."'..,:.......I." 11.".. ... I sub. lCn.4r.il. *Ti;.la., Jill) ".. 11. ".1.

II Ii. ...'' |If heUuei not throw II oilaaoui sill wholly roiu-n fi-om unite ..sir 1 our d. tulioual. 1.1,1.| | and. sIs'.lru' ) ussr .Ihr h..lnt m."L., .. I .. "sa.msstisis.t'ab'-.

i ( teliral jwluea .. .lust Iwin. I..k li ininfun, .meuil' Iblvw% lan theKlovr W I m.lke thai IhuStliool iMMnl, ol,I : "'" 5i tIn but wi. mil aitrve .Ihi.. : ,m I'IM""--s.I. ,.-: i. 5, .u..11M| ba .. Pjk.\.I.1|t .

. I .. I* ilo ami lhu gui ,1| ol. : we |ii. k I"I ami nol t.nlv f... M4.li.oM i-.mhly. allow eai.I ul I hullrouul r r''' .lll uol ..) ant more ".r"'t." I llie 'Ih-pnblUau |H>luiial toutenilonin \ ,,. -'. :. : .""' ""'"''' out ,. 5. I ol'IUL"I...: M'lllM.*. 1,1,

tf Ihrli "'.1 li.iuiboui.ni., II "I kill It ii.i.ui. .I.", the Ih.hi ; ami weil.illa I > |I..|..a miniS aum |1'r uioullir.ir ,sfy.ss .,(.". ""I..they |I".lav oi4iilune ....uvlll.wsn alKiul ....... isiSius.r.jsrly Little House around the Corner, I., t, : : i "- "IU.lUI\l. IU.tl.IM.I'l.' .1 ,'.-.W *.*. 1
:
i biiu, tsar I., Nuremlirr. hIs lib. > I,. (s-is-ui in truth' I h,...s ulit"), viilueami |1..I"li"l II.. isultsats'' .h. IUmr.1'I' but |I'.ul she hait.ll .4 ,that. a. Wil.",.|Mwu > .hur.liHH'Clliiiii I 5 i\rt\i.tN.: i : I h. :,.". ..r .J I. IM.IIIM.ll "n.1 1I.. S Slit*
.
.nu.:1
; Voveiubrr will U I... ./.of \lanktu i "..,i,. 'Ii. a* I .1.1.1.. 1 here, la HI, halt.hrl oat u( aixbl. "lirother, for We ..lu IVn. i-6l4.' IIUM| a hollrrwilhin .... ..., ..., .,I .ll I. ..11..",.. ("esp r'' I'h., 'ee4' are
both, Slit. ilu a mile,, of .that him' 1'"ul."y. 5'SIu, Vis .. .\1' I 'I 11. ," .. ',. ....5"oh, .s is, ,"i, '10. 'l t li ,''i i'' ._ 4
Ikiun. iKMhiex .
I of 'I/tine .I.. -> .lintare rra..ni why \1..01,111..11.| S" .I UHU| voiuul.ioM' I.t 1 .. "lsta5 "I.I., ,. '"' ,,,' .".siiitilt5susulia5 ," -
'
..II..Ui.1 al..ker ever) ..,. Ir Ihe Hlalr' r:'eiulue. .'."".1''.. mlnulf., of Ihr S 'il, '''1. ',. Ikianli.r I I ami Itt.. .".1.1 thai ..".\. I. a thnai4ii.l ail r.I mule triilv. .. .. .the rbaraatr. Al" :.1"1 o : :;.r Ji. "f' lr" ". amI45s5 ,, it In II...
-
are wl.they will knV m l.lothaiu. I'ont.lt fotun.l..lonrr., ami theSiho.it a niiiu.1ol .. ufsisstru aus'iatIi. .. 1- -- ,J"r: ..4"is'4itt-5.sr..mt I..", 'I.U,I'- I

A toaeii.rtiNi.ickT of SI.. 11"1' ..- .,." 1 H4iiu', ,. has .. I Co. unl, ol IIi I I'-.ar.l .1".,,II I helHM-ne I., Ihr: :I W. |gun lhi "-""I.1 (. Ma:lej> noIhr !' I .. ... ." rn.rlNji"n': \\mu At,. .
d
V. 1'"I."I.I. ...11.0'4 I ."".1. .. Malerauvax Ihia rar. In llirirluoiiliuale |>uhli' .hrr. ol sea .|"awr| > who 'have, ..know,". .Mho our SuI."r.'Irl.ml.' ,.Ir.irrto 'thai il Ibe Itsuil I .'11| ..".u.I".i. For or I I I' VI" tl.lN.. : > 4 a*. lit II. iM o5suaS -
.1' aiv eligible vote f.nonnly tIll.'
1 'liee'a bargain ami .ale' Iran.a. Itiina. I f >lo ni>l nIi.gl s dial .roivwIiHtf. ill 'U Sao Ront ; :
I self 'isill ami 1 ,anily, Ihriaivdirelu unit an huh;esiisnl, ami |Hraoual. Inter. .- orti.rr.' in .Stir .ills, ," | Ln l.SIl'aal. uirissr

; S... .,. ..,1.1 "L. ..Lint .1.ll'. IIJUIHM rai. I.-",. thai will glvrIhe ". r.,niniou with. ..." other ,IlHH elntion The) ... il I i. lobe, .w".'.onHun 1.1..1' for ihe ahaleinrnl' .|-.ihetfoii.loo I ..1 tl rlih,' IMF bes',1'" *, t.1..js5s5: Isist 'U.. 1ua : .... .. ,, \. tsi McDoUtCONTltACTOliS&
F 1 of 'Ihe I limO .1! iijiiyiit .,rhi'a 4. a uuLaure. .i\ a'ttll: '" "., We] & ;
1,11.,1,0. on 1\1'| |liii. an .1..1"| fir .I.. I. HUM- '"il".r. it,.|I" -." | I ssi. iwiaouawho Cats i--- i ttl ... 'onI.utst.S.t.sisaaiittha.S.s \ 5j'y: ta55" i
.I''i' ,ihr I, Ik.iu.Kniiutlwkellroni \ ,. .! I SlS: ,1\u. I.h'r.
( ,
.
thai g.uhusl.' Me know Stun nd. .1 that 'lev.l.siasul in .1| l'sisil
| '1"0.1. will tin lol.rniralIVrr ; I ut' liustrul. .1.." I. iu5il1oIsrI' 44. '.I i 'u" .: ..t.I't'
.1".1" 1".1.1' llmdrtrkadnvn. I.eneral; aul K. I. r-siaa.s-sa.m'4p.lI'e '5ssng
is.icnulsi-a 14 I'.rry | lsst
of the 'ire
.U' .
: '
:
ejilor la ba xl 1 : .
ul ,lusliusa.irlahhIun' n''I'\
on lllu\ham '.
iiih MU"ll
11. > mat iblnkIhe Jkiir | Mieallt "." bitllrmlxod Mate Ij-gi.Ulurr. h-as k4l 'uF.'uuii 5* '
l.ul.I'I. or heInr : i.5t1S5tt4I.SIsi'
wuelbey at retire Hloxuani .
\
perasussa ', ,
.i .. -i. tl I i..t.\ .
| | ash that Ik* .Olo.r" bu.i- Male IMT.mi, rt-foim' 1.,1., trare ',, .li.mt.il' ..r .Il5a am, ,1) .I slits voltthe l1e5.uSsiis'ansllusa.l: | I II I til artS know .
| ,.. u n ,
S i ; ::: \ iUrn| Itmer. I Ikmglurljr. sin'S I M,. .f .
t.. .o 'O hinisona
I iieu. make 111. IrS 1 ami I Male S : : .. 1..i .11 "f .. ,
| lkmo.iaiu .
|1.i..I'.I.. ,1.lhllul I t"'d| m mi ..11. he.4 lItuuta.rat.> .'I..I..t| |*uluh ""... 'lir idi,* a n kil .Vl.lam. .Irjiu Iii visit 4-.. IheiI 1 I k ... ll, T" t. ; .. ieasSsskSsslsuy. !

! ,lirlwMH 10014! I.r,*. lion .".1 .". .lllJl. .1... 441f. allIs liii,.. II.IllVDami I.iu a r.1 I.M.Mof I hill other, i I .i ..Wi.' 'vsilo.l.1. have'I.1 .hl.s'ri'siwu.! I ,l" \1, 1..1..11... g.'tsi.s ... '
no inns or ,
HIM ....H..M-I, In. waaamli I. Ihere. l.luthaui Ii4.| Sister lijjj |1'1'| ,;.". ,. 1 I, 1.0|I' .luting lbsssisatuua I I'luia i. a ,., fieiliueul iU.-.liou| ,, .".) i .. I 1"1| -- !-'I.-.- I I tisisa'rls5 .r5-e II., nussi I., lii t .. 1I..w. \
'.1 111.i ( is.ay with .1 l --
Ian % au .m.vlt :
:
ruse rIg.. f.r a-haritaiu ami a.k. only wouhl actor liateUen Juryingfioin .. bt I"Ik nasser .I .bow II.. hollowue. I ,1 "t I II p nail 5sJ.s., i aw's)5s55410ita.. \ .
lineiimiluw .
.. I .li..1 II. They ills I. lulu. the Viu.l.1uTUf SALE.I a uI '010 I. i. '.1..0 PRACTICAL flUILflEKtsrS'sut
hal ujatehiutsi. "la II |IIIIUM t. Ihe tulsa l.lokhaiu., | hvpurritv an.1 I bwir ..
ul "
l.i.04L .t.
t Ihe Mt.tiMtu, "1''I..1 .I. "' -. ,. ... ...
.
j UI.IHMI .aaya .. never '' .matin anbar'am. > stanub| .".0"1..1.. llul, lies. iuuneithe h. l I lH.ar.1 I, ,. '>.I"l l, ..1..1". ..... Islisa I !1 1"0' ,_iliitkiH 'lulm.tui-e.1 II the ,I KrouiiiU. fiKalt Hill .ami.|1.\| .rrttu..Ifte aiul|.rly,. "ul. I I I I'I 1151K-' Ii% .StIll. ',it'Hstsli. :, Ill 5S.I5la ,i.1'". "5545"..c.".',.II. ..vSsi.a.; u \ ...",...a.s.itst II. l islt. H. \. i

In aen Iugo. \thal" il.n.Joneiaa .. K: ", nti.e < .. ifto I'""... slit nuveulioN I. lilutbaiii., ,1 1 ItM! .. hi. I \'tsisn.Ii '
, I "i "", i.uuut (there.all I ,Iii Ilu niiH| .ili,". |iaHr ifti.lai.l I I ails Hiihlteueral I.4 ii Il .n.h sat' .,. .. ,... Muifcn-t .'S'S
lellei all
11.1 nanHItt
| .
1 l\r' 5 i I I. I If. I itt pn
.. iI.ushulIs. .
II. three ilouil I hai| "f I lukham St.. .Iwilei ,u will S.... lL.I thi. ,. i. n .1...ull I.. 'i Ih.. .. is-sI .s5int.Si. \1\11. "''"1'\11. u. '

I |irn .. agree. luiu-klng 'Ihl* on* 'IhliiftIk 'i rurlieueral IVH/. .",1 (II I I .1 I. t'i St: .elaurv| ,.1...on.11. |"rljr eaarun S'rrashs-ssn J "' ..st lsp.' I F lI'hIihs5Lh u s, ."It .5 t5jkLi 1& .. ,irnyrcvuu.r. .. .
i-i it I
dowU
, 1..1 ssa'aulists. .1.1 0' """II.I it $Ih: ruling 1K'4r I .I.HIM> rate Ik* iJriuo.craN i" ;, :' ,_ t i .51.51111.1.. \Y''k I. .,, ,,", it, ,.- ,. {
I mallei a.,ll' more urn rialhau I tin I Imiiiuiralli, |I'.'> ii., .,I.u, ''I.,> t. ,,ala> |, -n .t. ,< ,. in IhlST alxml 1 ..r, .Iss. kn') ,ilfoii,* i. hare I In .1"Ihe lallaha.teeriny .11." I 1' s .t II 55 .iInns's. .si" '

.,.. iu.1 Ih. liulh wunl I /.. tssiI Itloabsi, ihuiill 1 "I ) I. "iwn ..r.l.. .. .." ', ,., MII ..10 I in.lilulun.ui .i., 'that '. '1, ..1, .iitSI,4d THO8aC.WATSON .
1
.1.. t. I .". llabrt Saul| |>uii hrrtt mj al,' thifaua 5 1
aul .r .Ih .r .. : ,I'stiSs HOOKi u', SCsI''II." ,, 'AT'.1 ,.1..11' 5k' ii < 1'
In.ween uuua.u 5., .lhe |I"ielouUii, "<'. yiveu lou, vai, a l: 4UI S (. i.. I hi ; 'u, I .Sitlsuil' .i".I. ." .1..1,1 T M, rr 0 .-I', .1I1..ru..4.\r.:: 'I' '
I. l.aili "i.ai'. .
i 'sul .
1" ik 'ih. Mbe :I' ItuIS 1,5 ,
114 \I
".1.* of Ilii-ui. rvai I the "enuil l ..b"I" hulJvia' lrrybekall I. JUoial.l ttsi5iauja| l. .. iL. .I' ia4 'wijt ku.4, a. 4wiM.ftaae .. I'm'1 tIP .4r .... ,.... .0,5,5. I.-51 si 5'IiSs A '
t "... !la lul 51.1 u _.,, .. 5'S IS. IS. If sit's s.u sot native,|xvii4 5itsSo.a u."J'

'I
II ._. ._ .. .. '' o_ .

I '

:l'niCO!' \ \ Ii'; (r Cowman..!l. Ill' I' 111' oi iltv.t Nr' XII >tlii ,.. 'I, I I'' I ""II" f., .1".I"r. .' ::1'1's 5 t. I I SII I".n.., MM5IMNKNNS.! '

1''" I. ..". "" 'i' ''' I i ,.,". MiVlo, W ,s' ', ,S. vil ,' '',' .i ii I. I \1'I "5.555, ,,1 :I't 1 ..I. ""I"') I'
.'It" s I I., ,lt. .I.'m".c. I I' , S .. ,, ,
iil I .' I. ., I. I.' .. .i. I", "" 1' .. I. 1
,... | .I a m-i"n S u i .
""'.' lltI, \ its ,..:", 1. I" ,, .4 '
\ ",",.11", i '. ,I Islet Mil', .pill I 'is 1 1i > \ 1 "1. 'I ..ssl 1'1'"'' '' I i..' J s I, Almi lr lrVi. :.'.,"- l I U!; \IMM I. :

\ S 1'1 I Ii"" j/, "i'' 1, j .. "'. \ "" i ,.nl\,"i. 'hl"hl, n'c't.1iI. ,I'Ills.i '"n I 1.1.1"1'; n-yiiUr imritUlv weal lu.il !lo.1.II."f', .i "oI 1 i .)'I i > ji"i'. of slur, 1ilrI "."1"' 'I tin -''I, II :! ,, : : II' ill: 'I. -n' ,
i II I S I 111.5w." I ) I. I it tl M. ttdUm, ) :1 l I, .IM"i i 5
S .11.11 I.. ,.t .ll.p Iw. | i > ,.. '. t 1 k !aM M ,| imnwMselti ; I-r
S A Hm| ';' ..lit llHiT. IT H-l'.t one ol l linnlltus ol I' il 1 Ml'OIhCI. I.IVH.HIIrsrs. llyiitVhtnniiT 1..1.1... 'HUM M.Ut ." I I.0 I I Imm' ,, IHH r ml"I l.e ," .? "??., ,.1. '
| I
: ,'Hint' iln.ul Xstnteen ..1 loot l I l .. i .. ', ,1 I 11 hIs IN' .1 11.1 ,
._ 0 A.L i'rA.rta. a. \ Clb.N .Ii tvr ,SIt ,.* alienIII.K. i.l.*.i- "it tea.-, ;, null AtcrtOn 'h'II'I.I.II" s .npial i "\ ..I.ln imimii Il'4kII5.I ,.. l.u.lKln' m. T. ,
.in... .11.1| 111,1' nl;, bi, MM SI nl.rm.-l t.I H.'nl In k,.1- .' *bn.t .t. l..t.l..sI I |,dih' <')mm ol .ihr I l.i. I".ssllt' l l I it ii Hm. 1' 1505115. .I Tt .

41IIF. ,.'> S" ,.,,/ MaiiiiHili.iii,) ,n,ii, ,ml\, .HIp It 4"J 'IsS't.I fi-oiit 'lier I.." .or m.Biii.td 1'1'1.' 1. I) ", > cillel% I II ,11''I'I..i"I"1| | N'.ltSIIst', II. i 5"I... t'I, I IHe S S ll.len hIllIer ami.11. llvrlk St"ts, ":'.I ,'H. f i i satin t':,'.' I
,. n'tKi, : 'II.\ I. 1'1111'\1. ,. .> II,,. .. 4,ui >u r's i l.imisT,' i iI '
'1111. i iii.inil l > 5 .5
ICIIrI l
1 linii.li I bv a Illlle fin ,Ihv won 1' I ikhil 1 1) ..". ih.'i. .. I il 1 < ""I. I ll: t', Was ,'I', ; ;
'II, ) I -. AII.S \ S: II.M, ,. 5 ,1 "inn s ,it' ,r.tiu. till's Ill.. 'uxl) ?/1s H. I l i hsipin. iiliiiMPtl. .'It,. M..lil.in I. I |i i HI ., .\ > s

S M ,I' ry: ,,. Mt'. .> -.ijio" I it,. S ..I n .?.nill ) I. > | is.'I .i nililltl'i" )) H" ii,nn ..11.I ). \ | iklteralkiii i.itwlIhr .ttt.Itl"I 51151\\1"1.,', i .. .",i '" I .d.l. .illPi. an ., ...'. .,1) I"IIJ", Itlt.r A "IIsstI sell 515151,, .1'11511.' .95''' '
.in.l lUT
55 ,. .." 0.". '" '' hi HIP ; ''Ih uwt AI5I| 5 er.lrlo hot. |I' 'llSto'I II'"
'" n" CHI.) .kit'. 1101114 I f I .1 I ,
l I'i Its $. r ll 13'.1 I ml I 1.1. II
S ,,. I ii 1 1 Him. rsot .|.. .. .ill s5 I lill rlnawp I |1.1..1. S > ".11.re '
:: < "I"'I"'i'| "',, nrlli, : Kini.ll t: ..I"I dow,. she IB (an "I"lt. Ii''h.'o .Ijhks.m loll" W ,". Ihi.with .. I
iK la IfrH
I t loi.lhani
Ihi Ii 01111111.l < trrli
is 'I.'I.| I HI. | ( \ ." 'Ilr. t
,lflI..IAt.: ( r.rt'"h.' : Thli i. the imv I I" I .. Ira, Mi'(.'(ft. .ind her sister, ".r ..111 Hie f.I. .10. a .|litllo Sill,"in,, ..f r,| ,' ii .
'" 1 51051
..h.I .I I .. i r.loir.1 .|"ie..l. u.. i 5 I "i .'tnt ills. SIll Ii. fiienl.
A1I ''iI'LI 1 II: 11 11,1" 4. V.k. (itinwNiii-nl Ihi J | lhn.1 MikiflnMliiii CoOl Hh-n .In. iimM tt Iwr untilwiihtn .1',1. 1'1.1. ,,.....,1.1.1| | 11.11"1 it 'ill. I )s.4 IS', so. IIat"e... 7.
.1"1 ( ll, i 'in'nips. U i 151 Ii I to I Iaa, a ,I..III I, ti ". Mlir .
1 't .IhHUH'tIlfl,,It tilI )5511)W . tell.>vu iVv.TU t.n .1 .. Im, .I. .I.",,,|,atilile. I 1..11.. i I .4.Hiiisel \ > : : .S.CollhlIlis1sioll .. II..A.I.. .11515' 5
S 'ltll. ., "I I SI, I" I"H.. l r.,ll,. II 'ss. ,1 II *rj $1 ..I.. ..11' m 4.1 1111,14.' .' .
.. .l trar I lli Ill'. |1111511| ISoIs. alii' : l.m.ieI I ,mi.iiiwalyi | | at tins. nl.irl; I 11.1 1',1..1 I %n Vrl I... Shill, u. Him*. nr.
rM
: ,I .: i/nm n its.tit,. > 'i ,.r ,> '. : 'I He:" in hR.t% tomealeil .,, .,I i l.viillpiiMn -J'll.e rlniiii' 'rninmlllie at.rs': uw.l t aat thai IIP .111,1 I st i list| .5 ln.. I t.i.liiiMHH; ,. l I. In the 0 1.1 Mntrs ,,'
t = : 1".r i I'C0ls'tIltIIlatq'lIIl4 lISt It hi. e 11'-! FXainiiiili.ni I 1'1 .w. 1151111k.hiSrr. I .11S I wl.rM the, lailt let rent he,I al : ': : : : ; i : ..I.o.b.II", .. a nuiironl" .I ',$1. lit .i.iluini : : Illll' .
.1"1 Inn I in,I t.,lil I urre.t llpi I, '.
 • S io/,Hn /.111,01, ISis -"I. I |i" r l I".1)' |INtrIIIII| mil "..,.' Ilian Inn "r \,". t ,unit I 1..1, SIC, iiioull .r Iwt Hilli.iul pttr niikui. i I .1.., ll.iHlura Mir. N I .'" "snl5IlnlIClSt I :
  1.1 In liiilo'
  iii'iJ'iv1'; ll 11s/,5, II Its ln.ln -.. .1... I..H OrCiHbrmi hundred' I spIt f.11 ker billIe. IIP nn ,il' .1.1) 111 ip| |I'.) ...1. as sUtlHi ., |>Aiiil. If hit spiill SIIterl'l I nU.iu.Itruiilak | .l.,,, I \tl,.,,l,...., ..h" ,. 51 'p54.111. ,...

  S I 1.. u. M i: !' < l. "r .i. Urfc.-lv il.Irw, ""' 'ItS: \inki. S II|. In.'hind I her. .1,11! lirrbt, Ihrihitwl, |III, "SI|1"' 1 1 -ui|>vrlv.l l.v von.'I..-.. last tuitr.ln' lp 0t 115,15, II 1'1 \ tIl I I : Mulinll S i"lutl.t, Ilm noik Mi.Inn.n. I Ii 'I llu,. n. o, )I' .?, tl'..,1,1) .. .1 5
  Iir. .
  S : I ,.'kniK up HIP il.'t il.iK-iii I IIPH, '. In.l I' (mini l bier ,.""1,4iil ai 11 tllli.hil| 1 1'h. ami, .it. ., I''.. I 1'1...i. on I In nl Ill111)111)liIi"N'.I.l .s.l.e I ,h"IlI11.tr I hnioiiM not iintlriUml ; lni.i| hp Hill IH) ali.pnl nnlil Mi 'S I t ,'i l 'lf,.k,"s. l.t. list ,t mi I ,os.,"5. ,'.

  : : >: J r r' S belli.h ki. .1' ',., tlviup. I ...erniiiltuitan I, 'I..... Mis I nllivaii' a.iiimi1iiied| .II-- / I 5'iOI.lIl. 'slf0I,5Il.I'l, ,
  : .
  S :': fl.Sl tMr ami ".111.| "m!, i ill\ (1"-1', m IH.1 I Iliirtm l.UrIar|' | ".LI"I p. ippinimedialily \ II,iu I .."lil."r..II". ., ,-"I|nt I thai' ? I was .tUlf \l, III.) J4, ...

  S ,555' ."1 ;' p.; !I" 'flI )H .. I 'm-e I l.i >44Tinl$ I l.r. ,UK, iut' ,I..",. VUion >|IP r CI 1 ihi.I :' .Ihi. *....IIltt. .It' I. .,.. Itiriil. '..". amiI Ui ,'..l nn Ifr-oiml ,nil,','lion. l.ili(' 1':1.\: h : I : .nslmnd, I." UigHila an.1) Hill .Ur lr.k. .'.". I... I

  S.S..I. N .Irr''IM rcnnN| I .II. ITI.III.i :, ll.r. Inxllh <.C l I m:iI lit bpr w av lit HIP; bun.' Mug ..tilljl.U ; It: : .'III..II .{ ('. 1"'llh.| lUiar! ..l.lhII.l. f.| *, 1 I'J". kt'ilnv, lo 1114k,, a irtHHls Sb'i" dm IIIK Ins, .,1.,4 al '''1.1 I. I I.11 KkiimI. .

  S : : ::. ; i; y i.S : i.i: ; S .. I n.l i"m'I 1k.". .I, I, nrir, p. , nah' 1.1.. ,. l In II 11151 1.1 I ..1 I. lItSItktt.'I
  : ;r'S, : : : : our, in ai.I| .l.ni., .aUc.l uiuu| I'm, IlirI I k 'IN Ik,* rue H'mil the a. !l ut |> It InliriT HPIP, ant )1,1)) nmn 11'1 I. ,, .
  : t
  fprrp.1. Inr lebroliNi' .
  I KHimiltPp on : .
  in inn | liili 'I \i l I ,
  S"S.'IlIt.llSl
  ika. '
  SM
  '" "! ,". ES : I ''.' '' I |Jltts.l ill ln. .lUii'li-r. Itllisl 1 )Itrnnmliiii.Mi.h ,. I I tin1.1'HIP' I liilrn.t evilemenl. (irpviil.. tiiiii hatP 1..1 rplpiiK.1, lu ,HIP I IslI"11,11 ,I \his I Uha.an ai ilium"til 'In I .. i hI. i.n .in.I. ,II.KIS tun Ii nniM I

  ", ". .. I II" tin' .dm ,I .'nn..1 I ibi' riiM.t in, Ins mill, ,I I. \\ I tinnii. S ,4.'lI I p5I5Itl,54 .
  onr II'
  S :: I -: UP km.A thai I.\-....la 5 Hill "li.IM.II"II. "I testerilii m hiirrrsl lur |ll'|I. .iistaliiiiiK, I. "I"N'| | ..."r. ."

  ; I":::: I, ,,1.1, .dallwllri, "I il' I'r. I '.,.1, ,i.., S "..1.1 .'o."n,11 for 1..1.'.. 1". Him.. .,nl., M...niiimeiiil, ,lli.il tor .. .",1 Hut no.K.nl.l' ,..". 1.11 t.t I I.... I, ( .' I"..'' j liln thr tilt I Ih.sv.nkaml. ''. ttIIl1155l5_. "' ;S

  : : '. r, I' r. I I.I.U> away r"11.... ami HP II.inkI |I"' tun A ... I'I w.i. ." .,I. |..nil...PHI 1 Hit iKtHiHKshouhl r.ni.ln:. nnI I limit. ,.. h"'11''' .I lut'|> Ono vt iHm I I assist. tr knal in *.ln'lll.t| a.N. r.. S 5)5) h.lil %.-.I.I.r !

  .Ill'15t11'Il iol I before HIP I 1.1)1.| l I 'lnl..y vtis SI intiulfi, i.l, 1 \ I i.. ,I Mm In '1,0.111). .. ., ',", '
  t .
  | iiMnmeu
  '" I rii-iuMl' .iKli.r ilml U ., 11'1 .nni : I. h.I. \ : : 'r. : :
  ; r ::: V;, : .II ". 1..1 : \ ." I oniiuilli-r ifciinimtimU Ila'' I ". : ..
  1.. : I,,1.01'' 10"' '' I jlle .,. lilm. |.>.l|.>)nr imlii) | proved In not the ia. l'J' ( ""II') Hi 5I'ssl'l'IIItIIt. .1 I 11".1..1 .V .Vt' .. |I'si"i ....11 i. \e.uii: or t'liiiiiiillpt.. ,in.lll.itkp (: : S III, ..". 1H.I I h"I"h..y| Hill Lr"I'| I' ,. t I. III. I.. 0,15. ,

  S ", .. .", to "' .,. iilu-lr "i", Thrit he ni-iv' hut on., S VI'oniNs PIth, I Ii i. still' mnifiH.IP jtnl "i)..uu.l II.. 1..1: I ,. >,, 'I l l.tl, h kal I I'tt'M (.ill Ilu,' in oi.lt'i Furniure anI "loi-t ukniK'ti .Im. Mr. liiiiin: I. ..1, .
  :: : : .. .
  : : : : : .IIIt I .5155 .
  ..".".,' r::" ,1.11'j ,,". II,,. .,II Hill 1..ly eoI'sll.l..b. |> n.l' ,I... .... .I "i.l ...1 ,' hm I 0lt. l.1. 'Iinl S! I ls'uo., i 1i .inikus 1 nn hi | .l .1.I .nl,'l .,.1 Ins "I .IttISlIIIlst. ; ''. ; :'. ,. .51 .1. 515" ",,

  ," ., t:.:.ftcIyrro1q ::,, I-:; : ; .mJI ___ . IH M'I.fll.| line I |I..tfHliilr he' a 1." HOI "111;: i g"'I': )' .i ) I wt'IIl'Iin'rrl an. ..1 I aieil.initf (5,111| S .|.;...III >l IISIUI S
  I it \ .. ;ri'I'ininilU. \tItIll. I"" iii toural, ,. I..I.I $1'; '..,.||-.:41I t
  )iIl.t ,, nm i '
  t)1s1|I'r
  ll'lS IlsI I liitppiiilpi, .
  ) s I,. ,
  tl. 1.1 .illI.II"1 "l. .II"I'.Y Uii, ( .
  I I | | ""I HM til 'H fl, .
  I ,. .... .' .. ,h'ls'r'.. .IPIIIIIMI in n.' S'.t'l I that, HIP. 1'oiinttIIIIIIIIM ,1 I.lh 1' ."i.I. lI.I54Iif11t
  IF-.T l'Ut.LE1'1 N i S I J" Ins rpinltlp.1' 'lo thvluiii' |1'' ,; SaIl, t.II"'I..I. hl ln-.liu.t' llip. vtriiiswl ill t {H):,' ( ,. .1.I r"nun.'I Uolie, .b for NPH I 5 5llltlSII.NltlthSsh'

  \ "i"M 11..11't *. VI W. Lair ItC1thrvhustlp.h' ii111)51hVllllSr ) ''liriMM.KI I 1)1)55 SIS'545ltS11l\ 1",1 1 1 ?,'i of 'HIP siair' a. | 'lli..1| ) l 1 h 1 low ,I HifKuieas ui thuir .Iut, I in HHIMISPHI : I .. .
  \, list Miii.lit I iiioiiiiiiKi' n ) Htvaii 5 I. vial.ii.h.i. ,' 041,14-I 4 5 ll ll irttiilnuh.1

  \ S'IS' r.. ,..... I"'e 5(55.11 "I"' .".1 .IIIIIWItn. 111411' i M..it... M\1,11 & lo. lute fl. ij., Jis In'nn...' 11.| ."if.llnllil..111,1.''I I mill I lit, ,lui. iuiM| >rillpl tiimlilltiii) of Hi.ltr.nl. I :;: ail I \\ ,blHKl.MI: tilt lIe Hill:: Kin u..I'.I.I I '... ,"I ,
  ..1".11".1.| | .
  iH-r In olii.li |>rmliiiilf,. ilt mlurwl ). il.I nl I knit'. lIlt Ihe Minn! In 1 I .I.I ..lontteilUi. 1 his matl.r Nitvt.il and I
  S (1 ,' vein .111.1.. ,ll",. tinuiiiit milt tU > .7. I | .1| 'illll.Ii"' In vl 55911,115': i 5ilsI4tI'55lS'tO.

  T.s.. ,. Nus.. r- ;,j I $Itnitnl in.niml on HIP, |1115)15. 1-. I" sIr, i IV.. ill' tins |n>it -"I' PIIt, StOIC,. lIt'l'IIl'IIIIIIrII I'. I". I... tIll i n. .1 ..1.1 .. rite II,. I.. .,.,li.h', alien I ( 'tit .. .",1 ,," 'bis n'tin u will'lake inrails. I I. .1"ld) I ft:",5 M I h. .n'. ".. I'n.. Ih.n,_

  n ." I ili-rel' an..IIIIL.) tin in.i-lv.' ', .._.n.i. i I.'. Ii'tt. 1.Ie2 luiifir I I'itt.ltSitlIllllfll I S HIP |.niiirli.iii| ( ol) llu. inn or tun.I In". I i I IllIlt'.1 tin. ttonl.v, suHiinlrHlnll'the | 4 I 'it..11111'all, S I..i..lh' ,\r..,nk'.. "S p II "It... ..INHtoik: I

  "I ." 'Ingl S ) | I.I i 'IMH.IInrnrlt ,. fill I : |, | I I" I \ 4In ,ilk'ehu.l I." I.it. tlik.li" Iteioii ,. ,',"".
  i,1 I II I ...
  : ..11 .
  i .1.r.I. Ihiiii.initt. H.piil.Mi I t
  ) 'i .
  (111101' I t .I.I4HH lllliiU, .II4. S SA5
  : :: l |
  ; F : nlllt H tin- Ihr, I l.i uitt; Iinl i p.iiiil 1 shoviiniMllblhl "I nHiin| '
  PiPiniir 'I'| ; nil I IM I .Is.. 1.1 IU : ..f,11111' I.liil.iilptt.ix, >! 1 this tpar i.ul ,.r i ii', | I II ) .0. iulliii| .,tS HIP unit bad link '

  .. Ot;, ".', ."" I .1.1.1.11 1'ilat iliilfinlpii.I it in.) /HI-. l.iiii.ll;: ) :"li: I I'.h: ,. ;I. ': luUP t I..'. III Ifip ''''|put' t :.,1 m..i,,.IsiS., I ) ( HIIONIall. |I..L..I.I' I ,II \.o.,1 l.,. ,III. .I.h him. I.iIlllII' l.i"l Hllll I.il ; 'Z

  ,,, ', ., 'II. 'I4gl.t. Oiirn' Hii I nlnil.l. '.11.. I an. ,i-lt.l II. m.lp I".. iinl, ho|1'1 ol .. h.H.I. in iilhi.I' .olinlipiM.t'1 Ihr Slat.an .'. .I.IOIHIM..S limi.li.li I Iwonll *."I.,. I II. I ,...'.. .. I. .I" I ::

  .'I, II',,'', ."" hiHfiu ..1.1. .. IM ,.:ml hal ii .Hint it 1 prt."i'... mi) eirl I< un.l a livrlt :. \.' ,' nni'-'II< >'.,"1)11,11.1 ,ll.il n.. IMilUiilnvt IIHMI| ,Ihi. .4111)111') .11 Inn.1 I Iin ;: o. j .

  ".,. .r.I., ..". >qn inter mure *11.1) lit' 'n. Ii : IISS' h"I. : ,,'a'.H. I'I.. isa |.:' ...1.| ih.lkiln.nit .11 I 115,51:V,;.' U' u.iiHl.las I :,lll.l.lltml:I : ;,: I to w.'r.'rlIoi Hi,' :miu',', .r'I l| or ::bIll: 1.J:' tt.; 1.111' : "I I. ,115111 \ MIMHIIM : .I |.IIHIS| |I',., .d:' it Ikl. ."i.. '. : :.: "; ':. ', ai -i '

  I. ___ __ I I.iilMra.| any 1,lIlt,.III 'U'.iiiin.. .I il 1. in ., I, IIH'niii) foi l his, i ..,'. 'IPSI,?I.., I n 1s1s5.'ti. i. l.,,,. il.in I'.n. .unit" ininn ) nlli. "" I 5 |I'" I 1..1".1. ; ; : I "li"I ; .Q. f'

  .I. .klA'S ". I.|,a>n>-< .II.. ,.L. .111 I.. w.. .tilt..1S I Irltv I and ir I tilhi i' "!"'1'1.,1. aie il.nnitliktwl,1 ,I,.|', .i> .< ,.l..IJ,1..1.| bib l onti.h S I Ilipoihti nl.,.a Hut sipiiir.l h 111)1'S.|. I. .\ UII.IH! nil, |, S .I.I. HUM '111 tMK7tM: > .' ; -.i : t ; ; :

  -S" ,I.. ",OsII" ..r... I '. .,,,...y.I' S aulhnrilM". al' In.l" ..1 5 j i i. nl .li.lt).) I I... HI. iiiir PSI.I|" sunn lOMe IIl.s.'I '. ." ",1..11.| | |I. 11 1)1111,1 tt u H as ..1... 10 I ll..il. .i I I.".. I.I'0I5II') .I''", .1"1') S I lunk, ilnttllolM fol .
  : K HIM. | !
  II ( 'II.A ( '( ) I.tI.l. 'Inriiirrpli.: e in.) HI' I luti' \I t.i knutt 1.1 l lan .,1 HI.I. tin Iwy I Ihottulonlop I S 1.1..11'11.| I'hail\w HUH I'.iI .lain, "Itst.lotat. l.stsl) -o 4.14.1k.. '.I I Hit unl.".kp.| lIIrlIolIl' ,.. nil kl,Ii1,1 I |I"liln and I I".,.t I& o 'li I .i j

  ( ... l..i .11.1 I .",hIlls I : till'> l.unir ,. Hill) soon I hi- mining In and we S T"I ,' I 'iHiimtllpe. I l'SIIIiltatitII! nIH.IU.I .. ,II.Nll' 0ll.ll| 111)) l I. .$"., lift- .I| lIsp "11"\| au.l I.. 'I h.' n...'., /IsIS S l..r inikinit i tara : ;. I :

  ,, ,, ,,-,,, Cn ,N 1".1| !l.i U. .s |IN''h.,1 .i.inM.kun, ,. "hoi' .i.o .. l le ,bear rro Ills Sr' oldHit .. sine UMI Has ,111.1.| .,!ItI I, lor an S HHI '"tioiilh| ( ) ) 1 .1".1"| ,i, .Iron-, inb ini.id 3" : '. I
  I .
  1/ 'I,1! / / ; '0,1. I" .. ,,1.1 Mi. Unn') 1.1 l |1'.1 I H.pp I : ::: .I"I. : ;: ::1 I' I all ,'ll'r lIIIS.tI I i .im d '
  .. ... !llhp .11..1.1'1., 1 II 1 It. ll.r. ,.'I.h.. I 'ml I 111 untie i.,11n itimii.sa ., IH'I.| thou 01,1 IP ) I Inill.Hovvr ) ih .1..1 I l I'l \ .1.li. "- | 555I. | tl 1
  11111.| | ndht I '
  \ Ili",1 i.l. 11.1 I i I505.II'll'iI'l I ,H.,14 1,11 l 5st.IL .ui> ,IIi ',1' as I ,. .
  -- - sI''I""f .ll.i .ilt : llu. birl.ilbi n-lln.' I'tlllIl|.Ih''. S '
  ..1 I 1..1.. >li'imshi: |". ihailprt.l tItuS I II..UIIH. ..li' I I. is.uu.1 ,I. 1 him. iiilni.nl- |Pa,Inix tilt ilMiltHlHinir., frIlls !L'5 IS'J !

  'lIt MI... II.. l.n.if'". mil (lip hI'Illil'| | ..f IViH), .. I'Uhl'I'1 I In our IHHI \Vt I luteiiuH, I 1 'h'lII' I .,n,mill t''n "... hts'I. i'I",, ''it It'll| I| in.l.lp (ssltI' 1 1 n kosp ,. aim au.l.I ul".|1" I S \ 1,1 tint i4st .Ill 11,151' t Il''l'lilhs.1"). ,. ,/ Mrai : 5, If ;. _. S

  ..: ,..,".t's.. V. ..I.II.. NII..." e.i.i inl'mil .. otis h. .|JIPII' | nil iirll.pv "' S ri ful, 1 lIst I, ,hir and lfs.il ilrnnnix Is III II i I _' iMI"IIIHIH4lr.I I lIst' Il4 I.. I'. ,.t.1 .II... 'stIll "ItttC'l5lltI'.1.1I I II I IHII.II" |_Itt I' Oil i,.li II 551111511. 1i55'. Ihp.. H-.IIII I I'll'I.,. j '- t se-" t
  I"I.I', ".1.. 'hnvii il. in thin,' n.l.1I S ,| |III > I Ibis i- I ll Hint. I is ant "uplaiguimiit I l )I''" I 11.11") I ant ." .,.11,, i :1 '
  |I''mvti' I. ,nil, II dmnilII. 1.1 Iliil' i mil I 4,1,011, a \tiW t
  : ; OCr Pl.rv
  to.
  i'r, ; \ : MIII.: \ ,. I S .1 |l1'1oil 5115 ii Ii. (.ailit in lit I h.1, I ,\.1 l an.I I I Hn' in. .. II I I.i ...1 I > !,' r'l\ I -. ..
  1..1 n. I,f I Is, rh ? ., lit IIit'iuitl)I.S ) .' I is HIP that slltl5IIll'' S 4 miiiiil SI.III "'a" li.ij.hl tt .. I. : 1 .
  S 1",1' h. Hi. I" 11. l> 1..1' .llMI |1..111 in' .til. .. I I"I. ,".llh,1, 11511 11,1,1 I : :: : ; ; ...1 I III, | 11511|. | : ,. I Il I- ;
  .unit ninl ,., I li'h. I. 'I 'I I In. |1.IIiIII, 4l .lulu. ,ttuuu.' sitalslt I I Hi IHrttit .\ll.-. .
  ,1 .r.I'r. : |11111| ul. the. StniHi. I If nrr Iliu at'luil 11511,1, Mr I U ilti-r t.'iMM.! .i hi." IIHH. Ii4.t.| | \ | | 'Ill 'Is"'itt.) I

  1)1) S NIIItIII.-s'! ,N';'.:. iii I'nfl'Iu.i'u'' :.AI.I.: .lu 1. I" I..i .1|.,. I'll,,, wilnirU, anl ,inuiilil, .luini' l. Ih1, \ ,..me. LtniHii, Hint, tte tinhandle ,, mil| I.. llu -sii *. .1. i.' "oil lt'sl le'I Ius .'tin.. 4iKi.m, in" il 'i. uhi'ktI Il4ll. "",., Wl'll I I | I... II l'tilHS'I HIKIIIMll: I'sl. \ S > l : \Ii r : f\\ '; .
  ) ,1"1\1. ( ,
  S.. .1. i I jot HU i \ Ill.. I h.inl I. in a I I"il") .In nnlint' I .stsI,I lolluii' lliun I I I Now ..Ia I".t h,ok b to ii I,. .IHI..Hi,. I 1".1.."'>s TJ. ::1 MX I .1114 O-l.lllll (link >
  i 11.1 tlit-api hI Inn id IHH I IIP. Cal'IiI,1 lit1 f..Miiinl IIJI .. I I I m H. hsr.S.'r. N. \ ; 'i'' *
  Ht Nttr: .'m) IwrrrlH ..I' .".... '1.1 II..il"| el. in. ills 1 Imte .. I lIlt"))' nit olhi |I.oH, HI HIP I t nllrd I )il! ""'. .. il' Mi. (lii.'. S grIll ii.liiii.l I tin 1'i I I'll' .thrir.. mini '.In'in. .,III.I.. I : J .
  Is S ,1 h .u, lit." .,," hi ( w&iIkqdk i\'l I 1.1"1 .".1 this ,..l I> I..I..'. I I. ; ; I
  .i 4. 1' )' | | | tio'I'.l.slIll'' HIM I I .
  I..I I IVn.ii., 1 lIlusts'I'Ifllt ft.1| :
  ..
  tin iiioli.,11. Hit lion the i 1.111 M : C ;
  ,., AWI.o. I >.. 5 ll.. ,I.. .1.4.1. NHnili". n ..1..1. .. .p :! I I.'lilt, I I all. |, "II I I... 11.11 Io.5 ", 5 : !
  1.1" tIlt ;
  : .:.1'\: ..n 1'\01'-1 : ::1).riT, ; .,,I Iyolk ,1111 -. jIlt" "hal' ..,1 I l'ie.i.l."ul in Jetting' : 11.,1".1 1151 ltllt' IslIss" .Ui. 01 iHoi n4,n.eauJ will "r

  s.Vrltt$IIIlIh0Iilll55I,. ,.," Cs 'I.I.i.11PtIstItI 1.11111. Count HI I tl. S HIPH I .u.i anlt.. nil.ir- 'I niie .iiiimi ... .1""I.. s I I"Hi4t I Inn, I bt.tt.i I a I'I'| .hmlliM m,..I., I\i"). 5 u. v u. !

  Kill 11KNTI'oIt ,', \ "11514.11111.). I.,. I .I ." \ |I fiim.'i.l! I ,i. no HOII,1-r Hi U InI..I.I I Ikkk I \ I'al,i.ll, "H.an.l, Viulat Ui ; ;
  W. A.I.11.. S I tttiil IM lit lilt' : 11' I iisi \ I oinniill.'Pon' ) I litleiPlHiilPl" .. h., i ih'II..L..1 ,: I'aik 5 1,1151 ys tilling ,;
  11
  : HIT-o.ufih.: ImM Imklptl .- -- I tit.usIh. | | into, t the list",. I .''.'.I I Illrh jIlt, kHk 114,11. I .K4-l,, It. I 'Minn.iHa' I'Itil.lun'l ) 'I'.II"llh., anolliPi, i ll.b I. .i.1 Special Notices. I

  I'i S k -I i rti Oar>kn*1I-wtk Rear lln mv<.r y -.ai UIOMIil tini I IS Our Ih.lL ae ilu. .(M'n.il.ir
  .. oluaulo |'iililu. .1 Is n Ill'III.. ouliiul I Il I wvie' not all'.ul tint 1 ka Hunhl I .\ fills"I '. hH>. ( Arrival? and of Mail*;
  S I ""lo.| .'>. lu.l if ..W Inl 1.1 ; ) an 1"II rtllptiiKi.n I.. ,,1,1, ,t.i Hi s.,mi- 15,111. Hi I 'Ipik .II 1 | Duller,
  d.l .S S moili'ratp' au.1 possrhiiinu ami also tudiirfru' 'ml,I. J. I I. I'uiras. I I". I I I ) 4Ui. .igsss'.l luiisHiiiii... .I. I ,..,. the |iult .i'l u sIt I ",UK him. ,. it.kpl Hut /, |I""r I 5t4ftI, .n" '.., |haIr|. anl Hr'|1'- \
  If d..I'.I.l t.Hinrllrat 1.1.1 ''| "Ill I 1..1 I, ,nun) I. anil 1 aim ao I hIS, ", I I 101)1'. IM'I" Ni.H IiIlI'.lI5.plls'r i > *.
  I .1.'ly H>tN: "AI\I \ "I /.IU: Conmil in tint. ui) tin. I II .tllhe |.aily.) ) who wrote Ihearti. I.. bail the ,1.4.1 I. .amp. ,I'rsIltsIt'II l"l I !I Im..1 |.' lull haul ,. llu ib','IHOI. I woullm.K II..IIII.I1." ,in.l ""' '5 I ..* I 'lie... I IFIIM. |I. t IIHIII; o "'.I. I* '. I.HAMI

  .I I ,nraiUr.-aiii> II II." IttIlIIIli'iOSilIIItll, .1"|1'1..1| | .I. ul Us .. I ... II. Ml .\ .

  I II,, IllleJ S|Ial.( or \'CUP/111'1 1.' (1'Hill H .nil'.llnc I a)"I.I.I'1| | the I tin; "Itt,"' .. llli/il.t, | .,| M mH t >., .11.n. loin .1"0"l in Hhi.ky .trmnlil.' Hut Hy to. KIIUi I""'.1'| |*' ll in' .,,,..I Hm l'l..iIl4I'JI.Iltlia| | t Ii"- ,\'knit i 1.... N.J.I. I I'i4li T ml'r \

  li.hi.l. H C', -. C 'link .M.L.I| 'I HMI.I.IIIP' ou. Irre ,. I ,, I. Hi II..W I I's. *4.
  p I'1.. M I."II" .| I I II tini : ir.vuII.P 11'.") ,I.M "11,1..11| .,. 1..lu.I.I ol I'S. .. P.' ) I kii.l, Ihe piitlau .. | llPl'l5l.| linr ) ; '
  i "111111"'','i.''. :II..1.1-.,. | 'I ("..tllllllirlll,, n( "Kllf/llr-U. ill I :. bis itn) I. I..i"t) | 1 HI "i.l.'.e,111 I .I"\" a arrant ,Inlatnr \ ) ItHye1Ilheat'htaisls, "oh. II litM ,
  -- -- .ii't'" lo .... III.' i''I'' .| .' 1:1" i-aiil |,m. ..ii Hi, fur mill.It..I patron ul 1 1I )(, mm the .l.iki.'- t i .il Mi l I" r:. ,1 I.'l.a I I'ua .l..r "til : I. ..
  Mi, .1. \V. Atmn i. llniinli.iic.l I HI, I IHI ll \l.. ,
  | HlllU l.um II
  ) 1l'iItIISlIlII 'Ilil 'I I Imp. I (
  II I.'UI.IU Ii .1. .
  "il. "r ,( ',"11\,1" nl Millonlam I'' ..111 .11.1 l< l .I"'i.ih| I .tIlls'.") anv. uhoinljhl) ullhoulit" nil,.nut ilm. ,I.M !. ...1 I abslia( ,'II 1.11..10.. ..- .- -. .511'I r.i.s n.l |I'slIs ,'I. Hint I Is Ikrs loVe,-

  I ., 1\ 5 HUM t ..il.i i,|1"1 ii, I,,' rulnma, ltisiis't. I lluiliuiifhe, ,.,10,11'1 MiU.lairiiivuUal .ommliloe "r..li.1.. |h.M.1,| .1..i.II".III.y I tan noil nil's |Ills k ". I l.iimanerpMl.. Hill'If.'I Ijiuulue Jn. rr Hwllrr. p0'Stsll.tl, U h.iu Ii ,1 lu Hi 51111114lafsIl.

  --- Kllll III I 1.,111.1... II' i I. .II.... one a.la'a H hit are. ami have etpiliin ,' ,! 'IJI q.nnlili.. : .. .. III.HIH. ) .11"1| lulu m iy,mle ufker II 1111110'. 4 01.51 i .s.oins' IItstl I INsJtlI.P '
  C "' "., '. .I I.r.s| |HII"> No I M" .'I'h.1 i l ai l.4viug nnte I ." 1.1111 Illll.., klll| IMI I Hi ii |1011115.1 tt 1.151115 k a. itf'it, la assrslltltlsI&ttks.iihisosll
  Wi 11.,1, I'liiic': .I lf a flu., n.4iol. | llnil 10111.11) S a il.itilini, 'nl l'ttlltslt..i.l.i IInl 1..1..1.1 IOH 'MKIIIIS. 'I lit il.1',1 ,.i I b."r tly IIIK ".1.1.. "I".I."ly ,
  IIIt'll't I lii.l. lurwt ,
  "" Ih. IiII .1111 l.irtamt' ) at til l.rHuInn lluller Ironi Hie
  ." ," '. "C'.I. i| iiil. HI .111 .1"." il .art..11) sills) I...i. no ,.11., or .'hesj|.ri"' jj.i- ll'; llypi.iuol.Nliau i..kpls *,.II.. I: I Ihi. i. ,iiilitiluul, al SIll' .".11 I 4.-ni. mi.lliir"wlllr... i el.'sl I 1 1411 1 Imni ul .'.)" | Arrival anil Departure of Trains.lalIlistlIll. .

  I. 1.! Millie | p.iilt. ,.our lenlvM in.I..I lo ill Ih.. I 'mli.lM.lr. "I. toll 'llu I Immi.i4ll.' |1'iailt' 1... liiMl.iugI.I )) III II soul I nil I e | 'I.IM'I
  .. I any uly
  : i.- ; 1 llIlit'r) IPHIIIP,| as Invitix, leIII.III1.I .It .". ', ). 1151IlI'tu. .
  MiMillmi: l Ihp, | | | .
  1",1 II',. l.avp. 5 low P> tr4 i.i.l|. .< t ir ili>. l l. I'tnuiiiU. ) oilS Ka.is :.:: : : I II .1'. .lIlt ll. I IsIS itHly .a ,m',1 I In., 1 11. .I nutl >H.Itlll,, ll.llroH.IHHI
  i ,>l ,Ih.. ( MMIIII IAI nl I:" ,. 1..1 lli.liiiary I h.MIMNo | III. II,.III. .1 sail I V.Ill Hill' UMI Oil. ,
  S llIis.tlisNt those ilp 'I Ilm I IIIt'IIIl'l h, k 1 IIJII slim, k tms .it. VI sIrs. t'f ,, | I 1" .
  ," lo A "1'i S 1'1 ,I, I In-ni4iiip I oiiiiiiit| c'. I I., ( | > .ilui "hi. k .. ami l4l
  |4't |1" *
  1.1..1'.1 I'.' i.I I, C. I In r ,4.k, \\ COH| h. sntl'lv .. ) i.llOW
  111.1 I *0 In tl.p. Irjl. an,1) 1..11 I. ol i and "n.lures. a ,uvit '. Hlll.plK, $
  |IN."a. ( ..11,1 fortkrpp. lor :: lird lt.lv tStlSISS .
  lolnrtd.i I r.l.
  U biaiu. thill ) 11' 1 :: : 14 I'IIt'S t.Itil ( .
  'hli.| : riiiipla. t.'u..I'. r. "Kiil/ l Ill I.I lul 1..vl.I. bru I. l .I. .1 1 I 5,1 ,
  \ ).i IVP a [. l .. 11 n" 1 ..I ( ) 015 I' 51.51 'Isi .I.sls II a, 5' ii 554 I II,
  HIP, 8(1. 1..II.II. 1 I. |I'Isl. hilt 17. 1 lv IJ IsM Im
  Ibi., ilti ( |hrC'tIhlI .
  i., 'm \.1 'Yo \\ Il'J"1 11. fi.n.nl) i"rv inn,.', f.i I 'I 1 Ih* I' ".., i'SI'. a. maile I ,ht thonewio I .,. ./ I Inniui4l| I Ikis iniiirnlir |1..1.1. 011111 ol. > ..i5l. ,.I | A rri I' I. 5' '54.15,1 I S .15 t a I. 'Is 14 0l.a"
  11111.1! ltllIllltIlI') HIS '
  from the t'c'It ot rrI.
  'S I l'IrI ri I 1,1., ..* 1.." uii.l, I \ill! In Jilil I Iiin <'c.', i< a >iUt .'4i.lr! |I"..,.Ii I Ill niolioi,. ike .',.rr,'lir). wa In.ini : ol, ioiiniiou| l II I ki.l I Ihe I..I..I. IPf.iinii I'i iii.l.i.l. Is mild. 4,1 I I 1 .. ... ., 0 I I .... 4 Il'lI'll, ..., ... '5 I'h."Is 15)1)'Ia.', lISlIlt Iso t c. a ,'s I' 11Atrls. ,
  II.. .W' I iu v id Ion ,I.. Ilt .* III In I .' I I. o
  "e a g..I" Unl i s, and only n'tIlIrt'l| a one fool' I'HIM 1 |1'1" I In'ai I. I hat 1
  --- "I il' .11.I > i... a Han iil in f4Vor t.l : .
  I.,ui.l) all .Ho...* SjIiIIlt|, ; (:i.tMli'; I ___ _- e, tognea 'Uller light 'lbuulha.1' iveu ,id' i f 1.411,1)1) ami MIVP .Ho' |511111 I.MIK as hi" .h.1 I ... .b atit nls ''I llu.lw.-l.fr "S 1051,111 II 5'sesils. SIll,) 'tlllS 1)110,11)
  .. : i I I l..rfl'"l amount I .Inu : :: ; .I : : : : : I I I Minis' ; ,
  S Ils." ii ( '.& lIst.; .4Ii.IOlS '; S ..IJI" IIIK an iiiM>iliiiiilvli' > IP.IIP.. ll.prnit .IH h, .III.' iint4i.r| luiiiiiialiHii. Iatt.r SIts 1,4., ,.. 5 CIII I.'at. I'I's.sl, iLl .1111' S 5hi"
  ; nick 11.'ill.1 (
  K' .
  r 1"1| i kUtfUJlM S !l.11: \ by ', K** through a .live"f.ml I."f""r. ,11.111)| 1 1I IMi .i .il.-l 'IH.H.I. '' '. of all .11..1.| M"oiIs.t.. II 111511'51511 SII,1 SlIda'S
  ,. |1.1 .I'L. a"l I 'I Iii .. Mi.linantp I. | > 1..1| I iiH>u.kim I b) Ihi '"''I"j( of 1,1. lUatnnlt | I huItts rood* IlilIhIC I..,. I I I 0 ll.islo14 ill K-Il..., *5 II pI
  Menhiiil' I 11 I 1\1.,1. ( 1.1 I '. lltir |1.,1.. I ..IJ".I..I..1t. l lls. 1 ,. .' ls.s'a.lb'.Io, a,. I"
  IS I. Ni-li tliu II'S. I'J'' Uin 1 bi.iii.hl Sttl'I44It ti
  mi: ., lIlsitlIlIsIl| w I bill'I' <)I., Hut ) 5 I. 11.51k ( 'I
  A .I' t l..Is lli". fr MI .nlptinl lhndt l lHI I. .
  .. WI.HIIII, ... I 11,1y > ". I Limit), kaukpr. v.ki.b .1",1" I : ) 1as-.IaJ1155ts5. .11 OIl II
  S ,' nf t'jlifox( slirtt,, )i.ju-t ie. I'm IIP. WMI f.r Jii'l-, K:.n.Ii Uluinliv ltr't | 1.1, I fitt 1. .. ore I hss.'g.Itool | I.l4ll 5 ul' N.. i .....II. I.I I, ..ul., I.ill. ami. laitlully) Iilausll's_ : |I'aipiil.' 511111| ho'"I ( "Iru.rlrrk.- -- ,
  I'eabtnly :I All 5111151 15,1111 5 I II Y. ,, ota Jllll.II. .
  S 55 I 101 of ) I itS! II I rail. I .4
  .I .11.1.| 11.HUH )l' ulylbi I.. al.Mii.p I I !
  1 -"t.1 \ au.l nut lilaC ntlhe. rate, ef two dnlUi.loronlinary ,.111' ,
  : HW..IC )" a wIlislIllog.ii.isI |; H tillsI O.lN ''Is. I .,llk J4 .blM
  U
  ) ,, S 11.1
  I- 1.,i ,'"I.II'. n. ...lolhlui, .I. I \ .1.,...,.. I ,...,.t.I.I".I, I. S ...all.1.! | ."Iiowlet I !" ; ,, fI'.I.;':: the ulairmriil, ...0.1".1: I Has 11.11, 'tiu.oI! ."Li".lo'.' I Ill, !! lli' h'ii )i..".' I 1.,1, !II S ,,l H ..10'1 I 1..1.1,5.1,it II' .5 M .1".1..1.,. ', H I>ir.'1,1 I.! Masltitll, 15114 is, ,,

  .. ami, .. r/i all." 1 II i. Ihe I hratlril I I .. 0' It, '5 5)5)5) 0011,
  I .
  ol 1
  pill il uliplo' IIMI) ian I .111I .\ht! if |. 1 Hi I' I .U.IMH, I tslsIII'rllltla. llu 'op.
  ,. ( ln'litg .
  l' mill for lit luMlnif' ) ) .hijl .,11 0I '1'1. "I the .4. 1'.II''Y) II I ..I I)IA I 1.1 Illlukll .H lIlH.. ,. I tt.lkl.Sl, HHdlMI I I' .1 1 Hume" 5 5'a..oi.'.
  I' III.I.
  r ,,, .uili! if.. .ilk ,,h..I, HOI.Ied. I lnli I hue I I.t.t I If In 1.4.1 In U.ar i l irtrr beai.l ....1" '1.1.., 1'ioti.liu.p ,,S H Ho 4 an >|1a'tk of :: I II;"ll, l's,. .stI| .ill nSo.lIo.l,4,
  liSiljI'C < a n.lint.iMiu.Uv sIr \ nioiiupolr : a | riot", IHII) anniit.1NPH ; 5511051 >
  IH-IIIIOII i
  I '. 1: I ::: : : : : 'I.I.lii,1 ami I l.ai forlhi ..... If 1 I'.I.1 .. : : ; :: : : ; n ii tunPaaiacuU
  I.'voil'. liuol, P..IiI'Ii. Iugsiili.I ,,,: iiit-lil tl lu.1 I 'r I ini.iiIhOHIIIIIIIII .II' I1111151), ) "llh., I 1..1. I ha, >. oi'l I 1.51)4)11)'. .1111.tIn | PirnI'a) ri-u a-kinxHii I !lktotl> I Ilo I H..u.iit.l ia.i-l.| .'. nil .litln., | | H ik M ll I.h.",''SIOII'000is'.41511 l 11015'Slll. S ".11.
  I I .. aitlmf dl I Kia.le.. II. I llu. I LullIni .. 1H..H slId Atlantic Railroad.l4kMU. .
  i in.l "ili. r : : nmfniiuog .
  t 1 ...1 1 Hllll Ito Html I .1.1"1 C oriow )
  ( ) III 5.1.1 I .lh <.. "U" I //.1. |f's bnvtleasou u r 4..I' HIPIII' a .1".1.l | "Ill. .
  S "5 i I .hl.IU i .ml up I.. tl'iOllll' .\rttli nil I'r 1".1. i"III.1 sh.. "i.1 I 1) .lo growl I. V.rUtIle | i. W.I.'. \\alkpr ami 1 .,11.11.1" .. iifup) .hat He aie ,.i"l .il.. .l>oil, ""A")'n clarlata'|' l l.HI',1 ',,,, sIt "al I IHMIU.)'IUMI I Ul* U | .5 Jul) Jilt )I1.111555 .

  ",., ) I and itiniraulicd .. I" W.'I il' llowettr. Ii'I 1"1'1 it IHI 'I Ihi., I I. 511.111 51 PIIICOI SIP. llsiars..a. lN55l t MlIOAr
  ) : 1"1')
  ul".I.IILel 'llmiiaInl.. .. an.J) '"II.I. t.i cH "I'| : Hill neastiu of I". tear ; uuuy.SCITH irn.Ui.. Ha rea.lllu ; I. I 1.i,1 .I | | 'IPAkMli.ru-, I 4t Slot l4M Ssia.s.VIlIr|| | 'si 4.HI .51 '
  ," ) ( .IC Mr. Nash M .u.. .. I Ir".'. 1..1.1" C Hill l I.r Mine, iiMke alill.nr ami M.iroHliiK .. |.1. \ A. '.. 5* 0 .,IHIU s \a,htsls. 7 |ltiw| Ar
  I
  o .lip also ..y. Hut) l'ItC i ".1 .IHUUIIIU | |. have Iwen run lurln.laied ,lu..11..n. the hpiirlarv, .f. lu II, /* N,1i5111051IlI
  S audeiaiuine UK MMI' .lts.iml.iou II l.uiy' I'.rt. Ii4.lnl.u Inillrikl Hill Iv b. liar.l I I f'I') 'in.r 51)5,54 tii'i.a.o ArSr
  | II "lingl.a ,
  n 1"11"1'. (, it. yieal, nl.1.| ,that brinf nleliiin. .1 ) h..1 .male uul II,. 115101101| ""'ulsfV I. .I .Io... sij C 0, |'.M 1111151.11 i 1111 II Hlk.uiu Al

  .,,, 'in XIvr h'l' .1 o. ',. .1 I he. ISI' how l ltu sri lot .Inul Iltit. ,. while Iniiay rennnnpi., kill..in..nl ). Il''. .\, \ i >.au IW. II IValkera. i.u on Ikal Tn.ll.m.- .1..1 l;(rimlii S uiadr ,kt I'nscS" | "''I"| HH. aug'l! Jl : 1... S'1 1 11.111 )l"il..l't. 45,5.4 a,M ..trI
  .
  ----' -- )'VCIliSlt.! if Ii.. 1)""'" l in .-.i.n.l.iii.nIn S I lo l.ul) I" lilly .ski" ...fhl.Ih.lllif .u iI.l.'."- ...i.1 1 s. 1.,1. tIllS l.ilon.i IbvmIi4l .1..1 ton 00' 5 I.M "'1..' ninth I lontf. K Ml I IHI h>. | S I .4 > ... $51.1 ft..w, till lIIl'llI. lolwaiu Ar
  S I in IU."I ii.Ie! or < I'**. .* Ml IttVk \ .I | is I'IP,'ll,ll I4ltlt I I MlIII. ", lil SIsal. Ha ti l tint tIP! ,HTII I. tl'it 4U SI'itI. 4 Ixaw rIk
  1'1' "
  511111,51.( ) 'I I 'Itist p.aiIItr i I Iw tti.Ili., S ( Hie Ibiard nl.l r.lni.li.l. h.x.l 1..11 .
  S ,I.I!" I. "In. .1), N. <\ ,,1.11 ... 1"1 I a l 141 borri.ul4ll. "' 1',.: I I.I III. .a tl. A ..js, bi..t0 si.I IS.0asit. rot.
  I. ., tn... Ae il.. I'I ly intp-JifHiml, (' loijlly .llu i. nut : ..ler" ne ", g.i oul IIHMI| tin'ir fin HI'.kiun i .'II.H.I I..... ..1'I.nll.| ) 1..i. I '' .IIi.q. I .1..5.. H4.Mk > 51111 ,
  ; tuk.K.I
  \\ UlllVXto I .
  j.llll
  ------- ....nla ? 'I I hPtw Is ,iloull 1 ,, I. 411011,5 h'.e.pt'l* ArSIlSIpSIIs
  (lb. IIII liiiK'tku, I 1. i.iihl.f I Ihp .lullIII.PPH ..1.! .f ." a .V lei.MHiupiililiiiu, 110111 linslip, | .
  ..lilniieis I i ) 410.14 55 III' II Iltl-'lp.s.:
  '|'I.e'.| .',UI"' In ''Il.ll( UK HPPkI |h: a...I..I.f I in.illiraliiit) |I' II- Dial hI..' nu'-l it : II nut. iliiu'l IMKIH hiH.I Ni.
  .,.11".11,1 I I -emalilifluMll ...arl .." .. avviviiu) .IHI iiiiniji.llpil, t it the. UUM 1 n.l. a> Ii.a< bra, .. ,ail. lOt. I k''"NI.li. |..4ily WIt u..l .jh n sk. HW, aIls'r 'i Ir i'SaS ...1 Ja'sl.'e 11014 .1 5111I' 40,11. I .' .110111.10 1115.141I
  s5,4Il 5114)1.
  'I'l .hell.. vi.iliHg.-' I:ire* iiniuUr.ili -- IIIIISI.lI1.N.) 'lo ..il... I..II U.KIM. ;l I" I IH Mini'I'ion, \,.. .\ll' llunlwa.a)l' I tl..S I I' ."I') irs .Ike 1.1.1'1"nl wkiltttoikiuw .' .1.I .,4Hl. 'V I' J ...,.., Ilk I 0 ,,l. ,l0sIll' It.505a'IVO5ltIlI
  I
  S 't.i Htlh.Mil)I ."li"l a blurtS I I.' \i..o 1..'M*MX, Is.w.,..1'1. '..Ii. .4|'Ml"t.ll |''"' S ..il Hi. (I"irkii lo Ills H _.Ii...ktlh ID.iulp.1 !Ioit....'r of f. |ItillIl No "'I, al 0 .liholbrl ui4utei I. 1> f4torahly 1,41.1 I Ikt II I .,1 4.4S., '1 .I. | .,|,. :M KiHmlt' II nan il,|. lot 14,011, III 0.111 5lattl I 051.01,* i'atIi.iwi5551,5Il450 ? s p

  S S"'ill .h.h.lrl"I.I.I I,. hr",1,I II. I.1t, .. ... ....ii" 'ul., .'. tUib/ri or.l.iume. J"n. ".r. ...1." i.l 4 1415s.'rI.tl.lIIls.| l." .n niouih.hryiunuiK .. ..i. 1 .i"l. "I'| t lIsr4< ., ,. .iMIUHl | .' 1"1.,1 ) I)4ICI J..olIois II .Islp.Io

  5S5s" i I, Mi I r E.: lnt Hit". L.... I' .51,5., ., tO. .% .lI'ItoIlII. I tIllS S NMl1'l1'14'i1| ..!0 .(.'o. Ikl I-l', ssol|, oil I e t.biiI. I )I'.ll.- .lkl I Ib. IIIOHnll r ..''M.' itloH. Sill IoaleI41." S S ) .a.45.heia&
  ; : ., I I I H' I. I.P Will 1.41.11.Iir .. I. 1.1.45 I1.e 05.., I.oI.a, gill' t5V
  w
  .11..1..11..1.
  w '
  S Ink ; 4 4-I> I I' I St5l'w'li. IIIIIIV5IS5U l
  nll')) .I |I.ri"f.r > pit nI S. VIP\ liti.. I kern ..I.I. Ilr..I'h.I a. I ur.b'rei! lo I Iw in ulr w .lk h, r, I .. J. laspha S.llsi$... Soi5sto)4
  al.li' .ho be is 'lo krHPHllnlkl IlsoL.. kl, I I I -
  ) I tl l: I I.Hi l .IU .u4l"v ll.n lo re I. _
  I 1" itS .
  55)" I II. III Xlll.i.Ul I utlHUII. '\ 'CutlkH.lv' Has lili.K h HIP llv 14.1Ihi. \:11 I 'omiuiiuiialHiM from .1.I U. tt illiaiu.. I : ,. 1141 I .. "
  1. ". .) -kiM I .. fl "" oisiuiIiSI .0111111. .. Hllll Ikl IP 415511 ttlKI ts I IIYfcU I \ .
  "i" i..11 l lin.l .r 1..1) 111. JsitSHttllkf
  I. .HI inK 1..I). HUM Mint', ''','r.ti. frl a . I I" I I .I uiit i IIP U-l ol II. i .'11""I | IIIHI. kt iid.iied |1M" ,l.rI.Ar.'I11, IHH.I No. 1 Ii.i .a. ai.. ..l,HJsii i ,11.1 | J.II.I. ."w..1| hM.'I.wI' .tdsb 111144 11111. -4 .- UUttllt Hoik I'M W U. Um .
  I .. I 'IIIli".I'1 | I ..IH.I.) .) fi" 4H.1 I .Ibo) ,.?! rull) .a'l.I'o kll I. II II. 051111.1
  : Ii lul bi. I tiullM rriiH.ltfil ,*ll 1.1.. .1. : ; :
  hltllthh.lIl Io: 11N' 1.1.) (Inr iMloiio.nl ) 1.,111.,1'1.( r'lIlIb| ( as 1 to lul.hM Hku Hrs.rJ soil I .iHutlilioilI.IIM :; .1 :; ::% h m.uksli' )lsl'ilrIlI1:l .. :: : t:
  .5,5., l I., ili. and | bu.\ .. .| | | "" .. r l .
  I sRIt.IlIl'i.. like Olitrr l II .turd llt.11..1.1 l ) waibilli ... aiHiulra |1."i.I. ar .1..11.| | .. wa 'r.l. I fl.,111 I-M.1IO; KU 111. l..ll( ,. .1. |I.| .I"| .H. I..... rausrs .,1 : : : : : :
  I. legal
  S")i., l.i. ." r.rlo.! I.,1. SINS 'II_ Ih ill" the new store aa.l (Ilit-ie will '. SIt ,, dl l4 IH* M 11:1
  IIM i| bill, IIP IIMI I II I Ilol s. Hhrlbil. or lull OH ,...t.,. II.. .uniilin| I. HI waauikori > I Ik it Ikt. rlr. liou 1sf I'.> t' Hill aol ., ... ". I | I... | .1 k-U4 I.
  .'" > l, ., tilt Vl'il 'be inn round .U.nl Ihr S ay | \. Is's' Isis 4lll 144 |>l4IU
  : n ) will l uolriu i-iurtnl lout 45)O''Il
  : ui lor ..ul.l .a ,In LIst >4i.1 I kool ,. .
  ihf, |111115 i i kmk > H.HI < IH.H>
  .1..1. I.M.
  ..1 'Ill| tfl IklHir l s. ol.U. ou.' .I..ld. .. ... iiili. H k. Ij.l.iHiHkti bate .
  ho far > ,
  I. II
  11. I. M .HIIIH
  11
  \ Iir 11.11" .Ih. ... aul i iI l.uuiluir. Hilk Ike One r 4.M.HI I'ltl.
  ,1 IIP site u. HIP H4IHP .1 HIP |10h111111011.| I.r I.. 15a ilue krltwiik wul. lie I.tl1St51IOsj I. ,ih. ,' ,li.. ..,.. a till .1... frI rHI V.-I..HH. 4IM4M .I'ifiilH -, ,
  ,1 Ik* bras. UHIIMI bnftdrre alwa.1 Ihe ".. thai .. |I.rttlirrloiinlen I. ) C 1.11)1 jIt4J fr&liS.1lks4tiu,1ir4. : /. l.nuaivp Ill I I. '
  > $ il.. I iwi i. wtriimml! itS ll' .rrnisas. "o Hill'heatU.y tJ 11,1l'a l h"li. !III IHIHIIalhui 1'. ) .. I ..11..1. lkJ47"k"l IIM.IHIS.
  than :1.1"1
  : : and .helving" IIISIQt4 .AO. 1 ISIS .1.1.. .l.onld.
  555 H.I ) I* r ..flu. jr, .i. UIM| H- 1.1 I 1)11(111K. .ihl r bkiijy .i.1 IhrirItuu.l. it'ut' U s v.u4Haii y mi.if
  I. lintliU
  'h. ) i4l ,
  .55tt. ." I. 'In14 I .. .s.t.lsr| ul IheMi : l..ll: hISlIIS4IIIlIIl 5 Infill. ... 1..1.| r -iitin .11th ll U nniiiuittukd 'If want
  ..
  I II.H. llir aHMiilliieiil (
  1 |
  | ,
  ,
  aml4l b4. 1 IMWII. : 4l Ik .
  - .sit a 1.11 51,1)I 'OsU' I. !" |Ish.5.01.sasa noitiir
  I .. I'ri'sidpHlMl ihiltM1.11. IheItadii sale "':*.! uu| Ulkir. |MVl I. aul bill Kt'lelar U. l4t.n. _. :::: : lasuieI aol
  lilt: Illl't. t iyt' 'I t 11.11"( ''' (.MI.Hew, for al ., .f iliut II. k4- !:. :7 Iliudoiuili I
  >1.1 l. the ,i"II'' j' liirlher luslrii ,I ,-.'. a ,' .. 1..1 i S r
  fl e W4
  al Hi ll I IH-IS > ol 95.
  .1.1, Is. .
  I II".t.s"ew .h'"r \V I ). ('III.I.1.1| this ulhf al !: ..,1. |I" ."" 01 1.1.1.| | ..| ivni UW4.UIU il.at Ill. 1 Iwew 'IHP. I*. l.o..ill. .
  ?Ml rstts". wlait HktuIk .\
  J ''I > 'tt'1 III... ,,"... l I. ",.|. ""Ibnr i.luba. III.IUH ,i..i""I" l Ifll"r| lliiiii.au.|. Ju.l I. Ihiug lojHHd HUI4UI l"i .1'.1..1.nat Ill .l4v .Uluir. |,Hikiuytoward S I..ul lIsa I",.. | I'l I..I
  .ll KI4.II\I II ,
  Hl.lt
  -- .
  ">"I') f..f I .uiil.u., 1'.1'1. 1'. Mi i.SI. i. I. ilatiiit iar |., rliauiun window. HI ,1.11.1. .j..1| 1411.1144114 ilNiuU4l .. : .l.lilHlll.k-1* '
  11.1.1) '
  ( |. .>H ..1..1. .1 | Ti, ll 5 A s l> II .
  ) 01)1 I t. ".
  ; u
  5 i l.m r rjN.I, I t abil Hilclo :
  IIsal5rr
  I"i. o .1., Il.. .n. and lor |wt.laM. (.'all ant etl 1)44114ami ) ..1.". 111.fI.. .i. .IMM sal eel. long > ui' MiihbliuKi1.4 4 Wi. Mwila. ,. I I Ittt IHH4PT, H. \ '
  5 iii mill l<> llnic f.'r iirm h.t. 11)511111 IIrllJrllIltl .,.. .l'sh41' U.lru.lu ,lu4Ha .4
  II. l'e.-I.: .t Ike ''h. .I >li __ liVi .
  : ihplr iwullrt: I Ilk .. I.I I.I I ... 111t
  f oiuwitlelia Ikl.
  - I."." .'-.. lltr .,..mi'r Hilliixtlial ,l. wIsi.h III.') 1111* pIt, S sat money ntIsSlItIINIll.lIt'illIlIlIp. .'I. : .ui4U i I HM |
  .1 I. LIWM .* 1 1"' M I I.'C I's-roll l.r.Min.l; ('oilpepiiirx Ikne .i .- < J. > .loo. ,.. MUM Iklny .".1 > .Ibeyairaljfii I iikkuo, ."C. ) llT.il _..I..r! 11..1.; ... I II

  55"i '. \lauura.liirrrii. au.l, )1J"I.r f..nr tlttsMr. .. i HMltU wa l'1. 51.. 40 ,iunl ..,..1.. |Illaurilit uarly ,,mellire i ...' *r.l. .1 | | i ,..if..1 I lwl.. Shirk C.it'. I p.J' '. "0 ::11 ., S SIts

  .1.1' |1.1 h tliul. ('hJI.I..I.fI.I.di. _. -- --- 1 i. M. .rll ofili '. ..*. I ike abut,1 4.1.1 k4uK Sh i illu I 5001115 111511
  11. ) Ix 'eole" ol llurida) Irua.IiIabiabtII I nUryikl sal I In"
  'Y | ) ) IU' %.. "l-k. lol.IlIl trZ
  SI I \ r. abuoiuletl lu'.riK.l warraul | rt '.1..11.. Henry IL.r.J. COO will b* lo )J'sst AIMl5tlrlt.o HwilkHt wi. ue .r .
  I ') S SS. I C.II. l .',UUVI-HIWH I ,ae44rli' I, ,ur tily" NIMI ii. | <. ki ...* *' .. .H
  't.'I..I..lalII.' _. HMMxIk. auj .. Ikeilmve I 10t.L '
  tol
  ,. Ill, 1rII5.WIVC tn : atIhe Iviti/TiUn |
  .
  -S. I .. Itisitt l I. .ul.l lit Ur a ...1..111. ".I"I' 1 .'v, u.111 an a K eesl| I II"I 1.0. ... .1.1.1.. _
  | "d".II"1 first l.uir U awl tkal SI. .I
  but yevterdi Ik ".1 rr.ldtk st( the ,, lisp *ii" MtHl 1'.1.. o o
  St ami mi) III .", iO"I.I I. I.i ii ) ..11. .. 'I 1 11.5 p.ol51le kave an u|.|4irlH.llf *t I until I..i _liu| I i11rSiIIC'"I" ,10404 r.._. t =
  I. 'i I.h.--I.I"I.rlII.I..r.l.I I Itlkl al, Ik* I 'ily .1..1.| I "., .. I:>,. .11.*, IJIH' ut WarriutfiloH 11111 is. IHJ"! No. lll t..eMIIW.ICII| .Mini .! ILl sHlllol tao I i. NofrHtliel H,4i oii.H.twHiM I ... ... ....". .. VIIIV 541044 I:
  Mr. llor-kr will I* .l for iuK f.W. i' L : : : I 4. 5* tsPll v $
  , I S, 'h'I.I.y"'| I ICSSt I. f. ";" 111511. \,I..| I' .lch'i"J. .n I.UHI au OjsiJI'jdrotlkIl) "i I 1"1..1".' tkct .1 kavr a ... .i'kl*. ?il..aiV1o.k. : | .'. :,

  .5 5 5 i''U "o. l"t..h'.., .Ul.l 41110' la knUNl. 1)4)"wek Ikal ka. keretoforoiurerwl | \\ ....1..r uur rauyraiHlalksH. I.t laI ..1oli..l hitiliil. I not. | koiwr.l. ikal M K)uwn .., '.I l,4iai.o.. d, 4l' i IIM, : lbhSll4. Mil. Illi A4'.Ok) Moll. I lll'S.It .'

  "I'| Ill riij ...IFiIUPH I ,>./,.,. l our krolker ensl wrh-uin, l'rlihsoe 4tfItwl .111.104 I.r.." I.I .I' : a 4UW I.U444.44)) 5I5.S.VAV
  -
  S ..1.I".J., ., LVII) Mill Is"S | uleul reX4itl. lu IkU l. I. .. .atl Irsalllr tll-H iuVtainUi;
  1.1. Sill. Irll.r kekds ti i I. ui' *4 ,
  ,." 1 !I.. 01 ill Ki aa iHipll.tfil'llalt ni'Ml i4lair I bins lo Ike army IU.Hrdo-1.. ,I h.p )"..1.,1 .rISI.larl.b. aIaaIitlVS 1.11..11 "r..I. 1..1.
  t .1..II. IIIINS" 'iir .. ,. v S hIs I..I| fuf kwdl ( awlH4IUO I ..r.il ,.ni,, Slats .11.1"| ) ...'. uleolefu "I l .uttnlit | i .l .. M4l. _..4I..I I VVKMlllWIIUlMMI 11 I.iis.I.'osasIs.iIoll.Wt11hlN> hal e.bI0.kI'MItlI.ll
  SatS l P.luW-4 ', l'OI.il.Ii.ltOl. re
  -- -jmIIMT ll, IOU Wild rnirrarlHy .1.1 .K.I.M imsl'f ..u,1 l lml 1'ate| a S lIIVl'IhIIhlil. ILl very ** ) ...).II4S5allSlrll l ..1...y 1111 411 rHHI. IHI

  : -Till: lint-si. ttllKl"Milar .r.l, IS..\ti4m.iallal. HM1't.MMtK.isi Ill I". I: !>.. HM. l SlIM. PII:; ", III.IIoaaN'l .luolliHi|1M" ..r..I' lt1llrIIteIl| S W4ie eueiule. ul Ike (lo.l: 4l I. I .. Itlasilti $r' i p11' l I k w.l.i>n>m)4lt) ...I.'I. .joI .. 011* tilt,krwutk sjrwiirlrwi.4tH4.n4k.4nd'M4kkHkl
  I.jitp.llif4.li.M4 I. lkeuii
  "'itt?. Vs "uarauire Jewelrt WIMSJ on linverHIIMUI : I IwlfMi ke et5cs'It kla fceavk.l tot : ).wn .IWH oih. i-al Ik l ItwilS
  S | .s.sc.I. *
  \ | d..nif.i.| iiMiiuil I'i a-lo I lykiau.1 .ikHUM.kiuaiiaMMri.rke. "1 for || || of title 1' '
  1..1..1.. kia, kearera 'luj skkja .t.. Itelr
  .
  S' ,. ,, .. IHIHH,. H ill kr ill't'.< l aie a- ,.. a S .. II" < a* d-i fcrrllkr 1)1.1 .'..i.. 1".. |14011111| I |51,114 near ttrjry 1.11. IVrry eric. ". ,: .. | ... lalm. '| r S.. we are lo t/IIIIU44M4.s- tHkau* lujMkwkV4U

  I... t.ri I... IhtS Hilltnd thai Ur witeu f.Mje-H.I HuikUewoukriTkelu :S 'I... a.) U44H ,.Ihe Male. and will 1 l'w'i, .* h.t ivrtolssloH lo .fu,| IkrirkiklieHlKKlKHrf j every >|- ... .I. uolu ..o '4.. S T. hSlSsoi.. I woik .. |H"lt. eel In *ttl.. Ik,,'H<* traliiV (rukl IVH.4WOI4 lo
  'Hu) adlrp.. l* InlluU I furl u.mrHiwu Hill I'uf. MilanI $ 4.11005,40.
  I..IIM' a. "f | h'* UUrrs HMXIOX'tu I hi's arwl vuur work aW f.
  d I l.IUuid) InI4.u. I'alafot ibiS : 'w..I. I :u I. w a4 |>rex ,1..1 I IOK Iktwiu 1..1." .. 1.11"" I .. > .t.l>Hr4klXIt
  : .111' .PHI |1' ..rsrnUlMHt'leslluiou.al' I .. I II.lao: 1 le Ic do .
  Ill) .. 1 t .HMMI.Hur, ) watttrtlereJ Ikal Ikuar i. \.1. .., \ buy vtMtr ...1.| *u>l irueerlM ..1' ti 4 stileS Sill,, 14". Aa-l,
  "
  "I"' ) 1 HM .
  1..t ''1'1 1. iHdaUM HMsaiu* |4aH I... 11511Ftit ... .i. I > W l'l.5ssill I ) .. 1111 II I. .1
  ( o.
  .1 I.uss.Lp..1s s )il. .1 t..t .. I'Mlhedivt- ul heIs'SIS's ). It' al i py. as4JM.iJ l abiMil e<|ii4l "i.....lie Iriiuyl" |IHM*>* .u", lra.1 ..1) Sp'

  S ,I, ., .. ."I ,. ." ,,, S ) si ba. a.l.M.lP-1 kiokri.Cut ,SIC Mt ornaiHental work .n Jewelry 1..1.1 lean ISIS ik 'HHet is* kw4, No. 41x1 tu 5 u "5'i.' ...II.IIli ,.,I1. %4> "ywii |.alr' li )'r5l.111I'II coil PridISIll 1(11110001.ltoI
  I" laid'. i i. C ,yrllIb' .
  ,1 I
  h. ".1 "I.i. s .1 1. ke or ltet war U u. HI
  I 1" .! In. i uf.ur
  kuf4 N. 4. skoukl I. ILl.plis.ts KaitrUs M4kl i.11..1. .. % 1luSl.AnI.c .
  ) I. .
  l ln.1 ...
  l lib ) IIV 1111110
  \ .1.1 bIll
  OMI..I o. .H.I
  I I'H'. S .. eu.linn u. alIbiS eslilel liii OH Ik* II > .. waul' ,u .. f."I, laipreousatull| $4 $ .l 54 55'Sao .4sJ.rohatil tk.444IM1W4
  ; sIren and k
  111 t '
  -1
  H t woukl lkn kate a .1..1 I1 k tud. IA arrlt. I'M IMI I .. allll fuiikei tk. IIIsSIlSItdl ii.sI l 1i' .00 1.11.11* :
  tohkrV Iw4i.o Ike 11,051 al IM! MakleCaJIfuri.aik k | | )'" ant .
  II 1 .I. s rai, t.Ill.) bat H.MII.Il.ul. IH luiweiiseauiotiul : tk'in treaiueri al .0 lMiiH ... will r ..t eIwr
  .i 1,1. M,
  S I l"l '.UI' IlkMHI
  'lUIL II .111111 : JylyUib oil' LLsS4
  19411.. (. >
  5 :0 -I.
  lard ( .. j
  .
  I UnU.,, N \ o tiu 1 ) f

  S S

  S
  -

  -  ,. ......- .
  ,
  .. .. -- -. ..-- --.f.,, :- -
  .
  -- --, .".- .".- -.-- --

  ""- -


  . o

  .. --
  .. --
  '
  ___ __ .. .. __ .. u_ __ --- -- ,.,-.t.t. ,' ''If'' .r\ ,l/11"':\ .ggf

  \C11w.: I I Ih.:" i or I \TI.HI:'" ", CONFECTIONERY'
  &
  H.PFEIFFEIUCO i : --CHIPLEY CO. -:

  (I'. 11.\ I 1"-111.| ,. II I Ir. I. I 1 .. 1en', |1''IIIMIII f..*. --A M.- .1 ,

  ,. ., .11 *"Hid, in .I.has-a.i l barn "m."e c....", STAPLE ARTICLES.
  .
  o h.,. ..-11 d (Aki.Ir llliinl. for I' Hill, i I''r.| II.." real, K.I..iAlionl ,'. TRADE EDITION In ", u I"

  ..' ....." .I".h..l.| i I' .. 1 lieu> ilcilha. .. .....k Iii \xw '

  .flir, linntml, r'1111x1'I *rrl,. lIM I, y",1L i (1l., II, till Inn* i.f IU raift Oi.,)('<.i.li. nnil Ship Storvnr aarlli- :N"'E&IIW".I : :aA&D-VVA: : E

  , I ', \\r., inni.llill I II 1 laiUimrt that tlii1 I, I ,.11I1d,1..Iru M"" A" .... ,.
  -
  I ".1 Ion |I'L; I Iln* in Ilinilllunonmy' :, ,' |, will IK KfNlh ..,".aalln. ''h'', r r'fls 0 uJ i D..I'-f..."*** ,. j.rht tb1 1',1 Ii' ,h"t hil '
  MN4 / )....! ** x1111,
  ""t .l nhiinualll, lit "
  ,
  w" ", 'or'' in, i u'I I Xlfki I vtir ... I..Is i krlI" ,,1.\1' I...,. .
  ; \' ,f 1..1. IM", MILL FINDINGS
  i fiiinlml new luiUiiv, aR \Kliintiin' '* tinlrlgruiiiil.. 1 .'rlll ,. --CAMPAIGNI-IPAJ: : d .

  udwdrn t In liilnrtullvIn .if 'lV'r''|.lit U .ailli-twa ,01t.udelr' .. 1IKKI.I| ItK.\'\ AAL.Mt\pt \U1' an

  I .. ,. ,P.lf Ijl'c.nle |tau. I an.lwOLI' pvtflVntJitiiM". n.mititt Cutlery. Sliouls 1 liar..'.', slattiiuldlt'i( ( il.l

  . i I. ,Ib I 1 'i. ""kl.1.1, fir tin"' 1"1 I''f tmtll ura.1 .*>a fiMelifMi in tieanw/hltal, :10Vl'I""I., 10"t."'., 1iih: .n.Munlnaus: r rI. ---., i, In-ill- tin (;rent Utr'aUKim-. IIU.I' I'liinS! : Uil r.licvM( !: : iith\l :\ 3 H t'lIf| |o\\x... ,
  tar
  n I" urimo.rd.I
  iin
  1 IL.1 hiommi** Ilill..t.llItl..j i ;:; : I .I'ttKiKil i, ttiiiK(

  .el,I h "l.tiprolilrto" MJIOI' "i, IIit. IanI1F.n. Vices, Amil, Ktc.

  1''' un Untm<,..i ., I The. .\IIIPI'..*... li"tihilii' >u .km.Kit arIhrdhynoogenlybahelletellu I I. .* I': C j II I.: iit. flic iVuaarola (/Commctcialu. \ I, u- "''nl..... a -inrilTTrniM, f"il I.A IIHtopltfll :

  l iced l 1 and ihiu!..< .11. .
  ,,,, .4 Mi
  \ rl I ini' ''' win mi

  ". IH. him"l Imn iiiMiilh.il III l lI In. l'.rl. IrA ",, or. .,. AltlOlMM Itv lilt- 'I'll.. 25 and 27 Palafox Street

  I I' ,,' I I/ i.l I. IlahatPP.onnla.,,. nun, In U. J* |.rvHiw a 10 build I N.1Pat.l.taip I'k\YI.ait'.A. II.* ,
  MIMII.I' irilra' | Dial a III .run llioitan in -- ,," rMI..\ HtHrrT. 1..1." 1"1'1.111.
  I Ia| ir.1of flnlr 1 ICE I COLD I Iii .al.i> _
  _. _
  ,
  Him -
  ,rot I > ,':. .."".. wre.kIpp, ( | ,d I from Mul.In Jaya.Thu -- --- -1"--"

  ni"t r' MI" 'fir leawf stales| |ii.-*d.t tiioiriiirnt. fur III. Ixililii.n Cl' I TIN' \iiiM, MA JILT nth !AML STECHER

  t M. I 1x.IwaiaaIP :fr; II'N.I' for a HIP, llnti-li lloiicuf lotria l le t ya.b. tl> ..I"'t Ml.I t..Mll I Ili"..IIKllftMl the I ,litllll I MRS. "UTI': : II"M.: IM'N: i. .\ -" I'll'1: I'll uN.111".1NU \,

  1 11. saw till |,l.nliii.!' .mill lug engl,'lli'Hi .nn. 1'1 I.IU' r 5e1"'IXTI\hlXl'1: : .\ al'I9.ht''Iri: .
  'S II I M'lhr' "11\ i n i-: :H.I, I \\1-11 .''. 1\ ,,
  1 ak1 M.ulcr.-.ulf1'Iroluulutn.; Illy'two million dollar' worth at l I ,
  '
  .. w" uImA.lre4Iuu.NUd.I .owinnln. randy" it iiianufatlui' ,*.1 I In the Hilxl. .ar 111 55.n ... tn tart, law. fill tia1 I a. _ot a/ ik,. I.* I* ...._ Easel, the ; i llIa.Nw" laalu. I.' .. n.Iel. uh.l I A\I.t: I"fl'AUM: JlimH" ... 'lull'I'IIANIlt.p,11tI.1H'MI1.1.P.1l'I'IJE. : :
  I ., | .,.,
  , I .IYk, 1.1. ao' r. In, .""...",. ,In5 ,Its 'I l
  i 'Km iltnlrIvii, tlir rloi..1. hcp Male anniiallrMgr i m.-1aa' plls\ h'r tie. .i 11,1(4,15141"r, ". I I'M' : :';. 1'lSTXI. > jiii' -
  10\\ ( 1 IIIMMHIUI. win Lies, 1itl i E: fI.U"JI .4 i.- m ftt TE:X1IM. ,, .... .
  ml niainlaiil, l mtliin t two Marami viiuwa\ ,\\, I'tUn it. the ',roll"lhulic 1'\ 111/1' a I h''. .." k.", It ""I

  .. ,lciiliill, *" rci"ImiMlic w ho .ba, MI In I In. I iit' M 1 1'1'1,1 nl "nA\lIIII.\r: ", "I'I'I.tto: *. Irl\iIlll'I.la. .\s*,
  l' |
  in" MIJ.
  Hum.. of Lurdii II.. l:.roTln.( I. .J ''a .|'''AM irilllR" ai,l efa_ Itulir TO 'H\t I'.HID. nf
  nut* ioii
  Id* no liquor ..,...
  Ih ( '''''II..IIIII..rl. &&aea LADIES' DRESSES
  r' lItYOlladl J.et/YY Me.ese11 T
  rtSBING: : C =
  r llll. ill, Ili, .1..1.I W Il0|* tll...* An ludic, rtifiilljr r".I.I "I"| kit e fMlllr : LC,
  I f'I'IIotli; Tit titr, u; 'I'M.-. '
  M\(
  Mil:1 I Ml"
  .. .,..
  .
  1. In, .t-ll IAII.liIIthielrolodrwill, dutbreune "'III'I! tnuoelal.lo Kh .ta .1I1I1'.l.

  a i".11" a stash Hurt .unil Oil ov' : BIIK.: J lllllM.ril IllIIliil'e(
  .
  Ihdr'halauquan. |" I l..ttv' I mh run HiHIM! < MM" it 111 l'LaI'.1\I: ) ) : : | ) | ( { / : ,
  $7Ien. im-11OTTLi'D Tao ...,.._ Will .nmu.1.i lull indtwalMi *. l.. tai lr,.V (... ..w.WM.w.d .
  likr mill .
  Ihr( Rrpuldb'ula.rows| l I I........-.. an mlkallnu I. uliir.- "l

  t win,.II.', llin, ..illlor.r *""" Things. 1'h.1. .'.-..1 rail workt of rtimivlraiual..ly ____ hi.r hM.h_. .11.1', Cooking and Heating Stoves Grates Et.
  .
  tthinlliiip, Into .flue Ullol Ixn nrst r turn*"l oat !IIJ'.I..7. ;. INK ol tar nu!, wish. fK rvKUL U.1.1'wlIIllpt'ir' ,>r ii- nuiri' __ u_, __ -- ,

  \ a Mill, thrr will) like Hllll !Iran.memI ((.Winer ate.,, likli t I. liom. 4l' tar| I Livery Stable For Sale. ,PENSACOLA" "..ihhiLEhliltli.l: : {:-. \U\rs-:: : -.. IfnuulX( || : AM. > \\ \1'1'' \ ""I I

  I\ ,Vparlt of N'llli larnllnlin irI rest ut the luUl |M-oil. ..li.uMr /\\\ni.' in itriu i I' i at MM "r tit! IIRIK" KllliH U+ AM liM' >fi* Ikt1, .L tall ir MM HIM: J.I"1': ( 'I:IM' 'krin: t.

  : .
  .L '
  I IMI's \MlllllM\h\
  : wish the II. >. Id. Intfhtor' hots-v souls fllVVUHIrU
  I prrn|"' 'linu III Inn. euuuly x | I" "" '. ,, ''I i.i\. .11, t:.> -II"!''' *M" A' l..ll!'>,., M vilK. .with I U/-Well"prix< "*.ltil>lli.>T'.. !: BoilerShops 'll\Hll\IH: \\t..: .KMVr": 'bill: -. '. .1"I I ,
  mil'uli ni .>f pun lia.lng, : 1..1.l to rnRt.tn : ) l logire lht>ullk Inrtiilliiuin IlirWl IMIIPATENTS" i ,

  tin. Millivilioii of luliaci) en I large ofi I.Ioo'n.-"III.| ( | pr.wl| that Mil 1'': '.':' 'f' /
  '' I .
  ..
  ..
  li.un.ll"11"1. ill ill (tlu .ih I.I.Tims
  I" ., IKI..I'Joj \AII mi. 14 "'UI\ i\ .\'IIII\\'lItI.' Their Sunk "iIll..' i I ,
  .' '1\111' LI
  all-. I ant alit I !.<'Mii, |papers. mi I."u| "." I .
  .1. Let ... "IN tl. as.- ill F1.11I0i,! \ .
  ': .V l.:.'|.nlili., -an or n"If1, I |..|lwr l lu i. 111 ahassle| | |huei15..ofllir | K>IIIIIIKIU -: ..:-:--

  I I 1 U. ,pnh",.... .Ioo.tI.1, .\iala| ...111. ..IlI1 of ('.,3.1. In UI"Krailiv| l h nui equalto I "r w Pi f IMXIIIU. 5' Iris II IL A'"' Ar1.1'tTr "v1111kiT' I July u uti"it.: Trial"Ir.M slti1a.'VI '!* I ""< ) H

  t. I ,till li* ...1.1. nut! In !10..- than alt! tin 1t".I"*.. IIr the \\t.lnn, I'iiionI I .. .
  j \> I r1. ill \: algalI.Trnu NI\LItIt..1\u UII" RItn/dRiI: 1'.t.-."' III I"OIOW" M ,\M: t .Mil I II\/: /1. I''II'A'II\' !
  ; ul.wth,. h, the, kin I "l ill OraiiKi l:\.''lO-, I'el.gupls I |' odU iu tli. City -f likifiu .. I I liM'inr6 '
  > Y. I.HIIM.M: hi> 1 1'\1\:1": I IMP\N"
  I I It" A "betwMii the ..uiiijiurf ', ,, rMrY' M''Ya : A.wr'Ie P. 1'11.:1: I. :.XI.V r'I OV MMrlMII:
  war ga 'r I.t"E.E .:f'mSu 't'ma n' iiM-ii. ii" A II innnr\ mini or Tilt: "'\T'. wlal.rnusxur H' : r : \ u|
  I I''In. rrrriii,n nf i larK I"rli" k 0"' lulUnuoga .ka. mullHii. ill IN, a.rleIr'w". / ",* IM-rmwir .k.. Mul' Itorfe.iwMW .. IXHINM II i\M: : > IIIUliM'\ : : fONt'111| \

  l h.. I I", II iN' /nnal 6r.iu1..rIIIP. an.1 1 ll I. .luitl .in of .lliiiirlic. | uf gsauwlilIt' >I. ".A. ynl rMrtn.d lAr aeNI'pr N .+ 11 Ar'.n..w NMM1 ..andr I BOILERSKIMIV -IH-I, IM4: MH I. Hll.r: HISi: ,
  ,111''liT .niilr furginIt IM Ie11.r111 AeYa. M.Ina, LaIwegM. H. iHKtr.MilH ..11.fll"l'I\ Hrlll) A\l> I Ilk. STEAM \1'1.\ -" 1 hI.tI.Nunni,1l'I'I.;: : !:i iI ,
  liniiil .wiA Tina' Mliiwtll
  lI.t I neat' a Ira N HOW Mill II !III> """,. lotr| lllUIIMIHlf .. YII"n .IelA .. .. I .
  1fr, "JM E11EIit:
  .
  : ?m ma* "f>tfm H- i l
  .. t wl.i-n tlicHlnttr liiltnx, l I.CI"! ';wallnll *i:*1af? t: .f,ihvMrlttiar! ; Amvr.DR : IKH.MIITIIIV 1\\.,. I IH l >\\r' ", '
  nr
  'J )dew\ titii.nlrail:. /ciio T\ibl. on* of the ..1.1..l Iilul.J |, 1r.::.";; mr AI' Inw MIVIw'. '' ,14uYK,, I .1isA111AAiA\N IIAdtA'AJ'iIr.igLe. _n..1'" !if\\ hnw., itlrttnrtty anill

  haalean inal wild l*
  \ tic, golf, .UILIH! al l.alvttl.. In PALAFOX STREET
  y 45--
  -- 25
  Rugli.hRkndiratrlobuild; I ualequlp/| | l" .itlj. U .iMnlmr .1.l *n.._ sal, t miiw. ill ,;..l ilwlLL and ..I
  ,ptungiugIsharkhat., ll/bcarl.| IIr 1 WI' SALT PANS &c. I
  w "lnl railiti'ln I kv Uril. 'I'lr wad PILLS TANKS, --
  STRONG'S \
  Hi one Ilin wralihrhut( ri-rmllj lo.i
  itAia U ....,"|.Ifle.l mil, ilrliti.n.l ,Iu (lIc'r 1'1. t .I".I. I"X co it II A/WIA(. r1 T T k U 'I"IIAC Tr..1. .. /."'. i '
  luirllt n. .Nash
  w 1.a UNION STORE.
  t-lnjiimijf or iH-fni lilipiar l"f, .I, The Old, Well Triad Wonderful
  ,\ rrmili uliiilral\. rmmtlv 'IN'I..d Health' Renewing Remediee.JTROX6 .
  ' It :, | I 'S SANATIVE Fill I-.: VE!.KTi: ... .. *..icrmml< wish IhPI'll./wiOll'raso. I'.......'.) MlCONTRACTOR ..... = -
  ilr'l. valtial. .lust liar Ainrilran. w*< the. wtakulluvv N..l4lr. \\rl. ma i>lT toiler'* It i ulr .
  tl.nlerr ,
  II if n |" | Inrr ? M.tn'Nn r'LnI :
  pl. ;
  . I .. 'In .1.1" ,,.. Irelies .baa clansvetoti. ,A. NI'.d, ., ... AfM..ul 1xN A a.FrM ..lekt
  "
  Ou.t I wa. Lo.I"I' tie' l Li'.It' afew I _.. hr arp H..._.... _..,.,-,_ i.r. \1:1:,
  " 11 | v"1 M' w6nlredr IU.l, : .
  ... .r bnddluge rw1w/1
  ; \butla, I'IIIIM! sialr. *1iHii- ,a .u row... N1rr. .. Or 1 ..,. II .. pNWngeaphe ? 5IIII 'I'/ ....
  ,'>.'unit!' awn "Nun* n.iUtlilt| Klli .., 'I,1. 111 ".'h .
  t rr.r.F
  'half ...10'h .4 l, ulll. .. r.>. STRONO'S PECTORAL PHIS .:: w.: w ';:
  I'r .. i.inn,1 I Ills iH-ail-.il.liklilanl. 1.1.| kMm : ,,.::,,:,,",,/':='"M..Y..A";,.:: ,r:;;:=: 1........ and, il .?H will r.ml ... a I.I..M.;.K.l. wr ran. w Mir .1" I ul '-.:-<"1

  ' .'d. ii p| in In. .-\I..ldrl.I'"I.| : lli* ")'IIHK whrat .Inpof| I Idiinin, N. a.ll*>.*. N.,..,.*, ........ *'.M| toraVMifl tfxtrfiMrth JjD.

  'lulu..,inI ,sell liii.luil. ..jll; "IM In |her wnl UignI :::; \ r l.dr:*5iFlSrlr; :: aM.d rnq.. wish Mlnili i.a illu-ltl' yell a.l.>.-......-"...-... I.I ,-.... Im-im..... I W L. THARP,

  I-''"in all Milii.iiHUIIIP" < the run I hail lli,,, I.irgp.l )1"1.1 1 1 onlrails I .1. amivrii .

  uiir..,iii" ngallbat| 'Iliu' mrn Imp| i I. >. at I.... |I.ihr. *plovn| tI he, iiuolirulila .. dale!
  A t. + tiall' art yet... A"? .. alyeulrlN'NI. tt ra'II a an ,
  -lulu' I."misI;. .L111 It... Ilou""I.I..i', | <.li, irnpctir. 1..n.'lr.1 IIi the rasp ;
  0
  .. m "IH made ll U far STE8S
  t the' li..ol rup a ) ViHhwi.t' 11
  ,I.....ilka. w, k ..i* ilrraly' "nminiMHwa,. silt. Mr will ...iw rasp
  "llmt ha ln-rn KJIIuieJ, kinKllic ,. arf *- : I I A.n
  'Ih. rlnlrli "liplil' h! Krllhiii, ml.iwlil to,

  f 1 lorlijt') I lultlHipiiNorfvri" );. Two jmniK la,lin .|"I.u.1II | ,1111. .'i..,r a ...l.v I* th. .. rmlnw.. nj.iwut. .. ..>., .... ,............. II'rl.ae, has It ETJILDER,
  :\ Ufuir, In.Ilia' hi.tory nlI I.
  I' ,. ,lli.r. "IICI.ilh, Ih."I..i, IlithlIn .
  I f.aiue.pIllr, Ifwlhm-.. *. \been ant U a" lie : I ... xl Illl J
  theIrl.air. _'I I hi tathri
  innllVhi.l
  was lilit .\II..I..I'r I
  .
  | .
  I t .xl' .kill. salt,I nitwit. lilln. ,. lit lh, ka>.ul al.11' .
  .
  1 ininil for rlllinv hUll"* I hip Jut huaalell-Inn .I..lIpt'\lIIi., .. fur ...".. I
  ,1, lnof ". lionw .Iu nut;' itiMil.. Ihlr. taut It (.loahTil. Hi* VOIIIIK.. nivji' a. II.liHJH, : : \lrl.l I : :tAI..... ::eE CaE:: : dz: CONC.rlslll .

  .. lahno the .
  In 11Th ale I -
  aLgdi.auua. -
  I rj.|. 'I">till..;. lirliiK one il"tUl' IV' .I.rA4.'r-.I l I 10. ,
  | pea| .
  ifll/ a.', nfa.li.liliinl | : ba' w.wl'I IrrNe 1ll.ltl11.111..w! ll1Yt 11p: hail a a .p.
  ; Ir"I; ,
  :; ; .
  liaircl In hulk.. at ;Whulli: Ik.Atii 1'aIl +I' N' h I r
  l ., r' .n In.,in- nl. ,.....i.il vmv June lo. Kt ... Mills
  I Perdido
  will with roe Planing
  ihiia l liiak- "
  8rla" >Dial alnnil 7aue1 l .r"fl.l. ll.i.il ul |"-r |p1./1d.a-'ra ,
  11AA01" |pat''1,ul (I" (tie muni... and Ulikv r I I'luully ( .1.'CH.C I'It" rl
  . of theta. '\ rap| irn "1itlM| >,l /IIIHIINn.lnilU .
  f.' W..I......-..-M will allond. tLi. rrup lot II' ..... II .\' 1'-1'" In'IhNnu "
  )Ii 1X'1'/ll' tin.1' "'1.1'
  .. .
  1 \ In July luirlmr Ih* x,. '.i.,.,., inrw-.m. MilMlllitiiK I"r till lN "' r* l, | < .. llit.t" llnl* ; I'IN I : -.1'OI..1 i| H I.,\.
  ddayrlrnudt.lel4! Iu JuJa"e, a IjrgeiiurtiUr '
  .ou ://f..H....I liarrrla .lure. lawn; ''lil'|1'11.1| --,-
  ofuur "fttrnifra' *i plod 'UIhe *.; fn J'i. ", 'teigIw,}h) .liesi'yfler.-ljt.iyet; 11..1.1., --
  I |. : uri",.. nirrel. railways Ilnlnnll'rr. .nlxir'.mv'"ikI. .." kind, FEED STUFFS
  t HrniliL I:nlei' | 11*. has
  'I.rl.q, a
  .". I | or l'hll..I"II.II.nrri".III.L"| I I : ';.i.1, IlITo.'U ., S ewda.nd.1" 1'.111"" .h',11' .,II .I limn Mil'"I, ..in"ml' "g'1NOa, +1\\
  IAsi. |pun h'.1' I I.)' Mr I "d''''''' E.: Alit.i an h..r t.'!44;! ;;,11 cniiipir*'I a ll h. All rtrniMi laktnit' tpmil.t Ih. tului.l Twctiir ipdiaa withrnNIIM al.I wl. and, ,, of l.liiM.vfll." ', be till au.
  i If 'he..frtIOIM. i.ur. Till. .. cnurinnu. 1111111 ._ _: i MsA'I.IstXI I ; Winos: nnc3lllr LiquorF4l
  Hi ,. Thank 1V.: fur fin,. ...., "tt: : -I'lll.t'MtlLU I t
  tssi Inj* tr. .rail*, and ".1' ,. .. Ihdlalw 'I.". ) ruylre.
  t rd7soap
  (
  of I 1lunaongivrald.uly| 'I ;, .*..rl\ll.' ""J T" Ilw ar..la M IM MHd. roeawrrH. :! L:: M.f: : t \ri/l: .11J.1.f1.. I .
  ..
  j -new., 'I'lot Sew )Kit wet t,lire Mr ulna luau :tolloel' |...."inns( r'lu1latrutblleally.uu I vr.A rAStakes Y wa.Nlrr.-.....y, 11'rN.l., .1Y.' ?.MI d ALW.11'IlX< > I'':>MOF >. "".-' ,'', -, ,," ",iii-, I W. it.. I' -' ., .1 I ."i'"" .I "Ile'. hl, I
  ,1 ,aAliimUr 'In Hi .--New Ihr I ., .., ,, ,. .
  1 .
  : lialftuilv. ,..\ the whulrtupula >H : ::4d.dararp+ MI '" I.I 1' a' I' .I. """' wI. a. a1Ai "
  .
  Mere. Ihr lay.ar'YI.M| ) l ll uulMJlllhI ---- -- -- i -
  i! 'ha .il Ii..Him,<> H ,irltn ,. ..
  n UK'"' t rn w
  TILE
  SOUTH
  | | iuC nf ll.ulrily _,..,.1 ffVi-i, +tikHi .1, : ,
  >aiu rinltt, inliniU. .. I.. -uiHirtV I "M | 'm |1.1. { 1.
  | | .. I
  ( +
  f; h-.11. *tUBUUl In b'' JM*| .
  .n.* fur f...'"ini>r 11i\al gal aryl' 1'10. I'lii't Suuml' elites. .i* """B'UIII..I..o I hlrhkr Aivl xra'hr I,ur Ik-, I lap .| I1a.5,5d N.rtb-r* 'Twrnly IAIIai. per 1'Nloua. awl! rMtiiralltt -... .
  BUGGIES HARNESS WHIPS RIGS
  IavI UKH. H In \1.I 1.I w.M,
  I..a.rAwlr i I
  .. .Ieliedi.netrruad. ) FOR THE SOUTH
  'I..i., .| Dial hlllu ,,11(1 f.1.l hat* vim. wriykIn. Wtt+lhrr aWMUl 4 bll> H- er1sod ,
  ,
  ArAlmwnl| ddRpYm 'am UMl 11 our hut ilpllar that ln.i.. of the iilirll ainui h a* l Ill ijituuU _w enl 111. ,_ha r'.. .rM f..!*.? I
  1''' 1 .. "' 111..1 l all.. llna...... >.,' IheYn. .. mnlh :.
  I in. nol.l. obi futljrr\ the ..,nnial. hale IwoofllintUKaiili( .. i1'DOLECOCYTCL I Ii '

  no ith'II'iat..r, *.*,'ling. halt ruluro.- hake. wri. laltly, "IIII'IN"1".1| | and |plan Mail <'i.h....... Illlnn Hollar, and .1....l>r t.......'. UIHIMfaartfr II IIAKNKSS{ : : AND I : : AXLE : : OILS) ,

  H.Milt, lultllliiMHrrI I ;:; 'led Iu tin rMiuth' Hay Fiilicr'lkv: trip ,. I

  I .mvryit-iiU llir I liuiit the tilt 'ur UM New habitat, dt.agreeal| with. Hit HIa I and Frame
  in) ll.r.. Btul Itu ...|>uiir.lw.J Spring Wagons,
  1 it.P Pi ,. : Ii* MMin oil rvnjr ;liaiul: Nrwlumm hint Jiwl\ t few .U>. alMrwanl. i iI iI ii

  pwi| ilnf'(Vo\n\ Si\anv: JUI.ali'M'*, 1 It I. I".... tltly days aim Ih* i::10"",n j l-lKliilt' loliiiiin:I-.lulu Hull*"** and t.bl ........* IIr...*. Drays- Light and Heavy
  i mil. .*4-r-WiitM '.rI- h.lu1"r.palral. '
  i | | .L..r..I.t| I'I'lIul". ll ha .(.r..a.l l.

  ; t \ ers, ski ApaUih u U gelling; .road, lit Marwill, In Ailia. ml\, it l I. uuw .

  ,, "put ell 'lair. 14utulay. !gu.t'rNlrrlinu I-AI'" ...iI.loli llha< i..i( it my 'InmIwcn .. -.-- LOG CARTS AND MATERIAL FOR SAME

  I 1'I liliul: 'l's iluil*. .......r.. a. half Ihy\ ..i.... li."< .

  ';I I 't I'Im r-Inrl.la Hoiilhrrii llailrnaL. ia n-con-rnl. Imit-l.nuw a IOIKI Irial.l Y DISPLAY ADVERTISEMENTS. i IS FOR ALL.TleTimesReicrat. Railroad and Farm Dump Carts.

  t rnatlugau/hdill.du.Nlbefrolic.. ihilriiitnluf Ih* iliwin. .( rnulou and I Iit I

  - 'Jr aura a* 4a .It lad lheutlli| la twliev.I M I.r..ill...: wlil.li ll i a lwl|iol will Upciiiiaiml. INVIGOAATOI I ''\.: Otll M\ Mr'IH-N' : : 1"11.\1111. 1 .... ,._. i......k..... ,.. ewYrL tM Whirl. Harnmson llinul ;anti I Msuloto. 01'111-1') < i iit

  j 1 alailtwhit "tat Hi. (Ir.t t 1..1.1.,10.| Milvr. . ,, I I .-._-..-......-.pfe.l It .....,

  j I of-'lampa liar. by the IIIIH.. ,! dire I Aikiiuu. will cud !MUl otll, I N.Jear ( II XI.t' Kill Mj \ ll-N' l"II.I.\It. I I .rwNlwuNM."".W .... .rraw.N.41h.r tt, wwMWNAIi. IN ..Matte.11W w. IIrll .. ,I.... dnnhdNL uNl. ad.u.lnl,, In, lk, d, '", I ," .01' ',,'
  ruins' 41i. lh* <;tulf. hu ninth fur the erS : "' aN.l..,. I..M I IN
  < "l.'iiilHr, 1, and VornwiHl Hi. aril i I ., ," 1"t"tiiiS II iln -: > .
  I I i I right, "In.lur ulauagre.-Jaakdaullllc' | IW.wr 1 UMI < N ; m.it I'.lplN.A i., i-: 10 i ( j IT ic
  Yr tiro uNrYNw rN
  4yr w till II 01.1'"\ HIV 1"1,1..1"
  I 11..101. il y Vaiu* ,11I..1..1 .i ( "i"I'Ir. a t* *"r' I 4 UN |tM*. u.IN j tf\
  t INI/I.I.lllft I awl I (.uuir| *..*i.i.n. sisal) LJ.'T K7.VH! rely.-6' *" M "1*>">"IU- w. \.. '.'i 1..1. <- ,.li..|.. .ii,,I Nrlnl,,,I .. .n' i"IO.t i I ,__ II, I 1114'", I>
  ; -A, man iu Uiltuu rowdy lea, i *ir'ai'i.t *iLh tux AYY ua ikrttAIM. J.1 I I \t rk-r., ,tr.m. \\ 'rk.'r.. I ,inn,. ., aY,1,,, 1's\ N..I I ,JI 11'1 I "" '
  .
  t I M-vrii .li.llarbill wblih. was inul' InnumJwkMiiill Cute "|1""' a ifrujinMl/ |irohibituirmnoniltiiriit ) iu.lllliS-ilit54s 'I" IMII I AIM. rtoo ..... ............. ... '. .ot, .... ...... Il I.. e.l \ I hi,I. |'rN |pro I of I ,,' I,, ,-l'I'-. e' vl I 'I M '. I ,
  ll"ral.l to il. ("Cnimlilulki un .... ., .. .. ..." .1 ''''' '" arrUiPl'i I.I.LU.I, I i:, :Ix: i 11:,: : :; i, : i a, II,:: I :.,:: .'a"-I ulmi -
  M,i'I / "'''I '11.i ies, e i (ICU.1t. : ... ''k."I. .. ". to, .. ......
  I ( .k* Ilirall" imiiitliatili'ciii.lrei.orbii Monday\ s*|.lumber b. l>.(>rnu ,. ill I "
  ,..
  ,,
  I son 11a"a' 'LaI' M.. '...r_ : II it I: 0IIIMI t 1'1:11; .u4In w1:1a1\11.111\11: 1111.1.11'11'Il
  .. N Jouruiy Ihti la Iheaalond luaus of huM\ spate *l>>4.llim en (talon I, .11,1 I I"",,.I. ,: ,"':d.1" ',h., .1,1;':, I, :: :I. '111 Y.la." ;.1 1 INI 1.1,1; IIt.I,1 h11h "'--OJ ..., n ".... I I3

  "HuiHJa. ixetn il use only a"tn after It Ohio nui \fed IrKlnii un liar llth oltli .. ,.I, 1.1.. Nn-a, i 'aa u ,,1." 'i-n.."a.! '.1. a I pr. ,IrINY'bl Yw M.W.A. Ii' Ml: U.II: 'I. 111 4111\1': .

  HI iHi'iillrnl.l, and It ha..etksity! i.ni. intuilaA "YI.1.1! | I. I. \\.1'I.I i n .11 I, I.a..1 i | I, mil. : T6r. ".1_..... .., 161. pubhr cal ,It.. ........... .of en 1MNrw.l411pIN. .'Iw'I ::: : ::rr rA .IY, llrrwaq I
  ,, ,... .. \\r tf.t\E'ittf.;
  . 1 I"u u h .1 I n. i 'I U llr k li.l w .wl rw4YrprwU Ip ani
  h '." 1' only liar. tall cud of Ibat ,1.1,111, ANI'4'/.11"1:;,:;,,:; .: : III; ::'' asd h.NNe i, "*,.", It I I

  .. 'I'hi' Pi.rlnir, of |roraiiinlivcontriicl.lal Ihlkli. : \'alliy Kailmi l, I '.' .Ip.,10.11:'; '., I I"I.It Ih 1 1,I I",l?;'N.a4q':.! ::i'il.' ..,,adr,10u.' AI a row.rnfs4e I.I \1 N'.i llnmU. I" lUialn .. .4 lAy. |1.11'01.' .K r,-p.-. rull' n'tnntiit. Itself to the Consld- i I BEST HORSE-SHOER IN THE STATE

  linllir rciiurki. Utah Marl.li\ will rat ''lit" | l ua,- 11.1. I h.lli. .. Id"I-u...141 I.....) ti. ii to i. .1"i i i I"i iMI
  ,
  .t.1I l I. tlaiiuJ, ,1II.lr.w a Iraiu a"II.11,11" ,,' .
  ofRetommeVs
  the
  I 'ur l" i I' N1r.II.Ihoarwt.* .if eratioh People.MiMUMMt .
  lair u u turn iitt| ear fallrnon litr 1'a., 'II.I ,I11i, .I.. .lui.k.>. '
  tail llt. ;Ii.0.. Ie .liTUnal! th. rat. ll I I. Wlk' ilh/was\ I 1. IH."rUI' IUIU.I: I'1"
  ,.. ..
  and sweat ( hl.' .ua.lu. I .Ly Is wewwa.NCT.. w1A1
  I | | IIr .il-lay ...i..... m hoar. Th* cunlne I i ..4I ,..:1..., :, ..,, 111 slaa'b. na':| .al,. ,?is.dl4,?? I I ..,--.. M..paa.A r..wmt, IN rw. r
  ..higdt.g\ | | hilt!, h." i.I.u..r. |IM"'OI'' i). ,, .. ,-..l rtkl.VH ....1.1. ..*
  i. ...11f..10I1.0I0. KHiula. slid ,,'11.1.\ *. 1 Ur /.u. I.i 1 I'' i I' ''I'" aol. ,.? .4j|| *
  | |
  leap| hall hi on i In.roraiii'itaitil: Irmuu. ..,_. A.W.ew.w. wept. plmblethh' ..... '( Comniercial Co. r..d..r. fcnl HARVEY & HILLIARD.
  twniilr I IlieouUide.. world ",1"1'| a |lower ..f I IIMI or 1 ills burs Ira ,IIN.I 11"\\. I..1" N a-km ".... : Publishing I -l -- .
  J Klvjuy k'ixHltaut l tour.' 'II ls UwUir 1 U of ml,, and| .II., IIr. 10'' 1 "I, II la" Tk. M .. ..'. TI.K.. ItrWMBtT ;",
  ..f I hair I,.I.H IMI'" cal I ", .L. aliMlii l' ..4 .M.I4.,.. Npi'! : I1:>" U OI tilt.
  1 will etaud t frMur of lie poun.l. to ;1'0..
  I l "- klmle In Hie ilrli>i'in,lit of her ..1.I' f,:\" \n'I..\. .,,)lU" '. M" ." WLLaa .
  III. luib N/1r11'4aal.ebaaawv11.

  I I'I'I"U"j >...1"1 thai will surprise. .| HuJJ 1'tao Auer-| lint wheal ralwj In Ih. ,New", NDRTAAPIAN'S rl'.1Y.1.y..w.DAILr.tru.Lprwrurw' No More Flies! No More Mosquitoes!

  El r liars rn-rirrj I a li-Ucr loutIi.. i W iii-lil\ ..awn bjr Hi* "NiauUnl| .JHih .- -- -

  .}|. ( IVrlvr whirl. I!Inform* u* of lisp .. MauJ uf luLclla, In Jjuanvll.H >JfUTR RAIIlINa The Times Democrat Almanac, VErt."Y COOL!

  .- ,...rItIi.I..lllr. | Mit>illlf* *,( I !! .".1) wit Mart :ktlu. ears war.galhcraL *
  l'ul'I"1 CORDIAL r.1t." 'r..t.jwnil'w MIL HI Mtm'MH'lo AIL OR YEAR BOOK D. REACHE & SONS
  berry OH 110'.' I'rrcC rt .. .. Id* fouutlalluH of the ,

  I I I "' "U'WI1, rl.irl.U", lit .lit. Iher wheal karr*.l uf Mtileo I I. sal.l tosay. 1 1I I "*IUk*>*.MI,- TIooy..0. ALWa.4, kM w l.h '' I.a. I.TY ill 1111 YI\

  f l 4( 1..1'.1.\1\ of .iikiu>n Iu that *n' 1'1 |. 'hero 'b..... or four ,,,1,,. <.ira. I 1 lilli'III''UX' al dtlHlK' Wllllul r .I'I'Uh"AL....r. AMtutu.KK I ar.In.-...:=.la.a... .......-.. ...Walp.. .wa 11 peso, M 111I/1\,, 'J-.V'1'1': : : : ".>"".AI.VxtTV' ;'a".l, (>, ":]t ,Y.a n",."iT"l"h: Ilru.1111'1\, .

  > ** .1110.1 I eiillrtfjr( fully tulllraloj Iu IM) soil .rvdjr AMERlrnS CHIEF STOM CHIC I II --..ash -......W 1.aw.l .k..... 'tiVlX: N.hr.dlh's. I l\min.. i iH..IIM H.' ':V.,1... ,'
  \ rM : .. :
  ,u \\uff ant liafiHg t. |I' ....A1_ ........ 1ywN k. .... Am.'wpawl I., w6 i ?a1 wY' aa, .I'.I's, I II 4 ,

  uiu.brain' H haulm| all the gixxl |1..1 10 '. alive of ",,'1... .IU. drat crw|> A'4aW :::1 .Y W, ;' I" 11.4. III' ituKtii mi pelt .. ur fr*... glrrlltse Nttt e,._.Nlra.IM141wwa'.a.._ n.. /.w ........ M w.d-4 U,....Mr..a 'VMh7aV.rrl:: .*i11*. .:Ihrouebalw::: : ; : : .,II,;*,. IA.,..i 151.1., ', ." ','," ", "'",::1'' ":,,' .. 1".hI .. .'"

  ll ple Jf M a.liliiXluncouul' ) will luilulrJ'jjj < ..rt ultowa raiMMl by a Yrausairaousouk ,, 4: s id I ..... ._ .. aa. ....f ......alMN d1.W usN 'n1YYle., .
  r; :Mr: : luster' ."'( "'I'. In their .u"II'| In front uftli. ruu' uU has,- .Ire....11.- '.: .,.... .......11......Ya.. .,"I ,-i .o aWp N.Yr MIr .I6?.. .. ..b..... ,,,. ........ Ala. / ',". ? I; ,, ., '' '
  r I...... ...... awl -'IH IruHt all lit* _........ d, IIEtl'IIE t M'K
  'O -MatklS | | rap rYW.I' .wl : I I <
  tfy, .tiou. U.h. llvrall 4l"I... .raW ell... .1.l U 1'rgt.. affirm thai Iu I'vru DYSPEPSIA..IV r ........ .... '10. of IV Y\NYYII_._ ftit"1. Ml'lr ,..d.l',: ? :" 'I' I. : I I ,I. I ,
  J'I I I Nlsl I dun'I fsrgellyJo, Lk! *. IM for up\ (UllLiN.' wkan. Mead heal nut !ha-ea ; : ::: ; -::::,' --...,....... ... MrerrS INwas ....
  _.
  : I ..
  .. W1au.a L I
  p i' t1rPYya/tllaCu.llmea'hal.l, : sold I ill .uw. ... 1. aaAN' I wW IMPw .-...- of .'... ..1... wile ..f Ikw tHtoaitiMW w.... has few arp.wN.M..1eliar.
  .. .
  r .itk ... Mule Ia
  r .s- I ba. MnUUiHltta : A lotnlou uorr. *.|ivHtliil. alluJcilolu Ire NEUTRALIZING. ...... CORDIAL I r.e---Naval. N.w asp h/ Philip Brown R. Yl.lVlcDavid
  pNwa (
  .ti ..
  $rtm+jta II aiiilvj with I rasp l l4yaM. 1I -- soap r
  uf .WN'. "... urn .'...A, .1\1\ .. amiMlHii nltMtll T. awl jultrnUriMvtil raw Mir Trade -IM-V nt* MVt bua4
  th llrilnhmcrvliant 'S' ,
  prcpuaalarsae wNa
  buixlr41 Iw.wq.ie bum dale : | solotu.. .., _,..w........ ..........LYPaa I I : kit VWfllfM t4.ltMMaritime
  ( ifaUen. K sow has: or.felaht linntlrml -I inariu uwrllM I".IC'ow ilsdJw1A. : ,. I AIWr.NIMar.WAwl I Tilt-: .....
  I : K-iEMO'IIAT ......
  reaU ri and U ba. .....-. able lo ...- ,, In. tlu I niUxl. 8lalM. list.WI. PISS aSM N. 'r.Wa WMY, Y 1 11\111111111": \. ".JM KII1IIK.. Mill.. "'I'1I1t., M I".i IAL IXM : a.a....., ,, -"....." 1k- rA.u 1 .ulr 0"
  aaJ a.
  I. d r1.1XO
  ., lam all iu lurliiinal\ ualroua 1'1".1,1| Nut always .... In Ih* full year I '..
  Ira. It biaMoiw/ ualfur the town I I Y le.ayrWN.i. Y M.a. t- I I l ISUTCHER.:
  + ( --- -- -----
  11"u.i .. Coiled SI.I..rl". "... THE raDi.Lai.in: fall' u'at.''>, ill f )r/Plilp4k: UOKMIttK i iI
  ami w* lieu will rouliuu lit ilu *o for : T'1a4N,41 tUrVI4 f'if TMf 1i114Ahee.I't'fi/AI A j All Kinds of Funl
  : : : 1".11' auiouuuJ 6 mil 1 1 I t.uro.
  a Mud time to tuluu.44MUlge tai II..1: Ih. oLarau" Mtar" ...auPnA.rashI Surveys. i ,
  a I' t-thu.: 110.1 I Urltlah.. U. sail* date I* i,<>U. \I I f : -- "'irri. IM'n HIM. I'.11.1/.Y -11.111 .
  \IH.kOrMl: r7n : lALLt AitlfTAULk. AN"LH4II
  llll I.MIl.KA\T. ".1. Kl l>fM A.
  I toe .w4we.d. Ibep4.wl I.ptcyw
  \1'Ii.(1sealiliiLiiuNUk"> a bclteitho 270 loci showing' that' w* war' Inail / 1:1'IIJ'Xti.: \ I'.t1..1lt1yr.
  | 11551,1. I L ,vlieu <.k. A *>.Klt A\: ,llll'M -rt.U'. ass.I I. IEIsrf t .
  :f* / I". "II I AID I I' MAIM IN' Ilir: HBJktY !: HAll: IX 11EN' .iu.. .laiW ".S..ai''>a II........** --
  '.....Ibanlbrr. buuJreJ. Al the HUM. of iNS; the. I tTl"f t .....,...la walk. tut ..ubiiMriu. .. Marl rime.. mi 1A Ne11\
  ; illajlolli'; )rar oM. "UiM-ml" 'wrrtly I *.. -1.1" o. _! S.J3J: : :;447 tuna of .. .--" IU tvMrl. la llliUVM, As 5a,11aIhleMh.p. \t ppt1'
  n.
  1 i II/ i H i I iou I ? e a Ilw/ .a4' aid
  I seal. tie dft..I. uelI. l UiauU iv rcii-j. I If Il"l.| |. ..(, igaiuat 7.Hi: Mi: rrfUlrrrAli .. an,: ... l*... ,... |.."..i .' huMli I Uuft 1'uLu 5014. .... ....... I.." a1Ni Sara'

  r. lug *' |....ty.. i Ie ,,..1 Britain. I I MIC< it. .to..1\, I .k.. II i : ............ Yale) 11-11 >.bl4-l*>fly f..Ulr,111111 .

  f .... .. -


  '..
  ,