<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00120
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 19, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00120
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
-

-
--
-

.


2lrm Mt1Olml\ ; -( i, 1. uu-- Mola (I TNt COMMllt(;'"'' "JOB OfUCt.illli en5It l i QtJ nniintciiL I innitm, .w|, innip.li|' otmnci1. || ., ..

'., ,,,. ..r ; I l'IIII""r". 1""ell uki"l
I L l ''' 1,1 J.h'.lh' | .". ,
.. .. ... ..., :: Ih'o ,
'n..'.. ...!. '.1. in I mtrt au ItotIn'h' .Tiniitnm.nr, ill of
"". .r .. : I w lib, ., .fur* I Slit .
\111". .:rUIIII.I": : 1111.\\ '11\1.: .. : I""ir.. pai-li In 1,1.,I Io.
'I'I laniriiairp, wrillin, ljr, 'ln.IU.nl. h. 1 lusv.
I I't.II. __ ... ._ __ __ ''. mailp OIPW .... .
_ __ _____ __h'''' '''' < < | |ljf, mjy. .\
u ..
tI' ,. rS.u' I ''III'II" Is' "h'. /". / tn I In .1,'llntfi* l.niiiaii| ,

4 I.. I ro. ., .. ",,\ ,," ,,,,,,.. .10' .... VOL. :{J. l pg N" .\COI.\. (I'FLORIDA SATl'KDAY' ..Al'llll{ 1 ID), 1 18JH. M). rllrl' 'Ill. Ptnt,...1. Homiin i i. ti.llliK amloM, ..1,1.10,. I.1 I Ill .
; reiiiiiiiiH>up<| bv manypmimiil
-.-- -- i 1 | ,|I., .hi| |
.B ,,
-- -- --- ---- -- ------ -- aMM a.e *
::: : :

{4I$*fill U ll"."."I 'U'. i I \IOIIII.tII.nl: .: K\lrMM' I 1rl: : r 11'1i141EEM5' \ lK I 1XJI KIM.l :! S Ir, 1.'a'.II.' Ih (....1 III I.......t,, 1-lrh.1 It tAt Nhl I llamU'' |...(|,.,Iv ulfrlA.l.lir. ,.,.4 r .?:.

< i" ,,i until. i iI .. .. / p..t In .HIM will. |Iris| '. '1)1114), maiIIPIII ..".... .. lb.
IS r4IVI "

I. S -rwx W...i. n.II.h I 'I",,. T..II.h.I II .._. I iI I Hi iki. ton. h'.rIh.I' .u.kFuuw. 0.'...,.. I nl 1 almul, l.9ro rush, apail., t,'';':7:: I 111.:.U i .r.Tr.I'. II A :U'lMMinillrtk s 1 mniiis.il'rt. ., j
.. .. I. \\ r.1 HARRIS & wpllnair ll.fluhrnitut| dr tuiml. .
uinlli.k ) s Torler.KirMile&son a BUQUO I II. .
I I.I ut" 1I"'iIj ; OtwgIst.. ....1 >.... shall .0.h.r.Iu'II ,
:
, .. llu alnl, ? | J." 11"'h.lo., 'I'
gn.iiii.1 .1".1| wlbulb
.. I. : :
..
:
;;:. : '' rol fl"". I'. lI"w,. T..II. I I'' lliNg..t 1 halO < kv Ilkrlkin : *
I Ml .irn S M*.iricti "... It r 1 N.4 *ti.* Mart'. "'*< lIt loll.. ," .1 '1"11.1., 5I.lh .11 r.;... Wilt \l7rt M' *...Ki! slwp! Milk-. I
: I .,?..1." .* "1.1, '". I.. "U\\I...' 'Isti.I ,''. 31 & 33 North Water Street, t.r....t n" .k.t. Ikn.ttf..* *an .... .r.." : asisii'a.l| wlili |l'rf'l-aituI l b ,, a 'iirv. Kill, .gup 1..,."..,.. nlMf, I',a..' .i,

. I I.h' '"VirJIn, Vm l It i n. Tnll.ill i"Wi I I'J I' MlKII.IAt.. : .\. Wood.BurM Erin and ArtliegtoaMItIVJ I 1 S A |.....HiM> nf."... (W'pi'! ..k-va ,,*,tb.. I I-i IIP <|IIIIS|; of :hIs wi'I ll:< rary fr .,iiiw:: >|'; "I .A. .* and-II. W.II.I"\"nlIt". ,
'IHimr:: : ', \ : : lilliha:::: ::: .'.. I ---
!
: I
1 : II HT' \ --- A".,. tlw. ututte" row-* f IHU .k..ati"fir ..It1 I) .nl M hlm-ly Cs'i l, Ikl'm"'t\ ('niiimiiiiloinl.,

- Allulin'I\ '" """" lallAaa.m ,I : 1.1 MIrrvifr -: 1 n''. and. ,..*. .k ill .h.- r*.i.i .in... l 1".I"a gnvrrn".| l.v 'Iko naliimofl. k. I t. '.t,I I.t.,." | I 1.'O.s'u1Pr. .

It!I' MnLamUm-lliilrti, A. iNtl. Tal General 11arlv are, IfIJThkd! | KoOlT on ....T ..II..I.h,1 Mm.. ,. bparlng alrala' *<*p*>I"h'I
'..10...... I A''IIIAfltOCK I T0ntu110. ,II.. I .lir'Ih ,lIlt'. .........,... 5utrs. : .
.
... ttitrtIetItm. -E.: 1C. Fsttt'V. Ti.tf Ihi-rp ar* nn* h.I, of HIP. W.N; j ill .tull..r our favnrc.1 |._i
'
,,, I' Al.4s4 I." .. ....1 "' .slat ... ...... '
1,1... .... 1 "HAW !Mtt.IEt'ftNttItX: ( -!' << : IIMKWK :'- al rarh alatlnti' flfiy iiioii| chili,, ill;. of S 'islet ."i't"| | ". 't 1 Ilil* |'r.rll.nl. il'imiraliiinm .
.
-1\. 1\. t .h'.h'' r at wp aN-xi'> | mH t* |" a .
,' >I.. lmtttltIU.il iinct: 'r-viiA%II ('&&lOSS CLT; .\WI', it., rroltrr, A nit Urn r..4 lion | \... tI.". ,hsuhii'hw, what we lunWIOlllllKXlllMl '
11
T. .... ... I
.
1-1 .. .
)
.1I"h.'T u. i t*, *Var 1.0.1 11 I Tkr v *k* pan Ml
: ..ru""'. II IIf' |11i15| .',,... Ih. iprplvpr with Hi. lllHl the. IIIlM mtllUIIIIIH ..
Nt.fiF.TMii'ItII fit 1111.In.: lkalmkiki'' "4pM orkm.w II *pll,
t hht .'"' t.t.I. 11.\,11.,\, .I1tkflt 1I1 1 ( IKIMMI I AX1l lir.VT1dill \in i.*.

.\.....'..'u'V'N. .. J t....y-" ? s.tt.'tti 'hI- ltl.tWItl tOt limx P...im mlv |ut nn Ih.* __ S A. ",woh.no.. nil. |I'IMII' '.' .luiir ..I"1" ? 1"1 101".1.1., .. I't'hl in. Ix ;ililalnul,, t, I lit | au !II ilIlaVIhIl I Ihu.pr'h .
I r .. l BLIND I
J. L.tis.S 1 .
'ltM..uo I'
_" ,,. \ ,,1 "I _k.'.. I1.I.Ia.i..1 nilrPkn,<* 1110.I. | .- !'!... Minis. .0.. ...I1"U', .4 hat, n, "' I ..., .1.o1h.I', air" llxlilkUrtnl <'1* ofViw Vnk mltflil. initial
1\\;: I. IN.1It la.*
ll lap
I In I'paato
'
': Itl, ..1 ;1.....I'" -I. I.: ) *! ;|I..N ? "". P. .t \.1.1\, Ao. ii.. N. at.kllva*, w. .. *. WII".'."", t'.I.. ...1 ,uu .h..I1..I' ".'.h... I'hi. 1"111" I.'I.U..I.. lb ..r .|n.11,1:1:UK, llrty ornUIr millim., .iflolUr

'f.' ""I.I* PETER EUBEE1t'ortuttroirt : : : hVpT::.rikpVNwrtaliT. HmHliTiii .... .........?.1 r-,........ \ .... I.....Miwi., 104.1.. '.. ?...... talih ami Hi. air, nhnmipil' .from 1..11'I IIP''' .r.r ,, .Inn. a".1, I a now
, \,. .Its,' 't n. )It%: .fl. .Uil LI1..I,.., llmbir. u.nl'i. i" UMiMTTpl. dl ". TU'KN,Mt, Aw I ra...lpr. i an Ilil.* |II'I4 l W InAnd "llill
.... ..... I.. MH| '0 ikla, r.'unnl alnn, .. ntir" 11111 I. tfcp. iliuy ....,1 l IuuI.P Mpllaanil i>nlr mnno..llon., a v.uininUHIU it.I..I.I.I'.t| I | ailtlliaiy' u) nil'III, of
...' .I.r. .-.wl. |taililii| fllMOUUfc "' '' I. wunk i.tk.:t) nwia mm.*n tlw .krrlli.a I : .".imp, ik..t l rl'! OslO il>.... .itt anHupk .. rl.hi.4,' .u.1 111. ltlaIllIh4liPl' I 1',1"1 \% chh. lIst uoiil.l 'ii.h| | allllirwalpr I
,
,.?. .,./,',r..1t\\.11.11.111"11.. ..,.-' .'. E.: t .- I'.Itthcfl tI.... I"'j'I. AI.AHAUA.. any kIlO mkt.filulultlfittutl.un. tlw' '.IlLtI..urktt.Wp '. ( rltn..n"%. The First National Bank a...an a. I k.t., 4,m. ,lo 'i'fill-.. | halt nuifaivwf. waller 1..I'1 I. wanlitl' fir nil limn I to nnmi al ,.
., ,! ) ..... .
.,. s. flht' \,11,1. ky mld ad at a 11 t.> k. arn1k.y
.J "r t." .. ... t Ir..atu... w..... .ItO Aofl$. 11.4 .1 .w.k.ra halt .iirromiilia ..,'h. fortn oaa'.l, *,'asiii'lha lluteootuf I Ihi'iipwl n.
1 ., UttIIt. Itfi M..ttt. I sttflt' wuU Itt, $1111111111, .... ok... *w.lvp, will .hi r..r.I".H. : :: : ; : :
.. ..., fl..flw.. filtItfi W" lurKOpti! ........ ... Ian t > ; Ail.I *
"I.ic .\ .. .4tt.ttrflt WhtHMMa/ tohlMr t In aItrssV ....." '114-11 Ihn |1..111'li t rf.I..A..M l whlihbiKllhln ay < tii |romwil.| It wool I Innl
J. '. I..N. l'hlu "","r.. .'s.Iht I" 'Ilil.' ...' ..lullrull ,
fi T..r\lr"I I' tt I...". r If l..Ill.llhI 11' -- -- PEKSAOOtA FLORIDA. MPTI'y I* I,.. BKrplfnl0ay I (lie' .,.fl.) .11.1 thus ..u.., la IKI '....try 415 l git iMtNl.hi I", f llv .

. ..,,, n c..""'..'''''''' Tolocicco: l* rtpry ..,ul ikal .....l.lut I "*|1,1.1 ami, uunliunuiia,' |i>w of walprfiuni liia Is. In (fit 'HID w.lirrrpp 4i

;- I. II. 1'11'' .\110't",,I. .'. ""'hlll.I...". ) 1 i ..I t 1"' Sole Agency. 'k ,I...., *".. l...glu' w.w I. II.| iitra.H .HM panli Inla, Ih* ..11. .rrdfuiuf "

J. W. trStr, C. Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold. ..kow* ni>nl |inmilM.. i..IH.ai..... .kiapn | wblrh l I. Ihi.miiKhty Dili'mllp.linlU t.otirniiiiul; I l'il..I..I.
..C1ga.J
,, .
...11'. .. us '. .. .. $"..
r- 411.1' :
: "il>p .h.lIl. |
11".1 :till 1"" kliuaTUiH | aK.uliur( oni'. Ua ionKlIliilSoii S
,, 11' K.S I
V.. I .t : .
.
IL.tttt svir 'UD.- $hrlu hit,' All ,mlcr
J. Him .
J. ,\%. ... .. .K. \ .'lt .. P.: Vt hi tmi. ""..lNII'I'ni,4t. 1'1 P..:..... T.\\ I\O 11115 hMPil lit? tutu.IIt ftVallw II....* In ".. Ji.... 1......., 411.14)1: mu.tl, luinully| I"tl.I.li"l l.y k, "
11.1...' I'sldit'', 'thI.. 1'. )l. H.' St.rtts 1 I.lou.u.E..l4..Alwl.lI. _..... 1..h'h"u., bus cOal 114. wliM.tr In *
-tI,1..rtt I PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS W'l'hr'lhoslTll7 tta,4liii : | | MM .". lit Mi.Kwhll* HIIHI)", .
5, I:...........".. .IIt. ,lrI...t. fi4 Ififir YItII. \I...."" and. Jiukw llni Ilk. ?. ba-krl ;
I ...... .. .. .. $il... AKIll i. WP 01u', I lIla 1 k v l.i ill", ,!..! t\ .I.MiiT.1. In Ih, fluMi, of hItilltll'IIhlaCrV1 S
V.N Ih..uu..h. .
JC.-" ttV TItK PP .. ,tt the ....... '111..1. '''?? IN TIIIH ( ITS' AM> S'I'INITY.HutcWnson ( .
I ., .. ,
from il Ih.II..1| t'
tIll i filOlfilfilt0s.lfr.usthlSrs4tut. |
I. flitit k\.I., \ J. .:. ,:.",, ,,,''r. "" a* Iba. Mbof llw. MI* faawm* : ,.r bnlbliiiKS, ..11.1I. "WI.II."t joii 1.1. ,
I .* In'"w .1..11' sukast| .1. lfcnr.1 or
IItrt.fl' 3tStfl -.Jtlttl, VeltI.Mtyttrth..t. -+. itoto .ad (" .UIK"IIIrnt'IT 1... IlK.uikl. ., ,Joe lkm f,... I.) "' mil, 11.,1 wh.r* Hi* 1.1"1 WI. atrsws.yuaisa.Isvarsl .
HM-a
. ( afcm ky
.... .. "',oc".. -Bvt ;: Af AvrtorTiu.K & Acosta.l &im 'VVn'-1Kh, wt'Ihu'a.... man. I h.wanparrlnjr +
I :
f'- 't'i. :
I..al.\
: rotpmril ha.kil,
II. \l'rll.: )1".1-.111"10.1 > .vp.lamluli.lior.il! ), will IN a through' w..o lrtrr'l

f; stittt'hrh ... .r.I.....: 'I..m'. A..trItr..tIs ., -J.l'- r "n\: "';\'," (m.\Tuu. $lto.......... l. T,. W. *. r>. II. HiiUriilaKm. .1).1.u First-Class Laundry All i.,iia, .......! lull.'1 pimiv ,laTk viKnr ; 1'',* airanxtim. "ul of vuhv.. I. imh, it Iw"o..I..L ypnlori1iy, morning"Aon .
...II..'"' -J.n. ViIttN; l.liBOILER thai nil off II,*
--k..l. I jl elly.w'iI ur
lM-.Yalllwoi' II"h. I.il b .
.\101- .'. \\ I.It.ht. tnilIlii.. *1.4 Vrtttl1.Irfi prtuprlp "luy s. your ", an.wrnil
,.. 11.1 .r ; : ..
.. I.tttttt.; tt.trt, (I.. y.-. .In ". fi"""I .1.I III immin ran IM |rr* t\vA tar >: --i iaK IK- mitiirvit: iirRtrTOi.i : his ....1\1.\ .Oil. .*S.114 I'S.1h.I S hI.| KaiiJ mi IMH' .lil,f Hi.. rpwr olr Hi,* nun lo .11.11. not

.".h.II., lit' flit-i.. .. It. II. )1,11., fit rllI TOt m i.'hl II1III I.. fiultulfittIll l Itt It aur MonC'uiuploto -. % t.I. KINDHOr' > HIIIIIT I 14 tIll: unrtw: : I .... 'UII'" ....'''eIh..: 1 fr"" INI. .Iul..1 \\ ban walpr, U .".,1.. .1.l ,li,n 11"1., I..I.
I'M j tt1.4, || |..oiiltliunli, I :r: .J( MMK, AMlnrri \ it" .. p.r.4 h., sI .rs r.*.",... ll I ,. h. Un. aaiu* Iml III arbmil |Itr1I.rly.|
t'Io'I:; ;: I ., ., i1LLM1 OutlK. d4140.4040.. KUKNITURE{ I in* ....t Hklrt. .a...l rallar, ,15 I ...,.:imp l.poOk I IIlkIHS 1..1 "W'rll, I wniilil likn l I.i ara ll," .1.1.| I I Ilit

)1. It..r.' 1littr.It..nfl.fl n II "IMHI. Skirl' sIlO .4Ur, luriHsl "til.lI I .hItha .1.1 l aUml 111"'.1| brluwHi I .. ). irai.liliig n\. in,,1 I | In '1111invir ".
110' 'I. .A I.h1.I' 4.m.I.iIw tltulssI Ia.rI .075111.WI 1 : : i H .
: UUIHKI.\.N' t'yh,1
Iocr"-T. .. .. .. I .
*.wa III PPMC lo p
.' .. 4tttttiti S. h ee1AIroln: I : Wall t'$1'f arni' Wlmlnw Sli.-lo.. w |lulfilill'| veil-
II A. M.t'ttI' M. 17 1'i1..11" \ | 'Hi* ?tiinkil"Mtp ,.
.. .. ..
,.
h: ; ,r fittIfilulIllil. AOIIIIFWIIIK' Lmibitllk' -aui IMM Ill Ur **ni.| .h. n l It' r irraiaa Joui. aal.'
t ltttn, I'ttttttttt, fitfi I \\ LuTE: U\I.IA: I SI PUll.tHY.Ur.Ifl5111.lIIYt 111.1.1 l .S.ld. .. !I.... .. ,,,,. La.Ml. .. NIul; .1, ,tti \. 01111; III .alr. .115.. I I [\ f aUtO (III Ii ollii-r, .la h..I'al.1 ) ," ..1.! ) 'tint nun, "yen run, 'Ida
.. J"". ItItfir. ." II -.., 'NI' II. .. ....t .. >V live friiiiiHlly ailvnalisl$ II IIP (In'inoi-liiiK Ik.
l1. I fillipr
\.1.: | *
"
.
rflstt (
.
S I\I I A. ... .11.1. try S Sflttt I'r"i4| aiu>Ht .. l H In all r fr.l 11_ I.."' ... _... 1111"" ..... :at....",.I l"a 1, ami, tin put I"his l l.a.L..1 nn llm nlili,
l ",,' Iflfltttfil' Sul/I, '. I lilt l ..il. .Ill'. Ill .. 1.1.1,1 IV"'II'.: lAul. pull., .Ir...."" u. of I 'Irlvru. Writ. 1 In ul.laH| a Wall lauii)7 I 1114 11.5 uf llui |1.11.| tl..I" wbhli Ik* walk Mwiin, hit fill ami .lru .
S
< s
.m ..lr, t: IrrIittltl htMl: I J.I I "Worlds* I n nr:.\CIIF: StP $. WI .Mill. pit >a imilmitliiM ,.f I....-.... .._. .! 415'Iu pu'r. .p.1. a........, lWt. kauuIkrr.'b1.r.l'l | | ) for auiall ,.11......'l.nl. ilm. lmUtuiuuili f <...1.1| slur from 1.1 la'lh flow* alllliul., .. .

ErIcttrL.4hr1it'N: : ;: ,.' ...'I'J..1\1".11& II. A. k .i >tIfi.IyFor| /.u..u'O" 1 7'/lIoJ1ir'. IOSI'l.ls-Ht.. ,'4.l..1.p.'rlKlI..lI.1UllII. .11"... ............ I ......... i.|'|.>.lli..ii. 4 li.> HIKHI t.s I HIVraaiwu I, !vviylblng: about Ilia |iuniiliiK| >lalloa..how .1.hllul Ik.A.1 I .1..11.l .;in, mil. Hip aliugglnHint (
.
.. 11.1.. 11": ION' WAI .II.I'.t. : |I. r*m lllHh'ISlRIIul' | I Ilia luiilbluiiii of Hi rosllrall.'tl
M. *l7ll4r M: .. ill.! '"l" re t-kunb Pi P.J.J Gitniiy Sale. l-i.......I 1,1. .. rkiri<.la ntkUliu: : ..laUaaVBPUi r4rr.4.BRAIFIEI1I'S I lit. |.1.11..1.1'. | of 1lii., ll pprlalnlyilu In tbi.ir .) lum.. All wuik I. .... for r..II".1 the tuAi-l.llm in.l tovpr su. ..1..1r"'I
.
Miilni'l" I I.n.'i -- lint
-
,
,&iiii; : : i: : : "- : ::: :: '' ; I ". .. wriu. abiiunl. 'Iliat b 1 ilrl.liif| an |iniiujHi.iit' UM. In ail.llllon to Hi, It fsiiiUliiP, ) .1, IN.UI.X 1..r.1 of .

: !:!' :-.nillr.Jiy''y: : i !.= : : u 1.\lU..1 nUl: ..... urnnr.\I& -- ---- ) .: Iron lulxi. ",tot I lie ..,110 ..,,,,1 f hau.lInn, |.ilm' |> I IIUIIMI ami hullitpruuin whbh 1 I. wliUkvyIU S
: : ,, r. ..... ,i.l liM.k ,
,tfl: fiI.- I a1"& e3 u ST., ,1.5.0' tt.0 Ii; 'II ml .tuhi .111 I Ilia IIIHII (lo ll.
M M. \ ?.1. Tfl I. N..M.t'fifi. .rJ Ut.tflNhIit, : tI a. .' .... ... ... 7 II t;,\I'. .,.,.,, K. NOTICE !rn tile air ky |IIIIIIIHK.| an alxiiiiliirt, put .r hurts I.. llu.r* I I. a frump tnll.ling' for, IHIIIW I Thu(ID |trio.tiii"r ..1.1 I li .1"I..u.Vlrnmiilcr .

t A. M.II' tIOIUt.E, ALt.S t.. .1. KToIlIE.ul.; : I 1".ah.II.I. .uiilv| | ) ..f wattrran, I Uolilalnnl I ioal, a icuuit Ubla, .".1 r.rihtfi.. .
.. ... """" ., ... II A. S I.IIu' I .1'1 !I'. I1U k, a S.sl.'limaii i ,|1.1'1..1| |
., ,. 'n''r.' $111 .
III.. I fi II .IIlfi G3R'H I.Io.i..II.h. '
,. ,
.. S I liiiiiiUima Iw'ssaul..It.hI'ahtiry :
ONff.
It '. A. M. T ?Peuuall hi \110.,1"1 IIIO. a
".! P. tIt I t' IfitI HI. run ll-.il.T. awl tlIw.l Iron **. iirk of all ::; I I | iin I Ib'l Hcmnpr Aiurlliy I'irr ! "rn"... flit I?'" ",,'n \fitItt-.I.I l ."il "I"I. M kluK Mi.k Rut Iu-ukr. U |Ii11r112 |.r.Hii.llMurliwl | the |iruH..lllun .."*ni4, It I. IIIIHII 'Dm | fraiiiu ilw.lliii|| fur lbriiltipir[ PlI ,. 1 II.S"rh

tIuIMIISII F lU9I l I.... Irue, .. I. ilmnumlralwl. h1 IluIIi.'iisiut ami Hi | ) hi J.
I gt h..lhI.llh'. ...rIII,' I"D I J. YAH Y KIRK WIILHfcU. Hl... >M Tilt: gioniul. "|Irll1Iy| 1.1.1."t lhlhah| ) lpnl, lint ftliliktv, out l lIllurk
rn Iu ia $ $ of Driven I'll. In ,...
, )lt S I.S .tIttrI". .11 ..,,11I1411'. 'I. K flIullIltItI. Female I W >IK .fulUM ''al u. auil llowor, lic.lfc lo .ln.ll<-. J1 lli-r.'M HI .Il'Its'rsoa,| ,
IIu. .,tutuut\ 't I luirul551tItI LJIJ LLILItJ tILL AUU OLD ICE HOUSE In aliuu.1 _"llmi of llm .
ooniitry.
'1. ttt rvry
lIt .r' UP
S I Kiiiimrm'pcl' ,
iuniM'
strut" a. .
SI' | cnnnlnnabout -
Murk I.T.I.> "I |1"'UIfIa| It mlWM
..... .. '10. EI11IiEMEST8. I'o\h. 1\....., 11w 4111. ..r ) f (
-I tItuuttl ) !
itt .. (lIEI1.ttt: Al 1 li* fart wvina, lu I", lli.t lluarlb >
,. .Hi. nr.t ./ ,..1-.1I '
.1.
.Ifit.: filtiufififi lle ulalor 1 1I I st4jshy. | .Ioar4, star Tlulnet .
Nlilp.
t. I.; ..LAVkKKfi "... "", I 114 V N rtsuc'Uf.Ii.: : All.AMIC! PURE LAKE ICE .; I ,.....11,1.1", a .\.>nf. full uf hIlt' ,, I ly ,Ibp ilollMhl' phhsa ./01.1,1. Blind 1."h'l. ."ll.."
II III. .. .. .
)I....... Mmiiili' II .\. ('Ii1uUr.| :?\... i SI PeflSflht I mnH1r I. a *lHnl' MuMpilf fc.,.11!! 4MrMM M.HMIBIMferm h. : ami Dial by ililvlnK. alas an alMlidillulw $ ,I fur li* Hi. mini"rarl lint for Oil. tnmilwrbiuiiM *> uu Ira llii.sl,, Irs ilulUn lorlioInKdiunk
-A' -- .. ... ... .... .... ._.. ami .,' 'Iliiirln. : : : : ''I
II. troallaica '' '
.. ... 1. l'A1'UUSIj Hill. Hr.: .l'I'I'I.IH: > AT r. .4 5 lul I'll?' '' 11' aililltioii tu'' th .nnoh, .
ta.1 *
)1., t. ", ,|I.. ml 737\ Ml Ill .lib. ldli..... ....invllMM. llt..iI.. .I, soul lItOlrul'l'IY.50IlI. | | lli,.JimllUUik .<<,
)1..11.' '. MUll I r. F. .& )I4ISTt I, (n.. EU; \' Atl.llOtU.SII\" ,. ........ .... '..._. .' ......,. ... ...... h llm ..t"r lu Hi. a.IJ..*", Hill.. I. f.."."...1 ,I llrooklyn would. kava **m>rlnrod a went Ibrimxli m.1 I Iroiinil

WI'. M' it IA?. fit j....u. 1I11I1Ut'l'I'. ii.-) Railroad Lands.W. IIHUTHU'8: (I.rl.onXII ; :$. 11010.11I't. :::.::= ..J:2"::: r:. i ir lulolhulubo' by on Ik.llm., |lIsulIs water In..f Ill.lhIlIlISItItll'I that. I S walar, 1..1. .,Io'i t.. Hinnnipr, sisal ha I." rraiIrraI| | | >UIH.1.1..L.1| "I 110''. I. s

....|.|,.. 1".1" :?\... 41. I..... ..rt. ;: J. Cosgrove .\ > A CdNHTA.VT HIIPf.5'iLtAIt :: .:...""if :;;!r..ioV'ru'r..1: : i:' : .r::: :.: I, .arlb| lliita.Uinlli.la' liuvmver >atl.lailnilltr '1.- I baa* H Never.. Ia.lhi 1 IIPPH drotilil'''', fur on 'use HIPIIwvr l > -.r. r.. ..uulr1." lit Mill.. I,. I'IprkMiirion
.. ... | su hIll HUP, wlinct,
,
|
,...- ..*,.liiwl.tt, ..'Itt-I .li"rB '. D'*!I. .Irfi14KS h s.fltO'IItIUIC aiouunlpil Hi 1. 1.,1.1
for wadrwcurrliig
... .... ... .. 11..11. "lu :4T11 I 1'AMI 1 IIDII.I.rl'l' | wlib Urn* Ih* ,.I..r,11 wa.I lull I. .rt'rah.u.t| lor ..II.L., ,
I".\ ....'. $ vwviV1 I : J. VAN KIRK & CO., ( .\NTr.tlI.Prlc. :l $' Liniment al "arl.iii. ..ilirfh.| ., anil. llrurlalnly I I. t" ,. ami ..1.1' h..hrl. II.l,1ial1'a15laI'alt4 Is i la.4s.. It I .lin.l ar.IIJ. "rl..1 'II.. illInMllit

1\ fi.ultKIt -" rol." ) ., .. filIAl.IIiI');. .tkllKllUM4I'iI.: l'I.'It.1.' .. at Low at Other DeatortHUPk iliwa ,.... d..|HrrliaM, | I Iwoiil.lii't
... .
Ifl flIa.. ..r II. t* ralnfalla. balvr p\.laimllini| i.l. I". 1.1,4515 known sail IliawaUrbwain
ever
,
111.4.3. I tu' I laa'
I\\IMAMIMIII: I' PHIIfKHTV.IVHiiia.ola : I I.u.lSISTlMAfil,00111501.UrktI.l. 00,11. .
fi14u ,Is II ,.,_,.. t .. u... .4 i ,,', :.. General Blacksmith, tfi .i a ...., bl.il ... I11turt11. 11.11.1aotiii's hIm.. |.lipiioiiieiniii .may. rvpnlnallv. I IS' l"I'u"| In pon_|ipiir| '
-- =
... -
\imnnm"1. K.: \ liMO T*>:. JI"r.II. Wi t tAt'tItXE'pItOL'. .J.'.., u.u .r 'hl".1 .aLilD.l| Ik* r..t ...-",.h,. that Ikearlh 1 luiltia vibvuilly Hi. aitlliorlltp. callm! .)'I.rl* I h'"II';
\ ii M 1 )i\rtnv ,) .
llilNWrIMiM.i.lnlollK.V JOHNSON'STivoli X r aisMoj I. a umal rrwrvolr of waIt, ami .MI-MI.I Amlrpwi A I In lnrra ( ManhlUili Huiiator' full Intro.ilunkl .
-- -- .
: *- *. 'I.". ". I'. II'0'.....11..1..- S...0',.. IsI.-.....0,0..... ...rs..r.I..... .SulllAPrYorsOiIItiIieIit IIIII thai ll can IM *tlraipil| Ilor..r..'". by I II,. lUlivHry from Hi. ilrlnn w.I.. *If li bill, o Iat.'Sa was ...I'II.. a,.1 I

M.. ..,. ,. '. : .. I" I. lOrfilNf. {.. ."lIIil'H.I-: I "" .. ..., -,- .... -., ......... )........,.. m..... .., Ililvpn. W..".. Of l'Iulll'tlI'Iber. 1 ._.U,.>. llHy *pcorillnlr| | liiira<*dIk rrfiimnl lo Hi. .'alisa",i't un |inl'>lli'
I : ; i> : :Boor :Hall: .**MniM. IwyMHl MM ....... mt ....... h .
.
Kt, tfitl' t.II" ""k'i''i1"ilVAx''' | : "., Irnn;: fn\x\A* :( h t nimr.l S1. J Jail's n' H Hotel f ar* |.lJOP. wk. < re the, w.l..r II. .1001| | ..( Hi* |HIMIHI, ami, foroTpr ,.".1.. i-oufli'mliiK thIs 111)).. ,. nilalnlaml.

filM '> *, >aid ,. aAmi 'flo. 1 Ills iliv|> .. .b* rp"*< bp Vrat
..111'.1.. .....'. )... .. I. (>.< .. 'I.M.I I. .Alt..r 11..1." | .Murk., l Grad ndeivont !I. PetiaedU, toll|| l U not faroralila. fur I) a>|ii .list IIHMHMI. K.II",. dallr, orilonlil. Iliat llm, sIlk.. ol all |Mn .u< wln>
.:....l( ; l IP IH| ...r.lT rwr* Imt Mlk-I IIllM "' driving UM, lulm I lulu. HIP Pilrlli lint . I.. ,1 l'rle.l sill.
I Ilio Main
I" tallpil I if
S -t-...ml I ami ri,.u*..k "r..I.) ItI.Iut'' Nially u.I..I.1'f..U'I l. : MM TInn. I.MVS M.wpijr 'M.:. :: ; |,,nHlr' fur by IhilroonlraH. 1.1
.. ,, ,..,,1. ,d1.I :\ .u.t-I.tKL. fit 4.1.1 fr t Itt. rM kwl., a* U M wllntk t. '' ''' aulual .>|I"">iN'n<'' I baa, ipinnn| >lralp' >l lIbal Anil I .Ilil, Ilia, writ du Hoikbuw ItirliU! ur from llxi rullruiwl iuniiaHim S
I "I .... WII1YI.tST8tIlICup loipruiixiil Hi.. li Ki 'lw I .'....1''". I hurk.V1'NPIAMI.A. :. kiM.Ti4J.il., ...I :: :. a. UNil : =-It::.
'1111.' I "'."..' -I.'. (t:. M.\I.\I.I., I'. 1.fiV I'. \ | | -t'flOIl.tS'f) : OK- hI-tull II .4l _........ 111, 0400 .4 .... ...... IH Irpn Hall ran I IM* mail* at..11..ltl" any ,In.lnalUin or (Ulutf suit) on i>f ..IuI| | Main. ",..r any ,., llm, a'I.ur U
..._
I..II..A".I.. .,.. r.;" i 4 1,. rlnrMalm ; .. 1ly4l ) In mint allualkiu.Ik .. Ui. mulrary, Ib. wal.r. 0..wa IllIstUVa.oly ( 'a.alr.a. KraulliiK 1..1.) hlaluof '
IJ.A.Mr WINKS! iignRS AM.Ai ClAn\: 1.1,15.11 I0III.I11KI 1 104. ( iMrllmltn' .
-- ;; .., inixlrilpii.lrp' aiillialHin|'| ..r lbnl.lt ill.I al that frt.iiuiiilly t'lui'lilu' lit Uml cuibrwoil In Hut
.ID 1a.I&ItStt1, "' .1. 'In- iml !StPVPilnrea'dearOKI.HI.' ; to 1..1 I MrMHuto. Pr .....II.- .1.1
? I ,thltt... > A nut(/*' HkkK(OVIiNYI.I'II'VIlIiL. '(Ill lAIN TIIHEE UHKUT HLNLUItNl: UM It'lvc| Will .,.''r.., |.. ublalnliiK, | Ih* .*KtiiMir ."",. ll on..halfHi "r.I..I.> (raiil of 1.,11, l lln Hlalut ,.

M..-I. S \ ra."i."l and. Pairrt. V.....\,toi .. SiitiilTrii.Jau .\UIII.\"" MtJI' ul' I |>ublki, walpr, auiily| ) 1.1, |_.II ina.lii' ., for its. and run OIMCH.giou PIl1rlIl1 ani livrvby h.idr"i.am,li
... -I.I.J. 'I.
; :* ". .,.. "a.hhl.' .II.tt.. ...,,."'I l,1iV"r!, % : <"". ) luty .. "'. fn'Vrh, fn.I.|.iV. ._ I n-I-IVM CJKNTHI "*,..T.BRADriELD.., by II I IIP, ally ofllriN.klya.linliiK I Ilia |I'.' iu.tiaduf I.. All who bar 1 \.ttHH."S .
No. Ill"" ,10-Pru A .
-- -- ii Mra.1, rL.ai., Ua
j. ilK!", K. i,Mt .a>Ml .Luttulfi !I' 1\....*I.... Wl*. II. Kao, k... ,...... rrcwYlr. . (.b. IL.I ;I ).ar. 'Ik. rlly'a. ,."'.1"". ISlet .iil| walcbpil' thla work ire a-lonml.Hl al & i. 'Ihal all I..r.| u wlio Ufura .

Mnw.i.li.. 1tu.IuI.ltt. \ 10.. I m ,I. .HI.U art \tiIKVllNltALfiUlNtI1bfilhI.A..lk. |>.ly wa.Jcrlvnl. from lISiSIllM'li.tl..illha| | tb. _..II. ..h'.IM..I.' will,.h ar*, huwpvp Iha.laIu.gealfhlllasaI| .li.". knu In

r:...amlHa, !-I' ... i"i.. .' .Th. A. uVu, I r. W'. M..IH r..... Ia..hMr.. .Ill.. .. .1.11.1.. ..', .(LKIIIUi. la fcalur UM *nivllml*.o.'i'1.4, .vllli...hMimail I tal V rur I llf H.*SlId kt >t at Hrtall Wkub-ula. bn all. ikp and.ImnncMaI KrUII ky or .....III.L.I l 17> lny RollS .11.'."..* mil |.ncl tlr wha InKluppra: Vanllunu IMiMM'okiiiiirkiijr |>arli.f talil$ tall wu

r.:....'.iTu1' ..? :aisrisi\ .: /.., r Ji: | "'.'',,' un liuiif l 1.1..1. SIll limiilil| lo HIP, sIll .ll "rpii| and M..r. Au- .1.., ..I'.r li ..1..1 liav ",. rlicbt lo

.".1'.11"' "l"lll"'ll"i"TVr-IWY., W. M.'I.J.J"A" K Boardiii&Loiliiii.fBarorfee.KJ.FAUEIA. [ y I1tI.n,: UI" < r .1tU I' .W. A. 4LiilBl.HTU.: thy by McamtoraNatlPfialvaaqiiiilnil, divwa A ckvil
: MCIIOFPEPISACOLA I' ,....*" r..a. n.. I 10.1 tyali in 5,4 mail* ivallaMuIH&II I I |.,, >.lMtluii.|. uriliM '.lf
."" .__ .I : l, |.> .. L..il.I. .
Il1ITlIIl0llflN'* "" 1 '''0. I
........-* Ia,1r.' :\... ,. 111.11.1'. 1111.11 *411011 0410 "INt. ), but lit* ally liaalarip'lyniilKniwMIbalaiHinvuf Ihn.lrlrin will* wrrauiii wbiiOMrlprlhr .|5.s'Ses''a., S lo soy ullii"r |xr...mul
: J. H.
TI.It3ill.
tlltItt", T"......' KI..ul.lC. IIIttliIItIIt ILluLtOloNAURI.1JiIy : PORTER, Mi|1'101| r ; a water' fniiluuwaa | > ...IIIIL..n, ,. walpr from .1..1 alwi. have Hi,. right lo Ilk a IH.HIII.

'M'lilt ''''N.r. 11111101''".. !. -Ir' --.--.- tlir. ..aipn. aiii. putt.' ,lIla '...'...1.1la. I Iwa

J. .;\I )I.T: fiVltl IE. W.t. .. ,... ,..r .baa 1 bum i |>rol.lfiii .unrllng( 11..1 w'I 'I..ly. sir ,'p1l.l! Klalra' |1..1.1..1.l
.
lIItI.l.IPfi. l'w.. \\.K K.IItIIIlIltlIfl 1 rUi.. ..IL4..i.4I Central House S allaao. als: o :rIIAMUIM |pniim lrul,* IhafaNlly of |>r.,IIiw I.
.IIA'II auiliiHiiur., of lir',..llyn f.rt- ipvprnlyar .,-.liail ha. soil alivwljr IMVH irraulml ".
,
; : ...filNltllhtll.I1.gtuIarin't 111.11,11! .. a'.aalru.1 !.> |,nlio| loll .
; \
I Itild laui.u Caah. Caps.ta.i:7.5O.ooo.: : *. ul.I" I.. ||HIII ; ami "'. CHlrjr .. I,.."....
... d"" W.t..aditItt all iltrpitluliial 'li.I.| hla .
.ttfl .1. I MAIU/INNA, P'LORDA. 'A. NNIIC1IIIN? 1,1 ". flit)
.
1'IICII fillullil T......... I. W'r-.(' ,., Will ,...t411.1.-.1..1 ".. Mu, ... .4l 01104111' Aflrrrarpful lmr...llg.lluu, Ilio illy' I fpum oiiit I. Or*.\.1' fut.I from Hi* '..1 alley .1.,1 IM alloiriHl of .. ,

110. tutu- filth.1 IfiNI.K0 P.00.WTI.ILIIII.. Vrmlrmllf I ralr4. -' KM, HWINf.lMU! ('frfJ4. rl&k..I.gifi..v. |uWri| Van. I llurcn. sas<: ( ? lion**. ThPMi wi.M. ,I.. not. ...1 ""Ii nude* ...11 have bon ai'(
Ht..,...l.irp." -"..."...;TM";;: .T;;.. Vk Iu I ....-,..*!*aNd.iln a MrMly' Ogil.. ix ...*...l I* Pnaliipia. Tt1VI'Ii't'i..&. 1E'rN.N7l.'t.M1s uiwM hy rnglumr: Itvigvu.. wlib Hi.aiiruval .'I .1.1"1.any |I".or walpr whalppr, but wit Ik* fiany laluiInK." aui'h UiU sr (MX.

., ,....b.... .IIKfltIltItltI;, .'...ri'' '"i"i, I Ittfiul.ififlryrulus.ulrIMtul 'i 10J I ... haul Hitaklhf 10ItLA.P4' ItudMoa.AV. .. UHDERfAXBR' >.. .\ : or AU. NATIONs | | uf Maywr |II' awl. Oiunilioiwr *- ii" 1lir<...lr".I" aoiu of I In'm (onrl .". ami hlmily,, tlaya. allownl forIhvui
I"rl ILI.NI .Ib'.I.fird.T.1.l. .. ..
lo Ili4 .
,U. .ItA K. AtjS'. lluiiaa$ lot fall iua>l. I cunlrai I "talid Kronml) H.P wtlcr alamU alhonw *Mpr "

;: I' spI01J wHO. Ik. M.l lb. .I.014ItIu. 'All i..u.>a> inOotton S .Amlrpw.&Cu. I', fnriiii.li. llm illy IIIIII, IU 5710541 ii"liar ..
-, ..., ,.1"l IU,....1 trTruItlEtthfill pJl }) i ( \\" S 1"'III.a 1"1'I. A Ha fa >rr.1tt .
I S.4.d 5l%%)( ) .n". ut |
... walir J4ilby '
.
.. .I" At' .
.10' ls.t0'la1 I II.
A.I 1 win, .-,la* l lit .... flu am>I.r.r" walar.lilivpfi'.l
II.: Itt-<.110.: II. II" II.. fills.., S r t., I Ii.",, .t.J ... : ...... Trax line M lb. :.q ::aH>bl k.11.. Z vtolv. 555*. lIt tIPS .Mul v rll .|>Uut wbkblby ) tir ,, ,, .1""... from ."..Ii a buy ka lju.l l ruulil|| ... I'.'
\ I.. ,It.: U.IGeorge ,'. I"" Ill 'I.l.fi..1.1 I e-a. 110OISK: $ IM'AUItltdrN/ --.... -- coHlrul., uylmitr.: ial I wMiuiuUMUUI |Mir* lo Ik* Mlilorlal. r<...w ,v.14. 'r,1
1 I'' : dp) rh l,I"W lIsa. 1..H., a. I.I.| .I..I"h.f ?
t. .
.5 ...:. .....,.. FI'X'iib 0I'.I..11l'YI4N) t lfV AT Terms, St..80 per Day.. JI .% 111 ]. O I* II V II. H | Hit hISS, ami r.Un| ali l( turi' uvlijwlluni 55h1P1.lhhAa|.| ) hillS ll I. In auy way lIla (51155. ami lli. r...or.. mgagr.1In .

.
: I I ll, but 4ll4IsWa2lCli. muiiMpnllnii utt '. l iiwH
'i J\t'.unI: "".1..11., I.* 1.0..1 l ralufull. W. .*
;'A..J.; .. ... coamHoJMi *.ik. IM >'...* I Ie a IAI.A 0".JTNEET: ...*..1| cuiilraulluy (aupc'l'' Its .rnmp, < froni, 6r why I, I. t"al th* iuml pyt| '.1,'. KonlloiiiaM, r*<
Collins I
"W. r. ra''' 4lgk11S ., hIm pAllor. Ikal kaJ r of
.... .IMaVl rMjulml amuuuluf waUrj I buy |ii *wk.Irutl > ,11.. 'a' untvrr.al .rrulr ur L. '
c.) I IkSl'jll OT-rtrat-tlaa Uvrrf %aH I.a.u ..I r* ,.. ,. I I am mil ..ry mm k inulAcii!
: ; mi *, Fit .( all iI|b.,, *uiwari | butbltiming ; walpr' rp ,ialu4 for b., ? dl uirvriWUpon Ill r Ma Mu.alk>. ...".-."
. .. "Ii/"" ",". I(" """" ( .t tAIWVEU'E'lt .' few* awrf Itiaia aa< yil i III Joe J.. :JtHy w.1 .1.11' .
... .
III. _
.
H.,.. J. AL4 ... ... ..... ,r.","". II PU l).. ,, ( ". II au.1 lurulib. tlw A"J". who bar da.).1I "U I. a K"0-l \>'i.

I' %> II.'i. \ltll'; 0-:1: .. IITKtET: .Ne. Ou. ifi l0j I. N.4.l. 4*. .|uiml IUIUIM, all at llnlrvKH *Mvt Iisj41 ,.7 uI.. .>|irtin.. wlibIMrriN man. .k. hal Swap .." i.t.tkIsatlplaas

Sewing r$ cJ1inesJ I 7.AI4AIAJ0).0IK Sr 'I,. 1.5 1.bur.pOM: I't'p.: '...Io. FRANCIS NASH awl s.lt 80 |>a)lu,ul uwlll ll r) I Wa'tI.'llI1.; t.I.II.| silas -. I I .kavKN fo,MW"I"'ral.I..1| | ...| .but.

;: : ,i4. A. .,4'AIlllI5, PIooto',. ikllvtml ty)UiW. (allun. ,uf wabvr 'saIl of leu. wlifri Ibpy iul If .r m, o'lI .' 1,1..11 I.
| .1..1 > ry
B&ot ot anPalafox Sn m ker I Ii I Ii ;Q..t. r(!( ;; /r-- ",.. ...t Merchant Tailor J.lly, .anwnlaurlb. | ,lbUnruw.itluu < |h*_ Waft 'InftlianrilLI' Law i"ffpiflp .10..1. '. .I f.-r las, ami o III.bn .01.1..1'I

'IttflMlft: 'I lu IlfilUIPI4 E:. Audrvwa. to. | far ....1. S
.tlil f
,
.
ro..kI... -1-r- .. "' A SMa W..r. *! Wllpr, Th!lr |irarlhal
I' 11111.4.1. '....... .... I 11 'S laito! ? S c A..... 0'. WISIlISLIS I I00N. of IIM- lu'.1|...|.lMg ktalkiua. ..1 j di'm .n.lratnW. In'llnu? ..>.uuf ll>. taly ,A" iulormHxl nil
Street, -+fl+uee,4. .444 BIlIJaI"o I.E.I&hIl.I.1i4 F.C.BRENT, fcll.s.IIIIfrIISIIUV7 INMM., .....a, I. ib. llu* wf DM .ualmiljut of .. FMifPu W.I.> >l>> .('at ,1.1.1,1.. wli.lllM.ro I U I. Un.-tl..::TII'

I S : 11jI>I- BANXmE i |. wnrk w* *Ulicl' II...' aUlMHa.awl I W.!"."I|.|.''t waaalvdiliiuilirtakluy. ., .aa'k flirtil I know will 1 be J.iihll.limlt..

(Opposite PUBLIC SQUARE' ,. I hANS .roJ, T! .t $4l0.I441.IIIIM5. 1)174 war lui|>rrMu4 by lbs aubuV .. !' auil I... |I'rvs'4 au>.."1 .'...1 HMIIHMt rlv.Iv,4y by ms isiS I tbUk tin raaa.
.ww--. .. S
NO : I II 11..n. .i ( "LA.II .' awl a-ruiauuiil of tbu j ja .lalblH. look '
PATENTJNO"PAY1IpATiliTS :. ifi uI :o "" .' .... MHjfllllH riMII| Tbpy' "Hrll "U.lor S
0 V, Ma ... l.."U... I I IIIrIr .......bai yaK lot......., "> '.. .a, WHI >wk : well .. by Ik* .MI-CTMM. ....* ri'k, .|N.nl I'hi'Ir ... liln'rally. .101"v| ,| lk.

"nIp iteitk :lIctuU 1'\t..ArftX W1Utrr. .UM.aun. *< &. WU S e:. ....,...... ..=; Ai pole ut lUlallu -,! (I" U ..* u.>l t.. L..." ....1 ay.iHvu room, "II"| |wr lo-ilay. lkrr i. .4
I.
I .
VI1I'lllTr r011A4OL.4 ptltEt'iTt .011 ls41Iu'. 010. .. aub4 bikkinglu ; | <..lo l h. ba.1.t ami. .e """I"t.l.| ) oasIs I. l" .Utrlloriuoiila' ,tut

Ldici'&Gt1eus'ShOC3t : II 1htI 114 f'o..t .proIuyut" 111I11111'. .. wkk' a |tour I( llm a work llUt I. .. tasaslia.ul* .. I.Tli I. slash'. 1111.11 I"''
aadrWuHf. t0..I.ts4 a. aa4 rrba, .. I
Hrra MtMttoHhrn I U IbId rlly 1.14.1| all yl a a Kuuwbia t HM .UanufaHurUg) t'a.iiiIS.
Ul'l.\ UrfAlbrKPrater I : I j iih.>iH.4 t* *..**. >.?' lnrtlP.L. .-*, t : ....- *.... II ...... | j aase-qsl. A t.,'$raas.alhiaa.a.407v .
:I 00.4. 1.1.411111 .114 U....."' boW .,... ., |* *iml |$uinulHf Hy1nrwhh )! Ka of IU
I.A'41t ..1 ; aklug
.11,..,. .. KIll. I me *1 t-rAOtH t'tmJ tt....... '4 l1.u.ahis. ., J Il U.Lj. ..lj llnukaw, of lb4il (lnrln.
t fill ..$::Iit fit.1010.. ... ... p.1. ,, ..... ... fa..... .. ( bulk-r powrramliuitll*
uali
.tM.lulillfl 4 ..._-.. .-. 44. .... .... .. - | bur. WM an .au saIvaey
1 .-..... "--" 0fifi 11.1 r7IALI j -Mi.
& Monroe I."' '''' I..u, posI4* K.4..ji Jto ,,fll'fit tH pullS I .:..... I. ..... -lMs 500OA tl."I. aaik aai b>Ug ..poLlas .j a"t,Ilt.a.lnilrlnf lbs ilpgra* ut |I"r- .. ] muroVr trial. :InilcfiimllnK
aUJI.II.: (**. t4 IWw0.1. I II. .. .. ... hi. r, h. variMtltkjnrjr *
S f In |
-...11... II !..... '4 ,.... ,.. Loyris Bear & Co. 1.ii..j .IIJ f. .1.r' (.1"'" whuivp.! imt tb* ,.., .1 W4 I. alIas i. l"H, wklrbwaa
|
S W..blsxfiILC I., ,.._,- *a>r dulf Infrmil : Iplaway | 11.10.
at.ua i ,11'1 .: ...... laliM.il, jiunJirlug tb* *lm 4 kU Itiimur.
". v.. ...... .. "l.lj. 0.10144115 =' ay > ..u. I
.
.. -- bf** rkjla i. ( fwi.I'| vr ilnHMWimp* il** ik* walpr
"rr ut Ik.
.. ..... llwlr nlu-i. n
I..oI. .; aoooI r.- I lot I II .tw I ., S. -bX'*.lAI .
) IIY ( () () JS XNETr I Knowles :Brothers, : .1tIt.! { : ..... (hi nllwl ul .,.., 1, UM. ., frMN". Hy.l. wlBMN. ) |.., with jury,1 I 1..I. ruwlmliuy fcl. a|.

.. aBricklayer, IH ; -- -- Ooromimiinn Merchant, ...Iron .-. .., l*Hv* W,. Van Hurm, HM C'lly" r..I_, r*. :alt U* ilr p cHtlrrly all
\ ami IM
1 i 1_ Inlrraal 1 Jlanwler, ) .rl"l'b H l thw pnmint.talkins. t Ilila lwMNrlaiit| :
I.n.A1: ESTATEIllMlllf.tlOO II. f tmrly .. | Ik* aw.U l Kumaa !. aJw-r-
; ". and FWts r.I M.'F, GONZALEZ, (h..w. --. *- ISSiLX' *< Iruglbs' tlUuJ ..0.* WMtfruuitkl. .wl11..w-t5"| f them, the Mayor h. t'I Irvib. s lao, I. II. Jbf t*,
.
G-R-O-C-B-R-I-E-S -..._' .. Ia' ru.lir.r a 4. 151.1114 WIlls tb* skI that h* .... ..r|> .bsl. h I 4ecl. l ".\.11.
NNibIW r* & iCT GBOCIBJt\ ,- -... .
{ ......'01... oCafl thad *>- 1ll0lIfi l lly'aMHflttit.- TWS4V.-IW'O f..n'',p.lntr 15IsLldbaos Ih* aaiuc 'a'o .1.ua llakk aiulMM (' -

Ynicstra Building I JW4lI1tM Cram,. Hay, Flour and ** WlwMt l... ..>|* ll tui! ...svlts.fp4.| |xil 4gw* lu l.k. I II. -j ** Is' ""I aw a ..ml I.
.
'TOUe'0 I .
Varliblm. OP 'Wai' MaMa. awl. OIIIP I WTOflE. toiBwl It I but trmuirfrUml
I'I.X:4.U'I1: EIJIIUI'1. un 1(:& JV Feedsturrtv'MII.IJ ,lion kaalM ..Ik* rpcatttr, lie!a out I... ."waa |p'a-lt| | out .I to U I 1 .* .11 t MMiriuiiK
.
t I;.ralea art .IN Ik. Le4.usipv1OII1oTINY. .- GOT KM'.CXT kTHCCT, aa.. l I.. bwllu| ut ,.a l..U-l' .-.kaurtkrii wwib bar aePUMxl natural ruougb Ills lawyrr .J LIsasuttf r*|> rl
..u,1I Ii0W1ti& 01V IIIUI.A' Mat <, dri 1.1. Ik. lIsa fulloifa' ; "Ailfural*
: srrAIbAI2. Ii I'Q U ( ) n P.4.PALAPUS ..1.11.| Mulluf.ullk .*t w m lhjr *. .

t. .I, IlilIfit &IIIMI .. .Sl ak'I.I' ....- .BJOIVtia TUKIirilAXTM .1... ..hiei .. IMuailk ilu.lbwt uf l4 ig soil a...J. f>. ll"nkai. f"' _l.ckturd fcl*
.. .. .. .. .. I. 'UII.'TtI&081r: ( au. 0'iII' .., .1|_.lilolk' Jury 1, ek |..Mlljr
0TIIpp04NPt .
flK.I IIfiItIp .lIoty"vo. 1'1". (II ( HANK r ..alM ... wbbkIbrv Mlllium .galkw* ut ..,. au.* MIvul .iilalHi'nft' '1 way .. (' | warrMMj1al

f.... "kuylui' *!.*... IS tr.MtM: : Witlllk A M...AlAtTV'fcat 1"--" .. 11.. ,S.r IUvnicMi T.rrm **> fits..A l**>aaMM..<*.1.. -I KJ..rltl.. .. valve .. kullwl...1 l lfr ul IBWH dally, b* _r-, .<.I way ru .tV.*r.,.M.j.

Com ad SM Uti IS I *"* ...... I".' .. rC:)e AU LA, rLA. r.b. It MX rlf .. '.1.I ..,I t..* l lash |kl ...,. II* *J&tlltaa.JIIa.t Ik* \ .L_. _
S- ---- -
.-


.
(IrK s UITRTKAHr.) : '\'aiillo-e:;, four sup Ii.. ".,. ,thus wluf Illr: MliVI, Or TIIK1IMM.lliv ; (11\1'\AT'J: KT1 rl.( 11 h Y l'IA.11 ttU.I': ("'.' t'IAJKW.\.,I nothing Tiir. little about llcrall thus It U-c 11,11110'10'.Coihren\ asuulMuWilhlssss. .I, '!TiC.Vais

i\to1\ \ ([fowmmial. tianl 'In na.h Havana, \ ra <'tinPara In.lualtoiii all wtcr I Wisest Ih. _II.. of r.I.I"1 or .* T %
1'IIOPPhimlm, >,n 1.1, ,ll""I".r lilypara limy L."u the W ho Milt,, ,tear* a.oUr.rtP l TlielrMaixlvViMhlanil recent private (1,1.loll.r. | I
.hoMlnr' fr Inl"I. furllm lily nr m.3.11.M! IK.ntili.lin,'Hi a..1 11..11. a ..1"1 l"wlrh'l' hiss Iihsuihtlations" | M.nh.xlan.llJirn.PM lice al rcrnaudlna. 1 lie *|H.tlal
rcawm that Ilio roiinlry ,.,,.. .' I ll I It .l thelmvluhln, and w a. a.1"1".1'.1' wishes' *N.lll.L.or 1..an.I liarlx of lVn..",. ami for IteliaKm* ..11 IH* ib* 1'.11 l patiliiayt II cuss nnprovukul but of
BY TII*
II "1.1'"'" ,
fllIIIiNO.H. rtIIL/\I/t.'iH, ('0 i Iniy. In 'she anm "orLcl ttlthoiirnwn. It M t admit tb.t I'sur "'* .. uRreal HM .amc' lal' of,,feeling lh; eruaaloir. of luilaUlf Hglil' mini "t'itntrr t.. I ,llm Herat,I wont' piiblUb anr-

': WP "ot.1 our.''I.la CiKlon I .I..I. ,!InJlinx al her husk. t I.. a shy we *nn.( cff.iaal katWMii' tyietwo r* a* tturlnji 1 biiort. 14 the Uy, I 15 Ii In the *.,lcl I >f* .,1.11.. of a Inlrre.tlng I IkSoPllngtob roune'thing. ihuul it Iml. "abut ll lml hit In Ii'ii'4th If .\, ( '

on 'I-i"il( m| :nol i|huuuihv.| lint our Innnhanl: aril relttlial, .ali. ik"l I* aity fc>iitlli 1/, I law' rVoNtriarH. .iil ( *> ..I al4li*|}How i,'! aol hIuse'*. '/l.at* lorall lUj> |I held It Ukedfl' KniiUkl '' .the Imel one rilwanK: btnlainler." 1.:.
I Inlil
M.Mk roni)'itnt .li In a Iris aiiiuniit of genii than fornmrlr, sill l etlent ai hlrml, 'r ainpna' 'or J ft l.l, .lltllwhyi.avuw! .li< ntlwl .,.W l'ssitorlauuh Rrpra- | l SWslh.sirohsusly1u'I1usrlut5. ,th* jil'
in M I nnlonnl
-'hry. hit I a .Imrp r..t i hull thai: :thpy:: Juts;::, or : !; t\\SuPieiuuoiu fllll kasat .* havehef ire e'|1,1.(. ol"i.|, | ej ,lTiri'piiMMn parlv dilative la Ihe. following Iliriire anti I of.lulv next. In hiss ,.I'U a inmllcolon lute I'renhl. hit n"iivmiui.u...1'Iheremnvat REAL ESTATE

) oil IIi. Wlh I".t., t ." lii the Fault rn ululca. 1i ronti ins. Ihr"'IIIM'1| her but nilnrr haritle.1 now a. wa Ihrn. In f..li-r, rmvurage fads. fuse wluiuhu. in .HielrprP-.nl hipt. of ltsvuhslu. 1se.tlurtsuss from if I'ol H'I. krr, ( .olle...li.r ili ,

.'he 1'alilU: .1.all"l0 I : v.HIP into. I las"lrr nipnhanl*. "",' nf s llm' !" waul. nolyilifPifir nf., 'htr a Ills llipalilhlt 'li rio rihissh'| .su.t)I ntliiiuUlp. "bv story |mon.1 l we sea Isulihitul I .thus A in.,i'hut 'n I.innbeniia j, t.I""I.I'"llr..1) ) hue beanliliil :,i key \\p-l' Ifrtlinr don look very
I
the.|lh..lolfrAIh(. bunlnc"Monllrflli 1 htlilcoinpant I railrnailmlmir 1-1 wore fiirnmHy 1..1 tl.."|1.1..1hi' II.HIP 'urs'suious. \'ueausntts'ly float tulaussass. this .hs-sulliu.g.. | I II !.1.1. ", valley I Mug In-tWKH' 'hue hirp' lirbh, the Cullcrl.r' of Ibl.i Iuitu'-.__

In. "riiiii/eil| a .I.t-l fruin I IIP Now I M>.an* "| 'the tailor..l llm worhl' In our barbnrami The, tuhnu. kt themwlves under the I luring the month of March, 11.1.1) .and hill on lie ono aIds and hue I i .11I11I.111. olll Ixigan .legation

Net) PiiitainltMrinjiM I''I"I a< WP huov P nalil from llm aanio we i an load anuS nnlnml Ihp, tulIPs IH"I at Ion nf their traders hue drawn I I I year, DM.re wa .lilx-l'| | from the, |mrlof ('h.x.tw had'lue river on thus oIlier. !I 111"'rt.| National ('""".11011 sot remove VOI.el'l:

In snitli, 1"1'1.1., areIpatltiir .J's.hs'rs t niprrhanli with our os n inrrlunn is.a...1 r..I'h.' railroad car within tlm color Ihodl.'h'I..I' I rlear, atelndIng rennarult, UIII.1, > cnlile feel (.r llm villcy wat railed 1 fcruihf: "<" from tIre rmldptit. Tirhm aweirt bv l iaa A\r(( |: .

I raplllv toil I tlio hoh.l. anli.niiip iii I r.lo.: .HiprpAir. 'that 'llmra are. sIghS I ami within one hourall "1 .HIP I all whIle men, .r only totertttngIhilr quire limber, anil. of lumber (Ix.anl., llm Irlbeuf Indian. who Inhabited ll.j ( and Juokt: Umn| blm llhrgnildcml

< | ,1111 '' .N>hna. "hl\I.'t.| Monliniiinry blue st .,or Ih* 1,1 ."si I will ... |I'.w.k* lalrrlotieri awl ,.- Ac.), U.II.IUI pier1loiit| feel gu5MuIuI I I A vail is Ihlprnpt apraa..1 >. iuufC .|*4 hut thu. Kidlial .. ,. NEXT TO CITY
( inil HOTEL
the ,1'imvrilH, In 'o"grr. awl II'I.I.n .1.| nun k* other appllamva or etpeim' or iMit ,.rtM-cuaet on Ih* body the Had 'tlurlK MIII* time there, yamsliltuSiSI.K tithe atnnlv Mint of 'iltr-d.mta, kat ,I _
.
.iwnnii tthUkt. .".1"1' fireI m .it liiil : ar aliiKvil, a. .1.1 rarlalnly a than. la In.. .I ..k. a nilliand .> ... o ) feel of e.i amitoon The Frog and the l'Uf'.lJrl\'l'rl
bv
lai.l I". at NPW tlrltan II' ,I nrre a '" ( 5 e, lo bcjnanllWI.awtkUkcil e a* ..11 aquar "",101'\ they went 'lit w..1 I'Cx'us'u: ( ),ls. Ci..01:111 h
DIP Win 11 i InrniiiK' 'lire. Ic"ll a.I. Western |m>rl. rope| and a hliT of less fill from I orra.lon olbr,at h..I. ay UN) tfcflwr and 1,*J, $U inperlUlal f.tt oflumber 1 .. ruiutrtiiled rustle I liunwt, InHliUU (hue,; stay >rog rlimlinl, t'p iindpr aI'ihlMlvpr \

Hut htti |.h lilt if m w hlihxilal .,.".". sass" .1.1.111.1111, at llmie rounlrriiiiltt hiss vmwl lo 1.1 railroad ,'ar w* inn ( > B tUOttrvn In favor of 'loolmlttr their wivca ami link I la njnv bit Nonu MjiellWhen .

( ...-. uoit illntir rloilll WhAt, on a. gush! tprmi at II r rp|.pil load ami unload' all kln.lt of in.'r 10"1..11 h.ht lm&iu/i* fc <*! I* oua> hmtk, or 1Csh,7u4l. I'c"'j|I'oue*. .'ie"l0 were rapidly ckared, ami I I the Men' lirgin work at Hue
think, .( .Ihil.. frim .lilenof the, \llmiiitliNewllrleaiuor, Mobil It l lI I. I oul..fte I .| oclock .Ihe DrIver canto d huwss and
i. f ir Una tauw thai hiS munlry mirphanlt 1.1..1.In this viav ,,,., | Mmlkwl,| Ul an w4o(4qs.a. JI.l-r ami 1l,2h7ttIt.4uisrlshlsts'M4.flnsaher. with a* 4rtiim1ir the I,my hive, tl ev 'I.made him feel very Hat In Jet.1. ( 1StS'ru'iu'rty: | .I ShisS5uiluh nuul ,
boilli'Ihi I of I trail:,li> a.x uleni4 Nor I I. make liuiie thoroiigldr, 1 hiem I* sutkuuI, uv t: : I
Piultlrd unto the ."IIII.jl"I.h. > | hI4susilf were noon prepared 'In an Moral-If v ell one get 1 1rturut "
Itpl..t ,
'. .1 I ul. Im. .. hr.l. .. M Hli 1st-i, ,
I'llln.m I uult 'iii. nt NPW I Ir Ira in, ami, 1 an ao .. II I Pou Id.went and, North ,, 1"1..I. J."a. Msrcl. MevrrtHNiat monlli; .lmc8p but hard. living The "itild heists ufj allied, 'that, !'tile* ItItoiibtleMthithlghly. lnMleill, .. I i.e It ..

bunt K' I new I'a"'I.I..II"rr.| | ami Ihehuh. I tliailallont with a ahot-iiin : IlLs .the voliiiuo of I his MiwUliplw bullylnr.>n4 wowaedly 1 "I ,.t' ra -1".April 1.-S4. Mobil !j ill,. foreat" were 'there, and tin wrlltr, vlrtuou tale-' All 1"1"1,1.| | .,. 'In m, ." 1_
.. II, rail In. 1I1./.H..1 a talIihil.nII '| I | o\ whuluhi .o only rhousa out, .alersforr* an outlet tn the rnlf and 1 1I ln j.ohI41'bhh' lls4jkoktss4 hlpl pprnVlal feet ofInwtarf Isis, frame I ,sulln5.r'enstuluiss! ttclt| l. i :'
.. .. || tocor New Orleana but ( ( t it hen a rhild bat bad very I man, Uenalor Mnsunulo, wl het thai' the ibiS m"I llti, suit I i,ins::s fl.ht, nillni '
: "1,1 lu 'r i P j".lrl..I.. .1. o K..rl. of New Ih* |I"r of l's'sstou"ii U onlr' I... the Ue|*rlnMiW. ( $ tiat ..t $r4lHbU wad ,l4H,4n8 eubl feel of tuihlver sIlKs recital b- the "old rWjrrelary, of the .Nary had not aeul the ,.". ,.f I'mi.it' ) 5' 'h| ,

H '.H.III'U.. AI'III.: K IXM. .wpll, at ll ..hul. Slur, I raixttllr lo reccltl and rarry olT Ihiturplua frUmts, f (f. tI.j |rum botuf km*igslenageps square limber. !:_ tfi* 'same l\rlld. I I folk*" of narrow eavapet. from IllS Infuriated wSr cleanser Mantle 'to bilng, ,Hie lolie iharw liMlli .l.llHirnl. .nt, -,. i, '", "

," In bulk n. >rk and other product and lo l.r"l bark 'the ....,Ir'." with IU tallliilwpewbJtkjravlolad Pcatac BtferftMl 31Gibt) feet oftinber I bear ami Moud-lhinty pan j i j..t'Ion Isis It family hat been from referred Natiiu to to at dim-lot-.lime 1'11"1. \

crnCUX-oAT1:0N l.BOO. \W.l.i".K..I.'..u.I." (pit lo Ihptp remarka bvtrrliiir |1".1.1"| loom ..""' previously,j ;: : a>.w aoaVlar,: ..WJHTSI I '"b. fet vftiiiir ,,ther.. (iiit of the trot shout taken bv j i In places and under ilrcniimiincM ralf .

-- thai N-lma hat. lml.lly enlimlIhp 1".1..1. K'e may die before Ihl rp ami tsisssih himmlf recipient ofkhks | 11.,. The 'lonnige of this I thus new aeltleri after they bad protlded -f I"iifatod 'la nukell parti,.ulirlv tinpl' >a*

teal lt t" Inferoll markpl of 'lower Alahama, .the .. ., but tie will die at ". t",'' and h'.III.1 fll.rlyI"U port of ItiiMcol during thcte stoves I for llmlr famlllot, was to orftauizea I ant la a stun .f a aeanliire di>rK .ilii>ii,

Ai Illiterate ilukey n ni|..litnr.Mobil | hat luallir arnl havetlvsu1lsu this full fallli 'Dial ..e are ).nl. ,, a* ahown by .Ihe iiintoin. linn.. IVeabylcrlaa church. They bad been | : Heck a "day or two tiro, 1(111 i1.1':.
l lHie "Yl. ". 10t"
of .I..I"I/Ale I.'n'Iell.lo .
.. th.terel.
pm-illon ( broadly
r"II.1' "
uf to Ih
| l.ItI..IC" ('ouvpntlon. He av', "I a unit i ar Inuhum's_n awn'h..I.. through 11"1.Uiatto 1"'this point of rralUation fur our, I hit I In hiss pn'tent ;ham ler nustain.yu'arnorru'uslulitun .L1uooke w.181It.n., thlviutsi4ssuossg) reared 1st the .111.1 kirk o' Scollanil" ry Chandler| only wanted the novels new m:
rant ...1 or 1'11.1' I Lii.iwi how. 'In ram|ruuiss5reu.ss'ul cuuSkuss pant Mobile, hopet and. thus ,1".I..t." of .o Judtfjmonlatto .I l.il I W -V''1"'T0! r f ""m"1 r11 lo' ami mu.t L.n11..1' children bapliicilami criiltprt It It propoaed to ""iI.l. for I tii-51us.i0usrhus.' cult sir ,uI-) id" tilt" "., I

lloli now lhlnk nssih I mi hoard thus llrllinh I tleanwra at I luevltalil' restsltatMukK. pjnlg4i4 l 1 .. i taught by a believer I* thus dot pleatnre "Irilus.I i \lll\l.; \.\1.\111.| | : .
ili", ,..11111"1' : : : :: Ito' I
run >e S.w U f wa ran harpothiiiK I U. IJ ; f I I
I fI..a cnurap I liii. ia lirrt hsssrease over the bulIIPM I trine of Calvin and Knnx. ForI I. iirniptl |loot' riv, ., ""r"or
thrNlI.l niwnIIh'I"'t. | la.-e to .. an. .. Hi I* pliawi ofIrro ( :. \ of last We hive mute i I Mcotili ralulttert who NEW .tESITIisEYtETis.BOATS [ 1..1 l I uy "IIH//.r..III.", tlSj. i ,
progreat.llm .
Hall '. to iroiliirellm I yel. thl many )ear I h r.li., "..,.
t.I. ( H learn that. the, of the ('hr.nut
Vi t.IIVAK. Ih...liiKi'ir, iltHuil '*jr the e>|iecial of were l'O"nr..1I1 with" both hue ,Oli '
In Mobil.. Court l.at luuml a |N rlnnl| I" ilomiimnt leader of Mack 8euitort ami 'iitativet. In i FOR SALE. CIIEA1'; -
In hive i ....1..10. furor *. II rnliippt Sue proMla IMIwholPnalnaiHt 1.1 ran, our lleprem apt J-JigUsh! btuiriiige )irearhe.l to I

.. he (,11.1"I Nrw I Mean \V.. acorr retail 1..h..I., lhal IJII'llu. t.r"hlh'l J. r. ('allaihnii tlitlrau.teii.ori I are abject foe Conyre, ami, w* Waist them to conItait -. |K4* (wople.' twice"e.e" Aabbatb, the Norwegian 11.>'*. h-nKlh IN
:: Hilt III:Nl.
one f.r M ihlhHi" l..le hint rauan* HIP i.iUll| .u ash .1.. will "rh.r ., hIs ]ItaliC| I hlusitims: ) aad u'sessuitui( ) 411 : (MliMMkU Ikal liar* lieeu, ami morning crmun being III .t.flio; and I TWO I

HID h brut1 in.1 1 1n-lit I..r* l>> I"* InokpilIIHIII ami,., s'nsuasis'hls'ul pay the t,p opl build* w.manufactory._ Hlipn m.hne. n the, corner of Jt.li.r.on snilMain the rauhial I..aats at which llm ,". the amount .lhal I Ia now toiightlo hue the afternoon In iiglUh: ,. lbs, older I f.x4.TwoPrameaIinKtkr'ft. fur.'. !> his U
| a* hi.nM.i In mi ere'lii rllliir lorlnllall.nior onirlry town .Shah utod to be tlm4ulrtirha I atrerl Tlm Injmic loiii.r.-! exUling all at 'hiss brad of the table ami dUlrlb- pproprlato.1" lo tIm ixii \ of Mobil}l*,..j '.111I01.1.| | many of tlwui, .I.hli.g'' ) the (hoard the Norwegian Hark.ronl..'. iSMuu.u'sug.e l>...llmi.i.l.Ills Illlll tlm, ,_ ,

Immunity. ..M.hll and New Orleanalw' I In ttirh a way a* I'1'1"1 only I i."I" mutant olklat fuHttt
::1.I::: .. ; : :( *, II: not lo .1.1| In aurb a way, at (; will. ash ,.to |-. the fact that thereIisii.usii&.int. language of Ihtlr bluer penernton Intlm W barf. *l Ill-It .1 i ,, n.! .,,... siuiLttl, .' fir .nil" ', 'I .
alMinldatlrail I .
In (ton a "m'n.1 llm some 'Hi* llrkklmllin.n., rtl. r. | .
.. 1'1..rr.0 moo 'hIH..1 HIII.MII.IIKnMtthit no li.ron.i.l,- ,.r.r.i"a, liip.t millami I and fur n 11,ii re of,0 .I..M' 1.1'111| lIre in1"*j"Jn jmaujjtlaAGiiUalUuilaml |- -.i 1".1 ,da I ust Hie Stew arV d 11\1I"ty whenClavirhoiiM I.arm. ..,", .1.... J .m \\ ,1'\l lon uuuul, \ II

erable. reputation aa .IhnMunly "1'1'| imnU "projM.riy ..''n b..,.ilii. of hits amok I"thIs. 1.lhe lumlx-r maun-1,1, 1 rh'ai' prenpulpd 1 h* blocktttqMtlfn the buaiyo ami rJaJaeJprriiiiak <'. f.r ) bei.mm a hou ehuld "0.1ot : Ex CU1Q r ion ioft Milton I <. ., imwp.i.l.|,'i,r It .it,..'.h..it", ,
., DA rrTitia! < / ( ) 'I)
nf K.irernimiiUI. aU.IRle. T".I It mnrli r..1 for, Ihouxlit lu 1 tliol..w" t.tOiPHI. Imtreitlo every Soot.b l're.lito-, I ni llmlillnic' nt i'urulil.u, \\ hn.lhw.lllnv .
fat lor Ao Ac. but In elfiit., II It ; :
I
a
1'hoy inn)1,1"11,I 1,1.11 1 1 111'1; !lrrl. ,hiss firpxiilutf from thiS New Orlcaiwllullphn ) .hon, lit sit, ,opt tlm slats. Mttoti ail 1 academy of filgh grade I *, tltull I u fHworkixnrwifeixl : I :it, ,
on hip' ierM'liial ami awrrplux an.1 I IUr !VaiJall3rJ\ K. lllark the I ,. ,.
IlK'Hing' Ih. "'1 Illir.hl rr'.IhuigexpeiiIVe I It thnwt row'lutlirely I..I, | luijsuuuihioss
Hvaxnrv' lir iil,: I\hiiihiIillpCn'::';|in In nearly: lupvllahl dei.line of tha lmportln and.1.hll'l.h'l C.lalh..rauiiot klmlle a fire In 1.1..,.sssibjtvhu'tl them lo In1 and .:rk. hin.usitnhsThin | I ",ndutaled both In modern and ancli .

| .| .II'r. In thin mnnlryliv hiiiinemi of, all rlri'ri r..lr r..that the wind mat, il.-gra.Iail I!! am) IHfyvfJ wlmre DUiiatik.lh!* u".II"1 (1.,1"1.I tilf
every, rnnsl h' town merely, auddinlv la hIss Hntilh, and put' \Jbey .. | this mornliiK Ibe' fniiu lit' tangiiiges. nialhiiuathi ami 8 I F'I
mime "'In'L3"ln, hilniSi-Iifli'Ui. t.p .lw. h.l.r far from the open il. lit llm r'.II..u laitaa flwy thug lips 1' 'ul"111 Urnlen-I f t.....i "I hoM whA were able oral tissue IIMl AdIV: 5 51' lIt I

v.,I.., nr UIPM". .e. >ln n< nlli' '' water and hart ihallow entrance, Into rOHtnnpt of Slur court. \\ did In (.. .ellber' abjnre llmirmanhiMxl ai-4ri>v riMrof i I'enli vlvanla. ami: ton tout loiollvget aud( unlvenilie to be '.ll\tltliM: |, .\"It isssa u %%uu
28th 1884.
Im.litHllml
!, li.v. isiihhciih. ,. .IKN luioiil.lYiiu.tlvanla ... !ukwlrui. .lions ill"mrt only williIhoae of Ihe halo Judx: Jor.i.1 H lllack : lit li.l lor llm higher. vo.ali.nu of III* i Monday, April : 1.1,0111 I ': l>HIt\M.|.: '''"' t'iiw
li I hue mull_ _'?_-_ _ _ this hmINr.el"'" la a* blfi.| If nol To the Ed: itor I lii.pilih. I ; .
and eolor.Tlm "n..a
5551'hi uf eoniiiunhatloH. with the .
time h The HTI4MHI: HT>:IM wild llurla
no In "
than oilier moke l .1101 II in* I
anv on
,; ha* *'ul I.lump; an.1 I Kreat orean ... of trade' andHulmn "llior. .1..1 'ncgrovtlhemtelvai say,Mowt UIhii "the queatlou proioiiH.lml| In tour mini..me in the world A tewoflhote I I NI-H: Mlltk I.It'*: INMI u\\l I. | ,
bay. We not sore that the Sue will ktv AltKIXOTU at aa.jr uuu. .
IJIII' .1..legmen ; Soiilli ( amliuailihgitlci .. ker than water, and e. .a aUo litter, anil nin.l liienluuus be very 1 briefllu old ptxiph. are still alive ami their .,,.. it ,\0'IIII-NT: l>.l II \\('.: tlltll'tMOK .
,1.. | .$*.ViXiLA'al have
uuusshruiitol' ( IllnmUikx U but Dm, laltiatorofllm ftrttrhaiiK JU.IK" mav n.ll" right on the mnltirat The) have, throw dowu the gnagt of the lurid qiuwUun my view areexproweil lirndaiilt suit stilt shore memlxrt of,,1 j a. aa.| HHunlnfi. I. NOII1M Alt:Itu'.1II .
N to the. law It ntnn.1 Mil.TON 55 4 l.tX: >A< .>LA 5 '
rumiiinn a< two the acvenlh rruliilhiu. of p. m. |is m .,
hi4huahu-iI
larc fur Ifigitn noiliohe that niiHt lake place In the lattiui. w* 1,1"1 (It sup. They gIve( ut. this, 'Ihe lamp houiehohl of litlt"." (IssIhue I well known his he ,irShss5uugli.iissssulisiit .

for t.1..1'.1'.1,1., "" | \\ pit. Irglnla. .item H.-ar rul"r with .J..I'n 'h.I..r..*opallml .hundrisl thai the yearn ..C.at 'IHII', .,iItiuu very tIns choice of ruling ur being ruled "olamenling AprIl New 1HK.I\ork, ami(oiinlv rcatllrimxl,Ileiiiixra.y by Ihi, fourth itt Julynext' ( a (crawl I Refrelhlcntlll lie h U on Boar I' anil nxiii.llilliiynml .

ornilolix.lure fur Til.I".I..l 1111 1 Uol< .lou of Mollie ...1 I 1loa.and .. gn 1'I..tnrlnJ lolhi-lr uiatlory or auerlingonrt. .County loinmillee at ll*,lei-l.bnuloii will be held at labs Ik .
U ,' .. hppii
"I
.!'''|,rr.M.'nl : hUb 'the \-w York this lIul.III"learly' .1'Ih."lt| ...I. tl. ;." "II .. I .. 'I hot' ln.Ut on maintainingihoXilc III.n"r... w..k. 'Iliu renoliillon 1..10111..... nhii.lt ia.lMi ... f.VMCalmer I

Inli. ID.nd,nt IT|,ulili, ", In a (hnrgihyall It dor-am.t fully eiprew II. Hulma I I. I"il.1 lii this ta's of ,'..1.1.1 ] ii-i4ii4tiiulaltiit" and'entire "1 liu .by Ju.lya Illatk. '( nf NewDrleaiia, It esieclnlto | I FAD a m Tm 111; ,..1 tap sirs ttsssh I" 110 itusut I St: '

t.n.l h'h I rnnfi.tetuf uuuuhiuug( inn.iiuir. m\f\ t..ln.| ,Imrwav .".1,1 not be Smug.Ihl.It would Ifaiplhnllnlherilyof' w hi |. of l'ihuu.i.vervfoundry I a...,, of tliclr leaden.. instilIutluhlshY I ; fitiuLiMieWAL.It liariSHte.. |tshIuMlltsi! in;I)hue uf UnVroniin I runlleuiucrauy iblivir an adie, .s and a general h..or us silsissa It, .ie,I st mis.or"s.,.II.I, 15151 t "III.uttlit sn....", ,

Dial In no rv< nl III they ..1.1.r volfor < 1..1 I. r.h.I"1 that *.* ran both wl.I.. on Hmiwiiiare, ".U I'"KI"I "..ll,'r'iual suit exa,.I >ii,.- 'Jollification ill 'It..kh lre.hyl.rau! -4 Illl.I>KFV HALF PILICE.COIIERCIAL .- wl.Im Iwnln1.x .".1.4 .ill instil
lhbhuuouirl.iuguuu. I luinaiw, .1 I' Hory, ami Ironnillliig Voting 4l .taJt ( I tl.iu. n.. |I'ai hut ,..... A
,.ithirrArhhuir, | P burl l 1..1'.1.1 ..11..1"1| "I mi r- l.igilhi r, 'rl.n flg"l.r. a I''' inulid r v "t isSue; sty! !10. ill iHllllllJinljtW .
I nl). I heKiuoka antVuWa atut4i ,1.H.il I ill nl 'I'll"'. t "Ii or '1,
..h..1. I.. aun-lv' spu'uiuiit7| ass'Suh..aiuhy .I.ltl.I".llllh.. race sssuh...tl,', h4ii tin 1 1w'> and "4plaielhn .esiu.u4ahiy oh"'Pl In ; .I. YMikJikliat, in'ingurlalela Cuitsut stuuls'sanutta .tItleI .
: Imnlly. l I.IMI.I.| that fWro- from Ilio rl.1 I Imtiiiiotive inalimwt the ticnlx uf the lining |h.swer5 nolonly
of TtiMarolaIlian futt while who are falte audrii
I.a Klliiiin 1..1.I. ..r In the Mist bill hIss nationVe I % aaivlm.iili I tn.l"lili I.h, tin re a
inlm-nl,' tvualor daily iniirh ilinmglug HOTEL
.
,harT ( ." at or luiire .
IhroiiKh any other. ",.lh.rl orNoilhirn N ant lo I k< I hM tliall I,! Pr.lt hi tlmlr ilemaml.,thtnjfore. Uia rvLMUl ol the' iutttuattaj 'mennrlalrolkgeiit coinhicmo She
.1 Ii hi nuka i if Hit'' Kiivornniunlwar I to the wrltir and 'to inun '
|lain. Hurt. I I. no reatouwhy pviry tutu14 ''h I.n'tt.shy thus....IM..l". as Ul It.iniriMiiM'ix wan',(>|.prrttive faith and live of thote tlurllng fullmnof i"11.." ":" ""II.n: lit

vmMil \'anllr' |i> .,I"1 thin. IwliM nlhi (\t..II...11.1..,:* 1 tars Hi* dauKPrt ""a'llm railroad and more' ilangi rou* rc iml. the, while I I that I iiijuriou' to parti,.ular 11''.*u>,aiHlftlajifxlrriik I, I'ntbjttrlauitm in Hoii.U' audit W. BLIHI.K. Pi.prlrhar I 19'MiiMIII.\ nil VIlilMI.)
.. ( karlnMlnnwith linn the from ( I
S. ami l Woai-ln
uurrnptlMU
family 1.1 I. an,I eipeiiMi of mllet sithusways' 'Ih'll'il bt lln ,bllikll *lCtitUiauvlllii, awllolhir ( I in bod| that all the liecetaar fuml II lt\H \I Ill, : AI I 111:151: ":Hi:" .
thin lniM-ur him' oif, .. .11.1.1.. was to hi. liolliliolt.( for h/n Itupoil fur Hit. ) rorwirlynl Esiriuli'ss: html I, I
| "I,1 lllHl ': .ilauKnniut i 1.1111. aubjw, .. iMwaua .1111"e .1"1.1, ,pin. n., aeparaleil from their race ."U'.rl.l.y' tire(on.tilullun' : will l he .u.'i..1 and that the toruer.torn .

lirfNlilciltUI ."li.III. I ..I. 10 lint. vlilMiliiditand dnlay of temlauuual i two lor mpii are ami ".r iwlrai" .l., Je'1.1"0 aNuS _pitUmii 1.via". revtuu Mifflilenl. for 11wirgihlutiahe I will ii, Ui.lon that .U).. onItXo"ST: : 8Tlt :rr.: -
1 1muu.IV
thug antic .1.lil U "1".lh'l :1.,. fl...!..n.lov""uw.I Intorrnpt-" wcanluually. h.I"i..1 1, tlmmoke | liv both race, a* the white | ..* of ISis Ttcstury, with j llm. town and lake are worth a "laII I THOS. C. WATSON

,...1. I I.l .i.I Ih.t M UK i-oiiimiiiiliailo* with this 111"llr. llmtameubjeiiion Ih.l 11.1 ra.lu.al of the '.preont stay everywhere, Incl.lcutal protwliini., rncotir.Kinintanil aud w* liojx t I. mud these a bout ul rTFltN PALArOX A'P TUIKAUUeU, INUUANt h: ami hiLtS: | .;XTI.AI.IJUotUillly S |: \ ,
.. rent ofUwKMtof alo. ( rih.lt rcwanl" equal ami Ut all la.c ..
: Minim: ,l liilmi, li l "pay wjr allaghau 1.11 at lo every | ju.l i !
lli. lrls. thai will lianllvl MUCH all of ISs.ssu ivllt sass be avoided foundry ami fa.torv In the oily. North, ami South.W I of nan ami ill kln.l. of lawful 11.1., l're..I'I..rlli'' from all one the I'nit...I i. PE'ishAluuLA. CIA.Aui'utuiuitslui 11",1.| |1"11. .roll, .. t', ai ,
| and I thus fit.I mutt toon .1.11. now at- I ei-nmiuenU In. the tliuUKUlful conxl.li I uota, Im luiliug' miiHiifjcturiM, I Male* UH Ihu ap|*>lnlt-d dai 'Die I '
l di| lh" .. .,. thus"attention budueit """ applica w lib r,1 force the cottonwmpreiM ration oftaM( whit It iihl bv a cor- I lure nuuuI)i oninn rue iu all their brain.I.he*: |(,hroni. It uud. utilisation* lolluu I I Jm Sly
L.tiIJ o lh. f*.'Inrr and everyblaikamltb -\nl Ikxiolvwl furllwHIbat 'the loCus hr 1II.r sal. 'I ruuu,5th
It illrecli | I -- --
and .I..I."I.or .
tlm i .
C.
rounlry K | C I'resl.lunt of
th"ll.n. llaullll the
l I. lHilaiii itMin nfHiuri' now .1 01.1' thus .it and 1"1 "
It | ahnp i In thechliiiutya | parlv luvlug
all ryot lit 1..1..10'| IVurti-olaa nso.'t- ) : l.tlll') IU nf the 14"1. *t""r.' 'I .rl.t.UII'"Ilic.1 la H7ti bv for. I Lake Oo luniak Park A.IIIM.I..Ie. for 1111.'H"H": ANNUAL
a quenllmi of M.I.I..lln.| of ,,' .. .. .f I TENT KAtn
Ih I I 111.1"or "II all I Sn lia"K"l lnev lug this di.inamU of this (great Houlbernand IM good law, but' 10.I I..a rnlnoniUmWon I may : mot i'mint* of this ... .. al the ..1.' .," and rtlainwl It In fHfHt bywlMilemlerurruptiou .InviUlkiH lo be prp eutWe ., T".

alum Norlbwealeru' trade. I I! lila In their public ineetlnytreiilei.liva the el..Uon.I are alto rtHjuotled by )'. lUunlllo ACElCULTlRVt MECIMNKML.
r liar thai. 1'1. will In fur a* 'the .11.0 of the 1 tliouc blulorli, / Kale Prr Itar. tl.4. *
I .. lof Ihcr
he iiuiiMme liauie |..1..111 the olseuhasle| l rtx-all. the alI "I leo | "hh lle extend a general Invitation tn A.DnORTIct'LttR.L
'
Omit liaiiRliijt I hnl In a.I"lvi.h.. railroadruulriirlu iltv I I. eosscerust,3. I iniMl loryolleu: ila,** uf tlutstsiujt4tttrissi.tiussi irrral quuoutissyn jnlieUlnlratlvt everybody I .I.,tn-tf' ASSOCIATION
limtuf trails such 1 travel br .
:
thin iiinvriiiciit of ,Iho noaauuuiu. IIP 1 her* and are, at many mmplalntt a. when' I lln | '' of thrl firin upoir'SrnlHf 1tse peo| lo aoemphallLally who tan, to nine! Hi. Scotthiwople -Ofl.*_
at rrlinlnal trial* I I. tpr >u, bay delniye l to a (grunt of the.n ainoke (roust ollu facto. I l suie wa ssasuuss'heut I l I"h"hl"(' I ileilai-eil' their will 17)1.) IP( it about ,lwilveboiir travilfroui EV.E.NINGXCURSION I I AT TriB "nr. ..T.I FAIR tuttotyst' .

,1.,111 Whirls .Shun now murlliouw eilenl Hi.(ireatlK and ltuuhiiiutafli5| of rli. there 1 anti tin proicity| of Ilia Mlale 'r'I are in4M| J"1. ..of"tkit 'Vlmhf ( Ibrniuighaiii ,i.1 the, I. sal >. UOIIILK. ALA.
fur t at was at tn
I' yrar cities the luarlei ami at Jbehi MI. C.lllh.I.. I'' )' ofalionlaof' alien ...1) ilw: reltl" .aJ..1,1, n ele !'. itOA. l-oa.4- totit Ihe, AT MAGNOLIA BLUFF, TCE ailnn (tiers will IH' lwI fiA uid1 >* ) name
rlw rul thus I If I we ,lo IM remiltml lo "." alvinlunr I Ihilr blaik allie' ri i.lchliar I. ylledali.
thus tub of navigablerivrr
a .1..1' aliiin*|>l>pni IH ll, nnlil tlm |- .r ..Ier I..,dreaming quh'tof a .dililnx village i I I lion, W'I.: |$4 carpsI4vgJer: aiul IniaiHliilalr. .I await Ihe action fltuns4etg O.rli'' U "'t slu-uiiss THl'IIMIttY, "Pln..II.h. IMMIBy "''I""m.j tail

Ito attain largft hhuu'siiu'hiu.-'hulrtO. *. "kn river ".1' been I..IIC.I of ono hundred 1 avis dig goplmri.by thus acllawux Owne.1 .n.ll. Ihe lieKroli"W -. of Ika iMuveutiun. nut doubtluv Ilw IIIbe kauuV frwiat t liaHetOm '1". 't'.-* W. ('. Eureka: I... No. t, I. O. II. T.5ouuls'uitlse I.nniliim, otfcnxl Incmuwa l-tr
| ami, Ih. 'liiHia of Iraduinwa HM-IU and .r for the I ius. Hut utioul.l Mr I lihlinaiccpl ; n.. A-'lUnI' lnsutuss.tta.ts .
tht I IsIstuws IuIIII.llIlIir..lnlh. ( liroul.ltIhe .
.all ('uuuusnuirchaItnnoht0. Id |thalil day and lahb crabt and ssuuiisle. bt ..1. 1..I.r | Ihrlll by tke .cainlila: thus'. "Ia..11-1II..I".ry..
the will .
rarry freight on lIsts ushuiurluiut runlet |1."ill.1 *, tb. tar lo".i..III.ll .nini fur au Mutual pulse A..ud.>iiH MarI I u>u Clh. hank al, ''' ''\
t water. nearett thus! night.Hi. u Ihla d.Uloii la proM-r| '. I' jx.I.baitger .uuul ho".hol'...0 ubi*<|uiou.lv .I wilhout 1.1.,, tin 1 by a Awcrieiu soc .. I::! IK.HIII I N-k la I InV Kill In Ibis iuo-1 |I'-UK D-rrwiuii*,JMIMM, CakM. 1TIDMrtai. ,
I, III. ili HUN,rail" parly U Infarnrof lu ISis derp purlt U olherwlMi' \\ have iU I lie hsiitilts5 or weakly writhe ,majority grist lo remit I a we I uslur y.Hina-bulr. A Iliad hTUINU HtMlwill ... ,
.
t "LI"1 t 1.'u..I..M.r. -'rultI. flower and !sr.ststilituis.
of thus at wean ami gull ;: :: : tad l un "be .alolthrawiml>lr. Ulriil'
water .
'HIP 1'1..110..nf all <>lllplbt. "1.1 tin at to legal I beiHalh Isis laxh This capital hanthronirixl attempt. to him out a ratherfihingt .nb' till ..13..1. .n" .11 slujut-uiusa. I r KIM' trt UoiwrtUM-nt
weanof 1,1..lh..a ioumiuiiUalUinllltthruiM say uu.br tlll.UII. I I wllh noKroea .. 1 rou* e..r.Iel'| '. "Juxlleelravpl i I Newori SocKtli.lt hell' a able parib' n1utsoul sdissstss.iu' lie frr.5s.nkt' 11***<>T.xtlH) I*!,,an I Mattrlnl.
termt whlib sot
thu iimiilu CII..IUnenJ
e. rnmninn 1Irl' i awl CBeml
| forlau of IVntacola 't Ither, will be forever r..r., I with a luailen heel, but aha alrikei w lib mepting' alCiHiier'| IUII in thai, tit), a : .'' l'rsst' lurill' pTrsius.hu'snt'aIststiu'puuhaI cat IMiartni iit'
,t !; llMsiry tliry, are, alil I Im, "ul In iHlti.ni to nxwlv Ih. beutfllif 1 law .".r..I'"ell.We look only ,. lg,j ieaiile .llM .1 p praufluet an a. eliot of and anxiousKhrlnVIn yonrt Is5uulap.sa. .
( Hiuir.fitwiwlMtaiialUps ..I."fllr. .
,.lr. 1""ti.1 A ttroiig feir wa entertainedthai MUlnin Rwl.ten.1 it
,, ..'\-.ull.1.'rail' party I I. tile bangnl vial. of l"I"I"| ami lofuriiith the dmlHlou. manurailnrir Ux-ful : ,1 Ifpinulliig( humiliated: alternalclr u HAI acrr t. jiLt K. o. MalaHlufalMI, 1.. inu ,. >.).. II. l.t ln. and f > ,,iu I! <
the iort w enIrani' ErIe, 1'a, March li iHHlI there would b* trouble, that Intvmliary 0 MII'.II. slur I ..... sushi ..., tout
thai | 11. and 7"rushiut'sSs p. m .
11.1.
.1'1..1'|'| '...1.1.1 anil 1".lo. .ami nit rust betafttlyaitdrheaply ...1..1..1.1 the 1".lu.ly. luau '[ inov.xl '. whllh'l by h"I'I"I., .|>ec< lie* would lie mauls andvloltnee 111 10. mKuuu.1 iCead P.lstuuti.apisadsd '
tltx n>t rplKii (Miwrr rent. wllh Hit lit whmilt aH *nl --- TU k. ;; ,,., of UM rula
l.h..I.l "I"I.I"1) faintly, It maw thus .1. might en.ne lIsa afternoon trip 'It fioia Pvii xila. :111.u-t'tua.' '
I aerured In suit from all (eulral and .e,.1..11 gct'sito JrROK! Illness Purase.
|M t" .1 may
.I"I.
IH ami lu llmlr pl.-ilfomi sit .".11.,1.: .>|ie>. rWulh Afrii. Millami moke from the i. hut furuanilia .1.lu.I"e put away from them' .. i I Allmiy Law ..l. auihoriti aiiieettHl a riot, ,. I tit{ 'I' i\.rIPI"I' aiMIUi' to othtr auractlona Ui*mata
Ih.'y. ." .r r' __ ... .
-lt
the t' South Aliini-l. :' ir I'" jrauJ I I 1on i iTcm Ml UPMl UK Mnlcl' utIII
lltilwlmn i-si ..11.1..1 tule .. t"Kn\ J"r| prrparinR for It. large qua.lt .
,
| tin, .1.1 .' this bed and rlr"it of aneighbor. 1.1." Jd. 'IVI. |! <-,.To .tL Wnon .. INuliut biUMtrtaiiiBi
1.1'1..1.1. tiny prailli-n, Josh shale's.sis. air line. huulh from IVitMi If hiss It or the .uegrawill. I'artv ".,1 ml-! '.. vary I retirv police force were man lied lo I kiNtaataa. ,Kl* .t V."/IT_-v' A.wAi.j UIHI. XCIJJK: UlUkK.wa .
1'1..1 wih IM.w.r ta>iM>u* raoital of thetardlual I hra.l.iiarter| only a few hunks dltItaut 1 I 1 i.wxw..... rM! f., and<.a.nnxi|xml, w.111. ci. a MrM nf Chariot and,
DM r*"Pri.-"IM Visa Mo, In this. '''II'I.II.t .hue law Ihi.li the law U .rll. .". I Ihrvar alii. of wMr)', lu.rl. etc..: teas lha kail suit, hi thus hall Itilf iwiillMriilillM"Ml ul, tk" uullu-ra Os.p0554su5s'htsse..s.hessld lluntl. IUU-M. au.I.HUT. k.,nn trlau. H
Platinum Nnw Kra. I .rl.,, .. .'i. the |1.1' If right thru I ahouldlkt uniteruilly siajuJUiue.is *MMioafl| ofw ami strike| In term of aeveie "... 11.> blue eoaula were .talionixl. and I at ,tout.; I lilbniuiu. O.siiuIltiui.s-u' soils, 'Mlb""' ll rmiitl 51,115' hml tIara II Sites"mS

.1"1.1 the .mouth of ISis AIUMOISan oIlier 'iiianulailorui' .11., .bile men, this other la '''1- ion. uf use eualomary mel..I.r teIw core* of ill..U-ctlvca iu plain' lioth**. lie 5,55-sun.I Ky ifPssos.hos.5issbysApri5utjs 01 1t31*I ... Aucliun .hutri luIhp i i.i Bflito,(by ross Imllniit j) kut >.
l lou .I.h"I I I. his uearenl availabl port fu.1'.11. llm latter will uol ling JusrusyapI.rhsshu. J.- No4wilh.lan.lintr ill lhee .. '.r.. utun sea 5.aaiastsadkA
Tutu i from a < < "i o- | ,. the railnfvl I .. IW4. all IIM anlrfcM a. vn In tts'ituuuih .
thaI tlUI.I"1. ituiPIM'..Manil. situ, the larye Went linDa tra.lt lo ruasla the i .I..., 'ulr. .11.rehould I Uiu tot mi rfrntiT tf iba limiuiaavafthe kft OTiaid iaiviry watl"i4ltilk4 kilanercrtrmlr I liuil- the luetiUug 4U *4 tu iM arvUltio It.... Pet ....$H mticr* ..).. DM... & 5NTkaT.lisissy .a.II" DI".
| .. lie uodltirimliitlion' a< I. |1"- ,m groi t iiuitu.1 aggressive I threat- own Mlwliou, ur ntThtr-'flus >f|iecxbi.t were suet nash MMur urutamrmt '.11. tat..... The MaMU asS Ohio and Ui*Lanlnlllra ,
fnMit thus KliMHH of this n>yal death NorlhwmLNorth I must aud pai.li.t. Ho anon a* m", eiiiug. etilutivp. all minor dangpra the proper ssiss'hluss of fular jlleol at ill tlMMHMntv; bar very tntU4 WM. H. I Uatia \t'T. I ,XuhvllMi .,. .III soil TV k.<.
U au air lin to Chirago ::: ; :; : hut the .. waeonvtui ) at. ..... Axml tu 11 ,". at Tw."..,l.H| >rIllH>. )
( ,1".. hiiuisuuhil'i'| l ). < hue thi nipotINK 1'.1. brought lo far Ihlt law IH lit iqnalawl ink Into I Isuuigsulliuasuu.. 1 he imwlbil- .. *V-wtff 4.iMia luupraaa tu: raUi nail (jtmon ISiS stars boun u tt|I"dui .u unlvrrtal applliallou, ity uf .IA".I ovrrHiiimil promulgation o(, pius Jmlgtt VMjwa, KantTor labor In secure ll. rlgliU', .1 isno.-ats to "...I.y.. II., |.t; lletura Nksu5Irtb5ehflftMa'.O
u I assist I male Kill,'b w* tics iw doubt were *xteUktrnvam I until Miailay May MM
ol' lewer evil lae .iiualuwaveouKmHwItHi -I eo
_. HMVrnmu HIP Krcal ruts thus rl'I..t' greauwl appear UM aV-
r V kiWI. at WI" A olu r I. .o.1lw.1 al and Iron .1 tie f.Himllliatit! It m>t g.Kid law. I liitlllngy" kvlug .cm**f hiss elhl.al .. bout MHOru* iurii ( ikewllfc.il tMcluuiiMl Irvlukt on|. uli> *i>4
uf Ilia IVIiira o Wales Os UPAluirx (Kirllou of t.e gn-tt re- I I \'u'auerdu&y'a ni.HiUntf shows difuunet lo J"I w* cau iinagiii } 1 j I In. ktu'"r"f> atssuisie. sssu.4 suisib '= aiuss5at

rai.course waU.kiiiK tin 1''' glusun sit lUlnoU TenuetMi .,0 Ala. TIlt IIKY-IIX'K U'fUrin( \YKII.w. ). negroe .,nulled. sash organlnedt 'ti :his severIty and of bit remark ioU < i WJrV .i 'ani $ ). C9 : o..u..net .,u._h.,.. Sutulie fur LbI

wliiK uf ..awn liunx, 1 h.Boiii.lit lu* baa aud runt IhrounU th* very eenlr ,"J thai Congre I I. r..u. lime Hi..y .,onl) w.i'I.llb.I''I.I.I'.I.I' | *. About thus .: nectMia- i 1.'I tniillon, Ihlt while elewker* Ik* S SCO or _;''OWII.

Gn..1; .tll.l. mlitle' I.. i a-uull tOI al trlili dynamite Ihvv retort "her
ranii| nliHHl waiting I*' gIve htm the great I lobwro .I u Kestuiky. andTinnetiiee hall and other ra.t-olT material of tin I ; Me I I. tb .eontuiuaUy fromgiltingexiuted. 'inure peattlul' lualbad of UM to. UII'' -t r -- -..-

suw. .Tli lulnlU (tie nvoplluiior the Tale a ulralgbl xlm, and ,lay army,ansi navy department In ,.ll.j that. lists "..r'uhaA. ".: : Wdn w>t kuuw asyrest tss i irleaas rn -

IrIsh euUpiuau who apilanil| whenIurd li ou a ".1 draw a lln* U'Iwoea I... tow and tocUitiet of dil'''' kinds, I sihyca I yet uonfrvui rwaauQ fir-iaui>*\ *ky auuuaufatlilrer __ Final Settlement.

HarllkKUiu .mail* UM auuouune* aioila .". hi..ago, ash nut the tow n> .1.11. this .'.IM.'I.wa beg leave to 'I jus. tVe : stats ts4rsisI Mit spiti -houl.l.,n"-If h Iiuuuwe.* ha* a U t uaraallne IM Sew I'] ;0 := 1- g .
( vigilance mut guard and maiHlaiuw ( many 1..I| ivi .
mi-lit In Ilia llauwof l wiuon*. ansi rlter liiUroxlixl ur U riot suggest tamtragenu' I. ('o"lr. andIn hit* tnpriuacy.Alabama, the greatr duly th* k-ommuniiy the .meeting of hiss Uaar( *TIbalth : .t Esstutyusur C. M i5hElltE: DtntMS "

1..11111.lh.l.nail you will Iml, llm Senate Ik* tlnnt ..1 propriety : wbkrugctahLsiulss) bf* iwg rnurtU. I list iiiglit a prom.lUoa| wtt .1 w ''III ( III. : \\ HMHtlh sStir lie

bonus 1870 to 1KSJ thou |l"ol.lll| or larlliin' at IVuiaiula, that an air Hue donating I* 'the city of IVn.acola tlmfiMar 'a "ol amillilw IN.-.11. !.. Tim tru* way to reform tlm Jury slsutsssa4 l looking lo thus etlablUkmetjloupier : o- uk-sute ski. %u* .i *'Io IIM.'I" it-'pulili.soy ,

Norway liiprrawd LoiutsL. 1 Iuur. wee.19uutuiuuor..bIrthi. strikes IVna.la J".I.aad Monroeville aerlloua of tlm dry dial now ru-l *) H.vUiir. .IM UlkaanM'wkbblteMtlalioHi | anti I lower quaraatluettatioiuxSjil .rrn. u istst.auo, ltusuulor. ru 1.,1 tthu5ussuisl' I I55o'cslistrssfu
.
llm atleutlouuf Su'h"r. Inveilon raforw of polllir. Compel guotlUllwnt NI 1a-u-. 'keats-uI: I..
Ilia* dialh, but, Ala.uiUtea th.. > miles Tutrabiota .. lug. and rotting. 'lo 1'1 Hie Navranl. I. U.er. ir1 dlHalNl U IM >" du lush duly, awl nut_I a yommu$ yi* "\IItiootf..a.oIl)& urallwoo.t < C ib. t sales I,) ..Kf- :...mlila' ..1 ",,. ,4 ,.l...1.

p DU 1.UvW".I. tMiltfralud ilurlnK S miles Itirinlngbam :HI wile \ 1 ..ae<.,tbmt will boll' fourteen liau.il lfi.i\ml l m> MA ft I A I.'j'I uourag ..tUMwl tbm In tklrklng It I rtkakwpear, awl lH-, I 5 usual a.iu ('y' ,susi. d... buns' at .'.ulassttuislsls4iususlsauul ,

V" to |XMI> lli. acreage aud rk>rew* (wbw* Ikera l.iw a U million gallon of water ..1 li, andnunkl baiuaJ, M.fk> olaiiKaJlAVaOandrhbiHM. lilt ail very well lur m.n la wklnej' ."IILU.uu.ll.u. 1 1 'a'p t L.\t IlUTI'K: "SthosE.ttloiiist.rtilsit: :
ti'. ... It It diin.nlt. lo belle' about lha criminal dionler of lit I HIP otirffVuf Hie rfwu-- for ,
11.UIIO that row thus I'eaueMe* ) Iw IH the illy a* lo I : j Ih* puruoMuf '
; .II. year II 1,1.111 r..r .loII".I .. _
M..u thiltlUt' wealth issssssIimslslie }Jful'unimli.P.I ruuutrv. but waahwuld. LLUk ). of I arliimag If a auitabl hnaikiu A..II ...
Itoiily ... 9KD, n tIU. II bialmlatoillhat only 10 11.1} ruuuiug OH IbrougkTunew furnish ..a".I'DI anpplr of ,aler In ; j tius'sei3hsis, .,1.U.M oukl i ,isis tw f.wH.1 al whUh to ai th.I lowtr.latkr --- ---

It, In U->|, will anuHiHl toaolMuK .tire. air.. Una_ tlrlke.. .. ientreVilM rat of I, Mo-et of r,.1 l .iy Iwhethmf coal it..po.iu or Alabama ouvir I I put ta*,| i HM, aM I | ii aMtarrla.tk| 4iCwIyIp'l(5' 'tusD.:
awl that this .a at II will h. (where Hie L'h.&h'. '" K. croaaetj sri trallug from the aide The 5uha.-tSuitht'two4lslrsihistthss Suit, (heir teM) rrVJlonetl J,| O|>I ami :mi veiis45 ta luUiyiiav* ,**.: itt Petition for Liconsf.rn40ut.Avi.aM .*. '*. I.*"..I...*. rHlrwl fr.mt suit5.euo'tsn

allow S derrPM nf tl.. It U lbflnllium 1..1 Ilv.r) run wllkU t wklet ufCMiarlotl i.lly rould al lat paint '.L rare tint I* 1"11 of UM 1'1'1' .lhl[ qniruiand wrlggl U> t"aHJury dullv. [ faints! at Ih* lower *latw while 55 Cost( isil issues a b..1. .115.1* us Isis baa-is 51sniussuls lot

alncalHll that hIss piiiujh.. awl I mil. CUrkvtll uf I urns and they would he seuossslullah. lag au of 4L; 7k.* lwassn.siMhich'5.re5 dbhiss. =. v-x-rlt > lll a. kr1i,.t.to' |wo- April Mk. ,IHM.i tS'ssulustsIveu.sss.dy ::si.Otessal.as..s5ssssh
u Itlatk I Warrior flrl.lt shout 4.UOUIMiiare ,, 5m4 av<|.blo tU hurt |aopiu ItI to thus uper| .laliou, .
lion u Norway 'hues I**.u duuur.as4usg. (w""r Ik* I.T. A Ie K. eruiMwe I.a_guuil puruma*. I ten. a* they mil.ami; t.ar* aumerou.1 I.this .....1 .I..hl. with III h. ck.n.ed amP |Hirid.l. punuanl* they 1 TV:0. : 1.055-sb, :i."III .:ei.r.\1.( \ ., 't :

TbL I.rausnul by hiss InrraanInK .il- I'umberlawl river) ;.continuing Ik rouykKeuturky as'ri limy will he ..alter loan ami not .iiuallur iluliuta. "h.. soul I It abun mmkuf hiss ."H-o", .r I.....lV Ih* rule* uf this board ut b..alUi. bt. .. Mibui sail MtM uf rliiriiU Or 55l'tiutiut I'm-c-sI, .1.. 5..'sIinsut aiti .110..1 sussa.

aJiWMl uliroly U tha 1'nllr.l tlm air .atrlkvt llopklutvlll rvH valuable. for jnuk for (Thaudlerl ilanU 1 h* ...U placet L over I: ..-. '.. ta.la.| l II..U..I'U. reussest at 50sf I-bustioe.I..I alt i-tsuiu. 55555.5s1tisus
t erl. S naiL lleudenoai and ironing tb* l IVnwola have dry" for, ,I ,.thInk. ami I. '.,In* .r SILL hat iwucd bulk llouwt J I" t..If'. gum, U.. bto 55s.srl a 1._ Ie saSh iisss.ri usursuto puscro is k.It it.sssaiturVusI atetsssitiulsIi
tl.t..10U.III.I. II .OUI d..J proximity to I ap.I 11,1' Osussu, tII ,
rj
'I U .
t"Io&
arava 10 l
r U 181, t 21w.0 I. luin2, jut,. Ililo river (with li HC I. awl 8, K. water taakt.UlawrOnlyKaewll.. I.l '._ of Iron or Ill* I 11..r.tln.11,15(1 an.. uf |Hihlui' lawl VM-|1. llutt aI'i; i SfIt., ...... ... ii4.05s.s's' bis ausI-ris" bsduut OSluita' ,, It.1...rns.55o. IS issuws sasS he ho

-w It IL.) alto kvawvlll and l'rw| j'sits lbs aurfa, awl InalwU all -!i' AlA.. la Ih* Alabama Mat* i vent all | mrs s5surs.sost Han-k M,.uan.I.55 'I.... fists 055",........... Sue ra*. all .,.."..,r* II. wn.

Ion. Iwl. ; 111.1...a at ft mil. I but' one. No wonUcr lusts can be niann- Iutshvss.utyt Till Ih. land I with Diet 11 I isurg &MumftuIe.lltNs. 5050. A.hl. ..l'5sohe... IllY
sib _
'H& "I.- npaeul 1 iscretsuliur. .1.1.. aud Terr u."t 11..1.1..1..| | t (hssiascssTism.tla.t I fa. turtxl thera to rhcalily. Hirntlug.I I\ la Ib* btal of Alabama and. w III shut huts lie mub) of \ Juoititouut IssJu.. Utsus ,. .. W., sb.,."5s5p' .
If Ike tat |loIre knew wUal Una, ham I Se la the of thIs rich region, I..t. w- '110 Ih. filrrni iuet urvf ,( Yo..t ..".. IIisut4I I) it I .
I.. arkioui miles alM-ka "* ocf Il-I
.1r "" .1.1"U t .i. K.hb. ilnubtwlly true, thaI ba was ,pa) lugluHMHUUA sash I I. rraibetl .I.. mauls. lit* I 1..1 b,.stiNt ul Ib Malt' Ibewlawla < tnnwr "... Inrerteil awl IH dl.ti.1 ss.k utsautia puneu.u bus 54 is Cseisinaassaty I .' _- )_ .
-e MIHM aa kiussr5 or a ".11' ID nl.alriklng Chkago. Ic.lt a )ear for Ik* tsissssIhl of l ouivlll. and X.hll. Alabamalirval I ..W *u J al Hiblk "I.rnl.| j ItrrivlNgal lbs' mouih or II Iii ri. tIns 51., alsata 15.1155.5 b. .-.. ,
Vs$5iIit'j'N
tub. haa only' uuilvr that has truss INtnuualato wlmr k* was atlnf ; boullujrn ., u. 'M. .".
lailnt.llui
| .
11."" WI 111. .I 1..1. t \ talos .Ik* blal eWaua 1_', aud thus N U. blau LKL.ss.sss.. ..... .
favoralil clrauui UiHa but ('kh other Iowa | tim auiia>rt uf guveru* I a>nlUr k haSrIw'jsssarbal'55 -
thus auol | ago, assists, ..... i proceed lavled SusIe L.MM 5
aa ,
an
iiHuli 1 =
k. e .
<.wMk luaa now ato)* Ui thafruot that b a light aVfc rumor t niHl, .1.1 K> .early uqslsssstsa.| I nrplil : crnrita.a. A railway rMmmat \ ll .i.. kKft Billiard Hall
4 ) fund. lassie Iusthisi a pnblm offier W
: I south .
o i ar* al l heath M I
ally ,put a uhssft! Hi via..d.*. In ( lbs railway* Ti. < >HIW JH .!!._ ,
aanlilalma tka lnaull uf .., W.I..W.taken by the road, That Itwkvth* IVun.) lvauU dtmu.ralt hays over il:.M O krret of heavily- I Ilhul.III..1 lIua4 awl way**.U, mai .1 b I:tuivhkiai ntortj (pass llutamoarakc\
..".that will rum I 130 1.1..bour,, ..for all t... _n.vuluaw uf |>radure : favor Ik* larlaT awl opiina. Itsuihsalsty fur aali In AUbama, %U I..t lbs tioverssue Alabama.1 ul dna I S-k .
at uult it a lair nutuU \\ k"w I I I goods rl..U..I Marcbawlit, tteHi. Hut U U why thus,.. I I.wai m. Vabshul.tuats4.1..1 1' like thus (.. of o* U UulaelU aVv rrelpi.sl Ito 5.ssanua.'hItolur ,-.
Ii verHor )lvr> n-girtl raUv to* kivtrt and ath.*,
!e M. oi_.,. It fairly' auaka i l\."_.. utJirt .. c. S.who esut :hSi la*rarry hari *Ik ogahessi* kd as aboald suius'cthuly(I!lint, able" ru' U agrbitillnral remuved can pasuaes.ItlsuiussrlurhsItz b., I then |a.> bAl J H V***.W *"M: K*)<, ter asa, lie Mid In dtnial of lists, In.lunu "ZlLssiS.hitrutitsi', YtIiit.ss l4P.msbejStt J.u.- ul.

awa4 .\llt tlshssof It. lIsts i and aabwt M.the a* po. awl favor Ik. 1..1. ur I IIi( |fll bird lwnly-v real anacra Umra U Hill Ik* fact that railway % 'WAt ." ....
f.ll4. aaaf a 111. prpTlou. but .ur145 awl this | of this UtawHtruuuulry bssssily,5yMrsatfs.tise : rcav oVaa *MlItaVfcfIHHI .1""I.I. >' .,sash rumilsee r thIs pa-aMilo au .UnHM> affect publicipuiicft P.w il: siLiu.sss.ss.s. ,V .: nave funiUtml th. .h.Me Hall
.. MtUwbl I..1| event are sins .nadir ,ISis IML- T1i rel.VH<> bettell \ .10IW. wagfauVaWatiraoiO LMlUra* in> akantlraJvi ,Tk hIS-ue-j, us., .is_s 'thus. liauL7AK5C sass. *.*"* "" "* "" -1.IK" ""4
., Eiuorlt uf D Uy al!lurneut l.gUlalur* has a duly in ib* Jobs It lIe ..... a.s muy usaussNasis iii
s.oldtl'aUe.aJS city uf kuisklug la New saul MobU dry good from hiss I itiud8uie K. I'igsie p s. .. "._
.ally i 11 "a. C. Ik lr : Alabama I Is the [raw. Tk bill I w fair; It InllrU so7rI Tus-.5 5w-m.s.. ..... T. Ib.. .
*( uurl r sf Ibm \\il.le i Awericaa .I. I' It i. (. II.., ( .
air l fur cither traJs I."I ) aalloual J"I. "
ak T .
b. batlU kMatrM aa > asses,5 .o a. year were al til.'W.'i.' agilashJIi5ilularisg uKeupatkun I 'I' caublag 11euLJsn.Iue rlorkla lloartl Wt.rWaat I ( In wrung 1nl. Tl'; t"t.t' r... E.I2j l* _,il< a. ._v.'I>
Inanra oroid lo lullet lion, \ jnrfla :I I .
aMy they ur *,
huts5
$ u.,55s'us4 IM

k t.r..1&, ni tIVI4..e'.1. out of'their way through...Jiiw u>oik thrrsssiseaha.ssutisglwrloslisilast | l | I Ir ::: I, t.". j fo.1...C.lr..! ..| nf1-> o.,..granted i!issue, last. ll akoubl ps.-Tk. lintbanduaa. -,, ,dt..m w atisutIs5UMats.If _....-G.is..M..It is ,"_II.'&.lei .psutk lest..'bbst*su sss4>.L....4..r a...Cailsas.II-_..-."will. libreal losS-:.. 01 atn


IIIRIAIkL*'.
_
(

i t'


_. .
-- -- -- -- ------
-- -
,- -- .
"
;;:: ..1--<-" : -...--- T.

.. .
.
"- -

TIn nil'IIH" : MII..1.1 NT. JOH-N t .."M :TMIYfollowln : .\E'il: I: 1(111: Ul.II'.*N IMIIMinA t "IIII.IIIHM' "wlU I.I I. '1.1111E"S.! : : Tin: ,,miM i-iMMiiiix"

m .( o1 \ tOliU1 Utii1t \.1:1 *M> t.MI-l, 4 unMMMIMUI, .\ inninoii' "n' 1",11.,1|| work for.ImliftuHlf
\i, Iw-al lul 1 1nn" J I. a /till 1 Mtlrraeittit o( iiipHilnttetl. I In "u,1..1..', | 'Aiiiiioii
::1114
riilh, all
"II ( > \' :1 1IhoUKlilfnl ti S Sales l llI-l 1'.Ot"AI"" III. I : n r* iiuclloiiMilii.li *-

tint \tli. 'iirrpi ail 1"1.11., Jrum; Ihe 'Wtill; ami ilUlMirwimiiK, f., I'ar, HH :pul-lli'an oouty t'onvc I' .I."U\I" f 1.\I'h\\1U.. bljllipr .. ll lr(1( ,. ,,,4. I : : so#11.14"I prevenU, a.kinnn
". o ;
.'"111 '"" !' UK .. unit 1.1."til", lion, ...>nibhil at the CItE 1.1 at ItI 1" wl..o"I >:NTH.*VI E': : ""Ie I phi.iilan Iriio; eaii4t and.viiiitom

..,1\ 11111 I TIL I' I 'I.OO.A. ",' 11\111,11", .r I, ,.1', 111.1"1 .w.11 |o'(lurk oil, thai day, but UKrUMtouu.' mar' I.e. w* are "' '''II wlagrv I.1I. I''II i" llr .till 0uuls' .",n. ll.nnll. II:'\ of all iliri* of Hifl art.nilh .

II J''lllhf "f" with in In the brlief.llial I the 0II-5I-n..s.ll04l.lO.' ,"".'/,, mil fir, cOIl In plain
1 run. auJtl .1 I 1 .., I I! wrtimHag Caviar It .11..1. "I. I I' \.. iaMiriam. l ius..Wk. lilt ilm.i ii ..
11".t n.r..o ..hl"lMi. I .(.it of 'Ui|>rram" I I. ra|"Idlr I bciiimiia ..,.. ,. "..,." :language, wrillm: by Indlea who: liav
Ar'E'"AnS.II l I li.l urn I" ,Is lomb. 01,1.11 (nation a* not perfected until ill I I made ,ili-m.r :
h.lh. (I."cl iHinlirr 1..1..1"1. ,. 1. ,i- 4sSslO.| ill, ,., Hnlm. ".1.1.",.. HH". llip p a life uliidv, Atlni
I"MI.
,. iiie "llon llial, 111" lisi.l.s.sl| ... ... I I\ ',,/. In .li lituto .
'MUil,I iU.u>in |1.1 l -iiiil>--- .11- H" 1..1.1,1.1.1 *ilialed| al large ai. I. Vt I *" l niiii| << nhUhi.n .

M I( I.M'AIII"1.. l MUNU ; ,\. .n:' .l" n nsjirlj uii 1 tIt 1 \ii.i!. mi t -y lf.:1It L' ; tented their |JwI.I.llp" KIT*. Nor wa I ,1 l.x.i up ever lmn-aing !II'. iiiiillsQ1 ,.I I1, ,*. I p.h.or I-,. M'HUM*. MHM, l'i ltri. II oli .n. ,111111' .".1/0101. houll
ami, nnkkliten .! .1 nail II I I. rnoiniiH'udml b,
.r.iuiilioni '
I'E.< : r. s. .\11\I \ !',.n t.I a K.KKlTi oni.aii, of 1..t : : |H>**ibl.wllk 1.1 I,* rratli I pr.re.iliKirciiMnl .., | | an ( IWI! HI }N. I Ml: :AM M I nl la.li I .IOIH UH iniinvennm
; I < a 11109
T'.I a
4 : IIP llri 'al >. ronvenlkHi, el.ol
1.1It'I.Oh'. '''. SflAI lr.K": ,,1111.1 ) al. VVlMlili- WI.l ai.il.r \'' nnnilM-r nf iounldrlrgalet t, I |N> < I > 4 hut, M"., HHH.... Oil .. I h. ls Ih. ? : I lltii.Uiinilv I I 11111,r't:::
ruM "" 110 ,. .. "'''r'' 111"1 1 ni, III ..m.'CT.. the !Ill. grral political |wrtlra of II II..,. 11 t: ....hI" 01,1, 44,15 II ro1Ih.I.
", .." ,,1HT..OIOr.c .. I I I Ihl) rif iiiitiv Mi...r.rI '. I C,> I I' amwm.l ,.* JH .taluiH u III.IOIIs ..' 11.'rll" 5 I .Ill,.. II Il11lI illii.lralnl. hint. |1..11..1.1| for fl.I IAdilirn

I 'liar.,",. h I UMatht .+ 1 1 I.Uf Ilout ami conleml| ", 'I lrs.l.so- II.1..1.. ..1.1. .;i. lIh.su.. II.. .
II'1.. RIfl:, .. : t" .I..I. l.n".I..h'( 11' ..w. .. I A. fallhfnt she rl. AUCTIONEER I' ..,. to. 114,05.1 k.iin& ll.041iiI0l.i., II 1.. Hlltm I'l iI-1115I4h. (!ISO., I
: IIi t.,4lII1I 1 .1 turned Ibelr, barkt "'n lIe taenibly ..IH t
liHT.liimtabli! ui
| (.. $1111 4011,10'' :" .t "" aff.Ttli I 0-is. .."" IIIII.Iolsl, '14,1541 f-S h'.'... ;JJ: :kl A :1.1',. o.l.iirul 1:1t'k.
and
AI 1,11 Ilf I-4 II I A. M. Mil I iimirrvMv/aN 1..1. .
lniai.1 Ilie' it..u ..I..o 1111IllUtObal ,nJitMiinllv a mtrillion llm I1 141ii 11-f.m |
.nliplLr .
I .N
''0' "'' .10. ,I .IK .,,no' "0'"* .., iil 1 ariaiiKcil ifi oii.l ,_ lIltiro Ik* MIlHml aoHal lnler* l aMllliMfMlilft h4 UM I' I' ttielr., Iku or.iis.fro.i.uh we o .
wlilt'uVlleri (514I1I.I.Comiiiissioll
"" nil .'.'1"... own. .AINI .,.,., 151,1.. I.s511'N. Hi I kaiHa, In .llMi \ : .: I
I, ltrifnanhpit wiib to aria of |ieopp| ).mnat deem II a duly ...1 I .1' I u Nl, M. 'llmiKt' .lii". II will I lot .,,. Mt.a 41,1141'' *
i j cT ;- \ ; ? '\,\ T.I..I IIIM.5)llrll4ll.J ; .
a lkoeiW |
I 't .t :I ) In ixir .1 ,I.. AI H4. awl SI.I M'. A. Ic.'sl'nsIsprhc| ,' A 't
1."r. ; wh.r *a ... 'I Ing, IM |1-1,1 \ .I' ISo I',".Ills...'. '"',.1. I'''. h"' *
.unl LU'"' frlnda awl Imniedlanelgkbor ''.
pI., "f t. I 1tl "Ji I Ilito. 1..11".1/. A |. .anl aliiiukl IllS I not I. |I"bl." wf fvtt I Marchant, Is' II llors 11 .. Is'lSSliliIhIl5lSO.' ..._ -
.
j : "nh.lr.I'I II" .I ; .."cll. In IMpCCI5II Matlert, .n.1 fit ssss, 111.545-1 ou.l t .11,1511 ill r,<'I lss4sAUOOlhO,10. ..' I'oiiimnuliaipd.
.. .., .. ; i't 11001I04iIliIIj" al' the Xu v\anl, an.1 rhulllk.l illhrr : but glv an u.lh. In brief i iarlnal ,.r .I". .:.".. .
i I r a. the fact I rrfil I 1.451 Ltri, .., IvSJthe .
I'I M
onejirnof ..11 I UMia. :'17.4..1.1. \1.11111
o
I I ( oniirrem-e
c U K I'"bl" al Uarranr :
: :1 .CAtl.n "har l Tlh eok.,5l1on0: on I, SI'\At''I.A.: rl!\. OIlllKKH' 04 ilk 101 IM II f,.. .-.*. L11sPiri: f'lIlIIrl'C15114
," j.. .' 1I.4' "" : ,I U. J. Ih..c, ..rI' I4.I.cr.h.nl, sill..., I Till .t.I.,.. .* ... bv II F.,1"1 I 'r:.r HMl 145.11111; f.;*.I ralw *H :

Am1' .n.. ', .: I III.,," ',..1; ''h.vIJ, Tie .II4r|, ,t 'Iliu 1u'J: ": .ru.. 15,1.0.1 lluue wing Hit) inl.io I..t (11th loud,) hy the t..1 T"'II. I II\lark \J| V rli.l.I *|.\ 004-Ipso,,'",1 1I a.lvantagtnf onr favored IWalily .
I..r
\:'\:I." '.;' ;;$ : j i.; I :): : : I'la-iMM! *; .".Oi.ti(iVllv.' "| *I..I I,, Id ,; $. Wr...J. M.T.rWer.o rHkli". al. Illackwalerof. the Ami aniiUrr.nrnf I. ,I 4 1,111.*.. w,i Ih r..I 1,914 I iHMil.fl,.55 felhmn vain. 14.lirnliin "I.I. arr iN"iiinlng known. The popu
"I. .!
,.ndIttlr, ".''t 1.4 'I\ II. ." '. lI.h. nhile, I lie tlniiH In r..lol;, atnurf wr "I l ner.O. II. IJneal. I' II. David.**,' I NI | the Inatttutlon of ttculah ...Ip N... Il.ih.J'U t Ahtm"4, 11',1", ill's ir'ir.' '' I'VlwIna....l'ia.1..1..11IIo .. 1.I..r, HIP"uWIII.I reainK and thrlandi
,1.,111 "IVJif
I%; ':,',ii,' ,t1I: :.! : I n :::, FI hI I'': -.,.,. MII-I 1..1.Hill to I HID rutiiiiilwarIn ,. lAy utah HIP h. 1 lrn POII tieguel; ", U. Wlllienpoon'' Man' ',I :.'. This mltfewat organised' In AI.i. I I II...n llii.l.T A mill .II.ov *u f,.'I lllliil.l alxiul are IN.Ing "''1,1.1 l.yt
I'l.'
I'' 10.1011.. :11" ; II II.' ,I..h.011. .,u,i'. 1 Ui* r l IIW .I*..ff'fl"tlr* elI I skane.ll:, tl Jona.: h'w hh Ii.. ("lle.t"l named iliarti, (' ,.h" ...*!" 'nli rprlniiig., prailiiat nun from tills '1 1lltflhll

..,... l 1'I II'l ; t 13 !"I''' '''! .e Illl'llIilPl'Ol on% .4lstgnh1t'Ilt t.4lt IIr .l.rI. 1.1..11,1.. 'Ot!. I I.h''I.| '' anl, .., who will
mltlry.4k,11h, U' mllantinl MiiiiVaM ,, > ill
1..U.II.'I.. I\a; i 11 "." ,fflI h. Atrhliitful Ihl 1'11.1.' I' .. a riiiiiiiiii 1 I fno.1| The;nr) It roinMMea ": .l l> 4 -HH.H.|| .IIH, .. *l f a h1 li iitgi|

'ni Wi" I; :,, i: I :: :" t, .. ',I ,Hint theiimloif; "'nll.1".1\. pl". of work II l I. a tint I:. .'. &>"hle'" .... It. Hmilh. I. \ .V. J. llrown. MIal:MiUllan. J. I IMaik II .T'l'I., I il..nl', ." ,'ii 511011, ,b.l'r' .,.1 Ills.. .rlllll.II.III..III'.IIII., Wanil, '

K,. .: : ronrrnipm-c, ami HIP la.lli VUill.... II rl.la., \III!. .\. "I.I.r., I I >:' aim 51lslll.J.45.I : !: ipalv Hint, Ihi town will not nnlr,
S
.M )4i..4A i V
11I.11.' ." 't I: I ".It.I".illl'' .411,1 l ) a. fnlkiwa : kata VIto : air r"lill.1 Cowle r I llninphr, *, 44,11-v.I ill. y. c<" .
: .
I \ .,.... \ ,lh.M.u 1 .. ", O. mMilUtwadslMtM.UIIan. '" 4s5.,4 I.I.I I I. VUll.'l' ilktiiMi, ul.* IMOIIIP finiou a< a lipalih ...1
..h' .11. O'.w "'' : the thank* of lh" mininnnilv fi Jwu. WbMNi. U \.1. ll'li.
: liaii .
tl lIP
alH.K, at (aigil l nhiiiiilnil J.i. Miituis I. J p0 I Ifnruiture
,
., \ 1'1 A ..
', .1\ I'll's .
h lOW" 6 II : t. iiv. IVarton I'"-. me. n .irl.. but, will IH noli-d for It.
,'I I.. .If.": ., .W ." II ,,'I ) ....f.' itistanf' vltti" a |1..llh. ,I 'lrl" .1' II Malluw. "h"I..1. ,,

:. ::' D.:: :.I ,{; 'M' I:fi.:. .: U:: : twcnlwAvc |m
.
,, .I4 : .I lia Nila Joi Her Mr M. ., "r' I In a.I.I..ill". Is HIP "
I'Ia.III" ",'k ..... 1. "." I.. .,' ilint l lo, caih luill .( c., or rrnliv, :!: uniUr.lanil ''' I' lu N. Angtullu ou th JMh ..1.1.Ii ii."I"I.Mi. llrl'Mi.k. Itii.r.H"r '1.11111 ior.A .1..1... Hoiilhi-rnt liatati

ifc.it. it, )1 i:, 3'I' ." 10,, h. uuuI l..4i_ i lif B| l ft th.. hothiwo lo riot it 04 IN IntoiT.lliig, to know If Ihmlglitr K. ItronhC 1f.).","," Andrewa, Mr.J i II... lSsl4is-IV. 110.11"0. I.1. .. ,II. I. >|1"" and di.r',nniNk I ibrnry, wi" Invi

lifeline' | 'M '" | 1111..1. I' r'. yrII.'lb. ) Every Monday Morn'jait 11. .0... ,so"..I 0 045.4. IES; I. P ".'ll o... jn.l ...1..11(11.1.111.11., .
: I'n
'
= : : I : : ,: 'tlWllllH t14ff-tq ." roinl.inalloM will l irteiil I .. ... "
h:.> ttta i ;> .1 ft wv nHiil" ? ta".I. \ .I : : : I"", l'I.ow.: l's Ill-i, el I'l''" I' V .1. .
tTI"n' ., Ixxlgo hiss au aitlv weiMbamlnu .. ... l,4lll4liI..o. tiilirlan Miniii.rUI' (ollrgo I 10 to I InIIH
J.
.. n>inli Ilivllilnl, r1sij I In- .I'v..I or a. I. and who Ilkrly I b rr.ul|. IIr .
-- | .111 I .la.1 ,1101. .
ooTToZlT BULLETIN.PlK .1 W4'l| all/A.| .! .'llr.1 Ju t, arconlintf: In hIleIIllHIytIl.p111111( I aired Iwlore aaacmbly .., e apMHttv, slId la gaining I IMiuuber I. 10 o'clock. Jlir<....,..tsK'. \ ....\. .11'4. 'lb If"I.' OS'i ntn I. W141k'h.., .aleil' here, Hit li four rr-i4i-ol| | iii I.

ten I. Ki. Ar.li4l 4. 11 *. 4..t .4/\4" .10 w klf 11 >*y b* rlaiinein II. >, ti .ulll, .l tin Jm1rP W. J. \ ."hlo" .
.. "' l '.' i iI'lln. Ihn regular from I; county >' IW M ... if', I 1.4.0.. II. | oo ineni

-- .io.( JJ t tiiiituKiUa.tirreidlriM tfX&" b.l", r-'t oti. Hmn.of ,Tul"I' g."t .. nl'l | liuniir la W.ml j 5 \I ." '4 .-'.". .'...""TimitM*'. Inr of HID, Nurd of .tril.ti-c 'I ln>
th.
"
I Liaur.IIwrILII .fltiois t ( MWltri! willatauvuly Jav I \li H..llM> .,4.oirlooo p.I-w'eIlI. Ike soIu.I *0. ) **, sot tbal Lori- q qCarpets. ...a". other. iiiimlH.r* of tin board wee

T. twd ,WY| ami I I."H'. 11..Iel.1 ( I ...!...HH* HW a.*>4k...I.-M.I..*. haIl ( of auikiMjaAhjr HifMfkri. Wol1pilYraI.' 01.05550' '.
l'oriv lu the ( ) .. fan.. .I proud .1'1.,1,1..1| l from I;lAlIlsil! !tile5 Madion
.T.I ''.I I \V "rv, l\nlUorj( U. **. .\o a li4ig 'ullh1I.llul.1 (1..1."I I Nor > ..... Jl'lIfllCS'S. '$50 .
: ; mi .,.,. .
K.Igor.ses offering \I ... Yo I. and rm lupaiinarponthit .
T 1 =, ,:; :. I .. >ctn-.I', Mid the tiling r","".lui-il, tliintii whr t a4.mlld aiif|nr will b. 4dlAlItII- \nHIM: i iI mtivvnnry\ aeletmliim wa altcwtivlby II, .\,. po.4.l. II ltri.'M. M. 5' I. WlllHkItii. Ir.tilav ,

"." .-, I. I .." laVlaittAt\ 'itaml a. .Die1) ami aiupk> arriemvols| .vl.lol todancing I tot general IntVirwalkm, w* : .. I ,Iria' 1 ..n. "l1' I' r <>"1111 015. ( of Mir a plo nil'
\",,.,.: : I w.r wi fflireneiilatlvea from Eur.LLostlufuursihty : I.. '11.' _... .IIH I.e In'M I IhIl hanki of U. .
on anli
11.1'
,
Ac. of Inifmlii 0''' onr
...111..1..1.
proinenailluf 0 more n
:...n. '1 : .. I. INM nltil rtrl/ii/ the Arc .lll;I. Ill awrevlull .late thai our local llonrtl u lleallk ., ; \Varrau I IViii.lgnnienl II ,.".!. I' .1..ln.. .
I. nMUton nil lake
'. "I."" .' I tin fixiting the I Iwi ndc4l iioll.- of whl.li will Iw trite reoeul nieellug prvinulgaled HIP. Collotting .1. \,.r Tr,. 4.0s.1blW 1.441114,1.
up wurv a .
\I..t L : : : :: and larg niiuiWr o 1",1.1 ,'.r-tliif| ( wlil, h lam nlPiliual ( \. N.nul. Mlkk-m, I I.*. I'lTparaiion are alrea K IN,liitf in...Iu
whpn th ilaK I I. .
;:':'.. : I : : fiicn.l that U. Ir Thointoii 1.,1. "let"I"II"I."" remilulion. wIsish' ire In tuli.tamea tli It 114.,.. A M..HMHIIII .

:::;; ; I ::: :; nurd U lHin! (-lia, .liig 11..11 Iw" \\etriiillhc 1.li. will bp alilo I, rvafllrniallon, of llm. law |I.Mvailing IlIot4: AflrrlhsPtIusdligot rtpii' : Mannfai...r* ls ls'i.i.WI nl.iiliil' lt.Ha' 1\.,..". *!. for grand ephhrallon .',1.. Ith, IHCalnn I .
:: .
I., IIIPH.IHX pf the HIP futwpW I' 5110111515l4 'r. of New 0 lri'aisIn I vf,'li'd llillnrlhe ,.
II I"Hik IL. :; an It.It luillprr KiMl three I..)liiit...iiI tin rcali/e I"uli h.lil.t s J..I ".I..t I during. U.aumnitriMr IxxJiIk : Llp. I illI'rt1ll3sIlf.Special ,. 'lss.li4Is.s.C,51' \ I. II., I
I 11 VotiltoJ } \ Io4imawl II. .
: am \tsv ,
,
ad.lrvw.
I. .
% ", 1"0 lh ... .. lIt Mm. Mjiiyotli. r "i.
>iio. |.liiiyl/raiik' I'liliii" J..l.o. ,'i". .&pwp .,..i'4'ii4psI4 I'I. I. hi Ike Ikwrd nII. (; I 'All' II 'n'4t. M 0* mt .r
L.i'I. .1- wer* lnlerFlei' | auditor of au at '0' k ..!15 II, > .<..-. "t. 04 I. to III.,... Ill Ul' nil'II M III I IH. l.l'.ll'lI, low .
*
"". 1I4I'4.:4 I t.iu. -I.H"*inn an.l,, 1. ll"... IIJral.1| l| liatrorcd ., t 'M IV" "" "1 1I .'allh of 1%', .."la. lorldThat fn.nand t '"'* 04-1115. .M''<,<.Hi'MI... H.y I' r' "iilliaH. .
bv II. M.
.1..1. .. .. 'n''' ) |H>liiH' vatli, 11\4..1,0'1 ..ful", alti.r the I'.lli dar of Mar, ami, .. ...I..MI tn. ll' m. NotiCfaa| ( I Ii, 5.II.l. \...". 1." 1.11.. 1 t: "IW.woln5. Ia.I ...' line initial, nritlnic

.- -"-.- .' .. --- -- I 'III Ihe Ut .of November, \ II. I*ut9t 'IIwe.1( M. K41i"rrhliitrillya.i4 leO ,".".. IC.I..'',, 10. 041151Is.w |

".....r.loiil<.iiliMtinmrr.t..rlh --"-- nnui-v. ami, Uiat, M. S. "".rl ha.M ,11 T.tlIflOl10Illll I. '" ..a.I ". la' llmlIWUMl ,'''r :. : :tl ..kaj u.li ..,'.1 to lewkta I Arllim 111&II., W I. "IIIKh. : .... ... Ai t.s.'e.SIISII. .
II
"rkftullntArtl! | I" I*.'. ore.liur\ v ".." anil OIIPlIIot' : 1 $11.r? 1. .o ... ,1.111, .4lI.hIll iJfi: 1 .. l* Ik* siis.l.iii, Arguinpnli' Arriial aid Departare'of!!! Mails.Inrlvea lip r,il...'1., bunk, Ul l II P. ,"',.... : I

I'F14ACl'1p lAn4Z .,. Ilin. tlioniiiir thaI Mr horntou' wailniiir I.'." ." '. .\1. .. IlraPilrire i. ..115.IlIl515l1101511. :4Il.
.
.
ba 1".i .
MiiitLOrMtn 1Jl
| i r. aiuMlf.lMedtilailttic I II Il-lao. It P 14401.0, HIIT bIT I I. IKI* ,'llr. Irldnf, AMil| K
anil llial MiLiuliiril .
uf Ihv lir .
l
.1. I11 u.n.
\ jiri/o a II.
.
,III4ll...,. tninmn. f.>. "*.k ,....".'. w..lllh.t to tile IcalheIUIll.ll FllllTVMI-.%. I.balla ".rvitlre 1'1 In HIP |I"r were' t*wnleil ItHi l>,y TialH A. I ll II1u.'n 4555 '.... blots, 5l.s.'rhsi.S I', )1 0shllsae, '1045. 0445w H
.. ... '1 The "If' mm"r 1. C. ('mliraii. ownnhv uf IVH .iiUIU ** a4fw4>u lit* hi. amllior*. h In tin $50,4040,10,1w AM. ., P. lma, 514rI.47essw.l..11011.stotos,014'40Iol.
.. llllllllltM-i-- .. T.... t-m'r iiIs.O II. "o ,aln. Vpeik.
: :::4'A 111 .lr.l. That alt 'p*ni ilini, MirM' II II... 4 s: lk"RlHir
..
Milhr A llpn.tinnH n-arhisl tin wont ,. awl lot4Uenl lanitnairpIkedpen "
.oIPM
l,4 JI, ..MIitr., ,. f..., "... I." 'ho the |>urii 4 tiling l.k"e from ol In'r |.'n. of 'h.lt'r.I India I*. I II.I I..M l1l.r. 44sllo.e| 5454!1. )iri"i>liun. I'.n_"4 >
Ithd.t' ., ,. II I lily from IllaikwaUtr ,eotirdoy t. Aeoerlsisb.Ie. lull rent 04 IsIs, Ie wavlmeilby lireenn *K I' 0 $1111411..
.1.1 Aai4ilheslzeLms4. .. II. 15.401,104. r.lie .
54 5.0. II.14104.1,0' 1".1.| | ... MO.T-
MH ,
I..l ks : : : : ..j .n1A"'r" : ,, '", : ,I".. 1..1( ".I".t.t .Iosi, .".t) .".I.tll| : 1'' 'ami |ioinU ..!". Infm.llouiir ; all (; ."...y..1) of 'the |iregnanltrulkt Irri-. A" I:.i \I. "..5 ....' .,.11.... ;.'i.>.44>'
.. ,.. 01" ;i. ') tu'a.loI.! itieae*, and arriving lilb aklv diMi nred I I.I Inliaolf I... ilIbsIll. ::1I 5 II, 011,0.51511.: i _._
,' l" n'I"' .411111 I' 4.4 "" luo.h'l.' rciling. || ronluloua I an > umn| wa. :I: :: :.40.l11000'I4. 4 04 Sb 451044.,

.: .: : ,' ..::;;' : \ ;; I IlliCIt Inner of tli. proutl |irlMowrv /.. and rl'lenm., eal..I..ln.. .I..h.1 *= i>f.|>man ila .suissI.fl.r> Iki; high eoiMplimenl In 'Ik. orator.kal .. All r.uit'.lriool l l..noI'. 111.1) 1-11-rn an i5lI,4llI15ll05II.5.b.4l5.l5hI'.""."I ''h.I".1IIIMII..r.'I\UII.. II.\I..I'\| (.... .
I arias' I .
4IIItIst -* | i iin I'ulnm ami C< liaviii. ) .hl"II. ". I. T M.iislurS II, 151 do1 I :lh.ru.15hssllu. + :t. I. ,'lIh'.'.' I. .1..1. '151, 44 I. 41.111111I "i-p I'l5.I14 11555 I os,1
dw ,. h.1 ;.4 I I 'lal lrllimi aliMilf' of Ih. lleverviid l. Hirer. rrlssIl.h.l.l.ltll
"....I ,I IA' It. |,,lilt,' .I'll, 4"!'..'I linl I uu ,), A.'".1 ra'J" '1.U. .1' ..en"I',' 1"I.'r'I.1.l.1I" lt S..I..1 In quarantine I. IHH4 oh.allslbsehorgt, be fumlga i iliplr .. ind (oik* ..... .. of hi. argiuni'iil*' ..rtiIIe..llrllll..r" Ilsl1r ...."1.1 0l.lnuu sIl.l.b llIlIOlllb.Vlll. .. ..... III.s.aIo II.I .10.1' II II.... A 5 I IhIlok.6,1 ..,"I..tr.II. .
rs1. I 1''III.hh.'I., I .mil",1 u \lUU .I'I".P ..' .la. .. .... ) II Hullloii 4-111:1.1: lOlt illllMill .
.
.1,1 <' 41".In l .jt .I ', liran 1_ .I'll| .. _1. soil Al lIe ,luikiu of tI.. .ldn... riling oypal so Ik "I.n .
''i I.I.M-I. :: : that MS '1.". hue ( .1, hat .1 .. ..all .quar I noiw a 1\ H"*l. 5 ar-cl I 11''. It N OIl S"*" ".
-. : .1 >ii I Ik i 11111 lIt I Silting Of 0 lllllUklii .
.0 H ixill.taH
hoi.li, of Jl.rme .Ih.al Iwi laia ,rJM.cd.jt "iita. of Ihanka uuaniinoiult IIr I ll.IlIllsllSli,5.5.ocl,
.il. .infill fir vIII ", IIM-h- ,>1.:111 m-fl k, Hi% *' uc t i", ;vt the da, II HID : .. 11111'' o I ., J<,lW._I waa Arrival and parture of Trains ,,'r ..rm.ll,."T. rllni. .... HI'. I'I. JIM I* N iw I 'k.lM|| llul HIM
"11-HI lilt .h,1 I ,"??. 1.1 ,it. 11I11. 4u. : ami Ii "iul.rguiit. pnlljhoroiiKh I." I. l.M.Ur. lo lira. K.Mier, after wISh r*. II HUH.. IkMlilHirk.
,.ut. mil *, I-' 0'llll.' n.iillliiK luxf II. I I.tlioKmlliiVr I '" ll.ollrs.sJ.lso.sauolIi. ,. III.. k ul IH- <*...I ..1.. ,..
I.I.MI llllll Kill I IMailinlilnliHrl .4- ,' rrnhmenta k. lake .I.I..II.. I lii.. *1" .. ). > > """'" .
Jilts HIII.In 44,0111:1 Ill rrraui, *, eli.. 1..11. .. MJ ,51
: I tU : .,
1\.1
I I. I-.,"",", ulnnlilK, (t'liu, thin, o'pr..llr.1 .i .\win a 1.1... I '01. 1. t'sll II
"I.".. ,ill"Io, r. ''II .inlnl' rniivnl MitMiHiil Infill fr.m In mlililkm this w* will ila' I urn uiMiod| biHiulirully to, Hie I..lfla | ... III".,... 110'..,...
.. .., hIl' w hi. I."kot, wlulf Air. t Oussboy. N l l. I 444'FI'' l.liI ,...
.
A.r4*' 'I.4II4 P1 M"vM [11141 I.. n.a.i.la. )rouulry for Ilie I... | their .... *. !!'! Ull. II, 4.04.55404', I. .. .. .ls04, I I I. 5ssll.
,
; I" kOJtlIsutI wIy afW* on ttl04JsII.F VhS 0,01 "I. 0 I. 440,11b.Sr ('A." H'"AI AU: hIreS ii '..
lw .
"U'I I t't I ...t. < III.I".I'.W't"| ..".. ...u.. .. !. .. I. 10 I 50511110
.1 \.I"r.t.( 'HrTrii,fm' a'tM Vuanipji ''. TnpMlay 1..1, w "" ,.a iuar| I A nutuber of nb-t wire admirably .<..,.1'. "....,liliilT. Kill, *. M. "|4A ,. ukrrl I.oI, .11110. Ii. .II.. 1144,

( I.IL ( 'IIl.t I' (.( .1 'M.V,11. if. "I"'I. .i way on kir tIll nitcht ol( .inline I aelerteiL TinWrrtary rendered .1..1.. Ike evening bv lit. >. ,.._.,.J..U tM> .. .. lflr u. Ii 115111,0 4 IC: 14.0.1,0' lood ai 1 5uWl105'clI 15llilli tIm,
.4 ,.hii< .. rU>ili l'P ami mrtr, Mr.I'tilmia ,1..h..I..1 I.Ir.I..I. wii. .5 1(511111150. ... a. u.1' ,ls.. ".hh..II".II.'il. :
.
lie Ikp Hle Juvner Mil.llan, .\mlrewiamlllwr a I: h."ol.M.II. 11t'h. All
II Mini tI""I l pa' w IIK< n .o lnforme u* that tin. 1 0alJsol..0 4ili' J 4i M if> rnrn t : : I
.. '. ,4.44, /, 4..S. ,. I ... haviiiK ,inailo Ihntre mincaiu : : : : 44 (i'.l.o,. Ii.'ls. .
p --
(1j.lol.1l.1)V.pidl.PlIhi ) ; "leallli aulhorUh (hi. point will ft4niillf > t I<4n. nil I* M"l 4 04el I. klIr.lK. ,i: .. 1
04,44515w 1
.. I.UuK an4.Ur, ( "r ,
.. i ,\voldliinil.laaml -
.ItI. I. ; r1 foni.
%<
1't .
-lM" 'I'I.I.IN .
Hall awl fnwlinietit ( oiuinltpe .
1 ke .
t 'I' ituVl! the RiaVgeoiH. .*. oi IIH.W..II an.1. hIll lI.iit..1, 1lo,5ISIllllO5.tilO5I0lli115
1-Il. I Ih+ t" ni I. II .Ilooro4 Klb.i4i. tJliialloiiB\ 'Hi. hrap ro/-%.
: 1."t .
\IIA3I4.: I iral '. .* ,hioca.ru *, Minion r. M.lxllau, \ Jovuir,. .Il'ssiols. will toilIS H..4 J.IIM
.i.i'V I .ill i.f I lu-ii- lhIOIlCthl, o ilk OhIO (.I"w. n\ uIPI'4IAlI i nr imuiiiim.HI n .le.11.,1. ap.tar '" Mmil.v' rt.-JmJ. rHli,. nlI "I.' ..".. 1..10.1. I 5101.llltu.roKIhruibs.g.' ..'a.h Kill.VIII, hls.i
\ ''t L t: awl J. awl rmma: duairv : 1.t. .
Hay" Mavrll
.t. hol. a IN Imnl 0015 ** nun rt 1,411 foreign count rle*. I; r. u. amvlMi'* al l1c.ws.); al I.. ul
:., :. t. : :. I Ii. I y lIoc 'I.. II- ( upb.. 1:4.I 4oiitt 4nc lilill**: VilHlioc. It : .* full. I.mp.< .-. .. great rnxlit for Ikplr i.lia..le amiileganl l>',i%., II..'..HI al, II." .. u. arillHitHI IN.n. II 1..1. 11115411144 1,15.isis I. 4ll..U p ssilsuo' .rlll..ty..1 lu fnl ....

... riNM' *'".1' |Iwo '."hot*, l.ll'llH. .. A. IfiklHlKVtvajinlI Hl.ll,*.. \ laUasO.wh.I* t> .imMJIIM...IHMI al .M .. u. 1I\I'1tr.I"I
i. .IY. "jI .. rraugpiiienl of the .tsrure.100150f111l14015i1 ,.. 11..1.. 1 110 5-lll 1454.
__
HII.|, ,.\\ illiaiua rai. a .T..lt.t, -- -- .I.U.lli..".. I.MMIlf AH..Ilk*. IMMilMV II Iljsn, S t I.....".
.
.
I "'I.il MHIITHI! : : A( KMIMI : ..,. I'. i.K'.il. .III""* ,
'I luI I .hl .JuaUJT. b". ..1 for Ills AII'.I. 4 I .1 ... IIislws.b.r It. r t 5il1os5lIls-5ii44 IIMIi "
.1 : : aI., hull tintwo l>i.M--l.| I'rle IU awl' 7: ... hlOal.- .... 1.,10 I 1.,11. llssk. 251 1. M .allil
'V't ; -. II I \ : r | illku.m..Mka 4 '10 uu
1.h.1 .11..0
.\ I 1.1. 10.11.1.
P11) i lie
U oflen Ikal "pnrpuralloiM A. IfAkHnhMtv .. .'tiiellew awl pnifuiion of Hi* r* .5550"5141,0 Ii. "'..,1. .. 5001" 0. 4411104h.IlrJ
rh.4lli .
.io
Tiil.ol I lll.i \l..lsl.sauo1iu44."
-I I ', eahi ami, A. .
.
\\V.TI.uI. .t1... ha..I r.i. M I.lilt 111'n M .r..1 a cuu"u.l- \ore ,,.. ."II. bill w* ..glad la n.itha _. 'nwliMMiilt i and Iktulak l.nlgeowe* .'. II.. ." \\.1, ". \1'-11.|| ?"1.1. : II' .1..11.11..0.A at ....111.. 1511110111 1111 lIt .1111..11.* ho .......
: : ; ; ,il it HI. I ilrawI IV Aiuoaa. Hi I la_ ... .\0'' .
> > .4 t II < ir '- H.O luihui .i : fai-I that Ikeir ..iltlwr .I'| .\.tIHC J1IVI A.I 04IJIITII.'lhs ta Ikankt lo Ik* holly niPiiilM'ra P.P.lallr. | .05I. t''IM'. 11.111, r>Hi.' V 'IH. |.lu<" UKkk 111111 11..1.1.. W.A. .
M I._>.. Mlir4it| ft Murnlir >,YIJ IHa .. < 'I li'man ami I.li ,ill,'. Ikiinrll, nl( .1 i : A 0 '. ".11... k I. ,II ..llosllu.simgus..
.. vhlih i. ,I'll 0. In I I.'"",. ml,I IIH. 1.1 r I "It.| Iway N ik. aam eondlllou \\ l.r'II.II.lk, I jiut now .1"u"l| for their ilwerfnl awl untiringorta 'r.1IE .J till IIIIIIII)111'll r l>ai.l 44. V*' I. WiiiHk. -. .. -
:1. .M IM > In il IIl' .l.r al Hi. .mull ml' h. ,,i.. ,). -. V ii..k linn al, .t/i f "Ii trajail.llp U urnikng| anInuiitlm.k Ptntacola and Atlantic Railroad. 110 1o-,14u5. 0411. If I on wanlH4iplu lo know what
; : :: i ;::. I 2liZ1Illv.I lot .k five thi .Uuuupul uf Mr. J'I "* thor i < .. fnr the nlrrtalnniPHt of llulr 5Smssl .*""', ) |
rloil.-Hiirk nuil I-Mr-i.tin nn nit w uIJ; (4uhIllio ( II Stub. C r .11."i.. .
,.IIt. .. M I. M.M. 11S. I' 1. : V. Jvliiiini wko .Injninl ro-rnlly i ia ."T&s1 1 WIh.. AI .j.i'_.C-I 'rliwUV T.kiH' r..il I....'.. r wit' 1105.1.I \ ......... l-t .ooW011. ) oil Irs il.ilnir. .,." ". latin ,It. In*.
.,. ,,. out, ) Uontpiiatil, 23 or
ni.-L 11.4jI ,, \ -hu.". DIP .111 .. II'"i..I. I 4ss A I'. .; ML. 'r; UHly lukp IL'
Molino while braking uu s frol.lrain. promiwa a Very I l'... thai ther I I. a ilrong prob.bilily I. .:. ... II.M-HHlll I J < IIM. vi ri
flal".1 1.011 .. .... l 1..1..11.. I 5-4,4.05 .\. .o-l J1s1ll.',. 1..1\1' ..-_ .
: Mr John"in. ,' onuodav .ll'play. A .& n.ary of use Inililulkiii al an rarU : ,. ,.... I'. .
\ I. .1.
Kilt 1 lin nmpant n'i4 tin.,n fornip l amii .lel 1..11 I. .:& ...M.wkllik.' ..npui hI II' New 1 h.1 of la.lli>* dm wrlilnjf |1'511051 j
two oboe I lUlMllhatu* la> lnghn hlnglnal, ". attiaulated.. awl I .late, of a rand iMdgauflh* Iwlipeulent f 0-OAt., .M Hlnulnirli I ll'0o.sAr I II. S. It...1 ""r..w. IirIs.loos14lIl. m-elve.1
I : J" l al Ikiw ft Is'o IknikHiuuke
II %I.E \irj 4I.I up. on .lI Ihr al ara U wa. 11510.SNAO IlfolrlOKlIollsC.II. r
a > <
F" : ..: ,::, .i |IhIh401411lhl) i | n.jI ; Ix-for Sallinari.il, Dial, 10 hut eoll, w* augg l rdpr of loud In ,Hill i:4ibs.ls: 5541445.1004
lit. .l I nr> >rilf. win 4 : \l liln liil .I'.I. .. ""1,1. I."khl I > Templar .,l VlirUMi. II.".-... lilt OlIn. '

u ,rrinhil I ml, ,II ...,,|,l, t. N' 'lih' I u ,, ,,''8! 'U )${'I'' $'. "oloiily. did k. icranl hIs, roqm.li.f I.... of MMIM |151110 being u..II. IUli "-t.lr When IkU I. elf.M-lnl., I lli.r* I. I. S ia |i.. II."...." OJ.4 a mf II II II... k |.... ... --

JI', -Uu,;. .., .oil "ill .. Main Hi" .In. 1 11' tin i'row .1 I. now liuiiKrt, "tllh.h'I- .;I&MHIrWINMMM.. l. HIM.. A. 1 III I I IN..H.I".. III...a*. \.. ,Is., fu, .
._ .. .
kla lint : i.t.Jn4t1sOu diiulit but the fon< of nnileil elforl ll 51141h51 I liiar soil I
.
\IMrMUN, Mi HIM 0.M 10 ... "
; Ar
W."P eh"'uly. o5l.s MInk 4 loss .
will for HIP I linn, 'h 'Olh111 : M .
|
1briiih4wro 11..1..1.
,1 t al
; till .
II4M.1. .
I i Hill. Ki" KNoll boos lot *.",.d. \\ I ..o .1ur ,lr. u.> Ik* |>aH of Ik. orgaiilialkin will Iw ..... ..! I IIUI.M I. .. ..,. I P.l.o. ,:" IT1* ': I I" sio 0 | .- .-
> II Iti.s Nil M-kit. H hIt, h 'they mailu ilia.iDlrontK 'I'' I' Sill I.. i ,b 1.s'f4M.S* alll.4.'l.UI5lll I V5ll0l5I4l.
IIHIII| nakellit* ,'"1"1.111 Ju.ll.-o lo Mralliu u1owId, irulm-llv. of mull that may not belueiund .wt. U 41.01, I,.mm. ft*, IMi bosrll; k, a lirimaa.Hl fratrmiirniMHt
.ii.-iPv1'1 allai k. aiul' (II r OIIP I 11 "...,,. W |ini A. -41,4. ,. rtttrtitmljUitf. W. A, l> AwiMrw .
lla l n .. ri I'lI" "
Mil n-Ml.li on > ) md poll
K my : me ; :: : > .h. wkow* Mlixlksl. Mill | ,.J..I. | .1 prvbabl at Ik* Kreviil iUl. .. lit Ml .
1 F"mr.41 ,l-l.. ,, I r. -, .nutrnul I | if,i'> k nit.Uk.. .n 104. MllfcH p ll.su WI 1 at.nl. 1.
r.M.. t.."".. wliamlfalmi' In onln I ? ur 'I' a'.I \ ..what) I hIs, 11111 lo euriina l.U 1 MeompankM .1 I 1."lpl. a grand H* would Ifa* in or. Ihe I nr.l *elouif M I ..... Hi ll I..M.r Ant' ."u04so.l.r, ., lTltar.lll.MH .-
., 1 1 the ,1. ala tironsi held I iu 'ilv .ill ... loisl.P 5511155., 151 ,.... : i.Hil4-r,
< amlthm ...,.. Kith Intrno il KI I.l I .,!lil..i. .Ii weary ;.( ilnp.r .. Kupfrlna I'uk wbkk will Lolx your i : 15415 Ill. Notice.v ;
\ M. H-IIMf J. I".t .iUd kar wf orrgsrlto.iii ;,. ... 4.51)0. 0414.04 *. .
to auoit M noniviiM
.1 .eti I0'tl ul ,|
I. fll'1"'II. .L..I --- onr peopl III ... I ..,' "'''
I opportunity I-SI
: ". .1.1 *a) t I wad lit SliM .ll. li. 'IIllark '. .. ,k4 PsIsis, ".. VT-M- :
"iki u > l by lUoxi who ami 1:145, .. 4041.I.51, 1404p.SI _M.t.. .
UI| .I I hr 10 54 04044Fii'4 Mill.a
| ItiiVUIl null IIUMslirli IKMIMNn 'ullll".I.hi hU"1.1.li.t' 'IB<| an *ii>of aU* dy. water, AprIl| I). IMI4.I .:.; ... 04...... ;" ... .., ,. WH.M. 4144 '\ l.k0 SIOSIW 115 II. 5505405 bob
'h'h', ration ami. ,, | .t..llf
3CL 1.... w 111:11.1... llls. Js.l04l .- ".. ,, ... .. .. .
i f\iui nTnM7r l l4' iiiitI.HUll I o \ i warranted I riuuiiil( 10. k** a .1. a* MIW .KHIM.IM
mill V 4'>rllHlt l > I : ..ff M :I''ur all iou Mhitn who arrive .a.1 l I M./M" ._.tilkiuf 1 1'\ TIM.**, (so PnnliiP* UIMMII Buwrl kir IMMI la y.r, Plop liundml .:M-kk; jul r*. '. 04'.11. HMlliUa.M I Ir W Ul III firry. WIOI. l I... UlsteriS *e.riiH IllS link.u *!.ur l n I *
I : .
." '" nnp" i i.lili 1.111. ir Ixl
01. 0151 aialM
: 'I.-rm, r..ul.I. Ad.lruu, M. II.H.J ,'II In on Ihn, init reltrfIn Klnudf, of $1 : unMMinl I I
"e iriu uur wr aie ) I low Aloe a.Mr. : > > > ,
.
k.,1wdslnso.f I 1550041114
bo : 4111110. I. .
I I wa now ( .lv..t.l. ) L5it--AW
MM n aHrwkr iMfe-Mi r Jl : %
." "u"4a''L; I ,the afternoon llm .tr"e.( IeItipiplIl4lfl : I._ .. ,M .. i..a. ... .. ., : {r. l i ii r K..IkmllMmfc ... Moslu-r.
_.__ .rpw4 fIIACIJ 'prry I'*.. I U a )'011110 r> prrw bIlK. J -If you w.R t kate I gxjoj time,. V" I*. Hnlu Ill eiHniuenreil lisa a 41 II > m .,IItll 5 II. .... KIol,. *1514.II IS-MM-,4*, .' &. April'in, I IFeiucola I. )

: RIM I4I" I...rlUiaiMflenwi k I ,.hei lu. .* Ie. ine.tMikf4iiVa4; LIllroHiiSiongrah : : J .*=>JM) fa.II'T" |>:MK II' 110.101... 4 ..
F"f: :,uIl., : S uIr., .umTu: ..\ lie Jimo, ,niaknijf I lOIMlilIl 1r | I'I: tlU'aUrt'Ait:,: ) "ll.r yi r .. ,...0 a owe dory brlik biiikliugm .. II J .....11. II ..kl.lI. :'. A A II,..... ,

'11 .. II." I'. ". l1., "J:' r ail,lot *ttn norp to! tAo 'inorrv u... '' thi. h... l.g I old Jib Mew art ;I but w* Mjr> "i th MMruor ol lalnwh.w.la awl AUaU ". f.: .10 ,I. p: p. s ...... 11I..1. 1fII., II

I'4u-" ..I4. n. .11. laud of Mr. U. Martin In A"lI-Mp.0. .t 'l.I l. .' ... 4' ', W kole.ale! Market
.III ''I.t 'lhi,. w.ri1rh4oyii, 0 4CIS '011 ,tea ullh. .',.qK.s1r4s4 J,1. "< etrceU. When ...'101"... It willlkCrt ... . .._ 11..1. A "m, J.. '.I''I.I.*

county "" IViiNU-ola Jun.li.ni i T.I. to Magnolia II" .lnnturof the kiwi ever e A I : I: It a.l45. LsIr. I '
I :
the ul UJrlili.U 1,1. #. : ::: ; ; ;
\ tt1JI.2uile4. '
44-k.. J'
| waiiln more, iinokr .... ,
I.
.ml It feet S lochire : MM .
I ,inarhliiiir, ninrv .,44(4 kp, IIKIIIlimi fwliu w.r loth to.Mo l l\X\ .1.llh. Cr10 m *ii I 1''' ,; ,,4 "" "Irl ".. een In Hut .u *lil), awl coHaeouettllywjvelly A..... '_we__ u I*.* re.. I..... r IH. .. 11'..... .......

IBII'O .. w.l. 'bIb* amlia e.I"u" (roin .Ik* ground t Ik* lint Iliuli. thelump ., .. .1.J1 In Ik* Coat.l401W1Tu .. .I.p.. I ...-. >.M a .,0 SI ".1. A k.-iMKj, K._ '...I.r4ulM I.
prcMif bull lmj(' (ml fewer ?$lG44LI 10"1 Ihrul' | i 8 Iw. amib \ __ U KMnM I- .. 410055. NI AIM.U"M ill.. .I'-'
Itol !
HBiroM, of h.l J :
r. t
nm ,
| i r .:. j'i..t
01. *
lIlt .. iiliUli, by Ito wa) .n.1 I M *>ki.il.4l ll 5. AprIl
inil BoUrbulIIANuP..IN.IE4 13. Mrlarti N.\'IC < tUV.Tbltlwik ,t.! ,.. n>lli.r.. 4 .. 4.. >
,
liwly a .t.llhi aa au .w. I"" : '.' H'll M.. K'K rTSAI1l| ,
"iJ1J3l L$43tieot UH .. "ll\h 14 M M. I .MIM (* M 011115. bISOlO 41 ".Y.
$ 1l4Itl.II..W14' '.44 I" .It I" ..1.1 uI"r Irrna Mal, r uwt" ; Otrie' full dlrmlkina. for : 10.. .., .. :; : : : OIl'... 11451 II. Soup ..... .Iseourlo 40(00

." .1.1 aI.lrlk ..1i..I. J..r. .,.. ."'.. .1.111) in Ilia uoili, l"aIY..e.ll.eI IhiioiM and all taken loxrllM"r .. = "iinkiiMl nil kiud of plain and fawyawlv -... ... l.r.-k Uvl| wlu> Trkkw KM OIl 1 I ..... ......$ ....1"
a u
\ A. .%LklIM l$ l$. l44 irge 1"slirtlf. ..1.. Ilie rMviiit for making rarancla .... .... ACC."AU..t... :. 1. 55 lI 55045W.1. 51? \5I.ls.l1l0lsVIllIIol.14l .I ::0. 5 b-Ire ..... n s.lod0.1l ;
._ I }!j ,:t : lake -big four" thai will delight till h. liqkOhs .. I rjMiouJale droj,. rrniuh lulled --. ... Woooel.s.t $.II10'SI .. 04 1414'". flcwa ....1.:11 1hs15 II..'. ....

r*rlli l.a\lu"| hiiiiatuK; iluiw, ,ill ..Inwill 1t8I tot l.H! 'art of any lumberman.ITYTtirN.. P bni05Ig... _. u., I II" :iwl: nil oth* klwlauf rnwllv eoulaluedn \ '."'.dl iiK .I. I.III S i.rioi4., 14.....4,0.1.4.ok.. ...I.,..11.,.. 11 11.11. '-14 1.0051134.

that 'lnr n.o iii>nImlllie .i. 'oi r unl I .41 151 "r rwi, imi.i*.
to lining I % Z Iki I""* ara Ik aawu aa bvIi .... ,
Imt niatnrUU, 1 ,lie -.\rllnjI. .'I..vr ofa ami hoot ... 5 wr.I. 1. leading rlly eoufei.tlu.,. Any :;.: Acj j: .. :t .5'l5s J' 404c.-.A. Kuu kaUrio SI.I Ills I.>. I .... ..I,. ll.IH.l..r rU.

..11 While till,. ami MnwriH l> ft'iiuull.luu Ctl.I1usc ft.* from llial lofty .1401. t fl ad Tallel for 1 lou 1:.... n. can kav lIlIes rawliea nl kitmt alM .- .. 'h,' I |II.l r.. ...*. MH*. Ann. Ira ll',. Hk.MikkY iboC Mil u.1.uj .-.
mil ..1.1.| | Lr> ."i iIliunoul (..upli gnoil >r City I" ueo tab.l'reo. .- : H .oII WI' alii... ... ..... in '., wit k.Mikk r* .>',. MHH.
tin 144.4.!
ur ir$ | ., .. .1. thai !/.. IknJ ". .ual, eMl.wul :;i ,! r : ?: :
': 1101110
.. I
4I | ,,. .ii .'. : ";oI I _. .11..1..11..10' M ho. Il',w i.ir- ai IJ1,
10".01 IMX-M 1.,1.1' lir .. .
|NIII | I' .f Mjlpakl' lo one aemling nlmr .
,ml 'the liiflil honic keeper aovnripnnt : t.e. | any .. ._ 1.. ._ I..i'. 0.14 _lir. |llt..n US** 5.1.
iiiiiiiioii 4 MII, II' Hinxn run liralliul aH)4l MMCUIAMriJIANKt Ik* nvnw of Nfl... marrieiladle : I'.. $ so M. .... a. MMiiuVi, II, pock fi,... l'.iufc..,....
.
.\ (.., Hiirlilii lIlt, klml a. lo aiuwer moM .. ( 411105111 III .ie. awl :III i 3UU 1 In |1..1| wMr, ur 18 : : "..." r.-\ ,,.. | M H*.- a MMX, M.MU4
:
... ..di-liwlorll lli, IhuuMiiil ami OHPi .holurll.sour Wa. ll f ai.t I li: r. rout Astslr.os, t:: : :," r.W=::t >. 1 itnl. VMMIM 55100.0 5'iI '
I. 111511.0. .. "
} iaeo-- -- -M- TilE MOICWIIK.A | '' 4)i) .... U.ell.e H, W* ..I .awu .. kra. utHis, n*_ IH
IIlIu-l. 11u49. 14 u--.l.41l .I .4llS.4.ul..l 1..u.Ii.. ('. ... ,... 'A.. l' -
114k". ".d .l.kiul.4 illv ..w. 'i ic.li.ui., willi wlikli b. ...1.1",1. a And atilBar .f (u p..sioe .I..isstl. )urail K.., ll. norm :AI .. ... _.. t ..1. l.iori1.iL. I.... 141 ..ISO lId
w.i.l. M XI Xl' >.... 111.-k ._ ... ]
t.l .
.. frstloso.oloh
I P04110.15.00
I 00 hvn"" 'ijl, .* $ttliiiM* I 130rutlLiU4.IkO rVal I1u --- -- w\ll urjiii A 113-4,.. Iturknter, N. tMiKltlMt -. . l..S'.a. 111.... _
I
.. tlianl I"xtHiorl .IIl1kIgE won. wh.'srsrlhl lJ h_ II. I psys.p'4. .. 11041W.. .
W.brfr I. Hu rttiirn niir > obis I., didn't turn uu. Tlie I. vunuU'w I. ruiwy .. .. ,. 'ISO Iorim 1r.lw,1llcIl4 .
K:. P II I. M :: heI44her4 -- .- : ,."It. No IMk lIcukllihlO ILlU lolAsol pliStil,; f14d41iow
XV Jimciami I HOII $ irs .
1.1.fill ami htqI.rI-ut.' marklnrrymil limlof Mr Sy'litan! I
.
lamp : A ... b10s 5J,54Jil N 10us SSu..oo 315514.41
t... I tr II ; ;
.
lJ1.1.o.s (., HlU bll jub4i.41.uu.4.wl.I. .1..1. ,. ses.n I. 55. 114 I .
,. ,.I-.I-. I.I.I'W. ,| J. I '.1.1- : .. the .."tull"n II* U i nwnl : 1"fn.ni Mobil", wkr li* la "p. .l t IlOllIr POlO' ..t I. Ik* rlly of Mobile on WmliMailav I A" .,- .__ I... t'..4.31 l. I .l-01.'p.Il funk. 041.10.504 I4LI ,.1044 sll0.11114.5154,.' t'Arieo 1'.s.4.Ilsolt 044.4; j's0510p/.1..... ,
.
[ ".I mciiilNi' "V... ftiim Irnf ,'ill km, ami pulilnkn-per.aihl wetm.lhat aa l.avl.g glrrn a lam *i.i p' Is $ .iir lmb, u It m. M,. Aiatar It.hLrnabluMU 00401OI0IWnW .111 lIIoIi.1J4ls0Ck0.a, 1411 .04, IsIf ,. : .t.r. 04a :;

p4. .r .1.i (u.""*. 1,1. "" '"' "1..1.1 i l l Jja P1tlyrIisjj1ay.lkoes. | I I. : I M eecur nauuri M ar K. I.... highs .-,x M'.f.J t..t 5i 1.\. los.lu M.so.I. .. 0415.deC :.. .1
I -. ao' InY/ fi : i ut this ''Jd. "...... II 1_. 545 .... wurb.5 1544040, ssusshsd II4.44.u ..
WI rlly
t **.
la *
mn
tiiu 1."I."r. i r"rra .n 'ur oilier. Manyrlietd | > I''.l11 .. ... P4s.s-o.4n : s. ,.... Aao :1,_...... 11610 $5051515 91".1 io.jusS.o.- f
| .ll .I..oa. now every MMM anw Two lli* .>..U. 111 lip II. hat Iniknowledgemmil 04olp.' 41015olI Moelol-00 IJ_
I ril"JJ"lo. I In .11.. ; : II S.q.l. 0.'O w.' Es.In: ; OIl
= .
.. great : : t 40
uI4l14u1| 4 | n. .r! ... I .I. I. "ri" .h I..in ,.0',...Sort*. kUg of Ik. o.iuplliMxMlonvtytd ..115m04.siibs.ob IIII.r a .4Iuia..u. M0lr**,7 so04rs III WI1I t.,1 ftao 15o3gollL &
Ik. aRrrHoollli.
o'l-lmk I I.
I...u. lik. 1 IklW & I I1".1 four {X J I log |M-b* II IMMI ,* d.IesespTN. . ., All 1 I"1.. kV.. .WAl t I

: ,I ,.. a. a 1.1.I.1 ill .11' MurKWirc.U In parkling rkwupnlgn awl ".1I._ l.js.r.I'l.l.b,0..l0Il5.ahl .-..... 'I hfl 1._., f* .*IM r.am, .

M.KM- t U ,.I I. l : I. ...1 ( lm lllWhietI'V.X.Y. .Idk.kiuacak*,and lul. li**ongraluilluMHilk 4. tosbiliJi.P. .50 III __. 04eo .'....- 4iM> 'u:.. 4ln4N> imaiv Mr I WSIesIso

.\ r: INimeruy, ol Ml.h t iIllial ,.t ""J.r.1 on* woiklwl Mlr with IkeiOi -, .-... ..41 2 1l.mhwl" lsl.111gleMo1.OusIe.4 ".., "" ..... .....
,1,1. : ".1 hIll' 'ltid 4 >ui/al/, .," .wtl wit. f" of TbHVMH nlaI notof. under Ik | ..... .. Slpl14es3qjmeLIul, I ". .4soo- 1110 ,.... .,.... 7'l51I0 t
> *
,,0".1
.4 'ly1hj.I".j. br IN* *1. thaI all Uwlr ...1..1..11..1. .11.. .;eo llll$4.illlI.IhlINISSlOOlllPi I .... 154,104 5. ..lrsrslmol I'.II
A. Ito. r.. a .ominer, laliii ''I I' .Ill I la.1 "II" .IJo I 4. _| la ring ckanipkin of Ik* world.' lanageuumKnf : Wu Mtjmer, J.I wial whb fr ,_ 5.444 lbosogh .. k.oo Pu..d.-. 'lit-.KIM r Nt.4441.l41osOs.0l..5145511lSbIPTI5.\ ..-. 1/-14.550.4 4154 1lesy 4..lsS' 1 I'. ,.....
..
fallml. arrival aanlxuan y .. .... 01l.o..esr .
or4ol.ba. ,
.h M. .
Il41g
bIl .1. w. ) 0oupllllsr 041;
<
ili-t from lAiui'Ville ami .moldiiiMiliuale "r' io- .etinl 5uIes.sl *>* I. I J ... ,... :: 11
; .. 1141411101 ( tIll l it In Ihe, re .- PSI, '1. $5 sen I ,*$510 51/I. laws.IS 44004. .lo0.co *A. I M, 045511-11*
u .1.1 .
0 .il r. I. .I. 1 I. lu tl cii, 41111 0" Ill! l> lu*, grant 1 ..iiiuttonj of (k* cl&,. Ib. v MMIvMMkMMHVoffcMaUMmy.wblkith al tl.Gk AT 0451t.ol.AheISthsIi4.eho0.4. SI rhee. usol a iMs.iL ili.su 1.1e05.P. ..o14/s. I _.. 11151' 5.1111115 II'.All ..... 15

< 1;. .IU( ., On* uur eili"." U "-. ....a.. III1.i.11U S .t:. ., ..IIi..1uW n. >.>! .._ r* t" ILnn. MIMHMVLl

'I. U II "lo". .!4I Hawtv. iM I" I 1.0.1 .. ,. o'will ,I .1 W.Is.lupis4. '! PesA4. ...... ..- .. I*. .HI 4.. .(. A_... '1... ,
'IMIC lhl mk 'litrr dr.tlt. r ) | .... .'p. a. I .1.1op"f .'.II-known nbtlllM and -1": JI s.rday'K..P.ol al I ... k, S Yr... sad ,-. .-, A l.w jl |IMVi'MIIIIIH 511.5555 !. 04,11 5 r.
i >loplugallliPl'il r .
Hi =
: :
| i.rin,ofilw ,. r Ik* wtv trt>rkl )s., fi ii fl5lpsllrbOy tut 1 1> JiiM.fr* a**! Mlw .A. tIl4'. ...II Ii *4,45. p.r.4.-.. 1

.I balMM-u ....le.I.I.Ib, a ,lrw tiir* .,,.,.. lo.k4 I.a'.j.IlIl0IoIl ..1'Mer.ui I.(Wl. *.bollssl1. ..... Ite.. .. .. *MU |-.HI,.. 'a. .ooleoo '. s4 54 $IJsoalt04I. p.0h0'Ia. I Ilot
'I..I1' w. .._1
> NIuIINg Uritih real .lalberei : trawji B' ese bar .dunbt wUIwl 'harr.ssr irll. WaM1l OrtM.... 1 I Joe brld 'lu-el 't."n"01 .. |H4.V.1.I .VI. nMHinHlNII.H 41. .. MMI4I,M*, lUMltMH 5eo0 pu.ssb-r loasI
U A. HkiUHl. -
by t"I.I" .
M.vnil MIIU
a 'a loa
'I i u ami .( lo kmiw Ibalii .. widen out with wh .seosintipg >afl eC ..M by Ma>arJ. r Wad- .i' ,| l4. l.'ukl ...
ii w | awl -'k. au.l Slow' IIM Urn* rv* ** III. jVM. wim eurM aunkii
piwoiirlat
I :::
-
wal .1. \IOlf.1
Ike fulur.. n r) ,tap VT' our MUM *a* lull. 1 k* f .imm, wa kmutiful awl ..._ so : \ .- .-. .,.>. airMM. .* IM ernik.., I
.. iMlkir. tlnMixly ,lllOllr4r$1.1II lakeu. of .Ih* wluwr* awl, .- .prisie*, awl wa* wilnenmj surge ssesle Mol.' 11_ .. sI.swSq 1101404Cr torft km* UMMt.lkMMi. UM, tWMrl 4WM. I.lk4
.. Tk. (nrMal nn>rilin ( Ik* MMMIUMut t. .yh may lit. .a** manf. : ti1't ... leo..
',1 II* 1Ju.ut.f ilMl.uirM .liplr .kvi'aiul' ut tli* aura ( n" nlmbcr ofrtewU.. The \ tl. 04I. lull l0.P51 51415.510 a.dfr.ISI.lse.uos. i.,11..0.W .
: I r | .
0 rrvrlMl I'. H.larin ttmf *Mr W I ,.... j ; 'HW4. fc. 4.. 11 s.4 olsaI 50.4.0. .1 0 s.0s.L,1 Mi. .
weUMirjr .
.I i |>|paiut ..1 ,...I| iIH: *.. .r ng wee nlMndnnla IMrflln'jMMM.W ill III I a4 <4kiivnrii> _... II C .54 tlMr' 51.4404.1 r .551.1415 411054.

b ..i, "fr..i O. )1.j I'...1.,.r Jk-iu. I"At Ilu arlnrk IIIS pIruur..wsrIo1: ..allor* ..died nl Ik* TU': ) All.t., .wl Ml** Ile.Ila.I'IItlIZl' :1(441M fob .041.010 .= hi

If.'II. fi.il I .n.li) |I. |I.'Ii.. .I J I rowl r.pnirr.1. lu Ik I .leawurs, loll 'n y\a. laiSfese/wIli,. I.. |plas I .uIa.1.,01ys. ...,.1.. bode Mr l'tesl..1.ut l.M1 IIeaI aid MU Kilo: (apt. Wi \ ; | MtiiKkT. _1.|r1Lra. ; ,. .. .. "
li.npwr.IaI'co54i.a.
thllr. wrtil am Ik .I ..ia1tseoJoIII ,,I lsi.1.s =,. .grmi for Iko ll1511uhoVllOfl aturaav, |M-IIIV- _.. .. III Sl4s kg 34. ,
larger linHMm ry 4 50
tent Mauitver II rU II..l.IILfr 'h S..I.ll. .. I Utkta rhr7ImmodUtoly I .. .
lull lua rMal ; : larcn. .ali** rv*. "I .4awu ,' II toI1. 55,1 ..1 Mil |:Ml WHI M.d .
f I
kn a run II.
.. Ik M ... *-, >
irtimiilor. .I IM NMilli. an illu.lraleil"gaoi. : n.ll"a.j flr Ik* eoososa.v f IUMl 4* ll..es., vfIwkaei 111. uralI.Iboss
and *
". ) New 'IUI I 'litlli. .|. Uianli-l Ik* Juno arruwl u. barif The DronuMon .UJ form al Ik* N oq U. nrgtn4llMnihat lhdrnl- iaM>y cwupl* leu for lk anruU. lie.ttu. Mr. II Y Jj.t'i.: ... > S.set>rI'i' 14.5 .

.* |I..LI..I" I (..k"uuwlirr* W" nuu* liinif.rtrti marrk kn IU Ur 1* rapidly, ft omiirnl dolt I.. she l> tulunirr.-lbtShSl.es.| fH.'II.t vnu. 1 kn ot il au, NU | : Ills -
| 'sunlit i* now 1.,1"1 .peiialalleutmulo .. M. immEiS \.n i I .ermrurjr w O .. J'.I known U reHrwl elr- \ PM-M I vrleII'r : leS.IhI.k. H3ltJat.
Insists
M4bMol
Th* mr. iii waa a .,..t"iii 1 .U wUite4Utcr.4f., boat ." .. I' k ISMHUaeaiin Ti**>* a B i .
n.l.b. .,.1) I.( I .< : .. 10.II. IU I* I**>.. gunltomnu of eUr. t *, IHII.4H. r "I.'it. .t ; '
awl tlw. > .hrMbU u.. J .Apo.o.unisI tUg U*. Urao4y rMaMMr4. awl I .. ".1_.III' Mn .>.Wr. 'A !./. 1 Jk* ut MU< MkHMU 3l.
bat
j. ''."r fwt ih, (I..r luklnvirni.' ."fillt' emuM. .It IK* 1" U4 In ISi.4eseib.r.IMS. log jnalUiM and e 4 Jam,* MoSlilluo.t. lhsasiiossbo.hw.utuflhstueei.sloi.s& I I .* 4kM>ll 4MUiM.1ll M4l I k .e I | ..04. ....,.. loll 50. .,...'_1 wodir
her .null .. p. eo. Mpor1at**< bOMof fr a I Vap4I1NiI Inlere4 i. IkhIt lVr a. i ItrewkMi, 41. iMiiker ) W krr. ;
l l .w> > 1.
hU.li 11w r-- :
.i
,0 ) .. r. bPs wmnlng for Wubt _. : 55I. s SI I ;
5
A mr will k>*v. U. rhy Tna .; opnti -
lu.1 l IkINISI Our ttto.lioukl ( -I HIO.I ,litflilhit r |4.a irXpax. .. .. A..J.ItoJ Ala.. l.\ O >T .. 11._...'
of -
I-IVI, Ihl .. ill |uu.1l..ii." HIaKriuenl i I.M-liuI. a I MOT :IU>IMM.| HOIN d.1 nwmln( for Ik* acrawmodalkMi gelling II .>p JTb I0nUrrll ",'.. ;olV kgnnU 'Ibr llml*>.Ulr Ira..0.. (11IM10Os00410f 111I
l.li *
..II. SlIt ro Hii ai w* trio Ifcrv* IIis ilcalr altMa4.. A. Mfcl r.rlw .C' 15501115 IkukMM MiitlHsMlr. au.
.
I VIMIM 14111 tlIf fruiiul latUtiiug 1 Is' "... .. llgln rosier
| II. sissy MImrlwn. .
a< ft 'VI"fl1lHZ .1. n yout ekrku. 4**, MIUMaull.
( II. E rwUItidw for k MOjl U4$1 iJqrtjs.
i-kwr la
iuMlhn will W' aud i.I' Ip4hIJ.IIIIWhIrS Irikiust Pwelvrr'i 51' all
; U inmnxrVino mught u> boa I ,... W bapbineai plop MIIM, 4. KIIMIltM ,
:1
> ami reMMinol ui Mali I t. kkh .. out .IrosI.V I.. II IU the .,aM _.lUMlr .. ..:a.l-
haiL afUwl to lumk visitor vtMtJurt l.*. Ike osluete ta dnf1i| .54 prusup.rttg.-Cadss.hss \t.a.) .. MT tit 7 fhac, goap.riI. 50 ilur G'l.vOllo.

.IIMMI'. ii lia tin .ieI.uiertiai. uiau joll. will b, "1 ,1 t p. .,szM.bv. .3. -i- ''lJWr4Sl. II. 0 Cus .1 >rliM

) ,_. ---- -
-a.--

-- ___ 4. ._ __ _..__.. _or -_ - -
r-- 7 .

I

..
!

..I- --- --
- -
-
---- ---
-- -
- ---- -- --- -
-- -- "" '1.t.fA'I'It: \ : ('UNLCiIN,1()

WlUTl'l 1 HI law HUM:I *.UK: "'.tUMt.1.h. (. Thf Amrriratt. .riprmmi Wir 25 PALAPOX STREET 25 I .M 11': 11111111: litlj CONFECTIONERY

110..1111. 01", Ilsal,... /
t .
1'1, "IICI1511 111,1 isrilsI' Jones AVillis & (Jo..r.ALL.
'IbfF.. hi.i. nliiio| '"%> nrw tow-tlli.) i A,'I I. 1'1 Ii* IjiakPr "....1"\.\..... -ami

\>\. Hi* "work, nf 'Hi* |I"iTwnt I C'n"IlI1"| i' I Ml.l'"'lr $Srcnl quoting from. I lil,;' I UN ON STOII.c : New Orleans STA PLE ARTICLES. .
,..irl I.-M.iriiiiip! II..- : Grocery.rtir -.. .' itHI -
Inn, in/ BH' ,Ian.Isrd fifth railr, for n.* In l.lli|( .

gl I'ln.' I luinN. *55.1) alpmp| t -II. -

I If a II">nir linl l I. I"'III""fI', 'tN. I'V $41'II II M.V .spy a ....*.. ....|.. DM' *urkl. f...rrwrllII ; I Ii : : ji.R, ID "W .A. IRll :EJ

I ntajnrilt;' lmll, lionrn. ,. 'Iii, 4flI I |,>..1 '(f ;I" '" II lh.sssa. shh.kv.. 5usd. L..r M'':' i PaI.lst4an. Its II"l'.llIl'S llIssl.IuIr.l41Inl I 1* 1mb, f'sOicI. ..a4l.tlal',15 "" :''GN"ERI:

)lull l.ir.slii.. .. 'uhr ..1"li.. Hi,* I Memorrallr I 1Iiui,.o "-III... tilitil.PllpPaliSlO ...,........... 5415. nn4v.ca.sIalNv. I ---- .' \. ..-_.-
.later.. n-.nl.l, lufvriu bliss. "1'nl.llri 'Hint Msi .
I Nation, *! t'onrphlinn' miTMWillln I ..1111.I c : 01
rclk" iiliiiHallv. Ilbul. ..ed will
>l n.-cinl, .li>. -r-liinirlnn (t I' (' ) I 11.-1'1.. 111415's.. 1141/1). l',. rt11" a "> arM)' |sftilsJsII iHlho aliura I II.i .. MILL FINDINGS

J\ 'l s-si.. 411. TViilh;. .. l.111'1".h- ....1 alh 4h'IlaI.
) I his U'K I UK AM ,AI,. On
i, :311.IMl| H'rp. nr linl, In 1..1 S.-IMI ., FANCYFAMIIi txulluit iitKkHi. umiu-Ued are Cutlery, Shou-ls Hoes, Axes S.it1ilU'i-\', ( ::1:1"|:, ".

t an.>llnf In" l I\\.aiftHi..rp* of hrttmnlinl II.-I lilli'l. -' t..>.. 4 ill .4II4.4I i iO) 't- 1111.. ; ,
BINM-IM
t : in Mi* i I .Iml, 1I.-I'iI., Y ; Vices mils Mte.:
1 .iron in H,."I.h. 1 |HIPP" ri iieUlM. ,
l IHWI | for! !$' .- il. I I I of Our ( ItJAUSpnrrlgu !:!
t .!!! !)! ,. liil lil, lIuln"> on 'N..lotl. lie .mikf. a qwuIally!

I I apt pr il fpar. ....1,1.| .--. I 1.4 In- .. ....rlc.iitrnl Ii.-'Inn. .1 sill 1 "lIe..Io'. .
, i.MKNV AVi| ,U1ILIIUI I-tlu.U". .... 25 and 27 Palafox
,-AHH"man ('ullinl; '"r"iiof s-I" ill., .,-- Street

. < | H nlin"I ft. mm ''i "f I bar Inpnlnl I Ij n.-Ittll. I = a.CII = SO.ITS.flMIK 'st' Ira Mslru 11,0-.0::0..$.IMI I5)1.-Slailrsvr|11| HMltat. llw'. Moll.<'ff ADJlPlbli: PIlL IIl.l'4l.4ll' ., ,

j ,'Hi' rmnHtttnii| In 'Ihp )K:..|>iiMi.an .-I)\.\. -- ..,45a14i1M1slie. .M Il5. .lielcllsl-I. ''a' III' riltkT, Itftnil; MA I..Hu..ulu, 1'1vi1v1i. .
Il.'NtslhrrlIpls5Ia'ws.I! ,leIO't 1 ( al....* fiirit iiyr mop?. M, Iliwilr.StricUjM" .
BtlnlliP IViiH-r-Mtlr-pvIr, '' Tlii Pri..IIciit l-
J.4MI9. Ill III 111.
,; II.l5.ski.ll'| ynkl rr | MIIMMUVIlh4, hpj have wow Ow u-.iter'1Uc!! -)(-
hi. a. P1, f'lin,1 I nr; |lip kl,I' lilt $.- ( 1 fuMHfain; 1 1\:/:..< tt inn; 'Tt..rlhl MMI: 1.4 4.4,81,91 i M ..i .4 : "'>k ill 155: -- --

tnhli- fir Hi,* "wlP" MirvMiiK ""I.rr.) .',nil,' l1.-t"lIh'Io one an' dai-nt.' I.L..i Is'iiaII' ( oc.c\l.lc.-. /1 -Class illnry Respect siirrr AM nAUii.ov\: SAIl nri-s\Mi\ : HTTIVAtl.8 \(,'.
.. It l'
'i..nrl"rn! M' 'fOI"'w... ... Ainl upi ,, : ro.n: (41101" U.
I tlo..I."lt.I.I..1| | nilloml, iI 1 1 1.9 ...1.. ('I I h..y. IIIK h-Iu Ilii. .Ir mtiid, ) Ial t lS-ln44' I' bu-iUl. I i I 4-Il 011.11\ I r ,A'I 1"1" 1 hf.I 'rll.I.I..TUJ AM 9nK H, ITMf I'lPlmiiMrrr: .. l'tll\f.

rallli<. iinlirnlf" ,l lin.-*. of oil.irwlrhll Art II. Hi* tutppmr'a: MrlmUtliniipr __ +----. -I I' wIs _.- AXES HPADKfl:! 8IIOVFfS foIlIlI'I'IJAXIIUU,8AW : \'.

...IrPti ", ,,,,1,0 M "inifliil-lir-rl, Imdnrn. '...h'....'.... W'. I II. .Ir n iHlnM Wi |l5"l'| Mrrrtn S nfll tlnpnfU ,. "

." TIr 491,1' qnMlon, slimy mil ,.. :\Minimi Sarypiil I ,.*..., naM il. PEED STTJ'JT'31.'S; : : ;, ,; I ; :, %% W. HnMrm-k. r...|>"...._. MILL St'l-PLIM TAINTS' AMi Hits i

,.,.,...,. hi-l, Ifl4.kM >n Hi* Tilnr, Illmnanl\ -1 mvpr iai.1 )un Hotel
Irilb l ux
.IMP | auh. lull "11) I..tll I. uI'I, I it i n 11 I' Ill I Kit ly : I..'''......, w.mHl rail ,Of, >I LaLllx; DUtir bTUUF) City HTKAMIHIAT StTIM.IFS WI MM m G; L\ss'
,, .1.111. ,: : i ,
irh''I| | r-f III* lm..llnr( IK-IM fii l ra. 4op..eltlealOl' "$! P'l Inn lot

",\III I a ninn ant l>nillnrrRiHmi. "lisilsr-I' liPtrr. aail )on tail! I I 'W1I1OFd' ILl ) 4 L1Q.orsJ: I' *r41.ia>ptrnllirltinrtn' hhiatr' | "n> Sail the I It '
.
.. :FtS: = :
llprsl" I .aklllIVlnre! ',llrAIM: ': t.tt/11'\U.tIo.:/ :: |ipA|.liW lin. 'art>1a gptirralU! ., Itiitt hi, Ed., Sexauer Proprietor T.A..CIZI.E::,

'Tin.r* l I. ii,> morp J".Ii..I" omi$ |'pranin -I nptpr Mall yon MOlt I aai.1 l4n'u.' ( ." '....,h&I.uA'O;'AillMnlrili) IlilpIrl. nf lIes Ilr ..n"I0.. ,".p .I......1 lia.'ii.r ;f< iTui i. J''i;!!'. )&c? oil. I >i..ration.\. ,
Moss mkl. II. .11I. '" I b.' '' I'1, I )It11'.zLE HllKKCH LOADIMI
G
linn : AM : ()
rllmf fii* ,. liiloolliiri, J'ljf KalarrvIIi.-ElsIlrs.' ..vL'4' ,.Ulj l.,.IM" fuimtl/ al 1414101415)151,1: ) LTX1'I,
aWr of ,
II,,''* ""nill,\ lipln *. rifli.al' rairjlnfffnlfflil The' ill .11 ll) )tlA4 l E. J. COOKE Clerk.aOVEnN"MEN'r
aiklj. llinr
.
In. aavwalr laryiayOHO *I !
rliiklrrnfTl. .
frr* for nmpr, ..iin 'uliilfol IIHIM and
*\ Stoves
: ( ..... allM. WMIillwriU.. |1>prTllll | .T sILy.l-yIlt.n* K, of LI1OICK' Cooking Heating Grates Etc
I her, ln.1 I It |I"i'". 1li. rl"\"r\, !"'' ,
'I *. wliI..I.-.1 IVa.P roniPt In PARSONS' iPILLSfl1CTIJLQOfl[ tA\UI\. ts4I&Is.Rb' : fr14; to I.. Is.lICilI. .. : : 61'I'..
*eo
I Ii, .1., ,, mli l to. di miff :
|I"pr"iii 1 in : : ,.. fun SAUDI,n, mum'rs: IIAICM-SS-: ntMnn-N: AMI WI uumtn:t
.. ,
stIll. ,brmnlt Ik rri.4 lik. a
r funny, : Iliifi.ii.!.'liU:' :< inutir wliul.r {' 'r PILIE. :, |MT I'UatlJU .WJIIAUK:, I.IAHS INK I'III I:( H 'KHarilANDtl : .
.. '' 11 IT' II '0'
I' Ilis 1 IIPH trvlnj In mtr sit! ilnfpiii '
<.""11..11 carrlura iijirrili1. u Hut of .Eli I.AM 'IN AM I I' ( IIIMSM I : *' .
t : "140) J\ATmt.NI: 'V C:n.toMHir. 510 .svn4 I I.t! oAc.....III... rYA44A44II.A. PlIM1YIIA. SJrVtlt.'IA1'UI: HAK, hSUrS; rlll.KH' MlXlNx. UI:
Mill'lop, Allllall.I |M'I ...,;< arc nliilrtl," l ,.. __ I 10 | |
__
0 lil. < lnrc( r;.; lilr aura 141'. I.UUfpllPI*!. .UUM. *MB|>Mrf.rfcaac 'lie" kU d I Is 11"*Plitlni :: In IhrMMM wru44S.. Lay r.' ) ,,1.11..1..0'11.| %*,. stIll jnampf' *1lrHiHtflrrtr'TWtnnltfrlift .--+_. -(0)--- ,;
I :!>. will 5.5. I lull park alhl mm I S. IS mnr k* wittttit t* HB4kMtllk bOard. has H )1 Tlieir Stock will be found COMI'I..wrg in ..I1 the ahnvc )I'.r .,
ills\ lIst |
tire by < I.
\VIiv l lioiil II I in ifKWMiir In *. omul'* "..11... Vol. Fr.. jirli-*!-! UK or '" :IIKH '"
H> If aw* a Iblm h. routU. twnglmt fiiimli't:.ia>Ua I*tana rmr _SO .
.lo.K lImo r' ili,',11,1 ".':,,'h.., a .r fyo, jvlilln '.';" I 'all.| | .I..1... .I. 11If1l.! ha rontrllmtpil, f .>i... I...,....... HM Ihrm I I. IhHr" pnrtlra. Moist (...,.....*..t M>t ky. ....!! (.*. ,Town. al, IIOTTHM! .HIM K. it.i'ma! luh.Ul'OtljHti I): Prices as Low all any I IIonio ill 1 lorul.iSIMOXrtS .

In )MHiilu" .. .. talhihiHK ,. in rl.. I* M.m|... .><> < f..r pal.pSI.l..14JOhI'nlOtccI.ilnITO'lM. t M. -10\1-
in a' 'f''-''' n n' !!! .rijiiii- fifty i1, IUr 10 lh \ H<>bl Lau of -.
iila"ICl -iil. *.. a 'lIiis.. ". fir I...IiK..1' l illS.. t CROUP ASTHMA JBRONCHIjMS.B : Mr*(:. Mdflirrr*! ovipArri. intkin I A
1(11 > 1 IIMiviit I- "" cuinlMjr\ due 'In at III. Iininml I I """""' '''% AwOIITOII : Ik14PMpllfsma t PflPPflP'ff.lflYI f" ?UIU nA 1 HMEUIAL
rM |I"n" l.k-.l Tout .lerale S-.IJU-rs" OIPHT1! > ( Uiw VrrnOk." Ml f v-JUWaf '
:.:: :. ,= =, : !SAW
fri nnl tft7 it Kitnn n t VAMI 1.\XI.t'AeT1'IIS": t C'O" PAXS. \ .
.. .
.... nlnrod) t't UlurV' -, .., t. .
; aro {'" "| i Vu Tli raiMai ,1.1 m4 liavPavluit I Mn/H : "T* | '.lu'* L .41''** *** lalaMala.' 'I Y. liriTIM AM I'MHtlM II I41 II.\X\ ,
lIla.144 I I.. "" thc itti.... f.- 1..1 l ....... ubjpit fir bit '
1'/1
oilliy
a t inune/ijte'i 5 AMOD YNNE LI"N IM ENT VXt&PrfSKHowratlajM fI"I'lIttr.: I.r:.\r A, 1'11',* )1.X't'UJoXU I | 'oILIAt.US : \"" : .
JlflKW, |ln.nafp. In w.>mMrl| 1.on She *l'.rr) l.n..no.a..LftrW iIO.4y.l Ih* IrulIns.I'l..inMSOnw1.S AMI lt\M IIIVVDI-i 1'11\11'\\\ .

A Si.nlli. ('Ic.,linn ...Ii''.., I.n.- 'n.nin.n inunipiil .IIMUOHW". aloha lulu' ullir. '.. _.,.... ....--._.._ jITfii1hn! !LCO. MM-: 1. II.\ billEts! \\ll.h: rIM: ( ..
.
; .bl l 1.1..1. l lf ------J" All: .\H hM.IMnul: ; : 1:1,1'1.: '
h.Viiil" \I" AI." .!; Hlilihpnlilli iiSll f5lidl9I5iOPd i tfuiu* at llw ,. I'" 'I.U. "' P.1.15.Yit'lssie1MniAL JAMIr: l-MUt:
., .. ; .l .10.,1" ... ,, cIIWr' r"i"Uy'wulal.1 I U >" I II IIP ..... UllhH:
Iniii I.> ,fcivn, i ii q v f $ Iliu |I" _.. ---.MAKE. HENS LAY I j'->' IIDW: si .\ |.fv ,
mliI 1 ..r Hnuthoni. tsHIi9l0ra5)two | .. ...
lxt. III u. i
Hint fil'II .1'.1"1' 41i11141.la; | iMi altar -
| |
......... .....101. .... ....." ... < --
>n .,r..1 I niiiiiHriiH-iil I. II,. roiL\..,. ii f iiMlpriul, um.lv .11 ilL al AUM'lam. I. a..t: ...... in. .".usish.aIui.. '-1.5 .....In. 1-. "o........... to psIas I It. I.&L. 1:1 f I .. .. "
;... .... ....,....... ... ..."' ... -' .."' ......_ .. .. ....-.....__. ... I "'I N.2r.erIsonftnd
ul lui ,n ut4,..>" ..h''JK t M. -1iHAhl I IlitI-iPlill.1 mw-sIlaut rp|.'ripiitali. 'pafllMaauH .. ..i.l( !_ Ship 8 toIcfcgi )'iiIiOIian 'C.uisrllis,. c. Forcheimer R. M. IVIcDavidiiir

: o.u...1.1 I till,a.1 ami. mufiKii', 0 Prowl, .. ...Ui>.l.l. Kifili > 'lurMa| )"l, .. .. .

.n.I lit tin InlcroM' of .li.,....;uI, J.4llllS44IllU. K* ,Ibink 10141'| lionujm In our livingallar TAX ASSESOR NOTICE. UIi\I: AII\.tU1'lrlJ.AI"S'C'; : $. I I t. 4,5 yisanip lHALm

I IIP, i.Io1a II... ..lkusiuI' fraI'riilv I"A'ol' tkau bniMNr to our b-aJ. '.............." : r 'id [bio J: Uqucr: I IM- ellIs', Alil M1kSIolltPUTChIEI.'
. .11I I..> Ia <> II. IhIa 1'1.1..1\ I. i. 011.1' tirl ...l. I Ii 'mur worthy slur |I.irpnl. rnn..lib ra I IM awl sip.!.... M..lul.,), llw 4ik' iso. '.rIIE "1 1IJ)1J4I.
i-teu In Iliin; '.in .( .K..ix..,i.,..t... k a. .... '.. 41.I .... .1.,l, ... r- ISTOTTOJEI I DRY GOODS ail( GROCERIES
:3 aiirsr* .im t'M1I.'tI.t..A'M"WinM3t : ,
c h. fri.wiliil,5Iii.. 4.1,41. 5:41,1: : J .
tlinnitlilUIIMI. in t-ililoril.fi lol In1i4iiwiiiil who fral. that tiny i-houl I Ii Iu. "........ I sslisa1oenl kayo a : I .
< ; : : tctirHV: .:: I \, jJ'/u/ii'al/, ; tl.iiac I : I Imnuki'M ,I. MMn..lliliiK. lowartl autnolhiuK out a,5llthilI' IllIIIlI.41 I 'I.Public. JL l 1119.51,, | ii m .hr vb.iMir w; a..rl'I" IlYRNE IJUILUING

rvlnliilliHi' nf "liml Ii.iuH-riii' I IB I..414 .!..' In ISle UUPH. of ourIIVIHK --c. ; :o,1', ; "l.n-V. INont. .f Ihi"- 'Iii4if n,,r"I 1.*, f.r :to
roiiKh e
| 11 .4 kuikliHic, I h Muhlhaus i-iir. lII'II.I'ISIi.I.tll.:'( ,
"I :: lit:f. :; '' pIlnslsn:: | : : .ailOelal.f(4oh.4a.ui.| r r'VT "afm- Iii | *rly less II I I. 11111.,1 OPPOSITE runno Stlt''lm.Pensacola nit
Wful iil.tl.-l I, 'ml M''llliiRliravn "' h. ....... While w* I..u mil, the; 1,111519! 1015.1 IU thIs aa> lUri.aiul4illnllrn .
To .1.1 ..f r I.eMs. In liropii III.. l'.sall.its : la
.I., miintinl4 In iMithlnK muniiK I". oiimilte.1 Mm w* im. >* l'..... ( 14i05IlllliSliSil I ,*!, r.iva.k NW < S HN .. ...... l's t'Is4: .\I I'\' t'I.IIIIII").

tsllig.uiI, ruwlIrl.. A.'tll"lrllh..* Hi* I will ,.L. |>|Ii'aissr. U ... .I"IIU.I( : : I'm* ;:ll.lrlt ii 44 .. .ml a I.MIII Fla.
;
I ..ill..: \ ,nil I..litr los nf the Mtat. of 111U< .. .
( nnlllra
J1I..3U.JONINUi. t2: wlllt II. ,
'I'IIi..1 fanil 1 1lalilta
4I
weaHim| 5.1lr.ls:( lulu, It, ejituiila| ofwkmu ,'uuti'il.iilHJin'' Jlso5i4i. | with 1 I I V.,.".., IH 'llw' 'S. ,\ .r...rtwH '''Ir',.I.. | |

...--I ),'1)1) It.nun"r, 'Ihr |I""I"" | pr autlHirillca.fulriiti. M. J. FAUEIA I ;; ::1 I\.I"I'.I': ,54, :'. 1I'I"W.iI.r\1! \ ,It '. utiu ... F.-'Hlll.lJ.. I .,,,1 Ii...,la 'U..I I ..... ..Iil. I "..
is .
\o In"... ... IllvolmMrs .
I t. \. I:.
afiitil l'> luvr, nil eli.. Iii. In .oc. KIG1ITS OP THE I'OOI I'
141ItslSALE M. I.
r.liHIiul4, ...... 'II,,,',..sgieiy .||....IIHM1li -.I| )Iy The foIlowiuK Palasil. ..r* fianlK.Io { i Mls.swtuan.SIns's.: ICE COLD ou d C; Co.,

rM In .,Iv."..* of Rill during t rlli/piia. of .". SiMillwiru' tidtlM l I.*ariKiUlP .... I limtilll': at N.K. Sell. MatUusss o Timn CcBOSSO'S
|I" :: .: :
I 1..pv ul t ,< I Ill hill in Ibis "lit.g .*. I' never r U
ia'sl1iis.' No InniM.out. or Immiralil. April. 8. ISHL IUit| .il MrpMly .wiuo '41., Inm aw I ICommissioner's II l\lrPk.MFSr'l\ 111,1. n fox Mta.c."t ; I
to ntir lllllUlllCl5IlI'llllplhOllt. ), 'Ilip. .Itjr; : : : AIL ThINGS
...... l1'II 150 .n oi.1 I.. I..- II 1..1 I 1jr a I. (fnrlhi |wi>'r br l...ui. KtMtrJt BOAHIHNGS { ; 1---.... .

$jury.( I Inli. ...1Ii-: ,,' nirn II ln 1,1, ,1 (icIly" .Jt. ....Io."I..1 ElllrlS| aol Solk 1I ., *10." r...... ftuly Mrk-tly' I ... .". In tic. lIly
rra.I MI,.Ii . C? : 'J: ... .. ::J:3 L :I:: ., I Sale. I --
M.LTICAI.; IX M()llll\(,. o
who U lulr*.lml in I.Minx llm fat 'A..I..l.. II., Maytvillo, b.y, fli-... IMrMlrNt: : ,\ STI:frT, sa "... ...... AUK-IT: P5.5BOTrLED
a V tlrlupornn <'".......t_>r ranln.1kr ;
*95,442.
.ml i lii iiiiiiHii.' *j {,fliln rrlin uppil IMIfialilnf .0.11w| I > HH. t**M* JmK-e nr rVtimbrai '
1111(45544
UliKkt, sir amknK. In lielril ll.ily. (..Iris, Klinton, V ('.. ilill.l.\ t,.tr It ill.out. II tll.l4's:14b, : lolUiaV-rf MikiU rn.t ""rn T-J t''A' 3t o tr ... 55: BLESSING TO MANKIND!*
lIlt' i.nrl II..n. 'k> r ,MI tl Hxlat llw I Nh .iIletlllltIdlh 110oo ref shot. .... u..OC.IOL
of ,'Ion( tin ant' n."n1orarw carriage" ?vl,379.: I mil.IU..- mi. uf Hi' mil" I : : .
a Jnrr nion
hy Ir"'t. ; stop <4 WinO, \. l Is; iwi .. n ,,IHmial II urinh' a al HP ,U.nt| $. |>au-uiiairr lb.5enaikn *
IKIKHIHI that HIP/, CSsIui.lI' InillHik-HtPW.K. w. CaataIia, N C., mm* -1fllS4 91 a \t i" .1 l ,II ... 15.51551. .aI!. 'lh.j.4I.aME.5-rst5 lrrla.tirM.t. |.:: :>r* :arkanwk-dini Ikp anurp lOose Dry Goods Clothing
>
: nsihssI iIINK : : ; :: ; Ame Bu Jo &&ch1i ,, ---01..Ut.H.IUIX.tIr--
.
ilnaUir. for Wtl-rnllnu' ...1 other 11l1 livl.l..li rail I If lliirr. |ialllallnK' ( or inUI- 1 .IiMtkil. ,.. n .il l I..l. ......5 .1). ..491,4e gating .rln-nm.aiii-M mirmumlliiK! a mad'rials; *\ &*. I IfOI'srs: i.iu. <>. 'Iu 'i k k N. I M |4au <4 Hint I ; 'In :Ir pmlra w* in pnl.ll.k a
('AIultlAlIs; : 'IO '1.\1'1'11. <:| rlnllann I li" II..1.... r, M H11 m > HATS I I'IM'/' I
'
.. J li. Na.hvillp l. rclilil ,
Ml, % un ,
hOl"I..I.I. 1,1..lIi."I, | ) | niPil who hare e In l-n. I., i-iii-rwnk. nil liff l.proa.4on.| BEER.

,...1 Hi. full ,I.laiIIll, Im ui .r. all) I wlII.i.J1I1.' : Polite and Exporiencml) Di ivers. 'b." "..". Sl$11I l-AI'tlt WHICH ,;ltA '.1 HP: nit: PtA'I'A1I0.V i : AMI I ,
'r.rn. .ra.Io' l'Wtj.I '
In C.HI-I.II.Ilimi In I llm Imwllliliati, llm Dry .",.W. ('.. 'Nubfill' '. TPIIW. dump I ".Lo"\"A"". Shoes and Notions.
ili4aliraiilaiof III. prUim-r 'rl. manwlm I lIly WIfUli. :!\\jI1.1u. CAItKIAI.rS: I' nit I UHX'IM.TACIIbS .-. I I.,1.-Il.0-1st i iIlielsoe .......,,11I..........,. -9-1', ro USA W."Y: IHMlrNt: : :, "t \ $'ILlII'" 1'1.1'1:1.I '

U afiafl <>f w'ilft'c''! n Inn pni.1rramiii ': 1 ('I...... ('. II. New ) hl"a, I.... full : ; l'lNH.AM :\.>. .'sIO, .505IiNilI;; aeIlI, PP.4 "' ..... J4U Mhu

In IM- .ral.I.r Jiftl.\ .*.-1 Irani'r I lug alair.. .aa*, MI.'titK.'Juar.li 10 H'Mil:.: >. 1.1.. Is ""' .'5lht.law I PATENTSK ou iiMiitiHtit:. nr t.AivN ----- -- -u---

('o.sisl} I.IMIII| | r. . sub llauMiuaii, New llrleaual.a .... .._.,,_.... 1NH, \, M-.ll.IIH' will .'m,', ni.| ,II, ,
:\o umiia!'*r ni's. |Ial', | sail li'H wlialHi .. suiarolwsi4ag) | wagixi, IWUiRrpnliaiii light ..hlt.to. .. wish S|>o. tly uil.l. : Curator's) Nnti'r. ".Ulflla" ........aoo........IM....... ,.. ....-.. ....-- MRS. E. STECHER I th' IllS inxiiMii. ..... .1.1.1 .*.
Job A, \bay u aU>ir.., lia.. .. ..... .. t.lC-'II.. .._ .::";;.. ..... < 4ll.w,. ....,.. Knial, I "X. Illllulln I
Sill )" <
| TIll
fulfill or I I.Ii. II.' "1 of a roiMiniihlraliun IhltlHal > ; TltlK' III P1(441 KIBt: IfTIIK ; rth| .>ilritr. I .IH.!..ra. H... .. ..,m. t. ,
1..II.r.II.i-, : I :=J:2:::: .: t ;-I: ., Ix'rE.'WEXlI.ijTltU: :' ... iPPlISIlIS. .,. ..| |
aiu : .
IH In IH- iuuk1it', ((4 H rooiial viiiuiKlito i A II tu-rwuin. tiniliiv' < liiriii> a.. >likr fan. ru' """ ,
.
.I: : :: I:-nirra, \\'. K. Millet, I.;... rut Ion *!I.I l .llliill'a. ...on I,, Ih |:""rol I aulSuln I >VmM <.r 4 MirrmiaMtr .. a."T
wairaul iltittrliMiir. A n.liiiiiunltalmii ... ll '.. ,.5,4| al-S| | tin M tint 1 .l0 .Ln.lllll :.Hwal-IMkMlinMMl.Mr; .:* _-.:"" -r-: :: OHtauria' lIvery mat"'IP. II....,.'K asS .11 UiwaHpa,, M Hi.. tIllarn
lUc |IIi"( liou-w, ZMI,5w7.hI44l't.J. ,', 4ia".IIIjoI..1. ,.i ;1"J"' KUIUM wa IM\. toss ; Takp .....,. I I-.. .". I....* sIts.1..... l's Is-Is-I\ 'II 10 '
itpifiitlj!! 1o.t1.II.oo.i fou :; .( rv aHwamrlnIkal, In ..
: twa. I 4.ls. I Seas.loIalsssnIa.4Sl ru
) lit i stIll III .
; > .lr. ..... ::!"' ,'nil ..
| | A01'OsMlisslssMl.MJ... I'Ir.re' 'Ih II U.U 'llll.lllCurntoi i Swt.m.lbIhceI1seMskb. sl'sluU-lil. 51ss-f.n-n In I1n '
.
', M. ... 1JKKT PAPJ21It f IK'iwrt.W.Hh.uvk
HtwlMi'il, fitrlnrpr {
.kiH n K mat Iriosila .. '.
> .
I .
manager Ill' II 54 .: <"I oil" > I iri.1 i Y"" "
.
I.lowr. ?.s.I,44I.; I.J.lIillo. I', ",.'lit I*. .K..U.I.. r U I'1. IM, iUiUlf. |*Ml n.laLADIES' 04'Is .
.1 I 'a" llh malIce an.1 I >runni, :?lI. 14t'4JiiIlUUii454(44444 I r.I urn:.I.I rr. Ml' N t-O;'l51 "

; .55 MI*,.In Hwliilr ,Iso.155'a911'M '| t.ilmaii, tfayavUla, Ky IhroaJ THVIII) IIY '.'un:- I .Ml.'$,u.lt l MWEST Il'1.L Hl'I'I'L\ (.lb IhM 115.1...an...I..n m I. tin,'-I..:'I 01.),.(.IS....., I.I'I a.,., I

I. Ihit .11.1"| of "Many a.'|urlur. 1 l.ir ring; .(.Inning. fr.i-<. ) Notiw.VII I IiltIr.l.sl ll,51nllcI, II
; DRESSES : :
| 2N7I.Jojiass\ t. ThTni6IJTHFORTHESOUTH ::;t"1: : : ua S by ;lb. il'i 1.1'1- ,, :
(ili/i in" ami "riiUm OilaiuHH| wlx'nU I STRONG'SPECTORALPILLS : FfjOUIDA.TklW .... '. ..:"u n' ill "
"iiLJ-ill-i-'m.. -.1-1-" U. T.. Angu-la, lia; ., car-coujt- ...-.-*....(m I.MVMIirt" ...1".. *Ka1(..l Ihp . viiiv fAnn.t'Mprwprml \. 1..r..I.h.| | .....'I'. | till ...". I "
,II, .. ... .. ..
A .1. l r.-K *>m>mv.:. wIll .
it ii|,M>II|li 1 1,ho, 1I .. ailklv" ...in..I..t. yhlv' IIIK: xsi,7i.nlmloiip : ('k.-w III. Ik,- ?um.' allbn.ntmul A. I. '- IYll5Iiv.. OilblmiPEN8ACOLA .. ...lnh.mini, ..|pnr II.B>
|hi. U. faluicllu I... :II s.a.l.I;! t1; anli,, .llc.,. i: ,.. ,
-Ha vnl.ln .
'Iso ; car.uuIstiug. >|l' Oilloan ei.yuo.I Sat HH I iritv II a Iri.it "
wlalswarubIhI4l.uLIs91Woul.I'| I ( | 2UI1.7Z.Julie4 ::: "" CENTURY.Tt IlsI.1Us.. w. II. H>nnim<.>.. -' b4sil1sorrs.i5' ....-. 5... $1551 btasllag Oss..... sit ..'h '.110! f. I II.ll.....,.; SI 1.,,, ,1UH.,
I a t HIM. mi lirxlnml, lli<> annum HALF )I; y, It' L'u._, ....' ....-. I".... I asil ......"..... ...... uuIt r..II'. '
.ua., rlnularKfati >::= HMkMMlf.:larTtMaWktV: C** I4..."a.n.i.p. :IOftTIIE !O1ColJniy.! .10.17 I .. ,Iso&is. I Suilil. ..."..i.lh I nI
\ ; ----.0. line 'I ear, ... :; ....' .. ... ., $1.5 .- .' Ih. > ir '11. ...... ...... r'l ,
.111'1"11 ssokIso. VUU4. \1 "I" > "' I
< > oUx. =:: ::: :.. .;:M:: : ::.::.::::=. --
rl. will .
iirrkx nr a a r out 1515'
..*, farui., LI l I.....i, In.. lift orolnyalwr. -,.., ,.. -- ......-. .....ol........ ...... ... "Ii 551....... .. .. .... ... C I 1 (
railon h 'Ilia! tIl' ,1..111'> of 'im'n S Imrpfux k ** M>ral tk* hir|.) Mljl nr IxIJ I .45 >>..hch"'b"1. 4'I ill 54 't 51,1 ,I
In nlgii .Ilii'Ir uamri .In Ilivlr 10111luuiiUalMHia MbU.! : := : 'rz ".a5Il..5i5w.FREE .Clark ':& :MCnOn d tllI..MtIII'.J.' . ...J.!'. 40ItrA.wri. I 01...""*.!..... in lh" I nn..Htut. ,'4.H- Hi. I Ialoii I'
,
< .1..1. .. .
,. ana |'' t. until Hit iln
.. II. I'. Ark
,t.a, i45s. Ilvatos.5 toni.pIalIIer,2iJlIstl7.
; spa m4 .( mix. Ii imrlli. .r. 'sail Pill : aiHlall, .Ir.. ', .1. Ih..' .,rkarnli
aol ,"i"J' i :! ., ; ., BoilerShops ,.in... I ..11 alorilw, ",'1 Ir .....
furlliPr.lltatlii < a- linyrawnllMi
.
l'.r Hi* .fmrjwx of mmpaminf r*) iua,., II. l.., li HluH, Alk, rotl.m- C'UNTltACTOllSa{ : .. sill.pfHuniuukatkiiu; : ;.; In I t-tium KprliaruH-ul Iw.l.u ,IH I lu llw llw aaiiH.,|iairra|pi.IIIHIIluf "
$1tul.1'. MG.'J.! UmvuM .b-h i She *".uiiiiir ilK.ll.',IHM
rIaaI.l l pii.li, W rpallug irIval.WPV1'II(09 ,* | tltfill .
| *. .
.
)"" lit kla Haw* au.1 I l... nf : ulamfa.trn '
I..) .man, II. l>., ilpulou, Alk' aril I.oIwr' I 55)PRACTICAL '
or ofpnliiit. ; kill)' malU.0Tim : MVrHl' ; Itl.ll.IILI-IU\UI4H ...lH'r.lm, .
Pi" In f.. n. Issalawws 'U l. ,usthIup ) :'J J. III, JOII* U. HIaE''. rllo""- ,. I All.. |1"."'n. ""'..-... ..nk am 11 'Ihraa. ,

lrlln ....11..1| | fn-llnln) a 'roininunlljr I..vla, II. Ilk. lIes.louk.' .. nllunr. IJ l Sfel BUILDERS! IS'OflAtT.. ..i' :w..I.; t'Irliha I .. ... .w 55flPi5pstps hair..lean. .' she HIM. 115.50. l afirr' ami I.ikiakvallk. itbn :
: I I Malu t> .....'| IVu. )1..10.'. ,I. ...ot dllll .
t.ld.lo, -i "1'1"" rATUlliMv js.14.4i(455I,4, uvila, I ISTEAM ll5l I' 1''I.r.' "0
's" oni-4,. |Jiarlirularly.s1so141 ; t'llI.j ',. I .. .
i ill r '5bs.l 115841,15' Ik am.ha
l>* ayol1r4.. l 1 hp ITMi.il U a \llh llw" heisisi Riol ltsuik.ku.' 1.", rar I .Wk>ra r.tkaaMriunli du -..., IllS5a.5155.P5rIs.5 .raHlfH| l.4ik,. .< UH Jlil.."'Ii.My .
*r' |'nill ilwil* all hli4.u4b4uh(4.g.a4Cob (5 MlSlySa'flhuis sip .
.
"OW7 I .
UlstJOlh'hIara autata ulll t
|utlk .uj N iu &.0.,1. ( the Ik'WSj(*. nujlUIlIf. II..III"| : '.'I..J .1'\\Hk( IUt.. .. .UUlil 5045.5 011504 asabs. (,.fsa.r. 0a..5Oa .\ \ \ .\ .H'n.' ..l.-d 1.,1.. ..
boll It
pi.rar.ssossolhICi.tussthna l | : ., MUbmtl' ('....1'011. M. ('., r:rREUIBL SElfCllHETukMmVtaji 1' rtnrl-i M nJf\ ..,; aij, ..n uib."r -..755 5 II.'s44 I" !; I 5.1.1 I .")' .IH IWH llii t.uU.i oas umrnmt,IHnmilipi. anIriHU -.

buu. tI"l'I"\'I' i.allrrH fur tar ail.* b.! ...., :SWB:!\ .7lXS.futk. Ilyls! U*lad prj.*....lrT......,hi al*.r 51)5455's.....-.. ..r .. BOILERS!, ibi' II. Awl t mil., Oil. ) IbMluma.Irv.l.il .. :as..

w. liav kai.1 11001 t>lrl, .. II. .K. '1..1.,*.., Ii,.. rlvtlruwaxuet == :::7.f .. _'" .* *o*""p<1.; whkla* mwtpartatvut ......... I T I. asllt.re soS. |'II rwH) 515.1,uwvil llsbw In, ,'ural 5n5.I.'.haT *,
iI I IAdo. .
..
imulaii to lit. I..I0..r. allorupjnwa. rar Uak: ... JU: .,3t'J.armM : .......--. ....S..b.oo_-.,.._....'.'.'10 I? AII'r\.l.l.tf/SMlMmi| : : SIIM4 rnBj1i Dpmocrat I o. I'UWSlPtssn. Ills..ara..--!. l.. l P.HUP ...1 ..-p IUP. T.-

\On. aumUuHiaMp.. 1.1i* fart thai lit. I... IL R. J......... Miaa." law _. .. ......WAMS 6 CO. Laa.ss.,_5. >.<* ",-,,,.,. f... .. ...a....,_. ,......... rt arp Mw.lu.Hlaf' ariftOrr.CLAPvv | ....1.. .. a It.....tiss.5,... I .",.ml.,,I..f...luia,iMaaHl. diwril"uu4.flu.ir .
wholly Iwwrwt too.a Hi* Imtlom' of io.UI set wo ka.; :* .,4W. .,I.......... IL. II. U......< .. ""$,""'.wa-4r. >.k, ,... --..... I ..... 55555 .ro.... ,.,,, u,) .1tI"i,1-isl| IIPO(11

HUM. rpn>atp.l .fallunx. junlta a kUli. t'14e1's.a. Vi.-olalv l'bail..lou, 8. ('.. s : 5111, ".. l'Ip..up4sit.pLos., '" 45.4J. I = .n.v. ..:.:,ra: .rrrr TANKS SALT PANS &c,. lakpHr.ii.ll t .in itS ,rjni',' a .un
1..1".1(1..1.11I' ....1 iviuU .lusts ._ ( .II..L <*diuif lslIt-lsms..
tvui4 au-l |.ru"<>kttt lawk-MMn, all Liiuya0j'piijeiIIer tow V soarlo. 2\11I\ ,. sa...._..._..il5 .l5S.5l55Sjl7.O* ****'..taat. ...,_- l-rk- .,li.. ,bit hrfih.... "I'-. .Iv.lMrIlknil
..... .. ....... ..
TIl ........ Hir 1i. wkll,4iw' | .
,. .vwllMdHiHlrjr.. II WMM' ll"* l>' (lnmof dl,13.billujM.. .. =:Tr--: : ":.-=' --5s....544uis..-...-... 1 .IPHH, .... .tM.. i,' .UI. H) i is ,..?,... .
lh, rprpnl Irajfislr !Iu llm, il lunall. 1Cl '' ti..V. L k."Umi I.a., ..... hiss* :::- :.,':'" -'":" -= .. ."-' ::... If Toti vantl.i *rl Hi* lala, VwaT: la-55oo.5..s a5j.5550. JOB OFFICE IIHM"llH ,W Ul bt ...|*. ...l. ... "II
prurlial lows Irksl sal I iltjiiisjolsorrcly f,* day 2 JIi,4I.tlihrugsgssaJ119M.isiwlaia : = :r:.!:::::: ::"I't = .I'wiel.ouis. ;ami i"-nil, tHTirV flitHPP) 50554 5 ,554 -.-- l's all lhIII41'en. H.a. _. ..-..., ..(5 full ..* I'alallls, I
a. |H.IH.. Uvwaiuls. lie w..ul'.1 I putc.rlulsg :'___ ..'.::.. ...'fh_:.r."_ lh&i.WJ1A'I.jAi.' .1, ( ". ., 1tiiis1s4.4i I till bOo Ik.. r. ."..HI .if .1 HUHy k..l Ut.
bat. .tows hun* I.. t.nu uf in..wa.l llomp, Arkrlnitn .. I .... ..... -. ........ A) U JlttHU.' U f\I..-"
Recommendijt' 'IU.r&"'
Mall.
'" lIME.I'li :' "IIfTIi Mb'vIltiL'tisE.sib .
juror ; "ut f wuu. vrlinliwl: ntuiMvlwon 1 ?!!hl6a1.Mss.tlars.s1.. : :rrrr::: t!; !b" : !_ .the Couide11io".AI II .....1' : tiT .\.kln..... .lo. II.I (04

...1..1. aol llwy .il.aH.ld "lnlibkau .. S'a."UIaI'"H.., ks.I ..*\ -.. -- : tilt P opl.. iso' w ._ I 1'iart.i.h f)

.raI U wvnrliin, a |,llmhl* Jury I 1-' s 1I\.ttlt.\ .-- -.. .... ....-.............-.. .. ....-. .....-.-. ........ ; TssWus.SI5hy ...___...._ AMt\ UHK, Mill as -- -- )0.., Yard Vp.al. J*.. '. B .II.
In It lulu
aH'l Him w a* an uulragu uu.i.lllsg..(">5 jiolliw.a >pJklthai 61i.k.K: >l\; ."; ,Mr.a, (U uw U.) :-:: 'E.: P.l:: .f E? I .=:::r.-twara-.. s.teLLASOI s.,, is 'IIn.L IIg.lIi4.t.TTElhlEAIjpt! W.L.THARP I. _

{I 'I UU U u..i ui Il$1544i41. or <.osshIlsl.nUhIa. .1.I.th' li.K: :siua-l.Iss.. tw411.. ......... ... c.._...__ SOa I Maritime Surveys.
.. I ,
Ara.M
." | arfc-r. whn |waw14lr.J SmilUJ .. Uanball .) .IIi.| | .n:0.: BWCkVkliBVil .
, $t Hi: : mil liMilatpj: Uut ai| |>" '''' fi* tfcutfla. t9M)7<. BkarkM-M*._ .T. LOUM *M>, .. ..iI": ......._.",_ 11n:. HUIJI\ I Till: ......."' ....,. lbM.knlKl.rwrtVA"fM" -* !>.,
U (.UU "Uuguanp.' lb l M,. lbl I loIiu I. '''''''', (1..K.. C9 '11I1''.. haMiMaMaiU Ins ais(45 HuniaMUattM *5.5.55555.5 pSSiSO.4 aaia4s,.. TATF.I>> PI'TS, CONTRACTOR IN-"H'MVUK4UHHrrma.ula.Mank I
woe |>rl...uw.'. llururr s M "s .uuIwoaI SIlls .bruk wcalbMrtfraw \ .ho1'5IIg. ..... ,55 S504 ie --. .. sam ...... IU..U.11.1 .n..I" 5..o'sl.I1.....,.... II< Ill.
........ *M.ai7.Ualkpr m1 ..IJ..11.rn"II.I:. : La SilflflT9srs9g&.ips.! ... ... .
MttrJumr gaul of a .....t..., ) : ', .1. 5551.5.4 5455I ... Ih.........
.bpl.Hvhaml. .. suit HIN ,oil l"fldwraks | ro.. J. 'I.. BalllwoM., M4, .bo.t|.| t !_. .u", 7'.. 054Tic' IKINlF.ILs: ... stoi-luio II' 5 ..."'...,. ....... a I ."1_...... l'I
.oiUKialu.1 "Hi. siwaui.4 iosrler. tIulImr., :254&3WaIler. pnow.nuzI1Ii: (4 nnss'ls' Ia 4ls.uaiui' .
In II. criminal nounl pMslCsiisstiultl.si ofCkmillMMll .. W. C., WIt.-to V ... 1_,. I II M L L lli : 1IrsIwES; A IU14TEM: $. BUILDER 5. 5 0..... lirvipar
.. = ,
CAIIIi.l
,
-- Til i. D E ,
." II* M*|lm| Ih 4lalllpraally I lls54UI4wP *"irt,4 KK ... I r l Aia! II l>
..n J....lp: "'art'''. by a ....*rat Isui'hw.' i II, tmiml: fort :.J.'I"'I. TrikHxil.hili .. : .::. ::-'-; ."'1'::: : !:: \I-I1IM' (> CAItUS, Ad ..*..... U all IUM.|. ,." .IPl1ilip
wr I :
.I| 1&f ORYtAR000K
1 a4qulnl.y th) :
asiilaslru.IlsicsoOPluwyrraLsiu.o
iiiiiuiuK W'lu.lpa.l' k, .b,. lHraJ. 1) ...... |HHIM>. :: I I .W..I".II, ; (,'A1111M.
fut -
IkviUaal :
....__ I AVII-I1LI.T8 1I(1f.lltIt'1i1.tlel.l: _
; tal".I. .'h. liumlraj. a*.I fun, tM,M.Mr. ._ _ kdiwIOwr. ):osa.__ ..iW fJ -1:: I -----.1.wsseoo auaaaw5_ Brown
|I.ut4* wont .."...1 It I...... a Jury utiwrlr I : .. -...- .ie5. .. I IMM.ItlMMrH; : h4.j.hlsw. ol he ,
*. Tli rritulHal lavrpn wcr .IU;ar4 Mya lvr a** l.. wa>.1| t045.u"&; -s..siiW5 5555545 0SOSO4
UilntiuPiiUI ai'rrisg MM L a *rUwl. la r-MUUUIi. Ib* authority of Ib* ronaa4 .' .5G5a.a*' .1 I Si 55.5S51- rrt1.. ncv: .,, vn., Perdido

. .. Why. lu.u*. Uiih rur lk. ...., alItsIlsia. U _I.. Um(,*.. with- mPTtCY5 I I I's NEUTRALIZING.. ....-11II4 1sru5 CORDIAL a. ___.1 : -- .-. isSa.55454-- Planing Mills, -OMI.IB IV --

I! .1. prr hot till"* 4:1 sU I. spsoi4.Wh.ash.r144 .= 'laIt.orlglmalllsaltst.' but lusty. MM 11'1]I I I 5oowoo..a.s."'.- ".904l545SIl15sl.. ) .... --" ,I---- ,,- [I KAVORIIAEIKIlDndBt{

! *.rflh. ...kuiHxirnl awl IH*, iv.stsa5Orassv bU III. laoui, VI l_, by __.llMtIk.. =:: I I .... ,_..... bI --. ...1 I1 .5*. -..-.44a.ia.- i iall..T. 1\. S"'f'L.t.L...\. All Kinds of Furnitimx

(.55' Is11l iaii llu>* UkblHMelf SVMN IroMrisastlis lion! gpi.ars Ie U al all f.a.U* II -- A. w4enenMooO54s5.5uisssss.5lIW5 ... ..5 I ea.oooo iensss SO.055- buss..51
l
( atssss14: U 114 so.uls, hay, ntfurm :*.1t'u cl4, how., 1111.1 I 'e. ill -.:=vuen'stss 1'r.I ..--t.-.. -ow '.1 1 5uua55s.a.a.,____ .CPAII I -0-

In 141.. IUWMI. II. was aid long aa party r* i:: II ,-.U t.tI.. .UIIo-. ...;.... p... N' losis B.lu>4pr. ami "feroll 1 w.at.1I
|<........ hat b* .hail l U Li. hp.n Ik* runciouMMM I Ia |Mtrr. U U JuuUful.. IT II -- ------'r llmla. "WfIHIUUM,, |'ALA,1>VAatatMalH .r
that b. Ullpr dcwrirnllywbUflluMiuiyor l-l* to "ralor .. tb CMiaUtulux I :.: >t 4tO04.. j11t1t I ... ..----- R.&TES
IU* lurun aUwbviu ( < Ikorily II UIHIXMMJ.. but .101'1. I ,ifl,. \ ntt't"t, t I rOll__ I -
; tk Mi <*M os14sIua. kui f I. dose Ulbatdin 156515 aSMa CO..aOiC :;;
>lioai ..*> 'hll.dL4..Io.\ !' TUB \ ASI rAHU>IIMkkr! U 1UMaVTI 1)111:45)111: hIll
59 55 ISO 55..55.454, a.. I TINKS-UKMOCKAT. Ms
4'I.IllNGALWAI .
lb" Uvuwerall I .
.. by part,. bssls.a.I.l 5. 15s.p.s m) ....rk. a J
S5ii$4jl s.en$ i454ll41$44t **** ** i** *. Jif Of THH LOCVTIT.: ON: I1Ajj. ,..... ... .pe14 In............lot 'N 11141511tblll'Sll'ly

'" .

c. __- .........- _. -.........- "- -- -:10-.... -- -

-