<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00102
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: February 16, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00102
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
', --. .' ...... -
..

4n.-- .. t\lll (L-- .,. pt'1UhHO.) \ QO2flUCZIi; ( :THE CCMMtMCIAL .VOB Of HCI. r7 'l \': I tLL'naii r .' 'I I:

I. .. ,, '''1' '. "" \ ,. eW.J' aen I I \ I i in: ; I't.Cln' PUBLISHED: StMl'WCIKLY,
.." ,, :," .1 '" ,,", :( \ I 'I" w.rNF"\YII AND SATUDAT9i
'I.th I... .f( 1 I I ',.1,1,"i"i 11
J :
"' \111'-. ...:TIM. llrAI"; MM. IIKtIHI ) ; : :

I ,. IHI>, ..... .. ...

,,,.. '" ... ..., 1m'"'" .... nl,.... '. I'I;':'rr HMillii .
,, 1 2. 1 KVSV\I\: ( FI.OHIU.s.'rUD.Y.) ) ) ( ) FEBHr.\HY IH 1 l.ssi. ; tin
III h .h tt n .,,, ","I "H..I..tI''. ".. ,. 4> O. I0l( >. INVARIABLY Iff AI>VPOLLOCK > :

.. .. .
------- -- --
---

f..1. 1".1'. II: A I 11\ i-.ii: IREM: ":Sl'<\. : 25 Palafox Street 25 I lUdHF.liV I I ill.", ami alas..\ llp .iipliMI. .,sI) I in.l i.mi "I.. Sh'i.n of i*,,|ii. .in hs'hg, I

( r""'"" ... j nnrair n....,,| ,,. hk-h. w a. rir.l -i niPItt, I.". alnii.il I .lr.ilriHl| 1 nl ..t,-,
-i,lila "-Ti,'n"i. lit \1\: 'H r II SlIM S.> IMHSIHX ,. .: .,,,'I,. Mil-iiln., .. mliI. 'I-I| |1. ....IHIt '
.
.iml Imlhln 1'' .hftnlit
w I n Itliiw. Till I'M.. '. .. \m. ., r.i":1 I t t-s jilt'iliot, :"ml, I l-il.n.vh, I ,,I .. h.sale
i
ti IiIi. ,
t.I..bhm1nte.' 11' ".'"..I"'' I I., W. I IHI' '. 'I' I'l1nV & CO. UNION JTORE.A vce3' tjk j "\ 'I 1. 1.1...* .iml iViln.il; |,.|HTml,. ,.1 .hl..1 'til., .. hit i. n |."."'i.',.,,, ,in

1"II"1 llu 111"| ,'.... Ilii frn, .rrp I l.iiln.n| lhi-|,|H r,', I If 'llr, I I"I; ,>lilitlioii., |.ruliilliniir, Ii almuni ; .

\II.;....... .......... ,.1 II... P. III.....* "l ".1. |lii. .1..1.| | ,. Im. "I,... rl. I,, innilin.l ,I I |1.,1., U nni, a nnii.( 'II"I.'.hl, I'lfhil, ; tn.- ,h'-.. I...m.\|1.1.| .1".1." .itil .

""... ". 'IOn ,,t '"I ,t. I.. "nI",1. 1'.1I" ,> itoir.tl'.> I..AIIIII. '11 : O D. Re Sons. i.drn trr mrliiMiiili.il I ilran ..M.III ., | |1.1.unllill ,."I.| | HTIII Hint I l IS. |I'r.slih.illz, ll,.,,irn, "'.'j.lai..".' l.nl iIn.lli .
I IhUluii liniM.lul ,
I aI.I. IHprailbnllt
:, ,: ,...11. \\ iHi ... l I' I 11 "..... I.nil,ill l." TAPLCAIDFANCY K I liii I l.lUcI Ii"Ii. I' ,. .I...IMIIII'. riimttinfi.l ,I I .Inml.l, ..hlll IM,' .I..n.. lit filr ain.nn nili'1 ',ml 5 ".",... I ll I na.:1.111 I'ni-li

.nil,..."., ,"" \. I tittfli.laltth: _. 1 Ilinl Id.. |1.1.1.1.| mil jn.il.T, 'HI', iml M'Il$.mi,lit "I"| ." a lia-U > "lh.II"A t" Hun. i.ir. air.'Phil
.'\.I.n'II..1' 'I. *:. "....i., tall ill !.: "Cu-rliiM I.-. ,. I n ,. in ,
RY GOODS : |I'h ll..p lIc.I5ulr.liil.'ii. | ''lulu 'pi .|'Ir .1.1, ) Il.r Iml"'tn ml,'nlwinilil I m. .rll.. '''I"i.| HI.-NI HI ilp' .

..I : ,n. Mill mllti 11""l"H A' < ..ih., I 1',1 ,I : T"I .nia.--lhIIIaI' '. k".R'I4 It tt Pa5I.9'llllI a..R '9'I| :l lI I' ... |,IOM.I.'Y| |11-a.| |I"inll.KI'.''i"|h'h' &ii-i-i's.| l a. HuM,' Unl, I tin I : ''.' I I. k, I. I.' I I ,".|I-h IM..I.I I .-t.isiI
..
,, _.
I"." ." '. I.IIIi. I I',mi"n.i ,". I Ih. .h.4. ...... ", l .,r |.r.nil. IM I 11"1 urn i I I.tla | 'I .a Dial, Hn tut. I. not, I I nil ..1".1..1".1, llml.. Hn ..
." "I fin" In irtit il t.l'; .. K. E I''r. l-l TVOTIOTVK.nth ,. ,I I.... ....,.'".. .' .. r .1,1.,1'11.11.1. |1'1' cnrnl..I 11.1 Iml, .11.1' lull or Iii, .hrl.11)
'. .
'.' ; ( llici.i nm niul I I" lnllniMillilnilin, | Hn am) HP.II-P'| nn.nl"

'",'ITl ,:rf ,,,,,.it.H.'i A. A. ll..Hi-a', I Family GroceriesI !' itat", t "':,hll. .inn. I Ii fnl-c louli',, hi.sl.h'r) ,Ill. Ilio 'I..ln'I..r.| MNinirol ( | I l..sia| illt, it wit. "-1,1,1,, Hint miiliInir.anlN ,

T.IItIA. .. .'. I ()".4IQ .. .. .\.: .... .\.:. .. nil-ir' ;.IT...mill.n,' mi, .1.1.) ,,.. l.r lli.wHim III,.r. 'cq.hi.g), ..,'iia'" I 1.1'.1., I 'I'I,.up, an,I Hi it Hn n tinII(In'aim -
NI, tiiKMi, i .ii, ar JtIlIC.' I ,, It. ..,.. III ItlK 1" ,,",1 ...Il.ll IIII. | inn j' : I*' inn,'I I t.> un r.ntir: : Iniren.liiii, ; :,::

hl..rJlil.,. I V'. M I. I: ii.I I ill. w.\.>.." HI, ....rr........ "|1'.1.1111. |'mil ii-i-on I lie, |I'rt: ..I.IIho wlilili, 1,1 Ili nil |1"i>,|.lu "i M,'Mrni i I H 1, HP ,KI''nili' of II is-i,,",I', an, .1 I

,. \ .1".. II. W." '.'. I',,' I .li..1: lupin, !ii.-. ,., Udnnlntlmliinliti : .1.1.| l lint, n.HIM, all; ..k, \Mutl.ll.nUin S. (gis Ill i. ,-., | ,. .jj,",. rioni, ,','isr I In t

|,,ih\'wi-1U: II"H \nlkiNlitiriJli. J.. k*'", Gaze I.. nipillniH,. R th :;h; : fir. ... ra Ilii l h.p- i\r ,. Kid" "|1"1 i <>,iir I ln, II linkim, ,: ,. ; I I.ni iS'-! a.h) HIP .ino.llon| If I ipir largrr tin.t iirp, i'r ri.iitml'' ,.v 'i.nil

''ViUi,I FIrM Jill, .ill I ImiU .-1I": : |I."'|..... inritnitiin, ,II )Is.t I,. r. '.i. 1.1\' -t''. v..11.l ...... II 5.. w A. I. mirri rn: J.l.ti.. .. tiii.li.iln, r (1"I.I., .llu",IT.. all."IT.-I nl nil i. a"." .......1 I Vi Ills aI iinl.llrolli.irii:,, r Hut If ;I II In Hill; :i.r

.' .' 'I' """.11 I 1 ... ..d Stllll'i-t i'l.Il' -. 'I I.' lt .,I.l. asbi's. II i. will I.i'a I "I'. In, lie \\ alI. .m.i.rA HIP |h"'l'Is'. | i. ..f ant ..IKI.IH..in.ll,,-
.,.,. ...11,1 II,. I II. :Ml I B. Water Street 0 .. ,'JN rii n,, , nml, ,l mmtrr Pr 01",1. ,I .h.II..IIo': Hnr. ...1.( ,thatl'rlI l % mi n .. nll.in.il. 5 InIrnMl I lil.lil| iii',','jr iailrsiait i I allurmtOil. .i..',m I In.. nili 1,. itpit" iln. opinion. loll' 'f

ml'. 4T '*U'VKEli. .; hi.-'Infer. .a",,i*"I,t! .n. The First National Bank 1 .',. llu i ,inilnn.l. f.., lull I Ih,' I,.. h'hl,' ) IHI. .ll.llil.lllloM, ..r '11-M-, i I S julie .r 5 loll a 1,115 Ha-hilrxlm "-,1 I ,nIII
\\ II M hll**
.It.I rif .
1 "", I I'. I.: .1..1.1111. ; ,. and Conti Streets ll'lllll |''.'l'IIJI'' ,:. nil.111'0 I I ..,II- I II.I uom at III- |5.1"l ','''a',' 0".'" nii.h I of I In. I IA.KI.III.|; ( <>rilinl I rl.iir' I I" |'''run' \ a
JflI, ,uVlr,,' !.! N, "h*. k.Irw.I.. ,ct. DaipMie lit liirnl, ,. .lirl I in, "IIIill' llir ini-ii'in-o
.. V. .,",,101 .all 'I'| nl :ill. .ii..i" n l I"I'r --+* J"'mn. .. aiiiir I"I iit'1'| Hial" II MK* .1"1.1" | It h. c""I'le.'I' I I.I.h..III.
1 .v t,.II.ir'| ::1\.11111.1\ I 1'1.''! I i 1 'u. Al I is." .:
'to, A'__ ....W II,.4"" II..... .Fin. 1 ltr.mil, <4Wines iil.talca u Ills Inv |...... ., .".1 In ml. ," .' )ilni-, I lo |.>-IIII| ,' llml. .. a* I IP I1 mtjnrllv ln.1 ol 1 111'I.al .1,1 1,, aI
"'" ,. -. .,.., ''MOI3ILE : PENSACOLA. FLORIDA. ,llikrl'iriKxl I, for ll t 1..1.1. \ i" I I :;inio .: |1.151,1k Jour:
".A.,.... II. f,Ml, Kit, ALA.i4 RI-mR and Liquors; I .11 "| miniliinf ,l.ill..11 tkinxfor rnilnia-l' omt 5,41., a 4 Hill a- 1>v liun.lrtsU, I at lim ,
II'" .
,mlf'! ...f :. .iii 1, ., .
Inui f..rcHrt n.lnr lisa It
'ii's
.. l.itlti' njiilj.-i-ii, fin-, ,.. '0' ttn (
.-.u,rtv oiMMlHt.lllM.II I' 1'1"la: : : : I I : |hLiI | |laR. n. .r.1'I'i"'I.I 1.,1..1" ..
sr'II'\I.UII.
II. 1'11111.. n m. ra. t.. IIkhll.l-, & Domestic & Sold.PROMPT 'lUniX, ri'ipiiiril, I 1, Ilio '..|iiuinit| '". I a | linile, Hn.. jn.lp ,ilp.l' ; Iml, llo- .i..I..I| |,IH i h.I" .
I J. w i ,inn ,ill "I'I'i-. ..1 l 'Hi i n,> ti" .ii ". ir"' .1.. ,In., ) |.n.Hni nut ,tI..iK.lnn of llii, ,.- I 'r; ami Hm I, iini.lt a ,(past', )". ,
| .1
.rii.Nit..mi. ,inn.I K. II, Per r Kirkbride & son I '11,'' i' "... i ,. .< \I..; *. ;:i |I' ,,i -,." ',,1 I .... "Hintlirm IHI'! >lni.h| >l.Ho" llu, 'I.,hi. I. I I <|;:iiMini I: ::::: ..1 I lii.ii':: a::11"I.a,: : jmlxi. :: :Mm,,. I: ,"4ip"| | cal ,- "1".1 I aistt.s.,II.riiiglpiit, i ( \\Mli, Hi' il i'ss-IisiI I 'nil1) f
,I I. IknnU limit rvliiml Hum, l rili.). alit I. HIP, ,I Tiriilnil ,
:i illirniKli lio-lihl 1 of
J. \"" ,I. ''OJ'. *;. \\lll"'l""lri" I I ". .." ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS a'Ilpli.ll.r I In. .1.,1.1 a.i.l| i illn, rI p ) itmnjoilit
'.. ?. .! \\ 111011.' nho : >to I .r I.. lil. own Jn.lv ,MM,nl I i' nl It 1.11", ,
-< ? 31 33 North Water Street, < 1.11. I hirlh's', Hint i U tin. """ i.r ,HIP |I''... ..1".1.111.\\.. .
IN TillCm \M) \U IMlMOMAN \ InK, llu, 'm. .\1.1,, llu, 'r Iml Ii rIHU \ .. 1."IINOI'.r, | |5p.4 JiiiiriitUlit
lint ,
JUTIlKNI.IIIIKIKKK. :l1"1II'.F1.' \. I 1,1. 1.1.1" aiitnar IS 1"1', 11., | | a. HIII .. orilipi''itnrjutl.ol'lniMI ( ( ,I.II
N. i '"'ft..k..If.ail. J. L: r:mm..nlII ... SULZBACHER BROS., lal I In.'Mini,. I hi a IsiS U 1,1.1 I l h. .kl S lion, I tt .,i. 5 Unit ",tin, p.inl l,..t.In -: ,' 'II'1,11.1, I tlirnujflioullltr 1 p.inn.in .
I AMI Till: ItAltV.Uli nl'iiM. nilj, .1"1.1", llu, ; : :iti.Niinmiii.rin.\ ,; : :: :
irhnr Manlnr' 4 ihn WiWi 1" I 11).11. -< | ,' I.' 1ta.i lji'i" SRi nn: ,I I I.. .|iiisl| > I lu llu .I I riuliJs''lIiaIs
,'u\ ..n,,'.".. O H'rn1 IIHi'tlflI't' .it ii [Mizzle the little rhil.l! is ni the il.mmtic ...",.....my I II "",.'1. I" linn, )'ni Urn sill mioiliirn tin' ." ssilIs|, a. ..ir. Minn, iirlnn; ,;'.I ix.illpul h, iiiS ; Mi hal Hlnlirilir 0
." m'I.Iu : i. ( No U lor" tmy: How the moth of lur life anti liar life .",,,, hula a .. lirohs,, ,limii... ,
:Mi.q. II... ". W.llo: ::11." :. ; I giveR own Mremth''> to .111'1.| ] rt & ".llh I ,,* nallv .Unmi-.m. .ltI.l| nilmi I 'nlIII rnili-.nl I .. Milip| .1 I. 1.1.
: .,.., .'I"l '.i. ""', IniImr .1 I of her I li-SM.il little ounjpiU 'II : |'iniHilt| Hai .< pl l, ami' Irpi| IH.foi-n I lie | | | ,,
?. ,1..1., ,Ml I. l,,r .1 I II. M ill"i', \-';.. I sm Mil I.i l. it'iMiit.n : .. I l luw the clitl.l i::: kirks and! I nml! m"s'! ,' ( fl-c.I.) II4I.a I.MI \. II'.1.011 mil. .In I SI liii pool .a.... 1 ho h..1, ) "0'' i lil.lniiirp.:) i : .4 wtiril::,1 1.r'I'i'oI'I: : : ,: ,' l'
I, |I..r', ? 11.1', I "I .Ml 'n"'.ftF.. \i "l i NASHVILLE TENNESSEE. i.llghr% t allisi,. |h' ..1". .. al l .. I. I......",
"II 'lit-I Ii, In llu'ir lininlili.' Stairatt h'L"I I. I IN liivp, b las'r
... J .1"""". .;'1. ; \ I low the dual And! Iiavi'r. nn.l! I.wi"r |''' ''5 )
Uh I 4 u I: 11.111 .11 1 1 1:1'1:( : .\\:11:0:0\1'\: : "i"AVII.It.'I'I I la ; : CATry .1,1) JI..I :, ; .: ; ;
HIP, rml i l-oiii'll. 11 .. 1.11
him i.r HIP .h'! HiMil. ||
I II! ;"him. a, in j Ili'1515lllitti. Main
:MtllH <
II im |
K ,
II! ril .J.iI II i.jI..Il.; ; I -: : (- Ami! Ml alic lilts anti IONM-S him ami! ]1't'Y'4 1 unit him, nml. t.,ik.ii .1.'II.in. 11.* ,1..1.i .mil.- ,
,
:; .; .. ,,, hrMnn. : KI it nut: IIHT. ifli'll r\.u.r 'tin MIX hen I., iniii)"l.iiniiK I'titivpnlniii. IH Juno 1".1. a rpM.lnll.niHH.iiiiinim.nl ,
care (.f him l Iy d. all l by ni ht.It aliriipl" I trrnuiiiiionhili, we HIT, .
CI.unIi IHni 1; "loir.tlrriioiMfT I 4 INIKI' AMMIKTI: \) .>TON.: \\ 11,1.,1., I Knl.r,,! In. ai," I it womUr. the m.Hlu-r lirruks down? I fir 1 Imk a.lirv I I. hrcsll| I l.i mm. ., I
any |-lmiMnlot.il| a* a 11la51k| I In Hm i"t'|
K/ril.-.. I II I .A. (n.Uit....mI II.I' r.:M M.. .I.:.""H 1".r r). "I I'!U!""!i itniaunlt .11.1 1'")11". HVnll\ AMUIIIMioIR : : Poultry Eggs Butter.Fruits Morn. Ii nli h<"r. I let liver is Kid.! I 1U"r Moml. thin ami! .kiteiyi alu* ....nl.sl I.. Ihi iiiiinlr' )' J.ilirmill.l' nmltin a il*It "lh.I"I., .,1",111".1..1.,1' ".... Ih"'li., I .Inlion fi.rm: :: ritiirlnir: :! I'r.i)|::|,n.. (;...ruliiliitluiiami ; ; ;

.! 'Inltl...*c Nin-. '. I ---- .-. I fiiUpixirlv Yes yes, tMM>rly-very poorly, Give mother I a |Ili>UC! of I I niniilrr I i.Ii.rj) sis, ,,. 'Ilionnl. I fin-. I 1.1 l. ., lljtlil alit I |Ic.5l-c| r ,loriuriilii.n.lKl.iRltp ,-iils,1111"10\ Ilio, |1.'ly ,In hIs *.,|.

I n.\v4iH*. >>. I'mV, .. BURKE l>rm n'I Iten: flillcrt.; ; She tiiT ] Fish & I ir1| I lojinlrfla
,Im.1-uKNiiVTiiHUt..rI .... ,,'II ,. ... 11..1 I r. .... Vegetables Oysters.lcnpr |I.\lt tin. .re. She must h.ie mn'n..>th, or nhe silt l he cunlinm-it oil i"VI\I.I.: .... hIll'II.'I. I ullln, ..li,. ,.,.. : i.: : : : : ;: I II Ia ...'1..II.I..II..I..I.I'h"| .. '
o"I t,, ,,1 I..11' I 11..1. 'uI I 111"101.I IIn.t. I5tl.P'4R' AI( S ''atIi5I4YR RIl ..." ""'. I ';'rtr.I' ', Iron /Mn h-l.a anti loin life, .1"1 I him (tiinki, 'i*, I nn mini, I s n tm lu< rvirinll.lv .h r |I''l'| |, IIINIII. Hm,
) '' wiirn : WORKS saw ., : II.: :: : :
| weary : I
.. mi1ilu .1 I lill.- S I Ininnin : : :
Si nil
.' :I..n. '1 1'." ,"""I" ,,",1"Ull. ( "1'11'r inintrre" iml t> | an | !" t".I."I, I a's lllll Illlkill" I,, al,."v jll.l Hilt Hliimrtr,, Ilirv tan ublniii a
4 ,. iluirfiilnivi( ..iilit'.r., Till till llh.* mothiTS. yi. know, ------\l\ __ ,. ..f.fll.'o. i I. I l ilk,' jn.
'hrM N I'nun'h. 11. .. "nil Hi mint 'nI..IIII. "iltintlm ui 1.,1. IK. ... .. ulionUI. I Imn in.IHitli ;
I l.tvn I
....,ti.:'.,i'"IP.l.'.r n.t. I 1..1..1'I .. '! "'I'' *, ...." "......I IM lit!UK: AI.A1IAM\1 |.m.l, I.. I 1..1". ....,.... or .1 lu.ljii. InKirnf a shIll'|". 1"1,1... |iiilill., ictiUmpiil, I. K"'" !I"K

' ,.1101.I r. Ht ...,,1110- "'I"."" t ,1- Ml .Pal. .. nt. n. l I' tIhk'RRI ..mloft Ii i M:I'i;MM I: ) 51'ill 1-1:unrHi 1O1tAlIIl'IISG8R) I; ) I'I..I..r l I..S.W1.ului 1"1.ill" t .1. -nil.-v "ll" I U. ) Jn.fi.ii MI |.iiimnuiiipil h Dial, SiC. many mtli.iii.iliaU ,
,,It '.. ..,. :Mkhi.-r., Ibmh.r '.1 Who! lie Jobber In 'all Grades '-ur> i It. II r nn.UY1KII.-, I I I n, 11"1'| .. ( t i>IHipnn.i| 1.1."I, InlliPiilil, \\r ion'.I h'n' .li.likp, 5 lo.how ,Hiiiir, |I"..w.In .
4Afll '" HiI I la <>r npilllir .., il..n. hut .'Ii
,. fniiii al ,
r ',11 .I"Im .I. IIIH4inli ". P'- \t. |. I are aiinnlliixlt ,.Mi.l |I" r.1 1,11 Hn' |iVHnpf 'Ihiir fll.w-ii.wn, | '
< .lMml'. l......10..... .: IH.: h :M. "I.'. THE MAPES COMPLETE MANURE. ..111.-liiNun- suit l.v 111 mi. -mm llliiH'r.' IIHIM| nn, IV .Inllm,.nri1 In* .".1.1"11" K<'r.. Mil.la- t'yI..Ishsr( !: : \\liilo, I w4.l .

S. III v .,M.r.lr I" M.>.* .I I"N.M.-.I A.: Id: IIIfli',y ........ ,,' Topacco, I % : OM': ....'n.1 thai I''... IN m.'Ilii........ .: ..". \Vlillu li'1.. .: ... nlili I nlili as hI. h lIla j's-i hi..y" .-".I- Innn .,l hon n liomr, Hi,. oil ha'. .l.il'., I naSa ,,.

; I mi I hn. ",i..r. .null.il..I". I 11 I nil I ..I l Hum"IMllNH I iliHi'nut "' ., mi.,, ) I ililluinlM.ll.MMif ,I .1 HIP. .m.willi HUP ..I nit nil furmormlclilHir
"' .4tTt'i'" ...,." .$"tm Ia, .t AIa. Ci.go.JO. : ," 'hh..I I ,.,. .1 mill, Ml n'in.V .'' 'Inlll"| >.| "... l I. iiiilo| .rrnirukitMutlin .a *, a.1.1.) niiin .. I .", "...1 I Ia
.III. ,,'.,.1 fIT.| nr. M. .tin,,,I Ifl .ri.l' i a'I.. rti. I:i..i.r: : : nil' II.l-I. |< i nn IN: p.iu IIIH' i II ., ,,1 I, 11', 1.1 i.r I HIM nrcimiriil.' I., .s 11.1 It I Ii ...i" > tt m''Ih,) i.r 5 ti.l' fnvor : ami, I
t \AHllNl' .lll| I '4.1' ',,',. .\1'''"' r.Of .,, .,1 I m ,nk., I-.! frH I In.. k. Ilir- .a.-.k...mil' it ii", me, aIls "isl hii. .II.I,, |' iiionilm. 15.11)-i "I haIl U I fiZt! .. ,.. .1| ufniVMll
'
,.>.M :M llll : < ) ,.4: I ... .. ii...11.11. ..:,-.. 'II-. .r.. ,IN-II riliilnrvl.tt; ..".....: will 1 : IN JiLlilli-il \n iiiillnirt, hl l 1"11"1 l 'iii.
tmholir \unrliM..UIII "SoI.\I'Or.\: : A: ATIMI\ (' k,',:|, 'IN.III-T. nn.l' I. ll.r |.i5': N .',in 1.l ImJ, Hrndlicld's( ( I.i.II1llllIC'gtlIll)1 ...l c\ir Mln, .m .., I., isiliti.I., I Iniiil lorln.limi, .. l 5.. 4iiUI fni* ml.n I prpwiilv I in)' ('lain t.
kiilulunr r..n'i-R': ( 'hR I........... -I'.hw.1,4, 1 ,I'4Rr ... I I'...(.li', u,.-o..l. f I .ultli,.. ,,"lA.. .. .5'. r.li., ,ii I In : I ll I l I. iimli-rxliHKl I In In. "". II.". .-,11,111,1.ir, nn.11.I is II, kl for I hi.."h
;' )1..., "T.' '1"lr I ..t $11111\ ..'I.'4 ,""w UtI ,.. ..,...... -A"I>-- 1II""h, ,iS"n ln, 'r. | rye I:.Hi.. of .1,""".. .'\1,1. 1.1., |.1..1| I,, hush |I."i.II" Mil Ha not hIve In
.. ..'I ""..........'''..t. tsry FIrM, 444.1,, ''' t'h( s\-\\ i I. IRa I .141 "". 1.1' .I'.I.V ?-iill < Ai.lli.NM.inr I{ t c) In.li. llu I hll".I", llu. (. ,1.1 mil, "''Ih'J"II.I'.I'"I I I I'5a' .1 lit r.lln" I Iig. his 1 .,1.. if .'nm. I Iof li.w| Unit.,, 5 llipjii.lup> i>r our """.,. Hill
. iiui4.i, ,. ..4"II "..II'h.' MlMII I I 1.1 I: A MI'S I 'I 1'1 l.UM : I IM: .. .. :; I I I ,t iilllluK .
J.M1M4'Uy.i': -- -4-------- r ll 5. tI..' th"t.II, -i"in. i nil ill. | .1"1:11"1'| Hi.* ."... liU, M.ir.nlnK rilillti.unulil : .. ,'r\I.,1 I anaktn, 5 In ",,,'II"1, ur HmSanitary

I-. t:. tLA' t.MKPK_. "' ...., I Railroad Lands. 4'A.mil I,,"'mil,!.iiilII, l.Il', 'r.riiilninnr, ...." ..r u.s-s., "..iml.l.l, "Mri'llf t iuv ..fir.mial :..0 n tprl',| || : : nil ll.-' | -rliilnlnK' I I \"lh..1, I SItu:U,"-il-, ..1,1'11,1, I "lt'. l IN I.riniiN'II,',1 liini| il.nil.li., llnl ''' .i.li. I'
'I ( ) is a r. i-: \ .'i.1.: ... : :.. I.'r lli, lll.r ,,
.n, !.' |1"1"r .1.11I.' .. 10.rii.K.IllfHilni. Iii, a, .1. ii.iiil., ; .
24. .. fnu for llolrnn.Mirlnli..in.riilNn.riM "
II A. linix.r : ; hrra-lSi I Ml. 'IN."IliaiiR. ,.1.! .1. iaialigs'r| | .
MmInli .11' ,II .h..s.a. liii, '.uI-l.ly l| | l if. . ".. ... .I Iiiiirotriiuiil4.N |" .
: : : .I :; ; ,. .. .. .. ra, Hi, Main ".lli--r .
M i 'hi -- I'lilllllll"ll.| .la. .. nloIn ., IVMmh/ ... ... 1"\III" 1"Ili"l >. .
1 % %lim 4 lu I"'.t.I' > Slaa n, .aalaai. .l lIars ... | it. '11m, a-li. "
t 11n l linn-rut.
BOILER I <;,.&.-. ,..,,,/.. A Mill. I I.,in,. vf IlaiMi-l ..'. .,.. ",. .."" ". ., MI MI .of 4'.,"gr-..n,1, 1"II''lhl'j,, 'hn'iIs.sia' IHI ,,
MoOh J. II. 11: HIM: I 1'1', I '. i \v. J. VAN: Kiln & co., ,iil.! ".lnaaa. h."nl'5. ......1, "..o.. I..' .,........ ........... .I't.: Ii.liIllaii.. ""-nlli .\lonir I .I l.i 1'.lhal Hit loan. 'II I In. .I'I"1| M"i"ni> l.i linvn mini. on u.al .
p
W IK :MAllAr NHJ.it .. ,ilJl' .t.:-lll" I.H.. IIAIMMJt, MlNlUI-I : ,,, .: ...il : 1".I. "",1 )I.> tin* n i,11..11.1| tan.11. liki-fi.i UN|, I"* MIIMIII U r |".n.ll) ai| .
S'.i.KiiP .
-- .. VNUShjet I ml. IIION. )'.\\1)11\ \ miNII :. riMH .: ._ .,.aill... 5,. ril1IOhlil(8' ,. liIP."il.ltssal.-, ,f i.llli' ,-III, .. ..1 I |I.,4i. I.H I Hi l "i |..-.N un I Im rsila.hts's': .at halt, a (l'n..hl"l" I hiss "a ",,.1 titan, sit|' ami'
---- - .
.. ><>. II, I *> .
.IOC" nalLuf| tin-irUHIIMI. .
| I I. \ \"l. S 1I11.I I Iliill'Ht\\\ i.wn "I" nr .I lift, Ih,i.e. Miilioiit,, .,. tin-llnallun, |1111h.I s-lip' l"I..I..r| 5rhhi. .111"
Iw.-h. ..""" % T'' ""I'A" ".,,'Hlu 0' ;'. It. Brick and Brick Work. ..11"" Ir., SUI"'. Hi.1, 'im. I Inu.l .I in".r. 5 Hit. "l"il. I" ''''''"'nl In a
P. II.. in lkt.I\ lrll.,".' II.M ..fl ', Iron I In.a..oli'. ..... t'I."I, ,. LlilHJt 1,1.n.hiS| | mi inn IIII-H,1..,. I.;,.. II mill, ",'u-'t' looir Hiati n.iinl 'lni, |1..rl'imiil.in. \
In
.\.II. ir\l.t:\ : : J.... lilt j' mm MHIIU KliiiiKiiu-) |l.ailii1i1.ir' t.'iis.I'sIira.I .
not(lil nit ''''''.lowni.MilN: llUl..ir, 5iaal| lu all h U aU aIn 1
A. V 111. ",!.. *'.: .. t,,:> Ilt..I. ,. u lPi'IlM SIll F. llll5' I.. _llhlI ..-.rp 1lt' ."., l.ut ll.l. 1'11""DO I. "',.1-i. I I nut, I Iniintii, niilnril. fur lilnl. lo IN- IN .niri-il .".1 .1,1,1' for, ""' jn.t,)

KnlKlit' ir lion. rplll MIMEvlliM-ll; I in.nlilNlNX 'N; n..t ,.... ..". r.. ..'...,, II...,.. to .., In.l.. in,.i.ilrfr.ifllni II. now HmMiillallnn, i.r Hit illy' .".1 ii...
: : .h.lat.1 ..
1 ; : ; : : ..hIs.'rlw. I If mil Jinljii "if>.1.|.l' llti",
tl Nt.IlK nUn.r I IVn-n.v.n| mill .
........ 'h W..I'I,.I'."".. 1-11.1- ,.. |lgl.ltlSIIn'a l >l 'I hull a a J".II".1 .. ,'ar .n.-, .,. Ills an, isis.-
: .. .:tJ.I: 1 7 c>:- k.S.j : yuirNDwiIVyifr'n 11."" ) y alIaS Iiha'rs'ah. 'hI I Im, prevail me air
Vui .. Jail's H ilolel nMOHEI'S Iii I I llni' IHU, | 1111111mnl". i. r> Ii. ,| '. I
S J .
: I t. t lilin-N, llii,..-tii.lof il .
II. It. \1.:11: : t : I IXD ul .liarsIm .
A : liii. lnl.i-l
.. ; : : I auiiiini r,
II.,. _. ( 0:111'111'01&S: : (: I' III II/.hi:UI S. bra ., ...a S.-a, .. h alLi.iaiIaaral. iiIii lie ilionni I'S-l i-oiiiili i,-a, I Iii mariliiiN, nfilim liny .1. .
,. .. .
-- ,. ... -. ... L .",'r,. ''n.. I inn.I I IN* a iinwl'. I 5Ifuil5fiih, .man, .li-n rumor Moull ilirimyninny
.. .... .. .. ,.. 4. I.n. '. '.. .". .11.. '.. salal '4-al. 5aii4t4 .- ( nml lown '. .1,1.. ', mil, I :::: : : : ; : .rle
. .IKt' : "ii, 11,10", ..... .uwl. liIiR ,.II ,01' ".i, kIii.l. ...a.r.ag. Ima.I. I.I..... I I.N...... I.. .,. "niu) ira, r Inil.i.l.ir. ,In r.sli uiliirwlio, limn very of lln. .f.ii.l. I h"I". | I losS ?Siw Or

:Mils. i. r: linirmlii. ,. :,. ..I..h, nl' 7:.11 d..' j jj J. Gitey : ,liii 01 I i" ill h..lolo..IN. 1'' o "ily run,111'01.' .","11' ..1"111.I is.aSSlinrSI.air. kinlly, luwnriU. Hi,... "lio, Intro <..nr.inil I.,.",. I IKK, f..l in.M, "|ii.ruNi.| nil this, mmImlM1" .

...i.M.r.Uitt.. .. 11,111.' ..jJ'i.V.VxJM & : .41. Ii,.",'rniiH nl Ml.. I.I..II. 't'aIh.Ii4' .-... .1 Miiii-ri.il.iiiriiiiniiitif.lmiill, ,,, "NII I J Ointment | nr < oMliiiU, ""..r. liiulllN, itN.n| IIm,, .,,,'h .i r .iili.lnnllal, will :linn, ;!IMK-II'"'""' In All vnin I i:llml, nnliM, ,MI' liiish II;is'-|.;lly im,

... & 0 OMMIC: ST.. I IV-i I ".fnf..r. liii nil.,null.r.ii,'r- nrur* mnl 'H' >l.nully |UUIIHII|, | .<.. .
f at | < ,
\\ liMur IH m,'III.. "PI'l'' |'| tin* nailitr I. ." can Iw ki pi' In a HiruiiKlily lu'altliyami p
t..I..r.........|..."_. Vi:-4lJM'hVtili : n. t'. \ (UIlI//..: Alu\. PINKfoi.A.. : 1.1\ ...". i : '' : ."'.; ," .!"i: ':: ,'r. \\ llli 'many .., HM-M. .illjs-lat. I Hiurnvpaw |.'llml 5 lnaNai| | his-f.-,. -...Ii a |is'hgr l| .. .unit;) iiitHlilliin::: :lliruiiKn, I llwaiimim :: :: .
', ft(4 I "I.hlII. I ''JITi III.: -kill' :: I.TT; |. "II l""n: UH nt l.ru.t llm, nr-tiroil, mil .r, ",i.h.I Hit. |uf.'iil' I. ,II," tinu, I.. ..1"1ln
: """ ; :. ., annll lllia railwaymrirnllon .
| !'I at". 1M'I': I k'nlihl,\lli ..".' I m, nn, itpnI II'I.....' I".n %V.tk .., all 1'\ bl1'I'I.Y I (>II" 111:11\4: l H\Mi ,.::.' .",.a'. '. ....1 /.,. .'..' .of I.....1. : a ay I"...I lia, rinnii' l' IH .1"11",1 I R' .1.1..| .wmil I Im nut have rr"- .1!.1I J"N'' a hal SI" ..10 t..lo .a.ssii

11.11. III4i$ P'iflit. I KluKMimi. ...,..k.'. ll<' Miriam: |Niin4l. | ') ,,,, ... ..hl. a
,I'. ( HI his llrl.k \.1. II. illliimili. is MruUli., Hn-Ir ullliw
I \ OiliE.-I"" i : : : ; | | | .
4. ;:; : .
,'lId..I.. ,triiM .".k a |ntlili). ; i.-ry ba.l., In tsar Ilin |N..illn ItiiiiKliI In INI .. raiy tnalli. \\n
.( :II... <'. SItS It.ili .. .
0. .II4. Ir..pth4rea' .III..I. laltniii ..i.l 11 .f tinhUlo '
It'' P. tI IM.Imily nn r ,
I. I I 1'. "u. Ii." .IRI ""If t."I0.. I-I nt )I. t'. IhlKiil.. .<' Mill INI .. ... ,.... .,..,. ry ; ..m'I., H.IN 'iii.-HUM Inn., IIn. P 1.vI I. .. r.irlnuatily .1..1"1 atluiKlli
........." .1.. .".11(1'. ... 3. k. 'I'I'I "' 1 'rio-<.. I-I. .n,.rl.... I .I. I k. I I'. ii. I II..). ',.i.i. ii ill r.-.m.. 1 I''..',.'1 II ull.-ull.Ni, ,. 1.1.. .1.1" .. 1..Hl.lalun-s huh ",:""I I) ull of IlioIIIMV h.i mil inn, Ii |-r,.f..r II it WII"1"-. i'v.'.(1..1", .5555115. Haul

I.4u. j. i'. hlIIC1': :, I 111101:1: : 4411111 IauIlIIII.I: : : llllllll, 11.1 |1.1.1| | Hll.llll I |his| |, 11. .0'.h."III. ",,tl.". ll. an no, loiijfiir INI ..1,1. a* ur

I. ..,. \. r ..."".. .>..1 i ..',;.ur'h' '! y:. -(".", ..."., :1 'I'; .I'I: \II\ .;iriii: : Is'I:4.laii.i' ; : I'UNI: MlilltM! '> I II I II.Hill.JOHNSON'S imii.il, aru,( .,,,a-I Ivi.* iiiii.liinllv' Im. .1 I IH 1..r,111. a jiulip 01., hailinnIP .1.1. llml we tliw. niir ijr'. In uiilyigliU '
'I,'I", m.. at.MilMInt. IIIII.. I I .1 I" ASP MIIII' MAil PA"1t """. J. BRADFIELD i ll tin,.ruli .,' hi. lila I., isii-a'jil| nofivi.r ....1 irluw tu an. lIsa 1.1.

J.I.I11.. .: \\1111 I. Boardin[ & Lodio! [by Day or eel "... ,An,,id I'...< -*, t A >, il 1. .
k .
II KX .. ... I.AI' .
I.I '11 :.: 1.1! 1% ". \1'11I.11.\ .I.', I'r''t. k' .-- --- .- .. fiii) |I..a l.r tin Ir h-I.ihl-, 1 Niljra. I II I,.Jii.li- .".h I tlii'ir roinl.animiKiriii.l So |l'r"v."I"' '.I..I. Ini. |I.. poiiiU.ilunl

)MUM>nlt. < 1',1" .... frn.n.U .11,1 .1"1".1..1.| ) ,. Me know 'udh as hat watt ant,
... No IX: r'. 11 .\. :M.' 1 M..h.I..I. '. I, 'linn, I I.* aiuillirr |NII| lN.ll.-r, of .(nil rh'"i, i.r
niiil.lu U lu % I i? t ".1. nil flu I IhllK" M.r a y.lini ,/
P,., i IR II.I 1.1 n":10'h: : 'l'I'U\.fooI: 111'\01.\: Ii T.JJtily : : .111'1.11. < IMO, l.ram, Ii nf .,I. I l.il.lni.. .. '..11 .. i H hl'h I. ,,, la Im iiti.'I.N.kilVi., g.trliiii'i. r.. .,1 hip, a more 'lliruiiKliun.l .

,| H --l"| 4. I'. U. hR1.....,,......1\" '\ .."f"M"l I ISI. :tI:> ) .bl.I'I, nilMiii, st lninl,1.1 l awnkrn ai'I I .. I inn,'Ii il I." n I'. lim, u-or. .., ullii'It'nl.,lrni":1, ami ...' *. -
....I4SIIUI, ,..1..1" MI" "'. M.I EROFENSACOLA ANT'S BANK Boor Hall U. A. ..II.I:Mill;llll.:. ,lisp l of lut I"' N-llor( rou inutli morn.1'
.4; .\. l.tIII': I Tivoli III.ll""I.. inry |1'")rr.II ,", l5'sj .",1"1.1".1, is-s "' l.hi' .1.) .
I n.? J.JIIR.UII. "'" .I.: J.im.Ji-lv. ..mnn.In.. .'. 1.11.1. ylrltiK fii,* |I'. MW |I'i Iii Iml ,lln.miUH.iu, In..I rrmiiliia. that U,", Hit* iimn IIs.h.I ll may bo mlI, llmtttlilla
-- I ah're, l I. IIIIH ll lu iN.ili.ma.. amnl
I-:III'ka'I: '';I No. 1. IOJTM $ I 1'.1 ,llI-sr, hy .lialvvrr iianiu li" assay avurat/i.' man, V' NI'tally ir In INIUIIIMa ,, ,
I | i.r Tut all\ 'Ilia lin >ruvi.iiiuiiUanuKVNlv.1
.. i II"( T ..I". .-"I..hq., alt". I" II' Grand Rendezvous In Pensaculi J. I! PORTER I I., ,ralltil wln. .*. rfal .1 lor |
Inll. |>|lm.r.B ,1I.Ii.r.,, .1.1I -1' N W Pn ho1rh l h Gallery I .a M I.N "" |I.N rMin |lousy I', a ."I .Ills I rnlln.itI, iinuaar. ur tuiili'ui|>luloil hat IINc.Inn

.1.'.t.IIU:1'WUIH: : p:1'I: ." .1' I .t'kl!, .. It I. a Ilk( I II". al |l.r.|nrty fur loailun' 'll.U. "".) |, In,IM-V..> llml, Hm '....1.|m.. U K'in ''. .Unl' uu ,hIss airy liimliralnrmuHirro.

KAi.IiIILI-II. RII.IL..1, !I t 1..V, L \. I ..II.i ', ,t.b.I. .... U uul, ', a inilnrxlu.Inn ,, i liilnlliiiin, ," aill.iiiur, 'llmronilIflmU al Hm. rtiinniaml ..f ,She cliv' ,
.JtLl. s c4.1mo41 .i.I I ) ,IK. Im. ..In,..' .1 ,
-t'11010-1'( :: r 0 no |lIla n
.
... .11.
1I..I.lh'lI iisi IRRIIIi. .\.... "' :.eh. .. S550.000.:! : i- haul ''ha. It .l.U In nuimiluii IN.UII-II, In nilrll.iil.IU, 111foHiin ."tftll"I.", "."r goal .IN.HM>. ..

.. --ii I IIttt' ' I II.'\I' itII. ; I'" \\ISM: : 1.1'11'11"Sit\: I' '. In Lmiu "I.IH.I ,hail I, ,"I.I U ,' .Ii. II.U i atiM', ....11.. aniuniit nf ,... 1..1 s.sutify soar
: '' : I. 5 )
.RhIItttIII, IlI'II. I \\lll It ..,l Il.v. .,wl 'll Y.4ins TUUTOXTo ".A"" "A'< U..rt .llhl
,.".." 1.1.1. i-P .-h.-z.'. M..L4'aI.RII Al' .1 Illll flt\ IH'''"J/IAw'l' MM.. .1.ul.II.i.| In .....01.| !.n< .lMrin "I I: ,11'v"r .-i.s"h,* 1111.1.1, form ui' ..HIM, I .. .IHuiul, liuwotrr -
.I".I
--. --- -- whb. olrbllj ht.lt'll.ll I.Li\.s <>>' ill: ..:.:/ IIAMMIM 'ItH: "WIS.iISI ( '4 IMS, ftiiuwliilK" sit ll sari riailmilllii.ublii -".. ,., 111. I .li.fiarl ]>.. ., h..I,1 II,. iai! ; tu anililyami |
.(. I.t. Till: H.iiXTliIS\ Mini I (l'.aIxr.ti.tXPL'4 : i HVItL .M Jl ," wiil ilraiuaxn al
I.II" ARt rt>
A.RR j | it
..(4'CI..I1 11t..rYllh' K llllHIIM-. 1'.MII'M'I.INH, II':MHAM 'ta..)'inr. au| ll wai .I""I.| \hut till. '/ She i>r I II." |1"1.1.| ., "| .
ll. ". 111.IK', ..l..Hi .!',' "'ItiI* 'It I"- 'I'I 1-- a,,, J : :' ) J'Ios-1-i.'i;: n-' i'ivi : ('NNT"" \ .. err) (mall "-IN n-*, Iml In anal Ii a mail
-I "I .. ."lh' 1.i I.) lim linn. I'ualm hliimy, lu > *|H4iliu ,.I U .". suit ..
.. ..riHi.IM.nl", II.i '1 I.JI. 10 '' I .Iiy ""I"I.II"f nrr is. will |I." .'nt lim .ll.HNl.iijj ol "
.t4' : !1'0!!: I S.; ..."'. 4K-ritJ.i.iK| .,. ..lill.In.* nr nilntl.. Ill a.. mal| 'ii"r..nt ,.1.-.1. \sIii.iallwaa.ls. ....II. I ) H..AI.S; OF AlL \ .\ I IEINI4cttii : I I HiDllliliiSiiiuli, *, I., INI, in VIIKIII In ,iln.lru) \<< ,: .-.... I il our ..,.1.1 'l.tlll |I."U" ufllii cily .1..1"1 ,

flfl4)VN. l....,i.<....1. l ,,.. ,It.,... |I-4r-.l l., aid III.li is LaiRs. ,. r all,""".. "'.'H"' ,'*! .'l.-.l, o.lli,, *KII I.KtlKUN, hut huh', ami HIP lurgn a. mil oljii-lix 1"111,1. ..."I I his. unltirull} ,) rain, : 1".11", I .I"I.t| miss. ".1
.v. fir if K.IIIIIK t.i.4. ilitur n of Hullrk.l.lrMi ,llH-.....lul.lMlu'K. .. Ill. .--'i--,4k-al .I4.N.U. l wll'h .hal"icr I..I "I gi'sliiig .1.1 hI.. KI"
,. iir''a.. 5|I-wl .1..1). ,1..1.,1. llion.li 11.1,111" |1..1..1.1 riilirUliu.lH liif. : lint 5511SI5'ii t I Hi.flan. ,'sssSesI.l.ILSc.I ,1 .
W. Collins (mu nt. IL.-'mis Duell iil.ullU| "."ilrfvaliil I 'I 5.- l.auuilii-r. .hir's Shall In Hltlililloinsi'uf ,
| I an iirrul umlilun P
| ) \ "r..I.y
Georgo DI(511 \ IMJ i :
I' II 1:1 :
t Inrluik r'.q-ul..l ISa,. I I II I
UH Al" .ttI.I Infoiinii. ) Hint, I !I..nMwlu : I". I.|his's will UiNir.itII r.ir llu. jg'a.h! ami .ullklunl 5-LaaIi IIalII.s

It,,, .. f......' IRis) ... II' 1IIIMl'4 ,Ill ItillIf 1"41. I MtimlliNalllU, .. In II.. HlaU) olovta. !. |.. lu.lor-, ll I Isi Klalior e I I. tur> hi"llu Itionny '0>|N.mllleaiinol .
", : I'" A..H'" ....,,,.. M.... II 45II (:'J 0. "I..a S INI ili-iil.1 llul ttrieU'
p *' P ni" I. II.I man sly' ,..._')l.. ..\I I I .iilu"i iinivrniliiiiN. allis I... lln-r-, unr ,
cn.1'.1'1 I.IUN arc In WOPNI .anllary i-nmllllun' lIsa
\"III"oi.\I\t.I: ...........,. ".J.4.N A. \\ .lk. r. t l'lH \ MIErM: Iha.". I. |I.a.w. are only, ,If' ,, Hm .. i of loinx lulluiinllal |ailhiIha.ss.| I llu.y burn iNsiifir MHIM Hum 'HutIn .

( -. ... ...,,. 1'ulnrxi.al lnl.uul.-n.-U' ..,"...". ....,. In IIIWH nr 1"1..1.11", |. Mliun* II I will kimttHllial ,IliU ala.a'ti'a| | i.riunut I ,>vy ..1". Lava .k'fi Hm' rumlwataruli

B t n n hci,1kcr A I it .Iw I 1'1' XuiiFrator EUROPEAN HOTEL Trimti-'ilk, I1.* r.iilroa.1 |1'1.1"' | a. liiwU iml .. I |>iilnlion, I lia. INI.H Iari.-hy |m"- of \.>m\: ...,. ami 1 'holeaj. tv.H liliavml .

n I -- .- -. _. -- ----- I Jan ::111.-Is I hula, l ha liul.ln .l., ...in., .ul. 1lil. ..tillIrlLclli ,bh'a-sI I | l.v initiNm) nf every |Nillilral is,,... li...v.. lx-...air. iii-rally nllhy, wlirte"I..h'a'.aShhd ISiS| flirt|

Sew Machines .. rrailira* airy lonl.' ".I.llh.| II'.IY| .,,11..1..1| carry ..1..1. UH "'... I Im .1"1., la C".I"| .iu.. util.a

\ & .Monroe -a.- HASH .".IM'" ... IM e) akiinIl.isIlyisrs" Inlni 1'"I"n. In U.I. lu rrlll.al JI.r..... .11. raiss. 'I I\ bo Knllir, luu, .lly

Palafox Street, I ox NliT M. FRACIS by Kna rlhruisl I "'\|1..11..1 |1ih.iisis. an- .. ..rnlinnl to ml Iraullitf l, Iml wor.l i.r all U tlm
,
a 11- .; I II: TH i'.RITIIrP' I4E.l.I.W.4I. iNV.. .... 'ivDRY :EcO -t: I III'I'I"l1't a lila-I.. .iiniiy ra...lisa l.. .alrra, I linviru.In.1| >-."., nr INWU ruriil.liiil, wildIxMikanflilauk inl.il, ,Iknl iliirlntf I I... |.nvilliil I.Iur I uf Ihrmiglunilll.a h V
I = rlly Hm as H.ronliiK
PUBLIC SQUARE'Talso Tnilor iblntuM frum Io5 ,
Opposite' t'Io..IoI"-1" ,1. : |N.ruiil. .1"1 |1'._ .hl.,1, Ilirjr mnlI :Hie:: Kirlotf I TiiU< Ih,. n-nu-r, tit Ihunlrurl

'( I la-alp" __n I Ii I I { ( :HODSGE0CEEIES I lArrtPqWa.iia.k' SI,.".",. "* phlln a I al'Ion In aid IM lit. COM.Inn ,I.. hill "I' .' a "I,,,.,.'. tuilliii, .,.1 Iliu. Ou souse i>r Ih. aLl. >,lr* U ,Ihsiaissuousila
( ; 11I.11 I'.rrox'1T4t.clJi. : lirir .. .JluIU U nrrlalnly uwniurlliy .4 .liar.hia.lr, Sb. or .lo a vary mrkiiM auti I 1..01.1.
|
I | 1'.1..1.. .1"1. I
;;;; ;; i -. .114..t! &H.I- --- I u.- ... rt..A.; o I4.ta.. 1\ ,..) is irrvn,iire I lli., ii,. |.nwiHUuliuaLtiitfllio I .|nvilllt. _I'r ui .., amimul or ..In- a uiui: iiiilutiwi-llu. ..tor| or lhiNaliiKvrif.Ul.li. | .

.lm Shoes! $.s.i.k., .4 i.. si-wi... I 4 I4h&a& .1..,. ..tfin. ... unrl.n ..L,... I r.. ..".",. I Iroin Ilii-!rearml .li...1 I hIs wav, s'ervwh.'ra.miller: awl rtfu. IU |IHJ(

NO P NT NO PAY 5(4' 1:0..11.), (101)" mik( ,.i .......11.. ..'.htl.tlaaa. html,. ili.,_. Ilii. .1.| >.liun whhJi.ihgeo a I! imiHiiiaikin. .. |ruiunl l l I.) taIiiaicalR | i All .hIll.l ... ibanKixl, Slit onlyiMlurtt

SETU' IUI'AlltU': '. I ,R4k1.Rfr.lS..p..dIR0.In.. otiUkinI.A | ,. ifUlalor, lisa a...1.( ...' oflim ...> man .., lint (trly, lull.Ivolill.ilMl.il ,! :has I.aip'a.illsiu l| uN-n.| ; but, Ui:
Min.Central .
M. II 1.11 .
_. Ynlestra Building \\ .. (sail % rnl') eiubaiketl IN llMftiuu
0112-1. r. IIM ... | U jn. rUi Ml tl.iMH aInillvr :
al 11.!.*. of I*. Ir"IN r. .l.1a'4 NII .|I" "I IL.I, '., they .
1'.aisrliOor.Aunt I Illicit) l lay tIm arirumenl Malt I awl a mi-lti...1.) I. "I. .|1'.I,1|
-- -- -- \ PAENTIIIttSkR'I S. l.tX: ,(.\'OI.\. UJIIUlI.\ XrrrS..jd.' lIaRS.. '.11. I". .liul.1.I wuri.ha I .'I-hll.| 1oJ
\ a-ln
|I"Y. liii," an 1..II..J"I.I.ry. ...1 HM.| hush ll.mlliiin i.f HID r.-I.| .* .y a ....11.. |I"I|N"r. of ,Hut luwai |Nnr.

Not it-(' knnkal. .Iktkr. a, ('oat- - -.- ..- -- H.-HII. w.'..' ..I'.t.' ,., Hi-. sal.1 1 I'.ar. ,II,. (ifl, llmiigll noHlinuxl hum r.lr lonr I Inn .....1.1..,.I I.wlutll) *i.I .1|,.* lutin. il. .....a. llu-y, say, ll will ,lv. .

\ ............ I'. .4 11".1.' W'. 4C. .4. ..h .....11... liimir .1,.."ul, 'IjtrirM .ImeI ...IIS.II allxNw ) wulUlo U I. oili.. ,,. il< jji.II.l |II, li..li..r llM mri>Nralluu4.. 'I lit Hum .lItl 1'1,111.1 lo l.ut tbtIr.lml.IM .
4LI'.iI lit IM-ttltM M\ H'lfM"I : ". "I I' II ......"...,*.. JR In pa. .Mk. ll "sipa> i jna Hi>" r t,, ii.. ... ,Ulun House app'M", (lie Int. InffiiPmbU ..Ihl-Iah .. lion. .| : I.I Uir.iuall) kliamlliy H.. | Hi,."0.1.111.I .
I :. ., P.-. 4air 't.aah'I .. ; :: :i. : .. W ..
et 'tIRI! 11 W 1.i.ij.- lull. H < I III 4,1-IllIp 10".1' I I.SSIUL.| .Ialar.. -- IliiuIH k'il k r. ami( |1a.iiih-la.u. 'Hm r.iluri* .r al ,
I 14.IRI.1 ..,.. U mill 'n. >-* rj H way Kraul Dial bilUr. tliu ., iiiouili. for Ihb wurk lair,
I', .1 Uoutrbar la...J. Ililub ,
(il I -t I 1111:0: I 1:1\: I 111.\ VI..-H 'I'I .M." '. IJU.faIIAfO.: I Coma and See U.I! MAI'IANNA: UIUII\ U (1'0. but It olTur HO ualbalKm,..r .!lol ir hisS /hau.hrmh-, ..r HM .'.... ... CUUMMIHMJ. || .Uuul.l btjfiH uu. I at

I. ,I< ........of .-'" pI 1.9 -4IHutchinson & Co. injury, "hkll.| iluiM "'. |>ul>li<'. .1.1..1. Hi. ."." rurrislly ." .*.
Iarlad 0
>'t"f \ .::11\ I ll l\>: nil" K ......11II... I' I I -- o.Ir.aIIp Jco Ililn .. .,.1.1.11'.1..1, | | |. .\.II.J'.I..ur ".,..... Tim rlly Kovrrmuont I. uotll b lri
|
.. --- ( .4PNCeISI .. .tua4..a.. y.ltnu, an.I lining a hal Hu-y ranl.il.rluir a %'isaisrLIIa, hal ur wbal ll baa, Jilts,
lIu IIt'. 4ZiItI4i.. 44(4.1EIoRIsEs..10..1. I & Acosta c. : .1..1).. hue hriv1ia'his'4| 5-14.\" f 4 Illn ... rn.l, lint, l,|1" lie Hi .......* |HM>lbl. .1.| | lNirtpru.lv.1

C 1YPcNFr1w1 I.sitIa.I .._ :!i.... .) ...,.1..1.. i... 1.1! IliU ru..Mi tluM.. .. t rl., j '' liiiitf Hu-y hfiv* lwn 5 In nuili "a | Hm uuilury mu.llkm ut

: I L. -_...*. ... T. W. *. '. U. IIUl. ..klN..Wl lul.U. 11.1..1| | mill tar" Ujlta ....... Merchant, .(.... |.I.I..a l frM, lr4M>|.... ... I[, |:| nilituril: thai tlmir rMuH .1.1.1..1.1 I .ll I U auiwllituK on is ki -liwacauuul

;; ...A. .... ..- .*,...U>. Commision Mil elevalt HM. lulu. a 5h"-'k.| nf ,I I,., '. ".1... Tuo, al ts'isas, .rHm I air.u-Jluu", awuiiuHikal urlinrUiuuukHi
\l..4l. !II a;I"1.: < ",It''lfI'AIII.t; I Brickhland Plasterer.k .I).<-,.I I .Iu4.H._.*....<.. d 1..1 MBnu-nlal 1 only | ...' HM Ui-.t .. UIHl lu rtfuw luuHoy for
:. AI.I. UINI<4 () I"* ,...110 '" ,., *ip.4aaia.I.. I..ia. *rh.sSaarary, but .1,1. uuH.lrriU ,1|,"| uii.1 l.1..1.. il".in.| lo must) sasla a |.1".1..1.1.| l ba. allly a. fort

Carriages and Duggles.. ftVaUCTGROCIBIQlhim Sari I. llulr pearly Uauwca Ajcaln4uib ,HM .bnli. ,.. I.nl Al Hm ab.k M ilcrliu las |.usi-Iu.s'u.l .
.......... ,.... d inr la imbvlie FUKXITUKK. STAPLE .. ..ll..I..1 .. .
Terms 31.50' Day bu.1_ arranjn-iuciiU .. HMrotHiaMur. ur It )a.V, fvr wtrrjl ). | .1..I.li.vlllMilr cwl. U* fur.luuaUly
I ... .. ... ... .. per kmiw wballiuurvvruifuUa.fiibaiiK
'N tR 4.IRi.' .Ih I I iikh l iU rWHtalU| ut Hm varUuia rurimra.Ikiwliavt
: .I.i..Ih.f.l.P.4' 'I ,.11- a. I Mirbli. I 81.1. )flllfi4 $544 Mall l'aN-r'!| ainllmlotr ...- / I. t4lrJ.: TI"'n .1, .L. r.yIPM UMHiatlikaK'., l. ,Ul riulit* "* wish I wlial wi.sIs I '" bullano
: : .
: ;
: ... licit '.P.14 a. Law u L.'., ln._...rtk.. .lik 'lb. II.4.-I .. *.. biral .rl.ll. I... w"1 MHim fuuritf aribm. liana hat !iise |1..1.1| | .
VITIIi I (;nle ( maunrr.i I :::4" I. ; ._ frm I.. b" an .| HM |part I ut ,Ikciu .. llwr. l fur tiMxlt-ral,* .dt-cllv .
OlMMt.U. I I\L MKi! bIMi'liI.i' l'r | atleMMi f Si'I| M nil ark 1. I II .,1I'hr.l-1 la)** IJrry.ll ....w. ... ., | n. ".1 uuc .
TOMI1- t-ET AM! ALL I akt. ...... I J4. C { I/O '. Ih.prs.hrl| ( ; I.", ll ..0 |ha.> rlrarlv luUMN-oitliuwaiu-r lilto Hm iiUitfra .. wuucr, thiir.t.arc. w *l wmk Ib*
'I i 1' n u">" i IH i..Il ot vim I WI nulN-M. Kiawlaaii.. tt Pa.J'.IL.IhIX .*... p ... r ..... S. Ia.a cutd Yo ba-S. ..a. I.pr.rtasd I,.!, utrr. thai aIry p1.! with tart ,Sisal ll la a HKWuuKl.lv tniinilUxlUIN U>ltr. Ib* iirNvull I: Hum I fur
) .:Ml tUWIIII: : \ aa a1 ... 11am-... .' WI. >H oHiulrjr Ibal all rlo U laaUakk Oil wiallmr awi-U-rnlu,
IIrif l..w 11...,*. ''KJSI !lL" .1"-I. .,11 Mt.| HM U.JIy Jlir.wnl mailer .I .. I
I .I .
.
b7L'1I'.a.m.4i haIw'aiaas
... ..... |_ tt-m U144 b. II.4.-I. will pesos. miaiailiiitf. I. anil .r..I. MHWM ..1.
1 k-.I. .. lit ''II,. I I. II Uo'"Lll'rL. .1)11: :' I t. A M'MULIV: J .kl4mJs'j .. .. ..> Till xrn4iaA| I I......rH>iNr..,,IN*.*., I't-iiMftx.ilvi. 1.'lurl... uf mufrrrliiK Hm* glfn MIMM .fll.,. IUy MM ut IbuM rlluK. "U for Ib* laMtwiw. will .... ..l I IbU wtnk .

..M4: ry Ral. "I.'..Rl.-.......r'Ia.(..11.'' (44'4 41R'4' .... lIoa" 4slj I W4ss A. A. .AU10l> li....'i. ,'..4 1J.., 1.. a. 1/wlUkUiia. Ik* .11.. .* 1 "I!," Ui..,. Ivt.atistisns I"r.QIl1UUt14 .
L '

.. -.IIXtl \ : re,ut! of in, h. ...1!, m I,lild\ tl ( OPIUIf ShWtulratnll : IHI.tu n cli OF:: \:
lV" riTITll\ll| TIFI'tOr.t. :
\IIM"Hr .: ".:!" Ht\.: C. A | | \lh'I\\"y gin ,belter .. for lhr ol.ilng I

(i'.i\ iTowmwialOW \ \ \ '1.1'u I"rTI II\: Alll.rkllllIkm .r,'at ;. lm ,'.itf riAit tialti' t. ;nt.I'I"rill.: taliionf Hm 'laud, .u. InvollinHioi" : : i "".
at H HMiax t tt The the I ocallrd'oplali
.
.11.1:111.
nim1me r"u.r
,tilliiii ,, IM. "r '; A ." einh, *,i-1 In I In .r.lotn. .n,1 I the

il'I i m|'fi.".i n' (Inn, .,'I meatreru ,' ,rl.nl".II.'ralk-d.x'Irin.Whiml lh.1.1., ir jnt, run, .itand 't.,M.r," IH t mi' .' ? 'IT fr \al value of ll.i! people I : lltlnv I think.1 onIt ; on lhfarl|the Ir fa..Hm I that" mlbtalnadrihonnln tin' II I'',, .WI; \ .''ai ; I 'I.

,, 11\ Till ,,I li" i I"" i I. ti ,I 11\' no .Ila ai Inl I Hi Hmlimlrti "I i II..h, \ "rpriHlM t \..1' ".') ..1."io r. t. 1.1 HIM In II "it 1 n far greater romilt relntunintMotor He .llmll;whhh: I* ."I"t In Intr'tl- '
"" Hi. prn4KHllted| < FAlON
IIp, .Illit.. .fill, ,' ,'. '' 'I In, 1'/1'/ nu'n "i.htlki, .I nnl nui : I : roaI,l. ,.," I. ix-rfniiil rln.,.. It BAKER ,
( .ink
M'MAmtmin /. / //l: 11flvunrllr"'l // / i! t-m-nl 1 .1"'I"I.nr"l.| on Jibe o IV ... .d .1", hii.fienn' '. I f ir lraver njr \rwtil.'.".. Th. .Inkmil ,'II'iill.nr ,, AN
t .
Mint i iv u
it in .
lheiri-.iii iifllemariInlhellnk l.' -l. m clt In n
.h" oinndiliilht |' of a m rate ,. .
-- -. ..1t..1 .r "III..r n.rl.l.\ 'lh'l\ 1",1 II,. Hut Hi ll<-. rl, tint! ol ..1.1 I 1"1..1.l 11"111.1' eight"oln"l.m. i tnili. p, and, I.r who, IIt- ehilrnnnat' -.llm .IIIn ;:; ; t I REAL ESTATE
,
II. | I.II. .
run". enn.tonlnhed al .roll.\" I .prln Ktml.if, 1.\1"\ I I''.''.' |I..r. Imultii/ 1.\11'1, .,.r.rtl h'pI""K Id' mar the w m ol' tin' > i4ll> I Chris mid 131f;
"
.\ ileHl. an,1 I Hu're Ix no, ."m.I.,1 rea ,the pxriv .hull.) ft" ,u' '. ..1. 'I rnl wi ri-rti'.I f,.r i ">tl pttr|.... I a l eu luiillMili a di uuu,I Ifoi ;i oulritfi. '; llu' wiln : I.M. ill In; :linllilonl : .,

"I h) Hil. Ira,I- ," I .|xixl 11,11ilh-. an,1 I HH ,plilforlHiM.' Win' n Hi" 1",11' Mil I t.t.nt of our th".1. llm will' IH. liilll I" naur In HIP wlille I mill, in- .>f llu. l,> .n. I.Irt; ,iiN fllr I I IHI .,l 1'1" i
.III"I.I.r in
....1...' ."" .,ntl'.""" 1. branilwlltilnHi taint and will Ixaln .1 lo I II
'
l
.
I.
nir ,
Ihiirnl "" LII 1.1
iifiiinlo fir
,
.... "' .. 1'. II..,.. .., h- .gloti .11, I not ..1 llx '' '''1 1..1 the I.rl I. 1..1.tu. : ,... k."I. or ill ,-, ,"I l nil', ( 1""i'I"I., I Hi.aintri, t,i nuiin,,1 I truth' Hothewh 1 .!, t rlt g VUihitn. M\7.r :i- i I ( 'oi.i.i.rii.Nu A
1" 'I" theeitv i.f IVn.aiiiU'Ihe I -'he.. oil pk' I"Ul llnI .11..1 ninaiinallt n-. a : : : : ; ; ; i; .1< ( i :> r,
.., .... .." Th..I.I : nu,. Mli'. lonnlt an I Illwn.I"', I. 11".I'r' I.on whpre holii ni.iiinniinl nu iian > I t nlMf Ill* K nil i> 7" 1$ I
,
.." .... "''''..1 It'1. "'I" Art |xlut AI l .hl..h I k 'Ix'L'r. H ill llnd\ Ixf,H-ek.fi,.. tin i all i io 11,.itlipxii1' Inn. H .Ihr I I"h.l' I I" II agrhAllnn\ Hut 11'1,1. Ike, Ix |,l-i-liit in "rl..1.. tin!.a .1 I n. I I. t>,#Hxli\.
14' al.l In .1..10
..... ..... ......... I I"A"I" I IH. l ; It awaitingloll prtli 1..I..1 l al-n } : NEXT TO CITY
wouMlnn.il' Honlllx-m' "I. AndnH.Ilii f .mi'n ill Ihe II.l'k II wk.ln > i .I.. Hlu. h. though n"M loriiiiiif pirlifllM Iheenniilr) ). ttn'h nu.l. an.1 I im.l.>r. I ll.. cI.I. n pi: \el : il.rr .;il-Vet'ami" HOTEL.i .
I "In' i.f n..1 .putilir ..I. prnH-r| rlnnx'ltleloiiK w rp iu gtiv* pkiitt'' and iluxpami : I .., 10 ''II"n',
"" AI..nfl.,,.. ,, I ) I .lh.11 I t "Ir. lx.nl. ring onIhMiar. "their, litnig ) tM.iklnr gftng. w'I.II'r'I"II "hl lln "Ix'it Iran I I 'il .II.I. i'' : .
.I .In tint xt .'tunllupxir. If a .lrxr ilnrkrt 'or-". Hh.iHtniverlnl'iiiilaUeonnli i r\- \i 01 \ HDIJIHXIff
., ximilt lotiinl'io
.. _. --- I. devilolng aiapn put Ih'an a",1 I atli-ndlng li I for
riptdlr nr-gnir. .
--- -- I | I M.rl.l"n. lrll'l ; ,. tinHI:it nl 1 '" .
or '
a |I'reltjr I Imrivt li I'lI i"
_! : ', : ': lit: for outlier rnllnro: H. ,huve: *ienert Hale point"an nn l.uvr ,ilhiuli' ,1,1;in I ",hcnm for.Inli Wi..noil lull.".wrl, I.i ,. ..1.1. enuld line, .Ihu..r. IH luiill hi* lift., --lionl I in'I 1'tin, I I Ill :" I. "I) MII.l't.I'..!. ,I I''.' ''.I.1 11, W

: : :: :,I :: ', ...,, ..u... or Ih..1 .,r."I. ",1" I tin d. in,x'rule pirlt '1 ln-t .1".1", .Hi.' miil. of tin. f.Hindi.MOfnnrgnvriintenl .any | Ixoe on llm I....1.wilhiiiieni ttmipiki inin-1, li.I..il.III i I. "" IIOHK| HiMill I h.' ai.l ,i _,: \, i. 1ii I. '.!il i;.'' \ I
:: ::. I'-I'I I .nl 1 ttl.ll.. ll.lr, 1 he gml tlmroiighfarrs nnnl.i .I..n..I"I. ". .. I.> ,IH. HIP 'I he ir.lll. I- llallI.1 l'n | Hv llonulil ?,! Mn
l.I"\ Ihi. l .t vrar, I. .1. | .I.r. nu (
inJ
.1 ."nlr 4| or mo.l att. ,
... $\ 10..1 ::: : : \ I.in an .. : nh :. i: ; i I. mx i i r i| n I .
: 1a : :
trull In InIhi Itimlii > :: : : | | ntiimm
and were | ,
h ln.llfrlion : r
., H .pli ,
I \.Iw.1 : '
\ htlHill ,
|
Hink alniiMt tnilxiiiii : ,'rnH
Ii' An : ; ,
4 .."""" \ Ih.hl'l. I v.' .ul',1 li I"'O' II Ing r"rl.r.I"r.I d\II.I"I(1 k ,nil whkh Hi nit.h<..I Itiinn hki 01:11.1.: I Viiilihh: : :: hiimliiiK: Itx: pntuidulpurH ; :;: iwi.iV1.,. ,. : In ''xrwUfTiirMi i.lfl 1 x s n *
: : ::: .I .,1 I 1 pi. kid .Hu,' lurd.. bhtkx Ih. t r..I".I.| Ihu. I I. "|1".1| ii| fir '> . "I.'n| ,. ItukillMl
:: ::: :::: I ::: :::: ::. I., r. "il'I"11| an ." I. 111"1 rll.r "I e"niiilv In rnnntt forining Iketrlerlni .null nnnolfi. | >4el4lneii.iuin' 1"11 a 1''AII.III.( l -I ,1'" I e "'I| I'm.Hvih-eil In tut hunI, ,
HIP 4leim '. The ot an,I an. I,> Hn 111 "onr, > ot itrrulitlnn, bennlir xiarlingamleiingon: : : palilMnrkin.p in Mi.-l-ippi I ," 1 I K : r' ::1.; f
!
for VhihinVt :
r \111.1 .1. lV ,
"1,1\ 'I
: I'l. ;
'.I':: : :::1:::; J! ;:: .r tin i g Int.n-.l4.' I I'lii-M! lulire.l. : ; I ; n il I <;! I II ilMl ")
,, _i 1)1)4),) bar "'ainonglhnlrge4tanl\ I". w""r. \ Iheeniitn.loflho tali>. Ihnxiiu .- .l irtiil\ iTraw tin Ir Ittt, 'I herin .iiinnnllii i K.X.I. s.w Oiliaiix., Jimnnhxawav : .1.I r' '''.. Hi Mtl, '.' ."" r, In I ilx lignum' I, h A < f // |V, ,

,....! .nt", "' imirlnif* ant. *. ..'il 1.* i-l In the wori I, .n'\'I M '' nl,. the 1'hr, ." 11 'hiug ,on In lhr negrn a.bn .1 \' ..II.fhl wnti\ rn "lite.' Mat In*f.I ItlngHllhln nm' rilim ,'t of.' ,'h .1..1"" .I pruhnhlt INIn -. tan bate a Innil Ike MHI KTiir..1) f.ror" ." 1"-, Il ,, nJsHik I..iu. m,'r Hurt. >.'.".i n r."n.. .V..1 I.i,II.4 i I."I""- I.,. 1,1 u l<> Ihi-tr wit n I lie I ,h'lil < !''ix>i ui''t'

tnf. Tlll.ilhH'4, ni it ill.il "I Mnark-x. h*"fj \ f.h. .\ line of.learner, w'null' "1,1.1) n in-ljr I, a.lhet .I.lln I Ihe diyx of I I.I.'r ,'r'Ihn 1.I..a1le rtli-nling join 1"'lh..r-l. rlo Morn |1".1'1), : I i ..lire jn.l ., 1".llllr. n. il ."1' ,itlhnx ,."...I.4..hxrnlu. "1..1"1.1.| ". kxrp.
HID orilimirr operation' nf tinning, t .. ,ik.-r I 'II. I Ir Titoxi. C.Vrwi
| It
,1 n
I.."... divi" :"p all the. In.ln.trl.'" and Ih. > ), *.t ."II..lr. white 1..11.1 Ihrllh.lnirllll.w".hll" wentnlM- ,\ ax ,'"r.1 | >n-e of the t.oviriiiiiuil n".llh I:.r: HI :lli| |., :ml;1 'rii. tmilJ : : : \

| ..-l r* "f i-tal X,ithxn r 11". .p r llmhi .. mpeilnr iharailir of the pnnliu-l ." In other, I.r, HieMali, .atrllu H'hiloIho. .ln"1 III"'lraIII"1, ,I .> .. up I ,'r.I111. I I .,111\11. ".. |I' ,- l.v I I'. ... HA. r. ..IIUKllttl >t" r.
... .
.. ,
_
.. 'h
'
.
.1". ,. 'rll. l .. .
11" Imal lniHirlaiirw Ivliiftnllhln
II" ..0"1,1'k' \ *.lie* an.I pnifllalik 'lit r.IIr, ri.nll.i.flliilr ei" n .11. ofmrre | lent Hi.uflliei-xie.lullt' | alipliil" ,In aiiinlrt II d.H-a\. .1.1111"1) nu'an lo .Itr .1.1'.1)'
,
,in .I.'n.u..I.l > niaikel. ,\, prr4enl 1..1.111 I ,.. .1"1." an.I\1....'rill. e or I ignore 111"1, .. Irnlled, lit I Hie ton,li.nii.hlp.n.hip I"Ihniir.> Hen' 11 be eon I I :itirtHlun:. nllli:. Hluie 1 tarn I 'I hxal| r.xlmK Iravil I an and:::) ,'' tl.it. Hit ..le.r or i'1.1,1.,| .1.lr.! 111"oliMrtt llu' I I"tin. il lit I-II HI,.: U'" ''\ NJAPANES

lr.b- ', \ Anln 1,14"k In llm ml Imil' di"inn" ralliplalforin "r".I"I'
I"g
1.1"1 r"11. ) Thfl roil .
lo pnlilh 4h | | II din. imiwant
,
I" rall..1 he On h i iI ; tinngioii
\ I't\. I**. an' or Hill gn-al "lli",1
Hlllltt '
MTI ItlHi : Hut an nrraxlnnal In nr.ler In ainuinuiil' id I h bud .. ,limn. IIIgrnli'T
i ..i .11 II"'r..I'| I ) Inu ill.I'I"r HieixpulivofHieoriliiiirv Ionmoll '""InlwiihHii 1 lull' f. ln.innuSHT1,1'

-- -- --- --. ', xmni.. or a .1'1'!' l 1..1 I ofIhehav r,.w -.trull.I\ ihmiHril. In Ihe', 1.1.. kIxlln I rut ion, Hi" |ir lurnpikifnuii I| of.I. : I. lmrei-.il .I'ali,11' I r.ir""II',1,I |1.1.1.| of Hi,. I.ulitv I.. N Nto"" ''
I.I'1 h.r. :1.1.1" N
( l ; milling I "tidi I..I. I.
If limy lw nnlt a mini til<'lue, l.irt I .".1. "II In.. '\.1.,1, ,to 11. orr ..1..rl.I,1hI"1 'I".r ,"" : xluiplt H 11 lil.1 w / ,

) I I. .."rrll..J k.M I f"'I Unl, Ilic mnxt .1". I Tl..Irt ...1"1 I. "1'1' ,..I..I.I..n.fh. ,In, Hut' 1"1'| lo Ton" Hie .parlt ..I. the I hi, *.al..r,1 nu.1 I n "14 t I.i hit Ut', keen Ihl...,,11..1Ihe .I.';vI I : '11 In'dl *,I't',nil. ui"> aud .1.lrll.i I""'mi, 11 -'I'IM.rll.| on, I i,'h,''innmmk'. or, |Ir, ." nir.i-1.. no ir loll, t, nuu'txix. I tnn
,
I of >t xi. m 1.1"11 "1.,11,1. .11,1,1.1 unl l |,, .. ,
n i |
.
) bu lin l- "ln""I. ..
whhhlow.
luln hi Hi ,
Mtr I
inn lul .lullih ilion Iml
(.r,1 ami\ i'nl<'rinlxlii* Mint I nine naiiir 1".h' i 1,11 Mi..i-.iipi| litir 'u-fir got 111,1 mlmillixlht, ) Ihignnlh if il Ihix Mi nipliU.' .Ma' kiKamiihatkanr -- ln lx m r II ii, n i, t,

.xx hniiMt* nix' I 11.0 IIIMI Illx'ml pnlroii.of ( \pinllmhhttU river, whl I. .."II.I..r.,; ruli.nl loti.liluiloii; [ 'inrlh.. rlli I;;111 .I lii lun.ip.iliiI :. .lilrlnl. Ill Hull.a'I, i.. "I.I ,. I Hum. InalllkixHtun New tliliitnII.' livcn.'i l-i-I HH rirlnmliil.il H.Ini.nitiilbl

llm .I.nl. II' Ilia TinUmtKMotiii .'ul".II.1 'rl"I"rl. Ihe Kllol and, lh. rra"\I"\ 1111. fniinUVilion I Ihn tvh ih "t'li. in, of lnl.ru.ll' lui4unl Hi., 1",1" .t hlKhttat) liu.lotfiiamlillkxlhcro : ( : ;Iliul I'' HiOliHl wllui.-uH,: I'; woul I hehullikixiil : i nit .mm .
.1\orll.I.1. 'rlllll. .
I" ... i I. ,
) lift bUl-lllC4 h.att hiirdin.oiiHielnlxiitni ''l'r.VI",1 1"I"r'II"'n' 'n -, ''h,' I.rw" Into' .11 'mi-1. .ill) ,
...,1. (\'UI. I I allull'Kxhll' 1 .... tthilu I 111.| < a' ".1 u< "lon 11"1 II ..1n.1 I.tirt I. lii.ulling lulilllgmi.. II. I ntln rt
lin.of wnli-r-oiy l I. I ( tlillP, < an,,1 I on nil ttliian ,., hallairlr, nn Ill" liuidwat. wa.topixd < l of patlu : .1,11 Hut IH, COFKKK *,? i ,
hull.lo/iil I" would not
in I ho front- W 1.1 1'o 1'1 great, .. and, .11"1"" .1.tl'I. at I 1'Ajrn, ,r* t, rallrn.1
amllniMirjiiUniiMit I."hof ii>it lm|>lt niirootir.trIho ) > il .| Hi.' ..ntiiiixiit.i .. I .. !I IIhu I UIHIII n.milling fiomi" .w (i ,
t".r"1 hi """ .nuni |l'r"I"'I| bllI.,1
|
: : : .i" or' I
Hi In In/. i : ::; ; i I > ,| II tin rmUtimi ill.mkHiliius :Hi xIu I lln ,mlon
..mil, \ l,..1\'rl.\! | |I.. IVn-"". n pnlilk tnx, at (iilupotilli hitp | pp |1'1''iup great hiiriiu" tihlgliMa)' improti' '''' 'I liiviMlKation. Ilki 1011 Till: III: \ ,
.Ilii- llhithainin I I.I Ik" imr tin"1.1. ut Kivl nt |
-- I in. IIVMII
.
rear I Incommittee '
Iln..I.I.lrr. 'hv KriTi| | | la valiti) uf ,1..1",1 fir n m'w .'.".lil.II"m. 1'1 In" ) tthkh, tthiu liiiMiit..l 1..11. Iho, ,11.1 of IIIlia '. I 1..11, n.1.111 '
| Ciurc'r
1X">. ('liuilnli.io.lilnal.Mio, ; l" Hie | ) hate .' mil |I"lr'ml- iMiionxlhUhnin, frunil'nl'I"\' !\ .111"I""lh. ll- The First Baptist
the a
OI..I..lrr.' In frnnl with Url'l I, Him'lary ofllm f..l.niil.in: (U4.) lloanloflra.ln \ ami ,.I.I" Ill I, \'ran ioni.aiaiaLl| 11,1", > hm. ink',uulirc, rat, 1.1,1.. Wh'III. If) mih.ixriinliIhi.in I." 'I>lh.. ,' Iail lr .1.1.. Il will .1"1"\|. | Ihel.ot-
,111 .' flI': ,
<
M,7
1 m 1"1) | .
". ;I.Nixtitlllol .1 1'all'II..r" niuit.' ,r 1 1,1.1 i-ni ,n .1.1 HI. K. ir ItH II Illicit
1.1rlllll 1 In l l It .lilutlouilPIIIIVI "|1.ldo.llh" puhliiimprovp walir ttlll Innrwlul .
1\\1.-0. I"o, nearly immuiiui' Iho railliuMo a n.ii 'lr .lr.I. I anal'hxvi IIM II."'. ". arth hi" Idgi r ilk 11 ihn- I t li > : w I,} I'i "I I nih, |. -.tut I i i,, utut

I. JiMtljr' rlalinlii'; !!r.r 1..lr'' .1.IIi. Im.liol.', 47.II J I.al.. of rotlon, .iitkni, ami Ilii't'. iiinol' .,.".i.- : \: :dn.;n:,I :up: if and,I HIP, are pi.I t disappearingHie a"r i rate appniai' ,hi.x eoiiliimd, In 1"1 re- 1.1..0.1", '... Hu re will will'je ml. U I 1'1.1': | \\ .'rj'I llttfMtU.MIi:. .* kin Iri I, NItrST

| .I"al."nll! a lirito paHo| 'r trat 1 1 1.,1.,1.I ) .11 l lrlu otijuillii" tthltp ..1.'ni.hrit. tun- ml inllolial' highwat It ki" (1'1 Innilirtl'l. I.lining wall., (,"Ihll, ami .1..111 a .| ,'II'h : it \ inn "i: I vis nt IIMI.
.1'"III'"II".II''I..n 1",1) ; all "
IINK
) .lhi' I forth Hint I are I prnvpilaud : Hits I \ tll >
*. 110 .O.lllr |'', 1111 i I 'r ..lranilHi.u of Hmvalui', of 'lln-' .1.1 l I.'of Mi,' bit.'k IN.U volluxwilli He, I i '. ripuir : f..'''' It iim uin.tut Ihe .1'.II..i ", ,Iu Imurotiuir a luluoiltt, hI"h.I'lr.. whhh, will ,,, f
Mii.lcnl.I mi.l runili nlliii.liiiKliiri I i i Hilli nf ra.li.alx In .,. louMilutioii I hUhwiltlt f.it ttl.li-I, ; ..II""r |1..tl.'I' wat 1'1"11 an,1,I tho I..1..II..lv I.I "I.I.| 'I' I '
11.
: I'I' ; an axKrpat| M lire a HIM I mini ,
: ;
: 1""lgI ixl.tliiK liliihttat. a | deny
>nl lir n I |>ri I li ilii>ols I ill'tr| 'liirim i"* o nuu em. nil all ; 1 :: : : : : ; tiryInuitiii I II. "n' ."r" r..lln .1"1" .! nt .
.1.1".1 ; ttl.ir Hun ilI.
.
mi.l niinmiil.. I.u.i iOn 1,1'r, |1",1.|,| tin' llglilofcl.ilIng I Amount of irnnlingnnlt, won hi ) wi IH.I.IIO "ll ,,,r -, oir''' '' Ifl't i "ahIO.II Jo.n \
.
"lcr.I; |11.|, Mint i Hirer almv* ami '.1.1 Hnlrimn I.MII! offl,i'r.. 1) "I,11"I.'r. .,. | of .tutn, munlrand I hinulnil| aud nnull genuullt: ,IHm : I. ""I. it > |, ) a 11..1' I for .HIM Ilr.. ,nil I."i "I..,.. ila

'I Illul.iII.lhrl, l. a lr.lo hl.h In "anl -liurinonlwlilillio. '"1111",111,1"1.1 inwu-llprnil-., .Irl. "hi'I.111. "-/1/' f"un" |

'. ,rt l | lil, c".n iiltiltlio : \ the authorlty ileiniM'mix" .. tin' Jn.lpUukoflhi In law an,1) In I '. uxnullv :Inr Mhoitili4tame4.' : :!llu 11 onrilrnlniie i I. par" .
.r l'I".hlll 1"11. "'III'.le\l.y 'nine 1,111.11.1. IAlllr. : an,I pnrallonolroatllHilH I ifiluxtoii ami\ Iu .Ilii 1"lil.' ,
| : | pn .1'1' "flI. 'fil'' '
'I rinle.' '. .r.rIu 111'r".1 |1"1..v| ,| aa of llm value .f l. iltfJ: a"1 iiiillniiil. .'in.N'ml.. |,litform. I kiim knl//1 Into Into I iix..kc.ll. t ami, juuihhilloyitlHr ,mail, '': ould it"I"| ire ,'urn-lib'rahh. H..k. 'I he.lone nflhedavI II' :1. 111': "II"I"I"I'.

liuinl 1'I"I.llllll'. H. toiirU 'Jh'r Ilh.I".r I whlih ... f, llnl *'M I .fa tor oflnial. "'lr'I"1 i or lain. fir Iravil.on." .I..r. 1"lr|1"1,1.| | gJ t.I I n.iniTl.| If Ihu roa.1 I It built of.tail i 'I 1'0' .t:nplali lnve.tlgition" N rrnlltunltrnlt 1j.I..'...'..." ...11

I no-mill. xiiiiolmir. ilii.on rao. |11"1. jlNilrTof iiitlnn, M yen river ntpampriiwlih ami, frauin a i..iiHlllnllm. I.a""I..IIII'.' 11 a..1 I f-o, 111' in tlmy I ike nn11lik \1'11 I IHtho, '" .I III'in. .\ a"..iuthitn onlraounof I .'.,., -1'1." .n'','." ., '1.' n.. 'I""'', n, ur Hl. ,

!InJ.1..t! tl1iiM, "TiiiiliP" i. I Ift'imnli', 1"18.r. ll u.l mliioof IIH- .11 ,it.'mm"rilli, ikxtrlue If )ou"kiip an' I tut ,11'h I I' .!i. I rh |nihII ': dip r.lwD' I niiilre7i fu I wldn IOeiilil.nl.1, I H. ) 11,1.II'hc'l,. llu' kind 1' .1,1.,1, Hu. Mintti hn. > ..11.IIIIC.I I, .." .1 "'1' I'" k t "'" :) ,nd, """'11 l I', mil\l. lt. "f, i v r u,,1 I I. r..,. ni nk i in

11.1.| ..I111'\ r""J,11"HI* |lou.< .,,1 a |niifi| .r fnra, of *il,7* II out nl Ilio rfUiiini, 'rnlk' pill- mn.l, i li in in the I, Muliha ..loinix' .i'II.1'r inih| a i-niiulrt for a 1III'r, of ).,.a. That ItU I "ilnt'1' 1'1'|''''''0.1.in it.... lr.ni H."r I...* l i it ..I him. niiiir AIliHill
ailuulh iionu bJ. ..1 dm lug the :: ::;' ; I i'll. :::I:: .\ mil IHI, 11",1, ,.'* I III
Ilinemilt ? wih ,,,
.
nt
L I I IH ohlniiudf..r I ? | kn
Onllmritir' ami\\I"y( of Appalmliinil firm" if Hit' 11), .1., not on thltnkn pa-t' 11.re.. or li,unlim, .InI tvluri I. 11 up for polithnl pniH| > '" ". >', .n, ,\11 v "n II UK, i.,.to a t. i,.Innx-li, ..ul \ luiiiul x null, rn m I IIJHI II

lliiHit A. ( 'I..K' .ar. I'0' ':n1')
MimliiiK.lnii.\ *i.. Oh, ..f eo".1! Ilir, I .I hal"'I.t| Hhl..h ha. aduplli of onlv 'II'r"I I,in l.h'I.. 11"'Ilr.( Hut lute ,rhiitHind| lunl I Iin ..11'11.1111.' \ Hm., xm at tit-. I um for |x.ijurt I. pi.liu. ami that tin 1'ri.h- ofn. .iu, i m. Iu in im l.u.l I uj uu I t in Kit li.kikxii .

.. II' r..t 0" ll< Imr to l"o In IHN1; 1 1VSvvouU i'nn" ut i 1v. .. ", ,I Ira"rl"I.| .gn.il I .1"'e.. h In"1 IHI, ,1 lutgltinllu ..m N p. I nlI. o '1"" I till Mr 11HIH
n .
(' ) llm mill\ DUxton.lll.ixlintii 1"1.11 I"I "IIe I htvi int txopli' til),I"**) pir nilliIf .01,111111,1 1'11 11 .11'1',11.1 ,lrui ni., ".I.'J M .*x. 1..1 xt.uy tltt II UK.till, r i il
.rl. .family, .r'I.. till .IKMI| UIK with .II""I..r nj.Mo.n air' .1'.rall.\.Y\ "II 1"II"'lr ninlilnlo K>i;! if.Hi.liua.li: ; 1 riimtinlre: .I: :: : .mi- ttitxaxM44ed tn maki) .n, I '' pn' .ft.rein.i>, HM' tin I'ul of III"I"I ,." ;.\ .. 0" Hi' VH
I | > : : : \ ,, ,1 li II I.r I. nir.t
I" 'r1 h uhlo \n rll rnl ntuiin.l n in i rrnm I llnnlll
firaiinki
}: l4>riN mil\ }:.HH.-. h> l.g.,0'"h.8, .r ul".r.| an.) import"* tuUrnifof 1"'Jr." 1. ."'11'.1) .. .., ht 11. .I".r. ol 1:1': oiiKiiMlihl 'I tninl, nut, "II.1 Ihcy. uro ill In tin- lama ."II""lh,1 Ill3.il' with nilMilla i'uIho\ Iwilii. II Ii Irua'''Inl.iiltn httii)' 1'1. II it llulr li.'n..'111., l lI I. 1240 a. Hr-l. IP'rr.I. r."llho. ." uu .if ...,1.\\ nutragp > nllllH-ili-itrlliiit *." .
would
Ilh.y '
I'
nl
l.iil talnnof' .fl.' Itiug on L'"lrr'.m h a Ix pnx.f \jxixititi.. "I ,1.11.' i.a lf\\.:\tltsi wi" run f,'h''

I _____ amounting to "l!NI'MNI.! In all In (711101 ,- ,llhIlui uoilaml\ mo-l ixlnme' l.iuartmixtnl mliiP "'"uulmii, 1'111",1(1". le I .1.,1 ofl 1,1., ai." roa.l B4 ne liuto :'I''I| | iv: l, OM'r one ly- I".1","" nl, ,un for 1'II"1 ni> '''1'. nllllltlt.aml 'i'I."n"t ih' lln'. ",1"I .ra ,

(h ".rlhl nlUi>Mi.f lliot'i. 'MMiiu' IAU.\ ra.llialx.Ikoblaik. i .((11 ilm' in' ruu in I inak4I "I I ing on tho .r.lil."y lilyluval! ', noul.1 beI .; allhoiixh in;:tut ol. hirnfIllivili ---------T-- -------

"h..I" on Hid 1111 of lliU, Now put HipM throi ItriiH nf tra.l.i. 1".1 .1. inn., ratin.' ",I h'r (InIml. I Ij.t u. |,l i:ime aurailrtul:: map" Hue 1.h.lly from til) to f li |xr n.'nI '. ipirtx win' r"n'.II" k iti. lirr
1'I'r
.1"11 tlinl, .".limllwl Iblilif'KWOM 1..rl"l at Aiiula.| | ..lil.-oU "'I'lh.r.( ..r.lilpof Ihf ,".11"1 illl.l l oliiiinUtralioit ,- I|' runtin, "On mill-old Ili.-o fnriiK Ihroii It li a lirr of I i I ".1110"IIII''Ic wa\;' "hid; r.,1, hn.I I"I"1" 'II.r.,1 I."IOII., r"ri l I. hoi'di"I. ami ..pit" Hi. Ir loirupl u.IIing PEtSACOABoiler

Ilio 111. l. iit lni.liie.. Ilia I l'"ii> a volniim of lni-itn wlhi : hate IMTII uil). of ..11 offt 1"1', ". ... .kill ""I .'""1'. .1 |I"rl fr U. .. 1 lolaki.. hull, .. il amilew 1 i,I..I".r.', 11.,1 an. .lill uiongh Slops tin h I on Will

>.'I"! ''' Ji'l\ r4.I'r uik Ilian Ililn, Iwforellin.Uy i will, a MiMiniHhlp Him from I'viiMixila .tirpx, mil only .rrli.."". p lo I hi' mil- :I'I" auakp uniglil a".II..lle. a light gemral 1"0. In prmeidH Mil" 11"1 I lln-ninlrini.nl. of "I.r.| lltir xl HII.I Ixiiil.n nnl >.l I In

uf llm iuthrrtiMnll Appal,u,lil..>la, wouhl IIP brnughlItituroiitail 'c"II'I"r.I.! but I.) Ilir ,ihxlioiiola r.It: : ,il, r of linn.;:: :l.rl:o t thrcp It h rou.1 I Im|"mt ciuoiilx' grx lit.ill) 1 ocon.II & I I'. i I H \ i. I

1..1...r.I".I.1.10.I.dl| lit Hotlila" , an.1 I for .hl.l. It ronl.lminitwrnlly radii'al I 1. Snnli.r" nko In II.lalkiieilalolotlll .' iiii!!: ; ,oiua who. : h haru ll.I Hun.tin' :, altanlagM, aio |Hiople'litiuir ; :oflailnuiU I .r the.."llr.l'1"". Tn imixl lakn 1"1.1''Ih"n.lllla. bill., or 111. JOM > t). U\n : 'Ml>,, li-i Ml I,It Kf
1 Iu dUttriMi.fill ". mnnx'lo aliHlta : HIP mi'n.li.unt nmlliM.1 1 Iho |x-oplo litingnn A \ .:. 'I\I'UO''U. \ lllKIUH I.HU-1, \
r."IU, .1".I.I,1 r..1 11.n.II'I.1
1 who arc linked I ttlll. Ih.wholu li'I11 A ,
I. u irlt n u Ilium il || II !
r 1,1,1..r ;1; 1.1.1 h'II,111 r7.1! of HIP ,1.. mm'rnu of Ihe tolorrilbtltofrloiili : ttoill xn,1 I rin lure untoldnmlPiiil 'nlnir prnieity' | on nr 11..1i r"il hln-rt'. I 1.1..1". MaSTEAMB'OLERS. n llliinixtf.il In HIH in. r II

1'11 Plato' Allurnuy at K. lu City of voltoii .llh a prolialiilit;. !I'. "' & l.l.nl.ii.ibrio. Hi kofHii4e tl.ereI i 1"lh"l. .1.1..lolirnt prm-iid' tvllll Hut: '. ., I on I".p. JI. m N. wlii kan.vk .
illmuliKHl all Frank 11. ."r.r. : purlk'ultr road on H lib h Hie 'illative' I',. I.Ylil. I. \ \ I t In.ur ,,, ,,
In* ia>M '1"1.t that wllliln Ilin-e )ear. the voliinii .) of .1. III.M' are plupl out.- Iiiiotli, i I' .1.11.r| 1,1,1. on ,'hl'h the 1..1" :prcxi' 11,1'.r|' "" ) ..
n < ni > li l In IHI.In >
.I t | un> i. <-n t
an Ihc .ulJe
I t J. ..HIH train ruliln'r, .1.\lho\ Inlh'l. ami\ value of HiU la.II inorp Marer)' uliivi llm."< aml-lutn, l"'0li'iiijoTIlii'-t| n.Ivaulnxp4liia h>>wiI. rl'.I. 1".1"1 1"0.11.111 t. In-. l. < rupwirl. nfrlfit MllllIk
"II h conli'luplnli-M a lilghn' -
me a of I 1.1II
1..I"j 1',1. ) I of
I.' nn I thin l.i of 'HiN an"illi.'r. 1) ml uriln.
nienli liav* IHX n taralcil, no fur at Hie lirti I" al'I. r i fur I i VII
than iloublnlIhureara mi .Ihodiran n.i Ion;.' ryoti.ru .1,1 ( growth, ratlur a npuil' If HIiiuilil the Mali.. ,
'. alli I "i, until llm IH'm til. of r.lr.a.I. Ih.1 l'lil..1 a. .1 otnl.hh lr., unl ii.iip' .1 Ill hi
hUU of MUwuii I* rum orui il. JtIO.b..I. UVIMMU wlb. 1".1""r 1 trol tlio lillo |1. >.plL of n n" M\.i. He, ,I ,in. not..tell.. IIIpruhibld' Kit hlxhuavxlo 1""I. .llrlh'l' I heha.drami tipa lull 1,1.11"1 Of OKan.,, .. .lam mi I if li .un kHi"

IK-OII lakmi toAlabanm I..111.1 I tilulIn 4,: "> PHI),I..1.-.I) In lliu .rl.r w"rl ''I"" n wlih ,1"1 I I HII> l 11"l ...In'ltl"ra hatinowlodialnrp ,n. mi otiMiln.ali I, ".I .lire,'lly f..Il ,: .,,Ihe, r.UI.y .luliou I ''rl"l. ".Iri'I"". "I"' ,,'h 'r.

Ilia' I'nllel Sl..lr. Court for theJliiMlo of the', hay of Appala.'lilnula. I not jxior vthlli. Ira-li' 1111 d. ln.ou.la ili.lau.i. ".lui nnlfxon Ion n. Ion'mil out, a Illlk'. IH- itctirwilink .. that Iho I:mi of Ounraten I I-ulln. .nl I iilot HI. in p uI
.Hi. \ oult' Hit.. but, ', ) inr by tear and go on mini the) nwm-d ixly lhnni.au.1' .n'. i TANKS SALT iNS &c. in ,,
Kullifr .1 I. Iv ,1 n M ff niif IIHIIill.
ami,\ :islar\ .lmrhut nhlti. laboilii rll.r
,1..1. 1 hpyi oby
11.11 ); would null mill nlliir ami Hun .
M.rl. arVotih of lunl-o. tillttlion.inlmn
1..111111. 'Ihi m." .1.1".I.i| oiilr cnmpaut "HIItoiliMX [ \.i ,1 iilln.uinto IN tl
UAtnt TO
!I "hid. Il Olt .rlhe.I.t lino fuithir ''I ttho. kunttr tinir il am) tlilx 11'II... .1"1| bran nut In ...I"r ti..I"I. ,." Iy ; Iho' Dinl.hkeCon- I I k-nntxllit nml l.urh I ill. iif
TIIIH I I. Ilia way tlio lit lie Jra'k .nvlll eo"I'1 1,11. .UI. ) I.. | I I : :: ; : ; nllk
1"I.I.\ul\ romparalivrly nulniiorlaiit.In | 'piiriiniir pnil I I..h. Ihi ) 411 ,. '' 'I kiwe aniollDitnoltirt vet "I.ln.I. ) Ie "1hlIIUI (ireuthi xul. (ill) Ihm.unI an. in .Minn I ,>.oi i nix, h4lnr i I
'' ,
.
he ln.lt lininaI
i I ]lcr M ml : It
ition
| "
I Ireiiui ul, al 'HIP nt liniiami -, .lr 1',1 Irnm-poil pro.hlim M ir.lul Cniiipant'. nt I U.ml.in I u.h.4ci
fi llm at lil. h Ihiir rnuult olll..r. and
.I..t I at
roll'* ulijmt weare i own I Il'hi
.blc" 1..I..II"u| !I'.Y' llm : :; the kit limy: on 1 li: ;:;" railroad: wilting llulf Hut if evir Ihe : iiloiio I I,,\I a.llhlrl,; )' Ilion- I I' : :.

: ) fo.l",,II. aliniiiK, wa ..1111 mil lalaiupa 1"1\10\ tin ir own Inral nlfilr., an.1 tliov ..., tiiihhpiivt) !. HI.,tux lo Iw I Aim'than |1"1,1. un'Intake la 'IN'lhrHi ".1.I .'.. Iu | .""II.r r:\\fllxh I ,. I,)Il 1\11 .1 inbuilt i at .fn ui I HIU i i..
MIIDI II
Irnli. 1..I.I..I ,1
J'ul, "ll.lal way to |ml It.t ,. Hay hiw .Iu bar al tnvan low are going to .lo It, iten if tin. Ul.u kU ""'in .lill .|wrl. It In I Imal :lrau. : |H>iUih I >n lie: ne :unite ; rotiipaut. humlnil Ihoiiaml -,- - ------ .--- I .! ill ,l i ,| fn.m ui ,l.ninM

\.I"t 1 al"r a ih.pth of i..1 1 Im' ami the 'Hi'r. hat' e lo.lit Id, "up mid, wll .ii. 1"1. I'r.hll' Ilii ill-lame. uflroin nil.1.I. |xs I tin in lo |w at il a rn.h., Itnlll .\ "" .. '11 Ihe \I/M> Ik,In ami .
Tho rrMiil will I lia \ I Iho I '
j \1 lake hold of Hi. M *
\ 1"11. artt..llil.) for "0..1.l big plantation* ami tin llulr ow ttoikwithout i""llil". hptwrou, 'itguUr Maliomiwoiill pioluhly: : wme: : :: i iHmexliki three million a. .. in 1..'x.i.. al.III.n- I AflllX ON tnl, itUibur, r. t >.ii
gnat rlII'I.lnl.lr.I.\ .. uf rl"r- .Ir.wlll rnnxlilerablvIxilh lne, |xllliignianladlda", f.wtrarxaguor :jainln Neng*., I 1\'r.I.| om hundredlhon.nnl I lnllur< tt rkoK In n I Ii
1.1"" au.l at 4 4"alI.I I: I ..1.! llanlan. 7 fiiitiif waUr In Hie upwr| bay. '. 111I.. lo rii.iiomt ml'rll"h'y' "|" amiInpiiiHotuv .1I. I like the ba. hall furor atpnMiil I a. n-* .". HUM i il M, n anil itll I.IIK rt, .Imul I Itmi

.) IiiVMtuient 1.0 I oni.any| Tinliltlr 1'.I'I..lle.III', ('f."II..1| ,1H8J If llm::: :of Florid I i |;n..:; ;InloIkohaml and .1"111' In the ,"I.rIU,1,| : i ', .,.11. t""ml Ix III..rallyilriviuiiiln i, are oulv a fi:ttr <' :: on Iho:: li.l :pnpandhy : : BiliardHal, i ml i ii

Iu Ilia rarr) 1"llr.l. .1.1 from1ainpaciuplii I of the ripul; >llian | ifIho railway line* Ike 1" Arl"h,1, r"l Mi'. 11" ., aud In hi.. hill i
ful r.I..nI. 111..111 .ill 11
( m ) I i r
$ Ilorl. 1llho. Ilia"Initli.url.l.trr Ilian will lie 4 1..1 tl".aiiiprn withaluiiimneof el'I.r.1 Vote of Iho Slate N 1.1 toIlio 11 .Unl11 0",1.. for all aiiuhi)()-..' Hit | ol I I'r.I., \ |. l.i limit Hu 1111' unlit ..I : : THOS. C.'WATSONrlr'
llm lln Imllom ofliillnt. ,
.lv\1 ". !( uiil. I imllontl .il,.inmrailc will Imal 'I lnt' Hie, l"t"llr olrailroailxou ""O"r"I" 111.1 'hunt IH- ..|.1"1..r\ ll ii.m-ol
.I i
.
f 1.lo..alt| to Ilia KU..U Hint llm HdiiUITaiiiin : | aity I Ix InutMflel .. fnnii |..ri |M rilv lo puiiii weIIIH i lul I I llu. I IN'j. V\< r ami It) \| Vi I II.M.II
I.r..I..r .. i : \ 'I :: :; .1"1"lhll j".I"ill
| anil walontl with 1 he nporl of thuaKi-ut of llm 1 ampaMiaiu bo rhaigiahlu tin- "I" k 1.\ nunwhoarpax / of ., *latinnUlhoviniir ) i <| tl higliHav Improtemi' u! loi i of Iho I'lu.1 11..1"11' I Ml In tit) ll >n| In rl H!

II.Ul.I hlp ('u., .lna li> un tlmttln of rial, lo .... theiltiiKMrallkparl 'mm innavex. I II lux Inrailniu.l I! lh ,. ,
t Ilio lirl liluoin ami > < ) 10"1.) .Ir. In fail th. railway t 11. 1.'cl .| > n>.unlc-4 the pnixiei| 'litijiunha i JIB hCmmissioner's
| .m' In that, dor* give HID, ). a.tln ). winfoiimihIn lun h.. 14"" iipjxof ofHieprliiillitopn I"il.I"I.) lorl..I.r j..AI rlu'" liudi) dmlirnlmii I of anI .': '.nyr 1'.11..... .... 1..1 _
Tim t "I'ri "a I; ;:: : : : : .,
*ii : : .
"arml. lur.l"it. any valuo of Hie lni'| orU ami\ ul".rt.| I nun utrlth'e the I'nlon' mid\ Ihi't' In I bli.I roil: M hi';'nu" Hut I part wlii.I liHaxK.lguel la"lh'I, ... bv l"I'.r| ","I"I.. i I inli' nilill In heroine a ili/iu, (if the M'1. 'I 1'.\ ii.If I ami itei 1,1.''01'1':.' I".. Sale.HNilrlu .
|M>IUIraliiUiatliiliir! \ .11'lllr.1 1".11 \ InHienitiinal; ullle. and matrxpeil Ihu |1.1,1.| run I uiliil Mali'*, otlurHlse an aliintannotu.nin 'ih I 1"" .. ".. .. .m
Ihl.I..t| |I" .!.' .lili" butwauoliiaamong caP4 avrk lo In Ilioinx, 'lrp. HieIxlxir hind ami xoiiiunf tin. I ., e ,, .
C'onrcnltuii.J | .."r | tn Hie county rnulxor lranxHir| ntir ein < utx |' I -. hold' b) pun IIIMgriut ordivU IkU. llilli.wijuulaKHMIIekin-t < lul of ortlfi>r>xl uranl- !
HID III,in* of HiU Irailo ilMiraltiuf > of Iho nrgni...,1,1..1.Ihepnrt) gnat ljiii4, and lari lulu highwav Impruvum'nl', and Hun : ami, :In:: iaMi Iu::. nhould:: wuire, : H. nml |. flifuti, 1.1 .Lull} t l Hint. J i it ftI

-- )lniv I. ,. li. .tint l I b 11,11) .fir I IH" .1.1 I tin' .In' ll. Ikent I eranl mil niih (xipulir laud ... nfinii .. tooil .1 11 r) Hi UK t Imkr ui 1 rlorulu. I ttllln.r f stl i f
our rollr .ilurliir Ilio orauiio, IIIOIK, gn'urrullaml lo a .rll.1111"'" | 11.1'1| ) i .am' .r ., ..lh.1, .rxii 1'1,1' a. n I I" M)| ., III.! If I t II II fill, tllrl II IIX ll.uw, IH M will) Ik I II
| yea 1"1 ViKDlahlia, wilhJiW burn.I. tk.il) Ih. | .I.I. Ihi |.rlvlh KP olHie 'lli"'r.! II ban h'111"In 1.1 Iran. .1 nniii'luli.nis 1lyl. 1,1..1 In itfrtiu ,''.1.11.1 il longir' Ihal I.. 'CI,M. <| il 1 *n 111. < nl rrl I b.tHl hxn .* I ,) Alinb \ li. l-wi b ntii I Iluxinr.Hl
liava cult rtxl .l lrato .. I with all.' .1. I'rohahlyalarge .
JUH we ruiiHedlgor .
1'1.
.hl.I. llon lln il. III f.ll.wiu ,1,4. ilii
"f 'iiie>
liiiM .. .1,1..1..1. e..et| 1, (1"'lllly fir ,1.1,111 "' '""
framl.U
Iho Iliplr loeal
ur.yr"I' r. wl.il. | >rliiul < InekilliiK own "lurulily vf In B'IIIM'I I f *
| l Ilia ful lliat we |111.liuow I .1,1.lj ( |1..1. .11.11 title and lhr Ullvltl.li.I ; i jinir to *.uu vII
e'"II..I. amino olll.x-n, IIlll.III. whom .nlili.. rou.l\ .Ivrr"II' \ ,1 ,ll. ,1 I Hi. t Alt 1
|>aM-r for Ilio |1..1.10| | (1,1ot fur 1 rai-a Ielor.1 .." I ". nf roaltiray* f">r I.MU! a | rot inn nlMheini I.. I I nllc.l sial.x.- II-IK Inl.l .k No.fllll .

} oumlvoior' any dllur ". We ilI .1"t | >lucUthal ,'\ iamly be mipplie.1 1&| I I. "Im, ,,1 I iiPffmqup.linn tnixliliiilIn i 1"1.,1 lullU i.rttriariitd out, I I Hould:" :: bo prtMiilti.l: : i."i :llr.tl.ht \ .\lk'nx are ". lu.l.i all a_hli.n.ami Kr| uirx il i H I,. I hind*
would Ihu
I" by tlio rily of )l'ou. ,lsllnre HIP i'haiiciil I i.nmlillnn Ix n,.llroll.. mipx| >' that It will | pninouneD H thingfi. e'r "'rAIII". foitiuil 1".I"r" Hit- Dinted Slates Mi Monition r IHI'tt' mill.rnnkall ilxCreneral
.
t I i I OWN not ."."II."I.that It ...1 la<.t,rtnont we .only.1..110I our U work IK Ing ilnne by tlioLnlliil .Ime a.1 HIH war : but I U 11.' ..fhl"I'"Ir ,1.1 I grafted ill rx.linti on llm. from rail Hie" a)railttat.).U''. Hint I, l:.|;|at H ;lug|,:'roiix atnicl, arguing* :that\: I no fnim county ihi.cxiHitiM.::; rould:: law of *nl r"111 gotirtnmutJllHkHllllt .

fully a* we .al..1 forth llm vl.w.t MlalH* |OOM'n up Ilia M.IIIL' .1.lrl and\ HIP -.11 .lailu-x. 'I"( hire I. .Ikt h"IM'rl.IO"| of Ihu .111.1.Ir.lidh. 1."r.ll.| la"e .u.h linprori'''nl'' i. .
,
I ..ml lnloiu of of Itivi'r, rtiipl) lit lulu 1'ani|"I bay up an ". .1..I..' ..y It. .. | iImp. In our-lUt hren ortr- If a l.n'Ihe"I)ear* ago had I repealed "!lt till ,1.1! |
c|> (.rlnll 'II.o. our the uf railroad Inluni.1 lui.l. at *. 'IIIn.
fur an Mnw \ 1 1.1..1. Iho qilitiillll.of' 1.10,1,1IUI.I".rl..1 prennl ." t.II' |x.r uui U n ... !
(. reailm .\el win're we il. not fully whiih would give.1.)1..1... vM Iu Ihu .hl.rkli 1'UK: travilliug' aj.'in .I'l. M.tin ailinliil.lralionorgan | | b, UH.| tin'ans netir la. : 1*, lulhe :then In olilo.': : he would:: ,1,11, r.., I. ."1..",n. |I lnlll".1.IIIu J ? .
I have btin con.i.l. nil li xli.. '
irankMillion '
gtv9 with Ilieni.I al (..r.UI. .",,11..I"h..w."I ". ..". m"u"r. an lie an uralt Iv ,' I a |\ Hit' HrlKK.Hinr kufi ""*
" I Ilia t'oM"'HL I' .. 1.11,1, of IlilUhuru' Coiiuli' of the ol'lln. 11..1. .\ 11.I.t. I of Ihu lime amiunrg on "III".r.lar have 111-III.rl.'r.hn.1 tilinguflhiMUmls

the of "n.l.r"II nile ufuillliona of .1.ln. We hate 1.II."I'r. )' of flu' i ntirn rural population, he,.1 put Into. r.I"I. .1.1 111 iiiiintry lluv w.II.1 hi 1'1"1 111)Ij' JNolHS aamlraliyttr..
f grioram** | | Ihiir .
1"'Ilo.t"n. al
wl"'h tla tl"ld OIU oPIIIMI hu. .. iint* xr amM r.uii t.a iu.1
1"II.J.I.
mi ) .'lithe atuul all ovtr Ihui-unulr) i. '| nl loiallra4Hiriuli gone on "Illl" up .1 1..1"1, ( IBIU.Iu
.\ Vol. e ami ex|iit ut<>ii, ami by w lililii U..I' .11'.11. .. I ...1 nuke an .1'1..1.1.1011"| l I" n ol | ". .\,1 ulo.n. I lucttrv .1..11.. Ike '. UllXl.' Ut | >iui lli,

i the atlvulluii of the ..1.11| | ..bo i allI Miluu i ail IM* ..'ertl"\ llh |II the Iran an'I ollur I.KI.| I Iliiuk i | wo woul, I 1"1.Iw In.xat Ing, that I in 11'1'I\ ,." I liny got. Ihe, ta rfikln K 11.lllixIM K r I k| ..,
'IIJ .
the "I.I luireaxeof pnpulalhiu ami. I 1 : ; : : .u., : f.rilipr.t
r I ixl to matter* of |1'.01'1.1. I'pon of Ihn agi.nl I. the tliilk"of me, .third\ of the [ ktntiglli I andjuiergt country \ a* \ 1:1'1"1: I'I': n
the il I'.h.rlol. ItMu the !I..two yean It* U'halh'l of 1..1'1.| | ilii'.oniitry wholalHii I I en ry one nav*, iH-ing I.\I.due to .
C."iNiItL liny alwayn Stale ( thu NewOileaiixruiloiirihtbUlon 111 --- -
t.1 vul'ime .".11. rmiriuoiM awl\ earvuillug .1.I ''11.1. r.r ';Ix 'i"'II| | in .." cinulalloii an,,1 I r.II..I. and r.i"" l"t"I'e. If
moan of e'III'I.I""t, tall* I
a *
, | .,1. and all for I otloo.
llmt of hauling. 'I he ix rrgale of It U enor111,01' jl"| iviinlrr 1. h.e..1

1"110 wirouiit |1.111".1"l! .ami HiulliiK I Ik. 'AI'i..I.ch".I"ami\ I Ike "1".ral"\ of <.. I'lorldn:' ."11" br tl..1.." 'nl of a 1"//". ". I"..In* "" l.-.l r.Hai.. ".. ml jlUx> *uy ill r nli''r i Blacksmith !
IWPKII C ..
with llmir ami laiupa I. |"R.I..I : mil, .. ... .. .. tt In rtiiiiMiaHH loW | ,
r.ul inramtraa 1"r..1 11lr rlorUU all uf It atIva.t In town* .n.1) villnget nlikli draw .1,1.1. n.I.11 h'I."r. I. .. ," .. "II'' .I rat | ,, ,
on the Morkla hoya, tbi re are rkih llulr > > ,Hi- t'litlnlt ike Hllli inch ImniciiiMt w by .." .._i. Ilh : rftli* I iillnl Hl>r il, |. r( ,
an *a It pulilln In | | mr- outlay I. lw
policy, ra .n..I. that 11..1"" llluxhaiu, h.. notold r.1! "I' 0 lafwt.au! i,, IwliolUii ui I HJl MiAMM|{ UHINfc "II
pint .1.1'1. .n.\I .omitr) ] on pul.lic l.hUII\lt\ h"I..erl.h| I In cllI.I.| Hie I "i' .1h! r
.rl'.ur..lu. awl\ ..Du.I,1 .1"1,1. "
I Ihihaudxof tt r. I iii'l ili'l> "
anil\ Ikexe 1" 1.1 1"1 the pi'Ice of' 1).1, Blling ami\ rounding il "a rMiliri"!
We dare Iu tin\ .thl* n>gar.l, all thai ol.r 1..I.II..I". t: 1..II.'I.llu -- -- -
1'.I..lullII. N.I.. '" !< ly by the
:11'l.h .1'4 .
we Uh.k U rljfl.l" ami by 1.1 lim.v o"'I. are r..i.ly h..111 ...IUIII. lord* an.l, \ land\ i)u Ik ("'" .lllcIII,1'1,1..1.1 .N.t. .r hauling. ll.e 1 he local\ tru |xirl.tlou quextion ha* : INTOtlOO. i !'"?' |Ui"f| rj vr'U iSnt I IOi\: | (, IH TH OKI'Fi:

two yean of nl..rlen.( we think 1.1111 tan prolwhly l.hll'l.! r.II \\ nee.1\ ) rliinl "hl .ril. K. H.Hilt, t UHI| |
.nr e a new ii.ii liunion wur ethan : *:I "i" ln
:: i rapulil nm.Um* > mil* awl thuliumstrxve
xfula In llw north ami Hai'h xuii-.lf trade I I.r.IIlr JI"I
m.Ml of our reailw4 know I IThire .|I..h.t. 1..1 aliiHixl linpakxiLleiliirlHg |H>rtion< .Ylnl.r > < (.ik ., > l itxrIIIU
t II tlse, an I if an ciliaeulon : > ant K *'
iilioi ler tlinii ami\ al <'Lo'I'r ,) 1.111 autumn, winiir and ju.t al bui-otno a problem, whkk like I r, |>x il4> t>1 ijr ." .
II |
1 U only few C.I\'nll"l.\ .1.1 we liow| li "II alien.) j"l'" Hun. ".hi.u m. ..\\111. the, '* glio.1, will not down. 1h tIhe ; ; i. :I : .11..1. Ami uikt-r tl.uuiu util WwkNeally
, that ahuiilil njioralo I|iro.lii.-e\ the re- Ih.1 by auy otl.i'r routiw, au.l uiui k ofIk I I that 'r flr.l I If I. not U.IIIK .aliiraled. .nith. water wh.1 and : "L otal iraii.H| >rtalioii quit.I: Ion will .\I. .Oi n.: Kxreutiil.I'M .

: : jwlion of ...rM.l t I U notaiiony-,- territory la now "...||.|. b> ,I.",. the ra.li,.alx nr In.,li'x-nh-nl| 'H'IIIi Until foi. lllUge Ihi' farmer uu aivouulf eoitie owiulinie In vaxl |>nx>" .". I. I 'b I )1..1.

I It iilii< Hl I 'arry the Mat* 1 hey hat e I w hut. .. \ au.l lilo'>til.hle thai It will mine .."! I I.I I. UUIIAItK, t \STSH'fl.iwui
r m.Ilr r tke Ikwrd of I'ratlti |I. > Into tlilt I' the blai k U It ih nioi rat I* alwa>' hatiami > Ih'I. advauiagiIu .. i robable. \ h' M It dor* come It H ill a. 81"1U I llH-kla
( I .. u.t atn.k to make Ilia |1'.I.r i .. xlill rtfiiMitn dn In-Hit: tliHlaitd0ieiily U" I hate; epe< I lal r:lulerexi to aenxlueir\ *, I :" -

1 mere vvlikle of |ivr oual .1,11 aiitlinallue I .lalh'r. Will a .l.-ain.Uip line | r"r. rou.U."II".I..I\II..: .hurt,I of the upiytaitt:: of a I vatl :Im.provemi lor .will betalled\ iix| >u ilnuir, II. lkv4>|.ulug 'o IU* Orikln*! \\ tm lu>* and felttetlore* (.. r to IIIIIKR I/
tfl Itear from I nl our publh. roa .v.lein UMI '
If I baa rift ram. In publicIUIn pay u 11. olhrrMo and they are In .| ) 1"1 aH from the I \\ heiker I move* aking Hw okl etb-
or l Inning, r..I. .1.1 have got I ,.1..10" u t..1 amouiil ot traveitud : ll.h.l audlilfurd NBI Orleaos ri'llh HMli-nltfiH-d* for ( > Sonurlo.jin't .
private w..1 al the vl.1 ho roiilrolthe Irnllli' on in from the lime ".1.1 M.\u'I..1 Grocery. alf H,,
, H prewutly rnaJ*, lillyF.C.BREIMT
I of full tpnwiluii \- r"ai. >|H>ul and euergt' 1..1 u.iug, them-., II.rhl"IIAI| I
"II.ld. 1."Ilo.n".I.I. dtiuuiraU who rule alTallahanxre llu aud IB II u Wl uiui I 4 I -, ,
new *,
I "
: not ilriiloil Iu 'UK 11.1.t orgaa i I. mil ...Ino the' .. I rum their I failing when nvedudfixoa tl.'IW. .I
t :
.10.10 b : : : alike for .killed
|>ublle iH>w |Miier \Valkar l.u..I. 1.1..e".III. pollIkallywllh : imrroaml the \In, reit.ixu ".: of ; 1'h el olJ..t.r Ihi* paper'lwl.I I. lo rail IhealluilIon T .nU._ ,. 11' Pul.11 "I'." ,.,. .. .'01.1'
t I : fiuw ." .. ,
\\ Ith them.. of cl'U..I. take loral I of !kenthv 111.1. .II.Je'l. ... ." o. ""1.

.' ( .a* Ole of our coiitemporarUiaaya n l ami Hw (Vmivrrrualllkia ami\\I ItUCt who write u. .l>nler .< Irtur.llmtwe r.il"Iraii.purtiition.INI.I.. .. up and, luopia, up Ifore ..., ofth I. ..wl. I..lnimiTHKi .1'.1 PhenixaloonI.I.P.

; AVe liave rrjocleil few ...1111 11.11.1.,1 TarU-ll and hklniu-r will not pulilixli HieliiHiihnul llulrl ur even im Mentally "Irh..lv.ly. (>r..loI the neglected Held wkkhI IIUr\x, : I.K "tJM: \. <,|.\
.
, viry \ lit Uaik hit >l iiaiure a| ( I In print ami .*UtinUxr 'of Iho people' .. I I. 1..lr legitimate |HMw.knittarall Tkxi' I. 4 ._kauil t .1.1r
.1..0 .1.0
In .I
ro hearing the COM- .1.III.t.11. llne.ra-h'flI alvanur I Ilii. U |. ki4
r 1"111. | : .V thmnrik allt |1'rIO't. or If you the aiuiitlon of our .* nu t.u I'Mn>\ si pi- \stmFcreid \ n
11'1'r.l. ring' r.'r r>
" "'IA", .1.1 the gooil "aul.lo.lnl II. T.I.I. our rule, and vnu .muxl olwrrtell : weH pliaxe I lo.'lan' .rxtuui or Miblle I roads .
( and I'omml.ioin F-A.N.C-Y
louiit
from IU1. polUy have, IJI .I."IL.. not without how| that tliry ran againlieal III r"l".ulanditrou* aim t, and i'our liould\ lie free tu every body tu tluring .1.,1.1) our ) -

f encourage ua In Iu coulluuauei'Itelug .. Meuard, M.' Million and\ Walker .. tu Injure. u* amount to nothing. .entry h.or.t lh and.alike 'r* .Ihe .llolllll.r Mr. lltlier1h ..1' aii Domestic
.
; .n al Ihelr u gain* ut IH our e iliuaU Hoiir I time and pafbelmig .1,'lying ram ami ,.it .l.ould iiw- I .writer tt 1..11' of theI'enu.t
of the .1 fur the : i '
|ieople pcoj 1,1", .I..tll Iu our ;patron*, wlio etneud loa .. Irani .. .a.er FAMILY GROCERIES Ikinjtht and m.l.l, and priHii|>t alien
. J we want to give I tin |KH>ple t bearing' .> did by u.I"1 T.'hl.. a tramp ". 1 .r.1 | .nllr vnu H ,i-h inveut .n. .I..I.rl.lr. a hlghwavt.ieui ', It It "I.J"I.I. If tin in iolh.il.,,,. u ||,|, |t)
In liwtUfa.I "I.rt > ".1..1' ) l"II.t. al all lialwof great U INTKXHrMU! la vk iiultt
r .t how th.are aflertoo! by the \..wr *onie .1.1..'. tou ",-t lliiiu* ..| MaMui t tI I ; ; : !\.\i laurl*'. .1IUT.. : Escanbii'nty Court ,
II
du It ottr )onr OH l an,) {: -* la railroad I and munlt I .I||HI| mr- to IXNi.1
the laud n4 how U U .1".11. know
of a. au.l\ I not bow Ike roa.l. Il,
.
cptrateil 1 .1 Uk **) .*xd '* .
IU' M
\ want Iu Ittar ftuiu Hw IbpublkaH. ntajorltjr lallw pay our i'liaik, .. ur MX'k Hie ..hlu".r ItomaiK, built would be alapiml ol t' ( .. 1 b* wriier .uearly relaUdla / ....11".1'. u_,. 41,.t
). .. (.
a.I.W. la.t HO, volwl Milklly agaliuteierv ome | wltu allow Ihi. ahu e. ,_
> modi Iraltt. Ik Senior KdilorofihOi R. IVicDavidlm
.
._. p..r ru lheolduatluualle.ruike A.I.i.l.rh..h. .i" IYI.
.. ..illo. of |n pksMpeitally atlem4| to have Ih mailer ofIkeM W : i : i .I"'U. I..M H air no KT.
the "' .
r .1 | w.a peraap* ueare.t ap| nark Hut w* da not think our \- .
the |1.lr ami lowly. ,'ho. uiu-ariKxl land* brought b. for* It. 1 lie above It anmew hat a the. ami even yol.1 a : :: N' I' lug a* In onr.l. the value ami\ Importam ,
_are mint grkrout, 1.1." ."t..III. a new n vvlalkin Iu jouruill.m a.It .. .V Komparaiively lighl gra.lleut --
hmj U your eorre.|.nut<;i <_)our .inirtliig |k. .. I 10 were. A |mper thai wllur. la publih I wax fir.1 mn.1,' an,1 I on Ihi. .. built a -* of Ihl* conlrlhulkmby a railroad Ipar Sn1c. -

'f. vl auj foellm- want to keep lo nlMantil Iwue intent* Iu '' went cuin| a .Un.li'rou. k.'tier for I wrnlt ""ul 1..lr.nr M, .\,1..1.1| with lime rBklnrer t Ih.fund\ of luforuialloaavailabl

f t .Iwl fongiroukl pM NH| >BIk a Hue .".11..Ignalureof the ril'r : ""u. | Ul ("UpllUM f.HT a HHIUIHUl, to. ax*.
w lib the main Hut .bll
p al. tll..ll" 'great q..IIu lh penple a iwper 1.1 MO '|1" Iu .".'h pnutlttaiu.1 thai' w* tu4 only on* *uph rua.1
' ,popular& .." ..1 I* keep our linger hal,. I...rI |M> mat be ." .. hard "I" rrlw, fallen HH: I.l luruiMkebut auelwurkuf. : GREEN SUGAR CANES !
:
:
IU do 1..I.u.. aupiiorter* of a luw, morally. U them
Ml beatiug pulw. To gooilanil .1t very e diret-Ov 1 uulliHg 1 ruuuly Mat* au I Thlrgiula I, di ,
cuwiuuutrau Ike IOMM.KIULile year ago o t. grabber* do not Mutw laiuh a.louUhtxl iluce H* IH. other >wiu>.I".bl. tuna kuiuuruutvillage eovereil the right IAII.II' .. 1>>n ituvnxu |ririi.4| j
t t (! aptwar thai aUilwU I lk ,| lkerVMillkau >r. of ILe : : : b'III t.rvtmr iw l'>, Hj MH khu.
I : l"l | | I .
It ha Malx HJruu
Iru : .. verhrn > repadimipil ,
< .nut t furgi-t ) | :<|a.) Oiwiu. hiynal.OriHr: Hklge' ; b) r.ru..h". ,.1..1..1.. l"n.I.I. Amerkaa, lll. 1.IN_MH-.4!'.*IK. IJ u,'-m. t NT;*.| )> ....Ik... I.1 I-UM: r-

= -=- .
-" --- -- -
..- .- - --0. _ _u _.____ .__. ,__ .u .
-
-
-- -- - - -- -- .
--
(n.m..To 111.: \T'-''. Ia.. iii' 1'U I.t i iOV .\'I n 1.1: .il; ...T1 it..U/I': Till! Hllt(.UI>.'<'.? In.u.: ,\1 I 'illtIiitlI,4qai" : :' ( \ UILi'S.. S \. "' 5 \, 11. .

tl'Ji"C' \ \r!: OflU1flth1II (\ ArniMiIrr' .lnt( B..Jcnt, nrrnrm1on I'r:\I4 \" '>lMtviln \. TI..,> '1' rriiin, I tile 'li' I<' /IV IlK: Vl.TIIHurpMHi S SO l li I" ., '", ." !. ", ,,1 I I''

tin' rallrttnil, iiMr the
or llir .** '., .' 'Ut I Ia "lIme, lions, C''t.II. ,' "' ,. 1 I l'e I I.., I I' I
li; .l lliurxlat, inn' ,"' rr-. i| | 'itHIP '. 101, | : riaji) .1iA 'tt I" tlI. 1 1'"Ii AI I \ I l 1' ; .1.

MI'Kim rtnt.i; %i\: S i4 In.Utit .tilth of"I.. \"I.lnl... I u.I' ). The iriiiil.ir "!III u.. t.11.1..1. al. .its, ,I I|I.a'.kaTP) .. .I'II"1 Ihe |Irn'I.rl.'| 1..1 du litfon v.iprlti, .unl, I hi,.. i l I ;" ,. ...', ..' \ .,, 5. S )..,. 'na.o 1 ..5IS

---. S \nimlri' a ",1 knuwn .. .... .f thl.,'.. S / of ....... uf tin, il I..., ,II. nlof aWmv, <'f "O h l>. (In".ili''I tholinB ,.' ,. will mitke ri v mlliifVenipo I I s :h': I. ""0. I., i :;. '1, I. "". ...: n ." II 'I

::1.000 AI.o: Ar'r.A.s.WAit | |.lnmt/ S Trnloant I:'..lu.ii.,, ,.. woo li Jtt al.1I I-II!. HIP mall f i....II the ea.1 l ovi | lnlti| II 5. "mr rca I".. .: ... ."..., Ill ,m.Hlt, I I'.i.I..A'. I,, I

.I l'r,.,,, HIP I ,' 1.1.1".1, II.l.4'ar.{ Iluijn.l I tin. oil, !.v .," lln 1 *.'..n-l, irt. "I U.l \\ >->\. 'I/.t' \. riitl, Bill,, ti.im I thl., illi.io. (nun, Hm' In limp, with ..," I. itnnm, na :' '.Mr I Ih., i I'""I'' ,\ f 1.-' III, ."In. / I hillllHBB n.. ill.
\ i n.rnr.UH.hiHL: : MMUIK I t.r.,.tlitllichl I (iI.'i ..." 'in Ink! nla) |..ihln-l, /U. U. !'llar.. rj: I..ill' .1/liimtlnn lu" h.I' .I.I1,. Hf think, |ropi''HehtvennU .|."tr. .0' .., ., ,llllr. "'.". ... Mi 0 I...n...i -. Ii.l,. I I.'''n.". I aaMnvrrk am. .41Mr ,.r. '.t* .oI ..
I'
:. t. M. AUM. iml, :"i.:n'; hut, ininiiiiiK i Mr. \ nl.irnwit .... S :".1 \ Ic I .I'll .1 IIai.( ti.tiitnar| lln' 5.M.r nip*. Hln... ,Hint |..,' ..II'..\\1 1..ln in (tite a "I'| |to nl iMi.nl'I If H. J1llC11llO1 N I.< S h'l,I4li\,, I |1" la'.it II 1 "r.I"I .,,11A ,...*1..Mm*} I I' .

(IVIMIKC, .f TI<. ....IU _in numiOB : I' ) tin tv n UK rnHri.nl, inIII ilitlrlln.. ,,mill an.1 I v.r.1. .inii.r., rif.1 I 'to .HiIfBln ... I I 'lime' Htiririsin, .I I i"'Jrl' MIIK lohtti' ; 1\\" :". .1 IItrillllt.. .. ,.1 Iliknt loS.t\.1' I', 1
\
IIvrllr 1 al"I"1 I 'S. i.l IB it. n. Oa.t.'uSIm '
lUMMKHOnxu s
TM AlIII"'flk''*. Mat. (r"1, I b nut, in .Hi,.. ilu, aminuliirnlh .. In'. '11.. .il |I"u' i.tot,,"",'I 11"1 ..i"t t.. M..l.ihBinl .Hit. n mail i ocr |t.ir "I.h.I.| .>f IIBB! 1..1. ., I. ,. HI,SI:. II A 11. ,., ow.suI ,.r.:: ,SI: ':

I r..al I sot 1.1. U Ilul(! hal !, 'I II,'.ilih, m.i.t.//1". llto HPIIIII.I.BV ,., ut, ,", .I tint I. .",1.,. 'I i. ,niiKM ,. ...
-. '
tilt' tiaik, tin' Mi-if a I"I'h',1) Ill ort 1.1"1'.1. I'.1...
.
MKir: :( >lt )(.Il'\I. .m'U: II II. B 1 li.'l h, purlin 1.I, M..I., at work, .li1lilni. ) Iheit I ?, ., '., HlPi ,," I I hl and I.Ibran uoiinrt I.,' 'IM,1"1.,,,lll., ,,1.1.,. I.,..1'1.1..!. lIsp ..I "'1' P.r a ".. AUCTIONEER I I I.'.\,.11.i .,*.inMMi Ml Mill. .I...| ln.k. :,,in. M.llin "|k.r".t.r .titi, .. I I'J. 10,

rahruait ,IBM. It mIll whin I Urn'unhim .. .. ,
III. A M Hinntirli IrthnlrnmnI. ;,. lln Hi" we / na : 1 "'" I. i slwnsllS. Ins It I
rVftt,on"< I, k,.* at HiMIIIK" I.l."m."11 11 Mini mnsuii I 1.0 main .Ira. k.npnrlliiltn : 11..1" a rtjMirl. pin"i' In Ih' Ih".r IrBii-li r.\/I. ,S. is K S.,,. 'i t:In.nntl, .. V i..aJ I" "f.5u's mkiin.timn, *. UrtIK .5. \
HIM lime Bl all si.n.tuts. \\iitknlip, i I llhoiiiKliiP, i"I'i /I. M. M.nlii. !r.. nttimniimlinic, I Ihtl ''dl* /in n'... .,. Mr li.n.h.. hn.. |" r iiiilltAiiit I : : t.COlllllhiSSiOil "o 11,,,si. I., II Hair' '. ln.mn.i ,,,, StInt' .... \

iN "I"r, main, Ira,<.) ami ". 1.1,1" 'HIP, /Ifciurl I hn-Ptln' h,1, owrlha, I/ir.i, di/ .lit i'rthi) n.iil| CEsI '''u.1/ 1'1"1 l 'iir| ,1..1 1"'I.,', I hr. I llumliov I .'\i:". .I'.r M,inka' SIM man, .. <..trai.* I. H.'ta4' *, S.5lil.l ..vi.; :, ;i
; .; "I"III .. I t 5i'stl 1 I"
.
I .; vm. M>"h if, liliiiiinill, he ,1..1.! I Niillniial (It link In the, <"|H.ra I II.nIniihlmg .. and, uheu I In hi-ai.l, I Ih,' other' 05,lie |...nII'') of lln, Intr.i I i M IIutisE4.ia : r .hh.' Hat. I BkMii. I .i

!; : J. j i':'" ..,i A"I"|.| tlinl HIP CIII", WI ran II.I. I.I r
; .! j f I i If j ; .'J Irark .II,,,' .'t lit.I". a |,i>n I w. "I.lit 1 Ifcluirmilo I r.I tun. ) .' ir. al "is 1"1 iur 1 1..1 t I.",.:.. lln 1..1"1, nn. I I..., iit, .Ihlilisn r<'((Mir. I K J "'IT'lltlull (IIIllHIll/ /IlilBllIt,,, \I'"..., 'tal,".,ik.r I,o-"e...5's.." f.I.1..1.,ltiu'e..I', It .1'Ol"...'. ai.. .l...1.I at. mAll>| .II A. I

I ,; -I j ,I tin, ails/ Irink .,.1 bmkpilaliiiiKttinnitnlU I I Tht, niH.it. u .. .,1"1'.1/ I tinmiiiiiiilltr t.tl pin'k.no"'l's' l II- |1..1..1 i ar I I..kisl nin ]1' Ilialth. Mils .111.,1, we tin nnlarvlo I'i. IiI, i ik'7.t'.r'Tnttkaj, : lIsp, tonI', InS J.a= I:, i
I .. ,. I.nl lln' I I. 1'.: / H/ VUI II. .,.llI.', .. II.t...1
ili t IP
Jn' Ii' 0.\1'0/\ lie ,
., .I.III .
nllinil/ptl, I ikp I li'. > .ilr.k hU ., : i"suIiauttto
11.--.1.. "" .. lit I p: i 21 0.,11.,1'. It .Ir I"" iinfoitiinulc in a hi. on n Inrn, .lh''lh' .. 0,51,5. f.I '" Ju't'tJa
I "
A.ttMl, .'.14". 1>4I' ..: ...." .I .I 10.,".". man,, ,. ."" ,1,11",. ,1.>,,n aii.l.I Im OIMV, an, ,I I.. ,, .,1.1 the Intll, a.iini.iiil. alivnl, onlt, I n.H. ."h.II.| ., ii. r..1,, amlln on width wo ....1, to >avftWHtmla 15,511 1. I'''l'. iO.lHi,; .... f.o.1. .., .. 5aal'r... ..a... >Vr.it.iti. >. .,,ik Vinnira r.. B"In"I .1; "
Mi '" ill. II V.11. "" .wl"l ; ,. .
.
.1
'i.flt I ,' .I.I that Mint, I't'I I "" a' 0.1
,. .,. I .. bitt il1'lsq iHi.-il.li-. Hi ,' /hit, ItrokiMi th a|1'1' 1.1...0" .. Ihowat, |ii-til.r. lIT's ,.,...i h"".
M.'I.I'' '.t. .'1 : .: ""I. | !,nit mcr .1m,, 1.1 Lima, inaiiyliil.tnp I ) it a."IiibH' |I'1 .""II., I k i'.wr, a. '." InlM. rt| IsllslnaKs'.aaaowst
)t,", ,,"fl''ry 't'.a., 41 .. II ."..ik'" l'ui,; ishaes'a ..('thUiximinilinn HCIPapioinlpil ami I .1"I"h l" ttnnfHin. pi kajfi"i. prltlioii, fir local HoanU of II'attlt MBaitniiipllini hpl'u( ; I : TsMulton : I l I. 0.I.tSiNt', ,., V l..4" rat, rot.Ai'u.,00a MHA.VU' ,.

::0..l'rI'tt.i., .).6. 4.. :.i: I S .'t.t k...s.i,,.,,. I In. ho, ,, ,1, .. ftlltmsvi .1..1 hum,,. Ihne, r".llh,1 I I I It .a. un' 1I \1' 5 l.I., ,,,I 1,5..1 I .*v. tHai 0.1 I I"".l.rII ", .. .,',. flI
I'l h....'ti,. "'.&' 4't :o.f. : P O.tt4 I 1. 't I 'Ii'i., we.- Ihp ,imti.t I.tl I Milkr I I lln' / t | n .1 'nl \If''I"" h. '1.11 ""I"I.t. 1"" .' .. ... \

\ t I. .Io".K "' 't. .: ,: .'.lI .1".1)'., ). ; : the linnmii, ; OI I. i / : 31nr./ /I. M/. M/,'mil. sr, H. HllartPt ,,I. II.. i ron Uir '11,1 Ii itctl I I..n l ln ./dir.nt.Hl, Hit! Hit'is lKi.ir.lt I II 'tIIis'iIln1i1lt t4.'m.tIl'e h.t." .. I" '1..1. :.., lt"a.i'I I'..k Mil..0'II I.I. I',,,. ..
.
.. I l't' 't' | ,. .1.
tI'ti.I I,4:::: t..'It', ,.fl4" Z't; I E I: .t, ::,: C"jIINJ..I".I'I"I I .), '0 ..1 nit'li, ami JtM. .. .V. \.1'1,11., W. .\. /D'.\l.'iiibrrle M f..irp Hi,. ./iliok I.. k. iipMiil, | the hands, Hull fid Hipuilln < I.I. 1..1.... ifAl Sir..f.ta..nnIIler.aslm. N15lll,, ,aol', h Au.usiiul I.,0!., <.'.*.%....ll.. 7 ,IHi.. .IA

'I,:',,t.tl' 1 : ...: :,I ..: I'I':" : ..M.iliun, .,",.1 Hum M/., ., a i..hi.I I I Inn. (. \V Blwn. I II I .\lo IV vnl..fh..IO", | .kr. ...1,." nndiranf Ih,,. tuvvimilvl. nilrttnyniiu'lhe "" ," :. ."... ,..1,. ... 5 a o. isa. '''I..I. I.. \In"1,1" ..

)ht.:,...","1.,1k' 13,...j .I ,..,.''""',, ',,, on 1.1 engine at the. I"c'. of Hit. I Mr. 11..'1 lilt ,mirti,,.1 1 ,1.1. 1 in.ill "tColnlliillPi Ihi...Is .nn. '..., til. knnHiiitt, an i iiI 1 : n.",kable.ai,.laiil. ) l.i N UN,, i,.,0 rk l. i-hill" ',. ., k*.,I'I"rO. Ml..;""I'sA i. I.Cs..III| 11, \| || ul,. M \ms.lKts.," .. !.,. J ", "

ill..' .... ::4 i: ..." J" 1"1 .. \ I Or. I Hamilton. ", .1. ft.,I I luiH,. K. H..I. .\ r' III' .
." .1. I I.. .. ,. Imt. o IIIK I I tha) tin I: km, .*. IIP ml.I si tit HiCBliiinlliiKii.ini.iiit.t. I turn o.'lhxin, HPIV I nun Hip |t'"| .H.. j..I".I"\ I "inn il iI"r."l nut nun mi : 't.5'ii. 1,1Ita'11'tra.
'. : 7 p.I.I'I. ,,. .
t ,h. 1. I I" mill s. V\llllm.-rr' V.Jth |I'. iI. aOs
,' "f... '.1 .'1 .1' I "t.t t I. ".. anl, .fill Hut tin, eiiiJiifMB.. running .. anl,, 1 lln, Ihl. .Inmrdpnt., I ,, lion, .. run from MHItnn I ...1 I HIP ri-.l I li,. '' ,1) .. lit u'.I',1' I. I I H.\m.:; l''I, 'I I I. \ M''iota| lvtir*m. ,N>'.. '0,0 )...... II. I.,. I. )1..,.. III', ....1-' .
I."i. ..'. I ttt'ttt I uj,:) I Hi,'. II.,million, s.ts.u / / W lUmm' u r..., .
.
'tj. l I. '
.A tW'kwurh Mr I 1..1.1.II. tiin a ann'. !Ilr..I'. <'-.r,., Hiprel.nt, / Hup In Hn 11.a.I.'hnrly llttan .. UniiliU -- -
1// m> "ivv | |
,
,,,,,,, t'.W. 1 I.t' t h'tt "I 11..1"1 .
l I'''l,..,hl.... ....4 f"\' ?I\\ H.'tI,II. \ nlc.lra lime or{kmtv, ..r hlpriMiiiilly Mr/ MirxM I in,,,p,11.| | a.nn, ',ml I bv ."t.i i' ".11"1 I tI a. us,. knuwof mi tine 00 .. h. //,1.: I Furniture and General Merchandise I IE'I' I""iVlMtrV S, I .. lv.."..a. I'nt",n, 111:. I I.h."rit i, tillIII I: II HIMl: I.1i -.. ,

I .; I ".' U c a.. I 11''t I. ,;. ;, for Maj. llniiiphrpts, hiriliiltlin.p ''M'I.r | J..t hovHit :| a.l. I05.. Mil.,' ,in' A M 'mil' Ht on! .\ ".|.iilnr, iloiiir.tl, jiiuriinl. / 5'.,
1..1"I Irk II Intpinhr HinitiiHVnv.iiiil 11".t"1"1
null!
II he a h'.I' .rl.u..ly : ; .
,, K: I'.i I Iy : .\Miirtinii,, .
a."o. lnIn kit : i fti SIM n thin, mnl .itil IHIIIII a III )Is' at'Ill fa >mmnrlir
are
,.V. \,.. ::,"I" i IC I"Il.'t .'.1. I lininiMiiltlv, IIMHI| r, 'li"l; .llnliiitkHieiiirlinHr Mhl.h na. hat; l, :1.1'1. I ...111".1.11.,1, I ,, (..mm t Ml) had, iMindilivenil .e . i : Monil.iy I ) Mnrn'f I ; S.mNl.'rt. ; tan. B:.wxKi.nil ; ,. lnr\rr l-l.h u lift !Ill l| ?.nil/

,""'. -Tlilli.Tiii.n.i' .,ii"r Hnnlvit; o|1'\(i ,..I IiBinnnk | rrt.r"c'I l ciijfimam irrvnlhdllm, I I.nn .HIP llr.t I..r'r..r ll wimlhntiliiiii ./ hat lilt, 5s.atl\..,,; s.l.lisl/ II.| mirtVnlnm.ll hi.k;. Ail. In.; IjifMli'. :; IK ",;mml 55s ,w-r Ilir ":. .n,1, atls'san 5' I".n
l, 1 ii Ml,h 'I.s4l I f.l liuilhr 1f"
rnil ,
it.tlli. 'alt lantnair.. ) br.1I. | lu a Mmi.l, /.-,ml,, not ."i l 1..r.II.....n 11'1..i/,'| |. ., Ihl.tiiiiimlllep. rsbi, ,K'ln' ii the (H*' \ I /)' iHlntelhil Iml ..rib., n) o'clock. > :'U'.I' ta I.l". ",..1.\.11..1.... mtilJii, niililn,s "R''I'"I' | |
.
.. ;; -' It liml ,'hi.st.I,I Dm, 1."h', Mi....... II li. IMI. I.I/I'. i thai Laiin-r., K.il. Ily Htpwat, Ihl.. In i. I.tl' oil, ml for a... rl.I.I"\.1, tin, nt( ) sip Mlirwni, I ('iirriark., 'HI. Jt, Inr | '', /Id. |inirr fur pillitr
--II.d-.I. ; ) rh. ( that .'.1. .I. ,.IVBiaitir. Killt t." Blilatl C..him ."..""11 t>r I 1./.1". rti.5t'si'
t'IHIII' nolliliatlon/ Jmlirn, K.inun: 'IP, /Kn.ml, Ic., J. M/Icfls 1 1!,""..". .1.I S. 1..IH'.1 I "..1.1 \huh. |/.0,",..Ict. .,".1.." i- .IfI"II. Hn ..,1.1 tot 5 na. ,1 I l>.,..l lkl.lea, VBltH. 11'ill.ir.v l I .r o',.1.1 "I I Ir lit on.nn. iumc.
,. 1.1.ll'UL"'I"
IX 111..1. ,
k k.uary 'lIsw
lnlBMhlsHrif fitti
I'.t, .. lh'I.. i .' 'u. .'Lt.Ar'tg. ru..r..tm.i I,.riiminom, '.I a Jlr".r, .".1 J. U.mlf.lkMr .prolix'u,m. Hn't an- not allowiil ...imlHiPir i nut havr | ) 0 I., ,," 5'."ml .miiili,| m|.1.! ... I, H!.

.. ir, I'I, :".Iil //1"1.|. I,", aflir I tililomc I. I lln, ... U'. II,Hi hliK.ui, hit 1"1 I I n''luillim'I unlit I ctprPMhnt, fontilIn lanl )'.o and, now that' tint SiiijpoiilliMiiral .' It 1 Ii'btr. kll.lM .vi. ,',.,. lIly HllD Si ann, 1KII |
h.r.'ti "t.r 't \ I
.. ... '.1. uMiinihlt, II'llj.llho, ri. 1 hi,lim, '.1 I I lit ,ail on," HIP iimimitliii, on H i'4 n,I In.: nglatn-I( ; iakgr. aissl::I J.. 1 In* l.lnili.l, out, Hn' 1'11,, an,1 .,"r'. *r lrr KV/r'iH/MrriAr AV,,' .'/. Id-xuliir .

Iwh.'r"t't' ..: ..".. ,,. tuwhi.g| | \ifilnl-: Iht I llnlnir;I : : ,mil::, (juiiiiiliiif,,: ':, .,::: Mr. ;| l. K. I It," h I'. 5 II I Ikpiitimnt,,, a....ti,<.t nn" liaIllilv tin exni| .. ,thai He lute 1..1..1. liIlki I>|1"" I rl.nl. '. I mlari>, ., "I. |..u !lie l |irr ir-nr \.l.li-r.,

L4.t" h'n, ,'"' r.. .... "!..' : ,0.Q",, fArnl '. I 1 lIkk.y 1! \a. cli.i.lp.1 I..till .slotS v u,aitP) I fir, /pnki)>,.Mnt,, tin, |KI.IIH.Itilr.nllrlk.fiiiiiilh | 'ly I In IH. ...so.l..I,', we tn'l I that wo thai, .,... .hI'MIia.". ,.. A M, nill HillrlJrak .., 1 1:1 Imi;,, IIIR Its hIiuratir In lt r. \,,Y
lIhtIw'tI ::1I ,". h I, ipiitd, / DIP rt HI.iliiin' .'l( I l.t .
I,, ,, .1"1 'I (
I IMI- I
.I .- .j, c"'v. ( | .t. f l'i/ 'Hi r.in ,1.,11111.: ) i an, nil
I I.'t't. } 'It. \ / ; : 1".11
:"." hnt.h, ,Iml. until,' il l" I... er"1 'llnI : 01.1 I MpiTllI' ',
An ,,, I laki ntorHioSlntoof ""M cotinnliliT.I Iaii'tI'.t' n 1.lnl"I"I \ I.. ,\ ear l.iii.l nC niiinii tOn> iliMHnnr.l

I..,....I'.nlo. ".ru.uw'.t, ,.'4.l'y, .l.y .. .'..".\ h""I.II""II'II'\;| 1"11,1.1.. in, Ihu ii.iinl') e,1 I ..I.I.I"I reMirt| |IIIIKIT.. al Piirli monlliU' .1 h', .1;, ,:",n. ami, ;11" il i I. !I...rloll.iMi I ,"., .rp. wi. wi.li, I. 5i1,.,h.-. : ,\ I Ililmk.nt' / i"' .\.1., M Un. \I II...r.hslit Ilia.' r: .lK..nii." ,. nil nil) nc.ir lln< tIre| <.r .\. I Ittilionlrr,

:: .1..W. : I Ad. /. .. I I'1 I. i ., li,m.ilk- i ",n> .'5 slug "'''1,. : Wo : .,.a. Pius. .M. I:, I'. '
1"1' .." ..r:"'''11.11. ''tin, I Illli ill)' of ribrnni '1..I"I.lr' |1..Llu. iplml' i .II jii-l t"t,1. : : I OhIO 1101111: II. run : I ,, 'n Snlnnlnv lil hlli.f, nn.l, rouKlt||,
Iuoaiss
Itlb. .s& "" ,I.tt'w I" ", 0'"l'.I 'i .\. II trtil, IM.fura mi. .. Pttroni, in. 'Y .,. "'1'"r Ih,,' Imirl th"it, ali ale ml,fI".I I I.... Hi..i.l',",.",II, htui, ,tnnnn ,. ,',' ,I tr.Iitil, I Hi',it n inn nn, mlH-r., ot tinHoml 1\ i Its' : ""."..1. \.1 II, II llm.r.A, I II,,' |tr.pt mill, i'illi'It'tit inn,,Is,'r hiHlilililln
.
.. 100., I''.' n.. .. lln .'his ; i.l II,'allh nit vil') ,, ...h,' iiidtlour ,, (;a;'IlK: \\i I'1": man I : / \, II ". r: IsmnlnIII '.
A.t I"1"II'y.I"'I.' .u ami, / fur itBhltoiinlv, IIMIII, tintlitvnf I Him di ,
.I.Ih.y ." niilil.iii, anl, Silk' ,nlnml inln I 'Inl. p. VV. Ir. II 1. H t inllr .
.. ..., ;'.1 HIL, InHlriif\ M f. U. \."h"lra.II., n amithip 1 1.1.. iiPttinmlhly, .1"1111,,. Im .I"'H.II Hn, m HIM' l I. its .".1. mulct 'III*'IIM .....'. S iluli I 'il-oar.. I I'. It M4\nniiVi, ,| .Ino, fii.l.lo .

'r,1, 1 rulnfill, fir ..,..t. I"'h.I, 1.:0 1; id'a.l. "|iiontlio. onlln olMink I I.' .1"11.i ".1. .."IJI.t, I.. (HIP, appnil l -- I lint ( a.unaa, I u. tor; aliinhr, .IIrlK'il I r Hull,... it.rniil| i>, mi Ida, I*. .\, ron.l, it
lili tiI, l lI Y"h rnUu.' : I.I. I. 1'h.j Mll<>l' .\MI nib, .
.
IIuI.l I men whip HI ""
.. )Jour
I.,.... il ily Mm. "l Is.t.u."I. .,10".. IZI.'tIlI ,, //'hlll'-' I II I. ,/II.\., P:. .Vllamlllon .'r i'nl"tl"" on I lI'fll,lu'r.ltp, IU\III.1, In'II"'I.. Iml, l.'t'I .r..1 I 's.c. VI .ut'Ils.. ,' ilm-n, illS' \I I. \ .liIt Sir,, ot H, |irvti>iili, I. Hhlili, wanl.l liar
ala
UI.
",'tS ,..rI,, it UI" :.. I ,, .1.I It. I I.t. \V. .Ur.. /It nit' ,) ,<,'.|'r.1| Hi,it tin* Sin'tin'' lln. (11,111. tin I t I..I It'r."ily. nl Bii) I",.) oll Brr I in tail',. Caret. I ll'int,'I't., .. linl 5 ". '.0l. W I. \. ," INIII, ili.n.lrntK, In ll. imliuv, 1'iil.tiiugi' |,oI
III'ti, ,.ik.H ,,, : K.I"I. I .. ttiiltuhiip/ .1 h',",s have llnHhoh I. WlllnhIt I .
will hit ii
li.'tu .r..1 11'11.' .I.r. 1. M ttrv hapi| ) i llr ''h'I.I.I I.in t. \
... ami, 1 Umnl ,,. I \ ol'tlip tin,, 'in, .""il il/ and., ion.Illnlliin i \ I III. .
A"''''' ..1.....u. I" e' .0., "'.1 Ij.I \: A. 1..1 .11ril Ilrllroal.1 1"\1..I) I il.. .'-.. :inlittrt' nut. Ila ....... mitlt,, 'r "h'JI,1, itstu"sll.gillIs. .11.t, !...Unl I( ",.11"1, .r InUrnln I I I' il.tr. \'He. i!. \ I. V\ Iris, aa wmlillHnirBLACKSHCRS
M ,., | |, iluU,, Bill I'y.han'a |I"i vaii.m.hniriNof 1'1.1. 1111"1" lIe V M" ," .
I) H ", uniilliami tl. ., .1..1.. .
1",11 ; "lii .
whlili I nlli I "
'' i :irin, t plaah. > |iun, ', i hniishixiin : ,. 11 ,u.sh. .. I nrH| 'llitjr nn (! '" la's' | '
"
: I ihnrKiil, I 1"1"1", how ,.I InH : / 'Iriilp/ Hinnilioiit, ,, ; tiiBiitiinIn I : W. I. "y .. .ill ." ."I..y LIVERY STABLE,
.
.
I I'h I '
.
I I I'S I 1.111",
"I I
1 'm MI. uill'IH, hair, ; i al lln' II test I I Hut a .. WIIP not | Mau..",(,",'lint, '". / -. I n
.
1 1 Notices. /.t. E: Ih.MBlliII
Special hat ',i, ami by nhomilir I null, '. ". ..NIII, a. ,I III .11",1 I.I: II II.ro& .\r M Ins i's', i.yl'nora .
__ 'R"'r Iri"h'/ i nuin, ,u io.l.t' I 11.1 I 11,1.I, ,, I ".i" I'tlthKIrtil ; .., ,.. r".III., I < .n.laiind, i, I I. annulnf 1.1 Vliriiltajiiint' I'BKllun'. :.,> r: r i vi,"' r.
M I I. < I. \ niiMra ,, hhi ,"' R"'rII"I"I .. ",., lif on ,, lil.i. imwort : M. II. Ill '14 III\M \. Vt .
'Ih. 1"11".1 ,ls 'II .liriiii .ii I I "h.ItIII '
\
I I HIM, 1 d.Bir l I..1 I. I I. *.r, ,'.n'. Jilsll.v. ".II". alalya iliull Hill i ,".. : ,,. : I'S .. '5 0, ,lImI':; 5, I IS. .1.I llhi,'k-lii-r < ,s., <>fM*.
Arrival and BepartEre of Mails. "' ., hit toll".," of the, a,"lh".il.II.., ,., PIII, |1.1.1 ) "J J iiIl.r., I, I :: Itu*.o'
I. \ .1 y ) sttirt.. Hn I..I..r, 'iHfinl/ or .1"1(,, llohrrt itiMinoit. (nrl'r.wiio .. .\.., '''. 'Vl, .1,15'. ",''>. lliiiinii I liii ntii.linilt,. nn Itnn.l., fur
1 h l.illow hltto 1'1".1 I Ib 1I'I..t .11 10
I hi- "tttttii WrIe ;
PUM IIHIII I | II SI :
I "I". 1.11 1,1 ,,' Hlllilhn .hip U a HI,IIIninlshiilMt .. ami. Mohanilanjjhl I "..1 r 1..1"1 Inrt, .nl, ,Ili'iln,.I linnii.., IIOIMI. IHIIIKIFISrnilinni.mil A
p., .i... I. 1. ."... ill, that M/. I Itnh.lrn., ( .. ',, \ ,'. ( 'innpint., 'i I .I'' 'I..1 to i".II.' I. .1"1.1. llr llr. ,ni'B. l'ol.lo'lI.l aoj,
Arrt., Ill 'Iran I. 'L"\' ), I .1'.11'.li.ht,1 , of litrn. 11,..". nlnnInl. I. I (ml' ininli,, 'n Hi, ilHP II' .. II li''l'I'-.oS' |IIMu latins Hi ITIKUIII.I.I. -
) .lr..I. .
lil. ilinlhlit, i l f.r. .j.lu ; ( C'. .. .,, !
iinn: 4ItII,0'rby | a.o'l" im'rimti.I, .1.
M I I >
II IBI' V 'It. "i' .
:" It'ili .
.
Ih..'t I..III I '. .I/.r,/ "'1.1,1!,I I l.tth..: lan. IN hn.l, al ran >iv and, \\olniti a.knlaswabatiia ,. I |.ilr
i prove vvtvviiiki I
Mvhl Irilh' 7: ill I M HIP BH h inline. nf /l.lililh \ ..,.. f.ir.liiimirv, $i. ll). I ,
\.he. 1'1': Mnt 1 1,,,".., (nililp Hill I ",I. .Ill Bill It. rlthl\ I In a.k, mini.1I LIGHT AND HEAVY I 'I- II, ... I II"I in, :u4. I'"i.kl I linn U l.sl| .lMklii.5 Mill. IC's' asl, rait'fill,
I I"'aa l Niishvllloltulli-iuil, at a |/.t"1. boIHIIII i Mr, .1.I 1 1. \\olfu ,mild,. an., almost| 1"1 I.1". "lh | I I, II!.. i .It.H. i. II, |l".II. lisli. II.. \ \mill.' mil nllnliliiliitii, Ihiimnnr.h mil
I ". j s.il.( soft.tsr .lewanMii >, I lost, arrounl ha.not ,,. *
.
Hhi. rifund In Ihu. llmin.iioinmlilit | lIe Mil.' M, lait.ii \.1. n .Iii. I
P. A It.Arria. I Ihttlnliiii. Ik/ '|iit iiI, li UK _
fl:1uA, I.Il. I. I"t .. I In-en BBli.lailtirily. tflien .,.II If ... W II...,nim III .. III., a au's I lsill', I iiIs it.i. a hlul
I, .., I' ),. H'ui.k., I In, IV.",. u..,Ist, lit mi!1,1,I Mull- ...1) .. I I. /I'pll.liollllKaiB B lliltlllK, flu. ,III.I.H. I .1.A.trLI ( I II r" Mil'I. I al"axil, ". :"1. 0 I
I.. HIP I llth of ribrutrt 'Ilu. h.inr of nn"i for lht> n. 'nlirmuntlilv hihtt ofiihhriiiiiniliHfoiniiiu, Minlll.m. / mil. In '')' inniini, HI an' 11"". "Ik''asa ''
uinnl
cl.iy
.;: j-. aI,, I.I It, nr.. ..\. t.)1,11)1011) 'III || and know Hit. ho li, ,.". Vi. ,I.lH ,. I I. \h'"h. 111,1 |h'sI55"t| r.ir.nli-nt tin, ('irtuosil-
I "
r'tI.t.l w
1
A ii ,
In ilux
I r.uiol' :
I'. . I / I. 'Iliatiho / ..- niifliii.. *< at li ;: (1"1"1 1.1..1./,1. I I" ,,, a'S.'.
1't.t.II..Iaha'.I.I I h, I Ih"in ) nlnti ...1.I n ililm \ H.lSSl 1..I/,1 u ); \.1 1r .II..11. Hit II.. I ui, iirti, t', S'ufiii., |Inn liniiiliiil' Ilia,
i.r lit'r Im.liio., ii'l, .111111, I: a hit'.- aUnliknll anl ,i.e V,'") Itinr. r: ,II nile. ,
I"",.." "t'ir".1 "I'I "'4'' "" I I't .n I".1. 1.1".a H..i n.,il I In.fni-c It w:t< fair il.i\ I-II ; thai ,..1.L.a', ".- ly Inttrc.l In Hi,,it it 1.,..I"'I, 'I,," aol nniki. ..io'Is, iiHltl.il XV a are sura,,, 'that anliivp.lliitl.m rrll, nil.0. I limia.: m i .. \'.I. W I I. vvniiulUN. i |sot IlilitX, In lint wsitml to |nit. iiiulirr ,

,.."' 1.1.1. ll". hl.1"'h.1| .. Ilia, eniiiiin, toga baikliiK. ..Wh I InInn Hit' h.ir .1..1" I lint, lln' ".", !',1.. I it u 1r"1., ....i,( inir,' nli HtnildlHi Ihu I. : : uio" i ". liaiHinl, IMi. Vlii.i 1 'm m,. .I.ninlior I I ',iir ,'srln'Ia| nn.,, | r..r iliunlnif 'to |tiimiws
1""I. Iho mtIIKolIt .
1 / I I, \ In .nt tin,.. ft..11, rill III .MM! .V ," I I. ".In. .II..I n ".
-- -- -- -- -- k. ami., 11,1. Ih'r nan H.lixhl nn /.1.,1.) 1 inhlnx'l.in | nvK rPIK "I" 11.,1.,111, .. W. VV Illli,It. Hi|" IIIK, In n.liilnif., 1'nun ami gi-t Ilirniwhl

Arrival and Departure of Trains. Hit rtur mil t.fllio "., I'r ami that llncniiliin mint. 'I. Inl oiitnHit ) r"" ) ,.. I In 'w .'.,,. ut III ,,., In t ItiKlliPi' 'it) of 'hat has /proven. 1100 0FINC i A, VI,.i,rt,.,11. S l.h I"', .lt.I J',I,. HI o.UVIllrtiM In tin 'lioj, ..
: : :: II; :: I .il'inlii,, avail, HiPiMMlvemif, I 51,1, ) (I. a tll.a>lroiK and/ it|n.ii.iveriinci,, rnHi tli-ntl' \ I. VVnikliw y urn < |
l.ui.l linn I 1'1..11'I"I 1
IUi1lr..uiliHiinu ,, hail, no pilot or Cut V- at'iu'r on I a i.t i and,,, "II"I .. It /.1..1./ 1 nl. I : M'KINJVA.ON( ( \ .\tf.l. 0.1.1, ",. ''. .I' ""lh., n.

1..1..1.ulttIHtIt Ih' i ,'ttIer, rl'W". / ., its.Jury, Ihl,1,. that I 'I,", .r.. \.. .. : ,'b !h'- '.1..I'I I ul How,'r.. : '>: iil ,ilmiKiM to .1 |'BHra| al. ,llr San.I..IIIB, I 'IK.. ., t 10.1,'. .'W ,Illl I. h.Is ilI5l.I0I4'5i 11100501 II 1O00T,

(' ,, ,,in'Inn Minil,iT:;; N... IH, ISN.ITIIAIKK till,"10 lllillHTII a aI.ol, Ilh' at I HIP ...,,, ) .\,III) IK- anus,"'minv of our fi n'mlra.liifliiii I. &I'I.K'B. \.1 uJ.,4.,5t.Sliol.saI.ua.' mill' Ilt'a! ,,. 'asllrah5sIi.5Uoi.'i'l...,..,,.,,.., J. .. ... ,'/ I' aslsn".

k.1 AB K.HI1IOIMI ". of I te, ,, tin aiitlinl --. I --- .iu. 11. |t.aia5| mil ml'5.a it nil Ilia: ,.. K: ,Ih.Miilinr M. \', < V,mi rMIVxiiil rtl.MIIXHt'n.I .
.
digIt ) llv
''I iim' i tit / nil
.1. Kl 4LailVI I, HIP, -\iw "hmi. l.rortrt \1.1'lh.i .
I. ,
K. ,. .
NI.KIII I i .1"h'l /r,1 |I" ''I' wll.1 at 5, .4 1,1. ,l r h'.i' '".,.", lOcal: ,. ii,. a.!. llr millltwtIII .
I."w
l'I ,.IIMI1.III ll Illv. I Jill' It. M liii .. MArrlti n mil.I not htt\u 'u..I.! a..h) HI .lh..1, Mir, .II lira,. ,I MI ,H > Htil,( .lulilUliniPiil,, ill l |
l linaiiPtiKiJiiiil JA A. H. l lit.b, ... Mlllltl.ll on I uIrtn'u'tot, .1.nil, and '.lln, \ vKO..U \\ I ",11"" '11.,111 1.1 ){ Oil' are d ,. ili.> Ihr I'i.y.UIMIIAI. Win IA', him "l.liant.11. 'Illl, tan I H 1.5, i.i'Iscoi| Inlliniillif
eI't. tirlt. "". 1. "... I'I I II. i jury. think, Hint all nult.h, rnKiitp, I It'h"1 Hi,,il //h I I. opniliirf, ,, and, > oil llnwo I iliiirjr., ..r ". .I.I"I.1. i It. Mill 11,1., k. II ,lav) .,. BUI..,.,, '
( 1"1"1 .rr."I' .. r;,. .) '".Iy |. HP.I 'l .tt & I
I I.'..".. .1. .l't.it.' .. HUM-,llA A.. M M. 7 4iA::IM, rI p.. )MArrlvelinamiiln ,.. 1, ., IH riMiiirp.l| / Iv' Irtgttl I ,1/! I I.' ,''' 1'lay, fur hi., |"fi.i i BIT nn. ,'nl.Ju ara' mil lilh He r.|Hil a .. 11.11.1.1 ---- 1.I' ..n..II.II."HI"' 5 5 astI: :,, I 0 vu.i 0 lora.,.. ,r.., .,'l 1,. WI.:. i,. w 1111.i.U .o | lii-nlKlil. mi.l a.lhs'lIa |Mililn)

,' at pa,'It mil, h,<'n large iinnilN' of tl.llnr. fitnn, oil, 0l'lLEPr.: I .lr.ni4, u .. ".. ,0ls,5', .Is' \1"1,1. .V..H.IIx fin, .
lh' \ t.h'I.1 ; l unit I IIP I huh i 0_ llt-.M: r ,iIHiiiiun.nl \".' :" bulK: C'''I''Y :tl. I .I". .1. .. VV I. \Illl..b. nrI
T ru."ii. l'I"aAA.IIAI, I .'USA litiiHNt: nijil Hie i l, 1.1,111all, HIP /ln.nlI ,
( I Iu... l'm 1.1./l I .III I.'.' 1"1., JI"o 1..1.1.ltual.g adilrptml. Alarmtnt annual 1..li.I. of IhUnryBiiiiaiion rJ1 1.1..1.1'.1"" r W..I.ll.irlir.linliBrlir..l I 'II I ,,' .'IllIlusy tli'(.nrliiirnl will Im nnill -
M I "d..h..f" anil I rrlilavsatalVr I In nIt,\'"I Hhprmif, : A. Hill theihl I 11..11"1. I ii.lt. of oiirrliuim, iml allow I' .

ti.it ..M.arrlvuiXtttlt..iiiBt1 I | | :.Mr,. MAll rU''II'r, an Ida Jurors Bfon.nul.lluve nmli, '/ 'r''..R'hf./ //.1. ,mitllod, 10 i Ihi.in. IK .1""I'I"III..I.| | .I I't all Inrn, .Inttilli ,, Ihn r"I., u"'II".t. N 0,' \II i'4. N,* "null., .,iino.' 1".I..d., ..IIVirrv I.. ""l. \1.Inkh.. 'r Dm lirniuxi'lm nl I sot Hint rrl'irals.lJ. I,

..14.1..!..Ju'IL.1.I.'''.'.'pt"o.at HAI.,: as.N.. ,,rIigat I' '" I l I.. HIM lii.iii.Hlon, | ml ,.Ir liamNamlnpuUnn / ","'II".r., HIP, 11.1.II.I..II./ I l ,,. *.pill alol, toe run "",hoe thU a Hirt, ': ih.iM'ii. .m..r. fur ,lha, "".,1"1 w...nil,,/Ii'r t.l.llg sIluis., l.t lIt,. New. llr VUu.I.' .,. m., Mi h..i ..., H..II a, HlllllVBH $ .

-; llnxliy .,",,1 your ufurc- ,!Mionld, eiiliom mayo vl.. .I .- fir l'i'"...' .I.'I, ,, only, fur I > 'u h.I..". ,\1 tl a..1,1.1, f.irfirin .1.1.n V..I. has, Nil" .a.n. nS'l.
Ir.iln.i'llli ., 1.,1. J"'I '' feAoA Hun I would. I lm old 1,1..1,1. t:. \ f.lotpr, l.r..I."I.,, I' .' $ ltitois.
nnno ami l lnn .
of llIll.llhI.l
., ) the afnnnaidJ..n /. IJIIPI lint, fur 'nl r vim |isifiar.| |iolIfli'l.iI'lt T ,
plate
.In.lil., sh AWl' ...1. .. )11. i ..tI Ilhl. ear slat V )"' tuiiunpt I'. M,'IinnSctrtlarj | tOS,5ill'.Jiiun, | Bu7. VV E I Wllllik.
M,..IIIK, otto.uiaA." ,> II. r:.x.iM I'r 11.1.1[I ] roil,ling/ : \\ Icuni that an entfagt'moiit haIxinmnilii ) a tin ."IJ''I.r, .."III'I.1,, N,X |51 lm. ; ,until ll-k: .1. n.. H ,5055,, ft t ni l'i"h.I'i'lOl'i ,

a.. I' VTMOHK,. lU:lit. .i.n it 1 \.r\tI...suit..it.' J. I*. amir, :i. I Oil!. foromrrBAK Tu.i.ti't'ri, ,:. .'L'., ..I.rlar.I.I SIl /. : :, I : with: ;h MU. Minnie,,. I Hank,. al JB, < oliinuii, Ina.nrtr lm, /Uli'.l 5 U Ilia 1.1I'.r '1.I '.hl'l .II "".W.I I.* VV r.llt.i|..,.k.h. ,|.. |
Irt'a., S Ill'e.: "I It r H 410
l : Mil .1. K.: I 'n.
: : .
riillllis. (....) /1.\1 i Iho I '" I / (irlIms nlk-hl. 1'11 'uiiiinltliw, ,, to. lIsa, Mmor am,.1) ily I, .I 'in is tsalra.o.IIl5utr.&S..lOa.lsoIeOlms I KIII.TI lull, 'n.li'nt, Hiitlt, of the (ha.Wnka *
'iiii: (kini no j awr| corrrHn>mli nl,' ani-, 11\. 1"0..I J. I II I. iLuuIo., 1st AB. h"srqssals. : .I k :
: 'i Ihr .tw'wlmt' .V Si 'n I 1. 110, hklinv
nil Dial 'a.
: ; "hl'h
run'IIIBII, I; :: 1 ,' Iliat, Hill : m U li.fill, of having DM .InrUf
Pensacola and Atlantic RailrmdlakiuaflTMt bus to Biitii Ipule pnmiiiji, ,'Vt'lIa In, IIeStale Ul. 111.,1".1 ultra li.m noInilil .I, / 1ml I .\..'I ron" 'man.U' 1.1. OIl.a M I, fur.H.I.. 4.',J. VV I I. W 'Illl', li. |
IMtin' rtnli' .n".ll H.! W. Ann**, (It..* ] .".llh., ....,,",trv alluii.| I 1..1., i aild In HIP nn.iiUr, of our. U"I.011. L./l l's fully alit. !.tin liii, |.iilniiii ofIraiiiitKti Ir I lump,..1...n. \M k..nt..n, likV litMillltaiiM f IV'ii.u.i.ln 1 liKlilo.| hoe Ilia Jl.lh liint,

-- K. II \lmii' > (i..i.J] In pnunni. .1, oxirt..i.iu| (.I( ,u.r, J. Uhi-Bl, ( '. ( .",1 imMulii, in in)' vulimhlt'iiKKtwIliHK. ,I "..,,,riJ.i ".o'.l'A, W I. w lintkVillrnr. n llnir for lint Manll (lra >HM'e..lou.
|
: .., vl.il. .. SIn, "l'la" if?. UK slIaa.
iTm .0 .
lhi iimnitllonIhal
I In
l iiinti lln f.ttu is,, \\t\ lBla
m I ,
-J'I' .i l.VuI' o.,. J. I It:. HIM.IMI, [Li..u.1 1 1A on .llj'I. : WI "II'| .,, w. are (.,1)I In IIIH I llr fr.l._s.lM, Kit, .1. II Hairs .blkuMBlnfll .
I. 1".1.: fl.O, 1..1.' T 11" viit, .ViII ". 1hol.. I. .tour r".I.e fir IIrxl/, I / ," '" I l OtIl! ,'o, 1 C4> il.ll | .. I..e Ln.lly e",if.gmjn.t\ .mil, an a. .lnll.1.e./ \V ",1' .M 1..1., StigifIs. .. /.", New Inl of r"lm, lila eurlimllli at
.I.,. .-.::. riuli.nli.iiii. 11. ,'-. ..1, .UJUmitiniii \ W.. [L.B.J 1.1.. nl., ? ,now In for lIeu lihralion ollln .V..1..'lmtaIa'I ,'l'rslss! I."11. I .,...,'.,'NNV .
I.Ib / ,
VA4 |I'. r> I iii: .'m .VrII murk. .. 2. \\ holt )011 tItl" f.r ",..\t <..ocrtior \ ilh.tCK ""fU/:1 ('IIMOMI'N /. /n'I.I.I"/ "10 .y.." uf MttvnraKn, wo hay > 'MllliM, MirrlllllnisHi Ihn' A Ci.i'n.l.ntu .
'- I I / ; Ir "le'.11 ....." the evtsl, IniHinlMrtelini r ,ilralimii, Ibm, ". .. ..
? 'ItlI K.
|
.\. HAMILT.IV, [11.-LI] ) mt win a ay.I. ,"I.I't.
-8:1; : : : <; \ II Ma .: ,IhiMiiInxMil. .
I its
.: \ .
iMin i> Ham rNiMOrkana / tl.t /lu, l
I. "' In ( of lhur lay .
: JiirornMl .4 Aro ton. s' lat. \ U
mrmt .
.,
prim Ipal .
'IAI III ass' ArM i uiii4 wait II5 inir / h K..I.' rh.nil.l, ,. VU .Ill' II kHiillltatlIlu. 1 $5.-I'tst'staisl Bee his is... as.
ast .
I..IiSta.Ia 1.0'. ;, ,.'" .aiilu 4i..mja.0: HIP, 10 lUiP, rB 1.lll,1( that Iliopnijiin' FaIn: S. ..I.I.I.lh.l.lf."r.. .for ltei1rls' O f /'II"I"'I| Ala, ollir (0..1/ .1I Iy. grand ball. As Hn,." rush* a .1"w"I.I 1",111'! | ami, IM'UMIIO, .IUlant. |(- Al.kita.. 1..1".1'', | .' 1,1.1.A. airS I im'nt uf vali',mines, and ho sura audKI
ofniBkliiK, ., an, ,"1'1.1"1.|. lora I 1".1. iMlHeoiitbolira ,i. M, ii. -.."" 1. I. \II..
\ HB running at the ratrut. four intB Fxhll.lt: nt Now Oiloaii., Iota' lass rat luminuully .r or nvaiMiraln, In Hid limit |/110 A.. luiiiaaa. 0 tktuwl. -- ,I one ami. M'i.d lu your frlvndiiiuri .
f I ,. ;T' : i hunranl,. | || tl I laiblks of HUB,' plare. and Hie Itotar- Ilium ho S. ,l.l.y. K.la.a; ( llaira* .: ,lou 'ngllr
, rriti' 1,1. an 11.1",1 wit ( on.in' I'e'Ii.l.l,, ., ; 11.1.I uonhl, M.II UHllhnx Mirlliui ioflle r. I w llltliyaaila ..1'.1 ,
:. .. ,. I.. 11.".. .\.. I//[.Hill .\Jlllt li.rM.II Comilllwlollu of will doubtli.sparllilpnta el II...I Mil HI r..I.. M. KIIII' .1.| .CS'uVu. .
, Milt..ill I,41..1' riiifclnxitl.. lliBUim-. that hi.i ty 10.,1 .1'h,, I Jolta: ",.lon .. i S at ion, ""I) our |nopla on 1'alafux fruinliuviriiiiii-nl amitarikn. .1C b"rsu-.oI. It.a5lsil'll| 5,110| AUVllrpartitl '
.
: '.1. I'It'.a..tI 1'.1.j list mil Ihnrnlni hObO a.'h I 11,1,11, / ,', Ad IK. In IhU oiitfrlainim, 'nt 0lStI.a,I Mi.nllt Hn.IBII -. .
t.t.Aa.Ia. l.nll.n. that, Mr. Y.te.tra. lug' jiul i wlh""I/e. \11"1.1 : II"/.I .II.: / this, Ufa ou the., l.lth In.l.,

.. ': I "I.10'..1 ,.L.. '." .'""I.L "ti.N.tau '..i I'" ,'. :,:' a* it;: Hint, up:: :Hie., main: traik, ,,.,,I I 111"1, .la. .,.Iu"' .",' ,"r tIes I."', uri i.hitnrn. .nn, W. 'I'. ('MtShV.Sit .,".1. "fir "", '0 Hi ; we'l try and, If ."rrl"drain wen u'I".1| | on Ihu, I'.' Its) 11..01.1, ; OtlI.sa54e'lUir.fc, k./IkmuInKllr nf lislI'ral di,'hllily, and In Iho 7Jlli >\|

; li niiut have .Ihmi.ht, U on the unio trai k .Iul"l 'I bar will solo al the wiuil.l /IM va.llxlHiutlllli.il, ."u,. r.Iaruf Inr age, Mrs' Itoaa i.BBikMIMIK. l\
.j ,;! : : : : t.: ::: i .. ,,, lu |" |1'thai )ou H ill nt imrrrc 11..1. .1.1. .
da thi.i'a. |> I and, Tit' ,. IIIllm
",'.i ... M...'', f 1:' I'.. u".i. "..1.11|I>.U,,hlm'clf. >|.Kiii.l, tu niv rtinistny' |,. ii lary .I'r. ..1"1011".1.--- mi a largo, MW.r r..1 1"0.1 lu llm Miiry 'Isn't. "iMISMll rfilaam I 'i.Ic 'lIar.I ant many aliieera frlomls

I'' '.I' U.J.Ht'to.." bui..w: tn.Ur. Ihotlr.nin.t4ii.-n, we rant, \ /'lelr.' III.Al a I llPaIh'tl, ClMtl'll., HUM Iii )I 'KK: I'.IMIV. I.y on e aaIs .Imil runuliiK loll ami nuniH, I .

; ; y.I.&w.ft.I: I ( .I".1.1Ar we thai Iho "., .a. 10 liUmv, it Uune t.... ", I Up. full ,hir-li. for l.th11/ what wn ".*.1| all I uliouhliav / tori's. iI.Is'rto<.alud-, i's. who, will mourn this aniioiinrenieul, ,
.. 3tS .I.. "lh.rr lalluhamiee.rla. / / Ala. '1.1.1.\ |" .VmHBiakr. kKHWtl). l ..irlrj intl rti-all with uilhglitl fellings lhari
"1'J 1.40 of HUM .uorill.x., of ln I ,. 16.21lrl'"I""I .. Ills ilr.iii, lull I luln,
1 1..1.. -.- ." ,, ."./, of plain and r." yami I. .; Ihi.w i I' W."Tllaa.

..::1':. I."...,..,'.I,.., ..,,..r... man lif .HintiMTur almiMl .Ialy..cr" /. J31iht, Ito,' l..h",,'ull.,, ', I has 'sun I 1'1,, lit.line, of M.-B/ A n KI.I" /':II..III ', 1".1) rhiH.ulali, -I u.r..lIu.ilniiM' I Sr In-us!making, :Ii.:, InUt.liml israimK ".ll (r.sa rni. ilri-rU. ..ll. of "lt.I, H I H.,"rak...IB,M. all M..'Iml.. A. .an.....ll.>B ir.im .-.I. 'll..eaa. >f ars Iho, gona.ntiiwinxl b) w hull family Hie, huvpllable wasn rtsortTor roof

.:. Jk.o..Us. :- .Ica.1 iiijrinp run up .,s.I) n.triHl. on rxhilnlion .".1 nalu I that mm,' hirli.l In' HaplM I 'linrrh, liiNt iilKht. was will .".lrlll.l.Ixtiinnt ami give in a ,ilrv llaliH-,. 1.1. 41 IA. M a.a'ais..S.nslrII I ..
-- I.
/ Ilia setter,
all itsit'r. Ihu, Invalid and pleasure
a.Y.W.lt.R.A.VItUI'.tu cd lor uriliiiBi,, Irani ; 1.1" a ilu / ., L..I..Ii 0"111.1hllbl. ,.loan I.w.ul .Irei.uwclmv .. vkl.i' .1.'... fi.fi
$1pilio: u y ( (,"|.hiri-lfitr. | lIsa new brand/ llli Inliil, iimli) I ladliB InlllK /prrMlit lHHk .. ..,/ on .lu.lor 'I irial', lba iiiliiVM Mure than, two generations have en

I." T.-I. .. ,. color our |.roll.I >|(.iln.l ellile UinKalloMixltu lakis ... .mil Inl IIIK' ,dm'p' Inlewl, In tha ."IJ..c. lh, ril) nsIi-' .llsser. Any Hot evm i ,ihIh. orgnllir.tllliiiiiKh "' .'
Iba
of IIBIBX-
1.1"1 I lha
ho.pllalily ,
Ar Ar; _t... J..:._...Ik .tA4u..Io. .. run tirult, 'ly with. -- I I )'.. I ItntU /Is an ra.y, grios'I.si. amilm / mil tin.. iamlit., 1, ,st I.e.I the aurvry wit Issamie' la.l I u>. II I I..L..I. VV il.l.., J./. |nrd
": .1. AT ami I HIP S honored w hh hIs
H IM.I.I. prueiiy|
Ar .. HIP '
oiii .inf| .11..I.I.I'.utl"| | to pre- 'UI 'nl i-akrr sal I k Ills alii.nlloiiif I" than une Ii..1 e..I. ,iear ami II / sissiiIaratively, | l.r".I'u.
,. | "pa l MinliuK >il ..11.b .. 05 ,V.la.u.. ".. .IUh. h It In moui the IIMS of father an't
Hi. / Iruiliiand 1 : suit | A.. .
:; : : mt.: ;1101... nut. ,,'Ilml.,. )..Ih|| an r'gnr.I. njiued. /1..I.r r:1"11.11" I hi, 'r Iscur'ra aiwaa. nn HIP, ah,rl. Sin |I..II.all.| ,. 'Y .II"IlIieis inarrliNlU I lilt. I Ir."II.I urronl lui prn ami/ yrailhex .V.ii VlarlkK, N" own,. h.1t.M .
,, .:, ian s of lIsp have I lita of the au-
mpalhy
bait Ukt'u of itt' s.wis.rI.r. I. \ VV Itil.Ma, iliii. IlIl' )
Wf. .....;, \".'.. ...... att.I sitar. nn Ilu." in lni hailu '1'1 Inn.,, IHWMM.I.HI, ottr )'1.1 .1.1 Vatlonal II. a...1/1.1.// / .lall.lk-. and ""i,' ,In1-. .1 :HI, .."1. In | .| ,l ""I..rI/ (rnllcrt M> a* l.> rlfw. lually .1..11 :mImi V 1 II;1455's-el'. (01, lira roninmnll, ) .

I."" A 0."l. .1 1.1.t or """"'.ialiln.r, un either mid | | I. 1.1.,1., and |""r.nu.l,u, .1 l.r "". two i rut '1"1',1., I ... Ihl.'irtclV .. ,.u" llnlilKBiNI I B
It.\ .0 ,, .,"..I! .Ilu roniiK am OH| 'n ". / ,. I '.,. \,. >. .'Ian.Ik Is.4s, The reniaina wire laid away by laving
: I II. '' t $:5.l .,", h.I"ly one itial ll.'hl, ami.11.1ule 1..1. Itraa hi dUtMir, wlili I many aM.ktlthts | It.M ",'nl1'.1. \ heave ,no (allIs. lu anylliliiK. Ulnf,, i AI".d.,1 ,: .
., ., a ).hum III/ k I 5S'ItlO'l' I luaIrtla liBinlson the 1 tIlt, ami wrra folluweiltulhilrlaal -
.. / from i) nn'moor and tU J.: J.I ft J.I',,. ,
-'c.-.i... on Ihc. up|_ila ml, from lha /.1) 11 j and' aiii'i-ihilr, by HM ( w. ".. Ih.e., 'il..lIoa.au, llelua. Oa'.I
L .. .. ..r IIJ-l.ni' | 'hi-.li, .N. 1 I..we. 1.11. I,\1 re.Hiig l1a'I by aburg
." ) /li''IKI that iinrrli-inl./, ,' In all /. /. '
'. '..1.. .'.1 iltrcptioii lu nliMh 'lha, "'"lht| 10 iigolgl lo. | I Shr a al tha Y. MI. I.I I. LI ly) |I.ia ap.'rlesscs| thai .. l U In ,. \ \ "k.
'. .' : of Ira /lu wIll ,make il.taa duilvretort / .1..1 ...U"I -- .. .111 M aaaa. A..f., Jut ,' itiniwurxi nf (Mopla
|
'.,; .1"1...'.. if llieri,, liail,. bit n olio .. the, ..chc I f'. A. room. lh. ,',ell"K.' I o'tlotkFor 'it's. ..all lIsa .....1 of IliaIlla'k rl"dOI| | fmm tin'm In rKMti| ", "..:.H, |.UMMI| 'r4 UIml.lxf 1.-
I
1 and i.tuo I I WillMM.
: .
'
.'I ..,1. other ts.l I ..Ira woull have en Imiigrt miggi.llom MC o( org nhlng, a %V. a.: .1",1"1. lucy liav. mi, fullli lu Ihu"/. / .e. ami 1 WI,' .,.
: )r..1. / | I .1. u. 1 U SlaIsas.a4 5' nih's
N..I. 1:1. 'hte" will )1w of H' HIM''nt Im- l.f1' / l/.1./, ( I. roundluaniilliur / u.I Mar.II llr.. lal- ct lu swat
,:.' .w.. hail .'."/ (runt tho apprua, <.lilii,|[ | I !IM MTU. \La.k of upai-a forbids a will not allcmpl/ .ls/ aiiyllilitK Ui \ ..iia, 'h'.'.. ':1. heart aid
': 0 I. /11 .I bom-fit lo Ito, future, nflfin I. 1..1..1 it.ln ass. llu-w Kitiitloiuinim .. Mr I'.hiauI'a, y at $t'IStiss.a. Alw wins ,
._..'" .. ... ''IU. Ihlnk. thai all swlulianjiiuti P..H.IIMI- nnra', i altudud I uatlme.lau'o, we aliiiuat dully a 4iif of |.rl.,iui>rguing I .. _. Imbrr Ml.
", 11.1.(1 ., i sslss51.! an,I Im.lni. 1"11. so, km I .. K I .irr.. I ,,i u.IaIu.t, rf.J.I ami illvvr aiMIng5.'
.... l | our __ ...
/hava, .II.t'rl.r /
I'" los | ahead / rIly I ".1-. !
.r I' .lu,1 t"III"IIU : Os. Ing In pay, ItU I In- iiiuieiHrnu.iilif ..1"/1.. -1.11,1.1 Ow5.. ,5n-ufl S.a.. I. T..y. Sal, .\.. 5. asal aS ars. Ituaiiilnsthmii. f /
I: : tE lhl., "..h end) when running In "U"u'"i.Tn l.tUn;>. | what/. will make HM IHHIIng |. ilioul Ihf lm.4| wIsh |/.1..uian, > aiawaV5S.,5.ltalI.oi.i.J\ St..set..
"-
; ,HID .1:" .".1. pibil at eaib ..".1.1 tt J'hn H. Ihnplaln, ofAimrlian Mr f P'Stinif, the, |''I.a,1.1./ / 1".11 a ""ln.r tin., id/ > M .l du/ HUM.liK. ,...t artk IP for wI
> r I'.L. / ttalion of lha
; I'F t;( .11; all limn.1h Kpamen'B Kiiii.il' ft.bit ',. Hillbataf.trNiw> lily lnHiurrow siN awl//'I.'ken of Ibis oflrn wll,bin HMlast .,111| 1 '/slay .< OH. mail mull ilu In 'h i'..ii .i...r. .ki, iiMt. JO.. W I.. nbii.it.m IMHIMI dittwiiliiMi. Slow li COB

,,.,,1., ,.." ,!. unlliiiily, Biikhnt ." |.laivH ,ill n.-h al I't'nil./In ..." Iward/ I "a.raiug.; Hhir ii. a (.1I./ .airtag 1.0 IK.IIM, lh.. aster .., lln ly.llltrl.1. !is' .. >"l. I wlmrl. r..1.1 1Aw
ii" l.tll"l
.f I w | \ ,i 1. of 5l1'stIIi.Hss'a,. year, ami/ If. MIIII esergrIiasea AW' lt.'ael.y. Htk.r '," iiS.'Ollsaa' .
'I. ,.... !. :/...' p.N In I 'n I Ihr .|.' ....I| hn.l Ufa,ily approuiliml I". \oil Mullke, Mill.la)', rub IT. -| / | rl.II..i"ll w ill lake 1".1.h./ ..ran I. /.'." lu I ." .,' iallasIstr"| 5,1 l .. llui i'stISSlli'll. Is lha |l per l
;. : .". .. .." 1.1. (forlriveiitli blrlb. day alj oilutkI'OII 11./. ">|H.no) al up talOn. t//.., will I.e I a fortunenlhmH.t ski ., .>f llnalih I.I a very ganxylf : r outs.rr.i'alI'd sub rilw fur, lu real ami la adverting
.. U.hi, ml him as /be dues a - ; .lr ., !It likflv 5 I 1.0 of ni'.ra .liourIII .I..1
Al IM .' HIM: I "II'nl"l i. IM Ml: ill VIM(. I II | big boom r"r.r illyl ,1/ in. ll till the Iowa ami ri's-ri bu.ly
'f. w ten tliililnui, uliie of wboiuarv JtEMT AI-I1.II MUM luiakl/ lt,4altary lii.MMliir| lIsa luanyoua Iiaa'I'.asaolS ,,1.aIils'aaTsa.la .
I. .
..rm Ilow Tha follow I Ing Ik'ke| of /Uvllallon bi r .'" .... Iliol. U / lasts. oasIs IU.w
,. ami, hating no life lu.ur I ,._ HM. Thai wrllrr .1| fur J/ : ;
4'Nti1,11.01'It. bull.lh.t
MlllllS M I Ihelwit ,, rvrnarlugon .
slurp U'BrlnK 1.01 mark iiilgonifry, .. ga I, a.a IA l5tihJ.'l/ '
I I..;' l I : si, m li.IMIIIIW. la S.I;:<"SIU. .i'in .UVi VrlUJlIB Bute, rmulers' bis ilpath Iba more /bear T.r.K..a. ami J",,.,,. .lnl.amiknown lilb, was| B.I.I/ n M-J )...... ...r.b_ !havriau:. ttauly niliiulw, half ..hunr I a I., N.. .! ., .ul. WWf.lM* t-Hlwlii.il;, .> H|.*.....il
 • ,. *. Ikt HUM to*i>. "milk.MoriaCkl

  .'Mr was a njlive ), I I I., Iwo iliM-n, .".1) P"I ..4irlo'trt MrOlt.l' IIEEs..
  Kik. w tkalUns., *".1.| ..nil. milling "II""n thai, : ( nun.ry. Hititlilurlal/ nw.|. of lha ( .. l'r having IIaiiliujf would .. w..I.I. A..I. 55.005. Si loa.:
  .
  | / ronnwliou Uallll.rBtiiillnlU.il. ..- ami/ afur l ofMunh "fooling aruuiwl I" In. frunt ..( > HWW.X Ar.| l 10001 III lIt. UIMMIVII
  will ba on >l n.,11
  1".1.1/1.1 .t l.e roi-eipl which I.o./ lima and Htouey by idylug| atrAI .
  1nrahlsslsa.u\ "...1. ., !! ..;I;;I luA.tr;S.-.I"\ukMilk.r $ ,.. I I. ./.. .II.Ie.( A AuyoiH di.lrlnglo/ / did.t llm 1..1.klwwIailKul.r/ INaaaAtu .. '/1(1( A'P '.Illl.r: JiltavUI'. ami lh" a.lj.iluliig .1".< ..,I S I:.L.,...I..HWMI. l.Sn.155Nl. 3. "UUI/"I.. .II ',K.IH. 1455t'I'Ih AUtlCA.InhllMl.Surveyorl'i .

  :,. .. ,11 ttMom been throw / tba wkuU limn itctrnr aaw luurnhtalwaal 5.suasss', luN5s. : :I.
  .. .. (realcr glooiu ha* /premie. whkii arerlltflhlt Imalnl 1 for .. be has n r In* nrnilura H aguw an.I luring rmjlmxr r -nlirsfiliiic

  : .I.u., .. .k..1. \r.IUau .J.VmI ovir ,lh, cit) than was rauwil 1 by lhinioklBhutkliifill tMi.iuiMB /purM| ,u.l make .1'1'1.a- I.; )a.I.t1lIStiIi.IeaIlwllhe.; careful/ men luhsiwllt 1 ) thing. enlru.l- a lima ".."h'l a |5i1'VtA'Slte S.es5li5.laq. laos.. .,. ._..hal iaitr. .loot fur niirailuns, lluil.lcrain.
  any .. ,
  .
  wuuil U
  a I > l I .5 l sutl! lln l lr A (dress OHlm ofjl'ilin
  ) uilia'ra.
  ... .... fr (Nil. tr .1.li ir. |>. J. AbikaiualaBBUHBV : ( sa) (,iiI, | only ." .. ...
  .. 'I.,' I,1 I w | lion hTKKka itl to hiaran'. lia Is alto, |>n'pared S'sStasssile .r I.I, .) 1.f fciNAml I ir It.. f.I UBUBAT Ilixaa
  .1 ". few ilraw awl >lct'.* of pa|riMil ofha I "
  a |
  I .1. "I''t,, .Jal i .*i.4i. ;. Milkir / ', al 1"1'he I Cvrahif ".k. |m|. anything' from Iliary Miosisissi- .
  ." "q, ,. > .i .r"... JII.ale"I'orn..I' w,4a..d.y .. him.Onlirs ( water to d..U| | Ilirni/' on Hit ..r\
  .1 rald ( alholw
  t. .Ht..AhS. |tow ('ora. bliU la.t fot by I.e AlBv.l.kU ry lo a Sawing If ) ou waist lo gel Ilia latest news,
  I / i | nightr MUM! MVUkLf.
  aosst* 11
  to. I'. ",., Iio'LJ'10. .\KI. / ittls,. I/ImilJuig, ,111'., '. for I She S II. Hi n.".....,- lit T. MBBBIII, / waived by likplwina' Call IOM, w/.11 I...ual..r.. In Ihtlr .. lorat, SUI awl treneral, mktrntu furA.I
  MOHiSM littlilil I%. Ian atnuil/ bv !lu ,.L. II 'a a tis.k*. alsolaar, HB-etK
  SI .I IIIK. /11' 1
  vu 1'.t. s,4t1
  H. .1 wf medlral work for furtlur 1."II".r wink Ii 11.. !I lit gaitlh'toai .,.111 this n. at r.U'II.\'-- land loutluf un Will /11 ylll ofbullnrinllk I.'r.. .. .,..1..1. l"r.tatir*'.l Is.' e' 1 '0) OVVt.l.l LI(1gouI'IhrIo
  .\ mniniiiH sari \\ Dtliiesday isrIis.5.
  .. .. ...1 1..1.1.. 11..L. /,.,/... bully ausners .1 iiiii. ..111' / 1".ld.lh. ui.l./ of .1. rkthoo .. //oi.1 hsiaitpy| | union, U our |/.Ia lie aura and atlcu.l thou enUrtalnUHiils that lh. wbola crowil 41.1 I. ('l'hiEit.A .

  { ll.in./ 'bnli ."..I.I\/. ',.. a..h.1 i iI. e".h..L. .htrillf<. vamula _.Iy. Il will BlllisOra/' | llotl*. steal Mtdnastlay aol sari the silt that tkay cat, ...1).1 Mir HIM T XIIAI.IUtXr:: .

  Al". i M IVnuu..I..4a t litmlB tault.... fiMAM I I. 1.1 plivvblan of all diM.a.es i.ivO uf,au'YII'tuUI lha_ KSwlH .. the i-oinuiillea was fi HIM Hill)llo/btild.t Biiolhtr,. I.w."imtlln bill. I not Its |MMt lbla tur MB t/ba> {irawiil .. and Ihur.lsy nlgbla. TbajB II.la for ..'a r." Hut |.< iiirHami ,..1.10401.a, ." 5 .'1.u" 005a u I%/. 505'iSsui aId ha ph.i'Isa., i.e hess iilwvtl rrtlrnl Iii kkt Iross a Bik a>llv ky*

  I. '., Millt k-. l..t I\ raih ,lainiUne Hilt fclulioui'. 'us' .I. bal In spirit |"_ I'olfea 1'arly, will !I.I novel/ "Hanllary la.|.Ur.. to it.. 1.I,. .. AautlolaistIss'aaa'IIla.oo'rl.ita. /. SI P.sat IaJa005.'aO.suo'ryIIs. S.'va.ala ala.Sas.5a
  ton for | Ixfura .! .
  pa.UrE
  Iv-Hiorrvtv dkliusiiiy sal
  Arm.- IOUYN. | ( / llalrb and wl-b InB.lvaiuia aa5e'! l.' .Sg toe Ik a| wtljr
  U.>,. it..nr. I SK wrlli'ii! by laduwwbo havi tha workMr wall t wil'U' .11"1. I.giw.ls Ulug arrred by young, paid bIg wage. laatuiasoa' C5W .4&ss54n54utt'5ae'. liPMItkUM,

  1 I ni ailij the** ihiarsat. a lila tiudy, A 1-- : your every aniuilpailrni /. I. r,1 J.//..."euulaul.l, while 'I I.. .iua of our rlilirni (urui lltciuWVM 4 ,lorh. AssS.s.aaa.la'I' Bnatl BBtl LaiB4ml

  lalt; I ihlliale laiiKuage wbhbavery : Jno. tximpuUdhiiconlnut fully Iba ami. ntber features lbueouU sod .. .. ic A.-ltedasa. whI"I. t.II.o, ala'. s lusitit. n>Hfl em*
  B|I"I W Ilk 1.1.1..BtHl..rMl-.l plat ami sail should : lotgrwe having i way h .la ranlala o .f lulu a Htmlary A..I.ll. I'" w I ,. I. i.'at ISA 15.4.1's) aa4 all 'tass. asIa.i5.amaa. .
  .
  . sAntO (.>r lit. 'ollrd.1 ..Ilia it..I .- wonimij ri-uounniinM yauuji / bt. niaatrininrnl nlih Mr ('> rus ".IIa.S Iba brktal parly .I vl.ll Ilia treseuttlly nlghl HIU be vary IkUn.llng taka Iba Hiallrr In tlit-lr ..a ..ori 1.1 hs'n'a s.ahaid.4 ale ,. sf11 Isotalal lh..eSotgIsIy t.a'nI h* S
  I I.
  real II f r"- oasiS I 5. tk* iiBBBils 7kla
  ".1 l morvaMi ____-- ,lady /phi nit lam |. a mKeautil* forth. L.I.I..r an ke iiuuhlne. ., ,lu.ru lh-y will wllueM thai ....u.I.! __ >...will t MilbliiK donaTba M khl Jul7 hinuk* U lasa. Is.

  / I I. f'. hs., .41* aniliivl/itl' I''Hi fnrlkt hl.au.Iaua'h l % |M>IIII<| amiUIo.traliiL furwanltt.1 H. lull .lu.ll. (arulral U-fura romiug lu their' holmIn ) .i. ...11. aulertag bu suL lIsa I'Ill.a l Mill k*
  FuN-N h. / Ip H / for $I. lliiU.h" W. a. sula genU fur ItudweUaibarr I "New (HI-(irtsrItry,0 Jam .aauma .KilswIl.rgh5, l frw U ek.r< s l* all Hkns>wrn, wHa
  tnul | tua fura psrt viU W.rvgar4 I 1. ...Pr.u. Brut'a iMtr antl a. : -tlruterunktsr .tjiMH-saftlUy
  c.i. .11./ u ..k _", : *,sU tf'uvt'ii.'lt. kf yn-NtrMM
  ila skml
  )1t.ri ,Ia hts I.a.tJII.- Millu6 proprbHor, | <* la buy Wkm ll* snala .
  ; !: Uniirirra I'l lualli'ta I r'o., tba rjou.tniclloH a/ ,....W.I. tbalUhtWa many .- rejoletf .. .. "1 .1.t./o| I I If waul ( jnwU..h al howeulrals. 01 huts MKki ....h.!..Ik* ". ".*.l'u.J.AmW's'a.Nlab t.M>n mts u5paa.iaitIsaapa.p.1. MX Wa ilKUH,
  .. aiiiliorUotltinMi raillva. Baskl you .
  Ja. "Mil.'i. u k big a.lv/ .ftl en>eul IVn.ttwit. f In .. bint hal a | faBjry fuuil. .Una.tilt / .ar<. auauva ul iki .a ,
  O. 1 JL 5.1/' I bura III. I a uuvt-a, $.o'bIa. t tvt.allyIV"l.
  .Alabama.1t.i | | U..I ..,lou. I I ..1311 "U.wi.Srr. .. \'. lag a avss'liIIomui l snria. .lIiAa&Cu1 .. fall tn4 wo ru)ounrir.. flJ-1 .. ul ntft ami ktujkl o r* .  .
  A __ ; .
  -
  -  --.or,


  rii

  'rr'1 'HOVE' ( : f .)vtK: < 'l'rm.ol
  ..... 'a; 'a'"' '. .1 I :110 1'111111..'. aulan R. E. TOAL & CO.'' CONFECTIONERY gQ' 'I I.J

  ,; txrlli tlta" 1'f .L. I1 AI"II'' ;7tj
  V PiLlS -AMSTAPLE "n'- J Willis & Co.:'
  I r)' "'""''ill'' dtnaln'otie llporllrl! PARS8r ones) 1

  1111''r( ,p 1r :' ,,FIRS< .tIII Hf.UrM'; IV ARTICLES. ,

  H DEPARTMENT ,I'lalll. a, '10.. ', 'I"' 1. --I.". .. 1--

  I Aattn! II ., ""Aleh",1-; I ,h, .harb J\ATJ.f': : I0 rw iiicrr FLOOD, Foreign and American I

  Mi'lriniiMii 1 iKfohtin, ,<-,fI i>r/, wenliar.lene.1 A..I. e+.ploof.I'.re '''"Uh.tsolh..edr.s'uer5Nths'.meaba. ".,_ I N""ERI: : : D W.&Rj
  ")/11rl'l l 5 CHAR
  .ht .\ MM who r ',II IHk I I'111 .It IHrM f,iil I M IJ -ll*. mat "" tuinrnl t. MHW4tiMtllh ; ,
  liaklnic.Tl !! If xhIh1.rr.w, .11.. : aritltfulernnl.Llallhe.a! ; 1111.k... Blif1'Injf"mr I MARBLE and STONE.
  o" ,'h. nine. W.... nH t.l-l. Mn. '.MWN the' mint eoinmon' flfrnrc n|1"11 IliemntliTMUr ,' ., "" 11. .. .n.. ; 'an' ...., ..?.,..._.. aaa6, .'.n roe i iMUNUMlN'IS -lrrl--
  1.1,1., '. "h. 0.II \,.. \I..nahdaulrIgis: 11I.\i"MIII\ lire m, ? i ,,:./'. I. /111111/9! A. ('I).. RIwTOb_M tat iI I Would infiiim tin Cnbllf lha' InHiorPlkepi I
  .. ,. .. .M. a mla awl. tae iiiillnnalhto.. .,ketl. will.I
  V.I I i I"'" w ll* 1 In Minimi r.I l the are |gruh CROW ASTHMA BKONCMIIIs/ !
  i ..i-lMIMni,. >l hi i '111 ..I..r| with urn... JO-l-.H.IV), AM.IM'.KitllUfNT.III. } '.....,. I I I ; :;, a Varlelt, ..ri....1.| It, Hitnl.iti' I II"",. MILL FINDINGS
  even
  l .
  aeriM. ,. ,
  Milk, 1IH" -i 'li'H, . u. ..11' hkmedtmp.1NrnwIk ,. .. ,*'h arm 1..1"1101 ",'.., In flue rlilii I II ::';' : "" ...:.. ,' .::.: I His UK IKP.AM Ml. ,. liken klieeor an Hlniir. Xii*. I In !Isr S 1 MAXTLKK; KLAUS, '! lIo Axes (
  .' w'st.a. ..... n", LINIMENT ii.\K nu''lInlll''II..I., ors Vut Jt'rr. SlKAcK: ( $, SjuMlrry: Ha.1 ...-
  W.. *, iv eMMmt. MITrth'r. very liri.-f. I will ill. liM< HIP ".'- '.; ANODYNE : :.. .
  '*-< R'' ., ""., I'" M.. '..Ilrnlre ?', I. 11..1x1. ,, .IF. AU/ MM"\ "f attraitimii 0'l i llhclvMnilli's lldhnvs
  t.""" '''' hnvsr. f AM totl.ijtlic Kroat: riiinls Oils !
  t ftp H a* "" WMWMI a.Mnn' thew' ./ */r'>. "'lCn.1! mil tViiiii a ,lonti) r "I AY rte OW4IN.rraYaRL !" : ,
  1Im, Mf*'i.m w. "<*.*. Nnd|" ,>niieiii.feet I '1'711'111:-.: i.: i"" :,:: ,::: :, .'. i" :. :, :.. : I Marble and Stone Work. I IVniMrnlj( ht'in.t; unMirt.i"wil.llomnkea.iHil.ilij Anvil-N Kc.:(

  ", U'''" 1"wN" hrtHwl, n. the -I .In. the ....JIo. I' '...ilk. ..f'OI.vr..I". ,,' I..ItCIIo..n! ''''" R .h. wedlunI.", 1r,4,1w .. ,. -- Vices: :
  rni I I .' ,' I of hills. I In.Fo.ljlu ( lACs'!: >
  ,. ; : AKE{ HENSLAYVm :
  1 1 I I' m*, "rlr..1 mi-lcof m.liirlnir. : >i.l. iKilntilat ,..",,.... .... .... .. ... .1' t rr.Si'4.I.tI'I' .l.f I and. 'Iliinupllr.AIUOlMMi .
  Mk-Hioi N..i4... .ml *' s1 ,
  I n nh
  A. a I the A
  the. Inner rn.l. l I. IlKlilh lille.l In
  Palafox
  . ... 101'. ... MhTiSMi/'l.tf: :"llhal HIM rM*** -" '"' r*>w4 .1. q his1kI ,
  luilo In lilt fkml,, .".1 wl "nirlhl IKtwwn | MM4 /> k 50M.w.1N MM4f>*t Id **.ti Arn. Arwn Y.rC13ro ,
  Art... /N arlriJw.Wk' | | )1., ''I..h __ __ ______ __ i ( 1 111 lr! 111.,
  Iw" ..krk "''.- tlio, t'liliii' lOr Imlli. ItaiiiN. .t.tusk : .
  1 i I. ill' "Moron, I : "I'AHFiiX OTIl1.Ef: ; |Iitt: i .h.0, f'.l.K. l.\ I l'np+. ft4'trlll. Jf1IUI'I.lu.
  VMI end <>r* ".. iiM T.rai toil I," .. or 1'l.tnk of dry. lull. .imimMe 'V. A. )IO HOg. ...Ul-wj-lt." .

  T tl*. II) -Ml* '_1 ."" Imiallti'rVhre .. wood I I. |ilaeed) underneath on the ( & McDonald Phcnix Saloon !! -)'.-
  ---- -- --- -- -- -- -
  \ xrM. lit" 'm |i"ae U> iwne urlmndlaring. a rrraeral I'agthwI', ( .. "KAI. IV I

  .Tn.t ''ft... I the ifMiii rir.Mi. the war of Ihr irriln. Xnw 'Hi* o;>ei.al I I IW Strictly First.Class in Every RespectCity 1 I !< m'r: : ANTI IIAUIIiOX..XAIL : fl.\) i'II'hytNl\ : ) t11'TISW' .

  .Iiwr I ..,..... wrrl ......I. girtalae. 're 101 ,,011'. kneeling, w hlrU( tlie 'tli'' k rapldlt.\ : ('( ) THA'TOHS !TAI'I.K. AXilS('\' I AXI> M'lhM M'MI' I'lPK: ami A\ FtMlirCIIAXDI.ntY iNIIXTtXES ..

  rrajr i0.R'h ., like iiilllli, l> It riiliMnirllio .
  an "I'IJ,101| ,
  .,u n.bKt. .. .w I task> "iw" Lh.talap&N' (whim tuxpthpr luck and forth AL.2000 eor -- 1'\11.:14.: "lIoru: : ,
  ,lli.'k l''.w. ." .w' k* AtnPRACTICAL DRY GOODS '
  ... \Vlial, I. HIP ....,,11' Thin Inflamniahlewnml I
  ('''''''' ItVI|>F-r, nil *. *. SAWMILL PfMKAMHOAT '(' : I. TAIXTAXI) OIIXWIMKIW
  ......... lkp. II.. Fire' I" what I I.
  :M\,>re, on. ..1! mi r re- : BUILDERS
  t n ar a hind, m; I'i'K *lik uv-- .1"1..1. Adjoining City Hall : HATS SHOES CLOTHING | Hotel : : st'l'I'r,1K"' : fiLA"S,
  P.HIC :rlillilmnTtl$ Inn l SSN. liv-.\ "'1.1 ii i S.. ,
  toiiu ; 1'10. a'A.Nl aiM" In I lie Inten.llr 0(110.

  i 1 1 Din, |ib.'n.t f>.**,..." ,,mite' *. motion/ like a Maiii-P-M. ....- Il I' \rvi.ir.il| | ,I- ,.I.. "il I k s ill I i, II\ ,l.ltuiml. VIMMln! .-.. L5..owo mill 4 'It..1 G J HOC EH IKS i iIT. FXS:8JNO.: : : : ':!:' ....CXLe:::

  I U litt a-lrlM-iir. and" !" 50.1", therefore I the irlnei.al aip-nl', and.) I" i 110.1".1".1' .,'.11 ri-u'; .5.1110'Ii (; ih\ ,'I .i.h baud ill.l, ., .' ,"I I Ii rollle and Ed. Sexauer Proprietor I "
  |
  | .
  ..
  .
  'i| Uan mil., oftkv. Hsi l nil HK. r mItamlstnl :\ ,
  All nur |I.M.V... wen.' unafiwl ..1111'1'' ill III" luken. II. 11.*. fI' a. ail, Invoi.flllon ,lothpgod I work Ik etr-| nir I li H 'S t .Hi. ..oo .1TfF\rs'uE; 1\ \I. t,\I'. R..

  1 ; f KH( |k;11|".i l of lire lo (pn''lw'r Ills. chin. In .111'0,0J I vs '.. nulMInc I'ul.-ifot M..1: l11:1:1.1U\ : : : ]11:10:1-11: : : LOADING GUNS: ,

  rnrmwI4kI.nolkidTnnl4edwdhluf dr a1I I l,i'0OI I"i1 itlip.-* make fln. It I I. llien'f..l.. liiwrilxil. with If! <.'1'1'i f'.\. "HUN in l All \\rtt' n. ij '' .l.x I'K\: '.111,1.1.| H.. \. .,ia '! E. J. COOKE, Clerk,

  \. |h.. .Ui|.| "r, *llb kiwi latiihli-r. HIP, I""II.II"j\ {n iljrnir) IIIK lire.Thl. ., .. 'PAI.AF'OX: BTtt E3333T: ---- I Cooking and Heating Stoves Orates Etc.
  MI Mi 1: 1'11 ,\ i I i "i'i "ii vrtr.,1 I', ,la II." ,. .
  T " afi.-,- U the. whole ,..,.In'y of 'the, ,11.11.11.1" -M ,,, < r," n i .t. I' n GOVERNMENT, BT.
  II mi *4nl lijr It* iln>*Q ....'. ."Am/, end" lhe.., are its nw..-llenrt ,till ro-rtv" i .ill ,itl' ,,i. .' I'' ." 'I. ., --- W.L.THARP,1CONTRACTOR 1"1111":1'111:11I.1'" : : ; .IIAIINKXV:: IODKV: AND WILUMV >V.\ll\!! :
  .... ....".hlll"." /r.wr.. .....1.11 t.l.AH4M. ('WWIUJ\: : '.
  t I,irk. In Waverly M"ita>lnp. RANT: MI..>K: OK l-l III.'If" Hi/fAliK,, :
  I hlll.Ion araNw 010,1 w.. .115,1 lnr. WTMa't 'I1U <'IIAM>M.IM: ( LAMI,* AM I I'HIMVfns.KILF.IM'LA1KH I l l : .

  AAIIk'wk/lolInS',5II/ VVi.67 ,.. A IIOV.I.I.A'II"A'. CHAS. N. QUINA i iA I'.SI< \n'I.A. 'IA.III'. : : \\\M: :' 1\:1'0.: rOKK: 8ltS( KIT:

  __ ,\1.$"'/,,, 'n r ,,.,.,...,.. Aiioiher n-inuikahlo, lUwntirt', oriillur N ttilMJ1t ;. I iI I --- -(..)- i

  I/f/OM'f\'Ii r x>nlln tiR.lt'A'ITLI.I'. eoiiliiiii.ilion,,; uC .Ir. Olirrilial was SWIM I .anBUILDER I IlotInl", Uonl'A'. II talc Iw hut: ". Their :Slink will I IMfouiul' COMIM.I.TK in nil the nl>o\c llraiulim. ,.'

  I .., liil| |I.""r In I tinnier, than .' tnallyIN ainoiiKllie, anusof Hie am'lent ,, i FAMILY GROCER. t-"h.1f 'Iwll) 1'iui'K n:< IxrtV a.t any HIIU.II-: in Floiitla.SIMItMH / / .

  tiijt "' 1'incrljr l IN out ihiiifinmtlinlvM I'anba.r' LinnilmN.,1110 live hi II.. CU -I..j

  ;It; :lii.c;I! .hi.. SJIIH, .Itmi'K Hira ;: llmil. nf limiiinie I mol" M. Miiernl. 12 AMd : Aiis\1'11 I','( ) Il

  l nflcrTlicra Iw.nll.ili'.ls I '|H.eiiln| I he men and I ] Moral sh'"II', in all knwl..dIII'II.I.FIt's nmmll MMEnUAL -
  IK 'lIlIlh".1 rtrr
  k-nt ) of onlliiiciilulUinIn ,llio women rc.1..11\1'1| ).. It I I. Mnlthai AIMS ,,,II .551" .1'"r. .1, Jdhln alnalc, faInns MMKIIIAI.H.. / $.\ \\' 1I.1N1'F",17'1'61X. : (. C .tlm'A"Y. e
  l I. a lI..alI.1 E S CHIEF STOMACHIC I : I ; -N. V llHIIMiM; I'M'MNC. MIMIMVY.

  the .talk almiil ii-cr: lit |>uri.rly.IVivertj 1 the oilfinal, | CariU kllli.l llnir .. ..._' ......._ f...... 'fI" .. .11 ..... M-I" 'nu:, i 1.1 I.\K: A ('( 1'SM xrn.sNt: f.n\TF: .,
  male iriMiner. anil ears leI Ilielr wlilo i. A II ..,... ..... .. .. ,J.... .... ,. ... ,. ? li'l.lii/ AM :
  uf .Hki't I. niiiililem I, often.nl.jdlof ( t' I.AH.IN ItA\111)1111,11I'(1111'.1\1 .
  | "o '- '
  lUMriilullinii |p.Kiverlt of mill .... Into rapllvily| The laiiriiaa| | of (17.Mm+'t7''cl:; +n uW,1 k I :M:, i.1:,. ;:,,*.i.: li /%r uj:Ilnl.kf, ."!'i! I IW I 1'11:1:1.11.:11I:11: : |: .: : Ull.T.: : rKM'IM.: l ,
  ll".1" CHEAPasthoCNEAPESTIr'rIM Perdido Mills A'lLAH! .:XIISt'lIlIh"; :
  t, Purple, nlll I Iw kill| t"I think of),,'1.I 1. the filial wwan fornieil b) ili-xrn-*, DYSPEPSiAT"1NEUTRALIZING Planing Hlllll' .ll1>.MI.HltKI l *. TAMTK: .: ItH\; WIIKMjly : : .- "
  I iiiiui. ni touweir. ir.l ,i* the ron.iienir. re"lra.'I..I, .inarriniie! .'
  tr much Mm" / ) lltlUU:; M'ALM.:
  CilIslhr-uWuminltwa.. ; pumui.piiof| anw .: ::\-r.w.\: .: ;.;.: :; I'KNSAI'OI.A: H.A.lluliixter .
  l_.u""c you taiiiHil, entertain a )IMI a Id r rev TTHDTIIIO
  hock li'fl new el""'''''lit*, w.inN ilMllni. I from the N'O.MAN' t IItk1111u1.JSHIP It.J
  onrvrouM youhuw.ofl yon

  t abotlld1mnelllN) 'InlIt) ; \'ou lake fi-lcnd. I'arili wiiiils wlileli were' Iraii'iuillp., ) U M pau>Mit ftn4 hNTnil.CORDIAL M HhtrhlM-prv MASTERSI 1'.1\1\1. 1'1'x, lrlllrn' ( 'Yal'Irr. J J McDonnell

  to I..k. aol) lu-rllm to iniwoilhr, '1110- frolil (jenernllon Itgrurrollusbul onwliitli 111r.501nlvar', B|...-l..", .."' Opl.e""" rlddlu'c.ll..wlrIIHI sad ,III' wN 0'11.11I.I' \ and ia -11.11 Woik, ,.rall kind) n11 ( S
  ,. nut hate liccu the oh.liiiilnn-I II he, eiiinhlnalloii', Tnrlblni hll.lm. I I' nu ....nnni.ili, | Hl| .,....*. Till ,
  \\\n\ wbuUnsy ornuy I' y" laraur In
  mcudfir .1111""' ; I if jnucmlrivor. $Inrnll.t I the rraininiitiial( r.irni, HIP 1.1111"0111'1 ISW wly1W Prlc. ty Uh"a.'r and ti M wrh.. 1MUo. m:1: sri A M'l-flAITY: I I.X MYLIXF

  1 ,if I"" men r en-l.e.l) an. InHnem-e Inv' "" "; ...1' \Nh.olOOo.lo Grocer: :
  Ilii'lr '
  mpnllilo by)r rocoiiiillnxyour / : : 'r.: ::: ,.; 1I1fI"I'\F.II.I'\lm:1I11: : \ : : fOl'I."I"I(] I'I'I.I I':. ,
  own ,ili.i>. van/aac./ 1 Ion 10 one .In.. older wools shut enplureil wonipiiirp THE EXOUJ8WR rBriTlCAL 00 JuTrWim. : 1 F lit" IXhSa.mh14."la :! .
  ...r\e.l. Hit'lr lunKiix and i iI w 11.11 A111. .. I1 4
  ) off: 1 If Ilin oilier |I. own AIWt1'llXILtNtl.
  they 11I.,1' on aanD a w mxr rnn urru aoox.NfcWlMIIKOFni AM "HF.AI.H' :!! IX -
  tiiml ,.01111I..1 them 4 ofolil, If hue; taught I II to Ihelr hll.lreii, and liavliiKIHMII I 'L, I ITO

  11",1'100" I nSllio niiixliliicillimit )'oil, llin) I'lailli-eil. nnlil the |plew'ul lime, I MMUKX"' l.yi.TothePublic, I IJ.II.II"Hr --- ---- NORTHERN AND WESTERN PRODUCE ,
  I 1I..ln. r.-... iron ',, .. .K
  thin lauugnsgnremnln* dilTerent In a | ily' II.| u |n.hlllrly
  :
  I wowIntud. ) a few Inrouventeon'k.1MUt PATENTSUngntaiMt
  Iul lire imrrow ilun-n.) IVin'l Id gre.il man,' .re..1.|.iei..It from Ilial of the I C.Kupfrian .1",1. l In 9. II nn.113 :\OI 1'11 ('():\131CKCE\ /: :STUK1H': :

  t tint norrMarjr. rnrrfulnoM, ntrlke In. .""n. Thal). I I..) *, ah'u IliPjr attain Hie i RrrO A m,1 iltcitnm' IA, "M.wTmr 1* nlmtaU.AYnwAt.1'Ld.'ww. ,
  r
  !
  Biirroiiinliii| I n/line,",'e .1,1,11.| Nod) wv ngaof lira or .U ltioiili.| I hey welliinleMaiid r. Eif jivrlchtj rrmiiw,U*. T.Msoir'oil50IT':: Ilea tUl4 nrN+. = I'ltlllMIIhllllldF; ( '1I,13II'IUnlifu1x: :1IO111141 ':. Ai..1.
  : ....
  the nl'thelr mollii-r i *
  > H-CII
  long lo lure grura mid, ) Allies I ami" thlpoehry | 1'YeN..v.rl! UiK-nri'H7NlT7{ > on iUci-l. t''elsIN.. .
  .iHl) .1.i .ler<, follow Ilielr fniher., and" a11MNnw? A.1lHAr' IMYTw. I,Man. "GLOBE HOUSE
  of eaiitciilpiiif$ nlxiul u*. Itnl I M. J. n :MM viiiJ.:. umiliUMl, M-ttHillttcfHttjnr, -. :. ; ,. I
  Ides "liNilher- the rurinallou of.Ilielr I N nV'r Ne Lnxtr tln.mrluw .M In4nMlnt I1
  '
  the "bout /glfH ...* awry ilia"0) I 'AURIA1 : 6x.50,411 ,.wnre'er: "fln.Irs11M: Awe. 7arraiMu| Street, lh'usurd la, Murl.la. UKJIIIS: ( ( : I'OOIt.)( )

  : Oil til hove .1 lr mul .nn litni;; with haIs: [iiaKPHr mean* of Ihi* inaMiillnvlaiiKUjiKa II i I Mw_ +_1 l _;oTflraxVl_ _'toZm_al'nNar'mm_,, Ni_, "'**.IU'nrwAYWNL1a )1-1'111. Poll Sc;, Co.
  :
  rlalcriONhlo... of lillnir M c'.11.11| rotiiinan.l ll l I. aid I". C',,'\\1.. werel I, : Imported WinesLiquors i w 1oithr
  R S neverBOSSO'S n e r e
  .l -
  l
  amiwar
  / .111511 t ".rriipulmii ncnliu'. .. If we altaa.oblelnhrptlu'hrlwUllcal| A)1 1I
  Ilielr and.1I -A"' IRCIaARS- IXhFI'KXhKXT:. : : l M ALL TIIINt1; I In To
  peirl fmni wumeia, ii x .I..t :
  I rammt' travel., .ro can let (lie life of HieIMIKJT 11UAItliXUST.Li TXTOTIOUS !

  ) unlli-rlng; world) In UN| >II u.. I they were l Ijrefureserer, IM..IOMN), AXII
  hooks lull) To and. Leave I heir luiraiUinofaiipneiiiv'* : :: 3Zl E I : 1'0deprdgnrd haul' n III. null. lrMh, I AMI .ri lK! In Hi,, < 111
  through paprr grow : TI, : u11ns.s. : ;Ilnh, : r :'Io q1, r;:". ,"t.1;; ,0I.'m.1 xn"I'II.\I./ NU'r'iilR.Aplwn'Inll : ;. I --
  \ pour rarcfully Mo bring Ilii-in In, as, ,territory were alwaya une'a1.sr1nI.-| u .'-.r. Il. Ina. ..r ll.i'l .. r. Ills. ('OS:04T'\S'I'I.\: | | IIAXUriTHiile --- .
  New >'oik TiilniiiP. IXlhNlihMIAIKII.r.' : : : : I 10 ,p.- .., ",,1011"1..1"1', ''M'' .
  dlil) Noah hU dove, until the walcrt ill'! lUillnwil I: lohkn'iwnn.' tlue! (:"'.inilli Amnt' f. tow < .-.. Iw.lwl l 1kr.N'rIn .

  al.leviol. you shall il lit iwlln Im a/'inNu.h lira IV ,,a llH. fiHihnt tlie .
  | fiiUMKai
  i ;i / li ( i | Ml
  I the monnlalii li>|... Hut you tan nom ..r.loiiiiiirnilallnii. ..N iu. ,,11, m. .'I i Ih' piiMe \. IliinAllilrlv': : ::; i 'Hi,: W., mul it pointuillie ," I IliltlUirlk'i'r.fel awusolu'.Ia. ? IIMIU| inilille' pulnnmLN',11x''
  ..r. pow |Mmr In. a gmtdil way liy '.I.IH-HI.| | \. h r 'I., .! | ?l riMi :4"Inn1| II nil In) t tin., i-f Ilic r I INN. lit |pr.Iwk'LNs; | : :wkiumMw' llw walrus. : Iron; --
  Goods
  ,. \. \\.r 4"11 'llilrH > 14 1"t.11.Nti.c; obi" II. ., Dry Clothing
  05..1 t fFIVK > 't".llIlh. mi tun IHV |I. w"'I"| ami pnnnl. ,
  t makingduhln t. thin! ion can go ilnwutain I, | I"n.llIr..I.! a .1..1"| of nagaelly ; R on 1ntnrdp. .1. o N. Ih'ltlN' ..ltl.IY mart In l...|rur UH- null ulikh I II". 'Imnn

  ) grmx'fiilly nu lilln,., hmall. 1lulataarealronvcleuton ,paMiva aagai'll), t'>..ii are III'V' : iitii-r:; :: dN'. to Vutlins.C ) >|....il In Iliilr eiuk-nt r* In |puhll.ll> a
  ) "I
  II. F'. HI J
  LLIMV } HATS
  know, but they 'iineany.Nothing. ('AltlIAf.F! : 1'0 M\'It'll. f. N.I:V.K, -

  are like a awarn II f ln.cr|. Imrcluyabout 11. I.. I'.M''M, 11'011vw I>$.' \KJiMKIJ4 arrltlnic I laIVliMiiiln rAi-F.n WHICH MIA..I UKI'XAWKh :
  help. )oil. MI miiih; to two| Polite and Experienced Driven. ::11.11. -, l I." an.nun Kl'leull' roll ).nv lii ,nlnnliniiuiir. IIIA'1'XI I'A'In.v "4.11551II
  I your eon. People will know .! IM,4HJ., In IIK\lt\; lliill-I.HI' Shoes and Notions.
  II V-Nioil )Inrl4un1'114..
  you .... Oil dill all HIP limn, lou .....11..1..110"Uklng of w lint. nhare; may ('.\ltmM:.: I'U II WFMIUMIt: I; r \s5s'dIt..r "- mul m' 50 ml lull. 'in ,It... IHII.' "''. i ?.Ilitllnic, A.,.inrr rnui'a HMOTiiramJ. ...,. : >> IXH.rKXCF. : I Of \ICLI.H\V\ F'A' 1'LYI
  from the nature of Ilse be | .\, : : ; M. LA\t.1.L1. I
  thing Iwl-llil
  |1.1. i in in 7LI.
  will hale. loronip down, but how. IIIII.hI PA Ul: 'IKS: MNNiit: : :", I'*|itln I'dol'.Ilr'u4'N6malal'us.od,4 ,. j j.155' ilM Hiu' -
  I fnrryoii lllbnoii. yon own fuolini ble lo yuii.Ilvwbat. I ----- --- ( hirer ''''1. .'mG. (Ili (r.Millll'.KI: IIY fiAIX.

  t to fifl a ilivliw right t to all you harp nature '"1.,1,1'. yon for. ANIl ICXrltATA -- -- ----- -- .
  . 'I INK V. Mi.li, iiM-wlll' run .j) ''I,
  I."
  -
  and ....-.::11.i and yon will miecppd.. lie anjthing IJlhl \ rhlils \tllli '*!><.). Forcheimer ,| II',.' / r. ,,'1 ..\. ItllliY. )',, I'II.pn1h111'IIt'IMlrrs
  '
  i 71166.171Y6's'RAcA'. i :014.:, and noihliiy.lK' ::: I you.will be len lime* worwthan alnfs'". lrtit11N II........... : IPBllsaco M 11\\ 1+ TIIK; UMl: T
  ,, i l'lM."u"i"'l, ,I liver, M I.
  atl.-ntl.iH I\PII Ihllnnril IM i iIm
  | In I I'll'! Wl"ll
  n'alb 1'I.t.T( ;|
  t lli-iu\\ug: \\ re enllr a short arttile lu anew .lh. loa j'IfJOI.llla" I I. but; a dark of "-..... aunt, a/w'to, the. 101 ."luau., I -1'flAU.I"DRY : : 1 I!'i'.l 1w. unit, nil ill.**.. .,f Hi lil- '
  } 'p.|ipr iluwrlblng) omo new
  t corcrlit of tlwelllng ami <)lonic.lleulcn .'.Ihe,', houito Into. another thai I I. fair I"i:, ::: : : :\': : Invallr'v, )I, ,':. II, ""n GOODS and GROCERIES TilE BEST I'A1'IRI'1'Itl.l ;| ..1111..1.,)I",'" of l'i i nil.n.fw...fin-nw. flnrkla h'm: yon'', Mill''. i

  .ili In the Weauluug" the ran7on and, Urge, liKhUonui and glorlon, and 1lrllawaln.IFIuulw. YA ,I' 'w_ I S&WS113flI ''I i .Y'a....IcaiIdleexr/'I'tlSohwaofI'IsS'.., mail. free.( All rt&renei,, Mill I IIhr I ',

  ha rvvlTMl) a itppilnlvreil) { I haveMl \ -IILU IN: SAfSACKS:! A PrnriAUT: la, .
  ditlnely enlcrtainliig.Acionllng NO NIWTIlINC.STRONG'S UYKNU'S: I'.UILDINO: r'es'n Ib 'Ir ""areaee I. 54 -" I
  In the Mmly. of tlili "bJocl-Ibo a lere&& GmuiieJ C aid ReTootleiSUH Ila'y "A", ..11".1..1, t. ..rhIf. IIlirenlrH'I0
  .. '
  Monml bt.lt.1or40 or the rlvlllxcd' .poojilo I 'I lo the'Allanllc; Connlilu SANATIVE PILLS I : o1IPsNNI| IhU IIIINs' will I IIP ontsnK: )rrni.ic f1lt'\; m:; WKST? FL ))1Il)41.{ ) "\ mil 1's':';rT.11uF.N: : A .WA\OX BALK.oodil tl', ttii'..''lw.51501rr ahy. r"n" .. .at .n., ., "l

  P who once Inhabited. huh rpglon, lion, II burgle ex-judge- name of U50tkreyhaaa W raq ..1.1.\ | ." will "5.nnHWa.sand. wells, elm" .,1. ,, 1"1'10101. 1 ado' wad 1rh".J" 1\ ,

  .IK! ire now fnrgolton, That tluy llliNklry-U living all alone In a Huh ran avLnt 400 YaAn. I.,.>\" .u.'III jirmllewl.'I M '''.1, ''.,\ \ ,' ') 1<1.11 I'", of lliofliy I liiflli.' I'h.k 10'>'xsl,1. dl I ,11.

  were not AinnrlcAii Indiana every e\'l- ealiln on Si'rvtfmvr. iiiouiilaln, In Itabuiilonnly LhefUediciiirb .rent, |>...11./ |. linn. Mill II"''. ...nl. I hi tats'; 1,1," yinliclii unit' : g1ViI' i : itrli',:, ': ''
  Hi list till World. TutMHiir: M IM Krrn.Niie ( I .NiKh, Awl. Sr tin ,IU I as i iln, : ;: ,
  ,'I, ,.ilhnlHiUKtIKKS ... KKKKori'llAIK.K.Cor : : : : H in-ill
  desire .....".. 'la uliow. luillmn",..11111 [ for hula hi-allh. Now and Ihei. I I. \ Ir'ulld I Frh. 111111), | x15,5/I mil, .lur.iiilt.' .t ., ,,-lr., ., fijlimln

  ruorary rpnliUMiovii have a ulii'phi-rd looking for k..t khepp. rallion .J'e WNYI.rW.:: : = YwYr' Iw.Yaa. Ar. 5I1U1'H Ix a;, m,+Nlmlallhllls: I I -- ---- --- .r .. .. . T11n:| / 11..1."nii., I wimlil\rvxlxsl.'nrl i ni. ,
  few uallmplo. anti.le.. of furniture, tlo him and anlonally list Judge run ..... ::...' ....... '........,- .. .. I's'noass.l FSwmDp. Darien And Covernrnont Streets, Iwo, I .; .,. I..) 'I h. I ., n',
  A *rlWl n r Miofc !! '> I Hn Mi.nlkt -. ;
  I It not coudnlcllarge or greatly rlt i dwelling but live lu wlgttama or beiaid IbaoilivrI day .lb l'LL A:itK.t.tf kk...Vc** I J Jan') III, "I l am, 1'I.w..h.' ssn ilru-i. ; In Mil-I. 'nlU.I Kl,"' "i UK II

  r lotlge 11| Uiny romiinllr MI.IVO from e.1 I hate Ihlrlceii vuliiine of HrrlHTlSwii -.0s'_.wer.rlt IM.4 Alw'50y..;;r.or: ': ;. aw.ll., R.y: ::.lw.c:;: 'I __ ___ ___ __ I W..I". ...ile. ami llotall Ikvler. I.i la Apn111n-. -"- .- -- -- --- "I.'all,r..II..d', ly".I.III'.n'r. 01 .11HIdlbN,l. thut.. iinl ill .i -

  1 L place to 101| lac 1 lu ccrtoiii enon) ., arc |
  1t.: UtoroNghly uiiclvllixoil In. their, habit, : ...' and ulna volumeofTborcan. MARRIAGy i j.: : MILL AND LAND FOR SALE i Tobacco Cigars Pipes r'"'". I".n wwlll5ls. "'n.k..I" EVERYBODY'S DOCTOR. |.I.\.f\ .lertlnHiu" ..UM UK:Four I..IJHNuilruKitn.iliK.lkv I niluuia- I

  i dial. 1 UII\'Ol' la a gnat pxluil| liave borne I .read Kpeiioi-r when I want workliib.bou /warw.lwrrw i ,wiu"I' I ,. 1"1 I'linliK' M.Hlli-HH ,m.
  : "' M Innelarehl.aeluc, .,
  dbulr'N
  : .l11K'
  5w li:
  the .'...Iut ...I.i.'h lulilUof ilvlllxoil. .hen I ant rv-l t ami, 11 .50a... w" ; 1 ,,\I II UI': "IAI.S's .
  1e I w w hor au w hi'i n 0. \ : rn4b' p4 N U I.' 1' 111.1-111"1. IIV UOItlIIT; .\. (II N\, M. II. nsr +h.tlllu t 'wlsSHn.
  out wxtr f ..7.:0rt.: All'ruin.uO11cb,5. asst .n of ,5l. Ib04500pre1
  .
  life rwiuiro.Tlione : I wild rn-rcalkm.. III bi-allb I I )
  1'11I1'1'i" I .
  1111/11.
  II .. .
  1 wui I io .n 1 nu N V.Mil.I. oilier f'dI'' 0 lIMalwlandf' .
  unknownK iliAi-r In tuck moiiiilaiii, n "u. "' ..a111.n,1'riliwFREE, I'l'KlMUHll*, Kllirllll .1.
  | >opla from '" jnil"o sir "0'' aaa Islwrxts.a IO' U. luHiri. IIIIHI IMI.IN.'
  lull.1'.1, ,, thew ,. I .". t I" llt.r will :Nm.. "lb.i.iui' L'nlla.i)". Iss,r t ,5In1150''' I.-f 505,5, ._" ,,.., .1.(.MM and I .!iiin. ,,!n-, .

  Tb y have" .left dum/ily roimtruelotlbut parlbrular 1 Klgar: .\. Too, led, KUhmond; .i'l, nlinul a lIUI/> J,.10"110.' I< xlahuul'5.n. ., >. '.

  1 1 ,, U oil h h 111., .of s4nr \.4w' '0..0111 I. is ''1'1. rus I n. mr. 1' mul.1 nll| 5 U- 'o 1 II'hl". ,
  l. permanent rwk-dwrlllnK* 'III the Hill for Philadelphia 1 '' ; arrived In i 1M' |I" n) 11".1 lu Hmilh AlabAnsa ,., 1 '11 x'Yd! ,
  : ., a
  REEW ; I' 111..1./ 111 .
  9lE ; ,11" n Y'11 dull.'s .
  SELF .
  ; f rot'k reclpire| aupplle.1 I I w lib aullca of Ililtlmora. tliuulh and look the train r. E ,"i,.1"l ". ik. mi"i .u...I lrjM, l....I.,.. n' a Mill) Palafox Street Opposite City Hall, .... .i-k 1511.. r. feiNitall Mil r !I..** ou tleswl'; 1111,1 ""o unlsln)al Mall* It IMNNNIaarl k.

  room ami fwrllttleefw. rouklug anil. thai evening fur Iliiladelphla. ; wa. Asia A pw00ptl.' .1, ..t 1'y sue 'I 0.i, ,i..r> in, lbr'a151ry. )'.'"-''''''' . i'kwwU.T .|knn4MM4... M..lielne.. .IH kii.lnie, lue. ill. +-....* I Iriiif'lit"-| .\! i"lk"i."ninil.. llu'i: '-I Itin <
  it umlkally arranj.il a..1! ,
  E.7:::!' .Ef a I".rr.rrM I I*. t.JIlt nt li Ilote5OslIb M4 I.) vtUitt iloliir vnn kvolIroninl I.
  for warming lluwe room Their' 1 pottery found b) Ihemndiiclor In the baggage! /, ,. / IYnt W r" rtiirlK." | urtk III.,,.. ml.Iri_ I' 'III"'U" .lIk 114. .110.. ErrIhlna' I. .1..arlh,5. I" eyr. | t Ineurul.le. ii .. ,
  a{
  rWYS' _''............ .....,... ......, -- -- -- -- w o Ilsr' Iw I linnet luoaud". iHntfuain*. old lite .t, l.r"1. .o
  It. not In IhU. rchNrrtual| rt-fprrr.1, l lo ear luw>u.lbk>, and at Havre da iron, Mdww Uti. WMD/.-CO LoooIoiNo, M.5111E f.; IHIXVMMI.M' : /. .50r,1NbNw an| ort'rs. all In "1,1.10.. .... |>rIha ilLiiinrit alril..ho" lair iMitefiiua. a*.l M. kie, r.|I.It'' ,
  f hi !
  raw > ( UeM-rl-
  very rtUulariy: ."-"rlU.l'. but It'I.U \Vlliniiigtoii was traniferred. to the \ '.. llu Hn-iMi-n, Ala.II. J. MARTINI 1hs|>arliwul. as' anMuellnx. | a : tui') raali... (....//.10.1..1 lot ...11"1 I:l lul' muUcllKlreur.Vr.ill. | .. i I W I ph'.od* II)IK

  Lot pall that It rea.nble., Iiiillan ..utrii train (toiag IxK-k to I IJtIlI 11I0..... wherpl.." -- -'- I'Wk,! ,,f..1. ...11 emu Ha nlluMe Ylrlw'r, laivrtiklioj lri.1.'.inHW. |a ."ulll.1. lilt. .I). M.iln-iiH, : I.U.
  raaru"l. 1'
  a
  allx. A alugular' and very IgulUcaiil Is/oPio50dlohusarrlresldarlug| Hieetenlng L 11.NIwar.laAlNwlaaL/11Y1,_ 1..11,p1'(7I.AososJOB : nlaliuii loih' narlu( .4 ..., 'txb''sA.11....hn.. b.dlnrlkla, ''
  w.- M Ie.IILtaa c
  hall In. ,
  Kiel* covertsl U s icburl-outof ,\ of I IIP 14' 4,1x: found early HiemonilugoflbeTlli itr: : r M....1Lyrew.lrsl' (SuniHuiir to Simon Itanilaiil./ ) lure: ftnullveannaietnr tim.llu-1 p.|e.irflh. ..I I.,1Ywr* ... ,Nllmw 'r....01... 1111 IdL1 .' (
  that peculiar retire. .. whk." bare aopuimleil I l) lngiiioHa|" bpinhon : r W.W br W .WrY 1. A 11.PFMBRSCD.Groceries? O1115/ Ui,k ..,..) liar In ,"ii.tilnu.-11." 1'"t.| ..""..".u. haIIs '
  light Hlrwt. wharf and' : .I COXFKCTIONKIl OFFICE III. s"w1It.. In al I ll. | ..UK, .ml, l.ik,, ,. I l5.,.11.. l 1.I .. .'.5455..
  to lakes w1 aru4dA \1
  aiiiiqnaiUii a* paum eon I wu to wwrlrva4iY1.M.y.ywarWr, ::r:2 paw nv kl, h.. k iif, .- fwd |1,5.5,1,5' 1 'YI"k. .. i.c
  '
  aldarablediM-uiuloit." And so huh article the Wathinglon I'nlver.ily llwplul, : 'a'E., Yaa+i.lY: ;j"+:::" br'nw'' III ly'"..bate| A'.nl l ly.|.HI,.,,>'.ai Iseir..1.i iik.iit ...t. ..1 kn.1.IU.'r. j.nl.1.maN.) vLuinw.HU. .
  la diwlgwd. to he abort lUltlmorp, whose I.. died alM.iil mid. : .W IaMw W4u'Wr'dl tax ,. .I"t .
  a one I r.r.: \ .. .. fUMMktV
  .u. k .,
  will derote Die remaltuU-r of my paperto ui jbl <),'I. 7, ill'! and ...burin) the .d.I.;;;;....:z_:.:. loayrw' "......J:'lu.-.. I r.il.ifnx St., Ailj.iiaini! l'c..,t.illiilifALt ANIs AUK rilf.l-AKK.il. AT ALL TUtMTl ; 'nlnad. bonedsrly'a. ./ -w Lehr in .. t a rli U) ewaaliiluiil A.Un-a I'. U. Ikik I'I OMX.uy I.

  etplauailon of what. I.I a ...trkorl 9th lu' WotmluMcr bur) lug-grouud. ...,_.. ."...sW.d _Sloe.".1.an/M... HIiN'. 50 S. ._04i.. to... and Ship Sto...i, : ;U \\ > Ills ANT! \\'toIiK. 111'1" A* /Yet.F..* I \....t" *tl.,a, n..>.Wrf_/,'. 1'0, :n.

  soul what Ii.. tnynUrv suit) po>.ltle or Till .U t the I rue story, I.) a the IM.'b.uioud ":.:-'':':: ::ryr'INrW4h: r.15,: :; =:;": .. if 1'..YI dl.a s 0 d O.I .....' pa.sar.sunoul5 i.rUtr..>. Ia -. Ik U.

  onj..<.taral. UKVben *. Male. .. vouched. for by the laieNelUw == ; l ,,. YryYy : J 1.M. nr 1.1. IIKAUA 1' a'weplcdy.lseke... -- -
  ./w.. M:.::: ,.Ya1wIw11N.:: : Fu r r.III":' : D, .. :tic ru run .p aol N Martina .bauk5.s
  \ II fow year ...., J>,. Kchlie-. l\in NARRIR. RIMID" oo.II"OC.IIII.TI" ""ii ItII. I ...._, Fancy? Candies Fruits I.KTTKR: : IIEAIH k'Iba1a. li 1"1. snr" I. .'.. Maritime Surveys.
  i ,
  II'Mr
  .. dlworered. ) -....-.... '- .T. LOU" RAr :
  III. U-llpvc.1) he 100. in
  or dl
  MIIE II E.liS IIH IMa riali
  Hold h fa.l l.t the. M -"RwrawltMawurittuswWl Fancy Articles and /5Ienr. e I:00d'a TIlE CutheAw0.1511.1Y"Illl'h11'l'CtroAa'lla
  covered) Troy, the ancient Troy of prmrnt. Kverypovillon Aluara: I w rw..ynnutrnI / STATKMKXTS: : ; !

  homer and hi every moment of |life, u ,,.ru'IO"aLII.I. AU Other : The' .Fork "I. a II I.. by so.ll rrrw. 1'1"50. n Nl. es'. ..,I ..,'. .. I1
  tliuK Goods :' nnl '
  among the pro- l'" [tHI!It II J.'I:I .:!7'n 14:1PROF. ) I11..1Nh!\ .. .. I. .. .. \" I.
  I .o .
  I
  vain .
  | alhn-pivi>iilatlrai A. .. .10.I."u. ,'

  dow.large anllqullWo number' .of were unearthnt. a very. .f a whnlMplvrHlly.-tiorHie... .=--= WinQi h h. tuhlnau uS r rIi to ho) Found I ) in 11I'lIlaI' : :, N 1.'LI' 11 iin. >.wbj'II'Uy' : .,r.,.'.1.,"...."L .I".atS...',I_t.1.0... ."..""..'.r'I
  .1.
  artealMutclW11sriLed .. )
  aoJtliw*. They A* tin-re H.,ver WPP. loud* an darV ':: : I' 'STtr: : ,' { :: .t '. II' 0'' ./...
  ll! >. :
  .IM.-SCAIttS( |) .B .
  \ "I ,
  U Hvlilleuiaiin'i uuuk, abkhhavemiallhorsreal I 10..11".1 .stir un dislwrsnl) thpiu' at 1..1. HARRIS&m.m \- ; ,1 a* .I' ".11..1.NNPhilip art k. I"I II I,

  1 am will- .niM-tPrare InUfoiluue' Ikkk but '" ", .... = : It: < ; it 10 i <: 11. I II \'I..nlSfI1:,.., I ----- - --

  ;' lag to uy three Ihuuwud. |pages vfprlulipon '' tlw.im.f.i.llemwill| finally .breakthrough \. = = I rmcTl? t COif 6TI0DT WrlilUM.:" 1 :\ CAKIK: :
  and 1 nailer I'Iheui.To > eL 'M- : I 1'AMI'HI.KTS: MRS. E STECHER
  : "WM1 t Cut
  f. I 11&0 dvllghtful. abject of =:.. : .rSPEI1l10fl1IE1 I' Brown]
  ...
  American suUyuUkta-gull they are tlu aileulive'' P)e, ea-,h mnmeut of ... ..a.e.N.t:: .:: +- .... YwagN1I Ru.IIP..UltKOtTS-.U.h! as Ice J'IyN11.1Y51F4{ : f M' Isn: ,
  : :
  . aluo Igtred In a set ot plata allitchcdlo the )ear. ha* 'It* own lipauty, and lu AT :S JT J ,Cream: Lemon Sherbcrt. &c., will I JT: (', F.TC'. }:'I'C.. wrXl.FTm'I'. -,

  Ute aeuoud yollllU'". It I rightly. rematulwr I the .. ise. field.. It behold every hour as l.nanICY. =:':;:::Eo::* u, nu, .:u.loinertOironfclimil. t llie.llr II I IN nerved! Cualomcri thrnuclutul t'pp.4n....". Irrt. ) .:1.. I -i>r.i.Kii in-

  of Utat great work. I pklure wblthwa. uevcrarea .before', *> I the Summer Season in their A I Tat.'.. ". .r I. .we.a5rln, Ihnl I. .

  They are IUW" of r&rlimt "..rd.I I and agall. -.a t..w0rwrl-. srtsSH55S: :: ::: Ice: Cream Janlon, which. hag IN A WORKMANLIKE MANNER e.4!."a4.Iw M?: s.Nti, Ispy,... All Kinds of

  .. aloay mlMtatMea. Includlat (err* tvllnor I Kmenton.If; I1W. d.r rr':::.ws50.. OR 500 liar $11000 plea oeen! lilted : : Furtur.
  *
  e vially fur the
  up np ,
  c. ... _.._ H'LL .\
  reuh.artlar.ware. sell may 'be hurled; I|' you would. .ba happy, try to .U "g"CI" G ::-:....=."V: '1' II U I'A.MOI.'HBOTTLED I Ir. purpose.f Aao n A. I
  d...rrlhe.<.l u t* .1!*. by the reader IOIK/h- risrrr(s1, even wises ml.foiiuna .wall LADIES' DRESSES '
  lug Ik top IIC..kU.. forefinger and thumb ''ou.ou", \III\ Oud that I..ACIIAOL re.A&c.JItaDwell -. -..: A D..11/B Also. keep! constantly on hl'IITZ CCIIJIIN 1'\LAt.OX STQ,5. .
  together, ...1 looking .t the rntW.1eirrln. ', ) noon all there lapk'aanl II is't -= .N :: / c JrJ:: $aw111 E S hand an excellent:; supply! of (ten- FAIR, RATES II. tURY; PAnun.a .

  .
  ashesha| nearly clreumlaurv .
  They are .* thick or at deep .1. .IMIDY OO.rrea aw.HAR I nine Clart-t at 35 cents ,JHT .buttle.Wt -
  la Ilia t1l.ldhLw1
  I even 1IC\'II'ht! trial of wed l.dkvtl'nikrarara5d (
  : A* ANT f>TABII"HMn>T IV Till"LVTIOX 'klWml'.
  r raw top vi b.llom\ II' a laurer, and Iii.. .5.Y, I.U N.1Y ....... as BEER. Solicit Public P.tr..Li 1.1. ..also .ad5Ya a'.swnu ,,? Ini", ill. ,*! r) n. ra l rI'
  Iu.aanlws t.iaslwlrNt..ILIAN, .1$01.. ofhrrku.la.s .
  s .aaa. : ur TUN UtUI: dl'" : .1. IaN+'. rtsradd ... 1'Iddw
  ",1 fct.lt1LlTERA '-*')}.  r
  J


  4.
  '
  --- -