<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00096
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 26, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00096
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
1.
-J.
-- -
-

o.mnmuU.Qffltft t.Io1E t. ..A. ,1 C" : S. I' rni.HO t'onimmiiil.((!: t.I trPf'
\!: u..Ifl'LLUl (u ; l ;


--. "JCIM' jot Or'FICE.: : ....: ((QUOi1tll, ... s..'. .j I


I ,,I'l I ..1'! ". ''I, I .. PJ: ,irIj(1 i ltl !t : t er! A..l : :
.
.1'' : ", ,1 I I I '

,I I 1"11. ,I. I'': \ I" .t 1.1. 111.\1' ._- !5 I .! t.M:: :: ;1 ::,: ; :!:l | :: :


"- I 1 II ,
n..It. nI
i
'
,.' ". .", 1 l lI 10'' ''. i' .. I 100

I, ,, "t ..1.t "It "!h"I' ,,10 :. '" \Ot.2. I'KVSU'OLA. I 1LOI.MDA\ ) ) SATTIiDAV( { ) .IVM'AK'V: %:)0 i I I No.: ( ) i no i tNVARfABI-Y IfV AtVANCKmrii.i ; :.

._ __ __ --- -1--1i ..
--
--
.. .--..----_._-. -_-. -- ..

"'::11 I a si'lns'., i \ i ; .\h\I t i tIII'I.: : I I '''1N: i '. i. P. M i rOATHS:-. t I ,,' ,1,1 t I "tI. t- S.- 0".- ,'. .-/...". pa-. WASHINGTON I ; Sn" Mt'i'i', l'I.'II"illlll"n.' :I I'.iI.: nit.I .

...- a.-, 'J a '" X, n > i. I I. M I ill I I I. .1 i- in' I ''M- ill I'.lll'llli' i I',* L'I' 'llttlilI'l ,
d, 'I .,. ""i.; | ,li-.i- Hit"! /In I 1"1',1 1 I 1'1.. I ..1.1 \
.J.1N\
ti'
:
a 'hlt ili/i'in I'M-' nnllii'i iliI"?
nl > >
'! "! .... .. ..." l KI i 'in I i. ni. it-1".i -:."i Ia i "I.1'1' i l aa-i' -
r// .
.
;.1 "' it tut 1 1.,11 1 i'!" 1" a- a lan.1, I i "! | '" | |i | | -HIIII-| .V
I It III I I' ,ill BOTTl.lt ,.. ; ,\ : .i "I: 1"11,10. -I 111! il Hi.1 in. I.I-ol.I : !5.l I< '
I 'V i llnlr & j.A ka-) : J tin., I.I:' I H I. 1"I""I,1
Cl.fMOBILKALA. .. ; '-' (4-1, > h't S \ 1'I t I li', 111-: iii'l.iinn,i I : J jinl -Ittls I 'I"'I| l\ 'Inr, tlil )IIIJI.'P: l J t I. .i- 1 ;..!.

( .., I*. t Uiii: \ "' I.,ill"i.H' b [n (J .I;.r"'_ ; .fi..f'rt. nj\1! .:.. ','i! ;' 1 Alioil, iIti,, it if., n i ,tl'O !,n,.liiiii" nil I ilrfilin-t (In- l.llkr "I",."' iilul. li"i":1, : I : .. I Cn.. Mi'1-h.iiiiinl' It: | ..11.t .nil I 11.".ii-, ; .

XI."l..I-t't! 1 l.I.-I 1 I I % :=' Zl l II Ini.i.iitiiiiMit, | ol l .Iti-ti.i-) Air., Slillttill '
I'MV i I l | -iinthiin I l'iiiiitt: | Inr ,
..1 c .1.I !>' I I. > t..1 I I 1"z..G--: ;" ."'ii.t; -' ): .j't' .1"'I.jlj..ltil;I i'i" .I| I'.tli-nK, \iithinutnii.' I 11. I C :
(; : !I II' l.'n: "- i'l.) 'it\ nil.-I I 1111 r.um:* itt' liii' I I
:
I P.' 1tit\ .-- i.ii..i I \, '., I III ; t .' ;lfl t'ti.i.; I"1" 111.1.II" I'I''I'| 1"11'" I'l'i'-ii'V.: .It'li'i-i'.iin "rmitilv.1 I It \ .,
I. ; -it1 ?i l"1 ( } -li.tl 1'.1' lit Uo.!"i'in' l l.j.I i i.1 I ,nl) TI-X.I-,. a in ,alI.ll.i.| I'J f.'iiiMjr i I. ,
1'.111111"! ] : ; )
I v \ I. .1.I- t : (C ) I J1 \ PIQUE tJ'tJ'.r IIjll,1 i 1".1.1'1 inllnaliir. "litiil.Ili'tiinii. .
,I. I' It'll'. '. I I Illll', GRAIN .rB.t "r ', -toil. III rill inl I l.lki'li I IM, i ,
,
.1' j11 m'tlf'i: ;; l m. r t1WL44.' uin I Ili. : : ::111./1'1:1":1| ; l Irn "I'i'iil-i 1"1' mill'. J. ? ,. s.. liiliiin.il-, ? ,,.. at II.1 .nlKy
.\ > 1 11Lt1 ,-:, \lllollil.. IVv., tt Iaaai". )In'" t t> :.t-' : hilt'. .linl, 1"nlin
i
,. "',1 II.It I. \ .l' -lilt II I 1' I < _, ; ;t ,".j... c: ... ..... ,I :1 'i I" I" 1"II.I' ;"i' ,l-lntr, ::iI..i1.[ :"i.Crnttlrt .

iM.-i'M: : : ii F11.i \ \ \ \\1.1.1111'\i : r' .. \.i7ftiL. "' .. 1.,, .. ... ... "' .. ; .. '."' i ilntitli'il, tin'plli'lfO! nrrli.ti'Siil'tf'In', : "'1 Hi1,! / I Cninini'ii, Pli-a-i, jrlll ""5. I I .
: 1'1'.1 : 1'|
> lmi
I i I il- I I.: H.r.-t.r' I I'.l''!'I 1| )dv13TlFN n : t} I "' 11" .1. .;w.-! /, ,-1'; ,1.1" ,' >< ;> ( II..J 'I"I'II.' | 1.,1 C ta.i
"
f. t tint; i-l 1 ,lulu-lit, Tin-, hiiliMi| 'I't'l- 'liilllii-ll, ). lll'i-i.llll| in I till- I.siuguisgs.I ,. '
t liI.\ I ; : ,. *.
,, ,I. 'II ..\. .\. It >!\,1..1! :. : I I'.S:: 1'111'p or 1 IiiI! II i : M'MKItOI: ( ,... ; : ;} l hf t. H il r ,! ..In.a\ ,,11'1'1| I'linii Nili .I 1'1 I'Milil, i In a' j I III.l rl.lllhnl, I I'., fjnoil I itt 1 1"I"< Ih."U tlai I '11":i"it""" .. ..Inllll (li"11"1.: :"i.. ,,111'

I S. .11, IIT4I,.I, ,IF.-.. |tflI.\t4:: I 1'1'\\111.\" .\\1 11I1 1i i \ : PRODUCE .. ... .,H J "" .....JL.... N.'it \iil'k, "I .ftlI', tIIIal., "I i> \ |1"1... !: II'| "''"' t-i'lll-I' 1 1 \ill illitI Ill I, I.I .a ilir.I :'J'lilinl.! '

\\1' Vmmill.- 'i I )' '''' .7-". I. ; .% I im 11',111 1 "-",\ t I jl! I 1. *. |1'1'1"1"1", I ':,. : 1,1 I.. 1\ I'i' I 'ttIl', Citj I C Ii i I" I..tLtiiit, i

i i I. M 'iuili'i..l::-. ii.; w '.1.t "U '1',1, \' I1'Y.'I4I I IlIul : I. ulI: : -: AMI'J I I :ii! :91i.I.ItIi :.:: :is: ; .mi :!- I ol\t.\ :.... :. ;"s ,. .- r_="''J-I.' .'!r"" ..J..tF.r ,In tin- |'iliili-iili-ii-t., Tinlinlit 1. ttni'iil I "I Ills' .1,11, tjfi". l II i if'iilt 1'1 rnnllniii.l |.'|,' !tt.... SM.'fU.!t, I ,;'.
.
| II. \ 1,1 \ .likl-ll''lli'/ll, .,l-ll-1.mil.: -- \ I 1''i ,ni, l "'r N ( ..IIHIM in- siMOUII \.,i-I.mil.I I nMin| III'I"I Knit,: Iniii 11"'I'ililIIIIII 1; ..inMl! >" | >l liin- r.il-mi .. "'\\.II. \. !! l-'niv.i. ( .I,; ; a",

i I.. I 1 1 .ul i irvuit \. V.: MIIN J!, VAMI.II; I s'tDi'K) -or) i 1'1.\\141\11': 4.. F. 'I't.I a 4 II. SI t I 111\I I IN;. \\ V.MII I 1'1.I 'I.I. '. I, 1"\I ,tiijb-.t i :i- \i lii-n." .M I iii.uli'i-nl" lilt'. \, ," 10) I.11',1.., / .. IMiiit, iniiiiHiiliii1. | ,:. I C.. I'liltiill |I.| ... 2L'.IIIIII.!'

I MU\ n. i ini1< ,nit: i isinr; (or \111'I i I : ; $ I I. .\l 1I. A.IINI.I I'. at., \ I lr-.il I ,il. I lull. t t. I I 1,1.1.. I Inmnl. In- ilt! '|"iiilt, I"lt" : ",1.1. ..1 ; ,'I. t'tl'l, I 1 iii"i" l.linnn-nl' ,.mil. llnrrmrilni .1.,,.'... \\iii. I I.:. aii-l x. I :. 'I 1 "i" ats' ( ii ,,
II.
.,. ,' I'I'| ."-'" lI) .- 1\ .,s. 5 lui.l mi.) 1'11 1"1.1 I i lll"lili-.l lit ,..11.I .' l lluttlmllt IIll; I'l'iil'-r'-, & .iiini', :I I2Si1 j.

.I \i I t ni, m-ch" \ *. i ,\MiSll.N, / I.KW: ATilir.xorAMKlli'AN :: : :- I jiin.l i i. in lln, .' | I ,' ,, :
; nl'n' iiiuli'tn.iti' .
I : ---- --- -a. ; The First National Bank 1111 ,1\ )', t. | "Iii 1"11"1' I I. tt nnii!. Iimli.it. II. A I'.illiiiitni-, .Ml., livo
"
\ II I It .i' :1' hi.' ''' .
I l ,,1 Ii, in ", .1.'i In i- ) nili'nlinn I InI .I t t Iin Iii. tin"ti'lV'ti', lh.it, lln' ,|,iinlilli
li \Dm.' nnI'tililli'il a !
K. ':. ti. 111 | ,
,ii -in AMi' sT-'A\\ \l\\r'AC.\ | t tI I ; /: i : \i t. .\n\I IIIII.MIAIS.U : : I : I I i 1I.Iif li-ll 'JI.Mil.l.u..isli'lin. : .
i .',0'' \.l', !"tnti-ki Ili'lil. I III,' fllll I III! It .11" ,III'till ,a\ Illllllllllllll IIII ? i ,. ,1 5 n lull'' .11 till- I ittalo! till I llntk'I l Ni.lV.. \ ulmilling
tl ,inn,, 1 I'.,itiii. -. i ii i i I. "'.. It--. ifi.'K| : : : nil.; ; veil AMI .\Miiir\s: ; I I i l.\: It.-. N.I. 'M. ..h'.1 l .I'..1|," "I Ills .I ,ili-l'i'li.l.lnlt ; i ijiul I.III'-, ,'aI' fl'IjIII., ''I : in irliiin'. '.""M.JIi" )

I i-l I -.in.)" PENSACOLA. FLORIDA. I :' ,"' ',.. .. i llnilI IN' Iii inul In
1'1'1) .1:1,1. ; "IIh.. | "' 15111Cm tt | N..l. ( ;i.ilt-n, ,
I"ill"I' ill | Ti-x) .
,
,
n "" \11-lid.l.
.\\ I II.i iiUlllf.lilMtU-1." | (CLOCKS( I : .\ 'a': |III\I.; ; -> : \. ll.N'N: : \ \\V 1. VAN KM I Ml'. ( .rii.r| ; Mil --I: .1"| ill: :.l-l.llll' ,.- I itnn-il" I ,1011"1"| | .,1 liki'. "i-niii-, lijtlianll., rxrlt.itini: ; IM.I. iitts'. U'.IJ: ,.

I. Hii-litiril-wMi. : ''l I :-0. .1"1"I V ill III"' )I.Ill' 'I.ll-| t.'l'lltl': i luii'lilli'-, I"'I-Ii"I".1, | | ( .
t i MI.I Itii m i; I Ii 1.1.1'1'1\i; : AMI M.I-ACM: NO\ KI. ; j Foreign & Domestic Exchange Bought & 501(1.( il 1.1'1".1011,1. 1 1
I .' ., ,1 ati-" \ \\1.\ iiinilliri -linlliki-,,, I .
i \ ; 'in I "i I I | :i-r- \ Krr. : iItt.' I IIHIII| I la.54, tli.sti rnrlii.nl" I : M.ilihiMtiV.% 1', 'Iiill.ii, Itx. M'III. .

I, i.-l 1 ,.,.1111! >. .,I-II.-I 'I:4I\LLV.II.: : : : '1'1.111'111( ) :!", i i'l I A 111- -|" .. :"--,.11,1; In tin- (Ill,' i'n 545S i |1"1.11""I Iii I Unit Inn-l. )I'.itniril" | )liini'tl M-niil iinmnl, i-hiiiiiift
t'I' I I'll .il.'iil : Vi. .K. Hi-, I l'I.\-I.\C'III.\: ; .V .\11.\\1'11'I I I j .hil | L"I-| >
II i ,.. \\ 1"Hr.' 11' ",1.1 lii'ln liruIn, | .. pi'ii "I'| liki> Ittla-. ; :iinl Hut,: Ilirt
an- '
i I., It. \ i- r ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS : 1'lt"I"lld. !HI M.Mi : .
--lniiN i.I'. M. ...'Hi' 1 I 1111:11: : TIAI.I: :. < 1'1.1:1.1\0: ; :MI.Mi .-'I| -"It-- ;.PROMPT Ni ink., ., .1 '
,,.tut l I l'i i. | i "a 1 ml.-i, |111' ;:1.1 i rli.11Inl ,-: a 1'tilllli'tl (Li irri'iti- 'IIt| 1"1",1." ;.mil, l 11, mal.l. .l.hiu ii., Vi-ivOili-.ini, ( 1.1.

i I .i, I1IK I"I' \i K. \' I : n\ ALT: I IN u \ MIOII.CAI I i :>: M o i : i i.t I : \ Ill\It.I'\I i "MM I: |'' l'I: Till"! I'll Y ANH \'IC'II'I'TII"N' : Vj I iii| In I tIll C ,."% "-1'1/1"11/ | lln r' |'in-i'< li'li.iti"" I ill, vii h litmi'il -lol'I"'I'| '| lit.li.inlii- |1'1 ii'-iiri'" ii'anl.il'.i'i"J'5.' : .

I .' .I.' K.: "I'-lllMllll., ,, J[ Huilro.'ul Lands. i"V. 1 ol'-.ii.l: I hip-t I "il..1) I.nitin' I 111, I tnitliT :"int "innli.ii't-, 111'1'lli'l' 1'ilttcin NMi-iillV, I li i. .. iiiltttiyI

'i.1 I ,"," ,I. hi.. 1 on I i\i.i.\s: ; / .. i > oriisi; : \ ijrAi.i. [ _. j I'aii IiuIair 1'oiiit( I I.i'tifii-i| '.. im linliiu link liiii' ,illnll .1.r'I.Iail: lllnl lint "-"" 1'"I I lin: Ii",'- nl ''|-|''' I I''J'.lllI'?1.11.I: :!.!. :

l I III. t i H HIll. -*. -- -- l I. II-. III. :-ill.-.nl.: .ui.l il l Ia -nn'litiMi' : ;"I'l- ,,5' t.::11'I Iii inilil I IssS 11"1"
,1"10'1 li'l't "
: /ivV//c4 rint. RROWN'S IRON PinTR i is 1101lt intoxicating,, com.I | ,1.1 I ,
'l'Y.III\'I.I' : : : : \ni.'io It. ; oini: i:;. i < l'I'r. I'.iKi'' I.. | ll.
111.1
\li'i'liml: \ VAN; I KIRk| | | '. 'C ) 1'1.1.1. I.I.
'. \> Mi--lul I I j J. \ ( ) III,.it nl, HH--I. In- ih .11 j
ml ,
I'liinf l ini'
It
-. I I I'..,i'- TmiiinrI.. .. I'. I pound. It i-4" tonic nu'ilirinc, lI..t" think. It i-i a skillfully 'o"'IM'"I1.11'"' | | 1i | "I 111 "luiiil I : III,,il lliot, nilfii iin. 'J'.U.ftll.: ( ,

.,., I I. i I'\* W' ,,ill- .-i.:. Vfll 'r \\M WA'ICIII.s ll; I'AIIM: II lMovf l\: l il M.. IKiIN.: I \ .' \ \ il\\|! oJ..1I "I'l 1'1 lI lli i j in'|>,ir.itnti!; in.nli! ? I.) restore "stmiilli! and health ; nut a beverage to bo sold I tin. 11',1,.1"0, un |1..1"i-. I II I Mi, ,a-t) II_ I III..1 In I hi', -.HIM'" iii| m 1'1 IlllllliiM Inllnir | .1 .IIIK. "- I I '. I'l'llll, ,l.lilti.iy
| ,,i \ i"nn n I I- W.-'I-1''! ". I I. \ \ tSP Mli I I I. i I'liir: l I I i. i I li.ir-rcM.uns' aiul t.ivitns. 1"1' tt ill lull' unit 1 lii. tlii.ii'- lisa \ ill 111"-1"1 .1.111. I:1" -
| I in % nprii \ I I I nil in l Ilk ,n" iilnl, Inl I
i I .1 I -iu! '''". I 0'1' t I II'. ,,. I --iirliil.: 'ill.ilJ'l.I'liir. :" !' .
, i:, II. I .'.1"1,1" \! ) ,, | | | o |:> il ( ;ill \l\NM.IJ.; :. .\1.1., .1 "- nil. .1 I I 1"1JOHNSON'S" I I' I 'i'M; lli>' .SlriW.; -I'.BOWN'S I lno\t Ilirrrus': i is< trIP fi'nllt'l.t'lhill' I I 11'1!$ milt I I",. 11.1.. |Is.iiriitiIM| | nlmu) l Inin. ,i-l) 1'.1.,1 .Iill"'I",!| | '. :\0 .il "-.|1".0 II. U Ililiiinnri'. .

,: 'oiiu.ivn.t., ; : :: \ 1:1: '1 1 1.1 i.i'iMMi'i'I : : I I i hijttrioiH. The must ll.Jir.lh! > |..ulics I inul the most rnrrrliUil 1 inlann: in.iy i I'i Illll III.lilt .11 lair i..i| ',lilt .1""I'"I..I, | ) '',' I I.51aa- I Illl-Hl'-. ,,,I 'I'|| h. I''a""I.I.I'| | nil' I n-tiini'iil, I I'mpi'in.IJ..IT.1.1': f""II.il

.111\ .IIt4'lI.t. I I iiso; it with I"'rli..tIIIi.tf and with $<'.\\ IIth'lnl.lJl': >; XV'hilo it is. junvi-rlnl I Ir.in-'ii: 111,14.I 1"1 iiiii'tl I ,irililii", ; |1"1' mnl, .
": '
; "
i U i; I i.*. M. 1I""r.| "1'iMn:" \TTINIIOi.noii: I ;, : '" :MAT" I o1 \ J ill ii-j I I irinoli.ilatirnry. it i is |;<'iith'iiiin! i, "iHT.itnti| restorinn\v.i.to; .lstitiiijtli; 'I In-I I"Iil'< l :M.IIISi n" ,ill-, \ ,-,1") ,, J! .in- |.lll i I ili1'iinlml nn-' I lii-tiin-r. I C., :Xii Mnttt.it I I ', M.I. I.. |I""il-, t
i i I .ii.l l ,I'.i "-"i > "liilil.it ami jut\ 't.lriut tolmst health; in the most tllioirnt ni. nncr.a I'I'i \ I t 11".1'1.1- 1IIi.I".II. 111' alili'' iVin" "r, ?i'1-.M!:' I .H.Ui .
i iI i | ; ,Lit jut il'l>:iif iiinn u 5 -nl 1> i'i i iI h .
: i. I. 1 riTx ) .lj ,11 | |" 1.\ 1i I all, -lii'i I | | l I", II
Ai'i-iioVAi.: i 1'11'1.1: 1 1 : i.-i.r: I .0 il"11"'gOo I lij. .1"I!, s. I t. K. I' ,iiH -
r'nl l>'it rhlf.-nRO\\'N'S, IROS I flITTERS is m.Xl l by ttii Drown 1",1'1 "
I'll'I. .l- I "Ikl, li, U I".I"I'. % tl i- 1151 lil, I.. ,
M-- t II': .I' '' | Hall' | sl't-- lIt'I In Ilir mn, ii' .ili',
Tivoli Boor 1 i of RiHiinorc, lon --rstalilihlii'd. house whoso ; "III.t | | iln-i' ( si., Unking, 1" .,la i.I)
.. I. 11.I .i...I 7 I'. M i fit.1"I ChonnV.il Cnmpiny a rr|>ut.t- ,. I 1' ttliiili't ; .111,1011.| ,
II. l hi, ., >. II. it\ nil. lltl .nil'II" :.1' I It ::1:1.\1'1': ( i :. ,linn i is wr'l.kiuniM tothe Inisinrss' woild and the gctii-r; .il CUIIIIIIUI l)'. II 1"1'/ '' I.t''t MHit I-i .\1"11 ill'5 sIll| stuijt,1; Illll-l. vliM'.l| | | lit '.":I !S l.i I Il. I
:
t, t I' ,i."ii.i iitul Ali'.mi/. 1 t In- l li'tl-l.ilii i- iniiitt, tt until, I." .1",1.1., ) lln- .I'l.iinlill., i '
Clu I'lrahi'il.\ I'l'iin-.l, i Then' i.s no rbi in buying such a medicine. 0 i ihIII. I'. I. .\I.tl. Trx .. ti-lii.. I-\\ I 1,1, I
tiiitiiii-l.'K'
:
> I %III 'I Illll'-ll I Ul'l.: .1. .1..1.I I I.j) I I lli.il, .1 l'IIIo| I.1"11,1.I 1'1' I I las.ISt'II'lll !
IS.ili' 'il.iiii', 'il I KUIII.1'irn ( .
H'nlo."III.\! | | n inl .in"iifiili-h; liili-.l. : :a-i i i !
i 11.\"I.r.I
I l l a I "'. n pir-i-nl' .'iimx., ,nl | ni. Attil'i'ii i ::1 I.i] ,,, ; In'in"
i- "i
.,I. Ill-, I -I..IIV., I li\ Trnn" .il I Oli" ."' ', llti".I| I > Gnnd RiMiilejvnus! I hi?, tVnsiiMh) : I. I.lli. I Ii .1111 ,II. II. ) : ,.. ( : "inllitn-
i. \ lIS1I'i: i lOll ii: l' ."1'I1'I IHtI{ I )II:1.1. : r-) : ; 1 i \jtiinl, I lull'? |n.iliiliilinu, Its' -iili- ft'. i: ilt* u 'an nn--.rijk.il'li'| : 1r..II I'011..11 Cl.
.
01"l "i. ii.i.. ,I'i IIIr'h.:: \\ii\: l.'i.-'li'.uTi: ).
I I. I ,Ik I Mm. Ill t. l-'ltll.-l' -I k'll' t- ,i'I I '\1'1, II, \II\ Hi, I I'., "ii .1 .|.irilii.ni< ni 'in ill | IIKI-| In I C.i.llt'll.llll.lill |
-.11-.r i : : ,, i. M.I-i.l ; t Stewart t & :Hanicrscii[{: / i 'I'In- ilitlrtiinr" Itvlttrrll iitivri liinl. I in in-r. I li.: \..I\I.\.i.T..I".i'1 1315.
i \. .l!. < i ini-l-"liln- .1 I I'. --CMOICI/ ) ::si i or) THE ftI\PES\ COMPLETE MANURE ;; '',,1 -, r'I'11! I llll !"""I.II". III j' ; 2'iirj.: | ,
:
( '1. \1 ,. "." "I ) 11I"'nlll' "tt' \\\1\ INI :s. i.nji! '01-) I; .\\i| I i 1'1'I' I-: I \t 1 : i.inn,i 'jiMi' 'UL. u ...'..10, iii.a-'- limn ,tin j1"I1 :Si'iiiilmInin: ? I Ih'l.i-i') '"u uI ,,ol01.ti''I.I I t".ti"III'I'1.i i'al ." \' iimlii/i, I
C.: \
\
5.5Nss .
( ) n,
...I i .. : G3RIhl(1liII'S '' tt hilitin, t l.iltnr, ) \ i% inul I. Ill) ., nun.liln
"lit,I *I' ,. .*,lt-l I'I U III. PlItlllM,'.' ) mi h ta- t iiniiit'i"' .I.iIit" r '>tn'tt II nI \1.1111'0.11"1'1 5 I | him-, : I I'Mlfai Hiinirlinn-H ,itni'-
., .. "III"| 1 |II| .\. I I.1 \I -I 1 \ ln\" .,,1 I Hi.. /I. -i ,nii'ilnil, ,I. Inr -,- -
i I it -\i' n : in ,I .1 s/> .1.1I'i.' "I'IIN"I"' ui IM-4: iiiu.ir. 'lI"..l.. I III' S .til I I'n-l. 'II'ill. .1,111,;*> WllllllllJtmi1 ,
"
in ,
III M.i ,t. \ i .i.-- r itM kliiili IK nlIII I : ""IIi', I ti r\i lii'tin .
i n I 11\ -,10..1 1 u \ /, /-N| m /l;E1; i '',. mi.: i mi iri.iun' .11 1.1 "I *, i'li'. !:1 )
", i \ i \\.1".1.1\I nt H I'. V I11..01" t tIt I \ '' 1/1\.1/. \l I lni ,|I I. I I I. ,1 4 Mil,II I I.ta I.. I Ii. I' '"' ks ,IllllIH. I -|. ilii'.n- li'II"I"| | Init |IlItala.a| I ItstslI.t : .lj.i.
RESTAURANT,1 I ,. ii. I I" II i in "il'in'1' : li It., rlliiMinil, I. \1 ,:'II i 'InII..ink, nl l-sl.i.I: | i.tlaS., l 1.,1| \ ,",I sis'n, I IV.: ., X.- 1 IMIII, 'Kt.. tt.itur'
l Knit'.ltl* I'l', .\lni-l..li'.i n i'i vi : 4 'i.-vr.. .ih i I l I. n. .4ta, h' I n I. i t 11 t in' I- h" l ( ( I'lIlHIt'Ittagillator : :, I lln'-, :,,1.1 liii.n-| i iih, ii 1"1 a ,
I I \ :1 U-U: : i a.-i: 11 I i ,ilim.HI;: :; ,, |:I. :Ia: ,.I|Itt: niin I /In l I.'lii-i-rllii: ; iiuut, In-iill, li," alntit I null'? ..1 X'lm"i.i: i"i. '1 Its uu-4 ,il.inlil-/ (ltsi'ilit'S', I'm' idim 1 till 1-4, 'J'.iJ.uTii.Unjjlil :/ .

a' .,II. -Illliv,. ,tl', N|eI 1 II lll.hu' i i.inf.its', .nn. |I'| i ".'.1.I ttiiliinlli', ,,, n'i" 1t..1' ,ill, 1l >'H'> ''h..in n I I', I. t | alo ; |la--- ,1"| ",, li.r Hi.niiiniiini'" nl'.1111,1, .; ,' .1..,. .\ .t Km:" ,'$klnou,in, N. C.,
'M,"' --1 i .1.1., i \ t n"d'"IIIIIIIoI" I | > -ililt In lln- i"I".I., nl |i ln-i"
I I... \11 ..11"4 "- 4 .4" I II I "l.l" ,I. it, ,l, .' .4444. I 1..1 1 ,,,110'I" .1.1'1.: 1.Fill: i AMI. j ji 10:1 t in I tinurn /I II '1'1'il10".1"1', / :/ !
'" _, ... ,. ... -, | \I I.. I I'in-" ,.1 1 linr. 1"11111111 1"1'| | l- liil-inr, :/1.171.
.1 I VI. Ml I IINKl t I'1.i t.I t. OY3T13R SALOON I 'II" lit. 1 "' I 10 "II-.MIII, i m \\ II limn'" ilii Ih' ti.'iti I r.1I il II I .11"11.10.| \
Ml H'I t tI I.:. -I', '.. 5,', ,.I .' s. 'itt. \ .\ 'in, ,,III! a li III .1' ',,II I I ,1,1,11,1 .1-.,, nn \ IllS lll-, j "I'
.1\ 11.1 > : II
'I 111.1| l.iyii. "
I .>"., :lilli' lIt..-. r "i .1 u'.ilul' ,. .,,1"l s- "'mi' l. n "iMTt','il Hfiiic'h: ,, f<.r i 0".10-0' ,... -IS| TI 11 in HIT ,I'.' 1101 I Itai- .1.1) trarlii'- ill in,: Mli.| li, I tin-" ri.n-i'i I ls.ts Kiiioai.I
Nt.i.i; It. V C l..i.n. V.. 'Jl I .. -- .'o.tlli i:")11\\ oin-i-l s i'it : i : oi 4'11.\ I : ,il.\.it .1.l> |ja. iM-np.i! on t ,ii-i I I. iota I Ill \4 ".n, nn I nut lul'Ihui-n unlit .liaititatp. n 10'11.11.' tintii.I) iiiini, ,t1, C Hi" ti-ni" |I"i r- (Cliii'.iljii rililiir .
Mi I -.i' | l'i' .11 I' u .'tti. i uin III! It,11" i lull. H"iih| | i.r''! |IIM,,\ 'Mlti' .'in'. tta.-.Sat.-.I-, I II i i |.''. i 141 t i 1.1111 a gi: il'| ..11| I 1.1,1'1, ,ill' ,> i ass. I 1.1, .1/ .nrii.il.
i < I li. n.I t MniiiUi,, :in >'.M l' lii. Ill! I II I IIIN-.IIV- I ., I I 1'I.IIHi'IL' )1'.1 I III'--.. "I" /'l.Mf: ( '"/I. ',.../. |i 1 l h' I-llu nrliHM,, III ."-" ..V4S, .| ,ITI.,, II' till ,I'll M I 'linnMill'I ill ''II'1,"-, \11"1 |! |hit, | 01"11". .\ 1,1 I n .| il 1 i-iiKf 'iii' | lii-niih-
"i
Mor.ii: i :. AI.\t ,,1 1 I 4 II 4 \ I ll I ,.IM, \1. 'II" 'I| ,it l I ,,,,,aSl, ,a V..K.I A I 11111! l.ll"I' lu-ilii I IHI.I j 1't ii llMiiaI tl'" i J. It 41"in flatl.laOat*,> ,i ills l u 11111,1.1.11. ',.11a,,mil* ivli' Pilaulti." f tall I IHj i IHMitiMi ", "11'111"1.1'1" H' '," ''1'0 lat ," 'aI'1;,, I hill), Kl; \ tIt : / ill .ilin :11.1"11, 1111 it \ii,in-i l'I..il'i,'.
i. ii. \\:1'111.1:1".11.: ; : I I'I II a" i Ii i .. ilu.i. all 10..aiS I. ,nll, % rvittri' .. 'III.. U en.)MI"il I tun. It...",,. I. .i II", lit iliinkiii' llnii I! "UI11 I \a-s I-l' wi.i I 1111 I HI'Vl-ll fllll'lu'll' I s I jllttIliii'i1
|1'1
.1, M, '0" I: -.... 'HH'il\ 11 'Inn <.| "hlliI, li-i| inI .'.
"I' \- I 1.\ \ i. 'I.( ill ii: ii MSPMiiniti: : I : iliiiiiitf 'tintS' rat Kill IM rtixlkllllHIl 1 "I ,
; (l-"t, II, \ Xt.J: titI: I IH ," ;Mlt-t, I It Ul, 111; llilf '|1"1'1 mil sat t.n' :a i gum .I'al| : HIT I I ni'inlht. li'inn .\,1'.1111): ) \ \)
Vi., II. I. II. II. "I'.. I I'" |Ih,1t, ."1"h IM* M." (Its, -.% hh'I'ill
"I -11 t .I I niu. iOIH.IM 1:111: I\I' i 1 i'--r\iu-I I I: ;. Ct( | lliiia ] ... tln-l.i-.lii, ," S'l I J Mr. si'st.' lln- \ ) I! Mr.I Ijiinl-l h.itiii: )! rn-ilr.1 a Imnlii I''iitrriil....: .". l'lil.IS. ..:I. .' (:inin.' :: '. :n iin I ;; oIl!?, \ '. '
1,10
nViN>k 13ic1; Cloud D&1Ia1Ia .! .. | .1. ii.titttit. i }$ i n ia.
| uAli ,
,i-.t \l'i I l I nnun fit | ] l 01 I f'liltllli' llltl 1..1 -. 5-uS S t'l flint. k ..ii.n. iniii 11 I'til.5,555t5,
J Jolui's II lilt'S' i
I'l I "I I F'\ II.,1 I ii, I\U.'IIIIIII l \: ,:, I ,1 1 r.l..:>\\-II. I., .11 I t.i! III t. HillIbl t 1 ) IjilIlIflIlIt t tI 11"! Hi' II" ll\ flli'lll'l 11,1": 5 ",-. lull ill. nil' 11111 I In Innn'''|.Ini "lit. In-i-" a-ln'i ,I I III-IIM" : ill I lln> ..1.",'. N'.illir (i.In'iTili" ) _

\ 'I, I "liii'i I ," 1"1'1"1 ii |'|"'. .lIi''ial il \"IH '''.illi'i'hi'. li.ii: lii'i'ii, i innli,n-i-il, in I"I'lil'l I IIaS 1.11" ilii ) mi ? Ni.
I I i..is. I INH.-IIM \ III \. ItnilN |I'. illilulil, .' ,U' .J _. '
I IIIK' .' ili.in.lilt I I
"I' in ( I l
) '
( | :
//I;,!hl. ul. I ll.ili.ilM -. I I MMtr.: i Ni'i, I-II.NI" :n ,,11 ,-, 101.. ...." { \\ iltlM'll 'ft li ll I llt|....lllkT t'l ",l1, I l"4 fi Kl.ltt .. :I ngn'i'il I In "I'lnliiliit, tin-,, -.iii-nl'l "inlii\i-' 1"11.11. )) I S .1..1/.1. I'.I'C'I'I|' | )
PETER BURKE, 1 > i, a I. i '. ,all/. .n-i I INM-.i p. ". .lali .11";I iilaaj, I N .iti'. .' ( I liiii'i ii'illy) a-- %Vs'Il. I ,
| |
.I, Ii .\ .1"I I I.'l HIM,: il ? \ iiHlil'l'Ci'lllllH .,.t. I"11141' Ill' -> I'']1'1"| "'"l. I alii t I, In < ''. ,| ,'llIM l Ill""I.I .In i II "II"'I''I.| in 'tI't'' l'ii'Il.l| tiiilimiini i I "Ulit. il'in'l, j lml-| .111'1.1
S u. M.I:j I.INI.. Pi." ,I.IIMI.il IWMOTIIERk$ .'R' JoN: U ..., il'l Ihi'ir ; iitiinttiinnn 11 1.,1 inn I'II.IIIIIII..W..I.//In I '
lit nl
"- ,n \II I iii I: i iI rn.. I ci I ,in' .Illil, | i |'| !I"? I | in/; |IaIl ir. l'i) lln- I |Ia| -.t.I-.I ?t" >, rx. II 1\, ? .M.It It ourtnin lin'
i; I I.IH.I., ,,, I ,: > < .\ < 'u'1'1. \ i o\u; : vcioi 1 : ANII I III'ILI.I'.I. : \\ Ill'll' ffillM| | "l K fi'rt ''''a-Sa. 'iM-fnf, IMllllllflMf It! ,It. iililin.tit, \i..il"I'' ,las tin, Ciiili, | l let, I li'i. \"g.{? <('1 ; .- ;;)- tmi" ,
H 'lit |1',1.| ,, .' HII'I iMlt| k 'iilltii. I .atalrnl, \ t' ill tti'ii' "',ll I ii'il I Iii lllinlhniIlir)' I I liiit-,5", .N.ilitr"Vi'i i
\ ''.'.11.,1.,1\ _.-. ,.,. I. I I.i 11.11. "I'. .Monii i.:. .\I.\II\M.\ I |I"lll lI". alit l 'lUte Ml-. ill.ta'ii.at. .1".1. IIWiKiinirnur ",, a ;llnltil.i'K Ihi' "," | | i I S llii-iii/ I hiiillnM't.f
-i III i.k .ik imi "I'l.i-it nn : <,1'I". I I.ml I.Ia .. .. .. .1"1.,1..111' li'I"I' UiinM, linlli l In* li.ll.l. lir.nlril: 1.,1'.1'
I In'\ inl S Hi1 |I.ll t-r ? hiiitfunrii* I I.* .Saa' mnl,
t a in .,lilt. ala i 1.,1., / nl.I I In-lit t Ih'u. .1)11111.'f. 1111:1'1'"
.
iI' S in it '
; .1 1 I iii i i-1 iv 111 'iii' 7.1": "I'll-" "I', 11111 1',11' ,,mint --Ki'iilin'
Wholes-lie! Jobber in all Grades .ti'.u" ; S. kyM.ili-: ''
,. ,. ....ill'HIM, 'I. a' | .1111".11.1( ijIaIs5Iilsg-" : ) "I'li.il'-i, 'i-ni I Im !
; I. \ I. II lIl I I I' S .. | ITi'\ilil'-| ?N'll.l.i-' | | l ii'. II--I-II-. Illlil I Inl
: II.! -ni' li I n. li ..11'1"?" .1.l att ;1111 llal Ia. 1'ryor's Oinl. incnl. I
\ .N.I :
U..I.: JIIII": 'Ii., 4'. ,11.. II. sI... 1', ,. ,,, :N.illin: ( '; :
lS5gI'li
\I., I 111 1:1': I -. ..' \ L II, .1. rri'f. a' I ta'\ :;ntt n tih,> ,n "n".|1" r>.il.1.I (1'1'I.innrr>--iin-t| In1 li". -rrn" I iinrf, /| \\' I 1-lln' in.ino: I' ilmikiy" likit I I. \nl.lil .1011'-/
i To ,_ ::\-:; o., I II...... I 1"11.1... ....aBo1II ,1,11llr., .' Hii.l, .,..,-.l. .'iinf.r l.lni-l .., Illii,,l"!". I Si'ii.itni-4" nut ; ''I "I [ "Will, .\111 s ,' IIU'H il..nl, nit, Mni't in
No. S I. 1.11.11.1'. ,. .. ,.,, 1"1'1" 01011.111 ", hit ni, it.l infill. ., I ii'riiinlii-r : I. Ili'i-nii-r !
I I-i.-I I I.it. 11I"| """ "" \I a.ii. 1',10. H ''*. i'I.t fr- tiiiiii.r li aSsaIl' liar : I tin'i '." \I' |
,i.I 1 I .rii* I.I'.IM."M Nil' ,'I. ..i I, Ilk ttli.' I .I. "'1'-| """ InjniiU' ,' 'I''lj''IItiI'| ) |1..1"1'|'II, Inul.Hinin
\ ,.I.I nil I I .1-1 I i .1.1\I i : : I I' .iI\I. ; lit-I Iti-lttri-n, : /I ;
i n ; ; : I"
j, .. ..., IIH I.t.' U.1,1' I. Itittt-' Cig-o.r0.: a\ M'l'l l 'I.sI OK) UIMCK: II \ IIM: ,,," | aaIIai.iS, | ,linri.l'.li-. '.',.I :II 1 ,l. .aloha M'i.: ,>'l', I .In. ; 1\0 :1' 1'.11'0 /'ar./ i I II lll' iinmil. S thru ISIS ay it-r
,1 'i.l. IM-I- ,
5 ll5ii 1.1'
5 5 .11'. Hi nil "RIt.I.1.. mill t ,11m .1 III. nl..< .11.,11.1'1'| I i- \ lolI.I'1: I| 'I In* I inin' -pi-iks a
I S -llS 0. .., .I I I'01' ill hi- Urn; 'k 1 "r.I.,1) .11"" ,""ll.r ".|"at.ia.aal.| ,, 11)I M .' : linn iiinl, tl -Inlnl' ) 1",1 1'11 1"1'/1| Ilii', 'li.lllti-'i:, hrll.l him I 1111..1. a% I Imnnil ,
VINl.l.\;. I.i I n.il 1 kinin li
l.i. & Lor1iIy I Day Vlcek 111' 1"'llal-i..il'l' NiJ : I lIIi' lln- : )
.) "I- \-l I .. ,?- :>. I I 'I tells'. 1"1" ; .. [ :I[ y or i l laar.lis iilm '. tf 411",1." nn I I'll, ,i-tMM nl,I.tr J 10\i I ii itt ill In- "-11'1,1.,1' | I ll.r'l'' I :'mil. "I ninii .1 .lir.'iinily, "lin-u lintHIM
t lliili-i." It." "ill .M. .K. 'll/.ll.. .' Mill, ). in "I1I .IIIj"I.--I.j'/1/ "
S; I' l..11 "..I.I I l.l I <.-. NIL :il. UnmliiI'l' i iS i I':.,!ir '"I I. .' I I I."..1, '. .r II '. I I'. ii. II"i\ 7,I:i., tull ri 11 iv |tall ii SIll| lIla n"i imi. fi-l'Irt .45'.ta| |lrat|.S"II.r Aii'l) Mmi'ifidin' I "f itn -. | "" '"' Minn.. I \iI, I.ia- link' }, :Nititu' s ((-hI11"'I': | | "Ihinitrl .

.. IMIlllM.i.l I ", ". ,,.,. I ..l .t t tI '. ... .1. I.. .1:1101: ,:. ; TIIUII: : .alla'; T uiviii: : :> : 11'1".11..li..I..I.J t I lln' III''ninn ) ni".. I' .\ \1.1'11 |1'iiitriit <4-: "S.I SIII Uilh 1'1" ) ''\ ihm't nii--in: |laS "y: 1"1! iinltin
.,, ,M' to I f I rii : ui : \'aU." \ B 1.1 : I II" .
"" .ii.l. ., ,r' II in.,I'l'I'l' I I''!,I'll nulp.1'0. .I II J. h. 'j i II)?', I HIM ini: .\ \Is 1.1111'1) I u:, i I I tiii% 1I"'lt" I IH' ,, In ( .'-I'liiitr, ; r u'ahut, .I I.i-l: iij.-hl! I in;, lln', "111,111 lit S I (H-nili-nti, uy al', lirllri- |1,1.| n.' Hi, inK
t II l I Hill I I t. II J. BRADFIELD ; Il "
.,. 101 t ". n ,IIi/ i' i .i iH I NI> linn K ,1\ NI VllI StylI. //,1 I 1,15514 I.1) tinilit.ru.imi, I lln- I"\sis" 1'.1'.1'' (Ih,. \initj.l.n / I ""..t' .Ni-t-n, ( | ( Mraiili' III.I''a| ",1.!

< -n, > I K. "i /It.: till, ". 1 11..1110. .M o II'I.I : I I :,.". lll-is.iinl' ,' I'lt.i, Mrm 'I. .til IS' I t. It; \., lull inliniliniil" ) Iii :Si nil..l-' I 1'i..I, tl i'' I '!: u 555.65 111.,* -hnl. m-\l I ,Iti I tint lit ,In- ( '' 1.11..1..1111, I '' )) ..-

\ *. OlIAS.: : EIOFF I -.-....-- Illlllni-. .I hi' Illll I .11111.4! | ,' llli.l, ,1"11.| ,. III'.Ill: I, li in I hi' l-ullllnl H' 1"111,1' ; 1 InitH, 5 ,ulliii, it n. "tin ky.: N.lliniMill'I :

i ,I I 01"|.1' i .1,l tft-i..lt\". !I IA:. -K.II .ii-I I l II ,1* t 'I Mi l lI BOSLERVi DUNN'S EXGIIANHKI! a 11' I I'.r', -aIa nl' Ui" ul I.. oIl! $tin, iiii_ ,i-.i, itl' :iill, I I"' I"" '.. Ills 1|1'.1..1.,1| | nli.li-r; .ill Ill I I"'I ''I', r"t\:, I""1 ) -1 slI. 1'I 155 ,,1-.1 1 !r'

i \i l\.1.I -.- in.. r I"II.. i : f u,,-t ill. mnl' nl tt '".1"1. nnil. ) lit'i: .nl >1,4 1..11"1-' I. llll I".- |>ltniil, | I I'."lili'-;: ': I

i n, i Mr.I'i .i-M.it.'i". :: : : w \I. : > -- ; ]Practical Watcliinakei : i. it'tmiiiriti: : .i:. .imi.il, in 11tH,. Mr. I 11""I'? -. I.il pin .,\ Ht.l, f.Ml; ; 1.| |I'I| 1 11 1||, |l.i..I..j| | I '1 hr lnni-l, llh- Com it---| ,I.,|| |-|| |ii| n"At :

1 I r' I'lM: \. -" I I I''aa.i'a i ) /I'. 11..11..1) '. I I... |! \.1.| -- In" Ilir :iln.llll.n. nl') II.". |.ir.rni I I..- "i"c| .'" a-ki'.l nnil Inrlliln, 'r .I I lln- I"1" i-li-i-limi, In, FI,,i.ll.! I I..I. ill

I 111 .K.I ,l.mli.1-... I I.\\I. John Dunn Proprietor i itiinii ---1- i, 'li'llilnlt.il, ,linli. I 11""'1'' nl, I 1'1.1"I 11,1') niiln--ll.l.' 5 n al I 11115,5 115.1. 55 l-<." 1'11,11, I It'lI 1. II! ill ln> /I. nielli, I lir li.inli'-t, I"llln

S i I I ii. .011\ i n imi..'. I I Hi III, Sheet Iron I PENSACOLA ii I/111'11.1 :i"" ,' ,It,In- | | ; | In I III" /ln.i| % ,,,'1 |,irinln. ,Hull'. ,In ,l.t' 'illI llnil; I h.i-, I lii'i'ii rmi 'hl In I Slav i.liti; l'ti'.ir .,|-

I III"! ,.,. -I .. II". .1111.:. JawETEJR1.: 111'1"1"0 I ill." 'I 1''hi' 'ii'i'"In I -. :.N.i -. I
II i | nini
\\.t. u I il I I 11 I \ s-: II.i i. -" .. I '' 1'1.,10"11, 11..1 iiniliiniiil I.., ll.t-i" | | It i'l %1:5.:' rill' I i.o' in I"td nntl Itilltin I t

i 'IMI i \\ ,11'\i:"- Boiler :N.-II.U-! :, mil' nn. a t-linllri'. )l.xi h,MI-/I'. iy' .S I I.ill. ,hit,li | tlIl It \11 i.'ilIlS
I ...\.1111"111, --liiil 5 Ou..ilu' I'lil.lltI'l \) Shops II. .
.. ..Illtill. | :: I i U: 'I 1 | | "I'm mnl I II Is.' \i""I.I. \i itliiT, :: I I- .inxinnIn
t'.tlll.llll.. ; nilI\ \1. \*--IH m :k.s.P. i iI 11 tin- "',1)ii limit, |i.n-i| tl 11..1| : 1'lt' -

(:.5' ,i "I.l ,?. .1.11 I '. 'II -1 II. -l"' t I ii ,-v o I 0.1"I :"I Il '" : il-iin; "|,"I.li i I inin I'LIIHI-, :in-l l lift 1 I mil -lliii.'nl', uI."' :Ia" 'It.ISls.sss-4, nn hi'irin thf i "niiti-f-i' l'll 5t5'I'Ii 1'111)I i i.I. i.
.. W MiiNI'l' \\ 1I\ .. ,I'll"$ 'is. IH.\I k. in.I I : :
I
i. i III "i- l \ ui' .. ... ,: tinI I 1'l rni,, I li iiin-l.: n-r Ilii' 'li'i nt I. ,nll, ainl.ilrhin I tin
"" S SI M \ I a JOHN .;. u '....; ..'u..u. III lilt tilIhi, |'I,15 1/,1| |l"I'j'| | ill.IllIhl -- i She liylil" i ..I,; / ;: .rlwl"-

._, -- l'. II IK "I"W a :1 "II.t -'I'II"I.- ..-.1.. Ml-. \ I-I, nl :-Ill'l' 4-illli-nl' ( In.,III I II Itih'I'l I "'') l-.ll ni'ii i'iniiilirmli( I., /Lit-: .1.h'I"I' ,','" ,.t|'

S ,I .I.". I;. II.-Mil.-Ill \-IHl.lli-HlNo.l P. J. E Esi Gibnoy ,' I M tai.tin Slu' M', IVn-iiii.l. i. I 1 Is.M4S Mi--inii.l ; li.nlinu, ;tiuli' 'it .ilium N;.1..1 'isatI i It' \nnii,-,.in lit'hthmit.1: II.KI; .1'''1 l.nii.i'-| | I tlial, ,"1.I.I'D ln.il., 'II'Is.
.
I II.
(
'' .1
.t I: S "I -S UI "1 I II..U ,1.,1| r. li.sbl.' li'Mt'A-I* Hot ton. TCHES JEWELRY
IInil'. : ti 'iiril lit iia.1"/.1| il. \\f\ 'ill.. li'IihiI. ) I 155 nili i I.. lii.lli 'lln I ,' .iii.l,, I I lit: .
.1,1, i M.I ,n.1.I n II I l.lll. .I. .1 jnlUlliKllll (IIISl'tt: t |jI| t I II""t. I. ."..t) At'll 511111. i I .1 iiiiinlit i nl, M. l 1.,1. mil- ) ol''I'Ii| | ,' 11"1":11

I ''. 1,1t. I.Mv *' ?* H-3 co M r.'JE.n.c: : rJ: B'I'.' I -:ui-.l U., ulll l.-Hi.irk. (.Ii.. mitl.ls "Una ."i.l, X S HM nv li.inlt., .i-kin t nii ir'.iifiiiil' iiilimiitii11i' lia". iij;i' in I hi. I.I ,.11' ...triil: ntlniin |ll III.h| ,'," I'.ntr- .ii "- >niiii-tiliil: ( ill- ir-
.
.
'li .Ii4tt li.n. :
-.1. n "ir .1'101. %; ii tt-r
;
__ -4 .._ ___ ... !! n'rl,ml it- ....... ,,-.-11"- "'. I, !STEAM BOILERS : ,sil Ji.s I. 'I 1 11" II' II..i" ,,"I nun "h ":ilii i'. !II tiii/i'\l., \ ,lSl,11'I S '15,1 miilii.ill' )' far: "., I hiillni'
\l I. \
Mol'.ll: I I I. 1 \ Kit I.nit.. h i* -1'"- ...1 tlitlt I '....1 |1.1.i ja u'; "r A : r.j f I .. 'I I
t-i IlI 1 n-l.ill.ilt.i MII tjiK'-liniu '
,
| Kin-1 jl'I"'I.II|
,01 I l-tt .inl ..Hi. .I I I i.t ti.tl. l in.N, , i.I'I. t |1..I. v 1 ; \11
( W.CcUins 1r .5 ,,,1.1 i: i ...,1,1.i I li" .1, \\ ik l ,.I i ,ii .4 .* it'iMtMii'lv'' ,r,,ii .h .M, "M.ljt r i -aar I Ir ..v ..* .... > l .. -' 1-.,' "la.,. t iiiiirimul: I I.11 I Ii.i-, .1..1 Mifi, ; {:* .1,51. 1 'al I i in, ,* nntiling., ) iini liniMir 11.1,1 I.1,,il,* iit iliiiinj; I .. i3tIl1a&SiZlS.. : ; 11.1
., U I.
.. .
CIrEC .a..j.r' ,
.. "I'I I. k-
,
i U.-: uiii\ IIIt
I" I | i nki-il lass, I.
\i l
I. ii'iii" : i ttliii I
I II u ii s it mii-hli'il I l IHI i.tilii-
in 1
| lull, il ui: 11.1 ( 5 "' 'lu Imiitlli lln"m.I .
IS "
I.III".t; Ssa..i.s i ", II' I..i,1
1\ Milt.J. ;
il I I'I l t p. K i ,- 11.,1 ,
i ,
:
,1 I
; .
S ;
S i i' : ta u I i. t ill. I '
| II I I .t.\ ,1 I. I In-nit-hi i-l.ti- .
.I. .
II. s--,4. a aI I..i. ihiink'* I I ., .
rltuliir i lfln IIIHmnl
nnlillllimi.il
< I
..1..1.I I I' I. I: 'L "l"l :'-l" Ill-llill, ? tin II I.It Itn.llil "I. )1'10.1.! I : TANKS, SALT PANS &c. .ni--ii -hinlI I.,- 10111 I 1.j,1 .111 .1'.1..1" | :
"
.U.s i..r.I"h., i-, ".'. l.r.illili I I rmni-nlinii I i iiihtimi- '*
'
'
M 51.14 ... -,KI'H1.llll l.ij.'i: "ii-h //.1. itiiul' hiiiiiitii- 0 j 'I) a-
I \ 11"1. .it i.nl 11\: tn 'I i -l Iit: i I Ii r I : ,
'tICuil..JooI l.5s''l,1.l| | iiiil.r ,l.i l Ai| nii\i ii--IK.n.I.-.I' / lln- JH-li. i- ; ",|"il. it linr |I
I, |1.t.ll'" I'll-' N I M I 'I. I aI. .1.111.> '.i> |
POLLOCK & CO. t' 'HI-" I '. U. uiil, inniniiiif, : in lul S, it "." | \ rntli m "j.1 l dill i iss.l 1 1 ,Ni
f i J. ." 11.. 1.1..I'lli"| I'H.k Htliunluvi" .. .I.I.r.II'i < l 1"1 mil 'V

':] d t, aiti l n5ti ; EUROPEAN HOTEL | \\ M'f.i I U. U.I.' j i.l'| 'II... irtiintnly| | it, -illmil, ilirii <: II,,.., ..il;! _ _ _ _ 51 51'a t m kat: i In- 1.1.I'I.I "- / \1.t |jaIl". i iIt

I' .. 1'4J h'h' : 1 7 001'1"' ,, II| Ih''II''I"'i.| ". \.1.1.i.j Im. nilnn- 1..1.l ,., .. !Ki-uUli a asi'
\ ,1\ .11 t (H, 11 JI-I I" J. H. PORTER, / 'IIjiiil-wtn- j-I I Iliiil liuiitltiiiii'f' I iir.,"jjiii'lit i It g."i., ivilli )si'ss' al.1 I I. I .

j I'linjilual |li: AND FANCY illl.ilil 1I. :
P.ilafox) Street STAPLE! I II FRANCIS NASH llilr. lt ; :
\l- *, '
.. '$.I..I.I. \\il"ili" .
: J-kl'tl iK ,
; lss II.IIIII-. | flI4 ,Inlll/ ,Illllit
....., ...... 1 :r--.. ....-.. 1r > .... I- \ iilini_ '*. I I'It.in, ; |t-'s- iu, .l.iiitr, ( I limn ul Ia, itjllii41 I.
.
I. t tJin u nliiiiiiHftl, l i .. fu"'I', '
c.VPfi1I. NJI3LIC SQUARE' DRY GOODS oto.lro.J.l.: : "t" 'I I ...ls-.. ii' r," .;,1.1.| a i-li: Ii I- I Il. t I"I.! In iii.l t. -1".1 "
$
'
: Morchnnt ..I.1 .
: rri Ii 101 > 1 .1. 'I'V $0'I '1'li..uIs ) I II,.il' .l.ait"
IMIII.I l >i II I.I I -.1 1.1
II lit- I l 1..1'\,1'11.
lil ran 1..1. I. Inr 1".1",1 I In-1, I l.i- mli-f.i i I lill 11l4. M,las. lion.- ". .
.I/
\\ | 55(
I ,
I '. II \M\lm, l\-. \I'I IM.I' "I. i .. I sa "s lair rti-nin-A "Ulnii" ira-l I llu'.N'I :.Nt .. .11.1. 11.11"
ul/ I
N ( ) 'I ( ) = > orro-iii.I I I OI.K I M-.ror. %a.-i.I I" II i54at-t A 11."II ... ..I' l'h.l.I'h' .. ) nil. ,, inIM.I lSi; 'ht I limntmillnru: I ii I

l'| \il'\l: I I.IN'II \l lM t tI' 'I' / 'a, I'.II..I.I..r ..... > "1..1.1.1'1'1'I I'Tltit "" .1 j. isSlt'Issts-r.; ( f.. \\ 1'J,
=-=:.T':;;.' ::; : : .. rt.u': 1 .1.ul .I a \:111\: -i|
-.J': 4'iitsitiIt. iialiu4 .
11t. l.- .
J I I
Ljdle & n ntbiU ilbciti h II. ,..i. ,' ': .. as; ". annulH I nmnin I .
) & ;: II..Hv I.I / .1. nli-ll',
.1 III.
\ H.\/ '- or .\ I.f. \ VI 111110 | | \ > a \ r> t.rs.k1, I .11.111" III" .a) a- .la.ssiI.l I las lillal.*." 1..loil1."u I! ," | ." I I aIjalsi-1 ..
I I in I I--j|
It i-f I in Ilii- .
.II I j'a |ailg I .t
,, I ; | I ijilu n I I.Itit nuki". the InI kii'-u
t-j. I r..i'i: : ii.. .in \.I.LIII iiKiiiiii.M. tail f.tUiliti"U.u \\ il',1 I I u
: i \ IH': \ 1It:1: : '. I N I'l I I I I I \ ,, t "-1. sleeu. fit -I ill ..1! I.'..: I 'ln-.ir' I".ln".II..IIII I I lii-nlli-nian I tfIH4IL uixni.I ) I'm tin11,4111114, I IIJH- ni'fiirinliii.N'nti i S .

.11-' ... 6&78 1 1O'ottOiX \\ 11.\11:11.; j; -11.. I "* lilt ii... |I.4..II"! .*r'l' r.. .a 1010 It I su.., 5 I. ,! 1"| '.", .r* iiu|". A Itiigi-, inly il"ii'l a lt. it "h..1 : |1", iifitkiitfw lln-1,, a- I llii i. >.. I ls.-iii i-oiinlry S ulKiiunl-' .I,1

: DDviolv.l I 'i.ij ...1.- S t I I'. t.l4.sL: ." ,1.".. ,: ft IIMIi.iitii| ): i.iildiitf tfl, 5 Iliu '"1.1'11'' il I I/ItUi jinni, I.'i "- i"i fKinri.tnl'u. jlll.in. l I It

til I IL ,,,, ,, ,, "tu. i.t j" l I alSJffr), I ,. ..... | 55 nllai I Jiini-iit 1 I I I .
M- \1 L l .a-iatl. ""; '10 ,. ILul. : 1..n".1 I""X" .1..1. l"r' ";1111 'I| In-I'mu ,,.1..1.| 1 I.% il.it SouthVatcr Stn-t-l t i llt Jli'l 'I'fli.lli I ll I .... .5 .II .' 11.1) I
( .liP h.C' I .: "
lit II III |p ( II II \. 21 M <** nib,, IIM uV ,*u4l.U' ; Wit HUl IS aii'l/ I'tUt'M, *.r. !I \',.'I h.L. im-l.l*.. !' 1 .. } al II .iti-i I.ar'.I.--X., I O. Vim'"1.111

ttU. tOut .ss.sl l iil l ttt .If nt#* j' I.IHIllH'IIIUII.ll'ft.i .
rtll tIM "'. '1U'I"I I Central \", il .,- \ I ll.iv: Hljliiil I lii .
I I I I Ittilllill
I I and Costi Streets i |I. \ I. \l I s\ > | I CM-: II. I -P I I I. | lj1 l.h'I.,1 1. i I-ni-1
:
Bet Daipliie HouseI 1.11.1, l f.aa r iiinl4iM' I mil I .lli. null. I""."i I I &ai.S' .". I MM- ttml.l /lar1tis'.l uilliiii -

., t I |1"1-1; 1 : I II. I.--- I J. \I.\II.\, : \ \ .\ I I, .. .. IU .r. l N.... J. II. iul 5. it', I .1..1.1-, [ IV "..',111 I i.sit I |iM-.4-lllill; hi'Ill It I ill I Is it rni ill.t I 1,-s.i, ji5 \.I.Ii.I lnn I Ihu

MOUI: : E. A LA. I l -1''II".t. I 'u. lUil ,*s'tl-ih'l UtliIlii I ,- IsulaS l's I I,1 'I l.t-i- I..h'lir.., .
1 I I I'M- M.-lit S.1' the I I'liili-.l.1 ?Sl.tli S s -.
!I'i "t \L > i it" .4 I e'IIIlSlI ) l.4M4.d.Da .: I Lewis :Soar & Co. 'i'llulil..III4IIHilii' ?" Hour," II' -ji: .1. I /Irt4 .
.1' I II' : .\.1,1/ | "iliillittillUijf 5S in-i'ian -Ii'4inltu4t.' 'I. Jvl..bl...
.
luv., I 'Junior: tint <>.|..l'tloEIoLsEJs 4 < lilt-ul lu ltu IHrw*. :i it .Nun. I 1,41 il-.lj'l_" : i li"jh.I In-r II..Miulir |H.iliuiuflil > II InM-. ..".1 l'li--i.-nl' | sat I tTc I hili-.l

1 .> % fr !It! \l.I "M'l'ltM/ i v.. yirvu ink Irkuru& I I 1,," S Dial Iit /
l
iliiiMUil .- '
Kfflri & lll. >I.i ijliIHIII ,-
Porter e son t I. L' I fl-ait\ '.1 l> I ,i. ii.,.,... I..h. -4ti .1..11,1 '"
| |
: tn "ili / ... .
: .1,1. | l.i.l /IS-l il i I l. i.l.lI I u .1.,,
n I k tin-'
: rii--ii-nl.| km
"
as "'" tvmilling
ncliA1T' I 1..1.! .5 .1..1! t> .lll IIH l .l III. O.-llk-l'' Commission \Vli 0"1.1 "VIJ. \"lh
.1 l.l Si, \\ \ \ |/\11"1.1' MER { : ENKOF .1 a. .1-.1l Merchant > .tnn 1"11.1 1 i i irulnri-, \uII.! ) : /.1.. I ul''iut II I | ,
31 4. 33 North Water Street! 'I" i il ii il I I... ..M uK it.Iliii.ats.r..l l 1 I U, lii-ii. I .|4-jk ". 4uitl, >iiix I.\i. mi. .1 Uu.- 11.II""h.1",11
tabl'IOIKK tt ,1.110.S -i I 1'.i.I'I'! I. nritrli.jnittl
.
.
.. ; \1'11
I I I. II- I '111 I. I >..I| $II* f I > ulial
Carriages nod auggcs.S Mn|1.111. \ l. \ Ii.I fii'iM-jumi.. il'I..j'.IlIliS \\.I"l..an- tm 1 'I' ill; jl.iul.' t"' ....1 j| I II .'I| -in I" tl.III"l 4 li-lfiliniitf|
PPOPPPIPQ I il I ma k iuu full i' .
lin.l-ln-jrlt I
STAPLE & FANCY ll ',) n.M-r i'f v l.iI lass
PENSACOLA Terms SI.' 50 Day. .1 I "
.
'" per >tiiii 4 ii I'l'illi |
: |lo.I. 'Int l.itt-. I ,t I .-Uii.linu'I Ml i Tiunl I S nl is -( ,I.a.1 ut-i C "ii.. ,.i""llw. > .
Ir\
1'1'1
,. ; ( ;"Ill 111',1( I I Jlanl"n'111.1. I I ( I t-lill ", Kioiihs: ; ''IOIA< (Iii I iL.it aliu.l] l.u ... ttiili tI- 'lunnu uiliiii .' ir hit Iii .11"1I'a.
-
.
,
!/1 I NVi i l ul \ I I \ h In,a-afl.a \\ I u ..r.II 5 'i..1.. aSqa I II ,.: \ "Ii..1| / ,s I uoiil.ll it.I r .iu lIed at t ilii. nlti > ami I .1..1|
S ': 1\1 I' f ,:" 11'! '.. Ittt 1 !. xt-iit l I.r.h >Mk. ". .. 'I| ss1.| "" |> -Uir* In.litk ,., ., hut 1mlaiilnl
-.\ \v \ !. mMllM.ii' : Catii Capital.T3C.CVI ::; : : : : : :: :: 1.._ I u..... I..... .n .-.., ..IiabIr ,.... (Cl.jili.nu Ire a lriili'mi.! .1) I ll I.. I Ii lli" t-ililir. "t".. ,-... II ;r""I'.li.I.1.11
1 1 ( "W"/ I.t ..1 i '.takt- nlitnrulurai' \ uf Iii
I < i i i Iis--4 i i I' \ \\ . 4 |J O | < X. i II i ilSist lilrrnry U'ly H'iunfl) out of I It ho *" .
iM-t : .
1.)1: l l alb. (i..a U il..t l t" l4MI -a r .' ... ., .10. I ... ,.- ilnt" n )11 |nli >ui-i| lln, cu.tlv saiiur i4M-r.i Wit luM, him Iii inly "
tl p. ..! > low It.ilr- *. .,,,, '. t ronin (utl| 4 'hrli'o l X.
| bjtk
4
|It. t. I '' SI '' > llfr llau.tol'ira, .
li -- I- -I t VMIKU1) > Ul kiilfcli. Ul.I.I 1 ".'LUIIX ..T.'J.//I..I.\I/ \ 1:1:& I ...,1' lit. .of lilut lin**, mUiinitltliii U Intl i I. II". un '.I..il| fur manirviiuatnl
,Li, ., ... .. hf, r : I
t :
i" u i.Ir 1.,11. I ii a li II- l I'a ifI U,
Hbk '.1. \1.111.\11.| ( -4. -I .\ k II. I I.D I. I I'' i i i i 'I", i ... .........1... I ..14i1411. "Cuiiir ha. k. I r, iiiiJiilKiuy lu a Tith.lt. milliur' i bmiu ?. "Vf. .ir," .ai.l

!i -II| \ -- \\I II (I'I I a >. Ul''. .4 l I- ; t. II 1..1) -i.n : lu). 1.\ I tut kllliutf of I l I..r. "/.I"m r14IacStIuiC| hat I-t-.i l Ii e.ry 'Whtiii.I| h.. "U'ht., Ill'r'I.'bl ,',
a
j au' .i.III.I.U) u .:"11. .1.IrI ;; ..\ fl",


._ _-. _, _____ 1 r l n I. MI' M -.
g-i-- .-P.4 1 L. r -L-pan- -- I .
.,,. .. t.. ... ,. :. ,r '
a .
::::;:; Il11,3: .1 ... .. i. a a- aIa ., -
'
cIfAj-w. .
# .. : d _
.
:: la : ; %
.. ;
...u.' -..A. .. .. r i ( '
--a- a ,.- _-'- -. '. : :%. -U .. .. 'rwr 4 -
: .

Ai't -.. = 1 ',.'_ -.' .-., ".. .ft :. 't .
.
; .,' .- .. .-- 1 -- ." iV- ; y r ._ .' ."_'J'l ijiiJj '..". _." ... ._ 1iI. ..1f" .. l.iW ,


,2._ ___ -- -- sS..-. '__0_ . ..HIYi1 "
._-..' .. ...- .; --.-_. ___ -- _o. ". S-s-- .r --


j \ ; ., I I'I .- .0.11.I; ; !!\I "! 'I'\"J' n'ltl" l. I IIH11')! -N.v.! : "I! i iv ti'i." tii! | VMINI, 1 riiVK.: I ill rr'x \.1' \ 'MWi-i.i, I n : ""II. .... .J New Dry Goods : tore !

I""c | "
: "
\ \ ; :\ pt. \11 \ .' I \l 11.thii" -. I I. II..II.:1' ; : ,', '. '
& ; I '
2 .i'' -. t-c i r .f \\i-t I 11! i l.i. 'mi .it.. r .11 ""-* tIuiI; l : "I '
I .\." \ I ,' .1'0..111'11..1' : |j. |. ,
."
,t I 11 5 V. 1MM.S: A > ,.' ,' I: ., I I i. 'I I t. lr 1 I, -.Ii 11 l-.i.i- ,II.P t f" ( i-ti-i( 11 illr'l ''I ''I '* ''I'. T'' t t'.iiiiii.i'K. : il I l i I .. ,in...,t5:". "An"n > ,-'...11' '1'IJ.I., -- -
.1.1 "I : iti-tik- .f"! I. 5srs'
"
I" :
\ / ; ,,, i .hIi. -t I u'.tlli : > '
I I I. t r' I .
I''lll-l.t! IT.
f.'nl" 'll. |1" Ill -- .
I c
: .. till' 1 1 1',1 I, _5",.,1 ",... d.I .t. ," ,-S\ 11,.' f. i I ..rl! f I I i. nn 'i' itmitin ,. 'f '1." J ...1 I It..i- \. ..., t- oJ'. !I- : .;.ss .l'J.&s.-/ o .t4fr.-.d .i ,._ .i_
((1 |IV 4 i .1 1 1t "I'IMI- < tlll! ,1'11.1.,1 u' ".' '( Jit,i n'V., !; It'll 3
i \ Itt.If'ius\ Of :
i ',1i.I.: 111 "" s-.5 i.4s j. I.I..1 > ,, It. I tin, ir |I""IH"! | i "" "J"*. .inf. .t 1'1.
', ;HIi '' ( / t.. .It I i ",if) I' -si'i! .! ., "l "* | .ii ,: Ihllil ivlnrtirf'i'H' ; :li.ilf't- vr- u, "1'i' 'V !1" r. '
\ i u.
Jt s a\ .1'" tt"I II.t : : hi" i rtl.l.! ninliuiiM'i"" i i .. Tr'icstra uildin. Co:. Human.; an i Par.f..x! Srreals., He-m--! f i, ,
.fl.I"\ldiI' .. .. '
tI .
I-is I. I IIe. \I
1,1
t < .I t. ''' ::1,1 -I! ait nn "i.I'iir i "I'"i j ,n mi _
'I s "i'i' .. I i. .i imil* . I ." I't ll i : i \11'-1"1': S II i -
I''' .' I t.I"II"" ." ,ill j 1 im >''i.".. 5 a, .I l :tini'i'" a full: i'j'iIIIIIP fl II' "i i u ; i i i ; l ; i
i ( ; ., j .I I 5' I'A ,,1 '. I .
!r..mil \ A t s 5
lf
: : I L.
'I. .1 i I t. nf n I..ti.'i' it. .11 i l K1: '!I' "< -I- I-M' "
'.1 '. .. ., I ---..-----
..I 1 I "" tiiniiJt
: "u I r .o .1. ., ', ., i i-.. :> ,; S *tirkI Tli* I .iimluf'n ill.l iinlu' rn-
rin-.fiit.il, l .*mv' .5.t" ". Ih ; I 'Hi". '.1 I, "fre ivs-4! in Hn ll-ir'" ,lo IV'ii'.r. NOTIONS? SHOES El
""Il : I s'5 I. Its i iIt. ::1'I ": I I. ,tith, .. : "" t'I 1 1I. 111'1. t.h111 .U M .. 'It % I.-. DRY GOODS 1L 1- ,

..' "5 .1! I HVP! !!i'u'I; I 't.; I !,' ". I stit :ssi.I 1 : ,." ".5 is., -s. ..1 I. -I'--! :Si! : -71 I ""j..!: nniiiittllt, 5 fiin" ,-.' liltlirat, I .iln.i., i lion ."" h .i'ir' .. ..1! .

,,. II t I >-p I isv.H-: .'I t>. Ui'! l 1. "', ."" .I.. 1554 1"". i.. 5." (1'>'* 'i. I I': ". ii'i'I I! i ii'liliug an- :::1 t'll.l" l. .I|| BIn -i.\ iriiiil| r i.'Hi.i-ui"i .I ithl II ; ... s i i ''II"I t. I' I I .' I

1.\, I., :, "l I. .pxiitloi| >il aib iiiiai: u, .1 :Iili'iinit .
rrti tMI-tllPl.f'-l.il'l--: ,
.
"
I. ,
\ ;I.,., ,: i -h-j II. P z:1a tI"' I''I uvI ""I "-, -s-: -s
,' I I.I. |I">it S nl.I", us I lii.!h--U'-' ,r t--- i .. Cpr. ... .
.
A I I" \VilnitmrMn.. X. : ,
I II "'I'' I t iislI. 1 1 li- l:i"iiii.Wiiii. h I'oiii'iii-r i I ill fiiiiihil .. --_.__.__.. _-- ,._ _---
J ..In I i.,1-1'1. -.l.-llili'-llPil itoillMZi, : lo : '-J.; '"" n n n1.
,I'I n : ? !is
: ,,. I .it, -., nn I an1'ain1* / lll-fi-f. I lli ii 1 II l in II".II.. Wolf.-I -M
.D\ 1
1" ; 111' .;'i.-.i." i i S i'' Iw-tn", .) I '!" "i.1 WEflNESU-VY. JAMJAHY 3"S1'. I Ml. TI. ( j J.A.UNDEU I.M.D.
I "Mvill.'iiml i IM-I I I"U"" II 1."lr.lnl.I".1 i jI J0it liH-iupi" Inoli bile, in. I t a t ) :.
: 1 I. .I -" *'. I \\ nII.. ." u ,I---i I I I.5-- -I,II I li ust-t ,nni. ) 'liiii
'I. .. .' ;.111. I'in I iji".i-ainl of tin latter -- I j! '
.
'
I. Ii. I It'.II""il..I.'. "i 'HITP* -ml .'i ( ,I1. ni.l, l liy our lesl.I.-. II I I. 1 I. \ ((111\1111 DtflTTIStT
.
.
I ,

: .' I l I|* !, 't, .t f r. I' <-U ,pit ..1"I.! I. i I l. I tS 'i-l. TIP|, atnnpfi-otiillii'1! I i I!! S "I-n.*' ." '11 il<* '."it. Hi lll.il 4 .'II!. 'lli.lll. J, J ,.I I tw' 'I J I

I' ; i in,'.! 'i.l ."' I kl':' i I i "i, ".1n i I In Hc 1'1 & ..lljl'rl *tt5'i IIIPPI: alt1" i i. iliilt. 01'1..1..1.| | | | Tin-1 1 -Ii.! i ;1- "ii1.fllioc I -55 5 -

I .II' \), ,i 'Jlp"' i- .1.s if,,.ill'' lid i, :: .o.* I'l'I' '.' *".,:,i..'. i-.t.i4.--iMl'ii-linicMi-I.HIIII I I I Isn|I.IPIISSii i iln* "1IIIM'III'!4. umI 11.). 1,1.1 l.anr| lh.it, ilin i Win. J SCANUN, 1 7SSU IS A "NX 'It.REAL W-fljI.I : lift 1.111 \f !J

tilt. I 1 -iii. in, nn liiiif, <*.Id; n >- : r.-, ( ,! rnrijii o I I i I t''-" ,
I' l
"' ; I iI. .I > *ti.l. !.III* :! I liiitnl-i. i J' I |I-i-'s 'I.| i"I"ll "ill of. 'I' S 1 II 1
'nl'lhl
l'i'I"I ''II I ., i 5. ,i. ; .1 .-t inl llu* 'I'IIP.I HI'i,.11. ;In: Ph ( or inalprlnl. nij.tiir.I5f ; na.i.hitr.., : nl', Ill A-liuiltitiM;, i"i', I ni' I it nii M- tri \ i.Ttoi :
11

I ."i, it I llr I : I I. -rt t. ', ; ; I Ii I' .'. III.l '-l III '' I I "III"" I'.lll: -I Hll'i ril I. i i"nl ,: t'.I"; I: .1' 1\ '. ssust o'r"li"l :,111 I i I. "C.r the, lie,t i-tliti- |I''i-i-. | I I-; ESTATc lli.illllll'I l ipi-lal.. l 54 I t'in iii.ml ;'' -I Ii s 't\I", ',,,"' .. ..

innlitcu.Tlii .
I I 'I ,, i 1. I 1.0 i II (; .",1 I I. /. Ij" I I 'IP,'. -,, ii.itiitrr M'I 4 I i ills I Ua1'1';S., |' ," iii 1.1"l.'i': '. Irish iiusirei! l ___ .. .1....' ,l.l.. ill ,l..li I
d -
I [AA" "I 'Iii' i .r t ,,' .1'1' II.UII i'n.I' I ".t.1 l l- ,-i| '* .1 fin.I-in'in-i, ,lini* r..I..r,1", ".".nrQ !I.. i i t: r- r

i., | .,. .11 ,"l", )I' 1 ', I \' .1 '. I 1. ,1' ... I I iu.-il. < iiim-t ''i" ii'ptri", I" itrrnt l ',"'ii: r"Illy|, "1"11.11'1' ( .,. .*. li.t I 1.1. 1 11.il"l!' I 1'nil' j'is.l iiijlirXVa'tiliilou. I i .
.i'l'' 1 .. : "."", hub'\ .! nn- .l.tuum-y! 2)) -- Mil. tin- I(( ( ) I1).t-IIN4) ( \iNi.(
I" '' 111'1.4 1\1. i ; ; Cn: r.
i'I' 'i .' "I i I 1" : .1I"t iul.iu.l ) "-iilrifnr, l'lci'i'1.1., s.li 'IW'lli. 1\.1,1)\ flUfJ
.I" 1" 0" lil.,1 ; ,|,I--: ;ina up tin (lil.I"'I" I lK'/iiiiiiii of llir, |1.,1 's' -j", "Vn.'i.iii'
,
,, t ., .1 ;" .Is,., n.' .1.1" i.1 I iIm, l i nii-i IViini all tri-i.j 0,1 .h, titisi.-.u.. nf ) ? pilfinnif]
UI.I .\ illl .) I. 'in-. )1" mill! :an |mili.ili1> I| | "' ")1.\1"| 1.jI"I'i.III..I. !! fJJ31flJ P
''I ,> I '. '" I.Hiin Hi". ti h.iM, --i-i I.,1| tlu'ir Sllinti| it I 'litI Slliinill ".f. H'lililllir P;.* :.JIT TO CITY HOVE! kbiJOiinlli)
,:" ,1 i .11\.11"1 1i nitihl ] illiPi'. ln'i nti'irali'iiis, t.-tii 'to ; 1 ni.I'h"l' 01' .Ih"" i> I i otlj.p. Oi
,1.11
., .; ,nniti I 'tl.lll.Wtll- .* III -I IV.. II. Ifrirliiu'h ': .\ t-tt.: ,
I.I' iLtviii
I. I ;
I'' 1:1': \V ,I: I ': : 'j'i ::1 ,.I. I I. 1'1, l 1d..I l ) rpiili--! Ili-r ii'ptil' 5 iii < 11--W.I.II.I. .iltlli,"* !: 1'cl
;j I'f l I 1111" i-: \iflil. .' ?! !
,i-l'l-t I us .-'i. i )!hulal4 al
I I" I ,.;. I ,: '. ) i I. I FI.df.I nlf'lllI1 lliuiHuui]. I Hi.. ;i.ii-JtP' tlinjori't' i -1,1'1"\\ u of I llaii'l-linrn.I Mi--I ., I I Inl ti"hl 1"10:1| | !|.*' ili'i-.titlin.Mit i: | I I ill.Jr.: .' 1 tillS CO( ) NTI-JAC! ( {F'Oils)

"Mil' .' i i.1..1..1" lr : 1 '. 1 ill h ., hit.-. 'j 1 .* ,"'Si \v 1',11' .' '1'.1"' \ litiuilrf'l litli-iliilant-, *, : *l.. ii'l' ,
UVUIM-I I I i iiI U : < t.: I., *if I 1" .IIP it II I. I *ui'iiii. iiiitiiljcr ivljiuntiom: in o t.III"lr. aiili! >i Ini'
k $ ,," ,. ft ,'.I pit tisUI4, vf I '"I A"? 'fi t .I. \. of ,norlii"lil. fal'nn-i'-, : J slinlt I Hun! i i. 1111..1.1.,| Tl1Ififoii" : mstit'itu
I | 'I"'I II. ntll. tflf.ifiiPJnrf.!. furniture, I rtPtnri.IP I '-M I. iHk-li! Klt'-i! ., Ih'Jl Solit.
.__ ( n i a .it li I'-- I n 'ITV itt.i'Hv lloiiMlii nnil ,
_"., \ : I. r' rI,. 'I. ,,1 l I I. I h' I ,. I ..htl'' 'Its ,; I '' lini-M 'fur, tin |I' .i zt I.'I.I., ;' Iii' I. I IS ,'. (2 ,; 1.cLrt'Ax, 111LDE1I
iI ; lin-inp-1, I"-" :a I Ilrf"hl "inti'l "r, IIP.Ii- fii-l'irli"; |suit i iiili. | tI'l.1't: 'II 1'"n. -, 11.1.- t; n i i-.il.tc"1*.!. i.ti i ir"| n| l Hi nt li > ,

/IIIIM.IH: : >|| .\I.I..I'IIII1/.iJl! .; a mo '" ''h. : .' "WI .Ifl' ,." ..1. hi.. I., .. il, iiintn.'l r.r \ mi'l, .il.'pi'i't.: .I.nml I.- -liriinp...II.hll in .I"i--. vi--i.'l.iii.p-. mnlritir '! ati-.ntl'Ui! wi' !I5I* ,n -<-ilt ".I"'I.. It ,1"). 'II. I lit > .iinpa-il'1; -wfi't"' 1'--, I- ".i| ,fi mi.!.' Ti* I s n *>nin ". A i*.. m.w.iill I t __ I .
I.Ii"h .,
I ilic'it' In ""onipi: liui-ii i 'IB *; St. S H'l 1111'1 5 1 II .
|I', "ii 'I' i oJ! mi' I liitlit". | HI I.. '" .j"II'' I '. .''Ii. 1 ; : I hii-1, | Si -. ,mi I .i | ; li'i\ f-i'-lory., fnr I I I. ., ., .. .
: .1. .0 111' irfk .I iillogpt.ipi-" PI!} p\ 1..1 : :ailil, U ilh tin- -ll'.:.11 iiii m am i" nrnli" li> -s-- )1"! i I. I : .it 1 !' t All h I'l'*,' its i-lri"il in nn uiml I > f,>r Sil i iIt' \ I.HI.I- M t .' rK.
t.11t.
i i. 1"-, :' Iniiiii-itiitloii, ,; 'lip-1 p'-ojih!,' art ifiii.tl-i tutu mi '"'"''' in thi", Siatpof{ : ; .. 'I' .,11,1 II. i I. siIi/.l,' I tlii'ili-jiftl'tilii'iit' for d.I -s, l I. liiii, *. olllii-i 'illi Kl. M ii. itlllli-I I. l Ml. ''.'tll A.I'- l i s .'I-5 : -il-"*. .' i .. i -
I" "
I '.,.I tl,8t, fi"II. Iin4 t i''t t | 1 tit, nil IIP I I. 1w-s's.' \.UIIO-\iH: : -. '. '
Ol' I"
11,11"1111" In.I' -vi S 5'114tolttisl' !: : i1 Itll.h1. !IJI- IMl I -
it, Mhi-i! I -
| tint' "i'ln'i-"l! m ilii-ii .III.I PI'I. 1.1.| mi-lil tinil othrr 'in"* i ',11II
I, u..d l In-ill th.' Ilif I 1'iillPil .n1" KlilrM'l.. pltlj'l' I' I | i L-I'''' .t. i"!". -:''1' nl'I"'l. I|, ) is ,-. f |1s ., ,. I it rr ul 't II* lit. us ,llMM t\ 1\ in ii Ii i .
.
timHtPi1! tilHml I I Iht ii
o unaniu '
I .I, I hv'. )Iit. "nh' I 1|I' | nun 4-1' "
r.rlh. I..t. wliitpri'p'orl mnl icftivti1 fi'ini, tin* I"" 1" l.i-lri'ilv.i, st. i-t > pl tnm 'III l > .11.1 T -
oI.III".rl"l.lft; y\\fii\ I"' \ s "hlljl j jiolil il tin.tui'k! HIP maudlin, .. .-.
.i \l-ii Ji" | '- -Tinunu\ IllCPlliilf 'if i i iHililii n "I| hn1 1 1"1..1. .I 1 1In _
( mil*.! IIP .nIvP \h\ llii- liijjrli ii'nl'\ .1. I \' \ ', -, ," -5-- 1 I r'V I IP'S I i -
/ / 1 .,f UPNnrlli nf : t. S !J55.- < l 55: \ *
plan
a a I..Ih IvlnM.iiiif.iPtiit, ,
I .
.tiiliii It.j i'i
?",,,, ,I. 'p. ili'" '. ami 11I"'Jdkl''lhlll'' I' "I I' : I II "-" ,' "IIIiI.dll", | ii'': i | ioil'n'i" .. I tuss-- C, \ 5I'M) .
,
; miuhlv; j.'itPnliiti-: ..11..1"I, Is,, iipf, ainl, |ht11flfttI.lt' Ii,I s-s tl""I., Tli'1 j ii.", I '. .\ .\111-1.1. I tt.. lllt* ; ) no uTlnwiiticK i- ,in.ul.for. I'M1- 0' II. I I" I 'S. I "i ( us-I! it l. n .1 I's .v i -

.1" ''i-. \i ir. wlni kill'-il, "h.ik*" $lil- I ilh I hi I Mil Dili', I ''U'I nnil ( stbl 111 tin; llr.t I iuipri'.li ii". 'rsiinsinv, ,* I t'1,' 1"u'I''u. ,.) '1 .,. ..ltl.1 itt I s.l. i l.hv. olliniil! s or ",tSi I, ',t- ivi, i is--. .r.-l" \ fill- r I I s*. i,1 it. |n.i 'I'll II -ti! :l *I t'' s S -I

ntiiiitw-il 11 I i-.l-MVI; I lli" : il.tv I tin1. "riili* nftitiiemt Init"' r.-ir--i"; ,- Hn mill i-oiii.ilu' 7'Ui' ri'tuni" ","-..i.1| m' ,Hn I -.h.--; I nltii'nlliuw I I s I
) |
", ,niiir.lii, r'r. hat l"-ii | tI'I t '; :
I. i IIIBV $$55-sI-a ; "
.55) .IIr thl
) .
.. lipto I ilty'i';, III-, :AsSist! li.I'1; -piinlli', l I. 1"1 : '- thill tii| In ()i toliPi1 I I-l. I i.I".i.| !
Hi l, a |Ii.! > of inMiiil-. Tin1 I 1 vintirih I \ i .it' I'll1 :AIISII| | nml i illrl|' *ml 1 JH'IP'flll I nll" ti-iy i 111''i.ui s ol | j;ii. lIly "1"1.111",1,;| mnl ,,,-I.r I the 1:1":'* ,,,1.11'' iiI 1..1 'lisa-Isis' iiuu.sI-s-iiu.s.s,,. :, Phenix Saloon Kill! SAMll.'l -:. --s -, ( S1__

-) .ill.I 10.1h..'"-" "Jil' 'llllul'lp Il'illllIM fitor< aii'l* ntlifplinolH'p' 4 lipoU IIII : 1'1.1.! Tii1 .or.", mnl iilncw of lj'...iin".* |iiti--i:" '% 1 li | ,". 'lln 1 li'l.ll ..".1 ( |1.1, 1"iI HI',1H'I 'ts-.Iis lt.i 4' 'i- "is I .,tl I." lit I'-t..;! !.' I pllVl- '- 5.._

I I 'liPin-liiiiPii' ami f.\'rj!"". of etflr) klmlmill', Iliir 'n'li-r, urnp-i-i'il" | "if,I the mill, iii"linlinx lli'' .I''" ill.H' .". .,nlarifi: .llIrlt),, tl" tii, .11 l > <-'"I. I I",-s i ii. *_ii- ', li' .,r iitl.ivi.iiii' nl ilfiI..

i Tin"* t'onilitiitl' iu ''''''1' whli-li, U'p i only, lint : : sti. *.:.YI.IM., 'Iln.1 ".1! I I"1" -1.h"I." ? !hill* alsiis1 '. S II I--si-. ulll I l.-lt'l. | hit is-I] IH'il. .TI'7.. M 5 i x > I IIIM I :
1",1 1.ur.I'' IIII'III. i II ii. -ui.s- S------ii 5. -i* i 555ii
I "
f 1 ha -
$
t '.il \.1|, Iph; ,:' !U.! ui r.I\ V T> untilfull' live 1",1'1 "' | HIP! rriiiii lhiit 1'.1' ':ILII.| Tiniiinipany! i iH .1-I I. ttI r.iri. i 111 l rnlilli-fll'lllli, .
.
11' 111'.1,111111 j'flieIriH'li t nl'i 1111' InI.I" .,,, piittint'-i'lal, ,Piipital: 'cut'f nil 'I 1 lipli I j I tliipivill", I Hilt 11 '"* i I' "iliil"** VI AL.2000( '
-
PrOlH'iator Ill --I Ii ti'"n ILisiut .i-l In.- nll
) .
-
HI I i. -ill i *
i -i.
kIftI'k *i t n -i i.i
1 -n-- ".\ "*"Ii!"'" Iiml I' | lriii"tlnii, |1".t..I| IIIII-JIO-P ofi'j ( j .. t-fwil mill. t tlit Sililititli 1 I mint |"MI' "Hovir |- I Unliillli', -.
k '.' !*)" ,'" "" tlirli- fraiitl ,, ,iiilhoi'lii.1*, icon.'ii., llii-ir, 'im ". niiith : '!Isu .ttiiIshuIIsIS..-. -in* .. ,
1, ,ilii> j l''i' |p!i* 'Muni, :tt I 1'rl"111111| | :..II'I'r"IIIIIIII.1 I IIP Pit\'; mnl .(hss- I i. hnhe.III .1"1| | Tin* Inin ntl"li ,,\11'liimi l I I. .tl.Il5 i I- i.l .| t-\\ i.
.
I Ihi'ir; uhirhil" iril.tflu "-,* <. Ill, I f Ulll Il .t- .. .ll'T I I,
iipl i '1'
li'i'ti-tl lii'H i' >
I 1.11I1. 'U ii'il t ll.ivi', hi-i-n i II ) j I /,1'1"1;: if"irH-t; I I I I hi the --niir'. of 1'1l"t I HIT 11 11,1I t In1 lhi, unit pl-i.-. .. In Noi'lli, Aiinil'.i hry .ssv it I.1 "1I"c".lilllliI I I. a ["- Adjoining. City Hall It, l--i ,null sI.u-I In MI l'irr.i.ii'i i i t i i. Si i \

ihlnrioi I imvp.ill I IIipiiifvlvcliiinu, I 1 I. | ,iniikc !I. -I .- n IPSi in5'' i -r 'i.Tn .
III > ain i tiniliillili". -. 1.- rhliri In'" w..'li1 I '.lliPt-pil. iH.'I. I. 1.1 ( '..IhiIlIsI.'l.silsSihIt Hi lilli.t'i!
11'11 1..1111" ;
irniu.Vlni III-I'HIII'| .||bhi|, fur I thi"I ? I in''i |111..1-1.1| l I' in, 'Himi_ |I.IIP', ,liiuinl) |i'l uttipflitloii uilli I, the plii'iip irnu of |of| 11II'"I'al"III1OII.: ; > Iiil ir ,"ii., af- 1 I.-MM." : \\ itt-s. I.IMIIOIii. suu--l liis41- : -t"l Hat>"M I'Hil II'.I"T.'i'l.!.!" l'alit'"X:. In \\. %n.ur.lli..11 < Dry Goo-ls (Clothing.Siioos .

Al I i ill I I..t. s' .I> of t ll'.lill'l'IVN'O' : lllMH | 'imlii'klln; I uPHIiii'f, nf I tin* !1.I.I; : { lull ti'nh ihiin of Kii I; ,: I li.nl... -i< nn'i'iii-i'il not t littliu' 'linn tli.it it I I.) "".I tuipoii-itltiittiiii'il' ; ,inliiitr I *sss i! r.'iil'l'UMU h* ,ir li linnrj ,

Viiiilia anil t-l, < |1"1110 i"i. I ttoiiu-n n \11 Ih"j ,-tai' | "*' I'-il'l. ''ill' I I'.i tin; ui'iu'ipri'lil-ii" HIP I fiim-tiniii 1.111,1, i'li"U', iii-- S ., .m1 1* li.t, ,il I .n I 1.1.1 ) I i.tn* a,ul. su I. 5 stt i.i -l.l il-I.-! t >'. *J \ ; 'ii .5---------S- __
.
l. nml, ltd! tJ.itiiIvvu inihi .
A 1l
,' ,11-' |! lint' ivlin *lilll) ,
4 uli" I lin'ii' -. ami 'I.,' S tiit.III..- lIst ,
I'lltPI'into '
I ,11 I ,ihiil'. IVllil ll ofi is Mnkv > ::.)
sin', 1',1! ci>" '- j"'I. 1.1.1 111"1".1. i'haiiiil) In n ,I.IiIlIl",1, ; ) furlinr \'II I H'N'ilX, I IIi; .\ 151 K:) KU l '. Ii ,
};: I i. In"' 11.I .Iil'l"I.I..r., | : !' I plunk ..d.Iii* mnl olli.iof I lln 1 ilpp'Mlnn 5 ul. :IIP' lln ii. ,.11..8! i iJII'II ili I lln! ,i-liPiipp-t; : pltipi1 on HIP :1,1.! .. until' gt: l.nr.,* uI..545< tii>u-> i1.I'* iliu HI Ali'I -
I :: tin. H,'"' i<" t *, "i iI I' tin.* n Hi ii nf Ih" ltltft I I'l.H' h.
it |I".t" |I"1. t shapi' .i 'anil |II''I nillun nflqcIu' !U'lipilol" wlji I ll tlin" 'II.III| | ) "I n I I'oll'liititt.'iiiil ,. l-- 'Suitsi fir tin1 ,"'-, IIr."IIII..r! upI N II... ( 'niiinii.iiiuii'r' wilt' in'.ii.liliilinnal.' ot.tiS _, mi Ml.nt l| If. .oilf\ o|lli II Im.iiit; ; 55 I : H-I. : and Notions.!
,11
I'Is ""'. ( out. PII i Ion P.Iin-to n tolli' ;; I li-oiii I In ( iiiltir.vlllc.VP :i '.-ti'litnl, ilUlrli-t, in ,nukhiip..nil's \ : upt-i*.-iti ua:, nii' mi'litiillomil, ( In Ka'.t Khv 'M''l' X u H.v. n I -
i Tllhlhll": *" !hunt., *i ill.hiiii'i. ol t HIP poiil. ,mnl, ii-nii :PAIA iormiv': '. -'tsrj.srt-s. Ii i i-, .-5ts ni '. !5' -. I S

f Ii t i- .'Ill.|;::,;;:It".
; III- : milt"1. I In Aliiham.i,. I tin*
j pnulili'i liu IIOHI-IH ttvi-nl ,
lltlli'of -
''I... 'lilim l.1i1t I i i llir 'l|' miliiiti'iimii'p., ami ifk. : ''Hi I *, Ihatmoiip j jin't .1 5.1''L'XC 1. I. W.A.MON1JOK( :
vI t of i ill/l'II..r$ T.iiiiu|' l'-l! I tllllll Ils.I ,.' .1 ,,.1 i It ; .111* in 'lSi'uiuV pliipp: .- ,
'till i on HIP --
: ill \ .
;Jwiiiit* InI / ,1.111,11i n-.n: '. .. IM<" II; |I.ls5; ami I it\tf ) I Issn 'Ir':11II.I : i! ', i i III' ". .re.

!/I i i i li.i; .I/.I'o.t.lh'r/: a % I iinwpr \ II., ,'' ,"-.''li|,'" I Ihiuortilll 'j' innrpailvr" *. our i.tiiniH':: uf II"' Ishs :,'llhll Inl1 mi1! .f i'n'li: .1..1'- Inry, i'i'ii. n iilinnt |I'" '> ?" "III onn! or* :] i .1 '. >
I .. Il-Hi- at' thai plai-e' li-:' l I t I s I tin/pit''.
I-! "jI'; I I t II ; ,- nnnilirrmil. lln Aillliini;lillnii | I mnl I hi .I.III..II., ,'. -",,t'rl .I. i a-inll II 1,5"'"iilIisiit .tlio'i.II..I.llh., ,1'ili : UKXT.UiMiilir" '. .I'AI'I.I.M I > I IM
liI; .1;,, 'I.I ::1iIt' lllt. l'I.III.'I Aiiioti'j' HIP iiiiiniifapliii'luit: ; linlu-- loi wl* tItS!, (t'otf tiliili'iu tin* '." '!11".IiI'I'llIlllh"II'Ihlll
I rlii ,'. M'III, : 1.,1..1.1, "... .* I'liiupit u | Miv u tv* t .nil* "ltiillni.nl
.11 I Ufllii* IVu-npoln I | ,
I i-oiintry Ir.l. 11,1'1 .11.11"\11 I l | I 1"hl..I.1 I I ,,.111' ( III* iliil IIOlIll'liWU 1 i ini'i' 'S 11..1 I ". I lnir-| .31 < r1." .1,5- II I n..tr II iiii.iiin t.ri* !.:

11 1 Tin I nniivli' i.ili| "|ln'H', ''< ,luilliliifj Tin'pi'iiplo, nf I'loHili an (liii'il' nlIllli I'I 1'1111"** '(' tti* his,vu' "1".1 ofli'ii li'-fol'p. i pmiani Oi" i-nlliu-i .,11 :,".1 1.i, il !- M'illliri-lli' 'C'lll.lilllli'ill.' 'mini'. I Il i .i l. I I i I 's---i' I T..I f'l, IU VI- .1 .:. :i-i-" nii I r piilt *.u'iiM nlih* DRY GOODS: :) :: :::

will I iIt't.i' lak"1; ftlllf of lll'-llr, I III'. }' |Ps inpO"l'$ I.II IiI :iiti.l ii.ivv. ul ,". 11I I I"1! ,fiiptnrt.il' "1'.,1"1, ''. ". par (1'1'' I i n I I., in i ti, .i i ,i. in t i ur. pii. I t 1' mlli-ktfe I) iiisitii| rn. iiirk.-t jiiu- ,
'ni.\t, ii-i'loi-iln'tun\ I, n liavi* toii-plti, ,h..h' tuti'm* IIIP.PIII .Ihll' .i ,\ .. 111,1 uiaihlm Mork-. II. M.iln II "i. .1' 1 1'1 11:11 t I 'i.- i i| iln'I.5 I -.1,,1.! kn I--- .1, ,i. i l .' .n"i i ii .1|I. HIII.T.I t. HH| li- iiitt.i'1' AP.

j li.n" ;kIM'. Tin i "<' l-i n ".toiii'>Vlll! I IJ I .Him' \l I is-Il. Ili"I.. pifil.iai. .h"I'o.! liuiipI '- \ ..1 t ., ,. i* "II I l Is ; I H"! "'i i .5 r f '.i, ', t.t ., 'in, t I' P.I'I. M, IHuIl.ll, tl.lt *"' 11" 111 .11,1 Hi.-I.,11., HATS, SHOrS. CLOTHIM5.'
,
I I _..,,1.( ,l.| > ," ill, II -,.'l,, "IIIINI| ,H| Wl"II 1111.IIIIH im IIIIIKPIiiilunM, In I hi"" 'I mm, -'\; M-iinl.it' )Hlii, I I'mvpniioniiipviK. ,. I n ,lol'i'-'l 111. sip tvolk". liinl'hlP, llolk, .. A .1. f r..,Inn" I'" ".' I .i ...,111i..I. !! ,If.. If.i .m,i-i, :"*.' i h., rt\i IM ;S n'i.l-' I W.IIPlin. tti.'l' I iu.. |iom.| .,il I i.lit'u iiiiuiii-, null_ fn lii tt-'s H | ,. S )
I '
t HIM,, t I. i ,' i .' 'h..II'il.! of i iililiattX. >|uiiliMiii, .. iiihi1of i nn.*> "rupnli'iip'llilirt.i" '' A IUIJIP iitlpmlaiiip nml "mi iu* fiirnltiuv t f."I.II... ull IPO, I lin't'ii'V, mnl I i s. ) tl s il' H' Ul.-' n.i. III. '. s'I'i I I. Illl .i. I In".*. .( ,ill"i u I..I"4.I 11(1; in mi I .1 Im f -.Ist' ii II ts S .tSSIl:: i ( ( ) ( J4 J us1lis ,
:ji" ; '
: ,, \. I llipm-i'lvi'-) .. I. 1,541 l. lirait Tin !' [invi'-li-il I I'.rM: ,. m s '", ,. W .'., I PI in .lih'tn '-w- in lllllill, I-ssilitl un.l 'Jill 5 Itllili I .i "U.
I. I 1.1'1"1 I hI.IL'thig" )' s \ I. 11,1 I'" 1'1.1..1 .1 ,. .. .1.,, ;J- \ Tiniiaili.iuli I I'Islisi-iist ..int.n ,
-1. I. m.initlai'loiip.. / I ,t. .: .auioiititPi s. '\ ii i r. | :,1. I 1'1..1\: $ ,in .S, I: iIu'- IU.i-l) i I it I 1 1 1 ..
2 --- tIt h :.M- ,of t :ln'ir U'lili..il |iri'ilp. pi I'tiinUli iTinl'T' full ui-'ouut, in ; I. la-t hilii'inIrli I i .
'j.lul ""I : I ilollirHIP | h..it- tin -I'lkr : ;" tt. >* *;iirt iltv II ill(: .tlili I 'isS.ii i .nn"i
!
"> \ trmiII'MIIIN liillli-liil, :: ) a li'ti'" i iI>r*, \i-lllipr, iln" ,tlipj" propo.p In li.lt.j.lliy : 1..lll .11> 'iiJIt't, Isisg 111".."' liuiiilipr our l of I llii-liaml-i> 1111.1' lliri-p: iii situ, I he I nillinail: ; fnmi' S.iiifoiil, I' I-'. "I l I 11.1\ tt, It. Kim It iu< ir.K'i. O.iiilhiui lililltliiik', I'.iliilitx "I..

ilcul'I u. I pinpl'iypil lo'laiiiia I I. 1111.. .-..'" |'.'*.. IlisIii.I '' Ift4s: n..' .i s-, i i lulf -I l -I i > n'in* lniliii', |, rVii.
in 1 Illl1 |1"11.' |1'
ri"i'iliill'iiion Ilioi'' ; } I liiiiii--\,i \\ i \ | Ottl'is .
|IM..II -hii-l, "rtli'-ifii"' iiml .t 1''III.lnl. lo : 1. I 111'1.11. hiiii'li-i-,11' : tiavi"t piliil.: atH I. I I. ; ,| | .|" V ll ill.s t o.i.>,bilt! tl I -i| nl, I l il i \ \s < : \ I I I..
Ir.iin
'"iII.,) iu'ip I lln II l 'I .ssi .i\.i,1.11' hiiinlii-il I issui.suuitII llii-imv'li I illl'II1'1111I1'11 M. II. "I""I.I % I'. ,
I l.ilVrilniH..lV| ul I .iilii .
, i Hi' "'-nail : t 111' ,1111'11',101.,11 |Is I tnlll'il'lottVlIIIM.IilS., T.tt nt s :i .rfti-t'iii i.i t ih, :I', .,, \ (lli'if sill-I.I ui-lil, Sititi'iiiPiil, .. HIP'' I : S .,1.."- of pui'liii'l" III I l"i-* I lit''' II. III. ? II".I" HI N'H II .1.1.11",11.1,11I l l i i MM!. II. '
I )In- \ anil" I II Mi'ii--liil, | |, .h111 I I.. ,. 11,1,1_ I n i .1'i 'i., : t tin- ..'/0,". .
l'ji,11 .1) !.. li.ti-< i-jll'tiiliilt(, lllin tvill.PI I I I ,, lil'I HIIVP, huii'li'i'il ami .11"1" \ .1 l ii. _' I.-II I lii- I II I Ill-l pt In ti. Ir.ill- iliv-i!| |, i n l ii: -i.i mir -
-.,.... I t. -.iI.1 t Iliilllill', Ilillllll \1.1'. ml' .1\ II.t"l. '' ., | | .. iallll .11 u i >ui : I', k >' "I It iih.ii,. !fir
I. I t'li I ii I i III| I h, ,i I u: .:. "| ,1.111'III'1| I 1.1. ,In-iliy. |101'.1' I lln-) bill 1'1'1'1| | '| :: ii" *' !
II., ili' I i.nil'inllt' < i A
Hlll'llIN.. ; I pit [ pi. 'l" \ I t'lJ-VlJl'llI: 5 ,lo at I 5 Illl* ,Inl'.l' o 5 5I 1..1.' .,.*
|1"
.. ,lv., ? w. .. l& n lllili g .\ |'i-lili.'ii i i, i 'li"irinr;! oli'f, 7i'>" imiiii--- ""r..' I IK inn' piii-in-,1, lor ilia ;, '11..1"1/ alniul of, Iiii I h infalorof ; Fozisuu1aSav Sliops.
.,..tp| < :Siniliii' I h-i. I llnI h I "ViuoiTiiiiii" <>- "Hint "' ".11" for. HIP p.i.l' lui'ltp.iionili. 1 ; '. "".I it \ II'

im.--iil. t In I ''" 'II''I$ H 111.1",nil 1 u.i.urue "..il.1",1.. i.IIII.. ol' ( Hun. i.i "' \ 1"1' miUil.iKiH; ; l.uls-s. siiIssi, inriu iln> I'a..11.' ,.. bill. ,!r v.isll i-.ill I--IIP, Itt iiiipiiiion to HIP

I 4 JI'.Nril) Ild I 'Iflj: )! Inuii' M.I I ," > n.. t 'Mil'1 li-lll"-l'*|' '' lt'.1'! .. I 11 lit' Mull" ,I. .;aiil iu .i i-i--III > |1"'"1.1"I.: "I.I .Ir.nh ,| .,. 4 >i* ..:.14 i I"-i-" ...lit.. ", 'lv. I"'.. ''lfh.. L i .* -.n.i sI: u.i I,.nnjplit.: N-'ilin !* Iu. iir.i-i i iiiiip.pii. .

I ht ., Hit mnl I Hrit' "- 'I Iii- "I'lHliolli-li.'iii'iv.I : of ".'If,1., -
.f lit-i l I I v.-s- prpih'ti- tp.ir" TriJTOXni'iN
li-nl.i. ) |Ii* |IIR, -tII$ In piixli I Iln,,5.,1,1',1 "ipi'-iiiiiinMiiii| | I! In I fon-i,I A. 11"1' 11'II""J'.1 II.1,1'.u. ,I. i.i-l| i nml I I. .5sIi's mil,- ill.I.In..
; t..11 I uii'lil uf :iiut t li.ill/nl i I n.ili'iii.. i 1 I.;'.I' I tin'iiiHnni'. .mill, liiivu' i ii'piiiliihuililoil I I i i. iiil'mmnl' ,ili.it I, ,' llnII.h. I 1..lh'I' liiniliil : NELSON SINSiCK Proprictcr.Si.WS -II ill- I I '*. t.-P! ,,1111, illlll II..I I-- ,
Mi--i--i'l'l' | '' Iil": "r !iiiiinriinfnl| I hlluilll II I 11'\llo''\ I .'s'ss'| 'I; till' \ ; I I tlu'ir. poii.nin'lotihilp' \i. II,' ; '.
111. \"I.I., |inirlli-ihp| 11.1111| .11h'| 'I lil, i-i I i | -uv aan libi.hop, ":IIIiIlI', '. I In.' ". // f 'tHItj-HHI1 )*ttjy itt Ittmrit Hi -|", l |I5| | l lI I I i .1 I u.1 5 1 I I'll I 1 M I '.i
I I ,III'' Illlll'i-l' \l igsr.| )liv: fnr. rcri'ifniIII: I laft I lli.. liclti-i I 5 mil s ill rl. > \i... '.1 i, 1'1. a .IUI"IIIII,: 1'11111,11,11.; li.iulooil i ni-aily .t..s-k bl.lmp **l. l.,uii., I'iin-lrk: .1.l I f.Vu:. : IHalUmcrcll I ll,, lI l ,i--,'Hl l.f ,I, I-ii.'

1_",.sI I llli'HI I It ItMlt'T ) lilll"I wlim I hi i-ilhi-r. .fiiM- In 1\ .!- iu.) $hl l.i-j( -lil. 1 I !''. ,,,,,.1 fiiIniiii tin- 'Ilii-I pi'omniinii i i. i n''miliil: ;a. ,aiiothirIIKIll ? N .i ii. .i Itsin IiiMiiniiip. A'I tliii'i. I IS-IAM. '
t.I \' -i I .1 inil'lii.inl.Hir, iv. I .., I I AM'HI I I I I'lK 51 !I-S
'4 AN .. |ilii"li' >n "i mi) "nil nt (Cifnli'itiilli i 1 |iiirlliiii. of this : HID .t'IIII,1' I.s-i",. I-'I-PP" t-iiih) I. nut milt". |1:1..1,1.: ,| ,. | that -.,,I,- '" milli li.itviiu mltihliU" ; Ilf t HIP t'.lll'l \\ ills It 1,1-h till-. I'.|,> i* i is ::1 i in iti-.x'I; !i'> -. HUP if t'p* in-.i.. ii .
11:111 Ill I ll -Eshst, |Iu-t-.l "UrrP'.I'llllt I lit I ; ,il M".Vl li.ilr isisIlist., N'PIIr.ii "lia li'il" II.I"l I li"in, .. I.-' tillS Gnmme1 amI ne.Toothed I'
| Coal Mini* I Ili-uvitr) (dilnriiil.i | | {V"'UI.\" : p-r 1"1. 'MIX- n ni.-ii. in V w tlrli nn.. I l'li"i.| iii. I IL ,
> ni-ar: h."iti| ur ..is.-|| f''lll, 1 Illll, h,' 'lltll'l I.I' III.linn I t" \ nipinii* i i. ir -n-
I ".I, tiiiiiuii'ii-liil" iialim: 1 $I. \ .tiuI., [ : liiinl, milt, i.. llin-t. < I 1'j' ii-nl-" pirpniiliil III Komi. x fl..t *, ,.. 5 k l.f' In-iu Hi-- i "iip.mi.s I in. ? p. ,.1| l i.i tii' , 'i. I t. ,|

I 1. nn la-t 'linn-il.i\, 'iiii.niln., l.lllliiilil't : i- 1'I"'h'$ $, >.: |1,1>'> iiml, IniiHiMlllV Tht1 tyt'll ,""1"1.,1. ." "..I,,mi al iniaiii lo put? :a i I'-il" o.1| pollnii, ,, HIP .hil'.1| | | | I" till- II"..,. stilt' III* I" ----I III' ..i-p.V.-nm .MI,.*. "., *.t.,. a. ,,., ?, ,,, ... ?..;. _. .. ., .? ,

4 t ,) -.. Ill nn n. Tlir .1..r. Ilin !. ill ffl-ry IIirrl| ; HM |In':uty' 'I"I'; kiii i I'II-P, liailu iu ,tin* ,lii.iiui. . i \ ...il| pl'-ki Il l I'IIIIIH., tl hilt, I hi'ri* ll I mil 1'11"' '154..iIsS' 1'1'1.'jll'' '" I 1'.1' 5 hill- S\\tS I ,'. Ii' .. t'' i II'. <;.iui! .. 'It, I .. 'IP r .''i fi. tM'f tipwartl"i, Uf j .Mllh''ii i ...iil.ii ii.
ill"f ..I.I 'I'-.li.n- -.1.1 | if nt.r 1ii Milllii
'1 | I U 1'1,1| I I', I liu thy ilani '. !li- | a tar- IIP ,iiiinli- iinl\ fii* tin* 1"1 al a ULI ofnni 1111.111.1', 11111"1111', '' -Iii-" I"7:1.n"'II. : I 5- 5-- II 1 -s-J uIhIlt4.| ,,
.
I.h..i. j ,
J1, i.iii| | | 0 liiii. oivsIII( i ,11 I'1 fill. ,1..1,1"I"III.II""I" | ltir n I 1" wil |1'"I"t"I. 1,1 5 5 5. IiI I I- n i PInip- !tit .li ( n.,11. n t I
!: I I.Vi-M t i Unit i h 1111$ .' to ri" otPHi. '.5- InI'llll't II1.. 111 .11", on ;" .- ". ot lIst- i nt, |I.'j' ''.p.mini.; 1 1 ,IIPoiilliPiu' s g-ii t.'I.I:1, : : s.uit' "I'll 1..1.11' "J'ln.j,1. : -: ;I I; 1' ::1"t;I s I : tss': :I:. -s'', :I':'. :hit um-iiif l.ll-li I .ntun. i ,iiiiiin| ii-; in I u 5,, I'lni' Mull. I-M* lilcil on I liiI 5 5.

I I.il\ ": "\I"'IIII'I.I' | | > .I I "h,1, I Illlll III'' pri"llPll| III III' inlll. li.itf I uililiiimial. ailvmitiipp: ,1 : ; Ni-us Y"I'I. :.1 1'jl :It'. s ni.' 5_ II_ I I '151. ,". ii ,'. IL.'III I nn, *! m-., fur l i-p. ilii.ui.-iir; r. na.li ..n '

( I 1."li.II.ll"1% \\ Iiu n "I'I.IioIlI'llil. '',1' : I 1"1 t llir jnlii: t. V.' llll.l,; Inn HUH':I II "i-nuiltl't.all' illlpollill-' lln ,u. I'' 1.,1 ;, i iII iin i- ;| :-, I li.I *_' I HIP iill-m ills, .I 1.1 (II,, \' '111'11..11. 111'1 I" 1.111 sluisi II I 110., I51,1' I. .t n.i ru.,*ts. i ,i.ui.i'ji'iii, n', r tlaiiilt It-it **
'
' ,, I I / i .. ,. ill ) ,,, i Iu 1\,11, ,-. Tii-l"i I ..s- ,inI l.mliittui-iil, i'-illi-i.i. .u s.I i
} hush ,- lami ,- '' ..h illll'II. :a .liti.s II lu-si SliuiSI "
: .1 II.11 ull'i-riily, nii'l W.inl I Iclitui .5 inp l Imiiip' 1..111",1, ol .11"1 11"Iwhl'llll $ .il il4'l" : uiinli'i a- ) .- 5I-I.- ir.ii.i I roii,,,' .' |I- ,1.1 il i ..t ii.'. rr _s-,P .s-s I,. ,
;!'. s..I I '." :I. :. .-, .11 1 illl .- 1",1/.1 I I SIt! '} .|ls-.ii--- r.iiiiiiriTMiit.Iiil'nrin.iti.m; '|. is-I III"i .i." I" "I"i .1111 I Ii.' hll"1:. 55' s. .. In- v, ii.-ut I tis.usi.uu.i-t i N..H:, vim i- < ii". v I ii I i I.: i -

I 1'' S'iii'ii.i I tI''I..1' A %. 111 I'IIIitja I Iniiiiiiiiiniil Ib 'I lieill"."ii'lllllli'.l, |p..i.I, ." Him UP,, l r.i.liiu, ih.. >ni. 'luai. i -I h.. hi, ill r-i-ilipl I atHIP tii, "t. .I"It'. I".: .. I 1t".l."I,". "/.'/'/. /,- >> .s' / It1'1'. ..1_. I.-it- -i, ti it anil I is4i!> l'.It.-.s .i.-.ini-t 5. -.- I I I h i \ .1

ill 1111.1 S ,I I rel I Irpp I Iu I llu* ui.nk.'lof t iln1itmll. .1. MI. .f .ill Isiii.l-i. wli tI.tii. l.tnl ni *. p. P-II- I'.n.if 1 hi ,. .
hI v I I I .-. I li..ili'M,' t nml l.iiiuhii'IIIPU' j It' i n -i 1 i us. \ ui i -
.
lli.il Arlhnr I.:. ntaili1 i li'inoi'iiii" i ,,1.! jiurlv. ,liavi, kill"il i ,II I 1",1111. > 'I I 11"1'1,1. likplv In In; tailirallimi t.i.II' "- it* t I -u i tl.-l iti n.. li.iru., .. alii-;. Lit, ,
\ 'llheh I I'riilprllon, I Ihn hit1stiul.. j I i.Hi it iiiimhprot* : il-.im i ir S
.I a <*
"I" i ik lli.pl il". ,
il.r
-I .t.-
.ii) "I llllflu.
.."II..il..I.| ., tin .\11"1.: t 1".111; III, tllik Sllllf' tlllll ll\ .- "Ii IIOIIIP ,'li I\'I in I tin* I'.irlViliii'i' of "'"'11",1" lain, : >
f'nlll'l| | .' t".h'I'| 111.111.III.* 'In -IP n I i-iipit'ili.l.: Ill i' pni.pl' ili"iflliiou: h MILL AND LAND FOR'SALE1! ,n .n! IIP r i > .
I li.ni s n-niirk-lli il "Ilii.' i. I */riat: il'-i.1I 1 iuii-I lIes- Mnti-nii'l' IV.Ii'1'iil !, 5 ,|p-pp I lhal HIP I'l' ; II ., in tin-in I| 1'11 -"1. ,\.I | | l Iiss.- j.su.siit-. -I Ii -------Is PI Ill' l pill.Hi,". II..-"- 'I hi** i ,.1111111. |.ii-fr, iu t"i."t > |A.i.' nti-r > .I*** { I ( ) 'SS :'
.1..1111' ; \i. 1'1" .I 1.1..ill.l. h.itt. '1'i'n l l.i n t f ..11k 5 wli iiill-ili{. "iuiiiai-lii'ahp| ami, 1 I 4 4Si n.i si----------i piibln '- > .ii 'lU-nta t.jii.-v.t
I u.ii-i lli.ui I llir I 11\'"'" rat'* lia.l I intiir.l I | ; iiin l : 4/110 u I I.I I.II I. j -
j j-hi'it in HI' h Ixiili il'I".iI. fl.in'i ,,
; i. In'1 HUT tiujii j.a i'- ... Uul' mnl poll'i-ii 111'1' 1"1 1.1111111',1-\, \' I'mir.: 'liim-.tln' nni: inl fr in I *' i.imii f r ,'" uli In .1 PI- Psli- *..ni.i I iLfovt ii. IttoY..
.iilislsiisiNi
Jt liini of knavi'i'I 1 In-'nn-lllii( 'H I In opinionii'in- II 5 \ ,1,1 1 iit l' Is-l-. .Mii ,
: I' ,lii--. "Ii" pl.ri ....h ollii'r. li.iml-i UII'II i.-t f.<>iii | *'i'.n. | i-
\ i.I" II j lih IIPP I Ir.l'h'. lipr.in-p tin--.* ,' ) *. .I| I''"- ';"Io'1':10.,1 Jl.ifM.um' ., .
ll .III."i. of HIV i-M-liiin 5 .
; ,I-i-Vi-ral" : : i .iii. -l --.r.-| l.ii1-.r r-. t .-ii."p.,11 -,, .. 5 5I S I S s s -
linn s.t ih'llI: lliliiki I I'lilfax'I'lnlnri, t UK- in..-I t .ii"ii| niiliirii'iMniiilliiinirli'' ,I i -- III". HIP not ii" ""tuiss.I" in Ilii. rnillilrt.* l15-. .IIt iuirnMliiiu., prouii.t' "*i41t115i itp II, IP* hail* IM-I II "-i-ai'lll'il, i-nlllpli. II.' ,' I lll-.ll' I. -,.n|| in) SVMil..I. ; It.II. I .> I nil, I .. t lkh_' III lit 1 l ii-. |Ir.I .>-

: nn nt i-I'ni'.r |'ii-iiiii-nl l > I ,( *. on ) I .ssil! II lIt t II..* li "nn-"I I lln' iii.uil- .ui'l !I"' ',- r .. i I *!* ii niu, -- .IM .11 51 ITUGS. .
I in lln -
t"IIII in.iiiiH'r, iniil Hut |I" "1,1"| | 'nim P,, ti I- 1111.1111" 1111":11.1 "11\,11 | .iir-liii-i-- I in-vl I litt I. .**. pi.t i .- "II[! 5 r it .> i MM'I'n ,i. 'uul ,.|h. .
liii.In nil') 'I 1 'liii mini | '| I'al.! 1111, .1..1.,1:i .1.1,11. I III | 5i. i Iinli .I ii'-v .1- ,"i.! .I"il, itisl55 sut t..att-: I.l Io.i'I.I.1"1'' ) u : n i n. ji'
I hlh. } in ; "III"I".h"'li"'I', I "i, ni I PI -.iltt."u 1,11111, i it 1'1I.I.' "I'. !
, 'hiinli-n. I ,* i
'ui'p on m, I II HIP '. .
j ,
< i."II" 1.1. IP.if.I I"'I I I .
I In II | | I I
\t i.-\i: i u 1"II"li nun I I
.1,111 It"11' hl''' '. ", 8..I"I.I.'h.| : ", .r i Ion* .. A HVI.IPIII, | Iss.; i I. 1 1. -.tlfI.II. '| \lIIh.. ,. ) ( -
1"1:1.1 11 11'lh I |I I -I 1 Iii- -l-inl\ (inti-.tiiipiit' iu SouthITU ru.ll.M.i.,,,n. t-kiil .In 1/.111./ |1"1'| ) Si.tlt5 i V > *.
I I tin* W".hl"I. >i.i', ili-i'tln i, I Hi, C. WATSON.
; ; "A sit'" I %" '- ', I I.15I I I II, ,ihiI )
I if
II "iilianiHIP n.I
.
; ,11111.1' i n hVr.tPiu ,
j 11'lil" Idl> I mil i i. liii- ","* I'II..lr..IoI'I"1I1l1l11 inr nMill j
I li'I.II\ "I.\"I.I. I l.'n: ntio\i">. \ tt. -Isis :..- Iu ,H.i- **'tstt5i.5ii "* ;I.r IX-I ISAM: 1 I'.n I lltl- .
r .1.111'111 Hint In1 uI.1 I 1"1 uriirnnri 4 ; li.l i sk ; t I, ltaiiiI 1"1 I "',;'1 I I/, |I...- laii: ,"'1'11"1' i ol I it. ,."'111"111"" .". li> {,i p-imi-p| ".ivi* iivt'lnpniPiit|" I. ",- 'o..tIII .....|.111'1,1111"' illllO rui'ti.r. lli tlivi ittittSFrsrltii \l. I'vfAI'l.. Al.lAf 5 \ \ |
.
,
N I
M I i t II I I' ii- "l.i. I .
iu M"\ii-.m i 'ilUii-i, | iliifrlliiiii'H.li'il ii\i* ilnlip. iriit lln, .
: :IIK pl'olp t III-P .1. iii.ln-trii! ,iiml ," !
It rapit.ili-l.
| ) |I.l|"' 1.1' I "'Isits' ar* In l tin majority' -I 11..1 ,1 \ .h",1| | n-'iin-.iiii-, .' *.,-!,iiiniMahomi I ini

1, t in, I llu1 KiiiTi'of I ilu* Ifimt y lln-y,, pi-'iHti'% | .l. Hil-iirv U'liuiiiiHlpi'i, I'*'I ".r'ij1! .litti ..., ,i..,I.m -ill. Tlipoppo.j. jl lit home I prutivt thi'iUHplviuliii ,,I.i1ti.i '* i'I..jll"t i} hi. MM'il! iu HIP t.niipil *-"1.--. r I IMIIo'III"r '. .tl-Il--s I ill.-' Sowing) Machines.IVnsuolii .
I .1 -) "IH'II.| || I. I 11"1 .,1 HlP lll.ll1kvl *. ol laii'l.' tin* !luinbi-r, Irj-) iI IHstu( \'l\ j
" liill. .nn 1 I Iis Ii 1. par >iu.iii*. >"IIIII.,1.; l Is. rit author :
l"I"ulll.a. i".llhcf.j in hitliIsuIr., .' I hliil.int' I.-. .
4t. 11. ii i."I'm --I inI'M.rintiiii'ipiii.i I. I Ihi. ..--tl..ts. ill ( ( II 11111(1
I t. I""I I" tt Krailualli: HIP ., i-tlu Illlttt'ill. ( 1V. i .
: 1'i-i-aii-i'nn' I inn'i-M-r, oll'i-ivil In ylv t. iT.nliui.ni. |j.mkf iii I lusir .1' it.ailnitioii j MI n I in f x- >ii | .
I I "InIHIOII. tin- HIP I li ,
*
K I I I
1..1..1. 'I.hll ItO "
I.
I ..1111. .I.I.\ I. ", 11.1 .
I : .Ironyly ,1'1'1I1.1'
; | : 'ii- -
'f .il uiij ; ,In ha. Inkintjta: > -> \> livu I i irninr II .1.lhl,' ..,1..1..1.1..1.' I .,," i-li'.- ll.ill, I'.i-l" 'l 11> .rIUI'I', .Im k.To I I 1.1. IrI.I.-; V I''t. >'latp.. pial I.hll'1'1' .im-t* I.i. t-lrrllou .J.-. ror. 'JCE. : i I s- -_ I --- -

t In Pu. '' %'. IHIU-.I... HUM kt tr "') \iill f.I"h| *;">i-tt iiiu; iiiun 1,ill Ix-jmliii'i i iI. 1 i,... I I. :: Ml.i I \.I.ll"IIII..t1.a 1 l l t ""111 I I II I.*> Spualiir." I'l-mlin*; lurllii'r ili-M-ii-.inn '. .II.i .. |I.... ..ii sIs il tist ... '" '

Ililn1 lliilli.il i i. \ I I'olk-i >niilh ui ( ,\ I la:: > .: I ,," I'.n-- Hiui.iialp mnl! ." -', I li d.,' ,1 u I .ii.,i.. \.H !--l., il 5.1 |I' J. '
J I : 1 haii'ly.Some I')' Iiii l ..1.111'11..1'1'& I I i. not U.M..I 1 hi,I I.il .ini l'hill.I..III.(11 I Im I I ailjonrnril I the ivIn .1- ., ,III. 'I 1' ,sAt! :i. I II HIP.. \. CosgroYe ;
ll.t. All.mtlit'.i.i.l. I Im' is-. suit) linn milli iiniiiii'.' " '111111.-I4iil' .iilr. "t'uhlt" I. ( I tifiil ovi-r lii-hn nnanl. s \> 1'. M I ,i. i -11 i 4 i 11 i i -i'! i.., _, _., ,, ? |_
u I.
if pan KII *Is I t'urolllia. I liioriiit: I I'loilila 'nml,s l Is-i tsisI I'' ,t.lli i | \11"' "...1. I ink t fnr 11 I'i;; II -I I -I i I "I'' ,II. I. I .1 I, I 11 .1, ,"iS-, .. II.
'f. thu I minllii, I I in *.,ialinn1 |I'nl'' 'iliniiilpr, null., it "i-.in liirni-li ttli .' fniuiltiip, IIIPII'inl \\ I" III .. .tin s '
I' its .1 '*-" ".-. ,1 hi i-li up ill Mir 'nit .iPrii'i, ul iilot "1"111 \ iS -.1| .111 i Mii'ii.I r i I It f."i i ,1 i- tn, tt-!
.
1 hug I Ihi-ii 1.1111'' ,Im"".,,1''In li.nIhi'ir '1.1 ill ppifnriu tln-lr ,iluiip-i I .lainl.irtl, lini", t .11,-, ui I ttoiul 1.II IliUilIri't. Hon. 'Its 1"hi I, I't.-linnx"l ,,1I' I I i.- .-. .i t i I tu n .t ,1l NO PATENT NO PAY !
1'1".1111 ,
... 11-.I I al iu.liKirli'-, IIi* .Ni'.v: 1,1,I 1.1."-I.' \; .- n |.,..!.1. I'liihliilltami i I I I 1'iiiinrii-iilinii.lt, 1".11: I ihi-n; ,I.- .iliM-rvi, I., ali, ,k.-I l I'. I.* hip: | at iii.11.Itsi.l.lj.IsssI t ,i'. 'iln--i-h ami hliml, IIP u :an- ', i-n.ii'ir' \\ illi.""-, ,.I f h'II.I.I', i.oul.pnklU i. ,ln 5,4I.. ,i i.11_i. .t'oo i.| .1"i I .i"i'I 11. : i. .i,1\oJ, ,tu. r. i: I I. tMl -

"II.il"lJ | ,: | | likcl ollii-i ., -..1Ih"1 I ,'.5t' I ill ,. t for I pint, I is it a IVti } "-:1. i a. I.I tlhat .lid I II I III* llnlll It. ":III.IJIK- s.
tluli.ld lia-i a |"I..i.1| | 1,1.1' '111' I :lt. "1,1 .1"1 aip'J) lln it ttill IH n .. ., 11'I' + I 12. \\,- zts f.-llill'.' Hit hi'-l ,.. .. (jeueral
J llroail.Hi\ *! all," ul hilf-p.i-1 tit ittht'iilhi i I K-IIIIM. .r.ii t ...- lIlt'" (I''IIIVIPI- I' ''s ',5\ I Blacksmith; .
J kioliris' S ( |11. I 11. \V. I t'lii.li| > 1.1, I I'n!I I ) hit I 11 ,". '. ;ii-ll.nt h-p I" 4i'--'il: | s I ,. __' ,
** ,. ;iii. mull! .lanilto llllul .111.1.; I) .. o t Iii.-k. IliiU i- |t.t rc.unnI| I ) piin 4t ions' II. t' :I ;". I II" 'IIPVI' I'-II"'lIlitl| I ih'iiinn.i |II.| A T E 1\S T 8
*
iiiiin r, \\c l "
.! ',"a .. I Hn.h"* ri'iinl.i| ili-i'liy ,'r> al : j ll HIP 11111110'1'1..1 III" I'.ili.liln iin-aii IallI.1( I 11\ ,,1,'. 11"III.hl. iu ") ill alillllil.inri' *. ..!> : ** \\'u tiu Is.: mil |iiil iti.i 5it.I linni s.I I ll'l'ifr'ah'( \ \ \ I'list MiltV tvi'MAi HIM.I
.
li'in nl HIP, I'llili-.l! -,. \ S I. | .> II.11! "plinmiku up1- i ill I la us 4V ul ihiniuout IhcI IniliIliin _
.Iiua
, Ira.'liiri, IVii.". .Ii I- ,t.. IH* iuiiKralulil.i i 1.""- \ .1'' ii-Ili k 1'.1111.. 1"1,1. lip "I. ""' ", I .. l! 5 Hp -
,: "ll lIlll.lit Illillk "II'.5 11' 1.1..1: 1 hiss li.iin. 'stusli.-i ai ;' 1! i I ; I uni fnr a 1 ilv.itssit .--j.| : I lam \' mint.r MII l'\i-i: uiinii i-M.il-I I |I.t -- I il !I' -.i. !. ,, ..
| HHI HP lllill 1 I'
on al'I""I".I.II.| | |I'I.1 'I.il'|' 1"II.a'f | I ilmiu, <>tiiii, .t'.. at IPII ''li 111 I.. "-' j I "I"I'i\ull.I \\u usit k.* ali uml! usE HIP "u,." ,'liuninIrom: i I K.uii't i |I.i I > .ll. I L..s' ss 5. I .1111. -I, I . Ml I i, i . ,, .
I.','. "".- .f1..l'llin--l al.llu.I""I'I l | ".1 li'-pip-i'iiliilitp-i' I '''lh not IK* rnlillm, I tili-iiit-out'u'i'liM'k, II. iittl :1'$ '',I. .I ; l .hipii tnmiriii.timirthin i-i-llar ; I 1.11.1'",. rlt-anin-j/ ...1 I t Hit* oil, I ,. r n 1'1 r. i i i. ,I- "l.ihili;,, i'i I -- I Ifl.lilM li.i\l In tllulj: | |,. i| i | ,|_ji,, | ,. i ?, i, .
I lih* 11. I ''. lilhl'--I,1 I'i. I I', ''I. I I. ', t I it ,.' .. '
.1 'i" I 11..01 '
i .1 '
I liilI.111' I A ,*.ii i'tiiii-p. lo.. .ii-i-oiiin) Ihi* 7"iH I : itt, ,>_ ioitna It.f il's' ihilipinp. 5,555.' ""' l liir.it"
) ": 1..111.11; Iu. I | in.1.1. lil"I i iUllt ; lal. in llnln4>'niy u liu kuotv ltis* I Ii .1,111 I i hiiti-1.I i-. .1| ui,11 s .i.l' I -ill! -.11 t tpiii I..H H mu .ml I Un 5I!.. .. ? i.t I .

-I I-il jUt nl .:lHint I ,'I'h: Mali **-li|i ll I I I; iylt.'ui '101, -,*s-I| il. I : -!.!!" ) ..j IiittI. iii, .t I int.iii.ibli, pii'firtin tin1 clioit. i I I.,'.,.. ;iIsis si-i-) uht'iv t lie : ;;, I .- II-.rs ,:i, .Hi l., M..IP.I.I; :n :r. >5- .t'. :' 1.11,1. t Iis -.-., 1.4)1 | St U.L1t ,

J Ir I lliir.illouiii"i.iii'ini'iilof I u / \VaU. In.tp a I 'forts, inn-I lniLill.. for II" 'i.ti.Isi.I -.1. n I II I el iou pint'i .i- ni-I.| 1111 1i si." 1.1.h"1.11..d..U.I IH-.I hi-lin4 |11.,, tsss."-. 1 litus stv.i- -I I* V. fI'I l.'n I k .ill h, I. ir .'.fill "Bit"' --1 id t .s I Si. .s.uiui ,isi .5 5 --ii. S fi 5 .{, t ] ||..

til I iigl lmi i. I- .1..1.| | *"I, roiHTi'uili lliMoAlrun .,<-inori-alii ,' Illl '!", -" I ,,I.I.I. 'Il,, I 1,1 I .' .'_ p I.-i.I. | S, i.l I) Kv-iii.i.: : Vi n, (i
mi-lit" :ami Slalp ( 'I"| III "IM! i f II I I I- .s ;.
our mtriniiii'ii I ,... | 1 \
Ililn uf 1-vh.iii.ile Ii
"I i5t.rt uinl I in
i .
:' l o't-li'i I I irr |lii iihnt m"ii'.1 5 l..ki* 4 bi broom au.,
I Tii-al.v I IH* Inn*, I iii I .hI'\*at "a11..lli""I" I'I''III' '' ., ; ., .- . .
I "I-- "" sl.I .
.1111 I Iu hit >ror 'Iirl till I. tin* hill. |"t l ami ) ul'5 1.tl.-Is i I. ,111 s sI. '11.11. \ ." 1..1 mil ,tot 1.1. Iran.- .1.-.. t Hit it hull- ,pl.iiii-r.' 'I'h.ii i I. |iioilitat I I" II l.i li .k.. I -1'AL.Al I llVVIIAUK.t KA-T lliK:-.-- CIM 7" .1 PUTD

I : "* I tiling t llir I ulti*.-j I Up an* glut I ,. >.-.::4 ii 1"I'r.r mui' I' iiour .low. Tlii. I"., Ihin milI hitp1411 I 1.1.llil I I of pupiial I Inuii I IIP! \r.I'.1 .11. ; I that i i. a .iuri'..ilt' .*' *IV ', '.111' .. BROS.

1, M.ili"Tin., : .* .1''I..iul I in I llir final.U44VI ',., ,,' '* i-iiii.in mil, -itu-pt| | oil t 1,1.islijts ,,. aii.t liuv ,,1,' I luii* on tin Ii.a. ... umkir.5 t.> i In -.si"I hi-.\ 5 il.inl4A 1 I"I, I I "I| I. I IMV.4,1 ,_. Klrr.l, ,

: J lUlll.l' i 114 lo lilt* I Ill-.ll I) I Hl.llil 1,1" ; .5 lull -;,; .. liiii, it i*. '" '" ;!*-ii! I I '.1.111111 I.tIs_ 'I |HIT i. no artin 110.I! "& I'I. |i'lhaji. ,- I i* I*, ulTaMi I *. \t'iii II 0 Al I
.111\.1. I. Ii
aii.l %
>tvvplni-p.'I )
5.
t ( 't st I I' .11I.l I. I. i \ ?
Ut 1..1 Illtlllliullmnl
.Il || I. I itTlh .. that Ii4. 'luiii't* oHl JMUHK limn \ u 1 "il 5 -I v s,1 j ii a fl Mi 1 i
ufiai'l allow 'up l I "- iii"liiiilit' uiiil"Hipnli mnuli ..I l ,- | I -IS hat. .i 1.1 : ; t
lvoattart* lily 'ili
a tn I | ,.u'.llil' ,' 'in.1 I iii-1 s--u.s 1"1"1| ii I I Lt-..' ,ami I toll h.in- ,to iitaktuit- t"I"'-, h.-.I') i ,uhl. 1111. \\.il..i"4, ...nf l.unl 1111I".1... No j.-4"rj.. -Ian' ,I- ill.,uihU ll II III 1'111\ -"h.'".,' ll'lil II- **, .t! i I- 1 I i. 1v d.' ii, Wa 5* iIi .s. Wl.1sj$ Wii

" I li Inkii'iu' unm 1'I"I.h..1 ii". Sintp ih-iiiu* i'I"-II''I.:| ; IA-I i ,ihnxi ,1111"i.I.I" or tli.llihll Ullll* ,.11" I I'it-krii. i "u 1,4., I'IM I Hitiui[ 5 |.i-<* l stir : u.imolhir \I ill! Inrni-h 10""t.Itiiuig .- 1t-Ju

, l "Thu l li-i-ai) i, UIK.--\I.I..l! uliogttuur.Mi'xiro ,.. i' I iu f.iror it uu.ii.H I I p .- I iililiior 1\\ "-11-.."1. oVI.M-k. Ir""j .\,111.5. 'iuu ,11.m.ul'liIlii.. |j.s i.mil--, ami IHIIPIjraiii' i ;. .\ J;IHI.) it ';ii'l' > NASHVILlE, TENNESSEE

;1 id-Hi in.) aii.l .-..ci vt.-. a.lnilnkioii ', 1 1if Ilalln' .1 .pip.fioin I II '. I. ., of llu* ino-l itn'mil.inl i'l I Ii.- Hi l 1'1,11.1. |m.Inn I,ir r.iHl.! or I IHM.-, H r'pnGvocevieus CO

I' of nil'I ln-r '\(1"*. ..lal\.III..I-\ .".. is,.. S I." mm .. .ami 11 I In-p m. "|"IH.III| I II .,-,.u. 1,1 I lip a I'.t tin it,* itnk "l : i mtt iinlu.lrii", of liitir Lu. .'u nninU'ii i i. us 'ut .lIt a. mm li 0&. a 'I'i,.' s ih lill..1 I Iuilhiunn. F. C. BRENT S.7

I isis' ,I.i "|lSsL: -- In I ihi. iiii-in4 ii ,-4iiIn. i.iiiili.i.. I It -r".. on all kiml. ol, u .
1"1.\.1"111 : tiip it.11" to if I he t | ( )hi lifti.
;
II ;
,
"I'a"1"11.
"I i I
n, i .illi r. i-l.- III' 11'
lulu .1. (j. '.il. 11"1,1) ,|I.iis, I I luisthit, pntiliipliU' ,- .. .,:il .-mi I Iliitumh. I llnilpn.nl I Hu-ir i irili of Ih. |1"' Iil of, Ih. marlili"Tliiuv -. .iI-1 lit'hor! I IHHII-. tilt or ,inoi.i. ft' .

uliilcli. |I.u.ni i I 1.--lli.il I In-r Ir.if 1 Inuatio In-ill. *. I I."I, us lu-iir fi-nii' .i <, tin 11 luiS -. 4 I.--. ",..1 i-allH-r up i-ar |".. ...l oiiu" L i. 1""I!) lit* .a, ', "4 "".its' II ill >inliiu a ;;ri ..1" i inn.il., i n| -i.. k .BAj-EERJ.:: :: Poultry, Eggs Butter.

if .ldl| ""i"' u.l' i Hit t'ni'.t.lilaU" ovi-r, lli -tatt-, lii'iilht'U. uul -hip) liu-lil; hut ,vii I t.irssss t.11..1.1.1.,1, Hn, |I""I"'I| > an-l iu |I"'" 11..1..1..11 ant, era. u ,' I. 1i"a '! nut Ship Stort-s ,

frieufiluik i .* irtu--I |., 141 l.s ailuii- 'ul. al up illi HIV Sirs.isisl t- lln.l! lirh ""'r"J'. Vo ainuiiul of( tramiuii'i -, inl.l. inj.nv f"ruits
\ Vegetable Fish
'lltr1 .Ii..li I'AI l s. L
: AH i\ > r. ITV-AI .
i j oinll I')' I llir lll'al I ) to ,til" lllitnu4l-ttll'li| .I ,I; il. ."',". .I I lilth* 1.1'.1| | ol, tS.'**!'" |.iu -. 11. .11'1.1| | i i. >i iiui i.It t'vliuii-l- 'h. 5 hii.'" a liihl i. tti-ll .11.1 I ? '" I Mi D_. !U.1'1 I''U'' ni.A, TLA, Oysters.ForeiEE

11 j : Tin' \it-'inia) i .i.-ll. Init II u i ill I I . .. I I. s I f;...1.1! I II h-..;. 411.1) ". 1,11.I t |I > It i. .nii-i-io-| ,III.i .1.I"t| ( iWfifi-i i I |ron-rly[ nunapl. h"j U asud .. ".. .-sUIl 5, u tt_ ti S --\4I 1 .I i -

|I.bd""u ". I'hi. Vil'-il'U i, 1111 Kcu- 1'ldbll""I.. a.l : I ihi it5s u lor I HIP i "iln'I'" -.-.-, 1'1' ..111nminUil -- I"auI I hati4t.'i MIII 'for I.i II I linj.s mnlilittrinr I. I Il i I. i-a-ily ami I i-ln-aplt: ,pii..i! -
j tin ky. li.'l.liii.- '.1111',uii.Mi' iu | s.uIu4uu.... .'h',1.b I III li. Ii iin.l llir ti.l.l' .-I 1 I II. liui. anil Domestic Eidnnfe '
hi ;
I' u ..I. ''' i.ll. ..,. ( htt5tiit1 i tltvui'iilii'U.i I ".I.l i ltiihy| ; ?. v\\-; \ :;,. ; .

-IliC 101.:,...|il.iul-r" "J llu-rt* Kutri -. \ ..il in'; i l>iia I.-itt'j-.tI .\ .. .'\ I llt'i-ahl. lulling, ,st..I an .-..-... ".1 I IIit* lssil-ssil) Mai I 11. l'oiniaiit.( |I.ronoiimt I i. .iiiiply' fii.irinoii.. though, 5 HIP ;; .!-- t ... ? ?
.
i I. | I! !' \1.! ill i., .' ..n. : ** V i niiliiiuiu foi "11 -oiw il Hit !his..| uui-hl.r. I may' noi grottirt l I lall.Aiiollicr I. : ; .1.1 . ni.
i\Hi| >ti I.' a ""ll"liioll'r) .111' i j--i. : : (I'.4' 5I 1"'I .dl ; .1 11.11: WinQb n.Munlnlu I. i. n, I j. ,, t t ,----t-u. ; ? i i: i i *. .

..-innif Inmlii' \U IislI.I.I i h | l.i., -in ::1 ti.it, t ourIi, t -il, .|.ii, i""I\\ ,I.i .I."II.I'i..I.) l ,. in ,liu- i-i in1- I IHI. ..5) II.all''I' ,-..1..1. Iu.v. I er i'5 i'' 5 l" .' I ,i : ,, Hn.n t .un!
I .
( 1.1"1'\ .
\ 'I Ii. 'II I. it \." York I ... t lliiouili 455tiWisisir ) i i- not ,|iiiip .|1" .1..I-, ,ih.irniuni ".' .!... "..ful I.t haI.I I. n i, : iit. -
,
'I,*&i i.',, hut the lul.' ,**.-. iiianufurluiviof r u 'J"iit.i ,'Izt' "-1 .."* fur i Knu-i-i II.s i -I I Ii I.| : i''11'" ii Sit ioi'iliir M inaililt: I IU4.lt1' iu Nt-u \ .t I. of 'Hn* .pi. :inin."'i.n' l ... it v -Is.! t 1 t > ., .

I 'i.ilinali.i, l "iuiivilli* ii u.l KirliiiwiUil II I lltl l.'i;' I l.i. I IM-I om"* 1"11 "',11.. li*.*' i-iilti-r Illhl' I ii iu.i umklnnu, .; ajiiriv .',|- |''rt.H-lliii-| iri'-i .ui -. I Ilif m.,i,u ic I': ( t it I': i ,: ii: ( I '" I

11.1lt. Inauufirliiii'il. iiro.t4iub i-'I 1 Tin I ; '1..1.1..11.| >H.'- |111 i% ailjUiri H.n.1.1. .'. Illl't IN' |. ;!I.. .if 11 III |, .., maiblr. l.rui-ial l.ilt| *) h*.. J is li4- aliva.lt l I.-. II .u |1d iini-il iu ilnpolllllill --,. iln, II ,Ir1 ';tl..|. F L P/i.
WIcDavid
la'.IV illlll."Till I\Ptt l t'lk : U,.ttiuiv.l! it I liil.,55 niai'lili\ *. tthilifmv 1.1'1 t *., i I. a i ,",iusIi..it, of tolh-.l jla
j"'h'.1 j I'l i-iMuliiiiaiion i .
) mil ol i
Ilia
I .i <.hl..I.I I .. |'HHIU| ihoiijhl il uS ". \ i-rsss.utal. s'|1"iinI'arh i! : 1-41- ha. r.;lil ..priiiuh'uli **,-. ,, .

f 1 1 III uk- Ull'l I liol-*. .f. 1""II"I" 'i I. is-hug "-vUiUil) iu ili.il lit)'. 'I J'Iui. lit llu* I lau. of |Its.| ",..t, :a. |ia..'.l 1 In I 'Iria : tic I.111 I i. llrit it ii '1 loi 5I.i ni4iblt t uhpu uuuml, up "..1II |I.'" ti ICE COLD, itvit -inr bs. 4

Hut |IM.I L ami li-ii-ini ol h..ll.l) a,1Illi" -iiifjulur l'.'.I lin.l Lrtu 1 ., I" u UiU Ih. *.! I 1..1"11.' | | .. ..1 ;t. '|iH-r. art* mti-.t.. .,1..1111 ussr itiurrt.| Jsrvwtuirv. .,.I"'llIdl"| to tint pr.'i'ul-inu ..t'a P.si.l.I I i\i 1.11 IVi-.I .I-.s.5.i .5; .4 411 kui..j.. .* I ,5.
.ai.
lluulnii tin 11 iiiiil. I' 1 1 .". >,i' ll ..lial l ll I. .I. .* ..Ui.rti.l, ;) ..li.tjiut .'f milt'.. -.5 5is
," )U.'ilil"dl ami i. 1.,11 a ..I ,",11 IOOI.T.V'i! I .il |/1'| > '1IlUI: .d'it.u ttt 4r iar a .j..1 1| h i II.|IIIKI| > thrnUilio-l :ill. :1..

ul I iht !Mi..i-i >ij'ji \.UIi'\ .ii i-il I llir |'in.rUtr| itt| I In. I Itt'tniHralkui l l'III.I.I..lal tin* luiiiut .i, hiI a mu- \5 I .'11""lldll.|; ". ,,1 I- ,till' IJI14Ulitt |suns .r matH> h in- n-a-v.l. ill iii i lli.I..1.I E 3 TJ O? C .HI Eli'i M.ul.lp. I mu nr --I .t,,. \| i ; I IIn

11'11 ; | II ,"al'r.a I.1 ..il h .. | ..1111.. I I. :.1. I In/nil*. nr' hut inf. a. 'hi-sit| .-.I. aii'l\ i-i- li .piin. .
I. \,'l ii'I.4 liy I tin* lnai1'roiii', \|.- \ i.i.ainl .: inl.ii.jioU I x'i iirin it rht It.1:" St5. ti.i .It ttTII
| > ; a mi tra.all i h..1! "-' ,., .i.l, |'."|.-r- ..1.1! .iiuI"1 hu: au p.litll".II.r| | .-qual' i.I t.-. 1'\\ i.i H Hi -ut t :.u i I., i n I, ,, ,. .
t |*H. I lln* $ an.l inanufa. ,- 11.i .- V-Ki-rii-ri ) i ; i'-\ M o i- -. MINI r\i t5-s'| \ |IIZI.I-il : I
I .101 .1.1 ull lulI.' II. .lal.I.,iln' .annl"onu" II i. t." I list, I I.i.l.. MI. .iu u.11, it li.i- quit( tin-I husr'saiu.t Mill pri q.s-t| a atsus

t I linv' of I 1..I.il'I'i.III"| | I .i :1"l I : a..I..III..III.I., ;ii s 1 Sit... ,.ini? ,,0 uul, I IM,. I iv I.11.. inr lll.lkllii' ; t.iitOlliiH. *. Il' I. liljtll lilliri mile. Tin, u I..5.."I.j..1 l I, i l.r.ik I I4 i (!; I HiMi.-nt.: i i -i i \\I.\M I I I
;0 hi.II .lIl 8I''. B',, J.MM s1..1., 'I-S' -"I t. HII\ .
| |
.... ami, ) oilu i nili. i i : i I" I, ih i .,.1. I I'litKptf..) i-s rnluiisl 1 ui ,\.II\ ilsiIiilsiIi..r |
tin lion /
the South I' \ j
oiv .. T'I.I i I III- ll.uk U I i I4| |< .IU till "alil ofI .. iti-.1., 'iiiitn, tii4Util4."iure.1., h. .e.s .. MMMI IIMMI-I It 1 1M I *> HI* I I til 1 I i I i: Wo):
|
I n.il \ > i 'I"| i u II* M-lt* I I : % .".\ i i- "-;lIlah".) lit a "..tru.it ( t
1'1I.
and .tljb.sssi; awl I JMJ iln' ,lii.k > .1.1. < I .'li-I'ljlill,.ui 1 "555.t !.J.. III-t -ihisis,'. ..Hi i i i'' i 11 ""."< i .5 I In." u 'I. .tl! ,IH-II I.. .; Tlu us ui.Iiiug .if the .1'1'111n'- BOTTLED BEER. fi H \ 11 n\r: tt < ni ,, M-I < iti.it

ul.-4ln l U11',10 in I I.r.. ,I.. I.'II'v < l > |1'1" l..' ..IhIul4i' Joiuu.-1.1"* i I Iv rl-' Hi| '>|,,it.. 4 Uiiuuli itil) hats L t S '_-5 t fi n .
-

,
-
-- -

.t gin's' -yr- 4su-- -.5 -
-
a
-
'- F--Of-lMl4eT1IUI
;.f el .: I -..
: - 7-

----..__ __ A- .. -.. (_. TIM l tIll! U! MAhNKTi I l :r,

-111"11'; 1 1 Isi ) ,( : E: XIWS: If ii m' % i'las f I '' ..inirtlnilii'f lt f 5 |(, 0
'a I "lit '.1'!iiU : \ '.a \ \ ,.I S I ii l t l,1' II 1'011'11., ) t't tnrf"nt.II' 4if.i-t) n i(5's'1 llcIt

t 1&,1UUtt&, i u: l) LUi1Cilil.\ \ ( \ S I \11"I 'I, I tl< 'It II a .1! I Mill .' ", '!I..S ?I" j is -'a' .t.ii'', :1.! ) 't'jI. I S I.., r.'HII.: .\'', .hn, 21.1''i' '/. T'Aiicluii! S Sales l lI "I1, < -trui 1 A.1' ',,", i'Mti."I Ml..lllllllM l 1"1.',. l.lltVi l.r ',". In- :,

,Id. n a a. .. .; .liiiint -it' iin'" i I 1"i ; i 1,0, t \ li I .1.1. t n 1,1, d'. .I nfl '" : i I. .1 i i i 1, ( -ii.i. i ,"''\10.1.1' ': r .n/lr' ... VHKM : .
I I III Ihuconntifof \ 1 I I.c. lliI.Ih'i': KNM

'. .1 i \1 t il.i i\: 11"1.; I! nifMiti, I ,S 1 t't| .\(1'1.1.. \y In it-nft) n I ""h.t.! 4:111 K. >l, "I 1 i \ I ii ll/.' ."is *' icil h1N1i >il, ,

I, lli.? I It'< |tIa| ( llll'Mnl ". '1 mil ?nsi\rtl! l t tli A In1 .,'ut* tfi H,!. il<-,i1 \nl.1"1'1"1'!. I I I Iliti, c. I 1..1 : Klnniri':i < "i-ru ;", ",1'11'1'1.:' ., '",, ', l, SI ,'a' I a. t? .
1"\"I'; II 1:1 ii'ji 1'111 M.iliVn !for tliclM-it) ; il. j \hi., il ) ; "' I \ .1.! '. .' I p II.i'J.| .1. 'at',"". nl ..'r!. I'l,i,. 711 I l K ''sil' iItl.kln l t lIl\
: J. : .._ Z' :' .1.1. t"JI. : ,1 nf 1'i'nli1, liatlif"<1 1"1'.t, la''l.t'! "I l Ii I'.ltl' I V" >!,1'I all, tIn, 'IRII.)
:_ i Wol k. ninl are r.'inli' In n>|n>ri ,lot; Itat! j i'i"r? ) 1.1 ? ,i"'a *!ticll.i -. < a.i.l 1 ro..I''. .\11--\1.1111:1 I i i, : I \i-ii.-.l Inc I ii ell on n \ \ ." X <"i1nui,,, .. IiC V.I iti'ilAIAIHNI .:.4s

I. ,111) ib'i, h i Nlo.'iti. \ In Ih,,' I'l'tfll"ii ItI t 11 i I a., mif 5 Mil } .V/ti'i' .111.I ltiu, l"'.
., \ !: \I.;. ( N 1.I.\. HIr. .; !! 1111,1.11, \ tii-\l" Mti.itn: "'1,1 t II. I "' I,l- .' .. "PIIf 1 1I n',. .t.>|hl''". I tad', \1'' ''t I ,. II.,1' l i.HI. 1.1.1..1 I' '.'.1.! M \ .

\ \ : \ .S. .Inn.I n.lj.illl-lii'il lin-i-lllli, I t ,. |il.n'irliHn : .. I I'l'l "-i-IUlM lint ,l. s.i till'\ .itf.. ': Tin- hit'ititi" of lit 1 iiii'i'ltnir, ui'iin I 1 HUH, a L,I' 1 lltiini: ,.. .1) "H. : HBTCPWSO N I i I d. rmiMli I ll Phi l IN ni ,i M i.i I .5' I ha; Ul..
; \ "il 111 ii ,-l, 'Ihni'i, I.Ii j. ff II I.f.-i, iii.li. 5.1"a'1
tin-), 'I lallit"oii I tl
lit1 el 1 l i.
I ,. \ ," 'I' I:. \\ hail: 1,1",, 1".1" I tl It. till'1.Till!' 1 -.. 11,1) with; "i.n H-. lion-. w.ij 1 I | Ihillc l 5 n I > tn.l ,. 'I Ih". Iliil uf Kol'-il -s': w ui n ,.1).1I'lilili'1
i 111 """H.i i ,aionml tin1 t"ii.' I ,
.lIlr i I iiiti.; .lot ,
"P;I \11.11.:' I .l'i. I tilt 'innl' ln| > A-' .i:11"1: In I.r, 1.1'. I Wl'ilil, ; i tin 1 .at linii.tlKi I, ) l r.'' j 1\.0.,4..1.! ] .1.i '| i I .I 5 l 1,1 tlltAi M. I | in"l| who.), -I-'' hi..i) I l.-i-n
\\n t ,
I. '
"1"11.1. '1'.1,. nh.11 l I I\; .|HIMI! '. $ I lihl.1.% t'I..hlu, .tnII"'h.\a I \ ,int I.il.I ;i Tin1) I'lvnlonl, (1.1'. j.ii-iMitc.l, l anItrail ,.) ".whii li mar I 11'1111111), ,, ,1",1" :I N ,10 I titi',, N"tl.iin. t.i| Ur ",w'Ie.$ iiinl.-r iinliiilluii,, ,-t'. ,'ssl ilat-i Is'.
I :
II .1 1'11'I'ull. liilN. I.) Ihinuiluni I ) I'I I'l'l. ,- I'-'l" *-nit I '
.i cr tn't .t
ii-fh' uf
01( 1''I 1 iii.-ui.iiiiK'Mi' :i 1.:( ( ,in..lai.M : f.'t I Intuit., r: tain ( In- alh'i.1-.l ,roMict'* of t Kitli" \l it |It'll.

,. r. *': 'i"-I! I.; I \. Mj .i i--l t a n I ri-i'ilili-nt." l 1'\1",1 l i :2.1 \\iv\ I. i l h j 1.'lr. 1..i"I.? iijdtn ,nn i tl.1 l intttlra 1 ,, I r"1 tin') I .pa'' tiiih tiP uu Wa? } C Li lI'l ;'ilh"iliri'| 101.:1: ln-tit :s'l'l.i'.ii.nn'i': : nl,1. '. |>,l'olil'llf".i.f, III", .(av.l: I full'Ml ..nn.UM. .
t k ,,11 I I II". -.ltl,. ,in in Mil ,. .1 1'111'I all ic I llif im'-'t' i ihui,'' '"","I' 'ia...* \ I 1111..1.: n.r I tii, N i'
l t. ,, Si'i-wtni'v, Tii'ii-iirer uti.l, ciinhli nt Ill tIli lay inlt! iMi'anin i.lilion, In lln1, Ii ''" |1"'I't. hroiiilit Ion In-n ,onVilm, i'iI.ni <
..I i ..11':1'1: I n<>. 11.,1. h'l wih" i Il. | fO! ; II'II..I. ,. I that 1 i.n'l ,laai'ing 'III I | \ :'., UI :-'. iat.t I 'r, I"' I I .."il "itii. s i. wlih H-JV-.i-it? hi i ) i a -

I )Ita''IaI'4. or, \I ; iln-, | I ".a'lhi. In)' i ",lilii* \,''UI''I aim "! ,; mini1.U'' ."iI I'ilahh1 Ilp. '", ", ?, Ih" .- ,,.' ol I tin!, ( '. .nil I in I .i
I laj'I'II I..I'IIII''h" : hiimlinl"l'ioii, ,) t'l'k "'I l-r. .1 I. l h* ''I
I i\ Ilililil.
Ilac aivilnnit. < I | tl ".
'., :,it
J ;. ) li ,II ; ,.1 I l tra't.. r tin' 1 wliiili ini'l with ,nItV.'ll ,'. ,-", |.1., I',) In I Ih," 11"1 I'. l I'liii-Nlln. ,, ;) ,It Mi., A t I n, r.-l I ..It' n InnlKr, .nil,l I". J.'ii s-u'I h tin,
j I. ; ; I IHi-lH Ilin. In.\!I. I 'uiniaailhtaa, j.iml: tta, li i nui* ) .:. It < ;;ji al ("II.i* I II tii' hull, I of f ) : l.i sit -'iel' i'Ion'
: F .1 'll; ,. tin1 I'l'in.ihi,, |."i'iii.iion.: inn! ) ( 5., I i S,1'1". ', I i l ".'. t""' .v l.N (.
1 carli ..if \\-h|,! 1 I. n--1. '|' nlntlt in i il.n" jl: 1!',". linlil i'n', \.I|au liltlp 101'"' Illfltlj 1 j I ,'. iini \ I I .'' Brclant, .ii 5 5' ,l ,nln.' i'ii l'nri.liiiii | -"" I 'ir.'nit I 'inn i t. in ,ih'f,inlt, i.f w h. 'l h il.'. \

j .1 1'"I..j"" i i.I i. : j Im-.llhii'' ,' -M-I| 't'.li.' PinlHn| l I' afll I J .\11"11 I 'I Ml..n-i :. ,1"1.1, I till' 'l.l.'l. ill -l/t-i of t'".111i'V, .1111 .111.' "I, I i i'M, S i n ,...iii it I ; ;i1 t MI f" I I h11., u.-ii- rt-iiiiii.i.i,( | | to pm 11. Tli'roh: -

j \ """ I ."." ::; ., i'. ,.''.,. ',.'.). 1f \ I I ..imiiiiti'' on \I \leitiii'1liii.! | (CuiiUhiAr..iiiiil'Hi. ?! old/ t1iIIS'i.l.a,? '| ,, 1 .li'tut" I.II'I"' .a*' Ih"I I Ili"1; ul' I II"1 I ''i.. n.IS, I i( "n-i-'i| .whl'-h rtllU'l I.I!"'', tl",1, I th.it mm,!I. 'li ,.1 II). ..I.ltatilailt I'l \ '\1( Ill! \ I 'i ii.it.,n,.,' ., '..1 I i. ''I't.:1.11 I I ,fit, : n,.'..ll .i.J7i.loii'i.'l, .11111, t. 'l'.. \ n f.tiiilniili'il, Ii ti hr '.'. i.l'.l.in-,
'
W.IU"" 1 :
: M i : V I I f. I Wni ; I.I';
1' jm'K
\ Ii" S I II .''.' t'l 1 ].., Ia'I'ati .. ; ( '',aatIi, Ia-a- nil A |pl''I' :'i'i'.iik: tin' rliilt north lml, ""II.,1, Il | -0' ( .I'll, .- "1,1 ( "I ,n.,ir, ; nl' Ihi. ti--ii-, .i .| HIIII\| (il'lruili *
---
,",' 'J .ni 4lI ;i. nI ": t'ltminitlci', t Ti.nli-, 1 l''i'iiliii'i'' .... will, ii Hal nlltn.n i li t lie t """ .atlat" a1 I AMi'iMHil! l..ni.l, tnoii'il" I Ih.-il I tin-, li"ulitli I 1'1, I till"'." II I I" ,"lr.I.1.1.1'I IIlsailil |I" I II I I' l's 'ill I 1'. .nnl,, i-i'l.il linn., InI I ilnll ir-. hi'inc,, all

1 .. ..: \ 1'' 1 Ia, ) l.ihorfor ,,'\','la' 0" "" .
I I ? _I .:' I I'' .'II I !I'M-it" ltnl Mliijitia.| ; ( ',11 111 h'"' a'tItia'tt' fti'| '". : ,t..,l l linl.iH t tit.. ;f.i .,''ill Jintlit.' the "S ., .t fill I'\ sii'.I au.i.'ptia'Z| tla,- lilt' .tv Jjfi'Uil 11'1 I ( : I ( iIt Ill i am., IK I *. -Irmlcil.' 'I Hi" ,rii.-. ii .in, 'i.nn I ili-il) \titli
: il.i ihll'nl.\chlHc' IHI Its, I 1.\I// II
:; i* hr. an.l\ I'tnollti-iltini I ( '..ntinittcc a.t" uiii not :a .it'll, iIn tln I'.MVII i ian II I ofi.ll, III in. I'n"i;" I I-"*! ,I',. s"-..il.Il,) I'hniolii'.i ty-tlvc (Ttil< I'd" ) : 't\I,1, .in A M.'irlil, Itl'''. .'on.i'h-f tlili-) in, ofi r} hut I Hi" o'liii'iiof
I '..11.:1\I ',. 11'1 I 'I'In1, I'imilipi, ofriiiilon. II n I >' .i'l'! |>i" ;''.
I *
I .4 1Ni, i" .'II.1t .n ,. 1,' ",| ,"1.1( i'.I. (CiiniinilliT, on I ll.irlx I ''' S ? ) 11111 a .1 .|aiii ohy-uu t JIP! a'ItI. I ]I'.i" v .li'i'il.j | ) h"ii-e. llr \ 111111.,1. l Mi'II .1".11 I..i.ii-,, I I.: )I'.HI lilaz; Ih", l.uf an,' I, '.'ml nf iirtini, Ih"

: :. NiM 1 : .n "r nr, iinil' l ,iiM'anl, ini', ( '.iiMinllli-i- I IHMII.mi' I itrnr) tlm, '0\1 ilnovn. stivti-ln I I11" 'in",in 1 I.I -i'i iii.U./ inotiinn'il,. I Ii.i I' \lie., ) null ",'nl. "-"1111'/1.,11, / on ( fcH.igllHlt.I 1 I :. I lit: ,. 1,1.: .. l I'"."lid ." ,H'i..'| mill,'l1 1,. Ih", ,. ,,. I lisls; : ur tin', sI n-, .
; n' "tear,: I'or, ulii.'h, I 11 tin' 1..1)II" ) 1'1.i: 1.\111'11., ,
11 II.'" .'. i nnkltiK ami ( '''"II.j'l., I '"1' : *'itlf. ('|'"ii. in V.nln"I|v (lint tin' l :; th"/, ''\Iri,', ",1",I'I"1.1 t III..' i.iim1, li.11 1 111".1.11.1',1'1.; I ii I i It: i 5.' rilii-ilaii') whit"; t ttl.. .I. I'. .li.ti|. n p.rciintcil .

h ." "' I: I'. ,. "r. itilitw im I 1111( ,"'Itt"111? I -t t'II'Ij.' | .. ,,111 l ,. unit. !I'' Hilt tniirlil ahc a lilt '' I ''h"" "oar I 1".1! C s'iii l'i.,1 1''. I ,11 11"1, ,nil .1"1.1 I "Ililt-. I the I, |il.iintll'I M"r- I II I'rii'i an.lOllipll.llll
." in'; 'I! :M.'ii I IMI ,. I ,, iii,' :tml, IU II 1\,1",,, i MI i .'". I til I..11.5 W 1.\1,10., I
"' ... < A .'.'N. I r,. ami. 'H.-I! i tlioi-, I I'liininilii'i' < aiiiij' 1 b: \.1ltltltl., .ii illllrli' Iaa-. .l..l ll) t"\'I\ ,II'Tin' / i .' 1..11..111"1, I i,, ,i 111"1.,1 tha.$ 1".1.,1 111"1'\: : :'I.'. 11".1'I M l 111101'!' ''III. I' .illll.ll'I.,, "'*. I ) I lll..ll-l', ll.ll(4..M | ( .
I .. ih-l-1 Ihiri'l ami,, i loth, tn.ikinI.,,,: I.; InU Ill n.."| .\ < i".
.' l> ", ,"ir., fnmM iiiMi>..nr' > In :'|'ijHiinl, ,' fii'in limj I i .jl "t.iti'.l Hint 1"1, ; ," II'" liinlui1'* w.n tin1 I I, i-i'i.i.li'li, : .1 i\l.l (01 '
WIIIII : .
I !'T '. I .ir S ,iniii'hiin-i, lir.l" tini" ill ,In, ) lili1llinl 'till: ,*. I 1. i.5 .l'I., M.'ll, 5' k M.lII uu.: 'ai 'v.l: LlP: :%.
S I M,; ii .'." 11 it. j t In, llnif. U'c h" \ ,a. mil lIt,, tlun- ur S intiin1vti, AlinI'sirmwi I I hail -I. lion "Il.| ".,'.11"; : ". .I It,, ,11.11.1 ) 1"11" I\I! lill"I I: | '".\',ino, .
I II I ', I ii'.l.n.lt, ., with, in" I.) (- |. ".'I II U.I 'A I 1. IMntuil.Ii \ I )I.M.I: :. ,\ MtMiti.V) ) ,
.. II
I l" .1.1.1' i. ilii Vu < ) !1-giti. I t I Cliaiiimni, utin1 IIi" Sin t t'.i", II 5.
'|':ti'i'" nt f pI1..IIII..II..II".llh i ( : | I ,- I in S nun' In i-l 11'1 'I I nil-i'i' : "Ic\'I\'I.'' \ '' a, .1 an. toei'dl' l Mcrclianilisi a ,.
S '. "I.i: 11..1" ) 111:11:, tel 1 or, nn1 : I ,,) 1"'I'li"l, '' \ In-ill", in.-l '. IUI.V, I 1. Wit Ml alI I l't.i-I ; M ) | I'll Al I.'K'A.
I' .. ., I : .I.i I.) .1.,.uI. |Hirlanii' of. 1'Hrli nl' I ilt-.c 1 '..tiiiii, I 'tap.. : n I I'.itl' t lu.t \ r.niu.i.: :unl I lint ".\'i !S S I I'.i.itiiHiIri', Al,I.1111.111' I ,"inl. /1,1-a'- h.1 I' Ili,1 FUluinr \ I I. M l inn,,, 'li..III, I. 1111'11.! ;'.4I.i.1'' I. '"I"1ni .
"
I I" ...10'' NK: I II I ')11.,1).' l i ,S i tml o 5 nay tnkn$ "'-a'aualaati!, ( tu irloi! t I. Iiri, \ ol'ilool', nil U'-i'rllfil' i"I cnti-il, th" oi'iliii.iinv, \\liiili un < I 1",1 Ii,,' lsuIliZ'llIa'lll,, : of '1IIill'I', ,,, \ I I.I.j,I a |"* 'i ill.l 'II \ I- ,"lIi., I'mil \ri )liti'ct,! *>,iii\cot, l *, t ''I 1 Kiij-ini'i-r. ii.: ..,

I. \ I 111'11""UI ronn-iiipntly, I iMiinot; girc '11 I nl.1. l-'xcry ) .5 -.la "."-, I Illilll'l),., I ;11'. I >ll'5tIjla5 t ; il.iinfor, I 'i.nli, I ,.n-lni'', l'nilil"finnl ,
'! : 1111' "I klio-. -.11111", li'itf 1 lll"lllltllli'I \ lit .. lion.Mihilllitn. | 111 1lta1(11'g 111"\" I I.: |I''J..,'

1| (ll'I'IO I.. ,U'III t .II .U 1'1111'. a tllll"h'I'Tin- lurninlili', I I.> HIP Ciiititiliiiii$ .ln' t t.iki'll.IIP. nl'lii. the, klttal. 1: lni.li.iin',I tn-llik.. i ,. !, t.lahniati1' ih'K'l li, ipliul| ".1 I\1.11,1', ) I... I I' I 1.,1,,| :1 i U i ,'.' '. ill.\ .HI.HI." 1'1 ''It' > Hi"N ,, 1m oth"i. Aihln-i.l.t) tllll.I II.'" ofli'l .
1 I., :. n I. ii'litm .Iii.i n-i, ) '.'"'. ''C'I. ," fl"III"1 1'.1111 ,, lln1 iinniiiji ,, .,a' -. li \\ III I inliiI'' ,", I 1.:1! : ;- I'I* 'Hill-1,,. I > Hi\\ n SK.II.H
> ti! 11 I n I,: I',:!!i "<.ul; I. I I-1 L. .iatc_ UKnlij.Hini' IlnA-.."'i.itii.n i Iii !,:U'lc.11.1 ".riiloii-il 1III.II.., I 1"11': ,.|,1| llir. ,1,".i' in ii-lalion: I to ha,' n1 '\11 i,11 |" .1'1"11"1li | ill 1)) o'clock.I ) II, Nn.lli, ,.1.:1| I'.. 1 'I. "ltlUK, '*i' )l.lllll, I II.

.. -n I. I ll.iiin-, 'I.l :a' I tlionuhl I ln-l -' .i W III. "lij .1 I ''i', I llil.lln.k, :.1'tII nol lln-, i.I..u in i nri'i'il, ) to lint,
iilllii'liL'li In'i', \ liit'n-, .'. I
'i ::
MI.Ili : \1.1"1.1"
,
.\ 'II ".' t ii" i Inr n.k : ;i I 1111'I r.I'Ihll 111"1. nll", ''" ; \1:11': 1,111"111' .11\Iill; I I llaiu-i.V.:;:;, I: Is.itnni'' :.

II -' ." ." :*'." '1 1I 1I. ''I"( 1hc. i at l' tliN A...d"II..1! i I. ill 11'- ,, I il.i' can-: !.1! hi'i'otl'lirii..n "I.II, ,,'I." ) i 'H :*111, I HIT. *. uhiili ,n1. that |i'.io.-i--.i "I' in nnil'n,,, 'line. that, I K"1' 1111 iHI" ,. i 'MIII..I., ru.; w i. wm, ,'h.I' ,. llo.inl of )Ili'allli th.it Hot, i I. III" oppor-) ) ,

I 1 :1'1I fioni, HIT tnolhi'i'i,, ul.l) ) "|.iinniiiK, ,, u 1",1, 'lt, ,II..1n I I 17.; 'I''IC', | 11.I.I I. I IIIIH-, iii.nin-nl, fur miking '
.. ....': lli.'i'-n"l| "rt'.ini/iiij', fit tint,, ,i tnliu .\ |.|, : I". I'l'- tm.l.Iwo, l ilinn -ult' .! in 1"1.,. : Ai->-.M.itlln-u-i, I s'Si,: i. i-n-y| inn.Uy -
1. 7-ft.
j I."i.' : ''d'i f.r. wa'.4tt ,.. ,H., ':,, I> ninl -'| | ",' I ISnanl nt' 'rlllt; tlii.t* in I In- lit* nll,.', ii,- 1'1' -nn, ,I iv :ami I"I: :in. N .i* .-l ll.iimllci'iumliv. I -<. In il.it ,K of roi"" I.nt, illllZiIl" in) miiiiiiit 1'. -n ,\11'.I."h! 11111111"\at : )liirttintjIII -. )pi. ,11 l-i,.n,, I'.iiHi" riiinliirl, uf .|11.11.
1:1.;
1 i t,I. .. :.I''1. i jittnl |.;\i'tt Hun' In ln"-ll! ( ) nl', lViii.ti'uaItiiall'thl | 1"1'111.( l hut' u tih, tin'; nlit iinivcr Ilnnolliinit I ) ,, Koinl ami, I Ir"'I' '. Tin' |" 'i-i-il.K' Ihomamli, of 'lilI'o| "' I 1t.\I.. M l 11'I 'iii'i-. W. Int., i'i" <. 1I'h.W 1.,.\ III'''IiII '. runiin.liiiin, ,, ,/ tinappro, l.-liill, ; -,illniini. -

H ,. ., I S ), '" I I lasut thi"'1.,1.| I I'1..11." l -". : .It.1 h't
: ,iii lie ilmiin: ttn ,ic" a' has tin 1 l"-l.' ) I..ll .f'II..I. 1..1 | '14.i' Notv, uinn, I Ihi'l't', I- no inn *
I I' ., .1 m.1 ii I :. ." IM-UIM' I'm iliilifiir Ilii', II-.HII: i nn. li ua I \\ ) I'all .illi.", i.. Iii Ilin Ui'.lno; ,' I' 1.1.n, l" .!a''> .. I I. II.' .
," ,.1-.."-.1 ll 1I!! .'< .u Ilihi .I', the. ;:.i-in-r.il ln.-i'-Uilllr" : lin-l S |l'la'* i
.. il n |\0.11It'. .hit, .Vi. '."' i ili.. In irciiln-| |ii'ni'( a UI.,1'11') \ a 1'.1.1. ** ni ili-iati|' lii'il I Itin1 I" a : 1'u','a ,i' In' f-i I. \l.ii li i l.ru I .\1111",1.1,, | 1 ni", in".I UM Iliil' t ti .-.1 I l'i, li,,'< ,.1 I I'miil'iU'li'ii, ainl\ I lUinkrl-, : iir N..II \1..1110I.*-..I,alii"Il.iiniln,alls, .7.v.,,,, r r.iiiiiaiitI '| ". iciv pi', ")',inl i-ni, ami) wi* .ii".

I I" -I_,, ill'd. "W I'|,.III', '' > I Il. I." timliiifiil% 111.rlIIIIII, or ", rum, CutiMrin' i M I ,".llh'l I IhI: tl innttiliiljihl ...11.1.1., I.iliiini'i i S S.l i ,,"1,11111, \11', "' it i-utiiHiriir? .) ol 1 I ll,.IMM l.s II, lii'.III"1) ,,' 11.,1)l.'l:. I I I'nl- I r-I I'l in, ..1 I Hi.till, |I' II'. l"l.II i ii-.I ,I.: )litiniunv' -. ui'-l lo tin'"" :.i.nli.. .,i iiii'4 ih-, i'dit,| -i-n-i.,

I'I.i,, lit" I' a l. 'illna1. "*!"! |tate i i.:.1 llii'rnttntrj, In 8laI.t, | t ilnlnlaiiifli tit1, in.:"t | : -''''Ihlil .l' *inmlittn.liom'.l, (tin' ttf : "in,, li'il ; ,tin-I i* -.iinlli.| ,, ,\.s4" I I'lilltlnni'uci" ,') Nnrllklll.n, I It! ::.-..'.;''.II-\"h..IIIII.\: I ,of ui iglsiaig ui'II Ihli, initli-r., ( fit \l.a
-.1 I"hih..1 ,
.f. ., nii..cl i ila.' 1"1"1 ) alli-inh'.l: t.i. m.-tli, 1 h* till!.' ;.ilU. 1"1 I'i'ii.--, !I" l.i.' 111't .| I.. ltllM\\' ., llll.l' I II":,II", ,' I"! i"l'iniiiihl", u 'lIl'I| | 51.1| inih", I .
r.: 11..1 !i
",I "I I .. .'t k. Ill-ll, 1. lull" I':ool."!., : "''I'Iitll'| ; | | | 'iii'l Mileul'lrailr, : \\lni.i- .I ilaki: arc ,.1 ,nijili iiinnli.-i-i, .1. .\1,1"1111" I llvin in.Ir/ I"-,, .r".1 Iiililolinn \Iu "ulll. ,rl"1 a lliii-.nl: I'loki', |111|,f fII 'I"s inn. ) 'a '-tall" )Piill. .11''"'. "''l. I Kr: \ -I. ,11I11., It '. 'li.ni. uf two ciiln ; on.- t'-| rcmUfrom
> ,111' .i I""ti. -
1 I. .1.1",ii\I i\. n ; I n ii. 1 1. ,i'l 1. II.'".*. I > '. t') hi.itnl'itn il'* rnli'1. h' iilaiiniiinn: j I ) i-t 1 \Im l U a inlli.nal.* ,.,,: -i-n, .i.li'! ', 'aath!' i I' I lull' Ihn,, ,ir.lrlint, I In5."it,tl I. '\\1\ foot on 'a -('I'us; : ,1".1"11"111, , ntnl .1.1|' |< 1..11,1 l lilil. l Iniillit, 'i. l.in.l-ti.iiii,, \\ I., V.1;*,ilii.'li*. ( I,. ,,, I I...ml.,,) MI or olln-r l-n-alilii'i i, uliriono ,
i'' :S ; .. ..s.'l. | I ,' ll.n-. .ii,1. trliii, I II I ii a' "' h nnl",) al all I lime-I I II 11",1;
i I ii\. i il \III. .N ii'ni'' : ",111 l inljn, l ,'nll.I..I.I", ill *i"iniin.: 1,1: uitlnnil, ii.nin" .1|IM,'nriii, Sim |.1 .1".1|| ,| an in.-ii. liiH-ni, ,, the, | I. 1"1,111 1 I I''I. 1'.11.11', ,. l I oil., .",l". .11"I. I'niiJ..o, : UM, *i.II. tii.ili ,n.inl ur"onl.ioiiiiiii'.a| | )pn.iili .-
,
,\ I .1 i I iln il *! _.in. "I til| "I't 1 .1..11 l'"l "Wl', i I t 1\1"1 nninlii'i-t '.... .|n hai: Innl in-iiliii'. ;11\111, ,\ IsaI"i' Hi". Iha"h." "n ilr.iint, ( h" tlV! 'I'I.I., I .ilom( > hr liinply |p1. ,n'in-,' llnI I 1.1 rmllo ,. I l.iin'ofNoli, i'.u ., I".il.t -.api.' I ',.1.. ) I 11,111', \1..11\ ",rs', I Iir."i : &siiii.n| A I ". *'.- ami an.illiifur I, .lilpi, fnnn, ,

M.I .h h.\( U\N. Va', linjn''" t 11'11111 ntic/ liit-lin-. !1"1 I,01'i I iin iifa |.|i\ .11. I:,in,, finmm1" Ihll'. .\ltli "rtn.lii' I II ',iiiii-i' ',",,,111".0, tlullr- i ;i'ilnr an.,, ) )1"lill, -|i'-'l' I.' Ih,' s-l't, ( ;il: :sit '", Till'.1", ', 11.: .. I l.ii': N.r I'nl,I aI,"', I.11.11'0'I \I",,1\;,., Mi-ir i .U Hr.. iin'i| 'li'il) |iii.irt"fi.. 'Ill" CITWI ilionhl, ,

the 1 .i.h'1 : .| | Tin'1, Liuni.,, in I lln, uriulii", : \ lm;:, lIsa, ,' h. I' 'M.-ii..MI.,, "a.'.1' r "nil .lull ln \l.a
; ..lh'III! tin- :"''I"II'I..llt""III>. nc, > S 'Ui"1 inlilii-i, Ir.ii'lon" i Ilh, in inn, l.o 1 H '" I .I'llc'l 1'1 not t pi-i-iiiiiii-il, tn I inin,, l" 111 now
"i .1 I \ Vii.lil, ( 1 ,II.a. I'm"' !h. ill-!.
Special; 1 t'Jottcet.mU'l \ 'I(,.",IIII., .,u t I I'JnM.K-k: in.. II do In'I.I nl''''t'| Ilii* li.iiul: : "I l '"1"11' 1'1111.. All.-r" u hi. I h, tin1, oi.lln.tmiu.n" ,, "IT.:,1) : ,1'1'11111| 'ii-l.iiii -,in" t 1"111"-1 l I lln', II. Ill II III % '' I II I 1111"1111111.. I lr : | ; tln r.i-. 1 Iasa'l, as .lit lor, 1.iui' or .Inn".

i I'in'II..il.! "".)\li"; in "at.tai.aitz: an in. ,S 'Inlli-r-, .11 (.'It VII In II,.' \1':1.', : "ll), ihi,' Ili'l tun., '. .\11..1'I I I : i lg.uli ,"""-, salt .i ) I I" loiiin. ,ihjil I 'in.* inothi'i, ilnl, ) lln'' Itolteil" ":UI 11"-. llll-l'l-. \., .I.ll/.lt.,n "-.I-Hi. II.,. .l.ii.i l-. ;'.IK l'..5.N I II>..il."l,I li,I.HII'i Ulllli'll, .\ l ciNnl .. u IH-II tho, )Ira-l lilil", i'ippl.u) ill lu Ils.1-

l and of[ Ksils.In it -ItaIt'.a. in,a .nn' Ihl.llh'I'! \\r II.IM', )Imii, Ih"Ihi.1, .Ilial! "|111| kil: !ili Iir liunli' I" thiil:, "u'Iilc.1, In'a, \sail ..1 ., ,",,,1 or.linum-, I f'"li' ; ii .,In. on, iil.rn I 1\...uii sri, -----. --- I\lilniini.' s ,i lI'Miii ... I I'l.' \I I. Wiul' li.H nifi'-il) into 5.i .l' .l'ii.,

: Btplsrc i lira.l.'il klil.,) I ., .'. ,' i .n > l.'il". ItI.I ". .' I
il.i ,that, l..nh.. ...ml ,,- \I.\ il liii.' \ i.nli-r, I alas 1 111"1.11'11 s i if sat: no -s,5" i
i-l I i'l' innt
"iii ,. tliiit: -aa : u'.nl llil' :1.\ .
1,1 I. "i ; IU1MI: 'I HIM I 1111"\I ": I I'nilliiiII : II t Shill U MUM' \NI > IIXIII I linill.Th" .

I A \. it. II. lin'lli"t I, i-ni-i'i-i'llj, I <.1' i.t.t. ..I).. Tor Ih" ..,,1",1 liiiiiiaiiil) it li to I I'liiii'.l '.. ...I.I"I, 1'1 i I Ihi.0 I ,ii-.nlni, {. II.IIIMin I a, l nrnl iliili'ii'li W.H |"i's si |iI.1"il I ,I III, t",,".'Ss. I lllilHI'll .'.i

V- I I' I I 1':0"I 'II. Kl N )1 i 111"1 ) | l tli.it,' Inotr altrlitiini V'III I" |"iill, I'linitniiniiMlioii I l lln.M.irlnil I )a : ), I' i I Hnhi'lti'1') ) at I I Ih"I, I 1.1, a's..II"'II..I., ) )' I I II II I Ii ii U liiil.lll.uMt I '. pnl.I,,, lir .in alua.M) Iiml) jjoinlhailnrs

I II .Ml' .\ )1 I A -I t I ." 1'n.iu, ( lie "-."aIatI' ai.nn 1.1 l'al11,1', loom, ami, mi ".,. win rotiliih'iiil I II I I liniiiliiiiil.', ', M.",", :'". : u lila -h .up) ii/.ori, ihanlou"li -
} I' up | lai. .tin'\ ) ) I ,, ly I I' I r.: I II.IIUHMUII
\ .il, 1'. I in! ; : '"I l I'I I In I" in-" Ifl u.u )Iuhlll' 11'lh. "1.1's.1".1. .I.- .1. 111 iiton| ".Iill. li'I 1. I ii I Its s ii-A

a\ i \9a" I I' .4 1 |1".1 I a I I'.il.il'.ivlinrr i; i f itnriliK I tin' niili.rliinatt', ; : 1.11 \I, nf 'mtrr' I l'i-li-.l| I to I ''.I''il'.1' 1'i.liri-. i ) well I'm, ',ni-ht'il, ) uilhoHla', 'I.il'| 01 I I I I I I l5t5l,5III' I .\.iini.', i '"|iiriiinl U', ''h I.-. \\llli.li, ,. M'i.-4, ami 5 "* sty iippli-turi sa--

\\ I : I l' I 11i to \c .1 'a'sa.I. : i Iranlim: : -
,iiii'iit "a.'a 1111' u..ulniun.l: in -:inll.'iiili.iioil ( I lii-i-l ) loom.,, .ss'.i' j g | 'IIIlIs.|
Hi') I I. N. lli.lrlillu I iia ''> 1"1'* I''iiimniiir.ilioii, 1'ioinlohii. >,- t ning it RIII ,
I A sat .
11I'. .\ AI it. ,l'. at \ |.| .I i s linn., I ",."." I "1 i.'ii. ;
I II.
i :
": ::11I! a lin.it; man Iu l.iKililtn; 01'1 fit 'I'he, Im, 'toi"'* ) ii ,lit .' .ti.iii-" 11' 'i .. 4 1,1111'1'1, "II' II ..u. or a ni'al, intiliih.iir, alIt, at I II In- li 111lii -
I S I II I I'l oh"I", llHin| "11' uTi'hr.l) I''i-. 1'i.ni.li'iiiii.iti.l'.n i ,. I Iiiilill 1 i :
It: ,01 I )1.S I 1'11111 \1' III" \ i r.Mi.i',, .; 'i. I'.UH.HI. '' I II't ';. riilu'i < II. I si.nnl), l'ilafo\
I ,
a iailllif.) I Hi-I \'..ia% 1"'cllll'I'Iin l'i.'I. -mh thingli.inl.1, hi. :ami, u a'I I | 'ni.ili.'ii,, ', !I'. ..nil ail a ) join''ni'il.I'tNMi. ). II liiKh. :ainl, IIlil, "I ,,,.1 i.,- ,i's 1.11., i : I' \ 1"1,111.,111, a,, UM.H, u Mini. on

.. illi tiit.'hiat.I | (.I'n., liu.il, If.1 I hini'l i- In I I'l I'nitfiil, i lli.ii "I lii-i'l.I in'\l I il'iui- (InI. I I. SIMUVN'Oialiomi s
\ I i -i ,t 1..11,1\ i"'H. rn ,, \ II 11,1111.1"1'1 .ijj.iin I IINIII aiiltioiiii-i, wlioh1 ,".n ,. I inn uah-r |I""HI' 'I I' II f I ia' II" '' '. tr "

.1'l l I. i ',1!, ,I in, tin, ,.mil:. li, I., .n" "I.1.a \....; I iinlvi'il, U" "li'inu, In lii! uriti-i-" Tin.;.' nii' .'aahIlllV-iiaI"I' .--in. ot' .!. *. .iasiis'irv', :11,1!l I ) lt ii hi..h It haiAii alnimtam-i', I run-,, l1 .,in, \'l in '1"! "i. -..1... .l2.' ; I' !' i.HiiiM., ',., | '} Sinn1.'i.iiiiiiii.t .
in"' !ii! ,. '- ll, |H "I. ,''I.' .1'1 I I' ,II,. 11.1. ill_* ,sisal, I n i.,5| Ivi. I i. Nil-x ,ni, SI's i. H -i.lliiiui.
I
| I it I 'in I ,.i ,\1\\1"11.-\ $, ala.I ,".r.1 \ii i iI II"I : S h"ullll tolil liitn ill.:ll tin In.11110, tii'il.in-4 M.IIIIii/- \'l-i"ii l.y \\lii.-li, ), ih (Ii:".il'.i in.-l. 'I'lii-1 I'ollou I'I;' : 1"111..1, 1"11111', |.| ".,,1.1',, \ 1.11 II", -.' loon' ,, 111 I Ii' Itii.i K.M-.I: I li:, |I". 'it... i i'i, Sa.'aa NUiii.li* < ii Ills Ihc, .Imp) !ia a inliI'm

I I .'I, III', ,III., 1.1 .IT,". li.irlli, ..I.tt..' I'. M'lii-u-r" nn t tin. li.i>' ilnrHt ..li'.ttiiiti., l .1!I."!k in.iv|' i I, iiitfiitimi ,' (iri'vul' : I'rs'i.'u.l, I WI'' .\ 1.1"1.1 i I .1.11,1) h."'"' Iii,,"' lo .cc 1 half, Ihil, ( I Iii 11 II.-.ON \I 1:11:, n ,i .11, .iin.l,, in HI' .'< I'.i'ii., (I."in.U,, I I.>"Ulllii'hIII ?. ,. I ,'niln.l"I, uf i I'.tiii a It'ioti. iilnirln.

Arrival anil Utpirluie) uf Train1 S \ iin-i, ,\i ,illi.,."i-, )Inn I Ilii-, l'I.II\lllh i.l-im-| ,I" liniiiati I'i.l"-in/, '1. "i'igsui.: I lllini-1.,, I 1.11'1, I ;" "I'| |!( Mm, ",I:|j ""1"/1./ ( ..','. .h", .1. \ linik", I ". I iln-, \I| \.111.1. i \N Illlf. M. l.'llrll,, M.-I.I.I'll.. MI. .| .hi in- i.-pi.l I lutln ran, las' hail at
: : : I 1 imi-i.. ,'i'a', Ii I .il", "' iua,"I. u i.LIU..ii; A r.., S
_: ili''lainl! lli.it In1 w'.H .|"unliri'I Ilni S w'a. I 1,1., ,- llii- .i.1.'.1.1"n In .1ti-t, ) t ttin I" M.illln'U' :% '>. iiml, ) I liii n., ,,,Ii-/, .\1"11-1 I \i-il"il'? a liilhluwii "nilli-il( I III: li-i'lii-. uaa \ i '.'i'),'. ii .'..1. '. ill I liiin.i, u illi I, |iuiii| > u nili-ii in allc'iilimt' -
.iliilllili.nuoml.. .1" I llnik":, li., I In.I'lif ll II I I' Mm/i.' a' '111'' -
Mr.
..ni-illi''' iiii.l\ S \ I In-,, .'H'lni' "d-f ii-i, ,li., \ | !, I I 1"1,1.. 1,1"1 i li.niiin.ii..l ,, .- i'l-ll'
i i -itflilami: .1. a li'iril.ilil, iih'.i nl'i"l.iMiliini 1.1'11.1 .1.11. il.ont, I Ii'li" mill'. n.., Hi ol' Tillani-i': II III iiA I .
i : ; ) ,1.III', l llie'I, ) ,, uilli; a ili-lei, 'niin.ilii.il, Ininakt I ', 'I.. a' '. *\ I.I Uillii'li.N..I .
.h N i\ 1* I"'I.i -.I!. ina-ti: "! lln' unnli In1, I iiiiiniiiiirilint, | ,: : .1 f., ',,, iini'i \ llr SMI -
l .Ii u i I. -in' ii. \III\hl. III. Intuit'' I'ol' Ih,' ii'i'l.iniulii.ii.rr.illin ,, 1. .i.I11 11"1 it hi.-li,, 1.lllh..I".I.I'.I, 14 u ininK 1! nrutililiii"U \.i| \l., 'Ill/I'll. ill. W I. \\ illlfll.II ,. I Ilnr si--t ScsI m-iuhliot'. 1 in } "j.lt-r.
I )
., I'll..111"I ': il tlioinn iilt l.
'i.l' \i : n
il\- : ]"
i I.I I.I. I.I. I. : : .llnl. In t'oti* I tin' ill- I -iivlal| : l.ii-ini-- \1" ,li.ii s i i'I. nml, 11. its t |'iro-iii'iiiii4| nlmy I |li, M.I Hi-till,., II. /" LI". I
> I
v. :I. > 10,1":1,1 t "1"1".1) l \\11. .rlh"I".i"/ 1..1
,1. .
'
i."M M MIL I 111. ; I. in" I. ) .1111" ami, ) hil" i it, -hull!, is.I <. II Mmr- l K I liiniuli' .liy'i i.-ii" of Hi", A.Ii ain--li., iinannonmi'i -,
.I ""I 1 M., 'il.I ,. ))1, liiMcl.nrum. nil.Init I ,,,-,> .\ .-.. : .. I 'l''l'-' '' -au :
I I. t I' n. ,1..01. : \ : S incr" \'n h'I'' 1 in'.r < ,alIn "| on : ,- i I |'.u'aia'i| Ilin., ,ii, )> l| .
..1111I'I 11.1..1011, I I ,',iJ>. ';. ,. HI.. I 11:1'0: I ,1. )1 'S iil-i 1111: nl I Hi -! i Him' onmi. '" "I"II'"llh.II I a'ass., .11 i 1'' il ill at, I Ih"I,, '.nn", ', I linn, III I It! .ii'Iatl. I i .il .' 'II., i.1- S I thai Inriil'lir I that |'ian'r' |
I
l ,
,I >ll. ". Ml. 1 I' l.r.I"/I| : I ina JIM I lilil a I b'a i ii'i-- inn I.)I-I | h. uonlil I v'l.nllinilirai I I11"1'1".) :"' I II I ,\." uaaalaiar.I, | I I lln1oritinam I 'lln-i-i i n \'i'I.. t lido. |.,1\.-,. \ i''lI.at.I''s.I ,, I '' .,5..,, .'' .. U I. Uiill.-li. I
1 ".IM.Ill I III.' II"lh..f" uill a ui-rkly in-l" nl i.l)
I h.iti- m-e i-iii'ii, h loiomhiniilimit ,, inlol.l.{ .'Hi"' II I S. ill I Ii-Hll'l, A I appinin
I. l. .10.1.11., I ; I I' %. *l. !-M'i 1M S u tilt nnI.I' tin1 '"I. tin- ,1.11' :amiI'll r !I..,' I irail, tin- I lliu.t I lime 11,11 ,inI I ", .1111",1 I ,In ,a s "I'"i I a, i.sa., or" ': ild..I."I.| KM- KMi, .
iiiii-lnnitv I lo li'.mHi I .. ,
I:, ni, i I." i ."i ." ,. *!t. :"" I I'. 'I''i. ,i.in,l\ | | | \ illiin, lln-, ami ,ii.lto.-nlr. ; I It I N.h-, I liiihiini I I S, :l-ti. *l lii-.i> ii. I l.lilnU'i I i.l.cl I -.'lssl-U ua'kl'. as'! lirli-.l'| it", 'I ll", I'I'.ii.:, HIulvin
1 .1.,1- i.ni' linn, I ill..' \Ml.- i-ii-.| I'ul.$, ,nrii.ilililiiV" ), ami in, "ll.i1iiliii ,. 1,1".111'| | | n id lin.il,,; ) |"."i-<:"ui'' I ,iriti-il. : l'"oth-| ,-, a'iis't,I '4, : I'alaag-. )1.11 l I'.I' Nnl.l, \\ d '5 I. I I".
lln-y, 11'.II.I"I..r for IhU 'h' U haiil) tiin.'iami ,
'I. illmi-ihil, ii-foini., I II"* 'I I a li'Xiill I InilllilA,, I'.'. i in' c
., ,
I nn" loin"a *
I ,' n a |I. .. ,.1.lml -'tin.\ I U! iiln, .i.1 I 'hili" 1 1 ixlrrimlimit$ lln-i .til."h", i' ua. I l'I'SI',1 I lliii 1 linn1, ,, ,'.: \ ; ), (Ih" oi.l.-r" ( it
I |I', ,>,.!a.. >.|H I I. .111 I I'l ,I.-I, I I.i I .1 Iiiti.. ., I" JII"II. 1 i' |".iiii--l. ln'-l 11.111.1.1 u. 1" 1'1 \n. 1"111'1' ul ," nut, tor, ion.lilnliiiinil, 'ion. \.l-t. |l's' II (llnl.l.itili,, kl. Ill-Kl. |Ia i. I.Ill, : ) I Ih" ,n.ily ast'i') \pi-ni.-.
'., .; u 01", .1.1. .-ml 1.,1 IMIi 1 Scal./. Ih" ''" i'i'i'' iii'i 1..1, ,, t in tin .-r.il.i-\ lit [ .nnl) iiion| lI'.4.| :* lln- into, wai int'olliu s ,I I t'rs'lsl live" ,. t litr ", -'I"'I"'t| 1 n'N. ', I liulllii, A I i'Vir
"I"\II"vl
i "I.1 | 1" i \\'s. ilh ) amiImp"
1'111"0 !trillion I, ami I I Ih"i, lornol, I Ihe knMi.IMIIII.. IJI, I'l- iiiilKiin.nril s} inpalhl/c': u unr ss'ighsu.r, '
i 'I.i I u.! ...a''U"i>* 'ii ,ii, 7 -'r"t.I t. ulii.In| | ; Ill ; avt.iv_ in ln-ri'/.i" ? : 'I Ihi'.1") ) ,lii-il si''. in th" hn.inri,, ami, 1",1.1
I I. I II! I i. l .r t I, ,I.I, ,. M. .l. \ .11 I. I I'>.I"S : 111 I \t 'l, I "I 1..i.1111 I 111"1.. , m 11 .1-\.1"11"11 .. I I' aIiiaiiis'I| ami, ni "" "," I .", A t,5'ata.IIs, I..II.-M|, 11.-h.| n s. i s'as, |hail '-Ilili( llin-.ni-, .." u' ill not he ufloii
i allln'i.iU' aal I' i 1 ivinllpi Milllii-ui, ami, "aisai.ai :! I ) \ I h,. I
lli.il, li.i\i liiijf "I U I. \ hli.
.5" .1 a ..1"I.. I : \tai"- In'ii-, ? Ui a' 11"1'1)! tn.iki' I III" mi, ) .1'' liini'u'-S '_ ,.Irani, an' aiininil,, ,, inli-n--l,' ol'S |1"1' rini.tml '
ilnr.ition.The) ,
li"iii' N'I.. t tin.1 IMI.H. ;11' I l ,, ) I II I Major' ,, I (I'. \MI, M i'sI..i, 5 i. N.i-li. Its 5. a ln'iiW It iMnw.iiAi,, nI1 I ,, .
\\.i-.i\i '
an l ) ,
alit ) ', .
: Iini.f
.il \1ti-.t' I .f fnr "li>.', ,11"11"I lint uill.cak| : I." hilly i." i :-11.,1'/1,1',1 a iiiaiti'il| ) iI"o III tinpu) \ill.II' .11.1'1 \ ill'.| I.l .M.nil, |, ill, I'l.. \\ I I. U sill's h.N..I ,. '
i t
>. Ml S ,'iiiiu-i.l II- '" 'iin., .i.l a'' .1 -< ,::10 ..!"! .M.'I'll.. ..HiM ",I in.in. nilkinu Idl..t" i.M-r, tin') M.ilrl"" S I lln.iilij'l, 1 In-ial'ii-r. I In I tinmi' '.inli' I mi, I .\,1") 'lll.lll, I .n:.in' ,11"1.,11., ..101.1 I th" ).si.iiss'... I u..1.1.101"I i...5,55, "' ".t'I : Mnili.il, I.H-llii-, ,1'II" I, (1.1 nniii', s \tl Si'lillllll,, l sIas III I' MllllMIII.llr ;: : :

I 10!' .UK" I V I I .t'U hi. In.i.l. i"ii -Ia." I Ilinii t ii.rrlil : : II), iiii-iiiln-i Ihnl Iii", I .liri-) I 1111"1" "'., : in Ih" 55 slits1. liuni Ih., Kiiii'l'iinii, I lIr,5'4'.t5.l., U I. U nil., hi.
!I'.u. -M.IM \liIl.I 'ii-l.| \ill "I 1\1"1.1"-,, |, | tni'ti ,".1 nomi'ii- S III.I..llli.l I | 'I""h"| ) i"f S..r *l.i4niilui,, .l.iy. IIN.II, m.l. IIIMiih, ill,, inn, I.'i'.ium-il h.iv: In 'l''l's' .t -

I I I'. \ i'i..it, IK li'l\ l I'll,- ll.'l .V.'lll.Pensacola ; ,ci ttith .IIII! I'i'i-l' ? I II,. nntin' ? |inmli'i-, 111-1'i Ih" in-iil.-i-, nml, t taa t ,. .,'.. 11',1, ha.' |1..1' | "I ilii-, I li'ii.N) s lip, lo' Ihli linn-, ii.-,.- Pi' pi-, ,1- 1"11, I .lohiii'al, t ,. /"", h,.ti .-om'' l io s \au.laiisaa.i, ,, a IHIIhl 5 I 5 MIMH.Ii I '..pianliii'' ,' nfJPIA

1 li-lliivvi, inii'ic I I') : Inili "II 1 (I', -.ii." ,1.1 'ami ", |" r hat t nl \\ i-loin' ami,,, .hilla's', I In
IKii.i.
: 'UH) ,1 dill llni-i- | | | U" t'i. I j ollir Ih" 1,1'1 1.t ([liar, lila I h, '|1"'Ir.' ) ). S ': l ..l... lil.4/i I i.i.VJ, l> I--ii ) : "IIIHA: ): \ fvWhirh
'I'PII .1'1..1 .0 n i j.iiirr I.. \ i ,' Hi" .1"1.i ills (iiI |II .',,, :Ul I, Ht.'r llii.4. <
,'
\ aas.
tin1 III l lm
l hn'k nnl I In inaljutlilll' I..1 I \ ,sa-l an in I Ih," I lnliii.illipal ,, ,- MI.-
anti Atla.1ic Rdlironi; : oino II hl.1 "ul II."' ol'uli, r .l n inn lor, ili-riiiiion. I h>. ,. "I'| .I. 11"\," \ I hail' I'ointiiitti I II ., ,'I I,ninl, h.,,. n.ltninr.l) rtjiiillr, in llii.iii 1 iippoiiilmi'iit, Mil .In.I,, p lisa, sI,, N,11..11 5 l,, .MM, K r' ,'kti'r, 5l'l-3 ale -t-lliii" al 4--! I'i'l' 'I"Nih'litcii'il.

S i aL.i,i 011. i ii .m- null,. IH*!.. ) .?'i l | 'l I\, n jnn'H', mil ln.l "iii'i-l-I )I-'lau'i't'i'y ."th.I".II""II'r, I in 'lion, ami",( i it' 1".1111 1111111, lit" I.. lit- I ) Ilin-nl.' ol II,,' l.i.tri nini-nl., ,, |I.| VIM,, i I In- I'l.in, -liiiti, | ml, \V in: > N .V I'"

i I. '.i in-1 a 11".1'" i. "' .'""SIS J JI \,. ,' I'liltri'lv iin.l I'llu..- tli.it'i'i'. iiiv iaiDfulli I .\ 'I -1\1; :' 1Ia \1-.. ,Ia.n""llo? t ,ill, ."io| I 1'1'' | ''' fur. !I h"1 ilollan )I''r ini"' M I. ,"). ,,,. ,I 1'f. ,, ,0",11.1.llh/ ,, ) II,,' 11'I.r'| Min,,.>r.ui i> l.nnilii,,, r S Ci.. -j.mlil'eeiv tr-

I I. I.,.IiI" I ....\ III- I .'. '..11.I .\ |in L.I I ul in nl.\\ ii'liirni'.l l IuJ.HII -tii-i t I littlals. ", i\i ri'.1 1 \u hum.)i i'il ii.ni'.i'i lmt' h""H ,, I in s lliit I 'i n inilt, ; 5,1' Ih" I'nlli'i I lurul" I'n-l.HII-in I (, ,: IIIIH.H.MM -
1",11 o. I HUM. inln) inlfor ltii.luii.irhi'i
I II an
"n '.1.: j I Ii- 7 I 1'1.11I( 'i, (. a'aa.la. I liiii-' AlaliaiiM ,. .1. *M. .1.) III.ThU | llir ti'iini, 'inriiliom-il' in Haiti! i nnl, I if I lli.il'. I the ,'.h.' I lln-/, .Mi.n'i I ) Mir-HIM, hS"l r- 'n, .iiJ. a a'r a
i i: i 11,1. ..i.. i 1 1' :' ...".aI .* :0111 \ 1111..1 11.11", I ), ttlii.li-, ",.11.1.,1) ,) |"l..I'lat. i | "Iio I Mi-hill li'irtl.MI ., ) 'r, Al.l.in') l"Hi'.ir} : l'.lgisi rli-anii-i, ; innl

i ,i 1.1'"i '.1 i... t t. ,in. i > I." ..'S '. ,. >.I.I..I.| a.; 'HI (Ih.* |irn-M-i'l| ,' 'I.I', | ..-eiia'l, | i',"1"1, I lii-h, I ruinili.in, \1, | |, : | |' ,'i lln,.) tpi'i-nrnni" "f 1111 li'l ami |.m-pi-i) ill "ilII.I'.I..I.I I, < ,, 'I I I In-pi") nil.n, 1.1.1". I I".r \tu---I 1,5,1 IIHII.I, ,l ,linkln'il 11,11., ,II 5', i.I:.l.-l ui.l > -iil.n.ni.. il I, ImillnAI, .. iiIIIH lir-t li.nnl: ii--i iti-n of all -laplnIiml

I .. p.''i i It I. ii'l I H '. '.1! a s l'i i iI |1"lrith..1 I :r.i'l?, -;'""-,'nl- -. |u- 'in-at'l* llvi'inilinli ;IIM-III| | ul II..- I lii.-ri[ : I lloiinn.'M, \\ "-.1.) I \'I'I'I'I..I., I tl.iim-I )In I hal > (pi i.-" I iii-nl, out on a ruck'iillrtl : )""I'lk,1i"- uoikei 5 ''O ilinin 1 ;: I fl Ia, p-i-l" I ll|. il.n It- li.l.llil, :,.'a;. | l >F MillU.in.,, t'.inrl' )IIn inn- his,-.

., "rl. I.'. '" ., *, S In.- > vonl t. hip Ill liii I .\\1"11 (i.ur 1.li..r I 11'11 Its Alli.H, U'.lM Ililill.I .1 I hl'lllllliil.I.HIM, I ..1.Hi 'II i f. lip tic.V (l's ..
I i ,i.i' .1\ .on -. I li-.ilh' :.ivt. in-.iia Hi,, III. l !gl''ut! : ,' w Iaaii'tsligs: ; iii Ihi. M-ilion |I'i ,inli" i hire nr" lour uiik-, I Ii.l-, ih-i,pi) lin-" |

I I" .'a.., M t. I'll., I I.T..i.ni: I l lI. f.rliinin iln' ill'ii\hi, (; rri'| >ilvi'ami '. "|il.iy. Th. I lii-h Miii-lf., I Ml i t'. : I 1.,11,11, ,,," "I an oi.linam'i1, : |' ,*' ,| |{ : foiiml) I'Mrlli-nt ,l..a IsailIg l.unlin. -, I'.11-5 >."il as'. ami,s, I it" 55 5' ila/e.l I ) \li.nliinkln l.NHm.ni.l | BLACKSHERS LIVERY STABLE

lln1 nninl,, ..r Iaaai'r'a,, an.l,,) .| Minn' \\ilil., I..'.
'1. I'.ii I '$ H'lnjr 1,1..u.in I \ I l.i-. II ll.l.kcll, 'a,
I :"'"' a. T.VVx.:: : ."i-iii. il mil ,.la'atiat l.invni: .- :: ? ino -Ir.iim.-r in I','inn, : '...hiu : | nf the ,.nl,, S \r *i \ itiNN \.
; .'iV-': Ii'; *;.t; .i > .." i | : 'lllal i I Ih" atall sit. nil' I the I I11"1'1 II .) /,1 I ni'in". n in ,",1 I i iu 11"11'' ; : .1"10" 1.lr"o.I'"r h K.illn.in.MM. .
nni-i roi
n m-rt. :
.'at, ll-l-I.l: "I iliil ini M'v I tiniike'i ; 'la\i..1) In-ir l.i-l '.ir In-n InIlll'l i ;; ,, a, It.i.'i r I'uin, ( him 'IIJ!,
I i s >
S I |1..1 > c\e \ injf |' > i nin. :
t \ Ihii linn |
4.'a. 1.II.I ,-. | i llnoiili.. ml I -
-., I It : "I'.li '"I I .\ I Id rniimli, '/ imiiUnit" .| Ih,' i : |1"'I.le| ; 1".1.11..." I u W II..I.IIIMIII, A I >. M.--.I-. i :. .1 I 1:1.11: 'k-in-i--v I ru., uf MI.
a l. '. i. )111.1 .1",. \Vli> I iil .1i.l'' -r ,1.-lul'I.,1 t 011111.i i iS \\illl' HI',' i.l ll.llll'lilHf i ( i.I.II. I I'I' ,ami, s.i. ,, I I -, ..1| ." .5,i. at' ." I ri-innnl, a 1., U -, l ri.M.l.: IIti' Hi*
i 'u I 10:11: I I Ia l \ 1,1 : ) ) lor ..ri.ont UK" I iiiuag, 111,1. \IM. air. ii siiir. r M. I I.inn.:i, kr.-p I'oii.l.inll. on h.ilnl, l'.riiir
.u a I s i I.akinrmilnk.' ,, l 1'.1'1.10' 'S uliil(,. .hl"'I'| |. I in 1.1. llufk. I.Jink liy.ir I I.. I-H limn.,'I.'i', amiinn- 111, ,.-" B"I'.II"'h': I l.i.I r"ll: | ), nliiitr) I lln-au-l.-l, In inli-lli-, i*' .in ,in.ik., ,.ni ,lui-i-.nl.HUM' \ni i .-'. Mil.iin, -. 'Issla.Is, i.II. ll >i'r Hi--,
f. ." t I I1,1"11' 111:111. I n.'liail' 's..h..1.Mn .:nl.llii h I ami, h,u m-- )li..i'-i-.. l.n itin -.,
'"', \' : ,: S I'I 1' 1"1 1".1. : t ml id |in a linf, I. at" 'l.mi.l| 'nr
\ S ."'!. 'i. I.'al) ; .* "I-1: 1..n: niUliT" I Il o..t .vim' I in I HID" 11111.:11'a.S .. .1il,1' I lii-li a ""' ;. il..1 iniiinn-i Iliai. :, : .\ i 'in ltiim-4, ai'' imtirc uf. In- 1".III"lh, I lacy ltut' \ mi 11'1".11",1, ,) .M.I l |.l i Inli, "ii,, tin-, ..."..1. .rals' 1 i nni', ." II '* %lsl'.r. Uhii'I.'I, Via I I.Mini11,, __ i i i.sg.'s 1 ami .li'i'M'j. w :a;, oHS lit liiiionihle '

.1,1,,a t h |i-> 7i': .I.| ..": S V..til 'nil 1 I tin- .'li>'ii'li 1.1 l hr. .\.11" i i. iniinil,,,, '-.iin.niy llii-m. 1..1.1. .. I Ilial ih lii-h-nr I I. ina.h-,, ,Mil, M h .1, I I.i a'ii IIIill. saa', S
I I I s
",. S a.1,1, Marinillll, ::Ia" ,1.1I .1'I invi-,l.-.l in | | Inll lass i' ll'lalh/ ? In ilal) alt i I "., ) .'.1.1., ldli.; ., alli-r an ah."in" Mn U ,\ \\ iil.oa. llii-.l.iii. 'U.Via. )'I'i i.rliooil -.
I "a.ai', r .1.1..1... a;:a"a aI. 1" ": ,':ilIla' h..k ti." Ih,- i-iiy, Itno. ,\.I1111) h liIaIUa'* : :.11'. 11'"ludljll. I 11111 Ih" 11111111111-. run nl ry.linci, II.j rlli rlli,>.|ilii-iH., II1', .I.H k line M shah li>i, ami ran-; I'nl
,
in
\ M-nial uiik-) .
tin- nil' ul'it i.II. ., \ ll.l'lsss, l
,| u\ ami, H..II- iai: ", < I U.IMIOHSJ; ; ;ami a ,iiHinlii-r, ii. l'II' l. \ t nkm.
I I.a I".1. UI S /"Z'I .11' l iaas.) iiolhi.' uf I Intro.'lili : MO' i-tinlri-n ulihin) Hailingliilim ) II ." nnl.) s's'li.iil.I ; iliiu-11.) I ii'IIIHIIII-I-. until
i-l-, .iu 1ti i .\1.1" m ni .IIP' 1"1' I "I IH-II-In-h, s I,.11 li.-rn. .", I I Hi"n ,, as's'us'i, ', il ') .M.
I i i in' ," nlai. ..cmli'sr.Ill 'illni'-I, \ Mr.iiiilin' : li.ii .1 ii-"ii" | I 1'11,1'110'1 .. ,
1. I i. W It.l.lnw.ii A l "a. '
i "' I ,nil.th.-- -l.rfrt.HI"[ I.. S : ,1 in all uiilin.im tor tin, JulIet "iu* .: v.At'lrr ,.t's lain -, a kpi-i'i.illt. ( .it.lifin| u hial.
. |I' I ",iki' *''O .." I'-1" --- -. -- [Mii'l. un.l n .' 'IM'.i.-.ah!; |li.r him I .4. |I" innl.H linn' 111, uio i oiim-i ,1wi'h ) ,kin \l .,'' 11 U' ill..1.1 Sq.| l.iiiil. ajii, _. ... *

." 1.1.1". ,:" 1..1 I'S I M HI' 1.1. I.'M'U., I'lil.MS.Thurr "I.I 1."1 lion nf lliv, )I.IIlie |,i'.ith| rllll./.j.| 'S h'III, ;; "","lin.1,1 I oti-r tin in 'In.n himuhhh. I, I hiami. Mn .I'M M h I II In.--. I I.in.'I. :l1"1.' H I I.\VIUuli. I.. I Itsair ,V Co. hate jn-t r"ii-itr.|

.h'' J'I.' '''.1. m-i. l r .t-, ;.1 t'nn' in tin' liUt'irj Inlll-r. :i ill I Ille IH-l )lili"l, hoo'l )hi'sak'ailia' ;amiVnlrul ,,) : -nr.ila.. IIi 55 irS,) I'.i. "i '.U Ki.lunw.nAi, 'o. it
ili'inl.' ilirai1Al.lirin.i.i
-, 1 1 I .-. I. ; "I :il i 1..1 J a no, f "'g""l'ai It t nic I no\v 1"il".I.) a rn- MM .iiiiilniii. M u I.ml., 'i.'i? 'niluppli i.f ,, .'iiin.n, i-ranlii-i i n ..,

*. K.A W, It. Uni ., :S 011"1111'1"l: II JJU'.l'H'' ..|i"li"llii| 1.101 II lim, '1 'ni'iM'il, that lliMl i I \ ) I\.Iil.. Thii I I- I the )luinliliMality Ills" sail, hnmi un, ., MMi _* i l.iimlH, r S ''s. S ..nn.ssiia-i ., null, tin< i'nn. 'k"r>, liii", ii lai.k .-

\\ I:I a r.i.ni" I.a '. 'h."l.)....iiiulYJii'::. ',! '.a,. ill'. ..1.1 ,ul I lie I'X'll I |i'i' ''--' I 111 Ullintilil A i rouili'l liuniuilui'.ri" ,11| I |n-r *ui 1 I..*. anlli..ii/-.n.', ) ss i'inny' | | sun' all.tlin '' ) Hint I h" ",' ilimk in thi pull) (.iil. II" iipli-.i-nli W.I..I."i"l. "I'h'r: il Via, |j -I' r A l.i--! .. U'air I.. .':.17.U I I. U ,nil. h. ) l-.ili-t Mi.ips) ainl,, ) f.inry. ianm.lJOH .

.1. kM.--!**' *:'.0.'N A M-nliini'l'l, I'.trni.ui.ii.l'' I Ili/i-l I l Kiiki- I\.1 a "nitfhlin. I. r Al.il.ani.i Iho), Ino-l Ih" I. ii.'l- .1 I :
' tit -.1 ; 'I Iii' inul-.ll uill pi-i.pli-
-0 | ... .... it la.iuI a i \ \ : } \1..1, /In. ..',* "I li.il mi lion, uf lunnliy' u- nn.i.llaljli %kin Uilll.ini iH'iniiu,, l 11,1| l.in17",, et .-
I 111..11)1 limplv
lp '
. 'I -:' |at. .. : .nil.- i- ulinli : lul' uliu tli.it nil) .) all \,-r,' ,)I"liI,1, uilli tin- ,man 11111111"1 I with) In Ihii parl' usa what' I1., u W ll-.l.HIMn,, A I ...
,. \. .. ---- | | : I Ia. -, ,an,1-alit Unit "- Ihe % I I. .\ l.ilwur.1., I' I.-, *.sa, IMI, 'SII'I'I4. a
5 I." ..,'i.' .. i 'l..irU'luu 5.1'.ill.-- -- ..:. .s.,..1.., S (tVi'! > i-un--ii-iili.'ii., jinirnali-l, .holl 'in-r In \1,1. I tin-), I'ti-i" uu* |1..11..1| | 11..1.11":1') : Ij.inl inoruim-il, thai Hi"M :,' I i'a I"\I In (SIan irlijiinni, uoilil, ) ,a. "ta11-! lIsa- ..'s'klaa imin\1* "'a.saga. iniillimale. hlo tin l.,'>. \\ S aaIaI %Va- rail: I last alt'-nlii.n uf lim. ih-.ii') .

,S I. "..'a 10..11.1 I ::s I..N, I"* ; IH-OII tin- ul"'I-'I.IN\'ul'll, l.a lil't llii- I 1'i-tn.iiulj |.n-i>|i-ui" mil nna.n-i-iaiiv| | .' aiilhnri/ril., I to .lnl 'll.ii.lMii-ll" II.s.li.l.i | IHII, --haul ni-i-ii"; S ; I tin |lks i.i Mauls as H, tar in s ii :i7lW Isst j'.liuuik) Iu the lia't; that n. ant
l I' S i, 111 : II :.fun ;;i' ; ior" Io u| |" a j.i y.ll'alIaP ,S 5 : I If I llnngi. il.ni'l "'Ia..sagsi |l's' I I. \\ lilii-li.,
I I' :. ."-in., .1.1:1., .-llj.Mi *:*' I I : ,.>' I It w: a i.l," t'mnl :n'linj;, but ll l.ikei's'al: ) in.iito 1 iit I ha III.HI) 4ppll.pli.lll-" ) 1"1' ". '"iiiiini.illt, aIl'asiz. lo oni' I'.nlami nit.
.1 .r. l.i IM- | I. ,1.11.. ,
.,. llli.ni a, ,IS .'"$ ..hlh".lllollliI .IIII"I. \ >:,11' .lil.II"'e.1| ." Inhi'llir in ll.i )lalilmhami) (thaiiiilly %kill HI II. IjlllII. \ :
a I. .
. .,1 1'1.."" >t14.a| I a2U .;. .,. .ai'l Ity u 1'10.,1.' ,. I iln vlitoiinniiwriy ilriu I 111 1.1.. Mr, I Cuiil'l., k .a.I a.S I tiau| 1''I'i.I.) ; 'I 1 liii U' Ihl ..Iili,". aa's'i I." 1,0,1., Mn,,, M l iino.1, \|. \ iii.ln.-.i.l. r ll II sii'. I'll.il Im lhi.ll.iufuoik, amllh.ite )
Ir .. HI I noon iinoihi'i, ,* I lionmil. ,
i i- ,iiinnl B..lnl I ) iri'on.ti 5 m I s u. Ii uli* il.h hal ii an- lin'titf all kishs'I') jolt lim, I k 5.l'sii' -
i without "
'. "H. in tlii* ii'iii .11''li"l iliuiuiiliIlli' | I 111"-1.1, Kirk" :a .n|1" .,S :, I 1'\\IIIHI, in..Ii.HI. II..,.u.i I.IJOII".I., ) I Iuinii'l ; ga''a; iu tin- pi-iiixln-.il) pi.n'Hi', i.f .,..1 t 1 liai", In I.,. ) | % |I..i//,' II U ill. i. Uill, t. .-..ItI,1 a. il i- ih.nit iLuuheii ass I Innm,

U .IMaa', .- a.n,. .41 r lui.ral umliii''l "lir |i"jU'| leumina'.it ) *\. al hi. In-l \la-t; niuhl. 'I li-. ,u.Iaiiag.| ,Ami) ji.lgis' ; ,Ironi Ilii-ir "il i"II..II"1 U K'.I.HM., .1 l .,.
J. ,I'. i \ .il :at in kl i.- nl.ir( inuilinxo 1 \ ,: .. ill )h.ii" l-i Ini.nilkiil I .) ''1 1iiliin.i.l.. \V i* me ii-ii-itin ,11,1,11

e; I.IM!. .,.. .C. 1. iiiitv *iI i I l I. inii. ....ililuIu t I'.ini.U'vatl, I 41 "I 1..1"I 1 1. "1.'u .I|1"1.) I ,; _-, : -- .Hiki, Miinu ,.r I tin-in ii .,1.1 hit 'nolii Ih" ."i.li,): .\ ) ilune, IIIIIil %%mi iiu--i.lln--li.-iiri-r, I HUM I l .It l'iH-1., ,in., .1'51 Tin I'l.i ii.-harli'r. .'H.MIIIIH. ril.I nil-iil", ol'inii' ou H til' ami :an- tilling
tiling Iu
;1 a eli-i-t iI'Mtut itieii |I.o ., "1'. ( l.\i.laiatly .nnl lln- -I.,'.. A ill I..-,- a.la' nt.' it. I.i''tslat > '1'1 i: 'i'ii i: % iivriiiv: for a Imili' all u* 'r. : 1".1. 1' siaaa I H..I >II A 'i I li"in lo I the i-iilin- -stI i.l'I Hun nf ,nr
: I I "ur. '
: :' : ,1. ( m air H lil.,' MJIII' to-.i| ) Iin.l\ unoli %, luI.. .li. li I, h.4.Il'.ri' ) I 11.'.. U l.\\ ilia'h. ..lll-.in.. Mi, )h.iiijnt .i-iHiipli-l| I Hi",
; ;; %. : ;.,; : "'a i I''. ii"i 4uur rwl. IIHttiireuwinii' \ ,r.t .iiriiaini-iiU 1 las'ii Ia hinil.: a S I or. ail r* l<..i< 1 1.( laaslallrs-, '111.11..111| | ,'I lln my 1 a) ),".'1 i In al'aii5a.sss..i'" I IS : I" ; |
; .. e; 1'1 in hill, I in in tIes, inlin i.f Hit- i-'uh) linnii"4
: M.It. a: K IM- ,.. .! > ,; ,s..aa) I.1 lit i.l.t'a'a > :
.. I, 13 S l"i'iii t'l" "'. IM-IIIJT I jml:1'*. 'J will: il" -hurl ly, lair eii :iini'li' |"I..i. ll. 1I"I.il'O" wil;i\1, aim- I. Ihi) p'-nili-niinn all "iii,,1) ""-"r I I''oa I.--I l.I It'llh. Knit I'P'4ta lit. *. ill p.nnplili, lot'in. ,iiml, Ihuii* il..nin
I I.
'. ; I ul Innn" % hap IIMAlU. -.
: 5; ..,., a h.1. .:. rt .e.it .lolly" I Mill'k I I >l. I II" aa'assa' iVi-lniiipk.i.' I ii a. in uilli' ai.iltyulio "il'I'1 ; a55lI'4. '
I ta. ," > i i't '.,1$H"ai a> ill < .1 ul"rll S .\ I.D MUM') ri.M.; \\ 4Ul ). ri.inpiiny) : .. I"in-pr. I iHirtt.nk in ihi. line i.flhuHI.

a M..9.rI.. .II.,,',..1" 4z.:4l I:.:. tleel, but (tat ". 'IH in..r..I. .iui !I'| ami,) l"-i' ....'.I.I"; ; ."." ', I l'it-a-i-u. I lt.--|"'''lliillt) 1.1'\1') thall.nl lot* 1'11"1 '. .\. I li'AI'-iol.-ili-'i .1 ,, klun, I,(l..l.r.lrcM'|,' '",,'l.-l.hi.a'.as I'M'ir, I 13-I; ii 11"| i.i-7 III .in.--. ",ni M-I- -anipli'- I llii-11-.f I in uliIn

.. l-k. ;i.l '. .". : Is I.. 4 ';" ta) 0 uIi"tcl Un-i" 'n, *v M II.} nj. t.. l.i. |Mit", 4ii'-I. l lit \ |UI"! : .111-11 "I'' ...I'i..1' ih.iini.tt) inn.iill I | I ) .in i.4saajaaasaa'I.| 'I| .|:.i.u' ,") \I I in. I'MI'I-, ( ll.ip I. I I.I 11. ..--I I l Is.,4. ..tonin I thi. i Hi I Iii'ii'. u .1
S > .11.. .1"1"u" 1''lilI.,1 k, i 5 in. -, tin li-. i ; h.im-ii lit tnnr ..lolimk \\'s. lial.nlr '.
.. .\ ..' umtfrrI uo.tuiwl. I il.-ir |.|"' ii'.imi' iv-ix ill 411 yriii-.1 ; ./IJii-lm'; 3 Ni-ar (h "| | \ I. 1 till 1.5)1| 1 I Itu.ikiil i ) ., I I j. i.fit ;
l I b' ,h. I/.I'f" \ : 1.lt"11 ui-ii- | lilll"I. ,i1111. -" II:a.al nn 'ih" ni;hl, Is': .1'! I 5.ili, > ir ., 4 l irltart, l''"7l li I 17 ,- .ali-t i. li.Hi hnili i- to -I) I Ia

:: W..U t ,,1' A .1"11 r4iiii-it bo rlct.iiui1 uillihunt uf \0111"1") 1 .11".1 i if I U ,"1.,11. : in.ill". lash I \I'h. iin.l ..ll I In- ,I'.Hil' I at hi. po.l' IIIall I 5, tIs'a, sti'l, pi, in- s'l'tall I ii ..s kil..in in oiirnlliti-

I,.II .'. ,1 a .riuiailiimi., .- .- ] S M 111111117.'Hi. : .) \ liniu I. i I I.K b, tin. I.'.'m'yi-r I h I 11i
S .: J.1IW tl. Miurce, uorvan cwiTUpl.irvuiii .1..101.1111 ..s hl"D'nit tru4 vll""II.: ja.IS hour., I
.. ll > j'l-lm II\, I.HI' 'm, |ii' i,
< iu. n. t.
% i\liuoriliuiir: OUcr !
N.woik H-iaM) the i.'n.l.inil u
: a4a'n ..":' I I. : .I M.'ii'l fin 1)1, eli-ar waii-ri.." 'IU 1 >' it.illin ul.) tail nlslirnyiiiini.itl) u.i' .I S 11"1..IIIIII,1 I ) Ilial, I iiii )hl, )li.iu-; I.. i S a.. ,n, tli.rii-IU, II. "SI I I.. ,' uih )

2.;. ;": S(I'.. r..i.:.lv>-.- .... 'f i UDrul14111% i>l'a |I" unl. l-i mi.i.uiiilUy a'saj.a, .. uwll .i. ulai4 l tinnni.I: i ., li-|..>lti I Hie, .Iil'I I I'crrj m hii\i I ilj "'arr> u.ln-iill up I IHIIri.inilinn- u ,In .1. '..11.I'st."". I.. 1"\'A'"i.I I Milt 'I irM-lH ., 11.. l.i I .' I Ik.- | is > ** % % Ii'Li i'stl4a: '11\l
I'.nii .ni I li.t' tiniti
,... .aa4t..1 I"",I.'it .l"-l' ",:.\ J..a' llii-'h41"'I'r 'if it'Iki' .1.. -II.....--t'l III. llnMM>01I, 'Ii la'4aa' l.llll.IVn.aiiilu .'. S |Put intu I U"r".I., <.. I 1101.1 I: I in.I., : \ \.,1.1..1) hi- in >u> h a Inn, I' ls'r" u.1/ Iai", )1..1. ) ,.. ) I' It. iitunili.*'. I'is...,''s b i,it.i. I k 1117 N..t IIn.itt. Ui- aa.s.s- lit.- I.:,i''. | i, ,u.s.l. I l ,, it.
\r i.e. Ii4.ll ) 1,411. I lii.- ;I 1.i, "i.lill X"lllIII lll I Ill'll. -III '. Hul I UII lit l.I '
| ,,
4 5 Ill II 545's Ssi itt
14..l..r.' 1. F.Ia.l. -- .- 1"li. 'u.lii MI.III.el .ss "" '
liiunj'lioiit tin- nlii .,-, .tioiM lh.illr ..
I
S : ;: ; ; I sits h" a.i..1 S's la, 1. \:. 'a' |151. .l''r55a5! 117 N.. I ll M i'4l< ill .ir'i. I I. rr.4t1.a in '.' '
!1 8walhh.a:1; lli'iinTi--i .it I5--II |>|i. %
) I li.i IHIIM| ') I
''. \ i-* \ fir liar ml 'WI 4iju! w.,1 I. hnrifi'.l as. u .ninl.t lilting, l.il -nl
*iil.H N t 1)iUII'I' "o.rll I .* rlt'iiuvrr\ lass oat a's 11\|' ua. i..1I.y .1111. I. I.% lisaala'i, 5, ii..ii. I .*, r.i 11.1- | 4 |.4t
I.. .1. *vi .. :... ., a.' .\ 8 l/Mik taut lor "r".". .it.- 4'""i''lli., | IIM< .1..' Mil I unit I' l', IlltkclllU I -Jt-.4l' > | rl"ir.. 1 1..j"1111 .11 I hI Il.tl.st, I 4ii>ni'tr ju'r, 4'l N.i'i ft i ''a. r las |pr.'' nl | r.ui, II.IMII, ui. 'ii|. t
: \p.. 2 .. ..'a t.: 'I. U Ihiif i it C'lM I 'IM-U ol.) I \ 41'. ." ; l.5s. ass's I ..u sis hilla.. .- m t i- |.s',i. ,1.5I5a. i
!Nil" : t" U nu ,1 "I.IIh. 11jI"I",1 bl"i"-I. .lai"1 l.a. I'.ii 11.14.111, -It I |i .lS | :
.\\ b-11"I "I I',. IU'iu 4 ...", '. I', u I." "fai.t : b4lU. l" 0 .a5e'.w. 1"1 "i ,l.r.,1.. Inn .Iil u.. .. I .I.sat I'cny I .ll.\rum, ihi.I |uari I" .miII i! a nnl) t* I ml .),lssu'u'si| I') ..". ., ,.ll .I.. i.j.t... ailiaa.al I II. ,' 'I 1 I. S 4nu.ii4.. N-.il| |Ia.,. |.-, f\ tii.niit.. .. I., I.4- ill-lit *itu, r,>r .isaaa.h
.4lc i-tiri. .aaai u in fruiu ,
'nlIN & I l.i.-i; II.M k. a-- i. dli ohl ) 5. .. t-i I I i 11i.. l.il I-- I't iM.'UI i
Ir..I'r .1
S .. ui.-.i.ru a wui .I "1' -" "ti, '.". ; .* a .1,1 of > ""ui !la-liv, lbIIMjrl 11.11.luuvruliuit t<. In' lii-M |I" I mi"I ia")' |x-riuii< Mini \.ials't\ In.nuw .11".11.) .. .lo 1..1.,'" I. 1,1., Iaois. _i i M.,il 'i.if.-i.l tu ,' ri >4, Ik-,. II ti IU 4ll II,. u.l.ain,u,., |, .,,ii it 111. sal!
.. N a.'I' t... ;1\1 iialaI iii'-u iii.niiiMtuit I in "Ia.--.- u.iti-r.. II II') m.iiu it uiirim.l-p ) 15. I n-l lli.tl il ii an tilil.' I iltui ', 1 II
.. > ..1.. i ml .., .. ; nf wiwiiu hut> l..h'ru:: ,1",11 a..1 uv. \\4"11 I I. nil ilmul t".ri.h. .1\1\ I mil ton- .as'.llh.I I I:sNl4a I I I. 11"1.1 I I hi". .Ivtuv Unit m KiltuiiiuU l.Vi Iki-.ll i iuit it uu
ql..1 ,
a. ty ..1. ; Im "i.ii' Itwl .-iuill i.-nit-iiilM-r tli.il it onlrti' % ,ol uu. l Ii4nun.il. 11* I ui b I II. ,.4 i t-u-i t liuil-M-iAuir. ll in 'lit mil a
mini : "r'' i 4 k.HI -. ute 1111 1."ll..I.\ II I i ini--, | thai i il ,1,11'4| ukr nun h ) lit II.io "I, sic hId is nirt l.i ui.ili.' iu 1.'1 intfuttK ', ntfI'lltf '
1 .> .j., r .N' \ autait dIY, ?' .I 11.1. III.1 ," \KKi .. .1e nninlii.in.ulli.U: ) .1 Iic '"I I I h",1 I iuIhU iil" 1.,1.1" Oi) It, I isa' It', a l..r4 I,,, us S ha I s.- 5 I IIt y 'a
> .1.1. Mr. E.1! WI41.t.. till. ? M AI'j.8laaat \ -riim.i.iii In ,I In- HolMl I |iiio .. l.t hi. i lasjail I I.-. as.' tsl.s'Iy' I. x.i.l rr $..IdnII 4"& HHIIu : 't'SI'N 51,5'i. I ttl 1> 5 till
;
Uc Mfe itt a
iS'' '' I'' I" / 4t I \ ''i.-i- <. Miy l.al. ,1.1.1 I. UII. ua,5..' II I I'l'.lt.' II .t "Mil, .
uli Ir'.I' I" i" ..II : I' |1-Hl ill, 1".1 i'uiiiuiaml"r\ ,1..1.I I. "i.'- \ < r- .. u in l 5.. a'ks.a ..n N..I--. .1' I a'
4 .k-..u 11' t l.dla2 .1 b,- \luiU su4 Ik. 11"i "'.. ,'iIn ."I \luralilh... I 1"1"' f4101.) ,a. n It ik, I 4.MI4 r-t'tiu. I'l'l 441114 ,li'ti- IH id in-r Ii.C .ui i'. a' nl, u, siII.
.''a K }" I. I Hill 1 furiliir 1..1./, /, I lli-t' 4l.il.llH, I. .0.1 .i i-ul III SI Si .11 ', mil.u.i. .
.-'i-li.' l.i ,< -- --- ) )
'I I r in ia.4aaalb' number* |f d I I I I.. i:. ll'Hl' AII II. H -aliib r. Ki-tiuiil> I-IJ .
', i'tr a ,"I,' 1,0 1"1'111"u -I, t.asil, Is, Iiaa ., at t> 1 1' I li .',.. | l u> ( lur u,*'sal. u' .. tl ft. in.k
i. ,4 ..1.11.'' oulufthitinHi' I) r"II,1: | | in ,1,1,I' I Ii, I li- 1'1') ". } bll''. I iili- 1:41: I r ulu. .Vii I It i- Ia l
.. .4..11' .tI4cIfl tIa' h. iaWah.M4at S and *tt t-i-uciMllv &,nour '1" \1., ; .I..r a ., ;'u I I,. ll J f "Ul $iIt>. .r'as 4 in .iilli > .|
S .II'\\ aWait 1."r. kill\ I'T 1,11\ n-iThii irnuiiK, ; .0" si ni-i I4 1 1 HI: ii. ; I I41.1,1 j'I I,. I i I ,1.ii.- UI as aa .4 ,.. .
ii
..1. .. .\. ii, IT ?" ,i .Ii..II.I. r..I" a.,. ,., Ikiuli.ul *1,1. |5.4 i a,1a.'* llaf f.'l a I i )' .f.i
il .11 |Iaa >
** : : 5
l 4"l >
w. i t V. > .
Ill t \' 1 11..tJ r..r.elli .f. aJaf.1 ur All .4 \' .. .'i.1.O, ,. "I .. \.al't..1| l 'in t4rfi4uin! I lmri.in| | | .. I. l 41 .1.li. i I .11.1.\ 1111') I u 't.u* 4.u.tui u. A.tt, 4 >u 41
S ,itn4 Ucu tbit.Sjujtk .iriul .aailI.Iw. ) CU'441P?".' \\ 11..1 ''I, \ 1.1., .' I",.' !.. I4.IIKI4>I |1.1. ala '1,1., 1,411,1." ,1,1 I St,,., ,-.5 i.S r". lU htelaatks-s, _***| ( il t* ''I| '.i '4ir l-ii u. i

.u..s.4ii ... U."lr..I. ntiiin'"l| uuiH ultmiu S I'tititlii"\ ) I I I. \'tli"I" 4mfew .1! the l.all-t.t. itlicn' Ili.-t *tirr k'-.t| II. .111 I. .1. l I liul. 4 lll..liiir. It I" 1..1. ..1.II 4ini 5'Vt.i.l ;. as..11.I 1."i "II'I"'Ia ahi.. a.. M l.e'i'5'.r l l U'IA i cli ii,.i.lr.jl( .1 '.1 Iii I i.. I I' u' ui l -i.*i In
a.
.pI.I. ..' i < Q" WUI" -..ton'l.ilnltin I i-ic-i, .rv.itn.ii until :I | I. U-K. ,u'.l.' riu Uj lrilKH, ..It un.lviiuiut I as'. t I.. :"-" ,, : ) II" 'a |t .rl. i i II nii|*|. i |t ui'.. Iil. (I'll' '/--r' *all rijM ** < Ill r hat UlI.
"" wmruinrfi i 4. uur |ilitu ., "1"S ln-ltcr. .iUlii.i i-i i'ti..l lo a ". .. ul i-uri "1 I "aa.11s5.paas'u i.ri.u I..I t, 1'1,1"1..1 I' kali' It .rr.5(. I4| %,,i a ,I. I I .ll.ll .:.'s l I I- i III >U' I I' k N I
i> ii.v It. ( hi Iii4.litin I l.a rt.4I', l.i n I lli nit I rtk. ., .. iii.isi'II, Iiial'.. ili "f ,.( r-tirtl.i a uiik li
"> > Ll!! lur. m u.l i. ',.' in I'ur. I 7 saI ,s >'| >vr ui '
tin l"-4tioii i S I..I. v an. n| ,
tin, <|i'U'ii' iit
..i r.. .... 11., .1.I ... ""II : I. "U>- 14 lit (. .Ih.>' turnumj tl"'lleI. ujml.il. ) ) \ .\ awi int.. .II .''j. .. al. M.'l Irt.li 4l, 'I. --- ; w Hi I* ,'ia I'ur, \ t.a-'a..aa, ta-. J ,,lati5ah 'Ii rU.T ti, .a.l I tti ll u< ili.l .. .! I.UUH, tli ii
I I. l 'I. ) b *aa'4.'t.i'm 4 .null iu i'. J" I''.. r..t.. i..lmik.. ., "hll"a"I"i. ) J.I.I'll ft X ii. rat I' .|.|to..I., ..Ila'a.a, .?,. Ii,' b4*>- 4tf sat. is'..a UI4W.II. ,Ill I Ill4l! 'is! lll.Jii
,' JtiW '1'1" wil Mill Ul Issala..
.aa 1I. .
"b \ lulu linnnri "i ) i 1 III I IHII Itt,
,11 .iUn. N5t1'r IIIOIUK r n. .I. 1-.H I I i.: II. $ uill n- |fitir4UI'l. .u it
-.t. : .' 1 a 'be rit a revl I C' .)t .. ... \ 0111. la .. k taI, uri .. ,id Ul. I 114, \ alt lll.4' It'III'.1.1, .111 I i.'. al' d'& w..ulil w ,. II t sit t yl14:
|..g .. I.1 .mall I. 0. .." .( r- in usout. ) s4| .1 I Hi-.MI) "I las. 51 .I ti.Iaty' lal..I. a ) lilt J
----'- tV 'lni > e.l .. '** .. !." Ii ll lilil > sit a' kan. sa I h. 4llartSbl'N. aa ,mill ui.il Hi4l u, fur .. i I h, >L.i.. i Isu
-- 0\|llu 4 h taut .., { ) ., -- j I S Sal. .ufl.liux I. .|II.| ..I|>. .| t,. ill ill.e 1'."". hi' my |ii.j.-iij i usa Hitultnu -. .,, S a, ('isiS rsis LZ I 'a' i. I Illaa.as ,.si|, rl I'i.'aa'' Iliil '4T.I llr-w l|.

I i..,. Win. It.'a4.: .a. ,1 '' a't.ai.4.4i.iat .;. l.ri Ui-s i *'*,'i"i t. ..ukul,, Ua.u wt. I..I"- Ui .I: .. "sI. \ .tlrut).* >. Hii'l" t'l a.I. .<-ul ,...<." ".1.110.. nil b.. il ..in as...1. Ills ,. S itt HIM II". l 1".1| s-si isIs v nielli Ilit's I II |II.| l.l.-| I'. I Ii.i' St 4'Ir,-,.l.a. > "it[ I nu' i-ur ll r C .55)> oi.tii
I.. a liw-I .nnim.L'::' > nll.'i$ .' \ that! urt\tau lut .i .,1 1 ...1 I.r "'r a J.a.:. a .1 a. ..I.h'..'.. lr ,... |,4r.u .awl ". _|..iit l' .11141 ll tllk. l.'l.-, MVIt114.laim ', 5.6, \ ht.aj. Ia,. t*" M .lii.i.' uli.i.t rt fiu
.' all"i bi2llte ,1' .\.4. 'I .KI"4', .. !. t"t$.. .s ''' a ll.lUf .U.r 4 0 l'".al..uaa.e l.ir Ihi I u.aaaz. \.j....,'1 .. .1. ".4lla t,,. u,,, .,.t.pr. 11-In lni.al.'r in> -in.-i-iu I lJ4s k.. I II Iii i-n. K K lUnH:| .,,, l (.OUI. Ill ttU'.ttlll M liii| ll,. I |l r>UI.iui

-a Hi.W. .kl. 4iui .ir.1 ausUt iu l lie toil. I. 'l. M-rrill\ l.nil.linon\ I'aUlol. I'". f. Uo b .,,!,, lul \.- "....,. .,1.I"\ IMII'I.\ i 'ul.ir) in.iLi-. k n.." !la'iaastat K 51, 114,1, ItSI K", V. .s4 ', 4 r'u II5 |.l| J.mll .?_ ,<- I r .t .'' u.i ,ii it, uutl wi-uru
-. "n.J..I..Ilun..1I ,It'll. lIrau.Ilu.! N. ) I lt I ISa" ait'asl'i ui uitl .pi to4k
I.. I j/\ lli-iii 1.1!! inlli"i'- o :;>: ;i iluit Mi- Will\ muil! I .- I tin I, IvMl 1. >U4u. ;.a. il may _'m, Imcud -- -- 'h'I.:1 ) fur. ni'i-l > ,I..,,1.1, ..i.1! 01".i.\ ., | I ui iu t i ui. u.i u. U iu -. irif i rdiHjii
ll I- a S III K.HI 'I % iIhs-2r.
a: ill I..t ,l1!:., ( ...41.. I" al I.itMi. -'' f I Mi ftUail Tu" !Uliu 1'1' .11. } .'"*', I tit 1* Kelt ir.' a slI. t I ..l liol Iu ju, .1| eiifor.vl' hi. ..ll I the mMn-.l tLinj; ;; uu ...).. .".-1/ I., Mr. rMU 1,11. ). .a.'ia-r 4ml\\1'11 l r) ,.n.'r. *V. N. ,..H lik |.> Ia .i. l'i.' nUIrn
; 'utU.I klUiil..iuaii.| I .as.ilaa.'ss, ll.tmllui 4 sIt ill' i ni- -< 1'i.f ui4. bim ai.'ui.r.,
I "' ,.k. I t I.- _- tl it i> U"> 01..1!> iu") iui uumJ. ; ... & l i4lubir.. JU-lly i fl't'inwji.tl ,..\ ill.triiiln4t.'iii: li, L..I.hag ilo\ lift liitftturl iii ,..I, I. ll. I'U-itt....\I I'... neu l I" n ,,i4a I.I I It I .., ..1. .1. t,. 11|,.. I ,, ,, I j jlliliMU '5, i :I* 4 ,i.5, r. 4,'. Ii, ka.'> I' lul. 4riiii.. r. iu Hi.5 .' >m Ira un.l, uk uuiri.b

,i'. I 15 1. hi't:.. ia lU"4'4/i'tl. 'o r'l l" Al a"> rule' !.. i.Ml w I"I) *'' l_l. to'H:..u.'b-1 ..'cnuu m uaI| itiiiniuyoiirr him.I [.lit cry wagon, 'I( hi- ..y>,'it i. fur ) ii.-l.l-| | (f.,, tl,,' |,r.-M4 I'-%ill orik.*, t stt.5.., ia..l L't \>*/ ... j r < .f ib. I I'I'| r Mb' r ..1, ilili >lt.'i I.,
.IauaulI.-I.ialU ( f"'r.It lulu"v *; 5| UI.W.I..IJ |I'1.14,1 Ui ll W.H'** Ib II IIU-- .llul u.l.lllf( ulib
r. .. i.* Hi I -.iitimr.. ial" m Mitt"I I '! .1! UI..M. in-tr: .>t loll*'I *"4| ".. << \
I i I'i _I. _( i,, I I.) .ul.l |1.. ., \.II., ,, 'Jill"'l'i'. no ....;' "I.' 'U' I I'.I-', '"It :1 .I.ltl n...- ntaliviuf the j*&. 'e Iui lin. .: Com'.aii\ ), of I lim Inii4li) .. I, i.fihi. \l' i in iM.4ra"'... Wi.Jiliij, wi IIi )I Iha )\.u loaaa.'lkIsa' ill, $'U'i.iaiiH'l4l|tui.u.Mr N. >IT/i a a Ii.ill run MMMMUM uw ut. fbuiu--vi.r Mill ift, aIi.hNrJas.aala.NaaJ| Mill nit Iu Ita's.st*.u

I %I. \ il''! Is, I ni _I.t.. y.nnl I I."... 'e'.u.""i.. 41! .ri;. l I.- 'Ir'. < mi hi- ("I''II'ru.| l ,, Mli'l ,liiiti .bliss coini.iiuy Mt...-rI'Mtlir, sac i II..- tire ( i. iMrtuii'ul of IVuiai-ula, 5.aoIsa, I ,.ui I '.f Ult'l'OIII; 'I.I. I'l' UlUk* 511'flal .

1. V ,' .". I 1.1", I s.5'i'. I.'bnrs.4. !irSI.i.4IsNtMNa5iItN'. llr.NNn U *J NI ,' VI I II KIM. I 55..
i'.u.' I ..1. a'a i--lfiilli t:. .\4. I a I'i'laa H.I uiitbu.-bl 51. I'nt.iargr 14

.\

-- .. --- --. .- -
-
-- :; : : .. .
J S fr .- -- + .- '
,5' ( : : :
.t..W.
.
.J 5-
"
1o-tt. .-. _e' -
1Ldk. .
rtd < a -,"""-f.:! ._..... .JO' .:

hia... ;;:!{ ., .ll t: ,
_,.... ;1' ..;;u; :I. -_. ,- ,-: _"' l" ) "."-
-'- -.. .- -' -
." ----r---- T-


_
L..


.i. f: r't\\ tf (t ) il.? R. E. TOAL & CO. CONFECTIONERY It1.1! : ",*' 11" ,'. ..'I.. *, ii' \.i 1


.. 1'I'1 i i I v .1" I.. f jt !llJ'! SPILLS j (ouos.} ( \\ ?t !hs i fi.

lift-" |,;|li-i : .. Jt. t !, [ l\ (
(Ill
t g1. \1,111'I I! IN
DCPAR1MEHT. STAPLE ARTICLES.
,
LITERARY! '''i"" "v
;. [ ./ i. ; : 'tV .1.hl..I" t 1 <11 [ ] IL.J01), Foreign and American --

I t J b VtIII ... .1 ,1 I... .... nllr** tyt. in tn thr*.., nnD'Io.n'I...... Go. E I L I
/ / / 11'/: (. ,. ,I. ,,. l I.. i vt, k. in r I* r."i"t.'l t* .mi..
U.t l .. :. I, I" ,. ", .I .., .. iti ,iihttit" I'liu h,..r n.P .. MARBLE and STONE. 'v v.\ .lv .d
.
\ U I II
., I', .. ." .. I i < \ ..1.) nt' K, iit l>> itinll f*.rmif
I ,. < \V II ...>' : ". I ... '
lt tll .. .
| ,., 1 ... if v 'n. I.0111%. '1' *'. .
.. Mull *li. :-- \\ i ," I.i i j"t"mi 1 il(.i l'i. '> >< III i: :'it j
,. I I I" i : I I"" \I. ,Ir" f > G .I\.I'y1. \OUP ASTHMA RRO CHllli I ? -t,, ,u 1'1. ,.|.: ionium..II .!. '.)> I "III ,
:
k .1.I 1o.llut.I.I"\I"t ( \ ,, !I.> i t i IS" ,.ON.** \ MM>> M. 1 t\OI t NTHMfntfrI .MO.NT.MKXTS.MANTLKS I ( ) : "Mit" I t. 'u 11 al"ii- Inn MILL F' !
1. I .. ." iJ M'r ; .. "I t piMI* V \iml > IJIlJCJSClll'I'r.
!.') VV lill'l' )! Ill' .V 11\.1..111,1\ 1 ; 'It H lt. I r tt .l Kill, ...4
.1 t 1 ........ "' \\ill!
., '" l' ". .1| .4 .I! "J H '. III < tj", tI; 'T A" tit : : : \ SI.AIJS.Milt ill. lit: Utl'AM .I.on'" all>i

I I! i. <: I Itl J \) WOo'; 'jr; \ '
.\ 1..11" \ : .* I \tt"! f.-' 1' "..m"t. ,. II" I' ......, ..,.,. '
Iv I M
n i I
I .. .' n--.4 ., j" ..J .. T'._ J. .'.,............"' .. &I.. \ ."-.11)' tho (ttr. .it ;attr.u-tii n* < iiI'l i ::1 ilh. (Oik BII.Ilil: UrllowN

;.. I"li' ''.I.' Ivtllvf! UHMlfji.|*>i.t>ll.Id .
.. .' \ i .. i tin"v 'i t* ik "<; In' 'i ii ii i- l /. ". Marble and Stone Work -- .,, \'i\v. /in1, I ik 1 I I'Jtr.

i |10' 111! H..M iintni I"' ., I 1n I(' E HENS LAY .
,. i, i IK :. .. I. mikf. !11'1'.1..1/\| '! Inti-1 .lit .\H -
f..1.r\.I. .
'" -I' .." I | \ -. XI 01 \.11'I I
i ; I 1. !<> |l., !"IIM h J .i. llilt .
i n > &t : .I"llh.m'.I t .
V ( I ;
( t i i i 1"1"-
\ 1:0': ll'Tif! ,:*:' >., "* Ur*,,11' ) ;, .. I' .. Iii \'.....,. ,........,., ...*t f>mtHILLIARD t' I Palafox
and StreetMil
I t ''II"' .. I'll H il I<*; "l::' ,I'T T roO 'j. t .*t u. .. ... I. ro" ...... I: \ t I. .. 27
'
., .,. i 'i -I n -i IU'P' no'l-l vi iii \* l 1"1111\1\11| : IMI' A i 'it.. t.v &,

I I ,, 'ii-' ,( : ,,111,0.111" -k > ''J110. r xt Ut\ -Mill: I'. l II \,.. 'e .11 \ H xI 1.CH-ou..lu.: .' .

i. "i -"-... tirlilti i In ill < < -"HARYEY: : & Moolley .II..h.l

I f",. ,' i i Ii f', 'Inn ,: i i i- Mlll'iV.I' IllUl' llP| In II"i .. --'-

..i, i.iv i'' <*!t' il. Iwvify. i Itl'i vi KI: ix
.11'i i )
.i n"iv. i i" 'I| .im" 'I I vtiil : S STicllyFirst-Ciissio: }Every; Respect KI' AMI n.\i: 1:1.: I. \. l'I'j\1; : I 111 I I ...
.
I i.'will 1. 'vtlt> /fl'uh'il'' ; II II. Conlrnetors n ncl Builders. ,

\ 1 i. ."tuiir''' "i t' ui' :t'' *u-/ ; X.\ AMI M'IKI.S I'fMI' J'll'K; ''H.111. I I I 01\1"i
hili" I. '., ."l General lBrclIalldiSB

," \ l '. lit,: i/it in.i" u fI.1 I i- -\ .\ \! :-. 'I'Mil--' : '. 1tnII':/ n\NI"|.KIi: > .

n ...1. i i I "uI < \ttttf A < :1. .- Ml cc. II : \H ) ., ....

'. .. I I .II I 'I' Wflfl, : ,1111111",11.11,1:' Ii ..'111.111'1.1'1 :" .\1 .' 111.11111.-. 1'11':1: (111 -.
,
\
111\11 I : '. I J \ i' I .1 MI M \i > i" Mirni: 1:11: i ; Hotel
1 1I. City -I'l I\Mltii: : -I \, "ISI 1'.1.' ( | \" .
I" I i I' ii If; inti r .1111! I mi: lmv.' "i x I 1'11'11. .

I. I I'I"! !> ., "' .11I \\ "" \.v'l.iimiii: : ;tl tlif" f.n.t...i-dlul .i Ini ** |.( lltll XIII'ulll'1' >'it u |. *Ml '''I'''. "I' ( .." ..'..... ..."." I"&:. v 'A. T, A j!'ox B .L n DJTrr" ,

.. ,, n. '. i" .iii-ii'ifvv.' Itio |I.:1': ii.-ar '11,' l H.i'.tt'' Orltl\1 I II i iWood I-. 11'; l.lr.r : '- ". I "" A C.rv.iJ ...- .

lit, '.11",.1 I. .. IId ; i (..,'It"". Illnl llf-til rn| 111kittt, ", 1'1::' .\C ..11. \ Ed Sexau l'. Proprietor. ,.. .. .. .

I !llt'lll' lilllC Kill ;; in- i.K | | d", i -i i I. ,. nl! .."I I'', i 111"11| |1111'111,1.-) | \f < ;
I... ii ,ilia III'> ili-iiili. uII.1! Hi.-n niiiiiiiiiu| 'v t Turtiinii' in :11 i ill of ii.. Uninclicx.I : ( : l'l.t: I \II IUlrv E. J COOKE, Clerk,

\ : i"i ,,11 'Hi ,i .li t I'i 'I. /ptl 1'itn llil1, niI! liinn'n tini>, -\.i-i, ) ( J Jtn ioOlI... \: Xut ion Cooking and Heating Stoves, Grates, Etc.

.' i .1,1 t'i, i : ,. : "'< i tI,. .1,,n'l I.un"huI It i ie. nn' ,hll" !. iin _._ /. '. \ .. .. ..1 I 'in i.. : \\' ( \rll.l'I -tl GOVEHN'l.fENT ST.

I., : 'II l. ,III, ,,II,..1'I '."I ." >:Att tltK |'t-t (,tpiiilv! : Hi-u, I ,1in ..\I.JI.I.l *. 'I.: Illlll: ,I-; IIMSKUiHIhl'V; ; : .\ \; 1'1\ J.llil| \ M '

,, I I.I II I. Mill, lirititiHi'iv, .. ; ', \i,',ulii-t' .it.. vt .. c.J..T1H.o: ; :'II\/r'/ :, 01.' A :N V :-I/-.I:. t. \ > l .1HI: UK 1'1'1'1//li !Mil .XKKPI : :. Ii.I.A-.H \Si| t i.'Mi M.lft

,, ,. h. o. II .' I I. t 'r..1 .J, .._ t'II.\ ; I\MI"< ASH t KIMS'-( '.
_.
I 11 .. ._ -- .I.It
"S"I.L." .. ,i 1 I I. -- -- :N-Xi, "t.X., M.< it\| | .
x ", ,?. .. ..r ., .' rpiiivi,.;il 1" THARP :1.n.I'I.1I'.I11'; it.smruuif*. .*i \ I IM
r. it f..ii, ti I ii, t.iVil1 1. VI L.
old I ..,_ I .. I tlt.l i iI i- I I"I ..I,.. h. I ill fI M: r. 1A'1 ...1'f' Hutchinson & Acosta ,, .-. 1 -'," -

I ,'.mi, l' ,t.' 'I *., it u" i 'tn Hi. il I ilI I," 1',iM' U' RmrJ;: A-" t r''"' ,J I. ",, .. -. I I. II "I MlM, I 1\r,1: I fit.. |1'\\,1\ IKK: "IXliixlH, 1'hl1 Stmk. xxill tw liiiiml! 1'\1'1.1':11' in .ill tin- :iboI'.II'H'" ; .,. ,.i" j jI j

\ "i I..1". ui, ,n I. I .i--li.INf"lrv i ii 1 1I. I --1\\: ''\ ... lit.;, ;;1 CONTRACTOR r.. llf'.lv. l I"'I HI.11 \I.\.w alI! lltUi-l.' til Fiu,1, ; I
: i ..... I It. i l"t, I .
{ I -- --
I.. h ,,,,, I ,. 01 ".,!"". .. ':<>l'iii. ii\iiii i iii- i/\\\ W UTI njL.iNir\ : A 11. Ill M > tHFt'H ; !
i ) ,. ( B'rr: .: F( ) ; :
"L" ,.t.", 1I:1I1""n: i. LIU-if Hi.-, .. I.ir,". .. &:\ .

\i", i | ii I- t .1 i .i i ,in nit ilr inn "r. liirul: ''-i-' of \vli mi tin- I nii'il\ J U j j tm iTl'HE. BT.TILDER H ; A tA MM R iAL :1 \' "\ I- -4 .\\V M, \.1'\1"1':1"1 1 : I. I "VI'AS'N.Itll'HSl. .
,
I I I ,1,1'! I II I 111 "> .
| ; ..M-iti"" Iiitill-1, ,..-.| pi-a-'in ,LI .11- 1'1"11I.1' I Iin 'II; :. ) : 1 | ( hISt 11\1'\ '".
!
: fi 'fIi\ "i.jI U ill I'm., ", .> ,,,1( \II' U.'KIVV: "hi., |. >.
...t. ,, I "Inn" .1..1.I \ in- .. \\n. f t.i-: \n -.
.1" i
'It i > | \
""j i "Hi'. ul.... 'tn! nliutn liU i ,.111111'i in uHI .. \ni. il I. ill Viiul., r1:1'11.1'1:1 .1..11.1. 1.1I' 0
.. ii i n
I l ..1 '. in. lit. I I I.. f .1 .1. III00fllthI'lhl' /IEv.\ Cf\3\ CHF! [ Sl fJMACIHC I. -I" I I- I I. .II. I I. .1.,.1.I'l I \ : .\ I; \SI| I'KU'| || i; t "ii\| | ". N V

.. .. ". | | Irtviim .n'lli-fliml, In.in' 1.1 t t II. ill 1' "tl..Ill, 1111 I I !' \l.ii: : H. 1'11 I II i M 11. isil .
: :! M I Ml UJ: \1.-
f .,,,i ii vilii Ii4l\ > ,IN., III'!Huh P i'i hi* i ,', ,,,' '''''lIt''I'\I': ( )' 1.1 tiniiuv( t.r u
., 1 1v I "tll'lf' !*itmiili.| | *i hph* i I. no. KnMiiiiIHuUny ; ".'"' .. .,..,' "'' .'" , '.V I I .. l ', I I'.l.. .. 1'1'| I.' t T' t I.Perdidu I. ,'j 1: ; I. .11" I '.0 'I ,\\11 i 1111.111\ ,i ,
It. '.' 01'' 11 .:, '. I. :
'J
: I I I
i (nil. II... InM.t' .tk MI I In' liUliiilttii, uliti* .it Hi'. ': . 1"1 I
|in-ci. "I/. I 1/ \ 1/0'1.1: I. '.. .____ _u ___. ._ ___ _._.__ _"_
]I'In' ; who t I. Antlittir'! | likf lii< citial| it, JJYSPEP lh. Planing Mills
H I" '. ,., I'., M. :l"itl.in/ > ... t''i-\\ "' .. I I I'. > H.I,, 'I.h.. '.
"
j Ilii'ivm' 'inM! iniinrianl| i-lnirai'li i d i .ll' _1" ,...... ".. ... .... tl.. 'llr-t,...-. sr ii .....v. I 11 !,
i ot'n r.iillifnl liioli'i-inii, t ,ili'tiiltt,!i-i'.rari'fi | ..' ...., .t. '.- '"11 I"l I VI I'l, I"I I-HI' '. I, I iVII-VNt \I .
'NOI". i /1/:1'.1! \ HI.:III.l .111.1 l rltfiil Jtni'triialitv.' Il 'lunr |I",i-r- NEOTnALI7..HU CO:1DIM.: ,
1 I. .. ...1 ; > .' ft ,"li.i, .. .. .
1.I."o) i i i ir I' f'II' to
\Ii., |1'.1." "i. Ci-liir.. "IIt11I11:1I lit. !* .In- n.-IM ,,-.1110..1 In llii,> In ill!ill in, vI ,nlnrt, .i.,till, ". t' .1 .. i iI ., AHmmbra 1 : t : Saloon.N .

Illl'Wn' ttrtllil l, Illl'. I "fil.l "I.jl"I! iltlr 1 Mi. Fiuiul,' I It.'. h, .'i.i-. '. w" t I 1.1, I' t.f.10.l kiltoi -.* '"" -
.. ill Illi | !
nfiWIl : "cl O '
t Tn Hill' .i/ < lit'! 'InU \ |I" h ill" H'-lilllk' ,III. |I'.h.l...'llllI'l I l': ,illl-ll-f' TII.J '" i"lull \\tilk ,,1':011: !lllii-! 1'111': P.PLI: <: \/v. _. ."_, 1 rcccrNn ,
.... i. ,""> nf I t'lilI'lltlll llflil: Itinp I j. \I ttdliinif' (D'cr. lint il Kmilium* < IIIMll .1,.1 I ,.rft.. I. "II, I t,l. ,.I .. .. \ I I. I .

.t.f .\ ',, nft'iit.( ("hn <. P. tT-lirr., -:IV illi! Ill.."ll Ml. "I'lilllllc' Iit i-- "' '0" "' \V I t "I'.ll, II, ., Ulllil.' .
\ I'l. \ : i : I is .
'> -, tiling, I likf! I'I.! r jllIi'ial | .. h.." ,'" 1:1
.l..I1."nit. l Hifi-li rUf: nlll'-t-r nlto wn' i-iiin'i| tinntIV .. I : ,.1 ,. "I-M ,1 I
i TkE nm.LfiOR! 11m:!>!, Lo r ,..i. r .7f,.
I M.,.I ;ni tin.. lit.) I'llll'1': nf \.I.inn..:i-. | Illlll Ml', /tliltti-i-iilt |1'HI''',' ''''. 110 "' ', I. I ,, ti f l 111:1: :>-l .n t.i'Mi'i.i: : : \ \1111'1.111 :" ; NORTHERN. AND WESTERN PRODUCE(

:-Oil"| vv' i-1''.in' Mll-litirif.: : / S'urlli' I'lm-1: iii.ilkill" ilojfri'C.( 1'lir, two til 1 llri* tin i i *r".11 A '. i i ii I -.1., .j. ..'ji <. :1884."m !II.',inn,, .i' ii "'iu I'.IIH f "ii. it "i. |1'. .i.iini.i ,
1 I"" 1 "- lllTo .\1.1\\\1'1< > II .\ SiC.Kupfrian; | .
lin,,,. .In- .1111"-1.10"| | Tlio f.inil, Ilu'It' 'Inn-lint '|- "|101"1.| (1' : Illi'
win 'i"" ;, |I'I 'I"| ininiii.' "niiiitt.i| ; i I. ) n' .mil i i I imiMnu! J I.STUIIT: : : : ,
t'lirL'tn "tni I itiiuli'. ,' .lain,,.1.) ,tl Iu' i . .. I. :1 ,1'J
Iv ii- .I'v ml, 1/11\11",11".1\1\1'/" : ,, :nil" ti' tv.ti: mlilninli'il the Public - -- -

,t II.'HI .ii, ; .li.l iniii'liiii'iiipiit. '. niul, hi. |itltli-ll| .uilt in :ill'. Cillil'itl.Ihr < -I IA M pac-; > CIlia ;

"ii'lliti,'"miMi"" Kl.'ln'i'" fAI-lliiitf, lit.Hi : '. i iniii-li.il| : .I hl""I'"I'I'! | \ illi"tin, 1UiLI'I.= \

all i lini.iti'': '"' .ii'ii.iiilniin-| uitlililil I I '''''1'1(;' 1I.11..1'.n. vvii- (h"I'IIIIIIII, ;: II,. Cane n Tear : I : .
M.J.FAJJEIA ...-. -.. i iMad.
.,lillli ill IN' l"--t Mll-tP "II.,! !ljmil : 'l.l-l vi-tti' of Ilii' l.ijflilifii: "iiilnii.. :al' ii
,I'lmi'iMi\: : ini' ,t: i'l-' i
..". -u "iliit cm, ,;,<'l.ii.ill.MI.IIIIV | ." \Vui." "I'.IIM. M i-... 1111.1I') ". ".1 u inn nlmil'dl KICIITS or Tin: TOOK.IMU :.

| | | vv lilili 1 I. .o vvfuil'iiiirtt| ;| ,ill". 1I1..III"N'1.J! | ,. mil. hlulih. I LIVKKV SALK "GLOBE HOUSE," 1. Enelio Solomon \\Vona \

in:null-.i' ,Inunit* Htm'li*!*. IMII iiiii' (',,li'i-iin-tl, I..ttiiiiif.. In 1)1) 'it M.i.linn nl t' iluIII. VM.UOAUDINC". i's n V l aso
I II Xillian-1'' "111 i'i' l'i' .,. .la I 1'1"'i.II., ,
1 \ I f.lllli/hd'l/ XV' Itll llil' I It-Mi I Illlltl'ffS I I .-. Iii. |.,iii ul.' I l.kt; inn-1 til' ilunulit 1 : '. \ :I'l.Shi.\r: : IS: .M .I. IIIISi.--'
I : ,1"1
Ii "
,.ni...1| .11"1'.- 1',,,' iv li.ik-Vi-r ill, Ilirm i-IHIII-j'' I '," "I'I ""II"I I : I.II"I." ,Iniiktil. liponjiMiil ., : ; I I ,. 'I. "0' .. .11.. Imported Wines.Liquors .

an.I II..I. I:' V\t' li.ivi-,. -i'1.1mi' ,,'n.. u ; iilin'niiiiii n < tin.. mil.' linn. ., 'niul.' \ r-rt A ,, ""I \ "\> __ .

i mil tin'i'li...mil iinv |n'li lii'tit' lliii'Iinutin !' ;, III 'In II Vnntltr Inan" |hI| nuli'iIn" |.1111101.| | | __ .... ... "OL _A ., -.IMIt M 1.1' II: M. I IS .SdllllSit.I > -
rn E: DAILY'EllquirerSun
iih-lilriit" i>|- I f.HI in:Hiutf' in ili-l.,,lil ,lii.ill I him .1.1 iini 1'I, ,,"Ild. nit n ..iltiitimi. in'tliu ISII; I Slil.St; I \ -IIM: I Fl.I I Ivt.li CIGARS FHENGI f1HLLINEH

".\ lil'lllll.* lit' III./ 11. I llli-H 4tllll' | '' iv m II' n,1'| -.liii limi..) Inn.I In ? 'SULESSING TO MANKIND !

'Hit,.' ill Ilii-, Vi.,IV 1"'I.|> iiiuiiir, ) ,mi..1) 1,1.1, | | | lian.l\ ioiilIii-1-t. '''''..g.) ;" i 11,1'1.11"I, : ill, I t: 'it ,i.iI '. t '( IS-IASI; l.\ IIS II .\Si.: | .\ |l'I"'d.'III'>| | I I ." III.' I 1..llh.1I till, I ItVIVIII.I'; I VIilniiri.lit .. I 1 I I t I : I t .

1 ..' -|...II .Ittiittiil In tin'i' .,lul. Viiitiiiiiiiiit --- 'lii' ';:l'' limn'l"' at, llilt.u-tl. : ( "nlli'jfi', uiul I" h. .,. ..11 ". ." I ", I''' I. I. 'i. r. i "I.! it. viii. IIMiti"ii| ,| iiiiltlh.limn( i ilii ,< ii v iMI 1:1"11': itX .
in i ', i i ni .i.in. l kii"nlitii.t' tinHutiti.'.' __ _
|" | nl. 11,,' Xnti'iii/ ',.III, |, iv < llil' I ..'MitiatNi' .. in. ui'.i, lu.iiiuti In* iniiiiiiiiiilhi. : ,.. ",. "1.,, ,' 10 .I. '.11 I.I II .1 I 11" ,.1., It' II'' UII.. ill till" II' >" | I ( -wilt A .ml 1. lli"< 1.10.10,10'.1! ilu. i r"'rl.r.,|."..I- lit u|10'1'1'< |irni ... 'uiul' |I"i inns".,tnvvb i.. h i. fl i .i N .v 1 .ik I', -. "u
It 11. i. i I. nl"il -. .it : ,- .' ""to |."|. r Ini 1 .. ... .. Itti.iv .
j j11.i .V| ,0101"| |:r, tun', l -. S \ II'I.. KI'nlil \- li. ttr If tli>- Im.t vvlii li ;n.i-IM i iHIDMI
.liilnili'. '' .Li Iti'l-, |H'li.' t-lni-ilimi', liv, :i I'mDun.IMII; : | imn ii in...ii,u. 'iiui ,p ,1.1Hi, HII' '. 1'1"\1'11'. .I in ilit'ir i ml.-, ,, i .i.i ,' | .iiA iti.vi ii vi K.I .
,' ill-i 11.li.HI| ol .....11'.1.). urn n.i- > luliiljt. tt illi .niiif' ILII." nf .(111,1.1 :U {I" US; ; ; IItlU-I. ,Ill., \ -- .I. I' .Ill'l .I-. II I.llilllll, I liVr : I'"'In .- r li.-n. "IIh /. \ 1.II//II.I/! i / mill i "i:
t'AI.'l.'l/ : 1101.- M \I'II.! ? "" ., II I .1.1 ."'I'll It. 10. ..II, tit. .Xl" .iv- h. .1 I i t .1'I l "n I
lllll; .ll'll'. illl'l tllll.1* 11'1,1hI'c: III-VI'I" ."1111111"! -" :an>I I'"i; I in I iitvi-r-ilti-. ultltf I i .ii.." 01"I i 'I I il. i'I I -.iH| |. ill I,,..llilllll.II .. t'.h. It I..l.h.Xot 111 : unit uii \ in: ; I I 1.1 '

tl"l\,, '>,It'll III ( In1 I'lVl-tv lil'illlll.ltn: fH-.ii| |' lillli: m"vt, lili'li iii-liliitlnii-' h,. i- Pulito ,ami Cx|>"ncnf nl 111, ivi-rs. \' I.. 'II till', ..r. ...lit. i. tliiM.MNit XNi| 11:1'.1\1: i I III.: / 1:1'0 I I//.1.
"'. .',, ll. I Hill IK I "' Ill/Ill' ..1t.lllt I.ll.Ii .. ., .
,'t. S'.itli "I'nifiliii.i umil.l tin vvi-H I"t'l ,',.I"llh.' lll-Xf" ,f III' l'h.'I.I I II.. 'IIIiiiii ,. it'l' 1 to< > Ciiptiiiiis. i I i .111,111 il "I'| |1,1. ..i..1 I '
: (1"Ill I | Ii I. il ii i till I l"rro..III" full i i 1' \ i\: : i i:. ni i ht.i.nii'" / i /. /:
.. t .\iii: : .M.I; I'll"i; \\ i III: i (nisi.' .. ii \WII' 1\1.1'1.\ /
1 -\t' I i 'I 1'10' ,I.in I 1' i n.. -KT" .l vi 'n : ""il.-.ll i
"i. "II""< i I.iii-l of. iii'-- -!, -tinn< lull'nili-tl t lii.it In- .limtlilunlv, rIO, < .." ..1..1. .I vt ii-ii I'.il.ilux
.. U.I'U' lif \ 1.1.1.: .. It
'I'M' -IHi.mill.' 'X'l.I | II.Ill 111 'IIIIII.The n MI. ill ,
in--! Ililnu to -....iI,!; tin- luIII."lw', | Ij i itli.in i till-III'"I hi.11-1', ',"lloa\'ill'l h"lll: ll-ll. ill I'Millie.: ; UlSSIIiAst : -, (1 1.,1.1 1 vvl 1'1' I ill ii...I' |.:ii .luu ....1.,1,I Iii. !I in : i : : : : : in I.AIS:. 11.IIa ) ll'I) .,... -J---

t'l ...\H ,.-. In-f.iilliliil, 110\11'1'11.1"1'1 vtli.tl. lilfintt lili* ."..1| 'i. litm 'ii-illt ...it..u .i I'l "I.- ,i.. ill. Mi: ii..i-i: n;' I 1\1:1:11:1:1' I'. ". "I",. N v. I'I.I .:. 'nU.
I > 1'1'\1:11; : ; \i >. Weekly Knquircr' I. II III'. ',.' .\ Ill 11 I I,1'11" I "I UII I"II, l I'III, Hill, .
VV II Ilk; ,. III.-. lunik IHIIIItllO If" 'llll'IIUi.1liy'it '' vv.inml' .litlnkiiiu,, ,limn I Inilttll, ,m.i,, .1 M. I I. V.M.I. t 1i ..i hi-\I .,\, 11, ; .1.I. ,m.,' ,."I.. .m. ,,11,1" I
I
J
.II.
,j .i : I'lut., Muni- 1.10"111111'111111\1'1'" : '. It'll.,111/ n.| i| :S.-vt' llnul; .mil |t.l--mi| '. Illi'. i.hi \ hilI.I .>, vv nil *>|MI| ) .iiitl i 11 ni,,"". nil tii. ii.." 'riii w..k. .1,1' .ii'il i 1".1' 1 1. iii-, '",i|1' 'i u i--"f,::.? '. r.i,' .iii 'ih''.inG. .. .i.ii 1.1. .1.. I I Sill, .ll, P "N I:,.I ,.. tI .

ui'l :I' 1'.'" 11:11.,1.1.;: I Ion' |.a.-.ii:!!" i n- lilt al I 1.1.1 ilt.,Lli-il' In ili'tnltlit.. it Imli, *>..It. ItlltlllU lli>. | .<-... '.11. ..'. uiiil I it.. 'I.| it *. I I 1-1.! \ "it. in nit ilu i-. Nuti i- lit inn. in -i, i .111.11 LEIKAUF11 I I: -ill'','.".'r.i>110"- r..:v.ii.. |-I'i.-i... "ini" |, i".n. |I., I.. ...

J iiI .." 110. I.HUilll-' 'iMVll. ,\ "I'llMlf tiimIn. nuking 1 ; 1'.1' hloll.'lfli, : |irniiiliti'iii' ,, .'I..I I I..int.. t nil "'I IH |I" i v. if. -.nil) I. i II. i- .mil 1 f,.vi i.' ".'.1\ I I. "li. i ,,1,, ,mI. ,
,1' ,1 I ..ni n' ', i,, i i -I}, 11",1 I 'in.l |I" In Xnl( \\1-1 1".0 |t I. .i .mil ih. ., t I II
.I' III \Ii.| | ll-lltl/ tlll'lllllilll-ll| |1"1'11.-1| l-laif in tlie tt ni..101 nt 10-11..1'.. It,, I..I., '! I ..il I II. "I i'... I I ., VI tin, Iviw Forcheimer I in | it 11 |i"I' M h i ii t !

luillv. I". :i 110\1'11.1. I In viitiilv. tn iti' for n "Inn I linn'", ilu' |I".lti.... nt. "LinkI'lttli ,. .\ II .. .1 i UK: si-sun" : 1\II'JItI-oI'\; : : : : .\ !i n., \: 7. :Hit: i: r. ;It riti. i i., i:, .1, .
1,1 I. ,.. TIIK I'.KST I'APKIJft I BlltcllBr "< i I I-. "" "' .It. '11,11,1 ,, .\ II
l till, "'' ''i"\", ...1'"II .lillli' .llltM'l .' ".Mir ul lii. .XhtiiMiliiHi. '. SIII'I] :\ I Ii .
| I II' ,
I I'' .
"" 'H.. ..II. .iin11,,, I t ..ni.'v.. \. vt-iii.| 'r iuI n in.I n.i', XII i l i iI '
., Wll" If "I'lltlv Vi-ill.l till- I'Ill-til. .lllll"Ill'l ; ,til-I 1 hti-iarv vi'iihui. iva- Hn1'iililn I I' ... I I., "MI,. [H.; ,'. .1 I. Hi.. h 1\,1'1"t .'.11. rII 1 1> VI I"II .IN. II Fall'ly I .niitliii, ,' .\.'11,1" |I' t I.i i'I'I ,
I '. itll.ml. with ill.m I II ', ,11. \ I .III!. "t. .Illi. I.I 1" tid I'.l l-lll' .U .i i "i."u i. 1".1'. r.i, i n t,. i itu. j
\ii-vi
trv i n t.> ii-| nfa "hllll..r |'ixinmm' 'O : TIHxn.STRONG'S i u ,11. l i *iin In t.'.iIni ,. I Ih,' ,. .. '.1 I r".I..1 t I 'l'' n I" -. 'liI 1
iv.i vviiit. ,I .uiilim." ..inniI vvl.IcliI. :, ..1 viItiili tt"rit tut. .. li'-iiiiiiiil. Intvt i Hi i I' i t II. ,f.: .In U", .U. > ..in.I-.n, DRY GOODS and GROCEnIES.IIYJ'oI. .\ \II'1'n i I \ii v. I, i i. ..in i .. "by tn.. <1... t,i iI "
,i,: i vj i v u ,,01 i r.i ii i, T l'LOIilDA.IH.VI I 1"t,1, t 'Illi II."I| i, i "il
i I' ,0' j
I 1 ill Ill-ll li-illtf: lltV llf till' !oI'lIlIh. illi.ilil/, a 1 ni..it' ii il nl. |....I.| i.| in" i iInulilv SANATIVE PiLLS i I Vli.lulls I ; \'E .1, -< nl t I.i |,.mil.Ill, i. 1 "i'' "i i i iili

'1'1.,1.,1., ., ".11..1.,1.. -". 1'1..,,. 11.1 Hi-Ilivn lian-lati-il 'tn ....In, '"tiHI 1.1".1'.1.| .... : : .:-:,\ r.ru.m.M( ;j.01'1'01'1t j. HlllH.I I M.I I \l\\ .\\-o\ -XI I.t II :. .. .. ,
U I r tit 'Q< 't ixtryWi ( L ,,llh, P.i: ,
I i. i t '11
l olnintiii. Ini -kl.II' t
1.11"1\1: OI iin- -.iiiilii'iu linvrli-l-. lfllill'Ki'llfi| 'tin In- |I'"' | i.<- FO"" 0"1<1' .... '1/,10141''', i u i ik> ini 111.-In.,UK. tiii.l n i i imi : "

,. t ,1 : 1'1'1:111': ( Il,.livi'li-1, :,ill I'lit. nf llni > '.Ii tri.il. I'i* tin. itiMi,.. .
I : i'
l.'i-i.l'/ U in I Mine la the I. .. I It-U', ." .J ,
I .lllll I 'i".IIII.1 I IMIO' llf Ill'l' luMlL.t ailll i U I'l 11 I ..it ,1 (/o it' .\IIH-II.III, .ilp... n BMtJLIiw Warji, I tit.11" .11"1'i ,.. .i, '' '

it .|.i\v..l i li-l ,,.f-ivlfi'ii 1.1.1..1.; | ." I| ,itHltl tlOl'llllU Illllf, III- ll|1..1' I .1 till" .. .u:;':; ::. ; r.: .::.'.: :.; :"j'.:'. : ::':' CHAS. IT. QUDTA, Pensacola Fla. 1 inn *n' irI' ;: ,., i C'IIII'I\UII'I.\Ilil i : : i > : :: It "! 'Ir".1, I i'MM 1".il. l. '. .:" i..I ..l.i I.
I **>'lrir. *hl t I ivrr u'Uinl, K lit* nm tit* I Illlt 11'1') :. 1
llint-'i : it;> [ 1 urtl :nytliti: Itdiftil; f l- nt,. t'. M Ur lCu.Hl.iM
M lin.ll iu ili. m-iiu.. t in. .1 i ij ..*.. .. .. .n .m. .. >.. -" \1, ; .
I MIII \ > n'llnv '' 1 1J 4 .. .t. .U." t. .. ..r I' Co,. I ivlon and Covcrninont Stoot1. .1'I. ''h,1 mini"t 1 ,
J 1 j viiiilli.tl :Siiilliuii.l..ii.| Mi- n.I .'. .1 i iII .h.. h, ,............11". I...llrBlll" ....... .i".|Mr.r... ...*.. Ir.l.' l 1.1 !'lt.JOHN. '.. :; 0 .. Hi-1"ml' it >.: .11in '
Wi-it. n-ilr.iii.,' |"iniilx ;.no "infirtlif Ill/l' llllllllH.f III* \\11 I. II.V II 1"1"-" ,1, I. a;. 8LI.L4UI.. .. h..C.. ". .Uu. FAMILY GliOCER. I 'hl. I'l.S-U "i'l.\, I 11.\. .' ii ,..11 .iiiittl.i it' i"n -* '11. .i .i ia'
,
|I. i .1. '.i-i, i. .1.1in .f,0" '.

'I lii-v 1.,1.111..11',1.1. innivv; .'iv uiulxi III till', illll-11-ll,, hi. '- !11.! 11- "I I I"w.llih., -in' .1 l ,M.,. ,. ,
ill [ ; ii'l.lll.lf
1.1- "| .
I.I" | .'1.1..hi' "I 'll, ,ii i-
.lii-ti Ilii-v 'IH..f( tinin.iil llirv h.I"I) 1III ..-." .111"1.| | In. .1,1" ,1..01 l lI MARIUAG (. ,, .H/tI t.11.. -. ,I .--"HMIIillil'-Jll-; II' ...1.. ,.I ".'.110.. 1",'"'" .'1., ".,. ;
, .111..1| "V. I'" nr "{{iilli* Imllin.. :' 'IluICvi I \ .11 I '1 ,I. .. .' .! ', .. U .It -il. illl.l I lit: .III. I I' .i i 'in 'S i 1.- ii lii-1, tin.' .iii,I | i n .
| i -
I II. .liiii-lnii, ,:: .i 11 an.lain.ii i ..I |II.| .i ,", ,,,".... .h..h"..' .....'.., I :':,:..",:. ";, ". D"CTOP in. .d" .. 11. .
.j-I .nunxviili tI,,' liltii' I'Vft niulpitlilfll hn w. < Ill-U'lt, I'l. lllllUli.nl. \'lli'I"I, ; t .111.1| IM <|.ill** 'HI ftV' w.it _.! tmT. .*- -.. *>} .. t" ,, ., ..10" .. "I.. Xll-|" l'"''. Hi!,. I. I ,. ..I.. i f tn,, "I.l
Illil. : ulll-ll II"| I-V Illlll.l..l. |I.. II.||.. :( flfl U/UIFTICO 2ix> BACP: HTNrcT, : Tobacco Ho"I'HI \.1.1 > I. .. ,,. n "i.l,..ii.illn. Ih,. ." .1.it,. .it" .
I.! f' tillll nt'hi- ill lllll, llil'V' .llil., \ illit I'nlilii-iit lli-tjri. nl |E".I'. | .' "iml, I n- ''b_._ffnillltn.. "_ 1.,,.. "..riNCiNNAti...u. ....... ,,_OHIO.".._ Cigars, Pipes I'm M".1.| i. H I". i 1 I. 1, I, .' '.r !. ui li .l.t.' tun.. ,.1., I '. x
"In.|u>l" I'm1m I II ( '.ll.lllll--." 'lIi.| | | tt.U. :ll-ii |.. | I < I ..'JMyrtf* 4V.n..tltnilnfiHa, t I uti Alt-t, fnwFREE h. ...'. i-- ,.hi."nit' '. 'V" )1. 'i,. .,11,1 .1".1..1". .: "it imp.. .. .' ,
.. thcCHEAPEST
iii CHEAP as ..III ,. II.I. ll II .llil Ill'l' '- I1 I .. i.i liiml iiiuiiilt' .
I t ) U4 .illitl. iiiiil. iiiiiniii. ; i.vtilln ; | |I" ) 'hi. t. d t "ii" 'mi 1 ,
"ir.ir.il.lv. LT . .. 1'",U 'III I' <., .1. .Il, I. .I'l 'I ll. I I" I i. ml,' i..r .til. "I I n". 'I. ,I .. I
I > n.iiii '. "I'1 Ilii-ir. lilllit1 ' r ,,"1.1 ':.IV. ".I:tlllil- 1111.dli. : ,- 1"1' ( ... Ir.I,1111'1.... I- .i. .b ..r.l. 1,, ..I. '.. t t.r.VllIlli V 'U llJV* "It I I"I .II. ,j. il I .
'I |i noik vt I.kh li.i- ;:iti-n Imn a 1'.1'''''' "ntinlui.iif fir RELIABLE SELF-CURE .i .,in iI.. > t ..1'1 I'. I'.'" I Ifftt. .* ..tiiiiiiti !I'," .., i.ill 110"' .(' .t. ".,lr." i i .. bllMtti .
,, II .." 'IIt'.1 .. .
j lilt. .1""I.i .II'IIII I.. :
A ;{ | .Vim-Hi. |1"u.i.i'" until-1 i.Ili. i. | ,> )tli. in" in ttiviur ,UH iiii i. I.'f] | itlll ltl.i..". inn" n. t i I Iii
: tin. |miilt| llrtilit. .Ilu'in, fur tlu'ttilu, : t .rll ]>r'. rllt..| .I ( HAVANA CIGARS .\-i ."..,1.1)! 4iruu.id 1 atH.iilii, T'. Hi i i'aii '.i nt i..in ulml, ,1 I. t.r v...i 1.1. i in .
"lIi.I"I' III I III' I IlltlI. '10''i| !i ion i l*< -i ,. SHIP MASTERS <- t.IIII: i. it*' 'rlh.1 n it, il .".11'| i 'niliil .". in .iM'< ,:. .ii.. t tli. .,
l i trrr.'Mvf* I ,iii'l, i .iul.i1n.ir. ....111..10..1.| | | .r., inn ill.I ,. /. ii. 1 1 >it ti f"Ul I'h.' Ift *|i.tl- r ." \ >. 1n l .
... 1.1 1 .
"'''1'1. 'tin. (iriKlin lion vi .iIllfllt ,I..". V "* < II .. ,. ?..( /,. .,', ,I .11..1| I. 0" 1t. nt i >nm .mil w i '' |I. i .
( JI,,', lit'luii;; 1.1 nut Mil, It vi.l- ju-l t tWr.llr. 'UI' II.. i i .i i 'J't ,, Palafox Street Opposite City Hall ,1" |10.i .* "" 'fit ....I''I'llIl. .". -. -...,i., ,111. i i .l t .1.1 ., iII
I .' In-Ill, 11 II tillVt.ll nl |1':1: n.1.II' ".' M (,H. X* MIU A tO Lou >'>... ..... I'. 11'" ..I.., t. ." Ilu' 't ..I If' "i.I".II.> ;4Ut ill! I I.. 1,1 ,,,, I,. I I 'll'Ml'.l ,I. "I. ,'Il"
tl.i-ii I I I ,,.Iu.| till ,
uvv lI'I".lilll vviiv. ur II. vuritinvvi'il.l .1'1' I'', : I ,
) l 'i'i. I Invvtiitr. nvit In- .tilii. t tI 1:1.1'.1.: .vn 1'1.\1.1' is:. xn 1'l'It I' t: ..... I" .I. .1 I til.' l ..h. Ul' '1.1 I ,I" .. "
'- K'I..li-.illi. .1.1111. i-.nl| rui."in. will ii',1 It a nlialtjl l> .'-r it.t I'j: ..nil( I. "..r"" .' -in. "., itil.
| | 4.ntlii I .alii i-Hi.-in.i-i ..." """',1.01.1' ninli i n 1 : nlu' '.ilu. nuriu ,i Hi ll 'i i : li.. .
,li,1. .ill lint tin- ,!, ; HI I'.lIS: !I' '':'. 'Iill ; ; 1
1 .11i,1.1 gr.iii.1'niulliir b I 'II r .I'.C I \ .. .hil,' i'l, *'. fll'i. 'I .
i !
"i-iiiiii.in an.) ilif vtmk it.i'lf,, i. n" .. ...... .... i 'I" 1'1
U.'r. .
vvli.. in-.iilv. .oo.J4. J. MARTINI I .iv feinilv 1 1 taiilift iti .i'i".1. ittli I I" .. < i. .It .i, lit', 111|. .
tin.lii-il! lop.' .
-u ) : .
. .....,.._. ...._. .
ni/i'.l. .mi.-.f tin-lil-l" ol ;il. l.in.1 nIllit .. .. r....._ ......... .... .'"I.. 'I. ,..,. ., I.k vt'r> ttjir i.t t-'. .1.11" it.I I''.. .. .1. ,. .tl< nil ,l.i, \i. .n .' i. 11 ,
r:.u t 11.1, |.llv'iiin.i; f. ini'l \\ i ul In |iltMnii I'll.ll-li: Un.fiiii ''!' tin'/ !n-i.it,, '.lIh '" ,,'....... .... ... 1..1 I, ,, .' ". 'U I I" mil,'' in ill. ii. [i-i l i".I It'n: Hi- 11.i .i" t.r', ... .. t I'/.

intuit" wiili a. unit li It,>! fi'iin- ; ; i iIII. :""::: i 't :;: -.r:::':'. .,,::;-'. } ".urii....., 1.1 :- II.UIMJIII JOB OFFICEXM '' i i ul I-- k ..ibt 1.1 M! | ,'J I .1 i .1 I .. Pi >- .i I .,1 f r l'u.,1,1., |.. \ '?
iniiiii
: ll't II .1 Mfll-klliltt,, II I I'lll.'l, I lI .......... ,..*.....1.br t ,lu.l.Dtf b. ..I.".I.Ijut .. .u..' I;. ..u lm.f l I') ..| | b lintit.-tbot li i "JII.u,1! III* ltU4I <.tM. 1,111 I I..I -
jtii, .mi-ill u. tiniuii.| .lulling. i : uml,11 tig ; ; .. itk. ,..,_ I.wn S. .11, ,' ." ., it n a," I**< 4llu'* /'- /< ( I.
I lht S.'itli; \III'Ii..t," 11"1\: .1,1, .tint 01''. .. .. ,. PATENTSVN ,0 Miin: :. i: ,i--:
n '" I HII | | t* l -.a lOt .. bi .
1 u b i i .1 u 'u.ullilt. '
n.iv "limn.' Ini limit r It all tin Ii.i.l. .." ". .. ., .. COXFIXTIOMlll.I'.l'.ll" I : 'I. i '
) .M. 1.1 XM \ : : IIMI- .. :, .
i iP
I. 1"iUtli..I.. inI ttitlim ,ili i tl. .uvi'ar. .nfit '.i ,,'"i U,lutMm. U i*. Ib.1 1 tlbi1b'> '",. .,-..* l'I.I'Itl'1 \.1. J-.f .rol.ihl.. f'.I. J'.l
..",.1.1110,1 1\ 111..11111'.. 1111,1 .... t. 11 ID' .'110" .. I. f .' ,1- ,. t.i th '..'
1.1" 1 -I A >M ii TiPtr AHtnirAV lr..rii.: | .ill. /" IL. 'i
: i th.
.h.h.hhl'.IIIII..II. :a. i t .. M ulW" } lli.il ki-i't Hitaii.I II-MII| ,.1'| la.liUuiXiiiii Th. l'' ,, .. .. n o.'..iV ,... .. .' .....h'.. t.T Itu* | ltiU.l MjU'itw ... "..... \ :M AllliilIIMI l'ii>li. .ll'uiI't 11:1.. ,: -I I'I\ \ / ; i r Suijr" \'uo.\ -. .11'. ..1 ,1Maritime .
; tin-1.u in.i' 1011 nl ilic I nii.-.l-.1. ,.u..-1. "iI i-, ",'.. .. . r.. ...."" ... Ut.riuiui*, ..... >l..Ji4 tkaikft. ....... t r it I iif .f il. I ',-., a."I.f'i .1W4.i. .
, vvilli it. .." 1I1I1"'I.d"III| | ; 'I' |ulifter '> i ,. : t Irt-n- Thtitf r ... ."..I'll, kr. rl..i .* .
li- I lFancy f
I .tilIliiiui, "hid. i. niu-iil.' ( In iii"-t v .iln- .nI, ,.. .. "**: ft4t4wruattir. .tu.bMl.:: ;'V A44* ut: B.= \1.1 U l\ Cll.l.: Ill MI-. j.i.l uli. '
t .in.li
I""a''tin1 tvuil-l-vvi-f ni' tti'il'lWf.llV. .ll'li/ I H Uithi*' > 'TfNrivit AM Mill 4V th*. lrtv.i !_. .IK| V" i tan > un" l. .! +i\aui\
I i VI > l.. i \101111 mi tin- -,.I'J'' ", |I. |III tk t l...ly ttnultuwtl Miiiidc IMIH r yMr, h..I;| iu< ul .ivu in /:. ...- Surveys.Illi .
01 f"
I' !oJ. I : I En II : )IK; Minii 1'0" "
:
'. lllll Itvlkl.l UII VVItll tllillllt, ;! .., ". i I l I.n "IM 1'. is.tin iiiii\ t> ". "i|1'1".1| ; xiim- HARRIS REMEDY CO.IIF'CH'UIISU!: Uitki. ft"jf*. >.|ttvmli i.vvini I'Ho roeruvintf"pr <.",.*>*MoirHlltt".t int* :... 4M n. tit.I. rit .. ( a lit I.Wo;, I rruilsFancy & t t 1..1..1..'. ,

uu.I.in I tin.. |I.i. luitnl'. 1 Ilu;' lulIl".I'| 'll'r Iii I',"ll-ll.. l.lit 1t",1, II.,, |I... Mil",., "n..U,,it.1.. liT. MO. nit w h' itf* A.tln_ Ml.\\. .to.. fH. ifcktirit? :\ : ;.\ I'', V-ir I':." cur- .. 1'.1. t. .1 I irt ,,!.>., fUtti '1 I''.!"i ii .1. C -.1 1 .nt i r
.
UOum .
.. ..... .. ... ......,. li .
ill : "' ''" I )0 \ "' ArticlcNJiud > I 1. t til l.ll, X\ -III ti > .
I I7 Hi' | : I l.
!I uUml tin-in "". vvi.rt-"intoul. vvitlitlieir :I1 tun i iti'n, i l tit m" t tufiiiai ; ..It ,,,..Ia.'J. ... :-c.o I'1... ;c.o r. -- .r \ six ) 1 l >. ,, lr 1 1.. hi."1 ">i. \. .,i. P t-'n ;' .1..1..
.in.l. 1".LUl 1"\1" i- i l,i i
t .'U II. tni'ti AIII* nt ilu* in. "t j.I'd j. Other l ii.\\U-t: tun.. it. liar-. i ."i t.,. i t I'" ,t i, '
'I' .
J :ui-ntli, 'uit'u ill tin' Am. .11. .in !1"1> i n VIGOROUS HEALTHr: : .".MtN All ( iuotls \1, t. ,. .i i i. i ,. u ,

It u'... In ili.-rt' iiiii'li', unking;': uj.i. \\.1.1 II III.. !jllf..-lll Illlll.. |11| ,. n ,,l 1 ,'. 11111 i I I:. ,1..t.tll.U.I.| || \. i .1. '1 ,.,. ." .. ., .' I.
I I I..' I' "I." U .. H. KuouU.
.'ttiif of iM'ai.-ju.l. U-4iitv iltt all -1.1.. ill1 "..h1I1:1"t| y Pit OF'. .: : ut- in *. to lu' Found in : \ "-i i 1.1. i 1\. .
. J I ...""i '" Z C -Bl.. Survnor.MRS. .
, l.ivi-,1. lit I.H.L at in ill:u r,.il.llrdt/ l I..v WI I *"V"ri.: '::: ? nSWD 1:1: -I :"" I' t I V "I IIt t 1'1 HI-IK lit I I tKVVIt. tl. 2' ..,1 ,. I! ,, '
1 / \
:
tlllki. l lii'lttllii-Ii., .IH-I .1I HARRIS' \
i iiniiiiiiMi. ...... .
HID ,,-j-i.li- Ui.uu .u.MMI. "- I "'" .T. Knowles Bros. \ .
; all -- >
i 'a"-a --
.. M-.il,. in .....,. ... ... ... 1-11\1 1("
tinvv .
'
nita''f. I'vi-i : ati'I j< i>.iluiX4lluii'i "- .
M"-l oI' I'lll "Illiroll 'll.tt. "! J I., n.C\\, ... :.... \ ...": : : .
| alt-nil \\ hit lilani'lirI (11".111..1II | I" .'. u inI -*.... \At ,",",""" .".. "... ..... rm rLA 7t n 1RY.R..tlt"III ,I'XMl'lll In.. Wt.lllICi i.\. E. STECHER, Philip Brown

liNM-ri'i| | mil. -i.liiuit vv iit.l-,1'aih- 'I III'J. -I- .-iv.. uollilli' '; ,i. ,11 ". 1:1701. : '" ..-. ... ..'""::.;: UKAL ESTATEI.NM'KVMT. ,

tlift l'ttilu-,1 1 "I'| vvilli. 'l.-ai-uit 1..Ii"| ....11..111111"1 "hil"III..I"'I'. "h.1) :ihii.fviuv Iu" :;. ..-... ... ..: ;" ':.:aSPWlTORRHEA : ." -->iu Ii a. KrCieani 1'1:11,1\: i: \1 \I t.. .r ISUSlirSt: lI' 1.llt.I.. ...

ami) ft litMtl ixifilv .in.l vvilli lniulilluli i .- \.1'1.| | ..|.. ;':::. -:=:.. .;--.- I'I Jxtnoii :Murlnrtc.t' \\ ill Kir.: Kir.: Kit. ,'. .. F i ,n.- I v r. >t.i'.1.1.I -I.! \|LI. .| \. -
1 Uft4UUtVi. AND ;,. .IU.. : ...::!
>- IJti'' ami' 'J.--.I >l tft* link I'ltl tlul. ;i.Uol i. .. .
| ( nan} liuniuiil'tn IMPOTENCY. -: Iv MT\fil C'litmiuitlinni" lmiittlio I .ik i .t i. ii ii, t.i.. i l -i .
:: It. Ill :rullf/ 11,1"10", | liit.lt. *. a |>oilil fiuiu ultU ttr 1:1h': '.1 ..- .- I J : 1 : Ati.M Suinnu-r Ih..r\; II d I I |l. VI ,k .I; "
llpUUI'l.I .I.I .rT...-... oy.. ." _-01 .....r.... :; >. :>" in I IN A WORKMANLIKE MANNER ,, p' .. .1, ,,:| | All Kinds of Furniture.

f'ur Ilii i i. uiul lia.l i'unit-10 ,iln-m : I I Otn' :"raii.Il.ii.iiii--U.. ,n.,1, t.-.". ul.ii" ,__ II' Ia ........ r'! 7 ':r::: Ivr CVtMin. ( i.iriK-ti vvliivh h.1"

Tlii> iii'l ijraii.l-iUiitt'. II hit lu-r t'.fliltIt lllllilllll 41 4 lll-tllllf, 1".1..1.' VI "II IIliilrmlv ute..... -. ...,:::.:-:.. :=.. ill HiV >. mitt lin,',! lip lKH.M4llxf .| (..r Ih.' ILL I -I. I 1'1\I t'l- '
...., ... ... ... ,
\
'|i mi.I .ilvi-r liair. luil-pa-..-.l 41\ lun.l.-I'mlvli.. .
aivaj"tn "" "'' Purl" OSt'. LADIES' DRES.SES ;
=: ::, := ,::
tinmtiriiiiij. :; tv ;all li : j.1'iii; ,,> -v; Ililvmul llir.llt ol hnu'i a.llt 4- .l.i. iiioi i tN i"Cee ""'-4.' _' .. I '1,1- I;I '"I \l.. I .V 111 ,.. .11,4, ." .\l,." ki't-p- i.in-l.inllv' -I'm/' 111 hisi. \ \ 1.I m'i.
'A .. ... .. on .
)i.i-.iiiiiillv that, ,- In |';Hi I li, voiu. (_, 01'!! ,,| Inn,., t"i.i' PACIUIC&. ..... P'_ ....... F RATES IIMIX I 1'\1'' i\
.1).. IN.Ion vnlir ,... ...._ ......... I -I I I I I- I \ liaiuJin i'\ifIi.int! "upiilx' nl' tJinuine -R --- ---- -
,1111 llu-411-; ,
I uiilittu.UI. If r Uviux Hli. 11 *...UI. lit. :: .,,: Claft't Ixittli. .. .
tllll'.il. till. .. ADDRESS l& I I :" I )l 11,1; 1, III""ll.J at.H? veni* |vr I.. .I".r ..I. .h. ,
.\1 .,... "i". "It.... .1... .,....,:. :UII: llf.I Illi -IU.>- tllllI M 1 IS Illt1 -
| | '
; .HARBIS RCMIDY CO: f OwUti.KM v i i .
.
( \:10.1\1 .1. ,.1" ,
I in uj'.v I- It'11,1 lii. IIOIH-i.. in,) u..i"II" tank IWk M. ..U lls. "*. I We Solicit Public Patronage. 11..1 ''' ,1
.\inlulii-uilifi, IdII"'f. '" in ll.t- I ': lilt ,Hill, .ll-i. I i |I'tj ..1.| I lirr *' *"
LNo& ....... tl IfIU''. .',1-'. i .-.TOO t -.tl-lU I I. tl\ : .j... ''lt "Ia .


a. ,
...... 1UO* ,

: .: :.. '.. .__h''fl..... r..rLfl: U" T v" .