<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048664/00094
 Material Information
Title: Pensacola commercial
Uniform Title: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. 1883)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: January 19, 1884
Publication Date: 1883-
Frequency: weekly[]
semiweekly[ former mar. 1883-]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1889?
Dates or Sequential Designation: Vol. 2, no. 6, (Mar. 6, 1883)-
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055160
oclc - 02713410
notis - AKP3148
lccn - sn 83016269
System ID: UF00048664:00094
 Related Items
Related Items: Pensacola daily commercial
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla.)
Preceded by: Pensacola semi=weekly commercial

Full Text
_--- "- -- -" "- -
.... __AA --00.. .. > -----' "- -'

,.1 _:- ... '" .. h, )

',\tn IHOll; o onunwwl, ; t.aola .onuudit.

: .:V / ; ... r 1:"' !

ri: >YM *CIAl.I JOn OFFICE. 'l' ""I'Ir PUBUSHED' SEMI'WEEKLV" : ,
\ THE
'
VJ 1J'P,2'.t I dI"t.! I l"l"i, I 1'.1 WKDNf.lOAVS AND SATURDAY .
i i ?,, ni:|"|'' I uii : 4.. I t { *

I ,l i 11 |i' I i., i uif: ,.nilt,' -1 1I i il ) ) ,' /J ij. \ .. I ,__ 'I : j .,II \. \ \ :11yr it" tii.. i I'', "n ,it; r. ',i.iiin, i iI


v .::1", ., I.. 1'111 li: 111' \I"-. 1.11.1.111'\1"- I I.IMI-
"
1'i'Mli >It-! '- ,
''
If".'.' ,,,1,.., Ii ,
..
". '.1'11'1"' hl"- P\: : ," \'dL\( FI.OJID.TttlnY: ) .J.\ l'\HY I I. 1 1. :\'O.Wo1"1:11.1 \ IN "
.: ,. .,', '" '" ''d. ,'. :' III' 0.? t:1VApnry, AUV".Cp._ .
.. -- -
--------- -
_. .
.- ----- ... -- --- -- --- -- ----- -
-
:i 'imll!| I hi* (mlii'i nf iti-tnnrixuiif; liPt iiu-p / I ,
'
:
I'llTA) ( !E. t"\"I'11 ,1111,1.,1
\ : -. .\11\> 1 rJn..J\II-\l.: : : r-. 1
.1\.1\1 ) ."' I
." I'liinlnntiiti .
( Porter M\iM '; I M II Xf.4i.i4 In.in "ri 1,1.1"1, "I 111"* i'in'4 nut uliniii, ,lln [i"infi4ioti.il -
\ s SOH I I ,In ifi ,fin1 |I"-iHi-.ni \luuili ( ," I.InA .
-i, iiiI'M, n' it.i .< : W. .Ii > : 1 alll '|11.IHfi.lllo": nf Hi, ,it t nirlnppr. -
1'\ | f.
"II | ,
\, > II' I1'1 \. 1'lnpfl linn1 :'in.111 I | i f< ; iti.l iiitin| li,
I'.. -M I i. I' U1'illll.! I .'lll.l'''!..li-t ,' I lit- Infl.r > n in
i i r'f UN mi ; n.iri-r.: j i-Vpiilu'tifl "" \ itililn-ii Jil-li. g" .
,' Ii." ll."I I.. \\ Il 'I' I. 'I 1,11, I I"V 31 v WI'I'
II Zall K & Nt.II ,''c 4 i '1 nni -11'd"l i llni-' ii In ,linif .1.111' 'Ilf inti'l'iiit, "I the. fiiiinli-i. .iml,, 'tuniin

,; .. 'II I ,''I) 11",1,' <>">. )I'. I Hill': '.L lllll,, .I Ii II i M \ ',. : ,' .h i '. :1.Jl1 \ U.' ,titiil, lln, ril"HiitjT! : ill tin- I'",,. |1",11,1"1', I :1.1 "'' in"''',' ii'i.l I,," mill nr, n 'iij'.ir: mill nr" .1 i i .rtiliiifl
tii'inflii! :'I l In ifiitlfiiiipnlaiil '
-\11) "I I'n-ii" '
i .1, -till-" .til". I,. I I :ait I.'nl 'I 1'.1.' ;{ -. 7- I '.I.i",1, lr!, iil.l.' nl' .''nil. II. UK"I '\" -fitifi', ; ( ," .\ iminIn i 11.1 I !Inirnii iiiiiii-iii IMS i "MI,
P! I Hit! l'I '.1i .limnI liitn, 'Ilifv 1 tin\ itt ,
.i' ,''I'1 W,". "P. ,IViriit, 4. | ,illiln--". ,. ( ; II t ; J'i "M'-IIII.-I-| | il ;t-l! tlllllll'fi'l' Inonl illlrIT.ilitl >, un tiiitim .ifili-il' liff.in-o: lln. tn lilt", I.
i .
,, Ili-tir. .\. l.'l.n.-l: Lilltli, ..,.... {'I11{ :.t\II'1111 {' $ fr irt ( \ : nf :ll |III.t"II'!: '.', cilln'r r.i-lili. ) ,ifin nif" ; Ilii-y K-aif Ilial,' II Ilif |I"ii 0 I Il
ALAi ,
. L 1. i-i"ll III",i O< '!<"I. ll! ,1.1 J:. "Illif, "I :lll ,ill ,.. 'MOBILE I l 1 lj ;" \1"! 'In 'luiw Sell llnr ilutli".' '..1101||| ",' f-i.i-. ,, |111:1\,1: ; a.'lle'! | |i, "1'11111 l i-U! i.f. the, man \I Im, ctnplni. It"I'>
>A\\\ \ R ,
o. "ll.., \la''. I1H\I"'IIXli. ) : ; :tinttlili'i'l. : !'i.lty In (I" I'\H| "i ifiifi', ilnfIml ,fint.f Ihi'll' Is ) I.nl in lit nln" > l
", himmil! ,, Inl Hn.'h.l t. dd.li 11..1 ,' ..inmuni fifsii II Illtllll <
< lii:. I l.MI.CIM! : ..( ITS \ \\ -. ; .. #t .. i.1 I it Ti. 1 I Inlfiv-t-an-' ; Iml. lifii -
Mi'.
IVc"ili i "II'"h'I..I infiitni'S
Mi." IttM-x.
; ,
I'_ f'.iii... 1t"l1dl..1I,, K.: K.l-iwlir. .I'l1in ,'- i ii.-! : >n.cii'fi.i.r.M.i. nn: ATir.MiuN II 1.1\.1. n Iiii, h..111 '/" t i |1'11'11'', iiiitiniiiit | \

J' :". ,' I r.ins: \\\111:1111:11111 i ; ; ; 1-.i'u I.' I j I I..hr'. : ; nl I '''III'I,1111, :II l : '., ,ili'ill" Hi.In niftl ''.1'1'' alnlilf' In 1"1'11'1.' !f.I" f.: In ,1'1 fur tin- J'l.Iff ..I n |nl." .I
.\. \l'iltlnii-"ii! .us \ I'IIIII1'1:11,1 : : \ '- 'Plm I l .i.fIBT-r' ," iJ '( ilfi'ini'il, ', iiivtlf ., lf iinili'i.il. ,
1"\1.1.\. \ :: or nn : '"I'I.\.tl\I'I'T.I'|| |: I Ni 1 I 1 ', i' \.,- I Ilii- ,'1'/1''; / ll-iini M llill||, < | ill |1"1'1'111 till :U Itf t-.ititinl 'j-ft! ftitpl": -
:
k. : .I .
,
: ''' 't' / f ;.i \ I Ilf r. Ilif nif nl' nt I tinIiimi., nf
It\.r
'III''lci.1 1\ 'lln iiiltifi 1' nl .1

Mr. I'IMI, >nli111 liN I :
.1, risr.MK "I'ufiir.H' ,IHIM.I. l ; : ,> i\ 1'1\\1'111.\:: < AMvinsin. i J. OI-H I'.iiii-1:" \:1'11.1\1' : 4' 1 "' / 'f"J .{ l. | \iMti" very anin .ulit, i ,'11.1, ," 1..1" ., I .,''i'I' I|" ,, ,
: nnlf--hf li.iHi ,
; ; : HP
> .id.I in I.i\ni nt tinili'" I'III".11 "
,
: fltiif I ,
t '1,4HIH lilt = 'i- 11'1:11"11) I'iliililun otii' nf llio ii t.ifsif "I'll
'I. M. Utiitlill. > :if '
: :
i\in-.,H".11,'-ii, .lii.li.i-" .1'14.i li. \V, <1, .ll. I Inl.ilili rii'itti.tuLM.'iii: : i I: AM I .' : .. _' 1 Illi'lllI'l'IIIIOtlt' ,'I Illli llll-ill.%.. nl' IIIi ,mil ur i .iiiiini |,innnun''f I I J.w ttliifl\, ,I' li. itiixprniiirtillimviti' !! liiil" ''IPi

,i-.... U U. \nlk.iiliiliiili.: tlntkoni.In.'l ,. I'. II:'. .1. f. n
,'1 \ Al.'tl.H: / :MOfK HI' lUAMUMiufini : "-. I II .I' usual m nf I Iiu Im. Ilif .
"nif
:1.llil | IIJIHlittiiin pii-lliim.! \\ is lli.il III- '
i
.' '" l-ii'-, ,! I'uliiiil,,' i In-Hit .V. I IM: Mas'I I I \ \ 1.1' \ ', \ \. \''II': < II' in all tit U lir, -'li.t M itli |"I" |HIiu ni"nliil hy -
lulu'
.....' ,. .,.. ,. \ ,I, I, II.h., ,. | al.1 |II.I/: ; "- .14 i ..ittiIlif "tli,' of Ilif I 'iiih', SI
:.. l- i i ..1.It.Hi W. II. Mhl 11.t : : i IM: :> I' /I AI.I n :M.OI.Ivn 1.I / 1 I | i, i uniiiiiUrr' on rnlnliKTi" r. r"' .1'1.' fnr. Iliifiiisf., \' ..ilitnipi I' ii!"4
: i .
|I'
DATES HOTTER, | "hkl I 1.1" 1"11'11"1' '| | ,, lir n "1'1.1"1 i-, ,In 1'11.1'11'1| iimillifl,. ""1"1| I ,litnlt'i h.lif" I iiilPiv.t in I, ."I'J" : I .
.
t I ill XII IIU'U IRS.n I \ : -ii.\' I.IMVAM: : III::- IH-AMI-.U.: I The First National Bank i ,.,, I 11,1, I. foi'iinillri' ,I'IJTIi ; I tin '| ,1'.11'" of t"ld.I'i"I"1' Iliir I ''|','a'H''| '> lllP, pl'llplf nf 11' '', Illfll, I \ .
. ml \\' 'II. ll.il., 'hlii4t' >ii.l II. ,1 111 .I '
I. ik i in.nil" l mitt K. I C.: il..' In Km.: ... i ;ialli lirf iii-r" il li.i.l iiu! I'l'i'iHti'il\ ,i"iVi ,,1" "II'' :iiinl, Ilipir, I'I'I'I.-I"Y' in ( !i" olvfil in tin'nliji'ft
Kl -
K-ll IS
It'll' l-l II
,, X.i" 'liifk. ll.nil.'. \ i II-AX .AM :-\\1. \\rr\i. \ I I 1 I lllll I. II ll.ll lllO :
.1,1 :I. "I 1'iiili.iti lMIHI-ll | !,, | f'"1''III 1 I : inn, HIP I ''itlips
.. !| | I' :0011'1' 11'1"
'I 1' i < '..11 t >.rIUIII" I r.iliiit-' I'I .,1..11. 11.1"1,1 .I | U""I'III'
I -I 1. '." i II' "r.It.I:. .- -. it tl.; : : !. \rirT\o; ; A\il.iir.\N: ; la\'I'lil( ,! all tin' '111.rll, Ilif t'nilf I M 1,11" 111'11.1: ," 11""II" In Inr thf pul'lif, PiMiiItt" :iml, iiiil -

,. ,. .1. s. I. ',""ml.' .. : PENSACOLAFLORIDA.Poreign nf niiii' ...n its, in,1.1 I'imiifiit | .
1" ", i I FLOUR GRAIl :1:10'. iinin| (In' .iiKii-il, < ( ("111.,1| :I" jiiil" 'fs 4i 'UPS ih ,il' nn manlull, I ho p"i-initlii' |
M. II. li.iil.ini. "I
II"I', nilM'i liitlllHsltlNI'll-t.: TI.CH\ 'K-I AMir.iMiN/rs; I\ : I: ; \' II :\ \ .\. |.ilit IM', Mini In' mail.iilllr. :l-"i'rliillin '', :IIMI In ffMt''l! In IM. snliji'i'l" nf |.iliit.t/ii. In iilli-ml' In HIP, iii-iliii.tri, ilnlit, ,- ni ui'

E.l i: ,,, \n. n iiiti-n: r, !uii'ii'.it-ii-tnn.: I 1 infriiivn:: : '. _MMACII_: : SHVI .i.t i.- & Domestic Exchange Bought & Sold,, ii'n,ml Iii II.!. ,-ntiii'i'l I ulktiht, IT,| i 1,1.| | |',i--ililf. \" I '.iilfni,, ilint tin,'', nuliitfr nil ,Iniir'l A .If.-iinli'i, ,,it I 111

j. II. I I.111. .\ I' Ir.iUt. ,',,"i.lil/ In.Iiiii" Ho iii.n') | '|''-.0111 inn' I'liinii" up In ,i ilill.ifiitn i ttt'4 1"'II"' 'lllllf-,4 ||p Jl'|1.1"., I I'Mil Ii II I.I

.1.\ li MI,,1 it l\i.l-I. |II.ill... "l-ri'.itlfiit!., Mllll'.ti.rt. ;. It. ll'i.IJi ,t 'I'll l :::0'. :-1'1 ri M I i I.Y1: l n 1 1.n mi; \MI, I'l il' I tin' "Itli'li "hl livi-ilc. r.illi'll| | | :,u fi""mil' llii., lint .I 11.14 unit illini; ,In,'' I Li pi'ifnl In thii.f ,1"li. \it"1' "

\v. > I'. It. \u::(.i, I.. W liiiiini'' !I ..,iliiiii i in Ih,' ii.ii' IH, | | | "' ', : Ifl nliil, I I, "'11..1", I 1'11 M.iiitf, '.iiii :, In tin-, p-iii'ial I pnlilif.,

l. i .i,,,,. a" I.nil I'nl'li.-1. hi.-I. I'. )1. -.',11'. I '1IILlI: 'i i\iii.: .. :- i i:ui.lMi: / :-11.\ \ : WESTERN PRODUCE, PHO"lPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS 11"11"11'1" I' ill'gI.1 ,In I td. mt'i i"II inn. 11,|I" ,.1| ': ::00.. il' I.. Mr./ '",. ,|.- nitli, ." .1

I'Hti IN Till- I'II\ AMI' VIUMI'V..TIIIJ li..I"i it', I otitiiTlv,,' IViini llniiit ., pi'l ill. ;;. I In \\ iI.11, w"I.I.r ifplt' lit thf iin .linn nf h.lf! .
M -I" I K n:' I"UK' I Kit 1 K.I.N | \ i 1./i : n\ AIM: : IN n ,\ Minp.r.vr.iHi ; ( :-> 'ri.iml ; '.'I',, aial ,_ ,1"11| | liuL r f

I,1 '.ll.n.l., ,, t. I:. I-111,11,1, ,'. I II 'I : : : r <'i, t Ir.1" In Iiiii .', ,iinr, fioniliini, : fnr I lliint. \\1'1"1'\1, t Illill if'iVfl'lilllf' UN' ". 11'I,.. -

I' "I,,, II 1.0-1 I .-" ,1.\1' \\ ,.1,10. .i\: ( .i.\-i :> 1:1':001'1/1'\1: : /! i. \,11, I mill, 'I! \ l 0',1 i i M 1. il i MINISTER WHO FAILS to interest his nt lint' -nliii'i'l." I Iin' ''I.o il' tlii'ii. > i.( tI'1 \ .! .i "" 1"111\.1 ",111 Ilif, riiint 1 itilh illinni, Ihi4 .nl'jfi'l ii.i., |1.1 .i| tinl'f -
;

I" i ,. ,tin..,. 'Id 11111111jl ,... Mn.Inl;- .. liiilt.iitlJh : : T'\ : ..llM.:I.II'i: \l MiC'IH I '1 : iil.'lil: II.: I .\. l! li'n'anl tiuild tip !Ms rliurch i U poncrally accused! ofln-in I .i jiiwi r"ng'"fladl'r' Irl.l-- ,.1.11'1111 tln> "I'lli'HI 1..0.1 nl |illin \ '" i"il1 nf nnr /niftlinipiil" ,Iiu. \ ,' i .

/ ( ., i i '. --. I'. ,.,..: \li.nsmii'' .I.I1. \111'111. \ "' .1. I or nf nut li.inl inoiiKli.OTlut is alw.iya here tlio trouUoromcs I'lijui i ill', .' .nil' '|.| i'.nil.iui', itll'li'l', il- I Ira, Mr. I IM: I ). I I''lif si'ti.il'if, \ill |1',1',1"1, "ft'i'l-fil, il, .1 I Illt"l. \i..-" .M.i.1' -

JMc'', ,. i H.. "in .1. It. \* .illn'i, : .A---, !' ,1 1.I' ANIIinns\ : 1:1: -:i'\uin; :" is I' studying lot ,.1"11 i inn I 11'1"1'I i-ntiilril' i lit il- |ni tin-. I 11,1, mil ."fit III" iiinnl| of nliil ,I1 hll-flU, 'Iill ,m I nn (Ih "ilNfH
It il.li. '. from. n liver disorders for 11.\ tllail' 1111'
I'
|W. l i I u.i it Mil II"" II i ., arc many .1
If. i I.. .. )I. i i. I I.:'i, .1 ---I 11'1111. I 1..1. M. I .. dull sermon and)llpsi.ant. .' When rllonitlc diji'sti\i' 1'1 llnll, 111 III .1111' nil ri" I Illlll l f. liklll ti, I I.li'i. iinlil I ftinml il I II"1 nil' ,1.1 ."fj""I.| | \ ..,,1 'nut'. 1.1, .' l.n" ,ml I
\IAS\I.I:. .\ 1.1. '
Illtn I'll' ''"',' I.1.. .'I.. If,"milt.I I,,',"i., .li.: II. .Mlli-, -. l..ttiilI : '1'101"1'11111:111' : i.ii .I.M.I.1l.: : .\ 1II'1I\I !; i : S IJOHNSON'S I-. iiipir.itus| i i'woiLiiur wron>" ntut \\"llit.\ arc gi\il Io1inie'!'lil p.lin.II.1 liislirain '!1"1.1.! i- ('tiii. ii'i-i" .'Ii.,,,!111',1 '1'1' ,, 'il Ilif I:If. n.l. I ili
,ill". I .ili"l i' tn Hit' Si-n.i ill.."ll 'till* pfllll. fl, f III .ltl'4' lltl.lll.f, it I ill'I, IIP M.Ilf tnfll ,' 11.. ,' ; ,
11111'1:1; : :'< u 11.1. 1:1.1; 'LI i\ I i.: I'IHIMIT: rl.rISlsl.) d.) iu duly, it :almost impossible to nuke or to jire.ich' .1 I' pIIH' \1"1 \ ( "' 1,1' 1 lulll i "I IMtif

ti.lil. li liil-t't Int:) goulI'lol. (iivcynur im'mVttr a Imttlo of lirnun'.s Iron :nl, lilt 1'.1..1' Ift'trtl'l.: ; t' I,:" 1"1! .1"| |i. mil,' .,''' In "N | ,.ilI.| III it, ftfii" ; In ,".rlli", .", 'I.in-. li 'in ,
IlliitinL .I
l i .i.i. >'n l t. 1 li: 'i. li. M. U'I.: | r |u.t>f.: lil.t'tq. !
.,. U i- M. .in"I 7 r.M.. .> u. "ini'l 11 \'i'II\lln\i :: i MxiiiMS. : : r us YUI sco its: (.ti ( Simd.iv's prr.tiliinjj.Tin- Rev. ill,.,l.li- In 1.IIi,', ,.1 |il.-|' | I I11'\ t.il-. ill 'Ilif lif.il nl' .|1".I, I fiilll'l'( ll.f "Hill, I II : I"1'" nf t'i'il'1,1'1 tliflf Iliit, il' ,itlitlft'fnt

[ II ''i ''i. I 1',1, .\ -Iti l. rimri.i 1:1.1'i iI i /Llirinj ,', i,f C'lHloniH, P.I,, w.is 1 p.ir.ily/1-il I. and cnuld not walk cwiptiiili, ", n Itllli' ill'I.III, thi- -iiliri|" '"t hiilii'ii.i, I,''|ll''';'' 1.11 I Inn, ..; llm, pili'lt, ilifiii-" 4| .if m iiifi'.tilf.l Ihf, i ,itni.
\ ;
.. i : :
\ i'riiui. 11'11\ '
; '
.-lill'ilN.,: 11"1..1"|.'. ". I'm I,. |I"-. rrntclH'M, mail linnui'.H lion liittirs in.ulo it nrw man him, The ,'\'. 11.I ., tll'4. I I j I .
"I 'ml nn I'i ft' In Hi il I in'i i'i -in inir i l 4l'f ,1,1 I III 111!' .1 IHP -Iflll if 11 I'r ,III" Ill Mil
_ llm. "i .,t II ,. M. ami 7 I. \|.. IMIHan' 0\ Tivoli Boer : Mr. White nfKotk Hill S. C. "It ami /11 lil"I. \,10 I
.
[ >' ''I I, ". It l'" .lt"ll "II lilt'llili" I, III"I.i, I'.IM.M'K.: : Ill says: roMorcd me Mn'nJ'h \ i.' iilnitil. I hi' ,. | | :i : | | .111\I -I. : -iIf 111 of, |iit.n" .i. I I 1'1.. ,.". .11-11" Illlll' lllllklll'Ill'"
'. '" ._._ .'h'""."_._.". .... .,.,,.,. .......-......"..... Jior." 1Iu\\I'lrul LtilUrs .is.nut only for iho niiniblcr, all''I'l.' '! .11,1.1 I .ill':1 1"1'1"1. I .i'
I Hill' ,1.I | I Ill'l III'! tint tllli ''IH'll" Mi.O\IS.! : I :am pi'i" li-i ; I I"" ,: llir} .lif 111 lliit, II'. nr iiiitiiI .
'lil.Hiiillli'liT-, Ir.,inrit. 1'1,10',1, A. 1"1. '\\ilill
I .I' it. i Iii 'i-l *< l Ittni, I 1: .1. .1. { /-,' ( | I .
I" ... -. Him iiililii' iini'ii'- ill I'rtilU''lllii'ir I., ."" "' I Hilt ''\ i pf l'it ill Ilif ili-i h trjjii" Iliftr, iltilifIml .
-
,. "
.. a"'I'I"it"d ,
II I
Hi-, |1')1.) I. I l > I.i-liir.! tttu 1\ .1 A i mill JIM" "ui.ili 1} lalitl.\ If: ,10'- 1,11"1 ,1 I. ,1
'. ,Mi, ,I. -.dll". 'tin ilf."I Il) 'I 1'1 .il IHH' .S-ll Grand firmln/vmis In fVns.icoh." I.I I inli'iii-l-i. I"I ivlm, I'ltlii' Ilitiii.hilt -rn.u.n." I ill nut >nppii4i| 'tli.il' |I"< .nil Iiiii, 111\ ili ''nni nllnf. 11, ..

MII' .. n Mi"li,i, I'* Imifli. I l.'fi: :! 111"11\1"1' I ,I. M:In MM I "I; I'l.m ll1JTHEMAPCS .I 1'1.,0 I'l' il"II'I,: I tin' I" il. ntlliiii'I tnr.llil lllll., 1"I." l .i' l. I iiu .tint, '.llppii.t/ j ami Ilif I :11'.' ,111'1 Ilif nnly 1 ., 11-, nft
., I -t,1. ,ll Illl "III, I 1. 111.1 IIS .
Pat.". '.i 'I. I! ni.11. |I'' "i'l-r." lift. I itlniUi I- I. V I' I Ii ,
.
( ,,i i- -i mi' nin : I 1.111. M i-.7i Stewart & Hamersenin. I .1 11,1 nutli'i'ftiiin" ,: ; 'f nil Iiiii liii'li.f lllll In* imnlil .I.iI"I' 1'1' I innnirntIliat :t 1 lltl l.ilmifi'4' ili.it, II"' 11"1), "I ,Ilii-.

M*: II II >- i'> l. il.: l liri-l.. tini.4. .'. i !i -1.lell..1'| | 1)1)I. i COMPLETE MANUREI .lil| < ii.iiin'! tin- |II"| I'fH il.ill.ii'H ntlll.ll d..r, pi'iipli-, :"H falill; itilliinIII. | iftiM'i'nnn'iil, in 'am' H.H 1:.. "'1' I 11"1

..Ii II.: I l. M. I.,-- .-". ,,1 in.num." : nl 1 \:1.<. I.H.M' oi;. \MI i 'n\i-; : ,' I / \ .IMII.I, L'IMI I".. U ".illli, uml.i | ." i,,|"| i-t "lll 111.1"\,\ ,Iii 111'11 "' .ili'liniliiin nl" pil, HIM..Mi. ''11,1.,1 ,In, nrlli.it, Intr linl, ii' -
\ / .ill I I,,i 'i.i. .i. ill' ilili I I ,ml, ml G3R 1111'11" II .11
tv II. I '
b'\, ,, ,I. -." I ln, 41'tt'ri, : .1 l.li: ,. \ ., -p, 'IIIN- run, '...' "i.ititi" .tllI.| 'ii".1111'" : : 11,1"I 'i"r I'u-|'''i till* '"lull* "I *lrlii"'" mi' I ,'. I \\t\: I K.: Nn ; I nllmli'il l.i tin41 ";'iiiiiuii '"1.1"1'. ""1'1.1\-. '.iii.l lli.it, milt

I-.M. "Illllllll -'ll'K.I :I"I'" I. tl,, II/.II.N ( 11'1.10/111 \ i "i.i', I .1'1 I klml. i .in In' vi.mil nut' I mil ,Ilin I, tiii'll." I li't, : Iiiii" ,Hi'1 -I'll'it'll', ilM'If., j 1 fur, tin' ", lli.il, '
e E '> 'MI "tflt. >\ I'lMll M.I.III| 'I't, \ ''I1'1.10, /1'' ,' / in, ilk.t H|II li,,., I n .i i I" II"..'.' \>t. ks i.nli. r, 11 .10'11 ..a."I/il. t".y of iiipinl -
:. rAURANT i 1.\.1 I .. I li.i, t 'Hit.1' In "r.injni'iiti'l I'i'-h'yi'' inn* i a i,, In I In'
\ lliit
t"" t n. I. II "" MM'' I: 1'nn : nil: MiIOMN.YII.' ; 4lr, I "aj ll.lt 1.11 pulilii' minl
jRES 111.1
." 1,111' ',"1010'* nl Anifili.i". i .- ri vi : t'I'> "!> .-, 'k, ...''!( I- Hi t t I'' Imill"
U-./" ," i '.v ,-itllii.m'4,ii: '!1. i'ur> I Ir-l Nfii iniil,l-.nililln.,1, I Ihii.l' I.| ISOYSTER ,- I i .,,hrn-, .'it 1 | I .,,1 Mllliintli < ,,1"I all, ,in" ir Ih.I'. I' 1.1. ,11'1" I nut iililf In .1.. il. I 1"11' milli'i i I II'I'I' nf Ilin InipiH/ I 11"'t 1'.1 ill i 'Ii'i4, 'iiim.', I'. I'lf-i'lfiil.," I luirllmiixlil ,

,. I I , ,. "> oNIA liil! I 'A'-ll. j inn' ot'l lii'tn II l r. : l'i
'" ,1,0; \I"h"i alii i i h iiiin nni" l.il inihIlf 11 Regulator 1 tuliji'i 1 It in tin' li iilalinii I ill'I''I''I'' | l "'it.
. .\ .1 I.NO. Mno\it., I'" .'l 1. II SALOON -1.1-1.I ..,. .,I'M' \''. III III: l.llllt,, hI'M I 1 1 "I .I,III.. I "" ''h.1 III" ,'-t till 'I 1 ,In'M'lt.il'ir' "rntiiil,litii li'i"iii-i' 1..I ..
.
111" mil
'. 1 -' I "I ,,101 I, ., l, | :If., ''I\ nn Hiltnipt In pill I
01 \ ittn 11 n. ftIllililI \ I I I I Iiit 'II" I 1"11" IH | -i | | M"I' i // I. I I'I hl''II V 'I Mm,' "lilt
I ,1 Ilif ,
I
0 Il | Hfll
Jfl IH lllll III "I'l' tint, !
/ Illlll- 'till- I Illlllf I, : ilIM < i 'il I: t i.n All .1 ifit I 'lioI"1| :1,10'I M *- I Ihi. I..w. llil4 l'I"il.\II"II.
. III!"I uu '-i ,1-1 ( mini. Inin 1",1.i nil ,
- Millnli, I!' .\. I liill'lt" "I', .II... ::.I...I.,111.1 "-Sonili. Kill ill, Mn-t'l-K ii : or < 1.He. : n. .I v ..1 I, |I''' o.1,1.1.11,111"I 1... ''I"I', lltinli.:,; ,, i::i'l': n:i :inlNli.li;::, ,il w.nii:, :n i.,:in i i, rr llMII nl'fr ,Hill/ |iilut' .IL'O It, I ll.H, il ,In'11111..1'111 .11.'I. I Ilif .Ninth. .m.i.null.. .
,
11,1.1 nl I.
i tnl'ilil
I 11"* 1 \\ n.i < ,. ii r-t.1 In lull mm>.Hit |ln I.,- I" "i-i |"il",I II : { : |i "II11'1 )
= ; : I', \1.111), m f.it. h I Ill ll IIIN-IIN'. II'I INIII'l ;I I'l I 1'1"t "ll",,". .ll" 'I."rI''I'I'.1' ,'I h .t '. i MI ,in. i .ni. u .i- i n in I'IIM l lil'l, II ili.I'I"! |1"1 'Hi,' 1..1 Mm,, hum" 'In :Ni-ti \ il' itnnlil I In' liiimni4In I U'f tintilil, fi'iiiim'tni ,lliu I fnlltiit ina
., '11 X lllll tilt 11 HIM 1 -. 0"11'' ,,II r I 1,1,1'1
, : :. AI.\. ll \ i u ,i HIMm '. \ \ |||| I .. I I ,,,, | \ \ I'l" llli lilini
.. >
i- i tin-
, .1'' .1. u. IIIIIKIS: : | n. r. 1..tII \ ., I" ti-i- It ,1".1. "", d I. tli' ". ',, l '"" |I' St.Ul'nl' liil- "I'lliull 1,0, nlln'i'" .l.iti'4.' lli'iii-i' tin\, II Iii Iii limn' it in flit 1 i.4in> nf | | .l.nk-'
.
I
-tl\Mlv ,1"t'l I.
'i ,11 \ 'II ll I I. I "inui'iIK n.,, II-n u" ,ill" in-. t. I.It" .
;,"II |I'1" I ll .. I .1".1"! Ui II Mill- )11"11." '; 'It l.t ,' 11. 'Im' mil 'Inn n "i. it INI :! III'! rxi-lrhi'r. lit' 1.111 lllll i-imrii: I Ilii4 | |, Hislt'iii nfnni 'mi, ''11''., Tiilniiii' mil >itn, In tl
---- -- ; : ; : : 1",1"1' .1
I LniimNn.. n, .i. o. n. r,, kiimtn i "l"l tNt.l nl I It I ." tinint I : ilnn, : ; "',"il.II" tin* M.lii III I7l.' .' "III"I'Ir ,. nl'mil' >iiiillnin if.tilf4
.1"1'1'| | : | "MI'ln Iiiii | -
-- |.lt" |1'.in ul mil h..." '.10"' .lI. 'II 1,1 tif pilul, |iii 'In .111111"111.,0
I "IIII"1 ,
.1. ., 'I I K-l'l\, II'Ilili"' III 7'',, llVJlK'k. 11111I; ; iiiiiM-i: iTxr.Mi-: : Brick and Brick) Work "' 111.1"' 1..1.,:"'. Iiiii-tiili'i: ami,\ li'ntii" llm Ilini> nf ]I | "|,. )jllilxllljf! I'l lllll' III!' "" 11"1'" '"
.. .11' ''oj,11 I .,11.1\ .' 11"1. I'nl'! ,-. -li.tl.f. 1. I J H t i! Mr.I I 11\1: I.. 11'
H. 'IIIJLANGDON
:1'1' : /
lillii.lii'.l If,
; iiinlIlilll ""' "" ( -nl'jftl,
,
.\ II. 1"\I.I''III1HII: ., N.l. ,. I I 011H: L iUHut 1"\1'1 i nlnlii"ll\ i'\l(' |i'tirii, II I" pir-n'iit Ininr ilIni4 I 'II.tll. 1",1',1 at
"A. \ ',,1'1 I 1.- -- 'It. -i'I iulllMl' is r, it 1 If-sun Ilia, ,
mii i i in. ._ 11' I i nniiiini'il" .n, nntiiin' linl 110 .111 i nut fml I 111,111}

.... llniinr.r 1.i l "I. ,, ..11\.>. ."-I'll'hi.-I II 11,1".1, ) I nl' Ilif,m ,111,11 piniil In :
I" ''' ,1' i NURSERIES.I i : I .. .. .. nil "IMIIM/ till I IIHiiN I 111.1,1.1.'I. nil. nI llllllini ill' 'I 1/1'/ "ali"'I'I

iffll. ., I -1> l, il ll t .,.lilt.Lit,, tt'tlllnl,,,, .ll' 7 "','I I'M'k.N. I 1'11,. .Nlil.lisKiNI'IM tin' HI/. 'Hi l>"f"I'","|-"'In.' 'h. ..iniilXI .!, n\I nilifii; A lv.il 1 11"-IIIK I.. ,,'1 ".'in it, ". .I.llrI, ll -i'iylil./, .Ci.ii'jlr' *. ..",10 1,1' all.il"II" 114 iiin>1'1 in u II" "Miiny of, .our ii'iiilcrs' Invi* nfi'ti Ilii,

: i;. I, :::1.1.\I \INI.. .lint. 'n.ir.' "" ''" ,' 'I.. 1'.1.1., JI'' ,Mill" t llU. "li.nr n milti-il ,In ( In' -. 'ao \ lint-li inn nn-I .
"
1 1I .1 I IIlllll
I: I-MM : lilly -
A. II. l>'.\l.l. 1II
H"I'''''' _.. I I / .RUNU. ( lllli M.lU'" h,.|,1 |n'\i'|1' ( unit' Int Ilial" ., Iif4 lliu [r.X..
: i IIMIIcioi( : ASH I'.i'ii.in.i: I i"1 lip/ | li-mt' i nni" I nI' ..1.1. I ; :M'ltt". l"rll "I
.1. 1. Id '." "OV ..1..1.1.- .1. \e.\ 1.\ .li ftn'lil"l| 1 fi u '' k* 'iM'T'tlf, inlilllii, Infill I 1'1.0
iN.I.. i, i ii. < >. r.Ijlf .. inn J....".i- "i, .i.rtm ,t "nun k iiih'iit' iiniiniI.IIMI 'in i.o'ol.II'' mil. 'llm,, m'I uf| 171'S: Igail.1} a Imll" piltii' i n I.I"a.. It'll lit' 1.1.111,1: nppiwllf/' Ilif .>>iiiilIn'i'it I'.irili.

,i\ i 110! n I.IIII'd,1, .it 7 ,ii.'d.", l Mil n.i>r I" I1. 1. l.tM.I'OVI I -- I ..n.,111 Hut'nli k ,\Itxil'ik' ,mill"i.ill-I'lixli. .' .1". nf .'t rLiu.l, .".I.r, mi'l, ,lti nllt>\ nun'.1' Hit*Hit| ,1.r 1..1.. ttr.I luiiifiiiiijf,nl. iix"I'1 I"' i "iilnili'i| | nr, nl' li'l-l, Itll0,' .ill t"- :'01.11 Hit' M.ili* nf I'rlin-l tin, ni.i, iiml i lail,11, I 1"11 .Mil. ,in. W'I., Hi-,! 1,1 Iris aliitnfi

<', a&Voloi. III"" .' II ill. lvlllt"Ml', .1'JIr ,I.i I. I |I..l.. /.itvn' nn IhU .nlin| I ami 1.1 il' nln' I'llnlli ." lli.il lli.il,' ,I.ill ,, lliiil, it liny ,' in tliislinii /
!
1:. .1.1:1'' : \ \. I n>rt till I rtiit I IL---UII.I, ".L 1" Iln.li'"II' ", In-prulit.inli'
;; .' ,.r ,, ). t. I ,ill.ri." n .11 .'"11111 i I1 nl "ii : Oiiilmriil I,' (I''nun .r cl" 'tut nl 1 | |", I l.r.iiii' nf iniiiii iatiiin ami lnali-iial ilftrliipini'iil
)I 111'"' ; mi: uii.l i u.in "'it.ilInn ",1"1'1.1 l l. idI I' rii. ll.'lli'. I'. ..| ,'"" .'. .:1"L. IVyor's 'Ioltl" ""- il 1"1 i"I.1 'Iiiii |Hiuiir' .. !-
.! I ,,,nlh.' '. I''' mil' I l I"" l itill t.' ,Ll "I I I 1.1.,1.! "11 ,ii.,,. .j\h.: ,,M .1".1." : in I"' ui-i' 1"// .
Ir III'i'\
: NII u. 1 1. l.t. l IH-II. I'll' < 1 1." k .. JloII.r t" lui'ti ,"n- In ir nlili' ', l 'ri'iiiif.sfti In | i Ill,
l-i"i' I ,in iiniiiMfiii.| I.1. r. l i ill IM tit. 1 1 .tiiv' int.11 1 'I-M .Nnr.. .Hi 1..1. 1 I |I. ". ,,.1'1', ", .I. .ur. f.r. l li.n| ,| ,.r ,I lin, "lit niini'l'i r.
41. )I... .. i ,.",,,,1.11111 I 1 ,1.1, I r.itit illicit,\ i*"'litilrtI I ..11I' I '1'. --.. .. I II.I,... I I."..,.. lil.il.. :llnrit 11 .10"1'10'0 lllll'" I l.lllllll |.l i 11 1.1 i>ll'lll i inn I niiitlaini'il' iniHlilnliiiiialiii' nfI uml hiipl'i", '. .., Ilini.li, II Iiu Ii.l, 10 I.inIs,

II'. ." .. I, "I- ; .iiii.M..ik, \ .11" 1 MI.| t' ii"""' I A 1'1'1."F : U\ : -I,',: |:*; t-l'l"-Illlll; t;:,loll-.II. All Nlllll,) :II;, !tl ill! 'll-lll.'l.Itliil., .',--,,11.llllil ..tin'I" ill" |iit ill; I'lli'i I I., lln' i.ni.li- I InI'i'inn I uml J Inr h.I', 'Ilils milt' iin-l( lilli Int ilMil.in
-,i.t.j i u.il'-i.i'.l | < ail" >". : 11:1'1 11\1 .. h'llt.II"I. .I""I"'I".1" :
Hull. I' "ui" \ rn'1.1'1. II IIII" -in' int. ', iiiii" i tin ii." 'Illliiill nil ,llmIlliji'i/ I ill '
I ,1 .if ".Mil.
\nMii..ii' .. r. : .11. itilllllli'.i tillsiinilil .li. .' ', 11 a- Iiiii lif-l i Imii u maI..' fur tint
: i.i. \I'I.i In tin Ti
.< ."u I li.-, Hit." i. \ i..it.i, .. | "ill' Ir. "il' "% ( I' ," Iliat I
,
.', |A. i H': t-i nui. \ HIM" 11,1. 1"111.1.- n tnnl'tli, ;ln-". i [ & [ [ IJY Day W cek ,1.1 .111. '" nni In- mil "ii' iil.iinlhi i.H-i linn .. Ilif ,
.. -- "II.l a.l.li'N.u.. ..I. M. Ill I IIUN M.Iil7ni Boardil IJotin 01 I ,,, |..r ", ilir-" I...tin, ,,,,,nl. <. ,m.i rll"| nni" ,, nln "' ..,. I. ; "'1.1.1\, li. lyn in iryanl. In llm wi.! ; 1,1111 1'.I'ill .le..1
: .1 Ii \ .il ,
I nt I in,111,1 ,
M. I
|
......U ..1. I,HUI>. N.I. a. Kliliilil" t>l ll : I'.n. H'M.! 1,1 l I i I'. .: .n/.il./, Mill..i n.ltlrt"l',. I'mimi'iiir *n-l-' ; ili.ii i. ( lullHill. limn, li,ill-pilnl.ijM', nr i niiipiil.iiy' t 111'1' lit Ilif/ linn/ ) innlf" -i lilll tli.iu
I. I. ; !. 1\ II) n.0 1 |I" inii| i .ni mi.,11. { \"r" Inn r"l 'lln ij 'Ilirn'' ,
l > llll.l* 1 iiii> .nun. i iiinihi'ii" ialIM 11. Iiii I Ilif mill tin.illt, I'I.I. anI, .
Mi" > !" M.,ini.it' iii.MI, a' 7 :M, I.'I-IIN,k.i I -- ri.KMKiAk: *( ) A m.i .1. t: UIHOI: :, j TIIIIII: : '. : : : : : ,"I..i"'I pilnl.i;t ii 'inai. liiiiiii pinprily ,) ul..I..1 I.fltf'rl
,, : I : I .1:11' tol 111"1.; | | ill i'i nun' 'lit I ,, allI. I I'rniil', it Iiii li I is nhiari. ,
Ifiii is inn.i
.. IU.II. i- ,11 i: u...u.' I IM., ''iH"t.' i .IN : M : \ \ l:, i i limly i'iliiiMtnl |
01 lit .1"1
r. u. MI 1:1:11: : .r. < .1 II I PETER BURKE, .(nit -..- h.DUNN'S. : ll- Ml. 11.111 MINI I I. 11'1'1 II II llfc.:. I J. BRADFIELD, i ii n nut ,"/tlllll/ | ;1"1 ,liil. I".|'|,.'". ,," ,,1,1 'li.iinii.l, I'm1, n p.ulii. nlur 'ilf.il.lliit', 'Ilii' Inl, tn-l llm, niviii'r |.>M',
'.". n i t n 1 1 1.1 1;. h..n H.'j .\ -. IIP "I"'j'
In / .
utir
if'! I II I NII. ins" > mill' l-itit, .''r..I. An.' M t.l.t." .11/1. I. ,i,'iiiiini liil \ill) llic" pii'i-ri' v.liul,I ,""Iil' ', ,,,iml I ti In-n I In'pal II, lnf.it i"I I I" .MIII III.rin .
,, : I ( Viiimri'i, uml | l.niiliiii "I.! .. '/ln"-fiialtil '
I,' '""' 11'1''HIT | tiiinjil.iiiH' nflln1 "ii if mi Ilif ', I i ll.ili-l Iiinl. InImy
liijjli "dl.
.
/ 'r i4. > 1'1'1.,1..1
: 11111"1",1'
..,.! ,,1.! i I.ml.i." N.; .. I K. K. ...111 \ M.MXH : CHAS. HOPF -- -- Mllili'Cil' (, "I I I
I., I..ILI.\I".I., : | nin", t .. Ii ,inniilr, MHI'.II' : /I!. AI.AI1VMA. $ : t p-l..r >,1.. III l '.' I n' iiu Ul- :1111., 11,1"I Ilille; in |I|I.. l "nn tin ail'nv \ill 11"1 In f 'I.I Iniikul (' M'> 1'1' i. lint .,I'.itfI

,,'u', I" i. r. 11. 'I..wl.'f ,nni, /.inaAt' -'"-... ,I 'ily ,11. hlio in il IMI |11".ial"| | | lo 1"1. |lull, .",.1 nf I'l iilininv, ; .IT llm t'llil llill' I I II lift hail. l.ilily, I'lainiiifil' into lln matiff -
nun ,iml .." i., -n.'i-l-. Jobber in all Grades I ITo EXCHANGE I ( Him I lit. nntl, HI \h..1-...1 .1.11 liil: nl InM. lull' "it 1011"1)' | | | ,to ,,, ,,, Ilif/
.\"IIH\" I : '. \\'. M. I Wholesale Fractal Watcliniakeii j MHIIH inn i im nr-ru 'Ilin .n-l4 .In 1,1, mi lifu| -< ft laitifil 111. nl'jfi" timl
'; .. ,. : i I -' I. I' H.': '"IU.: :. ill'till' :M ill'i nil 'inn' liiil'l.'i', \li,1 ,
,. .. lai.fil Iii-
'..I. I..I : 't. I 11"11 |"tn"r nl 1'i'iiplii' / lli'it liatti .lo |/I. (' In 11,;""'. 'Ill :HI

'' I )juii.' m I It. I*,.iini.t, M I nil lll.ll till' | 'Iliitifiv. "llt"'I. 'I I.il. nr. IHO ulli'l '. In-
: :IIM-I..I. .i.iuiuf NII. i 1111. r.llfei 'oCo. I I. 1.1"I.t.1 Illnlllil tnplov-liip. .iil.l Ir.-fls |I'< i in iv. llit'in tins nllflltlIn'fl.rii
.' I I John Dunn Proprietor i / "Ilili" lllll" I'Vlslfliir, Hi .
.
: n |I. it i \i linn." .Ih"11 II il I .I it Ini'i i"i' lln'ir' I'lnpi'ili. Il l-t lift'an-,1' ., ." l, Init tin lini'il, il, pulling' tilsiiitf
'"I'n., i ,i. I'.ni'.linj..! ,, PENSACOLA ilni.HI-, "lii.ivt', inlii'iilniiiiH, rt. .
I il.i-- ,
n! ,'nlilifi'Imii .. Iiiii inli'ii, .M llm' I II Iil In ful.n. iiiii.iiltiiliini
\\.1.\ .MII.11 \\1'.w.i .r. nl i ,
: 1
rj.ci\i.in' M..IHv., .' u.'. I I.1. CigoJO. -.--..- I II I JEVELER. I NII'li 10\, n I' Iil,'- in in-ill 11 Iv all I". i\,I pnlilit-' ilii' lliJ4 Iiml nf.ilnly 1"1'"' Iiu ,Imli I 11"1 1,1..In fclvii tin1 f.II'.

Boiler l ....it,. -.I, .! : . .
r CTPK111.tilling.. : uml l I.iin t.Mitt i.tli.Mt. r-N 1'1" ,"", !. I : 1 1 ,Ki'KXINIS. : 1"\ Illtlli'nl, i11" I. I '|,|" .ilu, 1'11.1.. Shops ,1./.111. .. ''1'" 1"- tin' :nvi 'llinifnl "... mi.l. 'In-rn fall' .I l.in llm mi 1'1' h.'', in Ilio mf.iniinn

.... Bn::,iil! .i ,in. ,11.,, ni "tin.'. ,In-I, \\.I0".I'j! I .. .. 11"1 I I 'I"a ,II 111.,1) IiI;- II all Ilial. ti'imily 1 liiihllirt IIHIII| In inli'i, It'll'1 I 'Ii.i in lifl'Hf nun,Imlfil/ it tia. iti'illi -f.l.inni.: "
I itii'ii > : 'mi1lil I(
r..n .in." i -i I. I." ,
: iitir 1"1
,, .. U M' -liN, | ." '
#r to OX'It lifiill I ll'l-' I I \ : i II.M in-.. : i.ii'. ilriiii1 lii'lii" tinmiilt. '
*-."... 'i.ii i.lW I I II It.." I II I.I -till.-. I:0. ,'1.\' : m i'u!. | ln.iiifl nf i mint l if-im I tl.Uf., I lint' | "il imtiiihi I Ilii" lit tt II- lit.lily nlf| ii'il, lint i il,1| ,
I.. ',I 11\ .1.1:1'\ .0. U ', il.. inllt d..o.| I r a (; | | tin I Hi. ..
nnllill il tinmm lif "
.Ul' ( In1-I'liali'lit lliu
t : "fUI"U. 1".1 ) "' 1144 'inniii
;;;.I..'.... l>t in.I'.lfiit.. \._,.. lall"" '...1.I.Ktait.i ,. ,. Klll.jfil I //.1 ,In' 111"111: llnmnnl .1"1",1.
i II.: i", ..I. ,in, \ .... ,"'i"" N... l j, : ; .1 M!iiu" Mn" .rl t. |Vn-tro.i; | j i ," !1.111\| | | ', tili.iltlt.illil ,iflini'il uml, I'lilixlilfiii'il llnMm 'i j In' it 11..1 ami rtpi'i "Ifl.\ ,,.111 'Iiu.illy
.. '111.' 'I"I" "lit :.lint, r* ll ll.lt ll"ll. In IMilv ,'"" WATCHES 1.1..1 Inll- i HI 11- ? 110 ) til ,11.in' I. III.:,| "I I lli.il ,
M'.llll l JEWELRY lir
I l l I IM I ll 'III .. 'Hi it liatti inl'ipinl/ uml lill .in linn' in i ImilM m.t ,l.ikf If".
.M U i i i : .1 l |I. ,10. > i.inI '
"" ..1'11.I KMN. -. ,1, | "" iMlh III. N.v I til' II..i. |I. ,MI' | I in Ilii'-i- 1
.'J .,- lllll ,II lll.ll k III. ....>. ll..11111.1 '.Illli' \> *' IWKII lir 1.1" many. .1 litlln niilltiiiil.n : lill" I" ''I.I. I Iiii M Mi'in l>ffaii.f il, tl an < 1 11M.l I. I i. .inn.i-' .li-Kii-lfil.llh,1'i
.- ,,.ii-,, In .iiiiii "'. "hid. !h... .. | .\ N I. i I IJ3.J' | i-, \In itjniir tinsiN li'im. .. .
-- 1.1".1 Ii.lImll 'Inliml lir 'ifln .111" 'Ilif li :'Ill'l
litllftt'.w.lll
.
BOILER "< .1' it* i ,i.iiui*: nit "'. i STEAM BOILERS |.fl i) ":. 1",1 II. 'tun
: ,, .\hi!, luuili I I. MHiuil il.nlt. a"n.I I'.iul- [ EJO'P A C DTJfJ. 'film In 'lilllf. Illlllll I ,!.I! ? I ",') |II| lt I'* lilt' I.nllHl'l. V.llitlll till--,,, nn, m.fI in' 'I'li.Himl.ir' I ..tin.ilf.
i W. Collins "d 1- .111.1, ..tu., 'r '...1 I '.mlif I. | .iiil.l n.il 1 ; an.) Ilil-t/ ltii. lit.I .I li"alV
George ,ir. t."..bttiillt tni ,t ..Irl.1. 1 o I .. I 11 III I H-l llll'lln\ ) Iii"'I.| lilt'ainl I'inprilt I ul. I In* pnlili.'. III.I.c.I.! 1''.1' in if .. | ..tal Inlami ,

"'" -\'ll- | ij 1.ii, !,' .Lit, It uml I .In. k. 'I' I!
..... j. >" ." tl iiii ,i.iimi. "i"! n | ln.-i 1.o"'II.la nr, nt li ,i-l. i'i 'iiijiilii/i '! ilf 1"1"1
( |1" ,11' |1.1 i i \ \ ik ", ., I.,.. .i ir'i : inilnla III yn in In"lllfli. nf IliU Itiutl. \ nni Inulll .lllli.-It'lil f,1 lint inlllflnpl.t.:
.. u i.lill"i lli,< ;n, -nil', li.ui'1-" "i. j 1,1 I' ni I.l.'il .1 TANKS, SALT PANS &c. f. 'li.i'l I'i'i'ii, < ii/ni/i'l\ Iti .
1',11111.1.Baat Sheet Iron 1.1 "i.. 'II !I" '.1 I ,; all :'in I IAI,' .. .111..1.", li.iiii.i'iril'| uml :, Ifl I"il.lilg.. ,11 II ..11.> xmnifl"
.
I "i.\MI \ -II.) I | I .\ I'i "lilllll., I 11 liiii-'l inmtni'ii' ill -lull". nl I :n-i, 1
: \ | | 1..1 I l.i' u h.I.II"'I,1) ottiit'r, (I.lint .iinnn.l" llifin. 1 1Ii., t-an.f'l tlfljy. ImtIn
ni" n t.i ; i n.l, II' 1 1t' I In .Inn-il !
r iln-i'in !,
: .It" l--Vli. I I "V"I 1".1 4 | oiif ..IH.Iiiii. til: "'1''' I, \ilii Hit' linnl' lln> pcnplo( lint nif 4iiiiiiiii, Ilif otun'r uf Iiiii iir>i

tlU Sn m Gr EUROPEAN Cui Il..t.h'. '" I I"I" "llni.' ', Mviilmi., .HID 1.'al" "1 '",.1,1
"os.P. HOTEL I .:, UIIM -1'" I Il..I \I. I 1 1.11.', all III" |.inl'i'l| ii.Ilii/ll. Ill 111111nii'lif I 'Ion, .il I il-.', .I.II I If tut j, pfi ,1'1'1., l.gu i 1 ,//.1..1..1.111. iii.l ,In.plit Ilii', tlill'i ri'lit'Iwliti'iu .
J. H. l .
Ittnx l"if Ii ill ;
PORTER I. tit- an i' llHI uipin ..
IriilH.rnu
inl'ia I. nun" 'Ivan.I II.ir ,1..j t.I.'nm 1III.i.. offjixi.
; .
Palafox Street :lii/inl; .in.I. iv rll't't; I ,f'i fin' ,> V Illinill the Ili I "I.il..| .I..i.ili'.. ill lilllfnf. 'Ilf .Imlf I nif 1.lift Iiimi, l.ut

P. J. HibuBY S -. FRANCIS NASH i li-iii of iniiijiuU'irj (lil'it-i, ;., "1.1.1..- .. mil' nf "'1 I litt, \.1 III ,Illi'llif. I ii.tl J".I.I.", MHIlf |"'|1"' "'.' ll .Itjt; ul I .lull.

GiJOsituPU3LiC;'| SQJAKL"i.vu. 0:1 :ol c rII I ii "1.:1!.!,,,1," i 'HI .lln m.i -li'i of all iti '* ,illitir ill.in p,ll lilt* Iff*. 'Hint liu| iuiIHU i I 1' ''ii,,.', O' 'I- ,In I."", ftilllpll' Ifly I

.. t. I. | > I iti'iilnl.| ill HI'.It'I' lb.,. Hit 1,10.. t.| "' IIIK .. till- | I' '' Hit ir p I in. in I'- 'nil !. ml-
i M 1..1.1.
-> > ; O M Eli'' : E.! 1 i'M' ., :ccto erehiint 1 alII'.il 'lli.1
<
\ .IIH'I "" | | iiii."i| l.i. jiiri-ilit Ii. .. 1" .. .
.11"1.11) -
1"| '|''| fill lltl'' H4tilltf .I : iifjji.tiaif.l' f r. .1.\,,,' ifllir
.\ 'I.l. I..\. VMMlil K-. INl. I tl. I i I ,'miylil KIIIn'. I l.i'I I in>. ,. ml I 1'1 ,
:11 \ 'I| 111'1"11 011 I .I'I". \.' "t.. \\ ,IHIIII IM A Hi"" u. ir rtii 1.1U tv 1'111' ilxltlln. Null I ., Illl'IC. WflU 110nllii III-I Inl. Illfll "'1 .In *.!,''u. It ll"' .
.Ill-lit I'lull. ..,/ .
Ilii'
LjJ '& GellH Sh -l.' "I It. r- iikl 'li. l II..H ',! 'i .\:1'\: 1.IN-. '| IAJAM I > Jtluu| !I'> mi, i r /.11. mil' "' f'". r mlrri'-l iuvullnl in ,llm I, |! 1 a. ,il."i ,1..1..1.| Ilu ilivii fi II i.i |x-
rl,) iJa: rls .. 0 ,. I TC r A. U'/ V. Tlio I lt.< ir.lul I \Vaii.| uf I'm, I.I i'
I..i. Mt < loltii. l; rJ: i ,
i [ .r.I: |.r".ntl'lltillu : j lull. ul .Ilial, "I'm. ." In ".:
II. .1 I Ilifllie .
..I..I I... >,Mnu> VV .ik .. "I.i i.ill>. t.\I. .. II' .\ 11.'lt'- ,'dl'II. ..r .. r irr MII < ftrU I"II..v .-,h. .!; .if 1'I.i"o"I.I.il| | iu lin.li. alion' nt (hi. i"'I..1 .I.il| .. 11"1 1.1 ,1. 1"1
I t'llu- v'iil
| iu | | uml Insiiufjiiiimc'
I', l"iv! l-i: l.iai.! | In I "I| | mnl H.III. 11"1 I. l'I.I.\In
\ I IIJ: waI. ii. il'ii
\ ; : ,
...11. ui nut ij ", ". .lib11- ... i. : unLoi. ,"Il.1. ." ..I.ii"I. ( d..1! I'l'liiili' *. ttllll oj "trill. 'I 1Ii. .!,...,,.-.ii..f. ........'..1. .I.... .. iiiitiun_t ,1'1'.1._ .' [: ,. K t ti liit li iiit'.ivi'l I Iiu .1 ; ; : ; ; i : : : :: :
: .\ .1"1:1.l'I'uI'h': i wiii'itii*'u i'ml t.i.r.l.l r*. tthti h im> l I. ..ir, 'Iliry, ant I..|""'. |ni* ilu* |I"'I.J.] ; ihf oilifr 1'iuprriy n.tImuxlil.

A --"T-- J. POLLOCK & CO.u C01t011 D'1C11, II', I I |I. I at IU' M.'r .|'I'| "I.| \ t>'. ,ltij .1"j, i luiiniulill, nf 4 oUiliI'nl I'liiil.) h"I. I Ij.'II..iI" ilifi uif i 4iriiT4, uml tin' j<,itfi. nmriil.ffiiii '. itnlllill'\ "Ilif .l/f .. Hie 'lil'.l I I",
,
tJil .
led
J '1' I ut : 1 A I'll il) J.V .l.inCentral ttt-j )|IT<...i.t*' h.titk. I ;4.. Inn uf 1.lr-lo'-' iuiiiilr> I li 1,1' in ilittlijilHtittii ;- 'i.i,1 I Inr .1"11| ti ''u', aii'l Ilif 'IH-IUT 411.)
t
{ Itt'ISII1"
U ., I I t', .
\
I "IUllXl l. "I J JIn
) I.. .v.Im. > Mllt .
IU
.. I | It Ilif lilllf .J llllt' |
11 I 1 | fiiafl *ut li I..u UN In il. i-- Illlll'tl lM-Ulttlll I-
c' in p < ; n vn II f t-nt| iiv lit ,I,' ,11"1.l "'.il.rl... uriUK I tin' ."'iialnr (" I 'I 1 I.i. jt IliiIiu 1 ;
\\ ii..iMII \I' ..11 ',11- '0""ii' \i > i ,"i .- i I I "I .I. .|I"m ui4t Ix* ii.H *4ii lur llitf' |iutic' ,J .Iil t Ui4iii. ut II'I "''by an ujjli jul'lii
] .... .. 111 441(1 IJHtHl Ul /ttottu ul \li. .' "
iia .
1 1r tltiirtiiuj .
.1 '. I" tS'll.'l-J.T. House ; 1-11. "IJ. 'I lull i/l 11. liti-4iii..1| |.rt.itlly| n| thvflulilalxil un.lf.inM nut IKI ..1.1 |,,..| IT 1.1
\ \
STAPLE .
AND
r FANCY .,11I. | ut lln' tauit :
t4 o.h.i" SII"\I' I .1.' ll.i.piii f i> ,lliu uii iuil pnr'li.i-t'. t tin.llnif .
\VE' JI..II.I I-. !I' \ II'M Ip I- ,f! .' I'" ,. "I '. I oil IliiulJfU : 1
"'" ," I I I.i i MAIM: \SS \. t.II'\! | "h .r. < i..i. I ..1. rw. II \.a"I"'" .,.1. I..i" ,I.., ". I ii I' --"ii i"I"i. tiny .turi Ilult
DRY GOODS I'"
I t i I > i: VVtIliiuk flii" | !' ul.ir n'u'nl.iiiiuit In, I.M iti
i- I..i .' bill ..Mr. U'fU.lfr, Limit u \ pc "il mil il..I'I i-| liur

.' :. ,1 "'a.id :.. J'. '. h I t iiliilt> I AH uit.l, Lewis Bear Co. !, "I' fi niii/; 1lr'I./I.I"| | .letiiun itji ., ll.i- .'..0'l nal l l.iU.| Iv'.J Il4ifluiul.4U.t nil .in .uf nllr u< ll4VU I:Ill'i >l
.lunT. :tIll U. I', |1"1.,1"| |' i. .j..I'.I
1', I 4 Illfl-lll l U.h" ... 'II & "I : 01 ) .111 Invin 1.1. |I".i | im
; IVOTI ) !:, '1 Illall".II"I. ..I.j'I. ...f'.f' II. | llll'llllll.ll' .1,1 I| fljn4. ". |H'upcl.nttli | ...'' t.i ]1"'lio.1 .. I

HOJ-"SES. ',.:.. | i f tuuiniHiti.il .' u a,' h..li"l 1./
f" I i It-. u.- v I. hut nl.-It, .1., .1\ I. .ti> lil' |-ffn'0'iii/i-l, nnlUuuitiitt -|

. . J u.i... .. 6 ... 6 .. 1 '< 'M' t I. I ,\ li.|, 'UI ., .iii.l "iui.it, ,' I. i-Uliu uu Ilii.uli" irnit-inmi'i.t uf lliu I'nili-il A mirilianl in | :, 'IVmi.
; ik" I 1..1111
.1'1' 1 Commission .il', lilllt It ll.lljlll .
.\' "' "I c 1. Merchant }I" .
\ bI. .
.
,"... MER HANT'S BANKOF H i .l.in.41 l ,In llMlv illilllai-1..1 I""U' I.... eirrtiM.'i 11 <',. ..i"l ''I''II.lul.1) ...'I ".r..l" ((4.1. u ,'ulll.I.I" ,... 1 iri
il, it, I 'u. ..'. If. I ,. J.r.i.| .,, Hull .jf lllli''" ".,.1|
,1
t li j..1 IIcl'.II.I..I.|
Carriages and! UiifjLmllrt bCS! l u j- .. i. ., I -.rol""1 I; -.1.,u-, Oil I'ftltU IM i".* Nuiiieixu* l4.". nl llil. ItliMl ar.- l |1.,1 "a.I',1 w I'ilot, Iho MMIInr ni'l unlfrtila ,1"1..11|M>I tii his .-inpluv -
i ili-ii' in (In Ifjiiml *ruinml tU al uu .lifam I I4tixniii
any
68S ,I f' .i w"1 "u'r.. \.1 |.1 1 I.. tlif iI.Mir*, .ii that lie I'oiiM
Ibf tli
, .. ,iinfkl. iiml >( r i I" 1 PENSACOLA Terms SI.50 per Day. STAPLE & FANCY GROCERIES. iticir.HUM 1,111..., 4a ("I..JII.. .cr"i i'ir ;ui 11.1'1 utI'llnfjy j ,l\ .". uliruf I.. I'liilflUlfHlllinul -<.. ,ifil \.. |,rficilv liu'l't AHit
I.at .1 tilling \ tl.mrunux' 'iu th. ir iiiu tli
t. ver* ira .. ,. |1.\ nil 1\-1 'U fii .
.
South Wat IT I I't NV t HICapital. fell 11' h'OIK'| ': <. 'JODACI O in. III4HI.;' | c-..1114.1 .intirmill' nii.J 1 4Vina i'lilainf'1 1 ( l 1..1.llili.. Wt.l, II I.f IH.I. lhill :lill..ll' '
lln
1'1. :
> : ,In m ir in .1..1.1
t'O'\IttEn'I'o1: I > l N H H l-l I' !'litl 'i in: 'Hi .a.r.. I in .nililili ulllbllulioll.
| thtt'
1"1.1- i 4tltl
lint ,I.Ht-4, 4ii'l .. tvUMUUHI tin Lln "tl..II. ul'r.
unlliuiilif.
.u 1//
, l.uul'1'1 l ,. '! .. Hi' l .:'. :;e: e. .- XSZ.OC'v.Ulllf't'lt. ".. .1... ... ',U"I ) "a b... .. I.ni.:, ,lint. ir.i rra"f.iililiii.. l.. Liket.lliti .1/11| .iv I'nili'l Mjlf.\| \\lii u ,I.i,"? ,| i "', I. II. IMni! :"". 114. milo: 4

.. .. ..... Bet Eaiihie] : and .. Ikfl-.'* Illll .|. J, t.. r 14 J ( llJ C ) I' S ,I..1.1 r.... 'J'' u.,...... \1, |.riw>urr. A* .uliu.y| ..1.1.1.Ltif' IlietuiiiUiialiun.
t\\ ... u. Cent SteetOBILE ..... -I. \ .I I #.. *tul v fcVl** .ti !I. Ilif .'w".f.u ( i \> tin* i.t'r.I..V uu tUe |i4iluf i iif t" tli-pjuli ua* it
.
h_ t |e.t ,ittt' OI"U
.
.. V. Sli 4..; I .tiroii 'Huf o. ; 11"1 I.. |'l'" | "I. ,, .
.
..1' II rnniful. wild -flit Hie litMirrl liva l'Uarter of llniul'o
i >
\ Kuit
"9 a.-t.'IJ,'" t: I: I ..1.*!!* Jiwliluwlri'iU' I. -I*. .. .\.r..I..I.1 t 11 0,1'i HK I ."/1; 10 v. ."" l.r"I"r) .a ,...,II. piivatv .wll.-1 |
... .. I. In. r. l> !I',4 1.\. I L i*. iflll.V li thi. llflt "''|1'0) ''I ii'liel. uj. v*
a lilllf l
i" ) >
:
a-t : .IK"' .>.> I'l I... I i I i ,I. .. | <*...<*<>lllt I'loi-lllll' I..I..ri. 1 "dl'I. ". "j 0 \ ilb I..' I 1..1 Ili4l at It-a.t .
'..' 1..1 ''Iha.. I .llllinlllt. tl.4l i, Iwfiily-fuur 1"11
\ < \ Lilt S l ; 1" I" 10.II.r In tin'I'lll .
t l't 1..I ," .. .., ., "i.1 ,. I uuiila vl4| 1"v,1 Uio 1"1101""
iJ.I 111.
.,. .I'l44l| .
I. .1 "II. fill nl '''u'r 1 II 1 IUOl .01.11.I iiltifM-tl. J-'v.;
... ._ ... .
n -
-
,
o- e >L. .. ... .' _. ..


i '. .' -'"
j ,- -
.

i- .w

--
._ -, '-----'--- ---
... --

1'rtbiHOI' l'' ) J\\1nrHli'1.\\ -: & :! ., -1;,, ) lUmoJ t
) C
v1; I onnurr 11
_'..:.. .. .. [ "-
-X'fft -' ;' f:,. 'l" 't l't:' : I I, "i\ J1il :''f : PUBLISHED'
rOVIMElCIAL" JOB OF Fiel r.I .. m'I I SEMI-WEEKLY,
THE : i! ,
"
. ., '''. I IItn, "f ,,,',hi,, .. W ;; 1 ; I t i\ ,0 1111 I ] : So' :l / ll WHDNf'SOAVS: AND BATURDAVfl.

I I i'' 1'.11' ,II" 1'"". ..r,"'" ; J / ; ,, \W.1, w'l.' : i} V ,,1V (,, lit 1 I ''I'I I I :, f i ;'l-ltlll, I IIii '


v ; -. 1"11'11111'\1'-' r.n.i.: i iIM 111\1': ., !: IM-:
"
ii.i1-: .., .

i. i i iit: rMv 'i.t 'in .. -. '.... ",1.I' ',' .' "

\ ." ,.i, ,", ..-.1"1 I ", I, i i'. ", vm o. 1'1\\'dJ\: : ( rmiMIH. :SVITK'DAY: > .JA.NTMtY: I P. 'I. 1' 1. NO. US.\ tlV"nIADJY IN ADVANCE.

,
._- ----- --- -
-
_____. _._.. ----- -'--
_. 1' --- -- ---- ----- -
.
.- ---- "--

I'll.OTA I ) < !E.: i ili.ill| till' |inlirt nt ,ili-i "" ""I;; J tin"iiiiin.inili lp. llll-r llir t/iili'l, ''''' ul' lln I lllli.'l,
: '
-
Mur.n.ii: : | \ i nii-i.MI.NI-: .
..u \ i ) .1. .' .
,
( ( > ,
11 \i--i'.J.| It.un ivhi-ini' .
Porter. Kil j I -. -. 't.1 ,1 "l\lt' i tri'4, nut Ilinl ,11,11 I I. -i. i
r tit "ll' "' lint
.h. |H'IHill nil at till'
"M 11 ill'.11.I Ii:* '. i 10 l'i'-.l'ill.ll '| :, !,,|"|, 11' tl, 'il 'iliiin .
/ d.i It \ I0 i"it" .N \ I 11"u i u.n,,:xUN I'litpi't linn''lnl' : |"il f i' : titl\ niun; tin1 11lt"IIi

'.' Mil., .l I',. 1)'). .Mum.I.. V. I 11.!I'lll.i''I' I.' I-..11.-. .' 31 ,V 33 : ( .. /, ,. ''' .. i 11: "t 11.IL.t": j| i'iM'ilicln| .l mill I'M I inliin-ii | ii-li i. rj "11', 1t< limy jf'> n .'
I. ill I .
t
,
\I Z Mllill II k OLil\ t .' \ I.- j ,,11.II"I'hlI", ,"' I h. hl.' .illi,. III- till' inl'I'i",1, I lr], ..1111..1 :llnl, "I'IIIt ,
( l.
I, ". n M... i\.11 III"! ". .I', llt.t.! I':111I.. Mi'l' i l. [ ". \ : \ :, : \Vr fiml Ihi' I'nll'.lt I iliu ill I'll'' (<'nil"l'rinnl .1'i I hi.. fXjii'114'* .Iliul., il itijri'i' Inil.i.i' t II' l.il"I' I 'titrti' mill "1"\ i u.
.
r : |" in 11 ," In ti'ii.In,
.111..1.I .\11\,1! I'll-, I 1 11'III..11 I"'III"I'i :1.1111'! sii m I'iiiniMit, I hf, i Minu
I \
.1-1 id'" ,-t l ) \ I 1..1.! "I .l.in. II. ninl'! iiii'i| ) '. 'in1, -mi.titbit .
1"II'al. ,In .ai \ Iliri iln
,, .M 1't W""iii. n. Hun" ,. t iiiii.'|, h.... ( : ( Micral( : : ,-,'| .1..1", .r i il, :.14 :t tlMiltri'" nl! iiii'nl lull"li'1tml 1 Hill''\:.ir.li'il. : tin1 'In ttli. l tlii't, ,1I.il. ) nni
> th'tir." .\ l.-l.n.-l': t .ill id.-if. ALA } ] : ( .I :11.1'11"11'1'| ti'-'i'l I'illiiT l.i-lih "if- .nr : h'.iii." tli.it! in thr | iiiU ,
"t i-.' ..I.It.i,. i 'ii." aI .t. 1 I.. Vui.i! *. 1..11.10. ,14. MOBILE if [ l tn hint Srli.tlnl1" .1....-' |..ltli>,l nnIhr r'I" ',..1 .t-..i-l /..!*. iir.iiiii- ft'the, 'inmi I Im cm | >I li'\ him '
'J :s.\\\\\ MII.I. I I: \ .
j.utfflt t II tin' "" 11'1'.11 rvju-iii'in-i'' .| .i.tn.l .-<'
I.it-" : I 11' "i-.tti-i-llii'i'i'" i I. ,", hut nli ''I
Kit ll \.i "il"t.. i
l.i..i.lnut\ I'll" : ., t.4ilMf ,1i'I iti'i'.l II., lli.'io .111* Iill i"li.

I ,' ,i ,. ,I'.i'. ,'.. Ii.lnnili.il. K.: 1\ r4itt, I'i1.'. 1:1-1'1.1"1'1'1'1.1.\: \ \ i, Al.l.'llli : A I'- i it,11;, ( I.M : ", : \ \ Mi. -lu\, |I'.' "I Ft..II. Mr. Pi-oil-i i .11.. 1 .ll I'lli'f I I.i |1'If'I'III.11'1 11111111111 1.1..1"!''I Illli'lr-l- .llf I'llt'nil I'll ; I hilt, ,1"1 ,ni'i'inni'4

Id i 1\\: \ ': -i'.\ NO' : : : : ; : ; t fl ;"jr l .1"11 I i "1111'1",111 ;:1| mv.1t: ilritl 'tint) 11',111"1"1, | |n'i't'iii in, N ,, ,,1'k. !fur tin* Jil.it'i. .I 1 1 pil "

;. ; .\. .\ U"l>]iii">.'iiI '|11\1111"|: ur Illl : IU: :M'MI'.KUl: : I ilfT tit ''I'll; 1111 .. In'i-.lllhiil, ,
t n .i linn.-I. \ tinin I I'l IHIKINllNl| I I L..' : ; JJ 1.. -.t I In tlir .SrtnlnliVnlli .Miinr. 0"1" 1.11 'Il| \:1'11 'prl' IllIll.'I' : -1'I..1"al: !!"( "rlnil'| -
.
,:" f 1 ,J 'I I In- ,n : Hl.tli'-
| ill-It I".11'1'U: : | \ ) I' I ( Mi.l'iMi, ii' 'lli lili mil- 11\1 'I'"I.c.1| 'liinit .it tin1 hi.nl-. \ til'mi n.'l ul "
|
-I I I'l.fMV.,: : rin'ltr Jl "I'llKM.K i 'I.II.MIIN: : \ITN-: .\rui.\( AMIviciNin. \ -. d' .I'Ih ij \r "tti.l "Kiiinti, ii' '1"1' \
'
.. :G' 111i nllli.I. :"" in till* ,lli-- I. I" II >!.',.mil.n.il milehf "::1' tin',, rfiili.! 'tiniil'liir
(: i. llio .
*
:1",1 ri" i
1:1'1'1 i r
I I.:. M. \H mil"ill, l.i.'V milliltf I t li"I"I' 1" .1 ;
i\I 1.- "',,1.1 H-.l" "..ltl.lt!I. ,.* .It*. |I', \I., H, "11.1111.) ( ru'iTTr.iiM.Miiii: : : .\ II1:11.1' I ,. :..:d.i. '. .t. p1 mrmhi'imi'lil" ,,\ llir hlHilli'< nf tin' ,,,1.1. \\ i aunm |1'11'1 aim nliirliili.f Li'MTIinii'iilIniMin" Ih.1 ''n >
\ nil" ii'.unli.' ,l.nk...'.iiItrt '- ; '. I I;!: I I lli, '. In In1 I,ii'iiiuii'.l. ..,., Ilir ,
I1.ui. i''' ll \\\\ai\\ \ i I. I' "MM. : I 'tiiimilli r nil ,'.mU/"r, lilll I ill.I I lint -. 1.11 tin" |I"'i--r lie. .iliy |11.111lli.1 'Inilln -

'. ,, .\ 1 MixV \ .\ : :-- nH'IIII' i iufiiii l'I.\'I4I\I'' inin, HIM, I hr -'till tilth !1I '1.11 :,".llil M i'i. nl' I I. tut' tin1 "ifi.iilitlinii ,l'ii' -ilinn.i \\hyi-i, tli.it.' |II ii-; > .
fti.lml, 1 .'l-n'-l,, : """I" ,ill i ',111 II' I I \ \ \ \\.11:I II inn 11 1 1'1'1"| "
; ff iinl-| ) | ,
.in. | I In In*
| |I'UII.' ''I') '
,
'I 1 I' '1-1., ..1| l. \ )I1 ,. It-Ill I I li,. inmitiri'. .' ; i .tll-O. till* (>(r till' ( :
uf.M.ivnil.viiVAH I' \ C i 411.1 I l i mi innliii-i-ir' "il.l:110'
,n." -.1,. .t, ..' \\ It. Mhl ll.if : i 1'1 i\i I :> r : ,1 t"1",1 fur Ilii- r iti'i', "i' ni ,IT..t! ,ttlftni|"| 1.lj
r. ; DATES III. Il I 1,1", till'lllhrr.I li.tii'" 1n inli'ii'-l tln'iiihji" t > ,
I -- 11 1'11.11'1'11,1.' | | :t Illi.II' iiinii| 111'1"1'' "Ii..t I un.li'ilin i.hl'i'lllHi'lhl' i.
.1"11..1011. .i.\ : : \ inANH :> OI'11'.1: I ,, | on llii. |.. | thru, IMiitt'l .
.., National Bank I IIII "i'4jirt'- .11'1" ,11' ,1 ) njii lt 11'1"!
Mi. Inl.. \\' II. II ,,,,10 101" ". "IiII "I t" 1"111' 1'gi.111111
I. 'ik i ii ..1,1,", i ,,nn. v, i:. ,10I.PI. 1:11: I. i ii i' -. tt inn 11- It : ; i.illi I,...., .' II lt.i.1 nnl' ,-,','.."',,1 .1" 'inn'I. Ilirir, |1'1"1"| I air jll'"I,' ',1 in Ilirllhiril
WI.l ;< MM'l'fll'l.'l. .
1"\\ -
.' I..' "I I'l.il. ,ill\ S. .h" '''' 11..1. I lint I-. wl.I, il! tin' ** I'liiutnt .
'1 "i i I ".11 '.it M.ntll.'t" I''Inn"'. -'rt' ,'i"I.I 11.It ...ilnl I |n> ,|.1"\,1"11"1| |., | tili.nt I 111'1'| : 1111 hrliro" tin* ui\".-I'lllir "illli'pi

'1 ., (!' "IIt"-"'. !! : : I III.\C'II\\I; : AMI.IMCANJ : ( .itn-ii;liii ; :al Hit' l.itnlr nl' tin1I < 1".I'III.,1: ...-.. tII""Ih( | I Im, intnlhnf In ft'!' tl, ptihlir, .'i'iliil\" ..11'I.\ .1.i I. '
.
'I" "i .) .*. I. .'n nil., _.. FLORIDA. '' ninl .I'iti Ill'i-l rltiini'til, .
,i-, \\.11.1'.1\1.| .""| !J I FLOUR :- I .tlrliinii| I t. -."hi..1| ni1 iiniiti-ii| | .t' jlII.ol.I- Im.! < Ih,"it nn In.in .hll I ho |ir'rmilli, ilIn I
:-'" '')
CI.U It'( I K-AMI' ISIIUN/.i-: : I : ; \ II'.NNA.: ''t'll" III "1'i'iJ.li'l" I In" tlii-i .iilii'i-t ,ilut.l .
i iI' | i' lli"
timl i' | oiilin.iri
t.n xn iimtli-wtoNrn. *. |iil.tttjr' : In* ,,I" -innr :|4irl'tinli4, "I 11"11,1 In I tlnlii.- .i .ini
.
.. U:i .fit':' ': \ll".n Hittl1', lln-li'iiiN'Hi.. I I i i iJ. lilT: ::-- hl'\' : .\\H I IM.M'II: : SUS'I.I.- : Exchange Bought & Sold. iillrHinl t.t lint 'nl"1" I \huh, It.'l'rIr.tllt 1,1., |1".i"'I'I'! I't..i.li'nl., Hull Ilii' liLjinuT" nil htiiiil :IL -lr-itiilni.il, ,, :ai"iill' i
it. i i n\ : '| tn.It ,riitin', in ".1 ,' ','
,, ,i-li'iii-liiti In '''. Ilr ilitl..r-' 1I.I, up .' I'.H'irliyi'f-' nnlr-4 I In* li.H:. liri I'tiiiii't\
,
.-I.I I |" -Hi-" \\i.-I'||I1..III, ."*"., .\lH'.| :. M. I l\ ll.fi 1. :, 'insr-i'i: : i 'I i \i IAi I.I i J.t 11:111'0: iiiI1 : SI.> 1" i".III"I 1"1 ;\Im li'rriir, ""I'N'| '- i''tl.tt', I'IIHII ,Ilii'. lint I tl.14 HUM Illinir .Inli'l ''III In |1"11'1111 1,, ,' ilnlii 4 "ill| | _.i | >

Nl '. \ > t. I'. K. > n--, .I.I U h'III'' '".... : <.li"l in llir u.ii m', h.lll-i'll.il I'';r in '! Mill II! Ilii'"I'll.il'.l'., Innii, M lini' ".liil lit I tin', nrnrtal, | ,nihlir.

hf > .t..i, ,". .1,l.ml' I'nl.ll' -'h.I., I'. I. ".',Ir. | 111111; 'i ii'i i : :. :-i' i : ii.i\n; ''I..1 WESTERN I GIVKN TO COLLECTIONS ,hI.'. .. .. .,..-. ,: 1'il. In tlr. tni'i 1 ilni' itniM ., *. ..1 I .. I., .I.'. \,.. ,, .. ....1... :". ... ." 'L,.
-- I .
II -II,, > ll' I UK I I'I.\I'K, \ I II I IV! \ \ I.T.I: 1\ II \ \1.\IC'\"I-. ( ; l : :'Jl! ,ui.T,. | ,: TV AMi \1.\\\. \ \ IT. \ "', .ii', I ,ilixM'tit" ciiltii'ly" 1/11 tin'' prl-Hi" (:" hi. ,illi'Mil :it i ivniiliif. 1"1.| | i,. I I I" llir, .(1"11"1 h.ll.i"r'\' ,i., i1. Ih 1,

[N I -1,1, ,, !tl'll., .1. I I.:. I 1.,1.. ,| ,| ,. I : I.i.n t.iki-n, li\. III,' '"I.I.I'. I'i, inn, Vl.iiin' tinI I IhinU I it.t.. 1111"1"1 I l'1 111'1'1' 'tin- lr-.rrli.r|. -

II I I II| ,.,, :,' .1"11','|| \,'ll.ll.) ( Ori.i' : \ iii.\-..1-! :: : I tiri'.i.-n.ii': I \lh'l, I "li.nl. ( I \ : PAILS I M interest MI ( .,. ill III it '" "i'I.' I -n: tlul i' II, '' !f., thrill, lilt. fir 'Iriiinti' f".I, ,' ilinn'i'l ,, : llilll, tt III.Ill ,ihimhjrrl, \.1..1, It;llirI'l'

)1] .; .I. ,-Ill". II IIH-I-'I, ); M.l.llll II-., li.'ll'tlillOn : ) I'l ; .ll \\1'1.1 I I ITi: M M'K'ln: iilMH: : I.:. Mnl'll. I : I 10 11"raly accuscit of living a'INK ir preadicr OIg. .irl.i- ..1 1"111 (1111\ '," In-I ,it 111"" l. i ;inniiiK nfmii1 {;nti'i"nun-ill I lin, .

i ', '. -. I. I'in., ', 'I't.I ."liiin, i, I. P.tUc ':. .. : ) is not always h\rc the troulilo, <%nin| ill': nut' ..h'.,ttil.i" ;i' Hii'li'f' iii I..s. \1..1/\/: i :. llm ..*iiilil' iiill 1..1'.1",l rfi'l-ril. il, .1- I t hi"l. I i." M.I.1.1I -

!. .,. t '"> 'i.i' I. tt. U ili.'i. : .\.r. AMiH" \ lll :> I'MKI.Ii: : : ; 1i IS ,l-l tliitll III,.II i I. 1''IHT, "flllill'-ll III il. j'l'lll'l ""'. I h 11 iml' ""rn llir 1"1"1'1 I nl'iihil I 1III.t., | | Mill' 111"liiil.lim; ln-1' I 1.11 Id.it
.
C i.t, l: 1.1 Ml "> "1' 1\ I. 1.1.10. | \' tlisonlow arc rosKinsiUe| for m.iny .1
.. .1 I..I.: \10! III' III nIl l.l" Illlll l I. Hkl I -. I I'liiiml ;il 1 lirt.'ini ilr-k -"hi.', I. :Nrtt tnik ,
I"I1, i l I i t I.:'i ";'11''' t. tmliiit.Vhrn tho Dominio'a ti\i' II III .1111' I I" .1.111111 mi lint. h. hn nl
,i Mu-i '|1'11111:111| | : ,dll. M .\\M 1.1 U.: Al.lJniiiii ( .
lUni" ,. i.l",l..1.1., ."mill.I -it .li.il ..11.1"I' I IN: *} ill 'MAI; : I.: \l .\ I : : his I' rws ?? : : Iil .. lil.; .1JI"t i hii: .;.'l i', ii i i.lhi. 1"1".d.I i .- in Ihr IIrini.1.: I ilnm-'hl' I ilnl mil, tt, : iltti-r. In ,it-irii4"" u itli 1"1"1 '
'
Itll'l't ; : : u\ n.i. \i.'i.n.tx: I i.: nn\iri: allo t impoihtc Ji\il( IMC or (I ', ..1 'ni". I.ili.'t i.II' I'llitl. !' U I Inilll, I, .*.'/,l"i 'lli.lt Ihr |IH..t.! tlt'ir, |I'i.' ilr<. In--in-. ," il I, '' nf Ihr.1: 1'1' nf llir -nlllli, h.lf". ,mill; ,, : .I Im.lilll
tl.tll
| l"tfjili > .' I lili houlc c.f. 1' "IIIH 1"1" lifliiii'int.:. Ini. I I.." 'n, ilni-. ,nnlivm 1 In h |ni-4ihli, I Ih.ll .'. 1 -.' ,. I" -1.1 till- h in-.
f i I! l. i. M. ll |* r |ii- "r I Iru" : rl I
i n 11 t tl. i I 7 r. ll.. v. 11 -ninl fOil \'i n\: iiov ( .coni./ i.\: r ON ( Ilt SIIII.I"sl'rl"ll'hil Th. RMr.. in.nli'In, l"l.Itif "t I'tloK. I Mill't' I I. In Ihr Iir.'I, in, .|"""'1 I rnnhl ll-r HillImi I Ilirl llrir" nf "lill.11| lln'lr" Ihll il.1

[ ', ,\ ll> I.'l I. MTiiin: .. i 1'111'1:01'1:1: : : i.-i.r: I / ', and couM I nut ""llk 'rxi-i pt, with ..II Illlli ill, I rr.I ill lll-! -.lllijri'l, Ilillli'l, ,., i, !llla ::1 lini. lln> |iilnl4 'thrillihn. ''ililh.I"rut' 4ti-Inn 1 | l Ihr ,itn.I .

> tll'llS" !:. .111.*. '-. I'.llk.. |'llill. -- rs in.ulo u new m.in nf liiin. The Rev. nil I ,'mi f...',. In ., I ni'M'i'"iu in :[I. I in', I nil'.Inl) I. Ih", iiimi I' i; pilot lsi* ii-iin.| II..lil..1 thrhi uI.Thrtr .
_ M."I 7 I'I. i M 11 Tivoli i i :s 1 J. ,1 111 11110 /,1.
[ Mill, ,l 'I' I'' | li !..' .llnl .'it, Illl. U.I, ,111,,i.ii i uiAi'i: : 1':. I I s.iys : .It n' tcirnl ino to strength ami > i- ni, .iltniil (hi- | : ii'i'ii'-i'ii- nl I 1,1t '((4 :a --Inn ul''ii.n-t.| .nii'ii.n. '.ll'i* "hil.l tl.ilkili'IM.'II .
., : lor the ininibtcr I 1'iit I lor all : 'llil"l" -iI. I
.
, i v' n I II'' """i ii.l Mr.iili' {: wily jiiojilo. ,. .
, I '. Ili.t.i (Iil '. 'I mi'lint .HUM""'11 t i \ .lUM'X: I .till | irllrillf, : III" .litHim' ,Ihlt' ill nr 'III |
.
.ill. i Ini-i'i llilll.lt Ci'i. .1. I..I' i.1! /-,- ( 'lii.iiiiniii'h'i-" i,1".1111"1. 1"'I'.lil..1| I ili"J i'
! Jl'i I', tt Ii. ,Ini' In inll'ir. in ) < | |I" iilii.l' | Ihlt .I prill in tin) .1 i Illl-il-, illllltIntlillil .
limn
Ml' I.I 11.. I! t'lnr. lllrr .ll II A.to "i' ninl in" mi, ,in,11 "int.I! I ,,10' ..iri'l.titi..l 1",1,1'.1 | \1.1.1.11| MI 11 | .01.1.: .. -
I I ,,1 'ill' *'|H III'. i ,In, 'I" i'.in-ii. C illi-miili.-" !! in'Jvl> .' Grnntl: I I ,,1.I' ititni'-H. M'n tvlni ''ill' 1 Hic'i: rll.tl..! I tin lint iljiin-i| | "* I lll.lt' hrInr till' | ,illhlnh| (I mil "llnT.li >.

1 .1 n -u M.'lii'l'-i' i Inni'li. tin.Pli I Ii ; I ,: BILUFI ELU'S I il.. Ini'iill'V: lin' n'liN "Itlii.i''l .nil! I il ., ".111"1 ithnlll Ihr .1. *
tin I II 11"I''ill': ( 111. 11,1..0. II'" Illlty I l-l III
'
., ,
I. I! ni-MI. | it"l"t.! I'llh. i iMCI i -t I ,1 I- I : ', I ., :'
.
i -i mi it n. 4 : I n K M 1-1 7 11.1 iiii.ltM'niii'; all tin1 li.ti.I-, Ihil I In, iiinihl ",,i.I"I' I'm' I 'linniirlil I .Ilil. l.lhnir4| th.it" ,llir 1'"III'' nf tin-

M.: II i, i > i M. : ,i hr-l, inn.4 .1 i.:: Stewart & Hamersen.ji ,, I : I .liiw| nf ii.linn1' l.ir. tin' I'i'W 0.,11"| nl'' I III.il i l.t-4 nf |1"1,1.| |r ,11 ; till hin, I (Jiill'l" 11111.1 ill lilt ll.ll "llHrll'l' hr.'ll

H.; .\! j l i M. M.I.. \ iinmini..' nl 1: M'lM: : -. 1.1111'01 i ; i : ( ) : ( .. .'.,"1..." '.." i"" I hal i. ::11 "" 0",1'" 'I't tlirin III" ill' liniliini nl |Ii tli-4. 'alilg l lI |i \111,1,0 In, m.th.it' h llr, h til, .nit' "Ir, ,

VUtfii i. nl'' i.riiniilit ill tl i. -i",,... .-s.. t M 'in. IN, |l KI, I i ij .1\/.1//; '. ( ( >, |! I 'Hi.inl III' ',.::1 G3RM ilii'lri' 1'iir, Hi-jit't'lin* "I lull- .> 'Irni"' im11 I Ml. I 11\\ : I'n) ; I nllmlr.l .In lli.'j. .glili'1; I innIrl1, ", I.lit -, .111.1 th.it nnlt

i-i. ii. -mnl ni'l I ut 'M., l. M.::: 1 1./. ''' nl in/ I i I ,Mini I not Hit'int'ii, I li'l: mi' t lin'I ornilni1., 4t-Irin tin'Ihr; Ir.l-.iit lli.it Hi.'V. .
,1 | gill. i 'u-
: c \\iilnr-4l.ll *. 1'II.
l IP at -I It.I MMI/ I 111 / I I I l. .
j RESTAURANT, ; i I i :I. ,ill 1 Int limn1, In ..lt(fii'-' .mi.I. I".j..'!;!' l"r Mr..lUMVII.) -if, I Ml Ihl., !''li.1| M lrlilii.li, tinihlir. | | Ih.it nn

I*, I nil.tilt. Unllilili nl'Mlrtlt.l : '"I : ; :. .. | | ,tinI. ; BI'acliII's, Fclal liinlif"." 1,0 sin'rnninl .",' .II.i'"I.| I II.I .> '.1-Inn il'I.'I')| | ,ii"4 'in..it* 'th,ill nni. tilhrl, t l.l-i ,1 I,tlinliT-ii.-.'llir-| i .
I
,J Hoi_ t ,. i .'.* ..it. '-lllllt t 1. u-i ilii1'') "I Ir.l Nt'tl nn.I t'.iiil.lili.'I1t1l.1 I '!i tsi. j jJ 'iinr.ii-.n,." el\ "' i .1 I .iri' n.il iilili', In ill, il. I li.itf in ii"I i I 11"1 .,. ,III" 111".1.111"| "if ..1 Ildll! |!| Thii mm,'li, Mi1. I Pir-i.lriii. I tut.i .

I tan i .in It..in .\ .1 I.S.I. Ml.tlM-l." "l'll "'l., OYSTER SALOON I II,." .1.. '.Ii.I.. '" I, l t llatol'I 'I In1 *riul'ir. lii'r'iii'i. "lllali.f
i ,,1\ '. .""H'I.i: -. .. 't. j jIrMinini J j ,;, I "IIIII' I'nii 1 It inn iiltrmit' | In (nil 'lln.ni li i
I i K" ll.I" ""I nll'l, |. | tin' M.id* : I'I I in-Mnl' ) tlilll Hilt .Mnliil.Ilir .
:
. I i ,ni t i 1-11 -IM. I 'If* nn i { | HIM. M'tt' lltmiu tn / rio.I"1 M | || | Iniill | .Ihl4 I I'/i
- llml.ili, K A. I I..,"|,. ..,.. :Nit.' :IM.1' .. -S..lllll |{..> lll S4-| | .. .. .,"u I.: i : 0 I' << : | i I l ,iii: U ,m:.. : nt ,n: :niifihji; ni :\i:>in!|.ni: :. ut nit, "trill nt' "' ;' nl.it il'i:.* \tliiilili.n, 110. IIIlf"IIII.IV .1 ," 1.1. N.u, id .nnl, -,'inli.Vr .
i'I""rIf" in ..II 'in. .In. ,. 1,111 | ,, it Ini.'ht' hr Ui' | ,
I i I '" "I| mui' n.-- lit-- |I'" "t :: I i'mni| u 1"1 "
|
He* i 'I "nil. M'''illltllt'' 111 r.n li I ]i Ill II. 'MIS-UN | I I II'l t | .,,. ,/ \, \t t Itli Hi I,,I ."... I .I -1 l I I.0'I I M 11 |* IIM I I l.l'l. II ill"\ >trlli'*'. Irl Illc, .,1 Illlll, ,, "'''1 'lit Nrtt \itlk, hill it llilllhl hi* 1'1,1.,1 I \ tiniil.I, riimiin ml Ihu

, I .1. ii. 1:1: HIMi: 1" u. f. i I IIV MIHSII.I: :. AI.\1.I 1.I i .!'!III .\, I ,, i I | i 1 l ,, 'III' "r."I .1.. Itufi.HI'. I.IHIIMi. Miri-ill ..iti lill .I.I II',Iti I KM,I I'll"|I' Iilium .till' lillll'. Illl' Sl.lll's .I| 10.|, ( ||.|,| In li.ill' nthrl1l.lti'4.' 'minim* .n I Ilinn : I I'" nt 'I-JIM- i.| 1,11\tin .l.irk-
10. I 1. 1
I htli r. -I.I.- II" llm 'Iru il I t Mitl . ,1"1 1.1f.'I | .
\
-
i .
.1..1"
,; | l !! ( I: > :. n ii."*il\ .i,. (I. n-f I Ilii4 I'ltmiiirirhil" nfmilli'll ."..n, 'I'riiii., 'I'lihiiiir ami Mm, ,In tin

r l.ii.i| | 1'it'U" N.t.. II. I ll. ll. I'., | I kll(Ml'|Ull illlll| I ''"t'M' !In I> "M"'.1| lHl tl-'|* |.|"|I%." It.llllllllltll''!. i.'. tlli'tl' In tin* :' 'l.ili- ill 17s:I lli>* (I"''. "I Hit* n-'iil| lli.n nf | .1'1' | .> InI : ,-.1"1111.11..11 .I"" 1' 1"11., | |.n |1..1.| |

_Jrl- > It I I K-l't-t l ttlllll" III '< n't-I.M1. .1 I Iwm l.0iiil\ii| ; IJdKMIT.f: : .\ nxHI ; I "I'I"I" ''II.II' |,ilnIIX1'Ml' I ami tlntliiiti,1.1'a. : ul ., H4, jml'Jii;!' t'lnin tin* 1,1111111..iti.nil '
) 1'.1"!! I *
uyl ] I
!
fX.. it i >>''l I. II '" -' II :. ', Cnl n ,\ ill* 11.S t '_"l' IIIJLANGDON S St.1. J 11ll' H t l I I. 1"1.11' .I mil .
; lloliMo' Liniiumtlnn '" ) l.linl-nn" ,
inn > ,
lr- t II. H'AI.K'llil Itli' N.I.. i illtl 11\ 1".I..IIIIII.I' .I >ni 11 i'\ i-.lt liri'" In lln* htm"' \ | tliriihjri'l)" n .i.1 nt
; niliflMr.. .\ 11.,1 '' thin,
I. ,111,1. nlli'C, '
I ii.l 4 t'nnl inni'tl! -it, uui i nn" hy It.'itiuiinl i.a 1""IJ1III.II1,1 .\
lili ft llittl'il', f"I -I' IM .. \\ "I..1-: :>,.ti-ni-i-ii linnIn, ,,) Ilirin inai 'inlil| hiliiny
; NURSERIES. : i : Mil t ltMi\ "IL .I 'I .1-1 IN in"tMini'ii niilhniily. 'I 11 In* ra-i* limn' M' hit 'li I Ili'.nl |
.. ..,,. ..'. I II MI. rt'.il, Mi "HIK lit .itilirinif, It''mil'rttnn '-. .llnl! -. ( l | \ .
Mr.. .1. h II .1" |I. ||iuu ll : 'l"'k. I mill, .illl. 1'1' i't* i'n|"| 1"| ll'il ntt hilt'ill, *'! I'll" llm nf mil1 1""o"I.t hiltr "rrli |II lin,
.1 t:. Kt.n INI. I'" '.11"1. ,I li. linn' '',, ,i.l, M.. "II"| | I ,|| ,.., 1 ll.llr \n IIIhl"
II I
I:-l'l-ll.-.l! | \ III l klI I l"i'h'o tin' Mill" .-il'r.| | I IIliul : I .ilhtT nn-i lilly' ami\
[ A. u. li'it K'li-.l.1:11.: .'KI END". .1.1.1'1 Ifiirl ,| |. .| tn till* >llilrliir l.w.1 1":1110 ; v'a.

.. :' "" -- : J. ::11. Ill 1.110 l>..OI..It.| 'l.>... I l'i.:> !.-i.V ( I.'Ir' I. ( 1 1 ; ; : \\ 'III'I B|"|tl|,MOTIaR.t"( H ff%| Ul I.L. 14.foil' UMlMllI, IIM'lll II I,,' :M.ili". 111'1"1'\ (/ \/ "I'| | limit .I Ihtl. I 'lil'.1111': ( ,".' Inl lli.il, lti'4. ""I.,1, ihi* I..X N
., N.I. I I. II. II. I'. I | ill l-ill. i.trr. 'I In., ml I ? II. I! mnl ,
t'rli..l ,1.1 l
.. ... .In I'. II. I. "..I. .". i i ..I. .I I'. .I ullt., ,. ,.. ..tin', n.tnil, itr* ..,1. tiiiniiii1'ryor's ,. ,1.1.1.Ii.l| iii'" .it' IIM.I .ill tin* 11''lil'I.II' I IhlInl
Bili ., "i. I I.i:. it-lit 111.ii., '" it 7 .im.-liiik" i iN fill. ( .r I .n'rl.. I. ,, I" I"''''' '''.'''.'' ,'. l'III,0 1"1.,11 llir 1"1.11. .11'1" 1 .l mnl 1",1111,1.,1. \.1. hi4; ahllmy
tt.lil, il It.' II ,ill. l'.ili\, | ,.to" f. I.r." : 11iv* mi 'Iliii .nli',|.'. I a "I | il i Iilllo lluil, it III'I u ,hr in IhN
''h. ,
1.,1 Hi.ill.in'
.* \u.J.: .i'.in\N: \ :;, :.N.I ,. j I IIT* .iri, it .11 I I-run 11.1' iiti.l', I 1\\l > ,iitit i- "II..I. n in 1"11.1111111:1" In* I''uli'.t.h'
., ,.1) ii. ',ii.illiriit.' | t,. HiI .,. ,, { L. : nilli, .tin' 'Im ill' "' ; I I.HIT limn ami .
.| W.v, l III tut i.jKmci ; int. n tu' 1I,1"I.It..1| c'.I. ll.-ll '. | | | Oilt Wit 1't i 'llll-r it .tin,. "l'iitli'1'" nf innit'4 ..IIIIigIIill i : .I.tlal tlr-
., I -"Hill.,,, I'll. l.il' I--.1 ,HI, ..1| I 1"1 I Mill ,h. .,i. ( i || .',,1I I lin,* i"I'II.1 .
.. ,...". 1.,1., ', / j"h"'hl.t tin* \|I..> ""'11 In .. '1"11",1| | | ,
;: ; I.. I I..n. .tiii.inriii.| Nn I I.li ii.I. j) 1 1.\\ ".1Ih, .1.I .niv( |'' .I.I 11.' lIr..fI. in 111I ,l-.it "" |".1..1.' ur' for III,n, /.:'" M > > ."ml unit" I 1.1-1' t-r.ihi niirii I i .'.'itiiltItfl> I I1'1,1111 I "I'll, h.,, -..r., ,', I ll. "iliiui.,1... Ill,ill.. lltiriiI ii'ln.li'.l| i.nr ( iiiiiini ,ii,'bl) >t fit ,in tiuil i "" ; nfIhr mnl hn.irH4|. mi lhn. *>i'ulin li.ne. InnN'I'm1

.Ut-11'' 'i "1,1, "i' : ,i'l.-1.4, 1 k .11 Ililil, I- .,H"\\ .' !I IHall. : ,,.n tt<; (IIIIIM.li.il;!; n-:, -n; Si I l: .I I II. ,. II"I .; i. IH.llll "|1'1,.' I" 111 ihl( i-tli't I In Hi.., i.niliIlliHI ; i I'l' 1.lai.III" .11111"1111. .al,'. 'Ihi4, '111111 nn-iylilh Int .1111.11
> 1. ll li'tiniii il
I' in,\ v -H..I., .it..1.. !,.'-I II',' nil. \ | | || .". I I11" II | 1.:. !.,111. III \| -*' | .. iui4t 1,11. itml .Iniill.' "I'm' !
i.ii i iii i..i ., ,
I. \ "S'.I' :. ." .. I'. ,I I "'"in.'1''''''''*' I'.nl.. ., ,.iii i i "I UK "" ln'| lliji'| | .I| iiiliinii'i ,',. (ins, |li. ,U'litr r\'l"4.inii|' .In Ihr Ih.'it I :' \ tt.i- tin' 111 "I .Iu.iu m.i'lr I'ni tin)
.#: < I i"IM
I!. .- t -I, 11 -.1 IIM" '. \ ,IIII4 ,ili.l,, 'IMIuill' '' '' II nlll.ll\' | .." U I .1 B031'dill[ & LOl1in[ [ i | >|| .Illijt'i I mill.I 1111! lit' li.ill
Ihr
.J' i! ,... ,, /:11".1 i lull' ; In Hi" wi--i'; i in "I :>iilltlirl II \\.ill. IlntrlIliiiuiil
\
.
Ill "' I. *
.I''l.< '"I"1.| | | I 1.11'\1. I' ,, nl' in,1 I full |I".ulii' ul nn.lilri ,'ao'll .11 1 1"1.111
...... .I. 1..1.;.', '''. ;a. Kin.:liii <.I t'I I ,..17 ii.i' I'.n. Ill\ !.'>. M"l 1 I I. I'M.[ i: I I 'i .. Mi'ill't| Iii. il htv- ; .llnl 'lli.il i. Ilir' ,,,,1"1"" til' I i>"' | | Ilii. Iiiini limit'ihllt' lli.111I "
; i > i ,11. '' 1"1'0..1| lo".r" nn i..lll- 'Ilinr 1.11 lill"I; |1'11.1) Il.i".I |
I > i In.ii. ;i 1" 11" ii < *, i iniiiiii.' | ,'i.il I 'llu*
ii. ulir mnl\
i 1 1 n- In* : .1
.. i M ,,nln ii'-lit .it :m. n'fl.K'k. '] -- ..: UU' :. : : : ) '.'IIU: i: .aua': T iir.Minn: : : : ,nliic'i l .' ( ; "Ul in.HI' 1'111"11, i i'llrin 'il.I.rh'o. IJI'I..I.
'
.' 1 I I 'hall. '; 'Ial ,, i it h'fl -" I'l ml', u hit li i-i iiltnifh '
0iI0i t' II. n. I-il.il.\ -n.i." .'. i : \; i i i:. j 1.1"'I 'al..1. i I.) i.1 iiirii "'.11'1. 11"11 in.i
I .
'.< I'. II. Ml'IWIII. .1 PETER BURKE ililo :! J. ::111,1| | Ill'll | '" ,111. | ) | || ,,, '.l.-il.llilr.' 'I hi' .
-. I f.... BRADFJELD 'III.I' 111. 11,11'1"1'| | '.I'II."ill.II''I'' ;" (i.tilii nhir *>.- ku I' Inl ".111! 111"1' f.SIX,
.,,". I'l I-IH 1'1.1 I If.: h.nl 1 It. A II III' HIM' III | 1
.. ) :'\1. 'lUiHinlli I'l'it Mint I. All SI l, ,lt |, HI. ''{ .nun'. I..,| n illi' Ilii* I'li'Ki'i' v.iliuu' lilr'i: ',, ".1 .In'li Ihr. |i.n 'Iir- liii'.ilin; tinMiiilh..
:
.
1 CuiniT" Ci'iuinrn i* unit | '-I-IMor.lJ.i .. 'I In "'iialiii'1 | .
'
1.1..h' | nfilif
: ---_. '''I.lli.| ijii'ii" ,1,1"1"1"| | "| nil thr hi h .. .*-iit- l-l" II ,I'.nilir ll'.li'l. "|1.1'1.\| \ him In
,'. .....1 M.lH 1.j ( .1.
I'll'' I 1..1- N", .. |"l I. I DUNN'S : I".1', iin.l ,', "'' .' ltI;; I In, |1'I., I. 1 hllV. it. III' 1.\\ frill' ) i''. lilll, hi I I'm.Ilirl ; .
>,j 1 l-l' ."III, .H| ll'.ll.lltt III r n ll lunlltli' : :. AI.AI\\IA.I! tirt..rsi..1|. ill II.-l.iil' "1,1 Ilii Inn., ,.lll.i l- , I 1111' I iII Ihrlll III Ihn 1'1'
'1"'O"I"'I.i r. it. t.. -I-- t "-iii'i, / m.I""",iLi 11' "i.llll" | .| | i.llll .1,1 ,lll.ll', |Hill Ir-l 1.'I'r. ..in.liit ; ii'r III" Ih..I I' h.i.l l.illly rl.ilnilir.l lulu lln'
u.I, -IrM' "IK. I-. l "It ninl, it 1 li.il., ..il. i ul >I.! il' nliM'l ill.i |1",1 1.11.
nllllil un II I ITcfbcxcco 1 111 1,11. I. I" i ) ii.'il'lu| In "
VVholesiio Juliber in alt Grades | | niii.i 'Irr ll.r'i\t
,
.> .\. I'l UIIV.: ; U. M.1.or : 1 t .1111. in1 ; i-rti tin* li-Lii ,In } nui', nrl" 1"1111..1: 1.I. iihjri I
j U' U.I: '" : .'.:. rtiit* .. II.i.I
i 1"1. *
-- ilrKM ,
inn
| .
't.l.mrl. 1 I' )
.
: LJ. l ''u s. I 111"11 1.1.0 | i'i |1..1",1".1, 1'i'i'i'lr, llrtl luti* 'in '.III. Ilii-r.l\ hi'l|' !i. i' In tl..V MI. III"
l-; ,... .I'. I j'.I' in I It I I', n-in .1.|.t, 'I.i. 10"i> lli.it' "lint "0"d," ul' Id. I'il'.llo.II".II' .1 I"ii hi' ..
:"" : 1..IIt.' I. I III. \ i "|1,1. >hii"| 11.1 \1. ,In i thrill 11'11"11'1,1. inn ICI..II" !
...... .! .n, HI. n 11.1.f John Dunn I I ". I nl' "' ; airy ,
t.: n \11. .II' I. iiin' I II \'III'I.t lin-i" in lhrii, |'l"'i-iU.| It U hriaii4i., i.flhu, fl/iixi', hut I'dil"i'.I'"ti\ | / I.i
;
,in itu ill.HI-, ,
innW.r.W/ In
i '
li'lti-lilnr.'iH
PENSACOLA .iv. ,
C. I i. d.- ii| itinirt I nl tin* I |,li'r I.. '..IUI.n. rini-iill.lli..n
II I l\.ll-\\.i .I1. I I J.go.rC.: : mit ill.. I nl.llm firm "I| rr ,
.>1\'"i U.i.f: I1. |;.-. I!1 I -- I I Boiler "in-ii kiintt n .jiilnU. in in in It.' till Hi.' :"i iml 111,1.1[ ; ii illi | hi4 lnno| | ilnly |I".t I,.1 'III'I, I... .I Im u axil nl In j.ll'1' f-l."i,

...I'Ii":; mnl. lrft.uiMM.uintii.i.II' "" 1'1".1"j j "I"\\: I : I'' i I | | ll I Shops "I ..I. S"I., ninl ilf.iiri'I'H'i'i| r- I'I t tin- snvi-iiiini'iil Ii.i4. lirru rallnlj'',"IIII", tin' h.o. hi tint 'liir.inlilinI..I ,

'i 'ii""!>" 111 < 'tit, : IuI \1.\<\ln. ..I II"L. "\ .. .. ... .. ..., I II" Illl'l lilt-of .llllli.it, ti'iiii'ily ttllilli iii ... ...... I.. ,1..., "' i. .I"IV"I.. .i .. .. ,, .."",' ....l il ". ..II. i:
._- ..._ ___". .. ...-. .. ".. ., .. '.. ...... .. .m.' :. ". .. .... .. .. .L....' i : II". .o ; ".. I. ... .. .ii \ A. .' ..
11I"11'" 1 1 : ili'Hlf :
,_ '....r.I.II' I .. ,. II. II.. I It.1 -,.:, .. 1\\1\1.1.1'/1"1.. : \ limn I tin* I'lUtrini'nl. li I i. 1.I..r..lllli..I.I..II..I.11 l ltlillll.ilii : 111'i.I ho 11,1liii.illi,; ;i ;; l nH't'i't'tl: :' :\, 1 hnl;:. ; i-Tlnnl:; ,

'w-. l.nloii' ,... I. t." II I ---. .1011 > '0. iii "f .it.: ,"UI"'II.i. ..1 Iilnrii'ii-. .1..-.. ll'a |;i.irr.il littmliiin IHI..I.I 11'11.1.hi. l iiiiiiiritillii' .,, III.ll lln1, ,lunlr hr 1144. .1..1.11.1.I .mm"I
Klerr.I.1'N! .nli.. : II.
mittln. I'., I 1, III .\ "<" I t'l'.ll' N". I f : \ Mlrrl., | 'i-n>:i.-il.i, | | I 1",1.1) In- ,..1"11.) | ., uh.i,II' II.H-.I ,irlin.'il. ntl'l I'lllixl.li, ,llfl 'III Ihrll i I ,ll" .Illlll il 11'\1..1.\ [ ::11..11. 'lill,lilt
I lil,. (.I I .ll.ll ft ,ll.t.' 1.1 ili.iilil I In-H,I. .,
Im
'
. I. i JI. ,i ,
.....1" i "I"! M 1.,1. i' i u l.i Mill.INi. u. 101liul llnl ,Ih ll h.Ilr | .llll [ .illinium'i"l lli.il' I InitmiM lint l.iki' *.
I'll:i I ItM .VN -.". A i 4) ii i 1. 1 : .In.. j.'lnlh' tvi. i 'III. ,I ., in lhi. ,10. 1.1"1..111.1| milU I .
.
/IH.,. .1 IK HII, 'HIM ,".ikllif, MtSI I II I'KH on m.iny .. lillht ""ti,; I Illlll"' I'l I llli'lt|.| Ihi- ., .1'm 'hrr.lll-r itn II Illl .II I l 'I. Ill- ,.II.. iii.ifll-l.I. 1,1)
ii. "iiir.Mllu .. I | .' i-, It 'hi'lr" Illlll- ti.stl" I'mi, .
.. BOILER I I It ll/t .1 I It* lll.lllll.'Infill. STEAM BOILERS IN 1.1.1 r..II.,1 hr. 'I"'i"I'| I .In In* lill rli .1! I Ihr Intlrl Illt'll .1.1| | lilt I < tillllirmt',1
i I Xli.-.. I '". lillli' In Illlll', tlillhl iili.: ? | -.t) |.1.| ii . i :
1.11 .Io.| i inir.i.iit. In Ihr '" <. tin* llr -* > ," |I.*r ..Ihiilr liilllltilllt
i iv .H.'li.1
.. ; .. .
W. Collins I VM | r 'I I.r 1 .nil.I mil ; .nnl llii4 ivin nnl '
Cfeorpo ., I i ntirrltn > liii-mnl 'in'iiIi il Ihi* *. | h.l-l'il. 11.. Itrlr ..llT.ll In
,, -- .\ 'il'Sheet r- i..ikl milt ii ill i"ii. i r I t.* i fct itiri''' | | |l'III.I.111' < .
\ -
iiiii-nli'iii' .
ihU .. .
I I ;
I I .t.II ,i-f-m ''I" \' l.nll 1.1 1".1' .rlli'.hlir.- ::1/1 hil-nf InlIn I'. "..11'" -. aIn
.>( ". ', t- '" "j'| ,illi. ,i.t, ; 1..tr'l.il"I. ,'. nr Ml/ It....1 i-'lii|.11)4111.) ,tjnlnl.i III i iii* .
.
o | I Illlllrr- 11 .1.1. ; iuiu ftir I "
.! I I : TANKS \ jn kib'l. > ltllil .11."t I" "*1"11'1| (
.
XVl-lilll" III' i i.I. I. SALT PANS :
It I j &c. r, h.rl
| nnixr. .
; 1..1 "iu. ; | ht ulll.r ,I .. .
Ijkr illlll
: I ,
I 1-.III..S U'.l.l.SWsr. Iron .. 'al .1,11" -" 111.1..1 amif !,1'.1 Ilioi. ; nrir.ii > {'ruiHi'lUHilllnl
i\ i i.\ \n s i : I I \ I. ,.t. it.11..1 > ".mii.i' '"n I l.ii I..lilr., ul'l I :
1:11"1"] < h.4i-l 1 ht 1.,11.1.. Inl iitiiii'f, I Ihrlll. 'I lii-i r.lll-i'l. ill |jy. Iliti ,
"I.! .1' "i I S i i nil hi I.nr it i fiiini'l I i"l .
:.1 1.1"1 In
| mit 4 :ll U'MIII i III ,lh, Ihr
> | Ihn | llli'.llllllil" l'f lln* lirh'l -
.
ICu \ill.I, 1".I.t |1'1.1.| "'lr
4' Irlll. I'lilllii' ,
Bact U 114.pI 'P41 > w.I| llm'
tl 1.1",1. nil humi, ,| 10. .hil.) Ulnl. llnl, |'|'n.rlt.| | ,hn".iini, nlui. mi'.l. ami |1"1'0'.1| Inllir
,' or .Illl. -I'll I M, I |1.,, ni', nil Ih" (.iniiiri n.ilimii < i.inmm ,
I.
s. 1 .
h.ilrl
1',," \1. ; lilll, ill I I-*', HII I liti.i. |I"rl Illillril, fti gu linn Iii.I l'. | I.t: .Iill.". rhrlttrt
J. H. r. l..i In .l.n-r h.nl .
> all r i-l
: in *I ill.I) Inl'Inir I'll hjintVH" 'ir'l'llll-lhilily, u lln ir nlli'i i.1 l ..I.'II' ninl, ''II' ul'

Palafox Street Ifi-i.;li".1. .in, I i.it'. I'll-'I; I'l llir .> 4Inn 411,1 V IIIIIMI I.,. III I III .1 | Ill lilll.. fH| > m. 'Ihr. "hull"I inrii tin'limit, hnlhrl'lnnl

P. J. ( i FRANCIS NASH of .iiinilri; | | ,,"l." :in..t| in.nhll '' l.i..l. .
litaey S iihll": ilni. i nil III..l.i., '.t-r. mil, tt Irn hit .ill I t.llr Ihr | .. xilllr h'4'| tt|. .1 1..1.", II" Kill
111.I-Irl .
-
Ct.'posill' PUBLIC SQUARL'Jl I il .111 ." 1,1 ih.iii |1"1 llir h'"". .,.I.hu.. inillllltlll M 1 li; *', -" 'I- In Ill'ili' ,'u"'I'I"'I| | |, i
.
/ -* \II" I .ikr | il"l, in Irr Dial lln lui" ,. ,
>il fif.'O M M F.l: ': E.j'1.' t M.. *I I I "> | Illl'HI'f ill.' |I. ",|1,1", Ull'l lill, il <""I.li.1| III. I il 1.1.1. ill It''II.I In M'lhini4 -

I MCH'nhint 1"ialof', uml nniu. "il I) 1".1.1 l"i. juri.lnii.inmiahi |1.1".1| ,*., Ihl* .11..1| l.jlill.l |I. tt m-ji'iii' .il'-'l I'di*. 'I 11.* 111.HIT ".f'Ihl
.M'ir.ii.K.i.: 1.'I. i.I. i.n ..\ I \MMIM K .*. I | i ,U .ninr. I ,hat Mi .
1..1.,1
I \ < \-iilf.i VJi.t ii.ik< t Al .ivit. '.I. ,I'till.i | \ 'ilnllirNtiti. I -... if .ir ttric' ifnlll'l > '1)1I) l"l ll.rll l.'ll In *.1.1' till,' I

L bJ & (" :. : : .. (.: nil, II. ,\hrili.l, -I., ., I It,,.ii It."1 1 L."I' utla 1.\:1'\: 1.1 \ .I Ij.lHU., IV Illl" I .IlltinI'm' .Ii. ...i.ll. Ihr nt-r of (I'" "11..t /ilil.ilH'l llm 'IIMI in !I ll a- .il.*. ilr* llln'ii. IK* llii'll 111.. fX'
1l\ I "t!CwG )d t .. Iry *,'*, 'he li..ir.l ufVai.l.'ii., '
.
!) I of
Ii. i It. iiiii. I 1 .
> t> i It i .i.u | .r..iii.th.iiu | II II..I. 1'.1 hill, lint iu"tr"1'l Ihal .1.11' uml\ .Hie !, II. '/' '. 'Ihrn .In 4l.V Ihi'iili
ii l 1..1 l I. M.IIU. U.ik. "t "l.n| | i iI .\:1 ..\. OJ | | I j |'(.. iif ,. r* rr-ttt. .r .1.t.h'M l > ylM .> : .I'l'hlluil.-ll'hiu ,1..I. ulkili ..1.1. 1..1.. ".d..L. | .". .L.,. .,.., "-. ".. .. 01 .
'UlI.1:1.I'lIa.: !'. I I..I II.. v iti II..' gt.ltJ. I, I J I "M .iblliuiH.ii j 1".0.,1 |irujli4 liliil ,Ilir >} -li'lu.u'Idiii ., 4M <4).| I "- I lf' ', I"t"I".li. .. ." ""''1' .1.
,
.\\1". III \ I. ,. | ... *Anull li* I .iu'I.I.' uin* ; 1..1..,. i "' ii..1 :nir. ... f'AI" lint ihi
: )" t nti' tl I. i* |1'.1 t* rl.* r.. uliH. IM i w a. it ..,tii< Ii iny.Jvi'1 llm """.1; lln i iiifjiilimu llu* ,
........ I .u "> i 'ir, .> .r Irii-U'r4 |'r Ihr j.ri'.lr| :;: .11. |o.i-fly| | HIIniuuhl -
.
.
--- I luliin.iilil' f4 ,
CO''O1 i I4intr
> "I .
J. POLLOCK & CO.u I. I ui n. M,<>r* ..r, i 1"1.( utijm. I ) IViin'. Iv.tniuiliii.k lhl ulr i 4uiri4, ,.1 U.I ll.r yi\-| lillirnltiffrvrr. .Imihlr Ihr .(l/r .J ll.i' .lir-l, .I.,:

...J'1'H I, (. ..otHl' : \,. I MIX I..y.I*' loM". 1..I..rll."um I I. 1..I"di.r.IU1I/I| > >.U-.IIII.(.1.1"'1 1l iuiijr> h l-4 i"h in lint |I"J- "".I\, ihtuil flc..1 I Ihu U.IIIT. ,".1
| V I-hill..it .I'H-n.Ml 4inh hit |1:1 tiuir. iimiv il hlly Itiraliuii
I Iu il 11.1 i-
II .* w
= J *
4. mil "uli t
111 ( I.tt ; U "lj |, ...II.'. l > I tin1uatiir f"o M I .uui'. 1hl. ii 1. .
\\ISII111 .1'10'. '1\ .11 '.11. "'iv u i "or "1 "- i J I.I I I I. lI'MM IM41 b*' Illl *r> I'tJI Ihlt "' |I.Iil tut'4iil, i ul iu Itiu by an uglv KnlIfi -
J .. .. ., III. ** | t IffiUW : liu n.'i i' Mi. luii'iI'tirlU. I'M'ti'i
.
,1 I 111.00.1' f fpl iUlir '
I"" r.\i..\nt\ .: h 'j' u ; i...,, I InIitf4 ...1 |.n.Hily| I ,. Ihil't.lO / uu,| rnul'l mil hu >.1| ...-.I.y I'mll.r -
.
,j. STAPLE AND FANCY ring f.."jlui/n .! ..1.0.1.1': t nurton .
*. pit' r llir i'i \ii..II..I. l-**, *" >.
WE Jl'iti i I |I' \ t. i II: .. I .J .
I' kul'ji'i I
:
.
I .
i... ." I I : : 'M.> J. Hi III'M' rjr. 1.1. It' it .u u|"'i| ll.ii' |I'c h.il.l.] llnl theiiIfhru'M I.hi u |4 it I.in in Ihi- Hue -Ion 'Hi.il,
DRY I
GOODS "
I'M i i i i I j jc. I \\ tiii- J.\li,1| '. ".!.ilii.n'Gin WIlul'Mr.i'i.li-t.-r, Lmniu .hi'pr ,\il nul |I.* it il 'limit il-. Inn
,
U.CJ. at i .;.,. aii.1 l -.i.i.i :.. ('., I'' I Lewis Boar Co. |1"'IIdh'| i-t .h.,:|I"liall-j'fl.'liii't't lH ,( "'Ill'lal lw..l i I..U.lll.. "I") ., lit" >lr4uli.M.lull: .l. I v'c'1144 damI'll oil >in h 1,1'mif tM'nj'lr a> IMVU la..I. tI

S"' rvo'ri ( '; '! & .;'iil.ll/n-| ''I.i.. .ill.jt.I.: 'h'| .'lu: ,< til 411'I IllfUlIlltt bill I i l4i.t. |1"1,1.|.| :I 1 lull. ll ,h.|I. l
. j :aOJ: :: SES.1. I i I: | .. M t: VI I lit ll.e | ,r" .l* I."U..J.o -'.:.I kn.inii tn I'lhiii .r" rrii'-jui/i-.l. otirwliuui IMIIUJ ltu.jitun | -.

.
114h.ii4" '. 4... 4'. t ] j I I ",.1| ixiiiitii'.. 1I.l.ll..j ..,!li. -uliJi.l luv ".uruvriijnirnl .. ihu, I 'nili,1l .\ .I ii haul '111111
t I 1.1.1111'
,.\ ."'-" :\1 .1. Commission Merchant MlIlli. ll 1 I. lIl-i.'UI-, :
,;.. ME HANT' I t il\ in > ->m .t I" make..iunlUi. ... I""vi. ,1.,1 l Hitr, in'4 <|4t-UI mj,-rii-inn. i!i i *iu. 'Ihurxlii" Ij-l urn I..i.. .a !I r:
| .
| 1 l ..,| I h.l'.1| | ,
\ | i IIIml Iw ,Ihu I II t ."I.i.| )"| |
I"'r.m .
Carriages! and Busies I I i tvi> I''II't in !"IIS Nllui.'l'.llI4K' of Itlikllfl .!< l.i.l. Ui 'u. nnl .1'1'\1'.1
:- S 8 i i ili-J in llie 'lv;" ,.il vixnui-ul ul .I", uiII ..u">, un ant .tram */r.MlU4ii(4liiix ul'I.Ti'1.1 ... .
.... .. ..mi .I for .* it c4. |'lu> l.i i l.i-r II.1..1'.-" llut h" ii'lll.l\
ft'jitlniil
.110. i.uj OF STAPLE & FANCY tu i .i* : l thr .
GKOCERIES.CfX I. j| | |Ihe) (I'liilr..l.il .
)
.
,
.
.. ."!*10.1.1 1 .1v I ilirti lilin 4., ..1u j I'ail ., >t .Ii MI utj'il"lj .. ....1..1 < if it (IN.I..Iy li.l'l. ...1llu
.. .- it llhnul lin 1..1| iu- .unii.lu' mi lln ii *. lhi
<* ream H | WJiiiiiiaiiuu <
l.n ,
in inuitt l.i"I.
:South Wat IT. :Street; I. t \ .) \ II' "'01: : '|1111\4'Usl .11. .; llu | .it. b* ml."r .U'l. I 4Viu; "hlaili.'il" 1 I "I i |HI- .IiI..I. .ll.f .lUt. '
| '
| ir tfkult'iii. ; 11.1
)illECI: 1 t N t'l' U; I I. I II" ''I"'Ii I I in ''mittill'iiiit : I ..,
)
> I4H', ami '" I rn-4' Hum I milhoiilir.. 1..11. .lil.luI. al.1 .h. ..r.
: l.ikr i.l
Capital, : 11' "' I. 11" |1..I.IL ,II'
i .1. ., ii ,: .$ ." I 4 iu".lc
( 'JO{) 11 i .tlli.'i l.i, .1. \I' II \"r \ a
( .
!! .v an* r. | I I. :.
f | .ljl.-. Ulu 14
I" .. l.i..1 I II.i. ? ,
At trr ) 'AI" U.. ..-.. Bet Eaiflue: and Conti Streets, W.I...1..'..t. Ik. |I' -, .i, | I .1 fllTf >, "S.I. 1.1 ll-ll, \ l .*a-4 -f '/r. / r.yv*.,tttm .... W hi lln-" Ilil.-ilrii.. .liti' nil .Ihf |1'i4lluf 'iuiiiMii4lun.a l-rixiUT.' ...,|'|' nllUi.Ic lta\ klll'H at onronil the
:. : I I .I. ; 1".1 "I.| 1"1"| | ": I ul| .10I'1
J.
"J ....... 1 j. i.. I. ,I..r..I.I.I.1 UII| | "II l lK ** urhix tivt.ainl |trop.rl> rkMjM| ..11.1| 11,1 .H.r..1 uilh |>riir4lr. "|nilui| -1 1uivuUi' .I lie, ..a..t h.I'I.arler. of tho
.14k 14OHEX.T5.: ALA. 1 .. ll.f | -ril" ur 4 ijjiijfer.ni U'h) Ihi. .Iri'l hlii fuilli the -alVi ixuiipaiit, lor ii'licl. 1 tu. nI
tt. .
1"0 l l i I I. l.j i .
aJ6d ... . .. .1.. ULiut U .rl .'YJlli.. : I BI lis| thai m Irani IWfUly-four Lour.
UVu. t C'I| ii I' .. 1"1.. \ .... it. |1"1'' ,.1""') hliu.1\ ut ."I..jl) Iu th'al. nilb llu1iuilitI.lual noil 1.1 fl4iM| > I'forl the
fin-unlit* r ai'Ji'l\
.Lil. ur il.tini lluIIC1111
; \ fuiwvrMt .l u..1 I i i. lul uul'l\ be rt-l. a-vetl.- Ki,
<.. -- :; -
.. : : ; .
-t. .
,." '.
r "
,. .

-.(-y. "L .. ...-r "---- l ._-.: .. --, -, _.. -. .". ,.yIf.
----
.
__ -- -
; "b
--
-
-
: -, -
: -'


.. .
----- --
-- .
----- -- .'-
-- -------- T"I' -.

11' r i .4 J.S. N ,... ..lA' :New DCY Goods biore.Yn'cstra l

r ..... .. --ZO.. e.bt3.a i
, < ( h. ,\ LL \ ...1H; \, .ll .

j i'i f t II ;,v j I' I J ;i'Mfj'j \\ .j !,.. .' ." I'1.... C:" .\ tI ,s" T il- J. j li I ,srat'-t r.; II.'" Ia'i at .. ---- -- --'

J I .,1 Hi* I''t "* t.a H. I .j a f 'ff". a I5'a E .. ,1 .
'. "t,1 "." .I' r !Man litiimtiT) trm, fridi'l A -: :0 a- _
f"'i > '
r 25th. : : P
FflIDAJAULIARY _
(Sat !I.t t.i.- 1' c, ,
t 5, -. 4 ,.' '! "' '. i' I.. -a.S i .i iI i- ,' : 11.-k11 jl. ,,,ril.i' .t1ura4 1,11.' ,. .1.' .1p-r.. ..,! H".f Wl> '1"'inir i;- : V I hiW'I": .,.. a" -t. -- J.

r.l ;' ,, 1.:1 1,. .. ..ntc.t! !, j! -- aWl ."!llli<'. :t .: .. 1.
j jl .
I / / J. :.t : .t5 .i ot ., 1" .. .' Oui'dng.' t ,1
.11. 1"lj''w': I >11'. r' 'I ;.'.1 i i-' >.< t'r .. !1''"''.; Tli .;.1." '"" .. r "U' 1..i,1! f' .' "'a :
.. .
" ., .. ; ,ia'f,, t' \ I'I I I" I
S. ,\ >a-i., .! ,... .t .:,1 ''I'-iil' i "" a-a |
") 'r.7 ',( \f. ti i I j 'L'it 01. ... ,
\ 1'\ H'-$ "i- ..altmfl-s-f41t "t a. 'I OJ '," 'c ,' HI. 'a I'' '-
t'i* "'. ,. .oar..r i ,a'II "",," ""
'.' t '. ..1 r' '/itjn., Ill!! ,* \.H 1 .
f' I. t'I" 't .t '' i.. i- ": NOTIONS SHOES

t "' I' .r'"t." "tt. ;" 3IM..1' /. ": ,',j" t''L" '. t .,I ., ai4tIflaaa i -*!.( 1 '"' 4" '-.t,2 ',.te? i.> It,*' .i tt a-'. t.: .. h-.t. .1.'.tt4 iitovitt MADiSOS QUAR&& THEAfffi DHY GOODS, ETC.in .

. ; '. ,,4 t I. .' .'. -ht. 1ita i I.M'.I-: i 1'0' '
f" .. 0... 'r".t I j) I-! '" ; .l.if'i" i- Kir a : )< ( > vfnA !> ,, a :
tn4 a_ l5ya'pis't: tltl.f; r.BiKlffkl
\ --i ". "I ,..1''I.. A' 'iN-, TI" 'it" ; >- .
.t .i'et' -a..' .. .hlt 'm.*l..t i i.un. -'. ", a
.1 l.hi..1t; aqtti.ias..'," .",.,'!,. .til a Hi: II
.
; .. ,: '-t '. ti'.j. "' l : _.
Y4 ; I.e. .
11.1 I baa .1." l / ftuk.r ''j1I".t i-f)rvi : .' .
I' ;, "if HIJ iNinwif ni;I'I the |.>l' I I.I.? !it.t- -*\ it 'MI cvr il le a'iissal' i.\f.I: : fa31Sta..aa --- .---.-

0 Int. lie iu nil' 5.siiae.. ''i ;. ', &n.1I.V II .
'4.r. hf ratt ki> w*1a, J 'f
tb.4rintr.1 I I J arai1aim'I in a'iri' i. liS I' i.> "It..i! ,. ff.Ui. / : s KMllAXkl. : C. A. LANDRJJM jI.LDEl'fTIS'I'
.1 ."1. ifr tar | '
,
'.7:1.1. a-
'O'.oft..s..MI'ok-l'' 'innK-oi." ,l II.:. *- t>'>; < : : i'itoft\varsuL\ (
I lIP _lMjf *r *l .- ,
., a | T
.
i, i I u t4 jm\ le',4taIiI.: aia'thasir HIP It..m\t-r. -1 '
1. a .. .. !I.a ; : ftAXhl. ""I. .I \ .
1' ;J., -. 01.\ t 'a. t 'lpJ I h""fnrj. /. 1IC' ,,,".tr-'. 1"1I!"* n i- 3 i'a..1I. ." ) r

,. J. : .ifijirl if I '. .. j),j. '"I.1. >4nlm.h .1 in 1 I I. MlN'. i iii'tfc' .4foh. olwii .i.ias|: ; ;'. HA/.tL yc '_, < P.JK\: \ I J JI a' I .

.' .. s l\ ; .t. ., ,tt, fJ- ; oil tI, l It hj-1 H n' ...
r j. ,,I. '.; *4Pl'li'k- sa tfiK-ii ; fLXEI.f -vIKf: t- I111'1'1
N ,. .., .,i if.! > >!' m' I. .. "ta ;,' a.1. %\ : UI'II.I i
.,, it'41a-.1 ) 1'tft tint' liw 4'tui (>>:urji a. U.s.ta'I. '; I' .
a ,'1 : i.tn ILl.i .*atl oIwr Nfil
,I'. ,' ->l7, .f I ttf _it..ii.5 i. t'iw Las ,HAXKI.t \ X% iV "i-. : .
.. .1' '4. t ,, ." ", .iidrjv' 1.tI ": \ .t -
<
.' .. .1 WF .1 n .0.f It{iw-l tIAXHa: / t.t: 1< I t.
'. f '" ,. :' I" I' 'J' '.j ., "< I'Fi ;'" I 3. ititt lit ffftm a ill-. l ItiJua: '. : '. REAL ESTATE II .. .itats, ., a 'a-a, ,, .a. '.5 a a

tinaa14iu* dlra. '.tsaeef the rkft4aoC in A'i. iiMart's -- .1 'I I .t. rust'I "'" 1.1 S a.. ,tI t--" '
:
'. t. ." la.T.r. i I a .o th o men "W IN IT* I It'llfI :

I : '" : 1r :... .. ..." "nh.I,i. I 11..1"I .. .I ,t" 'I' H' J''Ulf 4twk, .ih tkitt ililt Vt. IB life in very BK.Jm wta.aaI IIAXKI.: KIHK1-: : --- I .. ., t. I ,a- '.,:: ., .' ,

i i J. 1 t '- : ; It e'a..isIr4 l lio'li 1' anti!{ (ilaiif, .lIt.T.-t..Ii..l!; ;rI '- .
4'
yt.y I s ,." '.'1' i !I. fi--; .11} I -luti /.1 '' 1' ..ol r '" : i.i j.'jWi.f\ ( It i.. >'.' t..e. !I':" !I' "' .si'e. a ..1 1 tap's. I I[ .
;
\ : ,' I ,1. ,- ,.11..1. ;I .el bll .i. irte. tI ti of th- tatter.* wiii> '4 uj.r .
1"I'I '( ': '. .. i. i. : -. ; .* la
ben.t.Ic :
'
: -
; i4keteaiut4 "
> .lii
.. .1 \1; ) \ I.' d'.a. .. ... \ !,t H r,1 11 : ,1 i-KJ ttHil'j! (, > ti" "rn. I" {.,-t" iWtt orli-- i.jii! ifltir- a. .11.1 n a a'a ;. : H t ti' '

nil--/ i rJt.! it, '.:.. I.. .iijirFin. *-."*! '.1',( H.r "i. ..J..a.; i5' : |t'a -S.; i ,, .- i f.";, to t. 1.1h fue. 1 Lusts aii'nal I I. ; ..n '..AiI!'.. .m1lrt. .. ". .: r. NEXT TO crrv HOTEL Glarks & mcnonal

t'-ili i.. lii'- id ; f-i-i-'- 1II.n ,',* !t'. I itt iat.L f-ru! srti4ti.4 at.I 10' .;..,:.!!' I.> si- a-'jta'nts'a.e\ : .a J. : '. ,
., !
, ttlll, '"' '" I., .'. .i ,. ,: 1 .ll" fl. \i tir !ti'\it-t\ "j. 1I. !r.nll.) .hr,. 1:11' \ .
'I 1 > 41-t' iw'ii'i a v nit m t tL'! 'ii in faiij.Hni *' ,.r 11." rt'1.wi. Ut t ---a t 1'1.- \a aJ \ I I. '
Ji H'h"" ..tdt [i"c., iai.'I''' iw !I.. "fl., r. .fit I. j o uirl lo' fh I.i" ';aJtetliasaaa."I !**J ; :I-1 t'I at"f ( 0 NTHATU( 1 1P1AC'TLCAL
wl-l 1 :
n'-ii-t" >
fi..l ilfi/- .
jii'l
,. I : i"l ; ,a 4|. .r t'.ii- oiw Hi" oj.i I liSI d Jl r., .l l--tl-ll .-'Ilif; | ( .". kii'jw a lr'-i'" pots it-*! ai.at Ifl.taha.lttn. a'a -

. ; 01 .. / i '.! !lii I !l .!t' i lit".1! ; '. 1 .. :.J rat'c, "l'en .t.I llllt.J"I.1 .2,1 Iud O'il ." qui'-'ii! t-iiiirk>- I ti! ter. t ,. "to

! < l. 1I.floi i !i'i". i'I I .t ," j' 'I, .1. j / I ,; "M i.f -.', tl .t. i- 1 .-. .. ...i '..' hU'T", ."a'aa-r'a'. ",,t.,.I ,f! *iin-r. Ju*!: .t rtr .Ji I. "Krwni ;,... ,!.t! t : -t ;5" ."" iMtn IA \ i .r it.- fI'nnwrty 1 lnnih! .nml"I't-. BUILDER-

,i.jriFitt .tVi: '.lit"t inii'i'i-l at iit-3Itv ,ml WIK'M tlC tlif tt34 IIOTTvl) IV lisa "Kruiur faihti.: T I H ET': v; i' \ 1 I" .\ 1i'. V t II.! n:a iviOwpsot. k-nf -r.1- ', t in-i I l.i > ,
a.k. I (I."I h..i"I'.r, II. '"' Sir; tint; ,n .' >!:! tI.! ijn'I''i| s. "ll'.it 4!IF t-ukw Oi.* ." le.-i.* .,. T." .*. I"qt,.> ". A .. I.- \ 1.\.l

; !.I 1.1..10'| tiv r. I In' '";.I \a- 'iii'i'ia 'i",! tftst, I'n- ..."...ri it >! f1 i .- ,' .!i"uM iii. I Ii.-' I i..1 lisle Ami IT'-rtive ,r"'?n t- iinl kin.ltr' r.lnl' liia entire Kmu-e: visit fat'i-! u- -j} h if.Illfllilf fl..' _J.. ? a : -'- '- -\l It. I, a.
-
. { .s; ,, .|,..| f Ii.K. linirtii. if 1.1. n .-.i M .liil1, a I"'III.!.I.! "iii,;"ly .1"1.1| !> ",1,11.1!tt,4'i ,uslun.: f Ii',' f own.* I i lia: r"t"j.I. ,'''m ii nl iv. li-i tiiniirn wtlti tit. .triiVu r..rl"r'? }:'.1 j ur," ': .-. ., I"i. "" .? .. .\111'!I'r." :".rtr. 11 It-i-.1'' !'n.. .u...) -bin;i'', l I.H r.r'. '.*t ir i-. \ -aa- I. I ii.-.T :| -I-I ..I ''I''\ I a

"- ,'"i. : uh I.. c- full I-ll, ulVjllrli| (.r. IJ1"" M !III'. '. ,-l IK !. I I' I.1 t$: 'in..1 I rat iarli-" rliil'l, .1 aitI, ge .a. .. .. .: .. . .. i i, t..,. .-> .-.' t-'HKK trf ('11.11!< *. lift\ .' -r i K. .!.i. i .1

H I. "."win' i '.' l>v- ItI'1 c. irf ii 1.. 0 tl,. :- I .il- I'".- h'. ..5'a. ".ry I lr"'j"1 t ."f a r'.rt.i.' !,Unlv wrvil for a tmrt limit! "M UM Lw1satts..sa-. '. -r.,r tV'.ivt' r.* "ii" 't it-lit 1i *'I t t" a .tH. i,
/ I'iF. > I i-i lii' '
; 1 -nH HIT
: | n/in ,In .1.! I' 1'in li-! N'or'l.m! ) I .\ writer i": 't -v! i !tiff'ir w-i 'i> i 'pl-
f 1 xii. Ii a s fin-nit .1 'a'I\\jff f ill. j'.lot tat ,
t rint ".',1' tfiitli. r 'It"I Ih .. iiii 1.{ tlt' ilitillf '/t .s jSL'I til I Ir 'In- 1,1. tp '."S l' \ \ -. .\- rin"pi ,a. \1' ,
lfi iiii uittik'tfiat; HIF I I ri'ri.l.i. wIll I Ij u tlii-tv' I i immVr, v : is- 1'li"V.'tSII1
1 'n i < iitli i-ir-l .luili. ial Clri-iiit I tat .
1 I
. w.i W'i H- ..li.I"! .. I I''" i 'iii. 'li't, i, ii-ii i .I r .r-'i' .in' ;jn t ;ini'F "'i ,Ii -!... |. .'j 10. 'or.l. a ,!ItItii-4) .< ..lisa: >, -1.1. ., ;j" Ch s NIGHT: ONLY : -a I ft .. I' .. .
'haiti Jsi-L. ; .:S. -tat.$ KMn a-ttI.i!) filil '11 hillitilf milvilli central I .->'"- ,
; ini.iat.o' ,1'ii-1 llii fan.l"t 1 m. -T .-'. ,' II. tl. II "i a
k III' | i : lini-l" ml' ('arts. I. uli. tti' III I. !I'! '! pli, ,.r nrlilrli! tI." f..nIIII..I"'ln'at .ins vu : a .
I .,lu. ft, st.I l hat .. t'ir'-iiil. but ".1'a .\ ", .
lat lim-iif the tar 'I
linll.Ui .laiiito I
i .1" i. i t llk. .at.a, t. H. I" 'tl,' | ,('Ill II t.' ..1. .U'f..A "| : Kfliniin- : :i.rf ; ..*-. -
i"'f.i' l"Z i ..;-.t- !",. 3 ta' t.t-a 'liirlit, I th,' f lii< Lr
1'i 1"r 11 "'. ii. "h,11 MIIIW/ISI, out. 1'311th"'lf !I.! "
;. 'i 1 iiI *- "Irl'
-f ,i'I\"' '! .13"" *
III ( !
Irii.l, ''hAI Ij"" timi' .ltti I.I. I. .-l-.l.lli| ; .' -f ill' t"M I U n,"H -*.ft". Oiil-'C n."jl" lifta. |Itt'alt( 's i'-iiix; attar.0, a" warm ofT 'tts. Ii.-.-\V.ttr tluti *<.a .M f HI tit 1 I.V I it M. 1 !-t 1" 't1.1 I C'JLS'jilol'ox e'_ C
f .. ji--l, nf Ji-t: nlfii** 1.3..1 Iii ir ; .v'.M' ,. C .
.I"I II .I..rfh. IPI"$'"1 :u \ >- | nia I I ilthl' ii'iij assail! wvM I 1,1 .1. ,
M.irii i /'IIU'4| nut' Inntrohjf h'II'' "I.. ." .1" j j".j.. I !.,. .., I'r ,. ; ...1.- ,.at.iItr* He I'AV" 'fiii-it'. RIM) fFiiulii LI.)i liar mil 1 w.n rl.lt.I.\ \ a. ml' i t,ie I ->ril 1.iy; -.\ verv '1".JlIJ.I'i! : -. aIi -., S \ ,. T. H '"*. d'; 1 II I 1/ : "' ,. -t H' "IWijl I 'a
u*" .11.f r iffi-ivm 'a iu .' utti 'i laws ar ail-l! rolinliln iu'liiwllnlUn' *tn a I.I'> < .%''mmii> aira'.
.\ | lilt! 't.Unukf" *
,' 1..I I7' ;- Iaaag. Ixiy. 'j 1 i *
Iii 'iiliK--t." It i" i ''li-i.'i'-'- ,'. "" I, I..I..r :1.111.m \ '1111..1'1.: ;. d.' a.> MI s J, it 1M IIJ Itt !. I" MM' ;:
mi i li'iniiii', ,. ir'- .".-'. ill rH1-! IFI ; a i iti/rii< llr 1C in Hi* "'''r a hit-It t IIIiuilM --.. IJIH ml mi cxtri'-t r, "" tin- \i-li\ill'-1 your |i-il-iti" t-' ,ir at.t.c 'a iw I is a ll .,Ya. '. j r> -.ia5aa.a 5t .... ttpt-aa'| i it

n .,i'lII. lji i i i"U ,'IMHI, ami "In the t" 1. : .> tin at ',ta. I f ) .' il i- IIHI )Isaia') lIdia tar's' '.,( ; I;; : mi iliin'i, [jiit uu "". : i>rii/-I l l. :a. t "', ("! -t-'f- IatI.a I *; *'j t P' J
I IFI-.. ami, llii- ". mi i il t i- "il.!| -l) ..,. lli f .55"ff' tt5ia'!' r.. ami Iii S Hi'iriii! -f Wan iimkt-4 I -taaas inx I .1"1.Ilih fi-i-i'ivnl, till. 'i.lr .1' "'1', \r.I.. r.oIf.. .. .. MINNIE MADDERN JUJt-r'k'iJ I '- K K **.' IU I Hi-l, l.'t* HM I li! n I II -a: a.s t n- iiI'l
Ali'ltjcmin timriiitfi -
1\ t
a'
.. } .4\ atl11asf4 1.1. 1'I.J.o..m .ttt.-aa-Ut-ia'.
.1..1.l f1. "J HIP, .tim ".aaInz, uiimttiimil.! -
I Ii' l II I lir. _______ : ilt, 1.1, l'f"1 5 "',. '.r' frtiin Cnil., | M. I Ih! I I'ili-IUT. nl I l'iin.1- 7 a. 1" \"It'. 1\ 'tat. : ,r. 'it'5.t. -

..j'.1\ ". ..:.1 1,1 asia, a 'j/ .. ,..hi. ii"., df I .| I : I -. r .tft, a f ast'a aa .. .aa'ts- I I. .
fin j'l. .lti fo''ti nun, U'-'l tinWi'iili I.r I., ,'," .I.IIrII t.ia ur I ."I. .llliljp* I i. .\. .!:i.14t.I'I,1. I a'ar. ';ini'lihimiiiii"I'I' \ I., i.I( ;.- '. a M T' i" I tl.v.'Uit** n f tri ,a. I I. IN

., Islr( r-ir O'H.'ru.' ., 1"-Ill tin"f l I'...."".! I. Wl l lii..a.I.I' t. I i-t, ih< ''S. nl.' l'ij.li-1", ty.iti"d' !I.f Iatt ili'il I t >Ia,il I."nniriilii/. I II-I "I..r.ln.! wln-ri-ti'iuil, ,'.I- tvliinanil,.t limn quirm rii-v-'li-i a".1 I ki.a' kiilb .. r. I :f I \ "I ) IlIt'l.1 ( ?. | .I'* --'I n .!Mi a I tt I Iti*v-t,*.'*.i.."*.r..I"r..I.to'f ,' Vaa..s'. Dry Goods Ciothius.

.,iil-lii"-; iii| tlii I.ji. < n,* in 'an il" i.I 'nl"'i'' .1.i | a tnl'l. r.irmtltilinir.il' il''h. '>IHIa"-l !It t IfK'iii, r a I I a >-ili/I <'li. npft* .. inirii-l "l'>.II..r'"I at I I II ta .iii'UIl.. lit* |li .,aI fllr r11;; i- i \ ;5. |It., !II.1 ....II.j.1t( > '4 .. \. II i iI J. .
I'l.lill ill' lllV 1111o'j.
I Iiitf 'I ) > f llw :" > iruiiUli I I 1.1' ) ii. 'I'1"I i"1'' 1",1..1' 'tliil .Iii' .- nii-i.1. .'....},.. | r'o.r lalinjti"ii|. ; ; 11" (1).1 < | ( ( Iiinu> ,Inn. rrl.1 in I Iliin rit 1'"II'h.> I., \t i-* not Ixim in Hi'- '"lor of -iii'-tiii.' .. Ii," i :-a.:. 1.\ sf a' *,i .t".I'. *" ,1' '*v na Ia ITS

uliuvv, H t4 !t 'llHtli'i iltl i ir'k I ail-: nf ;f. a. ]i..,. t *, MItail'ii* *. ,-i-t-.ii i"<*. ,f'fl iaUt (Mr. l<*f tin- uart > .r.t% auil r..r. ; ", t has! Ijl.i I Dr. 55 "-il'I. a llicii-rorc I tiniaiiii"t W 'a aiii.'l'I. r;t'.a.a.. It. .ls'.j ,Itsit t L.i: '
.1.I.I'r.r
'"r'"i. ali'tit", at tt.'* sat t.o I Ih1liaiifir tl7o1..1" like In llii-ir I',,, fur ? .:. ,I. .,/.- a m ,'t'tt' il". lfmhi, Vi'! ;
: fnl ju.Iguiili ,I-.;, ..... ., ttM- I n .' \ 'I i I lir (11..111" ilii"i
nml, ( .ii-| 'Fiily ( wI.I i| |,,ntltnnf- I 'jl t' r iVii .I;. .11, I iis't'," tin saia ruu Tiior) ruorrI ) S .a., .r tin 11..1'| \J'tinii.I Shoos and Notions.
!IirI. ? J .ltili.t..II Itut. !I.. ,
I of f ,-t.aa if! i i. $ C.iw rri. 1 .r .1.t ,li"ivivi'i| t llii- fii'li'-vji'iki-ti. tan aa'". .
.1.1-1 i ; I 1"1'l 'hi. ri. M-i'ni"' Major I I I'il bcf s "ir.11 rl i S I uiiitti, > .11 I |Iia4< sat II JwTit Ir. t tiit
I'Qu.r.I' I Ii
i .1 ; I at H.fi ma. \Vci'i "l'i i uiinilii/i'' jn ln-r altDcliiiii iiill nolf-iiljti-iii-- ) aruuIn ,; ,Kitlr.' .*' t. ta-S' a 'ala 11'\\ MI.-, -i'. .
:';ia a'*.t In Ji'Miiivn! a ,.ihi. Ilae nw'iiitx'r :S \-il"il."I. | j | rdiilivi< ;: ullli'llii ,,. -Cnii-riu: !.. .11.! ritl.l. -I I "I'i 1 I'l'il! ; i "n''H'Mf >. .' h'1| rt- .r I." e'a. :"l n in" .\ 'cataV.A.
iiwilh liif
SIN f1'II.I 13.A ,..u :I.I.\\"." ti rfatsttsltlt't4 I "
1..I'rl' .
< I.r..r -, it I.. I" 11..11I !
; a
IF'\i- .j. ami .11. 1 n< I T ;j'i
.iji'I rhai.t IT
In 'lop.) liJicmi'iit ni' I'liicrintf 1 uu r>'.iI, lii-n ami ii!1.. ,I .. I '-t, I. l\ I l aIl'IasI'I A I. ........ "
(l-t-ll lil } Moxuoi;
.1 I till, r..r the
a < r."u: Hi ,il... |i.l t "I )1.| )lilliin I I.al| : Il" 'h"I ." on II. T'lMt lilt., I I"! I 'I t I.I i Il" "( II., .

Iliifiili'il f | mi Hi'I'lUi 'if li'i .d'.Ha 1 ..11 ".,uo.. .1 /.1 '" \o '! 1"1 iii', inlnr"'if I -i-i., .. W. 'a'-, ta'' :t.hiar t. \ : | ; : I \ I 11 I At f --MIM. : .
flail I'I If.., nml' IhU ili m alxti'- r.'r.I'l 1 11 1n- Tri'liof 1 IIIH.I. I"I, I I Ii I.
1l ","110. Till If.t.ycea| .ifH Hi'1 """''"' .1. tiua-a.Vii '' ,''! 'r. iI.1 1 if t ilii a, nw '.! .. f' u r "fin, .

Illi' .10..1..1! itlMII .tt 'f/FWll al.r.I: | usaia.la .j..a. ;'' a"li" .,. I'i.tatia", I.' ;; "I'IM.ri' l i- still, wantii.. .. 1 l Tii"1, If.tI,1 Ki; :l.' h.in. ciilli-. t'-il ini-liilM-r-" .lir i.iii'iiM, \t "'Ii! I \.i -t'! i Iff > \lltillllC ill I'IIH', %. 'i.1I mu I UKNT.i' : : -i vii.r.MI: I r\ \t 1 \ \ :
S I'M n a .u.I., -' litu liriTn Urli'iii. / : .1"( .- .5( : nu i -" .i' rliarai: ,
, I"H'-ill j.,. .,1..11 l, i if t/FJfallllll'-'l"; ) : I "! 1"1'/ ltuva'ltt-tat I thai I KI il.' .Hiilniiiit I !, a/.1! 'i"l nil'V" I, I I's; : [ ,. i.- i i. i,,, ,:I-. < \ .
: "il .j- \ Kr I,
h ,ilh l tt''aia'| ,1.1 tli<- ,hlilti'H> 11.1 t'-r iiji-'U) ,III. \ui'ii-; i j '!-! ) 'ij"-r.i- ''I' il ii' lit : itxin.ui'l DRY GOODS :
: !, in.il.iaii'itlitir' ,Mil'-- limn' ,auli-l, ii/ : t itm .sji'-ni'-iin ussr a aI aI ..-...1 \MU I ',.111',1', ,0' .
I Ii II.T tar "f n J I.-r jiK'aii'r. ilratililMiin |{ i ,rilfiii I |I" ip"if I I--] .i'ilii. ",aaaalr, I It ,n.' : -i-lf i-iitui ii ii I ;Sa' ;- >a' < i I. ,
'
1 .JuJ liii I l'i>rti'iI"" -. Ii, until tli. ri-iiitl..IIIIII" -tllll. alalatial| } i ir U i hilttin; Cull ili.-lailiil' ra'INai| .l tintiuri'i" TrMii'M aI'a( .j I i 'S.; Itr..t i'' "ii..n I at Watt "V- > .1 lMHit'. suIts.. 5a I '
.
S a Ihirli-i'ii j.-i'l a h.ttn -nul Mm nii'l 2 in Ki'd,' !, hUU "a '
| a
o.I itt" ID n '.11 '
l I'I lit nlT'iti hi. f.if. 13 .* uf litkuuntr' ) 'luring lln > <-.ir Pellsacola S Saw S1i HATS. SHOES. CLOTHING. :.
;ihrnii' II." -in ;il.t .'f f fl luiimlHilhFiil : II.! anal "I "r fi. < 1.41 Hiaj) I. "llJ- |tl-l i l.a'iI l '.'. ill liul, .llilFfllf: fill .r'p> ), ( ,i "ii.-a i p. i ,, ,, ..r, 'I.ltw.llltl "
., autlrliiiriii! lit lt I ilio ,5-ii" -sal.
| niiil I a | a | \ 5 "a
\ 1 ., \ 1/11" I f,'" r.r tPii tntii.i) ;i t Ill.5 J'a| ,:al ili-lii tnj-i-lln-r, wllblln S: Ir.1. "Ii "JI". 'in niIlM'i, \ ivjiui*. it I i- I'a-v in t'uriii' ; ... ; ( J HOCEBIE-i.
IM- ur ;I ii/-n i ainl !I. "IJI"\hl) i iii jiii -, '_ ml tili-a ,. tin r'..-." l- In ii; 'II' iit: I ': '11\: I '. .
IMIIIF"Iami| I'harai iid-r.ift t" < aa i "I'|
I ,
;, (. -'|p|' "'|', ,!k.H| Ut t\.l/IHi\ '>" fur t Ii Ii. a 'r i'iijF.itii'.l .1 itil! rt ln lfI M > fi .lit- Uii't-i' i: a aIa '
iaaaaKriNi: au-! "- uiliis t <".1."- a n 1-1 lin: j"ihit taI ,lta.fliai a- .1- i'III" < I Ml'lturf, UnHirtlxUl ll.l .1.,1": ', ] t I' ""a'I I ii.I ,
'
i i. th* "f Mntiilc' li .11.1 : )
;I.s '." "I'-IIt, "Hhll"'" i ii> 1'I..iI.'r. I nIFI\ ai|. mi i I I. > *!'irtlUiUitU. ,H< 'I t MiI ,
| | M-,111.| I "H'lial, -lllHO-1 ,111'11't .|"- n il I f.ill'iM ,thin tt ill) an I"' "/.I l ..Lit.ini.iil f'IYI't |irt" .:.lil! Hliil. 0"1 iiiini.e.i' i..II". 1 I. REPORT OF THE CONDITION .ta, S I 5a4.. ',1. II.lllll.III till .11111.. "a'a'' "I a ,

; 1"/: /'', 'JII llxlilh I \ :
: |i". "iil in .mirlaii't' wlili the reil t..t.lii *, tcj'
'111..l .,r 'h. f1..1..tl".llfll..r (''"II"i.. 3finfI'nlliin litfiIranifi j 1."r. iiMianan. .**-., Own.' VVf:ml Itryc aiMm 'iiiimiiliali-. .uiii., N
First Kaiional B
|1.1111"1.0\ HaniOr'
; .n. "U',11.1., /0".1..1( | in dir il> ilii xdii-ktit" (Hirlt, ri'Mili/i-r, inrii.lath. 'tii! -t. ft 'I .. ;". .. < rlii-; : .
.1 L-iu ;itt ,lilli. l- 1''ri.1 N lietva Pn n G I!
of ili t .
lift i. FHFti'i
> ''i.'I,. '1 t.t pr-liliinn al t llic l II4r$(". I.tal I. t, thIaa'rft. .h'I.: .. .titt'a. I: ."'I'tr| | .: C.: s.-i I a III ( 'I 1". -lall-li'- XU *. -I.I'F"I| | 1,1 I'lK 11,111. Ulll III- I I\\ mil., .-.sal. i*-1..1..1".11.| ..>i ii" tint togr rf
.". Ill-it l/MI If.l-l' II II4> )juitgl* It..- IIJI"I. ; t 11.\\ *h.: ti>rliiitr h, in ni' a '"III..UM."
'. '
.",1.1..1"| | llir I I'. f. Tri-a .,nrr U ".J. -, rl.all nl H hula an-, .,,11.11, ',1 I "-I|I"'I'- .I '' |lii l i-li 'iiniiiiilKuf .. .1-, il I.a ''. HI t ?. .'' .- ..11, .I 'I. ". ."". ti I ...ii \-nt :
HI- nidi I mk li .1 i 'i. II "n.' i. i i
liiiMii t
I
mailer I. tulik sil lln
I
im, in j j ) ttxlmi.'ll.i Ihi-1.a-i' nl' I'fii.ftruU ala .'' nuM-' 'I "I s ..,.n arc : i-. l IMAMill.l '. \ a. .1," 11 l "! l 1 ; II II I I.. 1.\| \ ...1 l.-'H'I'-n,ais.: .I *.| .f h, I In"a.
,: .olrllll1 t hal I Hint llirri1, i I. lint rfii iiii liijjfiit i.'"1 inthl. a II I at.'* a', |I.a-" "-"',1:1 mil to .11. t I- |I' I t l.". 1.1: ,IM I.,1' "t.,. -u.it, .-i.i., I I. *. A-* '. ..I.e..cili.: 1 I"'i 1 1V'N
1.1) a. ''I r.rllh'h. 1..1. tin IHat I'I' \'I"'r..I"h. ., -liuw it n j ia- At Pen-iacola. in the State of Plot iilaVl '- I Ia! I ,II '. -, < *.1110.h' ,. -.a'"J.aa.aa.a.' ,01. i".. > 'a
"omit It II ill iiu uii'iilia
) j want tu IwiiiUlhr )
irItt.uI *
.iiite,. .liiii lu., 1.11l' ,'h..rII"I a rr<' ml' ttiirt| irjiile ..ir ..,<, ." 10.11 itir'iH t "r ,'. I.i': a .
( I ,Diiiil-uiiil, lullnt, i-nlliid lu.lili'inl -. iniili-nf I ; I i. alni'iit n. laryc. I II I II '' a 1m iiiaku ( IHHIIilmuin, ,: > ''I.al.|.1 at l.with.r I li-ln-ar' .i.l ilcflininl Till I I aa-. .I H. "t '''. '4I101)1 I. 'I 11 .sit'' S--\\ as, ;*. Lit I' Htir tius'' AN 'tflitiitKi' TTUTONm 1
I 1'10",1. !f. ml" r il-t. I I" .:'. i i" l--n-.n .I.t 1 l''aut..Is.VlJ,11'a .1. itiiUi, ,.'iiU"Uit 'Hi1' i'
ainl rur tlnaiij il \"> I. ti .lt ii i a in
I I in Uiiiniin.i in. 1 ti | n'-i-nl a lol..I.iul < 'l'4ia' \ a:- "f "-'I"rt.| i a ririini.r'N >
r.l. "il I ilurt not i-jni-il I hat nl 1.1..hll., HIUiat i"r' [I.HIM t I. ..11 l iiniimtf'tl, I lt) tie ,>t tV Hi *' uu I: i-ituM.: I ALMS I w I mi I 1 M I ,1J
I l I H7.Vil.llX; i /
I l in I intii ; Cur ; \vi < amilor .fa/Iv JJ / / .
I iiiiiniiiil jlni'. lIP H'ti'lalil"linil --. t l' a
in I iiiinl| I .i ( linili, |I, tin. .halo| wdi.-li$ I ha'fs.t. .III".lu'II..r..II.1| 111 |: U, i ii ''.- ." III > -. aI. ti'> it iu ii in 'at-\ Oil to sat,-.
1.'eaj 1U.i.. '
I I I :utiil I | I In"10 |iriuiinn ) aI| .. ilu intinIII' t r.al.r ,. .. J ii'.' ,". .a-. a V to > .-rk 1t'flii'.Hr.ini1** I II 4''lnl..II) .J
11..1..1. I 'air .1."-. ami the nl'll.hh'h 1),1.' "t\ I., 'ilii/ii .llik"il- ; .-'h".II''i" li ,. tiguri-- ira .I .I. as i.lnluI .1 .1.- .iit'l.ir. III. II I..'.1..I it't.. . I lila < -Miifttit, tti. !.t'll ill 't,55aaI'i tta'r $a, i I lXF.NI.NltIL'; : I'l.'ui: I.l l.' -.
t : "
MiiniiMr.l'i'ii.ii"il.i ; Ihcy a. ill r""I,1" ..'1". luu pain.( In .1"h.II'\\a\ -sa t ..11-iil'T.iMi! '"'"I.I.I.; I -. I IS-iIi'l. t-l ai' -iinIf.. lll.llinll '.''' ... MILL AND LAND FOR SALE 'u r.to..rlll'.lIr'.rtir'l: .. 'II'h.
uii'i' lsi lit. 'linnlil make' a t aai.I) iiiijii si : ii'i % till'. 'tint wril'i h.'Ila.te l it Imvv n 1.I"f' I tat.'-nriii itf t tlii t LiflniatlliiHiil, 'IIIH, r .1.. tl.t.t4.traI| m., r...."..., I.J' Ithaifrniuiiif"ii.t | t-l..l t S .l.rt' ., -"...''IO..r ,' r I lit Mllil, I I'I at l u.ii.uli-.r! | liiMn! n i r 101,11. II' i it
II.al l II> ,1.'rill.a'iol 1 1..1 il|" t'--. aii I I'f iKi** .Hi* h.. h H! |i' ii ,1I.I. .. T'n ul. l m -. -, n. 1 1 (I.n ,at.i n a .1,.1ill"
.u.I"1 t .' .' iirmlini "'IW ( Iets..iaal. tara uiiri>' an I i".f..r (en'F :"|, I | | l IV-FT' a 1"'"". iMIJ I Jillu. ,
I. .1.111.1 .II"r !| i
I \1.1'111 iH-xl >i-ai. \ft luiie llniiitliiii ) ; nT M i.iliili'' I ii 'tlha ialra.t, |1111. lea (iruHl 1 fy t III" "'"- .5 Iai.la.( .1-1 1 .ui'l' ;i" ,liii from -t itiII .,1.. ,..I''. uiki r-, :II.> ">', ."'J -- .I..,aa'. at* 'I t 1.t".., f<.il l Ita llii.ihc.al .'r 'stat r h :tn.I E! I n.,

iniiiiii'-i.' iiuil I klinnlil", IIHVI-, Kit I hail asia' In-r |atttbla,! : t1all| It Miiilitiileriiriif : Vrrurliii, I t" I Isis! -IHI mi-lit ,.f t Die It-al-.r"..-. tilimlnri uinl, nvtilrt"., I'"i7 I T:. st.S S l.llh' tiI.ttaac''sis.-la'. !
1.d \\ a llif' III,I. Hi'lli' ma .. aa IaaIIti.l'ft : 1 ttlih I'l i'll m> > \ \\ Mll.l l I u.lti-i I litI'n I I Hi"-in I KniltiuiM: 1'.1.trI., -
I; ( !i.tai: l *,
.1 Vln' I Iii'i. t'.r i II t,.- IIlii I atnlly urn-ill' 'IN'Ti' nml ta |iaiil! 'IU"* .II.I |-\1..1| IIII I'.111.
I'll .I."elr :: ; ; : : ; ; ,ills .1 1 rillt-' |
u.I M'vil nil mill$ li I : r "Mii 01''haa.'t. ,
t! ViI" inlt'iii m M I lair Ilm .*... vti'iii-l 'Iliiliram h of ii ""'" :: m1:1: *.. li.i-k-aml'ilti. r i-u.li item l.iiil; .; [I. >
I ) I |I" |.1. .1 n( YitasIi, I iin-. in r.ii/ll.: tvlit-rv. all tI." Uill.. .r-tlit-r It ink. I V'a .., |1-'' fi ,ii it" i "I.(11'I a Ti|' i mil Th..1..1 I ItiMittiM1" I SiHftli Am., r..

i 1" ill. uf tin- ..,)..'. t. Mnjnr I 11 inin-ll hit- hail At n ) ;ili/flW l I'ill.i lii'lil\ In Illiil ; hal iliil.'inu hiki' i utliin.lll: ) 'limr I 'I- i'ii' I ".1 :.i,, 9.t.a, i. i'- .111.i ii ;51,1, r.il I'INK; I.AM i a- .. l i'-aa.a 1 ISis ..,1 \ aatlS }I' .".". u :,10.1. :| 4 luinl! ) lIa ) ",
.t .-i I Ilic I Mli l' I -, l IsWI. an ",.I. nit tat ill! Lilli.! tat, l.i l r taR I iii.l '-r
>
tin-I lilm.im I .. I t7.l > UH I'. 111" di -", i i. iiiikiiiivtli. : it infiirlln l lk'al 'rll..-' -" ;3 v.i nl a <
I I nlh'iiiiliiimiiuil >
't MSHII! ,1'lMI' liif I Illtl'.lllll,. I-ll Ullllii I .1 1. I Kulivt: t 'iiiuiiiiii' <. uui ..iiKFiiitiil.ttltli | | i.1.,1..1., l linn I : iiiiiiiiu'rniiN; roiiliin I sa,.- fn.m t >. 'Era .a...'. r. uiii r T'I |l|. |, t'1. -a--,, M .111'' -""I"I! d.|1 I a '... \\ /(. r. ruin, il -I\Kit';' ii'. t> n u-. .. *< a Min". a. I"I. I 111:1.I .

nl'iinnnv nn ham) in luni-, i 'iiliiin-1 l I li.inict, .liairiiiiin.: "fur ,, ih m } jnr ,r'-iit..1..1.1.| ...' f'tii.l, l..iVi: '.a ,, . .. .5 1 ,"..1.. itf l iai.it .Ia... .ti .k IIr iU'uInht ?'. ,
f : I hl'iTi-il In I lii'l'niiitiiillri-iiti i I 'iniiiiiiiii' u- lillli' lit Illili- tiniViniliii, .r ala, l.ru/.il- D.I l.i -I .i .1 I 1..1 "I.i MilI r .n .nty < tUr n.iv I -.1 i l .l hllI, ,ilk; .

I I 1.11 |irnvlitiuj4 I'm', I .",IIIh'l' .11"1.111' i 1.11.. I I.' 11.1,1. in |1"1 t Hi- inn IHIT ul' ,1'riiiiMillnu1 I aiitl MM 'iiittiilii a iau- fur al,,I"i"j'i inlli'i' ,is..1111 I I ir avrii'lii 1'.1 "I-'..:, an \..' 't"l > II.I., !. I ll'l, ; luU a r.tii.nit\| I j iu\fr m JV"11 5 I. *.v. a.i |. a -. .r. I I' a'' ..1 I \ n In ii I n 'I i .
I ; 4' li.i7'i.. I Hi* it ti.I mi ') anl I mil) I .I luiiii'iivi-iiM-iit, ol 11. 'l t. .1..1..1"I ; ".1 ; Ilii rliiMri-ii 01 k n 5 U tiilitaM'il, fritiu a tn-1* tS iitiil' hjirti I. "a aaaa I
t / | I---
Illi' i''I.I.I''I".r' | 1. l-l'ilU ,llHlli.ilUi -. 'lill. I lie nillllllillr', : 'iM \ | | ,.. r..I. ., : MtllllulllK.' I K 'I, ,I'll' 'II." I I ..1 "- ,a'. ..Iaaa -. -a i U I.HI' .l.. 5. !.. fi.iNni! I r ,it* .tt'i', 'f.* ia .5.,.5.at -
|1' II"-
I ruiilrait I
'. I in\i-r!
I.'ialillill l lln .
: ?
-|-irnl ; a ella" :. .
!: : >i-nl I |1'' niiliiliill I inn : ', Ii. il lillnlt'i iiifiiniri ,In 11..tl"IIil'nlll < 1 Mill % ... I.. I 1.\\ SI M. It' 1..h..1 1',11' t $ It 5 I"
''I' r"1 |it a'pilI.| I"" t. ilii-ir, |>.iii-ni., iluniilil "Ipll.lltl.ik" (i' III u a a ..r. .t' S -at.-.. I. "t'a'' r.. Eaa: .', .. .a. -y :. IIW's.
ttriki I
I.
'i. Mill |/l\i-inii- |i.i.I: |,-|r.. >Mh'lmii :nt i I .1'1 .aa, Inrim-rlv .'I"I.I'i.' ;".1. ( ""II'" .ili.1.I .I". III'1' 11,1. I .J-:i.lalUM-. ."-, ,lln-I niiinlx-r iifilruiiknil -I'min-iiriiln.I;, : ruiiil. #!i. 7<';I J.U'v li'llll I.I'M t',",. \1'| 'I. a a- tat' I I.. .. r. tSa r." 10. .11 aaaS.,, l'a, .

4 t ,I IIIf'I limp. 11 rnni-i: (hih: '.i||| I diil : ., njHiii "hl h Inha.I .IH-I-II ul wnrk (aaa .11.1 I ,M'li'rt ollilulilf lcronuIn |"T.rr- i in lli'mlm'."111') i- In inir4iriiin; 'a,11"11I111.iili"! ,ink.II'IHili-, irtll.tiilhl'lirf.Ji. a -2-.:."; >3a eIaataHt.iat r. .. II '1'10 ....1.111 ''iii' 1" -1"1.1 .55 ,5.1I I. SaSs oxiir In lit."... Iliu'- .

I : i > I IIHI I'i Illivi-l fullI, I i jniUllil$ 'In tats hiiiijInn, I IHIF)! -. |IN'. al let .llii'in ill U'u.Mnyloii. 'I" hi' ilulii--' .In t Iliu asa"'..1.. oraiIr'a.. ..."-.iiit'l. Auniilil | .',-|..it..iiliJ.tt.'i, Ii. t. ',-,.: : Hutchinson & Acosta. I I.. u a' I a Ii'al.. I'Ku 11: is

I a IIY I i rlml 1 lit' litliinrill. .. I In I I I tliliiiiilliiiiil I I I lisa s'" 1..1""1.,11..1, I AiiM'riiaii riiiilinn, tinatiuvit' |I' lii.nnl. ",., tlli, | -.I..r..I..j| s. l'i.'T: I Itin.
Iii'.. I Ilir ,liuiil tttI I i IMIIIJ"I .. I.. "''It l I I'.l'i: lit at ''". .'] I I t' I'.
I H-II; ; .
;
J |I. .i"l.r |I'I""U" |I" I ("' "'1.1. 'li'lll' i.il- |latat. lli.it tiniiiiinlHr. nt'i-ali'i in .t''" r N .11..111 aaiL. i aa. >i II
a--i'i-liny" :
1.1" "
J ''H""I'1' : hill tin- K''") milk, "hit,., f I I' nun aIl hail ui hU,I .1'1.11! | I 7.llt'i. ,,1,,-.,,,. THOS. C. WATSON. PIA2Si 0 S

i iiliiliii, in nl Ull'l U' hI uml ln-illli: i i.. 1 I III-I .1.,1.1",1| | I : ;) I in |iiltli'l'ili' :.,vrt .f till' ll|>|'llilliUi"ll-| : I lit,- ,"', llll'il tnliiiiiriiU'lii'hl : 'Illllllilllil', il'! |'.' |-..1. 1..1-1.,1, 1'iiui \ii.iti i ; ii: ,I'l as l USl s l\ s-i ,t\M: i ..-,11:1'1.1'11.oIo.: : \

HIliiii i, ml I I. li-iiti'I mi I "Inn, .hni.li'l. mi, ,h.III"I. nr \tmklii-. | | at' tIas, i'.ill'' .11 1' hs'ai, ) ,ali i-i n. In ,tin- lilltr-t ffil4 1,11\ ","1.1,1," '*. *i/'i'i, '.! /" '."'/", ( -I'liiiy '/ AWiiiii/,,'.!. u: N .11 I i > III.ta-I I. IV .-.,-.1.'. 11. nil, I i.,a.J C ) 'l ( a .A i

,, jh"II' '> I in I last I 'aflai,.dIce'. rll'itl.; Iniiviin I ft liI, .' ih, inking ."1 1"y lell.I. I. %V. \ .. u .t ai ".". a .i.ini-r.ii tlIi,- .....i.iinmil .- A 1.1. KI.M >r-i 01-* J JillJl. .
111111..111'HIM- ir..iI.I* Iu uii'llain 'ttll.uUaml I 1'1' 1I.I.ill".I.lrlo'i..I. I 1aM: the I.link. il>, .,I.I inn I. \0" th.it 51.| <
1',1. I. a ta'a.ljiai'a \ "I I'
taaa'a' '-.- | I ,luiniatinn nt .lllill". 1.. \ ailinHtatt'im' lit I. Ira,"* tn Its.. t IRof mi .
I Ilm I r..lill 11.1. F --- -
I nlllijri'f'H ii l" HITl"BE.
t I'' ,1.1 .1.1; Jil'l-iirlit" I a 11/,1. ami'\ iii iiii-iii, i .hil' iiuvv a- klinuli.lai- U-lii-f. .

:: ,- nil 11.11: t I it Uiiltll, ,In i llif r.in.lii| "1:1: .. I tin- aaas\ 10": .I"\* : I '. I I.. itu, it'. \. .. \'Il1,1l-1 I ft.: a as.hl.-r Sewing Machines :
I In I Itnilhi'in avaiUMifur tinil -.t. .1.1I i "tn..a" 't 1111'I ) 'I \..tJl 1'"'T"'I, huh11 -. l'l'U-'ill'ola! > FOlluch'y.J. ) .
i ti I linn .I II... Nuliomil I '", -. 'Iliiu i ,a fl 'r,1 I"asaItia.-e, r..r s% ill ,.t'.sia.'; 1.1.1 t I".n'I '.'.Till nml, .mini I' ,U f'.nin..-, llii. I ITU, |
.ii .., i I'l-n.arnl.i ia9.lI;:< .11.17."lUjnr I I I' I : ; I iMi.a I .1.! !> "I .l.lllll l'\ {I" !. .. .
! ill I In- i I I Hilh I lari'liil' Ilrl".r "i.I"iI11 \.1''C.I' 5 I"' .,I a 11.l \'Ii.1, I 1I.h" Va.l,. '
'iiiii-i,1.,1 i. mniniiiulii'ii I"'. 1 -. .1.1' I i.: jniintN.: '''.Il) I'liiiiii-,' I : I II f'ux !: l IMM'I.M $ .
all iIi .. linn.' I liiililttr l 111111..1, I .|".ni tl7,7.1J.t I |:s I iniirMjillU ,, a" 1..1. ''.tI..I'I 'Its' aIIia's" a' eSaiati.i :. .\ .I.'la'i&i. I I u a i ...- .. ,i 11. "i' -I, -I': i
; nliji I .'ss/. I K.i: nUltli"I! IM.
I \-1 \ i |It In
.I 1,11; l-n-iiifi' | I
.
I .".i/. 'i td, .\ lao I ,a'Ii.aii'a s :.ilt..1 hi," uaa'II' .
I lil-l'll |I.'ll-"i Ill'-il 1) li"1" HIP ill. ami iii| ''|i.u r linn ix-nk fur I tin- I.'l-.iix': < h"i'I"'I: ; AS.. lUMnin.I'lia I"a' I" I. II. -i, i 11.1\ tU \ i 5 I', u ...1 I I.'. ll.i I ., .

din'iml ..I""I'II..u nf Ji I nilat I ml M'l.'ii'' I Ir : I -. I I'. l.'Iiala'. Alr\ rr""III'III"r a I\lU' .1.1111' Ilia'a \. -. Vt iiriiin, .1',1"| i.,, .. ''. i i il i-. -. Cosgrove aI!, ,l-. : -v .IJ1.I.i.I..II".I
t1t I li.tili.il I 11..I"
l'I'I""I.r I mil-' IIIMtin i a"H"a" 1I.lj.i"I I I It,' I..it 5iNalll. I'I.a. I III'flit' .I.M'I'sasit.at )
,. .Iri.aIgiai. ami niiihiii' *; tu tv a I I tila' ') I fhtik I M.V.. I I'.vn.V /. l 11 i a/'i\ '.jj'j 1'.
'J UhIl.IIII uli'l Illilixalliiu I 1 uf I uunuty 1.11,11 al. ft S'S-a'" III tuft 1I'.1I'1."iI.: asu.I h.slIa. --- -.--. .-
M. "H.tvi'U'in' .\. M. I Ill' I.. U. ; ; I
<: ) : i I u< linnnary mraiit a. "lt''. 1"11"1"1 I InnliOrin' ,linn tu U I''Iii, at" -. ii,..1,111'! ill: 110,' ,I..",.,. aa'aat los-Its II I r. i tin', H' -01111- I-

: .t iiMli.iiiil$ : I, .hI i.,-,1. nml "I| Ia.I.Ifl| | | { uuii I I (I".r. I I Ci'inai, ; nl.i. Ilimliiiii.S'IIF*' ftmmiltit ". '"tilt .".',*. .J. II. ..11..1.'" a.t' aaaaa'iaa! I 1,1)' IIUII'rol..IIII., I II 1.t FOE1. BA..LE .. '- NO PATENT NO PAY !
sail.II.I'H..I"lIilll' h''I' "h t
' ... l.a-i, ) car M I aJar I a ",11.1 'hi- I I.." ka'a. t riiiiinii.iii; ; .1. \\ Ai'liil'.iM.U' t .
I'J 1..1
.1. 01' ,> NuliiiiinNun. I
$'.aiIIIg' ( | uiii "trasaga' .i .d,' .iiiI .a. 1\l11I..t..1 Itt The Alliamhra) Saloon(
I" 'li.I i.ul I lv-l It. \\\lll-iill. .1. .1. I IMIIIIIC, a ,.-.'. I C.I :. .
t |" | !Is a | ; .r tin.aniiilllll General Blacksmith .
: 1.1 il..I ",.1' "1I..i.1, I.t ra..li- "I la.i I Ii a'II. .11M H HI PFEIFFER F WQII -.,-
i Ian tINe| ill f.L..I'I 'IL'; hit ...Ir. I I 1..1., 1 11.1,1.a \r M. I 1..11 illi. ... i.. ilo',1', al... a i-..., ..i.II.1 lit"I' |M-r Miii "I.hilll&1'1'u .,.. llii. ,
'r .1 I :. 1..1. | \ .. 11111.. I I.! .l I,"- I ...II.I".i..fll".I.'I. ... .VN\.."-., Va ,,11.1., "|i','|/ I'i' Mil MilJVnM, l lu
liiii r"I.I'r. 111 i ii-ini'inlM-r I Hint I I tliI alviitt 4I,'H'j 11'| laiN waHII| I in \I'a..I. s I\Clll\i: -1ls1t.'
I. I.UU' I a.I 'a stat .t.\ PATENTS
'aa4 11 111 I tl I. !I.t MlllltlUT, 1..1 till.iliiiii |1.'.1,11..1111 I a I IhiUir' ...1 "''hl I lilih I ..Ia- V 'fllllflll//M It i ltlttlf I'. ..Iia.v.1 I' "'11.1, )iI' 5-', I"r st ills is.tii'It III" :" \ ,1. .r '..l.as 's 't r. I 'K II Uf IS
. ....
...1 lIe, a ttI "I II .
1'1.1. I' .1,1' .1 i ; a--a. "
,lliil: t.. lilli'li'l'l .I| I Iln< i-ily ii1'iii.iiriil.l ,, .111"' Ilm iln-tl H .l' laLi-n aiiil -.I.M. >, luiri i' ln-r.. 1'liau-iii.in; U' l I'. 1..1 II. i. si..s. i i i" I I. Mi't a ru. .n | i.tp .. l .
rl"o,1 :M'i ii.ii.l.' I' \Vulti-r i a 01:1.111 sIlas I t""saalsa'r -- Gz'oeiicsatISh1p Stovcs.aiii I l'la:4I\a!: ; ; ,.,. 111:111:1: : it! l I' -Hi, I I .il. .
lIsa "'II. I I' > T" I II !5' -i- 'I.
I llii it/ink
t tn I in M'lhilr I
: I.IKI-H I anilIhciu
nliil ": ,
1"\ (lala !"a lil' I.i h Itoo'. ,'.' "1".II'iI, hit .III'" urfll..ir .
,0. Iil/: .* nllri ;>. i hi"sits!!, .1. I "' I" ill I"I Ii i \.uiiiii u :"aa' t" f '
1 un.l ,Isii ua. 1,.- I I. \\ i'JinInlui inaiiu-il iliiiiiiilm, niii-i I i4Vnralili'.va.mi as \ \ill *.j IsiI.a'. \ r' : 4': D4.UI! : lIauhl I t-V.ii.t'* ....1 t thsslaa. ., ""I' ilm 11.i.i I mill ,. F..-, "-. a stir -liu.I" ; .
: .1.' I'. l.ltlll-V' N..1 M. I I'.ll- NDRTRADA. ,
.. '
:
I. .,i.t lliil: :a rj-i' 1..li iisg I.1.. lialii.. .? il| ilm tear, fur .1,1"1 I lluUulk hUi'in: 111".1. I, ii .ii. II.ipa U, t.ras. \ .r,1 K. u"a' Ih,1 nltl.illlli.-a ,'.- .l I'.'i. "a-, .i- .11,1 I In-, 11 i

.Il.. li'Vy It "'in IH"Linilii I SiiiriiiiiI | ul the t-lil" H In u ,. thp "..I"'r.' I ri.imuni" X 4 Ii. MIHUV, I I'liuiriuaii; : "II.I '.. in l.iU'ii ..11.1'1..1 I irain.il'lln i \.111 t'taa a it'4Sat'aital ".rlc KM |. IS .. .ii: ( A <>..
ala- II.t
I I a
0.
1 S 1t.1' .
; I -;- i.., \\ i-'at|. .J, I Ilu- tt. I l.nllUl'iiul'li' \ nlj' I I. .ii.v. .
.
l S ,
( nml. t ivnjrainl llu- I Illy .1 ', I eaaa; .ta. 1.11"1..1.1.1"1..1'? '." i I'm"I I |Ia.' ni ,
i I 1,6 ;, ': 'an, "ba "'. a's ru. the, lii:litt "' 'a ''l W .. -Inn. n, I' i
I 'nlliH-lnr., 'I 1 In- lit t.iI. ..) |t..r Inn nHll.inl. | | '1 1... tttl'lh. ,itllinlllll 1 a.tii.ta.laaI| .1",'"' .1.1.1' ., "'I" I'"i. ini-killi-l) I lulnic In I lie MiCf&L
; \ ,1..i.1 iiiiiiifx .I.hl ".iiil- ,,11.,1,1: ; VIinthch h.Mtththcr ..1'I.t4111.1.1 : < _
i t. i laLiii'lly !Imnili-'l, in llif brii'l'nliii tiaa, \a. i. -i.iiril .. M.ij'ir I IIIIIIK'II al t'liiirinuu.1..1 ; Oiling" miiiili." .\. >.l. I 'lairliiiiiu I'I Ililril >1 l-lli'-. ,- .III lrl.: ,Il llir Wlirkillj: : u: r rI : i\vr uij.

1 l I""I'I' IH-II.II- 11i. iniirl. I Iii.i il *,;10J1; Mm ...niiHlliin| |' .., I I.... .\ *. t 'h.lh'I.I.. ,ni' ,n.il \.-" 'Cnulaii'l: nil "inul' lln-, "i- i. i I. H. .j: SULZBACHER BROS.,

il l.lillll'll Iliill till' HlltilAft I'I 11".1.1ilii'l a nil'- aaaaual tat. i \ |....1. ss. niiuiliiihi. I 'I lull'iuiiiu, Mi-iii'iii.il' saul .'4'1.' rll'llli'lil.ll ) IllMll- ul' |tail, tiiM, lriilliilllT.I I'** < III' W"ta.a't, : i >-ii t .!.i--1 1., .i .a'
I In' i- --ili-iiluii' i I"", It ,10i.iii Uu a I'.tlC. I ,1- 5a i
II. -. | i.- CHIEF STOMACHIC \
1 : ( .|- ::177. in tuiil, INuiii ,. I VHIlirnrpa II-IHHU <'I| IrMt I.. |L"ii: imlnivrnul havi'. .11'.1'.1..1| | ttir .1"mi..I.1 |' I it' tin- .-.,1. ...1 tin, I.. V2HH5? I ? \V'-l; !;; .*, ?.
,.llnKivii I: ami I HIIMU I | .I alft, Ill.ilts',' ultlw I 11..d'J'r.| .. I' -i. "r- l i. .. bn
II 1 II.1 ii <
than anil lr luau MF. Ill a; A'tr' 5 ) ) iliiiiiViiiiiji J
I IUHI-H urnMitlijiii, > IIJI + 711..1.1..1..11.| |l.a .!"1 t'i.ii4ir.. t in kiiiuirl| | ul' I lit- ii i ti-ali/i Hit- I'l.n -.1..1' iinli- .

IJIIM4thu I I titll' 'if tillUll I lllll.litt, a I I.'a'Si4 "la har assail. hai Inn.In ,r.a I.'t Il' usia., "t.a I ,I 1'1" I 1'iiljlil'- 1..1 Ihall.. 'ili ti'in i. mil II1 ,- j-:;. ; ', ou t.: k' ,.: \i. a.. I n :, lil-lt:
j I.I .I.JI..liah .
.I..itl. ,
hint nf i Ilm-nlijn I $11.1..1 ,..1'.1. I Ii I .'I .,I'jIa' Inn Mljiu11 l I nun' iv liir II"- 1..111... .ni .. H"rk "m ..- -:as-) |1.1 m.iki, liiili, u.i..... 'I''tiu'a-t. an- : .a.- ,a.t_ iI:.,,.n'. ,'\ '. 'j,...t',a.4'I I C ECOL D NASHVILLE. TENNESSEE.
L \ ,iiiiUiini- ittlii'liil. tt os, kiu lii.-li, ulidMitU
t I ...,. 'I.| .> t liiili ,Illl-l-e I I Illl.jlrliillnit I 1..11..1 uiainlt tin iliri-it tvmL I ul lea lla'.. : lUpYSPEPS/Lkuri F C. BRENT -. -
1f i afttin, -ll.l kliU ,lila II a a iI.I'Ia't ( | i I. II" II .
I -I' S II IHTIII
I. '
'. Ihi- 1"-;,' Lit, ,,,, tsIIaIJi.IaMI| | | | | I|I, ala i'aIi:intc has i haniii.-!--in h.a. 'J."'; 11.1 I I..II.IHlie( liii'iunriul. a II..1 I a.'- I lir III. M II" U ill IH.I'...- I'HI: ii'lil|>ll.lirll'l. t-wUlA'_ r n i :. ,j.t. u,. ,.,"-a ---a 'II.l a, I d a I' t""a" I' ,

r I I sure iii.fn.l IIIHilu iiU4, mi auIliulily ro; i. '!'I. ,22.t. : i" I.j. 'h7.. >. nuriiiin| >; (...1.1..1 Ulili.ul'.,.tl'i.'- llii- iii.il until an i lir laim. latHMt-riiiiU' "a -W.I T1OUI.I AIl'FI .
.BANKER.
.i'I-
"f" 5-ia
it: In ail I al .ill. II ,llnililln, ant i,S IIW.I: ; iu IHVI i't.Vfci.7tiii.ilUiir.! : j uliirli n< liuvuiFt r.H'II. 1'11ll'( ; aI4H'.' NtyTRALIZINC CORDIAL Poultry Egrjs Butter.Fruits. .
., ,
t, ilnrluli-il li'iil; Ihi-ll tin- rilt '."-*. I In *;.K.I.I.II" aiigaiiitl ,".arh' tul.' a tt liii-li wr la5t'a. 'tuli) :l-i'lc I'.ir I'lilur.u ..5 "..,. ..I''I. a. I .1'vt.,1II..y1. a't.--tasa ; I' .\ M 4) r ,

I I 1.11'.1., .-. In li-\ I mi> ii\i' al all Im ,'u-a.nla-milt 4..i a'i nl'tthiili I.a fi-ri'in .. ir MI .v ri .\ is''a liar ,'' iili-iinial I |lit.5',I lit iU> *. .5 .t- 'a '.11) t. 'iI.." Zr .**". ."* t .\i I AII a"I'.. rixi.\r: ( 01., \. n.Fcrei ..\. Vegetables. Fish & Oysters.
uJ '
I I
,IIIK- r-lrl'iu. aau.I I |iil'al.lmil III.' Irrllilni ll.ll.liru. I I I S 'I'

t t I If Ilm lliinl, -.-.'li'in, Hilly \ .-i itkUUllnii ".. u-4-il iu the sitar, I ..1..1.' j I ,a.at nli i;l lal! a lln- aaa alt.a a I 5 /'l4 ul| ..1 I Ila>' ." I.u.'I."I.I., | In .tinI I uili'ilVI ... u ,,".10! i,,,. u- ,. .. ...k li.Aal., Fiti.itll "llltt 414 laitaa \Si ,s_ a II..sbl. ,. a "" ..' '.assa a.l, .
..
..
' tI|IH |1"1 > nl, Iaa.'I) lu\rk "UIII"la) jii: tin"liini, ''I.... tvhilinvaili I lliiutniIV" '. I'l'ii-.-.il.i.. Tin "' I it an U|." Pig M<. t- Jil ill,Mi-Ill uf il. III,! lilt- (1IIt, Hi. r--....Ftic.f. ay...aaJ.tiIBE ...b. _.'l ,U5.Y IMaIIINt .aru U WaS.iI. UII444 h ![i and Lsoestic EICbaneI [ r'. ,i- I i '" l HI-I >"i I I-i. ,i.il ill.t ,":. ,

11..1'" -jl--in-iiil. > 11.1.mi- '" it! I it.- lUillll't I') |1"1.1.1[ I.1.I.|, I I I''In' ii|1'1.1".1| > In.4 I in i) Wat (irrx-iil .laiiiun I I7I; I I. tin- i-ii4ii--, bass iuinn sea EICU810H" _CBLa-'lCjii: .. .ki BOTTLED BEER. l i I I. ,a.i a. .

uml uilli'inl a fl..a. his, "l'"uui .Im in ihi'miin il-i'lla a I'miiir. I.. ... iirlinw.u.'Ui. .i at' \ inuHiliMil.| I '. 'ijluir.l' tinI .! CO. f, rJ4II 'Uit \ .a ,. a I' .. .it .
f RI tiinuinluiiH't hil ) a at. 'I'u.I.1| | i: I i .; | | .. itt >i|' I'l-J-r' ln-'tti-i-ll I I'llilf-l i Mall'. 5i uiiui" > i N S .. I ; lit ,a..,ad, I .1.1. 11.1 ;I""IIIJ.I IIII""li". I: hat-

I I tininiiii I Im.-i.l, |Iait,II| t tinIMitilliiii. rliunui I 11"11 .i i\ ...- lui'iilv-li 1.1 i Alt R"I11.! .. i I. ulal {h .III'I'I'I ; -' Itriulu, as U ia.taai! ,. tflr 1'"UII.ITa.' M 1 tt' .. ". '"'*. i. .!!i.- li'.n- in tta.; ilv .,iasl, ) .... "

I I a",'" I in I lliiliirl, nasal) ail I I'a mil.-- 1..1. UI.I a .atalgla Ihimini I I'mnillu I 5s aisle.l.a I. Tlii-U.K. Ij-t ail I in a 11"I'miial 1---- .- n ___ \ I I- 10" !' I >

i i.III.c I |1"1'' 11' ,.. Ji4) I Ihi-ii 1 IUMlull ha) |IIIH-I m-.irf'nil M I n : in ,, \aI| ,i.j vleaiug uf Ui-tiiluiionai: t u.1C. ami I J. Y YAH KIRK > IC.(
SIit'i nlPs Sale.I lilCNNlC'IT
I In- I tin- -i" linnt'liiin I
a
I. i-.l I Ihiinallir.' uml uiyitttinjimailt j tail. \\ a'I .| l alli-nlimi I ul t r .1..ul.II..I..I.I| ) i ,
a ) ) .f I ; I Iliriiull' In4.,. .
. .1. \\'III.ul ttliii-li Hi.-I lull .,11I1 I i .iiiii-l.-ii-'l'I .|"<. R. M.
t 4 I. .. In lie> 1"1) .. t rul : a-nl/ I lln-' nii4-i ih-nailnii'iil-I I '. I -a .\ .. ill I .1 il I II McDavidS
.1.1. | ; ( .in.I'm, "i.a .itiiinuf, u iliUmuiilry. liiiiilil I In al..tte.II tlrlm-.f.. I't.i .' .m i_,n,| i,)

n-ilin| i #lln- .liiilav.I 'I I 1. Imiul |m, .ul'I"| 11. a..I" a' ili'iiMmlrilhi-r. a I lliilU' I .. I 'I, jiriii'ial I |I...a'ii-rr iifiillliilrul| a ut l -J',. Hlkr-'UI I I\ ,b. t'I"...--UK,." M k.r.:i-l,>,,.1 ilk, l 1 U...au,) .11/111. I l.t.lII'1| 11. WillXMi Bricklayc-r and Plasterer.luliliiu .
llaiutitl
auj
j( -liiiiihl. I..- rc.I..ta.I" iu aiii uml iuriitint. l im I I.ul"1 '' ".ii-iniitril t.1 I dial: hiiiniti -- lluI.I I.. uul \. w".II.i ,ii'ii |l'I"Ibil& a 1'1., I I lulu U'ailn.ul i. ot. I W"II" > M. -ir >MI.curl ,,. If

,. '. S It I i. mil aasaI. illi-jjal! Iml iii- i.a -m .niili'lfmlil hi-ulliriul, ..1.| ui-al liilli-'U I | |"-n-al..1! i.". I 1.1.... un)ri-.* In-alre u ) iuau{urjio.1 a '.'..1..1 1..I..ot.| .-U 4M| IV ill|1 .II.) -- -- i.tull I. ..l. ".,",- 1...,'.-.

::4 i I niijii-l uii'l iini-"iu.-| | .- ; sisal, ,..jl.| S ,, i im. a- will a '!''I''I'r I |> | a sail |'rumil.n | I \lat-alt i i. iulrli'li-il l"i. .triluilUii.| intin .iiiu-.I| liylil 'iiiii'l. |4ilt aiuy, ami l......al.uii-rt I It u'H-n tin k tin-...Ni. la' tlumi fruiti! ,.t if .tai u t.* iirlii--|"iK.itIIHI. ata4tat \111111 ,1.15: aiI MIRailroad ) \ ) ; : \ :BUTC:6EJR \lail-li-I
II'
-. willii.iivr ill
Sol ill, Ull'l I ss Iii. I I. I'i ma all I I. -ul'ji-il a "' ". HalMjnt.U a
aiK'ai.im-| | .
I,1.1. .Ih". I j"-l-l.ilmr! ,Iuni.i'li, j'ruiiinn lii m hi, ( ai|.| ,I'lvVfiit II.' ili..ln .- 11'1"11 5 S. a --k.lln.ij. Ilu I |a5| ."iiij p I. ..,1
I Lands.
asa.I)
.I 11 t i aiul id .a | .. yt i.1.| a ".i.I..rII.I. altiuliiiu '' .rtlor..I..UI I-au .
'I.r')
5. I'-ir iu |I''U> ini-iil,, IIIIIII"HI..I..I.I.I I ) I |I' .o,Ituilii I 1 i |,ailialii> ami ili-iriiiii .U..Iali.....1. Ia l. III..:: tin. stall IIMII .,,.11 llii -i'*.iiiii. It niaiiitV-l I that; Ton l i I In.i, '..(, .. I tiniu\ii.: I'AI \n >\ II tuir" lil'.lli'- I in lt| (. 1..1 lualllU',

.- -Imnlil" auuil fUIII"'i..r a i i t i ;IhtMjlit ii.ili"U in I,1,1 i..r' | Mnliihami, I lii't'lliii.ilnfllii' I. ..1 \ last aI uu.I') I I KtliuiiliiU': liil! i I. I iuiH| >lriil ; MHIIIilliir I Urn .\ "'1.- ,Ik.k., JillK0. IOMI;* .
.1 >TO\K: I -.rT1.1.: .
; aIlsa, -,' Ilian In |1'"--. ihrr! 11iini"uu a .1 I ti-I I Ihi' Ii-ii ami tij I'a'aa.- I I""u"" iii l>i l lUr, .1..11. in ilin kiiuvi n iut-a, .iiiv .luii-t tat u.ii'l'ti'il. I Ilit--I "!h a. luir.. \V. J. VAN ,.t \. ",. \. bl.iatfltat.Ia "

I : lint tat |ut. i-i-it .., isa. thy. 'I l 'hay.Vat| .-.;., \V.- ihiii.ui'l' I n ii"ua".r U II lull ami aiilrniniiu'n.liul '1".1 ,lli". ., ,I ill-- nliiiu' i-- fla.ti Ii. lit I In- -. si i. ulial that iiin.unill tat Ihir, .1|I .t'"I'I, II[' .l."IV .. 1UU I.. .1.[ "! llt.'V K VliMIMiiUS'.i" fiv t I t hl"I' litI) i-. It *1\ \\0:1.,:
| '
baa alnaUtu I'i \
; ul lIas'I 1.111.I .4.t-t. I Wllllfl' "11ml.I. lll.lt' IHA ili-Hultiuu| A utl MijjaaI, I. lug fur imlliiiiK. "sail ran all'mil; .- \illi lliui-tlinl I'" nur tin Iravrl'lUlliuinl 1.1. InUiiU. liiuui" ,.1"1"| 'llu ni"-i i-ti-iv Irvat'mill. M' 1III II II IS xi\, I- ,, ,a I IF I "t.a I. afr ,Ii.b c.:,..,, \ IIIIK V ".'. ltI.lR.a.

,I., I 11''. lu'liuii'l I < "in mi'1' uml I I Ihiliuiur| : ita.s.,"'. UMia, I--!. niU'it ',,. t... It 1'-3aot. ti'.iJ

_. '- __: t
- .- > .>* ,
!
: .
J.I.rv o- .

I '--. --
-
---- -
---.


--- ..--- h ruttrri: IMMi. -- i :M I\UJNL! \.uIui\\t. mi- ', TIUIIKII I ii .t I'm' : :rI JIMiltKr.Il i ii. ''ii: ''i.f
; I nin: : : "i I \ jlll'' : I l ,iTin .! .hI'uI4.: 1-1 1H' lI. ,, r I -' 'tl i ail' r, l l.tf' l nt r ii II. '.

} liH d 1l.(.u.( omnuvria'lIll ) ( .11 .1\11 1'1" I -- |i'a: ".,\\. H"" ., .Lin. I l';. I 1.* 'I. I Aitfoii S l iIs I I it i hi" us 'I, I ( .,luti '. I .l. I'| | | ,.-. |> ll't.
,
} 1 \' .1 1 li I i'i. l [
; 1
i !j. "i' 1 1 1 1.' .1 11.1 i i 1 ,i.I.t ti-t n. IhN! I Ih,' li'Mfil! ini't. I .1..1111' )' I '. 1.I 1.

1 ill 1 I'i. "I I \III ,'ill nil till' IIH" i : ; .11 I III.' .'il\; 1 I. I I I ; ''I'll'1' '-iv' :iln, iv ti.i' I'l-i'-i'iit 0.1: \tl I'li-.i.lpiil! ..1.1,1!, I KX: II! \\1.... I'lU.tiilll' t-.Ml.Mil-.MI-: ; : -

; 111111. .I.\ l lltl 'r.' ""I 1 r I it'- M I "1 1 I i'c\t \i''ii'iiii iiuiiti, .,,1,01'i i ii. .i'.i, .i |1'1' i ,' i ,' ', I ; hI -IlltuI 411'tl'li'l! t 11 I. I I .tiuu.-\. Mllnll'.luliiK.ni t l '.1\ I j'It.r't.II'i : '* 'i HH.M' I'li.'ttil" is Itr I'tirk tt tn i.'' 'J!, ->'. I H. I'.n. AI
'
Al.li'tIIKt.i'i'ici'I ..
il. j !! $ I II I .tn. Until t I. ,4 ::
'I. 1I I' '
.ui! '.< lit i i ; in 1 IIt 1 ,i, ;i In nn I li.it'; ..i tti-, : rill : > I tnil'llj I '' 1 *
1 t I'' l in \III "i"1 a* I letit.titi'i.. l.nti.1! :ami I\. .HMintiif I I i I. It,,. .uiu.11.'I' 11..111..1:111 I I ''I it- lm-f'ir I I. iI I II I'll n.'l! II'. > '
I H! I I'l, nlr. ; ntl", I : !: 1/ I I I tub-i 17 i.iin l. l >. It ,n I ii i N i
: : : I !lI'l i'4I 'I 1 : i |
: :1"a. "
: .
I II
: 0 : :1.1.1 i.1 i '| ; !: ,11 1".I\illl( "I l of I.tsl l It'I,!.' if-i'l: :i"i'pron"t. \ I .:.tnVt'Mtl"'l.,: :: i u '. V.i toil .>'l ', II... lljiiti'inj 4, $ : .uii "in.ilr.:

I I J'oi..'. lli.ililr; I n.iir.| | nl tIu4] ctiili j jI nt I I i I out ',.I.\1.1..1.iI.! ,I I v in'". i .11 11\111't! ilu. Is ,ttit.. i it1t, .t. ltiit.ttl, cii.I .

\\11 1'1.:1'\1:1'111-1': : : ..0I1111.. 011.i i Ii I",in .' ,"'! i',tnili.llii.il nl'inn' t.1; I 1"1.' ',,' i l ( j tti-l, nil lui 4 1.11' !It., nl'lntilull", '. II'\ II HIi ". I
.11 1 .1 lto111.1'I I In' t-ulninilli'i' l I. u 11"" .1' I 1.1'1".0 I

IrE. r.o.I!: \ !! tntntn' In \1" ] iii|* illi, I tin1.i Ihi4t ''- 1 1".1. i i l ".' ."' i "il I... ii .!-'' "I I I tin- itiiiiiini'n, :ation "I I I'o .1.. i n-pii':. Id IL HuluHINSulAUCTIONEER N ,i- Hi .i. ,'" 1I.\\.a'I'tI.' ,... 'P>i,4. ,\lu. ph--ti. t ti' i'lir fllf nm '. I'..-ill n.m f i ili r-

|i\l-ii\| "'I 1 I 1"\1." ,I' IIII'ilil-" ,mil t I"t.t., -lin<' Inl'I'I..I.l i iI'lll iHtil ( I | '
| 'lu
i.1 !
Itiltiir I II '
lull lilt, IU-.HMI nt tuMMIII'lAM' I- i | | I Hi' I i PHI 111. lituinl.lt. ami nn 11.11.. 11.- in iln I ,i' .L I. uh! I'.ti: rt'l'' 1'.111 H'"'. I.U.i. II i riu'l ul t it'tsY'si t ui tinl l I,4iu.i : <

,\llllll I |1.11 III-, ':'!' :,1 i 1'iinl, f\iri'--iini|' .I milIVilinj' ".. inn. 'nl I l 1 |' | ) | ) llmiisli., Mi-4 \1.1., I' 1x11111. I t'onki' IllU t '" .1"11..1 t I. i \lt' II"",'Ii.'IIIt.I liniWu'i. -"" I| tl IT. ,111 II itll-r IK'rtt'l I-.' (I.uti I Mil*l Iii l.i -i/!I 411 I ti-ut'l I- THMII. .I "i il

---. \\ l. li.iti': i )1.,1"\i | < flilflil:* .-i-i. I In I t I I I I .ii-l .. e ,11111,11.I u ; .I In lin t\\ It h n )Pu 1 1 I II II
:11" 11. '. i" ; :
.1 till -tii't'tri'liiinilliM, I I 'ill' Will :MMi'll N.i 0 l
t I. I II
1.11 Ii II r. IcrlI: ; ( ) I
( \ : I. /
:
IFIi..III' ; .
; l ? E: .' I I.ltt lit;)!
lit I.
.
aIlU.tlI4 'I.-
It uu
ll i--
IIIkl u
I rt'"il u *
'' nlllri.ll ili'illull iiiii '. I I '
,
1. 1,1 I ,. in 1 i i"ii lo I f. h ut.lt1.itia )' I > i l 11I11.1.II' l i II I "I. uu' II '' _,
i .lil'lll.il'l' III 1<01( *II; t l. M. llii- ul.ill1: 1.,111 W I t : ( i.' trf',1.1 )is inV 11 ; r'i.'iil. -
.
nl'mi "" : ul' tlil" kiliil : nlli'li-, I itiuii't l ) 1 in 'tin fi'i' I.1"1 .11 lot a. t.it. hi an iI'lI. inn n' '
i ii-.nl! I nl "fl't n' rI t irtnl h_ .ul I I tun' !
, ('', M ll ,," t I.k.. II ill ,ill'1' 'rtlilt .III. till. ,i.Iiiti 1,1, "I! "J""i"I"'I ; : ; 1.\.1 .111 'I 'II I t-ar "lailrn.ul, \ha 1 "II, ,II, II-' I Its "ll'lll. 1 u
I
I ., nl' nil mull., "'. I llitip I' tti' uilli I i1 1!"i'iiitl'it'-' { k tnnt it ) 1 I In-r ailinji,. ill"In,I H1 u Ll.r. k ii.
i .
111.1 I ttp.in Ihii-tl I linn', Yl'.I' mnl,% Ii.ii': ''I ii i* ; .1.1.1'1'11'1 .\ : ut'IUI.Commission ; I.I\II\M: I.*. | a i. l liilik |t'huuu| i lit. frim I I' i iftlii.li

t ':: ': \hii'iil.' iiiifl ,11,1 t ..ill"" ttt- (into lii'cnlli lllv: | _t | i .II.-t. :1'0 l tin- t-ml'i'tli-, \ < I ttii'ip1. I Ilimi I ". "'"Ililt. -' ,II. \l" H lot II II"" I I'll', I I'1' ". I 'II""" .. tilt In fi iutu- ''i-n|, n | i

i 3 : ( (' ': :1.1 i i .in-. I $ ,', t :.iMil "',1,1"1,1., : I. ,uti. III., lit" till l
I' I" ; .
,
l'I"r Ilinl, in i | .l.iliiKoii. 'I'I.lul',1' : .11 I .-I I liimlur: lilllii'. '.1..->'. ,i. \n.ir,- I v -mli '1 .'> ii.i .
t : n m"'hl" h.iti', t\i- iliilil'lt-il 1 I Ih,' Ili.1 : l I" I tii.il "II' I'I'I.II !, ligati.: N' ll"1 nrilin,'nnv, |> : I i. I It:, i ,,i i I il u.S! I li'l--.i, 1\u tti-I I 1.It i Itr I'.irk If'.l'iiM' il -, fruiu I h'.tu, -

SI,,. .11'II. I J; F rill tf iiinl'' "'0" I Hit1 11"\1'1,101''. 1..11 l ll'iilli I ,,11.1! t-t I) l I I | !.t ". ,. .nut, 'i.iI > !'' lull s | 1'.1..1 ", ,1,1,' i. i 1 I.l II..1 ', t I. 1- ,lull I'' ii <""" .I' It Illlli '"'_ ii-in'ii Kill I P I I. ii ilon. nula !t'' -I i IP. i ill

I' .I : ,llutl-!, -! l t \ ) | I iM.:' I. -11' 1 Tlc put: ,'ul \\1.1\1; lip. I '..1..1"I..I'I.II.nt1 \ Morclnnt, ,' i ,i "I| ,4. iii-hii 1 ill, 4 : .,,111,'. "I l ":'U ."- .1 I III ,i li ll ''I! .1 IMII.II ) I Ilil, III,u I
? I
in i.-ii.i'l '
as I "
: I M-I.-I-; .1.1 jiiiluiiiint'iI'l'lirlK'nIi' I : I lli)" lll.' I I \I"I ."1.. I I'H'oo"' i 1\\\ .111. Mil I ts-u9t ,'"" "'ll 'ut '. I

\11.11,1., -" '"'' I l.! 'in i iiin O.I) 1'1 .iI-- 1 '"'. \WI'\ Ii it "' t 1'1'1 j i I till' ,lit -I,II inn; t In' } l i M h limitM, l 14I n' ITS'- .\i' ttl I i ,I Ill, I.t \t \Vlili.li' iilih., tiithli.V': .'t Aiii-ilii' Vi'.n K, niii'ilt Crnm I P *
\* "i.i '."' "> "l'. W '1.1'I 'I''u ,l.;: ,llull!., l : : i I 1,1'I'1 1 .\.1"1'1111! : KiKi" iiunoil I I tint' tii- .111 I ,1.1"11 i I.:,lull l- '"1111.1.. 0 I I tIt !It< I ,lull",, r.ini ii i i ,IH I Is.I,mil_ S'i't'. N.'ii.. iii
.MI I inii-ili" ."'>i "I 1 *w 7 I 11"l'" I ,",1\' I I Inllt iii'i'iiiiiilt'il I till Iliiiiiltnni' :utrIn: ; II : 11.1' of :: 1'1 ainl: % I H I"" t.ll.l I'll Hil.ililt I'".i.l u illih : -, ? !I'.'. hilt ,in,! r ,i t .1| tii" i u .1 ,nm IM i i 'i' llll

'I .'..1 'L''I"' "' l-i \ I I""n r. I II"L' i 1.1: (Milidl:. 11.11.' I llii'L I l"-t "t, .ti' nl'ililt niiinlM-r! i t |' |,| : ,III" |i,,I'tnininf unoil 'pl-olll: 1..I""I..l ,1 I i I I. uk I I ,iii lit,. ,ililtt I, UiniM I. I II!. Lull.l
'lII'I') .lit'' !';: I1'' W n ; .,i.I ''I I ti .1. I 'I I li'-ri : ,, ,i I 1'iiiii"'. : -. u h'n.li IIIK: not ""'"-.I'.11.1! t'itutt.t -n i..1)I I'Il'.II"\I.fI, ', .'."I.II', 'I.'" .i, I'.irniil .i i .t t i. I i-t IiilS5ttsl| ilvinUi .
I ''rlo'.,"' J f'' '..110 lit ".''HI" .t. :nt"I'II.t .,- 1"1','. tit '.taiI, :.In,! I i.i tin* -pf'i.il "- ua. t'l.l.'it-i.i I ) ( : \ ( '( .\Iidi'I I ,I I h \ 5 tiutil"t:1, :ii i li f.itit" n liiil'imi! ,"1 I IMI .1 1.1! lit Ii 1 '1..', ir. *!Iu i |I'
I 1"'I1..t! ,. .i It'h' :.. \ \ ', II ..or! ;"'1"". 'mil' of, I in < ir I 1'\ ",r -mil, iiihni'.iit, ) : ti i' |' '( | | | ; ,ii I4 ni'tt inoMii lull''. 11 I 11:1. t ni\ 'I i, ,,"iin .ni-I I 111 i i. i iliii'. f'l,M'" '. ill rut -.1 "I V'-11 HI.. I t.t', i t ,
: 10..11; 'I I S \ ; .' I,,., h. I' 1'1" \ ,1.11.11:1.l I l'hI\II'' Vir! MX It" '''in- i, l i I' .. i il i
\ I. 1..1011'' nli'l! .I 1tTll-,'. I l ) I : :., l t 'rollall tini i li.it; ininv. ; pal.l. \ 11111111..1 I I i ...IIi.. N r ; T.
1111",.,," '.".11 t.. \ P1 1"II.' t I. t:1.I .,111"1111 nl'M'ltnti I ) ',1 11.11 iti nfn I I "e."f || ," .1 l, 11.,1.1.:, I I.; i 1'1'I 'IIIIII, ,". willi.' S.V.lln! alt -.uu h.nii.'iii HI ni.h i.r i i II i
,.r ,
: I', $1'1' 'I ?I -, ':iI IIr. I i uilli I, \ : : | '1 I'III''llil.1I l.i-t ":" |1"I'I"1 "ill.,1t. ( 't)1I.i2Ihlflt1II. | '
1".11,'""" Ilir litnlli-r, l I" tItkII14" :n l.ni(4il'l"( .li-t: |'' : on ) : I .' I'I '"""','r. I ,-'ir/i ha I 11" HIin v ''I.I 1 1 Ii .> l I
II., Ii''" ,II .11."' :;;; Sill I"" ."l I.I II" undit'i I i "! Ilt.-II.I.II'I".II.1' .p 'Vi.n.l, "i-oiill t nn,ili'in. "t'l". ,ii'.i', ..1! \ uu,. h.. * Iui'.'\I'" I I .I.1"t I IIo ni' IIi.I; Hint tlii IIIH"1 i t will hut 1 In', : ; ) I ainl 1'1'\ MII!. r .! l.tittili't i. < "1"1'1"h( : 111'1.l i. ? < nil! I In l.it,, n In Hi j, I '

11I1" '."I ;;; 'V ''III i'ISI 1.1' "". :, II.' I l.nt liul t Hit'' liniiiil ttillIIP : njf-itn-t t t i I /,'! link... I appiuii-'l. ,. '-in I r.,1 I Inn!, r. h..ri !.Iui 1 1 1'r n pii r-.
I".It\lllo', I" ."'. t :0. \ iI"I", '. 1.1., 11'11i :1"I.lln : 1 II ftiiiimmiif'lli.'il' nf lili/flH pl.it-
.. I I. lol'liii'il I tlnl In ku uriliiil i'i| lii. i : i : hI.! ,-,. ti'ici.il 1 ,: i S.-
11I1. I on
i 101"11"" IO'." .I I I 11 I t.I %; : |lIlt ('I i 1.1. I \N IMI'nltlXM-I ( )! !1.1! I ION.
,"I". : :;; S : .. .'"1 !' .HI' I > ; III', IlIH, I ) I hilt itti1i.t'u.i in- hug fur I lie ,' \I.I.lul Ifl'Ilt.: St tin1lo.nl. i 1'1 11 ii,!\r. ,
it
1..111. "I'. I :''t'V : ; ." I III '', tun i I i lill' HIM li'.nl! mnl t if IV l'ifil lu t'"in' in. it >- \i l I.i'r I lull I\'.. I'linii ( '.Ihti.| i'wi-11 ( '. (Colili, pt i- h Ii i >'u'Hiv
"II..h. ;":.1':0.I U "." I I111' I II '1 hkt it-1 li nn ltiin'iiilitt'| : I"tresmI, I'm till! lM'1' / i t : 1 1.1,1. -,' the li.lli'uinj, ,: I 1\ "" \ i IIi. 111.11.1''4. I' K "ullli"" .n .

I l 10. ,:I'' .11' 11.11"" 1, .1,.1I '1.I' 1. Ililliliilhiti' ilitiini I lln' tlir -% l-"|, : | \) 1 I / I : !I II 1"1' nnlirt'H.. I ,il.' I II l / i' It,.nill. I nin. I IIsI hI -''. thtult | | |liuti IIM-I'iniii-iii Ii u
I 01 I : II \ 11 ".I' .II ,\ 1'1' |111'1 .I ,; I I "" t .1 .\I/I"'I' : .\ C""I"i"II"1, .1'iuiii I'IIII..I."I"I"I anil Generall'vcrv Ii'i'1i.iutii (I I '1.)1!1lotrltll; llro..' ,: l'i.ugtiiuli'ui: I Ilii- luii'linf nl ) ; ..1riit.i -

I 1',1., 'Iii l. .1'. .1, !, :0.11 :i: "...' Inl-iin1"% ""'1 (.1 1 IVhiiliiili t I, iainiutnllVtiil |1.ltk i I I | "< 1..1I..-. ''...1. I tl' nun- FuruiUif 'mil'.
I K ,11".1 :II '.ii 1, ; i II' "... I ,1'1,10'1 tn il nil t llii'ir* \1 | | t I % : i/rl lil.ikf," II rli'll .i< ",1 mnl Alili-iiiian: E.\: I''. ,1 I \niiiii., .1.1 Itrl.. ..1'01''. II I. \ IH ''h.'i ;uls t ofiilli'li'iit! | IIIHI-I.IIII| | I in, -
i r. nifliinlli'i" I
'I 1 ,. !n.i i. 'in ili.'riinimi-ii, <., ,iliitn" i "I'|ipi Jiitt I"IW |I"'i .' \ I t I t I ly. ft ft im-onti'-l.l-. tlinl tit pi'lilioii l IM- (II'nlll',1. ntitl t l'I'I' :.Moudiiv i :i',1011\I Il i I I', \ 'C", lliti.lt.' 'I 1111'.11"\I: I'litiinli.ll .' l.ttilHi, In i'hi.!, (. |ii'n\iiiiily, ; l I. UKn'

i nn' .1"1 i .nn! r.H.n.irk, niilli, III' I" ."" I \I.kh (l'ItI.1,, iiHcntluii t HUM' !. II' /.'. ItI I 1.1.I.M.iik'iun.. :I ,ti"h\ ; : .
I : ,' 1 : : i
uiiiiiiin i : "I 1:1.11 'Mini, In ( ""llit. on I'.I. I Il Ilr. ,, ,( I in i I IM 1111*, a liri' nvin/ .ltti.tti.l An iu >ntHi'
|
lllill I'tltllKlt K-l-l-itf Hltl'lltinfl I I'l
I
I I
I \ 'fliifliK" ..1.1 "- :!/!' k. 'In1'II.!!
> >uit n tain-t all "if- ; I I.; -ti-Hlmi. lllll'.l
-- ri luis inat.il. lli! illlllll'lll. "itMr.
; !
I | ill'
in,milllimit-. c I $ r ino linn) -lumlilIn .il"'III, t : t t : I I 1 Kiiki-, ,< I,11'111".1'1 iit t U) o'clocK.( ) I II h \1..11"\, I : l iniiiinI (, ) lirilllli|

'I i.l.... oI.i&' i" III, Hitiitiiiiii j ii lii.t uiyalil/ill 1"'I."nl'tin' I lin.tfil., I'UrllnjiiHI.'i'i's 111"1"l :t ( 1.,1, ninl,I (t.<, .uhtiiutl.: ,nml, i-alli-il. I"!' ( In- lo.i-i: :ni'',< \. i "i ,ir. .\ sI : 1'-. 1'nlils. |"'ii'l' 11 \i.il II' I.M, Iti .i

I l.'"i .Hi., "" I. ,mliiii ..I.'t1'l ,1.I.loi I }; & nllici' r t : .ldl" 1',1.1.' liinniil' 1 nail on I tln' 'iiiotiun.'I | I III.I I l'i..n'i"i'l'M.-i'l-'i".l., II"l I II .I.hh. l.l.iii.l on Ini'-il.i) l.i-l. iiinl "u'l.t." ii .1
"
: iitnl ,ili! I In biiaitus 1"11.111' 7i 11i l. II I. M ''ft'l'Il.1 1I
.
llinif 111 .
H. : L.I N 'I'III.-\h. i.iiii-i
tl 'l"l Hi f:, 1 I't-N-U'ltl: I. I .5 '
-t t H'.ilUril! ; ) pillio' "- ',' i I. n In'iluting, _tf.K on nlitiii1 i1uie.ti.uit| I I 'us I 1..1, ,. I"Ih.. | .Ml. \ I. \ ,ml. Ii. i liii-alimi in tin' iii'iulilioilioiul, ui' I IP .

l I.I. ... "III ,It I r,.'II, It.k,i ; : :: ; W'lIIIM I tin' -"jW"II' ',!"!' I" "irir.luli't cooil linn 1..1 1 1.lh'I'1,. I ,! ( ii-iii-ifi' Miii'lt i'tguttu :: mil.an t Il.i- I llimnl.il'1.I I ,
it, I :ksqI ; I II. I II ttnnlil : I w'r'rl"1" } 5 I \Viii.h.| AIn I'. hitut i> tinuinl I. "ri -
11I. .t., )I'lvilini'\ "' I In t r IIIY. :a.i ID I tin' I i I 111',11.11.i t Ih.! .' 1111" I 11\1"\11'"" ", ,
I I' -' :!.. nl I lln' !, il ; nut o. 1 1.1 int"a. ..loliiiHiiti llfiii.in, ,I l ii' i.ii,1 ii t II'i-u--: ,i. uiii . i iiiiI .. iilg'llii' ui4 s-I'--;iut--! linililiii ..% ill (ttuh.ttti'tis5' -
: .
I ,
.: ,1." ,I I' 'I'I- |'n.|"'ini. I |!j ,' iiI .t 1'.1 .11 Iliunuli'
I II ttfkI ;.!.I : 1.1 nm""I".1 I ,-.1 in 'tin- ,h"/ ,nml >.i tin' Iu'lh'll.1'1\ I N,.1,t- -.Ii' M ,its Ini'iif.' I 1.1, I.-IT. I IHnllii.n'"' i \triliil lint .l-rrll.lill, lull I lllO
I 'rtlrc, I''if ll Dili'-" l : 1.1..1 1,1 SAM : '
ti i i.- ml" lint Ilic ) : '. I' .
1 II \ .1111,11.Ill
"i..iI. I tin i' 'nl'I.II' | g! I.. l.tl"I FUI I I "il 1.1.". ", Ml I ; "mi-% I Hi'H tar. :
UI, !10, .t; .. .. "i'urii-il.| '! 11111.: ntt'. mnl, i Uil4 t"" /11"1 I \iilnl,, I "liuii! ,l'I.I. M! ut-, "tf ',' l.lilll 5I I o.MI initial *lri| li.i-. l ..'i'ii Kli'-n: ul aiij. r.llr.;

I I. l IV.I t ''I> M"tv ''ttiIy .tin' '|11II..lli"I': |II"uI' mm pflilimi
:; t TII M'liiii llnrl-xil',
I inn.-: ,d.I :::: i ,'iunii'l:% w ill liinl, nn ,iliilliiilly! In M-> 1 .. | ; i I "..j itit i, k.- : mil.i I lifii II1.11'1 M:" M:r"u J1 u- t It I I-fi -.t I : tu.t' inin., I tiniwi'.i ; i
Ai i _'i. I d, ni.i| 'i.tinn'ut iiiiitiif-' t 1.1 I iflitidl I'l iuiiiniillfi' nn litrifrt'miii',1. -. ..ii.uy y ) p iuill.ilii'ii L'
l 'J I I' l' iillnan. iiiM.Inlln'1-i WIMIIIiiiiKI'lril I'm11
.. illU II ilt-- tll".y ,\1111':0. ll-iin.t'li., -.i
.
.,,1 I .1,11\, I I'.; 11 I ) Miitnl'to:, j'i"r."oa. \Vi- .iniilt| | I !, nn riui v .II I .u i'. ,
,ll\ It |IM.IIlt' 4.M! I 1.lill ". | ,nml, : I ,! 11'001'1'| '. I\i.nii't.. W .I. \ .ni 'i'li., I .ni.l iliiin tilnii.'ii li.iilmilil: -
t 1 tnIT Ito liu.inl, Iliuiunijliltirpilttnl 1..111' 1\'I'.I'.al.1 *
I I IItI
Manm-ii-i V'l.
I I Hi-n 1".1"I -I I tli-u iliti I if I'lllllI ,ilntli I-I.:.t.tI .'$ I.."\111 .I Iit: Mink I :ilinl, i In I llii rlnlti t,,I II li"l 1.1' i "' ; :. .IIIIIII, ) ituif.i' il t", I Ii. ( 'ollllllllllilllllOII tllllll, \1.. 1.1'\1.. ,Iii >.\ I U < > .1..1. ,i| v.i l It nn. ii'N.: "I. l liiillln.l, l ... j |hs"a Hil IMll-il III illll-ilillli-lll/, I IlllIII'V

i, : liiimlilili; |1'1 a ilm.il'n, |Iltl, 71.1 <.inn', I-i ., t i '* lu "''''H. Ilihlll", liiiini'' ilui,Ultimo in Hit' I 1111. II'' -ill 11. Mull", iln. 17>. 1111'11.'/ .\ l .lut % iIi.ti't I'mMM't ui"ii.id'Hi, "I' Im -
.I 1",1., ilat. i '";." ; 'I tivtiili ui'tii'" ,III"I iniiul-.iinT| $ |: lo I t t tuiIIet1.tii i I lur tt'tlui lion 'In::1 ,':an : Ono Spring Wagon 1 ii I lul nil."H '. i'ii -I. ;f1." :'. |

,Ir" .. ::. ;: ,"'"' t I tlni-i' 11".1 t 1 1..11 t liiuii| \ | | .I li.uiulil uitli |>uoi| ll'.l- ,'a.I..1 ,".1.1 I.. rninmiin, inl 1 ) i III IIIr.1.1': ""nin'. Him lil'o ninl mir In.Ti-li.ln m.il: mi'I

ill' f.r .k It'h.,, "'.lI I i : .I 1 ( I lilt1! : I Ini'-nl. I Ill, I .It.! .\1,111I', I f, M, It'l''' '" '. \ I. W l.Hi'li. >
I'.t |II mil ti. i I
i i I \\ I hilt I I liil-t' if IT 'liniii'' .
tiiinl ,"t I" '.1!I. ,nnl, ,.. ::'" I II. il'iinijil ;iii'tiini% lIp| I tln'lr, ]jilul.| I l.tltilt .1'II \ \1' I : I ,I.111 u in 5 ". :.I I2. \ I I. W 'I 11."II l'li.Im .
,1"1.1.,1" i ii I liiikr. fur .1 man ( '. (I'jl ', 1.41.MiilI'tl! Inlrun: m_in tnm. mi rsliiliili.ni inllil
I [ ; i '"IIII"lli"l" \1.I.I ,II I\ MfSfll., I iltu.l' ht. !
I I. ,1 -i L ,il I ,ill ii.nl I liniii nn,, "I 1 null'. "'. i ," lui-lin'" iniiii; 1 in iumi [ii'iii'ii-n" it'I I .I i
II.ixiiiunii !Jo"'lrl111.1 I ..'. 111"11.1 : iil'ji-i'l-. : /.' I ut' &&itit.ll i ..- t 11111"1' "Ili""I"'I luluIII I Set Harness.I A I I'i i lly U mi"1 ul' tin' k.ir.iir-1 IIH li inlinl -
'I ,! $ tiini', inIttn it' ln"T I -irt.: t tu "iltlh. I- l'i .
l.tk.iii i 'l sill t"'lIt
lit
,.It"I. N. t In- ) u '
I'"e. \ iln i 1 inn "I 1 ,1,1' nm' "ir'j -
.. ,.,I'M '"I.M. 1. IM l"li! ( ,: : i ft I li- nii inaltt, ,1".11111"1.1..1., I II S I'.l.i' .1 I lion limul.r .4. : i-ni'iii.iiii', \\ ilur .tI Ili .1!.1.uiuih. .
i.li-t-i I Inn' ;
ALII.-I .1.1.I in \l.r i'I l I Iii inilli'tint, M'lii'l.ii' ninl, ill i .inliili-nl, Hi.it ln--ili-, ;
M.I. \I I\! \ i 1 ..iniiii..t t I l ; ; Mill lie (mtn: !lifinJI! I) .,. 11-1,1, 111,, I ui.int"-: \iiti Miiltki. .Mti'tilli. ,:. .' ( .\tiitkinif, iimltn |lu-his.v| <' t lli.ilIi'
\
I _
I ,
., M'titniillt) I In- .I / ")I r' III..i Hi., in, h.II.II..I.1 I -i> inn 'li I. unit t tI 'Inl' in.t
i in, .I11 mi ,iii'iiini'i'. nit hit;. .| t -"'"I "II ,/ 11.I, ( 'l'-s h.a 1"1"11 11',1.1 iin-l, i iffi.iri'it d. I l- "I u I'l-llf. I h I III" '. > nn |I's.t ii' In Ilil-. -ln: | Situ Ii, I'lMl-
i sjirtil
Special Notices. Ilnlll. "tlillr I II ; -Inli'tni'iiK: 'nl' foiniiiilli-t-, I Ii "fmnl. lii-rii-i1-" t II I Ilni-A I' liiiilliiliii it.iiilt- i'iniiti.|, | I'm ilnuiii'i li'ihl! n
I I'llkl- 11.Inl., \ ;Illlll I Like, I 1,1.1, I ) 1,1", 1I.II i ;; | :i f I'lnlur-i'il, Si \.ilki .It, i.-7-.. I' V.ilt. llilliii.ll. |
:
"i .1"111.,11"1,, ; t In ilo tuiiiI'nltiliiit, tu linn n.il. I, I : ,, ; 1"'II'h:1 I linki-" I. : 11 I I iini mm'i'il llt.it I tinlolli'ilur I nml I 'r'ill .1"1111"1. liilln"I h, 1'i'ilin:. ,". luis M aal l I II.i Jinn, l Is) S iigi.-i I'll gtti.I| I i-'i"liN.
\
of Mails.A1111 I II
Mi Illll !
M.-Mill inI u.
Arrival and
Depaito) I : I Iir.i-nivr Im iut.I tti,1i.l" to mikf n-poii I
mil I -I'll ,nnl t In t ""I..i, %" "lllh.'r'I "i Hit \".' l : I ill OIII'Ol III" .1:1.1.1'.1: 'I ..il I', I '. ;.ni.l f.l.inkol- I II Ii lint .iliii 1 -MHI I I'.' 'It """. >' ..i'.l I: I **kit'ii,, .% fll i M i :.

I.7:; -;: i I.i, liu, iluiil t ),t. I tln'H' i an Iti! tin ilunlit., I'm-.''' :i I | 4! l l I lt._ I'i Ll.iy, nlnlit. I 'ali,1: l i,1 .III.'h'I" H.ii.l II _it lilll In lill.i.l. l.niil-tnilil, I itt i-; <. hl
U I .
.I iii.
I I.
I I I'.i"' I"I 1.11, I. I i-mi: I M 11 'ili"n'' I i lit' In I ( 'I 'IMI. I Ihll": 'i..it. I Tin,* Mii-lial'*! "l'fHiit| H.H 1"1.1 ,mnlItfi'llfil I 110\: ,- \11".1 I I II.'II.I.\. n I., I I.:." I. lint l > t ..nun.. tniti. is.d,-u'.i i-l:t, I'm.-, ii. lln .. '' in iui.i.irM; -.I IIM i.iKtitMr. ; : -> >

i I '":.ni, \ M . I'urtliu, | of llinn. In t-iittiiitii "', InIt M..I.I.-I.'. II. *4iini, .n .1 l u.ni '
I I n p.nun.' 1111.' l I 1'.1 ; I 1.,1.( K It. ll..iiilni. | I'. .' ul I o ill ii.it inn- iVii'ii.h
I h ii "I I
i s.i. .HI $ Ii. "
.li. Si.Ill, I I'l.Hl. ; 'in. 1 I' MM I 1.11 'I| .
"1. 1111 ; x \ % \in: "IIM I i.. l I !! I ; ini.i, ll.tll. Uf : i iut.I iu.leil I.. tnaki li'poil, I nltti'il \ i I 11. it 1 nlf, tl.I'ss. ..1 i "
II.-. in pIt ii \ 'iropn-i' ul tn'i in: I MILUI A Mfit II llniilit at Mill tit'it. in lii,' i nli-ii'it of lln ( mij -

I Ill "-""'| : tlil 1 Illl pniillt IHllnl'i'l, :nnl |. : ; | | .1II. t lln'ii f.nr" I'linnol -pf.ik' I ifj-nlir: II..Iil. !-, li ii I I. T .,.ti'li'.in.. "->". I I" I ",ttlst .iii. j tit m l % l. "ii MUII.liy. iii-M. UImp.! ..

\ "'. .\ ,. I. .:. I II ,.if, Lnlii: 1 -'I'lr. % 1..all..I.: I In- '.' ... I I I I: Alilfiin.tn. l.uii.l ullfifil h i I Ilif fulltitt lii'jifoliiiiuii II \n I, liii... I'unitl. I.IJ.II I III Mill lit' ttt'll Ifl'l'ill'il,
.\0" !1'I. :1\\ al.I/'I''I'1[ II ill' on li., ,in.I It nil lilnr-, :.1. I 11"1..1 1 h I III .r A 1 I' I .nt inn.N..I .-. ,111.1 tlllt Ili-
I I . ';| ", I .. .. ,, itliifli : N.'il t Iniiii, ,1 l .i i.'Ii .
'.1 I tin'. (sI(..uin'r iitip.i l.i-l. \\Viliii'l.it In- ... : ) : 1 'vrntv: piH-t'il: a -I. ill.rs.7n". ii i ji'ani.i-: mil if-iill in nn .i.l.liiiun. m
I Il. : l.lniMit'.ili.ni,," Tuili'l <*uii'i. ( 'mrk, I ii ii'. ti h. .1 .1 t M tin, I I I. ll I. It lint hH .
I .. I'I'I'I'1 I'trniim, i ninl.: l iifuii" .lta-inl, inn1I I In- '. i \ViiiliftI'l'iini' linif I lu, tiini' ill. ,
\ i.I i.I I pu.ilnnl 1.1. l .in-1 I | I \ "I'lii:iniii'f/ ilnmpi'il on II h ilt mi I i. l.i--u: i. l-'l. Vt I ll nil h.It in my iif it n_tin.-' In mir t -Hili. '! ;ipliun

|I". "I i. ,. li. unl I\.1 I in I."\ IL ,tmiidI '.l.I mil tinlint.I l I tiiI-.I, I nl I tin' N.ui: .I' I II. \" : I | \ ( ';' II.h'I'.III',1 Mill, in- 1..11 I tliat: I Ih,' i itr I'oiiin.' II .. i 1"1', "I I ) I l ', I linn I .in1. I I.I'; I I.ii-. i .in. tif It tnm i ii liiitu.: i.l- li-t. lit-i is -il-n iulliu: |i'f.l I In' i i'u .
.il..I. ith.uI'e
"i" I" lie lilt.li.iil |
.1 t I .
I iiini. M 1 IH. Ililll..I'r : K.lrola.: mnl nllnliilllirli, I II I HIIIA I I.; I '' ut... :
-ni, "n.. ,n r |1.1. "'tit.i|.' ,II.I|." II i-n. \i 1..1 I ,I li.ii I I r. I'i".. .lin,, In tinI, Ii' Ii- ,In'i.ii'. 1 : I : 111.piililii'nlmin,! II II:lulu I ii ilitftintil I ii. tii K ni .ov II, Iti MM, n.. I it In-II s -' i Iii itn-l iltn* I llii-mil! r. U'f tt < li n

I ,,,. .' '" "I IIi,' ,1,1., hi Ir.d". I 1:1.: ,. I'liililin; tuli'liml t I llii'I Mri'hilIt'll hi"| : i < I u II I'lMM"'H.I : I I ill noun* tn-tl 'p.lpi'r ..' Prill, : ,',I,I,. il -i W l1.l'ii-sui; A iII | impH'inp.ni lln iiiti'I'; Hi H hisi.I .

Arrival anti Dcp.trttiru of Trains.Lunintill. .. I I'lilli.inlli' li'lili'il' III.! 'in..1.1'' 1 lint u : 1"1".111II: ''\ .lit" lt\ '. 1,1- .thl-iih: IIIHlfl-, ; ,,,.III.lt I j.1 plinl" KlllM-ll HlllllllKHI': lllll'l-. I .nii.I-"i.if.. M. .. ii. '>i'.in'. s.i l lIt r ii.imiiii't : i I-< i-1 inn iif, n t i' is. an. ) iliu-f idin m- tfkffpin

( i.iinl-uiiii'lt;, ili t 'I'ui'.ili'il, :11.1 I litliil I | II,- 11."I." I I I I, d": I', I'.nk. \Iti-; .1",11.: ,1"",,, f""' 11.. i ilr. or, lur. p---- I iusiuittl.'I _t.-f_inn-, i ih't| .usuii. "'-'. I Hi'1' ni-i'ltf-iiil'H nn 'I! i in

1 .- ami \.,-I" ,I,' K.I itr.,.,.I.l I. I I iir Iall'; i '.in'i .i 1.Ir .1.-- .iiilluii| "l .il I Ilir ; 1, I l 'II' .I 1',1 1."I. "-. ., I'li.ilili-. In ,1."I.: ;t \ -. \\V .A. M .,', ul I iuiI ilui .hi. s-i" U I. \\ ilil. h. > ;In-tli'i- pl-i Ili-iii! lit -uli" ilu pin
I .I ; 1.7.. iin no n
: i I I t i : ;. I r i.ii: l Uu- I eI'it I'mili'l, l ini

"t n,i uli',' 'i" i -11., N u I is. t'-si:, I''1 tli'n-li I, i \il i nut I Innut, ,.1 |ilnn> : 'I I 111' 'l"I.III.. I | t 1'1:1 i t.:,' ll / 'dli.' ''. Ti'H llnIVti.ifu i iin"I. In.ti.. ilii- Ii .1.! ,,ni' n... t 1,1,1.1. .Mi'tiiti.m A M. 11111 r.n"Iti >. i lu tl i I.iif, In.l'-pf. n.li' lit n.il, .n, |is

It.41- I 1,1 N t- I III I.i lilt .- : tin' 1 ,,' Inill, I I" l / ., I I .. .1 l In I"I P I '. 'iti> -liiiiin'nl, I hi lu i-ties. I'IIIMIII. I II I 7.tl.'tltll. I
.."I." MM., ,III. N ,. .', N.I. I.I I. 'iluni. ui '"1' 1.1.11 : ttinil 1'1't / | .|....", IT.. I,44I.I lian. nf u-p.ipi-r. mi .itt..u' 1 I inn-" -I i | ni i .ilimi." ,m A Mt'tilii Its ,,.. :a i tt r i !tint tin t 'nit 111 I in I 11 t tu t It-.

fill-; lln' ll-i-nf I III" l.nlii't llniullli I .....- -,I I I'i... I". .1.1 In'l) l I.> i i-tn, lid'mnl run I.t Hi.' 1'\ \. .1.1' .iii.l I I .. liuiijI i I'l,
I.. an I I', IS .I 11 I .1,1., ,:."'I ,. t ti $r. t. tlnii. 4u iIl| !l 1 I : u : 1"111 n' 'II. 1 II I I- -.1 I It if--n, it -.s. +
v .\ 1 I', "-1 I I.IHH'I, I J! ':. ,. .i). I I' I 1. r. il.i I h : .'. (\.1 il., p.r.-i'l: .I -tllnli'il, tin"Mi.. I.ii ..u..ui; nt.tint.I ) inM I -inn lil, la on.nli., i .. .. l I' I I ii..i. iiiiiiii SIMM'MI, mnl i.tiiii.4.;
,1' I II i ,ml tt.l-i'lll" ,nil' I.y p.Illili. ," ; M nn. 11 ili. .it .,.ililionli, : .n I. I tIe. I intin
I It .
.
I.UISi.ul I III '' ,I. M". I II II I' .I : : I : .. H..II I I'.I I. i-a-l: $ littg hli! li nil tin' atfrli-fnifiil, | '. ..1 lln 1 -i I I 1'i-t. i t. \il-H ti : IV I' I-uliiiini. i

I 11..' .1.I "t.. ,n ilnlt.I J. l < ,. tl. I : :'if s \i i iAinu I II II-ii.I.i, a rrlVi, i Im I t', kiiiln'ii. ninlH'll Il4 olliffi-" pnlili.lifil.,, ,; I I -.- I" '', ," I lid! 111- In' i 'III ;;s'l! "I''''. I I H t liu i Ise..t. lit |. u5 II". ieiIs.' I.u55 "A M I it I I'' l 'lln' pnliln- fan: :nlttii: ooi |

I I d ii-ai" .I., ."...>' t. ti. ; :'''-. )I I II I. | &iiil, I I' till' .\ h,." '; | u i: t I : .1'11.1 .h.III'. aii.l ,. Ill. 11 .i in _,n.ii. l. u .-- H iiih-l, .,m. -i-7 ll.Illll-H, M Illl 'tl H I .I/UI1., ,fli.:Ill lull
;;& -1"lill:: i"uUII. if I I : : I : -. ii ..h, 1".1 11.11 'I'.I'\' I ., lnt, iuelu', amiI'linliinlfil \II.Iit" In I nn 1,1,1.. ill | |"II" | II.'ii oh in A ll.-lllii i linn.I'.i .. p
,. \1111' i
'I 1. i i mi I P. ,n-. ,la' ;ninl **i,linn lt.iilni.nl, ,: I II. ,hue, : liiu-t, IIIlill""I'* 1.:II. .' 1'1 I I I lily l piinlfi., i In itliuni I .in, ill -'Isii, | uuts'iii In 111"1":' | | .'. 'I 1 till i. \\nlif\ It.| l.iiif.i. Itsh. s.-n. :'ilj.ll i-h|w-fl.-ui-.ni,| f tfi'V, itppliiiin. inill
., ..Ifllll" .Illll"-. "ltt"I"'I. I I i-.Ml' ..t.I|.' I 1'1111." l I ,, M t.'iltii, -., A I'.i,
Mill )I. P I' A. l all |h..litilt
I. M.I I I" M-l"ll" i \ "i 1 : 1 1 i iti-i'II.i.1| | tin liIii!''filing .1,11., jsivi'ii 1111111 .1.1 ,tin' I -ihil.| I h..i .' iu'lt li.inl:, il I. ) I" l tf l '' it i K"i"'l., -,|1t1ll's i li.tn 'I.it.|.: <
I rut 1. at t hl 1..11 i ill,1 11'1' ill.-i.-ilu. *2II
I 1 '1 tl '. / i. -. 11.1" "(I.' III' i) K ,:1 1 I II ( ., lln-fill ". -, I ll I It I I- llin/i, l
:. i 11 r. u.. .in n .I! l I.< I l't"lt i $I nl 7 :"<>'I'. n.I. I. ,.(Mil \lilt :I ""I.i,- -I.Ill,.I ill 'llii'. "-"'11... i \ / : : ,. -i. ,1..I.( In1aiil ttliil" li' r.in' itiilnri.., i ,11 l Inn I In i iiiniIIIH .. II.i.u-A I hi'a nuts < or l :II| In-ill, :a stti'.tii liair i ill, ul tin I! MI
I'li'il tin'
I. in i r. l f. r.ii-ni ; ii..t. : prut', :" *11.1 '
U.s,1..1". "1..|1".1"ll.'ll III I ti;">:.':"''t,..\II.Ml g., *in ili h".1 I'mKl I lIe 111I":t i1r;'|H'il ttillilliu, I aiI.ni- I 'I .. | i ; job 1.1" '""IIw'I'I".11.1, itilvrilifiiifiiN '- -. 1 1"I tun. s- 11'1 ;:..| I h""llo m i I N..I ViM Ir IIilil.r.:.i. \ 5u'.,Pt, (ti'ii.5. k..Vi.t"l I ,t% I. Millii'li., rut > it"ir. .*-ssl'( "'- I it.I I -.(_ mi | -il ,it'| ,

I it.ig. 1. I lln> N.ltt I "I.'IIMI: 'lin.'hl tii"tt illii-r. ilu |uli u t oik i 1"1'1 Iiu' ill llllllill'i'il, lullIn. :a i lul. ;gt, ttllll' tin" II Ha.- ,i lii i. II.., II.' 11,1'ln, Ml If I'l. lll'Nl t iluol- In.l l. I. "- lu
!I'. u-n-i.t, Ii ..lutu'li.; i : ; : : 1'i'ilri-i'ii. luli II I I. I Ilm -. .
llnil-A
?"r.iI"i- .flI 1"II\ : \ ami ll. nllin'14. ut tin, .": t I.H.-4: that: III" ;
I II. I III Illllll: ll. till' .it.IH .1. -.in: i il Inn I tiii'is' I inn' 1 tlii,!. iSt.tt ..' tlur..
in gut
1.11 ti.iniXmili, I ..in.i"Hlli, "I ?M.iliil.I ami I""I .. I. .I.n t..I, I I 1 ) M.mini? trail.I. Ilir ," loiinliiiilii.il; ailtc-ili-ri t '* amip.lllulH. I I III K'Uti i-ni, I'ri.i n-Si. li'J. --

i ..i."'"' I .i i "uiii 11. '.e.t'Iary .I tin' \.ity tiiili ll.i l.i iI.i ,I.IY.I I I : ) .1\1 -I, il n ill ",.I l.iI.I. Hi'; In'inn- it luiti: ii 54 .1 t i % I a. I 'iitttii'.li'l It ills this' -Imp i i- n u UI'm 1
i I' I'.I IM .\i-li.: "up't.I.I Ii I : I .. I. \ilii .. Itruiiv'lit. Uu. .t t It I. IH! I. > in i > r. I "4. |It -nlili in.
I''i l lillv, am liur, I l.-'nu the ni"-t r"n-.i.-il-| .1 in lion in' It | |I.|.. ,n.. i.u|, lv || ..I.1 'nl-lifI -ft of I'.iiu |U..uult; itlu.. ,
I i.e.I Mtii.iii-.L.n'i I I 1'"I.i I "- .( i""' :, I I. I II I. rn.t MNJJ Inn; I. .\1,1"11.\1 l I II I tiiti, "> imitril llnil i>in I li, I" 1. I I l nill I li,K.oli. IMJ U On Hum. n

....11eu: | "H-, ttliilin;. 1"11"1' of ii.iiiiilii'iIni'M | : | "-linn- ,' \ : 1 I I \.li.. tu. l.mnifl: : 1. 11.1.1.1.1' 1'.11.. ..I"'li""I.) l nlloufil ,, tn.ili'l, 1 j i .ill, Iu tin |I'.iu-i. i nt_ .I II,,' ill |[ HI Mm ) \ n, ... ii .ouis i 4.1.1;, the I m li.iin i'.i..,.5.1.I lest I'liltl, or t li'pM I..,Hlii i-nii: In I IKI u

l1..I I ul'li lil !
Pensacola ( Railroad. !, I I a ; "\1' 4111. .lii'i't % \ I : k M'M'a-l'; Klitu I li'.ifl.: fipfril.it' lur Tiili-i-i ri'mlfiril. 4 ) I \in.lini.l, M t ir-li, .uri.ti. .1111. I. I-knni.'r, :all tlusis'' M iiii pnli'i-iinilrr-' in ill ,

Atantc.. I---.. '1 4.,' .I| ( I !9,i u'. 'I U \, I tin? j i PI.I IluIp i liu, i li i. I'l.iHInn |I', ml. il', .", If
i iki.i. .il' I I' iI { 1.11 '1.111 ill HII-I-, i
: ami
.1. 1"I.II;: i I l I l.lli'ii, 'ii ii.--, piii'ii-l nf .m, ,il.iy s,1. ,.I'li.". Vi-iii iitIt ; ) > 1 Mu-I .. >.'. I.unil-. r i 5..

I : I .. ., .."' .'.,.It i I II" I 1.'all1; t lr"1.1"1., ., nl"I' 'iii.niy |I.i .-Itt.| I>.' 1.1. I I -,,,'li"l 111, r.l-t, kin, if f.illi-il, lit Alili'iinan i I lift n.iiiffMin / : I Cr ::. .:.1 : 'nun.i.. ,
: 1 i.'i'i.: l:. .s. llsshii.isue. iii.iii.-! MI
I II ;ilni iiii.l inliii'.i'i', 'inc-iil-, ninli-r\ : i> II II |
I I I. '"' "II I "t.t,til i M : I iiiuti 1I liu Mu i miP. 'I. r. 5u iLl. n r u.
I'I ml I
.
I .H \ .' .," I I., I I. ,. 'lui ] I uf, I : i'i'" -, I l.i'uijM-, I II liiii-n: t:''I'I, lulinuiinnl I Madison Scitturo TJiotitrcW I in-li, nn S n,1.i.i Alllfl ifllll I'.ll'lf"I! li'h ll i. Ill (liii! .

I ,'. .,"'. ".... .flI I .: ,"I .. .'?, .lll III li"'li..1 1"1''la: .1.1'11"| ,"mm' : ( )' .luliii-uii., > |I.,. sT : l.uii'1, : n.it-: I lluinamli-/' 1,1:: \ ?i.i. i l.iI. -i i'ii I ;.l.l; Hiilili.ui.! .

I '. ,c. .' 1,1.I t I r l I. :. ,'.1 \l i i I II II ,iinkini| intu -,'1- /nml li-t iniinii", in x-rtli., I: ; N'ulli'! -iii.iif. I Unl % 'ai.hi. Ni lint inolioti. 1"\lil..1' I \ill I'l l I ."l. | ,,,", i, I lin-:.. ..mi,i. H in. II. i.h, u Ni-.il. l li.iilin.ti, o ;an.l uill its'-ii-ht at tinMiilniil, t tI'liiinli
2" % lu. I lo-inurrou iiiurniii utt I I IIo'i 1
-. I Hii-i I linn' iinlilIn
1 ,
I I. "..I r. I i'-.i ii n.I't'' < '"lu.hil": 11,1 il-ln-il, : ,". In iVin.. I Null. I. lol ::1.1 t lull I K.: I i"11 lur pullingiiiiitli lin., i II.IM I II I 111.kill. lir.ii. si, IV.
I :1". 1'1' S. I I I : l I l lI I "iii..lt ul'ni! lil" tinil.nni' Mint I I"I IIAXKL: I KI1IKK I Im.-ii ill I liinl; I arm II. ..i> l, n. m. I., l .i. l Iui k, nml tt ill Iml.I ,i in i-4 nifflinin
.. I II. "iiiiti-: I ) I l I'l. .l hill Il.ltl.' fur fi iriii ;
I I II : ., .ii I ,t I.I': AlI I- & ., l.'u tihiu.I :ill'
.1 .1'1",11,1,1. tin. li.uit
; \.1,1 iii-nilt 1 1 iilli-i ,.tIi tg It-mil' < iii.iiilli' |- : i SIte Inli-ii-l .slIIni I'.itili" :>u. ii'i uIhf
11 'Hiking; ; I .Inn.i luU, I II It ttu",. "'0\,111111 I I ,', li'l"II.1 ) l. u U I.liniwni! A isi. ".
.". inr EI'I': .' 1".1'1' i'l'.iT'i\ w..I.. ,. I In \\.tlu\ ; I I'uikii: .Mi/uiuk.i, ., ..* I t I :11,1.1'; : 1.I I FRIDAY, JANUARY 25th ll! I. % lan.. n -in ii I. l If. .i.l.: II. r l'.i.iuii. .. I'rf-ln Ifl i.in I I'linn li nt 7.l.i, p, inMl
u "I. Ik. ijl I lWfrliuli: I I'l i, lotin- Iniililinx In uliifli, inline uniimlin \.iiini--lati.li.li, till, IIi 5httsu.... ,
-, Ill .\ I Ilili I 'li'itil-i'liu nii'l' Ito l.iiin-ir-i' nil uli : \ .M i In Uli.in-in. i.iini'-llt iniilnl l.iIm
r.
I p.m
I. -% I. p
.. .I .1' I I, I I ,. I j".bl' :' tilkr : : > Mi'-t. __ ; ,. Ifil on :il-l t I ti"inlifr" I 1..1.! Illil: | I 1.111'1'| | I Iii. .\ \ \ I iii-li.in t.-us-.l.
'
I'1 I i tie, /" .1 ami'iijuviil I IL Uu II ..hillinl. hit' ., .1t. in Iuitii l .. h u pi.-i-nl.
'. :-1 l ,. I I 1 .\ "III "IIHIIII"i" '" I'li-i-li., ; I Il I 11 an ; ilui I-j. "-/ ''I
I I. I"I : : : M"\ '. : I 1".III,1 1"111.11' lin II iillia Ni it m_in. H'iI -
H .,1.11. l.iki- ,1"1111,1 t 11-17:' Iin ,,' L l.i t llin lii"t) | ) tiuttilAt I IllliI"I:1 h! I, II | -- .
"I-a.lil Ariftlr I II; 41 1 :i 1.I u.; : .t-i -it tf fin' 'for making: ami. lumpilin ; ni ll \ tl.i-.ii. Ilil-km .n.lin. run < ti.i:.

S : I I" ,'.ui l 'miitlli* ";' 1.1'1" mi ini'-t,, 'ini--i"ii ..1 li.iil u "I fl | 1 -."''I'." (Ib'l iu i-x- ,'- I'ail, I ; M until n ,. I I..11 _II..II, l.'it--. II, ll't, lljfi HUM.liu .

S.:..' "I.Ill 4 hil'I'| ) ;:'H I 11'.'" I I limir tt.it.iki'ti.i t,. nlirn 1 the ttii 1,I.l'lllll I. .uki-il 0 : 1 )|iH-rii I 1..1..1 Tliin" A i.Irli"I.I.to iffun-i'lf 1.,1' alM.Vf, in I lion -If:.\I'.1 I | u IMI '1.r.II.| .1 l.Im.ll. u s I.' m ii' l. I II il.1t i Inu. :Ml.. ilmiHuii, A l a.liu 'Hit' limit-i-i' ni'tl l li.itf In ->tui| ..tiii

I"':.''. :'ii.iii...Ihl'Wi.; .I .".li..1'"' .7 :;:11.I." |I..I.in.11I'Fk I II. ;; l-i tinn.I'll1"I l"i I I >'. 'li't I mn' |1'K- 11il'l 4 ; i : 1.11 1 ire |gt.-I..I. MU 1114 ullfifil 1.11"1 mnl, .-.niifil I I. nml I ii I ii.ii: ,H, M ,I', ,?. |,| H i. |. 'll"| "'11'1.! \1 \ .1.1I t ilm. .11 i u ill 1.1 .u.' i.ni'i, ;..'.i. .inlil ) nfWliii

IJ lln> mini: '..11 I tilingfuiiml, l lI 'lett, tit- i-oll-ltli-r I Ilir -I K III\H .5.| ii| 'I--| .".ItM | "I"tt I.MVIIiiM I IdiT I II.I.M. I i-t.is.. i, rt it.In. ._i-, i.i: h.h ii V'i
1.11.1 i: I UIn jl'It1 } ani/ I ) lii-ii 'moti-il I llial lint ili-ik" mnl liil.pntv I .4 M h ll.ii.'H, I I. iil.il., ::1| i". ll I I. tMltifli.Hi .
I 11:1.) : .... Ilittr J, .",. l'.iur ,I IH-IV : 'lt-i'r.".. niiilio."li'it t mrt'i'i'," ,iki.1 I npliiini'il l.n'i-. ; -.riti. It i is out I ;!L.I, L. "U li.'I'iliM.iiAl .> It I HH-. ) ancllin.r nl {:22!:! |i'iu nI"
a ? ,; ., I -.' J |I.l l.i. ; ...1 u-i'i-lvi- Mil fur. naiilisl. '
I-: loinpilin .
m .
'r 1"h.- 0 I'l 1 III I t.ll-\$: 1111, il,, i-i ,'? tin. .1 .naili.in ii.ii. I.liii.i7':i >, "
nil-: I I. .) 1"1:,I..I.t, '"i inrir.itn. id.. i-t-., tilling tin- air' tili'' mitl\ l I lolil I.) tint uti.tlutC. ; litflftl. \\ .1111:1 s ,\ I II -
'. ,. II. p.UI .. I I'.in ic-il. its,/ ..f III. ,.l ll ll! "ll'-ll III .. sit" lllt.| ". IIIM| i.in l.tiiiiU r i u.lin I.mill. If
.111.1". ,,.. :"ii'l I ki'i'.in| u l.ii ijj'; I | i>f iitii-ii'l- I ttirtnot 1.1,1 l.n-.i.r A l.i tils I V.iu ru. .': .
::"o__ .I" : ; 1'1. tI ui-i,1 i t .111. "I. .%I.l'u inttt: 1.1,1:; I thai: I t". .1. i. I.I.'t.n., mi II,in n 1 I 11",1.. I ) Ih,. Ui v. 17.U I. It in I. Ii.Illl .
: ,' I .| *ti.I .1 |1"$.riniiluili (11|ito l.-tt i liriir .V I Cu. hal I li 'Il'I''
: pcifi.r- nut
:11.1"n".II aim. ) i .1 .Im ll. Il Mu. Ilium (I. | .1 tiisis
11. t-uilii-r m ui inAIlM
U.lil 4 II
I". FW.. It. ; 1".1,1.h I." l-olll-i lor IM \s'I III iiI *.* J ll tlll.ltllh; \ Illllilt. iMlIM, I l.'ll; ,
1'.I' H.nt rtu.inai.tilU.. JJ: ? |pin I 11rr [ ,, *, ''Inning tt.i-1 iL".iiiin-il, : until, -liint I i 1 I : I : 4 ,Imlc, 114< U- I I'.lll' Ut I t |i| Mil.I :0.1' IK U 1"1.I UftKX.Il III II ll Id.l'IM-i.ll Jt I ,u. lirli.iii il it nun.muring Hi,, ,
., I I.' : I IU..I. Nut, imil.'il.Al'I'i'iniin .
.\ ir..l m.r>"- Him: u in ) I I.st.niis.l I'-i.'r-iii hii,
in .,.!|I. "in .!.\Ii % III.- in.id.nil.; I ,,1. ui- '.in'l, -it \111. fur .it I HIM I ,I In_ ..nl I Ironpi-*. (huh. Im t I. A i. ll .1 t ili.il all lln ir'Viili. li.nl lit't-ii i h i i. .I l.i
I Irrfl. I. 'ul.i. Ili-iiiaiiilf/i unit i-il| Ilinl tl.li.nr, |I"| i iiili-y In lie inn) nl'llirl.ii'j I I ii Urnlil; i _
:An :.( '___ Miijiiiinli. _. : .4. tsI i''"iti.k! ii- l<"-.il li.iil, "-,,".11.1 ""il1 > l '1 a.h'I"I.I u I mnl .iuui 1.1. li.i ( ii.i.i M.illUi'Mri.itn, '..71ll Illlli-ll I liii' |,I'II.J| | i.f ii.sisuts iit| ttllll
: fl"ull"'II.1', l | a-Hit'l.iin.l. tinlav' i u iinnilii'r' nl'ni'.l lli.ii t.s.i ,inlili'il, I. IVItli.li.inni. .
\ -- -- '1.lh.' j'lint i.il'i- uliil.t. l.'iK'-l I:' > nml I.. "-: I : | I i '.W of | ei; .i4iui. tll.lt I : I .. I lie i In-.iH'-l utitI| lii'-l iiiiri'ii.I'lli.i.iiim. I
|
I -5 .... 4 $u.i..... :I'i. :.... t I -" I tl'' ci.hie.itir, \hid 1".vuil..1 nil ill" IM ri.; lull lilitnril ,i.ii.t| Jiultiku: I ul ii .-Ilu, 'I'lill. y. :.ffl II} r Hr.M,
I
...I'l.... ",.1..1.1 I .; p LI I.' \1 .rtluus| ntiil L it.'" in.lliin tnuii! 'tillliubliMini I 1,1 I, lifi-ii Ktirfiilril" in u I n.-Ii nli i nil.Illl -. ."
,. "' 1' W..I."I.. |'I"I ;(4 ".t.I l.rt'1" : .aii-.i. ;:. I .\'r.1, llaliii-, 1.c.1 I lli.it: I tin- I .lint li*>-|.-.it.ilitii'-; I Ilir (irtii il 1..1| an, 1 M. I..I11U, M.->..stiihvi .t.iI. IU I I... .'.
t
t .
I r l.l-s .
11,: Iii. .i-iii.. 1..1"".. Ul3j.ui?:*t-.i.i I IS I: I .j.iii... i rIId.III.u iy. I.t ., i ; .I .1 11":1,11. 1..'.'" ,- IHIIH! IM' Ii "-,1 lit f ".ul.1 lt..huhtv| | Iniiliami I ; i .Mlt5. 'IIIJ I : lni, ii.| I iii-liiii t> r< .1..1.lit. llVERY
.| n : : t tiiu-t .IlliglitlIll| u ll.i ir li M :. JLACUSUEKS STABLE
'. .. 11o Inl % :: I ivi'tr" ,".d 'IIIUHap hil..1 I l//i. Il %% itl. > ill. > .Itm
2. ..1' 4 '' I" '1.1. I .i.nrifil.Alilfllii.in. I 1% u< .IIIIKI <-1".1); .1..111 t, \ -.- .1 los. >|i.-ar.-r. i i is. I n.-inirti H-il.
\
I in ,
', n a- a .iitii'i c\vr> "lei.ainl lull-tin-... ; \t >l \ !itlNN \ .
,. ojH-nin
.. 1..1.1 'I I Ml I ; i I ; Iliumloutii, .1| that h 1".j .ilkilrix. .11.1| ) 4 |iii Iniiii.ri'i-" '
u ". \I.". I r.mil' I iliu Maiinuiiiurit fur ,
,
)11. ICt, it I Ilili tl'" I llirr
i ,.. '. .. .1 .4. ,'.1' .u r I \ .1; 1'. : : < |i-ik'. IH.II! Im Ihllt fl.I s" S I ; a...'.- '1Ii.il'| luvi-rnn ,ln- tt.i- iiili'inli-il > I h--I I I.H It'll Mi Putt I'l: Vi\i ul..V.MIIII Mr .iv. I .1 I Illi.-L .1irr& < '. r\!
<.. I I.,'" n.'. '.1 II 1 I iitmii' I tliu ((iMi'l ltt4ttIgIttittI.I.'I Iii-, .nit athaiifi'- I **.
...!! !..... ', I .iniiullH.uuanlril l !" f' .\ .fill ( i.f ...ir.' 1..1) fVr' ) ; in.ii-li.iir.: Iximl 4V Iy Mi-i I C'l" u/uiii I ,u n.1 I Miit I I"..nunI'm I.. |Ii i.i.lr.ulii, Im an, T. 7 i. |the ; i-i i mil.:i, Ui'*-p roii,t.intlv, ins I..in. I f< -
Iuiitu-.Iu
t.4..in ,
; .in |
: VKii'liIUl :'! "II"'II..a\c Imnu I I .. m-f-l'ii I an.if I.'I I. I'I iii-lit. liilitin I S :i l.iIuii.' l\o lui'iiMI I -ml',11. | in .i', ,, |il.l> %Sit '< tin*, '.;s.Iih.| | :ami. hirn: <'>-- litsiii' ". l.ii"l':;
4 : !. ; ,? I !tIt(' ,'ariol. i.iiliiniillt-r-, '. nil <>[ \ItoinI111tti'l I L-iiluilaiiiiiii, i.g poitioii-I \ ; l.n.i'i-'l| Ii I.I ..s. l.tll! ( IHII
I lul It oi ; 1 1Iii ,.sil.itiiusg nalmirti Mi... I Isisil. < 'li.iilx'iiii-r l .1 aui I ; ami I .li I HI >
< t'i5'U 'i'-.v t titthv
: .: I....at tftniiIMI. .: .1 .lt-.ii4till I'. i' I III"tly Mmlull.I r 1..1 \i-nvii' I'M'p|, fl.ig.t. |Ilsii! lmiLi. > tt'niihi u n K
I t tiiu-t : "
.* ir i
| i I > U'alU-r
.I .'. '- ,' lI"ir Iuli. l;ur Hii'I i 'it ..onu .I tti-l 1 I., I Ilm. Itoanl : i I .nn. .-.. u. k iti.I ,. ., MM it,.,, i ; |iru**"*
'J. ahi i ..'.il'ii., .. I .1:ml with titilit' try' |1'1..11'1.; .. Tu | Mr. A. X. tlanllin-; \1.,1..1.\ HIM ih JIIIK ,|-., M.M I % '\ .uI art Inl'l 1 | i'i-l7 1 1t.
Inn. i l.iiiiltV. 4 .1.'-. I: ..M4iui : : nrl.al 4l-"i ; IIIMIIIITImi : 'I 11.* i 't :til. lln. > ssiihuisj.tiif usa., < IIHM| | I.JII't >:>i l.-irrr- ,1"1'0.|'. Kivll..Mtir*, JJk-ii I I -itin in !ii Ir. .l.iki- f. 1.f 1..r.lll. .
,'. M;,, -> II.| 1.1 1 l.M: U v | : : ., ;.i lit fl'(in. : |Milii-i-iii.-n, f:Vi "-1,1 li : f I Ilir i.iZi- "I"-"",, ; il, .ililiM-ri'l 1 ti II ,t.-'l.i... Al.r.lui.i. I i.ii .,lii, l.s; hi. I. utiel it-II.il'li' ilrivri .. I hrtiMimri milt
..4 14k., '.I. J .:. Varn-11 mill Tl.nniklii| } i- IIM-J! I i- | I l .l i iru | .li( tti-i. liy 11 I l.i I Ii."I'u n Eu.; n. /..TIti. ii.I nii
.
,: \. &t :.' 1.' n.li-r iilili iliun. fur "itur. amittfultavi "nil -!: ami I"I 1.1,1, li:lil'-r. I Hi ; M-4innjji-r' f Jil' ; ulliiiA |! .1..1.1..1 1 I limit a|1'1''I.d4'| | '' 1 K-i.lnlii I'. Ill M. l.'li > "*7U.niiii. I i ii 4 hmiultv.| I dive he-ui a I tu t i
li.iu
.. I ,n."I ,'" :., |1I'I,1 : In 1.1 I I I I l ,:. lUppt Ij. >l irli II.i 1 1, TN Ii. ,' uI ,
-- -- -
,' .i,, \.,".. i .lu ii'luni In- .lit' ere lliank- 1' ...| | itiun, of .tin- Suiillii-rn I. u 111' li.ii.v| | Ui.iln, itlirii u ""!nl"IIII..1 I *Nl..tiuiuuss.'. \,,,.. ..HIVI Ii 5pa
I
.- ". 4. ..4.....l. I'.. I''I4 14 1 lifiu ii,,I ilic-ir ...,,rI' "',r tluirIT itt :. | I .) UVIU |i.-.l| I Hitan I tn I I'l''rmati I Ixni'l oll.'i.'tl I lint Mint jnex.lulioii : I ulluiti'.l ;.in..111.I 1".1"1 urniiiuilin i iI 1 41 Mill, % III |t'i I &-,' I Il.rjii.I Ia : lu ;i.iu'.Iu.tst'; lbIl'r !
.. I t.! a.' n-itl | ii .11 ni< i. i Is ,' :
.4 }1. I tt ill 0,1"1..1'
0.;.. I .4MXI-I, .i. I;. .Y ; kiml Iriaiincnt. 'I I 11.1 jullv .1.1'' 11)h""r I l t I I ill lIllUII I Hll' 1"1' "Ii.1 | .1 I ,in I lie >niifr .... u Iw'ri' ptrnliiiiX 19) Ui.I.llt. I* ml I i, 'it I i-li has II.I. UM | \< OIIII l4t 1 VIit

Mill:I". >:a : lilt 1'cuIr.uii., Iu- DI.u l uiir kiml or | :| Ilm.iii tlnx /:.."/. r.l. 'I 11:1, lln* IM".r. I In |I" ."- !! tti'iil u< nn-iry u< a iaitna,4.lh > n iu. !I-> '.' -u iii i lu,. k. tiyti \ t itVt .
'- Ifl Ml" | f..r V\i iis.t I.IM t tt" .iih i
T in ahA
r
: t i' tuiuki .. 4jf I fut .ul'u'i.u. ut i i u.lu.| 5 It ,u l> \f :iiii a -
d'4 d'" I-J: fur a. 1..1 I' I. 'I 1 hi I'ti nl I tiniu >.| f.'lirilini ji, I III* l.5 t fti,>- I ,ft I 'I| 'I it -. sash| I lt.
tli-.i-ri i _
fcli.rJ. .,. ; I ..'ubr'uw 1Ie"lilu' I Itt- i ,.1" ,1 uit.h I iiijf .. .. n., ." tin- 2)t) in-l. (1|.,i II i i4uit lii 11 -i'tltasi4 $1, \u\ i
11 I. .u'is tt -'it- l I- i ( Ti It III It!. "
a t'ilt' '
,
1 ails, t.I h"i
jrtlfll I.I '1.1. A ( .1, ruinf u>'i>r n- ii.t U--t "- ti'.ul.i.-l.| itttul i II|it milU (u uu < r. 5
lu1 umiii : | -, were mjinu t.t"lu-v I li. I.UIOOMuf run-iilciinif I (; \. f"rl li. ta-.', I mum" r/it r, :.7U '.4.4 : 'i 1.. ,\. t lit ii. l 4' hi i.i II 1 mu,'f ,.ii |it
if Urn lir. tin- I ". < liuvliijf IliB .. of Huil.li j.I\! uu. I.. I In,' I'utuii-l t tin' l-il-UI uiirit r I *. it nl 1 'in. U t ,
; .\" \I 4I .,1.\ I \\'lill of our t \ hi |.i ut-ru "-,. | ri-n- I.. .1 : | V'll'll..l 1110 HI, -itI4JI4 hi. .15 ti 1 m : ii. |iIMI
L I 11.1. ..'I' ,Li : .' ..\. \ kimiir lhii | .111,1.1 "l--rly rtprenli.l at'I I lin Woil.l', i I us ii.Iuii.itl.1| ih '.'IHU-I tifltui'" "hi'h ,,a iiih,. Msuu'ilutt $ Ii.a.iI. ls Uuf"lt I 5 Hlli ll Ih" lltf"-Ul I-* |ht'I|
t. am -
IMI mi o< .1. |
1'0" niialilc!
Alt .: 4 !'! ..I.., .: .' ..1. .r.I.1 .r .1.1 'I IIH ." ,lulllur, tu lu.I'h'rill' I a,.1 ul.u.ill 4 i.I h.p. I t: ''414, N| .til l' ha--i <*\, ht.ii ->.i't' (lit a .Isd) iviu i i
tilts wlteu e nut : t ,niluniiil..l i iluni I in |li.| LIII-H-I t, I 4.u-i.t, t, iul |I''i 4 III.,1.11 I 15a |Istt.ut iis'l ,'tii'u .''.u..iit. |It MI* *. -ui. t ttill I'
.. . \ .r1 i list till ) I..ill." at New Irhi.usuis iti.l (. ) I. I'I'.ull.tl..llu IIrlr' 1% all titi U'lt -
'i.. .I. .1. [ .nl Vi.' V t U'nit i .Mini -
1.1 iu. 'I in-en. l l"ai inu r nml miniiruf J till Iw |l.al'I'| | ) 1.. h.h..I. Tulllilj; | ri :
.
) ,- i I Ilif miii-lii-l I I 1 .
Il ,. \.10.,1 Ir"'YI" I Ii4t lni w "i,1 I ; .u'ui.I.1 ..1" I..u, > .||W41 Hurt *t I.: lilllltMt-._IIVIil. | .1 HI I II I*i*' tul U* il it U .iu aI If It at .HI -
.a. 1."p.I..I. oilii/r uliuuuw .li- ihu Uil I .. I II 'Ul. M .iui.iy| .- 5i *t'rt li'Hi- .5. it i it in .i.t I IMI'ir '
.. .' 'ji ; a pur- In tiniuiir 1 \iltlll"' 0' a" ". ril.ls.M-sit .I. ) f Vla .' .li.1 54.tn i.Iusua, I 1u4SiiliSi, I it Jai' iS
| ,
;!"I ... .!... '.r ) ..1.I ",'. .... .. l i.f Hi.tiilLuit lU-nil. U' liavi- le.lal.| I liit I lie! uly o lt-ui.arui& I I" "i.1 s-i.ii Vets. "( .., ul.ii-li win .. -Limit". 4'.JM SI..114It I 5. I I Irh. ,a.. >. t't..utL. in A'i'r".o'lsssuu, / f'u
| -. tin- I..fllrll'I. ,
''I .j'I, Ihro : 1.I'I'"i.| ,ion. l lOn .11.01 |. l it.*. I I Ir ui-ati ;. I' .'* I l'-lI: > m .; l jir it u.I it H' hit II ui.

'.." rfi.l ,/. u J Ii ir.li'. Sr 4,1 I'I ", 'p-td| M>utu lui'l') ..ur wltll 1 1.''' ,:& | | tn .ie.I,1 iii I "o.Ili.I..I.. ...1 -.tillt.,1 in Hi" n," ,i lt iu -':< A>i. -, \> in r. -. vIM Xvtfil4UM hhttittii.i Ikf (iit'ai'.wti.t I Mlv < t
OI"fhi":: ", motion tin I I.k'i.iuis lU uf iu\rbt... '
i I MiniI I ailjonrti-il I I %, *. --.rk 4.ii,4, .t ,,, ,,. 1.HI J iu r.l Miti i itttnUMlii
..4..11..I. 'h'' :. 41141 tln-ir lut'iuurli- arc il"'I".alo) & ", It nut rjh.-u.| 1.1 i.uttl] lull.: iii.inin-1 ,tin- Ii1 *-.liiniliunii J I >ht 4.u. .i. ul 1U ii ,i 11wili I II
b14 ; t..H-4I.4aI. } '. .l.of I) | | .., "'riiUy, I lnli u I in.l.. ul I 7 in. $4 ,, is i. -es-.t, P. h.'utttss' ) >
.. out h'u I .-' .Hl iiillwiit "r.. ".\ ,'OIUI''II\\ In our luiml 1 "hl II InNiti; i' atii4l.ur. iOu, ." |I' u I.i.b lunlij.iiu (<,'Iw. inf.: |IHiain.t 4tutdie .Ii. .. II I i'it, i'v (Mir .i*. t.i.ii'.n ,,i iik
l
-lllili. I .
-I I I Mfr> tu ,l'"i k.5,4| 4 iothliIulafuslutilu'.ii.sl..rtau.tiu i
'i III ii.akm I 11i.l.
f hI' 4"1.. \i *nl, au.t i i I. lining Ibat iu .I..L.| ; J 14Ih., "I\'oll.li--s. UV ari ..le. a.-ait. fur 1.II..i.: i hushi. 1 4411 .
HtUII-lH. I.n. I'. \ft, I I- lIllY, I iuitil I. W. IMliw' '
\ tin I..a' ,% 'i-iii' %,- t.liu i 'lliii.ili.1 ,. I.-H.I.T. s'S. -r l*. ilt Hb's aniMt *>f i ni >O "' ,' v
.. -e. ,I'thi-iull. :iiivtu f.ir ; 1.lrl.| | ul' I iu evinl.ii-- h.s.-.r. u.o.( > niiiiiri ) I I'i ilw lij.y| tool j jiwiiu IlList |ii ui r *i iIk | "
1'.1' wa.ra .11 .. '.,ml '.' iit-i-u ulilu.ii. stul liu ., kl .i.t-.K. _fill I tlllt Will tU'- '.*V 1,U*IJ4I <(* < I Iiviri
.i-lin I. i-i i.i.t inoiiuiiieui tu lr.I.I'I.I. | iI.I..1yi.w"-, .11.1) ti .... I Jiii
u<
; IL.i .. | ,the I 1..1 4 'I- l Aitk, fil i-- 1 1* ; r at 1 1-u. '
.ml ,
S _. 14 tu-l rinl'-l" ; .1.1 ,. K..I. In Ii. i SI.il' l1aiti4 -
," 1..1 .i.'iii'.i i I Hi.il. .>- .Ii..ji S tin'l '..r.f.t iu- i iI' l lu-ir\ "- ; I pi-l, .".1 1 i it i- f"i ;,,14\ ) 0'1 K it. tn& .I'.. I' '' null lli.il i.lnn mifiuWill. ti tt ifi < .l|> t- Mil, \ ..hp, I -,, II.i.utn. ii H_ 'illftM* 11, .U',Ir',,t ii'I'tt i r.M iu"ii**>4,*i*.4* IH<'k.f* \' ,Ili i iI > -

Mil > II ll\- nth. tl.,-r i ,*tti.l.fls) : il.-u I 1\, ii tuvli' I ll.. rwhi.Iu-sl -. our liii.t { ; -
.ill. ) t :. 'IIIOII-lr4ll. $-u.ut a mi' rl. ,Vit,,... .til lv.ilIk. .>&frt. 1' rash _su 1 t- i 1 1 r 4.tu.l Ii uiI.
'.4.fl. ** I.NM. ; I \SV I 154., ... I Inunry .. '. hall .UMaj I 4,1Iut H'.ul I tfctM **'- thai MM L' "
in I .
Ar"- .' ". 1 I lt< ir uiil- rit |I. 4. i' j ne > .I".I. .1.I. i 14.-l' tl4 114'14'4 U,;>, Ill, 4M .- sss'r
t I. "I I 1. I YI'I.IIA. .ill 4tit.., Iiu'u.I5" ,
Aim' .."" ... --..-- i "I"' ; ,.'. J, 'l l'ulli.Li,1 0.-v \ tt" I." J.... lln .,u,....( lif.. ""..1..1.I 1 f .?:,,, u .ol, ht."r, .i '. ;a, IIi.u a' awsIshi t..4'-lihiMSi.a 41'eii .inS.uUiIts.,i' .51, isis I I'S'ui.'iskuuSdn '
tl all 4'lMsI1ui.
i.rl i > -4fi .. ..u. '1 s.ii: 111:1: :%. uf "'! .\ iiirui.its ill .A. u. .IIiI.1" ** ".\_; i i ii ..uuh.hcl, ,' 'tu.t' -
> .sp.
---- -- -lilt an | -- uUII.r hI \"h'r. \ *' iu hfuirlb .''iu. nil u |I.... .- ? r i.il.wu. laiil.- 14.11 Jt} li. *, .

.\. \ UiNHiV. j i l I I" iMrr'il without iu ,tlsts a 'Il.( iii illiKlmlnlHiuii I | ol I l.i. I. liat ...101. u Un| ,11-...." in.4-4, ii Hu 141.. r.i 1t..t41ui4I.t ntitii.iuudhi-si uIi-t. ji '..ui.I,4.tutis-.i.uhust% Slitsjr.: _.
\\ ,41*. iii.lluit,. I i- t tin- u.I..ri..I I \.1'.1.\.1.\. tilt I .k Ii''t 4. I.u.$44, 1. I I'IIt *-ll
: --
: I I '.Vii lir tIiIiS isl "'l II.H |-i.l,4- .1 ,, Mtl4'' -vl' >'*) "Mi" ( *rt r f I 'MI
u.t .\.". !-H"i .\ i .n i|', i.fllit-i I ; : 4HlaMs'i.Ij4'sfl.1.0na
.II'f .1.4 J4411.
i "ii I'HMl r.1 t 1.1.1, A lili; .ii i.
I. i I in
tl
st; ->" 'i i "iiitm r 1.1 1 \n:1.\ ; |I" "" Krnlii4y ",.. ". t'h i F,. si'. W.S .45 1,. .. itt 1 1.. i ti > *iM' "-'it '.4 to
MMiili rll .ot iiU uSj V it. :
; .*' ( "I I .. I'.tt.: W. I4 I 1:41.1: l'ual 4.1 | : 'HitUli.1 i' ti i. ikc2eII '
.n .ki. !luti- Kiirr> <>r. .;il''' j that !itv. 1..1. 1''uihu'i.HJI'' H -r- .-riiHv' .11"l| mr.| to 1 >i4Ui, in | i, U |( Ilirt :2" -Im k.w' in ill i il n>- t t' i u
._-- Uj4ttiU iluiiv '"r' ;li.J.1 I'" 1 ) .. .. ,i.luIiK: s iiuiulr' uf i-iiK. ami iis'-u (Ii., I 1"1\0110" I iilst* **_, I* Wl ut Kitan i -
:iv. I. I.. 118. IU.ti.1, ; : ., wuuar. |.ri jii aist x" n..1 f'rl.... It us. 4f.'M'I it) list-1 lilt tliI' sii. .tl s.IorkithIa.t'rtii.iusui.'llls.
"
hi. ; .j.
.\'l'lrrIlllio- hirl I jolts ut the *Iluni 1 IrilM- lu our !
I .."U.'I ("II'10'.1, *. I -UM1U-HI.I. Ul 4 i..lk' | ..Iu'r.h. i 'UII) I.a at4ku'I Iii. hit II.Ill, \UKI.I. .
fll' I. |j.t4t.4It.t. -e- i .ml I" I *ff ..ha'I,1 gool 111.1| | : ,W.frri.' linonx lln-ui llml ruial li-li tl. i.itr.. U a.* .M hk I" I li Vi1)) 'iltit
1 l. ... _ I'-jlU:" illur' fuiu-iul. II' in t,. *it,1| i iI I ml.a km. .4"iu itutut ''. ,,' > Ih'aM | IM '4 ) iLu 441 ut*. iii ttu4* luu .1.-!.1.iul '
'UI' -. -' .1 I | w.tlini. / wit |< U. |I II. 1...'... I I... .iiii-ihira.h.| | | I Uuuiau/roiii4pMr ,nI I uiiliunii JJIMI.I.Vll. .I..r"-I 1',,-l.XI.y1W,' ">4I4 limUf, Iil7.h fc ..5Ii I tr| .* ilt r* i Ii, I Himir .tul Ail

I I "fl' .1 I. ..1. riil' 1 ; l huh I .tU, I' ilN t,, et ,- t ', tI 5., .4 ibis Hit 'I-| l hiII i
". I.t. .\t tV. .\. li'AIiiiljtrti driij .toi j ; -lur< m |1" h | tin- ;;roiir| ?r ..h.ul..t\ r i t-iit.| r > r *
II \1 I.". 11. -HliM.1.- lulu I., .!,(,. ;.iai -l'Jl.l-1.1... t II t '*'- I Ul U I 111 M %l .1 bit' -J 1 1h
; | '0' e"lMt' '>'nti.l' .1 I tat .amiMi I 1. ln-nl- | i utu or ,.a'UII" ."' I I.! hue MKlr"ul'| | ?) t\r\ .alt H .IIT Iruul..M \ Lit. I IS I ...i -1.- Ji,. .., *--T'.. ,, I iu I kit >*v \ it.. .. t i, -|

.1. T .. 4b' \.. Iott II* uifcl.t 4.I ''I I | 1 | I .llnttl I by lllOMI IUI I I i.e .ilr ui.Ul, .siii) ..Ih.-,.. Tlwrn (I... -II'' '11' AH -."..--} .V-k Ul '1IiI.U \iimin' ill $'> 'uii.itu'. I I i 1 1 1'' U*' lit U i I ,it, >| .lttH[ tl U III. lai tIII
., .1 safr 1.\.1"1\ E. l..ui, tt.1. ., I'.n i.-i \n i'-; l i._ -. i I. ,i 4 i u'u..u, ., r, 4lu.uiI
J j I U. f. II1 ,. .l kl i 4 t t tI Hi toi'i till l iu Ilitoe ri
1
o I' .. ,.| 'H ll (. 4IJ.I' 1 uI.4 |. <.li.-iU lu ....-! A... .., ..11. It HI)<, ,, til l-t Utak-t ill-m-
a .. ,"' --I, I Ilt* .| 4 05 i.5 4, u p.u.'I iit.la I (5 M I v\i t iit u ii\i, I Ii.
Ai..u, .lu .le'I.1.1.,1. tioilt I 4.i :. e. .. Ii.. 4i* ui ".a'-Il| | .( lni.Iuur t ; 1 4-- -- -p
,--- -. -
-- -
-,- -- -a.

_- "-.. ,- J'
-- -
.
., ,. .. ... .'' f .- .- ... Li.r
"' .\ u. .
-a -- __. < __ -5'
to' 1 .
__ -.
p Y
? -- '. '.- .- ,,,"/ '- --< : t& _
a .4._ ,: ; : :
",,,*' ..... ,:. 1 L k. _......... ""-- 0 _- -_ -


]E::

--------- -
: Jl(. ". -
-
I -- --- -- -- --

., I fl' CONFECTIONERY 1 "IIj l j'P"7.1 t i : : ..1'.. 1111\.Jl

j 0tlHO"\ \ (f!: On\\nnt\i\ \ \ \ '",iI" PII.! -.j 'I l 1'I l I'l n I 1t: .. i' I I I' fD f.fi i > R. E. TOAL & CO. O' I


I, '- il I. I Ip, I I''"i1''1,1 l Ii.' t I n .'r' ,. g'{ t !J f y IITIPILLS --., ,I .J J (onos} J 1 I III! !I S e1S : (1 ( ) .
'
t' ; ,
vpi .
i i.I'I i h' I i. : 1 I" i oJ. fk \ t PI, u.i.11 i: i 1\

: LITEHARY DSPARTMENT.V II11'I I.IV. Ilii', I 1".1'' ''I I iiio ;;oj F" QI t \...,. '" to... STAPLE Al fCL} S.G. -- 1 I >

.' ''If" I nil' Of ''i' "i' \\1' i I II ti, r..l\ ; ) '."'1 I ,:w 1': r CT I :JJLOOI, Foreign and American

ill"! on *-" ttfPn lit li'itlii" ,. .'. ....1..1.; "i..I'' Id I .. ..IIn."tln..t.rrnlnll..rnnn'h., Any |.T. EI 'wA.
i .. .. I I I I '. I ill, (rnno..k..t..I..n't I l E3Z: .A. IR ID 33
I "'I\! I I III ,
.\ 11'1! 'l"Wlv a II lin, wive-; )l."Ip i> I"- II. MARBLE and! STONE. :
ft'.11"1' I, ,,1'.1. I II.I I r. 'I,1:1 I .... ( i| I It.nl.lliiiM-I II lltntultrtiij : .
;tt; / ; ti ,(" nl' |I.. tif!, l lilln, I d.," 'I'. l I'.'II. i '1" .I. ... ., ... . 111 ... I ,II,.. -,01, .'lpI wlu-i*. nr ..l.11"y 'nllil for -.

I I II\ 1 1.. h.i\ "' I"it I ti "'. 'in, 'in il.l I I... .' i '. 'II. .l 1 .. .' I 'I'" I Iili.Lll1 I ii. l. ''TON. M ,u. ". j --- -
W..I i j im., :ii. I'ir. ,I'M i
'tI I ll > -I, 1I i I i-'' 1 1l i
I
.l" I I ,III',, ,, > I I" 1 tliifii'iuitinil} l"t-i! iiil. MIII mil, rT-35t'iSS'f5BS'f' ''> "' CROuP, A niMAfjRON'CHIIIS': -lull l I- k"I"" |il "illtlti'l.,t I.i !1. 1 .1.1I'i ii
I M |ii|I. I MON I 1.\I I lN'l"lANTIl FINDINGSCullcrv. I
( )
I 1.11'1',0.
I t I V, It III I 'I ''It. .iii.l) kii'.i ..11.1) t I"' I that.' Bh \*,; i" r' iT 1 toll* .. .,. ,, ,?.'\.,''.,. d I, ,.... ., ..tlvltunSy .!..,."..,- \.11 I. I i'I I IMK.-I. ni' I tin il i.. iii.. MILL 1 I
J. ti'F!: :"J T... tl ., 1 '0 -
..' I I'. ,I llll 'i' .
: I Ill .01 "I l iI cIh
.. ::4 -I :J t, a t: 1 11\ ,. !> ) 1 tdM7Sfl.Al.II E SLAIJS.AM' Iii i \"i IN-. \!itii .id?
Ii 1,11.\\
\
It
: i "l- '" t> i. mi'.it.-il" I. I flI I "I.i i p II." tt 1 li;" -k : : I Iocs Sjiddlcn. ( t\ii-\
fXitlltnt l I.XKI. : Slio\ ( 'I' ( )( .\\C. .<
AflOOYNJS LINIMENT :V'1 1r..1 l UV fntilU-i' Ifii. nototl.iy
I fi'tJ
't t I. !( t II.| "n' RII i *-tii'" !liii Ii" t I JOHU'S: : .

I"G t v ,,fi II. I h, iiIi I I- .'Hi.. In 'h i'V l il |I' n ... .. -i. .. I'. I li i I" .... I II ,I' ,.. I, II.. ,r'.... 1 I f'Kb..n...Tr,..., bku.. \I'"n.'f'l-' ..... IA'..II.4A' ...... ..h.h. MM" I'l-I the uiv.tt .Ittl.iLtiI'fli4" .l lI '. (Oils) BIH'I! ;) ( !; litlnI} (\\ .

I'n 'i.i ". t r .1! .i t ii. i II."it",.'" niivviiii, i Marble Work. I I '.i--i llt.
: Stone lu-illij III1MH1'j
G!Ii ; : : :; and !'II".I.I. I Vices \ 11il.i
.1! ; .
I ': -inlli Hut Iliiini' .I I ni< h.-.IiI.| t Itt ;, i* : :; H"E."N"Slh".LII..A. -., .. t I I v. I

Iv Sit. ii ti ti i lli| H in .tmni.l i f ..ritiI f .'"n '1 rt \ ir( Y lie iii.iki'n, .|n-. bin line I 1'.1 :>
L . . 1 I''1\-: .\i ") 1 1.ii 1.\ .I \
n .? .im i I I' ". .,i.l t .111,1 1 > i ii. I I"f.| .'i-r .>. .Ih..iI.tt" "I .. 1.\ a
..\ t ."ml f N-i't I ll.It. ir ot) > ir'hulll I .H'i"i; ." :ni.I I '. '
i.. .ii Kutir injiii .i 1,1 .11" til' "l'i fro I II 'II tid-il.* t..y.I I litMi I nil,.."'* I '.n.l.'.rI.... t>n..tlt. >... 1-' 10 I..ar--. t',>I'. *i...ft pint I. it \ ii I n" i 1''I\I 25 and) 27 Palafox Street
,.. nU'lnlMVii :
il, -J'lli\ i'lft I.d ...w.,. .,."" I 1111.1. aI
1'I'' II i'I", i i I -I I "" ., ,
I' I
n..
H ..rftTh. Ih..11, ni) tIt, t h. I'M t.. I. .1. in, ------ : : 1'11'\I'I. '!\. lI| \. II.\ I in'oli. Il'IpI.i.l :. '

fi 1 I I., 1 1 I',.i' i i ii"; f. im ", 11.11 'I. -I : HARVEY & HIKLIARD J 110. Mooney I11:1:1 f. !I.. Ml"Mt. 'I ,

Hit !,(.. f- 'lT4ii....l t' fl it tin; 1 bIa '. -- --
; It |I", i ? ,in t 'n I .I. -,II I f \'... ''IIII -" t.

:P I, ;M.Miit' : "1 ,i.i-t'i,', 'in \.n.I111'.1, I h., f'W" tml ... n !I.. Ml. tinn>Ml Vi 'I I |.K\IHt IX SiritlifFirstChssiiiETtryPiBpslCity i !Ihl.tl l : .\\n' I j\l: \: nitv.N : l d.\; riifiAM: II' l n MM ..

I in, i roll '\I Contrnelors t nncl( BLII Iclers. !:
Hi I 1.11, .Iltll 'It .. .. ... IN : ntnl, ,, \U I I I It I \
.1.\\ ml 1.1 u ,% i$y. ". 11111".111 ,.t tI" ." i f.1..1 II \ > .\ \Il' ,rIM.i. I..-. 1'11' 1'1'1' 1'11 .
.. General Merchandise
:II .\ up im ,. ; lii 010-! ') a>"'. .r t 1,1.|ilitiftit .. ---\ -- .. \ \ t-: l 1' \1.1.. .... -his' ll.I.s.1 1 .nil' I ) ;
II\IJ.I'.I\
,
'i I i? ,, r I.f. i -.1,k, tli"rii'- l t. i.ftti! H... miiM.. .f tin- iiiurni'. .
'. tv ", i .1"t i t //I'h/l"/ l v 'tini.' '; ,i- .1.l \ UHI \ ; I ..-. ui < ; C..a :.-.. \\\H ) "%.t'., \ \\ MII l I I f -i > l n l I ii I -. i 1'\1\1"I .\ NI J I I nl t -.

I '" I If i.ii- !hi,.(!- Will f I ,, : ] 01 I In l I. ::1 l fl I'tiati. ; .'.,10\! ',11.\\11\1 1 1 i ; I i i iM'i I n I -. \t i \ I nit)i I 1,1.\ ..

'I 1.i th.. Jdt\ ,.,hl. 'll' ,t'I 'III "ill it.ulIlk1Il1' "(" 1:11 \tll.lllllll. 10 I Illilli:! Ill|. ..IIII'S. \% tIll t l> lIlllIl. "'hlll", ; PA T.Ak'OX STHE'r. ,
r. ... ...h".I .. .
I 1 I ;. \ I II"" -
II
; I |...-I.| ... h l.l\t' l.>. I.:If.. llf.:. : -.L P A. _0-, .
I I'l.N-Al: t 1.1.t tI'll t. Ed. Sexauer Projrietor.) t. :. .. ._ ..
F E. ,
I ", ..Ii..1 I I p. I, ,. tilt 11-, : !
: I ( : t 1.\1)1': t.s. I ) I' \.I111'I: ).
: ': :
., %'bIII\ li! /jf .,. "'. i .,n'f,: il il-< '('ilr. : -
| .
u. i
I i .I ,
h, r..tllil. liuvvinnnt
"mill* difaiiK nttto. $ I l\l t I llrDrv I E. J. COOKE Clerk
\ i II > il* It. i 1 1 IL i Iii ) -11.1 luipi'-t In lnir. .l inl'i full Iniilinn. Wood'( ( Turniii.;' in :ill ol'it- l nl'JIIt'IIt': >. .

i .. i tun I ) f : l \ Notions Cooking and Heating Grates Etc.
i i.,, \ in 1 1 'I!" I ,i'.il"' t ,i-.i.ti: I l,"w III.III.V .1i.lI'llOillllll'I.I.; : | | | \III 11111 1 Itvllll oUI. Stoves, ,
nliiilliiMfh .- I. .\ ?. I i.'i., '.. : .. .I t\M\II f I i MI I t.t>. VMJ GOV EHNM'N'r; fRT,
1 II! | i .ni' I ifir :'li" t I ill ,II'' ill I ..I.,/ii'"' i iiilllritl| '' llliiilii I hiuit VVf nit I- tin.W.L.THARP -. \ iilslInut, | : : Ilt.I .-. II .\INI.: ,,. W.III.I.' | | .\ \II \\ I IIMItt'V.M'

>v I I'' ,*.W lit .I iMI> l'.it.l'I |.* I Ih,' li'-lniiltfil\ ri'llin i.r -tnMlfllnii'1. ( I-" l l.tI'I \ 1)01' .\ .'% NI !t\'S.i' '.. ,I-. \ l -IliK: oh I'l I'l Ii .iiUl,!| ; 1.J. ,II,1.\ :" \ \ I:. I t,1.1\: .

"I" I I 'I Tit' vvni ""l1lh' Inniriitiil/ niiirisiiillK :, \\,1 ':'., tll\Ill.I i ni: i 1.1'1' i \ \ -..
II : ; ----- --"- -- -- Pl\- M ih. 1> l.nilli\': "II.\ \ i I'l. \ II .D II .\II: .. HII.'K-) ; -.l 1'111'' ,- t
\ Iliiujiliijf. .
1 1 1 : ." lirni> in t UI> > !", *10 !! mil'' l li'i't t lin-il. 1111I'1.| 1 I Ill

I") vt >l I ""It.. .* uri-1 lifnrf'1 In I lln1 'nntii l, I i- I.I.CAI( : AI'S" I.IIH-I t Ml MAltiirluncnl -- '

\ ,i.. > iir' I.,lriifh lnfilhBi *.4 111'.1 I |Mlli.nnf "fi'iti'Muit: Hit-1 Inlltl ttliirli I i'i, 884. I 1..1''in tin l'I.IIlh'i 3l.'i 'lIt. Tlu-il. Sim t I will! hI 'I'niitiil; 'I"\11"1 I I I i.i ; .i'l'!I ,lilt .i,,, UI.tl., Ii .5" ,

; ,,, .11". 1. ; 'ln-l'iiM'nnr ""'11..1. vl-i.in .Itki-.. tinHiI l !; CONTRACTOR 11.111".1.! I I I'IHI.--.i-; LIIVV .1":1' : !11"1..jlI'"I.I.I' .

J ,ji( w < .. it.ir riw fittnrn .w'in. fi'l'tasl. iif Ir. I ,,"'ur Virvv of inn1 "I Hitllainliif I llm" : ( ( Nolic1.I I ___' _-.1-' __

ki .1.\.1.I 1 1.\ .,m ,
i :
Fl I I ....III.'lIn.H '11!, I.hI 'tI tti ... I II" P.lt-.l. -I M'l t.i nl. I I..'"1II'I. \ I I AM.ZBXJIILjIDIEJIR. A T A A .\( : ': j.4 l :
TinItllli'$ i-lillil.\ .intl -larllnt nut onlilVi I I. "i Il.l 1 It t tl nNU LA MMtR IAL.I" '
\ I l" iin, ,1\ .' ''l i i \ %V MA VI I'I'\l I ll IMM.: ; l
ir II i H.I). 'i.. i) j I fl... <.'. t Mm (r.>ll.-J' ifll I l.alliwny ii-k. ,VIM".! .Im xuni'lliliiir.nii'l 11! .... S. I .It I "'l't i i I. hit I ) n Yoar ,, :1\\1.. \:. ( !I' M. It IN'I\II'\\\. l 1\1' \ .

\I .' ji'iitill.. hhlll.,' -hIatt" liatf. ii.-Hinni'-, I lu K. T 1 11'1..t. 'lB GannJi 1,11'11.I I I I .! i ,\ I IM I I M I III.I I \\lil.f\li I ( -.

\,. I I > |>lil' IT"IV Inlil l"H.tinill' llnir.:' i 11 i. vvi-lit"* In ,kiinvv.. Minn, 'lliii.uninri'ili'litliif t 'III ill" ln-r--l. mil ,Ilii it I I ,Inn. II Vtl.l :! Ainlil! il I..r ,in .,ill l>iiiil-i.t II I \1 \NII i iMI: 4\1'111, i ; 11i\ir\N' ) .

,j I..tt % 1.t. ;, nlHitt| tint (mint iiiiiiiinlttliiili & ( \lt .li"i. ii, \h i. 'I'i, .' .:. ", ,.1 I Ii. \ -MM.I I I I I.: \ : hi: I \ I : i i 1 INI ,. I
.., ..11,. ill |1'1'i i II'I lit: i' li I t .1 l ''ti. : : M I\111:1 I I : u1 .1.4.t .- 1:1. I :1"
Mil I i .1 IiII ". 1"1.$ I lii |IIIM"- mi' I In ii-afli'l'ln, iftiti, ( r, 1 i. i!. .Iii ii il nf l .1. \'in '; -". 'mil ,mi, ,i'. It'IUI .\H.\-I I 1\ \11:1-: .
; II I $-1 l.. 'i N t. n .h.11 '1 II .i if r I If I" 1 'Ill 1.11.. li -I I Vt| Vtl I hi I > l 1\ I : iii : '
\11 1'1'
itnl Vint lIiiIuI Itill'' tin. inili'-iii'l-4, il ItnivIH'II t i .t..rII..t" I i In-
: | .. '.1. I I' IMI". ,' >
i II. I -i.l I II U "I"i i t i I P.I n ''I',11it II 'r InDi jl- III' \. i -t I Ml"xXTIbolccrcilc I I IoinH
n M / As / .UK PttK.Hi.In 4. lilt.. /tii'illlll-,, orrllr.-. I hIlt' lifninl Ill-l f ,.h.?! "' .1.|.* ,., ',1: !I.l I* I .I t I I I I 'd. I -' i I IT t <. I I. II .i'i .1 l x "t i. t I H Tllll 1-- -----

: Hi-! i .""al. Mlutri* "wlnli ,ii uillrIn ; I |,fl. "* '"-,,,,, ,- Inhall I rt'in-li, I llt.it'I ; .. ..l. .1'I Ii .IN.. !l 111"! .. Ill ill i I. I ll.-l) "I.I. ,11 .1 II 1 i ". tut I ti> S.I" i I i k MMUtll Perdido Planing Mills,

,In I ul- -..Ii .I.II) Hint) warci'ly! liam Ilii' ..1'1'1"111111.." Ilial, to hill! I..,iq I", ,'//IIP u i.. ( In I 1111' Hlit; .il.n ,i.,1.1\11111111.| A. 11. 1-.1.: > I hi" i I. ft'. i 5' I I ilit, ", il.TJ I. I

,:M i mil.( !Iliiurrt. (,.1111.!)><. .i-lillli'l' ili'itlliin i ,i,'.rii'i." I 1'011"" ami III' Kiuw. Vfi 1') It"":,I il II ..t.' '. i' In II" .,I'.r .ii." n J Jill>i I,""I I1' v ..". -t E X> A.TTVEncjuirerSun PiN: "I '1 111.\, n.\ ''C''II'rll., I'l'llt.lilllMI i CiiVII-VNV. J ; 11 ) ( \ S I ( I )
.1 I
ii" r ,
,10' I"'h.b.r il I .1. t i i t ".r I 11' 'I'( i f
tit.' ;u" t"i' <>r life lir-i. willihi; tin'I I piilii-nl ;n 110,' linn- -Inivl I h} pn-.fall -. I I I _..l'l I i int I i I$I. )I.'. t\ .

I ii.I.) (Iii" tIe\ \\'si .t 'u |'i. ,nnr.'liiiifin : \\'<. I li.it: I'uluriuii- i.iuii.ul'Himtvi I ;:- ;1, Ill II! l Ill" I I'.n.av, "''I! N't ,ml I r. \.11. I ril' I\THIF4TI K'I'll
I 11"1.! : r.i \ '' '' .1. I.I .1 iii'' .Iti.'
1 ih- .ilnii;: lln'if) MnN, nil.I ''tiItI. hioi hull havi in tin (night Niiifi-iiini' : .IM. I 11.1t I r. I'li'tu\ \1' i.rcrricj1. O-rcccr
:, II.ilii-liT-: ,1| -. n.ll t "1',11..1.; ; I.: : ,
W"II
li i lit ''I ..till' WII* a < Illll' \JiPrll'll' \ UK It -tviii.li i Iravi'lin 11,1, l ltrl .II..I.
I loivniil, ti HIT :". 'I- ill i..I |1"1'| I rrr. nl r- .1""li ''''V'.', .tli.I 1I I
n ." uni'li, "'11111. \hi !h,," tli.lti! : 1 (1101. vvi'iiili'ilainl "I'ii'iiniii', vvliii'flaiiiil : ::;:: :: I li -in.i null I Im 1\\". I I' .".in. ,h..1, Ih' II'- i II II i .
|
1\1'11"1 t III A\l II : : l IN .-
I 'i filn-i -l.iim? l.
; 1"1"1'
i i I. | | 1'1 \11
I I 1"1 I 1 III, .11,, Em :tillrr I Ili. I tiiMnt., ,' i I'. .u vviilf-in| 'in!. lil. .' 'I'li-iinii'i'inv.' i illi I I': I I- Iii .ii l In ultc'i 'ituti. "iiiie i .i ..'mull ,.I 111.11 (niiiiHi.. 11 I -

h..! -. ..ii (hi.. liylit; i.f$ Ilii.' ni'iv i tI 111'. I'Mnitii ninli-i ""'1'1',1 .m.l,, innlnn'l.. in I'.n.' N .". !1.. .' t I r.I.I'i .. s t. I" f.rtti-,, \ . NORTHERN
| .'III'! \ .
I I ,'l II II'"
.i I
in |1..i < in "I'| I ,* "I 1'1.1.; l Ii' "in"f, .II :
i |
\1\ I 1' iinli'l I (jutlii'iIN) I Mill In 1.1.! .111 '11(' kimtv. Maiiv .till n- tln'v, fllI. ',- .r. M t I m i .'" I I .5. I i. i "n '. -. ii. .I 11. I I.1.0. II, ...1,.,,1"iniwr.in| .lit ,il.I "I I iI.iIttIlrII' J .nrn il." .\ N KAMI.C.Kupfrian: I IHII": n., < Imin' I'.tii'' ii., "ii i. )1" ,,,110'|

:ii Iip.' if it i* him, li ii Ill""r mil, r ,in Mi, I i ii i I' n .i n 'li; N ,Hi-.M', .r.i r mnl I ..IMri.,iuiii/iil,I IIi. in "' : | 9. I ii I i.? lOI".Il :
:: ni |I'' )hli 1.I| | litfuih mrr, dim, till Iii- I! ,tl.1111. aliuiil, It : mnl vvi-ilu kiiutv I that; i Ht I iI'i I i i ,I' ." 11,,i, I I ,1.11 ."" I | |tlIiI.Il n. In.. IKII iii.ulinlr I 1,1! ____ .n _. ._ .
I I. ,II ,I' II I"I |I"", .1 I I.I I I II!' I K''"I.III I. ,.h"i. ..
I Mi .I..III
j t 1..1. Mill' limn hi' r.i.-i' 1'1:1.1.; nthlhi : v 1-.I'.1.I alt ..lit t n vvifkfit ay'iiii-l. I flu .. ,, V .1 i I.. .linn .111 l ruin ti .I: : CII.V M I'lO.'SIXii : : .
. : lit I ii .1" 't" |1'. 'ii t III .in,, -. sj r.i, tini,I .- iii.iiittiThe -. 1 ( ) 1 U I .I :. 4tIu'h.
f linili- miMilitliili'. ; I 'till tl."-.' ho' ,la; :'ji'il: i UN.l k- :"uiuiig:: it. <.u:".1.! n. i i 'it mu: I ..' III i -- .
.,,,1.l I.1.I -I' : I. "Ilii, III. i tilE: 1..1. .
,r li.nl, \ i..I.i'.l Ml I lieu! l.iilli of II.I- ri-l| | ,
: | V.V i'miatv II "in,,.ill |'li'.i-iiii-! ; .Inn. l'lniiircr 9KKillTS .

' -.ii' ni t. i.niiii-I'.MII.: ) I i MI, .Hi', iiiu i.riii- i I J'nliiiK, ; ilutv n i-lifnin" nn a i luvflvtun- 1 iTo \rtl'ldy ( | ,'! I' : l : : UK' h -
Public
the 11101
I' I IJ C : I'OOI( ) !
i. ....? .Xti'l.I if llu- tii'i-l I'.itiui'iliiiiinhV
t tti'i'I I )
pi tni'i'i iniiniint. 'I l 1111'1"1'I \ TIn
i 'MI i n- .i't: I i. id uHi.f ,id n-M k. -tul" .uni
" ,J ,' IM I Itt'inlili'.l I I I in I In1 t'ro-lt t (1o"\lh" I .luli'uvi'i. &1' I lln- M-n-f. vvilli I .i.iiulliinif t i,i ;: > ..1! .1.1"I "its M I .rk> l l 1!> |,nl-. ..' ln\.tlu i "GLOBE HOUSE JIi1.1. Eoelie! S Solomon Nii '
.. 1 1 I. I il i' > ill M til |I' t \ .l"1'. lllllitl'' !'S n v r a
I <,1'!'Ihl-, :\l' tin'" l II \i-iloi'i i I h. v inlinili l lpliHtlT > 1'.1.I \v I.il"! I 11.:1.,1:: I I -I" tilt' |I" I I Ii I.. 1.1.1. ,
It J. : ? Ml 1. I .1
: : l ..
\ i Illll-l h.| \ 1 lil'I'll \till' sni. iiug.:: laiiiliivt'f" -- \lluiti-il: i ai I in--1 I II lif, \\ III..'"- ZI'I'O..I( 1.1,1.1 iMii.i'iMii\r; : : I ix: .\1.. iiiit. .
II.T "I
,.,. il'illiinmill, ,,, I I I I -I I I : I : : : :N.I .
".j' .I' 111. \\ I liui'runt, HUM- l i'l'nin l $ ( ovi'i-Ini'luvvin,,, *( I Hfi-4 I aluti*.' ( : 'IIE 1 : : I\ \'lllI.I' : Imported Wines. Liquors i

11 (ire" .I'iMiil, \ %IKIII-IV: Milliii1 1 (fI'I., I tin. ) .lnililr-1, I till' l IMil: I-. 'till', fill" If III M.I-l "III.I.III.' .A\H _.
I I SI\ L1\ SALK. I II I, <.'.1.! m-'iit" I K.,iuiIi 1 \. \v-i 'ii r in -..- -
tl.itn, ? 1101I" '" 1.:111.\: \\ iillr.lniir .tinl", t lln'' it hili- .:"uiI. 11.11'1",1| | I li/ilv: inlit ; 'Ill) Dili. II- .II'; !' .

 • .nvrllluu i I I ; % IH "ill"- > tr I.M'. \ n Ill \I'\ "r flit', "ii '.hut lit" r.I', I ; ".
  niiiiiy tIii..ilg I .' -nit, IIM-i-/f.. 1 11\'"* II.a--nin.' tiling I MILLINER '
  TI. iii i -.u I ii t I ,Ir r -.nl I >' CIGARS: '
  Ii.t'eI Intniil lit riHiilui,, l.ililit Iii, I... ,1".1.1 11.. 'l I BOSSO'S BLESSING MANKIND' I
  .. ,. TO
  't -,. lnl'i\li: II;; ill lieu! "",' 111'. tI,.- liuiii.atnl '. IHAlJDINie ) : I I I *.1'1.| 1.IIII.k" .I'h nifI ,
  wliili' lii'iit. : lil.ihki'l11) I'ulili'il: \\ .sv, .1 I i ,.it-. ail 1 ir >* ""( |I" .1. *** i.il I.r : .' t .ilsil i V, I I"'i i-i I I' .i I, I .
  ) I lln-I inliilaliiiK; inuliniM nl'lln, I."..it., ( ( ) N-TAYII.l 0IIANM.) \1'I.r.II| I. IIMMI 'i.i Ill ,0" |
  illlj.l'' \. ti V i.l! j .
  < 11 \
  'aini'l' tvliii-it will ill"'M tin' ui'itliH willvi'l .III It lnitlllitll.fi-' ;Slltil t I 11'1',1'1\, tlll'll\. .-! I"'M..... _/\... _"pJ '"T""--'.. j 'I' .1.1 I h I' I I" .' Sr..I.I| iirt
  t 1 hull,) l.i-li;: ralnhul., ? Il| |h" \1..11 l |"l.,n,.r- ami j.iiin.l, I llm |11:1:'-rni'i < III .tlllllllHIM (.11. : whin.,is IKIUIT" -|irlii.ami. |1.1| ..nit-i. Ulll' h.,.,. "I I i l-ll N.", V'lk 1 I l's., ". i

  I ll.H, -ji.l IIi.it ", I' ls.i l\l' Ill I'linl' IllVMIV 1uilli 'llii'ir ipilfl. anI inniff nl' (.MIIII'H.' Itnl \ I INII.Mil.M I I I IAIt.'l I : I ii I.N I. .' I'lii lir.In.:* I .*. ":.\1"\1.1.\,. I I ri'i IH'tl-r' ..ii I"| In lnll.lt lli.-ir\ I.-.. 'iril.l.'''. .ttln.ll/I," ln. IHI II ur.ri.u mvi IIAIK. I I '
  1"I..1 IHM'til'l l>l-i <-\n\\ \ / .,:
  I vim. hi.I' > i"i fViT \think, vtlivIllli I.I ::1, vvi I. li.nl nnif -.iiI1..il i ilutvn I ""I.'"" am, it i: .,it "n I I 11'11'1 I I." < lli'i'r. I \1 '
  i i.. -" .' 1 lull i ....110 114 Illl I'- CHAS. N. QUIHA t...". l .'.h..h.I VI I' I II li I .1 I a till -l'I I.i.: I .
  KIVI i Mi' I kin'tv, I llnl. liulti illi-lainlin-j, ; I tin'' 11. \\ men! ( ., : '
  I i j / \ \ f (11:1.I .
  III'Ii I II i I "Ii I I' I I.I I. -- -011\ : I" MU; I\IM.: .\ \lI liiii\l.| ll\l-- ] 11 /14'1.\//\ /
  |.iit. luiiiiv. ; ...I'1'1' i IIII. uio fif i>iu* ,tin- |.|ll"-|.|", li'in>|nillitvnnif<
  ! lilri-l. r.irullii'H-hriii'Viili'inf, ? I Hi' I II.Kr n i n 111-I!! -ml. li. "-. I lr-li. ili-limi\ 1",1., Ifil I I 1,1 I I II I i Notice to) Captains.I I: r\ \ \vii': ; \ ivi ,i.n.M: I'i :, ., it., II I r- i-t "|1.1)) i.t'i ",1 il in.IIV I 1 r' r'-///ir//.i lH:. ; -

  i i I l.il.li-liril liutiU! In liU uIiuuhuhiuu| | "". ulnliiih ,'. in ,t .iil, lug|: Im' all I tliiinulilli, :: .,.1 .. "rhln.' in I .. I'l I.IIK'lll. I.t h '. '''1 l'il.llll\1.I I

  IIK I- I 11.1 i film( ', innhiiuuli ..l I. Iii, |..ii.t| I lll.llVV.lt.. I MutVf Vfl" I 11"I" '/ "'' I r \i.'ii: : .\ti.-: > t-: i"i \I'll.i \ IVii-in ..I I l \\ 11",11 .itnln.lt t 1 Ititt .ini l HI.iiiiimir.l II I lit: |MII.I: | | : : | | ; : itil I.; ) 1'1 ,I it1I I.. -

  I ) \\ hi.. h IK* li.m lwllt..II" ''',11' II.i".I-II",1| IMii.-, lhI.\Il'b! ll'ilIM I hIt I!.. I I\ 1\1. : l'i I Is ..' ,Is. N .t. I I. .... 'in
  -atf, Init,' l 10 v t 1.1. I hall i ,
  : ii' a iiai luvt |II l i- \l l 'II. .llin! .\'. i ntl'.r !I'IIIM'-, I'miinnill' ., .
  \ I lli.il. IHi- 1'''''''. .\11,1 I nlii'iii'vi. 'r wit. I *tan-/i;( r .....iil.I Lu IlIlIi.lo..I.IOII,1! vviuaviIlium ( I j, Puliln :nnil Expi'rii'itci'tl" UtI jYI'rs. I .1. M.l lI I.VM.I.I" .t I III"I, Illl-N.it I .\t III- .'|1,,11"1.|.|."; -. I t .,/I. I. ,,""! I'" ,

  i ,I loiik on *..uuII.liuug hiiiiianil: ) (II"* iliMif. ullllllllilllktlHII4l.il mi Im.ml an ;aiixluni uuiniii'j. atllif \ 1'.11. ..I > -M .1.I ii iiii .111.".. ro.Ii".I,1 I I "I'| I I. 1 I' I I" 1:1: 1 1.."-I ,, \ I.1.' h 1-t r. "".Ii; 1 I'", I fil:, I 11011, I Il I ,
  :! I : : t .ps. ru I i It; u i niiiM.-I I.I I.I -. 1'1' r. ii-.1... I iii. "i 1 -M. ,i-v: inG.Forcheimer M >U 1 I '1 IIMh I l hi M I l: : I U. LEIKAUF l 111.1",11.; ) I I \i r, rimli l I in., I l'i i 1'1"I 'i. !t. I '
  ! \ : il < llUi-il.ll! Ilill "l'-l .::1111"' titni- |1".1 III, illl( suit llm "|'a.;> <.''.111.\1:1:1.\1. ., i iI I t I11. 1-.1:1: I' ; \ -.,',. I I.ti-.. -.11 ..inin ,) I II"
  ,1,1. 11111
  I iruilt' .I'm. a u'|i,.it to !I... ,tn.nli' in I lliinitiii1 I i.i i. 1111111"* uanif tvaI I f.i-i iIlltIillg. ami I tin' ,I : II.-. MNNI i-: "I I. h.' ,. .ii..t. r.I'r, 5.11.111.1. .lii 1411.' ", II
  ; tt >i iIMI ..
  10 i.i h .
  t, I I.. : ,us Ih.' lit.
  ,s .I
  i ;-mil iifiHVft-itv' iiM'iii'V -it III.., ..1.11"1. kept un. l ini-iflt" -iIi:'. ill;: I Itn'Vaw .\ Nil I II I Nl,'.1\1.i: .. 1: 0 h "I. I' I:1.1.1..... h'II. ,lin., II.. 1

  ln> kin.I, nimli. i.r ,1",1"! in.* ".i uiin.1| nui'tin-i' nl alarm, )i.iL, I Hi:..it I lln'tvvi'iilil I CHEAP theCHEAPEST I A .\ ,'. I' "I. III I.l r......... I. ".. "' '

  . 1 I i ill tv tiler ;" I.ui if tiui.lo. a< I In* .1...... 'Iil I-, MI* ,iilii.nl, it,-".umi.linn-. I Iiiu' I i I.HiliI.; l .'lni I lr.. ,\illi "' |nf.I lj :"...1'I t Till i E: IlKST: ; P.PEl: Shin ; FallhlyBllICllDl'! I. ."l.I.... "I.\.II, iii 1',1..1',1.,uI 1 fr... ,.. I"\1""I.1.1 I.,r.,ti.,". ,\"\ ,1 ,

  will i'". i iiilili'il, \lu itin.. ''""('11'0 in lifail I gu i "'\\ liftivv avtf nluml nn tin. ,> | Vile Hi it mu lli>i-.f-.. -It* U HI IN- l 11 ." .1.111"1'.1.., I ,., it, l I"'h ,.I. "
  ' t j Hiill..'nn' "r 1'111'1111 I II ISKST 11., I .' '1 I. tI.lr r,'" "ill" ,Is Iii, _' '.
  1 I lli'itvi'ii ; iiinl \tin'il.iy \I ill uiuuis. 111..11 liank. wait liins? I tin* I'ual in.vt mpi.llt. I 1 | ii,. I 'III' ,1.,1 Ih ",. .. I'' ,
  il I ,," ,,1 ''I I", I I'.i: I m.lil I.
  u
  n i
  I.i thi-.l""n-i'In Ilii "ln-1/ Will 11..1 1111-| uIl ill ill;' I.ninI ilit* ,ifiifli nl I' milvv" at, II -I"I, I II "I.. I i i M 1 ,' n, l lI SHIP! MASTERS DRY GOODS and GROCERIES j SAIAlii :" .\ :I'II.\'I'\ 'I.. ..Ii .list'1 .. I. Ills, .11.. ....1. .,.. I .t111.. ,I I ,
  i J : 1 1 ( ) I ) .1.1 ", .1 1.1 'h. sit .1 I. I .,11! ..1 "" III .
  taiin...nl" will I.. Mvirlrr' \I.. IM $ili.iniMithV . I- n "" .111 I I I i -I I I .
  I pi;.' u.l l lu -' 11111. fVfli xlaitlinvvitli I ;: II I ., n i i Ii" I ,,, I I. miI \ FLOIID.\ I .1., s. 1.1 I. 1"IIIIII, I. I '\I .", I I. ,
  1 1,1
  : ;j.: i.uiih'fct. .inii'-ii : "1 11111111111)1111.vu ) I il- -n.l.li'iilii'--. .1,1'Vtf ninlil lii.l I l I' 'nn. i "i. I I I. Mi.i l ,i- ,ni ,I. .1 I Ihit. .l.s.I" ilil.l.l, ..r .1..r.". (Ih111 ,* 11YKNT/S: IsriUMNii.) ( ; I r i.i-ii \1..11) I 1\\\: \ i'N >.\l.I. I his" '. ..
  I. I I.i 1k "III. 1.1t, .u. lisi.. "'" ..i.t), .t'I'l ..
  I
  till il iiiiln .' .t t tin1 l.'ii-l ul'..II.I .. ..'. !l..i', |I' I "" I 1I.
  I .I. i f\aitlv I lu. .. I If I In. il iuiu.i"r iin.f-in.ii i .. I .h.. ,1 ", hiun.sl, "i ,ii' ,"i II,II I -
  ; : \; .\ "iiti.i.iv: l 1'n' 1 1\.1\ ; I. ''Ii.I t ,lu Illl I '.tit. l.| tl.f. lIltill, iii.t. I ...I .,.. ..I. "
  liii'lltirli. yi'ili.l il until \1. ) ( : iTii.ir: \ : : s I I lI "
  my ti.tvlt I fii-apfil, tln'if, tvilil : I : nii 1 li. I.M''I\| | li. I.
  , vvaa i I it .j|I (Mill MKIUM.' lllT' .M,. r.1 Th. .lv ."....... .._ 01'1'\11 111'\: .11:1. I "" I. ,
  -.1..1,,lIE l. .mi. ....." ....'.10_ I.IM : ii; fisii.: i : 'I,1111 .1'.1'1..1... .1. .1..1" lI ,
  ili-lii'M-. aii.l, 11111",1: I in-liini.* anil *: ni : I" "" I ,1,1 -I 1' l ". ,
  ; 4It. ii.i: : .
  ..i I"I I ii.i: : "''h. \ I. .
  Mill >
  " : I l I Ilii) I '...1111'I.i l ., hug; ul vv.ttfi; <*. :t- I Ii.. liffilli--. I..,.ut vt I Ii i-I UADfllAPiCIII III Pensacola Fla II." \i 'o f ; nn \ I ,.10..1.; ,. Ir) II Ill ... .",.1..1 i .. IIII "
  , ,1..it'l fiuin .:1,1, Inn alo.., I cu I ,11.I ,.IsA .
  \ / /'. i : ; tin I "
  1IU.llo1 I. ;, ...:.. J' -, I.l "I. Cor. Bjylon Itnd Covornmitnl Street* : t.t h.' tt,..t I. .. ,1l15.1 .
  I' -untnl i't' tin', il i-liiny! itnl "l-.aniv vvatr Ii51 th.,1otI.. ...l .......... '''.....'.11..' ..Ii ,.. III h. :\.1 II "
  ... ... ",,,.,, .' ....II. .. .',.... '.....,.., 1.1.JOHN 1.11'' "" lit 1111' 1..1 .i.ii.' .i l I. li. .
  tin .' III' "illllo til ltd.. I -tir S. M ;, III VI 'hill-
  .11"" un 111.1 I .
  , lit IV IMIIIK.Mow 1 If t\ ,..... ..&II. "" .. _., ..,.., m..m. ... ..( ... A. B. PERRY l'I.N-AftI.A.: \ I II 11111 1' ."...1'1.i.s "', ",1111. ,III._ .
  I ilopaiiiiiK: iit\\i. > -in: nui l mull Hi?. WYITTIER : ""'orA A f T i 1.\ 'II, "I.r I, ,".11111 ,111 ,. i ..t.I. i I
  I I Ilillfll l il "Illfllll" linvv I I'nll i.fili 'IUK'T I till il' II.I- I.." I .It"' 1.,1.,1, .........._..' .. N...._.,.. .......,'T..,,.OH.O.,,,,,",,,,,, ; I .i, nl ,. ..in.EVERYBODY'S. ".,I,''. I Is Ill ,Iii" I". I'h. Ii .11511 I I II.
  .. Si '"..... .w...l.I.U..., " .t "- SI. WHITE 1.1' I..I, Itt.. '111.115 II ,
  I Ui'fukin ). Uf li.it all H'.l| .nii'ili-liii ni.l.iil, ; ,
  '|1' iiiiM.il| ;{ up J 'e.utlu l ; | ': : .1..1 ..11'
  ,, .
  Contractor and Builder .
  I till ; .till III 1111 I.'
  t lug) llm iltr.iiM nf II lilflinni I.. llu' I.., iiHiifinf.| | .If.iinin-j! atnl tin, l.i. ,.| I \.I,.--. nil .iuiiuiiiiifall.i.. I.. N'. .I'l 0; "I.11. ,I. II,... .,. 11111,5.,hils) 'I. UI.
  Ilir, lirijnilll; III". Vt ill, ,'"l.i, -|t.ll..I| I,.,-|l..i ,. | .., a, ill .1.. IllS .sis.h .. .1. ,
  \I i..I.. -1.,1' inijllif liuu.> nl |I"n '.ui 1'i Wh. 1. .mil 11 i C.: ,110,1! i In 1.II'. 1.1. "I 1'.1''
  ) :\ | .
  : I.ill.t an.I naniftl ut ",iiIuiu.ti-i.-i .. I ( % ', ...liItt.I ,
  : DOCTOR" !
  ; '
  \! ITNUOI.V. I > : I >l.\ i 1 t t.I 1:1 | \ i. I'l lll.l-IIIMil" ui h"rl.01 "
  i nl l"I"iI''I'I'II'all."I"II"I"I'j\l'I"1'' | "li'iiipflainn' ainl. u IlitllI'nirni' luiunif.all't ;. FREEVRE1JABLE 1101:11.II. 1111 i \ I ..... ,iitl1.sj, II ills .IIl" I r I,. .I Ii.
  I : '"ill I.HI-L-i.f I llmlinn. 1.11..1. In', a-ulifil lln. kin : | \11'11: \. .1 i ,i. .,1I III" Ill II" ..1.., '. .ill I it. .II I
  I J"j\-I( < ;; ;; 1111i : lu" in Tobacco Cigars Pipes I. .
  I l'i if-aiiil, 11.1111, i 1 II I' tiMlrn .,II'. I I I
  ,i ".
  f linr of I tin* i.l'-ul. uinl, I lii'aliliian.I, lilfil ill Iii--f.lt-u' I ..11.1 I tiaIn. ..1 II | : / SELF.CURE. I /..., 1..I.,' /i/", <: .ni 1.nni..-l .l .,,, 'I 1 ..,. ii.... ..II. It.. 151,1 I.t 111" Ii, I"III 1"i "uIiIii. .. ,

  I tiniinMiilain.| '' ul. lln' -"iI.|i.l. kill i !. |ii.lsI ,M .. ... [1" _i ..".1"1..1.I n ,Inn I t" 1'1' unit ,il i- ., I ""il. II,. .Ill ". .1 .
  li.. ? >nlr IVtv ill..I..1r *** % lit .II.
  it i Hiill.in nl if ,
  vt vv fit Ilia .
  I 1.!I aj.| lug-; u M' llif, tNakiTivvav.| : -.., ini* I In,* vtuiilil I. ...I I .... n. .. ,lill. Nn, il' .1.I .. ;> LT I' I- I 1111.l I.l It i Imil.. It l- -..1.1 I .u. llu I I. tt II' ". 1'1"t ", .. 0 I .. '.l. .1'. III. III
  k'llti-i. Tinli > 'l... I.." Ii I Ilul l in.I lu4lifin I 'l. II. \x, l>, l.tll,,. MIII' mil, '.1 h i 'h"I'|. "Ii l"I..II..I' MIt" ; ..iiiir. fi.ii il.-lUr 1.n .i> l ., hilt I.. I .1 I ,
  n 1 lI..ril ::1
  | | '
  r fill I.E' linn ,1 u inuii-1" nut. fin. nlf i I ..:. '.,".'..:...I 1r..A'..... ,:,,.! /,. .,,, ,,[ I I |I" .I.II. Ill ""1...1 I 1.11. 1",1.1. : I I.lir.u.: ;it ttitli'n;' itn; : 'r.1 \lint l ...11.I : 1,51.111, .," .. Ii I "lNt (5414 ''I "II.. I Il
  ; yum I 1' : 'ta-p i tinliavt' '* liavuviilniiil 1'iIl" 'I 1 li'it "i iinvtliit -. .i-un" I i- (nil, I". (. .11 l i, I. uillllll." Ill"II I ,m |i.r. |.ir..l lu .t!.. 111.11".1:1.: I .\n lMl '"1'H'' I llu. vi.rk ilitl. fniiii all nili-r l I...l* ,.i iI l \ 110...ilij5Zll 11.1 "1 I'.. .11.1.1..1 I I. .

  \ i I I an I fulfil: I l.vi-i ) thin*; liaspinviil allullifi liiinf, I'm I tlifuliiftilnn" tt I lilt, lii. A' H" UB. WAHO4\ 1.0. L....,..., M". i viiMMi ,1.1..1 ...".1" II 1.1: 1 I'1 .l tn. Mniii-nii I ., lii' lust tin.li....-.- ',1)111. .All I I l) II ..111.1', :Ii I
  I 'i. lift IT if.,if lull. Inn 'Ill Il, ,. 11,..l.,1- all I. 'I l: Ui'l.-lt' : .1 I.,ltl' HAVANA CIGARS 1"I.'i..I) iiiruiij.il I ..i-i.ul I u l'. 11lr. .',. II'4 i 1. "'ul 'I I. *I...r. Ii "..1.lr .I
  I u HUH kt. r ..' K i-riliin., :U .1. o'nl. I IUn ,., ." ,. ..,
  .Ii. > ; .Ii 1..11111".1 1.1. II "
  ItI. all'' U. it. .11.1".1., l I 1".1 II. i !t. I... ., h., m.l -.IlNIu. l..u ,... ..... ... .il ll.u. : '
  I 'lln- liililriui .1 I. tILi 'I'.I.r1'1.11' ; '. a.i.t| tU' .r. ,. ,
  Uui4U4 ii.l I Ii
  lreukuig: :; iipt i vunlittvv ,, 11.1.1. i 111 i | 4lCi .1.1.11.." "i1. 1. I
  II 1.11'1 .
  I ,.,
  .iiali/i- .
  vtr llnl li I M .1 1I. I 1..1.1 .
  Palafox Street. .
  Opposite City Etlli1I.!! ., .
  ,, r'II..I.'| I n mil 1111.1,1. n I II i "' .r tI s "
  tuili-il mnl, 1'111).1| l I.ii'-11'$ II1 ainl ...111..- I 1"\ Hal "o' .1'iAI' "I. .1". .
  i liilnitif .11.1 \\ ,
  pa-l mu I ,, ... I q.| ..' ill t ., !I.i |.1..11.) auv li.t limln 1.1. r 1"1' ." I 51,1,11' I. 1.1. : "
  .
  .. ainl Ilial i- I in" ., s I" "1 |niilni., U 'nPATENTS I l IS IIMK .II.l t. I "I.I II .l ) aii txiultii tiiu 4 ,
  It. all .
  tin hu intfnl | IrlIll. .
  | lanniil mnl aiiifil |''.r-an- nut tip| lfa Nutt vvi- '. RC''fI'.''".' >.I''''''' '''.",. ML" \ a 'k'1' il 11' t. Ill 'J ,1",1 '
  -taking mu nil, iipini' I I11I.llIls Impfmnl! 11..'......_."'". I."' ........ ............ : llC J.tt.. !i I'ai.n'.mU tfiul H u t."I.) V aUUr. in i ivirtilin.it III ii. .,11 'I .U 'ii.n ",t,' t .. IIi4.1tl
  lu jour 1,1.1.1..11.1..1., an.I I i Ilial' i i. ai .A.I..,...__.I,.. .....1".1'. I .... Of I iiIf n( 'IU-'ii' i it tiii-tiut.\ tn lir- ti 'n.mi
  In )I. A iln- Ilial 1.111 "niti'iI.r I n-ali/ftl. ,, In- 4. .............1 "... w",........... ..... .1 .'1 ." I ". IblibMS \ II I ,I. ,I.-I. 01 ,I. I Ill IliI.( 'I..t-* 'I., n'III". I. CI.| .* i.r 'I', |
  ni- In-avy .l.ur. vi'.irliavn i ail-i- |lat fil n pi ill tlial alliiiiiij4 I I ,li.ui-. ...,....... ..... ... ....h' In .. In I II., .. II I In I 1.1 I" ."JI' ;i.Ii.I', lu.U- 1-111. .I 1..1.-
  : | s. nI.l't.. ..I J. MARTINI I hi.: n famllv I'IUM: fifty mil | |1 .11.-TIlt. .1..,. I1.4I. 1.1. I IT :, .
  U'njrtlifiifil: vim lutf |..iiinn41 t luiii :Sunnliiiit1 :h..Ib.l. :;::':J::::.:::h t:; :ll..l, b tt-. .u. j .III .riiii.. ,l...-L t. i II .r.. '...utliu; U. j ,,._. ..I..It.' .,.., h.. in jIl-.M. ,ml. "I.ti. I.,
  1 ., I-.......w"'ii.. ....... l., ...,"'..... h ..f I In 'I-. "'l ,i-n-lntni-il I t Iliul. i Iliillliilui'l! InInily \ ;en: H |I'.H I .In-" j.Ih"1\ .I.| .Ii.. -i"- ,i. .t ID.! .... Ih*._ Ito. i. :S "c. tdf It..I" mt III. ,1 1. 1. n t I" llI III I. : 'i. l II | lli .
  .. Iii"i .. in I tin- tIt ui. ul' Illili. tv Iii I.. l iln ri.'lWl ifw .lr I tio-lriD ,tr .. M \'. i-.t.Hl.' -. JOB OFFICE ., u> l.. k ,4sli.LIIIIIM.151N4I | ( } I!*.. int raIl i-r 1' .."|,)iiI.ii. i
  ,.jJ ..u 1"1\. iu Pill ieuut I, ..b u .."II.I..ill'I. .. lii IA tli iriu .. 1 I I ih ( ; I ) > "iu 'shIll| 'il h-'t In .
  : M.Sl' :Oat .* II'. -thiulvttiHtlmtlwf .I.'r t.S"u. II.tlliani lit. h.it. t > -|" | i H ill. l.it5.li ; i .
  I at tinlliK'ii., I Ii ...1. un I" luiiniif". I In : duot*. fifcutiff 1 i,< '. t* : ;. .. "Ut. 111.1 .11..11..
  j I r-r tUi'in, llu'ti w h.'u I lluli.i..nt.| Into' ".......... m. 11 I I li |I..i .fci t, ..1,1 I l t- ft 'It n t i. II it I I ig t.IiI'F/jr'j /* < ( I MI-I l ilI. i: p..i-11.
  li\\..' ilia n.n. t r I lln'if ia -ni'ii'ininii'iin'' nl .i .iiiJMl >iMtrt4 RM n'I '.. i ",I 114 } i -< JjUN I 'I.' ) \ .llslI,8rub ti !I',4iIlI i '! u Ltl.l matImt 1.
  : nl. t.lj u;;u tiffp into I tin .h-it t' tvi.n I inrVi'it liltttlinli., ... 111111$11. *.ll. I.-ill., ..rlttt, ti \I. tl I I l'.>, i .I.'" I h t h'. ,,., ..*. ,\.I. m (, I lit 'Tlt IiI, \ :'lI 1:1 1'1:1'\.1'\: I lilF.II .- I I I I 0111"" ,-'II..,,'. I. I'', I ijgr .\.II.I.. I l-\ ', I.f I.

  huh 111I"I :ati ,..-.111"111'u ii.ilii, -till} .m lu "li.i.pini-! .. I miit m:it. nut I.. *" \"lr&.l.." I I.. .' "" > .i.'"1". i..," i, MI.M* ." .r.h. .....(* AMniTAV.enM.i "r bl'"t' .4' I44.'llali: II ,111.,1-.I.1 ,i. i. ..1... t'.1 ..
  allauifil. in Ilii- lilf tin- .. .1 ., trim to** :.r mim**. :St t t. I'if-ii.llii'* .\ \ UiiKK.I I .\" :..rI f at) Y ml Vu. .In .. -. u il.
  tin liililrmi. 'Inn-l llv' ",u"l tliti Iniiiir ; un < .111..11.. .lN. '.... : .' : .. U.OI. I <.t. t r .r tlM LbU..: .. 1'.1111.\ \Ii..ilil IHI 'I E.ral 1 IIi..4I1 .I.ul" .1.1.- ). .
  I 1.\-.1111'1 l Irj -.'tin-nlln-r, liunif. I'ir-t It i-vvi $'IIIul.' : Ilial "hii. II..- MI,11,1 t.Il.a'l .,,. I.. h. .'. 'l'' I I I .. I.I..haL.. .. ...::."lk.rI-otrn'. ,.'1...": I'KUHt: 1 INFancy I ..... IlsIijI #:'" ,,/.11..; ,. ,..". -
  i I li.ivi:, iiiluilaiiuii., ," Imi ilu ill l I.. HARRIS REM EOY CO. Mf'CCME"'ST.M I .l..nl.. ". l4.Isd ll, ..k I' ., A. ..-.41.snl Ill: 1.1. IIKAH-: I .\.H i-ali un-tT"t''| UTIi i| '" :..., .1 I Ii Maritime
  I |:..... Ih".Io'.I-U} l il.iii-rlili'r-llm i ',iI.1 ill thai ....""11. ..| ttlii.li.. ii i. --ai.l irkt and 8ih St.. tT. LO"'t. MI. I.b""nrr" .ANLIiII. .. .. iI..a4. ; lll.lb.: i I.. I ll.v.'i.i'. llulu I MI ut iSll'I. III K"tJ-\I\ Surveys.

  ) nf many (iravfr-l -In) I lin.l. .t lrnnjm ;: ,, ..i Ktf: li.illi nut -fi-n. in.r iar: In.anIlu'illtfi C.I: .1":1 U 1Yt I u. ='f 1 **;:.*ti.ln: | vnvrtvititf.l .InlIdtI ki.t Iiif4rciintf$4J1.Iner.fl..bII loliirtiui (Candies FruiNFancv 1 J \I ., 1bnl./ ', !
  i .I u '(.H1H4I41 !Il II Itif .I.I lIlt A.* Int; I Ifiit thf of I'.J n "I I "ru lIilJl THK: I.I! I I.i.t: I i> S r' .
  ma lJ (.U'.i'l l fur lu. .r, mnl, .im-yi-itul! .l.rI li.illi II ,'1ut, II Ii ini.i ll.iIn. anuf .MMMl tn* A.MIVM Ml :.SA t .. IMIflIIVIO : IK\I". i.. I. Hi- VMH.i.N -
  ; I
  l u. in lu iiiuifitf uf tini.t. ." ill ..u..n .. .. >41._."" .'. I1 Articlcs.juul t ( I' : I\T": I l, 1r'I.! 1,141 ., 11 \-l I li: \--ni
  litt l.ilf ..lut iu-lif. uiy into llm I..-" -l.IllIlIr I Jt I n L will m ) \ i, It'lN. i1 t I I' 't., ? ? .1, iw. .,
  II". .. u liu l I..- .. .1| 11.. i ovui-if ibnitiUur.. i iI '
  mat 1111 lill vtuitln. I ,:! \ 1 .u..U II. 111. Vt4) IN I. I' t,5
  1I1111'i..llir.) '. Hinl lau.. Iliti fallicr. mnlinulliir AH Other ( iondsto .. .
  Ill i nn'i U.I A1i1fl.1ll1Ilik"I1Ipnar. :' : I .\l"-. i I "' .. I i .,. Vi
  t'i l Iiilit;: Hit.' .rt'in lining: ) ia,. I I II.T. .. .', INlut; : :.. Mi K., i'l UIMIIM. I i'. I '.r.-,.' ,. .." _.
  ii.iu l li'in ml ill in. '
  ii aii I
  .i"i. f..ui- 1 I1 'KII..MI-I \% IlI. U. 1\110",1-.. I Found in 1 ( -"..I"I| I. l'S.
  I vtitliunl t .'. 4 '\'iuul, i i.< I il.? \\D| funti |. ,"| lt ) ( J'O. : .1l.l. I "'11. I .t.U' I.,1 C Ha. Surverur.M .
  .1..11..1'$ .. ., Ita.Ir I ,
  .II ? \iiliiiii liAlU'fi'ti'il L il .... KM mI'.ni .I.I.\II.: : IlK.II'llit III tl.VMIf I'. 1 .' I. ." i .1 l -
  a uu.l I IMIluuil ,:, ."i-id iii. 1.1 I'M |,kun m ,Mm. r, m un.Ill ,. HARRIS' i....-. I ,: 1"1" iPhili N

  ). n,n JIFLI.l ; : **.! .. li. 01./1 Ultl Iii .11. .I.ll' I .. .-- KnowlesBros. ; --.\- \ t-nivt ; .\ 1.: .. I '

  After. the lir.l l.it-aL l in hut tlitiu. if! I'ln i. n in" in ""ur t> k. H nib i. ifn ii.| -. .'.......t I :''II'Ili ,

  I link* M-I-III ,'a'I', "11"[ 'I I 1'11'.110'' | |! > >' |I' tt i ..,.1it.t. "Y'HII. i i> .. I.,...._.. FmU- rt! TI! I 1'\ I'lIllT:: "' 1\1:1" I, MRS.! E. STECHER Brown ,

  tin |".>V.., unu .liy 11111%--r;..fli :;vin;: |I"* U .*,,t"- I I.. tfti.. hilt' j I' ll I'1 :"l .| .| .l u Lii1 v. REAL ESTATE ynY.Ib.'lnIIYfSldl ; I: :> I ,
  I J'WI >_" : : .nn'I': : : I
  1 win a Inlnit'ol' lii.i.ttn ; till!' HUH, (,111,| |: :M, r -,.t ill II.. %tdL.fl .i.. ,oiI ; ; : \11 1'rEXll"C'I' .; 1
  !
  . of 111* *l l\, iiiii'utily .rtniain II..< $i.1- .il I ..il 11.. "h.I'. ..i ... .tiIillUIt I.1 I..sl .h.l IiiI4IP.ll4J ', 'i VN |ll I II I II Cream, Lettum Shcitvtt. &c., \ Eli: ., K'U': KU': I '" .... f. 1.11 I i I.. ,' I II I II. -nrvi." : I is _

  ( --tli' .. I l-aa.., ticrhil'l W .. fe a Uf"u'/I.......U'/ 'truw". ..|'u..1| ini' '.r..11.annH., ....1' u hi.| .ND '-. I- I tit txTM'il. Cu>tonuT* IIlrtnLgIiuut I 1 I.ak 'i r in u.u .,, t i I'i i.1| :

  ut v our olil aav. Juiw! I Hillr'latvuv ;I In .... HKiir. ......|.-. .....>. UH IMPOTNCY.._ :- -- V .4 I sntt.lca: ( TS. llie Sumimr :eas..li. in tlu-ir A I IN A WORKMANLIKE MANNER ll 111 t u'V' |, ,' d.I I.| .|I'. M'nun l ,ik .. l II. ., ", All Kinds of Furniture.

  ""'."I 111.* ..hi'ttt-iiu;: care n( tlieianuU |*a.l |MI..II> |tIll. N, auili 'II'i''- aii.l iii r-,.. :. :. i I In' L'. <*.11 ;.lnl.'", \\ lltClr ) haliiictl > I j
  .I" : :; : I"I I .F
  ; i 'i 1'" h. Dr Oeas ','n t' the II 11'1
  ] tsItLi up (1'1
  .
  > I vfjHVtally .
  .
  U
  ', I \ r .1" '"'I". SIllitI : t "1' \ '
  "1."t'"I"lu: :: l'i 1 l.iu ,U itukw. ..' U.JuIIIIU. nil .lUrii' vut ..['....' ., )l.ik.. .., N ..I I I.. ,titana t. I II LADICS'DRESSES -.l Tinii; II MM. I'.M.MIIN .

  ..' Jil .uI ,ti, .. i i.. lit. IIU'o' ..-..." i -. I 'le I ; : '' I I. 4, I'.illl.iNi. ..ti I uu|. lit -* "lf l'url"'M'o\ ) ,' lIlt .
  V i 'L i .,. ,i .1'. it II. IlA kO .. .. 1\\1'1[ constantly FAIR :RATES "t t \I l 1:1 I lM I I |; \ .
  a ii.I! > (.! I 1//lif) |ni-li till S. .....,|!Ie., uf. tbi. PACkACt. ... ... I i tl r -I 4 TitlaUa an \':\',. i ot' iii-n. -- ,
  "!. i 'I I l.l. I In L hant Ulllr
  I |iaiii &th4. | lix-art-ui. .. llicv. ill.... lau-luj;;. I'I I..u" ii,11.11 ililr SILl'' SEND ADDRESS :lt : SM ala 11Tiii' I ui"I""I'li.ll.l all matii ( Clart-t!. .at .15 I 'r U'ttle. t 1-uiiuV. I ml.'rtt-......1. lul.ln-u. '

  'I l 'I, lie olil lulki-' ate Ii-I'l aloinnuu. U I: |. -.I I'i I d > ..,-i.,. HARIISREMED? CO. "r. el > n MII il ti. tl.vir <> We Public. Patroaage. \- 1 1.rflLt-tlMET: I 11. Ik...l. .. .I.. ..4.lU-. |.-aiur. .. ., \I I I ,
  'n. 'I.l i i Hi IUI' Solct I ''I I I'
  11111
  tellIt-il. ut.ii" II afii-i liji-.l I nil ,,".1] L"., Illi, 'I I Ul u U i.mr..1iu'.aIJ. I. .I i "TO'.L.t..'...t I urI..?.l.1 mi-It V taw. t. I lluif. I Ii I cut Mia I.rlu.h..
  ,
  -
  )'A; _. -. 4 -
  1 1 .

  .k.I.1l.I