<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00126
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: May 10, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00126
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
.' Ip
---- -- -' _--" "' ''' -'''
\ ,
/1-;\II\\1/ i
.u -- :
--. -- -- -- -
''
-- -

?jnw.wln? ;. l 1 U'ouwimial\ t ;" IiJ1 QtnsMth: (Commercial.rUiLllHlD I '


<_< 1'EflU1fli4' : ( .t' I'' ( ( I i'I I I
THlCOMMtltCIAI.
"'L.I: '' Ik' '''''nl'IfJo.1' I ntt1tl1 I 1 I I tttn I I : WEDNESDAY SEMI'WEEKLY,
1 1'?'*, ,; I nVolrwI." AND ATURDATBH
W I < the I ntHmerehil fill -li.hln, C <*n.anTTrRM | j
' %Id lfcAln, 'HILL lit U 1 j ,

|1. TKII I V __ __Jx !. _
-- j
_
-
C7C.C'U :=
: :::::;:: : : : SA'l'U1U "-N'i J' :. ::::.... i '
: : 10 1881.! '}
> MAY
h norlf.tiiollei and I'' : \ UL. :a.} 1'KXSACOLA. FLORIDA{ .\ Y. -.)' IIfYAIUAILY I" ADYAMCBii J j

-- ____ _____. __ unI I

( .. ....ni Ih_Ii'lointJnx'fri. ->.. Millllll.: A"nlrl'l.: : .;.s-, L1 J1: i I '.'mninkIl, J\'tHIUF AI I; l'K.S'404lIA. I Inloriil 0111 In (I,. Month.Th k! ,
I
I -- ., I Ill lIP SINIMI' A. ll ,
Ktv. I I .Irr rontfralnlaII future' of I Ih", women I. far I... I 1 t
.. i April :-.I I l1wI.b.'pii'a |. .. m., In I1..ni. <..hs.: | I ,boiMfnl than that .
.* r. 111.i\hani. Tallati i.W !I Ii 1'1. MelroNi.| of .r Ihr men. llmol j jI
II"" ".'..'.'.'."',....."'..,......... I.. W. Do41h,1."IIII.7" Porter. Kirkbri o & son HARRIS & BUQUO I i .NiiStt''j,1 : llnl, .:a.1 l 'nlnli.lhiMrtroHili I | < of Ihr '.I 'III"I'iulI.' from Ihr halll< of In-, '' .
.
I... .' i t HMl > a<*' N |Inc .ir" .1. I.I I IIIirilKihn I I .
. -41"""(), I' kIo"'l" )'. ".IIA. \ of 1; .miil.ia, l-loil.U. 41'scI.l Ibe 1 t/,". of tin m Jib| n> I .1 1.r) 11"II. "(.-, bv .1"l iry, kro mill I ;
M :
roniily i
\ ""f.tI".1" ; 31 I NtxirACTikkHa: ...- I I '..1.| .... c iih lhi t,/iiiM.n, of I liii hut. I more nr baa valuable' a. .11..1..1.1 I IrvanK
.0\1\ nr I.'e' ....... I.. Ita.r0 Till.I &, 33 North Water Street, : \\ tnt\\ line. a 11111 1 t'Ylh., I mini' 0'11.I..h" Nt It Iw ,
: .11I..1.,1 hush IhrU wkiherwnmi. nr .bonwwlvr,

I,. ;... ..,_W.... I'. I"" ......T. ..h.....>('. Mount, Al..\. Wood-Burnt Erin and Arlington I i W. (.llluuirr. k cell known fftr'l|' ',mm'ral irI:\,'nllve, (.oininillw.. I InW .lln Ir own rabiu.. 1'he yountfcrari',
: : '
; I Klioniuvrl\ Hit Mill". I
inir (I. 'Hi S
..I't.' : !: : :: ..1.| MIII rolu.1 \ k limns ,
l'ij ..!,: { ; I slhhiS AVIU'nSIIAMItOCK .: '.D' H 'I Hid .|>rlnir. of liM.1/ : frnin I"ul'r mnnll h'l| ,.Ia.L..III. untilImonlr .. nlloily, filvoloiii. tI'" g'sot.1ttaiilk'.s
d91' t I'
% r ,r. f.oiicrnl Ilardwnre I .\l.. II .In. .iHrllil ..1 the rtinvpnllmi i kl ( of lie |lUrcitte are not am i
A. t.y. ink < 1,1. iijh .
.... IInh ) krroji | 1 1'
.LaIlJ. P4 U I |Ii.> I iii. bait
; ;... .. .I>- 1..1. I .n""I..1 11..1",1.11.10 kro raggerauu-.l '
I "'I"I.. ln.flttiI....-);, R. t..*".,. -r..I. II I yrkr, rkMntf coi n..1.|*UU suit so eil : ibil.lon m.1 l .vtilli I he 'i;1" : .., .Ihnrhll Irrn. 1'he Ijiler: are Im.moril .
;: M.\" .
m.J. Et'ItNISILIM: ;. CEMENT: :: lIMrWK : 11|M't..h"o"lfh||[ for lilt own MiP 111,111 .,. .
1- huistl .11.1..1' inol.all.ni. of kl I im.li of the I
.. A. 11..1010..11. ; hi.| I" km" gt nrrk*
I. cli||. klllm hl !
,iiii'A.' wrrc 'III aliorl dv '
: '
;" I iLIUll: : ..Alt AMI t II&tM: CUT $AVi | our 10111 le, M ho ma. not lion .b.. linlimil. II '
. ) one In woI, ., ) Ir.aMe
.... 1T. ..... .I"II. ,1
I' .Ih' .. I a'aaia DIP,. IHMK' kit...1 I .i> sr. .Irouithi t,' lift aiini, I
..I..I'MIC"" em rr JI"1010.0,0111. Ili,..r.iV. rAJ.I I"UI' Itt 11111.11 lit.LT. iiiovr lit .i-oh l\n.aiHiU of Ibla |I.rh Knhbh < ft.I ly kiilrmih.nl, o hin, tin'y tin c''''I..
,
1'hl..rar Mr
.. liSP (
i. PU thl I< I.I me txa. illt""Iftll".II'| .
.:. )t..Iti, iiI,.ll. J..bnll' 111.'. : i mihlM4! AMI:! IIKATlIiII'FI1kU: .a..l| .. In lue a.rIl.I Cal fir ". .11 nnllr.1 In k I Siiill.'U ..( w.gc. suit I iiiimlnnl, rmplotmrnl ,
.......,.. 1..1.h.h .R anv let 40 .. ... In, oal, sIt In luiutn. tlr" IhhLI"1 ,,
.I.'h. .," I' .I11a44.p, I. II. II.., ",.mn 11,1. pill all ,"r |1'1'| r of that ...- 1. al.rsvs mlihln tholr lei.l'rrlnhiig" ,. I
\ i
ll-Ir "
"'"' 1 .b. HtHimPETER' \ DIILI\oI'! Iii .1"11.. "
A- NIk.iiItiriih .. UsaIral.r. iliviiultwrlTc la all of hi. I ISi. lire
II. \ ." \ I market Hll 11 t* amt (saI I rorii, ..
,_" \\I. '."Iu l-eiuwt.latiNWKHiuii liik I...... Ik. .. I..r.. .1..1"0'. | .,..1) Inltbfulm .. liny, arc, ail, n..haiihIi.I| I : ,
y lie .fliu' .
I t In 11.1i.tsit
" ; .'1.101",11.,1% ,, 11",11.-\, i.:. M.i'v. -- I :have *vi r inutlW I. n. ......LI.I..V, NC. .tLl.'WA"' W A. '. wHt.Vi.Pil. > rvirtmu ) >rrirr. to (lit" |1''lr. Ami let pillirrmiiiPiil I 11..1.11.11"[ for tiiui'uly, slrilltt'ss an..1 I !
;I'''' BURKE a w.ike k inwlaltv .r our e' .....'....11.. v...... 1..1..41.. I ..hh" kl. lIlt MHIOII, ; I In. roni will kvtr .
" ".!::'II-I: : : : l.lIttL ,,lUl.iK bit klln-tlried: llralar. u ..il In tlwiNirrt .1.. H. Tit &M"10 AM"I .uhlvr. 1 two 11..1. liklf lo, (null aiuliia" RIVIIIkl ( quit'In* unon fool |1.,11.11.1.| I woiibl an nre Shy of (.1"1
... .. ...
N. pal Ihi UI0.InIUI.U' II r IIU Mi kn.l ; lint Ihono Ttrltceaissotig .
01.lIn ( VStIIi. Corner Commerce suit Itkuphln SuMOItltJ .. 1 .r..rik.. IJI.J.I' eni. mnr on tlw l>lam lily I i'itr ..3I" Ilia. inllill" al. .. .1."all.h.L.I.I. unwoilby) 1.11" .Ic. ordinary
1Iiul..tiIi.8'ft., than win'f uk the nmrkn.We : .| |i', h'h, ".v never ]| t" yoniiK negro womt.n an'inImompnlil.lo
'h..III''W.11. I.E.0ki: \ U't'. I any The irst National Bankx. Juno Hi .")'. I li,. h... 11.\1.| I .. frilil-. ; ,
... hkl
.1 foiinUllon
shy killonuht with tho
1'1".111 \ ., AlMA a ea|>M.HHieil lt\\K I'IIIl.i.ll' II rtaton, wholo tenor of
10" PbiikIhI.l'i
I .. I. ...... S.I'. I INnwieiHi. Fl.., air. Ar-al. and all iiru. r.I.IV1U lair l"lho I ano. lliiiiliw dMIii llnlliriiniiilt
ac
411 "
,,",1, .M'II'.I I ,u.rg ,.'.' Innrrforlli, lu 11..111'I oulltt I In lln, -Ir live. In Iho lobkitu Csehiri11 i iI.
\ t'i.lt'.. i i i .hue cilIa. |1.1| | SIIPU4Id' .III. .... ami. h... k btlUr rni than Imrvir
A-' .4i.T8'oru 1I. 1\-\ Wholesale Jobber In all Grades ciurrI l'lly x. ir- '* ( ,.. The IVnakoolk |lsuI.tG| stirfsal U I me.' they ib."' 01 regular work, butllnw .1

......."..._... I.W I.\. 1- _____ _ __ FLORIDA. miwHl I heirMr \ to kiloiilaliiii knJ pluk.iir aro on| for very four month In
I)8l.rn.iu
iI'' .11. I (.iillnioK la ,,'.ll | | with .
)'... rW ......"....011....... Tcfbcxcco: : |1.I..a..1 al tic alra kinl |lr.ssIe'h.ot> | J ikaonvlllo the year, hue. town lifo whbh Ih..ynorvi.ilato i I
''' his mote lo 1011.1.. ."il we am all "o
m."I" Sole ToryMill .
Y. .
Uk''' Ag kilt .l.ul.tloi. Kill .I.n.I will, h If
,1.1 ncy. kit r hiss wonii-
1'111. 'W .h..1 .
II. II. Sold. 1'\I 1 ullli him kinl woulil\ 111.. .
.1\1' .C C Foreign & Domestic Exchange Bought & 1 | mm b I.srger kml ImH ... hanki, la e.Mlv '
J. ..::11".... .......... 1I lu liktu imir' hike him, If .ihl I llnlkr linaany I"'I..b. moro mom nol on'y In the I
K. IIiq" -:0-: : _. I | >rUnt |, ,' lusts we b.v IHCII a.''. .,..ler.t food t bill In (that. '
I W8IJ'' :.. All*-- hut,-1 tut.li ii we hope slit. .1.11."III"I.
J. I Ii.,18i' : : spUta| .
: : \ F. Wlfludr.Iiih .. I1IL'' iiiiI lIII'4.Irpr..rUIi.g I of Iho a.eei,
4i" fur Hl f-w adornitu.nlwhhh
K. \ I(0 imnlikwil r. ) I. | | |
.1 I '1'. M. 4iiiI 11'\ : : ; : will stiul. ) limit tlmu lure, .1.1..o .11'1.'I.We :: : "
"' .1..1. :, i Il'-a llwra Isluiriti .II : : !
.. .'I"It.1. lhp'l..r.fP..aaIlr..U inla PROMPT ATTENTION OIVEN TO COLLECTIONS roinnitnl I
;.I l: Ike Ir.rr..I T baenl...,11.1 ..r far Vallmi. lIIIUUS. ami J.i.k. _. u.. ,u..l.. r | "! of ruuin.. slush) k wanii. wcfevin. II"n| eikninlo of IVnt.i.U 1 It eneonrairea. 1 hat Ihla u'taa-4 ;
""II I IC...".... .., TII" "'('.' Mn "in I... I ._ _'- .Iw".I."u..n.. -<. 'IN.' mI. I ... at .Sultf Aikl. IV: THIS Try AND: VI('IMI'\'. \\t have IM-PU ....1 I J'I.\111 I.. tho. I\I.II.\ flrl .. .''|1,110' I to hit oihtrwi"
h.I..I.IIIIIIII" liy "inuu
|
m.keifwil.. J." L:. t\: \ Klj U-ly I Iirlhfru1llw.nwVma I let ill 11,10'1"1' IMbnrM' .. ,'m. tcry (sir reeonl of the notfrot alnea
!,I. I 1- who Jo nut come IIVIM. fir anrlhiiigIml .
lrIH M.alt* ....111I "' ihh., ---- ..'o '" .IUdFIttIT CLUCK*!* I 1""I'lrl''o| | .ul"llll Ikjiuotrki yof the war, will, I Ihlnk, banlly Iw ill-,
tormriw ; : Hutchinson & Acosta Bitm:: :: Wttig1i' ,, I sew Iog4 01 llmbtr, ami Ihiyivnoil H.rlla. Ul aaliile the that' they a I ,
AML.LTADLfc
M".I-nl..h"1.. M () II 1 1. K Ihue Llinl we knt 1. irclir' 1,1| \.1 1.I"I.lhO"lh .lle 1..lh..uI.f
.....__(1..... Ii.4lwtI ",..11.: J..1'. | h:.t t anl llm r..nt lIst ttut( ; lei ill'tu'lis flll. . of the I'sil.lSlabs !
"' ,,'I; 11.'r., ..'I"--.I.. l'u".J II. ";all.1.\I r.aiflr..""li; ,-r_.. HTKM. E.IPIhI.t1OILTi. : ($ImUsar4ta T W.* *. II. M.il..Liu.l ...,/ First-Class Laundry 1,11, ,,,'.. r.r..o.lh.., am" what wo ,n.til\ kill South Ink crItic his the.liatv I i.11.11.le" la r.I.uol.k | nintlt I'Irur :
'II''4. t rniii-E. V UII BOILERI tmluamlrxvlallua. prop fly, MraimM. I I.rtin. kiiil hiLts (In awl nulling | mil "..'.. whoiHlilillu 1.1..ill
.. l.riII, II..J 01' ll' 'Iii II' I Ii) I; .. |I''nMt..iaii b. |I.m....ra" f.IT yvara* "_.niuika tO.tI.I. ,- I IT0Ibil: : it uriitrr. ho . 'minb (iso sri the lilumfli of|i tiulslelsilhsii.usS.| .. .III'I"I i
r8e. I lalHiiliiK limn .l.r Iii
.l"iI.iw.; ; pii': ri II;., ::.I : K. II. Mittn'': \ i I )- .. "lUiu'hlnr, ran IN. a<.1111..1..> III auf Mu.rl>.. .. UINUIo4 OKFUHNITUUK OMI MIIIIITH M *!>...: lIkE :SEW: labor mill lob I ho public Uiul situ of it. Ihom.ilo T)"'m,N'rm.y kinl l.t.1 aoill.nn '. .......o..II."I.'lw..lllh. two. rkt o. waaevereil

.....hll..'''. '..". ILJf'i-' _-- : (' AMIHTII> I n....1.. ..makk ....riuluiti kinl by llm alwlillou of.lavery)' ..yMM .
Ouiiiplcti Otilllt 54140.40(5. .Ini. ill Khlrt ..4 rollwl. C.lit.iUr. | ; Si.i. noallli but 11..11. 'Ig lill I Ihocnrlli killrklMi I
I1lt"'Y'II. s.urhih.u ilan.l Innnllt'l ...10 hate rmh fallen lick ,
VillhiiiIh.
I.
(l hurt Hk rl U WHI. Mlirt "IIK ruSItr turw l ,,.,, ... 11.1. may up I
.; .14,1ir.:: ..iiil.i.trrI. :Il8f: Sheet Ironlvvok.s. A ljl" ral onimlMlim" off..ml l/iral! .\,<,'nt', Will Window\ Shmlca. .t.... l.1 cviit! :SIU.l'hlrta.i. l IxuK.IUr. 8.cIah fl more' ,10. t halt uur fuunlrjr Mill KtrriiKlli' kgaln.l the 11.... kin) ..mirlve sith I h.ft ajanrnlng glut I.- I'' I
r 1-ap.r kml .
: [:;: tiitd ry ....11.... ii* Iw In k ", 'rctiinlilioii. i
ral.ii I Iknni <
lit 1 I M. \\ .... .1.. Vail" AK"-"'. ti llH I. KiU, > IllWIIITIt IMA A Mini i '
1fl k ) i.1..1.l rkniialgn' use 141.1. I kiniM hit'b II I. mil 11 I
.' '"" lads kl .. l law iln" > I I.c..I. P5515. MiU. S .., wlr ,,110 I | I..r. 1..1. esoy
., hll'h. 1' '.UTOI1Y.ll K ii ;1" |t'Ir tsI'u I 1'0 | lo our |1..1.1. In .".1 are."..I Illull .I
.. UAI'M\M: | .
.. Jii" ". P8rk.. ,pfluw. I. ...n''.: "m. .ln-nnial. 421.. til.rn.h'l' | has cvirknnvt' 'H. J.U ktontllla ",. I I"Vo Iniaglno I that oven lu tlnlr. remili.t ;
1..r.RY'-U ..... I"r"mirt mn'ntlmt pull. I in nil .orI.T. from .. I "ill.. .Unt .ull
.. ... .\ r. N..URIa' ,-'|Milf, "ilh, |IM HIUI. :M twu: IHW HIM HH :/0."'m bpi lun" : .1,0111. | loonkinl '
.
.... \,"' 0,1t al i iT8rr11' I .. .. ,..... future shy Inl.Uo ian sltl't'ii.luhwhttitiga I'
IiikrnhIii .10.I0..4 link Mill) I l I"s'au.; : I H |lieu it r.I ,
wink 1 lioiiiv sl'is'i ,11.,1 I .
Ii.8I.I .
tbii\ l' III.i":.:: 1 It.I !u.\cm< !: : & ISON8fill : IV......,.: .I'Ii 4.'P ,.1. A ru-this, : Ii.. .. h..I. 11I..1 krn M'H.III' sway Mil .la ken.Irv ;
=:: : W B f.il..:.'" an t:\:iiulaalto. ..f l'i'4i.it. .. iiKin.. mill ,ikilroitfur. II
,. ... J.1 1l..8t. ::111..1'i h.'rrbMf.AeaI.1 'l'.e.'laprd.it'asr..alaSi. : | any unw or kliriiiK split (She iH.li'inn v.I.. nf \\ar- Koif.I .
yp1i.rAL.. -4'h'I.I'.. 110.".'""ctit". "', ..h". .hk W..iii, II A. /'.l'if.irI'enaaeolii "' .'iTllEE7': 0 | .."|. > "'111.| ; iiMlnr. hi lnnl MAI.N k 1111.iluulHM c ki.. innii kinl Iclnakil 1 like, tows Ihisliit, RU hli name. .. rnll.il, 'I.I..aitn T.mru. I I

.M.n.l4r I.I'.II.. ..M 1..1..1'. "Ikulll.M,,11I11.. P. J. tlurM. lklViw': : Int....,..m la "'_1. "men kit.1..1 I IHI liol.leii lo anr iiiiinu.Hily "'\\ .sit, lIiiui' Itt. t'I., Twenlv, )"'aianil '" A IM'I.,nil.I', whilo out I In, k l laiti .','0
Gitaey
.,,,,"...c. _"'. )...' "'','* t..b.I"" IUIh0I I Uvr ,. ,i For Sale. J Jia7, KL4n --- -- -- I. | ...11.1111. few )rikia" .D will han I .. aalbtltitil wild S two' .''I..1 l ..llhl tilt k river In .Horll.1,' .rkiiKht. :. :

KUnrJ-UnU. ".''vil'..:"Mrw : rMas.7AM llltADI'IKI.D'SG3R{ ) |liuty. kroiiml Mi. ral.ln aii'a.l.illar S slay'. Vnw I hUe I to In k fig| an .1..-IIM) that ho ..1.1..1 M'aIwenly 'l

sr s1 r -.; jrH .... .' UI P.. I Si. &; 83 COMMEa.CE: : ST., /\\t'l: UtK Filth I : ami llh'lUtIIl I I'o"r .'1'1"1., have k two-alnr, lioii.5,1' Iv-?.. alulliui' .! .lu,1, 1'he boil,"'n .1"1"| | i
UII1Ug' : I
.\..P.1rU. | I f. M. )1.... I MORI I.F, .\1.I ..\. In\t vl.ltlll.AI'. MtiNilHVK. I Vniljrln:; iii, I....I| mikr. ami mil NOTICE I I. Ml III'.IN K. k .lav. Wlvr-a who uwil KObkrfnlail |1..1.| .row Ing, an.t ... they wonht, have, i

.I''I"\' :: ; : ( Ut yl'j: A.It MI AN. : 1 1I. I .. ....... Ir.. Work of all )'. J. .>.TMIUSii.in : : 1\1\: Puuu1&: & lei \\ lilt \\ III llur.l s t.unfI ilnta k wnk lo aavo ililrIIIMKI lo.wall.. for tin) light or "ulilh.1, fig "
UHI:;. U r. N. .1 MP. N. Ktt am Ihitiri HIll. I, n .. in h I .,". aIDJuJ fur (Ii hit a<'W"lh., now wear '' ill are.I.w.I ,. .I lhuuy, .Ii.l"ol In.win ,it I 1
I I.rU.r )htIil\IP'f) \\.J..III' 1"1",1,la"",.M"lo uk I. I II M i.IIrilr.nua Win U a'| k ulrln UUPtUII7... I p m| II) I or Hi. .aluly, ol .,"ah'"r'I.'hlll..lI.| bnti.. .mop' In I 1"1'| "..'' who aim.IO ,. what ilucilion 'lo iili.tr. Ihu wltnil.l, I :

- tUlI.iiltc. -; ; ;klllll"'. or ,\.rlca-I II. I".* 4.14. nov .....1'i M'AHIIIXiTOJVBilliard WIILPtLb: t'RO)| TItS UnuUloId's J I'Viu.ilo 11I.la''...ii "r KIIII last, 't'l l"nr'.liiif| >..lionl, I II |I"r w,.'k I".' .)Jlo a. |oo.l t.Unm. alumni. Ilieni what. Mu-inoian ibi forman s ,I

I"lri'II'I..ly at 1$ullll.II'. SOW 111111011.'l'bl,111I111.111. !'I i OLD ICE HOUSE I.e ciloul : ..1.situ > (.1)). wrnly ) '..ago .1.Inwoman : In .. enmryin.y' I Ho ..> : "Ial .

'11' ,ArrAI1UU.UUtnI.UurJ.. ...... mUllih. Un,01 I (\HJ\L:: : Al"\'fntIEMtTSIViisacohi : : Hall I 1111..1" ft young' man |ila.
- :. ..y. l'f.'I. I I PUnE RegulatorIn ) hits f.." lillll'h.[ ... nn,.Irr II.. wish ".,.1".1. :Now, win'n iln> i ".,1 boon Iho who "."I I but'k.

.'. l.bI.A. U.LKUU. urrosiih: ; rtiiric bytAiiT \ ., : LAKE IC1 walir, ..,,1 fin.il that clur 'e. 'I hert.nllwk. rico 14,1,1.u IHMH .In aarTanl gal il I gal! l'ul"I,1. Is Sic ulira-i-S lot, rrUI" 1is1. t

,;mil-Morliih; K. :\.' (.1..7.iiiI. ;; ; :: Foundry. Vi.sUiULS'SSUIUS.hIa'aiaaearsaru.a KiOTl.l ht..raiy: :: |., ill: ,SIe.e. |rl.liil; I>i 11k Iho bur.lluK ..1 I.. barrel :(ikuka iiji: lirr (Mxkof slit: tltsiii: Ii an'jobwhloiil i lle "., tamo, I ..aidI: hero, la llmneare.I ,.

e"'h I'en.aolt .1a. l'AliO\S: : HILMIKhLri'LIHl; Al .rllfct S..iisae.. Sie.Sa-.ti.ei.. ."ia-.rah.l lmaai'iitly II. biiith kinl. I Ibo 111111', 1 i 1,," wkllln lu rolbflany I'' In ml'"
M. I H, 'I"ln'l the I UPCiiIKt, M jndijr l I" .. ..............._... ., ......u... ........ ,1I..a ll ul '|1111.* .1.
"."'ll> II I All. llOt'IWm' MU..rsi.s..aWaIi. ,..... ...1'.... hiM Imn.l. ,tssii Shier (1,1".1..11"1.11.. ." innllor Han fKI. .alary H'In'nI Ri.*tug k half. utile In Ih.|, .din.-lion 4
J. H. uontur-t, a. r ...... .. .. ........ ..._...... ......1 .... ... h..1 .
>: liuvit r.irolHheil. ,.. hail minulaof hit lilu.t I iht ,, Im. of I Iho et Im ,.1 I ed .Iho, I I.isI I
| |
WI'. MA. IAV. "N."'. \\ : .r'rIW:: : ('''(KfrOI: 8 };%KMI'l-mM: ii"H.Mi tka >MIM It* m. ..A.r. "I"r 11111..1. 0 a< k boy in mi w bought k ran .10'1 MMIII re a ,I t
,
; I. 0. 0. Ij.. J. Cosgrove 1 1. a ill !.a_-Mile aiul,. ail ei.ry loawn.e I Mill I UIIIIIN'LPAl1l IwIhi .ilr l..<",IHI.nrM. .K.l..:.ri.:I;.IHIku Ik.l: i-r.lu-W I.i.:u li.l4rrlial ;h..ltaiwau |1,1 lnu of |,|..ilo win.Iv K'':"'. kn,I ,' .fsuysliure Wka 1\1.| \ lu hnv bin b.ftkloxniy and. ..cot.lf! 'r I I., le. 'I l'i lie, boa)mm. : t

...Phi, | I8UIIUP : ii. .... .... I' Intirxf 'llnwirniu' .... AMI A CI'iKTAST: SI I'IMA _.._ 11_ .. ...% Ill i'I''IO-I..I'r' kinl k bulbil' I llsr I of fili-in inlllynu tl.illur, i u.-.II".I'I.| | that tin'y liml, "
.....11111"1.17... -\ la .. the i ill III'eiwv < I II.
1'1. II ill
.... ..... 1' It.'Y elj.uiaiip I
.. .. ..... yla.a wka llm Knn Muwk.lat limb sr.I| lUee
., p.II1IaA": suit
.. ,'Uolol% t'ullll." 11.,11. '"' 1'111 t, I ll kmklvirel 1..1 .1. rl.' .11"lr
PM A. II. I)'AI.tIIUtI: !;. :!I. U. 1 liMti.il: : ,. .hurry Slag": I ur.i.:In, 1--.I 1 tu llnlmlalh IIUllll'H' Liniiiiciit barrel, Anothir 111.1..0. Ihatnlan eli il" "11.1)' Cs". I 11h' wv.in had, ,in-vVr thought.. of ao aiuiilo| kmlenay f .

A. \'. IIIUUU... $ (it. ). I '- 'Iu.i., an.1 11,,.l k anU aMinl mnlliniin tw.n. A*lll lilK-ral Ccl I .ll.l........tif a Price as Law ae Older DealeraJOHNSON'S rxu| .rlininlur who I ba.1 I h..II"nl. .sri llr algn ifat ilia |"m.ra.liuu km a |.Uil. to sisal Iho alior whenrangl.l '

"nl..h' niI. U..".... niil.lli. "patn'nne I. sail. h ....... ,.......... I 1. .. .'k'TIIU..I.I'. Itisi' I.. 5ltriIt.l.tUri.e.rn.srr.iS.Ss.seS.sarnr.tresui... ". i an.Ho .'ouihh Iw tin.l I from. llm laiinl, ,|"HHII'|| without thought or a fog. A knowleilga ofalniilok
...... ....1.. .. ,...rlo..... General Blacksmith fu.......' ilUIHtlU: IIKOiIf : ... ...r liit.li, Inianl I .1"1 I
k .
........ W..I. --- -- .... j111'fnljh( kn I..1'v. uf while .llr""I', Miss who | failaaveil inn man tli.lniil, I
-- -- II'
--- --- '
II I.LEMUIItLP: K.:,\ OM.l. 1I.ullll. 101Dlt( : AIMACIIIiI. b1101'11"OIla1I tNOTNU'c .1..0. .,1" Ill Hit inuuloof IbiKin 1..1".1..1'.1.. .,. kin nkboba "" r..j hour, night kinl tiny ton. thwrlvirrl.btrnipii ;

__ ,-,,'! 'O::_ -- yfiii Wknl 10 gfl HID lalful 1ui5 ., VI .kea .11,'l.e.1. 1 a h-w ..f.k. .h..I.ml euuHnruu-ul IIr..T flit.il. uml (Ilia n|1,1.1st. lon >|1.li1. the rnr. Mi.n wb i 11.,1... IH.Hive In ', I In 11"1 I 11..0 roiiiiiiiiniml..I I. I
.. j.i.I.I'. uiah. Mal .".1 ri-li.-iil tnlicntt (nrtht .1 oa'" .e. 1..k ..... '...... almo.t It.. tnliiu, leiilli' ., ) Ihla hum lull) I i
In fur
.::10. h.rrl | "I.I.1 krlany ilny iinnr a
1..11..1. IA.I. .iMiHie. .. .. ."rrNawtue .. up 3Irr "
t U.V.tfk At:I.I/I > ... in .. i in .. .... Lluwl..II..r (
'I I, "- ,'H"Pt 'Vtiu ..., 1I.hllIl, i.k:: I : : IHINKTO 111111.:11.1-: | Tivoli Boer: HallGrand ] ...,.a4 IIM ........ .< iasg,1h'|| ... v\ .nolrtcn tlrlte Ihu ""dll Inini the rn.li ....""' in Ifiln aunihlnn, klluaIn. IhU wnnl. I ..n"1 have ,.."II. rr... '
. t''I1....' 1.1,..U .1.I' __ inn/Kit hull. anoihir, uni.t of a ,, I .I| M aalUflml. of .. kn.l..
'U' H.11,1. ... J"It V.TN! :! N. ..1. 1..11. roula and It.ullni.aul n gnu .I M h r .. l.i whi whyl.' night u. .1.1. would
H TlMKf"I..I (iI8P 's'anIO.u., Ivor's OintnicntI ",,,'..1" sit .uiiKoilbv DID UM of wilgikMfork I.." winp I ..... Wknt ol.tail, ., ilnl have l ha' ,n wollh I liiindiitit of dollar. InIhelrbu.iuia

-' -- :\-.- 4_. Ii -. n.n. I'. I .\ I ..II.', ninaiu, ..ululeu %I'IPII. COMMERCIAL HOTEL Rendezvous In Pentacola, I I.. > fuer>..| .._l 1. ...... (... ,Hlni-l >H hh. ...., wkl, 1.1 ninmixl ilowiiuvtr what' .hh. ibi hull k.'nlrr ; wa ..Rot( In HlekinlKwl |Unit. nutvalati
.. '. ,''''- ''' s .
t\ ,wi, .I..r'\" '-B." ,mlaiHl.t' I '.'. "''k1i."i. !11..101.. I \ ly' E.: 'i' Ii'l.1'.I.AIliX Uh.I.4islil., cub SM.'luflePMT I !::; :?: ::;:? ::; ? : kthaigo "f hol.. .Hut |I"", hii'| ..upkii' alinimr, .1".If' ur ute lop 1"111..1. I have well I hem,
....
,,'h ,,"),b ., iII\'I.:: .. Ut .14.I, ; WlIAItFI.tSrIilJK-: : j ; one uflho ,, .I.h'I.I..r i tbibilioii. i iyIbl.liiiD rail km gwlnn 1 I.1 (fib wa{ an,t Kll "< kllkili r"l..hoi tit* I Ills hi", su'Iso II rilitug them,
" .... ... ,..
w,.. I1I.I'MEU.: .pr..r.. t.fr .VS..liS* aiiM ..1_ i.f .. .. .
( : Or ,
.
11.11. 1',1.) it"sMre. I. V(1BXU1, |I'. ,M.MUMluti| >. Try MI, l walk toils iiavy r.r. .- .'. IV... In, .Iholotlli, Ih'III. fog I hue .""...

\ I'. II. IIIA Kl I".. >t"i: ,,11.' .. l 1\ Ua II' .1 0,; Pirkia.. 0'4,is,,,.1 h, I I"uu'.eus. II.. I I. WINKS;i''! LigiOU3 AM. ('Hi A US, ."',......_ tA.lluuM.iaK. awl full .....10..'.... III.,baoniovaia. ago .. .MI.I. lo Ibe |.In'i n U ati ..h..I.1 wllb uioUluiii. ,

U in.'hiand SIMi.lorea' (.,'ar ii 1..1 -......-.... ......,.....,. .... Sisal. fat lory In Ih..lf.r.I! (,", Ibla wa.btfoio A Ispuusr \kn 1.1114 Hi HOIUK.I thai It I. kiuuth. UI lor von.lii.'tor ofonml
.1.1I .1tb '
.. Ijp.tgl.IU VII A HIU 'W"IJW \U
rUi4iIU .A.I", .hl.. ::10.. a. "N..IM..ITIII.yn'y 4.11 EILNMKXT: I : M1'HU-r.-: A..to./ '.'" fib' //>'Ami.. tuk' 1. It 1.1.; : UII1.4T; HI.YIIIHINl: : :"' lIt ..1"1..11.| .of lln-.,iIai.iI, loim I I.ill 1.1, ly 1.*'lurMr lhau, H han dry 'I'wu Iruulufoil

I I. ..IIU4iiU.lUftit. ,':....rtb, N"".t.i., 'I.UI, tliiurk* UHy ..OtU 00 U r.u."u" A\I' TAILUAi.U0A. .\ ('WI.YA1.114\ lit J. BRADFIELD. lain, esrSrtIgits..! kn.111 I U |1..1..1.11, W II. W UMIII seat na last MUII ... ..Ir..u. ,..I! Iravil. Ul I.r,

I' nI.. UI S 4,1 .i II..UU' II\.\'"III. t'.1"II..I.t." II -.-- Ft -11 VI': (!I2V.rMn hi.. .ton Mmiib,. ft.if ..iri 4. A.....I., 55.u. I..In lokilinif w.111 UM'u 1.10'.1.| | kinl. I .111. ikiupbiof boma rabuil baitm.k kml. hem. UMI etlio rvluru nioroaMHilly

I" I KKKM IUfII.UI.t J. 4.1.11.' .-. II.I'.k.u..k.. "',".11.... ..........,.... ..... S"\1'1. \. I I.4. ;.towr.le. |MM*..k of all D ball only a ... ,,.u"l sit |1"10'.1.r |1..llf. pltf nlMi* mould obi I II look.vury | ; kml Mjtxmd, lh. aouii.1 i I.

Ma*....tt.. I.'n.l.id.' MW.MHMHANTS'BAN.K'I i. .-I. Ae4h.aira..hv.Cr.tUr.a'aea'k4. cliisuit 11' fur Kale. *l IU-t.ll uy .11,100 1lrYM..tnt.I got lull lli. thamlMr ami. I., "ul..1 I .."'.hiL. llm .1 t.,1 1..1..more ill.timily

A. K" W. .... ( ..... "I........ .... 1..11.11. .. not l.roIithii'.l' wills siithii'l.usI firm hail of mi..at f. ISISSUI I lu eat beforeilo ..
r......101.l l IUI8U.." Jj'uul'Iii, r. .NUt....'.. ....Jb .V. 11 iliiui.......... 11 biixnlar: ami I 'I'I raui.1 lit satalli.iuau.sh. llM 'olhsh h.tasria'tu'eh llu* Uy al | | It.-nimnlu"rlnK II. .two fats k |wrMIH -
o. \.. 11U. la, UUI, .1.1, .,.... III ilalljr w. .. irALtitiniiirr.J. : : :. I.. .1,1., I from his 'Soul
..i..._, ..,I4.U'............r..1".........1..1.,......4.U.tUIL ;(.M.-. fay-IUIVIIIlMIM. I'll. 1:1.: (> i' (311A1t(13'l.l41'lht'4e,4'S .. jii..e.i. ..........J... n. Ihebnlltl tliil nol ,[n .."I. but lotl|("il. \\ilMMitkva .1.5 U.uih.s. traubluluiuiing I ,,I"* llm. k|'|.ro'lmalo Uintanr. "fIlia

A. .lIIIt.: : W. w.t .\Ih.. .boolur, di.1 I not know ,hituhlsrhi .luitkt nine .0,1..1..1.r Ibo ueare.l land nr WIMH,1.| .

II. 4.4iHliAII| *. I'7.)' -_ Hulr. IVr Dey.I.* : A.\IooJ..w\ M"II.'II'IU.tliIoU cr0.. )I..n. H. PORTER I t "..11,1..1..1.I | l nol, ho kvil| uu I .sacs susI| Iw ... ba ran ral. ..alat I

:..".... LUUIIUP! V. II ott.r.IU Shot bain I biir.l or k o.l of oi.k will |I.wr |10".1. A New( l'.fur Kualu.Tb : '
...
.
)......,........,.TI.y,%uiIIItIIf.I ., ul"K. Iii II.. nil. OF PENSACOLA, aplli.lf| B.lul11..II..h.1 1 wes ....I lu two IU klan. I..a .rrpvf !INs! > k..roa, all WllniUgloH (N. C.) M.II r :j

'8 II' IIIIIri' II' \.l. 'I'. s tllnall Ih.. fouwl four.111..1'1 fowl erousk| iiueii| 55101 lii eoltonIU War "Mr ?V. 1. .
It.U.k 11111.1 : : I't :)!I1i.\1 .ILA. .'L.\. Central House oi1moa:: : 0 :i ) worn I. ayai K )
: .
.1 II. UM.IU, N It. $ :. ..11.otis Into 1..I.or..I. .1., .inlt akinplx of Ijmilnburg, ,.written toll. A..b.. I

UIUlIIiig UAI. ,., ..,... ..\ ..UUIUtIi1.11.all. tI ..tIUNIAII Cad CI4iY. 1.11$150.ooo. 3. PAURIA-: I )MAUIANNA, >..U>UI!>A. -A.. .....UMt'.... fI' ;'iiuuht"'| by Ih;* kaiuuwilugof I .* UUH UHra.uilug.' 4-P1' Imluik IniHTlb. lithe t:ItUuu ......ruing the. bual waylolmirot ,

.'UPUW in.lkU."lII'. I:M..4. 'V.\I..o.'II. Will f.djlv. II .l..Jli< hAy au
'" I" l MNII.t ........ *.I. .....1 Ikuuwln ..ikaniw." Make'aI. ........11' .......,.... thai aon.. uf thorn wire notICM .luklnrwl I .70' slays aflw, |"laiitlkg, awl.1i1 lh. auicgMlloM ..rl. .1... :

...,.....!..reulU-mvolt.;; ; ;; .\ UU $.UH.; .. V'. I. .IIH IU.........1.111.,a oIrtrtl1 ...,... .......1..1 54 __1.- 'IINTS lhau. one huh II illauieler' In.lug ,Hal. I I. basil lu I l-.. Mr. Wllwu -,0 1111.1.1..10".. k good one, I U

...' 1".1. A"M'I..I0' i. I ..:t ha ill Bimkil t Ila..Iiw.a. Sip UNDERTAKER. AND ri.Af.S OK ALl. NA1IONMAXI : leuotl dl.kt In.lead uf t-uiiivkl bulUUThe I' 1.,1'> ibIs: lawl, Ihla varlHy of Ucla t g.' rhkrter, firm, k joint ilo 'kewmpany I

UU il". IiYS *.".."JNSJ1llVi'lili1N.1 I ."wJ"l ,..... kiSasti OaCt7PPUlM.d.slt. -J;". .I III 1..10" I.I.le-ilmf |1..1.. .TOJayafroui ccii| tl.silsg Ih,. IU..le. I
| : :' ___ --..-.+---Ui-.4' + I I fr I ; lsiupla4. cUb Ikn. l 1..1 U.. .brM.ti.sI UKALKkk IIICotton. llumof plaHliiiK. II* $iu1l 1 1.11 Ib. ..1. rnkiU loading1 Into I

.l>en..ait U IWn.nl Irntle' EU': kUU4IPM .< .v. p4. lJII--=':_J ,..1.. Isdi.. ..'sut. ..4 pud 10. (.uw.spr..irrspths .. ; ; IDnolk.Aklk wiluwof I lie r""".. ) .JII": | ""..1 fur I Iii. vkrbjlyThe "."..1.., makliij them, fill wld I

.. IUUP8&III. \\,1111..1., I Ii.,,eb "u'h. I. ,II.. aay.4.uq.ti. ii._. (irueral, Kanla Anna, U now .d"1 ) III ln..he. tie rrnlr lhauon
higher
N.. ill 4bUI.A lL414, IIIIti. .. .... Fir. (hN.. _w ...11".11..1) Hklll: >rH: .\\lilnMr Kill \(IY.I'. -- -. flay |lu Work h II. km .
: lit uallvk hUlD sad I
: .
JlU'U\: qultlly th .1 whan Ih* posits era
UUIIIiIIh. \\ .II I "''' "
I Iii.ii.I .ro.-...,....., I'". .\\01.'",. -I'ktUlkSewing t' .! i'. Jilt; tin AT Terms, SI.30 per Day 11(41.11) O: IIJivhIIS4.rAI.AEc 11..rl.I". lulolhu outer wurll }.hi. 1 llailfnuloii on* fork, wanlxl npl lit Ui of.1..1 wixk.| Isle' boarjan ial.ilyi s'ii.h ...1W.) I'M I Pill barrel. of |.ulverlinlriMln .:

noW IUTtM; 1..1. '... I. but f.irly-tlght jear. vtiily over M yard of his

FIAIqosALi ....,......1 ('.IIM Aiirasb.I ... i'lI.1 Ik Kirtl.Hi ollk'\ lbs. .llub-l I. SIivs(1ee. '1TIlur. 101.1. tliuugb II I. k woiulur, aba tl'".. jsi.i| an I .al ibis I..Lfa.1.I.h. labia he .11111 road, w hi... woiill be J.; barrel |I"r '

W. Collins .... I", look k liun.lirtl. usta A nun wa. kbni'l I toil* .r '. .; .wile ktarloal' would niftirlrnl fortwwuiilea.
Georgo ( ) II.1A.C: IJrrr ">.>!. %.. ............ a a FLU ".( Mr. : :
1.I'kP.
.414 AieIsu.iA'ft71Ie...'d.4 4IAIrEh'E'l |1..1..1, of UOIH .Ihrtt ) ... l Iii fof. Hiocu.tuf IhartMlv, woulluol
_. SUit Trklrli. PSI !Iatretirad JaM Jth.IyFRANCIS .\i.. Mr. llailiiiglou'"All
: ... krlv <" !>
: u. IIA.
UUUUU8iWtUJUUihi. .11I" ; UI .u ....... I''. .' Ix.rn. "1. .. |Ihiblul| lubliu lll kiwi cuougb Inuu caivnl II tH |"r weight barrll ((2isl 2

li, : NTNEET.i04it P..It'si'is Ira. 14... th.i..s e 1kM.. Ii.. NASH- .lit', rraillu kH'l .hurl lesi .In liliubeii.li you.1,1,I .' In s-usth-s PI lua.i; ,1..lInRI., ).. slstsit.| A. .p| ,
t.\.III.\I.I Machines :! 1&\JLI&\1 o .l..11T.i1rspis&Vn.prwl'r..aj..e.: : Wk'lblrltru. I.was Ihiumlliliry ..1111. w.'r my (ilaklUin of rtxln woul.l b* uweaaaryevery : '
.. .II .. 'ALII..,.1, I.....'r. isis I I. lu alrung tail l .u.
i' d"'I.I.r. | or uflet-n ,.., hIs **v. hIs

B l nn Sh hkcr .I n In Co x Mtroot: ,.... "CMI ____ : Merchant Tailor ..want Uwlby. ...I..II.'il..1..1.1.1. | lit lu kl* .\(.. I lsraakt.siut. Mr. > ..1.11 1 1 I will .ISOW.1..1 I. Uiibmoml. cuunly. of roU 4

un:: 1"1U1I 1(1 PUITUI0I&P, .,...-,.- --.'.-- uionlh. I 1..1,11..4 bit lel soil got "IrrUluty, lal"I" thai bav not burp wrl dept| .ll.eurfkr ,

.,.a'U44.. . .....1"..,.,,I) .J'lnrida. F. C. BRENT All1a1llkS81ooll.BANS I A..... '01' .....k'", A"...... .4 11.11 hIS, k 1'! .u .|.rUon. .IceSyears .an-i.niiii.i.Ule.ui1isIt fall(. you .1I""ly.-I'! ''.' foralilotu )ek>. u I

Street -- ... ....1....... hes.el4..4.W,7 ./ I.., 1l'. .. .|.nl I.. s taui)., ) VIle .sys u If I.. *.,. |ibtn wer
Palafox -
I .rroumwl] lay Ib. wblilvf ..rr.,. Hill 1."r.IIIM 1) s WMUrn out I kin. ulUllcil hat
; _E I..I..eolltj1NO l t3AcER': rr-'ot 51..lhi I", IIUIIul -- .rr"1 fully
BtUSTiD.rALAHU F1JtfeIL, llrr h..... ..I.. llmiM, UHMkhmlofMeileo 1a14'| r '. .I'.'" rounJ r.1 your rood would bo .. aolbl In wlulrrk.

(fjppotit PUBLIC SQUARE' PATENT NO PAY 'AIAFGX faT. r iACOLA. i'LA.loreip .UMIIUI.Mm. tout lle.. ,,,Ihl.') il i lal..rIn .ll) iliac ut .. llwy) kr* ."...... 11w ulrr.la uf

.154.5 .......... PaM. .......... .".ikkUif.. .kr khxiluln |iuwer. IU .. .. Lkul.hnT, your lily ami the eklewalk anl
tIlo r.Pras.i41" I. lb.lartlluir
Fh.rl4.ic'&Gcni1cm' Iho hinl
lVu.jr.Ma, ni I Domemc IICbuu ,: wiiAur. loft '.1 .... Hurt W I'.irruXt: MlHuyHa ..11.1. I..I.h. a g.1u5 kwl ...1, braillliMi. nf 5 ill.pklib fromWobtiigtoH .IL..I.iua.U kulkl 1,1..r.

rot'lilll.y. .IsaiuiMa'Msck.lMegSrsc' ... Iwl ... lib 11. .In nil .. llul ,laurlu .., lIar* I I. a blul for kll"I : i
Iloovkl seal Hubl kn<1 liromnl allrnllokIven 1".ITt ,.tJlI\4U'L4: Sib, will, lIsle | .. .y.
Shoc : : I hb. an. murk. 5l5f7P> illeulon ,
PATENTS ; I..lur. .. k aUiva auggeatkin I. ,
In MllwlbHM Ik thla rtly sad | all. lfc>li. pci. JSk're.. ..rchelalsadlilel hunt. ,lor* ... Ju.ltbut, your cy) "< .
)
richly, .. ...... .0 Las rrrolvnl .III..1 .1,1.,1.. .ul l l .lb liarrrl Tilts w HI (.1,1. *. Ib ground In UM vb-lully u
HUI.\: UM'AIHII: "''a .t."r.r.r'. '.' sn'" 4 p- rVA Mit <*a.a M.rrltllma if lenna., Fieu' s' !.lot..... Slid. u.-r.'"t'h....... JIr..... .. but cbs busily rvi"r kHJuywl /1 Ibor 'ki .,. ii-y. uf Inruvulin still la al.). ka lint
Hk
.511Liuisi. .
.. ..1.-"" .\\"J :t. ,.::..- .;;....... ..... "i.l.. %-'.11I.-'" .tMl sa.U lavwa.Knowles ... .,... lUscibi.I .. onghly piwful MMWlb .fc.* lifn tO.-.fhirltuJSisui. ka k l-si'k, owing Ik* broken ,1.I'11 .
.j..l. .. -- -- -- '
..,..1111( <" '_. .':1/-:. ...,..,. '.......,......Ir.. ...., T\I,;;I$:...'.. '"f V1a 1,114 Os u.l.c5mpSI.1a .... yZ. .. "".... (,11_'. """....... .. ; ; .\ ywMMu; ....".. arrival In llalllmore. hiss been InubUn I."tb* etll
o1.IM..i. ..
lbshe. ,
Frater ... i..J43UUA.f srnet.I jr.a ._ $uNhui4 .M..41m U I II. her Jay from liwIlarrUiulr
& Monroo. ... .r..I.,1..t Sleet a -
A..I.- '" 1.-.... 1. .1 ...uo |iuoaium
1.011DUiEK.. A'I nt.. ._.. ,. Lewis :Bear & Co. Hay, Hyiilh, km fa* ruining ilooiowHlu .. (< .trnguay, f"tl A.r.. |..55l05p1i,54 wuuld ren.lur a '

......... ,II o1 ..=::-..; .11 --- ---- .. ..r lu woa4 wid Passer)' ics r.. ,. 1 mlgklIw .1".1 kliiHi.1,. eutlrely walr.rouf.|
Urn .** !... I'. ..... .- "N-." hal Mkai cia lash
-- Brothers !H. ii'0. M *-4JMKBAlCommission: *-. silIiIi5tmil| S y..r Ih* .|*riuiul will bo Irlwl I. New

IHYIOODS TjENETT : t.III"TI it .iuuii. .i tiu.Wbulnale ..."... "Why I r |.us lush far away might rave ouapolei.llr.ly Jer**) iluilng llneomiu aummer.

L.Cs - Merchant, "V*'.ll, my Mrwl girl 1.11 lii. Morn. I but ouly k ariutl f.w awiulu 1 '
.... Fs'I'A'rFplP4vIrnhs(5(5 .( kml\ Mary will U luumHiiiH ,liars my link In Ihla workU |Ull.aUllotb. rn>.htoflheaoua of, r

Bricklayer and Plasterer. REAL M. F. GONZALl2 & Co. ,-.. ..- .- kerwlfUy llHttiurrall:. .I-Its Iht lIars U MoIkHIrl.h

G-E-O-C-E-H-I-E-S --4 Ii I...lrt* Ii I SW& lilCY CROCiRIXS binHl .1IIR U.!ses.re.ssg, iws J..rgsq.aaiiIIs..Iut. wbl.kjr kro. arrMuf (klkolb a lo..n ki.unr .liii city a

J.A.MUH Jail.. ki....i. 4.-. *....**. .it ..sk.h'. why I.._i., .... Id e Utltlinoro ...141.l ..11.nlrlllMtabOtblpnMt of si. .'.,, Minn..II them lsvlsg

Ynieatra Building, U4sn(54fwIICE Grain, Hay Flour and IIIIIP "TunV'', ToiiA.niX > ."r.I"_'_) ..1 gMi.u ."- kbroa.l onlor ,. sea UauvufMl by Ih* ,'b.PI t abkkilou .
. Marble. Iron or Slto Mknltl. kwlIrile n I'c.Isissglo. llalcbcCtb evk.lo Hi* Uf. Muel a I la ,o''.f oil Ik* Ib4uu> IrklBe.
I .:! $.\('11'\) ." .1)1111I.\. Feedstuffs, -..- I .. hIoiul.re.as essil luwlofU
.
; "Nile" lhe lal mauler.TOMIMftAl' ...._6:... IKT ITTU..KT, -- -- 1..el. contribution
r .... IUPiWV4JSA' (lit TIUtOOLAV will twarnl. > nVtMkixl A p> seek l a .10
IQITOIIH.rAbAroSkT.IVfMU.fi:; : 0. .I..O' I .
Jl.jJ lSIHI.L : .
'' \ U situ i u'* r tku u kr ..
.
._IU 4.IVU TNIUEUOII MM| for .. Ire.a- l wko. |1. U will paklpoHll. Why t
u. A4i. ....II...' ...' .iii iItlj. 1-a' .11. I..w.
". ::... h11\ ',.., ('_ 1100,...... ...... I. kIMM m'> CmCTEHV WOUK A )f T' RAE )IILLOS.Inst DM. rVEVl >.H. > I i Mortal ..... kralJU,
.*. ...).... ........... WUII A .p'nLTY PCSMOUII I' ........ 'alat.s $trMt.lpl '.___ .. ..1..1..1'jofrkllroa.1 .which _rvle I U nlrk ganger & keep .b bmbMM t... eV kv-'lTk 4;> .nkrlkg vllMj Argu.
iM5T 'form I *!. 'lii ). fur .tiuortkllua. Ing lkw U pr >
Com al' Se. Uit .kick I May VLJAW1.APLA. It '' .1 MNrlf .111 .II.I..

,..... .... "'L. tNf


p- --
-

-.
--

.- -- --' .._ .. -- -- .. -- .

TIIKllio : : A "'. \ I ltTBIDK: n $. 1'11 t v .tnu\t, aland ..|iitixlynpon Flies! NoMoreMosquitoc
; A 1M\ ( iiNMl I IO TRUly' Or 11"n.\lill'nrl \Ut'OI'' I nlU7E Tit X.\TFW NpMore ,
/1 .
"coli'OUnnUcii1.: \ : ll. n ttnce It* birth M *i
The loni.Mnl llirnnghnul, (lie Male. MI"IIJ: X.:1Il. Th hnnth apji-ar: to h fully te'.n. coon !
.* lucked '\\t I no mistake Iw the t the of pnblio Journal We hiTS no Iladloalafflliallnna v-nsn-sr:
In In
.1 fnri rnn.tllullon, la almo mil- ( oluinbiia I'nqi nn aron. Important ".11' .
venal I"I: '..Ion know of a "",",., np id* ancrtlnn, of lh New* thai, "avannah H.n, \' 'an, :lm Journal. tl'-I *, f*,'luring, a'jfroal part or the cotton ,I or Hour bo n sympathies, and
.1. "thUlrnle h
l
not going n on Onraole aim
rImLt'Yfl,, "T 'MIlt |I'.|*', or for that matter, a ,dommral I I. rogalnlnn all II." "trade of lh n' al onrc Ilk* llrtw Ware. U prudiM, ftmf tlma obtaining In 1 lew peronul prcfrr.nc. EiACIE & SONS
l't'11'1.11.. rlIII.111, ('I 'thai npmw| It, In taut In l Into Cbatlahnn an.I Ulnlliiver ,'"llonaWhlrh II (lie. 1o *<>m .lvlfj. 1 It 1.1 M b r.r Hi)1! profit* whltl. III' the peat ', la asssl| I,.bn ro government anda D. : ;

'- arine oncarlf .not a demoi 01'11.1 ralIh Ie In New I Irloam on Cl,. walled I r,... .riN,., who work *Vr were (rlvejn .( wllh .'a reel"r a thought t'i ito honeat ,"I.II.lrtll, of affair, In- w..l." l" uui.uuc'c 'h'I..Y' 5"ivc.nnrolifllH-\-t, inlcan., "oirl: :It. sss i
need k.uiWfrilnoshhslb'n.lla.Stun's. l ,national W. have at I IMIira.levM: ) .M \ It 'the .al". huts IMat .r th, t ,.Mral'l", 'x
Aj'. KIfl: I.IN4
I b.Kay of corrupt ihNyiorrarlot.Iuaggrry ,I di :1:.P'sn I I. eiiutl, |I'||H"I" 'I{ ',
nol n", Ice doe .
ATrt.WYT.IS. le .1." .1.1 \th'e. l bin illl-.w, at ti holI. nmitntt,, .
u inMa u
., ,hilhts.su' ,mr ,U> of manufactureof In "iiplnlon el t.I..I.II"1) trail. <* i. I \
.. | .".1 WIN frainod ala lul't| > i. "oll.lnu' "Il, a ".1. heLI"'a a goodlhlnt | raw ".lrl.llhl Oi' "**inl C Innrry ilt. Iliinuirkuul Hi. tato .. 'she In'n.I'I' ,"n anl 1 .r.! i"I i,,
.. l luihr pS'' 'IUP of tii Ih. : tint when 'lice | .* ,llui'rniiuIuIe. treatment nf othir Mtlion. .f (."".rnU I'I ,. I lusit be .II I.L'I "hl'h won 11, |roliahlv I'el"rl great.ji. Ivauce Ihe lct.seitn, or the pnblli re- InvoniNM
,,.., 1.1t 1..1. w.r If and rsss'i I weulelie| | | "f_."m||| |ulsu| j ||Mn ?? ,???5 'II|| ? Its,m N" a. .'
I f,It tli''i 'inrtk: fin, H.t! l pi' 'iich .1..1 for lice ".treswul l and avowedpnrHM It 1""llk"11'1"' '.'p any 'Ira lo at all I hit lini litfil ll J esl to t | tunv !., pulslsucrtioi.te| |Iu'flte Ilia cotlonand. *.,.le.of 1".ltl.I".I. w* n. IlK \< .II"EM Ills us:K. I.

.. .ulm, ... nl I"" .,$... I | "f |rprliialliiK, tin |iwor of M hat' tie {Imiluhus[ \ or r.liml.iiaiHt' ;' all hi.gold,him w Shun Ihafthire, a day'wa Innniey. a mnhntainof where! wllh itee.ucc'cu5iccso( Iron, there _1.1"* anv f<.,l & .11 from Ihelrnltigor rmnn.mniiloall." 5i5I.esl ,
AI.'II''II'" 'Clue t..li".1 parlv That I dai ion. W..'".." ant $.."lbw..ln'l l.iorxlaci.mplain the, ( ."r.1 b* ph\ kctl upIn I I. atarrrlv 1 any sin.* nf manufacturethat condoning" Clue .h.I-' ." All.,,$., II,. ,h.I .

$TA.IIOhlIS.1HI. tlnnod, III lla |rtT ont ahapr nmlir Mratlo.1 ,.f.IH n.fi.itli'f l Co ->.namnliIn ,Jlh'I"III".1 11' ."t.lu shire aa bread reiniret| ; ,.h e\ntive| |.laiila a* lug of any public off),-rr almplv .an.

IN. lm.'LSm. ;;"" d.1 us rain, rulih I I a burninghame I. v<.rv j.nenin ngnlnll.ni' al >nldrummer \ >. nl. Ii* would lint sinUs 0(1( at break- I,edtt 'n. The Houlh tan never ..-.|" he hs.'hcstugs to a certain, ptrli'. An Incm. BilllOIXU HIM Ii 0 TIF,POINTIH.U1 .

i-_;;;_ __ m.Tht'oI: j- ; In the,. paily, and give* the lie .. li.i.n.e.. 'I 11' il <.l t l"> :soiL '('coil 'lo smiled: ) he' would lie ..III.IIfl.l.or power that .lieelHMild ..l.-ul ".1.1".. l llrmnrral In olDce I T
Tilos.
: : : I mult'Icr 'Mnv grande and take f.wMt-r .ihHi : C. W_
HIM
: : I .;. ,., ,.4 ftr4iul t, ,.' ..1..1'I 'lull* |>.rt..lon.,.f iltiuoi' .vIhe ,11,1 haia .1..1.1| tax of Ion .1 ..lhia > liin... a* 5 If 5 It wa* tb* tuo t { have until (lie people come lo I. 'great' a ennv a. a Ibtdk-al of the 1..1 I. .
".,:. .. II' I h' J If .. wiikon mlni ,tbm\ I :, : k. appreciate) have ,.,",, and reallv we have The other. nliilil., wliin one of 01proinlni '
.. ,. ...,, ,,''n ..1, 110. Ilia Ir a |1..1'1.| I living 1".1., i vi r) |I..n | : tent In lift 1 here I ha .mm'y 1 In i nor fully t.1 1.y .1..11. ,'I.
4.'" I Ii.,; 'mi8rn1jurnm,' '' .'l 1 n ..' what U ilalmnl 1 In Iw a npnbli.anform from olliirwillon-, .oll.'it l>M.!n.. .is abnn.Unr, of ll, a. there liwiat be .1.I I is Ibe Importance convening the '.1 patience w llh them, for w* have a right 1 ,[ lit no.'lot, voting men t" 1 ; ,

:..4II, ,: ::::: ::: :: : I :: ,.f g.wrulusut' an.1 I .. I a ilmiiiiM.r u4ue in town 0,1 ant rountry wk after ,material which It prodnoe O al.iindantly In ..pct better I 111or tketn tilting in Mi< iihtlv girl\ liofore he lound Ike I ln lire.>r mot A tier.r I
lal.1 I |
lu..4un.N_ .l' "' o. ,'..'.'''". oil,-, I In 'the ..,Ki,.lion ..f tin. ," .. .laa oiio. .dav' .,.1', h.. ,Ii,make a .alo, Ice, 1. 1. i iIn { I Icing ussu".hsesl M fall year'hod*, :)I I.i' CheW.1 .Into tl VarIous article and coinBiotlltlc I I. sufls'n aaid : "of Iwo evil* .,I".J I bidding Mill, "",..! evening"ahelm,krd JNI"o&.J"A. CI' ,

I Anil'mi'tt u of mtrrlii' ,. .",1 I IrW ,..'10. mix, .ral.lt. f.nf, ami It I. an I limult to ,pav the ,la* rvrn I II t he .1.. n''I "m', million, .f dollar* | list tbna* ahn.) will : ,.. eoatmwltlnn of w hit'h I lel.. 'rolhl* use tan hirdly, h'nl f,1 III ,sue t*>t and ..,t rntniar"1H "I IK,* )<>u I,

I 'rrihtllrt"! rw|. Kiwi "'1011.'!k' ho"' Iluir, h.llle".,"to .." c.I..r.I". A* .i-ed In .lill anvlhin;. I U .ieng.r I 1.h'"I.It ."u" .IW.! value In r- 'the.ra r maltrUt' enter.On crllM "\\e sty : ",.f two r,'ll* < lioo c t I nally,' .ell-ahinv love mj dtar daughter madamc,"' atosus.l' II REAL ESTATE

.. M HIM .1.1".1..I..I".II.t If h..1 .HI" mil l |"y It, for Clue i ilv cin'l"| >us us i turn.illation and of 5.55.1 all the ehanee.tlmrougti I by ihe Me: I Important article whl.'Ii we neither. I .ton mmh of lIe 51pestsul |>- 1 I morel lit* youth: turning red I In the I I

I l;.al rIt Xpfclnl' X,Ik** ""I' ...1,. I In a 11..1 I """IMII.t.l". | aublerfuge' It jierlal iMei. .live &..1.1.1 atnngi >bass monhant or landowner. ; a.k .1. In tariou ,* of f ''''II".lnl rrlliio'' I : *l have only: Utn:: coming In MI

f,ir a Klaa-le ,ln*.r km ><* .,..m''h .ot .I Ni.n aaid I hat aflur aoine of lhe* In that' Ihir nlNr iiu RonN f..1"11 ., men.haul.hav to amid down nothing t. up. at radrr .._' value' I. ,,1..1.I ontv ."I I"'I. I, 1..10 .,daughter two n.lh. >ihl I -" I-

mw "101'111.10', illwwnnlIAT oldi. nhillona, Dial, ,the .\""..lal liatill"reganlid aal\* they i have, pall lick drumniKra'ta hnlg 'susIe cut llratn'la
.Hi* rrcuniinoudallona and, .1"| I *. ai.iialil: In price,Jlnd lIce; tbnrter *ll:' are susnuaIy.shiupesl1o all part or leave 1 arverely .Io"e In rll.nh.lnl| | .,,'h '". .1.". .

ISATI 1' S U I'. 1", |Niinleil. olhi r, and. U la .b* praiHiiiodmore I. 1'1. oliimhu' F:n.iilrrr| I"f'" : "atlvanlag by> rail enable* with Uicm the rjiat lo a.peso I( lIce ,..I.I...aisle It l I. tnbJct He are 011.1 10 am thing" d.lrl- .If..Ihcaced. offkur dilti lowing r. yoiiiijf hOW I.Kill" CoiicriM: A.HM( : ,

- mttfut, |1..n.ll.n ''D linden eicuitrul l and IndignKiili.vrr' Ihl- 'Irmtmoiit .y have lIce ur| | hand -here ih :' &all Id ', of a market ton ..ul.III 11. .oal. or the |.|N.rlty bring forth a i.irlm."I.1 harveat I'in

U.A'II' hoom.I.o". 1k' Clint, a.Ic ,may, thIs linmiiiav iI'IMuIulilt |. ', and dm Ian.a that cult Pavatinnlidoalrra i an, Int. the, brand fonndtitloii of trolled bv |*.' .. who only regard .fll..II.III1. and w* hnl rrltl- willing 10 | puss awhile

Mtiino Hank |nwer In tl.II.d..f. U",. tn n'gnin llio I in.luuu'c.i' | of I lih,1 ""I.ln. 'I"II. inii-l 5 wait and not the .limit lo their power, and cited Hi. "..lle of oftlt laj.rrganllenaof longer i but' l If you r coming here Inn* NEXT TO CITY HOTEL
GUIlD Mxlhe, out, of I Ix1 week lo
nlghta just
alTilrTH rnor U contrary 'lo the pint and Intent .her<.II.I.I".II| lining' a I.socI, I and i'<|.*ct In h..1 ere III* wheatha little .".111," to the natural law tbolr pnlltl.al alanding; and, ahallfoiiliinie lim Toss but I Utter sei.es'usaiss|isis
.
(; wa a very npninlnl; I. I IradeiatIradu ,, way :
(01"1'01"0 ".1- I of Clue "1"IIe*von wire that liberal "1,1,1 I".r t.tptcd, 1 hi. h that, wlitn.lt, i :.."C II".I It sic" 10 .maud and auypjvnMtigick Is,do m. WI.I".lr rarnexlly' >l onrc" "\ e*. Hell, reallv, madanic: PEN!: etA('I)1.t, Hill:lliAll I \
1
Alalmma I'rea A. orl'.llon 1 U power' even.l. In pointing| offitinohi will |110w Ihu i ily upon a par wllh lIce Mat', au.1 !lt.Iususe l hl4s.IisbI'J. r ajrrfclr* info: the !,00111ilwp 10 ire our city and Stale pm.pcr, and. 'put In llie youth hi. d vole. all In aquiver

lla animal aemlon In r:ufiialal.atxr'a 'ted by a vote of the parly &whkhtheliovernnr vtliir lye and pnignmlvcrlllca In IhuMlalo. ""he" II It ''t4 i4k!.. I'. i't' {GflUnfa'''ro.ln. *nh"ra, are w* ,Suave labored to that' ,, If ".1".' 'ou pie** me a cloaolv
ho"i"l thai I
for auiwer I inual am
bolonga, w* bardlyIhlnk ..r la iuO tat In. New Orlian 'tho, t.ulf. f", \,1".1 trade, than varlu1ihrlseni' and printer II". rrlticlam ..the nu.an. canning an fond of : .Iml, fur .
.n.ll& "t 11. -I 01'1 "" r mm a, "
liaiik 1..11.1.1., ( "II. any one, clue Ii eipe. tod & vole .but clue solIcits tin.lo and InltrttiiirM Pu's n>n..olii. \\lib our dot'p WHIrr, harbor lice 11.IUr.cl.0.1 Iheaobttatd, to official lo 10,1"1 Iliolr, conditcl, hp", al"""." O". "1.111"I. the I C 1 s'sin,l'rols..ruy s'custuituj,.I l5.sn5s nsa a,5,: ,,, .1.

IKIn, ordi now (I 1.1. ni| a rolliflloillriar In am.h alte election, for the conalilulion ) in niniim.rrlil i In'lea iiiilrammilfd an,,1 I I"1'rIC"'U, MilAsAT cxxnluuiil. ,4* lilgblf \ ... and Ihe |,lanlaueceary i'ir.x"ling; Iholr' removal, we ."gld anxloua mammal; "I ha'. list trouble ru.l's.' ..",. mschus .Isisuc, 5's tisruus.II,. .' !

WATT .O. haa; '**n elo<.liil I of the I'nlled. State' reoignl/ea the olnmbiia M.IN thou.nn.lt, of ,'anon, North and ra*!, our lo b.|"nvtde.1 romparatital. )' ill If I hey slat Hot bays that effect with you young men ; you wanle 10 l.stuuI Ii..

, .1eIellfr.I-Iary, '.(ruin "',, $"Ii." of rljrhl' of the people !.<.1..Ih.'lr ow nnilloera 11.1.1.".W'lirii'cenu. but' HOIK' In >.. Ihrniigh .OIIM.S'tl.iii* ,with ..l,vlllo, j I Isseiitecc.Ive' ,' !'1.I.n lull be dlaoniiraired I lunch when lime IYI. | for a girl wills aloni horI ., air 'Its .lr.i. r|. 'ilindin ail.Hull.. l.iUI, mi. o h.nl,!II I'5!I. r. .

henlniky. 'In 'the ('III''ago romenlloniHiMnrrixw not one ;.iill| < al parly alone. wily on ordir dinil 'In ourInilltiilioiiS l-oiilnill.. 11m! .Iminii awl oth*. Wank Tlmlior' .'H11; I Inrnlier are and lealwhh |i Our work I I. known 'In our reader, 'm .1,1.11 you O.h".I.I"lng ol.I..hl.,1 ..".1 ami tl.
I I The .1."ot.II"I..ry of ll"lf l I. not the aimplv from 'the fit that, "f"llrlll iMiinl'*, weoflir the qulik- .h the South ahlp n'II.lnlyl.anuninapu.fatiird ., .".1.1..willing lo 01.10 or fall bv : My what I think., Now I'in .",1111. 11.,1. ..iiei.,1\n'; I I I us:M ,

'1',11 Hill .a. brounlilup : ,fieople. ,netlhi I. Ihe republican, I.ly. Savaunali will not allow I'-Th"u.' e.l, sIcruluciul] ant .af...t rout forjhehirtm | alal. l&the f ace of II. 1.11. Vir may hue at : : : gIve' )ou t mould longer a* a """ .

In tongreaa la.l Tnewlav si.I I do. nor )i.11 I. the gret'nliai.k party but all l>.mix.ratA | .nlan/pttfiA*? Iiirp1 ncntt' toloxl.o I I th* t5ptdIlutt'We \,roawta an aliniidame6flhflnl .. mi-lakca; U would b* ,11111! 1.I.a": :ifat the enil of 1hat time, I Titos. CVA1 ..>,

fi..'.b>. a role' of i.!' &. I l. parlloa. 'lakes together ami ".1 who large portion of I 11.(<'ImtulMx, hi.e \ while a* a |10ti. *f entry. and% ttinber of almost every I I." had nol-)'el, w*'think, I In lIce n.I"1 : ipankln'Diienew vl lstIu to lhUMiou ring, on

'IK.1,11, he.'no party but are legal voter trade belong* by right tn IVn.nroln, for ll>. UuJriUuiluM ol lecpsse4s.feeeuui 1 iii I
ii,41I wili. .
Tim qnr iion now &j,1' :I.ril'.11.1 .I..II.I. Din people, and when mmare a'HI. .e<'lire an.1 I retain It qnirca mi, 'that con nl r) the aam* rul* bold on* ttintli part of Hi* fu rail lireagOMvfMiggn have always' .,1..110 he right M o are rl.f of Ihe young" man' .lie loft .I tllII) 1'\ U:.

III Dank ant',lmi.lt.\\ar.l;'H.""(.o Nard. bnrxl I the( 0.,Marino or denied 1 a vol.-* In Ihe aele
nilera aimply 1..11 they shout l I.. I.r of our peoplee hate alrcadamiiredaomoof ') vsumscIcdIlag5Iiuctswiiv ft'usciss.clphncl nient, eli', uml In thee $South and large Hnniber ot the be
1.1'P ___ _ lon to the doinlnanl I..ry. then the thl* Ira, aol I I II 11. 11 '4,101:ftikusd ui,4, tllf\...,. I which h .ot: million of dollar annual), :I I city, .1.111 n way diconragiil by Ihe I "good In le"fu,,,"II'h.( hloagn' huh 1 rlbunc.lilt I bexn. putting .mtoilri s'p's'ps.oI.: : rir'I ,All' \lllk., .1'11-: : I

milling held In llrook- what It In.lii.'eiiioiiH, are oil..red we ran Its. .. here. enmity of who Ire havearonaed | |: 'irst.l: : '; ,CI Ccu '
AT a I.' government wane h proM| |IIt.rarr) h'l' out provla-j I.f manufactured F"II ,01 we I. lu'iurn"ui '5., ricttti* at' '"s" : ":'
lyn", \. V.. l 1..l lne I I .lay nlghl, moie" f"t,11'.o..I.le.l.., un m.le by gel nearly all of It, .we I hare, large Ion. and luiiiiiif.lure.ami, ratafuingladiu wblofc tan broduc4i| In ..1.11 In..j' .1.v.. ahall ronlluiieonr rotine ltirnulsughirnhrosluhu.nuss i A. skr'st0usl.I5P'cl '.

than, nix Ihouxand dollar* w.realired .h.I 1..e, ..mll.II p.'II"." be advanlagi over Sivannah, Ni.w ( Irkana with the I rich ,prmluotlon ofIhme I lloti. of UK | |1. ( I ami n-i. and .|Kt lo restIve the cordial .JI.JII j was exNctml| SIte (Coiiah| coiiinillloc from '111""It ill.\ Stl.5)..: lll4| I'II, At ",III, I"", ",",

for the onfcderal. $uIIicrs' Home, In railed or :1.111 htr roaon of ('", ronntrlp I thinln' ."' t".h..IIl... ", |i I *"I'llr| | of all good people. lu Oi'i will uaIalssluwluuurt.| ThuereiisuUis'ins.s.ueisesl.

li.'hiuond!VII. It U Il-Hlo. (.aay that, I work bent proilmtty .".IIa"'I..1111| fn, .lilll... bliped) olt in tho raw late, and 1.1!)i clly and utile.Juslu'tr I : hare nude theirs ami It I.

: ; ol' In Ililanninly, for (he, .111.1. rra,on Ihe Lhallalinmhi and ( 'h''I iawhatrhce WK neo aom nharp; coiiiinent on a .,tk'I.Into .hl'h ilia manufacturedbrought :1!.1 JuiCmcd a one 'ai everybody knew Hilt KrNll : '.
.IinAiil' 1'- Heintary .
,
InA. ..h.llf I 1' Ira.lo .. to I' .. loiter or Senator .aui-e, or North Camlina : CommrmnlHaving : woul,"" his ,
dkd ul" (to a dlreit vole' thentgrmra .011 naturally ., ba. k wIth th. profil. of manufacture I.le. I"rof I hey went to .

Slate' for .e.l-rdav.lt..I.r.In Slates fraiucMr. will elect ,Ihclr candidate. one .' Ih. watcg* flow 'lo 'hue (lnI(, and In llm lrsuqisuuie| ('h.I.I" whii leemoil and cost of&'.I.I| .'..tlol, .I..i; tl'ilcd kaonville and 11'1 j Sew Orleans Hi report Cuss no more >w.'sir's IHnff.in."..II...ml'",.n Him' 'I n"'ir I'.,uilltlUttVI.il .."
day
I l.f",1) waa one 1'.1.Ih. IIMI.Ieiniiienl iflh. fnndamculal primlpl. o Ihlagotirnmtnt all I I. iiq<...,)U for n* lo atop I ally aisul I II>.trl.I".ly clniwi tho. .1ml. Probably not on* fourth of:'I lalka bust.' wnk, I iiiu.t tketih weight than made In (III cninniltleo (' \('...| 1111| |l Willl. a -.kill*.

11'ljalll l and of ,she democraticparlv here. 'I.hi. w'II ..I"lr! an tir.irt, on need of 1".11.1..1 of 11'1.. democracy the a tea,in engine etc, "aigllt In.'SIte mom al W..III"lol without a us It. 'suiIusituiirc.u.itr..

i of.1..0"llm' .cn1" and lynturyCiumrT .1.1"1"I.h"1jll.t. | la thai ". majority ...1 rule," ussr lad, .'Ihore la atntng rnniicllllonfrom | ''trvlo It la high, lime r. 111 conn- I ued lu Ihe South. I I...1.llf.et"r.11.in.r. I lh. ilus'kssuf winter, 10..1. ..tail "clnsln/np, 1.'nt..II'' It In 11.10 for it",.. 'I."".eiltts.t",<. sit I kll"'n.C'J"U. IH ar' llulr. I I.. I'"''I'' ??'

aaih I If thee .iH-grooa are In the majority other .l lust w* think ourbuolneaa j.w win'ra I r.I, '.1.1.1.1,(I tier Ill I. a f"'llul on the enter a* 11'ge..r being, .11"1"1"| ) and no nmn look 5, I <.ii. 1I".I"l"l I. ,. alv ,'m.
"
....is; wlm. ;l.w JcweJamea liny icrlaintjr have a 111&1 say who nun will apnilate| 'tho I".. |' We .. rnnfrontml. with Iwo par4ei prlaeof 'the thai, hIts W.MI.IUII I driven .ort. Ly a Itnnperalnre' of II'1.leO. f. f..la Wh.l.. oomiiiillee of t lhl. ...., 11,11., ,..t I''.,.a I' ',pus.
th. : > conk ltiig. | for a ieu 4 leaxof Slih I I Two II,m".. ."iI", ,11"l.. fir i HI.w Mr sic l ,. .
romniilted aui I In l&i.t Tueolavatltiilimnnd oltIceus. 10 and areiiiinl toth 1 kind' U i
susur know '
< .11. may that |iorlaiii-r lily | Ixrry cup 1.1 here j appointed 1 we ilwati .
I | ,. ', brought lot llrl.kliiilli <. "":, M, .. |""n''. IIl .,. I
I :1,., bt ."BIII lh"1, lIce nigroea Iue. majority I In Dilioiinly orra lon. 'I'Intre I. lin limit In low 1.ln e I.1,11,1.| palronaire, IIHIII| 1"0'f,1 I I from M litgvt 11 other Stale, equally I '" ,ot.lI family. .111..1. al that Iwureporta, will IN mmlo, and l>"..Illnc, *. MI,till rww.iikln. ,hi,, .
or "" at n nriirw.rfnnlli.il
through the bml)'. Ui.," I health (and thU ,'ell 10 tue the uhuietiuhujec'ticuu howcvi, 'mu.t ln "I' .".I.I"III, or |1"'llclI, uitucuirslius.rcIuub.liusss ]1 dl.lant, "Jle, lice aide of 0'. boxe I 1.,1..1.1. rnnld altno write thrni h.t.1, tlic uwer 55,.. HMO,.",I IIIIlia "

.1llh. fear of rank J.I""' Tengeaiu > to a iliauge) vet there .. 1..r e"I"'I.I"1 iltli I I cars) "..1 "."""fl""II. I.I..h both have and ftlft. crast ... Mught"I fromMJlao I at Kalatka 'o"'y' au ,. ..lul.1 treeahow ,' "".I" namcil lice Hu|'rcinc "'ktnil k PcI".'p.... I'al if ix it Intrl
.,..1 rion.. .
r l ti tilly IgnoriNl' at damage.Ihe '
am amoiiK the, canwa axtlgmxl fir |nnaibly t"I'I-I"h other countlet lu the .1.1 .1 u* of ill rl. Ii nwulil .. IH tiolaleilj I ?: I'rnliadly more th.1 three I II (Court divided on a (Mililkal ..iun

the ."1. thee Male w "Or& ia the e. ; l let our men'haul"* make liberal 11.1. U hat are the |Hiopie to uls P *Ar tin')' 1 of th* however, now banana, however, were very M* did the. ('.|".h commillee,
.
__ ____ no till going to tiulliuwllue I l-har-) *! and I I r.rh. .rt. I II badly winter killed .a LIIt'\I. As.Ee''s: Oh I'IU:
.I every olhor e..lyl" the Male beIculml make llio the, Interc*!* or .theae |KN.J'\Itlol :: : : manufactured, In r.viu our Igrar I I
faat Amerlranle Inlm, In Im t'criusnL p Ifi4 Ifi* th.I"lh. Orange* are Iho The week I,It-*:IllmilM,
MixirnU 11'llnl| the. privilege of hooaing theIr rale her .I.IU will lot largplv lo : won.d 'moi-a U *hlupe4 N"rlh and very ma ire- foreIgn pant receipt of timlicr IAI'issaIs.
l i a band of plaoeil oill.r In ., .'""n"ra< ,' mi mi'ailing, P 1.1 U demoerai -I | ..le.1 I i arlirlo belntc rclaih' I In I'alalka at the'prciM.nl hive 1 Wn r"Ih.llro., 'tarr & :oIfadmit (.IXIIlh: lMt sltsF: | ." that (
0.1. t, iovernor may our lv"I.lel.III'C..I"I.I.; l.k.y"I'I"U" I hark 'In u* In inanltcaM, the al l wIlls 1.1X1O.'u')' f..l, swimhllDnM. I
trncllenaon (Ihalraikand wisukeul Ic inlnnll t* Ilict rul*of monniolyv lime. :w IIm.t"I'II'c.t: ,"
on ; \* SNIH
|
make the apHilnlinonl| .Ihlaf Away | or euteut| ".II a 5555.IrecI |wr.fill ) ( "I.I *| .'ifilial' valuo. I II wills J7,IIIIO fifl ( oomlM, & Co: .
a train, killing aU men and uuflgusricy" and, paily" ml* forth ..Le.' .I. The )'onng oraiigea now birdeggkio : \.ItK fill. 5'ittIuss: I.I
,
,011.111 .I" auih alh" and everyman on ever)' 1'.1..11.", but, l 11 tin'inh & Ninth now Ia to'' with 2.ilIIMIO fact and the l'1I"...I
eight' or ten I wee a .ok .11.Iow" a <...".. to cspreaa hula tlv< .1..andvule .all.H.Hl I nil Ii .1"Xlh".II 1"1'1 and |..ril an.P 'lIce I democrath) parly baa.1I. .,.. all, or a part of (all lunla ace not onlritlic, )ou iiiiiln.r I'o. with I1tIJel: ) tees'. .\C'C.t.t"T: INM It \\(.t: tXltllM\>

.,. ami the i."'''I.rl.lnA. | rovlagonta for whom he huluftae. |lit ll.o,e people l"a'l S thai ll la 5.. IlusIruiclvaschag. ,lon. nolhing" lino tIcs 'lo allow I lice .fl.ln.raw ,luali.rial It greater prnduir and 1/;I II know), an taioual' old rlie| orangualill Munro, Clary A Co rl..1 U.I.II'I., OPNOIllllMHIK: '.V.
It., roe .
gut n" moiiet? that la aimer ami lionet In hureIu.log Kliikiugon thee lrs'rs. llTrrpool niih 27'iOliU fool All will known lu bo of 15 In- l..KliixiHlitn.llilK .
\\ have ( .issue Icsreae. I
and the I
e a good act of ull.o"I" thl .trade not only 0"1.11 hun prolll' ou auihjmaniifa. i I' IICHII, tliiilxriinl SJUWroct ufdralTh .. ,,")
it rm.Hniill' .
1 be illly
liibuneit u nino.limlha nl iiinnly. but w* Ixllcv w* ".1 elm.IJUKI .I l bimlnea' of the rlt>' "11'4yl.g."I) JI.I""II.n elesutoirary. :.1111 ..lure, but einamlpale lit.If I a,' orange tries .hit h line theatrevU Miry Jauo for MvLriKxil, with >
lampa' eucul. 1..1" the .h.I..I| >*ldleilioiHirallou I for aha.U I roe,* al .'.1.1". are 4JUH, > lout hewn limber and :!0.) < IOfii
and In the t.II.
an the alcalw
.
lie very likely lame f from, the aperulaliir and 1 o n.li.'
)
the of ( 1..I. .
1..1.. IcIhl.all''I. II'' M>iwna, we bad a ihaiu-e at theeIu.hln Slice:: the above, wo llnTlhtfollowing | < sail| Individual' ."lln.1 I still ..l" with tho 101.101 but unluafruit. t IL.|H. 'WI' .
rloridaararnliral mil. holdons | I II"1 I hn control the and | J Joll.e ,oil t.inn |n |Its v U."s '
,1 1'loe10' for
1" ,) fur a revcuue and.1I. I.Le 111"1"1, ni.sus Qiirenxlnwn. :17(1no ( "- llHI., ..1|hut "r ||I5cuu 5....
1..11.
of their : but whullur we couldoreould 'the : (da; ) 1")1 the imllt* that nlinuld, I feet IICKII ui! I" "" I'onll'
N Clue recent Slain Convention 1.1,1.i.lue ., lush MlLaoiica | .. j Tim ell lnulxr and :tluil li.oldtaR .I'' .. ..1.. ."" "'H", ,,,
wrty waa coniH>*ed of Ihe'* oHiue not lure not alter lIce |.rln. I- I hiu.suas'aI, whioh (gore & | lice, ami, xi f.ir UK Mm ia .n,11 I | below the ;ul .hur water 1'lIu l ,. H''" .
.. di pie, lice (1..1.11" right. lo < linoaetin ailnlhe norewTly of uoik" 1.1. ". "r'.II.r | 'n"I re have ..., other ahipnipnla, 5uuYc' 'H.t \ I.
the is
hoi ol .v.
coura I 'suitS 5 ,11 1 .. .
5 III.
are.for.Arthur,the IHMH'I..g.le nf the susolulsue..h.I ,ir own v11''".r* .1.1 ...11.1 b allowed i.ye.sr 11.11., a I", 10.1.t.ln. au ollganluial 1""t. all Ihh 1'UK ISarlow Informant .u>a : I hlel on. can ice (by else issculh) ale but our re1i.rsr ha" f.I1I.' l pnu'nrellipui tcu.susc cats ucs ,Si.t cssiitu 5 S s.iu\\ A s.us', the 's

to duao. I I. loo muchpnwir ,1.1'h I. now <'king th", mu larhlpola
1.1.1 fuil.sl 1 promptly I seal fairly I "n"1 medniiinl iiialilka I know Trlhuue
In witllsclIcc.istyhsq) reprfrttiilcd I |
tlce
akln Ice &
)arn IhatoiMioT Jrd I HivU'lorluer h.I..r man andolUratoogrtat : hH' of I .1..10 .1.h.1
1'11 I "I thcu, "U, uf bill Iho taotu' la not --- I., t'II''I,'X" MistiESt: S P
try Ni "Irlesssa .
oplulvu w ,
.1.v.. ..iihl| ( Isle oU maoler'iplaillatlou a preiuluin &. corrnp.lion. of Clue t'lusltalsusuaIus's, S.-.II..M, mil I."lo eipotillour1 I 1'1.1.11. .1" 1'1t ()ualaltausissrsay.'s : 'I ho ilandardofofliiliil ,.
this l aa :,. J..II..I".I| ; true, Hllli y slime iuirwoplearolouliliagand 1 dubaliaialo .I.1,11.1.11" a 1'vnnaiola hossus.hiss I \I l1H"5 IIILUK ""I( .uilrl.5:11:I "
furlJiMUmMaoiiaof! Ihuwaeunatloiial |lower may I. abnwd and niuimeulliig' IIHIII| 'Iht I I 1"1'1. ar I II. 1..1 duly' to lx
hilts of lcsciwtceueuct bav been H.Miid | liniiii liighirI 0111110& IlllIre II I IINh, Cl 11.1.: .V- |1'-.1'|: ||: .
Inherit will ,
lin that the r..le.l. are will bu aliiiMMl' uiiluaa lIce (.overnor I" its .ufa.& k fireii'e, Ilr"I", bIt j.".' or.I.1 exalted In or out ofoill.-e, nion hhoul,I Ido

fond circulating Ilia furintr .1.". a man of inore liilegiily than she average and our anggpulloiia alMint lulling' an when liUlday iam all .;.mull ifullf lh<.v! ..I and I II. away Ihe I J.'L.lvll.1 I .|| luouutudeighiMhipa. rIgid| for lt< on n cake, .".III"t from

I. dulngvery well, fur a in."ro, lusuluetluer |HIUII.|| Ihe |1"01,1.| know and link pendent. tauNt .011, rivor t.. woikrxcluvlvely I'ntmijHmlut'.sueuechiecl> |,and.Ike |tutoile| I oiporlunily tIer) will nioiiiu" &h.I'i ..Itb w'til I ai 4f b* mi.. fr.Hu COM.i.loral loin of a mere xr.oiiiliharailer THOS. C. WATSON
pay thee tout.I. .\. nator \ aii.-e and bin ml.' our Ukiwl, ilsut al IVusarola | ,
furl Ihl and have IHMVIU atupldlly ring hen it laloo |
reative In the
own t"l or anything ; they h.lnr1 of I .1 The oHIilal .
:1.1.1. who l I.
1.1..tl. anil aaid, "fl lh" nVnio, .'rallo I'"rlll.I only I Inl .tt the '.gol... arc going north, bust no InHiirtti I IN-I II \'t'f: ..ulll.\I.|[| | K'lS.: | U I.. Al.l I IX.
like .:M'I.-' bva viry Urgimajirily 1.1".1 a hango intend lo "save It. ami New f.I".I" the :1.111 Id gi.li"r 1..I.I1.. : ,"l by adcuir* 'lowin and retain
..# .n tnjolwl and Inlrayed, .y" "We loiiiini-inl I I the. "nggp> ( 'tn >
iwlndleil out what they knot. wa Ifr 1..1.In thee .ol.I.I'rl." of our 1.1.11"I.h. It.i ol'T, let u* a .nKjrinl|, ,n.l.sl bt Mr, 1',t'. Sue ahiiicd| | II.Ice ".!* all ovif riul, will sisal be ajtta gust w i uivthat therenown Jill My
THE river an.I harbor bill Id I sail to do woiidtr for .' the north I'll.o. now rule I ahoul
among tin Ir lluhl and Ihla 5'h. the* 1"ul"| bulue men. Her I I. a region of Ihuaame thalrnmei from 1
many appropriations contain the fid In pla* the matli beyoud iiie llonIhehlaleMMivtulion 'country ready and w' &.Ira.te w ll'i' few puny |>aleiit. aheet( P) and .worth lbuii'ainlaof dolljra, for : In New Wk ami 1'euaaoolaThua !the 1..1'1.1"I lira Intercut opiniiiiij of| the even -- M
lowing ,, U,:lH.imHI ( '; 1111 "W""I"| | "it all over the1 iVllnWythat : cout cxptndud llu I now SIte | i I I. bring | | |1'"I'Ii"'
:1 ..II'I.II"n ( or u We mini list cvoi 'n- .1. every we aruomifroulod "IIII'h.I r.I..I. Final Sottlcinont.r
I I.I.lr. .1 ) "I"| I I K<",1.11| SIns Mal I.. in ed In public, .
John'a, gIisoe)' ; ( horlawhalchle. I ..p..i Ih. asocial of the ihesuuaritk lug given .e5u'scil the In.b. of '"o hats only. a C..nli..p If. jii.lU by a ooudilion of t"II".1 I IwlsucttifsliflIrenl and an 111."dl".I.I.| llirralcna sit I Site more of I SI,. aid of mi'n that .rrfi. ,
'
tnum ; KainhU, fljmn: I f.nv elei lion shunt |wlisu'I. thin exhibit I lVua.ila, ia a leading | r
: I' liiMila plank In &.* flat- ell)'. I w'.1._ In ",seuuhIre, liscss wmu 'II.t.l. today marketof doing riglul In liol,Hug ortl.-c
l'h.rl.lon. u"Itnl t (hI".lul, |2:.l.. 1'1' gnaranUwIng a ivnalilulional.Hiiivriuloii d 1,1111' In nl.l.r. ,r.. ,"'' 1.1"1 parlie hav 'them on Ibeaam ". wl.U' I".. deferred .In 'the couii- Hie, wiHl.rntoutin.nl, and may aoon :>TATn cup ('. M lIPISE: : l list s', S,

.UJ Mnl.llo ( II IVI,. that l>avy Crockettuwd SI t tie ticu.uuuuulvs ansI ....Ii rult'llie, worl.l .
; f.MI.mO "a.I" awl 1.1. a man of nildoubliil than make tin \\vmn-iitiiiii ,I. new l.r'II.I. conul''Y mull Ii Slim.nil: aSSes HU nna ,ul I 10. ,
:
Mil); INnaauola, lillllii' ."I Tain).a I I Integrity In Clue Hi.Id a. a 11..1.1. and pa.lun>* (OeM .1.| ,IH"Cur" n.gilaihanv .' I a account dog commonr, *i mike her own ubl.llll .1.1 InduIbis .1 I H hat i I. I..be dnc P h.1 w* t.I.', ; MWU"INT.tIIC".ItI.:j. : ""u St aiulioii I :.,.,In S.H r I,.. | ,.1.55, ,, m1.\ u., ,
1i.1 I
]lay, .:.1! >,tmAH.II.Ttheib "ijn.Urd.' hearer, otherwlN, h.I.I.I. all 'nican. Ii't >. ih_mil.anIll! in ,es
.
I I I"I|.. Ith a gnwl dng I.cI" a.W fll'il : In nlop th* aim 'III, I Minn, utt:. ...10,a cams Mil.Irl..kl ,
uluirit ice r own I
i .w.l. parly and I really luki'ii 1 1 .t. bout i. the rUirmeulluinid "l"t" up 1 rulesu'| .1.1 11.1"1',0' a explode' I awl SIc ISo cupsicuc, li" ,
haveluardof
.kUi l Ihl'l w* .I.n.. I'. N. hsil-way Hieaaurei l will -"onbewHn Ill b..I' | |. ..l or kllleil I. I" only, 111 with he, own (1..1.' O"Iln,II I that ga builneaa and 1 abandon i.I I..wholrltchemer ":II llriiwkljuk Ik*.i-BMalu iir I" 5to.5tcpy
I..ly. onurrwl In Ihhagoafew 1'111..11. 'aovi ,i Jir wTJi Iorr3uI..g'nsIieng5'uffi I .. ...,.. mil I* I I. VI IIUTU: 'IsIsi'pc'sctteculcrscssc: '
will do, a plain atralghlforwanl dw'larallon slhucur| | ..lit fir .I.o1'4| > a slut eelIeeI. 1 Ida I I.j"0.1.1 fair: .1.1 I low., J tea cuarcrccsI! by llw ,
day .11'( man nauiml M.rarland I. "11 rv* uf aunt -
borrowe.1 a la.I,lor from a neighbor ou tIde anbjrtl I I. ..m..IN. and lh. .11..1& I I. granted, II wi' better u. ussiuseite. iif H $I.an. throw a lew rumlt!o little parjjrMier of them-ikpUi-d 1 equal benefit fromtin u allow me lo thru.I an liuindljry < 1)),H I ,aspsc'.ut -

and "hll. ailug waa I uus.riuusiuuly the lailder Injured brokeaudMararlaiwI that the d..legate' should| ttald atborne u.1 I | i* :1 kfof Itit tTi |lii ."'rU r ) '(./.Kln4ral Ml: ,.HUB 'al tout. UMck 1.&your rolamB bya.gge ihig -- rrotioo.NtlllUUibo.aiM.il.___ No't1oo.

) H other durlng'llia bunt what shy do with,, Ike (P). policy of "
lUuow auMllw cur the huller lh, .r.I" 1'1"1 a "t lie "le. eul.1 .'olul. orgaa.IsI.sgrtctbtt. 1phTssp.iul: :. ',* maMer ix.r .
M .iifttcrlUwTJ1"1"1
01..1 \Vearaaatl.lledlbal the printer Ink, now ll la of : : uruMiNfeiM* a'uetsiu' :
\htlo. neighbor, lIce \\t-il rlorlda onrlir, qlIC. 11"flt. -l'.11 Tra.l* t 50'luu.h 5crh St 'us. uiuscsc
.
for damage That I"I.w ought lo will IHHH! the wlahea of the 'ha taiup lit| ft ill IM Icreteslosci>- a comity bcuefttM' llmuni Of | ,.. _..,, ... .< sacs. will u. rv.ItHl'JllLIl fur .1' 'Itc s. 'r..1 Icy tic' I
roma IVnuarula .,ll gel apoaltinnon pay & .1I.le |*o- with a .harp eliuk oil aceount of anallegeil I' I II '&' I II 1."uln'.I.,1 Ir.l. ".tal" .a.. .'"".1 .Sip II.l ,' ,...t.
t Isle mapwU If It the contra publication ol. it will hetliiMly P"I..II' willr.'ilslrs I earn that bcni-fll Tiy it. 'siws ac freight.nlv*. IIWOM and .4 AiT ': '
tIc* Hoard of Health b. Iulh. hard 1.1 U. I'. '
work lit heal I Hillt *. 1"-411 J YJL: .JLisrotioo.
outw ita ".Iyl select .a atandardbnarer 11.11 Mlo* In the Inner I.al"| The the ItimiMrailu, rank m..r.tIMI. ,.l dns'usieslsist' wtial guts. up from (* .I.'Dhl.l. any ,lul.|" 0 by aey si4sSt'aIlhlxlt Ma.t.r, _. .

TIIC. rbiladtlphl* 'l.I.r.l h (IC'p on* wk. I I. alwv ruproatk. wb lime wake aome aerlnua hargea, m-cex ; an,1 I con.nienlly' the nominee: 1N.IL county 111. has no .p. or organl lhllll jLirmM-'luleudBc tttf I .

aa>'at "U bare I. one .. & ..never balrayol a 1.0 and wl.O.1 .11 I. h If true ivrlalnly' ..1 for Hit 55551.C In. .'..(/1'
rdociu here can** ,.ttleui ojl.liiiu sflcaltuctIon. not gel& credit It. Ami fruit* and, and Invite trIll. : '1"il'f! u '" ." ',.""...''
rill- la
the federal scours greatly every 1.1. are many severest condi'linialloil of the parlim fo private v""et.llu. I I- 1 "'ic' ,
lcslugiyujct..un'
l'un.ttll.1 .
ueedo.1 than anotlmr I. thai *u. stoIc, 1 I I. not our proviw to name, concerned .serb au ,,"h.I..m. piece. our l l.lon: parly Mel I rauka aide,,Ihe Isa'Llecc repute1"fv !:i U fortune.ice;;thy RI. sos do nothing 'In aeenr rono nl.tkiu. .' world 1IiItkua. 0't..y I.iHHnl .ld (',.., "i'I.I.. '. I -4.1 5.5 .scucicucusi! "\ U'.rS.c ikM, llu., st MrrntrT" ..... ..cf,.1.11'41.sca5, wits .'. "! ...*..."."hl...r .."will"rnlln ..1,

whkh will Ib 1'rmldeul of the one, we car* what of I Ih ofbualnCM.According. TI..r. w* luuol and. .I..I'.t".I lutsIc. Nitins, 'I.,. .. .. .1. I or .IoI..of
make
lo &I. thai wi .asra susie 11,4 fn a f< w clays by organ/* l's,.... Mt MituvIk u ,. ra. ,tae ,cf M.. Iccicect'. 1"I..lh 1. .. J.II.c'.H) ',
Ittltod blaUa. luellglbl Cu a awwudterm. Htat.b* may eom from or what lila 'la the lime a contract I! 5Icu'c. a hn: Were IN-riulll.-. : a know 5: "' '1".,& I.A" Iiil'uauItsthsisah I..."......,.a'" 1 1"t;.... ...11":_ 1 A5rcl U '5sc5.t ....

Tu lmiraliv uwkt,f au<.b.1 name l.y. no Cleat b* b* worthy ( waa made ..1 Ih. Courier, for Ihe uuf tlusquuustusssplatc.I isgiisset Ihe*al s an-talled|I hianlatf.inUni :1 oJr f'I& Injury ,il'.le.' I Morriai T.rll Ml) killed. I 55c54;iPiis 5iaia r.5ajslisa'ss"'... ..* lists. shucc'.sgis.I .

.'..I.I&alwaya aluluarent during but Chic Ice limit b* & Uanr cordial 1.lbl..I. of lIce lax aalea, by whii lnha. ve ring Ihe virtual ( I N*. twkdua. *''. B. ., >aA\. > J

the I. baf renlury, was never '11'11.1| | and *"0'' With ascIi a was &gel (12.j ) icr| wiiare| .I.r the law. |mruilliiig! |mor men lo pur- tosuesliuualaSoicen. . ,I' :1 he gallern of Ih* n..1 of Kepi*, !* I.eagisuscusr. j. O 00.t) r s

appareut .at 1 the preaent tlui.. loader and a platform In full a.xwr.1llh the hlgheil rate allow etl by law' I Ia imlvIUI !, i hae liniiii,tu'a,I* a i'l cent |I"r sure, 'awlallveawer, crowd.! yeaterday 'by J ISIu'riiT'h : on.II /
Hi 11 cur tnln What our peopl* going &lo slut and women Sue dual. i Sale.f
-honored prltwlple of ( | r xjiiare and w hlili, by rcanon of anv ..1. Imaginary" roaowi "t1 lo hear
I'
Tut aleauinhlp hlal. uf rlurlla and true uhu.scuurauy vl I I. : llhoul I I i the .li"'I'llul' I I. a reality, ..1\\ll uiual about lice convention qsseliuussP| Th I the 11.1.10".0"' the Morriwu Tarii 2ri
> lory easy w Cut tales, thee lime oMVretl IJ JV llHM> .fan ilg
Euealbuuu
&h. bark Pouema rolll.lml In Hildmeau 1.1.1 ,I 'Iw ilblM-yl) itrit, |f.t CIschsc'snags'wlII 14 lathed b 1 i bill. .1'0 .Ut"* the rettill of llw .. : i..uuc'uIs.y I
tIcs, two sas 1 look glalatr, an II vV *** *" 5'.uuiici' > Jic.lc, ;
nothing Cum roller A"
!
1..1..11 leiint whkhlt
Iu | aquar pi HameajIllaaaklon i I ,
..t.I. 1 |hcucweqqleelui UV .M. I
.vriiniKilU .klw. .1.1 Sue ".. Mr.1.l .. I
It
of 18lh | .
on thnlghl A..I 11.1. viawla .ib',erve.l uhiucautur l hearing of lIsle pronitlyInterfered | : ; 1lM ron, *>klki aank .11," II.t."ly. ,.r'111 and annulled the contrail w ill Sit ,Icily by trim-ting "., .. the voter rn vote tusu.orthnue.Lnie( he.a been I .. ices .u aa.. 1'","" U..y, 5.hs. Ito J ,< 0 c >
.h Ia 5utu .
ii 11- 5
down wllh t of ,Hie nf pt aul Ibal for against eon.lllntloiiai the llonx 1 ln 1 I. I. S tue Pua.ccsu.i.. \.J1or4
aruiv a a I
man g
u.I"IOI panaengoraaudrrewa II\L\ on: nAUUPA. and now I I. charged that rcontrail ; ) o eicsuvi.a.lteus.4hufll4uj I ..tl. .. '.ca. I. liens ... I. M. .,. :
,
) of 16 1..1.| un Hi. Male I .lull. all pnibabililV, allay bo furling di I*. ( the met kod I priMtrllwd of l Whole, Mr. U..I.I.. aud'\. ... ,.,.. .I.I.a.--n..st'_I.at..Itui(4Picitistuucssct .. :
Inn following I I. frvui the TropUal lIce of wlilth. la nut with
ouU'utlhal I grrttelearMM .t
,
.Iu. sues. to bUulaudanl 1 ,
0 Florida IJ3 were lo.l, and of IS on 1'.1.: rbervlabutoiMrlorUa. Hay elated' isis been made. ThTlin aay rvrrtr sic.I.L tau. rally. Ulhero.onii.i..u U. UtVij*"* ......, BW twllo.1" hi 1* objection to llw bill H, an* ) l.4.Sns4 I, .,.. .. .. 1l1.1! loss -I hl .3

the Houema 1 were lout& a total agaln.l lace sheet may b* that t'i4.ndftton.| Ihecullwlor. 1.1!I | of the Male In 1711" and //11. .'i.II.I of rlnrkla-but w* ekKurnl| and a convincing,ipm, !.: ,. iulasgW" ., p. IM-.. n.U| rv a. Vs t Il.". i Q. r E-4C.UJ.
loan of. IS I,,. In tIes .'lfu.lol. from her thai inav b* &. .11.1..1 and Mill akkandltln no way conuo. ted wish I' ratirto.1 Ih* Ubini suftical .t In 1SWX1'enonal ''' people, t.kouk| bn, hh U.'LII'1 diule4! tb kill and on. l'i.| a? ci..r. Lul l -.. all te .

only 47 (wnona mauagol U get Into thl potent fait remain..Al U heruutrauufvrabl roponalblj for Clue Irua44kiwH : lurersressc.: and. \probably I iie5au5atIoss a urn aH "' any .I.n..kn.rflort | Itaudall |iotilioB thai W. II. 1&', HIl. -c. .
boalatkewafter drlAlug fur 33 boura, ronft..w* ..ala loa &.uwlrr-1 I | or {irrannal gain, mut be'Iguormlfor al 1.,1 ami I"a Internal rven laxe hould Iw I IM. I Irepealed. r..ll ..,.. f"rn = :
allm tlon* and 1.11 land bow auih a Iblug coulil have .' the puNIo weal<.-llouli. ..trl. Ih.l&tl..f'bl ,. Kataon ckNwtl I the debate I "tsa'sesuls y. push Iws.Ta. t-t
without food 0 water, were |IIukI .|> aland alone, murml IsusIuIiuiesl tail. ('uesuatltsttlon. ,i.b&'ass,! |n>werhy Unuringl'j In to tIcs bill and Mr M.-r .
tWI.I.t".t. w* cave : j 110 1 met hod laid down .Pt. I she,. inSt k.t .
bt Norwegian bark "Ier. In thee of Ibea Hat but alway charged antI recrlvedIb Ibcir", 1. luau 11'1. replkxl &Ih. sinus obJmliotMi Sh. Pu.s M..scla 'I. Just pa.sp..a..l, in's 1I..t ---- ---
..f..I.I.bl'II. guklanc, but al ii u
ah .1.. nurlvailed and k' .11 .*labll. ..l rescue an.1 I w* .\ l In different &h sauce limethy Ibal bad tees urged ...1"/| w'.isiO. ie'.IlIst flIuI's..i: ,,
lh; "Nalionul View" ..1. l** goo, many f"e alMMild k.. In The watlblaktofllw Nay j ut, I'woe.aa FAURIA'S
a. .
how
C'UPLL' led Tact wl.h can .kY. &1.I.I..I.r prbof part* of Ib* houlb tn his mak terMs thdr tb, aubjucl .11".1 :' <
wealth which \ Ib t
) k
.I O >rk began j -
1
|*|>er In the hav* W. I to | -
rliek I. hug
to sell Ihair =
: arrangement rro|>a ofnitlou are onus favor a :bl
''. Blatta uiakta It ruin >wd by natnr U thee beginning wal.h wIsh amial 'Inlirr4 lIce I Mr. t onvr. & CENTRAL WHARF
"u.II.
a t pub. ..1. | r.fntur di.ll" net I r.1 al al convention by Clue ihorte-4 ml I clau-lw I UVKI.Y: SAI41BOARDING :.
every thing Ibat oilier h pa|h'N say cannot b* .o from her. ..1) oulrome If lIds .rL.hl,. aeTn from 10', rent per"1>.. To bio, ..1 nothing hoC llw oil.- "II'ri menl folk.0'1...and.hi&1.h etdt,: COAL AND WOOD ,
thee breath of .
about without I comiuout.ol .. cannot dl..1 iliBiMMW. of a crop In slIts luaaiwr woultlniaklhraiaiug who ".1,11.nk k lo |lice |lout I." J froiBtlik.unirralk-. .1 groan" YARD_ -A\ll i
.I. hue lif-giviug lnlui !_ of br I t. > weriuel bv
htlma Tlme sass : Vrlliuri of cotton a much 1 lees learn ilelayoU ib* mailer A. I .
only eoinulluwulary Holbje but llwa* born brouie and leiul-tropla *..that I Alabama a|>|il
of &b uoat abuUv* and denniaiilalurycharacter .1.11.I.t.hvrwka alee I I. will lUle favor U lice Mr.il>arbwaarrjwlnl iuertaiIc. bees .. ... tue ivieS' mklr ..beginning, to i,lain. for a I ilt.: iJ(: t.l'gallcnie.jctael. STABLES !
are re "._! In hula |>aperrtrbalim U full fruition 0 a perft.t I r"-.t; ). 11:n lling- fuso assail sleilees', 'essosiesut 1 ., .1.suit Scope hv Ilieir.au.klen .Mcsrrjueus *. t,unvara* Grate and Stove Coal
without a magi word or development and Ib* faaa a Bant has for I I bolii|_' tucr .Clue plan la a guwl on. Ofeouneno I seal ll'1".1_"'" la the ahortomliig an4 ik* virl. .lake..I""t.| Irllort. MNK: un.fnsSII; : ('.'sIIlUti.P'MIlls
yet luor ickurlou aiMOHg land l'uetsasa.tc'r al luriuinvbam Talk farmer rttort sale BUHM b. .. OB N. (ieia.
cam a *
*
.1'1.- lb_ ,. aoweUiing, alwul Silo Iran adwIuulralkHi.. Ill I ka. high auau. ial tlanding use JHII noan ussr **&I ...11&I| ,Butler I eee'soaasshd tIwass.evte4Iy M Blic.jicl.0ak aid Roe Wood Ilolet: r>4 ro M.1ll.sI.l
fyeaagalnlMna I .
unique U tbla new departure thai Ihuu Aatv'T II a lilll Alabaui akow lie baaii : [ .tl. )* ,
'ru. lh, siic4stcscce&| > t tfurgollen i.teqi5.issosu'icsrglusClitWtad lekl then would have t .
boldly dvlleacritUUrn la ijonlb wlikb doe the l I" saul uulaof ice Ice pndllably ral d 1U O.t.1 lh I IkexaoBnreMuHiofihAratuit : | AlWays U Y.M .U sat ? ?, II.IIIIT: 1151111i'Iul.IT *
a Journal al
; I Ilpal".ly b. 4 very can <* cent |Pertuusoh. :lad t titan otjUwnt, ssd far Iw* l rei4Hji with> tow4 rlieer. : : lucartis,
tatlc euitoin &reproiluG artUlea of Ibla lug .. lo 'dlrlMM MiHuf 1..111. ills kmpiugMroluukin but wlmi the .tlruM| Ulow now Ik*.)ofltr sap, pcatcBalrongvr waving of kan.lkercklef. sal ami d I I tlU"JU 1'1:0\1"1.\: n.Cl"'U11 I" A'II .: "rKIKXi: HII'UlUK'
11..n kala.
character n..1. i ..I..r Marshal aOerk thai there I I. hill O|H uomrf |I' I IeuentoagecuPpvuu lucia If a .
CI..IIlbe or lie Ice i'rus.icleuacy, ajMMikl Banting I. lh eommltu Ihi 1.5
paper and
haa she wnalo ami ; ri 5tpisgiuc{ elte. 1 ."h attics, -"" AlTKMiIllllir .
dltora, coming from tbox who can vf Ik* F It I equally : 'M lb II. as.Its = "-$HT.-U. u .iii* Uuicse,
his :
I rolur
e.i. bow a truss by Invetllgating greal rx|>*w< gainerfag and marketing *paJsie $ sic.1sri4 .
bcisuceciJpa4U 1"o&.1In .
lay any claim & ._.y, and ."h.queer| Cleat tL.bl".do** nearly :.. iaa< dirl, and corrupt a a nulliti "ivp Ice farmer* tlrfiaiail a flcsci1scut w s.uu.tsc' tlesusss.eb |Wla 1 p.k wa agala-t cuntrmed lii .by. a vol* \TIMAlTIO\l.l'.\IIA( "tTnll.: J 10. .. .

...y. refute or explain, but Craudallby I all Ib. ...& Yol., lO the Ifemoiralki .| .of .1. pnlilkal' iira'tka* a good dual MMoulbauiouHl ralvsl per r ,k* k-gUallvasiMtgMxLil Ude.fvrro.1 ./analyal v.K. .1.l IliaC,.tbre ABI. | ITS!. .. Ti"f'In-&'..\10.. (5.1 \.II..U. aIsay. i4i IIIttlrttalritraia *-"
a allenl reproduction aiiupty gIves I landidal, U Ignondw ..pucliltahis rise |.rnralMl| X .r* than on Ih. prlc eb.l.(O ll lute artkr-rb77r7ar.T- not | t
In.l are 1.10 Ike brlief down A | Hreri>oocotton & Ik 1 IBM, W. .1.1"11.U. WI"1 J. li4tttdaE.ufalI ..,. iI.csss wish' east iu..i
u-r I. a** S akort cut II.
Ib. aiytblug and ben It cboJctof Ilrsaeaurst.hea.piraseia. .,11"1 ': I .
aniul omlo a 0 thai O'LKAUY.
.& uufa".b .. rkrfkM the 1 5ac4iuc4)5l5ce.) lucc 5ss45ilcIe. h.esupie. awl IH .11. .....
t.L 11 | WyUlaUr 1
Mr* luul l I.Cleat ."k.1..r"g.L' only, tuna thug about "I. : I g.iud cease aid rkl* |wr poun.1.-K ...,,- | &. killing rly-lwo U Iueuse.'nat. Y.. favor of. hMut'iugrtcg Willis HI., larttr UalIr.5d.


1'Ttlek* OaaMiua. a5dlt.t|


.


-=; .-- .4-
.r _. .-. ,- .- "

I

f,.
-

;t1tCol-- a (towwmi.il\1.ATI ( Tit('''\ .:Trn's I V I" ;: ..|. M"\ri' : ', I <' \IWVIDO. T111: t. m: c''. TIIIM ti. IH >,TAn I M V1UXK E: NKWkS.ill Special Notice) :

TIN, $..!!!,n .-r Imtli I|',c Si',)I toll, 1 'Vha 'IWo ItiiPdinn and limo A. oMallnm \VV Icirn Ida I, !. In ai-rr-M-im-c wllli In. i V Utiiniler.rri.inil, ,. Irleml, of ,IVI. ito I'

rciill.n,, *..,! JI ( ollgrrI.l,1u11J| | ( imrm. I hell 1 I".I.h' mei, ,Illf1,.| at I1lfM it ,, tioln, fnitn Jn.lrr| "etthp. 'Ihe (.k.rlul L limit', r..1.111! | In Dili. ..llr. fnniMn. uHie n S SalegIII l Ipqnuss.a ,'snivel"la5wl, U. ArriTal a aRt! Departure of Mails.k a l .

flim *i tin! lNlljN| llyikliijil.7ill, 1| '*. Mil I loll ,"iiWi>iliio. .Urr cuiiiulHH|. wherrat the nlliit Plate* Court here ha*. r..I..I"1.Lrl,1"r M, warn.. ."I.) I AI 17,11117,5 .... \d' V

< nil.' SI \\ tO'. 1" | 1..al.l. |, filliil ViiMlttraiiri' ( t week ronnle '". ." fntnt. I'orlrr. IIMnrys t i
i.lM.rtlnn f'eP, ) were sold ami shI.lrlh..asoIakIsnhher.s 1 1I. ilnriiiir (11. ..1.1.. "II, I nil, wHoa ..."..., Ms'lVsCr.. till t I.O.N

|n.mini licm, 1"1 tVy, '| of the iarmm.1 ,- 1l. oM !..I.."], <1. I IN, Ik* |I.,mr. awl wIth a 1.11* $$11111'aharr ( t. Until, wa.reitinmen. .lid for pro.niolkm .,Il.tp.4.l.ill lNsss.5.P.NNbNlanllWll5iilqpe ., I ,11',irrlie.** luy Train IIna J:, nM k MAll :

t.OOAr. ArrAr..S. I 'Mtr. 'll,. fl.lr "vpiiilim, almii" ill"|MMliiiofl, .:Mal an atrrai-f (I'ire' ant 1 lit* l're.hl.nl of the lloenlol al .,1..1. ami, ".i ..,,aii' llrlyi.tier tnl' >>''IU.. Ml.. Kanikla I", ,.: XI"I T..lr ::* :5II: ,

I n.11| iimjUluf .t.llLbPI' ,.$. a.1,1I' 1 inlniniif, $I1M( on Hie our Iuanlr-.I., ; Aklernien, lbs ill .InimU luneil I .)I: .tionoral' won after I Ihe tinllh' "l.1M I 1 l 514aA o: I IkHnlmtilkAHASt lV5555 j
.
V p. < I 'iii.Wnr. r rjl. J,, (! f'4 tw&UJTiiti.s1.iais.4i.a.aeltln( ,. fP" .Ike HIT hsslsm railroad Interest. wIll ,.. MiirfrteilM IsiS, wotind, ., u..1-ltelal' I 8ll I 1\ P..t. It. .. !

\, \ll 1-mUrMFIT) : Mi.MI.' : 'IH.iiti.mx i. ,t"POI.III, ,| ..t I |hl t niiIIT |..-Wli trf, tlrltIriri.ljiTi .wrufe ,.)M rilf( T ieuiiNfiially R''t .11"" .. r.iMuwiiiK renult: t?)) ..of (:"mieaik Baton, Itouyv ('lnr* I k,. eiiniiiiitn h..1. .I W. IllCWOL N .HiHilinr, l. uk. f hi otis IlkNiillltan, Phira$ unk,II.,.,"'..". II'S l. '(.I.nsVN.. 151151'hIS'S,: ,I' )'4.I ..

\ In:. I. !. AIIIII' \ Nllrllhit.lI. ,1..1 I,.,,,... )hut,, w1lIT | 1..li".. an H la.VU5al.v IiHi ami.lln.m:1I..r: | ..I7.Vleadiwere llolrn,1 kr"'L, Ililja, .leafier IIIm' I.IVI IsIs, Isl.. 1.4 ..01411NI t
.. t anl. lliln.iiV. .11'inl.r,, talm-t.l'.' ..,
lrinm, Mn A iKiiinr! l r" 1 ,1. mill I' .
ri.i torn
HI in* nr li .. | |, (|, .., DrU Manieil anI. fuuml U Ikeemlinlvof In* ('" ,, a wounded' ), furred linn re.lxn. .. ,. *r* t-*
....H mu linsrui OK iiitmrmrjARM 11..11.i 1. Innlr n.nmiliiHi .1 \.krll I 5> k I. .. 55 Ira.'.H. 41. |iril.l 11 hp kuit.1.. .In Ihe rvrnln. ,.".. sIc.iIrIl054in'.Sra,1114mnIS.NlhI.Vl'A
.Viiiin.111. rate. I.' "..'.iiivi-lill..iu' I ,".1.1.. | ,tlipw llu.. wllli. ,Ilir 1rvaliret ., I I. every engagement Col, I J""I'I iti.ininand ..... If II 4ssSsl.s.ns I.Se. ,Ilhl0.1.1 V1l10

,hit .Ilio, inoiii1n. of 'llw ('iiiixiv- Three nero oul) Iwo rival raniliilnlon the (.1.I .ik. ia .ur.liii| "I 75 In-mU ansi, .1I. rerriveil faturahh* iiulhiand AUCTIONEER 1 5"."I'I". I""".s.'. lllalnll.h, ? S ''I. Mar 'lhslr, .ht,1flii ls0lN sSIIl.sIh,' .,..... lap, I I'. IIsNlSrSlflIlls t
( ) ; .M. lit:I Itl.ll: .
Mr: IrOKOIIMill: 'liMiil lll"IIlI.lIJ, .".1 ..aih alxi. I.. ar1u'(paled In a rrlrralwlihunl Im, I n. In A p. ... nut I!
.1.
| hail 'Iheuiiaihtii a mil uneillrtl. .1I. I.:! l.; itver e "") nevr |> I .. .
.. .
.
.. ..
Mi) ID l-wl -il M.ti 11"'lrJ"1, i.. i ., h> tt I 5.11.5. M. iii *> I -(,
, ." .r al..k' I..k.'Ntth'fl.. In..n. ,nl I .-I 1.1..1... .". I '."i1 .. 'I.al l lln ..I.lvl, lreiitlli( of i.Illurami jmlKiurnN, ..1 nsm.l In the t'nileil, rnveiliiK, one of Ihe. atriumofwllluliawal .tI: ul'II\I.: .... "....+. nnl,.Fi ,,... in ."...rtlllll Arrival and Departure of Trains. .

IIII"I.II.I"II.. in. iltuiil.prvf tin )lIN' ''lIe' "I fantlnr.il ronwqnenllv nlnuw.! the .111. t ..milTlil.ronnt I. 1,1.111i '

?, I". ,.?lu An. .I I IHV lm| U I.. IH- wnanJIiatp I toie. wan eenieml' on Mr I I.. I I' Ilf" will 1 IK* .,'"! an am The nio-l nieinnriklii etinl I hi.nillilarviareir Iv 1."I..* \MeMillan,I I."I..I. wlik IM ti.I1M".C..I..I"'I.I. .. I..,I.... uml Nn.hflll,* :: .. I

1. I t a gail| 'timr (I.I1 I h '''II 11414. |,|..nl of Ilio Mm hnii' roil,",', ami lilsilanln| .by Ihr wailhe l.ol ale ,' I In., I. Commission Marchant I.51,1.1, ., lllll.nr. <4.ittntnnl.rratklik. I ..."n..Mint, .".I"r:In. In; :::
..r 'o : i 'ill.h.I..I. 5 11"'r I I 1141111' 'I.M'I. .. u at .. ru, ,. I
1'1'" 'NI HktiiH llnlllnitllHp inav r-i I.ilnirill I I"( "".. 1hr..I."I.lnll".I.u{ 111'.. !las.I ( 'hen .,",.. .. .1"I"ly| wlilik I I. ,iMHennllaieil yule I Ikn-emlnr, I l-thi.!. 'I,Ike i-i, '' >.. .. .. rM.T.,n. IMI 1. Vrnilil.lt .li.INO tn.Hin. MhH. 4.

" ..,....1.. i I !u ii ) Ill, LIt', inm.lMl will, ( Wi HlKi I oiiliiliuio wurkiiin (.i-eal' .". ..nei tt the r1 I that, i-rrr on"-kalf vlHrm mini rx>". of MTrn, I hnmlrel, .. Infanlry ., n ,.. a',.t hi.HUA i *>, .nkHM.IIIIMl I......I*.... ,. k attn lluil.rt A rrO. I ...d..Inn _. 'I
.
i H \ 1:10
I "il\I-,..,,.H (.Ij,>'..i-il4; uaa.rIIN5. I i 'Ih.111 kiiiei| In our roiniiiiinllv. amiInII A,/r. ..., rha, Jilt moil of tht.tfif Cross Ike, Stlh. ."..1111 krnlinktfanliv I.I \\1'1'' \. ,. *wi .,lOS iHkikvt ..1 lei S.anI li row. rn NU: 4;. w lisa n,.,P.M.| I

'II Sfl r n.n "'. ,I". ". Milder (' llnnl and, -.".tonhundred .h. ," '. F.t;:;: .'llm .I. I'. lltiw 4ft M '
AI, ,'.' 1'' IV.flIRII 1. 11 a.sitrliii |Ill (IIp "I"I"ll'h. ..1.1. ,.11,. nslil' ( l'i n .,tiUHut ( ass f iAflir whl. w* aiipHiMilhitt U knli a I'll, .. Aal.ap' hin Tin' :' H-.la I $ wa >. : t IM r : :
Al) n.'" ,:", 'j :1 \.11. '. ...1.,. .. '.,$.'..I..1| |'I"l, .,,, "I| I,.,. ,, !, I (,,,, ,,i.I om' Iii-Ume wlnnlu a | will kotamvlleil aalke IwmNami I kenlmky ravalit and I Ill. llne.lt: ,II Haar. A t. Hmnlntf. Hilk. ; Mis : : s. 5s ,

A Ink. l 1 \ O"'I".i".1., I ,!lila.r |1.1.1.| ami .I".I. ln5teut, *''liinililnlt;, nl lilirr, l hai, Ire" roiiHtii4| .'et<'hanrr| >tl fur also newonuswahilal I Kinlmkv. Itallerr. under I.on linleI ', I ilxT.il. Aih. iiniTH) Mnilcon ) I 1"1. .V n lul. -.*tn 15111I ,54,14."14111111 I .I Ill ..n nilis 1 Tram n* I..."...1.) i ANIS. "Vlmi Hillnwl, I
ir Iii'
:' N W UJ >,I H ,d..III..I\.A"! | I ..
": "'! "") ?W-e-l": : .UV I III : IIIPI.. I1HIVPI' 1.1..1. Hllll l IVhilKUrullt 11.11"1'( | ; all .lno.. luing IilialellcsIIs.llIla | 555> \. I lui-oiif.iriiillT wIlls I whole ".ler In.n. M""I."II""II." l | w .lbS M. nlMv \ ,.. .. nlnl, .'.M", .. ,| I ..

1..1". -,, ,; Ow 1 k.|1'' I I.'.,.. UIliiliuir IU ranks Imimonj" al, nil liuiea, |ps liii'.ourosaiiar, wilh Uio bflISshlissh.lsll.The' 1"11. 'Ikev, man ., ."i.*. ( 'iintr Is It r. M. ..hh. m Ik.im al T'an e. M.
.11',0
I .' I ... j 'Cui ul.ut.1 % .H'' l1.V54lN 41 hIll a. s s "555.
: rI.osa
\ I'' .In'> .1..I. \ 4 :: :' : |1".1.| | will I eat the t lml tall'nir. lln'n I 1,1,1, ,,' ( <-,..illU.irrtHmiloiieln nsirnN nt (lie t.,;"" 4ntiswl28lNlliII Ilimnxhiuinw." ironed jial Inn ..;d, ".. It, I I.. Hi.le Himll," 1111.IIIUtrM Hk.nniiiirllu. .5.'-.i.J: IliNVIi'N11tl55V: H: i ,I .

:: ::.;: : ;If :IA HW A :::;:' ; hr.: "I'.lIalll., ini.lv' aiiUlmllv, 1".1, i hll ,,. I | 1 .. 'I"llh.. ","uih 2H70 ."IN"| wer nliil inIhera t'liinlH'ilind i I ritor, ftnighl, a |1" is.I I..... ir. lle.liiK.Ul, .Ikttnlnit,, '' .. .
.1" r ,
II Itiara Ill
1 HIM *., NWt .rn" 'I.kr. ,. train mini I al Pin.ii.Ml JMIK' ll.ni
. ,.. ". Mll.l.lllll' "0 IIIIHl, alp IIHMV than I liltvliniilil : ,p 'lhu..I.I ., UMH| I liuiKamN of ilullanhate .( John T. Mili.tr, 71 InimN. r...'U"I, .i mill. of lln.ii' .'|1'1.1.'| | I' .n,' S. >.uea. ,HM, li t V "i.l.,It inilinHHt. neil Irma,n M,inh ni.,1tooth,. ,.k M il.In* amiM ,

:%::: .oij U11IWl iiini:; 'I.'.irIJ Os. 'I tin' I Ih ,. I.y leis., Jmlift. liar I, .( .. .... H I I. WlllMkllr ,mlipHM.r) rolttatii: ,
4 I I 17 : IIHS m 'i'||, cunlialilvmil a fi hionllx. ." ;J-!! U.I.| wer hhkl bv Kltle ,, (i > ".. ,\ t" ..' > .
> (< i ..rn4kr' I,' .11.,1.1" : : I. \l mil I i. li..I..I.' II .1'5 xullitanI.MIII 0:. HMTM \11"11.|| llp'I. I
S..h..tI.' : In.ro ,. I ami JI Ian. of I Ihe I "I''. -llmno,, (",sii"il.I win.fillet I I 1''. ,. ,,..' ..
V.nnl nwJi I ."" I I""iltik 1"1.11,11) ,,1 a* tit O( i."r MitW ,IHU ....1 llniiiKhtttn. I II .. iion|1".ini | I ; .(11 ... .I''r '' I I I' Atuimit. 1 I I.d. ni.i-r ttml ,

,\ .1. .'"Hi I-I II K.M I"n.I, ,, I. .... |I. .. "|1.11. |lb.| f.Ua'that thn" art ')411l4.( liiPaiiriToV/| e.lalilliionihiMil were lilel I In I Ilse ,'a.of 1 I. li. June.. I lu i-oiiiu furwaid I lime). and, FiruitDre and! Generalfvry Meiii1ii ,' Ill SIll 7. ..,. lull.SI I. \\ illkkWall 1'1"1: "' % HIPeniacola i'
.: HI tr: '
... ,1,1.ha ; 4JHI '' 'i'i'r. ""I...wi.1,'"". ami Ihit our ;""rt'I..IN |II h..sl-ilt'. aiiYwhal I. vil ami lniml ami I.72J roupoH weie lutiughl. link ..,r,_.'...> J.:ai I' "nl I ..,. \: ,....,. and Atlantic Railroad. '
.
.. ... ".,"I. I! .'" f nr || In. | | In- | fill.il In Ilio oC.hosir. | I, dnuliln Muiganmn N .I 111.5.11Vl.Vrsssa, III:
I I. I u..t."II"y a. si.i''II.I.I..I. "u"I, mu.| caw 1..I".I,1 1'1'.1.,1 \ : Moml. .II lliar.. lk,,niki> i Ilk$4411nS I Ikiini'.rDili' loot
'
I" '.' "'' II"..' ].*-'! "W w. I"o..o'I.I.' |,,ir ir.leorlolrnl ..ll .,). ...I"" TMI '\rraiiniiiKiil4 11"1 4 .nitIIHMi? ''M' I.I; -'II.lh.' Mr" M hisi-r. Allornty, )Muhoilv, aililkiv, 1 wtona and.1i. ty M.lu'Jnt II lrlIU, 'llrtji. ''''.. \t..I I. Mill ikkk. (i.a- :.'I'r., I .Vi

.1.1.. .,.H N W I ."" I..u.I1. ill,ml,I ,In ",".I| for lh..,. I.n cue ililsIly, I h.I''I.'I"' .." .. 'I..I., ,with.in..nl kr 'hli'h MrMllnerwlll i.rttlur* o Ihe te.li.rail were luini'
--- '. Hitlld0isipi all"| _H< ils.< ( .I.h' In* ; lil, ,rvlHkmr' lluiw (fivat aiixllii- meive ....|Issshn| .et 5 lu Murliie.lHiiik.I'oiUi' I 10 oVIlM'k SSIlan.a&II.oaI.g., I 5:0-IS: M I oum: \' !
le/IJ.
Mnnininr). Inkm 'lo Ilio. IIIHIIV ,..I.t..r lull, .rosi I InDwell I"i 111111 mill,* '511lliuYIhI'lrfIIall(\ | .r Pi...". lianjre. fur hi', ol.l shIm, a*> |I'r Issn i oflhlwe 11111.117. na-A's. lut"IsI. llnnl.kurie .. 11 IIIr I I'h...'.1..I ,k\.Irshsa's. l t", r I'll k. Hk.Hr. I' II' ','eullltiauHi ,'11... | a .l.li.|IV5.m llirMinxk tlmilxmi' : ; > limamArj .iaiu\r' : I I'I' I !

.
r',,the w.k i'h.Uul Ma> *. ,I-.I a. ) till. VH-m.lt.. blat u.ui Urtiown cula "n.lainnl, f >r IhiuiMlte' lh< .old l'niiii;|p.' 'I limn rtilt, mankniH 5 i 1451411 555 I \ I. Ira. 75.5., II I. II Slit h. -- Ii

","U.urrl"O. I Kin AC!II A. tit. RrViunl trii,. nlv' aiil" 'Ii." all ,I a lulu' of In mini.liii-.. 'Ikrr-iHiilt" ''.II| 1.1',11.I ', 1.1. I. I,.Milulkm, of an.1 I |1.1.,1 an,.1 I lone. In Idle, ,., 5, tt ml. ."... .In V 7Ull. H.l.in.inA I.. !t: :2'1":':; ,:::H" v11, '"ItIVah5"'." |5,5,1,5.OM,; *.IH* :te(r I I

'Aa.rI'I. ., 1".I'r: ,.r. ".. ::..11.' 110 i"l""." U KM |1..ilI" wild .glIr.I I fir",.I I. ami km.HiiaIhr, "W"'III. Ihe Iii, }" ulamlln; lush trxnlliiiK I.inI oil,..". OH m r'. ai.in a. I..m in I Is- ,S.H1.110.|, liannlv .5511ors45-IIaI'II.... ,, |I.r54sass. 15.5,1154l.e.nsAr_ !

I.1,1.. .: : ". to 0"1 IHWIMII ',..1.... aol I fiilini.. I I mini. IiiiillliIif aiil surlily' .\(. ,.. I 1)111') ..11011Ihe id Ihronul I h Ihu I l, mini, w I h.'" hi.' mmwere FOR SALEM I xneiliiiirl" 5. *tir" .ml,..<. lIlt. \ I. II i.liVh., o':,';,",rtr .1} r .""ra. i I''lHvwsl.: I''

11''"' ..rIIrW.k. .:,.1 |in |iM ,r..I ts A
II4r4., P. t ,,. 'till way wr thill, In. .1..1.1, ), I:i ,1.11"1'Inl.tv I.y .niiiiit.iiHK|| fur a 11".1' now" faimiiM 'tlni' I Hit ki.nvlliTTIKi l hUe>amh. | .*. ? AY T M G I5tl.Ii's.l, llsI,5.. I;!. ". I,\M..I.I.I I".h. 5I H.rn: Lain, i Mlimn knillna, ll t.. ,!I...

:t:: .'4 ; :: :: ; |"h'o':nil,' ill,H a< hit-t" mi.1 I at a I,.al, ..it U iiiiliiinlisl, I.. ,. 'Im',nIM, 'lihinnr ;, ..lu 1"1..1.. .. .11.1..11.| | ttlnn I ('11. lluui, 11.1 hi. iiiminimlfanHill Pl MY1' 5 Iaoai .(,.se. ,Ia.-isssS'5 Il-s A t ." linn. T'II' a.m I I.,ike *.r-'mil, ik 1,1115's.'117 ,5'.iA,'.M
11 lit \ Hu ,
.
<, ,
A;: ,."..''I..tu..I" t.IU...1 I ; .. tlnii. Iw making, many warm i>or oiiilfrlpint4 I I lllres--lli.rln.uisal| | lu iin'ralloiN, i ii 'II. I hue. wai ".II dit, .in llnhue 'u"nl I Jill, lit.r. IVil.,I, MCI.iiS.al I.. t H:4HaM,I t aM lartille tr.ylH *:"? h'H' .
.a.. "1 ') II. nml, I .7-11 "I'altlo, MnilIIIUMISIII .. ke alnmk eaik .a.Ilisr l, kv Unhand ,. I h.mt A I lila-i.: ,
'W 1..1", frl.ii.lfor .I'KiiwiiliHUM i lull llu .fore all an in a |NMJIIII! l lu I II _ _. -V .\ A ..,1 wsar-VI.S.. :551. 5:544, ... ihipl" ". lVls: ,,,*,

11..1", ,0....""I., 0::I IJ |1..1'1.|'! fiilnjr( (mini, will ram ;I 11.I..I| ijiali, in the Ix-mllta., ,.11111 I \MH !:k .MI I.ins. and saIl I ISuup," Him loinaine '.r II .lla.in.*.t: 1..I"h'l. l.i Nil.Ma n..M m 'Idver MarmniiA J,..,.... 0:15,1 7:,'in.",,,"m.
I I I.1 I
J ..ri.-i. a hnniMity' '.rCt. '.H".p'n..I'..'tAr I'. MI'.i wild IhiHi' |,1,1, ni'lliiil.n. fIVOVa w.sslsla.slote.4' "li"rnHITt .tlr i 'llui l.-si l ...".ill rkpuoilliin: al Ilirnunam with she rctlnienl| ", son i-air..,1. a..1 9:30 O'CLOCK \". ",".,' Itau. n k II. nil ll.nr.A,, r: ,Ik.ttnlmtll .

: :. .. .o tnOM-l.l ,fl ilnr. ., :l.I iilri > their Mt ami, I "i H'I,loin fail ..1. tri I V I lraa'Pohrhw.rlaIIas,1al1r.+-- : ) ), In I.. a ll\ol 1'e. ...1 alII even kltitil. I.,"Ik* men after .. ."..1., "l-iptim" Mlini.n., lIars.1", .. .i., 5 '. Sill S as "kcrr. '0.J5,0V541 W.II.IL eAlp., Alb
HI I. WnlMfc
: .
',. ... ( tvrirl fir. u. whir. a. "I|>|lHlrtU. : \ Hill IN* .In.nrnflnr. L"II k ft IdemIV.ilir A ,1 .5154 p 111.54.- 1411 pal...
k-lnib.a i\< large
I".1.,1 ,"hII. it .1 .. I I | |"' 1.1 lrIII'tIII.I' IlllVIllIilli505 I. ( ..MMnit' J I li-iri.' 5. Icb.-lssy k5lpwIn
;
"11..1.I. .I..I. mnv, ,'HM'nt, lull,.. IMU "ly | >.. iulf, PIll tliu jrinnl .r. : ; Ia-Cu il111ff'.5111111iii14NNVl' & hell .luixU amitpilma. 1 'truthfully ..y.ll ((4 laid I Dialhe Hi I.Inn,IMIMIH, "{".. 4 ",'.1",. .
".. ... "I.., 0"1.' ."I,.. V.11iaI oIllllli.hicll. m,.a.inn w mill rIm. ;Ill. IaNinar:bs..I..l li;, .' ,:' 1 1' .lli.. ) knew .,.. In ,lUrrliiirul, I kvname ..Is ...&...A 5'. h. ...". a. *.. '
5I- every
1.,1.; .,raII. I"H .I, 'i NIl HF. 111111 '1'11l'. : : aa' 1.1.I hkr ;Illlk luill.; wlit W, : AND Kill. UrS II I' .,.i.I'. .. 154'. II .I. l's I I 'h. 1
I.,. ".sar.Ier.ik.n, .lrsHI. : l Inn,. ,,IH .,.an,I fi.It f"ir )i.... !Ii..sils141151 PaIhn'11hl'ailMlfls.NIun.Tjl flirll..luuiW II" "$ ... *..,. ,. :, IlOl I.l ilaf'. on t..1,1,1 >.'..I." n cramlaaiafii and kia |>lnck ai w.1 ai hinauit lit l 1..11.1'.I... ...1.l i. 0,1; Slier I... srAw.K.It. !

A., 'lt I.HiII.W, Ira ,.)1..I.),oal rspi Iaa ItLiJic1g1.At'cI..IJMN.I' :I0 1,1.IN:,::|\ Hint I;,:;: II cry I nun. 1 In Ilia' ill I ;: I 1'IIIIMI.,. ,a,...Ilks.illii.aiillriMal."". I .W. a honlu.ao-" ." ilt.lt.i.,,". ..'14i-4.,$ml' ." .:tl f....* wIlliam M.I.* I "* m Knllii : Ikal' .. w..1 mile I a |1..1,1! IlltIhl 1 1 ItrIb '. II Intt!. .',,,,lAVa Ill 5545-. hUh.55. 54N. .... II I ,I. .1. "'" ... :ls'eN.up.:; ':: r. : A..k..I.'t::1 ; .: ,:. j I,l'

,. "Vlmall5IVlaOlIpa
nillniiHiiKr luniMll, ,, ( alin.it amlrtrrilul .1 .
10. .
V lu fivur iiitirjKii.il. 55 1(5.1 II: "
I illlli, r.'HI 1.. J.I abe I*,..., r>r Hi".5' ,. r). 'nl ,hi.l.lsl, | ol hli.-wssI. La ,uu.le, 1. |ll515Ill.| ......... 'Wsl .. I

) a Ii..I ..1.1! mui.1<.ali Inihilr ; ," ".r. .r" !".r. .-nL.. N..nli|.,.,'l'" .,.11.'r ,,. I I .II,,' '\ I.ihi.will niiiHlM "I li a,11,,r.iKrowii I fjtilhlnl all kerould. .. ..11..11,,ilnleilWIM -''slays.TSnss ...-- 1'1 h7slls las JM M' NnA III.,,|illS.II ..Il:.lk,,.,. 'srr..r __ 5.... I I''
to ... Illl' '".t In |,.l..l u.I. I .t ,,1"1'| ". |I'AI k. 'evert ( nun' hi. ,. .1.l h. .
pntir I. lailsireal .rnlmlIn, IIMII| nun 5I N 1"11 S "o AIi's 'hl.1 rum MI, 4 i 'inii nUr lIp" 50.rlel.s aMA OIUOVuIISs
,.I"I .
or "
,
.s. inilinilni' Inn 151l5't I 1" | :
.
.., : lb4J01aii.4.lhi7.Zliohip : l.H.k.4gsla.. I. 1114115 1. $ br I l.' l. found. di-H>Mid lu kkiik Ike dnlt. I U .. ..l. it 11,5115, ,. 5 I' sI.so' I ..I". 5 LW, : II !
"., .. 141a w'.I" .", i. 'I : .I 141511110 : : I iliau n'Ik'n, rare awl rurinnn. arllrk4' oftariuiHili | ..1.1 '. I I. II 1,11.1Is .
. .1. ,. f (111r h.w'ar.- alllf, Ihi rr ttrt< .ta.>/,( amiIII i .114511,OVS 55115 llsIi I I t
Pin ki.la 11 of Ike Hi IdCkarailenoflkU II I: .
uf ike I II.
diuger
. i..r .I" I of amp or Il.si's' ... .
1. .I nab 1'10..10 ....
___ ____u 4,14fl14 II ".aiillll. a, aiivi.ia' nlih ira. I. n.5VlI,5iIs.Ien| | .*) KITH, .. ISV ''a'I"a r .1, I 115 "
In .. kind I I. di. .iiilmu ,iii.nl, ::11 7inlrasrn. Si no. I I.r. mil . Prn brb If.. .," ,
.
.h,1 lint .1'.I'I.I| | ," 11. 'II. t I. K In. Ila..14 ,.b.a. II, ) nwl 1. nli.n. ..,i Ir among whIch, I.a miniMmkofriml x | 1 II lln... A 'IkittklkKIt 'A

.\\IMI11fMII lifhiijj iljMiUlol,) ,, In, knih In' ',aim', nlnlll Kill, 11 I;a-H: any ': : ;. I Ml-' irl-r: alttny.rTi"Vwrek. ..1 welc-kluf. : ) nn.la.l Uklieaof nn..,. .. a)'|iiutiinallui i iIkilrowiiutaiidir ... 1/1........ ,51.1 Ir. ...., F .... "". .. V I
II
U.I I. W..I.I.I"I. ; I
-- "liII.l.Hllull is Ibis. E: 'Iho.a.sg.' I.,.. .. .. .. '
i"iA.JVl". "N .
Ilio llliiluf, and I lniuiIhem .. .fI' 1
bite '
liri/ily
; anvliarihiKm | I | ;
:
I..HHU I.A.I Iw : .
> \ llml-llllHH Itir ; lu Ihe lari l etir 51.1 7l's.osils.hI
.f.,111 I ; : | (1,1".1."
I.. ,.'n : ian v'.a'' .. I.r.frt.I.:i | ) any 14.trlslilno i Y.r Oiib.ilha, ,., tt.rk with |laigs'| l.nl "I'| tJnilMaml I'lllon., \ 1.1". t. nulllta. : : :: :; : :.' II J
a..I.l.I..I.f ,1i.- h .. ; .: fxlnlilllon. 1.lr. 1.li.I.I".lih. I ... .,.
.
iar.,. I a. ; Ihl..h .. HUH. /
M nook
V AdhVw'tlH"// M"'K
"k l '
:
11111.11, "lund annuiil. litIlioaollon v. lll.Ult rra.lilr I I.* will .".I d 1.h'H. ; :
.. Ila. "hiil ) 1" ills ,.r may .1..1. f hscalisu.,
,,::1 1..1. I UHI'tSHub'Wir. ,. I. |1.1.1.| Ike Magk Clay ill uollaiklnjf ::1 1'1., $115, l..gn.. Itatia : = ',, U I., ,
of the aontHnllnn. aii.I I trill I trailing antlhinK wkalenr S 'Iheai .. ,Io-sss.le4. ISP $45ljsIN' .. .
.in llml ,thai 1"1 '. ." .
enluriri*, iiMlllMy
---- | : :: 'jt
:
.,..nl 1 nnlle. all in ,, :; ; I VIthIt(4IIw1 Tllunl .harai. of ll,.' "l".rial ...rI ::1 I I Ik./,.nl I 'huira,,, til. I .' I. 511.11.| | ul, ,111. tt I WniMhlilln.li I
In li "
li r .
Hilt M.t I a rniiinioii a |I''r',- 'I 111,1 fulliiu lug M':ilrim uIiife; ml Ion, reni II'."', i I IHI.MIH., .. M Ii. con & K |I5'.ns.Is,4' ., ... .... I '

reklilimiW lo |I"itiiioie a coiir fur a. en"rr our : | | Inkrn, Inin' hIll' Ills., DMillI al Ike I I tin. Wlh J"II."I.I or from iuollnrof, II H.i linli, i kl .a.i. *4Jlllli.,.. lkmuiHiiIII ,, ': : :'i-. : I .
oellrT I I ll-s.Lt''ss* .
'.iltNMI: my 111' .. ., Isnss, !
l ji 1,1', II .In1. ..swa N a.r.g..rr ,..1 I \\ett ml 'hiiinnnt: .".,1..1),, and. :"W I III han",. < '.ll.in. r:".'h,,,, ... M |Ill|| : HtH444l\t 1.lh., "" ..Iy lla early. and. .1..1 mark, I.iHvMitt ,155.. 't'.lh... ..-. 11..1 ;

, i.,.n Klil",. .,.,,l ,I IrI. ".v.<..ar S.>i..p..I.lll li ,m hit il'I 1.10"..l.-, '.1" .1 thin, I. (the |uuier mi..11 I ,* lu .how Ihu drill .. Ihe ..oII... Irn.h'l', -AT 'nl, (1..11..1..m.) ,.Ihe ,1 ill ami rill, ,.k mIn V I l IA"l I'i, Inii-, PIll,I II.I liiumui.J I u..I, I'7,011'liiutliot' K.IK I."4..i"s.. A M ,. :is. Iub.l'ls.si Ill :

,1, .1.. rlMIHIlltlrSli III,.in,. I Ira, IK low that it milHiInn. i V .. lialllo. uniform I, s, un.hiliikiiirundevialiug I. ,1..11. Iawlrs.'ss 10lllLIss4
1 UIrrI., las., __ WM alIt I..*. 'Ihi. nirlil.| inarkml 1 "IliU. ) .II. I H...I I I: 1..1." H .., I..
.. I Iaaals. : : A tit : HIM. oin.I .. .,... ...
I "' .., ora ih >iro tudlilale llml i .' ,I | r I : "U'hM."I:1 IU'I'I lruinr| Ihe, I Isal., werelaigilv Una, 4 I.asa in. 1', 5lI, ( ( .
'\"Iil I Ma
.1.1..1,1. |
11.1':1 l5755.IIII5llI5I,5lS
: -. .1 |,riinili.l' | ai. tu liml.l, on. lln, ..,.".1 : KHI l. Imln.ivilluui. : Iliad I..f.;I..I"I')!' aalril.ss.ah.ae. '01,...,..1.,,, admini.lialinii I I hal I 'n.k.lt nash .a,.." .. Hrrli-cH. HIMH4* .mi Ml. ,H KKnllltHHn. .. .ll. .:'i..:,.,.:. ,.. I'' !

MllSr"V: I,. I,...I In -;.,..H ..r JUMnn. linn IH. ..,; hill. hi.,iv. _'knt, wwiimhcii V 1.\.1.1\I _'. 'I HI I 1-1'luweliat las .1.. and, di.11,11.5.tsr| I lullluui \ Il.Mill .r.4 IMH. k. n'J.. H I. tt blINk' r w II p. : I
,. V HHII = : :
" rI..tr.IMtI4IIIal' l 'I h",| "".| "4'hl.I..I"' III. Una i in ,1.11..I.av.. UMP 1, 111411114' 0 h..a fillIp ..,, k1'irl ;... I....'4 I ... ,1..1 I Jm, I 'nllar.. lOnnla. AnH'il S I.", h.. 1..I.j..II .4 Hint., 151.isiS' Ml.. Ha.M >: lscwsisy.7,4i.5ssalus .:. .-. ... I
.
:.,; : | I I \ l ,'.. Itnllmie. .1 11 nU |Ir I liueiiHn. A' ... II'..J.'II.. I... .
;.I W'I"I.I. I 'Inline I...klran 'i r" ,1.1. .1.1 PlaiaIlIl U..I I, .I.Il.ail III. ;1..1,iMu ..< l.unirtixial lUiisSm.I Ik* .rnynf.llri.l nlrs-pes'n.| Si'H ing, Ma, kiiiri, )."llVaaraA" t I Ion Mini' ,. !...,. "....".t ,
I,'am "" .r! mm : Msin 1 til i-Miian bfl ? .a S Irani la.l -- ---- .
l"a 'Ii'I'r .f ", t* : :"\ I Limn, IJIWIL, 4'', ."1.1.| ) arilIIuKUIII. I s '1.1.$ ..I.'t.' I '
pill: 0\ rrEI'-I,' '.h.., """ .1.;", Mi i4 .. V :1 \1 \V*>la inUv l .lnil.in, Ky iimkrhtufe I (kihla' I.p. Is. sS., 11111111" A" -s i Al I HM Mull.tl'HIS'. I
.II ;i iA
> j
,
1 \ .1.11. sahis'eh" In I 1"1. fo .. ;
l l.isnash. are ,
.
, ,, d 1"lun.I".I..h 1 rI I .,II.I 3J?$ 4414II :: eus-ry 7.r i-vol. .. T.I.k. .I. I ahSl.rrslII 5.irlIas Pl'III arsla NII Ar !
0I 51115
all
'$1,1.."', "li.IMr., I rl.r" ,. .I.. III." '. In tth;il lln 'I'll lull ii.". klmlliunrttliu ) I I will his Men 'thai' "Iil. Hum, ha.IMCII nu nl,. 01.,1.. on ami Mr W. li. ('lulls-| I lot tamy Sluud I aniK. 'M ai la ""...M. I.M re., IV A' HI ,,. ni I.Milln. Uanil.il: la I

II .'" ", h.rI, .,1 .Ihiv.linll ihiMiv, $. lila .mil in |. \\Hliih lluildiiiK tiirimily 5 '.-,''I.i,1) 1.1..1.. will U laid l") Ike .1 k. '.'si,5a, 1'\ 'nu.. ", .... 5N4sl5s 'la5..nsi., '

--- .., ., lu of ,lire it !ho linilyllu 1.1"1.II by I.J.4.s'Iyo9l.lsss HaiHuu, and a lost olfalkiajl I llhl \ COM.1.. I. A.. lasts lta.sr, h ,hhi.SsOsiVhs5 f
I |I'" |I" kH | Iil. liuiiiK I '."" hil u..nl .1 ,; TNVHsrhl'Ila.sPlsrlenl., ? ;S, w7l...., ... ,
IHIOII ; ....
III .
V4srsi
..1,1, ,.. 'Ii, whhliwe. rifirnil .II''I.IA'r.'j tin' InlililiiiK .. ,h. sstll'aosssga, ..
| I tlni. 5 I. laum ill New tink Hllk
,
I"I I.a.r.Ii, ful"o I I 1"1.1 iII,'r -.11' rei'uiiplm Iu. -- ,"' I Ilihirillk' s .* I.ni Nuituiiiua. luM.I.I 1..1. 'w5545. IKHI ... .. .II...

' '''|1.,1'.11'.|.,|.(,|/.|. a li'w .I 14111 l ll. I hminr h..! If ttlulv ."lie l I. I liiimuliirlor I I | ...11." I ha.' .1..1| | I lure .".1 .1 ,llui sVilV aie lakluK ImMuiM InMxlit Ikloigantltekuudrril. __ ,, kikilsI. Ahl..I.. II II" It. A r: I5.Ns.ls'lT, 5.11.H.,11,1 'iknniik 5,.,.* fr.,M 1.'an.sola IH ''I II! I

,I ,I ,'ai"t"". fr ", ) "","m. I niU MH.iMt.IMlll'llll'llll'll .
.a,1.1. al,1 li"I MM ml' .hare of mom y hai Iliewa of haml, ...1.I .. of them are .1.. NoslvlllsII.nssiN.a' .
, a "I"|"t ...II.ill;,, unit I IV in -- ..k. now .h jn-,1. re- II. III I'III' A. ." "j. ,I'.....*>na 1.11 .. hiyaHlln'Vi'tnVrABit -
,1"1: : :: IiI'llargiM II |hIalil.| ) i4iiilee\Mil In I ha nowon 'llsra. .
" I W.' I.ninl,"",. Mr I Iliikivlhat, IheIrali .> "I. "I'.I"I.| I I..ill | ',VpIa-hol Ik.wJMne.lliklwrl .. sal I I. .I 5VNI5g. acI III."
-- 1 railroml,I mi-tili .1".1 M-e -) ssl.sst ([.""'. '' Aol isssi'er.CLtrpot& .1551,0 AkIlil, (5l'IIJSIS54PSINVN'.4II I I V
| 1".1 -1-.1- --
a (tli'I" ,.,'1 I | | h.l. ., I \tiiink
,II 4 U.' l.lI4.'1.II"... 1".1 1 ..1. ."" r.. 11.1.1 I iIII'II"'I't .'.u.I.I.I ,'.. fur .limlii|(. I wan a 11 ml JiL. Ikimxli. on on* ofI >er HM.> U Wwaulni.klnc T..t) t.i l II l'.1.I .*.1.I i .1".,*.1.I 4.l. W. l I' nieiKV.,. II,.n. 5 I'MUH A5) .
I .
" It 11. I''I''Y| la. p'll.ss'v Milmtkliu \ In nlnl Stsusa.I.lls'asa. .
,
.I.'I' _.. lan I SI In'in e.linb Inn the ilio* wareurrililiiiu il* lutall.b
-. IN I514lii : I5'sa'IIIII| mail I) il.nil 1.1 Inllio ) ) .. II, ..* \I.iiia, .u...11........niMMkA4.1tManm
.
AStl, .isin I: "mi 1 1 m nun, ... .. III. nli, V I a of lliuutwkk ami. I'ml liolul |, .ly ,imnuvinl I ami I.. Ink 'rNt: IMll-s511lALIMVO MI4e5 'ass II 5' II.I. IMk. III or. *nMlUMMH, 'sIa ...1 IN.r.lll.i' lUllruwltal .
l -lull l nl' irili I".h. I Ii. 4'> 'in* \ t Is.
Nil 14.51" I 1 r t 115411 .r.I ,- lll54l'lljii-iI| he waohuwiiiK klairohoMHie |
I t 1"A'"II'r.' mini : "".I.i"I. "n.h"'ali,1$ | 'the fail | I rUHU ....

.. I I 14,11111 II i".l A I 1441,1k.,'.'.\.1." ''I.t I ,. I Ikal ala .;'I 1'. '. I. I. i I. I... kIn -I I .' I Ibiiawr, ") fbi .. .f 'Ik. .:...Io. ('.."I\ Ifcni.Mraliolub J..IU..I".i".1. | lr III. III 51t'l5tAsII7,5ioI.' ,Ir. ./ .I'..M. O..|. brMluilil nil .. 4 l lMtlLV as.lea. .
1..1.
fin ileS. hi. I/MIIIII, I, i.rilii' I: ,
1'1- -- - r.iuu.Hiik iU ine* ;toHte.slIllI4.4glv1aj I bckl MteiliiiK la.l nifhl,' 05ltisns l r.ir Milllk-Ht, lui.ltukrrltra
wmlli' Nrsliarwi | )( a
.I.
iu C I s.lI.'iss
l I,4l IMI"',. 1.,1 1 Inini 'I .ill.,ih"i.MI. Mvuulij, I : Ilm hrflilful. = 1'1.1 I grab 'I'II'I.| i ,1.1.1. kin IIrI.. HUM, eanu.k*. 6-t, 1111PM.
ctbihiliuu .
.ll W"I ) luiv lank fur nnally| an I 1.1,1." at auoH a liny .. a bil nmaulaion II H K.H>|.WIU A' u Uvr 1155PM
" 4.1(14. IuI'lIliII' ; g ttilli ,tin' Htw gaii' 1110 n. .I.r| .iJ.rs| 11% *t\( I: 1"'O"1 I lu ll.e W.'J lii. 1.11. .r.N. ,. I.1 i \iiiiuri.iiiiii.. I CIHIH. 111.,1'I 11..1.l ,Pa-siss' II4HHS..I..
fisIksolssgpastlsa
11. ,4
MMIkal tr I II
1 Im rnHiiiiunall. 11,1' up
"I.a"j an nai e |> | I ) s.a ..1 Ir..h. ...111.."i..
I I. llu. 'Ilii-a .1114 4 Ji.inn. .+.1 if Vr. ;: : : : : .I I 5hsIlsIs .
U' ,
luuipHiit ( i n |1111 U ..1. I'
.II,1hfr II. Mal are nil fir l.n.lml-rr!
we date fj l'iill.s,( fur liamlliiiK. olow. : 1',1.1"1'.1. w. II IllIIl'IIlw4). U ,. i ii I, N r.1 I u. *U. II -a-. llr a*. aio
IiyI"I.r a..".1! IH-II..rllnil till illiw. .Ml')ii, N his wi. (A..lly. wi llui He nr hal I rn-s-lull :I ory : \.roe 1..11.1. 1. (I'. Mm, kl,1.I IruiJ.tk.ri 15151 ,i.. )..k..I..IIt.| *... AI....' ..,..."., t.Ili"l i.reamer viml .
" Hliuli I ,I4OIIrl144I. 1111 iII fur ll"'in. 1 "".llj/i" In Ilm .. ami will .lli -TIIK UIIM IVM HHtktMIAS1) (IsSl..sv-saEIs.smal.: | ( ) Hi.I, hand ni river of all SinhIllas.I |
"liT. 1 II.eii.eNliHIpt. ( llarvw, Jin 5 Brirn ; Sei reaiiea .. tl .,IMIinllul. ,J.l.ik| nnllita
---- in "jiot.;., I II.i"( In >|1I'-I.I.\ | orlir I II I.II I. I 1..I'-"I. -,. .\. 01 .l>..n_.. .I A 0..1"' M-HMI .1..1 work .. > 1..I..I.II..I .rli." t luMral| I,I .* Muk| '. 5 II HI,HI H ItS .Il V -10", anAmi l fussy Ig'.1.1",1'| line' .
KL lisle 4' I' \ ', I .
guiua, *
\iw I" IS..a Iliu HI HIM:; |uiuii | holly all uuneIMIIM "I| ..'j .... 111 I. IUA.11,1.Till .
fealsol I
n.
"J| lllidsurl.-6nw.l niikir _
at Hir _
|la :
, I Illllllil at, | k.'w fi liwn |I.l.L! ill al l..i Loll| a Iifli ".. 1' llllsku. .., I : 5 111115 m.He.iy| | "I(I'-evenl., aiklniialnnlii J.; ....,. ('. II "-.. L.11; tlname _. I. A r .lu.u.U. I.. l-t..n. 'HI', ttlln iaiKuMMk I

'Hill, ale |I.avli... '1.. I.. creills. ..1|;iai.r ---- I |1.1,) .l.ltsss.l liivoi iaii.a amil ,1.lu. M J. Vassals., I. I I'. s-alias ." 4 If ..,..."AI : let:'.. 1"". II. 1 II \ .., lu.nrMM I II. .
-.. II .1..1. itlen.ahirar. .ii.., .V. ", 'utit: "..;; '10 HOIIII I HI)1.1.".. of all dinrawa of, 'Hi* M j, Mr I t I llrrnl, la oil a ,l4t ,I.. lnt, .... .IkHk Ml. .a.l ,f. nw.Hir .
'1 Mir I .lit or Ilin, I kuowle. W A. Itluunl, J. ". ..N..' "LA.I. ,. .
AI.I NMI. U will erNie risk Jain A.I..I. Er: U." 11.1'" Pa.l( ii.o. i .iiiii.u i us,i .55'S' 11574a I
\I II.akl.t I Inink I |aiwe mi 'lii> innini ills lil:pKl-iiu;si, ., AJ 1 'lImo, in..m "... .I Hi. l.ulnr|. Itaw lasssis(.iinrHtiu. hy 1.1 htii 4 whoLove. ( I'I llolaml ; Ktemliv' l's.sss.. .\. !.Il. ."" a II Ilk.. HAH, '.,.,,1.. Aa-.nl j
.
I in i K>11111* *nl 4 areniiiitiiiunt' ; K< (Sail I "| |, uoaiuanledtf I 'tiiuuiki, I : i: : deuiral J. t: \' I. 1 I. IU.lly .. III'Y' ,,.. N.. ..... ".I."I."I'.
.
'. till, i Pt l ,tin nktliniwurMr. (.,n II .n1 ,' ( nia.iliheM I iltwaiea a lilu 115411 y. A ..OU, |I.| LI. Sliumuu.II l II. I) rue, A.ljl : .." lI"ltld iiaasA'ss .II.-.U.- '
I'ii in amil4i' ., :liilT U h..I l ?( .I illur r>*'nr.lonUK; will I'.n Iheily I ,l>ln. lnH In ih'lu' ,laugua s U<.krvit W. 11. kl4ryJnn. W ,' alter ( huulbMr : "I
U-l IiII" Im wan wi'II : : :: I | 1.. .1..1.11'1.
. al..I.,1 one of the, s. lut.uiliaunwirl4of <' lu-night. on Ihe II.:Jlo'i lock train fur *! jrounK *niTobl.'eliuiililninl I ,,..... lSlso.Sss' MlI FeD acola Wholesale! Market :
: 1 llulea thru ... Ik
fur ,
1 lluu a llu. lir-tnCu .1.-. II iiilriUuiiiiiiillijrllifiMMlily ; : reniiiiiiirjiikil by many .ul.1| "f"1'rnnMul ami W r.H. I 5. ( ,1.1 have iron ..k"* I 5'-si'-s4. I also LO V
the M.I.il. here 51, H.a.'oliaini willHUM t".r" of Ik I 'Ink ami Ihe ttmnit : ', .. k. N. AkH ., k4K .
In rsl> finiiN, I fmHi rniim' klM.kwui ** tlfntt* lsrlIs, (sir ....1.,1 ,1.1. "l's r.Islive.isiil ,1,1 .r. ', M-riHie,! nrnlarln br I Bicaa A S.,
'. : twia
.
ami, roiiinin.ltoil l.nili. hmi : \: NoVas Slows. AIM .Nh. U4In
Now data In k frk udly wilL
' < linn.li. ..1..1 ,,- ( hloslosodlfU..dslilhis5raIs'.L fiMMHilllr ..|>owerei| ,lu roufi r fru-ml.. 5500 4.J JH.1.U. llr nkiil .lWi MIss.kaauulrnsrso.E'ls.A'ssssoolsd.
nnl a larfc rmliMiire. firilliruilliiiil Ihu Kalllir ('InU, sit Ihe lollp1a.e.. Kml fur I IAddriua
-- ---- -- 1'lill |.i.lHii.l| $1. Worklngim-u'. MI. 11 A I Itu III I l l.srsses'5 K.H
a IrII.hi.iM.s. .'. ,l4 > walir I.Iih neverhalls 'I 1 Ike >haliilily U 'there. will U 11.l'rptiasno. .hl & 1..t..I. Ike III .lt.iv. lti.kiiid| ?Maniny lift. Oar;: s's lIoo. kHii. ...f H.lkj | >. / : jMa
-.-'I.u.a'.II.. .1 : | ]:, 1.,1, aol la 'luvll 't.. ,. |1.li.I.I., I Mslsll.. 1..1 'lb".IAY silu..flsr ... Apr .5-. ,...... owe'S A...",.. .,11 ) 110 IMH4. .{
1\ fre.li a.win,I ,ist.i.I of < '."".,1 I I | UriireiujmvkJ'P .v. .row.I JIw.Ishp.Ile I or .thirl, am heaprain ;_iigt ,). c.. I.Ik. ..ami. n.Hi Ike llu'r* 1.11.1-1 .1. visit Inn. .. is. I. II, 141 I ..,..,. 5i.tis AlolO (II rn.l. k, sis Atli, ll* (.
1..1. a
.. In/, lull. .ill Im; kl |1"l lurr ami. evertait osr.-re.l! ), and Ihe, ,trip < :*' btirler ta-sy 1.I.r t 'I" 551 5 I''511. r-sc.4. 51,5-s J..ssns-s. A'SU 15551 It >4Mv, an .,.*.,. Nn.s.hs "1.111
n-l |1'1. the 1
iweivi t lhrssslesssI she
at' I U tl. IntrA. liEns; ''S.j 'aV i." raiiialjH| ( ..I. W II. th.Uy,!| h. foOl ll Ut I. PS 5154,150 Jl.Is lVs, Iii h.sslo.s. .11155SI s.15Is5,5assl "l.losiisl'sOa V.111054
--. .' uLi'ii I lir III* | I lu ,In a I".a.ant,, nature 'Ihegame -.-- wml ,.. INS I. II c.4. 54 .rbA'au'o, 540a
.i",1 I"I
"I'I'flor .1 tuy |I. _4 N u aakrafciiui'tlM ,.. ml ,HID bullish. ..r llu'mi
\\fan ,. nlli'iiimm, Im \ union, hy kill .. ..
hr"I..1 I liy a ITI !>..tr.a M I will I k I.I Uedal, rnall him- ;r. 0 Klsrr. 0101. Isa I. flnu(5IAaliI ""., II ,50.ffi.s5Nss.I
( | i JiI'3. IM MuliljiliMl, klm* hI.. ,..., 'Ik,. K.r levis ,il ,
| Mul.ilu lair Ilinllh," .,li filM ,.r June Ill) V V I P.sl. lluuiMr. ,. > -i M4H .Iajl,5li. I
,1".11"8 I. I .ihinioii, ," on tin- al oiknk. I MI Jai-okt bmin 15,115 5,11 II"s
1..1..1,1. ,; aol 'kkla fair lu ainin rltaln Apr .
.",1 rinjr". (a.aaasIt.r." 'lio' 1 t ** li,ii',1 nii.l I Ihniii.liiinl I Hi" Ma-uiii, .Hi:. 'Issalle. '''i T .AU ...ti.> Jt ..t.lf ,..Meelluir.Ik JuliH >'r.nk, |1..1.| .>r h( tin' (: r' .IM-I .HH, Anl milln.'V".Vi"Vl. : ,- V r aut ilium.
,"Ii"ll"l .11 |"'' .i"I"I.I.I. Ht | $n. ".I..t. .Workiugiueu' OrganMlinai nil sin. I kaC siN Alll,5iIdh'a' ,11. ",".
lliii.l I, I in uur ( is. Iat ( ..r.. HUH I linniinninx 1:1.1"1'I'rl.- Hill Iw run from H..i w* can but nfi.r I.', ,.I"1,In i'iuIhe aMmhlnl' ". Ik" :0hswllIsow.pr.IsIrssIaIhsi.'osstEisOukjr "I.* | w* (laid, dltkk.l ln<|ikiil I r".I. w. a uribuiiwi 's."t, !. N.HI., ..I 41AM .sIr. V ntnilik-rH dip Millkkk I *
i
.
' -utiiilluix. | ,lin. I" full'U.I ,Vial .billv-rJ.lul, ttraryanirw"1HHIin .> rur.iuiii.la lu Dial, Krnllttioau11t U i Ivlliir .I" uur ,,,\,)r.l..nUjrM ape Ii lao ,yeN .. h. Wras HUH I : ilit ull.lMHil.il, r.nw Maicnu.Ii
' I. a ar* fall, Ike very '|1'1"1..1.1.| | V: IIII, rrlUM 1 *. Vlldlltu. I.. kiM* I IIM-t lair. 4II k.M* U',
I ., llmlhnl
llui |I"f".uall. --.-- In .Ih,nl. ami VrUM ..l nuk aol I'..". Wllwiuk.iMwl'l'r .. 1 IIJ|...... ..
"t.o.hi.r.| e"oi Irini. h'I'I'Y| | of ." They iley IbalIkrr uollo *du|>leil |1..1 eveuluyIn ., 'If' 3 >Is Im-aklnrt kMMM I> e-
" '. hI fiHluiH, loulilin, ITgIsNill ill*'' ( I* I be PaiailiV.Hie I Ils'r. are a fiw of llnir frk'mU was autlklug Isis a'tluy Ini n.. Wilx.il ash' .... ,ml) AMI W UwMllt lIs.mIIa.. 5'' 'S,55.-N lll.l4la5ln.all' I./rt. '
,
I. ,
1 41 l&Ie.l..s' lll Ml I 1,1,
1&1 'I' Ill, 5 5.a p.l.o | I | > | M M
,.1"1 Kaiiil4IiiK. K1"" *..* raiN mull.r>ljiieil lively uoliliet theimlilir l"r.I....who ,hook 'lu kee .Vhiiii, iiiMeaw SI i li: AuKUMiue, riaiM a Tlrlory usa. L aol ,. arrive! lush' lukaIgln .rwl_. of Ju.IK* M.wrll,. r.aelsoI) (* S II i jlsuj I i I U' Vi'1155'SA .II Skin-n $',5e V5u4JlIlm
mill I liiiiiinii ilm fill' Kniiiml'. .>: ( rraitH) llulUr al .."...11. AM JoN u r _.,... MM III rk e4 I I. ke-A Mill'. ,, rrkM-J tit
'1 | ) ". 'thai' all .hil.ta 0,1.1 I.. the e.UMi.liiiHii4 .- I .,' I..... I$IIIM. | lrl.|j. r whIrl ,they uy will bear UK fiL., V 'Irwi. llr.BJMi.'a: I .,.1. rllr l I.. ".I..I'. H lif.rn .,11I 114,IIUMTM tll* ll....HIAkHH :ana 111 I:

hi |IIN.11111 .I.k| | .>.., w1 1.1 l.iylv4ias *>.irpi| "f tilUrir.ar All aauA.io, 5l, I .. hIlt |I.e. \iUm roulosul4.slr.' | .UiUKiiig HII4.411 .... 'T. .1.
5.r.'s.1. 'f".lo
\1.1.1. I,lie rlU.. ...> ..f IIII,i *,iin. r. alW,.k 'lu fcnn.IfMr w It4l4o.s.14r5kr5IWlkVluaIsfINl 1 "a will $ lIV5IVlslesnhahri| ,. ..1 vHlIm f.niilj ,.r .. aol. iuikliicHindi | AI' ON01WIli4lal51lI411'AS. .< ;
| > .t..1 .. .. .. AM II..... I II. .., : |lir |nM: loaN | lt a. awl .t '
lull -r-rUliilt il< nut I a.Ir.r, tint in.I..I" 1; imi KMmHlMnvK.tlal.lr, >vlwtlM.4 5 a sil s" .lh I. ssi I ,
". llmavMintrina : 4" kIn IIUIIHI lu llw fill urn. SNOa11IVwI$45.55SlrhiIlIIlI4la II
M ,
W 11-AI-MU.rh.
il "I. fur: (lie 111. alal.rl4N.l.l.| I. I.'nr.y. 'I ", bIlly by \ *: *M<" ..> kai. V M.Veilerd .M4a.Mlfl: All I .'II.It..i-uUUT.: m. I rMjfWiHUIfci, Mart* |jmMfl.:. 't
| 10) !' 1.. I..j.| .1..1 I N. JunU isiJ *
Mr o.IIVLJ'eI.onshlisss t
> isrb.l5.A.N..l.5IUI
> j7 .1.1.. S ..." k Hi* ., .. IIW M. II... rim : AptJr, v |
slam l llu .
I. NIl4I.1l 'lur ,Mir -. nine of II.. )nun{ ".u of Ike illy 1.1 .. Owing very large ra.of lost HUW | ) ..,. "' .Asi ,I,00s. 5 IJ"II. ,lbSsols I'mbr MH-rl., < *M>.V |Ii|*>lIt fwiUqi a rw nIHU

----- Itiv J. ILIUillnl( let orauUe a new niililary' niuipauy' laHMiliux I Ia'a di 'uli.lie* I* Ik* Ibylaler 'HiaiHra IM IU. ..11 rr|.airing d Ia. I..t.1' ,' V! {.., I knr t r.n* H" M.i.; AwyaU :." '
ll.alr.4, .I ,I1..rrlbr.w.l ..a114 1..... .1, I ...I.kr..1I' \ : 1 as-sls.sl wills I.. MW 5lsIrS'sI-a 0'l$511555.11511I5' 1..0101. i5s&11r7 11050 C55 1,1051 ..0Nns4
"" ""'1111111. .iu.I ,....... .'..... na,.liattlAN' "iMMciiurUikUlbb: trltk MnlrVriiif '.,". Wr ([If* a dl.notiraglu( aiiiMiul .t lIsa ,.arlMvul Mr |I"y ..(IM<.I| I nrreaarytoemibiy Moisil kfu-r s |>nilrai.Iwl, kbwww froiH' 1,4.51410 N..nh l'5411' sasheS II,5'a, aaca.kr4 1.11I;
_..
.. I I lie I almilihver ayea..ih on 1kur lay al ka.ltwr of Ik al llnaatna, | aaulkrr ...L..". He AlpIas. Ill. nii., halOam t.S 1:1..1 jirpuOsoalIlsA.
,V11IV Ill ninrniw ( Mi .Y"Ii. lila .. ._ '
I. Is.sssss Is .alo a tl-ll |I. r.'j kaa.mlb'aS' I III .
A iNimlar Till, : iliiHiiMlir lun.\,: j JaarliNI:. I foi ; ; a '. ;al l'oiT Hall. iselllisealay I' 'gr 'lt4"'r"" .t! 1... 1'k* ( ...1. mad a l tvl break .ham Laos. I..."..,. ..."1. ,. *n....1I' I Iaalikmakar '"I ., rrwhlHK' Ibli..illy fr-s4s,44l)i WaasIluNsotIOsIlIltl.545V555e, \>r- l. ..IIi.Wl. .r./",. 544 1 J.J!., ii4'5. MI51p ,:0
| 'r.I. ,
.IlNlbaN' I iHilnraHlll. I I. Mill rW .K. I I 1.111| ..r Hie .u'I.I..oI .j.i| ;. w ; a. l ll'r5U05WNI al lisa atari .I.11,1 Slam rwMiMUiytuaiu.utrr.xl .n"_ '.hat ar..I.I..1 1..1 I ",.. .,. Mr. Jordan ..>> It* inwark ,III.l.. I In imi',' .11-ll I..!..,...- I H.ll. k tt owl gaSl.ss. ...It POlIO.IllifehI S

'V. ':: I" Ptiry Uli a |l.o a:ill I .INI; ': 'H* l.lli44hI >< .'I"rolo4: orjtanUallnH woukl 1 lie iftVilvii ..1 I' _. oll Mr. Awl geullemau $, ibiufo fI r ,UMI U'lur lit .1 'I Nl4/.el)5'lOI..lI5e.' 4 .... 1JIw. 55. 51117,

V ." Ilir Htuii, ami NIlIrI I >. I* i ilut II I II i lu-jill "loya? an.M.liK' I'". d'sslirrhlI al tuuuly I JaU" (Oeural .. 'limk I.|'* .Ik.Manual kJlt. will aol lavutrakly known In 1'iu.a.o ..lrss.inola. ...-. AId, Am.iC sishol, ..." ,
I' billc awl Jll ,HIHI ,I" lu ,Ik. I r 'IIMIk I M MkrTVUH UH| vrMMiiKMil HH* p.1k-s. p55,15.5 ; ,
| .lie alilmi ul Ilm Jar.iiiilur resIn In III I 1-shy. a | I >|H-4 lisa hides would win In ,.I. Is Mr Aol will ,.
men .
1 I.1,1411 of J.t"1 I..II.i",1 n.MV .klle >, lrirnl *UtlWJ.IMM
1.4 l.l4 ( .. 4
,, f rilkn, w. h II.
UHikr. MM (
,iKKln-r- | "i iffM
I.
II. |'|1'1 ilrill. but fr m all an MiiiU 1l. b* him ktlarlr. to repair lug awl ..j".1 ... aial| tut
. liU hId rMliire''l.nsl.' .1 ar* .I. .| u ilya-b.1st5O lw.l.|
lu .. of Ii. Is's- th4.
1 r iJil lwu..rkij. I in i vl'li Ill Ihl | | .. ,1. I 1 W. lllur "
| .f ItM ti.Iwx .
J.I. ;
' .."-.1"1.I ma. In rrtip'' nnimti rmuii lie I I. "*" of l|'k-iwUI Hat- a rununellor ami gul.li-. \\ .1,1.1W, loelkUeuuiNiHy i ,lu.y Ir d.f tlUlllrd pa-1MI: Ik fQlMtlMtf Mat CNUulWaUil waUk- I 'UMHwn. lul'. II* ,U UNn HUH ..!,stash r. II ft .ir A-. '...110.. pM S LMjIW.l4ISS easpao.5.V| 5a5.e'55 *HAMl Al.Inap M, i's''S* ,

I ..|I.M'uil' .".|>ki ...I.i.| .i- wik'Kiwin'r unit llfeJgt| iiMi"l.i. >* | luurunxtilr, e.iiiii'.lami ( | | MimlxuMMirjr 41rra iM.| .. like .... Ur. lAO) will ,U akkt .lUvut* ,.f ..iM>M IH.I |.. in>. 11. U :ihnfuyklir .. II I-sI15 I '" .. 5.IVII 15V15'oJ 411( 54.10.0* S
la.lt wliu < :llf. 1'I Tk aWU os'w.> tlMM to .,. l., il miu) Mltaulit I..j i a ws'* Ia.s.IN SIs.b55145lsI&hl'.I..as.4.sasowt5.
) >* 11 Un. 4 .JeiiiUiotMr. I prufWriy ,. al any rarly I day, rnil yetlerday .MMHtograui ugrr I 115.f55Vl0N5A545l : Aa.ftraaStNa.' I

1..m"'ik'.,". l: 1.. I Oi.ala ltauiivr, after maklnf, | 4'f i fur il. luriualMtH lo ,hrlnjf abuula I .I., Ik* aurtMMj ...7a.Uw IklrdtV \.g keeafU. kcuwHiljrr IU |pIilE.INalotIamaoas. *- 55-os-sq .i lily. SI lli.WOOl, iulir|.. 5 _1l'Ia. N. a.. ,. t" 511.51 rIgIN oliN I 'Allb. I IA.W.u's
7 l.ull' vulral ml( K-
." I".I" '. 1 will I Ii < 1 MM. I w* artillery {irbetiif .'. rIle lk '.psuAsawrl.as |$ : :,: :.tr.:: :: ".t:: s.r..a A5'IN psama *. ya..5 ps.4r-s lIsa'sl.ka.a.Iou.1t..Il
tV4 reiluuml
TI. V him. |'o lO (ersVa. a, | lHT fiWmlly "t o I Iraikt, Ills |papmn I I. | $l.5dbm.plVrv.aAsa
ra: .R.sli.ar.,. \. \'. .'Ilia kulure Mumlay II.t. tyn .I llw ls.Ies'enh ef all our riiuvitol.lirry 17:1 an.1 $2.il40oI| iMM .vuat. irfb llTlrTM plea1 wivk f s.F kl* .( iliiM, t"/ IheSIWVs,11, 11k sl'rsN, ll-sa, h... N. 'as.Ios, 54.. ,rass Ias.i 11,054 F
IIAl UNI lsaaaoIWsnen1wso1aS..Iss.
.I .. .d Noah s.siIsn.hsh.4.lmisIslkl.l.ms. .
lame avia -
.. 54.-I. 04 U.rrs I 5,11,
Kii.r -- .,Hos) ami 4.lr1s" Nellie, i.. I..J i I ll U buiwuiiujf InlrrenliuK I luI 1 u* |>rl/e* will, b* a *rk-4 l o-.Jo,, I..A. (bAA- PIHUMM.IM| MM. I lIsa ",... I... I .. ... .,,.. ."".. Ill 5 1n5.5.wI a pMa.la lb 1o S'i.usa. Mk I
.
Vu,minimi I 'rxI.:| k roilkIVua...sr i.f llii* lIl.I-: ..,Ilerlai$5IM511 w* ever lwlene.1 .amiMr .11w I IMIwkal Mai*. lit.now ..tl. ") .S.....1.. .as.._.. .. O4H ralloinaNasa. .- IMI I I's-I.057! .o. IJil. | lily .| hl.LInLIA_ .. II (a.kVlaS hl N .-l saso I l.a..p4.. .... Nail- Ii 5A I. 'as 5a-.l1t, o 550-so-s.Is 55,5 ill Ii 5 p 40lp1-I e.-s.5 .'l".. (piNt so,
:
utellHal |I"'" X I in '". pa41w lI! to.1cc : Lear. I SkIninsilus h.rp.ulsis.dJulo.y| as lO.ls-Ss.14 smuk.s.asslaaS.44 1,11lal.Nrs I.r.ol '. swil.k-m u$41401'A I 15 NI, ,
.. .1 IU fca again S.C
"v.I > ram
.
.. _. ____ '. iufAva.vMl Tarl.le, y .ia.. Kail 1"- n hr.._'. ,l0 h. .,otoJ. .. 11._.. .. ,.. l'as.Slr. .Ise uasl1iuMo.p.isIsatisa.. aI'
; M *i II lie' IM..twII. .1.\.. I riMK HALK UI r ) wilk tins k*. CUHMI v.r> (.rwlur I' lluw-l, .! 1'-1 h. .. II IiS..... 'ss.'sh No .sm.I daN amOk'S V-ss.tl #sasaI

w. .rr* "Io.I| ,i.-,NlN. ,IIIII. I ..MI.I I I. alawl .ny ) *ar> .Inadvawe 1 It. HEAl UL: A ..\., Ikal Ike 'vMliMMOjil l.op IVarty nellMjli.Vwkul4 js1o'sams.ol.sotlamv| Ikuroljy mgkl' .slot k ..1.4ri ...a Jlaliiui ." boll, I-ask Is, pI.sr M.kol'.S..Iy I.e WONAl.l1ps4nh.soslss.OS ; A..a. l 1411150hnil.k.pN.Aas
wbkk heH. $ awuMul bren |*lAue lIN IH trailUK fl kU lesasstsl
.Itir: J. IL lliui-cji lu lul'IlaNN ..r the lImes In I '.W:, M.'. .. IU lUfinnnjalrr ".I l i'k L n | U ,Ihs Iaop.wvosamMIJ | W.... .raw al I".' fauiuMt IA.a.,, I Illla.epw.lhIl5as4 ... I lu ,. .k. *! shS'A.NIHsS.shSka 5. kok U-4 W, S sd4 |wf k. | M I ,
ll "l a im.luff| .f lb. ,",.lH"irK, ,I.IIl. I ls's5i $v.gvk Ik* ATMM.Ik* lanmterT. )hl *HtUl *. .t. .nly IwIposuhi| I' %_,. .HUi. '.,.. limo .. Uionr, llrMMMll Ths.115i: la' -t.l ft.1 Siam |., ft, V
l I" in? Ilir >itn .I, -. .. rvigkl.1 l_ ssqsl4Lm ka* i r.pa-sjs$ r.o:I05 .I..r tMtfiM I KIMM. W-4M) M,r4 .. Sure 5.-ss 1'.lh.l. .I.'i. 1 ..I.r. 'k ::: 4 k4 farbbaaya lId aa>M> .|._ 511 ft kll
.. MiUr kaak.tas.all MulUuf | la,14 isa4, a.o5vs'i | W
' :4',
arUli ill 'like tlui Ills ili'ir. .1 .. .. ..
| A | NI ... p1114l.Nh14)IrrnrnI ... lawsissal *as b* ftronUalr 1-os-11en-.sl.. Hssdwrins M W4t,.M. IlsisbsklgI' ls.ssanaA.Josi .. 'k.. M4U4, IA! ,. k.fki4 -4* Is IM. No, | X W4b 'ut
u7s.IfS.
>lIw.rruw icxlijg al 0. L .\- 'I l.pS.uvtll-sii5 IU* MU If*. I.as a_,. '51.45.4. |MM MM IM 0am4N.. IhA ia.W1tam V
.. .. f'.j u Ikal IU Ik* ATMMwillUxmiinkir.it. KM >** k u4), .'**tl MMl MM* M IsIs !-< 444 mmlltK. w* tau 115a 4. 4aswss. II'ro-I''u Mi>fn awl lkau pins lswlsN.tamaIlVuAaolloaOS.WISiakrY .
Ul.lllillljUwkivea : i ". .
liallirtaf HMIIMIUl, A ill I* f. sstdokhhs''os'SI. I'rasas.-sla.. '
< 11401 I f. If." *> I loL. nr wf kiM. lUrv'n ..&aojr.e| A. so ps-4.a'5 tIs-a.5

. IhuM lulnlMlwl rlinn$ l in.11..111 I I .( In. mlerlaluwrul, Hurl tail Meil- I \r |Ilr IU UJkni ..aikl aliBW "r u,. jsss) : our MV |4uialer. < 'I Mir Howrd U llHb ajawraulikluii kml i1vssI a Ist.S-.I.I.I05. ... .ON _. I in.Alsass jaM' N in Ill A15.d U. 1.sasa 51 H-sUlali n I54".eS $515 I VI.sm

..M.i..r lh.. Ibe "Ifuu.y Itlf- IVwIrailur awl Uiikk-r. ran now liuvi alMHikl My ., tut'k :IU |punt lash ikxi bulber aa, i rart rtrf) I iim I Ns 4ONam I LlI1o11.a.: : : I I Io..a..Nso.sa
::
earNiNg kjr J
IIlIkIl4Wqi. I I. I rUII44I1l4l. N.Ii 011.11111 I .1. boll HIM tl>. hot IWf MilbtMrrjr ol l
, allilirrt' -tile lt ,llial *(L ., anm keN I'lflloH *" N .N.''I aUenliili aol Krl Ib* A...... H UITI ."..au.1 "U IIMK lt 41 ...,.. Ilk .I. | \ I..a ton uf kaM.l\ |loaw A <'_'>. :; ;. .

) aUe affair !I. every. l4s.ae.sa i f''IwvVVL4c |h* bnk UIk Ilkal UwWUwellk* *. " I > .?Ilm i.f I,. ull! ..1.. .il.< i I rovwl a susa.t "j wnril. Vw nml tha. 1"1. .. tU '*r1..' ] $r-uai utaw ri IUa|>brya, Mall N. ... Isassase-, "-0 in'S a" I what bssN. shNs. ON. 1150.4 Wall,
krllllanlly IIluHiluale.1 .1.r.1 )ruu w4 |*<*t4a
w lI (
IWa w ial .lxhuba, WI NNso
S
ll"lHii Mium IH II I- | I.U .. 5 _. I.-.if ssasstet.I.mb.AoIl .i4L : I SehIka. ns. (CU.
utr-4 UwlOal
I Ir4
| i .
| rI.I. IkeH J liMMf)ka< krr.lafure ai.kl lur I. IkwtUf .lk>U4l(*> *"a ig tbui, .JiMefb HrMwlf.v j I. MMM 1 iH.f.,..,.. rSte, MMW4I t I ira dsals*. iul.. '* CUH* 151$4 taN111 'b5Ia .4 IauiSin
' .11.1. t.i>r.. or Illi .1 .1 u u WCa .- .. W. Aa4FAI.mbsflaA4NsIO. Mk..lAt. 'i.rwjbi.lf 'ukt li.
'Frank UM M
4Wlvry I r4
ioc$ltoa. .....j."I. .'uul"Agnkl for .aly a..tl fa} I :: dt :- :: -

I -;-

-'>, __ -I

f .
--- -
------ -
-- ..
---- -- .i
-
-
-
-- ----- i'TELLI'IIUNI r. L'OSNEITIOCp
lath i:;r, Bii..iu:u la1it.opcebag CONFECTIONERY (
WIIITW'UliKOTIIHWAk-r: : 'S 11 I 11'l I'I| "Salrr Ca. Milk iM.ltlu.In ( TT '

a ........1..1 air nf a railinail train BUGGIES) NEWHIPS RUGS i.l IU. lHlkl I".! l Jones Willis & ( '
: ;; {(1)
l lkh Inifrrwll and, hrllrralKml -A l>
If nnlxnon, Jn.l (Hilling on I of llo. .l.n an old 1.,1), .

Ihc (Moan ,.Irm* 'In June Ihry who..< hair had I broil Innnrl l lo an Iron I STAPLE ARTICLES.

.. till) |Iul'li> < ,a.1 l Dmlrrila,, trnl.- gray l I.jr tome" 70 veers of earthly. tare :i IIIAHXKSS{ :*:: AND I *:: AXLK A OILS, M Orleans Grocery.: -l>IAL k> l>-

'IoI".1C" ll.riil'tUrniral .. lu the rugged: New knglaml rllinaln, ; --

Itniler 1ft.... 'lo {'II'altO, AI a i soil. w .hone aalur bail teen tborwighlv '1 1imbiieil I Spring and Frame Wagons I I HARD: : : WARe : :EJA'I

lPntlwrliedllvUaeldnrgr" : Ilia lantaniwaram ) with the hard rommon Mii. .* of rk.kui the. rinds.'rn .pad ,.- and a.- GN'"ERI: : .

In the, I "'II'Of.tI'' ''' V. IK wain I, IMT catch ,ln. lu 55.51,1' a.I Illx r | .h::.re"f' eilTkirt future I -' _
hardy am*"lor wai sharply : 1 ,.tmmnw. Ike niulnn |r .

win at liarlotoii, whuu hr Tnlcil. for hiring a young man' about. :2S yean of( Drays .-:Light and Heavy a lar'e. I. ,...". I Wmil.l l I.' kr Inform. nintliiuall the lltMbthat. M<...11 witha MStore ..

.
.,..0:...*." lutl-. l llrral.1 age. rvl.l.nilly her" eon, whose mot TII r. 1T11",4 ".. I'. !I''' "L' VarictyvfUuuU' | hi the above. HIM MILL FINDINGSCutlery

1'util law h" r'g'gni/A UweiNllly' 11I..1..1",1110, "III. .lIlollal..r Ituntonhe LOG CARTS AND MATERIAL FOR SAME IHJ ".ll .. .....h sisal l will .........kd 1 1Mrk
r>rbiiiU4ii .....1. amt! .brat down the wai on her way, 'Itf vlilt I nl I Ill is KB CRRAM AUK>:1$. with an

ilHlm-tkin* ..r wealth al, 'the ihunliilmir "1'10. the( l Inky died l lest wash, dial) shy. 't I F-A.N.C.V exicllinl li\KFKY vonnoitid: are I Shot els, Hoes' Axes, Smldlery\( ( il.iNs... '\

'the IHMI...him.h fvtnt rli. will harlier Railroad and Farm Dump Carts, allMclioni of Blacksmith's
I .11. today the great Taints!'! Oils Helloes
'9IIi1111e' ,In I. large-4, ,, 'hkagn,: 1I.'al.I. .t n, my quietly) ash. humbly, ,

The' Itipiililiran: |lair| atO' lullliiinllaranl U baton alrlh. wa. Ih* mallrrf Shewai I, Wlici-l It.iiTnusnii ,llmnl( t and Mmluto I Order.W.eswyaIMN.kvtwakIudwsl FAMILY GROCERIES I'ensjcclu, l being-unaurpnaaellr! Vices, A111'119e1'l':( .

aiUl M l il II' Hi
I "
ian.liililef.ir' lrr
wore, than ran I In. mi'l for au> manMaiuliiig ,-\ n, let sake .Ii.h.'t arein. to 'thrive" P'i.'" )t1lJUA! RAILUUAO MKkllMM "+, --11--- 25 and 27 Palafox Street
ll'IiUII1
a |{lio-.l' i4 / I ( It't' A lit'., ,
I theM: rleii.limrer. .
pul.iratl; |I'A" ..arlr' -Newt. ollirr ,llm. mailer. .-now whil"Well ,, 11 Aar, e.spa.' .1I",I" s.l. 5l., dI, ..r,. i4 ar.l.l it ?" ,"h."t 1, .. I'.I.I. ,i- .n.I r i limn,,.,.. W.. INl all 11o..II..ow| I.. ..-.. ..Iow"" yoiir mm.**. Y111.1/. ,.....'1.
rnlhuilartlr, Aillmr, rKaii( lava'"II 10ft. U .la. h.t I ...Ih'ks. l.r"'II1.' ,n, I II< "r-l,Iul l elyIN i l '"l irh*. .l"Waii enylleya.il'aW.1ntm II.H.IM.ifully. AM .; M< lit ,.11. -)(-
I. niilrirArtlir 'that' III the "wilt t.farrwain. ," an>ln! elirallr. 'you nee Lily I ., '.'' tie. 0'1" IN Uw L ..I.. ... ......... a... lift. -- ------

r.'l'alllI nh itulwralinn, the. I'r. .idrnl' wa nenmn, ami-ami-well' welluslIjr ," 8IIFFF: AND nAil IRON: GAIL i'1rESANU: FIT1'IXGs.'
1iIr'O" -U'o "UUIE" Fiat
muo : Strictly
I: 11"II': '') A 1'1;I ClasiiiEren Respect
nnlnnihnl .I't klamli: I had to nesn"W'ht1l -
m.II"*'. orK.II. raIl Mt tie acme' ll.lnif >'ou, ('harlictiranaril. whom. "'II 1'r m: 151'1'11111It1: : ."iu: U'. ;.l'tLl.lTIhE: l'OKE: ..HO('\", NABS AND ftl'IKfS, ITMH Vin" : ami \\rll: I1UM'

II& wainulklaiulir. )Ihruaknllrulli,. ,,, I raiwl 11..1. ) you allow a baby *. muni In Ml; II\\K IMF: -- AXES BPAHE9, 8IIOVFIS SIIII''IIANILIIti':) .

that ton.'liul him.--Saritniiali Ve"... ..1,11..1.I .. "e..neir. I ilnn'l wonder Je .

A goal mint of our n>iiliiu. |..railrar s ill. tin.,* anal, feel asea.y." I Khunl.l" BEST HORSE-SHOER IN THE STATE W. W. Iliiunwk. lr.|>rlr>...,. 8AWMILL81'1'I'LUS.: PAINTS AMI OILS

,, "Ihnnnnrlr "110'1. mother, th''e daior'Ikatorlhelildkdkkal-" Hotel 81'ITMFS.! IMKMV .UASS,
.nl.li idling) ''hn hens ,p15t City STEAMBOAT
| ratted, .. 1 What. 01.1 I If ... MI a e.dnil' \ mini, Or the IMON llMtlT: SlOH,: ,
of |1..11.1.+ or iljnaiiula I an 1
'Ihroufh'' : lhmml< nfl htiafi everyday rare for I the il.x.'lur t \\ hal di> ). apia* .. 1\Is INIV1' 101 IOH4JI: I'IV r..|>e<.lfiillr liifoi-nn, his pntmim' and thepophrut rtSEnNG: ::: "TAChI.' : 7E

"'. dish) | fifty year ago when half the.. lie !' + ,
That I l I. notlilnV, < hh'atpianaarennlr IVii ..-
training their mrTMiip for Inn* w* cuulilnt gel a ilmlorFt. HARVEY '& HILLIARD. has,, noTtliangoil 'lita, see ufUpi. .ration", 11 ,
Ih. IwnoMnenlluin.. -IhliaBii! Inter' lalM-il our chiLlren ,Iheu ; w* ili.la. I .kill. MUZZLE: AND BltEiCII: I ()AJXU) Ctyay! ,
( I. blanil.
1.1 Mill U fouu.lal lil.dl.l ;
to ,
'
'
loilu
... but weiluln' t liat au>thliiK

IA.nn.I'mgrM. rye the fwnrililiallilng a ills wick' knoe.l .11arhirs' nrrtnui' gal' .nit: oil. !.,:%u1101,1. I'll. 3m ami I., .. u,ual, earyIssg nnc ol, Hi* R J. COOKE, Clerk Cooking and Heating Stoves Grates Etc

,
sod milk .bottle of IIIOILK I ,
muliiinr Ilil 'iimiiM r ill IK- the "U'l. ) arse r nrLMtrn: .TiMiia

(.hlira' 1'liU l I. not a 1".1.. l Jr 1<.I'ailurcliimrrrr "",,11." I hub )"il 'llil.w' the women 'thru 25 PALAFOX STREET -- -- 25I'0 "'AlfIJ.JlIl'unM: : : :! tope. see! In'' GOvTr1tITBfI17NT 13T.. SADDLES, DItWI.toI:: IIAIISr.M, WIIIII'ES: AM A\imi\V! ) W\1t:

tar inure' rear. Than' we' Hire- -- ..- the rlljrCuiloinrrii. KA1T flt>K OK I'l-HI.IC: "NQUAKK, GLASS AM l'IOI'I\II\: : .
ran rnim' 'ml*.r Ihlt .ha. livnn the tint "\ N. >ei. I know ,...'1'Y\ they, 'JlAXIIU.un> ) : LAMPS AMI IIIIMNMS:

rile .lathing. ; .....IIIIII".r the "nail'' I...)', ....11'1 1 M> h'r".II" ash I grant theyan UNION STORE. art wrvol l>y A
who 'Anil it ,the. liriltnCmlita: .iiitf/ InNorrHown 'I. 1'liana Ihe local, I wai' hum clerks, old j...wmy>( n/tcntio _((0)-)

.fur. they lia.1, narte lure a woman .A .. Their block Mill" be found COMPLKIK ill .ll the above Jlranclu-s. a"
Hoard .
II..nll.I 1.a1t : awhf, .R .: ,1 = 1(11'( en Every Osier. laft. 111. |prime are by tb DoT, Wear or MOXTM.tOUMEECIil. ,
1h eiuimitiinn I luwelon' rank was' 1'1".1| | lli> marry' a man In halts l| 1 )...b.14I.......'. lnces an Low as any I louse in Florid.
.iluwual' kirt-fx '''('. PlaIt alit t
lliml" \'. Km'h. Imlli In. said, mil ofCnnem l.liu along' 1 ; last slow' 1.I".III""r. _1-0'1-


bud. l ...",1.., i" alillgwill, ', lm|.irlnnt lor one, ilun'i .Mam.. a man slits stn the nlf ItiKiln "'/0.'F OP ('If.i KIF! iYHeCG6A 1t '
si\in\ns lfAXl.t'Al'1TIUSCI* i (OMPANV.N ) .
HAW :
(]ii .'liiiii> areiiiiuiiilulli"' rn.nL, If terse juui|'In'Ihe.. 'Irai-e' w "1'.11 collars" 11....... OMI'VNV' '

tidy U .11.1| 'tin' cliHiiin, furIwiniiirillr 'lo IIIUr) I..'. '.'1"' ...Le., if a 1 gal hn/ 1'a IIMTISO: AM I'MMNtl .
hula|' Mr i'ISCIIEII: LEAF: CON MAMH.S: AMI (.n.\, .:".
:, auiiM inl fall will, I. one rhlll now fulki think It's o''''I!. J.AHINH RAND l-OWDHt. : r'oII'S1'UI. \ .

tailly Ktmirllrtiml' /: '. l1""III't: I thing. "..".I"rrlli. sail alas. II>lIot liar a : \Kllrlin: : 11(1FrMINt.: : .

AilverllxcrAiir '.1'\11111.11.. 'laity'| I her, sisal the u hole lIhr IPFEIFFERISCO.Groceries A1L.XrM.INK: : A\OIl\x!

anthill lalk of fiD'H for 'thePreetllriw I family lo wail on her) I hail j.l 'lwilreihihlren t 1'1'lu..t..lla".lIIlwUKL'. Jl-r 'l'A lnlEII limn: : M'.u.E'l\' WIIHI.-' :

) U I lniii.-oliil* alai I..lIr.lily.JIll .".1,11,1.my own work rtnCmmmruL .

U Nut I ramlHlalK' l I. lint In a roliIHI'in .ml, il vna-Mi I "cuunleil... great nliKkrIher .. .. S iaIA6hao 'II

tlioilnllm -anil no inure It might .!.. l Ii.1'rr le.-
< | h) > 'ally l I. |wrf"rin Forcheimer R. M. Mc David
fallacy. keil Trots niurnl and Store. "" 111.8111'110,' CnIlPAWI.
of 'the .till.>, aol ln n time, Rod attainlatnl wm early ) Ship .

I hint .tie would, not Stilt| the 11I11.111.) night and why ahonhln'l. : :eE] A.C :SE: :: dz SON'S. I,

..III.. If ..1.....-" iinanlMHMMljr I This! I' Bait Ihfttga ,. i hange l now A ..w1'. r Foci igB :Id:i loads tiiga in fn I.TrtM or oiAtta in rAYILY. astir anti .UA""AT

nlwnl.1 In. an An;hilt.' l.alrenlonNVw ; gal limit have ahaulul' real. a >ear nr ; '

..IIt'm.I Inn arter' she.'. iiiarriwl, aiul Ihi-M arier T"t; rnprlrr.ws; : amid rYlurilhlly' stuaanrr Ilwl Ihry' have ..... nprw air. 17II13Hi ; i'iorL: >J. DRY GOODS aka GROCERIES
i 'nca. s"s am Jim., r b.h sl esi 00.1 IM1'eld eta'I. as. .
BUTCHER.I1ULWV1
that \\' Idle Mani Hepntllran| |iarlylilihrrilatnrUi hat ulie don't ilo iiolluu"Hut u\r rouTinciELimICE > .

,. .
|.niHMlngiiiirgaiil/| will\ ItS I an Intcrr "\ en., I know. Of r ,ur*.lily' U differed T.lll'HS' ::: ; "IV Tnt I ,in A\I/w4la" I It AS 'IS"I'M1IOS.la ('I1TI : l-AI.UIIt priHl! '

.llni{ i.urliMlijr' when II gels 'hams sail rniil.lii t. help ll, and wa.larirou'S --I- Win ndisch s h Muhlhauser 'm" free from. Tarty Ik* II I.. .....nlUrl.;' On'Obllt. 1TBLIC !byUAUr:,

wurklnif onlrr. Itarunills ought ,In .. sisal tI..,'. all you fuoliih. Utmlm-m a. pmi| rarriiuK a full Ihivnr. .. - .1..I..t|. l InOlIAMl'IONINO 1-tNSVLOLA; ....(.11"\" .

atari, .MHIIII ..rl.otl.li" for ll. imrrlianefor young fellow, say. Hut ahe'a a gal reel .a Ii 11L Pensacola .. Flan

hi rail iloul.ll.M" gel Hi and allularal.ly sia t she. ? Ami wai a /gal, and, what FEED STUFFS E (ITIl: I: 1. :lt gal)'.",11I... "I'I.t| | l w lib llwfau.l" l'

mull! alai star. miihl If all, had I and I uinilry. Prraliir' )... 551 shall s r |It! 'ilvurm.. .. .,1..1 li dry ewn1s'htlal. \\'. wmilil' fell 'eb.-t"J." : ',.
inwlrralii' fllo\'u.-I.III. only
,
.
\ gswal| <'Ii' nl.. in in our.. fine, llniiiit ".ifwixios 5neaia.i r . tables. and liiud. 1k1LYrmd. Frye d I liar
the. lint limit.I, ol her maItlGHTS
II. gill nnrxlug
iUIihla| TiloKraph,1ml .rxiicfi Willie' Is spasms Kib It l la+Wm.
If liar Imnnrrallr .lnlfollll\ 1 I. not own.1'1,11.1, the gave; it .......'. milk sad It Xjica.Ta.orsj
| diet( N..w. ('harl.', Ura"arI, Ire ill EE: : Art: T XtQl'MtHlJ : : OF) TIlE POOR. ZFcro. &: Co
MH
clear ....1..1'.11.| ami I If 'Ilioramllil, : ..tt.f....ll..* ll.nrii.l"' I.. .t U "H, Its" ill, 1'.11 ,imru, nf ,loP I lit' .Knnf liarm., dnn| COLD .,
|1,1..1.." It I loe mil In .nil |>.rtlfuUrwurllijr < my, in)', anal I ,Iv..hale) If .Ih. gooill 51Neu.'ba' l ul'p.la| up ......'r.I.'r, chary. w.. ..I..i IHi. M. felminlyPARSONS'i Wonders never Cease/

the rniv| <"l anil niiillilrme. it l....nl forgive yer fo .li.hiiewainl MiuUft I I 1'ox Ntroct:
aiiulhi Itchy, II ruualdrr ,that, hn'a, IMJEI'KNDhM: ( : 1\ AIL THINGS R
lie 1'.1'1.|' | thru Ik mm rullu rrrriilUw ye to our ciiHtonier llironglioHt the city

III\ l." r..w anil I h'mm, 'ralln <'hanrpa. ofxiiPifM rani giMul a jiilg, aa you'n vcr" Gelilall '
A IIIV Ike milPlrklly" C.eR Hroka In liar I IlyMtlLKIU
Lily I are how ll ought 'lu IM talml I -
"paw linWil, let the |iarlyimv SPILLS3rATC113 u
|I. It M-lf worthy' nf vii harp, sisal "'>n .nater'aiiwn. fall ami union milkiMMlleiaml NfoV1'UA. NUTIII U.1'.1111" --o-
as Lice. AL*, AualMns Cal'C
vhwrywill\ N|_lily .Fee ..r.lllx lalx.ru, .sour "niunh'

In Ilia rlglilnm morn. ul an ov..rlll..1 I TaR result of lh* fight" twlweell.. I....'- IV13W: niOII BLOOD J ti: le. .t 1'1 .. .
\
I1mldn.Ii Martyr j"r.1 1 druiliam; and Ih* Ami mm Mmpleltdf. .."..*< the blnml In ...._II...f.U. I*thej* aMMMk A.,ff ., nate.I .hiss.' Ih.i'Ib.l..a."uLlo.tc I.tna.ge, the
In.. .'1',1 U oliut ask. I'III earl .,,,h. tam h. r.il.e.4 t 1..4 ;: ::. Nei.: Dry Goods Clothing
/ lk.iijlnM outlay .5..N will I 11 I* w w'kwa Ia., auuna fatal.. ---
.. .
stably In ashliicluii ImaiiM star, 1..i.i..I..r' may b ..reganUil; > ......, If seek a Ihln* ke ponlble.. r..r rurln. ....ma...CMnplMM.law rule kj .. .. Lhr ocr B :och aid Jooc: lh ch1its': wry.,.. Its la.sCrete., ..a5. .,.1 .......1... ,
rather'. In favor of Ills. romi4iiir| furalthough .1'I ... never lo U-tr.y that Irurt okkk ka> knuwl -.
w.rrlrla l cultural man. sash" Mr. Kml I .5 | IN Ih.'ir nu>*. *. l.i pubalh: :
I Inuw of ,Joe I'uileil l H''.'*.' HATS A'.t1/.IfJ//JI..tUI' u/.w'"rn I 1 I"I,

Ik.ugllsawas ."",1.1..1 'In the nilomlcimrrnlliMi ....11. .ha lawn. o1"lIh..1 I lu tin lalluryulauagrra ASTHMA,: BRONCHITIS. BOTTLED BEER. ,
at I'ilUl.urx unaiiM heinarrlml 'I'IUo BHifflr8 ANUUVNH I IN IM K T.II arla I'AI'rlCMIIUI: iSIIAn ItK1TA /.m..A.\.11O.V i .t.'tiII a.fat' 1:1.
the. bank whirls. I. II.. fl.. alagmilof ..-r 41,1....xwa,. W .,. Fwuwr "lljtV4.ilPATENTS:
1 while. lki it IsIhsl ,.._ .
a woman |* ( IYl.W
xw Iw
u 1'y Shoes and Notions.
Ilia. lottery Its bi r1. held I, layIt.l'uhle1 .... .. -. jNa..OoI.-... .. .
lie. rmilrliamr of M-iiliinriiMI. -- W.II: HVINHUtNCt:, IhlJOtt > AI A/!
Stale, .he auh. .
court not In
|1,11..11..1'1.1..' | are "'I.u.liI"| theImnl llm ili.inuf. .. 'I JOHNSON'S ANODYNE LINIMENT ISA l : t !:1p jail a '..4 uiuMRS.E.STECHER
villa the I'wlulhtI
l
1"111.! of fort .1.I .he. lHli.f said t '_. .._..."n.._.,.."... w14. Lw...10_...Ia.rrr. IlrlWe.h.wh.tay lr.p451. lilt I'MIKIIIH: 1IY GAiN i I --
I I. / Lrh.lax.r it aM.1ryw rwr. haAr,ye.Ir5lr.i.fWYrwral
Ik'I""I.I.; Yhrrwtrlhlw =
| : --- -- -- --
,. : ,.: 1L rre.. Yuah
awl rrjii.li'Ta. of IIIPII 1 MrL Mlamgrhr: srMpwI a
acre _
| iota lu liHltkule.! wllli llm Henry ('..1.1g rills \i.... M,.sin'iite ..1I'lItO', auiliu, l
ihangrj hKliluli'iHII. ....... ...... M I .. .. ..
"' I..f sown 5 M'w 1'M an..wrw Ae.s.Iw a. Uu r II o I inilm "> -. lU.:
.,. Ncw \'v.,1,1\ .sya : -ll '' ixotiuglou, toy. JualgGlr.haan e Ihrrr.//100 r a'11AYwt' .MINa1al1'.MAKE HENS LAY a1'b1wyr1'YbaarrAr: L S.a 4.rd. l' IrllnsSairrMnnli. 11,1, 11I11,..". I r ".
lint won a <-iuu.li| I* vhlarylrmau r:.. 00.1,1 a : ::: : IIW war NOW Hlllt: im., lo klBst RISE' : IV T'II..101| < rmr, t |1..I'r.| .. Ilra.el./a., | iu,,, ,
.muslin. It:, iliah are nlH.ul ,In arupy .... ......... "...hh,. as r"wA 1'r ::= rata E't: :' 1'a.,:.,e.a..wrww fc IMr\FN: | : HIUrrr-v: : I' Heilklliw. law.. Ears: *...rt a lilli. -.1. | l,,',
.
alas I.. l IH .
> unlir ,
ago IIau .1.' ./ '" r nHll a hwakw Iw mmDR MawwM r wreMINr4M1'la..ywW llr. W.e4.rw.snrnA..au.awr
.
:: ;; : : ( kill. uiHl Y.urf irtitil. 1 1.1-.u. ..' 10'i l
Iii iia. .Jr. (;,.h.,, a.( LLiw.w .I.W '
a ifuvt wrrer."ww
| n) Ing IhU lulli'ry Ihe uw of I IhetoiloIteanlear aay YwwY.w ... bah't: WI.--II. TO I.r !>|.|n.l.1'aurl.'s.. IJ.10""' 'Iou IU,..iK MINI I nil ,.".."...* m' ik III, "1
.Tauter, has |punlssanl. | lin himilivj I uf INK .. )I.W.-h: --- w_ .uwrnY: : :: s:.' .:''m:;: lukH> .IM.raw ..I'. ds..s 4 ,IH..Iwte III.nl J'.
> raaupuuv al uinMinghl NnN 'PalaI N..IIM Ia snwwawlnd toast I .
.. ... : s'aiu.enri. I. .Hi in* uLrullhwnh'n. In .... il "
lhaml .. in ..".1.111. which, e tr i : : n.i "
.
lo' "iHiToul ,llm. eur"'o".c,1 a11wsudnr .II. "" t1.1.se ew..rtwL, : THK I 1JKST: PAPKU wllA her 1 IrrR.lu1R I hp .,ll<..U Uf f.."...... ... iIC l llll: )...l Killalii ,
w ill .Iw iiiloniyiil I al, omv, lay liar STRONG'S PILLSjr\ : : : Whet. alw _as h.el aPILL .
>innigvrMIII !; : .IT" ? h l > 5,5aI I fats. Ml n a'pra r ? III I'
the Toilerittele. I
maid olhir .iiirilliiiiii nlilltn liy aplweliuelu|'| I nd ..rnrI .. anal ma true"anal| lhn...". >., I 1', N, rUb "
| nl euurl' far an Injun.'' 110", A flu,,ilhiUiun I Th. Old, Wll Teed Wonderful ,i""i... k4>uuikil i"'sid m .kp.MI| h, ""I'IIU-H.Ii" MWKST tl'1'I'I V .rLADIES' I raea /U ."..ir a,.fen..IHY I. .wl1Usey ,
IIIIHTIIIIH| 1'\0..1.. l.ir.l II l I. said. I Health Manvwlnar' ; R.msss... 1l *' .M( ....1,0, Mi_l...o r> ..'. riuul.. of iSTROIIB'S Mil, itmk, .,.,.in,1 I UWIIIM..lira. II"
.
that Earl: iullinraw wa reaihil. I U-.I I hr '. 1 L.w ; ""'. rte ''' aaN It he lbw a.rrlr DRESSES ,, |H.r*.li .Hi't mt. ,li Ik,. il*..lan r MI "
tlut : 1 IluaiaIIhs 1 | sisal ( : :; : )
IH
.I") .week IxinUvillr., the. must ilirllmuil I ", SAIIiTIVE. T114S A ...a: i ,INry111e ?, eaaN.gelp. Nwsak+{t n -oPTBE: SOUTH, FIXHI1)A.TkHiiiur { I.TiUii.1. III..HIM.Itim, |I'.k..... null/." "li
lain IIftll''',.'.'r, of Iho HotalVat: '. aninli r...".N I'\\: ... -."N.Jwa 14r.N/a .\tYN'y.1' lia....'i i"l, ."...Tliw.rriVi'tl'e'l"! ': ot' El; .:tty 1'.Tft.UI. ur, ...uil I.* ,.....,'UU. .I. I Gill H,I I lip, ,
although Ihu I ., ,.. .
Iagaalit
niuiany| wea :'ii. :::. : ... ;S::;; ,1 .
'rKl,,l In .IIII| ,- a hems. ? .__ _. .7TiMiiMa ..... r. .. tl, .It4 tiir. rust: :' .
I fmr.yrlil w mil.wful for anl.ll.ry m 5-4 wiM t in a Htttl all> wniMr SaleSIRONI'S I .;. ..(.11" 'lk\.lilin. .mil.il. .fr,'0" I
FORTHE SOUTH Indus' 1
Taro jwycIlat'' lull 1 ,a'I, lit.. Sala kuilO, 11..wslabl.. a.51 01"r lD Mlrrwraraiul i lilblreu .,
.| .| |liar eunuch lu PECTORAl Plllst: ..:.::: tuluku) HIM! Kill' itnlililMlvklrinl 'IIiI'
ruuspsuy| lu uw the uiaiUruluiliry Yrs.. ,Iw sour w. ryas Ywdalul asr.NVepswrir1Nlnsalla IhMiitrU lee alas tettdlim ftalvre. ofbe I: jjI.'i'; : mk ,.
hull tr..I..IH\'d.. uf : :: : : : ri* >itvni' Mmxl
II"| MX lily haul r ; .. '1 has ,, -U"'IUI'TIU'l. ,
.. ,
.. I ill .
> o4wydb.LwA i> Kimrji.l. roll
'' ell'C
1511th" nI1p s.I i ure
:
(rare mouth defend has, right al. Aa :: ::.':::...W..':sw. .w ,, satleaarh"rnilniwaknlhoMltywil I :,\ 1 .. 'fOltTIIBTIIOLECOUITIY.\ h-'_ Ulily' Illl llintlUIIH. I KIMlll' .."' nlHlll I. '
Hi .
all Ii.".., In all playa( and a)=liil all, .1'.1.tin III"waiullerlt|.Mi.iy without Ihs uuahliItearry UMf :iww.w..u;t'!! sfaiuu.uu..a.5.Si: rr.,ttuXu(>ltVv ilT.le 'I I full; ir :.(Mril, .last W=.:UMMMai" .UJWalll h| unclear. . .H.. .. .... .... .. fj uu salt'bolll.l"'4<..y'. try u la r*"".. ..*...k.rr4. n. ,

ninirra, l I...'. .h"I'"r for the. tiniia., al INIddna a ills noisy' 5i55 as all )I. ,.. .. .. .. .. .
| | .. 175rhie,111rtht ,
.> the. mills the Manager .1..1.1..1.,5 ; ; I' .I..., /', I .. .mwaiMe. PENSACOLABoilerShops A MMlluluu' Iknt ......* l I",, K Maul! ,hiilruN.Uirv "

The. |1'.1"| thai will wut l .1.,11'",..5 wkis5slb.Judgaeelsit Ihaioiiit wainuil t-:1.: : :rs.Mru.wwY.e rhr, .w.LN.. 'uu\, 11MaRRlac .../I'.Ih. \. 1Aa.ah.iy ..... .... .. ... ... .. ..in* ail... ..ri iiuulim m. Ibtt,. I|uiu.il.mHt flaws.,iiiilililK.limll ur ,luiI, I It-, ..
lu .
'tv..I..III"' |pnlliohlsathat, willhotsalaw.unlrgl'n <.nsltii winJiiilh| I .liii.luiuuf liteaNrrrieaJgwt. se ii: Ku.liill .Ituirj.' .. sisal. >vkiniiNliiliu I ,
| .byllHOHH |pasty SfiMF, I Mill adertla, lure. uu.ilwMii4 ", ,, '
'Ihieaoupaeyl. ilaiini .. ,
| McDoDalll hHIe'a.la ,
"
Ui mliiNialuy
.11I..1.11. a uliani, a fiAiitl, IIUIMI. ........_ 'iiastfl: :JCIarko & | Minx
.
Dial, the. bunlneM I lass sail .been a. wrl..rr wUvrtun un in In lab .., f..
|1'1'.1'1'| ( ... 1 W W 1'a al.i ..r.\oIo..1t. .........."".'10... III | .
1 .ba liuiw ilninan, 5 Cii I"'", fair, sails ( 1I4 -Yw.ree lit: .. I \.> ilrtiK,,-, .k K tliv .in "..1 nah
ties with them from. llm alert and this( 1 r W I .1,111..
.. ... i prr j,1t-: ,' 1'w h,. euaa ," ..< .
i IMiLeH. |'irt .-M. ii Irhgrji'li. amj ..I money .hat laws loci ou every ilrait inglli 'I 9JVti I a 010001x1/5L : lull Mttt"UL: i. .wtllrNalagVtllwa. .
I'Cal.ld/lNu .
) = .ia: + Yu'::: ;I N' '' / lvk All ..". .. ..bM .. .lkiinr lOr tire ,1 1'
weugvrhurlngApM ) '''' ; In JOIIM U. H4H4EV; PKOPK.Uuu le| 'r.
I however .. wr.YyrM1VNM1r.Syy
|1,10.1.1", lad Hot ...111' \ C'ONTI.AtTOHSBUILDERS! ISFOBAUL: **_ ..retrnnl lu Ik. arc, ami ,n. tilikre lI
1C..I.\i'.1| \ | "1'I I IM prnnr-. .| ... z I '
lin > iaiii | uui .i :
miliaiu "'111! hull..lit f..i,r r 'thai It would hue.: FREE Hlrwt. IVntacola, 11 la. i ..I..r 'l" w< Unit ,It lini.ru.: mikwiltk I ,
aouu .
lumwplialty I a ,.nluH I loathe the salaams, '
"oI.
| with tie. .ur-roiil. mud, lewu uu a |.naltsbi. l.a.l I' / Fal tae ran.w.rkoMS w ...._ lie I .ka>" |I'.1.1 1,* a lN.uk' "< tun M'.tin.iur. .u
... i l Rau&ESaF.C11RE ItwY1.h warrarl.-r.ra r ...r1' MaatrarTlISa tar I. .. HIM. will .'" '
1Iu. out In t luanuor highly, .11..11. aiienl 'o IvMruiU-d In .1
1'10. '''.D..r ,llil.ruiuuauy. wenmen L ..car.. .... wens ef as, alseaaly HUHM.), |pnahldyou. has Il |, uuuunoed .Mi I
tall" la1.* yot .ruiiifHt. KvlhyiK K r ..t .MIN :airs...I PRACTICAL W sr W w M w WMwsd.W .it iu 'Hi
biph. bu.iuuM rkarailer au.liUral I ...i s.aw 1'a .:rrl = :: i::'ir. ,w :) llml T..UU.I not rrreli.aiirk.il. :
<- rlear on a dried 1".Ik..II..L. ,II ,_. .. ...........w.........YI rYYYrY./aMYI W STEAM BOILERS n It, And 'I Kill nay till. mu.U. that I IJo
suit Graihaiuithloiy
lueaua, Judg i.NM S.A- .!t '. not b what din. karr'aa l lInklfd ,
tor
wreAYw.Y11r.a.r' : \1'1.. tar.
'1'hl< rails a legal. (tins. jml. the fail reo sear lkiu. I.i sit luutb. ....... _._,......_ '-...._...._.... .,1'I.A.. Timoo .wls' oaimlkHi wild. the w.....{.aie., I and |mmium-ed> IHI.uradks you di a.4diwfHiravcd '.

iiialua Iballbuwaa. l.. Jaiue. say Cal I Iui|".r1'iiie thin lh. ail)'|irr.ing, of 5 _A *e>M D*. VKAHP CO.: Le...._ kU.jM .'to .,l.n.I..oI.. .. ... III'' 1I"II..IoII..atI' I Tao Democrat nr attai i>a"" ..,nIOJI. ,INI!enim and *ere ... T<* 1 pa'ia'Nll.a ,.
'"
ahu liati l
,, '
...illkJ... ut dollar II. I ih m : .I..oI..I.\\.h."I"l I 4.. ..riui .iil. ouijiu ew IH Ikl* .r'l"
to the proj.le l.y | < w* an Ueg a I
.
n. uu.krllwlrr.iv k
|1..1i. .hop.MMilyuii s 1 "I> I. T. au.| uttUM. / I I'
| wul
rail llug offthtt .WiktlM. tlH>.liU>.| |MwlartMilca. I ,,\1 ,\},p\\\). wurk;;: In e.r.mr> 'I. nrt-.U all ss:'" !a.. w1' ..._ L.w w raie vie we a In.I. ...ult., Mnliiliw A1''I'
rWlrwras ., ... W Ws.wn .. .. r/M....... trial .udl, ail' .rauu aura ""r. d'
1I".IIII\lhh"If..r .1)'"1' .1 el _W .. ..... iri
KM chief. talue ..
ami '
onlyMay I IN aver a.wrer.le 1Y..5M= reI..Ir.5 r..r1, .rlll.I1' w ail Iwo 1Iltl4T.L.% uw TANKS, SALT PANS, &c.ICY.L.THARP Ukrn .. | dim.U4.ITH ....
llul whole. wruUhU UU>|IMW. gas lulilut. I l....... S.y| ," I asked.. ., af|..r ,IvIUii. 1 = glr'oATIsvAa111Y.w 6r1h1tTYEh.;.JLI: I err: 1105 55157 r.....01..W.1' wwr I -. .|'II.II' bunk Tea ..11.. \I'
: =: == : := :::::! i .kIaM do .. lilreifluii.naeiHliuutIk .
: *
." him. about Hiiiliuii a wail ring Its,1 :. .J a. 1I I.air.earral.I MAW Tra assiem, ) .
( .- :at:1.! : : Mill lr,l.*n t nt ,IV'U l1'u'S, *>tart*' lxJuftktl I ._ _...... Tate we shk luatli-nd In prow< an k '
The. nsllglauarviorl| <.r\ifa W."lcrnewipcr N I nul'lliag., I M1-rraur.l4" hnls:r %_= '""W\.... II.1 M. 111u'w.narwsar51 .,....'", ----.. Mlsbabsala JOB OFFICEAM IUeM.ll.liM..uHy I Eel: ,,e.n C. II. ,U
1
.. II
www.14 lb wJru "( ... .l55.. ...has r W nwe.WrWo.. flan IN 1'erphul+
also 1'M lawye .
wlihnl la lats I.U girl uu. i I \ rlu, .ah,, : I fouml a |pus. viu. wljMU = ATi1y 1WgrI sum ::110110. :1ttvlnlrt'tilWITH .I luU law.0 I I.of.."I ...f !!
: : "
: .11'-
4c-uln,, awl l In mgagwl Hut vrvlrca ol r r In II"Hi.l ." .1.w.yY1'==:rr.'t:: : > AUH ; MU!*. Ml. ..
:, : 1 R.cOlltmendlts.1f flttPAKEIK AT ALL 1IMMru : b
.wM4 Lh..M h A 7arrr.rrr. to the Conilderation CPA: tALIn:.
I
tit* Ian ball realer l.. retort thlUr. you ? Well what' .11.1 )uu ii U reaYA.I'M----.. r.1a II .....1'CONTRAcTOR tar Addrc. r u BO* m,
with ll'" ? \ .... ilul. suit .. It Tw M.hM NIIr e..AM W Ida.. N, of the l'waaa.ts, .
leap r People. .
M, ",u"e.. ll.U' .b. the way lit, ulvhMh ,5N L W rrrM Mrs/M noun 1'w wy tau AMY WUKK, MHI A* I

u1r5ehitrepaid| UN Mou.l y following : W urge. r' N W.IY-ae IH ..rhw. ......N.iWlr. .. rlwyl Way. ww rYwswaw 1'.M 4 ...... ...... ...-......uTww. hap tiua .V. .I.<.I B..I.

"Tlit tier. II r. Jot.. rural auotbvriwuwiuM "\ ; ilulilal. berry Hug I'.. -.IAH. .-all.-h.. .rlxtr.J yIW.. ... MIW...-.rte/..... NOR1AN''s .-,-Mlrrrw TW.Lrs 1'r r1Y/1 BILL nuns.LETTLIt. I

bU 7..4i.nlay, sisal the old,.t l llueinUtn Irhlly ........t ; I wuuhlu'l lake IKin RIMIDYCO.'OCIIIMIT' ( 5E.u *, eawg =:: IIKAIM, Maritime,1 Surveys.
.
of Hi* aougregaliun c..tldod l ltbat U'AII' | I .h.f II whir. .h* ruulil gil 1 l::. : l l UTO N 9 a .
s.a..ae wsa .
K. Irw \ NHI'E
w1' Tie -eaasv ....... IIEAIS TIIE: .. .... **
aaa.reay. Mewled nir
but. roil
II
I lonk ib
.hIsahuhl ; uul You .ov.1 .
tuuliy 6TA1WE.NTS:
wars Weight from thhouUar. ,
la.sw.Irr I1
Mee sue AMS
MI,11r5. -Ir/4ra .tae
.. Jilt iurU|>.bura taiue .butfruui w* ..* ...... .l.i*' il. uuMMy-'twaul hl.'t-;; _: .:rm.I':1 C 0 Re I AL 4 w.raar r walwla. w asr ouLLar. BUAMvM ii TlDN' .'1.1..1.. .un.I.\.I.. .* W" < l..

tb. bal., awl. the tlnuon. duets t I no me'. I h.a.1 l 1'1; |It waa my ........) uerlsntrursru.aaur.nun. I .IN.I*alkw! 1'alar.'I.* awn.1sr51cT 5r Uiuaiav. ft" .

their. .aj. < lu *.iailb| ltuiluf hi., Isis llul ib pre Was .I.'. } .lung a* I Illv ....0... w1.r. e.a1LTldwaIILTylart uer nopr.rnsIWH.R La.BUILDER .INeblllw,. .,.I'" .

powerful ,.._" 1 shah gttlu U lake uu "uiau'i 1 1r l aA SBlliPIAlafltalCv ITISTEIlB; .. a dial. a u.ner
(I"'"'' UA1UUS.VJ.r/;: A,, Tie Times. Dellocrat Almanac DCsIN5SCAIIUe' I '
It U Ib. r J.lo l to muni Ih* role olIb f r er.s ....... ..:: Y1hITING Unk I"If

tIou'h' I. t"* IUutlu.: | : M N.lwii,|1 I It U wish 'thai' Ih* f..lv.l' Iwo>> |I..>..nU -n... \" :: .:.::..::: :I..or'::".Yw aw":ILS.: r..wa, : .. ,'1'4":'':a: Aw.WI"a.,1.s' J OR YEAR BOOK ( ..lltlety'Wtt Asd.dsYv. .Se alUi...d.IdDl'I.UEII'ti ---- ---- -

(k.v.sdssudwostssdllflw! Artliui --r..u:: : Iw.1'.rnd. -r.. u.--,. ay, I LlhNG; c.UJJ.
r Hi. wurhl. ars ,Ib* properly' of Comlor =.,:t c--: 0 Y S _.._u_ Tw..aaauTW I I'\MI'IIIXT, MtTEIt1AIAi.Mrnlpeklaae _
but lb. Itlaiu luca sea by no iwau'iili I '..." V. W. ...11...... of h.k\ '...L iL.w_ Jff*" **"* r anon PEP, 81 A. .rw 5at.11.w1.....__'. II Tai Philip Brown,
>(M.....l lu admit. that' aw .h nilliiiatMar 1'ht'r. .1..10.._ awl Ulli Hruwu Jug,, 7 ir!: ::': 7 1'w rr.W -r.rl..l..r.ri.k.e.SLCllww. a e.N. \\ivta: \ nf .W
SEHJmJHiim ..
.
rorm I. 1 'ln-y j.ruUMy rrnuiiubuiItUU sisal bard. surds nUH4lvely. W t :a lanils < :sstSHSS 7.OraraYyte' ---... iNwra1's,w TC, nxETC,

whoa. ifelvgallou' from mau; :ill 4' I'uwutuilur" KUlwu I I. i >omcT.t =: r:''= INEUTRALIl1NC. r CORDIAL.. .rsnie-n W e..rr n. raselr.a ISa W M al- Perdido Planing Mills, -uIALaa a-

buslhrra hlal, ... wul |u (''bkaicn' InIrm .. HiillloHaU>> 0,... lAy ...-* Juba, l,1 ::: rwrrlaNr = -- ..- Ia,1.W.ai.MM W _
ago _...; :: '" "i ui e <; :: :: :: I IN A iOBIlllIIm
.
led. ....1 auploO| | H| 'n "h* Milij fiat,r J....... Adair crud him latolh. U.a*W, .. = a1'i.WtX Iw.r.e..war.., # ? .iyT_..'"r INIMi51a. IO.blu..r.1s.ni .''-'-W .--.. IARRER'seat l'fo"MU'OL.\. t.L.\. All Kinds of Furniture.

Cranl., sad. proved| to IN" |.r.lly w.11 l lillrkbd 1 Hay ragtou" 'la poncho. furs, awl. .i.!iI <", q -n.rn. -=1rr Wwer --:.* .. .. ._....- -- raw M W-, ..ra..eareW Iw
/ ** **: awtna, ,
blwoea. > Gn..t. hhrrmtn am. .1.1III.h. I I 'that UUM, .b. .ka. bats I4eallle4 wiltIb "tl\'Cle\ ( : I.1'. lpl wnr.Wt "-= Jw a5 -
.. i t'S'I' ..rrw.W
.
Uagoulkbar* vflli rid* ai NorlbuMl.'. 1 I'll.1. faatjr lot fa.lbonra W *IA4IUaOaDOtfU ::: ; tIIg1AUWUwluhrlwtea: ., 1iret.14Iaoua. -say M- .... W 11_ W Baluitera awl "Scroll Work; .,f all llmla.Dcr.sbr.n Dt'ILUINI l'AI.AFX .T
.
tb* huntb >uU BU lu MlaiM *u 1gait i wl FAIR "I'OT ,
...wn.', caiu* only wbeu. bli, wli4 s c k i 4. w ... : : RATES .
hashish IbUyrar' Isle iM>..uuualU. Iwuta.IlawYtaltututh.. I .t.. r 111,. a r. attae rua UTTUI kuub --ar.r'ea.r r1a -w arwwrewre
kUHdrwl f r r". .
olbuusawl.,1151 "wY Ng1:
{ \ iHKornrr ee -0A5hti5atr.aWL.s. -
wvuU. rubbly. follow" al oue* \\rrt\ NARaI.R/MlsTDO.: ...t.t. 1.eI1rirar
k* kat grallicd li la Iki' MI..t a.15 ism re a. r.ilImallaoe.sMlraWhs.w.ak11. Tt"> Mtitxn A.( TUB TIIlt A. ASS .T&.U..UI."T. III! 1RIa I: LUMitiu: '
laud Lradtr, Rep. Purl LWN -UIUIOCJL\T. ut/t i.I INO led. 4twlaar
cad
CIlIa'II"| UtUb. luauiMr '('Jaa 19 >HI I .mj .

wrl.we.hrene..L L. ""J"ill comir. ,ALWAYS 1UMX ..I. I u mule'Asbulles.p

.
.. ) .
_-..- I "' .'