<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00095
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 23, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00095
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
___ _. -.------ ---S----
-------- -__s ______-S----S -a -5-- ------5-- a- _eee..seSSS. . S .

) 1, 1)) ) Ci1iCO'4 i (e ommrrdiil.f

1Lut'U'.l'l' \ /! : < 'I -
-


rue. err/iMfinoiAi.$ 1e' ti! : .f

I i .1' 'tii-;.' I i' I i : ; ;, l4' \ ,, I :. I : AN1J SATURDAYS.
im.t, I \ ( I ) I
,,
l '
i r" .1 | I );, ji' % 41' \ Ilx Ihi i i ::i'!,"P:.: itl.l" ", ''in/'


\ .jI: ; i.i, II'i'.n! : 111. \n ,: I I' 'I'
." .
t l'. .- I'l.i-: S-S '" ,,, ,,,1'.. .


I v\.11t.o.|.*!:|-., lll.'l.ltl'l", I .'. I,: I I .. t ( ) J.I I l'i\, ; :'-i. \\lt\( ) I 1'1 I at( ) 'U)11)1'I I ) \ I I ) :\ I I.,.....1. I DVV.) .ISM'SKV, t 1 I '-' : : I "'' '' I I. NO.( I!.t.t., I j I lr-r III,>,nliINVARtABl.y),. ARVANCi. : "


__.____- _-.._ -.__..___-__.____ ..__._-..__.00_ _____.___ __ __ _._ __. _____ __.__ ____________ ___ ____ ___. ._... ...... -, .. .. .__ __ .
._ _... _.. -

<< ; .. .Itl ) ,' I : : ; \ I I : '. \ .I.' U', Is, I \: S. ; ( ) ) V'llll I s ii |!.ih\ i n.. | ", Mi'.iltli, \ I. i I linn'i iii" 111 I I t nun'" :

I .- --'I 1 I I.i > FIHI\ Mil"Ail ,ik I ,i' Mm.Tin1 t-.ii I-H'UMilli I "hiiniLht' to. i lln i. il.li

\I! 'f'>,1' ) .:._.LS l fi'llmi ;iliur i i- _";iim P ilu- niniN. ,illi'ltliiin li'liti hIP fltti-ilinn. ,tn.tih tiitxi ,

I it, \1. .I. I 1 ,. I .', / 1 :) ,, "l 130rTUL'} ... .. :.>;' '0<-Sw:\ ). :' ...." ..... .. \ MMII.I: : itix'iii.; I .i.if li-li, In 11.I"I', i .', i Ihiiiklie 1, ii S ',n'-* .Ijiii' 1.I I Ir." .11\I 'it',111 Yntliin) Ihr
; I '
l i ,ii.l, ., i ,. t t. i i i fl \ Ill- ,11 I. ,in. i I..i' .
I S .
l r\ :! IS Innrt. iiii" lilxi-li i ''A lulu Ill ,PIP ,.t''d Is l.'i: t h'li. th ll 'ho$ It,,ul 5.1" ,nitrill" ,
/ :
I I.1 I- ( 'nun' "IH,. In,Is s itl I Ili'l 4 th,' .i'il" i' 11',1'
i ". I! \ i |" |
,, '
=vJf5M.4
tlnii-i in Ill 11111. "f hIP. I'llllll"I-Il "I l" iiiiinti', i nil,
C
: t; I I-- t' I It'l I I I "It 1 \ \ tlt:'<' :n ilii'H; Il' I li I' !IH'.' .1
I l I" a >.1.t i | l *. \ ..\ \II..I.1 111.11" fliP 11''"'". I I : ll I'lllll'l" "I'll-X I t'n'! il UUi'i'iitlt" I 11.11. i l.it-ct: I tli 5? in, miIn1 '
li. .. ,' : ""q S | '' .ni>|ii or. 'I'lirx. rtn' kn: >x\i 1,II" 11":111..1

'i'. tti, \D t : i. ? e:; \ '.t 'J' ; \:{ I '11'1'1"111." Hull" ln\l n..' tit tin'ii.ti.mil S :III"I-III1 l :t 1..Sililill| ;, l r 111'\ i "I -... ( .1:11"I': ri, iinin.it:" 111--I--, .

'- II. ." :M. : I, I ( ) ] : !/ ) 'It GRAINin. : 1 ;U""I, I ] h I.I ll 'tIll! "I'i'i'llpx !I"'h,| .iI|le. nl' 111lS l.ll'jjptt 1 S I tIl5lhIillI' | | |- lIllIl.lt, u.I l Ni-ii" .In. I
I. t t ,, ,1. ,llii ir. I'ti'i1 ,inn! "I.x' lititiin i *. :"i iill .
I. "il I n"1 1. il' I i ] .1/,11.,1, m iliiil'n$ ,'Inn" il hiimtt' ::i pi*. ( iilN% .1111111 inn' to I Ih,. IIh
lJHir [ l ; ; ) :"l i-lix. Ilii'll'ill-ill'O;t ( .,' thu. .i'"IIII'OI'
;
i I 1.1"" .1-1 i tin l ,j : : \1. i I I Il, rill m:lUr" llir" antlin* :' ill I'O1 -S .it tinl l lili'itil.l, 111"1.1. nl, :tj ,.xi .l lti I
iii! Iili'l, tt..tlIis', cf 111', "I
lllllivinlni. .
"
: '. I: 1 t : i: : : : I i i : i .. -. \ { ; ,( S MuNJ t ; rci : '; c'ill. 1 i iliu'l' ll.1 ishi lil IKit tll| I t.i fl :ll ,\,'1.'I .. mi-t.ilin',1, \ ii$ "JJiimiliiiM.' .inI., ili.i',
Pi" t i .t' i. n :: iJIt.i l I I \\lil.-li t'ir!I! )' Vl-ll I $< 'flu'" Hli I''
1 : ( tt. H.1 } h "11': 't Iliil lint, lull li'i'lin. :Ml' till lii'Il., I II I fin I lln-l, % i i.\.1\ :- itu':( f.1 "I' t' iT'n P ; .,ili"
1.1\. \, n S .\ I : ( I .i : I I :( li'iin.l;. 1..I'II'"il. : ;: In tin I li'iiiiiti'Imii'iilt -s
i i'I"I in.t i :. f : ., tiiMni! '.,uim' ,, i >. I'hl: .1 pi'ti .'tit W: ulH1 I HillI .I.Ii t toni'
{ t :
i ; "
., t il'lll; i : r 1..1\.11. ..1i"11' .I
'F : '
: ,, -; PRODUCE. .I.i J \ 'hll'|| |' this,II I I.

-I" I:I '!I' ''Ql'lIt l : : I : ; .:. )\' t ." 4 .. sJ I .t 111, in.'lli'i.l. 111."Ill.hr. ,.11 liiixrl HUM HIT\ i 'iiii'li'iI ,I I ,nf.i I'.iiliiM'l, li' nu ullli iihliirn.ml, |h111' <- i I'l'P' "11" III.'. II hlli- lillll'V |Ill'l'| III.-, ,l-

'. L. 3; j.i-1" $1"> ".' '" tiinliiimit. inn-c" lit li\i-il. at I .tllt4 t',inyin' ("Islill I I to j. "i
.t" 1 |
''I: ..H.." I ,!! :. I I. 'lir limit. t "liitmiin; lill'ili ) \
i "
.I l iilinn-l
; *
'
i i i S < ; i: : J7 :" ,iii'l -.tW- I
I | : : ., .1 .it-nt. \\ 'In 4 lioli'inni'l.iiitloii: ,
.
.li" .li' ,. .lit- i b, : ..i : hI,' HI l I" ih-nliiil, In "I'ti'ii SPllIlll-" n nitoiHtll.ll ,
\ ., \.111.%) | ,' $ :_ ... : I ll'ill. t.I Illl' II"'.! I 111. t.. | ||I tulllll' |P.1 l | | (I S 1.1
l .5 I It: It \ ,1< ,', :-1! :.1 I '. '"iI';'''i .si li I". IlsIss, linn-i.. krii. | i I r in, I tin' i ilxII l I llll' IlillOI.I,. I llllll'lll'.l', : 01 I "." .1 I IM
: : | IH-" \III Ih,' lSi.4 HIM o in xxiiili-r inm t, 5 h"I.lilj
I Ml,:, I 1.\" \ ilnl.it" t '\ 1: ; .. I ,I' S II. I I. ,.I 1.11"t % '. \ t. \I"I I t It,. : Im I .4 I It P r.llliii.iko : ill'tiiiiiul| |' 1 .h"III": I l tin1. 51111 : i 5 -
1 \ I', ,. .,. :, tininn'i" IIIII.,I t 11'1 P tlir\:\ 1' 1',1. .lilI"'I, S
l lI .i ;: Ii : t II.i .M.\1.I I 1"11'1 \
p "i-i "I"1', II. )\ | : I ( : | mi illI, In.: In-.i-! il I tin, 'iiiumiiljmiriiij IlPIll.i5l" i iiiiin| Ilirlr ) ,ilo' j'i 'i 1 i .
tIll li"'i,1| ..l u'I"j.
xxliritin
I :i i ,' 4 i urn) i i | uis ni I
1 t' I .i jijj'First' 11.il ,. .: & n"iUimn' t "r lit,it'. it tillrii'il j I'hll' : lliii, ,5li,11511" :1,1'1'1, t i upon ,
nil. M V tlVI Ii :\ I i i : t : t : .. -. ,--.. I (n' iitriuit 'u.' i' \li)HiMi'il. :
National BankPENSACOLA. timilil, in tin 'iil- I I-Iffiii'U.ili'" I ly. hitn.iki, -. "iil I 1\ '
.S \\ H 1(0..1.1' ( til't'' I'.nt' I llii'ir t it n I | .\ "IIIs. li\. IM Hi.' -In'i-l t. H''l I'im' | I I'I''I''II I

i ,u i i. ,mitt ,I. I I.:. | I II. i iI 1 < > \ I ; t I. \1/1 I.IJII-I.VII: ; : -. ,1.1 11"'j tilltiilll, Inr, I Ilin ) i'.II". I Ur t .III, ill I''llI 11,1''i-i'ii.il'l'' ..1":10' : XX Iiii, all 1'iir-
I I. I ..'Pi., '.'. HI. \ l '. "li %t t IlIg, ill till't ln| |"ill, Ull'l lll'illlv_ I'XIMXxx .I I '
.. I II ,' I : iliiir\ I'l.inli i" .lllx-! lilll-l ll'lic I t.i. Ho .".I.inHi
i i l I h, t fr M, pin.j i "I' o i hIt.l, i. Mik ".nii. 'limn' ,IIII5II1I9I.. :" Iniimli n m in II.IMII ,1,0..11"1
\ 11. .i I 1 IS: \ : : ; : : ( : : ,1. S .:il .hi .'.. SIIhlI '
I i w i hit 'liitini', ami "iii-r" him, Inn' tin* 111"1'.1.1 mi1 "Ill51liiiIl4 i'< | -
I '.-u. i .1-1. ,."ii.l. FLORIDA. in n.'id i, I hii'li 'In |'".I llii' nii'iilli-* nlin I I 1 1'
H Plti-nil. i'i"!"I'.I.' I.M" mn..lixr. lilmi iu ? In Ihn-i' I 11"'.. In1 iionl I l1lI.| it
It
-n ) |; :( ; : : i Sumi' ill | | I
I ( : is J. V 7AH M .ml '"'1" \i'l'i iniilit .Idl..f ; J
i"i' sii I i ..\I .. : S tlt'.nil' 1 I Ill', PISS' 1111" ami., l ilutx! '.f//hit in l 11"I < 'init
I ii. | lnvniiti! < tin x :iii' (tIll t .1 ;
: .
l I'. I!. I 1'iti.t .Mln-rl, %Ui. rn, !, : : ; i : % : T & Domestic Exchange Bought & Sold. I.. .I' hl Ufl. I 11 I |i. fun t.. :.iim..I \ITI-mi xi "ho lioaiil:. '\ill; it appoiiitini' in' In 'mminiliniiilx '
iit-ntil .11
.1. II. i .i t \ 01 i 'oreigu iii-i" .. r liiiiitif | I \Itlti'l II S,
'n'" i i
i t '. l llll.I Ih,' ,mill, "I Imillii i nt fir ii-nmxiil, at | "'''il.li-!
,. ,hill .. .
i .M"1. : : : i > i ;: XXII'KOMPT in .II I. 'llii-x$ Inllliil il 'Ini'ii'" tIll 'niml 'a'1,1. 1.1. ,'' ,

i I' I- \\ ,H h.. Ir.tI'tIt, \ ; i ( \ .\ All.NIIC m iMi't.i, II II.1. Oihii-t', tin Ills ,. .il'ii-i'-t lISP "11111.., I \poor ii I,' 111111th"'I."f! Ihi/ pi" 'l-i'llt I ,1\ ,-,!.

i .., .'"'I 1',\.> it.'it ,\'11101.iiui...' *I','.h. *! : : 1 I: : :: :: < ; $ I.i II: '' ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS ill.I iln.iii'il, l'i'HIM |iiiliiiiiiiiiii" \nr" iillii'i P !thini" ; 'Hi,it I i. not .-"'-|","-iIlil'. lot' .."ill, I \rpon Hut nialti'r tin'linn 1 -

t S inu I i i Ill: Ih In. "' "," t.inl'1.. it hi tut "'I 1,- 'IIltliiiII., ,l' /hIlt"0 allinh-il, In h.i-in. ,
I IN i : VII SII 'l "r S
( > ,
1111- d Ii- M'l'k
lllll, .
II' I -I I -. lllll .
XX Illllll'l'" I III'
I IIi
: :: : : ; : : I I I I ; I i i ; .\ MIIN I I i I 01"I t"I ri; I : \ (IY11 .1 II .
I ,
; '"' In- .
tin ,Imml h I' Inn
s 'n' -HI t :- nr ', ., lit"iitiin" 01" .Inmpiiii' ; It hill. .\ 1"11 1,0 |inxli.inlt'oi'lhi' |
4' 'I 1 It I ( \ | | Illl" IIIII I IP
'. II" ,t. .1, I I.:. 1It : \ I .1 1.lllt.\.r Jh'I'I' ii lln'ol'I hi N'i'ii .
s i Lands. h.ltii t illi 1 > .I"'f'\" "h "
( : Hi'ii'i" i u :a i
.' .10.I \' ,. !$ :t: ( I ; : :: i : Tlti-rc I << I'iirllc ular Itt P lIlt 1 III,')III III.I I.'I I. I 11\,1 iiiy |1".1..1
S S -I\ I 1,1 .hI.t .. ,, I lint' In"ni'l i--| il' hit ninl.'H.lki', ,
-" S I I ., ,sIi. lIlIil SIlL null1 llir ir lilt, 'i'lln-lliinu, I II In'1In I : i Inin
M : in1" 1-111. i- nii-iii$ M--i'l I
: "
.111 t I "n'Inu, \I I ; ; : \\ : !: I : ( : : i: | .\ \ KIKK TO) \inif\ thf'i h/- -1R? (>\\sIISDN I 11 fIIN l! j> Ill an intoviiMtltii; nunjwinnil. .. | ,,illi,'I' ,Illi it I \ Iiii h ii Linux" li |I""n'l"- iKi' "liiiii liol ,:.liii-tinni'il, I hi 1'i"IOI'i..lld ".,, \
i -.11,1 I' xv It | II I'l'MlH.' Till' till!' 1.1
I.
I I It t t i-t a I'hue tiunliiinr, tU't' ,t .I 1 t is .sUillfully, ( | l I 1,1' 'Jll"1 i ; "
\ \ : (lml"lno,1"I''t.lliln i | ih.it, .
i S :' T. p.itit : tun "a. I" | .s..Iil.. |111'1| | Imi, u lulu, | m- 1"1'| I : llnn
,
i : .1. It. \ : : : : l l I ll.'MIM.: : HiM.I! PlNl'' | t I | Ill-Il, Ii' totvtoiu .uitl ht-.iltlt, : imt. : IM \ .r.IC!; I 1\10! ,iinl\ tli nit 1"ull.l., i >itiliii"ii" ni111itlf I ti' .

I: S t l'i t" .\I.I'r.1I 1 ,l I I l MI l 111.1'1'.1.1'1.I I '' ;I I in I IMF i .1 1 nunsiinl t.tCrIh-4. IIII'lllh I .i' ilinili hI.... ,'..Mi, r 'mi'iillit. 'a" 1"1'I out' "i pin'' "I kill .h<>i". I"lili'lill S inpl In niii: 'm h a i hniiil-it, ilirn I "

> .I "". \I. I .,I..1.1, -I :,\ %; : < ; i: t 1 i I'l r.l t- III, lI..' II .II ,- loll' !' hoiii' I.t, "Imi 1 I jl'lhi'I |..H'ilii'-|' ..1..111.0. I ', iionhl. ,'al I lull' iiiltni'ii uliy.iin
In
I ii.i,1 I '. ,-i, II. II. I \ \: n'b" Ilif .,' IRON I JITTII' i it fuc from ru-r)'tlihiijiniittiiiiM. | 1.11 I IllnlrIII .
.1 I ..01"I nl'l i Tin* (.I.-IRI\s'! lies /mllhe I onlirMul; t infinH lIllY l.ii, I ilili', :in.Iin', ;'i | i. i i Inli-c, nI S 'Inl" ii'l. 1111' lulu. ill'-- ""I| l-ki' "lt, -i.iinl > mnl 'lim-l' ,i< liii-lt' i.II I'I| ,11

c < 'llllll, ,ll IIIIVI, ; > : \ : ;' l : I tiso it with "'fll".t.IIi'I 1111 ait'l I with Klc'1' ;81 N..lfltlge.1'lt \VIiiIth. it i>t |II. i!ltt,tlnl u ill, in, r. II"" I I. "1" I 1"01 1'1' 0 I Ihi'I'Spi'ii-i'. -.. h.,. I r Inn,, ,1"1'| -hurt t .\.11"1'. 11 I tt'i i Ifi iiiylln- .'iri""iiol' .

S ,nii l I ,i-i I t!"x. l I. M. | i' : ; ; ) ; ( I : I I It SON'5 ill its r<'111191\1.IIg'n, ( )is v cIhtlI'| ill i14
S 01,10.1.,1'1"\. ., I I II I, |t. \,\t. *ii 19l,1' I.i \I.*. %! | inlpirLitI: | hc.ilth in tho most ilViriciil 1.IIr. : In I Phi' xxinlri' 'lil'illllit' I'.ntIX I I t\,11", liil-l. .llxi-l,'li-iiij! I l'i-| imi-ti't, il ,, "i.iilo.t!, ii hii h, I hit, i""I..1

i i i \ : i ; t t : i : : S /'<>/,;/ I'te? T'lfnt.Hnous's' IUON IITTPRS?' N iiiiiU- liy the HroxttiClnniii.it 'hill', Illl'P UI-lllliT: ll.ll', ,Hill III- nun- i,: tin' I iIIs.l"l1 it t a, 'Im, .1.I "hut 1 if Ill. ili.hki't ,ln I ill tin1. ,iioinin, .uioii, ol Hi'iiri. II. I'aimu "-.
<. !It!ix..ln | (
i,S,\.11'i -l; i, t 11 I ,. )l. I LIU.t I !I Boer: Hall' (1111 P lY of I n.,1ilotl. h a long'lsl.lhlill"o( hOI "', \\ Itu ust' r('|II tit.i II. nix u .1.1.I il ,It ,urn ilin) -l..>. i i-i'l SIll. I ,1'lxri" li-i'.l. | ,. ,",,1..1". i'al 111...' tin'1. lin. I it In. i ,In.n, uIL..ini'i." u iiii, )II.(,, 'hlll.l'; ) ,

i I li S hi.t i tl. .I i l : : : ; ( : i i.. I I, I nnl" Oil st niliiali'. .\ ih- .
li"1 < \Vt :imwn to Insil'''' nlo J1'Iral cunitiuimty.Tlu I lllItll---! slIttillilItIt' I hi ii 'hiln him. Il, m' hi' i','. .111'1( Into. mil j | ilili I limnl'.l.l "
'". S xxi ., I i r.'i,,".l' :n I ii. is no I ifek in such a medicine. 4; -u "" ,1.' not'tiki" ; .. ..... ... I..... I. ,1.... c.1 !, ,
t I ISI-. n. II. i 'iiil-l'i\ I ilU \. : I,I I '' t I '. |' 11)ilg 1 I II hll"II,1 l I In. nu''t StlItII. | h.il'1.: I 11,' l.i, kill" I ,ilin i- ,.t.,,'. s l : :; ; ; _. "" .,.

i ,. itl i ) I : S 1"1 I" .I'il!, PIP I! "Nn M' ,uc, "'"" ; ,' ; I.flI' iitinn" ; I hoi. ." Incl
V !"I' I 1.1..ti. n""I.! !r. ( I..t..I"( i' In .\nl| tin-, li'in.i, |. '., i..in. I. |I.I n \ I.ill "mil "a.1 Hi"I i
T ,'I. -. xlll. w.li| ill I 1 1 \ I :! ; '" I In Pcnsnroh. 1111111. IlillI.l, ?II't. hIP 1 lulu it iihiihlhr. I air, lilt *.i PhI.
.
l l.i| I, i 111 I : 1'1.1111'II I I BILDFI{ ) ELI )rs .I) ill, Illmli-l ,ill'. i 1'11) mil' | I II.., Imi I I'hi 1"ly li'K''l'

iiii.,. ''t'I' \i.Iiii i .I't! 'ih i I. .11 i .., II I .1 'Illlr hi'i'.III-!' -l*"i'11"1.,11 I -<4 | | || ,11 I ilh. ioiiii.ion I | nt h, it | .iiri .lid! .il ilni-,
I I'l",i-i'..,ll. I-I-l) I! ,1.- "I HI I IIi Is I i"ii: I ,1 i iiM-i I : II i| \li\\ Kii. 'lint' iiiix 1..1 il:
'S .S S 'iii., N 1'I". I $: ; \' I l h. Hi il il' l liuii-i'- nut ii mil' i hililii'ii nioiiiiil.mil, :j i niji I lln'I pa-l, 44 .o.k. 'lln- ruin rnlinli
M nun THE MAPCS, COMPLETE MANURE. i"I'I" 1..11' |,Ill'i li.H'imii "', 0
.i i ,1\ i 5 '11' .,. u. : < h, : i': ( i ( i 1'1 in 110. 1 till' xx hi, hi, ,"lihlli'.l, I llnoKiiiilli-i-.
\ ," ,l-> I I'. M., M.,is, 1. : \ i: I \Nll : liuiil I '_ III' Hi... I N xx..ill ."..i- I I.- 0 | ," "d,1, "':111 IIPI,' txliiih, it'' 1"'nol.g holl-n" 'III I I' hoi' I.. hilllll, .IIIIIIIIIl XXIMIIpotinl :l | -
I (UK-: 1 II'i.\I| l
I ( I.
s (OM.} a2R ,I', llii'1 I .,illii' li.ihi In hiii', hi"rn (In- ,inn-t ll .
| |l t tl I III I t..i. s II I' IIMIllll I'' |II.I III', I f '.1 I.1 Ill i nlliliin'l' till' iIIbt;; '' 'mil 1 llii'l' II llinti'i.li'i '. .I il i.iiiii|, | 1 1ht. ml.intI

: '. 1X1; *" SIX 'IX. :- "' ) S S t /:".' mil"iii" i\i,' t \in\-p ,, i iiii, > -I i I mi,',| ttni, ,,,1 I inn' ui I II ,' ,' 1111115' ,.I iln I"lint, t I il.llhi I,". I I' a In, .inn1 In.Ion P hi' iim t a i hlitiP., mn SII I | ,1..1,1. i.1' ol all Ih, it 11 at '.' ( ill pollliit. ,-
.5 I X1111,1,1| '-,'Ii|," | | | sJ/ 111'1; 1'11'0'I' ,,! \ i : 'I n'l' I MMi I, ) ."n. l I. i ui'ixxn' ,nil.t 1.1 | lllitli
.. l: k |.-.l l li", ., I 11 I Ihr, .' I thru I I" ill not' hr. I'm; tin, lint llnti. miir.il.i, thai, '..
I I.!"' 1'H \ll !|' I | I; ,/I \.iI. s" M 01 in. s i I"J.,1 i r (iii-i"II"'I" I I Ilii'li-. Is 1111 .1'1'', ; i tinmHint 111",1. I I.I..t I. ..1 I"
r : t I'i" x n I-ll 1 rl.I'h'lhrlll".I.,1, "I ; -I'lilrn, II Ill tls ,' iii'in it 11..i..l..f| I tin' .s.-iI I ,. "' .I.i,II- tim.it
i .iiiiM.I. ixiiiitliit, Ii I 1' \ : : ( I.s: 'ii.-i .-. I'l' 5.1.1.I I '' ., .,.I 1 I |' .1'' i 1111t. I It BlcUitltls( ( FC'IIIlH(111IatO' I""I"i.! I l.h.I",1 .1"1 i -. .t.I' ,1.11 i I. | Isis, 1 hi ini'lliml-, l 1.- 1
,. !t. '.1.| II,. 0'i .1' 'I I i ,.I. "iti" mi. r'-ln'l' I II I ". Inn.. t Hit' "i-li'iir" "'| nliili'i I ,'"i :,iII-inl; Hiakrmi h"t." .. ".\ hihi. i in in. n l liiitiiiimlr In"irtoloiinnknott' n.
1"1
S ,,
i ,0: -iillnau'i, | : '... ixiiiuiiiii.I .. ,1..11.i in I i in ti h'I.., 1 ill "
I S l i. 1 I Iii I ill, I ill' I I ;' I IlIll| ,
,, I I..inlir illt )
i nun ,
.5 iu" S i mi) I I I S S :ill tiIl' (tillil' lnnii-1-' itnnt, I.ir S IH.IIhit II 1.0 1"11"11. .Iilil.;
\MI
S 5 'm i li )1.1. I.. \ 'ti\. l I. .,4I5. ,. > "HIM! I I'.lxxii.i t 11':1' t': i I ( ) lilo"I' hmiii' lI I 1.' Nu 'linn". imilil I hiill'urn ;; ,' '" '' uhiili !'" oli-
.IMI, >l I., .. .'I I'I"I .ll," N I It.! I I I 1.01''" ll ,11,.: .ill! IXX II ui", :I'. lull, III lllll, ,t i I. till, I, j jlllll I 111111 1.111 il>.in I niiiii. I' tIIlt-I.u..r." I'Hil-' II I : 1,0 I" 'II'' |>

I I X I X.I l l Ff: N' ..I.Iloi -I II ." I .1 S I .,1,1., .-,,1,1".1, ; .. -.III, \ 'li.:1, ,'". I! 1 II linn, I 11111.1 i I 11111111', I.,. liU li.ilix.. .\ hIlt' .llid.II.| ual"I' Mr." olit.r, II .
'. .. I, l tti i. .I ,"ll.lliil I 11111. I t (. ll ttt tin" 4 l\ fill I i .I I it ts.i"_I-'I I tl'_'IllHlil, t.j liUK I I'at,
. S \j \\ ; :., :. :.:: i ; : I 'I 1 toll llhor.'llht' In illilill I llom, I Iniliii1, 'in-, I t''tut, ti'iii'liii, ,mnl. I li-iMtiiu-i$ : Ill',
riti'l *
ill It. A. I III I I I : : 01- ( 11 v HC. i : .1 I I I ,1 t "I S t I. ,I." titii, IIM ml' !lI'.ininiMii ni tn iin> "" II |u'iiii| | > :IIT, 1".1111',
n -n" .
J I I I.1 1..I U XX ,III I IlIS .I I II 1,1.| ,| I h.r"'II I"" nun, U..10.." i I II"- !s1.-i I hi ll.i' I' Iim ': I Oil Si mlii'ilo. |hI.|
l >
"|.p| I tl : ,' i p ll nl hl-i 'al.II',1 "
11441 tiImhi
; ig (
I .1 It.- 1".Ili."I ;
tiin II.
i i" "I. t III.Ill
i M
'' 1 1 infi MI ti\t 1 1 11"11:11 111.1 'i
'
'I t l lM .. ., .1'1'
Mil P 11111'11'1
I P I
5. "ii i I 111 \ 1111 I IM. 'I II 1 S I II S ll.1".1 I fl.ll I sill!.
-' ..i.ih. ', ,: I I : \Ij' n" u u tl? ..1t I. '' \ I Illl" I 1.1'' I I ,II,i I.. I. I" -i'I"-. 1 UION' uuI1..r tin'l. VIK,lI"1 tIlls' "l 'ill.. i.I"i'I II"h"-ti.l I xl u I Tuntt j I" i I 1'.1", ,STIll:, 1 till -l.tPi I" i'i.i'.x_ IlirilIn it .1 1 I ion ,iuli|. j i llltl'5( :.mil, ,1 luluiinjjlil I ti'i-nnili-il in hit 11.n!: '"It |II i -.11.'llIIII

S ..1. II, :"| : 1 I I .j.i hi .i .I I,,,0.| S .iniK'tiih -I t .n.- HM' '1""r"'I".I.i, ,, I ...,. *. \t( I .itl, % \\ tnti'ijt lln, Iiinnii In lIP .i-h.iiiiril' tf| liiln'illllll ,II,111"'lnlillllll I $ ..I' hit 'I.Hlirr; I Iim. I
,, II \11. Mil I I. s. ',II : : '" ., :.III'thl.BLICk ;. : IlIIflIS' | t I. 'I" IIWIll I it II l JI' !
.
0. II' LiKiuii;: ::; : : : : ,:. ,;: : ;:: I 'III' I I. Jld, ,ni, i I l.: 1',1 in*, ii ol' ,llliiIIliIi4.ii.
n '* It \ \u.II5I| I fl I tinHit i 1\i.\ I.ilt I'"I"I.I: 11.1., it ill !r.(ii ,Iiu-I,K .In IhIPiltIlhIII"5 Ml a| |lil| >;. .\ III,IIIitoiihltl.it 1, 11,1. .

.1,1'1"'| | i linl-ir,, "... II. I. ( |iiiiiili, ,. li.. ".. tit Jil' .% I, ) it limnr' mnl hi" SIPI. tin* l'i\i "i',II I unit, lln- .
S, i I I ;; ,I oh t ",1 .h|| "| > 111 |11111 I lltl'l't t Ip i 1"1' 1111"11.1,1
I ; I:' I"
I n.nt,. I .. .ni 'I 11 l i-.nil: oil'iiI,'IU'v t I !. l lI.M. Ilfitnl and Eiick }{. i iI I .,. i 11"1" I II" h iln '- I itlini'tt : :, linn. ,nl;" ih-i'-nrl' Ililn.olimi. xxri.MrI'l'iiilli't'iii'm I .
J I 'VOI '" 1'"I"h' I '\ ill |1115115 -
|It| .Il. I % l | I I s' LiiiiniciitI. 1110. I ruliii a"o""I"
.. Ill'I I \ I IM n s .li : ) ( n.ol. ,
'S ii ti-.tt. : : 4.I I J llllll adlllbl !I lollu' -I Illl' '''1.,11'1, ItlllllM. I Illl, ,' 1.1. tIll.... "...,.., i. i. '.1.... .*.-".. .". l-.--- --...- 1.,1. .,1'.' linn't.M'ir! \hli,'h Iii, [Ill'I.I'1'h'

I \ I I"I HI I'I' ; : ,' ,115111"1' .1-nI."I: I ''.., liKll.ill' II lll'iilillIII 11 ,'il"I'" "I I I III,.' .,,1'", 11'li..I..> ISPI' hinl,, I uI I i In-nk'lil. I Ilinnmli, I I ..I..IIII"| ....,
.
| | M'l' ,In :I ,1" II IB I
1 h"litl'l. ol t t "" '1'11 : i \:1"\: n ..iI.Is" iiu 5.1. IXiHiiin.ft 1,1": -111 r",1 ,Iii|/*..HIIn "illi' i:rii'H dm"".'iii.., ilin.ml, -Inill.I. m.ni-" -;" : I hnhi, "hnl 1 If /lIP 0 io. hi' j It /11.1..11111/ I him'. 1"IIIi.'h'.lhil'" ,',

,,. ,t\11. ., ,, t t i I i t I 11/ 'f p.'ii-iii* ..1.1I iiiiilV I.irn "lhl.I'o I' I I ,
.11. in I
M "
iv
Xi i i lln Jnil n.lll-lii' iiilhoiit 1111'1.1..1 an
,. I tt:. i I.it.t; I i I '" '" "M I% -iii' i ,illi,, ,1 In, l liur h. I llllIX, lit IIi : Ini-l mill .I"' ih'iKi' I lln-ir; l "ii| I 1.,1 I .11.1. I u I II \1.1111.1 1:11'1'illi'II"'d.

X /II | i' XI t.I5'IItt.I I! IK.II. :. : ( I | | || ,.:OTIIH'alFNl..' 1"1., :1 lIlt. I Hll'l. ltlllllll.il'. II.i% .I' lIIl! .! I -out. If I I I llir. m.m) lilt. ll 1"I.y.: uhilii'i 4 I & 1. j".t., ( :illKtfjf": In.. lln,

l. |1. .rl: r. \ ( '( ) ..\ f..\ i i UNH I I: \1'" II : ASH p.rn 'LI i: S U I In. 'ii .i|",.1"" .., A"',n WiiL I ,UfH|u. 1.111.,1. .IInIIIt.n..I S I 1".1..1'I I 'II, 1411 11, xr.ir' ,I'd- lln-i I ,. .1 11111, I .lhil,;; I Ih"llli.I I li- 1 ill hit I I. l.,..h ; i :;% upon I". I "inI Iillil. I-
I | "1." ii' /MI-I" I "11"i .,. ...1, 1",1 .
t IN.a"-". .iit I i IHII-\ \... i : 'I C.likxx t, 1 ..ik .ii.i, I 1'1 litt. r.IK ..I. i-xir* > l> I"I.1" 1 |>...,... Hint'. ltll.."IMli, ., llll.. IIl"|.ll I 1. J,|tilllltlIHl I -n,l.i'i,I. nl' |.Irii-iur I i-iiil'inl.( Im, him >,".' iln,. 1/lirn I Iiu, oinrs lioim, 11.1Ii. I \ .sni' :' [\1' applii-il. in tin- Illllllrv, Ulln
I
.
M \ ,is I ,inn .il'ix ill !
"...1 I IIj'W II.ill. I I'.ll ,|M\ 1 ; : ) I : "
II' _
II i 'lilrln'I, llll'r I hi., oip"nf, Mai-I'miln 1 : ruin' ,
K. .I t. ..,, :| : l Sl.1| |1.1"1| | ., | XXlIlk' PI'Oint( ) t \ 1 bIll 1'.1'1'. / ll- 1.,111|
... ...' ...._. I 1.t.'I..1. ,j.1 I I( I I I | \ I ,' I I'll.I .. I polillrt U lln1 lanki'tl '
\X XI i. I I.| XI.I t 'x. III 1..1. t. 1".111 1 I 1 ., vx< ii x II. n ii'.|ii r<"il', 'I 1'11 1'11 Jll '. I I1 l'll 1111"I. 4 oi, tIll' Ihi'ihiiloi I .iti'ini't. : ., nll'liilt. Iir.,

l.x. < l-i.'i, I 1''III''I'tiirlili I I I I IS : I -. .l .I..a .I. S i AC._. I I I I'ld I.Is! .*.,,,".',in.".I..h... |I'I.l .tun..I.1".f.'.i.r Him. 4.-Stein.'I .r litniiinti|1"nu' At I I lIP 1"1".1| "I niiini ol "in' "n"-in-! !I; 4 I., I'nl.' I I.' ir, it .1, il '." Tl 1. "'IIi ( 'I, ".I ., I 1:1': n) ..\ I'..*,-.I5l |

X""' > I \ *. ,,.|IS l.1| UI I t I I I I i>lli* 11 l II. in. S nil'I -. i I li'. '11.. 111' l i n I 11 I 1-. -"rI.I I.* 'I ni..kloniinil' I Ihi. htllt 1 ill i .in p up. hi* I lItlIls, ami hit i l-'liIPr" 1'1.1111'al"" %'.I'"II' .. our
M. i i IS, i',rli', il t T i\In.t .'. 1 j.,,.k ..I : 1'H! ri I.4)I) riii: K I'. u \ \I4, ,liniv|:); ..:.uuIt.I::: ,linn; ni I I :tl, l I. .in \u MM.: \|.:. :" ,ilili. I i i .' .
I 11,1.\ l ." it ) him. ; ill' I ,a- il I.. ii.II"illlI.I.. s ; ,hiIri"I' 'lii/i-il\
t II I Ii. I I' 'III l ,. I iihin.' i > -I 1 nntii 1.1 i "iiii i ,iiin i II tin jiiiuttMMII : 1,1..1 .I.lil;t |'iiihlihl 1 /.1 '""1' "tIll 1111155I ; aii'lilnil

.1 \ ,,:\. ,; B ui In-, I.i" i iI.k \ ..rlli I i ,ii'i' .nun., |1.1'I '-, 11 ll I., I 1.1,l : I u l in ,,it hr .111. I .. ': hli, III Ilin inliival, h.H: 1..1"1.,1| .
ot'cek\
Lc'dity 111.11",11..1.il' S
X. t It: .- \ I II.,1,1" : : [ [ : [ Thy y i I I I irs, i I ., I-.IIII.' tnniN. At I .till ,
,,I II ,r' $",,1".1"1, 'it M. I I. ii-n/.ili/, Mill.. ".I, 1".0 11i1 I Full |I'inrlh uliiinlhi S I ill'' I'lnl, I "I Ill" 4 vl'."'-. I r.'iii.nlicil'lin I /,1 i I Ihoii''li I ''o. "li-yt ln-l-| in li-.| N.Itlull I II /.1 I ,poiirr.rmiliili'iiii'u .

IS" i." ..I.. I..ItI'I.I ,. !l, 1 i: j i i : l i ,,i i I ,, i I l i i I P. II. IS s ." ). XX ,III! IK, ,IX |1"1".1'1"' |" ". ..11 't'i
l'llllll/ ". I ? I .. I .1. I'. 1.1:1101: :. 'I""a: : ." : uiiaiiti: ; ; : I I si't oint. \:1'-1'11 "l, l1ilIIhilIfl. I I Ihi'III'"I'I I ll.i' iilni.r.l" lillln lialxiInn, .N.. .
S SI ; n
: : i 1.1\i'o<(< 11' I.
S Mc "I- "oJ't Hi t t iil I ix nhi( & P \ I U.S : I'
III' .\\.II'Ii"I II .111 \I'.illl'V j I 'v 'i I.'M: i"i: \sii 1 1:1:1 ii iii' it, i I J. BR ADFIELD 'I 1 Illl'i, I I I'l 1'I I 1.1 ,ti I.,. ,I' \.1"l.Iilli. MINI hi' -|j..l. till hi* p" It I.:n..; 11.111'/I 'I 1''hi, I.id'Iii 4 Illl. ( I. I'li'lili. i.u' it.it iiniiipi
S I t.:. II. Ml! I 1 1 $ .1- x\ |I' inn.. I i. xi I "II I i (
I Mlh ..
\ I -Uonihn\ ill ;
"Ut.CIAS' ln'il-lm/ I" I t hit I in
\ ; 1.11. II I. iimU ii ; al ,oki'i'
..111.\ I .I 1" II ; | on.. .1 Mi-.
.1 IVM'l-i I :ll't'llI. I.. : ... l--ippi
|Il45iIhI. P..s. .1 .
I
: : II t\l I, I I. t --, list Ii tear-- \\ .,1"1| lli'.hlinf i ,; 11 i iiii n .ilmil. I."I.i."., nuI. l itoinli'r it'I '1'1'' I 1'ii'iitiru, hrl :a tiiuiI4lIIII. : on

't.tI.I'SIII" HOFF I --..- 'I 1 i'mji')' u .11' 'I 1 in iti-ihliiii, I l.H I..I ill I. S'
I ; ,III" I hit Iliillll'. tIn It I I : 1.1.1,1..1, ; hi* oppoin" 'nl lai-i-i, | him., lixnhiimliril
: .. .ml'i.I X". 1:1. ,
I> |
S 111,1.111' ,, ,., ll EXGHANUE.! t'1 t'.r -IltI .''IH"I.i, I I.s I I I', p pr -l- 'I tli'lllll i || 111.1) I inn I ilnliili'.l'IniK ", .hum, '. '
L n |I'i>.' I II .i.i.l.M.. ; I :M.. i .1 I.1 I i 1'11. f'II'Sil I "od"'II'"li"II" .. noil .1 S ; I'li'hliin*. u"il I ,1..-,' tin

S ,.1 l ".'.'t l... I. IM I. I I.iklo( i .3.I I I HiI I !I. nnil nl \I hnliuli" ..",1'I IM: I nl" I.t fI j 1"1" liol. In. *ri.. "Ihr, I'ullip' mion-hip, i.r.li S SS "I" llI.' I'li-nth, :I ,
|
S "I',1 S "i
iii.1'1 ",I)11i1IIi.I.UII) ,. I"'r"I "ii i-
i-:. \ PI | --- ..-- Practical WatchmakoiIo1i .,. irti.tntiiiii: : :. I ill, nlii 'IlIll-: 1'1-Inl 11..I.i"l.I i I'll. .miilitr" "Id',in in;: ..,,1 tii'mi.' hIP, I.S I lull. opp.ini" .'nl,'. ,',"I""I'h., .\ SIll ant

I 1',1. t,.':l l'x., ,I JII IH. .1 1".1.' | I-l I. 'I, ui nil' i, I I ir.u" I .i,1 Ill 'tlhIlI. i .111111 11.,, .1.., lor l.i-mi. Iiii' Ml.;. of 1".1 S t'' 1"lil 'nii'ii'Ih.in. imii' h.nnl, l> 1x1,1 IhI'lrnlii .

Kiii.ku; l.II,l t4C \ i. I I. I I Proprietor -4'1_ 'I 441111" % .111.; nnl -. -ilxir, ,"..I.lill.; I hiln. ih.il, 1 i'UK nut I i |hIllS' .f| .1....... iniltlii : ... 1111lu'' 'hit, "lililnl, liiiiu.il it

M--I-.X..I l I t',"-In. Ml II.I I I Iii 'I 1IIil iii Ih" .x i-ur I I Hi il l.fllIg. 111111 I Im IVmlI 1 l.ui kill '' .|I.. III .
I- 1'lII.! r, i II"i lU'i.w.i 0EwEJIjRj: PENSACOLA I 1'10 "I I. II 1111 ,l.il.h'. ami, *"i.l| : ":-it-il 1

S t'. v tI.t 1 1 : i.i. __.._ I I'." ,'Ih' n-ar: I l.'nhi: ''..ll i|I.I"H'" Ill. .llll' XX ..JI if I.I.y, ," 1.1 I, !'. HiIt'l| ,ll. iiijf. \ilh .Inpili-i-' nl-I' ol,if

.1'i. i xixu.rnirtc: w l II I-: Boiler Shops I 111"11 mnliohliii; nil'lin' !;{. j I I ill.I Ii,1.,1., | .. .lol I". L I llllll', I Illlllhl,.' l
I \ I. lt..
u iIiIislItt MM' ., I ll" > !iu I'ul.lli .1.1..llh.- I I (
'I"|
| j ,. ,
I 1.IIIi"\I.,1. I. I l.l.ll \- I : '''.:: I II I I: .t .. ... ..: ." .. tiniii.mu.ti'i'' '\1.| j 1..1 ii.. I 111111.1', 111111 I hu". I. ,;;,t' ;Ilillikin; ; I III main, 'til mi I lln) 11.11111| I 'I"II.il hit- HiIIm :

I"1.I It".. "t.Ii! n"."lit,,tli' "-M" 4I III"-... I I..i '. I | II&&u-.. ,. \11. IK. 'II.,,. 0 11; :ihnlll, : fl' 1\1 hill. 'I 1l In- I".ilin' '"Illhn'' 1"\1."

i.s-M i t i >i 1.\, ni'Kinvi.i I i .1411 t.. |I" i id".s,",, ,h tiill, ahoiil, l.ihii'. ; hill. I
II I
:
I iis ,i M i"-I
I Ih.il.
-- ?- t tI .1..1. S in i it ''hll'i.1 i .I'. v mn'.in it ol hit .\ Ni'.ir. Id1
1 !' .1, I l'i I 1".U' linnili, ,IIHtt ll' lillli'Ii ni i I'M: cr Imi.
M.<'".11..11.| |lt fulfill \... I II. [ \I. : M .till Mil.r''. .. ,1 Il'ii.innI. i.i. I 111.nlili-. 'I .
51't.I I
1..1.| |I'I I. 'ni. 1.1 I In I llniiml I I .i-iiii-. l.ttis I,. | 'II Iinl-i| 'ml'" Ill.
f'1' I.'X.-.I"t',r> It'"n- -, '.1'nt .\ .. I IH : I I .Is.tI.! |II,,sss'I.In II*"X .Mi.. ]/ WATCHES JEWELRY I nin i i-i i n nu'.1 1 In1 on .an) '
...' ,.1.t b4'1',1. 1 I i II i I IL th.. %. xx l ilx 11.1,1, I I. 1111.11 I I 0'\1. hitnl\ '.n'.x ....1 inlln il,inII.. ,I (till illl'i,, II...' loom ,llnl I 1.1."r \\ lssil. 1..11. of l'i-Hi. Il;.'. I lli.itiltl.'l ,

.,l\t >. |.ilh:. : :: s ,,, tIP na, ,1. t.llim I ,iiiil I S MI\I 11> .i tn up i ii'WII I In //.1, ;ll 1 i I. ( "' I Il I I'I,. I I llll' llllll'Mill I t Iiii' /l.ili'. .'" ii-kul il-ilof" ifliilpin
N S ll : / 'III. Ml, II 'III$" lill'I I'llllliiilill \ I
|
.
I .1.I luSts {hiss .
i r li.irii. i iI. I lilt t ,. I .
_......- : I I ', in. i i. I STEAM BOILERS i I"d ; il !I ..t'I.' /" gitnl, I"I, \ I l.i. I 11..1, ,- I I i.ii-m- h.il.ii.., ami I ul Ihf sIsj I ,- :SlIillIl.l4| flight' '* ,

i' I t t. -I.t.| .iil it..nix. in.. I ttn.1. a I' or; 'rt.L, 1.: 'n.. """" nliilhii, I' il (;oulli. Idlaii .. I 1 lliink lln'i .1 "I"Ih, I.". I. 11514111| il"; %' I (t..
I"j "orr t. t ",1.! ,Is. il.-l, I.I..in.I-t 1( >I.. 1 'Ih, I & !, :if'null' ', Imi, u ht u Ihi't.ll.oil W"'II I
, ,,, I t I 454114 I" lip .1.1",1 il lln' thillv : | ,u In I in, l.iit."
'::01 t\ : l I It l : .I' .11,1.1. lIIIllI" HIIHIIiil I,, l h ( l In* hi'ililf| |I" ;;
go I Ia \\ .1.1- ,1" ) i | inn' .r ,
I i: i i | I I" l I h II..I I I 1..1.i |IS >- ol I iln', IdI.1. t iiml. "'hI.i-
Mt-krlh. .1..1 lie,
I lln' (lS II. iiI I ,,' yit al'in ? I liln- -IKit -
I I il' I ilt I 1.1" "hllMlli-I
I i i I a; t ; ,,Illl' 10'' II !1'ivCII! I.. III.... S o'J S '1 i, | .1 I I .. 1 i. "I U l." i.i i sI ,11111. inilinli. ,ib S,11.lt 1.,1 I I, ...Inl ?" ;
.. I.. I I: I | i '.10.! |I"'JII| | |i. ,1.1o'lIi.l.| |I. TANKS, SALT PANS, &u. I I. .'...11.- ( In-11In 1'.1".1 wl"I"fhl'I. t mr* .iinu'il Ihilillh.. Iiin, g;n .."I. iiiiiltill ".Nolviii.1 .
.1'EUROPEAN i 1""I| |his inl"mi.ii 1.I"h''urn r uiiii u _.nitill.
1 'lll.lt
I '. ..11< .'. \ itPdlalbx i i \ \Or' I rill 11 11 i )lIlY I '> .I' .... |I."-.. iiii.1 I Id. 114IfllIl't iii ii. (hut ... $Itixxuijt' ill Iiii! ,ail lint Shill ,, I."

S I I .. .. I :.,, I urIII I IHi'r IK- ili-.i I lllH'il I I. 1111114,1' ,
"" .1".1 I >! I l.ltlt t ill I t III I llll'till, "I hitnin j I"l"; \ ... ? Not 4 .nil ?"
I 11.\ J II I"J..I. I I ut| iil I pn. .iln I 1 ur I.4l||.." .-.l .tin. lilllr' mn'i.iihi S SS
'If
S ; i1 k L &ui. l.'lt.i..1 \ /. II .,.1..11. I 1 I- ill Ih .. .. ".' ". 1 I hnl I., hIlt ail I h.I t.nr' ,

t .! ;; lA U :.il HOTEL "' _.'" .Illlp l I II.1.. I 1'iinli.i". 'u I'.ii &Il.JI.'I"$ hi.11't.. ,.,iltlln I luitriuol I ,11 I I i.I'll'iii' 1 1 iipuii:".t$! I"1..1..1) ,- 1 1'lliii tin'aii'l i .1. .a I ,,i.i, S it ..n hal .." I Oliin, I Iti 1 1',1.uii'l a put/

l PORTER 1 InI I I I t i'S! III l 1 IMII.N Ni-iv \iil.
it Rill: '
; that
; : /1,11. hi..I i is -i in Ih"1 fll |.h.| ill" ..'. "..1 | .Ill'l I Ml* Illl-X'. .. 5
; .l-.l'l(. I III- ill) It ilh, ..I. ,..1. unil I In-11 tful.
; 'Mill .11 i'l"l. u \
) I.n Ihin
S FRANCIS HASH! | I t PS "' Ilhi/ ll', I Iliron l h |I..
"? I4 i.. "In- i-3 illu -llii'itiittlrUi.it.) S |j.I I' : 1.\ ; -al-I ,

r c.:.l= c r I 111. 'llihlllll' ; I !I Ili 5 ilii-i mil. 1"1.lIiIll Ijlk. I.'innx jli.nili S All 1 I IlIliitllijIlllIs i| } nlli m,, III II. I .

S vSfy .'I"ih :: .bc=t : I. |I.> .1114 u iiiii-.tiiM.$ lj I Im.. .111.111' vA'KI "',' I to a .1.1.1'! I I., I.UIL ..1 I" .'.Hill

(, I ,. 5" I I ". : 1ror. Morchfuit( l Tiiilor.lit i ...".'" "inn. ,1 ,,\ i I j .. u'll'i It "" ill- I HM* aUili'ii.ul.l I I III-KI ''IIllllf I I ,,I.. :.Ill"I lilt" 111'III ,.t' Il.lll-Ot( .I, 'Inijiil I- ,

i' ,. '111.. llll..l.iljlk-, l.ll.1'tj, :" \, I IIH- ...S t I llll-' luib" ) s "i'' ..( ,,1. "ll j nl I ilin lii-l .
I --rt j\I.LiI. 1 \ \"Y u II.
t : ; 0'1'.tI | I ) S \.- f. U.ui i 'ui. 4."i A I. .,. .I l I'll I III 'I 1 11111 I Imilie 1 1I.
11'I'u.-11 J 1111.11'11 'urn II' ,1 I i ..i. '1 l wlii h". S
tJ 1 : ...I. ptip t ti unit hmiii, 1.1" 1 1 1i'rll hii-luinl.I I'llhu'i i ': ". I
i : I.IN) .. -I ii NI- limit", P* Mil. t4ui.U J. .sl. n.r ,n u l I W"I''I .11 ujujllIn '
r" 1'1 "' -.--T-.... .. I 1".1, : i'' Illllii' I lut unn- 1..11.1, 1"1.I ,lilt : "1'Imikril shIll 1.( mil, I ,milihim hip ,ai .1.1i
&GJllt1 I il
ni 1
Lt LJuu; :S : 0. .\l.l. -.V I It\ |i .- | I f x. .) ...1,. f l I..llili.. .: .,1.,ix > .II, i I ijtt i itIII I mlu lillli'I l-, I l.alar"I Isisi: iCPI'. I llrtlii'loxt" lit-ili.i; I mnlil s 1 1 tlutiii on I him 1 ami I ;jnl.riiii .

.' I li'll'l' j >I. il'X 'kllkl'l I II.I.lllll., "-, ,I.lII.i.'II .1.: i. ur I hi .
"- .. Iti 'II II' ..II. X.PI i XX ..11'" .111't linxl.lli.it l I I : v)4UU I.i" ..".1 knot Iho t.lli.cfui'lil, -
i.U '" .:.\11. \ I: : J "> I I-l 'I "I"- 'I- S I. .
"- \i ..- I.j I ti l Lit' l'J '.) > liiii |> lilllf tw xi .li'i-ili loiiiin- tIl,lli-lnt., "I l> .' ,
," \\ M. iti. >i I :1. I .1'1 l 4Ui uL"" t'j'.l' Iii urUi r.. .lw .uij) II. t.. ...olf.i.ih Inruf .
D'-t.ch. -- il ii """li lip imi'l iv-.-i'inal liuinr, I .
I Ii .1. : I *. IJ .. .fl .l II,"- "t. rr m "P. rii\t. utjj-.iu I'all.| al.1 slIt him fur
I 14 nil-t'iitin,, ,.
." I mall- I I"1 liill """ BI-I :.4 lalIlItli .. I hi- |li".1 ffni -'ii.l; I.'.f.I.I.,1 I | I i4Lt I Hop I llieihliitline ,
.
I .II -\i il iii i tug Mi'ri-biiBlV ttt.1.. \ .
; l lh .
: ..t. I 1.1l"ill.. < l X.illij.l,. of t.'i IIrhin. I ilili', r'I'll I llf I I i,,
Tukc I No1 1 i ) 1 ( t I .LI- at 1 I In.xxni. 4 ami 4s1. him,. llln-lu he jot I Ihouumoii'l

e 1 ] ( it ii v II s- I l ..111.. "I6t.: al... _II'I j... "f'"I. ., .. In n hl-lihi' ';itx_ ., .. tilE( Il|I.>, u* I. ..uni"iii I I..t 1..1,m I 'liIm I i. I .i lil-l I..- |lim:in..'rihiHK*.

. : ., .I.t, mul litlitl, i i Uiri.1.'. .llh.pl I, 4ull; ,Ise ,.. .lt.4 II lssst i. : il f 'Hnl "
t-r lUrliMHi
it. .1 I .il "
{ i I. -t\.ii: >i tj \ : Central House "fil'
I i i ., i t t 'I\ -rlI.I1'I : i i -.I! IlI. I nut IUf& liuitlinu lath4 |t''r nun.. '!'v 1 I'ki$.rltii.i. 1j l .tliixi |'Iu-nit-. hiHi.nUI A II uil I Mtuihrmitr.uiiilfiit, | I .I I Ihoampd l

t lUar. ,. I 4 O Ijjtu xtiillin II. 'till. irul I II 1111 I | I $ I 11,1111 'ti),'i .t I ll.u I i..115I-.r
I s I \ I r/ lIly :il i-i nt. I *HitI'lfi oi.l :
"t : \ .1.1. I.. ,
i i MI.I \ I"I 1ltl.11:1. ) '.\ l.jl.l I I. I rji: '.r 1..1'1 lIstlillI .1 'it'U'i-l \1.11.I .st-iialur .luL. 'I. \xuml .
.1"1.11" niiiiti uf i jti.K .
: tjii., .r 1'ia'l. v.-tIt In i-'nlli I l ,Ill.\ I U. I! I 11-mli'iM.ii I 1 a-i ,
," i : I. i t l I. lilsaIll l4..l.l. Lowis Boar Co. M'jl/ilr. ,$ 'ff.I. -I. l<> tiixl.ii-n' I tin- pillitiailfK1iltl : : 'al.lilt.
a.I'
I \ //I ,. nlitr. ui .
11 for>" I liit' J .
( \\htt 1111111 I 1141
| | I.UXII MiuU., 111..t.111 4 fi
4 III IIII Itlsti. & lAH ,M IM I- Ifllfll N.I, 111!- ; .
1u UIIK'tIK I
:
,
::., ) t I .j,,;.; I. ) 0* tUIHt4l'.4luUrf' fill I ",OIIIUOI., |: .
.Aluhiiiii tt i ui"'r.I.I $ t :IIM.5.- It I ;4 111.111 uilhiiiila tII.r "I I.. gt'lllll-UI$ IIi.n
:
( & I I. "r. I: S. I | Ulitl.' 4.KS ti \I I.u"I. tflbi.| Jn |t&S 44 hi I
EO: : .J \,." 4 it"li in '. 'v.Il u ".t. t-h 1 I."I LIU* it it M'niiiil : )..11.1 I.II. IM1sitIllI.frlIihill4

:1 I I .:0.I:. ,. j.i I I. j u ill, I.. ,- .1 I.,.' nurkI Commission Merchant t. I l.*, bo.lllllll'/>l-.Xxhl-ll? hil.ll': fl.,. I t-ra'tl

'L I -. '.L. >X XSH > x:0 : I BAliK 11 : Enl I I. .In, li ... lull.
u h.l it
-j > ..il it it ,. ..i'.. .1. r '." i III4IIU t.''ISi: ,iil.li'' '1.' HIl" "" 'I ,1.1".1'I.. .1"111 hi.1 I "il -Uhal it .Ihi 55 t'r.I aljuuthi
4I.ItWlI4k iv | i .1"'Ii"' :i ,lui t 1.llg
I t l !U I -I 1 H f *IM| 1 K 'lln. : 1 ..1.11. SJ4nIIll1.II .tt.1.1..i.i &lilt oMe-inl.inii Ilslrls4. "
I ; '
C j IIl
ii4..l
I 'lti- |
: Hringes .md liiii t P tlI i '>ui > I I lipir a :uujy .11.1 l tvitt her.
.. I iulm.li' I ; .. hM |1..1.1., 11. iin.u i .. .will IM' .. "
STAPLE & FANCY : 1..1.,1.mn ilivniu. tliuiibl bilnliivl I 'ih lint laku unlu. lluiiitt'Itt'4install. ,
.. -, .. Terms, SI.50 per Day. : GROGERIF. I 1 iiiil I m.1 1"1 h I I link t li.lx |u il,,. ui j I "
.li''li. H.t" Inn | <- I I Ilx. axi4; .> !
lilt |
,
.. > Jill ploiuj.lly
.1 .
: I '' nnil, ii.n|.- liiliVi.iM. ;.' .. 1..1 -lli.ulll' I 1''lc.t|
t l.
.: ( ; ( ; ( Hill' 'lOUhV ) ( I 11 I >' ot ihm 1 ,
5.4 I i iXHI i, 5, ,& 1// '. ,I.. ',1,1'i I! IV .." 1 I I. j,. lIlt 41 'I..Ita".I.' I Jlfrr "" .i I., ".I.CI.c.I..*.-l'liitay.,
I ll
-I. 11: l.tI i, .. i1111'1.I :, I /1. J 4 S '. .\1 iiiipiutnl. wiiutuiill; & l I ll.U K'lllllll.l' .r I l4r I i'll.,1 I .., til Is... '1 Ill,nn.-.
hiU.I4 .
I: I ; ; :>.: -.l. E---7. I .< pmli il 5i I.al.i.'. "lul'-'l I I t'urt I ,
::; 4- ll .. lit l ) .|jbl. nli'l' iii hi Mr. : I.iIlz ilmita
.. H' .
i i. i iVI \'hlr. i .1.( u |, jii I II.! |
i : i i /: : i i i : "II.--, :h, > i, '.1 .." 14IClITC.l SI| ,.P 4ii t > u II ,'rli..1 i.n..I tins, null i. i **i .I'H"II. hi 1.11. I ,1.1'I.li.II iiiuiiirul \ MulilJU4 .Ulf" .lll4ll I 14 ll.llllf.l I

S > .e > I...xx K. 1 l I 'I I I' .:1,1..1' I I.) tl'.ul'l-I hoii/oiiial' 'I .ri'-t.-. .1 I:uln i t I.liaii. .. 11..J. .. 'I'* I litxl', lit \1ii 1'iuni' M I. .1 gl.II.! iIi* mi..il'o
u -i t \ 11.\111' ui; luii.i; I; i II i I I' 'L.U".ll'I'| .." l lI t Uvlxtn, II. | ,
J'III. "IIIt. Ifdiiitul. Ist' ll. .mint juj!: i* Iliuu ht
.5 I UI I ; I H 11. i I I. s,. li.ll tu tuii'l fur !
-HiKl' x Ml 111: Mi1. .V t.1 .- 1..1.| 'J 4 liv ,1.gi..1;
.
I .
H II .4 ii .. J lSEJltZt.1 1..1. d.il. inr' /, 4 t'urp-l-r.-l I h "'"I tuill
It u. v.gul Jl"
,1.- S \ -a. .% ii HI.i iu 6. 5 I d. i I h- I II M Ih "I ii .il.I.. |s14jI a u.1 I m-U.i l lmi. I. ..45. I'. i*. mitt "I.lil..i.1 I. lur 'I .! iliitl lie..1.1.1. ;
1 i' 'I.' t i..Inn ,1 j I.. ..iI. lui Li. mill. H! "UiU.uiuui .uli..1 1..111 may, L of lri. >
MJI' '
J lime- II
jfu jiiuu S lrx .
'
r .
.. .li...

.J

.
.
"", S S I S S 5 I Il 55 ----l__1' .-. .. __. I.
< s.%
:.
:
S 4 -
''Itr '" : 5 ;
: "t.t. "
.
= S 4 := .5 S 55- -. S. J'l4 .C
; o "

- -- .-_- _. --r\; :' : ia .. ,.. ,I .i '

KiSSS iS I' t'k:
S 3 '
.:: .
# *: i- ._ -- .. -
--- :
r '
"
-- w ;i -

M I U Ull I.U1' IM.iJI.' > IV Goods Store !
'II.i' I II
/ ; .: ; j : "4 'I; i 1" ; If 1\: I,I \\SHINJTON.; ( ) : 1 New Dry

llmJi\1. \ \ (tr!: ohmwul\ l i 'I. I I' ): I I.I I.
\ IFt\
I .. .h. ". . .. .' _.- --
U.
I
.. f ,"' I fi. lkft foo. 4.. <* fl
I :: > or, I UI.' tu lI'lUI ;:. /,1 .. ,111.1, 1 i i j. \I. 'IlSillal A irri ,it i ill'Io.. i .|" 1 rA..;..!. it -. .o i*. .W.l '
4.4 s I .i I' .i" : Si II. 'I"il.'I I I 'ii..I.llk.t. 011 1,1 'tpeltlnh .r.rI. I IIS. 'i'i- ...Jr' i ml lullfa'.i* : s ls .. Mt tI,. S ? A --- co.Vniaitra

.1't I I' Ilf ofit : ,1 Ml MM, .! !! t.. :> n- .,' I'. n,". .l ii. ,, 11 firt'li- p-i iltm. ..t, \, list 1 hs'l'1 I. ,*i...' tt I.a l.i l.i l.. ,. S ..v._ .v .

I '. .., I i. ''d. 5l IM: :M '. Vlfl-.t 1 I hiI1 i!I. I I"; is'Ia' iiipl[ !*.f in.-. cxliiti-ti .
/ ". J.I. anJ J PaK.rt. Streets Ptnsacoia: Ft.-,
.
r. : r .11
I Romana
1" Cor.
; f I U. .. It ,h.1" In ** I 1..11. .t. ::11..1"i ;II FRIDAY. JANUARY 2SlhOMC Buitcing.
q; ? !"!
prtli
':. t 5 ; f ,I' ". 11.55." | II I I.s. v.l. Ill' \ o., I 1". f. WI'j'"' hi..s..I, itfit 1':.Oi *I. / .
that, '' :11'\I It'aw i 11151S41, at, S I. -I t I I. i I I' .
(I''I> | I I I" I1- !
i I. i < . .t i .in tIr.ri,1I !II I"? "S n--, i .1 *'I( ... .. ,I. -l, I'i fiiiM"i Iss'h 1..1. 1 tl.j, ,sI U 'In>r.r"- tini I- ti.wl) Ii. U.! m.-tiiiifn, Inf. fall III Ii';I." NIGHT ONLY : ; j I' | .4.< !

\1.11':11"1'1.\\11.': \: S ,: ,. f.r.I' 4 in lra.ii.f In j I".rl" I i *. i i-innl" t"t K-i;': :: ., 0" 1' 11"1" ,, I I. I ,. v.Ifi.. I" 111,1.lr- 1'I ...I. 1 II t I i. Ii. ',. h i lfl(. 1'1 1 L'.i'" :", I'

1 I : ," ,i r !t. .1 I.S >! .. II.-IM l'-r..no.-l, \ll". .-l TII* ,. ) .04 : tlsere. n ,i ..rtI thnii .no,'. 'I"flh| ,* il>ira'.i... jif : ..! ,. i j'I. S S
f he.' .. S .t. '\.11"rl iUI NOTIONS; SHOES FTC
*
H..iivri li.iilnu n f. t i ,
s
i .i' .
.r. ,
> II' ,
I'' I1' II .1 'r--t .' < It'rftik.i.sI | fN7li .I h".1 t (<> ntlUM .. nitf uhl "I' "'' ::11b
r.l. Inr il.I. 1.'I. ft i in" < 1.:1.. ,.l' t.ikTiiy! It.. ::.ro..1, in""Iq-i : i :"! '. i itt
: "'IIS' ., a.i..prnn.i.' "I'.iii", !IS l" S .+! .ur A.I. inre lh.tll fnll. Til' A I 'S 1 I'
ft 'I' ,c." | I, A \.o |..Ii.h. a> nili I a' nlint. I -h!*''' '

r' '. i ,Ills ,l.i"f <1111 .II". !... i I I":, ,Cr t .' .. I -.1 ."- ., ,M tit on ii'i w.v .lt..1., |.|'int III ,I'll-, .ttlr.! # KAWSOK b EQ0ABK TRUTRK : I 1 .

Wi-i; 'tippll* ,tir'llt III' .lk 1 r. I. Iu I 1 S ni' .rdiri'l' ilHitlly j.lalil" with i I Tlw1 InmJo ,. 14 in $el.-i |iriit 'i;|.illytin1 ., 'I I' -
O '. f5. ..., I I'. I N"" 1.I I l.'I l. | t.- '.,, i' r. I .' J '., 55 1' .. \ ---- .
\.m. I .III Slid o.il I li-". --- --
: u UI .I *I'l ,tillI': .'H.d! \ !i.. !ll I Ii ..ik-. with III.i'ltfllli.m' ftC iHif.fi'tinjfHi ; of wIse .i rw -n -
it .I' I I 1 i I'll.'l.of I (he .-< le'iiri of II IIt. mid .Ur u ff'-iiiii'! filK'i%. iMtni"i..1i" i -
"" i i1:1 in j.tnr\ "'g1.l! >' ,, pH -.. s, iii" ,n. nv In. Il t tIw.ii.iir.tl t. is
hlr' it It iii nilii< and", < III C. A.LANDRUMM.lj.
r.3 .til-1.' Ifitti-nJiM'.nii' ; t..Ihf' *' 'i.ilr-$ 1 I' liprmeal nl 4 "" '
tl' .1 fid -htjrh ami, l itfy wmitijii.llnj 1111.I I l forinrd! ofnvt\ aUin', huo"'I..nl'r| HA/.Ki ,1' : > > ;iRK''K 1. '
'. -.. ; o1 1I l>, \ r ;
\ .J .. 5S15 l: ..I.,' 'i i S ii.i'n.T-i 5' Hilli' | -. ;.1 ,1 lovely vieitroriho t-iir: an.l I nfan Im-li IB *tlil.'kti.. nnd tInIm .r ; TI' p \VI ntrnl

4 : ... 1 .1,1, -I 1 ,. "rl I i IS t I'.n I 1.1.1-' I > ', ', f 'sul! lotitlieft* U',t I., Tlw. 5e llrt old ."t.I. : trC |l.t.1| li>'llii-r !I.. !.i'> i rlnijeltiiicr HAZEL 1( t. J \ d ) mn1TTIsT,
.
I .! h'l'-I'--'l, l "nii'l-iiie ifetl; l" tiIt "PI,. ) altiln ) is tush l I thn rs-ii.h. .-,..' .1-. ;iun s I1./ tL. f ; ; '
!I. < i nnil ,
l II '
'" I I- "! I \ "h rsi o| sflrr. !! i it n i
,-. ''" ,t>, f I I'H ll'lll'IIT-" IIII /0Ih :,I. 1I"r' 1"11 1 I hardi-it' It ..l., >-i.lr lIe a.. h I Tim'' HAXKI.f ? i l..i\.1.
..
.. .1, SI /,., _' ." ..' .il'"" "I l lS I.! <** .. -.4.! al'iihl nic.l : .l.* .., 'Ihpliosnt' anaiMi. r< n cw.ttcrj.tTwif I 1 \ 'I' j ; it i '
fill S o. i ,. .I.hl.. wairlliy n I ii i t I..n i > < j
I i I ,1 l .1 i .1' -. I 1:1.I: il : : : \ 'S 5 ,
I r ',.r ii; .,ln.1 l "If i ''1' .I..to; 'Ibis I"t.lf..f "e'I.ill| "I'| thf r-.. lug ;In "..ry inilrarrt". '". ",'. .\1.1-.1. /cz 1,11.1. : ll .

". 11.n .I..> | | I I > ,, | ] lil.ttltl; 'i'I! ""I t I'.1"| f.., ini.i.r- -i itt ,I ni'l) ollior' opIl'-| !' f.iilinninn s frw.I din I to I hue titurlNw| for whirh Hito I i n' HAXKhHAXI fZ : !{ j,1. S S 1- i It .

"of 1'1' lit Ui. ir p"' nl'" 1 I. hue I Irti1 I I he iin'I\ I i. iiulvri.il, i'It $ duril. E: .
I H I 51 ', ( !,.. l-Hj. -j"rt jti. slid' thi'il.'hl inenrreit ) the MJIOIH .11.1\.1' REAL ESTATE II I I It'll.. "! I.I-.II I ll.il. \], 11,11, ,

,.10'' .1.. -._ 1-ijIti III till, '. j I.J.II.; a'loi.-- in 11,5.: .! .I roui, : atit -".I ; n I in 10, ;and mti IIP, w.ld it a g od pr-.'II : :: V' .nut M u.-Hll- ..tinptiin ,.s ,ilii <
{ j Iwiiffilt of their' f.llo .
''J' II t IS :
tj.I : ro.t.1 'ill''II' at ab""II''llr li! <* of onh itt.tt' hI |iilltnlKr. ". : .yo11 i l< i /
)
fiili'inTo I l'i! > fl.I. : I |I''t. HAXKh: ; \ > .. ,. .
I 1.1. t .I i.i- ii' ih* .
I ,? ,, ,. ," .II I'I" \i I I'l. i < \t t1 tI tS S I xtitl re"lupon their ..>riHy.There .. I I In nil :t"I| peti it h i. II his, s'.4,11..1 'I, .1 % -. u I I! ,| '

: .. .: '!. .,, 1fl < |.-.ll.U"ll'-'l I 1s..1 I 1-- 'I| "h.t I..1:1"77.: I I ths ..l. J..lmV'. of ."..1. iss.i EIl toe 1I'h.l .,;

I ,,. J'i t- I.-S i'ii .,. '-di I !" iIi,/' I". 1"1' I Mini; k.llV/Ki : Is) I.I i. A. foilKl'W.I'iiti : too tir oft j:1; ttiif 1..1 U I An error but, rum Ifn ''nlt.IN."nl., I niid of it ar.a'iisw.l > |I.-it." "< !! : \11I"i I I" 11\I "II ; ('i..i-i; :( II\i( .\iI I\i.:

\ "I : II.1* II. B"'I.. l r, '.i.1, II from pnd to .",1 on 1 li..1!'h! "Iduiliiout \ .. IIAXKL I KIIIKK 1 { .
,1 1 i. kr 'itil; i s' 5 Hn rtiTi all) iiin-lDrn' atiliAry icn'pI
,1".11 : : .
.
1tI"1II01.-! ; |
kii'il
i-rt-'k- *
A. >f fiiii'iii*. !.''u.! : .ts.h, lo II. i iWell I or
f'i111 : .' [1 foi t'li- juiriHi"" On Ih.,.11 r d, I".Int. t to lie IV that '-initri"s l.Tlii'i"i l. W I.. ,1 1 ..' 'NEXT TO CITY! MOTELi'f c1llK3: & 1/iljlJlllldlu/ [

12' ,. iii-t. II his" ni'iri il,\ Ci'rtn, !'hrC'lfll'! ., f..( .\ 1.1". ,.; 11.,"II.. i'ir. *!'. !.w._, _. ...,...,..... r...,..,.,. ,. <... ,.,..;.!. ..i.f.. ii. .. I. i. "," 1.1"I i' i- I in the tIe3l 1.1 wh'lld .I 5" I |lI|" V K.: I I.,1'a I ,* \'\.. ,

j.ta. .1' I I )j"-i i ,i-! I 'IIIUI.' ., .: < ., ,n.:. -t"ii wn I.iri'llVI! j A'T\t-! <*, 'I.( | 1 I.(55 1'I.It. '. i its and moilrrti tj!.." Iia\" Ii uI Sr.n I I Itntilj ran, IK- pr-iiil, .I.ssa t-heai, Iiilr4, I 1II ,I'S -, .1' V. |if tl 'i \ \l l nl.S \ I'I.IIII !! V.

.'. 'I I in.-. I I'. "at 'a I.,'S.-. nil i il' : In-u in I thi* ,"rI I,\'"-I. where tI... U ',' 1. IS. il '.'I I lit-: I. i I f 'ss.'I. i- in I i r..ifh, I I" in I. l I I tl wa* 11.1 inetl ( 1. b.". .4 rri lt alt' an I .ot'i ..
|I., | I 1..U..IIII" ra" itialirial.: nf it rontiu| -itiun, :.in II.
ofiSiIKII: iKjil.uni :
I ,'" S I It SI" I' "Ii.I .' I Ia I i. .i' ,0 I' kil'I.. I" \ "M |.ii 1 i. <.111hc : >. of sIt I MI. ,. 1
,.| ,. |'.r' t*. 1.5 0'' sij 11'S s 'J ,4S f .1.j ." .j.." Si. j.i."i. ; whoilrui. 11. "'I"llr naUrt. .. II. : ..!I. Jultn'i' '.'emshpr .," "..i'a\ |1.1.1'': .1.".-.. Th"itri I 1. 'lraiv cu uijtli Inirn, '.mtlfnl isitiftil I |IN.!* !!**. |Itt,..-* nMl, ,-.I! its*!""I 1..1" 1r.! .".. r>Hi, I U..ch'lit HI iitUI .1.1.|I IV .
lilnnl 4'VII) 1 |I. Istillil, n'in itr' I.I ,1111.1"11 m < )
'n'n > *
.. .1. .,!I'"' II.* M' l ''i ( .ill} ) .s.s. ..ii-idi, .rfl'ly overn.l 1; i '.ca1, '. ai'l, pi,lui; il I nilh; "liadi, lrvcIMII .. Sll-t U not|,| ill thi .....11'"| I. ss.,'h )o..11. t'.l.S I Is* ttlj i \ \I \ '. .In'livilAlt\, .. .
I' I"
I. 1m \\1 a' \ 'I.! \ i i ..
liau- li.nl li' iiiiil.il.n' \villi' hilI i ilninV.f
\ iryjfi !
lu s ( l nil : -
.,JI1\ .1\ : Iinpi > inn ; .
nn f Ik -' i..n 'ifS IIIF. 'Int.hern "ip'mili.ilifh \ 1..I n. tt 'nn .1111 uuuhl .; -- t'IUrI',4: t''oC'.H. Vm.11! -.
I.h alliiupil I l iiiiiiK'rniih'l! tsar s ". I.J. 1. tIt ,11 jiit! lOr,',! if il u nt'iTiicrh .. I..iil f..i'L. ks'S I I s I, I I!
S i it (I' n )"nri>li. l-- I" IS | I "," ll ,III flr < ($on | mr.l h hit TiE'itIT'dtW nvA 1.1 1j :. ..M "t'risn rt< in-n! I n in* >
i i 55 I 'lii.1".1" .In mill". fntlc h..- -nrv'VHi I |wll'i.) | nlflui I ,.I li'i I (I'. iiiitnifjflun, I 01 .,11'11'i! rt ,'j sI! HI- <). i\u u \ist. I'I I. .I Is '

S. ,S.S. *<.1"1 5, n< /I' o ,'null ,. .. ";.; >|1.5. -,:.. I yi' 1I.I'lfrlr" in-n-ij' on :It- ": frlIlt| ". I- |I"d uatinpi'iit 1 njoji. 'Situ "liot't Ih.1 Intillirr 1111.1I. '' -'.. ri'i."li: un Ih\\. I It 1"- .i.. I i', I''. >,'i-it.i' / /:'l. K nf t'HAiit, t. Sill 55 S I '
uulli'.l, ITinkitt; I hiITI nilhlt ini' : . \I S s. 555 I
.il t -- < nii.if ,IV t; f-t *.,1.h (t II.I 5.i
li i
1ii.iiutiralnlWIHI. '
fii.i-i 1Iln".1".nitl"II.lr I 1 \ !I"
mil'" .
-in.i' :
nt it > i v i .nli. i ii l ii Iv t IIIru'o rum In r,u.uuI I 11 r. rt'ilili.-ii ''
: a':iS.IIt' *T'M' .M l* ft l.11 "I Chi.r. l I. i-\"i-ti.ti'| > -ninif; ill NO ': ou': : ,hll I Ct I'. .i' .', S I |I..M' '' lam in-,
> $ .'. Tlieti- i "
: .n | '
L I 1.,1 > .
S il, i it ,'I i. a 1 I 10 I I.!!! a-kin. tor l I''I..j"l. Inu "l "I"'IC ii IIII, I I') ; ..I llyiiidiinc .. 1-It.;, 11 'tl'I': \' lli'S 1,1! Mt I C II I
l r" i it ; IIIM | 11..lrmel' till dit! "i-li"ii f"i", '--ipi'al.' niid" \ **> \1.\\
i.f vit? -'tiki', ,, tisu.s. l'1'1..
.illl"1
in>l ''l ,i'tiiii'-dini'\ ,|u' ill il.hfir r.mfiitiorli 1.1 Ihe '
i i I" ijii'l t '
,,
S licrenP'fc .I-wl' r"'I'1 |I.i !"-it :iuiir.iv.'l( In-full uli'ith.-r ) < I'm, 1'.1..1' linn 11.45,4.51a tnl t'l 11 P n A '

S >\.1 lin-i' .. i. i. tnv ;linlaii'- ..1 S.. I o"' 'I1.,1.. ; Int. ,.lhllll; |MTtnilltil ,In t. Ih.t""- 'h"1 I !! two lni: >>." iiji! It ,i.. .r.\\ .' prozre.. 'oj'' -s i ,. St. t ', i .1. 'r II. i t.: II l 'i, -
.iinl, Iriii' LI'M-II" ir likiitrn f1llelot. .1'i' .' I' t., I i 1z S .
( "II." 1 r u' s 1'r '. i '
| |
i I .,.nl i !I" i i n.i |I'.n I HI I IIS .1.1.I $! ,| tllllllIM'l'.l'l'I, : )">l'll ']1"11 .1/.1.1./ '.' I 11011 I'nili'-utit\ iititoi; 11,1 j..11 I 55l'S. S '. I I. 'n: -

S i, "ti "in. main' *' .. .ni. K'-i-nt' ml' nI ,. It It'll 1 |IOI1I'1' ', I I1' .S' 11.\I IS I. 1' h..fltIt Is.Iniild; .' up ".*l. .'- i5S, Inon Ii i I Vi-.lerdji' thr, T'-l'I r.-i"tler.; uhj !5' i ?Ii ,.: '' .. ti." .1 .". r.. LI'.\1 .
full| I Hi" II"'Ih.! 1 I'm '. .,1. I t. r. i. '. *, :i- t iiI ?) -, j>.,- '< ,
-
notalil"1 F'III l 1U! :. -
I i .I'i"ii Inn. .: .i ni't l i i i I', 0I"\ I aI 11 :"T. ," .1"0 s t I, Hill', \h1r jh'I,1 h.1 .lel..i.1 "> :, ",mMIN; l.rullill.t ll ar his alo j makim:; hi. ,lotir ttimn-jli, I, lisp. I'n-lo I 5a t r 5. I i 55.. 'S I S i j. ,- ti at W* \ ,5SS S-P'-. ,

1 l "i.ii-, V.'in, :u> :aiimny lifter" '. vi' uniti'i,I ', .lit til'.nsi' ;in. 1, (f... .mil "a"I" II.CT"lit tin' I'jnnm-l. lilil S. nude n luVQly! 'I'" Tin1. :M u.-ti''', j, I ILiIlM", \.,< illl"-li-d, | | | ill.ll till- ill'( j.. -.1 ,. ,: i" ir't M I' >; |I">li.n '' \...1. ".."*' .11 |II I/.: ." ">'.1! .1.11I I -n> I II
IIII..t.. ..,. ,I.idt. : l'a:4! f in-i '* ? ti|< \ : 1 ll.xxl.il I \t hit iiitiiiterl'ril ,.1\I-,' |.i..i.S .'. .'iS, S "l.i,, l I I. ,,i. n s > i I i.I 'f '.1 "':,!< ,.r Wtf.ii ti.ii ...''..* u'I .'t"I L
t 111,1, |", ,-- '11.' ,,u i nil-ill" ', \ t'M'. (t 5 -la' .. : I .1.1, 11"1 "it i oir.-ri.d( 1! of I Ihr (iroitii,a'I! to t Klr.. '. W tt.3 '. rf ,. ) II I O !f's N ** I' M
-in tt '
(? ii. in .1"1 < II. .III. I I'iiikrrt'in'1 ,ilvln-ltvp cuiKijtor| .,.: : I .al J.i .o til.'elf .'.'1111..1| .iluil, it i i.i i'"I"I.I'' | ;! >ii. i i tii ; :. tjl''!.' ,.11 l II l,'t n Jill; Itl..to| i I. vii" .
Hi'mi'. v.. i" ::1 i'. ;itinl I if.i.i 'S : I I'ntholii'* lint I Ihi ..rvffitllm 1 .-. I lnni, -.111"00' ila.r.) I llti'.:> rM I. .I* itiii -..
rti1.11
iii I ) I ii.tI.l|<,,"s. M''I'"i I ;' .55") otin-r l 1.1., 'I'i i U"i :) ( j tn ili-ti--t Unit, the 5015 i i. -| aii iII" th -i'- *

{' I I H< | .-.,|ve: ii> IS l 1I.II11"W''IO'' elii: ami! i55iJIhsrs.., hul : ai Ilii't arc ti'i'iui'il. 1 llii>*o lti5Ia5'e I old (Vinntcrt., ,nnil) I < |>>,'C li''I >.. ill.I 1\'hll".I-II.i eoHiilt.-rfeit I 1 1i I IS '' W.i I K V. 'l lAHAV.r. t .T HI.' ii i Ir..I'II\I".j', ? 'i i it,.. ,. I, .. Ii S r I It 5 5 It C' .5:4 5i
| J.-I | Int.ir.
: ( ".i. Iisi.I.| | | i I "'. 111I..1 l *MI' n It .m .111 .ii.1 I
;i ,,.101.) ,11, "" i I 1,1, il. liltl jit't lei i .," \In-i-t I Peii-a< "! E5flhIIg' In ,, i 1.llrr'| Ilakr II'lnHilj .lll.; '!> -oiitiiinu, to n.i" ii :a* loiij HI |m.iil. S \\HJ 'li/htli: lighter, than tin -tjii'l.t I : s.i.nK \I 5.5'4..
Ull till- Wl.i'.I 1I I. '.' \> S. upi.n Tlii1 ill1 in run 0: pa 11'r, |in<', :' .11,*r 'I|. .1 Ii, ,.. *<''r..1 l hankIn I II" ,. it. L Its !I', I I.'. I .I..i ...t. lot Is US'. 11 'r., .11" :
|I. I.lit, > i U .I.l III' I..It. \Ve di'ii't want ."'- ; I Iliniluli lie a ;rrril: I."ti 1<. 'I. II. .t U.'l \\, ,. I
".1" \ \ 1 i I ""al 1 rity 1.\\. ',' ii'-i-r-l I'll 1 I tin, ; e.sII IiIf'rr.It' I i tt ti -ti 1'11" .in '5 I.
.
I ,".-...1" i-.i II4i5I, .''' .,'.'.i" at 1 I ; I, nl I *Tin', !it t-ti' "lilt Until 'niiiii-y t"fllnUoll.\;! tilt', ',c..lh.f SOS r rily I if it roil I ', fiintn" and. In' ron-irii-Tiei|'| Iii "I.. t.*" itit-, I n! S' t. fl : V: u ".1\11'.." It. T.t.' i ." Lit I".* II 5 l'irii..iliii .
: I | .
.J t'IIIJI. iiir.iriiiatiou", atalooiM.. L i -. .
I'lklng .
"II "| 't. ut I I. i "| < i n ii h .ftV-i' tr it.I.
|I"
< le.t'K "i S S ,-lo.i-il, Tiiu i \lot' at ,. .1..1.u oiliilnlInro h 'I l lilurl .Ii.II" ,
S 1",1. I i.inill ie... I. lli.il with .1.Il fuMn| nl.: I i eminent, art linn I I.*. T" -15.1'! : I'tisi I Isls'.",11 1',1..1'"r.! | Dry Goods Ciothin-i.

e I 111"\: all S -"."rA'zhl S Ml t iv.i, liuiiiiei.i, II. '- sir iro". ; tlilivlivpMinart'nttiikln'il, va r> pri-1 rl'.II. 'I1 lo t'i, 40 .ihal, II "-il. \ lerdiy: I two "I ( < "", I:.. |H-l.ii4! "ii tl |I.' i -ii". in i vI ,
"' I
ii' I ip Minn ii i ." in p .II" lii'lit"il I all tti" -.il/iuiH in li\vn. .\ l I lien* pii' c-ntcd I al Ilio I internal I ,I r> l > n ., I 'il 5 e.mSilI' li. 'If I *ii-. :-.r. .
t ti, ,. i. '_ Ini"I IT '' linr It I IS i ;; would hi4l,h; t.. sillS Ihuinn-lvci, ti t '. p' a'saw ...1( !.. .... t.i-i.-, .. r
I ne ; ; I. I.-- at-
ji.n-j'; I."lr \i: lit iis'Iie! ill "oil.- I I. | ..afl.! ,'e for i pat I til lit' "f t.vxe'I I In-, i lIrr .1.; Pollsca1 : iArIIs
i "i-p.i nl l"i-. (.,ii loll' i ii I itil. 11'1'' ,i-rin'T'i; ni.irrIhmi' .I"a..r.r" r'.I.| Ii "I"'I'I i t'01-ilill/, lIlt ;,- Ilil'lln. .1. 1 I.. ileeeii| .inii-ini mini SIiOllS ., ,i.l.i. \ -'Is.| 1 i "I | | Ihe, 1111'
'In-, :ual1 [ I ttilli!. I It I (?.fl. j li 'II.1 1S
i n.. I' ,Hi.' ,' *. I I'i'i.i 'mi- ., WH know thai .. Milltli, ; .,.11'1..11'111.',| | ta that; Ihei" ,s.I.h, ,| i ij I fIn ', m d' in-, iI.ii'lil| ( l.tir, :li.i Shoes and( Notions.W.A.MONKOK.
inlrlli citl "I, ,01. \ 11' : : I HniFluliiiui: 1"1'I.,, \ 1 I"i, ,' Air.iir-. 'IH' .h'nl.lI.IIIII1. II I li'intit I- ., .
t : t'iv ,sill'' .I'I 1 l i iitri-' : 'hi- f""t j I' | i I silt )i 's -.1' I. it' h.

lii'l. ..1.,111., Iinl' I I,'* tin Wl (|1I ill, 'iin-' h.lllrr.r" ui'a.J ;1 WJi sit' ".lli"l Infiiruintiiiii.: ob.llf" 'Kl'-t-ili I II. r.iiil. ,I7ili., i Tint ifi-iii ,ral\ iiiij.t-..ii.n, ,i- Ih ,il I an" .. I --I Km. 'Cin-l. Ni'" I II' 11 ,.,
.1 |" -h in l \ 111!l liii" .' f t ,, ,-iti. .t I i. *In .1
:: anv ub5sl r |1'ii ti
S .1 I -, ..0111..1.HIII! I t'li-' i I ini. onli hm pi I d."hI -rh.I'ttlti'rof : prtiil) +.Cil| I,1"1 ,for, i-'Hiini 1.1, *I IiSl ,: i !Is I liI5".1 I ,
'npnr' !" ii.nuajfi ,... ; in Hi'ilt. piilnntii.'oil 'tin, I
.1 1""hl'l atmlhfiilitc lire" n.itf .
.
Til ftp uit'd. ; :
I !:1 I l-ti'l- ,IM-cilia$ I, | ;') r "hUl \tit-oiii." \ i'-li'rd.iy .tfirrnoin' i I.I Ih .. I. .
nn I I li tin- IIrll'I wI 1* I the tlifi-i'* i5ii|. name.I. lar. u Idi-h. ..1..111.110..10" I., ,1'I' !"
M liiilh't | ![ I live I iKUirik'il' ..1| I Ihi'. Aini'iii-ait S i hoii-c i 1 I' fort h Ii 1 ni-tiiijf! ;: ti'.ir .Ii. arIts, r..I. S.AWSlltiiieI
'
.. 1I1I..IIoi"'III. > "tlierin., 'I I '
1..11/ |Ia""Ht i 1 ( let him, | i al' "11I" s'-'i I'npinjflhOeoillN I'M I I. In \
"
1.1"11, loinp.iie 'i. IU..III" HI.0,111 I ihnilinunit I \V K.I: Aiid''r-i.n..if. : hoI iti'f.li'iMI ; .
,. Ill )Ii.! Kand III nl", Ml |lII 11 I I 4l.lfOK'r I ) n ." I I i **o ,'orfeet ill ulitt I I..I It '

(I ,i.i I. I llnInntplii'. : i i. ilni'I I (tI IIIlleeif., 1.1111"', '' i'Xi--ii'l'il| np.di far, forn. ,., j..1 .i. II 4.1i; fin,* i-iif S fnru :,,1 "111.. I IIIi.\Vuruii\ "1s1., -i. .'. I niiinliIdpill ,. | that' Iho liak'-d I et e ,-.inti.t" ,|i.i i.-, ..: f1. [ftlimEd! aad I1 Re.1'oHhedI tin: IKNI.; ; \ t r N\i I' i iM i
"
i II' thi-lr 'lioi.'il ''liaiiic-tfr., I Iti- v-ri "
1111.,1"1 Smiipilait 1514 car furi' 'Mi 7ti, .1. 1. i : I IS i'
'It.1 i u, I ilii-i;, i i ,f .11.,' c.ln-ul, I I r.U | I 'It I .t"lli I I h I I'lii-,t. In hie that: -1"'i.,1 .\ unitVill, .' v I I \ M *i .55'. ';1.|...I i" if.! I- ll-ili'..' .sill!( I Ill I". | l. II I. .' I\ ''h! '. ,I.-. fl.111) I I.s i'' i S., ". DRY GOODS

fi'.i.i, in"iiif'i', i tn .Iu| inl .''ml"I. !I \Vc kn"' t.t --, tiling.' lull ivt WIl I I IIMUuinl tinII.. -in-i-l linr, wnillark" \' S A. "IC"'I'|'. ut, M.idi-.n., I lira" '" ,I'Hik into, tin. ,tinin, .11.'"- :at on ,'. ,\5.1 I' -\ I I ". "..I I'S .IM'llI' Uti...' + *\ IK fi.ll| I. in. I I' "' ,

l jr."crlll.Ii." .".., i'lilii'rn i to' kiioiv' I.,.. We mini,, tl 1 1I I. fa\.niii'ultli hill. Dm-I i1, *v i-.l.: *. I Tiinei-l, I I.-Iis' i ial.' .Ian, I'.nli 1 l, 55 .5' ,. II .to! '. S I. ." < Ml" nil I u 1..I. I 1'\'" > tint.'lltt- t t ll ,
I tie :obla i 10..1 >'< ,
I i- the i I'liit'-d, |' ,I. I tin" I Thom.14. .4. \V iliui.,ills, of .1. -S. r.. ." r. .. i. in iiti 10.'U\ ,in.f I -.' ii Kf'.i"iU s HATS snor.s CL'OTHING.
.""n. .''' 'fl nearly nil. willf\ Ih..t.I"III'I '"f I'I'O' I In fur 11"'Ii"I' uikiI I I.I"II:: 1 > irmid 1 I 1.11 \ 1 I' I I' 'i! II is ,:. ., .' 5 liii"iil iirvl.llikNit' .. ,
vilh ( 1ea.uttr.
lls m,,, and\ tln-ii-, i- lii flIt, in I I vhlhfiilliniinif j, '. II." Aliolh.. S I '" S 55 II S '' .
\
wlh.1 inti-ihliii I I in. .itt 11I1111 11111. "i '; PI.Km "
tt "tli i nli ideamine u illi Ih..lrI I 1,1 "\ I It. I *. I It.uvkinof, .l.i.k-i.ini. '. 'I r. I"'.MII I" I II I ) I I ,1 u :

1.1.11,1, ill'it of Ilic-in ivilliit. "j"l, i ) can In' .1..1" d I"o m-ll .I..ul'.1. <: hess' 'III IliU niriulK Illl'l ill..1111* 1.1 II Mil-Hid 4 p \ Si'.-n'I,. il |I >,.".,,. u joint, rf-olnlion 111111,", ii. I 'SI ItsIs. ,"., f I : It''ii4 iri<'" .I Fk IA LI I
il ,
I 4II1)
,
.
i I I 1 N l'el' ..... i.I '
I ... .."I.lr.t. t
.,
l.i t Doll, till 1 of \\.ii l' 4t.I hut Auto. I I .it t I "ii.is Mt
'. is"s ni ".11111'11' U "Inrlil'-nlal I'H'II-I. liming ;" \V. .\. I'i'ius. .l.i.k-oinl' 1 ,' .tinirrel.try' | .
MIeniiliiiki 'll I'I'I.lh
I ii, I tl-i"' lil, rlianie, nnil : ::1" I. ,1 I I l'i ,I'li.l" U h irf. tlmhniKlili' II I .11'-i .1 I i "
rial' from InirI or 'Ersk', I'arNnt r.usisl I I Itirrio.; ,mi "l the. I'M-i.li'til" ifit.in
I II Ij .
ohicrviit\ .1
our .iM.I'l : uI' I'/I.I. .
I 11/// .
( : :
/ .1
mn ''d'
i Iwinu ilttilliiic.' S
; 1 T.tuM.irt
,"iiiHliiiij, lo Him '" 'i 1' "
I'nr { .... N'i -
: of
I' '.111111 Il' inal.i. mid .1. \ o.'r:' / tt :al. 1I ll.iiiliiitil: Kinlilin l.ilili>\ 'I.i ,.
1 I ; will In1 I'm nl.hi'd' lonla Murray. ,Ml, I t$5$ l.lIu5..F.fhLr ,. .. .1.. it ". .h.lI.
,
.
l.nl nl.en l Hi: ,IHIH-UIHI U overin" I IS I.I !;I" j 111. I."a. I.. nil-ill; ,* I ih-tnultuii .,1'10.' VI .
<- 5' ninde li s the 1 I'nuiit I II H.' I ': .\ I Ihii. in'.niiii ', I t si .Is s'''I .to'.I".h s i I: i..r '" i I > i t I'l. \.
\
; I "
} .
"I'.i..1 lililII".1'.11., II-\H
l.ili'iilnjt llI I 1 < .11.
and, HHIM, ieckillKn I \'r 'III" I .IV'\.II.I'.I "C"/ : .
S iiili-llij.1'lil, 11" tl' 1..111) : -. it.-in. l I. "'h .1* -I I li i'l 1 "
S ,l.Ps.iuuIIhII l rcvlHi. ., H I III. oil .lll.ji., I. I.I ,.I lIll'M' IB. 1'1 j jll.r-i'I > mill otliiT* 11' in.nlf ( I iiiii' will *' ,1'1 In ,Ii.II..II\1' | i-lo IM- .-an-i-il tin1 1 'nili-.l Mat.Iliii ".- ; MILL!, AND LAND FOR SALEI !
ill I
I ) aiiii-i.dm.'liti, 'In lhi% I'imililiilii, ..I. ,
nf II
1:11. i "il .ion. mid I 'Die rule
ini" I Iniliii .* of ineinoi-iil iind u liv |1.'rlll "
I'Mil'li. I
.HhI., mul I'ollolllll. I II I | 1 ilitt I) I'H-i'y I nil oiii' .1 I All.-r I Win. '"; .ll.nl I I.jjq
iihole ,irct'' ; I j f. 11.1".111, il:; Ai'itdein, |I.flII 1,5.5, ill -,-Itiihnl-' l r. I. ,"
|I.a I. ... idol .nl i Iii the li'.ar.l .. Erlusis. ,i.i.i" ,tin'"' 1 i n 11".'h. 1$ "IIt' I ii jussts. fm,", -., 4 wi-r"- ., ".- : ) ; -,- .
;I Jll.l lneiiluill 0 ml 'II I".I il tin oath, nf .,.ill.'i.. ','11' ,lo the I nit ( \\.I.I..I..I..I.. ,! illi mioo lo iiI .

a i.in.* l 11.1.'niiiei", nn,) liti-uiuii 11111, I.Irl, ,I.1 tin lien, ;ial. !IN' pri-.i.-nl", 4! lo t ... {I 1"'"- "I5'|1' irt. Kinfi'llon will to 5 10''. .; i i.;. A. IVrti. "f 1..1..1., i .11.1 -lal.: '. i. lo I IK- ,|\1"11,10.1| III"lilt- .'::.,. .,I' "l.ll 10 M .1111'1.I I I I. Milli ... I 1.11 .it ini. : <..." ? Ill-Mil ,. I- > I .i.'i, inl .

I. mul free '" ,;. ; 5n-". *-liiiB i : I'h." tin I 1":1"I 1.r..I.I.I'I..1' I aii'l .11.5.1,1| IHI: i-i-n \la-li-r., S j Ilieii* luo l"ii-i;,in-r-. Applienlion w:.. > vtlx.I, I am V ,ilil.l.tt'ri. .
luAnd
I mil h a' tnulli I I live ii''iiU; i the /and. tin $ ,., nhniiifliit liiii.. S. I Hallmark, nf \ auriiigIsS <'' ,Iliadi,,: ,III "the f.lthl-ri ".1 S thl-e I It 1"1111! |IS,... i-.ia-r ..1""'* tI5, I., inti..t .1.1'It ."- I nnil l..iil>.n ,5 nl I .1.! I
I ;"I.i i i-I'm-i.f tint ntiwt '.I..ltRI r.jll' ,1",1.1 I.1 approui-h .1.,1 I l"r.rlall.1 I |I.n'.r| ;" | iiiily I tiriind. M II"li-r." iil.I ,' -i- n- .'- I'. '. V ss'."i .I.5., .1; .,Its Ijv.w.1 i I- '
S | men I", all"t, Ilii-in I" V :",1111 I .i ...r..f" I II!ll'n'vt.,1' |*| SIf.1.\1', '. '. .. .,.
Tltii i U iHakilai lon h .. a.. .. '. -. i';
I l. our ItIIN.r. t HrlHiT. I r.\ctir: :0111. N. It.I ol l t'VUlli>. ". "J"..r iu.> ," :
$
ill Illl Ilie lllllllR I < the ,.aI..1* .M t" I.
I UY.t 1'.10".1,11' "
|
l"allll1" I .F.I' 1'1. .t.t'i .
\ll\i\ "llcr. i > ,,...(.'.. ."oJ i.r ,>, i.i.j' !
)
,,, i >
Uu
I. iini.ili.l' Inmill \l af
I i- i M-I I I I f.".', t Unit II I U IhVI. I ..I I favor-lull *ui 5..I rllit| ; ''I I .1," -' 'In I ihi'lltrr., nlkl' .,1 "illi nl |I":".. I 111.1a"I"I.i I andViir. ttri-i- i.mHll.to' | | to n, .fnvj II'r ". P".I''lo| | > NVw IMi; K
.1 1.1..lfl. | I .,. I rlfhl whisk ha: ).". ili-nii-d, "I ii'Hto .. '' .' .|' *,' wi'ii > | | 'nnil,, .II \ I' \ I'"I.' of I.iti* Oik I .ltu' '.1 !' "".'|1'.1 011 .11' .slut, of the ,-,'.Iri. It1.,,. III.IH 11".1 i S I I. 's..1 I.1n" I ri 'Iii, ,- -SS.. l. ir t .illli. ,n 'I ,lir! -. TV* 5'.i.I'Jilt ..,
l | I.I',111
Hie I..I i I IIL| tini ",1|1.1.:11111.1..1".1.; I thi' r <-oiiiie|.'.,,. lii-ail .h ,". I lir.tddVmdfii., ltnHi.i-| .1| Iii I'h.- .I.ih 111.... I 'nnt'iiiial !''" .'i t. 4.'i'..1II". 4 ....i.iiirl. U til |II l ,ill. lll.-1.-4l I 11' ->|555.- "I I I !,l. Till I I KinNIi.I ll\I M I II I .1 l *' .
I "
. l.lei-lrlnelit lli.ll rill- '.N.. RHil Ull" ,1 1""II'ltl".t.!. \\1 iriMii'ttil' 'li"l 111"111 j I\.11..1, .I.T-k--iivllh': '1'1''.. i nid h"l-. I Ilii-n'. 'f'.rl.iin' hit 1".1. :11'' '""I .51.' '55 .** ''III" at ,. it n "saSh., .
:a lid to I tinInjnri, t U ihtin, 'Ihul ,' S t K-irf.irllii r nn-i-'t 'ir-, nl ln* .
I In : |
,| -nlli lint l nunU "r. .. 'Irl' 1"\1"1 1..1 ( lill" .1" I Xt-w V.rV l.-f hi-i.r.in, CmiiiM* '
minein iiil in'le|..| ; j I I it \I' likely lint, ,the appliianluill, i l\sTAXr\M; < H puiii iI. |i-: -
lln-i|i. i.in.tiii.l$ Ilii'ileprnvil ;liIM ,'.: "proMrl| ) '! $I',,'. 11I"1111,11) llinri>n:lil, > .,t.tI lili '" j 1 I.1. I', I haukinnf ..1"i, ". ; irranted the I privihvi I miK-li' rntiI : '",Of'I. K. ,I'-'H MM.. lln., I nlil'.llv.' a.l: .1., .-" n I. lint' .11.,' .* (.11'JlilUii.liii. ,': .J.,

iHiuulit( I'll Hit* .Iii bil, I IS II,.. Al I lint kuiint Ii"". l Id 11*.' 111\1111"1"| .l i tin. j'ivi! >riiiiu'iiv'i, i'\ |1.!",ii.t', <'I'l i I i i irmid ..'i-ri-iut'I I ) I j .1,' '.-,liii, |Iis'4'i.. \11 I I > '..r.li.i-i. I..t.l a .-t.urii|| i s,i-1C i-rtiirU'ir fi r '1'. u) Mtltt !I.1- |,./r5$1i's| ; .* I.e'.I' it ..I
lo"II I I U".1.: 1 I', i I"I..r: ; i Mtuatw.l.r: ",.1 ., Ii I S ,'H.U| I III 5 II iS I '. .1.5I
I ( I : .1, i--l.l'i tbrllljll 5.1 'it I II
N.ill'in.il ml11.ainliiinu II I -
,11 '
h ,rlMir. ill i/e and I m' I- | |
I. "c"I" ,
our *
tin li"; I intailalilt' lllrl to tinit .. .11 1"111. | '' 1 5 1'lml.I.il.1'1"1111.1'111', I I1011.1: ihis' iniioiiliere.enllv I a'.15S I li-n I a-,. ,iu I.II limn mi'-i-i .s.ip'.Iih'| .* in t I HII, f. ,a. I Ills. .1* .1' II I

q: Ion Inn" I h' ila.iruun ul' ,IHMIIIIIlionoliilil. h' 5 fullfi I 1 1'1110.I a ti ,,1 in I the itnpi' .. rvjiltlw." u tlitiijt; thai >-.1. i I'd I.I the r.ill-! ,.I'n.ll of the I lead,, I tel' 11'I' ; Hutchinson & Acosta I -I i' I l-i I Hn-ili.'iil% .,r. n-jili iii I ellilihi-ii., ,

.te-rfi'lAll.t. ritiilii; :tHi n,';ilaiieit ol I Ihe Si,*v> Vunlmid I Hi "..111,'. i IH> liunr* itt any limit miv IMH)*, I il, i: \\ | ''"' tin 1.lli.'II.1' 1 1I. I Iliiii-l., I. u In'tlliol I'aill I I'liie." : 1 1S a,I.iI it- rMi.i.in it'iii fii' n'.
-, : i ) \ h-loria > .. I I. '. i'. 'I.I .' I HiIH siss ll-1 S.ie.i'ttiss| lit I'-'hei"* *l
; ilrem-d 'lo Iii a "5411'" S 'r
rrriiloilli.fin-lloii, 'IH-I-I .; Iand I lln* in-i-e.iilt, for It- r..ntl.lll', I '""I|I mil, i. o.l. I "..,,js.'s, wi'iv.0.11''. P Ira: I II I. -.5515551! |I'" I. t. .. ijiiifii ; .--p i i illt it-.iruh'i-| tniiiHi io''lI. I'liio \\ il 1. rilrllliil ml l>;nlloinlt isS
i- i njoi ill| diM-tor' \I iso ,-..''iI..hll' I iim-iti, thai
rttnuhililHlioii.'Ihi. V pp.1 otlii'r, *. wluiI'iihi'r is I i .\ |,iiiluiii'-iit, hal.iin lilvi-n in ,, II 'In .V>*i ili-iitlll-.il am* "I V'ltll .. 5.11
us ;
S .li-'n-t.I '. I \lili I lln-lr I'oriiifr, UKHIIiiinl ''1'"- j t1"'r| 1. nil) run her injnn-d, knee. .\.Ih. ,, 5" .. i-- .IhlS ii.l\irlt I"il is's.11 ii < II:I.n.W. .

I ui tin11 -.. 'mailer, neeiU Is,. lt utlnndrdo ,$ I,. itt'trnilaiiN or I I jl".'-.'*, 11'"jl ,I \ iuli .4t5, ,: .11 1 ,;." thi' ioiittj ,OJ'' S i-ni'i".iu-I. n Kiiniiiittiii-atioii, u.lilii.. A 1. 1. UI.NU01 -. .1-n'.or up kiU'd, tth.-tiiir in I 51,11|
pirli pi | .1.al" 'l'' III. i-. l.di.i, ''1. '' lUaini-, |I'ii\i- 11".11, .- ,' r ilt .ia. ll.. }>uini. alii i.1 *,!
I"'n' II.1', Ihi' im-lilt: | "' j \ Il. c.II. Mt*-ri.. 5.5 S5. I I I IIl.\ ,
I Ihititnit I ) \11"
I
1 h. .1..111..11.11'.1| t ,, | Ilie iii'Kinaert S aton.e. Nuw I 1. .11Iv.rlll I'linviilciit ''.,. -i-i-kilitf 1'1'i ir ir.iriiiali.ni I' "Ii.. .1.'ai'.I.1' IIM, tor'ilijini :Il'i 'hone' Mieliine, M nittl'.i'tin, ill'' .' I 1'1'' :: FT iiNrrruH I I -.1 -i,, r.. r .n.1,1.,. ,., -li..k.' '.4 I-.mil. 5' ., ', I ,

: i 111.; I Is.Il-| .hI.1I.I.'f I U vi-ri in"" j I lust I'onhl hi i h"'I. ( ..iig n''. ami' i St i IIIW. 1.a. n-tn.i-d, .idiniil.ui'i.; ,Lillir S i ijof 1, "1.1. 11lill.ia".I. r ni > t.tli.-r tt it ,
IC'. li.illitnoie. : : "' ,. .
l'iIn' i.fi.ssi .'i"t >. i r i a is 5 ii s
,I HUM' .1 uiili' I lie, idi-u itf 'lt.,1111, I 1"1 i I ii itiM--ion 'noumid 5 ,, l 1.1.1.I'h.1' | i ... r III .11.". *,,.I ilniluiliK; 'I, .' I advocatfK for r..ii'. a Ills''': 110. h ui.uilti,; \in I lulling, ami, itiblM-r, :...1.1if I.. Wall: 1'n".I"'I ?lituti'' .5' (, 'tiC! iiill.il'l'.iAniui| .nt *s".i. .s.sl* i Jin| .1 '. I,,, I i '

i j pailt' :mid I t.i.I..1 I h.I.111: Ilh :' "Ov"ll.h. ""I.i.I'r.II"1 Is,. our .1, H'lVrriiiin'iit I (..r il. I IIH* .II li- ilililit ',, I j ,tin- .'!.1' Ie.;; :all II moil' I Tld-1 iiiiiiniiiiii-alioii. i- .'1'1".1111'.1''\ ,. S.,I. -.M: i. I.. l ... 'II.. l.ri.M.' net f. Mfl il"i | > 'Iit5s4, r r .5 l ii'i' -t.t. n i iII S ,
I : 1 ill. 1*. Il I. -.I.I |I .Ml i.'i III' I $ | |l
"liHikln for ,'all..II1'1 h ht I nrlii,
hill ill''nrri'il .rini'iiini.nnii'.l .1.llll.lll IB-MI an h-pnhii
ili-urd" itror.Ve ofii'ition I I.' \ 'I 1 lienU a .nrplin inoin-t' I f | h.In ., .- 1.1'. >4. II4)W"i.
ino-l : 'IM"I 1111" .I I S : i hitS hai m.id'MO .Ii I' in, att.t.t'.ii |i'.iilt'i I 'ii tn t'iir. -t i-i.n-1, li'' "r'rKtuii *i it i--. '
bl.Uliuul' MI"' 11/ II llhleh4\ ,Hied' I I ," I I.i 4l.lTii.tl.I I T.i. I II II'Rhn .,'1' 1, i-oiiii'iiiin. tl t, i icdiiiii liillintoie, 11"1'1'11".1'| : | ..It'll ft. I r* .MI i ntli' s'. laknn, : in uti nun-, liI
tliiil liai .5 in "" r% toI .
I I
..
.
.
f 0'.11 5 Iwili 1. I SI i | .iI"11'1'.1 M.--I-( I lllaini11.iti I I. as ii.: \.i:uiiiiisa.I. uII .r.' f. setaI Mi n i.iila'l i i.tl, <.. '.. .it .. i in Is'..tue ISis, .,
:mid ii Iwin li'-len-d liy tl.lr "IUIII"1 1 i like and linn h it'.. di-.i-rvlnj', ,pmpoand ) ''. ". I hail Ih.'jnnir", a. 1\.1 u 'I ,'A'' i.,. of thi- |Ir.1'-11. nl an adI ",.. ferreil ,to III """n tinn II ills p'.lili..al Wv xiltell: an' l.'iaiiiititiil'iu: t>f J.rl.*... I I iliiirHI- inn.. i -
; { .hailiitvuil h' ili'tiiiivami I II ,. ralih t .nK-ii, I 1 ahtaj.that 1 ,I 1 1.5 u f'II< I INSewiny S
I Ihu I I.' If dun'l ilaim-ii'i, I i li'ii'l'tiii', Hi-rit I inai-hiiierr., ,, .\ h"Unakf ..
i I-aIII-, i,|1,11'| liejjlu" 111" HB pii-h our" ''o i : ; 'PI"'P 1'.11. I'll" "'; 'l'11E51:7'.
\; .. .1 l.1I hi' ,_ I I Ihi'ir; ,' ,\'r.lli.,it .-.551. ,-.-.11.,1 I | 1.1".1 'pr"l'-.i"ii aiilu'u. ..1 I, fie.. a fill i j1 o.l'and" 1li.II.III. ..".' t '., ',li- r I ",nii;.' n. i i| l-t' Ililos. .
siaI." in i Ilie t "- rtl'iie I let I Ilil- "|"IN.rh.i.| g n II '' | .. .. I I.,
111't. II..n
I
"; ",1111. | ; > lo .., ". 'I I hi 1' I : S
,. I .iii, I'll' h, I M"I I I.11 ;..r I II'IN'I".I"I| | ,i; 1.1"I.i. i nl-o ." ,..i.,1. in Ihe mail., and foinihome ,1 .. :. .. C.WATSON. EDI.AN-
I Ilii liuliroivn \ I iliiproieil llirii, I ino .11. 1..1 I..I.'I i-xlraordiiiai, 355. "
li.il I .
!I. an ( ,.t \1' 'lll \1"1 \ tvonii-n w..III" ) t,11111 In S the inn-rum' of I the | "a.II.I Iter \ ,
S < opv tin* lolloMii| *|, from Hniitli n I."I I- 'mat ,lit' again .. favoraliltiiiiaieil.: I. |..1..1.111| | \ i liv III 'lull ..I"1" I, .- iito' ui.loin,, :and, i., 'Ix-iiito, i U "IlliIl ,-. i l\ I I l\Nl: I i.l l 111. VI.i I.-I \lh I Vlil NN
-5cm SALE (
\l I.'i II ft, I' li-.l-'li. I. .mil.
I \\ivt iill.it" I''pn' .h j I'm hi.Idn hi :an arli.liif n ,II'
,h ,
I '" il'one Cliarli-i I 11"I'\r." on"li.uiPiolililu \: U'e a ... 5U,' I III 1 the lioaid I ..1 | ..I.II.f:1.:
1".I. 1 |I' mon I law: '(al rt isle 'i>i"tvd I). I I wouldla ThpIhillllltl'il SalooiVN .5' m :l.I ItIN'iisicola
(
in lli I'nili-il I "l.ilami '. it 1"0 II ) I : iii liaiari.t il iill i ,5.
I: I i Tro," "I. nd, In Ilii- mailer at ion I : slht. I., .,- It apH'iir-that| :
iniiiiiin. : \' ,. N.I. 7'l..i-V'! : ; I Ihi-.1'-. .'" 5 nf \\, ,1."Iil: 1 .II" I eritii-l-i* ,. in Iriemllpi il.
ls I. 1' \all. a
lepi..lni'i'd :
I it Iiili 1 ii-.i "I"| "let il ,lit lour Ir.' iviiik. ,mid d-i not'I.Illv I. 1.1"1,11 ,,i.Ilc, tnmiill of 4 (1'.1' i. \ "'i..hs ''-''iI'.1 I | "

"I'tliii l turihu.llll. Ihe ivotk sis: ) Imifi-r, I : I. KIT .i|ii'i-i.il ul"I.inn ) Ir.11 .'.1,.. j S I Court. '\.1'11, | ..". ... sshsijjlstI | I.. thv, a< tlioniif I the kinjand; ., inipaMr ; .i ,. |I' Foundry. Machines ,
." ,1:1 flil..r at I '
i, I Ivt lu .Imi. filth, I Iss.l ih.itf '. heal I--- iin'illonthat' .,II' | pir.ha. n--i-n .i 5,5 1..11 I \ *
I I III* I'll! lire lionli'n| Hip ni :, i' j inrtiar> ,.|y,'i | U' nn-iiiorial. I in 1'1.| '1 .1,1 : -\-plM .. | .. .-..11 .",,"..|.-...1 I" I III'" Illollthpriioiiiiifiil I -' 1 it,II' ,'. I
t li""i. in'li,, ,'inn-ill, ilih I I m'", ih-i-i'in I r 1,1.1. rim 1.1'0\ .Ii .. ., I'- iiijir L 4S x ? ; l ii'* M'i.
rue; ttiEi, l.e in tliioniiirii' [ i|lIt i \-J: I form.'I .I.r |Ir"I'lil| : In lit" t'lliii.f hotli. f.ir prinliMJ I I : a I leitcrofip >;". I I '' I iiir
S : i-ll-i I H..IIII II
'lln-I s III IIHnit,- Ills ii 1.11; In 11".1.. ," 1 lar r'.iiiii' 11", | .1"II\ l.nnl.i.i1, ., ti'lforMrvhi' 5 5S ', pli : -I from, i hi..ill"III"'hh'i the ivri' M.\i h i >i- i ii"i ; >II! i n i ip
: ; l l'h" .IhiI i ol! lieu (lsZ.l uoin ovir'iiianX' I IS ''I I,
more I 1.1.,1) tli.iu the uhili-. (.1 i I in S.I.'i..1' S .1... I in "viiir'uri.lina ',I. I S mid. uhini-i, al .Iri--i ,1'1, .(j.k.. "I' u the re;'ii'l rkHrirnii-d| : I.) 'I: : or.rzaE J. n ."I... H. ..
S i t tun ,...II in 'N : \Ii "' I li. '. .i. ... 4., I II:" Cosgrove i *
t n I an i lit* 1..1.1' pa|"" I inlialiilanti: at ii"l I'I. more, fii-itie s. :
"lllllli.I. i "
: :
,,
."It I '0' l-ir 'rn. >-> I'''c I illlM.l'. | N ,
\"all'i"I. f'l-hlOII
,. I : t; I .1"1 | UJHIII \.11" 11 .1. a h ., i I J ". '.Ii 'I--I.' 'I'
| .I" I'.4' ,Irotn oinMho, I !! I If l.ixon-il l I l-it. tVum hii M.ije.ly I .--
I 11' | \.h..I'I"'r .iI"- ioini-1 l lmi'l I' < : ol .. hy I I. I l I It' 1".1! \ '
;: !
| iu.
I I IS 1"ih"Y"I", -, in I 'ii' 1"1111 ill'rilh.I'h| ) 1111'.1 'iu --- I.-i, i1 .1!.. .1 1 I l-.l -
.
tinii.loli'l. r Ilni IIi' pei.plf. l ipplllelllU I'alliiini*, the I \\.I.I.ill' I it I I J ..11I ,II. t.,."".:.. t.II..1: i I. i i I I. i .1 Iilll !< II I I'
lln* iuiiH.'li I I ,1.1 I.tl'r I .1 i'u.S' ( "-l ill tir-l !II II | \1) .i",I"1.'f."I..1 jii-l'm. .,
i'e. .I ,
liiiiil prolileiu 1 Ile i -I I I'I I "I.I ii n i n I r ili ksShill
; .111"1 I .1 Thilian In) of felloiVi ill I I'eli," a.
iii'
I'. .shia hi I il.i' I "I. In.! i ; a
S. I I
nl tintmi*. or, tin' rc. ,.1'1.11 l I'apt. .1.,1| 1. \V. I -454t tl .,l.. ,inakin-j ;! .'" ''I. priioner .1"11.1 .. r i MI I ii. > il .- .t n I II Il I.III" .I NO PATENT NO) PAY !
''II''j'li' ; liy -II I It-null'' .h.. lilt tin-I ..JIu.lI I ol.t t.. I think .1"I are .
I tliu $' "" I'lolllMitilliern I I, i inV ediii'-ilai'. I "iiutii' i u. ,"' I: tisI. ; i u fcm ) i* l "I' ii., ?- i I I. s l I I. i. n 'i ut. .5I.
*
I i ." inc: 1111 : i.ftihi. hunii i'H- I'ai.l' at ilill'Ti-' I' ,t..nM In- i'\ |>o.i-il I ,In iii.phiintiliiinnv. iS '"I llnmihi'kinllnr I t. I M I 'n.", I. i n I ., -i I:
aria and ini
11 I-it"
."i.llhat .. u : r. : .r..
I Ha :
IIKIlll t\l.I i.I.
I. he : ;
Male. "I'i Mation uhiih to
I i ilahllhed iI
. I i 1vlll| : | huh. ainiiniiliiii; ; Lit I I". "'. .' I he, I 'mill I 5.1 .'s | II ; Ill II 1 I. 'I, I"11' { \ I- IS General BlaoksmitlriU'Mnn
. ; I. the, ptr-elil rat' s'.1 1.. tI :; I I on IMUtil I 1.1: I l.bl.I;, We i iil"nth i.,- i-tilnniili.', i I that I that: U.I.s ,.il.r i p 11.,1 I j "; I ]: I iftfri'l I ii tint tin** don't favorhy : II. S 5' Ht Is.IUh-I.\ .
, ; lln* .. ..Is .t | I Ii I i I h' '|l''il sI l i \i<-M'ltlti' *. ,1.11 II" I .h' ,i.i.. .", h. \.1 5.s, 11.11 '1...
I 11 I ill
i.i. I II <
u.1: 1.1,1,11"1 ,I leumiki-d llmt I'. the pi-l-nl. ,r. ) ,tinpl.ue. to ilU.'n-i I he i-iialily| III :a' I 11 tP.Ii'a.i. or 'i 11 II' M.MA HIM : '.11511'
I -- -- PATENTS'
. '" to-d' li lln- "i" I. I >"iialp, l.l-l ar. lulls 'u\'ril' ,111'
I.I" \ *' I iyhl to I 'other ,'olllllr'IIII.1 iS I.1'.,
I'' 'i.iii J IV.an.In j "".llhI ..1..1" ; fun inn making :
On* uluiii in niiiiilH-r, iii 0"1 5* "r.r' .I'II. 11.1..1., ; I | i it... \1"11 Shcriir's Snlc.1
In.in.I -I. .
: I ,
I J |1.0. ; S I Hit) ,H'li"l I ui. 1'.lu 1 j "" fi hill.I" 'up\' I li-it il .
. liern.nlInill' MaliIn' I ; mid Ih.I .,\ il! tt.ti I iil'lrlilnl, for i.s'r l li.latn.n ',. I Iluf..I.. .I..II |I..rl."u I i i .1 i 'i i n> r iK-ii, i
I \t-al-III t .miniIni' |": ,111'I 1 11 i 5, |ivl, how II.. I'olhiwiii OlNnl'"II.al 'I. !' S lv I'.tei: .., i-w-mil It, -. I miniI.M: 1', lIflhil'i. I .. .1 li i ,i .
I I mi-linn.Ire,1 liilninlli \ tllllll mi ull' .
h.
:: ami, ue el 1I "
I I lo L,1 L rlther, that I I .; 'itis' ? lo aiiuiIMH mi IIi'- ilar roll 1,1II IVintV'.T.I.Ini., I 1-*- I Ilie ( I'M"... 1 I" N i .-,, .. I l. f. :n.I! i ",n-t .In ', Sit 1 is 1 I i. i \ ,1,1111 m i ,- ,-. t.. i
Hum a- l inled Illi-i'd nl praix' in11 [ 1:' I.5 | a ,. .. u.s. Vroiu n I U.5jliIs_ nt tlilt i i .1 i ,,' i. .. I 5 inn l. '
i ( !J..I..f rI I \ M I '- u .I k liui'itift" IU.
I Inninnl, i ini iIi1ItI 1"1 I Ihi* Simniul ; Ihl ;lia-i-i : 1 1. :.". f.f.'i.M'l' fur re ai.' "I'IIII. 1'.tl.I. S I iimtnilli; t.i-ilar aTeetl I ren| '" *tu .. s.t.'sstsi! 1'I .1.. i i t. > t i '
\ lu r n a I I. A I nl I' l.uii.i: IS I .j..j.I i it IItlss' V-lrtl I f II i .
, h \ Unnlieilli ,' i-harj-i'd' with "iMMiinin-f", I I'oiirfnional I'mio, ) l I. I'* .JamMr' II- l.lt tin, hill I: I I '. I IS I.'.
i aniul aniate' '" .1.:.: .11 l i'\vi| h4'4-. !;j .Mi'iriitSV" k ; 11'11 falr. '.1 .IIIII. t ,ul..ml I IIK I .1 i a r ,i -l h ,,1'I' si.i I lit,. ii.iiain' .sS.i MN zk r. I -- -
) I tin- lia,| .k. : 1 I"U.t riiulln _lil aipll-.llii.ll-' s lln- 11'1 I Ill I. 1..1 for I'..... ,I I Ini i i-i I'piioii' lo ipi-jker, l Ij.It' ,.1 |.1..11..11 i.| X.uoik.. ,., |I. n.Mplimio .i.." ;. .I'i.s, I II ii i-S '" 1. ,.I"it iilil.niii.rII. i. I 7.4" .
I Ki-r i i-l I, I Ij I- .
mi inli, i lor T i-li-iiii-iil.! mid I -nhIK. have, ; ; I. II' Is.. I 1'1'11.11\11'11'' II J. I i.inl"lph: Meikrhtni.. II..- .,5' 5 5 5t S : ,, I ,.t.? S I. ..1," nf l.r.i. l. i ii.

I.. iirrionpnln it n-i and I i iiI." iiie.ion..| I ,here ",1 IN"'I* I\' ; I..IJ/.I: lor I-\H| >M.'. ; In I II. U ..1'. ; ,I I.I'1..1 I) ii.II .,, i.. .lIn it Iss,: jlroll.I'hil.1 .. 11'111' it.I, V . I S I I .. !. |I' i'i, 5' i I U i.i ii. I' ,

lil.t .1 I ( ..111)lain) Uf "pine, had, Ihi sSs,"' l.'i I; 1h"'illl'. 1"11 a. .hol I I i.il hie" 1.1, '','.j'I.I.IU.I, I .,..." ,' .1,11.', -.55. 311,111.. 1,11 n .,. .111..111..",'. I", > I I I l I .1 I II SI .-j 1. vm.v v\ iiTii.; t\vi: -iii i:

\\ Ills I\u uxi-i plii'iin, ,1.1 ". oMi /-./' hei.ii. niaili "JUI .1..1.| 11" 1'' f. I ImlU. ITtMiili wt'i- : I"i.*.. 1I 'M".. 'I .lstt.uuis'Ii' 11111..11.! i.Iii. ..Issius.' Ivk. II' I h n llU. t.i''I.. I ls.' Iusuie.. Th.' 1..1..1/ I I I. I.. "li. ..ii SUL2BACMF.R BROS.

tl.il.II.'I.i| ul, (t-> 1.1 a- tin ,/,I. 'I' 4Mn4i-.l\ 1..lildll, Miiglil ,dal 'lili.lU i ,by. K.-r.. *'* ; ills' 1".111, its l.sr. I' ".'!"I'" 1 i. \ "'.I lit ; a .5 ssrC : 10,1, ., I', Ml. I. I I II I a *l i t IU ,

me coui i-iHed.) ih'-l'i* iUol 4 v lr41 .I I 11,1 \ *III 1 I h... I I" "'a ,. ; 1..1.51 1..id 1155.4 ,. \.I"r' I.tus.i.tl.:, I Is.iriii' '" C t:.s.I. I .,. 1.1..1. l I.., I let' .lili".11 I.I I.i II. i t. .

I ithai < ,ur liifr ..) .. 1 I"I. ..l al..ur mul I It--- i\ t 1 I .1 I'II.,. tUTr'illl: ; l I.. W, IN, f.:::!:'- I Moiri. ,in, 1''II"ilh'l of U'i'and 'o I 4551 I i. I''' tl'It, 01".11 II'rI% ill .11 .''.... .\ I ., '. -s', .I I I. I. I in.i h. II..I >! k..l"l. I I. s II I. I I., I Iis' \',, ? lal 'SlpN.ii .

II"tl I '.; nn 11"11 .\1'i .I! r.Tli. ?Mi .in-, ,and liiern.nI'nrlin, .f. &.. i.raile' ...1..1.1ii.. si.. .1i..II" 1 1III I. \ .I I '.. .I I' I S ., I, *Ii v dq s.va.zs sisai
lu
\I il'" ".. h.,1,I 1.1., .1'1.'II""h' h ghV..I.WI ,fl.IilI a tiisll '1;l I II"'I' I t 14111.5. 1 1 b'* .|...kir ,Jiiiied s 1..It. uu II.. 10,11, u. I.: ....... .. .. II ," I' /I I' :I' I. -" .
t
1 ..I liiin-'ll', :ami! 110'h.t I hi' t I!" .fill..I.il.i | Ii'i ">IN '" I Ilhi'Hi I 0 : the 111' on r'lid.it., i-ienin;*. and InI ,I. itS 01' .\.iia'.aitKi.; :rmiiiiii, : |*rn, i"ii I. .1 I. % NASHVILLE. TENNESSEE.

uCili-ulli. willi Ilitiii' riw-. i 5S lirKuljir IU .. ts.. from lIst! inli' ''ill.,'. S ..' |.,liliral-Uuatiuit' m Kcri-.t I 1111' hi. '1.lh'rat tin- I l.al'.i: ei"hit i II.n I .iI ., 1. all'lIlIh"hol'.ho i .411 \ .5'. IIi

lUal, i.i : wiiil''n.' Tt.," "I, I ,. ,ul turIIIU ami, |Vn"K"l4IM. lu 'be iui\t.I l ..5S I In I I.- sit ,|u- taken il. limph) u eolniiiI 1 1u i,. 'JrtI ilh I lie I.'...-L. ,ami lln, ., III:': LPFEIFFEfi'iGOGroceries! ? F1 C. BRENT
< tlc ii' .
.t uiuiul .Hi'\,1 11"1; .. i nilinl, ami\ ,. -ii' h .m rvli-ni Ih ai I lt... 5.5'l l pniliiiniiil I i I'hihidelphiaiii, ft,.I noh-. all.III..1UII.\.lh"\ u ir.llMltiiirliallir ,
,
i aiiicl.'i 'I.i. ) ,., U f. I \ ; i I' i ,. i
uninui.y I
.ul. ar ,
-rt- r i 1 i
I ,"UIu I I..al S 1-4111 "I lil..I'i flowl'lul.li. >|N'UI "..1:1|: Iii ti.illn' ; |1s..j inli 5 ,.1 II i ij i,-
:
iili-liiu ul' I lit' in V'KI' 4111! his III 1111. 1'1,'. .lili.-nl 15.11.. ausi, l lI isI ., fruiM rill.I .
iiiiiiru .. ( |, H-|>,ail > u jss.L\ a | al .j I. If.I tn tin- .
: i IlfIt', .
S au.ltl'i '.J.Jt k 1 Is '" II"1..1. :) 1.- Poultry Eggs Butter. [
.. Ul' ul '
u
lilililno- hill'I I if | for th...' nf the u rilir.It I "'III..tll.'JII'| ll"IiII. ,
hIrlit ..il" I 111",1\I Atliniie S t' Iail ....I I III..l.. a a ,, IFII.Lit
Ilu' i iti.i!.1I."lr| .""I.'Ii. S TM'liuanimii) | i. jnitali, ".it ri ihi *a> i."I "" a. nut! Ship Stores.
.li..il"ti"l hi' h Urgiuuji'' j I ''tuip.tus| ,v prnlfd: lo ho I >"1'.111I,1''II.t ''I" '"' "lIi"t. I 11 ii' nn- -laitnnut, 1il 1 ; I'M \ \ > t\ -f. PI X- \4 Ul.Kl...< Fruits. Vegetables.! Fish &. Ostvrs.

"1.,11., u 4 llni, .liiii* .il ./-i/". .. \IVifOiitla. ; 11 ; a pi I/Is line l"i nil ultfi ualite I u I II III. ial.I .,n I"U I iluw n Ion II uliiiilipjai ,' I I I I" "
A" $U. I Ij
umiluliianiuii I I' .1 i I".t ( I III.lilS.s I $ hISS t : liSFlisu' wS D 1.1' I.l S I. .,
mul the Ii 5: t 'I I
I. tJ..U.I.1II'
S ,. I; isa : hard us itl,-r I" l.-i! i'.ili.-i, 1," ut 5th! li : I j..III..II.I..IIIII., !. t'.Ilf. til'he) trn-l.'t' .,. SI | on the .i.lew.ilk. kn- w ke.l SI IIii .N. ... iI 0.5,1 ,

..i.lt".I.t I-'i IHiaIK i-uii-ilriiuu<. I vi-l) uio'ly iuu.liui'litiil. Its I... IMH .flu'., itt iuv.V al'l i t.t .I[ I It.. lid" fnal I ini.i.| .1 eini lit fun.!I. iijnii i Iw-aiitilnl, voting lady d""". ...11..11 li". Foreijn alill Domestic EIcllleil. [

uhltr. tl. usittju Iiitt .I.1.I" > .1.1 b .1.h h .11.1 I llia.lie.l her. U I. Ii,. .-"' ,,
sti'uil\ e.i'nul| ruuiii ilii. I' .10..1" IN4ili. I.in-1---at i-4t. we. iiI I, ill, Ihi m L.' "n 411u ) 4 (I'1" II > 'I i 5t 'S i n-.
; : .uuJr4. 'r.r Hal. tlial aivIliuluiii 4aiL sit.t err); 4 in f any .-uipl"! milh.mld, mil i.ninn"II' a;'aiii he MI..lu.i i/ii) u- ...11.\\ : V S IS
ul UI-Ill l I.| a.' uIl> ai I .;e, .11' \ ) S .1 i'L. '
Kro ) KUII ami' :aliak' I or ilcffii .' I I s ,
isis I t i. t.l lie.
Jll l I. t\f 1" I ii-lhlii I tin-in! I" i.ukid.i'.li' lu liniilli.'in ,. *'ll.is" Ine' 11.1..1. Onl, 5511 sI..iu ,:

1 1"lial..r l.tl.a.: ,. mi'l i n ll| nut I"I Iri..I. lain. .' the $IVui4i-oU (IMII.IiIU I. I ..ith,'" .iiU 4" wi' Ihiuk ttiI4UU- I"''r ,I ( and wmifc lhoii.>:mid$ *> lfland. ,". '. JH'i'll '\\1".', Ilieppl I Jj.'l me I pp., Wi\l\ b hMunlalU er1 SI, IC ii ..s,

many gs.utcrIsIlsIl. l iH'tm-v u Iil4k UI'1; ( Ii'W' 1,11-iv" I. ill4litI. wily llinell.irlel. llunIHIIIS ..1..0'W Iuittisi.'i 'i 1 isle!h il ,-lalnii I Ih.-y are I'lilill..I Ill) U.'i .."

)III Anii-ri.-u, uill IH- it-, rana ntgla n.. I I. "i "W ho* il I II' i.II.. .sI I to ,nnihrllii-l in of t"b l ill. ...iMnaiiiiii. | "'' 'sl'I. '

.. ..nU'-l till .' ilcui in .tl Ihin; Sta IIl il.hl: it IstS.t. -\.n. I linnMr. '. I I': ( ic I.: I': If.. C. P.KNNKTT
lull lihmiliMl, Imliiin. I I. only n | h 01 a lit'

I .n II I His.-. a".1. I all I "hu l S 1.t |I">. I' 'I ;;11' ot "U"ti lull$ .*)>. il, 4lfl' lion l .I: Ii.I.\ I"".I.li.1-I5.slo.I, |IZ"I'ull\, .'...f.o.t i. iilluli.il. ,..liI. ,. t "',"."'f..t.: I 1'.1"0"; '>."i. lemaik.tear-' .! ;.".'a ali.l hipcr.-nti-I i-I "," .,,'..,.\ ., I ..1.n.. R. IYI. WicDavicI
ri'l
that i-lrrplali4 lol' olli', i:. I
(: ttai P1aztc'
l I.' Innit "J'n' E.CkiIy
kimu tl.1 !"' ., tn.iUnil' I'm uTlw -. I II I '.I. .\. l jrli) UiMiiht 0:1: If h .niiji. That. I. 'us.i''hill: ivniaikah I !! ,* w .a .

< ianliirr: Lunui IILH.uf 4 liiv -ul.j,". ,I .Jol.; Ihi- u. tUuul 1".1 ..I. ,iniilfi .11.1.1., i| .. luxii:hl ovt-r l I.> .1 U'1 ,Iii ie Mitehell I ha. 'lu-t-n titi-ntt-l", : ; ICE COLE I it 5 I l -II. |- t\l. >, IVltll'tlB

I Hun hih I tuff I In.liit.. .. ill h.ul.\ Lvi I Ir.' S Uioutuid |Ih.I'ml. BUp'..1.1( t liu situ.11 ',. i. ', ..-H IU.IJ..\. Ii 1 1 ill r if.W !.. II Ih at (.rili' | 't thirty "ni'.. .l.u.INS.4 t'l 4ll ktlull tl'tUt0 |.|.I* t

,., tin- ulliu u li'n-li l hi!!imiiii- I 11./I rul'id I j-pui'lit-au- ftfiul riMiii.' kui4 ..la'.i..llil. to I .\ .t..I'* I i .I..u \". paid list ih"in uld.-h, ua< iair4jje II III ; I. . S sl. .". S ....;,_ h. ,l II.. '0 TJ O? O H 33

,.li.1 I'al'; 11.1.1; u sjsis ,h'-i j i. Ixtt. r lilt,111.1.| "<' sts.i. llillllw'l-ii! }MT ..1'' 1 r'.IQ\. i Ilu-' ,liin.lii.t, .7.' I'l'lln'llril* I .I: "I tlJ VI'I.| i h..ad. 11.I I hi- ..." ManiV i ..hs i"g I.. la.li.-- in i lie I tin i 1\II' M.iiM.Ir.ii oi Mate Maul.. 1a", '

.. I' n-.tliii- '| lw Irulh or 111.* biiiitie-. I I. I I. tt,.' .I.... I i'nin .1 I'.t.t 5 .",.1" I.'!! ..hl. I tu ,. Ifai. Mile. ;iU'" U 4. "MriiUr.i. ." "MlI. iu ,, 1 1..
n'-ial-V4i'h! l with ini i' -i 1 list I i I sIIV tinknot i Ih. 'd t I Il-s l tl K\ I "'1 rut I I ri ILIUM,. .' lifitfi MI i -i 1 inaiiiu'i-.
ih.II d sim the 1, ** L.'t'a; 1:1 ElI
1 v 1s rail have, iii| f pitii-h.iM-" .i*''''',1. 0.\1 1 r.. I ","11.1. ', .-t. ., II.
,
rali aud IJ.-piilili.-aii |,' "( hnrjllli'l. ii I' 4'5II5II| i'I' A o rJ .
| M
I'
ami I II TIII ;
-uliufllucoiifiivm u. < "alii. 1t"I'N Mi 1141 -.li.iiinal. I edai KI- -. .1).1h..' ..
,1'11.1 I I .,; 5.5 ) tin ir ..i..1 pl. 'is 5 ianiiman. -' 1'Il'hl-his'.I.; '-l I AMI AMItlSlo ,
; 'i27lain' i MI- < .
I I Will il.iuhlluw, I1 Uit-il ,., IMIUIII MJoiicor ,I"> aie ''''1.,1.ill I the ins.I i. I ;"..111.1 ,. inI'IIM I't...: "|. !I'.l" 1'i h 'IIK'.II Vlll.ll.i I.1."' 1 I I.i i. ,'\' ri-jtorter-* > itt> iil ,. ,r il\| J I tii.M 3u'M I tMM J I.S* \ M'I'" I'Ml I I i i i"i v ir i .;: i.-i

LI more u_|..iijnu.t.i. ur haau ,, .. un Irtini I :: i > '-" l 1.1..1* I ill.-I i ml I II.. .,,. "I.'.... -'Ill ou.'. 'I I' I 1..1! I 'I I tl' I I I 11\.1..I"I | rilis. "M i h' p4. in*; I Iii fa-hioii. ., dl>. ..u 1/fMMI/ It..,.. I I I II I "i t l III- l lMl 1 1.1; VuUI':

I Ii, ,lln iii".I' I ii "ii io. 'hilt Ih. ii tl.- at"lilt "II I "..,..Inin' 111"I" luau-n \ S
], tluln'titr, |n>iliuu oIhIu I u ,".I. i ...;. I Ir. i II..i.1iiiliili mil' I": I. BOTTLED BEER. . t i'Mr *54541k: v *-Ie'Ii.h1
I. Ifc- '
.tsiL| mul iiioveruto a-u.ph-iiiiiii' I' I u I > .Iil.l ,.f Mill".. Inilifurn. >tii 5'i S S > ilii* ><" .u. mi |I" i -I" s i .1'.111'. klJ1
I ,'i l hall llu-ir r> i-- I>|" I. 1 ..lili 1. .11,. i mil' S |I',1.I I vi.. lit Tia\-i. .\ 11.:"* t..luil'lli II t 4 r-JI,, it, avii
it I
.Itth au', \e'II.' u 'saIt. .1" '" tt I. .1,1


..
.

.
-- -
-S .-- : '
,.4 : iiI--; .-' "

I ;' .x; '*
.
: ,ea'.l.r, WI '-
--" -
-
--. -- -. - -- I'zUItlIl': ur: ,

':'""" ; "'i '1 ii'.VI'lli : I iti! t v.> is ii it IJI11? I > in .\ '' ', :'iuri.; ---- HI x I:111' ut.wr:' MAi.IXKNT.\VS_ I Ii I t'tiht'uI'v< Kln.d.imnniliV.tiil, 'I I mid I r. t' 't"tillf i1/lt*"ft I"I'I Ilin I*

.
il'I i
dl\lI\lIL\: \ \ ( \ (uontuiivn.u\\\ ( \ { \ ,. I i, 11)11;i !II, .1 i i .il1' "'i ,,U 011'; : ; nl' : 1..IHei i S nini, !I oM.i. l k :,ll'\, ,,'| v Auction S Sales l I .:'i, i I I J'1",1.I ,..I I. "."I 1. I II r iiI! s '. j IM't'i I'V "
"i'I" ,
Iil k. .1 .' ; II.ii-l i Mi kilt nlrflil' in ,1:1'1: "f lire w ,t' ,,ul.1! I 1.,' .1.1111" N 'nl?I, "IIIi ii i I n, 'uP ."i' f7..iPi l | i fliil 'li'lli). f -r
l : 4 li> i II l t..I"! I.t I. 'I i in-1, i n I. .\M i I ,1"'lr ,\ ,Virf. f'i.7"'; : .
11\1.1.n |I".i"a "ni I iii' |1'1" ""III/I Kllkl Vtllli inl X.,. 2. nisI\ In n fft' mlnntf I UK"1'4 I lilL': I:'. I nn4in, l IaS f, $i. '

liI'II\\\\I, I \IH .:. .l'l.. t tti. i I" It 'Mi-inr. nn'n ..T li..dt.I" *. ". I 1'1.11". "f V.iw' t Oilriim I t" 'i nitvul : 'll i' llilHT, lllll \ t l .t llrIt .Vint. i M I "''t'4 ,ii"III. '117'I 1 '"'I I V |t' tin ill t.'iidHrffi. mMoit '. P
"I I .llllnllji'il, I Ih,' 1,11 tlli" .r Iliifit. .V\r\ 4. $17 i f <,
Ill. .1 ll'-l'l' III \l .11"| | tVlti'" 1'1,1 l
,
; In, lt" ttt. I 1211'ui.Ia |l1'.l" 11,11 1.llhl. II Hi..ir' l I: I il.siiihtit.'?
"' ll. II ,ill M I ni.Ilt' li I l.I .il' "I i III"'Jltli'ifl, I t't 'Ilio fitiinn,, iI I .\i'1,\ li'ulifi.ni'l: Ihilh.. nl'11"'llil'ill \ I! I ''t I .if Ilin: "ir. I! ". ,nltlil, :' ;a. I l.i. i iI I II r- ,
; I'.ilifoii I"hhlll 1 I III I -I '.I'l,
.. ', II"t.| ,mill I tint, ul \ nil i.4. i |>"' '
'
.. ,i'' .i\.1". ,illini tin : ; lIII : -
.: =: .. ... =... ,4._ ::: :. .. :It: :. t: I nil\ i ui i ,1..h't.I.11nl'I"iliII I .* ( 11114110111.. I'mHii, l.ii-iii'in, I ,'I 1 tlififtif I 1'1. I |II r -11'\'| \\ I rPtatt,5.i'. d"(Wli .
: whirl.V I"'iiili'.1 I'H' ) M.in! 'iintie| I i: i. .t', I: ..n i I. i iN
iiiili'.! 1 i c 1,1. 1.1".1 ..
II Itit'inl,. "I T t 1'1| I I" h..t""II"Y' .. oil intlif I. lh.> ,miiinl, I hr t.IflItI i. I t ,n i |i'
in.I. in :t ,hi>il I ititiitn'tt' ; \% lib lln. ''lifnll.I'\. 111'1. "I 1"111" jMtlioi in1 4i "r'I'\' ';" i 1 ho tinni., n 11 I I ., I 1.1.1.I., t : ipis.' ill II Inn l II i'ii Iii a 1 f-vt I .. p HHn
MUN( ll. MJ!'.1 I IMi .. ,.
: iliiitt .r ,1.1'
,, tn : Mil UI'M.: ; 111'1""I- I niir 1""lilll" I Mi r I I. ilk. lit. I! I. t I. .
111{ .1 '. ,, 4,1 i ,
i'1'li ph IH.4I |.Ipi.
!i. "t I Hn, "l'lit'1, ur I I 1"1"1"t I '..1 f :< l.stat 's
mi" "il.ll .I '
: t 1.-: .\IM\! In -h" S. ". I. ',aJ.lairi :,t-.i I H lincil Hill, tin Inni :.1)1) .''' '1"11'/111'1.'/ I'AI' I : fk. .sh.! I Hi
I III. I hal
: || ini'ii HI""U'| pll.( 1:1.: Ihiiiiiiii 1IWTUINDL N n I n. n tn i ii
M li-mi\ "* I I.:. Ail\ / i 4tni'l 1.11,1..1.i TO i. I '. ill' S ... I 1"1 ill,,1 i :!- I I I I'lill 1 I II hII
Ill "
;lIlt Il Hi" ( i
,, ,, 1.1:1", I t i: t '. I h I'n'm''; i tl",' I. *. I- 111.lit", I"I'll! pill 'III't I )Imir. I 4'ii...1 Illtl..I'i I i mi 'Hi" I Imilltt, li ,itI. ill,"llll, ,.I* \ llt. I 1":1. II. 1'.1/ I I' It V P i SI. m N '.it.'i i intr f*i IVn4 iri'l i tin i,

... ,'II t ) Kl, Mill I I I 1.1. I .''MM, t! ill.t: |1" I I..$In". Vt In n ln, ii..II I f. ''In'" I'' 1-I" iv'i: lln'11 IT ., h.I", :l il..I.niif.I tin\ .i \I tin"nnnlv, 1 ,\.,; I tlif Ilin.III .'"- I"' I.. I II., 11.H N ..1.1 I,..-""lii" I I.1 I ", I.I I It I.' I Hi i r.' it im It*,pi mi tn. til ,.) ui''P'' 1,1 I p.1 i itti4i.nliil
'.. 'Iii:tn. intt, I li"'. I I'. ". "In.1 : h.I./"I"11 \ 1.1 I mil I t-K'I''lit- .
t 1,1',1
l.n t i u I '
\ n : \11 : : .Ii.i, ., 1'1"(. itf ;il t lulu'. :1'i til' -I .Ii.\l \ I'll III", t "t-l.111" lit\"I'll'. t i ,l "..1\.1I. 5I l "it.I .
'| ', |Ii n.1 IK"I'll Milk !il t]! ,"i..JI ,:" ::1..1 1.11,1 .II' I .1" 1 llI1IPI 1 : M Ipkll I.II I.
.\ i ," I II I ''11' I I. i ''i'| ..r '!1..1.1'.1.I ii. I'UN "" "
\, I 11 1.'ii"i; I ( Kite .vi. 1:1:1'01:11.: : < > : > niliiiiiilli" 'I"'I'I"llil.I.1'I..i' t.r t liti,. ( tthitli ttrt 'nlt4i'i :. IU'lp- ,li.I,\ i.i.ii Hi" I'oil-tilth" fi .\ 1:11.: 11.:111: I I") 11 11.1.I I"ii"' l''.l'<"tl "IrVitt I I lif\l, I.1, liiniiift, mnl, \I",,'(lit i'" 1 I ll'flii AUCTIONEER I II II i.lit ,. l I-: I I.mill Hi'. nil hull 'r, l"ti' r.-t I .1ss'.1< ', IIl '

.1;i 'n.n 11 :! ''''''t' I'I;: t 1. \t. I I i IJitllittit, l.iii'i! ,Hint :I tin milit' 1 li,, i ,HI .Ippii'i'i.ill' Hn'. putt, '' ',l llnl "i'iniiil, limn,, I Ilifipiiii'l t t ; 'i \I'll) I 1P1'i'." l .tp Vll.14 i l Il: 1 r4! "ll" II I M 1.111 iI. l is l I ..., i P1 1 1 null r, Ii r.'.u t in. r i II l lII'
i|"H'nili.\' r\l"lti'l, | li, 111") MIK l.iiiiiail. : tl"\I. it In 1,1 I 11 I ,It i'. I t I i ..'. |i. r I..II
i I ..'n t ,k,,It ll III, H'"'. ,"'.III III I II nl "' : Matnl, lit it mill ot, 'ill1i-ifnl' I'l 1 1' III ill IMI' 'I'll: i"li"" "*"" Ul'MI i P5!' :Pt Is'Iet" Pt 1'1 ,inimili" :illft ,1.1 1'1'1.1'1' Vni. 'I I,ir I lli"4. It I'llM'titt., I'n.p\ r, .'mlN ,
,,,,. It. .1 I: 4: '.I I.tIS. ) ",.. : "I'M'lVi'il' >li! ot''llii/1lnii" ) : 'I.lail$ : .
I"I In' ill I ,ini'1IllM'.ltlt .1i l.lll4t Imlli in I'nift 1"1 fti-it invl. .\ : :11.Commission I Ui'i, HI" I H.lir Vlil.MI-N
In I Hi,' Imni, .ni. 'h'.II \ .' .1".t. lr! ; I l.sSi : : I -
p
.* ..' i lilt Intir. rln"lII" 11,1'IMI'll.l"1 I ? : Vt.4:| tin" npl, I"Illlll I illi" I" I N ..1, I link, I ..n :. : rni."I'll. I I1.:. Miami' '"
.. 11'1'1..1 i ill I'"II tllll .,. -Ira'Ii 1 l.'P (IM-IH. .h' Ufil ttiili 4iiiikf. niIt .I. II I. in. Mit..rii M. r>j. \\ ,it, i lr s' ,.
-III, It
I
him \ll
.. "li' "Jll'll. : 1' .1' I I.I IIIVl '

I I .,..: :: = .:: 'v15 ; I: W'ln"I"11' f r1." 1. nit, 1piiltt.I Ih., '"I1I 01'i .. I P.: h'.V'. 1'ilitM ViMc41 I I/' '; til"\hi..1 1.piiti.s..II,1 tllll flllitl'il, \I lllll il.IIIII"U': \ t 1'1\\, 1 'Iul.) 'in,'Ni.l .'..ii"k ,iiIli'l. I r..i. I Ii.l I. I! V11-.I..7 link l ii. 1 iiri'r.'ua 1 '4S. I K "i i .t ti .

1 I .llilnnipli' it lil'lli. I pininpllt nil l li' tis.l.1 lull toini' hit, \ ill "v 1 1' ui t l's 4i.ui i. i i ; r..
111" l--l
i i n "" \ .
g I'm\ nl.i'ltitnir '". n \ > i.i I lii" I" n i
l.nk
; "lint Inni t llifiti-p.'l, 4 $ : -vv.il I r I
j'iJ1 I I : ,',. .V \ I 'Inl'-! I ii.; I'm'' .I 'I'II| I 1 I I'r nrfc K .it i inn, liij. t It m' i iIn .
11""llo il. \ i.l.' I ivill "' l I.' ta .sik. ntiiii": I" 'itni4t Morchant I'm ..tin I II I I. >\ 'Itlnli.tin
il5'IIalii .
Ill "I i in il \
Itt.l I
..a.l! .. '. i. tt 'P ,1',1 14 'I I''t ,
; i.. \ V. 1 1 .Vlitithi'ili., ., .1. W : l"tt nIt" \ :I' 1111 I" .1"t 11,5. NiHli.. I li-J. V.p.I I: tt n A tn ii
1..1
1.II'"li. 1. pal until.,Hi"' ". (.iki', in too in.int 5'i'tjailsair % .il t irk tiiotnit. a. Ml I i It nr t .nli
.
11,111 1, .h\, 1! li i linn. InI'lilil.l nilL'hi' in 1..i.; | ,, 1lill I :, i in i l.hl't" t tI *
.. ,; ;1 U'"iill"lk.' '\11. .I T, In,"."", i ..1liii..i.tiI | nun 'I 1' itii'ir! :11'1,11" I 'Ilol I'lA", : \\1\ I I 1-1 KI.MI ml .liiil-. i U nVm .
\ ." : ..M'' I Inllil. I liiii- \.1 I iitsiutsiualpI' It Inl' liinl, llli'll''lt! I llirn' 'I It" llMllpltll' \t. 1 1 ..1"1,1,1., \ I, ""."'. hit' I 4HIIII ",1.111 I I I: VISVM, I .. -.1 h I iI.i |ii| nt. | II.N, s \ -I, i iM

". ::1\I I\ : .I'." I II ,,,., .\ I'mmnl) II I 1"\ Iniitlilu'inii mif" .in.I' i. l..' Hi.' "lint I' iiiiiipnniiMini .in.1 I Ilif sigitil i Ill t t"") | I"1", I ,. ''I"I i S .rtuikll l 1 I int., Mil.., \Iii4i4-,. "' 'I.' liil.ni.il \Ittit'll .
I i'M-li.1; il > III "I"
,. .;, I,I. ';I I I i V. I :::; : ,1: :l::::.I:: : I poll I" Illi'lii'll i, tin i 11'11', ': "I"t.II P p. : )I/uk I uii.1 I 1" ."t Unm!" l 5:5' ,stps'lIililt. flivi'4; 'I: 1.1 4ln-HIM ttotf ', Sill ,' id't nn i inn ill 5 ," \.II., l 1.11"\ l '. tt it, h. :85. I.11.'u hiI. I.II. .Hi, V t .I I'...mVllt i ni k ll.l.S.. n >.iuk i i i ip NII
i.itiiititniiin-4 ( tI'hi
.siuail,1i..aii. '
... Ihi, i-ntiiinittiM-. hiMnN.M.nlcon I tin t ,in,, .l's i : I .>MI Hiipril limn* i it p
,. 'd i: : j1l ,'. I..1Oh. :\ Ii, tin. l.ilrilA)( < ; .1.1 'In I' \\ liii Vi1 i I' .
li'itlt t tttin K itI' ?
\ ""', .tn,1! pi tlinl-i, nnp.ul I'lrin.'iil.. :.nnl I'm', ni'Hi', tutu : ( .11.' -' p' : .r '
:
:11 il't. ,
"' :.i, .t: ..lIh.l ( l.'l' in-! "". : ; \ I.\.t: l.5'1 1.11.1" '
i I ,
I I IIP in." '.tiuig ,tin, II :,1'lj.tlli'lli .1..In lln-i'1 I. (11"1,141111'i .,. : 'iHi"I h Itltf.l''. ) ifi-.l I.'i $1 l patti i lit k N. n V I
I I. :$I t: : I JI. :.....11. I l I IIII I : 'in lln pin" I In 'ill Ut" pnlfiUminl ,llulil,: 'lifltvfftl' 'liiiiii'in' finliiimitf, ::1,1 .I'l. nk I II I.i. )1'0.15. > ,. l.I II ,it..'ii ?7, 1 'U' n II .-I; Ml t'."' .
'' I1
,I. .' :, I' I:' ". .1 I lIh. I Il ".,'. .I.i ",, Ihi 1",1.1'1.. I .Ililiiiimiiilti I IH.t ( '"liiiiilii.t.\ .. I his. ttlinl", I..n'.o.I \,tall, tin tt ili-l' :.nnl HIV ,piii.I.I -nil tHaI .iii ,11101 I Ia ) ( 'OIig'llt'lt., I -. t ".I.r .,".1 I j;.".>.t 4ii r ,.t 11111I"1! i it *

.I l" .1 .., Ik !II'" I 01.. t'Ri. -.111 jil i I n i 1 1,i\ "tijiuit "I nnl I It,.fl I'lillitnt, vi.iiiu.nliV4; : .. ..1".tl: : ili.uijffl hut' pit Ifl-t IIM nun iti'I.\ In :.1viilmt : iln' -I I I II r'. fo'lin' Siu'I |Pilllia: [ l in' Ilk'1' till': -i'i5.i ,
', I 'I 1 hi' I II.) t" > .ill'" In huh. :" ,"tllI. i 'I Vni i "llnl, 1 I.; I | : I.V".iiitnli
1'.11 I \.1.1".1..11 ,
f.f I I" I.r iiii tlt'il till Ii" iiI I .
I I''Iti.I.' 'i. 'i'1"Iif ll"' l.'inifi. II"' 4ii-innl' ; ; |>,li'iii IS : v.i\ | ''til.: I
': ', '.' 1 ,ni !OI t: ... I 11 I IS ..it.. I I'm,. lln', Inf" 'in',iiiint Iti"-, ttli, I 1"tI.1 ,mii, | |t'r| Vl.itiil"! vtlii'iv '..lntt !, t 1,1' Hi" pnl "I 1'1 I Ii.hi ,, l :. In. Ii.\ ,1
.: '.". a. .' '. '.,i:. 'l.t.iii. iiI ,f \I I j l.ti/ ,ll .lll.llltl-nl' I I Hli;. -",.,'.,. 1,1., ,- ll..tinlt' imttitfil, li..I 'li'. ttiilimi I .1 I i Iuiii''i'i.. vnl. "i". $ I I ". \\ IIIMI vim aI'u'i t Ilii'tii. fl'illutiL' P inI
.. ." 1. \\' : "." LiI .,,',, .111' uiuiliu iiilll.ir tnlli I lln' 1111111, ,n" I ilt lit- "1"1"t l : Im' lln pni" 'nl.lli"i"l ::1. ti'ptl',1! I tin ,i'n' ".," "I I I' 1,1, :P..1'; I IIlt.1 1 I 141i11IIIIiIlS I of I link l 'I 10111 Hil'i' I In "

.. :1..1' ; .. I "it, ". ,.; .. .. I ,.ulii, 4iiini'ii' hit: tniiln'' I tiniiiinli;, lin .,nlil.'. V44| | V.lt luliii.in :a nn.n'"inlltitif; tt n,':till ""I :11,1' ,i I II"' .ri 'IispI.Iuul.' \,1., villa :i IJ7 .p
1.1'1'| ,I .i llmiil: ll.iTi-; ,T, ttf ttntil.at 1 -.VI I I 1-: IIIFnrnilnre ..1.1 1. itipl I Inliiitiii in Ititlnr ', .
> nU i u I II hn
"I I Mi.r .nnlII I in" r. ,
I .l\ \ : iI r. nil I tl"In :: ;, I tin- .piiclilli' I H.'llr.); i iI infill "'1' in.Kir WI'1' Pii i Im iii'-.l.. : -"
.Hi it it i- I I.. iuuq' Hi jut1iiii.l l.t in'Inillii'i$, ( ilr'I1'lh.II 111"1.1" ) -
: or.I \ || .
I 2 .n' |
Id"II. I I :ni .',ihti In I h't.lI'v II ill li.iiiti'il, tiiin I
I I ikf4. lln'put I I ,* < ({
..." r. 1".1".1, I ,| "" \v. I '',11,1., k. iiiiit-'M'. i rnuitifi' 'I' 1IIII.J..II'llh' siiipi-
'. II' ; Int.HI, "I
I '" ,., I r..'lli.III( !l.' pin., il'-| .1 1 I""""h' ; I Ilill.li.il I' 1. hll'\III'II' and! Ccnpr.il McrclianilisE c cE IIHII.I I mil. slniii II. lli.'t :mi' HIIMIill .. .,
I II. I.
: ;:1' 101'' l II ) I s.f I liiin-lin, ami lln1 .hlii'r \ti'i.tinjj; ,aif .mini" 11"11',1' Hut |
II httin1 in |
:
Hi" I l'h".t.I" l h ,su.I.. ,11"1'
I :
.
''i :. : "." 01'\\." : ''- mil iiminl, .tin tiniliiiiitilt, i :11.11,1 ; ) I Mill 4 .
I' 01 I .. ., '.. II .inI I iki-n Iiy .1.! I li. ''illllli.: 1 m, Inl" Inil I I'm I' Hii4 mnlr.niipuit I "II'. .I' IHtllliv .,IIII iii.l I llit> in. H' i-iinlotitililili| nini mill -
h"1: : I : l II. \ .. $ i lii "i 1' I..III1",1:. inn., 'Ii ..list tnnInl i "- i li i R JII.I) ..11".1. I N..IV .s I.,,ul, HU' 'II. t
.. limn I u i.il |ul..igi.| t ; ''ii 1".1..1; 1 1Itni ) :I' I'.a. II II.Iui.ii..i't.. Mi". Ilif, lilii'i'. nl IIIII'MII- | : : I Morn'i I I I I' II.llll.I. 5 I .Itl'l\, I I.1".1"-''. ,l'IV 1114 I lie'! ssluj's't t I lilt', III'HI' -I I'lsplI|| .
I "h"" filnll., nn p pI I : | P
I l Ii. 'S \\11 I.10 I ''liiiti. .I.II 1' In 411,1: :.. :.i-ti h"1, t Hi" 1 tt.i-; ': \M |II. "Jfit- \ < ) \ oldi} IU' I.u V I mi.I HUM,
. il !"i-tiiinili-, tiln.ilil"!, II-i, itn--, \111 ( | I"rll '
,lllll IM i tt .1.1i i I iii' 'lull .rinl Irolli. In- \\ ,
I'l4lltillk i ilig '
,I' ,11 : lii si I lii'jitni. I 'llii" "t;ui.,nil-ill, i4 mircrl .. :I l I':. I.. 111111'1'1.l VV. I II I ( 'i.'inpt'iit. tins I Ilniii4iiinl of, ,tl..llii4. ttmililIt I I'H,1.!.. M l 1'| ",ii M'h i .,,1.I I H7'Jiln ( unit

iuiu.aInuilui.II." :lhl tn :"nlpi.t n.ntnnii: I I \ I I ll.tppil' Mi4III < ,lifi-n I In t Ilif, fiilli In.imtnnliiiii 1 ia I: I'" 1.11. Ii.tVu' lsi'u'ts ll'll III I lilt'"!' s'thtu'.Ilputi- ll |pill||
Un,,' ul'ai' I .iiimniU u 1"11.1." ,I'.l |11"11111.1.1"\,1'| ( \ :itf 1'\.1.1 ) l.1!14)I'k. .
> |) ccial Notices. .i,'- ;a..II''I'II.I.'I\.I.I"\1, I ; (; ( ll' "i Jit f H (u ( ) I; iii'i'i, \IM' r4 Iii" I". etl'aiI nl'llllf |
III I I hillItPi '
I I's'i' |> "111' I'M
l i 'il
I'lnllit'k i.l.i
.nnt \ I lii'.t 11'I I Im, I I: li.itmnun ; .
Hi", 1 ., i ".j, I I I .11. : 11 i
'it I V 11.1.\
t l- : ,11..1,1.| | 11.,11 1
'tin lllli.'l'-. i il.nln. iiMI-i.til, i' u.1 l.' t.i'.1 ..miin. ( 1.I :" I 11"1 : '
linil..I titiikcn ilnuii '
liiivnr
I innlmil, Ifllt. mi" I In' I"1 niiilfi! ; al I Ilif I Itnif.an 11 i: H -. ni| i (
"iffiu
.nnl l lt f"i ttH4 "
tf''f Mii1.I "a.I. \lsspii ,, linn- ,111 "Iil' |
,, : i :
Arrival ar.il! im Sits : 'Hi"" ,
: Departure .1 ", u tmttilil thIm : 1'111'1 .
.1.I.t.h. lin inIn" : I till I '.. i ... I Ulk.ll. I I. ttlll ill i.a'I I tuntlirr "tnll 'I'isl I ,ikr, ilk
i 1 .jtul.Ia.1(. .f lln-, <-ilt;I : ,In ii'i'nIII" .. .t ;:i.1 I ,il I"s. :''u,,1'iiisui'iit' h.i- ::(; im I" ,"n" il mil I Hi" lii'-l. s..uii.iisv tnttv I IlltiliilifIII .I 'lifliff' (Ilif ,'-(,,".ihit'') ,.1 "I.'.!1.! I't, v 11.ii. lln'" .,,. Ml I 1. 1 II tsr- .\ I It: I'." "in ; lip. "in i

.
I 1'1.1.\ h. -l. mnl vi.; ., il'/.I.'; :Hlln. .' tiniti-.iii.1-I : I I .hilin.in i I I.. tin' .It .nn,.lit", tifil., ti.i'lslllililli's 1 III;; ,i I 1.1'1": I ''|'''I'' j jIt I Il Hi, 1.11"| ku I 1''. I iiiilkin':: l'. i7<. I'llKI' "III lit It 4II4 IMf. | < ,'/ll'lf|
I ( ', Hi" i', I I".i.r, : n ni4 MIIi : il'ipnl Lu. tt li,,r.ii4.i, | ,V I .,
1"1 .
I. \\I""is I II, i I.. "lit 1 V Mi 1':1 ,it.ll.it" I I.i; ,iii I s.lgiig I II 'in:"in"l jt"'iin'iil" ', "c I liil i'h'ntl: i ," I iii'ti'lti.I fiilin'It npiin ,Ilif I s.ihl.t-' | I Int -IilI'li.. k. I'l'I putt
H'i' 'ml \ 'I\ i 1 1 ;im' |".',II," Hi" ii.itiiii. ; "I ::1'11"1'1.1 : I I 1.11.. I I 1"1.1. Os -.

I Nl 1 1,1, I 111111' '' .I i"i l p vi'i ;, I.i.I.I"S,111,1".111111.".111 pi'I.pi'I' :I..t lil'll, III Ii lll.tl| .. I Ii,1' I I'i,st n-1.. ',"I bi i h.m.1' 1".1.\l i MIIIVI'nil I''"'' \ill .I"' pifsoiil".| In at l 'iii'-iil i.iiiiil.. '1, I Iliai ilil I :! | 101( ) : SM.I.Ksniay '. Ni.l Illilt.11,1. 'II. *.''. I II I |llnr4.l' t I:. |"I'"t".,","nlili.le|, IMIilll II NlllllNII I1VIII I I1iIl-s.

i : 'in I I'1 tin | 'III" ilinl, t.i iiItiiLI, : i ,i' tt hi.'h I Hn-1 1' l.li-I, i.I I 1"1, .iniptt' 111",111:1, :i mi .in" i.II. II al I.Ili1I"IIII: Ih. iliial, : (1"// Iii.f, I t''II'I% liiittftfr. tti if' nn li., ",,1. ,i t I1 P 'i.I 1".1,1'" I ? 1 I :!I%1.\I. \.it 1.11. III!' SIPS ,|| UIV4 tiii.h| [;,>, .'i|

I'. \ I I III', I lm, 'in nn". I I1 111.1.I h ll 111.,1" Ill | | | ||> tlsjtpilis's.': !' J Jwwr [li \.s., l M 'lull..1, Inln, 'i. 'llni-iii,, 7iHl' '. \ I I. ttltlnhVii4 ,
I' A t II.l lll'llll, '. MIIIMVlll'lll' I 1",1,1 I 1..i.I ?
'. !. 'IiI \ \1. tin i lit III' it' li" .nlij-i'J .o.t I In I inn,,.i.I II. j tin' .'. : Y Ittj: ; : I 1.1.1,,l i. \ ,iii.ti, h. :,,1.1 I I \.till"h.mil ,. hiiiis'i I -, It. Iill ll, II |i ll/ol" 5 15:115: IPPIS
I. > sI.iii'il.l.iiuls' Iml lln-t "
Inin l
". I 1'1.1.' i I'lnjl"" -.n.l, \1 sis,h lil. 1.1 :1.1 1.,1"1" I. ->.ii.'n "i-. 1 hii'n I ;' uuii
i S i '" I' II. till' lllinl.nl: I IL.ii.I,: I f.r I I 11'I .i.l" :III ,,1..tl'III.I. i(4( 4i U-.ni t i't.I'l 1 1 a | | | I' in I'-
I .l! hut 4 \tliil I,' I'vrr" ... tt tiling ""1.1 Ih,1l'I.lill.I. II lln, il-A I: liitililiii.-" .
.1 I I'., ,Ill..1 I I. Ill. i 14 .II." \. :, tit, .mil,,1.1.! Iml, tt In h' pli'pi I 'i lit 1"1'l 'l.n' 11- til I" -::" I tin, III'S,,11"1: iiit'iv"" ;111 I I tin, ..i.1.1.1., I." II. i l"I 1" tmi I I t ) C ).. .1..1. I i 1.,m.11" i:'. i I' i. HI t in- 'lIii! n us-1 > I'mN .. ,,lit I.l }it VI' .1 (Ji'tnl. >ill| .tit', i'lapiui'atiit.| || || | :| |.

I I I .. .. ilit-iluin limit, IsiS"5.s.i'tiliu' ali 4, ,il I I '' aip.s.l., .ill I list. i'"ill.I In m,,ntf mil .,. .\ -, ,li\ tt ,ils, Iinili. I I. 'lIt!:, I'l'illlitiinIt .
I i ;t \I.. i, .1 t III' ,III. I ti h','''.' 1.1 I..T'l I. ,",,111 ilt. rOI..II.11", \ t. t 1'11"1, ; t tin s.ss. i l 11' in ii in1:il, ,iili4in' K.ilr silt. at tin1 lii.HI' : .
,, I "II I In I II lis' '1",1, t Ilif litfmnl ;, .,. .II iIipI.la.' *.l. | I ," I II,
"I''Iii. "I.I. i Ii in- trilling nf 111-.1"1"
l i in' 'nuni"i mil1 titti". l I i"s.iti.t i I lln SpIll 1'11'l laist ,"
,. .lllv I I'l "'. 4 ,till, .,I., ,III"I Ii pill.Ii-, ii"iii. a i4i iniliii" of i u.ini." i.. li" lilly :11.111. ( .1.IIIJ' "I 1.1.1'1. ,1.llli"M One Siriiig V/ngnn Ph..1.1",11,1. .1 I ii, I ,,.,I.. 1 I. 5 II P"IIlsi.! -'Li's. I ll.l 'Attu.t| on I'll.Unx
I I |p. '
I I t I i..T.I' |1'' | I 4ii-I titti'iI lit hiIm...it, tt .( ., : lui .nnl, Kin'. //,. -It"ti4, ,," K "i-i'tilinin' i it I.. Hi"I -iililiit tittil.t- I I s l: I hISS "II.',. '
.. : !
I Ii iIiiuI Mil. 1.1-1:111' ( 11.,1 I 11"\ I.
i 'II "ll I t ii 'I l I I nn! tint,' "I 11,0 11.11, 'lin "1 14. I all SilI'l'l I. lll'Xl llilill- I I.I.I. '.s fill SN >
-Intnl., ) hit.In ." ..,.im.hitInr. 'nli.ini-il. fit t'l M n.I'I..h.I' Ni.l .Vl' HI. Ni ,,1. ". "' l ,,".
uliiilil.nl, -in.; | ill I .| ) nn VNi| ,
'. :, "filth suit t Hi"prii-f
1 II 1 i i."i'h' imin,. ,1 it.. '.i sa nl I -tli-t,nH. ,11 illl.II. ill I lll |1'1"| I ."inn-.. 7:';. VV I I. tVntnli.II | .III.. .isi'| Slf.| | ,
Ai rival anti Dcpnturc of Tiaiiu. ,.l. I tiinpiiiimi., ,1 1 ti':nf I llnl i'"I'l l "it 'll 4)11)' 'p.I-1-4 lily till 11 Til "il. l"t" I Si A I n"mil
,, '" I Iliil.: ttiIml", I Hi", ii iniiiiilt, i n l"inn v I : ( \\ ni'l-l' fiiiili 4< : -ill, 11., VI iiin'il.i. l Il! l. "mil n ( 'iiiiin-i'Inl tt iili I In- *|HII U ntvill
.I ,t'l, Hie : milil'4. httli"I ",.4si-i.1.| mnl, lrll.il\ ,inu-l. "- -. :il.ltiiinn Set Harness. .111"""'tt .hlM. ti' :>.
I I."i.till", anil ,:;-I.' III. I 1I.iI' .o..I. ,i n'i IIHII tin I tin1 put nl I Hi". hit,nn... ;ini'ii I I ill :1.\1 i 1"1') pntpn-1 pi"- 11.1-i n.i I it.nil", 11. :: t II I I.Ir.\I: I U 5 .It nliii.- llllhl-lli.l all| of II t Mil I Kiiiitl-i Ml"' I'.'
'
llii-! .iul.i.. t I. mnl, 1"1.! i."nt Im. I Hi" I 11' m-i'inl, :iili ni if, ii't" 'iglI tips I I 1"1." H I.I. l li" I Hi" I mil .' "11'1 | ,;, I tin* JI""I'I'' ..1. I Hit* I 'i'I' nlI .IFI'.II'I'III,1 ,lit VI I luii i \hi5. \ I I. 1 1'\1.' .
,, l : :i nn "i 11,1. Iliil, fl'l.l III' ll'll.l llllllH:, I.UI InIII., I pit
I "nun," in n -il:"nl N .1.I I IM.I :I. .1 1"-:1',11 'I lit" I I'ii', Ipilnilllil 'li-lt.m i. i..till :iliiiti, Iml tt f itmi'l!. likflln1 I I I : mi.l\\1,1., .\.1./:1,1./ : ,( II I ,i VI .in. in.". n J. \ I I. 1"i i.'Ii. |
I 1If'I: V III.H \1"11"I | I inintil. .1 l n. li.ni. iii-iin-4' -inn' 11'11 I.d.II''i..1 "I 1"1" ; I r SI.lii, I 11 it"t. n. I.. I"t. I II I'-' ,ill linii'i., It. ills |i<>] iti. \\.iiu'14 In nll.'ii-

'I I ,. \.l'. III'. !N... .'. N". I.I I. it I lint 11.154 l '"II..li,1. I III" titl-i, ;1.1 tii. si' ;" in"'lal, 1'1111.111" pti.l. ..lintitlnli : 'lrll".11 I \i II'1" ,..",. ttlinn I 11.\I 1 t..tI linn
i ui.t..
lln .1 I ,
-tui )
1.1. I
-I Iiii .1
: *. II'
IIII j'
11. I
II (
Ill :1.
.1.I .1\ III' tl I. I. tlt I. 1.,1
I I "I. t : MIlk, .
.I I'i'II-nnl' .,I. :'tll'l' 111,1, I hill'. I .' .. I nnun', g.i.i.I! : "i ii.ll\ lln' "' | | 1,11',: nf Hit l l..i-i.- lit V..n "o'olh. .
It",4 llll II it 1 ( l.ihl .1.1'1 0pshiuui
,
I I'-.I"I""I, I I I J : "l I.M. I IJ: I I.I.M.t .t..i In, ".\ u lit" nijjtni/: .,ilmni i.1 1. .nun, '!tI" I.'r, ) I inipaniI .' '

IIMIII I III. Nil. '.. Nil' !II. I 1"11 ill 110 iii'Ilt. lau"' 1 i.ul.l, I il"1""i '" I Hi" ,lniinl.nllii i'I I il. 1 Ii,,' II" ., II',.4 1 ill ll tt Ilil I ll, til 5'Is ; lssiiil limn, \In-if I Ill' ,.",,1.. li.il\ a -.tnnn I \,,"1.1 i'.,ill :III.' 'nil."I' ,1.1 t III" 1,1"; ,.. I -I I 1"I I / I I 11'1"'| |' '. "'". '.' '.- linlili-l ;; I I'.il,lfl\ at| |'i. |

I I. M .1 I III'..lli.ll .,'llllt.I) '.' .I. \. \i. I i., : i I'I i "1111",1,11"11"1'| IIIII'.al 1 l ... .nth tt l In t '. Ml4 I il..l.ls'i, III I :U tlif I sIsissiis'I in li Iif I li.t.lI \ 11..1'\' I It: Ih.tt' 5l,5u.. iif tt |Is.ii |I. ,il.. ;i sgsisi: a ril' .HIIIJ tin* tin'4.
I imnpnilii" -
il" I mi n 4.It 1 < 1114
''
I', I'" I ".l" "I.I I .I.IH t. M., 7:I"I.. I i : t 1,0, 1:111"1" I .-, .I 1II :al'II' a. \ ; ,111 I'i i".f| I 1'1,1., ,, In- :pis.I) lLh.uiiI.sl, 1I ; ''r V ,,,1 .\h.I, .no1 t hIlliut.alluia .,

.I'i'l, iniiiiniili-i, I*,. nnl, nl. .11..:i.l.| ""I 1111'1'mi4' "I I 1"nintlimi. I .i;; i- > : "i lis'i I. i sii-l issslsl i'I"I'' It I <;iinil 11'11"11",1" il li,it \114 .nl, Vt ., I ., i lltl.thil ti..n nf I ll.i- ll'gPhiI' ft' tin' ItnUl, .Ii'.
I .LL.!' II 1 1" < : .ui'iilln Il .
)I'. "l.i ,mil -, Itni I 1.1! : IdMli .
S.i i sIs VI ilh
nnl.ttt Km lt"l- A nni
i I' "lh,1 I' lln' In 5
I I Ill
tin1 ,limiting I tin' sh", ,.,I'l"l ,,Ifil Il4 inniplfinn 11"111.,1" n issPi iinN I list mi' ,in,nli.: ti.ini I tin-in i In I llnnt >
? |
t nnl in
1".i'.1'
I I. ,, i \liu i i ii, i.ilil.I .1\i .' I ."ii, n "I.I.iI l ,1 nnlllll n nl. : i Hi:,it this, I iIi :: .I II".II'.IIIII"\I.lll t II 1"UIII; In'I' Vt inn I.a iitni. I ikltint". 77 1.1-. r 'kinii,, ,

M, ./ ,. \I\ I I ."lllll I. ,llll!.114 .I II JI.lllh'l I li'Mllt. "il.t t alii'niimi; nl I II,' pi'' it.i nut. liiii itl,.. al ii l in.-l' I it.n, ..ililf Impii' .4imi paul" -limiM j''I li i 11111 .it' t Ilif I IIIHI' nl,\ Ilif in" mil l's'i.'"i'I'i. 11.*,,' i ni I '11i, 1. -vtr Ills Iill I In Iill.in.. I iliil-ln.tn. 17*. in r< in Ii., if *,ml n Ii:,n t f. 'I'InvI
lln '. VI I'll
Iiigi. 'Ill "I"II'j
I tl I. ,IIMMII.I ,It' I II.! |"I ,11 "It 7 : "I I I'I.i.I i.I.I I.I. I 'p.I! \ I W I I. Vt nil.. Ii.Il .
,, | In. t Hiiilnij"; ) '1".1' t tin .In'li. linn ttill nn ilmiht. lsssst II. ..1lilli 'I In'lf/ VVfif, nnlv livr i'ii il-i I I lllll lll.ll ,1i-l'Hilling I.. till, 1,1 1 1114 ul' I III"
I I'l .
.. |
it .1
I I i-: \11 ii d; i. i ti ii i I" iii i ii p Ii i-lin 111111 hit", .lln" i'lt\ l.h,"tililn, ilIlirini \ .lilI" .I hl I i '. Inni. I nil. i... P 5 Ph. i IMm'ii llr. *.

.1.I II II I. ,1 I .I I. tl. .lu., ttiili I lit" Innvi tin nl. h t'iin I Hi" i s.xi'i iii lisps .,1 :. "."lilllil in II".' ii 'l ill H'."i'plum. \(' ;iIgSis( \li I ii'.nlli.: I llf I ((4 nl.I Ihf iipini.in. I Hi"it "",-,,1 I II Iti.tnliil VI ilit. .inHi 5 I ;', HIIIII-N.I| | ,V I ii, i iuiit.s': 1 In* IIl.uuils'ilt I I llii> sIihpl'I.'i', l nf tin'

: t ,i ii iiii, 'I I .,il. I'. i". i. .."Ii ..1"111 in...,li'.n\ .,ik*. ll' un iiiiinnt4, | mnl., 114 MilnlI. "rninpli' 'Inni nf I Iii.s!i ti 51 11. 11.1' $ I i" inli ,- ,nit1' iifljihlini'. ,' ,Hial "lifi- 4iippml. l U nnliii It ii4miino' Kifat ilflfi I ,\ .I in I tin* 1,1,1.1., I II ,Itr nn h nnl .it all linn-4, .1 In'in'l'il Nni s. I r ..1 iiii, I linn-i ,Vl"tl ii < *Iliiii., A Vlur ll Hi..4 H Ii n'f. ,t Ia "l l Igiuiihl: Iniill, win ili'Mim -

\. I ii, N I tii ,mil, -''' iili'p "n 11.,1.I 'mnlMi nit I' ,illttt .,n'.1.| ..1 Hii i tit 'at" lIlIs.III'.I., il il .Intnl.) I.."," til, 1 il U iiillr upi Milk. | I'll- IL'i'n, k I ..nt4ii..niU'! ', I I'' I I' -ullii .m, nl l.t tilling in tt iili kill., 1.1, Him ..iii.llli.'H' .
I. : mil I Lini'iil, \iitiini4 I i.nk
il \\ 111IIla"1 Imlil"up" I
ii' i III it i 11".I" ( .
I I" It' \1.1'11 I | VI.-II: -ii''I.\|.'t t.I t. Ii")i* -In- pin),i'ilt In I humilmn; I Ini I I. I Ihf .i ivIM'::;'". 1 ll I Inn m, I llm" ," (g"."I\ Ills 1,' \.1"1 mil l "f iii,' ',"illilM tut' i iMM li Vti.l. Im,,i, Tamil. II iItL.lla irA I: i H.it mintN..I Hi. | i |It. |il.'gs'| lni'Mi. I I.ill mi 4.il.l. i

I r vitt.ni': : in "'II'II' .ii-.i, V.MI' I I..I"I"i..1 .n ImIlif-, ." nplnl lit ..ln-.li., tint .'. II I I. |I 5 5', lit.l.-it.in', 'I 11.1, "'. I :.. I 1:1.: -. a *k.i Hi r:, 7m u Ni ul i hull A l i.N..r .. | .|' ., ii4i'.l. :.ni'l, it Iu.'ss'. tinilui|
,lit iii. hi'il"" il. I MIIIIin ; .
': ,
i i :i ,11 1 !:Js1.sa f ii t"J, : W
: < tunPcnsncolii : / -... .4ittiinnil; Isis tt I4hf ii4 |1st It-iiiti'i, ,* his I Ili.lnk I Iiil.i'ili. .Im.BUM 'I ii. I It I |I. tt iiil.li. III.) 'l.IllkillU llnl IKll !l '' III' is,'
IMI i hlini., I tin, i, ,dl..\ LI,. in .pi iiii'::nni', In "I'I.-1 I |4.ii", tinl .it', "I':" (ill,' ; .I li. ;:;I ,luitf nli- |I. al I ttntk, i'li'jnn" \ >% II. Ill K II n..' II VI h iii.nn i. hi..s'a; .. I'l tt I I. tt nil, hIII | 'I'I''u| |
:ami Atlantic Railroad. ; lllll,\ "fi I I < II pill I ,..-.. "I.,11..1.. ... ihi I .. : .. I II It. .Vi I mill I I ,It lull", lid, iillr.l u Isui'I': u u 'iln'lt| it ri'lllinn, ,ili.nii.f
hll-l II"llll" \I" Iil't Mil, 1 llilill : 4|s'i ; ill.nN"l. I atnlinllirl I I
I i,1.11'' ""I .'l l 1" ".in' r'Uli., I 1..1.I.I I pi-i| 111 lug \.1',1,1 i iII : nut tlili' 'ln-4 '"'"I 11,1 li.tt n. '( 1 In* I Iw"ll. In 4itini: liU Iniiik4, mnl I'l.l ICillirll *llllllM iM iiniII ) I'.ilif.ix -hi'il. I Iii,* in hiss'I II ill

lit:it lie mnl i.uii.i. .11 .ii" nn I 1.1, I in vlM \ ", ;.n" 1",1.1..1, I Iii' nijjii.ilIn iliiiif miMiinl, Ilif I'll/I i iin I- II.I| Hiiniiii.i, ullnill, H.J,
I I. -. :', i 1'','uiI i n i. 'n nili I 'I1h,: ii.tn,, .VrI IiliU I II iii.L; : I pt-i4 i lii.-f pilililsig "I limn, Ul'ul.I .1. II. ll l's \\ CuMiixiii A IIi lil.ilt I In* i..u,',lii'.l inl,i in nil I ; If MI, tint
Ti I.lIl.I8 it tint, 1 pnl' in Hi" 1',1.' ; "." Vnli. un ili-ii", ii i inii'nn, mIn tlif iiis'hi. I .,
I I. l .ii 'i.in |I.".ultillN I : i tn 11 111. : iiiipinti iin'iil' mi I ,I.n PSi'llhP4h- I iiiili.lii.. M.M- ".

I I., .:"n.in' ..IIII I I"II ; .I I '' |l' ViI I : >. .'Ip'l I ..il I mi" jolt limn, ? \1 ,i. I 'nlilin '. Itn, .It I Ih"1 nf, riniitnl' \Viilti.n. II I C ) It..U I I Sl14cIIIIe I II I Ha ira A K I llmtmni.II as'|4t,> ttlll |.ini.' iSlh.9i'at'lsig, ami ttiIi -

I :. .':. | .inI I; i niln/1\ nnVI I I": wi .'.11'' Ir' 4> ini-i" 1 .1.1--1"11,1 ) Mr l Ailinna, 1".111.11'1"\ I .-."',. I I I 111111.mil. I N.I ,iin.l il.lianl 77.' ,ill iu't.'S'l In il an.itn.
I I. 'I*: 1.1 j .inI I .,,11'. nn' r) II Vn.in .Viu I II I .\pit .,ilmn' Im, pnl.ln -pitil ami i'in'let.I i-l4 1"1 tttntl I t.i. i .Niiinf '. I : I II U I I. % siIt.ii.I 0i'ii
1 Jl"
\ "I t H'I', .V'ltin. Il" 1% hull,. I. Itn.i, | iliUiilt ii i iI
-
\"I' .K-IIM" nlli'w'IJ\.h"I' I I pit "Is ?titimi I Hi"I I lu.'I, I I Id,:il .1 ) 1'1' fl I tin., I lii.li.i, l..i.S'l 1,1.7.5 P
I I. i. I.. '" II..n-l. MINi ::il$ a.in,' .Vi II .III.t' |I fl-tlis..ls. i'.in'l, Ilif ( 'lit I 1111)4" ) i'ii-s.: l us.* i ii:.
I 1 Iif \ nl I ls' Inin-f M.-M 'Hun.I M.riltl HUMIII ,
hittm. N tr
1. "i' i t/ il' i.i "i.uiiHI..iiI l'I'mlI.'I '' 14tVi" Madison Square TheatreVV
I i iI -. '1 ml, n IKM |1":1": i.n .ViI'll I <1..1 1'1' until" I Ittn If:114 In.Inl"/ -lijii.ll -I 'I- ,1"1" nli' Inriii, I.,-.. lln* l'li/.i: ttlllialeal > .'l.iinril. 1'mm.n, I 11 it..7M. 'I 111' sssi.Ii'r-igsi'.I lilt: I' ill "I.l'.' .i
.. I. Inl., I l.lil' VI, ; 'miii'ltiin ..inllllt "'. .
I l I' i ilmn i mil' a nl % Hi..4
l.i nltt ,
: 1\1. Mill
t i-l.il'li-lii I lii-n lli'.; f .1- :S S.l I ..,,. I In, 5 ill$ A I
I nni Ilh .l.'in.. ? V\'i i> liil,: -"in., t Hnr.iU' : ash| I I .5 11 I iii .1 I un i Illlllt llf
,. ...l.lint., HitHim'' >.i lltti' : 1'11. II 'I'I r..s IL's.s' i il., ( III.. ria.'rl'i, Hi M. 1111.5|
I 1 i in Hppn) 'INI HlKN 14 111 mi
', '.11.' I'..' i,0.' : \.1.. I ".I'II.l i. .liiimi.. in. .nI", :nl I. ,iiipl" Ji. Ii lliinji, In'injf .1"| ",, I Ii-i: t tf.n; '. Iml 'Ul. -IUHI V.I. In l.t, .l.'4.1.11, ,L'7, I Ii I- i4u his psi,. ll..7.I
\ .i p I ,.i ,11' i..I tl''.u 'tli.'%' .ti' nit' I'ntiiilt. ,iltnli--!, i I'V III" It.Ill-; I iii I Ilif 'mini 1 j jail i I IIAXKL I KIKKi I E: -n.il l'aP. Nil .il I., 5 ll -iillmin.,.
lilljf urnlaki mil.
: I". I., .. 11.. .\'i. ll'lii'.m: .111.1| .! jil 1,1 tl" I intliiii.' t tin-in. l Ia ft I 1)4) liitftt 5! TI"'I.t.| ii'i4 i l. \Vl.i.llllirt
I : ,110, M-lliiii nt | !'J i '
I I .11"1 .' IE. a's.l. 1 I..H \\ \\ llLlllliu |.i r IIIN
1 | II.!
: l HlKI
'. Vltui.ii I II I : I I'.m '.u.l.1 i"is : 'att ::1. I. |11'i'lI.l.
n".IIoI'.I"'lflll' nloi.iami I -tinI l.iil i-il In Iliflilt .
U.I.sr ( I. lit
\1" I I.iLs I .
nl I th. hs'hii'a 'tinl (II InI'l.i/. ,rs.iisi.| f.llh"i. I 11 nisi I-.H. "J7.M. '
i ami I
"I "n .1 Mi. '
I IlltlIi- l I.' : I II | \ ( ur in ti'* sl'hlt.s's'si I \\ UM'I-N \ ( ..
"ik in lush, ;
:11..11. I Il .if,Hi,.' iinp.il I 'li: ii< m Hitit: tt .. In. FRIDAY JANUARY 25th. 1884. il Mill in A M.'I I I III HUM,
.' I I 1.Ik| ,' I1!,'Hl'lll.lkVtt ,n: I 1..11 Inni. I\,111' lln.' '- I..I. :ai"i vti -- 1 (Imkiip. Inif" ,us. ,IsuiilIisig it.tttuinifil. j.uiuiiii'
,.l'I ) Hl "I': "i 1'.'" At i. .in' i n, "l, i.lh an'ipt, I Hi" I I(1."n i I 'W,. ,. lili.l, I., 1".1/,1.. \ Hi U IHl. Ii'i.a.a.is.I 11.1.I siis. '> '12, *- -
h."I. (milt hl I lilini'il ,
: .1:1 ih ii.lill.l. mmi I' I nut 1' 11.11' \ ( "- '
I ) ; 11"I' 1 ill'li.lS I VMIM' t ( I In'..1.t I,,ll'lliaill A I'",
I .n inllii ':)1"1" 1 i I 111'1 1 li niiitf.1\ Iliu 1111'\\\ U r nil I -.nli) ani4 I.nItn, livi'IMTITI
; ri"l i.-i..aii.'t$ milin .iIII'I'.1.1. I I.I I iippnint- '
;.i t :14 ,
< .I llnl.1.11.,1.,1 ll II I l' il5i it. I ..sl'taipisi'' $2II
li'|il I. ) 7. I".ni .11"1'.1.,1", -'lll.hll"II.f' II "iI.1 I l'Iilh' w.|. I I'"I II.IliII, ts'piis.sishiks' i 11 h. .I1. .II I
; :1" iii.I I tilth. I ( II I In-N|I...id- | !I III 5 lila A Ihiunlniit ;. r, ,S l.I.i.s', vi s'is.is': I'IIis si's'.inii'i \ .
tin: .mm' i iCm : 'aus : 11.1 '""II..II'I.I"I.I'I i il.i
. I '.'.i : ". lu it ".1'.1' | \ \,. "II I I -I.,il i..Is 1.I ./l". |i 111' 111 : a panllii,, 'i', mnl. ". I IHin i.I iisi.n'llil"illi I : \ Unit.r., itin.. k. .'ii'!, kI.I. \Viltnh.N..I iiml llt-l-li,:iml l I i'ssit. t'i's <.f nil .1:11.1: ,'

r, : :uiI" I n.i, "in'" \Ii" Kiiuiitin- I Ci.tiMiniti I no iilijn, limi In, yi.lii' 1 i..ssisiiuugILi' l\11'id, I I., Ilif W..o.l..| I l.:, |1".ili.11 isis liii is'. \\1.\ % i.Il. \l.5 MlM II ''I I U I. \\ IIInh.Il pss.I, ) I isssu ) jjiii.il- In inn Inn..

: r.i ... V ft. I Uli ; ViA I I I i. ill -in: "UT I 'I"i lid II: !1'1' \,1. 'I ".-", ,,, ", ; I.II"W ""n'lill! ,- nl I 1 I ';P51i.i|.I II .nnII.ill, in- Iran ii I I III..', in.. Hi-till ., II. /". Sill>, .11- I. Ill X I 'p.I3LACKSHER'S .
r. I I '. '. t:. i* .lint* ti.ui :I I 1'.1'' \ 11.111' I ,1,1, in 111-.111.; tIl'l lint I upiihInni I 10 II Ilium A I I.: > it IllllHi : vu

: '" I;l.akit ullii: lin-i ui '. I; |I|>.:.iu HI: I 111M I Iiilxi4, ; 'lli.it' inhat"' 'iniiniipl' .:.1 ( : "","illli"\.. ..ini''lr' .., Imln.lil I II Ii. i ii".",1111 ill-" i.nii,,i. I '. NI.I") i tn j. linttfili .I I" ,Iil mnl ,1"1.'i, nl".if Kliitliillliil.lU Ihal ::1 0.1"1..0' I tt inn.'in iiiisis.I Sin h'tunj li'.n..mi., l 'i 11.Ii'n,, "Pt.iaissrSpu.' .

, I 1,|.h"i "1"I'I I 'IIIX .i.iiii. 1,1 tn. I IiiI: ti" 'nut minnplili I In ?hi-itill, 5 kii'.it 'Ilitt, :a 'In'Hi'r -rlrilii'ii, ; j, lit I lit",, .it \\ail in.'l., ; ni'', III., tin 1.1.lit" LIVERY STABLE,
I .110. 11'1.1 I I ; 1.1.e ", ,"1.1 'r ; limn I J.h' Inili'i, all-nil' I Ihflll'llll
; .1.I .."\ |p.. I "' nunii "'I'" ti" Ii"II-t.iu.L'" : I ." \' ilnn'l ihnit i i inmi li." .inI, t ,..ni.l n.itliitf 1..1 In,:i.l.- I Jl.1. I Cnl I .ll s'isiiis..s. 'I( hi' III I 11'1'' il' nil Sini'l., I ,It lll.'lil' 'li' .'$tin |. ttlllIlllllllllll. tin. I II II ill l I IMtinr I.1-. Ii ISnl'liaii.'! ,. \f M % ltl\NN\.
1.1"1' us )
1"1",1 .
-. i I'I.. II. iilli-i.'. \\' in 1'1'I I mi.I' .il" inn. : I t II., I ,lln lit' I'.iiinli.il-tt | P II4, ., In'InnHi. I l i i. I 11, li i/ 'nl i, in:1. I li -nllit.in.
1 ..P 1 .' : P I' > 1".1" m" vie ir' I- vim mat. .1 sIll \ill sill I i "Iill" i pi ill ,I Ihf I Lit: flllll 1 I 111-IIII.II.. : 1 "ill Hi Ii pta V n.H iimtn, ill, lln r linn.I MI'-II., i i.. ,i. r.i.n k.ii.i \ I Cn.. ,ill M i.
;1.1 I: ::: 'l\\% ayi:,IM, II .:win!:.::: I : "iiiilnii$ '>. ;.nnl 1 w,' Il't "til' l 1.1 ntt 1".1"1 I 111' h l t Ihr, Mali: *, l I. nil l-lif r-j' ''i",1 .' iiiili .r lnlil :al I Hi" 11.1. I HI Inirli, n il,
,. ..liik.utiil.ntin.it .. .h. tin. I IS 11 I Ifli li 1"1'"I .Vlil.lii'i.l his -is, \-.i i..is, Ithl. I it I* "kinm.i 1 1.inn, :i, kiip i ,ssii.asiuht.,' mi Ii.:iml |f''i'

.' .ill, .. P ins I .ill- in. :al.I"II,* mi., ,r ..1'.1. mnl 11 1 1.I .rII. 2..t! IsI I I I'. | >;.1 i.'. l pi"-CI 1.1 il: 1.,1..1, an.I. \1w i-nllin., [" Ilif 1 1".111111>. ,1.11 nnl,1 ialiasit| | nli It lil'll, I In'f ,1".1. Ii". \1" l;mliil, I., fi Vint li i-I'l.il' "liari.| lilt, lint', si.i.ihs': | mnl, h 11 5 ni-, ,- isii''ss'-. IliI;;tls

1"1 I'H-ilK "I''"" ,'I t-ll: tt ills tin'. '. ". I nf MM, / ,iln.in..n' hs..I VI IIM-ji i- I l.iisii.i'r 5"..
| \.11\ HI IV I III. mi "j"1 : impiorrIK '( -pink' is'i i 11.i
I.. .i..t. "Itl I .i I I lil-k.'t I', I"Iiii.r-, tin nassiq.I, .| .iii.l I .1. .
: -- I, II U S it
"li' mini, tii c'ald'i I I \ I iIuiui, Il's., A.I. tt I I. Vt nn, h.IIi1' iiillliiKi'4 | i } H.I:ig''saa.i : n .inulili -
1 l'i.r\. ni: : ; i",
i
I. &:; )I.I.111 :'l.i' ft i' inn' "1.11" \Vi-.1\l.ipihl. if ili ,..11 I llilill, III, .h.i ill", u
T I I III I l.lll In- :, iipiiii'lli- 1 : .11. tn' in ,1,11 .lit i5'' | HI 1'11.1"Ittln .. .'..". l i
"I S Nuil iiuiiiii.l
rf"' I, ,' |.."i I 11. : "'."I .1 h"IIIII,1 ; Ill| Hi"tf.. I i tax n n.l'dil ,0. 111) 'ill I"'1'0il"| lii sun, I.. hpiril4 it liitills I 5.l. l IP.psii.iI: 11 iIi |.li.' i s'-.
I. I. I"'j i I ",'It: .I.,I" i t rii'ii'liinir., ail -"al i.1 pi"r Ii., I., ttmkiir I ni Hi111.Him: m II.Ill" "Iaspir.i: I |"d.I li VII."II-S-I ill I ', 'u -I.. ', ." ;., alit i -lii.I int.i llutin N..I I il5Illiil.| '|4tl,
I. I .I 1. I. .. I ..1 ) nini iliitt n, tinIHIH.IIIII, 1 1 1,mil ,1m k i run* t.s'hil. Ii'- lltl.l .' 'fill
ill.1,11,4 \ It .m 121 I 111ll. ii.li'4 nliiM.lt.s 'Il.if- ,'a': 'liar .I P .. ill.. 11. l N..I.I. Vt. .nil I Ml.II .Hi
j sllir.' nCt'iir .silt -lit": :" "' .nnivillf : lii. ( ..l. ; -lill Hn I'll'i" II.I'Mi .
Ilif I linuinx I"
( n \ in i
'"
.IS. I ,
. T Null llll III '
'il.l.li.4" :JOH III IL"lh. I n V I
.1' | lhiipassisa.is'i I .lining I pit.IL .1. lllll II'lill.liillitlM.:, I Illlllllllll, Imil
II. ,
\. ,, N, .rI ,Mm" l. I U"M' |I'.'" omit' rt. .nnl! tti jm. iihi'ifty ir<'I.'",'I il-kt. Inn, -14 vtf 4itt I hlliitlimr: II') :'in.I Ii'i4 1 ni,'1 I tln'rn,, \I. Nil s'a |C'hil"I 1 I' l ,i4-i i'.I.sita| .aitsl.l ,l.t I lilt.Iiii.I. I llnlitti I u i'.l l 11 'i.n I l'.ilsise.s.. ki, I lit.sl. Ii, iin,
-" '- I .l.'llt. -1 si'sl li 11", : .1.i) 1.1 1' I Ittn .hl"1 I L L tt u \111.. j ll 5' Ni ill, I linlllli .1 I i,. lilt il hii'S| bill. ( sisu' lln in, :Pt hlil.I. .
...\1 ii.,iIi.\,.,!. F''ll llll! f II-M'1X < ,'-. i .tin,) Iif 1 il I it"\ i..h.| tin) Sftt I .. l us IIM n.$ h IV nl r' r.I'lM.l I \" 1.I'I. liiiiinil. H4 .1.,1.,1, Ni.r-knlli. I. tin-IMI. Ul I' I' xiillitini.nnl --e---- -

I "i..I"p 1.,1, U.:::11.111. '' .. __ I I liv, JIII'ill.II', : lull lln! sar: II", I :\M1| .llilill.'' 11 f, ,Vl>r.ill,mi, I i.i nn 5 .I'I In, U'-I, n.. ii ,
I Ii.l.si.ip, : l"lil" il hut 4 I In 'Imi' HIHIII.Hlf : Vt I. %luliii. I I.. I Laps.11.V I I'o.luvi', ju-t ri'< lit I .1 t
\i\\t
\ I : MIMllis I.\NII
,I. ii..i .1I. .;: I \ .V. I i'.'. "',,"II", ili-4 iIi'iip, I-I.IH-' .1 1'1101 1"1"1" ntV .l'lii4..n.M lull | nfniiini' ''iiiln
1-.ib.i.i Ir \I\ s I'l s UNI IN VI ,. FIVE DOLLARS REWARD t in, M. ml 11, N i i-h. l''J li. s n, ssi.I'I.u| | HiiMt, i i Ill
: : : | ... Illlll' "4 i I
.. .\..i.Ii.i 1: 1"'III.i"l., :in- iiiiMpnllli'li'! ,I., % :.nnl, 1 ? II t' ,1"1. 11111. I II 'I I III. I '.\til III I \ UIH I Hill. Ifl,.i1: i .I I II 51 Ii 55.*. .IHI4 IKI.J, inn.I tin. ,'I ti:55 Ui i'S", tiui .. Iii

.:i..., "i.t. : uiilst. : l 1'''. .I'1. Hit-I 'JJn.l: tin Vltr,.HIM, pud, r, n, S,.'. Hi 'r Hi"4.I I k ) In4li I -uai mnl I l.iis'y, i.tininlPeisacola
JMU &" .I Until, h ti'nkjit. ;, N. M l | | ; NI 'I P'sii.51s' \ tt. 44"ilt, 11'1..1'] I ll.nl.I.' I si''Is.ssI.r.'iI.
I I
".' I h.-t kii.nv 11 I |Ih: intf I > 1.111" | : srI'ls i giN5.i4 hI
1 I' '. '; ., : I'linnl :il t hi- p..l ul 1"-I.lal UIIII"1 J"Ij"tl1.. l f. tt III, ((4 1",1' il l p \. II..H' I'm ls.'i .I* .s'lI.r.. ,nil .liilnl., iII.4.lli. tin-im'11 link, "lahl, .1.1 li I-"Imnn..

I.,. "1 P0 I I'hal,i..I ::',., l.h.I"I"II1'li..iur$9.$:'. I iiiil. s ., lln '0 a .iii.l' ,I."" nf ".li.ip. nil'r U. I I'. 'liniiit., .I I lint nunii- i I lisps n ki I Kinli' IIIIIK nn Ilin pliiiinl Mi i'.. I I ,11"| ..t ii r..1 inl.r. ,1I.I I. I 1"1. HUH mm.l. II in P, II. ll'l tl Ni. il I I illiiAI,, 'a

I'I.: ill ., : .1.it ,iinl 1114)11) iiillnilly Ilitt, 11 I. t Itr..'r ,nun I ".. | Un, I .I., Hi" l .titiKin ,. I IIIIHI'.I, II H II,I,llll. V4,. ll I"Illlltllll..
),....1..1 I:' *, .111" pi i if. ptiil :5 ,I"'. I', lln" ill, 1'inr' mil., i'".1 st|1'11 i IK. ,'H) 'iiiin. .. i v M' VNI: M.Irtll. ''r Vn *., Kulrt 5 ii4i.ii.1 'I III, M nini..Ii' I ,HIM, l n.Ml Wholesale Market

:,I.. 1.1..\ r::,.' .'-4l -. I I.'iry ::111.1 I .Mil", I hitinifniiiiii. ; I ." IVI.liiin; I the alHUtt .lISP 1"1' 2\1. I \I'. Matt" 111,1./1', / 11.,1, IIH itfij)ni"I .. 3.ali.: -I IIIHtNKIIM.vin.i .

I .!,;! 1.. ., :l.: ,I;:.1:. ., .i ii nili.nl' 1101 I II"" >\ I I.K.inlliaiii I"'. I I.MII 5 I ill" I 1"li.I'I': t th.il: I nnl ln>) ,r'I"1 H.III II W. lil.I.I..r| 1.1'.1' Uo4itLIU.It. ..inn.- "f 1 I.,, lin.,, '-I Ia'4at.lIili4 .M.I.I |il I 'In, I.it 1"1 nf Ihf liniil, I.!. I. mi .Hi"I'mil iii4ii 111.t.iii. tt ii.i N, r l,>.',-ullivun.. "iri.lnl I r.ul nli l 1,1 I KIMHrtitA in

\.hll'' I iu: fni. lti l is-I rl.I"1, ,., uIIJIIM n.ii4: i.hi I Pi' Il" our : imlmlliklllnl I \' .'. Pt tti l.i.nif vl.it.ir, 'It, niirini I ,'jly. .n"... Inrnip4 mi.Mil 1 nn. I I I I 1'1..."," h.i4: IIIIH ,.."",.".in.nl. t. 555. l'.i.-i r I liiiirt I li. I it .111.i S SS 1% ti..l'. .al I.IM 14.nfltfnfl .

:. ,ii.I., .,!' I'11':' $ will it>.iiini' "p.\ ..i ilimi in M.ilnl"i .1:it iiLi,iii'sl ti .., .l.v ,, iiiui % '''r.ll. I llt >:.in 1111'r: < .Milnl, mnl niil an'r"tti> 5l i im In-n il. iiiinili "., I Hi" U 5 Ihf I'hili.h'lplni. J.I'' u IV ,1.11141.11 A < n.Vni '
i.i/ 1
,
I i ,1",11111 | Illlfllll 1'kJ tt ,, n s Mm p. i.i i n.'. .J.I. lli.'r IU. .. >iHMvn
I i III in
". I .u..I..I. II p.ii iiliiih I lln4liuililln Ullll"$ III lllj -,11 I .111'11 :"if unit' in.tiling, : tlisi".i, lily nt iiigsiiI: : ) ,. ', '" 5' ami. II im'lii"i Ihinn li, I .1 in'ui. i,; |liI.| f fH
; : al "1"1 1, -Its" tni : ; I.I.'J'.I his 1 ip. it htnnililiil, ml i ulin, mnl, i"liinl Vnii ii. .> Ii| .V.I,mi--l.ni.li.-li, i illS, llnrlliin*. ,
11...
.)., 1:;'.' .-.' Iin l I"> n..\.11., nnini'.liali'lt, 'I'I'r I ,"I. I '.ml ( In,,,ilM.nl, .. I II l 1'III:1 I i.I., 4 in alas "f'r., I us I.Ink 'in..il.ii', """-", \ ( I". *. I ii-li.irl''mlVni .III, II, I. II tN| tSII II tV.Hnl .
II II..ri' VV I.I Linn 5' ,
in in i
.tt. 4.
: I I .:". .. 4. tulIp,lull V""H I.' ..\', .III" lllll -.I.II", :': I'llli' 'lt.nl r |1.I"lili.atli.il '.4 Ih .It: .ii-"i., .1.,1 tmi WI'I"; 1 Lilt I >111'IIil.1 .a"lo, 1..1. < 'iriuif<, j',.1' a ,,,4 u lul' s'a.s. I." sliisi' Il I'I" llllf III:II '.1"1 I 5 ;"""il,1, ,' u I till 1 Vni tin l i |his, N. .sui.I., n't ._ U.., Ian,'i ., 'mil ,. .,,,i. |. I Ii-lift* lirmiiiiiMll 5'I I ni.ii II7.I.I.J. ( 'ri Il I/
: Luill I I.) II,, ( ..uifs Iirs: I.lrr." ', :I,1, .'" I li"|.. ul'nlir jtnnm,' '..;,1)4) h.i.4jnnp" tm: 'lini'/'nl |l.r tin'I I' ,V .\. rmnl, I II. lint piiu-r ttmuU Inn) n,'nr i.nr ill ) ph.ai-iiij mill""a.l.5 | | 'llntiillnr' unik I. tin VV .V It. psi ,a.si, I 111 j 1.1 In P II.Vni 14 l PS '"! I. .i'i. tttlll.' I.- IlllStll
." .\i IX I :"m' .111' .Vri iH'. tin. I milih'/ ii.lli&i'htI' in Ihr ; hit: II ,-'! In'I li.|, mm Imtll I .. I. .tlsiis, .1 Inn;: l lilssis..s' -. j unit' iitnl, "i! 'I Inlurnij'4 HI.itr it-i.'l on til.:it Iill. I-, hi,hi] pn-hi 11 l.irtt nnl, a* 1..1'1' .1"1.1 I .1 IV K.ililiiMiii A I's. I ku.. A 'ii .-' /Vif. I iLl i.t, //'.,/ t| l
I : n 1'.'iIl |M ii.u \ : .5s1 / I/.I// !iJ. .
\i, ii ". !Milt..i. ; ::1:.". i i.ii.' I'Vi ( I |m,|'linil "I l I III" HI- t Cmi.Mir-, I Ih" -,"lIiii': iii.li Ulin,: .mi_ ki.ti in I Iliflal.'i.l 'iikn" III Ni-litillf, I.niii-tilf! I I'ilil' '" : .,'I ''', I nui'mini Illlll, liillipiall :nn"i. ti ill ,ii'limlVli i Vni 5'st. .'t", II il 't 'ill.l .
H "O.h"1 ,
if i IV II .1,1114..n A. I u.V'.i l-K'.t l l'l\-.
., I I.I t .
l ni i linllii'i" i"' |1..1. .ihh'-liilliii! I 1 iil .aui.I I In- II.',.,..ar..1 -(: !I 'l.'lnl.l. 'Is' pKitnl .m .ill ni-'lil. 1.lli.i I iiiiuii M .1."-, .in.I .. |l".t i.l 1,1 In'rilllMI ,"' )' ,tnrnriil.lf '.11. ran 1.1 i.l.lini.ll.t 1.1 --- Mm, ill VV ill's lI" I mil. "I ill, .
\il II Vi UN. I
; I I.'..in" i llnl: Mi,'. .V V. < 'liilili4, .I'| iliur 1.1,1 II > iX-t',1 li-n i I
'I..n "il'u I "'in i.i M' |. i N i'< *' I 1.1"' nnl U -i.l"nn. m' I livn |1\ I". nl 1"1 li5gP4gi'tiilI5t i I:i.l lug hi ;nnl, 1 I.i. ali. ..I. ;i illn .. ., I IH'full hit nt till.II.IIIIH I,:, I pi.j-r| inn, *ii'I iiltiv.iln.iin I llir I limit I in'limn ri.l 1.1.4 n- sst'.lli't.'ra| .lit -ill .5>
.1,I. 'II. 1,1 I 4t I'.IMll I" N It V ,'.k >l "lllI ; I 1.1. a ilt (.,. l5Il.'i n'.1 inl.i, niiiii.il'| 4 ,. Vm .l..a I II| 5 Hit,4 I I .IIHII.I Hi, tv I. VV illi.lili ; I ,, .1,1 5 ,.ll .liiitai.li| | 1. VI i ,
t" 'I"' l'i"t"l. j II Is.i& I'i-I. l l,1Hiis.! I > iIi la n.l in thy isss.I| '. jW-1 r in7. i
nili i lum piH.i.-.l ,
.. 4rinaiin'nt 11"luil ; : iniinly .rill It 5 mini. I'll 5. Ii ntt IP..Ia'i.ast! .
lis 11,15,14
l.i
-I hull.I lit Ii.is' in \1| amiI < i.iir.rnii Ii.ni4 i.-
1 ; : l.
I : llrl .1.1I I '. II' jMllmj' 1 pull Y liiilit in \ \ ,iII. Vni, ,I i'lI.silI m VI it I.nil.'. ;its,
I I4. 0 ,ir S"I : fIsuiis I ttvtnlt ) "tuluti: tKiptil.iin : : I 114.41 Ill Imit"; : i'l.in anil ) I i.I ian, IHil.iini, tt tnir |fH'r iinlux' l.ri-ikli-.l I... I li'.uiln.nl.
i 1 ; ,1111 '" in.iili.i.. nli I niinin filk4 In'n 1 I .Hi.iillittm, i k ill I..- ii .,iinin mnl al, t.l lIss iin' i' I inuiM r i '.. .I.
5.5
;,ll I tli I i n'. li train- fr"ui I I', ." .. I li -. ',- 111" a'i l.M"I. Hiii war. nii.nmi"| s115.1| ill* iliiiii, r Iii\ 1"'II"val mil i n | 110') i .,\\r.III.I I Hi" i nlllT I u i .il..r. '1 ii. ,l i'i Hi l. \ tin I.* -l. r V I.-1 Is VV air n, .' ,. r* |1ark fn..Vi.< 14up i.
'.'nlli'im ii. uri .ii'li.H| 'In'I..it .Ilif M I.I'-I' 411 i-4il I) il\.a'. %i Ir. .1 t I I'. 'In'Ill''. asIa' a.1| 17W 'anf .trf I.I.H | Ml I I Vi. inI
.1 I '" ,nt. .ifl t Inn lil.ui.U I iiii.-riii', imliif"i i an "II-IVL I il"I'lo, JI'n.i.l.. : ,t Ilii-l 1 I.a, iloni- il mnl\ nlhui ul-i. Allitf I. till 11. I,. I Ihui4; /.i/ 1,1111, ,| ni li,'rn- ti,
I i i'i'I ......: 1 I.i .* I I. 't- "i'fJlll .ii.' ..*iiu' 5 t l l'IV .Ini-.li'".. issirs. .f 41 u hi hsJ hiss f fII I' our .Inn l I i.asL.: .,an.I hnlMi. .. ttill il.i Vni VV itliaul I *'IIIIHK. I II I .l.'iii I7'l'P, P4' r. lln .1 In k>'t.-4 'i' utl", 1 1'li ii'e I i
iiii..itllio.l. I Ut I tinttmkinon I I Ilif, "lin will Ilii.
.
lii VV
I ,- I tilll'lllt \1..)' I. ." "IhlllI'il$ ; I 1 il.in't Ilic I I."r.\I "I I ll I> .illli I niak, I iln'ir Inn, an.in: 1.1. 11'1 I t.d"l Ihn, Inii, l ns.i k. Il..lini4iii A I n. '.sss.ilpe4 .
Ikli \11 |l'UI "I."y| I I. .% ..1 I'l'It' lii
r.titn l ir in iiitii-l llnl* : HUMKIIII- I"",|IIIMII. .f l'lail a"1..1"\ 10 tlirll.lk. .! fl tin r..ili rw.n, I'll*.HI I ti.
ll 'I. I tillllll'I : |II.| 'I Linil, vtnit, .liuVfl in ..al.l. |11.|K- I l.iii VV %'s rIght
i 'al"l'I'I".III'h.,1
\ 111'I.,I I I i ,I I "I l ih.illi\ amiV 'II I I' \ "un: I VIt Nil Mil I IK.14 VI l nlli 1 I ss ., |tIr! sss Is. I'.il 5 V l 5 'l., lrsshSi I,. futl.Pi, -
\ 4. II.Ml :Ir. .1.1..111.1 .li\,1 ,'? .. l""r viulat.uu' i ii1i I litt "itnftlil4 i li. .171W '
.. "|1'"lih: ..1.1 .1 : nin;i-iii HIM i tiiiiinii. tt'.l.lli' II."ni.H. I. VV Illu b.Vi -I I7: Nl | SliI.4l> 82.its .1 .'j

I'..sa. .l.t 1.0'' I l'. riii I"* .&.iear..i.I.. t1a ..tsIutiI ,". .. IN i.ka-i' I liu ("llr. .|... MI i n ,' "I) lln f n nnt i 1..11.1 I ) I ili.) Im.im'.. \* luttt M.i.ii MIIIIiMaiililnt. *>|.-..1.t I 1. .)i4l.ph4 i I.ssia'li tt PS. l<...t h.'I| |.* ii III* llu. if'li.ll > .Ul. I II I) r Hr I >u 4I '',Iml, r..I. li tin..l I l/p / '.<.i. l"tie,'H l I":1.,, |II|/,?,.*/, truli--/:?/?. |

I.tit. llltlN-. I I ..', ml I .ti"ii4ii| ". uuii a I'..''n- P.Is'i u "i.kinm |1.,1.1.. "I i Iii IIIsZ4Ii.! i. ihil Ilif ..i.I"IIII'I.1 ttttr I llnir I'''Iii, H4 ('f I,n.i ss. lunN, !u"'III',1 I I.Ir. I.). il 151" ssi.i-( lapnilv I Ii-l, Nun.11) I I., t II VI. j'.i. .VI l \ lllll.-. Jill, III II III.I .-, Ii..-((, n.,,> i.. i'I./ ., Hum r-'titi uI'M

V .. .. i |Is.. t l-l'i Pal 1"ii. i I iv ..f il. usiilrra.| 1 u ul, ta (ill.-: till.| an.!, .4.uiniiiti. i !" ...H.i tijr I nt i.ii ti.il 1' tin- .- I in I 11,55 |l.'r' ilVm I I ll l.I ,1 .Itn I i'"l,< ?.'ji. /'
\ I .' I' I ui i .hi 1 riiininMilli |. I h",4) :\t 1.,1"1. fur I II..- I Iliilli tin l i. ..II.I..M. |, "i.I. iiinniiit .1 .j"I"1111 i I //L. U Will 's ttl.I. v.in, Ill( ', ,III ul I .-IIu 7H'4, alLah <

I I. .' ... ,I.,, ,' I i. .t I"I. "I". rdiri.li I 1 I i .,1.I |t.ai.l h.\II"\ Iii r |I"n ki'l I Hit I"-.nl. tinIn Illlll,. I lllltll"t. I iiil 1 I"IIItint., L )1. I, \i. to ii' iiaiiii'nl ilt |1,1.1. uf .I .Ihr li.lu.tin-nf i all.r I \4 \u. "Ii. I I, tin **' -t 4. I'll .ir. i. .11.. I i*,'li.ii ii rid I"n I I. I |I'sn4 1, iiua.ij..is.l I:H, I'.
.
A.II ; :Isi I". H 1. rc-i'tinUK -, %' than iiittk.. li-t .... ,..1' I I Iif .iiia. i. hut l.iit' tti.i. lii I .I Vm I is... i II r.li-i. KI I't'vI'r. :mt.IIIIMU.II. .i/iW "tut lli.njn S.MA, lur ,.'ntiiu
hilt n l ni.ir.wirv ijiuilit I I'rl'tCSs 1it himihf In.m l lint .
I. It. 4 JUI. .I I V\ i I I I n-t OllnVu" il.in'l kn.iit tt 1,51 II lsi'r : in 1..1..1": ilitl A l ?. ii.l J7i4li I."t"a i.>,wi ; i, MIUI. u
-_-- -- -r is : ,'' ,iu-l l upmitiiiulit | IUi. i L | r fur uiL..r .liji! i .'|>l4.u) > null u ""1.11 I* tin i xi Ijiii4liuii of 1.1.1 u '.al/irr "
I '1'1.."' lla I i91\.ui.I .1 llll .1') !!< V I Illlll, In t-ll |..11'1 Or liul, bill I.'I...,. l l't.: I f'II'r \|1.lu"j'.I'" '".', m l/uu _Jn''i1. 11'ey 'w4 4
I'Mi'liil
< U II uiill'iti ll" :itiils.r., ; II I -. Ihal II I I.mil. ;..al..I': I 'l Im ilu II".1' <.ll'MM. tn In' III. U.l mil I I In. in i.nr inn l-l. ; V' f nl'.li.
i iis4 tvin
i- I "
111' I I
| mil luut\ out Ii ill. I Hill i I rolliKi. ,h
1.I I IIH I. i4ii 1.1",1
It "priiii-
i"'I"i.I"g i.I",1
< ),' I i ; ) | hI | ,
ll!, Ihf u-iil Ni'tv J..i. 1.1 \ I -U.- mil Mi r"ll I I''i Vi nl. V.i47. I.HIM UII ..
U_ ,. 'I|I.i., i i.1 L I I I' IV I
ti I I. I) ( .IIIIUII I 'a'.1.U"' .
tl I "II. .
'I. iIti'I : '. I ..han: iitfi tat"Y In "'"-,"I".I."r 1"'I.I. I _. __ _____ i iU Ii .tl;; ; ;" us: t 'usiue.: i I II'or M4t' I I1 I''In- ii n',,,"i. will an" 111..lil I ; mill* .. li'Hrlll ts'.l. iiml.I -. fur IKll.in I -

I ..I( Ihi- i"1' e 11'1111111. liiivi -'- ln..11 .- --- .I'l.111.4' I ,*, '1,1 i. ll'Vl I /JiPiasiags. I l.rli 5,1, l >.mii.r, li; | in..n I Hut ; **.fi, i'iu.luil, |I. 'til r,.'
I :41.11, I I f.ir llu ; tux i'.t t'< H'ti |I. MUI r.U-r. H Itu I vv rt I'M'I ..I'"I"U", >lniii4.| | nn l.ari- .iull.r I i 5. i .I.-.I, I.'lit.n I Il5 II.4.II'il'.lHU ,ul .riiiuul.il. .1 IIN4H i ,, ), I si.a| ,'iir.ish. >vi. <
I f.. '.itI.i.L. .ll..' iii in : I pnp4i.( : 1 lh. \ 1.I"I..I..lnrl.il filllll I 1 tli4pll.l. t Ihf I I.r .
I | .
.Ih.,1.1 ".' ,' Lior.iatIui It"I I I l.HMlUl.i".ni'| I.. .pit miUK '"..1..111 i| ttill |iit e 11..1.,1. 'i"'I,11. Niutt, Il 'ts.| | l II4 ills l Ii. 'e 'P ., *' ,ttuit, 5.' ,4m uir liiL-ul. 'Vl'hiV.I.lta
li'lf ,
UHMVii'l ttxllif '
W fn'lu'ut t'I'r. | Ulrltr fullfiiXlli .
... |I. I' I l 11 t.l. ( '. k. I kid' IIII, : ua's' IUll < ,
nt i IJ IIUMI I.' I I,1. will I ill I'll I Ii uvf "i.IIII"1 .3.1,11.Ih'r. I tin ti'I."I 44. I 11i-I Iiii. Ii UIt I ly ll17' >lu. In IllIlal| tat
I II i ,. i ft uerai' g..1.l. II; ."frt I IV ..lulling iI. vO'al"o| IMlUl.ilIt'I .\ !l.ubsll'I i I'Iu i.; tviton. II' I'Klnrt. i>f M "" 1..I.I"r" InImti.j. in / 5$, .1451. sr'., SI r t 'stilsi, l"1I ii'i' IIsistlu. ">t4H 5. KUii4itil.r| r..7a. II 'i'iu| < PjI'p5' ,

1.,1.1. -. --- I I\li II.lai. S vimiM i jiarlUii- t.'iilu. kavi tin. luill. I 'liuin.i \.j.14",1 in llu |/i.llr, iii.nliIhf .. I UMMtU titsUr. ill iWiwi I In. |N.u*'liUl.
r
Mi, I.. I K. I IM I: i I. aiitliiiri/til; t" r>'I"n I \.llol |...... 'tl1"'! I\"I.t! 'uu..I IU. I. UII.h''o.t t4'.i.lI4'IIi4lR ; \. (,f HID ni>"I un |t, ,I'la/j. "I'I "**"r I 4ll4i', un.I 'srV Hiv I. C'. i, 5 i"Is. lii I"swi.',' I 51 I iitt I 5 .< .*..ll |,ln.' "S'i| | |' (I. II.I4J VI, liasPlia
II :g : IM ilnnnJ' > ill 1..1 1 frnlil :tlxitri ur .InI. I"'i |!l 11X4, I.,I t'ss'I| I HIIJ ga Is. fur a uliilu tni I, "Frini si .,a. l.'ii.,, si.' is,',' sPI I II, 81 l mini I lilrl, r I It. f!1.7 *. ,llm .1 I
.in I l .( 'i.mttu'i.. ul' in Uili"i' : ..il ol' |ja iiniijt : .IIi. I'll': Jl.-liu; < J\II.rr.II': I'jrk. I 1.1'.I ;ilPi". I Hit. a5lh''IIIlIi.lrll..r.1;i l I 1,1, 5',,s \i,5rl't4 Ib, .l Ihi ,' 42iar.'ilI ..11. | ;:*. *. 4, |jrN. .tllli'Ih.lili |7,J.. j4'iti,
1 .ij.I.i. .".( tin' a. in1'!"! mnltilll'lf* .u,1 | ,,. I... rsus.1i .Ilifiu utulfr aa'isr : 'a | I J 'r"l I ,'. .Iif I kit knl u Ilif, hIM Ii lii 5 IiS 1 5i I'll. I Ii S ,
to III. n4 milk :
I ,1' I I IiM .l.l.-M.I I I Ihf v'i4tt> ami I I prnKiiiiiinl ''II'1281 ".etl": | vt i
.l ,1.\.r..I.) \ ...I rrllh ..1'1'I ; |.|I.iw. .l.iti-ii.irc.lU't if ) "llr. if'' I,.--c ami lI.aist.'iI| rnkl...ly I Ilir i ii.i.i.. I'd.I ,. :.sa I i. a. taI. ..uuui Ik .l ,'w4b. in. t.ii.i |>.st.I. r4l.iu .\*.

.1.1"I i ll.in I. i 4 Il.l':; II4t I.'. .*-'l .1 Vi.. I U.nu.l t.l .4 K4 UUI till MUtV IW. : n.titunifrlary Ma. f..ruirrly | 01 :I lln. 1..llIli.I.II.. r .,.11.1. I. sill,' ', .1'' k tia us u I,'.* '1,1,,i 'I l iu l 't n. ||u..iuL.i. i. |.

'. iti ill' al tmrai.l, $ haw. .u.criur' lUruii | .. l.>- |..rl. \*. btr rut lumjt I I.r. (raw ". d...Man..) n.liii'1 mlhnurl.li 5 s.h.& it's. i.'vpf 4 II %l..bSw I inl .itli I al, II. ,, t, i.i |5".0 ,| r ,iil'r..t"
iii
I; -MttrWItl u.u. m.I > ... .tl.4 l Inr Utiic'll : .1..'. ami J.HI'I Biin.it |I" ..11.- wI" rf.i .u,1 btl t th .. \ ,fl,. Is i'i' u I'ai.alsa 11 .'.. 12I .. A VI l'rspli > w iii. ', w.Vl

.\1"il''anil. I|.itval ..Miv t IsciiSi.s lln, -'"".r MdL-ul' r.niko, Ij-l ". "ll.1 *>..'9 a I I\I ha. liinl Hl.i-llin/I I l Iii I. .UU. npni P4 hi. ii ua < niIV I, .I .it I',. a Is 5' u.. i,< l I'l. |l.5l,.'. | tj 1.1 I' .ru j| 'llt

.. I ".ltt. .. uo .M-'inil I pli"-: III! l lie: Of ia 'I. I. ... P I.I Kit al :4 |i..i Ia I tn',ir < "1,1-1411' *. I 11111.1! ,, t., lou.l I I'rl.I pI II, Pt 115, I iissss' rjs. r, i's %,. 'aii >. rI i. li.p5liPlt.l1.J| | : .t's.i. k r.,
lot tiLl \, t' s44. \ ; .I..II. |> ."i. inpntly ., .
< i muii" |.11.1\ ..Ira.I.I.ilo I.I I''si Ii .4. II I a' l ik i* |*. .i tijl4l'., iat i i ir.ial! 4i-, | .il4t
\\ .. ill lln. .till nl, !'in "I, !li..1 I, 'ir.il. < ihal r hirnU 11'l 'hi ,".4 -. .- .1..1 l.i.1 i -.i in nnli al 1111 \.I|1."il".I j ,a.1..lt lust ilr.l of \1... \""'ll, .* Ton. tll.tl'lHf' "k 5. il % IIIP. .Ilpis'Pii.Il.r t', .1 I s', mali li .. i lr .* c, :s'eL utad l, Ml,

'1.11.I ''''.rj.llll.ai .\ |ill-i.." It ,"1.1.I I th'1 I ll.il: Ilie L4il..ir. I IM .i .try IU J'S 0\1..1..I.l j tinif .liirinH.e i ;, lLI.\ II : Irlt IMH\Mi./ I isp 514. %i.'i, I.a. I 4'lw ',IHiilfM .| *r I:M4 l l.:.'4 : ''t.Mll. tjiul.m'l'4lll|
'""" Ii I ( Hiuilfil
ll- ,' luil. t 1..h'"j. I I I
i.I, win, I.. ll.' ,l.i-i I .11 at .ilill ,.,. s..t IPI Is.'' Iss'I is i mil ilirk ui.4ii.4l I w.'wl. .sr.in-a
I .' all "" .Inkf) "in lln (I"i. ulI J: ?Mi.\lIUnf. of MUI kUjn, luil 4. vjlN" ,. I II .. '. I'j.li.rof' .. l.itiu'* I I'hur.. Ii. ,. ,. :44, .
iniiiiiiiall', I LI niirl'iiilaii.l wt- l sil Iai.b 11'u \ I hl4l' f .asrt. l 1itav ii. 31 14a 'tMl I, '"<'! llK, .Y I 11.1 J.I, I JIMil.I .

.I.I." .1 .* ). Jaiul.ii; fmultjuil I JiSl I.itt .1.1 I | al I'i.it ". in-ilran.f. 1 ----. I I l-.rn, o. ..1..1. |I-h.| I litI, iu I ri. <..iila l.aI it 4 1P'iu s 5.4 hiiis.la. s..i I sa' .4 I 4 IIt.saisi lh.'k I |4 I ( V Mltl ,V/| I l.irlati| ,4Ulri4>
I. i .ll i L.I i ..hi- .Ia.e .., I. :"Itl'l tllll : i .. --- -- Ui. .. I kn.'tt "-,1 Ihf r--i.l l ..r .Inni 4,514, i leiuass, I 14 .IlU II p 'I;,Mil.IMI, S/M.I/ ,...S/ /.,'il Urti|* nbni vI t
anurilaliou
of IV-n.i'H.U to l Is, up f /. | ; tl. IKVI.. 51,. J s.i'a'... I..s II aas.s N II is's. II afr I, Iii Nail k.' -1-
'. i1 .i kiinl-nl jIlil %tIII! J- Uif rily .I' Ot l 'I I'I I Id It.Vn iii. Pa I |is'r tr $ ,
.t. ,/ "I I U. .\iluilett4lLi.liblu4iiii-nuaiil' Uil- ,i io' I, t ail isu I lull I I. l I., .Ifrivru P.su. I'I fry ,', ,
ami I ..1.1.1" If I. iaj.t g I ls.'a'tis 4lPua's. -.M HI* |1 7:u4 "*! i.ml uil I lt IH'r si.
I I.,it j-il I i. ilnliK H.*.\li.'i"il" -il I ii'.uut.i ili.itJtf. hirry; iuju li v l..ill- .1.1 |I" ii-i, miI ', .1, fr. .. I'1.14l -uMi'lniit uii Vlarkil .lrret.I IIr.l' .,.. % > r.'N. .. Sit l'a 'u'. lIsP %.. ,pu'I .1 i.4l IMi.r.l, I-.1 U; "i.hts.lit.1tIs
... .. .. i.,. llj.uj. I.. I, Lay a nrileof fi.iin 1"li..1: | Mm I li i'mill I. ilin\, I I. f li.tr-:
U.-I lu ui '
aiut tri h'lfuur li.i |I' .f 'eh. I .
itIiii.I5i..s5a. Ill's N. .
al.n.a I. M'tair nvtMiu oli'tr' -li..ul.l r.-pr.-J'i.Uvl. .. In .j.y p.ii.l : ; Ii Ja. 14ll..M l \ 7W1 IU.M k rcl I kit M
t tak' Iul4.lifl.. In an t.tti' lutl S >.il.al.l1l llu f*m "l. if -I I.I.,' ton *I. ii,1. me i 1..lr ofj'r ''lu* r'ni'ltuitxif\ \r. r: (*. < niii4, .lunurrut ..ii.i.l' i'a'l4.4. i.J.i. I -n4riiM.| I ihf 5, 5.lilil I S.'sst.i.S $Iii .2.. 's' .' in u u's'! N.I. I ', kliU fc*
t.iii-i.l.. .I .iIrl4YU .II'|| 111.1. bl'iu' rilUfii. wit' .. -iui.U.li.'ji.l.| r n> ) .r IW.I.-.d) ) .iytl .. ,1. | II. I lPs I 1.1511.5 :,'s. ja,.,. ;II >,.. I I I. I- usl I IL'ISi.
.
; ... ... < .. .. s'l Itrl HivVlil, h..I.| i| ii!i-iiii! nt ml I .I. ,.f HIP,
ur nut u l :- .I'.ii. .. iil.il.- alt f. ...| .. I'Itl. '.ul.'I..Mi .m... ..... % I ,"i"l. lint a 11.1.51 hit i riI $l.NI5..I'Si S.J, 'jI
1)) i'in Ii Ihl| i ,"i. ."H.t.i, .. - .,lf.l.. V.ll"i.4 "I I 1..1! .ul .I; m.ll. ,I.. 111." | I inaiiiii ; al.ii. has I hit ", Mi4riiIliilli ,I S'I l "i' Ii..., I,. I.H4I 'Ill. li.HVitll ANIll 1t1411u.

|..,' u.u-. U *. Ii4ti | 'II.I".il"* I .d| III 114 .*I_ |I't .. ..1 ,.I. Jl' III. 1 an vhs 'itul, |..ir. isa'Iy, ," .1..1 .\e III Ihrrr ..) ralibiU iu lhl "ih', ..SS lSui-it- 5ul..rs SI 353 .1 ,si itlll-hl-.V .V. m |*iuir thai aim |i.u1''n*
.1.1' .. .M.l.t: ICI. l-:". .1 1 |I. I.1 I lit' .. ..lI" 'II. I 5 .,, "n,. hl' f 'I 1. kliiMjnliauu ami !I. ,
inline' ; l II". .. ( f ..ulinali.i-- .i' I .r .1 l, I ,'. I..1I I it.iia&. Hill, III tuur 114'111 'nuulry' ? \\ > "havru'l a.iu uuf uu Ihfnarkrlfur S..r.I.I. t.t 5. 5.11. hit'. 5 .SlaU 11,2 J.iu I .2.., U.'Hut. u, i in ,ir | u'* vl I,ill; /injwiy
pi ti .il 1 1.1 1 II U. 4lUi is.t lb.r.,11 41 I ,k $ $ iv.4it..l.si.t..it.4. s3l, $1111111 J..4S jI ,'l'i.| aia'I I Ii | UnH4li ll"tl.ltl 4..e
; of I 11.cm ami lie P PCu |ip'.ti
.lirtMS .v-viuiav. .1. \ I 11'\. .fiU UIdtI1 UMiiui. ..nl| I""oi..II..I.n.I..I..li r. i I I.ii.l ". *. ''. \Vuul-l' I'I. 'III: ":,.11 I .
I h i | iniil.-l| | I... iu, iml\ Ib.n4< .. ,. r..1 ..1. a/ IiI I ,.,, tINIuIi.' :VI, il lu .lit SIM !l *' aljii; I 'hlit.ajhi

a I -1". .' .' M 1.1.1.I I K:. V -11'11' 1 ,\11:11\: I IX f.-. I. it k l.lt. I I. .. ., ...I I I I.tI .\, l l | | of |.aut4ljoii'. .I II !Levi lifl.1 .( I (','-ju-l {.tr lui li. I, r.II"'lh lit .". ri.urrla.. .isas' lIsa sliti iii st I: .iw'l.i, zaP. lh'.' Km A: S'l.. MUiAii: %i-riur'ttf%.
.ui.t. ..
1. ; ; i \ i'. ;ii i P m I I 1..Ii..r I-.1' I I... Ill' fIll (u.. "t t.-. i.1 I I I"" 4ir I- ."I. IiiL.&ll I.1. I I'. "I'!.l.I pjj. rV I .-- I I.all.,. .Ilia ,l.cr.: K..i.llt-ul iu*> N. lll.r5.s. 'I Y4 lr .U's,4iSt: I'.bdI'a'.l a'lweaug 2'aC.
1. I SunS Ik, .tu.kiui UM| liiiliam, .
.1' I it 4. IMM t
i ; iii4 u.a
'fr.r..I. 4a.-l.ii tti (
I lilllHllt- .lir n, f \.i. ," t..l 'o .... o.1 \ .'" 1..1;.*! vf our ujlrM, t Mr. I I.. ('. ': dirt 1 liii. a.l.lrr.., .iaoas/ uiau ttr lulirvklujIxiiu 11
all) |I" .l._' .1.| .I. ,I',. I .. I ltlwr> . &. "r.l. ) ) llatitn*. llltMl.lu, I l'ba iiec 4 r iHiruaui. il.bu, IJ.-., filling Bull

'I, I \. \, ," i A.Mi. I lillli "l .I'I' ''i4I..t I It tin''I .., .1 i I",LI I .",VV. II i iUK I .''III'" II.ur l.. ,id., al'.,\ \\.e. .. now I I I II '..1111 fr M.j. Van KI, &'. uew.uiI.llsag 1'1.1h4.si. Eitiha'r' 'ist.u Wd4 int.Ilisiiist.I. Spijss't'i., > \ttlftt\ U .Lamed.' 4i"eil .llh4. l'_ Itital. vuliili., 2.; tn urv
.11 la S1.S a"Ia' 4 hi hNa'.1 tk'1. I.II .A4 Uegu" ; t'i1lit1fr. Itukv v( Uurltaiu.,
.. i
I.t. .
I I'I I' ''I I
< 1 f nirfcrt $
U" I I' U' .Jiu I. H i i .' Br .1..1".1. itissa., In |i.',, l, U P' It'll, 8.Lit Jiui -- I 1444Cr
,& .1
-_-- ... _
_
--- .- r. S
.
-
's .f' ::- H g. -- ,rr -
.
-1- -. : l.
.j -I 0 .f\ :

.
.
'
,,"7
....:....J.-'l: :' .'"'" "'Si. S Ph:: "S ::-

7:'-r- .. -y !\ .<>..,."-- ';;;: ti 'ii; .4."l. : ;.t_ t._ S S..'

.. _. ;
-- -- -- ---- - -
-== 1 .- .. V?
.- --_ SS. ___ ...... $ mii.t-

... r
-, -
.
-
-- -

ir I MtHII'VW. 'I:" "' n I: r ttittt.'T.: :fr : '. : : .j

f fb ;fJ E. TOAL CO. CONFECTIONERY "
'
... ., : : & 7 *,
h. i ; _.. b ; f PILLS Vs )! Ytins l. tfC (

I '" \ ;. '. : "1 :1\ r /Vf (It I : I ones} ( ; < > .

\ inlat'i\ ; ,111\ "" 11111.? tally 'flal t15 \ : .. SS .. a '" ia i.:. \4" it1; \11 > STAPLE ARTICLES. .
.
'
>'. i .I'll-, ',i ti. ;\\I\\t'! It. f "A ,,', i 'II "!. i I 'SV Si. -;\. .1'"j'V ircii: ] 11....<.)01), Foreign and American -- -

I o ..1IaluI''''''' rf1""' il. ,! Si .1 S P 5 I S S ,i-i; ,In ilu t Mir* .yifm l 10 fhr.. month Any fr. '

,.I I 1 !. It t l.r.1 N tr., icin i -fti-jp! 4 ., S. I I p .. .,t'r..itn l" 11 ftr...k*. ntrir IMI r..nlnml ... *otin.| : rfiIRI EC .A. E. ID "W A. 3S J3MILL

If d *'.' -. iu-nriti"n' '' 10..1. TU I In-. e I "t. f. il> t-int.Un| lifiMi t-llu" h..p" I MARBLE and STONE. G -,

**1'|' ,!"fl'lI"' f, H IS I. I It. !I.| it,.tI .. l it p t ,'.l t t. r; filiT. *., nr M-M '., mail\ ('.' .
1 1 :iif 1"ld.l." i ". '. I I. ,. 'I 1,1.' -._ .tlHISMI*''A ffl.. I""T", M .. ----- '. -
Art I I ik'(;<"i i.l"> (.. t!10,. I. i'l't tS ii i- .' .. ... w. ;" "i.t iur.'M'i ti". i I'.; ..s, ; 1".1 )".
I r .
6 I r '
'
( P.OUP.! ASTHVA
I. I Ili Ei If r4 II' RRO\CHIIl I 13. -I 1 i- (k.P.i| ,'," | -1 i 1..1 l tt,l'i!
't.
,4 u.v ln.p'K ,lii'-li; I i | 1"1.1
{?.? .! MOM l' MKNTS.MANTU'.S) I FINDINGS l
1.A I I.' ..1 i I "!*. : p I< i; 'II'.I..T.. III wt. I
.
II: ,_ 44 of- 1j r h ..... .' 1 \ lli; I S\. ol I ,.lwl. i ill, lH' IttlVP 111 .
1 \ '\ l liij{ IM !Ii4< > I In, ; "I, ltt.mil' I Ii.i. ,'"hIl 1 ;-itl'll' '" ;idii) "IIIN t1rid[ i.rJ J; :j.. ( "r.t'1 S S ir'." .1... '.' ... .
..
,
ll'l'l' : ..i"I"! 1- hs ;.. i: \ ,' .. ., Ills h-K 'R. \ I '. .' ; HIM !
!i. .1 I 'III |1'' i M III' i At l"'r..I'" l l'.ii'.< Hwliii/. I l.i. "' .t. : i i ; ,, SI.AIJS.INI i : ; ; \ \ 1

|I' ,n, '." II. I |r, V. i" till ll"fi" taI.'Y l.--' l-I .I'-- JQSW&CiVa! ; : : VIODYWE LINIMENT 1 JJJSWTT'TS'.Vi;: a.- I'lli-nt 1\1 < .. .,. ..s(slt ;**'*' (_'lIt k'i. SlioM-is) I Hoc-( ( A.M'N :: lldlll'.1.( : ,..

% ,I. .r' :I. i i" I. r.' .,...irj.. ..4, 1.. h., ,'. r..i. .. i. "if- ', |"l K >-'T? ,..tt'n't' '... !i.ts.*iMl... v,(*Utl *h, Ml I I hi'I! !tp"-. ( >g. ...1 : { 'ninl.s Oil f'l.u'k niilirs ( \\s.

I P. . I I. I I ; 1'.i..b ; \t.rI .. .1........ ....... .Ithe utrll.t"n I S % >. B"f
I i. rM-'ilhil'-l, I "'I'. lit 'nS Marble and Stone Work. !! 'n..', ,.*. ,b'iiig tll utlj."Iwt .\ .
I \ : i oi.! i .: I .. _..,-_.. i V li !l-( :'. Anvils Mtr.i t .
45 ,\ lhlluJ.c. >, jfia : r HENS
\ .i. .i I .' .. .1, M'u ? .1!.1't. .1I : wAK 1 { LAYHARYEY I"I. t 4' : I
f ,,' '. \\t!' 0"s :' I... ... l'r .. I I.N-AI I 'I/> /I.\ I I.I | \ : 1",11.1 .tI"1
-. ,. .. I
| I 10.:. V l" < Mli. t S i i'jl., ami IU. .tir.u :
.
., ..... ... _, ." : .lli-
.
"llt inntuT i lit Iti' i. h .Ii' i .l. "n *. \\ n p prnS. PIafox I
.i'? .1.! "t.! ; .,.j. 3-i .. P S S .., Ikp, )I.... I II.\ I i i i iUMiiisi.vif i ail? rAIHCI; 27 Ur-oc1

'?,tSV | \1| I . ., ...".j ,, .!' 1'1'' I .! I ,ts. ', "I.t. '1110') 4.l.nt'-, --. .. I 1'11! rn.. ) ,1 ,

'. l.tl.:. S l I" I' ;''i''h r.i.: .,. ."t I."J''Ii4l' t I J.'lo'iI; : .
I, iu 'I| \ tin \1 \l"N -l.lll'i: "IF\\s > -lH, \ t ''UCftU
5 I 1 1'1" I I'll-'i r,',1",''! ', HILLIARD Jno. Mooney '
1 (I' ; & I 'I'". > .
i ,i.l\ I I" ii IhS l I I. -Il1J )?') / li ,
I i ,n ,' I I. i :"'-! fii IITII .iml. H liial ---

U A. |Jti-i.k.! ,'It. Inj 1 ,1-- > i-( ciciircon HIP IVnn; } lr;*' t.Ehi' I.Honora .
ft ; ni
; '"" '' liraM: II Ih1);< x, t.\s" i'Il'F.Xt.; I i j 'I IN'-' .
I ( .*,' V t ,I. ', tilt .I-' I I'tji I I. '1. t ,'S i: i'..::1.I\ trrnw-nlt. m UB mi.nl Con t Pflc1.0PS nncl 1 Builders. Stiiclf Fiit.CLm i in EvyCity ; Htsjrc: I\1

** 4 t ''nin i I. n', 'I 1, ni l nvljfliSi:: ; !I'I l 10 I S ........" "'t..IIII. 'III 'llP I'lltl# !.i- [ } MBrchan N.MI/- A\l" ,'IO... Ptll' Pl'l: asi.1( 1 t r I I lMtir l-' ; .

S ""oIiloI.I"II''I.' ,n.1 I Ni'wI y..r.....
"I. .1" -- -
I I .\ \1 :: !I'\l l.>: SUliVKT.VAW : "i'ttAM l I.IJY.:

m il' : i.l, at-.I! .1- '" I l"i l li". 1\ .> I inTiiiiirj t |>liiil. vvlii.-li l'ft!lrI'M" < \ tttr A < i :-*. iti < ; < ,- II :..* \'i.: ''. ''.. .

I i I"i.ii. ( I Ij Hi'i-olil mi t III III'1 Illlflll I InkCI'll I .. :\I -t I '1'1'/ : .\:. AM I > !I I"f .
Si 1",01"1"1'i | -i i I l'. | 4 l" HHII| : I :'I I H: \ IItI.I"'I ,' 'f 1.1 (
( .
/ iiiiiiflitl
I.'i,1: \vu" r.i.tMit.i'i.: 'M > : :: : \ I
j 1 'i." i'I| .us i s'.I.f! i ,. I i ,i. I iHclVp t ; car. I.. lust ui In ( 'alif'triil.i: : Hotel 'TI.AM.'ii.'T'' \ ITI.II.-/ \ISI"I\) 1/\; / ..

,ItI, .ln". I .'" ", .Ith., .11! ),.. .i..i.I I inil l II''k< nnlx Jivn jttirn In M-xim.i |><- I xlllilTi'ili, !.> I .11 .III liiloir| '. ullli f ii'I II Ifs <-. 'h'hll.a:. T'At.A.k'X: 3'H.8E"t. ,

I I I ., .,)1t'iI/"W4111-.ltlII'Ij! <' < 'id'i 'lli.- iMlri"lii'I oii tin1 Amih'ini! l 1' n :''), p -.-. rvi -
1 ,,.*>,K >.. "irntil .. I'M.: Illr.Vood ; ", AC.T.- .
; 1 ili... iiniiili. ,.r liiinl I irii't nfii.1!' 'alil'irnij.' ,. )hft'"H lui'l, .kh.. "VJr' .1.!.". '. ''li- j i'tN-\i: t f ci..1.1'F' \ Ed. Sexauer Proprietor. .. ., .- ....J,..

i I i I' llicre iwPHily. .. ll.iuk fin" ,.5.1' M.iv. 1'1 i,.. i'hl..r f'-alli.-i''. ( 'I'I'I ) ,
,I-I
> I i IrtV lll'irf |IN.IIr.' lllll'. : S ;::11'11'' 'hh 'bl,ru I' ';\,11111.1 al .. I .;.t, ....r, :1'Z.JE: i : AM BJI.r(1! : : I KoADiNd' ( : ( \r.\s.

,1 MiAinlnmn I ,,,$ widow t.i t IliO l.il!(. ... I ril> :
II the ''Nlrl".I, Stligt' \ Tuniiim! in ;:111! of 1 iN Urjuiclics.\ \ E. J. COOKE Clerk
i .>. ,i.|,.r-oii. of .'..SiiniltT! r.lmc, ,
'S ;'j 1'11.. '''.'' sr '1' oft"I t :(",''' ;'' I. '1' ) ( Jond- Notion-- Cooking and( Heating Stoves Grates
1 i -. .1 I a liiiiiw nt (t'ulalkii., ttttil uilI :! Dry : ( ) ) E.I'jll'

i I I. .111, 'n.riTtiluill !' the U'lllliT., Ii1'r.lt ,lit,. ("iiiiWiinll'in.' ,; Tin1" I I'" ,il I .-._.- r. \SSS, i t'5's.' .1:1., : ; .1 \n\n\iii.l.-.iKi\ ) / 1r. i 1-. nn GOV E'NMENT ST.,

S ill-lit* li-ivr nliTa.lt) vi iili'il ninr-i> nth-, 1.1' .\ ; ; :-. I.IIIIil.l.-: IIAI.'M.Voohl.N"" .AM) \ \
ILJI\ \
I i", n.1 M.I'( fir .I.IT) i iPS innn'inl. ,I "{ 1..1..1:01'.1.. | It niiui.." .Inl"1 l It\ < -.. : L.tu--! MAUi : I' A :> %' !-Z1. .. \1 -H.| | .!. l'la.1 ..J'AUK.| I tl.VAM! > rli'M, IEIY; :

Iii t _. "iiU' "" IHlh"'ilIlhoo: -Illla" KohaN I S ... 'lIANIihl.ll' : !: LAMPAM I I"; I\ -.
\ ::1 tin1 *li "ri.X-.M l I.A.' I' LI ilill'! .\.
V > U i !i.1, M;:'iial ami M-iriamiii t :1.\ 1.II.11: WAIi-: IX.NIVI.ruuixs I M-HHN' i :i..

f' Oiit Ifr ''h.. ll'l'l, ,!iini.-: |i- till' it! |I. .< kiuiititi .', ,.. .. .. WI L.THARP ,
c. .r .1- t I"> nliirli iiiTiU .LI' f.llloii .' oR"-1 1- '/ I@ ---- I ,'-
I < "
i I '-. '..* frnin', N'i'tv, > ..i, I. I -i it rt:'\ : (?, \.;. :': Vt .-S 18 84 I j
:\ tIj f Strit
: 1'1--' i.t\i ,'P.1 ... .: .. ,Ii..tr.I \ |SIp' .I'u'. w.n Mostlt.i'itnii Their will he ftutinl CoMi'i.i.n.. in .ill ill.alwv.. Mr ,cu il.
H'SIf Illll un..r till-Ill. ll,,.ri' III" ,Illjf I .1! t. '4 r;: IJ' '. ', : "fA :
,u., !li-li-gntpli! line ,UtWicii t Aia-| t : \-1 1 ; II' CONTRACTOR Ki1-. I II I i I"'!.I) Prices as LIIW, 1' :any I li.iu.-c, in FI..rid.1 S
.lli- I I'M'HIStilt| -*. IIII.I..r! I HiI'l"I 1 : .,.01. 4 ;\i j : .
I I I S "la ami .M-irtannit/ btu hii-n/i t.uii.i tlrl.r1A.II 1i( i -- .,.. ---

I '.ItI.,l t hi muni! 11.1'.1111.1',.; iiirikorn..' ''inl; ,( <'- '..'l I\M Ill-it "I'l'iK :.:r.ill', 'UV'ti l l'i i "11I / l' 1 \ 1 .) -- "

., ; ilir, liill.. I Irtti :i.in I Hi".' Ainiii.iti i. pvP I A" P Pa ( : i': .1' ; 1' i
'\111I'1".1| i .. A
I niHIiivi'a pi'-.tili'I'lli'ii. tlioin/ I|I ji! 1 J 11. t'' 'r'\"\ r M B iA .

.t ,, 5 It:ay.j ., t r 1 j > r. : TtoCfflppYeiff!' ] n !, B1ILDER a it1e.WiiII. .Dlf'Ih"; !A\V MAXfl'AC'lll.'IVi.;: i \il'AN"VX.

BMfrk'flMHM \ liKI.IIMi, : I I .\ I'A< I KIM ( t MI'\NV.t
1 I'I I In,.,' in-tiriiiHVftf 1 j-i "I'll" l'lV4ilrlll| h.. ll |>|*'illlM. .1| t tin- |toot.! l( j ( I SI
iittiugf (jriivt-l. MI'tvrro' t
I III'IEI) :>:. I.K\I'\I I l \\n I 11I. P.'I: ;
I, : i i iiiin; ::. niiititiino'il" *' t Horiila, .I; I itviux -'iiiiliili--i'Hlul,. I'" (Hi.- \V.illl-! ; :MSiT5iij/ACHic::: (( :' ; ; 1 ;/ .\IH. il I .il\ ipp." ..1 kii.,1r i. \11 i .\ \I' I I\M: "run\ MM I :
I : i i -i \ I : 1 1. ; n I i i. 1\:11; : it \u'n.'i.: j 11\1'! I I.I -
t : : >.
,i-il"ii,! oiivi-r:, ''iilili. nii-1 I ,-.imnrl, I..111'11..10 I. A' I : 1:1: I'I.111.: I.VI.INIni.v' ,
J: j I :, .4. "ini'itnli"" HIT nowifi-j" | .arnl. | |I' : .. ;, .. .. ... : : -.
.
S StL "I. ,it"I "I. -P" t I I T.\ I I IK i : I M1 I \\i\ \\lli\ I IIi. '
: I i
1"
i : .\' i'iil Mimii"uilaVm I : 1\11" \
J ,'i', :al"h..ll'r".1! l anil !<-C'. P'pri' '. 'I 1 ii .1.1-1-, t ,i-i'' .tin, -" .: i" .' ir I Inli l'r..r..l, I h. .' IIU\V\ .-i -
: t ,ill. :O"hrlillollllli! I \\ ,in. 1 I'1 I 'hipli-i$ li'.i, I '" '. S I l I" i- .. I I. 1 1 I /. ii ., >l I'.li-r,' _._ \.1
A 'iii-tt, ''nw"1'1" l Ilia 'imiie, of Wfilil'I" .. --- -
([ l ..1.I l : K:, ... I'ritl iii.I I .1. .1. |J.d.; DY 1r=--.r: tIl\ 5 ,S .. 5 .. I I P.S ll''I| \I tilII !'Perdido Planing Mills
t W ,In-i IHI-II t'.lnl.li.licil nil.,i the i'i'.1 ,. .. .. ', 1''M.JI I IS.T1i It. ,

n.4i'I! "I j I.nki-, \.." 'AII' .. in Aim ItnU' Alali.iiii.l.i.l "' ; i I.. .. .. .S 5 .. .. ,
: J 1 i\ cDon n1Li.C1C1C
I ,' ) I 11 I i I. I ilin-B' ,mil'-- from' I i.rui-lii 1 If.: .1. limiti'ltr) I. ,li'il, I > liri-l:" l ll.ulr. j.I. i,1 i- -j A ir, ..1NCURtLtt : J DAILYEIlquirerSun l-IA'-At'OI.A.: ( 1 I I.A. : 1 iM.: ; 1"-' i.II.. I SIP \, (nines! t } ( !

', ,llii.M.iik' I Main, i I. lil.i W e CfJ" D If.d" .
; I'lriy-i'l
'i ;
,
(II. I 1'luHil.i\ Sotitlii-rli. ,I.
.
'' tui rniIntti
T u I !b SP
) i S 1\'. tl. ll'inrlS\! i I. ("ih .\ -.h. 'lli.iinn-1 \Ui.rr.,r.: .,U. in. "S i ; .; '
tin ti'IV' ., rs .Kt,* f> .
( | n iii4
I
,,,. k ll.iil-'j' Alilri'-li, i. .l'."i-l\-liti-. '; .l.i.Tiiin|' Tf-itliliiic ( 'l.'l'ltIh >t O-rocor
I 1.'lIIln *
| !
ti ul'O M> 1Irlltlfli|i r..ilii'i--: "| | :n .1 --foil" il'11:1III' \'. Til 10 IMOOIM.i .
I ViiniiMUnroiiiiil. :Millrr i I I. f'.ily-lrtu' .I.IIIII-H I ll'ixi'll: I.... tltfi .ml Ipwl 1 I 1 I..r. -S. v I t tU 1. !is ''I. '.. ., | t l i'i i i 1 1 I. r- in p. l. ,i-- .i. A Ii.I .- \\11 ,1':1 .
HiroiiiiK '
'? I'rtCt I .il'l ,. I'' .
> H'.J ftt t I .Il t .11- I .I 'III' I-W-' vV,1
I4i; I, 1 .n-oi l'-l 1 I In liiiiilinjr 11..lIlall iJI 1,1, I '! 11.,111.h..r..III'I ,ilinl .l.ilid' It.'Saxi: i- .*.... *!.* .nUi'i. ,v ,." mi'. .5 MI I>7 I i 'S u < I 'V, M, i'. t 5. I ,i- mill, |I':'in| t r hi : : 1"--
i : ."lyltlii, :... t t \ .11 I r'ltriri'rf'n.'l' I- i I M' .1 '.,1 I. 101'1') I .! ::11'!, I I-I' I"P I. 1t1'1'\III., 1/1.\1.1
', nut I 'Inrclir". 1'11:1,,1 I } '. 0.
"
fiiiM 1'fjr.1UL'lrRCll) : .I'I. !i. '' ; 1' '''' S f I t .,.,, .1) I'S pi.i|l | |I. "ltll"" ''') I 1,1., : : : : : : ; '
'' Menu* nv'i-l'"il.v.' 1.1.; | 4 I'mii..", p .. I III.flol.III'i NORTHERN AND WESTERN PRODUCE.o.
i-Tiirtlc ll.irl. ir.' -Apalailii: LI n ii) .r.ir.' HI il iN5IP'S| lullmil- | .
It hi'"Ip A i.. P1.MI I't Lln'.1' : L'P '1. "i ".' .i'i p I i .1'$ 1 .il 1 -"iiiiii-tu, ,,, j .nr.i.il- I linn.; !I..' |It., ,III,, I'tirtj ti"*'. it I |" >iMiH.uJI ii
,
l.illlii riiunil, liltK, l"i\i'-. \\iili. uli'tri .
f j'I 'I, i ilium-. ( ill 1'i* MllTo ,i'i, ,,.ii I( .i .11 11'I. .i tili.li'i, ,iir1, .-,t./. rIP: At.tVAV-IlN Ii ItAMi.C.Kupfrian.. .
,,, ill tillpi IICJ ttlKDln tile Olll'-l, i |mH-r| lining'i ; il.| i.I| I in, i I-IIH-. III tinhowri .5 >P. ,"! i ..1.! l .nut nir.i ,,:pip/. il. ii ii ..11..1. I II .'i.hti;'i..I .iSp n I .ItI.! I i- :OITI u') \I 'iii-: : TRIET., : :
I H-, 1., .1 I mil ,IH. .ir.li-iiiirl. : fill i -- -
u i |
;, inl.illiiil, uilli' a IIIUH wlt"I.11I, i ,> ; i' nCni. -" llll' I. ,iViiil-ili-.ili'r., i n the Public ..
"S'lini. P I III I.'lit I'M in !5 fI T il H'lirj'' ; *:.I.I \1 ,
j i I.... li.nt, fiiiiiiiii.'Mi. $ (>.il In' !'It"t liioiii-y, "t 1 f."* il.i" .iti!",. u ''I'' 'III.' 'lr.nliti< i is' i". l I..i i ,i.i.rilti. ,. .: ..'.: I ir Iliii-i'. in'intliMi, 4 111110 : \ 1f.: ''U)1II4I': .. '. 4t1iiiI -A.

.(' I I., :an l>i HIV Wi irli" l\ ):untliunt|. nlN.H I .iII lHi. A .1 is;<"lll1-l'l! "I'lli-l-" IIIIMit > 'I II EltlllI'S : I .. .:;.1. .

,1; : ;" l.iru'-r: |MI\I-, .. ImMiiu; i-ii :5 Iv yL J. PAURIA! TinWcrlJ( Eltelll( i I'C'I -

.I l g.ii.e..". I 1l1i. \\11)' nil ,,( .KI'irM.i IIl l lIn ,S. i 1(1 i II I l.llj'rf/ |1..tllo., i ) ., "',-,'"' l C'llMill- It'l ..! I'ltort-.lull, :) I : i-i- ( (or) TIM : I'oon.
.
I i I..I'c l/.iinr.v/ ,; llorutil.Siilw .. .Mi-li.. Till' 'l"l-lll, p i.'& Ul Hall \l-rv. liilyi-, : ,ii.' > ui'i. 11' nt SI| I HI \\ I k. .t.it.11,1).. )I''
LiVKHV i 1 SALi-J ; 5,5> 111 i 'I"II i .. U'I'' | "ll' 'II' illl 0111'! "GLOBE "
'1 1"" f -, III"I.IIII"| l ; ,,'.' I ldr> mviriItiMlli" .1..1, I 'lii'mihl'iil., ,, I 10. l it. 'lI..t! I-I |I" "r t. "i. .,11I.1| |. HOUSE, mm! \womtirg r ms r O

!' i-i, "I I ill- j.i-l .few ,It: )*-, *.ly' (Uin, I If at'j| (v-imlop,, l'i'iiill-i'li.in., I I'luiini', ( Inl'i. l t' ,p1LU1fN ,I- /.iiTiiifn-a :1"1 I I I"-ui-j.:,..I.., I'l.nitl.i. EmolB J
I | : : I ": I .i IIIINI--'
InnXiH't; H'|. "41V li'liHUI" ,, liluotilHM.li n ';' iiti-inlH'i-4. i it IIP !I'lilii-.l si.iir.; :s.'ii.iti.. ;i ) J ( 1 1I i Ilfl : -i, :MI.U' csiji: iiii: : :.- r\: 11"\11"\1' 111 .

\\ .Ip\ .not. Iniirlii-il. I I.)- hohl" i.n> rtli'i-i- ".,Ih,"' In In' r>-.iIi.. 'hi-.t nlllillllll.' I Imported Wines. Liquors \M UNI.I'i

I MiKl, 1111'!' lol.. |III 1.1 .. I :' "'T. -: I ,.1.4! ., .1, I .mult, N, -|, 'I'| r in _. .
i I i| r-lilIU.| WiIn iii (i ii ,itl'Hiil,: I II'-U I ..11..1'; lull ,i i T4I: : -- -
J ,;;) ..." ...a.J !
:
i"i |Ii 5SIS! .1 1 l1', 'n sP ".1'| I.it. i U \\i,> |, : .". I I.N Ml'IIIINii.I : FHEUGH .
I 41' ..I Hull) OIl.H i.l-l.iui'l'i uliul'U till: ilii/i-ti! Sfiiulurvliu lm\ >. ili-roti '< .1111. .. t i, -It, t.l I nil.-ri-.lln.\ : "Ill rn't, ,

,4!J lilixillH', llolIl'I''II''lIluudcl.' j I liiffiiiH'lvttt; I" I tI hi. I liF-li'-i, : iliilii'i i < i| j| I.N: iKMii-: ; II.I IA\ -1 I ii-.i; r.S -t,t i u I, i t I "ii il 11 r< ..I.l>,li., I'I.I ;: : OIC3KS l!i -' HtLINER
,I- "< ,p. I- '11.' I' .Hi W..II' ..., I Inu i I BOSSO'S CLESflNS TO MAN KIM''
I In/ .fronlorn. .' l.iuri', I Crou'livny: : I frniitiiii'tr t ,' \lli-h'ilil. I I'l'l'i Km, ., ,
.1,111"111.10'1'| ': | l I I'lirllir. ir Kill -p.I. p. ll.i "ii 55 tl t Si i S < "'-J (I'" i ) .o. ml I t. I I '. ,
a I .. "i \ 'PiP'CP.SIiIPJ| II." 1"lh.1 lt) < itMMi.uii.: I'l' "I. i .1'< i- i I 1
,
I ON" :
\ T.\XTI.Y
', l I. ". I 'Li "- .
ifi'il.iyviii' "a oliotv "11'" roillaming .1" iul ami mil I 11\11. II
:inii'! <.rl'iI.I.| iri- N :, |I.s'lh > |I.ji.| |iiIirisi-s| tiloittiiKiii" tit I
i *
| I. "
.I.,"It., I.. IIUI'II"' i 'in- 1'/11'/ I 11I. .54 Iii ItlMt.I l'i.tiili-l| h 'i..r. \\"hl..I..I' ; II \1 \Nl| IlliNM: I IV.I -.
. '''''1',1, ili./i'ii -in'Milli, Hn|'I! 1 I 11"-1 I "I'llil I n"" .., 1,1': 'I., hi -Liltl, s vli i "11 .. l-.I" i it I i.tniiiliii' .. ,.... 1 t j" .'...1.. .\ :"-1', f-ir ,Hi",. I. l"liriit.tl l hr.I l IS'i"|irMur4 'iiii n'\\ h. ftin, ,I ----'a"--. ..
uldrM'f it-4 irtr | uiut, 1 .iiui \ I. N VI | I'l, .
p 1.4
.. | f''tt- |M' <> \1
p i.'inat.-? .\ l.il,i-l, -.1.1: l ; I ItHII.IIt In: I 'I 1 Illl. llll'l' | M'l'lll III IlilM' ":'\11.1"| I .II I IMXi I SI., ..rt. II Itp-ti.n.-! --. "N \l I Ins \ I.I I. K\. S .%>>r 1" 'U tri\ ttiH ir-iii, \hi'-h h.i.* I. 1 p.! !' t r
lu.ii'H, i-xra! I Ciu': fll'I |.i tl.::.", ilu/i-n. I I"'I..-.I I hi, Hi.-ir" I'liiU'i" s ,-. t i.I a
1'\II.h
I"lIh'illll", | | 'I 1 'IH-V |'.1) Illlll,, his ...1111'1.| I: s I llui( :>K- [ l-i-lll", I I..".-i- ".-,'r. I 1.11/.I"/IJ.\I/,1 i i I J'/ "i'I' I /
'Ilii-'lrik I iiii.ltali| : f'Icy, lm\u i i II (CAUIJII.IM: : : '.. 'Ii. V'HII.I CHAS. N. I I II .1 i i r
"|11..0'1"1') ') | tiir, I"'|KillIi: 1 II. Iml' ii'rimi'lii,. QUINA K. "l.. II 1tJli.Notice i I AI.V.I: n : i i "ii" 5 .

I.cI ." -ali! I IhulI.h..1 t liou-i' ) "t lrinliri: ,iiS ,liral 4 |,iilli-li ni.v. or f liN IrluI... .., $1111.1, ) \i III I'ulito. r.tiil t'llvtrs.riii j!p Si 1.1'1111": ll.\i.i IK; : I i vn1:, isiN'MI' iiin\i.: ; I..1. .\- ; /11: /'J.II't.IJ.. .\ .1 \Il I I '
: ;: Hxpcricr.Go'l' i
S. I I.'i vi lit. I'U"S.. 'i Sun. nut' |i LSl i mil I Ilii-m. I.. l I.i i.Milil to >,' ...iml'lilii'i I| I to Captains.iXIM'tlNl I > i ill" n .1, i |.. .-|, .. : l .1.! (.
S rXAWI.lt I IXI : : a / > 1/.1nfl n. i / /:
'
j -Til.la.,: k*.Ill, ill'I iisii.s.I i.I.i. !". l n I tI I'.IXI .
1 '| ( s '. :\ii-tiiii j ,H-lti-iil 1 :p'tiiu'- j ; ; AI.I-: it \\ i iIill.I. -. FAMILY: GROCER. I i| .ot Illitirtil x '
iii U ,ill'.ii -iuiial: l'JI.II i I'lly l :> ,ilui'V' '' l I Ph 1..1.. 'inI" h'I\1 1'.111"
[ I r !p '.I| lull + |I''0l,''H'(' II 1111'1'|' > IIIlll.lir'l, 1\'!' flipni !j I'AI.'TII.-i.: Ml \ NIIJAMt I : -. S (. "..P.'..1.I \1.1./1.. .. Irrllll,... | .',,I MI' : 1x1:1:11.1:11: : : iv; (AIX. 1 zi.i) ltllrnincl: -. _n_ I
\ .
I / 1'iiiirii-r ,
-t ll'irili ( ami I
; Iio-l
I a o''I.' | .t-. Tlii"iiiinu. : |'ri-ilriiliil, :, iinifil.ai'.Ml I 1111111 .11'1 I I i IY II"H-I.I III ; I' i \ i. I il.I .- '. : ,M' <
It F I II I NI.I.'Al.-: I | i-tili.I .\ .' I 1..1'11.Itllollltllll'H'l', .
,1I..r I
t clianxi'i: lii\t: > jiiim-'l in inn I' ; Mill Iti-l. 111111'" i llrlllll,., il' .Sa-l 1'.1. .1. \I. I. \M. 1.1.1. MilV I ,v. .Miitlt-ftt., u. .t.l t ,pS

\ i "'"I'Ioill."r| : t 1I.i'I"'III'lIIlIiI"'r\'I." ..5.5ii.|.".. lint 1'1"11"| | : ill 'tin- "riiiita1illi liii 1 11.llIhl i'Iii I.... It bits .........1' ...1 \ i.iii,\ -Hi I HI I -..I' s p ..1 i n.ii.i' ,.uip.'h.\ !, r..-' 1 ,I 511'[ a, "I'' .'" III .'li I Hinl.. S I i-/I I..I"", i I I.",j...i pii-p-. SI."i."'.; .h r.".\. I I s., I IC,1 hl
t in/ 1'1.; HI., ,.1.1 1. M.iil iri-- i-arili'il. l rvnu I I', n* "I.| pi .1 ix:. inrG. i"
NHU I'IIIK I 11111.1'1 t I 'I! l M l'T,
i :llli.! almr, *. I I"1:1: :'- I IK U. LEIK UF i | 'i S 'hu." i. Ii'.p:' i i I'I i
i. \ i-pl tinli, iI.;: tv ay .1\,1, I 1110 l I.a. .I.} t, Midiillu; I ;;: Il I 'rank,' I.. ,. i.uu.i, UP' ,
II : |Iill HIM, I iniiiiiiiail.: !I.. .SIt.I> IVur, h 11 1.1-,
It ulriil/ I dial. I HIMU, ,ntivt'l'I I in a ,ITUI'M. ; .. -| .,..., .11"t it" n i .1 I ''ii, I 1'.1, .1t in I > n PU| I I'l In I .11 i I P.: < .-. .'II. : .i(:. i ,,1 >i", II :
I 1".i"l. .10.,1.1,, I I. .r 1'10"1'1.' 1.1
i ( "
"
IStI',". l I'-ll. :,(tll, ..r i lillllOil. -. .1 I I I" i I i', SI it I CHEAP thoCHEAPESTSHIP Forcheimcr h .. ," ...S "h..1 '. 'I.' S 5 I
as
hii-,i.'Iit: 1111',1..1'. nl'i gi.nI I |;iiii iiici.il (I- .It.'I', | 'ii i SIr | I.. -I Pp.; 1''. fill, ,lorrifcii I ii. ''i 111 <>..i.t'l'u i.
: I .in,In. hail, a l.l.i/ii, li-l' unk. i iiv. I ,,,, i I I. I II I. n TIIK UKST I P.\ : : i.1"1..1"t I iit-iij I ; \ 11''ISS
.It lii.-li, :i 1.1... .k "Ilu niI'. .at ili-.l rot nl;i' i "'|tn-r| uii'l lill"I., I $!...- I iMiin.: .11 i i In, 'I, 1 PEt l FMu1yBl11liu1'iji S S iii.i.l, ""t'B! i I t ti > .,. .

'I I lir i l'i: |.loli--| | nllli-li \\ .,. ., .Iut..II..*.*, II"itiii ,l i | 'I I 'I.."' J'Mirnnlliuiil'l' luU$.i|.l l a'fiiiMlilv, 15' i I I. Ii '. ,i..inIVO . --IH, tl.1 II It.-- 'SI hAl 'S S i null:, ,, P '1"& I'. I.. I II "P, .,. .
.
'I I Ii r ri I'.i.i-iuii. I ix I ti i" .t !P. tiii'ir: Ji'i P 1. p
'
I 1111'iNjk urn. .''VU'I. 'I 1 hi i'l in, lini-i ii.I I tinlit .1,1.1| | | In- .jn-l 1 1 I"... ,1 I
,1.' i mid' rttiiu .
i i- t : t i I l\ !iJ i
I in 'I (I''InIlih, & .I paxilliul| Int. I"...II ,'",,", ll I.. ,,1I..w III! 110,1"I' oil III (1'.I-'.Ill'1'.ii _. NKWJTJlilYCi.: DRY GOODS and GROCERIES --Al.i-: I I iiiV., i!.. t -n i.ui'l' .it. v\h lit! 'I" ,t"i', > < .
io z" l>.iii-iii. 'I I out. in I'll,ii.la Iiiiiiiik" |' nil'1 m.iml. MASTERS | \VHST) : F I.01( ) { I I DA.) -I(. p I", Itl't U" ll'--\W| I\.1.' 'I, '
: .lilil; I hIiii ii ill lii-.tl. ;ait'l t \\ ..,,1. ,
; STRONG'S SANATIVE I ,
.S Wh.il I lou II it III lu- 'irt '-t'l'r," PILLS 5j! S. i p..I l IM i 1.1"I.t.} I .il -.iiii" '
an;:i, l.'nlxili:" :- 1,". | il'I'Mi. J IIHI.I' 1111"I III| | IHIIIII.I, aii'l, ni' u.1 III 5 .S ...SI" P IPP., .Itt.r" -.r.-4.| 'llllN 1 | 1JYKN"S!; ; ;, KI.I--II \ I i i I \.11-I M.1,'. i\ -ti\ -\l I K:. ..., '.
l'att throughout lh eount ry mILUlC. I .
I I..I-K, .i! tin* ritM-.iri.ln-, .! >i 11', ,
S
TinC'ltitmu. i i i '. I Ih'l.t.h .laI.! < l >... ; .unlit'I >ili.rtiiii- II.. \1111 .1.. .ill hI.. :wIt: vIj1t .t, Y.kjA "UII! 111.INI. .\ '-l'l. .1 IAI.TY I I.N" MVi.INI I i j. |in, t.ik' JHV "PStI.4PI! ,.a'I, l _*.. ,it .p t" i i
,N. < l. .XIIM'I'i''. Iiiisil, ADd "....or d I II'II| ( IIK: : : lit.mlDtliiili't I I t to nil I'lifli'C > l ., '
-lini'' l.ihl Siiinl.iy' $11 g,Iii. III "| | 'iii| | ii. 1'1'1:1.1 illl'\< :: 1 I KltMllf nl'lIM i, 11 r..i.I..r I..j. I :n< ,
S The Best Liver Medicine! In the Wcrd.i..ISp. ; : or r.iINKS:' : -.;. l'I'II' tin'i' 'I 1 ,. ; ,1-.nt., < .. .v ?HI.!! .\, \

\ Aili'-lf' li.im, l.i'i.'ii, ilrunn unI .1'l t Tiniiiulu j ,, I'tuil.iiiit. ,; l'IeHIl 'nitiiv I., ? .I I.Iionos." lnu, .i.s' i.e. !P PS I Ii '"I, 'I.i:_ ..i. Jciij' ruKKorc-iiAiHir.! : t :( l: |[h. itirfi-C'1-' *. I vM'ttM t ..,II i P' '
..t* ;ful tIst.lc; | rvnlirtt i r' tn It IiiK'iona.: A Pensacola Fla. I lilt* \ i>:lr . h.lllh,') irj It iiir.i-rt". f...ipp I I. t < i 5p.) \
t I>l.ii'i- l I In Ii. pi'.pi'i-' li.imN' I | ri'I.srahlrr ,> | \\ fnri.niii'ilt" I I ;i.ixi'i'IHMi.l' M.ii.--I 'I i..*tl> rutw 1.51 | t*.r l' i
I'
r 1..11"( iniH'.i.. liim-iit III' .111.111'i \\ja "kiu; I .. ; I !. l* | ; hi 1' ,11. urr : ll.'iiri Aiilli'iiit "I'l.'liii'li t tlj : : l mi ArV I rurlor Mir tli>Mdurb i j Cor. Baylon and Ccwornmont SIreI'll \ h .iip'isa.' tl.i rtuiiiti: I I-u..l 1 p p

1 j I ii III'Cllili-'l, Mjll'J' I li-ll'ir. i i.ln I. I'mNniiln1 Iii||' 11.11111.1-, l ; .l' >srl|>li I K.: Itrnu: n 'iii'l AllK'il I I"l. -t. .,' : H I'
I K. ."L""U. ." ..r..... :k.v.cnv. I'K.vsAi; I ..\ iii-'ii; f t'lin, tit |ifii.. it.. .il ,it, SI, .
ii .I| .II..1"11'111.I ni iI"I '1 II" 1'1.111"- I 111. l'"Iiiiill.i.| ( I ;i.'..I' $i., ; |Ij: li.u.l, I 1',1.III "-. '... IIIs.Lk i 1.i i ; ill r..r 1: 111.1..1 "h.i' .' .-' i i.i< .
; t.:::. 4W4.LiU.iIlki' I' p! '..,; 4..7:":::' : ,'".: I ,Ip'. .,P.. .. I ,iiih-rtt-- ) '5.Pt 5.| ,r n.u..
; .
lln-.linl .
};r" ;"ijaiii;: l ;,:i' 'anl'. nr, or li\t- i illiiiinlirr MI-\.I : Wltliillii, ; I I'lilluiii., i.1| I 11I1""i.] ; ; JOHN WHITES \l..I. I .....C Uu'tiii'-ti'i in tli S5S.11., .!< ,iniiv

,:, t t ami. i illii-r of Ilii-in,. ir iil>cl.in. ,I. j .\.ll.li..III'.I.I.\: ..... ".:". : .1 iiu.."-. II.I Contractor: and Builder,,, I ti,> :ihi rti'."!;,ii'iit in tin* i I'. j ->.
MARRIACEM : 1 \'l.r! -- fiiumiinirutli'iio. to
;' : liiili il!I. uoiiM l I. Miillii-li'iil ,. II.OIIHnl' M.tn l.in.l. ,, 11 IlEVEilYBODY'S| \.I""u p i-iU'ittlu1; i-inn. XJ. i h p, i
lit hi W.i.li- I
: it raiitu' ; ll.itniIon I | : S .. .
\ .1.| .,1. ,in1 1 I! ., V. i S' hU :" ttui 1 ,
S ... "J < i. 1'1' '111 I It DOCTOR. .pu ; >i p i-i
lO' .h. "" pIp.I, .. .... .... .. It i
ikiso ;
liiu"t.il., An 1.1) ini.ti'iiii. ,''lit' in HiIn.lllir c: nl''mill. ',' I ..'viill' ; I I.h "" h li. I H.ii- J.. .w. <1.4.tltU" .
  ... AU" ..i ...._ ... \I.. MA-AiMi.: \. i I.OIMI\: I < .IIhlIp 1 ; I "I. IMIII.I--UIM' i .1.I. i n mti'l U'rl .ti.L' ittiii-n.:
  .
  "..11.. ..' ,. ._, _. ... ., \ ,, l ,
  Lvtih
  .1 fi .n [j' p i-M.m' < i.i 'I i S.P.
  I. ill I b.' 1'11..r ""'|"| "--| |,. .'. rN of Tiniiifi- : I.... |I'h l H.: I U I ti Irt. "II i lift ,. .. .If"I. ,. .
  ': I .
  WHIfTIFtt pool?,1.RT.AJf. Tobacco lollr; : \ '.1 's\. I.I .1.! r rt f p I. !, pip< : > p i
  t I. 1 1- '."lilrlllj.lali',1.. .. : I ,! I ( '...".... linn. ', .mill,I /.I-MIIIII| | IS. V ,in,,, .I| 'IU*>*t."Mtl.t*> l l, S MMii.ot.ilt. Ilf II 'nI.TutUfc.. IVt...ttintr. .' .. I I..I .'. .., 'I .. ,. .
  .,. >.n.nomi. .. "l IrAl. _-* fr. 'S J' 0. SPStUPS P .1. PS -titait! ,11,1 I it: ii'j''< .PSP'S
  i Xurlli 4 'rirol.ii.1.: __
  i .- it lillMhl .. n .
  -'II.| |it IIJIOII II. llHNIIlTin I .I.I-'S .111.1 ,- | i" ill' | I I' rt'lll I- o".I..III."I."i"" i i \ .! .
  t :S" 'man,: i I. >liaipcnitix (',. i Tin- Mi-xli-un" In-nlt" tI h..l ..I.1I. n.n-, F1 FREt: I llail-i- r, ,,!.( .i -li--i| "Si liili ,11.1"11"1 = IJ . i I J ill::Il.i.: IU H > ,tl .II"l'"I I- -.,'!I 'I H": I t\ 1,,''i ]p.tI'r 4 ,- .Hi" i-l II""I,i.I, t.i .
  n : 1.1. .liali.: ..l.i-l, jiiiii'liii.. 1 ,! 1.1. tmiialuitk 'I. I I'i j. .u-"t, in mill .,'.is mi. : ,I., I i ,iri'-, ft i'rt' > :.- i -li.ru t- -j 1 \ .. s. ii i S. M j in ..1." \\\.l\:t i If it-oti i 0| I' t. ,
  lii. Illation, In 1 II"1 if I iuiht-.I Mat.-, "-.-.iniilllli'k. s i .-in,, I .1",11.. ,: .:; I AI'lMii.lIii'.E I :" i I 11r.I: ,PlI.n imi.. a-li .'I 1 1ill.. -,,!S'.. v. |"it-- sP'' i *. l It "I"p'."5555 ii'" i'' I I.fi I5I
  I ami 1
  1. "pilling mi liit { 1'0
  liar i.I ; 1',1. 1 "
  l : ]I..ill i .\ Ino-lliliiU' tuliw.i n : ELAaLE,5ELU E U$ I .1'IINl, I .' ",.$. 11"1". : I U I IIS ,' M q T... tt-il p I il.ll', rIn t in all .-Hi r It il... n ;'.L> -. I P It. ''I ll"t l" ,u .Pp. I.
  I I>naralory| |I.> M-"'lpiii|{ I InTrojilra. unit"I .- 1:1. .1--: .M.-ilk-.m- .'.;> lip tintilisif- p pS n:r.SS.P. ". V 'I I i. i'i.-' .itt-i, '. i PS
  f !I '..ii.i'liiman.I I I':" IIi.,., l>'lii>} ., Inui ,. ,, .,.,,;iu.l. uii'l lln- .".-.. .".... ii .i- il I.-11.11,i. 'I I I'il II .. 't 1 .11 .t "ii u >ii !1 HAVANA CIGARS, I.' st.-1114'ii,., .' tillt a.iiui.-tl u IMI.IM 5 1 ; I.' I illi.i. .' H"' PS SP.fl' ttt. t..r i' ; .. .. ... '' .-'ii-, -il( ail.i'! KMriijiluil.; : .-' nl., tl ii, :nilit r i"l i .iitil, < < a. | ill1- 'P. '
  l >i -l.iiki: ; I Cil l.1 I Ui'jioiii'r.'I : IHlIt$ "hit- toll*. A- :> i ..Ioill: liiiu- -r. 1. ?.ir,4 1'1"! ti 11,1 l "''I l < : \ iu i
  ,,, . .. .. .. 11. ".i.f'li" I'iM'it'ti'.u' \itli ; r : .. : : ,
  I. 'j .4g 11..1. .. c i lPalafox : I. f''i .I| i hunt.! |j. .1-1 'IatnniatiI'I\ u P. i r .i- .11 i -I I ,1.7.\tP: l -M u.' I ; .i
  ; 1 iial'tiHif; .ailt4lit4;:lliuTiuir I 'mill I. I u a- 'li\i-il I 1'...' I lie rutili-ulioii,. v( II,. S S S 'S S *.ifle.l1rsw, S Street Opposite City Hall, : -I ,iiin'ait- .r.I'.1'->tt ni, i lai.i !:ai -i.w-; -i| -i U HA'-., ii.. .. .* ".* I'', i!li .
  ; L "WnftO 4 CO. L.'Od. Mo.t4 ,, .. 'It's't'.s, '-a:" ts.-.iii''J! I'i"-" I I..t( I i .. m ,.1.I f. ..1 p ..p-| 1 1.,1.1, I I
  )1.:1'1\' inian'i ;
  M-al I'
  S : l it- ; : I tLI| our s upInrt | Iri-nlt. wliirli 'linn- \\ ill iximil l I.. l..i W i -1 i s.un I r. ,1\01\ ui"-i. I'.a.. t. .,. 1. p.p I I... Pal \\t 'lift ...II.'h', ,'. .p .hi ; ,
  't I.
  '" ::i 'S. .1 tl l *' in 'I.| (I.* ;" I pI
  'I. I .nri-jlibnr: t, 'S3U .e !..!'.-liu IIi i in"pit t lliiiMmln, mil iiircl :":-.1111". u l"tnl. .n ... T' 'iG 'i\ \{" I. :l.. : r"" uin" Hill liwl U I tt-dalM, ; 1 all.'i: I P Pt! .'. I i .I -ruJl.iUti1- -i"55 *"rt
  S I .k.MfotlTI j a.t: ': :. l -i, i i .II i I" I 114.- ,I. rI" .-iuI!" i it'lma, Ijet.I |IU |i- I- .i -i "l' tiP .5 .t'I.1! .s PijrStIPpP; S
  -ralp-l'x iluiin".li"ii| i an Irii'illt Itu i ii'ti.-ii,,> .1 I IS. I. ''' '": ; L'J' t v r ii: ,i'i, Ri: rn itsi 1'1.1'.( 1.\-, ,ISP,,1''U' .'S p'i 1. ,'h5s, j Iis.pj, pp.S ,.
  :
  : J"IIII| I l.! Hll'l I litll. \1'\ { .iHlnui"! ;:li a in,M lull |I.. ,......,".lff| ni.nli- ..."' ...._1..tr.Mtyski.a.ns.5.... _.' .. .. '..1.p. .. ,Uli 'I- i .1 it"i ." i : .1111PATENTS, J. MARTINI. I I'i.faaiHv an -UM Ef ynit' ** HK- |I.r.| -. / :n.5 l I' : iii-u I h1-'Il .
  ... .M'.... P5 _.. _, ...i, 'n- ,.. kti j r> >iarl't n.ii-ii.i' n : I'. 1.*. -I, K. ,I" : }N -',,;, 511, 4
  'b. Ia
  I K<..*, uf Kii'ixvilli-, 'linn.. in'itiu j I Ilu I! l 1')y :>.t'ulIl.I'JI',;:",. ui: -till |t"-ii.IhI.L SaM I _" .,....... iSpil nslcw-I lsa b".w'.. I'ap 55. ". I. II \. ..ni-tf' n't i It.>. 1 I" L. n ult'i, :;5 V-r( ". S..1"1. .Ii..I'. .

  lily I lliii,L ,...I.. Tlii-t ott n n I liryitrart : ", Wlll'll II,.. U.lj'llll.' 'Hill.Ill' tl .., I.i.I., :.:;"..npI.e.. S-re" .J''SM'::Oj,,: ; .. S ..o, ', 5 fl ; JOB OFFICEn in 'i" "'ii '" ,. It.'I.| : 'i-'l, S !.. p.. 'ii' ( .r I',,. .i.. 'u. \
  ......_'..'d.......... t.s blbshs, .,., Ps w' I ." s.' -ili.-r.Mir tti-iiii"ii I llainiani.; II. ;. .0, I I., .hi tj .ii-U, llii'l Pbii I li .. i.'fU' "Vili 'ill.1 1 II.. .s'fJ-l'I4tll 1"'lh.' ..
  of. ,II i (lain"ti I Ih.i. Siitvam-u .
  in- : litf r A \ r> Urjjf; lui-int i- il 11" ni ,m 5. asSibs "M" .ft? S I so.Iists li -, Si I "r. is; jp.:5.I'/i'. .
  ...,.!. nMMMly I k... fl.ii< .' Mtt-. "Hit. ir. IC' '''.
  III Illi- I'OUIll) till I Uill ll.lMII loukillj I( .lrl jib ialur (I.M.lt- 4iuuioii'Tlii'.t"' | ''' .. S SI 'btll '("tit' HilfttUu.t (55 a' 1 .'55 11. ; t'ONFKCTIONIW 1 \l : l "k4'S l *.' It it i i .m' ,i a tip't *' >:iKur ,
  ::: .. > . 5 .i I ;... ....:i,. S ." ,; \ \1 lh 1'11"1| : : \1.1 'tiMi.- .'IItL fyO '_.1.', 4k.s.. ILJT \ '*" J 1 \ --1 1M.ny
  al'lt-r ilaii-l tkina. u Imnt al tliv itui 1 fn.ut! t,,.h| ::1..1' .1.! ... i.il, luikt, u* t > 'lota'......d'......_ I wt 1 1 i 1,1' 1* t ',. .., .I A 4.u.P., liii hiIE5IrICAWKIr4i Ps.nflu.I.si ".n I.-a' i'"'si'hIattii.\ uml f.. /. I', P.ap '!... 1'1..
  44s.iI |u-tM| BWMt 1 t', iMMItOMfKiir.. _, ..tJi sp..iItfl..fl tq .1..1 '
  tiini'I'lift I tin1 1 1'lrMifftfi' ,, .. i4.n't S evi.i. L I'al.iiuv St, ,, i ii.i"u) lut ;.. r V-M-I .\ ';, 'I.' -. ..
  rvp-.rl 4 li4i4iI.'s iiI I ii-CiMi lion, Iml Hi !i 1P. r5..h .1 J .. I.JsPiski 1.-I ISS I skiP I4I. \.joi.il 11 XNiilk.: s-l I \sliuI.I. S I
  'j' .......?. r '. .. .- : Prn..s.n, P' 'SPP'.t" ll, ,h&.Pt ; 1' 0 'I V' 1 .. 1 d!.. uf tltt- ",." .11 i ".r 11-
  .. ill ll'l'..ll till'-l' II... ..1,1 .11 1 !Ii., .,.. 'i .: f -5-
  i. | ;; ;: j.| aivtliat hII'"g' ;: oilii'rt il. 1..1) I""II. "i: .' ; > S." .. lli Ift.It.I'i .,
  ,. ,. = l n H 1I. ix. MI-I "o '
  \ .
  :i jreul. nuiiilifr ol'iictf. wlit-r! an l'iMniui h..f 11... Inuilil'iil i |1"il.it < II i .5:4'i.: . S 5' S I a...: : .t1"" I.ip.. :... t \ 'il "-.," UtX) < 'H'!! ,1 Wi trftlH; 4 Htl.ll Maritimu Surveys..Vr.i
  t>t.ttlt. Iruu. .. i .1. i i 5U'5,,. .5 tPPSits.4' ".... .. "' I.,. 1 1M '. tl"; .III', hI*.' Illlll "Hi ll< fY"-j; .
  '
  i.iniKi; I III\IK.:
  ; :
  S i ("minx; I.. l rimiila. Ilii'i III.I .. sladM: ''I| : t- 'It'i-, '.. it-lit, M Lal'li' 'in tin- g.'""il"'.. HARRIS REMEDY CO. Mf CCHf MISTi. f'tf H btt,iTt. ., t>pi*:JMl .amravu* > f'f l P.S..1. ... .. .. .. 1 .&'. I FruitsFancy <..,i S'tS, / rfcr. I II
  i S pi mtrn i i j .aHallte.
  tlul, Ilir. |I."j.-. h..1) sltip. 4 '?11".1uul.Ul. I I' autlt lii, I I. 'Ilii' ...'\1',r I.,MMttin, :: i I. I'a.I ariU B'tt .(.. tT. LOUf, MO.tU I. ... .-... In..* A If.1 I ,a i Kn r.:/ .' (* Tit', '. ", .1 I! i t '. r .r
  II ... J I lPPo.4.s. ,.w b .. I ; Articles and i I"T. 5 I: I uin.'V: : v-i 1'i i 11.1.: i \
  liavv I Ii.* :iitvaii>.rilrr a* il- \\ vulrri:,ii, 1 I tinr> -t.illimI'irni t of II...- IIIIH.mi', i ," !i. C9: ::: tat== U. t UVIGUROUS SCI =tU \. ( > I r.\iKMr.\T.-I : ; i 1 Tk l4ik. uill I. u I hi.ii'i i.pt.1 ."' ,.. t.I "I, pp l I'1., l in, Pp'S-. i .-

  tt-niiiiiui'-.Kiiiiii.il.' ; I 'K ijr Kvt .. i II nlutn-' ol'UliiitI'lil; ; int.. ,iliiu. |11S..S.. : ) ; : WtTHre.MtNK : : 1 1PIfOP' All Other (d'oodsto ii.; \ Nix1:1 -, I./.r'| 'ilii.' .! Ilir.. .iS; ,i. 111, ,Ui"xiMii; h", >iit.T : .
  ( ) I S M-.i ... 1 I. -in.i' i-..., U PP. .
  -Tlie (.link. } ftlil'T ..1.f I Ilii, I Oriuta.lllill .1''un.l""I.....' .-li'-vl- a V" l.ikt'ii. i ami u-r.l ..- I lHhInII i : ;.. 1 "in! hi.-. ITl'I.IMIiM.' ,'. .. .. .!-? u,, i -i ,n."ti ..t
  J I I.i"-I I' I lin. .'i I IP' U ,. I II. Unou I. .. I :2J> *.sus-ir-t. S'V"fl' .'
  : IK
  4 ( : I U.'pDl'lcr. M 4lI.th' ': I i-f; | ,I...! i" \ "-"".',- i"I'I'; : ol ,ii.. .. ;-Ii-l m I.N I I MHARRIS' I Found, in I" : .I../ ,:... :. ..J.. .../, I<-.(..'. f. S. C"SI. Surveyor.
  fw.f
  I all!! hit mili'iial.' .ii>.1 t, lix:Inn--. "book,* l""l Iy, :iviuj i 'in luiitjliui, .I...t .1..i.. .I i it :: :. ;'": : : I \! :-. I'.\1;I... I.nr. 1'. I .', li-KUii-.i- tiitMlnt.MBS. !I' I I 1 'i 11 .

  I e'I.. lit III. .... Ifs s : sjjjj: Knowles Bros. .\ .
  uinl atiiNiuli' u-M-t'i'l I tin- |I"if. ) nn ih12'li | t I. .:.:."l... "". .: : -- \ I I-III'h' i ; .\1:1': --

  I :! I In.l.. liSi il I i.unituul. on I tin: I Kdtiilh t I Li 1'1" |1'll'a''II' tW I in. uilil.,. r ( '.unit, ,I. "\n. "\ \" n. ...... .... .. '

  f a 'Fir I ... iitUm," rn.ee.,4r1Lk ,. r.iiiiiw'iiin4 i III \l" ''iiiifjl! I l'fl' >. I, i. """,." -Y'-; .'.'.:"'.:;,=; rm TU t )rTIT. I\II'IIYI. \J1"1: \ li .\1 -, E. STROllER, 3 Philip Brown I ,

  k ....11. I Illii'f 1 \I ill! I it II .;.Uol.u.lj.I ni-ri'' I'll' :a'it.ui, ...1. I IIn' ....s11141 I..,,,.I ..l l .to :a1 ;t.t : .. ... .;. = KEAL 1 ESTATE s.n:< M.IMIK: ,

  cl"'rn'. lu .llrt'l'l I a"I"| III .ii.-. ..,.il. llii i i. .. |I' .1| i, >. i i. .;..h..Ilai".1. in Hi. tVK r, ':; KKI.HI-IIXIJ NTV Sitfli .i> Ki J.INIK.VKKM'IA: ;: "I HUi-l. .45

  1 We tHji (II..- I'l'lli'itiiiy I : l'i' fin lUiI'll iv liticliK'l I'm' -.i i\ .h.-.-' ..u.III<.. u alls ,i.i i. SPERHATORRHESIMPOUNCY..AND :p-_ .. :,":'a.. ..':&a. ":'.! XV.II .CrtMin. l.t'nnri, :1.1"1.il. I K'ic.t: i JTI': .. "1'.. .1.,'. t.p .pj... I I I' "i.. 4. .-.>. \II t "-

  J l:'1111.i .is : ":'!11'. < >"i-i- Iii 11 Ii., I'iiiriniuimi i: tt'ii: > .,1I.I'. ft. .\ li..ihis.:.: (....Iu... oi, : .,;' ..... .t.bs4, IH M'rt itl 'U"tl"h'r. thri.ugliuut SI..,. S P ,' ,IS SsPS. I I 5.5.. '

  . Wi'tliit'MUy. I li-ll.i 1'111'1'' 'I4U.4''' 'a ncvunllii I .'". uiuiiM'itutult' will !I... 411 uitii-k. ", ontin .rs.d-|D>..., ,S. Ps..p.5'i.. .....'....tS5............ I 1.\sruA.\ci: I-: A ( JI.NTS.t : the SumiiKT SI'UM.II'' in, -:A i I IN I A WORKMANLIKE MANNER'i i. >55", .5-.ii -Ii. IT.' '..Mukn. .P PI l Ii. |I' u J. Kinds( of Furniture.Ill
  .
  j .I h I ,lur- I lii I Ci-jioi'li-r.: 'I 1 lie .'ui I...r. ui'll, i.... I'ula'-fiu lluivtninp. l I.t anuuOU ,_.b7II..IQU.Qu. : ": 'I;. ..;.. ..:.: I K'f Crvatn. .. ..'., \litI liaIHVII .

  t; til milll.atil.l.ini. rooll-il) "fl r. I I. ..1.|| lli/4.t; j.*. l-t'l: $ -tl'l'll' !:. "I'ltlllMI.II, p .. I.f._L -:- w;:;.:,; :..::.:: .t. I. ,. liiu-tl Iii t- |Hvi.illlur! tlu* I I I I. -I I I'iI.\ ." -.-
  .... < .... ,. I t'P
  M ill make:%. 4 tjiii.'k. I niji' ..tinti" ) t tlm I....I his IH-I'U iii .It' !I.. .t..r.u.I. it it I ill i Ii ili--I i i I".' "'_'="' LAD rES' DRCSSESSSJ

  \ Lit i wt-aiit' ami frtlil I \I ill ,cjiI,. 'I'll: ,,L. ....I.lIu".III.| l ....|... II.I... ill I U- ...... .... RATES
  t JIi-jmliT: ia': lakiuit; |I.:t' I. staltr hiS L' U illl, lil.'tt ulk. .1111 ItM'kl'l. .. 'EI..u.u P.CKACI.- ,.. .....4.. -b.-s.. i ll I i-l, I I'al.l., x. "" 'U- \'I"H I.UI1IIV[ | (if tit .IIniiif 'FAIR 111l'll' -

  guilt, ufaut. .ujlluat mrauru -. I.,.H I .h.wr-\lI."illulIu", li"iii, ln' bENO ADDRESS .: p. 5 *4 .- ( ,
  ) -iii I Ifill.P : i 1.111'Mi, ,',, |aitl $I.i ,1'1'| ..rl at .{5 ivm."poi hutl. .$ ..1. 'I .t | 'L. iii. i,

  .I lUlu;: it mutt 311,1 1 1null' Ul.iit." i. r thai" i'lf., \\ ill .1//l". lj' 1'1''' i.I..1 I \I i lit, .. !liiv HARRIS. REMEDY. CO.. *'?, C'-io' I.ifli, l-l ,I" ,llmil S 'jr,- h t.' *I\II"II$ V I" 111' ,;.HP. I.in ,I. I, ..li., |, 'iur> '. .,
  .
  .....- 1'*_ ...It.. ......... .... We Solicit Public Patronage. .o '
  ( ,'r "Iiio*'''. II "I... .. c.r LiwsFuiTv. ..., 'i;a..wmi'i '5. "..I....'1, I f.141 .' I 1. N 'Ju. i I ii'v -ii lilt ,ul )I t\ I.. r t.. SPj'S hbP

  Ii:. L .

  .
  -
  -
  J;. :

  el 1I&.JlMl"lfijV- D prnI

  .
  MIo..... u wll