<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00138
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: June 21, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00138
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
------
=
.
-_ :


.. .. .
-- ----'-- -
-
-- -

''rn:; 1coli\\ t!! ommnc ,l. "

: ''r.iHola( ; (! OflC1.! !

I. e0MMMCIAU OFFICI.: l' -I/ : : : i .J't <
ImJr:
MI rJ
1 : mil, I, ".it III .'I I .I,,I Ulu \ttl 1'}, 1J. U.LSHID 8CMI.WCtKLT,
.. e.fl"Cfl$$ I
.

," .111';; .lEEI...V:. Pfl" IU\lI'':""II"I IIILI.. ,,,'''1I.\lI 1.' .""i1oMHl \: J ) J I I. I J J,1, (" J "l .4. WEUKKSOAT 11,11,, lnun' ..r...I..1 AND 1",'"ll.hln.-ATOKOAtl' .'minint| ..


*. I 1
".' ..., IHIM"M
u' ,..... 'UIU"" ,., ,,,.,u.. .., e
I *
'
::
.,..rl,. ?41. .. ,ml .niM.al.ril' ',. l.rm.. VOL. ::5.: I'KXSACOLA. 1 KL01UDA 1 SVTLIMA 1 Y. .H J :NT.I 01 I SI.'x I ( ). :J7. INVARIABLY"",,1. IN, ADVANOI I ..

----- .
-

U."I U.......I .... iII"II M 1.1: \rl.ll-rMM: : : 141 :31 I.: % A '$Irvit I liljl.' I.f W.SUJN'JTX.rnmiNir ( ( I I'Kflo: 1m'( U II Ill"i: I'U'II.: ; \

.. Hit .... ...,,". : f .tn 'l'II.h"I ,, 14 I I..N' II, .. I .nil Ul. .Mil I Kill.1(0Vl( >.

(:; i I Ii m ,, Ilu; .ui ifi,,", II,,' Itia/iM. "Hali *, .
: ,
... W,,, I' n.h1"! T.n shi.4''' AI : H fuln l ..|I' !"I. nl,. l-rnni tin lime "'11.11 rru.ii I II ho.lllIMllll

,,..',\1"" ... I.. \1'.1111..1.. r ,II..1POferKifkri8&Sflll! HARRIS & BUQUO NM II. .nr I..- lull! t.III-,.T0>. I ll. (... .1 I,HOC I II I. ISM I I | l | Illlt Illl'
|laii
,
I. Im il nrr 4IH., II.-*,* | a \t .f .hA,,: I\ hl.lj
"' \\'r..1; ".'. 'I'. ,"".). .11.." H ar Mr .hula. I lIlA iiil, tin. i-unrn, .I po.Uxilikra .tiuI'Il| | ..kit ,, u,11, I roll. Into, (lk I ..

J"... 'I.I I. "u".1' Tl1I 31 & 33 North Water Street, 'laUVArIl5IN ...-. I.m .i Hi. k. t lh.ni Ik.. lZalIea! I..1. II* tt ;it : ;nl.II I ,. I lonrrll iil. Ik* .1"1"1.| l l's''.. ,.ol.l .Ihf "Iratrltr I. roil.
'
""* ..,ur' **"'" \.1.I l .II in,, I..wntk' ink, isII : 11'Hi"r I hI|I'l'lllS| t k. Ill. IIj ulu". of I 1.1"i, rvjklltami aiuunlliltIHMno .

I I ': Mm' H' Iliriua. 'Mil. :::ilia.-.'S M.HIII! .r.. AlwMitt. 1. I. Wood-Burnt Erin and Arlington \, i I'.. d.. .4 ..... I'.in.pi .." I j lln' Iilo.l hnll"' in (Iknliw I, iprnill.oilt '. 01'rr aawoll.Imlltaiil l .1 l lt
.t. 1 I ill mnnanr.
inaw
I riml I
A .
....
.
; n mrt 11,11! inII.
: :.o'IL.\.I-;: J. I. \ Qftg. 1.II.h"' ': M. lit'11 : i.IMI: : I 11,11 ".'" itHr| |IIiIli.lsa.r., I ImrtmlKt.lt .,, railroiil a. w III! I I.* flAIl I In Ik. Mould.

: h. ,,' ill.Iii.I .nilIH, ," i-lu' to Mini! .
'
Gt'IIt'ral s. IK I.IlI.IayAiilaa' n" W |' IMIIknmitli | I I'Ir liuuiillll,I of It* "" I IhO
"ll? ". ".1.1.' Tnl l 11111'(1\\111' .1"10 putwlnl.r
." I"Io" .
,,.1'l ",. "tin ( I I. .. t. '
M .M. MI a | HIP ninil. nl HIP ': .f .'i, h.. ,li'111,111' Al'r..1' I lionr, Krritwa

I "t, TlMh $,..'"""'.'''-.. .h. r.-"-r lal.'I M.\ I .I\NIH\: | (";, -'ll5\lla'k! : ('r\lr\r: : I IMF. Inlitllkin, 'fl1'alla'l.. .1,.,\1"11 r..toot. f ',"., '!:rl. rrnl for FOIl Imrnnm-pa, 'I 1.1.1.| rni.. 'I Ihp "..I.r I tin' link Hit, now <......

.V. .V. I11.>.I.-I.,. .. lunllt ,. HIP I'a.lliiI iv a f.hl' nisl.lliP walrrtor Hi. wild I
... Ii
""" 110 H kk 1.1111 15I'.a'IN.ll. "I \,1 Ihl
""
'IT: .?! lin.nl 11'11:1( 1 I:< I II..\ I U: AM.,,1'IOoolIl'"I'( : : I $.'.SV$.
Ullili."." lirlll. Tt-ll,.....>.<.... M ..) .i in.l..li.alub-il. (".I..,.. 1"1 AI'.ll| |'r p"-i".igi' m.I for ri ry I 1.1 I \llnilli I ', an.1 I 1.:1'. Hio Iravi-ler Inllnoniili

.ii-arMi-KiiKi Jiwiwout IIs'r.i> M 1'\\ I' \111I: !III'HUMIIirLr. TV' Initrnntpf: 11.1. IJmr ... IIP a. mi.1 I Isa mlt. 11'1*|1'1"1.I'| nlik """'1'''. np I I u,. r."llhe HI .lolm. lu Ilialililo

.... I t,41l' I.:. 4. fl".I .lI, .EUI.'tfl II"! MHihlMI' .\\1' lit: MIMI 'I M\r *. 1 ? ... .1! a.ani :In Ikr. arqlI: ,I and Ti : ..".,.l 1,115." I .Ink.. art Ii"I.ro'| 4Mlwtl IMAM, |II"'nn'nl., iult.li ,inun, I Him fun I via HIP M,.,,1.1..illn, an.1 I

:h.-:;" '\";:\-:1fl..uI.ii' ; I'I ; %!gt...I.'II, .Ii.t.p Isi.): itl!! t" l>''u'II"! \'\1'111.1"1'| ma".' ,.11".1.1.. 'h., r 1.i.i..,.,,1...I..<.>.nlr..'..'.*..h.1.I ....iiIr, lilllilI.TlnlNn.ir I I 14.1.1: H rt tl '"''h'.' lln' ,..'1."i", Mill df tilt |'opnlir :SjvlitMi.Mi toiii|".,nv linn ami tint

I ,.|4 s orm-mm II 'Ih' "I."., III, S ikk.. Hiktilit, turn 'II.. Hiai ... il 1111,1akhl..15,4. | l ",,.'.I.I.r Hif, 1..h.II.. .1"1"1.| Ix.Mi.tillu A Ni.hvillo U"ir".I.{ 111,1lII.IliagI'l'I
4 hid, ,...\. I.: In. ..,ilU. .. 11'. *. A \ ID I 1.111 .. '
\ .'1\11' JII.I"'I..I! hnttrvrr l. I. I r.ol.r.IIA. II ri l 1'' "It t\ 1,1,1. ,Hi.I ; 110.,. I', a Ills at fa II. I of n," iII&'Il ura.aeri.
1,1.r
lJ PETER BURKE ,link, .|HIIIV|I ..r "u Va.'aSl.t4iis.aIIa .. 1'.I.k..1. 0 I".. l'rJ. ..t .aI.l.. I. Ihl.I".
'I ':::, :: : \\ )"" "". ,, 'hat klln .. .
.. ... ,
i ill I lr Ia .Il ItlH
i a.
,
.. 1411.
|
K ami i n II. Iii I al..a linn '
a ?< utir
< ,
,'OL'''' u.... ".... ('nrutr. (.i.,inmirie I mil I 1'.111.1"' | M*.. I. "..rib, IMuJi I"..'". nlki-r imtlH. ranrkrti ,'n".I.I .. 11.lu..1) In .. a,, ilklnpfnItn iipr ,'til 1. I. ) ,
"or W II. IIIIh. anv National Bankm I I's, ) .lit.hM.I.I.I pt.. | an |>ei itlly u tin ("
"
'.""I.1.11'! ."... V..t:. .,11:1 I: I"Itii..1..1.I. :MolHIr! :, At..MIVMAWholdssle fly kntei.1'1",1.| | 'llt\H I'll 111IPM. The First II.I' ml, nl dai,'.I..". ."".111..1 I lolhiInpil Isis Iohsrl1MslI.' Ire:ilm.nl r tinIravilmxI '
"
I Ii.. 4'.4.'CIIaa.lasIkl. "I'u"! I 1..1",." .
'
,1frI'flH4 : \:: : linuH1 t a aaimr \ lO'II' aiul! .Il I orutri.vlt '
: .; I Ilio liol, kon-Miair .
gronnlt '
1 ; : Y .iI..Iot I
," :;. : "u I hi. tt.111. | r"niHti3VOTIOH3| ''' II ., eu >lil 1II.
\..._:{ fl.. n" Jobber in all Grade.TObo.cCO. .III.jlIII'! '.'.1, m .In 111,1 I. .1 I .on.III a.I I Ilu >,lnnlkfit ,.
I...'.. ....... J. ". IA."I..11.1' I In 'ik,'i-oni"'I) any i'T ..'..II' nn I I'M ru,I. 1 ., ;!UU"LA.
I. ._ .
".. \\ ."'."'" - FLORIDA. \lllh" In) III"| | Hint arrailnillv unlfi, ring fimnttanl I'aii I hl..poialbrallmllkla la Hoi i.l.trlii -

onmnrH "" Ikiwn ,u fnnl' II".I/. /K r, of "" I. I ,1.mlHril, .
.. : : 'I. 1 II IMI anrp. lln-t, 'Ii a a"flm>.< lu pIn,
.I"il"!!! 'h Vl"jui.ru 141 1s1| ..ifH..l.. 14a (".....1!.1I. "I..t.. ., -
I! II. I 1.tI, All"! Jii!! : : : | lini i |1",1,1'I 'I' I'.''. UHIIP air. ,,1 I a In loo, Ibal -
t "1 rrir Cl.g'o.JO.0111111 Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold.( I ls.iula.S iaanNtLI.I < ...iI I r. niitttknt, In HIP 'rRI'1 I 1114.g'al |
.u..1 \1.1.1- .
.. ,,,..... IIUND. I I.. Hn I. of r'lowpr ant .1.1.1.I .
a
w..It.I..lolo$ ,II! : V. h.fl.r' .. 111" CHEAP CATTLE ft'I"I.I I. \.,. '5,11,11' n III,in k..I I h., "-.,.. ur rom.i.. I'l'irall' ..iflhpmnllirinlt I 1 of
'' A>!> alniotpkir
I""' .1'. ", ...ot' ... \\ I I.iii"'! !". \' : ,' ...., o'ees':.... 'l(.<.I lm.,,. fullv, lI'lAI'lIly, f,'<'I II, |, 1"1. :, .
'. I."Ilh l.nlf Iml iioliivabln. l llln I.
'.... S. i.1 I I. M I. .It.II tJIII1'1II1'' % ; toole ) ft
d".h.' I." I Iri.fl.iiir: 'h.' '.......1 T..I......" ...Il'! .., Var.Ar PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS Ila. Mnli. Mill ..1'.1) I".h'I".L." l.p. annin.l aim'm'a. iif '..' .... l '
.. ,. .. .... ... 0.0.. I "n,,..!.,H",,10.1.I i ,., 1'1. II> l.r.I..I| )
,'''.'''' ''imrrtia.kVl'ifwil ,,.. ". II..I.'h"' "1.1", It k. la.rn N ialflurnl. II h iv 1111-I'II'1' \11'1\11'\ ,III! |,ln. ,.ur .i.I I |1'1 (IIil.lI1II'laa'I5al In
... .. .,,111 h..ralaa.lI fihiai.. .. I "I'I| | .r".1 """ rr.l-
.10'. h. a III' III' ala \\ III.t I. Ilii- Irii'ftr' nll"ill' (II" : 'r..I..r
J. E.ll.,4I : -""" .1. of .
| nnl ank'
$ --I .,'.1" I.rl.... | 1..11..1 .nia 4. ill.nla of t.:a.l.,., ami S,nilliri fi'l.riIi.
.. Wli ll'l.CIIY .. ,' a_L".llh. |n.'lji.. nillinil : ,
i ku ,
,. j44! 0 CMI \IIIHK-M: lip' lllr: I"iwi' ..if 11 ..1II"I'n"| |1""I.h'y' ilu noI IIa. II In' I. I.. .
l.m.."HHvrnVM'vIr .H. I i : I'. W. Will'S .1. ;1.11111"; I; ...'irs.. I mi l': / al IIIminium''I I. ( re of II In aM>i nlalirn
11"1"", ." I I., .1|l,4a. miI, ,"rilo-.
I""I' PIIMI.Iilniim.l .
,4iiI I hrI CJnttl ,. .I..h..,. null, lln, > iluk. I I. .1.1'11. more of lIe aiik-lanlial ,.".i". ..
%V.II. U SIN : a .
;
l'' ': ; :I.I ,, .1. I. lssi: ""'". .. ,nm, ..ni> .
<. T. I'r.I1flr BOILER DELMONICO RESTAURANT.j. "IH air of a. tti-ll lo-lo rotiiforlitklu' U.a ofIMNIJ
",. ....I, 3 ....... Iii) .
& .11"1 A.. II" III futr', aaattlrr I *' k at r'alIIl' 1 WILLS &BROUGHTON I II. lkt' riH.f IliUionll,
I ..... .'. W II.t, rIta., I p.aA' ,l.a iritrlh I :'-I I lull h.. llhr ":M.ln, a ,iilIl"I rxilalnu,''I I I"lie Im t. ,1. "piokI 1,1" who I, il", 'lint 4,11 I ll m....'*..)' I Ik I.>
!
.1" .. .."",I" t. ,....,.U. .il' ,.Ia.. all",,,' .W(,...f !1/.<>(. I I I i ,1.1.. kr ,1, nm, nl .HIP co-l of a rs.iiil.'| ol. .volii .' l
.; I ---A ItSheet ,.,., I.'.,lHfl /',' ,'... '1'. I'liinirri.I 1'nM'ii'lor. |l's'ilu,HI miitl'trili.. Inl.'iiii.lin/I rvirv.pnru "11 ir I. I""li"I.
l ,,, ,'g. tt". \\.II,,'"'' 'I.::11'I !! K ,11. | II,"." .".I ik.Ilir.. Ir lIe .tl',' ton.
"'lI, ,,10 I :Sr ,. ,, .. .. MK' Imit. .",1.I .In Irs '* 11 I
Hi' |iill < ar' lntll-.ll %l 1.11 in.Mil t IIIOIK .1",1| on ,
.I.l'ii !
I .."I., I l'.imr, MAIN aii.ll'XIMI Mm" l a (null |III' I hI' a "'I'Ii I .11. .. ,
.. I ill IMI
.. __ ,Inn--ion" iis.la.r.I, I Ink .
,.
MQs Plashr .Iml. "'""" "il.,1, I I", 11', ,,1. :Ni'MiaJ 11"r* 1.1" I II I"n"'" I Hio apH| 'nran. D ofHn
No. 15 Palafox Street h'.1, ..
t litinh Dim tortIHBTTKHUM .mm! in mill HirUinminl .
Iron s an r: .. ,. .
It"'r. '''''''' I a..l. ',. ,r. a..li. '! .11 I..ir. ,4 I lAir. -,' I Ibh'I. |141'1i14 can* Ilif .I..v. ft llniulioi
)I. .
)!KIH.I'I' ', Ik'fl. lh. I'UIII.y.hinI ,, I 1,1.11.4. : :. :'i..IIsl. ..51,1.::!.rd., !.' C,. II,;.. II,, ,. ; .. iim..nri foriniklng .,,1,1.1. I.1 Im nil!,'i 1..1 I kt in. a viailur
..... "III A. M.fl1 r..r aml.l.Iv" Ih"'h l I M" in llimlni' Mint, will. Ji.nr I 10..""r. !Iir1ar.I, ', my
'''''" | 1111,1.11' I.
.. .. 1 .. lll5ll'il II I..h..1 I ,
.. .. nadily
I'nd.! .1. anil I I'r'a| a'James 11* II! r. l'., .. ... ., .., ,, ,. ,1.if.a Ilin i ily for HIV teal luur
'. N.t.i.i t, I. | .rl Hi. M nil r w ..1,1 I n k | irl ilarI nmi. llif-iM.n.ivil |lrr Dm |1i'lu>inr iln' > i ,Ink .
II"V. Jim H. I irk. I" .' I I.Il. 1 I I' I : inniiililirikni.lulling' (.tally rIg.isl .iII.is WIll. all IkolM -
Coulson.s. "n III..I.of ni.iU''' CI II'I ,
M. mil I 1 r. !v.. "-rmain ) a I ,>iils .. l ""ik ,I., ,I... .0.,1..1,10'' nil, ',,,mm, .... htil mil (Aiil.ln.1 I .
",, rk'a :n' II A. k.s. .1 .1I..a I I: I I'. II I. l .1.| i. m .1.1.I : ;: : ; : :; 'I alHinl 11 inU,, ri loin I. in ,'I ., .IllOim.. aiI I
l I..t l ni hi', ,fflIn.I' ', .. ,.. 'I uU iinplovrill' I
.
llmr.li til 1..11 Iho
at I .. 1.1'.1,1' \, I i Is. /II H Uliitl UKUII I. nit 11114i oil. .
.. ., I In II ,,
,.. .. .. 'l' ."ai .,?,,. i >, "if j"" 4 ;hll r ""...1..1.1", ail. |iii., il., |"in)Ia tin'a'Ink, 'j tin. tl".III.,, .' nun il, (II In. I.., ..1"1" WfalHi.i .
Hi.t .,. 1. .. ..nl I. ...,11.I ,II I,.. I lIlt t Hi.hll I ,,' 'II.HIM-. Ilipyaimlnn. ) ,
ni, ".'l'H" -4 knal" a I huri k. -WIIIIlil'I; i .\;\; I't FII.:. r. '111.| "ia "I lilt nn alilily| | lil" lln' I I .111,114 l
,,
I w..I..h.I..1
It'tflT.| ""l""""' II A. -- --- -- --- --- in it I" :tin 'h..I.I''. "'I a ".il.II. ".IIi..II. .
1..r..I' P. J Ing inn imp l imp n intlntII .
'lili '
.
Gitey
41 Ho
N'' ,A4 11 r AI. ..,!1110'!! "'1"l1o'b..I'."'" t ,> ""Irk'l .",,liifcn' xltm I I.. lin.hi, .-. I "Ml ilutrtir\ an.1 I Ilu' J".I..I".I, I i Ii .lit, tint, I. 1..1'.1'I Hut ,,,,,.1 kv A"l' or I 1.,1. out HHII| |lIsa. liitvI
i .
I. .1.1. I Hn, 'mliii-n. .
farlln
,, nun
It. Sole i r l'.n k. 'I'lss-.w.I
.ili.ll, M. \ lliuiikIIU .. Agency.HI fill..saIl.". apr.Ial ali.'I.l.ila.. aIlir, "..rk I. | r.riui llv Ilii |'iiinnr' | l Ia'Kt ,mr i, .V inimlir; hu:, r.III.'u lhli .
: I .nmnni .
.. t < II.I .
iHiall. !llaitNiu. | U.IMlUt' .11. i iIn flI15tILII'I4iS) ) ) :: ; :: : lniiUim." *. 11111%. ar* ..rr".I.l .|.
COMMERCE ST. ,,
83 .11,1.11
...1.'lin *.riM-i-a Mrlv .*li.. .*. : 81 & : lha'lI.w.I. | 111,1 Dial nit Im: a'rli'a'. Iii,"I 1..rlli,. a\itnl, I f,.iv ,iniinin II Ills notHilliHiP
.. A. ".: krl.ll.."hA. .1 1 I'. li.llt. ,ilurKcjll. ,I' ', 'IIIK lii-lo" ,In I "t"I" "lrea.a 'f riiltirnrlmlli :
l I" '
; III'\ .',.r.lr M I" >t. M jAA \I') ",.",.1,,* 'ft i Inmu:. ,\1..m ..\. (! l'0I: I'iN'l' "A" ..:'. I'I'is: ; \ : ''y ,ki.loihiil, n.-iHlillim., all n liu.1 I InHum whl.'k .llii-rt> arati-Mill l.s lln

\ : ,, ,., \ I I I .\a<1 IHIII nil.I: I : 'h::tI.Hlnl.,.11- rojHliy:: inliliKHV r.i, I I Ir.k.r." .11..1. j.iii.... .M'' h G3R (1"'lh..I"1 inv' a.iI.l'.Ila .1,1..111 I InrHlrii ,. Hurt aro .Illl I 14'I5i5lII,.,Ii.r I rtln.lMi, ..C almint rvi.rIhlnx rl ..
\ rk I
."...hi .., I IAIII' II Hi '. I II il""r. nn I Hlnit Iron < o( all ''' 't IMI a IV.H) I.> ir". laill,I ("I In .
,I.r' IV'1'..".' ) I kli., l... Mul. ..' I l.Ar.hr.. II ilrliit nnilltnil ..1M. II..Inn* nil.1 I J ,.'k-H.li, III,siA..I. rI | I .liar In"in, I I",. I .r.l.liml.,,' ala..l| | I' knt will, nf ,
... .1.! ,...,. .., '9'' .. .. 1"| | | I 'II a failiily apml | I
.n A lintnil. I IPIIIlii.iintiiiii .1.1"1,1..1v"I..I.
t I |
', .1. .! fi! ..Iti..I., .11 M.I ,'nu.il t.'. :ariiw \\ in k a "|at !lull v. air...., a""."..".. tialIlla ira $ Er : ,.1. unit IIH| iliiiliin:! atfii, mil! In'' 1111', ,.r whl. I II Hn.ir .
,.. 1 )10 ,,"ti_ .r1 I ,..r Ill ...h' if II.El's,,1\, I.'iI"I'I. I .in-I. 1'.11 .I'MI not mil 1 willi In Horail, inlotvn.
I'. u. I IU x 114: iMivts.lv.rM : ,
'I Hutchinson & Acosta I I bil.h'"'in nt lln'Ir hII..I.,

..II..Ivfl I."III I.III"'I"/ .lli%% mill ('I.i1114'A'' lri! < l (field's FI (' HI'h' 1'lial Nil'I ,,.i 'Inn,.,Iful, a im" a. II 'Ilii. I'..,..l.l..I b", ..iv..,l niinv I Im .. .V a'lissla-r)1.1..11.1 I I >llil| 1. HIM. ramKiurnluMi

..iloli, I m, inllitiiii'' \i... llnlihiu! : I. : KM. \l\HttIsrMrM-l: : :: 'Il'l'I': 1 1 1M: > \rl.rl\llth: : : 1 lHilin. *>orali 'I 1'. VI'. I*. II. lIl'lIiau.s, .i". al IIiM .171 lil, hill a 'I l"/i'n ,lull .1 111,11, lIe |11",1"1.| | g'ICIiIIIr In I.. .hi.\ ., of.> j J..i".I" uoivma.

."..._,i .......,. ,',,'r fi .Irol "',,' lAir! II.llllllllt, Ililrtr. liaVO I IHI.n,. In Illl I rI'.Ilariil bliMini aiI I lu IMI
lip
i ---- -- -- ----- A'I'I'I: t\: .\1'1111'rllil.. -inttiitaa ix- fun' fir I I 1.1".1 I I In .
".win. .n .. .k UN,mli. UrlllatOl' 1"1"1| \ MIU.I nun, .on Intlanrv' I.. ,. tinging lu a.In

1:1.: LAeAM KK.JNi..$...flhAiKY..). I'rri.t. : IVnsicola) : () Foundry.J. h"ll., a..I. \1.' ... |in>|v'rlt l-an.d, (. I Iiaabi by AI. HIM- 01'FUKXITUHK II "., Illiit.'llnlrifiilllli,n."I"lllo\ rn-nl.mi.".. an.,i.r) Ilu 1..1. I! .I,,'IMII. \\\lui" ,I"'h h..rv..r, .li...a .III. Ik.il ralss'lr.sr lu Ik,ravra ofa

"I.i. 1"- |1..1 fir "'as. I I- ... 'ly. 1'1. iliiiriiKi. | ll'ra. I. lu ilu ,
'II '
m ml I I ir Ml Ii naluiui IAls.rIAI.Ir.l 1,1.,1 llii-i-.lory liuu >. l IlrsIIsa! l
---- ... \\ ... ... .....'11'...' _....i ,.... ,,", ivll,.i",. ttlil, l.. urn,,1! II... .l.i.1 "lhl"l Ikta may
"U" ""
'4iNt MiIIMh II. A. ( I.i i,(. r, s... I. I l'h'm1i'aaal.la1411..lr.llAINfl, l '''''''. ........." '.r ,.., ...'.." II................ '........'.., ." I I.Ml.iil. HIP I Irrit ,!I.iwn. ". 1".1 Im "',11'1.111.! | .. < 'kliianr ,
Illl sri.sul""I MHi1) III: tai !; I .....,.. ...... ,. ...... ... .. .... ..... ... ..... .. I Mil' |"il.mil. wlllilnrinihiirilii, an j ,.mir.. -. UIP 1'h..1," *5. rAIl .. Iliu I'll l I .,,1"11.
-IU.UU. ami! AMnlnv Sink.' wllk lln ,
I f.lnl.-l. Ollllll. Unit Tapir : ... ...., ....... TII' """ ...1" ..,. .. ." Him '. ( n.K. I. > ir ,1. .,,f a aria lilu
Ii ,......,. ........,.... ,, ... i .
lira lilt I Inl, iHII IMI In
'h fit
1\\ ,
t. it iii>i Mir-: ". ii. i'. CosgroY.e V I 1.11. nl < ",nunlH.,".. .A..I. .I \\J..,il 'U"ill'". (I Ma .... .I.. \I..>* .. Ik.' l..nt'.l .Lor.........,,, ... I.... ..... \I........., ..... III"","' ,. I I ,rai." fragrant It.iwurv, wklrli IIPI','* HIll lh.
I I' MuLfir 4i. I ..... I r. UM-.ly I. 'U a H| .I rlHtf IN.I. rr'IH-N! iwnL I Ilu 1, J"L..i |,- I"i. |I.IillI..I.I, ,I ., 'Ihf (fr""".N :liI k'l'lil'y' ..IuI.\ In.. .",'b .Inn.I. ami ninlrlknl' an !
.1.I r
: j Nllslisa 1..i,111I all w r. iHi : \1'
4oi, Ui lUAl \ nl.fMllM' I IriuIa.A'' J"'I.I| | : .. :;
ar : l I .1".1.0.h..I"
,- > II t\< :> I > Hi. H ljlHolmes' ,
J"I'I' IA..I"\" ,: I I .. 0.: u. 1\ : I hi II I IAM \\iuri; .I 11: : All I Al; .\\i'rn.i oni. : -. m"1 .1..1. ;, hr. a..:. -t 11151 ''\lIIl ailnl, ''11''i'" 114 II.", I". ,1.I'f'' '. .. littn 111.1, limn In Ik.|1,1..u that aiirnmn.I almo.lrv ,

1..44tirrt Tl WliAY ..t i a n. ud h, !lit..I*.fcf I, i.: ''ininiiiIt Hulnilaii, ...."....1..." '.11.'..... li-
..1)0 a1K HOW"' : Halk rA' rIINIt' Mil' i ,- I ) Liniment I ,.,nl IMIIMI r, ai.I, .|.'hiiiiK Unit, In.li, allii.. .. I lull, llir., will kuiii aUu llourlali
A: It. I, IKNIH! .IIIK' : N. >*. I It: I..Ullr: *. ,"flS I .II..II-'U( \: .sa'IE1l.s : I I... IMI rvnry
iIiIIs'r liii.
.inil .111"1", 4I.I I k .
traililn.ai" | ) ", i "hi'l I..f Ike I woh.inf kailI HID lull,,r with lu fIUx amifunning
A. v "IIIIH', s,, .. iilrfl.KsigI.ui.rII.'I'ir.' __ I I General Blacksmith (,4i 1' I I1 .
.
: I ai.Im., rlnrMujiafH .. vlllui lila 1,1. I linliiiiKsl. "" nf I nil lIe iiu..lion. ofa
___ ____ I. .a I A I':" I 1 IMAIl .iiAI0 I all rAil.II.Iau" ) iinxii fi"-nil .HKife.hv fifth laturf
....., "._ ... "..1 ..... .. ,.. ."....... ....... '. .' 4111 I law lu Iliu. tilmtoral
A IsA. iijiilnl"
h T-niki| !. ..j./.I, f,,' .i.. t'. 'II''I.It\' : AIIMA'lllSt I : 11111'. 01.... U : lsl'I: an, PlAIt) I IIIg:: |.I.II. [ imiiilhomn I. "r.I"II""I"I a IrIiIlllIk'k.. nn.lir .11"1 4
11,1'i.r > CENTRAL WHARF I -- ------ .\iniilian, U MIII'.' limu, Hn Hiiitlo Ihi
1 a nifial (Ixiiillt a7.a 1'.1 I vin*. If ,'
raimpy w Ihurainhlliiif.
'h. n
K. \ S.fl:. l lii 1..Io'r. ,".OTH". rRIKNlij'r'r.Jrrk1 : ) -** i.pt'
I. ., llm iriilu, :,\ i whl. li ,iitli.! Unit Ilii-
1 I, ii ii\'iMiiHmIM.a NOTICE II"IIa ,.1'1. .I'rnle EII""I. .11. | airaggy but fmllful -

.'Ii' ''!'''''- -- I 10LI.IM:! ; ( iHiNtro: OKIil: K. I Ilr COAL AND WOOD YARD. I '\,,' !':,! :': ; :; : ; 1rM.. i ,<. rr; : .! .1.'i..I..I.. |( at a 'nirliiiK )sI!"mimi I 1"1 I I h.."M. nf ( "mijirr.. .b.1 nui.I Ijilnll | ){ lf.1.l .'. ar* all of Iliwiii a.upHirmni :

.U I.MUo. :Vi.4. I.n u. rH '. ,, .i ..,.u.. .a.,.k'l ..ill...'...I.I.. .UH>....,....!. .In.a-l. .*. -.,.,..? 'IHIII, wins ttliiln | ri 4i'a.t lnK, | ) I'. i. mill I Ihu volf, hi lli'III.l' \\i-.Uiia.ln, full kkM ,
... A .... rnml, mil Itnlliuira Hi. li ..t /iiilly. r n Pu&C: : & : :I b hi : m u: y| ? t. f. l I ll ,I" r I Im K"... \0. t1'nor's : : I.I. : :;; I''I''I'; j I >iiiramklovurtlilrrlli.f. "
I
.. :T"o ..
', 'i', Thur. .iu luur.xn jllut '..<: t. <.r.,i' \ .rl r', Him. 545 a t.I Iiil-Uunilt. allrni, |> I 11 NlllaII! | ,' I Mr t:". I,.amml iis.l I Ihf .. wIll ,iolia.ylilsklrl an,1 I ,..,n,

I Hull n..I.JIIUI'\\, \. itllltKI \Ull .......T llrttltiutlllll \\ .ukNrHII Grate and Stove Coal MillIII' .111111 Illl': ( Ointment 1 .hulu, .1",1111.1' iif I (1".1,11 aiI I.II'IIYI.llh. l ( lull w, .. I I.i ri" 1,1. I Iwo kmiwa Inmill liigiikrr, wills a *'' slIer uf illinkfr.inor .

I -, 'Iri ) t:.I...',''..|. I lidiinr. \l .' VIM limit, HIM link.. ul' '' I 11" ).slsil ..",...11.",. 'I 1 lln- ,lf.I. ..rii .iitlfl'AliVr Hi* Ir.i4s'a| ",.,ko
.
,,....".. liars"'I"..:.', "u.1.; Oil:I w'iii.: \ OLD ICE HOUSE, I II,,: .: i'-..1 i. I."r I I.::I:,I.: "nf'l'ASaaI":HIII. .t'i.:I i : .III M iIm.,M, ,ArK| I I.' an |1'.I.hl"I' ) ,.I. "vuluiiral I ,. ,' I ii si KII-II ""I. I If I Hi. I....,.. lii. aIr fragrant wild theIr I.I.s'ss.,,
> ':
\II I
11 I .,1 V.nr I ll t'r"I In: nl',to -rin 'X ., i.ti': Blackjacl Cat and Pin, Woo& "II brI.A' A.ra S4,1.. II ra.',1- ...,.
sr. .
u | .. ,
'I n .
S : ;: i l f.ii-iluuir, hiIlllli i I Jli"' It. I'A'Il IIOIIM mil. I In lln' Hut
: ..'. U kut iA.I. I .. I..Iii'I. 11,; ,r ( ? ,,h I ll ... ,;,. l .,ll.I, .I.i" inu mon lirlrIllsI rcaikr U
'ySii'' ,!I. 'I ;. .m. I.I.MU" .1.1 .... CI.1144.. ,... ...., ... .11 .,......, ....k '.II. ,,,. .,..... aun.IA.I l | I laniilMll| !!, aMK > ,1..1.1..1) inniruvrili, ; .I i-iinl', ail 1 .loilkllu.a ion
.
'I' ''III Al.", In t ml a 11.1111 I I l in n> IIH :'IIIOUDH.5 PUUKLAKKICK '""'Hl.'',,1 I rju', ...1 I'"I" a nk l lu know wkal ran
"t UMiLx."NM.|>. < IVI ... ... .Kil I In, a .1"" ., .,iIl. In ...,Ii Iif.I! .. an link.. '( 1-, unfl I IHMI.B, will .
\I I I. II. TllAI.I:: iMrllKlrnMUi.U U IIH Inn. ami P.I'VciI.ilVa. | ( ., In U 1 1 1OKHVKX ) : 1111'1'1.tx: : 'I"IH a4.'l'Nl'"I'IlX ,"S.i "IaI -.1....'.. A a I lull |..rl.,. ul.r-. .. 11.,1 Iwtaiilof Ik* ,,.11., ufa IHM I IA

Niii'irii.N r\nu\s\: u i il.u IlK: "M 1'1'1'1.:11:, ..klr'a'a.Ir. ,...,*.:?j,....., M.a..f. .. '.....r..' ._ I" ....i...lull. ) all,.",|.".1. I h/tin, mwl I ,Imtv jii.tii.iMM.Ii I ,',1.. u lk. Mllnr, .I're.1'IlIl, ."'b a .ln.|... of waltlilu tin

l.,,1..... S... :1, KuiljIH. "I "Ia. --A '_ 'nun: : ."11\: '" 11..1: : : .1.lr.'r"II..II": .. ..1.1,0, I I In, Hmriti". lull In J..ml iiiiitrnllou' IIH, li nniinlNrIII IIOIIHI. l lit IHI am.
.. ,
SVAIilAa lu.oI". hIlly
1.)1"1..... .. ; II I a HhlAi". mrniir.< II........Ik.,.... N. fi. A 1.1. Mill l.sllt: IrI, If ; .Ir. .isl, 11"I milt him a voli.aml II.... lIlA I15iN, ,. 1..1", ka. Ik .
.
'. 5. "....,,01 .,..1 ..."'". ...",. 1 1I -I i 'ml -'m In ( ) (. \lt\\TM'l: : : J. BRADFIEX.D.N I .1..1"1' I lYn.molt HHMt iMb>luiiakaikuriiii
I to 'SI .101 P. "...... II .11.! 1',11"" |..niy li..lyl COt'IMIMI; S K\ll'MI\r\: :! ". ,nriM.Hiik,, I.mv Wr....t. Antmi' 'IA. jiniTiil what a I.w. .1"JtI..I., imil'lii rl> wiiul 11 I.,r/i.I) out ...1.11 in 11'1",1.( : Ik.liulf, ailiiiilllng 0141 11M
J.II4A \\lIln.l: :, r ff N. II. T.kpluui..ulaa.IA.sI.Ja I | .lil.li.' I I.. .
li li.an.MI
',".H..I\. ,4 It .."'" ,..I- Wm II.p .Ki.oMlc., r VM A \8TAM $ L'l'l'I.V' | mill 1.. 11.1..111,1. 11.1| 17 |lisa 11551. Ikoainvii'lmini I karva.,. .11'.1"1 IW."I.I.. f.rlof
l I.II'I.I'1,1.hiH I 'til' W Ms. I I.iv..l II. O'LEAHY'I.i.,4j..II. { | ...... ..1.. alluliill, ,"II 11.... lhiiMl.". I| '\' l. woiihl ,li. ",1 lu ..1..11., 1 will IMI hill"iK m/vil 1 In llnl h.h'. walur .... a. a .hipping |15011 tarluinluir

Ma ,..liUiMl flIalIP.IaalIIrr.MCIIA'S I.i 1'\1snt/ : :... mural' l ...lnn.l.i 1,1. || M.III.| amiI ..iI I Illinium.' Hint ,. kill Mill : ,
w. '
I.. '.. I..Ui.. N&I.V.'. ..>..' .v. M.. : I \ I r I III.Ill. awl 41 W ...... ll, BKlltltlllt .1. : ar. I It rauka lira lii Anwrka. AtIk

'u ,. .UH 1.1..01:101! : )I..uiI..A, Iii ,.... liumll.I..I .., .....,7.:111' : Prices ii Low at Other DealersNMMk S \. II 'I.': Hill:Illl:, I I I. 1..1. ..., asI,I kav ran 11 i.iiinlrlvna.
.. r. M. tJ.IJ"' ...HH.Tail44: > uiHUUI \ 'l"II.I..r.| inllliniiilollnr. ar* rr 1:' 'II I Ini alt. hi. h..ka. for auinit,.. wrnkim la frulil ill HIM
I over
,, ,UullllK, ..1 tM.r HkMJu. )him 'II'|" I l..t"y 1..1.,
IVt I"asi.4s .
114 fill .
.
BANK -- -- -- nl I.-.I to Hi- .a'i'i'I l rvi .
: 'V.IMI.U I MI !. ___ |"Ir.llu i \ .mi I l'r ,... .I, iHli.ni |Iii Ik. h,.ualimniulliri ... kaiKlnj lln'Ir "..11." of wortklPH.anI
"IS "A. : I I IJOHNSON'S : Innilof HIP .Mal, Ik' .arlim, .Hi I l I.> .
ll kl.AV. ) | palIHU. on ( IKH n I k
__ ,1.,11.".|IiI's. or '" ,kk I. furmril mo.I
MMESCIALHBTEL J. H. PORTER .. liraulaml, ,Ikaktf.r. HIM run"".. .
.
lor luiiiiiallmial
UU.T.II .
runka: INIgN.P.J..I : ,,I I flli"l oviiulii| nf I.ma I erossisI,I IIK| > wklik HIM
.
.... till, II I 11.,1 I Ik .i|"uiir r au liii...."-... .. lanil hi. I.IIi. I. j '
.i." ) I l: "'III I.fl. OF PENSACOLA, I I an I (I'alinl' ay'Inn, ami uliik .ill.S bll.llu-M (Miriioll of till) I.w.l I. kllill,

I".II"I..IIII HIVSK',I! I..Mil I I III/I. llf 1 "i.. \\ E.: 'r. ".n. Ill.I'HI:II. lr*>|>..1....... S oIlm.al: : ( .) |"4VI' I.1,1 HIMI flUII, 'HlH....1.1' Ofiialiiiala .II S alrrinl) I 1..1' raiillnl an.I |>iumnlaliil| an,1 I taking alxmnl I ho imm.lruiK. I I.>xof .
: 111.\| H.1.0. Tivoli :Boor Hall :.: 0 r (, I If a .1..1 I lila. 11,1. ran .
S II. rmliMI.K. M II Hllu.l l..A': tI'' I Irnrni.il i I I Ill I IHinlt lour H..vrrmin ..,.W.. la.l, |.IIM, tknl ar* 11 b* inI In Ik! I IIngofiiMiiy

.... M rnn' *aN II.I.O'fIX1ItSI' .il."I. i il IA' .''' 19111.51.17 .ih.niMl, out of lIar I .. I I. 1..i.l.
''linil NI,.! I.MU % I. CatH Cap1tal..q50.000.! ) .M. HIM HI uixl.l n' .1",1..1"1)I ) Ik* HUM '.. "hip, a. a.
tl MfH .
ttf I
.11.
lU-nil. !10.....'Hf .......liuif., Hr.1 W ..|IM.*l lu. ">> i I Mint will luml, In.liii.l! I ol IN."." inillra, I lu Hit ,....1.. an I "r a 1"1"1 I I.liu for a iiiiiliiliilu' ... 1.1
.
,.. .IV.\I"'S.i Hut .1..11 I r.....I'(u -- : : .MI.rH-: : Grand Rendezvous In Pensicoli 11.\\1\111"1\"' >\ .1.1. I..rl"| ..
S t "nr III ; \\lllrn.lt. 1.'ln..ll.| aII I s\vi\l;I I\: ', ( OMI niuli, lln' .nl,.j. I or |,.11.i wriiiluy' lu .n.-I.Mi.. in Maninii
$ rtisr. I'li.iilivi waa l'rlsa-l4| ,.ika WN-OII.I .
ri
only lu Ililllor
.11.11., I "'.. .,.. tx: li.Mirr. Mjki'I <4lnlMNKUIMl .
rAI.A" AII T.H'U.'A. ,liar. I .\la.\I'I.I I IS: :S'I'1oI | Hi* rxolir wa)'.It ".1.11".11"1., ., II'j.S'IiaI.( | h .rsIJ.l Iliul ur III. l',,t..Ml ..
.ll.. kirk' 'ltT ||' 'IU "fT" FWA Moknl. aaltla ""k I /i. 'I' '. 'ill a li.k ninrki)!. Iroiuluir. tin,
; : ..... ,... .. I II ,
. I Im
.. ....IU ... voli HiHWM Ul l.i" u, '.r4II'. Indium-. In Ik. loiilru.. I .IIl, .. .
..l.... IAN. i.iS..I-Ml .\_'i.ll"i iH .. '".I I "willa', IIiil.Ii.I 11".IIt' I l'l.Aa.l ..1.\. H.I.A..1. -1101"1': Or' .\ \I. > II,..\l.s. Or. AI.I.I NA'l IIIINSCOttOZi 1111 ". |.1",1.| | Ikflrual' ') ."iniilir. uflkniln ), IM Ill, .I"i." ofIk
lila. .1".1
S, -r..uI. I M..nil.It I in .,.i..h SWIi 11.IJII IS .3 .".1"1'1",111.| | ." OVials'llAIwI : Si'u ilor' \ ..I".il..II.lh.I hruaic' great \\ ., ImiluSO

S" "II'.I'I: II. """. - .. WINKS; LIQIOKS AM. < II./ AIM. I .... ..... n. I I ; U Hot unlike wkal:: II.rani )..|,.r.li, flaNIllsII'Il.195,1,1. ." k I I.. IMMIM.I. |.>ai 1.1'ki-J 1.111"1 11151

I........ U IU..nl ul liuil.- I."K'l. .. ,," S. II1OAV, A.'>-.,'....... .iti.; .". Ca U.-...liar' an,1 I 'I'nn'k ulItnlr A \I' .. 11111. III'I>:J.'II'/\1' I t Waul I'I i lionl. IilIlA.M'5I| u lit In-. '111H |..|,
II, -', ,...1! M .-.liM-..:at I lu .,ii.IN lilltfr "" ...... ...1..04"1 s'al" (1'" ; Du.ol'. ,.In.in* |I'41' ,lull.. of Iliu luluiit uf I llun I' .ll.4 1.1. Ik.il liu IIM.U.. ..IsllI. .1 ( .11.II.r. .
s ll...r ",;,Iliult.il ".. fi S, -i ..... IIr.'a.. 1" I': ""'. l4. -I .\.I4Vl0.$4.A1 II I,/>' I.il. y iinu napM.r.| |p Hiinpan .rtiIf .
.lCar8II' .1 I 'lult.'
$ a MIII eoiili in .
( )1'
1111'1.\ 414 1'.I..JI.I.t..h. U 111511 onl of 1 ilia.1 Irpa.iiry ( .
1I"l < | 'Ir IIIH. 1.1.' .. lukarH Ik* uuicrlaluly
Iii' S U Ufc.iv Is. -I.! .1.. mtimi IX, :5 -- rivi.; 'iNrir4; -. flI'.a..Ia.IAi.r | ; I". e | vii.ly "'illI.... if I55lslN, rAIl, | ( Ill .
'I..II".r ur lh .
lily | if rarlhl
I I ( ) wkrii applii-.l Iliaiani
... ,.It' III ] 'UII\'UH. 1".1'1 11.1"1" .
i ii .1) Ik -lal li-n
I'rr l iir, -I.'.. 1.INr.'aIlallIlINlhlalA'h" 14 .11. 1".1..1.1"| m'im t an < ",1114rlaIl,1I4I .
.
I 1".1 auy 111.1Mb| | lu Kalur' .. >li...1.I kv all ".. .".

PIAN""OS a|,I'Hf, A.."..... .",...,1.. "nINA' rr.uarrh4 .,Ik i r\i.\n "' : ; I infill of I brain I,,,rninrnl, In nleulral wki'li I... not IMVII lujlly >|". .. urI. ill.iu|.I i'' of rolliHg, ..mi.
.IInr. .
Collins llw. wlal...._... la lux. i.in.,Ik.ul ....'". k .\Mini.an (Male. I It I 1.." I .,I. .I .1
W. -- 1 livt.iiiuriikir) HID .. urlli
George I >l"t...1 l .lull. ). I ,' .IIIII lug 111" I.* will b* ."..jitu| Hu.1.1I I Ihow
.
lr\.. ,
( ) UA "" iit, |'|.A from tun ueirlnrclo 74 I r. Illnlup Inli r U.-.rlar..IlIaIIrr., I grit an liiHimmIII..

a F. C. BRENT ii ; 1': .H" (71Jt u ( i :. 1.111 ;fiAIy "...1..1..|ja'ra. 11..r /\.1.'. "ulv.1wilitklba.
$A.r.4oJ.A.,1.lstrIIii.! A ,. --.\" .lA "I"| '.".10 in'm.tpr. : alas,

I'tAIII.,".\ItIJ&t -: I I ".''TI'I".II....... III 1111100.d1141 "'1'1. l IA..I| k,i'sw., mi iiliiur I ku.euuiigk S Ion I'arilruUr for Him. In,* parvuilK| ''' >4gr lluty ar. williUIID

Sewing Machines i .dANKER. I ..IA..N4. Na.I.14 Nm.1. FRANCIS NASH! II 11411.1 I wilkonl .1..li"l will ,, ',b".,* l...v. |. .rIk act.unl lu di'|..lt lain; krwalk ikrlruwa.

I'AI M'tIX iH.. 1'rNSUOI.A: : H.A -- -- a man I Hint will IIHOUIIIIUH| |1"1" 'I ,..,., ..)' .,....1 KINg Ul.lir : .) .i.I.-.. Ike wrllpr Irkxl luaav*

ann Sh em ker I.'nln"-\: .$. II'(4t Morchrint Tailor A IO-M lir I. IM ill I.I l.. ll, ami pay w at. i.rl'iiM. I 1111,11. wkikt ....U"I aloiitf H,' HUM, .g.uug aiuim.1 I by rroulug ,HHlwM >

ISfl: r (AlaI\& I'" l'lar'flIIbItI Foreini and Iioflie.tic MmIbmirlil I A1ha.llthraS1ooll. lriliu li, .. bill. Wu'vruiuaiI HIPMIfi I .'.1. mrl a ,.|(., I...,irrarliiK a aklrl Iu..I',1' luuurrulkmklug .

\...-.1.. -a.41" VIarI.IA.. ....1 "Sol.l' !. ....) |imnil| ........I..h I AK.1.1 IA nuavuikrr llruvu. U I'.klU 'I'' ill.. .t> OH Ik. 1..1 now, ami In 1..1 I I.m .1.1.1 Ill .'.II'I..lv 1,1. a farmrulu rn., ".,I only uwaitwlMtcmrti.nl

.
Street .. b ire, ,. fjlll.rull kiw lf. lila 114 awl I oflucoiuolk'M
Palafox --- -- .1..... la rullcrlMHia in IliU ally awl .1..1..1) rmrriH .. ) .".II. |MJwi-r.

..-.tI.i.iI.I..I::( I'M-- fkluiljr(7Ap. ,..". .|. 1..1.1. au ......./ of all I '.I....... )WIIIK Mian, ..',. dulu ,I., tk.ir kiglual aitivllyI
4I4.s.4rl.-rp .rk' .ot. fl4AI.' .1.. ,
SQUARE >>l la.4 Mu-rililwa it l< wiaIlily BOLSTAD & STECHER Pl'DpL( ay.I' ...../IraNaajrlbHia.. Ik* folurr, rtruIkiHtyliournnii ...11".1 ..ulrirIII. k" r.awl| with dry fwlamlilolliIng .
PUBLIC : : : :
.
Opposite NO PATENT NO PAY .0.alal.IlObIIlaAlSlI"NI.. turl.ki.r PAbIlAIlIAl. I IM, in,|,|.| Ik* "... -' k<'4k .1.1.1 P I..., ".""I"j..r lii. l.n..

1IIAAr.4. "".Iit! fjfllll.lINIk'N'1 : of 'I"I.- Ilkwr. $1,141 .'a..II.' |ulilu..nlira. ..kkkiuai l ll I., i .lay. Mkavai, .akl we make m, ""A that llu'l* aklrl" 11..1.. .. ,.lh. ib4| al I"...

luia"4 Iii-l lAfl&'l.to.nV (1 .1, .y> all. r 1 al |pCI l'AI.At'tlX HJIAICr. l 1.n M liar. ........ M A. II. It'Ak .&.*.UI'.lu -. d."i,.. ..)'ipl iliHi, "rent |.>lk.t kl l.,4 flak ,k.x
>.-... .II l 14.17.Knowles. 14101(1.| l...:>>IA< liLA VlIIP.llIIl.AIN.4.I.ll.11aaN4aP.14Ik11'1'lP14'4''. *.,. air*..I. I f..r lk. future. I'ml.'r.laiol. H., like all "\\.1'a iwir Iss..Il.a.'a. uam F'"A..lI'ysrI I ly fii/Hi.ki.1 kul.l. Ik* (oiilluvuUI' ,
Ldie'&Gelillcrndlls' Shoes I PATE NTS i - -- --- - IIM-H, Ik 1 K\iHtr\ at Ikl.! |I'ip''r .,I... ("ruii.wy U Mull, l.rual |1.lu. Ik. I".. waybiuug
I.r..ii. .
toea.I :Brothers wnK'iiiilla: all W11. a .. .11 1 rl ia" ....II.| b...",.. .h,1 I w. IM II.."* ."'la..ia..IIIV ,a.& au.I llaIluW' I In Ik..a.y ckalr ami enjoy I I".
1laIS. 1,1
aulreU
IHHaiwil CA Nt> aU. .
.
: : cm .a4I.ur4 al IvwwLewis
UAILIUI'IUI.II.: i I e.rirl' I lh KM. aiwl |laIr 1I .. I hal I. ..lug Isle iluly wluH kf ".II. 1.1 '.ulo voar mv .ulil" .r.I.111<>.lf brve. HM k.Mlr/,4(
...... .. ... I
: 5 IyE..ar
"I I Ml: !ir llH.ru.r uf lnvret> itawtH.iu-a.MM rrw.. Our .ki.Oukkt pl.siI.l.ld alA4.. .4 1..1\10'. III'" witk a-H..,..1.| ".al"lilllli.r. '. '.OVal, !1.*.., ilia U I mlickljr "".I" .'I ..II,. ur alri>ll al.Mil th. ipaiUiuwell .

) .. etui (nai vv.. 1IKAL KSTATKIllMIII'UIKM l II. 1.1. Imiwu .' .aka.HY| gniUHila kril IH Ilse
IN tHiiaiutaic. I alt-ma, la ry I .Ifl".I" '' \VllM>o lil "l.Iir kkMittnl Ur Mr H4iu-
Prator&Monroo |I laArrr: .0AlIA I I k-iuU H,.luar J, 1 al*7* ....__ laMb nlllor of .DM .. ,. '. Hio a'l. real Ik* .Iliu
gruaiKlk liwtrgr f ll I
SAIl I" HIli4I .A 10, MAU..n BoOA& : 1 1..1. 11.11..1. .1. >"",1. Il' issslaolIarra. | .L
I aullo ,..".I'AlN1.. : Co. Olilo.l I..iiral,. ami w* .nil'.I I r Ul s.lra' .l.i ll ,Irr ,W "..k"l .aay a.11.! "liappv. .. all akuulj b* lufJrHorlla.

-tHr.ieil. 'to.- I all. If AA..ku.1.la. 4 A &:.. .. teAl'I'ICY. i Ill lh. .".1,1"1 I we knew wr .11.. CIlIA DM .I tin .Iil. Ware our I M,. IK K. Holy, Ik.

-- -- -- >. '-fle. I..... I. ...-.ll>. I lf awtlr..w9K 4.IsI'IAl.Commluiou II I, ."..I.II.n"| lorarry "",wi .a ..Ilufor / .' oluml m.> l.i.' w...an' I IK |.|.lalur uf Ikia r*ur>, I hail agrwakl.
1)fl(001)S ( : : II IN .
I .C. UKXNKTT ': till It aC .a........, ultrWa. aul.lwM.F. I a MHHilk -I olniuMa' Mar. .SI.I hrnil I Iii..!U I I'l-w' N)" Irr I. .,' g. MiaH. wlllt .1. ,.. (Wllrfai

A._ .. .Utt' EH."a'T ATIA EIT.tAllIAIAO : : -- Merchant, I w. ..1... .:1. t ,.. )tmk .,' w.1 &10..1 l I..... I Ily al komf.. .Th* buulli.I .


G.R.O.C.E.R-I-E-S I Briddayer and Plasterer.MnU. A INCMY.IOCIIANTA I GONZALEZ & Co I ,.0..I'u',1| SHU" fraa. a |.laI. karnu-ullrr hah I. too |*-rll.Isi4pur.r uUr luf m Mka.." 11"1"1 I.Ik. HUM, uuttln.,w ku ., llwlrk

i : DANK *lib a..1 l wl II A ",. runKrryal -
lanl.
I Ir.Is4 ,
Ik.A. .. .
l l
STAPLE & FANCY GROCERIKaimill .1 boy ..1. Ik Ui-pukluraH. |*rlya.lmirre
'. ,. lINdA Jlla .......... '* I1 lai.* I (" Ill. of *,*..1 l inIkaaiilxauHilubbH Joint .
..... ..". .11 .. I ; | r>ur ark -.I.lly. uf .
AlIAS
Yniestra .. .... .&.. .,.. Flour and 1" ,- |vJilu.lani
Building, Grain Hay TUlUf'C'41 Hi* (I'lain' .a.ilIbry ) ; : Iar-ruil. ,lllaiH*) uiliu ui.1 lu
$ ; : f .
psairl I 11.1' T4111K141 ] .
&... I Iron nr' W'II U) U,nUU ....1 -_ _ c..d." aio r*.". .. 4UMIWHiakU >
.:"unr.v, iuiitii -- I Feedstuffs. will r f.ak. any fuul for Ur.l ; Ik* t..li.: Iba.JVwrll ti.k'a ..1 MlbUI1 W _
IaN.' .1.1
..,.Iea H-I lu (lli. lir>l wmiwrKIUIKTONM IVOtlOO.NIJTHrHIk I i wkvHlb Half la well rovcml wlibIbfW Isis| ) bl. araa l I" Ik* .1,. fclkalnut 1' '' t.'Mt.

; : ; KrT: AM Al.IMNUS : ....Main nr tamtgmrt AJI', PP.lIPklVIIlli IIF TllY .- T4 ( <} ) :. '''. lira) U 11111 I bvl f.ut reaR ; : an,....,1.1. iklcgal, familiar 'I..I'

an ..II! ..I.IA.A. ...... ma bArs *-O...f> IX hey llldrui lulu .Ik* Ira, yoy i wllk lIre .. I Cl4. 11 U at,1J'llL .ul
lIIo..t aa | lIly Ham) .. nit
UUf..ff.r.. .a f
... ... .... ... .. I 1
,
... 4s .
.AII ... .. t.UUTtU'UUK: : AN..VU "ill mt > "ALA.US flT.lj1M.lt14U.N.4UA,
"" .111..., l.... "" ,... ... 0 b' _......... It, Irra.. .411 aar.-I. ecu lk.. ,.Ik* |>laui (uf auullirrrakk. I RUIM* (.Hlk-uia* ...'. kflIui4rapln .. l.l.peujal .'.vrajllu. I 1.1
I ,joo. ......... "'" 4. .h I I .. e.'err.a: JarI4M.z.r Street.lafrA J A .
It:MUST ,,0lli A AVIZULTT'AAL 14......... JI_', I BrMl Bttildlii. Pilifsi ._._1... FI..rhla.r .,|.dl.| Mi .lll iki 'i. Usisi.os..Isuisa.Ilir| "|1'1-I.h.-T| W ri>lw*lk Illg.

c... and SMU "*11 "......-. i"1W' ra.>;.AWU, U. It I. 1 l4.ly lk u. out. .1.lu"I'.Irl ..

.iis4A. .. .

.. .

-,.- -- -'
I
,
.

; IIIK: OlllXNlK, HKMT.D) CM., l I'a< I 'i|. .. d, tai ; TtlK i: ,lOlMIIIK I : AMI SlMimtKMHip ( : I' .1 Ih* ('s.vsupuaa'AL a I31EkghIiaAL IHMTnlo I i'l..s.' 5sas(5 III' the 'i'laulu'ust'lliIilS if I r .t S'OIlhiIt"fIa)), -

\ 1i1 (tr Commercial.\ ,, 1'Im |1'.lo.| .l.r.r the. .m.ce>* of "theiMmoiralK amciidm.nl. Ilc river and, b.rlwr, U (1115111 hlAIlM5' ,. A.I I 1.1 I I In INI Hm right I and, duty 'a, IHno lljilit. wares biirmd w. believe, .laik, ..1', Ills ..ai : that. I.->". I Hrew UeMalod nome lime, uI-): ,l1(|||1litl

I (arty In 'the coming, I... bill, among otlHr. that the .| "|.ria- hiss following eklrai.I of In- "f all .. Ikmocrtli I.properly tie by te PPSsulisflISlt of Sew nglaud: lass .1.11.the auof |1",111..1".11)|| | hmluuuS l 55 I' .Irangtli, il-- ,?

i ill ut iitl "In'lion arebvfti, inoiefl.".,. I h lion forth* liarhor, r '..**.. thallUiral tore,t to Sot ,.1..,from the X 'I. ire pur. (,., I,"11nll, ,r.ul warn friendly .llr im 1 rt lhitangemof : valnalm wrU.o' hi (1".1"1| iol.r. I linn l the S'otr wa* ''tku n, ''? ,,, ,
du
sI.pt.Ieu.II '"T TIIKd I I Hl tnll'mnm' ". of LISP! arJ!, I I nailsitaut or UI" ," h .t, ,' lor lllo\li.tu liioiiuinrulal .11.,1.| I filtnif ut Slai 0-ejto, ,, rlilraai,
Cfl.AIIH.JII l lug ll,an al au) time nluuse .tlm war .ui.I tll I .1" I .11.,11..11.| .." 11..rlp .great theiwa>.e .1.11.( | urrom ,
ri riiinTr \ "J ; ..lornan
I'ft V V / < /.it i lly" Now if JiHllr 51 llnItoiordor
,
i If .1... not win hum lime will bel a* I tl now .lind. In the, It elt.iulhaahselI "I I Im ''''11.011'1; of Hm 1.II.dl. Is uil itul Iis.ls of mirrree got eminent, andeMvlallr Out hcaltti authoritiei, have put up ..1 Jon.' hill i|, ,
I I I
l I..i,.n.. if IIP."...,. blundering. I I' and .1.,.. .Ill now .. -"Ih| pmt s fIhi i. Na.hvllleltillru4l'ompanvl' I I. gentrally | o.. tIle' "". tpproa., .' .. nr I Hm .1"11', ilgn*! or rorly slisci'I :1 tin 'tiioniiiii-nlal, diipliiilt. -'bii.liie | aiHiHl isis ah-.ni ,' w *> ||,
I II\Ii 1I.\lI4.I ;! andnll.rni.r.llhllllvollbet
amen.Inn.nt. ,la bi .the euale a.i.tpie.1 a, furancit orprn s l lfhlusrs .anlioiiall I pilmlpb 5 i.olofinlenlloii km *
Ilm l widopread and, hi lulls, shah shie, a ) r." |I an ,1..1.1..11.eonle.l. I cannot Sill 51111, !f.iuara uuhiu ntu I I hip) HiUuMJifM,

I '.A '.r. A".1IO"U"', dele, linn In the rank or Ihe and Ilm .imnlrt Hit fan In 1.i'I", | ,". I I.Ion l ;. fr Ibl. road the ..II".II'I a* .lIlt renil or the tlm 1".1..1 'Irak lugnc 1.1'I"rt| a. .1't win al.ii liningbl, .view., 1 1sf. aiil Hint If lie Iii |IC-"? ; ..., .

I I'm. I Ih4I1 ,,'r .qn.r.' "I ". n .Iui..' .,r It... .">. ,bv resins or .1.II"h..I"1 1"1-.. 10.. a> .. the, .oinininUI lmior| I| .li-.lioiii.rMr M II. Hiniili (." ''I.r. h 1""I.o 1..li.I"'I..il"' 111.1. ,iNrlh and.arr) 11'1, .arg-N luome I I'he' 1 Is.mm.raid. heath woiilllwln' l.llerpolilon would hatt vuled rm llm' i I. ,

I. i ,." .... I_''' ''' .n, ......1. I I'" .,i", .' I,,, 1 Illaln and logan I Is a plain, huh alii.n 1 lance ...1) value ol lheioilir| '.."..- sl l.biKt ,. vitwid a, .Ilm S lest slip I I 1kh."IIJ"I.Ihe 1'.11.1" eonlenilatlng I, u |less pant.. Ir ",,. ',.. I I. a utah l''I I The 1-I'I <. a bountyJnmNr l avil-on run ill UK ,IWamlall! ( *

....... ...t.. p1. ..tl..... ro...... h that .Ihe |1.,1.| of Ihe', 1',1".111.1". are ole a. lhehc.l |1"1'1, of Millnn IheICnlfco I y vet I iktn bv 'haS rompany, tonar.1 pul | tie change" i.l. Ilm nrit ,|1.1.h alro.. pnre.| .I," we ..the 1 | S .1.." bt iininral I h.il., favor lit looking up tin r,,, ,am shshap, oh'
hI ., ... i.flhel I builusI $lohei, saul, will ll, ruihit oiind baul hI Uorld II aiiJlraitorlnitrrt I .amp I tutir*. It' with S lao l"l.ui'lmlas lasS ..
I lire.) of Ihe rorriiplioii* ." 1"10.1,1, .i"l "I"| S four vonr*. Hm I .'lor 'ie"I.r; 11. r *(pu- $55511.Si
I "" "I 1',"" AI"% r..o,."" .. 1 Mratlon. of Dial paity" and, ,1..1. alu .|.read IIH>.(Ihe ...nll. fn.t.a* rioni all ovtr thertuuib have renteLiter thnnghlful r."lo" h".t 1.d ace Int.I""I'j Ilion rlalniingrroin,
-! ;; 3'F; ;;" change hillY are now convinced that h., Hiteitiul sisal i"I..II..r I lie ...1 I di-pHl.be( congratulatingtho.ompanr pmplH-lle eye.lh.I.I"1111 of hail greatvriitawblih .lu'ssahi'hS| tirade wl.I. hour, biallhauHiorllle Hurl Ii, I I. only I.r'| ry. ami I I Ii suIt for lsslmik'sIC agalhssh ja.usrsiash soy'lum.sslal ualaalaa

!r.Iu. 1lt''J : I II...t mi,.1 I not' luck for, II 111..11..1." h trad.an.I Its volume SIll I vain. fir npnii" il., .101. of. I'real-( ea'lal .111 '.,'mlnl Ilm ra> ,prnH| >. Mat for three ,,uly aijiiolioHiif,, ..1". kiid. money' 1 15$ SIsu, i'0lle 1151111 It Illaulsiles'la.. heat sh

: I ,I ."..,.... ..n.".. I :. .... ,. I A',' "".. ,tI".,. .I4I.. I I.! an |arty and, while hilly ol Ihi'm, Ihe U-t Iweulv ,leirliny' male,, illsuI RI"III IxMil.yllhwliH.li' may ,bednbUdlli pat.ity of IMB! ApM-rtran. peo|1,1.r.r mainIkininjt h month* in evi'ry **a onI .I how, long I .1.,1 IN< IN fore. tl will. u lumilhi-ra'arhstS CiSlsslk5'aIialh( uaaal at as

r II."; ,,,".. 7 ,..i.J. ..I'I':\ '41I' from, I.i sIll, long prejudi.e .hur,ea (1.11,' dull ...1 I I. Ibrtliniloin I liumeof Ibe Ix-tiUvilIe t l lhrissassnuilsgovorn oats",S. I Our iiclghlwr, .1'be, Mad' .,.li,.. "Imw I 'turn In the enemy ..1 did two teal IS .1 11111 lI 5'ilIl Irusal 5it ,s hIsS II bt'lis'a
I' 4 ...,.. ., ,'I lioj |* |1\ n'ltii ii "", ". .1.nli"l h *. ink laS .,,.1 I I I Ills reciullv IH.Iraved I,. ho, rhglsh tegsnailcuu of
.. I ,", ,, If I armIm real.1I. .1.,11.1..1.1.( nieeliHf Ib I W,, only sHiest l Ilm value of limn'ml trado to NewOrleau ainianl k I .1.r Ililomlasi Ii
.1.11..1 o".I..r or
II I :::::: : ::. ::.1 :,.:. lush. hurl) .Ill.put' up a ginnl 'nun on a bv ,haul, .their emiiuiil abilill,., .'.inonli nnM. l.tu.I I.ltl.I.I,.1..1 In.Id l i.li I a that&the psus-spus of a parly I I. paramount III. .. nearly' a million of .dollar lllo,l.am. 1'ulitn ,ill not ,IN nussrsa fIr Is iu'suu.ls-e llmhish'lea! S'rssss las's., I ham's 1
: .. ac
i ,.' .... .
.
; n.oo ". n ,lalfoiiu, will Vole ; Iw male ilhinye Hi. .v will ,m'' 11'eel ion en.lorwd with mu.lienlbn.lam. twentieth ,art or "'* '' and |isl-'r' while iiew "paieraliav | come a I.N.I, h Iaaars'sI a
.
U I ."lllHIH. ", ...... !"' ,..!...'!'. .,.utuIIuc | lie, a..llhL .Ihe Hoeneaa of great funda annually, 'eiloi one" | 1' ull.r n a", i, a ,
:.. ..-e.1. irnollhi. let ely iH-tt I. tit llinonl, .l Ibe ,'I : c.lhi or r lClui'Iittus' than weigh! ssud III inrtu,
"..nUNflI, ..,. .4 mi rIm.. nit. .I ..Ih.i for bun ralhi' than rI' HUme' or HutI .. ) ,".1 a In m.II.II"'I.II.r,w.shill liar, arrived the whole I fruit .IrahaS ..the, I ,tilledStale 1..t. Slant, ronlrolIhi Albany Medium mU for *", -

I fr'- TI", '.'' 4 r-p..t. "n.1 ..1oIl..nt;.,. hI'I I I"f ihhir, in .hIs.1'01'| of 11.11" the .laini of 1 I'ln.aiola I bate 11.1..1 ability an.I Integrity f f Mr. hnillh couldnote..me al a (mint al which ill trim palilot.ran ( *. I I .lh. hn.iiie. prtmlli| True ,'I .
rimand
i I I .. I.t. 1.li"I.r ".I..t.I.II, lullv 1..1..1 .Is. J..nrc.s' and the from '1.1 S our.-* If MrSmiib f r IKT., their" .1.. will be i]i I I'e ado pretcnt. al tbo M.nlonorilie a, .1"al..I.. fsulre4. and, Hm, wild, rat upon whiili jo HIP Umwral hIss, llrea'a ha, ,,

'. I o" nt. 'p rliiInireal an.I ,.I."LI'I' ..Ial".I..I".I",1 r..I.r Ibe failnie lie, Wills our Hepremiiiallvt 1,0.11.t felly .1.lo".t.III. eav awl permanent. ,', l lale health ronlimner, win'n Hm rcpoillofPre S editor .that run 5 Ile"'II", | r 55 l-ir- lighting( nine IK e.lal>li.hi i a

I q fR INk irtIH. ;,:: ::::. ,w.mu : nn.l, Iu ollli I. ,iul palrouage 11.1 I *. I I I. nu e.ui -tint, :urown I.".ls'uas (hil,ii.s i susal capability. I Whit we waist I. 15 'Ihorouclilr ounil J!: l.tiiil I 1.1 w us seal, an..1 I ntit.di, Humid \\ ard did' lit, bank tonsil that SIIl. | >ll.ywillke p.pr"Y,

j, a |*oml....1,.. ..li...nmm. .- l lt .lha.li"l.1,1.1".1.11 t.I.1 rule, 'people .a pn-nt 1.11..1. Mr I Srniih I. .1..lle.1 railroad' h.l. l liimocrallrt platform' and leader wills I I IIhecoiiMire jibe' applnnwith. wbhli the |Itxlgo lol I h' I was worth.' tfl" .Hie (It'Iluall'rae. ( keep worldly Its good,,.bir.li Inn I, ,. ,haaaw, _

hIP "."1".11"1 Illaine 111111 a aiele ahont ibelrow, n lnler, .l<. Alt nhoMeoeri., Issu.'. dale "l.a.kmore a S to usual' on It. U .t :|i l 10 k out the yellow r...r receivedI e t\ne\ Wish.i h.1, the lime*-t nlon. or opinion* lUliibildye I li h-us.,,,
j l AHIII'I l \\ Jl N,E: tl. HM. ".
: "Jinlo" |1..I.| ol Ilm hOISt pninmimfd are not ..ln.r.I.. ,( and .Iliclr namewe of vetr lila coniici.11.1 with Kel good. Ml' '.1 aeassuauuu'l< ,t heart. I i i the gontlimon rrn the Interior, ,. w ill do sualsse 1.111 ohl "ground" and lofty Tur Tampa. riiliiiiiM iTlut '

I I 1'1"| the wt-heand tletiie of Ihe, *.. that, im S |. ."") ill.. nfllicavantage I I the lui>
I TMIlia X. \'. Hun en.I"rft Iiyiir.I, ''u ".1..1..10| | orlioii' of I, partv hafeiHen ( or our |>oil sill Ilm cxl.nlof ( I aHtr 1.1 war, wilds I, I be lo.m. i lat J.iti'r'ioai Innilier boom (becau.e'I',i was tilth.rent rnl our. They I bavtaiioHin ,111.I I I It ho 1.lu. luijorul lIt',I, 111.1. Inherent all 5ui'rso.he who list not ,WH, '

rroiilniH-v' _. l ulleilv Ignore.! and Irl.II"1 'loMm our Ira.l.i, and commerce Iw inili-n.. t'r.II'tI', '" or I Ilm ,..., al 1.1,1., III.II I (here ..'.1 tcry llulo' .1.'min
J J IMF 1 Ml.lil, ;- .MiK.il.oii' i- iniinil.kil.lr a la laura 10.1 sill hisS 1.11,1 .I.v.tlu" will I"r"1 Ilm, |-U| ..r the nlled, ., I Ihulcu ) ,how** Nails. I deueralr'n I : i I), and, out nf Hit ''ran 1.1,1.I new '. daily "pre.. lo every thy of the ta 5L 1 "or(than Hi* ihiopian: can changehi projeil now Mug eirrled ?

r"" >;l.'.Un.l'. Hhlib i bara.'lerl/ed Hm parly, Pu' i.f (lIP fails I In (lie cause, ur w hlibimwl .Ighl' A;ilnl. saul In that |1..llol 01,.' ) .ra,31 and Milwlaiillal 1.la""I. .,'a' They can .enjoy Ihe trade to wllel oLin or_ lIme leopard It. pol. when we become a nation of |*ulll iiw, l bl,,

relofoie Ihedi.minaiilfa.-lion, ha putfirwaid or I hem are now 'Ignorant. lip ,plated in-fit.Hy abilili. and did very .hl'b every ''r"l American i'Hi".n ran New Orlean I I. ".I.r.n., "III..I. I I win're U SIne iiionev lo

I r )1. ..vl lh*t .1.N \'",.ill,'I Ii'Ration l I Iwoortlm ,niiwl objoitloiiahle, h ballperfiiiHtorv dUbartre .r duty lit m"mli lu limit, up liraIrailliiof|hcrotdflirfoiirt.iii a a attly lan.l. ,, Iher lIme) ,'....1. u* on out *ldewbilo (.I f liEU: lost:. there inn.! be producer come r,1HI,

.111 |it.) "., ( | 'f"? ..1 lr (heir PISlIrS sill w Ills a iupi-n, 'illoii. i imply olluitiiganamiudmciil, don. notanwrr .\ )ear of Mrvlce on tIm. I W. bave ., .I a an Impoitant, | ),. Holt doe. Hi. aame kind i '.be'e.. 111) lessons why the I ton.umeia or HID upply will ai ,|y (

I : "W"at .'yon going lo do alH.nl il ?'' nor !ii it Ilm |1'1'| |I""i foi m.nn'eof i h Ix.ni-tillu & S..h.il.Im wiul Ilmllallimoieft traii.lliim *lale. We have sla'ays been 1' ultIa'e on Slat other. New Oilt.ni* I Is a 1 llenioiratii honll I mil cck a KIII a

line l.mirxlt: oii tin' Id" p- h Olius of I taIs'lu Im ..|1u talking alNml Hm ccnlrtliralkm. of polilii a then ..In.ulatrd ".n.. .",.II.I.'. The I candidate. In (lie Stoic or N'cwoik. 'sEW ,IIflEl'I'I'sllsli0:

t. IH.IWMMI 1 ltatnr.1 itii.l' I IftrUn.lIHK Hm .. I In lid Ihey have rex.nlillteWe' i l.cmril I nielli .\Kf"II"lil( July, Ksl I. 'al |mwrr. \\ I bate, now got lollalk I llropiral, rommcico eletlaa won ... .' 1 Saw York ,,.bad hair nharo of honoi' ;

I louMniia; snie: ( ontr-nUmi' In. .u them,, .,lve ., they are have mil l) las .".. 1.101..1..1 when 1 In- ...k chtrgu of all Ilm Xnwsatk I auat, ..'tlHialHiniHii( reutraliralion oftranini,, >.lon. I, The faction, within Ihr party In .that l'ilmlrsalAh's 5"mslt Cr1555: Aus Ihill

4 i 1".0, ami lo ." llnl: the l"al"'* fiom .,I.., i| \' a. NeW Kngltnd Ini.liiCM lorj t-f willi mlliial! Tbe 1 j."I"III"lill no more on tint". I Male prcvuntctt Ilm nomination, ofI StluStlaa, 115111 KA'O'thl ', f ssla-a p
.Inn,, 'llio.l.l.'-rilmligolor. 'I il.lt ". iliidniff' mil more tmiie rvery hey ; welL | pnwer nl.I.II 'I vi III, 5 IS Ian, t u l'ii's'ssus.s, I-a ,
I lh.) llnd thai In Hm .:..Ie'l Slate Stall"a have inaib- aide, .".1 "',h.i., tlm. I'.lulls) Ivaula Iti".a.1 'l.f I lxui. .. .1"01 of Hm rum" r ba brought.on ![: embargo ".0110 band, and "1".1.on I I I Ill.ltn fauns- ) Cairo .,0 ''ht New \ orkIX I 4'aISl 5 is s-SP.a5sus'so ta muss's I, I as

MtKl
of flerrii. M-VKII f.r "I h.iliI.I.' r., I balance.. thai II.h.I I I. weak- I |Hrl.of (tin-ir reNi| .live Male*, .".11"l | in/r.l Ihe win'Hi of Mr I 11.11. and deIlirmimd .' ,' ( .17i.I'I:: ;'| MIIOII| that\: "oui; :.* I is a public, imessllb I I. I Iho 0"1'1''''law r.bile I ,tillable (Kirlluii of tlm parly and tl I a J 1:51,1:15: : |>n>u.m>lH 55555sauuuIatiuu.uaal's.mlskl he re.Tltea M,

,,11 L,, I they bate diligently a-.i il I tin...1 and I l i ,I. .him, ba..k. tlm olhi Ibo mosl. fit.'lloiial ., fia.ttou is a
Iliew (" lo now ii .1. ;.and I tin .11 ml IIIIllaur, by II.. "|1.11 git *a 1""II"n'' of (Hmo, | | Ic-. for, hue | the meauoriibiiteui 1 I. aocoudiiryaud .1 part 'j'saksiasymI J:11v1 50-45, f'.a ( .

; .I liiralioii,of hal panic 1.lr"l' pnad on hIs ri'.uanal Ibe ...ali.II..r.r r I lol l 'I Ihinl' \ ice Ilcualmlllat .H.I. 'rralll.ManiiRir .' i plo. .1.1 bv I..|h5'sIlI' I.., : 1"0.1 .u."I".le. We know t"'II.| II.I Hum' lu I Ills (aSlulalilas cut loo.o a ,s-1l55 S ull lhu-ul.ls,' Sua us, aumul Ca rues ha,. ,
i 'fur iI.l tatln I ;.r "H """r ,",1"1'II'I .Ilm Iralo of || .." IrIsh" (lu Ku.falu trealed and to .. from Ohio and Aew? York and -Itliilriamlidale I .Itllx-rlnitHll lair hurt Is. ivui m hn,
: lir I that liny will not only not have, Ihe tl. | I Was 01..1 a l Hill I .1. mimi |lesisla. :Jof 1"1 go ihihly of Ihe Slate autliorllic Tindiiree a .1, Ia iuu.lrehmlars.hfrlasaa Hi. min laimu, .

ft l.il.I..I..".MINI| ( r> .lly. l. .i.lam e of ninny |">win'fill SIll able' 1..1. enforce their |l5lsIhiaaIu. ,1., ..11"I Jmm try, I VJ!, he ki.cepti, ..1 I HH'nt', for Ihe. government ami bv hue i I i or '|11..11. I I. ii.revocable.Hut ,. from 'lIme (bodt. of 'Ihe a MrmlnriiflhiMniirt,II,>n* ', ti: p aaaa,. ,

nil mil, 0'11.' ,l Inlo I.'ika inrn'UHl, wrrklliijH ..1.1 hn. i I j..v.'I. ..lro'p..e Iu. .a.'aIiIt'asli'.vsa| t.mlesf, hails us,. I Imi a.
t iip.lrr.m( \ ... .,d IhuMi. stale* for thu l ItilhlIlultaIll{ '' did HIi ..cd bv mcp. ""Iii''he now I I. al Hm ."lr.I.1 mom (Hitter 'oul1nm Uimalid f 5 liupe or relief from another n I whole Hi.hi for'thilr hut.i, ., and. Hi.')' I niir ml II lo iil linorui .louuaaslaiaaiaa4 l ,

|of..Huh'.I"h..1 I" (for Is., hkr l.vllif' vi er> low audit,He..but Dial they will have' I l ie ami 1 (Ibe. 1.,1.1.,* lr.liii int'oiigre I h hind i.r lilt company'.I'.I.nl. In a rmtmli/rd Iusiilhs'uI |.>v 1.er Ibo.Ihe. a 'tU.| .", and thai Ibis| h.* bee* enilor.wl I boukl atcrel-e It. 'n lists aSmilal mIllia'i.f I ulSa's. July sboa54msuC lit, |*M l5Is.omas.rsma,5t

U.|{" heir I .|'|H>*illon, ciilmr for the *. I ii.I.I..I. ".,1,1 I I bate, got 1 I all 1.1 IMHIIIOII* liMdinplatel Ii i cry uf fedoral a uiHiMi.n I* .I'Y'' a ,a, I. the Hoard of Health, and at a aI I Hit. lilllol bj ace .5 apses s-i| I, ., ,I
.lv t art IT,. ph. k,
sash|
ISsue
) Tlseursglulof *
reeavh l
Tit Ilirlow liir.irinant,, "3 riiltrfrp.) l nominee of Hm I hruuuuwnsib, parly or' $L'ahiilu. 1..I.a.1. luf lihlu51. liar wine of "lIsp ''r"l lull...(. i.f the a b 1".110, dneiv Hm |1.,1.' aSS lu Ihe : lIt U-l ".lh'I. bv .the Auvllary luultary -I' I i,|.'mug, will slat h. llllasslla'rI.| alashis ala
I
4 I 'Ihi pi nth.men "" reineinherthat .1.I ami .,. ellorl; I l true l.nm, ., .. 'h"r I I. a promoiitoit' running Into 5 Jl \ ,
Umnunx the very IK-HI nlnur fur tome lu li-wndent| candidate. In .o .. 11.1.1. ry toward 1".t".I' liUrly ami 'mo.S.HIIII A >u.iiin.( Il I I. .a BUI I.
11..hl.I.. I we have a rt hi d. m." ) I"all I I Hm I, mIred S of ( ami 1..II.eo tlm Me'.lilerraiHJHH, 8a oil which lood I ] alasOhSt Hin.itUmr UM, .
| Ihipmpuly I
rlori.lt mi.1 I HHthnnKlili'iil | *\ < u hanvbuelysill Ie.r blalt ll mailer I .,IsIlsmhI '1'' '' 1.1'1,1)to Con", ..loaulboii/e and( t5

ann..1 l .ha"J"o. In II* ullcrii.vi little win-.Iher this Influence bus eirrledforllm tbi.)du h Hi..ir .bob tint).. ami, tint: no h Hm ,in,.lit'.of hIs r.lining ..,I.I..I) I of Hm I liiiiiiN-riiliii pai ily .ay :!I | our ion.u'!. In fonlgn p it toa"e.1 I forlrr namrrt "al'a when .theM rr7t1Oo !

We wirli, olll.1..h.r pro mure liLitlie > I murracyor sIr Hie Independent( .1j"it".1 ib porlnieul and no a.ump- i No one con mi.led with .Hm riKid I lit* .a "weknuw Hint ,. dual. otrlipv" true'Drmmralu a the riH>rtalioii of Infection* I..r ruled' In Spain history .1.1..

liifurinmil I .our Florida, n..lmii|;. J aunt *o' I n Ill .* .".110 Illaine, tlm I I."* lr .I'I..lty| will condomi sir en-' lompltte' a kimtth-dge of Ihe lapubililic.ofllmron : i iiioiind I, but wi will a*a dlM... (r"foreign porU to |loathe I oftlm { I that I was a iiinloin of SImS Moor tuwalib AuiwlliiK.of 1,1,1 all HlH-lU i.r I ..lniMir IMH.I%:KK., .,

1.1. _ _ _ I.,.* of any apprei" .table number of vole*I .".I 1..1.! ,iu Iilfll'ah' duly. l I .1.I or I know no w'1 bow, -1.* w I ".110 "ma.li'r, of II, sit- uiled Mate, by requiring all I Irmn till point all men'bant m'aessshlv reui a'shsI| to III.I SI 1 Silts II.| a

ti him will git. .his 1 N'inocra.' thai' I f'.ho June bad. dctolcd a,I 5.. make I hem' produi lite ualmn Neilhirllm' lt.N.k of I.IN). HmiiNlo a : ve.ntl clearing Tmin. ulsm'h lu .hip' going through Ilm, strait oft on cull M ln.lu.il ii'lay. nil masvieS nii>uil 'r heal< wha asS Kin I.'m. i.,,

Ib.aii i .:; In, liU wiit r1.c'h| 1.1k victory any wa)'. 1 ..to 1.1." naliiral, iIuslsarhsIlu'il| oll'i "1 r'wi's I men, no: *uy rulo, of trim:: a i .'(inform to .nh rule of health;.al lidl.kanlnicM I I ilIruhlsrsssli1 lulling from their.Iroiig- lillH r MIIHI-1.11 whhallasehaaus1ismsa at ma

Ixiul .'I he Ci'tfulxr: :|.ul.Hi *n 'J'L.tJi.t f .u.ucola see (loath of I he didlu 1 U 1' II| \ AMI I Vl .\t U I| H:. l I I hold, levy dull. amwsmr.Iimi lo died I Hy '. sri rM,
The lSllIiaIIiy ot Hull, r I I. s farce, .IIy. .1.1..II.O.II..t., mb, a .." I .1,1, IH- ,.I..I.i"l by I 1 l>, llILMItIXTotloe.
hat I all in
like IhoKiullirniiUrkry ...'.. : l J.II l1sia'lsua tonxlimiloubill a 1"li..r" we i.I..1 t. .a' I I I 1..1 I ICMHtntmt 'a".1 1"'h.I.I.e 1..lg or fI )ios'ss,
ami will amount lo nothing furtherIhanalMOibing navy) I 1"1. .1 iu.tl.i il, "..1 Ih.a ,, the medical .u''olle' of the United I I lout of the lint lnode t ,
In 'to Im .1..I.I.II.y a len or nil re' and .. aI (1.//" ". Ihi '''J'M'I.I we in. rl an :
..11.0 1 S portion of the Itrptibliian 111" "t"Iih'I.11'at i..1 bill I i Ihatinxo" 11.11".1.mid I :: Mule and, ap|,.lying by law kitnilarordnuiiieupoii "lr never thought of digiiiftingIhoir "aslulaItomua5su sisal 4Iaal, ,' li"Isi
ilI.rlIiiii. witlinut f< a inia'la'( l lu kiiotbi H from Ilm N. .
1 |party any n retirelinlivir l tote that would umli. iso ..lriuuus- i hIp h.I., .Ilht I,, 1..r..1: ..hi. 1.lal.i Ih |1"1,1", ma) IHI bought hull I I| ( themaiilirtor vc* oli I I.r..teo bv Ilm .""..of a .*..hool l 54-5strmalu) 5545' Il I

: ( .In |1.,11..1.1.| or poll.-. I'S'' .111.1. given lo haS ..y, to em,nine would long era now I 11. 1,11.1., 'I..i"( our thoughtbt 5 Ihey too .1".11.1.slalau'ai.| 'a, from for [ ., of.. ."Ia Ih."M. \ el th"l.wa',
llchhuiucrsi'y1 1I.t.
lne
IrL.11'\
ill not ln. I obtained for 'r h .1.r than we could hay. done.. Uepr 'I'al"l (lair sal| 1..1".1. ( comparoilwith
weft"Ills 'Itlainu, bill give .lie lita.l no a I'eu.a.i.U Ihiily rL* 1 l'ui para.1<> llu'ili.hom.lt aiidioriiiHlion | .r.h". 1'1111.1 state.. These iaws toIw : ( 1".1", I .
lime lImit
I "p "e from time In bring Ihi" *) lit: *
I II"
T t'AWinril. I HIB iinlorlounrniiiiiial S u uI 'ham.tu win. Ihol.ha. of MikingIn wad hall her bar sail gi in ral reiogiiilion ; ol SIne 11'1'1"1".1|' party to hova elro" cal uwn| the c..II. ] I ut-rn 1"lecl" lu thoMooiat a ,

n Uwornf ('I.hllil., ( Uuiiil.rIrlul .i.my or '..I.'t..II.| under theliaiimrof ; I I of (lao, risal I thai Ihe, |loal I or 1 1'.1 Hiil.j.ii 1..t. in it* l.nal .and, gs-Iscras a Sloe only" reanon why time IHMIIO..ratitparly : and rollottor of rii.lom.111.11..h'r t 'I I 'aila e"Incl.,,upon' .* bar revenue onlt. SIX.wi's-ks II.Uirin afire'< I lb lslhmah floss I lu|.ul|i|.>I IU I Iuiililr sll.s a

cola I I..* (hut only' dc.p S uSer the. H.pi.l. 1".r..1 our ".1. SIll I di I I (Ihev luster ," of Juily. .4 k. 'mulua 1 allmmulhaasi, ,
l Iteii llnllcr lt' |luau t. I 1 I. of I 'la ul"i".It.
>
wllhwrrutr roiuiU the I ln.li.l-I 1.1 preHK| ion*a I .h..I 1.,1.power dowuriglilnomine I .ur port entry by <|iiao pirMtnal f_ lu-us-ru ,.
not hh..1 tu hi It mildpraill. .r If til
1 drop I gross roinniene In onler s.s Isarosaau shIms Iii'-
iwnl .g in"t lilm Whali-vir may Lithe l ibul no aim Ian would rulerlaln it a h air nf )'"lo wilhln .Hm tinted I : l ..tl .. of Iho I I''* I ll.> i Is ass.,. lhau I. i I. .101"|i 'iiinary (iusollbco.'flaI |'! ofhlasu |ltulltu| | lu pay'I. "hlirli mIami last*a alasasasns ssfjssas.'a M. illUius, mia't'aS.'li, Ul

Iii | U .'",1! for s inoiii.nl'h. I would L truly Stale' .aud that. that r"I.IIa.lo( e. .hlll"l .1.1'ul Ibe "'III.r an "unproved( (. a proved- will nun..k lime Infflion In II. upon aril,'liaof dome.tk rouumplioulhat 4 UHIII r 55551 I 5hastsnaaaursl.ohi.,I
"I OIIIal.1 I 'remind tlm of I las North.riii.nlf .1 \ UlllltVJlllW I -
j.n. pruiNnlv
.. | \
I.U (.iilnir niolhiMU lire lr.lgl lulu ." al'lllj the d. yd for s wlUh,', I reed lhat or all tlm ....1"1 |loll|.1 .. I. It up .."1.. ,'| ho Ih.mot rail,: parly mutt hats!. I will tngigelhe only |I"'o, wa "tail for (HililnIHH, and 4lll, IWI WWOWi
d.iideit Ihslhh'st
,heIrl.
., tli..ifput and 1.lt. I hail what i I. w."I.I. Hut-: oulh of hall lllluil'. (4,111, down .I. | lin| s land or 1.1 on luI Imno..ralic.gn.uiid ( S LI.wll.our """' uuass pill', ttln.li ranintone I I'1..1.1. of a laliur dat.. -I'lnlit-
I..rl __ ni.,4e Into a "(" .
I ero' ili magogiiery and his 1".li..I.a I. work penllemen or ollu r* will "f"li"lllal I ami what" I ha it P ll may Iwuiniuid thalu nurse In r.irnlgn | and 1 .1.11.11. 1.1.
1.1
Ir Ilm I iiiniraU liluu.l.r anl noinlit vainly .".I..il.1 have, "..1. bun .I 1..111.(till ) ourli.r| kill. makeup 1'1 Cr I.h I..* not I".r.... .with our (1.11' up iu llnce proio| >ilions tli a on the high *ea'. \VemaImagine I a I 'lu>, S..w Haven Ness; I,
) l I. ami ltcp. >ai :
5'SlO.1" i v, w
,., I I I. l | I him All I .
.li.I..I..I.allo .1.1. by won) nil isesu' the toun- i I (N.lnii.l |lumuscrlas lu Ilm |NopleNu I \ era ( run or II tvaua, lhal man tolslg Ihe
l lAeuis'shssissuIa btviiHii.li. auiltry: iiieannre aa will I y..II.a.lill. bui.III' parly'nhoiHi
Dial .>i &(los "HI.I.| u( lu l hoot sin, Ir)'. "!"...aielhe UI.I I I (Illation without nprewnialionNouomhiiiaiii.il 11.1. lrinteut ordir*, navigated i' uomlualiou, alienate
| conliil.iiHW, Ilm nf .lila tome
gite
(lu o
|.urMl ltalir U onlhii war .toil. ItHi'lil.luii'ii '1.1 i 11..1.1( for use IHIIIIIN rai y lo u tn I'otlawaiiomieiouiii 1f1 lotta a I (1"1.1. ormoiioH>.lvluilomiiialulnlHiror nnlor iltnilnr, .."..1111.,. and I it* inu.l honored IcaJer.l1 I Ilm M

OWN .. ion .h.II.| Im llnal. ...shIer I... I I. a *|iiare, ..1".1 "Ul, i IIUIIIK' a !I lily i:Is wrichi: on i'uleriiu Hllninr I'r.li..I.' ; afar a* |1".i.I' .I i Hm I lssblisslasuls5ils., only admilli, tu eulry .1.11"* I greal
I fur U the unit nlnuiof kid wliia, a. plalfoimlhe limlu realm 5 a HHHII and; last: eoil pit) for: I I Ihi I 'iu nninunilv frlslas ,5sImIs'lshls.ahi'-.s.ei| Frum them L..I" army .r lIi'lmssblls-ahla 'lo be ion olidatidunder
.I..IIVI of Iho Assays'
I uecrmarily flow a* a tills tor an |H>rt I I. .iili.lk.l I toniuiaiidar rwoii VTvoiREAL -:
lual .li..I.IIUy. of l In rupH| "rat I..ruse, ul hair a mil, .1 .. S whobigln. hi* ,
Iw Ihi I .
| ky> "hl'h will t".I.IO' I. no ises .. l's ."' limit all HUM guiidilkm fiom attit toilu
_ _. I I.UI.I.! .In r ; u. I" 1155W gsiiIlhalusaMl 1, a llrl battle wIlls Ilm corpiof
I lime for dodging or .. the ..111.'I'I I i H. iinual. ib. t ir.1, Hm riglat of tine >ehaye 'IH.III ," II hi. Via I h"I"III.|
'I'ill \ -\'.,Lvo ,.1 my. : Hit ..I.I"K. Ihi (remind a ll CN-I| .. h.lll what \ people Si.govi .I"I" d. nt Uc"I.I"I', diwrthig fium 1,1.
.
1.,1 ha ..Iw mill I and (Ihu IH.0 way I I.t. I. l in.i ml <. whtl (II '* what (IlmIhm.Hi.nii in iu all .1.I.nl""II.,| | .*" *ar ESTATE
: .1,1 .1.,1. '
Itrily | I IsIs
('III. "K" CollVDIllioll o if I 1 liii: H It k |ll'Ulttii l"h'II..I.' .1. popular I..t olIhe f .'I. .rl"lli..I..u. 1..lh. "Ioii. I selection( Ilm <'holi-e
5 lo mitt I 11".r"l| ly like mm ; them( I ami what I lloiu.l lUlu', lo eiiiimut' domain, and all I ," r.iily dav*'
'ally gave Iho |iir.ijimy lo thiIK t "'.ILln I lion-- in ( 'Uik.tille.lenu .5 |"inly h mint a .III.I"I"J blo.ka.le : o.r. ."..1"r ,'b. will com Hale and uniterathtr
need be hal) ..I"I.f.lu truth Hi."i'* 10 1 not u.s to lIme of ; I"... lIsa cl'a a U.I I m | ve.iel her arrival I
niiKrai'y. Tin Llili agu oiivruti.Miof Hilly Hiuughl be would nn MI nee kuppoit ..Lr.IH"I..I'IKh .. th.1 and P Ifau
< I h.none, but S .I.1.I.e, polity inu.l I 'l's 'I I 11e hrl.aulimill with lammanvi.Ih.lil to alter, ."el.I., .0".11.i thaI 1 lf.li hate no I II .1.c w.aL.1
ISIS
hiss : 5411) : ..lal
sint month i Hh.lhiir$ I tb' I prove ou "IuroN.aii| 115.a amiadoplnl. h .1..I.1 ul.edi"at.11 alllrmalive aniwir .i-ome lo these
"i..I.I" 'Iw ..1.,1.1.) iahaC lu ai.iirdau.e with (Iho : I' tl ''union i and .
las'a olficer
I IMI nil., I to wuixh I : i. coiilrolle.1 I bylheolllri.il' oilman or r ; If ala S [ iii..llou
eat *
| iue.l a will
| | .rcplr| :: :: : ra..II. alHo.lt unly nol be
.' liy 1..II."ti"II..lt the ItninoiraU ur .h.1 ) Ihr i imlj.li. of Ilm IIDIIIIHratio paitylHf 1: 1.i .lh..1 .Ilm dl"hll..1 5151 I ,. ..1' <|111111: of Inibnbme, 1 In.iilM.rdiiialionaiilnpliltor ; : j I! hecoud, t.. uiakn or "vL..1 law .1.1 have 1 Imen 1'(1 Cul or blue : given by (IsIs reform. elunsssuassh" MrIllaiu I COLLKCTIXO( ArNr,
L r.hl..11 St .
re It Iraved. oil after lrauge, .*. 'I' li\lion. and water IsiS .
.,1 I lkpullirsns. weigh on for Ilmdittereni a j inUruloand |imrnl lbs'r. e ).tiallv. 1.1'.li.1 w .1"1 r.. .ld alt, w bite''I I '* own partt V '
.arl"1
(lure I I. thiS tu divide (has. 1'ul"l. ruimtllbt of Jamta Ibe 1.1 I 11.1".S has OIl,Ill. a- laIr and. kept clean : 1"1'.1'.1
" 1"I.h'l *. lly wa* very mm h pb, 'a*- I prosiNita luilaiHe a 1111 S w..I."I. fumigalDd ou : National (' has al last madeonooflhiwo
Jim linIiliaii |l.uIrItsllD. t.ov, Itlnil.anii I hUlalaN'rsly .,0 Home, ba.U .h."I.I. with Ihi new .t lle of doing I..rl.. 1I.r F"jla".1. .1.1 that ha* i for, tin pniliriionof .I'slisuss' V indni. her 1'1' Hit're will certainly be. len S 01,1"1 inl.lakriHl.l.h I. NEXT TO CITY HOTEL

"i tell| ly to t KIT. l..w. 'Ihi-rel.I I.I found 11)1011) "hl..I.1 tan ilaud andwmk (sell. one day Im weighed S 1.1..1'1' I) fur fiiiHlr.nd all the iin.il I II of IheIri.h I" try or pin.nilIhii.l "" o l"II..ti"l 11110" by her I i often had lo I .HO
nolhlHKln II. Wewnul.l ieliil.lInh I II for this *u.< e.. the lastly, I hueUoimaud .1 1'-1 ; : : : ; : I than I If ol'I"tull| i'h.'I. IIIKIIIil S -
| j U nu toiiliniialion( a at |
I it: : : u tago sis'as halls hut and found. Hut the |N-oplM I lu -Her llx'ir condilion( I luihe or in.n, sail. .le ,1.1 pretiiilunder i r'I.. KSfOI.M.OIUIH,
if It wan e I In rllbi the lifarlorbe i .e there will las Io. rule .
tuo ,liuniinur l.a.II..llw.) pound, ItillUU l.mplia: or In ls's'Sss'I .1 11.1" weallli that will i tic, I hiss e.ual| ; I" "cl -N O llulklm.IIIK .
,; Illotliam Ill,Is millirrllmfalur dom enough In Ihe council of Ibeparly w"llhl.j '
of all iili/fn. IIIK
iu Methanlouytt
parallou 5 lairm.il I lessot low
0 illhoiiKh be 1..1..1 S heart) "' ; 1"11. ju.l C"'U"I"-; -I ,
|I'.>(ni.. nul iKveloimi| ,lit I I loprt.enl It lo Ihe (1..1.1. lu h Hit* waia | ', ,but ,.ll"builsaso" I, I dUlrihiilion of the prmlm I ami caiuIng. ;'ri". nay : The it I Is the hlglm.1 duly.f uu'IsIlego ssdilOosurs C1IT\' .Prsus..rsy llouicht.. ftSsl 5.-St
.ihaH that will Iw .tu''I' .Ii.y liiicliiiir ('lhiliUhiIasuS| sly* (Ilm aa- Louius Ille au.I railiuad null's-Is-il.| .I |i-nasa,' asas.a'Ish
of the Slate rib Hot r.rh.III.'ly .1"1.,1| | | ) .tl.r.I"" yI of 1.1".,. l. bor I srsuaslsrofrathailal company | for tlm. and 55's 5 55 sb'l's us (
list naii highoulcd '
MMIII| M limy have lot In anyre.|'... 'I I he nevl 1. and "'Ot IluatiorshIh| '|"e.. u I $1 was PI.. he.1.' Ilm ..I.t..h.,1hi" l...,IsIs annul INI (luu far (I: .".1 (thai the I ', 'baa Hie.right 1.lul las II.and iontrot I.,. nude. a in'w lmresklemul, MrUilluu woman lo&f'at what* they le.lnsl 5aa esaseus as's -

INCh cm.uml ,l.y (io,. I.lot hum, tills I I. IheailNlHHiuf a tillablecaudllalfl 1 11.1.1 .Ll ,1.1. 111".1 wa nN.rwillMH.it Iw on Hm new bolt) .1'', Jl. ".lh. .".1 il 1 I. .aid with ., eal |111 All PnH-rty| |iahss's'uh lu say lwa.1 ** ,
I a* It K the i of e lo work their
i i (Iho barge were 7 mil." I I. .U ri.hl way through I. 11,51, SOar s 'Slums, ,
I"| .r take 0"1 '
I I. Ihi
for haul | I her ; g.ni.1 ".w.i iiewollicvr
lreslaivuuiy are a I".uul.. |II" Lome 5 new polityIlm jCxAA 'f//A'i
'Ih. ll wl
di life Isthl.somlassua
.' ( lu for It lo Iw lisa architect .r their ,(
uu.land I hull "llu.1 a
M.-rlal' 'n ( able and |1"> ( went 55 5) 1.1) worrivd I aud I I I. ," ( ( Ilm I "cl.UI. New Oil.an own ilwn.-r.uf ln.rl..
11 .I.h'l nh|, '1",1.r us .I.I.I".ul.h.\\ I "I'I.I""I..II.y f"rthe l | Ci 5.1.|' ur ft 1,1 mlau.1
J and .1"1..I..I..ttel. lostulaeo.
I
: .1
(Sal' rank the tIssues
Mly ahrail', sail I.",'"r,111 'In1 otlu .cboow from, but k due regard mu.lINI u DOt Hm malUr until a waiterbnmght a lai.I I hat I lise |Is-oils ai* lIlt S brai.e of IIJu.l. 'I"il"Io. ..ly com- u. Uinl hall great railroad corporation Hu. may ll 5.5, iiMlr H.IVinline 51115) cuss IHIM

resIn,by larye a.liiol. In lla II.urrsu.b.unilins. paid 'lu wl.heaof( the varloua sill.- l In a con piof (brl LI,,,. ,1,1 Isi. ..01,1.1. who lasso long Inf...ted lhal( ''" will| sale Mr MssIIsouaslmsl.lsusiiaahS bars.11'.11..10. rhisum.*..W. h.. ehsart TIIOH. C. WATSUNfOK ,
he
I r.lll..t slit
: 1 right eiuinenl donutln Ihty
i where. are au.dutely hIss
: had nub blghe.t. Iflinus
St Hm I t
ill t". lrun- I..11'1' their l ili rareful I
I Mirvta (. llonof hisS ronnlry and S ISIS inu.tw community l.y cou- 1 ., withdraw lIe brail-
,
: by of U
sausu
ago It meiveis slit IlI Irs a tmtoul thoM-H who while b* t.1 .IbeminUlle .".111.1 Isis 15(1115's gave way. "Il"'j: din'I, and one of ,bom I Is nnforlniinlolylu I ( ibotkniLiilary.,..I"I..r nature quarter rrum W.I lreel, and keep a .aa.0 human beluga oncarlh
air I
light awl w 0
fit. lor lu the d".I"I.'lt| uf hiss roonriTi abillly fur the piisliluu, will I 1.lli. "Ji.! iy 1,1..11.,1. .1'1"1.' barge of the (o.t-olll.-e. at that I i .'ou'I., ..I them where .they and (the heasdmluarteroeat l.y. prowrly| o"o.ul. RAIE.

of Jaiknvn ixinnly )oh'l hot ,his ohnoilnu lo either of I Ih"l. .II" w ailer, Iia'LtsI .i".1.,,1 wi i jplt.-o. l'las '....." >.MN..tale* andH'lniiieroflhiMi .1(trim .11.I*' uL'tsljslasctrllse5 abridged questioned. 'aborplion I I.il. I.. .11.lharl road .honld be-in. the iiali-tl I low..,,II ''a bo el".. .b. 'pendwiihoul A NMV: lliir\l. : ou lMrUHl.flNI.

.: UHIII ,i.h hun .tbe"'11|1.1.1 I.U I S..* man can r.u,1 and with 1..lu IllS luiglinl i''"r,,..I hf.r.> :a gonllumrH will hitcaul I il. of"the publi seuhusus ,011. oulh. Ihe 1.&X. I I. a niagniHcent "h'l. w conuiu withoutproiluiliig larxv I wn l.vy a cll.kou. | lulrul. "
dmwrvea s ilav, gue.l S (b*: .". pay I In .11 by sun.isssrShlhiisu ,10 dilpat upon (ai .-U Mnn, ,
of rIght| enila It KUWI. nth. an ISIS the Itamm-ra.y can Ills 1."t lake ii.-li.ti thai Hm 1,1 U rolli toward ) .Inn orrallwat. Ito arm. I. ttt I HitllruMtiertl.5"W"'t .
ishtisi'p.5 | and | | a vlula- 'ru.I"1 earning of their, father relative
: ved 1. Fair S long while lildeu i Ihi"m and over them "ulol"I over an,..1 I ..".* a wope of tbveoulhem .a **".." M ass Itsasssa 545.,
) lion of ihi. without
I hi. .ilI I that only one ber.l nlbullal'm right. Iho laud .larIe or of thcinelve ia.re.a 1.4
: "al I.I'I.'| .. I l t., Iw Hm, uiiHulinou ,h.I.. Our moruing conieni' |.,rary i I. ,1.1. lerrlturt' .1.1 1 I .hould( belong .111..bDlln ; ; s1h.'amlsls'Iumla
.' irmal.i In Ten. lianwen .Ioill I r I I. now S ..il"1 r"'lh.' halevtr ..,aojiiirod for hue |>ui.o-e ol a.'lualwilh *
'rh. : air the rouutry, and no doubt was 1..1 work In r..h.II:film rival I\ to aoulhoru aloikholderi and be HUIiktVan.biuwH.arL. >, SI slamsEiEss.t
( fovJInK on the 1'iioa river theMak u and, anlatroni.iii In ,hale ( Hogra. I lIst |1"11..1.,10,10" | I limy will nolmip'IN.II imtiil and lullivalion, CongreU I :
saul lit. % b abouldhave t, party ,0 V r SilsiiIaa.|| | Ml. !
resent Idler In.lh'.lln by tonlhernlulire.t < nwv ?? a'
I llaiu n-gloim but a Uan.1 ofliunleM wh. ..lou.ly' liilertlvw | ii .. only a .truMe. for Ilm ''|'er 1."a.aIenelt I .III..I.lu'.II C.I' I IOI.I.OI.( iSstClsssSatti-s.s-l.s..

U Loin,lug alHiul II continually ai (Hind Ihe mailer b. '01.' ,1'1'11.a. on the rtMord 5* a himou pure and nut | sly,., .".11'1'11. w bo bate becvdi-d .*,.ami di.libuliou( of Ihe land .real ,.1"a.1 luteiolt ofHi (llassjlaha(5555155 of Mr. Illalne don I know l>Nf: isi aqama's' on ssas: Hill,

I W ae* thai .". olberw I iHlelligenlHo .. I 1..1"1".1,11.| lIe Ii aluuaiir* U,|Is (buna lido !* country hue.1 sussaagml..oe th.ltl'8 .er land( ami
I a< (jut M hint ran, Iw laml lou,, or u. k character .1.1 InIIIm Miller and nlnvator, and 11" I
'I tl. le shill harplug las "ola'.1 I llbxhaiu for a nuiulvr' bl*>l, and lln.ilIv lr "LII.I..I mitmanaged- \\ all itrert I would Iw lrkiig* I ir a
| | to
.1 Ita liii.' i : all 1.le.I laud abould lm 1""I. .01'11.11"1.| | lot
This
tlaya are onus lIk l I. sjeiua-a| (bolh I lo rellr rasp a moi-e me that Hit) of llu incite* aie M IT- u.. >iibjetllo and
ticket. 'Ihalo I Ic than 'IsIllahohu lie bunim-M men of (Ihi et
I wore folly ) mre hIs
, rrmnaiil of .ba" .known af.yean ." ; u'lssla Sills busuis'.seiashiiaus 'I- Ja..kMint ill* .". ,1,1"1. I'lm.li.i/crloIhe| lk'iisou'rau( entry and ltlemvnl' ami 'u.h a* "1.,I o umrf, .h.I'.1' growI 'l KMt ItrNT
1.55
I, atd lsuItlveI7 lhatbe have ( of It lbs anil Illatiie I 5.1| ilwelllH* suN iiuerssM5Oll"
.
; atfo a< the "yreal oiilhrrn kerJ" "o.t | Hor id* Journal.I '. i[ lie In 1.1. lhe..1.1.u.1i..! |ol.| ...w ..by private. pai'IH a or corN| 1.11.1 1".1 tsovsrty 1'.1.1"b. lol'.n. itasuisiwa.s'tssus.prssi.)
:
.
I would accept t". nomination I U 11. .utb lung kepi Ik. Hem.iuralie.aiidi.lat. '
'o J.uu.lll. (has I line* I Isuhassu a'' will lo .. the lseuslos'talk555i151l555t11141 raliou, uuliw' r.II.llt.li.' u of 'O 'I Shwiilsag sos l.srsS'.s sarueos.se rosa
J tendered him, Hut I Im, phl.ally .. "Irl i her now t., ihe griud.lone( of A\'all Ir Stacy are allowed
1 < be 1 lo him
J ut linrM.lou| H euia t generalttirunnhout ; .1"| ...I.w .1..11. .1. lh..1..1.1| 'I1i duly of lIst !III'moiral Ihilr faiuihc, (In "".1.1 qnanlllii.), naum ; or :
I
4 the Klalu Ikut" milk. Illoi' ell r uudortak. the tiaras* I Ireet, and I If we toss only gi I 1 ludependtnlutiuTgiraofotir limy may .el uu a camlldil .f I 1 Tus S'muSIl'sas isa ue4 Ii II wI .asiss,.,
..h. '..print Iplm or Hm leading I daily I I. (. l 11'| noli! the .,'...h SIll liepiililuan hould( reveil tu Slot "'(hates bypsilull "al'l OsSLuasswNs 5.5 505'ssaS
bam aM.l l> kail btller soil or hulls barge dntle or hiss olll.-e, and public wotkswk i rxi the .lhame isLes.
''I i nw atop a ,bad lo ome tlraug eiuuoavauwsisul "'* : paily and frame Ibitrpolh, (hue owner roast lnU-rel, by I' jowu of t.he r 5ow4lsu.-u uenr llr| bw twlil a au5a5ls
know thlalu U Hit Kb.mld, l las .,. '5's'. lake It thaiIbe ) e>e. nut diet ou crl : muili I, I"'j |
3. We lliera ronxeruluiHliuiwry I" .u.I.I"1 i'bang.. the 'r.I w liho.it .'reiu-e 5s luocrurrenc irlue( oftlialiJauM of Ike ('..Iil. .. W.I I f"I'h,1 ht from ( sul klhetuta.sousasIssluiss .
Hill wlher n o( Ilm parly' .1'1 .1.! aud w aoul'* are not (asey5hmIkslSs' are last I 4s, (ais 'II slat m55'Ss'
1: ; one |wwr aaya 1.1." I.'all ..ar all (lbpurNue| or hiss loss allowing private property to be i I ..0 I ,graal a* *o n. I liciuoirat* : Sasss: II II. t .

ara Urge nuiubvn a goml Ih-nim' .raUIn .joe not di IHMI.I upon M,. Tildow o man'i du*. "Now you art him, but I tin IN-UN.I, Agnt.UurM( want 551.51| fur Ibe publb, ..or go.nl, by just 0 .thore I I. yet wme hope for, MIU lo 'upN| >te-V. Y. Mm. I Two II HUH*. Hu.Ubltf saw HHJH 1* .4 U cvt|NU>r aSCP I IS

U.U not'lion wli. will mil aupiHirllllutbam any oilier' one man, for whuuk parlygulatulbal "try lu put your linger ou Ihl sIsal be MimeatirnlUl l.ilulirvUw Ibe Scmlnole 1. ronipBHullon.( I,: our "O'.h.I.I". W..r glad the Irish kuikl.u, sass MervkHMH II *vi-
awe do
'utuli-r ( dt il* eiUleuc U hanllyworlli ihalsiii'Isiil sail, l old IxMii.ylite and, >a litillo, arorporalionlhat not uT ,ii".., : liass'Isss4ah slap lslsitusz W karfU .
tlnnnKtaneea ( on
any I.H t I... 1 b* T.I'. I I. trim lu no n renldeuler I ,las. ,* lisle outlined the gnat reform I pruNMiik| lool' 'I.. .

SIMI fruui all iuarl| .ra romea Iba n-ily|, |>reerviug. \\ e ) It.Id lo none ing and due ,.o (b.I..lu any (II.lh'l iNfiH-e. tl I. ,I.HI lale. rouceruiug Hm |kat kvM.1. Usasahauhauthhur [I we kay* heretofwe "1.0' iuanHeilci.au. Ue 1.1".1.,.1. e.4lHi-M see Kuuiid lassissi |-- 1. 11,551i55'.siwydasnlalsgssa
.
"Ibe wKl lire full of Ihoin doss I.. iu our e.llinate. of tlm .1.1..I..bll.| but (.'harle II. J. ..t:"\1. nosUmil I pi.|ht5Ir1 of lIsa %".. ofSlaIaP.lIe 1..1.. lbee .,.atrklly' and truly 0.1 of tbe rhtefwl* .among ".) .dl.t. 'I him attra.'Uv* |hWtut' of ,.h,'..\\ dwp5ls0 Kalsaasa.llsal.5liss'.as5sr Na. 5.5
I 1 I -king rlug1 aud j susIe sisuslsl l of IsIs s55 tstm.
..,. hue 1..1,101'1 aud hIss purity Ih* I IheAgrHullurali.lvviypirvl.il ( ..bl".I.H. h. brllllanivoflu. hsnllgfossi.Tw.sssmev .
ol ,. .u.houldbe 1 1 H_ SprlngdiId ItepuMbau b..Ihl.ilo a lkiuorratkThey proKM| "t.n'''omno.l| ItS eye and (thrown the old Helletl. bill the grand quc.tlou I. | | 55Ss'esssauu
Sag .u.u.'I..r..lt. li..I) says II.I..I.lid.551055 15555Cr.ishly Ibe once fully koc.plv .1'1. I.Jame.l..
A well known dealer' .
leather aaiilreceiilly I lllaiue
.* : Now Ibis of hIs rale behind it a iusoa us.ueasa ,
lulhlabeliovlhalwku b. brealk* ) .dl.tl. U Ihe Mat. 1"1.t "Lhahs rauou of Ik. Jelfi-r4Mi llMHiii-ral. I i & suit dnlara.1 for ptraoauil .I. Pii. Cs seal
: M 1 hay* lh .rouflily| 1..1. hi I.I (thai (Hi t.ill.I going .b* a M-riuu bu.iua* I lint tb They shoal proNHNt| harm ur hinderIh "(.101." ..11.* Natural (frbtutl and :o ... bl.ky and fci. publm li'ua si iso uesus-u. 55-55 5,5 Snip S WIWIO*.
(
the ; ".., parly ..1.110..1.| sac. dunl down, .*"c.' .. I.create' 'Is Iulaslill'usaasalrswt.UMtI. .
,.uu..t..r f'rl..b c.1 lie. : w* kcconl t him all tb. 'b>mor* for use IKpublUan lastly before KmIhdutliou Ilm wIL l.r..ul.1( .' .right awl prugrvM of ess5s'rmrissssoh Iatrl. IVuple will have more CONddeuce lib. 1"lht,11 tsui3Jr. Ihlslsse
,.
Sinn. t quality I.,. never 'H ttbi.li hale emiurul usrelitis and 1"11.| wkUh du iul rediic:. ..11 1 j juiuoiublue Hi* ("' .1..1.1.' 'l'bs'u's' 'u.IUII, I user ilu SimS( "'Nwet.I.II. *f ilvurunuedlu weallb. but lu rallroa.) >tuik* when Ibey i .ul..ul' ,.h'n"l. t Ssseet n."
able t|I'rlw'' In thla muulry "elenlillo and 1 .1' IO.II. I |Ih'sm| .1 I. 0 do sot *v* |. a* tile fa,' will al.unilaiuly
'a HIM klui lu wiHibl douM Ihe of Irvel loomiuf an lu i
notilt'liail nniib' valuable Informallnucould i the W.I
..Ill : : : .1.. .o uH-rupl .
whole awrel Ii the .0 e.ublUh( 'II. Ik-momi"I AUksi'h' OK tuskLII(5'l'ks
tUniilng | .
olhvr kbuul fb dii-r. '!
Ior ,( ..lasts Irolu Ibeiu lot .. assay e:1: :: 55 IN- ) a in' .r..t HIH! d.lr Ihe O|>I>HUuiiy every .1 partyse seal wiuaefl. M;
'I..I. .
we S.kiiivea .I ram. they I Heaven' name Icl iota re.l.I.1.I. parly, .( fiiwly Ih of vroIlalIsua.! U.ru".1 aud right I of tb.|1..1.1.( lo IMMIW 'I Tun Nmsssujoasary AJveruVr .1..I.i.. ( IU.I. ( AM. iisi'i55 All'LIaSISIK
a hole In the ., luaeii the isusirof i tl. rsa.hui-hlssuissa' iiMlf ( an.) Ike (tashsssSbaie labor. t1U,a, "o..II"I"| ISHt IU\t'K iSsW YAV.
lake him al Isle do biiu audIh punyiug ..1..1. 1'bi I I. HO u.w dorlriue. All of rit* (s'isusla of Mr.
bulhiwa. .1 blow .n .0 our are rail- MW OltlJ.M %u4'
sun actually the kklufrom I! II.i" ItsIC I1IS5
kud Iwawakeikxl list Hoilla Ijnidaml Worker
.1..1.| """ goiug, Coluui rouulry (lie Ju'iU-e *tbx.liug "I"I.I. great .l.lf.liMhave, lUiAireul ornamental .
lug llUnlmn 5.5
Ibe fliwb. ConnniueiiUy Ilielr o unui .(wnkof ha* M>ld 4.oil a.'rv* of (lau.1, tisuwoI I UiefaitUial (hlrGsaialso I now a-n. that ytow|| .0 > isai Lit- lat Ii 510k I 51
( sac a ptubablllty. vf living I. .... 1,1.. avowril or **uulnl ll. I biard 1 old pine,
klna sever shaw a at,.t" au.l bave ii. o..a s revolution Lk'" will( IbrowAmerica In Ilm lal* usugisuss of Sumler county lleurv ("ay \kk.burg IMI, tie. 0 .s lallooej uuu TI..I.I t 'I uuhetl, I..II!I. the rival lubt.airy %IM'llifc.\r SIsal ie.tse-st'ssssf-t"-

weak |Ja .. Of eourie, Ihe,. I. a Ibrotigb t" term of .t.*. Puteullmul from pr.ilm.luiH lululn-. liadoairoiupbll to li.( t'I."t luiproym' ( tow. class. lo llM>" (people. Ib. *aui..priuilple diin.i-VH.-e, however. The charge.1 of any .. ,.w.. e.eeM.. KM.Itlll .%>| 4tM ,\.
..Id ofNew J.- lug _
< with Ib pany I'IsIs U Ikeam lisa ( .
gout In thiS tanning but .u. 0..1 b"r wrtlUw. lisa I".U..I agaln.l larlill i were uvbiiu I I. of ." *>l well knuwn .
uol all .1.1. NT bls'5aea5s
I d.al ,' real.11 U:* of Ih* rkM, t.L Ur. 1'llduu.ltb 55 ( ) ..1. tud.luuty at linalllnuiu com)'any lhal orlgmale.1 Sb.hiS party would t.L I'I*aw* grouul after IsIs u. :-,by his.grest ; I iiying 'u"loi", | |, or sisal. 4.k .Ih*
of \ liM.lau.1 I .lvh,1 rsspsssss.ialsIlsy.I
H New ..
:
sss.Islslrlu'ras( adyauc uuderHoh.rU Jertey uiaiut.iuiug .
i high
Tu. N.wOrkss.haheu .. 1 (lrnX *. ,, w. woubl .uore I IH Its-I. ( will )! l I. f'II..aw Hnllt e ..1'0. arssssaimaaf of..1.1.. (but' kU proplu-lU-forty years .1..1 ..J.I" b IK* ., ,1'.. |*o11 ,I, sissy k5uwa ..1. whfle.wb dtge .01..
( E lUbrtKk IMMOIU frlfn.l, doing HO than IH worrying a* I Ubeing I. t..I..1 and .. .le t. .
a of lIeu : ct.. tearing up ihs* lautltre Ihe list. were $ u.iu lWsegssait'uI SIlls "I. "
Grant, recently ilrownwl on Ibe '1'1 5u l lof done aud aeloct aouM :abl* uever b* reveraed.tun . 1.t.1 W i a :lies"; uol ueodiug .r.I':.. Tbecharge I ".""" I.oil.. 50oNllstjuNIt alssssst, (I. b55'a.1054* $'is.a >.4 Saul W Hi V OH Sass I

flurUIa la ''I'1| | to bave .. ..ml ,Illiug lo bear UH ..... i atop. lH.ltpvu.bHl( NaU t'uutvulk.umil *.**wkin of i>barge luak an .rwply luiMiake, gun.tbtr .' Nura-rl ,iHfr>-ly -J .l'.ev. .li.. agaln.1 l.h. were preferrvdlougajo I' aal.Shustea I5555s5ufk5545 (sIsal us errs l e..sa.l ...'I suast Ss5sIaissuisf )ou llaIk ,
by of hie (rha,Isat Ihi* tomfoolery, w ., all thaikatlMMH I'ouyruliou will I IgHor all uIesunsOpaul l ld isle kaalweu, ln. a. h.wassn55.45 ususs5tsisi-
Mt.IMi .1. 11.1. at I.h. U.L l I. > e IkM a.ld l au.wcr kerdi l.a .
1..1. hi empty gun save (.Ib* plallorut mail II Ibe grounpdiH of es i I l..i. siume 1.1. Unafv. 5.l5ail 5555., 55',, 5.as
**ariy a ijuarkr ..r a uillliou ofUuUara. tab! ussR .I. ..101.1 and about .. buu>lretl ...1.1. (I..t augtili. |assuhiiis.l-s'. : <'y Merrly hat as grl right aud i and cuHidrd, awl a very, large ... .. ..1bpswusssj. I..j EsisisllsspaI( sI'Suio.. i'. Watasi'C 5nL5b.sooia
Wbe .. tvturnwl from ii Illy .ml .., Ih men who \ aud I lies of lulelllgeul. ails lS.ssstaAsesastu.k7's .
1. J rrprrwnliug l tu.t M-ycu ..u.II.(! ti. oflcu > barged lav rtghl 11i. IstuslO Sit his VailtvdMale (wople' have iua.1 I

1.1 a".trlf e.sulhkIfy| < In I have a..' .ol t do .,0 who In-a I.. 1,1. MuuulUn' sass ibuH.temporary .1 with Murder. -Eat. toaa.Iris are largely I k-uiot'ralU., bt Sissy. up their. mind thai U I..u aalUfac.lory glut. HU sad* Initk ObVbsssstams iu'SlI. ,
,lead, 10 do IIMHIHK west kave> 4MaH> thai ib ol..a6i", ... obsertees
1 t' wklakjr nag frsiilc| be rIm I.It tLnlriuau aud "I.| .u tug.HlaalluH .' S.'bl. uw. UH b* said (be tl..1 $55'bss itt.li.g. TLtM.iTIILV .
1 b b wlil sl.ss Iwwmailti, .
n-uorluj Ikal >a r > ,..
iurrruily II 11.1"1.
a Mibeerlrfla| |ll|- la tlHVayIke Male baa locus 'T Mawill a a .1. UUluf HOW burl. kuunub. (Is. sussitj It
.I" t
.t 1..i. } I.. ". (. c'saslusire (paper( S lit ttaned 'Ihey will rrutaia ..lit. Ik 1... .1 UK l/IAHTIUM
ein drfe.M, au.1 l a large a doelarrd/or .s4s ,IH .W. b on Ik* *, basal awtkUg Ih.I'" tb. 1.1..t o
.o th n."I..I 1"1..I. 1.u..11 ..h U.I. l .>la aboul Ike July. 1| HMuauaka lk* UMHOT la pay .11. TIKMALK AtHMIRIIl.TH08. .
MM WaS rUe by that ...u. I l come out lu I., "..faakuIssil at A ktuglky platruriu ...'..1.1.. 'iaiuhlss l'nilsisss.lIIsalleaulyiss's's51ss4*. I. ,,iMHUwriug I.I'". 1.ai Ikrui ran aww b* d.to wl|* wIsh Ibe .11.. .....5Iii555giss-ssas( "..

M>w I'Ortrt lust Itebrark ihrewdly]I { and HoaJIcy, w bile (.Iio, I..t.",.. r.|H> wa. ..1...' lor U IU luu.Uol :SI bv all nieau M. tkoubl tttumkoMFl r''j.NI_ KUlu ...." IM rac.ta s I d., ease C. WATSON
(
wcaHuulau
tMr'Ik* |>rueM.utlo. ''oo BnavUltccouvt. uU U likely to row t.tb frost faaIastke a.a, lu"a't. t' irmly fur LISa kind of .. oiga* Salk run uudcr lurJ I niuliiMi) vfMiiiiu IHIHMT). **"HuiMMy U I b to 1.1' HIH kiwi ;after liarHrUa k. cr". tilsull I .... ::iI rti .Ie., l 151 KAXrKMHl KKAL fcNTATK Aba t3I. '

( f... .tu, J' '. i iplrllual Iklucufcti


-._ -

. : ," -a--. -- .


i lConiturtd.ilt. 1. 1Mb 'till rItt I.YeqI.ii. 1.\t iMinnl ,' mr In.'It In hut.... waI VIM. I!, ( HMHIlkl.t tlwTHr Illi \Mtlttl M''. t .M1b E ; Special .

MV.VUM lilt M 'e':;a.t .01.1..cu.rl..lh.I .r.l. : .:MI
'lh1, I i.i" .in"|"nu, il i i InIH..,n, n' 0"11., "'hllr.mp"I", Initilp' ",." br..'.1 .V .h.1 0 ft. WrlttPa. IntuIt| .il ant "f MtrlU tmlai 1.1.1.w' Anmi! S l S in .,i"i 'O''N'.1"t .. ll.Ill.... Arrival and of Mails.

i: I. I' hat a .i.,'" .. iii 'Ii 10.1,11', ..u. "I"". ,tl ,1..nl"' W.. arc jilil In ,It a. ..1'.1 : l
-4 .' bulb bj um. uwit ;'"Itel. .,".1 I ft"t ('hi.! <.11.1..1' ); tIil.uillithilll,| a. I ..|*. I.**.. MHIIII SI, Pal. Miw Mint. I II Kill in.l.ll l Ii ,. ,.1..1, lit. I il.iun'i-t! .\i,,.,'ir \i la,. II Had' HUN*. I';. K"'jtia ) 5'. .

;. '. -'. l'il'I..r.' fimit al.,.11.whuHiint.wi, I hoMoinllii l<.lii "'. the ,li.., f>f a.\ uliatga' oof 1"'I".t 1. lalitT. from nil Hie I ',mmil, In, Uu :, I. .,, ,Mir'.,,..1.".' II linen. 1111. 1.0 ."., I .\11?..,. "i'.. 1"1' I. :.. 1.1 P. II

oe Ai- Ar'r tno.I ? ,, .f I,, ,"t.ll'; r Imtailnrtinr 'a.I....(,..*, .1,11, || t"rl"M.Kill II" I l'.islt.llslM.uuuli. $'lap| ...,.piPwnl I I. 'III I HtlHl 111 II Iriliat nigbt I '1. ,PlaiA)0.: ...
.
,.. ,Id .1) kalkUu M4,.MjriM "H 'r. ... .,., .,'h..1 ;It tlltM I. I. i I... t.
I ) sit j"l"e.1) I" the f..tit, Iii|!,, alhii utile H. Sac ,',. "H'.o .. 11. r.I..I"R 01. an .1 :iIl.Al

.. 1,1. I lit.,,,..1| I DIP ..ejui, I \,. (.rji.er. wlmli, id,, t,.1,1| b.m. ofMr. .4 A.....it. .tlt I fir HIP, ,PII.IIIIIK i neil : ,I' I "- ,,uk Iii" ll r 'I linn,,k. "'a. Itu.Iuai.i ., Phi.
', l I. sa.
: 1'11I.; ,. ,1:11ft. : : I. 'a"'I' : vt I. Hlitk-k i nk I4ruf ,1I
; : ., ,
\1 IIFI''UDn\f. ,I 11.11., II- I I.., .. P I III ( (fat 1 11 ill' irk Ui )IMtat'i. .. .. ,. I "I' .. I" 1.\ r .
j la..t," ??? Mij I U il tbr Imiml .iiinin in jit ; w. H. llhJCIllQL N I. him' ihlH' .Ml) r. ;
11"11.1'1' .
1'1I: II \ lie. '' 4H H. .,, 11 ISI.I 1'a i o ."ir r.I. ,I f. "IIAm .. I. ".'.' I'
It It I "I '"I' I II,','I' I .Irilt. tjirrf fn"1"" .,'ii..1 .II.i' .ti',.. ; .l..\1 r. U'. .\. I 11 .tlriiil' .u,.. wl.ltM, I ,'. .Ini. .11 \..ki skI. Mel"iritnk 4wIt 1.I

""flI'" '' > "' MMN' 111., I I,. ,ilnn., I anlk, I. nl < 'il. f'hll.I.| .< '.. 'tII. hNlptNiiftatbcIAliui' : J. htuek.l'. III luniin| .1.I \V. \ I: llnmnierlKnlv ,' .il. A.u.a |l.llala. | .I., lit.I'" H.lkIn All ru'nltl.-oh, I.. 'l'.air-rlt ..1 ,. .. ..,.
jtv; 1\.11 I ua''i.l I'
'hll"h'r."i"l .1. .
"" I .
-.r us II .
..
/IN. 11$ .. nlI ('. HVMi till .the ,pilkl'.".. lHtk all liranl M ,.l'r.| II It.>n f PI I Innl.' 'r. taint f.144tHI ., .u'iniOag .r.n.
,,. .I..lnl". '"h ) Hun mm an.ul.uiui hi will IbixIIIOMIlIlK a | I \ twit Msnu.wi. : '. Ii.auu "tu.irIuln ",. '. a. sul" I 'dir I. I'n.I .
.. 1
.
I4LI I. NU"JI' Plug ': .I..4.l. ,I.. II'' U_. f I II"t" ('. M I. h.Oerliinr 1 I|I''l'WII. I AUCTIONEER ,I- nil. in. "" 1..1.. .ul:1'I. Inuil.rN .. I .. IliAr. 10.0111,,. .,"." .. at ..,i. ,.
MUM.W.ll: .1t f.." C'. . 1.1 I I. k ... IklllMk. ."1. ".1'.1. nIahil "hill, a.
.1.I*. I '1 'I" I.u.ub.'fl !' ", ,, ,". W. I 1.1.,1." ---. -,- \ i in run "at. ." II yutiHHXvtlklih '" l4.. .V. kailin, It. Irva.' It I 'I HIM.1...\. .Hlk .* u e. l.v4 Ik. .I 1.,1.1.
1. tulltItiI.t III .lln.l.
,1. n l ih" fa ar m.,ul j tow. i'., I ; .k. .. .. 'J.._M cull .' piinltl, .whetaS.t i in.r" I .VNII: 4ltlII.l.CoIIlllhissioIl I. mi I .0...nl. tliimi.'; ,. .."..I"'. Arrival and Departure or Trains.
"" : I ,i" ,'. 1\.1. .
II '
tin: : 4.,1. ( \Ve wIth, Ii' i uk ti. .1, '
,i.llai ilit. < il I..f'hallI. '''''< l tl 1CI'll III t.'tiI"tl.. Jmi t ai bit ;H, I It:,. r. r..11. -.1..1.| .
.
ri.i: I n I II l iKk. i .lk li' 11', ;:
Muiila .n ala inn ;
.. .. / .11. .I'i.I' : I'IHII.IIIM. ( n. !1. pn.|'ami l.il.i. amiIim ,r .. .III. .laiHl .f.uurl.t.Ih' I. aIn ., "'..1.1i nvrliftIlu h.i 1.50.1, i's-h 'ttlt, i h.. suIt-ItCh., 1..1....1 ''ln lthnsal' .

1tjl :',:. (.a:':.:, I:;t,.,.I. A. L. ', ig.I (1 gouI| j Jib Hi.ik a. na' t i .. .hl I"I"k.o tt .,.! W..1.1.tOuch, ..4Hint' I.ran,1 I M I..h" "I.. It..' I II. I[ ,t r".1 ,t il.. auhra.' It.."."..1. 'II, A'" 4..-.WIN.,., ui ,l.,. J .
,. u.4.mILii., :. : ; : tit w .1. 1 let
; q { 1 I ; : l'wr&wt.ii.I ;I lluuut'.I mil; ;lit lliU.lt; ; I ant al a. ;: I II" I I' I 'I,. .1, .,. II Suit ", I s.: "Il.ui cia'C. wIlt *' ,'".. .
,.
ll"
I ''|.l I I.. Ilifiit, : \\ ,... Mm u hit himfimrr ,. : 'lln1 1...w.' ..I.n.I 1 1 d..,H..' 1"r .1'1"11"1'!'( MM' : MOfclant ::r', .1 'a li" r ,4 I'a. a I 5,05,1 ...H' s r..A., 51.. ..
.,,10 1 ,. ..1'" ,. -if C, | ilf.a I > ran hue guen" I. mikr I ."" I ; t'uuill5i.i iuuiPJ.I triutrla.li I lIl. 1..1.. ._"' "''"ir" ii h.p. M 7141.0.
j ( lutki r-illaJu., .*.'. I i..l. t. I 1.: Inn I hiH. : ., tn'Iaug'ituut lutl'ult.Oiit I I ArtIst ,h'.asarIJsa'Il.,, .. ". .
ut l.
I LlT'p1A.I : IrNVI t'IIl. .1.Ii I II : I
r'1i I I .
I Ihh'I. .
l.i\r., I in.nr' ul.d'anoii.
.r..L" .. .
; "" ill, I I.iiIit i I I I l I. .ittHtr I "hll.i" "n. I
.
: 1 ', hi'. "r.hl.r.I ti I lie. 14' Dial pulie. CiiliC ,'. I .lilt, Juau'Ia.u, .. .. l"
u
Naur I' ;
.
.
.i.lal la k.. ,, IMIM 4 a ...." anilU In"u.l. "C'l'i" .1.,1 p.m
mill \ raun 4.0
lit-ut. "
". .:1 I ,. I:. M I. ( ; \|" r..I. .I. nr firm, I'. hr, I '. : hula..I\ ". "IS f .. ..
: ;: :: : ",'," I II .1 "I 110.> "".I..L ate' l"t'I.' r.\.1 I IMirliatilMi.il ."115' I-sit. I. h... no .. w..r.h I' I"mi .1",.. I''ham, U. l'l f I'uiim,ll. I II Ilia.A, ,IV,.HIk ,.,' .ut 7 'r. ..
,
I" '
; h .
h'l"r.'rl. '
::: d : ''i:;r. 1"1'' 'l ," a inea-iirr i.r "I n.nllIlkn : -su.. ,. r..1. s h.uul II H.i I.. ". I I. "1, Its. I'. ,'. al, ,

M1"I ND11': ::!:. ,O '::',;: ,.. II I unlpW' :: I: "Ml' \\ .1.I I I:r:.111,1. M I.. :I'.m.in I "'I"'h"lll.. :.11 "." .I., ..1 MI ait.1 I mi In I InI, '".. I ill.. tlwl.l.tr): hsliuniuIuI'' .,.'..,..I hlual'alunIt tu.l torn::: :: U tin,; IL Hart Sb.ppurl. l! MI'ua, It a l lr,I II tl.l. I I I,','al.\I I iI h IH.(.! M ut t 151 ur..u, utI, l'r..I. .. I.... l> 5' Hillitaimil. .,.l.u'w.-r. S".hti Isnu,.. ...I.lllarinau. .'"I,...,,. ".'rIo'.sl" ""."Put'a'1.1.,".. ,,.

I, \Iil".I'.S.\ "i.. 1.1",1. '; ) Hill 1// I MII, 'uy',. I.i.nili'111nnv I r,
J.' : ;I : Hr. \r"II..I'I MHI m.
aits.l.I.ansI.our .
i Il.nr'.. 4 MIi .." mr.S I 1.I"r ; id'lalimiiu, \I...,'. llul"' a R.I\ ill Ii.,1 ." "i\ .10111.1. l.ll.ulr Si'. I I. k Ull' I Illll. ll. I t.i | slat I : .mi; lliiKliHiniiiini::. :: : <, l )I. S. 'tIll'i;: ;: I IVli. (til ( 'iIll'ignh1u'Ilt ,loss,,II,."r,....? ..,., 'n aiiluk: ut M"'.'"-
.
\ ; -I :,Ir.' i I. u.uur' |I' |Hr |1"1" ttt.i.h.llui| | .'r Uu 11.ml ru iuhlu., huosh| Suit. Ilvvi hIt ilu I ,.IK .. ..HIH-, .. ;1 I). .*.. ..... Jim.ii.* at *..M '. M.
:. ::;HI i'*' ,;= : II I -: : III Hill; h.L..I..I.I. \ I H. 1:011.1.: l "I""". rwt ml,, 'lucre. urns .,,1 Iii .lath ilarel' ,K.til ""m. kilii.. .It rrif.. Itmlkiai I ,bs.lel I I. lull, |lhuu'l '\i I!, I I... ". t. I.*. i. 'hulA

,I': t.:UI,1i !:J.w\' .: (, ",. I.".. ntiliipiitat% tie, (l.uIuulVhhlt >|'iirk. ,.at, .005.., lit.. *l lul.-u' .' '" .1"1"" II .. S II: ,......,. All 1.1". P.HIIH, .<.t .. I f,.n.,,,,u ..,"",
:4 ,1 I I .
I":: "li.1 ,"ik.rinwj J.4)) v 'TJ liL'I. ait 1 ...',11.Ihi.\ 4-ilv, mt I II,,..bl 'S "I \l'Iaul I, a, I., .. "I. |I' r N.illxnl lllltlcAu. ..'I. ana Kink, Mill' ), .1...
:; I::' I.,. : :::: .",. .1.11'.1 1 (lie. ritr ai..l, I p n it. a flito ....1 I nnliM Mm publii.li ll. hey' Hill iml a a.tlIsur.lt.htlunh 'm. il June. Its. ., .',.1.l n. lllth.s11't. II I Mnikk lI'.l'l''anarroutuss1 an IPantacola

; JH.kll4KU' II. : ,.." :.. .. "." I I. .. pnr.ib<. whlib, Hilm.' .t b,. Hum.int too hi i k4kinir Uml frrl'l.i.ii's' ,11 I I, Mr I IIIFurDitare i, Ibis .. 5.panau. %Iua.uliitlai. I'I.: 'I 5 II I It A Iliull. ,,1.i1.'t.
,
bear of until it I. \> ktiuwv .
.. II. ... ." \e I OH r ; r .V lull "c.tliank ru (le"\llo\ ,l I Ike II Uairi r. lIst,ii.ll .
J :.t < "fjHM|"!tp u tiu lliroiiK.xl t the: .1 KI.,I.ami I. n have the InitiAl auiniilath.ai f It, M, rrl"",. .. .1.I to. :. 1t .. I \.1. Aural.I'h1Il
: i> I\
anvpaprr '
.
ill "
) til ir hill
::: p' HUP Imilal oral .I IHI fur thru IIM Ilu' I .
: '
: o-f'ij ; : | "p | "I \ IL.l.aa.s I .
"i : nluT ," : I hh'l and II General Meri1tei II- j. : Hu, bui ","..1 In ,till, Unit I .I ill rein-li HIPlaifc A .. : ChILI,
an H
I .
......,,14. ... I'''. M I."v..r Hut, PIIIII,"anl 1., HI nl ""l''loM k" .. J. "r. "!15. H. HIS. \t I I. nlllHr
ih';.10."' ... *;. -i*: b ..U I ,k a. Ien 11 ihllnfioinprrtlltetlrlll. | .t niinilior. ufipa, .Icr.. an,1.I "" 0 II'' .. Iaguoulia Mililarv' r:maiiipimnlami >.> M..Ill" in,,1 I ....nilxM. :iMu and Atlantic Railroad.

,..,"." ,. 1.itlfiri"at 4: I ... ., Ie'v'. ,I by I roii,|' nn-., I .In a guano) tbl. 'I t'a'hla ,1.1,1' ... '"". 1"1.. .'''' 1.1'. i-'. .Moiil.tit \' \I iii.fl'g II tllkl" \ ..,,1, .. ,.\\ K .lHk ..4 TCoil
.01".' r. I Ik I. ,, .II"f I) 1.bi.hi"l I li.h.u.-l. I t.. .,b-huate P'iuih' Hero mm |lh'A<, I. -.1 ,, aim )\ | tU'r ytla.' raklk JMa; Illk ,lIlaC.I. .
I I. i ,iou..aiil tier UK. I ,.. ',. Ihnill, 0.7. l I' I > .
,: : IIt I : .. pi: ': I;i.I. r"'llv |I" Mttariig. bpgatiriiuisiln X"w. nil I Ihl.I..I"I .". HP "11"| ID.lak 1 rtprp..pil llnir irrtlilballuti' In Harmlir I ni IM.Iinn IIW.m ,111. anlir .. -- '

: : ; oil unit wa .'nl'I.I'h,1|. to.Unit ..1 .' thin mini.Inn, tilt |.411. IM la'lIFaTi'lJUliNlKatil.l'hue ; lilt of iluir ,rtsppil h,.IPI I lu.niHit.rj '...1. ItJaa 1l3l.w ..awl, a ..,. .',

CUTrOW.FLT : a tutu." HIII,,. use r:"amhla Illil, ,', ''a', ..ll,<-.e if,-nil, ,-nun an I I,1.1,1,10., 1"1.I: airuinpaiiliiK' letter, rII I III.h _. ..h__ ; HW):: i u'l'tlN'k.Cwpets. I .1.I ,. tt .,11 "".!. r: II.;..;'H"I I. i\,;..kII I.;I, .% ,:: t: ,I: ,:' .lu,;:: .1 Au

n. d" p I"4, II. I i>.in Hi. 1 1..1 .. ,I ilrill In .". toua,. tilhc'i'.u-s'' 'Il-s-c I. a 5l.'siluauA" h-eu' '"h'I' IIHit, .;, ,Ilk Sulllt.H : *. ,' ii.Sk
yr \ In 'iS r HHlt iris rna.nry Itipailiiinil *,
: rompnnt : n "II'.lill' tlcsiu. \ .e' I II, I ,111' 11. ,," .. Mil- I.IIM InI. I I.I II :iI.ut.ia): :
.. .-, itw uul) \Iwit i.I r lin. "-"'",11,1... tlc. h.nea j jil" | I.i bo .1.".. fnmi ( sl.l.. lh'Iurltiius, oC .11.0 M'liikimrNanlankpl .* I It, Illi' suit ...IIManiYi,um. lift.. :; : :
E.jTKII : .
: I drill, II," tail: 11"1,1.I lui,, .,, 1 ,, 1"'iII"j ulH. I' ,, rprlalit Iltutu's| Ii uitt5 a. I u" .t: \ II. i.' MkHiilimIII ia' 5 t ,... .. 5
",, T. ____ : I. .f.rifi I Ill n t. r"l a jlh ei .Lh.1 "itiii.iII: "an": IIr hi ,t IH l1u'nau: ,nan. llnllltnH. klApm; .I. 1 a I \
I: I liil.: '.. .1 I I lUHlial rus ,, ,n.l uf VPHM-U tailiniiniiiKr i ; r'it'. .\ Mill' ,", II .105. VI. :: ..r.. h"" .
I I:1. 1.,11.11 an jw uul a |I.>r- .i-i nrlln.a 'in'1 |1:1.| ."..11"I alu-whuiru. I ::: If |:: I : : .V niPilitiM ul' 11. ,ni ,1" hut iminlHrof .. IuS kul.la.u&la.' .1. .. ''" .: .:,. 2'

_. .". t 'mul t' ll.c. Lulu: .it Ui. ihirii ,,.. ,.i'" gut thilr, .., I, Iii",,. all ,,,,Iim .a.litf| laura| In balU.I I orwith lIre almvp nanipil luitipnir wau mil- | .I nil Kni: it i..1 lal'im. i iLiiiiiinl I "1 I I" "." \ ..,.. \" r.' H',. hauhuri.'lu'uh.It ,. .

:T.m.\\ :: II I)(hut' hill uf hair, itt-i illi ; w,. uu.I I uill.i, 1..11 Ility l.e .., paH' | "r ; i

 • : ':::; h : i .." .1"f,1 I 1 1.1"."Snr' Dial .HID ,.,.",..1 Cor I'. I\ .'lo lu .1".1".1.. ur a.l,"tn'alaiV'iuiVi'l ', .ill .an n .lust am It. te..l. air, l-irr'. mi \\nlit."lat-, Jnm, I lAth,I. I I' Maiinltiliiiir I 1',1, .. ,. I. ','1 I"hiiil.,.ski.. .l.I.h. .... :: :: : I.. I'us.sat.Ia 0111:.,. 4,. :,I;' :::
  "" ( ilucli.. 1.1" llii.ii I 'not puiaphri"I In obtain, a n : "I. : IluIlil
  li.1 | ris I IHUUIIIIHIIN .ublw In- | ,1 ,11. .. :
  .Ilivur tn ir Ibp lii'u'uillv .alle.1 l.tui.bralS
  I
  j' HU ,. t hoC ,
  .
  .
  I r I I. II iIlwl tin orhu' h .1. I ic5'w.s. '1. 154tu1u.i
  tr'r: .1 1I tilth of Ilu'.i |1.111' ii Iii| K.Hut II lrtr.llli" !In a! rilnioM. w! tbink. tlialI'iiamnnilt'ui I' :: IkltlLkf l Ih.p.cr. p ,.. an itt. t'ah.i.| W. li. lI.lhuhyi.r" ..1. I. I I' a' ""lh.1'1' .. i; : :: Lelu .1. Psalak' Is 4" ::

  I ,Mil. .a.I| n." wirrni, >.t a rtratilv 1 ir fosut, iiiv'ui.Ilu ,. (Ialiuur TIll ". IU' .II..t'" ''' l'u.trl'" .' ..,: 4ryh' SII.ll..ue: :
  .
  ) :a I saul I t.. M" a Srittr. itl. ii : 4.rlle5r N-, .
  'hI.1
  =. ;. ; .1 Wut.tii'titi'u'., II I1. JI.. Irt, I I MI nu 11': i.KITH'M I 1'.1'rt 5. llutalauuit'uu I' '"
  : j | i.roti.lel.altalilihi, liv ', .liunl t also liltrral 1 t I ,. I' ,. ,o.. ;. i ... .
  OI'I"I.I.llh" | aLiiiu. hi :
  (the u. a |'"' .,. i llia.ili.il" ul, HIP mi. "<"I my uai.laicd .:: ... :1 I.
  ' I.nlH, A:. .1. tt !> ,/ I'vrsllruut/ ; U. .
  : .. .,IMM. Hsl, I: .
  . Ii :'. l f I lie Kiilo.: tin l.iilct: aiu, a '|slnli.l, ; |Mniii .I Iliilr wuik, I HP ,1.1"1 llmnuik | I1.u'iuliziN ., ht Hu. ( 'liair ..IH t hit ..r ,tf.'i.. mill Jil I .A u. "I., ...s h I.1 .,1.I. .":1,..., "'''.''..'IW., I : l1'lM I' ',
  I /:.'" ,,, t /. I. 1,. la.
  .,' lit a..i.l-r, I ,lc. .I- : usa uuu .
  ..1111 t ..1",1. i a iliptp .. it run I I. .11,1, .I. -In a ruHimuHirali lluIK I 11'"r' ll' aol. Is'r'ilunhiul', tit rI""rl. 1 llohua.oAh '

  .'ialtiirMl M )I.1411m. .\\\inrlliv .;' '.I '1" I... apinaiaii nI Ilu. lit.M, n b ui-ru.. win.n Ilu',re are ugiiltr' .,,1 I liriiiKiburKi. 1 -purl HI,.ul. uf the Jill liulH' .runlnitilm 1'.r."I..I, .\." : .I nil.iv IH'ing 1 "., .r,,I I..II.lj:11, I : ,., a'i s li ".....Ik. ;II. I..rhl'lls 5'I". I ...A Ji l's II... I I Optu

  ml' llic, ml .. whplb vuur ,,'liouH"rJH. I Hutill .1..1| | anl ", u .I ton a '. \.1 .... ... I
  l lie.luUuiu "II' ,
  taw : "I.rl .. ,, \\i | |, a iie" a a",1 | i I Ion nl IMima ,i.lr .r'iuilIauiut&t' \ : r. ..
  1."II.I. t I'' I : ,,:::= :
  I l" HI I .1." .llnami I \ .1" I .. "I ht'.ia. I .. I .
  ta.ki" "" r t nr I ltr au,1uhi''iiyuan ;
  .. ;...;..1 ..1_r llutuiauwti ami a.v,4ilb.isa.ii.ikr ,Illinil, ,I iliaigi' lie, |'ruci.ilmgi. ni l.all liu-ul.u.,,lit.ili.btlla-l." ur Iu.lu'tt I niiliilume.li >,,/,. '11,.ll. I lliuM) |' ..ill film 1,1,1. .1. I .., "H". I". ...1.1.,1... 1111. .I *&,!,..., .:.. .
  ,
  I. .
  ii .
  I. "
  "nkiidiiv 1, JIIM. *, 1 II't.A"r. {t. II.rut mint fn,'nil.l.iljjtl iiiinpitvlriiH ulyani/aliun., liii I In.-i'lint;.. |itiIhlual| | | 1 I u. fnmi an. p.u.tl! InIkrt I 1111'1.' 1,1. a..,aliillh ., auuh 1 1I. I" paiiltiiiir' "" 11..1t. .. "h". .. -..- ..- .. .
  : largoim i :: : ,I .It iou' .ufli-i'r 5l, "It''I' nr M l.uh.t.,I I.., Uu. i I..ill. \ M until., In i MM. l.n; I k.hul.1niilixit - -
  b.iloiiil : nl .
  wl u.'i' .
  r l'K1-WW4 *. rV4 1'.11.\.1.' { \ lf, 1 .",1 ouicranio., ami iilnnuuu,1,1, only I. dulrr-'il l"I.' uf lit.' I l'ili.hI I pnHit II. .. Iii Hi,r..II "l It rt. 1111, 5. II II.

  ,' Vl1 *I. ,.tr.1.ti' "' rjjMuii, >tier-uiii.T.t.| fair In ll,.|,.tilie. 1".1., 1 .l..K mi'in' I i'tlntt|! ..'1..1.1.. '" lisLe a fnnuljiwrinil I t '"|11. \. I H S. Ilillanltne" II ..imuni. lint' ., \tV.' an antim,It HilihinuHi I..w I.'H_ t I I I. It ha ., "j,,:: d ', ,..1 a up .

  I In. wan him", Ilia, ,lii-l \I.u-r. that ilu kin.l of or .." from, Ht<> |burl ul I l. ,.le..llHlCll.il, ..lll.HlHlltl. I It 1..I"i" al HIP "'I'I''I.h| utile I.. IIa: :I'ihn: 5. : :* I tub', M : ... llnun I .irrltslpa. .-... -" lCpalaI. .
  L I :: i"j (1"ugr.I. I' we tan any I"I"U"I lileiutrlurou /'/,1. I n .1u mi .llti, hut,. 4"., MIIII.,., < u..Iu. .: ... Ihu .. .'. : I
  ;; ; :L: ..kiiu; ,'i.I\y to our ,uiitd i many 'ni>..ii ) cull. / lihon.a \ that .Hie "taui.lsshpl 1. 1"11.| anl II. (I'. I u.Iman, m.1: |1. "p' how our I IHI, .I,.in.I pvi'u: ""o"l, | HI I kit. \151.|tls l ll, M, railitHl. lull.t'lliill'.a. I 5 I.I. Jlsa..tI.naaaa I. aIIAIi. : I.I.
  I .1,1,1"1" .
  'r I 'nrAIr'' LIII..t in-ill, ;IAI..lt \ I I.. '.. .b.HI.. 'lIe I el.i'lion J.h"II. bar. hear.I M fir I. i'm ''''. IllI I IH I... .
  wo | | Ih k. I..H. biinlan 11.: .
  ".1 wtlch 1'ldl".I"I.lll,1 1 | ur \ ." .. ,
  .'_ :: :.: I I ''hv 1..11 1II'loa.u.|' ".."hUl. I"VI'I. 'I 1,.' I'uaianat it.ii I nlHii.li', aulliarnh.| uu 1 inorr, aalliu J as ilex-ribiHl, awl U, ,leu I.. li'ill,'" 55 Ibim-iling, awl t'. Maura enh.ni't) lo biar, ul, tli.ir I I 1""i"I' UuHnlpiuit lie, ,1.\\I'\hU".I\.I.I'. .., 1.1 .. > HullKkku I ..... htrlritut, -I'Oian- ..areia;- 5lt.aWpa
  .
  1:7;: I.WI.IAISIfl' ';,r IIAiw.I ') i:: I 'I., uf "Mor :iiii 11'0. I 'I.Ir' ItIA.itlg I itt ", tin, 'i it... I"I, ) I., .|H.'Inl laturir i wills:: iluniu.lii. ifixxl. only, con 11: sailwihhwt : ai I 'u'r,'r"'I..lft| Snntary wa< HUN "'I'.irtki,' ,.,. .,'... ...l".iiilui.l, ., XiJ I....... "h..h...."... 114.. .HIIIM "..... ..
  .
  : : : a mill fnmt say purt lblir.l H I IHI .
  'tan .
  r. ., \ t Cavil lie ""ilh llicMtiiunul nbiniiitf h''r' U i. rllip.MXin I i in t.b I 1'1.r"l..wl"l nn iiiU-rn prMiHl .HOW, an,111": 0 ii ir I Mil MI. I mill, r 11S .. .. ... .... .
  |laitY 'lill. a. .
  I..j ''.; nl."w"v". "It "..I.I.l'.ll.any purl h. Flirt.i .L. I lush, In HIP ml.I.I ..I .il.Itulileil I," .KIII HI. Mkl, km '. IU, |I. \\IIIHH .. .h.h." r. IN ..:..
  / t 1 ,
  I 'I' ,. .
  0. .d .. .
  the .I.lIra. ilu ; .
  lu .
  ufllii I IluI .
  IIh. ..I''"1 .1.1I (. ) 11.t. |'ailt. hl.(tIre : It 8 ) .11"/111' n.11 \'. n hit I H.| |'" I. .""r. ..T,

  I, ..t 0"I II' ,. .1,1 ..!.." ,noil I lilt man am,1) ill').In)' limn .J I: | ], '. Ilia Milis: i"""I, ur ",., Kfiimlftill' \." .II."P.'I'lu.'! 11.1'. I-uI.h..a. fur Iliitpllblli' pip S'II'' mloiunli I ........,.. ..
  ... .' II"I"II""I'I ) *IIH I I. .
  ,. ""iII.I..I. .111'.1. I [MKiipll II. t rKtx.ilA 1,11 1"11 l'II'w' cstIi.i.ulua. its' ll.i kir Hun; h\ oh .itlIll5. ....... ..
  ".. kiriMi.ln'\iiiliorl. 'r. |II .liienl nlll: h l 1.,1| ar rn\ .11 I 1'.1.1.4. ut kr,,er, .. .. Swauaarr
  .0. c. 1"1.1" ,, 'l.s'nt ... ......
  ., '. l lmar, lailarl'uliil., |I..> ,011 .I .. '
  ( in uflliilllll. ."I. I.n. 1..1 .1,1,1 I "1.-l.a. "". lutIst.., I.. f' ..h. .._ .
  Irl. 1 hu run k' or tit. otirain > niioi" nn anv MUM I. 1 :
  .. 1...' lilnj | -- II. u. uwkk-tm ti'rry. .. .. .. .., .
  ,MJ. rillfr .k. h..h. ; 'h., uf .llm a> lianl-" I I.'l nlfiagpaieiliniloil If .. "
  'II", tunl m.'" ...11; ."",... 1; I Ij ".'11.1. Ilu .111, .lulila, ) ilcr.U an i I. 111.1| ,' Jmniil. .,h..I.1 feral, aa-.orl.l'lutf. Linmit 1 (> .I.| p. MitutaMr ".j..I | I", ."", "".. t", ,. .... III
  .10.,1,11 ,
  II'II I .1" ortere.1 'hit fulluH al 1 Ilu .1'1 I .1 ,ih,. ,. ..... .
  Ing .
  ... nil S. .." ",1" all..III.HII. In u hull, nil 'llm haiL I iluif I" II", hal .r tin alnlil') the, | |Iu.t rucelvwl al lwl Ih ., & I'o' I I" ..l'hlan.uIauu': ,. ..... H.... .
  N.IV! "" ink;,. rl\ mill 1 "3inailiinliriikir ITO..IH I -.. hug ri'anl luliuii, wbkli waa lai .\.v.-Mir.i.ni, ,. lor tutir til.' 'w-.auulu' ". It.. .0. t. I \.\' lhilhe. .. II..,. ...0'.
  .
  |. liHl I'ait. "lh a.l.| icuf arlillvr' ,' on ci.lt 'I".h mil hi ,.U. i HltaiKf.1 hll"k..i I i ul..I"'I'I I tu ul..iI'.lul', ''J I I. lu.utaili.hI 'f ...'. .
  :.I I ) hilt ran K11 all llm uu /
  A"4".I.' | .. alMiTI a 1m .11. hula Wi a. 1II""ol, ,' tuilii tls.tauu hiuhirctli ii4-niillu' )1 OHIMUVSlull es'ltl.1 Iww.l.l. rilur "lit.' |utI In ,1 I su.l, I I l I'lirnta Illlb. "Illi.wllli ., I ,lh.ii'.l tif
  I I ant! rnteml,, .' \VcHi.lilliliilimllr I 1 I I I.. .k.nu.aaail. an V 1"v, tTHr IIal p-pnitlug Billing uplli 1.,1. I'C.._. "..... ,.
  |1"1.10' 1"lo''lh. rp.-ui.li of I'.tiiisnv,| \ Kino I il tlwilpiu .av.Uhu ll. i IHUu \ I''l: !I." M 'II I I'S ?s.ht lilA. ,.I.M' 1.1.. 'k'laauak 'o'
  ( (:( ) I.IT.'I N. 1 hit i'll' 1 1 iitlin.ia.inlit. the 'Inn,1', t amP :: umler.liHHl Ibal Hi. K'viiiK' or Htlli, I ---: Hanger': 2.1 I r ;hu'I lit I I!,'iilim: 'ul I;'"il. :hilur I. ., 1.1:1... :.I.W Ar.' ... I.i .
  'I.A. ".al"I"I. bill
  HI I : O A II. .. .1 HI lIitr, I : .. I",- .. ,... It.. "
  heni. ...1 Ilie Hoik lute ilaltt. fnuit lIt ai.i/allou in 1..I. 14
  \ a .1 i ) ,1,1 or .
  ,1rt. )
  i 0.II'Ut al""I. 1..Ihll .I .h.1 : li. kit itt Uu. Hi 11 I'' ,. :41W '' ...
  1 IM Slate. Ik' of HIP liratul I." ." ; II. a I. \ I.'ml'.l r: \ :::
  ,
  I. I IS'I
  I"" but I itmn I lIe ei ni 'nrn. ixrlHtant 1..1.,1" liiilniluiKlhpniiirlof ,
  .IiitrId.r' IIi. h. '. 'r "-njitalK lir "rolual. ,1"1" | |I' i .. It." Ih'h..I. I" ill .
  a'li ,
  of Hut for bo M,aloof. .11 niln, tin.it un .h rull .".1 falltmmlHr. lull in/en., li kit ; aiI I nutt Weai .\ % lila.u .
  ., .'. .. .'il I l. \iuty I Hi l..a.l.ua Aaslrll. ,. .. .
  .rl" mtnlilir uf l Iwo miiiilMr., of llmMruH.litin > ui "I.| >n any | wu pru 1cllul..i I.. : h.. '
  "< ) 1".11' .1.1..1" ... lib tH-ili, rn', wb.t ..'..r.1 j jul.,,-.I.lurwoixionmili ." Uu. i.vi. 11,.l'Nil Inl..piiil.nl .1 |I" I \tl u.."..,Hk.i II nan Ilinol' .nun,11! l.4huw, :
  | fh Inlanlr' ,, nliiliirimt.lit IHIMI I lIlt"| .k unr kPiiliniPiiU fiuli" umpliam w ,I wilhlbi. mi ,luHu ,\.1, """. las. A'''.1..1.I *. ,.., ....... I .
  I | any up Hi .
  I u'uttt..ssi. i.n pb It.' Mill .
  KM K Ih IN | nili.kil .
  national ntel lltlallvla :
  tin liia .1 1.. I I..rle, 1 "I'"l..i.' .fatori.r nil rlmn, "I.| mall :: headquarter*, I ibiM* uf Hi* war, Apr I' Ikuk .1. krjr., _h___ h.llc Ihl, ; Nu .1.111. nil, In .,.I..i.. 0".10 Jl I I I.., hu 'H.I"H 1."h... :. .
  Inl, < Thur.lar thou IJib liMt, al U .\ lli.il 5 is, "iilepulibnwlH' I I I n '"r. luua.'lIa a III ...
  lit Hilllh: % I l.I..s..r11'7.I! "Ir.Ig wti; bal( .','i".1 ..1. Hi mibjmli. li.I..I.1| a Hiilu ,, anH.lnlil Mat I \ninl. ,tu< ii4tuiilil .4 I
  111 'I : : nll lock h bt kill imlnliiiKllu, I hitir, luUMiir.il. v. i > one, I hIt.iuIl, IH ili.ll.sl I l linvtMo 5.5. 5aO.'la h.auaa.thII.h.hL "
  a Iris !
  tl. tu.jml | 11
  llu.i.M k. 'tlier.il' M V'iI.I r'ktill aciiiluit Mr, l ill, lu' M'nliimiil I. HI l.ilIbil 'r..I..III.1Ii. : : I .1.l
  In. inr.iiiii 11.1') | : :
  ilfl ; .
  ,. ,. al l.nl |tr< kritl ".ll' f ll'I T,l hf., ," wbeu the ancrui'ut't In MHIIIU Ilu, uii',iual roll, m, tvlnl a-iral..l.inu, 1..1 Ul, ,|" '. I.". .i.t),.... I.... uJT Us 11.\1 llIl 1\
  . .1' .ii.lk sLit I in that l.l'l h ,: HfaiPJiMlt mliil.! In lair! 'r..I. t.U".I.1| .I... IIKI.May .,.. 1'I"'i.
  '. t. I .1. niii I..g( jilatgt.ite ; ., .. from Iinit-H.ru, mil.' ,.. ,
  I' Ha'iVr'.r'i I .1..1. r.l. \\ \\Mbatnju.l rwiitikl n an f I Ith.Hk N. I. I uau "I" 1usu.snuls' :. A'
  .., ft,lln', InfriiaiiiMilt mintTbi. .fur Ib* 11..ln, .,1! 1 I la ." to k Akit kaie. .1IHMa at: a lit
  lli kmr, ami Mr. iI.irty I .l Uu$ I '' |1' '' hr S'ult,. 'lilt". 1 :40i ... lu,
  ,. I In II ui'.i'I"' .i .1," i ion, I I., h' .."". :
  .,, %ll.tV\| '" -MINIJM 'l.rniynr; Hat .. klmt lit Ilia I Kla ..nl.M.i ipl lutti si.I I p,tp."r nab.. .,1 I Ia I t4. .'. \:\VkkMr li. |' ......,. 4 'Atut.l .1'1..1..1..1'' I In I .1 I | .r %tv, 'I.0 I.' ,... Aa. Swirl ,.1:1: I
  .1 -I. mWlllMHrtk l.r.W.tisauasiatru.tu.u. u" Hi It Din llu i ,. i I l .k lklia.1 .l.lui ... Hw. kwi.ik, .
  sit' HIpmliU ; I.1" ) ... i,ik k.-tIfNilu Is. S hlao,
  I I uI l In"r man W iu alt .lightly hurl I itew'iMiwr r..I..III"| pail II It.e.l wrtr .1'1.,1,1'.1.| | I IOn lit" ,.. .. ,, Hillluuire" lklikllila. .,
  ."ll.llll.K: tuna 1.1 ..1 Sorfck. \.4'i4nH.aaer hit MaiiKM. I". lluiki' ulli.lon ..\.1 ; '| N.HlllkakiTP 'tuh sal
  J .ikiul; .lh.h'l 'lia.., "k ,II, anal. II,.' HKI'UluMian. tie mi'nKin ul HIM I.n-i m..., il I.i uul" HIM r 'Hailnil.iMl ,.I t imoflir. llarnl. I,'. n AH..I.i.k" ".tl I. I 1111 '
  .4 L.
  \ I. t"yac | lu .1 ,1M" ii lul'l| I agaiinllhiHulk :..,.'Iilll... ... ,. I
  .-.r. Anultt. .. ,, hull hlhl-h't Im i. In HIP a.h..I.I..II.. .... ll.Wir/ 'I Ibal, all ,....,,,1.. whuHiir.uinipiliHl '.r.. 'a lhIrl5.l.
  J.I I I'FIIIII. I. .lIlt uaalru. | i INJ H .\K.I Untitk r.M ..ftiwlW ". anl give il 11 lluI HIM..iir tiuikr;'r. 5Viii5.iIl.aahas. ,,lulu.hituu ?sis ..hOlk. '
  11" rt ( HIH I Ivi ami j"" H.nk Ibal hun |.ruliu' are lu I I"' line A. A.4u.aI., Hilb I'umpaiiy, .\1" I''le i .
  ihuughhjit; ) |* .u |l"fa" .I lIt lo I he amu.ni, .r over 7l.st l lVthal I I ml .1 ". 'M l H|. II..ka I lIsa' I. .
  4iit naif from itt .i'iiii! 'Iheeii.lofllu .I. ."I. UllM tt.klier Ne. II'' .,,. UiJaikwHIH.lkl
  r".I., I W Hitulitiillbat' cur li r:. II Ito h i|. 11. |
  .. ,.
  the,
  .I..I. I h.'r.i'" I. I"
  l I.I.NII.IIn .
  .1
  r 1"1'.11.111.| 1..11. Iih' I IHI iutilwl ami ,. nbnkPlo. he lithe .('ul' ul .. I l .u.
  Mr I l I' M. tin 1"1 r.u.l.l hutl..it ( I
  | ..
  W HuHl U..iH.rII .
  I'h. .. .',, lit, Imbli 'Hut' I | "a. i I .lhel.lIft /. thine.h .
  .1'n."I.I Hi, INK ua* | | | | .. wioii ailli |I.. i "lalo"l. m"IT ( i HIP ", a.I I lu miM ,. .. .. .1 .. : thu. in 1..1. bt
  1 ""I"'I.ldl" .111.1..1. : .10.1.,1 II I I. mil ". '.P A.h..I". "t..i.'I. ..1 .I I I"'." w I. 11,1., tin b Ill lab .. .,. ,luirkassaulk, ..
  I ', wliLiillio I :Ia unit kiiumtIml I atsy_ uili' r | IH r |:nbli-l.p.1: : : I In: Ills' M- .I I Jsuai'a 4 ....._. l n.hv. .. al 1 U ,'u.I l.a I k lit, al ural. .Ii,.. ".- l-l.l' I he Mil'1, IaaiwIluIuasiIsh' 1".1, ''. .i
  : ; apt. on ::
  .I I : lr 'lw.II.| '
  Mi .1.I W.11'" Ii DM aiilhiiii/i' .I Ijtcnl ;; Ilii win llully I ; ounl..l:: : t luili,I' Iliu I 'hiIu-: I it inn, t .. imnI ', \. .. Itur4., Hall. for funktir a''U"". I :, PI iAsual.a'. W. U 4 HiriKf. f'i'.. |':.. AtI.
  ini-ii
  'I hi. almv uaumt run.lilulva Couiiit ln-1, of bi. I in Uu ... 'd..I.' p. .. '
  1.1 ( ( I ltis. 1 1I I" %l'rlluigahj.urlrl.I'1 11".11"1 |1..1. Im awl llm. H"I"| IIS .
  1.1 ."I".II"1 "r "' ale Iarifcr .
  nni\rr-4l ami. hti'sil- 1..1'11. | B .V
  flirt, .la. "kin u tiupre w ". f 'I"'e I ,' of A.I".i"I..II.! ugulu.r Hill' Mil u', I 'I I 11.1. .1'I.I..r J"If"!; I lliu.it: iit'ti,. 1..1., a. |.I .HI. .
  ,I, e',1 ainiailiv' milt HID I ill" ',.|i.i'I ili.n, .".I..1 in..MI nbui. I .> '''' KIWI u.hs *ml 1'inli.l.i llallnniilkm .
  ,
  -- l ,
  | Ib. filluwiir ntbrrt: T J. harry, J. I. I'" u" Ktly.. Ibu' I/H.I I H.H" "lir. in llu llu li"I', III", 6Il.utull.At'tianitsit. !
  ,' i I. lak.'u !iHh.'llui..hu'rlili'l! thai He .publi.lt .
  4"10.. | W".I.Illli.I,".I'hl.i".1 till-mr.. I S.I'I liutupiuii, J. |lhi\ lla//.rl I IK (H.1 I HP ala I sic ll. at tin) w, v "UN"
  Ill, fill'Ih. "' .,' ., 11'uln.I. I I I., tan o H lucre il sirs 1".I.u MAHHr \1.. I I1.
  ?I .. 11" 1.1 'I'ie 1 1 wmiii hal mru 1.. rrie.I' I pnppi. 1II.1 j "iu'Vsy.ill,'. .1.I llaik.brlimr II.fuUP.if.lkHi.mrkraicllavikal liarlaruHurllt I"I"L. lua.lo an I iullil's I luvi..ligaliuu, an,1 I Ai I'u'ut.ri4t ti'risaIe 5Illla: N. '
  1. luiir. r.. .11"10.
  umliialI'liillnn unit. : ..hl..C .nlinUn.all lh'uaa taha'., UN fl hI',1150
  __. ,I-ir> toiil .l."c. .1,1 KIVOII "I -Iuuti4 aa a 1..1.1.' la the .Na Janllnc.. wo.nl ilrruUr ,.".I'r..1| a irnri rur.li. t r.h", fa,.'t I.in 1..1. ..I. 1'p. ArrIwl .

  JI, ,III'.' lI I. \1 il.1 |I. |Iht'| till lint..l'I I ami nil III* arrival uflhemUriin .1 I nl lei,'* 'ivu.e .. hisu. kl'.nla' ( (. IHM..I rJtcaiin")..'. J. IfeV. liaanl /. ilalml I JUHII J 1. 1 lOll," ll.* ia. Un .", .,. .., I.., llmuwiipr.uflbn .... ...,. ,. I', Ii a., I ...Ih'i'. Ion,. lairs
  .111 .
  I" Imloi | h. .
  OW""I llf I'h| ( .vv ,!<'IAI. nl I Il0ttl.ll' 1.AI.I."II. wiro hruiltfhl I..) 11'I. win reviillilnK att al h"'III"I".lil" I Irm "U''I.'o. Ilinkn waul I .--- --- .- -- -
  alternateI nun
  a
  / Ibl. I iiifurinalio' b .
  baa twin ami ,,1".1.I .lean., sour eSla'tl.lA.| I"v. .tl'ulir.I.II"II.i..I.1.1..I"lh.1 W. ar* saul I. KiuU fur lu.lwUr!
  | "i' 1. hue ibuf .tin \ '
  uf \llr\IH
  11..i.l" muter
  I the lip .
  .. \\.tt hanr sti II.hl.I I Ii lit jn.ln, .luMirnlvn '11 1'1.1. t'ouuu.u.lsig| FI.11 | litarki'I : 1..1. I 1 IHN r. .\Iuh.-ll.' n''m gar, l;Iglit rn.merv.ami .
  -., UM I I.njI; | .r I IKJI. ..".1 ..IO.IIAA'A l u iVn (r",tm. <
  H. .1.1"11.
  'SI.Ii4. I ? .IO j 1"1.11.! Mir. ron ('iicral or Hit i uaiii.m .. thu.1..1.,1 iount..II.i'sir .burl M l I. Jl. Woolly I'.... N..I. Warringlun havp U.pit *l I..| I',7i7' tun.airatm.1 .luw. 1..11.1| u1iiIur|" lull .all law .,,1. i al".I'I 'lu Mi.trl, U !...'. I loll, '"' M.. .,.1 ftin..y K.aaht| |lit unr lln...

  11. 1.1. fl'Itr.I. |I..iI.irIM.w.I |. | <'nl'I. ai.l. l Ilr. thuih.iIWrrL.' nl.u of up ,un ami u>li.1)I fi'jui'l'o.atliul/ bv Job. H.ir.ly, I ..!.1,5111 h's,,..1",1"11'1 1 (bit lu.l I Ibri.. Ihli, hi.,,i b) an.1 I alii.ml .1"J..UI.Iiil..1 I l l M UllMl |"" 111. IU I I.. II... C'..,

  I.'. ;" $! 1"1 1..I' ;., ., tu'ui.Iul. l Itiin, we Iraru ,that thou Hunnlt I 'oili .11'r.1111.IUI.ly.. | I'u'lur In laa A. OarB,4Jru.tNS,.W.I"I. tile lime hal )".". 1'bit 1"1.1| '.. I ."1",1, I ill'.Itl'tI 1.11. 11..1 I....". ,lir HIP .1..I..r| r.l.i"l ml --

  I.ritiie, (Iliutli, l.' urtiit ni.H "|1'.1"| t" .I,% t Mr, C..uIL.. I.,K l I. w .r lie f.-timialil.ry I I upon C UH Hu n ".rl.. If a H:. bilp .1.Ibepnl.lii I toll. by II. K blcarNa.Maj. .. IH-TII UH au .".". .. ..1.: hi. runtI.IIKM a f..w .tear. : al Hi* |I"r.""nl ral.* .,..L .lill.II..I.l lll.e4..ln) fur ". |1"1"| ", N.a'.IlirIlisii 'C..IIIo'4 ".. Out.

  mail lit "nni' ) au.b.latuul.alia I i lit Ilia I'.r UtiPulN Nu, : Watt, 'I rul| ) will hal Iii., lli'l I .1111. I ..nil. 1 MI uf HID Uu
  rala : :: I I Key ) wild 1"1" l.w pikfi, ba r .11 ii". iMig.iU-1 .
  : ; thur |
  : : ta1III.Inry '. HIP pnl Hi' .liunl hi I u. ; I .c. : *
  !r.'r'n uuutu'hu.t of lli I tiiili! i| making, unlyt.lt a .. 'lo IH f r favor .1,1 1.1., //.1. I by r. N. WleLi re.ulluil titttrylarg* .1..li..'. frumHIP I: llll.illl.1 Wllli Ul I. VKiy illi 11 ; H..Iklnj "lulvl' 'iinviuliiiu, IVuouuU. "|>uU. Fenucola iole.ale MarteL

  H nil."ml, \ I I .llill' the I.mi 1'1 f. ) MI..I.II 1'u.l.Xu.. a"'I' ijiiav : still I bit aha| k U ... .I..rabUaiiiurHlikl ,1.i"l Huilli """1.,1.1., P'l 1,1. t,1"1.I '''Ii"Ii| |> !I. 11..11,1. .,.1.|

  nr.h.rU.,l:h triNii| > ill \1 Ir \uunf r rl>1rMii rrHMk..4i' -.t of I ll.erf I hug of all palrunajfa .Io."e., I II vlllt.by William Jaiu.. (.ml r Ibaiila.l ". .. ...I.r"I.I..1| cia vir) |.b.ulilul. ,tuIl kill.ifhni'D l I. "I.p.h.l.| 'I UHI .u,. l'du,' ls.I tru'iui'arli I., l.awue Nasa A h..
  alllwrngK 1.
  arliua I.
  lur I I .
  I l bShkak.lra.t'Ivsf'uia'rr1ui
  (
  "a.ll1w"I.. HltiK, .,\. .|.. ;' hull wouii.ln/, llwaafiiialva.U'lti.Ul I I 1".r..I..he lunanl \\'* gnarauliiKIHH .1.lnli tu.ll. IV.I, Nu. I.:"01., by I,. II yp.rl. .".1 n..h..r.I bat, I II.,, alHuillnal II .ufll. .1.7 I ... ..>.i.or) i I. *<.rf Iiu.1eili"aiit. mnlmil
  u.
  A" "."I.lo"V..Fr.PI h p.r. 1.. \ !' > HM. lu1rPy" i: ui ur) uoik Jutil:: anl: fair: prlc I -all thai HI: I II..L Nurlou.liabrlvl' IHH-II lillill ".. .alr. .1"h'JI.. itiunlbb -.') "" ...1.| nm bin/ana) al ./. ,, mil,) I'. I U UiiHlUiliml IHI Im Jilt. ah, ,l'sA,t(

  .. ball (if a l 1IT) Aunt" l'u.l Nu btrrank Kegret mil. h al luaiiig uf 11 Ii ,Imlilv uliH.nlNi, |. .\ rilnbllHi"
  I
  I .4 .I tlul k, 55515 4.11 HAY,

  ruruiih. Uirlr, KrrtV,.. frr*. to lu ml Imw \ lal'I".I.o| | gut lit tmoi.fhablai.k | I Mjnar. I II rrakkllnI.eo. .1,1,11 I have, uiuliily ili.1..11.. markel ile.ihofUr. Sullivan IVi>.. ola I... "r |Ill. ul mlnrUliiiiiuMl will I* hull || I un 1 s.au14s.a HniHHl. till tt

  1 J.Mniiu.. III 1 may du i'aria but il iarlrll' r<. Kim* xera.il.. !I .' 1'\ ." 11'.t" l I-I..i'niiuil!. ...' I II Ibutuaa IWI., No 7, la.lig ; price 1,.. rul.xl very law, I lot her right bo..r I lu lu.i>u I.hl., Ala..., asl 1 ii .|lttl'IlI'llt| ao .. how far 14 140-si',; IHHHKHI, rk4iw 5IianIaA.I'ona nill' Mk tnl.nl Vmll.r '71
  11
  *.,! wuiXlit.Ul4iimntrr. 11W 0,1.1. II.e..J to alia, h M:lino rumuM' IK, ... lltal. !" I.", ... a ,., ..,,."I', ,, .41'" '' wu>.1, .' W. II. Huulflerlraii.aillng though" bell., fur ben N hiss for saw N.1!I .\. C. liaimer. I I. lu u. I.. slid. MrI.P4V o'"K"'"''' luv |luruon'sauI| l Mill I INI sLiiuis a't flraall l.suilh.hil flip 11,0 i.flui
  .ifonCiaittllitio ..r..I'I'' I" '''' 'I.'uI. .*.,< Vo.Slt.i.
  "
  ::: ':o: i,? ,. Iml H. utubn-tlanl thaI I -- I HIM Ibn |k'|.rliutul .I"N.I..U.I'I eome .. .l.. vnu barrly, re.lialbto.luf i ..* .lii.uigbl' fur. a nulw MHiibwar. I) unit.r uf ,Urn ( ..,.i'I.' 1111 115. lbafkI.h.'sItl'1'l's ri'unh i.i.' .ss. ,,tal1i'.hk'a

  -.. -- t".. oat a Iliurunxli 1.1.,1.1.| II ii"' n',:i:" lun In air. i u mint. niP4l In kMiutllbt .I.I".e, I.l lniHirlmwkoubaul| .1) ; Hill lak.. I., %l I.I..II'I.i', | ll.) J. K I..(.iittmi.. < ImlriuiHIK is ,.t.akt.rt P4,, .1,, nail akIs'.

  :.M.ik.!H.*alUk'. \in IOM.,CAiium h wkni* l... Mc4 UN,i.lil ...hlll| )out .uf 1._ aw,1,/kill* ,ibatoomrfreiiuviill ] folio Iiif,| I.'i"' ami. 1I'n"1, .1..' snyt.1I. JUIM I I. |lout Hewn ..a.lt.ll'r I Ma |lairs kiwi un Ik* 1"1'1 I Illn.tkok h-s t.I w.-- -Sit-, .. -.'.". .... a,,,.,h.ans iui, .5,ll',01, aittI ahiathili. I altaaia,, s.Vt hsa.,. 00,10.II lu' .

  ::ki|>i.aniiM Ix.itraM i' '- :-,= \ ) In lltau.uf (liraniun4 : \ fUM. | '" .. ufH-pr. ant, ,meiubrr.. vUllolCamp III...IIII: ".." (Ol an,,.1) |.lai.k.) lrcla ,. ., 4mklM4 kHi.Irfnle .. Ihou a.
  il -alal
  kt.bxrlt.lli.., W. .\, |CAk.il,_( \f'inU i-4lt onlr I tvi.bbt.1 by 1..111 .for U .. .r.I.I".h.I.r."I"1 .1. Clilplry/ lu a hod, l llul afterHUOII l.uiu ; I I.HIM.' liavju.li.w.-itrul alikKraiuIhal I.. .. 1.4. i'h.sIkj.. 5' tl1'hli'n01I5..1 ; lie/c,,
  ;.... I jl. I..r Ihi. Iius.aa ,Etilo.'l-'ra.a.l: piaue ... | .Vl |"UI. I *"It t"klMH
  -. ------ -- 1'11.1.' '| Mittrrry 6111 ?.vrru.Iur I 1..in'.1 for Hi \Viurii'ib.a.1ihIuufl I pHi an lurilalloN fn.m A.lju. -reuia.-ol4.iwn : ..Vlflllul(. I.r M.luii. Kilt.a.p $r.l lr.a.l l.La'i4 ; 1.501 1' leeS Is l 5'-sa,

  l.i" '.'. .i".II. .filhHiuiikl. I I. tilun-4| I II ami uuna Hlur .lltait the ,. al ul.I.1 Nvw I OileauiCiurirt .: 1.11..r.1v, ." thou 4.uvrnurrilalT .. Jwfl II1, il. pr fl. llewu: I IltifI. ..,. MH-UU.I) : fta.hiii.luii. light lufmlry .1'. I IC nan-4 I* keg. MHI.,. nkuol ut

  'It inriMa''. ."...I.SI'I.I.i 'Ik-I If. ;; (.nit- Mambla: : l.lrio:i who M.i.l.r Iliciu: | 17'. d. |I" rl) II(.. H 17' d. pr fl n'l: .1lr.l., ) Mom yst.l.aall.5. au.1Irumpil .."' .1.1.I..I".I..l Hdur an. IIM rkom IT..

  Ml I.. 'I.fntfli-c' : linllt vf vUllitijf OOI".Ile.| I ...mmi iomrK. 11,it. 4 Uil. rrfu" bliwiuy, artillery (,ml 'J' ) "'1,.' low n I'el, ..U1.. Ike '
  e tul l I II I. I II.rn, I ; I IllliAtll IIU: cII laarduahla ,. tfrliig i-> 's.lhl. ir.' i i kin*. aa't it iiirrHMif
  At .1. al I.akc .
  JII..IA. __. ( .I..t'.I.L.uu .
  | lIeslh'sAut : : .'ra, Wh..j4at,5,5ehasaj _'II"" u -- -- "g. ",. jubibw than I"" rvpr fceaiilIN 1-.1".1. W.I l aa5Ltit ll-saiill.raie. It.hlJ.is ;
  K ]< 3t. w.I. 1..Ii"
  l""ltr.i n_ ltIatI.l.so.i.TlIP lt,0sslb: M' nauu.li w bow.. formerly p.1lor llualluu 'slui IS.SseAa, II so. 114,5. miacs.u
  l',.. .u..I. |l.otI4.IIl.I.| I ,full Ull, .irtiiiKtialurc \ .. 'Ullla, u". 'a.s AlnhIuuiaa.' )uur ... ,,ni..J .1 .1.I ,'.saa. IOnS .tar.hi.t usslt
  )
  h.I.:; l. ..1. nlll .Hiu ricouflite I! ; : I. ,Mo..4truW.'h.I 'II. 1111W4Y0 rHtkKltMAurnKnM4 ." P. rnmeiie: : .M >" I IU.H| >rl tat. Ikal ,..iuisar, l< lr> A, II".... 'I I 1'I bautauuau| .,. > >>i| 'lww lI.i II; I u.aul,, rtts
  ; l ,. llml Slur In'luif i. of kl.titH 5lia, k.ll rrtnn |ku>>M J >qea 114iln4ra.kp t
  I.I. I. Akbuul.1 Ns..ha.liahi
  .
  U \ ) .
  J I.
  .xkiur. I I
  tV wlar I. litlillli 'tU..O. I *f ,lila lily, "litre ( .Iu"III". '
  ark far1f.ii Ill
  |1'irujraiii u'r l.e avM* NMMlkal aei1ai,4L| | I 'set-a >, *aH4 t., 4.
  .
  Ak .. Maikia. wllli ... .,
  I I. L.\ ) ring "., .1 II 1.4 cn.I.att I'MI, aata.J.-.1 l.l,,
  .iiStqIt4aaue I ./>. l'lly ( ami Iical.h W kUkbH.Our
  lii .
  ..T. I .. rI'l'h'I' /ItiIl. lll Luu-Jy c.' \ kku iwa, il ,.aaa ttO i ImrjufttfHO.
  a. .. bc.'e'bAih cal aw sri 1 uuf I th IK inMW | :.I.l' ..', .. Luit.l, Itu HlU.* lIswai
  :.1.: bAr.s.b. "j' .trI.ht." H. kUaw., Mrt.A.ll. il'ki.au.s. ; Scala ( ,.. cal Ja.aat.a ltsslat I"S'.tgo. | .> on "pujHr bag., >iraw 1'.1.| | r aid ., > -w
  4maM I.. Ikal
  ulif.bia. .. ,.... ".l.h rul 1"1"1| |HM| minm ut ; tlt1+3\i; HmrtU..itnHMIMI ;
  .urlo'a al i1r para.li1 : rJ. lu-r anrc.J.T. !.I. all .. '. l .1. n .> .," IililIli5.Ia.w .
  : II ymrHoiiMiof t. t I. MlibfM.fir .lll, .. \%. lisa. breu luluriiH.I Ikal a Ii gatOs.

  TL.Ii1.) ,: : aIIub, ( Iur..I, T.m.'r. SuitU, their mill brtfliM I! lir. Hr- k. NILI1V.ltrlrLh.iarlis.. .r. .. I. plain l'bss.pal.s ll.aa.Li. II ..... 5.. ._ ... "I ,., nlglHHl I bt ."."> loaN, (ItCplHi saw mairsh
  wr'hu'ra it i-, "h l' '". .",1 I .Ini. I laagwa.. wnilican by '. is,. Mauls had. Parp.ua.s. I".n. li I S 51. I hut,'. tJuitilPsi, 11,413
  '11.1.til), 4, MlMU iit-vr IM U "i. .I.i I. 1.W.A.br.oa. Al,.. I. M'. Aa4.an'is.Ii'aitrt&u.lu.uit. utile tha'ai diouaa:: a 1 :i,. A ala'I Iatf I I."U: d. )'MtH.51 4. .Ihal |.la> has ICON furwarjojlo ,.,uaata 1101 1 M54l'? l'lashiu'ul, psaj.rs'laiIsuaislAlid

  MuttUajr, J"I,. 7.1. I. (1,1.| T a' .oall, ,_.,.IM ni'1 -4 j .Mr*.O'.I&ituo.. ,, faAhi Mnat l N| whirl. h..t lulinnll k leLu H lu Hi* llm iInhusnttir.t) I.."I. '_...1 luMIIUU tal pist.. .Iuuaol iIih.lc
  oujw4hw'l .weauupuienl = : I Ii ml kutr.gwlati'ust ib-mo.r.1 ba.bn ... chili' ii asilfitsItiw'ita
  ">.* _llblu" IU.kiu< LUb, .1 thaiilla.a I' )."r. I'.UY M ......TuaHM i.. 'untaa yuu.a" MM* alxml.! ; lu''! lag r.mrlh of July .\" i .. ,.. uf .. ...u.luo) loud,1ui,1eihs' ,*., cal Nqa.E visAu Ito
  > \\ |l| au.1 the Iruuua will I )Milkr lIrt. II ii. 1.1..,. i rra.1 II I I. vHii4M-4MkMl by Mautipwlurul lu sal u. anal/I (wall liar. II.III. 3It0. $sspas'hiI ,uil.4,4. 4l4a Iis't
  f | .1 mill i. Shill I b Ur.laliuil
  MI *
  1..1. ltrPM |tIc. A ( drang
  11,1 ralur* I* .,. liuutr*. 11i*) lt... l I.. 'IV tirluas. Mr I*. M. IrakMiLLKaV Icily ilirJan.. u a nftfuttlur (Mil a hoi brU k .thai fulluw braJ bij|i by UMIS Auyu.lal.n.abi.krl 'lisa h.lI. i514',' II. 5.t,5l hii ll

  'W.'I.I.| ir ..I"w.. .April M.Iil.' wvbtmitt.1 'rUilor ami .* Irtt.l I' >.aaa,. I Ik* tOt. ..-.' 1 IHMIIM a.1 I quiet biwX') warK lllHJ upai, pir Mb, atul as '.1.1 fa b. .."..1' ,laos aieuuul of hi.l4isgjltrila.Iwit inn. *|H,4II 1545110's, l4allhoua

  .In.w Uwll itl j. whit., !., 'havt"0. l llwiiuilv** ami bwnlirii. .'.1...... I'.. H'. UMkr. 'illH.traleO. burst uwiikinj fur $1.AWr.at l. ring lap.HM-H fruiu U.lkg uuniikalwl .. .1 I ..,1..... ... uu lh. |...yiiniMn.i. sa1tIuc"jiag.apuIis"'at ,ll'u..oSulo a. Os laaeir.. t rm. Amprn I 0 linn H 14.aalmuk-Nit,jMt

  a bmy limn .1 U .. "J.y.1 I" W. I'. I It Il'Ill I UM .. llu .'rII rani Wllk .
  .hi..lo... IH ural (.1 lu.lruuuuUI'. aiiu.a part) .I"'w| .15'iaS Ihi.ui.s I coO.erwa
  ,1, vUll tuil that Ihr) i lira .,aru IY."....,.u ('0.I > -jb> If kKuw.lkalw* II. ssslS 01
  1"1 II.N All. 4 _
  J. I. .. uf I all $ almul Ib ash ..awl vatrahh..aasuf ,>iu>4| I. .. tu'pertr aas4 tat 51.01,415.1
  ill IaiV. tInS llifU-.t ."Iw. .a --- JS, U ft 1. ktUir. IttWk.U64M ar* :: cga, 1..1 'II l'l't"era -'
  III. I irk4Hi4rr N. Y.I I will | wtrlb-t" Art*. ll'.k, IMHHUMHI. .ifuHlr.g.-ou.iouJu." IN Ihii.ily isaac laiwslia'i loaats )as.i lasso' owisalI.
  "'Ir" K, ..Iut..j .'wl Ir. ".' air .uiulicru. uur |wu.la| an.l our cityhuatulli I till L'ultu 4' I F I tilt lIllIan Itu: ... -; rlnjw any ra.pwl: fur t ll.. .1. .ih.nuwp ., fn 4.H> Mvtilll t, MM, S, wiu.Ml .
  !. ... I 5srh, l'h.lh.ilit awls I ami rsti.a. uf .'Iat..usur' OHUU* ", OWN ,
  achsbiiilb.
  -. \ jI the unUiwaril uw-cmrresa.. of luau ... .I ",I., Irae _UI" that .1"NI.1 hrh.anh .oul 1.1. m. uinuMk f dss. utn Murk.Mi
  |
  '" | A. Ii Ah'ail.su.' me,... 1bu KwaNtbla raMiNly jai .alI' u *Ia..igearvr.l.lelllll4t. 1..0 from a boUl fur lu.uliiug a if", atiaa.slsia,4I's.Z .rnahioua,
  .'uhrflhY., 'I. I. ha. luahluliaf. cal In Ib* eltiraaiaa uf racy man ji..r.' sslIlo.-ah
  uuu4iikHM.
  I i iI 'a aai.ry I I Ipuiabi vIal.luTcu. | mil her il1JkA
  a k.vingUrk
  1f, I. ahave. we havemAiiN lll,. Ih.I'. i.fJuiw JMIh b* a.aJ al prMml fur who ..t.lr.e I lu oMr H hal's| our 11..1 b4Ulau.iia| '..1. laM | .1.. br a4)P tui4 n |kr a4in
  I .rll" I. i I' | nl4tg.l lu 1.1 srrs-s4r4) f ra ull.kwi U>- .t l tW U.KUUMi UMMllki
  ; use r-
  !r. K *. \... of htjr \\\. bill' I _. tir ..h. act U two .| .k. uflU Mitt. alal* uf M.rklaauU :i.t. If uaw.iary Ik* apms'| r.hr.d.wto.htrybawrIaga.r r oath avrikaIbp .I.U. ; M prA
  & .,
  tlu .
  Ill
  I J | dw fur the aaw obun I I tuanayir. a hut _* sot altllegkjiuil attach. ,
  .Ii.. If aid I 51511 Ajasa.sIlnpIra :5.0'
  .11 'I
  ibia.HT, |h r. "" fl. hula' th.-grrot 'late uf w* ff orate ".'.. l'tiIi
  I I bl I) 1.1 I phsaut aitt to. .t I.WIitI.Jhy I ,1 l i u4iUui I Itsa sisal lows sst.k luriKWuuiuuU lluit I lid I la..a as,..
  hi. I : j; I I lutotaki- 1" p.5441 I
  1 .,!,a.j4t .1.lh_ : 'ry 'K Irnur.u Nut (a *. lava ,4>MM lu, bail If :: wWnU IM. .hrIatl .isslutsalliai w* wish uf 11..i..I. h"I..1 blkt HUM. utslial; AA.4 au.I ieol'.lol. aisS.,5a.
  : .lila arsis of thou Iw aiiji aav* o4
  t' lit
  i,4, ). rrank I1ilit||| *H.| wits'. ui, .. Hjbl ;." that I''" *ioust.l l, .iiaIc.i 1 lj. fl IVOSI.I4 .f ...rh will at .earl ". 1k.taIhIlag.TIsaat''ahoa. -.,-rlhlaa.-- l4tul/ I'd. I.. W...II..i.n..r l.i..' lilt 4II>.ilk, ,.I MM4M 4NT .. l.aha. bl..ssIt3uilSutlsl'sSuiI kk>4 W, kail k>r l.,55t.II ke' II I1k .

  ).i iiH .* '. .. by the .n 04 : .i. w. .oaI4a4vhuaiIua atlttie k.hebI. 1..I.i. 51,1. lIe ha, is. t'.s Is; lsaA.suaai.mI.
  r 1 .1.,1. 'Ihl' cilia. 1..1. u..e.I| "... lafunmaking W* fcaf. marl *f (ay Ik* All 4U4-Nib4rr. IVuurola l li.lge NuIK ..I .1.. ... ."..1.1.. u.I. .. awappiNV *aliary I'0..1 IHIIM lush ala, krr>l Nu. I hisui
  "T ,1.1.1| (.I.l..i., !", ..I a.ballata.a.likjf| | 1I.. U 1"1 I".. .I..a Ulnf uu
  afl., Ibr 11.I./ In II.. blank rarl any oath "|,., _( It lou prl. .. uf P ..... ...1 b* | *- 44Xnlkl4 tattM.tlul .
  : .1 oil Ikwr..4y : John Waaas.ahrriido1hrmeaufhi. 1'W. lu-r awl bui| IM go Ik* oIlier
  : .I. li rartrl.li ma.U of I > Mb* will' fiu.1 Ibal the area .Ik* NNbuilt b>..r alury .. oust thai rrgular eunttkllon uf .|. .1 'usaaIIl&aIllWAIs.
  .
  riU'i1 .. woufcl u.-k I blgkv.t Mau-lm/, bUulift Inn Ikrw. way .k.sIo.SsaarilaYualsk. hItch wHlnkkt lila |*W awl a*. 1 1li .*'
  .tl U run o. 14,0 mill* .UU. of tlutUt" t4. lbf .r. a rbaug .1 lieN Mil MI.,.,:..1.1..1. ] a.4.a ll> 4talnJ asS
  L ISari.ww, Uf < 4>lH4HUJUf > mi.|*r aw.111.I u* "if .. .. lsitIa'wl4kltaiarlW Muikatawsassi I Meie.p.a. n> ;
  lik. I. / I bul. .1. an.1.1I Gmaqv| : wllva white that of TcHN4Ma4)U accu44.lof .hot i' f. kv, wkr. aaiu4kla( fur Ik* gui ofIk I .I" .. .I. : > a4 r- k ll>M< alt 1041404 Isis
  Ia. (.I.r. P1t.paI.I ... a wit, ,. li 1.I.. 11111 healthy ( -. Ihl. HIM aliaia..)) .U"lth| with sl.s; it aVitn.lni gla llJHnil.a i (045.
  iiaouarbi a ot lb. p..wJr, 4f"\l lkj the "liIO. aUU" I aught ... I' Oru, awl their 1.1..1..1.1) hiar440, ,5O.30ar5.t'aat.
  IhIsMturwIMg. ,JU.tfk I 11. I'ltIMh I.IUM !MI <. 55 .. hitsu..nt. cr:
  I u. MJI I *, vl b .i. | of 4tC.ll: xjuar* kaiUa afterotirrtMtf unUy. "iilag* will Ulrik.a.. 01 7 ou aid
  .il N.I/ furtu a > Mt* .. ..4. > .
  nmaiif,.,: lfc jeL' r |U.ro ( | I k K.H4. Lav 4ua.l 4M.Mn kbi| Mnll MoikkM .iglfc Mw, kn.i
  *" 1'.. I" u&.a soul WIre kinlof I l lIiu4iof all the WrrHurr o caa ..) THK may 4JMl.ll. THAtltLMT (VukM Iiyurdrvufhlo. C' C'J.t.Ltusaflk 1 1..1. a "I 11. 14'.: auwiehialy 1.1,. .k. Intrkaat rlrku, 4*>_ >MUit Mull.
  augl< wbkb
  \ )i< | thaI liar \ | 14 .,. 'aisbs.10aa.lwlo a.. |I ,.|.....1 by I"| wiw4 Kisat. kllM, lo t'
  1 4w.r wdbU LuriiW of Ttlk *w4kUaw'ilaal > > IL tf.JUIM 1' .. II. .le..4 ''' .5,1114 I 5.. i HMT4>
  .. lbatlrUg | rr4i l.ruuuj Cola, lkr. .. .
  .' fck laurrsf .. at. ... sMlt.'iU uJ.l.'UuJ .iy ociuu 'irlIsa ahiSS' .at5'OuhuSl 5,55 shies.1 l.'lsa' l>uk* ul ikarkaai'sac

  _... I 'U.I. Ik. 1,4.Ii nag"luJ.. I m..Ibi4 morning *> o pica fo, hIgh' c.$. A I.. .. tltl, '.. > da) *. .. ., ..l."Akisb.lle4shil. Itisielsas  -

  ir

  .. -
  --
  ..1'ELEI'11UNE: .USXI.IOS..J
  ..

  : "IIE 0: 1'1.\' \I CI. 11011111I Talk' In the ynnktr In.llnn I II CONFECTIONERYA
  "I IIIlKUIHMH No More Flies! No Moro Mosquitoes! : 1 &
  \ uiiinilaaluiirr. I|, IPFEIFFEEfCO,1raAtjia: : -CHIPLET CO.

  From, what I know;; almnl Jlbh....'f III f"tkta V1J1Z Y COOL t ,.;

  wouhl not Vrrl f,T hInt "ihtNest pnMIconirflii ,, "tm; en w ,Ill Ihy aernithl of the, tlinnlUrahnwrr '" I I ..- STAPLE ARTICLES. "ma-1" I" J.'"." H'"i" A H'

  \ the I',1t1'I 1 "''U' HOT henry I ." .1.1 I the, fjnakrr. rlrroyman. : ix j -I'-AI. ItrHAPDWAI

  Ward' llwihcr.Hhlni" .. D. EEACHE & SONS, I _

  I 1* Hie IN.Ilrtl l alrtV"! rr|>r'''''n- "W"II. a* I Wall telling )'nn," all W '. In ana.im-. I tri" Ih.. i I. iv, '..r.InII.'rl'x Nnw drl..in. 'Iotl\ ...Irf II till .. 1 1 1! Groceries pod 81t1p t3tor.a, ,' :
  h. 11,1. for 11.1!' I W'lid Hill placing, hi* pl.tol In bla 111,, LY InnL, -' "il.. Al.rV 1 c u1. II"I'. l ., O- USTIEIRIEIrxitlluit ]]
  or nil tli" w >
  Ulir akir Indian t\. .Ik Mi l ,1'I,, !, ," I "tI"II'II : "I """ \ .Ilullhi. 1111E: Ir,1 .
  \ 1"lhlt-.II.r'; | lili It nilirrprf..nlNthe* potkt-l( mud I ludicglha' g" \.-, .wnAnn, iKIili. i ,,. .",m I. "l li ...I. .rlh, m Y slat I..H.irok hd.U t Li! I' AAtt -
  SUa.itillniiir1ni1Ihcr i omiiil.slolii' .I.llIhlln hue rare like ro"1" Mi tin .. I.., ", IIWKHIxl ,". 10 ICI I,' icy' ro. *, Aioauartil Fcrjlfi: ,d:! : : :;ur::: ;I Would hduro, Slur Ihd/lh' Thal hIialorc
  ... 'I". v. \ !'\ '' ,
  j H' Truthful. man. 'I I nay. ai I wit tilling ,N.i.r.1 II. I 1.0,1. ,,I -,'I., ,1,1 I .,, d I,, .I, .*. .. watt. iif tutu" inch, "" .1. kill riouiuu.Ry' ttl.Ird, ,.It"
  I ... lillli Inn 1'-' 1111100 Idtutr, llnr.l
  I tni-ni-Ilh* n-t n ,I..t,1.\; FINDINGSCutlery
  I cl....... making to north and .' .. .1 I a MILL
  ""ii, taro TIA.'wuuntktluilu I Iw J,1dL] "i .Ills Iktrw\n,0. k nioryI At.t t. Ina till Ii ruua'rehuindischelMubl 'j I
  ! ..l ciiit liniiirflil:: ,' nn the |1'11,1 a )raraooiwr I 61.1:111 + I:I MM K
  f aetlli In Itll
  .n.11 kimwcrl II w.. going 'In : NAt.IN/\n. N 1111I
  : l IIi" I'N'! '
  (hunthiv' Jnli-nl.il, 11" 'I. tint' grfnaa..ksuha.. a ; lmlIt for Ilihk. weather. I till! I my ami Inlark ,,Iii, ,,tuw. its .. ,Mu. I IHKFKuiniuiti, In orrr(
  i 1 the tint HiiMim-tl", i not'. and I In ,In than, half an hunt I altrutioiH of ( ii|",vrnints
  'I( 11".1) ti i-miRM the ilMliiiillmi lOr auser u r rIt the! great '
  ( alolm" I evtrd ]IMm-ksinlth's 1
  three I kelhednKgondltl Oils Bt'IIII\\|
  I 11 I I il* n' H llrrnheN1'hkftI'mrt' !: ..... Rain: W"r. gmillemin, It BUGGIES HARNESS; i WHIPS RUGS l'i.""....ol.i, I lining UII""fl'.I".I. ( I

  . I Il. It a fonimon prarlhr| for (iinnifat II ralm.il, I w hard Into Ih,,* mnle nf mv, -. MT7f I.HAUtoit ( -'* I Vices( Amih, lit tc..
  lo.UJIror Irlll. :: ] .: ( J it 10 io it Hi. mak. .. i i.|... .. fl lie
  I Ii or Hl'iuiM.hli.r' guilt II...., It bunloil, the dirn Ihlntf alIm .

  ''I with lHiK'| >rt nl imhllo Intrn-.u amiwlthiill II hm-rli. t t.*., air. An.I lh.i water' IIAHNKSS : ANJ ) : AXLE 01 LS I,iru miJ 1 *.iin"itliAIUOIMM :... .
  \ miiliil 1 rttfMuii'ii unlit Hi! : : : : : : WHICH' I* eauvar 25 and 27 Palafox Street
  i ", legaii to H I.* on nt, lint, Talk adoulrour ( I H 1 r lr" Kl,
  unple l ran l lulrrate< I the delay! n" I"K' r. II III Mood down Month, I IUir, ,
  l l 1 frnilemrn .Arih
  M
  I Minir t.t.\ .\I..I.A. '
  and Frame i-Ai'..\i''% ] "
  I lulu their own Spring Wagons ] eltll/4lltolll .o'J.III.
  r and lik* tin miller the water rune anr.pllly| In my ICE COLD .h Illwil.It. .

  ': i liamU hy gutting( their, n-prWMiMlm. hiurlbnlh. lUwed lip the intimityand'lrca --- .

  J I on in ilmy,-"?, *'. .I1..t.1.i nrd I :UllA-it, up III the alrt! Drays-- Light and Heavy -)(-
  Ii i to our clntmmrrathron!lint Ilif i ImniiillMflrafur", the ilrfial, of lliMirrl Weifot II hold ,. aylhallilp. up and Strictly FirstCl3ss in Every Respect SHrFf: AI l lVAIIH ) nAil IItl SIAM I'lI'KS" : AM MIIIM' .

  I on Mil Iho hwhrv, milU ofIxiwrll .down!"

  I'' r Mat... that,, ilnwn nlxiul half, t9toeeundrr.tassd| the It nlalliiKUri ''' ( LOG CAnTS AND MATERIAL FOR SAME, ANt\ "TIM.**. I'tMlMl'fc: anl Ufll |pu11A, ,
  -- heir wola. and rim (Ihll r...li>n iiliortJ.ni within. id* niipe' of thine own ejKiiimer ,- 11111 ARK IM> strut r.raA AXF-. FPAttEw, f\1It1"J.: $, "HMIIM' 'IIASItJ.F.UI. \'.

  al i j ,., iilth IT,tiNTilwaKnlooiiiialnrr.1How ikniamkd' the ih..igtinan, Railroad and Farm Dump Carts, I

  l 1 Ulhltfiroriliiigl* |in.l...-llnntlieniiio wllhMt month, wl.lfo.t| 'n, I '1' II i : 1\ M O ITM Hotel !$>I.\W htLLSCI'I'IIPS: : PAINTS AMI Oils) .

  I t tiny ahiinM. have ..11I1'1..1I | "I'."i."r mine and partially nil+ I Wheel( IS.irrottsoii: I llninl I niul( MIlt lr! to Onler. I City STrAMIMIVT: : hLITII'S: WISIICm.S$.

  I extra' hgndeand |,iU\ MRh r W.RMlaleihiirgli .- ..",'.," annVi. red, III,* h'"llor"llIiII. "II*

  II t (, III. I IVcwawt IVopli' walihrd" It go up, and I wadded. It w. P.'" 'Inv '.. Mnrkir. irk .11,,,1 I wiKilil': .H, Ik ultiii. loan., nut. we. will alt alit A :m: Duh:: U J Jm: SChlilti's: Ed. Sexauer Proprietor rJSEJNG: : : : TAc: : ::Lug: ::

  t I am icrrFrlty atliifpd with thminimi nnuoduwnl I Hut yon can git music I ,

  l 111".11,11' 1 }jaln" *, |I' live! ) ... of bow. II rained when I lull )on I': A-& ( ,) x A B J.. Ii: 11'I ('i iTIt1'N. BOTTLED BEER. )

  will make.. T.vr l'I'C.I.t.! .nl,. 1'1..re. I.I I. hit we pug' out a barrel, without am mw.Aalivery MUX/LE AND UKicii.LoAiii\n: ) Cjr.\s:
  11' h.e Aun. ar t.l nu """ 10..11'.1 : ,
  ? n.x.pl.l' de.p hyduu' n Imp.'d' R J COOKE Clerk
  tlothlnfititi.tulhlm,11b1Akhroatltf t .twain. ltlntt and II rained Into thus .. .. .
  I ; II wklr Ir". Wwrkif. ilBfcfs wul 1 In"'our* 1\ il i All It. I air lit im ,
  the,' tmc! and! unirr' HnW" .MmwlfH iHinKhiiluof' I he .Urn! fatter than il' tthililihli" ..h... | riiiUt. | ) ,nli' kr l..1 1sirh' ilru, | .I.a. : Iant.ny 1- -- -- -- Cooking and Heating Stoves Grates
  mtili. ... .1 iLliii' '" ,,1 In I,i "ii rill. IH ,Inv I HI", il. l inw -. Etc
  1I
  filllwliinl: a .'"Kl. .' Arthur ".ul.1 I run out at .both rndnr" I Stable For Sale. GOVERNMENT) ST., ,

  hi* untie very" w.llh' the otn...., .n.1).1wo "Irhk," k of ) on aaw Dial', hoe' or Ihv IIIIeI:1/Y: : IHM/ t ii:u t.iNtu n144H: hl.lllrl' ) III 131111W: $AIIHU:" IIUI\IU\ ;$' IiARNES51, iVIMIIlN( l : AMI W'WHV' W'I

  1' ,.. e.\I.lalr.,\ M'lnl': I be ...1..1.l l ham f" ninred! | a i Irrg man '111 1'1' "I: fll.:1&: 1 1:nt < in tr. I ( )"na.'huh 1\,; Tuimini l"'_. I with;. in lu.'iill. .".. .>..M i' "l"k All. IoA.1'I Ml*: Ul J'I'ltl.ll'I 1"AII.l ; (;.1:..\s- ANTI (KOIKHt\: : ( :

  'r' hug nlnliin !I. 'he men fir th" |1,1 Ur, <<,.- ..\\eeailiMatilied. ItloKilher, mt. and I"n.r..,, \"II sp.liti'I, I ,i I I.l M'MMPATENTS I'..'->.\ '''l\. H.olll. 11.\\:1: : : I.\MI'H AM < IIIM\r\s: .
  I p I .\It.: .. n. b..11. .1. a.N ..hunt. a hits h......... 1I.Vr.If-I'I.A'I'Y.1I W Aut;, KM\r I ;$, ..tlltli.l4. t MHMIN Hi,
  F ,1. JUT. l.oiiKIK ; ton rind,I 'me," returnedlld hill. Mill \\t; 'IIA1'l'f111: : ."I'"'nn.n nag I ..1. Iui'ul" w..I,1t, np" tI---
  near Hi bar..I..1 I .pn.Trd. w'mritt. .I. II \fU''II-r( -(")-

  +t % ''II..t,\. FKfti-e loo the*** lear, xunllumm watilniwncd ,. BEST HORSE-SHOER IN THE STATE, i Ma, t'< 4. II I' = It. I I Ihwnl. ..."lh.I'A".. II..K Muxrr.lid. I'lioir Stink will be found\ CoMi'Lh'tK in
  .
  L l>* willinrf lu iiilmiU! a i opy of an iigtrt If I .1' 1'rueii all Low as any House in Florida.A(11.1'I'yat .
  .
  alMiut thai
  hug I mvtrtill .
  can Illi, ,M its il .
  l *
  menlwherrhyi. ."!.(UI wssadsarilYYl,, i iimntl I
  lian in IHSI). ioinllloiiultipnii ( ilonn wlthnnt r,) h'I'|(." .. *. -1..1
  to rarrr lii< IMI\T \ UI' | OIK. I: III '
  \erilv I ho null, It.oiiMliniot. hlrantrr J. O12
  a writh.u pniuilw, bout darlitlilthat \11\murn A mm E L
  limn II...lion aald, the MMOMiS!'
  l .ho wand,I apiHiinl $l.u : slag, ) Pau 1$1.\W M.1NC1'tl'Tl'IiING. "II'AS\.
  lI, .. lfrlnlo> .. \iiily, II I.:' HARVEY & HILLIARD. IM.4aNrMdaxw rnwt t mnf"IW' R.an/M'/ AI/faMA.",into \. \'. HMIIMi: AXIS I'M\'hl\l t'O>MI'HM .\\ \'.

  i lay Maltbrwa.Indiaurthr.. Mi. t. Tbenrllhal.grrrtuenllnIillI I lr.waeu.
  I the llalfnriii of the lair U.,1l1hllrlllI' aut) : ) Plr.tluln: 11.1. :lui *.;.:':.rjiIta :.!::;:;,lanrli: ML::tIrl .t= t I..U'J.ISSIIII.SI' I1M\HM: ( C'OlI'1S'I'ttI. \\ \ .
  to "b* lirlJ by Mlnlolaw l.iM: ami) a the MIKMT. 'A.nYx Aa, 4. IWMd : : hit UII.II: UlltK: KrM: IM 1TJ"HI. s.
  } rapt "'U.I\'CII M,. I'lalt.-< lml, ,la S.I ." I .. ftlr wrr' Hpi rwtYN.rnY '?InU. /.W. 1i' L.'.var.L. I II .\ f\\r(: | : : AMU:Ks.
  Il .hnt Ilirie. labir". ...."' .11111. In ,, ..... ::" :'r. 'r':Men/k Awe.. I rrn1.I.In.u.LYl Hrlkl. ", 'fAX 1.1' : rMHttllrH .
  ". 1'14011.The 25 t::: .... .....,_ : : .
  I I\ -- -PALAFOX STREET 25 lrr MI'Aa.lu! nrntura
  t I thus Ih'" plaio, It favor the etlalilinhirnl NeaYAM .._a.' N........'. "'ow ." ..... I II II->'_ lll\Vr: .5' MM
  trail innniifattnrpr, : I rtnnPoWUHirtAI
  -
  I'llUliurir of I-alxir Itureau but In 1 -
  "' ) |1.,1"1| |
  I. male proud.... at \\ ..lilnul"iibrr.iroMr r I
  I great of
  r.rl.lI.o anlabllahlng that JI"n'lIlI
  ( I
  I. Jlorrlwn't rninmltli If "I.I liad .patted through" both IIOIIM- ofl'uugrer UNION STORE.t I DR. STRONG'S' PlllSThe \ \ l'reLI.IIIYo. .. Cl.xrANT, G.Forchcimer. R. M. McDavid
  I l.illcoi.ll tx ilprralnl' ', Hut liiiino.U-\ i
  by almost unanlmout. Yulehut ,
  duly tI.IIIII wan ill.f.'alc.1 l Iliry ru..linllioina > kit parlha..an a follnlghl, liefor the Old,Renewlna WeN TN.d.; Ramodie WonderfulHealth I IKTIHST....'elIa1')1C141 -1>"'.". t"- fA'"LY.'r' Lit IlalwrarBUTCHER.

  ; sal nil dawn their woi,'kin JIIIOB'. "'" I
  ( hi.. "BK( Convention wit held.. In Hit I'
  j waK'IOp<"r flit llin wniUnmiimwuull croud. ptai e, It iall fur Ihe pruhibilionfeunlra I m ITRONI'I.SINITIYEiII: !;r .: .' I.wn! nr iE ; 'i'in-: :. DRY GOODS and GROCERIE aIrSRNI. .

  mil Klaiul, tliN, ... this maileifliar .. ..I hniniKrallon. ; but the lie.publi :;:;.::.. ;.:.: .::.! .::..,:.r::; I

  I, aiiillnllnlh'' 1 .. murU/ for Ihc tr.. STR i'Q"s'mrws: r.NrAwa I irri-' .
  Itl'ILhIAU. i AI \io\ .
  'TIIITTt
  .-nn feuuule .laws. fur a half )tar, r I II .'S IIUiLIl1NG : >
  aliim nfa Irllmnnl utter, llu* Ii,'iinni Ivmila I- rt..ilra 'InwnArNY/l..r.. ...... IYM 1
  .'tcadilv rthiMMllo art tutu. the peer| Iwo, r..nl,N w. toast.: ,- '
  \\ nil. a I law In onlcr In hrlitxI w. I 1'K\N.tl'IiI.A:: .
  u : 11..51 ww.Yw .I."IUI'
  l
  hlhllory, !dill, which, luon-ovir (due.. : .row...wld'ir"ii' .l.t1:: r/e.i.rrw.nn.nwN. ,Ikinit frti frail I'trljr ln-u II I. mullirl.) OPP(5'I'I'E! l'l'III.W i 1'Cll1.\I:.;
  lli lr wavofllilnk-
  1,11"-he wtrkillgssiril''''I..If'' X.d."... < M'null' ) dill), I. il.Mil.li-,fiin.l and would' I t n it'.aYY us A N.a.'v1c _....._u. & "'.............,.,..,..r.wiahw I A.I.ptd. 10' j ''imlll< 01'1..1| | l .. ltl" I ll "lamtnlUtaiiillnniU I

  + toe null, I I" the I third |play, It fovora --- Pensacola Flan
  'I'nomination, of I Inno! turmlua Ihe enforiuncut of Ih* liuveriimi: I CI1.r111'IONIN(3Tula I IVIcml: In, "" av

  ; party hark l from the.. palhri.iiMivalUm Uci N-.linnrlaw ; bit that law "haa littiioiitb r h.I"' -I). flag. It 'tlcLaln.
  1 STElfsIIlff
  lulo lip oil ml i.f alaluln' book for the pai.1 tin or I

  will and 1..1.,01101.. | experiment. I tin clue jeara, during whlih uii.ltr I Maritime Surveys.

  111 H-gnrd'd. liy ttiontamUof jiidlrloun lhi...a ailinlniolrallont' flue liepubllraliiivolxin ,,. uinins OP TIRE roou. : Iou: &j Co.,

  men' In .hill. own party ami liv In, |H>wir, and Ihey I have,, :ID.rillll R E A.CI3E:: ill nnl.nli.niNl: 11.1,1.,1 I in.IhrAMrUK ''
  cSz
  '
  SONS.1 \NHIIII' M
  ten of Ibontamla of Ik'ino."rait lo IH! IK'r"l,("'ulli, ., Through. all lhe"e ) uir., ''HUN, r :III gnu I'Pra.arl i'I::; : ::

  .. the "iiio' .l |1,1..a.lo, suit, ilangenni rvtl.lf.1. lit anltirfemenl'' iui; thev tlo now I IMirl-FMlrM: ; IV ALL THINGS I nlnf"oxta.pt' ; mHrnliim .In (In.nriiliAV I Ittsu ,Rlutl7'Iscar..liii.Wlwauh.Yrr w.n,

  deiiiarnruo| | In the country Ihl Iw* rfnl.llt ; the IU |,ul.ll.an parlilu both ;: IVuiuklim; Minil.l b'uotrht11' n iii.-rll.nl liny. tarn now i.|"'n LwlI'Idthl < t nt annuliimv lo t 1_'In In dis.iue. ..
  Tier .,,,111.1. (ear, whlrli till the licartaof 110"...., reMilnlely, refute. to iwrmil anvallimpt i I I'nlroniP'. unu ,Jl III ;III tint: l>, 1 'l I,i ,till"I Ik .,tto A\n The hasty. ,Mrirlljr. "'A.H Knui. In the < Shy .. i'. CuBB .....,...

  ialrollc| mm, alwnld .1 -,...I Mr. to am" '11'. "'I''O''II'.t.. ''1111111)' ( : ro'Itri/ MI1II\I.: ( IY NUTIIIM.II .. _n_ l'i.iiaan..hi., Man, 'h II lr

  Illainn on the day of hue clnlionMill .- Thai.. la its brief .I"I""C Ihe Ihrve.ham ---- -
  lit 'IrNINIIII" IM XMInil.II If AN IN-I: I'II IION.
  ( .|ll.hln.'O.I.| (Iud). "lalxir" pbnk. of the. ('.hitagoplnllorin i "UI&.. iii Philip Brown
  -- --
  Mr.lllalue tines not roprexml, lint over whlih the Troy Hlau.lardboatlaand ; .' thr r.h., Ibr ,'urY..CIAL, ,
  .lpprw. .II"K '
  "
  In .
  mnwt Hi n with 'KM i n tuln.iuY: rairvln ,
  r-
  *? .pr"'|1.MI Mil I M J .
  wllh. wlihb I It I I. in-Mi.-' Ybue l niililii
  never "rrprC.nnt', 1, and .probablynrver. + pro ii| |1.I"'K mite Dry Goods Clothing

  will repiraeiil! that .I.Ie"lo l portion l"weil| lu .India the .birnyusl/led. '. FEED STUFFS I.1'1..I.|.....'I'irt II" ai. liniiw..., kslm Plainest, *..the. 00.1 wnirra pn'.frumw. .si.e. intALa.H IX-

  of lila, pariy whli,'li l ((ovcriio.l liy pi'In.. volcra.' tn a would I biytlly' ...1'1"|'| .... .".I"n"t') l I'.h,.... iii. Mind .II v .'1".... "Ih'1 #''y nxlh.hnw.' N'waubt'. rill. ..i'..r in .I.'IrTf thin .,...,. Mhl'Y. .. IMS tarN
  that of theist would. 1 .be ao easilyhamlioiukd .,...nl, nll.'aL.u 1 "Nlr Iue liucul ." Pulaosi. to lI..ir rakrl .. W puldnh' a I HATS
  It eintiiiienl and many
  ( than '
  tlpl rather ) : ,
  without. whoa vole tin Uvpublkaurandldal .. but (lass. It hunt .b* Mulomtucrnl Winos: Innci. L1.cJ'I.ors, JtSFertlf TAUU WIII"11 SII.\... lit: All Kinds of Furniture.

  fur I'renldenl ran bo eloctiil)1. that nine 1 suit! often of then, 1IHFl: : : I NrJjl: 1'AhA.l.U.I XiMOIY

  read onlv, thiiae plIn'rc| that fluiiiii.li. dvthilrdaindoorhmenl tnlh.ru11.w nulrnnhvl. Ilnot I hi lh.r d' u.ult pnn.nr ltr r llr Ys. M f hnreu. Shoes and Notions. *
  If U.I. clocllo" ran bo rarrkd. by ilanhami ..gar.t..uti.Spwe..up14irdu14N: : :/ ;, ;.. : ; fyn a the ..,...... l'XA WUIIIIxn.utsn: ;: bltil5
  enlhiialaam and 1IIIt"II.1 leaderahIp ', 'hialhtp.tot ft.In45 All whit a... ...ro''''"..... .,., ....... 4IM ) Rl'! 1'"I.\t'OX 'I I
  .... r H..p'. .unawr anon JlH I''$4 Suit
  this' event may .iMMaihJy jnatlfy thniidailly I Ii w hekraha.' unwY, 11I:1 m\I:\ Il\ I.AIV
  OU rx
  IrUtll: : AH\. HMI-rMr: : :WShcrill"s .. .. .. ., --
  ::ot$ / her nw rlrnl
  of :Mr Illniiie, friend... atIbkago 1Vhit into Iw the Inoue from HitItploradlti e MM =p" iuaaUMi .n.nY1 a- -------- -------

  and dit.ulnltu.! list delilr.rnl'ty ----- -- >- rn hnuJ.. or imaiAlur* iW. know Ikat Irrr
  P Imlllio chaiiroi' are fearfulltaxainat 3 451 wpnr qM, .w. )0 aI_'" TIN..u4 MRS. E. STECHER An hit hlattn, In lu"hi lit 111) n'i'l. ., Rol.
  L him.-llnflalo N "*'. FiprrtaIfcp. crealtil iiiuddli, It la yet'1 loo awl, S.ilc.ST g AH a .I.rlan tsue/pie' !: wYrh n r law II.. ....Ii<.1.. |I" ......1. ..".......1..11' lullfc
  h. forma. l. that Mr. Illalue rannolINI : I I 5 jr w .rK -' *AbMlul ww.M|r irriiMB It niublt..iil cur' awl. rita.1 K SOW I" TIU1'1Yr.. : : 1..1. lint" I IIIMI: : : 2 ,14-ItMlyIhO __
  k f Isn\n.: :s'J.I'TlnET."W:
  ,
  ileilid. leak tx ..!. b/ '" her fur tad IxaltraJIWIUMMrilU1UklMinaAnitAtWI.
  w* ; on aa rcrt.iN.N'Loluer \Tr: sit' lUMtllilirht 2 .
  The an* of th* U..I..hli."I''t are I i ga N.wrrW.DRs Mill \M-II I IK li. ,:r lanrka' Uv.rjr Mai..k', I
  | ,( h* ICY .b* defeated. withmilruining .\MIII HI Nl\ co iiuiumi ( OWWMKIAI' l I. HlC 1"10'1'
  e ao great, the enrrnplhin of II*. rule U no ii.,,fc. an.I I h f vlrlll..urnit t ti-rnlMin ,..."4 aO w H I ItalnrtiIn
  Iheoiganlnaliuu whi h Itlwlux .. T.k. fil.-aaiiiv, In aiiWHinrlnir, tlml In mn- .iibwiibu for, lo "" 11,1..1 1

  'KlrelulIll. 1,1.IIIf"l fur tin.M ma.vye.rI |1" "IIt"h.II"II|| | | ,,, ....nl..r hi. nolflihamditlou xii. .t.llw..wk I lii fin nil.< Mills iHirlH. 0II"Ir'1Inc, u Mi t MII.IIrlHH.li II.C "i. z cy o ; .i.i NF.0 '5PIVIGOflATO : TIII I )E: BE S'l' PAPKK: { asW. wnaber'nl'., >.lx. In1.ew her. Makiuit. .....1 .I Ikpurt.w It ".11. the iitw anl \mlmil.
  and Ik kill I I
  lialiepwa" revullingthel, with reinaiiitlit Ui teen. the n. title C I.'ilinl. ii,|.,. Alit:: ulll Kncunt..haadul.I; s.11: a: I"1'' I.',Hiri ?. = < ht c i2b .. (1 el'1'1'I.1: read It.

  irinleiit counrllt. a goiti\ camll (aleand (nil.of 1,1. difial-that It, the aide i.f .1.I rnllirl' '"nil II..n" .Tun| '" 'Hi i iirf u.., W J'I'III.I-II."I'I I n'I.L oYLADIES' __ _
  -L- --
  a judlein.ianti ialrludtr, platrurm, the ISHSBIS. ....1''H I : -
  | the initjiirlly whtrh vt .110.\ .' Ilhularuaneallr DRESSES -
  .'1..1 Mumliy In .lull. II...,. B"r: -1 ,
  win OF'TIIE SOUTH
  Jxmorrai-f" mar now a great nolory .
  fear. the, WKST FL01UDA. ,
  1".1111..111.- H ( ::
  P | .. .
  Nl1t1h.11st..Ileadk'w/Y" il iI.t l r itI| HIIUt: VAVY1.tiN.Tfl .
  for the couutry' huh w* w..nt"1n "'Ill di. .petit' largely. on the, arllon of IheiNnioml ...lil. .tflliHikr. nl,,I ml. suiiil. ,1,un .il, -i .1.1YM i 2 tf 8 '
  that It will be no Imlllday tank, Fa1Y1I tiYM 11' ) 7 I .
  .. w '
  have .
  They now an opK| >r- J..I... I tuli'rwmrmiil ( lillilrrn'Ibiiinrli. FOR THE SOUTH
  lid fur 111 tit wrIa Ih n1Y. I"" 10m I yA ,
  that. every |M>lnt will lie holly roulcMted l.a..1 l. ,, ;::
  oflured hens mob bat. Ikli : I
  toothy not prr.rteil .h'l'' I..I.i; inllk run "' 1 mw shot kSMllHK fralnrm i,|*
  .. ..1 I rmu-i:. ur M UM wITlnw'Ihr ..
  tlaleteq alrantnK they may ".iwr Ynh llr 111pnnrianti.. Ile.' n ,1it

  k gain will hare to U luu'K''hl for In .- V l ha'tt. a-venlng: fora I'tol quarter', ItepThe of. a .. "hrry.N. I a kdu f, .IIPwh...in..1a.. ; 1/11.1 11u i h.iii.. l j.t i:':iii. 1 It..:41 iiIklnwbud .,:,:...: I 1 \ ..., . .. .. .. .... .... "I': 'U.I bsekasll.er.- .II 1|:*'iy. FOR THE IYDOLE COGST6f.

  areiucmliHH i'ara'*.-.3J' \; M".. .lmliHiimMrat. ...1.1.NAI. ea5 .WTI.''. ?ill I ua ui Y II." I ElL111 WInTLxgh ---- -
  : hits Clint! Naul. liwlk r w"ik. Ik. "tutu-1 aaaroeov a rs I tco wY.rN..dwtd i Nun M'wlh., . .. ... .. .. .. 1.\
  "blggetl llth. .t..,,. nf the .......,,,, ..h...... tent yr ", r,I"I.Ieud '1'1'11'" '' PENSACOLA
  I llu.n' YUI k 1.......... III"I I First-Class Laundry II i iINIiNI'rM I lhnr. 11wtka. . . . ... .. 'II'I '
  If Ortvernor I Drewltllm. Ignor' If not of the age, rouses Cro.IIo, ( .1"| 111.111" '. 'II'. .... I Iw.r.., : I
  t :
  r.l: F
  alii... and... (inveriim-lllokhaiii. the. gen. lain of ,Hi* fruit tleamer ('. J. rohy, Julr slip. lu.1.---- ,ul. I : I.VMUrkl. ,Mrt.n YNnir /.. hill.'.',.. An :.. r tw.t.. I Boiler Shops

  tech) trli.killer. (bit. their i iiemli.. aav e hb'a arrived, .t riilUdtlphla. ''' ".1..,. - -- I ;1w.iW ;4rw' L i.' ':"r- =-C-::u1
  I I.U n1111t1N vl lust: IIYFlw: : 'i"k lAeVY4' A,
  lhey'areautTheirewmleeaet trod;. day from, Anlonla, with. a cargo ofhananaa. JVotloo.; I ( ) AN F..1iur n11YP. < : Yoh : J I 1'U'ktrrw. all nnnluuiik'atkHia' In

  fug mm' they are lit ......Ii.I.I..t for ; He report" that when, .lorlyinHiieaxI I tic. .4.1 I Chili' Nwl IS r'wruwr asw -- -- --... I II
  ChalahoiK, Intlnad. ufurlii. ramlUtlalrn aMdInto la r: ; .kraN 1.\ ......, 1 wohh J4III (J. II t MI1: 1'1&0"11.I.hl
  hY.I Iw9Fdl.ra '
  1a I or.l .111..10' < ,
  I-I&IU.:
  for Ilia flo""o.'I'. of 11.1.1.1; a tih.Nil of man.eater ..L.r1rwldeh IV'IIIK I 1 : MIHI .1 111n. .. : II til'II.\ If. n. : iii... ...I lie' e'a. Ikrr nulls.. IC,
  and It they are aa good at aoiuo' ofthi Irfllrn.lt extcu.lwl fully thirty mih along TIIgl.t: r \MI I. M I' 'II-.I I'1NIhYNunltlluxI I :.::: nirae, :. IIt. xl.;, twin pnr rule., 'I Aa. nil |1.1..1.| | I.'llLd, It .in iititin .. I'eaaandi. Ilnld.. IS FOB ALL.nlNMr .
  : h1iIhi: : [.. I 'lu ......,. .at hit, .. tao ..........,.........., | Her ka mrli. ...l |.1.l .s*< In Ms hmi,I. k.An Flnrl, ,,: l'i'''.an1., HMtairAitiaaa ..
  would Late "IM.IMIV Iheui thn ._'1'. II rlalm lu .
  u loIn ronrte have I I, 110" |I'1", / 'u iY.l'SU: n.a.' 1.4 1",1.. .III... ..."rs ltY. h.II' t4it
  *, stud tl..I, Mende are truthful. art, klllu-lovrr ,IwohunJied with a \Mn. /I1 III.YrHtfLl./f 1.I.rMILwiIYJeI I ux, wh.I ..hi" i l lar., laws Irv ds.wrrt I.bnl'k ".., :talk" ,. .... .10 ,UI. dr ./Pill And I Mck >ki. la* vtrtava, ".

  they lire rntlrily tutu good for thin... ..hi.tier rifle. If any ahlp faplaln, ran tort tlnM.rl. a.a..l, aw. luai YII'..:sSiu..siu..10.I '.' tel.null., I Slit,. h. ill iii. : invul.. .w.la'.. ant|.; .rMIH.I m. I Upr,.r.al.t:, bK !I.1n llnMil k.u.lIMiknf | tuUik p.wdhaaun.; :1+:lawt dswtuuIuYa an::I all 'Ihnw: ;,H haul:. nlM l.imKa tit .--_,.u4. _.lml_i .i.a./ri. >5V"iA"

  world, ....I.re olyNt .lor Heaven a 'lull a leper ll.h dory than I hit .be. tan ,In n.r.-.....-. I.. I''" I I.r..".... rlh.'Ii.t. U ill .' iwiiimilnui.. .. ,..II..... ::10,....... a 4'>a,.". _* i.tin.. Mini' |...ll.... old I ...01..1. ..in t.- .1.1 rNrg We awsaw W w IOiOi.WW -
  awl, limittllH'nl4 .she taut, ik...... ll. .w llllIMk < \U A Kill.nttt or wtue.I Ik44lll ant. KllMYTKIt. '"HH. STEAM BOILERS
  play not .UI'vo..I| tu IM cro".I.oJ'.I," Tnk.11i. hauiploutki. | !Mm luuiHi a.iaMnwiClarie I>| IIH>. wllrt .k4iliw, IU.C.' Noel, U. ,. wiiklk ..
  ilit nf Jnl>', A. Is.l l4. mliia. w' I wmkirnl' .tI'.I"| ,.I..l. ,ii_jy.|I1 nf: nrw iaiHil
  (lovermira, enrmlally. Ihe rlorhla liepartuient .l ahk..k fur llw. will weal l .* kin .".1 .11 h.UII kl'. .Inlir luniik Mka<.wa '.i' ur nul' ItaaalptaY. Tie Tiies-]DeIllocrat
  llradford ........ .......... .... h'. ..... .. 'I
  County New 1'.1'. ..1,1 one of the olt.pl. Ing ul' 1 will HIP. ai null' l IIa' .n.c. f. II mi Ik 1 mii| ale I.l ''>'|1'.'''''' HI, wi arr mwlnrilnT. aI
  .... if fcv Ikhiksrn.. | .r. I..nlfn.. Idu ...rv... |.k4Jl wuuil. ...ri. II. ..i."
  It U not my dmlr lo Indulge. In the Plumed knight, tie oilier day a. I'...... 1..1.. Sib. .11, .111 J"... .\. "Is. nuts.Y. & McDonald 1 I lull dun r/kw. ft.. ,r. |pare 1 I.ausWi.ll) I II TIM red -.. ... llM Ua 1Ma
  lash. IIIt.I.1II( on chat but tu baviitureil. I". room M llh. I .1... awl .11 At 5t l..I.lY nth. ,: S.av. tddrPrwlhcia.pnaw.allh4paI : :. : : I l-IliHT'VI.AfvM tfca -.. *li MM w .x_ any my 5w I' .. J..I. hM.J.t' Itsrnorat, TANKS SALT PANS &c. .
  e. I IMe Nil Wt.i.jwin.4n.t tow UMM.. .... M.M t B.Mr
  IM IU
  'utll In bit ban I : rnrl7
  "wI ;
  Hi. of IN have a game, Iha.hi I ,. \. 1 : t
  opinion, tuen rot..I..IJ..I\. \- -- ---- --- shill IIU.,.....' .. ..... aI.'iooO.-
  lied l I.y knowlatlge, unwlll.liiiiiiit or will )'OU t" Of.\ ,."' of what 7" In.iilrml .".-.. ... -. raga ioi.ai>aa.W.L.THARP. IkMM KMlUr MtontlMUAp

  LreaJUi of "I"". la |nua iimn| the .., the old I man "U by, a II."' of Camp Heeling Notice. K'ONTKACTOHSiPUACTICAI.' JOB OFFICE Ca.prdt... ,_tMfcttU*."
  tit, tatlou," rt.piled Ib* luuorenlly .-Mort ,1. It.a Mar u uuaqIr..r
  wanUoflh. laborer. ami of ..,lIve hu.l. )oungtl IlOll/trN tInh.'tl"ITII 4 .o Nr -tarteewTha r Wlawn "
  .... tb. A luomeul later the boy waa NnRMCOflIAL rAi1'S u
  are national banker
  averax nIitr.1 .A\\1'11. 1'1511 .xu AMIAUt. rUlfAKIIl.. AT AIL TIMINHI
  of Ibe I'nllml Klate ., thlt lime.Abaorbwl going Ihmugli Ihe window, with bit rI111R..:. a, a diuwu't Awp IIr1AMl Y dlq.YMN'ww ; I, 5ThI el'bA' IA6'AYK.:. Recommend.lhelf to the Conild-

  I U moury gtlllng for IkeinavIvM father lra\vliug. afttr bim. though .h*, M oJUJH! I l INS ANM .Uk:, Mill All s.k w v4Iy -
  -- --- -- of
  I BUILDERS eration the People.
  .
  lust boy wan Ih* New \'urkuhetegalluu.
  their rlalou of duly bouudixl' bytheir -I'liikAnul. THURSDAY JULY 3ri 1884 111 I 1.1. 1U\lI: ............ .,._........ .......
  I own luloretti, and their Jetlret, I I IINIAIULA: M.Atr / .. ....--.-.... uw.wl. wr-. .
  -- UTrtR: : II PLthosNTATEYENT : -..... _._... .L".IJOLLA"
  etHII..Ira..1 l 01 large dividend\ anil awl mat 1\.. iA\i art. .ta.., Ta
  Illley ta) tb* abould ...... .' |...r|>inillniln. all 11....n( Hull.Iia.and ......,,>&.......--jo.ww
  d rich pruntt, hay know but Hill aud tae' } .1hat'aw.I.rawla.Ilua.datheHem.." l .. .. I Iti wtiint, .....4...." ra.rwk ..* ..,...cUi MITE: IIF.\1t8 --
  a girl to alrlk ItiM ant \Nhlltlr Yaunuul' IYhlu. foul
  young right outforlitrtrlf AMRIrJS:
  [ : : $
  care iwtbiiif dboul Ib* great pnltatlngtl.lfl .* And. the. doe ANIIIU I! rlq. rr.C l'rY.a.4.. Tt..e' .. 1-0 Auul4, a..- I wrl.pa'i III awl...,.iuii....,., ,I.awl arnii'Iqt5 l nil i4k. > at *, .......
  orl..", .. irogrw w bb.b\ I. )War. nntyPOhusi. Iw I.e twi. .1 Nmwdi'010 ill i ,lot aid as again ....... .wit w Yw.. I W..AMvh, -- Wr ..- SW..Ya
  { to aba .1,..... And wbrn. alw. tlriketoulihe ( 110.1"..,, rm. .k.. 4.i ar.u.J. r..i Ar:4.t.! ; I t.. aNa a. .,..owl, r Ora W1JAa
  i d lagkeweek. 4rrwaeL-su.atorYoor. .. uauatly felt'be. Mill Indeed heuiMil ...,. ,.... 11.11..1.. r ahk. ..k dlr' ....,I. ..11\1\ ".. :. ,:::: '\.o:": : '.: IitJisE11w: :1: tinBUILDER Lau tlri /aae' ......"...
  bee. ol. Indiana.W ... .1'.... J.'". .IafdiaFlorida .\TI-. AI lllli (.1 AH'1IU..4.-: .... -.... ...--. -- ...,.--"-.-;-: i rtmi DAILY aa4 wtcaar arWanuwt ra
  .... r
  ,
  uaually Haw I .
  "
  : key --- -- --- l'oST"It ,
  do not believe 11'.00..1...... ba ikikT. k.n ai lv>u .'./. iiturts ll*' a.'BaYSPEPSJAN5iizsy' \\ll'1 Xtss: e.\ 11\1:4\ : :
  House .Inrd. w II.. H. lIu..,,'.. twlufswc"I.tn.i. wr ,
  laW a wla or a safe thou.. In Will ... :f- ; T.e Times.
  orderto A ledger for the fulled Male* Treat- raw IT |MtlWll .Io..lh. |H.ICjitoosi red \ IITI.f AI.HH, Democrat Almalac
  NUAt Aa44.aMlaaUaiM.i4nilll.Htrt
  win. the. plrty nuU pull lu. full -- ---. -- -- -- I
  liter, the I.rgu'4 book. ever mad al the WUIlllSnnrt: '
  I .....'arth, .... liter. are Ihoutanda. of government printing ofllre, .ba Ju..lbeen %iHH.ojDkiAru? : TAMt'llLMN l : M1TEIt1AZA.--: OR YEAR BOOK,

  Ufa.king Itepublkau wbii will "..it... eoiuilelvJ.. It I Is tight luthn 11'I I Springs ( *aS wlw-wows.... ','-.: tp1YN "' ;ta, now4aarAw..er=r. .. I rwa.wrlr ......,.. .......c...

  to rot* fur DM Main alatrviiian" They lull.. and w..ll1l..117| |luualail. | M,.. M. A. CATER Proprieti, Ill-Mill, rlMIHLIM: tIO'lI\ .id Y-1Y.' t........... IIMM.IUMUL.;% ( .........* 14 k.. .ttr.Wt.wool a aw__. '"....

  are WMtlj .the. allvul! men who Bland Maimmla. ...... I4MM 4H.... trw. u.mt W.Ie.bd. ---- rrery! ETC: ETt',

  aloof from eau<.utti ant ronveiittoni 1.* word aeeauekrrJ.. agelllug, Into :tI1I.TO". II. ,. .., IM% .li I..... rM ra4. Uprtnal *. "**-:-=-m...nilTJ"J tjciJ4:: : :rT1111IlSLYIOL VjmllV! |! *"**** I Perdido Planing Mills 1--.1.-. W.

  and who hair. nothing to War from the dUrepul. Itartlary I* now railed .that W4k) rlrr. wwwral. a alrni I'Iw Ilaa4 : CILNIC.L 00 : 011 ..
  iORlmLIli
  W.1wriaw !
  crc k of the party whip' They fuauttering. la the lath d.......*. sue rrM, (LdWN.el .W.a i43.aa I....... : WAUI are Board tr Day Wee. or MonIl /YA'IWM''tiprrd.1i11W/Ir3spt;' : wn'I. aaaaiaaaua. auai unu that -1-
  thoughtful\ old iu .,.... - 1-
  .t, awl, InUiMibtful The' new Inuard aloaiuaulp nowbulMiug '", ..UI '.'" f a? lwue linw, |I.jtr.r I.... ;NEW; \'tlRliI/FFICE. : :. Las At LA enw -.... .... r w a..wawed.
  / Wale like New Turk, ar IMM. or.. NUJINKMrn.a. \. 70 :MAIH" Late. .-L.r r 111 taauatl.MAMra..atrtwr.
  ere to be ..,h." by ..n.I..ol17L1. AT 1tt\'Uuu: "" I UAiKHMH4.i < wrea'1
  likely lo iloUruilu the" had l rotultPhntihl .> t. 1.1ItF.. tar I II&It\ Ral.ulpall "ft-rol! Wwk of all H...u it .
  Iwr.e
  tnlu. <.la| >nilela<.| aa they |I"wer. | Yawl ""....hid. > ,II-.If_. Iswarr mad rlateu4tr.41uluKY FAIR RATES I t. uwr- ...- aW ar Hied rw

  liavfdoM .. WI'IaI. other e.* the. Tb '. ; : .1ILu/Nr..aarr.C.re: Hy.f. --- rl.rtr.rr.row tor -H
  average daily
  of
  uUaka aJ couaumpllon If )ru.. .. awl 1.1.0'4 II.. lale4 aew.. .. iliac., Yew lark, A.....a If Val ...."t |Mvnih, < In lnnw .. hat IoU AIT 1"TANLIullwlf ewldcca arw.Ya--rlr
  al'nl.afo will _. IKatpareul uuM>wder lu Ib. ulUd Slat I. lUU ? IX TUI4or JEt-fIII.'J; -W
  ** (lord estate. .,..1( .. ...".1, titttntt fur [ Nadu.wuw. LalvulfaiktewUuM. yaw amtliilna Jtrrtaf ito SAC l 0.. h( J L4'LUINGALWAYb I prprnywra
  ,.-.VeaportiM. N..llep.p I ton. Tilt '
  .CO-VJU'I'I.tL'I TUUaUEMUCUAT.'HUT : .
  I(I ray U-Mwim Mta\uu LverjluJ: ) Ukctik IIICTIW TUa) COIXTBT; ON UASA
  L..
  -.5.4..

  .


  ....:. _-- -- .. _-- --_ .. ".,- -;.".. = -;- .,a. -.-- -
  : .
  e ew : -
  -